Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>
230001
  Яценюк Арсеній "Бюджетний комітет повинен узгодити всі цифри" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 12
230002
  Яценюк Арсеній "Бюджетний комітет повинен узгодити всі цифри" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 12
230003
  Яценюк Арсеній "Бюджетний комітет повинен узгодити всі цифри" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 12
230004
  Доценко-Білоус Бюджет-2002: балансування на межі реальності // Нова політика : Науково-публіцистичний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.2-5
230005
  Комаров В. Бюджет-2005: молочные реки и кисельные берега для избирателей // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2004. – № 18. – С. 6-7
230006
  Бадрак В. Бюджет-2020: шлагбаум для розвитку армії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 жовтня (№ 37). – С. 3


  "У 2020 році Міноборони одержить ресурси на утримання армії і трохи на тактичну війну", - сказав мені генерал з 20-річним досвідом підготовки програм і документів у секторі безпеки після ознайомлення з проєктом бюджету програми уряду. Зітхнув і додав: ...
230007
  Шулікін Д. Бюджет-2021: освітній вимір // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 21 грудня (№ 49)
230008
  Ляхов П.А. Бюджет советского государства / П.А. Ляхов. – Л., 1951. – 32с.
230009
  Плотников К.Н. Бюджет Советского государства / К.Н. Плотников. – Москва, 1945. – 105с.
230010
  Плотников К.Н. Бюджет Советского социалистического государства / К.Н. Плотников. – Москва, 1950. – 32 с.
230011
  Лион В.Я. Бюджет советской семьи / В.Я. Лион. – Москва, 1965. – 32с.
230012
  Саенко О.П. Бюджет советской семьи / О.П. Саенко. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
230013
  Скачко А.Б. Бюджет Соединенных Штатов Америки на службу агрессии. : Автореф... Аанд.экон.наук: / Скачко А.Б.; МВО СССР.Моск.финанс.ин-т. – Москва, 1952. – 19 с.
230014
  Плотников К.Н. Бюджет социалистического государства / К.Н. Плотников. – Ленинград, 1948. – 372 с.
230015
  Шеховцов Г.К. Бюджет социалистического государства / Г.К. Шеховцов. – М., 1983. – 167с.
230016
  Брюханов Н. Бюджет социалистического строительства / Н. Брюханов. – М.0Л., 1929. – 64с.
230017
  Лавров В.В. Бюджет страны социализма / В.В. Лавров. – М., 1950. – 88с.
230018
  Субботович Ю. Бюджет у механізмі реалізації фінансової політики держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 11-13. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються специфічні риси бюджетних відносин притаманних вітчизняному розвитку економічної системи з огляду на необхідність реалізації тактичних та стратегічних цілей фінансової політики держави. Besides this article studies the specific ...
230019
  Скворцова С.Я. Бюджет у світлі теорій суспільного блага і суспільного вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 46-48. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається сутність бюджету в світлі теорій суспільного блага і суспільного вибору і світовий досвід теорії і практики його функціонування. The essence of the budget in the light of the theories of public good and public choice and world"s ...
230020
  Єпіфанов А.О. Бюджет України : монографія : у двох книках / А.О. Єпіфанов, І.І. Д"яконова, І.В. Сало. – Суми : УАБС НБУ. – ISBN 978-966-8958-61-8
Кн. 1 : Бюджет - головна ланка фінансів держави. – 2010. – 201 с.
230021
  Єпіфанов А.О. Бюджет України : монографія : у двох книгах / А.О. Єпіфанов, І.І. Д"яконова, І.В. Сало. – Суми : УАБС НБУ. – ISBN 978-966-8958-62-5
Кн. 2 : Виконання бюджету. – 2010. – 187 с.
230022
  Воробйов О.І. Бюджет України: стан та перспективи // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2013. – № 2 (21). – С. 12-18
230023
  Гай-Нижник Бюджет Української держави за гетьманату Павла Скоропадського // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.55-59
230024
  Патриляк І. Бюджет університету... Як це було в 1834 // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 4


  Про фінансування університетської освіти з часів заснування університету. Про кошти, які виділяв уряд в різні роки існування університету та про оклади працівників. Проведено статистичний аналіз фінансування.
230025
  Сизоненко О. Бюджет участі в системі публічних фінансів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 111-120. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
230026
  Іщйкін К.Є. Бюджет участі: особливості запозичення досвіду // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 145-152. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
230027
  Бова А.А. Бюджет часу київського студентства (досвід соціологічного дослідження) / А.А. Бова, О.А. Бєлєнок // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (57). – C. 8-18. – ISSN 1681-116Х


  Об"єктом дослідження є студентська молодь денних відділень чотирьох київських ВНЗ: КНУ ім. Т. Шевченка, НТУУ"КПІ", КНУ кльтури і мистецтв, НПУ ім. М. Драгоманова.
230028
  Абкин Г. Бюджет школьного времени : по материалам кружков по НОТ при базовых метод. об-ниях / Г. Абкин, Н. Жинкин. – Москва : Новая Москва, 1927. – 56 с. – (Центральная педагогическая лаборатория МОНО)
230029
  Качула С.В. Бюджет як джерело фінансового забезпечення розвитку людського потенціалу в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 26/1. – С. 176-183. – ISSN 2306-546X
230030
  Корягін М.В. Бюджет як економічна категорія та його значення у ринковій економіці // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 226-231. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
230031
  Макогон В.Д. Бюджет як інструмент економічного зростання // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 28/1. – С. 203-208. – ISSN 2306-546X
230032
  Гусаревич Н.В. Бюджет як інструмент соціально-економічного розвитку країни // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 212-216. – ISSN 2306-546X
230033
  Канєва Т.В. Бюджет як інструмент соціально-економічного розвитку країни // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 45-51. – ISSN 2306-6814
230034
  Михайленко С.В. Бюджет як об"єкт управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 154-160. – ISSN 1993-6788
230035
  Юрій С. Бюджет, бюджетна доктрина та бюджетна політика держави: сучасна парадигма, іманентний детермінізм, реалії і перспективи / С. Юрій, В. Дем"янишин // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 7-27. – ISSN 1818-5754
230036
  Брюханов Н.П. Бюджет, финансы, хозяйство СССР в 1926-1927 г. / Н.П. Брюханов. – М., 1927. – 98с.
230037
  Огонь Ц.Г. Бюджет: взаємозалежність зобов"язань і фінансових можливостей держави // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 2 (219). – С. 7-18. – ISSN 2305-7645
230038
   Бюджет: цифри і новації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Як прийнятий Закон України "Про держбюджет на 2017 рік" позначиться на розвитку освіти?
230039
   Бюджети домовлодінь Одеси за 1928 рік. – Одеса, 1929. – 20с.
230040
   Бюджети міських домоволодінь за 1925 - 26 рік. – Х, 1929. – 38с.
230041
  Саманцов О.П. Бюджети промислових робітників поч. XX ст. у дослідженні С. Прокоповича // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 248-258. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Дослідження сімейних бюджетів робітників дозволяє фахівцям аналізувати реальне економічне становище та прогнозувати зміни у різних суспільних групах населення. Набувши свого поширення на поч. ХХ ст., вони стали головним джерелом інформації про ...
230042
   Бюджети робітників и службовців у 1928 - 29 р.. – Х, 1930. – 72с.
230043
  Сторонянська І.З. Бюджети розвитку місцевих бюджетів: проблеми формування та використання в контексті поглиблення фінансової децентралізації / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 5 (246). – С. 34-47. – ISSN 2305-7645
230044
  Запорожець И. Бюджетирование в системе управления судностроительным предприятием : суднобудівельна промисловість // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 46-47 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
230045
  Костырко Р.А. Бюджетирование денежных потоков предприятия / Р.А. Костырко, Н.В. Перловская // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 2. – С. 119-127. – Бібліогр.: на 14 пунктів
230046
  Волкова О.Н. Бюджетирование и финансовый контроль в коммерческих организациях / О.Н. Волкова. – Москва : Финансы и статистика, 2005. – 272с. – ISBN 5-279-02731-6
230047
  Бабин М.М. Бюджетирование как инструмент контроллинга в системе управления затратами сельскохозяйственных предприятий // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 31-33 : рис. – Библиогр.: 8 назв
230048
  Дикки Т. Бюджетирование малого бизнеса. Азбука предпринимательства. Практические советы, как достигнуть финансового успеха / Т. Дикки. – Санкт-Петербург : Полигон, 1999. – 240с. – ISBN 5-89173-057-Х
230049
  Романов П. Бюджетирование с чистого листа / Пётр Романов // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 10-11. – ISSN 0869-4915


  В 1970 г. американский экономист Петер А. Пирр опубликовал статью, в которой впервые в истории управления финансами изложил концепцию "бюджетирования с нуля". Ее суть состояла в том, что все виды деятельности, а также относящиеся к ним расходы и доходы ...
230050
  Солоха Д.В. Бюджетна безпека держави як умова для економічного зростання // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 303 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 47-55. – (Серія "Економіка")
230051
  Тимчишин Ю.В. Бюджетна безпека регіонів України в умовах децентралізації державного управління // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 3 (93). – C. 106-114. – ISSN 1562-0905
230052
  Онищенко С.В. Бюджетна безпека України в умовах фінансової глобалізації : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Онищенко Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 475 арк. – Додатки: арк. 433-475. – Бібліогр.: арк. 381-432
230053
  Онищенко С.В. Бюджетна безпека України в умовах фінансової глобалізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Онищенко Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 60 назв
230054
  Кошіль А.П. Бюджетна безпека України: напрями вдосконалення / А.П. Кошіль, Ю.І. Пантак // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 63-64
230055
  Онищенко С.В. Бюджетна безпека Украни: сутність, загрози та шляхи забезпечення : монографія / С.В. Онищенко. – Київ : Знання України, 2017. – 403, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 340-372 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-411-3
230056
  Вудвуд В.В. Бюджетна безпека як важливий фактор соціально-економічного розвитку держави / В.В. Вудвуд, А.О. Рудько // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2 (78), лютий 2020 р. – С. 28-31. – ISSN 2304-5809
230057
  Бондарук Т.Г. Бюджетна безпека як фактор економічного розвитку держави / Т.Г. Бондарук, Л.Є. Момотюк, О.С. Бондарук // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 40-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
230058
  Сукач О.М. Бюджетна децентралізація в Україні: проблеми і перспективи / О.М. Сукач, Н.О. Луценко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 120-127. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (23)). – ISSN 2078-1628
230059
  Корень Н.В. Бюджетна децентралізація в Україні: результати реформи та пріоритети розвитку // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 2 (43) : Серія "Економіка". – С. 81-88. – (Серія "Економіка" ; № 2 (43)). – ISSN 2306-5664
230060
  Наконечна Г. Бюджетна децентралізація в Україні: сутність та основні переваги реалізації реформи / Г. Наконечна, Н. Матвійчук // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 1 (13). – С. 39-44. – ISSN 2409-4544
230061
  Шапоренко О.О. Бюджетна децентралізація в Україні: сучасний стан та подальші кроки // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 3 (59). – С. 13-22. – ISSN 2222-8810
230062
  Возняк Г. Бюджетна децентралізація й економічний ріст регіонів України: аналіз та оцінка // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 105-117. – ISSN 1818-5754
230063
  Субботович Ю. Бюджетна децентралізація та зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-46. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми та запропоновано шляхи розвитку системи управління фінансами на місцевому рівні, в контексті формування адекватної вимогам сучасності системи доходів місцевих бюджетів та підвищення ефективності здійснення видатків в Україні. ...
230064
  Кнір М. Бюджетна децентралізація та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів України / М. Кнір, В. Делас, Н. Будник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 11-18. – (Економіка ; вип. 5 (212)). – ISSN 1728-3817
230065
  Тітенко З.М. Бюджетна децентралізація як фактор розвитку сільських територій України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 87-91 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
230066
  Возняк Г.В. Бюджетна децентралізація: європейський досвід та перспективи для України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С. 56-62. – ISSN 2071-4653
230067
  Далєвська Т. Бюджетна децентралізація: передумови та напрями реалізації // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 149-159. – ISSN 1818-5754
230068
  Палкін А. Бюджетна децентралізація: самодостатність чи самоуправство? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 11-24 червня (№ 22/23)
230069
  Баранова В. Бюджетна децентралізація: стан та перспективи / В. Баранова, Г. Немченко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 6 (238). – C. 18-29. – ISSN 2409-9260
230070
  Гавриленко А.С. Бюджетна децентралізація: стан та проблеми в умовах України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 158-161. – ISSN 2220-1394
230071
  Чернадчук В.Д. Бюджетна діяльність як сфера виникнення та розвитку бюджетних правовідносин // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 65-70
230072
  Леонець А. Бюджетна дотація для сільськогосподарських товаровиробників // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 37
230073
  Никифоров А.Є. Бюджетна ефективність податкового стимулювання інноваційної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (306). – С. 97-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2305-7645
230074
  Борзенкова О.Д. Бюджетна ефективність податку на прибуток в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 30-36


  Розглянуто методологічні підходи до аналізу бюджетної ефективності податків. Проаналізовано бюджетну ефективність податку на прибуток підприємств в Україні та обгрунтоване визначення бюджетоутворюючих елементів податку.
230075
  Полозенко Д. Бюджетна і кредитна політика України на сучасному етапі : макроекономіка / Д. Полозенко, К. Раєвський // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 10 (163), ч. 2 : Бухгалтерський облік фінансових інструментів у банках України. – С. 7-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
230076
  Полозенко Д. Бюджетна і кредитна політика України на сучасному етапі / Д. Полозенко, К. Раєвський // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 10 (164). – С. 7-10
230077
   Бюджетна і податкова системи України у запитаннях і відповідях : навчальний посібник / [М.І. Бондар та ін. ; передм. Т.І. Єфименко] ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 333, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 209-210. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-44-6
230078
  Тимошик М. Бюджетна інтелігенція, вихована колоніальною владою: Чому значна її частина все ще в неприхованій опозиції до українського національного відродження? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 9-15 серпня (№ 32)


  "За свою більше ніж 45-літню журналістську практику не вперше стикаюся з випадками, коли мої публікації викликали в когось гнів і обурення. Здебільше йшлося про конкретних посадовців різних рівнів, неспростовні факти про неправедну діяльність яких ...
230079
  Ринзак В. Бюджетна класифікація та її роль у реформуванні бухгалтерського обліку та звітності // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2013. – № 3 (86). – С. 41-44


  Інтерв"ю з докт. філолог. наук, зав. кафедрою мови та стилістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Наталією Шумаровою про культуру мовлення.
230080
  Чеберяко О.В. Бюджетна комісія при ВУЦВК (1922 - 1929 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 420-426. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074


