Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>
244001
  Оніщук Олексій "Ва-банк" по-київському : міністерство закордонних справ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 146
244002
  Бевзюк-Волошина "Вавилон" починався з літературних вечорів і вертепів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 листопада (№ 218)


  Унікальний студентський театр Інституту української філології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова — відзначає ювілей.
244003
  Шевченко Л.И. "Вавилонская повесть" Ямвлиха : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.14 / Шевченко Л. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1978. – 21л.
244004
  Ткаченко О. "Вавилонські каїни" Василя Земляка як реалізація інтерпретаційної моделі "розбрату за землю" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 21-25. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто інтерпретацію образу Каїна в романі Василя Земляка "Лебедина зграя", що супроводжується такими концептами, як "зрада", "вбивство", "ворожнеча між братами". З"ясовано, що в художньому прочитанні образу Каїна письменник використовує кілька ...
244005
  Русаков С. "Вавілону" десять / С. Русаков, Ю. Сухенко // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 2011. – 28-31 грудня (№ 52)


  Ювілеї театра "Вавілон" - 10 років. З творчого угруповування,яке виникло в інституті української філології НПУ имені М.П.Драгоманова
244006
  Губар А. "Важав і вважаю себе членом УАПЦ" // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 160-163


  Володимир (Патріарх Київський) - Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир І (у миру Василь Омелянович Романюк (1925-1995).
244007
  Кулініч М. "Важке суспільство" і "бомба" з Канберри / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29 листопада (№ 217). – С. 3


  Посол України в Австралії Микола Кулініч: "В Австралії відбулися дві події, які повернули українське питання у фокус внутрішньої політики". В Австралійському національному університеті (Канберра) відбулася презентація книги провідного австралійського ...
244008
  Ніколенко Д.Ф. "Важкий" вік / Д.Ф. Ніколенко, Л.М. Проколієнко. – Київ, 1966. – 44 с.
244009
  Ухач В.З. "Важкі" питання українсько-польських відносин у 1942–1944 роках: візії сучасних вітчизняних істориків // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 189-198. – ISSN 0320-9466
244010
  Гінда В. "Важко було нам збагнути фанатизм Полковника" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 23 (76). – С. 54-57


  Євген Коновалець заснував Організацію українських націоналстів. Підсунути йому коробку цукерок із вибухівкою радянському агентові запропонував Йосип Сталін.
244011
  Файзулін Я. "Важко було нам збагнути фаталізм Полковника" / Я. Файзулін, В. Гінда // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 17-23 червня (№ 24). – С. 3


  До 130-річчя засновника ОУН Євгена Коновальця.
244012
  Дроздовський Д. "Важко бути людиною серед біометалевих трансформерів". Постмодерна чуттєвість у збірці "Ліки зі смерті" Миколи Біденка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 3 липня (№ 13). – С. 15
244013
  Салига Т. ...Важким я колосом устану із грудки рідної землі... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 15 січня (№ 1)


  Поет Михайло Ситник у мозаїці оцінок.
244014
  Студенець Н. [В.М. Зуммер] // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 3 : Архитектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 115-117. – ISSN 1728-6875
244015
  Візандиос Д.К. [Вавілонія / Д. К. Візандиос ; за ред. Спіроса А. Евангелатоса. – 3-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 160 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 20]). – ISBN 960-05-0671-Х
244016
   В.И. Спицын. – Москва : Наука, 1976. – 157 с.
244017
  Ремезов И.И. В.И. Сук / И.И. Ремезов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 62 с.
244018
  Перепелкина Г.П. В.И. Суриков / Г.П. Перепелкина. – М., 1966. – 136с.
244019
  Кеменов В.С. В.И. Суриков / В.С. Кеменов. – Москва, 1987. – 567 с.
244020
  Кадышев А.Б. В.И. Чапаев - легендарный герой гражданской войны / А.Б. Кадышев. – Москва, 1948. – 24 с.
244021
  Артемов Е.Н. В.И. Чапаев на земле Саратовской : [краевед. очерк] / Артемов Е.Н. – Саратов : Прилож. кн. изд-во, 1974. – 125 с., [17] л. ил. : ил. – Список лит.: с. 124 (27 назв.)
244022
  Подольская Лариса Яковлевна В.И.Вагин как общественный деятель и историк Сибири : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Подольская Лариса Яковлевна ; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1979. – 29 с.
244023
  Бронский И.Н. В.И.Вернадский : К 100-летию со дня рождения / И.Н. Бронский, А. Резников, В. Яковлев. – Ростов, 1963. – 104с.
244024
  Баландин Р.К. В.И.Вернадский / Р.К. Баландин. – Москва : Просвещение, 1987. – 126с.
244025
  Сытник К.М. В.И.Вернадский: Жизнь и деятельность на Украине. / К.М. Сытник. – К., 1984. – 235с.
244026
  Сытник К.М. В.И.Вернадский: Жизнь и деятельность на Украине. / К.М. Сытник. – 2-е изд., испр. и доп. – К., 1988. – 365с.
244027
  Смирнова Вера Александровна В.И.Даль и натуральная школа : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Смирнова Вера Александровна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1972. – 16л.
244028
  Дарков В.В. В.И.Костылев / В.В. Дарков. – Горький, 1959. – 148 с.
244029
   В.И.Курдов. Выставка акварелей.. – Л., 1964. – 16с.
244030
  Васильев С.А. В.И.Лебедев-Кумач / С.А. Васильев. – Ленинград, 1950. – 26с.
244031
  Копяк Л. В.И.Ленин-редактор. / Л. Копяк. – Свердловск, 1969. – 48с.
244032
  Черных А.Г. В.И.Ленин -- историк пролетарской революции в России. / А.Г. Черных. – М, 1969. – 336с.
244033
  Евсеев М.П. В.И.Ленин -- критик псевдосоциализма / М.П. Евсеев. – Томск, 1970. – 144с.
244034
  Мироненко В.М. В.И.Ленин - вождь Великого Октября (март - октябрь 1917 год) : Автореф... д-ра ист.наук: / Мироненко В.М.; МГУ. – 44л.
244035
  Тараник В.П. В.И.Ленин - вождь Великого Октября. / В.П. Тараник. – К., 1990. – 149с.
244036
  Каданцев Петр Степанович В.И.Ленин - организатор и руководитель популярной партийной печати (1894-1904 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Каданцев Петр Степанович; МГУ. Фак-т журналистики. – М., 1972. – 18л.
244037
  Гладков И.А. В.И.Ленин - организатор социалистической экономики / И.А. Гладков. – М., 1960. – 384с.
244038
  Кукин Д.М. В.И.Ленин - основатель и вождь Коммунистической партии Советского Союза / Д.М. Кукин. – Москва, 1970. – 80с.
244039
  Тихун Анна Трофимовна В.И.Ленин - руковождитель Совета Труда и Обороны в 1920 глду / Тихун Анна Трофимовна. – Киев : КГУ, 1969. – 243с.
244040
  Малахинов П.И. В.И.Ленин - создатель аграрной программы большевизма. / П.И. Малахинов. – Улан-Удэ, 1969. – 128с.
244041
  Бережной Александр Феодосеевич В.И.Ленин - теоретик, публицист и организатор печати нового типа (1895-1914) : Автореф... д-ра филол.наук: / Бережной Александр Феодосеевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
244042
  Стерник И.Б. В.И.Ленин - юрист / И.Б. Стерник. – Ташкент, 1969. – 271с.
244043
  Горький М. В.И.Ленин / М. Горький. – Москва, 1933. – 48с.
244044
  Горький М. В.И.Ленин / М. Горький. – Москва, 1966. – 56с.
244045
  Горький М. В.И.Ленин / М. Горький. – Москва : Политиздат, 1968. – 63с.
244046
  Горький М. В.И.Ленин / М. Горький. – Москва : Политиздат, 1971. – 63с.
244047
  Горький М. В.И.Ленин / М. Горький. – Москва, 1976. – 95с.
244048
  Горький М. В.И.Ленин / М. Горький. – Москва, 1981. – 95с.
244049
  Федорина А.М. В.И.Ленин в борьбе за создание Коммунистического Интернационала / А.М. Федорина. – М., 1959. – 48с.
244050
  Балуев Б.П. В.И.Ленин в борьбе против русской буржуазной и оппортунистической прессы. / Б.П. Балуев. – Москва, 1968. – 58с.
244051
  Савицкая А.И. В.И.Ленин в изобразительном искусстве. / А.И. Савицкая. – М., 1966. – 33с.
244052
  Москалев М.А. В.И.Ленин в последние годы жизни. 1921-1924 гг. / М.А. Москалев. – М., 1956. – 100с.
244053
   В.И.Ленин в поэзиях рабочих. – Ленинград, 1925. – 109с.
244054
  Табачников В.И. В.И.Ленин в соотношении постепенности и скачка в развитии : Дис... канд. философ.наук: 09.622 / Табачников В.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. Кафедра истории философии. – Киев, 1972. – 213 с. – Бібліогр.:л.193-213
244055
  Волков-Ланнит В.И.Ленин в фотоискусстве / Волков-Ланнит. – Изд. 2-е. – Москва, 1969. – 292с.
244056
   В.И.Ленин и "Союз борьбы". – Москва, 1978. – 303с.
244057
  Митин М.Б. В.И.Ленин и актуальные проблемы философии / М.Б. Митин. – Москва, 1971. – 407 с.
244058
  Белявцев Владимир Иванович В.И.Ленин и Белоруссия : Автореф... канд. ист.наук: 00.01 / Белявцев Владимир Иванович; Ин-т истории партии при ЦК КПБ - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1972. – 22л.
244059
  Эсаиашвили В.Г. В.И.Ленин и большевистские организации Грузии. : Автореф... Доктора ист.наук: / Эсаиашвили В.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1959. – 75л.
244060
  Трифонов И.Я. В.И.Ленин и борьба с буржуазной идеологией в начале непа / И.Я. Трифонов. – М, 1969. – 48с.
244061
  Сахаров И.В. В.И.Ленин и внешняя политика Советского Союза. / И.В. Сахаров. – М., 1969. – 28с.
244062
  Рюриков Б.С. В.И.Ленин и вопросы литературы / Б.С. Рюриков. – Москва : Художественная литература, 1970. – 110 с.
244063
  Апресян Г.З. В.И.Ленин и вопросы народности искусства : стенограмма публичной лекции, прочитанной в Москве / Г.З. Апресян. – Москва : Знание, 1955. – 32 с. – (Серия 6 / Всесоюз. о-во по распостранению полит. и науч. знаний ; № 22)
244064
  Мирошхина Н.М. В.И.Ленин и вопросы научной абстракции / Н.М. Мирошхина. – Ташкент, 1964. – 195 с.
244065
  Варгатюк Петр Логвинович В.И.Ленин и деятельность большевистских организаций Донбасса, Приднепровья и Криворожья в дооктябрьский период : Автореф .дис. ... д-ра истро. наук : 570 / Варгатюк Петр Логвинович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 60 с. – Бібліогр.:с.59-60
244066
  Емченко Г.Я. В.И.Ленин и донецкий пролетариат / Г.Я. Емченко. – Сталино, 1959. – 62с.
244067
  Панчев И. В.И.Ленин и естествознание. (К 100-летию со дня рождения В.И.Ленина_. / И. Панчев. – К., 1971. – 183 с.
244068
  Духовный Т.Т. В.И.Ленин и зарубежная литература / Т.Т. Духовный. – К., 1990. – 76с.
244069
  Кулагин П.В. В.И.Ленин и И.В. Сталин о познании как диалектическом процессе / П.В. Кулагин. – Ленинград : Госфиниздат, 1952. – 43 с.
244070
  Шунденко С.Н. В.И.Ленин и И.В.Сталин о декабрьском вооруженном восстании 1905 года в Москве : Автореф. ... канд.ист. наук / Шунденко С.Н. – Ленинград, 1950. – 18 с.
244071
  Головко П.И. В.И.Ленин и И.В.Сталин о международном значении Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Головко П.И.; Ин-т повышения квалификации препод. марк.-ленин. при КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1953. – 20 с.
244072
  Погосов Е.А. В.И.Ленин и И.В.Сталин о об основах внешней политики Советского государства : автореф. дис. ... канд.ист. наук / Погосов Е.А. – Москва, 1951. – 16 л.
244073
  Король М.И. В.И.Ленин и И.В.Сталин о роли и задачах профессиональных союзов при диктатуре пролетариата в период иностранной военной интервенции и гражданской войны 1918-1920 гг. : автореф. дис. ... канд.истор.. наук / Король М.И. – Ленинград, 1951. – 20 с.
244074
  Кириллов В.С. В.И.Ленин и И.В.Сталин о роли массовых политических стачек в период подъема революции : автореф. дис. ... канд.истор.. наук / Кириллов В.С. – Москва, 1951. – 16 с.
244075
  Славнова Л.В. В.И.Ленин и И.В.Сталин о роли научных понятий в познании : автореф. дис. ... канд.филос.наук / Славнова Л.В. – Москва, 1951. – 20 л.
244076
  Кочура Д. В.И.Ленин и И.В.Сталин о роли революционной теории : автореф. дис. ... канд. / Кочура Д. – Ставрополь, 1953. – 25 с.
244077
  Шапочкин С.И. В.И.Ленин и И.В.Сталин о самоопределении нации (1912-1917 гг.) : Автореф. ... канд. филос. наук / Шапочкин С.И. – Москва, 1951. – 20 л.
244078
  Шавердян С.Д. В.И.Ленин и И.В.Сталин о советской социалистической федерации : Автореф... канд. юрид.наук: / Шавердян С.Д.; МГУ. Юрид. фак. – Москва, 1952. – 16 с.
244079
  Калюжный И.Ф. В.И.Ленин и И.В.Сталин о социалистической демократии и ее расцвете в СССР : Автореф... канд.истор.наук: / Калюжный И.Ф.. – Москва, 1952. – 16 с.
244080
  Бычек Н.Р. В.И.Ленин и И.В.Сталин о социалистическом планировании народного хозяйства СССР : автореф. дис. ... канд. эноном. наук / Бычек Н.Р. – Москва, 1950. – 26 л.
244081
  Сабуров Н.Н. В.И.Ленин и И.В.Сталин об укреплении союза рабочего класса с трудящимся крестьянством в востановительный период (1921-1925 гг.) : автореф. дис. ... канд. историч.. наук / Сабуров Н.Н. – Ленинград, 1953. – 21 с.
244082
   В.И.Ленин и изобразительное искусство. Документы. Письма. Воспоминания.. – М., 1977. – 554с.
244083
  Фриман А.Я. В.И.Ленин и искусство популярности в пропаганде : Автореф... канд. филол.наук: 678 / фриман А.Я.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. – М., 1969. – 19л.
244084
  Абдуллаев Шапулат Шаакбарович В.И.Ленин и исторические судьбы народов Средней Азии / Абдуллаев Шапулат Шаакбарович, Звелев Абрам Израилевич. – Москва, 1968. – 47с.
244085
  Федотов В.П. В.И.Ленин и исторический материализм (конец ХІХ - начало ХХ в.) / В.П. Федотов. – Л., 1960. – 152с.
244086
   В.И.Ленин и КПСС о социалистическом преобразовании сельского хозяйства. Сб.. – Москва, 1971. – 646с.
244087
  Гончаров А.Д. В.И.Ленин и крестьянство / А.Д. Гончаров, П.И. Луняков. – Москва, 1967. – 199с.
244088
  Гараджа В.И. В.И.Ленин и критика современного фидеизма / В.И. Гараджа. – Москва, 1970. – 64с.
244089
   В.И.Ленин и культурная революция на Северном Кавказе. Сб. ст.. – Ростов н/Д, 1971. – 202с.
244090
  Дубовская Е. В.И.Ленин и Латвия / Е. Дубовская, В. Элекс. – Рига, 1970. – 179с.
244091
   В.И.Ленин и литература зарубежного Востока. Сб. ст.. – М., 1971. – 272с.
244092
  Копнин П.В. В.И.Ленин и материалистическая диалектика. / П.В. Копнин. – К, 1969. – 196с.
244093
  Гнеденко Б.В. В.И.Ленин и методологические проблемы математики / Б.В. Гнеденко. – Москва, 1970. – 32с.
244094
   В.И.Ленин и молодежь. Указ лит-ры.. – М., 1976. – 19с.
244095
  Лунин Б.В. В.И.Ленин и народы Средней Азии / Б.В. Лунин. – Ташкент, 1967. – 248с.
244096
  Лунин Б.В. В.И.Ленин и народы Средней Азии / Б.В. Лунин. – Ташкент, 1983. – 248с.
244097
  Волкова Э.Я. В.И.Ленин и научная информация / Э.Я. Волкова. – Москва, 1970. – 44с.
244098
  Слепов И.А. В.И.Ленин и научная организация труда. / И.А. Слепов. – Баку, 1967. – 59с.
244099
   В.И.Ленин и некоторые вопросы партийного и государственного строительства. Сб. ст.. – Москва, 1960. – 337с.
244100
   В.И.Ленин и некоторые вопросы развития науки. Мат. науч. конф.. – Уфа, 1971. – 192с.
244101
  Секерин А.И. В.И.Ленин и некоторые вопросы стратегии и тактики коммунистической партии после победы Великого Октября. / А.И. Секерин. – Челябинск, 1968. – 276с.
244102
   В.И.Ленин и некоторые вопросы строительства партии. Сб. ст.. – Москва, 1961. – 320с.
244103
   В.И.Ленин и некоторые вопросы теории познания.. – Горький, 1959. – 240с.
244104
  Каширин Г.А. В.И.Ленин и одесщина / Г.А. Каширин. – Одесса, 1970. – 40с.
244105
  Водолазский В.Ф. В.И.Ленин и партия большевиков в борьбе за революционную программу по национальному вопросу на этапе буржуазно-демократической революции в России : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Водолазский В.Ф. ; Ленингр. гос. пед. ин-т , Кафедра истории КПСС. – Алма-Ата, 1966. – 23 с.
244106
  Гладков И.А. В.И.Ленин и план электрификации России / И.А. Гладков. – М., 1947. – 112с.
244107
   В.И.Ленин и Подмосковье. Метод. мат.. – М., 1960. – 30с.
244108
   В.И.Ленин и политическая экономия социализма.. – Ульяновск, 1971. – 248с.
244109
  Ирисбаева Т.Е. В.И.Ленин и проблемы единого антимонополитистического фронта в современных условиях. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Ирисбаева Т.Е.; МГУ. – М,, 1970. – 15л.
244110
  Красин Ю.А. В.И.Ленин и проблемы марксистской теории социалистической революции : Автореф... д-ра философ.наук: / Красин Ю.А.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1964. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
244111
   В.И.Ленин и проблемы народного образования. Сб. ст.. – Москва, 1961. – 270с.
244112
   В.И.Ленин и проблемы науки. Мат. юб. конф.. – Л., 1969. – 96с.
244113
   В.И.Ленин и проблемы научного коммунизма.. – Москва, 1969. – 496с.
244114
  Зайцев Н.И. В.И.Ленин и проблемы публицистики и литературной критики / Н.И. Зайцев. – К.-Донецк : Вища школа, 1978. – 160 с.
244115
  Павлюченков А.С. В.И.Ленин и проблемы развития советского изобразительного искусства (1917-1923 гг.) : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Павлюченков А.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. литературовед., искусствовед. и журналистики. – М., 1967. – 16л.
244116
   В.И.Ленин и проблемы современного капитализма. Тез. науч. конф.. – Л., 1969. – 132с.
244117
   В.И.Ленин и проблемы художественной культуры. Мат. науч.-теорет. конф.. – Донецк, 1969. – 185с.
244118
  Новиков В.И. В.И.Ленин и псковская группа содействия "Искре" (1900-1903 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Новиков В.И. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. истории КПСС. – Москва, 1968. – 19 с.
244119
  Макаренкова Л.М. В.И.Ленин и Псковский край / Л.М. Макаренкова. – Л, 1970. – 30с.
244120
  Давыдов В.И. В.И.Ленин и развитие гражданского законодательства союзных республик / В.И. Давыдов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1970. – 252 с.
244121
   В.И.Ленин и развитие производительных сил Мурмана.. – Апатиты, 1969. – 45с.
244122
  Дудинский И.В. В.И.Ленин и развитие социалистического содружества / И.В. Дудинский. – Москва, 1969. – 64с.
244123
  Дризул А.А. В.И.Ленин и революционная Латвия / А.А. Дризул. – Рига, 1970. – 240с.
244124
   В.И.Ленин и революционная Одесса. Рекоменд. указ. лит.. – Одесса, 1961. – 44с.
244125
  Столяренко М.А. В.И.Ленин и революционные моряки / М.А. Столяренко. – М, 1970. – 144с.
244126
  Спиваковский Е.И. В.И.Ленин и румынское революционное движение (1900-1924 гг.) / Е.И. Спиваковский, В.И. Окунь. – Воронеж, 1968. – 49с.
244127
   В.И.Ленин и русская общественно-политическая мысль XIX - начала ХХ в.. – Л., 1969. – 400с.
244128
   В.И.Ленин и Самара. Сб. докум.. – Куйбышев, 1966. – 564с.
244129
   В.И.Ленин и советская внешняя политика.. – Москва, 1969. – 304с.
244130
  Дементьев А.Г. В.И.Ленин и советская литература / А.Г. Дементьев. – Москва, 1977. – 389с.
244131
   В.И.Ленин и Советские Вооруженные Силы. – 2-е изд., доп. – Москва, 1969. – 416с.
244132
  Познанский В.С. В.И.Ленин и Советы Сибири. / В.С. Познанский. – Новосибирск, 1977. – 317с.
244133
  Гнатенко П.И. В.И.Ленин и современная буржуазная история философии / П.И. Гнатенко. – К, 1968. – 52с.
244134
   В.И.Ленин и современная статистика.. – Москва : Статистика
1, 2, 3. – 1973. – 243 с.
244135
  Кораблев Ю.И. В.И.Ленин и создание Красной Армии. / Ю.И. Кораблев. – Москва, 1970. – 463с.
244136
  Кораблев Ю.И. В.И.Ленин и создание Советской Армии / Ю.И. Кораблев. – Москва, 1969. – 64с.
244137
  Ротштейн Э. В.И.Ленин и социалистическое движение в Великобритании / Э. Ротштейн. – М., 1970. – 112с.
244138
  Лаптин М.Н. В.И.Ленин и социалистическое хозяйствование / М.Н. Лаптин, Е.И. Пономарев. – Москва, 1968. – 332с.
244139
  Васильев Ю.А. В.И.Ленин и социальное предвидение / Ю.А. Васильев. – Минск, 1978. – 270с.
244140
  Орудина Л.Г. В.И.Ленин и Ставропольский край / Л.Г. Орудина, Т.И. Фунтикова. – Ставрополь, 1970. – 64с.
244141
  Гольдман В.С. В.И.Ленин и становление советской милиции / В.С. Гольдман. – М., 1970. – 35с.
244142
  Мерквиладзе В.Н. В.И.Ленин и строительство основ советской национальной государственности / В.Н. Мерквиладзе. – Тбилиси, 1959. – 160с.
244143
   В.И.Ленин и строительство партии в первые годы Советской власти.. – Москва, 1965. – 245с.
244144
  Уразаев Ш.З. В.И.Ленин и строительство советской государственности в Туркестане / Ш.З. Уразаев. – Ташкент, 1967. – 518с.
244145
   В.И.Ленин и трудящиеся Иваново-Вознесенского края.. – Ярославль, 1969. – 280с.
244146
  Шуляковский Е.Г. В.И.Ленин и трудящиеся Черноземного Центра / Е.Г. Шуляковский. – Воронеж, 1977. – 278с.
244147
   В.И.Ленин и физико-математические науки.. – М., 1969. – 25с.
244148
  Серебряная Е.И. В.И.Ленин и философские вопросы естествознания. / Е.И. Серебряная. – М, 1969. – 68с.
244149
  Шугайлин А.В. В.И.Ленин и философские вопросы релятивистской механики / А.В. Шугайлин. – Киев, 1969. – 224с.
244150
  Соколов С.А. В.И.Ленин и хозяйственной строительство в годы гражданской обороны / С.А. Соколов. – Саратов, 1969. – 72с.
244151
   В.И.Ленин и художественная литература.. – Минск, 1971. – 255с.
244152
  Колевский Васил Ламрев В.И.Ленин и художественная литература. / Колевский Васил Ламрев. – Москва, 1972. – 285с.
244153
  Тавадзе И.К. В.И.Ленин о "Науке логики" Гегеля. / И.К. Тавадзе, Г.М. Каландаришвили. – Тбилиси, 1959. – 315с.
244154
  Михлин Е.З. В.И.Ленин о возможности мирного развития революции в 1917 году / Е.З. Михлин. – Л., 1958. – 40с.
244155
  Барменков А.И. В.И.ленин о возможности мирного развития революции в России в 1917 году в условиях двоевластия. : Автореф... канд. ист.наук: / Барменков А.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1961. – 20л.
244156
  Строков А.А. В.И.Ленин о войне и военном искусстве / А.А. Строков. – Москва, 1971. – 183с.
244157
   В.И.Ленин о государстве и праве.. – Л., 1961. – 252с.
244158
  Тадевосян Э.В. В.И.Ленин о государственных формах решения национального вопроса в СССР / Э.В. Тадевосян. – Москва, 1970. – 212с.
244159
  Мальцев В.И. В.И.Ленин о диалектике отражения внешнего мира. / В.И. Мальцев. – Москва, 1960. – 47с.
244160
  Скворцов Л.В. В.И.Ленин о единстве познания и практики. / Л.В. Скворцов. – Москва : Московский университет, 1961. – 170 с.
244161
  Колесников А.К. В.И.Ленин о единстве политики и органазационной рабты КПСС / А.К. Колесников. – М., 1961. – 46с.
244162
   В.И.Ленин о защите социалистического Отечества. – Москва : Военное издательство, 1977. – 159 с.
244163
  Куницын Г.И. В.И.Ленин о классовости и партийности литературы / Г.И. Куницын. – Москва, 1960. – 94с.
244164
  Воронцов Н.Б. В.И.Ленин о конкретном в действительности и познании : автореф. дис. ... канд. философ. наук / Воронцов Н.Б. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1961. – 16 с.
244165
  Варивончик В.И. В.И.Ленин о морально-политическом авторитете руководителя масс : Автореф... канд. философ.наук: 09.624 / Варивончик В.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии, логики и марксистско-ленинской этики. – Минск, 1969. – 16л.
244166
  Гребенников С.И. В.И.Ленин о моральном облике пролетарского революционера / С.И. Гребенников. – Москва, 1966. – 32с.
244167
  Волкогонов Д.А. В.И.Ленин о моральном факторе в войне / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1970. – 24с.
244168
  Куталия В.А. В.И.Ленин о народном характере Октябрьской революции / В.А. Куталия, А.И. Лобанов. – Л., 1968. – 20с.
244169
  Архипцев Ф.Т. В.И.Ленин о научном понятии материи / Ф.Т. Архипцев. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 142 с.
244170
  Федотов В.П. В.И.Ленин о некоторых особенностях процесса поэзии (по матер. "Философских тетрадей"). : Автореф... канд. филос.наук: / Федотов В.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 18 c.
244171
  Куницын Г.И. В.И.Ленин о партийности и свободе печати / Г.И. Куницын. – М, 1971. – 280с.
244172
  Куталия В.А. В.И.Ленин о политическйо армии социалистической революции : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Куталия В.А.; Моск. гос. ист.-арх. ин-т. – М., 1980. – 34л.
244173
  Козенко Г.М. В.И.Ленин о политическом искусстве подведения масс к социалистической революции : Дис... канд. ист.наук: 09.00.02 / Козенко Г.М.; ИПК преподавателей общественных науук при КГУ. Кафедра науч. коммунизма. – К, 1972. – 185л. – Бібліогр.:л.175-185
244174
  Берцан Ф.М. В.И.Ленин о преемственной связи в главных сферах общественной жизни при переходе от капитализма к социализму. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.620 / Берцан Ф.М.; Кишинев.гос.ун-т,. – Кишинев, 1970. – 23л.
244175
  Бакуриа М.В. В.И.Ленин о природе категории. : Автореф... кандидата филос.наук: / Бакуриа М.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 16л.
244176
  Першина З.В. В.И.Ленин о революционно-демократическом этапе освободительного движения в России / З.В. Першина. – Одесса, 1970. – 134с.
244177
   В.И.Ленин о религии и церкви. – Москва : Политиздат, 1966. – 303 с.
244178
   В.И.Ленин о роли большевистской пропаганды и агитации в борьбе за массы. – Горький : Изд-во ГГУ, 1989. – 140 с.
244179
  Коган А.Б. В.И.Ленин о роли мировоззрения в художественном творчестве. : Автореф... Канд.филос.наук: 623 / Коган А.Б.; АН УССР. – К, 1971. – 54л. – Бібліогр.:с.53-54
244180
  Спиридонов Л.Н. В.И.Ленин о роли молодежи в революционном движении и современность. : Автореф... канд. филос.наук: / Спиридонов Л.Н.; Ин-т философии АН СССР. Сектор науч. ком. – М., 1971. – 20л.
244181
  Яровец Н.А. В.И.Ленин о роли социально-психологического фактора в деятельности рабочего класса : Автореф... канд. философ.наук: 09-620 / Яровец Н.А.; АН УССР. Объединен. совет ин-та философии и ин-та государства и права. – К., 1972. – 24л.
244182
  Тамазян А.Х. В.И.Ленин о роли субъективного фактора социалистической революции : Автореф... канд. философ.наук: / Тамазян А.Х.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 21л.
244183
  Дронь П.П. В.И.Ленин о руководстве народным хозяйством. / П.П. Дронь. – Минск, 1971. – 184с.
244184
  Иванов Р.Ф. В.И.Ленин о Соединенных Штатах Америки / Р.Ф. Иванов. – Москва, 1965. – 206с.
244185
  Кольцова В.В. В.И.Ленин о соотношении насильственных и мирных методов осуществления диктатуры пролетариата : Дис... канд. философ.наук: / Кольцова В.В.; КГУ. Кафедра научного коммунизма. – Киев, 1968. – 330л. – Бібліогр.:л.1-42
244186
  Кольцова В.В. В.И.Ленин о соотношении насильственных и мирных методов осуществления диктатуры пролетариата : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 621 / Кольцова В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 22 с.
244187
  Нечипуренко В.И. В.И.Ленин о социалистическом Отечестве и его защите / В.И. Нечипуренко. – Москва, 1971. – 87с.
244188
  Гладков И.А. В.И.Ленин о социалистическом планировании народного хозяйства / И.А. Гладков. – Москва, 1960. – 156с.
244189
  Кузнецов Ю.Н. В.И.Ленин о социальных и гносеологических корнях политического сектантства. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Кузнецов Ю.Н.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 16л.
244190
  Алексеев П.В. В.И.Ленин о союзе философии и естествознания / П.В. Алексеев. – Москва : Знание, 1964. – 40 с.
244191
  Локтев И.В. В.И.Ленин о стиле работы / И.В. Локтев. – Л., 1970. – 20с.
244192
  Хессин Н.В. В.И.Ленин о сущности и основных признаках товарного производства. / Н.В. Хессин. – Москва, 1968. – 192с.
244193
  Кпич Н.Ф. В.И.Ленин о творческой активности народных масс в строительстве коммунизма : Автореф... канд. филол.наук: / Кпич Н.Ф.; АН БССР. Отд. обществ. наук. – Минск, 1961. – 26л.
244194
  Рагимов О.С. В.И.Ленин о творческой роли народных масс в истории : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рагимов О.С. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1961. – 20 с.
244195
  Груденко Г.А. В.И.Ленин о товарном производстве при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Груденко Г.А.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 18л.
244196
  Григорьян Г.С. В.И.Ленин о торговле. / Г.С. Григорьян. – М, 1969. – 95с.
244197
  Тюкавкин В.Г. В.И.Ленин о трех российских революциях / В.Г. Тюкавкин, Э.М. Щагин. – М, 1984. – 176с.
244198
  Маневич Е.Л. В.И.Ленин о труде при социализме и коммунизме / Е.Л. Маневич. – Москва, 1969. – 48с.
244199
  Соловьев М.Е. В.И.Ленин о февральской революции 1917 года в России / М.Е. Соловьев. – Москва, 1971. – 104с.
244200
  Шихашвили Ф.П. В.И.Ленин о формах социалистической революции : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Шихашвили Ф.П.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 37л.
244201
  Паярели П.П. В.И.Ленин о формировании общественного мнения народных масс. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.620 / Паярели П.П.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 22л.
244202
  Хундадзе Е.С. В.И.Ленин о чертах коммунистического труда : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Хундадзе Е.С.; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 28л.
244203
  Македонская М.А. В.И.Ленин о языке / М.А. Македонская. – Москва, 1970. – 30с.
244204
  Котов В.Н. В.И.Ленин об историческом развитии России / В.Н. Котов. – Киев : Киевский университет, 1961. – 36 с.
244205
  Славин Л.М. В.И.Ленин об общественном прогрессе / Л.М. Славин. – Москва, 1960. – 32с.
244206
  Павлюченко А.М. В.И.Ленин об объективном характере закономерностей общественного развития / А.М. Павлюченко. – Минск, 1960. – 68с.
244207
  Павлюченко А.М. В.И.Ленин об объективном характере закономерностей общественного развития. : Автореф... канд. филос.наук: / Павлюченко А.М.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. истории филос. и логики. – Минск, 1961. – 20л.
244208
  Панюшкин И.Е. В.И.Ленин об организации управленческого труда в советском государственном аппрате. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Панюшкин И.Е.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1970. – 22л.
244209
  Федотов В.П. В.И.Ленин об организационных отношениях экономики переходного к социализму общества. / В.П. Федотов. – Л., 1969. – 80с.
244210
  Иголкин М.В. В.И.Ленин об основном противоречии современной эпохи и путях его разрешения : Автореф... канд. филос.наук: / Иголкин М.В.; Моск. энергетический ин-т. – М., 1967. – 24л.
244211
  Шамовский В.А. В.И.Ленин об основных принципах историко-философской концепции Гегеля. : Автореф... канд.филос.наук: / Шамовский В.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1958. – 17л.
244212
  Наумов В.П. В.И.Ленин об основных проблемах истории гражданской войны в СССР / В.П. Наумов. – М, 1969. – 47с.
244213
  Страшников В.М. В.И.Ленин об отражении в неорганической природе и некоторые философские вопросы современной техники. : Автореф... канд.филос.наук: / Страшников В.М.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1960. – 14л.
244214
  Ветров Р.И. В.И.Ленин об условиях мирного развития революции в России в 1917 году. : Автореф... канд. ист.наук: / Ветров Р.И.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1966. – 24л.
244215
  Лаговский А.Н. В.И.Ленин об экономическом обеспечении войны. / А.Н. Лаговский. – М, 1970. – 20с.
244216
  Лаговский А.Н. В.И.Ленин об экономическом обеспечении обороны страны. / А.Н. Лаговский. – М, 1976. – 184с.
244217
  Кравченко М.И. В.И.Ленин, 3 Интернационал и идейно-организационное укрепление французской Коммунистической партии (1920-1926 гг) : Дис... канд.истнаук: / Кравченко М.И.; КГУ. – К, 1970. – 249л. – Бібліогр.:л.1-17
244218
  Кравченко М.И. В.И.Ленин, III Интернационал и идейно-организационное укрепление Французской коммунистической партии (1920-1926 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Кравченко М.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 26 с.
244219
   В.И.Ленин, КПСС о коммунистической нравственности: для пропагандистов. – Л., 1984. – 319с.
244220
   В.И.Ленин, КПСС о партийной и государственной дисциплине: сб.. – Москва, 1977. – 831с.
244221
   В.И.Ленин, КПСС о партийной и государственной дисциплине: сб.. – 2-е изд., доп. – Москва, 1983. – 782с.
244222
   В.И.Ленин, КПСС о партийном руководстве комосомолом: сб.. – Москва, 1978. – 670с.
244223
   В.И.Ленин, КПСС об управлении народным хозяйством. – М., 1989. – 334с.
244224
  Чеботарева А.В. В.И.Ленина в борьбе за марксистскую теорию реализации против "легальных марксистов". : Автореф... канд. экон.наук: / Чеботарева А.В.; Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1955. – 17л.
244225
  Панушкин Г.П. В.И.Ленина и газета "Экономическая жизнь" (1918-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Панушкин Г.П.; МГУ. – М., 1970. – 26л.
244226
  Квачев Я.Е. В.И.Ленина и заграничные секции большевиков в годы первой мировой войны. (1914 - февр. 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Квачев Я.Е.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1972. – 24л.
244227
  Климов М.А. В.И.Ленина и становление советской печати на Украине в 1917-1920 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Климов М.А.; ВПШ при ЦК КПСС.. Каф. журналистики и лит. – М., 1971. – 25л.
244228
  Воробей Н.В. В.И.Ленина о сущности столыпинской аграрной реформы : Автореф... канд. экон.наук: / Воробей Н.В.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра политической экономии. – Минск, 1953. – 16л.
244229
  Чегринец А.Е. В.И.Ленина об объективном характере и сознательном использовании экономических законов социализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Чегринец А.Е.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1961. – 21л.
244230
  Квачахия М И. В.И.Ленина об экономическом развитии Грузии : Автореф... канд. экон.наук: / Квачахия И.М,; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 32л.
244231
  Персон Давид Михайлович В.И.Мурадели : Нотобиблиогр. справ. / Персон Давид Михайлович. – Москва : Советский композитор, 1983. – 160с.
244232
   В.И.Мухина: К 100-летию со дня рождения. – Л., 1989. – 16с.
244233
  Марков П.А. В.И.Немирович-Данченко / П.А. Марков. – Л, 1936. – 266 с.
244234
   В.И.Рахина. – Москва, 1986. – 15с.
244235
   В.И.Смирнов - ученый и человек.. – М., 1991. – 134с.
244236
  Евдокимов И.В. В.И.Суриков / И.В. Евдокимов. – М., 1933. – 163с.
244237
  Титова Валентина Григорьевна и Титов Гай Аполлинариевич В.И.Суриков / Валентина Григорьевна и Титов Гай Аполлинариевич Титова. – Красноярск : Кн.изд., 1956. – 207с.
244238
  Радзимовская Н.А. В.И.Суриков / Н.А. Радзимовская. – Л, 1965. – 64с.
244239
  Розенвассер В.Б. В.И.Суриков / В.Б. Розенвассер. – Москва, 1988. – 56с.
244240
  Турунов А.Н. В.И.Суриков и его картины / А.Н. Турунов. – Иркутск, 1948. – 87с.
244241
  Дружинин С.Н. В.И.Суриков. / С.Н. Дружинин. – М, 1950. – 65с.
244242
  Ульянова-Елизарова В.И.Ульянов (Н.Ленин) / Ульянова-Елизарова. – Ленинград, 1934. – 176с.
244243
  Ульянова-Елизарова В.И.Ульянов (Н.Ленин). / Ульянова-Елизарова. – М., 1931. – 95с.
244244
  Кадишев А.Б. В.И.Чапаев - легендарный герой гражданской войны / А.Б. Кадишев. – М., 1948. – 24с.
244245
  Гончарук Г Т. В.І. Білий - людина, котра 1860 р. виголосила тост за українську одеську громаду / Г Т. Гончарук, К.І. Сорокіна // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 78-90. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
244246
  Толстой М. В.І. Вернадский та енергетична планетологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-28. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  Серед наукових досліджень В.І. Вернадського вагоме місце займають проблеми прояву енергетики Землі та Космосу. Серед них – "гелієве дихання" Землі, енергетичні впливи Сонця та Космосу, а також вперше вказана ним мантійна (ядерна) природа гелію, велика ...
244247
  Оніщенко О. В.І. Вернадський-засновник Національної бібліотеки Української Держави / О. Оніщенко, Л. Дубровіна // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (39). – С. 8-13. – ISSN 1819-7329


