Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>
230001
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
№ 1. – 1995
230002
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
№ 6. – 1996
230003
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
№ 1/2. – 1997
230004
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
№ 3. – 1997
230005
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
№ 4. – 1997
230006
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
№ 5/6. – 1997
230007
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 32, № 3. – 1998
230008
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 32, № 5/6. – 1998
230009
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 32, № 1/2. – 1998
230010
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 33, № 1/2. – 1999
230011
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 33, № 3. – 1999
230012
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 33, № 4/5. – 1999
230013
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 33, № 6. – 1999
230014
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 34, № 3. – 2000
230015
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 34, № 4/5. – 2000
230016
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 34, № 6. – 2000
230017
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 34, № 1/2. – 2000
230018
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 35, № 1. – 2001
230019
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 36, № 1. – 2002
230020
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 36, № 2. – 2002
230021
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 36, № 3. – 2002
230022
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 36, № 4. – 2002
230023
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 36, № 5. – 2002
230024
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 36, № 6. – 2002
230025
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 37, № 1. – 2003
230026
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 37, № 2. – 2003
230027
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 37, № 3. – 2003
230028
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 37, № 4. – 2003
230029
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 37, № 5. – 2003
230030
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 37, № 6. – 2003
230031
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 38, № 1. – 2004
230032
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 38, № 2. – 2004
230033
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 38, № 3. – 2004
230034
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 38, № 4. – 2004
230035
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 38, № 5. – 2004
230036
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 38, № 6. – 2004
230037
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 39, № 6. – 2005
230038
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 39, № 5. – 2005
230039
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 39, № 4. – 2005
230040
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 39, № 3. – 2005
230041
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 39, № 2. – 2005
230042
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 39, № 1. – 2005
230043
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 40, № 5. – 2006
230044
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 40, № 6. – 2006
230045
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 40, № 4. – 2006
230046
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 41, № 1. – 2007
230047
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 41, № 2. – 2007
230048
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 41, № 5. – 2007
230049
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 41, № 6. – 2007
230050
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 42, № 1. – 2008
230051
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 42, № 2. – 2008
230052
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 42, № 3. – 2008
230053
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 42, № 4. – 2008
230054
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 42, № 6. – 2008
230055
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 43, № 4. – 2009
230056
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 43, № 1. – 2009
230057
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 43, № 2. – 2009
230058
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 43, № 3. – 2009
230059
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 43, № 5. – 2009
230060
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 43, № 6. – 2009
230061
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 44, № 1. – 2010
230062
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 44, № 2. – 2010
230063
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 44, № 3. – 2010
230064
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 44, № 4. – 2010
230065
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 44, № 6. – 2010
230066
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 45, № 4. – 2011
230067
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 45, № 5. – 2011
230068
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 45, № 6. – 2011
230069
   Вестник зоологии : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев, 1967-. – ISSN 0084-5604
Т. 45, № 1. – 2011. – Резюме на рус., англ. яз.
230070
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 46, № 3. – 2012
230071
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 46, № 6. – 2012
230072
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 47, № 1. – 2013
230073
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 47, № 2. – 2013
230074
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 47, № 3. – 2013
230075
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 47, № 4. – 2013
230076
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 47, № 5. – 2013
230077
   Вестник зоологии. – Киев. – ISSN 0084-5604
Т. 47, № 6. – 2013
230078
   Вестник зоологии : научный журнал / НАНУ, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев, 1967-. – ISSN 0084-5604
Т. 48, № 2. – 2014. – С. 97-192. – Резюме на англ., рус. яз.
230079
   Вестник зоологии : научный журнал / НАНУ, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев, 1967-. – ISSN 0084-5604
Т. 48, № 5. – 2014. – С. 385-480. – Резюме на англ., рус. яз.
230080
   Вестник зоологии : научный журнал / НАНУ, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев, 1967-. – ISSN 0084-5604
Т. 48, № 6. – 2014. – С. 481-576. – Резюме на англ., рус. яз.
230081
   Вестник зоологии : научный журнал / НАН Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев, 1967-. – ISSN 0084-5604
Т. 48, № 1. – 2014. – С. 1-96. – Резюме на англ., рус. яз.
230082
   Вестник зоологии : научный журнал / НАН Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев, 1967-. – ISSN 0084-5604
Т. 48, № 3. – 2014. – С. 193-288. – Резюме на англ., рус. яз.
230083
   Вестник зоологии : научный журнал / НАН Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев, 1967-. – ISSN 0084-5604
Т. 48, № 4. – 2014. – С. 289-384. – Резюме на англ., рус. яз.
230084
   Вестник зоологии : научный журнал / НАН Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев, 1967-. – ISSN 0084-5604
Т. 49, № 3. – 2015. – С. 193-288. – Резюме на англ., рус. яз.
230085
   Вестник зоологии : научный журнал / НАН Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев, 1967-. – ISSN 0084-5604
Т. 49, № 4. – 2015. – С. 289-384. – Резюме на англ., рус. яз.
230086
   Вестник зоологии : научный журнал / НАН Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев, 1967-. – ISSN 0084-5604
Т. 49, № 6. – 2015. – С. 481-576. – Резюме на англ., рус. яз.
230087
   Вестник зоологии : научный журнал / НАНУ, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев, 1967-. – ISSN 0084-5604
Т. 49, № 1. – 2015. – С. 1-96. – Резюме на англ., рус. яз.
230088
   Вестник зоологии = Vestnik zoologii : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; глав. ред. И.А. Акимов ; редкол.: К. Ван Ахтерберг, И.И. Черничко, И.Г. Емильянов [и др.]. – Киев, 1967-. – ISSN 0084-5604
Т. 49, № 2. – 2015. – С. 97-192. – Резюме на англ., рус. яз.
230089
   Вестник зоологии = Vestnik zoologii : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; глав. ред. И.А. Акимов ; редкол.: К. Ван Ахтерберг, И.И. Черничко, И.Г. Емильянов [и др.]. – Киев, 1967-. – ISSN 0084-5604
Т. 49, № 5. – 2015. – С. 385-478. – Резюме на англ., рус. яз.
230090
   Вестник зоологии = Vestnik zoologii : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; глав. ред. И.А. Акимов ; редкол.: К. Ван Ахтерберг, И.И. Черничко, И.Г. Емильянов [и др.]. – Киев, 1967-. – ISSN 0084-5604
Т. 50, № 2. – 2016. – С. 97-192. – Резюме на англ., рус. яз.
230091
   Вестник зоологии = Vestnik zoologii : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; глав. ред. И.А. Акимов ; редкол.: К. Ван Ахтерберг, И.И. Черничко, И.Г. Емильянов [и др.]. – Киев, 1967-. – ISSN 0084-5604
Т. 50, № 3. – 2016. – С. 193-288. – Резюме на англ., рус. яз.
