Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>
244001
  Святовець В. "...Велич розкривається не у великому, а в повсякденному" Мішель де Монтень про форми деталізації в житті і творчості
244002
  Ясь О. "Великі повороти" соціогуманітарного знання в історії історієписання ХХ ст.: українська проекція // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – C. 107. – ISSN 0235-3490
244003
  Монастирецький Л. "Великі роковини" І. Франка - духовний заповіт українського народу // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 273-278
244004
  Петров В.В. "Великі стратегії" Сполучених Штатів Америки та закономірності еволюції у період після закінчення "холодної війни" // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 181-197. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
244005
  Демченко Т. "Великі українці" на сторінках "Пам"яток України": новий формат / Т. Демченко, С. Іваницька // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; редкол.: В. Акуленко, В. Александрович, С. Білокінь [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (199). – С. 56-61. – ISSN 0131-2685


  "...За два останні роки вийшло у світ декілька "меморіальних" чисел, присвячених постатям як "першого" так і "другого" ряду в українській історії XIX - початку XX століття. Так, у № 7 за 2012 рік у рубриці "Історія у світлинах" подано копії ...
244006
  Александрова Г. "Великі" і "другорядні" письменникі: взаємодія рядів і рівнів // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 58-64. – ISBN 978-966-171-392-4


  У статті йдеться про важливість вивчення "другорядних" письменників, твори яких цікаві для масового читача й іноді впливають на нього дужче, ніж класика. Наголошується, що художні твори "другого ряду" є показником літературних смаків доби, новаторство ...
244007
  Карпюк С.Г. "Великое землетрясение" в Спарте и общегреческая солидарность // Вестник древней истории / Росс. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2015. – № 1 (292), январь - февраль - март. – С. 27-36. – ISSN 0321-0391
244008
  Державина О.А. "Великое Зерцало" и его судьба на русской почве / О.А. Державина. – Москва : Наука, 1965. – 440 с.
244009
  Брагин А. "Великое сомалийское наступление" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 8 (637). – С. 60-62. – ISSN 0321-5075
244010
  Гончар Б.М. "Великої палиці" політика // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 181. – ISBN 966-316-039-X
244011
  Зеленчук І. "Великому Каменяреві від малого каменяра" : (до 100-річчя пам"яті Івана Франка) / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 250-252. – ISSN 2413-7065
244012
  Матвіїв А. "Великому Кобзареві присвячується" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 15). – С. 1, 4


  26 березня у Національній бібліотеці України імені В.Вернадського розпочала роботу виставка до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка на якій експонувалося понад 600 документів із фондів бібліотеки.
244013
  Шарговська О. "Великороссийский язык есть дитя, и то не старшее, нашего языка" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 32 (187). – С. 54-57


  Григорій Квітка-Основ"яненко радив петербурзькому видавцеві огляд української літератури подавати не разом із російською, а зробити "особое отделение между немцами, французами". Квітка був зразковим громадянином Російської імперії, однак мав ...
244014
  Волинка Г. "Велич духовності" : рецензія на наукове видання "Філософія: історія, людина, освіта" академіка НАН України Л. Губерського, академіка НАПН України В. Кременя та доктора філософських наук, професора В. Ільїна // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 120-121. – ISSN 2078-1016
244015
  Чирятьев М.Н. "Величие России только в ее культуре" / М.Н. Чирятьев, Г.Н. Фурсей // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2006. – № 4. – С. 217-247.


  До 100-річчя від дня народження Д.С. Ліхачева
244016
  Задорожна Л.М. "Велична простота звичаїв". Повість Г. Квітки-Основ"яненка "Маруся" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 233-239
244017
  Шуйський І. "Величний монумент" Шевченкові: історія з продовженням // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 квітня (№ 12). – С. 15


  "Звільнений пролетаріат встановив колишнього раба і панського кріпака Шевченка на вищий і щонайкращий п"єдестал", - тріумфували українські радянські газети з приводу відкриття пам"ятника Тарасові Шевченку в Харкові. 80 років тому, весняного дня 24 бер. ...
244018
  Швець А.І. "Вельми цікавими були мої відносини до Драгоманова" (Наталія Кобринська та Михайло Драгоманов: вектори життєтворчості) // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 4 (40) - 2017, 3 (47) - 2018. – С. 215-228. – (Слово). – ISSN 2304-7402


  "У статті на основі мемуарів та епістолярного матеріалу розглянуто життєтворчі взаємини Михайла Драгоманова та Наталії Кобринської".
244019
  Кахновіч В.А. "Вельмі ж мне надаела вайна за 4 гады…": до питання про виховну складову вивчення історії / В.А. Кахновіч, Н.О. Кахновіч // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 44. – С. 124-133. – ISSN 2307-5244


  "В статті порушується проблема виховного й дослідницького значення збору усних свідчень очевидців Другої світової війни для студентів вищих навчальних закладів (на прикладі Білоруського державного університету, Мінськ)."
244020
   "Венеціанка"сказала своє слово // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-21 грудня (№ 50)


  Висновок Венеціанської комісії щодо освітнього закону.
244021
  Мович Л. [Великое учередительное собрание 1789 года] : Интересные рассказы и повести ; читается с захватывающим интересом / [Лев Мович. – 3-е изд. – Санкт-Петербург, 1912. – 237 с. – Экз. без авт и назв. - Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов... М., 1957, т. 2, с. 170
244022
  Кондилакіс Я. [Великоступ / Яніс Кондилакіс. – Афіни : Нефелі, 1989. – 249, [3] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 24]). – ISBN 960-211-033-3
244023
   [Вельмин С.П. 1909 р.] // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 388 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
244024
  Протасов І.В. Великі підмножини в розбиттях груп та однорідних просторів / І.В. Протасов, В.О. Васільєва // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 287-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Нехай Х - нескінченний топологічний простір, G - група гомеоморфізмів Х, така що: а) G діє транзитивно на Х, b) для кожної відкритої підмножини [подано формулу] знайдеться скінченна підмножина [подано формулу], така що К(V)=Х, де К(V)=[подано ...
244025
  Бутко Е.Ф. Великі права, почесні обов"язки / Е.Ф. Бутко. – К., 1976. – 119с.
244026
  Іщенко Н. Великі проблеми "малої" журналістики. Чого чекати регіональним медіа в часів реформ і виборів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 25, 29
244027
  Притула С. Великі проблеми маленьких українців у Грузії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 10
244028
  Ханчерліоглу Орхан Великі риби. / Ханчерліоглу Орхан. – К., 1958. – 84с.
244029
  Гурладі М.С. Великі роки / М.С. Гурладі. – Київ, 1968. – 231с.
244030
  Пільгук І.І. Великі російські революціонери-демократи і українська література (Бєлінський, Чернишевський, Добролюбов, Некрасов) / І.І. Пільгук. – Київ, 1952. – 76с.
244031
  Бойко И. Великі соціалістичні перемоги українського народу / И. Бойко. – К., 1948. – 41с.
244032
  Діккенс Ч. Великі сподівання : роман / Чарлз Діккенс ; пер. з англ. Ростислава Доценка. – Київ : Веселка, 1986. – 477 с. : іл.
244033
  Діккенс Ч. Великі сподівання : Роман / Чарлз Діккенс; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з англ. Р.Доценка. – Харків : Фоліо, 2003. – 476с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1964-9
244034
  Байор П. Великі сподівання та розчарування в українсько-польських відносинах // Зовнішня політика України - 2013 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, П. Байор, В.М. Мовчан, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін.] Потєхін. – Київ : Стилос, 2014. – С. 176-201. – ISBN 978-966-193-094-9
244035
  Фея О. Великі сподівання. Наскільки близьким є досягнення колективного імунітету до COVID-19 // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 30 (662), 24-30.07.2020. – С. 32-33. – ISSN 1996-1561
244036
   Великі ссавці Карпат : матеріали міжнар. екол. конф., Івано-Франківськ, 8 верес. 2000 р. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2000. – 68 с. – ISBN 966-7515-05-2
244037
  Караіванов Н. Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Нікола Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – 136, 136 с. : портр., іл. – Кн.-"переверт" укр. та болг. мовами. Назва болгар. мовою: Велики и видни украинци-българолюбци. – ISBN 978-617-7953-97-4
244038
  Гладких Д. Великі та малі банки: диспропорції посилюються : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 49
244039
  Ванюга Л. Великі та малі ролі Сусанни Коваль // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – № 3(25)за 2009/№ 1(26)за 2010. – С. 133-137


  Сусанна Васильевна Коваль (1909-1978) - укр. советская театральная актриса. Заслуженная артистка Украинской ССР (1955)
244040
  Пипич А. Великі та малі соціальні машини // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 6 : Інтелектуальна біографія: продовження теми. – С. 49-65. – ISSN 0235-7941


  "... Поняттєвий статус словосполучень "соціальна техніка" і "соціальна машина" в контексті зіставлення "фізики" і метафізики соціального.
244041
  Самойлов Юрій Великі турки. Російсько-турецький гамбіт: українські наслідки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
244042
  Бевз Тетяна Великі українці революційної доби : [рецензія] // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 179-184
244043
  Рева Л. Великі українці: Ілько Борщак із дослідами про гетьмана Пилипа Орлика // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 134-142. – ISBN 978-617-7674-81-7
244044
  Волошин М. Великі шахти Донбасу / М. Волошин. – Харків, 1932. – 64с.
244045
  Муранов О.П. Великі, могутні, живі... / О.П. Муранов. – Київ : Веселка, 1984. – 262 с.
244046
  Салига Т. Великій руїні він прагнув протиставити велику літературу // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.47-48


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
244047
   Велико Търново 1185-1985 = Окръжен исторически музей - Велико Терново. – София : Издателство на отечествения фронт, 1985. – 470, [2] с.
244048
   Велико Тырново. – София, 1970. – 107с.
244049
  Рева М.Л. Великоанадольский лес. Иллюст. проспект. / М.Л. Рева. – Донецк, 1976. – 32с.
244050
  Жигалина О.И. Великобpитания на Сpеднем Востоке ХIX - начало ХХ в. : Анализ внешнеполитических концепций / О. И. Жигалина ; АН СССР, Ин-т востоковедения, отв. ред. Л. Р. Полонская. – Москва : Наука. Гл. ред. вост. литерат., 1990. – 166 с. – ISBN 5020168947
244051
  Жагалина О.И. Великобратиния на Среднем Востоке, XIX-нач. XX в. / О.И. Жагалина. – Москва, 1990. – 166 с.
244052
  Яковлев Н.Н. Великобритания - Ирландия / Н.Н. Яковлев. – Москва, 1958. – 24с.
244053
  Матковский Н.В. Великобритания / Н.В. Матковский. – Москва, 1950. – 180с.
244054
  Добров А.С. Великобритания / А.С. Добров. – М, 1955. – 436с.
244055
  Добров А.С. Великобритания / А.С. Добров. – Москва, 1959. – 72с.
244056
   Великобритания. – Москва : Мысль, 1972. – 478с.
244057
  Городецкая И.Е. Великобритания / И.Е. Городецкая. – М., 1974. – 223с.
244058
  Кельнер Виктор Ефимович Великобритания : Рекоменд.указатель литературы / Кельнер Виктор Ефимович; Гос.публ.б-ка им.М.Е.Салтыкова-Щедрина;Географ.об-во СССР; Об-во СССР-Великобритания; Под ред.: К.Е.Виноградова. – Москва : Книга, 1979. – 142с.
244059
   Великобритания. – Москва : Мысль, 1981. – 429с.
244060
  Сванадзе Л.Н. Великобритания / Л.Н. Сванадзе. – Москва, 1984. – 345 с.
244061
  Польская Н.М. Великобритания / Н.М. Польская. – Москва : Мысль, 1986. – 150с. – (У карты мира)
244062
  Матвеев В.М. Великобритания / В.М. Матвеев. – М., 1986. – 63с.
244063
   Великобритания : (Наши деловые партнеры). – Москва : Международные отношения, 1990. – 157 с.
244064
   Великобритания : Пособие по страноведению для старших классов гимназий и школ с улгубленным изучением английского языка. – Санкт-Петербург : Каро, 2000. – 478с.
244065
  Рум У А.Р. Великобритания : Лингвострановедческий словарь.Около 10 000 словарных статей / У А.Р. Рум. – 2-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 560с. – ISBN 5-200-02807-8
244066
  Айрленд Тим Великобритания // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 50-51 : фото
244067
   Великобритания в годы войны : цифры и факты. – Москва : Изд. Британского союзника, 1945. – 56 с. : 14 диаграмм
244068
  Левенец А.В. Великобритания в системе современных политических отношений восток-запад (1979-1989 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Левенец А. В.; Ин-т социальн. и экон. проблем заруб. стран АН УССР, отд. зарубж. внешнеполит. концепции. – К., 1989. – 177л. – Бібліогр.:л.165-177
244069
  Левенец А.В. Великобритания в системе современных политических отношений Восток-Запад (1979-1989 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Левенец А. В.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 15л.
244070
   Великобритания выбирает "сарафанное радио" : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 34-35 : Фото
244071
  Костусяк А.В. Великобритания и "общий рынок": от противостояния к сближению. 1957-1973 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 4. – С. 47-62. – ISSN 0130-3864
244072
  Виноградов В.Н. Великобритания и Балканы / В.Н. Виноградов. – Москва, 1985. – 336 с.
244073
  Болдырева О.В. Великобритания и вызовы современности: к вопросу о национальной общности в Соединенном Королевстве // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 116-123. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
244074
  Бурнашов И. Великобритания и евро // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 9. – С.70-75. – ISSN 0131-2227
244075
  Андреева Т. Великобритания и европейские интеграционные процессы после еврокризиса // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 11. – C. 40-47. – ISSN 0131-2227
244076
  Стрежнева М.В. Великобритания и Западная Европа: политические аспекты / М.В. Стрежнева. – М., 1988. – 188с.
244077
  Сокиркин Д.Н. Великобритания и итало-турецкая война (1911-1912 гг.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 158-166. – (История ; вып. 1). – ISSN 1812-9323
244078
  Журков А. Великобритания и проблемы западно-европейской интеграции / А. Журков, И. Фаминский. – Москва, 1970. – 108с.
244079
  Малкин С.Г. Великобритания и умиротворение Горной Шотландии в 1715-1745 годах ( система лорд-лейтенантств ) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 4. – С. 163-176. – ISSN 0130-3864
244080
  Пинюгина Е.В. Великобритания и ФРГ : правительственные стратегии интеграции мусульман // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 1 : Формирование нации и государства в современном мире. – С. 178-194
244081
  Соколов В.В. Великобритания на пути ко Второй мировой войне // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 5. – С. 70-82. – ISSN 0130-3864
244082
  Карой Л. Великобритания о Лакорно. / Л. Карой. – М., 1961. – 144с.
244083
  Бугашев С.И. Великобритания против "фамильного пакта". Англо-франко-испанские отношения после окончания Семилетней войны (1763-1765) // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 53-60
244084
  Котов Павел Великобритания, СССР / Котов Павел, Шифрин Михаил // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 3 (2858). – С. 28 : фото
244085
  Джордан В.М. Великобритания, Франция и германская проблема в 1918-1939 гг. : анализ англо-французских отношений в период создания и проведения в жизнь Версальского договора / В.М. Джордан ; вступ. ст. Б.Е. Штейна ; пер. с англ. под ред. И.С. Звавича. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство политической литературы, 1945. – 303 с. – (Библиотека внешней политики)
244086
   Великобритания, Франция и США в международных отношениях нового и новейшего времени : межвузовский сборник научных трудов. – Москва, 1985. – 122 с.
244087
  Вильямс Б. Великобритания. / Б. Вильямс. – Ленинград, 1931. – 96с.
244088
  Рабинович И.Е. Великобритания. / И.Е. Рабинович. – М., 1959. – 53с.
244089
  Чуб Наталья Великобритания. Англия для книголюбов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 6. – С. 84-89 : фото
244090
  Зеленский Святослав Великобритания. Брачные игры: 7 зачетных загсов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 3 (2954). – С. 34-41 : фото
244091
  Мартынов Семен Великобритания. Викторианские эмодзи // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 26-27 : фото
244092
  Веретенников Владимир Великобритания. Владыка морской // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 10 (2937). – С. 42-47 : фото
244093
  Фомина-Синглер Елена Великобритания. Головное предприятие // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №12 (2951). – С. 38-45 : фото
244094
  Насонова Алла Великобритания. Золотая жила // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 70 : фото
244095
  Рабинович И.Е. Великобритания. Ирландия / И.Е. Рабинович. – М., 1966. – 171 с.
244096
  Воронихина Л.Н. Великобритания. Искусство (живопись, скульптура, архитектура) = Glimpses of British Art : учебное пособие / Л.Н. Воронихина, Т.М. Михайлова. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 149 с.
244097
  Меньшикова Мария Великобритания. Королева детектива. 9 мифов об Агате Кристи // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 10 (2959). – С. 94-99 : фото
244098
  Зеленский Святослав Великобритания. Легкие шаги: 7 пар национальной обуви
244099
  Зеленский Святослав Великобритания. Легкие шаги: 7 пар национальной обуви // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 38-42 : фото
244100
  Сванидзе Николай Великобритания. Лондон. Туманный Вавилон // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 4 (2943). – С. 70-75 : фото
244101
  Федоров Николай Великобритания. Настоящий детектив // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 94-101 : фото
244102
  Новикова Маргарита Великобритания. Овсянка, сер! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 11 (2938). – С. 84-85 : фото
244103
  Сехина Екатерина Великобритания. Одежды ангелов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 40-51 : фото
244104
  Милейковский А.Г. Великобритания. Политико-экономический очерк. / А.Г. Милейковский. – Л., 1947. – 232с. – (Страны мира)
244105
  Овчинникова Наталия Великобритания. Проповедник // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 92-98 : фото
244106
  Овчинникова Наталия Великобритания. Хозяева подземелья
244107
  Овчинникова Наталия Великобритания. Хозяева подземелья // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 74-79 : фото
244108
   Великобритания. Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 98-103 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
244109
  Новак Стас Великобритания. Четыре гуру клубу одиноких сердец // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 30-33 : фото
244110
  Карелина Дарья Великобритания. Чисто английское воспитание // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 1 (2940). – С. 36-44 : фото
244111
  Мартынов Семен Великобритания. Шифр Бэнкси. Тайные знаки вандала-гения. Улыбка соучасницы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 20-21 : фото
244112
  Апресов Сергей Великобритания. Шотландская погода. Стечение обстоятельств // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №10 (2949). – С. 30-37 : фото
244113
  Польская Н.М. Великобритания. Экономические районы и города. / Н.М. Польская. – Москва : Мысль, 1974. – 408с.
244114
   Великобритания. Экономический обзор. – М., 1960. – 660с.
244115
  Студенцов В.Б. Великобритания: государство и накопление основного капитала / В.Б. Студенцов. – М, 1987. – 132с.
244116
  Марк Эллиотт Великобритания: двухпалатный парламент, суверенитет и неписаная конституция // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 31-36. – ISSN 1812-7126
244117
  Карпов Г.А. Великобритания: демография против мигрантов и мультикультурализма // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2014. – № 2 (58). – С. 106-120. – ISSN 0201-7083
244118
  Кондратьева Т.С. Великобритания: Иммиграция и предвыборная кампания 2010 г. // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 4 : Иммиграция: влияние на европейский социум. – С. 71-97. – ISSN 0235-5620
244119
  Тимошенкова Т.М. Великобритания: концепция обучения в течение всей жизни / Т.М. Тимошенкова, Е.В. Карпенко // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 79-84. – ISSN 1993-5560
244120
   Великобритания: лингвострановедческий словарь. – Москва, 1978. – 479с.
244121
   Великобритания: лингвострановедческий словарь. – 2-е изд., стереотип. – М., 1980. – 480с.
244122
  Громыко А. Великобритания: модернизация на фоне традиций // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 19/20. – С. 47-55. – ISSN 1609-5359
244123
  Жигалов И.И. Великобритания: народ и внешняя политика. / И.И. Жигалов. – Москва : Наука, 1967. – 280 с.
244124
  Кондратьева Т.С. Великобритания: провал политики мультикультурализма // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 4 : Европа: кризис мультикультурализма?. – С. 35-78. – ISSN 0235-5620


