Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>
230001
  Шутенко Ю "Вибране" Миколи Воробйова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 30--32. – ISSN 0236-1477
230002
  Кузьменко В. "Вибрані місця з листування з друзями" М. Гоголя як листи у вічність // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 172-175. – ISSN 0869-3595
230003
  Папацоніс Т.К. [Вибране 1. Ursa minor. Вибране 2 / Т.К. Папацоніс. – Афіни : Ікарос, 1988. – 351 с. – Видання новогрецькою мовою
230004
  Казьмирчук Г.Д. [Вибрані твори] : роде наш красний : село Кальник / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-966-171-565-2
Т. 4, кн. 1 : Документи. – 2013. – 475, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл. : Село Кальник. – Бібліогр.: с. 471-475 та в підрядк. прим.
230005
  Казьмирчук Г.Д. [Вибрані твори] : роде наш красний : село Кальник / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-966-171-565-2
Т. 4, кн. 2 : Дослідження соціальних проблем села Кальника з найдавніших часів до наших днів. – 2013. – 337, [1] с. – Назва обкл. : Село Кальник. – Бібліогр.: с. 329-332 та в підрядк. прим.
230006
  Лавренев Б. Вибране / Б. Лавренев. – К., 1936. – 475с.
230007
  Голованівський С.О. Вибране / С.О. Голованівський. – Київ, 1939. – 128 с.
230008
  Менделе Мойхер Сфорим Вибране / Менделе Мойхер Сфорим. – Київ, 1940
230009
  Чехов А.П. Вибране / А.П. Чехов. – К.Х., 1944. – 159с.
230010
  Шиян А.І. Вибране : повісті, оповідання / А.І. Шиян. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 335 с.
230011
  Головко А.В. Вибране / А.В. Головко. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 343 с.
230012
  Василевська В.Л. Вибране / В.Л. Василевська. – Київ, 1947. – 327 с.
230013
  Козаченко В.П. Вибране / В.П. Козаченко. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 323с.
230014
  Купала Я. Вибране / Янка Купала ; пер. з білорус. за ред. М. Терещенка. – Київ : Деджвидав. худож. літ., 1947. – 287, [1] с.
230015
  Ле І. Вибране / І. Ле. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 344 с.
230016
  Скляренко С.Д. Вибране / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 451 с.
230017
  Копиленко О. Вибране / О. Копиленко. – Київ, 1948. – 255 с.
230018
  Ільченко О.Є. Вибране / О.Є. Ільченко, 1948. – 342 с.
230019
  Баш Я. Вибране / Я. Баш. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 376с.
230020
  Толстой О.М. Вибране / О.М. Толстой. – К., 1949. – 388с.
230021
  Тудор С. Вибране / Степан Тудор. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 356 с., 1 л. портр. : портр. – В кн. також стаття: Степан Тудор / П. Козланюка
230022
  Яновський Ю. Вибране / Ю. Яновський. – Київ, 1949. – 378 с.
230023
  Аді Ендра Вибране / Ендре Аді ; Аттіла Йожеф ; вступ. стат. АФ. Гідаш. – Ужгород, 1949. – 18 с.
230024
  Ісаковський М.В. Вибране / М.В. Ісаковський. – Київ : Художня література, 1950. – 207с.
230025
  Дмитерко Л. Вибране / Л. Дмитерко. – Київ, 1950. – 436 с.
230026
  Бедный Д. Вибране / Д. Бедный; Пер. з рос. – Киев : Держлітвидав, 1951. – 196с.
230027
  Бажан М.П. Вибране : вірші, поеми / М.П. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1951. – 232 с.
230028
  Тудор С. Вибране / С. Тудор. – Львів, 1951. – 157 с.
230029
  Кулешов А.А. Вибране / А.А. Кулешов. – Київ, 1952. – 255 с.
230030
  Гайдар А.П. Вибране / А.П. Гайдар. – К., 1952. – 418с.
230031
  Джамбул Вибране / Джамбул. – Київ : ДЛВ, 1952. – 211 с.
230032
  Казбегі О.М. Вибране / О.М. Казбегі. – Київ, 1952. – 264с.
230033
  Шаншіашвілі С. Вибране / С. Шаншіашвілі. – К., 1952. – 191с.
230034
  Барбюс Анрі Вибране / Барбюс Анрі. – К., 1953. – 492с.
230035
  Стальский С. Вибране / С. Стальский. – Київ, 1953. – 184 с.
230036
  Сосюра В. Вибране / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1954. – 296 с.
230037
  Рильський М.Т. Вибране / М.Т. Рильський. – Київ, 1954. – 292 с.
230038
  Ботев Х. Вибране / Х. Ботев. – К., 1954. – 107с.
230039
  Го Вибране / Го, Мо-Жо. – К., 1954. – 339с.
230040
  Гусєв В. Вибране / В. Гусєв. – Київ, 1954. – 467с.
230041
  Хікмет Н. Вибране / Н. Хікмет. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1954. – 265 с.
230042
  Тичина Павло Вибране : лірика / Тичина Павло. – Київ : Держлітвидав, 1954. – 292 с.
230043
  Турчинська А.Ф. Вибране / А.Ф. Турчинська. – Київ, 1955. – 232 с.
230044
  Воронько П.М. Вибране / П.М. Воронько. – Київ : ДЛВ, 1955. – 380с.
230045
  Воскрекасенко С. Вибране / С. Воскрекасенко. – Київ, 1955. – 291 с.
230046
  Дорошко О П. Вибране / О П. Дорошко. – Київ
2. – 1955. – 316 с.
230047
  Короленко В.Г. Вибране / В.Г. Короленко. – К, 1956. – 368с.
230048
  Кравченко У. Вибране / У. Кравченко. – Львів, 1956. – 176 с.
230049
  Гойда Ю.А. Вибране : поезії / Ю.А. Гойда. – Київ, 1956. – 256 с.
230050
  Вирган І.А. Вибране / І.А. Вирган. – Київ, 1956. – 312 с.
230051
  Олійник С. Вибране / С. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1956. – 352 с.
230052
  Шпак М. Вибране / М. Шпак. – Київ, 1956. – 235 с.
230053
  Швець В.С. Вибране / В.С. Швець. – Київ : Художня література, 1957. – 384 с.
230054
  Яцків М. Вибране / М. Яцків. – Львів, 1957. – 440 с.
230055
  Олійник С. Вибране / С. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1957. – 352 с.
230056
  Нагнибіда М.Л. Вибране : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : ДЛВ, 1957. – 383с.
230057
  Андрійчук М. Вибране / М. Андрійчук. – Київ, 1957. – 288с.
230058
  Аронський М. Вибране / М. Аронський. – Київ, 1958. – 408 с.
230059
  Бажов П.П. Вибране / П.П. Бажов. – К., 1958. – 639с.
230060
  Кацнельсон А.І. Вибране / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1958. – 252 с.
230061
  Каган А.Я. Вибране / А.Я. Каган. – Київ, 1958. – 192 с.
230062
  Забашта Л.В. Вибране : поезії / Л.В. Забашта. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 264 с.
230063
  Шпорта Я.Г. Вибране / Ярослав Шпорта. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 546 с.
230064
  Грінченко М.О. Вибране / М.О. Грінченко. – К., 1959. – 432с.
230065
  Каххар А. Вибране / А. Каххар. – Київ : ДЛВ, 1959. – 400 с.
230066
  Го Вибране / Го, Мо-Жо. – К., 1959. – 347с.
230067
  Кротевич Є.М. Вибране / Є.М. Кротевич. – Київ : Держлітвидав, 1959. – 592 с.
230068
  Олійник С. Вибране / С. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1959. – 379 с.
230069
  Танк Максим Вибране / Танк Максим. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 258 с.
230070
  Сорока О.М. Вибране : поезії / О.М. Сорока. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 151 с.
230071
  Поліщук В.Л. Вибране / В.Л. Поліщук. – Київ, 1960. – 100 с.
230072
  Бобинський В.П. Вибране / В.П. Бобинський. – Київ, 1960. – 228 с.
230073
  Кириленко І. Вибране / І. Кириленко. – Київ, 1960. – 439 с.
230074
  Квітка-Основ"яненко Вибране / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ, 1961. – 528с.
230075
  Загул Д.Ю. Вибране / Дмитро Юрійович Загул. – Київ, 1961. – 411 с.
230076
  Гребінка Є. Вибране / Є. Гребінка. – Київ, 1961. – 374 с.
230077
  Волощак А.В. Вибране : поезії / А.В. Волощак. – Київ, 1961. – 184 с.
230078
  Ломоносов М.В. Вибране / М.В. Ломоносов. – К., 1961. – 139с.
230079
  Софронов А.В. Вибране / А.В. Софронов. – К., 1962. – 159с.
230080
  Лазорик Ф. Вибране / Ф. Лазорик. – Пряшів, 1963. – 359с.
230081
  Брежньов Г.І. Вибране / Г.І. Брежньов. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 200 с.
230082
  Духнович О.В. Вибране / О.В. Духнович. – Пряшів, 1963. – 197 с.
230083
  Тичина П Вибране : Тополі арфи гнуть / П Тичина. – Київ : Художня література, 1963. – 263с.
230084
  Гребінка Є.П. Вибране / Є.П. Гребінка. – Київ, 1964. – 510 с.
230085
  Рильський М.Т. Вибране / М.Т. Рильський. – Київ : Дніпро, 1965. – 454 с.
230086
  Мельничук Ю.С. Вибране / Ю.С. Мельничук. – Київ : Дніпро, 1965. – 452 с.
230087
  Верхарн Е. Вибране / Е. Верхарн. – Київ : Дніпро, 1966. – 219с.
230088
  Зеров М.К. Вибране / М.К. Зеров. – Київ : Дніпро, 1966. – 539 с.
230089
  Каневський Д.І. Вибране : поезії / Д.І. Каневський. – Харків : Прапор, 1966. – 79 с.
230090
  Тичина Павло Григорович Вибране : Зміст: Лірика / Тичина Павло Григорович. – Київ : Дніпро, 1966. – 395 с. – Портр. 17 см
230091
  Рильський М.Т. Вибране / М.Т. Рильський. – Київ : Дніпро, 1967. – 426 с.
230092
  Даріо Р. Вибране / Рубен Даріо ; [пер. з іспан. Михайла Литвинця]. – Київ : Дніпро, 1968. – 107 с.
230093
  Вирган І.О. Вибране / І.О. Вирган. – Київ : Дніпро, 1969. – 399 с.
230094
  Тичина Павло Григорович Вибране : Поетичні твори / Тичина Павло Григорович; Вступ. ст. С. Шаховський. – Київ : Дніпро, 1969. – 367с.
230095
  Кулешов А.А. Вибране / А.А. Кулешов. – Київ, 1970. – 428 с.
230096
  Щоголев Я.І. Вибране / Яків Щоголев ; [вст. ст. І.І. Пільгука]. – Київ : Дніпро, 1971. – 158 с. – (Шкільна бібліотека)
230097
  Нагнибіда М.Л. Вибране : В 2-х т. / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Лірика. – 1971. – 392с.
230098
  Нагнибіда М.Л. Вибране : В 2-х т. / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Цикли. Балади. Поеми. – 1971. – 364с.
230099
  Сосюра В.М. Вибране : Лірика та поеми / В.М. Сосюра. – Київ : Дніпро, 1972. – 308 с.
230100
  Голованівський С. Вибране : п"єси: Поетова доля; Перший грім; Дальня луна / С. Голованівський. – Київ : Дніпро, 1973. – 262 с.
230101
  Глазовий П.П. Вибране : байки, гуморески, усмішки / П.П. Глазовий. – Київ : Дніпро, 1974. – 142 с.
230102
  Зульфія Вибране / Зульфія. – Київ, 1974. – 191 с.
230103
  Журлива О. Вибране / О. Журлива. – Київ : Дніпро, 1974. – 119 с.
230104
  Косач Ю.М. Вибране : поезії, публіцистика / Юрій Косач ; [Вступна ст. Юрія Смолича]. – Київ : Дніпро, 1975. – 152 с.
230105
  Міцкевич А. Вибране / А. Міцкевич. – К., 1976. – 167с.
230106
  Гребінка Є.П. Вибране / Є.П. Гребінка. – Київ : Музична Україна, 1976. – 224 с. – (Шкільна б-ка)
230107
  Цьотка Вибране / Цьотка. – К., 1976. – 135с.
230108
  Гребінка Є.П. Вибране / Є.П. Гребінка. – Київ, 1977. – с.
230109
  Забашта Л.В. Вибране : поезії / Л.В. Забашта. – Київ : Дніпро, 1977. – 383 с.
230110
  Бажан М.П. Вибране : вірші та поеми / М.П. Бажан. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 223 с.
230111
  Бандуренко Є.Ф. Вибране / Є.Ф. Бандуренко. – Київ, 1977. – 304 с.
230112
  Стефаник В.С. Вибране / В.С. Стефаник. – Ужгород : Карпати, 1979. – 392с. – (Б-ка "Карпати")
230113
  Котляревський І.П. Вибране / І.П. Котляревський. – Харків : Прапор, 1980. – 280с. – (Шкільна б-ка)
230114
  Летюк Є.М. Вибране : поезії / Є.М. Летюк. – Київ : Дніпро, 1980. – 264 с.
230115
  Білоус Д.Г. Вибране : лірика, гумор, сатира, переклади / Д.Г. Білоус. – Київ : Дніпро, 1980. – 424 с.
230116
  Бажан М.П. Вибране : вірші та поеми / М.П. Бажан. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 218 с.
230117
  Луценко Д.С. Вибране : поезії / Д.С. Луценко. – Київ, 1981. – 344 с.
230118
  Стриженюк С.С. Вибране : поезії / С.С. Стриженюк. – Київ : Дніпро, 1981. – 229 с.
230119
  Танк Максим Вибране / Танк Максим. – Київ, 1982. – 240с.
230120
  Ребро П П. Вибране : поезії / П П. Ребро, . – Київ : Дніпро, 1982. – 224 с.
230121
  Купала Я. Вибране / Я. Купала. – Київ, 1982. – 308 с.
230122
  Кочевський В.В. Вибране : поезії / В.В. Кочевський. – Київ : Дніпро, 1983. – 526 с.
230123
  Донець Г.П. Вибране : поезії / Г.П. Донець. – Київ : Дніпро, 1983. – 420 с.
230124
  Коломієць Т.П. Вибране : поезії / Т.П. Коломієць. – Київ, 1984. – 246 с.
230125
  Гарін Ф. Вибране / Ф. Гарін. – Харків, 1984. – 199 с.
230126
  Ладижець В.І. Вибране / В.І. Ладижець. – Ужгород, 1984. – 255 с.
230127
  Упеник М.О. Вибране / М.О. Упеник. – Київ, 1984. – 413 с.
230128
  Юхимович В.Л. Вибране / В.Л. Юхимович. – Київ, 1984. – 367 с.
230129
  Коломієць В.Р. Вибране : вірші та поеми / В.Р. Коломієць. – Київ, 1985. – 236 с.
230130
  Іванович В.І. Вибране : гумор, сатира / В.І. Іванович. – Київ, 1985. – 238 с.
230131
  Карпенко М.І. Вибране : поезії / М.І. Карпенко. – Київ, 1985. – 311 с.
230132
  Балла Л. Вибране / Л. Балла. – Ужгород, 1987. – 339 с.
230133
  Базилевський В.О. Вибране : поезії / В.О. Базилевський. – Київ, 1987. – 238 с.
230134
  Поліщук В.Л. Вибране / В.Л. Поліщук. – Київ, 1987. – 316 с.
230135
  Бурлаков С.Р. Вибране : поезії / С.Р. Бурлаков. – Київ, 1988. – 294 с.
230136
  Бортняк А.А. Вибране / А.А. Бортняк. – Київ, 1988. – 238 с.
230137
  Сосюра В.М. Вибране : Поезії та проза / В.М. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 231 с. – (Шк. б-ка)
230138
  Костенко Л.В. Вибране / Ліна Костенко. – Київ : Дніпро, 1989. – 558 с.
230139
  Шпак М.І. Вибране / М.І. Шпак. – Київ, 1989. – 220 с.
230140
  Вишня Остап Вибране / Вишня Остап. – Київ : Молодь, 1989. – 208 с.
230141
  Тихий Наум Миронович Вибране : поезії / Тихий Наум Миронович. – Київ : Дніпро, 1990. – 543 с. : іл + портр.
230142
  Лепкий Б.С. Вибране / Б.С. Лепкий. – Львів : Світ, 1990. – 181 с.
230143
  Сковорода Г.С. Вибране / Г.С. Сковорода, І.П. Котляревський. – 2-ге вид. – Х., 1990. – 298с.
230144
  Полонський Р.Ф. Вибране : романи / Р.Ф. Полонський. – Харків : Прапор, 1990. – 596 с.
230145
  Білоус Д.Г. Вибране : лірика,гумор,сатира,переклади / Д.Г. Білоус. – Київ : Дніпро, 1990. – 309 с.
230146
  Жиленко І.В. Вибране : поезії / І.В. Жиленко. – Київ : Дніпро, 1990. – 333 с.
230147
  Клен Ю. Вибране / Ю. Клен. – Київ : Дніпро, 1991. – 461 с.
230148
  Коваль Г.П. Вибране : поезії / Г.П. Коваль. – Київ, 1991. – 285 с.
230149
  Стриженюк С.С. Вибране : поезії / С.С. Стриженюк. – Київ : Дніпро, 1991. – 302 с.
230150
  Нечерда Б.А. Вибране / Б.А. Нечерда. – Київ, 1991. – 428 с.
230151
  Драгоманов М.П. Вибране : "... мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні " / М.П. Драгоманов. – Київ : Либідь, 1991. – 685 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-11-001743-3
230152
  Зуєвський О. Вибране : поезії, переклади / О. Зуєвський. – Київ : Дніпро, 1992. – 364 с. – ISBN 5-308-01246-6
230153
  Юркевич П.Д. Вибране / П.Д. Юркевич. – Київ, 1993. – 397 с.
230154
  Кістяківський Б.О. Вибране / Б.О. Кістяківський. – Київ : Абрис, 1996. – 478 с. – (Бібліотека часопису "Філософська та соціологічна думка" ; Українські мислителі)
230155
  Плющ Леонід Вибране : У карнавалі історії.Свідчення / Плющ Леонід; Пер.з російської Д.Матіяш. – Київ : ФАКТ, 2002. – 632с. – ISBN 966-664-043-0
230156
  Єфремов Сергій Вибране : Статті. Наукові розвідки. Монографії / Єфремов Сергій; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; упоряд., передм. та приміт. Е. Соловей. – Київ : Наукова думка, 2002. – 760 с. – ISBN 966-00-0762-0
230157
  Беньямін Вальтер Вибране = Ausgewahlte schriften : Пер. з нім. Ю.Рибачука, Н.Лозинська / Беньямін Вальтер. – Львів : Літопис, 2002. – 214с. – ISBN 966-7007-42-0
230158
  Мазуренко Галя Вибране / Мазуренко Галя; Упоряд. Н.Миронець. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2002. – 248с. – (Повернені із забуття). – ISBN 966-7018-52-0; 966-7018-55-5
230159
  Винниченко В. Вибране : Для серед. та ст. шкільного віку / Упоряд. текстів, підготов. комент., прим. Т.С.Бакіної; Володимир Винниченко. – Київ : Школа, 2002. – 304 c. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-661-006-X
230160
  Цвєтаєва М. Вибране : Вірші, поеми, драма у перекладах Валерії Богуславської / Марина Цвєтаєва. – Київ, 2002. – 286с. – ISBN 5-7707-8346-Х
230161
  Антонич Б.- Вибране / Б.- Антонич; Редактор-упорядник М.Н.Москаленко. – Київ : Київська правда, 2003. – 376 с. – ISBN 966-7270-32-7
230162
  Янссон Туве Вибране / Пер. з. швед. Н.Іваничука; Туве Янссон. – Львів : Літопис, 2004. – 192 с. – ISBN 966-7007-104-9
230163
  Андріяшик Р. Вибране / Р. Андріяшик; Вступне слово С.М.Квіта; Упоряд. В.Медвідь. – Київ : Український письменник, 2004. – 1077с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-579-158-3
230164
  Руденко М. Вибране : Вірші та поеми (1936-2002) / Микола Руденко. – Київ : Дніпро, 2004. – 800с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-578-165-0
230165
  Шемшученко Ю.С. Вибране / Юрій Шемшученко. – Київ : Юридична література, 2005. – 592с. – ISBN 966-8602-25-0
230166
  Бродяга-Бродецький Вибране / Олесь Бродяга-Бродецький. – Запоріжжя : Полиграф, 2005. – 256 с. – ISBN 966-8268-99-7
230167
  Міцкевич А. Вибране : Для старшого шкільного віку / А. Міцкевич; Упор. текстів, підготовка навч.-метод. матеріалів О. Астаф"єва. – Київ : Школа, 2005. – 462с. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-661-325-5
230168
  Генрі О. Вибране : Королі і капуста. Новели та оповідання / О. Генрі; Упоряд. Н.М. Торкут. – Київ : А.С.К., 2006. – 704с. – (доп по каб.). – (Бібліотека зарубіжної літератури). – ISBN 966-539-473-8
230169
  Гребінка Є.П. Вибране / Є.П. Гребінка, Л.І. Глібов. – Донецьк : Донбас, 2007. – 184с. – Ш. – ISBN 5-7740-0834-7
230170
  Кедрін Д.Б. Вибране : вірші, поеми, драма / Дмитро Кедрін ; пер. з рос. Г. Прокопенка. – Дніпропетровськ : Січ, 2007. – 298с. – ISBN 978-966-511-329-1
230171
  Гончар О.Т. Вибране / Олесь Гончар ; [ упоряд., передмова О. Савченко ]. – Харків : Прапор, 2008. – 720 с. – ISBN 978-966-1643-05-4
230172
  Адаменко М.П. Вибране / Микола Адаменко ; Всеукраїнське т-во політ. в"язнів і репресованих. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 224 с., [8] с. іл. – ISBN 978-966-518-510-9
230173
  Олійник Б. Вибране : поезії, поеми / Борис Олійник ; передм. М. Шевченка. – Київ : Етнос, 2009. – 640 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-522-270-8
230174
  Шолом-Алейхем Вибране / Шолом-Алейхем ; [пер. Гершбіна, Милоченка та Райцина ; вст. слово М.Я. Гона ; упоряд. А.М. Михайляна]. – Київ : Україна, 2009. – 382 с. – ISBN 978-966-524-390-8
230175
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-63-5
Т. 1 : Автобіографічні та ранні твори. Листи. – 2010. – 460 с., [8] арк. фот. : фот. – Покажчики: с. 448-460
230176
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-64-2
Т. 2 : Постаті друзів. Дрогобицькі репортажі. Дорожні замальовки. – 2010. – 463, [1] с., [8] арк. фот. – Покажчики: с. 457-551. – Бібліогр.: с. 449-456 та в підрядк. прим.
230177
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-65-9
Т. 3 : Публіцистика. – 2010. – 640 с., [8] арк. фот. : фот. – Покажчики: с. 609-640. – Бібліогр. у прим.: с. 599-608
230178
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-66-6
Т. 4 : Наукові праці. – 2010. – 591, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 559-592. – Бібліогр. у підрядк. прим. та наприкінці ст.
230179
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-67-3
Т. 5 : Передмови та рецензії. Виступи й інтерв"ю. – 2010. – 623, [1] с. : табл. – Покажчики: с. 575-623. – Бібліогр.: с. 524-562 та у прим.: с. 563-574
230180
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-68-0
Т. 6 : Українська ідея і християнство, або Коли гарцюють кольорові коні Апокаліпсису. – 2010. – 551, [1] с. – Покажчики: с. 517-551. – Бібліогр.: с. 449-456 та в підрядк. прим.
230181
  Зеров М.К. Вибране : поезії, переклади, дипломна робота / Микола Зеров ; [передм. та ред.-упоряд.: М. Сулима]. – Київ : Український письменник, 2011. – 710, [2] с. – ISBN 978-966-579-311-3
230182
  Тичина П.Г. Вибране / Павло Тичина ; [передм. і комент. Л.В. Ушкалова ; худож.-оформ. О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 537, [6] с. – В кн. також : Вибране / М. Рильський. – (Серія "Шкiльна бiблiотека української та світової літератури" / громадська рада : В.С. Бакіров та ін.). – ISBN 978-966-03-5450-0
230183
  Рильський М.Т. Вибране / Максим Рильський // Вибране / П.Г. Тичина. – Харків : Фоліо, 2011. – С. 227-422. – (Серія "Шкiльна бiблiотека української та світової літератури"). – ISBN 978-966-03-5450-0
230184
  Терен В.В. Вибране / Віктор Терен ; [художник І. Пантелемонова]. – Київ : Літопис-XX. – ISBN 978-966-7252-71-7
Т. 1 : Поезії. – 2012. – 424 с., [10] л. іл : іл.
230185
  Терен В.В. Вибране / Віктор Терен ; [відп. ред. М. Славинський ; художник І. Пантелемонова]. – Київ : Літопис-XX. – ISBN 978-966-7252-72-4
Т. 2 : Проза. – 2012. – 288 с., [11] л. іл. : іл.
230186
  Земляк В.С. Вибране : романи, оповідання / Василь Земляк ; [вступ. сл. О.О. Сизоненка ; упорядкув. Б.О. Прокопенка]. – Київ : Україна, 2013. – 717, [3] с. : портр. – До 90-річчя від дня народження. - Зміст: Лебедина зграя: роман ; Зелені млини: роман ; Тихоня: оповідання ; Ганна Лебідь: оповідання. – ISBN 978-966-524-419-6
230187
  Дзера О.В. Вибране : зб. наук. праць : Київська школа цивілістики / О.В. Дзера. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 871, [1] с., [1] арк. портр. : іл. – Текст частково рос. – Бібліогр.: с. 852-863, в підрядк. прим. та в кінці висновків. – ISBN 978-966-667-664-4
230188
   Вибране : вірші, балади, байки. – К, 1980. – 142с.
230189
  Ярмусь Степан Вибране із статтей, проповідей і доповідей = Selected works: essays, sermons and addresses / Ярмусь Степан; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Товариство "Волинь", 1991. – 412с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами
230190
   Вибране із сучасної словацької та чеської прози. – Братіслава, 1959. – 164с.
230191
  Забужко О. Вибране листування на тлі доби: 1992-2002 : з дод. творами, комент., причинками до біографії та ін. док. / Оксана Забужко, Юрій Шевельов. – Київ : Висока Полиця ; Факт, 2011. – 499, [3] с., [8] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 481-497. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-359-365-4
230192
  Болобан Л.В. Вибране. / Л.В. Болобан. – Харьков. – 214с.
230193
  Маяковский В. Вибране. / В. Маяковский. – К., 1936. – 223с.
230194
  Решетников Ф.М. Вибране. / Ф.М. Решетников. – К., 1936. – 221с.
230195
  Маяковский В. Вибране. / В. Маяковский. – К., 1949. – 332с.
230196
  Неруда Я. Вибране. / Я. Неруда. – К., 1952. – 535с.
230197
  ЧАренц Вибране. / ЧАренц. – К., 1957. – 240с.
230198
  Чарнецький С. Вибране. / С. Чарнецький. – Львів, 1959. – 199 с.
230199
  Бернс Р. Вибране. / Р. Бернс. – Киев, 1959. – 256с.
230200
  Конрад Д. Вибране. / Д. Конрад. – К., 1959. – 364с.
230201
  Тукай Абдулла Вибране. / Тукай Абдулла. – К., 1960. – 208с.
230202
  Рудакі Вибране. / Рудакі. – К., 1962. – 190с.
230203
  Корецький Ю.В. Вибране. / Ю.В. Корецький. – Х., 1967. – 115с.
230204
  Драй-Хмара Вибране. / Драй-Хмара. – К., 1969. – 302с.
230205
  Масенко Т.Г. Вибране. / Т.Г. Масенко. – Київ, 1975. – 341 с.
230206
  Чаренц Єгіше Вибране. / Чаренц Єгіше. – К., 1977. – 204с.
230207
  Кацнельсон А. Вибране. / А. Кацнельсон. – К, 1983. – 355с.
230208
  Забаштана Л.В. Вибране. / Л.В. Забаштана. – К., 1987. – 484с.
230209
  Драй-Хмара Вибране. / Драй-Хмара. – К., 1989. – 541с.
230210
  Гойда Ю.А. Вибране. : вірші та поеми / Ю.А. Гойда. – Київ : Дніпро, 1989. – 166 с.
230211
  Еліот Т.С. Вибране. / Т.С. Еліот. – К., 1990. – 198с.
230212
  Маяковский В. Вибране. 1914-1930. / В. Маяковский. – К., 1940. – 369с.
230213
  Десняк О. Вибране: Десну перейшли батальйони. Полк Тимофія Черняка / Олекса Гнатович Десняк. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 279 с.
230214
  Гоголь М. Вибране: у кращих українських перекладах / Микола Гоголь ; [пер. О. Вишня, М. Рильський, П. Панч, А. Хуторян ; передм. М. Жулинського]. – Київ : Наукова думка, 2009. – 352 с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 978-966-00-0882-1
230215
  Едшмід К Вибраний Казімір Едшмід. / К Едшмід, . – Мюнхен, 1960. – 136с.
230216
  Ярославський Є. Вибрані антирелігійні статті / Є. Ярославський. – К, 1958. – 192с.
230217
  Глібов Л.І. Вибрані байки / Л.І. Глібов. – Харків : Лім, 1930. – 96с. – (Масова худ. б-ка)
230218
  Глібов Л.І. Вибрані байки / Л.І. Глібов. – Київ : ДЛВ, 1937. – 31 с. – (Б-ка читача-початківця)
230219
  Рильський М.Т. Вибрані вірші / М.Т. Рильський. – Харків, 1937. – 169 с.
230220
  Рильський М.Т. Вибрані вірші / М.Т. Рильський. – Київ, 1939. – 79 с.
230221
  Маяковський В.В. Вибрані вірші. – [Харків : Держлітвидав, 1940. – 126 с. : 1 портр. – Мініатюрне видання
230222
  Грабовський П.А. Вибрані вірші : Лірика. Переклади : для дітей старшого шкільного віку / П. Грабовський ; Ред.-упоряд. Р. Терещенко. – Київ : Молодь, 1950. – 86 с. : 1л. портр., іл.
230223
   Вибрані вірші епохи Тан та поезії у жанрі "ци" Сунської династії. – Тайбей : Чженчжуншу, 1980. – 576с. – Видання китайською мовою
230224
  Чечвянський В. Вибрані гуморески / Василь Чечвянський. – Київ : Дніпро, 1959. – 175 с.
230225
  Чечвянський В. Вибрані гуморески / В. Чечвянський. – Київ, 1968. – 214 с.
230226
  Шіллер Ф. Вибрані драматичні твори / Ф. Шіллер. – Київ : Мистецтво, 1955. – 924с.
230227
  Лобанова Л.В. Вибрані задачі елементарної математики / Л.В. Лобанова, Л.П. Фінкельштейн. – Київ, 1989. – 94с. – (Бібліотечка фізико-математичної школи ; Математика)
230228
   Вибрані задачі з алгебри. – К
1. – 1970. – 11с.
230229
  Вишенський В.А. Вибрані задачі з алгебри і геометрії / В.А. Вишенський, М.Й. Ядренко. – Київ : Вища школа, 1978. – 72с.
230230
  Стефанишин Д.В. Вибрані задачі оцінки ризику та прийняття рішень за умов стохастичної невизначеності : монографія / Д.В. Стефанишин ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ : Азимут-Україна, 2009. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101-103. – ISBN 978-966-8405-79-2
230231
  Чувпило О.О. Вибрані індологічні твори / О.О. Чувпило ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Цифрова друкарня № 1, 2013. – 747, [1] с. – Бібліогр.: c. 286-322, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7017-48-5


