Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>
230001
  Базанова О. "Верный истории, беспристрастный и скромный" : [К 300-летию историка, археографа, действ. чл. Петербургской АН с 1725 г. Г.Ф. Миллера (1705-1783] // Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 3. – С. 78-86. – ISSN 0869-7078
230002
  Шкаруба Л. "Версаль - это я" , или Жемчужина XVII века : (на 3-й стр.ілюстрація П"єр Патель.Палац Версаль. 1668) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 7/8 : Мистецтво класицизму. – С. 35-43
230003
  Гаврилюк Н. "Вертеп" Григорія Чубая як модифікація вертепної драми
230004
  Гаврилюк Надія "Вертеп" Григорія Чубая як модифікація вертепної драми


  Зіставлено барокову вертепну драму з "Вертепом" Г. Чубая. Досліджено метричну та образно-символічну організацію творів.
230005
  Горнфельд А.Г. "Вертер" Гете и "Вертер" Масснэ : доклад, читанный исполнителям "Вертера" в Михайловском театре 5 декабря 1920 года / А.Г. Горнфельд. – (на правах рукописи). – Петербург : Госиздат, 1921. – 16 с.
230006
  Докучаев Д.С. "Вертикаль власти" и трансформация системы региональной идентичности в современной России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 3 (69). – С. 16-20. – ISSN 1812-8696
230007
  Довгань А. "Вертикаль" и "горизонталь" библиотечных стратегий: философия развития отрасли / Алексей Довгань // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 10 (244). – С. 40-42. – ISSN 1727-4893


  Автор анализирует современное положение библиотечного дела, а также дает свое видение его дальнейшего развития.
230008
  Долга Н. "Вертикальный контекст" англійської прози рубежу 19 - 20 ст. (Р.Л. Стівенсон, Р. Кіплінг, Дж. Конрад) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 63-67
230009
  Габинский Г.А. "Верую, потому что нелепо / Г.А. Габинский. – Москва, 1963. – 87с.
230010
  Якель Р. "Верхи" не хочуть, "низи" не можуть або Чому освітяни та медики не побачать проіндексованих зарплат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 8


  Цього року місцеві бюджети спіткала чергова новація — у них бракує коштів не так на виплату зарплат бюджетним працівникам, як на індексацію заробленого.
230011
  Саввідис Г.П. [Верхні води : 19 журналістських оглядів, дві давні віхові праці та інші невідомі тексти Ав"єриса, Кавафіса, Сефериса та ін. / Г. П. Саввідис. – Афіни : Ерміс, 1973. – 168 с. – Видання новогрецькою мовою
230012
  Довгань А.В. «Вертикаль» и «горизонталь» библиотечных стратегий : философия развития отрасли // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 10 (244). – С. 40-42. – ISSN 1727-4893


  Библиотека — это, прежде всего, феномен культуры, имеющий древнюю историю, поскольку в любое время она была духовным центром, святилищем, храмом и т. д. для «посвящённых». Именно поэтому процессы модернизации и реформирования библиотечной отрасли ...
230013
  Путрамент Є. Вересень. / Є. Путрамент. – К., 1955. – 268с.
230014
  Путрамент Є. Вересень. / Є. Путрамент. – К.
Ч.2. – 1958. – 388с.
230015
  Максимов Е.В. Вереск - цвет осенний : рассказы и повести / Е.В. Максимов. – Москва, 1981. – 206 с.
230016
  Иванов Г.В. Вереск : вторая кн. стихов / Георгий Иванов. – Москва ; Петроград : Альциона, 1916. – 103, [6] с.
230017
  Козловский Я.А. Вереск / Я.А. Козловский. – М, 1969. – 128с.
230018
  Дубровина Э.М. Вереск / Э.М. Дубровина. – Л, 1973. – 102с.
230019
  Мазуренко М.Т. Вересковые кустарники Дальнего Востока / М.Т. Мазуренко. – М, 1982. – 184с.
230020
  Зарицкий А.А. Вересковый мед : рассказы / А.А. Зарицкий. – Минск : Беларусь, 1965. – 327 с.
230021
  Стивенсон Р.Л. Вересковый мед / Р.Л. Стивенсон. – Свердловск, 1979. – 20с.
230022
  Башков В.П. Вересковый мед / В.П. Башков. – М, 1983. – 176с.
230023
  Сіра Г.С. Вереснева весна / Г.С. Сіра. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 111с.
230024
  Ніколов Н. Вереснева земля-Септемврийска земя. / Н. Ніколов. – К, 1978. – 126с.
230025
   Вереснева зоря.. – Одеса, Варна, 1989. – 244с.
230026
  Махінчук М.Г. Вереснева просинь : поезії, повість / Микола Махінчук. – Київ : Українська хата, 2009. – 184 с. – ISBN 966-7025-16-0
230027
  Шмигельський А.І. Вересневе полум"я : поезії / А.І. Шмигельський. – Львів : Каменяр, 1973. – 159 с.
230028
  Богачук О.Ф. Вересневий грім / О.Ф. Богачук. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 56 с.
230029
  Кобець В.Д. Вересневий день : повість / В.Д. Кобець. – Київ, 1987. – 203 с.
230030
   Вересневий Львів - осередок бібліотечних інновацій і актуального досвіду / підготувала В. Здановська // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – С. 33-35


  В Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка відбулося пленарне засідання "Свобода як пізнана необхідність", який організовує Українська бібліотечна асоціація. Учасники засідання дискутували про сучасне й історичне ...
230031
  Заворотько П.П. Вересневий Пленум ЦК КПРС і питання правознавства // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 3-8
230032
  Колесникова Л.М. Вересневий цвіт / Л.М. Колесникова. – Донецьк : Донбас, 1976. – 80 с.
230033
   Вересневі акорди.. – Львів, 1979. – 192с.
230034
   Вересневі Балкани. – Київ, 1981. – 174 с.
230035
  Ільницький М.М. Вересневі відлуння : поезії, переклади / Микола Ільницький ; [худож. оформ. О.Я. Остапова]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 230, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-518-557-4
230036
  Шаповал М.Т. Вересневі зливи : поезії / М.Т. Шаповал. – Київ : Дніпро, 1973. – 187 с.
230037
  Вільний В.М. Вересневі зорі / В.М. Вільний. – Київ, 1964. – 126с.
230038
  Забашта Л.В. Вересневі світанки : поезії / Л.В. Забашта. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 91 с.
230039
  Болтрик Ю.В. Веретена з дископодібними насадками зі скіфських пам"яток / Ю.В. Болтрик, О.Є. Фіалко // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 3. – С. 42-46. – ISSN 0235-3490


  Скіфські поховальні пам"ятки: веретена
230040
  Козловский Борислав Веретена ясной память // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 46 : фото. – ISSN 1029-5828
230041
  Гальперина А. Веретено : стихи / Агата Гальперина. – Москва : [Т-во тип. А.И. Мамонова], 1915. – 34 с.
230042
  Мозолевський Б.М. Веретено : поезії / Б.М. Мозолевський. – Київ : Молодь, 1980. – 95 с.
230043
  Кузовлева Т.В. Веретено / Т.В. Кузовлева. – М, 1982. – 111с.
230044
  НефедьВД Веретено / НефедьВД. – М., 1986. – 78с.
230045
  Соловьев Сергей Веретено : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 2. – С.123-146. – ISSN 0012-6756
230046
  Кудимов В.И. Веретье. / В.И. Кудимов. – М, 1971. – 110с.
230047
  Поспелов С.А. Верея и окрестности / С.А. Поспелов. – Москва, 1971. – 127 с.
230048
   Верико Анджапаридзе. – Москва, 1968. – 18 с.
230049
  Урушадзе Н.А. Верико Анджапаридзе / Н.А. Урушадзе. – Москва, 1972. – 190с.
230050
  Непомнящий К.Е. Верим в тебя, молодость! / К.Е. Непомнящий. – М., 1961. – 108с.
230051
  Серебровская Е.П. Верим, верны! : документальная повесть / Е.П. Серебровская. – 3-е изд., доп. – Москва : Советская Россия, 1986. – 283с.
230052
  Горда Ю. Верительная грамота // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 23 января (№ 4). – С. 23. – ISSN 1563-6755


  Суд справедливости не предоставил абсолютного права работодателям запрещать ношение одежды с религиозной символикой или увольнять работников за это, но выстроил алгоритм, при соблюдении которого это возможно.
230053
  Егоров В.А. Верить в человека / В.А. Егоров. – Сталино, 1958. – 54с.
230054
  Ошанин Л.И. Верить друг другу / Л.И. Ошанин. – М, 1989. – 207с.
230055
  Меламуд Х.Г. Верить человеку : роман, повесть / Х.Г. Меламуд. – Москва : Советский писатель, 1988. – 413 с.
230056
  Толокнов В.И. Верификация алгоритмов управления на ПЛ/1/ / В.И. Толокнов, О.В. Шевяков. – М., 1984. – 72с.
230057
  Пархоменко В.П. Верификация климатической модели. / В.П. Пархоменко. – М., 1988. – 33с.
230058
  Олейников Ю.В. Верификация мировоззренческих прозрений в философии русского космизма // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 8. – С. 138-149. – ISSN 0235-1188
230059
  Крылов А.Л. Верификация многокамерной модели распространения радионуклидов в водохранилищах / А.Л. Крылов, А.В. Носов, В.П. Киселев // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 5. – С. 57-66 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0130-2906
230060
  Юрасов С.Н. Верификация модели распространения взвеси при дапминге грунта на морской подводный отвал / С.Н. Юрасов, В.В. Горун, Н.А. Берлинский // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 30-39 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2311-0902
230061
   Верификация прогнозов метеорологических явлений со значительными воздействиями в районе проведения Олимпиады "Сочи-2014". Часть I. Детерминированные прогнозы в тестовый период / А.В. Муравьев, Д.Б. Киктев, А.Ю. Бундель, Т.Г. Дмитриева, А.В. Смирнов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 31-48 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0130-2906
230062
  Крывый С.Л. Верификация программ: состояние, проблемы, результаты / С.Л. Крывый, А.Н. Максимец // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 2014. – Т. 50, № 1. – С. 11-21. – ISSN 0023-1274


  Рассмотрены современные методы верификации программного обеспечения последовательных, функциональных, параллельных и распределенных систем. Основное внимание удуляется методам верификации на основе свойств абстрактных интерпретаций, транзиционных ...
230063
  Крывый С.С. Верификация программ: состояние, проблемы, результаты. І / С.С. Крывый, А.Н. Максимец // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 2013. – Т. 49, № 6. – С. 3-14. – ISSN 0023-1274


  Представлено аналітичний огляд сучасних методів верифікації прогшрамного забезпечення послідовних, функціональних, паралельних та розподілених систем. Основну увагу приділено методам верифікації, на основі властивостей абстрактних інтерпретацій, ...
230064
  Максимец А.Н. Верификация программ: состояние, проблемы, экспериментальные результаты. I // Проблеми програмування : науковий журнал / НАН України, Ін-т програмних систем. – Київ, 2013. – № 4. – С. 53-63. – ISSN 1727-4907


  Представлен углубленный обзор проблем верификации программного обеспечения. Рассмотрены методы верификации реактивных и функциональных систем. Даны основные определения для представления и анализа программ. Приведено краткое описание методов верхней и ...
230065
  Крымский С.Б. Верификация социальных прогнозов / С.Б. Крымский. – К, 1992. – 115с.
230066
   Верификация. Контроль за разоружением. – Москва : Мир, 1991. – 479 с. – ISBN 5-03-002439-5
230067
   Верифікаціонізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 697-698. – ISBN 966-316-069-1
230068
  Шудляк Н. Верифікація вірянами сакральності об’єктів (за матеріалами польових досліджень на Вінниччині) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 63–66. – ISSN 2309-9356
230069
  Павлюк О. Верифікація даних для прогнозування курсу долара за допомогою штучних нейронних мереж / О. Павлюк, Н. Тремба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 52-57. – (Серія : Комп"ютерні науки та інформаційні технології ; № 826). – ISSN 0321-0499
230070
  Шедеменко І.П. Верифікація даних Європейської бази E-OBS щодо приземної температури повітря та кількості опадів у адміністративних областях України / І.П. Шедеменко, С.В. Краковська, Н.В. Гнатюк // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 36-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
230071
  Голюк О.В. Верифікація даних приземної температури повітря МЗЦАО, CRU та REMO за 1850-2000 рр. / О.В. Голюк, Л.В. Мойсеєнко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 213-220 : рис. – Бібліогр.: 19 назв.
230072
  Гладких Тетяна Валентинівна Верифікація динамічних параметрів електронних пристроїв на основі К-значного моделювання : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 13. 05 / Гладких Т. В.; Нац. техн. ун-т " Харківський політехн. ін-т". – Харків, 2007. – 19с. – Бібл.: 14 назв
230073
  Федь Володимир Верифікація культуротворчого буття в історії філософської думки до сер. ХVIII ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.120-127. – ISSN 1728-9572
230074
   Верифікація методу визначення протяжності фіксації хребта під час виконання вентрального коригувального спондилодезу / Д.Є. Петренко, А.О. Мезенцев, А.В. Демченко, О.О. Барков // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 5-8. – ISSN 0030-5987
230075
  Сиревич Є.Ю. Верифікація моделей цифрових пристроїв, які подано мовами опису апаратури : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.12 / Сиревич Є.Ю.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
230076
  Владиченко Л.Д. Верифікація понятійно-категоріального апарату проблематики відносин між державою та релігійними організаціями // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 96-98
230077
  Шевчук Р.М. Верифікація результатів супутникового моніторингу територій нелегального видобутку бурштину // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 133-137 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-4049
230078
  Кримський С.Б. Верифікація соціальних прогнозів : (методол. аспект) : 25 років потому : монографія / С.Б. Кримський, В.Є. Пилипенко, Ю.В. Салюк ; Ін-т соціології НАН України, Центр соц. експертиз ІС НАН України. – 2-ге вид., україномов. – Київ : Ліга-Прес, 2017. – 131, [3] с. : табл. – Бібліогр. в прим.: с. 128-132. – ISBN 978-617-397-158-1
230079
   Верифікація супутникової інформації щодо мікрофізичних характеристик та верхньої межі хмар / Т.М. Заболоцька, О.А. Кривобок, О.Я. Скриник, В.М. Шпиг // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 24-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
230080
  Ващук О.П. Верифікація та валідація на досудовому розслідуванні // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 18-22. – ISSN 2309-818X
230081
  Мартиненко М.Ю. Верифікація технології формування культури самостійної роботи студентів засобами дистанційного навчання // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 82-87. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
230082
  Лунтовський А.О. Веріфікація принципових та функціональних схем цифрової апаратури. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Лунтовський А.О.; КПІ. – К., 1993. – 16л.
230083
  Щириця П. Веркалець Михайло Миколайович : [спогади] / Павло Щириця // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 76-78. – ISBN 978-966-2726-03-9
230084
  Семигина Л.Д. Веркина любовь. / Л.Д. Семигина. – М., 1986. – 206с.
230085
  Нужна К.А. Верлан та суфіксація як способи творення лексики молодіжного мовлення Франції // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 310-317


  У статті проаналізовано французьке молодіжне мовлення та його характерні особливості. Розглянуто такі способи творення лексики молодіжного мовлення як верлан та суфіксація. Увагу зосереджено на зображенні французької молоді та молодіжного мовлення у ...
230086
  Верлен П. Верлен і пісня = Verlaine et la chanson : антологія [укр. перекладів] для однієй поезії / [упоряд., вступ. ст.: В. Тимчук ; післяслово: О. Острякова, М. Челецька]. – Львів : ТО "VarT", 2017. – 48, [4] с. : іл.


  Книга містить переклади "Осінньої пісні" Поля Верлена українських авторів Домініка Арфіста, Галини Гордасевич, Святослава Гординського, Анатолія Гризуна, Павла Грабовського, Наталі Забілої, Миколи Ільницького, Ігоря Качуровського, Григорія Кочури, ...
230087
  Каверин В.А. Верлиока. / В.А. Каверин. – М., 1983. – 215с.
230088
  Астапенко І. Верлібр Емми Андієвської: формально-структурні та внутрішньо-змістові характеристики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (681), вересень. – С. 79-85. – ISSN 0236-1477
230089
  Башкирова О. Верлібр у творчості Ліни Костенко // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1
230090
  Астапенко І.А. Верлібри Емми Андієвської в контексті еволюції жанру // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 125-128. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
230091
  Лаюк Мирослав Верлібри сонця = Різдво роси : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 118-128. – ISSN 0208-0710


  М. Лаюк нар. 1990 р. на Іванофранківщині, автор збірки поезій "Самому стати світом" (2008 р.), переможець Всеукр. літературного конкурсу учнів - членів Малої академії наук України (2008 р.)
230092
  Шунь М. Верлібріарій. Абетка : вірші / М. Шунь. – Київ : Факт, 2006. – 408 с. – ISBN 966-359-084-Х
230093
  Айрапетов А.Г. Вермахт в войне против СССР (историко-психологический аспект) / А.Г. Айрапетов, С.Н. Молотков // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 4. – С. 32-46. – ISSN 0130-3864
230094
  Мюллер Н. Вермахт и оккупация / Н. Мюллер. – М., 1974. – 387с.
230095
  Соловьев Б.Г. Вермахт на пути к гибели : крушение планов немецко-фашистского командования летом и осенью 1943 г. / Б.Г. Соловьев ; АН СССР, Ин-т военной истории Мин-ва обороны СССР ; [отв. ред. В.П. Морозов]. – Москва : Наука, 1973. – 310, [2] с. – (Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах)
230096
  Епифанова И. Вермеер Делфтский // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 5. – С. 14-33


  Ян Вермеер (Вермеер Делфтский;1632-75) - нидерландский художник, мастер бытовой живописи и жанрового портрета. Наряду с Рембрандтом и Франсом Халсом является одним из величайших живописцев золотого века голландского искусства
230097
  Зубарев Н.Н. Вермикулит / Н.Н. Зубарев. – М.-Л., 1948. – 35с.
230098
  Терновой В.И. Вермикулит / В.И. Терновой. – М, 1980. – 46с.
230099
  Бойко Л.А. и др. Вермикулит в гидропонике / Л.А.Бойко, Л.А.Бойко, В.В.Левицкий. – Москва : Наука, 1976. – C.1-98
230100
   Вермикулит: энтальпии образования, дегидратации и дегидроксилизации (по калориметрическим данным) / Л.П. Огородова, И.А. Киселева, Л.В. Мельчакова, М.Ф. Вигасина, Н.В. Владыкин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 977-984 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7525
230101
  Яковлев Б. .Г. Вермикулиты и гидробиотиты Украинского щита / Б. .Г. Яковлев. – Киев : Наукова думка, 1976. – 140с.
230102
  Туркевич Г.И. Вермикулиты Украинского щита. (Минерал. особенности и некоторые технол. свойства) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Туркевич Г.И.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1966. – 18л.
230103
  Балбарын Цэдэв Вермипсиллы /Siphonoptera, Vermipsyllidae/ овец Монгольской Народной Республики : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Балбарын Цэдэв; АН Кирг.ССР. – Фрунзе, 1970. – 24л.
230104
  Туркевич Г.Г. Вермікуліти Українського щита : ( мінералогічні особливості та деякі технологічні властивості) / Г.Г. Туркевич. – Київ : Наукова думка, 1971. – 111с.
230105
  Багреев Е.Я. Вермя и темпы / Е.Я. Багреев. – Свердловск, 1961. – 76с.
230106
  Зінченко О.В. Вернадит і його поширення в геологічних комплексах України // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 84-88. – ISSN 0204-3548
230107
  Гумилевский Л.И. Вернадский / Л.И. Гумилевский. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 256с. – (Жизнь замечательных людей)
230108
  Гумилевский Л.И. Вернадский / Л.И. Гумилевский. – Изд. 3-е. – М., 1988. – 255с.
230109
  Баландин Р.К. Вернадский : жизнь, мысль, бессмертие / Р.К. Баландин. – Москва : Знание, 1979. – 176с.
230110
  Баландин Р.К. Вернадский : жизнь, мысль, бессмертие / Р.К. Баландин. – 2-е доп. изд. – Москва : Знание, 1988. – 205с.
230111
  Мочалов І.І. Вернадский В.И.: математика в пространстве науки / І.І. Мочалов, В.І. Онопрієнко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (70). – С. 61-69. – ISSN 0374-3896


