Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>
246001
  Кульчицький С. "Винищувальні акції": пам"ять двох народів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 31 травня - 1 червня (№ 92/93). – С. 11


  Голодомори в Україні та Казахстані у порівняльному аналізі (до підсумків наукового семінару в Астані 2—4 травня 2013 року). Учасники семінару вивчали причини й перебіг Великого голоду початку 1930-х рр., його медичні й демографічні наслідки, ...
246002
  Кульчицький С. "Винищувальні акції": пам"ять двох народів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7-8 червня (№ 97/98). – С. 8


  Голодомори в Україні та Казахстані у порівняльному аналізі (до підсумків наукового семінару в Астані)
246003
  Шаповал Ю.І. "Винним себе не визнаю..." (Невідомі сторінки з біографії Юліана Бачинського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 59-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Розкриваються невідомі сторінки життєвого шляху Юліана Бачинського, зокрема, причини його ув"язнення органами НКВС УРСР в 1934 р., доводиться сфабрикованість справи, ...
246004
  Файзулін Я. "Винниченко заздрить популярності Петлюри. А за часів Центральної Ради не міг перенести популярності Грушевського" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 2 (205). – С. 54-57
246005
  Кузьменко В. "Вино творчості" Олександра Астаф"єва // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2002. – № 7/8. – С.133-135. – ISSN 0131-2561


  Олександр Григорович Астаф"єв (нар.1952 р.) -відомий український тературознавець, публіцист, поет, перекладач. З 2001 р. - професор кафедри теорії літератури та компаративістики Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка
246006
  Горбатюк В. "Винятково в ім"я української літератури". Дві кримінальні справи Тодося Осьмачки // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 3. – С. 68-91. – ISBN 978-966-493-818-8
246007
   "Випадок когнітивного дисонансу" / М. Сірук, Д. Гербст, С. Пайфер, А. Каратницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 листопада (№ 204). – С. 10


  Експерти "Дня" - про те, чому Трамп вірить словам Путіна про непричетність Росії до втручання в американські вибори.
246008
  Мельник Д.М. "Випадок" Інгеборг Бахманн - поміж множинною та замовчуваною ідентичністю // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 126-132
246009
  Аляєв Г.Є. "Виправдання добра. Моральна філософія" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1003-1005. – ISBN 966-316-069-1
246010
  Река Д.В. "Вираження невимовного" поезії Віслави Шимборської // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 293-300. – ISSN 2075-437X


  Статья посвящена исследованиям проблематики "невысказанного" в поэтике Виславы Шимборской, рассматриваются дискурсы "невысказанного" в литературе прошлых лет и современной литературе. На материале текстов поэтессы разных периодов творчества ...
246011
  Радь Т. "Вирій - 2014" відвідав українців Словаччини і Румунії // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2014. – Ч. 3 (179). – С. 25-29


  Міжнародна науково-пошукова та освітня експедиція "Вирій - 2014" розширила географію своєї діяльності.
246012
  Філатова О. "Виробничий" роман як технократичний проект "інженерії людської душі" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-30. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу дати індивідуальне прочитання "виробничого" роману як естетичного втілення "життя свідомості" автора: відрізняючи об"єктивне від кон"юнктурного, тобто, враховуючи "коефіцієнт викривлення", беручи "від супротивного". Individual ...
246013
  Іжнін Ігор "Виродження" поколінь війни та міжнародна політика здобуття могутності державами // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 19-25. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
246014
  Легка О. "Виростала я на землі, що від Бога...". Життєтворча сильвета Наталі Лівицької-Холодної // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 43-51. – ISSN 0130-5263
246015
  Кумандареас М. [Виробництво скла / Меніс Кумандареас. – 13-е вид. – Афіни : Кедрос, 1991. – 175 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
246016
  Дячук Л.В. Виникнення patria potestas за нормами римського права та законодавства Юстиніана // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2012. – № 2/3. – С. 45-50
246017
  Тютюнник Ю.Г. Виникнення бурякового цукроваріння в Україні. Перші цукроварні // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 61-71. – ISSN 2079-2999


  Розглянуто спірні, невирішені і дискусійні питання зародження і ранньої історії українського цукроваріння. Показано, що цукроварня в селі Трощин (Канівський район Черкаської області), яку прийнято вважати першою, збудованою на сучасних українських ...
246018
  Прохоров Д. Виникнення громад караїмів на території губерній Північно-Дніпровського Лівобережжя в другій половині XIX - на початку XX ст. // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 33-38. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
246019
  Шаригіна О. Виникнення залізниць на півдні Україні в др. пол. XIX ст.: історіографія проблеми // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 41-45
246020
  Безверхий К.В. Виникнення і розвиток консолідованої фінансової звітності // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (67). – С. 8-13. – ISSN 2307-9878
246021
  Кутер М. Виникнення і розвиток подвійного запису / М. Кутер, М. Гурська, К. Кутер // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 11. – С. 31-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 40 назв
246022
  Бондаренко О.О. Виникнення і розвиток правової охорони промислових зразків // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 263-267. – ISSN 2219-5521
246023
  Блохін М.Ю. Виникнення і становлення інституту спадкування у римському праві // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 227-229. – ISBN 978-966-419-299-3
246024
  Перепьолкін С.М. Виникнення міжнародних митних відносин // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 77-83. – ISSN 2078-3566
246025
  Ляшкевич А. Виникнення навчальних закладів морського профілю на південноукраїнських землях (кінець XVIII – початок ХІХ ст.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 24-34. – ISSN 2312-5993
246026
  Ступак С. Виникнення прав інтелектуальної власності суб"єкта суміжного права // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – Бібліогр.: 8 назв
246027
  Веремійчук І.П. Виникнення романтизму в Польщі та його філософський зміст // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 25-26. – ISBN 966-8365-12-7
246028
  Соляник А.А. Виникнення складових системи документопостачання бібліотек України в епоху рукописання // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 9. – С. 177-183. – ISBN 966-7352-60-9


  Проаналізовано особливості генезису та диференціації джерел документопостачання бібліотек України княжої доби.
246029
  Білокінь І.П. Виникнення та pозвиток pослинного свiту / І.П. Білокінь. – Київ : Радянська Укpаїна, 1958. – 24с. – (Т-во для поширення політичних та наукових знань УРСР)
246030
  Шевченко О.М. Виникнення та еволюція венчурного капіталу // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 2 (40). – С. 265-268
246031
  Пінчук А. Виникнення та еволюція державного управління ринками фінансових послуг на території України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 147-155
246032
  Куртинець М.І. Виникнення та еволюція принципу рівноправності та самовизначення народів і націй на прикладі Польщі // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 135-137. – ISBN 978-966-600-475-1
246033
  Хавер Т. Виникнення та розвиток "Вишеградської ідеї" // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 109-112
246034
  Кльов М.В. Виникнення та розвиток "макуніверситету": шлях до економізації освітньої галузі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 64-68. – ISSN 2077-1800
246035
  Войчук А.Ю. Виникнення та розвиток інституту президентства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 261-264. – ISSN 2076-1554
246036
  Гаруст Ю.В. Виникнення та розвиток повноважень Президента України в управління фінансовою системою країни на різних етапах її розвитку: історико-правовий аналіз / Ю.В. Гаруст, Н.В. Турук // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 1 (14). – C. 24-31. – ISSN 2519-2353
246037
  Султанова Л. Виникнення та розвиток полікультурної освіти в США // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 2. – С. 116-121. – ISSN 2308-4081
246038
  Кость Д.І. Виникнення та розвиток поняття "франчайзинг". Різновиди франчайзингу // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 359-374. – ISBN 978-966-2075-11-3
246039
  Олійник С.М. Виникнення та становлення реадмісії осіб як міжнародно-правового інституту // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 272-278. – ISSN 1563-3349


  Здійснено ретроспективне дослідження реадмісії осіб як інституту міжнародного права, її нормативно-правової регламентації та становлення. Встановлено, що коріння міжнародно-правового регулювання цього явища сягає Х століття.
246040
  Гультай М. Виникнення та утвердження конституціоналізму як обов"язкової складової демократичного державного устрою // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 97-115. – ISSN 2310-6158
246041
  Лотюк О.С. Виникнення та функціонування інститутів громадянського суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 63-67. – ISSN 2219-5521


  У цій статті висвітлюються проблеми визначення конституційних засад розвитку інститутів громадянського суспільства. Аналізуються проблеми ефективності правового регулювання відносин, пов"язаних із виникненням та функціонуванням інститутів ...
246042
  Карлова І.О. Виникнення, формування та подальший розвиток стратегічного управлінського обліку як науки / І.О. Карлова, В.С. Хоменко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2017. – № 2 (38). – С. 3-11. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
246043
  Бербат Т.И. Винил-В-дикетонаты переходных металлов как инициаторы и ингибиторы радикальной полимеризации : Дисс. ... канд. химических наук: Спец. 02.00.06 - химия высокомолекулярных соединений / Бербат Т. И.; Одесский нац. ун-т. им. И. И. Мечникова. – Одесса, 2007. – 176л. – Библиогр.: л. 153 - 176
246044
  Львова Ф.П. Винил (триалкилсилилорганил) сульфиды. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Львова Ф.П.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25
246045
  Барба Н.А. Виниларены и их полимеры, содержащие азот и серу. Синтез, свойства : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Барба Н.А. ; Кишиневский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Кишинев, 1987. – 446 л. + Приложение: л. 435-446. – Библиогр.: л. 393-434
246046
  Барба Н.А. Виниларены и их полимеры, содержащие азот и серу. Синтез. Свойства : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Барба Н.А. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 49 с. – Библиогр.: 89 назв.
246047
   Винилацетиленовые производные пиперидина и полимеры на их основе. – Алма-Ата, 1991. – 115с.
246048
  Сушкова Н.В. Винилацетиленовые, моно- и диацетиленовые кетоны в реакциях присоединения. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сушкова Н.В.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 22л.
246049
  Павлов Л.П. Винилирование спиртов ряда дибензила. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Павлов Л.П.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 22л.
246050
  Скворцова Г.Г. Винилирование фенолов смолы полукоксования черемховских углей и исследование их химического состава. : Автореф... Канд.хим.наук: / Скворцова Г.Г.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1955. – 16л.
246051
  Крайц З.С. Виниловые и замещенные виниловые эфиры кислот фосфора : Автореф... канд. хим.наук: / Крайц З.С.; АН СССР. Ин-т элементоорганич. соединений. – М., 1961. – 12л.
246052
  Гусаров А.В. Виниловые эфиры моногалогеноспиртов, синтез, строение и реакционная способность. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Гусаров А.В.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
246053
  Михайлов Э.И. Виниловые эфиры органических и кремнеорганических алкилтиоалканолов.. : Автореф... канд. хим.наук: 02072 / Михайлов Э.И.; АН ССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
246054
  Степанов Д.Е. Виниловые эфиры фенолов в диеновом синтезе с циклопентадиеном и гексахлорциклопентадиеном. : Автореф... канд.хим.наук: / Степанов Д.Е.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1965. – 22л.
246055
  Шрамова З.И. Винилоги смешанных ангидридов карбоновой и угольной кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Шрамова З.И.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т. – М., 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
246056
  Ислам М Винилпиридины в реакции диенового синтеза : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Ислам М,; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим.. ф-тет. – Москва, 1969. – 13л.
246057
  Коржа Иван Дмитриевич Винилфенилизоцианаты и некоторые их превращения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Коржа Иван Дмитриевич; МНО Молд. ССР. Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1975. – 22л.
246058
  Сетон-Томпсон Ернест Винипегский волк : / Сетон-Томпсон Ернест. – Омск, 1955. – 108с.
246059
  Щуцкий С.В. Винипласт / С.В. Щуцкий, В.С. Пуркин. – Ленинград - Москва, 1953. – 148с.
246060
  Буторин Д.И. Винительный и родительный падежи прямого объекта в русском литературном языке 19-20 : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Буторин Д.И. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1953. – 20 с.
246061
  Радунчева А. Виница. Енеолитно селище и некропол = Vinica. Village Eneolithique et Necropole / А. Радунчева; Българска Академия на науките, Археологически институт. – София : Българска Академия на науките
6 : разкопки и проучвания. – 1976. – 146 с. : ил.
246062
   Винная истина: Фестиваль вина "Wine Fest" : выставки // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 64-65 : фото
246063
   Винная карта // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 76-78 : фото
246064
  Май К.Ф. Виннету - вождь апачей / Карл Май. – Москва : Интерпракс, 1991. – 542 с. – (Приключилось однажды.. ; 2). – ISBN 5-85235-027-3
246065
  Май К. Виннету / К. Май. – М, 1991. – 364с.
246066
  Май К. Виннету / К. Май. – Москва
Т. 1. – 1992. – 366 с.
246067
  Май К. Виннету / К. Май. – М
3. – 1992. – 372с.
246068
  Милн А.А. Винни-Пух / А.А. Милн. – М, 1988. – 111с.
246069
  Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все // Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Москва : Детская литература, 1983. – С. 315-440. – (Библиотека мировой литературы для детей, т. 40)
246070
  Буйських С.Б. Винники - новий археологічний осередок в Україні // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 3. – С. 133-136. – ISSN 0235-3490
246071
  Ерофеев И.А. Винница : Из опыта изучения географии города / И.А. Ерофеев. – Москва, 1960. – 130с.
246072
   Винница 3D. Фотореалистичная 3D модель Винницы : геоинформационные системы // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 4 (13)
246073
  Сафонова Е.В. Винницкое соединение партизанских отрядов под командованием Я.И. Мельникова в борьбе против немецко-фашистских захватчиков : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сафонова Е.В. ; КГУ, Каф. маркс. лен. – Киев, 1950. – 20 с.
246074
  Голик О. Винниченко-драматург / О. Голик, Т. Яровенко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 9 (161), вересень. – С. 59-63
246075
  Голик О. Винниченко-драматург / О. Голик, Т. Яровенко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 10 (162), жовтень. – С. 47-49
246076
  Мороз Л. Винниченко-традиціоналіст (до постановки проблеми) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 184-189. – ISBN 966-594-246-8
246077
  Шаповал Ю. Винниченко без брому // Критика. – Київ, 2006. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 31-33
246078
  Михида С.П. Винниченко В.: динамика становлення особистості // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 155-161. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
246079
   Винниченко Володимир Кирилович : Бібліогр. покажч. – Харків, 1995. – 106с.
246080
   Винниченко Володимир Кирилович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 430-431. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
246081
  Солдатенко В.Ф. Винниченко і Петлюра : політичні портрети революційної доби / В.Ф. Солдатенко ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Світогляд, 2007. – 621 с. – ISBN 978-966-8837-17-3
246082
  Панченко В. Винниченко і Сталін: монолог, що так і не став діалогом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 листопада (№ 212/213). – С. 14


  Володимир Винниченко в політичному сенсі був воістину наївною людиною. Але його передбачення, що Україна рано чи пізно стане незалежною, виявилося пророчим і справдилось.
246083
  Панченко В. Винниченко і Сталін: монолог, що так і не став діалогом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 листопада (№ 217/218). – С. 14
246084
   Винниченко і сучасність : Збірник наукових праць. – Сімферополь : Таврія, 2000. – 208с.
246085
   Винниченко Ігор Іванович - 60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 163. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилось 60 років з дня народження Винниченка Ігоря Івановича - історико-географа, етнографа, кандидата географічних наук, доцента кафедри країнознавства і туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
246086
   Винниченко Ігор Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 22-23
246087
   Винниченко Ігор Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 34-35 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
246088
  Ковальчук О. Винниченко Ігор Іванович [1957] // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 55-56 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
246089
   Винниченко й українська соціал-демократія / Центральний державний архів громадських об"єднань України ; упоряд. та автор передмови В.С. Лозицький. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 280 с. – ISBN 978-966-611-618-8
246090
  Липовецький С. Винниченко схопився за голову й почав кричати, що ми завалили українську справу // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 8 (411), 1 березня 2018. – С. 47-50
246091
  Глущенко М. Винниченко як маляр // Володимир Винниченко : (статті й матеріяли) / Укр. Вільна Академія Наук у США, Коміс. для охорони і збереження літ. та мистец. спадщини В.К. Винниченка ; [редкол.: Б. Подоляк, В. Порський, В. Чапленко]. – Нью-Йорк : [б. в.], 1953. – С. 62-63
246092
  Балабко О. Винниченко. Забута могила у Провансі // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С.98-117. – ISSN 0208-0710
246093
  Балабко О Винниченко: забута могила у Провансі // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 107-131. – ISSN 0208-0710
246094
  Сірук О. Винниченкова концепція світосприйняття (до питання про авторський міф) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 217-219. – ISBN 966-594-246-8
246095
  Касьянова О. Винничук у Києві зустрівся зі студентами і розповів про свої плани // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 8 травня (№ 9). – С. 20


  23 квітня 2015 р. в КНУ імені Тараса Шевченка проходила зустріч з українським журналістом, письменником, редактором, перекладачем Юрієм Винничуком за сприяння проректора Володимира Бугрова. Модератором зустрічі була директор Всеукраїнського ...
246096
  Неголюк К.С. Винні дороги як інфраструктурна основа винного туризму / К.С. Неголюк, І.Г. Смирнов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 122-132 : рис. – Бібліогр.: 13 назв.
246097
  Чередниченко Є.ф. Винні ключні, льодники та льохи на верхній території Києво-Печерської лаври // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 56-72
246098
  Пендерецький О.В. Винні промисли як об"єкти промислового туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 50-58. – Бібліогр.: 7 назв.
246099
  Шаша Л. Винного цвета море. / Л. Шаша. – М., 1982. – 383с.
246100
  Рядченко И.И. Винные погреба / И.И. Рядченко. – О., 1969. – 191с.
246101
  Синельников Сергей Винный Вавилон : На тарелке / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 74-79 : Фото
246102
   Винными дорогами мира // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 28-29 : Фото
246103
   Вино - культурное наследие человечества // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 80-81 : фото
246104
  Симоненко Василь Вино з троянд : новела // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 12. – С. 101-103. – ISSN 0130-321Х


  Золоті сторінки укр. класики
246105
  Симоненко В.А. Вино з троянд : вибрані твори / Василь Симоненко. – Київ : Знання, 2017. – 207, [1] с. : іл. – Сер. заснована 2013 р. – (Серія "Скарби" : передплатна серія ; № 3)
246106
  Ткач М.М. Вино з тюльпанів : інтимна лірика / Микола Ткач ; [іл.: Р. Найда]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 208 с. : іл. – ISBN 976-605-007-0
246107
  Брэдбери Р. Вино из одуванчиков / Р. Брэдбери. – Москва : Правда, 1988. – 656 с.


  Экз. состоит: 1. Вино из одуванчиков / Р. Брэдбери 2. Над пропастью во ржи / Д.Д. Сэлинджер 3. Убить пересмешника... / Х. Ли
246108
  Брэдбери Р. Вино из одуванчиков : повесть и рассказы / Р. Брэдбери; Перевод с англ. – Москва : Художественная литература, 1989. – 398 с. – (Классики и современники)
246109
  Гашек Я. Вино лесов, вино земляничное / Я. Гашек. – Иркутск, 1982. – 319с.
246110
  Шалак О. Вино неможливого : Поезії / О. Шалак. – Київ : Хрещатик, 1996. – 110 с. – ISBN 5-7707-0308-3
246111
   Вино уму не товарищ. – Москва, 1958. – 14с.
246112
  Козярин И.П. Вино. Что мы о нем знаем? // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2012. – Вип. 21, кн. 4. – С. 533-539. – ISSN 2227-7404
246113
  Писемский А.Ф. Виновата ли она? / А.Ф. Писемский. – М., 1955. – 87с.
246114
  Зигель Ф.Ю. Виновато солнце / Ф.Ю. Зигель. – М, 1972. – 192с.
246115
  Головач П.Р. Виноватый. Переполох на загонах : повести и рассказы / Платон Головач; пер. с белорус. Н.Горулев. – Минск : Мастацкая літаратура, 1973. – 240 с.
246116
   Виновен!. – М, 1973. – 176с.
246117
  Жуков Борис Виновник кровопролития : Медпрактикум // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 172-178 : Фото


  Рудольфо Валентино
246118
  Осьмакова Н.И. Виновник мятежа: повесть / Н.И. Осьмакова. – Тула, 1991. – 333с.
246119
  Ковалев А Ю. Виновник торжества / А Ю. Ковалев. – Ташкент, 1974. – 135с.
246120
  Роллан Р. Виновники и жертвы войны / Р. Роллан. – М, 1917. – 14с.
246121
  Войцеховский А.И. Виновница земных бед? / А.И. Войцеховский. – Москва : Знание, 1990. – 47 с.
246122
  Репецкая А.Л. Виновное поведение потерпевшего и принцип справедливости в уголовной политике / А.Л. Репецкая. – Иркутск : Иркутский ун-т, 1994. – 152с. – ISBN 5-7430-0482-Х
246123
  Пестушко Валерий Виноград должен дышать свободно! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 57
246124
  Ткаченко Я.А. Виноград и его возделывание / Я.А. Ткаченко. – Москва, 1929. – 77с.
246125
   Виноград на Закарпатті. – Ужгород : Закарпатське обласне вид-во, 1957. – 188с.
246126
  Коханов Л.Л. Виноград на півночі України / Л.Л. Коханов. – К., 1958. – 93с.
246127
  Майсурадзе Р.С. Виноград на півночі УРСР / Р.С. Майсурадзе. – К.-Х, 1939. – 32с.
246128
  Тіле К. Виноград на пристінній шпалері / К. Тіле. – К. : Вища школа, 1979. – 161 с.
246129
  Красножан Ж.В. Виноградарская лексика в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Красножан Ж.В. ; МВ и ССО СССР, Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1979. – 24 с.
246130
  Вахонеев В. Виноградарские ножи из раскопок Мирмекия // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 177-179