  Мультикультуралізм - явище суспільного життя, яке полягає в співіснуванні у рамках одного суспільства багатьох культур.
244125
  Суслопарова Елена Алексеевна Великобритания: реформы и модернизация // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 183-189. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
244126
  Волков Ф.Д. Великобритания: трудные времена / Ф.Д. Волков. – Москва, 1977. – 64с.
244127
  Бурлакова В В. Великобритания: Физ. и экон. география. / В В. Бурлакова. – Л., 1977. – 151с.
244128
  Гарнер Д. Великобритания: Центр и мест. управление / Д. Гарнер. – М., 1984. – 367с.
244129
  Вольчук Р. Великобританія - на роздоріжжі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 31 травня (№ 93). – С. 3


  Brexit сильно ослабить ЄС і матиме серйозні наслідки для Центральної Європи та України.
244130
  Супричов Олексій Великобританія // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-52 : Карта
244131
  Захарчук О.М. Великобританія в антикоаліційній боротьбі Наполеона (1800-1814 pp.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 26-29. – (Історія ; вип. 40)


  Розглядається антикоаліційна політика наполеонівської Франції.
244132
  Крушинський Вадим Юрійович Великобританія в європейських інтеграційних процесах : Дис. ... доктора політичних наук: 23.00.04 / Крушинський В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 471л. – Бібліогр.: л. 422-571
244133
  Крушинський Вадим Юрійович Великобританія в європейських інтеграційних процесах : Автореф. дис. ... доктора політ. наук:23.00.04 / Крушинський В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 22 назв.
244134
  Крушинський В. Великобританія і Договір Ніцци в контексті розширення Європейського Союзу // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 168-176. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
244135
  Крушинський Вадим Великобританія і Договір Ніцци в контексті розширення Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 234-240
244136
  Бейдик О.О. Великобританія та Ірландія: дві подорожі - безліч вражень // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 2 (180). – С. 27-36 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
244137
  Копійка В.В. Великобританія у Європейському Союзі: очікування та наслідки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 169-176. – ISBN 966-7196-06-2
244138
  Біньовська Л. Великобританія у зовнішньополітичній стратегії адміністрації Р. Ніксона // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 14-17
244139
  Сірук М. Великобританія як "піддослідна свинка" / М. Сірук, Р. Фройденштайн, А. Умланд // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 30 червня (№ 112). – С. 3


  Експерти "Дня" - про реакцію ЄС на Brexit і як Україні готуватись до нового "вікна можливостей".
244140
  Олійник Хельга Великобританія. Машина часу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 66-72 : фото
244141
  Олійник Хельга Великобританія. Ніч багать // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 20-24 : фото
244142
  Будько Євген Великобританія. Розгадка Стоунхенджа // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 70-77 : фото
244143
  Сидоренко Вікторія Великобританія. Червона гвардія королеви // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 118-124 : фото
244144
  Вернигора С.М. Великобританія. Шлях крізь віки : Наукова праця переможця конкурсу / С.М. Вернигора; Інститут ім. Грінченка. Конкурс "Історія виникнення європейських держав". – Київ, 2003. – 52с.
244145
  Дубич К.В. Великобританська та американська моделі надання соціальних послуг: євро інтеграційні орієнтири трансформації системи соціальних послуг в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 24, грудень. – С. 161-165. – ISSN 2306-6814
244146
  Шухевич Ю. Великого Батька - Великий Син / інтерв"ю взяла Тетяна Козирєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 березня (№ 57/58). – С.10


  Синові головнокомандувача УПА Юрію Шухевичу минуло 80 років.
244147
  Баграмян И.Х. Великого народа сыновья / И.Х. Баграмян ; [литзапись В.К. Печоркина]. – Москва : Воениздат, 1984. – 360 с. : ил.
244148
  Рожіцин В. Великодень / В. Рожіцин. – Харків : Пролетарий, 1930. – 73 с.
244149
   Великодержавная политика маоистов в национальных районах КНР. – М., 1975. – 126с.
244150
  Терещенко О. Великоднє христування з Підлісного: текст і контекст // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 119-145
244151
  Савенко О. Великодні вірші Григорія Сковороди // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (752), листопад. – С. 56-58
244152
  Карабович Т. Великодні писанки на Холмщині з історичної перспективи // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 8 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 0027-8254
244153
  Гоцалюк А.М. Великодні свята та їх трансформування у процесі відродження національних культурних надбань українського народу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 162-165
244154
  Карабович Т. Великодні традиції і звичаї на Холмщині // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 16 квітня (№ 16). – С. 10. – ISSN 0027-8254
244155
  Савенко О. Великодній парафраз у "Повісті минулих літ" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 3 (663). – С. 60-64. – ISSN 0236-1477
244156
  Манжос Б. Великодня казка / Б. Манжос. – Вид. 2-е. – К., 1925. – 31с.
244157
  Пальгуева Галина Михайловна Великодушие и милосердие, или Толерантность по-русски // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 41-44. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  В августе 2008 года в Нижегородской государственной областной детской библиотеке состоялась пятая Всероссийская летняя библиотечная школа "Лидер" по теме: "Толерантность. Классическая и современная художественная литература как средство воспитания ...
244158
  Пальгуева Галина Михайловна Великодушие и милосердие, или Толерантность по-русски // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 41-44. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  В августе 2008 года в Нижегородской государственной областной детской библиотеке состоялась пятая Всероссийская летняя библиотечная школа "Лидер" по теме: "Толерантность. Классическая и современная художественная литература как средство воспитания ...
244159
  Кроммелинк Ф. Великодушный рогоносец / Ф. Кроммелинк. – М, 1926. – 125с.
244160
  Зейтунцян П.А. Великое безмолвие : пьесы / П.А. Зейтунцян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1990. – 493 с.
244161
  Шалдыбин П.Я. Великое братство / П.Я. Шалдыбин. – Симферополь, 1962. – 23с.
244162
  Шалдыбин П.Я. Великое братство / П.Я. Шалдыбин. – Симферополь, 1962. – 23с.
244163
  Барковская А.Ф. Великое братство : лит. народов СССР в школе / А.Ф. Барковская. – Минск : Нар. асвета, 1982. – 176 с. – Библиогр.: с. 175
244164
  Осипов А.М. Великое восстание в Индии / А.М. Осипов. – Москва, 1957. – 143с.
244165
  Кондратенко В.А. Великое время / В.А. Кондратенко. – К, 1952. – 73с.
244166
  Золотарев Т.Л. Великое гидротехническое строительство / Т.Л. Золотарев. – М., 1952. – 144с.
244167
  Давыдов М.М. Великое гидротехническое строительство в СССР / М.М. Давыдов. – М, 1951. – 32с.
244168
  Сухова Надежда Великое дао скромного боба : дело вкуса / Сухова Надежда, Шамсутдинов Кирилл // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 196-200 : Фото
244169
  Артоболевский И.И. Великое двадцатилетие / Артоболевский И.И. – Москва : Знання, 1962. – 39 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике. 3 серия. Экономика ; 5)
244170
  Полещук А.Л. Великое Делание, или Удивительная история доктора Меканикуса и его собаки Альмы / А.Л. Полещук. – Москва, 1959. – 191с.
244171
  Береговой Я. Великое дело Ивана Зязюна // Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київ. громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 2014. – № 3/4 (69/70). – С. 43-62
244172
   Великое дело мира. Кто его отстаивает и кто его тормозит. – Прага, 1978. – 152с.
244173
  Багдасарян А.М. Великое десятилетие творческого взлета советского народа / А.М. Багдасарян. – Грозный : Изд-во Газ. "Грозненский рабочий, 1964. – 24 с. – (Дом политического просвещения Чечено-Ингушского обкома КПСС ; В помощь пропагандисту кружка по изучению основ политических и научных знаний для женщин-горянок)
244174
   Великое достояние социализма. – Киев : Вища школа, 1986. – 333с. – монографія


  В монографии анализируются тенденции социально-классового развития общества, раскрываются объективные основы упрочнения союза рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, развития экономического и культурного сотрудничества советских наций.
244175
   Великое древо. – М., 1984. – 607с.
244176
  Лихолат А.В. Великое единение / А.В. Лихолат, Д.А. Чугаев. – Москва, 1972. – 135с.
244177
  Владимиров Г.П. Великое единство / Г.П. Владимиров. – Ташкент, 1972. – 398с.
244178
  Нишанов Р.Н. Великое завоевание Октября. / Р.Н. Нишанов. – М., 1967. – 56с.
244179
  Владимиров П.В. Великое зерцало : (из истории русской переводной литературы XVII века) : Исследование П.В. Владимирова. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; В Унив. тип. (М. Каткова), 1884. – [2], XIV, 106, 79 с. – Отд. оттиск: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1883 г., кн. 2-3. – Библиогр. в примеч.
244180
  Владимиров П.В. Великое зерцало : (из истории русской переводной литературы XVII века) : Исследование П.В. Владимирова. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; В Унив. тип. (М. Каткова), 1884. – [2], XIV, 106, 79 с. – Отд. оттиск: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1883 г., кн. 2-3. – Библиогр. в примеч.
244181
  Елисеева Валерия Великое исчезновение : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 134-142
244182
  Казакевич А. Великое княжество Литовское как идеологическая реальность // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2008. – № 1. – С. 61-79. – ISSN 1822-5136
244183
  Таганцев Н.С. Великое княжество Финляндия : відержка из лекций по Русскому уголовному праву, т. 1, 2-е изд., 1902 г., с. 245-252 / Н.С. Таганцев. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1910. – 14 с.
244184
   Великое княжество Финляндское. – Санкт-Петербург : Типография В.А. Александрова, 1872. – 61, II с.
244185
  Кан А. Великое княжество Финляндское в освещении финских историков // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 161-170. – ISSN 0869-5687
244186
  Коптелов А.Л. Великое кочевье / А.Л. Коптелов. – М, 1972. – 463с.
244187
  Лыскин Александр Великое кочевье северного оленя : Зоосфера // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 112-118 : Фото
244188
  Коптелов А.Л. Великое кочевье. / А.Л. Коптелов. – Новосибирск, 1960. – 468с.
244189
  Коптелов А.Л. Великое кочевье. / А.Л. Коптелов. – Барнаул, 1985. – 543с.
244190
  Коптелов А.Л. Великое кочевье. / А.Л. Коптелов. – Новосибирск, 1990. – 427с.
244191
  Крячко Иван Великое молчание Вселенной // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 6-11 : Іл.
244192
  Штерн Х. Великое наследие / Х. Штерн, Д. Вольф. – М, 1976. – 208с.
244193
  Лихачев Д.С. Великое наследие : Классич. произведения лит. Древ. Руси / Д.С. Лихачев. – 2-е изд. доп. – Москва, 1980. – 412 с.
244194
  Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады и его значение для современности / Ю.Д. Колпинский. – Москва, 1977. – 161с.
244195
  Колпинский Ю.Д. Великое наследие Античной Эллады и его значение для современности / Ю.Д. Колпинский. – Москва, 1988. – 160с.
244196
  Исаев Ф.М. Великое наступление Красной Армии / Ф.М. Исаев. – М, 1945. – 26с.
244197
  Трофимов Ж.А. Великое начало / Ж.А. Трофимов. – М, 1990. – 333с.
244198
  Силин А.А. Великое обретение / А.А. Силин. – М., 1989. – 63с.
244199
  Равинский Д. Великое общественное пространство. Путешествие в иные миры / Дмитрий Равинский // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (94). – С. 10-17. – ISSN 1727-4893
244200
  Лебедев Н.К. Великое оледенение Земли / Н.К. Лебедев. – Москва ; Ленинград, 1928. – 52 с.
244201
  Темерев Александр Великое опреснение : ярмарка идей / Темерев Александр, Юнгерман Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 118-125 : Фото
244202
  Афанасьев В.С. Великое открытие Карла Маркса : методол. роль учения о двойств. характере труда / В.С. Афанасьев. – Москва : Мысль, 1980. – 267 с.
244203
   Великое переселение народов // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 38 : карта. – ISSN 1029-5828
244204
  Синцеров Л.М. Великое переселение народов из Европы в Новый Свет (вторая половина XIX - начало XX в.) : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 3-9. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
244205
  Артемов Станислав Великое переселение народов: новейшая история / Артемов Станислав, Денисенко Михаил // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 209-214 : фото
244206
  Шульга Н.А. Великое переселение: репатрианты, беженцы, трудовые мигранты / Шульга Н.А. ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т социологии. – Киев : Институт социологии НАН Украины, 2002. – 687, [13] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 605-654 и в конце разд. – ISBN 966-02-2279-3
244207
  Шишова З.К. Великое плавание / З.К. Шишова. – М, 1972. – 187с.
244208
  Шишова З.К. Великое плавание / З.К. Шишова. – М, 1972. – 187с.
244209
  Шишова З.К. Великое плавание / З.К. Шишова. – М, 1972. – 187с.
244210
  Нагибин Ю.М. Великое посольство / Ю.М. Нагибин, Я.С. Рыкачев. – Москва, 1959. – 182 с.
244211
  Рыкачев Я.С. Великое посольство / Я.С. Рыкачев. – Москва, 1960. – 346с.
244212
  Саушкин Ю.Г. Великое преобразование природы Советского Союза / Ю.Г. Саушкин. – 2-е изд., доп. – Москва, 1952. – 239с.
244213
  Бать Л.Г. Великое призвание : повесть о русском актере М.С. Щепкине : [для сред. и старш. возраста] / Бать Л.Г. – Москва : Детская литература, 1958. – 296 с. : ил.
244214
  Бать Л.Г. Великое призвание : повесть о русском актере М.С. Щепкине / Л.Г. Бать. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Детская литература, 1963. – 304 с., [1] л. портр. : ил. – (Школьная б-ка. [Для восьмилет. и сред. школы])
244215
  Бать Л.Г. Великое призвание : повесть о русском актере М.С.Щепкине / Л.Г. Бать. – Москва : Детская литература, 1972. – 304 с.
244216
   Великое произведение воинствующего материализма. – Москва, 1959. – 494с.
244217
  Панухина Н.Б. Великое пророчество / Н.Б. Панухина. – Москва, 1981. – 158 с.
244218
  Уроева А.В. Великое пророчество русского рабочего-революционера Петра Алексеева / А.В. Уроева. – М., 1977. – 96с.
244219
  Кассиль Л. Великое противостояние / Л. Кассиль. – Москва-Л., 1941. – 205с.
244220
  Кассиль Л.А. Великое противостояние / Л.А. Кассиль. – Москва-Л., 1948. – 159с.
244221
  Кассиль Л. Великое противостояние / Л. Кассиль. – Рига, 1948. – 181с.
244222
  Кассиль Л.А. Великое противостояние / Л.А. Кассиль. – Москва, 1957. – 415с.
244223
  Кассиль Л.А. Великое противостояние // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1971. – Т. 1. – С. 297-631. – (Б-ка пионера)
244224
  Кассиль Л.А. Великое противостояние : повесть / Л.А. Кассиль. – Москва : Детская литература, 1976. – 400с.
244225
  Кассиль Л.А. Великое противостояние / Л.А. Кассиль. – Киев, 1979. – 335с.
244226
  Кассиль Л.А. Великое противостояние / Л.А. Кассиль. – Москва, 1980. – 399с.
244227
  Кассиль Л.А. Великое противостояние / Л.А. Кассиль. – Горький, 1985. – 270с.
244228
  Кассиль Л.А. Великое противостояние / Л.А. Кассиль. – Киев, 1985. – 287с.
244229
  Сытинская Н.Н. Великое противостояние Марса / Н.Н. Сытинская. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 52 с.
244230
  Панкратова А.М. Великое прошлое советского народа / А.М. Панкратова. – Москва : Воениздат, 1949. – 152 с.
244231
  Шапошникова Л.В. Великое путешествие / Л.В. Шапошникова. – Москва : Междунар. Центр Рерихов [и др.]. – ISBN 5-86988-065-3
Кн. 2, [ч. 1] : По маршруту Мастера. – 1999. – 391, [9] с. : цв. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 396-397
244232
  Шапошникова Л.В. Великое путешествие / Л.В. Шапошникова. – Москва : Междунар. Центр Рерихов [и др.]. – ISBN 5-86988-066-1
Кн. 2, [ч. 2] : По маршруту Мастера. – 2000. – 531, [13] с. : цв. ил.
244233
  Шапошникова Л.В. Великое путешествие / Л.В. Шапошникова. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 5-86988-162-5
Кн. 3 : Вселенная Мастера. – 2005. – 1083, [3] с. : цв. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
244234
  Попа В.И. Великое распутье / В.И. Попа. – Бухарест, 1975. – 47с.
244235
  Петропавловская Юлия Великое расселение // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 20-21 : фото
244236
  Яковлев А.И. Великое сердце / А.И. Яковлев. – Краснодар, 1962. – 236с.
244237
  Хузангай П. Великое сердце : поэмы / П. Хузангай. – Москва : Советская Россия, 1964. – 79 с.
244238
  Люфанов Е.Д. Великое сидение / Е.Д. Люфанов. – Воронеж
1. – 1982. – 335с.
244239
  Люфанов Е.Д. Великое сидение / Е.Д. Люфанов. – Воронеж
2. – 1984. – 478с.
244240
  Босев А. Великое слово / А. Босев, С.П. Алексеев. – Москва, 1980. – 79с.
244241
  Бялик Б.А. Великое слово / Б.А. Бялик. – М : Советский писатель, 1981. – 375 с.
244242
  Багликов Б.Т. Великое содружество В.И. Ленина и И.В. Сталина : стенограмма публичной лекции, прочит. в Центральном лектории Общ-ва в Москве / Б.Т. Багликов ; Всесоюзное общ-во по распростр. полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1953. – 40 с. – (Знание : Серия 1 ; №10)
244243
  Фивейская М.С. Великое содружество государства и народа / М.С. Фивейская. – Москва, 1974. – 64с.
244244
   Великое содружество народов-братьев: к 60-летию образования Союза ССР. – К., 1982. – 328с.
244245
  Санакоев Ш.П. Великое содружество свободных и суверенных народов / Санакоев Ш.П. ; Акад. наук СССР. – Москва : Наука, 1964. – 182 с. – (Научно-популярная серия)
244246
  Шервашидзе А. Великое содружество украинского и грузинского народов / А. Шервашидзе. – Батуми, 1954. – 58с.
244247
  Шервашидзе А. Великое содружество украинского и грузинского народов / А. Шервашидзе. – Батуми, 1954. – 58с.
244248
  Карский Ю.М. Великое содружество. Стихи. -- Жизнь и любовь Николоза Бараташвили. (Главы из поэмы). / Ю.М. Карский. – Тбилиси, 1953. – 76с.
244249
  Таленский Н. Великое сражение под Сталинградом. / Н. Таленский. – М., 1943. – 32с.
244250
   Великое счастье жить в Сталинскую эпоху. – Москва : Профиздат, 1950. – 112 с.
244251
  Клавель Б. Великое терпение / Бернар Клавель ; Пер. с фр. Я. Лесюка и Ю. Уварова. – Москва : Прогресс
Кн 1 : В чужом доме : роман. – 1966. – 383 с.
244252
  Клавель Б. Великое терпение / Б. Клавель. – М
2. – 1966. – 250с.
244253
  Клавель Б. Великое терпение / Б. Клавель. – М
3. – 1968. – 269с.
244254
  Клавель Б. Великое терпение : Плоды зимы: Роман / Б. Клавель. – Москва : Прогресс
Кн. 4. – 1972. – 318с.
244255
  Довженко А.П. Великое товарищество / А.П. Довженко. – Москва : Правда, 1942. – 40с.
244256
   Великое торжество идей ленинизма. – Москва, 1960. – 485с.
244257
  Дементьев В.В. Великое устье / В.В. Дементьев. – Москва, 1972. – 352с.
244258
   Великое утро Фотиса Загориса : рассказы европейских писателей о судьбах молодежи во время Второй мировой войны. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 416 с.
244259
  Мович Л. Великое учередительное собрание 1789 года / Лев Мович. – (2-е изд.). – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Голос", 1906. – 237 с. – (Отдел исторический ; № 26-29)
244260
  Лондон Джек Великое чудо. Язычник У черты : рассказы / Джэк Лондон ; Перевод с анг. З. Львовского. – 2-е изд. – Москва : Универсальная биб., 1915. – 98 с. – (Универсальная библиотека ; № 928)
244261
   Великої втрати зазнала освітянська галузь. Пішов з життя корифей вищої школи, Герой України Анатолій Федорович Павленко / Л. Гриневич, О. Співаковський, П.М. Куліков, Т.В. Деетерова, В.Г. Бук, М.М. Кадука, А.П. Тітенко // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – С. 10


