Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>
242001
  Ивченко О. "Варварские" подражания римским золотым монетам на територии Украины // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 8
242002
  Нестор И. "Варварский мир" и конец античного мира / И. Нестор. – М., 1970. – 9с.
242003
   "Варіант" - перший міжнародний науковий експеримент на борту українського супутника / В.Є. Корепанов, В.М. Івченко, Г.В. Лізунов, О.П. Федоров, Ф.Л. Дудкін, А.М. Попель // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агентство України. НАНУ. – Київ, 2007. – Т. 13, № 4. – С. 3-9. – ISSN 1561-8889
242004
  Сарапин В. "Варіації на гораціівську тему" у творчості П. Гулак-Артемовського: античність і канон І. Котляревського // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 252-265. – ISBN 966-7773-70-1
242005
  Гордон О. "Варта безсмертя" : вірші // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 66-70
242006
  Чмстяк Д. "Варто перекладати тексти, які... скеровують нашу долю" / Спілкувався Дмитро Дроздовський // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1015/1016). – С. 253-256. – ISSN 0320 - 8370


  Розмова з перекладачем і поетом Дмитром Чистяком
242007
  Виткалов С. "Варшавська мелодія" крізь призму Ади Роговцевої // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 21-22 травня (№ 87/88). – С. 13
242008
  Ахвледиани Г.Н. "Варшакиани". (Исследование, текст, словарь). : Автореф... канд. филол.наук: / Ахвледиани Г.Н.; АН Груз. ССР. Ин-т истории груз. литературы им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1968. – 25л.
242009
  Астаф"єв О.Г. "Варяг" (- видавництво, що діяло у Варшаві 1932-39) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 95. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
242010
  Ткаченко М.В. "Варязька тема" як складова історичної канви Києво-Печерського патерика // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2005. – Вип. 14 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 190-197
242011
  Дмитриева С. "Варька" // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 7 (11), июль. – С. 69-77. – ISSN 1728-8568
242012
  Наровчатов С.С. "Василий Буслаев" и "Семен Дежнев". (Поэмы). / С.С. Наровчатов. – Магадан, 1967. – 71с.
242013
  Абрамов А.М. "Василий Теркин" А. Твардовского-народная эпопея / [А.М. Абрамов, В.М. Акаткин, Т.С. Осицкая и др. ; науч. ред.: А.М. Абрамов, В.М. Акаткин]. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1981. – 189, [2] с. – Библиогр.: с. 179-190. - и в конце глав
242014
  Гришунин А.Л. "Василий Теркин" Александра Твардовского / А.Л. Гришунин. – Москва, 1987. – 142с.
242015
  Атанасіядис Т. [Вартові Ахаії : роман / Тасос Атанасіядис. – 5-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література]). – ISBN 960-05-0464-4
Т. 1. – 1993. – 446, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
242016
  Атанасіядис Т. [Вартові Ахаії : роман / Тасос Атанасіядис. – 5-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література]). – ISBN 960-05-0464-4
Т. 2. – 1993. – 555, [2] с. – Видання новогрецькою мовою
242017
  Зиньковская И.В. Варварские государства раннесредневековой Европы : учеб. пособие / И.В. Зиньковская ; М-во образования РФ, Федерал. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Воронеж. гос. ун-т". – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. – 245, [3] с. – Библиогр.: с. 223-246. – ISBN 978-5-9273-2190-2
242018
  Соколова А.М. Варварские правды : учеб.-метод. пособие по курсу истории сред. веков для студентов заоч. отд-ния ист. фак. / канд. ист. наук А.М. Соколова ; Чит. гос. пед. ин-т им. Н.Г. Чернышевского, Заоч. отд-ние. – Чита : [б. и.], 1969. – 116 с.
242019
  Билль-Белоцерковский Варварский берег / Билль-Белоцерковский. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 252 с.
242020
   Варварский мир северопонтийских земель в сарматскую эпоху : сборник статей к 60-летию А.Н. Дзиговского / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т археол. НАН Украины ; [редкол.: Смынтына Е.В. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Олег Філюк, 2013. – 245, [1] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 230-231 и в конце ст. – ISBN 978-617-7122-06-6
242021
  Гладких М.І. Варварство / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 45. – ISBN 966-642-073-2
242022
  Віднянський С. Варварцев Микола Миколайович / С. Віднянський, О. Іваненко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (552), травень - червень. – С. 235-237. – ISSN 0130-5247


  Пам"яті українського історика, дослідника історії міжнародних відносин, зарубіжної історіографії України й української еміграції, доктора історичних наук, професора.
242023
  Огурцов С.И. Варвары / С.И. Огурцов. – Ставрополь, 1944. – 34 с.
242024
   Варвары. – М, 1980. – 239с.
242025
  Пакулов Г.И. Варвары / Г.И. Пакулов. – Иркутск, 1981. – 238с.
242026
  Марченко К.К. Варвары в составе населения Березани и Оливии во второй половине VII - первой половине I в. до н.э. / К.К. Марченко. – Л, 1988. – 142с.
242027
  Марченко К.К. Варвары в составе населения Березани и Ольвии во второй половине VII - первой половине I вв. до н.э. (по матер. лепной керамики). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Марченко К.К.; Лен. отд. ин-та археол. АН СССР. – Л., 1974. – 20л.
242028
  Попов А. Варвары: происхождение исторического термина // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 10 (106). – С. 62-63. – ISSN 1812-867Х
242029
  Таммсааре А. Варгамяэ : пер. с эст. Р. Минны / Антон Таммсааре ;. – 3-е. – Таллин : Ээсти раамат, 1975. – 580 с.
242030
  Ризаев С.А. Вардан Аджемян / С.А. Ризаев. – М, 1978. – 256с.
242031
  Демирчян Д.К. Вардананк : ист. роман / Д.К. Демирчян; пер. с арм. А.Тадеосян. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 735 с.
242032
  Демирчян Д. Вардананк / Д. Демирчян. – Москва : Известия Советов депутатов трудящихся СССР
Кн. 1. – 1961. – 396, [4] c.
242033
  Демирчян Д.К. Вардананк : ист. роман / Д.К. Демирчян; пер. с арм. А.Тадеосян. – Москва : Известия
2. – 1961. – 398 с.
242034
  Демирчян Д.К. Вардананк : историч. роман / Дереник Демирчян; авториз. пер. с арм. – Ереван : Айастан
1. – 1974. – 384 с.
242035
  Демірчян Д.К. Вардананк / Д.К. Демірчян; Дереник Демирчян;. – Київ
1. – 1984. – 349 с.
242036
  Гуринова О.Н. Вардарская Македония в геополитических планах Сербии в 1913-1915 гг. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 816. – С. 281-291. – (Історія ; Вип. 40). – ISSN 0453-8048
242037
  Габашвили Ц.Р. Вардзиа : путеводитель / Ц.Р. Габашвили. – Тбилиси : АН Грузинской ССР, 1949. – 76 с.
242038
  Ткешелашвили Г.И. Вардзиа / Г.И. Ткешелашвили. – Тбилиси, 1951. – 134с.
242039
  Мелитаури К.Н. Вардзиа / К.Н. Мелитаури. – Тбилиси, 1963. – 18 с.
242040
   Вардзиа. – Ленинград, 1975. – 236 с.
242041
  Обшарська Раїса Вареники, або Вісімнадцята гризота = Сцени з життя сучасної української родини. Події відбуваються в неділю : п"єса // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 12. – С. 111-133. – ISSN 0130-321Х
242042
   Вареники/Пироги / упоряд. Микола Савчук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. – 27, [1] с., 28 с. : іл. – Кн.-"переверт". В спіл. оправі з кн.: Сало/Солонина. – (Наш сміх : щокв. гуморист. серія / засн. і вид. М. Савчук ; вип. 4). – ISBN 978-966-428-384-4
242043
   Варениця Ольга Петрівна // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 27-29
242044
   Варенные овощи тоже полезны // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 38. – ISSN 1029-5828
242045
  Черемухин Варенье из горчицы. / Черемухин. – София, 1963. – 138с.
242046
  Новиков И. Варенька из Прилеп и др. рассказы. – Москва : Творчество, 1917. – 63 с.
242047
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Иваново, 1962. – 216с.
242048
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Ярославль, 1964. – 214с.
242049
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Ярославль, 1968. – 436с.
242050
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Ярославль, 1975. – 221с.
242051
  Костерін С.О. Варецька Тамара Володимирівна (- біохімік) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 81. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
242052
  Гарин-Михайловский Н.Г. Вариант : Очерк. Рассказы / Н.Г. Гарин-Михайловский ; [сост. и авт. послеслов. А.А. Шмаков ; худож. О. и В. Штукатуровы]. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1982. – 215 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
242053
  Авдеенко Ю.Н. Вариант : роман, повесть / Юрий Авдеенко ; вступ. ст. Б. Леонова. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 430 с.
242054
  Гарин-Михайловский Вариант / Гарин-Михайловский. – Уфа, 1985. – 299с.
242055
  Крумов Б. Вариант №1 : На альпийской вершине - Повести / Б. Крумов. – Донецк : Донбас, 1987. – 277с.
242056
  Исупов Л.П. Вариант анизотропной моментной теории упругости для волокнистого композита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Исупов Л.П.; МГУ. – Москва, 1980. – 17л.
242057
  Мествиришвили А.Н. Вариант взаимодействия и правила отбора по изотопическому спину в процессах распада К2-мезона. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мествиришвили А.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
242058
  Забирко В.С. Вариант Войнуха : фантастические повести / В.С. Забирко. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 253с.
242059
  Перестюк М.О. Вариант вступительных экзаменов по математике в КГУ в 1986г. / М.О. Перестюк, В.И. Сущанський // Квант, 1987. – №5
242060
  Тельнов Г.В. Вариант методики анализа и рейтинговой оценки методической работы кафедры и факультета. // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 5. – С. 95-99. – ISSN 1726-667Х
242061
  Геммерлинг Г.А. Вариант неассоциированного закона течения и некоторые задачи неупругой устойчивости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Геммерлинг Г.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 7л.
242062
  Сельцер Ш.З. Вариант нелокальной теории слабых и электромагнитных взаимодействий. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 041 / Сельцер Ш.З.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.17
242063
  Еременко А.М. Вариант нефиналистичного историзма // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 41-44. – ISSN 2077-1800
242064
   Вариант перспективного плана топливоснабжения СССР на второе пятилетие.. – М-Л, 1932. – 160с.
242065
  Снегов С.А. Вариант Пинегина / С.А. Снегов. – Калининград, 1961. – 80с.
242066
  Глаголев В.В. Вариант постановки и решение задач предельного равновесия анизотропной среды : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Глаголев В.В.; Тульск.политехн.ин-т. – Тула, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
242067
  Махновецкий Э.С. Вариант Щербатова : повесть / Э.С. Махновецкий. – Петрозаводск, 1982. – 176с.
242068
  Малицкий Ю.В. Вариант экстраградиентного алгоритма для монотонных вариационных неравенств / Ю.В. Малицкий, В.В. Семенов // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 2014. – Т. 50, № 2. – С. 125-132. – ISSN 0023-1274