  Згадується В.О. Кордт, завідувач бібліотеки Університету Св. Володимира, запрошений В.І. Вернадським для участі в заснуванні Національної бібліотеки.
244248
  Онопрієнко В.І. В.І. Вернадський - історик Науки // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 53-60. – ISSN 0372-6436


  22 січня 2013 р. у Москві на базі Інституту історії природознавства і техніки ім. С.І. Вавилова Російської академії наук відбулася Міжнародна наукова конференція "В.І. Вернадський - історик науки", присвячена 150-річчю з дня народження видатного вченого.
244249
   В.І. Вернадський — вчений, мислитель, організатор науки // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 8-37. – ISSN 0372-6436
244250
   В.І. Вернадський : Праці вченого та література про нього з фондів ЦНБ АН України. – Київ : Наукова думка, 1992. – 89 с.
244251
  Самодрин А.П. В.І. Вернадський і А.С. Макаренко: концептуалізація прозвитку розумної школи / А.П. Самодрин, В.В. Шакотько // Кременчуччина - основа проєктування освіти регіону під час випробувань і надалі : матеріали III-ї наук.-пед. експедиції Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського : Кременчук, Горішні Плавні, Світловодськ, 18-19 трав. 2022 р. / НАН України, Ком. з розроблення наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського [та ін.] ; за наук. ред. А.П. Самодрина. – Кременчук : Новабук, 2022. – С. 134-144. – ISBN 978-617-639-356-6
244252
  Онищенко О.С. В.І. Вернадський і його внесок у заснування та розвиток Національної бібліотеки української держави // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 34-43. – Бібліогр.: 42 назви. – ISSN 1726-5428
244253
  Павлишин В. В.І. Вернадський і Київський університет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-10. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена 150-річчю видатного вченого-мінералога, природознавця і організатора науки академіка Володими-ра Івановича Вернадського. Висвітлюється розмаїта науково-організаційна і наукова діяльність В.І. Вернадського в Києві й Київському ...
244254
  Онопрієнко В.І. В.І. Вернадський і ноосферна традиція в сучасній науці // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 70-78. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
244255
  Онищенко О.С. В.І. Вернадський і Україна / О.С. Онищенко, В.А. Смолій, Л.А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 38-65. – ISSN 0372-6436


  Батько, Іван Васильович Вернадський, закінчив Університет св. Володимира, де в 28 років уже став професором і викладав політичну економію та статистику. Згодом він став працювати в Московському університеті, потім, переїхавши до Санкт-Петербургу, ...
244256
  Лобузіна К. В.І. Вернадський і Україна (світлини В.І. Вернадського з архіву Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (39). – С. 14-19. – ISSN 1819-7329