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка з найкращими побажаннями від автора. Підпис. 17 січня 2014 р.
230232
  Тис Ю. Вибрані казки : [для дітей молодшого шкільного віку] / Юрій Тис; [ іл. П. Андрусіва та М. Михалевича]. – 2-е вид. – Львів : Каменяр, 1993. – 73 с. : іл. – (Серце і книжка). – ISBN 5-7745-0550-2
230233
  Салтыков-Щедрин Вибрані казки. / Салтыков-Щедрин. – К., 1952. – 63с.
230234
  Мольер Ж.Б. Вибрані комедії / Ж.Б. Мольер. – Х., 1930. – 475с.
230235
   Вибрані лекції з курсу "Радіаційна біофізика" для магістрів кафедри біофізики / упоряд. : К.І. Богуцька, Ю.І. Прилуцький, Ю.П. Скляров ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Навч.-наук. центр "Інститут біології". – Київ : [б. в.], 2012. – 88 с. : іл., табл.
230236
  Маркс К. Вибрані листи / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К., 1949. – 516с.
230237
  Маркс К. Вибрані листи / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К., 1954. – 504с.
230238
   Вибрані листи Дмитра Чижевського до о. Георгія Флоровського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 6 : Історія філософії : архівні студії. – С. 90-129. – ISSN 0235-7941
230239
  Верба І. Вибрані листи Михайла Слабченка до Олександера Оглоблина // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 36-79. – Бібліогр.: с. 70-79. – ISBN 966-02-2067-7
230240
  Куліш П. Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані = Selected letters of Panteleimon Kulish (in Ukrainian) / Пантелеймон Куліш ; редакція Ю. Луцького ; передм. Ю. Шевельова. – Hью-Йорк ; Торонто : Українська вільна академія наук у США, 1984. – 326 с. – ISBN 0916381013
230241
  Василій Великий Вибрані листи св. Василія Великого = Selected letters of the st.Basil the Great / Василій Великий; Переклав з грецької мови о.С.Фединяк, ЧСВВ. – Нью-Йорк : Видавництво оо.Василіян, 1964. – 216с. – (Українська духовна бібліотека = Ukrainian spiritual library)
230242
  Прокофьев О.А. Вибрані лірики. / О.А. Прокофьев. – К, 1960. – 236с.
230243
   Вибрані літературні твори Ханської доби. – Тайбей : Чженчжуншу, 1970. – 510 с.
230244
  Вишенський В.А. Вибрані математичні задачі / В.А. Вишенський. – Київ : Вища школа, 1974. – 107с. : 18 іл.


  Збірник розрахован на учнів фізико-математичних шкіл.
230245
  Кравчук М. Вибрані математичні праці / М. Кравчук; Українська Вільна Акад. Наук у США; Націон. Акад. Наук України. – Київ-Нью-Йорк, 2002. – 792 с. – ISBN 966-7944-24-7
230246
  Ткаченко А. Вибрані місця із дружнього рецензування // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 113-125. – ISBN 978-966-1516-14-3


  Останнім часом більшість літературознавчих досліджень провадиться з дедуктивних позицій, причому незрідка від загального до окремого (художнього тексту чи бодай автора) не дуже доходить. У статті наведено приклади, з одного боку, термінологічних ...
230247
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6294-2
Т. 1 : Володимир Іванович Вернадський і Україна / [редкол.: А.Г. Загородній та ін.], кн. 1 : Науково-організаційна діяльність (1918-1921) / [авт.-уклад. : О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова та ін.]. – 2011. – 697, [2] с. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії
230248
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада : Б.Є. Патон та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6293-9
Т. 1 : Володимир Іванович Вернадський і Україна / [редкол. : А.Г. Загородній та ін.], кн. 2 : Вибрані праці / [авт.-уклад.: О.С. Онищенко, В.М. Даниленко, Л.А. Дубровіна та ін.]. – 2011. – 583, [1] с. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії
230249
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України ; Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6599-8 (Т.2, кн.1)
Т. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими, кн. 1: Листування: А - Г / [авт.-уклад.: О.С. Онищенко та ін. ; редкол.: А.Г. Загородній та ін.]. – 2011. – 823, [1] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в комент.
230250
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6586-8
Т. 9 : Володимир Іванович Вернадський. Щоденники (1917-1921) / [редкол.: А.Г. Загородній та ін. ; уклад.: С.М. Кіржаєв та ін.]. – 2011. – 327, [1] с. – До 150-річчя від дня народж. видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, акад. В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. - Бібліогр. опис здійснено за назв. серії
230251
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України ; Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6600-1 (Т.2, кн.2, ч.2)
Т. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими, кн. 2 : Листування: Д - Я, ч. 2 : О - Я / [авт.-уклад.: О.С. Онищенко та ін. ; редкол.: А.Г. Загородній (голова) та ін.]. – 2012. – 691, [1] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійсн. за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в комент.
230252
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України ; Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6600-1 (Т.2, кн.2, ч.1)
Т. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими, кн. 2 : Листування: Д - Я, ч. 1 : Д - Н / [авт.-уклад.: О.С. Онищенко та ін. ; редкол.: А.Г. Загородній (голова) та ін.]. – 2012. – 741, [1] с. : портр., табл., іл. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійсн. за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в комент.
230253
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т заг. та неорг. хімії ім. В.І. Вернадського. – Київ : Ін-т заг. та неорг. хімії ім. В.І. Вернадського. – ISBN 5-02-004361-3
Т. 3 : Хімічна будова біосфери Землі та її оточення / [уклад.: Л.С. Лисюк, К.О. Каздобін, Л.Б. Коваль ; редкол.: С.В. Волков (голова) та ін. ; авт. вступ. ст. С.В. Волков]. – 2012. – 506, [1] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. – Бібліогр.: с. 476-488 та в підрядк. прим.
230254
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Ін-т геохімії навколиш. середовища. – Київ : Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України [та ін.]. – ISBN 978-966-02-6471-7
Т. 4 : Геохімія живої речовини, кн. 2 / [авт.-уклад.: І.А. Акімов та ін. ; редкол.: Е.В. Соботович (голова) та ін.]. – 2012. – 575, [1] с. : іл., табл. – До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим.
230255
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Ін-т геохімії навколиш. середовища. – Київ : Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України [та ін.]. – ISBN 978-966-02-6470-0
Т. 4 : Геохімія живої речовини, кн. 1 / [авт.-уклад.: І.А. Акімов та ін. ; редкол.: І.А. Акімов (голова) та ін. ; авт. вступ. ст.: Е.В. Соботович та ін.]. – 2012. – 503, [1] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим.
230256
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ : Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. – ISBN 978-966-02-6503-5
Т. 5 : Мінералогічна спадщина Володимира Івановича Вернадського / [авт.-уклад.: Г.О. Кульчицька та ін. ; редкол.: О.М. Пономаренко (голова) та ін.]. – 2012. – 828, [1] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії
230257
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т геол. наук Нац. акад. наук України. – Київ : Ін-т геол. наук НАН України. – ISBN 978-966-02-6546-2
Т. 6 : Історія природних вод, кн. 2 : Досвід гідрохімії і геохімії вод Землі. Статті. Коментарі / [авт.-уклад.: В.М. Шестопалов та ін. ; редкол.: В.М. Шестопалов (голова) та ін. ; авт. вступ. ст. В.М. Шестопалов]. – 2012. – [350] с. : іл., табл., портр. – Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. - Кн. має спільну паг. з т. 6, кн. 1. – Бібліогр. в кінці кн. та в підрядк. прим.


  До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945)
230258
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т геол. наук Нац. акад. наук України. – Київ : Ін-т геол. наук НАН України. – ISBN 978-966-02-6545-5
Т. 6 : Історія природних вод, кн. 1 : Водневисті мінерали / [авт.-уклад.: В.М. Шестопалов та ін. ; редкол.: В.М. Шестопалов (голова) та ін. ; авт. вступ. ст. В.М. Шестопалов]. – 2012. – 753, [1] с. : іл., табл., портр. – Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. - Кн. має спільну паг. з т. 6, кн. 2. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945).
230259
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т геохімії навколиш. середовища. – Київ : Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України. – ISBN 978-966-02-6428-1 (Т.7, кн.2)
Т. 7 : Праці з геохімії та радіогеології, кн. 2 / [редкол. : Е.В. Соботович (голова) та ін. ; авт.-уклад.: Е.В. Соботович, В.В. Долін]. – 2012. – 665, [2] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим.
230260
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т геохімії навколиш. середовища. – Київ : Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України. – ISBN 978-966-02-6427-4
Т. 7 : Праці з геохімії та радіогеології, кн. 1 / [редкол. : Е.В. Соботович (голова) та ін. ; авт.-уклад.: Е.В. Соботович, В.В. Долін]. – 2012. – 821, [3] с. : іл., табл., портр. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим.
230261
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-921-7
Т. 8 : Праці з історії, філософії, та організаціїї науки / [уклад.: А.С. Литвинко, В.І. Онопрієнко, О.П. Пилипенко ; редкол.: Б.А. Маліцький (голова) та ін. ; авт. вступ. ст.: Б.А. Маліцький та ін.; авт. комент.: Г.А. Будзика та ін]. – 2012. – 657, [1] с. : портр. – Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. - Імен. покажч.: с. 645-655. – Бібліогр. в комент.: с. 561-644 та в підрядк. прим.