  У даній статті на основі документів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, нормативних актів і даних періодичних видань висвітлюється історія становлення та функціонування бюджетної комісії Всеукраїнського ...
230081
  Бандида М. Бюджетна компонента місцевої влади / М. Бандида, Д. Гризоглазов // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 39-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
230082
  Подвальникова О.А. Бюджетна незбалансованість як фактор фінансової нестабільності ЄС // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 18-20. – ISSN 1728-6220


  Аналізуються особливості бюджетної системи Європейського Союзу, а також специфіка формування національних бюджетів держав - члені ЄС.
230083
  Борщ А.Г. Бюджетна підтримка аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів в економіці України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 2 (172). – С. 111-116
230084
  Маленька І.М. Бюджетна підтримка аграрного сектору економіки України: стан та проблеми / І.М. Маленька, С.Д. Лучик // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 294-303. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
230085
  Супіханов Б.К. Бюджетна підтримка сільського господарства // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 2. – С. 61-66.
230086
  Цибок В.О. Бюджетна підтримка сільськогосподарських підприємств України за рахунок спеціального режиму справляння ПДВ : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 71-79 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв
230087
  Запатріна І.В. Бюджетна підтримка як елемент розвитку публічно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-10. – Бібліогр.: с. 6


  Проаналізовано підходи, що застосовуються до бюджетної підтримки житлово-комунального господарства України. Запропоновано шляхи поліпшення бюджетного регулювання реформування й розвитку цієї надзвичайно важливої для життєзабезпечення суспільства галузі ...
230088
  Запатріна І.В. Бюджетна підтримка як елемент розвитку публічно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-10. – Бібліогр.: с. 6


  Проаналізовано підходи, що застосовуються до бюджетної підтримки житлово-комунального господарства України. Запропоновано шляхи поліпшення бюджетного регулювання реформування й розвитку цієї надзвичайно важливої для життєзабезпечення суспільства галузі ...
230089
  Запатріна І.В. Бюджетна підтримка як елемент розвитку публічно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-10.
230090
  Палійчук Т.В. Бюджетна політика АПК України на сучасному етапі // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 72-73
230091
  Субботович Ю.Л. Бюджетна політика в забезпеченні соціально-економічного розвитку / Ю.Л. Субботович, Л.М. Демиденко, Г.В. Артамонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються актуальні питання реалізації бюджетної політики 2007 року. The article is devoted of some aspects of forming Ukrainian fiscal policy.
230092
  Заїчко І.В. Бюджетна політика в контексті макроекономічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 67-69
230093
  Мазуренко В.П. Бюджетна політика в розвинених країнах в умовах фінансово-економічної кризи 2008-2009 років: уроки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 126-137. – ISSN 2308-6912


  У статті висвітлено світовий досвід реалізації бюджетної політики, зо- крема здійснено аналіз бюджетної політики в розвинених країнах, обґрунтовано напрями удосконалення бюджетної політики в Україні. This article deals with global experience in ...
230094
  Цицик Р.В. Бюджетна політика в структурній перебудові економіки України // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 226-227. – ISBN 978-966-188-293-4
230095
   Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки : аналіт. доповідь / [Молдован О.О. та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : Фенікс, 2012. – 75, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-287-2
230096
  Пасічник В.А. Бюджетна політика в умовах економічних перетворень // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 126-131. – ISSN 2222-4459
230097
  Чугунов І.Я. Бюджетна політика в умовах трансформації економіки / І.Я. Чугунов, К.В. Брижан // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 241-251. – ISSN 2306-546X
230098
  Возняк Г.В. Бюджетна політика в умовах трансформації фінансових основ місцевого самоврядування в Україні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 82-85. – ISSN 1728-6220
230099
  Сторонянська І. Бюджетна політика в умовах формування моделі конвергентного регіонального розвитку в Україні : фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (580). – С. 43-52 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
230100
  Дишлева А.М. Бюджетна політика в умовах циклічного розвитку економіки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 3 (52). – С. 59-68
230101
  Полинюк Н. Бюджетна політика держави в умовах децентралізаційних реформ в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 132-137. – ISSN 2078-5860


  Досліджено роль бюджетної політики як важливої складової системи державного регулювання економіки. Здійснено аналіз основних аспектів формування та реалізації бюджетної політики України. Визначено пріоритетні напрями проведення фінансової ...
230102
  Лисяк Л.В. Бюджетна політика держави в умовах фінансової глобалізації // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 15-20.
230103
  Луніна І.О. Бюджетна політика держави та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-6. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано динаміку та рівень доходів місцевих бюджетів України у контексті створення умов для соціально-економічного розвитку регіонів. Обґрунтовано середньострокові завдання щодо підвищення ефективності інвестиційних видатків місцевих бюджетів та ...
230104
  Дем"янишин В. Бюджетна політика держави: концептуальні засади, ефективність, розвиток стратегії і тактики // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 7-20. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
230105
  Татарчук М.І. Бюджетна політика економічного розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 68-74. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
230106
  Мітал О.Г. Бюджетна політика європейських країн в умовах фінансово-економічної кризи // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 28-34
230107
  Пасічний М.Д. Бюджетна політика за умов економічної кризи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – C. 28-32. – ISSN 2306-6814
230108
  Тарангул Л.Л. Бюджетна політика забезпечення місцевих інноваційних програм / Л.Л. Тарангул, О.А. Крамаренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 346-351. – ISSN 2222-4459
230109
  Мискін Ю.І. Бюджетна політика забезпечення соціально-економічного розвитку України : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.08 / Мискін Юрій Ігоревич ; М-во фінансів України, Ін-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2020. – 35 с. – Бібліогр.: 51 назва
230110
  Лютий І.О. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України / І.О. Лютий, Л.М. Демиденко, Ю.Л. Субботович // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 3-12
230111
  Захарін С.В. Бюджетна політика інвестиційної активності // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-62 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
230112
  Савчук С.В. Бюджетна політика на місцевому рівні в контексті забезпечення соціального розвитку регіону / С.В. Савчук, З.М. Комінко // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 103-105. – ISBN 978-966-654-490-5
230113
  Діденко Н.Г. Бюджетна політика нейтральних країн - членів ЄС в оборонній сфері: досвід для України / Н.Г. Діденко, В.В. Цвірова // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 176-182. – ISSN 2306-5664
230114
  Возняк Г.В. Бюджетна політика регіонів України у фокусі реформи фінансової децентралізації: концептуалізація та напрями вдосконалення / Г.В. Возняк, А.О. Пелехатий // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 170-177
230115
  Возняк Г.В. Бюджетна політика розвитку регіонів України: сучасна парадигма та орієнтири подальших реформ : монографія / Г.В. Возняк ; [наук. ред. Сторонянська І.З.] ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України", 2016. – 519, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 423-448 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7975-9
230116
  Пелехатий А.О. Бюджетна політика розвитку територій: методологія дослідження // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 476-484. – ISSN 2222-4459
230117
  Запатріна І.В. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації : бюджет / І.В. Запатріна, Т.Б. Лебеда // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-45 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
230118
  Василенко Д.В. Бюджетна політика США. Сучасний стан та актуальні проблеми // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 98-110. – ISSN 2221-5719
230119
   Бюджетна політика та боргова стратегія України у 2003 році. – Київ, 2002. – 96с. – ISBN 966-02-1591-6
230120
  Пасічний М.Д. Бюджетна політика та економічний розвиток // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 44. – С. 153-164. – ISSN 2306-546X
230121
  Сизов А.І. Бюджетна політика та її вплив на фінансову безпеку держави / А.І. Сизов, О.П. Остапенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теоретичні основи бюджетної політики як складової фінансової системи держави з її цілями та механізмом реалізації. Також звертається увага на основні напрями реалізації бюджетної політики, що дозволять державі ефективно реагувати ...
230122
  Пушко-Цибуляк Бюджетна політика та контроль, як складові та інструменти соціального розвитку // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 133-135
230123
  Пелехатий А.О. Бюджетна політика у забезпеченні розвитку територій: концептуальні домінанти та напрями модернізації : монографія / А.О. Пелехатий ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 385, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-371 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0537-2
230124
   Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : У 6-ти томах. – Київ : НДФІ. – ISBN 966-7675-20-3; 966-7675-16-5 (т.1)
Т.1 : Пріоритети бюджетної політики та економічне зростання в Україні. – 2004. – 640с.
230125
   Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : У 6-ти томах. – Київ : НДФІ. – ISBN 966-7675-20-3; 966-7675-14-9 (т.2)
Т.2 : Соціальна спрямованість бюджетної політики. – 2004. – 376с.
230126
   Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : У 6-ти томах. – Київ : НДФІ. – ISBN 966-7675-20-3; 966-7675-12-2 (т.3)
Т.3 : Розвиток системи податків як основи зміцнення державних фінансів. – 2004. – 308с.
230127
   Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : У 6-ти томах. – Київ : НДФІ. – ISBN 966-7675-20-3; 966-7675-18-1 (т.4)
Т.4 : Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі. – 2004. – 368с.
230128
   Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : У 6-ти томах / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, О.І. Барановський, Ю.М. та ін. Пахомов; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України; За ред. М.Я. Азарова та ін.; Авт.: М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, О.І. Барановський, Ю.М. Пахомов та ін. – Київ : НДФІ. – ISBN 966-7675-20-3; 966-7675-13-0 (т.5)
Т.5 : Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування. – 2004. – 400с.
230129
   Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : У 6-ти томах / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, О.І. Барановський, Ю.М. та ін. Пахомов; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України; Редкол.: М.Я. Азаров, В.М. Геєць та ін.; Авт.: М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, О.І. Барановський, Ю.М. Пахомов та ін. – Київ : НДФІ. – ISBN 966-7675-20-3; 966-7675-15-7 (т.6)
Т.6 : Підвищення ефективності боргової політики держави. – 2004. – 348с.
230130
  Гаврилова Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 62-70. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
230131
  Григорська О.С. Бюджетна політика у системі соціально-економічного розвитку суспільства // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 183-184. – ISBN 978-966-188-219-4
230132
  Петраш С.Р. Бюджетна політика у системі управління місцевими фінансами // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 164-165
230133
  Лисяк Л. Бюджетна політика у сфері видатків в координатах соціального розвитку / Л. Лисяк, С. Качула, А. Абдін // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 39-55 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
230134
  Сидор І. Бюджетна політика у функціонуванні соціальної сфери: проблеми визначення ефективності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 31-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
230135
  Жибер Т.В. Бюджетна політика України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 7-11
230136
  Воробей Г.М. Бюджетна політика України // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 49-51
230137
  Макієнко Н.В. Бюджетна політика України в умовах трансформації суспільства / Н.В. Макієнко, Я.О. Кисіль // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 68-70
230138
  Цицик Р.В. Бюджетна політика України на сучасному етапі: проблеми та перспективи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 334-335. – ISBN 978-966-188-219-4
230139
  Чеберяко О. Бюджетна політика України у сфері видатків як базис перспективного економічного розвитку / О. Чеберяко, О. Клекота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Досліджено основні тенденції бюджетної політики у сфері видатків як основної умови удосконалення системи управління бюджетними видатками. Проаналізовано структуру видатків бюджетів на різних рівнях та основні напрями використання бюджетних видатків. ...
230140
  Джура І.С. Бюджетна політика України, напрями визначення її розвитку // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 55-58
230141
  Петричко М.М. Бюджетна політика України: реалії та перспективи // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 247-256. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (3)). – ISSN 2313-8114
230142
  Височина А.В. Бюджетна політика України: сучасний стан, проблеми та перспективи // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 2 (35). – С. 17-21. – ISSN 2077-6330
230143
  Рибалко Н.О. Бюджетна політика України: теоретико-методичні засади, мета та основні завдання в 2012-2013 роках // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 2 (141). – С. 24-26
230144
  Григорська О. Бюджетна політика як інструмент державного регулювання економіки // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 29-33


  Розглянуто роль та місце бюджетної політики в системі державного регулювання. Розкрито зміст понять бюджетна політика, бюджетне регулювання та державне регулювання економіки.
230145
  Онофрійчук І.Г. Бюджетна політика як інструмент економічного зростання України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 70-71
230146
  Собчук С.І. Бюджетна політика як інструмент економічного розвитку країни // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 156-162. – (Економічні науки ; вип. 4 (60)). – ISSN 2310-8185
230147
  Сокровольська Н.Я. Бюджетна політика як інструмент інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.12. – С. 318-324. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
230148
  Кухарська Г.З. Бюджетна політика як інструмент розвитку економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 77-81. – ISSN 2306-6814
230149
  Гребеник К.В. Бюджетна політика як складова державного регулювання економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 193-198. – ISSN 2222-4459
230150
  Буряк О.В. Бюджетна політика, інноваційна спрямованість розвитку та соціалізація економіки США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-13. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті, з позицій використання в Україні при формуванні стратегічних цілей та інституціональних основ бюджетної політики постперехідного періоду, досліджуються методологічні, теоретичні та практичні засади взаємодії держави та корпоративного капіталу ...
230151
  Двігун А.О. Бюджетна політики у сфері вищої освіти як чинник розвитку конкуренції на ринку освітніх послуг України / А.О. Двігун, О.І. Дацко // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 3 (60). – С. 65-75
230152
  Кудряшов В.П. Бюджетна резолюція: пропозиції з удосконалення // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 21-32.
230153
  Мітюков І.О. Бюджетна реформа й основні напрями удосконалення бюджетної політики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.16-23
230154
   Бюджетна реформа: крок за кроком : дайджест аналітичних матеріалів. – Київ
№ 2. – 2001
230155
   Бюджетна реформа: крок за кроком : дайджест аналітичних матеріалів. – Київ
№ 3. – 2001
230156
   Бюджетна реформа: крок за кроком : дайджест аналітичних матеріалів. – Київ
№ 5. – 2001
230157
   Бюджетна реформа: крок за кроком : дайджест аналітичних матеріалів. – Київ
№ 6. – 2001
230158
  Сунцова О.О. Бюджетна реформа: особливості та перспективи формування місцевих бюджетів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.24-30
230159
  Іванов В.М. Бюджетна система : Конспект лекцій / В.М. Іванов; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 1999. – 80с. – ISBN 966-608-002-8
230160
  Опарін В.М. Бюджетна система : Навчально-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / В.М. Опарін, В.І. Малько, С.Я. Кондратюк; Мін-во освіти України.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 208с. – ISBN 966-574-083-0
230161
   Бюджетна система : Навчально-метод.посібникдля самост. вивчення дисц. / В.М. Опарін, В.І. Малько, С.Я. Кондратюк, Г.Б. Коломієць; МОіНУ; Київ. нац. економ. ун-тет. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 336с. – ISBN 966-574-304-X
230162
  Старостенко Г.Г. Бюджетна система : Навчальний посібник / Г.Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 240с. – ISBN 966-364-280-7
230163
   Бюджетна система : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / К.М. Владимиров [та ін.]. – Київ : Кондор, 2009. – 220 с. – Бібліогр.: с. 215-219. – ISBN 978-966-8447-43-7
230164
  Чала Н.Д. Бюджетна система : навчальний посібник / Н.В. Чала, Л.В. Лазоренко. – Київ : Знання, 2010. – 223с. – ISBN 978-966-346-763-4
230165
   Бюджетна система = Budget system : підручник / [В.В. Бабіченко та ін.] ; за наук. ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – Київ ; Тернопіль : Центр учбової літератури ; Економічна думка, 2012. – 871, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм.-імен. покажч.: с. 862-871. – Бібліогр.: 826-836 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-674-088-0
230166
   Бюджетна система : навч. посібник для студентів ВНЗ напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" / [Т.А. Говорушко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Говорушко Т.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 288, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта України). – ISBN 978-617-574-099-6
230167
   Бюджетна система : навч. посібник для студентів ВНЗ напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" / [Т.А. Говорушко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Говорушко Т.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 288, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-574-099-6
230168
  Чугунов І.Я. Бюджетна система в інституційному середовищі суспільства / І.Я. Чугунов, Л.В. Лисяк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 3-11
230169
  Риков М.Г. Бюджетна система в Україні: історія та сучасність // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 17-26
230170
  Чеберяко О. Бюджетна система в УСРР (1919-1923 рр.): від "воєнного комунізму" до НЕПу // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 250-260. – ISBN 978-966-611-889-2