230092
   Вестник зоологии = Vestnik zoologii : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; глав. ред. И.А. Акимов ; редкол.: К. Ван Ахтерберг, И.И. Черничко, И.Г. Емильянов [и др.]. – Киев, 1967-. – ISSN 0084-5604
Т. 50, № 4. – 2016. – С. 289-384. – Резюме на англ., рус. яз.
230093
   Вестник зоологии = Vestnik zoologii : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; глав. ред. И.А. Акимов ; редкол.: К. Ван Ахтерберг, И.И. Черничко, И.Г. Емильянов [и др.]. – Киев, 1967-. – ISSN 0084-5604
Т. 50, № 5. – 2016. – С. 385-472. – Резюме на англ., рус. яз.
230094
   Вестник зоологии = Vestnik zoologii : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; глав. ред. И.А. Акимов ; редкол.: К. Ван Ахтерберг, И.И. Черничко, И.Г. Емильянов [и др.]. – Киев, 1967-. – ISSN 0084-5604
Т. 50, № 6. – 2016. – С. 473-560. – Резюме на англ., рус. яз.
230095
   Вестник зоологии : научный журнал / НАН Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев, 1967-. – ISSN 0084-5604
Т. 50, № 1. – 2016. – С. 1-96. – Резюме на англ., рус. яз.
230096
   Вестник зоологии = Vestnik zoologii : scientific journal / НАН Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; ed. in chief I.A. Akimov. – Kyiv : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0084-5604
Vol. 51, № 1. – 2017. – P. 1-88. – Резюме на англ., рус. яз.
230097
   Вестник зоологии = Vestnik zoologii : scientific journal / НАН Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; ed. in chief I.A. Akimov. – Kyiv : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0084-5604
Vol. 51, № 2. – 2017. – P. 97-184. – Резюме на англ., рус. яз.
230098
   Вестник зоологии = Vestnik zoologii : scientific journal / НАН Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; ed. in chief I.A. Akimov. – Kyiv : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0084-5604
Vol. 51, № 3. – 2017. – P. 185-272. – Резюме на англ., рус. яз.
230099
   Вестник зоологии = Vestnik zoologii : scientific journal / НАН Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; ed. in chief I.A. Akimov. – Kyiv : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0084-5604
Vol. 51, № 4. – 2017. – P. 272-360. – Резюме на англ., рус. яз.
230100
   Вестник зоологии = Vestnik zoologii : scientific journal / НАН Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; ed. in chief I.A. Akimov. – Kyiv : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0084-5604
Vol. 51, № 5. – 2017. – P. 361-450. – Резюме на англ., рус. яз.
230101
   Вестник зоологии = Vestnik zoologii : scientific journal / НАН Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; ed. in chief I.A. Akimov. – Kyiv : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0084-5604
Vol. 51, № 6. – 2017. – P. 451-538. – Резюме на англ., рус. яз.
230102
   Вестник иностранной литературы, 1891 - 1894: ("ИЛ": истоки и история) // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С.215-250. – ISSN 1130-6545
230103
   Вестник Института экономики РАН : научный журнал. – Москва, 2007-. – ISSN 2073-6487
№ 2. – 2014
230104
   Вестник Института экономики РАН : научный журнал. – Москва, 2007-. – ISSN 2073-6487
№ 3. – 2014
230105
   Вестник Казахского государственного университета имени Аль-Фараби / Казахский государственный университет имени Аль-Фараби. – Алматы
№ 6 : Материалы Международной научной конференции "Современные достижения физики и фундаментальное физическое образование". – 1999. – (Физическая)
230106
   Вестник Казахского государственного университета имени Аль-Фараби / Казахский государственный университет имени Аль-Фараби. – Алматы. – ISSN 1563-0250
№ 1. – 2001. – (Информационная)
230107
   Вестник Казахского государственного университета имени Аль-Фараби : спецвыпуск / Казахский государственный университет имени Аль-Фараби. – Алматы. – ISSN 1563-0285
№ 2 : Материалы Первых Джолдасбековских чтений "Проблемы механики и машиноведения", посвященных основоположнику школы теории механизмов и машин в Казахстане академику Джолдасбекову У.А (1-2марта 2001г., г. Алм. – 2001. – (Математика. Механика. Информатика)
230108
   Вестник Казахского государственного университета имени Аль-Фараби / Казахский государственный университет имени Аль-Фараби. – Алматы. – ISSN 1563-0285
№ 3. – 2001. – (Математика. Механика. Информатика)
230109
   Вестник Казахского государственного университета имени Аль-Фараби / Казахский государственный университет имени Аль-Фараби. – Алматы. – ISSN 1563-0285
№ 4. – 2001. – (Математика. Механика. Информатика)
230110
   Вестник Киевского университета : Специальный выпуск научных статей ученых Киевского и Лейпцигского университетов / Киевский университет. – Киев : Киевский университет, 1967. – 167 c.
230111
   Вестник Киевского университета. Серия астрономии / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев : Вища школа
  Вып. 10. – 1968
230112
   Вестник Киевского университета. Серия астрономии / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев : Вища школа
  Вып. 11. – 1969
230113
   Вестник Киевского университета. Серия астрономии / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев : Изд-во Киевского университета
  № 12. – 1970
230114
   Вестник Киевского университета. Серия астрономии / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев : Изд-во Киевского университета
  № 13. – 1971
230115
   Вестник Киевского университета. Серия астрономии / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев : Изд-во Киевского университета
  № 14. – 1972
230116
   Вестник Киевского университета. Серия астрономии / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев : Изд-во Киевского университета
  № 15. – 1973
230117
   Вестник Киевского университета. Серия астрономии / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев : Вища школа
  № 16. – 1974
230118
   Вестник Киевского университета. Серия астрономии / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев : Вища школа
  № 17. – 1975
230119
   Вестник Киевского университета. Серия астрономии / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев : Вища школа
  Вып. 17. – 1975
230120
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  Вып. 3. – 1976. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"
230121
   Вестник Киевского университета. Серия астрономии / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев : Вища школа
  Вып. 18. – 1976
230122
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  Вып. 5. – 1977. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"
230123
   Вестник Киевского университета. Серия астрономии / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев : Вища школа
  Вып. 19. – 1977
230124
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  Вып. 4. – 1977. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"
230125
   Вестник Киевского университета. Методика обучения студентов-иностранцев / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев : Вища школа
  Вып. 1. – 1977
230126
   Вестник Киевского университета. Методика обучения студентов-иностранцев / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев : Вища школа
  Вып. 2. – 1978
230127
   Вестник Киевского университета. Физика / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев : Вища школа
  Вып. 19. – 1978
230128
   Вестник Киевского университета. Физика / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев : Вища школа
  Вып. 20. – 1979
230129
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  Вып. 7. – 1979
230130
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  Вып. 8. – 1979. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"
230131
   Вестник Киевского университета. Методика обучения студентов-иностранцев / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев : Вища школа
  Вып. 3. – 1979
230132
   Вестник Киевского университета. Романо-германская филология / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев : Вища школа
  Вып. 13. – 1979
230133
   Вестник Киевского университета. Астрономия / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев : Вища школа
  Вып. 21. – 1979
230134
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  Вып. 6. – 1979. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"
230135
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  Вып. 9. – 1979. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"
230136
   Вестник Киевского университета. Астрономия / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 22. – 1980. – 111 с.