  Фотографії батька -Івана Васильовича Вернадського, мати - Ганни Петрівни Вернадської та інш.
244257
  Новохатський К. В.І. Вернадський і Україна: нововиявлене листування вченого // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 5 (223). – С. 34-38. – ISSN 1029-7200
244258
  Онищенко О. В.І. Вернадський та його концепція Національної бібліотеки України / Олексій Онищенко, Любов Дубровіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 2 (214). – С. 3-11. – ISSN 1029-7200
244259
   В.І. Вернадський. Вчений. Мислитель. Громадянин : Праці вченого та література про нього з фондів НБУ ім.В.І.Вернадського. Бібліографічний покажчик. – 2-е вид., випр. і доповн. – Київ, 2003. – 260 с. – ISBN 966-02-2840-6
244260
  Даниленко В.М. В.І. Вернадський. Простір життя і думки / Віктор Даниленко ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Академперіодика, 2019. – 348, [3] с. : іл., портр. – Імен. покажчик: с. 337-345. – Бібліогр.: с. 347-349 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-386-5
244261
  Шашкова Л. В.І. Вернадський: соціальні та культурно-історичні виміри науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-40. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  Автор осмислює ідеї соціальної історії науки В.І. Вернадського, проблематику взаємозв"язку науки, філософії, релігії в культурно-історичному контексті. Автор осмысливает идеи социальной истории науки В.И. Вернадского, проблематику взаимосвязи науки, ...
244262
  Радзієвська Т.В. В.І. Григорович та його відрядження у слов"янські землі 1844-1847 рр.: дискурс наукових звітів // Віктор Іванович Григорович : [до 200-річчя від дня народження] : збірник наук. праць / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; [редкол.: В.Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 147-163. – (Історія славістики). – ISBN 978-966-489-408-8
244263
  Федонюк В.Є. В.І. Григорович у його зв"язках з П.Й. Шафариком // Віктор Іванович Григорович : [до 200-річчя від дня народження] : збірник наук. праць / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; [редкол.: В.Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 178-195. – (Історія славістики). – ISBN 978-966-489-408-8
244264
   В.І. Ленін - вождь і учитель трудящих усього світу. – Київ : Політвидав, 1960. – 59 с.
244265
  Бєляєва П. В.І. Ленін - вождь трудящих усього світу : Бібліографічні і методичні матеріали до 100-річчя з дня народження В.І.Леніна / П. Бєляєва. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1970. – 140 с.
244266
  Окладний Г.М. В.І. Ленін - засновник і керівник КПРС і першої в світі соціалістичної держави / Г.М. Окладний. – Київ, 1970. – 76с.
244267
  Лось В.Є. В.І. Ленін - засновник марксистської партії в Росії / В.Є. Лось. – Київ, 1957. – 39с.
244268
   В.І. Ленін - засновник пролетарської партії нового типу, теоретик і вождь соціалістичної революції. – Київ, 1970. – 26с.
244269
  Котов В.Н. В.І. Ленін - історик Великого Жовтня // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 3-7. – (Історія ; вип. 19)
244270
   В.І. Ленін - натхненник дружби народів СРСР. – Київ, 1972. – 403с.
244271
   В.І. Ленін - натхненник і вождь Великої Жовтневої соціалістичної ревоюції. – Київ, 1977
244272
  Лихолоб В.Г. В.І. Ленін - організатор і теоретик соціалістичного планового господарства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 37-43. – (Серія права ; № 11)


  В статье освещаются основные вопросы становления и развития в нашей стране планового хозяйства, рассматривается роль В.И. Ленина в разработке теоретических положений создания социалистической плановой экономики, его непосредственное участие в ...
244273
  Бачинський П.П. В.І. Ленін - організатор Союзу Радянських Соціалістичних Республік / П.П. Бачинський. – Київ, 1976. – 152с.
244274
  Котов В.Н. В.І. Ленін - основоположник радянської історіографії Великого Жовтня // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 3-16. – (Серія історії ; № 9)
244275
   В.І. Ленін - творець Комуністичної партиії, керівник Великої Жовтневої соціалістичної революції і засновник Радянської держави, вождь тіжнародного робітничого класу і всіх трудящих. – Київ, 1979. – 117с.
244276
  Дешевов К.М. В.І. Ленін : біографія для дітей / К.М. Дешевов. – Харків : Книгоспілка, 1926. – 59 с., 2 л. іл. : іл.
244277
   В.І. Ленін. – Київ, 1961
244278
  Горький Максим В.І. Ленін : [ Спогади / Горький М. ; Пер. з рос. Андрій Малишко ]. – Київ : Молодь, 1968. – 79 с. : іл.
244279
  Горький Максим В.І. Ленін / Горький М. ; Пер. з рос. Андрій Малишко. – Київ : Дніпро, 1969. – 76 с.
244280
  Горький М. В.І. Ленін / М. Горький. – Київ, 1980. – 81с.
244281
  Волін Б. В.І. Ленін в Поволжі / Б. Волін. – Київ : Держполітвидав, 1955. – 102 с.
244282
  Кнюх О.Т. В.І. Ленін в радянському образотворчому мистецтві. / О.Т. Кнюх. – Київ, 1960. – 52с.
244283
   В.І. Ленін в українській народній поетичній творчості. – К., 1961. – 254с.
244284
   В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна. – Київ : [б. в.], 1970. – 155, [5] с.
244285
  Юрченко О.Т. В.І. Ленін і більшовицькі організації України / О.Т. Юрченко. – Київ, 1970. – 624с.
244286
  Шморгун П.М. В.І. Ленін і більшовицькі організації України / П.М. Шморгун. – Київ : Вища школа, 1979. – 304 с.
244287
  Омельяновский М.Е. В.І. Ленін і боротьба проти ідеалізму в сучасній фізиці / М.Е. Омельяновский. – Київ : Изд-во АН СССР, 1949. – 26 с.
244288
   В.І. Ленін і будівництво комуністичного суспільства. – К., 1972. – 111с.
244289
  Капітон В.П. В.І. Ленін і деякі питання пізнання сутності матеріальних об"єктів у сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
244290
   В.І. Ленін і деякі питання сучасного суспільного розвитку. – К., 1970. – 164с.
244291
  Наумов А.Л. В.І. Ленін і деякі питання сучасної механіки і фізики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
244292
   В.І. Ленін і деякі проблеми соціології. – Київ, 1969. – 304с.
244293
  Саженюк С.Н. В.І. Ленін і зміцнення обороноздатності соціалістичної країни (методична розробка) / С.Н. Саженюк. – Київ, 1970. – 31с.
244294
  Заборський М. В.І. Ленін і Й.В. Сталін - натхненники і організатори перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції / М. Заборський. – Київ : Радянська Україна, 1953. – 34 с.
244295
  Зацепілін Г. В.І. Ленін і Й.В. Сталін про амеріканський хижацький імперіалізм / Г. Зацепілін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1952. – 52 с.
244296
  Болдирєв М.І. В.І. Ленін і Й.В. Сталін про виховання коммуністичної моралі / М.І. Болдирєв ; Т-во для пошир. політ. та наук. знань Укр.РСР. – Киев : [Б .и.], 1952. – 36 c.
244297
  Зеленов С.Г. В.І. Ленін і Й.В. Сталін про ідеологичні основи марксистської партії робітничого класу / С.Г. Зеленов ; Т-во для поширення політичних та наукових знань УРСР. – Київ : [Радянська Україна], 1951. – 44 с.
244298
  Капельгородська Н.М. В.І. Ленін і кіно / Н.М. Капельгородська. – Київ, 1969. – 183с.
244299
   В.І. Ленін і книга. – Київ, 1991. – 109с.
244300
   В.І. Ленін і комуністичне виховання молоді. Мат. респ. конф.. – К,, 1971. – 259с.
244301
  Гутянський С.К. В.І. Ленін і культурне будівництво на Україні / С.К. Гутянський. – Київ, 1965. – 199с.
244302
  Жук Н.Й. В.І. Ленін і литературний процес на Україні кінця XIX - початку XX ст. // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 5-8
244303
  Дзеверін О.Г. В.І. Ленін і педагогічна наука / О.Г. Дзеверін. – Київ, 1970. – 80с.
244304
  Потєхін О.В. В.І. Ленін і перші радянські публікації таємних договорів // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 26-28. – (Серія історії ; № 13)
244305
   В.І. Ленін і питання вивчення історії української літератури: зб. ст.. – Київ, 1983. – 240с.
244306
   В.І. Ленін і питання літератури (1920-1970). – Київ, 1970. – 338с.
244307
  Дубина М.І. В.І. Ленін і питання літературної критики / М.І. Дубина, 1970
244308
  Буніч-Ремізов В.І. Ленін і проблеми англійської літератури середини XIX століття // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 3-5
244309
  Кубланов Б.Г. В.І. Ленін і проблеми художньої творчості / Б.Г. Кубланов. – Київ, 1971. – 72с.
244310
  Костюк Г.С. В.І. Ленін і психологічна наука / Г.С. Костюк. – Київ, 1970. – 63с.
244311
  Кошовий К.К. В.І. Ленін і психофізіологічна проблема / К.К. Кошовий, І.Г. Кошова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
244312
  Десятерик В.І. В.І. Ленін і революційне виховання молоді / В.І. Десятерик. – К, 1986. – 151с.
244313
  Куліченко М.І. В.І. Ленін і розв"язання національного питання на Україні / М.І. Куліченко, В.Ю. Маланчук. – Київ : Вид-во політ. літ-ри України, 1971. – 320 с.
244314
   В.І. Ленін і розвиток національних мов. – К., 1971. – 207 с.
244315
  Готт В.С. В.І. Ленін і сучасна фізика / В.С. Готт. – К, 1960. – 184 с.
244316
  Жмудський О.З. В.І. Ленін і сучасне природознавство / О.З. Жмудський. – Київ, 1970. – 48с.
244317
  Паламарчук М.М. В.І. Ленін і сучасні теоретичні проблеми територіальної організації соціального виробництва // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 3-8. – Бібліогр.: 6 назв
244318
  Шморгун П.М. В.І. Ленін і Україна // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 33-37
244319
  Волошина Г.Г. В.І. Ленін і Україна / Г.Г. Волошина, А.М. Комська. – Київ, 1978. – 56с.
244320
  Кирилюк Є.П. В.І. Ленін і українське радянське літературознавство // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 11-15
244321
   В.І. Ленін і український народ. Зб. докум.. – Київ, 1970. – 931с.
244322
   В.І. Ленін і формування комуністичних суспільних відносин. – Київ, 1971. – 251с.
244323
  Дубровіна А.Б. В.І. Ленін про антинародну контрреволюційну суть суду Росії в період імперіалізму і буржуазно-демократичних революцій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 9-13. – (Серія права ; № 14)


  В статье дана характеристика реакционных изменений, внесенных в организацию и деятельность судебных органов царизмом. Показаны данные В.И. Лениным анализ и оценка этих изменений как усиливавших антинародный характер судебных органов и превращавших суд ...
244324
  Мулява В.С. В.І. Ленін про взаємозв"язок фізики з технікою і сучасна науково-технічна революція // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
244325
  Білан А.М. В.І. Ленін про віддачу в солдати 183 студентів Київського університету // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 108-118. – (Серія історії ; № 12)
244326
  Ганусець О.І. В.І. Ленін про встановлення радянсько. державою дипломатичних відносин з суміжними країнами Сходу // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 16
244327
  Решетнік С.Ф. В.І. Ленін про дві історичні тенденції в розвитку націй і національних взаємовідносин при капіталізмі // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 3. – С. 3-14. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 2 за 1960 рік)
244328
  Бруз В.С. В.І. Ленін про деякі особливості радянської зовнішньої політики // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – № 3. – С. 78-86. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 1)
244329
  Мартиненко А.К. В.І. Ленін про деякі питання історії балканських країн // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – № 3. – С. 87-97. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 1)
244330
  Борисова О.І. В.І. Ленін про дисципліну / О.І. Борисова. – Київ, 1964. – 64 с.
244331
  Романенко В.В. В.І. Ленін про евристичний характер математики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
244332
   В.І. Ленін про економічні закономірності соціалістичного і комуністичного будівництва. – Київ, 1969. – 92с.
244333
  Мєзенцев В.В. В.І. Ленін про економічну роль радянської держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 84-89. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В трудах В.И. Ленина нашли творческое развитие основные положения марксизма о государстве, о необходимости создания новой пролетарской социалистической государственности для построения коммунистического общества и, в частности, его экономического ...
244334
  Костриця Н.Ю. В.І. Ленін про єдність партії / Н.Ю. Костриця. – Київ, 1959. – 48с.
244335
  Солдатенко В.Ф. В.І. Ленін про єдність революційних дій українського і російського народів у Великій Жовтневій соціалістичній революції // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 3-9. – (Серія історії ; № 14)
244336
  Шугайлін О.В. В.І. Ленін про загальні властивості відображення і квантова механіка // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
244337
  Костюк Н.Т. В.І. Ленін про загальність методологічних основ кризи в фізиці та біології на рубежі XIX - XX ст. // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
244338
  Замлинський В.О. В.І. Ленін про захист завоювань соціалістичної революції / В.О. Замлинський. – Київ, 1970. – 84с.
244339
   В.І. Ленін про Захцдну Україну. – Львів, 1961. – 36с.
244340
  Мулява В.С. В.І. Ленін про зв"язок техніки з природознавством і проблема місця та функцій людини у виробництві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
244341
  Пясковський Б.В. В.І. Ленін про значення матеріалістичних традицій для розвитку сучасного природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
244342
  Веремеева О.П. В.І. Ленін про ідеологію революційного демократизму / О.П. Веремеева. – Львов, 1971. – 152с.
244343
  Чеканюк А. В.І. Ленін про керівну роль Комуністичної партії в будівництві соціалізму і комунізму / А. Чеканюк. – Київ : Політліт України, 1970. – 99 с.
244344
  Миронець І.М. В.І. Ленін про кооперування селянських господарств // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 3-8. – (Серія права ; № 16)


  В статье изложены основные положения ленинского кооперативного плана - плана постепенного перевода мелких крестьянских хозяйств на рельсы коллективного хозяйствования, план перестройки сельского хозяйства нашей страны на социалистических началах. ...
244345
  Рудько М.П. В.І. Ленін про місце і роль народництва у революційно-демократичному русі // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 10-19. – (Серія історії ; № 12)
244346
  Сіренко П.М. В.І. Ленін про місце і роль письменника в суспільному житті // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 75-76
244347
   В.І. Ленін про мову і літературу. – Київ, 1969. – 36с.
244348
  Гуржій І.О. В.І. Ленін про найважливіші питання історії України / І.О. Гуржій, В.Г. Сарбей; АН УРСР. Інститут історії. – Київ : АН УРСР, 1960. – 55с.
244349
  Поважна В.М. В.І. Ленін про народництво і деякі аспекти вивчення української літератури другої половини XIX століття // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 27-28
244350
  Цвєтков В.В. В.І. Ленін про наукову організацію праці / В.В. Цвєтков. – К, 1970. – 96с.
244351
  Ткач А.П. В.І. Ленін про національну і державну незалежність українського народу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 96-102. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В.И. Ленин еще задолго до победы Великой октябрьской социалистической революции непоколебимо стоял на позиции безоговорочного признания права украинского народа на национальную и государственную независимость. Он решительно боролся со всякими ...
244352
  Киридон А.М. В.І. Ленін про необхідність перебудови партійної роботи при переході до нової економічної політики // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 3-7. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
244353
   В.І. Ленін про освіту, навчання і комуністичне виховання. – Київ, 1970. – 215с.
244354
  Тарарухін С.А. В.І. Ленін про охорону громадського порядку / С.А. Тарарухін, С.С. Яценко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 19-24. – (Серія права ; № 11)


  В статье освящаются ленинские положения о сущности общественного порядка в условиях коммунистического строительства, его охране государственными органами и общественностью, о воспитании у трудящихся дисциплины и самодисциплины, укреплении ...
244355
  Костриця Н.Ю. В.І. Ленін про переважний розвиток важкої промилсовості / Н.Ю. Костриця. – Київ, 1958. – 100с.
244356
  Сургай Г.І. В.І. Ленін про передумови соціалістичної революції на Україні // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 7-14. – (Історія ; вип. 19)
244357
  Петрусенко А.М. В.І. Ленін про перспективи розвитку поняття матерії / А.М. Петрусенко, С.С. Теслюк // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
244358
  Васильєва Р.Х. В.І. Ленін про піднесення культурно-технічного рівня робітничого класу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 40-45. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  На основе изучения произведений В.И. Ленина автор показывает в статье объективную необходимость и возможность неуклонного роста культурно-технического уровня рабочего класса - главной производительной силы социалистического общества. Воплощение в жизнь ...
244359
  Павлов В.Т. В.І. Ленін про пізнавальне значення визначення понять // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
244360
  Петрович Н.Г. В.І. Ленін про поліпшення умов праці і підвищення життєвого рівня рудящих при соціалізмі / Н.Г. Петрович. – Київ, 1971. – 25 с.
244361
  Гроза Я.І. В.І. Ленін про поняття розвитку та деякі питання сучасного природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
244362
  Дмитренко І.А. В.І. Ленін про право як регулятор розподілу продуктів при соціалізмі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 90-95. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В статье раскрывается содержание ленинских положений о распределении продуктов при социализме и роль, которую играет в этом советское право. В.И. Ленин писал, что право при социализме используется как регулятор распределения продуктов и что ...
244363
  Раєвський О.М. В.І. Ленін про предмет, завдання і значення психологічної науки // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – № 3. – С. 52-65. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 1)
244364
  Ленін В.І. В.І. Ленін про пресу / В.І. Ленін. – 3-е вид., доп. – Київ : Політвидав України, 1986. – 481с.
244365
  Снітко Л.П. В.І. Ленін про пресу як знаряддя соціалістичного будівництва // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 5-7. – (Серія історії ; № 12)
244366
  Палкін Ю.І. В.І. Ленін про принцип матеріальної заінтересованості / Ю.І. Палкін, П.А. Тростянчук. – К, 1968. – 108с.
244367
   В.І. Ленін про пропаганду і агітацію. – Київ : Політвидав України, 1979. – 239 с.
244368
  Шугайлін О.В. В.І. Ленін про процес пізнання і боротьбу проти позитивізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
244369
  Фролов Ю.О. В.І. Ленін про радянський суд і його зв"язки з масами // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 117-122. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В статье излагаются взгляды В.И. Ленина по вопросам о путях развития, задачах и классовом характере органов социалистического правосудия. Автор освещает также ленинские принципы организации и деятельности советского суда: рассмотрение дел в судах с ...
244370
  Погорілко В.Ф. В.І. Ленін про Радянську державу як головне знаряддя побудови соціалізму і комунізму в нашій країні : До 50-річчя утворення СРСР / В.Ф. Погорілко. – Київ : [Б. в.], 1972. – 18 с. – (Сер. :Т-во "Знання" УРСР)
244371
  Станкевич Г.Л. В.І. Ленін про райони спеціалізації сільського господарства Європейської Росії : теорія. Історія // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 3-15
244372
   В.І. Ленін про розвиток соціалістичної економіки. – Київ, 1970. – 306с.
244373
   В.І. Ленін про розвиток соціально-класової структури радянського суспільства. – Харків, 1970. – 230с.
244374
  Скорик В.В. В.І. Ленін про розклад феодалізму та генезис капіталізму в сільському господарстві Росії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 48-50. – (Серія історії ; № 13)
244375
  Михайловський І.М. В.І. Ленін про роль і місце молоді в революційному перетворенні суспільства / І.М. Михайловський. – Львів, 1974
244376
  Коросташ А.І. В.І. Ленін про роль мас у здійсненні режиму економії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 46-51. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В статье рассматриваются основные положения В.И. Ленина о режиме экономии в условиях социализма и роли трудящихся масс в его осуществлении. На конкретном материале о борьбе новаторов металлургических заводов Украины за экономию материальных ресурсов и ...
244377
  Місуно А.В. В.І. Ленін про роль природознавства у формуванні ідейної спрямованості особи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
244378
  Коган А.Б. В.І. Ленін про роль світогляду в художній творчості / А.Б. Коган. – Київ : Мистецтво, 1970. – 291 с.
244379
  Недбайло П.О. В.І. Ленін про соціалістичне право і законність // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 3-11. – (Серія права ; № 11)


  В статье освещаются взгляды В.И. Ленина на социалистическое право и законность. В.И. Ленин рассматривал право и законность в неразрывной связи с экономической и политической структурой общества, подходил к их оценке с математических позиций. ...
244380
  Тихонова Є.А. В.І. Ленін про соціалістичну демократію і основні напрями її розвитку // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 3-10. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье рассматривается ленинское учение о социалистической демократии, раскрывается сущность и содержание демократии, особенности ее форм в социалистическом обществе. Особое внимание уделяется выявленным В.И. Лениным основным закономерностям развития ...
244381
  Макогон С.О. В.І. Ленін про соціалістичну державу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 3-9. – (Серія права ; № 10)