  До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945)
230262
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6657-5
Т. 10 : Бібліографія праць В.І. Вернадського. Література про життя та діяльність / [редкол. : А.Г. Загородній та ін. ; авт.-уклад.: О.С. Онищенко та ін.]. – 2012. – 603, [1] с. : портр., табл., іл. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії
230263
  Тихий В. Вибрані наукові праці з проблем правознавства - яскраве висвітлення творчого надбання академіка НАПрН України (Рцензія) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 356-362. – ISSN 0132-1331
230264
  Ле І. Вибрані новели / І. Ле. – Львів : Радянський письменник, 1939. – 357 с.
230265
  Горацій Флакк Квинт Вибрані оди Горація : погляд на житє зі становища поета / [упор.] В. Щурат, д-р. – Перемшль : [З печатні Н. Джулинського], 1901. – 33 с. – Окр. відб.: Справоздання ц. к. 2-ої гімназії в Перемишли
230266
  Тесленко А.Ю. Вибрані оповідання / А.Ю. Тесленко. – Київ : Час. – 168 с.
230267
  Франко І.Я. Вибрані оповідання / І.Я. Франко. – Київ : Час
Кн. 1. – 1925. – 192 с.
230268
  Франко І.Я. Вибрані оповідання / І.Я. Франко. – Київ : Час. – (Бібліотека "Час")
Кн. 2-а. – 1925. – 197 с.
230269
  Мамін-Сібіряк Вибрані оповідання / Мамін-Сібіряк. – К., 1928. – 172с.
230270
  Генрі О. Вибрані оповідання / О. Генрі. – Харків-Одеса, 1930. – 128с.
230271
  Мамін-Сібіряк Вибрані оповідання / Мамін-Сібіряк. – Вид. 2-е. – Х., 1931. – 157с.
230272
  Васильченко С. Вибрані оповідання / С. Васильченко. – Харків ; Київ : Лім, 1933. – 106 с.
230273
  Вовчок Марко Вибрані оповідання / Вовчок Марко. – Одеса : Дитвидав, 1937. – 146 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Шкільна б-ка)
230274
  Коцюбинський М.М. Вибрані оповідання / М.М. Коцюбинський. – Одеса, 1937. – 160 с.
230275
  Тесленко А.Ю. Вибрані оповідання / А.Ю. Тесленко. – Одеса ; Харків : Дитвидав, 1937. – 135 с.
230276
  Тесленко А.Ю. Вибрані оповідання / А.Ю. Тесленко. – 2-е вид. – Одеса : Дитвидав, 1939. – 127 с. – (Шкільна б-ка)
230277
  Васильченко С.В. Вибрані оповідання / С.В. Васильченко. – Київ-Харків : ДВУ, 1944. – 260 с.
230278
  Черемшина Марко Вибрані оповідання / Черемшина Марко. – Київ ; Харків, 1945. – 167 с.
230279
  Горький М. Вибрані оповідання / М. Горький. – Київ, 1946. – 175с.
230280
  Франко І.Я. Вибрані оповідання / І.Я. Франко; За ред. О.І. Білецького. – Київ, 1947. – 446 с.
230281
  Вовчок Марко Вибрані оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Радянська школа, 1949. – 428 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Шкільна б-ка класиків)
230282
  Ковалів С. Вибрані оповідання / С. Ковалів. – Львів, 1952. – 248 с.
230283
  Мартович Л. Вибрані оповідання / Л. Мартович. – Львів, 1952. – 196 с.
230284
  Бордуляк Т. Вибрані оповідання / Т. Бордуляк. – Львів, 1953. – 171 с.
230285
  Яцків М. Вибрані оповідання / М. Яцків. – Львів, 1953. – 119 с.
230286
  Кобринська Н. Вибрані оповідання / Н. Кобринська. – Львів, 1954. – 215 с.
230287
  Макогон Д. Вибрані оповідання / Д. Макогон. – Львів, 1959. – 123 с.
230288
  Ренар Ж. Вибрані оповідання / Ж. Ренар. – Київ : Радянська школа, 1965. – 98 с.
230289
  Джойс Д. Вибрані оповідання з циклу "Дублінці" : проза: оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 50-113. – ISSN 0320-8370
230290
  Шеклі Роберт Вибрані оповідання: Запах думок. Незамінна річ. Сезон риболовлі. Смак пудингу. Остаточна зброя. / Перкл. Вячеслав Вишневий // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.71-107
230291
   Вибрані основоположні документи НАТО та Україна - НАТО. – Київ : Інсайт-плюс, 2006. – 95с. – ISBN 978-966-2015-00-3
230292
  Бедзик Д. Вибрані п"єси / Д. Бедзик. – Київ : ДЛВ, 1957. – 328 с.
230293
  Левада О.С. Вибрані п"єси / О.С. Левада. – Київ : Художня література, 1959. – 319 с.
230294
  Кропивницький М. Вибрані п"єси / М. Кропивницький. – Київ, 1962. – 388с.
230295
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані п"єси / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Держлітвидав, 1962. – 448 с.
230296
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані п"єси / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Держлітвидав УРСР, 1964. – 463 с. – (Шкільна б-ка)
230297
  Кропивницький М. Вибрані п"єси / М. Кропивницький. – Київ, 1965. – 455с.
230298
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані п"єси / Іван Карпенко-Карий (І.К.Тобілевич). – Київ : Дніпро, 1970. – 307 с. – (Шкільна бібліотека)
230299
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані п"єси / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Дніпро, 1976. – 307 с. : іл. – (Шкільна бібліотека)
230300
  Кропивницький М. Вибрані п"єси / М. Кропивницький. – Київ : Мистецтво, 1977. – 368с.
230301
  Винниченко В.К. Вибрані п"єси / В.К. Винниченко. – Київ : Мистецтво, 1991. – 602с. – ISBN 5-7715-0397-5
230302
  Липницький І. Вибрані партії шахістів України. / І. Липницький, Б. Ратнер. – К., 1952. – 132с.
230303
  Песталоцці Й.Г. Вибрані педагогічні твори / Й.Г. Песталоцці. – Київ; Харків
т.1. – 1938. – 338 с.
230304
  Коменский Я.А. Вибрані педагогічні твори / Я.А. Коменский. – К..
1. – 1940. – 248с.
230305
  Макаренко А.С. Вибрані педагогічні твори / А.С. Макаренко. – К.-Х., 1947. – 282с.
230306
  Крупська Н.К. Вибрані педагогічні твори / Н.К. Крупська. – К, 1949. – 328с.
230307
  Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори / К.Д. Ушинський. – К, 1949. – 419с.
230308
  Добролюбов М.О. Вибрані педагогічні твори / М.О. Добролюбов. – К, 1950. – 384с.
230309
  Крупська Н.К. Вибрані педагогічні твори / Н.К. Крупська. – Київ, 1961. – 671с.
230310
  Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори / К.Д. Ушинський. – К
1. – 1983. – 489с.
230311
  Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори / К.Д. Ушинський. – К
2. – 1983. – 359с.
230312
  Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори / Григорій Ващенко ; Львів. орг. Всеукр. пед. т-ва ім. Григорія Ващенка. – Дрогобич : Відродження, 1997. – 212, [2] с. – ISBN 966-538-026-5
230313
  Русова С. Вибрані педагогічні твори : У 2-х кн. / С. Русова; За pед. Коваленко .I.; Упор., предм., прим. І. Коваленко, І.М.Пінчук. – Київ : Либiдь. – ISBN 966-06-0035-6
Кн. 1. – 1997. – 320с.
230314
  Русова С. Вибрані педагогічні твори : у 2-х кн. / С. Русова; За ред. Є. Коваленко; Упор., прим., бібліогр. І. Коваленко, І.М. Пінчук. – Київ : Либiдь. – ISBN 966-06-0036-4
Кн. 2. – 1997. – 270с.
230315
  Стельмахович М. Вибрані педагогічні твори : у 2-х томах / Мирослав Стельмахович ; [упоряд. : Л. Калузька, В. Ковтун. М. Ходак ; за ред. Л. Калузької ; відп. за вип. : З. Болюк, Б. Остафійчук, І. Будзак та ін.]. – Івано-Франківськ ; Коломия : Вік. – ISBN 966-550-011-2
Т. 2 : Українська етнопедагогіка. – 2012. – 460, [4] с. – Додатки: с. 456-461. - Бібліогр. покажчик праць : 382-406 с.
230316
  Чернишевський М.Г. Вибрані педагогічні твори. / М.Г. Чернишевський. – Київ, 1951. – 200 с.
230317
  Сосюра В. Вибрані переклади / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1951. – 252 с.
230318
  Рильський М.Т. Вибрані переклади / М.Т. Рильський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1952. – 324 с.
230319
   Вибрані переклади та присвяти світочам зарубіжної літератури. – Київ : Науковий світ, 2007. – 71, [1] с. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-675-502-8


  У пр. №1702206 напис: Славетній книгозбірні КНУ імені Тараса Шевченка, де зберігаються скарби світової української та зарубіжної літератури. Підписи. Київ. 2015 р.
230320
   Вибрані питання вищої математики : Елементи теорії множин. Функції та їх графіки. Границя та неперервність. – Київ : Знання України, 2003. – 89с.
230321
   Вибрані питання елементарної математики : посіб. для вступ. до вузів та слухачів підгот. відділень. – 2-е вид., доп. – Київ : Вища школа, 1972. – 419 с.
230322
   Вибрані питання елементарної математики : практичний посібник. – Вид. 3-тє. – Київ : Вища школа, 1982. – 456 с. : іл.


  У практичному посібнику подані основні поняття шкільного курсу математики - поняття функціональної залежності. У кожному розділі наведено зразки розв"язування типових задач. Запропоновані для самостійної роботи задачі становлять важливу частину книги.
230323
  Кравчук М. Вибрані питання з основ аналізу нескінченно-малих / М. Кравчук, Д. Тополянський. – К., 1933. – 84с.
230324
  Садовий М.І. Вибрані питання загальної методики навчання фізики : навч. посібник для студ. фіз.-мат. ф-тів вищ. пед. навч. закладів / М.І. Садовий, В.П. Вовкотруб, О.М. Трифонова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : Авангард, 2013. – 250, [1] с. : іл,, табл.
230325
  Шут М.І. Вибрані питання історії молекулярної фізики (XVIII - початок XX ст.) : Навчальний посібник / М.І. Шут, Н.П. Форостяна; МОНУ; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ : Шлях, 2003. – 152с. – ISBN 966-650-073-6
230326
  Вірченко Н. Вибрані питання методики вищої математики / Н. Вірченко. – Київ, 2003. – 282 с.
230327
   Вибрані питання програмології : праці наукового семінару "Програмологія та її застосування" : збірник, присвячений 70-річчю з дня народження академіка В.Н. Редька. – Київ, 2007. – 216с.
230328
  Майборода П.І. Вибрані пісні / П.І. Майборода. – 2-е доп. вид. – К, 1952. – 80с.
230329
  Пахмутова О.М. Вибрані пісні / О.М. Пахмутова. – К., 1977. – 20с.
230330
  Франко І.Я. Вибрані повісті / І.Я. Франко; За ред. О.І. Білецького. – Київ : Держлітвидав, 1948. – 492 с.
230331
  Сосюра В.М. Вибрані поезії / В.М. Сосюра. – Харків : Книгоспілка, 1925. – 40 с.
230332
  Доленго М.В. Вибрані поезії / М.В. Доленго. – Харків, 1927. – 48 с.
230333
  Франко І.Я. Вибрані поезії / І.Я. Франко; Упор. І. Ткаченко. – Харків : ДВУ, 1929. – 223 с. : З портр.
230334
  Українка Леся Вибрані поезії / Українка Леся. – Харків, 1930. – 17-18с.
230335
  Забіла Н.Л. Вибрані поезії / Наталя Забіла. – Харків : Вид. Т-во пролетарських письменників "Гарт", 1930. – 48 с. – (Бібліотека Гарт ; № 7 (1931))
230336
  Сосюра В.М. Вибрані поезії / В. Сосюра. – [Харків] : Гарт ; Вид. Т-во пролетарських письменників, 1930. – 51 с. – (Бібліотека Гарт ; № 2)
230337
  Українка Леся Вибрані поезії / Леся Українка ; Упоряд. Ол. Попів. – Харків : Держвидав України, 1930. – 208, 1 л. портр. – (Дитяча бібліотека українських письменників / за ред. В. Арнаутова та Ол. Попова)