  Мирмекий - "малый" городок Боспора, расположенный на северном берегу Керченской бухты на Карантинном мысу, в пределах современного города Керчи.
246131
   Виноградарство. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1937. – 824с.
246132
   Виноградарство. – Вид. 2-е, доповн. і перероб. – Київ : Держсільгоспвидав, 1954. – 222с.
246133
   Виноградарство. – М, 1960. – 614с.
246134
   Виноградарство. – Киев : Урожай, 1964. – 142с.
246135
  Магер М.И. Виноградарство Болгарии / М.И. Магер, М.А. Пелях. – 2-е перераб. и доп. изд. – Кишинев, 1962. – 140с.
246136
   Виноградарство Донбасса. – Изд. 2-е, дополн. и перераб. – Сталино : Сталинское областное изд-во, 1953. – 148с.
246137
  Пруидзе Л.А. Виноградарство и виноделие в Раче. (По этнограф. материалам). : Автореф... канд. ист.наук: / Пруидзе Л.А.; АН ГрузССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1968. – 27л.
246138
  Моргенштерн С.Г. Виноградарство і виноробство / С.Г. Моргенштерн. – 2-е вид. значно доп. – Одеса, 1927. – 143с.
246139
   Виноградарство Молдавии и Украины. – Кишинев, 1976. – 76с.
246140
  Китаев И.А. Виноградарство на Одесщине / И.А. Китаев. – Одесса, 1960. – 376с.
246141
  Мозер Л. Виноградарство по-новому / Л. Мозер. – М., 1961. – 247с.
246142
  Негруль А.М. Виноградарство с основами ампелографии и селекции : Учебник для сельскохозяйственных техникумов / А.М. Негруль. – 3-е изд.исправл.и доп. – Москва : Сельхозгиз, 1959. – 399с.
246143
  Уинклер А.Дж. Виноградарство США / А.Дж. Уинклер. – М., 1966. – 652с.
246144
  Шевчук В.В. Виноградарство та плодівництво на Нижньодніпровських пісках / В.В. Шевчук, В.Г. Терлич // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 13-17. – ISSN 0459-1216
246145
  Китаев И.А. Виноградарство Украинской ССР в семилетке / И.А. Китаев. – К, 1959. – 28с.
246146
  Шанкрен Е. Виноградарство Франции / Е. Шанкрен, Ж. Лонг. – М., 1961. – 272с.
246147
  Руднєва М. Виноградарство, виноробство та винний туризм в Індії // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 52-60. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
246148
  Руднєва М.Г. Виноградарсько-виноробний кластер Бордо - суспільно-географічна характеристика // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 258-265 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
246149
  Гуцуляк О.М. Виноградарсько-виноробні виробничо-територіальні системи Закарпаття : територіально-виробничі системи (комплекси) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 114-120
246150
  Китайгородська В.М. Виноградна колиска / В.М. Китайгородська. – Ужгород, 1986. – 50 с.
246151
  Сеитов Х. Виноградная лоза : стихи / Х. Сеитов; Ходжабек Саитов; авториз. пер. с каракалкпк. – Ленинград : Советский писатель. ЛО, 1958. – 95 с.
246152
  Давтян М.Д. Виноградная лоза : повесть / М.Д. Давтян; пер. с арм. С.Каспарова. – Баку : Азернешр, 1958. – 198 с.
246153
  Мілев Й.Т. Виноградне сонце: Вірші та поема. / Й.Т. Мілев. – Київ, 1985. – 112 с.
246154
  Нариманидзе С. Виноградник / С. Нариманидзе. – М., 1988. – 157с.
246155
  Шкраб"юк П. Виноградник Господній : Історія життя о. д-ра Йосифа Кладочного / Петро Шкраб"юк; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ. – Львів : Місіонер, 1995. – 280с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 5-77002-0512-1
246156
  Бериашвили Б.П. Виноградник мо : стихи / Б.П. Бериашвили. – Москва : Советский писатель, 1974. – 95 с.
246157
  Керлер И.Б. Виноградник моего отца / И.Б. Керлер. – М., 1957. – 132с.
246158
  Лиснянская И.Л. Виноградній свет / И.Л. Лиснянская. – М., 1978. – 127с.
246159
  Попова М.М. Виноградно-виноробний кластер як прогресивна модель інтеграційного об"єднання - теоретичні засади та перспективи створення в Херсонському регіоні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 168-174. – ISSN 2309-1533
246160
  Москаленко В.Ф. Виноградов Василь Всаильович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 29-30 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Лікар-терапевт, доктор медицини (1909), професор, завідувач кафедри госпітальної терапевтичної клініки (1919-1927). Учень Ф.Г. Яновського.
246161
  Козин А.С. Виноградовцы / А.С. Козин. – Брянск, 1963. – 24с.
246162
  Зотов В.В. Виноградорство / В.В. Зотов. – К.-Х., 1938. – 70с.
246163
  Руда С. Виноградський Сергій Миколайович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 115-116. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Мікробіолог. Вчився на юридичном фак-ті Київського ун-ту, невдозі перейшов до природничого відділення, 1881 закінчив СПб. ун-т.
246164
  Баллас М. Виноделие в России : Труд, удостоенный 1-ой премии им.Императора Александра 3-го / М. Баллас; Изд-е Депертамента земледелия. – Санкт-Петербург
Ч.6 : Азиатская Россия (Туркестан). – 1903. – 48с.
246165
  Калугина Г.И. и др. Виноделие и вина Молдавии / Г.И. и др. Калугина. – М., 1957. – 180с.
246166
  Греков Б.Д. Винодольский статут об общественном и политическом строе винодела / Б.Д. Греков. – Москва-Ленинград, 1948. – 100с.
246167
  Михалко О.А. Винокуріння та шинкування в Гетьманщині (друга половина ХVІІ - ХVІІІ ст.). Історіографія питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 104-107. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз літератури кінця ХІХ - ХХ ст. з історії винокуріння та шинкування в Гетьманщині. This article given analysis literature of the and XIX-XX s. about manufacturing and sale of alcohol on the region of Getman XVII-XVIII s.
246168
  Пивоваренко О.А. Винокуріння та шинкування на Лівобережній Україні (друга половина XVII - XVIII ст.) / О.А. Пивоваренко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2013. – 162, [2] с. : табл. – 130 Національному університету харчових технологій. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-612-152-6
246169
  Казьмирчук Г.Д. Винокуріння у Київській губернії в XIX ст. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 25-28. – ISBN 978-966-171-154-8
246170
  Зубковська В.В. Винос рухомих форм фосфатів промивними водами із грунтової маси орного шару дерново-підзолистих супіщаних грунтів // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 127-131 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0587-2596
246171
  Закревський Д.В. Винос солей річками українського Приазов"я як джерело забруднення Азовського моря / Д.В. Закревський, І.О. Шевчук, В.П. Стичішина // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ, 1998. – Вип. 85. – С. 82-87.
246172
  Завірюхіна Марія Виносипедисти, або У полоні грузинської гостинності : Вояж-колекція / Завірюхіна Марія, Любенко Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 64-66 : Фото
246173
  Грошина С. Виною всьому - людська недбалість // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 24 : фото
246174
  Смирнов И. Винсент Ван Гог / И. Смирнов. – М., 1968. – 29с.
246175
  Смирнов Н. Винсент Ван Гог / Н. Смирнов. – М., 1968. – 30с.
246176
  Дмитриева Н.А. Винсент Ван Гог / Н.А. Дмитриева. – Москва, 1975. – 160,6с.
246177
  Дмитриева Н.А. Винсент Ван Гог / Н.А. Дмитриева. – Москва, 1980. – 398 с.
246178
  Дмитриева Н.А. Винсент Ван Гог : человек и художник / Н.А. Дмитриева. – Москва : Наука, 1984. – 398с.
246179
  Белогорцева Е. Винсент Ван Гог в поисках себя // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 4. – С. 36-39


  Винсент Виллем Ван Гог (1853-1890) - всемирно известный нидерландский художник-постимпрессионист
246180
   Винт: Коммерческие карточные игры. – Новосибирск, 1991. – 142с.
246181
  Андерш Альфред Винтерспельт / Андерш Альфред. – Москва, 1979. – 477 с.
246182
  Андерш Винтерспельт / Андерш, , Альфред. – Москва, 1987. – 622с.
246183
  Мохір Андрій Анатолійович Винтех та дослідження донорних властивостей навих ацидолігандів тіазолілоксимного типу : Дис... канд.хім.наук: 12.00.01 / Мохір Андрій Анатолійович; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1997. – 166л. – Бібліогр.:л.155-166
246184
  Заславский Д.И. Винтик с рассуждением / Д.И. Заславский. – Москва : Советский писатель, 1977. – 303с.
246185
  Вегин П.В. Винтовая лестница / П.В. Вегин. – Москва, 1968. – 78с.
246186
  Каугвер Р.А. Винтовая лестница : повесть и рассказы / Р.А. Каугвер. – Москва : Советский писатель, 1980. – 302 с.
246187
  Богданова А.И. Винтовая лестница / А.И. Богданова. – К, 1985. – 247с.
246188
  Викулин И.М. Винтовая неустойчивость в электронно-дырочной плазме германия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Викулин И.М. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 12 с.
246189
  Шмерлинг С.Б. Винтовка авроровца / С.Б. Шмерлинг. – М., 1987. – 206с.
246190
  Жук А.Б. Винтовки и автоматы / А.Б. Жук. – Москва, 1988. – 221с.
246191
  Гольдман Ю.С. Винтовки стоят в пирамиде / Ю.С. Гольдман. – М., 1958. – 119с.
246192
  Кулаков Н.И. Винтовку для Одиссея. / Н.И. Кулаков. – Мурманск, 1969. – 160с.
246193
  Дмитренко А.Г. Винтовые гидромагнитные колебания влазменного цилиндра с учетом диссипативных эффектов. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Дмитренко А.Г.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 14 с.
246194
  Дмитренко Александр Григорьевич Винтовые гидромагнитные колебания плазменного цилиндра с учетом диссипативных эффектов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Дмитренко Александр Григорьевич; АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – К., 1986. – 193л. – Бібліогр.:л.175-191
246195
  Сакун И.А. Винтовые компрессоры. / И.А. Сакун. – М.Л., 1960. – 360с.
246196
  Жмудь А.Е. Винтовые насосы с циклоидальным зацеплением / А.Е. Жмудь. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.-Л., 1963. – 156с.
246197
  Пивоваров Ю.Ф. Винтокрылая авиация во Второй мировой войне // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 5. – С. 213-219. – ISSN 0130-3864
246198
  Бомаш Б.П. Винувальні пункти за кримінальним кодексом УРСР / Б.П. Бомаш, Г.Д. Бродер, Розенберг. – Харків, 1928. – 245с.
246199
  Обзор О.М. Винуватці поширення фашистських ідей у Франції за версією газети "L"Humanite" (1933–1934 рр.) // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 72-78. – ISSN 1996-9872
246200
  Фільваркова А.В. Винуватці трагедії (більшовицька політика в українському селі 1928-1933 рр.) // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 321-323. – ISBN 966-7686-12-8
246201
  Лебенка Ю. Винцас Кудирка (Черты одеологии и творчества) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лебенка Ю. ; МВиССО СССР, Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1961. – 18 с.
246202
  Шуйский В.К. Винченцо Бренна / В.К. Шуйский. – Ленинград, 1986. – 198 с.
246203
  Троцька В. Винятки з правил в авторському праві та суміжних правах // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 40-45
246204
  Діковська І. Винятки із принципу реального виконання договірних зобов"язань у праві зарубіжних країн і міжнародних уніфікованих документах // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 179-182. – ISSN 1561-4999


  Стаття присвячена аналізу винятків із принципу реального виконання договірних зобов"язань у праві зарубіжних країн і міжнароднихуніфікованих документах. Зроблено висновок про те, що одним із них є нерозумна обтяжливість виконання для боржника. Остання ...
246205
  Саченко С. Виняткова міра покарання як головне обмеження права на життя (теоретико-правовий аспект) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 126-129. – ISSN 0132-1331
246206
  Тарасенко Н.А. Виньетка 17-й главы Книги Мертвых с котом, змеем и деревом- ISD в источниках XIX-XXI династий // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 130-141. – ISSN 1608-0599
246207
  Тарасенко Н.А. Виньетка со "львами горизонта" 17-й главы Книги Мертвых на росписи фиванских гробниц в Новом царстве // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 158-177. – ISSN 1682-671Х
246208
  Тарасенко Н.А. Виньетки 17-й главы Книги Мертвых в Саисский период // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 162-170. – ISSN 1608-0599
246209
  Пономаренко І.В. Виокремлення однорідних регіональних зон зайнятості населення : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 109-111 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
246210
  Гирин Ю.Н. Виоленсия как тип культуры. Колумбийский вариант = Колумбийский вариант // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 11. – С. 97-107. – ISSN 0044-748Х


  Автор полагает, что характерный для исторического процесса Латинской Америки феномен тирании, обозначаемый здесь термином "виоленсия", является имманентным свойством формирования ее способа бытия. В качестве наиболее показательного образца избрана ...
246211
  Грановская Г.А. Виоллета Бовт. (Нар. артистка СССР). / Г.А. Грановская. – М., 1972. – 103с.
246212
  Могилевская С.А. Виолончель Санта Тереза / С.А. Могилевская. – М., 1970. – 203с.
246213
  Цераши Х. Виолончель, контрабас и другие музыкальные инструменты. / Х. Цераши. – М, 1979. – 71с.
246214
  Гайдамович Т.А. Виолончельные пьесы Чайковского / Т.А. Гайдамович. – Москва : Музгиз, 1963. – 35 с.
246215
  Ривлина А.А. ВИП и/или VIP? Лексическая вариативность в свете глобализации английского языка // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 3, май. – С. 22-31. – ISSN 0130-9730


  В статье ставится вопрос о необходимости уточнения и расширения понятия "лексическая вариативность" в связи с усилением процессов глобализации английского языка и формированием массового русско-английского билингвизма. Межъязыковая или билингвальная ...
246216
  Литвин М.Ю. Випадання опадів на похилу поверхню в теплий період року / М.Ю. Литвин, І.І. Іванченко // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 99-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
246217
  Шамота М.З. Випадки з практики / М.З. Шамота. – К., 1957. – 228с.
246218
  Пясецька С.І. Випадки масового розповсюдження відкладень ожеледі категорії СГЯ на Україні у окремих роках протягом періодів 1961-1990, 1991-2000, 2001-2010 та 2011-2015 рр. // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 88-96. – ISSN 0868-6939


  Подано інформацію про випадки масового відкладення ожеледі стихійного характеру. За масовий прояв відкладень ожеледі категорії СГЯ прийнято її відкладення у 2 та більше областей протягом 1 або декількох діб поспіль. Цей аналіз представлено для ...
246219
  Швець Н. Випадки, коли забороняється проведення страйків в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 89-91. – ISSN 0132-1331
246220
  Працьовитий М.В. Випадкова величина, символи L-зображення якої мають марківську залежність / М.В. Працьовитий, Ю.В. Хворостіна // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 143-153. – ISSN 0868-6904
246221
  Кійковська О.І. Випадкові еволюції з рівновагою на зростаючих інтервалах часу : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Кійковська Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 123 л. – Додатки: л. 123. – Бібліогр.: л. 113-122
246222
  Кійковська О.І. Випадкові еволюції з рівновагою на зростаючих інтервалах часу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Кійковська Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
246223
  Павлюченко В.І. Випадкові знахідки-артефакти доби раннього заліза на Пороссі // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 73-77. – ISBN 978-966-1567-34-3
246224
  Ядренко М.Й. Випадкові події та їх імовірності // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 5-16. – ISSN 1029-4171
246225
  Яковенко Тетяна Олександрівна Випадкові процеси в функціональних просторах Орлича : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Яковенко Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 143л. – Бібліогр.: л. 133 - 143
246226
  Яковенко Тетяна Олександрівна Випадкові процеси в функціональних просторах Орлича : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Яковенко Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
246227
  Дарійчук І.В. Випадкові процеси дробового ефекту : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Дарійчук І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 152 л. – Бібліогр. : л. 141-152
246228
  Дарійчук І.В. Випадкові процеси дробового ефекту : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Дарійчук І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
246229
  Маринич О.В. Випадкові процеси з імміграцією та процеси дробовго ефекту в природничих науках // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 33-35
246230
  Василик Ольга Іванівна Випадкові процеси з класів V ( фи, пси ) : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Василик О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Bibliogr.: Ббліогр.: 15 назв
246231
  Василик Ольга Іванівна Випадкові процеси з класів V (фи, пси ) : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Василик Ольга Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 142 л. – Бібліогр.: л.: 127 - 142
246232
  Козаченко Ю.В. Випадкові процеси у просторах Dv, w / Ю.В. Козаченко, О.М. Моклячук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 56-66. – ISSN 0868-6904
246233
  Маринич О.В. Випадкові рекурсивні послідовності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Маринич О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 10 назв.
246234
  Маринич О.В. Випадкові рекурсивні послідовності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Маринич О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 120 л. – Бібліогр.: л. 107-120
246235
  Іксанов О.М. Випадкові ряди спеціального вигляду, гіллясте випадкове блукання та саморозкладність : монографія / Іксанов Олександр Маратович ; КНУТШ. – Київ : КТИ ПРИНТ, 2007. – 189 с. – ISBN 966-8540-12-3
246236
  Бойченко М.І. Випадковість в історії / М. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 55-56. – ISBN 966-642-073-2
246237
  Презент І.І. Випадковість ортогенеза в еволюції / І.І. Презент. – Харків ; Київ, 1932. – 95с.
246238
  Слюсар В. Випадковість у процесі самореалізації особистості // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.163-171
246239
  Марченко В.М. Випадковості в синергетичній концепції дослідження процесів злиття // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 121-126
246240
  Меріме П. Випадок / П. Меріме. – К., 1959. – 46с.
246241
  Перепадя А. Випадок з пасажиром : проза: повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 258/259. – С. 190-201
246242
  Северов П.Ф. Випадок з прицепом / П.Ф. Северов. – К., 1962. – 24с.
246243
  Лавітська З.Г. Випадок знебарвлення спорошень / З.Г. Лавітська. – Київ, 1960
246244
  Школьніков В.С. Випадок макрометричного та органометричного дослідження сіамських близнюків // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 3. – С. 81-87. – ISSN 2077-1096
246245
   Випадок на кордоні. – К., 1978. – 55с.
246246
  Кальницький Я.І. Випадок на Новій Землі / Я.І. Кальницький. – Х.-Одеса, 1934. – 48 с.
246247
  Каміллері А. Випадок омонімії : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 138-145. – ISSN 0320-8370
246248
  Антоненко Б. Випадок у розвідці / Б. Антоненко. – Київ, 1968
246249
  Лазаренко А.М. Випаровування з наливних водосховищ меліоративних систем в умовах Полісся і північного лісостепу України : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.05 / Лазаренко А.М.; Україн. акад. аграрн. наук. Ін-тут гідротехн. і меліорації. – Київ, 1998. – 16л.
246250
  Оппоков В Є. Випаровування із зрошвання ... / В Є. Оппоков, 1933. – с.
246251
  Голіченко Б.О. Випаровування краплин спиртів під дією оптичного опромінення / Б.О. Голіченко, Г.М. Вербінська // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 9
246252
  Гаврюшенко Д. Випаровування неоднорідного бінарного розчину поблизу критичної точки розшарування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-12. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Для теоретичного дослідження випаровування неоднорідного бінарного розчину був використаний вираз для просторової залежності хімічного потенціалу цього розчину. Розгпядався розчин, що знаходиться в плоскопаралельній системі з пристінковим потенціалом ...
246253
  Якунов П.А. Випаровування неоднорідного розчину та адсорбція з нього : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Якунов Павло Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 108 л. – Бібліогр.: л. 97-108
246254
  Якунов П.А. Випаровування неоднорідного розчину та адсорбція з нього : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Якунов Павло Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
246255
   Випарювання та конденсація наночастинок кремнію в електричному полі / С.В. Васньов, Т.В. Копань, Ю.В. Копань, М.М. Новіков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 337-341. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Наведена схема лабораторної установки для одержання наночастинок. Показано, що наночастинки випаровуються як великі молекули. Температура "кипіння" зменшується з ростом діаметру наночастинок, проходить через мінімум і знову наростає. Зі збільшенням ...
246256
  Лісовий Т.Г. Випереджаймо час! / Т.Г. Лісовий. – К., 1964. – 47с.
246257
  Сорока В. Випереджальна модернізація. На громадське обговорення винесено проект Концепції розвитку педагогічної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 15 січня (№ 1/2). – С. 10. – ISSN 2219-5793
246258
  Комарова О.А. Випереджаюча освіта: цілі та пріоритети розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 22-28. – ISSN 2222-4459
246259
  Череватенко Л. Випереджаючи епоху // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С.34-36. – ISSN 1562-3238


  Режисер Ігор Савченко
246260
  Асад Мухаммад Випереджаючи свій час : зб. статей / Мухаммад Асад : видатний львів"янин та ісламський діяч ; [пер. з англ. та впорядкув. Ю. Косенко ; ред. Т. Гончарова] ; ВАГО "Альраід" ; ВГО "Укр. центр ісламознавства". – Київ : Альраід, 2013. – 75, [1] с. : фотоіл. – На обкл. авт. зазнач.: Мухаммад Асад (Леопольд Вейсс). - Присвяч. Міжнар. наук.-практ. конф. "Значення наук.-інтелект. спадщини Мухаммада Асада при осмисленні актуальних проблем сучасного розвитку". – Бібліогр.: с. 76


  Збірка перекладів вибр. статей Мухаммада Асада (Леопольда Вейсса, 1900-1992), видатного мусульманского мислителя та громад. діяча, що народився у Львові, а також матеріали про нього та його творчий спадок.
246261
  Крижицький Г.К. Випереджаючи час / Г.К. Крижицький. – Київ : Мистецтво, 1984. – 160 с. – У вид. також : Театральна Україна двадцятих років / О. В. Смирнова-Іскандер
246262
   Випереджаючи час // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 91-94. – ISBN 966-505-054-0
246263
  Зайцев Ю. Випереджаючий економічний розвиток як субстанціональна основа сучасної конкурентної економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 1. – С. 16-22. – Бібліогр.: 18 назв
246264
  Москаленко О.М. Випереджаючий економічний розвиток: теоретико-інституціональні засади і проблеми реалізації в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (633). – С. 4-18 : табл. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
246265
  Ягельська К.Ю. Випереджаючий національний економічний розвиток: теоретико-методологічний та прикладний аспекти : монографія / К.Ю. Ягельська ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 349, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 317-349. – ISBN 978-611-01-0762-4
246266
   Випереджувальна функція освіти у розвитку якості людини, якості суспільного інтелекту, якості самої освітньої системи / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 305-309. – ISBN 978-966-2748-97-0
246267
   Виписка з протоколу засідань Ради Київського університету з питання про стипендіатів, що залишаються в університеті для підготовки до професорського звання (12 серпня 1864 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 488. – ISBN 978-966-189-081-6
246268
  Лук"янчук Георгій Випити шампанського в Чорнобилі! / Лук"янчук Георгій, Ємельяненко Ярослав // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 115 : фото
246269
  Церетелі Л. Виплати за рахунок коштів соціального страхування у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, пов"язаними з народженням та похованням // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 37. – С.42-50
246270
  Старченко Н.М. Виплати працівникам в бюджетних установах: теоретичні основи // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 369-374
246271
  Безверхий К. Виплати працівникам підприємства за МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 7. – С. 34-41 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
246272
  Ворожбит О. Виплати розбрату (Чому в Польщі знову згадали про німецькі репорації ?) // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 45 (521), 10-16.11.2017 р. – С. 50-51. – ISSN 1996-1561


  Чому Німеччина повинна виплатити компенсації за втрати, завданні Польщі під час Другої світової війни.
246273
  Юнін О.О. Виповнилося 130 років від дня народження Івана Кавалерідзе // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 грудня (№ 51). – С. 12
246274
  Мазур В. Виполоти чортополох на ниві освіти і науки. Держава має посилити вимоги до кваліфікаційної оцінки вчених, а також підвищити авторитет вишів, відсіявши "мильні бульбашки" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 18 травня (№ 87). – С. 8


  Міркування і пропозиції автора щодо системи підготовки фахівців у вищій школі загалом і наукової еліти зокрема.
246275
  Мельничайко В. Виполюймо мовний бур"ян / В. Мельничайко, М. Криськів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 47-52. – ISSN 0130-5263


  Йдеться про один із типових видів порушення мовних норм.
246276
  Вирський Д.С. Виправа князя С.К. Корецького у Степове Побужжя (серпень – жовтень 1644 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 1 (520), січень - лютий. – С. 26-38. – ISSN 0130-5247
246277
  Габлей Н.Г. Виправданий і його правовий статус // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 194-198. – Бібліогр. в кінці ст.