  В.И.Вернадский рассматривает математику как одну из главных составляющих частей введенного им понятия «остов науки», как генетический исток его создания. Математика через логику связывает остов науки в единое целое. Это определяет исключительную ...
230112
   Вернадский и современное представление о биосфере. – М., 1978. – 94с.
230113
  Ловецкий Г.И. Вернадский и Чижевский о взаимодействии наук / Г.И. Ловецкий, И.И. Комиссаров // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 4 (63). – С. 3-11. – ISSN 1560-7488
230114
  Дружинин Н.К. Вернадский Иван Васильевич (1821-1884) // Хрестоматия по истории русской статистики : (история теоретических взглядов) / Н.К. Дружинин. – Москва : Госстатиздат, 1963. – С. 220-221
230115
  Лялько В.И. Вернадский о круговороте веществ и глобальное потепление / В.И. Лялько, О.Г. Харечко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 54-58 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1726-5428
230116
  Шалимов Н.А. Вернадский. Человек и учёный. Новые факты биографии : К 150-летию со дня рождения первого президента Украинской Академии наук В.И. Вернадского (1863-1945) / Н.А. Шалимов. – Одесса : [б. и.]. – ISBN 978-966-413-379-8
Ч. 2. – 2013. – 354, [1] с. : ил. – Рисунок на обл. выполнен дочерью В.И. Вернадского - Ниной. – Библиогр.: с. 344-347
230117
  Аляєв Г.Є. Вернадський Володимир Іванович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1002-1003. – ISBN 966-316-069-1
230118
  Павленко Ю.В. Вернадський Володимир Іванович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 32-34. – ISSN 0374-3896
230119
  Короткий В.А. Вернадський Володимир Іванович (1863-1945) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 415-416. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
230120
   Вернадський Іван Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 125. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
230121
  Гриценко І.С. Вернадський Іван Васильович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 58. – ISBN 978-966-06-0557-2
230122
  Ємець Т. Вернадський Іван Васильович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 252-253. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
230123
  Хурса В.В. Вернадський у Шишаках : іст.-краєзнав. нариси, дослідж. / Володимир Хурса. – Полтава ; Шишаки : Екотур ; Полтавський літератор, 2008. – 238, [2] с., [6] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 236-237. – (Бібліотечка серії "Історичні постаті краю"). – ISBN 978-966-2074-02-4
230124
   Вернадські будні Антарктики // Київський університет. – Київ, 2018. – Травень (№ 5). – С. 6


  "Документальний аматорський фільм про життя наших полярників на станції «Академік Вернадський» презентували 17 травня у Будинку кіно у рамках проекту «Наша Антарктида». Автор стрічки – гідрометеоролог ХХІ української антарктичної експедиції, випускник ...
230125
  Томазов В. Вернадські та їхні родичі // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 147-152. – ISSN 2222-5250
230126
   Вернадськіанська ноосферна революція у розв"язанні екологічних та гуманітарних проблем : зб. матеріалів IV Всеукр. Моргунівських читань із міжнар. участю, присвяч. 90-річчю від дня народження видатного українця / М-во освіти і науки України ; М-во аграр. політики і продовольства України, НАН України [та ін.] ; [редкол.: С. Антонець та ін. ; за ред. В.І. Аранчій та ін.]. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 519, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-633-108-7


  У пр. № 1709090 напис: Бібліотеці Київського університету Шевченка зі сподіванням, що точка необерненої екологічної катастрофи ще не пройдена.... В. Моргун. v_morgun@list.ru
230127
   Вернандер Наталія Борисівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 21-22
230128
   Вернандер Наталія Борисівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 33-34 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
230129
   Вернандер Наталія Борисівна (1901-1986) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 20-21. – ISBN 966-95774-3-5
230130
  Гафуров А. Верная : роман / Вали Гафуров. – Ташкент : Литературы и искусства
Кн. 2. – 1977. – 264 с.
230131
  Атнилов Д. Верная звезда / Д. Атнилов. – Москва, 1961. – 100с.
230132
  Первомайський Л.С. Верная кровь / Л.С. Первомайський. – Москва, 1944. – 144 с.
230133
   Верная Чхунхян. – Москва : Художественная литература, 1990. – 381 с.
230134
   Верная Чхунхян : корейские повести XIX в. : [в 2 т.] : [пер. с корейского]. – Санкт-Петербург : Гиперион. – (Золотой фонд корейской литературы / сост. и отв. ред. серии А.Ф. Троцевич ; [2]). – ISBN 978-5-89332-145-6
Т. 1 : [пер., сост., вступ. ст., коммент. : А.Ф. Троцевич]. – 2009. – 325, [3] с. – В содерж. также повести: Преданная дочь Сим Чхон ; Братья Хынбу и Нольбу
230135
  Кальма Н. Вернейские грачи / Н. Кальма. – Л. : Молодая гвардия, 1957. – 335 с.
230136
  Кальма Н. Вернейские грачи / Н. Кальма. – Л. : Лениздат, 1958. – 362 с.
230137
  Кальма Н. Вернейские грачи / Н. Кальма. – М. : Молодая гвардия, 1964. – 399 с.
230138
  Файнин Александр Вернем визы, уничтожим турпоток? : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 44-45 : Фото. – ISSN 1998-8044
230139
  Стрехнин Ю.Ф. Вернемся в полдень / Ю.Ф. Стрехнин. – М., 1984. – 368с.
230140
  Ананьев А. Верненские рассказы / А. Ананьев. – Алма-Ата, 1958. – 120с.
230141
  Редец В. Вернер Зееленбирдер / В. Редец. – М., 1973. – 295с.
230142
  Радец В. Вернер Зеленбиндер / В. Радец. – Москва : Просвещение, 1970. – 144 с.
230143
  Либман М.Я. Вернер Клемке / М.Я. Либман. – Л., 1988. – 261с.
230144
  Марченко Е.И. Вернер Клемке. / Е.И. Марченко. – М, 1986. – 300с.
230145
  Гусяков Вячеслав Вернется ли цунами? : Прогноз // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 228-230 : Фото. – ISSN 1029-5828
230146
  Коробейников Б.А. Верни долг природе / Б.А. Коробейников. – Київ, 1990. – 176с.
230147
  Кашафутдинов И.В. Верни мне сына / И.В. Кашафутдинов. – Тула, 1978. – 268с.
230148
  Вовчок В.Ю. Вернигори : повість / В.Ю. Вовчок. – Ужгород : Карпати, 1971. – 133 с.
230149
   Верниковский Валерий Арнольдович (к 60-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С. 1025 : фото. – ISSN 0016-7886
230150
  Муравьева Людмила Николаевна Вернисаж в Ружейном : об опыте работы с некнижными коллекциями / Муравьева Людмила Николаевна, Рудишина Татьяна Валерьевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  В феврале 2008 года после реконструкции вновь заработал выставочный зал "Вернисаж в Ружейном", расположенный в одном из зданий ЦГДБ столицы им. А.П. Гайдара.
230151
  Муравьева Людмила Николаевна Вернисаж в Ружейном : об опыте работы с некнижными коллекциями / Муравьева Людмила Николаевна, Рудишина Татьяна Валерьевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  В феврале 2008 года после реконструкции вновь заработал выставочный зал "Вернисаж в Ружейном", расположенный в одном из зданий ЦГДБ столицы им. А.П. Гайдара.
230152
  Аратовский Ю.М. Вернисаж здоровья / Ю.М. Аратовский. – Москва, 1988. – 80с.
230153
   Вернисаж.. – М., 1986. – 323с.
230154
  Вербин Е.И. Вернисаж: иронич. стихи, пародии / Е.И. Вербин. – Москва : Советский писатель, 1988. – 112с.
230155
  Костиков В.В. Вернисаж: повести / В.В. Костиков. – М., 1990. – 397с.
230156
  Каменский А.А. Вернисажи / А.А. Каменский. – М., 1974. – 527с.
230157
  Мушкетик Ю.М. Вернися в дім свій : роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 375 с.
230158
  Мушкетик Ю.М. Вернися в дім свій : роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1982. – 312 с. – (Романи й повісті ; №3, 1982)
230159
  Мушкетик Ю.М. Вернись в дом свой : Роман: Повесть-притча / Ю.М. Мушкетик. – Москва : Советский писатель, 1984. – 368 с.
230160
  Клименко В А. Вернись в свой дом. / В А. Клименко. – Кишинев, 1980. – 334с.
230161
  Яворская Нора Вернись в Сорренто : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 5. – С. 48-58. – ISSN 0321-1878
230162
  Герман А. Вернись в Сорренто?.. / А. Герман. – М., 1985. – 134с.
230163
  Герман А. Вернись в Сорренто?.. / А. Герман. – М., 1988. – 132с.
230164
  Домбровский А.И. Вернись и вспомни / А.И. Домбровский. – Симферополь, 1977. – 304с.
230165
  Домбровский А.И. Вернись и вспомни / А.И. Домбровский. – К., 1985. – 456с.
230166
  Кравцова Н.Ф. Вернись из полета / Н.Ф. Кравцова. – М., 1971. – 127с.
230167
  Чернолусский М.Б. Вернись к очагу : Романы / М.Б. Чернолусский. – Москва : Советский писатель, 1988. – 567с.
230168
  Зорич А.А. Вернись к своей весне / А.А. Зорич. – Одесса, 1960. – 258с.
230169
  Павленок Б.В. Вернись к юности. / Б.В. Павленок. – М., 1977. – 352с.
230170
  Стил Д. Вернись любовь / Д. Стил. – М., 1996. – 448с.
230171
  Сычевский В.П. Вернись, Ружена! : повесть / В.П. Сычевский. – Москва, 1979. – 271 с.
230172
  Сычевский В.П. Вернись, Ружена! : повесть / В.П. Сычевский. – Москва, 1979. – 271 с.
230173
  Сичевський В.П. Вернись, Ружено! / В.П. Сичевський. – Київ, 1965. – 263 с.
230174
  Сичевський В.П. Вернись, Ружено! : повість / В.П. Сичевський. – Київ, 1971. – 78 с.
230175
  Киселева М.С. Верните маму / М.С. Киселева. – Москва, 1967. – 52с.
230176
  Киселева М.С. Верните маму / М.С. Киселева. – Москва, 1969. – 144с.
230177
  Дмитрук А. Верните нам наше небо : [поэзия] / Анастасия Дмитрук. – Киев : Феєрія Мандрів, 2014. – 109, [2] с. : ил. – Вірші рос., укр. та англ. мовами. – ISBN 978-617-635-065-1
230178
  Доленко Віра Вернісаж із заплющеними очима // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 60-61. – ISSN 0130-5212
230179
  Гнатюк М. Вернісаж Петра Прокопіва // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 94-95. – ISSN 0130-1799
230180
  Івасейко С. Вернісаж розщепленої матерії: деякі погляди на нову книжку віршів Богдана Чепурка "Кров нестерпна" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 218-220. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
230181
  Светлов П.Я. Верное лекарство от самоубийства : (По поводу брош. проф. И.А. Сикорского "Психологическая борьба с самоубийством в юные годы"0 / П. Светлов, проф.-прот. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. – 7 с.


  На обл. дарственная надпись: В студ. биб-ку Университета Св. Владимира от автора
230182
  Кононов А.Т. Верное сердце / А.Т. Кононов. – М.-Л., 1952. – 472с.
230183
  Кононов А.Т. Верное сердце / А.Т. Кононов. – Изд. 3-е. – М., 1954. – 392с.
230184
  Муратов Н.Г. Верное сердце / Н.Г. Муратов. – Кишинев : Государственное издательство Молдавии, 1958. – 188с.
230185
  Чернов Ю.М. Верное сердце Фрама / Ю.М. Чернов. – М., 1973. – 31с.
230186
   Верное сердце.. – М., 1966. – 167с.
230187
   Верное сердце.. – М., 1984. – 463с.
230188
   Верное средство похудеть.. – Тюмень, 1961. – 90с.
230189
   Верной дорогой : рассказы, стихи, воспоминания. – Москва : Детская литература, 1965. – 240 с.
230190
  Манн Г. Верноподданный / Г. Манн, 1934. – 478с.
230191
  Манн Г. Верноподданный / Г. Манн. – М., 1949. – 368с.
230192
  Манн Г. Верноподданный / Г. Манн. – М., 1952. – 376с.
230193
  Манн Г. Верноподданный / Г. Манн. – Москва, 1982. – 368 с.
230194
  Манн Г. Верноподданный : Роман. Новеллы / Г. Манн. – Ленинград : Художественная литература, 1987. – 365с. – (Классики и современники. Зарубежная литература)
230195
  Єрлихман Вадим Верноподданный : Граф Алексей Андреевич Аракчеев // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 169-174 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
230196
  Манн Г. Верноподданный. Бедные / Г. Манн. – М., 1985. – 654с.
230197
  Гречнева Л.В. Верности безоблачное небо / Л.В. Гречнева. – Тбилиси, 1979. – 87с.
230198
  Шапиева У. Верность -- (Фатима) : повесть / У. Шапиева. – Москва : Советский писатель, 1970. – 247 с.
230199
  Браун Н. Верность / Н. Браун. – Л., 1936. – 80с.
230200
  Дворецкий Д.П. Верность / Д.П. Дворецкий. – Смоленск, 1947. – 93с.
230201
  Винецкий Я.Б. Верность / Я.Б. Винецкий. – Казань, 1948. – 187с.
230202
  Ниязи Фатех Верность : роман / Ниязи Фатех. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1949. – 184 с.
230203
  Фейгин Э.А. Верность / Э.А. Фейгин. – Тбилиси, 1950. – 232с.
230204
  Локотков К.П. Верность / К.П. Локотков. – Воронеж, 1950. – 264с.
230205
  Ниязи Фатех Верность : повесть / Ниязи Фатех. – Москва : Советский писатель, 1950. – 225 с.
230206
  Берггольц О. Верность / О. Берггольц, 1954
230207
  Локотков К.П. Верность / К.П. Локотков. – Пенза, 1954. – 336с.
230208
  Леднев А.Ф. Верность / А.Ф. Леднев. – Куйбышев, 1956. – 100с.
230209
  Смирнов И.А. Верность / И.А. Смирнов. – Ярославль, 1956. – 47с.
230210
  Погосян Р.М. Верность : стихи / Р.М. Погосян; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 104 с.
230211
  Елькин А.А. Верность / А.А. Елькин. – Тула, 1956. – 80с.
230212
  Возняк А.А. Верность / А.А. Возняк. – Чкалов, 1957. – 100с.
230213
  Хатуов С.И. Верность / С.И. Хатуов. – Черкесск, 1957. – 35с.
230214
  Мусатов А.И. Верность / А.И. Мусатов. – М., 1957. – 128с.
230215
   Верность / Лиснянская, Л, , . – М., 1958. – 95с.
230216
  Буларкиева М. Верность : стихи / М. Буларкиева; пер. с кирг. В.Максимов и др. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 31 с.
230217
  Брусиловский Р.М. Верность / Р.М. Брусиловский. – Харьков, 1959. – 158с.
230218
  Валеев Р.Ш. Верность / Р.Ш. Валеев. – Челябинск, 1960. – 107с.
230219
  Мадарас Э. Верность / Э. Мадарас. – М, 1960. – 103с.
230220
  Харьюзов В.А. Верность / В.А. Харьюзов. – М, 1960. – 62с.
230221
  Шамшаров Ю. Верность / Ю. Шамшаров. – Ташкент, 1960. – 47с.
230222
  Лисашвили И.Б. Верность : роман / И.Б. Лисашвили. – Москва : Советский писатель, 1961. – 538 с.
230223
  Козловский В.Н. Верность / В.Н. Козловский. – 2-е, доп. и испр. – Иркутск, 1961. – 488с.
230224
  Севак П. Верность : стихи / П. Севак. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 63 с.
230225
  Броделе А.Ю. Верность : роман / Анна Броделе; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1962. – 304 с.
230226
  Цюпа И.А. Верность : роман / И.А. Цюпа; Авториз. пер. с укр. А. Кравченко. – Москва : Советский писатель, 1964. – 486 с.
230227
  Хайкина Д.Г. Верность / Д.Г. Хайкина. – Москва, 1964. – 74 с.
230228
  Козловский В.Н. Верность / В.Н. Козловский. – 3-е. – Иркутск, 1964. – 502с.
230229
  Молодцов Г.П. Верность / Г.П. Молодцов. – Уфа, 1964. – 96с.
230230
  Бурлака С.В. Верность / С.В. Бурлака. – Кишинев, 1965. – 104с.
230231
  Борисов М.Ф. Верность / М.Ф. Борисов. – Кемерово, 1965. – 90с.
230232
   Верность
Вып. 6. – 1966. – 80 с.
230233
  Локотков К. Верность / К. Локотков. – Воронеж, 1967. – 375с.
230234
  Иванов А.А. Верность / А.А. Иванов. – Петрозаводск, 1967. – 72с.
230235
  Залиханов Ж.Ж. Верность : стихи, поэма / Ж.Ж. Залиханов. – Нальчик, 1967. – 200 с.
230236
  Агуренко Б.П. Верность / Агуренко Б.П. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издание, 1967. – 112 с.
230237
  Грек А. Верность / А. Грек. – Рига, 1968. – 103с.
230238
  Попова Н.А. Верность / Н.А. Попова. – Свердловск
3. – 1968. – 436с.
230239
  Захариев З. Верность / З. Захариев. – Москва, 1969. – 135с.
230240
  Джонуа А. Верность : стихи / А. Джонуа. – Сухуми : Алашара, 1969. – 104 с.
230241
  Берггольц О. Верность / О. Берггольц. – Л, 1970. – 360с.
230242
  Щеглов А.С. Верность : повести и рассказы / А.С. Щеглов. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1970. – 239 с.
230243
  Камбулов Н.И. Верность = Ракетный гром : Роман-дилогия / Н.И. Камбулов. – Москва : Воениздат. – (Советский военный роман)
Кн.2. – 1970. – 263 с.
230244
  Бакалдин В.Б. Верность / В.Б. Бакалдин. – Краснодар, 1972. – 95с.
230245
   Верность. – М., 1973. – 352с.
230246
  Кацнельсон А.И. Верность / А.И. Кацнельсон. – М, 1973. – 110с.
230247
  Егоров К.Я. Верность / К.Я. Егоров. – Львов, 1973. – 79с.
230248
  Романовский А.А. Верность / А.А. Романовский. – Владивосток, 1973. – 440с.
230249
  Орлов С.С. Верность / С.С. Орлов. – М., 1973. – 78с.
230250
  Акопян В.А. Верность : роман / Акопян В.А. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 383 с.
230251
  Лозовой Б.А. Верность / Б.А. Лозовой. – М., 1974. – 87с.
230252
  Буканов Н.И. Верность / Н.И. Буканов. – Ташкент, 1974. – 71с.
230253
  Капутикян С.Б. Верность : стихи / С.Б. Капутикян. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 160 с.
230254
  Куняев Б.И. Верность / Б.И. Куняев. – Рига, 1975. – 184с.
230255
  Романов А.Н. Верность / А.Н. Романов. – Кишинев, 1975. – 136с.
230256
  Орлов С.С. Верность / С.С. Орлов. – М., 1976. – 78с.
230257
  Камбулов Н.И. Верность : Роман-дилогия / Н.И. Камбулов. – Москва : Воениздат, 1976. – 559 с.
230258
  Иредж-Мирза Джемаль-Оль-Мемалек Верность / Иредж-Мирза Джемаль-Оль-Мемалек. – Л, 1977. – 182с.
230259
  Ольховска Б. Верность / Б. Ольховска. – Москва, 1978. – 255с.
230260
  Захариев З. Верность / З. Захариев. – Изд. 2-е испр. доп. – С., 1979. – 301с.
230261
  Давыдов Л.Д. Верность / Л.Д. Давыдов. – Москва, 1980. – 128 с.
230262
  Броделе А.Ю. Верность : роман, повесть / Анна Броделе; пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1980. – 496 с.
230263
  Богданов П.Ф. Верность / П.Ф. Богданов. – М, 1980. – 63с.
230264
  Торопыгин В.В. Верность / В.В. Торопыгин. – Л, 1980. – 64с.
230265
  Ниязи Фатех Верность : роман / Ниязи Фатех. – Москва : Советский писатель, 1981. – 559 с.
230266
  Первомайский Л.С. Верность : стихи разных лет / Л.С. Первомайский. – Москва : Советский писатель, 1981. – 216 с.
230267
  Хасанов А.Б. Верность / А.Б. Хасанов. – М, 1984. – 96с.
230268
  Камбулов Н.И. Верность : роман / Н.И. Камбулов. – Москва : Советская Россия, 1984. – 447 с.
230269
  Давыдов Л.Д. Верность / Л.Д. Давыдов. – 2-е изд. – М, 1984. – 127с.
230270
  Виноградский В.С. Верность / В.С. Виноградский. – Москва, 1984. – 47с.
230271
   Верность : Сборник. – Москва : Радуга, 1985. – 512с.
230272
  Кобраков П.Г. Верность / П.Г. Кобраков. – Л, 1986. – 125с.
230273
  Назаров У. Верность : повести и рассказы / У. Назаров; авториз. пер. с узб. С.Шевелева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 293 с.
230274
  Карпович М.Д. Верность / М.Д. Карпович. – М., 1987. – 207с.
230275
  Мэттэ К.Ю. Верность / К.Ю. Мэттэ. – Минск, 1989. – 237с.
230276
  Таурин Ф.Н. Верность / Ф.Н. Таурин. – М., 1990. – 282с.
230277
  Щелоков Ю.М. Верность весне. / Ю.М. Щелоков. – Тула, 1965. – 79с.
230278
  Кардин В. Верность времени / В. Кардин. – М : Советский писатель, 1962. – 363 с.
230279
  Мотяшов И.П. Верность времени / И.П. Мотяшов. – Москва, 1965. – 48 с.
230280
  Кречетов В.Н. Верность выбора / В.Н. Кречетов. – М., 1986. – 224с.
230281
  Руденко-Десняк Верность герою: Размышления о прозе Михайла Стельмаха. / Руденко-Десняк. – М., 1980. – 320с.
230282
  Кравец Г.П. Верность границе / Г.П. Кравец. – К., 1978. – 255с.
230283
   Верность долгу. – М., 1973. – 96с.
230284
  Перминов С.И. Верность долгу / С.И. Перминов. – М., 1982. – 96с.
230285
  Ненароков А.П. Верность долгу : о Маршале Сов. Союза А.И. Егорове / А.П. Ненароков. – 2-е изд., доп. – М., 1983. – 112с.
230286
   Верность долгу.. – Киев, 1981. – 112с.
230287
   Верность долгу.. – М., 1984. – 415с.
230288
   Верность долгу.. – Элиста, 1986. – 190с.
230289
  Ненароков А.П. Верность долгу: О Маршале Сов. Союза А.И. Егорове / А.П. Ненароков. – М., 1973. – 112с.
230290
  Ненароков А.П. Верность долгу: О Маршале Сов. Союза А.И.Егорове. / А.П. Ненароков. – 3-е изд., доп. – М., 1989. – 157с.
230291
  Поповский А.Д. Верность долгу: повести / А.Д. Поповский. – М., 1978. – 560с.
230292
  Акбиев Верность дружбе : некоторые вопр. развития межнац. связей даг. лит. / Солтан-Мурад Хаджакович Акбиев. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1989. – 127, [1] с.
230293
  Спиров М.П. Верность друзьям / М.П. Спиров. – М., 1964. – 47с.
230294
  Аметистов М.Е. Верность за верность / М.Е. Аметистов. – Сталинград, 1961. – 258с.
230295
  Карастоянов Г. Верность за верность / Г. Карастоянов. – София, 1974. – 256с.
230296
  Люшинин Г.И. Верность земле / Г.И. Люшинин. – М., 1975. – 103с.
230297
  Люшнин Г.И. Верность земле / Г.И. Люшнин. – М., 1975. – 103с.
230298
  Поляков В.И. Верность земле / В.И. Поляков. – М., 1984. – 80с.
230299
  Белоиванов И.И. Верность земле / И.И. Белоиванов. – Москва, 1986
230300
  Ткаченко В.М. Верность и дружба. / В.М. Ткаченко. – М., 1963. – 118с.
230301
   Верность идее.. – М., 1963. – 31с.
230302
  Зубаков В.Е. Верность идеям интернационализма / В.Е. Зубаков. – М, 1982. – 113с.
230303
  Панкратов А.Я. Верность интернационализму. / А.Я. Панкратов. – Горький, 1970. – 256с.
230304
  Белов П.П. Верность истории / П.П. Белов. – Ростов -на-Дону, 1985. – 126 с.
230305
  Тимофеев Т.Т. Верность истории: Борьба классов и интернационализм / Т.Т. Тимофеев. – М. : Мол. гвардия, 1979. – 206 с.
230306
  Тимофеев Т.Т. Верность истории: борьба классов и интернационализм. / Т.Т. Тимофеев. – М., 1979. – 206с.
230307
  Серегина А.Ю. Верность королеве и долг католика:крещение Мэри Браун (1594 год) с приложением "Протокола допроса виконта Монтегю" // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (2). – С.5-32. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780