230137
   Вестник Киевского университета. Методика обучения студентов-иностранцев / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 4. – 1980
230138
   Вестник Киевского университета. Физика / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 21. – 1980
230139
   Вестник Киевского университета. Романо-германская филология / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 14. – 1980
230140
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  Вып. 10. – 1980. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"
230141
   Вестник Киевского университета. Химия / Киевский университет им. Т.Г.Шевченка. – Київ
  № 21. – 1980. – З 1994р. вих. укр. мовою
230142
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  Вип. 11. – 1980. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"
230143
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  Вип. 12. – 1980. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"
230144
   Вестник Киевского университета. Химия / Киевский университет им. Т.Г.Шевченка. – Київ
  № 22. – 1981. – З 1994р. вих. укр. мовою
230145
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  № 13. – 1981. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"
230146
   Вестник Киевского университета. Физика / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 22. – 1981
230147
   Вестник Киевского университета. Методика обучения студентов-иностранцев / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 5. – 1981
230148
   Вестник Киевского университета. Романо-германская филология / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 15. – 1981
230149
   Вестник Киевского университета. Астрономия / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 23. – 1981. – 119 с.
230150
   Вестник Киевского университета. Астрономия / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 24. – 1982. – 116 с.
230151
   Вестник Киевского университета. Романо-германская филология / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 16. – 1982
230152
   Вестник Киевского университета. Методика обучения студентов-иностранцев / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 6. – 1982
230153
  Киевский Вестник Киевского университета. Моделирование и оптимизация сложных систем / Киевский, им. Шевченка Т.Г. университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 1. – 1982
230154
   Вестник Киевского университета. Физика / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 23. – 1982
230155
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  № 14. – 1982. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"
230156
   Вестник Киевского университета. Химия / Киевский университет им. Т.Г.Шевченка. – Київ
  № 23. – 1982. – З 1994р. вих. укр. мовою
230157
   Вестник Киевского университета. Прикладная геохимия и петрофизика / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 9. – 1982
230158
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  № 15. – 1982. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"
230159
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  № 17. – 1983. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"
230160
   Вестник Киевского университета. Химия / Киевский университет им. Т.Г.Шевченка. – Київ
  № 24. – 1983. – З 1994р. вих. укр. мовою
230161
   Вестник Киевского университета. Астрономия / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  Вып. 25. – 1983. – 101 с.
230162
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  № 16. – 1983. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"
230163
   Вестник Киевского университета. Прикладная геохимия и петрофизика / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 10. – 1983
230164
  Киевский Вестник Киевского университета. Моделирование и оптимизация сложных систем / Киевский, им. Шевченка Т.Г. университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 2. – 1983
230165
   Вестник Киевского университета. Физика / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 24. – 1983
230166
   Вестник Киевского университета. Методика обучения студентов-иностранцев / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 7. – 1983
230167
   Вестник Киевского университета. Романо-германская филология / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 17. – 1983
230168
   Вестник Киевского университета. Романо-германская филология / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 18. – 1984
230169
   Вестник Киевского университета. Астрономия / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 26. – 1984. – 112 с.
230170
   Вестник Киевского университета. Методика обучения студентов-иностранцев / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 8. – 1984
230171
  Киевский Вестник Киевского университета. Моделирование и оптимизация сложных систем / Киевский, им. Шевченка Т.Г. университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 3. – 1984
230172
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  № 18. – 1984. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"
230173
   Вестник Киевского университета. Химия / Киевский университет им. Т.Г.Шевченка. – Київ
  № 25. – 1984. – З 1994р. вих. укр. мовою
230174
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  № 19. – 1984. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"
230175
   Вестник Киевского университета. Геология / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  № 3. – 1984
230176
   Вестник Киевского университета. Прикладная геохимия и петрофизика / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 11. – 1984
230177
   Вестник Киевского университета. Геология / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  № 4. – 1985
230178
   Вестник Киевского университета. Прикладная геохимия и петрофизика / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 12. – 1985
230179
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  № 20. – 1985. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"
230180
   Вестник Киевского университета. Химия / Киевский университет им. Т.Г.Шевченка. – Київ
  № 26. – 1985. – З 1994р. вих. укр. мовою
230181
  Киевский Вестник Киевского университета. Моделирование и оптимизация сложных систем / Киевский, им. Шевченка Т.Г. университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 4. – 1985
230182
   Вестник Киевского университета. Романо-германская филология / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 19. – 1985
230183
   Вестник Киевского университета. Физика / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 26. – 1985
230184
   Вестник Киевского университета. Астрономия / Киевский университет им.Т.Г.Шевченка. – Киев : Вища школа
  вып. 27. – 1985. – 96 с.
230185
   Вестник Киевского университета. Методика обучения студентов-иностранцев / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 9. – 1985
230186
   Вестник Киевского университета. Астрономия / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  вып. 28. – 1986. – 105 с.
230187
   Вестник Киевского университета. Методика обучения студентов-иностранцев / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып.10. – 1986
230188
   Вестник Киевского университета. Романо-германская филология / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 20. – 1986
230189
  Киевский Вестник Киевского университета. Моделирование и оптимизация сложных систем / Киевский, им. Шевченка Т.Г. университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 5. – 1986
230190
   Вестник Киевского университета. Физика / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  вып. 27. – 1986
230191
   Вестник Киевского университета. Химия / Киевский университет им. Т.Г.Шевченка. – Київ
  № 27. – 1986. – З 1994р. вих. укр. мовою
230192
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  № 21. – 1986. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"/
230193
   Вестник Киевского университета. Прикладная геохимия и петрофизика / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 13. – 1986
230194
   Вестник Киевского университета. Геология / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  № 5. – 1986
230195
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  № 22. – 1986. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"/
230196
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  № 23. – 1986. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"/
230197
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  № 25. – 1987. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"
230198
   Вестник Киевского университета. Геология / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  № 6. – 1987
230199
   Вестник Киевского университета. Прикладная геохимия и петрофизика / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 14. – 1987
230200
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  № 24. – 1987. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"
230201
   Вестник Киевского университета. Химия / Киевский университет им. Т.Г.Шевченка. – Київ
  № 28. – 1987. – З 1994р. вих. укр. мовою
230202
   Вестник Киевского университета. Астрономия / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  вып. 29. – 1987. – 105 с.