  Розкривається історія становлення бюджетної системи УСРР у 1919 - 1923 рр., значний вплив на формування якої здійснювали не лише фінансово-господарські відносини, а політика "воєнного комунізму" та перехід до нової економічної політики і так званий ...
230171
  Когут І.А. Бюджетна система та бюджетний устрій в умовах реформування системи публічного управління // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2018. – С. 284-292. – (Економічні науки ; № 1 (36)). – ISSN 2519-884X
230172
  Юрій С.І. Бюджетна система України : Навчальний посібник / С.І. Юрій, Й.М. Бескид. – Київ : НІОС, 2000. – 400с. – ISBN 966-95321-3-2
230173
  Василик О.Д. Бюджетна система України : Підручник для студ. вищих навч. закладів / О.Д. Василик, К.В. Павлюк; МОіНУ. КНУШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 544с. – ISBN 966-83651-43-7
230174
  Пасічник Ю.В. Бюджетна система України : Навчальний посібник / Ю.В. Пасічник. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 607с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-044-9


  Одна з перших праць, опублікованих на Україні. У кінці кожного розділу наводяться висновки і контрольні запитання.
230175
  Пасічник Ю.В. Бюджетна система України : навчальний посібник / Ю.В. Пасічник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 672с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-373-5


  Одна з перших праць, опублікованих на Україні. У кінці кожного розділу наводяться висновки і контрольні запитання.
230176
  Фещенко Л.В. Бюджетна система України : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Л.В. Фещенко, П.В. Проноза, Н.В. Кузьминчук ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2008. – 440 с. – ISBN 978-966-351-192-4
230177
  Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Ю.В. Пасічник. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 496с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-45-0


  Одна з перших праць, опублікованих на Україні. У кінці кожного розділу наводяться висновки і контрольні запитання.
230178
  Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн : Навчальний посібник / Ю.В. Пасічник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 523с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-311-007-4


  Одна з перших праць, опублікованих на Україні. У кінці кожного розділу наводяться висновки і контрольні запитання.
230179
  Нікітан Н.О. Бюджетна система України та її невід"ємна ланка - державна казначейська служба України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 74-76. – Бібліогр.: 19 назв
230180
  Грех Х.І. Бюджетна система України та шляхи її вдосконалення / Х.І. Грех, М.І. Кульчицький // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.7. – С. 194-198. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
230181
  Черпіцька Л. Бюджетна система України як об"єкт фінансово-правового регулювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 82-88
230182
  Перощук З.І. Бюджетна система України як складова фінансової системи держави // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 2 (16). – С. 29-31


  Статтю присвячено вивченню сутності бюджетної системи України як складової фінансової системи держави. Розглянуто зміст правових та економічних категорій і понять, які є основоположними як для фінансової системи України у цілому, так і для бюджетної ...
230183
  Боголіб Т.М. Бюджетна система України: нова реальність і глобальні виклики // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 156 (1-2). – С. 41-43. – ISSN 1728-6220
230184
  Лободіна З. Бюджетна система України: проблеми функціонування та перспективи вдосконалення // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 29-42. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
230185
  Пасічник Ю. Бюджетна система України: сучасні реалії та специфіка навчальної дисципліни // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 1. – С.34-44 : ф. автора. – ISSN 1682-2366
230186
  Арістов Ю.Ю. Бюджетна система як інструмент соціально-економічного розвитку країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 154-159. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
230187
   Бюджетна система. Вишкіл студії : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / [С.І. Юрій та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.І. Юрія, д-ра екон. наук, проф. О.П. Кириленко ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 423, [1] с. : іл., табл. – До 50-річчя Тернопіл. нац. екон. ун-ту. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.та в кінці кн. - Словник: с. 391-398. - Предм. покажчик: с. 401-402. – Бібліогр.: с. 399-400 та в переліку тематики практ. занять: с. 206-232. – ISBN 978-966-654-261-1
230188
  Ярошевич Н.Б. Бюджетна система: практикум : навч. посібник / Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Якимів А.І. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", ТзОВ "АЙКЮ ХОЛДИНГ". – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 340-376. – ISBN 978-617-7519-26-2
230189
  Ярошевич Н.Б. Бюджетна система: практикум : навч. посібник / Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Якимів А.І. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка", ТзОВ "Айкю Холдинг". – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 340-376. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-26-2
230190
  Рибак С.О. Бюджетна стратегія в контексті структурних реформ // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 12 (181). – С. 32-43
230191
  Макогон В.Д. Бюджетна стратегія інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 58-62. – ISSN 2222-4459
230192
  Макогон В. Бюджетна стратегія соціально-економічного розвитку країни // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 1 (90). – С. 74-82. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
230193
  Варналій З.С. Бюджетна стратегія України: формування в умовах посилення євроінтеграційних процесів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 124-127. – ISSN 2305-7645
230194
  Рибак С. Бюджетна стратегія: українські реалії та зарубіжний досвід : фінанси, податки, кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 8 (597). – С. 40-45. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
230195
  Чуприна Л.М. Бюджетна установа як особливий суб"єкт фінансових правовідносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 103-110.
230196
   Бюджетна формула для вишів // Світ. – Київ, 2020. – Листопад (№ 43/44). – С. 2
230197
  Труш О.О. Бюджетна, сільськогосподарська, торговельна та конкурентна політики ЄС : модуль 7 : навчальний посібник / О.О. руш, Н.В. Мирна, В.Ю. Стрельцов ; за ред. М. Бойцуна, О. Рудіка, Я. Мудрого [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. НАДУ ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Харків : Магістр, 2009. – 168 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-390-067-4
230198
  Юшков А. Бюджетная децентрализация и региональный экономический рост: теория, эмпирика, российский опыт // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 94-110 : табл. – Библиогр.: 54 назв. – ISSN 0042-8736
230199
  Викулин А.Ю. Бюджетная политика в системе категорий финансового права / А.Ю. Викулин, Ю.А. Крохина // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 2. – С.41-49. – ISSN 0132-0769
230200
  Усков И.В. Бюджетная политика в условиях трансформации системы местных финансов в Украине : монография / И.В. Усков. – Симферополь : АРИАЛ, 2012. – 452 с. : табл. – Библиогр.: с.418-443. – ISBN 978-617-648-017-4
230201
  Боголиб Т.М. Бюджетная политика как инструмент макроэкономической стабильности // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – С. 84-87. – ISSN 1728-6220
230202
  Боголиб Т. Бюджетная политика Украины как основа макроэкономической стабильности // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 4 (318). – С. 13-16. – ISSN 1810-3944
230203
   Бюджетная резолюция 2001-избавление от бюджетной спирали : Аналитический доклад. – Київ, 2000. – 16с.
230204
  Якобсон Л. Бюджетная реформа: федерализм или управление по результатам? // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 8. – С. 31-45. – ISSN 0042-8736
230205
   Бюджетная система и единый финансовый план СССР. – М, 1932. – 320с.
230206
  Горегляд В. Бюджетная система и экономический потенциал страны // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.67-77. – ISSN 0042-8736
230207
  Дементьев Д.В. Бюджетная система РФ : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / Д.В. Дементьев, В.А. Щербаков. – Москва : Кнорус, 2008. – 256с. – ISBN 978-5-85971-583-1
230208
   Бюджетная система Союза ССР. – М, 1947. – 734с.
230209
  Ипатов П.Ф. Бюджетная система СССР / П.Ф. Ипатов. – М, 1957. – 30с.
230210
  Никитина Л.М. Бюджетная система СССР / Л.М. Никитина. – Кишинев, 1961. – 38с.
230211
   Бюджетная система: Беларусь, Украина : учебник для вузов / [И.А. Еремеева и др.] ; под общ. ред. Ю.В. Пасичника ; Белорус. гос. экон. ун-т ; Нац. ун-т ГНС Украины ; Черкас. гос. технол. ун-т. – Ирпень : Издательство НУГНСУ, 2013. – 549, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 527-537. – ISBN 978-966-337-329-4
230212
  Катасонов Ю.В. Бюджетная статистика Пентагона и реальности военного финансирования США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1980. – № 24. – С. 129-153
230213
  Костицький В.В. Бюджетне адміністрування в системі управління державними фінансами // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 110-114.
230214
  Возняк Г.В. Бюджетне вирівнювання в системі фінансового забезпечення розвитку регіонів України: сучасний стан і вектор розвитку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 24-30. – ISSN 2222-0712
230215
  Возняк Г.В. Бюджетне вирівнювання: теоретико-методологічні аспекти // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (257). – С. 42-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
230216
  Зайва Ю.В. Бюджетне відшкодування ПДВ в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 54-58
230217
  Шевченко А. Бюджетне відшкодування податку на додану вартість: про застосування теорії на практиці // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 57-61.
230218
  Музика І.С. Бюджетне забезпечення галузі охорони здоров"я: стан та проблеми (на прикладі Львівської області) // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 111-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1562-0905
230219
  Пасічник Ю. Бюджетне забезпечення державних соціальних програм // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 4-9. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 2, т. 1). – ISSN 2306-4420
230220
  Білоусова О.С. Бюджетне забезпечення процесів активного старіння в контексті стійкості державних фінансів // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (87). – С. 72-85 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2519-1853
230221
  Колеснік В.І. Бюджетне забезпечення процесу формування статистичної інформаційної бази // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 45-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
230222
  Лободіна З. Бюджетне забезпечення соціальної сфери в умовах побудови соціально-орієнтованої економіки в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 69-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
230223
  Сидор І. Бюджетне забезпечення соціальної функції держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 19-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1818-5754
230224
  Тропіна В.Б. Бюджетне забезпечення соціальної функції держави в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 15-31. – Бібліогр.: с. 17-19, 21-22, 26-29


  Розглянуто теоретичні засади фіскального регулювання соціального розвитку суспільства. Досліджено основні напрями бюджетного забезпечення реалізації соціальної функції держави в Україні в умовах суспільної трансформації. Запропоновано напрями ...
230225
  Кічурчак М.В. Бюджетне забезпечення сфери культури України : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 36-45 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
230226
  Сторонянська І.З. Бюджетне забезпечення сфери освіти в територіальних громадах Карпатського регіону: виклики сучасних реформ / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (260). – С. 7-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
230227
   Бюджетне законодавство України / [уклад. І. С. Тимощук]. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 370, [2] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-454-1
230228
  Опришко В.Ф. Бюджетне законодавство України : навчальний посібник / В.Ф. Опришко, А.Т. Ковальчук, Н.А. Фукс ; за заг. ред. В.Ф. Опришка ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 238, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-216, в підрядк. прим. та в кінці розд. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. серії Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-49-1
230229
   Бюджетне законодавство України: Збірник нормативних актів : Бюджетний кодекс. Бюджетний процес. Загальні положення. Пдготовка державного бюджету. Виконання державного бюджету. Відповідальність. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 416с. – ISBN 966-667-028-3
230230
  Ющенко І.М. Бюджетне законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 417-422. – ISSN 1563-3349
230231
  Латковська Т. Бюджетне законодавство: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 57-64. – ISSN 1026-9932
230232
  Письменний В. Бюджетне кредитування економіки в умовах ринкових перетворень // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 151-158. – ISSN 1818-5754
230233
  Дем"янишин В. Бюджетне нормування: прагматизм і проблематика // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 41-49. – ISBN 966-654-157-2
230234
  Мортиков В.В. Бюджетне обмеження держави як об"єкт економічного аналізу : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 25-29. – Бібліогр.: 5 назв
230235
  Мортіков В.В. Бюджетне обмеження домогосподарства: питання теорії та державної політики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 19-26.
230236
  Мортіков В.В. Бюджетне обмеження підприємства та його кадрова політика : фінанси інституційних секторів економіки / В.В. Мортіков, А.М. Моклякова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 109-117. – Бібліогр.: 3 назви
230237
  Васильченко З.М. Бюджетне планування видатків на утримання особового складу збройних сил України : бюджетна політика / З.М. Васильченко, С.М. Чімишенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
230238
  Хаймьонова Н.С. Бюджетне планування витрат у системі обліково-інформаційного забезпечення процесу управління підприємства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 287-291. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
230239
  Малиняк Б.С. Бюджетне планування і пріоритети розвитку громад: інструменти гармонізації та проблеми їх застосування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (292). – Бібліогр.: 30 назв
230240
  Микитюк І.С. Бюджетне планування як елемент управління бюджетом // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 230-234. – ISSN 2306-546X