  Католицька релігі в Середні вікі в Англії
230308
  Капитонов И.В. Верность ленинизму-источних всех наших побед / И.В. Капитонов. – Москва, 1969. – 32с.
230309
  Дорофеев В Верность марксизму-ленинизму-решающее условие единства мировой социалистической системы / В Дорофеев. – Днепропетровск, 1969. – 56с.
230310
  Володарский Н.А. Верность мечте / Н.А. Володарский. – Сыктывкар, 1971. – 79с.
230311
  Зонин С.А. Верность океану: о Л.А. Владимирском / С.А. Зонин. – М., 1986. – 108с.
230312
  Котов В.П. Верность отцам. / В.П. Котов. – М, 1971. – 143с.
230313
  Ноздрев В.Ф. Верность отчему дому / В.Ф. Ноздрев. – М, 1965. – 152с.
230314
  Кожедуб И.Н. Верность Отчизне / И.Н. Кожедуб. – М., 1969. – 431с.
230315
  Кожедуб И.Н. Верность Отчизне / И.Н. Кожедуб. – М., 1971. – 519с.
230316
  Кожедуб И.Н. Верность Отчизне / И.Н. Кожедуб. – М., 1972. – 415с.
230317
  Кожедуб И.Н. Верность Отчизне / И.Н. Кожедуб. – М., 1975. – 421с.
230318
  Станкевский Д.И. Верность памяти : [О 346-й Дебальцев. Краснознам. стрелковой дивизии] / Д. И. Станкевский ; [Лит. запись Г. П. Заболотного]. – Киев : Политиздат Украины, 1986. – 223 с.,[8] л. ил.
230319
  Герольдова Й. Верность памяти / Й. Герольдова. – Москва, 1986. – 190 с.
230320
  Юнак И.Х. Верность патриотическим традициям / И.Х. Юнак. – М., 1984. – 142с.
230321
  Куницын В.Г. Верность правде / В.Г. Куницын. – М : Знание, 1980. – 63 с.
230322
   Верность правде жизни. Литературоведы и критики ГДР о художественном творчестве.. – М., 1969. – 240с.
230323
  Щедрин Г.И. Верность присяге / Г.И. Щедрин. – Москва, 1985. – 79с.
230324
   Верность присяге. – Кишинев, 1988. – 196с.
230325
  Аврус А.И. Верность пролетарскому интернационализму : очерки истории сов. секции Междунар. орг. помощи борцам революции, 1922-1948 / А.И. Аврус, Л.Г. Бабиченко, Ю.А. Львунин. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1983. – 140, [10] с. : ил.
230326
   Верность революции.. – Л., 1971. – 143с.
230327
  Клюшин Г.И. Верность революционным идеалам. / Г.И. Клюшин. – М., 1970. – 32с.
230328
  Часовников А.М. Верность Родине. / А.М. Часовников. – Кострома, 1952. – 72с.
230329
  Шик Э.Г. Верность своему времени / Э.Г. Шик. – Омск, 1990. – 190с.
230330
   Верность слову.. – Х., 1977. – 205с.
230331
   Верность слову.. – Казань, 1978. – 224с.
230332
  Полухин Ю.Д. Верность странника : рассказы, портреты, этюды, эссе / Ю.Д. Полухин. – М., 1987. – 508с.
230333
  Гамзатов Р.Г. Верность таланту / Р.Г. Гамзатов. – Москва, 1970. – 128с.
230334
  Гамзатов Р. Верность таланту / Р. Гамзатов. – Махачкала, 1980. – 256с.
230335
  Жданов Г.В. Верность традициям / Г.В. Жданов. – М., 1981. – 200с.
230336
  Шагалов А.А. Верность человеку труда / А.А. Шагалов. – М, 1987. – 332с.
230337
   Верность человеческому: Нравственно-эстетическая и философская позиция Л. Леонова. – М. : Наследие, 1992. – 143 с.
230338
  Суворов М. Верность. / М. Суворов. – Калинин, 1958. – 63с.
230339
  Яковенко В.П. Верность. / В.П. Яковенко. – Сталино-Донбасс, 1959. – 44с.
230340
  Лушников Ф.А. Верность. / Ф.А. Лушников, В.С. Вуколов. – М., 1961. – 32с.
230341
  Лушников Ф.А. Верность. / Ф.А. Лушников, В.С. Вуколово. – М., 1962. – 68с.
230342
  Селезнев П.И. Верность. / П.И. Селезнев. – Волгоград, 1963. – 48с.
230343
  Чернухин И.А. Верность. / И.А. Чернухин. – Белград, 1963. – 92с.
230344
  Ткаченко В.М. Верность. / В.М. Ткаченко. – Изд. 2-е, доп. – М., 1965. – 215с.
230345
  Нефедов П.П. Верность. / П.П. Нефедов. – Магадан, 1966. – 95с.
230346
  Мяло И.И. Верность. / И.И. Мяло. – М., 1969. – 340с.
230347
  Соколов В.П. Верность. / В.П. Соколов. – Иркутск, 1971. – 51с.
230348
   Верность.. – Ставрополь, 1972. – 233с.
230349
  Чебалин П.Л. Верность. / П.Л. Чебалин. – Донецк, 1978. – 232с.
230350
  Скородумов Ю.А. Верность. / Ю.А. Скородумов. – Л, 1984. – 88с.
230351
  Яновский Н.Н. Верность. / Н.Н. Яновский. – Новосибирск, 1984. – 295с.
230352
   Верность.. – М., 1985. – 349с.
230353
  Фролов Л.А. Верность. / Л.А. Фролов. – М, 1986. – 640с.
230354
  Третьяк В.А. Верность. / В.А. Третьяк. – М, 1986. – 174с.
230355
   Верность.. – М., 1987. – 303с.
230356
  Михайлов О.Н. Верность. Родина и литература / О.Н. Михайлов. – М., 1974. – 254с.
230357
  Решетников Л.В. Верность: Кн. стихотворений. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1990. – 223с.
230358
  Камбулов Н.И. Верность: Роман-дилогия. / Н.И. Камбулов. – М. : Военное издательство
Кн.1. – 1970. – 292 с.
230359
  Цветков А.А. Верность: Стихи / А.А. Цветков. – Киев, 1983. – 70с.
230360
  Микрюков В. Верность: Стихи. / В. Микрюков. – Ташкент, 1982. – 30с.
230361
  Наг Мартин Верность: Стихотв. / Наг Мартин. – М., 1982. – 205с.
230362
  Кюрчайлы А. Вернулись ласточки : стихи / Алиата Кюрчайлы; авториз. пер. с азерб. В.Проталина. – Москва : Советский писатель, 1979. – 142с.
230363
   Вернулись с победой.. – Саратов, 1989. – 149с.
230364
  Полевой Б.Н. Вернулся / Б.Н. Полевой. – Москва, 1949. – 63с.
230365
  Полевой Б.Н. Вернулся / Б.Н. Полевой. – Москва, 1949. – 56с.
230366
  Полевой Б.Н. Вернулся / Б.Н. Полевой. – Москва, 1949. – 88с.
230367
  Голубев Ф.М. Вернулся / Ф.М. Голубев. – Курск, 1962. – 44с.
230368
   Вернулся солдат к полю, 1945-1985.. – М., 1985. – 431с.
230369
  Скороходов М.А. Вернулся я на родину / М.А. Скороходов, К.И. Иванов. – М., 1965. – 292с.
230370
  Овчарова Н.Г. Вернусь живым / Н.Г. Овчарова. – Воронеж, 1974. – 186с.
230371
  Дубро Е.В. Вернусь звездопадом / Е.В. Дубро. – Кемерово, 1973. – 128с.
230372
  Букин Н.И. Вернусь я не скоро / Н.И. Букин. – Москва, 1963. – 48с.
230373
  Якутенко Ирина Вернуть кредит и забыть о склерозе // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 138-141 : фото
230374
   Вернуть молодость помогут в кисловодском санатории "Плаза" : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 57
230375
  Кравчук В. Вернуть надежду // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2014. – № 15/16 (254). – С. 32-37. – ISSN 1811-8984


  О военнопленной украинской летчице Наде Савченко, которая за месяц в российской неволе прошла затворничество, допрос на детекторе лжи и голодовку.
230376
  Монахов Александр Вернуть эту землю себе / Монахов Александр, Синяков Денис // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 30-43 : фото
230377
  Павлов Н.П. Вернуться в жизнь / Н.П. Павлов. – М, 1986. – 46с.
230378
  Богатырева И. Вернуться в Итаку : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 4. – С. 89-100. – ISSN 0130-7673
230379
  Владимиров В.В. Вернуться и ничего не забыть. / В.В. Владимиров. – Алма-Ата, 1983. – 349с.
230380
  Язов Д.Т. Верны Отчизне. / Д.Т. Язов. – М., 1988. – 351с.
230381
  Бублик Л.А. Верны подвигам отцов. / Л.А. Бублик. – М., 1987. – 141,2с.
230382
   Верные долгу. – Ростов н/Д, 1974. – 223с.
230383
  Соснин В.И. Верные долгу / В.И. Соснин, Рудник, в.А. – К., 1976. – 287с.
230384
  Соснин В.И. Верные долгу / В.И. Соснин, В.А. Рудник. – 2-е изд. – К, 1980. – 284с.
230385
  Соснин В.И. Верные долгу / В.И. Соснин, В.А. Рудник. – 3-е изд., перераб. – М., 1982. – 221с.
230386
   Верные долгу.. – М., 1959. – 31с.
230387
   Верные долгу.. – Ростов н/Д, 1962. – 160с.
230388
   Верные долгу.. – М., 1978. – 79с.
230389
  Василенко И.Д. Верные друзья / И.Д. Василенко. – Ростов-на-Дону, 1950. – 112с.
230390
   Верные заветам Ильича.. – 2-е изд., перераб. – М., 1969. – 160с.
230391
   Верные заветам Ильича.. – М., 1980. – 174с.
230392
  Кузнецов Б.П. Верные защитники интересов крестьянских масс / Б.П. Кузнецов. – Москва, 1962. – 78с.
230393
   Верные подвигу отцов. Материалы VIII Пленума ЦК ВЛКСМ.. – М., 1966. – 208с.
230394
  Притыцкий С.О. Верные помощники партии / С.О. Притыцкий. – Москва, 1962. – 28 с.
230395
   Верные присяге. – Ужгород, 1988. – 308с.
230396
   Верные присяге.. – Минск, 1960. – 151с.
230397
  Пачев Б.М. Верные слова / Б.М. Пачев. – Москва, 1957. – 191 с.
230398
  Геевский И.А. Верные слуги монополии / И.А. Геевский. – Москва : Профиздат, 1962. – 104с.
230399
   Верные сыны нашей Родины.. – Москва : Париздат, 1937. – 64с.
230400
   Верные сыны Отечества.. – Л., 1982. – 400с.
230401
  Смирнов А.Ф. Верные сыны России / А.Ф. Смирнов. – М., 1986. – 286с.
230402
  Аристов Владимир Верные тела : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 5 (1009). – С. 93-96. – ISSN 0130-7673
230403
  Пономарев С.Ф. Верный друг / С.Ф. Пономарев. – Сталинград, 1959. – 35с.
230404
  Яковлев Ю.Я. Верный друг / Ю.Я. Яковлев. – М, 1990. – 269с.
230405
  Лившиц С.Б. Верный друг / С.Б. Лившиц. – М., 1991. – 47с.
230406
  Карякин П.П. Верный друг. / П.П. Карякин. – Омск, 1956. – 96с.
230407
  Исангулов Ф. Верный конь и добрый молодец : роман / Ф. Исангулов. – Москва : Советский писатель, 1977. – 344 с.
230408
  Баковиков А. Верный курс : морские рассказы / А. Баковиков. – Грозный : Грозненское книжное издательство, 1954. – 160 с.
230409
  Василенко В. Верный курс / В. Василенко. – Ленинград, 1958. – 80с.
230410
  Красовский А.С. Верный курс / А.С. Красовский. – Симферополь, 1972. – 127с.
230411
   Верный ленинец, беззаветный борец за мир и коммунизм.. – М., 1964. – 148с.
230412
   Верный помощник.. – М., 1959. – 128с.
230413
   Верный продолжатель великого лининского дела.. – Москва, 1982. – 272 с.
230414
   Верный путь : сборник стихов молодых поэтов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1953. – 188 с.
230415
  Дорджиев Б.Б. Верный путь : роман / Б.Б. Дорджиев. – Москва
1. – 1967. – 183 с.
230416
  Шибалов А.Н. Верный путь к изобилию / А.Н. Шибалов. – Л., 1962. – 44с.
230417
   Верный путь к оздоровлению русской школы / От Главной Палаті Русского народного Союза имениМихаила Архангела. – №8. Изд. Русскаго народнаго союза имени Михаила Архангела. – Санкт-Петербург : Тип. Гр. Скачкова, 1909. – 15 с. – (Издание Русского народного Союза имени Михаила Архангела ; № 8)
230418
  Мартьянов И.В. Верный рецепт. / И.В. Мартьянов. – Иваново, 1961. – 60с.
230419
   Верный спутник.. – 3-е изд., испр. и доп. – Рига, 1981. – 207с.
230420
  Рогач А.А. Верный страж Отчизны: Советские Вооруженные Силы / А.А. Рогач. – К., 1985. – 335с.
230421
  Эвентов А.М. Верный сын / А.М. Эвентов. – Иваново, 1958. – 90с.
230422
  Поллит Верный сын английского рабочего класса / Поллит, , Гарри. – М., 1970. – 80с.
230423
  Матковский Н.В. Верный сын английского рабочего класса / Н.В. Матковский. – Москва, 1970. – 80с.
230424
  Амиантов Ю.Н. Верный сын партии / Амиантов Ю.Н. , Устинов В.М. – Москва, 1960. – 32 с.
230425
   Верный сын партии Ленина-Сталина. – Тбилиси : Заря Востока, 1940. – 64 с. : ил., портр. – (К XIX годовщине Советской Грузии)
230426
  Котовская О.П. Верный сын советского народа / О.П. Котовская. – Кишинев, 1958. – 56с.
230427
  Понарина Е. Верный ход. Выпускники Новосибирского госуниверситета выстраивают стратегию поддержки альма-матер // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 27 сентября (№ 39). – С. 12