  Предлагается новый итерационный алгоритм решения вариационного неравенства с монотонным и липшицевым оператором, действующим в гильбертовом пространстве.
242069
   Вариант! 5 самых ароматных городов мира : Запах городов // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 96-101 : Фото
242070
  Титлин Ю.Г. Вариантивность гласных сегментов немецкого языка в различных ситуативных коммуникативных нормах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Титлин Ю. Г.;. – Львов, 1987. – 16 с.
242071
  Халупко Владимир Филиппович Вариантивность некоторых синтаксических конструкций в социолекте студентов ГДР и ФРГ : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Халупко Владимир Филиппович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 160л. – Бібліогр.:л.151-160
242072
  Чекунова И.А. Вариантивность прямообъективных конструкций в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Чекунова И.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
242073
  Марцинкус Е.О. Вариантивность фонологической системы английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Марцинкус Е.О.; Пед. ин-т им. языков им. Мориса Тореза. – М., 1985. – 22л.
242074
  Прокопьева С.М. Вариантивность фразеологических единиц как прагматический феномен. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Прокопьева С.М.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1980. – 23л.
242075
  Качановська Т. Вариантні відповідники власних назв в українських перекладах французьких сонетів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 181-186. – Бібліогр.: Літ.: 181-186; 16 назв. – ISBN 966-7825-79-5
242076
  Белей Любомир Емельянович Вариантность антропонимов на разных уровнях украинского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Белей Любомир Емельянович ; МВ и ССО УССР, Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 23 с.
242077
  Фомченко Н.С. Вариантность интонационной структуры повествовательного предложения в немецком языке. (На материле предложений с инфинитивными оборотами) : Автореф... канд. филос.наук: 663 / Фомченко Н.С.; Моск. гос. пед. ин-т иностран. яз. – М., 1972. – 29л.
242078
  Нефедова Е.А. Вариантность как отражение эволюции русских говоров // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 283-295. – ISBN 978-966-1673-36-5
242079
  Эрматов С. Вариантность корневых морфем и морфологические чередования в древнеанглийском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Эрматов С.; ЛГУ. – Л, 1971. – 22л.
242080
  Гарник Антонина Васильевна Вариантность лексического состава фразеологизмов современного польского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Гарник Антонина Васильевна; АН БССР, Ин-т языкознания. – Минск, 1988. – 17л.
242081
  Мальковский Г.Е. Вариантность материального аспекта терминологического словосочетания в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мальковский Г.Е. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1966. – 15 с.
242082
  Жердева А.П. Вариантность просодии устного текста как функция интерпретации : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жердева А. П.; ОГУ. – Одесса, 1986. – 16л.
242083
  Литвин Л.П. Вариантность синтаксических средств в структуре простого предложения современного украинского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02. / Литвин Л.П.; Киев.гос.ин-т. – К, 1984. – 24л.
242084
  Шкрабо Ирина Григорьевна Вариантность слов в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Шкрабо Ирина Григорьевна; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1977. – 24л.
242085
  Горбачевич К.С. Вариантность слова и языковая норма / К.С. Горбачевич. – Л., 1978. – 238с.
242086
  Лещенко Валентина Лукинична Вариантность словосочетаний в современном русском литературном языке (в сопоставлении с белорусским) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Лещенко Валентина Лукинична; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1982. – 18л.
242087
  Лепешкин Виктор Владимирович Вариантность флексий имен существительных в белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Лепешкин Виктор Владимирович; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1977. – 19л.
242088
  Диброва Е.И. Вариантность фразеологических единиц в современном русском языке / Е.И. Диброва. – Ростов н/Д, 1979. – 192с.
242089
  Сологуб Н.Н. Вариантные флексии предложного падежа имен существительных в современном украинском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Сологуб Н.Н. ; АН УССР, Ин-т языкознания. – Киев, 1975. – 27 с.
242090
  Абрамов А.П. Вариантные формы определительного придаточного предложения / А.П. Абрамов ; отв. ред. Ю.Н. Власова ; Северо-Кавказ. науч. центр высш. шк. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1983. – 56 с. – Библиогр.: с. 54-55
242091
  Абрамов А.П. Вариантные формы определительного придаточного предложения как средство выражения дейкических отношений : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Абрамов А.П. ; МГУ. – Москва, 1975. – 29 с.
242092
  Загрязкина Т.Ю. Вариантология как направление в изучении языков, культур и регионов // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 22-48. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
242093
  Портнов В. Варианты / В. Портнов. – Баку, 1979. – 98с.
242094
   Варианты вступительных экзаменов. Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко / Н.А. Перестюк, В.А. Вышенский, А.А. Капшивый, К.В. Корсак, Г.Л. Кулинич // Квант, 1986. – № 5
242095
  Ядренко М.И. Варианты заданий по математике / М.И. Ядренко, А.Я. Дороговцев. – Киев, 1976. – 76с.
242096
   Варианты задач по математике. – Москва, 1975. – 30с.
242097
  Садовой О.С. Варианты и преобразование структур однофазных трансформаторов и реакторов с витыми магнитопроводами // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 15-20 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
242098
   Варианты и решения задач по химии, предлагавшиеся на вступительных экзаменах в 1972-1973 годах на Химическом факультете МГУ.. – М, 1974. – 101с.
242099
  Скоробогатова Е.А. Варианты инвариантных образов ребенок-чудо и ребенок-жертва в романе Л.Н. Толстого "Анна Каренина" / Е.А. Скоробогатова, А.С. Бакараева // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 44-51. – (Русская филология ; № 2 (64) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
242100
  Зрелов Л.П. Варианты исключаются / Л.П. Зрелов. – М, 1985. – 270с.
242101
  Чирцов А.С. Варианты использования компьютерных технологий для интенсификации практикумов и приближения учебных работ к научным исследованиям / А.С. Чирцов, В.П. Марек // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 9 (248). – С. 22-34. – ISSN 0234-0453


  В статье рассматриваются новые варианты использования компьютерных технологий в обучении экспериментальной физике. Обсуждается возможность усиления лабораторных работ «Газовый разряд в воздухе при пониженных давлениях» и «Исследования в ...
242102
  Слободянюк Н.А. Варианты коммерциализации интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов предприятия : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 159-166 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
242103
   Варианты контрольной работы по латинскому языку и методические указания к их выполнению. – Харьков, 1978. – 55с.
242104
  Киян И.В. Варианты моделей дистанционного образования и их интеграция // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 1. – С. 70-74. – ISSN 1726-667Х
242105
  Рыбас С.Ю. Варианты Морозова / С.Ю. Рыбас. – М., 1984. – 655с.
242106
  Карпюк М.Д. Варианты неличных глагольных форм в современном украинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Карпюк М. Д.; Ужгор. ГУ. – Ужгород, 1981. – 24л.
242107
  Посудиевская О.Р. Варианты осмысления "своего" и "чужого" в раннем творчестве Р. Киплинга: английская и англо-индийская проекции ("Письма Марка", 1887-1888) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 73-78. – ISSN 2312-3036


  "Рассматривается цикл рассказов Р. Киплинга «Письма Марка» (1887-1888), написанных во время поездки писателя по Раджпутане - экзотической индийской территории, которая находилась под протекторатом Британской короны. Особое внимание уделяется специфике ...
242108
   Варианты перехода российской армии на пррофессиональную основу / Э Воробьев, Е Любошиц, Е. Хрусталев, В. Цымбал // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.65-69
242109
  Ермаков С.М. Варианты письменных работ по математике / С.М. Ермаков, В.С. Сабанеев. – Ленинград, 1972. – 84с.
242110
   Варианты письменных работ по математике, предлагавшихся на вступительных экзаменнах в 1964-1968 гг.. – Иркутск, 1970. – 52с.
242111
   Варианты полинациональных литературных языков. – Киев : Наукова думка, 1981. – 280 с.