  Анатолію Шостаку - доценту кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка НУБіП України Указом Президента України присвоєно Почесне звання "Заслужений працівник освіти".
244262
   Великой партии отряд: из истории большевистских организаций Украины. – Киев : Политиздат Украины, 1983. – 309с. – сборник статей


  В сборнике статей приуроченном к 80-летию II съезда РСДРП, освящается история становления и развития большевистских организаций Украины - от возникновения первых социал-демократических групп до образования КПУ - одного из боевых отрядов великой ...
244263
   Великой Победе - 40. – Рига, 1985. – 91с.
244264
   Великой Родины сыны. – М., 1958. – 591с.
244265
   Великой французской революции посвящается. – Москва : Художественная литература, 1989. – 558 с.
244266
  Аронов Г.Е. Великолепная восьмерка : [повесть] / Аронов Г.Е. ; предисл. Ю. Титова. – Москва : Физкультура и спорт, 1971. – 104 с.
244267
  Патерсон К. Великолепная Гилли Хопкинс / К. Патерсон. – Москва, 1982. – 127с.
244268
  Симпсон Дж.Г. Великолепная изоляция : История млекопитающих Южной Америки / Дж.Г. Симпсон; Под ред. Татаринова Л.П. – Москва : Мир, 1983. – 256с.
244269
  Романович М. Великолепная китайщина. Стиль шинуазри // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 3. – С. 13-20
244270
  Красиков М.М. Великолепная Марлена (к портрету М.Рахлиной) // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (64/65). – С. 60-67. – ISSN 1811-2404
244271
   Великолепная пятерка // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 52-59 : фото
244272
  Бондарев А. Великолепная пятерка // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 10 (498). – С. 64-66
244273
   Великолепная семерка // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 164-165 : фото
244274
  Александрова Наталья Великолепная семерка... вин : По самым "вкусным" маршрутам Европы. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 44 : Фото
244275
  Андай М.Д. Великолепная шутка : стихи / М.Д. Андай ; пер. с турец. и послесл. Р. Фиша ; предисл. С. Кирсанова. – Москва : Прогресс, 1965. – 88 с. : портр.
244276
   Великолукская земля. – Великие Луки, 1956. – 208с.
244277
   Великолукская земля. – Великие Луки, 1957. – 238с.
244278
  Бершадский Р.Ю. Великолукские записи / Р.Ю. Бершадский. – Москва, 1956. – 48с.
244279
  Лизунова В.А. Великолукской центральной библиотеке 100 лет / В.А. Лизунова. – Л., 1968. – 32с.
244280
  Жданов В.І. Великомасштабна будова Всесвіту та властивості позагалактичних об"єктів / В.І. Жданов, В.Ю. Караченцева, С.Л. Парновський // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 42-54. – ISBN 966-594-644-7
244281
   Великомасштабна будова Всесвіту та властивості позагалактичних об"єктів : Звіт про НДР (закл.) / КНУТШ, Фізичний фак. ; Керівник НДР В. Жданов. – Київ, 2005. – 384 с. : 64 таб., 130 рис. – Бібліогр.: с. 370 (293 джерела)


  Об"єкт дослідження - галактики, квазари, їх розподіли, гравітаційні лінзи. Мета роботи - Дослідження великомасштабних рухів та побудова поля швидкостей плоских галактик. Вивчення Місцевого об"єму на базі повних виборок галактик. Побудова моделей ...
244282
  Вавілова І. Великомасштабна структура Всесвіту: спостереження і методи дослідження : Навч. посібн. для спецкурсу "Позагалактична астрономія" / І. Вавілова. – Київ : Київський університет, 1998. – 107с.
244283
  Ковальчук І.П. Великомасштабне атласне картографування земель навчально-дослідних господарств : монографія / Ковальчук І.П., Богданець В.А., Михальчук Н.С. – Київ : Компринт, 2016. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131-147. – ISBN 978-966-929-392-3
244284
   Великомасштабне картування ділянок моніторингу у НПП "Слобожанський" / В.П. Пастернак, Г.В. Корнієнко, В.Ю. Яроцький, М.І. Букша // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 113-122 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 121-122. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
244285
  Парновський С. Великомасштабні рухи галактик: перевірка моделі Dipole Repeller за даними про RFGC галактики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 46-48. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Показано, що дані про колективні рухи галактик каталогу RFGC не підтверджують і не суперечать гіпотезі про існування двох атракторів, які домінують у полі колективних швидкостей нехабблівських рухів галактик, один з яких є відштовхувачем. Відхилення ...
244286
  Тугай Анатолій Володимирович Великомасштабні рухи спіральних галактик каталогу RFGC : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Тугай А.В.; НАНУ; Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 35 назв
244287
  Агапітов О.В. Великомасштабні хвилі Россбі в антарктичній стратосфері / О.В. Агапітов, А.В. Грицай, Д.А. Салюк // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Національне космічне агенство України. – Київ, 2010. – Т. 16, № 5. – С. 5-11. – ISSN 1561-8889
244288
   Великому Жовтню-слава! : репертуарний збірник. – Київ : Мистецтво, 1967. – 160 с.
244289
   Великому Каменяреві : Тези доповідей і повідомлень Наукової конференції, присвяченої 110-річчю з дня народження і 50-річчю з дня смерті І.Я Франка. – Вінниця, 1966. – 95с.
244290
   Великому Октябрю. – Тбилиси, 1957. – 895с.
244291
   Великому подвигу посвящено : экслибрисы советских художников. – Москва : Изобразительное искусство, 1985. – 224 с.
244292
  Дмитерко Л.Д. Великому Сталіну слава! / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 28 с.
244293
  Закусило О.К. Великому українському вченому 90 років / О.К. Закусило, А.В. Анісімов, О.С. Бичков // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 18-21. – ISBN 978-966-622-589-7
244294
  Верещагина Н.В. Великомученик Пантелеимон: Византия - Афон - Киев // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 232-247
244295
  Котов Павел Великомученик революции : культурный код // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 20-21 : Фото
244296
  Стрілько-Тютюн Великомученики : політ. репресії проти учасників руху за Українську Автокефальну Православну Церкву на Бориспільщині в 1921-1930 роках / Валентина Стрілько-Тютюн. – Київ : Правда Ярославичів, 2019. – 390, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7626-93-9
244297
  Марисюк Маркіян (отець) Великопосні проповіди : Найважніше питання життя / написав о. Маркіян Марисюк ЧСВВ. – Жовква : Печатня ОО. Василіян, 1922. – 70 с. – (Видавництво Чина Св. Василія В. у Жовкві ; Кн. 137)
244298
  Гузар Л. Великопосні роздуми з Блаженнішим Любомиром Гузарем. Молитва св. Єфрема / [упоряд. та богословська ред.: О. Жаровська ; відп. редакторка: М. Лемик]. – Львів : Свічадо, 2017. – 111, [1] с. – Єфрем Сирін (християнський святий , преподобний ; IV ст.) (про нього). – Бібліогр. в підрядк. прим.
244299
  Стороженко Л.І. Великопролітні структурно-вантові сталезалізобетонні покриття для будівель і споруд аеропортів / Л.І. Стороженко, Г.М. Гасій // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 72-79 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
244300
  Бєлінський В. Великороси - міфи та релігії // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 133-136
244301
  Лескинен М.В. Великороссы/ великоруссы в росийской научной публицистике (1840-1890) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3-17. – ISSN 0132-1366
244302
  Шейн П.В. Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. : материалы собранные и привденные в порядок П.В. Шейнином ; в 2 т. – Санкт-Петербург : Тип. имп. Акад. наук
Т. 1, вып. 1. – 1898. – [2], XVIII, 835 с. с нот. – Конволют. Пер.: Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п., т. , вып. 2, 1900, с. XXVII-LVIII, 377-835
244303
  Шейн П.В. Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п.. Т. 1, вып. 2 : материалы собранные и привденные в порядок П.В. Шейнином ; в 2 т. // Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. : материалы собранные и привденные в порядок П.В. Шейнином ; в 2 т. / П.В. Шейн. – Санкт-Петербург : Тип. имп. Акад. наук, 1898. – Т. 1, вып. 1. – с. XXVII-LVIII, 377-835
244304
  Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цикла / М. Халанский. – Варшава : В тип. Михаила Земкевича, 1885. – [2], 236, III с. – Указ.: с. 230-235. - Отд. оттиск: Русский филологический вестник. - Экз. без ориг. тит. л.


  Содержание: Введение Храбор-богатырь; поленица Ряд первый: Богатыри периода до-татарского Добрыня Никитич Иван Данилович Демьян Куденевич Олеша Попович Ряд второй: Богатыри татарского периода Идолище поганое Илья Муромец Василий ...
244305
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 1 : [Низшие эпические песни» (т. е. баллады)]. – 1895. – [8], XII, [2], 628 с. – Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бумаге


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
244306
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 2 : ["Семейные песни, которые имели своим предметом положение женщины в семье" и "положение в семье мужчины"]. – 1896. – [4], XVI, [2], 588 с.


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
244307
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 3 : ["Семейные песни, которые имели своим предметом положение женщины в семье" и "положение в семье мужчины"]. – 1897. – [4], XVI, [2], 512 с.


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
244308
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 4 : ["Любовные песни"]. – 1898. – [4], XXIV, [2], 722 с.


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
244309
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 6 : ["Рекрутские, солдатские, казацкие, полоняничные, разбойничьи и темничные (арестантские), с прибавлением к ним очень немного матросских, фабричных, бурляцких и др."]. – 1900. – [4], XVI, [2], 544 с.


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
244310
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 7 : ["Юмористические, сатирические, часть игровых"]. – 1902. – [4], XVI, [2], 544 с.


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
244311
  Линева Е.Э. Великорусские песни в народной гармонизации : [в 2-х вып.] / записаны Е. Линевой ; текст под ред. Ф.Е. Корша. – 1904-1909. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Акад. наук
Вып. 1. – 1904. – [6], XLVIII, [2], 90 с., 2 л. табл. нот.
244312
  Яворский Ю.А. Великорусские песни на старинных карпато-русских записях / [публ. и предисл.] Ю.А. Яворский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1912. – [1], 84 с. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1912, т. 17, кн. 1


  На тит. л. № 109384 дарственная надпись: Многоуважаемому Ф.Ф. Миловодову от автора 8 ноября 1913 г.
244313
  Худяков И.А. Великорусские сказки : в 3 вып. / соч. И.А. Худякова. – 1860-1862. – Санкт-Петербург : В воен. тип.
Вып. 3. – 1862. – [8], 168 с.
244314
  Худяков И.А. Великорусские сказки в записях И.А. Худякова / И.А. Худяков. – Москва ; Ленинград, 1964. – 301 с.
244315
   Великорусские сказки Пермской губернии. – М., 1991. – 543с.
244316
  Виноградов Н.Н. Великорусский вертеп // К вопросу об отражении апокрифов в народном творчестве / Н.А. Янчук. – Санкт-Петербург, 1907. – [22] с.
244317
  Драгоманов М.П. Великорусский интернационал и польско-украинский вопрос / М.П. Драгоманов. – Казань : Типо-литография Окружного штаба, 1906. – 135 с.
244318
  Школьна О.В. Великосвітські мануфактури князів Радзивіллів ХVІІІ–ХІХ століть на теренах Східної Європи : монографія / О.В. Школьна ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т мистецтв, Каф. образотворчого мистецтва. – Київ : Ліра-К, 2018. – 191, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 183-191. – ISBN 978-617-7605-46-0
244319
   Великосорочинский литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя : путеводитель / Литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя. с. Великие Сорочинцы (Полтав. обл.); [авт. текста: П.С. Брайко, Н.О. Литвин]. – Изд. 2-е , перераб. – Харьков : Прапор, 1975. – 67 с.
244320
   Великосорочинский литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя : путеводитель / Литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя. с. Великие Сорочинцы (Полтав. обл.); [авт. текста: Н.О. Литвин, Г.С. Брайко]. – Изд. 4-е. – Харьков : Прапор, 1981. – 61, [3] с. : ил.
244321
   Великосорочинский литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя. – 5-е изд., перераб. и доп. – Харьков, 1984. – 62с.
244322
  Довгаль И.Ф. Великосорочинский литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя / И.Ф. Довгаль, Н.О. Литвин. – Харьков, 1987. – 76 с.
244323
  Брайко Ю.С. Великосорочинский литературно-меториальный музей Н.В.Гоголя / Ю.С. Брайко. – Х., 1970. – 116с.
244324
  Темелески Х. Великотърновските манастири в националноосвободителната борба : (Исторически очерци) / Х. Темелески. – София : Св. Кл. Охридски, 1992. – 279 с.
244325
  Ворожея Р.П. Великоустюжские тайны // Что нового в науке и технике. – Москва, 2007. – № 12. – С. 32-37. – ISSN 1684-6869


  Загадковий персонаж Діда Мороза
244326
  Степанов Н.Л. Велимир Хлебников / Н.Л. Степанов. – Москва, 1975. – 280с.
244327
  Дуганов В Р. Велимир Хлебников : природа творчества / В Р. Дуганов, . – М, 1990. – 348с.
244328
  Вишницкая Ю.В. Велимир Хлебников как творец "нового языка": анализ словообразовательной семантики / Ю.В. Вишницкая, М. Гусидзе // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 2 (44). – С. 31-35
244329
  Брайко Г.С. Велиосорочинский литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя / Г.С. Брайко, Н.О. Литвин. – Изд. 3-е, переаб. – Х., 1979. – 63 с.
244330
  Мармонтель Г. Велисарий, 1769
244331
  Сахатмурадов А. Велиткий Октябрь - переломная веха в судьбе туркменского дайханства. / А. Сахатмурадов. – Ашхабад, 1987. – 127с.
244332
  Горюнов И. Велихов Е.П., Петелин В.В., Кушниренко А.Г. Промышленная политика, инновации, массовые информационные технологии, отечественные системообразующие компании. - М.: Энергоиздат, 2007. - 100 с. : [рецензія] // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 152-153. – ISSN 0042-8736
244333
  Нечипуренко Володимир Григорович Велич Ай-Петрі й інженерної думки : [інтерв"ю з головним інженером проекту (ГІП) канатної дороги Місхор - Ай-Петрі В.Г. Нечипуренком] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 31-32
244334
  Нечипуренко Володимир Григорович Велич Ай-Петрі й інженерної думки : [інтерв"ю з головним інженером проекту (ГІП) канатної дороги Місхор - Ай-Петрі В.Г. Нечипуренком] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 31-32
244335
  Нечипуренко Володимир Григорович Велич Ай-Петрі й інженерної думки : [інтерв"ю з головним інженером проекту (ГІП) канатної дороги Місхор - Ай-Петрі В.Г. Нечипуренком] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 31-32
244336
  Тихолоз Б. Велич без пафосу, або Франко в цифрах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 151)


  156 років від дня народження Івана Франка, письменника-мислителя, який здобув у нащадків славу Великого Каменяра та Українського Мойсея.
244337
  Якименко А. Велич веж Олега Ольжича // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 165-170. – ISBN 978-966-306-020-4
244338
  Карамаш С. Велич генія // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  До 140-річчя від дня народження Івана Франка. Про його творчі надбання, зв"язок із Києвом.
244339
  Самченко В. Велич Головного отамана УНР // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 11 вересня (№ 98). – С. 11-12


  «Таємний щоденник Симона Петлюри» вийшов на екрани зі скандалом у Запоріжжі. Стартувавши 6 вересня у прокаті, фільм Кіностудії імені Олександра Довженка «Таємний щоденник Симона Петлюри» встиг обзавестися як симпатиками, серед яких, скажімо, третій ...
244340
  Олещук І. Велич і безсмертя героїв Крут // Зона : громадський та літературний часопис всеукраїнського товариства в"язнів і репресованих. – Одеса, 2011. – Вип. 27. – С. 288-291. – ISBN 978-966-2601-32-9
244341
  Федяніна О. Велич і гордість // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 4-5.
244342
  Ткачівський Я. Велич і дух Пушикового слова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 3 червня (№ 11)
244343
  Вілкул Юрій Велич і краса індустріального туризму // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 16 : фото. – ISSN 1998-8044
244344
  Ніколюк Л. Велич і краса людини - у поєднанні з природою та творчою працею за оповіданням "Король Карл" Олеся Ільченка
244345
  Лепісевич П.М. Велич і падіння Карпатської України: історико-правовий аспект / П.М. Лепісевич, М.І. Голинська // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (3). – С. 81-86. – ISSN 2617-4162
244346
  Гудзій М.К. Велич і світове значення російської літератури / М.К. Гудзій. – Київ, 1947. – 24 с.
244347
  Кагарлицький М. Велич і трагедія "українського Шаляпіна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 січня (№ 11). – С. 10


  Минає 130 років від дня народження видатного оперного співака Михайла Донця. Михайло Іванович Донець — український співак (бас), народний артист УРСР (з 1930). У 1913 — 1941 роках був (з перервою) одним із провідних солістів Київського театру опери ...
244348
  Ковалевська О. Велич і трагедія гетьмана Мазепи // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 27 березня - 2 квітня (№ 13). – С. 7
244349
  Головко Т. Велич і трагедія Йозефа Рота // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 11). – С. 11. – ISSN 2519-4429
244350
  Кагарлицький М. Велич і трагедія Михайла Донця / публікація Ольги Кагарлицької // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 лютого (№ 5). – С. 14