  Новый учебный год стартовал в Новосибирском государственном университете с масштабного форума - Первого конгресса выпускников НГУ. Универсантов решили собрать для того, чтобы посоветоваться с ними о путях развития университета в связи с участием в ...
230428
  Соловьев Г.И. Верный шаг / Г.И. Соловьев. – Саратов, 1964. – 151с.
230429
  Боголюбов К.М. Верным курсом / К.М. Боголюбов. – М., 1980. – 239с.
230430
  Боголюбов К.М. Верным курсом / К.М. Боголюбов. – 2-е изд., дораб. и доп. – М., 1984. – 288с.
230431
  Куйбіда Р. Веровний Суд на новий лад: що від нього очікують // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-21 грудня (№ 50)
230432
  Еремина Т.И. Вероисповедание и профессиональная деятельность учителей: возможности, ограничения, запреты // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 23. – С. 18-20. – ISSN 1812-3805
230433
  Ряжев А.С. Вероисповедная дипломатия Екатерины II: борьба за возвращение на родину казаков-некрасовцев // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10 (606). – С. 56-63. – ISSN 0321-0626
230434
  Потапова Н.В. Вероисповедное законодательство Временного правительства и эволюция политико-правовых взглядов российских протестантов (февраль - октябрь 1917 года) // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 8. – C. 3-7. – ISSN 1812-3805
230435
  Сафонов А.А. Вероисповедные законопроекты правительства и позиция Святейшего Синода Русской Православной церкви: перспективы реализации свободы совести в законодательстве Российской империи в начале XX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 22. – С. 33-37. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуются законодательные инициативы правительства Российской империи в религиозной сфере в начале XX в., а также реакция на это русского общества в лице различных государственных и общественных деятелей, представителей церковной и научной ...
230436
  Лурье Екатерине Верой единой : Лабиринты // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 48-53 : Фото
230437
  Савицкий А. Верой и правдой : роман / А. Савицкий. – Москва : Советский писатель, 1978. – 407 с.
230438
  Федоров Николай Вероломство государственной важности / Федоров Николай, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 102-105 : фото
230439
   Верона приветствует Бахуса // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 9 : Фото. – ISSN 1998-8044
230440
  Яручик Ю. Верона. Одна забута історія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 09-10 листопада (№ 203/204). – С. 17


  Чим італійське місто романтики і кохання пов"язане з Україною.
230441
  Москаленко Леся Верона. Побачення з Джульєттою : три напрямки. Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 68-71 : Фото
230442
   Веронезе. – М., 1955. – 8с.
230443
  Антонова И.А. Веронезе / И.А. Антонова. – Москва, 1957. – 58с.
230444
  Вальсюнене В. Вероника : поэма / В. Вальсюнене; сокр. авториз. пер. с лит. С.Мар. – Вильнюс : Гос. изд. худ.лит. Литов. СССР, 1953. – 144 с.
230445
  Орехова В.П. Вероника Орехова / В.П. Орехова. – М., 1982. – 50с.
230446
  Коэльо П. Вероника решает умереть / Пер. с португальского О.Домашевского; Пауло Коэльо. – Київ : София, 2002. – 256с. – ISBN 966-7319-85-7
230447
  Коельо Пауло Вероніка вирішує померти / Коельо Пауло; Пер. з португальської В.Морозова. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2003. – 192с. – ISBN 966-7493-28-8
230448
  Лупанова М.Е. Веротерпимая политика России в царствование императрицы Екатерины II // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 22-27. – ISSN 1684-2618
230449
  Граждан В.Д. Вероучение и мораль пятидесятников / В.Д. Граждан. – М., 1989. – 63с.
230450
   Вероучение малорусских штундистов разобранное на основании Священного Писания в беседах православного мирянина с сектантами. – К., 1886. – 375с.
230451
  Постников А.Г. Вероятная теория чисел / А.Г. Постников. – Москва, 1974. – 63 с.
230452
  Вейнберг Б.П. Вероятнейшее значение скорости распространения возмущений в эфире на основании исследований, сделанных до настоящего времени : Ч. 1-2 / Б.П. Вейнберг. – Одесса : Экономическая тип.
Ч. 1 : Определение наивероятнейшего значения скорости света из астрономических наблюдений. – 1903. – XX, 716 с. – Загл. на рус. и нем. яз. - Экз. дефектный, без обл. и до с. 96. – Библиогрф."Литература премета" в конце каждой главы