  Зміст: На полі крові; Йоганна, жінка Хусова; Бояриня; Лісова пісня ; Примітки Статті: Ненадкевич Є. На полі крові, с. 7-33; Якубський Б. Йоганна, жінка Хусова, с. 45-53; Драй-Хмара М. Бояриня, с. 87-109; Петров В. Лісова пісня, с. 157-177; Примітки с. ...
230338
  Негрі Ада Вибрані поезії / АдА Негрі ; в перекладах П. Грабовського, В. Самійленка та Маріанни Хмарки ; ред. та втуп. ст. О.І. Білецького. – Харків, 1931. – 145 с. – Парал. тит. стор. італ. мовою
230339
  Косяченко Г. Вибрані поезії / Г. Косяченко. – Харків ; Київ
1. – 1931. – 207 с.
230340
  Сосюра В. Вибрані поезії / В. Сосюра. – Харків, 1932. – 440 с.
230341
  Сосюра В. Вибрані поезії / В. Сосюра. – Харків : ДЛВ, 1936. – 159 с.
230342
  Шевченко Т.Г. Вибрані поезії / Т.Г. Шевченко. – Київ : ДЛВ, 1936. – 15с. – (Б-ка малописьменного)
230343
  Сосюра В. Вибрані поезії / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1938. – 190 с.
230344
  Гофштейн Д.Н. Вибрані поезії / Д.Н. Гофштейн. – Київ, 1938. – 123 с.
230345
  Гофштейн Д.Н. Вибрані поезії / Д.Н. Гофштейн. – Київ, 1939. – 95 с.
230346
  Бажан М. Вибрані поезії / М. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1939. – 63 с. – (Шкільна б-ка)
230347
  Рильський М.Т. Вибрані поезії / М.Т. Рильський. – Київ, 1940. – 282 с.
230348
  Усенко П.М. Вибрані поезії / П.М. Усенко. – Львів, 1940. – 130 с.
230349
  Тичина Павло Вибрані поезії / Тичина Павло. – Львів, 1940. – 103 с.
230350
  Рильський М.Т. Вибрані поезії / Максим Рильський. – [Львів] : [Друк. Акад наук У.Р.С.Р.], 1940. – 105, [2] с.
230351
  Тичина Павло Вибрані поезії / Тичина Павло. – Київ : Держлітвидав, 1941. – 282 с. – Портр.
230352
  Тичина Павло Вибрані поезії / Тичина Павло. – Одесса : Дитвидав, 1941. – 68 с.
230353
  Міцкевич А. Вибрані поезії / А. Міцкевич. – Одеса, 1941. – 119с.
230354
  Руданський С. Вибрані поезії / С. Руданський. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 207 с. – (Б-ка поета / За ред. акад. О.І. Білецького, М.П. Бажана ; №23)
230355
  Грабовський П.А. Вибрані поезії / П. Грабовський ; Упоряд., вступ.ст. та приміт. О.І. Кисельов. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 432 с. – (Бібліотека поета ; № 30)
230356
  Кравченко У. Вибрані поезії / У. Кравченко. – Київ, 1941. – 160 с.
230357
  Українка Леся Вибрані поезії / Українка Леся. – Москва, 1943. – 232с.
230358
  Франко І.Я. Вибрані поезії / І.Я. Франко; За ред. М. Бажана. – Москва : Укрвидав, 1943. – 275 с.
230359
  Шевченко Т.Г. Вибрані поезії / Т.Г. Шевченко; Упор. Ю. Кобилецький; Передмова акад. П.Г. Тичини. – [Москва] : Укрвидав, 1943. – 343 с.
230360
  Самійленко В.І. Вибрані поезії / В.І. Самійленко. – Київ, 1944. – 107 с.
230361
  Сосюра В. Вибрані поезії / В. Сосюра. – Київ : Укрвидав, 1944. – 271 с.
230362
  Гофштейн Д.Н. Вибрані поезії / Д.Н. Гофштейн. – Київ, 1945. – 84 с.
230363
  Українка Леся Вибрані поезії / Українка Леся. – Москва, 1945. – 110 с.
230364
  Тичина Павло Вибрані поезії / Тичина Павло. – Москва : Радянський письменник, 1945. – 348 с. – Портр.
230365
  Верхарн Е. Вибрані поезії / Е. Верхарн. – Київ, 1946. – 136с.
230366
  Міцкевич А. Вибрані поезії / А. Міцкевич. – К., 1946. – 232с.
230367
  Лермонтов М.Ю. Вибрані поезії / М.Ю. Лермонтов. – Київ : Укрдержвидав, 1946. – 96с.
230368
  Безпощадний П.Г. Вибрані поезії / П.Г. Безпощадний. – Канів, 1947. – 149с.
230369
  Українка Леся Вибрані поезії / Українка Леся. – Київ, 1947. – 46с.
230370
  Сосюра В. Вибрані поезії : В 2-х т. / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ
Т. 1-й : Лірика. – 1947. – 280с.
230371
  Малишко А.С. Вибрані поезії : В 2-х т. / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав
Т. 1 : Лірика. – 1947. – 406 с.
230372
  Сосюра В. Вибрані поезії : В 2-х т. / В. Сосюра. – Київ : Держлітвидав
Т. 2-й : Поеми. – 1947. – 164 с.
230373
  Українка Леся Вибрані поезії / Українка Леся. – Київ, 1948. – 343 с.
230374
  Франко І.Я. Вибрані поезії / І.Я. Франко; За ред. О.І. Білецького. – Київ : Держлітвидав, 1948. – 547 с. : З портр.
230375
  Малишко А.С. Вибрані поезії : В 2-х т. / А.С. Малишко. – Київ : ДЛВ
Т. 2 : Поеми. – 1948. – 212 с.
230376
  Терещенко М.І. Вибрані поезії / М.І. Терещенко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1949. – 256 с.
230377
  Нагнибіда М.Л. Вибрані поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : ДЛВ, 1950. – 276 с.
230378
  Шпак М. Вибрані поезії / М. Шпак. – Київ, 1950. – 212 с.
230379
  Франко І.Я. Вибрані поезії / І.Я. Франко. – Київ : Держлітвидав, 1951. – 536 с.
230380
  Тичина Павло Вибрані поезії / Тичина Павло. – Київ : Держлітвидав, 1951. – 532 с. – Портр.
230381
  Українка Леся Вибрані поезії / Українка Леся. – Київ, 1951. – 291 с.
230382
  Сосюра В. Вибрані поезії / В. Сосюра. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1951. – 151 с.
230383
  Тичина Павло Вибрані поезії / Тичина Павло. – Київ : Радянська школа, 1952. – 240 с. – (Шкільна б-ка)
230384
  Шпак М. Вибрані поезії / М. Шпак. – Київ, 1952. – 201 с.
230385
  Тарновський М.М. Вибрані поезії / М.М. Тарновський. – Київ, 1953. – 240 с.
230386
  Гюго В. Вибрані поезії / В. Гюго. – Київ, 1953. – 248 с.
230387
  Гейне Г. Вибрані поезії / Генріх Гейне ; за ред. Леоніда Первомайського. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1955. – 389 с.
230388
  Сурков О.О. Вибрані поезії / О.О. Сурков. – К., 1955. – 284с.
230389
  Антокольский П.Г. Вибрані поезії / П.Г. Антокольский. – Київ, 1957. – 132с.
230390
  Вакаров Д.О. Вибрані поезії / Д.О. Вакаров. – Київ, 1957. – 76с.
230391
  Дубовик М. Вибрані поезії / М. Дубовик. – Київ, 1957. – 255 с.
230392
  Тихонов Микола Семенович Вибрані поезії / Тихонов Микола Семенович. – Київ ДЛВ : ДЛВ, 1957. – 296с.
230393
  Кітс Д. Вибрані поезії / Джон Кітс ; вступ. ст. й пер. Яра Славутича. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1958. – 50 , [ 2 ] с.
230394
  Вороний М. Вибрані поезії / М. Вороний. – Київ, 1959. – 324 с.
230395
  Петефі Ш. Вибрані поезії / Ш. Петефі. – К, 1959. – 256с.
230396
  Мороз М.О. Вибрані поезії / М.О. Мороз. – Київ, 1961. – 68 с.
230397
  Шашкевич М. Вибрані поезії / М. Шашкевич. – Львів, 1961. – 32 с.
230398
  Джонсон П. Вибрані поезії / П. Джонсон. – Львів, 1962. – 74с.
230399
  Влизько О.Ф. Вибрані поезії / О.Ф. Влизько. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 244 с.
230400
  Самійленко В.І. Вибрані поезії / В.І. Самійленко. – Київ, 1963. – 459 с.
230401
  Воробкевич С.І. Вибрані поезії : поезії / С.І. Воробкевич. – Київ, 1964. – 335 с.
230402
  Гофштейн Д.Н. Вибрані поезії / Д.Н. Гофштейн. – Київ, 1965. – 247 с.
230403
  Плужник Є.П. Вибрані поезії / Є.П. Плужник. – Київ, 1966. – 259 с.
230404
  Сорока О.М. Вибрані поезії / О.М. Сорока. – Київ : Дніпро, 1966. – 122 с.
230405
  Поліщук В.Л. Вибрані поезії / В.Л. Поліщук. – Київ, 1968. – 269 с.
230406
  Рильський М.Т. Вибрані поезії / М.Т. Рильський. – Київ, 1970. – 453 с.
230407
  Муратов І.Л. Вибрані поезії : В двох томах / І.Л. Муратов. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Лірика, балади. – 1972. – 423 с.
230408
  Муратов І.Л. Вибрані поезії : В двох томах / І.Л. Муратов. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Цикли, поеми. – 1972. – 415 с.
230409
  Брюсов В.Я. Вибрані поезії / В.Я. Брюсов. – Київ : Дніпро, 1973. – 262с.
230410
  Турчинська А.Ф. Вибрані поезії : поезії / А.Ф. Турчинська. – Київ : Дніпро, 1973. – 212 с.
230411
  Шевченко Т.Г. Вибрані поезії = Selected Poetry / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро, 1977. – 334 с. : фотоіл. – Текст парал. укр., анг. - Вірші супроводжуються репродукціями з малюнків, начерків, ескізів композицій, офортів, творів малярства Тараса Шевченка
230412
  Аді Ендре Вибрані поезії / Аді Ендре. – Київ, 1977. – 348с.
230413
  Рильський М.Т. Вибрані поезії / М.Т. Рильський. – Київ, 1980. – 168 с.
230414
  Фомін Є.П. Вибрані поезії / Є.П. Фомін. – Київ, 1980. – 175 с.
230415
  Шевченко Т.Г. Вибрані поезії / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1981. – 248 с. : з портр.
230416
  Франко І.Я. Вибрані поезії / І.Я. Франко; Пер. з укр. А. Абріль. – Київ : Дніпро, 1983. – 101с. – Текст парал.: укр., фр.
230417
  Шевченко Т.Г. Вибрані поезії = Selected Poetry / Т.Г. Шевченко; Пер. англ. мовою Дж. Віра та ін. – Київ : Дніпро, 1989. – 558 с. : репрод. з мал., начерків, ескізів, композицій, офортів, творів малярства Т. Шевченка
230418
  Лахман Г. Вибрані поезії / Гізела Лахман ; [ілюстрації А. Чебикін] ; Нац. комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей. – Київ : Тріумф, 1997. – 203, [4] с. : іл. – (Повернуті імена). – ISBN 966-7237-05-2
230419
  Мачадо Антоніо Вибрані поезії / Мачадо Антоніо. – Київ : Компас, 2000. – 64с. – ISBN 966-7170-23-3
230420
  Карабович Тадей Вибрані поезії = Wiersze wybrane / Карабович Тадей; Вступні статті: Е.Соловей, Л.Лещенко. – Білосток : PRYMAT, 2001. – 321с. : іл. – ISBN 83-88097-25-3
230421
  Войтила Кароль Вибрані поезії / Войтила Кароль; Пер. з полської Надії Степули. Передмова Григорія Штоня. – Львів : Світ, 2001. – 88с. – ISBN 966-603-116-7
230422
  Абу Алі Ібн Сіна Вибрані поезії // Творча спадщина Ібн Сіни та сучасність : монографія / М.В. Попов, М. Ватанха, І.М. Трахтенберг, І.С. Чекман, О.К. та ін. Дупленко. – Київ : Асканія, 2009. – С. 260-356. – ISBN 978-966-96847-3-8
230423
  Борхес Х.Л. Вибрані поезії = Antologia poetica / Хорхе Луїс Борхес ; з ісп. пер., [упоряд., передм.] Сергій Борщевський. – Львів : Кальварія, 2010. – 158, [2] с. : портр. – Парал. тит. арк. ісп. - Пер. за вид.: Obra poetica, 1-3 / Jorge Luis Borges. Madrid : Alianza Editoria, 1998. – ISBN 978-966-663-314-2
230424
  Пайнс Пол Вибрані поезії : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 5-13. – ISSN 0320-8370
230425
  Шеллі Персі Вибрані поезії : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 14-19. – ISSN 0320-8370
230426
  Аннета Вибрані поезії : поезія / Аннета, фон Дросте-Гюльсгоф // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 23-37. – ISSN 0320-8370
230427
  Стрьомберг Р. Вибрані поезії : поезія: вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 5-15. – ISSN 0320-8370
230428
  Кардуччі Д. Вибрані поезії : поезія: вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 16-23. – ISSN 0320-8370
230429
  Вордсворт В. Вибрані поезії : поезії: сонети // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (987/988). – С. 20-25. – ISSN 0320-8370
230430
  Грицько-Цяпка Вибрані поезії / Дмитро Грицько-Цяпка. – Львів : Кобзар, 2011. – 103, [1] с. : іл. – До 90-річчя від дня народження Дмитра Грицька-Цяпки. – ISBN 966-559-173-8
230431
  Сенгор Л. Вибрані поезії : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 5-20. – ISSN 0320-8370
230432
  Россетті К. Вибрані поезії : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 48-49. – ISSN 0320-8370
230433
  Тісдейл С. Вибрані поезії : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 50-51. – ISSN 0320-8370
230434
  Слапчук В. Вибрані поезії / Василь Слапчук ; [передм. М.Ф. Слабошпицького]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 495, [1] с. – Сер. засн. 2002 р. - Парал. тит. арк. портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада: Б.І. Олійник [та ін.]). – ISBN 978-617-605-016-2
230435
  Борхес Х.Л. Вибрані поезії = Antologia poetica / Хорхе Луїс Борхес ; з ісп. переклав, [упорядкув., передм.] С. Борщевський. – Львів : Кальварія, 2013. – 158, [2] с. – Парал. тит. арк. ісп. - Пер. за вид.: Obra poetica, 1-3 / Jorge Luis Borges. Madrid : Alianza Editoria , 1998. – ISBN 978-966-663-420-0
230436
  Іршад Улла Хан Вибрані поезії Вибрані поезії / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 22-33. – ISSN 0320-8370
230437
  Бажан М. Вибрані поезії 1925-1935 / М. Бажан. – Київ : Держлітвидав, 1936. – 109с.
230438
  Бажан М. Вибрані поезії 1926-1939 / М. Бажан. – Львів : Радянський письменник, 1940. – 105 с.
230439
  Шевело Л. Вибрані поезії в двох томах / Лідія Шевело. – Львів : Кобзар. – ISBN 966-559-162-2
Т. 1. – 2006. – 267, [1] с. : іл. – 150-річчю від дня народження І.Я. Франка присвячується
230440
  Шевело Л. Вибрані поезії в двох томах / Лідія Шевело. – Львів : Кобзар. – ISBN 966-559-187-8
Т. 2. – 2006. – 199, [1] с.
230441
  Міцкевич А. Вибрані поезії в перекладах українських радянських поетів / А. Міцкевич. – Київ, 1948. – 200 с.
230442
  Манжура І.І. Вибрані поезії Івана Манжури : (З додатком біографії поета). – Кам"янець на Поділлю (Кам"янець-Подільський) : [Укр. Вид-во в Катеринославі. Правобереж. філія] ; Друк. С. Тухбіндер, 1920. – 16 с. – (Українське видавництво в Катеринославі. Правобереж. філія ; Ч. 20)
230443
  Бонфуа Ів Вибрані поезії із збірки "Правляча вчора пустеля" (1958) : поезія // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 5. – С. 96-109
230444
  Кононенко Петро Вибрані поезії із книги "Голоси в пустелі" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-59
230445
  Шимборська Віслава Вибрані поезії та есеї = Wybrane wiersze i eseje / Шимборська Віслава; Пер. з польської Я.Сенчишин. – Львів : Літопис, 2001. – 224с. – ISBN 966-7007-53-0
230446
  Тувім Юліан Вибрані поезії, / Тувім Юліан. – К., 1963. – 299с.
230447
  Ушаков Н.М. Вибрані поезії. / Н.М. Ушаков. – К., 1939. – 151с.
230448
  Первомайський Л.С. Вибрані поетичні твори / Л.С. Первомайський. – Київ, 1940. – 307 с.
230449
  Іван Бучко Вибрані послання архиєпископа Івана Бучка архипастиря скитальців = Lettere pastorali dell"arcivescovo Giovanni Bucko : У 100-річчя його народження, 1891 - 1 жовтня - 1991 / Іван Бучко. – Рим : Вид-во оо.Василіян, 1991. – 152,[1]с. – (Українська духовна бібліотека = Biblioteca spirituale Ucraina ; Ч.82)
230450
  Вільямс В.Р. Вибрані праці : Травопільна система землеробства / В.Р. Вільямс. – Київ; Харків, 1951. – 422с.
230451
  Богомолець О.О. Вибрані праці / О.О. Богомолець. – Київ, 1969. – 422с.
230452
  Вернадський В.І. Вибрані праці / В.І. Вернадський. – Київ, 1969. – 437с.
230453
  Заболотний Д.К. Вибрані праці / Д.К. Заболотний. – Київ, 1969. – 416с.
230454
  Холодний М.Г. Вибрані праці / М.Г. Холодний; АН УРСР. – Київ : Наукова думка, 1970. – 451с.
230455
  Граве Д.А. Вибрані праці / Д.А. Граве. – Київ, 1971. – 356с.
230456
  Данилов В.І. Вибрані праці / В.І. Данилов. – Київ : Наукова думка, 1971. – 456 с.
230457
  Птуха М.В. Вибрані праці / М.В. Птуха. – Київ : Наукова думка, 1971. – 411с.
230458
  Сапєгін А.О. Вибрані праці / А.О. Сапєгін. – К, 1971. – 318с.
230459
  Булаховський Л.А. Вибрані праці / Л.А. Булаховський. – Київ
1. – 1975. – 495с.
230460
  Булаховський Л.А. Вибрані праці / Л.А. Булаховський. – Київ
2. – 1977. – 631с.
230461
  Булаховський Л.А. Вибрані праці / Л.А. Булаховський. – К.
3. – 1978. – 591с.
230462
  Булаховський Л.А. Вибрані праці = Избраные труды : в 5 т. / Л.А. Булаховський ; ред. кол. І.К. Білодід (голова) та ін. – Київ : Наукова думка
Т. 4 : Слов"янськаакцентологія. – 1980. – 575 с. – Парал. тит. арк. рос. мовою
230463
  Новиченко Л.М. Вибрані праці / Л.М. Новиченко. – Київ
1. – 1984. – 437с.
230464
  Новиченко Л.М. Вибрані праці / Л.М. Новиченко. – Київ
2. – 1984. – 423с.
230465
  Білодід І.К. Вибрані праці / І.К. Білодід; Упоряд. П.Ю. Гриценка, В.І. Кононенка. – К. : Наукова думка
Т. 1. – 1986. – 436с.
230466
  Білодід І.К. Вибрані праці / І.К. Білодід; Упоряд.П.Ю. Гриценка, І.П. Чепіги. – К. : Наукова думка
Т. 2. – 1986. – 365с.
230467
  Білодід І.К. Вибрані праці / І.К. Білодід; Упоряд. М.М. Пилинського. – К. : Наукова думка
Т. 3. – 1986. – 409с.
230468
  Бойко Ю. Вибрані праці / Ю. Бойко. – Київ, 1992. – 369с.
230469
  Синявський А. Вибрані праці / Антін Синявський. – Київ : Наукова думка, 1993. – 383 с. : іл. – ISBN 5-12-003351-2
230470
  Багалій Д.І. Вибрані праці : у 6 т. / Д.І. Багалій; НАНУ, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М.С. Грушевського (Харків. філія), Харків. гуманіт. ін-т "Народна укр. акад.", Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [редкол.: В.І. Астахова та ін. ; упорядкув., вступ. ст., комент. В.В. Кравченко]. – Харків : ХГІ "НУА" ; Золоті сторінки. – ISBN 966-7557-308 (т. 1) ; 966-7557-07-3
Т. 1 : Автобіографія. Ювілейні матеріали. Бібліографія. – 1999. – 599 с.
230471
  Бурак Я.Й. Вибрані праці / Я.Й. Бурак; НАНУ; Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2001. – 352с. – ISBN 966-7617-19-Х
230472
  Багалій Д.І. Вибрані праці : у 6 т. / Д.І. Багалій; Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського (Харків. філія), Харків. гуманіт. ін-т "Народна укр. акад.", Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: В. І. Астахова та ін. ; упорядкув., вступ. ст., комент. В.В. Кравченко]. – Харків : Золоті сторінки. – ISBN 966-95769-9-7 (т. 2)
Т. 2 : Джерелознавство та історіографія історії України. – 2001. – 662 с.
230473
  Курдюмов Г.В. Вибрані праці / НАНУ; Г.В. Курдюмов. – Київ : Академперіодика, 2002. – 775с. – (Видатні вчені України). – ISBN 966-8002-16-4
230474
  Немошкаленко В.В. Вибрані праці : В двох томах / В.В. Немошкаленко; Нац. акад. наук України; Редкол.: А.П.Шпак, О.М.Івасишин, Ю.М.Коваль. – Київ : Академперіодика. – (Видатні вчені України). – ISBN 966-8002-50-4; 966-8002-51-2
Том 1. – 2003. – 736 с.
230475
  Немошкаленко В.В. Вибрані праці : В двох томах / В.В. Немошкаленко; Нац. акад. наук України; Редкол.: А.П.Шпак, О.М.Івасишин, Ю.М.Коваль. – Київ : Академперіодика. – (Видатні вчені України). – ISBN 966-8002-50-4; 966-8002-51-2
Том 2. – 2003. – 801 с.
230476
  Улітко А.Ф. Вибрані праці : Навчальний посібник / А.Ф. Улітко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 457с. – ISBN 966-594-497-5
230477
  Подолинський С.А. Вибрані праці / Сергій Подолинський ; [Ін-т фундаментальних досліджень ; Наукове товариство ім. Сергія Подолинського ; упоряд. М. Кратко]. – Луцьк, 2004. – 151 с.
230478
  Багалій Д.І. Вибрані праці : у 6 т. / Д.І. Багалій; НАНУ, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського (Харків. філія), Харків. гуманіт. ін-т "Народна укр. акад.", Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: В. І. Астахова та ін. ; упорядкув., вступ. ст. В.В. Кравченко]. – Харків : Вид-во НУА. – ISBN 966-7557-07-3(повне зібрання); 966-8558-18-9(том 3, ч.1)
Т. 3, ч. 1 : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам) (1802-1815). – 2004. – 1152 с. – Назва тому та текст рос. мовою
230479
  Всехсвятський С.К. Вибрані праці / С.К. Всехсвятський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 358с. – ISBN 966-594-613-7