  В монографии рассматривается вариантность литературных языков,которая облуживает несколько наций и, функционируя на протяжении длительного времени в разных районах мира, претерпевают местные видоизменения. Исследуются два вида языковых ...
242112
  Воронов А.Л. Варианты слов в немецком языке / А.Л. Воронов. – Горький, 1973. – 218с.
242113
  Рогожникова Р.П. Варианты слов в русском языке. / Р.П. Рогожникова. – Москва, 1966. – 160с.
242114
  Михайлова В.И. Варианты терминов и их функционирование в современном английском языке (к вопросу о тождестве слова) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Михайлова В.И.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1976. – 26л.
242115
  Фальцман В.К. Варианты технологической мордернизации России // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 4 (52). – С. 5-18. – ISSN 0201-7083
242116
  Михина А.Ф. Варианты фамилий тюркского происхождения в болгарской диаспоре Северного Приазовья // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 384-390. – ISBN 978-966-489-126-1
242117
  Паулаускене Э.С. Варианты фразеологических единиц в совредменном английском языке. : Автореф... канд.филол.наук: / Паулаускене Э.С.; Моск.гор. пед.ин-т. – М, 1956. – 15л.
242118
  Ядренко М.И. Варианты экзаменационных заданий по математике / М.И. Ядренко, А.Я. Дороговцев. – изд. 2-е, испр. и доп. – Киев, 1983. – 176с.
242119
  Кыдырбаева Р. Варианты эпоса "Манас" / Р. Кыдырбаева. – Фрунзе, 1988. – 158с.
242120
  Адеева В.В. Вариативная фатальность судьбы // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 18-24. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
242121
  Ситникова Е.В. Вариативность ассоциативных связей языковых маркеров национально-культурного сознания лингвокультурного типа // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 122-126. – ISSN 2307-4558


  На сучасному етапі розвитку науки про мову актуальною є проблема співвідношення мовної та етнокультурної свідомості. Етнокультурна специфіка образу мовної свідомості детермінована реальною дійсністю, оскільки явища реальної дійсності, що сприймаються ...
242122
   Вариативность в германских языках. – Калинин
Ч. 1. – 1988. – 128 с.
242123
   Вариативность в германских языках. – Калинин
Ч. 2. – 1988. – 287с.
242124
  Хруцкая Н.В. Вариативность в морфологии. Родовые варианты имен существительных // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 275-284. – ISBN 966-8906-05-5
242125
  Кочетова М.Г. Вариативность в современном английском языке в лингвокультурном контексте // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 73-79. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
242126
  Ладыженская С.Ю. Вариативность вокализма в молодежной речи // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 31-36. – ISSN 2307-4558
242127
  Дородных Анатолий Игнатьевич Вариативность глагольных средств выражения модальных значений в современном литературном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дородных Анатолий Игнатьевич; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1976. – 22л.
242128
  Крылова О.А. Вариативность грамматических форм как источник текстовой экспрессии / О.А. Крылова, Е.Н. Ремчукова // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 2. – С.57-63. – ISSN 0130-9730
242129
  Чеснокова М.В. Вариативность динамических характеристик речи представителей разных возрастных категорий // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 52-57. – ISSN 2307-4558
242130
   Вариативность единиц разных уровней языковой структуры. – Орджоникидзе, 1978. – 138 с.
242131
  Власко Наталья Константиновна Вариативность и норма в синтаксисе современного английского языка в Индии : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Власко Наталья Константиновна; Московский гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 19л.
242132
  Грек А. Вариативность именования главных героев в романе М.А. Шолохова "Тихий Дон" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 22-27. – ISBN 978-617-689-129-1
242133
  Мартынюк А.П. Вариативность морфологических средств выражения видо-временных значений в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Мартынюк А.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 21 с.
242134
  Мартынюк Алла Петровна Вариативность мофологических сердств выражения видо-временных значений в современном английском языке : Дис... канд.филол.наук: 10.02.04 / Мартынюк Алла Петровна; Харьковский гос.ун-т им.А.М.Горького. – Харьков, 1983. – 182л. – Бібліогр.:л.165-179
242135
  Халупко В.Ф. Вариативность некоторых синтаксических конструкций в социолекте студентов ГДР и ФРГ : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Халупко В.Ф.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 24 с.
242136
  Парина И.С. Вариативность немецких идиом и трудности ее словарного описания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 151-158. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
242137
  Крысин Л.П. Вариативность нормы как естественное свойство литературного языка // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 3-8. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 4). – ISSN 0321-1711
242138
  Акимова Н.В. Вариативность понимания как особенность современной интернет-коммуникации // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – C. 34-37. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
242139
  Чекунова Ирина Анатольевна Вариативность прямообъектных конструкций в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Чекунова Ирина Анатольевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 244л. – Бібліогр.:л.192-237
242140
  Назаров Анатолий Иосифович Вариативность серийных ассоциаций / Назаров Анатолий Иосифович, Соколов Роман Владимирович // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 150-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Изучалась изменчивость свободных и тематических серийных ассоциаций, регистрируемых у одних и тех же испытуемых через разные промежутки времени. Такие временные срезы необходимы для получения данных, позволяющих рассматривать ассоциативные процессы ...
242141
  Хруцкая Н.В. Вариативность слова как рефлексия эволюции кодифицированной нормы литературного языка // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 29-33. – ISBN 966-594-839-3
242142
  Погосян В. Вариативность социальных процессов и событий // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.172-185
242143
  Иванова О. Вариативность стыковых согласных в английской спонтанной речи // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 129-138. – ISBN 978-617-7132-02-07
242144
  Абрамович С.Д. Вариативность текста песни "Вставай, страна огромная!" и проблема ее народности // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 185-192
242145
  Алексеева А.Л. Вариативность терминосистемы (на материале англоканадской терминологии орнитофауны) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Алексеева А.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 239л. – Бібліогр.:л.188-205
242146
  Алексева А.Л. Вариативность терминосистемы (на материале англоканадской терминологии орнитофауны) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Алексева А.Л. ; МВиССО УССР, КГУ иа. Т. Шевченко. – Киев, 1987. – 16л.
242147
  Алексева А.Л. Вариативность терминосистемы (на материале англоканадской терминологии орнитофауны) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Алексева А. Л.; МВиССО УССР, КГУ иа. Т. Шевченко. – Киев, 1987. – 17л.
242148
  Трусова О.В. Вариативный подход развития выносливости школьников / О.В. Трусова, Р.Е. Ковалева, К.В. Гамалицкий // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 167-170 : табл. – Библиогр.: 3 назв.
242149
  Меркель М.М. Вариации в зеркале / М.М. Меркель. – Москва, 1980. – 112 с.
242150
   Вариации вектора индукции в Японии / В.И. Бабак, Т.А. Климкович, И.И. Рокитянский, А.В. Терешин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 153-158 : рис. – Библиогр.: с. 158. – ISSN 0203-3100
242151
  Дорман Л.И. Вариации галактических космических лучей / Л.И. Дорман. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 214 с.
242152
   Вариации геомагнитного поля в меловом периоде / А.Ю. Куражковский, Н.А. Куражковская, Б.И. Клайн, В.Ю. Брагин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 930-939 : рис., табл. – Библиогр.: с. 938-939. – ISSN 0016-7886
242153
  Абдуллабеков К.Н. Вариации геомагнитного поля, связанные с упругими напряжениями в земной коре сейсмоактивных районов / К.Н. Абдуллабеков, С.Х. Максудов ; АН УзССР, Ин-т сейсмологии. – Ташкент : Фан, 1975. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 119-127
242154
  Рокитянский И.И. Вариации геомагнитных функций отклика в Японии / И.И. Рокитянский, В.И. Бабак, А.В. Терешин // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 126-138 : рис. – Библиогр.: с. 137. – ISSN 0203-3100
242155
   Вариации глобальных характеристик солнца. – Киев : Наукова думка, 1992. – 304 с. – ISBN 5-12-001905-6