  Важливе значення в кримінальному процесі має питання визначення місця і ролі особи в кримінально-процесуальній діяльності. В чинному КПК України, на жаль, немає чіткого розуміння поняття "виправданий", а також неоднозначно висвітлено його процесуальний ...
246278
  Фещенко Л.О. Виправданий ризик як принцип взаємодії органів внутрішніх справ з митною та податковою службами // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 551-553. – ISBN 966-660-151-6
246279
  Невідомий В.І. Виправданість закону і правопорядку як предмет комплексних філософсько-правових досліджень // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 146-153. – ISSN 0132-1331
246280
  Бондарчук А. Виправданість рішення про відтермінування економічної частини угоди про асоціацію України з ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 98-101
246281
  Такікава Х. Виправдання держави загального достатку в добу глобалізації. До питання про комплексні кордони // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 24-33. – ISSN 1818-992Х


  Доклад касается вопроса о том какими признаками характеризуется государство всеобщего благоденствия.
246282
  Кісельова Л. Виправдання Слова : статті про українську літературу: від Шевченка до сьогодення / Людмила Кісельова. – Київ : Києво-Могилянська Академія, 2014. – 234, [1] с. – Покажч. імен.: с. 232-2234. – Бібліогр.: с. 219-231 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518646-5
246283
  Коваль О.М. Виправдання та реабілітація у проекті нового КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 63-65. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
246284
  Довганюк І. Виправдання як мовленнєвий жанр в сучасному німецькому політичному дискурсі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 42-48. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
246285
  Ахтирська Н. Виправдувальний вирок та справидлива сатисфакція (процесуальні аспекти національного законодавства та міжнародна практика) // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 48-60.
246286
  Ахтирська Н. Виправдувальний вирок: питання постановлення та причини скасування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 148-152
246287
  Савченко А. Виправлена T(q)-вірогідна оцінка у квадратичній структурній моделі регресії з похибками вимірювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 23-29. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Вивчається квадратична структурна модель регресії з похибками вимірювання. Дисперсія похибок у відгуку вважається невідомою. Побудовано виправлену T(q)-вірогідну оцінку коефіцієнтів регресії. Отримано достатню умову строгої консистентності оцінки в ...
246288
  Естергазі П. Виправлене видання : Додаток до роману "Harmonia caelestis" // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 66-100. – ISSN 0320 - 8370
246289
  Романов М.В. Виправлення засуджених до позбавлення волі як результат діяльності системи виконання кримінальних покарань // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 190-197. – ISSN 0201-7245
246290
  Бадира В.А. Виправлення засудженних жінок шляхом застосування альтернативних покарань: світовий досвід // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 116-121. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
246291
  Мина В.В. Виправлення засудженого як мета покарання крізь призму філософії права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 63-66
246292
  Калюга Є.В. Виправлення помилок в податковому обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-48. – (Економіка ; Вип. 52)


  Описано основні етапи проведення контролю від виявлення помилок щодо податку на додану вартість до виправлення їх у первинних документах та звітності.
246293
  Гончарук О. Виправлення помилок при вивченні іноземної мови студентів юридичних ВНЗ // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 36-38
246294
  Савченко А.В. Виправлення Т(q)-вірогідної оцінки в показниковій структурній моделі з похибками вимірювання // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 172-181. – ISSN 0868-6904
246295
  Книженко О.О. Виправлення як мета покарання та її вплив на кримінально-правові санкції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 253-257
246296
  Богатирьов І.Г. Виправний центр як суб"єкт запобігання злочинам : монографія / І.Г. Богатирьов, Д.О. Зубов, В.В. Маковій ; Держ. пенітенціарна служба України. – Київ : Дакор, 2014. – 231, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 208-231. – ISBN 978-617-7020-30-0
246297
  Коваль Л.В. Виправні роботи як адміністративне покарання // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 21-26. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматриваются актуальные вопросы правовой регламентации и организации исполнения исправительных работ, применяемых в административной практике в качестве наказания. Указывается на их преимущество в сравнении с административным арестом. ...
246298
  Самбор М.А. Виправні роботи як адміністративне стягнення та кримінальне покарання // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4. – С. 80-89. – ISSN 2222-5374
246299
  Сквірський І.О. Виправні роботи як вид адміністративного стягнення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 294-298. – ISSN 1563-3349
246300
  Коломоєць Т.О. Виправні роботи як вид адміністративного стягнення за законодавством України: теорія, досвід та практика застосування : монографія / Т.О. Коломоєць, І.О. Сквірський; Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т МОНУ". – Київ : Істина, 2008. – 184с. – ISBN 978-966-8909-14-6
246301
  Соцький Ю.Ф. Виправно-арештанські роти в системі установ виконання покарань Російської імперії (1845-1903 рр.) // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 3. – С. 48-52. – ISSN 1561-4999
246302
   Виправно-трудовий кодекс України : Науково-практичний коментар. – Київ : Правові джерела, 2000. – 335с. – ISBN 966-7805-01-8
246303
   Виправно-трудовий кодекс України : Зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2000 р. – Київ : Дія, 2000. – 70с. – ISBN 966-7665-11-9
246304
   Виправно-трудовий кодекс України : За станом на 10 листопада 2002 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 72с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-201-9
246305
   Виправно-трудовий кодекс України : Станом на 1 вересня 2002 року. – Київ : Атіка, 2002. – 64с. – ISBN 966-7714-29-2
246306
  Попіль В.І. Виправно-трудовий кодекс України та нормативні акти кримінально- виконавчоого значення / В.І. Попіль. – Біла Церква : Мустанг, 1998. – 160 с. – ISBN 966-7216-13-6
246307
   Виправно-трудовий кодекс України. : Станом на 1 вересня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 64с. – ISBN 966-7714-29-2
246308
   Виправно-трудовий кодекс Української РСР. – К., 1971. – 84с.
246309
  Пилявець Ю.Г. Виправно-трудові табори та колонії на території УРСР в умовах голоду 1946–1947 рр. / Ю.Г. Пилявець, Р.І. Пилявець // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 147-161. – ISSN 0130-5247
246310
  Шайхалієва Ю. Випробовуємо модель ООН // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Наприкінці 2010 р. за сприяння верховної Ради України, Міністерства закордонних справ України та КНУТШ у стінах Верховної Ради України відбулася велика міжнародна студентська конференція, підготовлена оргкомітетом Київської моделі ООН. Проректор з ...
246311
   Випробуваний загін КПРС: До XXVII з"їзду Компартії України. – К., 1986. – 165с.
246312
  Пиріг Р.Я. Випробуваний загін ленінської партії: до 70-річчня І з"їзду КП(б)У / Р.Я. Пиріг. – К., 1988. – 48с.
246313
  Просяник М.П. Випробуваний наставник молоді / М.П. Просяник. – К., 1984. – 112с.
246314
  Носенко О.Є. Випробування : оповідання / О.Є. Носенко. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 100 с.
246315
  Юн Се Дюн Випробування / Юн Се Дюн. – К., 1962. – 319с.
246316
   Випробування. – Ужгород, 1986. – 141с.
246317
  Доломан Є.М. Випробування вірності : роман / Є.М. Доломан. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 250 с.
246318
  Бажан О. Випробування вірою / О. Бажан, Ю. Данилюк; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ, 2000. – 332с. – ("Реабілітовані історією"). – ISBN 966-02-1687-4
246319
  Кіт Л. Випробування Гаагою // Київський університет. – Київ, 2017. – Червень (№ 6). – С. 4


  "Найкраща команда, що представляла сторону обвинувачення" - таку нагороду головного світового конкурсу з міжнародного кримінального права (ICC Moot Court Competition) привезли студентки ІМВ Анастасія Моїсеєва, Єлизавета Демиденко, Лариса Радченко та ...
246320
  Хаас Р.Н. Випробування для Путіна в Сирії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27 жовтня (№ 194). – С. 9


  Про те, якою має бути відповідь США й інших країн на російську авантюру на Близькому Сході.
246321
  Слотер А.-М. Випробування для Туреччини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21 лютого (№ 30)


  Збройний конфлікт у Сирії та геополітичні і регіональні устремління Туреччини.
246322
   Випробування для Туска / The Economist Newspaper Limited // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 44 (416), 6.- 12.11.2015 р. – С. 40-41. – ISSN 1996-1561


  Колишній прем"єр-міністр Польщі відчайдушно намагається вберегти серцевину Європи.
246323
  Гірняк М. Випробування духу: проблема духовності в прозі Миколи Хвильового // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 7. – С. 151-180. – ISSN 2309-4389
246324
  Бухарін С.Л. Випробування електродних матеріалів високоінтенсивних джерел світла альтернативними енеретичними навантаженнями. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.07 / Бухарін С.Л.; Харків.держ.акад.міськ.господ. – Харків, 1994. – 21л.
246325
  Гриценко П. Випробування законом: мовний складник освіти України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 вересня - 6 вересня (№ 37). – С. 1-2
246326
  Ходченко П. Випробування зрілості / П. Ходченко. – Київ, 1958. – 375с.
246327
  Недопитанський М.І. Випробування інформацією : Текст лекцій для студ. Інституту журналістики з навчальної дисципліни "Інформаційна політика та безпека" / М.І. Недопитанський; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2003. – 116 с.
246328
  Стріха М. Випробування Іраком // Критика. – Київ, 2003. – Березень, (число 3). – С. 2-3


  Військовий конфлікт в Іраці, що розпочався з вторгнення збройних сил міжнародної коаліції під проводом Збройних сил Сполучених Штатів Америки та Великої Британії 20 березня 2003 року з метою повалення режиму Саддама Хусейна та українська зовнішня ...
246329
   Випробування істиною. – К., 1989. – 365с.
246330
  Левченко М.О. Випробування історією / М.О. Левченко. – К, 1970. – 260с.
246331
  Парнікоза І. Випробування кримської природи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 16/17 (388/389), 24.04-7.05.2015 р. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  П"ята частина видів занесених до Червоної книги України, поширена саме в Криму. Якщо в умовах України екологи критикували владу, то під пануванням Росії це закінчується судовими процесами проти захисників природи.
246332
  Остапченко В.І. Випробування на діловитість / В.І. Остапченко. – Київ, 1982. – 100с.
246333
  Коломієць П.П. Випробування на зрілість : оповідання / П.П. Коломієць. – Київ, 1978. – 118 с.
246334
  Крамар О. Випробування на міцність // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 39 (411), 2-8.10.2015 р. – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  На тлі зростання частки Придніпров"я в економіці України в самому краї відбуваються глибинні зміни, що мають зробити його життєздатнішим у сучасних реаліях.
246335
  Божко О. Випробування на міць, або Портрет епохи в інтер"єрі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 15). – С. 11


  "Завдяки спогадам Володимира Хандогія читач має чудову нагоду зазирнути за куліси, за якими творилася й твориться історія."
246336
  Поліщук Я. Випробування постмодернізмом // Критика. – Київ, 2002. – Березень, (число 3). – С. 28-32
246337
  Черноус С.М. Випробування при прийнятті на роботу: теоретичні та практичні проблеми / С. Черноус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-35. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблемні питання правового регулювання встановлення випробування при прийнятті на роботу та звільнення працівника за його результатами. В статье рассматриваются проблемные вопросы правового регулирования установления испытания ...
246338
  Бейшеналієв Ш. Випробування славою / Ш. Бейшеналієв. – Киев, 1982. – 288 с.
246339
  Погрібний А. Випробування суржиком
246340
  Брюховецька Л.І. Випробування творчістю / Л.І. Брюховецька. – К., 1985. – 133с.
246341
  Яковенко С. Випробування тілесності // Критика. – Київ, 2005. – Вересень, (число 9). – С. 16-18


  "Для Гомбровічевих і Кундериних героїв тіло, його знаки та значення існують переважно як засб для досягнення двох основних цілей: це, по-перше вилущення людини з культурного дискурсу й пошук голої екзистенції та, по-друге, екзистенція для подолання ...
246342
  Брехуненко В. Випробування топонімією // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 20 (392), 22-28.05.2015 р. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Замінити одні російські імперські топоніми на інші означає втратити будь-яке право залишитися суб"єктом історії.
246343
  Кулеба Д.І. Випробування холодною війною: перші після Нюрнберга спроби покарання воєнних злочинів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 101-106. – ISSN 2220-1394
246344
  Десятніков Олександр Випробування часом віковічних традицій монетного карбування ( монети Великої Британії у 1901-1918 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (52). – С. 24-36. – ISSN 1811-542X
246345
  Гарасим Я. Випробування Шевченком // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 5/6 (811/812). – С. 138-144. – ISSN 0868-4790
246346
  Вереш П. Випробування. / П. Вереш. – Ужгород, 1955. – 132с.
246347
  Ся Янь Випробування. / Ся Янь. – К., 1957. – 127с.
246348
   Випробувано часом. – Львів, 1980. – 48с.
246349
  Бєлоусов В.М. Випробувано часом / В.М. Бєлоусов. – К, 1980. – 198с.
246350
  Лаврик М.А. Випробуй себе полем / М.А. Лаврик. – К., 1986. – 49с.
246351
  Моргун І.О. Випромінення та прийом акустичних імпульсів сферичними пєзокерамічними перетворювачами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.08 / Моргун І.О.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
246352
  Жмудський О.О. Випромінювання Вавилова-Черенкова : Тексти лекцій для студентів радіофізичного та фізичного факультетів / О.О. Жмудський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1999. – 52с.
246353
  Самчук О.В. Випромінювання вістлерів модульованим електронним пучком у слабко неоднорідній плазмі / О.В. Самчук, О.І. Кельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 338-345. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховано випромінювання вістлерів циліндричним модульованим електронним пучком, що проходить крізь шар слабконеоднорідної плазми. Діаграма спрямованості є багатопелюстковою внаслідок накладання хвиль, які випромінюються з різних точок області ...
246354
   Випромінювання вістлерів модульованим електронним пучком, що інжектується в іоносферу вздовж геомагнітного поля / Ян Юн, І.О. Анісімов, О.І. Кельник, Жен ю Жао // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-52. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Подано розрахунок випромінювання напівобмеженого тонкого модульованого електронного пучка, який інжектується з борту космічного апарата в іоносферну плазму вздовж геомагнітного поля. Діаграма спрямованості для свистового діапа-зону частот має різкий ...
246355
  Нижник О.І. Випромінювання гідроакустичних сигналів планарними антенними решітками, утвореними із циліндричних п"єзокерамічних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Нижник Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 26 с. – Бібліогр.: 19 назв
246356
  Гусак З.Т. Випромінювання гідроакустичних сигналів циліндричними п"єзокерамічними перетворювачами з екранами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Гусак Захар Тарасович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 25 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 13 назв
246357
  Малиновський Г.Т. Випромінювання землі, психічна енергія і здоров"я людини : Як вибрати місце для житла, роботи і відпочинку? Який вести спосіб життя, щоб не хворіти? Форма та інтер"єр житла / Г.Т. Малиновський, Н.В. Мовчун. – Київ : Логос, 2002. – 303с. – ISBN 966-581-316-1
246358
  Кондратюк А.І. Випромінювання любови : Роман у листах і новелах / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2006. – 388с. – ISBN 966-416-032-6
246359
  Павлюк С.П. Випромінювання напівпровідникових діодних кристалів при проходженні через них потужних імпульсів струму / С.П. Павлюк, Л.В. Іщук, В.М. Кисліцин // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 370-376. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено аналіз методів спостерігання теплових полів у напівпровідникових кристалах. Створена експериментальна установка і показана можливість спостерігання характеру теплових полів розігрітих струмом діодних кристалів. Розроблено метод розділення ...
246360
   Випромінювання напівпровідникового p-n- переходу під дією лазерного випромінювання / О.С. Гаркавенко, С.В. Лєнков, Ю.О. Гунченко, В.А. Мокрицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 10-12. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У роботі досліджені епітаксійні p - n - переходи з GaP , що представляють собою підкладки товщиною ~ 400 мкм із епітаксійним шаром p - типу провідності товщиною 20 мкм. Оцінюється кількісне значення інтенсивності рекомбінаційного випромінювання. We ...
246361
  Бахвалов В.Б. Випромінювання понадширокосмугових відеоімпульсних сигналів апертурними антенами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 52-56. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Пропонуються методи аналізу та розрахунку поля випромінювання надширокосмугових відеоімпульсних сигналів без несучої частоти апертурними антенами. Методи, засновані на використанні нової моделі таких сигналів і їх частотних і часових образів. ...
246362
  Анісімов І.О. Випромінювання стрічкоподібного модульованого електронного пучка в плазмі з випадковими двовимірними неоднорідностями / І.О. Анісімов, І.М. Воронов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-24. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 2)


  Розраховано діаграму спрямованості та повну потужність випромінювання, що виникає при інжекції модульованого електронного пучка у випадково неоднорідну плазму. Пучок вважається стрічкоподібним, неоднорідності плазми - двовимірними (у площині, що ...
246363
  Казанський О.В. Випромінювання та розсіяння широкосмугових імпульсів складними структурами з щілинних антен, що розширюються : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Казанський О.В. ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 22 назви
246364
   Випромінювання черенковського типу при антистоксовому вимушеному комбінаційному розсіюванні з рухомої фокальної області самофокусування / А.І. Іванісік, О.Ю. Ісаєнко, П.А. Коротков, Г.В. Понежа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 251-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз впливу швидкості руху фокальної області на частотно-кутову структуру випромінювання антистоксовоі компоненти вимушеного комбінаційного розсіяння при фазовій самомодуляції лазерних імпульсів у самофокусуючих рідинах. Врахована фазова ...
246365
  Патриляк І. Випромінює щирість і доброзичливість // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 114-115


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
246366
  Бергман В.Г. Випростувачі в практиці радіоаматора. Порадник як будувати та використовувати випростувачі / В.Г. Бергман. – Вид. 2-е переробл. та доп. – Харків, 1931. – 216 с.
246367
  Ляшенко В.І. Випростувачі з порошками півпровідників : огляд / В.І. Ляшенко. – Київ : Інститут фізики АН УРСР, 1935. – 30 с.
246368
  Курінний Л. Випуск 1977-го - унікальний курс // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 6 квітня (№ 13). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  ."...такого бойовогу курсу, унікальних людей, здається не було за всю близьку і далеку історію юрфаку Київського національного університету. За кількістю наукових звань, державних і професійних нагород, відомих імен і їх професійних та й загалом ...
246369
  Готін О.М. Випуск або реалізація недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки: проблеми кримінальної відповідальності = Producing or realization of ungualitative goods in the marketing economy condition: the problems of criminal responsibility / О.М. Готін; МВС України; Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – 288 с. – (Кримінальне право). – ISBN 966-8129-18-0
246370
  Кібенко О. Випуск муніципальних облігаій: особливості юридичного супроводження // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 59-62
246371
  Федорів Т.В. Випуск теленовин: головні інструменти верстки // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 102-106


  У статті проаналізовано особливості "встановлення порядку денного" (верстки) теленовин на прикладі випусків національних телеканалів України. Розглянуто блокову і подієву типи верстки та їх основні інструменти. Запропоновано типову модель верстки ...
246372
  Касянчук М.М. Випускний екзамен з фізики в школі : 11 клас : Білети та відповіді / М.М. Касянчук, Г.М. Логвінов. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 96 с. – ISBN 966-562-332-Х
246373
  Шевченко С. Випускник "соловецької академії" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 22-28 лютого (№ 6). – С. 15


  Нинішній бурхливий час гартування в Україні громадянського суспільства мимоволі навіює історичні аналогії з "політичною школою", що існувала у 1920–1930-х рр. на Соловках. Як сказав політв"язень того режиму Семен Підгайний, "це була своєрідна ...
246374
  Капранов С.В. Випускник Київської духовної академії Даниїл Конісі як інтерпретатор китайської філософської думки // Магістеріум : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Собуцький М.А., Більченко Є.В., Бондаревська І.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 68 : Культурологія. – C. 40-46. – ISSN 1996-9872
246375
  Бурега В.В. Випускник Київської духовної академії протоієрей Стефан Дмитрієвич та його внесок у розвиток сербської церковно-історичної науки // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2014. – № 21. – С. 120-131
246376
  Юринець Я.І. Випускник Київської духовної академії Сергій Грушевський: нарис біографії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 192 : Філософія та релігієзнавство. – С. 67-72. – ISSN 1996-5931


  "…Попри давню увагу дослідників до постаті видатного українського історика і державного діяча Михайла Сергійовича Грушевського його родинне оточення й зокрема життя і творча діяльність його батька - відомого педагога та громадського діяча другої ...
246377
  Мосенкіс Ю. Випускник КНУ - почесний доктор французького інституту // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 2


  Випускник Інституту філології 2009 року Дмитро Переверзєв удостоєний звання почесний доктор Інституту культури в Парижі. Є фото.
246378
  Мосенкіс Ю. Випускник КНУ почесний доктор французького інституту // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 2


  "...Випускник Інституту філології 2009 року Дмитро Переверзєв, нині кандидат філологічних наук і автор низки книжок (зокрема виданої у Франції монографії зі сходознавства) та статей, опублікованих у Франції, Бельгії, Німеччині, Болгарії, Греції та США, ...
246379
   Випускники 1996 року // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 124-126. – (Географія ; Вип. 42)


  Нижче подаємо списки випускників географічного факультету 1996 р. за кваліфікаціями і бажаємо їм успіхів як на терені географії, так і на нелегкому життєвому шляху. Примітка: виділено володарів диплома з відзнакою.
246380
   Випускники 1997 та 1998 років // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-82. – (Географія ; Вип. 45)


  Нижче подано список випускників географічного факультету за кваліфікаціями і бажаємо їм успіхів як на терені географії, так і на нелегкому життєвому шляху. Примітка: виділено володарів диплома з відзнакою.
246381
  Шаравара Т.О. Випускники Віленського військового піхотного училища у боротьбі за українську державність (1917–1923 рр.) : монографія / Шаравара Т.О. – Київ : Ліра-К, 2016. – 215, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7320-82-0
246382
  Мосьондз М.В. Випускники ВНЗ гірничо-металургійних спеціальностей у професійно-економічній сфері суспільства (Дніпропетровський регіон) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 64-67. – ISSN 2077-1800
246383
   Випускники з тимчасово окупованого Криму зможуть вступати до вишів на материку // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 17 травня (№ 87). – С. 1, 2
246384
   Випускники КНУ посідають провідне місце в приватній юридичній практиці // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 4