  Особливо докладно у брошурі висвітлюются вивчення активності хвостатих світил, що пов"язані з дією на кометні льди корпускулярних потоків і ультрофіолетової радіації Сонця.
230480
  Фущич В.І. Вибрані праці / В.І. Фущич; Ред. кол.: А.М. Самойленко; В.М. Бойко, М.Л. Горбачук, І.О. Луковський, А.Г. Нікітін; НАН України; Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2005. – 448с. – ("Наукова книга"). – ISBN 966-00-0426-5
230481
  Вернадський В.І. Вибрані праці / В.І. Вернадський. – Київ : Наукова думка, 2005. – 302с. – ISBN 966-00-0600-4
230482
  Багалій Д.І. Вибрані праці : у 6 т. / Д.І. Багалій; НАНУ, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського (Харків. філія), Харків. гуманіт. ін-т "Народна укр. акад.", Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: В. І. Астахова та ін. ; упорядкув. В.В. Кравченко ; комент. Т.Г. Павлова]. – Харків : Вид-во НУА. – ISBN 966-8558-46-4 (т. 4) ; 966-7557-07-3 (повн. зібр.)
Т. 4, ч. 2 : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам) (1815-1835 гг.). – 2005. – 1004 с. – Назва тому та текст рос. мовою
230483
  Драгоманов М.П. Вибрані праці : [У 3-х т., 4 кн.] / Михайло Драгоманов ; [редкол.: В.П. Андрущенко, Б.І. Андрусишин, В.П. Бех та ін.]. – Київ : Знання України. – ISBN 966-316-150-7
Том 1, кн. 1 : Історія. Педагогіка. Публіцистика. – 2006. – 344с.
230484
  Каяндер М.М. Вибрані праці / Микола Каяндер ; [упорядкув., вступ. ст. В.А. Короткого, Т.В. Табенської] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 303 с. – ISBN 966-594-952-7
230485
  Драгоманов М.П. Вибрані праці : [У 3-х т., 4 кн.] / Михайло Драгоманов ; [редкол.: В.П. Андрущенко, Б.І. Андрусишин, В.П. Бех та ін.]. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-176-1
Том 1, кн. 2 : Історія. Публіцистика. Політологія. – 2007. – 272 с.
230486
  Драгоманов М.П. Вибрані праці : у 3-х томах : [ 4 кн. ] / Михайло Драгоманов ; [редкол.: В.П. Андрущенко, Б.І. Андрусишин, В.П. Бех та ін.]. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-199-0
Том 2 : Фольклористика. Літературознавство. – 2007. – 439 с.
230487
  Драгоманов М.П. Вибрані праці : у 3-х томах : [ 4 кн. ] / Михайло Драгоманов ; [редкол.: В.П. Андрущенко, Б.І. Андрусишин, В.П. Бех та ін.]. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-202-7
Том 3 : Літературознавство. – 2007. – 299 с.
230488
  Багалій Д.І. Вибрані праці : у 6 т. / Д.І. Багалій; НАНУ, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М.С. Грушевського (Харків. філія), Харків. гуманіт. ін-т "Народна укр. акад.", Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [редкол.: В.І. Астахова та ін. ; упорядкув. В.В. Кравченко ; комент. В.В. Склокін та ін.]. – Харків : Вид-во НУА. – ISBN 978-966-8558-63-4 (т.5) ; 978-966-8558-64-1 (т.5,ч.1)
Т. 5, ч. 1 : Історія колонізації Слобідської України. – 2007. – 576 с.
230489
  Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2 кн. / Юрій Шевельов. – Київ : Києво-Могил. акад. – ISBN 978-966-518-495-9(Кн.1)
Кн. 1 : Мовознавство / упоряд. Л. Масенко. – 2008. – 582, [2] с. – Розгорн. тит. с. - Імен. покажч.: с. 571-582. - Автор також: Шерех Юрій. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим
230490
  Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2 кн. / Юрій Шевельов. – Київ : Києво-Могил. акад. – ISBN 978-966-518-496-6(Кн.2)
Кн. 2 : Літературознавство / упоряд. І. Дзюба. – 2008. – 1149, [3] с. – Імен. покажч.: с.1134-1149. - Розгорн. тит. с. - Автор також: Шерех Юрій. – Бібліогр. у прим.: с. 1123-1133 та у підрядк. прим.
230491
  Багалій Д.І. Вибрані праці : у 6 т. / НАНУ, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М.С. Грушевського (Харків. філія), Харків. гуманіт. ін-т "Народна укр. акад.", Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [редкол.: В.І. Астахова та ін. ; упорядкув. В.В. Кравченко ; комент. А.В. Бойко та ін.]. – Харків : Вид-во НУА. – ISBN 978966-8558-63-4 (т. 5) ; 978-966-8558-66-4 (т.5, ч.2)
Т. 5, ч. 2 : Заселення Полудневої України (Запорожжя й Новоросійського краю) і перші початки її господарства і культурного розвитку. З додатками Н.Д. Полонської-Василенко. – 2008. – 552 с.
230492
  Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2 кн. / Юрій Шевельов ; упоряд. Лариса Масенко. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-495-9
Кн. 1 : Мовознавство. – 2009. – 582, [2] с. – Бібліогр. у підрядк. прим.
230493
  Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2 кн. / упоряд. Іван Дзюба. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-496-6
Кн. 2 : Літературознавство. – 2009. – 1149, [3] с. – Бібліогр.: с. 1123-1133
230494
  Юхновський І.Р. Вибрані праці / І. Р. Юхновський ; [редкол.: В.Ф. Верстюк та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам"яті, Ін-т фізики конденс. систем НАН України. – Київ : Вид-во Львів. політехніки. – ISBN 978-966-553-954-4
[Т. 3] : Політика. – 2010. – 565, [1] с. : іл., портр.
230495
  Ситник К.М. Вибрані праці / Костянтин Ситник ; [редкол.: Л.І. Мусатенко (голов. ред.) та ін. ; уклад. В.М. Метельська ] ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Наукова думка, 2011. – 454, [2] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1101-4
230496
  Петражицький Л.Й. Вибрані праці : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; редкол.: П.П. Андрушко [та ін.] ; [уклад. І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0595-4
Кн. 1. – 2011. – XXXI, 412, [4] с. – Зміст. видання: Передмова і вступ до науки політики права ; Вступ до вивчення права і моральності: основи емоційної психології ; Нове вчення про право та моральність і критика проф. В.І. Сергеєвича.-Текст рос. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим.
230497
  Петражицький Л.Й. Вибрані праці : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; редкол.: П.П. Андрушко [та ін.] ; [уклад. І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0596-1; 978-966-06-0594-7
Кн. 2. – 2011. – 543, [1] с. – Зміст видання: Теорія права і держави у зв"язку з теорією моральності.- Текст рос. мовою
230498
  Чухно А.А. Вибрані праці : у 2 т. / А.А. Чухно ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління". – ISBN 978-966-2380-55-2
Т. 1 : / [передм. Л.В. Губерського, Т.І. Єфименко ]. – 2012. – 556, [2] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
230499
  Чухно А.А. Вибрані праці : у 2 т. / А.А. Чухно ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління". – ISBN 978-966-2380-56-9
Т. 2. – 2012. – 478, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: 425-478 та в підрядк. прим.
230500
  Бублейник Л.В. Вибрані праці / Людмила Бублейник ; [упоряд. і авт. передм. С.П. Муляр, Л.К. Оляндер]. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 705, [1] с. – Парал. тит. арк. портр. – Бібліогр.: с. 673-701, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-517-160-8
230501
  Маляренко В.Т. Вибрані праці : наук.-публіцист. ст., інтерв"ю, нариси та поезії / Василь Маляренко ; [упоряд.: М.В. Неспяк та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 290, [2] с. : іл. – Текст укр., частково рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7220-79-3
230502
  Болховітінов Є. Вибрані праці з історії Києва / Є. Болховітінов. – Київ : Либідь, 1995. – 488с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-325-00282-1
230503
  Щурат В.Г. Вибрані праці з історії літератури / [упорядкув., вступ. ст., прим. та комент. С.В. Щурата]. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. – 434 с.
230504
  Мірченко М.В. Вибрані праці з категорійної граматики та лінгвотекстології / М.В. Мірченко ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – 254, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 230-231
230505
  Грішин Е.О. Вибрані праці з педагогіки : В 3-х томах / Едуард Грішин; Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти. – Тернопіль : Підручники & посібники. – ISBN 966-07-0569-7
Т.1 : Кожен вчитель повинен звести свій "собор". – 2006. – 206с.
230506
  Балей С. Вибрані праці з соціальної і педагогічної психології / С. Балей. – Тернопіль, 1995. – 46с.
230507
  Гузар Ірина Вибрані праці про Г. Сковороду (1722-1794), Т.Г. Шевченка (1814-1861) і І. Канта (1724-1804) з нагоди пам"ятних дат / Ірина Гузар ; Всеукраїнське товариство "Просвіта". – Донецьк, 2004. – 298с. – ISBN 966-02-3288-8
230508
  Житецький П.Г. Вибрані праці: Філологія / П.Г. Житецький; Відп.ред. І.П.Чепіга. – К. : Наукова думка, 1987. – 328 с.
230509
   Вибрані прозові твори династій Тан і Сун. – Тайбей : Чженчжуншу, 1980. – 395с. – Видання китайською мовою. – ISBN 957-05-0434-8
230510
   Вибрані прозові твори Мінської та Цінської династій. – Тайбей : Чженчжуншу, 1979. – 364с. – Видання китайською мовою. – ISBN 957-09-0137-3
230511
  Горбачов М.С. Вибрані промови і статті / М.С. Горбачов. – К., 1986. – 423с.
230512
  Горбачов М.С. Вибрані промови і статті / М.С. Горбачов. – Київ : Политвидав
Ч. 1. – 1987. – 508 с.
230513
  Горбачов М.С. Вибрані промови і статті / М.С. Горбачов. – Київ : Политвидав
Ч. 2. – 1988. – 560с.
230514
  Горбачов М.С. Вибрані промови і статті / М.С. Горбачов. – Київ : Политвидав
Ч. 3. – 1988. – 567 с.
230515
  Горбачов М.С. Вибрані промови і статті / М.С. Горбачов. – Київ : Политвидав
Ч. 5. – 1988. – 643 с.
230516
  Горбачов М.С. Вибрані промови і статті / М.С. Горбачов. – Київ : Политвидав
Ч. 6. – 1990. – 663 с.
230517
  Вовк Ф. Вибрані публіцистичні твори : Видані з нагоди 100-ї річниці з дня народження / Федір Вовк, Іван Вовчук. – Дніпропетровськ : Пороги, 2003. – 98 с. – ISBN 966-525-420-0
230518
  Островський О.М. Вибрані пь"єси / О.М. Островський. – Київ, 1936. – 371с.
230519
   Вибрані рішення Європейського суду з прав людини (1993-2002 рр.). Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. – Харків : Консум, 2003. – 464с. – (Серія 2. Коментарі прав і законодавства ; Вип. 3). – ISBN 966-7920-54-2
230520
   Вибрані роботи учасників II міжнародного науково-практичного форуму "Верховенство права та права людини" : Київ, 7-9 трав. 2010 р. / М-во освіти та науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ф-т правничих наук, Студент. т-во правників НаУКМА "Scholaris", Лаб. законодав. ініціатив ; [редкол.: Козюбра М. І. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010. – 224 с. – Ст. укр., англ. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8875-59-5
230521
   Вибрані роботи учасників III міжнародного науково-практичного форуму "Принцип верховенства права і права людини" Київ, 13-15 трав. 2011 р. : [збірник] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ф-т правничих наук, Студ. наук. т-во працівників НаУКМА "Scholaris", Лаб. законодав. ініціатив ; [редкол.: Козюбра М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 344 с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8875-72-4
230522
  Нечипорук О.Ю. Вибрані розділи англійської мови для студентів природничих наук / О.Ю. Нечипорук; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2000. – 37с.
230523
  Матійчук В.С. Вибрані розділи елементоорганічної хімії : навчальний посібник / В.С. Матійчук, М.Д. Обушак, Р.Л. Мартяк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 132, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130. – ISBN 978-966-613-781-7
230524
   Вибрані розділи органічної хімії з основами колоїдної хімії : Методичні вказівки. – Київ : Київський університет, 2003. – 72с.
230525
  Гарматюк А.П. Вибрані сміхотвори : Сатира та гумор : вірші / Анатолій Гарматюк. – Вінниця : О. Власюк, 2006. – 414 с. – ISBN 966-8413-78-4
230526
  Беллі Джузеппе Вибрані сонети // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 146-149. – ISSN 0320-8370
230527
  Беллі Джузеппе Джоакіно Вибрані сонети / пер. з італ. Г. Федоров // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 146-149. – ISSN 0320-8370
230528
   Вибрані справи Європейського суду з прав людини. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-091-Х
Вип. 1. – 2003
230529
   Вибрані справи Європейського суду з прав людини. – Видання друге. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-196-7
Вип. 1. – 2004
230530
   Вибрані справи Європейського суду з прав людини. – Київ
Вип. 2. – 2004
230531
   Вибрані справи Європейського суду з прав людини. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-241-6
Вип. 3. – 2005
230532
   Вибрані справи Європейського суду з прав людини. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-245-9
Вип. 4. – 2005
230533
   Вибрані справи Європейського суду з прав людини. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-395-1
Т. 2 : Стаття 10 Європейської конвенції з прав людини. – 2006. – 128с.
230534
   Вибрані справи Європейського суду з прав людини. Стаття 10 Європейської конвенції з прав людини. – Київ : Фенікс, 2004. – 96 с. – ISBN 966-651-180-0
230535
  Белінський В.Г. Вибрані статті / В.Г. Белінський. – Київ, 1948. – 428с.
230536
  Сєров О.М. Вибрані статті / О.М. Сєров. – Київ : Мистецтво, 1954. – 295 с.
230537
  Квітка К.В. Вибрані статті / К.В. Квітка. – К.
2. – 1985. – 152с.
230538
  Фащенко В.В. Вибрані статті / В.В. Фащенко. – К., 1988. – 371с.
230539
  Жаботинський В. Вибрані статті з національного питання : Репринт. відтвор. видання 1983 р / В. Жаботинський. – Київ : Сучасність, 1991. – 136 с.
230540
  Шамрай А.П. Вибрані статті і дослідження / А.П. Шамрай. – К., 1963. – 319с.
230541
  Чубар В.Я. Вибрані статті і промови / В.Я. Чубар. – К. – 628с.
230542
  Косіор С.В. Вибрані статті і промови / С.В. Косіор. – Київ, 1968. – 561с.
230543
  Петровський Г.І. Вибрані статті і промови / Г.І. Петровський. – 2-е вид., доп. – Київ : Політвидав України, 1974. – 415 с.
230544
  Франко І. Вибрані статті про народну творчість / І. Франко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1955. – 292 с.
230545
  Гнатюк В.М. Вибрані статті про народну творчість / В.М. Гнатюк. – Київ : Наукова думка, 1966. – 246с.
230546
  Тацій В.Я. Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій ; [упоряд.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.І. Борисов ; відп. за вип. О.В. Петришин]. – Харків : Право, 2010. – 933, [2] с., [1] арк. портр. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-148-3
230547
  Тацій В.Я. Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій ; [упоряд.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.І. Борисов ; відп. за вип. О.В. Петришин]. – Харків : Право, 2015. – 646, [2] с., [1] арк. портр. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-725-6
230548
   Вибрані сторінки англійської і американської літератури. – К, 1986. – 104с.
230549
   Вибрані сторінки з творів англійських та американських письменників = Selections from English fnd Fmerscan Writers : кн. для читання анл. мовою в старших класах. – Київ : Освіта, 1992. – 144 с.
230550
   Вибрані сторінки з творів німецьких письменників : Книжка для читання німецькою мовою в 9-11 класах. – Київ : Освіта, 1992. – 126с. – ISBN 5-330-01595-2