  Нап. также в журн. Записки Императорского Новороссийского университета, 1902-1903: ч. 1, т. 79 и 81, с. 1-736; ч. 2, т. 94, с. 1-652 На тит. л. дарственная надпись: В библиотеку ун-та Св. Владимира от автора
230453
  Геворкян Г.А. Вероятное и достоверное знание / Г.А. Геворкян. – Ереван, 1965. – 204с.
230454
  Бодряков В. Вероятносно-статистическая модель количественной оценки знаний студентов в неоднородной группе / В. Бодряков, Н. Фомина // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 66-71
230455
  Лемберг А.М. Вероятности / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1977. – 192с.
230456
  Рудзкис Р.А. Вероятности будущих уклонений оценок спектра стационарной последовательности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Рудзкис Р.А. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1978. – 12 с.
230457
  Судов А.С. Вероятности вылета легких заряженных частиц в реакциях с квазимонохроматическими фотонами и остановившимисся антипротонами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Судов А.С.; Российская АН ГНЦ РФ "Ин-т ядерных исследований". – М., 1995. – 20л.
230458
  Гарцман Л.Б. Вероятности гололедно-ветровых и температурных воздействий на ЛЭП / Л.Б. Гарцман. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 199 с.
230459
  Бадалов Хамза Ниматович Вероятности Е1и Е2переходов в нечетных деформированных ядрах редкоземельных элементов : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.04.16 / Бадалов Хамза Ниматович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1990. – 12л.
230460
  Муштари Д.Х. Вероятности и топологии в банаховых пространствах / Д.Х. Муштари. – Казань, 1989. – 150с.
230461
  Гренандер У. Вероятности на алгебраических структурах / У. Гренандер. – Москва : Мир, 1965. – 275с.
230462
   Вероятности оптических переходов двухатомных молекул. – Москва : Наука, 1980. – 319 с.
230463
  Груздев П.Ф. Вероятности переходов и радиационные времена жизни уровней атомов и ионов / П.Ф. Груздев. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 222 с.
230464
  Корлисс Ч. Вероятности переходов и силы осцилляторов 70 элементов : пер. с англ. / Ч. Корлисс, У. Бозман. – Москва : Мир, 1968. – 562с.
230465
  Гольдберг Г.И. Вероятности переходов членов главной серии рубидия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гольдберг Г.И.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 10л.
230466
  Мейстер Т.Г. Вероятности переходов членов главной серии цезия : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Мейстер Т.Г.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1949. – 9 с.
230467
  Мишкой Г.К. Вероятности состояния приоритетных систем в нестационарном режиме / Г.К. Мишкой. – Кишинев, 1979. – 140с.
230468
  Ланько Э.В. Вероятности электромагнитных переходов атомных ядер Z=1-30 / Э.В. Ланько. – Ленинград : Наука, 1972. – 702 с.
230469
  Салихбаев Умар Сагитович Вероятности электромагнитных переходов в нечетно-нейтронных изотопах диспрозия с А = 155, 157, 159, 161 и эрбия с А = 157, 159, 161 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Салихбаев Умар Сагитович; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 18л.
230470
  Марупов Н.З. Вероятности электромагнитных переходов в нечетно-нечетных деформированных ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Марупов Н.З.; Ин-т ядерной физики АН УзССР. – Ташкент, 1978. – 23л.
230471
  Каск П.А. Вероятности электронных переходов автолокализированного экситона в щелочногалоидных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Каск П.А.; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 15л.
230472
  Борель Э. Вероятности, ошибки / Э. Борель. – Москва : Статистика, 1972. – 176 с.
230473
  Якубайтис Т.А. Вероятностная атрибуция типа текст по морфологическому признаку / Т.А. Якубайтис, А.Н. Скляревич. – Рига, 1981. – 67с.
230474
  Якубайтис Т.А. Вероятностная атрибуция типа текст по нескольким морфологическим признакам / Т.А. Якубайтис, А.Н. Скляревич. – Рига, 1982. – 53с.
230475
  Головин Н.А. Вероятностная модель социальной коммуникации: второй этап верификации сложной социологической теории / Н.А. Головин, В.А. Сибиров // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 322-333. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
230476
  Налимов В.В. Вероятностная модель языка / В.В. Налимов. – М., 1974. – 272с.
230477
  Налимов В.В. Вероятностная модель языка / В.В. Налимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 303с.
230478
  Гайдукевич В.И. Вероятностная обработка осциллограмм электрических величин / В.И. Гайдукевич, А.А. Мельникова. – Москва, 1972. – 113 с.
230479
  Аминев Г.А. Вероятностная организация центральных механизмов речи / Г.А. Аминев. – Казань, 1972. – 159 с.
230480
  Аминев Г.А. Вероятностная организация центральных механизмов речи / Г.А. Аминев. – Казань, 1972. – 159с.
230481
  Вулис И.Л. Вероятностная оценка погрешностей сеточной аппроксимации уравнений динамики атмосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вулис И.Л.; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1965. – 20л.
230482
  Малышев В.П. Вероятностно-детерминированное планирование эксперимента / Малышев В.П. ; АН КазССР, Хим.-металлург. ин-т. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 116 с. – Библиогр.: с. 97-100
230483
  Шашенко А.Н. Вероятностно-статистическая модель прочности монолитного породного массива / А.Н. Шашенко, Е.А. Сдвижкова, А.С. Ковров // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 18-28 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
230484
   Вероятностно-статистическая организация нейронных механизмов мозга. – Ростов -на-Дону, 1974. – 176с.
230485
  Белов А.Г. Вероятностно-статистические задачи при экспериментальном разделении множественных процессов / А.Г. Белов. – М., 1985. – 141с.
230486
  Жуков Н Н. Вероятностно-статистические методы анализа геолого-геофизической информации : Учебное пособие для вузов / Н Н. Жуков, . – Киев : Вища школа, 1975. – 304с.
230487
  Ширяев А.Н. Вероятностно-статистические методы в теории принятия решений / А.Н. Ширяев. – Москва : ФМОП ; МЦНМО, 2011. – 144 с. : ил. – Издание осуществляется при поддержке компании "Яндекс". – Библиогр.: с. 142-144. – (Лекции школы анализа данных Яндекса). – ISBN 978-5-904696-03-0
230488
   Вероятностно-статистические методы в экономико-математическом моделировании. – М., 1988. – 120с.
230489
   Вероятностно-статистические методы и ЭВМ в медико-биологических исследованиях. – К., 1970. – 220с.
230490
   Вероятностно-статистические методы исследования. – М., 1983. – 160с.
230491
   Вероятностно-статистические методы исследования сложных систем. – К., 1976. – 107с.
230492
  Хрусталев Л.Н. Вероятностно-статистические расчеты оснований заданий в криолитозоне / Л.Н. Хрусталев; отв. ред. П.И. Мельников. – Новосибрск : Наука, 1988. – 253 с.
230493
  Ландау А.И. Вероятностно-статистические характеристики взаимодействия дислокаций с локальными дефектами кристаллической решетки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ландау А.И.; ХГУ. – Х., 1984. – 48л.
230494
  Видуев Н.Г. Вероятностно-статистический анализ погрешностей измерений / Н.Г. Видуев, Г.С. Кондра; Ред. Хромченко Ф.И. – Москва : Недра, 1969. – 320с.
230495
  Фаддеенков Н.Н. Вероятностно-статистическое исследование осколкообразования при взрывном дроблении горной породы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Фаддеенков Н.Н.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1975. – 14л.
230496
  Кочеткова В.К. Вероятностно-статистическое построение автоматического словаря : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Кочеткова В.К.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1969. – 21л.
230497
  Полляк Вероятностное моделирование на электронных вычислительных машинах / Полляк, . – Москва : Советское радио, 1971. – 400 с.
230498
   Вероятностное моделирование систем и сетей. – Петрозаводск, 1988. – 108с.
230499
   Вероятностное описание процесса движения электронов средних энергий в мишени в приближении модели непрерывных потерь. – Киев : ИК АН УССР, 1972. – 113 с.
230500
  Глушков Ю.М. Вероятностное описание процесса фильтрации аэрозоля анизотропными волокнистыми фильтрами при любых числах Пекле : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Глушков Ю.М.; Научно-исслед. физ.-хим. ин-т. – Обнинск, 1973. – 21л.
230501
  Цепелев В.Ю. Вероятностное представление долгосрочных метеорологических прогнозов, разработанных синоптическими методами / В.Ю. Цепелев, В.М. Хан // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 17-31 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2906
230502
   Вероятностное прогнозирование-деятельности человека. – М., 1977. – 391с.
230503
   Вероятностное прогнозирование в речи. – М., 1971. – 199с.
230504
  Фейгенберг Вероятностное прогнозирование и преднастройка к движениям / Фейгенберг, В.А. Иванников. – М, 1978. – 112с.
230505
  Острейковский В.А. Вероятностное прогнозирование работоспособности элементов ЯЭУ / В.А. Острейковский, Н.Л. Сальников. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 416 с.
230506
  Доценко С.И. Вероятностное решение целочисленной задачи о банкротстве // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (127). – С. 32-39. – ISSN 0868-6912
230507
  Поспелов Д.А. Вероятностные автоматы / Д.А. Поспелов. – М, 1970. – 88с.
230508
  Бухараев Р.Г. Вероятностные автоматы / Р.Г. Бухараев. – Казань, 1970. – 188с.
230509
  Бухараев Р.Г. Вероятностные автоматы / Р.Г. Бухараев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Казань, 1977. – 247с.
230510
   Вероятностные автоматы и их приложения. – Казань, 1986. – 211с.
230511
  Бухараев Р.Г. Вероятностные автоматы и процессоры / Р.Г. Бухараев. – М, 1986. – 47с.
230512
  Чачхиани Т.Н. Вероятностные адаптивные системы централизованного управления с переменной структурой : Автореф... канд. техн.наук: 05.254 / Чачхиани Т.Н.; МВ и ССО ГССР. Политехн. ин-т. – Тбилиси, 1972. – 20л.
230513
  Зюбрицкий Н.М. Вероятностные алгоритмы принятия решений в диагностике и тактике лечения важнейших осложнений раннего периода после неотложных внутрибрюшных оперативных вмешательств. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.27 / Зюбрицкий Н.М.; АН УССР. Ин-тут кибернетики им. В.М.Глушкова. – К., 1983. – 18л.
230514
  Гладкий В.С. Вероятностные вычислительные модели / В.С. Гладкий. – М., 1973. – 299с.
230515
  Максимова Р.В. Вероятностные дифференциальные признаки функциональных классов немецкого сказуемого (на матер. прост. предл.) : Автореф... канд. филол.наук: / Максимова Р.В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 28л.
230516
  Каневский З.М. Вероятностные задачи в радиотехнике / З.М. Каневский. – Москва-Ленинград, 1966. – 174 с.
230517
  Учайкин В.В. Вероятностные задачи в теории переноса / В.В. Учайкин, А.В. Лаппа. – Томск : ТГУ, 1978. – 138с.
230518
   Вероятностные задачи прикладной математики. – Петрозаводск, 1984. – 108с.
230519
  Бондаренко В.Н. Вероятностные закономерности распределения содержаний элементов в эффузивных породах и статистические методы изучения вулканогенных комплексов : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Бондаренко В.Н.; Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов АН СССР и ГГК СССР. Сарат. гос. ун-т им. Н. – М., 1965. – 19л.
230520
  Омельченко В.А. Вероятностные и детерминистские модели каналов и проблемы передачи информации в электросвязи : Учеб. пособие для студентов радиотехн. и связных спец-й / В.А. Омельченко, В.Г. Санников; Мин-во образов. Украины; Учебно-метод. каб. высш. образ.; Харьков. ин-т радиоэлектроники. – Киев : УМК ВО, 1992. – 200с. – ISBN 5-7763-0994-8
230521
  Омельченко В.А. Вероятностные и детерминистские модели сигналов в электросвязи : Учеб. пособие для студентов радиотехн. и связных спец-й / В.А. Омельченко; Мин-во образов. Украины; Учебно-метод. каб. высш. образ.; Харьков. ин-т радиоэлектроники. – Киев : УМК ВО, 1991. – 184с. – ISBN 5-7763-0994-8
230522
  Холево А.С. Вероятностные и статистические аспекты квантовой теории / А.С. Холево. – М., 1980. – 320с.
230523
  Алиев Т.М. Вероятностные измерительно-вычислительные устройства / Т.М. Алиев, Г.С. Тер-Исраелов, А.А. Тер-Хачатуров. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 164-167
230524
  Хейер Х. Вероятностные меры на локально компактных группах. / Х. Хейер. – Москва : Мир, 1981. – 701 с.
230525
  Груза Г.В. Вероятностные метеорологические прогнозы / Г.В. Груза, Э.Я. Ранькова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 271с.
230526
  Купер Дж. Вероятностные методы анализа сигналов и систем / Дж. Купер, К. Макгиллем; Под ред. В.Т. Горяинова. – Москва : Мир, 1989. – 376с.
230527
  Кушнер Г.Д. Вероятностные методы аппроксимации в стохастических задачах управления и теории эллиптических уравнений / Г.Д. Кушнер. – Москва : Наука, 1985. – 222 с.
230528
   Вероятностные методы бесконечного анализа. – Киев, 1980. – 174 с.
230529
   Вероятностные методы в биологии : сборник научных трудов. – Киев, 1985. – 148 с.
230530
   Вероятностные методы в вычислительной технике. – Москва : Высшая школа, 1986. – 312с.
230531
  Венецкий И.Г. Вероятностные методы в демографии / И.Г. Венецкий. – Москва, 1981. – 223 с.
230532
   Вероятностные методы в дискретной математике. – Петрозаводск, 1988. – 115с.
230533
  Немировский А.С. Вероятностные методы в измерительной технике / А.С. Немировский. – М., 1964. – 216с.
230534
  Эрдеш П. Вероятностные методы в комбинаторике / П. Эрдеш. – Москва : Мир, 1976. – 131 с.
230535
  Сачков Владимир Николаевич Вероятностные методы в комбинаторном анализе / Сачков Владимир Николаевич. – Москва : Наука, 1978. – 287с. – Библиогр.: с.281-285
230536
  Свешников А.А. Вероятностные методы в прикладной теории гироскопов / А.А. Свешников, С.С. Ривкин. – Москва, 1974. – 536 с.
230537
  Артемьева Е.Ю. Вероятностные методы в психологии / Е.Ю. Артемьева, Е.М. Мартынов. – Москва, 1975. – 206с.
230538
  Тебякин В.П. Вероятностные методы в радиотехнике / В.П. Тебякин; Куйбышев. авиационный ин-т. – Куйбышев, 1977. – 152с.
230539
  Кивелиди В.Х. Вероятностные методы в сейсморазведке / В.Х. Кивелиди. – М., 1982. – 247с.
230540
  Алмазов Б А. Павлоцкий Вероятностные методы в теории полимеров / А.Б. Алмазов, И.П. Павлоцкий ; АН СССР, Ин-т прикладной математики. – Москва : Наука, 1971. – 152 с. – Библиогр.: с. 148-150
230541
  Станкус Э.П. Вероятностные методы в теории распределения значений L-функций Дирихле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Станкус Э.П.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1976. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
230542
  Кубилюс Й. Вероятностные методы в теории чисел = Tikimybiniai metodai skaiciu teorijoje / Й. Кубилюс; АН ЛитССР; Ин-т физики и математики. – Вильнюс : Гос.издат. полит. и науч. лит. ЛитСССР
Вып. 2. – 1959. – 163с.
230543
  Кубилюс Й. Вероятностные методы в теории чисел / Й. Кубилюс. – 2-е изд. – Вильнюс
1. – 1962. – 223 с.
230544
  Ватутин В.А. Вероятностные методы в физических исследованиях / В.А. Ватутин, Т.М. Телевинова, В.П. Чистяков. – Москва : Наука, 1985. – 207 с.
230545
  Беляев Ю.К. Вероятностные методы выборочного контроля / Ю.К. Беляев. – М., 1975. – 407с.
230546
   Вероятностные методы исследования систем с бесконечным числом степеней свободы. – К., 1986. – 131с.
230547
  Иванов В.И. Вероятностные методы исследования устойчивости прямолинейного движения железнодорожного подвижного состава. : Автореф... канд. техн.наук: 182 / Иванов В.И.; Ленингр. ин-тут инженеров ж.-д. транспорта им. В.Н.Образцова. – Л., 1972. – 16л.
230548
  Медведев Г.А. Вероятностные методы исслеыдования экстремальных систем / Г.А. Медведев, В.П. Тарасенко. – М, 1967. – 456с.
230549
  Руппенейт К.В. Вероятностные методы оценки прочности и деформируемости горных пород. / К.В. Руппенейт. – М., 1964. – 84с.
230550
  Базиленко О Вероятностные методы оценки эффективности защитных устройств / О Базиленко, , Е.Я. Шор. – Кишинёв, 1975. – 170 с.
230551
  Дорогов В.И. Вероятностные методы превращения частиц / В.И. Дорогов, В.П. Чистяков. – Москва : Наука, 1988. – 109 с.
230552
  Смирнов Б.В. Вероятностные методы прогнозирования в инженерной геологии. / Б.В. Смирнов. – М., 1983. – 134с.
230553
  Гладкий В.Ф. Вероятностные методы проектирования конструкции летательного аппарата / В.Ф. Гладкий. – М., 1982. – 266с.
230554
   Вероятностные методы решения задач математической физики. – Новосибирск, 1971. – 211с.
230555
  Коган А.Б. Вероятностные механизмы нервной деятельности / А.Б. Коган, О.Г. Чораян, 1980. – 176л.
230556
  Балантер Б.И. Вероятностные модели в физиологии. К анализу механизмов функционирования физиологических систем и их нарушений / Б.И. Балантер. – М, 1977. – 252с.
230557
   Вероятностные модели и математическая статистика. – Ташкент, 1987. – 176 с.
230558
  Шелегия Р.С. Вероятностные модели и управление системой "Целевой рынок -- производство" : Автореф... докт. техн.наук: 05.02.01 / Шелегия Р. С.; Груз. техн. ун-т. – Тбилиси, 1994. – 28л.
230559
   Вероятностные модели и управление экономическими процессами. – М., 1978. – 223с.
230560
  Ушаков И.А. Вероятностные модели надежности информационно-вычилсительных систем / И.А. Ушаков. – Москва : Радио и связь, 1991. – 132с.
230561
  Богданофф Д. Вероятностные модели накопления повреждений : пер. с англ. / Д. Богданофф, Ф. Козин. – Москва : Мир, 1989. – 341 с. – ISBN 5-03-001000-9
230562
  Скляревич А.Н. Вероятностные модели объектов с возможными изменениями. / А.Н. Скляревич, А Ф. Скляревич, . – Рига : Зинатне, 1989. – 366с.
230563
  Рожков В.А. Вероятностные модели океанологических процессов / В.А. Рожков, Ю.А. Трапезников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 270с.
230564
  Березин С.А. Вероятностные модели оптимизации / С.А. Березин, Б.Л. Лавровский. – Новосибирск, 1980. – 52с.
230565
  Рубальский Г.Б. Вероятностные модели управления запасами с непрерывным временем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Рубальский Г.Б.; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.30
230566
  Аркин В.И. Вероятностные модели управления и экономической динамики / В.И. Аркин, И.В. Евстигнеев. – Москва, 1979. – 176 с.
230567
  Райкин А.Л. Вероятностные модели функционирования резервированных устройств / А.Л. Райкин. – М, 1971. – 216с.
230568
  Серебренников Б.А. Вероятностные обоснования в компаративистике / Б.А. Серебренников. – М, 1974. – 352с.
230569
  Дохнадзе Г.П. Вероятностные оценки в географических прогнозах / Г.П. Дохнадзе, Н.К. Элизбарашвили, И.В. Хубулава // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 102-107 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – (Географическая ; № 5). – ISSN 0373-2444
230570
  Хлобыстов Владимир Владимирович Вероятностные оценки точности численного решения некоторых классов задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Хлобыстов Владимир Владимирович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1973. – 10л.
230571
   Вероятностные проблемы управления в экономике. – М., 1977. – 240с.
230572
   Вероятностные проблемы управления и математическая экономика. – М., 1984. – 168с.
230573
  Ито К. Вероятностные процессы / К. Ито. – М.
2. – 1963. – 135с.
230574
  Боровков А.А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А.А. Боровков. – Москва : Наука, 1972. – 368 с.
230575
  Надутый В.П. Вероятностные процессы вибрационной классификации минерального сырья : Проект "Наукова книга" / В.П. Надутый, Е.С. Лапшин; НАНУ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2005. – 180с. – ISBN 966-00-0416-8
230576
   Вероятностные процессы и управление. – М., 1978. – 205с.
230577
  Дуб Дж.Л. Вероятностные процессы. / Дж.Л. Дуб. – М., 1956. – 605с.
230578
  Вахания Н.Н. и др. Вероятностные распределения в банаховых пространствах / Н.Н. и др. Вахания. – Москва : Наука, 1985. – 368 с.
230579
   Вероятностные распределения в бесконечномерных пространствах. – К., 1978. – 172с.
230580
  Пинкава Ярослав Вероятностные распределения в задачах статистического ранжирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Пинкава Ярослав; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1977. – 10л.
230581
  Кварацхелия Вахтанг Варламович Вероятностные распределения в некоторых пространства последовательностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Кварацхелия Вахтанг Варламович; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
230582
   Вероятностные распределения и математическая статистика. – Ташкент, 1986. – 500 с.
230583
  Кучкаров Я. Вероятностные распределения со начениями в пространствах измеримых функций / Я. Кучкаров. – Ташкент, 1984. – 176с.
230584
  Макаров С.В. Вероятностные рачеты логических схем и их применение к теории надежности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Макаров С. В. ; АН СССР , Сиб. от.-ние Ин-та математики. – Киев, 1965. – 11 с. – Бібліогр. : с. 9-11
230585
  Риордан Дж. Вероятностные системы обслуживания / Дж. Риордан. – Москва : Связь, 1966. – 184 с.
230586
  Осинин В.Ф. Вероятностные характеристики атмосферных радиопомех и их интенсивность на северо-востоке СССР. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.042 / Осинин В.Ф.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1971. – 14л.
230587
  Елисеева Е.В. Вероятностные характеристики процесса оврагообразования : геоморфологические исследования, прикладные вопросы // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.29. – С. 55-59 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
230588
  Якубайтис Т.А. Вероятностные характеристики связных текстов / Т.А. Якубайтис, А.Н. Скляревич. – Рига, 1978. – 65с.
230589
   Вероятностный анализ безопасности атомных станций (ВАБ) : учеб. пособие для студ. вузов специальности "Атомная энергетика" / В.В. Бегун, О.В. Горбунов, И.Н. Каденко, Е.Н. Письменный, А. Зенюк, Л.Л. Литвинский; В.В Бегун., О.В. Горбунов, И.Н. Каденко [ и др. ] ; МОНУ. – Киев : Віпол, 2000. – 568 с. – ISBN 5-8238-0689-2
230590
  Рожков В.А. Вероятностный анализ ветворового волнения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рожков В. А.; Аркт. и Антаркт. НИИ. – Л., 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
230591
  Герман В.Х. Вероятностный анализ и моделирование колебаний уровня моря / В.Х. Герман, С.П. Левиков. – Л., 1988. – 229с.
230592
   Вероятностный анализ и моделирование океанологических процессов. – Л., 1984. – 164с.
230593
  Поляк Л.М. Вероятностный анализ многоуровневых сигналов / Л.М. Поляк. – М., 1980. – 148с.
230594
  Землянов Н.С. Вероятностный анализ моделей вычислительных систем при различных загрузках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Землянов Н.С.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1980. – 20л.
230595
  Белышев А.П. Вероятностный анализ морских течений / А.П. Белышев, Ю.П. Клеванцов, В.А. Рожков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 264с.
230596
  Левин В.И. Вероятностный анализ ненадежных автоматов / В.И. Левин. – Рига, 1969. – 235с.
230597
  Клемпнер К.С. Вероятностный анализ при проектировании радиоизотопных приборов. / К.С. Клемпнер, И.М. Чередниченко. – М, 1971. – 144с.
230598
  Буртиев Р.З. Вероятностный анализ сейсмической опасности территории Молдовы и сопредельных районов // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 6. – С. 124-130 : рис., табл. – Библиогр.: с. 129. – ISSN 0203-3100
230599
  Лившиц Н.А. Вероятностный анализ систем автоматического управления / Н.А. Лившиц, В.Н. Пугачев. – Москва
Том 1. – 1963. – 896с.
230600
  Лившиц Н.А. Вероятностный анализ систем автоматического управления / Н.А. Лившиц, В.Н. Пугачев. – Москва
Том 2. – 1963. – 483с.
230601
   Вероятностный бесконечный анализ. – К., 1981. – 121с.
230602
  Кучай В.К. Вероятностный геологический прогноз по косвенным изображениям / В.К. Кучай. – М., 1986. – 207с.
230603
  Данин Д.С. Вероятностный мир / Д.С. Данин. – Москва : Знание, 1981. – 208 с.
230604
  Коваленко И.Н. Вероятностный расчет и оптимизация / И.Н. Коваленко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 191 с.
230605
  Золотухина Л.А. Вероятностые модели в задачах сейсмической разведки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Золотухина Л.А. ; АН СССР , Матем. ин-т. – Ленинград, 1969. – 7 с.
230606
  Мостеллер Ф. Вероятность / Ф. Мостеллер. – М, 1969. – 432с.
230607
  Ламперти Дж. Вероятность : Пер. с англ. / Дж. Ламперти. – Москва : Наука, 1973. – 183 с.
230608
  Ширяев А.Н. Вероятность / А.Н. Ширяев. – Москва : Наука, 1980. – 575 с.
230609
  Уиттл П. Вероятность / П. Уиттл. – Москва : Наука, 1982. – 287 с.
230610
  Ширяев А.Н. Вероятность : учеб.пособие / А.Н. Ширяев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1989. – 640 с.
230611
  Ширяев А.Н. Вероятность : учебник для студентов вузов по физ.-мат. направлениям и спец. : [в 2 кн.] / А.Н. Ширяев. – Изд. 5-е, стер. – Москва : МЦНМО. – ISBN 978-5-94057-752-2
[Кн. 1] : Элементарная теория вероятностей. Математические основания. Предельные теоремы. – 2011. – 552 с. – Общ. загл. вып.: Вероятность - 1. - Имеет общую паг. с кн. 2. - Предм. указ.: с. 534-547. - Указ. обозначений: с. 548-549. – Библиогр.: с. 527-533
230612
  Ширяев А.Н. Вероятность : учебник для студентов вузов по физ.-мат. направлениям и спец. : [в 2 кн.] / А.Н. Ширяев. – Изд. 5-е, стер. – Москва : МЦНМО. – ISBN 978-5-94057-753-9
[Кн. 2] : Суммы и последовательности случайных величин - стационарные, мартингалы, марковские цепи. – 2011. – [3], 556-967 c. – Общ. загл. вып.: Вероятность - 2. - Имеет общую паг. с кн. 1. - Предм. указ.: с. 950-963 . - Указ. обозначений: с. 964-965. – Библиогр.: с. 943-949
230613
  Судьина Е.Г. Вероятность в биологии / Е.Г. Судьина. – Киев, 1985. – 93с.
230614
  Глеман Т М.В. Вероятность в играх и развлечениях: Элементы теории вероятностей в курсе сред. школы / Т М.В. Глеман. – 2-е изд. – М., 1979. – 176с.
230615
  Скороход А.В. Вероятность вокруг нас / А.В. Скороход. – Киев : Наукова думка, 1980. – 196с.
230616
  Борель Э. Вероятность и достоверность / Э. Борель. – М., 1961. – 119с.
230617
  Борель Э. Вероятность и достоверность / Э. Борель. – 2-е изд., стереотип. – М., 1964. – 119с.
230618
  Борель Э. Вероятность и достоверность / Э. Борель. – 3-е изд. – М., 1969. – 112с.
230619
  Смирнов Л.В. Вероятность и ее роль в научном познании / Л.В. Смирнов. – Л., 1971. – 145с.
230620
  Кайберг Г. Вероятность и индуктивная логика. / Г. Кайберг; Шумков В. – М., 1978. – 374с.
230621
  Яглом А.М. Вероятность и информация / А.М. Яглом, И Яглом. – Москва, 1957. – 160 с.
230622
  Яглом А.М. Вероятность и информация / А.М. Яглом, И.М. Яглом. – 2-е изд., перераб идоп. – Москва, 1960. – 315 с.
230623
  Яглом А.М. Вероятность и информация / А.М. Яглом, И.М. Яглом. – 3-е изд., перераб. идоп. – Москва : Наука, 1973. – 511с.
230624
   Вероятность и математическая экономика. – М., 1988. – 216с.
230625
  Надель С. Вероятность и перспективы будущей индустриальной революции // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 9. – С.26-37. – ISSN 0131-2227
230626
  Мейер П.-А. Вероятность и потенциалы : пер. с англ. / П.-А. Мейер. – Москва : Мир, 1973. – 334 с.
230627
  Кравец А.С. Вероятность и системы / А.С. Кравец. – Воронеж, 1970. – 192с.
230628
  Кац М. Вероятность и смежные вопросы в физике : пер. с англ. / М. Кац. – Москва : Мир, 1965. – 407с.
230629
  Четыркин Е.М. Вероятность и статистика / Е.М. Четыркин, И.Л. Калихман. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 319 с.
230630
  Фиертль Р. Вероятность и статистика // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 341-362. – ISBN 5-89317-203-5
230631
  Мизес Р. Вероятность и статистика = Wahrscheinlichkeit, statistik und wahrheit / Р. Мизес ; перевод с нем. под ред. и с предисловием А.Я. Хинчина. – Изд. 4-е. – Москва : ЛКИ, 2008. – 6с., 258с. – (Науку - всем! Шедевры научно-популярной литературы). – ISBN 978-5-382-00829-5
230632
  Сачков Ю.В. Вероятность как загадка бытия и познания // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С.80-94. – ISSN 0042-8744
230633
  Корюкин В.И. Вероятность как философская категория и ее применение в естествознании : Автореф... канд. филос.наук: / Корюкин В. И.; Урал. ГУ. – Свердловск, 1964. – 20л.
230634
  Саакян Р.А. Вероятность открытия затменных перменных : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саакян Р. А.; Бюроканская астроном. обсерват. АН Арм.ССР. – Ереван, 1951. – 11 с.
230635
  Семаков С.Л. Вероятность первого достижения уровня случайным процессом на заданном промежутке / С.Л. Семаков. – М., 1989. – 33с.
230636
  Халваши Х.Т. Вероятность превращения позитрония в излучение с учетом кулоновского взаимодействия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Халваши Х.Т.; Бакумский гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1950. – 6 с.
230637
  Фрумкина Р.М. Вероятность элементов текста и речевое поведение. / Р.М. Фрумкина. – Москва : Наука, 1971. – 168 с.
230638
  Климов Г.П. Вероятность, процессы, статистика: Задачи с решениями : Учебное пособие / Г.П. Климов, А.Д. Кузьмин. – Москва : МГУ, 1985. – 232с.
230639
  Тернер Д Вероятность, статистика и исследование операций / Д Тернер. – М, 1976. – 431с.
230640
  Ширяев А.Н. Вероятность, статистика, случайные процессы / А.Н. Ширяев. – М., 1973. – 204с.
230641
  Ширяев А.Н. Вероятность, статистика, случайные процессы. / А.Н. Ширяев. – М.
2. – 1974. – 224с.
230642
  Вольвовский Б.С. Вероятные геофизические модели земной коры крупнейших структур Средней Азии / Б.С. Вольвовский. – Москва, 1991. – 197с.
230643
  Ягодинский О.А. Вероятные истории. / О.А. Ягодинский. – Мурманск, 1976. – 111с.
230644
  Бакалов В.П. Вероятные модели электрофизиологических процессов и полей / В.П. Бакалов, М.М. Миррахимов. – Фрунзе : Илим, 1984. – 203с.
230645
  Ишунин Г.И. Вероятные пути образования фауны млекопитающих на территории Узбекистана / Г.И. Ишунин, Г.Ф. Тетюхин. – Ташкент, 1989. – 79с.
230646
  Стоклицкий А. Версаль / А. Стоклицкий. – Москва-Ленинград, 1929. – 48 с.
230647
  Новак Карл Фридрих Версаль. / Новак Карл Фридрих. – М.Л., 1930. – 205с.
230648
  Власов Н.А. Версальский мир и Германский генеральный штаб // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 139-142. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
230649
  Водовозов В.В. Версальский мир и Лига Наций / В.В. Водовозов. – Петроград : "Мысль" ; [4-я гос. тип.], 1922. – VIII, 9-93, [2] с.