  Газета "Юридическая практика" в № 4 за 28 січня 2014 р. навела діаграму зі статистикою щодо університетів, де здобули вищу освіту партнери (власники) 50 провідних юридичних фірм України в 2013 році. Випускники двох юридичних шкіл КНУ імені Тараса ...
246385
   Випускники КНУ посідають провідне місце в приватній юридичній практиці // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 5


  "...Газета "Юридическая практика" в №4 за 28 січня 2014 р. навела діаграму зі статистикою щодо університетів, де здобули вищу освіту партнери (власники) 50 провідних юридичних фірм України в 2013 році. Випускники двох юридичних шкіл Київського ...
246386
  Лютий О. Випускники КПІ у витоків електрошлакових технологій // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 58-64. – ISSN 2079-2999


  80 років свого існування відзначає Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона. Вперше у світі тут були створені нові технології виробництва високоякісних металів і сплавів. У створенні інноваційних технологій великий внесок зробили випускники ...
246387
  Шапоренко А. Випускники НУБіП України - найзатребуваніші на ринку праці / А. Шапоренко, Н. Плохотнюк // Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 2016. – 3 червня (№ 59). – С. 16
246388
   Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енциклопедичний словник / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; [наук. ред. В.А. Сминтина ; відп. ред. М.О. Подрезова ; редкол. : А.П. Бахчиванжи, Л.М. Голубенко, Л.В. Грибоносова та ін.]. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-299-1
Вип. 2. – 2010. – 230 с. : іл. – Бібліогр.: с. 213-217
246389
   Випускники про alma mater / А. Ковальчук, Є. Ботурчук, Є. Куліш, М. Мацишин // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Інститут високих технологій. – С. 2


  Випускники згадують Інститут високих технологій.
246390
  Кашин А. Випускники українських ВНЗ очима роботодавців / [авт. звіту : А. Кашин, Є. Польщикова, Ю. Сахно]. – [Б. м.] : [б. в.], 2012. – [21] с. : іл. – (Систем Кепитал Менеджмент (CKM))
246391
  Тихоненко Д.Г. Випускники факультету агрохімії та грунтознавства за період 1951-2015 рр. : (до 200-річчя Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва) / Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 6-11. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
246392
  Тихоненко Д.Г. Випускники факультету агрохімії та грунтознавства за період 1951-2015 рр. : (до 200-річчя Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва) / Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 6-11. – Бібліогр.: с. 11. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
246393
   Випускниця КНУ здобула "премію Салема 2016" // Київський університет. – Київ, 2017. – Січень (№ 1). – С. 3


  Лауреатом "Премії Салема 2016" стала випускниця механіко-математичного факультету нашого університету Марина В"язовська. Цю нагороду щороку присуджують молодому математику за видатні результати досліджень у теорії рядів Фур"є. Премія Салема високо ...
246394
  Котляр А. Випустити пару, або Про права дитини в Україні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 жовтня (№ 38/39). – С. 1, 11


  "Минулого тижня мою віру в краще майбутнє серйозно підірвали парламентські слухання "Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист", що відбулися 12 жовтня. Від часу останніх слухань минуло вже 6 років. Проблеми, що здавалися дуже серйозними ...
246395
  Тютюнник Г.М. Вир : Роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 298 с.
246396
  Тютюнник Г.М. Вир : Роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Радянський письменник
Кн. 1-2. – 1962. – 549 с.
246397
  Тютюнник Г.М. Вир : Роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1964. – 544 с.
246398
  Тютюнник Г.М. Вир : роман / Г.М. Тютюнник. – Київ, 1967. – 608 с.
246399
  Тютюнник Г.М. Вир : Роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро. – (Шкільна б-ка)
Кн. 1-2. – 1973. – 588 с.
246400
  Тютюнник Г.М. Вир : Роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1979. – 592 с. – (Шкільна б-ка)
246401
  Тютюнник Г.М. Вир : Роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1984. – 534 с. – (Звитяга)
246402
  Тютюнник Г.М. Вир : Роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 511 с.
246403
  Тютюнник Г.М. Вир : роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1995. – 568 с.
246404
  Тютюнник Г.М. Вир : роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 592с. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-11-2
246405
  Тютюнник Г. Вир : Літературний сценарій // Бахмутський шлях : Літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2005. – № 1/2. – С.21-45
246406
  Тютюнник Г.М. Вир : роман / Григорій Тютюнник ; [передм. Т.М. Панасенко]. – Харків : Будинок друку, 2013. – 542, [2] с. – ISBN 978-966-97238-2-6


  Творчість видатного українського письменника Григора Тютюнника (1931-1980), лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка та премії імені Лесі Українки, є класичним надбанням нашої літератури. Багато творів цього автора ще за життя були ...
246407
  Затонський В. Вир з минулого. / В. Затонський. – Х., 1926. – 56с.
246408
   Вир революції : Літературно-мистецький збірник, політпросвіти Катеринославської губнаросвіти / Редактор Валеріан Поліщук. – Липень революції року четвертого. – Катеринослав, 1921. – 130с. ; №37


  Обкладанка роботи В. ОевандоськогоЮ фронтіспис М. Кірнарського, віньєтки Г. Нарбута, друкарська робота профшколи поліграфічного виробництва. Книга має дарчий підпис Т. Плевако від Валеріана Полі...
246409
  Рябий В. Вир тополиного листа // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 20 квітня (№ 8). – С. 19


  Творчість українського поета Ігоря Маленького.
246410
  Затонський В. Вир: з минулого. / В. Затонський. – 2-ге вид. – Х., 1929. – 54с.
246411
  Ботков В.В. Вира якорь / В.В. Ботков. – Владивосток, 1973. – 135с.
246412
  Чернова Т. Вираж по расписанию. Крымское образование синхронизируют с российским // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 18 апреля (№ 16). – С. 4


  Переходный этап, как “Поиск” уже сообщал (см. №14, 2014), продлится три года. Уже известно, что крымские выпускники получат российские аттестаты, но сдавать экзамены будут “по старинке”, согласно украинским законам. И только если молодые люди захотят ...
246413
  Белей Л. Виражальний потенціал власних назв у поетичних творах Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 43-46. – ISSN 0130-5263
246414
  Борбенчук І.М. Виражальні засоби латинської поетичної мови у творах Г.В. Катула (на матеріалі епілію "Аттіс") // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 140-145


  Стаття присвячена лінгвостилістичному аналізу вірша "Аттіс" римського поета Г.В. Катула та виявлено основних засобів латинської поетичної мови. що характеризують індивідуальний стиль та майстерність автора.
246415
  Борбенчук І.М. Виражальні засоби латинської поетичної мови у творчості Катулла : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Борбенчук Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
246416
  Борбенчук І.М. Виражальні засоби латинської поетичної мови у творчості Катулла : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14, 035 / Борбенчук Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 213 арк. – Додатки: арк. 211-213. – Бібліогр.: арк. 189-210
246417
  Овчиннікова Альбіна Петрівна Виражальні засоби мовного дискурсу у метахудожньому контексті : Автореф. дис. ... докт. мистецтвозн.:17.00.01 / Овчиннікова А.П.;Нац. Муз. Акад. Укр. ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2002. – 32 с.
246418
  Слободяник Р.Д. Виражальні засоби радіо як інструмент емоційного впливу на слухача / Р.Д. Слободяник. – Київ, 1968. – 55с.
246419
  Соколюк С.І. Виражальні засоби у створенні телереклами // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 123-129
246420
  Алєксєєва Л. Виражальні мовні засоби у текстах художнього, розмовного та публіцистичного стилів (лінгводидиктичний аспект) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 172-178. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
246421
  Моклиця М. Виражальні функції алегорії у поетиці Т. Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 30-40. – ISSN 2304-9383
246422
  Пустовіт Т. Виражаючи суверенну волю народу. Державницький поступ Української Центральної Ради на Полтавщині влітку 1917 року // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 липня-2 серпня (№ 30). – С. 6
246423
  Семенюк М.П. Вираженість блокових рухів фундаменту у сучасному рельєфі басейну середньої течії р. Інгульця // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 64-71 : Карта. – Бібліогр.: 7 назв
246424
  Комлев О.О. Вираженість давніх похованих долин у сучасному рельєфі Житомирського Полісся / О.О. Комлев, Ю.О. Кошик, В.М. Тимофєєв // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 53-56. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 31)
246425
  Коннов О.Ф. Вираження базових характеристик культури в стилістичній динаміці образотворчого мистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
246426
  Бурдаківська Н.М. Вираження відношення внутрішньої причини у структурі простого речення у творі Л. Костенко "Записки українського самашедшого" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 175
246427
  Павленко Л.І. Вираження егоцентричної модальності в експлікаційних структурах англійського розмовного мовлення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 236-243. – Бібліогр.: 20 назв. – ISBN 978-966-171-013-8
246428
  Гамзюк М.В. Вираження емотивної тривалості фразеологічними одиницями німецької мови // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 14-22. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
246429
  Андрійченко Ю.В. Вираження емотивності художнього тексту (семантико-когнітивний аспект) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 3-5. – ISBN 966-638-142-7
246430
  Кабаненко А.В. Вираження емоцій та почуттів у літературному тексті // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 236-243. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
246431
  Станко Д.В. Вираження емоцій у політичному дискурсі: функціонально-синтаксичний аспект // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 219-225
246432
  Шугайлін О.В. Вираження ідей відображення та розвитку в математичній формі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
246433
  Курапов А. Вираження індивідуалізму - колективізму у вербальних образах / А. Курапов, О. Іщенко, О. Тєльчаров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 82-85. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Відомо що багато культур у сучасному світі характеризуються популярними конструктами індивідуалізм та колективізм. Західні культури зазвичай сприймаються як більш індивідуалістичні, проте культури сходу сприймаються як більш колективістські. Незважаючи ...
246434
  Стельиах М. Вираження категорії сумніву в класичній перській мові : на матеріалі "!Шагнаме" Фердоусі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 184-189. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
246435
  Кононова Д.В. Вираження каузації у комунікативних ситуаціях офіційного та неофіційного спілкування (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. / Кононова Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 6 назв
246436
  Кононова Д.В. Вираження каузації у комунікативних ситуаціях офіційного та неофіційного спілкування (на матеріалі сучасної англійської мови) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Кононова Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 255л. + Додаток : л.207-255. – Бібліогр. : л.182-206
246437
  Жила В.Г. Вираження концепту "страх" у фразеологізмах із соматичним компонентом (корейська мова) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 313-316


  У запропонованій статті досліджено реалізацію концепту "страх" в корейській мові. Фразеологізми класифіковано за структурно-семантичними особливостями. В предлагаемой статье исследовано реализацию концепта "страх" в корейском языке. Автор ...
246438
  Лаврик Д.С. Вираження материнського коду в номінаціях віртуальних міфічних образів казкового дискурсу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 3. – С. 52-58. – ISSN 2077-804X
246439
  Іваницька Н. Вираження мікроденотата "процесуальна зміна якості" українськими та англійськими дієсловами // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 86-93. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
246440
  Філонова В. Вираження мовної картини світу в міфологічно-релігійній лексиці японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 102-106
246441
  Шумарова Н. Вираження ольфакторної рецепції як спосіб представлення мовної особистості // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 30-42. – ISSN 2522-1442
246442
  Нечипорук О.О. Вираження оцінки в англомовному спортивному репортажі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 321-326


  Оцінка охоплює різноманітні сфери людської діяльності, що відображаються в мовних структурах не однаково. Призначення оцінки - не просто назвати, а називаючи, характеризувати явище, об"єкт реальної дійсності і виражати ставлення мовця до нього. ...
246443
  Ганін Е.В. Вираження повноти системного уявлення об"єктів на мові тернарного опису // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
246444
  Звонська Л.Л. Вираження презентності в давньогрецькій мові // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 84-119. – ISBN 978-966-439-842-5
246445
  Клименко О.М. Вираження принципу свободи договору в конструкції попереднього договору // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 2. – С. 27-38.
246446
  Козловський В.В. Вираження припущення в сучасній німецькій мові: структурно-семантичний аспект // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 273-275. – ISSN 2219-4290
246447
  Поліщак Л. Вираження просторових відношень у чеській фразеології // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 170-175. – Бібліогр.: Літ. в приміт.; 11 п. – ISSN 0203-9494
246448
  Галицька О.Б. Вираження процесу формування знання в сучасному німецькомовному науковому дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 110-119. – Бібліогр.: Літ.: с. 119; 22 назв.
246449
  Любарська Л.В. Вираження світоглядної культурної матриці через знакове кодування як художнє образотворення у творчості поетів Київської школи // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 33-40
246450
  Сидельникова Л.В. Вираження символу хреста та його форм у знаковій системі письма // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 190-199. – Бібліогр.: Літ.: с. 199; 7 п.
246451
  Гурко О. Вираження ствердження без заперечних засобів в українській мові // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 26-30. – (Серія: Філологічні науки ; № 6 (307) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
246452
  Ostrovska L. Вираження темпоральної семантики атрибутивними конструкціями // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – C. 68-73. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
246453
  Федорович Ю. Вираження тріади на різних рівнях буття та з"язок між ними у вченні Піфагора про числа // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 46-47
246454
  Олійник М. Вираження української ідентифікації в міському одязі (на прикладі життя родин Драгоманових і Косачів) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (350), липень - серпень. – С. 105-114. – ISSN 0130-6936


  Розглянуто дифузію траційного вбрання в реалії урбаністичної культури українського етносу та формати української ідентифікації в міському костюмі на прикладі персоналій та оточення родин Драгоманових та Косачів.
246455
  Звонська-Денисюк Вираження часових відношень в системі давньогрецького дієприкметника // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 175-179. – ISBN 966-581-388-9
246456
  Стрельчук Г.П. Вираження числівникових форм в українських інтермедіях XVII-XVIII ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 166-174. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Розглядаються деякі особливості становлення числівникових форм у староукраїнській мові. Виклад фактологічного матеріалу спирався на рукописні тексти інтермедії XVII-XVIII ст.
246457
  Чуев Ф.И. Виражи / Ф.И. Чуев. – М, 1976. – 110с.
246458
  Бугрименко Г.А. Виражи 3D Studio / Г.А. Бугрименко, Е.Н. Рыбкин. – Москва : Русская Редакция, 1996. – 544 с.
246459
  Артамонов А.А. Виражи концерна "Локхид" / А.А. Артамонов. – Москва, 1985. – 93с.
246460
  Присяжнюк І.М. Вираз обличчя як невербальний засіб комунікації (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 219-220. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
246461
  Егава Х. Вирази чоловічої мови в російськомовному перекладі твору "Мй друг Гітлер" Мішіми Юкіо // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 20-27


  Мишіма Юкіо сам вважає свою п"єсу "Мій друг Гітлер", акцентуючим твором з чоловічим характером. Ця п"єса була перекладна Г. Чхартішвілі (Б. Акуніним) російською мовою. В ній розглядаються такі аспекти: використання виразів чоловічої мови, також, ...
246462
  Баженов М.М. Виразне слово : теорія, техніка і методика виразного читання / М.М. Баженов. – Київ : Радянська школа, 1940. – 164 с.
246463
  Капська А.Й. Виразне читання / А.Й. Капська. – К., 1986. – 168с.
246464
  Капська А.Й. Виразне читання / А.Й. Капська. – Киев, 1990. – 173с.
246465
  Олійник Г.А. Виразне читання : основи теорії : [навч. посібник для студентів пед. навч. закладів] / Г.А. Олійник ; [ред. В.А.Кондренко]. – Київ : Вища шк., 1995. – 207 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.
246466
  Скрипник Т. Виразне читання англомовної поезії як засіб усвідомлення її естетичної цінності : методичні рекомендації до декломації вірша В.Вітмена "О капітан !" // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 4 (376). – С. 20-23
246467
  Баженов М.М. Виразне читання і культура усної мови : посыбние для студ. пед. та вчительських ын-тыв УРСР / М.М. Баженов. – Вид. 2-ге, переробл. та доп. – Київ : Радянська школа, 1949. – 208с.
246468
  Капська А.Й. Виразне читання на уроках літератури в 4-7 классах / А.Й. Капська. – К., 1980. – 120с.
246469
  Герасимов Ю. Виразне читання як чинник розвитку художнього сприймання учнів = На прикладі виконавського аналізу уривка "Ранок у лісі" М. Коцюбинського // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 12, червень. – С. 12-17
246470
  Шевченко В.Е. Виразність та естетичність контенту журналу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 314-318


  У статті розглянуто журнальний контент з позиції його сприймання у візуальній формі. Способи оформлення, композиційні прийоми, графічні елементи, зображення, графічні характеристики шрифту є рівноправним складником контенту, виражають смисл ...
246471
  Мельничук Ю.С. Вирване серце : нарис / Ю.С. Мельничук. – Київ, 1966. – 158 с.
246472
  Матіос М. Вирвані сторінки з автобіографії / Марія Матіос ; худ. С. Іванов. – Вид. 2-ге. – Львів : Піраміда, 2011. – 368 с. – ISBN 978-966-441-176-6
246473
  Котляревський І. Виргилиева Энеида на украинску мову перелыцевана / сочинение И.П. Котляревского з его портретом. – Киев : Тип. Францевича, 1878. – [2], 408 с. : с портр. автора. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  В кн. також: Hаталка Полтавка; Москаль Чаpівник
246474
  Котляревський І.П. Виргилиева Энеида на украинску мову перелыцевана : сочинение И.П. Котляревского. – Изд. 11-е. – Москва : Тип. Вильде, 1897. – 251с. : с портр. автора. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
246475
  Котляревский И.П. Виргилиева Энеида на украинску мову перелыцевана [Вергілієва Енеїда на українську мову перелицьована] : [У 6 ч.]: / сочинение И.П. Котляевского. – Изд. 10. – Москва : Тип. Вильде, 1890. – 251с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии
246476
  Котляревский И. Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.Котляревским // Виргиліева Энеида, на малороссійскій языкъ переложенная И. Котляревскимъ : [Текст] факсимільне вид. / И. П.Котляревський. - Харьковъ : Университетская типографія, 1842. / И.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1979. – С.5-38
246477
  Котляревский И. Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.Котляревским // Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.Котляревским : Харьков: Университет. – Ч.1-4
246478
  Котляревский И. Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.Котляревским // Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.Котляревским : Харьков: Университет. – Ч.1-4
246479
  Котляревский И. Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.Котляревским // Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.Котляревским : Харьков: Университет. – Ч.1-4
246480
  Гусев А.И. Виргилиус Норейка / А.И. Гусев, Н.А. Хачатурова. – М., 1982. – 32с.
246481
  Котляревський И.П. Виргиліева Энеида, на малороссійскій языкъ переложенная И. Котляревскимъ : [Текст] факсимільне вид. / И. П.Котляревський. - Харьковъ : Университетская типографія, 1842. / И.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1979. – 427 с. + 1 прилож. "Перше повне видання "Енеїди" І.П. Котляревського"
246482
  Теккерей У.М. Виргинцы / У.М. Теккерей. – Москва
2. – 1961. – 560 с.
246483
  Теккерей У.М. Виргинцы / У.М. Теккерей. – Москва
1. – 1991. – 478с.
246484
  Теккерей У.М. Виргинцы / У.М. Теккерей. – Москва
Т. 2. – 1991. – 510с.
246485
  Бутакова Е. Вирджиния Вулф: этот обожаемый несовершенный мир // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 4 (32). – С. 102-120. – ISSN 1819-6268
246486
  Брэдбери Малькольм Вирджиния Вульф // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 12. – С.255-271. – ISSN 1130-6545


  К.Кович ( р.1931) - словенский поэт, прозаик, переводчик, член Академии наук и искусств Словении, лауреат литературной премии Central European Time (2002г.)
246487
  Мейсон Э. Вириальное уравнение состояния : пер. с англ. / Э. Мейсон, Т. Сперлинг. – Москва : Мир, 1972. – 280 с.
246488
  Вирченко Ю.П. Вириальные разложения в равновесной квантовой статистической механике / Ю.П. Вирченко. – Харьков : ХФТИ, 1975. – 39 с.
246489
  Кримський А.Ю. Виривки з мемуарів одного старого гріховоди : вибране / Агатангел Кримський ; [упоряд., передм.: Ковалів Ю.І.]. – Київ : Академія, 2016. – 319, [1] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-498-7


  Зміст: 1. Дивна природа ; 2. Виривки з мемуарів одного старого гріховоди ; 3. Psychopathia nationalis ; 4. В вагоні ; 5. Бейрутські оповідання I. "Растлініє нравів" II. Соломониця, або Соломон у спідниці ; 6. Батьківське право ; ...
246490
  Сейфуллина Л.Н. Виринея / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1925. – 146с.
246491
  Сейфуллина Л.Н. Виринея / Л.Н. Сейфуллина, В. Правдухин. – М, 1959. – 119с.
246492
  Сейфуллина Л.Н. Виринея / Л.Н. Сейфуллина. – Челябинск, 1974. – 295с.
246493
  Сейфуллина Л.Н. Виринея / Л.Н. Сейфуллина. – Москва : Художественная литература, 1975. – 141с. – (Народная библиотека)
246494
  Сейфуллина Л.Н. Виринея / Л.Н. Сейфуллина. – Уфа, 1981. – 336с.
246495
  Сейфуллина Л.Н. Виринея / Л.Н. Сейфуллина. – Чебоксары, 1981. – 176с.
246496
  Сейфуллина Л.Н. Виринея / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1985. – 528с.
246497
  Сейфуллина Л.Н. Виринея / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1987. – 93с.
246498
  Сейфуллина Л.Н. Виринея : [повести] / Лидия Сейфуллина. – Москва : Вече, 2012. – 317, [3] с. – (Сделано в СССР. Любимая проза). – ISBN 978-5-9533-6585-7


  В книгу вошли лучшие повести писательницы, в которых отражены трудные, отмеченные смертельными схватками процессы революционной борьбы в деревне. В России, где большинство населения было крестьянским, они стали повсеместными и приобрели массовый ...
246499
  Браславець О.Ю. Вирівнювання бази оподаткування доходів фізичних осіб як спосіб врегулювання економічних інтересів платників податків // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 240-245. – ISSN 1993-6788
246500
  Чухно А.А. Вирівнювання доходів трудящих // Дальше піднесення народного добробуту : Про рішення 5-ї сесії Верховної Ради УРСР 5-го скликання. – Київ : Держполітвидав, 1960. – С.22-36
246501
  Ярощук В. Вирівнювання розвитку регіонів як об"єкт регіонального управління і політики країн-кандидатів на членство в ЄС: уроки й досвід для України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 207-214.
246502
  Шпитко О. Вирід : оповіданє / Осип Шпитко. – Львів : Вид. ред. "Летературно-наукового вісника" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зар. К. Беднарськог, 1901. – 167 с.
246503
  Шпитко О. Вирід / О. Шпитко; Львівське відділення ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Львів, 2000. – 128с. – (Літературні пам"ятки ; Вип.5). – ISBN 966-02-0568-6
246504
  М"ястківський А.П. Вирій : повість / А.П. М"ястківський. – Київ : Молодь, 1962. – 119 с.
246505
  Ющенко О.Я. Вирій / О.Я. Ющенко. – Київ, 1969. – 95 с.
246506
  Ковтун Т.М. Вирій загублених душ : роман / Тетяна Ковтун. – Київ : Зелений пес, 2012. – 187, [4] с. – ISBN 978-966-1515-26-9
246507
  Безп"ятчук Ж. Вирій у стилі ампір // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 48 (161). – С. 76-79. – ISSN 1996-1561