  Статья посвящена 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. В ней подчеркивается огромное значение ленинского наследия, в частности теории социалистического государства, для познания общественных процессов в СССР и других социалистических странах. Основное ...
244382
  Штанько Л.Т. В.І. Ленін про суспільно-політичну і культосвітню діяльність вчителя // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 7-14. – (Серія історії ; № 15)
244383
  Потарикіна Л.Л. В.І. Ленін про суть і значення контролю в соціалістичній державі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 10-17. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье рассматриваются теоретические положения В.И. Ленина о сущности, значении и особенностях контроля в социалистическом государстве, а также разработанные им принципы организации и деятельности контрольных органов. Показано совершенствование ...
244384
  Ленін В.І. В.І. Ленін про Україну : у 2 ч. / Інститут історії партії ЦК КП України, Філіал Ін-ту марксизму-ленінізму при ЦК КПСС ; [підгот. І.Д. Назаренко (кер.) та ін.]. – Київ : Політвидав України
Ч. 1 : 1893-1917. – 1969. – 720 с., [2] арк. фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
244385
  Ленін В.І. В.І. Ленін про Україну / Інститут історії партії ЦК КП України, Філіал Ін-ту марксизму-ленінізму при ЦК КПСС ; [підгот. І.Д. Назаренко (кер.) та ін.]. – Київ : Політвидав України
Ч. 2 : 1917-1922. – 1969. – 760 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
244386
  Станкевич Г.Л. В.І. Ленін про формування промислових районів Європейської Росії // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 9-17. – Бібліогр.: 21 назва
244387
  Сафонова Є.В. В.І. Ленін про шляхи переходу від соціалізму до комунізму // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 3-6
244388
  Назаренко Є.В. В.І. Ленін про шляхи та умови відмирання держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 77-83. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  Статья рассматривает ленинские положения о необходимости государства в период перехода от капитализма к коммунизму, экономические и духовные предпосылки отмирания государства при коммунизме и основные пути развития социалистической государственности в ...
244389
  Пащенко В.І. В.І. Ленін у публіцистиці сучасної Франції // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – C. 25-26
244390
  Ісаєв В.Г. В.І. Ленін як історик Великого Жовтня // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 3-4. – (Серія історії ; № 12)
244391
  Ленін В.І. В.І. Ленін, КПРС про боротьбу з націоналізмом : документи і матеріали / В.І. Ленін. – Київ, 1978. – 248с.
244392
   В.І. Ленін, КПРС про боротьбу з націоналізмом : документи і материали. – 3-є вид., допов. – К., 1985. – 274с.
244393
   В.І. Ленін, КПРС про боротьбу за мир. – Київ, 1981. – 451 с.
244394
   В.І. Ленін, КПРС про підвищення життєвого рівня трудящих. Докум. і мат.. – Київ, 1977. – 370с.
244395
   В.І. Ленін, КПРС про пролетарський інтернаціоналізм. Зб. докум. (1894-1974). – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1975. – 342 с.
244396
   В.І. Ленін, КПРС про радянську багатонаціональну державу. – Київ, 1982. – 548с.
244397
   В.І. Ленін, КПРС про роботу Рад. – Київ, 1980. – 767 с.
244398
   В.І. Ленін, КПРС про соціалістичне змагання. – Київ : Політвидав України, 1974. – 431 с.
244399
   В.І. Ленін, КПРС про соціалістичне змагання. – Київ, 1982. – 490 с.
244400
   В.І. Ленін, КПРС про соціалістичну законність і правопорядок. – К., 1982. – 715с.
244401
   В.І. Ленін. Короткий біографічний очерк. – К., 1984. – 143с.
244402
  Шулякова Н.В. В.І. Липський (1863-1937) - видатний ботанік та президент Академії наук УРСР // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 166-167
244403
  Онопріенко В.І. В.І. Лучицький / В.І. Онопріенко. – К, 1991. – 190с.
244404
  Казьмирчук Г.Д. В.І. Маслов // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 70-75. – ISBN 978-617-7107-36-0
244405
   В.І. Моссаковський - вчений, ректор, особистість : до 90-річчя з дня народж. акад. НАН України, Почесного громадянина м. Дніпропетровська, д-ра фіз.-мат. наук, проф. В.І. Моссаковського / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [редрада: М.В. Поляков (голова) П.І. Гнатенко, В.С. Гудрамович та ін.]. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2009. – 663, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-551-284-4
244406
  Копєйчиков В.В. В.І. Сливицький - видатний представник правової науки (1876-1957 рр.) / В.В. Копєйчиков, П.Т. Полежай, М.В. Цвік // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
244407
  Котов В.Н. В.І.Ленін - основоположник радянської історичної науки. / В.Н. Котов. – К, 1969. – 268с.
244408
  Слободянюк І.Н. В.І.Ленін - редактор і журналіст / І.Н. Слободянюк. – Київ, 1959. – 55с.
244409
  Горький М. В.І.Ленін / М. Горький. – Київ, 1920. – 16с.
244410
  Горький И. В.І.Ленін / И. Горький. – Киев, 1960. – 51с.
244411
  Горький М. В.І.Ленін / М. Горький. – Київ, 1968. – 79с.
244412
  Шморгун П. В.І.Ленін і більшовицькі організації на Україні (1907-1917 рр.) / П. Шморгун. – Київ, 1960. – 100 с.
244413
  Супруненко М.І. В.І.Ленін і І.В.Сталін - творці Української Радянської держави / М. Супруненко. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1952. – 96 с.
244414
  Кравчук М.І. В.І.Ленін і київська партійна організація / М.І. Кравчук, П.М. Шморгун. – Київ, 1960. – 92с.
244415
   В.І.Ленін і перемога Жовтневої революції на Україні.. – Київ, 1967. – 422с.
244416
   В.І.Ленін і питання діалектичного матеріалізму. Лекция. – Чернівці, 1969. – 104с.
244417
  Воробйов В.Ф. В.І.Ленін і питання естетики / В.Ф. Воробйов. – Київ : Політлітература України, 1965. – 92с.


  У брошурі коротко висвітлюються погляди ВІ.Леніна на деякі питання естетики, розповідається про загальні принципи ленінського підходу до літератури і мистецтва, які мають методологічне значення
244418
   В.І.Ленін і преса. Тези доповідей. – Київ, 1969. – 26с.
244419
   В.І.Ленін і проблеми науково-технічної революції.. – Київ, 1969. – 284с.
244420
   В.І.Ленін і революційний рух на західно-українських землях. – Львів, 1969. – 168с.
244421
  Липовченко М.М. В.І.Ленін і розвиток наукового погляду на історію України / М.М. Липовченко. – Київ, 1967. – 47с.
244422
   В.І.Ленін і сучасність. Наук. сесія. – Львів, 1966. – 119с.
244423
  Мултих Г.М. В.І.Ленін і Україна / Г.М. Мултих. – К, 1960. – 30с.
244424
  Самофалов В.М. В.І.Ленін і Україна / В.М. Самофалов. – Київ, 1969. – 35с.
244425
  Рибалка І.К. В.І.Ленін і Україна / І.К. Рибалка. – Харків, 1969. – 123с.
244426
  Коломійченко І.І. В.І.Ленін і Україна / І.І. Коломійченко, П.М. Шморгун. – Київ, 1969. – 96с.
244427
  Шабліовський Є.С. В.І.Ленін і українська література. / Є.С. Шабліовський. – Київ, 1969. – 96с.
244428
   В.І.Ленін і філософські проблеми сучасності. – Київ, 1969. – 270 с.
244429
  Літошко О.М. В.І.Ленін і Чернігівщина. / О.М. Літошко, Л.В. Студьонова. – Чернігів, 1969. – 24с.
244430
  Вітрук М.В. В.І.Ленін про державну дисципліну в радянському суспільстві. / М.В. Вітрук, Б.Т. Базилєв. – Київ, 1969. – 24с.
244431
  Ільїна А.І. В.І.Ленін про єдність українського і російського народів в "Листі до робітників і селян України" / А.І. Ільїна, 1954. – [12] с. – Окр.відб. з : "Історичний збірник КДУ", № 5, 1954, с. 19-30
244432
  Зозуля І.А. В.І.Ленін про комуністичну партію / І.А. Зозуля. – Київ, 1963. – 120с.
244433
  Карнаухов І.М. В.І.Ленін про Комуністичну партію як керівну силу в системі диктатури пролетаріату / І.М. Карнаухов, 1958. – 14с.
244434
  Бортнічук М.Т. В.І.Ленін про культурну революцію і здійснення її в Українській РСР / М.Т. Бортнічук, Є.В. Сафонова, 1960. – 223с.
244435
  Нагорна Л.П. В.І.Ленін про непримиренність соціалістичної і буржуазної ідеологій / Л.П. Нагорна. – Київ, 1969. – 91с.
244436
  Погрібний М.Г. В.І.Ленін про пролетарський інтернаціоналізм. / М.Г. Погрібний. – Київ, 1967. – 30с.
244437
  Остапенко Ф.П. В.І.Ленін про роль профспілок в побудові соціалізму і комунізму в СРСР / Ф.П. Остапенко. – Окр. відб. з Збірника наук. праць Кафедри історії КПРС КДУ. № 5., 1960. – 236-249с.
244438
  Бершеда Р.В. В.І.Ленін про соціалістичну демократію, владу трудящих : лекція, прочитана слухачам ВПШ при ЦК КП України / Р.В. Бершеда ; ВПШ при ЦК КП України, Каф. парт. і радян. буд-ва. – Київ : [б. в.], 1969. – 17 с.
244439
  Гук В.К. В.І.Ленін про соціалістичну індустріалізацію країни, як необхідну умову перемоги комунізму / В.К. Гук; Т-во для поширен.політ і наукових знань УРСР. – Київ, 1957. – 31с. ; Сер.1№4
244440
  Рибачок І.М. В.І.Ленін про територіальний поділ праці у творі "Розвиток капіталізму в Росії" // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 3-8
244441
  Титаренко В.П. В.І.Ленін про Україну : Іст.-бібліогр.посібник / В.П. Титаренко. – Харків : Вид-во Книжкової палати УРСР, 1961. – 271с.
244442
  Липовченко М.М. В.І.Ленін та історіографія України. Становлення наук. погляду на історію укр. народу. / М.М. Липовченко. – Київ, 1965. – 48с.
244443
  Чернуха Г.О. В.І.Ленін у боротьбі за зміцення партії нового типу. / Г.О. Чернуха. – Х, 1969. – 176с.
244444
  Сорін В. В.І.Ленін: 1870-1924 / В. Сорін. – Х., 1938. – 173с.
244445
  Вільчинська С.В. В.І.Шинкарук і постмодерністський потенціал філософської антропологічної радянської доби // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 270-282. – ISSN 2077-8309
244446
  Вільчинська С.В. В.І.Шинкарук про методологічні засади філософської антропології // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 7-21. – ISSN 2077-8309
244447
  Азадовский М.К. В.К. Арсеньев - путешественник и писатель : опыт характеристики : [к 25-летию со дня смерти]. / М.К. Азадовский. – Чита : Кн. изд-во, 1955. – 88 с. : портр.
244448
  Азадовский М.К. В.К. Арсеньев : кратко-биографический очерк / М.К. Азадовский; Дом дет. книги. – Москва : Детиздат, 1956. – 79 с. – (Дом детской книги)
244449
  Кабанов Н.Е. В.К. Арсеньев путешественник и натуралист 1872-1930 / Н.Е. Кабанов. – Москва, 1948. – 97 с.
244450
  Картунова А.И. В.К. Блюхер в Китае, 1924-1927 гг. / А.И. Картунова. – 2-е изд., доп. – М., 1979. – 223с.
244451
  Картунова А.И. В.К. Блюхер в Китае. 1924-1927 гг. / А.И. Картунова. – Москва, 1970. – 185с.
244452
  Траверсе О.О. В.К. Винниченко з погляду сучасників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
244453
  Бежнар Г.П. В.К. Винниченко і В.П. Домонтович: типологія філософських пошуків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-12. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
244454
  Атрощенко Н.М. В.К. Винниченко. Життя і творчість, громадська і політична діяльність // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 7 (335). – С. 6-11
244455
  Гусєв В.І. В.К. Винниченко: до історіографії проблеми / В.І. Гусєв, Л.О. Лозинська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 29-33. – (Історія ; вип. 38)


  На основі аналізу низки досліджень зроблено спробу показати роль та місце В. Винниченка в державотворчому процесі в Україні доби визвольних змагань 1917-1920 рр.
244456
  Бойко О.Д. В.К. Винниченко: політичний портрет 1917 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 63-64. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлюється політична діяльність В.К. Винниченка в 1917 р.
244457
  Воронов Н.В. В.К. Замков / Н.В. Воронов. – Ленинград, 1983. – 160с.
244458
  Приймак О.О. В.К. Липинський : штрихи до портрета // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 153-159. – Бібліогр. : 28 назв. – (Історія ; Вип. 22)
244459
   В.К. Лисиченку - 85 // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 83. – ISSN 0132-1331
244460
  Дерюгин А.А. В.К. Тредиаковский - переводчик / А.А. Дерюгин. – Саратов, 1985. – 191с.
244461
  Малов В.И. В.К.Арсентьев : Книга для учащихся. / В.И. Малов. – Москва : Просвещение, 1986. – 93с.
244462
  Карпов Г.В. В.К.Арсеньев / Г.В. Карпов. – Москва, 1956. – 46с.
244463
  Дайнес В.О. В.К.Блюхер - страницы жизни / В.О. Дайнес. – М., 1990. – 63с.
244464
  Планельес Хуан Хуанович В.К.Высокович / Планельес Хуан Хуанович. – М., 1953. – 204с.
244465
  Паламарчук О. В.К.Житник – дослідник чеської Шевченкіани // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
244466
  Воронов Н.В. В.К.Замков / Н.В. Воронов. – Ленинград, 1983. – 159с.
244467
   В.К.Тетерин. Каталог выставки. – Л, 1967. – 16с.
244468
  Новикова О.И. В.Каверин / О.И. Новикова, В.И. Новиков. – Москва : Советский писатель, 1986. – 284 с.
244469
  Тимчик Н.П. В.Л. Беренштам (до 100-річчя з дня смерті) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 117-119. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних джерел, спогадів сучасників, вивчення наукової літератури здійснено спробу реконструювати основні віхи життя, громадсько-культурну діяльність В.Л. Беренштама. On the base of archives sources, memories of contemporaries, studing ...
244470
  Чеканов А.А. В.Л. Кирпичев / А.А. Чеканов. – М, 1982. – 176с.
244471
  Карамаш С. В.Л. Модзалевський – в’язень Київської фортеці // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 206-207
244472
  Клименко С.В. В.Л. Симиренко і видатні його сучасники - вчені-плодівники // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 180. – С. 34-44. – (Серія "Агрономія"). – ISSN 2223-0815
244473
  Гвоздецкий Н.А. В.Л.Комаров / Н.А. Гвоздецкий; Под ред. Э.М. Мурзаева. – Москва : Географгиз, 1953. – 46с.
244474
  Чернов А.Г. В.Л.Комаров / А.Г. Чернов. – Москва : Знание, 1969. – 95с.
244475
  Коваленко А.Б. В.Л.Модзалевский как историк и источниковед : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Коваленко А.Б.; АН УССР. Ин-тут ист. – К., 1980. – 24л.
244476
  Чубинский В.В. В.Либкнехт - солдат революции / В.В. Чубинский. – М, 1968. – 216с.
244477
  Казьмирчук Г.Д. В.М. Базилевич - фундатор краєзнавчого руху в Києві / Г.Д. Казьмирчук, А.В. Сілкін // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 231-233. – ISBN 978-966-171-565-2
244478
   В.М. Базилевич // Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, Ю. Латиш. – Київ ; Черкаси : Брама, 2002. – С. 120-134. – ISBN 966-8021-18-5
244479
  Казьмирчук Г.Д. В.М. Базилевич // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 112-127. – ISBN 978-617-7107-36-0
244480
  Никифоров А.С. В.М. Бехтерев / А.С. Никифоров. – Москва : Просвещение, 1988. – 126 с.
244481
  Лазуко А.К. В.М. Васнецов / А.К. Лазуко. – Л., 1985. – 79с.
244482
  Тарасова Н. В.М. Верховинець і Полтавщина / Н. Тарасова, Н. Дем"янко // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 122-125. – ISBN 966-7576-12-4
244483
  Эк Е. В.М. Гаршин / Е. Эк. – М. – 47с.
244484
  Клевенский М.М. В.М. Гаршин / М.М. Клевенский; М. Клеваенский. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1925. – 96 с. – (Критико-биографическая серия)
244485
  Бялый Г.А. В.М. Гаршин / Г.А. Бялый. – М, 1955. – 108с.
244486
  Бялый Г.А. В.М. Гаршин и литературная борьба восьмидесятых годов / Г.А. Бялый. – М-Л, 1937. – 211с.
244487
  Петрук В.І. В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / Володимир Петрук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – 171, [1] с., [1] арк. портр. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-571-085-2


  На авантитулі № 1630398 дарчий надпис: Володимиру Анатольовичу від фак. кібернентики 24.08.2013
244488
  Летичевський О.А. В.М. Глушков і сучасна інформатика (від теорії автоматів до когнітивних архітектур) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 8. – С. 21-33. – ISSN 0372-6436
244489
   В.М. Глушков. Минуле, що лине у майбутнє = В.М. Глушков. Прошлое, устремленное в будущее : до 90-річчя від дня народження вченого / Нац. акад. наук України ; [упоряд. Т. Мар"янович]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 284, [3] с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. рос. - Текст рос. мовою. – Бібліогр.: с. 286. – ISBN 978-966-360-227-1
244490
  Деркач В.П. В.М. Глушков: государственный подход к делу // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (76). – С. 154-161. – ISSN 0374-3896
244491
  Цвик М.В. В.М. Гонцов і сучасні уявлення про кенезис середньонаддніпрянського говору // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 14-17
244492
  Гаскевич Д.Л. В.М. Даниленко та періодизація неоліту Південного Бугу: нові запитання до старих джерел // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 4. – С. 3-17. – ISSN 0235-3490
244493
  Бобошко Ю.Н. В.М. Добровольський / Ю.Н. Бобошко. – К, 1964. – 48с.
244494
   В.М. Дубасу - сімдесят! // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 99. – ISSN 1726-5428
244495
  Ковган М. В.М. Жаботинський - видатний гігієніст України (до 120-річчя від дня народження) // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 79 : фото. – ISSN 2077-7477
244496
  Звонцов В.М. В.М. Звонцов. Рисунок. Эстамп : каталог выставки / В.М. Звонцов; авт.вступ. ст.: В.Я. Курбатов. – Ленинград : Аврора, 1982. – [12] с.
244497
  Губка О.О. В.М. Ковтуненко - основоположник аеродинамічного напряму в Інституті технічної механіки // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 48-50
244498
  Молок Ю.А. В.М. Конашевич / Ю.А. Молок; ред.: Б.Д. Сурис. – Ленинград : Художник РСФСР, 1969. – 336 с.
244499
  Денисов В.Н. В.М. Корецький в Організації Об"єднаних Націй. Кодифікація та прогресивний розвиток міжнародного права (до 130-річчя від дня народження) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 13-40. – ISSN 0869-2491
244500
  Лошаков А.Ю. В.М. Ламздорф и острые вопросы российско-американских отношений в 1890-1900-е годы // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 2, март - апрель. – С. 3-23. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматривается вклад В.Н. Ламздорфа, министра иностранных дел России, в развитие и нормализацию российско-американских отношений на рубеже ХК-ХХ вв. The article discusses the contribution of V.N. Lamsdorf, the minister of foreign affairs ...
244501
  Олійник О.А. В.М. Лігін (1846-1900), як історик науки і техніки // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 1 (12). – С. 31-38. – ISSN 2415-7422
244502
  Глинка М.Е. В.М. Ломоносов (опыт иконографии) / М.Е. Глинка. – Москва-Л., 1961. – 132с.
244503
  Дядечко Л.П. В.М. Мокиенко, Г.А. Лилич, О.И. Трофимкина. Толковый словарь библейских выражений и слов: Москва, изд-ва "АСТ" и "Астрель", 2010 г., 640 с. // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоц. преподавателей рус. языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Киев, 2013. – Вып. 13. – С. 74-78


  Целью Словаря является максимально полное описание слов, устойчивых выражений и афоризмов различного типа, которые восходят к Библии и употребляются в переносном значении. Каждый библеизм квалифицируется в Словаре стилистически и сопровождается ...
244504
  Бутаков А. В.М. Молотов: маршал дипломатии // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2010. – № 5 (86). – С. 7-9


  О наркоме иностранных дел СССР в годы Великой Отечественной войны Вячеславе Михайловиче Молотове (25.02.1890 - 8.11.1986)
244505
  Кузнецов Ю.И. В.М. Орешников / Ю.И. Кузнецов. – Ленинград, 1985. – 158с.
244506
  Пудченко В.О. В.М. Осадча - дослідник народнопісенної традиції Слобожанщини // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 124-125. – ISBN 978-966-8308-26-0
244507
  Мушкало Ю.І. В.М. Перетц (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (107). – С. 142-143. – ISSN 1560-4926
244508
  Иванов А.А. В.М. Пуришкевич и В.В. Шульгин: два полюса "черной сотни" / А.А. Иванов, В.В. Михайлов, А.С. Пученков // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 7 (58). – С. 124-127. – ISSN 2070-9773
244509
  Жадин В.И. В.М. Рылов / В.И. Жадин. – М.-Л., 1948. – 3-6с.
244510
  Бикова О. В.М. Філоретов як наставник студентської молоді: спогади випускників 2006 р. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 3-5. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)


  Віктор Миколайович Філоретов - учений-історик.
244511
  Буланова М.Б. В.М. Хвостов и социологическое образование в 1-м Московском университете (1917-1920 гг.) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 11 (307). – С. 134-137. – ISSN 0132-1625
244512
   В.М. Челомей. 100-річчя від дня народження // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва. – Київ, 2014. – № 4 (86) : Спец. вип., присвячений XXVI Київському міжнародному симпозіуму з наукознавства та історії науки "Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки". – С. 149. – ISSN 0374-3896


  Відомий конструктор ракетно-космічної техніки.
244513
  Широкорад Л.Д. В.М. Штейн и кампания "борьбы с космополитизмом": драматическая судьба одной книги // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 60-71. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
244514
  Широкорад Л.Д. В.М. Штейн о денежном обращении в период первой мировой войны // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 74-87. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
244515
  Гончаренко М.Е. В.М. Щербаківський як дослідник історії архітектури: особливості наукового методу // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 295-305
244516
  Мунипов В.М. В.М.Бехтерев и его место в истории русской педагогики и педагогической психологии : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Мунипов В.М.; МГУ. – М., 1968. – 25л.
244517
  Нестеренко А.И. В.М.Бонч-Бруевич (Величкина) - видный деятель советского здравоохранения и санитарного просвещения / А.И. Нестеренко. – Москва, 1967. – 40с.
244518
  Яровинский М.Я. В.М.Бонч-Бруевич (Величкина), 1868-1918 / М.Я. Яровинский. – Москва, 1990. – 91с.
244519
   В.М.Васнецов. – Л, 1948. – 8с.
244520
   В.М.Гаршин. – М., 1931. – 165с.
244521
  Чистиков Е.И. В.М.Гаршин и художники-передвижники. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чистиков Е.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 11л.
244522
  Селявская А.П. В.М.Гаршин. : Автореф... Канд.филол.наук: / Селявская А.П.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1953. – 20л.
244523
  Дивин В.А. В.М.Головнин / В.А. Дивин. – Москва : Географгиз, 1951. – 40с.
244524
  Дивин В.А. В.М.Головнин / В.А. Дивин. – 2-е изд. – М., 1952. – 40 с.
244525
  Ревуцький Є.Л. В.М.Іванов / Є.Л. Ревуцький, А.П. Пелещук. – Київ, 1974. – 54с.
244526
  Проскуряков А.К. В.М.Лохтин и Н.С.Лелявский основатели учения о формировании русла. / А.К. Проскуряков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1951. – 64с.
244527
  Замошкин А.И. В.М.Максимов / А.И. Замошкин. – М., 1950. – 34с.
244528
  Вайнер А.Л. В.М.Хрущов / А.Л. Вайнер, М О. Мілях. – Київ, 1957. – 24с.
244529
   В.Маяковский в воспоминаниях современников. – М : Художественная литература, 1963. – 731 с.
244530
  Мартынец Т.Д. В.Маяковский как детский писатель : Автореф... канд. филол.наук: / Мартынец Т.Д.; М-во высш. образования СССР. Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1955. – 19л.
244531
  Мельников В.В. В.Мельников / В.В. Мельников. – Москва, 1984. – 125 с.
244532
   В.Мельников Каталог выставки. – М., 1991. – 48с.
244533
  Ланкутис И.И. В.Миколайтис-Путинас / И.И. Ланкутис. – Москва, 1967. – 163с.
244534
   В.Н. Дени. – М.-Л., 1950. – 25с.
244535
  Розова Е.О. В.Н. Ильин о смысле русской культуры // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 2. – С. 131-140. – ISSN 0235-1188