  В монографии приведен исследовательский образ основных проблем и результатов исследования диаметра светимости и активности Солнца, потемнения центр - край на диске Солнца и асимметрии фраунгоферовых линий, движения плазм и структуры магнитного поля, ...
242156
  Фукс Л. Вариации для темной струны / Л. Фукс. – М, 1970. – 373с.
242157
  Джикия Н.Е. Вариации и тождества фразеологических единиц в их отношении к лексической системе языка (На матер. франц. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Джикия Н. Е.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 43л.
242158
   Вариации изотопного отношения 238U/235U в минералах гидротермальных урановых месторождений / И.В. Чернышев, В.Н. Голубев, А.В. Чугаев, А.Н. Баранова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1059-1078 : рис., табл. – Библиогр.: 55 назв. – ISSN 0016-7525
242159
  Кендзера А.В. Вариации интегрального коэффициента усиления грунтами сейсмических колебаний на территории Киева / А.В. Кендзера, Ю.В. Семенова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 1. – С. 129-141 : рис., табл. – Библиогр.: 138-139. – ISSN 0203-3100
242160
  Кошелев В.В. Вариации ионной структуры в нижней части области F-ионосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Кошелев В.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
242161
   Вариации ионосферных параметров во время магнитных бурь в январе-феврале 1974 г.. – М, 1986. – 148с.
242162
   Вариации ионосферы во время магнитосферных возмущений.. – М, 1980. – 131с.
242163
   Вариации компонент вектора индукции и горизонтального тензора перед землетрясением Тохоку 11 марта 2011 г. по данным японских геомагнитных обсерваторий / И.И. Рокитянский, В.И. Трегубенко, В.И. Бабак, А.В. Терешин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 115-130 : рис. – Библиогр.: с. 128-130. – ISSN 0203-3100
242164
  Мавашев Б.Э. Вариации концентрации родона в термоминеральной воде Приташкентского артезианского бассейна в связя с проявлениями сейсмичности в Ташкентской очаговой зоне : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Мавашев Б. Э.; АН Уз.ССР, Отд. наук о Земле, Объед. уч. сов. по геолог. наукам. – Ташкент, 1972. – 20л.
242165
  Дорман Л.И. Вариации космических лучей / Л.И. Дорман. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 492 с.
242166
  Кузьмин А.И. Вариации космических лучей высоких энергий / А.И. Кузьмин. – М, 1964. – 127с.
242167
   Вариации космических лучей и исследование космоса. – Москва : ИЗМИРАН, 1986. – 300 с.
242168
   Вариации космических лучей и солнечный ветер : сб. науч. трудов. – Якутск : СО АН СССР, 1980. – 109 с.
242169
  Белов Борис Александрович Вариации магнитного поля в высоких широтах в связи с условиями в межпланетном пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Белов Борис Александрович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1980. – 13л.
242170
   Вариации магнитного поля в околоземном пространстве.. – М, 1986. – 176с.
242171
  Лейко У.М. Вариации магнитной асимметрии Солнца // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гллав. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и.др.]. – Киев, 2016. – Т. 32, № 6 (192). – С. 56-67. – ISSN 0233-7665
242172
  Иванов Л.Д. Вариации множеств и функций. / Л.Д. Иванов. – М., 1975. – 352с.
242173
  Ронен И. Вариации на пушкинские темы в "Трагедии господина Морна" // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 8. – С. 202-210. – ISSN 0321-1878
242174
  Жилинскайте В. Вариации на тему : юморески и рассказы / В. Жилинскайте. – Москва : Советский писатель, 1983. – 255 с.
242175
  Гулакова М.А. Вариации на тему "еврейского вопроса" в современной России // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 19-24