230203
   Вестник Киевского университета. Физика / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  вып. 28. – 1987
230204
   Вестник Киевского университета. Романо-германская филология / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 21. – 1987
230205
  Киевский Вестник Киевского университета. Моделирование и оптимизация сложных систем / Киевский, им. Шевченка Т.Г. университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 6. – 1987
230206
   Вестник Киевского университета. Методика обучения студентов-иностранцев / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып.11. – 1987
230207
   Вестник Киевского университета. Методика обучения студентов-иностранцев / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып.12. – 1988
230208
   Вестник Киевского университета. Романо-германская филология / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 22. – 1988
230209
   Вестник Киевского университета. Астрономия / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  вып. 30. – 1988. – 112 с.
230210
  Киевский Вестник Киевского университета. Моделирование и оптимизация сложных систем / Киевский, им. Шевченка Т.Г. университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 7. – 1988
230211
   Вестник Киевского университета. Физика / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 29. – 1988
230212
   Вестник Киевского университета. Химия / Киевский университет им. Т.Г.Шевченка. – Київ
  № 29. – 1988. – З 1994р. вих. укр. мовою
230213
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  № 26. – 1988. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"
230214
   Вестник Киевского университета. Прикладная геохимия и петрофизика / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 15. – 1988
230215
   Вестник Киевского университета. Геология / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  № 7. – 1988
230216
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  № 28. – 1988. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"
230217
   Вестник Киевского университета. Геология / Киевский университет. – Киев : Киевский университет
  № 8. – 1989
230218
   Вестник Киевского университета. Прикладная геохимия и петрофизика / Киевский университет. – Киев : Киевский университет
  Вып. 16. – 1989
230219
   Вестник Киевского университета. Химия / Киевский университет им. Т.Г.Шевченка. – Київ
  Вып. 30. – 1989. – З 1994р. вих. укр. мовою
230220
  Киевский Вестник Киевского университета. Моделирование и оптимизация сложных систем / Киевский, им. Шевченка Т.Г. университет. – Киев : Вища школа
  Вып. 8. – 1989
230221
   Вестник Киевского университета. Физика / Киевский университет. – Киев : Вища школа
  вып. 30. – 1989
230222
   Вестник Киевского университета. Методика обучения студентов-иностранцев / Киевский университет. – Киев : Лыбидь
  Вып. 13. – 1989
230223
   Вестник Киевского университета. Астрономия / Киевский университет. – Киев : Выща школа
  вып. 31. – 1989. – 97 с.
230224
   Вестник Киевского университета. Романо-германская филология / Киевский университет. – Киев : Лыбидь
  Вып. 24. – 1990
230225
   Вестник Киевского университета. Методика обучения студентов-иностранцев / Киевский университет. – Киев : Лыбидь
  Вып. 14. – 1990
230226
   Вестник Киевского университета. Романо-германская филология / Киевский университет. – Киев : Лыбидь
  Вып. 9. – 1990
230227
   Вестник Киевского университета. Астрономия / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев : Вища школа
  вып. 32. – 1990. – 103 с.
230228
   Вестник Киевского университета. Моделирование и оптимитзация сложных систем / Киевский университет. – Киев : Лыбидь. – ISBN 0203-5987
  Вып. 9. – 1990. – 94 с.
230229
   Вестник Киевского университета. Международные отношения и международное право / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев
  № 31. – 1990. – З 1996р.- назва "Міжнародні відносини"
230230
   Вестник Киевского университета. Геология / Киевский университет. – Киев : Либідь
  № 9. – 1990
230231
   Вестник Киевского университета. Химия / Киевский университет им. Т.Г.Шевченка. – Київ
  Вып. 31. – 1990. – З 1994р. вих. укр. мовою
230232
   Вестник Киевского университета. Прикладная геохимия и петрофизика / Киевский университет. – Киев : Лыбидь
  Вып. 17. – 1991. – 182, [2] с.
230233
   Вестник Клуба Панкреатологов : гастроэнтерологический журнал : издание для практикующих врачей / Общественная орг. "Укр. Клуб Панкреатологов" ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького. – Киев. – ISSN 2077-5067
№ 3 (20), август. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
230234
   Вестник Клуба Панкреатологов : гастроэнтерологический журнал : издание для практикующих врачей / Общественная орг. "Укр. Клуб Панкреатологов" ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького. – Киев. – ISSN 2077-5067
№ 3 (24), август. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
230235
   Вестник Клуба Панкреатологов : гастроэнтерологический журнал: издание для практикующих врачей / Общественная орг. "Укр. Клуб Панкреатологов" ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького. – Киев. – ISSN 2077-5067
№ 4 (25), ноябрь. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
230236
   Вестник Клуба Панкреатологов : гастроэнтерологический журнал: издание для практикующих врачей / Общественная орг. "Укр. Клуб Панкреатологов" ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького. – Киев. – ISSN 2077-5067
№ 2 (27), май. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
230237
   Вестник Клуба Панкреатологов : гастроэнтерологический журнал: издание для практикующих врачей / Общественная орг. "Укр. Клуб Панкреатологов" ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького. – Киев. – ISSN 2077-5067
№ 3 (28), август. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
230238
   Вестник Клуба Панкреатологов : гастроэнтерологический журнал: издание для практикующих врачей / Общественная орг. "Укр. Клуб Панкреатологов" ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького. – Киев. – ISSN 2077-5067
№ 4 (29), ноябрь. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
230239
   Вестник Клуба Панкреатологов : гастроэнтерологический журнал для практикующих врачей / Общественная орг. "Укр. Клуб Панкреатологов" ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького. – Киев. – ISSN 2077-5067
№ 2 (31), май. – 2016. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
230240
   Вестник Клуба Панкреатологов : гастроэнтерологический журнал для практикующих врачей / Общественная орг. "Укр. Клуб Панкреатологов" ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького. – Киев. – ISSN 2077-5067
№ 3 (32), август. – 2016. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
230241
   Вестник Клуба Панкреатологов : гастроэнтерологический журнал для практикующих врачей / Общественная орг. "Укр. Клуб Панкреатологов" ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Н.Б. Губергриц. – Киев. – ISSN 2077-5067
№ 4 (33), ноябрь. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
230242
   Вестник Клуба Панкреатологов : гастроэнтерологический журнал для практикующих врачей / Общественная орг. "Украин. Клуб Панкреатологов" ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред.: Н.Б. Губергриц. – Киев : ООО "РедБиз Лаборатория Медицинского Бизнеса". – ISSN 2077-5067
№ 1 (34), февраль. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
230243
   Вестник Клуба Панкреатологов : гастроэнтерологический журнал для практикующих врачей / Общественная орг. "Украин. Клуб Панкреатологов" ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред.: Н.Б. Губергриц. – Киев : ООО "РедБиз Лаборатория Медицинского Бизнеса". – ISSN 2077-5067
№ 2 (35), апрель. – 2017. – 62, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
230244
   Вестник Клуба Панкреатологов : гастроэнтерологический журнал для практикующих врачей / Общественная орг. "Украин. Клуб Панкреатологов" ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред.: Н.Б. Губергриц. – Киев : ООО "РедБиз Лаборатория Медицинского Бизнеса". – ISSN 2077-5067
№ 3 (36), август. – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
230245
   Вестник Клуба Панкреатологов : гастроэнтерологический журнал для практикующих врачей / Общественная орг. "Украин. Клуб Панкреатологов" ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. Н.Б. Губергриц. – Киев : ООО "РедБиз Лаборатория Медицинского Бизнеса". – ISSN 2077-5067
№ 4 (37), ноябрь. – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
230246
   Вестник Клуба Панкреатологов : гастроэнтерологический журнал для практикующих врачей / Общественная орг. "Украин. Клуб Панкреатологов" ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред.: Н.Б. Губергриц. – Киев : ООО "РедБиз Лаборатория Медицинского Бизнеса". – ISSN 2077-5067
№ 1 (38), февраль. – 2018. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
230247
   Вестник Клуба Панкреатологов : гастроэнтерологический журнал для практикующих врачей / Общественная орг. "Украин. Клуб Панкреатологов" ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред.: Н.Б. Губергриц. – Киев : ООО "РедБиз Лаборатория Медицинского Бизнеса". – ISSN 2077-5067
№ 2 (39), май. – 2018. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
230248
   Вестник Клуба Панкреатологов. Приложение : гастроэнтерологический журнал : издание для практикующих врачей / Общественная орг. "Укр. Клуб Панкреатологов" ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького. – Киев. – ISSN 2077-5067
№ 1 (к № 3 (24), август) : Методические рекомендации по лечению внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы и абдоминального болевого синдрома при хроническом панкреатите. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
230249
   Вестник криминалистики. – Москва : Спарк, 2000-. – ISBN 5-88914-212-7
Вып. 2. – 2003
230250
   Вестник Куба панкреатологов : гастроэнтерологический журнал для практикующих врачей / Общественная орг. "Укр. Клуб Панкреатологов" ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького. – Киев. – ISSN 2077-5067
№ 1 (30), февраль. – 2016. – Резюме укр., рос., англ. мовами
230251
   Вестник Ленинградского университета. Серия 7. Геология. География : Научно-теоретический журнал / Ленинградский университет. – Ленинград : Ленинградский университет
  Вып. 4. – 1990. – Див. автор з 1992 р.: Санкт-Петербургский ун-т; назва Вестник Санкт-Петербургского ун-та
230252
   Вестник Ленинградского университета. Серия 7. Геология. География : Научно-теоретический журнал / Ленинградский университет. – Ленинград : Ленинградский университет
  Вып. 3. – 1990. – Див. автор з 1992 р.: Санкт-Петербургский ун-т; назва Вестник Санкт-Петербургского ун-та
230253