  Статья посвящена проблемам философии культуры в творчестве В.Н. Ильина. Автор анализирует концепции мыслителя, связанные с вопросом о религиозных основаниях культуры. Особое внимание уделяется исследованию русской культуры, проведенному В.Н. Ильиным на ...
244536
   В.Н. Каразин 1773 - 1842 : Биобиблиография. – Харьков : Издательство ХГУ, 1953. – 116 с.
244537
  Абрамов Я.В. В.Н. Каразин, (основатель Харьковского университета) : Его жизнь и обществ. деятельность : биогр. очерк Я.В. Абрамова / с портр. В.Н. Каразина, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Типография товарищества "Обществ. польза", 1891. – 96 с., [1] л. портр. : портр. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова ; Вып. 78)
244538
   В.Н. Каразін. Діалоги у часі й просторі : дослідж. і матеріали / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [уклад.: О.І. Вовк, С.М. Куделко]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 271, [1] с., [8] арк. іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – (Харківський університет). – ISBN 978-966-285-047-5
244539
  Горячева Р.И. В.Н. Кондратьев / Р.И. Горячева. – Москва, 1964
244540
  Сироткин А.И. В.Н. Нахабин / А.И. Сироткин. – Киев : Мистецтво, 1964. – 60 с.
244541
  Дмитриев А. В.Н. Перетц и русская филология // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 148-154. – ISBN 978-966-02-6227-0


  Статья посвящена жизни, научному и творческому наследию известного русского и украинского ученого-филолога и слависта Владимира Николаевича Перетца
244542
  Белоусов В.Н. В.Н. Семенов / В.Н. Белоусов, О.В. Смирнова. – Москва : Стройиздат, 1980. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 141-143 (89 назв.). – (Мастера архитектуры)
244543
  Спицын В.И. В.Н. Спицын / В.И. Спицын, Н.К. Ламан. – М, 1981. – 167с.
244544
  Попов Н.А. В.Н. Татищев и его время : Эпизод из истории гос., обществ. и част. жизни в России, первой половины прошедшего столетия / Соч. Нила Попова. – Москва : Издание К. Солдатенкова и Н. Щепкина, 1861. – [4], 804 с. – Библиогр.: с. 431-526
244545
  Гагин И.А. В.Н. Татищев и российская историография о походе князя Владимира на болгар в 985 г. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 45-52. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
244546
  Филонович И.Н. В.Н. Телин / И.Н. Филонович. – Ленинград, 1991. – 123с.
244547
  Ильина О.Н. В.Н. Тукалевский - библиотекарь, библиограф, библиофил // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 2. – С. 88-101. – ISSN 0869-6020
244548
   В.Н. Шнякин – видный конструктор, ученый и организатор в области ракетного двигателестроения / Р.В. Андрусенко, В.Г. Переверзев, В.А. Шульга, В.Ф. Смирнов. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 158-164. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Відображено становлення вченого, керівника і конструктора рушійних установок ДП «КБ «Південне» В. М. Шнякіна. Показано його міжнародну діяльність. Зазначено його заслуги перед вітчизною та світовим двигунобудуванням.
244549
  Рокитянский И.И. В.Н. Шуман - ученый, гражданин, патриот (к 75-летию со дня рождения) // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 144-146. – ISSN 0203-3100
244550
  Сокольников М.И. В.Н.Бакшеев. Жизнь и творчество. / М.И. Сокольников. – М., 1972. – 168с.
244551
  Слюсарский А.Н. В.Н.Каразин, его научная и общественная деятельность / А.Н. Слюсарский. – Харьков, 1955. – 157с.
244552
  Морозова Ольга Михайловна В.Н.Майков - критик : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Морозова Ольга Михайловна ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1979. – 16 с.
244553
  Барановская Лидия Алексеевна В.Н.Майков и натуральная школа : Автореф... канд. филол.наук: / Барановская Лидия Алексеевна; Ин-т литературы. – К., 1982. – 23л.
244554
  Никандров В.Я. В.Н.Оболенский - выдающийся исследователь в области экспериментальной метеорологии / В.Я. Никандров. – Л., 1982. – 28с.
244555
  Шапот Е.Г. В.Н.Татащев и его деятельность в области русской географии. : Автореф... канд.ист.наук: / Шапот Е.Г.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 20 с.
244556
  Шакинко И.М. В.Н.Татищев / И.М. Шакинко. – Москва : Мысль, 1987. – 125с. – (Замечательные географы и путешественники)
244557
  Маргорин Е.М. В.Н.Шевкуненко. 1872-1952. / Е.М. Маргорин. – Л., 1963. – 100с.
244558
  Савчук В.С. В.О. Біднов та Д.І. Яворницький у Катеринославі: 1917-1918 рр. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 328-340. – ISBN 978-966-551-327-8


  Василь Олексійович Біднов (1874 — 1935) — український громадський і культурний діяч, історик української церкви, член Української Центральної Ради.
244559
  Орищенко І. В.О. Більбасов та його внесок у становлення медієвістики у Київському університеті Св. Володимира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-38. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розвитку медієвістики у Київському університеті у другій половині ХІХ ст. на прикладі наукової діяльності В.О. Більбасова. This article deals with the development of historiography of Middle Ages in the Kiev University during the ...
244560
  Островерхов Анатолій Степанович В.О. Галібін і його внесок у вивчення давнього скла : (до 75-річчя від дня народження) // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 79-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Розглянуто основні життєві віхи відомого російського вченого В.О. Галібіна, наведено розгорнуту рецензію на його монографію "Состав стекла как археологический источник" (СПб., 2001).
244561
  Якуша В. В.о. директора Інституту права КНУ ім. Т. Шевченка Олена Орлюк: "Університет жодною мірою не повинен бути авторитарним , але він має бути авторитетним" // Закон і бізнес. – Київ, 2020. – 3-9 жовтня (№ 40). – С. 1, 4
244562
  Пістоленко І.О. В.О. Добровольський. Служіння науці і Вітчизні / І.О. Пісколенко ; М-во культури і туризму України ; Полтавський музей авіації та космонавтики. – Полтава : ПМАК, 2010. – 35 с. : іл.
244563
  Гармасар В.Г. В.О. Караваєв. 150 років від дня народження // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва. – Київ, 2014. – № 4 (86) : Спец. вип., присвячений XXVI Київському міжнародному симпозіуму з наукознавства та історії науки "Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки". – С. 142-143. – ISSN 0374-3896


  Професор Університету Св. Володимира.
244564
   В.О. Кістяківський (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (89). – С. 164. – ISSN 0374-3896


  Володимир Олександрович - відомий фізико-хімік, академік УАН (1919) та АН СРСР (1929), представник яскравої української династії вчених і громадських діячів Кістяківських.
244565
   В.О. Ключевский : Характеристики и воспоминания. – Москва : Научное слово, 1912. – [4], 217 с., 3 л. портр.
244566
  Давиташвили Л.Ш. В.О. Ковалевский : (1842 - 1883) / Л.Ш. Давиташвили. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1946. – 419с. – (Научно-популярная серия "Биографии")
244567
  Давиташвили Л.Ш. В.О. Ковалевский / Л.Ш. Давиташвили. – 2-е, доп. изд. – Москва : АН СССР, 1951. – 583с. – (Биографии)
244568
  Решетов В.Ю. В.О. Ковалевский : кн. для учащихся / В.Ю. Решетов. – Москва : Просвещение, 1986. – 128с. – (Люди науки)
244569
  Шовкопляс Т. В.О. Кордт та його науковий доробок в історії картографії / Т. Шовкопляс, А. Герус // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 686-690. – ISSN 2224-9516


  У 1894 р. В. О. Кордт переїхав до Києва, де минули всі подальші роки його життя. Тут він зайняв посаду бібліотекаря (директора) бібліотеки Університету Св. Володимира, в якій плідно працював протягом багатьох років. В. О. Кордт запроваджує нові методи ...
244570
  Рудь М. В.О. Маркіна (1910-1990) та її внесок у розвиток української медієвістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-49. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано заслуги проф. В.О. Маркіної перед вітчизняною медієвістикою. Prof. V.A. Markina"s merits are analyzed in article in front of domestic Medieval Studies.
244571
  Ластовський В.В. В.О. Пархоменко - дослідник історії Православної церкви в Україні XVIII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 153-155. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто життєвий шлях і наукова творчість В.О. Пархоменка - дослідника історії Православної церкви в Україні XVIII ст. In the article is observed the life and scientific works of V.O.Parhomenko - the researcher of orthodox church history in Ukraine ...
244572
  Назаренко О. В.о. ректора Державного університету інтелектуальних технологій і зв"язку Олександр Назаренко: "У сьогоднішньому швидкоплинному світі немає панацеї для захисту від хакерських атак. Це гра наввипередки" / Розмову вів В. Федорів // Закон і бізнес. – Київ, 2021. – 1-14 травня (№ 18). – С. 1,12
244573
  Мага І. В.О. Романовський - фундатор навчальних посібників з архівознавства // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 164-172. – ISBN 966-625-009-8
244574
   В.О. Сухомлинський : бібліографія творів. – Київ : Радянська школа, 1978. – 110 с.
244575
   В.О. Сухомлинський : біобібліографія: 1987- 2000 рр. – Київ : КНЕУ, 2001. – 127, [1] с. – ISBN 966-574-255-8
244576
   В.О. Сухомлинський : біобібліографія: 2001-2008 рр. / АПН України; Українська асоціація Василя Сухомлинського; Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського; упоряд. Л.М. Заліток; наук. консультант О.В. Сухомлинська. – Київ : Богданова А.М., 2008. – 196с. – Присвячується 90-річчю від дня народження В.О. Сухомлинського. – (Видатні педагоги світу ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2184-01-3
244577
  Ткаченко Г. В.О. Сухомлинський про заохочення і покарання в педагогічній діяльності і сучасна українська школа / Г. Ткаченко, Ю. Лінник // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 102-112. – (Серія "Культурологія" ; вип. 20)
244578
  Буринська Н.М. В.О. Сухомлинський про застосування навчальних завдань / Н.М. Буринська, В.І. Староста // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 89-93. – Бібліогр. в кінці ст.


  Показано современность, актуальность и научность наследия В.А. Сухомлинского относительно применения учебных заданий. На отдельных примерах показана роль комплексного подхода к применению учебных заданий с целью гармоничного развития всех субъектов ...
244579
   В.О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2008-2013 рр. : [біобібліогр. покажч.] / Нац. акад. пед. наук України, Укр. асоц. В. Сухомлинського, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; упоряд. Л.М. Заліток ; наук. консультант О.В. Сухомлинська ; [наук. ред. П.І. Рогова ; бібліогр. ред. Л.О. Пономаренко]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 255, [1] с. – Присвяч. 95-річчю від дня народж. В.О. Сухомлинського. – (Серія "Видатні педагоги світу" ; вип. 10)
244580
  Гетьман Д.І. В.О. Щавинський - сподвижник музейної справи, мистецтвознавець, колекціонер // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 247-252. – ISBN 978-966-651-576-9
244581
  Чумаченко Э.Г. В.О.Ключевский - источниковед / Э.Г. Чумаченко. – Москва : Наука, 1970. – 224с.
244582
  Смирнов П.П. В.О.Ключевский / П.П. Смирнов. – К. – 21с.
244583
  Киреева Р.А. В.О.Ключевский как историк русской исторической науки. / Р.А. Киреева. – Москва, 1966. – 232с.
244584
  Мейстер І.М. В.О.Сухомлинський : Бібліографічний покажчик / І.М. Мейстер, Г.В. Горька. – Мелітополь, 1975. – 23с.
244585
  Антонець М. В.О.Сухомлинський і боротьба ідей у радянській педагогіці 60-70-х років ХХ ст. // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 8-12. – ISSN 0131-6788
244586
  Сухомлинська О. В.О.Сухомлинський і моральне виховання: трансформація педагогічних цінностей // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (963). – С. 3-7. – ISSN 0131-6788
244587
  Антонець М. В.О.Сухомлинський про оцінювання навчальних досягнень учнів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.11-13. – ISSN 0131-6788
244588
  Виденский И.Г. В.Овечкин / И.Г. Виденский. – Курск, 1954. – 24с.
244589
  Горячева И Р. В.П. Адрианова-Перетц / И Р. Горячева, . – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – 57 с.
244590
  Міщук С.М. В.П. Адріанова-Перетц (1888 - 1972) - учена, дослідниця української старовини: до 130-річчя від дня народження / С.М. Міщук, Г.А. Міщук // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 17. – С. 78-92. – ISSN 2520-2855
244591
   В.П. Бородаю - 80 // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 101-102 : фото. – ISSN 2077-4893
244592
  Сергеев И.П. В.П. Бузескул и "революционный захват" Харьковского университета в октябре 1905 г. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С. 229-236. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
244593
  Вахтерова Э.О. В.П. Вахтеров, его жизнь и работа / Э.О. Вахтерова. – Москва, 1961. – 368с.
244594
  Ланков А.В. В.П. Ермаков // К истории развития передовых идей / А.В. Ланков. – М, 1951. – С. 104-106
244595
  Савчук В.С. В.П. Карпов - перший виборний ректор Катеринославського університету // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 199-208. – ISSN 2312-2587


  Життя і діяльність видатного гістолога і філософа проф. В.П. Карпова у період , коли він перебував на посаді ректора Катеринославського університету (1918 - 1920).
244596
   В.П. Ландіну - 70 // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 161 : фото. – ISSN 2077-4893
244597
  Горячева Р.И. В.П. Линник / Р.И. Горячева. – М, 1963. – 36с.
244598
   В.П. Лучинин [Некролог]. – 4 с. – Отд.отт.
244599
  Никифорак М.В. В.П. Марчук - дослідник творчості Євгена Ерліха / М.В. Никифорак, Л.А. Марчук // Ерліхівський збірник : наукові доповіді та повідомлення / Юридич. ф-т Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012. – Вип. 6. – С. 88-91


  С 1970 до 1993 року його життя пов"язане з юридичним факультетом Київського університету. Працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри теорії та історії держави і права, заступника декана факультету.
244600
  Міяковський В. В.П. Науменко (1852-1919) // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 629-634.
244601
  Рогозовский Т.А. В.П. Некрасов и М.А. Булгаков // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 3. – С. 39-51
244602
  Губергриц А.Я. В.П. Образцов и его школа / А.Я. Губергриц. – М, 1990. – 72с.
244603
  Куровська О.С. В.П. Петров - "Проблема епохи: середньовіччя та ренесанс (апологія заперечення)" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
244604
  Абашина Н.С. В.П. Петров про взаємодію античної цивілізації з варварським світом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-10. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
244605
  Руденко С.В. В.П. Петров як історик філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
244606
  Вільчинська С. В.П. Петров: "Шевченкізм" (філософсько-антропологічний зріз) = До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2014. – № 3. – С. 47-52. – ISSN 2227-1503
244607
  Сохор А.Н. В.П. Соловьев-Седой / А.Н. Сохор. – Ленинград ; Москва : Музгиз, 1952. – 176 с.
244608
  Сохор А.Н. В.П. Соловьев-Седой / А.Н. Сохор. – Москва : Музыкальный фонд СССР, 1955. – 54 с.
244609
  Сохор А.Н. В.П. Соловьев-Седой / А.Н. Сохор. – Москва : Советский композитор, 1959. – 45 с.
244610
  Ланков А.В. В.П. Шереметевский // К истории развития передовых идей / А.В. Ланков. – М, 1951. – С. 106-108
244611
  Бухарин А.А. В.П.Боткин.(Из истории формирования буржуазного либерализма в России в предреформ.эпоху) : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Бухарин А.А.; Воронеж гос.ун-т. – Воронеж, 1972. – 23 с.
244612
  Набатова В.А. В.П.Бузескул как историк античности. : Автореф... Канд.ист.наук: 70.00.00.,07.00.03 / Набатова В.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 22л.
244613
  Сокольников М.П. В.П.Бычков. - Е.И.Камзолкин. / М.П. Сокольников. – Москва, 1950. – 34с.
244614
  Ядренко М.Й. В.П.Єрмаков - засновник "Журнала элементарной математики" // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 65-66. – ISSN 1029-4171
244615
  Бояджиев Г.Н. В.П.Марецкая. Творческий путь актрисы / Г.Н. Бояджиев. – Москва, 1954. – 240 с.
244616
  Бондарчук О.Б. В.П.Науменко - вчитель, педагог, просвітній діяч / О.Б. Бондарчук, Р.І. Палійчук // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 134-141
244617
  Мангельдина А.С. В.П.Щеглов / А.С. Мангельдина, И.В. Захарова. – Ташкент, 1979. – 24с.
244618
  Пугачева Э.Н. В.Павлоцкий / Э.Н. Пугачева. – М, 1987. – 61с.
244619
  Брагин М. В.Путин - Дж.Буш. "Сыграть в одну и ту же игру" // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 7/8. – С. 3-16. – ISSN 0130-9625
244620
  Смирнов В.П. В.Р. Вильямс / В.П. Смирнов. – М., 1948. – 160с.
244621
  Айрапетова Р.А. В.Р. Волобуев : библиография / [сост.: Р.А. Айрапетова ; ред.: Т.Д. Гаджиева] ; Акад. наук Азерб. ССР, Фундамет. б-ка. – Баку : Элм, 1970. – 100, [2]. – Парал. тит. л. на азерб. языке. - Указатели: 82-99. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
244622
   В.Р.Вильямс. – Москва, 1949. – 8 с.
244623
   В.Рогачев, Т.Садыков, А.Усубалиев. Живопись. Скульптура. Графика. Каталог.. – Фрунзе, 1967. – 18с.
244624
   В.С. Алиев : библиогр. – Баку, 1969. – 72 с. – (Фундаментальная библиотека. Деятели науки и культуры Азербайджана)
244625
   В.С. Алфеевский, Е.А. Асламазян, М.А. Асламазян, Б.А. Дехтерев, Н.Б. Никогосян : выставка живописи, скульптуры, графики. Каталог. – Москва : Советский художник, 1958. – 99, [80] с.
244626
  Андреєв А. В.С. Василько. Народний артист СРСР / Андреєв А., Віхрев В. – Київ : Мистецтво, 1949. – 47 с. : іл. – (Майстри мистецтва Радянської України)
244627
   В.С. Высоцкий: исследования и материалы. – Воронеж, 1990. – 190с.
244628
  Лапунова Н.Ф. В.С. Иванов : монография / Н.Ф. Лапунова; В.С. Иванов. – Москва : Советский художник, 1967. – 88 с.
244629
   В.С. Иконников : [автобиография], 1917. – С. 304-311. – Отд. оттиск: Материалы для биографического словаря действительных членов имп. Академии наук, ч. 2, Пг. 1917, с. 304–311 (список трудов Иконникова за 1865–1916 гг.)
244630
  Казьмирчук Г.Д. В.С. Іконников // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 47-50. – ISBN 978-617-7107-36-0
244631
  Радзивілл О. В.С. Іконніков та В.Б. Антонович: єдність протилежностей? // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 177-187
244632
  Пасхалов В. В.С. Калинников / В. Пасхалов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 31 с.
244633
  Довженко В.Д. В.С. Косенко : нарис / В.Д. Довженко. – Київ : Мистецтво, 1949. – 140 с.
244634
  Довженко В.Д. В.С. Косенко / В.Д. Довженко. – Киев : Мистецтво, 1951. – 126 с.
244635
  Вергунов В. В.С. Костенко (1912-2001) - державний діяч і вчений-історик (до 100-річчя від від дня народження) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 298-302. – ISSN 0869-2556


  Згадується донька В.С. Костенка - літературознавець, доктор філологічних наук, професор Київського національного університету ім. Т. Шевченка Наталія Костенко.
244636
  Вергунов В. В.С. Костенко (1912-2001) - дослідник та популяризатор спадщини Великого Кобзаря // Восьмі наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 14 жовт. 2012 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВЦ ДЕТУТ, 2012. – С. 47-50
244637
  Вергунов В.А. В.С. Костенко та його творча спадщина з "Полтавським" наповненням на благо України (до 100-річчя від дня народження) // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 174-187. – ISSN 2075-1451


  Полтавський період діяльності вченого-історика, дослідника спадщини "Великого Кобзаря" - В.С. Костенка (26.04.1912-22.04.2001). Із тексту: "...за багато років зібрав унікальну колекцію різних вид. тв. Т.Г. Шевченка та мат-лів про життя і творчість ...
244638
  Ругаль В. В.С. Петров - курсант Сумського артилерійського училища ім. М.В. Фрунзе (1939-1941 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 38-42