  Истроия заключения Версальского и других мирных договоров 1919-1920; Их содержание; Лига наций; договр о ней и ее деятельность в первое время ее существования. Территориальные изменения, внесенные Версальским и другими мирными договорами; Контрибуции и ...
230650
  Уткин Анатолий Версальский мир и Россия // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 4 (1599). – С. 113-124. – ISSN 0869-44435
230651
  Ангелл Норман Версальский мир и экономический хаос в Европе . / Ангелл Норман. – СПб, 1922. – 112 с.
230652
   Версальский мирный договор. – М., 1925. – 198с.
230653
  Дзізінський М. Версальська система, як чинник політичного зближення Німеччини і Радянської Росії на початку 1920-х рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 36-38. – ISBN 978-966-171-793-9
230654
  Гончар Б.М. Версальський мирний договір 1783 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 184. – ISBN 966-316-039-X
230655
  Колесник В.Ф. Версальський мирний договір з Німеччиною. Мирні договори з Австрією, Болгарією, Туреччиною / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко // Історія міжнародних відносин (1918-1939 рр.) : підручник для студентів ВНЗ / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко. – Київ : Бланк-Прес, 2011. – С. 43-48
230656
  Гончар Б.М. Версальський прелімінарний договір 1871 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 187. – ISBN 966-316-039-X
230657
   Версии. – М., 1989. – 254с.
230658
   Версии и планирование расследования. – Свердловск, 1985. – 141с.
230659
  Феофанов Ю.В. Версии и судьбы / Ю.В. Феофанов. – М, 1988. – 174с.
230660
  Семенов Ю.С. Версии. / Ю.С. Семенов. – М., 1989. – 541с.
230661
  Семенов Ю.С. Версии. / Ю.С. Семенов. – М., 1990. – 541с.
230662
  Ковальчук О. Версифікаційний лад і звукова організація коломийок // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 268-276. – ISSN 1028-5091
230663
  Мальцев В.С. Версифікаційні засоби українських віршів-травестій XVIII ст. (метрика та ритміка) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 121-126. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
230664
  Протасова С. Версифікаційні особливості поезії Григорія Воробкевича // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 158-167
230665
  Васьків М. Версифікаційні особливості поезії Махтумкулі


  У статті йдеться про поєднання у версифікації Махтумкулі традицій арабо- й фарсімовного віршування з особливостями туркменської мови й тюркського фольклору. Стверджується, що домінантними для поета були силабічні розміри, які стали основою для ...
230666
  Чуй С. Версифікаційні особливості поезій у прозі Василя Слапчука // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 194-200. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
230667
  Башкирова Ольга Миколаївна Версифікація Ліни Костенко (метрика, ритміка, строфіка, фоніка) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Башкирова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв.
230668
  Башкирова Ольга Миколаївна Версифікація Ліни Костенко (метрика, ритміка, строфіка, фоніка) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / КНУТШ; Башкирова О.М. – Київ, 2005. – 219л. + Додатки: л.181-219. – Бібліогр.: л.168-180
230669
  Башкирова Ольга Миколаївна Версифікація Ліни Костенко (метрика, ритміка, строфіка, фоніка) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Башкирова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
230670
  Семенюк Г.Ф. Версифікація: Теорія і практика віршування : Навчальний посібник для студ. філол. спец. вищ. навч. закладів / Григорій Семенюк, Анатолій Гуляк, Олена Бондарєва; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 285с. – ISBN 966-594-525-4
230671
  Семенюк Г.Ф. Версифікація: Теорія і практика віршування : підручник / Г.Ф. Семенюк, А. Б. Гуляк, О. Є. Бондарева ; КНУТШ. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Київський університет, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-439-082-5
230672
  Ласкин С.Б. Версия : документальная повесть / С.Б. Ласкин. – Ленинград : Советский писатель, 1991. – 448 с.
230673
  Рихлер Мордехай Версия Барни. С примечаниями и послесловием Майкла Панофски : роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 3-133. – ISSN 1130-6545
230674
  Рихлер Мордехай Версия Барни. С примечаниями и послесловием Майкла Панофски : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 31-123. – ISSN 1130-6545
230675
  Рихлер Мордехай Версия Барни. С примечаниями и послесловием Майкла Панофски : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 121-235. – ISSN 1130-6545
230676
  Коновалова В.Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве / В.Е. Коновалова. – Харьков : Консум, 2000. – 175, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-7124-79-7
230677
  Катигоренко В. Версії державної національно-мовної політики як ризики // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-13.
230678
  Макушенко О. Версії іншості у повісті Алеко Константинова "Бай Ганьо: неймовірні подорожі одного сучасного болгарина" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 25-28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджується проблема ідентичності та іншості і їх функціонування в болгарській культурі. Розглянуто способи, за якими моделі та категорії Іншого впливають на визначення ідентичності Власного, та проаналізовано образи Свого та Інших у повісті Алеко ...
230679
  Вонсович С.Г. Версії політичного переходу у давніх цивілізаціях Сходу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 3-5
230680
  Житник А.А. Версія / А.А. Житник. – Київ : Україна, 1991. – 176 с.
230681
  Стрельбицький М.П. Версія Прометея : поезії / М.П. Стрельбицький. – Київ : Молодь, 1990. – 91 с.
230682
  Соболева Елена Верста Коломенская : авто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 152-154. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
230683
  Дудко І. Верстаючи роки... : з історії Городнянської районної газети (трав. 1917 - трав. 2007 року) / І.П. Дудко, Л. Якубенко. – Городня : Новини Городнянщини, 2007. – 60, [1] с., включ. обкл. : іл. – Без тит. арк.
230684
  Ананьєв А.А. Версти кохання / А.А. Ананьєв. – Київ, 1981. – 351с.
230685
  Толкачев Е.В. Верстка газеты. / Е.В. Толкачев. – М., 1957. – 76 с.
230686
  Вяземский Б.А. Верстка и оформление стенной газеты / Б.А. Вяземский, В.С. Гиль. – Ленинград, 1945. – 52с.
230687
  Вяземский Б.А. Верстка многотиражной газеты / Б.А. Вяземский. – Ленинград, 1946. – 79с.
230688
  Иванов В.Н. Версты : Роман / В.Н. Иванов. – Владивосток, 1987. – 351с.
230689
  Палькин Н.Е. Версты / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1987. – 189с.
230690
  Салтыков П.Г. Версты ветров / П.Г. Салтыков. – Воронеж, 1978. – 184с.
230691
  Сальников П.Г. Версты ветров / П.Г. Сальников. – Воронеж, 1978. – 184с.
230692
  Ананьев А.А. Версты любви : роман / А.А. Ананьев. – Москва : Воениздат, 1974. – 391с.
230693
  Ананьев А.А. Версты любви / А.А. Ананьев. – Москва
Ч. 1. – 1974. – 391с.
230694
  Ананьев А.А. Версты любви / А.А. Ананьев. – Москва
Ч. 2. – 1974. – с.
230695
  Ананьев А.А. Версты любви / А.А. Ананьев. – 4-е изд. – Москва, 1980. – 352с.
230696
  Ананьев А.А. Версты любви / А.А. Ананьев. – Москва, 1983. – 351с.
230697
  Ананьев А.А. Версты любви / А.А. Ананьев. – Москва : Советская Россия, 1988. – 363с. – ISBN 5-268-00201-5
230698
  Ананьев А.А. Версты любви / А.А. Ананьев. – Москва, 1989. – 381с.
230699
  Ананьев А.А. Версты любви. - Межа / А.А. Ананьев. – Москва, 1972. – 623с.
230700
   Версты мужества. – М., 1975. – 331с.
230701
  Завьялов Н.И. Версты мужества / Н.И. Завьялов. – Киев : Политиздат, 1981. – 312с.
230702
   Версты мужества. – Волгоград, 1986. – 381с.
230703
   Версты мужества. – М., 1988. – 302с.
230704
  Романов А.А. Версты раздумий / А.А. Романов. – Архангельск, 1983. – 253с.
230705
  Кудрова И.В. Версты, дали... / И.В. Кудрова. – Москва : Советская Россия, 1991. – 368 с.
230706
  Кашпуров И.В. Версты. / И.В. Кашпуров. – Ставрополь, 1967. – 143с.
230707
  Добрянская Н.А. Версятностные методы исследования отключающей способности электрических аппаратов : Автореф... Канд.техн.наук: 240 / Добрянская Н.А.; Ленингр.политехн.ин-т. – Ленинград, 1971. – 25л.
230708
  Базилевський В.О. Вертеп / В.О. Базилевський. – Київ : Український письменник, 1992. – 302 с.
230709
  Немченко І. Вертеп "Розгром" Івана Багряного в контексті драматичної спадщини письменника // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 111-116
230710
  Любченко А.П. Вертеп (повість) : Оповідання. Щоденник / Аркадій Любченко. – Харків : Основа, 2005. – 464с. – ISBN 966-8982-01-0
230711
  Туинов Е.В. Вертеп : Трагический фарс застольного времени. / Е.В. Туинов. – Л., 1989. – 82с.
230712
  Федас Й. Вертеп і "Козак Мамай" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 13-16
230713
  Стефура М. Вертепна драма у Західній Україні ХХ ст.: ідеї, образи, сюжет // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 3/4 (10). – С. 39-48. – ISSN 2225-5095
230714
  Ізваріна О.М. Вертепна драма як складова українського оперного мистецтва // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 11-18
230715
  Бондарева О. Вертепний код - ключ до "міфу нації" у драматургії української діаспори // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 34. – С. 11-18.
230716
  Павлюк І. Вертепні душі : Повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2004. – № 8. – С. 29-51. – ISSN 0868-4790
230717
  Сологуб Б.Є. Вертерівський тип героя в українській модерній поезії // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 165-176. – ISBN 966-8474-34-1
230718
  Каневский А.Я. Вертикалеграммы хромитового модуля хромитовых руд и рудных сегрегаций ультрамафитовых хромитоносных массивов (Украина, Россия, Казахстан, Армения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 50-53 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0367-4290
230719
  Горболіс Л. Вертикалі й горизонталі території змін (за прозовим циклом Олафа Клеменсена "Майдан") // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 83-92
230720
  Иванов Г.А. Вертикаль / Г.А. Иванов. – Алма-Ата, 1963. – 72с.
230721
  Винонен Р.И. Вертикаль / Р.И. Винонен. – Москва, 1986. – 157с.
230722
  Михеїв К.Є. Вертикаль : роман / К.Є. Михеїв. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 309 с.
230723
  Чирикова Алла Евгеньевна Вертикаль власти в оценках региональных элит: динамика перемен // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 99-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
230724
  Дженкинс Марк Вертикаль риска. Смелые, дерзкие, свободные / Дженкинс Марк, Чин Джимми // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 70-86 : фото
230725
  Матвєєва Е.П. Вертикальна зональність стоку в верхів"ях Пруту та Серету // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 88-92 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
230726
  Петленко Ю.В. Вертикальна інтеграція в агропромисловому комплексі: сутність, переваги та недоліки // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 25-32. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
230727
  Гамма Т.М. Вертикальна інтеграція підприємств АПК як ключовий фактор продовольчої безпеки України // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 2. – С. 5-12. – ISSN 2226-8820
230728
  Бабаджанова О.Ф. Вертикальна міграція нафтопродуктів у поверхневих шарах грунту / О.Ф. Бабаджанова, Ю.Є. Павлюк, Ю.Г. Сукач // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 110-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
230729
  Серебрянський Д.М. Вертикальна спеціалізація в зовнішній торгівлі країн, що розвиваються: приклад України / Д.М. Серебрянський, А.І. Зубрицький // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (633). – С. 19-33 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
230730
  Сніжко С.І. Вертикальна структура регіональної гідрохімічної системи з урахуванням її атмосферного рівня // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 105-109. – ISSN 0868-6939
230731
  Филатов Константин Васильевич Вертикальная гидрохимическая зональность подземных вод и формирование их солевого состава : Автореф... д-ра геол.-минер.наук: / Филатов Константин Васильевич; МГУ. – Москва, 1953. – 20л.
230732
   Вертикальная зональность магматогенных рудных месторождений. – Москва : Наука, 1984. – 223с.
230733
  Маршинцев В.К. Вертикальная неоднородность кимберлитовых тел Якутии / В.К. Маршинцев. – Новосибирск : Наука, 1986. – 238с.
230734
  Овчинникова Е.А. Вертикальная ось и испанская языковая картина мира // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 184-191. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
230735
  Моисеев В.Ю. Вертикальная планировака / В.Ю. Моисеев, М.М. Сухолуцкий. – Киев : Будiвельник, 1969. – 120 с., [1] л. схем.
230736
  Алькснин Игорь Викторович Вертикальная планировка аэродромов на основе имитационного моделирования : Автореф... кандид. техн.наук: 05.23.11 / Алькснин Игорь Викторович; Киев. автомобильн.-дорожн. ин-тут. – К., 1994. – 19л.
230737
  Кривцов И.А. Вертикальная планировка в градостроительном проектировании / И.А. Кривцов. – М., 1982. – 116с.
230738
  Леонтович В.В. Вертикальная планировка городских рерриторий / В.В. Леонтович. – М, 1985. – 118с.
230739
  Черемисова А.Н. Вертикальная планировка территории жилых районов и микрорайонов / А.Н. Черемисова. – Москва, 1974. – 40 с.
230740
  Выходцев И.В. Вертикальная поясность растительности в Киргизии / И.В. Выходцев. – Москва, 1956. – 84с.
230741
  Выходцев И.В. Вертикальная поясность растительности в Киргизии (Тянь Шань и Алай) / И.В. Выходцев. – Москва, 1956. – 84с.
230742
  Овчаренко В.А. Вертикальная привязка зданий на поверхности с уклоном / В.А. Овчаренко, С.И. Симонов, А.Г. Григорьева // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – С. 107-110 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2077-1738
230743
   Вертикальная структура и динамика подлёдного слоя океана. – Л., 1989. – 144с.
230744
  Куделин Г.М. Вертикальная структура перемещающихся ионосферных возмущений и распространение внутренних гравитационых волн. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Куделин Г.М.; АН СССР. – М, 1974. – 16л.
230745
  Козенко А.О. Вертикальне вирівнювання в умовах бюджетної децентралізації в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Козенко Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ, 2014. – 215 л. – Додатки: л. 168-184. – Бібліогр.: л. 185-215
230746
  Козенко А.О. Вертикальне вирівнювання в умовах бюджетної децентралізації в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Козенко Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
230747
  Копильна О.М. Вертикальний контекст і переклад // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 129-137
230748
  Чала Ю.П. Вертикальний контекст художнього твору в перекладацькій перспективі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 67-92. – ISBN 966-581-476-1
230749
  Северин-Мрачковська Вертикальні ринкові зв"язки як вияв взаємодії моралі та економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню проблеми взаємодії моральності та економіки крізь призму взаємозв"язку та взаємозалежності бізнесу й держави, бізнесу й суспільства. На грунті аналізу взаємозв"язків типу: "підприємець - держава", "підприємець - ...
230750
  Худенко О. Вертикальні узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 119-123. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням змісту та особливостей вертикальних узгоджених дій щодо прав інтелектуальної власності в контексті можливих форм їх вчинення. Статья посвящена вопросам содержания и особенностей вертикальных согласованных действий ...
230751
  Денисова К.Ю. Вертикально-интегрированные компании Украины в контексте глобальных трансформаций // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 248-255
230752
  Точилін В.О. Вертикально-інтегровані структури гірничо-металургійного комплексу України: стан та напрями розвитку / В.О. Точилін, В.В. Венгер // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
230753
  Ковалко О.М. Вертикально-інтегровані структури управління ефективністю функціонування систем комунальної теплоенергетики / О.М. Ковалко, О.В. Новосельцев, Т.О. Євтухова ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ : Інститут технічної теплофізики НАН України, 2017. – 258, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-256. – ISBN 978-966-02-8159-2
230754
   Вертикально-фракционное распределение фитомассы в лесах. – М., 1986. – 262с.
230755
  Сорокопуд С.А. Вертикально інтегроване паливно-енергетичне об"єднання як чинник впливу на еколого-економічний стан території // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – № 5. – С. 16-24. – ISSN 1810-0546
230756
  Ігнатюк А. Вертикально інтегровані структури на галузевих ринках України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 19-23. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються причини існування вертикальної інтеграції з точки зору теорії фірми, досліджуються наслідки отримання фірмою вертикального контролю за ринками та можливості державного обмеження негативних наслідків вертикальних узгоджених ...
230757
  Васильев К.П. Вертикально перемещающиеся возмущенности в области Е ионосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Васильев К.П.; Ростов. гос. ун-т. – М, 1969. – 12л.
230758
  Северцов Н.А. Вертикальное и горизонтальное распределение туркестанских животных / Н.А. Северцов. – М., 1953. – 271с.
230759
  Блохин А.Л. Вертикальное и горизонтальное смешивание конфигураций в микроскопической коллективной модели фдра : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Блохин А. Л.; АН УССР, Ин-т теоретич. физики. – К., 1989. – 147л. – Бібліогр.:л.136-147
230760
  Блохин А.Л. Вертикальное и горизонтальное смешивание конфигураций в микроскопической коллективной модели ядра : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.02 / Блохин А.Л.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 11 с.
230761
  Полищук Л.Н. Вертикальное микрораспределение массовых форм зоопланктона у поверхности южных морей СССР : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Полищук Л.Н.; Ин-т биологии юж. морей им. А.О.Ковалевского АН УССР. – Севастополь, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.26
230762
   Вертикальное распределение 137Сs в аллювиальных почвах поймы р. Локна (Тульская область) в отдаленный период после аварии на ЧАЭС и его моделирование / С.В. Мамихин, В.Н. Голосов, Т.А. Парамонова, Е.Н. Шамшурина, М.М. Иванов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 12. – С. 1521-1533 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
230763
  Катаевский В.Н. Вертикальное распределение зайцеобразных и грйзунов Таласской долины и окружающих ёё гор : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Катаевский В. Н.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1969. – 18л.
230764
  Нгуен Тыонг Вертикальное распределение массовых видов зоопланктона Онежского озера : Автореф... канд. биол.наук: / Нгуен Тыонг; Гос. науч.-исслед. ин-т озерного и речного рыбного хоз-ва. – Л., 1969. – 27л.
230765
  Нестерова Д.А. Вертикальное распределение массовых видов фитопланктона на мелководье северо-западной части Черного моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.018 / Нестерова Д.А. ; АН УССР , Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1974. – 24 c.
230766
   Вертикальное распределение радиоцезия в почвах зоны аварии на АЭС Фукусима-1 / А.В. Коноплев, В.Н. Голосов, В.И. Йощенко, К. Нанба, Ю. Онда, Ц. Такасе, Й. Вакияма // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 5. – С. 620-632 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
230767
  Гальперин Е.И. Вертикальное сейсмическое профилирование / Е.И. Гальперин. – Москва : Недра, 1971. – 264с.
230768
  Гальперин Е.И. Вертикальное сейсмическое профилирование / Е.И. Гальперин. – 2-е изд., доп. и перераб. – М, 1982. – 344с.
230769
  Чекотилло К.А. Вертикальные движения вод в океане / К.А. Чекотилло. – М, 1966. – 76с.
230770
  Козин И.Д. Вертикальные движения неоднородностей в нижней ионосфере. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Козин И.Д.; АН СССР. – М, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
230771
  Ильичев В.А. Вертикальные нестационарные колебания виброизолированных фундаментов с учетом инерции упругого основания : Автореф... кандидата техн.наук: / Ильичев В.А.; Центр. науч.-исслед. ин-т строит. конструкций им. В.А.Кучеренко. – М., 1965. – 11л.
230772
  Багно Юрий Дмитриевич Вертикальные переносы в нижней ионосфере и их аэродинамические следствия : Автореф... наук: 01.04.12 / Багно Юрий Дмитриевич; Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М, 1975. – 12л.
230773
  Бибилашвили Н.Ш. Вертикальные потоки в конвективных облаках и их влияние на образование ливневых осадков. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бибилашвили Н.Ш.; Высокогорный геофиз.ин-т.АН СССР. – Нальчик, 1962. – 7л.
230774
  Культиасов М.В. Вертикальные растительные зоны в западном Тянь-Шане / М.В. Культиасов. – 103-125с.
230775
  Андреев И. Вертикальный взлёт // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 40 (1159). – С. 32-33. – ISSN 0234-1670