  Книжка для читання містить адаптовані оповідання і уривки з творів сучасних німецьких письменників, у яких йдеться про життя дітей і підлітків, про їх навчання, дозвілля, стосунки з товаришами, батьками, вчителями.
230551
  Ардош К. Вибрані сторінки з творів сучасних німецькомовних письменників = Aus den Werken der gegenwartigen deutschsprachigen Schriftsteller : книга для читання німецькою мовою / Крістіне Ардош, Микола Кудін. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 269, [1] с. – Текст, дод. тит. арк., обкл. та корінець нім. – ISBN 978-966-382-363-8
230552
   Вибрані сторінки з творів французських письменників. – К, 1992. – 128с.
230553
  Барабаш Ю.Я. Вибрані студії : Сковорода. Гоголь. Шевченко / Юрій Барабаш ; [ передмова В. Панченка ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 744 с. – ISBN 966-518-382-6
230554
  Барабаш Ю.Я. Вибрані студії : Сковорода. Гоголь. Шевченко / Юрій Барабаш ; [передм. В. Панченка]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 741, [2] с. – ISBN 966-518-382-6
230555
  Пінчук Ю.А. Вибрані студії з костомаровознавства / Юрій Пінчук ; [редкол. : П. Сохань (голова), Д. Бурім, І. Гирич та ін.] ; НАН України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2012. – 608 с. – ISBN 978-966-02-6238-6
230556
  Франко І.Я. Вибрані суспільно-політичні і філософські твори / І.Я. Франко; АН УРСР; Ін-т філософії. – Київ : Держполітвидав, 1956. – 500 с.
230557
  Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці : в 5 т. / А.Ю. Кримський ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-8518-86-7
Т. 1 : Арабістика / [відп. ред. Радівілов Д.А.]. – 2007. – 431, [1] с., [1] арк. портр. : іл., портр. – До 90-річчя НАН України. - Ксеркопії окремих сторінок ориг. вид.: с. 423-429. - Імен. покажч.: с. 391-421. – Бібліогр. в підрядк. прим.
230558
  Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці : в 5 т. / А.Ю. Кримський ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-8518-85-0
Т. 2 : Тюркологія / [відп. ред. Мавріна О.С.]. – 2007. – 527 с.: іл., [1] арк. портр. : фотогр. – До 90-річчя НАН України. - Текст укр., рос. - Імен. покажч.: с. 504-519. – Бібліогр. у підрядк. прим. і у тексті
230559
  Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці : в 5 т. / А.Ю. Кримський ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-193-003-1
Т. 4 : Іраністика / [відп. ред. та упоряд.: Кочубей Ю.М., Маленька Т.Ф.]. – 2008. – 387, [1] с., [8] арк. фотоіл. – До 90-річчя НАН України. - Імен. покажч.: с. 368-386. – Бібліогр.: с. 367 та у підрядк. приміт.
230560
  Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці : в 5 т. / А.Ю. Кримський ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-193-050-5
Т. 3 : Тюркологія / [відп. ред. та упоряд.: Мавріна О.С., Черніков І.Ф.]. – 2010. – 415, [1] с., [1] арк. портр. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 396-412. – Бібліогр. в підрядк. прим.
230561
  Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці : в 5 т. / А.Ю. Кримський ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-193-049-9
Т. 5 : Іраністика / [відп. ред. та упоряд.: Кочубей Ю.М., Маленька Т.Ф.]. – 2010. – 425, [2] с., [1] арк. портр. : портр. – Імен. покажч.: с. 411-425. – Бібліогр. в підрядк. прим.
230562
  Винниченко В.К. Вибрані твори / В. Винниченко. – [Харків] : [ДВОУ]. – 289 с. – Примірник дефектний без тит. арк.
230563
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко : Книгоспілка. – 162 с. – (Літературна б-ка)
230564
  Стефаник В. Вибрані твори / В. Стефаник : ДВУ. – 138 с. – Книга без тит. листа
230565
  Стороженко О. Вибрані твори / О. Стороженко. – 313 с.
230566
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ. – 266 с.
230567
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані твори / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Книгоспілка, 1925. – 190 с. – (Літературна бібліотека)
230568
  Самійленко В. Вибрані твори / В. Самійленко. – Київ, 1926. – 256 с.
230569
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1926. – 248 с.
230570
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1926. – 199 с.
230571
  Винниченко В.К. Вибрані твори / В.К. Винниченко. – Київ : Час
Кн. 1-а. – 1926. – 206 с.
230572
  Винниченко В.К. Вибрані твори / В.К. Винниченко. – Київ : Час
Кн. 2-а. – 1926. – 187с.
230573
  Барвінок Г. Вибрані твори / Г. Барвінок. – Київ, 1927. – 21-235с.
230574
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1927. – 275 с.
230575
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко : ДВУ, 1927. – 190 с. – (Дитяча б-ка укр. письменників)
230576
  Стефаник В. Вибрані твори / В. Стефаник. – Київ : ДВУ, 1927. – 138 с. – (Дитяча б-ка укр. письменників)
230577
  Стороженко О. Вибрані твори / О. Стороженко. – Київ, 1927. – 313 с.
230578
  Кониський О. Вибрані твори / О. Кониський. – Київ
1. – 1927. – 183 с.
230579
  Кониський О. Вибрані твори / О. Кониський. – Київ
2. – 1927. – 189 с.
230580
  Кониський О. Вибрані твори / О. Кониський. – Київ
2. – 1927. – 189 с.
230581
  По Едгар Аллен Вибрані твори / По Едгар Аллен. – Харків : ДВУ, 1928. – 323с.
230582
  Роні Старший А Ж. Вибрані твори / Старший А Ж. Роні, . – Харків
1. – 1928. – 270 с.
230583
  Квітка-Основ"яненко Вибрані твори / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Книгоспілка
Т. 1-й : супліка до пана іздателя. Солдатський патрет. – 1928. – 266 с.
230584
  Дойль А.К. Вибрані твори / А.К. Дойль. – Х.
2. – 1928. – 194с.
230585
  Роні Старший А Ж. Вибрані твори / Старший А Ж. Роні, . – Х
2. – 1928. – 236с.
230586
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Київ, 1929. – 189 с.
230587
  Стефаник В. Вибрані твори / В. Стефаник. – 3-е вид. – Харків : ДВУ, 1929. – 128с.
230588
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко. – Київ : Книгоспілка, 1929. – 162 с. – (Літературна б-ка)
230589
  Дніпрова Чайка Вибрані твори / Дніпрова Чайка. – Київ, 1929. – 209 с.
230590
  Бордуляк Т. Вибрані твори / Т. Бордуляк. – Київ, 1929. – 216 с.
230591
  Бордуляк Т. Вибрані твори / Т. Бордуляк. – вид. 2-е. – Харків ; Київ, 1930. – 199 с.
230592
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1930. – 224 с.
230593
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані твори / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Вид. 2-е. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930. – 190 с. – (Літературна бібліотека)
230594
  Стороженко О. Вибрані твори / О. Стороженко. – Харків ; Київ, 1930. – 10-175 с.
230595
  Черкасенко С. Вибрані твори / С. Черкасенко. – Харків, 1930. – 258 с.
230596
  Вайсенберг Л.М. Вибрані твори / Л.М. Вайсенберг : Коопер. вид. Культур-Ліга, 1930. – 241 с.
230597
  Гейне Г. Вибрані твори : [у 4-х т.] / Г. Гейне; Гайнріх Гайне ; ред. вид., пер. Дмитро Юрійович Загул. – Харків ; Київ : Держвидав України
Т. 1 : Книга пісень. Новы поезії. – 1930. – 232 с., 1 л. портр. : портр.
230598
  Чехов А.П. Вибрані твори / А.П. Чехов. – Х
1. – 1930. – 269с.
230599
  Квітка-Основ"яненко Вибрані твори / Квітка-Основ"яненко. – 2-е вид. – Харків; Київ : Книгоспілка. – (Літературна б-ка)
Т. 1-й. – 1930. – 232 с.
230600
  Гавптман Г. Вибрані твори / Г. Гавптман. – Х.
1. – 1930. – 344с.
230601
  Квітка-Основ"яненко Вибрані твори / Квітка-Основ"яненко. – 2-е вид. – Харків; Київ : Книгоспілка. – (Літературна б-ка)
Т. 2-й : Щира любов. Перекатиполе. Сердешна Оксана. – 1930. – 174 с.
230602
  Чехов А.П. Вибрані твори / А.П. Чехов. – Х
2. – 1930. – 237с.
230603
  Гейне Г. Вибрані твори : [у 4-х т.] / Г. Гейне; Гайнріх Гайне ; ред. вид., пер. Дмитро Юрійович Загул. – Харків ; Київ : Держвидав України
Т. 2 : Сучасні поезії. Романсеро. – 1930. – 224 с., 1 л. портр. : портр.
230604
  Гребінка Є.П. Вибрані твори / Є.П. Гребінка. – Харків ; Київ, 1931. – 236 с.
230605
  Винниченко В.К. Вибрані твори / В.К. Винниченко. – Харків : Література і мистецтво, 1931. – 288 с.
230606
  Старицький М.П. Вибрані твори / М.П. Старицький. – Харків; Київ, 1931. – 187с.
230607
  Гавптман Г. Вибрані твори / Г. Гавптман. – Х.-К.
2. – 1933. – 295с.
230608
  Гейне Г. Вибрані твори / Г. Гейне. – К
3. – 1933. – 352с.
230609
  Гейне Г. Вибрані твори : [у 4-х т.] / Г. Гейне; Гайнріх Гайне ; ред. вид., пер. Дмитро Юрійович Загул. – Харків ; Київ : Література і мистецтво
Т. 4 : Картинини з подорожей. Вибір: Подорож на Гарц ; Книга Ле-Гран ; Луккські води ; Місто Лукка. – 1933. – 350 с.
230610
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Харків ; Одесса, 1934. – 148 с.
230611
  Гребінка Є.П. Вибрані твори / Є.П. Гребінка. – Київ, 1935. – 119 с.
230612
  Гоголь М.В. Вибрані твори / М.В. Гоголь. – К, 1935. – 684с.
230613
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко. – Харків, 1935. – 291 с. – Книга без тит. ст.
230614
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Харків, 1935. – 359 с.
230615
  Тургенєв І.С. Вибрані твори / І.С. Тургенєв. – Харків, 1935. – 155с.
230616
  Ленін В.І. Вибрані твори / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 4. – 1935. – 748 с.
230617
  Ленін В.І. Вибрані твори / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т.4. – 1935. – 715с.
230618
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко. – Київ : Молодий більшовик, 1936. – 237 с. – (Українська класична література)
230619
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані твори / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Держлітвидав, 1936. – 593 с. : портр.
230620
  Головко А. Вибрані твори / А. Головко. – Київ : ДЛВ, 1936. – 563 с.
230621
  Грабовський П.А. Вибрані твори / П.А. Грабовський. – Київ : Держлітвидав, 1936. – 487 с. : 1л. портр.
230622
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – 2-е. – Харків ; Одесса, 1936. – 172 с.
230623
  Чехов А.П. Вибрані твори / А.П. Чехов. – К.Х., 1936. – 518с.
230624
  Українка Леся Вибрані твори / Українка Леся. – Харків-Одеса, 1936. – 264 с.
230625
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ
1. – 1936. – 388 с.
230626
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К.
1. – 1936. – 401с.
230627
  Ленін В.І. Вибрані твори / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т.2. – 1936. – 796с.
230628
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ
Т. 2. – 1936. – 420 с.
230629
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ
Т. 3. – 1936. – 442 с.
230630
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ
Т. 4. – 1936. – 388 с.
230631
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Харків ; Одеса, 1937. – 187 с.
230632
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані твори / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Харків : Держлітвидав, 1937. – 500 с. – (Бібліотека класиків)
230633
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані твори / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Харків : Держлітвидав, 1937. – 293 с. – (Шкільна бібліотека)
230634
  Копиленко О. Вибрані твори / О. Копиленко. – Харків, 1937. – 563 с.
230635
  Гребінка Є.П. Вибрані твори / Є.П. Гребінка. – Харків, 1937. – 68 с.
230636
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Харків
1. – 1937. – 411 с.
230637
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Харків
2. – 1937. – 265 с.
230638
  Ле І. Вибрані твори / І. Ле. – Київ : ДЛВ, 1938. – 315 с.
230639
  Квітка-Основ"яненко Вибрані твори / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ, 1939. – 344 с.
230640
  Грабовський П.А. Вибрані твори / П.А. Грабовський. – Харків, 1939. – 159 с.
230641
  Вінчевський М. Вибрані твори / М. Вінчевський. – Київ, 1939. – 155с.
230642
  Тичина Павло Вибрані твори / Тичина Павло. – Київ : Держлітвидав, 1939. – 308/10/с.
230643
  Шолом-Алейхем Вибрані твори / Шолом-Алейхем. – Київ : Академії наук УРСР, 1940. – 191 с.
230644
  Кобилянська О.Ю. Вибрані твори / О.Ю. Кобилянська. – Київ : Радянський письменник
Т. 1. – 1940. – 376 с.
230645
  Кобилянська О.Ю. Вибрані твори / О.Ю. Кобилянська. – Київ
2. – 1940. – 255с.
230646
  Копштейн А.Й. Вибрані твори : поезії / А.Й. Копштейн. – Київ, 1941. – 178 с.
230647
  Кропивницький М. Вибрані твори / М. Кропивницький. – Київ, 1941. – 292с.
230648
  Кропивницький М. Вибрані твори / М. Кропивницький. – Київ, 1941. – 184с.
230649
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1943. – 434 с.
230650
  Тичина Павло Григорович Вибрані твори : В трьох томах / Тичина Павло Григорович. – Київ : Держлітвидав
Том 2 : Сталь і ніжність. Перемагать і жить. – 1943. – 291 с.
230651
  Стефаник В. Вибрані твори / В. Стефаник. – Київ ; Харків : Укрдержвидав, 1945. – 233 с.
230652
  Тичина Павло Григорович Вибрані твори : в 3-х томах / Тичина Павло Григорович. – Київ : Держлітвидав
Т. 1. – 1946. – 328 с. – портр.
230653
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані твори / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Держлітвидав, 1947. – 359 с.
230654
  Качура Я. Вибрані твори / Я. Качура. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1947. – 311 с.
230655
  Смолич Ю. Вибрані твори / Ю. Смолич. – Київ : Держвидав
Т. 1-й : Наші тайни: Роман. – 1947. – 315 с.
230656
  Смолич Ю. Вибрані твори / Ю. Смолич. – Київ : Держлітвидав
Т. 2-й : Вісімнадцятилітні: Роман. – 1947. – 372 с.
230657
  Головко А.В. Вибрані твори : В 2-х т. / А.В. Головко. – Київ : ДЛВУ
Т. 2-й : Мати. – 1947. – 237 с.
230658
  Тичина Павло Григорович Вибрані твори : В трьох томах / Тичина Павло Григорович. – Київ : Укрдержвидав
Том 2-й : Сталь і ніжність. Перемагать і жить. – 1947. – 291 с.
230659
  Абовян Х.А. Вибрані твори / Х. Абовян ; [пер. з вірм. за ред. дійсн. чл. Акад. наук УРСР П.Г. Тичини]. – Київ : ДЛВ, 1948. – 232 с.
230660
  Гребінка Є.П. Вибрані твори / Є.П. Гребінка; [Упорядк., критико-біограф. нарис та прим. О. Дяченка]. – Київ : Художественная литература, 1949. – 248 с.
230661
  Грабовський П.А. Вибрані твори / П.А. Грабовський. – Київ : Радянська школа, 1949. – 292 с. – (Шкільна бібліотека класиків)
230662
  Квітка-Основ"яненко Вибрані твори / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ, 1949. – 342 с.
230663
  Кобилянська О.Ю. Вибрані твори / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1949. – 404с.
230664
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Київ, 1949. – 288 с.
230665
  Старицький М.П. Вибрані твори / М.П. Старицький. – Київ, 1950. – 616с.
230666
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко. – Київ : Художня література, 1950. – 192 с. – В кн. также : Архип Тесленко / С.А. Крижаніський
230667
  Герцен О. Вибрані твори / О. Герцен. – К., 1950. – 443с.
230668
  Богушевич Ф.К. Вибрані твори / Ф.К. Богушевич. – Київ, 1950. – 115 с.
230669
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 1. – 1950. – 398 с.
230670
  Шекспір В. Вибрані твори : В двох томах / В. Шекспір. – Київ : Мистецтво
Т. 1. – 1950. – 799, [2] с.
230671
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ
Т. 2. – 1950. – 484 с.
230672
  Колас Якуб Вибрані твори / Колас Якуб. – Київ, 1951. – 596 с.
230673
  Ісаакян А. Вибрані твори / А. Ісаакян. – Київ, 1951. – 231 с.
230674
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко. – Львів : Книж-журн. вид-во, 1952. – 192 с.
230675
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко. – Київ, 1952. – 220 с.
230676
  Райніс Я. Вибрані твори / Я. Райніс. – Київ : ДЛВ, 1952. – 480 с.
230677
  Минко В.П. Вибрані твори / В.П. Минко. – Київ, 1952. – 427 с.
230678
  Туманян Ованес Вибрані твори / Туманян Ованес. – Київ : Художньої літературилитература, 1952. – 199 с.
230679
  Черемшина Марко Вибрані твори / Черемшина Марко. – Ужгород, 1952. – 363 с.
230680
  Качура Я. Вибрані твори / Я. Качура. – Київ, 1953. – 467 с.
230681
  Копиленко О. Вибрані твори / О. Копиленко. – Київ, 1953. – 548 с.
230682
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ
2. – 1953. – 472с.
230683
  Мопассан Гі де Вибрані твори / Мопассан Гі де. – К., 1954. – 559с.
230684
  Старицький М.П. Вибрані твори / М.П. Старицький. – Київ, 1954. – 616с.
230685
  Конопніцька М. Вибрані твори / М. Конопніцька. – Львів, 1954. – 296с.
230686
  Павлик М. Вибрані твори / М. Павлик. – Львів, 1955. – 176 с.
230687
  Міцкєвич А. Вибрані твори / А. Міцкєвич. – К.
1. – 1955. – 420с.
230688
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К.
1. – 1955. – 596с.
230689
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К.
2. – 1955. – 472с.
230690
  Міцкєвич А. Вибрані твори / А. Міцкєвич. – К.
2. – 1955. – 280с.
230691
  Мопассан Гі де Вибрані твори / Мопассан Гі де. – К., 1956. – 556с.
230692
  Гейне Г. Вибрані твори / Г. Гейне. – Київ
1. – 1956. – 376с.
230693
  Гейне Г. Вибрані твори : в 2 т. / Генріх Гейне ; пер. з нім. за ред. Л. Первомайського. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 2. – 1956. – 376 с.
230694
  Альтман А. Вибрані твори / А. Альтман. – Київ, 1957. – 304с.
230695
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1957. – 612 с.
230696
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Київ, 1957. – 563 с.
230697
  Форш О. Вибрані твори / О. Форш. – К., 1957. – 515с.
230698
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1957. – 800с.
230699
  Тичина Павло Вибрані твори : в трьох томах / Тичина Павло. – Київ : Держлітвидав
Т. 1 : Поезії. – 1957. – 344 с. : портр.
230700
  Микитенко І.К. Вибрані твори : В 2-х т. / І.К. Микитенко. – Київ : ДЛВ
Т. 1 : П"єси. – 1957. – 520 с.
230701
  Микитенко І.К. Вибрані твори : В 2-х т. / І.К. Микитенко. – Київ : ДЛВ
Т. 2 : Проза. – 1957. – 576 с.
230702
  Тичина Павло Григорович Вибрані твори : в трьох томах / Тичина Павло Григорович. – Київ : Держлітвидав
Т. 2 : Поезії. – 1957. – 344 с.
230703
  Тичина Павло Григорович Вибрані твори : в 3-х томах / Тичина Павло Григорович. – Київ : Держлітвидав
Т. 3 : Публіцистика. Літературно-критичні статті. – 1957. – 552 с.
230704
  Кобринська Н.І. Вибрані твори / Н.І. Кобринська. – Київ, 1958. – 419 с.
230705
  Качура Я. Вибрані твори / Я. Качура. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 1. – 1958. – 603 с.
230706
  Ірчан М. Вибрані твори / М. Ірчан. – Київ
1. – 1958. – 384 с.
230707
  Микитенко І.К. Вибрані твори : В 2-х т. / І.К. Микитенко. – Київ : ДЛВ
Т. 1 : П"єси. – 1958. – 520 с.
230708
  Микитенко І.К. Вибрані твори : В 2-х т. / І.К. Микитенко. – Київ : ДЛВ
Т. 2 : Проза. – 1958. – 576с.
230709
  Качура Я. Вибрані твори / Я. Качура. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 2. – 1958. – 516 с.
230710
  Мурашко О.О. Вибрані твори / О.О. Мурашко. – Київ, 1959. – 16с.
230711
  Манастирський А.І. Вибрані твори / А.І. Манастирський; Нановський Я.Й. – Київ, 1959. – 18с.
230712
  Старицький М.П. Вибрані твори : [поезії, переклади, драматичні твори] / Михайло Старицький. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 687 с.
230713
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ : Художня література, 1961. – 656 с.
230714
  Нагнибіда М.Л. Вибрані твори : В 2-х т. / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Держлітвидав
Т. 1 : Поезії. Балади. Поеми (1930-1950). – 1961. – 290с.
230715
  Нагнибіда М.Л. Вибрані твори : В 2-х т. / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Держлітвидав
Т. 2 : Поезії. Балади. Поеми [1951-1960]. – 1961. – 283 с.
230716
  Минко В.П. Вибрані твори : повісті; оповідання; нариси / В.П. Минко. – Київ, 1962. – 702 с.
230717
  Черемшина Марко Вибрані твори / Марко Черемшина. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 289 с.
230718
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1963. – 355 с.
230719
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1964. – 200 с.
230720
  Квітка-Основ"яненко Вибрані твори / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро, 1964. – 531 с.
230721
  Вирган І.О. Вибрані твори / І.О. Вирган. – Київ, 1964. – 378 с.
230722
  Вирган І.О. Вибрані твори : поезії, поеми, оповідання, переклади / І.О. Вирган. – Київ : Дніпро, 1965. – 380 с.
230723
  Кримський А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Кримський. – Київ, 1965. – 660 с.
230724
  Кропивницький М. Вибрані твори / М. Кропивницький. – Київ, 1967. – 512с.
230725
  Старицький М.П. Вибрані твори / Михайло Старицький. – Київ : Дніпро, 1967. – 495с. – (Шкільна бібліотека)
230726
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко. – Київ : Дніпро, 1968. – 206 с. – (Шкільна б-ка)
230727
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Київ, 1968. – 544с.
230728
  Стельмах М.П. Вибрані твори / М.П. Стельмах. – Київ, 1969. – 735с.
230729
  Грабовський П.А. Вибрані твори / П. Грабовський ; Вступ.ст. Є. Михайлюк ; Худож. Р.М. Багаутдінов. – Київ : Дніпро, 1969. – 261 с. : іл. + 4 л. іл., портр. – (Шкільна бібліотека)
230730
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1969. – 482 с.
230731
  Туманян О. Вибрані твори / О. Туманян. – Київ, 1969. – 255 с.
230732
  Ленін В.І. Вибрані твори / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
1-10. – 1969. – с.
230733
  Ленін В.І. Вибрані твори / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1969. – 753с.
230734
  Ленін В.І. Вибрані твори / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 3. – 1969. – 755с.
230735
  Яновський Ю.І. Вибрані твори / Ю.І. Яновський. – Київ, 1970. – 454 с.
230736
  Кузьмович-Головінська Вибрані твори / Марія Кузьмович-Головінська. – Торонто : Добра книжка
Т. 2 : Лісовий голуб: оповідання. – 1970. – 280 с. – Парал. тит. англ.
230737
  Чередниченко В.І. Вибрані твори / Варвара Чередниченко. – Київ : Дніпро, 1971. – 600 с.
230738
  Кропивницький М. Вибрані твори / М. Кропивницький. – Київ : Дніпро, 1971. – 352 с.
230739
  Старицький М.П. Вибрані твори / М.П. Старицький. – Київ : Дніпро, 1971. – 466с.
230740
  Сковорода Г.С. Вибрані твори / Г.С. Сковорода. – Київ, 1971. – 135 с.
230741
  Квітка-Основ"яненко Вибрані твори / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро, 1971. – 367 с.
230742
  Довженко О.П. Вибрані твори / О.П. Довженко. – Київ : Дніпро, 1971. – 239 с. – (Шкільна б-ка)
230743
  Гребінка Є.П. Вибрані твори / Є.П. Гребінка. – Київ : Дніпро, 1971. – 279 с. – (Шкільна біб-ка)
230744
  Головко А.В. Вибрані твори / А.В. Головко. – Київ : Дніпро, 1971. – 464 с. – (Шкільна бібліотека)
230745
  Бузько Д.І. Вибрані твори / Д.І. Бузько. – Киев, 1971. – 539 с.
230746
  Дмитерко Л.Д. Вибрані твори / Л.Д. Дмитерко. – Київ
1. – 1971. – 424 с.
230747
  Тичина Павло Григорович Вибрані твори / Тичина Павло Григорович; Всут. ст. С. Шаховського. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Вірші. – 1971. – 395 с.
230748
  Тичина Павло Григорович Вибрані твори / Тичина Павло Григорович. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Поеми та цикли. – 1971. – 364 с. : портр.
230749
  Дмитерко Л.Д. Вибрані твори / Л.Д. Дмитерко. – Київ
2. – 1971. – 384 с.
230750
  Вишенський І. Вибрані твори / І. Вишенський. – Київ, 1972. – 128с.
230751
  Туманян О. Вибрані твори / О. Туманян. – Київ : Веселка, 1972. – 211 с
230752
  Гейне Г. Вибрані твори / Г. Гейне. – Київ : Дніпро
Т.1 : Поезії. – 1972. – 430с.
230753
  Собко В.М. Вибрані твори : У 2-х т. / В.М. Собко. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Зоряні крила; Запорука миру: Романи. – 1972. – 743 с.
230754
  Собко В.М. Вибрані твори : У 2-х т. / В.М. Собко. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Стадіон; Звичайне життя: Романи. – 1972. – 702 с.
230755
  Яцків М.Ю. Вибрані твори / М.Ю. Яцків; Вступна стаття і примітки М. Ільницького. – Київ : Дніпро, 1973. – 454 с.
230756
  Шовкопляс Ю.Ю. Вибрані твори : в 2 т. / Юрій Шовкопляс. – Київ : Дніпро
Т.1 : Інженери : роман ; оповідання. – 1973. – 547 с.
230757
  Шовкопляс Ю.Ю. Вибрані твори : в 2 т. / Юрій Шовкопляс. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Людина живе двічі : роман. – 1973. – 572 с.
230758
  Гейне Г. Вибрані твори / Г. Гейне; Пер. з німецької. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Подорожні картини. – 1973. – 448с.
230759
  Гейне Г. Вибрані твори / Г. Гейне. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Поеми критика. – 1973. – 448с.
230760
  Грабовський П.А. Вибрані твори / П. Грабовський ; Іл. В.І. Якубич. – Київ : Дніпро, 1974. – 351 с.
230761
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1974. – 511 с.
230762
  Кобилянська О.Ю. Вибрані твори / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1974. – 541с.
230763
  Гейне Г. Вибрані твори / Г. Гейне; Пер. з німецької. – Київ : Дніпро
Т. 4 : Проза публіцистика листи додатки. – 1974. – 407с.
230764
  Гребінка Є.П. Вибрані твори / Є.П. Гребінка. – Київ : Дніпро, 1976. – 532 с.
230765
  Довженко О.П. Вибрані твори / О.П. Довженко. – Одеса : Маяк, 1976. – 148 с. – (Шкільна бібліотека)
230766
  Сухомлинський В.О. Вибрані твори / В.О. Сухомлинський. – Київ : Радянська школа
Т. 1. – 1976. – 654 с.
230767
  Ленін В.І. Вибрані твори / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1976. – 770с.
230768
  Ленін В.І. Вибрані твори / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1976. – 760с.
230769
  Сухомлинський В.О. Вибрані твори / В.О. Сухомлинський. – Київ : Радянська школа
Т. 2. – 1976. – 670 с.
230770
  Ленін В.І. Вибрані твори / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 3. – 1976. – 789с.
230771
  Кропивницький М.Л. Вибрані твори / М.Л. Кропивницький. – Київ : Дніпро, 1977. – 303с.
230772
  Микитенко І.К. Вибрані твори / І.К. Микитенко. – Київ : Дніпро, 1977. – 477 с.
230773
  Журахович С.М. Вибрані твори / С.М. Журахович. – Київ, 1977. – 440 с.
230774
  Кобилянська О.Ю. Вибрані твори / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1977. – 686с.
230775
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ : Дніпро, 1977. – 501 с.
230776
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К.
3. – 1977. – 587с.
230777
  Сухомлинський В.О. Вибрані твори / В.О. Сухомлинський. – Київ : Радянська школа
Т. 3. – 1977. – 672 с.
230778
  Сухомлинський В.О. Вибрані твори / В.О. Сухомлинський. – Київ : Радянська школа
Т. 4. – 1977. – 638 с.
230779
  Сухомлинський В.О. Вибрані твори / В.О. Сухомлинський. – Київ : Радянська школа
Т. 5. – 1977. – 640 с.
230780
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Львів : Каменяр, 1978. – 216 с.
230781
  Шевченко Т.Г. Вибрані твори = Oeuvres choisies : перекладено з укр. / Тарас Шевченко ; післямова Євгена Кирилюка. – Київ : Дніпро, 1978. – 320 с. : фотоіл. – Текст парал. укр., фр. - Вірші супроводжуються репродукціями з малюнків, начерків, ескізів композицій, офортів, творів малярства Тараса Шевченка
230782
  Тичина Павло Григорович Вибрані твори = Oeuvres choisies / Тичина Павло Григорович; Пер. з укр. А. Абриля; передм. О. Гончара. – Київ : Дніпро, 1979. – 157 с.
230783
  Черемшина Марко Вибрані твори / Черемшина Марко. – Ужгород, 1979. – 240 с.
230784
  Гребінка Є.П. Вибрані твори / Є.П. Гребінка. – Київ : Дніпро, 1980. – 368 с.
230785
  Гребінка Євген Вибрані твори / Гребінка Євген. – Київ : Дніпро, 1980. – 367, [1] с.
230786
  Кобринська Н.І. Вибрані твори / Н.І. Кобринська. – Київ, 1980. – 448 с.
230787
  Довженко О.П. Вибрані твори / О.П. Довженко. – Львів : Камняр, 1980. – 302 с. – (Шкільна б-ка)
230788
  Вишенський І. Вибрані твори / І. Вишенський. – Львів, 1980. – 142с.
230789
  Дорошко П.О. Вибрані твори / П.О. Дорошко. – Київ
1. – 1980. – 456 с.
230790
  Копиленко О.І. Вибрані твори : в 2 т. / О.І. Копиленко. – Київ : Веселка
Т. 1 : Як вони поживають: оповідання : для серед. шк. віку. – 1980. – 358 с.
230791
  Дорошко П.О. Вибрані твори / П.О. Дорошко. – Київ
2. – 1980. – 445 с.
230792
  Чехов А.П. Вибрані твори / А.П. Чехов. – К, 1981. – 406с.
230793
  Цюпа І.А. Вибрані твори : У 2-х т. / І.А. Цюпа. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Грози і радуги: Роман. Оповідання. – 1981. – 544 с.
230794
  Цюпа І.А. Вибрані твори : У 2-х т. / І.А. Цюпа. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Краяни: Роман; Оповідання. – 1981. – 499 с.
230795
  Квітка-Основ"яненко Вибрані твори / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро, 1982. – 349 с.
230796
  Майерова М. Вибрані твори / М. Майерова, І. Ольбрахт. – Київ, 1982. – 359 с.
230797
  Ткач Д.В. Вибрані твори : В 2-х т.: Для середн. шк. віку / Д.В. Ткач. – Київ : Веселка
Т. 1 : Єсть, стояти на смерть; Генуезька вежа; Небезпечна зона: Повісті. – 1982. – 310 с.
230798
  Рудь М.Д. Вибрані твори / М.Д. Рудь. – Київ
1. – 1982. – 533 с.
230799
  Автомонов П.Ф. Вибрані твори : в 2 т. / П.Ф. Автомонов. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Коли розлучаються двоє : трилогія. – 1982. – 672 с.


  Трилогія про життя головного героя Віктора Кошика в1936-1950 роках. Автор змальовує його дитинство, показує участь у Великій Вітчизняній війні, розповідає про журналістську роботу в повоєнний час.
230800
  Автомонов П.Ф. Вибрані твори : в 2 т. / П.Ф. Автомонов. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Його прізвище невідоме. Капітан Русанов. Мій танк - 317. Автограф сержанта Цибулі. – 1982. – 373 с.