  Предметом роботи є теоретико-методологічні засади бюджетного планування як елемента управління бюджетом. Метою статті є визначення економічної сутності бюджетного планування як елемента управління бюджетом. Методологічною основою дослідження є ...
230241
  Панасюк М.Я. Бюджетне планування: теоретико-методологічний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 132-134
230242
  Костюченко О.А. Бюджетне податкове та митне законодавство України : Посібник / О.А. Костюченко, В.П. Жиромський, Т.М. Моторіна; Акад. адвокатури України; Школа адвокатської підготовки. – Київ : Прецедент, 2006. – 93c. – (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; Вип. 13). – ISBN 966-520-081-X
230243
  Бандурка О.М. Бюджетне право України : Підручник для вузів / О.М. Бандурка, О.П.Гетьманець; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2003. – 156с. – ISBN 966-610-076-2
230244
  Бабін І.І. Бюджетне право України : навч. посібник / Ігор Бабін ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 295, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-423-118-0
230245
  Сікорська А І. Бюджетне правопорушення: поняття, склад, відповідальність за вчинення // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.96-101. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
230246
  Макогон В.Д. Бюджетне прогнозування як інструмент державного регулювання економічних процесів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 314-318. – ISSN 2222-4459
230247
  Пустоваров В.В. Бюджетне регулювання відтворювальних процесів у національній економіці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 13, липень. – С. 98-103. – ISSN 2306-6814
230248
  Мельниченко С.І. Бюджетне регулювання економічного розвитку // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 82-88. – Бібліогр.: 12 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
230249
  Підгородецька С.М. Бюджетне регулювання регіонального розвитку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 381-385. – (Право. Економіка. Управління)
230250
  Козарезенко Л.В. Бюджетне регулювання розвитку людського потенціалу // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 31-34. – ISSN 1728-6220
230251
  Макогон В.Д. Бюджетне регулювання у системі соціально-економічного розвитку країни // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 26-31 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
230252
  Присяжнюк А.Ю. Бюджетне стимулювання кластеризації інноваційної моделі розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 108-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
230253
  Пустоваров В.В. Бюджетне стимулювання розвитку галузей та секторів національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 107-112. – ISSN 2306-6814
230254
  Крайник О.П. Бюджетне управління соціально-економічними процесами в регіоні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 16-22. – ISSN 1562-0905
230255
  Крамченко Р.А. Бюджетне фінансове забезпечення соціальної сфери України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 372-377. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
230256
  Булат Г.В. Бюджетне фінансування - форма бюджетного механізму / Г.В. Булат, К.В. Іжицька // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 138-141. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
230257
  Кириченко А.В. Бюджетне фінансування агропромислового виробництва за регіонами України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 6 (176). – С. 73-77
230258
  Кобченко Л.С. Бюджетне фінансування загальної середньої освіти України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 97-98. – Бібліогр.: 5 назв
230259
  Свистун І.І. Бюджетне фінансування наукових та науково-дослідних установ в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 71-73
230260
  Бікулов Д.Т. Бюджетне фінансування проектів у сфері житлово-комунального господарства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 5-7. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті досліджено актуальні проблеми енергозбереження та розроблено механізм бюджетного фінансування проектів у сфері житлово-комунального господарства. Запропоновано створити регіональні фонди енергоефективності та здійснювати їх фінансування у ...
230261
  Оприсок Мирослава Дмитрівна Бюджетне фінансування розвитку Тернопільської області: від "відомчих" до "проектних" критеріїв виділення коштів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 50-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто сутність та значення бюджетного фінансування для розвитку економіки регіону, а саме - формування дохідної частини бюджету. Проаналізована методологія програмно-цільового та традиційного методів формування бюджетів, яка полягає у різниці ...
230262
  Захожай К.В. Бюджетне фінансування сільського господарства в Україні / К.В. Захожай, І.Й. Кравченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 84-91 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
230263
  Лопушняк Г.С. Бюджетне фінансування соціальних видатків в умовах трансформації економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 38-46
230264
  Сторонянська І.З. Бюджетне фінансування соціально-економічного розвитку регіону: програмно-цільовий підхід / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 1 (141). – С. 34-38. – ISSN 2071-4653
230265
  Лободіна З. Бюджетне фінансування соціального захисту в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – C. 7-19. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
230266
  Куценко Т.Ф. Бюджетне фінансування соціальної сфери в Україні: короткий аналітичний огляд // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 32-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
230267
  Степанюк Н.І. Бюджетне фінансування: принципи, форми, методи та шляхи вдосконалення // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 1 (27). – С. 107-119. – ISSN 2310-9734
230268
  Вітюк Н.П. Бюджетний дефіцит в умовах нестабільності економіки // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 54-55
230269
  Макаренко Є.В. Бюджетний дефіцит в умовах світової фінансової кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 72-74
230270
  Ярош Я. Бюджетний дефіцит держави в умовах соціальної, економічної та політичної кризи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 541-542. – ISBN 978-617-7069-28-6
230271
  Богдан Т.П. Бюджетний дефіцит і державний борг // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 1. – С. 98-110 : табл. – ISSN 1811-3141
230272
  Величкін В.О. Бюджетний дефіцит і державний борг як чинники економічної небезпеки держави / В.О. Величкін, В.Я. Олійник, І.В. Дем"яненко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 108-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
230273
  Футерко О.І. Бюджетний дефіцит і державний борг: динаміка та основні проблеми управління // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 37-40. – ISSN 1728-6220
230274
  Кудряшов В.П. Бюджетний дефіцит і фінансування критичних послуг // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (715). – С. 59-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2522-9303
230275
  Роздобудько С.С. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування в сучасних умовах // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 80-81
230276
  Шевчук І.Л. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування в сучасних умовах // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2013. – Вип. 1 (17), ч. 1. – С. 226-232
230277
  Дем"янишин В. Бюджетний дефіцит та його вплив на кризову ситуацію в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 120-123. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
230278
  Федина К.М. Бюджетний дефіцит та шляхи його подолання в Україні / К.М. Федина, М.М. Колеснікова // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 237-243. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
230279
  Пасічний М.Д. Бюджетний дефіцит у системі фінансової політики України // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 137-144 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
230280
  Полозенко Л.В. Бюджетний дефіцит України в державному бюджеті Росії в средині ХІХ - на початку ХХ століття / Л.В. Полозенко, Г.О. П"ятаченко, М.Д. Пасічний // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 11 (180). – С. 111-120
230281
  Оченаш І.П. Бюджетний дефіцит як чинник розвитку економіки країни в сучасних умовах / І.П. Оченаш, О.В. Скалецька // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – № 2 (8). – С. 96-102
230282
  Колісник О.Я. Бюджетний дефіцит: причини, економічні ефекти та особливості управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 26-37. – ISSN 2306-6806
230283
  Снісаренко О. Бюджетний дисбаланс України та вплив на нього міжнародних фінансових регуляторів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 26-36. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Досліджено вплив інтеграційних процесів та наслідків світової економічної кризи на дисбаланс бюджетної системи України.
230284
   Бюджетний і податковий огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
І півр. 2001р. – 2001
230285
   Бюджетний і податковий огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
ІІІ кв. 2001р. : Аналіз проекту Бюджету - 2002. – 2001
230286
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
ІІІ кв. і жовтень. – 1999
230287
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
ІІ кв. – 1999
230288
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
січень - серпень 2000 : Аналіз проекту Бюджету - 2001. – 2000
230289
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
І кв. – 2002
230290
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
ІІ кв. – 2002
230291
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
січ.- груд. 2001р. : Аналіз бюджету - 2002. – 2002
230292
   Бюджетний кодекс України : Офіційне видання; Прийнятий 21 червня 2001р. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 64с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-108-Х
230293
   Бюджетний кодекс України : Станом на 15 лютого 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 80с. – ISBN 966-7714-63-2
230294
   Бюджетний кодекс України : Текст відповідає офіційному станом на 1 листопада 2003 р. – Київ : Школа, 2003. – 80с. – ISBN 966-661-122-8
230295
   Бюджетний кодекс України : Офіційний текст. – Київ : Кондор, 2004. – 92с. – ISBN 966-8251-49-0
230296
   Бюджетний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненями на 18 червня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 168с. – ISBN 966-313-162-4
230297
   Бюджетний кодекс України : За станом на 20 квітня 2004 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 84 с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-294-9
230298
   Бюджетний кодекс України : Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 5 квітня 2004 року. – Київ : Атіка, 2004. – 88с. – ISBN 966-7714-63-2
230299
   Бюджетний кодекс України : [Cтаном на 12 квітня 2004 року]. – Київ : Велес, 2004. – 64с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-12-X
230300
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на15 жовтня 2005 р. (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
230301
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 березня 2005 р. (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
230302
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 березня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : Паливода А.В., 2006. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
230303
   Бюджетний кодекс України : За станом на 24 липня 2006 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 96с. – (Б-ка офіційних видань). – ISBN 966-611-487-9
230304
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 липня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
230305
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 грудня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
230306
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2007 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 84с. – Шифр. дубл. 34 (Код) Бюдж. доп. карт. юр. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
230307
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 березня 2007 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
230308
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 жовтня 2007 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 84 с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
230309
   Бюджетний кодекс України : за станом на 22 липня 2008 р. / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 68с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 978-966-611-631-7
230310
   Бюджетний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 травня 2008 року. : (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 84 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-058-2
230311
   Бюджетний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 січня 2008 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : Паливода А.В., 2008. – 84 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-058-2
230312
   Бюджетний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 2 вересня 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 116, [2] с. – ISBN 978-611-01-0129-5
230313
   Бюджетний кодекс України : із змінами та допов. станом на 18 жовт. 2021 р. : офіц. текст. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2021. – 216 с. – Бібліогр. в тексті. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-041-6
230314
  Марковський А.І. Бюджетний кодекс України в контексті бюджетної реформи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 3-18
230315
   Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року. – Київ : Атіка, 2001. – 80с. – ISBN 966-7714-63-2
230316
   Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року. – Київ : Атіка, 2002. – 80с. – ISBN 966-7714-63-2
230317
   Бюджетний кодекс України. Митний кодекс України : офіційне видання: із змінами та доповненнями станом на 1 березня 2007 р. – Київ : Ін Юре, 2007. – 352с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-313-311-9
230318
   Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар : станом на 1 березня 2011 року / [Л.К. Воронова та ін.] ; за ред. : Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослід. ін-т держ. будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. – Харків : Право, 2011. – 608 с. – ISBN 978-966-458-234-3


  Видання розраховане на юристів і економістів, працівників фінансових, податкових та контрольно-ревізійних органів, суддів, депутатів місцевих рад та народних депутатів України, працівників підприємств, установ, організацій, пов’язаних з використанням ...
230319
   Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 320с. – ISBN 966-611-170-5
230320
  Чорноус Н. Бюджетний Кодекс України: зміни в зарахуванні до бюджетів місцевих податків і зборів та окремих неподаткових надходжень // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 18. – С.28-32
230321
  Доценко Н. Бюджетний кодекс: чи всі фінансові проблеми вирішено? // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 8. – С.9-11
230322
  Теремцова Н. Бюджетний контроль за дотриманням бюджетного законодавства України і відповідальність за бюджетні правопорушення // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 361-366. – ISBN 978-966-306-020-4
230323
  Теремцова Н. Бюджетний контроль за дотриманням бюджетного законодавства України і відповідальність за бюджетні правопорушення // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 126-128
230324
  Кириленко О. Бюджетний контроль при плануванні місцевих бюджетів / О. Кириленко, О. Вацлавський // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (57). – С. 40-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1818-5754
230325
  Андрющенко І.Є. Бюджетний контроль та аналіз бюджетних відхилень на підприємстві / І.Є. Андрющенко, А.І. Парапанова // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 203-209. – ISSN 2308-1988
230326
  Глущенко Ю.А. Бюджетний контроль як важливий інструмент управління коштами територіальних громад // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 116-122. – ISSN 2220-1394
230327
  Гузар Б.С. Бюджетний контроль як складова бюджетного менеджменту та напрями його удосконалення // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 66-70. – ISSN 2306-6806
230328
  Душечкіна В.І. Бюджетний контроль: не залякування, а виховання відповідальності // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 2. – С.61-63
230329
  Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент : Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.Д. Сафонова; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 186с. – ISBN 966-574-206-Х
230330
   Бюджетний менеджмент : Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова, О. Романенко, В. Андрущенко та ін.; За заг.ред. В.Федосова; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 864с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-637-5
230331
  Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Є. Клець ; МОН України ; Донбаська держ. машинобуд. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 640 с. – ISBN 966-364-414-1
230332
   Бюджетний менеджмент : тренінг-курс : навчальний посібник / [Л.Д. Сафонова та ін.] ; за заг. ред. Є.О. Малік ; Держ. навч.-наук. устнова "Академія фінансовго управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 398, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 305-311 та в підрядк. прим. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-47-7
230333
   Бюджетний менеджмент : навч. посібник / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; [уклад.:] Благун І.Н., Коцупей В.М., Сорока Р.С., Горалько О.В. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 229, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 223-229. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-2025-15-4
230334
  Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз / Л.Є. Клець ; МОНУ ; Донбаська держ. машинобудівна акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 640 с. – ISBN 966-364-414-1


  Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають нормативну дисципліну „Бюджетний менеджмент”. В посібнику наведена детальна характеристика бюджету, його функції та складові; розглянуто ...
230335
  Фролов С.М. Бюджетний менеджмент прикордонних територій : (теорія і практика) : навч. посібник / С.М. Фролов, І.Д. Скляр ; [ред. : Н.А. Гавриленко, Н.В. Лисогуб, С.М. Симоненко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 339, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-657-410-0
230336
  Михайленко С.В. Бюджетний менеджмент: визначення, принципи, функції : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 223-229. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
230337
  Воробйов Ю.М. Бюджетний метод регулювання фінансового капіталу підприємницьких структур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Досліджується процес формування фінансового капіталу за рахунок використання бюджетного методу.
230338
  Косарев О.Й. Бюджетний метод управління як інструмент забезпечення стійкого розвитку авіакомпанії : бюджет / О.Й. Косарев, У.М. Пліс // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 75-78 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
230339
  Гордей О.Д. Бюджетний механизм забезпечення зростання суспільного добробуту : бюджет / О.Д. Гордей, Д.О. Василик // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 29-32 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
230340
  Крикун Т.І. Бюджетний механізм видатків розвитку // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 33-39


  Розкрито сутність бюджетного механізму видатків розвитку як складової економічного зростання. Визначено основні напрями формування цих видатків з урахуванням пріоритетності державної підтримки галузей економіки, необхідності створення відповідних ...
230341
  Дем"янишин В.Г. Бюджетний механізм держави: сутність та роль у регулюванні соціально-економічних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 3-11.
230342
  Єрошкіна О.О. Бюджетний механізм державного регулювання розвитку депресивних регіонів: світовий досвід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 136-139. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
230343
  Малярчук О.В. Бюджетний механізм забезпечення інноваційного розвитку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 43-51. – ISSN 2309-1533