   Вестник Ленинградского университета. Серия 7. Геология. География : Научно-теоретический журнал / Ленинградский университет. – Ленинград : Ленинградский университет
  Вып. 2. – 1990. – Див. автор з 1992 р.: Санкт-Петербургский ун-т; назва Вестник Санкт-Петербургского ун-та
230254
   Вестник Ленинградского университета. Серия 7. Геология. География : Научно-теоретический журнал / Ленинградский университет. – Ленинград : Ленинградский университет
  Вып. 1. – 1990. – Див. автор з 1992 р.: Санкт-Петербургский ун-т; назва Вестник Санкт-Петербургского ун-та
230255
   Вестник Ленинградского университета. Серия 7. Геология. География : Научно-теоретический журнал / Ленинградский университет. – Ленинград : Ленинградский университет
  Вып. 3. – 1991. – Див. автор з 1992 р.: Санкт-Петербургский ун-т; назва Вестник Санкт-Петербургского ун-та
230256
   Вестник Ленинградского университета. Серия 7. Геология. География : Научно-теоретический журнал / Ленинградский университет. – Ленинград : Ленинградский университет
  Вып. 4. – 1991. – Див. автор з 1992 р.: Санкт-Петербургский ун-т; назва Вестник Санкт-Петербургского ун-та
230257
   Вестник Ленинградского университета. Серия 7. Геология. География : Научно-теоретический журнал / Ленинградского университета. – Ленинград : Ленинградский университет
  Вып. 2. – 1991. – Див. автор з 1992 р.: Санкт-Петербургский ун-т; назва Вестник Санкт-Петербургского ун-та
230258
   Вестник Ленинградского университета. Серия 7. Геология. География : Научно-теоретический журнал / Ленинградский университет. – Ленинград : Ленинградский университет
  Вып. 1. – 1991. – Див. автор з 1992 р.: Санкт-Петербургский ун-т; назва Вестник Санкт-Петербургского ун-та
230259
   Вестник Львовского университета. географическая : Географические основы природопользования / Львовский университет. – Львов : Вища школа
  Вып. 15. – 1986
230260
   Вестник МАПРЯЛ : Статус ЮНЕСКО (оперативные отношения). Ежеквартальный дайджест / Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы. – Москва, 1992-
№ 51. – 2006
230261
   Вестник МАПРЯЛ : Статус ЮНЕСКО (оперативные отношения): дайджест / Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы. – Москва, 1992-
№ 52. – 2007
230262
   Вестник МАПРЯЛ : Статус ЮНЕСКО (оперативные отношения): дайджест / Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы. – Москва, 1992-
№ 53. – 2007
230263
   Вестник МГИМО - Университета / Московский гос. ин-т международных отношений (университет) МИД РФ. – Москва, 2007-. – ISSN 20718160
№ 6 (15). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
230264
   Вестник Международного славянского университета : научно-теоретический журнал / Международный славянский университет. – Харків, 1998-. – ISSN 1562-9961
Т. 2, № 6. – 2000. – (Социология)
230265
   Вестник Международного славянского университета : научно-теоретический журнал / Международный славянский университет. – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-9961
Т. 3, № 2. – 2000. – (Социология)
230266
   Вестник Международного славянского университета : научно-теоретический журнал / Международный славянский университет. – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-9961
Т. 4, № 2. – 2001. – (Социология)
230267
   Вестник Международного Соломонова университета / Международный Соломонов университет. – Киев, 1998-
№ 2. – 1999. – (Социология)
230268
   Вестник Международного Соломонова университета / Международный Соломонов университет. – Киев, 1998-
№ 7. – 2001. – (Социология)
230269
   Вестник Министерства доходов и сборов Украины : официальное издание Министерства доходов и сборов Украины / ГП "СВЦ Міндоходів України". – Киев, 1995-
№ 39 (753). – 2013. – У 2013р. отримуємо від редакції замість журн."Митниця"
230270
   Вестник Министерства доходов и сборов Украины : официальное издание Министерства доходов и сборов Украины / ГП "СВЦ Міндоходів України". – Киев, 1995-
№ 5 (767). – 2014. – У 2013р. отримуємо від редакції замість журн."Митниця"
230271
   Вестник Министерства доходов и сборов Украины : официальное издание Министерства доходов и сборов Украины / ГП "СВЦ Міндоходів України". – Киев, 1995-
№ 8 (770). – 2014. – У 2013р. отримуємо від редакції замість журн."Митниця"
230272
   Вестник Министерства доходов и сборов Украины / ГП "СВЦ Міндоходів України". – Киев
№ 1 (809), январь. – 2015. – С № 5 см. назв. "Вестник. Право знать все о налогах и сборах
230273
   Вестник Министерства образования и науки Республики Казахстан / Министерство образования и науки РК. Нац. академия наук Республики Казахстан. – Алматы. – ISSN 0002-3213
№ 1. – 2001
230274
   Вестник Министерства образования и науки Республики Казахстан / Министерство образования и науки РК. Нац. академия наук Республики Казахстан. – Алматы. – ISSN 0002-3213
№ 2. – 2001
230275
   Вестник молодых ученых : Научное издание. – Москва : МАКС Пресс. – ISBN 5-317-01454-9
Вып. 2 : Сборник лучших докладов Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2005". – 2005
230276
   Вестник Московского государственного университета культуры и искусств : научный журнал. – Химки, 2002-. – ISSN 1997-0803
№ 6. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
230277
   Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : Научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2002-
№ 1. – 2006
230278
   Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2002-
№ 2. – 2006
230279
   Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2002-
№ 3, ч. 1. – 2006
230280
   Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2002-
№ 3, ч. 2. – 2006
230281
   Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2002-
№ 4. – 2006
230282
   Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2002-
№ 1. – 2007
230283
   Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал. – Химки, 2002-. – ISSN 1997-0803
№ 4. – 2010
230284
   Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал. – Химки, 2002-. – ISSN 1997-0803
№ 5. – 2010
230285
   Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал. – Химки, 2002-. – ISSN 1997-0803
№ 3. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
230286
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 1. Математика, механика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1996
230287
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 1. Математика, механика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1996
230288
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 1. Математика, механика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1996
230289
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 1. Математика, механика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1996
230290
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 1. Математика, механика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1996
230291
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 1. Математика, механика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1997
230292
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 1. Математика, механика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1997
230293
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 1. Математика, механика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1997
230294
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 1. Математика, механика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1997
230295
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 1. Математика, механика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1997
230296
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 1. Математика, механика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1998
230297
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 1. Математика, механика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1998
230298
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 1. Математика, механика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1998
230299
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 1. Математика, механика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1998
230300
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 1. Математика, механика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1998
230301
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 1. Математика, механика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1999
230302
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 1. Математика, механика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1999
230303
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 1. Математика и механика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2002
230304
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 1. Математика и механика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2002
230305
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 1. Математика и механика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2002
230306
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1997
230307
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1997
230308
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1997
230309
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1997
230310
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1998
230311
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1998
230312
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1998
230313
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1998
230314
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1998
230315
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2002
230316
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2002
230317
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2002
230318
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2002
230319
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2002
230320
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2003
230321
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2003
230322
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2003
230323
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2004
230324
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2004
230325
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2005
230326
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2005
230327
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2005
230328
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2005
230329
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2005
230330
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2006
230331
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2006
230332
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика. – Москва
  № 4. – 2010