  У провінційній Качанівці на Чернігівщині в 19 столітті панували елітарне середовище, європейська культура й далекоглядне меценатство.
246508
   Вирішальна ділянка партійної роботи. – К, 1976. – 136с.
246509
  Сліпченко М.І. Вирішальна ланка / М.І. Сліпченко. – Х., 1987. – 101с.
246510
  Кухаренко Л.І. Вирішальна стадія здійснення ідеї великого Леніна про суцільну електрофікацію країни. / Л.І. Кухаренко. – К., 1960. – 63с.
246511
  Карпов М.П. Вирішальна умова підвищення продуктивності праці. / М.П. Карпов. – К., 1973. – 170с.
246512
  Ястремський І.С. Вирішальная роль важкої промисловості в розвитку народного господарства СРСР. / І.С. Ястремський. – Київ, 1959. – 48 с.
246513
  Сітько С.П. Вирішальне свідоцтво на користь концептуальних засад фізики живого // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 6-10. – ISSN 1023-2427
246514
  Бекешкіна І. Вирішальний 2014-й: роз"єднав чи з"єднав Україну? // Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір / О. Гарань, І. Бекешкіна, І. Бураковський, М. Золкіна, Р. та ін. Кермач. – Київ : Стилос, 2017. – С. 8-39. – ISBN 978-966-2399-45-5
246515
  Браун Ж.О. Вирішальний вересень / Ж.О. Браун. – К., 1984. – 239с.
246516
  Довгий Я. Вирішальний експеримент. Розповідь про те, як науковці Львівського університету були дуже близько до відкриття нобелівського рівня // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (32). – С. 8-11. – ISSN 1819-7329
246517
  Білоусов Р.О. Вирішальний етап економічного змагання соціалізму з капіталізмом / Р.О. Білоусов. – Київ, 1960. – 36с.
246518
  Філіпов В.І. Вирішальний етап економічного змагання соціалізму з капіталізмом / В.І. Філіпов. – Київ, 1962. – 88с.
246519
  Кухаренко Л.І. Вирішальний етап здійснення ленінських ідей електрифікації // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 3-10. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье освещается практическое осуществление ленинских идей электрификации всей страны. На фактическом материале развития электроэнергетической базы Украинской ССР рассматриваются вопросы о широком применении электрической энергии во всех отраслях ...
246520
  Кухаренко Л.І. Вирішальний етап у створенні матеріально-технічної бази комунізму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 5-11. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 1)


  В статье на основе доклада Н.С. Хрущева, материалов и решений XXI съезда КПСС и XX съезда КП Украины, статистических материалов о развитии основных отраслей народного хозяйства СССР и Украинской ССР показывает, что главной задачей наступающего периода ...
246521
  Кербабаєв Б.М. Вирішальний крок : роман / Б.М. Кербабаєв. – Київ : ДЛВ, 1953. – 544 с.
246522
  Кербабаев Б.М. Вирішальний крок : роман / Б.М. Кербабаев. – Київ : Дніпро, 1972. – 645 с.
246523
  Кербабаев Б.М. Вирішальний крок : роман / Б.М. Кербабаев. – Київ : Дніпро, 1987. – 587 с.
246524
  Олійник О.Я. Вирішальний фактор / О.Я. Олійник. – Ужгород, 1978. – 122с.
246525
  Булаш М.О. Вирішальний фактор розвитку людства / М.О. Булаш. – Київ, 1961. – 48с.
246526
  Ульген С. Вирішальні вибори в Туреччині // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 5-6 червня (№ 96/97). – С. 3


  Коаліційний уряд або посилення президентської влади.
246527
  Шевцов Анатолій Іванович Вирішальні світові події 2008 року. Наслідки для України / Шевцов Анатолій Іванович, Мерніков Геннадій Іванович // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 177-184
246528
  Бушуєва І. Вирішення банківських завдань за допомогою алгоритмів моніторингу / І. Бушуєва, В. Галіцин // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 30-33 : табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
246529
   Вирішення господарських спорів : Застосування норм матеріального права в роз"ясненнях і листах вищого господарського суду України. – Київ : Юстініан, 2002. – 640с. – ISBN 966-96155-2-6
246530
  Бутирський А.А. Вирішення господарських спорів в Україні та країнах Східної Європи : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Бутирський Андрій Анатолійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
246531
  Яремак З.В. Вирішення екологічних конфліктів (правовий аспект) // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 267-270. – ISBN 978-966-419-304-4
246532
  Настечко О.Д. Вирішення еколопчних проблем україни: теоретико-правовий аспект // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 163-167. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
246533
  Мірошниченко А.М. Вирішення земельно-правових колізій за юридичною силою нормативно-правових актів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 157-171. – (Право. Економіка. Управління)
246534
  Шестаков В.О. Вирішення інвестиційних спорів відповідно до Договору до Енергетичної Хартії // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 153-157. – ISSN 2220-1394
246535
  Тропін З. Вирішення інвестиційних спорів за Договором до енергетичної хартії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 61-63.
246536
   Вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів : Упоряд. О.М. Роїна. – К. : КНТ, 2005. – 492с. – ISBN 966-8062-87-6
246537
  Мелько І. Вирішення Кантом проблеми єдності буття та мислення // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С.26-29. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 11)
246538
  Беззубко Л. Вирішення колективних трудових конфліктів у регіонах // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 106-112
246539
  Сокол М.В. Вирішення колективних трудових спорів в примирній комісії та за допомогою незалежного посередника // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 334-340. – ISSN 1563-3349
246540
  Сокол М.В. Вирішення колективного трудового спору за допомогою трудового арбітражу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 359-364. – ISSN 1563-3349
246541
  Коваль В. Вирішення колізій між загальними положеннями Господарського кодексу про договори, зобов"язання та відповідальність і положеннями Цивільного кодексу про окремі види зобов"язань // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 12-15
246542
  Шершньова О.А. Вирішення колізійних проблем утримання дитини в сучасних кодифікаціях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 148-154. – ISSN 2308-6912


  В статті проаналізовані окремі колізійні проблеми міжнародного при- ватного права на сучасному етапі. Автор вивчає нормативно-правові акти країн світу на предмет вирішення колізій в сфері утримання дітей та пропонує власну класифікацію колізійних ...
246543
  Потьомкін А.О. Вирішення конституційним судом України публічно-правових спорів про компетенцію (в аспекті національної безпеки) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 188-195. – ISSN 1563-3349
246544
  Сидорович О. Вирішення конфлікту інтересів між платниками податків та фіскальними органами: пріоритети реформування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 160-172. – ISSN 1818-5754
246545
  Курій Л.О. Вирішення міграційних проблем в Україні і розвиток людського потенціалу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 113-120
246546
  Тропін З. Вирішення міждержавних спорів за Договором до Енергетичної Хартії // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 43-48. – ISSN 1814-3385


  У статті досліджується механізм вирішення міждержавних спорів, передбачений в Договорі до Енергетичної Хартії (ДЕХ). У цьому зв"язку в загальному вигляді аналізуються положення ДЕХ, за порушення яких учасники ДЕХ можуть звернутись до цього ...
246547
  Тропін З.В. Вирішення міжнародних спорів за Договором до Енергетичної Хартії : навч. посібник / З.В. Тропін. – Чернігів : Десна, 2012. – 159, [1] с. – Додатки: с. 134-138. – Бібліогр.: с. 139-148 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-502-524-5
246548
  Сідун Л.Ю. Вирішення освітніх проблем національних меншин у вищій школі США // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С.184-186. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 34)
246549
  Панасюк О. Вирішення питання про недопустимість доказів у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 431-433. – ISBN 978-617-7069-28-6
246550
  Лещенко Д. Вирішення питання юрисдикційної компетенції в сучасному праві екстрадиції: теорія і практика // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.23-27. – Бібліогр.: 9 н.
246551
  Рудько Г.І. Вирішення проблем відходів нафтогазового комплексу як напрямок зменшення негативного впливу галузі на довкілля / Г.І. Рудько, М.М. Орфанова, Р.Ш. Сарімов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 38-45. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1726-5428
246552
  Копець Г.Р. Вирішення проблем енергоефективності в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 45-50. – ISSN 0321-0499
246553
  Сохацька О. Вирішення проблем корпоративного управління шляхом застосування технологій фінансового інжинірингу / О. Сохацька, О. Пробоїв // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 122-130. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
246554
  Глибовець А.М. Вирішення проблем побудови платформи мобільних агентів за допомогою технологій JAVA, JINI / А.М. Глибовець, С.С. Гороховський, В.Я. Жаб"юк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 109-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі описано основні підходи до вирішення базових проблем побудови платформи мобільних агентів за допомогою технологій JAVA, JINI. Basic approaches to main issues of mobile agents platform creation are discussed in the paper. Java-Jini ...
246555
  Терюханова І. Вирішення проблем працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду / І. Терюханова, Т. Тимошек // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 52-58 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-6912
246556
  Скорук О.П. Вирішення проблем сучасних земельних відносин на шляху формування конкурентоспроможного аграрного виробництва в Україні / О.П. Скорук, І.В. Зубар // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 158-163. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
246557
  Жук В.М. Вирішення проблем фінансової безпеки на стиках фінансової і бухгалтерської науки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 20-27. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Висвітлено проблеми фінансової безпеки підприємств та аграрної галузі України в цілому. Запропоновано теоретичні та методичні підходи до вирішення проблем фінансової безпеки на стиках фінансової та бухгалтерської науки. Розкрито сутність та корисність ...
246558
  Пасенюк О. Вирішення проблем юрисдикції - через вирішення проблем матеріального права // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 78-85. – ISBN 978-966-8909-91-7
246559
  Копил О. Вирішення проблеми використання страхового ринку України для мінімізації оподаткування суб"єктів реального сектора економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 21-24. – (Економіка ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Роботу присвячено обґрунтуванню підходів до вирішення проблеми використання страхового ринку України для мінімізації оподаткування суб"єктів реального сектора економіки, що забезпечить умови для нормального розвитку страхового ринку, зокрема так ...
246560
   Вирішення проблеми електронних відходів: європейські підходи до української проблеми / [Виговська Г.П. та ін.]. – Київ : Клименко, 2013. – 87, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На тит. арк. зазнач. також: Проект здійснюється за фін. підтримки Європ. програми Міжнар. фонду "Відродження ". – (Громадське лобіювання впровадження в Україні європейських підходів до вирішення проблеми електронних відходів. Проект / Всеукр. екол. громад. орг. "МАМА-86"). – ISBN 978-966-2717-03-7
246561
  Шокотько Ю.А. Вирішення проблеми євразійської геополітичної дуги у контексті міжнародного відносин // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 194-196
246562
  Воробйов Є.О. Вирішення проблеми забезпечення безпечної розробки вугільних пластів методом застосування гідродинамічного впливу / Є.О. Воробйов, Н.В. Блецько, В.В. Панков // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 11-12
246563
  Сало В.І. Вирішення проблеми прав та свобод людини і громадянина в Європейському Союзі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 43-52. – ISSN 0201-7245
246564
  Білошапка В. Вирішення проблеми простроченої заборгованості банків в умовах виходу країни з фінансової кризи // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 10 назв.
246565
   Вирішення проблеми утилізації відходів від очищення дренажних стічних вод сміттєзвалищ / З.М. Шкавро, М.В. Мілюкін, Н.Г. Антонюк, А.В. Бадеха // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 63 : Хімічні науки. – С. 57-63. – ISSN 1996-9872
246566
  Ротаньова Н.Ю. Вирішення проблеми формування мотивації до вивчення математики на основі її системного аналізу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 364-374. – ISSN 2312-5993
246567
  Чімишенко С.М. Вирішення проблемних аспектів бюджетного фінансування житлового забезпечення військовослужбовців // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2012. – С. 208-212. – (Сер. 1. Економіка ; Вип. 4 (16)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
246568
  Терещенко О.В. Вирішення спорів міжнародними судами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 389-393
246569
  Фролов В. Вирішення спорів про визнання угод недійсними за позовами податкових органів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.59-62. – ISSN 0132-1331
246570
  Осика С.Г. Вирішення спорів у Світовій організації торгівлі / Осика С.Г., Коновалов В.В. ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Благод. орг. "Центр дослідж. СОТ, розвитку торг. права і практики", 2011. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-271. – (Серія "Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів"). – ISBN 978-966-2141-94-8
246571
  Грабрюкер М. Вирішення спорів у Федеральному патентному суді Німеччини // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 10. – С.24-36. – ISSN 1608-6422
246572
  Тарасенко Л.Л. Вирішення спорів щодо порушення патентних прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 255-259. – ISSN 2219-5521
246573
  Верба-Сидор Вирішення судом питання про поворот виконання в цивільному процесі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 180-189. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
246574
  Верба О. Вирішення судом питань, пов"язаних із настанням обставин, які ускладнюють або унеможливлюють виконання рішення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 106-117. – (Серія юридична ; Вип. 49)
246575
  Сімакова-Єфімян Вирішення теоретичних та процесуальних проблем комплексних судово-експертних досліджень — важливий чинник удосконалення судово-експертної діяльності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 78-82. – ISSN 0132-1331
246576
  Семена М. Вирішено: "оптимізація" непродумана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24 липня (№ 128). – С. 9


  Окружний адміністративний суд автономії розглянув позов викладачів Кримського інституту післядипломної педагогічної освіти (КРІППО) до Ради міністрів Криму і визнав незаконним рішення органів влади автономії АРК (Верховна Рада АРК дала згоду, а Рада ...
246577
   Вирішує мистецтво партійного керівництва. – Київ, 1979. – 360 с.
246578
   Вирішуючи ключове завдання. – К, 1987. – 152с.
246579
   Вирна пара та инше [Вірна пара та інше] : [збіpка твоpів]. – У Чернигови (Чернігів) : [Видав Б. Гpінченко] ; Дpук. Губеpн. Пpавл., 1895. – 56 c. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 102449 дефектний без обклад. та тит.стор.


  Зміст: Виpна паpа / Г. Баpвинок. Хлопци; Гpишнык; Могылыны pодыны / Е. Гpебинка. Hе до паpы / М. Вовчок. Весна й зима; Рожа; "Усе славне свитовее..." / М. Костомаpов. Hе так ждалося, да так склалося / П. Кузьменко. Багатый, бидный; Метелык; Будяк / Л. ...
246580
  Сауляк Б. Вироби з дерева в господарстві та побуті українців Поділля кінця XIX - початку XX століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (346), листопад - грудень. – С. 134-139. – ISSN 0130-6936
246581
  Кравченко Е.А. Вироби з каменю з поселення Уч-Баш // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 77-95. – ISSN 2227-4952
246582
  Журухіна О.Ю. Вироби зі скла з розкопок давнього Чорнобиля // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 147-151. – ISSN 2227-4952
246583
  Вовк Х.К. Вироби передмікенського типу в неолітичних становищах на Україні : Окрема відбитка з "Антропології"річника,кабінету Антропології ім.Ф.Вовка УАН,за р.1927. / Х.К. Вовк. – Київ, 1928. – 28с.
246584
  Литвин В. Виробити колективну лінію Верхоаної Ради України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.3-10. – ISSN 0132-1331
246585
  Сокирко О. Вироблена в Україні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 45 (158). – С. 50-53. – ISSN 1996-1561


  Як оковита перетворювалася на бренд.
246586
  Барабаш Ю.Г. Вироблення доктринальних підходів в науці конституційного права як одна із умов ефективності конституційної реформи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 36-39


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
246587
  Туряниця І.А. Вироблення й реалізація напрямів зовнішньої політики Литовської Республіки та відносини з Україною (1990-ті роки) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 261-269. – (Історія ; Вип. 25)
246588
  Завальнюк О. Вироблення концепції будівництва українського національного університету (початок 20 ст.-1920 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.80-85
246589
  Лапушкіна Н. Вироблення навичок роботи з теорією поетичного тексту : тестові завдання
246590
  Сергєєва Наталя Вироблення орфоепічних і акцентуаційних навичок у майбутніх учителів : система завдань до теми "Лексикологія" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 22-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
246591
  Алєксєєв В.І. Вироблення підходів до визначення загальної структури веб-сайтів / В.І. Алєксєєв, К.А. Алєксєєва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 397-405. – ISSN 0321-0499
246592
  Рудік О.М. Вироблення політики та ухвалення рішень в ЄС : модуль 4 : навчальний посібник / О.М. рудік ; за заг.ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Дніпропетр. рег. ін-т держ. упр. НАДУ ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 278 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-74-8
246593
  Туболець І.І. Вироблення стратегічних рішень на основі концепції управління конкурентоспроможністю та екологізацією технологічних інновацій // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 333-339. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
246594
  Дрешпак В. Вироблення та впровадження державної політики України у сфері засобів масової інформації в контексті часово-просторових впливів // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 36-42.
246595
  Макаруха З. Вироблення та реалізація стратегії інтеграції України в ЄС: правовий аналіз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 134-136
246596
  Волошина Н.М. Вироблення у майбутніх офіцерів імунітету проти негативного інформаційно-психологічного впливу / Н.М. Волошина, М.Т. Дзюба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 29-33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 30). – ISSN 1728-3817


  У статті уточнено сутність поняття інформаційна безпека особистості, розглянуто основні види сучасного інформаційно-психологічного впливу, запропоновано деякі шляхи формування імунітету в особистості проти негативного інформаційно-психологічного ...
246597
  Наливайко М.Я. Вироблення умінь і навичок аналізу діалектних текстів у студентів-філологів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 69-74. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Розроблено систему вправ, яка дасть можливість визначити мовні особливості, північного, північно-західного і південно-східного наріч української мови. Обгрунтовано доречність запису текстів фонетичною транскрипцією і з детальним аналізом.
246598
  Гальчук В. Виробляємо навички правильного наголошення слів. : (Система вправ та практичних завдань)
246599
   Виробляти більше і дешевше. – К, 1960. – 36с.
246600
  Проскурін П.В. Виробницство і споживання у колгоспах / П.В. Проскурін. – Київ, 1971. – 160с.
246601
  Губіна К.Є. Виробництва неорганічних солей : скорочений конспект семінарських занять з курсу "Хімічна екотехнологія" / Губіна К.Є. ; КНУТШ. – Київ : ЦСТРІ, 2012. – 94 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 94
246602
  Ночовка П.І. Виробництво - в центрі уваги / П.І. Ночовка. – Х, 1966. – 34с.
246603
  Майданевич П.М. Виробництво біоетанолу - перспективний шлях розвитку підприємств спиртової галузі АПК : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 88-92. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
246604
  Варченко О. Виробництво біопалива в Україні: сучасний стан та проблеми вирішення // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 93-100. – ISSN 2410-0919
246605
  Прутська О.О. Виробництво біопалива: між продовольчою та енергетичною безпекою // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 1 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 159-165
246606
  Вільховий Ю. Виробництво в Україні виноробної продукції з імпортованої й вітчизняної сировини та обкладення її акцизним збором // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 33. – С.30-34
246607
  Піщенко В.О. Виробництво валового внутрішнього продукту в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 11-14
246608
  Пономаренко Л. Виробництво виноматеріалів і спеціальний режим оподаткування - можливість співіснування / Л. Пономаренко, А Кононова // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 2. – С.43-45
246609
  Поляков В. Виробництво ганчарного посуду / В. Поляков. – К.-Х., 1944. – 24с.
246610
  Стрелкова Г.Г. Виробництво електроенергії сонячними електростанціями: світові тенденції і стан в України // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 78-86. – ISSN 1813-5420