  О великом жизненном пути Игоря Ивановича Сикорского, великолепного инженера, изобретателя, менеджера и... религиозного мыслителя
230776
  Черезова Т.Л. Вертикальный контекст биологической таксономии / Т.Л. Черезова, А.Г. Мясников // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 32-36. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Вертикальный контекст присутствует во многих именованиях таксономических систем биологии и заслуживает особого внимания, поскольку обеспечивает правильное понимание названия именованного объекта. Рассматриваются основные виды вертикального контекста ...
230777
  Федоров Г.Е. Вертикальный профиль градиента потенциала электрического поля в приземном слое атмосферы в связи с турбулентным перемешиванием в нем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федоров Г.Е.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 8 с.
230778
  Иртегов И.М. Вертикальный срез / И.М. Иртегов. – М, 1990. – 93с.
230779
  Хитров Н.Б. Вертисоли и вертиковые почвы Поволжья / Н.Б. Хитров, Л.В. Роговнева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1383-1403 : табл. – Библиогр.: 110 назв. – ISSN 0032-180Х
230780
  Хитров Н.Б. Вертисоли с микрорельефом гильгай: классификации и параметры микрорельефа, морфологические типы строения почв (обзор) // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 143-163 : рис., табл. – Библиогр.: 99 назв. – ISSN 0032-180Х
230781
  Сидорова С.Ф. Вертициллезное и фузариозное увядание однолетних сельскохозяйственных культур / С.Ф. Сидорова. – М., 1983. – 157с.
230782
   Вертициллезный вилт культурных растений Молдавии. – Кишинёв : Штиинца, 1976. – 96с.
230783
  Трушкина Л.П. Вертициллиозное увядание хлопчатника в долине среднего течения реки Зарафшан : Автореф... кандидата биол.наук: / Трушкина Л.П.; АН Таджик. ССР. Отд-ние биол. наук. – Душанбе, 1966. – 19л.
230784
  Бондарева О.Є. Верткепний код етнонаціональної жанрової діахронії та його рецепція в українській драмі постмодерної доби // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 235-241. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
230785
  Устинов В.А. Вертоград / В.А. Устинов. – Москва, 1983. – 95с.
230786
  Кремінь Т. Вертоград філософської лірики : До літературного портрета Валерія Гужви // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 12. – С.180-183. – ISSN 0208-0710
230787
  Захарин В.А. Вертолет / В.А. Захарин. – 2-е изд. перераб. – М., 1961. – 115с.
230788
  Стариков В.А. Вертолет берет одного. / В.А. Стариков. – Свердловск, 1965. – 171с.
230789
  Гулиа Г.Д. Вертолет и горный дух / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1959. – 64 с.
230790
  Михеев Вадим Вертолет идет на войну : Арсенал / Михеев Вадим, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 158-165 : Іл.
230791
   Вертолет с замашками подлодки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 28 : фото. – ISSN 1029-5828
230792
  Михеев Вадим Вертолетная экспансия : Арсенал / Михеев Вадим, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 134-142 : Іл.
230793
  Богданова Светлана Вертолетные маршруты для экстремалов и...пенсионеров : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 56-58 : Фото
230794
  Богданова Светлана Вертолетные шоу: от свадьбы до "слалома" и "мертвой петли" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 59 : Фото
230795
  Богданова Светлана Вертолетный VIP-трансфер: удобство или престиж? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 56 : Фото
230796
  Миль Л.М. и др. Вертолеты / Л.М. и др. Миль. – М., 1867. – с.
230797
  Кондратьев П.В. Вертолеты / П.В. Кондратьев. – М, 1960. – 48с.
230798
   Вертолёты. – М., 1966. – 456с.
230799
   Вертолёты. – М., 1967. – 424с.
230800
  Гай Д.И. Вертолеты зовутся МИ / Д.И. Гай. – М., 1976. – 160с.
230801
  Коцебу Август фон Вертопрах : комедия в 3 действиях // Сын любви : драма в 5 действиях / Коцебу Август фон. – Изд. 3-е. – Москва : В тип. С. Селивановского, 1816. – [2], 160 с.
230802
  Голден Н.Ф. Вертушка / Н.Ф. Голден. – Свердловск, 1973. – 87с.
230803
  Абылкасымова М. Веру в сердце храню : стихи и поэмы : ["Отчизна это знает", "Памятник не молчит" : пер. с кирг. / М. Абылкасымова.; [ил.: Л. Поджидаева]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1968. – 120 с.
230804
  Абылкасымова М. Веру в сердце храню : стихи и поэмы : ["Отчизна это знает", "Памятник не молчит" : пер. с кирг. / М. Абылкасымова. – Фрунзе : Кыргызстан, 1971. – 96 с.
230805
  Богуславская Зоя Веруня и джентльмены : повесть // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 7/8 (642/643). – С. 14-41. – ISSN 0132-2036
230806
  Величко В.А. Верую / В.А. Величко. – Москва, 1965. – 913с.
230807
  Величко В.А. Верую / В.А. Величко. – Москва
2. – 1976. – 608с.
230808
  Шкода В.Г. Верую в любовь / В.Г. Шкода. – Киев, 1990. – 108с.
230809
  Пантелеев Л. Верую...: Последние повести. / Л. Пантелеев. – Л., 1991. – 413с.
230810
  Рябинин Б Верх-Исетский завод / Б Рябинин. – Свердловск, 1948. – 176с.
230811
  Волошин М. Верхарн : судьба; творчество; переводы / Максимилиан Волошин. – Москва : Книгоиздат "Творчество", 1919. – 80 с.
230812
  Малаева Е.М. Верхеплиоценовые-плейстоценовые флоры Северной Камчатки и их значение для стратиграфии и палеогеографии : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Малаева Е.М. ;. – Москва, 1965. – 19 с.
230813
  Помозов Ю.Ф. Верхзневолжье / Ю.Ф. Помозов. – М-Л, 1963. – 352с.
230814
  Будько Євген Верхи на великому слоні // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 52-54 : фото
230815
  Лагоза Ігор Вікторович Верхи на козі : Фейлетони різних років; Літературно-художнє видання / Лагоза Ігор Вікторович. – Харків : Майдан, 2000. – 128с. – ISBN 966-7077-82-9
230816
  Якуніна А.О. Верхівка російського суспільства початку XX століття та формування монархічних ідей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 138-143. – ISSN 2077-1800
230817
  Клименко Ю.О. Верхівнянський парк: історія створення та сучасний стан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено відомості про історію створення, баланс площі, ландшафти, таксономічний склад та розподіл озелененої площі Верхівнянського парку за переважаючими видами. Відмічено, що у ландшафтах та насадженнях парку відбулися зміни, що викривили його ...
230818
  Багмут І.А. Верхівці засніжених тундр : нариси / І.А. Багмут. – Харків : Український робітник, 1935. – 207с.
230819
   Верхне-Волжская этнологическая экспедиция. – Л., 1926. – 176с.
230820
  Максименков Г.А. Верхне-Метляевский клад / Г.А. Максименков. – Иркутск, 1960. – 44с.
230821
  Ноинский М. Верхне-палеозойские отложения на правом берегу Волги между д.Галаашиной и с.Катунки / М. Ноинский, 1932. – 132с.
230822
  Рухин Л.Б. Верхне-силурийские Tabulata Туркестанского хребта и Хан-Тенгри : Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук / Л.Б. Рухин. – Ленинград : Ленинградский Государственный ун-т, 1937. – 100с.
230823
  Покровский А. Верхне-Солтовский могильник / А. Покровский. – Москва : Тип. Мамонтова. – 27 с., 5 л. – Экз. деф. : отсутств. тит. л., обл.
230824
  Кипарисова Л.Д. Верхне-триасовые пластинчатожаберные Колымско-Индигирского края. / Л.Д. Кипарисова. – 71-136с.
230825
  Шварева Н.Я. Верхнебаденская флора Залесцев / Н.Я. Шварева; Отв. ред. Малиновский К.А. – Киев : Наукова думка, 1989. – 91с.
230826
  Скитова Ф.Л. Верхневишерские говоры Пермской области на современном этапе развития. : Автореф... Канд.филолс.наук: / Скитова Ф.Л.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР.Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 19л.
230827
   Верхневолжье. – Ярославль, 1966. – 191с.
230828
  Соловьев В.Н. Верхневолжье / В.Н. Соловьев. – М., 1969. – 79с.
230829
   Верхневолжье. – Москва, 1975. – 111с.
230830
  Васьковский О.А. Верхневолжье в период Октябрьской революции и в первые годы Советской власти / О.А. Васьковский, Л.И. Полесова. – Калинин, 1979. – 78с.
230831
  Васьковский О.А. Верхневолжье в период Октябрьской революции и в первые годы Советской власти (1917-1925 гг.) / О.А. Васьковский, Л.И. Полесова. – Калинин, 1979. – 78с.
230832
  Макарова Л.Л. Верхнеграничные решения задач теории вытяжки листовых анизотропных неоднородных материалов : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Макарова Л. Л.; Моск. ин-т электрон. маш. строен. – М., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
230833
  Котович В.М. Верхнегунибское поселение - памятник эпохи бронзы горного Дагестана. / В.М. Котович. – Махачкала, 1965. – 256с.
230834
  Корзун В.П. Верхнедевонская щелочная вулканогенная формация Припятской впадины. / В.П. Корзун. – Минск, 1977. – 162с.
230835
  Быков И.Н. Верхнедевонские базальты юго-восточной части Воронежской антеклизы / И.Н. Быков. – Воронеж : изд-во ВГУ, 1975. – 136 с.
230836
  Водзинскас Э.В. Верхнедевонские доломиты Северной Литвы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.120 / Водзинскас Э.В.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
230837
  Криштофович А.Н. Верхнедевонские растения из Северо-Восточной части ловозерских Тундр Кольского полуострова / А.Н. Криштофович. – 693-699с. – Известия Академии Наук СССР 1937
230838
   Верхнедокембрийские отложения Сибирской платформы и их нефтегазоносность. – М., 1990. – 130с.
230839
  Колосов П.Н. Верхнедокембрийские палеоальгологические остатки Сибирской платформы / П.Н. Колосов. – М., 1982. – 94с.
230840
  Лагутенкова Н.С. Верхнедокембрийскиме отложения Волго-Уральской области и перспективы их нефтегазоносности. / Н.С. Лагутенкова, И.К. Чепикова. – М, 1982. – 112с.
230841
  Букатчук П.Д. Верхнедокмбрийские образования осадочного сехла юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.01 / Букатчук П.Д.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
230842
   Верхнедонской археологический сборник : сборник науч. тр. – Липецк : Успех-Инфо. – ISBN 5-88526-090
Вып. 2. – 2001. – 274, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд.
230843
   Верхнее и Среднее Поволжье в период феодализма : Межвузовский сборник. – Горький, 1985. – 96с.
230844
   Верхнее Поволжье в период разложения феодализма. – Ярославль, 1978. – 109с.
230845
  Тюрина И.М. Верхнее Поднепровье в эпоху неолита : Автореф... канд. ист.наук: / Тюрина И.М.; АН СССР. Ин-т археологии. – М., 1967. – 14л.
230846
   Верхнее Подонье. Археология. История : [сб.статей] / Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово поле" ; Тул. региональное отд-ние Всерос. обществ. орг. ВООПИиК ; отв. ред. А.Н. Наумов. – Тула : Государственный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-10-0
Вып. 4. – 2009. – 246 с. : ил.
230847
   Верхнее Подонье: Археология. История : [сборник статей] / Андреев С.И. [и др.] ; [предисл. : М.П. Гласко, М.И. Гоняный, И.Л. Чернай] ; редкол. : О.В. Бурова, А.Н. Наумов, Н.К. Фомин ; Гос. военно-ист. и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всерос. обществ. орг. ВООПИиК. – Тула : Государственный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-03-2
Вып. 3. – 2008. – 320 с. : илл. – К 65-летию со дня рождения Б.А. Фоломеева (1942-2001) и 25-летию со дня начала археолого-географических работ на Куликовом поле (1982-2007)
230848
   Верхнее Подонье: природа, археология, история : [сб. статей] : в 2-х томах / С.А. Андреев, О.В. Бригадирова, О.В. Швец, Н.Н. Абакумова, Е.М. и др. Волкова; Андреев С.А. [и др.] ; редкол. : О.В. Бурова, А.Н. Наумов, Н.К. Фомин ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всерос. общественной орг-ции ВООПИиК. – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-03-2
Вып. 2, т. 1 : Природа. Археология. – 2007. – 208 с. : илл.
230849
   Верхнее Подонье: природа, археология, история : [сб. статей] : в 2-х томах / С.Н. Азбелев, Ю.В. Селезнев, А.В. Шеков, А.В. Журавель, А.А. и др. Булычев; Азбелев С.Н. [и др.] ; [редкол. : О.В. Бурова, А.Н. Наумов, Н.К. Фомин ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всероссийской общественной орг. ВООПИиК. – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-02-5
Вып. 2, т. 2 : История. – 2007. – 356 с. : илл.
230850
   Верхнее Подонье: Природа. Археология. История : [сб. статей] : в 2-х т. – Тула : ИНФРА. – ISBN 5-93869-043-9
Т. 1 : Природа. Археология. Музейная педагогика. – 2004. – 320 с. : илл., табл.
230851
   Верхнее Подонье: Природа. Археология. История : [сб. статей] : в 2-х т. – Тула : ИНФРА. – ISBN 5-93869-042-0
Т. 2 : История. Этнография. Искусствоведение. – 2004. – 319 с. : илл.
230852
  Зверуго Я.Г. Верхнее Понеманье в IX-XIII вв. / Я.Г. Зверуго. – Минск, 1989. – 207с.
230853
  Нечитайло А.Л. Верхнее Прикубанье в бронзовом веке / А.Л. Нечитайло. – Киев, 1978. – 151с.
230854
   Верхнее Прикубанье в эпоху средней бронзы : Автореф... канд. истнаук: 07.00.06 / Нечитайло А. Л,; АН УССР, Ин-т археол. – К., 1973. – 24л.
230855
  Кулева В Г. Верхнеказанские и татарские континентальные отложения Юго-Востока Русской платформы. / В Г. Кулева, . – Саратов, 1980. – 161с.
230856
  Кулева Г.В. Верхнеказанские и татарские континентальные отложения южной части Предуральского краевого прогиба. = (в пределах Оренбургского и юга Башкирского Приуралья) / Г.В. Кулева. – Саратов : Из-во Саратовского ун-та, 1975. – 165с.
230857
  Лаухин С.А. Верхнекайнозойские отложения и палеогеография Северного Приангарья в подземной кайнозое : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Лаухин С. А.; МГУ, Геол. фак. Каф. ист. и регион. геол. – Москва, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
230858
  Дунаева Н.Н. Верхнекаменноугольные мшанки Донецкого бассейна и их стратиграфическое значение : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Дунаева Н.Н.; М-во выш.образование УССР. – Киев, 1955. – 17л.
230859
   Верхнекамский ТПК: проблемы формирования и развития : Сборник научных трудов. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1987. – 108 с.
230860
  Лермонтова Е.В. Верхнекембрийские трилобиты и брахиоподы Боще-куля : Северо-Восточный Казахстан / Е.В. Лермонтова. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 49с.
230861
  Лермонтова Е.В. Верхнекембрийские трилобиты и брахиоподы Боще-куля / Е.В. Лермонтова. – М., 1951. – 35с.
230862
  Ившин Н.К. Верхнекембрийские трилобиты Казахстана / Н.К. Ившин; Отв. ред. Борукаев Р.А. – Алма-Ата : АН КазССР
2 : Селетинский горизонт куяндинского яруса центрального Казахстана. – 1962. – 412с.
230863
   Верхнелатышский диалект. – Рига, 1989. – 149с.
230864
  Найдин Д.П. Верхнемеловые белемниты Русской платформы и сопредельных областей. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Найдин Д.П.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1965. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
230865
  Найдин Д.П. Верхнемеловые белемниты русской платформы и сопредельных областей. Антинокамансы, гониотейтисы и беломнеллокамаксы / Д.П. Найдин. – М., 1964. – 192с.
230866
  Никитин И.И. Верхнемеловые белемниты северо-восточного крыла Днепровско-Донецкой впадины : Автореф. дис. ... канд. геол. минер. наук / Никитин И.И. ; МВССО СССР, КГУ. – Киев, 1960. – 22 с.
230867
  Гранник В.М. Верхнемеловые вулкано генно-осадочные формации Восточно-Сахалинских гор. / В.М. Гранник. – М., 1978. – 164с.
230868
  Аскеров Ф.Г. Верхнемеловые и палеогеновые вулканические формации казахского прогиба (Малый Кавказ. : Автореф... наук: / Аскеров Ф.Г.; Совет Аз. инст. нефти и химии им.М.Азизбекова по прис. учен. степ. – Баку, 1966. – 25л.
230869
  Кузьмичева Е.И. Верхнемеловые и палеогеновые кораллы СССР / Е.И. Кузьмичева; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1987. – 186с.
230870
  Соломонов Б.М. Верхнемеловые и палеогеновые отложения Сиазаньского нефтеносного района и перспективы их нефтегазоносности. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Соломонов Б.М.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1964. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
230871
  Джабаров Г.Н. Верхнемеловые морские ежи Центрального Копет-Дага и их стратиграфическое значение / Г.Н. Джабаров; Под ред. Луппова Н.П. – Ашхабад : Туркменское из-во, 1964. – 115с.
230872
  Фогт Э. Верхнемеловые мшанки Европейской части СССР и некоторых сопредельных областей / Э. Фогт. – Москва : Московский университет, 1962. – 125с. – Перевод и редакция Найдина Д.П.
230873
  Оразбердыев Ч. Верхнемеловые остракоды Восточной Туркмении : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.09 / Оразбердыев Ч.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1975. – 24л.
230874
  Морозов Н.С. Верхнемеловые отложения междуречья Дона и Северного Донца и Южной части водно-донского водораздела. / Н.С. Морозов. – Саратов, 1962. – 178с.
230875
   Верхнемеловые отложения Южного Зауралья. – Свердловск, 1990. – 220с.
230876
  Криштофович А.Н. Верхнемеловые растения бассейна реки Колымы : Материалы по изучению Колымско-Индигирского края / А.Н. Криштофович; Гострест Дальстой. – Ленинград; Москва : ГОНТИ-НКТП-СССР, 1938. – 27с. – (Геология и геоморфология ; Вып. 15)
230877
  Ковалева А.Ф. Верхнемеловые спорово-пыльцевые комплексы Чулымо-Енисейской впадины. : Автореф... канд. биол.наук: / Ковалева А.Ф.; АН СССР. Зап.-Сиб. филиал. Томск. гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Новосибирск, 1953. – 15л.
230878
  Байковская Т.Н. Верхнемиоценовая флора Южного Приморья / Т.Н. Байковская. – Ленинград, 1974. – 142с.
230879
  Семененко В.Н. Верхнемиоценовые молассы Альминского прогиба // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 39-57 : рис. – Библиогр.: 59 назв. – ISSN 0367-4290
230880
  Богачев В.В. Верхнемиоценовые униониды Кавказа. – Санкт-Петербург : Типо-литография К.Биркенфельда, 1908. – С. 237-258, [2]. – Отд. оттиск из: Известия геологического комитета, Т. 27, № 140
230881
  Яцко И.Я. Верхненеогеновые униониды и палеогеография времени их обитания на Ю-З территории УССР : Дис... канд. геолого-минерад.наук: / Яцко И.Я.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1960. – 328л. – Бібліогр.:л.317-328
230882
  Сапельников В.П. Верхнеордовикские , силурийские и нижнедевонские пентамериды Казахстана : монография / В.П. Сапельников, Т.Б. Рукавишникова; Отв. ред. Ходалевич А.Н. – Москва : Наука, 1975. – 227с.
230883
  Налуцишин Б.Н. Верхнепалеозойская угленосная формация арктической части Тунгусского бассейна. (Общие закономерности строения, образования и изменения) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 135 / Налуцишин Б.Н. ; Ленингр. горный ин-т им. Г.В. Плеханова. – Ленинград, 1971. – 21с. – Бібліогр.:с.20-21
230884
  Горский И.И. Верхнепалеозойская фауна из Джунгарского Алатау / И.И. Горский, И.Л. Тимофеева; Отв. ред. Малявкин А.Н. – Петрозаводск : Карело-Финский Гос. ун-т, 1950. – 82с.
230885
  Черенков И.Н. Верхнепалеозойская флишевая формация Гиссаро-Алая. / И.Н. Черенков. – Душанбе, 1973. – 171с.
230886
  Черенков И.Н. Верхнепалеозойская флищевая формация Гиссаро-Алая. / И.Н. Черенков. – Душанбе, 1973. – 171с.