  У статті схарактеризовано початковий період становлення Василя Степановича Петрова як відомого військового діяча - навчання в Сумському артилерійському училищі ім. М.В. Фрунзе.
244639
  Кухарук О.В. В.С. Печерін про Одесу та майбутнє Росії (на матеріалах епістолярної спадщини) // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 88-97. – ISBN 978-617-7261-66-6
244640
  Холодный Н.Г. В.С. Рождественский / Н.Г. Холодный, 1946. – 553-554 с. – Отд. оттиск
244641
  Половинкин С.М. В.С. Соловьев и русское неолейбницианство // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.90-96. – ISSN 0042-8744
244642
  Антонова А.З. В.С. Чернецов (1907-1969) / А.З. Антонова, Э.Я. Логвинская. – Москва : Советский художник, 1987. – 207 с. : ил.
244643
  Бугаєв О.В. В.С. Чишко - учений-історик, біографіст, організатор науки // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2005. – Вип. 3. – C. 7-14. – ISBN 966-02-3600-х
244644
  Мельничук-Лучко В.С. Яременко народный артист СССР / Мельничук-Лучко. – К., 1960. – 40с.
244645
  Длугач Т.Б. В.С.Библер как феномен философской культуры XX века // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 154-166. – ISSN 0042-8744
244646
  Кравчук П.І. В.С.Василько -- режисер (1893-1972 рр.) / П.І. Кравчук. – К., 1980. – 246с.
244647
  Криштофович А.Н. В.С.Доктуровский / А.Н. Криштофович, 1936. – 7с.
244648
   В.С.Косенко. – 2-е изд. доп. – К., 1975. – 295с.
244649
   В.С.Косенко у спогадах сучасників. – К., 1967. – 180с.
244650
  Шапошников Л.Е. В.С.Соловьев и православное богословие / Л.Е. Шапошников. – М., 1990. – 62с.
244651
  Гольдштейн С.Н. В.Суриков. / С.Н. Гольдштейн. – М., 1950. – 40с.
244652
  Пістоленко І.О. В.Т. Береговий: невідомі матеріали з наукового архіву Полтавського музею авіації і космонавтики до біографії учасника авіаційної справи 30-хрр. ХХст. // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. рада: М.В. Поляков (голов. ред.), О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 2. – С. 84-92. – ISSN 2617-1929
244653
  Ожерельєва В.М. В.Т. Манзюк (1929–2012): життєвий і творчий шлях науковця // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – С. 68-71. – ISSN 2076-1554


  Державний і громадський діяч, видатний генетик, селекціонер і біотехнолог, умілий організатор, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Премії ім. В.Я. Юр"єва Віталій Тимофійович Манзюк.
244654
  Комбай В.А. В.Т.Нарежный и его кавказский роман : Автореф... канд. филол.наук: / Комбай В.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 17л.
244655
  Комбай В.А. В.Т.Нарежный и его кавказский роман : Автореф... канд. филол.наук: / Комбай В.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 17л.
244656
  Лазарев М.П. В.Токарев / М.П. Лазарев. – Москва, 1988. – 47 с.
244657
  Соколов В.В. В.Ф. Асмус и драматические моменты его философского творчества и философской жизни // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С.97-102. – ISSN 0042-8744
244658
   В.Ф. Быковский в Якутии. – Якутск, 1966. – 46с.
244659
  Жуков А.И. В.Ф. Илюшин / А.И. Жуков, К.В. Зеленой. – Челябинск, 1974. – 68с.
244660
  Коцур Р. В.Ф. Ніколаєв - завідувач Полтавського природничо-історичного музею: основні віхи діяльності // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 99-107. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
244661
  Бернандт Г.Б. В.Ф. Одоевский и Бетховен : страница из истории русской бетховенианы / Г.Б. Бернандт. – Москва : Советский композитор, 1971. – 52 с. – (Университетам культуры)
244662
  Базанов В.Г. В.Ф. Раевский / В.Г. Базанов ; АН СССР, Ин-т рус. литературы. – Ленинград ; Москва : АН СССР, 1949. – 216с. – (Пушкинский дом)
244663
  Годованюк О. В.Ф. Ходасевич - критик "формального метода" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 26-31
244664
   В.Ф. Шаталов. Провідник, покликаний змінити світ / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 347-360. – ISBN 978-617-7480-55-5
244665
  Заикина Е.В. В.Ф. Шишмарев / Е.В. Заикина. – М., 1957. – 44с.
244666
  Нгуен Ань Туан В.Ф.Асмус как историк философии: опыт исследования мировоззрения Л.Н.Толстого : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.03 / Нгуен Ань Туан; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 19л.
244667
  Нгуен Ань Туан В.Ф.Асмус как историк философии: Опыт исследования мировоззрения Л.Н.Толстого : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Нгуен Ань Туан; КУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра истории зарубежной философии. – К., 1993. – 149л. – Бібліогр.:л.137-149
244668
  Марков П.А. В.Ф.Комиссаржевская / П.А. Марков. – М, 1950. – 80с.
244669
  Калоев Б.А. В.Ф.Миллер - кавказовед / Б.А. Калоев. – Орджоникидзе, 1963. – 199с.
244670
   В.Ф.Негреев : Ученый-химик - специалист в бол. коррозии металов);Библиография. – Баку : Элм, 1986. – 96с. – (Деятели накуки и культуры Азербайджана)
244671
  Колесников А.Г. В.Ф.Раевский: полит. и лит.деят. / А.Г. Колесников. – Ростов н/Д, 1977. – 190с.
244672
  Батрименко О. В.Ф.Цвиху - 60 / О. Батрименко, Д. Неліпа // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Щиро вітаємо з шістдесятирічним ювілеєм голову профспілкової організації університету, шановного науковця і педагога, завідувача кафедри політології філософського факультету, доктора політичних наук, професора Володимира Федоровича Цвиха.
244673
  Романов Н.И. В.Фалилеев / Н.И. Романов. – Москва-Петроград : Мосполиграф, 1923. – 93 с.
244674
  Гнатив Т.Ф. В.Фемелиди и вопросы становления украинской советской оперы и балета в 20-е годы : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 821 / Гнатив Т.Ф.; Киев. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. – Киев, 1971. – 23л.
244675
  Андрощук О.В. В.Чорновіл та ідея федералізації України: еволюція поглядів // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 22-34. – ISSN 0130-5247


  В статті простежено еволюцію поглядів В. Чорновола на ідею запровадження федералізму в Україні, окреслено чинники, які зумовили зміну думок політика щодо згаданої проблеми
244676
  Григорьев С.И. В.Шукшин: забвение или рост востребованности? // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1 (321). – С. 96-101. – ISSN 0132-1625
244677
  Якубець О.А. В.Щербицький та ідеологія: до питання щодо причин "маланчуківщини" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 107-125. – ISSN 0130-5247
244678
  Шевчук Н.А. В.Э. Крусман и его научно-педагогическая деятельность // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.91-99. – ISBN 966-551-070-3
244679
  Воронцов Д.С. В.Ю. Чаговець - основоположник сучасної електрофізіології / Д.С. Воронцов. – Київ, 1957. – 53с.
244680
  Дзюбенко Н.В. В.Ю. Чаговець - перший мембранолог України: життєвий і творчий шлях / Н.В. Дзюбенко, С.М. Опанасенко, Т.В. Рибальченко // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Т. 7, № 2. – С. 239-248. – ISSN 1996-4536
244681
  Ющенко В. В.Ющенко: "Наш шлях до Європи у жодному разі не суперечить відносинам з Росією": Бесіда з лідером фрації "Наша Україна", нар. депутатом України // Закон і бізнес, 2005
244682
  Ющенко В. В.Ющенко: "Попередня влада була "дахом" для вбивць" // Закон і бізнес, 2005


  [Заява Президента України В.Ющенка під час зустрічі з журналістами щодо розслідування вбивства журналіста Г.Гонгадзе]
244683
  Бродский И.А. В.Я. Боголюбов. В.И. Иингал / И.А. Бродский. – М.Л., 1950. – 76с.
244684
  Григорьян К.Н. В.Я. Брюсов и армянская поэзия. / К.Н. Григорьян. – М, 1962. – 135с.
244685
  Соколов Н. В.Я. Брюсов как переводчик (из писем поэта) // Мастерство перевода. : сб. ст. / [Ред. кол. П.Г. Антокольский, В.А. Дынник, И.А. Кашкин и др. ]. – Москва, 1959. – С. 368-388
244686
  Клинг О.А. В.Я. Брюсов: от идеи жизнетворчества к пересозданию действительности и творческой личности в духе большевизма // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь. – С. 53-59. – ISSN 0130-9730


  Не стоит винить Брюсова и других символистов во всех смертных грехах - чуть ли не в самой Октябрьской революции. На самом деле большевики в первую очередь уничтожили символизм как старую школу, а в своих опытах по селекции деятелей новой культуры ...
244687
  Миздренко О. В.Я. Підгаєцький – вчений-гігієніст: історіографія проблеми // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 11. – C. 86-90. – ISSN 2518-7732
244688
   В.Я. Тацію - 75 // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 4 : фото


  Колектив КНУ імені Тараса Шевченка вітає почесного доктора Університету, ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В.Я. Тація з 75-річчям.
244689
  Дробижев В.З. В.Я. Чубарь / В.З. Дробижев, Н.Г. Думова. – Москва, 1963. – 72с.
244690
  Бэлза И.Ф. В.Я. Шебалин / И.Ф. Бэлза. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1945. – 60 с.
244691
  Шебалина А.М. В.Я. Шебалин / А.М. Шебалина. – Москва : Советский композитор, 1990. – 300 с.
244692
  Иванов Д.А. В.Я. Шишков и русское народно-поэтическое творчество : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Иванов Д.А. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1960. – 16 с.
244693
  Кочетов В.Н. В.Я. Шишков и устное народное поэтическое творчество / В.Н. Кочетов. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 64 с.
244694
   В.Я. Шишков, выдающийся писатель - наш земляк : (К 80 - летию со дня рождения). – Калинин, 1953. – 11 с.
244695
  Крижевський А. В.Я. Шульгін та його внесок у розвиток антикознавства в Університеті Св. Володимира // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 89-95. – ISSN 2309-9356


  В статті проаналізовано викладацьку та наукову діяльність екстраординарного професора Імператорського університету Св. Володимира Віталія Яковича Шульгіна. Головну увагу зосереджено на його внеску в становлення антикознавства в стінах університету та ...
244696
  Мясников А.Л. В.Я.Брюсов. Стенограмма лекций... / А.Л. Мясников. – М., 1949. – 31с.
244697
   В.Я.Струминский (1880-1967) : Библиография. – Москва : Педагогика, 1980. – 32с.
244698
  Лобанова Т.К. В.Ян. / Т.К. Лобанова. – Москва, 1975. – 56с.
244699
  Разгон Л.Э. В.Ян. критико-биогр. / Л.Э. Разгон. – М, 1969. – 183с.
244700
  Крымова Н.А. В.Яхонтов / Н.А. Крымова. – Москва : Искусство, 1978. – 319с.
244701
  Січкаренко Л. В`язання крючком / Л. Січкаренко, З. Попель. – К, 1957. – 112с.
244702
  Шпик І.Є. В’язь болгарських та українських рукописних книг ХІІІ – XV ст.: ознаки спорідненості // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 66. – C. 41-53. – ISSN 0203-9494
244703
  Чернядьева М.Ф. В12 коэнзим и гемы клубеньков люпина. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Чернядьева М.Ф.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1971. – 26л.
244704
  Николаев Андрей В2С: полис от ERV в 3 клика! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 76 : фото. – ISSN 1998-8044
244705
  Иванова О.Ю. (Іvаnоvа О.Y.) Вilingualism and language policy: a comparative analysis of language levelling in Ukraine and Spain // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 2 (156). – С. 123-129
244706
  Сигалов А. Вiд антисемiтизму до українофобiї: ганебний шлях ненависті Росії // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 61). – С. 8-9


  "Улiтку 1990 року будинок Львiвської центральної синагоги «Цорi Гiлод», що на вулицi братiв Мiхновських, 4, вiдвiдав голова Львiвської обласної ради В’ячеслав Чорновiл. Нiколи за всю багаторiчну iсторiю синагоги тут не бував жоден керiвник такого ...
244707
  Шевченко Г.М. Вiд редакцiї // У світі математики : український математичний журнал для школярів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 3-5. – ISSN 1029-4171
244708
  Шевченко Г.М. Вiд редакцiї // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 3-4. – ISSN 1029-4171
244709
  Кияновська Л. Вiденська музична українiка i творчiсть Андрiя Гнатишина // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем ; редко л.: В.П. Андрущенко, Ю.Г. Кондратьєв, С. Альбеверіо [та ін.]. – Київ, 2022. – № 20. – С. 113-116. – ISSN 2307-4515
244710
  Prochazka Radovan Вoure nad Poresinem / Prochazka Radovan. – Praha, 1975. – 171с.
244711
  Рябека О.Г. Вrеxit у дзеркалі провідних тенденцій глобалізації сучасного планетарного світу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 179-183. – ISSN 2076-1554
244712
  Мальчик Н. Ваадим Писарев: " Мечтаю создавать шедевры не в Париже, а на родине" // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2005. – № 6. – С. 54-71.
244713
  Чобанян С.С. Ваан Агабекович Миракян. (Жизнь и деятельность). : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Чобанян С.С.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 35л.
244714
  Батикян Л.М. Ваан Миракян : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Батикян Л.М. ; АН Арм. ССР. Ин-т литературы им. М. Абегяна. – Ереван, 1964. – 16 с.
244715
  Кочевський В.В. Ваан Терян / В.В. Кочевський. – Київ, 1985. – 47 с.
244716
  Григорьян К.Н. Ваан Терьян / К.Н. Григорьян. – 2-е изд. – Л, 1985. – 208с.
244717
  Меликян С.О. Ваан Терьян и русская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Меликян С.О. ; АН АрмССР , Ин-т литературы. – Ереван, 1966. – 24 с.
244718
  Григорьян К.Н. Ваан Терьян. / К.Н. Григорьян. – Москва, 1957. – 195с.
244719
  Романовський В.Є. Ваба Забав : паліндроми, зорові вірші, орфоепіки / В"ячеслав Романовський. – Харків : Федорко М.Ю., 2011. – 94, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2920-62-8
244720
  Горбачук М.Л. Вавилов Євген Миколайович (- фахівець у галузі кібернетики) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 7. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
244721
  Моргун В.В. Вавилов Микола Іванович / В.В. Моргун, О.В. Дубровна // Физиология растений и генетика : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, А.П. Бонжан, Н.В. Борисюк [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 49, № 6 (290), ноябрь - декабрь. – С. 541-547. – ISSN 2308-7099
244722
  Голда Д.М. Вавилов Микола Іванович (- фахівець у галузі генетики та селекції рослин) / Д.М. Голда, В.А. Труханов // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 7-8. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
244723
   Вавилов С.И. : Рекомендательный указ. лит. в помощь лектору. – Москва : Знание, 1986. – 15 с.
244724
   Вавиловское наследие в современной биологии. – Москва : Наука, 1989. – 368 с. – ISBN 5-02-004010-X
244725
  Земляк В. Вавилон - XX. Кіноповість / В. Земляк, І. Миколайчук // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 35-59. – ISSN 0208-0710
244726
  Станчюс Антанас Вавилон - мировая столица / Станчюс Антанас, Грецевичюс Пятрас // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 74-87 : фото
244727
  Фигули М. Вавилон / М. Фигули. – Минск : Беларусь. – ISBN 5-338-00363-5
Кн. 1. – 1988. – 381 с.
244728
  Фигули М. Вавилон / Фигули М. – Минск : Полымя. – ISBN 5-345-00344-0
Кн. 2. – 1988. – 381 с.
244729
  Саггс Х. Вавилон и Ассирия = Everyday life in Babylonia & Assyria : быт, религия, культура / Х. Саггс ; [пер. с англ. Л.А. Карповой]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 232, [3] с., [8] л. ил. : ил. – Парал. тит. л. англ. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 5-9524-1461-3
244730
  Козин Р.А. Вавилон или социон? : Продолжение. Начало в №№ 6-9/13 // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 10 (130), октябрь. – С. 38-48. – ISSN 2226-7549
244731
  Козин Р.А. Вавилон или Социон? // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 9 (129), сентябрь. – С. 43-55. – ISSN 2226-7549
244732
  Белявский В.А. Вавилон легендарный и Вавилон исторический / В.А. Белявский. – Москва : Мысль, 1971. – 319 с. : ил., 2 л. ил. и карт. – Библиогр.: с. 304-318
244733
  Денисова Анастасия Вавилон на Альбионе. От Вавилона до Уимблдона // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 5 (215), май. – С. 66-85 : фото. – ISSN 1029-5828
244734
  Винклер Гуго Вавилон, его история и культура / Гуго Винклер, проф. Берлин. ун-та ; [пер. с нем.] Г.Г. Генкеля дир. Батум. гимназии. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1913. – 170, [1] с. портр. – Беспл. прил. к журн. "Природа и люди" за 1913 г. – Библиогр. в послесл. – (Библиотека знания ; Кн. 13-14)


  Переводчик: Генкель, Герман Германович (1865-1940)
244735
  Винклер Гуго Вавилон, его история и культура / Д-р Гуго Винклер, проф. Берлин. ун-та; Пер. Г.Г. Генкеля дир. Батум. гимназии // Доисторическая Греция : (Эгейская культура) : Со вступительным очерком автора к русскому изданию / Лихтенберг, фон.-. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. П.П. Сойкина, 1913. – 170, [1] с. портр. – Библиогр. в послесл. – (Библиотека знания ; Кн. 9, 15)
244736
  Веллард Дж. Вавилон. Расцвет и гибель города Чудес = Babylon / Дж. Веллард ; [пер. с англ. О.И. Перфильева]. – Москва : Центрполиграф, 2003. – 267, [2] с., [4] л. ил. : ил. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 267. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 5-9524-0133-3
244737
  Кленгель-Брандт Вавилонская башня / Кленгель-Брандт. – М, 1991. – 156с.
244738
   Вавилонская башня и другие древние легенды. – Москва, 1990. – 124 с.
244739
  Винклер Гуго Вавилонская культура в ее отношении к культурному развитию человечества / Гуго Винклер, проф. Берлин. ун-та ; пер. с нем. А.И. Певзнера, под ред. [и с предисл.] Н.М. Никольского. – Москва : Изд. "Фарос", 1913. – [4], IV, 170 с.


  Авт. предисл., ред.: Никольский, Николай Михайлович (1877-1959)
244740
  Веселовский И.Н. Вавилонская математика : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Веселовский И.Н.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1951. – 8 с.
244741
  Дандамаев М.А. Вавилонские писцы / М.А. Дандамаев. – Москва : Наука, 1983. – 245с.
244742
  Громова Т. Вавилонский зверь и археолог // Исторический журнал : научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка Росси. – Москва, 2013. – № 6 (102). – С. 100-107. – ISSN 1812-867Х


  Роберт Йоганн Колдевей - німецький архітектор , викладач і археолог , який визначив місце і за допомогоюрозкопок, що тривали з 1898 - 1899 по 1917 підтвердив існування біблійного Вавилона .
244743
  Українка Л. Вавилонський полон на руїнах
244744
  Франко И.Я. Вавилонські гімни й молитви / И.Я. Франко. – Львів : Накл. Ольги Франкової, 1911
244745
   Вавілов Євген Миколайович (1923-1978) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 69. – ISBN 978-966-933-054-3
244746
  Фігулі М. Вавілон / М. Фігулі. – Київ, 1985. – 688 с.
244747
  Чорногуз О.Ф. Вавілон на Гудзоні : сатирико-публіцистичний роман / Олег Федорович Чорногуз. – Київ : Молодь, 1985. – 304 с.
244748
  Чорногуз О.Ф. Вавілон на Гудзоні / О.Ф. Чорногуз. – Київ : Молодь, 1985. – 304 с.
244749
  Чорногуз О.Ф. Вавілон на Гудзоні : сатирико-публіцистичний роман / Олег Федорович Чорногуз. – Київ : Молодь, 1988. – 252 с.
244750
  Карнаух А.Л. Вавілоно-український лексикон / Карнаух А.Л. – Дніпропетровськ : Академія історії, 2010. – 191, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2286-00-7
244751
  Дюренмат Ф. Вавілонська вежа = Turbau : Тексти 4-9: Зустрічі. На манівцях. Міст. Будинок. Фінтер. Мозок / Фрідріх Дюренмат; З нім. переклав Олекса Логвиненко. – Київ : Юніверс, 2006. – 224с. – ISBN 966-8118-33-2
244752
  Нарышкина М. Вавка. / М. Нарышкина. – Лениздат, 1960. – 212 с.
244753
  Шерман О.М. Вага в системі фізичних параметрів іміджу політичного лідера // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 191-201
244754
  Сумцов М.Ф. Вага і краса української народної поезії / проф. Н. Сумцов. – Харків : Дpук. "Печатне Діло", 1910. – 31 с.
244755
  Сумцов М.Ф. Вага і краса української народної поезії / проф. М. Сумцов. – Вид. друге. – [Черкаси] : [Сіяч ; Дpук. Вид-ва "Сіяч"], 1917. – 64, [2] с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 16)


  В кн. також уpив. з твоpів Т.Г. Шевченка, І.П. Котляpевського, Г.С. Сковоpоди, укp. наp. віpші, пісні, колядки.
244756
  Власенко І.М. Вага порожнечі : байки, анекдоти, притчі / І.М. Власенко. – Київ : Молодь, 1988. – 136 с.
244757
  Забаштанський В.О. Вага слова : поезії / В.О. Забаштанський. – Київ : Молодь, 1981. – 112 с.
244758
  Воловець Л. Вага створеного : До 80-річчя Івана Гущака // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 5/6 (787/788). – С. 134-139. – ISSN 0868-4790
244759
  Таланчук П. Вага устремлінь перемагає цинізм і непорядність // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 березня (№ 56). – С. 4-5


  Президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" доктор технічних наук, академік НАПН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки про Університет.
244760
  Артамонов М.Д. Ваганьково / Артамонов М.Д. – Москва : Московский рабочий, 1991. – 178, [14] с., [12] л. ил. : схем. – (Московский некрополь)
244761
  Арутюнян С.С. Вагарш Богданович Вагаршян / Арутюнян С.С. – Москва : Искусство, 1956. – 68 с., [6] л. портр.
244762
  Радзівілов Г.Д. Ваги... і парадокс Роберваля / Г.Д. Радзівілов, О.М. Пальті // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9/10 (155). – С. 15-19. – ISSN 2518-7104
244763
  Шариф А.А. Вагиф - певец любви и красоты / А.А. Шариф. – М., 1968. – 48с.
244764
  Вургун Самед Вагиф : драм. хроника / Вургун Самед; пер. с азерб. А.Адалис. – Москва : Гослитиздат, 1945. – 135 с.
244765
  Вургун Самед Вагиф : драм. хроника / Вургун Самед; пер. с азерб. А.Адалис. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 159 с.
244766
  Вургун Самед Вагиф : драм. хроника / Вургун Самед; пер. с азерб. А.Адалис. – Москва : Гослитиздат, 1969. – 183 с.
244767
   Вагітність в період пандемії: перинатальні впливи тривалого стресу та шляхи корекції / Ю.Г. Антипкін, І.А. Жабченко, Т.М. Коваленко, І.С. Ліщенко // Репродуктивна ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Татарчук Т.Ф. ; редкол.: Авраменко Т.В., Anagnostis P., Бенюк В.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (60). – С. 8-14. – ISSN 2309-4117
244768
   Вагітність і пухлини придатків: клініко-діагностична тактика / О.П. Гнатко, А.І. Чубатий, С.Я. Сольський, П.М. Коврига // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 71-74. – ISSN 2413-550Х
244769
  Швець О.А. Вагітність та пологи як чинник зміни смисложиттєвих орієнтацій жінки : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.04 / Швець О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 201 л. + Додаток: л. 173-180. – Бібліогр.: л. 181-201
244770
  Швець О.А. Вагітність та пологи як чинники зміни смисложиттєвих орієнтацій жінки : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Швець О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 4 назв.
244771
  Москаленко В.Ф. Вагнер Конрад Едуардович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 24-25 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Лікар-терапевт, доктор медицини(1889), екстраординарний (1897), ординарний (1903), Заслужений ординарний професор (1916), завідувач кафедри лікарської діагностики з пропедевтичною клінікою (1897-1904). З 1897 р. по 1913 р. працював на медичному ...
244772
   Вагнер Конрад Едуардович (1862-1914) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С 69. – ISBN 978-966-933-054-3
244773
   Вагнер Конрад Едуардович (1862-1930?) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 62. – ISBN 978-966-439-754-1
244774
  Поліщук Т. Вагнерівський "Летючий голландець" у форматі 3 D! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 грудня (№ 224/225)


  Вперше в Україні Донбас-Опера представляє масштабний міжнародний творчий проект.
244775
  Тананаев М. Вагова аналіза. / М. Тананаев. – Х.-К., 1933. – 191с.
244776
  Павліков В.В. Вагова обробка сигналів і зображень у радіотехнічних системах на основі атомарних функцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.12.17 - радіотех. та телевізійні системи / Павліков В.В.; Павлліков В.В. ; МОНУ ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
244777
  Тананаєв М.О. Ваговий аналіз / М.О. Тананаєв. – 4-те доп. та випр. вид. – Харків-Київ : ДНТВУ, 1936. – 264 с.
244778
  Тананаев М.О. Ваговий аналіза. / М.О. Тананаев. – 4-е вид., доп. та вип. – Харків-Київ : Науково-технічне вид. України, 1936. – 262 с.
244779
  Шапран В. Ваговитий колос Слобожанщини // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 1)


  "Урочиста академія", яка відбулася в Інституті літератури ім. Т. Шевченка за участі Інституту історії України з нагоди 160-річчя від дня народження видатного історика, академіка Д. Багалія стала помітною культурною подією.
244780
  Зубко А. Вагові міри цивілізацій Давнього Сходу // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 175-183
244781
  Макаров В.Л. Вагові оцінки точності методу перетворення Келі для абстрактних крайових задач у банаховому просторі / В.Л. Макаров, Н.В. Майко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 5. – С. 3-9. – ISSN 1025-6415


  Досліджено першу крайову задачу для лінійних диференціальних рівнянь другого порядку із сильно позитив ним операторним коефіцієнтом у банаховому просторі. Одержано зображення точних розв"язків відповідних крайових задач у вигляді рядів, для чого було ...
244782
  Зубко Андрій Вагові системи античних держав Північного Причорномор"я VII-I ст. до н. е. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 91-99
244783
  Зубко Андрій Вагові системи давніх цивілізацій Далекого Сходу // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 84-94
244784
  Зубко А.М. Вагові системи Іспанії і Португалії в ХVІІІ-ХІХ ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 189-192. – ISSN 2076-1554
244785
  Франдюк І.В. Вагома віддача робітничого слова / І.В. Франдюк. – К., 1985. – 47с.
244786
  Довбенко М. Вагома оцінка "нової міжнародної економіки" // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 78-89. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1811-3141
244787
  Білоусенко П.І. Вагоме лінгвотекстологічне дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 68 (1). – С. 142-146. – ISSN 2520-6397
244788
  Геращенко М. Вагоме надбання вітчизняного документознавства : [рецензія] / М. Геращенко, Т. Новальська // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 38
244789
  Геращенко М. Вагоме надбання вітчизняного документознавства : [рецензія] / М. Геращенко, Т. Новальська // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 38
244790
  Губерський Л. Вагоме слово першого Президента // Перший про Владу / Л.М. Кравчук. – Київ : Фонд "Перспективна Україна", 2018. – С. 7-10. – ISBN 978-617-7518-90-6
244791
  Марченко І. Вагомий виразник творчої філософії // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 46-47. – ISSN 0130-1799
244792
  Іваннікова Л. Вагомий внесок в історію української фольклористики / Людмила Іваннікова // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 179-181. – ISSN 1028-5091
244793
  Юхимець Г. Вагомий внесок в українське галузеве бібліографознавство // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 56-57. – ISSN 1029-7200
244794
  Ремезова О.О. Вагомий внесок відділу геології корисних копалин ІГН НАН України у розвиток національної геології за часи незалежної України / О.О. Ремезова, С.П. Василенко // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (366). – С. 45-58 : рис. – Бібліогр.: с. 54-58. – ISSN 1025-6814
244795
  Зорівчак Р. Вагомий внесок до кулішезнавства // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 307-313. – ISSN 0320-8370
244796
  Кухар В. Вагомий внесок Петра Кононенка як головного редактора журналу "Українознавство" у поступальний розвиток Суверенної України та вітчизняного етнонаціодержавотворення // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 105-107
244797
  Фігурний Юрій Вагомий внесок співробітників НДІУ МОН України в дослідження української минувшини // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 231-234. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізується вагомий внесок співробітників НДІУ МОН України в дослідження української минувшини.
244798
  Кульчицька Г.Щ. Вагомий внесок у вивчення вугільної, вуглегазової та нафтогазової геології / Г.Щ. Кульчицька, С.О. Мачуліна // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 1. – С. 97-98. – ISSN 0367-4290
244799
  Геращенко М. Вагомий внесок у вітчизняне документознавство та книгознавство : [рецензія] / Михайло Геращенко, Людмила Добровольська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 2 (223). – С. 9-10. – ISSN 2076-9326
244800
  Конет І.М. Вагомий внесок у дидактику фізики / І.М. Конет, Р.М. Білик // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 190-192. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
244801
  Федишин В.О. Вагомий внесок у дослідження геології та нафтогазоносності Українських Карпат // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 117-118. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
244802
  Ковальчук Галина Вагомий внесок у дослідження української еміграції : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 6-8
244803
  Фріланд Г. Вагомий внесок у правничу освіту України // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 8-9


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
244804
  Кушнаренко Н. Вагомий внесок у розвиток документознавства : [рецензія] // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-37. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Швецова-Водка Г.М. Документознавство: навч. посібник / Г.М. Шевцова-Водка.- К.: Знання, 2007.- (Вища освіта ХХІ століття).
244805
  Котюк І.І. Вагомий внесок у розвиток науки кримінального процесу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 181-183. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 84)
244806
  Башун О. Вагомий внесок у розвиток українського бібліотекознавства: до виходу у світ монографії Надії Стрішенець "Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема: бібліотекознавчий аспект" // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 4 (34). – С. 2-4. – ISSN 1811-377X


  Стаття розкриває зміст і значення біббіотекознавчого дослідження американської терміносистеми та його роль у становленні сучасної української бібліотечної термінології.
244807
  Стеценко С. Вагомий внесок у розвиток української адміністративно-правової науки : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 164-165. – ISSN 0132-1331
244808
  Вольвач П. Вагомий внесок у семиренкознавство // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 10 серпня (№ 32). – С. 7-11. – ISSN 2519-4429


  Монографчгі праці черкаського дослідника Юрія Юхимовича Мариновського, присвячені вивченню знакового для України роду Симиренків.
244809
  Вольвач П. Вагомий внесок у семиренкознавство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22-23 червня (№ 110/111). – С. 13


  Побачило світ дослідження Юрія Мариновського "Семиренки/Симеренки з славної Городищини".
244810
  Ребошапка І. Вагомий захід по входженню Тараса Шевченка у свідомість румунів // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 179-182. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Усвідомлення громадськістю величі, цінності і ролі видатних особистостей в історії суспільства осягається різними заходами. Один з них – це спорудження їм пам’ятників, які спричинюються до того, що та чи інша з особистостей, будучи повсякчас, так би ...
244811
  Кузьменко В. Вагомий здобуток у царині грінченкознавства // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7 (667). – С. 123-125. – ISSN 0236-1477
244812
  Зимомря М. Вагомий успіх земляка // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7 : Присвячено 60-літтю від дня народження І.П. Мегели 30 травня 2006 р. – С. 28-30


  Про І. Мегелу.
244813
  Єфименко Т.І. Вагомий успіх української наукової школи глобалістики / Т.І. Єфименко, С.С. Гасанов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (275). – С. 128-130. – ISSN 2305-7645
244814
  Немирович І.О. Вагомі аргументи : гумор і сатира / І.О. Немирович. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 123 с.
244815
  Хоменко Володимир Вагомі аргументи: що пропонувати гостю, який хоче скасувати бронювання // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 6, грудень. – С. 24-27 : фото
244816
  Статєєва В. Вагомі етапи запровадження української мови та прогресивного письма в сферу освіти на Закарпатті в другій половині 18 - на початку 19 ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2005. – С. 27-42. – (Філологія ; Вип. 11)
244817
   Вагомі зазіхання на невагомість = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 108 : Іл.
244818
  Лучук В.І. Вагомість : поезії / В. І. Лучук. – Львів, 1967. – 104 с.
244819
  Де Олександр Вагомість весни / Де Олександр. – Лондон : Чайка, 1976. – 156с.
244820
  Фізер І. Вагомість гуманітарних дисциплін у системі вищої освіти / Іван Фізер. – Київ : КМ Академія, 2004. – 21с. – ISBN 966-518-267-6
244821
  Лактіонова А. Вагомість знання як досвіду // Досвід та його інтерпретації : тези дев"ятої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія: нове покоління" : [Київ, 20-21 берез. 2014 р.] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд.: Саковська А.Ю., Богачов М.А.]. – Київ : НвУКМА, 2014. – С. 53-58. – ISBN 978-966-518-670-0
244822
  Берладин О. Вагомість ідей британського педагогічного досвіду кінця ХХ – початку ХХІ століття в модернізації професійної підготовки вчителів початкової школи сільської місцевості в Україні // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 1. – C. 146-151. – ISSN 2308-4081
244823
  Мариняк С. Вагомість налагодження тристоронніх відносин (Канада-США-Мексика) у формуванні північноамериканської системи безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 18-20
244824
  Ажаев В.Н. Вагон : роман / Василий Ажаев ; авт. вступ. ст. К. Симонов. – Москва : Современник, 1988. – 222, [1] с.
244825
  Ажаев В.Н. Вагон : роман, повести, рассказы / В.Н. Ажаев. – Москва : Известия, 1990. – 361с. : ил. – (Библиотека советской прозы)
244826
  Первомайський Л.С. Ваграмова ніч : трагедія / Л.С. Первомайський. – Харків : Радянська література, 1934. – 102 с.
244827
  Ільїн В.В. Вада // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 38. – ISBN 966-316-069-1
244828
   Вадемекум : для практичних вправ по біохімії: для студ. другого курсу мед. ін. – Одеса : Медичний інститут, 1936. – 75 с.
244829
  Эфенди Р.С. оглы Ваджия Самедова / Р.С. оглы Эфенди. – М., 1970. – 64с.
244830
  Пиотровский Б.Б. Вади Аллаки - путь к золотым рудникам Нубии: древнеегипетские наскальные надписи : результаты работ археолог. экспедиции АН СССР в Егип. Араб. Респ., 1961-1962, 1962-1963 гг. / Пиотровский Б.Б. – Москва, 1983. – 183 с.
244831
  Давидова І.В. Вади волі в правочині як умова його недійсності: від римського права до сьогодення // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (9). – С. 144-152. – ISSN 2524-101X
244832
  Долгополова Л. Вади договорів, укладених на торгах // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 1 (68). – С. 250-257. – ISSN 1993-0909
244833
  Примак В. Вади і переваги основних теоретичних концепцій цивільної вини // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 54-59
244834
  Ситник Є.А. Вади і проблеми інституційного середовища у сфері державного управління регіональним розвитком в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 170-174. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
244835
   Вади й недоліки у мультимедійних презентаціях: досвід побудови класифікації / Т. Дєордіца, С. Білевич, М. Вороніна, Р. Гладушина // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (194). – С. 23-39. – ISSN 1682-2366
244836
  Овсієнко О.В. Вади матеріального стимулювання трудової діяльності в Україні як передумова деструкції соціальної держави // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 73-83. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 2 (9)). – ISSN 2218-8010
244837
  Липницький Д. Вади проекту ЦК в регулюванні відповідальності // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 178-179


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
244838
  Сікорська З. Вади слововживання в українському професійному мовленні // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 70-79. – ISBN 978-2-919320-35-6
244839
  Савінова Н.А. Вади сучасної правової комунікації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 40-48
244840
  Бутук О. Вади фіскально-монетарної політики спекулятивно-олігархічної глобалізації // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 33-39. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
244841
  Чиковани Г.С. Вадилаи-вадила : рассказы. повесть / Григол Чиковани ;. – Москва : Художественная литература, 1972. – 575 с.
244842
  Большак В.Г. Вадим : [украинский Сусанин] :очерки / В.Г. Большак ; перевод с укр. [З. Большак, Г. Шипова]. – Москва : Правда, 1965. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 32)
244843
   Вадим Александрович Топачевский. – Киев : Наукова думка, 2005. – 80с. – (Биобиблиография ученых Украины). – ISBN 966-00-0457-5
244844
   Вадим Балицкий: журналистам надо переучиваться // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 11. – С. 12-14
244845
  Віленський Ю. Вадим Богомолець: драматична доля законодавчого творця українського флоту // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30-31 березня (№ 56/57). – С. 14-15
244846
   Вадим Васильович Данилов (нар. 1937) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 41-42. – ISBN 966-594-277-8
244847
   Вадим Величко. Живопись. – М., 1989. – с.
244848
  Рошко В.Г. Вадим Владиков - дослідник фауністичного різноманіття Підкарпатської Русі / В.Г. Рошко, А.А. Крон, В.В. Рошко // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 516-521. – ISBN 978-966-2303-13-1
244849
   Вадим Воликов: цветное стекло. – М., 1989. – 32с.
244850
   Вадим Григорьевич Манжелий / Нац. акад. наук Украины, Физико-техн. ин-т низких температур им. Б.И. Веркина ; [отв. ред.: В.А. Константинов, В.Н. Самоваров]. – Киев : Академперіодика, 2013. – 50, [3 ] с., [4] л. фот., [1] л. портр. : фот. – Сер. осн. в 1968 г. - На обл. назв. сер. на укр. языке. - Указ.: с. 32–51. – (Библиография ученых Украины). – ISBN 978-966-360-219-6
244851
  Нечипоренко Микола Вадим Гуров зажадав відсоток / підгот. М. Нечипоренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 18-20


  Вадим Гуров, заслужений металург України із Кривого Рогу, народний депутат трьох поспіль попередніх скликань Верховної Ради України, - чоловік, цікавий тим, що сповідує не зовсім звичний принцип. Я, каже Вадим Миколайович, завжди стараюся домагатися ...
244852
   Вадим Дмитриевич Фалилеев : каталог выставки. – Ленинград : Государственный Русский музей, 1971. – 38, [2] с.
244853
  Чесноков В.К. Вадим Дмитриевич Фалилеев / В.К. Чесноков. – Москва : Изобразительное искусство, 1985. – 23 с.
244854
  Самойленко Г.В. Вадим Доброліж - художник із Ніжина // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 35 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – С. 278-283


  Йдеться про складний життєвий шлях укр. художника В. Доброліжа, який в повоєнні часи жив і творив у Канаді
244855
   Вадим Дуда: «Я понимаю, чем могу быть полезным библиотеке на сегодняшнем этапе её развития» // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 9, ноябрь. – С. 10-16. – ISSN 1726-6726


  С появлением новых технологий, цифровых проектов, информационных возможностей и э-ресурсов, видимо, пришёл новый период активного развития библиотеки. О новой концепции развития «Иностранки» и ситуации с культурными центрами, о перспективных ...
244856
   Вадим Євгенович Короновський (нар. 1966) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 151. – ISBN 966-594-277-8
244857
  Лень А. Вадим Євгенович Лашкарьов - засновник наукової школи з фізики напівпровідників : (до 105-річчя від дня народження) / А. Лень, О. Бєляєв // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 210-218. – ISBN 966-628-104-X
244858
   Вадим Євгенович Лашкарьов (1903-1974) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 67-68. – ISBN 966-594-277-8
244859
   Вадим Иванович Казанский. 27.05.1926 - 4.01.2013 / В.И. Старостенко, О.Б. Гинтов, Н.И. Попов, А.А. Трипольский, Г.М. Дрогицкая // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 195-196 : фото. – ISSN 0203-3100
244860
  Бистрицький Є. Вадим Іванов: онтологія радянського марксизму (стаття 1) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 76-86. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
244861
  Бистрицький Є. Вадим Іванов: онтологія радянського марксизму (стаття друга) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 57-65. – ISSN 0235-7941
244862
  Ємець Т. Вадим Іванов: філософія як епоха, схоплена в думці // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
244863
   Вадим Іванович Лісовський // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 69-70. – ISBN 978-966-924-219-8
244864
   Вадим Іванович Лялько / НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. досліджень Землі ІГН НАН України" ; [уклад.: М.О. Попов, О.А. Апостолов, Є.М. Дорофей та ін. ; відп. ред. М.О. Попов]. – Київ : Академперіодика, 2021. – 112, [3] с., [8] арк. іл. : іл., портр. – Сер. засн. в 1968 р. – Бібліогр.: с. 90-92. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-438-1
244865
   Вадим Іоанович Недоступ : біобібліогр. покажч. літератури / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ; упорядник Т.В. Солоненко ; [ред. М.Л. Десенко ; ред. англ. тексту Н.М. Диба]. – Одеса : [б. в.], 2017. – 70, [2] с., включ. обкл. : портр. – Сер. засн. 1957 р. – (Вчені Одеси ; вип. 48)
244866
  Карандій В. Вадим Карандій: "Викликали зтурбованість результати з української мови" // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 20-27 червня (№ 24/26). – С. 2


  Коментар директора Українського центру оцінювання якості освіти щодо результатів ЗНО.
244867
  Кислых В. Вадим Кислых. Кинодекорационное искусство, живопись, графика : каталог выставки / В. Кислых; Авт. ст.: Е.Н. Гращенкова, А.В. Кузнецов; сост.: Г.В. Маревичева; отв. ред.: Л.С. Яралова. – Москва : Советский художник, 1988. – [40] с.
244868
  Світлицький Д. Вадим Кіпа // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 155, грудень : грудень. – С. 26-32


  Вадим Веремійович Кіпа — піаніст, композитор і педагог. Член-корисподент Української вільної академії наук у Нью-Йорку (від 1962). До 25-річчя його музичної діяльності.
244869
  Леонов Б.А. Вадим Кожевников / Б.А. Леонов. – М : Художественная литература, 1985. – 255 с.
244870
  Гринберг И.Л. Вадим Кожевников. / И.Л. Гринберг. – Москва, 1972. – 174 с.
244871
  Сидоржевський М. Вадим Крищенко: що на серце лягло... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 25 липня (№ 27/28). – С. 2
244872
  Крушинский В. Вадим Крушинский: "За находку золотой пекторали Борису Мозолевскому вручили... пятьсот рублей" / Записала Н. Мальчик // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2011. – № 7/8. – С. 116-129. – ISSN 1726-6084
244873
  Закржевская Л.Ф. Вадим Курчевский / Л.Ф. Закржевская. – М, 1987. – с.
244874
  Караіванов Н. Вадим Лазаркевич - неперевершений ілюстратор болгарської дитячої літератури // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 102-104. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
244875
  Левшин Л.В. Вадим Леонидович Левшин (1896-1969) / Л.В. Левшин. – Москва : Издательство Московского университета, 1977. – 130 с.
244876
  Левшин Л.В. Вадим Леонидович Левшин (1896-1969) / Л.В. Левшин. – Москва : Наука, 1981. – 160 с.
244877
  Бойчук Б. Вадим Лесич // Спомини в біографії / Б. Бойчук. – Київ : Факт, 2003. – С. 91-92. – (Серія "Українські мемуари"). – ISBN 966-8408-24-1
244878
  Коваль О. Вадим Львович Модзалевський // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архів. управ. при Каб. Мін. України, Укр. держ. н.-д. ін-т архів. справи та документознавства. – Київ, 1997. – Т. 2. – С. 110-115. – ISBN 966725001-6


  До 115-ої річниці від дня народження відомого історика-джерелознавця, генеалога, архівіста.
244879
  Кучеренко З.В. Вадим Меллер / З.В. Кучеренко. – Киев, 1975. – 79с.
244880
   Вадим Михайлович Локтєв / НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова ; [відп. ред.: Л.С. Брижик, О.О. Понєжа]. – Київ : Академперіодика, 2015. – 189, [3] с., [8] арк. фот. – Сер. засн. в 1968 р. – Бібліогр.: с. 89-117. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-278-3
244881
  Курінний Петро Вадим Михайлович Щербаківський : (З нагоди 70 років життя) / Курінний Петро; Український морський інститут. – Женева, 1947. – 10с. – На правах рукопису. – (Видання Українського морського університету ; 60)
244882
  Матяш І. Вадим Модзалевський і Володимир Міяковський: співпраця на ниві архівістики // Особа в українській архівістиці : Біографічні нариси / Матяш Ірина. – Київ, 2001. – С. 31-56 : Фото. – ISBN 966-02-2001-4
244883
  Посохова А. Вадим Модзалевський як видатний архівознавець // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 527-531. – ISBN 978-966-171-783-0
244884
  Арановский М.Г. Вадим Николаевич Салманов : очерк из жизни и творчества / М.Г. Арановский. – Ленинград : Советский композитор, 1960. – 76 с., [1] л. портр.
244885
  Рубцова В.В. Вадим Николаевич Салманов / В.В. Рубцова. – Ленинград : Музыка, 1979. – 100 с.
244886
  Княжнин Я.Б. Вадим Новгородский : трагедия [в стихах, в 5-ти д.] Я. Княжина / с предисл. В. Саводника. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1914. – XXIV, 64 с., 1 л. фронт. (портр.). – На 2 тит. л. воспроизведен тит. л. изд. 1793 г.