  Статья посвящена анализу документа "письмо 500" в религиозно-политической жизни современной России. После краткого обзора предпосылок написания данного письма, автор обращается к анализу реакции в международных СМИ, как на явление в дискурсе приемов ...
242176
  Сандрацкий Б.М. Вариации на тему Баха / Б.М. Сандрацкий. – Таллин, 1989. – 142с.
242177
  Баженов Г.В. Вариации на тему любви : повести / Г.В. Баженов. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 365 с.
242178
  Муратханов В. Вариации на тему рока : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 122-125. – ISSN 0130-7673
242179
  Черных Наталия Вариации на тему элегий к Максиму : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 122-126. – ISSN 0130-7673
242180
   Вариации общего содержания диоксида азота в атмосфере на Северном Кавказе / А.Н. Боровский, А.Я. Арабов, Г.С. Голицын, А.Н. Груздев, Н.Ф. Еланский, А.С. Елохов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 2. – С. 29-44 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0130-2906
242181
  Кузнецов С.Н. Вариации радиационных поясов в связи с некоторыми геофизическими явлениями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецов С.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 8л.
242182
  Брянцева В.Н. Вариации Рахманинова на тему Корелли / В.Н. Брянцева. – М., 1961. – 23с.
242183
  Федорова Е.В. Вариации рентгеновского спектра активного ядра галактики NGC 4945 по данным космической обсерватории INTEGRAL / Е.В. Федорова, В.И. Жданов // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 2016. – Т. 32, № 4 (190). – С. 23-35. – ISSN 0233-7665
242184
  Богданов Ю.А. Вариации сейсмоэлектромагнитного фона Земли и сейсмическая активность / Ю.А. Богданов, В.П. Коболев, В.Н. Шуман // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 95-106 : Рис. – Бібліогр.: с.105-106. – ISSN 0203-3100
242185
  Шмыглевский Ю.Д. Вариационная задача газодинамики осесимметричных сверхзвуковых течений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шмыглевский Ю.Д.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1957. – 4л.
242186
  Толстых Виктор Константинович Вариационная задача идентефикации в гидродинамике открытых русл : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Толстых Виктор Константинович; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1985. – 108л. – Бібліогр.:л.100-108
242187
  Толстых В.К. Вариационная задача идентификации в гидродинамике открытых русл : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Толстых В.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 16с.
242188
  Сапегин А.А. Вариационная статистика : Элементарный учебник для агрономов / А.А.Сапегин. – Изд. 2. – Харьков : Народный комиссариат земледелия Украины, 1922. – 80 с.
242189
  Сапегин А.А. Вариационная статистика : Элементарный учебник для агрономов / А.А.Сапегин. – Изд. 2. – Одесса : Народный комиссариат земледелия Украины, 1922. – 80 с.
242190
  Сапегин А.А. Вариационная статистика : Пособие для сельскохозяйственных вузов / А.А.Сапегин. – Изд. 3, испр. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1928. – 106 с.
242191
  Поморский Ю.Л. Вариационная статистика / Ю.Л. Поморский. – Ленинград : Изд. Детского обсл. ин-та им. проф. А.С. Грибоедова
Ч. 2 : с 148 черт. и табл. – 1930. – 463 с.
242192
  Леонтович А.В. Вариационная статистика / А.В. Леонтович. – Москва : Сельхозгиз, 1935. – 204 с.
242193
  Сапегин А.А. Вариационная статистика : Практическое элементарное пособие для агрономов-опытников и биологов / А.А.Сапегин. – Изд. 6, испр. – Москва : Сельхозгиз, 1937. – 88 с.
242194
  Постников М.М. Вариационная теория геодезических / М.М. Постников. – М., 1965. – 248с.
242195
  Гончаренко В.М. Вариационная теория краевых задач механики сплошной среды : Учебное пособие / В.М. Гончаренко; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : КГУ, 1981. – 64с. : Ил.2. – Библ.: 33 назв.
242196
  Гринберг С.М. Вариационная формулировка теории закрученных тонкостенных стержней и ее приложение к расчету частот колебаний лопаток компрессора : Автореф... канд. техн.наук: / Гринберг С.М.; МАИ. – М., 1966. – 21л.
242197
  Фролов Б.Н. Вариационне принципы в тетрадной и компенсирующей трактовках гравитационного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Фролов Б.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
242198
  Поборчий Сергей Всеволодович Вариационно-возрастная аппроксимация в некоторых пространствах дифференциальных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Поборчий Сергей Всеволодович; ЛГУ. – Л., 1981. – 14л.
242199
   Вариационно-оперативные разностные схемы для уравнений математической физики.. – Тбилиси, 1983. – 144с.
242200
   Вариационно-разностные методы в задачах численного анализа.. – Новосибирск, 1987. – 181с.
242201
   Вариационно-разностные методы в математической физике.. – Новосибирск, 1981. – 156с.
242202
  Калис Х.Э. Вариационно-разностные методы для решения краевых задач / Х.Э. Калис. – Рига, 1989. – 56с.
242203
  Слесарев И.С. Вариационно-разностные методы расчета ядерных раеакторов / И.С. Слесарев, А.М. Сироткин. – М., 1981. – 113с.
242204
  Акопян Юрий Рубенович Вариационно-разностные методы решения двумерных линейных параболических уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Акопян Юрий Рубенович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Вычислит. центр. – Новосибирск, 1978. – 15л.
242205
  Дадян Юрик Георгович Вариационно-разностные методы решения эллиптических уравнений второго порядка с разрывными коэффициентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Дадян Юрик Георгович; АН СССР. Вычислит. центр. – Новосибирск, 1981. – 18л.
242206
  Багаев Борис Михайлович Вариационно-разностный метод решения элиптических уравнений с малым параметром при старших производных : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.01.07 / Багаев Борис Михайлович; АН СССР Сб отд. Выч. центр. – Новосибирск, 1981. – 15л.
242207
  Кантор Б Вариационно-сегментный метод в нелинейной теории оболочек. / Б Кантор, , С.И. Катаржнов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 135 с.
242208
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление : Лекции / В.П. Ермаков. – 68с. – Стеклографическое изд.
242209
  Смирнов В.И. Вариационное исчисление / В.И. Смирнов. – Ленинград, 1933. – 204 с.
242210
  Эльсгольц Л.Э. Вариационное исчисление / Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1952. – 168 с.
242211
  Эльсгольц Л.Э. Вариационное исчисление / Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1958. – 163 с.
242212
  Гельфанд И.М. Вариационное исчисление : учебник / И.М. Гельфанд, С.В. Фомин. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 228 с.
242213
  Савелов А.А. Вариационное исчисление / А.А. Савелов. – Новосибирск, 1962. – 129с.
242214
   Вариационное исчисление. – Москва, 1967. – 20 с.
242215
  Краснов М.Л. Вариационное исчисление : учеб. пособие / М.Л. Краснов. – Москва : Наука, 1973. – 191 с.
242216
  Буслаев В.С. Вариационное исчисление / В.С. Буслаев. – Ленинград, 1980. – 287 с.
242217
  Ахиезер Н.И. Вариационное исчисление / Ахиезер Н.И. – Харьков : Харьковский университет, 1981. – 168 с. : ил.
242218
  Коша А. Вариационное исчисление / А. Коша. – М., 1983. – 279 с.
242219
  Эльсгольц Л.Э. Вариационное исчисление : Учебник для физических и физико-математических ф-тов / Л.Э. Эльсгольц. – 6-е изд. – Москва : КомКнига, 2006. – 208 с. – (Классический учебник МГУ). – ISBN 5-484-00425-X
242220
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление в новом изложении / В.П. Ермаков. – Киев : Тип. Императоского Университета Св. Владимира. – Кн.нап.:рос.м.стар.орф.
242221
  Пантелеев А.В. Вариационное исчисление в примерах и задачах : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.В. Пантелеев. – Москва : Высшая школа, 2006. – 272с. – (Прикладная математика для ВТУЗов). – ISBN 5-06-005327-X
242222
  Зейферт Г. Вариационное исчисление в целом [Електронний ресурс] / Г. Зейферт, В. Трельфалль. – Ижевск : Удмуртский университет, 2000. – 160 с. – Вых.ан. оригинала: Москва : Гос. изд-во иностр. лит., 1947. – (Регулярная и хаотическая динамика ; Том 14)
242223
  Цлаф Л.Я. Вариационное исчисление и интегральные уравнения / Л.Я. Цлаф. – Москва : Наука, 1966. – 176 с.
242224
  Цлаф Л.Я. Вариационное исчисление и интегральные уравнения : Справ.руководство / Л.Я. Цлаф. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1970. – 191 с.
242225
  Андреева Е.А. Вариационное исчисление и методы оптимизации : учебное пособие для студентов математических специальностей и направлений подготовки ун-тов / Е.А. Андреева, В.М. Цирулева. – Москва : Высшая школа, 2006. – 584с. – ISBN 5-06-004746-6
242226
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление по Вейерштрасу / В.П. Ермаков. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – [2], 35 с. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз. - Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1903, № 2
242227
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление. Лекции / В.П. Ермаков. – 84с. – Кн.нап.:рос.м.стар.орф.Стеклограф.изд.
242228
  Казанцева К. Вариационное усвоение данных для оптимизации граничных условий в моделях океана / К. Казанцева, Е. Казанцев, М.А. Толстых // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 36-47 : рис. – Библиогр.: 57 назв. – ISSN 0130-2906
242229
  Розонэр Л .и. Вариационноые методы исследования качества системы автоматического управления : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Розонэр Л .и.; АН СССР, ин-т автомат. и телемехан. – М., 1960. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
242230
  Айнола Л.Я. Вариационные задачи в нелинейной теории упругих оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Айнола Л.Я.; Акад. наук Эстон. ССР. Отд-ние техн. и физ.-мат. наук. – Таллин, 1957. – 7л. – Бібліогр.:с.7
242231
  Черноусько Ф.Л. Вариационные задачи механики и управления. / Ф.Л. Черноусько, Н.В. Баначук. – М, 1973. – 238с.
242232
  Поломошнова Р.С. Вариационные задачи на классах аналитических функций в круговом кольце : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Поломошнова Р.С.; Объедин. совет по присуждению учен. степеней по физ.-мат. наукам (математика и механика) при Томском г. – Томск, 1965. – 8л.
242233
  Морозов С.Ф. Вариационные задачи на многообразиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Морозов С.Ф.; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Секция физ.-мат. наук Объед. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Горький, 1962. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
242234
  Багирова Н.Х. Вариационные задачи с малым параметром, вырождающиеся в пределе : Автореф... канд.физ-матнаук: / Багирова Н.Х.; Азерб. гос. ун-т им С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 6л.
242235
  Асланов Э.Д. Вариационные задачи с учетом цены управления в гильбертовых пространствах и их применение к уравнениям в частных производных. : Автореф... наук: / Асланов Э.Д.; Аз. гос. пед. инс.им.В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 9л.
242236
  Гольдштейн Ю.Б. Вариационные задачи статики оптимальных стержневых систем. / Ю.Б. Гольдштейн, М.А. Соломещ. – Л., 1980. – 208с.
242237
  Байокки К. Вариационные и квазивариационные неравенства / Клаудио Байокки, Антонио Капело ; пер. с англ. В.И. Агошкова [и др.]. – Москва : Наука, 1988. – 448 с. – Библиогр.: с. 415-445
242238
  Петров А.Г. Вариационные методы в динамике несжимаемой жидкости / А.Г. Петров. – М, 1985. – 103с.
242239
  Гулд С. Вариационные методы в задачах о собственных значениях. Введение в метод промежуточных задач Ваинштеина / С. Гулд. – Москва : Мир, 1970. – 328 с.
242240
  Нечай Анна Анатольевна Вариационные методы в задачах оптимизации и управления нелинейным теплообменом в дисперсном слое : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Нечай Анна Анатольевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 177л. – Бібліогр.:л.168-177
242241
  Нечай А.А. Вариационные методы в задачах оптимизации и управления нелинейным теплообменом в дисперсном слое : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.16 / Нечай А.А.; МВССО УССР, КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 15 с.
242242
  Иваненко В.И. Вариационные методы в задачах управления для систем с распределёнными параметрами / В.И. Иваненко, В.С. Мельник. – Киев : Наукова думка, 1988. – 284 с.
242243
  Чеглоков Е.И. Вариационные методы в квантовой теории атомных систем. / Е.И. Чеглоков. – Томск : Томский ун-тет, 1983. – 124с.
242244
  Васильев А.Н. Вариационные методы в квантовой теории поля и статистической физике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Васильев А.Н.; ЛГУ. – Л, 1976. – 21л.
242245
  Михлин С.Г. Вариационные методы в математической физике / С.Г. Михлин. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1970. – 512с.
242246
  Ректорис К. Вариационные методы в математической физике и технике : Пер. с англ. / К. Ректорис. – Москва : Мир, 1985. – 590 с.
242247
  Новоселов В.С. Вариационные методы в механике / В.С. Новоселов. – Ленинград, 1966. – 66с.
242248
  Мосолов П.П. Вариационные методы в механике сплошных сред : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 002 / Мосолов П.П.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
242249
  Вярьвильская Н О. Вариационные методы в некоторых задачах динамики вязкой жидкости : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Вярьвильская О.Н; МВиССО БССР, Белоруск. гос. ун-т. – Минск, 1978. – 148л.
242250
  Вярьвильская Ольга Николаевна Вариационные методы в некоторых задачах динамики вязкой жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Вярьвильская Ольга Николаевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 16 с.
242251
  Биргер И.А. Вариационные методы в строительной механике турбомашин / И.А. Биргер, 1959. – 28с.
242252
  Пратусевич Я.А. Вариационные методы в строительной механике. / Я.А. Пратусевич. – М.Л., 1948. – 400с.
242253
  Репалов Игорь Николаевич Вариационные методы в теории колебаний плазменных сгустков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Репалов Игорь Николаевич; Гос. ком-т СССР по нар. образованию. Харьковский гос. ун-т. – Х., 1988. – 13л.
242254
  Михайлов Ю.А. Вариационные методы в теории нелинейного тепло- и массопереноса / Ю.А. Михайлов, Ю.Т. Глазунов. – Рига : Зинатне, 1985. – 190 с.
242255
  Абрамов Ю.Ш. Вариационные методы в теории операторных пучков : спектр. оптимизация / Ю.Ш. Абрамов ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1983. – 178 с. – Библиогр.: с. 173-178
242256
  Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности : Пер. с англ. / К. Васидзу. – Москва : Мир, 1987. – 542 с.
242257
  Фоменко А.Т. Вариационные методы в топологии / А.Т. Фоменко. – М, 1982. – 343с.
242258
  Никольский В.В. Вариационные методы для внутренних задач электродинамики / В.В. Никольский. – Москва, 1967. – 460с.
242259
  Бахтина Галина Петровна Вариационные методы и квадратичные дифференциалы в задачах о неналегающих областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Бахтина Галина Петровна; АН УССР Ин-т математики. – К., 1975. – 11л.
242260
  Лесин В.В. Вариационные методы и применение мультипликативных систем функций в некоторых прикладных задачах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.01 / Лесин Виктор Васильевич ; Москов. ин-т электронной техники. – Москва, 1979. – 16 с. – Библиогр.: 7 назв.
242261
  Перов А.И. Вариационные методы и теории нелинейных колебаний / А.И. Перов. – Воронеж, 1981. – 196с.
242262
  Марчук Ирина Михайловна Вариационные методы исследования некоторых задач механики упруго-пластического тела : Дис... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Марчук Ирина Михайловна; КГУ им.Т.Шевченка. – Киев, 1982. – 146л. – Бібліогр.:л.135-146
242263
  Марчук И.М. Вариационные методы исследования некоторых краевых задач механики упруго-пластического тела : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Марчук И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 19 с.
242264
  Димарченко О.С. Вариационные методы исследования нелинейных колебаний оболочечно-жидкостных систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Димарченко О.С.; Ин-т механики АН УССР. – К, 1979. – 18л.
242265