  Трилогія про життя головного героя Віктора Кошика в1936-1950 роках. Автор змальовує його дитинство, показує участь у Великій Вітчизняній війні, розповідає про журналістську роботу в повоєнний час.
230801
  Рудь М.Д. Вибрані твори / М.Д. Рудь. – Київ
2. – 1982. – 455 с.
230802
  Ткач Д.В. Вибрані твори : В 2-х т.: Для середн. шк. віку / Д.В. Ткач. – Київ : Веселка
Т. 2 : Чорне сальто; Я - шестикласник: Повісті. – 1982. – 288 с.
230803
  Квітка Вибрані твори / Квітка, Основ"яненко Г.Ф. -. – Київ : Дніпро, 1983. – 352 с.
230804
  Трублаїні М.П. Вибрані твори : В 2-х т.: Для середн. шк. віку / М.П. Трублаїні. – Київ : Веселка. – (Бібл. серія)
Т. 1 : Шхуна "Колумб": Повість. – 1983. – 496 с.
230805
  Степанюк Б.П. Вибрані твори : у 2 т. / Б.П. Степанюк. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Лірика. – 1983. – 253 с.
230806
  Олійник М.Я. Вибрані твори : у 2 т. / М.Я. Олійник. – Київ
Т. 1. – 1983. – 446 с.
230807
  Ленін В.І. Вибрані твори / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1983. – 736с.
230808
  Гуріненко П.В. Вибрані твори / П.В. Гуріненко. – Київ
1. – 1983. – 488 с.
230809
  Гуріненко П.В. Вибрані твори / П.В. Гуріненко. – Київ
2. – 1983. – 475 с.
230810
  Ленін В.І. Вибрані твори / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1983. – 730с.
230811
  Олійник М. Вибрані твори / М. Олійник. – Київ
2. – 1983. – 534 с.
230812
  Степанюк Б.П. Вибрані твори : у 2 т. / Б.П. Степанюк. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Поеми. – 1983. – 237 с.
230813
  Трублаїні М.П. Вибрані твори : В 2-х т.: Для середн. шк. віку / М.П. Трублаїні. – Київ : Веселка
Т. 2 : Лахтак: Повість; Оповідання про далеку Північ. – 1983. – 506 с.
230814
  Ленін В.І. Вибрані твори / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 3. – 1983. – 748с.
230815
  Рябокляч І.П. Вибрані твори / І.П. Рябокляч. – Київ : Дніпро, 1984. – 384 с.
230816
  Бедзик Ю.Д. Вибрані твори / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1984. – 576 с.
230817
  Маркс К. Вибрані твори : в 3-х томах / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Пер. з рос. – К.
Т. 1. – 1984. – 555с.
230818
  Чалий Б.Й. Вибрані твори / Б.Й. Чалий. – Київ
1. – 1984. – 237 с.
230819
  Чалий Б.Й. Вибрані твори / Б.Й. Чалий. – Київ
2. – 1984. – 231 с.
230820
  Маркс К. Вибрані твори : Пер. з рос. / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К.
Т. 2. – 1984. – 490с.
230821
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Пер. з рос. – К.
Т. 3. – 1984. – 559с.
230822
  Мейгеш Ю.В. Вибрані твори : романи, повісті / Ю.В. Мейгеш. – Київ, 1985. – 453 с.
230823
  Сковорода Г.С. Вибрані твори / Г.С. Сковорода, І.П. Котляревський. – Харків, 1985. – 300 с.
230824
  Хорунжий А.М. Вибрані твори : повісті / А.М. Хорунжий. – Київ : Дніпро, 1985. – 480 с.
230825
  Олійник Б.І. Вибрані твори : В 2-х т. / Б.І. Олійник. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Лірика. – 1985. – 269 с.
230826
  Грабовський П.А. Вибрані твори / П.А. Грабовський. – Київ
1. – 1985. – 599 с.
230827
  Грабовський П.А. Вибрані твори / П.А. Грабовський. – Київ
2. – 1985. – 343 с.
230828
  Олійник Б.І. Вибрані твори : В 2-х т. / Б.І. Олійник. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Цикли та поеми. – 1985. – 245 с.
230829
  Речмедін В. Вибрані твори : романи / В. Речмедін. – Київ
Коли закипала кров. Ходімо зі мною сину!. – 1986. – 508 с.
230830
  Вінграновський М.С. Вибрані твори / М.С. Вінграновський. – Київ, 1986. – 463 с.
230831
  Кониський О. Вибрані твори / О. Кониський. – Київ : Дніпро, 1986. – 427с.
230832
  Драч І.Ф. Вибрані твори : в 2 т. / І.Ф. Драч. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Поезії. – 1986. – 351 с.
230833
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К.
Т. 1. – 1986. – 524с.
230834
  Драч І.Ф. Вибрані твори : в 2 т. / І.Ф. Драч. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Вірші та драматичні поеми. – 1986. – 326 с.
230835
  Грінченко Б.Д. Вибрані твори / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1987. – 459 с.
230836
  Квітка-Основ"яненко Вибрані твори / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро, 1987. – 310 с. – (Шкільна б-ка)
230837
  Дніпрова Чайка Вибрані твори / Дніпрова Чайка; Вишневська Н.О. – Київ, 1987. – 278,1с.
230838
  Воробкевич С.І. Вибрані твори : поезії / С.І. Воробкевич. – Київ, 1987. – 357 с.
230839
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1987. – 287 с.
230840
  Костельник Г.Ф. Вибрані твори / протопресвітер Г.Ф. Костельник. – Київ : Видання Екзарха всієї України Митрополита Київського і Галицького, 1987. – 262, [2] с., [4] арк. фот. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
230841
  Швець В.С. Вибрані твори / В.С. Швець. – Київ
1. – 1987. – 363 с.
230842
  Журахович С.М. Вибрані твори / С.М. Журахович. – Київ
1. – 1987. – 477 с.
230843
  Гуцало Є.П. Вибрані твори : в 2 т. / Євген Гуцало. – Київ : Радянський письменник
Т. 1 : Родинне вогнище. Мертва зона. Шкільних хліб. – 1987. – 571 с.
230844
  Журахович С.М. Вибрані твори / С.М. Журахович. – Київ
2. – 1987. – 460 с.
230845
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Пер. з рос. – К.
Т. 2. – 1987. – 543с.
230846
  Швець В.С. Вибрані твори / В.С. Швець. – Київ
2. – 1987. – 438 с.
230847
  Гуцало Є.П. Вибрані твори : в 2 т. / Євген Гуцало. – Київ : Радянський письменник
Т. 2 : Оповідання. Княжа гора. – 1987. – 528с.
230848
  Сологуб В.П. Вибрані твори / В.П. Сологуб. – Київ, 1988. – 732 с.
230849
  Білкун М.В. Вибрані твори / М.В. Білкун. – Київ, 1988. – 508 с.
230850
  Бережний В.П. Вибрані твори / В.П. Бережний. – Київ, 1988. – 523 с.
230851
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К.
3. – 1988. – 632с.
230852
  Доломан Є.М. Вибрані твори / Є.М. Доломан. – Київ, 1989. – 506 с.
230853
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані твори : Мартин Боруля : Сто тисяч : Хазяїн : Суєта / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Мистецтво, 1989. – 256 с. – (Шкільна бібліотека)
230854
  Дрозд В.Г. Вибрані твори : У двох томах / В.Г. Дрозд. – Київ : Радянський письменник
Т.1. – 1989. – 460 с.
230855
  Дрозд В.Г. Вибрані твори : У двох томах / В.Г. Дрозд. – Київ : Радянський письменник. – ISBN 5-333-00280-0
Т.2. – 1989. – 550 с.
230856
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К.
4. – 1989. – 654с.
230857
  Чернявський М. Вибрані твори / М. Чернявський. – Київ : Дніпро, 1990. – 588 с.
230858
  Нестайко В.З. Вибрані твори / В.З. Нестайко. – Київ
1. – 1990. – 494 с.
230859
  Нестайко В.З. Вибрані твори / В.З. Нестайко. – Київ
2. – 1990. – 509 с.
230860
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К.
5. – 1990. – 750с.
230861
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Пер. з рос. – К.
6. – 1990. – 639с.
230862
  Малик В.К. Вибрані твори / В.К. Малик. – Київ : Дніпро
1. – 1991. – 459 с.
230863
  Тендюк Л.М. Вибрані твори : повісті: у 2 т. / Л.М. Тендюк. – Київ : Веселка
Т. 1 : "Буревісник" виходить у море; Атол Туамако; Викрадення. – 1991. – 462 с.
230864
  Дорошко П.О. Вибрані твори / П.О. Дорошко. – Київ
Т. 1. – 1991. – 428 с.
230865
  Цюпа І.А. Вибрані твори : у 2 т. / Іван Цюпа. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Через терни до зірок: роман. Оповідання. – 1991. – 574 с.
230866
  Цюпа І.А. Вибрані твори : у 2 т. / Іван Цюпа. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-00982-1
Т. 2 : Дзвони янтарного літа: роман ; Рокіт синього моря : повість пам"яті. – 1991. – 602 с.
230867
  Дорошко П.О. Вибрані твори / П.О. Дорошко. – Київ
Т. 2. – 1991. – 588 с.
230868
  Тендюк Л.М. Вибрані твори : повісті: у 2 т. / Л.М. Тендюк. – Київ : Веселка
Т. 2 : Голова Дракона; Слід"Баракуди"; Останній рейс "Сінтоку-мару". – 1991. – 508 с.
230869
  Малик В.К. Вибрані твори / В.К. Малик. – Київ : Дніпро
2. – 1991. – 508 с.
230870
  Ортега Г. Вибрані твори / Г. Ортега. – Київ, 1994. – 420с.
230871
  Шевченко Тарас Вибрані твори = Poezje Wybrane/ Szewczenko Taras / Шевченко Тарас; Упор.: З.К.Полонська; Пер. польською мовою С. Твердохліба. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1999. – 64с. – Вінок Кобзареві мовами народів. – ISBN 966-522-116-7
230872
  Захер-Мазох Леопольд Вибрані твори / Захер-Мазох Леопольд, фон. – Львів : Літопис, 1999. – 384с. – ISBN 966-7007-23-5
230873
  Брайчевський М.Ю. Вибрані твори : історико-археологічні студії, публіцистика / Михайло Брайчевський ; Укр. віл. акад. наук у США, Іст. секція, Укр. іст. т-во у США, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." ; ред. Л. Винар ; [упоряд.: І. Гирич, Ю. Кухарчук, Л. Сакада]. – Нью-Йорк ; Київ : Вид. дім "KM Academia", 1999. – 597, [2] с. : іл., портр., мапи. – До 75-річчя від дня народження. - Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 966-518-111-4
230874
  Гамсун Кнут Вибрані твори / Гамсун Кнут; Пер. з норвезької Н.Іваничук. – Львів : Літопис, 2000. – 395с. – (Світова класика). – ISBN 966-7007-29-4
230875
  Старицька-Черняхівська Людмила Вибрані твори : Драматичні твори. Проза. Поезія. Мемуари. / Старицька-Черняхівська Людмила; Ред.кол.:М.Г.Жулинський,В.Г.Дончик,О.В.Мишанин та ін. – Київ : Наукова думка, 2000. – 848с. – (Біб-ка укр. літ. Новіт. укр. літ.). – ISBN 966-00-0602-0
230876
  Косинка Григорій Вибрані твори / Косинка Григорій. – Київ : ЛДЛ, 2002. – 192с. – ISBN 966-95175-9-1
230877
  Волошин А. Вибрані твори / А. Волошин. – Ужгород : Закарпаття, 2002. – 528с. – (Письменство Закарпаття). – ISBN 966-7703-42-8
230878
  Бернанос Жорж Вибрані твори = Sous le soleil de satan.Journal d"un cure de campagne / Бернанос Жорж; З фр. пер .В. Шовкун. – Київ : Юніверс. – ISBN 966-7305-66-Х
Т.1 : Під сонцем Сатани. Щоденник сільського кюре. – 2002. – 544с.
230879
  Куліш П. Вибрані твори / П. Куліш; Упор. текстів, передм. та прим. І.М. Андрусяк. – Харків : Ранок.Веста, 2003. – 320 с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-748-8
230880
  Винниченко В.К. Вибрані твори / В.К. Винниченко; Упоряд. текстів, передм. та прим. О.М. Савченко. – Харків : Ранок.Веста, 2003. – 352с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-817-4
230881
  Куліш П. Вибрані твори / Упоряд. текстів, передм. та прим. І.М. Андрусяка; Пантелеймон Куліш. – Харків : Ранок.Веста, 2004. – 320с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-748-8
230882
  Винниченко В. Вибрані твори : Оповідання; Повість: На той бік; Романи: Записки Кирпатого Мефістофеля. Сонячна машина / Володимир Винниченко. – Київ : Грамота, 2005. – 928с. – ISBN 966-349-001-2
230883
  Кочерга І. Вибрані твори / Іван Кочерга. – Київ : Сакцент Плюс, 2005. – 480с. – ISBN 966-8583-00-0
230884
  Олійник Б. Вибрані твори : у 2-х томах / Борис Олійник; Редкол.: Павличко Д.В., Зяблюк М.П., Драч І.Ф., Жулинський М.Г., Луків М.В., Слободяник А.Я. та ін.; Вступна стаття Талантай Л.М. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства). – ISBN 966-7492-31-1(Т.1)
Т.1 : Вірші. Поеми. – 2005. – 608с.
230885
  Рильський М. Вибрані твори : У двох томах / Максим Рильський; Редкол.: Д.В. Павличко, М.П. Зяблюк, А.Я. Слободяник, І.Ф. Драч, М.Г. Жулинський, В.Л. Колесник та ін. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана. – ISBN 966-7492-31-1(Т.1)
Т.1 : Вірші. Поеми. – 2005. – 608с.
230886
  Багряний І. Вибрані твори / Іван Багряний; Упоряд., автор передм. М. Балаклицький. – Київ : Смолоскип, 2006. – 687с. – (Розстріляне Відрождення). – ISBN 966-8499-45-X
230887
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в п"яти томах / Галина Сагач ; [Акад. наук вищої школи України]. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 966-8424-57-3
Т. 1 : Риторика: "Златоуст". – 2006. – 288 с. : іл. – Бібліогр.: с. 280-285
230888
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в п"яти томах / Галина Сагач ; [Акад. наук вищої школи України]. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 966-8424-56-5
Т. 2 : Хрестоматія: "Золотослів". – 2006. – 288 с. : іл.
230889
  Василенко М.П. Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [упоряд.: І.Б. Усенко, Т.І. Бондарук, А.Ю. Іванова, Є.В. Ромінський ; відп. ред.: Ю.С. Шемшученко, І.Б. Усенко]. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика. – ISBN 966-8602-25-0
Т. 2 : Юридичні праці. – 2006. – 558 с. – Шифр дубл.34 Васи.Доп.карт всем каб.
230890
  Рильський М.Т. Вибрані твори : У двох томах / Максим Рильський; Редкол.: Павличко Д.В., Зяблюк М.П., Слободяник А.Я., Драч І.Ф. та ін. – Київ : Українська енциклопедія. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства / Редкол.: Павличко Д.В., Зяблюк М.П., Слободяник А.Я.). – ISBN 966-7492-31-Х(Т.2)
Т.2 : Переклади. – 2006. – 608с.
230891
  Олійник Б.І. Вибрані твори : У двох томах / Борис Олійник; Редкол.: Павличко Д.В., Богуцький Ю.П., Драч І.Ф., Жулинський М.Г. – Київ : Українська енциклопедія. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства / Редкол.: Павличко Д.В., Зяблюк М.П., Слободяник А.Я. та ін.). – ISBN 966-7492-35-4(Т.2)
Т. 2 : Переклади. Публіцистика. – 2006. – 608с.
230892
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в п"яти томах / Галина Сагач ; [Акад. наук вищої школи України]. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 966-8424-58-1
Т. 3 : Ділова риторика: "Добротословіє". – 2006. – 320 с. : іл. + Додаток: с. 242-313. – Бібліогр.: с. 314-317
230893
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в п"яти томах / Галина Сагач ; [Акад. наук вищої школи України]. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 966-8424-50-6
Т. 4 : Храм слова: "Небо на землі". – 2006. – 288 с. : іл.
230894
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в п"яти томах / Галина Сагач ; [Акад. наук вищої школи України]. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 966-8424-49-2
Т. 5 : Риторичний квітник: "Нев"янучий цвіт". – 2006. – 320 с. : іл.
230895
  Шпол Ю. Вибрані твори / Юліан Шпол ; [упоряд., передм., примітки та комент. О. Ушкалова]. – Київ : Смолоскип, 2007. – 531 с., [4] с. : портр. – (Серія "Розстріляне Відродження"). – ISBN 966-8499-46-8
230896
  Андрухович Ю. Вибрані твори : [поезія, проза, есеїстика] / Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак ; авторський проект В. Габора. – Львів : Піраміда, 2007. – 394 с. : фот. – Видавничий проект "Приватна колекція". – (Українські літературні групи). – ISBN 978-966-441-019-6
230897
  Бердник О. Вибрані твори / Олесь Бердник. – Київ : Книга, 2007. – 352 с. – До 80-річчя від дня народження. – ISBN 978-966-8314-37-7
230898
  Сковорода Г.С. Вибрані твори / Григорій Сковорода; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; Харк. історико-філологічне т-во; [ упоряд. та передмова Л. Ушкалова ]. – Харків : Прапор, 2007. – 384с. – ISBN 978-966-8690-73-0
230899
  Багряний І.П. Вибрані твори / Іван Багряний. – Київ : Книга, 2007. – 368с. – (Твори української діаспори). – ISBN 978-966-8314-28-5
230900
  Олійник Б.І. Вибрані твори : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-71-5
Т. 1 : За четвертою хатою : [інтимна лірика] / [упоряд., передм.: М.В. Шевченко]. – 2007. – 127, [1] с. : портр.
230901
  Олійник Б.І. Вибрані твори : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-72-2
Т. 2 : Камінь з душі : [філос. лірика] / [упоряд., післямова: М.В. Шевченко]. – 2007. – 223, [1] с. : портр.
230902
  Олійник Б.І. Вибрані твори : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-73-9
Т. 3 : Вирок : [громадян. лірика] / [упоряд.: М.В. Шевченко]. – 2007. – 255, [1] с. : портр.
230903
  Олійник Б.І. Вибрані твори : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-74-6
Т. 4 : Сива ластівка / [упоряд.: М.В. Шевченко ; післямова: О.О. Мороз]. – 2007. – 94, [2] с. : портр.
230904
  Олійник Б.І. Вибрані твори : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-75-3
Т. 5 : Поеми / [упоряд.: М.В. Шевченко]. – 2007. – 190, [2] с. : портр. – Зміст: Поеми: Дорога ; Рух ; Доля ; Урок ; Заклинання вогню ; У дзеркалі слова
230905
  Олійник Б.І. Вибрані твори : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-76-0
Т. 6 : Поеми / [упоряд.: М.В. Шевченко ; післямова: Л.М. Скирда]. – 2007. – 222, [2] с. : портр. – Зміст: Поеми : Дума про місто ; Небо полеглого безвісти ; Поворотний круг ; Пришестя ; Сім ; Між пеклом і Едемом ; Трубить Трубіж
230906
  Міщенко Д.О. Вибрані твори / Дмитро Міщенко. – Київ : Український письменник, 2008. – 528 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-579-212-1
230907
  Кобилянська О.Ю. Вибрані твори : [ повість, оповідання ] / Ольга Кобилянська. – Київ : ІНТЕЛЕКТ-АРТ, 2008. – 432 с. – (Класики української літератури). – ISBN 978-966-1631-006
230908
  Лупій О.В. Вибрані твори / Олесь Лупій ; [ вступна стаття О. Мишанича ]. – Київ : Український письменник, 2008. – 688 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, І.М. Лубківський та ін.). – ISBN 966-579-234-2
230909
  Мовчан П.М. Вибрані твори : поезія / Павло Мовчан. – Київ : Просвіта, 2008. – 536 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : П.А. Загребельний, Л.І. Андрієвський, В.О. Базилевський та ін.). – ISBN 978-966-2133-21-9
230910
  Теліга О. Вибрані твори / Олена Теліга; упор. О. Зінкевич. – 2-е вид., доп. – Київ : Смолоскип, 2008. – 536с. – ISBN 978-966-8499-90-6
230911
  Куліш П.О. Вибрані твори / [укладання тексту, передм. Савченко О. М.]. – Київ : Шанс, 2008. – 400 с. – У виданні: Чорна рада / Пантелеймон Куліш ; Мотря / Богдан Лепкий. – ISBN 978-966-2202-01-4
230912
  Домонтович В.П. Вибрані твори / Віктор Домонтович ; [вступ. ст., упоряд. В.П. Агеєвої]. – Київ : Книга, 2008. – 382, [1] с. – Зміст: Доктор Серафікус ; Дівчина з ведмедиком ; Романи Куліша. – (Серія "Твори української діаспори" ) ( Твори укр. емігрантів). – ISBN 978-966-8314-44-5
230913
  Грінченко Б.Д. Вибрані твори : в 2-х томах / Борис Грінченко. – Київ : ІНТЕЛЕКТ-АРТ. – (Класики української літератури). – ISBN 978-966-1631-01-3
Т. 1. – 2008. – 448 с. : іл.
230914
  Йогансен М. Вибрані твори / Майк Йогансен ; упоряд., [авт. передм.] Ростислав Мельників. – Вид. 2-ге, доповн. – Київ : Смолоскип, 2009. – 766, [2] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 747-750, в прим. с. 735-746 та в підрядк. прим. – (Серія "Розстріляне Відродження"). – ISBN 978-966-8499-94-4