  До 135-річчя від дня народження велета національної оперної сцени (1883 - 1941). Український співак (бас), народний артист УРСР (з 1930). У 1913 — 1941 роках був (з перервою) одним із провідних солістів Київського театру опери та балету. Убитий в ...
244351
  Кагарлицький М. Велич і трагедія Михайла Донця / Микола Кагарлицький ; [упоряд. О. Кагарлицька ; післям. М. Слабошпицький ; вид. рада : В. Брюховецький та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2020. – 502, [2] с. : іл., портр. – (Серія "Persona Grata"). – ISBN 978-617-605-036-0
244352
  Шкурка М. Велич і трагедія Павла Полуботка = До 350-річчя від дня народження гетьмана України Павла Полуботка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 167-173. – ISSN 2075-1222


  Павло Полуботок (1660-1724) - укр. козацький державний і політичний діяч, військовик, чернігівський полковник, наказний гетьман Війська Запорозького (1722—1724). Один з лідерів автономістської партії. За наказом Петра І був ув"язнений у ...
244353
  Левківський П.Т. Велич людини - у величі всесвіту / П.Т. Левківський, А.П. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 4/5 (78)
244354
  Безгін О. Велич митця : до 100-річчя від дня народження І.С. Корнієнка / О. Безгін, В. Корнієнко // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 216-224. – ISSN 1997-4264


  Корнієнко Іван Сергійович (1910-1975) - укр. кінознавець, Засл. працівник культури України (1968), доктор мистецтвознавства (1964), член Спілки кінематографістів України.
244355
  Литвин В. Велич Михайла Драгоманова в історії // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 104
244356
  Жулинський М. Велич національного обов"язку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3-4 серпня (№ 135/136)


  Національним лідером ніколи не стане людина, яка не є органічним патріотом своєї землі, яка не знає, не любить національної історії, культури, мови, яка свою політичну і державну діяльність не будує на національних пріоритетах і цінностях. Такої ...
244357
  Жулинський М. Велич національного обов"язку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20/21 липня (№ 125/126)


  Юзеф Пілсудський - фундатор оновленої Польської держави, людина, яка розуміла велич національного обов"язку.
244358
  Безклубий І. Велич нескорених лицарів (за творчістю Шота Руставелі) // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 255-262. – ISBN 978-966-306-020-4
244359
  Іванова О. Велич подвигу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  70 років тому, у вересні німецько-фашистськіі війська ввійшли в Київ. Стаття студентки хімічного фак-ту Ольги Іванової.
244360
  Шаблій Олег Велич постаті фундатора української географії Степана Рудницького : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-47 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв
244361
   Велич соціалістичних завоювань. – Львів, 1978. – 192с.
244362
  Погребенник В. Велич Тараса Шевченка
244363
   Велич творення. Нарис про розвиток соціалістичної культури Азербайджанської РСР. – К., 1981. – 216с.
244364
  Шиллер Фрідріх Велич творіння : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 10-14. – ISSN 0320 - 8370
244365
   Велич творчої праці : художньо-документальні нариси про Героїв Соціалістичної Праці. – Київ : Вища школа, 1986. – 167 с.
244366
  Жулинський М. Велич трудів і днів майстра


  Ювілейна стаття присвячена творчій долі та визначному науковому доробку знаного вченого - літературознавця-україніста, славіста, критика, бібліографа, іноземного академіка НАН України Миколи Неврлого
244367
  Бабіров Ю. Велич Чеслова Мілоша // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 20 квітня (№ 16). – С. 12
244368
  Славутич Я. Велич Шевченка = Shevchenko"s greatness / Яр Славутич. – Вінніпег : накладом УВАН, 1961. – 30 с. – (Серія "Література" / Укр. Вільна Акад. Наук ; за ред. М.Ї. Мандрики ; ч. 7)
244369
  Погребенник В.Ф. Велич Шевченка // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 5-9
244370
  Попик Е. Величаевские молодогвардейцы / Е. Попик. – Ставрополь, 1950. – 39с.
244371
   Величаймо Отця Миколая : Зимовий цикл свят у Надзбруччі: Збірка віршів, пісень з нотами, легенд, сценаріїв; Методична рекомендація проведення свята Миколая. – Тернопіль, 2001. – 144с. – ISBN 966-7768-17-1
244372
  Гареев М.А. Величайшая битва Второй мировой войны // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 5. – С. 7-20. – ISSN 0130-3864


  К 70-летию Великой Победы под Сталинградом.
244373
  Карпинский В.А. Величайшая из революций : Краткая история Великой Октябрськой революции в России 25 октября (7 ноября) 1917 г. - начало 1921 г. / В. Карпинский. – 3-е изд., исп. и доп. – Москва : Госиздат, 1925. – 56 с.
244374
  Бекасова Е. Величайшее обновление жизни в "Повести временных лет" (к 900-летию создания памятника) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 19 : Присвячується 90-річчю від дня народження професора В.І. Добоша. – С. 144-149
244375
   Величайшие гении русского искусства : мастера живописи, графики, скульптуры и архитектуры 18-20 веков. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ ; Полигон, 2007. – 320 с. : илл. – ISBN 978-5-17-043301-8
244376
  Пономарев В.Т. Величайшие монархи: с древности до наших дней / Пономарев В.Т. ; [ред. Ю.Е. Ефременкова]. – Донецк : БАО, 2012. – 703, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-481-783-4
244377
  Бирюков Д.А. Величайший физиолог мира : Очерк о работе и учении И.П. Павлова / Д.А. Бирюков. – Воронеж, 1948. – 71с.
244378
  Скотт С. Величайший человек на Земле : [секреты успеха и счастья, которые открывает жизнь Иисуса Христа] / Стивен Скотт ; [пер. с англ. О.Г. Белошеев]. – Минск : Попурри, 2014. – 300, [1] с. – Пер. изд.: The greatest man who ever lived / Steven K. Scott. 2009. – ISBN 978-985-15-12290-9
244379
  Бриняк О. Величальна естетика хрестинної поезії українців // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 653-660. – ISSN 1028-5091
244380
  Прокофьев А.А. Величальная песня России / А.А. Прокофьев. – М, 1971. – 367с.
244381
  Шурко Л. Величальні пісні українського народу / Л. Шурко, О. Івановська // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Грудень (№ 10)


  Рубрику новорічних та різдвяних свят ведуть викладачі філологічного фак-ту: Колядки та щедрівки.
244382
  Чуев Ф.И. Величальное слово / Ф.И. Чуев. – М, 1982. – 206с.
244383
  Градовський А. Величезної ваги робота: Сергій Єфремов про українське письменство першої половини XIX ст. // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 142-146. – ISBN 966-693-015-3
244384
  Полянский Д.С. Величественный план подъема экономики и культуры Российской Федерации. / Д.С. Полянский. – М., 1959. – 111с.
244385
  Марсель Г. Величие Бергсона // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 12. – С. 82-91. – ISSN 0235-1188
244386
  Софронов А.В. Величие духа / А.В. Софронов. – Москва, 1969. – 79с.
244387
   Величие здравого смысла. – М., 1992. – 287с.
244388
  Виноградов В.В. Величие и мощь русского языка : учеб. пособ. по русскому языку / проф. В.В. Виноградов ; Центр. газетные курсы при ЦК ВКП(б). – Вып. 1. – Москва : Правда, 1944. – 30, [2] с. – Библиогр.: с. 28-30
244389
  Фромм Э. Величие и ограниченность теории Фрейда / Эрих Фромм ; [сост., авт. предисл.: д-р филос. н., проф. П.С. Гуревич ; пер. с англ. Войскунской Н. и др.]. – Москва : АСТ, 2000. – 446, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Классики зарубежной психологии). – ISBN 5-237-04524-3
244390
  Ферреро Г. Величие и падение Рима : в 3 т. / Г. Ферреро. – Москва : Сабашниковы М. и С.
Т. 2 : Юлий Цезарь. – 1916. – 346 с.
244391
  Ферреро Г. Величие и падение Рима : в 3 т. / Г. Ферреро. – Москва : Сабашниковы М. и С.
Т. 3 : От Цезаря до Августа. – 1916. – 507 с.
244392
  Ферреро Г. Величие и падение Рима / Г. Ферреро. – М.
3. – 1920. – 256 с.
244393
  Ферреро Г. Величие и падение Рима / Г. Ферреро. – М.
4. – 1920. – 234 с.
244394
  Феррейро Г. Величие и падение Рима / Г. Феррейро. – М.
5. – 1923. – 375с.
244395
  Ферреро Г. Величие и падение Рима / Г. Ферреро. – Санкт-Петербург : Наука. – (Историческая библиотека). – ISBN 5-02-026758-9 (т.3-4); 5-02-026756-2
Т. 2. – 1998. – 748с.
244396
  Ферреро Г. Величие и падение Рима. : в 3 т. / Г. Ферреро. – Москва : Сабашниковы М. и С.
Т. 1 : Создание империи. – 1915. – 361с.
244397
  Ферреро Г. Величие и падение Рима. Республика Августа / Г. Ферреро. – Москва : Сабашниковы М. и С., 1922. – 224 с.
244398
  Делюсин Л. Величие и трагедия Дэн Сяопина // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.7-14. – ISSN 0321-5075


  [Споры вокруг наследия Дэн Сяопина.]
244399
  Малафеев Л.Ф. Величие Октября и банкротство его критиков / Л.Ф. Малафеев. – Москва, 1982. – 160с.
244400
  Мелентьев В.Д. Величие победы советского народа и бессилие фальсификаторов истории / В.Д. Мелентьев, П.Л. Щербаков. – Л, 1975. – 39с.
244401
  Иванова Л.В. Величие подвига / Л.В. Иванова. – М : Знание, 1974. – 64 с.
244402
   Величие подвига. – Тбилиси, 1985. – 319с.
244403
   Величие подвига Москвы. – М., 1985. – 223с.
244404
  Ширяева М.В. Величие подвига Николая Островского. / М.В. Ширяева, В.И. Тимофеев. – М. : Просвещение, 1964. – 175 с.
244405
   Величие подвига советского народа. – Москва, 1985. – 383с.
244406
   Величие пришедших зорь // Наука и религия : Научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2007. – № 11. – С. 14-15. – ISSN 0130-7045


  Художник Константин Юон
244407
  Платонов А.П. Величие простых сердец / А.П. Платонов. – М., 1976. – 407с.
244408
  Еголин А. Величие русской литературы / А. Еголин. – Москва : Советский писатель, 1943. – 102 с.
244409
  Иванова Л.В. Величие свершаемого / Л.В. Иванова. – М, 1981. – 64с.
244410
   Величие труда. – Алма-Ата, 1964. – 102 с.
244411
   Величие человека. – М., 1981. – 159с.
244412
   Величието на Търновград : сборник. – София, 1985. – 428, [4] с.
244413
  Щербань М.І. Величина параметра шорсткості водної поверхні Дніпра // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 99-102 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 7)
244414
  Альохін О.Д. Величини критичних індексів неоднорідних рідин в гравітаційному полі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 340-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі експериментальних даних немонотонної температурної залежності інтенсивності розсіяного світла і часу встановлення рівноваги в рідині в гравітаційному полі запропоновано ряд нерівностей між критичними індексами в просторово ...
244415
  Альохін О.Д. Величини критичних показників в двовимірних системах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 360-362. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів і нерівностей для величин критичних показників знайдені рівняння для визначення величин критичних показників для 2-вимірних систем. На основі цих рівнянь розраховані величини критичних ...
244416
  Альохін О.Д. Величини критичних показників теплоємності і кореляційної функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 381-383. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі рівнянь флуктуаційної теорії фазових переходів за допомогою введення в ці рівняння малих параметрів розраховані величини критичних показників польової і температурної залежностей радіуса кореляції, теплоємності, кореляційної функції ...
244417
  Биккол Ш. Величиной с мое сердце : стихи и поэмы / Ш. Биккол. – Москва, 1974. – 95 с.
244418
  Кутепов В.М. Величины и распределение естественных напряжений в массивах трещиноватых кристаллических пород склонов речных долин : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кутепов В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геол. фак. – М., 1967. – 20л.
244419
  Петринка Л.В. Величка - соляне диво // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 21
244420
  Передерій В.Ф. Велична гармонія / В.Ф. Передерій. – Київ, 1974. – 158с.
244421
  Гайковський М. Велична дорога у вічність / М. Гайковський, О. Гайова // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 13 листопада (№ 43). – С. 6-7


  Митрополит Андрій Шептицький.
244422
   Велична Жульєна : Новели та оповідання французьких письменників. – Київ : Задруга, 2001. – 191с. – ISBN 966-7405-81-8
244423
  Павлюк С. Велична місія вченого // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 639-641. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091


  Василь Васильович Сокіл — завідувач відділом в Інституті народознавства НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділом в Інституті народознавства НАН України.
244424
  Городенська К. Велична постать Марії Яківни Плющ // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 151-158. – ISSN 1682-3540
244425
  Городенська К. Велична постать Марії Яківни Плющ. До 90-річчя від дня народження // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 3 (155), березень. – С. 56-56
244426
  Логойда М. Велична постать української культури: до 130-річчя від народження Василя Барвінського // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 160-164. – ISSN 08-68-4790-12
244427
  Мазуркевич О.Р. Велична тема братніх літератур / О.Р. Мазуркевич. – Київ, 1954. – 84с.
244428
  Окань Ярославна Величний Дрогобич : подорож листоноші / Окань Ярославна, Фецяка Ігор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 150-151
244429
  Кисельов Й.В. Величний образ. Ленініана укр. драматургії / Й.В. Кисельов. – Київ, 1970. – 170с.
244430
  Сергійчук В. Величний патріарх і великий українець (до 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького ) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 7-21. – ISSN 0130-6936


  У статті йдеться про релігійний і державницький чин видатного українця Митрополита Андрея Шептицького, який понад сорок років очолював Українську греко-католицьку церкву.
244431
  Вольский С.А. Величний подвиг / С.А. Вольский. – Київ, 1967. – 232с.
244432
  Меншун В.І. Величний храм освіти і науки та його самобутній ректор


  До 175-річчя Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Про ун-т і його ректора - В.В. Скопенка.Фото на стр.4, 5, 6, 7, 8. Є про Наукову бібліотеку ун-ту.
244433
  Власюк П.А. Величні будови комунізму і дальший розквіт сільського господарства / П.А. Власюк. – Київ-Москва, 1951. – 32с.
244434
  Стефаник С.В. Величні перетворення / С.В. Стефаник. – Львів, 1953. – 32 с.
244435
  Ольжич О. Величність = Majesty : поезії й поеми / Олег Ольжич ; зред. Теодор Курпіта ; вступ. ст. написав Володимир Державин. – Чікаго : Фонди 2 Відділу ОДУ в Чікаго ім. О. Ольжича, 1969. – 176 с. : портр.
244436
   Велігура Іван Михайлович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 75. – ISBN 978-966-2726-03-9
244437
   Веліканов Авенір Акімович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 17
244438
   Веліканов Авенір Акімович (1931-1983) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 68. – ISBN 978-966-439-754-1
244439
   Веліканов Авенір Якимович (1931-1983) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 77. – ISBN 978-966-933-054-3
244440
  Шмигельський А.І. Веління серця : поезії / А.І. Шмигельський. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1955. – 185 с.
244441
  Майстренко Я.В. Веління серця : п"єси / Я.В. Майстренко. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 231 с.
244442
  Вихрущ В.П. Веління серця : поезії / В.П. Вихрущ. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 96 с.
244443
  Невесенко В.І. Веління часу / В.І. Невесенко. – К., 1985. – 89с.
244444
  Ільченко Руслана Велнес у Чехії. Скидаємо все зайве // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 62-64 : фото
244445
  Полещук А.Л. Велникое Делание, или Удивительная история доктора Меканикуса и Альмы, которая была собакой / А.Л. Полещук. – Москва, 1965. – 192с.
244446
  Любенко Олександр ВелоАфрика : Троянда вітрів / Любенко Олександр, Рафаловський Євген // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 26-31 : Фото
244447
  Любенко Олександр ВелоАфрика : Троянда вітрів / Любенко Олександр, Рафаловський Євген // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 52-58 : Фото
244448
  Любенко Олександр ВелоАфрика : Троянда вітрів / Любенко Олександр, Рафаловський Євген // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 48-59 : Фото
244449
  Завірюхіна Марія Веловікенд для киян і не тільки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 116-121 : фото
244450
  Будько Євген ВелоКіноМузики // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 134-138 : фото
244451
  Павлусь Тетяна Велосипед - як стиль життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 29 : фото
244452
   Велосипед без спиц // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 30 : фото. – ISSN 1029-5828
244453
  Шукевич Ю. Велосипед із квадратними колесами, або Парадокси української шкільної освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 9 лютого - 15 лютого (№ 5). – С. 12


  Різні країни мають свої власні системи управління школами та якістю освіти, схеми їх фінансування. Водночас на території Євросоюзу діють і певні спільні закономірності та тенденції, розуміння яких допоможе мінімізувати ризики на шляху до підвищення ...
244454
  Конев Б. Велосипед. : Уход за велосипедом, ремонт, велосипедный спорт, экскурсии, прогулки, пробеги / Б. Конев. – Ленинград, 1926. – 54с.
244455
  Мелконян О. Велосипед; Допрос / Оганес Мелконян ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1982. – 224 с.
244456
   Велосипеди відкриють нам Сирію : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 122 : Фото
244457
  Гоголева Е. Велосипедная эпопея // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С. 8-12. – ISSN 0869-8171


  Приватний музей історії велосипедної справи в Росії
244458
  Вьонцек Александр Велосипедний туризм: шанс для України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – C. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
244459
  Ипполитов И.В. Велосипедные гонки на треке / И.В. Ипполитов. – М, 1953. – 168с.
244460
  Архипов Е.М. Велосипедные гонки по шоссе / Е.М. Архипов, А.В. Седов. – Москва : Физкультура и спорт, 1968. – 168 с. : ил.
244461
  Шелешнев Л.М. Велосипедные гонки с лидерами / Л.М. Шелешнев. – М., 1953. – 64с.
244462
  Осадчая М.М. Велосипедный кросс / М.М. Осадчая, Ф.П. Осадчий. – М, 1954. – 43с.
244463
  Ипполитов П. Велосипедный спорт / П. Ипполитов. – М.-Л, 1927. – 126с.
244464
  Шелешнев Л.М. Велосипедный спорт / Л.М. Шелешнев, Г.И. Сасин. – М., 1951. – 168с.
244465
  Миронов П.Д. Велосипедный спорт / П.Д. Миронов. – М., 1952. – 40с.
244466
  Ипполитов И.В. Велосипедный спорт / И.В. Ипполитов. – М, 1952. – 88с.
244467
  Музис В.П. Велосипедный спорт / В.П. Музис. – М, 1956. – 204с.
244468
   Велосипедный спорт. – М., 1957. – 63с.
244469
  Минаков С.М. и Власова Н.Н. Велосипедный спорт / С.М. и Власова Н.Н. Минаков. – М., 1964. – 200с.
244470
   Велосипедный спорт. – Москва, 1966. – 256 с.
244471
   Велосипедный спорт. – М., 1967. – 400с.
244472
   Велосипедный спорт. – М., 1971. – 144с.
244473
   Велосипедный спорт. – М., 1972. – 159с.
244474
   Велосипедный спорт : Спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1979. – 96 с.
244475
  Семенов М.И. Велосипедный спорт. / М.И. Семенов. – М., 1956. – 24с.
244476
   Велосипедный спорт. Правила соревнований. – М.-Л., 1949. – 64с.
244477
   Велосипедный спорт. Правила соревнований. – М., 1956. – 63с.
244478
  Булгаков А.А. Велосипедный туризм для всех / А.А. Булгаков. – М., 1984. – 128с.
244479
   Велосипедных дел мастер // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 70-73 : фото
244480
  Дегтярьов М. Велосипедом по "Магдебурзькому праву" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 жовтня (№ 37). – С. 1, 15