  Вайнберг М.М. Вариационные методы исследования нелинейных операторов / М.М. Вайнберг. – Москва, 1956. – 344 с.
242266
  Цирлин А.М. Вариационные методы оптимизации управляемых объектов. / А.М. Цирлин. – М., 1976. – 448с.
242267
  Бердичевский В.Л. Вариационные методы построения моделей сплошных сред : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.024 / Бердичевский В.Л. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1970. – 8 с.
242268
  Махницкий Роман Николаевич Вариационные методы построения теорий и расчета анизотропных пластин с отверстиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Махницкий Роман Николаевич; АН УССР. Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1981. – 17л.
242269
  Попова А.А. Вариационные методы приближенного решения краевых задач математической физики с несимметричным оператором : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Попова А.А. ; КГУ. – Киев, 1981. – 23 с.
242270
  Попова Анна Александровна Вариационные методы приближенного решения краевых задач математической физики с несимметричным оператором : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.07 / Попова Анна Александровна; КГУ. – Киев, 1981. – 116л. – Бібліогр.:л.111-116
242271
  Попова А.А. Вариационные методы приближенного решения краевых задач математической физики с несимметричным оператором.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попова А.А.; КГУ. – К., 1981. – 24л.
242272
  Дмитриев Ю.Ю. Вариационные методы расчета корреляционных эффектов и радиационных сдвигов уровней энергии многоэлектроных атомов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Дмитриев Ю.Ю.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
242273
  Гейвандов Л.Н. Вариационные методы расчета связи волноводов и резонаторов через систему отверстий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гейвандов Л.Н.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 30л.
242274
  Образцов И.Ф. Вариационные методы расчета тонкостенных авиационных пространственных конструкций / Образцов И.Ф. – Москва : Машиностроение, 1966. – 392 с. : черт. – Библиогр.: с. 389
242275
  Гутлянский В.Я. Вариационные методы решения задач об областях значения функционалов на некоторых классах аналитических функций : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гутлянский В.Я.; Объед.совет.по присужден.учен.степен.по физ-мат.наукам. – Томск, 1967. – 9л.
242276
  Левина Н.Н. Вариационные методы решения краевых задач электростатики : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.04.03 / Левина Н. Н.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1975. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
242277
  Юрьев М.С. Вариационные методы теории возмущений и их применение в теории атома : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Юрьев М.С.; ЛГУ. – Л., 1970. – 12л.
242278
  Петров Ю.П. Вариационные методы теории оптимального управления / Ю.П. Петров. – Л., 1977. – 280с.
242279
  Хлуднев Александр Михайлович Вариационные неравенства в упругости и пластичности : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.02 / Хлуднев Александр Михайлович; АН УССР, Сибирское отд., ВЦ. – Новосибирск, 1984. – 26л.
242280
  Нгуен Ван Тхоа Вариационные принципы в локальной релятивистской электродинамике движущихся сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Нгуен Ван Тхоа; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 13л.
242281
   Вариационные принципы в математической и теоретической физике. – Москва, 1989. – 97с.
242282
  Демков Ю.Н. Вариационные принципы в теории столкновений : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Демков Ю. Н.; ЛГУ. – Л., 1954. – 8л.
242283
  Био Морис Вариационные принципы в теории теплообмена : Унифицированный анализ диссипативных явлений методом Лагранжа / Био Морис; Пер. с англ. В.Л. Колпащикова и Т.С. Кортневой; Под ред. А.В. Лыкова. – Москва : Энергия, 1975. – 209 с.
242284
  Куликов Э.Л. Вариационные принципы для полых систем СВЧ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Куликов Э.Л.; Саратовский ун-т. – Саратов, 1964. – 14л.
242285
  Рудаков В.С. Вариационные принципы для полюсов S-матрицы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рудаков В.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Физ. ф-тет. – Л., 1966. – 6л.
242286
  Ванько В.И. Вариационные принципы и задачи математической физики : учеб. пособие для студентов инженер. спец. / В.И. Ванько. – Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 190, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 188-190. – ISBN 978-5-7038-3372-8
242287
  Фридман А. Вариационные принципы и задачи со свободными границами / А. Фридман. – М., 1990. – 535с.
242288
  Ланцош К. Вариационные принципы механики / К. Ланцош; Пер. с англ. В.Ф. Гантмахера; Под ред. Л.С. Полака. – Москва : Мир, 1965. – 408 с.
242289
  Бердичевский В.Л. Вариационные принципы механики сплошной среды / В.Л. Бердичевский. – Москва : Наука, 1983. – 447 с. – Библиогр.: с. 433-447
242290
  Полак Л.С. Вариационные принципы механики, их развитие и применение в физике / Л.С. Полак. – Москва : Физматлит, 1960. – 599 с.
242291
   Вариационные принципы механики. : Сборник статей / Под ред.Полака Л.С. – Москва : Физматлит, 1959. – 932с.
242292
  Абовский Н.П. Вариационные принципы теории упругости и теории оболочек / Н.П. Абовский [и др.] ; под ред. Н.П. Абовского. – Москва : Наука, 1978. – 287 с. : ил. – Библиогр.: с. 279-284
242293
  Зубарев А.Л. Вариационные принципы типа принципа Швингера в квантовомеханической проблеме малого числа тел. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Зубарев А.Л.;. – Дубна, 1981. – 20л.
242294
  Антонченко В.Я. Вариационные расчеты некоторых свойств ядерных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.02 / Антонченко В.Я. – К, 1974. – 19 с.
242295
  Жуков М.В. Вариационные расчеты энергии связи и размеров легких ядер / М.В. Жуков, В.Н. Максименко. – Киев, 1971. – 12с.
242296
  Рабинович Б.И. Вариационные режими полета крылатых летательных аппаратов / Б.И. Рабинович. – М., 1966. – 183с.
242297
  Венецкий И.Г. Вариационные ряды и их характеристики / И.Г. Венецкий. – Москва, 1970. – 159с.
242298
  Великославинский Д.А. Вариационный анализ эволюции магматических систем / Д.А. Великославинский, Э.Н. Елисеев, К.О. Кратц. – Ленинград : Наука, 1984. – 280с.
242299
  Фоменко Александр Васильевич Вариационный метод в задачах управления и устойчивости распределенных колебательных процессов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Фоменко Александр Васильевич; Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта. – Запорожье, 1980. – 123л. – Бібліогр.:л.113-123
242300
  Фоменко Александр Васильевич Вариационный метод в задачах управления и устойчисоти распределенных колебательных процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Фоменко Александр Васильевич; КГУ. – К., 1981. – 20л.
242301
  Шехтер Р.С. Вариационный метод в инженерных расчетах / Р.С. Шехтер. – М., 1971. – 292с.
242302
  Эпштейн С. Вариационный метод в квантовой химии / С. Эпштейн. – М, 1977. – 362с.
242303
  Горлей П.Н. Вариационный метод в кинетической теории / П.Н. Горлей, В.А. Шендеровский; АН СССР, Ин-т физики. – Киев : Наукова думка, 1992. – 291с.
242304
  Лаврентьев М.А. Вариационный метод в краевых задачах для систем уравнений эллиптического типа / М.А. Лаврентьев. – М., 1962. – 136с.
242305
  Кашкаха Виктор Ефимович Вариационный метод исследования некоторых нелинейных задач со свободной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кашкаха Виктор Ефимович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.11
242306
  Колесников В.К. Вариационный метод приближенного решения задачи равновесия плазмы в токамаке и его использование / В.К. Колесников, В.Д. Хаит. – Москва, 1983. – 32с.
242307
  Цимринг Ш.Е. Вариационный метод расчета периодических волноводов : Автореф... канд. из. мат.наук: / Цимринг Ш. Е.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1959. – 10л.
242308
   Вариационный метод расчета электромагнитного поля и потерь в торцевых частях турбогенератора. – Киев, 1978
242309
  Кравчук А.С. Вариационный метод решения контактных задач : Автореф... д-ра физ.-хим.наук: 01.02.04 / Кравчук А.С.; МГУ. – М., 1980. – 28л.
242310
  Пахолков Г.А. и др. Вариационный метод синтеза сигналов и фильтров / Г.А. и др. Пахолков. – М., 1981. – 233с.
242311
  Нейман Ю.М. Вариационный метод физической геодезии / Ю.М. Нейман. – Москва : Недра, 1979. – 200 с.
242312
  Веселов В.В. Вариационный подход к задачам интерполяции физических полей / В.В. Веселов. – Москва, 1983. – 120с.
242313
  Томильчик Л.М. Вариационный принцип в электродинамике с двумя типами зарядов и модель релятивистской струны / Л.М. Томильчик. – Минск, 1979. – 73 с.
242314
  Срочко В.А. Вариационный принцип максимума и методы линеаризации в задачах оптимального управления / В.А. Срочко. – Иркутск, 1989. – 154с.
242315
  Абовский Н.П. Вариационный принцип теории упругости и теории оболочек : учеб. пособие / Н.П. Абовский, Н.П. Андреев ; МВ и ССО РСФСР, Краснояр. политехн. ин-т. – Красноярск, 1973. – 191 с.
242316
  Кротов В.Ф. Вариационный принцип упругого равновесия пространственно-временного континуума / В.Ф. Кротов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1987. – 111 с.
242317
  Зубарев А.Л. Вариационный прицип Швингера в квантовой механике / А.Л. Зубарев. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 144 с.
242318
  Стешенко А.И. Вариационный расчет границы области существования атомных ядер / А.И. Стешенко. – К., 1971. – 16с.
242319
  Королівський С.М. Вариационный ряд / С.М. Королівський. – К, 1967. – 22с.
242320
  Елисеев Э.Н. Вариационный физико-химический анализ процессов кристаллизации многокомпонентных систем. / Э.Н. Елисеев. – Л., 1971. – 128с.
242321
  Скобелкин В.И. Вариационые принципы в гидродинамике. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Скобелкин В.И.; Акад.наук СССР.Ин-т механики. – М, 1958. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
242322
  Чеботарев Н.П. Вариация стока и его факторов. / Н.П. Чеботарев. – Воронеж, 1949. – 102с.
242323
  Сапігин А.А. Вариаційна статистика : елементарний підручник для агрономів / А.А.Сапегин. – Київ : Книгоспілка. – 90 с.
242324
  Лисковец О.А. Вариацыонные методы решения неустойчивых задач / О.А. Лисковец. – Минск, 1981. – 343с.
242325
  Вакуленко О.В. Варизонна модель фотолюмінесценції поруватого кремнію / О.В. Вакуленко, С.В. Кондратенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 428-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Шар поруватого кремнію представлений як матеріал із змінною шириною забороненої зони. Запропонована модель фотолюмінесценції поруватого кремнію, за якою поглинання збуджувального випромінювання відбувається у широкозонній області варизонних систем, а ...
242326
  Яковлев Юрий Павлович Варизонные Ga1-xAlxAs:Si P-П-структуры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Яковлев Юрий Павлович; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 20л.
242327
  Пека Г.П. Варизонные полупроводники / Г.П. Пека, В.Ф. Коваленко, А.Н. Смоляр. – Київ : Вища школа, 1989. – 250с. – ISBN 5-383-00003-9
242328
   Вариконды в электронных импульсных схемах. – Москва, 1971. – 271 с.
242329
  Караченцев А.Я. Варисторы, основы технологии серийного производства : Автореф... канд. техн.наук: / Караченцев А. Я.;, 1969. – 17л.
242330
  Юдин В.В. Варисциды Северного Урала / В.В. Юдин. – Л, 1983. – 174с.
242331
  Чесноков Варисцийский геосинклинальный магматизм и образование континентальной земной коры Большого Кавказа / Чесноков, И.С. Красивская. – М, 1985. – 94с.
242332
  Карп І. Варіабельність індикаторів продовольчої безпеки України в контексті глобальних викликів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 35-51. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
242333
  Олексійченко Н.О. Варіабельність морфологічних і біохімічних ознак листків рослин роду Tilia L. в урбосередовищі / Н.О. Олексійченко, А.Ф. Ліханов // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 23-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1991-606X
242334
  Чумак П. Варіабельність ознак адвентивних видів трипсів та їх інвазійна спроможність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 67-70. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати порівняльного аналізу мінливості ознак трипсів Frankliniella occidentalis Pergande та Partenothrips dracaenae Heeger з різним ступенем інвазійної спроможності. Одним із факторів адаптації трипсів до нових умов існування є мінливість ...
242335
  Думка І.В. Варіабельність ритму серця у машиністів електропоїздів метрополітену / І.В. Думка, В.С. Ткачишин, Н.Ю. Ткачишина // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 33-36 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
242336
  Кудій Л.І. Варіабельність серцевого ритму в осіб з різною частотою дихання : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Людмила Іванівна Кудій; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
242337
  Кудій Л.І. Варіабельність серцевого ритму в осіб з різною частотою дихання : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Кудій Л.І.; Черкаськ. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ, 2006. – 140с. – Бібліогр.: л.117-140
242338
   Варіабельність серцевого ритму в оцінці стану серцево-судинної системи у військовослужбовців Збройних Сил України із зони проведення антитерористичної операції з супутнім посттравматичним стресовим розладом / А.М. Шиць, В.А. Березовський, С.Є. Мостовий, О.Б. Динник // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 232-244. – ISSN 2310-4910
242339
   Варіабельність швидкості центральної обробки інформації у дітей молодшого дошкільного віку / Н. Філімонова, Т. Куценко, М. Макарчук, О. Попова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 89-93. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  В результаті проведеного дослідження було встановлено, що з метою оцінки психофізіологічних особливостей дітей молодшого дошкільного віку необхідно поводити обстеження як мінімум 3 рази, причому одночасно з найкращими для цієї дитини показниками ...
242340
  Крумов Б. Варіант №1 / Б. Крумов. – К, 1976. – 231с.
242341
  Ситченко А. Варіант аналізу повісті І.Франка "Захар Беркут" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 6. – С.31-33
242342
  Стеченко Д.М. Варіант внутріобласного економіко-географічного районування України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 7-14. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 0868-6965
242343
  Зеленський А.Г. Варіант математичної теорії нетонких пружних пластин і пологих оболонок при статичному навантаженні : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Зеленський Анатолій Григорович ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2021. – 46 с. – Бібліогр.: 100 назв
242344
  Семенов Варіант принципу Девілля-Годфруа-Зізлера для векторної оптимізації / Семенов, Р.Я. Апостол, Т.А. Войтова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 145-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Для задач векторної оптимізації отримино новий варіант варіаційного принципу Девіляя-Годфруа-Зізлера та теорему про б-пористість множини некоректних задач. Ключові слова: категорія Бера, пористість, векторна оптимізація, варіаційний принцип. New ...
242345
  Курченко О.О. Варіант теореми Леві-Бакстера для гауссівського випадкового поля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 98-107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Знайдена границя у середньому квадратичному та з ймовірністю одиниця [альфа]-варіації гауссівського випадкового поля для простих приростів та рівномірних розбиттів (0, 1)[верхній індекс m]. Розглянуто приклади випадкового поля Ченцова та гауссівського ...
242346
  Слухай Н.В. Варіанти вірша "Лічу в неволі дні і ночі..." в текстолінгвістичному висвітленні // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 88-92
242347
  Собуцький М. Варіанти впорядкування мовно-культурної функціональної системи перехідного характеру (VI-VIII ст.) // Мова та історія : періодичний збірник наукових статей / голов. ред. Б. Бабич. – Київ, 1996. – Вип. 11. – С. 6-7
242348
  Ярова А. Варіанти зовнішньої обробки стін традиційного житла Чернігівщини кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 10-15. – ISSN 2309-9356