  Авт. предисл.: Саводник, Владимир Федорович (1874-1940)
244887
  Ванслов В.В. Вадим Рындин / В.В. Ванслов. – Москва, 1965. – 103 с.
244888
  Березкин В.Г. Вадим Рындин / В.Г. Березкин. – Москва : Искусство, 1974. – 197 с. : ил. – (Мастера советского театра)
244889
  Костина Е.М. Вадим Федорович Рындин / Е.М. Костина. – М., 1955. – 116с.
244890
  Рындин В.Ф. Вадим Федорович Рындин, народный художник СССР. / В.Ф. Рындин. – М, 1971. – 199с.
244891
   Вадим Федорович Шнюков (1937-1998) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 28. – ISBN 966-594-277-8
244892
  Фролов В.А. Вадим Фролов / В.А. Фролов. – Москва : Советский художник, 1983. – 31с.
244893
  Кузьмичев И.С. Вадим Шефнер / И.С. Кузьмичев. – Л, 1968. – 203с.
244894
  Алпатов М.А. Вадимка : для сред. шк. возраста / М.А. Алпатов ; вступ. ст. З. Удальцова ; худож. В. Шубов. – Москва : Детская литература, 1985. – 126 с. : ил.
244895
  Нагаев А. Вадиму Козину посвящается // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 2. – С. 47-50
244896
  Герасименко Любов Ваді-Рам. Місце, де зупиняється час / Герасименко Любов, Кресс Микита // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 85 : фото
244897
  Чикваидзе И. Важа-Пшавела как детский писатель : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чикваидзе И. ; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С. Пушкина. – Тбилиси, 1963. – 29 с.
244898
  Джибладзе Г. Важа Пжавела. / Г. Джибладзе. – Тбилиси, 1961. – 60с.
244899
  Лундберг Е.Г. Важа Пшавела / Е.Г. Лундберг, Е.Д. Гогоберидзе. – 3-е переработ. изд. – Тбилиси, 1959. – 311с.
244900
  Натадзе Н.Р. Важа Пшавела / Н.Р. Натадзе. – Тбилиси, 1966. – 27с.
244901
  Лундберг Е.Г. Важа Пшавела / Е.Г. Лундберг, Е. Гогоберидзе. – Изд. 4-е. – М., 1969. – 288с.
244902
  Гольцев В. Важа Пшавела и его поэмы. / В. Гольцев. – Л., 1947. – 7-16с.
244903
  Богомолов И.С. Важа Пшавела и русская действительность / И.С. Богомолов. – Тбилиси, 1980. – 200с.
244904
  Лундберг Е.Г. Важа Пшавела. 1861-1915 / Е.Г. Лундберг, Е. Гогоберидзе. – Тбилиси, 1947. – 256с.
244905
  Лундберг Е.Г. Важа Пшавела. 1861-1915 / Е.Г. Лундберг, Е. Гогоберидзе. – М., 1948. – 216с.
244906
   Важелі активізації інноваційного розвитку економіки: досвід країн ЄС та вітчизняні реалії / М. Бутко, С. Повна, О. Попело, Г. Самойленко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 3 (19). – С. 9-20. – ISSN 2411-5215
244907
  Гринкевич С.С. Важелі державного регулювання ринку праці в Україні / С.С. Гринкевич, І.О. Смолярчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 141-144. – ISBN 5-7763-2435-1
244908
  Фесенко А. Важелі заохочення громадської активності на прикладі вручення звання "Почесний громадянин міста" П.І. Кислинському // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 20-23. – ISSN 1998-4634
244909
  Любіч Олександр Важелі макроекономічної політики для регулювання економічного зростання та інфляції / Любіч Олександр, Харазішвілі Юрій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Пропонується аналітична модель економічного зростання, яка поєднує фактори зростання попиту та пропозиції в одній моделі. Визначаються важелі макроєкономічної політики для регулювання економічного зростання й інфляції та розраховані коефіцієнти ...
244910
  Алейнікова О.В. Важелі макроекономічної стабілізації в умовах нестабільності національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 13-17. – ISSN 2306-6806
244911
  Кобець І. Важелі мораторію // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "Під час запровадження будь якого мораторію необхідно дотримуватися принципів мінімально необхідної тимчасовості та виваженості підходів, не руйнуючи правила функціонування ринку".
244912
  Розметова О.Г. Важелі прямого державного впливу на розвиток курортно-оздоровчої та туристичної сфер // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 83-85.
244913
  Заклекта О. Важелі фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприємництва / О. Заклекта, М. Фролова // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 111-120. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
244914
   Важка атлетика. – К, 1966. – 36с.
244915
   Важка атлетика. – К, 1973. – 48с.
244916
  Горіловський Л.Л. Важка атлетика / Л.Л. Горіловський. – К, 1977. – с.
244917
  Мушкетик Ю. Важка булава гетьмана // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 10 (147). – С.20-23
244918
  Пахор Б. Важка весна = Spopad s pomladjo : роман / Борис Пахор ; [пер. зі словен. О. Дзюби-Погребняк]. – Харків : Фоліо, 2016. – 282, [3] с. – Пер. вид.: Sporad s pomladjo / Boris Pahor. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Словенія). – ISBN 978-966-03-7529-1
244919
  Логвиненко В.А. Важка вода : роман / В.А. Логвиненко. – Київ : Молодь, 1972. – 296 с.
244920
  Логвиненко В.А. Важка вода : роман / В.А. Логвиненко. – Київ, 1978. – 623 с.
244921
  Петруччі Маріо Важка вода : Поезії // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 119-124. – ISSN 0320 - 8370
244922
  Петруччі М. Важка вода : вибрані поезії про Чорнобиль // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (987/988). – С. 5-19. – ISSN 0320 - 8370
244923
  Лось В.Є. Важка вода // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Спогади учасника війни, українського історика , викладача КНУ Лося Василя Євдокимовича.
244924
  Островський С.Б. Важка індустрія Укараїнської РСР в новому п"ятиріччі / С.Б. Островський. – К., 1967. – 27с.
244925
  Поліщук Т. Важка основа легкості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 квітня (№ 67/68). – С. 22


  Чим унікальна і цікава всьому світу українська балетна школа?
244926
  Степаненко Ю.О. Важка промисловість - основа крутого піднесення соціалістичного сільського господарства. / Ю.О. Степаненко. – Вінниця, 1957. – 34с.
244927
  Орджонікідзе С. Важка промисловість перед новими завданнями / С. Орджонікідзе. – Київ, 1935. – 32с.
244928
  Синявська Л.І. Важка промисловість Сходу і Півдня України під час Першої світової війни : монографія / Синявська Л.І. ; [наук. ред.: О.П. Реєнт] ; Ін-т історії України НАН України. – Київ : Лисенко М.М., 2014. – 475, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 460-473. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-640-196-4
244929
  Синявська Л.І. Важка промисловість Сходу України в роки Першої світової війни: радянська історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 26-34. – ISBN 978-966-353-452-7
244930
  Лисенко Ю.М. Важке відрядження / Ю.М. Лисенко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 182 с.
244931
  Курильчук М.М. Важке призначення / М.М. Курильчук. – Київ, 1962. – 34 с.
244932
  Кондратюк А.І. Важке прозріння / А.І. Кондратюк. – Київ, 1990. – 364 с.
244933
  Вакулюк П.Г. Важке прозріння / Павло Вакулюк. – Київ : Бібліотека українця, 2004. – 300 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-52-6
244934
  Троханяк О. Важке становище Галичини в роки Першої свтової війни в періоди російської окупації (на прикладі Бережанського повіту) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 71-76. – ISSN 1728-9343
244935
  Нагибін Ю.М. Важке щастя. / Ю.М. Нагибін. – К., 1958. – 216с.
244936
  Стецюк Я.Н. Важкий день : роман / Я.Н. Стецюк. – Львів : Каменяр, 1981. – 302 с.
244937
  Лебеденко О.Г. Важкий дивізіон / О.Г. Лебеденко. – К., 1959. – 748с.
244938
  Бєляєв О.С. Важкий колос : [про успіхи хліборобів України] / О.С. Бєляєв, І.П. Трегубов. – Київ : [б. в.], 1972. – 32 с. – (Серія 8 : Наука - сільське господарство / Т-во "Знання" УРСР ; № 8)
244939
  Бевк Ф. Важкий крок : повісті та оповідання : пер. зі словен. / Франце Бевк ; післям. Т. Посудневської. – Київ : Дніпро, 1987. – 357, [2] с.
244940
  Кирик Л. Важкий крок до волі (до 295-річчя спроби гетьмана Пилипа Орлика відродити українську державність) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 127-131. – ISBN 966-7060-98-5
244941
  Біденко М.М. Важкий метал : поезії / М. Біденко. – Київ : Український письменник, 1993. – 99 с.
244942
  Куюн А. Важкий підліток. Ринок скрапленого газу в пошуках стабільності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 лютого (№ 4). – С. 9


  "У 2017 р. сталося неймовірне: автогаз вийшов переможцем із сутички з бензином. Газа було спожито на 13% більше, ніж бензину, або 2806 млн л. Секрет простий - газ дешевший за бензин більш як удвічі. У рейтингу моторних палив він поступається лише ...
244943
  Юсип Д. Важкий плуг орача // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 187-191. – ISSN 08-68-4790-12


  Атор розгядає постать відомого педагога, дослідника класичної філології, перекладача антики - Юрія Федоровича Мушака.
244944
  Муратов І.Л. Важкий прогін : поема / І.Л. Муратов. – Київ : Держлітвидав України, 1935. – 147 с.
244945
  Кулиняк В. Важкий тягар чорнобильського неба // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 40-41.
244946
  Вакалюк М.І. Важкий хліб / М.І. Вакалюк. – Львів : Каменяр, 1976. – 224 с.
244947
  Науменко І.Я. Важкий час правди : документально-публіцистичні розповіді про репресії на Запоріжжі / Іван Науменко. – Запоріжжя : Юридичний ін-т МВС України, 2001. – 158с. : іл. – ISBN 966-7552-07-1
244948
  Савчин І.П. Важкий шлях : історичний роман / І.П. Савчин. – Львів : Каменяр, 1985. – 222 с.
244949
  Трофимович В.В. Важкий шлях до Варшавського договору 1920 року // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 110-128. – ISSN 2313-5603
244950
  Лисенко О.Є. Важкий шлях до миру: українське суспільство та влада у середині 1940 - на початку 1950-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 19-42. – ISSN 0130-5247
244951
  Моторний М. Важкий шлях до олімпу // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 22 травня (№ 20)


  Відбулися змагання 13-ї літньої Універсіади України з шести видів спорту. Команду Києва на змаганнях представляли студенти і студентки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського", Національного ...
244952
  Кожевніков В. Важкий шлях до рідної мови / Валентин Кожевніков. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – 128с. – ISBN 966-7060-38-1
244953
  Одрехівська І. Важкий шлях націоутворення. Українські різночитання драми П.Б. Шеллі "Прометей розкутий" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; вид. Ю. Николишин ; голов. ред.: Ю. Коваль [та ін.]. – Львів, 2017. – № 3 (869). – С. 204-208. – ISSN 0868-4790
244954
  Нікіфоров О.П. Важкі бетони на шлаковміщуючих в"яжучих з комплексними модифікаторами на основі дикарбонових кислот : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.05 / Нікіфоров О. П.; Дніпроп. держ. акад. буд. та архіт. – Дніпропетровськ, 1994. – 48л.
244955
  Нечитайло І.Я. Важкі борозни : оповідання / І.Я. Нечитайло. – Харків, 1985. – 142 с.
244956
  Сіденко В.Р. Важкі дилеми оновлення глобальної інституційної архітектоніки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 4 (665). – С. 3-21. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
244957
  Шаталов В.О. Важкі дороги космосу / В.О. Шаталов. – К., 1985. – 224с.
244958
  Панченко Ю. Важкі компроміси для членства в ЄС: що відбувається на Балканах і до чого тут рф? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-15 липня (№ 26-27)
244959
   Важкі кроки соціального діалогу : Документи і матеріали про конфлікт уряду і профспілок в Україні (лютий-вересень 2006 р.). – Київ, 2006. – 48с.
244960
  Насєдкін Є.І. Важкі метали в атмосферному аерозолі південного берега Криму / Є.І. Насєдкін, С.М. Довбиш // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 71-77 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
244961
  Митропольський О.Ю. Важкі метали в донних відкладах північно-західного шельфу Чорного моря : Науково-технічний журнал / О.Ю. Митропольський, Є.І. Насєдкін; Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 15-22 : Табл., карта-схема. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
244962
  Васенко О.Г. Важкі метали в донних відкладах р. Дунай на території України / О.Г. Васенко, А.Ю. Мельников // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (25). – С. 26-31. – ISSN 2073-5057
244963
  Кошарна С. Важкі метали на техногенних об"єктах гірничо-збагачувальних комбінатів Криворізького басейну / С. Кошарна, С. Коржнев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 92-97. – (Геологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Мета. Визначити та пояснити закономірності розподілу важких металів на територіях техногенних об"єктів гірничозбагачувальних комбінатів (ГЗК) у Кривому Розі та обґрунтувати правомірність застосування методу напівякісного атомно-емісійного спектрального ...
244964
  Макаренко Н.А. Важкі метали у грунті: мобільність як критерій екологічної небезпечності / Н.А. Макаренко, В.В. Макаренко // Biological systems: theory and innovation : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Н.А. Макаренко, В.І. Мельник, М.М. Доля [та ін.]. – Київ, 2019. – Vol. 10, № 2. – C. 44-53. – ISSN 2706-8382
244965
  Громик О.М. Важкі метали у лімносистемах Західного Полісся (на прикладі водойм зони радіоактивного забруднення Волинської області) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 268-276 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
244966
   Важкі метали: надходження в грунти, транслокація у рослинах та екологічна небезпека = Heavy metals: entering to soils, translocation in plant and ecological danger / В.М. Гришко [та ін.] ; [Нац. акад. наук України, Криворіз. ботан. сад, Укр. т-во грунтознавців та агрохіміків, Укр. т-во фізіологів рослин]. – Донецьк : Донбас, 2012. – 302, [4] с. : іл. – Надзаг. данні, тит. арк., зміст та підсумки парал. укр. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 267-299. – ISBN 978-617-638-153-2
244967
  Левицький В. Важкі сни трубадурів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 листопада (№ 45). – С. 11


  Нова поетична збірка Сергія Жадана "Тамплієри".
244968
  Алексієвич С. Важко в наш час говорити про любов // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 28 грудня (№ 25/26). – С. 6-7


  Нобелівська лекція Світлани Алексієвич.
244969
   Важко повірити, неможливо примиритися... // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 10 (224). – С. 48 : фото
244970
   Важкодоступні фінанси. Американська сланцева енергетика має майбутнє. Багато сланцевих компаній - ні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 27 (399), 10-16.07.2015 р. – С. 40-42. – ISSN 1996-1561
244971
  Фокіна С. Важлива віха в пізнанні поетичного універсуму Ліни Костенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М.Г. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (714). – С. 118-120. – ISSN 0236-1477


  Монографія Валентини Саєнко стала важливою віхою в україністиці. Новаторство праці зумовлене своєрідністю авторського погляду на поетичний феномен видатної мисткині. Актуальність наукової концепції в розкритті творчої оригінальності Ліни Костенко ...
244972
  Чекаленко Л.Д. Важлива віха співробвтництва (до завершення Року Росії в Україні) / Л.Д. Чекаленко, О С. Дробишева // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.51-57
244973
  Солдатенко В.Ф. Важлива віха у житті партії і народу / В.Ф. Солдатенко. – Київ, 1986. – 95с.
244974
  Лащенко С. Важлива грань української ідентичності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 -14 жовтня (№ 185/186). – С. 13


  До 75-річчя від дня смерті Кирила Трильовського - відомого галичанина, адвоката, доктора права, громадсько-політичного та культурно-освітнього діяча, основоположника і одного із засновників Української радикальної партії та Селянсько-радикальної партії ...
244975
  Глушко М. Важлива історіографічна праця // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий


  Нині (через чверть століття), як засвідчує монографічне дослідження доцента кафедри етнології і краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка Р. Конти, науковими студіями в НТШ у Львові загалом і народознавчими зокрема цікавляться десятки істориків, ...
244976
  Чухно А.А. Важлива книга // Економіка України, 1998. – №8


  Рец. на кн.: І.І. Лукінова "Економічні трансформації"
244977
  Клименко П.П. Важлива ланка соціально-економічного розвитку села / П.П. Клименко. – К., 1986. – 47с.
244978
  Самойленко Л.Г. Важлива подія в музейному житті університету // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С. 20-21
244979
  Краснокутський О.В. Важлива складова системи детермінант оптимізації розвитку ідеології державотворення // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 33. – С. 132-
244980
  Хазіна І.Г. Важлива сторона діяльності вченого // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ : Наукова думка, 1984. – № 10 (286)
244981
  Кремень В.Г. Важлива умова подальшого розвитку людини або духовно-моральний вимір людиноцентризму // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 14-17. – ISSN 0868-8117
244982
  Лобода М.Т. Важливе джерело вивчення аграрних відносин в Україні напередодні "столипінської" реформи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 23-24. – (Історія ; вип. 41)


  Звертається увага на "Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности" як на важливе джерело вивчення аграрних відносин в Україні напередодні "столипінської" реформи, що заслуговує більш пильної уваги дослідників.
244983
  Лінійчук Я.У. Важливе джерело піднесення народного добробуту / Я.У. Лінійчук. – Київ, 1967. – 169с.
244984
  Литвин В. Важливе завдання науки - осмислення історичного досвіду : виступ Голови Верховної Ради України на сесії Загальних зборів НАН України // Сільські вісті, 2004. – 14 травня
244985
  Топчієв О.Г. Важливе започаткування : рецензії, огляди // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 63-64. – ISSN 1561-4980
244986
  Мицик Ю. Важливе краєзнавче дослідження // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 27 січня - 2 лютого (№ 3)


  Дніпровський краєзнавець, журналіст Микола Чабан видав три книги, присвячені рідному краю. Третя книга "Серце бентежне. Документальна оповідь про земського діяча Івана Василенка (1854 - 1892).
244987
  Тельвак В. . Важливий археографічний проект з історії гетьманської держави Павла Скоропадського // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (298), липень - серпень. – C. 236-239. – ISSN 0320-9466
244988
  Брехуненко В. Важливий археографічний проект харківських істориків // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 3. – С.157-159. – ISSN 0869-3595
244989
  Соловей О. Важливий атрибут побуту зарубіжних українців // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 1
244990
  Ратушний С. Важливий внесок у розвиток науки міжнародного економічного права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 92-94. – ISSN 2308-9636
244991
  Мицик Ю.А. Важливий документ з історії Києво-Могилянської академії ХVІІІ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 194 : Історичні науки. – C. 107-111. – ISSN 1996-5931
244992
  Колесник І.Г. Важливий етап у розвитку загальноосвітньої школи Української РСР (1930-1934 рр.) / І.Г. Колесник. – Київ, 1957. – 32с.
244993
  Горболіс Л. Важливий засіб вироблення в учнів уміння аналізувати, порівнювати : Матеріал до уроку за творами Ф.Достоєвського "Злочин і кара" та О.Кобилянської "Земля" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (347). – С. 48-51
244994
  Семена М. Важливий крок громадськоїмережі // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 4-5 червня (№ 91/92). – С. 4-6


  ООН дослідить, хто "автор" "водної кризи" і "гуманітарної катастрофи" в Криму.
244995
  Ковалюк О.М. Важливий крок до зменшення податкового тягаря в Україні : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 55-62
244996
  Малімон Н. Важливий крок до порозуміння // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 травня (№ 91)


  У Луцьку відбулося чергове засідання Українсько-польського форуму партнерства. На ньому було представлено і третє перевидання книжки з бібліотеки "Дня" "Війни і мир", або "Українці - поляки: брати/вороги, сусіди..."
244997
  Лютий І.О. Важливий крок у дослідженні інвестування економічного зростання в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 155-158.
244998
  Ісакович С.В. Важливий міжнародний документ про боротьбу з расовою дискримінацією // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 116-124
244999
  Селезньов В. Важливий резерв підвищення ефективності нагляду за додержанням законів в оперативно-розшуковій діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-15.
245000
  Селезньов В. Важливий резерв підвищення ефективності нагляду за додержанням законів у оперативно-розшуковій діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 35-39.
<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,