  "Музей Магдебурзького права (стаціонарна виставка "До історії самоврядування в місті Києві") був влаштований наприкінці 1990-х у невеличкому одноповерховому будинку колишньої поштової станції на Подолі - на Поштовій площі. Це були часи, коли завдяки ...
244481
  Дудкін І. Велосипедом по Бродвею // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.14-21
244482
  Завірюхіна Марія Велосипедом по кризі : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 112-115
244483
  Миронов П.П. Велоспипедный спорт / П.П. Миронов. – М., 1956. – 407с.
244484
  Файнберг А.А. Велотреки / А.А. Файнберг. – Ташкент, 1965. – 95с.
244485
  Шестоперов Я. Велотуризм / Я. Шестоперов. – Х., 1931. – 47с.
244486
  Хаткевич Василий Велоэргометры на Эвересте : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 3
244487
  Балюнас В.М. Велта Лине / В.М. Балюнас, Н.Р. Войткевич. – М : Искусство, 1955. – 83 с.
244488
  Жечев Н. Велчовата завера 1835 : исторически очерк / Н. Жечев. – София : Наука и изкуство, 1985. – 85, [2] с.
244489
  Іскорко-Гнатенко Вельбовець (Вельбівець) Г.Г. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 54-55. – ISBN 978-617-7442-69-0
244490
  Бошицький Ю.Л. Вельмишановний Віталію Івановичу! // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 566-567. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
244491
  Фащенко В. Вельмишановний Михайле Кузьмовичу? // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 408-409. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
244492
  Бобыкина И.А. Вельмо Тормис / И.А. Бобыкина. – Москва : Советский композитор, 1989. – 256 с.
244493
  Кудрявцев Лев Вельможа - меценат із козаків // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 59-61. – ISSN 0130-7037
244494
   Вельтер Мечислав. Выставка произведений. – М., 1975. – 21с.
244495
  Короткий В.А. Вельямінов-Зернов Володимир Володимирович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 255. – ISBN 966-06-0393-2
244496
  Райх Б.Ф. Вена - Берлин - Москва - Берлин / Б.Ф. Райх. – Москва, 1972. – 455с.
244497
   Вена : сборник-путеводитель с планом города и планами музеев. – Москва : Образовательные экскурсии, 1911. – XI, [5], 422 с.
244498
  Ледовских С.И. Вена / С.И. Ледовских, И.Е. Рабинович. – Москва, 1959. – 61с.
244499
  Сененко М.С. Вена / М.С. Сененко. – Москва, 1970. – 223 с.
244500
  Скорина Артем Вена. Королевское наследие Европы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 1. – С. 62-65 : фото
244501
  Павлов Иван Вена. Отправляемся на бал / Павлов Иван, Акрышора Лидия // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 6. – С. 42-45 : фото
244502
   Венгеро-американские отношения. 19117-1960. – Будапешт, 1961. – 151с.
244503
   Венгерская Академия наук. – Будапешт : [б. в.], 1964. – 125 с.
244504
  Гусарова Т.П. Венгерская деревня конца XV - середины XVI века и крестьянская война 1541 года / Т.П. Гусарова. – М., 1990. – 86с.
244505
  Фехер Венгерская живопись XX века / Фехер, Жужа. – Будапешт : Корвина, 1973. – 24 с.. 48 ил.
244506
  Шама О. Венгерская зима в Украине. Двое венгерских ученых, побывавших в 1942 году в оккупированном Киеве, оставили записки о голодном городе, полном исторических богатств // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2021. – № 6 (326), 18 февраля 2021. – С. 54-58
244507
   Венгерская и западно-европейская графика ХІХ века. – Москва : Министерство культуры СССР, 1985. – 26 с.
244508
  Каллаи Д. Венгерская контрреволюция в освещении марксизма-ленинизма / Д. Каллаи. – Будапешт. – 37 с.
244509
  Стыкалин А.С. Венгерская культура в середине XX века / А.С. Стыкалин. – Москва, 1991. – 214 с.
244510
  Сидорова Наталия Венгерская кухня: две стороны одной медали // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 66-73 : фото
244511
  Шахова К.А. Венгерская литература 20-40-х годов 19 века : Автореф... Доктора филол.наук: 10.01.04 / Шахова К.А.; КГУ. – Киев, 1975. – 44л.
244512
  Шахова К.А. Венгерская литература 20-40-х годов XIX века : некоторые идейно-художественные проблемы / К.А. Шахова. – Киев : Вища школа изд. при КГУ, 1973. – 207 с. : ил. – Библиогр. в прим. : с. 201-206
244513
  Шахова Кира Александровна Венгерская литература 20-40-х годов ХІХ века. : Дис... доктор филолог.наук: 10.01.04 / Шахова Кира Александровна; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1974. – 386, 21л. – Бібліогр.:л.1-21
244514
  Россиянов О.К. Венгерская литература просле 1917 года / О.К. Россиянов. – М, 1961. – 108с.
244515
  Фомин В.И. Венгерская народная армия / В.И. Фомин. – М, 1965. – 111с.
244516
  Кодай З. Венгерская народная музыка / З. Кодай. – Будапешт, 1961. – 186с.
244517
  Бодрин В.В. Венгерская Народная Республика / В.В. Бодрин. – Москва : Географгиз, 1952. – 96с. – (У карты мира)
244518
  Бодрин В.В. Венгерская Народная Республика : географический очерк / В.В. Бодрин. – Москва : Географгиз, 1955. – 80с. – (У карты мира)
244519
  Якимович Я.В. Венгерская Народная Республика / Я.В. Якимович. – М, 1960. – 171с.
244520
  Орлик И.И. Венгерская Народная Республика / И.И. Орлик. – Москва, 1962. – 87 с.
244521
   Венгерская Народная Республика. – Москва, 1968. – 280с.
244522
  Иванов К.И. Венгерская Народная Республика : справочник / К.И. Иванов, В.И. Пунтус. – Москва, 1974. – 112 с.
244523
   Венгерская Народная Республика. – М., 1975. – 198с.
244524
  Иванов К.И. Венгерская Народная Республика : Справочник / К.И. Иванов, В.И. Пунтус. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1980. – 111 с.
244525
   Венгерская Народная Республика : конституция и законодательные акты. – Москва : Прогресс, 1982. – 392 с.
244526
   Венгерская Народная Республика. – Москва : Наука, 1983. – 384с.
244527
  Пунтус В.И. Венгерская Народная Республика : Справочник / В.И. Пунтус, И.С. Савольский. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1985. – 127с.
244528
  Лапоногов И.С. Венгерская народная. / И.С. Лапоногов. – М., 1955. – 128с.
244529
   Венгерская новелла. – М., 1965. – 668с.
244530
  Холопов Г.К. Венгерская повесть; Иванов день; Долгий путь возвращения; Достоинство; Путешествие в Буркут / Г.К. Холопов. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 480с.
244531
   Венгерская поэзия ХХ век. – М., 1982. – 558с.
244532
  Иллеш Б. Венгерская рапсодия / Б. Иллеш. – Москва, 1934. – 88 с.
244533
  Ковтун А.И. Венгерская рапсодия / А.И. Ковтун. – Симферополь, 1968. – 64с.
244534
   Венгерская революционная поэзия. – М.-Л., 1925. – 180 с.
244535
  Ботка Ф. Венгерская революционно-социалистическая литература в Советском Союзе. (Журнал и б-ка "Шарло эш калапач") 1929-1933 : Автореф... канд. филол.наук: / Ботка Ф.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Кафедра истории рус. советской литературы. – М., 1968. – 14л.
244536
  Орлик И.И. Венгерская революция 1848-1849 годов и Россия // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 2. – С. 21-40. – ISSN 0130-3864
244537
  Андич Е. Венгерская советская республика // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – 177-210 с.
244538
  Кун Б. Венгерская советская республика 1919 года / Б. Кун. – М., 1959. – 62с.
244539
  Нежинский Л.Н. Венгерская советская республика 1919 года / Л.Н. Нежинский. – М., 1959. – 32с.
244540
  Николаенко К.А. Венгерская Советская республика 1919 года / К.А. Николаенко. – М, 1989. – 61с.
244541
  Лебов М.Ф. Венгерская советская республика 1919 года. / М.Ф. Лебов. – М., 1959. – 274с.
244542
  Липтаи Э. Венгерская Советская республика. / Э. Липтаи. – М., 1970. – 391с.
244543
   Венгерская социалистическая рабочая партия. с.13. Будапешт. 1985. – М., 1985. – 238с.
244544
   Венгерская социалистическая рабочая партия. Съезд 12-й. Будапешт. 1980. – Москва, 1981. – 232с.
244545
   Венгерские авиалинии Malev // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 21
244546
  Репринцев Ф.С. Венгерские антифашисты в партизанской борьбе советского народа (1941-1944) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Репринцев Ф.С. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1966. – 17 с.
244547
   Венгерские военнопленные в СССР. Документы 1941-1953 гг. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 3 (89) : Україна - Угорщина Ч.2. – С. 282-318. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
244548
  Мокань А.А. Венгерские заимствования в мараморошском украинском диалекте Закарпатской области : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Мокань А.А. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1966. – 21 с.
244549
  Лизанец П.Н. Венгерские заимствования в украинских говорах Закарпатья / П.Н. Лизанец. – Будапешт, 1976. – 683 с.
244550
  Йожа А. Венгерские интернационалисты в борьбе за победу Октября / А. Йожа. – Москва, 1977. – 384 с.
244551
  Держалюк Н.С. Венгерские интернационалисты в Великой Отечественной войне / Н.С. Держалюк. – К., 1985. – 127с.
244552
   Венгерские интернационалисты в Октябрьской революции и гражданской войне в СССР. – М.
1. – 1968. – 511с.
244553
   Венгерские интернационалисты в Октябрьской революции и гражданской войне в СССР. – М.
2. – 1968. – 515с.
244554
   Венгерские интернационалисты в Сибири и на Дальнем Востоке, 1817-1922 гг.. – М., 1980. – 300с.
244555
  Жилак А. Венгерские коммунистические группы в Советской России и их роль в создании Компартии Венгрии : Автореф... канд. ист.наук: / Жилак А.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 17л.
244556
   Венгерские математические олимпиады. – М., 1976. – 544с.
244557
   Венгерские народные сказки. – М., 1952. – 236с.
244558
   Венгерские народные сказки. – М., 1953. – 192с.
244559
   Венгерские народные сказки. – М., 1958. – 375с.
244560
  Унгвари К. Венгерские оккупационные войска на Украине в 1941-1942 гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 52-58. – ISSN 2070-9773
244561
  Унгвари Кристиан Венгерские оккупационные войска на Украине в 1941-1942 гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (53). – С. 56-62. – ISSN 2070-9773
244562
  Гагнидзе Джумбер Серапионович Венгерские переводчики и переводы "Витязь в тигровой шкуре" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Гагнидзе Джумбер Серапионович; АН ГССР. Ин-т истори груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
244563
   Венгерские повести. – М., 1973. – 623с.
244564
   Венгерские повести. – Москва, 1979. – 415с.
244565
   Венгерские повести и рассказы. – М., 1953. – 472с.
244566
  Мегела И.П. Венгерские пролетарские писатели и советская литература 20-30-е гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Мегела И.П.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 21л.
244567
  Брутьо Я. Венгерские профсоюзы в период строительства социализма / Я. Брутьо. – М, 1962. – 72с.
244568
  Ровинский О. Венгерские рассказы / О. Ровинский. – Москва, 1946. – 232с.
244569
   Венгерские рассказы и повести. – М., 1950. – 323с.
244570
  Вайда Э. Венгерские растения / Э. Вайда. – Будапешт, 1956. – 49с.
244571
  Лебович М.Ф. Венгерские революции 1918-1919 гг. : Автореф... докт. ис.наук: / Лебович М. Ф.; АН СССР, Ин-т ист. – М., 1959. – 45л.
244572
   Венгерские сказки. – М., 1989. – 414с.
244573
  Братенков Б.Г. Венгерские события 1956 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-24. – ISSN 0321-0626


  Революція в Угорщині 1956 р.
244574
  Птицын А.Н. Венгерские специалисты в Российской империи // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 143-147. – ISSN 0042-8779


  С 1830 по 1914 год в Российскую империю переселилось 774 тысячи австро-венгерских граждан.
244575
  Ольт К. Венгерский бюджет на 1951 г. / К. Ольт, 1951. – 8с.
244576
  Олт К. Венгерский бюджет на 1952 г. / К. Олт, 1951. – 8с.
244577
  Лукницкий П.Н. Венгерский дневник / П.Н. Лукницкий. – Москва, 1973. – 253с.
244578
  Тер-Григорян Венгерский дневник / Тер-Григорян. – Москва : Известия, 1975. – 239 с.
244579
   Венгерский календарь 1950. – Харьков : Изд. Венгнрского бюллетеня, 1950. – с.
244580
  Кочубеевская Рита Венгерский коктейль : Города мира // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 10-21 : Фото
244581
  Йокаи М. Венгерский набоб / М. Йокаи. – Москва : Художественная литература, 1976. – 460 с.
244582
  Йокаи М. Венгерский набоб / М. Йокаи. – Москва, 1986. – 398с.
244583
  Йокаи М. Венгерский набоб / М. Йокаи. – Москва, 1988. – 448с.
244584
   Венгерский оперный театр, 1958. – 32с.
244585
   Венгерский политический детектив : сборник. – Москва : Радуга, 1988. – 496с.
244586
   Венгерский рассказ. – М., 1975. – 447с.
244587
   Венгерский статистический справочник. – Будапешт, 1973. – 328 с.
244588
   Венгерский статистический справочник 1974. – Будапешт, 1974. – 319с.
244589
   Венгерский статистический справочник 1975. – Будапешт, 1975. – 320с.
244590
   Венгерский статистический справочник 1976. – Будапешт, 1976. – 191с.
244591
   Венгерский статистический справочник 1979. – Будапешт, 1979. – 206с.
244592
  Шевченко Сергей Венгерский туризм. Успех приходит извне... И не только : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 74 : Фото
244593
   Венгерский юмор. – Л.-М., 1967. – 175с.
244594
  Балашша Й. Венгерский язык / Й. Балашша ; пер. с венгерского О.В. Громова; И.В. Салимона ; Ю.И. Шишмони ; ред., предисл. и примеч. К.Е. Майтинской. – Москва : Иноиздат, 1951. – 376 с.
244595
  Майтинская К.Е. Венгерский язык / К.Е. Майтинская. – Москва, 1955. – 304с.
244596
  Майтинская К.Е. Венгерский язык / К.Е. Майтинская. – М, 1959. – 227с.
244597
  Майтинская К.Е. Венгерский язык / К.Е. Майтинская. – М, 1960. – 376с.
244598
   Венгерско-русские литературные связи. – М., 1964. – 283с.
244599
  Куценко В.Л. Венгерско-русский военный словарь / В.Л. Куценко. – М., 1966. – 416с.
244600
  Фиошина Г.И. Венгерско-русский геолого-географический словарь / Г.И. Фиошина. – М, 1960. – 260с.
244601
  Сабо М. Венгерско-русский карманный словарь / М. Сабо. – Budapest, 1982. – 539с.
244602
  Зотов В.И. Венгерско-русский разговорник / В.И. Зотов, Желицки Бела. – 2-е испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 267с. – ISBN 5-200-00771-1
244603
  Желицки Б.И. Венгерско-русский разговорник туристов / Б.И. Желицки, В.И. Зотов. – М, 1979. – 232с.
244604
   Венгерско-русский словарь : 40000 слов. – Москва-Будапешт : Русский язык, 1974. – 871с.
244605
   Венгерско-русский словарь. – 2-е изд., стер. – М., 1987. – 871с.
244606
  Кахана М.Г. Венгерско-русский словарь. / М.Г. Кахана. – М., 1946. – 383с.
244607
  Кахана М.Г. Венгерско-русский словарь. : 27 000 слов / М.Г. Кахана; Под ред. К.Е.Майтинской. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1951. – 568с.
244608
  Кахана М.Г. Венгерско-русский словарь. / М.Г. Кахана. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1959. – 856с.
244609
   Венгерско-хорватское соглашение 1868 года : Краткий исторический очерк и перевод с примечаниями : (Составлено по книге: Horn: Le Compromis de 1868 entre la Hongrie et la Croatie et celui de 1867 entre l"Autriche et la Hongrie) / [Переводчик А.И. Балабин указан в предисл.]. – Санкт-Петербург : Государственная тип., 1910. – 46 с.