  В статті досліджено основні варіанти конструкції та зовнішнього вигляду стін традиційної хати населення Чернігівщини в кінці ХІХ - першій половині ХХ ст. Зроблена спроба локалізувати поширення "відкритого зрубу", штукатурення, білення стін житла на ...
242349
  Дереч В. Варіанти інверсних напівгруп скінченного рангу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 80-83. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Нехай S - інверсна напівгрупа, напіврешітка ідемпотентів якої має скінчену довжину. Для фіксованого елемента c визначимо на S операцію * c згідно правила х * с у = х с у, а множину S з операцією * c, яка є напівгрупою, позначимо через (S, * c). Для (S, ...
242350
  Крижна В. Варіанти кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 110-115.


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
242351
  Ткаченко Н.Д. Варіанти локативів та їх функції в тексті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 18-19. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Розглядаються формальні та семантичні варіанти прийменникових локативів, директиві, їх функції у створенні семантико-синтаксичної єдності літературного тексту.
242352
  Кониський О. Варіанти на декотрі Шевченкові твори / О. Кониський. – 8с.
242353
  Кониський О.Я. Варіанти на декотрі Шевченкові твори : [розвідка та урив. з поезій Т.Г. Шевченка] [початок] / подав Олександр Кониський. – Б. м. : б. в., 1900. – 16 с. – Окр. відб. з: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. 1900, т.33, кн. 1