  У роботі наведено оцінку сучасного стану сонячної енергетики у країнах ЄС і Україні шляхом порівняльного аналізу за критеріями фактичних встановлених потужностей сонячних фотоелектростанцій і виробленої ними електроенергії; досліджено відповідність ...
246611
  Краснокутська О.І. Виробництво засобів виробництва в СРСР / О.І. Краснокутська. – К., 1966. – 161с.
246612
  Чепінога Володимир Григорович Виробництво і відносини розподілу / Чепінога Володимир Григорович. – Київ : Політвитдав, 1976. – 134с. – Бібліогр. посилання в підрядк. приміт.
246613
  Антофій Н.М. Виробництво і зайнятість у забезпеченні економічного простору людського розвитку / Н.М. Антофій, В.М. Фомішина // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 11-15. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Викладено основні теоретичні аспекти концепції людського розвитку, яка сьогодні набуває все ширшого застосувння у практиці господарювання країн світу.
246614
  Косолапов В.В. Виробництво і наука в розвинутому соціалістичному суспільстві / В.В. Косолапов. – Київ, 1975. – 112с.
246615
  Огородник С.Я. Виробництво і розподіл у період розгорнутого будівництва комунізму / С.Я. Огородник. – Київ, 1965. – 247с.
246616
  Кудінова А.В. Виробництво і споживання в глобальній економіці: характер взаємодії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 35-39. – ISSN 2306-6814
246617
   Виробництво і споживання при переході до комунізму / І Доценко, , Є В. Козак, . – Київ, 1963. – 40с.
246618
  Боднарчук Р.В. Виробництво інноваційної продукції ОПК України: стан і перспективи / Р.В. Боднарчук, О.В. Гриненко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 109-115
246619
  Нідзельська О. Виробництво й торгівля підакцизними товрарми // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 42. – С.19-22
246620
  Скідельський А.Я. Виробництво кальцинованої соди за методом бр.Сольве / А.Я. Скідельський, В.Л. Масальський. – Харків; Дніпропетровськ, 1931. – 59с.
246621
  Давиденко О.П. Виробництво нерудних матеріалів у областях УРСР і можливості його прискореного розвитку та поліпшення територіального розміщення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 139-149 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
246622
  Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет = Broadcast news / Мітчел Стівенс разом з Бет М. Олсон ; пер. з англ. Н. Єгоровець ; [наук. ред. А.В. Яковець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 407 с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-518-438-6
246623
  Джексон Виробництво озброєнь / Джексон, Сьюзен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 215-232. – ISBN 978-966-7272-99-9
246624
  Кулинич П.Ф. Виробництво органічної та екологічно чистої сільськогосподарської продукції: земельно-правові аспекти // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 414-419. – ISSN 1563-3349
246625
  Кузьменко М.Я. Виробництво ПАР з сировини природного та синтетичного походження : [навч. посібник] / М.Я. Кузьменко, М.В. Бурмістр, С.М. Кузьменко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 353, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 353. – ISBN 978-617-7351-07-7
246626
  Кравченко Н. Виробництво поташної продукції у Волинському воєводстві у другій половині XVI століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 141-156. – ISSN 0869-3595
246627
   Виробництво продуктів тваринництва в колгоспах и радгоспах Одеської області за 1 квартал 959 року. – Одеса, 1959. – 64с.
246628
  Ковальова С.П. Виробництво радіологічно безпечної продукції птахівництва на радіаційно забрудненій території // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 65-70 : табл. – Бібліогр.: с. 70. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
246629
  Багрова І.В. Виробництво суспільного багатства та зайнятість в період трансформації економіки України у ринкову / І.В. Багрова, В.П. Багров // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 11-17. – (Економічні науки)
246630
   Виробництво та використання дизельного біопалива на основі рослинних олій : наук.-метод. рекомендації / [Голуб Г.А. та ін.] ; за ред. Г.А. Голуба ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП України, 2015. – 119 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 109-118. – ISBN 978-617-7189-62-5
246631
  Решетняк О.М. Виробництво та відтворення релігійних структур на пострадянському просторі: приклад православних розколів в Україні, Болгарії та Молдові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-63. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню релігійних розколів у структурі православних церков в Україні, Болгарії, Молдові. Головна увага зосереджена на порівняльному аналізі появи та функціонування нових релігійних структур в зазначених країнах в контексті ...
246632
  Тульчинська С.О. Виробництво та споживання електроенергії в Україні / С.О. Тульчинська, Б.П. Чорній // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 56-62. – ISSN 2310-5534
246633
  Недопитанський М. Виробництво теленовин: актуальність, характеристика, менеджмент // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С. 48-51
246634
  Мусієнко П.Н. Виробництво художньої майоліки / П.Н. Мусієнко, Н.І. Федорова. – Київ-Львів : Держтехвидав України, 1948. – 89, [3]
246635
  Рябенко В.О. Виробництво, виробництво суспільне / В. Рябенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 56-58. – ISBN 966-642-073-2
246636
  Білопольський М. Виробництво, обмін, розподіл і споживання в сучасних умовах кризи / М. Білопольський, В. Волошин // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 2 (93). – С. 3-7. – ISSN 1728-9343
246637
  Трахтенберг І.М. Виробнича гімнастика та її значення для здоровья людини / І.М. Трахтенберг. – К., 1960. – 52с.
246638
  Цвих В.Ф. Виробнича демократія в університетах України // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 95-98
246639
  Шедяков В.Є. Виробнича демократія і трудові відносини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 36-42. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
246640
  Ткачук Наталія Анатоліївна Виробнича діяльність робітників України в умовах лібералізації тоталітарного режиму (1953-1958 рр..) : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Ткачук Наталія Анатоліївна;. – К., 1994. – 151л. – Бібліогр.:л.136-151
246641
  Ткачук Н.А. Виробнича діяльність робітників України в умовах лібералізації тоталітарного режиму (1953-1958) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Ткачук Н.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 22л.
246642
  Петасюк О.І. Виробнича діяльність споживчої та сільскогосподарської коопераціі в УССР : Дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Петасюк О.І,; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1994. – 176л. – Бібліогр.: л. 164-176
246643
  Петасюк Олена Іванівна Виробнича діяльність споживчої та сільськогосподарської кооперації в УСРР (1921-1929 рр.) : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Петасюк Олена Іванівна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1994. – 20л.
246644
  Глібко М. Виробнича екскурсія студентів географічного факультету Київського педагогічного інституту до Середньої Азії / М. Глібко; Київський державний педагогічний інститут. – С. 214-226. – Окремий відбиток
246645
   Виробнича енциклопедія садівництва А/Я. – Київ : Урожай, 1969. – 454с.
246646
  Нікілєв О.Ф. Виробнича інтелігенція українського села: творення соціальної верстви (середина 40-х - середина 60-х рр. 20 ст.) : Монографія / О.Ф. Нікілєв; МОНУ; Дніпропетровськ. нац. ун-т. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2004. – 208с. – ISBN 966-551-145-9
246647
  Бондар І.О. Виробнича інформаційна система поліграфічного виробництва : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Бондар І.О., Хорошевський О.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 158, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 149-153. – ISBN 978-966-676-490-7
246648
  Антонюк Л.Л. Виробнича конкурентноспроможність регіонів України : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Л.Л. Антонюк, В.І. Сацик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 149-161 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
246649
   Виробнича перевірка мобільного енергетичного засобу із силовим електроприводом / В.Г. Мироненко, Ю.В. Герасимчук, Р.В. Мельник, Д.В. Тимощук, В.М. Слободян // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 128-133 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
246650
  Манащук Н.В. Виробнича практика з пародонтології в умовах кредитно-модульної системи // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 85-86. – ISSN 1681-2751
246651
  Кічура В.П. Виробнича практика з технології лісогосподарського виробництва : [навч. посібник] / Кічура В.П., Кічура А.В. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Геогр. ф-т, Каф. лісівництва. – Ужгород : Ужгородський національний університет ; Говерла, 2015. – 75, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 46-47. – ISBN 978-617-7333-04-2
246652
  Комарніцький О. Виробнича практика у житті студентів педагогічних навчальних УСРР у 20-х – першій половині 30-х рр. ХХ ст. // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – C. 100-113
246653
  Пашнюк Л.О. Виробнича система підприємства та роль основних засобів в забезпеченні її адаптації до змін зовнішнього середовища // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 265-273.
246654
  Сонько Сергій Виробнича типологія сільського господарства Харківської області: тридцять років потому // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 30-39 : рис. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 2076-1333
246655
  Шумська С.С. Виробнича функція в економічному аналізі: теорія та практика використання // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 138-153 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
246656
  Ахметов Р. Виробнича функція в економічному зростанні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 40-45 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
246657
   Виробниче навчання. – К, 1965. – 125с.
246658
  Шипарьова О.В. Виробниче навчання в закладах професійно-технічної освіти північно-східної України в 60-х роках XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 112-119. – ISSN 2312-5993
246659
  Сивець О.Г. Виробниче навчання в школах Української РСР : / О.Г. Сивець. – К., 1960. – 36с.
246660
  Русько О.М. Виробниче навчання в школі / О.М. Русько, М.Й. Розенберг. – Київ : Радянська школа, 1963. – 169с.
246661
  Сурмило Г.І. Виробниче навчання учнів у школі і на підриємстві / Г.І. Сурмило. – Київ : Радянська школа, 1964. – 28 с.
246662
  Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент : Навчальні посібники для студ. вищ. навч. закладів / В.О. Василенко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 532с. – ISBN 966-541-036-9
246663
  Федорченко І.М. Виробничий гарт науки / І.М. Федорченко. – Київ, 1970. – 48с.
246664
  Соснін О.С. Виробничий і операційний менеджмент : Навчальний посібник / О.С. Соснін, В.В. Казарцев; Європейський ун-тет. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2001. – 147с. – ISBN 966-7508-81-1
246665
  Плоткін Я.Д. Виробничий менеджмент / Я.Д. Плоткін, І.Н. Пащенко; МОУ. ДУ " Львівська політехніка ". – Львів, 1999. – 258с. – ISBN 966-553-166-2
246666
  Артем"єв В.В. Виробничий менеджмент на машинобудівних та приладобудівних підприємствах : навч. посібник / В.В. Артем"єв ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-260
246667
  Стеценко М.Т. Виробничий план та кошторис колгоспу / М.Т. Стеценко. – К., 1957. – 279с.
246668
  Герасимчук З.В. Виробничий потенціал регіону: методика оцінки та механізми його нарощення : Монографія / З.В. Герасимчук, Л.Л. Ковальська; МОіНУ. Луцький держ. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2003. – 242 с. – ISBN 966-7667-27-8
246669
  Ермаков О. Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств та інвестування його розвитку / О. Ермаков, С. Ермаков, В. Нагорний // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 27-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
246670
   Виробничий темологічний бюлетень. – К, 1935. – 79с.
246671
   Виробничий темологічний бюлетень. – К, 1935. – 80с.
246672
  Протас Ф.М. Виробничі відносини розвинутого соціалізму / Ф.М. Протас. – Київ, 1985. – 32с.
246673
  Маца К.О. Виробничі відносини як чинник економічної та соціальньної безпеки країни // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 3-5. – (Економічні науки)
246674
  Щербина В.І. Виробничі відносини: проблеми предметної приналежності // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 459-464. – ISBN 978-966-521-631-5
246675
  Оніпко Т.В. Виробничі галузі споживчої кооперації України в контексті нової економічної політики (1921-1928 рр.) : монографія / Т.В. Оніпко ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 381, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-184-030-9


  Шановному Миколі Андрійовичу з вдячністю за підтримку. З повагою. Підпис. 5.10.2011 р.
246676
  Буринська Н.М. Виробничі екскурсії в хімії / Н.М. Буринська. – К., 1985. – 120с.
246677
  Доброскок Ю.Б. Виробничі інноваційні технології та їх роль у сучасній міжнародній економіці / Ю.Б. Доброскок, Л.В. Михайлова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 43-47. – ISSN 2222-4459
246678
  Тараненко С.П. Виробничі комплекси X - XIII ст. в планувальній структурі Подолу Києва // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 57-63. – ISSN 2218-4805
246679
  Іщук С.І. Виробничі комплекси: територіальна і комплексно-пропорційна організація : Автореф... доктор географ.наук: 11.00.02 / Іщук С.І.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1996. – 44л.
246680
  Вінник О.М. Виробничі кооперативи: правове становище і шляхи вдосконалення правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-21. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Аналізується правове становище виробничих кооперативів як суб"єктів підприємницької діяльності та пропонуються шляхи удосконалення українського законодавства з цього питання. It"s analyzed the legal nature of productive co-operative societies as the ...
246681
  Шоломій Ю.М. Виробничі можливості розвитку економіки приміських колгоспів (з досвіду Бориспільського району) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 23-34. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  В статье излагаются результаты научно-исследовательской работы по изучению экономики колхозов района, и на этой основе намечаются дополнительные возможности по увеличению производства сельскохозяйственной продукции на 100 га земельных угодий и снижению ...
246682
  Коросташ А.І. Виробничі наради як форма прояву творчої ініціативи новаторів виробництва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 17-21. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье рассматривается роль и значение постоянно действующих производственных совещаний, как формы проявления творческой инициативы новаторов социалистического производства. На материалах металлургических заводов Украины автор освещает положительный ...
246683
  Пилипенко А.Я. Виробничі об"єднання в галузевій системі управління / А.Я. Пилипенко. – Київ : Знання України, 1978. – 48 с.
246684
  Кухаренко Д В. Виробничі об"єднання та їх економічні зв"язки / Д В. Кухаренко, В.І. Михахйлов. – Київ, 1979. – 48с.
246685
  Кац С. Виробничі осередки КП/б/У в світлі чистки / С. Кац, С. Горський. – Харків, 1930. – 40с.
246686
   Виробничі потужносі промисловості Української РСР та шляхи її кращого використання. – К, 1971. – 143с.
246687
   Виробничі професії. Чим привабимо юних? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 січня (№ 3/4). – С. 1


  Саме на такому питанні наголосив заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей під час засідання Наглядової ради освітнього проекту "Державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні", що відбулося у ...
246688
  Никифорук І.О. і Фрис Виробничі типи передгірних і гірських колгоспів / І.О. і Фрис Никифорук, Д. – Ужгород, 1973. – 102с.
246689
  Рудницький П.В. Виробничі типи сільського господарства Артемівської округи : (сільсько-господарське мікрорайонування) / Артемівський окружний земельний відділ ; П.В. Рудницький : Артемівський окружний земельний відділ, 1929. – 40 с.
246690
   Виробничі товариські суди. – К, 1938. – 29с.
246691
  Короїд О.С. Виробничі фонди промислового підприємства / О.С. Короїд, М.Г. Чумаченко. – К, 1968. – 56с.
246692
  Воротіна Л.І. Виробничі фонди та ефективність суспільного виробництва / Л.І. Воротіна, В.П. Маруня. – Київ, 1976. – 45 с.
246693
  Грабовецький Б.Є. Виробничі функції: теорія, побудова, використання в управлінні виробництвом : Монографія / Б.Є. Грабовецький; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 137 с. – ISBN 966-641-177-6
246694
  Воронка Г. Виробнично-тренувальне працевлаштування студентів у Канаді та Великобританії // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 1 (55). – С. 23-24.
246695
  Білоус Л.Ф. Виробничо-географічний інформаційний потік - основа конструктивного системного дослідження // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-26. – Бібліогр.: Біюліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 45)


  Акцентується увага на співвідношенні та спряженому застосування онтологічного та гносеологічного підходів до аналізу атрибутів конструктивного географічного пізнання. ГІС-технологія розглядається, як оптимальний механізм отримання ...
246696
  Мохначук С.С. Виробничо-географічний процес з погляду теорії географії // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 13-21. – Бібліогр.: 1 назва
246697
  Буличева Т.В. Виробничо-екологічна класифікація міських поселень (на прикладі Київський регіону) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 59-65
246698
  Горянський В.Ф. Виробничо-економічний потенціал АПК / В.Ф. Горянський. – К, 1990. – 158с.
246699
  Могила К.С. Виробничо-економічні зв"язки Донецько-Макіївського промислово-територіального комплексу : територіально-виробничі комплекси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 112-122 : Табл.
246700
  Андрійчук В.Г. Виробничо-зовнішньоторговельна сфера та економічна безпека України / В.Г. Андрійчук, М.А. Дудченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 12-17. – Бібліогр.: на 13 пунктів
246701
  Кириленко В.І. Виробничо-інвестиційна діяльність в системі економічної безпеки / В.І. Кириленко, Л.М. Кириленко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 215-222. – ISBN 966-7958-13-2


  Кириленко Лариса Михайлівна - канд. екон. наук, доц. КНУТШ
246702
  Ластовецький В.О. Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності : Науково-практичний посібник / В.О. Ластовецький; МОНУ; Економіко-правничий ін-т м. Чернівців. – Чернівці : Місто, 2003. – 156с. – ISBN 966-8341-11-2
246703
   Виробничо-навчальна практика студентів 2 курсу Геофаку КДУ. – К, 1935. – 47с.
246704
  Шийко В.В. Виробничо-територіальна структура сільського господарства Миколаївської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 128-137 : Табл.
246705
  Жупанський Я.І. Виробничо-територіальні комплекси та їх картографування / Я.І. Жупанський. – Львів : Вища школа, 1975. – 146с.
246706
   Виробничо-територіальні типи колгоспів і радгоспів Житомирської області / М.Д. Пістун, В.С. Полюхович, Шумейко, М.К. Макарук // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 34-46 : Табл., рис.
246707
   Виробничо-територільні комплекси України : Методичні матеріали до спецкурсу / Укл.: Жупанський Я.І., Сухий П.О., Гавор О.М. – Чернівці : ЧДУ, 1996. – 24 с.
246708
  Чухно А.А. Виробничо-технологічна структура економіки: сутність та шляхи перебудови // Економика України, 1995. – №7
246709
  Дехтяр Н. Виробничо-фінансові формування: поняття, класифікація, основні види та їх характеристика : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 53-57 : Табл., рис.
246710
  Шкляр С.В. Вироджена асимптотична нормальність оцінки у моделі оцінювання конічних перерізів. II // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 93. – С. 163-180. – ISSN 0868-6904
246711
  Шкляр С.В. Вироджена асимптотична нормальність оцінки у моделі оцінювання конічних перерізів. І // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 137-150. – ISSN 0868-6904
246712
  Бучацький Л. Виродженість генетичного коду в чотиривимірному рімановому просторі матричної РНК / Л. Бучацький, В. Щербик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 71-72. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Розглянута модель перетворення триплета матричної РНК в амінокислоту генетичного коду. Показано, що виродженість генетичного коду пов"язана з обмеженістю числа незалежних компонент тензора кривизни чотиривимірного ріманового простору. The model of ...
246713
  Малко Р. Виродженці // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 40 (360), 3-9 жовтня. – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Те, що називається КПУ, з Україною не повинно асоціюватися, окрім хіба що місця реєстрації.
246714
  Шелудько Вироиды - новый класс патогенов / Шелудько, В.Г. Рейфман. – М, 1978. – 88с.
246715
  Ахмад С. Вирок / С. Ахмад. – Київ, 1963. – 187с.
246716
  Тарновський М.М. Вирок / М.М. Тарновський. – Київ, 1965. – 219 с.
246717
  Івасюк М.Г. Вирок / М.Г. Івасюк. – М, 1977. – 205с.
246718
  Красюк М.І. Вирок : поезії / М.І. Красюк. – Львів : Каменяр, 1979. – 64 с.
246719
  Івасюк М.Г. Вирок / М.Г. Івасюк. – Ужгород, 1988. – 242с.
246720
  Кашин В.Л. Вирок було виконано : пригодницький роман / В.Л. Кашин. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 238 с.
246721
  Єніна В.М. Вирок вважати умовним / В.М. Єніна. – Київ, 1962. – 185 с.
246722
  Грицьків Л.Г. Вирок виносить народ / Л.Г. Грицьків, С.Г. Герасименко. – Київ : Політична література, 1970. – 142с.
246723
  Доломан Є.М. Вирок після бою : повість / Є.М. Доломан. – Київ : Дніпро, 1968. – 156 с.
246724
  Доломан Є.М. Вирок після бою / Є.М. Доломан. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 246 с.
246725
  Гончар Б. Вирок старому світові : (сьогодні - День Паризької комуни) // Радянська Україна, 1980. – 18 березня
246726
  Щербак С.В. Вирок суду та його виконання в частині цивільного позову // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 9. – С. 27-44.
246727
  Андрушко П. Вирок Юлії Тимошенко: юридичний аналіз. Частина друга // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 2-8 червня (№ 22)
246728
  Андрушко П. Вирок Юлії Тимошенко: юридичний аналіз. Частина друга // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 9-15 червня (№ 23)
246729
  Кульбак Л.А. Виросту жницею : поезії / Л.А. Кульбак. – Сімферополь, 1966. – 79 с.
246730
  Павлюк І. Вирощування алмазів : Роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 177. – С.68-111
246731
  Павлюк І. Вирощування алмазів : Роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 178. – С.71-110
246732
   Вирощування екологічно безпечних кормів для сільськогосподарських тварин / М.С. Небилиця, О.В. Ващенко, Ю.І. Кривда, Ю.В. Мелешко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 49-59. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
246733
  Олянич В. Вирощування зернових культур в українському селі в роки НЕПу // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 76-84
246734
  Белей Мирон Іванович Вирощування і властивості епітаксійних шарів телурид олова - селенід свинцю та створення діодів шотткі на їх основі : Автореф... канд. техніч.наук: 05.27.03 / Белей Мирон Іванович; Мін-во освіти України держ ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1995. – 23л.
246735
  Шепетюк В.А. Вирощування і властивості плівок А IV B VI для термоелектричних та оптоелектронних пристрохв : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.06 / Шепетюк В. А.; ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 17л.
246736
  Тюленєв М.О. Вирощування картоплі, овочевих та кормових культур на осушених болотах УРСР. / М.О. Тюленєв. – К, 1952. – 72с.
246737
  Пшеничний Н.І. Вирощування кормових бобів на Україні. / Н.І. Пшеничний. – К., 1962. – 39с.
246738
  Герасимов Я.В. Вирощування кристалів піросилікатів рідкісноземельних елементів для сцинтиляційних застосувань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Герасимов Ярослав Віталійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
246739
  Попович Ф.Я. Вирощування овочів у парниках і теплицях / Ф.Я. Попович. – К., 1956. – 40с.
246740
  Кияк Г.С. Вирощування озимої і ярої пшениці в західних областях Української РСР / Г.С. Кияк; АН УРСР;Рада науково-технічної пропаганди. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1953. – 70с.
246741
  Ніжанковський Сергій Вікторович Вирощування оптичних кристалів сапфіру методом горизонтальної спрямованої кристалізації з використанням відновних газових середовищ : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 01.04.07 / Ніжанковський С.В.; Нац. акад. наук України; Наук.-технологічний комплекс "Ін-тут монокристалів". – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
246742
  Осадчий М.І. Вирощування повторних культур у лівобережному Лісостепу УРСР / М.І. Осадчий. – Х, 1971. – 64с.
246743
   Вирощування проміжних культур на Україні. – Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1958. – 131с.
246744
  Барабаш О.Ю. Вирощування розсади / О.Ю. Барабаш, В.В. Хареба. – К., 1991. – 44 с.
246745
  Пшеничний Н.І. Вирощування соняшника на Україні. / Н.І. Пшеничний. – К., 1958. – 40с.
246746
   Вирощування сьоголітків коропа. – Х.-К., 1934. – 72с.
246747
  Тюленев М.О. Вирощування технічних культур на осушених торфових грунтах Української РСР. / М.О. Тюленев. – К, 1950. – 80с.
246748
  Крепков И.М. Виртуализация вычислительных ресурсов в научных исследованиях и учебном процессе университета / И.М. Крепков, С.Н. Хорьков // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 6 (95). – С. 81-87. – ISSN 1818-4243


  В статье рассматривается опыт внедрения систем виртуализации вычислительных ресурсов в информационной сети университета. Рассмотрены основные преимущества систем виртуализации и варианты их применения для научных исследований и учебного процесса. Дано ...
246749
  Игнатьев Владимир Игоревич Виртуализация социального пространства и сетевое основание локализации мироцелостности / Игнатьев Владимир Игоревич, А.Н. Степанова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 63-70. – Бібліогр.: с. 63-68. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
246750
  Товмаш Д.А. Виртуалистика как ответ на проблемы социальных трансформаций эпохи постмодерн // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
246751
  Пилецкий Е.А. Виртуальная архаика "русского мира" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 45-46
246752
  Лаумулин М. Виртуальная безопасность Центральной Азии // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад, наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 3 (249). – С. 96-105. – ISSN 1998-1813
246753
  Волосович С.В. Виртуальная валюта: глобализационные вызовы и перспективы развития // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2016. – № 4 (645). – C. 68-78. – ISSN 0131-7741
246754
  Леонов А.В. Виртуальная история науки и техники // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (84). – С. 122-128. – ISSN 0374-3896


  В 2011 г. в Ин-те истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (ИИЕТ РАН) было создано новое структурное подразделение - Центр виртуальной истории науки и техники.
246755
  Романов В. Виртуальная кровь // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С.42-50
246756
  Цурина И.А. Виртуальная методическая помощь : Используем новый курс // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 11 (125). – С. 39 - 44. – ISSN 1727-4893
246757
  Козыренко В.П. Виртуальная мобильность: состояние и перспективы // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 158-164
246758
  Красных В.В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? : Человек. Сознание, Коммуникация. Монография. / В.В. Красных; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Диалог-МГУ, 1998. – 352с. – ISBN 5-89209-160-0
246759
  Андреева Е.В. Виртуальная реальность как смещение предела между внутренним и внешним // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 16-21. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
246760
  Федчук С.А. Виртуальная реальность как способ моделирования культурного пространства // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 11. – С. 101-105. – ISSN 2073-9702