  Зміст: Поезії: Із книги "Доробок" (з розділу "Хмар руїни", з розділу "Скоро forte", з розділу "Кроковеє коло" (філософічні ландшафти) ; Із книги "Ясен" (з розділу "Прокламації, з розділу "Балади", з розділу "Зілля", з розділу "Любов") ; Із книги ...
230915
  Прокопович П.І. Вибрані твори : у 3-х томах / П.І. Прокопович. – Харків : Фактор. – ISBN 978-966-180-080-8
Т. 1 : Життєвий шлях П.І. Прокоповича; Борті і вулики; Сімейства бджолині. – 2010. – 256 с.
230916
  Гізель І. Вибрані твори = Selected works in 3 volumes : в 3 т. / Iнокентій Гізель ; [ред.-упоряд. Л. Довга ; літ. ред. Р. Кисельов] ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Т-во дослідників Центрально-Східної Європи. – Київ ; Львів : Свічадо. – ISBN 978-966-395-452-3
Т. 3. – 2010. – 449, [7] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. - Між ст. 224 та 225 типограф. брак 16 ст. – Бібліогр. в підрядк. прим.
230917
  Ісаєнко Г.Й. Вибрані твори / Галина Ісаєнко. – Ювілейне вид. – Хмельницький : ХмЦНП, 2011. – 247, [1] с. – ISBN 978-966-7872-91-5
230918
  Стус В.С. Вибрані твори / Василь Стус ; [ред.-уклад. С.М. Заготова]. – Донецьк : БАО, 2011. – 351, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-481-088-0


  До видання надійшли вибрані поезії зі збірок "Зимові дерева", "Веселий цвинтар", "Час творчості", "Палімпсести". Також книга включає публіцистичний лист Василя Стуса "Я обвинувачую"
230919
  Йогансен М. Вибрані твори / Майк Йогансен ; [вступ. ст., упоряд. В.П. Агеєвої]. – Київ : Книга, 2011. – 270, [1] с. – Зміст: Пригоди Мак-Лейстона, Гаррі Руперта та інших ; Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію. – (Серія "Українська авангардна проза"). – ISBN 978-966-8314-71-1
230920
  Няголова Е. Вибрані твори : поезія: вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (987/988). – С. 30-34. – ISSN 0320-8370
230921
  Дудар Є.М. Вибрані твори : гумор, сатира / Євген Дудар ; [редкол.: Зяблюк М.П. (голова) та ін.]. – Київ : Українська енциклопедія, 2011. – 604, [4] с., [1] арк. портр. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства / редкол.: Драч І.Ф. [та ін]). – ISBN 978-966-7492-48-9
230922
  Свідзінський В.Є. Вибрані твори / Володимир Свідзінський ; упоряд., [передм., прим.] Елеонора Соловей. – Київ : Смолоскип, 2011. – 499, [2] с. : іл., фот. – Алф. покажч.: с. 479-488. – Бібліогр.: с. 447-450 та в підрядк. прим. – (Серія "Розстріляне Відродження"). – ISBN 978-966-2164-21-3


  Зміст: Поезія ; Вересень ; Медобір ; Зі збірки "Поезії" ; Поза збірками ; Поеми ; Інші редакції ; Жарти. Експромти ; Літературно-критичні матеріали ; Спогади ; Фотоматеріали.
230923
  Тичина П.Г. Вибрані твори : у 2 т. / Павло Тичина ; [уклад. : С.А. Гальченко та ін. ; наук. ред. Д.В. Павличко ; упоряд.-ред. М.П. Зяблюк]. – Київ : Українська енциклопедія. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства / редкол. : Драч І.Ф., Жулинський М.Г., Зяблюк М.П. та ін.). – ISBN 978-966-7492-41-0
Т. 1 : Вірші. Поеми / [редкол. : Зяблюк М.П. (голова), Гальченко С.А., Драч І.Ф. та ін.]. – 2011. – 605, [3] с. : іл.
230924
  Драч І.Ф. Вибрані твори : у 2 т. / Іван Драч [уклад. : А.О. Ткаченко, Ю.Г. Попсуєнко ; упоряд.-ред. М.П. Зяблюк]. – Київ : Українська енциклопедія. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства / редкол. : Драч І.Ф., Жулинський М.Г., Зяблюк М.П. та ін.). – ISBN 978-966-7492-39-7(Т.1)
Т. 1 : Вірші. Поеми / [редкол. : Зяблюк М.П., Жулинський М.Г., Мушкетик Ю.М. та ін.]. – 2011. – 604, [4] с.
230925
  Гізель І. Вибрані твори = Selected works in 3 volumes : у 3 т. / Iнокентій Гізель ; [ред.-упоряд. Л. Довга ; наук. ред. пер. Я. Стратій ; літ. ред. пер. Р. Кисельов] ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Т-во дослідн. Центрально-Східної Європи. – Київ ; Львів : Свічадо. – ISBN 978-966-395-484-4
Т. 2. – 2011. – 458, [6] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. - Текст парал. англ. та укр. мовами. - Додатки: с. 409-459. – Бібліогр. в підрядк. прим.
230926
  Прокопович П.І. Вибрані твори : у 3-х томах / П.І. Прокопович ; [редкол. : М.Л. Горніч, В.Д. Зуй, В.М. Корж та ін. ; пер. з рос., упоряд. В.Д. Зуй]. – Харків : Фактор. – ISBN 978-966-180-161-4
Т. 2 : Управління бджільництвом ; Годівля бджіл і медоносні рослини ; Уроки в школі бджільництва. – 2011. – 304 с. : фотоіл., табл.
230927
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Іван Нечуй-Левицький ; [вступ. ст., упорядкув. Г.М. Жуковської]. – Київ : Книга, 2012. – 350, [2] с. – До 175-річчя від дня народження Івана Нечуя-Левицького. - Зміст: Микола Джеря ; Кайдашева сім"я ; Світогляд українського народу. – Бібліогр. в приміт.: c. 347-350 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-8314-80-3
230928
  Лубківський Р.М. Вибрані твори : у 2 т. / Роман Лубківський ; [редкол.: Зяблюк М.П (голова) та ін.]. – Київ : Всеукр. спеціаліз. вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства). – ISBN 978-966-7492-49-6
Т. 1 : Вірші. Поеми. – 2012. – 605, [3] с. : іл.
230929
  Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори / Григорій Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-565-2
Т. 1 : Декабристи в Україні. – 2012. – 243, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
230930
  Гізель І. Вибрані твори = Selected works in 3 volumes : у 3 т. / Iнокентій Гізель ; [ред.-упоряд. Л. Довга ; пер. з церковнослов"ян. Р. Кисельов] ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Т-во дослідників Центрально-Східної Європи. – Київ ; Львів : Свічадо. – ISBN 978-966-395-586-5(Кн.1)
Т. 1, кн. 1. – 2012. – 622, [2] с. : іл. – Додатки: с. 543-622. – Бібліогр. в підрядк. прим.
230931
  Тичина П.Г. Вибрані твори : у 2 т. / Павло Тичина. – Київ : Всеукр. спеціаліз. вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства / редкол.: Баранов В.Ф. [та ін.]). – ISBN 978-966-749-38-0 (Т.2)
Т. 2 : Переклади / [редкол.: Зяблюк М.П. (голова) та ін. ; уклад.: С.А. Гальченко, Ю.Г. Попсуєнко, Т.В. Сосновська ; вступ. сл. С.А. Гальченка]. – 2012. – 605, [3] с., [1] арк. портр. : фотоіл. – Бібліогр. в комент. та прим.: с. 561-592
230932
  Драч І.Ф. Вибрані твори : у 2 т. / Іван Драч. – Київ : Всеукр. спеціаліз. вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства / редкол.: Баранов В.Ф. [та ін.]). – ISBN 978-966-749-40-3 (Т.2)
Т. 2 : Переклади / [редкол.: Зяблюк М.П. (голова) та ін. ; уклад.: Ю.Г. Попсуєнко, М.П. Зяблюк, А.О. Ткаченко]. – 2012. – 605, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 593-596
230933
  Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори / Григорій Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-966-171-565-2
Т. 2 : Декабристознавство. – 2012. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 193-194 та в підрядк. прим.
230934
  Ван Лерберг Вибрані твори / Шарль Ван Лерберг ; пер. з фр., передм., післямова та комент. Дмитра Чистяка [за участю І.С. Рябчія ; наук. ред. Я.В. Шекера]. – Київ : Радуга, 2013. – 411, [5] с. : портр. – Зміст: Соляна ; Наслухачі ; Євина пісня ; Поза часом ; Пан ; Із листів до Альберта Мокеля ; Із листів до Фернана Северена ; Із листів до Габріель Макс. – (Європа/Текст). – ISBN 978-966-281-001-1
230935
  Шкурупій Г. Вибрані твори / Гео Шкурупій ; упоряд., [авт. передм.] Ольга Пуніна, Олег Соловей. – Київ : Смолоскип, 2013. – 869, [2] с. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 845-857, в прим. с. 817-843 та в підрядк. прим. – (Серія "Розстріляне Відродження"). – ISBN 978-966-2164-51-0


  Зміст: Поезія: Збірка "Психетози", Збірка "Барабан", Цикл "Море", Інші поетичні твори ; Памфлети ; Фрагментарні малюнки, виконані віршами та прозою ; Оповідання: Збірка "Переможець Дракона" ; Повість: Штаб смерти ; Романи: Двері в день, Міс Адрієна ; ...
230936
  Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори / Григорій Казьмирчук ; [наук. ред. Ю.В. Латиш] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-966-171-565-2
Т. 3 : Історіографія руху декабристів. – 2013. – 430, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
230937
  Ахундов М.-Ф. Вибрані твори / Мірза-Фаталі Ахундов ; [пер.: В. Білоцерківський ; ред.: Е. Мадатлі]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 347, [1] с. – ISBN 978-966-489-251-0
230938
  Томчаній М.І. Вибрані твори / Михайло Томчаній ; [упоряд. та прим. Г.М. Щоки ; передм. О.С. Ігнатович]. – Ужгород : TIMPANI, 2014. – 694, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-8904-55-4


  Зміст: Після ярмарку ; Сусіди ; Концерт ; Виноградар ; Зустріч ; Двое щасливих ; Зачинені Ворота ; Як я став поетом ; Вітрик-балагур ; В Кунсаллаші ; Оленин міст ; На кордоні ; Слід у цементі ; На Говерлі ; Троянда ; Батько ; Чорногуз ; Йой, нові ...
230939
  Янчук В.З. Вибрані твори / В.З. Янчук ; [упоряд. і пер. слово В.М. Єрмоленко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 384 с. – Бібліогр.: с. 260-273 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-637-8
230940
  Лубківський Р.М. Вибрані твори : у 2 т. / Роман Лубківський ; / [редкол.: Зяблюк М.П (голова) та ін.]. – Київ : Дніпро. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства). – ISBN 978-966-578-254-4
Т. 2 : Переклади. – 2015. – 605, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 585-590 та в підрядк. прим.
230941
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в 5 т. : [в 10 т.] / Галина Сагач. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 978-617-515-177-8
Т. 6 (1) : Велети духу і слова: "Народ шукає в геніях себе...". – 2015. – 331, [1] с. : іл., табл.


  В пр. №1707142 напис: В дар бібліотеці КНУ імені Т.Г. Шевченка. Підпис. 6.X.2016 р. , м. Київ
230942
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в 5 т. : [в 10 т.] / Галина Сагач. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 978-617-515-178-5
Т. 7 (2) : Професійна риторика: слово животворяще. – 2015. – 339, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-188
230943
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в 5 т. : [в 10 т.] / Галина Сагач. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 978-617-515-179-2
Т. 8 (3) : Аксіологія серця: благодатний вогонь віри. – 2015. – 327, [1] с. : іл.
230944
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в 5 т. : [в 10 т.] / Галина Сагач. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 966-617-515-180-8
Т. 9 (4) : Божий світ: паломництво за благодаттю. – 2015. – 303, [1] с. : іл.
230945
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в 5 т. : [в 10 т.] / Галина Сагач. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 966-617-515-181-5
Т. 10 (5) : Скарби красномовства: словник основних термінів і понять риторики. – 2015. – 295, [1] с. : іл. – Алф. покажч.: с. 261-285. – Бібліогр.: с. 286-295
230946
  Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-617-7107-35-3
Т. 6 : "Апостоли правди": рух декабристів в історичній літературі 1917 - першій половині 30-х років. – 2016. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 202-222 та в підрядк. прим.
230947
  Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори / Григорій Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-617-7107-36-0
Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – 2016. – 264, [2] с. – Бібліогр.: с. 256-260 та в підрядк. прим.
230948
   Вибрані твори "Юефу". – Тайбей : Чженчжуншу, 1980. – 488с. – Видання китайською мовою. – ISBN 957-09-0366-Х
230949
  Доценко І.В. Вибрані твори англійських та американських письменників : [читанка : посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / метод. і філол. оброб. тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідк. матеріали і комент. Доценко І.В., Євчук О.В. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 191, [1] с. : табл. – На обкл. зазнач.: Selected stories of English and American writers. Комплекс вправ, довідковий матеріал, коментар та методична обробка тексту І.В. Доценко. Homereading from Nova Knyha. – ISBN 978-966-382-336-2
230950
  Ленін В.І. Вибрані твори в 10 томах / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1986. – 541с.
230951
  Ленін В.І. Вибрані твори в 10 томах / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 2 : Розвиток капіталізму в Росії. – 1987. – 613с.
230952
  Ленін В.І. Вибрані твори в 10 томах / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 3. – 1987. – 558с.
230953
  Ленін В.І. Вибрані твори в 10 томах / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 4. – 1987. – 613с.
230954
  Ленін В.І. Вибрані твори в 10 томах : в 10 т. / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 5, ч. 1. – 1988. – 570с.
230955
  Ленін В.І. Вибрані твори в 10 томах / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 5, ч. 2. – 1988. – 711с.
230956
  Ленін В.І. Вибрані твори в 10 томах / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України. – ISBN 5-319-00353-6
Т. 6 : 1910-1917. – 1989. – 680с.
230957
  Ленін В.І. Вибрані твори в 10 томах / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України. – ISBN 5-319-00399-4
Т. 7 : Березень - жовтень 1917. – 1989. – 609с.
230958
  Ленін В.І. Вибрані твори в 10 томах / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 8. – 1989. – 693с.
230959
  Ленін В.І. Вибрані твори в 10 томах / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України. – ISBN 5-319-00606-3
Т. 9 : Червень 1919 - лютий 1921. – 1990. – 673с.
230960
  Ленін В.І. Вибрані твори в 10 томах / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 10. – 1990. – 553с.
230961
  Головко А.В. Вибрані твори в 2-х томах / А.В. Головко. – Київ : ДЛВ
Т. 1-й : Оповідання й повісті. – 1947. – 268 с.
230962
  Копиленко О.І. Вибрані твори в 2-х томах / О.І. Копиленко. – Київ
2. – 1980. – 367 с.
230963
  Тичина Павло Григорович Вибрані твори в 3-х томах / Тичина Павло Григорович. – Київ : Держвидав. худ. літ.
Т.3 : Переклади. – 1947. – 198 с.
230964
  Ленін В.І. Вибрані твори в двох томах / В.І. Ленін. – 3-е вид. – Київ : Політвидав України
Т.1. – 1941. – 821с.
230965
  Ленін В.І. Вибрані твори в двох томах / В.І. Ленін. – 4-е вид. – Київ : Політвидав України
Т.1. – 1947. – 816с.
230966
  Макаренко А.С. Вибрані твори в двох томах / А.С. Макаренко. – Київ
т.1. – 1950. – 534 с.
230967
  Макаренко А.С. Вибрані твори в двох томах / А.С. Макаренко. – Київ
т.2. – 1950. – 703 с.
230968
  Пархоменко О.І. Вибрані твори в двох томах / О.І. Пархоменко. – Київ
Т. 1. – 1983. – 270 с.
230969
  Пархоменко О.І. Вибрані твори в двох томах / О.І. Пархоменко. – Київ
Т. 2. – 1983. – 312 с.
230970
  Сосюра В.М. Вибрані твори в двох томах / В.М. Сосюра; НАНУ. – Київ : Наукова думка. – (( Б-ка укр. л-ри. Новітня укр. л-ра )). – ISBN 966-00-0620-9
Т.1 : Поетичні твори. – 2000. – 648 с.
230971
  Сосюра Володимир Вибрані твори в двох томах / Сосюра Володимир; НАНУ;Ред.кол.:М.Г.Жулинський,В.Г.Дончик,О.В.Мишанин та ін.;Упоряд.С.А.Гальченка. – Київ : Наукова думка. – (Б-ка укр. л-ри. Новітня укр. л-ра.). – ISBN 966-00-0621-7
Т.2 : Поеми. Роман. – 2000. – 552 с. – .
230972
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори в одному томі / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1935. – 312 с.
230973
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори в одному томі / А.Ю. Тесленко. – Харків, 1936. – 291с.
230974
  Чехов А.П. Вибрані твори в одному томі / А.П. Чехов. – Х, 1936. – 596с.
230975
  Котляревський І. Вибрані твори в одному томі / І. Котляревський : ДЛВ, 1936. – 136с.
230976
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори в одному томі / М.М. Коцюбинський. – 2-е. – Харків, 1937. – 280 с.
230977
  Квітка-Основ"яненко Вибрані твори в одному томі / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ, 1937. – 768 с.
230978
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори в одному томі / А.Ю. Тесленко. – Київ : ДЛВ, 1939. – 247 с.
230979
  Тетерина Д. Вибрані твори в п"яти томах / Дарина Тетерина. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-01-5
Т.5 : Філософія, історія. – 2003. – 312 с.
230980
  Маяковський В. Вибрані твори в трьох томах / В. Маяковський. – Київ
1. – 1953. – 488с.
230981
  Маяковський В. Вибрані твори в трьох томах / В. Маяковський. – К.
2. – 1953. – 376с.
230982
  Маяковський В. Вибрані твори в трьох томах / В. Маяковський. – К.
3. – 1953. – 376с.
230983
  Чехов А.П. Вибрані твори в трьох томах / А.П. Чехов. – К
1. – 1954. – 559с.
230984
  Чехов А.П. Вибрані твори в трьох томах / А.П. Чехов. – К
2. – 1954. – 520с.
230985
  Чехов А.П. Вибрані твори в трьох томах / А.П. Чехов. – К
3. – 1954. – 536с.
230986
  Петлюра С. Вибрані твори та документи / Всеукраїнське тов-во "Просвіта" ім. Т.Г.Шевченка; Уклад. Л.В.Голота; Симон Петлюра. – Київ : Довіра, 1994. – 271с. – ISBN 5-85154-100-8
230987
  Бажан М. Вибрані твори у 2-х томах / Микола Бажан; Ред. кол.: Д.В.Павличко, А.П.Бажан, М.М.Бажан та інші. – Київ : Українська енциклопедія. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-7492-17-6 (Т.1)
Том 1 : Вірші та поеми. – 2003. – 608 с.
230988
  Стельмах М.П. Вибрані твори у 2-х томах / Михайло Стельмах; Упор.: Марта Стельмах. – Київ : Український письменник. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-579-152-4; 966-579-153-2 (Т.1)
Том 1 : Чотири броди: Роман. – 2003. – 594 с.
230989
  Стельмах М.П. Вибрані твори у 2-х томах / Михайло Стельмах; Упор.: Марта Стельмах. – Київ : Український письменник. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-579-152-4; 966-579-154-0 (Т.2)
Том 2 : Гуси-лебеді летять...; Щедрий вечір: Повісті. – 2003. – 266 с.
230990
  Гізель І. Вибрані твори у 3 томах = Selected works in 3 volumes / Iнокентій Гізель ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Тов-во дослідників Центрально - Східної Європи ; [ упоряд. Л. Довга ]. – Київ ; Львів : Свічадо. – ISBN 978-966-395-272-7
Т. 1, кн. 2. – 2009. – 360 с. – Фотокопія оригіналу
230991
  Плеханов Г.В. Вибрані твори у 5-ти томах / Г.В. Плеханов. – 2-е вид. – Харків
2, ч.1. – 1932. – 455 с.
230992
   Вибрані твори у жанрі "цюй" Юаньської, Мінської, Цінської династій. – Тайбей : Чженчжуншу, 1979. – 364с. – Видання китайською мовою
230993
   Вибрані твори українських письменників, 1912
230994
   Вибрані твори українських письменників / Переднє слово написали Антін Крушельницький і Іван Франко. – [Львів] : Виданє А. Крушельницького. Власність І. Франка. [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка
[Т.] 2/3 : Байка Богдана Хмельницького : етнографічна студія / М. Драгоманов ; На Святоюрській горі : поема ; Притча про захланність / Іван Франко. – 1912. – XVI, 93 с.: іл.


  Зміст: Про житє Михайла Драгоманова / А. Крушельницький. Байка Богдана Хмельницького: Етнографічна студія / М. Драгоманов. Байка про вужа в домі: Польські, чеські та церковнославянський варіянти [розвідка]; На Святоюрській горі [поема]; Притча про ...
230995
  Ацманчук О.П. Вибрані твори художника. Альбом / О.П. Ацманчук. – Київ, 1980. – 26с.
230996
  Фурманов Д. Вибрані твори. / Д. Фурманов. – К., 1951. – 604с.
230997
  Чапек Карел Вибрані твори. / Чапек Карел. – Ужгород, 1951. – 563с.
230998
  Стоянов Л. Вибрані твори. / Л. Стоянов. – К., 1952. – 384с.
230999
  Минко В.П. Вибрані твори. В 2-х томах / В.П. Минко. – Київ
2. – 1971. – 288 с.
231000
  Минко В.П. Вибрані твори. В 2-х томах / В.П. Минко. – Київ
1. – 1981. – 496 с.
<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,