  Бюджетні програми щодо фінансування наукової сфери. Подається динаміка планових видатків державного бюджету на науку.
230344
  Чугунов І.Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку / І.Я. Чугунов; Мін-во фінансів України. Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ : НІОС, 2003. – 488с. – ISBN 966-96315-0-5
230345
  Батіщева С.М. Бюджетний механізм стимулювання соціально-економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 193-197
230346
  Гуменюк В.В. Бюджетний механізм туристичної галузі // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 105-111
230347
  Наумова Л.Ю. Бюджетний механізм фінансової стабілізації економіки : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 19-28 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
230348
  Чімишенко С.М. Бюджетний механізм фінансування особового складу Збройних Сил України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Чімишенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 257 л. – Додатки: л. 235-257. – Бібліогр.: л. 219-234
230349
  Чімишенко С.М. Бюджетний механізм фінансування особового складу Збройних Сил України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Чімишенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
230350
  Онищенко С.В. Бюджетний механізм: методологічні підходи та практика бюджетної децентралізації / С.В. Онищенко, А.Ю. Бережна, О.М. Філонич // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (47). – С. 107-122. – ISSN 2222-0712
230351
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за 2010 рік : контракт № 121-А-00-08-00708-00, жовт. 2008 / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД), Проект "Зміцнення місц. фін. ініціативи", Агентство США з міжнар. розв. (USAID) ; [упоряд.: Щербина І.Ф. та ін.]. – Київ : Нора-друк, 2011. – 144 с. : іл., табл.
230352
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за січень - червень 2012 року / Ін-т бюджету та соц.-екон. досліджень (ІБСЕД) ; [упоряд.: Щербина І.Ф. та ін.]. – Київ : Нора-друк, 2012. – 72 с. : іл., табл. – На обкл.: USAID від американського народу. – (Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження"). – ISBN 978-617-688-000-4
230353
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за січень - червень 2013 року / Ін-т бюджету та соц.-екон. досліджень (ІБСЕД) ; [упоряд.: Зубенко В.В. та ін.]. – Київ : Нора-друк, 2013. – 72 с. : іл., табл. – На обкл.: USAID від американського народу. – (Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження"). – ISBN 978-966-8659-32-4
230354
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за 2013 рік / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД), Проект "Зміцнення місцевої фін. ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження", Агентство США з міжнар. розвитку (USAID) ; [упоряд.: Зубенко В.В. та ін.]. – Київ : Нора-друк, 2014. – 79, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: USAID від американського народу. – ISBN 978-966-8659-36-2
230355
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за січень - червень 2016 року / Ін-т бюджету та соц.-екон. досліджень (ІБСЕД) [та ін.] ; [упоряд.: Зубенко В.В. та ін.]. – Київ : Клименко Ю.Я., 2016. – 80 с. : іл., табл. – На обкл.: USAID від американського народу. – (Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження")
230356
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за 2015 рік / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД) [та ін.] ; [створили та впоряд.: В.В. Зубенко, І.В. Самчинська, А.Ю. Рудик та ін.]. – Київ : Клименко Ю.Я., 2016. – 80 c. : іл., табл. – Проект: "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження", проект; USAID від американського народу". - Точка доступу: ibser.org.ua. – Бібліогр. в підрядк. прим.
230357
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за 2016 рік / Ін-т бюджету та соц.-екон. досліджень (ІБСЕД) [та ін.] ; [упоряд.: Зубенко В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 92 с. – На обкл.: USAID від американського народу. – (Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження")
230358
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за січень-червень 2017 року / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД) [та ін.] ; [створили та впоряд.: В.В. Зубенко, І.В. Самчинська, А.Ю. Рудик та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 88 с. : іл., табл. – На обкл.: USAID від американського народу. - Точка доступу: ibser.org.ua. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II))
230359
  Свірко С.В. Бюджетний облік в Україні: новації ХХI ст. / С.В. Свірко, М.Ю. Самчик // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Замула І.В. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 1 (36). – C. 221-246. – ISSN 1994-1749
230360
  Ющенко В. Бюджетний обман // Без цензури, 2004


  Пробл. бюджет. політики: Ст. лідера блоку "Наша Україна"
230361
   Бюджетний огляд за 1999 рік : бюджет / М.М. Шаповалова, О.В. Сердюк, Т.В. Каракай, О.П. Шитко // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 86-101 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
230362
  Третяк Д.Д. Бюджетний потенціал місцевого соціально-економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 180-183
230363
  Волковський Є.І. Бюджетний потенціал та потенціал бюджету території: методичні аспекти / Є.І. Волковський, Г.М. Котіна, М.М. Степура // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 357-362 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
230364
  Скрипник А.В. Бюджетний потенціал українських національних лотерей / А.В. Скрипник, Е.К. Букін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 59-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
230365
  Лобова Н.С. Бюджетний процес в забезпеченні макроекономічної стабільності України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 256-257. – ISBN 978-966-188-219-4
230366
  Бобро А. Бюджетний процес в Україні в 1998-2000 роках: спроба реформ / А. Бобро, Є. Жовтяк. – Київ : Просвіта, 2001. – 320с. – ISBN 966-7551-38-5
230367
  Януль І.Є. Бюджетний процес в Україні та напрями його вдосконалення : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 25-29. – Бібліогр.: 6 назв
230368
  Варналій З.С. Бюджетний процес в Україні: стан та проблеми інституційного забезпечення : монографія / З.С. Варналій, Т.В. Бугай, С.В. Онищенко. – Київ ; Полтава : ПолтНТУ, 2014. – 270, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-616-127-0
230369
  Конончук І. Бюджетний процес Європейського Союзу // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 50-54. – ISSN 2409-4544
230370
  Теремцова Н.В. Бюджетний процес за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук:12.00.07 / Теремцова Н.В.; Одес. нац. юрид. академія. – Одеса, 2009. – 224 л. + Додатки: л.196-199. – Бібліогр.: л. 200-224
230371
  Теремцова Н.В. Бюджетний процес за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. / Теремцова Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Біблдіогр.: 15 назв
230372
  Короленко А.В. Бюджетний процес та бюджетний календар // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С. 74-78
230373
  Януль І.Є. Бюджетний процес як фактор фінансової стабілізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.68-70
230374
  Ніщимна С. Бюджетний процес: деякі принципи // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 101-105. – ISSN 1561-4999
230375
   Бюджетний процес: спеціфіка передвиборчого обговорення // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 11. – С.29-36
230376
  Міронова Л.О. та інш. Бюджетний процес: сутність, стадії здійснення та методи управління // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (28) : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансоваої академії. – С. 129-133. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
230377
  Шляхов І.С. Бюджетний регламент як важливий елемент системи правового регулювання бюджетного процесу на місцевому рівні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 46-50. – ISSN 2312-1831
230378
  Чеберяко О.В. Бюджетний унітаризм: деякі теоретичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-46. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Теоретичні питання бюджетного унітаризму. Зокрема, зроблена спроба сформулювати визначення бюджетного унітаризму, а також сутність розподілу доходів і видатків між бюджетами різних рівнів в унітарній державі. The theoretical issues of budgetary ...
230379
  Педченко Н.С. Бюджетний федералізм у фінансовій системі держави: моделі та принципи / Н.С. Педченко, С.І. Заворотній // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – С. 320-327. – (Економічні науки ; вип. 24)
230380
  Бутурлакіна Т.О. Бюджетний федералізм як концепція організації міжурядових фінансових відносин / Т.О. Бутурлакіна, В.Т. Мінкович // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 93-99. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
230381
  Тарасюк М.В. Бюджетний цикл торговельного підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 124-130 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
230382
  Малиновська О.Ю. Бюджетні авіакомпанії (low cost): специфіка діяльності та географія перевезень // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 155-161 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
230383
  Пасічник Ю.В. Бюджетні важелі управління національним господарством // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 176-179. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
230384
  Мазур Г.Ф. Бюджетні важелі фінансово-економічного механізму розвитку агропромислового виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 59-63. – ISSN 2221-1055
230385
  Кириленко О.П. Бюджетні видатки на розвиток інфраструктури держави: теоретичне обгрунтування, вітчизняний досвід / О.П. Кириленко, Б.С. Малиняк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 3-16. – Бібліогр.: с. 5-7, 10, 12-13, 15


  Досліджено теоретичні основи спрямування бюджетних видатків на розвиток інфраструктури держави. Детально проаналізовано сучасну практику використання ресурсів державного і місцевих бюджетів України для інвестування в інфраструктуру, з"ясовано наявні ...
230386
  Затонацька Т.Г. Бюджетні видатки на розвиток людського капіталу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 53-60. – Бібліогр.: с. 53-55, 58-59


  Досліджено сучасний стан фінансування людського капіталу в Україні. Показано участь бюджетних видатків у розвитку людського капіталу та наведено пропозиції щодо підвищення ефективності цих видатків.
230387
  Пашинська В.В. Бюджетні видатки та бюджетне фінансування державних цільових програм // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 78-87
230388
  Макогон В. Бюджетні видатки у системі соціально-економічного розвитку країни // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (86). – С. 114-124. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
230389
  Самошкіна О.А. Бюджетні видатки як інструмент економічного зростання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 50-56. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
230390
  Чугунов В.І. Бюджетні видатки як складова фінансового забезпечення суспільного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 64-69. – ISSN 2306-6814
230391
  Бутук О. Бюджетні виклики сучасності та пошук відповідей на них // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 122-127. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-2005
230392
   Бюджетні висновки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 листопада (№ 42)
230393
  Сищук Олексій Бюджетні гроші люблять владну тишу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 4-5


  Перед тим, як приступити до внесення змін до головного кошторису держави, Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк провів серію консультацій із радою коаліції та опозицією!
230394
  Сищук Олексій Бюджетні гроші люблять владну тишу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 4-5


  Перед тим, як приступити до внесення змін до головного кошторису держави, Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк провів серію консультацій із радою коаліції та опозицією!
230395
  Сищук Олексій Бюджетні гроші люблять владну тишу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 4-5


  Перед тим, як приступити до внесення змін до головного кошторису держави, Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк провів серію консультацій із радою коаліції та опозицією!
230396
  Шульга Т.М. Бюджетні доходи від природокористування та їх класифікація // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 57-62. – ISSN 0201-7245
230397
  Луніна І. Бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади / І. Луніна, Н. Фролова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 37-47. – Бібліогр.: с. 37, 40, 44, 46-47. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано рівень податкових доходів місцевих бюджетів України та унітарних держав Європи. Акцентовано увагу на податкових повноваженнях місцевих органів влади. Обгрунтовано пропозиції щодо напрямів розширення податкових гарантій для місцевих ...
230398
  Луніна І. Бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади : Фінанси. Податки. Кредит / І. Луніна, Н. Фролова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 37-47 : Таб., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
230399
  Биндю В.А. Бюджетні доходи, як джерело інвестиційного розвитку територіальних громад / В.А. Биндю, Л.А. Попель // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 224-233. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185


  "Бюджетні доходи є важливою складовою місцевих бюджетів. Саме вони створюють фінансову основу виконання видаткових потреб територіальних громад. Доходи місцевих бюджетів - це грошові надходження, які формуються в процесі розподілу і перерозподілу ...
230400
  Шулікін Д. Бюджетні закони: цифри і новації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 18 січня (№ 1/2). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  25 грудня парламент ухвалив Закон України "Про Державний бюджет на 2015 рік". Як відповідні рішення вплинуть на галузь освіти та науки?
230401
  Шулікін Д. Бюджетні закони: що далі? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Парламент розглянув низку бюджетних законів, які безпосередньо стосується сфери освіти: оплати праці, стипендіального забезпечення, фінансування закладів освіти.
230402
  Слободянюк Н.О. Бюджетні інвестиції в системі стратегічного розвитку національної економіки // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 270-280. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
230403
  Рожко О. Бюджетні інвестиції та ефективність бюджетних програм // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 80-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1818-5754
230404
  Малиняк Б.С. Бюджетні інвестиції як інструмент прискорення реформування реального сектора економіки України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 82-90
230405
  Романенко А.Л. Бюджетні інвестиції, їх вплив на економіку та фактори ефективного використання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 36-40
230406
  Куйбіда С.В. Бюджетні інструменти стимулювання інноваційного розвитку як засіб структурної перебудови економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 41-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
230407
  Бондарук О.С. Бюджетні інтереси в системі економічної безпеки держави : (публікується англійською мовою) // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (77). – С. 90-95 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
230408
  Поліщук С. Бюджетні кошти потребують посиленого прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 11-16.
230409
  Радіонов Ю.Д. Бюджетні кошти як інвестиційний ресурс України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 9 (634). – С. 35-53. – ISSN 0131-775Х


  Розкрито роль бюджетних коштів у соціально-економічному розвитку України. Встановлено причини низької ефективності та результативності інвестиційних програм і проектів. Визначено системні вади інвестиційної діяльності держави та підкреслено ...
230410
  Василик О.Д. Бюджетні методи регулювання економічного й соціального розвитку / О.Д. Василик, Д.О. Василик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – C. 4-8. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Рзглядається сутність бюджетних методів регулювання економічного й соціального розвитку, їх види, вказуються шляхи вдосконалення бюджетного регулювання. The article demonstrates the essence of budget methods for regulation of economic and social ...
230411
  Возняк Г.В. Бюджетні механізми підтримки розвитку регіонів в умовах модернізації економіки України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 205-216. – ISSN 1562-0905
230412
  Цехановський І.Л. Бюджетні механізми та соціально-економічний розвиток територіальних громад // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 28-34
230413
  Козловський П.А. Бюджетні механізми фінансування розвитку об"єднаної територіальної громади // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 82-83
230414
  Бережнюк О. Бюджетні місця - для найкращих університетів? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 квітня (№ 77)