  Пер.: Балабин, Александр Иванович
244610
   Венгерское административное право. – М., 1990. – 482с.
244611
  Трошин А.С. Венгерское кино: 70-80-е годы / А.С. Трошин. – М., 1986. – 47с.
244612
  Кешкень Э. Венгерское председательство и "Восточное партнерство" // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 62-66. – ISSN 0201-7083
244613
  Клинченко Т.В. Венгерское село : экономика, быт, культура, 60-80-е гг / Клинченко Т.В. ; АН УССР, Ин-т истории. – Киев : Наукова думка, 1989. – 152, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 144-153
244614
  Лещух Р. Венглінський Іван Володимирович : до 100 річчя дня народження / Роман Лещух // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 45. – С. 137-141. – Бібліогр.: 51 назв. – ISSN 0131-2634


  Доктор геолого-мінералогічних наук, відомий український вчений, фахівець в галузі стратиграфії та мікропалеонтології неогенових відкладів південно-західного краю Східноєвропейської платформи, Передкарпатського та Закарпатського прогинів і складчастої ...
244615
   Венгрия - Англия. – Будапешт, 1954. – 12с.
244616
  Липпай З. Венгрия : Краткий справочник / З. Липпай. – Москва, 1945. – 64с.
244617
  Власова Т.А. Венгрия / Т.А. Власова. – Москва : Географгиз, 1948. – 170с.
244618
  Петри Э. Венгрия / Э. Петри. – Будапешт, 1950. – 100с.
244619
   Венгрия : путеводитель. – Будапешт : Корвина, 1958. – 412с.
244620
  Печи М. Венгрия : Очерки физической и экономической географии / М. Печи, Б. Шарфалви. – Москва : Географгиз, 1962. – 316с.
244621
  Бодрин В.В. Венгрия / В.В. Бодрин. – 2-е изд. – Москва : ГУГК, 1966. – 27с. : карта 1: 750 000
244622
   Венгрия. – Будапешт, 1970. – 212с.
244623
   Венгрия. – Будапешт, 1970. – 31с.
244624
   Венгрия. – Будапешт, 1971. – 219с.
244625
   Венгрия. – Будапешт, 1976. – 268с.
244626
  Гинк К. Венгрия / К. Гинк. – Будапешт : Корвина, 1978. – 80 с.
244627
  Раскин Александр Петрович Венгрия : Рек.библиогр.указ. / Раскин Александр Петрович; ГПБ; Геогр.общ-во СССР; Об-во Сов-Венгр.дружбы; Под ред.: Н.В.Цапкина. – Москва : Книга, 1980. – 93с.
244628
  Гинк К. Венгрия : краски, пейзажи, города / К. Гинк; вступ. текст: И. Болдижара. – Будапешт : Корвина, 1981. – 63 с.
244629
  Марков Д.С. Венгрия / Д.С. Марков. – Москва : Мысль, 1990. – 128с. : ил. + карт. – (У карты мира)
244630
   Венгрия : Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 113-123 : Карта
244631
   Венгрия // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 2-3 : Карта
244632
  Гладких Евгений Венгрия // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
244633
  Шишелина Л. Венгрия : народ отправил олигархов на скамью оппозиции // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 3 (43). – С. 56-66. – ISSN 0201-7083
244634
   Венгрия 74. – Будапешт, 1974. – 287с.
244635
   Венгрия 75. – [Будапешт] : Паннония, 1975. – 215 с. : ил., табл.
244636
  Короткевич Г.Я. Венгрия в 1918-1953 годах : учебный материал / Г.Я. Короткевич. – Москва : [б. и.], 1953. – 62 с. – (Новейшая история / ВПШ при ЦК КПСС, Кафедра всеобщей истории)
244637
  Пушкаш А.И. Венгрия в годы второй мировой войны. : Автореф... Доктора ист.наук: / Пушкаш А.И.; АН СССР.Ин-т истории. – М, 1965. – 37л.
244638
  Пушкаш А.И. Венгрия в годы второй мировой войны. / А.И. Пушкаш. – М., 1966. – 528с.
244639
  Немеш Д. Венгрия в годы контрреволюции. 1919-1921. / Д. Немеш. – М., 1964. – 494с.
244640
  Крючков И.В. Венгрия и Балканы в 1911–1912 годах по донесениям генерального консульства России в Будапеште // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 3. – С. 41-50. – ISSN 0132-1366
244641
   Венгрия и вторая мировая война. – Москва, 1962. – 367с.
244642
  Мусатов В.Л. Венгрия и Румыния: два взгляда на "Пражскую весну" // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 32-42. – ISSN 0130-3864
244643
  Ягодовский Л.С. Венгрия на пути к развитому социализму / Л.С. Ягодовский. – М., 1977. – 64с.
244644
  Заволжский С.Г. Венгрия на пути к социализму. / С.Г. Заволжский. – М., 1955. – 72с.
244645
   Венгрия на пути строительства социализма. – Будапешт, 1960. – 96с.
244646
  Шевченко Сергей Венгрия подвела итоги : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 68 : Фото
244647
  Сергеева Елена Венгрия предлагает открыть себя заново : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 68-69 : Фото
244648
  Толкунов Н Л. Одинец Венгрия сегодня / Н Л. Одинец Толкунов. – М., 1957. – 72с.
244649
   Венгрия сегодня. – Будапешт, 1974. – 248с.
244650
   Венгрия сегодня. – Будапешт, 1975. – 208с.
244651
  Герасимов В.М. Венгрия сегодня / В.М. Герасимов, Г.А. Герасимова. – М., 1988. – 287с.
244652
  Волотов О.Г. Венгрия спустя четверть века после смены строя // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 4. – С. 69-87. – ISSN 0130-3864


  Авторы анализируют итоги коренных структурных преобразований в постсоциалистической Венгрии.
244653
  Кузьмин А. Венгрия уходит вправо // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 21 (1140). – С. 10-13. – ISSN 0234-1670
244654
   Венгрия. 1957. – Будапешт, 1957. – 32с.
244655
  Князева Елена Венгрия. Мясо для патриота // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 7/8/9 (2958). – С. 74-76 : фото
244656
  Глуховская Е. Венгрия. Новые пьесы 1987 года // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, И.К. Стаф, Е.В. Русакова. – Москва, 1989. – № 1 (81). – С. 9-21
244657
  Глуховская Е. Венгрия. Новые пьесы 1988 года // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, Л.В. Барбашова. – Москва, 1989. – № 6 (86). – С. 60-80
244658
  Глуховская Л. Венгрия. Новые пьесы театрального сезона 1983 г. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, Е.А. Загускина. – Москва, 1984. – № 4 (54). – С. 11-23
244659
  Агеев Кирилл Венгрия. Озеро Балатон : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 34-36 : Фото
244660
  Исакина Юлия Венгрия. Побег из Будапешта // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 2. – С. 54-57 : фото
244661
  Бодрин В.В. Венгрия. Чехословакия : географические справки / В.В. Бодрин. – Москва : Географгиз, 1957. – 30с. – (Страны Европы)
244662
  Мышков В.Н. Венгрия. Экономика и внешняя торговля / В.Н. Мышков. – М., 1956. – 160с.
244663
  Беднарский Владимир Венгрия/Польша. Будапешт VS Краков // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 80-83 : фото
244664
  Гусев В.Г. Венгрия: 30 лет борьбы за мир и социализм / В.Г. Гусев. – М, 1975. – 88с.
244665
  Кабыш Светлана Венгрия: активно развиваем медицинский туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 56-58 : фото. – ISSN 1998-8044
244666
  Шутова Наталья Венгрия: здоровье на воде : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 72 : Фото
244667
  Кабыш Светлана Венгрия: лечение и оздоровление как приоритет // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 36-38 : фото. – ISSN 1998-8044
244668
  Поляков А.В. Венгрия: проблемы и перспективы. / А.В. Поляков, М.А. Усиевич. – М. : Знание, 1990. – 64 с. – ISBN 5-07-001563-Х
244669
   Венгрия: развитие и размещение производительных сил. – М., 1978. – 302с.
244670
   Венгрия: Серый и скучный Будапешт // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 76-79 : фото
244671
  Шишелина Л. Венгрия: смена власти в ЕС и в Будапеште // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 67-78. – ISSN 0201-7083
244672
  Эрдейи И. Венгры в Лебедии. Материальная культура венгров 9-10 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: / Эрдейи И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1959. – 14л.
244673
   Венгры свои улицы почти не переименовывают // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 27. – С. 15. – ISSN 0234-1670
244674
  Руднев С.Н. Венд-раннекембрийский островодужный плагиогранитоидный магматизм Алтае-Саянской складчатой области и озерной зоны Западной Монголии (геохронологические, геохимические и изотопные данные) / С.Н. Руднев, В.П. Ковач, В.А. Пономарчук // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1628-1647 : рис., табл. – библиогр.: с. 1644-1647. – ISSN 0016-7886
244675
  Руднев С.Н. Венд-раннепалеозойский гранитоидный магматизм Восточной Тувы / С.Н. Руднев, П.А. Серов, В.Ю. Киселева // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 9. – С. 1572-1600 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1598-1600. – ISSN 0016-7886
244676
  Брангулис А.П. Венд и кембрий Латвии. Стратиграфия, литология и коллекторские свойства / А.П. Брангулис. – Рига : Зинатне, 1985. – 136с.
244677
   Венд Предъенисейского осадочного бассейна (юго-восток Западной Сибири) / Д.В. Гражданкин, А.Э. Конторович, В.А. Конторович, С.В. Сараев, Ю.Ф. Филиппов, А.С. Ефимов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 4. – С. 718-734 : рис. – Библиогр.: с. 731-734. – ISSN 0016-7886
244678
  Великанов В.А. Венд Украины / В.А. Великанов, Е.А. Асеева, М.А. Федонкин. – Киев : Наукова думка, 1983. – 162с.
244679
   Вендетта. – М., 1965. – 238с.
244680
  Павлов С.Е. Вендетта по-американски / С.Е. Павлов. – Минск, 1985. – 190с.
244681
  Ши Нил Вендетта по-африканськи : обряды долины Омо / Ши Нил, Олсон Рэнди // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 118-141 : Фото
244682
   Вендотениды Восточно-Европейской платформы. – Ленинград : Наука, 1988. – 144с.
244683
   Вендская пассивная континентальная окраина юга Сибирской платформы: геохимические, изотопные (Sr, Sm-Nd) свидетельства, данные U-Pb датирования LA-ISP-MS детритовых цирконов / Е.Ф. Летникова, А.Б. Кузнецов, И.А. Вишневская, С.В. Вещева, А.И. Прошенкин, Х. Джен // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1507-1529 : рис., табл. – библиогр.: с. 1527-1529. – ISSN 0016-7886
244684
   Вендская система : Историко-геологическое и палеонтологическое обоснование Відом. про відпов.: Отв. ред. Б.С. Соколов, А.Б. Ивановский Частина: Назва частини: Палеонтология. – Москва : Наука
Ч.1 : Палеонтология. – 1985. – 221с.
244685
   Вендская система : Историко-геологическое и палеонтологическое обоснование Відом. про відпов.: Отв. ред. Б.С. Соколов, М.А. Федонкин Частина: Ч.2 Назва частини: Стратиграфия и геологические процессы. – Москва : Наука
Ч.2. – 1985. – 238с.
244686
  Якобсон К.Э. Вендский комплекс Волыни и Подолии : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Якобсон К.Э.; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1964. – 18л.
244687
  Козак Д.Н. Венеди / Денис Козак; НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2008. – 470с. : 247 рис. – ISBN 978-966-02-4419-1


  У книзі підсумовано результати багаторічних археологічних досліджень пам"яток зубрицької культури, вперше відкритих автором у Подністров"ї та на Волині. Значна джерелознавча база дозволила висвітлити цілий спектр питань життєдіяльності зубрицьких ...
244688
  Левицкая Л.В. Венедикт Андреевич Хахлов : Библиографический указатель (к 100-летию университета) / Л.В. Левицкая; Томский гос. ун-т; Научная б-ка. – Томск, 1980. – 22с.
244689
  Гурович А.Б. Венедикт Беляков / А.Б. Гурович. – М., 1983. – 209с.
244690
  Дихтярь А.Б. Венедикт Ворожцов / А.Б. Дихтярь. – Москва, 1972. – 128с.
244691
  Гирич І. Венедикт М’якотін і українська історіографія // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 541-564
244692
   Венедикт Олександрович М"якотін : біобібліогр. покажчик / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд., авт. біогр. нарису: О. Новікова ; бібліографія: О. М"якотін, О. Новікова, А. Прахова ; відп. ред. О. Маврін]. – Київ : [б. в.], 2010. – 48, [2] с. – Бібліогр.: с. 44-47 та в прим. – ISBN 978-966-02-5707-8


  У пр. №3891BR напис: Дорогой Зинаиде Васильевне с наилучшими пожеланиями. 8.07.2010
244693
   Венедиктов Сергій Валентинович (1981) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С 77. – ISBN 978-966-933-054-3
244694
  Барабашов Н.П. Венера / Н.П. Барабашов. – Москва : Советская Россия, 1961. – 40 с. : ил.
244695
  Котенко М В. Венера в конце квартала / М В. Котенко. – Воронеж, 1978. – 143 с.
244696
  Захер-Мазох Леопольд Венера в мехах : Представление Захер-Мазоха/Делез Ж; Работы о мазохизме/Фрейд З. / Захер-Мазох Леопольд, фон. – Москва : Культура, 1992. – 379с. – ISBN 5-8334-0007-4
244697
  Фридман А. Венера в опале / А. Фридман. – Кишинев, 1956. – 78с.
244698
  Гумовська І. Венера із сковорідкою / І. Гумовська. – Київ, 1992. – 189с.
244699
  Алексеев В. Венера раскрывает тайны / В. АлексееВ, С.Н. Минчин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1975. – 96 с. : ил.
244700
  Курбановский А.А. Венера Советская // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 3. – С. 64-67. – ISSN 2073-9702


  Радянська жінка в образтворчому мистецтві
244701
  Шир Луна Венера, проходим! // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 56 : фото
244702
   Венеру исследуют космические аппараты. – Москва : АПН, 1975. – 38 с.
244703
  Петренко Є. Венесуела - в дипломатичній ізоляції // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 5
244704
  Романюк В. Венесуела - квиток в одному напрямку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 червня (№ 104). – С. 3


  Які уроки треба винести Україні з боліварських експериментів у Латинській Америці.
244705
  Каспрук В. Венесуела на межі громадянської війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-27 квітня (№ 15). – С. 5


  "Після більш ніж двох тижнів протестів Венесуела входить у нову смугу політичної напруги. Уряд президента Венесуели Ніколаса Мадуро демонструє високу готовність до репресивних дій для придушення народних виступів. Масові демонстрації в Каракасі та ...
244706
  Казелла Себастьяно Венесуела. Подих світу : У світі живого // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 106-110 : Фото
244707
  Пендраковська Саша Венесуела. Усе буде чотко! : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 62-72 : Фото
244708
  Красільчук В. Венесуела: to be or not to be // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 10-14. – ISSN 2663-2675
244709
  Петрів П. Венесуела: Китай вступає у гру // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 31 травня (№ 22). – С. 5
244710
  Каспрук В. Венесуела: настає час військових? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10 - 16 вересня (№ 32). – С. 5


  Намагаючись яким-завгодно чином зберегти свою владу, президент Венесуели Ніколас Мадуро дедалі більше важелів управління країною передає до рук військових. Так, недавно Мадуро поклав на генерала Владіміра Падріно Лопеса подвійну відповідальність. Тепер ...
244711
  Мартинов А. Венесуела: новий виток конфронтації // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 березня (№ 10/11). – С. 4


  "Попри загрозу арешту тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо повернувся на батьківщину. Він анонсував нові протести та зустріч з профспілками працівників державного сектора".
244712
  Карпрук В. Венесуела: рятуючись від боліваріанського соціалізму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 31 березня - 6 квітня (№ 12). – С. 5


  "Боліваріанський експеримент над колись дуже успішною країною виявився провальним. Хоч у Венесуелі немає війни, бездарне правління наступника Уго Чавеса - президента Ніколаса Мадуро - призвело до того, що криза венесуельських біженців набула ...
244713
  Каспрук В. Венесуела: скинути кайдани "нафтосоціалізму" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 5


  "Венесуельський парламент оголосив президента Ніколаса Мадуро персоною, котра залишила посаду "через невиконання своїх обов"язків". Як повідомила венесуельська газета El Nacional, за таке рішення проголосували 106 депутатів зі 163, наділених ...
244714
  Савченко О. Венесуельська трясовина. Країна на порозі повномасштабної громадянської війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 4


  "Венесуела дедалі глибше грузне в трясовині внутрішньополітичної кризи, вирішити яку, очевидно, зможе тільки зброя. У країні дедалі вища ймовірність початку жорстокої громадянської війни. Не виключена й військова операція США. Лідер опозиції Хуан ...
244715
  Бєлоколос О. Венесуельський стрибок Кремля // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 5


  "24 березня до Венесуели з Росії несподівано прибули два військово-транспортні літаки з групою військових і начебто гуманітарним вантажем. Росія явно намагається надати цій місії винятково мирного характеру. Так, "Рособоронекспорт" 29 лютого повідомив ...
244716
  Петренко Є. Венесуельці залишають країну // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 22 червня (№ 25/26). – С. 5
244717
  Вершинина А.М. Венесуэла / А.М. Вершинина. – Москва, 1976. – 56с.
244718
  Козлов Ю.К. Венесуэла / Ю.К. Козлов. – Москва : Мысль, 1976. – 148с.
244719
  Семенов В. Венесуэла в новом веке: итоги и перспективы // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 5. – С. 73-82. – ISSN 0131-2227
244720
  Стрельцов А.А. Венесуэла в системе международных энергетических отношений // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 1 (6). – С. 120-139. – ISSN 2079-3359
244721
  Демушкина Е.В. Венесуэла после второй мировой войны 1945-1958 / Демушкина Е.В. ; АН СССР, Ин-т Латин. Америки. – Москва : Наука, 1969. – 239 с.
244722
  Дабагян Э. Венесуэла после Уго Чавеса // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 7. – С. 67-77. – ISSN 0131-2227
244723
  Брито Фигероа Федерико Венесуэла ХХ века / Брито Фигероа Федерико. – М., 1969. – 296с.
244724
  Козлов Ю.К. Венесуэла, устремленная в будущее / Ю.К. Козлов. – М, 1987. – 63с.
244725
  Шульц Роланд Венесуэла. Гений или сумасброд? : "Чокнутий? Кто, я?" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 2 (155). – С. 62-72 : Фото. – ISSN 1029-5828
244726
   Венесуэла. Колумбия. Эквадор. Перу. Боливия. – Москва : ГУКК, 1962. – 41с. : карты
244727
  Никулин Андрей Венесуэла. Ломка после нефтяной иглы. Мохито за высоким забором / Никулин Андрей, Гандольфи Алессандро // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 86-98 : фото. – ISSN 1029-5828
244728
   Венесуэла. Экономика, политика, культура. – М., 1967. – 362с.
244729
  Дабагян Э.С. Венесуэла: основные вехи политического развития в ХХ веке // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 5. – С. 48-67. – ISSN 0130-3864
244730
   Венесуэла: тенденции экономического и социально-политического развития. – М., 1984. – 327с.
244731
  Сапожников К.Н. Венесуэла:репортаж с нейтральной полосы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / РАН, Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 35-60. – ISSN 044-748Х


  Країна за 9 років правління У. Чавеса
244732
  Вольский В.В. Венесуэла; Колумбия; Эквадор; Гвиана. / В.В. Вольский. – Москва, 1957. – 32с.
244733
  Нитобург Э.Л. Венесуэлла. / Э.Л. Нитобург. – М., 1959. – 80с.
244734
  Нитобург Э.Л. Венесуэлла. / Э.Л. Нитобург. – М., 1977. – 80с.
244735
  Муравьев Вячеслав Николаевич Венесуэльская буржуазия: структура, идеология, политика (на примере предпринимательских организаций) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Муравьев Вячеслав Николаевич; АН СССР. Ин-т Латинской Америки. – М., 1981. – 28л.
244736
   Венесуэльские рассказы. – Москва, 1962. – 199с.
244737
  Дабагян Э.С. Венесуэльско-кубинские отношения в исторической ретроспективе (1959-2000) // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.73-83. – ISSN 044-748Х
244738
  Левушкин А.И. Венец / А.И. Левушкин. – Архангельск, 1970. – 157с.
244739
  Колесникова М.В. Венец жизни: Повести. / М.В. Колесникова. – Москва, 1985. – 334с.
244740
  Михайловский М.И. Венец и похвала Св. Владимиру, Великому князю Киевскому, просветителю и преобразователю древней Руси : Ист. очерк религиозно-нравств., бытового и полит. состояния нашего Отечества и Государства от начал. времен до Ярослава Мудрого. (V в. до Р. Хр., 1015 г. после Р. Хр.) ... [в анот.] / Сост. смотритель Черниг. духовного училища, кандидат богословия Михаил Иванович Михайловский. – Чернигов : Тип. Губ. правл, 1888. – 78 с. – Отд. оттиск: Черниговские епархиальные известия. 1888, №№ 15, 16, 17