230333
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика. – Москва
  № 5. – 2010
230334
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика. – Москва
  № 2. – 2011
230335
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1995
230336
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1996
230337
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1996
230338
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1996
230339
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1996
230340
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1996
230341
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1997
230342
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1997
230343
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1997
230344
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1997
230345
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1997
230346
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1998
230347
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1998
230348
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1998
230349
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1998
230350
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2002
230351
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2002
230352
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2002
230353
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2002
230354
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2003
230355
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2003
230356
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2003
230357
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2003
230358
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2003
230359
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2004
230360
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2004
230361
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2005
230362
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2005
230363
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2005
230364
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2005
230365
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2005
230366
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2006
230367
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2006
230368
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2006
230369
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право. – Москва
  № 5. – 2010
230370
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1996
230371
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1996
230372
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1996
230373
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1996
230374
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1996
230375
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1997
230376
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1997
230377
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1997
230378
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1997
230379
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1997
230380
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1998
230381
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1998
230382
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1998
230383
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1998
230384
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1998
230385
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2002
230386
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2002
230387
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2002
230388
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2003
230389
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2003
230390
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2003
230391
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2003
230392
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2004
230393
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2004
230394
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2004
230395
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2004
230396
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2005
230397
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2005
230398
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2005
230399
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2006
230400
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2006
230401
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2006
230402
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2007
230403
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки. – Москва
  № 2. – 2010. – резюме рос.,англ. мовами
230404
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки. – Москва
  № 1. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
230405
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1996
230406
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1996
230407
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1996
230408
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1997
230409
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1997
230410
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1997
230411
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1998
230412
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1998
230413
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1998
230414
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2002
230415
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2002
230416
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2003
230417
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2003
230418
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2003
230419
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2003
230420
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2004
230421
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2005
230422
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2005
230423
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2005
230424
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2006
230425
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2006
230426
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2006
230427
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение : Выпуск посвящен истории религий стран Азии и Африки. – Москва
  № 4. – 2010
230428
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение. – Москва
  № 2. – 2011
230429
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1996
230430
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1996
230431
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1996
230432
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1997
230433
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1997
230434
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1997
230435
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1998
230436
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1998
230437
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1998
230438
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2002
230439
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2002
230440
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2003
230441
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2003
230442
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2004
230443
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2005
230444
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2005
230445
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2005
230446
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2005
230447
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2006
230448
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2006
230449
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология : научный журнал. – Москва
  № 1. – 2010
230450
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология : научный журнал. – Москва
  № 1. – 2011
230451
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 15. Вычислительная математика и кибернетика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1996
230452
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 15. Вычислительная математика и кибернетика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1996
230453
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 15. Вычислительная математика и кибернетика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1997
230454
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 15. Вычислительная математика и кибернетика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1998
230455
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 16. Биология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1996
230456
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 16. Биология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1996
230457
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 16. Биология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1996
230458
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 16. Биология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1997
230459
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 16. Биология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1997
230460
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 16. Биология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1998
230461
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 16. Биология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2002
230462
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 16. Биология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2002
230463
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 16. Биология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2002
230464
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 16. Биология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2003
230465
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 16. Биология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2004
230466
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 16. Биология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2005
230467
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 16. Биология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2005
230468
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 16. Биология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2005
230469
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 16. Биология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2006
230470