  Міністерство освіти планує перерозподіл державного замовлення на підготовку фахівців, що дозволить скоротити кількість вищих навчальних закладів. Коментар директора Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Ігора Лікарчука.
230415
  Геєць В.М. Бюджетні можливості України щодо фінансування вакцинації проти COVID-19 в умовах розвитку глобального ринку вакцин / В.М. Геєць, І.О. Луніна, О.В. Степанова // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (715). – С. 3-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2522-9303
230416
  Мортиков В.В. Бюджетні обмеження діяльності підприємства : фінанси підприємств / В.В. Мортиков, А.М. Моклякова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 15-20. – Бібліогр.: 8 назв
230417
  Сідельникова Л. Бюджетні обмеження та їх вплив на фінансову забезпеченість регіону / Л. Сідельникова, Н. Костіна // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 27-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1818-5754
230418
  Шулікін Д. Бюджетні питання // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій розглянули законопроекти про Державний бюджет України на 2020 рік, а також про внесення змін до Бюджетного кодексу. Які ж зміни пропонують нардепи до проекту головного ...
230419
  Кириченко П.В. Бюджетні пільги дітям, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС / П.В. Кириченко, Т.В. Жибер // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – вип. 1 (23). – С. 57-68. – ISSN 2310-9734
230420
  Сідор М.І. Бюджетні повноваження Державної фіскальної служби України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 182-186
230421
  Нікітіна Л.О. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 354-361. – ISSN 1563-3349
230422
  Заверуха Олег Богданович Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування в Україні : Дис...канд.юрид.наук:12.00.07 / Заверуха Олег Богданович; ЧДУ ім.Ю.Федьковича. – Київ, 2001. – 235л. + Додатки:л.224-235. – Бібліогр.:л.194-223
230423
  Заверуха Олег Богданович Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Заверуха Л.Б.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
230424
   Бюджетні повноваження Парламенту. – Київ, 1997. – 143с.
230425
  Джемесюк А. Бюджетні порушення - втрати фінансових можливостей // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т Держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [и др.]. – Київ, 2013. – № 11 (94). – С. 49-51
230426
  Воронова Л.К. Бюджетні права союзної республіки за новою Конституцією СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 23-31. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье раскрывается конституционное установление демократически централизованного руководства бюджетной деятельностью в условиях возросшей роли Союза ССР. Рассматриваются конституционные нормы, регулирующие бюджетные полномочия союзной республики как ...
230427
   Бюджетні права України : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.07 / Горун О. В,; Горун О. В,; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 22л.
230428
  Горун Ольга Віталіївна Бюджетні права України : Дис... канд. юридичн.наук: 12.00.07 / Горун Ольга Віталіївна; Мін-во освіти України. Чернівецький держ. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1998. – 207л. – Бібліогр.:л.196-207
230429
  Воронова Л.К. Бюджетні права Української РСР : Дис... канд. юрид.наук: / Воронова Л. К.; КДУ ім. Т. Шевченка, Юрид.-єконом. фак-т. – К., 1963. – 302л. – Бібліогр.:л.I-XXI
230430
  Харенко М.В. Бюджетні правовідносини на стадії виконання державного бюджету // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 96-104
230431
  Чернадчук В.Д. Бюджетні правовідносини як об"єкт правової охорони // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 45-50. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
230432
  Дем"янюк А. Бюджетні пріоритети в умовах ринкових та демократичних трансформацій // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 25-32. – ISSN 1818-5754
230433
  Волощук В. Бюджетні програми як об"єкт державного фінансового аудиту // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 16-26. – ISSN 2409-9260
230434
  Луніна І.О. Бюджетні ризики соціально-економічної політики держави // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 146-148. – ISBN 978-617-571-143-9
230435
  Мельник О.Л. Бюджетні ризики та методи управління ними / О.Л. Мельник, Я.В. Кудря // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 117-122
230436
  Апарова О.В. Бюджетні системи країн Європи та СНД в умовах економічних коливань // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 5, березень. – С. 41-46. – ISSN 2306-6814
230437
  Кириленко О.П. Бюджетні слухання як елемент бюджетного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-29. – (Економіка ; вип. 45)


  Розглядаються питання бюджетного слухання в бюджетному процесі.
230438
  Музика О Бюджетні субсидії як джерело доходів місцевих бюджетів (порівняльно- правовий аспект) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.64-66
230439
  Фрич А.О. Бюджетні та податкові важелі впливу на розвиток житлово-комунального господарства України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 202-206. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
230440
   Бюджетні хроніки // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 28 жовтня (№ 43). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Верховна Рада підтримала проект Державного бюджету на 2020 рік, в якому передбачено "за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою "Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка" (код 2201280) обсягом 47, 5 ...
230441
   Бюджетно-інвестиційна спрямованість податкового регулювання діяльності постійних лісокористувачів як фактор конкурентоспроможності лісового сектора / А.І. Карпук, О.М. Дзюбенко, Ю.М. Марчук, О.М. Кватирко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 47-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
230442
  Шакарян Г.Л. Бюджетно-кредитная система и хозяйственно-культурное строительство в Армянской ССР / Г.Л. Шакарян. – Ереван, 1955. – 255с.
230443
  Шакарян Г. Бюджетно-кредитная система и хозяйственно-культурное строительство в Армянской ССР / Г. Шакарян. – Ереван, 1955. – 255с.
230444
   Бюджетно-податкова безпека : (у схемах і таблицях) : навч. посібник / [Г.В. Миськів та ін. ; за ред. Г.В. Миськів] ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 275, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Назва обкл. та на корінці : Бюджетно-податкова безпека. – Бібліогр. в кінці тем та підтем. – ISBN 978-617-511-326-4
230445
  Горник В.Г. Бюджетно-податкова політика в стратегії забезпечення конкурентоспроможності держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 120-122
230446
  Тарангул Л.Л. Бюджетно-податкова політика України: реалії та перспективи // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 105-113. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (23)). – ISSN 2078-1628
230447
  Максимова Л. Бюджетно-податкова політика як чинник економічної безпеки України / Л. Максимова, Н. Костіна // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 97-101. – ISSN 1818-2682
230448
  Лосєва С.О. Бюджетно-податкова реформа і підвищення ефективності місцевого оподатковування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 174-175. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Прямий зв"язок між реформуванням бюджетно-податкового законодавства і ефективністю місцевого оподаткування проводиться з метою прискорення становлення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування і чіткого розуміння ролі у цьому процесі ...
230449
   Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні : збірник наук. праць за матеріалами круглого столу та наук.-практ. інтернет-конференції / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, НДІ фін. права ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта, 2012. – 311, [1] с. – Бібліогр в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-186-4
230450
  Кириченко А.В. Бюджетно-податкове регулювання в системі державного регулювання економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 78-82
230451
  Тропіна В.Б. Бюджетно-податкове регулювання економіки України в кризових умовах // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2013. – P. 82-89. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (4)). – ISSN 2223-1633


  Накопичувальне пенсійне забезпечення в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
230452
  Кириченко А.В. Бюджетно-податкове регулювання розвитку агропромислового виробництва України : монографія / А.В. Кириченко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦП "Компринт", 2012. – 243, [1] с. : табл. – Додатки: с. 161-230. – Бібліогр.: с. 231-243. – ISBN 978-966-2719-12-3
230453
  Січняк О.О. Бюджетно-податкове регулювання соціально-економічного розвитку в Україні: проблеми та стратегічні перспективи // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 9/2. – C. 23-28. – ISSN 2409-1944
230454
  Ігнатова О.А. Бюджетно-податкове стимулювання розвитку вітчизняної економіки / О.А. Ігнатова, О.М. Сидоренко // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 89-96. – ISSN 1813-1271
230455
  Шушкова Ю. Бюджетно-податкові інструменти підтримки конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Україні // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред.: Башнянин Г.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 137-144. – ISSN 2410-0919
230456
  Грицюк В І. . Бюджетно-податкові інструменти регулювання дефіциту бюджету // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 146-152. – ISSN 1993-0259
230457
  Дишлева А.М. Бюджетно-податкові інструменти стимулювання зайнятості населення в рамках реалізації антикризової політики держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 92-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
230458
  Булана О.О. Бюджетно-податкові механізми стимулювання посткризової активізації підприємницької діяльності // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 53-62. – ISSN 1605-7988
230459
  Лившиц Б. Бюджетно-сдельная система оплаты труда / Б. Лившиц. – М., 1922. – 34с.
230460
  Бояр А.А. Бюджетно-финансовые последствия интеграции Украины в ЕС // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 11 (640). – С. 71-86. – ISSN 0131-7741
230461
  Батажок С.Г. Бюджетно-фінансова децентралізація як фактор зміцнення місцевого самоврядування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (206/207). – С. 36-45
230462
  Бояр А.О. Бюджетно-фінансові наслідки інтеграції України в ЄС // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 11 (648). – С. 71-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
230463
  Жадобина Н.Н. Бюджетно - правовой статус муниципального образования и его структура // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.135-141. – ISSN 1608-8794
230464
   Бюджетное жилье : Архитектура // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 154-166 : Фото. – ISSN 1029-5828
230465
  Карасева М.В. Бюджетное право в контексте теории права собственности // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 2. – С. 52-62. – ISSN 0132-0769
230466
  Бекерская Д.А. Бюджетное право и бюджетный процесс в Украине : учеб.-метод. пособ. / Д.А. Бекерская. – Одесса : Юридична література, 2004. – 208 с. – ISBN 966-8104-71-4
230467
  Котляревский С.А. Бюджетное право СССР / С.А. Котляревский ; Институт Советского права. – 2-е изд. – Москва : Госиздат, 1925. – 134 с. – (Учебники и учебные пособия для ВУЗОВ)


  На обороте тит. л.: "Все труды Ин-та сов. права изд. под общ. ред. дир. Ин-та проф. А. Г. Гойхбарга"
230468
  Агабекова Ф.Д. Бюджетное устройсво и бюджетный процесс союзной республики. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Агабекова Ф.Д.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1970. – 25л.
230469
   Бюджетное устройство в Российской Федирации. – М, 1997. – 87с.
230470
  Ишина И.В. Бюджетное финансирование образования:назначение, состояние,проблемы. // Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : обзорная информация / Мин. образования Российской Федерации. Научно-исследовательский институт высшего образования. – Москва, 2001. – № 3 : Бюджетное финансирование образования: назначение, состояние, проблемы. – C.1-78. – (Экономика высшей школы). – ISSN 0202-3083
230471
  Воронова Л.К. Бюджетноправове регулювання в СРСР / Л.К. Воронова. – Київ : Радянська школа, 1975. – 184с.


  У книзі розглядається діюче законодавство, що регулює велике коло суспільних відносин у галузі бюджетної діяльності Радянської держави, розмежування повноважень суб"єктів радянської союзної федерації і місцевих Рад дипутатів трудящих та їх виконавчих ...
230472
  Ипатов П.Ф. Бюджетные комиссии местных Советов / П.Ф. Ипатов, П. Никольский. – М, 1956. – 48с.
230473
   Бюджетные места в вузах в этом году сокращать не будут // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 27 марта (№ 54). – С. 1


  Министр образования С. Квит : крымским студентам сохраняются бюджетные места.
230474
  Балаева Т. Бюджетные места в вузах сократят до минимума // Вести. – Киев, 2014. – 21 ноября (№ 213). – С. 3


  "...В проекте "Стратегии реформирования высшего образования до 2020 года" на сайте МОН содержатся довольно радикальные пункты.<...> Мнения экспертов по поводу целесообразности таких изменений разделились. Проректор КНУ имени Тараса Шевченко Владимир ...
230475
  Теплов Л.Ф. Бюджетные методы финансирования Англией второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Теплов Л. Ф.; МГИМО МИД СССР. – Москва, 1950. – 35 л.
230476
  Бокарев Ю.П. Бюджетные обследования крестьянских хозяйств 20-х годов как исторический источник. / Ю.П. Бокарев. – Москва, 1981. – 309 с.
230477
  Кореневская Н.Н. Бюджетные обследования крестьянских хозяйств в дореволюционной России / Н.Н. Кореневская. – Москва, 1954. – 156с.
230478
  Лашковас И.М. Бюджетные обследования семей Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лашковас И.М.; Моск. экон. ин-т. – Москва, 1968. – 24 с.
230479
   Бюджетные отели от Travelodge - теперь в Amadeus // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 3 (прилож.). – ISSN 1998-8044
230480
  Пискотин М.И. Бюджетные права местных Советов депутатов трудящихся / М.И. Пискотин. – М, 1961. – 332с.
230481
  Ровинский Е.А. Бюджетные права местных Советов депутатов трудящихся. Уч. пособие для студ. 4 курса / Е.А. Ровинский, О.Н. Горбунова. – М., 1972. – 82с.
230482
  Горбунова О.Н. Бюджетные права местных Советов народных депутатов / О.Н. Горбунова, И.Г. Кутафина. – М, 1987. – 84с.
230483
  Химичева Н.И. Бюджетные права областных /краевых/ Советов депутатов трудящихся / Н.И. Химичева. – Москва : Юридическая литература, 1966. – 120 с.
230484
  Химичева Н.И. Бюджетные права районного, городского Совета : Библиотечка для работников районных, городских советов). / Н.И. Химичева. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 95 с.
230485
  Матвеев В.И. Бюджетные права районных Советов депутатов трудящихся / В.И. Матвеев. – М., 1956. – 75с.
230486
  Химичева Н.И. Бюджетные права сельского, поселкового Совета. / Н.И. Химичева. – Москва, 1969. – 54с.
230487
  Коган М.Л. Бюджетные права союзных республик / М.Л. Коган. – Москва, 1960. – 132с.
230488
  Коган М.Л. Бюджетные права союзных республик. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Коган М.Л.; Моск.юрид.ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
230489
  Воронова Л.К. Бюджетные права Украинской Советской Социалистической Республики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Воронова Л.К. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1963. – 20 с.
230490
  Гурвич Е. Бюджетные правила: избыточное ограничение или неотъемлемый инструмент бюджетной устойчивости? / Е. Гурвич, И. Соколов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 4. – С. 5-29 : рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0042-8736
230491
  Васильев В.С. Бюджетные приоритеты республиканцев: от Р.Рейгана до Дж. Буша-мл. / В.С. Васильев, Н.М. Травкина // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 11. – С. 3-20. – ISSN 0321-2068
230492
   Бюджетный кодекс Российской Федерации. – Москва : ИНФРА-М, 2007. – 224 с. – (Библиотека кодексов ; Вып. 3 (119)). – ISBN 978-5-16-002936-8
230493
  Бессон Э. Бюджетный контроль во Франции и за границей : Ист. и критич. исслед. фин. контроля первостеп. государств Европы Э. Бессона / Пер. с фр. [и вступ. ст.] гл. контролера Николаев. ж. д. С.Л. Халютина. – Санкт-Петербург : Тип. Дома призрения малолет. бедных, 1901. – 382, IX с.
230494
  Шаститко А. Бюджетный процесс в стратегиях социально-экономического развития : (постановка проблемы) / А. Шаститко, М. Овчинников // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 134-151. – Бібліогр.: с. 134, 136-143, 145-148. – ISSN 0042-8736
230495
  Горюнов Е. Бюджетный разрыв: оценка для России / Е. Горюнов, Л. Котликофф, Синельников-Мурылев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 7. – С. 5-26 : табл., рис. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0042-8736
230496
  Голощапов В.А. Бюджетный учет / В.А. Голощапов. – Москва, 1963. – 256с.
230497
  Андреев И.А. Бюджетный учет : учеб. пособие / И.А. Андреев ; Казан. финансово-экономич. ин-т. – Казань : Издательство Казанского университета, 1966. – 284 с.
230498
  Голощапов В. Бюджетный учет / В. Голощапов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1969. – 288с.
230499
   Бюджетный учет. – М, 1975. – 336с.
230500
  Дедков П Е. Бюджетный учет / П Е. Дедков, . – М, 1978. – 238с.
230501
  Дедков П Е. Бюджетный учет / П Е. Дедков, . – 2-е изд доп и перераб. – М, 1983. – 232с.
230502
  Жутова З.У. Бюджетный учет в СССР (в банках и бюджетных учреждениях) / З.У. Жутова. – Л., 1967. – 160с.
230503
  Жутова З.У. Бюджетный учет и отчетность / З.У. Жутова. – Москва, 1970. – 215с.
230504
  Дедков П Е. Бюджетный учет и отчетность / П Е. Дедков, . – М, 1975. – 221с.
230505
  Підгорний А.З. Бюджетування - ефективний засіб управління фінансами ВНЗ / А.З. Підгорний, Т.С. Корольова, І.С. Лапіна // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса, 2013. – № 2 (49), ч. 1. – С. 155-162