  : По поводу исполнившегося 15 июля 1888 года 900-лет. юбилея со времени крещения России св. великим князем Владимиром. На тит. л. дарственная надпись от автора 1888 г
244741
  Смертина Т.И. Венец из ярых пчел. / Т.И. Смертина. – М., 1986. – 171с.
244742
  Оутс Дж.К. Венец славы / Дж.К. Оутс. – Москва, 1986. – 251с.
244743
  Павлович А.И. Венец стихотворений о Александра Ив. Павловича / А.И. Павлович. – Ужгород, 1920. – 249с.
244744
  Маковецкая Л.В. Венец характера / Л.В. Маковецкая. – Симферополь, 1982. – 95с.
244745
  Гущин Е.В. Венец шевченковского творчества (размышления о Кобзаре) // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 60-62
244746
  Харт Г. Венецианец Марко Поло / Г. Харт. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 318с.
244747
   Венецианов. – Москва, 1976. – 3с.
244748
  Венецианов Венецианов : альбом / Венецианов; Государственная Третьяковская галерея. – Москва : Изобразительное искусство, 1976. – 28 с. – (Образ и цвет)
244749
  Машковцев Н.Г. Венецианов Алексей Гаврилович / Н.Г. Машковцев. – Москва-Л., 1944. – 18с.
244750
   Венецианов в письмах художников и воспоминаниях современников. – М.-Л., 1931. – 312с.
244751
   Венецианов и его школа. – Л., 1973. – 243с.
244752
   Венецианская живопись XVI - XVIII вв.. – Москва, 1962. – 2с.
244753
  Прусс И.Е. Венецианская живопись ХУШ века / И.Е. Прусс. – М., 1973. – 62с.
244754
   Венецианская живопись эпохи Возрождения. – Москва, 1956. – 17с.
244755
   Венецианская модница : Трофей. Кукла // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 108 : Іл.
244756
  Бочаров И.Н. Венецианская пушкиниана / И.Н. Бочаров, Ю.П. Глушакова. – Москва, 1982. – 63с.
244757
  Воробьева И.Г. Венецианская республика и югославянские земли в XV-XVII веках / И.Г. Воробьева. – Калинин, 1987. – 81 с.
244758
  Пиньятти Т. Венецианская школа: Альбом / Т. Пиньятти. – Москва, 1983. – 96с.
244759
  Димитров Б. Венециански документи за българската история през XVI - XVII век / Б. Димитров. – София, 1994. – 207 с.
244760
  Кузмин М. Венецианские безумцы : комедия М. Кузьмина. – Москва : Изд. А.М. Кожебаткина и В.В. Блинова, 1915. – 77 с., [22] карт ил.
244761
  Шекспир Уильям Венецианский купец : драма в 5 д. / соч. Шекспира; Пер. с англ. Василий Якимов. – Санкт-Петербург : Тип. Х. Гинце, 1833. – [4], 175 с.
244762
  Махно В. Венецианский лев. Об Иосифе Бродском // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2013. – № 9. – С. 221-230. – ISSN 0321-1878
244763
   Венецианское зеркало. – Москва : Русская книга. – (Библиотека русской фантастики). – ISBN 268-01034-4
Т.14 : Русская фантастическая проза 10-20-х годов ХХ века. – 1999. – 512с.
244764
  Чаянов А.В. Венецианское зеркало. : повести / А.В. Чаянов. – Москва : Современник, 1989. – 235 с. : портр. – (Из наследия). – ISBN 5-270-00465-8
244765
  Панова О.Б. Венецианское наследие И. Бродского. "Watermark" - размышление о творческом истоке и вечных ценностях культуры (аксиологический аспект исследования) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 7. – С. 88-92. – ISSN 2073-9702
244766
  Скарпо Т. Венеция - это рыба : документальная проза : путеводитель // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 208-255. – ISSN 1130-6545
244767
  Всеволжская С.Н. Венеция / С.Н. Всеволжская. – Ленинград, 1970. – 222 с.
244768
  Литвинцев Данил Венеция в камышах / Литвинцев Данил, Голубцов Алексей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 116-129 : фото. – ISSN 1029-5828
244769
  Кост Кристин Венеция в огне : И в огонь и в воду // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 20-22 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
244770
  Баранчеева И. Венеция между историей и сказкой // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 20-45. – ISSN 1812-867Х
244771
  Трестер Кристиан Венеция. Спасение утопающих. Тонущий город : город / Трестер Кристиан, Мюллер-Ельснер Хайнер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 8. – С. 90-101. – ISSN 1029-5828
244772
   Венеция: большой исход // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 32-33 : фото
244773
  Дерманович С. Венеціанська комісія не робить ультиматумів // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 34-35.


  Тези виступів учасників міжнародної конференції "Якість виборів як основа зміцнення демократії" (Київ, 20-21 жовтня 2009 р.)
244774
  Федорова А.Л. Венеціанська комісія та Україна: правові аспекти співпраці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 128-138. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена дослідженню основних напрямів діяльності Венеціанської комісії, правових основ її створення та аналізу співпраці Комісії з Україною. Особлива увага приділяється розгляду документів, які були прийняті Комісією щодо України, та їх ...
244775
  Ільков О. Венеціанська Комісія та Україна: український шлях до демократії через право // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив" ; голов. ред. Р. Кобець. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 6-52. – ISBN 978-617-7157-33-4
244776
   Венеціанська Комісія: дослідження законодавства про політичні партії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 89
244777
  Сом-Сердюкова Венеціанське Бієнале та український контекст // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 232-238. – ISBN 966-7021-96-3
244778
  Задорожний М.П. Венеціанський карнавал // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 3 (193). – С. 46-47 : фото
244779
  Сидоренко В. Венеціанські Бієнале і проблеми сучасного мистецтва в Україні // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 117-123. – ISBN 966-7021-87-4
244780
  Сидор О.В. Венеційська бієнале як форма реалізації українських культурних стратегій (кінець XIX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сидор Олег Вячеславович ; Нац. акад. мистецтв, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2015. – 15 с. – Бібліогр.: 5 назв
244781
  Дорошенко К. Венеційська бієнале: за все хороше, проти всього поганого // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 травня (№ 18)


  "В Італії розпочала роботу найпрестижніша у світі виставка сучасного мистецтва - 57-ма Венеційська бієнале. "Куратором наступної Documenta і наступної Венеційської бієнале має бути мати Тереза", — гласить напис на саморобних, розмножених на ксероксі ...
244782
   Венеційська комісія прийняла аргументацію української сторони // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 грудня (№ 50/51). – С. 1
244783
  Дорошенко К. Венеційське шулерство. Проект від мистецького об"єднання "Відкрита група", що представляє Україну на Венеціанській бієнале-2019, дивує убозтвом зображальності та нечіткістю вираження // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 16


  ""Ранок. 9 травня. Венеція. Європа. Запам"ятайте. Це - час і місце для старту сміливого, амбітного, потужного мистецького проекту "Падаюча тінь "Мрії" на Сади Джардіні", в якому Україна опанує нову висоту. Літак "Мрія" з інформацією про українських ...
244784
  Кушнарьов Денис Венеційський кінофестиваль. Карнавал гламуру / Кушнарьов Денис, Середицький Олесь // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 94-97 : фото
244785
  Москаленко Леся Венеція у воді : Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 88-92 : Фото
244786
  Ташаєва Міла Венеція. Місто в масці // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 88-96 : фото
244787
  Котлярчук Андрій Венеція. Освідчення старій дамі : вояж-колекція / Котлярчук Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 24-37 : Фото
244788
  Сидоренко Віктор Венеція. Час маски : від свята до свята / Сидоренко Віктор, Казелли Себастьяно // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 26-34 : Фото
244789
  Махно В. Венеціянський лев: про Іосіфа Бродського // Шо : смотреть, слушать, читать : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2011. – № 3/4 (65/66) : Душа болит. – С. 2-9
244790
  Белецкий И.В. Вениамин Баснер / И.В. Белецкий. – Москва : Советский композитор, 1959. – 10 с.
244791
   Вениамин Борисович Пинчук: Альбом. – Москва, 1988. – 142 с.
244792
  Кан С.И. Вениамин Григорьевич Богоров 1904-1971 / С.И. Кан, Г.В. Богоров, Л.В. Богоров. – Москва : Наука, 1989. – 222 с. – (Научно-библиографическая литература). – ISBN 5-02-005231-0
244793
  Кульбаева Н.И. Вениамин Иванов / Н.И. Кульбаева. – Йошкар-Ола, 1991. – 125 с.
244794
   Вениамин Иванович Цыганков.. – М., 1949. – 12с.
244795
  Малышев Г.Т. Вениамин Макарович : Повесть. / Г.Т. Малышев. – М., 1982. – 255с.
244796
   Вениамин Моисеевич Кельман. – Алма-Ата, 1985. – 51с.
244797
  Полян П.М. Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский, 1870-1942 / П.М. Полян. – Москва : Наука, 1989. – 125с.
244798
  Томова Д. Вениамин Тимофеевич Чисталов / Д. Томова. – Сыктывкар, 1964. – 24 с.
244799
  Лопшиц А.М. Вениамин Федорович Каган / А.М. Лопшиц, П.К. Рашевский. – М, 1969. – 44с.
244800
  Радовский М.И. Вениамин Франилин / М.И. Радовский. – Москва, 1965. – 307 с.
244801
  Корсунский П. Вениамин Франклин / П. Корсунский [псевд.]. – [Санкт-Петербург] : М.Н. Слепцова, 1903. – 84 с. : ил. – Без обл. и тит. л. – (Книжка за книжкой ; Кн. 59)
244802
  Радовский М.И. Вениамин Франклин и его связи с Россией / М.И. Радовский. – Москва, 1958. – 76 с.
244803
  Баландин Л.А. Вениамин Шалагинов / Л.А. Баландин. – Новосибирск, 1984. – 62с.
244804
  Солонська Н. Веніамін Кордт-організатор бібліотечної справи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 11 (172). – С. 32-34. – ISSN 2076-9326


  В. Кордт впродовж 34 років завідував бібліотекою Університету св. Володимира (зараз Наукова бібліотека ім. М. Максимовича).
244805
  Шовкопляс Т.І. Веніамін Олександрович Кордт: сторінки життя : історіографія і персоналії / Т.І. Шовкопляс, А.Л. Герус // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 43-46 : Фото. – Бібліогр.: 9 назв
244806
  Слабошпицький Михайло Веніямін літературної сім"ї (Олекса Влизько на інші) : роман-ревю
244807
  Слабошпицький М. Веніямін літературної сім"ї (Олекса Влизько та інші) : Два розділи з роману-ревю
244808
  Караваева А.А. Венозеленые листья / А.А. Караваева. – Москва, 1963. – 176с.
244809
  Глібчук Уляна Венозний полиск сливи : вірші // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 10. – С. 133-136
244810
   Венозний рефлюкс при гострому варикотромбофлебіті малої підшкірної вени / І В. Русин, В.В. Корсак, П.О. Болдіжар, М В. Лопіт, С.С. Сірчак // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 41-43. – ISSN 1727-0847
244811
  Лось Е.Я. Венок : стихи / Е.Я. Лось. – Москва : Советский писатель, 1973. – 150 с.
244812
  Богданович М. Венок : для ст. шк. возраста / Максим Богданович ; сост. и пер. с белорус. Б. Спринчана ; [худож. А.А. Лапицкая ]. – Минск : Юнацтва, 1991. – 125, [3] с. : ил.
244813
   Венок Врангелю : от общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины. – Петроград : Типография Сириус, 1916. – 130 с.
244814
   Венок Гагарину. – М., 1984. – 109с.
244815
  Метич Н. Венок гор // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 92-107. – ISSN 1728-8568
244816
   Венок дружбы. – Минск, 1979. – 96с.
244817
   Венок Есенину. – Москва : Советская Россия, 1988. – 299 с.
244818
  Шоу Б. Венок из звезд : Сборник научно-фантастических произведений / Б. Шоу. – Москва : Мир, 1989. – 564с.
244819
  Деркаченко К. Венок их полыни / К. Деркаченко. – Алма-Ата, 1968. – 64с.
244820
   Венок Лермонтову. – Саратов, 1979. – 126с.
244821
   Венок Лермонтову. – 2-е изд., испр. и доп. – Саратов, 1984. – 150с.
244822
   Венок М.Ю. Лермонтову : Юбилейный сборник. – Москва ; Петроград : Изд. Т-ва "В,В. Думном, насл. бр. Салаевых", 1914. – 384 с., 1 портр.


  Содержание: Земля и небо в поэзии Лермонтова / Проф. П.Н. Сакулин. Поэтическая исповедь русского интеллигента 30-40 годов / Н.Я. Бродский. Поэзия одинокой души / И.М. Соловьев. Религия Лермонтова / С.В. Шувалов. Народные мотивы в поэзии Лермонтова / ...
244823
  Абрахамс П. Венок Майклу Удомо : роман / П. Абрахамс ; пер. с англ. В. Ефановой ; [послесл. А. Макрушина]. – Москва : Художественная литература, 1965. – 296 с. : ил.
244824
  Врангель Н.Н. Венок мертвым : Художественно-историческая статья / Н.Н. Врангель. – С.-Петербкрг : Типография Сириус, 1913. – 192 с.
244825
   Венок Н.В. Гоголю : Гоголь и время. – Харьков : Прапор, 1984. – 151 с.
244826
  Степанов В.А. Венок на волне / В.А. Степанов. – Москва, 1974. – 215с.
244827
  Степанов В.А. Венок на волне / В.А. Степанов. – Москва, 1984. – 110 с.
244828
  Степанов В.А. Венок на волне / В.А. Степанов. – Москва, 1989. – 221с.
244829
  Афанасьев Г.Е. Венок на гроб И.С. Тургенева : речи гг. Афанасьева, Борзаковского и Шостаковского, произнесенные в заседании Славянского Общества 18 сентября 1883 года. – Одесса : Тип. И.А. Зеленого, 1883. – [47] с. разд. паг. – отд. оттиск: Одесский вестник


  На обл. и на тит. л. надпись 1883 года
244830
   Венок на могилу Высокопреосвященного Митрополита Флавиана (4 ноября 1915 г.) : некролог / Издание Киево-Печерской Успенской Лавры под ред. проф.протоиерея Федора Титова. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св.Владимира Акц.Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1915. – 48 с.
244831
   Венок на могилу друга молодежи К.Ф. Казимира : (Чл. 1-й Гос. думы) : Сб. ст. под ред. В.А. Чаговца и С.И. Новаковского. – Киев : Тип. 2-й артели, 1911. – [4], 239 с., 25 л. ил., портр. : ил.
244832
   Венок на памятник Пушкину : Пушкинские дни в Москве, Петербурге и провинции : Адресы, телеграммы, приветствия, речи, чтения и стихи по поводу открытия памятника Пушкину. Отзывы печати о значении Пушкинского торжества. Пушкинская выставка в Москве. Новые данные о Пушкине. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитогр. А. Траншеля, 1880. – [2], III, [1], 354 с.


  Материалы, посвященные Пушкинскому празднику 1880 года, состоявшемуся в Москве в связи с открытием 6 июня памятника А.С. Пушкину на Тверском бульваре (скульптор А.М. Опекушин) На тит. л. печать: Петр Павлович Кудрявце И на посл. ст. печать маг.
244833
   Венок на свежую могилу в Бозе почив настоятеля Казанского собора Александра Алексеевича Лебедева : Извлечено из Церковного вестника №14 за 1898 г. – Санкт-Петербург : Типоргафия А.И.Лопухина, 1898. – 9 с.
244834
   Венок Некрасову. – Ярославль, 1977. – 95с.
244835
   Венок Неруде. – М., 1974. – 477с.
244836
  Михаилович Д. Венок Петрии / Д. Михаилович. – М, 1978. – 287с.
244837
   Венок поэту. – Баку, 1949. – 60с.
244838
   Венок поэту : [стихи сов. поэтов, посвященных М.Ю. Лермонтову] / сост. Л.И. Морозова. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1976. – 127 с. + 1 бр. (15 с., 9 х7.5 см). – Прилож.: Из последних стихов / М.Ю. Лермонтов. - Миниатюрное издание в суперобл.
244839
   Венок поэту. – Таллин, 1987. – 86с.
244840
   Венок Пушкину. – М., 1974. – 206с.
244841
   Венок Пушкину. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1987. – 256с.
244842
   Венок Пушкину. – М., 1987. – 46с.
244843
   Венок Роберту Бернсу. – М., 1964. – 116с.
244844
   Венок России Кобзарю. – М., 1989. – 319с.
244845
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 1. – 1983. – 751с.
244846
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 3. – 1983. – 606с.
244847
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 2. – 1984. – 623с.
244848
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 4 : Сталинградская битва. – 1984. – 591с.
244849
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 5. – 1984. – 591с.
244850
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 6. – 1985. – 655с.
244851
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 7. – 1985. – 607с.
244852
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 8. – 1985. – 607с.
244853
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 9. – 1985. – 574с.
244854
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 10. – 1986. – 621с.
244855
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 11. – 1986. – 638с.
244856
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 12. – 1986. – 732с.
244857
  Галуев А. Венок сонетов : стихи и поэмы / А. Галуев; пер. с осет. А.Лысова. – Москва : Советская Россия, 1972. – 96 с.
244858
  Солоухин В.А. Венок сонетов / В.А. Солоухин. – М, 1975. – 31с.
244859
  Солоухин В.А. Венок сонетов / В.А. Солоухин. – 3- изд. – М, 1976. – 60с.
244860
   Венок Токтогулу. – Фрунзе, 1964. – 144 с.
244861
   Венок Тредиаковскому. – Волгоград, 1976. – 104с.
244862
   Венок Тургеневу. – Одесса, 1919. – 104с.
244863
   Венок Чаренцу. Друзья, товарищи, современники о поэте. – Москва, 1967. – 70 с.
244864
   Венок Шопену. – М., 1989. – 276с.
244865
   Венок Шуберту. 1828-1929. – Москва, 1928. – 79 с.
244866
  Слободкин Г.С. Венская народная комедия 19 века / Г.С. Слободкин. – Москва : Искусство, 1985. – 223 с.
244867
  Константинопольский А.М. Венская партия / А.М. Константинопольский, В.Ф. Лепешкин. – Москва, 1989. – 173с.
244868
  Добровольский Л.П Венская педагогическая выставка 1903 г. : (Отчет о загранич. командировке) / Л. Добровольский. – Киев : Лито-тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1905. – 61 с.
244869
  Лийвес А. Венская почтовая марка : комедия в 3-х д. / А. Лийвес; пер. с эст. Е.Поздняковой. – Москва, 1965. – 91 с.
244870
  Кудрявцева Е.П. Венская система международных отношений и ее крушение (1815-1854 годы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 4. – С. 88-106. – ISSN 0130-3864


  Венская система международных отношений просуществовала около 40 лет - дольше, чем любая другая. В статье анализируются отличительные черты, задачи и особенности сложившегося в результате решений, принятых на Венском конгрессе, нового политического ...
244871
  Носов Ю. Венские встречи под вальсы Штрауса / Ю. Носов, Т. Чистова // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 46/47. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670