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 16. Биология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2006
230471
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 16. Биология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2006
230472
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 16. Биология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2006
230473
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17. Почвоведение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1995
230474
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17. Почвоведение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1995
230475
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17. Почвоведение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1995
230476
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17. Почвоведение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1996
230477
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17. Почвоведение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1996
230478
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17. Почвоведение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1996
230479
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17. Почвоведение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1997
230480
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17. Почвоведение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1997
230481
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17. Почвоведение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1997
230482
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17. Почвоведение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2002
230483
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17. Почвоведение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2002
230484
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17. Почвоведение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2003
230485
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17. Почвоведение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2003
230486
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17. Почвоведение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2004
230487
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17. Почвоведение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2004
230488
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17. Почвоведение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2005
230489
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17. Почвоведение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2005
230490
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17. Почвоведение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2005
230491
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17. Почвоведение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2005
230492
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17. Почвоведение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2006
230493
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17. Почвоведение / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2006
230494
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17. Почвоведение. – Москва
  № 4. – 2010
230495
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1996
230496
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1997
230497
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1997
230498
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1997
230499
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1998
230500
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1998
230501
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1998
230502
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2002
230503
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2002
230504
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2003
230505
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2004
230506
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2004
230507
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2005
230508
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2005
230509
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2006
230510
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2006
230511
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2006
230512
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1998
230513
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1998
230514
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1998
230515
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19. Лингвистика и межкультурные коммуникации / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2002
230516
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19. Лингвистика и межкультурные коммуникации / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2002
230517
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19. Лингвистика и межкультурные коммуникации / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2003
230518
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19. Лингвистика и межкультурные коммуникации / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2003
230519
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19. Лингвистика и межкультурные коммуникации / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2003
230520
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19. Лингвистика и межкультурные коммуникации / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2003
230521
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19. Лингвистика и межкультурные коммуникации / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2004
230522
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19. Лингвистика и межкультурные коммуникации / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2005
230523
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19. Лингвистика и межкультурные коммуникации / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2005
230524
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19. Лингвистика и межкультурные коммуникации / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2005
230525
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2006
230526
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – Москва
  № 4. – 2010. – мова резюме англ., рос.
230527
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1996
230528
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1996
230529
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1996
230530
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1996
230531
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1996
230532
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1997
230533
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1997
230534
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1998
230535
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1998
230536
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1998
230537
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1998
230538
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1998
230539
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  Том 43, № 4. – 2002
230540
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  Том 43, № 3. – 2002
230541
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1946-. – ISSN 0201-7385
Труды международной конференции "БИОКАТАЛИЗ-2002: фундаментальные исследования и приложения" Москва, Россия, июнь 2002 г. – 2003. – (Химия, ISSN 0579-9384 ; Том 44, № 1)
230542
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  Том 44, № 4. – 2003
230543
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  Том 44, № 6. – 2003
230544
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  Том 44, № 3. – 2003
230545
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  Т. 45, № 2. – 2004
230546
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  Том 45, № 6. – 2004
230547
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  Т. 45, № 3. – 2004
230548
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  Т. 45, № 1. – 2004
230549
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  Т. 46, № 2. – 2005
230550
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  Т. 46, № 3. – 2005
230551
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  Т. 46, № 4. – 2005
230552
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  Т. 46, № 5. – 2005
230553
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  Том 47, № 2. – 2006
230554
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  Том 47, № 1. – 2006
230555
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  Т. 47, № 4. – 2006
230556
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  Т. 47, № 5. – 2006
230557
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  Т. 47, № 6. – 2006
230558
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  Т. 48, № 1. – 2007
230559
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 2. Химия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  Т. 48, № 2. – 2007
230560
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20. Педагогическое образование / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2002
230561
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20. Педагогическое образование / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2003
230562
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20. Педагогическое образование / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2003
230563
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20. Педагогическое образование / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2004
230564
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20. Педагогическое образование / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2005
230565
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20. Педагогическое образование / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2005
230566
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20. Педагогическое образование / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2006
230567
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20. Педагогическое образование. – Москва
  № 4. – 2010
230568
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21. Управление (государство и общество). – Москва
  № 4. – 2010
230569
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21. Управление (государство и общество) : научный журнал. – Москва
  № 3. – 2011
230570
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22. Теория перевода : научный журнал. – Москва
  № 4. – 2010. – мова резюме англ..рос.