  Обгрунтовано необхідність впровадження у ВНЗ нових принципів управління фінансовими ресурсами в умовах бюджетного дефіциту.
230506
  Лісовенко В. Бюджетування в системі охорони здоров"я / В. Лісовенко, Р. Корнацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 197-207. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
230507
  Курташова І.В. Бюджетування в системі управління операційною діяльністю інтернет-представництв : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 122-126 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
230508
  Бердар М.М. Бюджетування в системі управління фінансовими ресурсами підприємства // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 82-88. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто теоретичні та методологічні засади формування та розвитку систем комплексного управління фінансовими ресурсами підприємствами на основі розроблених методичних рекомендацій з упровадження та організації на них процесу бюджетування. ...
230509
  Попович В. Бюджетування в системі управлінського обліку // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 338-343. – ISSN 1815-3232
230510
  Корінько М.Д. Бюджетування в системі управлінського обліку корпоративних об"єднань // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 79-87. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
230511
  Пилипів Н.І. Бюджетування в управлінні діяльністю підприємств нафтогазової промисловості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 170-173
230512
  Сажинець С.Й. Бюджетування в управлінні діяльностю підприємства з капітального інвестування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 244-253. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
230513
  Михальська О.Л. Бюджетування витрат виробничих підрозділів олійно-жирових підрозділів як умова вдосконалення їх обліку // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 183-188
230514
  Білик М.Д. Бюджетування діяльності суб"єктів господарювання : навч. посібник / М.Д. Білик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 689, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 522-529. – Бібліогр.: с. 530. – ISBN 978-966-483-670-5
230515
  Коноваленко В.М. Бюджетування закупівельної діяльності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 38-47. – ISSN 1993-6788
230516
  Бобало О. Бюджетування маркетингової діяльності вищих навчальних закладів // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 21-25. – ISSN 1728-9343


  Розглянуто види бюджетів відповідно до строковості бюджету, особливості і специфіку бюджетування маркетингової діяльності вузів. Проведено аналіз позитивних і негативних сторін двох методів бюджетування.
230517
  М"ягков Є. Бюджетування на промисловому підприємстві: досвід ВАТ "Дніпроспецсталь" / Є. М"ягков, С. Кийко, В. Баликін // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 23-31 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
230518
  Демчук А.В. Бюджетування підприємства в умовах започаткування зовнішньоекономічної діяльності: сутність, технологія, проблеми // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 41-46. – ISSN 0321-0499
230519
  Новицька О. Бюджетування природоохоронної діяльності у контексті її фінансового управління // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 58-60. – ISSN 1728-9343
230520
  Пойда Ю.М. Бюджетування та його роль у системі обліку і контролю // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 9. – С. 92-97
230521
  Лебідь О.В. Бюджетування у банках : навч. посібник / Лебідь О.М. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-242. – ISBN 978-966-676-511-9
230522
  Жилінський А.І. Бюджетування у комерційному банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-64. – (Економіка ; вип. 47)


  Розглядається методика формування бюджету комерційного банку. Основна мета статті - визначення і обгрунтування найпринятнішого погляду автора методики формування бюджету комерційного банку. Основним завданням статті є способи розв"язання проблем ...
230523
  Партин Г.О. Бюджетування у системі управління витратами підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 50-53 : Рис.
230524
  Проць Н.В. Бюджетування у системі управління фінансами підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 188-193
230525
  Білик М.Д. Бюджетування у системі фінансового планування // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С.97-109
230526
  Коркуна Д. Бюджетування у системі фінансового планування підприємства // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 330-334. – ISSN 0201-758Х
230527
  Носвіт В. Бюджетування фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 15-18. – ISSN 1728-9343
230528
  Шумило Ю.О. Бюджетування як важливий елемент операційного планування : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 105-111 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
230529
  Безверхий К. Бюджетування як дієвий інструмент управління непрямими витратами промислових підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 4. – С. 31-47
230530
  Подолянчук О.А. Бюджетування як елемент внутрішньогосподарського контролю // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 3 (197). – С. 55-58. – ISSN 2221-1055
230531
  Бовцаревська Н. Бюджетування як елемент управління підприємством / Н. Бовцаревська, П. Кузьмович // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 138-142. – ISSN 1993-0259
230532
  Колосок В. Бюджетування як інструмент стратегічного управління підприємствами металургійного холдингу / В. Колосок, М. Верескун, К. Дроботіна // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 30-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
230533
  Бень Т.Г. Бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового менеджменту підприємств : фінанси підприємств / Т.Г. Бень, С.Б. Довбня // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 48-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
230534
  Гомонай І.В. Бюджетування як інструмент управління підприємством в сучасних ринкових умовах // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2009. – № 7 (2). – С. 128-135
230535
  Сіра Ю.В. Бюджетування як інструмент управлінського обліку при виробництві молочної продукції : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 176-182 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
230536
  Котова С.О. Бюджетування як один з інструментів підвищення якості управління сільськогосподарським підприємством : економіка і управління АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 152-158 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
230537
  Бузак Н.І. Бюджетування, облік і контроль затрат на впровадження сучасних інформаційних технологій : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С.185-189. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
230538
  Бєльська О.І. Бюджетування, орієнтоване на результат: чилійський досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 75-78 : рис. – Бібліогр.: 17 назв
230539
  Белоусова І.А. Бюджетування: місце в системі управління підприємством // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2004. – С. 29-34. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
230540
  Ермакова Н.А. Бюджеты жизненного цикла семьи / Н.А. Ермакова, В.М. Жеребин, В.Н. Землянская // Вопросы статистики : Научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2006. – № 11. – С. 39-43. – ISSN 0320-8168
230541
   Бюджеты крестьян Харьковской губернии в 1922-23 году. – Х, 1924. – 168 с.
230542
   Бюджеты крестьян Харьковской губернии в 1922-23 году. – Х, 1925. – 64с.
230543
   Бюджеты ленинградских рабочих и служацих в 1922-1926 гг.. – Ленинград, 1927. – 177 с.
230544
  Маркузон Ф.Д. Бюджеты населения в капиталистических странах в 1918-1932 гг. / Ф.Д. Маркузон. – М, 1962. – 88с.
230545
   Бюджеты рабочих и служащих. – М, 1929. – 715с.
230546
  Лопаков И.Г. Бюджеты районных Советов депутатов трудящихся : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лопаков И.Г. ; МВО СССР, Моск. финанс. ин-т. – Москва, 1950. – 14 л.
230547
  Богомолов В.Е. Бюжет сельского Совета / В.Е. Богомолов. – Тула, 1963. – 96с.
230548
  Пасічник Ю.В. Бюлджетні важелі регулювання демографічних процесів // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – № 4 (8). – С. 139-144. – ISSN 2221-8440
230549
   Бюлетень : січень. 1933. Національна картинна галерея. – Київ : Київський Облліт, 1933. – 24 с.
230550
   Бюлетень / Наукове товариство ім. Шевченка. Канадійний відділ; Канадійний від. Наук. т-ва ім. Шевченка. – Торонто : [б. в.]
Рік 3, ч. 1(3), Липень/Серпень. – 1952
230551
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 1. – 2001. – (Митний кур"єр)


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
230552
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 2. – 2001. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 1 (36))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
230553
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 3. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 2 (30))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
230554
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 4. – 2001. – (Податки та платежі ; № 1 (35))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
230555
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 5. – 2001. – (Митний кур""єр ; № 3 (31))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
230556
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 6. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
230557
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 7. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
230558
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 8. – 2001. – (Судова практика та економіка ; № 1 (19))
230559
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 9. – 2001. – (Податки та платежі ; № 2 (36))
230560
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 10. – 2001. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 1 (15))
230561
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 11. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 5 (33))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
230562
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 12. – 2001. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій. ; № 3 (38))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
230563
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 13. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 6/34/)