  Подорож до Австрії
244872
  Савенок Г.М. Венские встречи. / Г.М. Савенок. – Москва, 1961. – 368с.
244873
  Савенок Г.М. Венские встречи. / Г.М. Савенок. – Ярославль, 1968. – 368с.
244874
  Володарский Э.Я. Венские каникулы / Э.Я. Володарский, В.С. Высоцкий. – Москва, 1989. – 127с.
244875
  Альшванг А. Венские классики. / А. Альшванг. – Москва, 1945. – 59с.
244876
  Змеевский А. Венские международные организации: потенциал модернизации для России и мира // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 8. – С. 62-70. – ISSN 0130-9625
244877
  Каменский Г.Е. Венские переговоры / Г.Е. Каменский. – М., 1985. – 89с.
244878
   Венский балет на льду "Сильвия". – М., 1958. – 32с.
244879
  Павлов Иван Венский вальс // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 38-43 : фото
244880
  Молок А.И. Венский конгресс и священный союз / А.И. Молок. – М., 1949. – 35с.
244881
  Мезенхеллер Матиас Венский лузер. От демагогии до массовых убийств / Мезенхеллер Матиас, Залесский Константин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 6 (183), июнь. – С. 128-137 : фото. – ISSN 1029-5828
244882
  Жеребин А.И. Венский модерн как утопия синтеза // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 147-150. – ISSN 0042-8744
244883
  Ташнадине Марик Клара Венский фарфор / Ташнадине Марик Клара; Перевод с венгерского М.Погань-Берталан. – Будапешт : Корвина, 1975. – 63c.,24л.илл. – ISBN 963 13 4414 2
244884
  Виноградов В.И. Вентиляторы электрических машин / В.И. Виноградов. – Ленинград, 1981. – 200 с.
244885
  Рысин С.А. Вентиляционные установки машиностроительных заводов. / С.А. Рысин. – 2-е изд. – М, 1960. – 704с.
244886
  Дубицкий Л.О. Вентиляция по способу инженера С.Я. Тимоховича, устроенная в Паталого-Анатомическом Институте Унив. св. Владимира / Л.О. Дубицкий, ассистент при кафедре гигиены в Университете Св. Владимира. – Киев : Типография Т-ва Просвещение, 1907. – 37 с. : табл.
244887
  Битколов Н.З. Вентиляция предприятий атомной промышленности / Н.З. Битколов. – Москва, 1984. – 152 с.
244888
  Крупчатников В.М. Вентиляция при работе с радиактивными веществами. / В.М. Крупчатников. – М., 1968. – 304с.
244889
  Крупчатников В.М. Вентиляция при работе с радиоактивными веществами / В.М. Крупчатников. – Москва, 1964. – 200с.
244890
  Рысин С.А. Вентиляция установки машиностроительных заводов. / С.А. Рысин. – 3-е изд. – М, 1964. – 704с.
244891
  Эльтерман В.М. Вентиляция химических производств / В.М. Эльтерман. – М, 1980. – 284с.
244892
  Демченко Г.В. Вентильний реактивний тяговий двигун із живленням від джерела постійного струму : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.01 / Демченко Г. В.; Дон. держ. техн. ун-т. – Донецьк, 1999. – 19л.
244893
  Волков И.В. Вентильные источники реактивной мощности и регуляторы переменного напряжения / И.В. Волков, А.И. Чиженко. – Киев, 1994. – 169 с.
244894
  Парфенов Э.Е. Вентильные каскады. / Э.Е. Парфенов, В.А. Прозоров. – Л., 1968. – 91с.
244895
   Вентильные разрядники высокого напряжения. – Л., 1971. – 262с.
244896
  Фоменко В.А. Вентильные фотоэлементы на основе германия и кремния в пирометрии излучения : Автореф... канд. техн.наук: / Фоменко В.А.; Киевск. политехн. ин-т. – К., 1966. – 28л.
244897
  Ефименко Е.И. Вентильные электродвигатели / Е.И. Ефименко. – Чебоксары, 1991. – 24 с.
244898
   Вентильные электродвигатели малой мощности для промышленных роботов. – Л., 1988. – 182с.
244899
  Ивонин Ю. Венцель Антон Кауниц // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 27-50. – ISSN 0042-8779


  Австрійський державний канцлер в 1753-1792 рр., князь
244900
  Емельянов-Лукьянчиков Венценосная Уганда // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1 (618). – С. 71-76. – ISSN 0321-5075
244901
  Маурин Е. Венценосный раб.Кровавый пир.На обломках трона : Романы / Е. Маурин. – Харків : Прапор, 1995. – 351с. – (Историко-авнтюрний роман). – ISBN 5-7766-0186-Х;5-7766-0593-8
244902
  Лісова К. Венцківський Михайло Каспарович - лікар, учений, новатор / К. Лісова, І. Каліновська, П. Токар // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 4 (28). – С. 103-106. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896


  Присвячено 125 річниці з дня народження.
244903
  Иванен А.В. Венцы / А.В. Иванен. – Л., 1987. – 63с.
244904
  Терещенко Алексей Венцы и венценосцы : варианты // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 114-121 : Фото
244905
  Краснова Елена Венцы природы // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 10-18 : Іл.
244906
  Логвиненко В.А. Венчание : роман / В.А. Логвиненко. – Москва, 1967. – 463 с.
244907
  Ильинский Н. Венчание и коронование русских государей на царство : краткий исторический очерк / сост. Н. Ильинский. – Москва : Изд. книгопрод. В. Абрамова, 1883. – 96 с. – Экз. деф., без. обл.
244908
  Нгути Ва Тхионго Венчание на кресте. / Нгути Ва Тхионго. – Москва, 1974. – 48с.
244909
  Петров Н.И. Венчание Русских Государей на царство начиная с царя Михаила Федоровича до Императора Александра III : с 217 рисунками. – вып. 3. – Санкт-Петербург : Издание Германа Гоппе, 1883. – 283 с.
244910
  Юнкер Готлиб Фридрих Вильгельм Венчанная надежда Российской империи в высокий праздник коронования всепресветлейшей державнейшей великой государыни Елисаветы Петровны императрицы и самодержицы всероссийской при публичном собрании Санктпетербургской Императорской Академии наук / Всерадостно и всеподданнейше в Санктпетербурге апреля 29 дня 1742 года стихами представленная от Готлоба Фридриха Вильгельма Юнкера.... ; с немецких российскими стихами перевел Михайло Ломоносов, Академии наук адъюнкт. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии наук, 1742. – 153 с.
244911
  Литвин І.В. Венчурна інфраструктура та її роль у розвитку малих інноваційних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 411-423. – ISSN 0321-0499
244912
  Литвин І.В. Венчурна організація як відкрита система та об"єкт управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 575 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 15-22. – ISSN 0321-0499
244913
   Венчурне інвестування в національній економіці: світові тенденції та українські перспективи / Р.А. Ігнатенко, В.Г. Кабанов, Д.О. Короткова, О.І. Харченко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 119-130. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлюється сучасний стан венчурного бізнесу за рубежем та в Україні. Обгрунтовується економічний напрямок розвитку національної системи венчурного інвестування в умовах глобальної конкуренції. Розроблені пропозицій щодо оптимізації регулювання ...
244914
   Венчурне інвестування в національній економіці: світові тенденції та українські перспективи / Р.Л. Ігнатенко, В.Г. Кабанов, Д.О. Короткова, О.І. Харченко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 119-130.
244915
  Матей В.В. Венчурне інвестування в США: становлення, розвиток, сучасні тенденції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 100-105
244916
  Рижикова Н.І. Венчурне інвестування в Україні: реалії та перспективи // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 328-339. – (Економічні науки)
244917
  Кутрань К.В. Венчурне інвестування в умовах фінансової кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 14-16
244918
  Радзімовська С.Ф. Венчурне інвестування інноваційного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 101-103 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
244919
  Зянько В.В. Венчурне інвестування інноваційного розвитку національного господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Зянько Віталій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 199, [3] арк. – Додатки: арк. 186-199, [3]. – Бібліогр.: арк. 167-185
244920
  Зянько В.В. Венчурне інвестування інноваційного розвитку національного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Зянько Віталій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 27 назв
244921
  Замлинський В.А. Венчурне інвестування підприємств аграрної сфери // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 3 (28). – С. 32-37
244922
  Буряк Л.Д. Венчурне інвестування як інструмент фінансування інноваційного розвитку суб"єктів малого підприємництва / Л.Д. Буряк, А.М. Павліковський, Н.Л. Кремпова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розглянуто сутність венчурного фінансування інноваційного розвитку суб"єктів малого підприємництва.
244923
  Слободчикова О.А. Венчурне інвестування як напрям інвестиційного забезпечення реструктуризації металургійних підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 19, жовтень. – С. 100-103. – ISSN 2306-6814
244924
  Руденко В.В. Венчурне інвестування як фактор активізації інноваційної діяльності // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – № 4 (51). – С. 131-138
244925
  Гайдук Л.А. Венчурне інвестування як чинник розвитку інновацій у сфері малого бізнесу // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 2 (55). – С. 18-24
244926
  Сьомченков О.А. Венчурне інвестування: закордонний досвід та проблеми процесу в Україні / О.А. Сьомченков, О.А. Поліщук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 31-40. – (Економічні науки ; вип. 2 (88)). – ISSN 2306-4242
244927
  Зінченко О.А. Венчурне інвестування: проблеми розвитку в Україні і зарубіжний досвід // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 40. – С. 266-269. – ISSN 2075-4892
244928
  Нежиборець В. Венчурне інвестування: стан, проблеми. Закордонний досвід // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-60.
244929
  Шотік Т.М. Венчурне підприємництво як складова інноваційної інфраструктури // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 633 : Логістика. – С. 805-813. – ISSN 0321-0499
244930
  Чуліпа І. Венчурне підприємництво: об"єкти, суб"єкти та проблеми функціонування в сучасних умовах // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 24-27. – ISSN 2411-4014
244931
  Безугла В.О. Венчурне страхування як засіб мінімізації фінансових ризиків / В.О. Безугла, І.І. Постіл // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 35-37.
244932
  Бєліков О. Венчурне фінансування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 93-96
244933
  Петрюк М.В. Венчурне фінансування АПК України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 109-110. – ISSN 2306-6806
244934
  Грига В.Ю. Венчурне фінансування в окремих регіонах України: оцінка підприємців / В.Ю. Грига, О.В. Красовська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 80-86. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
244935
  Нежиборець В. Венчурне фінансування в Україні: стан та перспективи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 74-79
244936
  Придибайло О.М. Венчурне фінансування і необхідність його впровадження в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 379-385
244937
  Притуляк Н.М. Венчурне фінансування інноваційної діяльності (теоретичний аспект) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 8, квітень. – С. 9-13. – ISSN 2306-6814
244938
  Чужмир К. Венчурне фінансування інноваційної діяльності в аграрному секторі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 48-49. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
244939
  Данілов О.Д. Венчурне фінансування інноваційної діяльності в Україні: проблеми і перспективи / О.Д. Данілов, Т.В. Паєнтко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 92-97. – ISSN 2222-4459
244940
  Березовська Х. Венчурне фінансування малого підприємництва в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 31-36. – ISSN 2078-5860
244941
  Мазур І.М. Венчурне фінансування у нафтогазовидобуванні // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 2 (40). – С. 271-277
244942
  Третякова О.В. Венчурне фінансування як ефективний інструмент інноваційного розвитку країни / О.В. Третякова, В.М. Харабара, Р.І. Грешко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 18-23. – ISSN 2306-6814
244943
  Мельник О.І. Венчурне фінансування як фактор розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 33-40 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
244944
  Маєвська О.С. Венчурне фінансування як фактор формування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 43-45. – ISBN 978-617-7069-02-6
244945
  Варналій З.С. Венчурне фінансування як форма інноваційно- інтеграційних зв"язків малих підприємств та корпорацій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 116-124. – ISBN 966-7958-13-2
244946
  Орлюк О. Венчурне фінансування: світова практика та вітчизняні реалії // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-67.
244947
  Татомир І.Л. Венчурний барометр ринку EdTech // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (285). – С. 89-102 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
244948
  Кузьмін О.Є. Венчурний бізнес : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Специфічні категорії", "Менеджмент та адміністрування" / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. – Київ : Знання, 2012. – 350, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 339-350. – ISBN 978-617-07-0013-1
244949
  Диба М.І. Венчурний бізнес в Україні та цифрові інноваційні хаби як інститут його розвитку / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (715). – С. 36-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2522-9303
244950
  Литвин І.В. Венчурний бізнес в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 186-191. – ISSN 0321-0499
244951
  Ковалишин П. Венчурний бізнес в Японії. Стан та перспективи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 4. – С. 64-66. – ISSN 1810-3944
244952
  Ковалишин П. Венчурний бізнес у Китаї. Історія, специфіка та загальні тенденції // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 9. – С. 52-55. – ISSN 1810-3944
244953
  Ковалишин П. Венчурний бізнес у Китаї. Параметри та вплив на економіку // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 10. – С. 54-57. – ISSN 1810-3944
244954
  Варфоломаєєва В.О. Венчурний бізнес у сфері малого інноваційного підприємництва і форми його забезпечення : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 121-127. – Бібліогр.: 18 назв
244955
  Ковалишин П. Венчурний бізнес у США. Від кризи до кризи : нові інструменти // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 69-71 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
244956
  Басова І. Венчурний капітал // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого ( )


  "... Історія, особливості та перспективи розвитку в Україні".
244957
  Єпіфанова І.Ю. Венчурний капітал в системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 92-95. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
244958
  Радзієвська Л.Ф. Венчурний капітал в Україні: фактори стабільного розвитку // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.22-25
244959
  Лапко О.О. Венчурний капітал к джерело фінансування інноваційного розвитку економіки // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 25-42. – ISSN 1605-7988
244960
  Баюс Р. Венчурний капітал країн Вишеградської четвірки в період 2012–2014 років / Р. Баюс, Худакова Сташова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 8-12. – ISSN 1728-6220


  У статті аналізуються тенденції використання венчурного капіталу в країнах Вишеградської четвірки за видами та галузями промисловості в період 2012–2014 років. Автори вказують на різні аспекти венчурного фінансування в окремих країнах. Венчурний ...
244961
  Гарбар Ж.В. Венчурний капітал у контексті фінансування інноваційної діяльності / Ж.В. Гарбар, В.А. Гарбар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 19, жовтень. – С. 3-11. – ISSN 2306-6792
244962
  Макалюк І.В. Венчурний капітал як "фундамент" успішного стратапу / І.В. Макалюк, К.В. Задко // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 24-28. – ISSN 2415-3583
244963
  Бекля А. Венчурний капітал як джерело фінансування діяльності підприємств у Польщі та в світі / А. Бекля, Ст. Чая // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 179-188. – ISSN 1818-5754
244964
  Березовська О.А. Венчурний капітал як запорука успіху діяльності підприємств України // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 6-15


  Розкрито особливості та перспективи розвитку венчурного фінансування інноваційного процесу. Обгрунтовано його роль та значення для подолання перешкод на шляху інноваційного розвитку економіки України, запропоновані шляхи удосконалення венчурного ...
244965
  Орлова-Курилова Венчурний капітал як необхідне джерело фінансування інноваційної діяльності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 75-79. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
244966
  Кривенко А.Е. Венчурний капітал як основа фінансування національних інноваційних проектів // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 112-113
244967
  Велика К.В. Венчурний капітал як фактор інноваційного розвитку економіки: зарубіжний досвід // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (36). – С. 170-175. – ISSN 2074-5354
244968
  Поручник А.М. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в України : Монографія / А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк; Київськ.нац.економ.ун-т. – Київ : КНЕУ, 2000. – 172с. – ISBN 966-574-058-Х
244969
  Борсук А. Венчурні інвестиції як один із ефективних інструментів залучення іноземних інвестицій в економіку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 213-215
244970
  Лукашук О. Венчурні компанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 76-79
244971
  Кузьмін О.Є. Венчурні організації у машинобудуванні: види та тенденції розвитку / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 126-135. – ISSN 1993-6788
244972
  Кузьмін Олег Венчурні підприємства "spin-off та "spin-out" в системі підприємницької діяльності університетів / Кузьмін Олег, Литвин Ірина // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-98. – Бібліогр.: с. 86-90, 92, 96. – ISSN 1682-2366


  Піднімається проблема активізації інноваційної та наукової діяльності, підвищення ролі університетів у проведенні грунтовних наукових досліджень та комерціалізації їх результатів. Розглядається досвід розвинутих країн світу, зокрема США та Великої ...
244973
  Кузьмін О. Венчурні підприємства "spin-off" та "spin-out" в системі підприємницької діяльності університетів / О. Кузьмін, І. Литвин // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-98. – ISSN 1682-2366
244974
  Москвін С.О. Венчурні фонди інноваційного розвитку : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 89-96 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
244975
  Вірченко В.В. Венчурні фонди та їх роль у відтворенні інтелектуального капіталу // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 1 (16). – С. 114-123. – ISSN 2306-4994
244976
  Ройко М. Венчурні фонди у системі інвестиційного бізнесу // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2005. – № 12. – С. 13-14
244977
  Соломина Г. Венчурні фонди України як інвестиційний інститут // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 62-66. – ISSN 1728-9343
244978
  Череп А.В. Венчурні фонди як засіб акумулювання та розміщення венчурного капіталу: досвід України / А.В. Череп, В.О. Лігузова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 92-96
244979
   Венчурное предпринимательство // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 5. – С. 115-121. – ISSN 0042-8736
244980
  Эдемова А.Х. Венчурное предпринимательство и его развитие в Украине / А.Х. Эдемова, Г.Х. Аджимет // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 94-98
244981
  Тимонина М. Венчурное предпринимательство как форма интенсификации инновационной деятельности // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 7. – С. 127-135. – ISSN 0207-3676
244982
  Половинка Д.В. Венчурное финансирование: механизмы и этапы функционирования // Науковедение : научный журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С.62-81. – ISSN 1607-2979
244983
  Красовская О. Венчурный капитал: ошибки в трактовании и состояние дел в Украине : досвід / О. Красовская, В. Грига // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 75-77 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
244984
   Венюков Павло Миколайович (1856-1916) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 68. – ISBN 978-966-439-754-1
244985
   Венюков Павло Миколайович (1856-1916) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 77-78. – ISBN 978-966-933-054-3
244986
  Слабошпицький М. Веньямін літературної сім"ї : проза // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 87-106. – ISSN 0208-0710
244987
  Слабошпицький М. Веньямін літературної сім"ї : Олекса Влизько та інші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 87-122. – ISSN 0208-0710
244988
  Слабошпицький М. Веньямін літературної сім"ї : Олекса Влизько та інші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 126-162. – ISSN 0208-0710
244989
  Каушутов А. Вепа внук Мергена : роман / А. Каушутов. – Москва, 1948. – 191 с.
244990
  Тименова Вепринське польодовикове озеро / Тименова. – Б.м. – С.1-16. – Окр.відбиток з: Труди Україн. Науково-Дослідчого Геологічного Інституту, т.2
244991
  Пулькин В.И. Вепсские напевы / В.И. Пулькин. – Петрозаводск, 1973. – 79с.
244992
  Пименов В Вепсы. Очерк этнической истории и генезиса культуры / В Пименов. – М.Л., 1965. – 264с.
244993
  Синицын Е.Л. Вера -- матери имя... / Е.Л. Синицын. – М., 1983. – 64с.
244994
  Тер-Аванесян Вера / Тер-Аванесян. – Москва : Искусство, 1964. – 87с.
244995
  Гущин И.Н. Вера : стихи / И.Н. Гущин. – Москва : Советский писатель, 1969. – 111с.
244996
  Рипс С.М. Вера : Страницы жизни В.К.Слуцкой / С.М. Рипс, Т.В. Куштевская. – Москва : Политиздат, 1991. – 94 с.
244997
  Наседкин В.А. Вера : Повести и рассказы. / В.А. Наседкин. – М., 1978. – 224с.
244998
   Вера Александровна Варсанофьева. – Сыктывкар, 1990. – 186с.
244999
  Сокольников М.П. Вера Александровна Орлова. / М.П. Сокольников. – Л., 1971. – 95с.
245000
  Никулин М.А. Вера Андреевна. / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1974. – 187с.
<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,