230571
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 3. Физика. Астрономия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1995
230572
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 3. Физика. Астрономия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1996
230573
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 3. Физика. Астрономия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1996
230574
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 3. Физика. Астрономия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1996
230575
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 3. Физика. Астрономия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1996
230576
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 3. Физика. Астрономия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1996
230577
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 3. Физика. Астрономия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1997
230578
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 3. Физика. Астрономия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1997
230579
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 3. Физика. Астрономия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1997
230580
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1976
230581
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1976
230582
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1976
230583
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1976
230584
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1976
230585
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1976
230586
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1977
230587
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1977
230588
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1977
230589
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1977
230590
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1977
230591
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1977
230592
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1978
230593
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1978
230594
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1978
230595
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1978
230596
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1978
230597
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1978
230598
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1979
230599
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1979
230600
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1979
230601
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1979
230602
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1979
230603
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1979
230604
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1980
230605
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1980
230606
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1980
230607
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1980
230608
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1980
230609
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1980
230610
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1981
230611
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1981
230612
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1981
230613
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1981
230614
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1981
230615
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1981
230616
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1982
230617
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1982
230618
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1982
230619
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1982
230620
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1982
230621
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1982
230622
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1983
230623
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1983
230624
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1983
230625
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1983
230626
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1983
230627
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1983
230628
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1984
230629
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1984
230630
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1984
230631
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1984
230632
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1984
230633
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1984
230634
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1992
230635
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1992
230636
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1992
230637
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1993
230638
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1993
230639
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1993
230640
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1995
230641
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1995
230642
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1995
230643
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1995
230644
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1995
230645
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1996
230646
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1996
230647
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1996
230648
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1996
230649
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1996
230650
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1997
230651
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1997
230652
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1997
230653
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1997
230654
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1997
230655
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1998
230656
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1998
230657
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2002
230658
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2002
230659
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2002
230660
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2002
230661
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2003
230662
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2003
230663
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2003
230664
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2003
230665
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2004
230666
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2004
230667
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2005
230668
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2005
230669
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2005
230670
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2005
230671
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2005
230672
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2005
230673
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2006
230674
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2006
230675
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология. – Москва
  № 5. – 2010
230676
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4. Геология. – Москва
  № 3. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
230677
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1964
230678
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1964
230679
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1964
230680
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1964
230681
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1964
230682
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1964
230683
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1965
230684
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1965
230685
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1965
230686
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1965
230687
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1965
230688
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1965
230689
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1966
230690
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1966
230691
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1966
230692
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1966
230693
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1966
230694
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1966
230695
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1967
230696
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1967
230697
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1967
230698
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1967
230699
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1967
230700
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1967
230701
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1968
230702
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1968
230703
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1968
230704
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1968
230705
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1968
230706
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1968
230707
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1969
230708
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1969
230709
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1969
230710
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1969
230711
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1969
230712
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1969
230713
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1970
230714
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1970
230715
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1970
230716
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1970
230717
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1970
230718
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1970
230719
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1971
230720
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1971
230721
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1971
230722
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1971
230723
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1971
230724
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1971
230725
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1972
230726
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1972
230727
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1972
230728
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1972
230729
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1972
230730
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1972
230731
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1973
230732
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1973
230733
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1973
230734
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1973
230735
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1973
230736
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1973
230737
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1974
230738
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1974
230739
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1974
230740
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1974
230741
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1974
230742
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1974
230743
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1983
230744
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1983
230745
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1983
230746
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1983
230747
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1983
230748
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1983
230749
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1984
230750
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1984
230751
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1984
230752
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1984
230753
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1984
230754
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1984
230755
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1985
230756
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1985
230757
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1985
230758
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1985
230759
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1985
230760
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1985
230761
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1986
230762
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1986
230763
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1986
230764
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1986
230765
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1986
230766
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1986
230767
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1987
230768
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1987
230769
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1987
230770
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1987
230771
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1987
230772
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1987
230773
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1988
230774
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1988
230775
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1988
230776
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1988
230777
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1988
230778
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1988
230779
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1989
230780
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1989
230781
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1989
230782
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1989
230783
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1989
230784
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1989
230785
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1990
230786
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1990
230787
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1990
230788
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1990
230789
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1990
230790
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1990
230791
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1991
230792
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1991
230793
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1991
230794
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1991
230795
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1991
230796
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1991
230797
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1992
230798
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1992
230799
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1992
230800
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1992
230801
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1992
230802
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1992
230803
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 1993
230804
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1993
230805
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1993
230806
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1993
230807
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1993
230808
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1993
230809
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1995
230810
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1995
230811
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1995
230812
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1995
230813
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1995
230814
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1996
230815
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1996
230816
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1996
230817
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1996
230818
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1996
230819
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1997
230820
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1997
230821
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1997
230822
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1997
230823
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1997
230824
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1998
230825
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1998
230826
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1998
230827
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1998
230828
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1998
230829
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1999
230830
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1999
230831
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1999
230832
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1999
230833
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1999
230834
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2002
230835
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2002
230836
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2002
230837
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2003
230838
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2003
230839
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2003
230840
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2004
230841
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2004
230842
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2004
230843
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2004
230844
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2004
230845
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2004
230846
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2005
230847
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2005
230848
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2005
230849
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2005
230850
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2005
230851
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2005
230852
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2005
230853
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2006
230854
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2006
230855
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2006
230856
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2006
230857
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География. – Москва
  № 5. – 2010
230858
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5. География. – Москва
  № 3. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
230859
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1996
230860
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1996
230861
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1996
230862
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1996
230863
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1996
230864
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1997
230865
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1997
230866
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1997
230867
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1997
230868
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1997
230869
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1998
230870
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1998
230871
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1998
230872
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1998
230873
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1998
230874
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2002
230875
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2002
230876
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2002
230877
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2002
230878
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2003
230879
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2003
230880
  Московский Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский, им. Ломоносова М.В. университет. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2003
230881
  Московский Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский, им. Ломоносова М.В. университет. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2003
230882
  Московский Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский, им. Ломоносова М.В. университет. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2003
230883
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2004
230884
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2004
230885
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2004
230886
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2004
230887
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2005
230888
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2005
230889
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2005
230890
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2005
230891
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2005
230892
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2006
230893
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2006
230894
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2007
230895
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика : научный журнал. – Москва
  № 3. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
230896
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1996
230897
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1996
230898
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1996
230899
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1996
230900
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1996
230901
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1997
230902
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1997
230903
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1997
230904
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1997
230905
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1998
230906
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1998
230907
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1998
230908
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1998
230909
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1998
230910
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2002
230911
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2002
230912
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2002
230913
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2003
230914
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2003
230915
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2003
230916
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2004
230917
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2004
230918
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2005
230919
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2005
230920
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2005
230921
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2005
230922
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2005
230923
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2006
230924
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2006
230925
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2007
230926
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2007
230927
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия. – Москва
  № 5. – 2010
230928
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1996
230929
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1996
230930
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1996
230931
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1996
230932
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1996
230933
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1997
230934
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1997
230935
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1997
230936
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1997
230937
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1997
230938
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1998
230939
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1998
230940
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1998
230941
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1998
230942
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1998
230943
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2002
230944
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2002
230945
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2002
230946
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2002
230947
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2003
230948
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2003
230949
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2003
230950
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2003
230951
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2004
230952
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2004
230953
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2004
230954
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2004
230955
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2005
230956
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2005
230957
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2005
230958
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2005
230959
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2005
230960
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2005
230961
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2006
230962
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2007
230963
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1996
230964
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1996
230965
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1996
230966
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1996
230967
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1996
230968
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1997
230969
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1997
230970
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1997
230971
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1997
230972
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 1998
230973
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 1998
230974
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 1998
230975
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 1998
230976
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 1998
230977
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2002
230978
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2002
230979
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2002
230980
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2002
230981
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2002
230982
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2003
230983
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2003
230984
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2003
230985
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2003
230986
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2003
230987
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2004
230988
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2004
230989
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2004
230990
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2005
230991
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2005
230992
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2005
230993
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 5. – 2005
230994
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2005
230995
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 3. – 2005
230996
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2006
230997
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2006
230998
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2006
230999
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
  № 6. – 2006
231000
   Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология : научный журнал. – Москва
  № 5. – 2010. – резюме англ.,рос.
<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,