  Понятие виртуальной реальности получило широкое распространение в современной науке и в анализе средств массовой информации. Формирование виртуальной реальности становится творческим процессом и формирует новый тип эстетического сознания, действующего ...
246761
  Мальцева Е.В. Виртуальная реальность: культурологический анализ // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 74-77. – ISSN 2073-9702


  Научные достижения XX в. привели к массовому использованию и увеличению роли в жизни общества информационных технологий во всех сферах социокультурной жизни. Информационное общество в полной мере способствовало утверждению виртуальной реальности в ...
246762
  Торлин И.Г. Виртуальная справка - перспективное направление справочно-библиографического обслуживания удаленных пользователей // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 260-265. – ISBN 978-966-529-203-6
246763
  Грищенко Т. Виртуальная справочная служба библиотеки: содержательные и организационные аспекты функционирования / Т. Грищенко, И. Аврамова, Н. Этенко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2009. – № 3 (25). – С. 25-27. – ISSN 1811-377X
246764
  Хайцева Л.Б. Виртуальная справочная служба для специалистов библиотечной сферы : (опыт Российской государственной библиотеки) // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 4. – С. 40-43
246765
  Нещерет М.Ю. Виртуальная справочная служба Российской государственной библиотеки: предварительные работы // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1. – С. 45 - 48. – ISSN 0869-608Х
246766
  Махно И. Виртуальная справочная служба: произойдет ли падение "Берлинской стены" библиотечных запретов? / Ирина Махно // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 14-15. – ISSN 1811-377X


  Об организации работы виртуальной справочной службы Научной библиотеки Донецкого национального университета. Эта статья задумывалась как первая часть цикла об изменениях в сознании библиотекарей в связи с введением новых технологий в библиотечную ...
246767
  Никитин Л.Н. Виртуальная среда как сфера познания и деятельности // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.62-74
246768
  К"Джоуль Достопочтенный Виртуальная хроника чертовщины и плутовства / К"Джоуль Достопочтенный. – Киев : Кобеляки. – ISBN 999-95488-5-0
Кн. 1 : Мракобесные истоки чертовщины. – 2001. – 704 с.
246769
  Ежов В.С. Виртуальная эстетика символов в социальной деятельности // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 179-187. – ISSN 1811-0916
246770
  Найдина Е.Л. Виртуальнная справочная служба Российской государственной библиотеки // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 4. – С. 36-39


  Статтья о росте популярности Интернета и интенсивного внедрения новых информационных и коммуникационных технологий в библиотечную практику, которые диктуют библиотекарям принать данные изменения и тансформировать традиционные функции ...
246771
  Джонсон Джордж Виртуальное бессмертие. Цифровое бессмертие // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – декабрь, № 123. – С. 110-121 : фото
246772
  Грибков Д.Н. Виртуальное обслуживание как средство совершенствования библиотечного обслуживания // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 12. – С. 41-44. – ISSN 0130-9765


  Представлена технология онлайн-обслуживания пользователей Орловской областной публичной библиотеки им. И. А. Бунина. The online technologies of user services at I. A. Bunin Orel Regional Public Library are described
246773
  Нещерет М.Ю. Виртуальное справочно-информационное обслуживание // Библиотечное дело - 21 век : Научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2006. – № 2. – С. 72-85
246774
  Юхвид А.В. Виртуальность и виртуалогия // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 10 (76). – С. 56-61. – ISSN 1812-8696
246775
  Антонян Ю.М. Виртуальность образа бога // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2007. – № 8. – С. 88-97. – ISSN 0235-1188
246776
  Коновалова И.В. Виртуальность: проблемы и новые образовательные возможности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 8. – С. 46-50. – ISSN 1726-667Х


  Статья посвящена проблеме использования в образовательных целях интереса молодежи, прежде всего студенческой, к миру виртуальных игр. Намечаются возможные пути интеграции игровых практик и опыта в учебные процессы на основе симбиоза классических и ...
246777
  Смида Абдаллах Виртуальные возбуждения в процессах столкновения ядер с ядрами при высоких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Смида Абдаллах; МГУ. – М., 1979. – 13л.
246778
  Михонкина Л. Виртуальные встречи с коллегами на перекрестке влияний // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 47-49. – ISSN 0869-4915
246779
  Викторин Дороти Виртуальные географические тесты по Канаде и Германии : Методика и опыт. Преподавание географии за рубежом / Викторин Дороти, Генри Родерих // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С. 81-83. – Бібліогр.: 3 назв
246780
  Воропаев М.В. Виртуальные и смешанные реальности и воспитание // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 5. – С. 45-51. – ISSN 0869-561Х
246781
   Виртуальные лаборатории для обучения физике / С.И. Лапта, В.Н. Сергеев, П.Л. Токарев, В.А. Мирко, Ю.В. Литвинов // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 92-98. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
246782
  Князева Е.М. Виртуальные лабораторные работы по химии / Е.М. Князева, А.В. Коршунов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 59-63. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема создания лаьораторных работ с использованием компьютерных технологий по естественнонаучным и техническим дисциплинам.
246783
  Зубаков Г.В. Виртуальные логистические операторы - 5 PL: теория и практика в логистике внешнеэкономической деятельности / Г.В. Зубаков, И.О. Проценко // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 1 (38). – С. 42-51 : рис.
246784
  Лесков Л.В. Виртуальные миры XXI в. // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 3 (63). – С. 80-89
246785
  Строклик Нина Виртуальные модели пирамид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 62 : фото
246786
  Максимова Т.Е. Виртуальные музеи: анализ понятия // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 2. – С. 196-200. – ISSN 1997-0803


  Виртуальные музеи - продукты компьютерной индустрии, осуществляющие бесплатный массовый доступ к культурному наследию. Помимо того, что с помощью таких сайтов можно с гораздо большей эффективностью достичь целей, обычно стоящих перед традиционными ...
246787
  Максимова Т.Е. Виртуальные музеи: подходы к типологии // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 4 (48). – С. 186-190. – ISSN 1997-0803


  Виртуальные музеи - продукты компьютерной индустрии, осуществляющие бесплатный массовый доступ к культурному наследию. Существует несколько подходов к классификации виртуальных музеев. Цель классификации - удобство пользователей. Поэтому создание ...
246788
  Овчинников Б.В. Виртуальные надежды: состояние и перспективы // Политические исследования .ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.46-65. – ISSN 0321-2017
246789
  Ветошкина Н. Виртуальные ресурсы и реальные призы : электронные издания стали доступны пользователям // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 8. – С. 14-15. – ISSN 0869-4915


  В Национальной библиотеке Республики Коми (Россия) состоялись представление работ и награждение лауреатов регионального конкурса электронных информационных ресурсов библиотек. Учредителем выступило Министерство культуры республики. В статье дается ...
246790
  Концевая Г. Виртуальные сетевые среды в профессиональном языковом образовании / Г. Концевая, М. Концевой // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 325-331. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  В статье рассматривается использование виртуальных миров для поддержки лингвистического образования. Показаны возможности виртуальной школы в контексте разработки и реализации современных образовательных стратегий.
246791
  Захаров М.С. Виртуальные системы управления и взаимодействия во внешнеэкономической сфере // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 78-85. – ISSN 1728-8878
246792
  Жабко Елена Виртуальные социальные сервисы в среде электронных библиотек // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 15 (105). – С.18 - 19. – ISSN 1727-4893
246793
  Овакимян О.С. Виртуальные социальные сети в ракурсе социологического анализа // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 68-71. – ISSN 2077-1800
246794
  Андреева Н.Е. Виртуальные справочные службы в библиотеках: тенденции развития / Н.Е. Андреева, С.С. Смирнова // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 2 (379). – С. 47-49. – ISSN 0869-6020
246795
  Рыжих В.И. Виртуальные флексии в арабском слове // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 160-170. – ISSN 1608-0599
246796
  Сысоева О.Г. Виртуальный библиограф: среда обитания // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 6 (371). – С. 55-59. – ISSN 0869-6020
246797
  Лещенко М.И. Виртуальный и актуальный аспекты предложения / М.И. Лещенко. – Минск, 1988. – 130с.
246798
  Гликман И.З. Виртуальный иллюстративный фонд для вузовского курса лекций // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 56-67. – ISSN 1609-4646


  Словесный характер чтения лекций в вузе существенно ограничивает возможности правильного восприятия и запоминания изучаемого материала. С появлением компьютерной техники появилась возможность создания виртуального фонда наглядного сопровождения ...
246799
  Эстрин Джеймс Виртуальный мир. Наш общий виртуальный мир // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – октябрь, № 121. – С. 170-179 : фото
246800
  Воробьева Мария Виртуальный музей авангарда : ON-LINE // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 102 : Іл.
246801
  Черненко В.А. Виртуальный образ как источник себя и экзистенциально-аналитическая онтология личности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 127-131. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
246802
  Райнер Харф и Дем Кампе Йорн Ауф Виртуальный омут : общество // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 5 (158). – С. 98-105 : Фото. – ISSN 1029-5828
246803
  Илюшина И. Виртуальный СБА // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 15-19. – ISSN 0869-4915


  Новые принципы организации производственных процессов.
246804
  Илюшина И. Виртуальный СБА : окончание // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 14-18. – ISSN 0869-4915


  Новые принципы организации производственных процессов.
246805
  Медведев А.А. Виртуальный тематический глобус - внедрение геоинформационных технологий в школьную картографию / А.А. Медведев, Н.А. Алексеенко // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 4. – С. 57-61 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
246806
  Вахрушев М.В. Виртуальный университет как инновационный этап развития образовательных технологий // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 3. – С. 360-362
246807
  Кравченко Сергей Виртуоз // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 11. – С. 41-58


  В ХІХ ст. з розвитком романтичного мистецтва віртуозне виконавство досягло апогея. Класичні взірці віртуозності - гра Н. Паганіні та Ф. Листа
246808
   Виртуоз гипернатурализма : Артефакт // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 20 : Фото
246809
  Юхвид А.В. Виртуология.Онто-философские аспекті // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 9. – С. 103-111. – ISSN 0235-1188
246810
  Михеев М.П. Виру "В"-13 / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1967. – 296с.
246811
  Михеев М.П. Виру "В"-13 / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1986. – 429с.
246812
  Бігун Е. Вирує спортивне життя // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Про спортивне життя кафедри фізичного виховання та спорту.
246813
  Онищенко І.Ю. Вируочий континент / І.Ю. Онищенко. – К, 1985. – 142с.
246814
  Затула Д.Г. Вирус -- друг или враг? / Д.Г. Затула, С.А. Мамедова. – Москва : Педагогика, 1981. – 128 с. : ил. – (Б-чка детской энциклопедии)
246815
  Михеев М.П. Вирус "В"-13. - Тайна белого пятна / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1962. – 400с.
246816
  Махотин С.А. Вирус ворчания : Повесть, в которой что ни глава - то совершенно правдивая, но чаще - невероятная история / Сергей Махотин. – Санкт-Петербург : ДЕТГИЗ-Лицей, 2006. – 160с. : илл. – ISBN 5-8452-0347-3
246817
  Заринь Ивар Артурович Вирус гранулеза капустной белянки и возможность его применения против капустной и репной белянок : Автореф... канд. биол.наук: 095 / Заринь Ивар Артурович; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного. – Киев, 1968. – 27л.
246818
   Вирус и клетка. – Рига : Зинатне, 1966. – 308 с.
246819
  Бернет Ф. Вирус как организм : Некоторые вирусные болезни человека с эвулюционной и экологической точки зрения / Ф. Бернет. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 196с.
246820
  Мерье Шарль. Вирус открытия. / Шарль. Мерье. – Кишинев, 1989. – 220с.
246821
   Вирус простого герпеса. – Новосибирск, 1982. – 222с.
246822
   Вирус простого герпеса и его роль в патологии человека. – Минск, 1986. – 262с.
246823
  Чеголина М.М. Вирус Х картофеля и его влияние на белковый обмен растения-хозяина. : Автореф... канд. с.-х.наук: 540 / Чеголина М.М.; Объед. уч. совет НИИ картофельного хоз. и НИИ овощного хоз-ва. – М., 1970. – 22л.
246824
   Вирус ямчатости древесины яблони в Молдове / Ю. Калашян, А. Чернец, В. Лукица, Л. Проданюк, Н. Калашян, В. Полищук, И. Будзанивская // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-64. – (Біологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  В коллекционном саду яблони Института садоводства, виноградарства и пищевых технологий в Кишеневе (Республика Молдова) отобран изолят вируса ямчатости древесины и уопешно перенесен на растения индикатора Nico- tianaoccidentalis 37В. Приготовлена ...
246825
  Бужиевская Т.И. Вирусиндуцированный мутагенез в клетках млекопитающих / Т.И. Бужиевская. – Киев, 1984. – 134 с.
246826
   Вирусная нагрузка на государство // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 44-45 : фото. – ISSN 1029-5828
246827
  Северина Н.И. Вирусная патология чешуекрылых насекомых -- вредителей овощных культур в Западной Сибири : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Северина Н. И.; Ирку. ГУ. – Иркутск, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
246828
  Северина Н.И. Вирусная патология чешуекрылых насекомых -- вредителей овощных культур в Западной Сибири : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Северина Н. И.; Ирку. ГУ. – Иркутск, 1974. – 24л.
246829
  Серафимоски В. Вирусни хепатитиси = Viral hepatitis / Владимир Серафимоски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2004. – 378, [4] c. : іл. – ISBN 9989-101-29-9
246830
  Келдыш Марина Александровна Вирусное заболевание израстание малины и его переносчик цикадка Macropsis fusvula Zett. : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Келдыш Марина Александровна; Моск. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1969. – 15л.
246831
  Елисеева З.Н. Вирусные болезни бобовых культур на юго-востоке Казахстана. / З.Н. Елисеева. – Алма-Ата, 1978. – 127с.
246832
  Герасимов С.Б. Вирусные болезни зерновых в Поволжье. : Автореф... Канд.биол.наук: / Герасимов С.Б.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – Л, 1966. – 18л.
246833
  Дубоносов Т.С. и др. Вирусные болезни злаков / Т.С. и др. Дубоносов. – Москва : Колос, 1975. – 120с.
246834
   Вирусные болезни картофеля. – М, 1966. – 212с.
246835
  Амбросов Антон Лаврентьевич Вирусные болезни картофеля и методы выращивания здорового семенного материала в Белорусской ССР : Автореф... доктора биол.наук: / Амбросов Антон Лаврентьевич; АН БССР. Ин-т эксперим. ботаники и микробиологии. – Минск, 1965. – 44л. – Бібліогр.:с.42-44
246836
  Бучацкий Л.П. Вирусные болезни кровососущих комаров / Л.П. Бучацкий; Министерство высш. и средн. спец. образов. УССР; КГУ им.Т.Шевченка. – Киев : Вища школа, 1975. – 75с.
246837
  Орловская Г.М. Вирусные болезни подсолнечника (Helianthus annuus L.): экология, вредносность, свойства патогенов, профилактика // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2013. – № 4. – С. 115-121. – ISSN 2077-4893
246838
   Вирусные болезни растений. – М, 1967. – 124с.
246839
   Вирусные болезни растений и меры борьбы с ними. – Владивосток, 1980. – 152с.
246840
  Рыжков В.Л. Вирусные болезни растений. / В.Л. Рыжков. – М-Л, 1935. – 248с.
246841
  Смит К. Вирусные болезни растений. / К. Смит. – М, 1960. – 591с.
246842
   Вирусные болезни сельскохзяйственных культур. – Москва : Колос, 1980. – 130с.
246843
   Вирусные болезни сельскохзяйственных растений. – М, 1960. – 392с.
246844
  Дунин М.С. Вирусные болезни сельскохозяйственных растений / М.С. Дунин. – М., 1937. – 124с.
246845
   Вирусные болезни сельскохозяйственных растений. – Киев : Наукова думка, 1966. – 484с.
246846
  Сергеев В.А. Вирусные вакцины / В.А. Сергеев. – Киев : Урожай, 1993. – 368с. – ISBN 5-337-01425-0
246847
  Гольдин М.И. Вирусные включения в растительной клетке / М.И. Гольдин. – М., 1954. – 148с.
246848
  Гольдин М.И. Вирусные включения в растительной клетке и природа вирусов / М.И. Гольдин. – М., 1963. – 204с.
246849
  Черноиванова Г.А. Вирусные включения при вирусных заболеваниях декоративных и плодово-ягодных культур и их диагностическое значение. : Автореф... канд. биол.наук: 095 / Черноиванова Г.А.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – М., 1971. – 19л.
246850
  Жданов В.М. Вирусные гепатиты / В.М. Жданов. – М., 1986. – 256с.
246851
   Вирусные гепатиты типов А и В. – Рига, 1983. – 119с.
246852
  Фарбер Н.А. Вирусные гепатиты у беременных / Н.А. Фарбер. – Москва, 1990. – 207с.
246853
  Звягина Е.А. Вирусные заболевания винограда в Молдавской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: 095 / Звягина Е.А.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного. – Кишинев, 1969. – 14л.
246854
  Развязкина Г.М. Вирусные заболевания злаков / Г.М. Развязкина. – Новосибрск : Наука, 1975. – 292с
246855
   Вирусные заболевания культурных растений Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 192с.
246856
  Гаращенков Н.И. Вирусные заболевания нервной системы / Н.И. Гаращенков. – М., 1948. – 16с.
246857
  Сахарчук И.И. Вирусные заболевания: клиника, диагностика, лечение / И.И. Сахарчук. – Киев : Книга плюс, 2007. – 231, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 228-231. – ISBN 978-966-7619-93-0
246858
  Власов Ю.И. Вирусные и микоплазменные болезни растений / Ю.И. Власов. – Москва : Колос, 1992. – 207с.
246859
  Келдыш М.А. Вирусные и микроплазменные болезни древесных растений / М.А. Келдыш, Ю.И. Помазков. – М, 1985. – 134с.
246860
   Вирусные и микроплазменные болезни овощных культур. – Владивосток
1. – 1989. – 180с.
246861
   Вирусные и микроплазменные болезни овощных культур. – Владивосток
2. – 1989. – 300с.
246862
  Бучацкий Л.П. Вирусные инфекции морских и пресноводных животных / Л.П. Бучацкий; Иваненко В.Г. – Киев : Ноосфера, 1994. – 131с.
246863
  Бойко А.Л. Вирусный хлороз хмеля на Украине : Автореф... канд. биол.наук: / Бойко А. Л.; АН УССР, Ин-т микробиол. и вирусол. – К., 1967. – 20л.
246864
  Зильбер Л.А. Вирусо-генетическая теория возникновения опухолей / Л.А. Зильбер. – Москва, 1968. – 283с.
246865
  Соколов М.И. Вирусог=логические и серологические исследования при вирусных инфекциях / М.И. Соколов. – Л., 1972. – 216с.
246866
  Опенков Михаил Юрьевич Вирусоидные тексты, память культуры и СМИ : К вопросу о внутренней гигиене сознания // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 23-27. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Прагматика сюжетных структур связана с их способностью воздействовать на сознание читателей и слушателей. В 80-е годы ХХ века была поставлена проблема так называемых самореплицирующихся структур. Кажется, что ничего особенного здесь нет. Ведь все живые ...
246867
  Воинов И.Н. Вирусологические аспекты медицинской орнитологии. / И.Н. Воинов. – Минск, 1979. – 128с.
246868
   Вирусологический надзор за гриппом и другими ОРВИ в Житомирской области / О.Г. Бояльская, И.М. Киричук, А.П. Мироненко, Л.В. Радченко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 3 (120). – C. 95-100. – ISSN 2077-4214
246869
  Жданов В.М. Вирусология / В.М. Жданов, Я С. Гайдамович, . – Москва, 1966. – 480 с.
246870
  Букринская А.Г. Вирусология : Учеб. пособ. для студ. мед. ин-тов / А.Г. Букринская. – Москва : Медицина, 1986. – 336с. – (Учебная литература для студентов медицинских институтовов)
246871
   Вирусология : в 3 т. : пер. с англ. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-000283-9
Т. 1. – 1989. – 494 с.
246872
   Вирусология : в 3 т. : пер. с англ. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-000284-7
Т. 2. – 1989. – 496 с.
246873
   Вирусология : в 3 т. : пер. с англ. – Москва : Мир
Т. 3. – 1989. – 493 с. : ил.
246874
   Вирусология и иммунология. – Москва, 1964. – 276 с.
246875
  Зильбер Л.А. Вирусология и иммунология рака / Л.А. Зильбер, Г.И. Абелев. – Москва : Государственное издательство медицинской литературы, 1962. – 458 с.
246876
   Вирусология. Методы. – Москва : Мир, 1988. – 344 с. : ил. – ISBN 5-03-001371-7
246877
  Весель Г. Вирусы - чцдо - противоречия : Полемическая робота по филосовским проблемам современной биологии / Г. Весель. – Москва : Прогресс, 1965. – 272 с.
246878
   Вирусы в онкологии. – Рига, 1966. – 356с.
246879
  Бобырь А.Д. Вирусы грибов, их ингибирующие и индуцирующие свойства / А.Д. Бобырь. – К, 1978. – 128с.
246880
  Жданов В.М. Вирусы и вирусные болезни / В.М. Жданов. – М., 1952. – 24с.
246881
  Эльберт Б.Я. Вирусы и вирусные болезни / Б.Я. Эльберт. – Минск, 1954. – 48с.
246882
  Смородинцев А.А. Вирусы и вирусные болезни / А.А. Смородинцев. – М., 1965. – 72с.
246883
  Боуден Ф.П. Вирусы и вирусные болезни растений / Ф.П. Боуден; Под ред. Сухова К.С. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1952. – 472с.
246884
   Вирусы и вирусные болезни растений. – Киев : Наукова думка, 1974. – 300с.
246885
  Сухов К.С. Вирусы и вирусные болезни растений. / К.С. Сухов. – М, 1960. – 32с.
246886
  Сорока С.В. Вирусы и вирусные болезни сельскохозяйственных культур / С.В. Сорока, Ж.В. Блоцкая, В.В. Вабищевич ; РУП "Науч.-практ. центр НАН Беларуси по земледелию" ; Респ. науч. дочер. унитар. предприятие "Ин-т защиты растений". – Несвиж : Несвижская укрупненная типография им. С. Будного, 2009. – 127, [1] с., [8] л. фотоил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 115-125. – ISBN 978-985-6796-41-1
246887
  Бойко А.Л. Вирусы и вирусные заболевания хмеля и розы эфиромасличной. / А.Л. Бойко; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного. – Киев : Наукова думка, 1976. – 71с. : рис.48
246888
  Фролов А.Ф. Вирусы и канцерогенез. / А.Ф. Фролов. – Киев, 1973. – 124с.
246889
  Тарасевич Л.М. Вирусы и насекомые служат человеку / Л.М. Тарасевич; АН СССР;Отв. ред.:И.Г.Атабеков. – Москва : Наука, 1985. – 142с. – (Наука-сельскому хозяйству)
246890
  Стэнли Уэнделл Вэленс Эванс Вирусы и природа жизни. / Стэнли Уэнделл Вэленс Эванс. – М., 1963. – 238с.
246891
   Вирусы комплекса клещевого энцефалита. – Ленинград, 1967. – 246с.
246892
  Краев В.Г. Вирусы мозаики кормовых бобов на Украине : Автореф... канд. биол.наук: / Краев В.Г.; АН УССР. ИН-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного. – К., 1966. – 20л.
246893
  Лукьянчиков В.П. Вирусы насекомых как средство борьбы с вредителями растений. : Автореф... доктор биол.наук: 03.01.0 / Лукьянчиков В.П.; Мин. с.-х. СССР. Укр. с.-х. академия. – К., 1973. – 40л.
246894
  Тарасевич Л.М. Вирусы насекомых. / Л.М. Тарасевич. – М., 1975. – 198с.
246895
  Булычев Кир Вирусы не отстирываются [Електронний ресурс] : Гуслярские истории - 1 / Кир Булычев ; чит. В. Копп, В. Герасимов ; РАО "Говорящая книга". – Москва : Говорящая книга, 2005. – 2 CD. – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой МРЗ или Pentium-233 с Windows XP, CD-ROM, звуковая карта.-Время звуч. 16 ч. 30 мин.-Рекомендуется для людей, не имеющ. возм. читать.-Заглавие с этикетки диска. – (Говорящая книга : Мировая фантастика от А до Я ; Звук, текст, визуал - слушай, смотри, читай!). – ISBN 9785884151062