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
230564
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 14. – 2001. – (Податки та платежі ; №3/37/)
230565
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 15. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 7)
230566
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 16. – 2001. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій. ; № 4(39))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
230567
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 17. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 8(36))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
230568
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 18. – 2001. – (Нове в бухобліку та звітностіі ; № 2 (16))
230569
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 19. – 2001. – (Податки та платежі ; № 4 (38))
230570
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 20. – 2001. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій (все про банкрутство) ; № 5 (40))
230571
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 2. – 2002. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 1 (41))
230572
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 3. – 2002. – (Податки та платежі ; № 1)
230573
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 4. – 2002. – (Митний кур"єр ; № 2)
230574
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 6. – 2002. – (Судова практика та економіка ; № 1 (20))
230575
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 7. – 2002. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 2 (42))
230576
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 8. – 2002
230577
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 9. – 2002. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 1)
230578
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 10. – 2002. – (Податки та платежі ; № 2)
230579
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 13. – 2002. – (Податки та платежі ; № 3 (41))
230580
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 14. – 2002. – (Митний кур"єр ; № 6 (42))
230581
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 19. – 2002. – (Податки та платежі ; № 4(42))
230582
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 20. – 2002. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 2(18))
230583
   Бюлетень № 2.10 сесії Верховної Ради УРСР 6 скликання. – К., 1966. – 44с.
230584
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 1996
230585
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 1996
230586
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 1996
230587
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 1996
230588
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 1996
230589
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 1996
230590
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 1996
230591
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 1996
230592
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 1997
230593
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 1997
230594
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 1997
230595
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 1997
230596
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 1997
230597
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 1997
230598
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7. – 1997
230599
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 1997
230600
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 1997
230601
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 1997
230602
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 1997
230603
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 1997
230604
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 1998
230605
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 1998
230606
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 1998
230607
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 1998
230608
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 1998
230609
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 1998
230610
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7/9. – 1998
230611
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 1998
230612
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 1998
230613
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 1998
230614
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 1999
230615
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 1999
230616
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 1999
230617
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 1999
230618
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 1999
230619
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 1999
230620
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7. – 1999
230621
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 1999
230622
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 1999
230623
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 1999
230624
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 1999
230625
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 1999
230626
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 2000
230627
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 2000
230628
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 2000
230629
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 2000
230630
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 2000
230631
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 2000
230632
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7. – 2000
230633
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 2000
230634
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 2000
230635
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 2000
230636
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 2000
230637
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 2000
230638
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 2001
230639
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 2001
230640
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 2001
230641
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 2001
230642
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 2001
230643
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 2001
230644
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 2001
230645
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 2001
230646
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10/12. – 2001
230647
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 2002
230648
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 2002
230649
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 2002
230650
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 2002
230651
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 2002
230652
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 2002
230653
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7. – 2002
230654
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 2002
230655
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 2002
230656
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 2002
230657
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 2003
230658
   Бюлетень Б. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
Квітень. – 1997
230659
   Бюлетень Б. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
Вересень. – 1997
230660
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 7. – 2001
230661
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 8. – 2001
230662
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 9. – 2002
230663
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 10. – 2003
230664
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 11. – 2005
230665
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 12. – 2005
230666
   Бюлетень Виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів. – Київ
№ 1. – 1984
230667
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 1. – 1997
230668
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 2. – 1997
230669
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 3. – 1997
230670
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 4. – 1997
230671
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 1. – 1998
230672
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 2. – 1998
230673
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 3. – 1998
230674
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 4. – 1998
230675
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 1. – 1999
230676
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 2. – 1999
230677
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 3. – 1999
230678
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 4. – 1999
230679
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 5. – 1999
230680
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 6. – 1999
230681
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 1. – 2000
230682
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України : спецвипуск. – Київ
№ 2. – 2000
230683
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 3. – 2000
230684
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 4. – 2000
230685
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 5. – 2000
230686
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 6. – 2000
230687
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2001
230688
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2001
230689
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2001
230690
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2001
230691
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2001
230692
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2001
230693
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2002
230694
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2002
230695
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2002
230696
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2002
230697
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2002
230698
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2002
230699
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2002
230700
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2002
230701
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2002
230702
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2002
230703
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2002
230704
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2002
230705
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2003
230706
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2003
230707
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2003
230708
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2003
230709
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2003
230710
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2003
230711
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2003
230712
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2003
230713
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2003
230714
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2003
230715
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2003
230716
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2003
230717
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2004
230718
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2004
230719
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2004
230720
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2004
230721
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2004
230722
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2004
230723
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2004
230724
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2004
230725
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2004
230726
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2004
230727
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2004
230728
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2004
230729
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2005
230730
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2005
230731
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005
230732
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2005
230733
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2005
230734
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2005
230735
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2005
230736
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2005
230737
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2005
230738
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2005
230739
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2005
230740
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2005
230741
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2006
230742
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2006
230743
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2006
230744
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2006
230745
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2006
230746
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6 : Сімейні правовідносини.Законодавство.Позовні заяви. – 2006
230747
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2006
230748
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2006
230749
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2006
230750
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2006
230751
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2006
230752
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2006
230753
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2007
230754
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007
230755
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007
230756
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007
230757
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2007
230758
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2007
230759
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2007
230760
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2007
230761
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2007
230762
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2007
230763
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2007
230764
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2007
230765
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2008
230766
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2008
230767
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2008
230768
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2008
230769
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2008
230770
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2008
230771
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2008
230772
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2008
230773
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2008
230774
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2008
230775
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2008
230776
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2008
230777
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 1 (111). – 2009
230778
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 2 (112). – 2009
230779
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 3 (113). – 2009
230780
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 4 (114). – 2009
230781
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 5 (115). – 2009
230782
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 6 (116). – 2009
230783
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 7 (117). – 2009
230784
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 8 (118). – 2009
230785
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 9 (119). – 2009
230786
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 10 (120). – 2009
230787
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 11 (121). – 2009
230788
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 12 (122). – 2009
230789
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 1 (123). – 2010
230790
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 2 (124). – 2010
230791
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 3 (125). – 2010
230792
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 4 (126). – 2010
230793
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 5 (127). – 2010
230794
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 6 (128). – 2010
230795
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 7 (129). – 2010
230796
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 8 (130). – 2010
230797
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 9 (131). – 2010
230798
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 10 (132). – 2010
230799
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 11 (133). – 2010
230800
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 12 (134). – 2010
230801
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 1 (135). – 2011
230802
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 2 (136). – 2011
230803
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 3 (137). – 2011
230804
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 4 (138). – 2011
230805
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 5 (139). – 2011
230806
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 6 (140). – 2011
230807
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 7 (141). – 2011
230808
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 8 (142). – 2011
230809
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 9/10 (143/144). – 2011
230810
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 11 (145). – 2011
230811
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 12 (146). – 2011
230812
   Бюлетень відділу КУК у Торонті. – Торонто, 1995
230813
   Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків
Вип. 5. – 2017. – 148 с.
230814
   Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків
Вип. 6. – 2017. – 176 с.
230815
   Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків : [б. в.]
Вип. 7. – 2019. – 189, [1] c.
230816
   Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків : [б. в.]
Вип. 8. – 2020. – 195, [1] c.
230817
   Бюлетень геофізичних явищ [Електронний ресурс] : вересень 2017 р. / Держ. космічне агентство України, Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів. – Київ : [б. в.], 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Систем. вимоги: Data. Music. Video ; Patron 700Mb, 80 min., 52xspeed ; CD-R ; Назва з етикетки диску
230818
   Бюлетень геофізичних явищ [Електронний ресурс] : жовтень 2017 р. / Держ. космічне агентство України, Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів. – Київ : [б. в.], 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Систем. вимоги: Data. Music. Video ; Patron 700Mb, 80 min., 52xspeed ; CD-R ; Назва з етикетки диску
230819
   Бюлетень геофізичних явищ [Електронний ресурс] : листопад 2017 р. / Держ. космічне агентство України, Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів. – Київ : [б. в.], 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) + Систем. вимоги: Data. Music. Video ; Patron 700Mb, 80 min., 52xspeed ; CD-R. - Назва з етикетки диску
230820
   Бюлетень геофізичних явищ [Електронний ресурс] : грудень 2017 р. / Держ. космічне агентство України, Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів. – Київ : [б. в.], 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) + Систем. вимоги: Data. Music. Video ; Patron 700Mb, 80 min., 52xspeed ; CD-R ; Назва з етикетки диску
230821
   Бюлетень геофізичних явищ [Електронний ресурс] : травень 2020 р. / Держ. космічне агентство України, Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів. – Київ : [б. в.], 2020. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Систем. вимоги: TDK ; 10х8x4x High speed ; CD-RW 700Mb, 80 min.; For high speed CD-RW Recorders ; Назва з етикетки диску
230822
   Бюлетень Державного Нікітського ботанічного саду / Державний Нікітський ботанічний сад. – Ялта
Вип. 83. – 2001
230823
   Бюлетень Державного Нікітського ботанічного саду / Державний Нікітський ботанічний сад. – Ялта
Вип. 84. – 2001
230824
   Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки / Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН. – Київ
Вип. 4. – 2004
230825
  Державна Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки. – Київ
Вип. 1. – 2011
230826
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 1 (6). – 1996
230827
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 12. – 1998
230828
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 14. – 1999
230829
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 15. – 2000
230830
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 16. – 2000
230831
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1993-
№ 17. – 2001
230832
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 18. – 2001. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
230833
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1(19). – 2002. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
230834
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 2 (20). – 2002. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
230835
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1(21). – 2003. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
230836
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 2 (22). – 2003. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
230837
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1 (23). – 2004. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
230838
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1993-
№ 2 (24). – 2004. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
230839
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1 (25). – 2005. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
230840
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 2 (26). – 2005. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
230841
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1 (27). – 2006. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
230842
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1. – 2006. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
230843
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 2 (28). – 2006. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
230844
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1 (29). – 2007. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
230845
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильский науковий вісник. – Київ, 1994-
№ 2 (30). – 2007. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
230846
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильский науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 1 (31). – 2008. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
230847
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильский науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 2 (32). – 2008. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
230848
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильський науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 1 (33). – 2009. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
230849
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильський науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 2 (34). – 2009. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
230850
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильський науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 1(35). – 2010. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
230851
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильський науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1999-
№ 2 (36). – 2010. – З 2011 р. назва "Чорнобильський науковий вісник"
230852
   Бюлетень економічної кон"юнктури України. – Київ
№ 3. – 1999
230853
   Бюлетень економічної кон"юнктури України. – Київ
№ 4. – 1999
230854
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 3. – 1993
230855
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 5. – 1993
230856
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1. – 1994
230857
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1. – 1995
230858
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 2. – 1995
230859
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1. – 1996
230860
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1/2. – 1997
230861
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 3. – 1997
230862
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 4. – 1997
230863
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 5. – 1997
230864
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 6. – 1997
230865
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 7/8. – 1997
230866
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 9/10. – 1997
230867
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 11/12. – 1997
230868
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1. – 1998
230869
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 2. – 1998
230870
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 3. – 1998
230871
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 4. – 1998
230872
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 5. – 1998
230873
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 6. – 1998
230874
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 7. – 1998
230875
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 8. – 1998
230876
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 9. – 1998
230877
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 10. – 1998
230878
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 11. – 1998
230879
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 12. – 1998
230880
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1. – 1999
230881
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 3. – 1999
230882
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 4. – 1999
230883
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 5. – 1999
230884
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 6. – 1999
230885
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 7. – 1999
230886
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 8. – 1999
230887
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 9. – 1999
230888
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 10. – 1999
230889
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 11. – 1999
230890
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 12. – 1999
230891
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 1 : Адвокатура в Україні. – 2000
230892
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 3. – 2000
230893
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 1 : Антимонопольне законодавство України. – 2001
230894
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 2 : Орендні відносини в Україні. – 2001
230895
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 3 : Фінансові санкції за законодавством України. – 2001
230896
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 4 : Екологічне законодавство України. – 2001
230897
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 5 : Правове регулювання кредитних відносин в Україні. – 2001
230898
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 6 : Кримінальний кодекс України. – 2001
230899
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 7 : Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин. – 2001
230900
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 8 : Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. – 2001
230901
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 11 : Законодавство України про громадянство. – 2001
230902
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 12 : Законодавство України про землю. – 2001
230903
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 1 : Державна служба в Україні. – 2002
230904
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 2 : Бюджетне законодавство України. – 2002
230905
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 3 : Законодавство України про сім"ю. – 2002
230906
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 4 : Законодавство України про банкрутсво. – 2002
230907
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 5 : Державна та комунальна власність в Україні. – 2002
230908
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 6 : Експертизи в Україні. – 2002
230909
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 7 : Судові експертизи в Україні. – 2002
230910
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 8 : Приватна власність в Україні. – 2002
230911
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 9 : Митна справа в Україні. – 2002
230912
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 10 : Місцеве самоврядування в Україні. – 2002
230913
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 11 : Торговельна діяльність в Україні. – 2002
230914
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 12 : Законодавство України про надзвичайні ситуації. – 2002
230915
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 1 : Законодавство і судова практика з питань приватизації. – 2003
230916
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 3 : Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика. – 2003
230917
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 4 : Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України. – 2003
230918
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 5 : Цивільний кодекс України. – 2003
230919
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 6 : Законодавство України про адміністративну відповідальність. – 2003
230920
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 8 : Законодавство України про стандартизацію, метрологію і сертифікацію. – 2003
230921
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 9 : Виконавче провадження: законодавство та судова практика. – 2003
230922
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 10 : Науково-практичний коментар бюджетного кодексу України. – 2003
230923
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 11 : Пенсійне забезпечення в Україні: законодавство та судова практика. – 2003
230924
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 12 : Житлове будівництво в Україні: законодавство та судова практика. – 2003
230925
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 1 : Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. Частина 1. – 2004
230926
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 2 : Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. Частина 1. – 2004
230927
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 3 : Житло та комунальні послуги : законодавство. судова практика. – 2004
230928
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 4 : Бухгалтерський облік. Правове регулювання. стандарти. контроль. – 2004
230929
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 5 : Цивільне процесуальне законодавство України. Цив. проц. код. Укр.,прийнятий 18.03.2004 р. Цив. проц.код.Укр.прийнятий 18.07.1963 р. Нормативно-прав.акти,судова практика. – 2004
230930
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 6 : Відшкодування матеріальної та моральної шкоди. – 2004
230931
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 7 : Пільги. Регулювання та захист. – 2004
230932
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 8 : Контроль і перевірки підприємницької діяльності. – 2004
230933
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Право на вибір місця проживання: від прописки до реєстрації. Коментар. законодавство, судова практика. – 2005
230934
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2 : Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2005
230935
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 3 : Кримінально-виконавче законодавство України. – 2005
230936
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Законодавство України про адміністративні правопорушення. – 2005
230937
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Регулювання ринку цінних паперів в Україні. – 2005
230938
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. – 2005
230939
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Працевлаштування громадян за кордоном. – 2005
230940
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 8 : Кодекс адміністративного судочинства України. – 2005
230941
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Ліцензування в Україні. – 2005
230942
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 10 : Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України". – 2005
230943
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 11 : Практика судів України з кримінальних справ 2001-2005. – 2005
230944
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 12 : Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів /Теньков С./. – 2005
230945
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Пенсія в Україні. Коментар до Закону України "Про загальнообов"язкове державне пенсійне страхування"/Надточий Б.,Демчук Л./. – 2006
230946
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2 : Колективні трудові спори. – 2006
230947
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 3 : Законодавство України про нотаріат. – 2006
230948
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Аудит в Україні. – 2006
230949
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра, Водний кодекс України, Закон України "Про охорону навколишнього середовища". – 2006
230950
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра, Водний кодекс України, Закон України "Про охорону навколишнього середовища". – 2006
230951
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Компесанційні виплати за листками непрацездатності, Страхування. – 2006
230952
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 8 : Єдині та державні реєстри Міністерства юстиуії України. – 2006
230953
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Банківське законодавство України. – 2006
230954
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 10 : Погашення податкових зобов"язань. Законодавство і судова практика. – 2006
230955
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 11 : Коментар судової практики розгляду юридичних помилок у документах /Теньков С. О./. – 2006
230956
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 12 : Судова практика Вищого адміністративного суду України. – 2006
230957
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Оренда в Україні. – 2007
230958
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2 : Пожежна безпека в Україні. Зак-во і судова практика. – 2007
230959
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 3 : Законодавство України про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти. – 2007
230960
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Житлове законодавство. Комунальні послуги. Тарифи та пільги. – 2007
230961
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Земельний кодекс України з постатейними матеріалами. – 2007
230962
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 8 : Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. – 2007
230963
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. – 2007
230964
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 10 : Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення господарської діяльності. – 2007
230965
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 11 : Коментар до законодавства про фінансово-правові санкції. – 2007
230966
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2 : Туристичні послуги в Україні. – 2008
230967
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 3 : Виконавче впровадження. Законодавство. Судова практика. – 2008
230968
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Спадкування за законодавством України. Коментар. Судова практика. – 2008
230969
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Судова практика Вищого адміністративного суду України 2006-2008. – 2008
230970
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Цивільне судочинство. Судова практика. – 2008
230971
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 8 : Дорожньо-транспортні пригоди.Законодавство.Судова практика. – 2008
230972
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища.". – 2009
230973
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Обіг цінних паперів в Україні /Ю.М. Крупка, О. М. Гав"яз . – 2009
230974
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 10 : Науково-практичний коментар Лісового кодексу України. – 2009
230975
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 3 : Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення. – 2010
230976
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Практика розгляду судами земельних спорів 2009. – 2010
230977
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Закон України " Про судоустрій і стасус суддів". Цивільний процесуальний кодекс України. Кодекс адміністративного судочинства України. – 2010
230978
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 10 : Науково-практичний коментар Закону України "Про оренду державного та комунального майна". /Вінник О М./. – 2010
230979
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Вид-во правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7/10 : Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 2015. – 1063 с.
230980
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: В.Г. Гончаренко, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Кодекс адмін. судочинства України. Закон України про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та ін. законодавчих актів України. Закон України "Про держ. реєстрацію юрид. осіб, фіз. осіб-підприємців та громадських формувань". – 2017. – 330, [2] с.
230981
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4/6 : Практика застосування законодавства в цивільному судочинстві України. – 2018. – 1075, [5] с.
230982
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : ІТ-сфера в Україні. Законодавство. Судова практика. Коментар. – 2018. – 354, [6] с.
230983
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9/10 : Систематизовані правові висновки Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідносин. Адміністративне, господарське, цивільне судочинство. – 2018. – 666, [2] с.
230984
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 11 : Рішення Європейського суду з прав людини в кримінальних справах. Захист життя, здоров"я, честі та гідності. – 2018. – 291, [5] с.
230985
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 12 : Рішення Європейського суду з прав людини в цивільних справах. Захист власності, приватного і сімейного життя та свободи поглядів. – 2018. – 320, [8] с.
230986
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Кримінальний кодекс України, Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству". – 2019. – 326, [2] с.
230987
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Кримінальний процесуальний кодекс України. – 2019. – 414, [2] с.
230988
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Кодекс Украъни з процедур банкрутства. Господарський процесуальний кодекс України. – 2019. – 350, [2] с.
230989
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання: науково-практичний посібник / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; шеф-ред. В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Помилки в юридичних документах: попередження та уникнення: Коментар. Роз"ясненя. Судова практика /С.О. Теньков. – 2020. – 254, [2] с.
230990
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2/3 : Практика проваджень в антикорупційних справах. – 2020. – 451, [1] c.
230991
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Правовий статус громадських об"єднань. Коментар. Законодавство. Судова практика. – 2020. – 319, [5] c.
230992
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5/6 : Аліменти. Законодавство. Коментар. Судова практика. – 2020. – 397, [3] с.
230993
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів. – 2020. – 479, [1] с.
230994
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 8/9 : Порушення правил дорожнього руху. Судова практика. Роз"яснення. – 2020. – 437, [3] c.
230995
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Затримання особи гарантії недоторканності та безпеки. Нормативно-правові акти. Роз"яснення. Судова практика. – 2021. – 330, [6] c.
230996
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2/3 : Наукові висновки щодо застосування норм права та судова практика Верховного Суду 2018-2020 років. – 2021. – 456, [4] с.
230997
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4/5 : Практика застосування новел процесуального законодавства в 2018-2021 роках (ГПКУ, ЦПКУ, КАСУ). – 2021. – 354, [6] с.
230998
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Порядок доступу до публічної інформації. Законодавство. Судова практика. Коментар. – 2021. – 350, [2] c.
230999
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Правоохоронна діяльність органів Національної поліції. Законодавство. Коментар. Роз"яснення. – 2021. – 332, [4] c.
231000
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Практика розмежування юрисдикції справ Великою Палатою Верховного Суду. – 2022. – 308, [4] c.
<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,