230887
  Нейбург М.Ф. Верхнепалеозойская флора Кузнецкого бассейна / М.Ф. Нейбург. – Москва-Ленинград
12, ч.3. – 1948
230888
  Хахлов В.А. Верхнепалеозойская флора севера Сибири / В.А. Хахлов; Ред. Ананьев А.Р. – Вып. 1. – Томск : Томский ун-т
Хвощевые. – 1964. – 114с.
230889
  Ярмолюк В.В. Верхнепалеозойские вулканогенные ассоциации и структурно-петрологические особенности их развития / В.В. Ярмолюк. – М., 1978. – 134с.
230890
   Верхнепалеозойские и мезозойские земноводные и пресмыкающиеся СССР : сборник. – Москва : Наука, 1968. – 144с.
230891
  Мороз В.Ф. Верхнепалеозойские магматические породы, метасоматиты и рудопроявления Нижнего Припрутья / В.Ф. Мороз. – Кишинев, 1984. – 100с.
230892
  Бетехтина О.А. Верхнепалеозойские неморские пелециподы (двустворки) Сибири и Восточного Казахстана / О.А. Бетехтина; Отв. ред. Рагозин Л.А. – Москва : Наука, 1966. – 222с.
230893
  Богомаз В.М. Верхнепалеозойские отложения павлодарского прииртышья и перспективы их угленосности : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.15 / Богомаз В. М.; М-во геол. СССР, Всес. науч. иссл. геол. ин-т. – Л., 1974. – 24л.
230894
  Миклухо-Маклай Верхнепалеозойские фузулиниды Средней Азии. Фергана, Дарваз и Памир / Миклухо-Маклай; Ленинградский государственный ордена Ленина университет имени А.А. Жданова; Институт земной коры. – Ленинград, 1949. – 128с.
230895
  Шинкарев Н Верхнепалеозойский магматизм Туркестано-Алтая / Н Шинкарев. – Л., 1966. – 152с.
230896
  Борзияк И.А. Верхнепалеолитическая стоянка Гординешты I в Попрутье / И.А. Борзияк. – Кишинев, 1984. – 84с.
230897
  Кетрару Н.А. Верхнепалеолитическая стоянка Рашков 7 / Кетрару Н.А., Григорьева Г.В., Коваленко С.И. ; АН - Республика Молдова, Ин-т культурного наследия ; Центр Археологии ; Нац. музей археологии и истории Молдовы. – Кишинев : [ Business-Elita ], 2007. – 185 с. – ISBN 978-9975-9812-0-0
230898
   Верхнепермские и нижнетриасовые отложения Московской синеклизы. – М., 1984. – 139с.
230899
  Демин В.М. Верхнепермские и нижнетриасовые пестроцветы северо-восточной окраины Большого Донбасса : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Демин В. М.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1956. – 21л.
230900
  Кочеткова Н.М. Верхнепермские остракоды Западной Башкирии и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кочеткова Н.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. Горно-геол. ин-т Башкирского филиала АН СССР. – Уфа, 1960. – 21л.
230901
  Сувейздис П.И. Верхнепермские отложения Польско-Литовской синеклизы. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Сувейздис П.И.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1962. – 16л.
230902
  Молин В.А. Верхнепермские спорово-пыльцевые комплексы севера Русской платформы / В.А. Молин, Н.А. Колода; Отв. ред. Сиверцева И.А. – Ленинград : Наука, 1972. – 77с.
230903
   Верхнеплиоценовые структуры депрессионных зон Азербайджана. – Баку, 1965. – 196с.
230904
  Шварц Т.В. Верхнеплиоцентовая история тектонического развития складок Западно-Туркменской впадины. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Шварц Т.В.; Акад.наук Туркм.ССР.Отдел.физ-тех.геол.и хим.наук. – Ашхабад, 1962. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
230905
  Фаталиев Р.А. Верхнесарматская флора горы Катар в междуречье Куры и Иори. : Автореф... канд. биол.наук: / Фаталиев Р.А.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1964. – 18л.
230906
   Верхнесерпуховский подъярус Донецкого бассейна : (Палеонтологическая характеристика). – Киев : Наукова думка, 1983. – 163с.
230907
  Чернышева Н.Е. Верхнесилурийские и девонские трилобиты Кузнецкого бассейна / Н.Е. Чернышева. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 72с.
230908
  Жилина Т.И. Верхнесысольский диалект коми языка / Т.И. Жилина. – М, 1975. – 268с.
230909
  Шварева Н.Я. Верхнетортонская флора Предкарпатья и горы Кортумовой : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шварева Н.Я. ; АН УССР. Ин-т ботаники. – Киев, 1965. – 23 с.
230910
  Дагис А.С. Верхнетриасовые брахиоподы Юга СССР / А.С. Дагис; Сиб.отд. АН СССР, Отв. ред. Макридин В.П. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – 248с. : 31 Таблица
230911
  Троицкий В.И. Верхнетриасовые и юрские отложения Южного Узбекистана / В.И. Троицкий. – Л, 1967. – 312с.
230912
  Михеев В.С. Верхнечарская котловина : Опыт топологического изучения ландшафта. / В.С. Михеев; Отв.ред.В.Б.Сочава. – Новосибирск : Наука, 1973. – 143с.
230913
  Зыкина В.С. Верхнечетвертичные отложения и ископаемые почвы Новосибирского Приобья / В.С. Зыкина. – М., 1981. – 204с.
230914
  Химшиашвили Н.Г. Верхнеюрска фауна Грузии : Cephalopoda и Lamellibranchiata / Н.Г. Химшиашвили. – Тбилиси : АН ГССР, 1957. – 316с.
230915
  Сакс В.Н. Верхнеюрские и нижнемеловые белемниты Севера ССР / В.Н. Сакс, Т.И. Нальняева. – Л., 1964. – 168с.
230916
  Сакс В.Н. Верхнеюрские и нижнемеловые белемниты Севера ССР : Роды Pachyteuthis и Acroteuthis / В.Н. Сакс, Т.И. Нальняева. – Москва-Ленинград, 1966. – 215с.
230917
  Котигорошко В. Верхнє Потисся в давнину : 1 000 000 років тому - 10 сторіччя н.е. / Вячеслав Котигорошко ; МОН України ; Ужгород. нац. ун-т, Науково-дослід. ін-т карпатознавства. – Ужгород : Карпати, 2008. – 432 с. – ISBN 978-966-671-151-2
230918
  Калинаускайте Н. Верхние и нижние функции для устойчивых процессов с независимыми приращениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Калинаускайте Н.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 8л.
230919
  Калинаускайте Н. Верхние и нижние функции для устойчивых процессов с независимыми приращениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Калинаускайте Н.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 8л.
230920
  Исламова Х.Я. Верхние и нижние функции на топологических полуполях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Исламова Х.Я.; Ташкент. гос. ун-тет. – Ташкент, 1971. – 15л.
230921
  Коянто Владимир Верхние люди подождут / Коянто Владимир. – М., 1976. – 192с.
230922
  Косточка А.В. Верхние оценки хроматических характеристик графов : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.01.09 / Косточка А. В.; АН СССР, Сиб. от-ние Спец. сов. К002.2301 в Ин-те матем. – Новосибирск, 1978. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
230923
   Верхний горизонт толщи мерзлых пород : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1991. – 99с.
230924
  Шур Ю.Л. Верхний горизонт толщи мерзлых пород и термокарст / Ю.Л. Шур. – Новосибирск, 1988. – 209с.
230925
  Кальницкий М. Верхний город / М. Кальницкий. – Київ : Укрреклама, 1998. – 128 с. – (Знакомтесь: Киев : путеводитель). – ISBN 966-7006-05-0
230926
  Дрыгант Д.М. Верхний докембрий -- нижний палозой Среднего Приднепровья. / Д.М. Дрыгант. – К, 1982. – 108с.
230927
  Власов Борис Игнатьевич Верхний докембрий Волыни : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.00.01 / Власов Борис Игнатьевич; АН УССР. Ин-т геологических наук. – К., 1979. – 22л.
230928
  Таскин А.П. Верхний докембрий Восточного Присаянья. (Стратиграфия, структура и основные черты развития) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Таскин А.П.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
230929
   Верхний докембрий Европейского севера СССР. – Сыктывкар, 1986. – 38с.
230930
   Верхний докембрий и палеозой Южного Урала. – Уфа, 1982. – 135с.
230931
  Петров Б.В. Верхний докембрий области сочленения Северо-Байкальского и Патомского нагорий. (Стратиграфия, тектоника, метаморфизм) : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Петров Б.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 20л.
230932
  Постникова И.Е. Верхний докембрий Русской плиты и его нефтеносность. / И.Е. Постникова. – М., 1977. – 222с.
230933
  Бирюлин И.Ф. Верхний и Средний Дон в Великой Отечественной войне / И.Ф. Бирюлин. – Воронеж, 1970. – 223с.
230934
  Бирюлин И.Ф. Верхний и Средний Дон в Великой Отечественной войне / И.Ф. Бирюлин. – Воронеж, 1970. – 223с.
230935
  Гуслице Б.И. Верхний кайнозой Печорской низменности / Б.И. Гуслице, Э.И. Досева. – Сыктывкар, 1979. – 39-43с.
230936
   Верхний кайнозой Южного Сахалина. – Владивосток, 1988. – 76с.
230937
  Щеголев А.К. Верхний карбон Северного Кавказа в Зеленчук-Тебердинском междуречье : (флора, растительный покров, стратиграфия, палеогеография) / А.К. Щеголев. – Киев : Наукова думка, 1979. – 194с.
230938
  Фениксова В.В. Верхний койнозой юго-востока Западно-Сибирской низменности / В.В. Фениксова. – М, 1977. – 271с.
230939
  Цагарели А.Л. Верхний мел Грузии / А.Л. Цагарели. – Тбилиси, 1954. – 464с.
230940
  Трофимов Д.М. Верхний мел и палеоген юго-западной Сахары. (Стратиграфия и история развития) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 12 / Трофимов Д.М.; МГУ. – М., 1969. – 21л.
230941
  Алиюлла Х. Верхний мел и развитие фораминифер Малого Кавказа (Азербайджан) / Халил Алиюлла ; АН АзССР, Ин-т геологии им. акад. И.М. Губкина. – Баку : Элм, 1977. – 233 с., [1] л. табл. : ил., табл. – Библиогр.: с. 211-219
230942
   Верхний мел юга СССР. – М., 1986. – 226с.
230943
   Верхний Олонец - поселок лесорубов. – М.-Л., 1964. – 196с.
230944
  Замаренов А.К. Верхний палеозой Антюбинского Приуралья / А.К. Замаренов. – Алма-Ата, 1962. – 91с.
230945
  Устрицкий Виталий Иванович Верхний палеозой Арктики. (Биостратиграфия и биогеография) : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: / Устрицкий Виталий Иванович; АН СССР. Геол. фак. – Москва, 1967. – 37л. – Бібліогр.:с.35-37
230946
  Моссаковский А.А. Верхний палеозой Монголии = Монголын дээд палеозой / А.А. Моссаковский. – М, 1976. – 127с.
230947
  Масумов А.С. и др. Верхний палеозой Срединного и Южного Тянь-Шаня. / А.С. и др. Масумов. – Ташкент, 1978. – 176с.
230948
  Миклухо-Маклай Верхний палеозой Средней Азии. / Миклухо-Маклай. – Л., 1963. – 330с.
230949
  Павлов С.Ф. Верхний палеозой Тунгусского бассейна / С.Ф. Павлов. – Новосибирск, 1974. – 170с.
230950
  Амирханов Х.А. Верхний палеолит Прикубанья / Х.А. Амирханов. – Москва, 1986. – 111с.
230951
  Васильевский Р.С. Верхний палеолит Южного Приморья / Р.С. Васильевский, С.А. Гладышев. – Новосибирск, 1989. – 181с.
230952
   Верхний плейстоцен. – Москва : Наука, 1966. – 284с.
230953
   Верхний плейстоцен : Стратиграфия и абсолютная геохронология. – Москва : Наука, 1966. – 284с.
230954
   Верхний плиоцен бассейна Верхнего Дона. – Воронеж : ВГУ, 1985. – 144 с.
230955
  Попов Г.И. Верхний плиоцен Туркмении. Стратиграфия, палеонтология, палеогеография и история геологического развития. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: / Попов Г.И.; Саратов. гос. ун-т. – Ашхабад, 1967. – 64л.
230956
  Герасимов П.А. Верхний подъярус волжского яруса центральной части Русской платформы : Палеонтолого-стратиграфическое и литологическое исследование / П.А. Герасимов; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1969. – 148с.
230957
  Махнач А.С. Верхний протерозой Припятской впадины. / А.С. Махнач. – Минск, 1980. – 91с.
230958
  Келлер Б.М. Верхний протерозой Русской платформы / Б.М. Келлер. – М, 1968. – 102с.
230959
   Верхний рифей и венд западного склона Среднего Урала / Б.Д. Аблизин, М.Л. Клюжина, Ф.А. Курбацкая, А.М. Курбацкий; [Б.Д. Аблизин и др. ; отв. ред. В.Е. Хаин, Б.И. Чувашов ; АН СССР, Урал. науч. центр, Ин-т геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого]. – Москва : Наука, 1982. – 140 с. : ил. + 1 отд. л. ил. – Библиогр.: с. 135-139
230960
  Козлов В.И. Верхний рифей и венд Южного Урала / В.И. Козлов. – Москва, 1982. – 128с.
230961
  Зосимович В.Ю. Верхний эоцен, олигоцен и миоцен субпаратетиса : Автореф... доктор геолого-минералог.наук: 04.00.09 / Зосимович В.Ю.; АН Украины. Ин-тут геологич. наук. – К., 1992. – 61л.
230962
  Власов А.Е. Верхний этаж / А.Е. Власов. – Ленинград, 1983. – 138с.
230963
  Шпирко В. Верхні оцінки ймовірності банкрутства страхових компаній для функцій розподілу з "важкими хвостами" / В. Шпирко, Ю. Рубаник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-51. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У класичній моделі ризику нерівність Лундберга забезпечує і верхню межу, і апроксимацію до ймовірності банкрутства страхових компаній, але у випадку, коли існують моменти функції розподілу суми страхових виплат. У цій статті ми отримаємо верхню межу ...
230964
  Шпирко В. Верхні оцінки ймовірності банкрутства страхових компаній у випадку, коли страхові виплати мають розподіл Парето / В. Шпирко, Ю. Рубаник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-106. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Використовуючи метод чисельного інтегрування Григор"єва та Кукліна, визначено верхню межу ймовірності банкрутства у випадку, коли страхові виплати підлягають розподілу Парето. In this paper is derived an upper bound for the probability of ultimate ...
230965
  Куцир Т. Верхній полотняний одяг Опілля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 194-203. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
230966
  Муравьев И.С. Верхнкаменноугольные и нижнепермские отложения / И.С. Муравьев. – Казань, 1983. – 127с.
230967
  Байцар Андрій Верхня межа лісу в ландшафті полонина Боржава її охорона та оптимізація / Байцар Андрій, Байцар Ірина // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 32-38. – Бібліогр.: 11 назв.
230968
  Тимошенко Ю. Верхня межа моїх прагнень - чорнова робота в уряді, а не президентство: Кілька цікавих пасажів з інтерв"ю пані Прем"єр-міністра журналістові Всесвіт. служби Бі-Бі-Сі С .Рейнсфорд // Україна молода. – 2005. - 16 квіт.
230969
  Козак І.С. Верхня та нижня оцінки розподілу числа сходинок у випадковому (ОД)-векторі // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 80
230970
  Митра С.К. Верхняя атмосфера / С.К. Митра. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 640с.
230971
  Месси Х.С. Верхняя атмосфера / Х.С. Месси, Ф Р.Л. Бойд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 376 с.
230972
  Харгривс Дж.К. Верхняя атмосфера и солнечно-земные связи / Дж.К. Харгривс. – Л., 1982. – 351с.
230973
   Верхняя Волга. – Ярославль, 1964. – 72с.
230974
  Гусаковская Л.А. Верхняя Вольта / Л.А. Гусаковская. – М, 1975. – 40с.
230975
  Пономаренко В.М. Верхняя граница леса в горах южного Сихотэ-Алиня. : Автореф... канд. биол.наук: / Пономаренко В.М.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 23л.
230976
  Уфимцев Г.Ф. Верхняя Лена: тихая река, красные скалы и церкви : География. Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 18-20 : Фото. – ISSN 0016-7207
230977
   Верхняя мантия. – Москва : Мир, 1975. – 310с.
230978
   Верхняя мантия Земли. – М., 1964. – 422с.
230979
  Кузнецов А.А. Верхняя Сванети / А.А. Кузнецов. – Москва, 1974. – 143 с.
230980
  Соболь Ф.Я. Верхняя Сванетия : Социально-экономический очерк / Ф.Я. Соболь. – Москва-Ленинград, 1933. – 120с.
230981
  Мурзалиев К. Верхняя струна домбры : стихи / К. Мурзалиев. – Москва : Советский писатель, 1976. – 160 с.
230982
   Верхняя юра и граница ее с меловой системой. – Новосибирск, 1979. – 215с.
230983
  Абдулкасумзаде М.Р. Верхняя юра Малого Кавказа в пределах Азербайджанской ССР : (стратиграфия и аммонитовая фауна) / М.Р. Абдулкасумзаде ; АН АзССР, Ин-т геологии им. И.М. Губкина. – Баку : Элм, 1988. – 184 с. – Библиогр.: с. 133-149
230984
   Верхняя юра побережья моря Лаптевых: межрегиональные корреляции и палеобстановки / Б.Л. Никитенко, В.Г. Князев, Е.Б. Пещевицкая, Л.А. Глинских // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 8. – С. 1496-1519 : рис. – Библиогр.: с. 1517-1519. – ISSN 0016-7886
230985
  Макогон В.В. Верхньовізейська глиниста товща - перпективний об"єкт пошуків сланцевого газу в Дніпровсько-Донецькій западині / В.В. Макогон, В.Т. Кривошеєв // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 1. – С. 73-82 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-3591
230986
   Верхньодніпровськ : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1980. – 142с.
230987
   Верхньоінгулецька зрощувальна система. – К., 1956. – 104с.
230988
  Клапчук В.М. Верхньокайнозойські відклади терасового комплексу долини гірського Пруту : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 115-120 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
230989
  Трофимович К. Верхньолужицька мова: історія та сучасність / Сербський ін-тут будишині; Наук. ред.: А.Івченко, Д.Шольце; Костянтин Трофимович. – Львів : Українські технології, 2003. – 220с. – ISBN 966-666-091-1
230990
  Сятковська Є. Верхньолужицький та польський образи старших членів сім"ї у зіставному діахронічному висвітленні // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 173-185. – ISSN 0203-9494
230991
  Грубрін Ю.Л. Верхньоміоценові та пліоценові алювіальні відклади правобережжя середнього Придніпров"я / Ю.Л. Грубрін, А.А. Голубицька, Ліпкіна-Кучинська // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 22-28. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географія ; Вип. 14)
230992
  Мельничук В.Г. Верхньоприп"ятський траповий комплекс нижнього венду та його міденосність // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 14-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
230993
  Мяловицька Н.А. Верховенство Конституції в системі національного права / Н.А. Мяловицька, П.В. Пушкар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-9. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Присвячено проблемам здійснення конституційного правосуддя, спрямованого на забезпечення верховенства Конституції. Зокрема, зосереджується увага на контролі за конституційністю нормативно-правових актів і процедурі офіційного тлумачення Конституції та ...
230994
   Верховенство права (доповідь, схвалена Венеційською Комісією на 86-му пленарному засіданні 25-26 березня 2011 року) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 168-184. – ISSN 0132-1331
230995
  Головатий С. Верховенство права (правовладдя): як його тлумачить Венеційська Комісія // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 155-167. – ISSN 0132-1331
230996
  Петришин О. Верховенство права в системі правового регулювання суспільних відносин
230997
  Беляневич О.А. Верховенство права і законність як принципи господарського процесуального права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 13-20. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджено співвідношення та взаємодія верховенства права і законності як принципів господарського процесуального права та проблеми їх реалізації у правозасто-совній діяльності господарських судів. В статье исследовано соотношение и ...
230998
  Прокопов Д. Верховенство права у контексті проблеми природного права
230999
  Рабінович П. Верховенство права як соціально-природний феномен (контури ідеалу)
231000
  Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та перспективи
<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,