  Город Великий Гусляр нанесен на карту страны. Фантастика около тридцати лет назад. За эти годы с его обитателями произошло невероятное множество веселых и грустных, странных и вполне невозможных событий
246896
  Эндрюс Х. Вирусы позвоночных / Х. Эндрюс. – М, 1967. – 424с.
246897
  Кривиский А.С. Вирусы против микробов / А.С. Кривиский. – М., 1962. – 91с.
246898
  Мэтьюз Р. Вирусы растений / Р. Мэтьюз. – Москва : Мир, 1973. – 600с.
246899
  Сухов К.С. Вирусы растений и насекомые-переносчики / К.С. Сухов; Ин-т микробиологии АН СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1942. – 67с.
246900
   Вирусы растений, вироиды, микоплазмы. – М., 1975. – 322с.
246901
   Вирусы, переносимые членистоногими : доклад исследовательской группы. – Москва, 1962. – 87 с. – (Технических докладов ; № 219)
246902
  Сухов К.С. Вирусы. / К.С. Сухов. – М, 1956. – 370с.
246903
  Смит К. Вирусы. / К. Смит; под ред.и с предисл. М.С. Дунина. – М : Иностранная литература, 1963. – 179с.
246904
  Мирек В.Ф. Вирусыч и вирусные болезни как биологическая проблема. / В.Ф. Мирек. – М., 1947. – 5-16с.
246905
  Кизя Л.Є. Вирушали в похід партизани : документальна повість / Л.Є. Кизя. – Київ : Політвидав України, 1972. – 283 с.
246906
  Єременко В.Ф. Вируючий вулкан / В.Ф. Єременко. – К., 1964. – 56с.
246907
  Білецький В.С. Вируючий континент / В.С. Білецький. – Київ, 1965. – 46с.
246908
   Вирша на Рождество Христово / Сообщ. С.И. Пономарев // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.624-626
246909
   Виршевая поэзия (первая половина XVII в.). – М., 1989. – 478с.
246910
   Вирши. – Ленинград : Советский писатель, 1935. – 325 с.
246911
  Молл В. Вирши / В. Молл. – Мюнхен, 1974. – 95с.
246912
  Полоцкий С. Вирши / С. Полоцкий. – Минск, 1990. – 447 с.
246913
  Дубровенко М. Вирши Матвія Дубровенко : [перши юиошни творы та переклады]. – Екатеринославль : Типо-литогр. Губ. правления, 1900. – 22 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
246914
  Щеглова С.А. Вирши праздничные и обличительные на ариан конца XVI - начала XVII в. / сообщение С. А. Щегловой. – Санкт-Петербург : Тип. М. А. Александрова, 1913. – X, 114 с. – (Памятники древней письменности и искусства)


  На тит. стр. № 32787 дарственная надпис: ... Сергею Алесеевичу Бу.......вскому от Автора. 23. X 1919
246915
  Коденець О.С. Виряжини солдата до війська в системі родинної обрядовості // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 26-28. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
246916
  Сассин В. Вирьяму / В. Сассин. – М., 1983. – 128с.
246917
  Сассин В. Вирьяму; Молодой человек из песка / В. Сассин. – М., 1982. – 303с.
246918
  Гургани Ф. Вис и Рамин / Ф. Гургани. – М., 1963. – 495с.
246919
  Висрамиани Вис и Рамин / Висрамиани; пер. с древнегруз. С.Иорданишвили. – Тбилиси : Мерани, 1989. – 253 с.
246920
  Грабовський С. Висадка в Нормандії: етап шестирічного воєнного шляху українців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5 червня (№ 101). – С. 5
246921
  Студінський В.А. Висвітлення актуальних економічних питань освітньої сфери в наукових працях Т.М. Боголіб // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – C. 17-23. – ISSN 2306-546X


  Розглянуті актуальні питання економіки освіти, які у своїх дослідженнях вивчала відома українська вчена-економіст Т.М.Боголіб. Зокрема, це стосується фінансових аспектів функціонування сучасної освітньої сфери, інтеграції української освіти у ...
246922
  Оленицька О.Р. Висвітлення англомовним тижневиком "What"s оn" новин з України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Ґрунтовно аналізуються публікації даного тижневика щодо економічного, культурного та інших аспектів життя в українській державі у викладі іноземних журналістів.
246923
  Тітова І. Висвітлення битви під Батогом у козацьких літописах початку XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 1. – С. 228-236. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
246924
  Скотников В.А. Висвітлення бойової єдності і дружби народів СРСР на сторінках військової преси у роки Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 46-52. – (Історичні науки ; Вип. 29)
246925
  Топчій А.О. Висвітлення в засобах масової інформації проблеми торгівлі людьми : посібник для журналістів / [Топчій А.О., Шевченко Т.С.; Організація з безпеки та співробітництва в Європі; Координатор проектів в Україні]. – Київ : Інтертехнологія, 2007. – 159с. – ISBN 978-966-8668-44-9
246926
  Капелюшна М.В. Висвітлення в історико-правових дослідженнях законодавчого забезпечення мовної політики за доби Української революції 1917 - 1921 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – С. 23-29. – (Серія "Право та державне управління" ; № 1 (9))
246927
  Чугуй Т.О. Висвітлення в історіографії питання належності земель пониззя Дністра і Дунаю до Галицького князівства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1055. – С. 7-14. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 16). – ISSN 2227-6505
246928
  Чумаченко Д.О. Висвітлення в середній школі досягнень вітчизняної хімії. / Д.О. Чумаченко. – К., 1952. – 148с.
246929
  Титаренко Д.М. Висвітлення взаємовідносин України та Німеччини на сторінках окупаційної преси Донбасу (1941 - 1943 рр.) // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.43-49. – ISBN 966-551-070-3
246930
  Ворожко-Копрович Висвітлення виборів за кордоном американськими ЗМІ : зовнішні і внутрішні чинники, які впливають на обсяг висвітлення / Тетяна Ворожко-Копрович. – Київ : Альфа Реклама, 2010. – 243, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 221-243. – ISBN 966-7181-68-5
246931
  Носова Б.М. Висвітлення відносин Україна — НАТО в пресі на сучасному етапі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 149-151
246932
  Кудінов Д. Висвітлення Всеросійської виставки 1913 р. в Києві на сторінках газети "Южный край" // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 241-248. – ISBN 978-617-7399-06-2
246933
  Саранча Г.В. Висвітлення громадсько-політичного життя української діаспори у пресі та засобах масової інформації у 40-70-х роках XX століття // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 475-485
246934
  Мінгазутдінов А. Висвітлення деяких проблем Великої Вітчизняної війни в новітніх навчальних посібниках з історії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 104-108. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  На основі сучасної навчальної літератури з історії України проаналізовано досягнення і недоліки у висвітленні деяких проблем Великої Вітчизняної війни. On the basis of the modern educational literature on the history of Ukraine the achievements and ...
246935
  Івахнюк А.Л. Висвітлення діяльності "Спілки" в історичній літературі в 20-ті роки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 24-28. – (Історія ; Вип. 38)


  Висвітлюються основні напрямки історіографії виникнення і діяльності "Спілки" в працях науковців 20-х рр.
246936
  Погромський В. Висвітлення діяльності АРА (Американської адміністрації допомоги) за часів голоду 1921 - 1923 рр. в Україні та СРСР на сторінках енциклопедичних видань радянської доби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  В статті висвітлено діяльність АРА (Американської адміністрації допомоги) за часів голоду 1921-1923 рр. на території радянської України та інших територій колишньої Російської імперії, які опинились під контролем більшовиків. Аналіз проведено за ...
246937
  Греченко В.А. Висвітлення діяльності міліції в роки НЕПу в роботах істориків 50–80-х років ХХ ст. // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – С. 7-11. – ISSN 1727-1584
246938
  Бабак О.А. Висвітлення діяльності містоутворюючих підприємств в контекті регіональних телеканалів ООО "ТВ-7", ООО ТРО "Маріупольське телебачення", ООО ТРК "Сігма" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 489-491
246939
  Снігур І.Й. Висвітлення діяльності політичних партій державними телерадіо організаціями (правові аспекти) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 101-106
246940
  Євтушенко О.І. Висвітлення діяльності судової влади у засобах масової інформації // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 2/3. – С. 25-39
246941
  Михальський І.С. Висвітлення діяльності українських політичних партій Наддніпрянської України в газеті "Діло" (1900 - 1907 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-25. – (Історія ; Вип. 57)


  Проаналізована львівська газета "Діло" як джерело з історії українських політичних партій Наддніпрянщини в 1900-1907 рр.
246942
  Патриляк І. Висвітлення діяльності українського націоналістичного підпілля в документах гітлерівських спецслужб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 28-34. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню висвітлення діяльності українського націоналістичного підпілля у документах німецьких спецслужб в період окупації України гітлерівцями. The article is devoted research of lighting activity of the Ukrainian nationalistic ...
246943
  Аністратенко Т. Висвітлення доктрини Г.Трумена 1947 р. в мемуарній літературі // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 5-7
246944
  Ятель Ю.І. Висвітлення друкованими ЗМІ проблем інформаційного простору як засіб формування інформаційної політики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 189-195


  Нині державна інформаційна політика є важливою складовою зовнішньої політики країни й охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства. Ця галузь має стати цілісною, концептуально вівереною та перспективною. Наразі можна стверджувати, що високопосадовці ...
246945
  Денисенко В. Висвітлення духовного і церковного життя в Україні на сторінках часопису "Киевские епархиальные ведомости" (1861-1917 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 100-118. – ISBN 966-02-2067-7
246946
  Конта Р. Висвітлення етнологічних здобутків І.Франка в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові: дорадянська міжвоєнна історіографія / Р. Конта, О. Маслюк // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 138-141. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається питання дослідження в дорадянській міжвоєнній історіографії етнологічної діяльності Івана Франка в Науковому товаристві ім. Шевченка. В статье рассматривается вопрос исследования в досоветской межвоенной историографии ...
246947
  Моїсеєнко Є.В. Висвітлення етнологічної проблематики на сторінках "Історичного журналу" // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-63. – ISBN 966-614-021-7
246948
  Юсипишена К. Висвітлення історії болгар в "Записках Одесского общества истории и древностей" // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 91
246949
  Лучканин С.М. Висвітлення історії загальномовознавчих теорій у Румунії в науковій спадщині Станіслава Семчинського // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 335
246950
  Соколова Н. Висвітлення історії Росії в студентських працях Дмитра Багалія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 128-130. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено формування Д.І. Багалія як історика. Проаналізовано його студентські праці з вітчизняної історії. The article is devoted to the formation of D.I.Bagaly as historian. It has been analyzed his student works of native history.
246951
  Пивовар С.Ф. Висвітлення історії украінської державності в контексті партійно-державної ідеологіії в УРСР (кінець 60 - початок 70-х років) / С.Ф. Пивовар, О.Г. Пилипчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-55. – (Історія ; Вип. 51)


  У статті розглядаються деякі аспекти впливу партійно-державної ідеології на висвітлення радянськими вченими історії української державності.
246952
  Руда О. Висвітлення козацької проблематики в працях представників краківського історичного середовища зламу ХІХ-ХХ ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 7. – С. 211-224.
246953
  Рудик П.А. Висвітлення Конституції Пилипа Орліка в історико-правовій літературі в період до проголошення незалежності України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 45-49
246954
  Мінгазутдінов А.Ф. Висвітлення концепції національної ідеї на сторінках української періодики (90-ті роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 71-75. – (Історія ; Вип. 35)


  Аналізуються опубліковані в 90-ті рр. журнальні статті, в яких розкривається історія розробки національної ідеї, її сутність, роль української національної ідеї в процесі державотворення.
246955
  Тимченко Ю. Висвітлення М. Зібером проблем кооперації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 46-48. – (Економіка ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  В доповіді робиться спроба проаналізувати теоретичний та практичний внесок М.І. Зібера у проблему розвитку споживчої кооперації; а також його бачення основних принципів організації споживчих товариств. In this report is made an attempt to analysis the ...
246956
  Козуб Л.В. Висвітлення М.П. Драгомановим діяльності М.О. Бакуніна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-28. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто наукові дослідження М.П. Драгоманова, присвячені вивченню спадщини М.О. Бакуніна. Considered scientific researches of M. Drahomanow dedicated to the study of M. Bakunin.
246957
  Гетьман А.О. Висвітлення міжнародного тероризму на телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 35-40.


  У статті розглянуто висвітлення теми тероризму на телебаченні і практичні проблеми, які виникають у роботі телевізійних журналістів. In my report I shall focus on covering theme of terrorism on television and practical problems, which appears in the ...
246958
  Плехова І.Д. Висвітлення мовної політики на шпальтах галицького книгознавчого часопису "Українська книга" (1937-1943 рр.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 305-309. – ISSN 1729-360Х
246959
  Левчук М.А. Висвітлення морально-етичної проблематики на шпальтах преси Православної Церкви Волині (1867-2006 рр.) : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Левчук М.А.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 252л. + Додатки: л.207-252. – Бібліогр.: л.186-206
246960
  Левчук М.А. Висвітлення морально - етичної проблематики на шпальтах преси православної церкви Волині (1867-2006 рр.) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Левчук М.А. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
246961
  Бартошко С. Висвітлення наслідків Емського акту у публікаціях М.П. Драгоманова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 156-163. – (Журналістика ; Вип. 4)
246962
  Дровозюк С.І. Висвітлення національно-культурного та духовного життя українського селянства в 20-30-ті рр. ХХ ст. в історіографії 90-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-31. – (Історія ; Вип. 54)


  Розглядається висвітлення конкретних форм національно-культурного та духовного життя українського селянства в 20-30-ті рр. ХХ ст. в українській історіографії 90-х рр., визначаються основні напрями дослідження.
246963
  Коцур В. Висвітлення непу в суспільно-політичній та історико-економічній літературі 1920-х років // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 351-383. – ISBN 978-966-308-217-2


  Стаття присвячена історіографічному аналізу літератури 1920-х років з проблеми непу на теренах України
246964
  Мармазова Т.І. Висвітлення нових аспектів махновського руху в працях А. Граціані // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 40-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті представлений аналіз праць італійського вченого, дослідника махновського руху А. Граціані. Був оцінений рівень висвітлення деяких сутнісних рис повстанського руху на півдні України.
246965
  Строган А.Ю. Висвітлення окремих питань і проблем складу злочину в постановах Пленуму Верховного Суду України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 15-18.
246966
  Козицький М.Ю. Висвітлення питання автономії України на сторінках центрального органу Української соціал-демократичної робітничої партії "Робітнича газета" (березень - липень 1917 рік) / М.Ю. Козицький, О.М. Калінчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 69-74. – (Історія ; Вип. 34)


  Здійснено спробу висвітлити проблему встановлення автономії України на сторінках "Робітничої газети" - центрального органу УСДРП, яка відігравала активну роль у діяльності Української Центральної Ради.
246967
  Парахіна М.Б. Висвітлення питання виборів до органів місцевого самоврядування 1917 р. : історіографічний огляд / М.Б. Парахіна, Т.В. Полушкіна // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 120-125
246968
  Гетьман А.О. Висвітлення подій міжнародного тероризму на телебаченні у режимі реального часу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 42-48


  У статтіі зосереджено увагу на висвітленні тероризму на телебаченні у режимі реального часу та практичних проблемах, які виникають під час роботи з цією темою.
246969
  Шпаргало Є. Висвітлення подій Української революції 1917-1921 рр. часописом "Вісті комбатанта" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (243). – С. 28-34. – ISSN 1029-7200
246970
  Подоляко А.О. Висвітлення політичної тематики на шпальтах газети "KyivPost" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 534-538
246971
  Павленко Л. Висвітлення поняття "жіночий рух" у російській публіцистиці кінця XIX- початку XX ст. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 261-266. – (Історичні науки ; № 8)
246972
  Лукашова О. Висвітлення постаті кошового отамана Івана Сірка в українській і російській історіографії XVIII ст. // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 233-238. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8
246973
  Шакурова О. Висвітлення походження українського народу у працях Ю. Шилова, Ю. Канигіна та І. Каганця // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 192-195
246974
  Філіпець Н.Д. Висвітлення принципів безпеки лікарських засобів при викладанні медичних дисциплін / Н.Д. Філіпець, О.О. Філіпець, О.Г. Кметь // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 122-123. – ISSN 1681-2751
246975
  Годунова Л. Висвітлення проблем діяльності акцизних управлінь у системі імперських органів податкового контролю наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в ювілейних виданнях Міністерства фінансів Російської імперії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 124-130. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена дослідженню висвітлення в ювілейних виданнях Міністерства фінансів Російської імперії проблем створення та функціонування інституту акцизного контролю в імперії в цілому та в Наддніпрянській Україні, зокрема наприкінці ХІХ - на ...
246976
  Теленков Д. Висвітлення проблем освіти на сторінках української преси Росії // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 223-227. – ISBN 966-7586-04-09
246977
  Желіховська Н. Висвітлення проблем розвитку української культури на сторінках журналів "Київ" і "Вітчизна" у часи радянської перебудови (1985-1990) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – C. 31-39


  У статті досліджуються характерні особливості висвітлення проблем української культури на сторінках журналів "Київ" і "Вітчизна" у період суспільно-політичних змін. The typical peculiarities of Ukrainian culture"s elucidation on the pages of the ...
246978
  Городиська К. Висвітлення проблематики українського дисидентського руху у вітчизняних наукових дослідженнях // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 129-132. – ISBN 978-966-171-893-6
246979
  Ситник С.В. Висвітлення проблеми етнічної самосвідомості в сучасній науковій літературі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-74. – (Історія ; Вип. 41)


  Проаналізовано наукову літературу, присвячену проблемі функціонування етнічної самосвідомості. Розглянуто основні ознаки та характеристики етнічної самосвідомості у вітчизняній, радянській та зарубіжній літературі, які є необхідною умовою для ...
246980
  Широкова І. Висвітлення проблеми застосування репресивної медицини в СРСР у західній пресі (1960-1980-і рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 58-61
246981
  Іванченко В. Висвітлення проблеми Співдружності націй у світовій та вітчизняній історіографії // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 47-48
246982
  Сушкова О.М. Висвітлення проблеми торгівлі людьми у засобах масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 73-76


  Проблема торгівля людьми - одна iз найгостріших, найактуальших у сьогоденні. У поданій статті осмислюеться, як висвітлюють цю проблему друковані засоби масової інформації. The problem of human trafficking is one of the most relevant and essential ...
246983
  Бондар О. Висвітлення проблеми якості підручника на сторінках часопису "Радянська школа" (80-ті роки ХХ ст.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1/2 (961/962). – С. 62-66. – ISSN 0131-6788
246984
  Рекіта В.І. Висвітлення процесу національної ідентифікації українців Закарпаття у міжвоєнний період (на матеріалах творчої спадщини Василя Гренджі-Донського) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 52-56. – (Історія ; Вип. 22)
246985
  Бабюх Ю. Висвітлення процесу створення Молдавської АСРР в періодиці 1924 року // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 161-174
246986
  Опанащук П. Висвітлення революційних подій 1905-1907 рр. на сторінках преси Волинської губернії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 18-23
246987
  Чернік С. Висвітлення сербсько-болгарської війни 1885-1886 рр. на сторінках газет "Киевлянин" та "Заря" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 89-97. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
246988
  Ігнатенко М.М. Висвітлення соціально-економічного розвитку українського села у 1990-2000 рр. у сучасній науковій літературі // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 108-114. – ISBN 966-614-021-7
246989
  Сащук Т.І. Висвітлення соціальної проблематики в загальнонаціональних друкованих мас-медіа : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Сащук Тетяна Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 204 л. – Бібліогр.: л. 180-204
246990
  Рудько С. Висвітлення суспільно-політичної діяльності М.П. Василенка в публікаціях української діаспори // Наукові записки : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 420-430. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-62-1
246991
  Капелюшний В. Висвітлення теми "Українська революція 1917 - 1921 років" в сучасних підручниках та навчальній літературі з історії України // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 123-130. – ISBN 978-617-7399-06-2
246992
  Гетьман А Висвітлення терористичних акцій засобами масової інформації // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 90-94
246993
  Холод О.М. Висвітлення у ЗМІ мовленнєвих витворів політиків як інструмент соціальних технологій // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 97-103


  У статті досліджується залежність іміджу політиків від їхнього мовлення на основі аналізу текстів інтерв"ю.
246994
  Дмитровський З. Висвітлення у пресі проблеми зросійшення ефірного мовленняв Україні. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 108-120.
246995
  Боруцький Ю. Висвітлення українських проблем на сторінках діаспорного журналу "Фенікс" (1951-1970) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 527-537
246996
  Пусько І. Висвітлення українсько-польського протистояння 1938-1944 років на Волині на матеріалах усної історії // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 218-229. – ISBN 978-966-600-651-9
246997
  Попович О. Висвітлення українського визвольного руху періоду Другої світової війни у шкільних підручниках і посібниках [2005-2014) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 4, липень - вересень. – С. 69-76. – ISSN 1998-4634
246998
  Чолпан П.П. Висвітлення філософських питань при викладанні фізики в вузі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
246999
  Чолпан П.П. Висвітлення філософських питань при викладанні фізики в вузі. / П.П. Чолпан. – К., 1968. – 55-68с.
247000
  Козар Л.П. Висвітлення фольклористично-етнографічної діяльності Павла Чубинського на сторінках журналу "Украинская жизнь" // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 260-272. – ISBN 966-02-2984-4
<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,