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка / Виходять у Львові що два місяцї під редакциєю Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1900. - На тит. арк. та обкл. ...
242354
  Крупка Я. Варіанти обліку інноваційних процесів на підприємтсві // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 5. – С. 11-18 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
242355
  Харламова О.В. Варіанти організації процесу переходу на складання фінансової МСФЗ-звітності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 266-270. – ISSN 2222-4459
242356
  Дудник З. Варіанти реалізації голосних українського мовлення та їхнє місце в класифікації МФА // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 18-23. – ISSN 0320-3077
242357
  Балабайкіна Н. Варіанти розрахунку курсових різниць : зовнішньоекономічна діяльність // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 3. – С. 35-39 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
242358
  Колодкевич Г.В. Варіанти тексту В. Стуса "В мені уже народжується Бог": естетика прозрінь // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 188-193. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена інтерпретації поезії В. Стуса "В мені уже народжується Бог", яка містить два закінчені, але практично різні варіанти тексту. Це спроба показати естетичний аспект містичного переживання божественного начала в поетичному тексті
242359
  Гудманян А.Г. Варіанти українського передавання німецької графеми Е та її сполучення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 109-112. – ISBN 966-581-231-9
242360
  Гудманян А.Г. Варіанти українського передавання німецької графеми Е та її сполучень // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
242361
  Воронова М. Варіанти фразеологізмів у журналістському творі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 159-167
242362
  Воронова М. Варіанти фразеологізмів у журналістському творі // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 27-28
242363
   Варіантна оптимізація балансів паливно-енергетичних ресурсів / Репін, і.І., О.В. Мельник, І.В. Молчанова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 58-66
242364
  Коломийцева В.В. Варіантна структура локативних синтаксем : Дис. ...канд.філол.наук: Спец. 10.02.01- укр. мова / В.В.Коломийцева; КНУТШ. – Київ, 2006. – 207л. – Додатки: л. 202-207. – Бібліогр.: л.182-201
242365
  Коломийцева В.В. Варіантна структура локативних синтаксем : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Коломийцева В.В.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
242366
  Вірченко Г.І. Варіантне геометричне моделювання технічних об"єктів методом поліпараметризації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Вірченко Галина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
242367
  Юносова В. Варіантні родові форми запозичених іменників у наукових студіях Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 140-144. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086


  На матеріалі "Українського стилістичного словника".
242368
  Юносова В.О. Варіантні форми знахідного відмінка іменників у мовній спадщині Івана Огієнка та сучасні тенденції їхнього вживання // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 353-358. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
242369
  Юносова В.О. Варіантні форми знахідного відмінка однини іменників іі відміни у мові сучасної художньої літератури // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 328-330. – ISSN 2219-4290
242370
  Зайцева О.М. Варіантність акцентуаційних норм у сучасному українському телемовленні // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 431-436


  У статті розглянуто деякі варіантні акцентуаційні явища, які відбуваються в мові сучасного українського телебачення, а також з’ясовано вплив їх на мовний узус і норму. Установлено, що зафіксовані в мовному вжитку журналістів, ведучих українських ...
242371
  Овсейчик С.В. Варіантність в українській мистецькій термінології // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 36. – С. 37-48. – ISSN 2311-2697


  Варіантність є однієї з найбільш досліджуваних категорій сучасної лінгвістики, що пояснюється внутрішнім прагненням мови до постійного розвитку, і, відповідно, до постійних змін. Варіантність, у свою чергу, є формою існування предметів та явищ ...
242372
  Повар С.В. Варіантність викладу теми курсу загальної фізики "Постійний струм. Закон Ома" // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 120-124. – ISSN 2413-1571
242373
  Колібаба Л. Варіантність відмінкових закінчень іменників на тлі морфологічних норм української літературної мови кінця XX - початку XXI сторіч // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 86-96. – ISSN 1682-3540
242374
  Коць Т. Варіантність відмінкових форм іменників у мові преси початку XX ст. і становлення літературної норми // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – С. 156-164. – ISSN 0201-419
242375
  Діденко Н.М. Варіантність дієслівних форм наказового способу у староукраїнських пам"ятках // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 72-80. – Бібліогр.: с. 78-80; 45 поз.


  Система форм наказового способу дієслова в староукраїнській мові першої половини XVII ст. на матеріалі різножанрових пам"яток. In the article it is analized forms of the narrative mode of verb on the base ofdifferent style scripts of the Ancient ...
242376
  Діденко Н. Варіантність дієслівних форм теперішнього часу в апокрифах, виданих І. Франком // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 176-182
242377
  Діденко Н.М. Варіантність дієслівної парадигми у староукраїнських пам"ятках першої половини XVII століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Діденко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 249 л. – Бібліогр.: л. 187-249
242378
  Діденко Н.М. Варіантність дієслівної парадигми у староукраїнських пам"ятках першої половини XVII століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Діденко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
242379
  Лісова І.Г. Варіантність значень теперішнього часу в документах офіційно-ділового стилю (на матеріалі французької мови) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 66-68. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Робиться спроба проаналізувати різноманітні функції та відтінки значення present в офіційно-діловому стилі. Стандартизація й чіткість висловлювання дають змогу провести класифікацію значень present.
242380
  Козленко Т.В. Варіантність інтерфіксів у відносних прикметниках української мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 257-261. – ISSN 1729-360Х
242381
  Коць Т.А. Варіантність морфологічних форм іменника в прескрипціях і мовній практиці другої половини XX ст. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 45-50. – ISSN 0027-2833
242382
  Колєснік Л. Варіантність словотвірної структури агентивів у покутсько-буковинських говірках // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 88-97. – ISSN 1682-3540
242383
  Зайцева О.М. Варіантність у родовій категоризації іменників (на матеріалі мовлення сучасного українського телебачення) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 121-130. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 1). – ISSN 2311-0821
242384
  Харченко С.В. Варіантність факультативних елементів семантико-синтаксичної структури речень // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 215, ч. 1. – С. 33-39. – (Серія "Філологічні науки")
242385
  Глуховцева І. Варіантно-синонімійні групи фразеологічних одиниць із компонентами-паронімами в українських східнослобожанських говірках // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 159-167. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
242386
  Коляда М. Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки фахівців з управління інформаційною безпекою // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 66-76. – ISSN 1682-2366
242387
  Холодняк Ю.В. Варіативне дискретне геометричне моделювання обводів на основі базисних трикутників по заданому закону зміни кривини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Холодняк Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
242388
  Юскович-Жуковська Варіативне електронне середовище з вивчення навчальної дисципліни "Алгоритми та структури даних" // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (21). – С. 156-166. – ISBN 978-966-7359-77-5
242389
  Канівець І.А. Варіативне кіно: режисура екранних творів з сюжетами, що змінюються : навч. посібник / Іван Канівець. – Київ : КНТ, 2018. – 240, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 225-241
242390
  Кизенко В.І. Варіативний компонент змісту освіти в старшій школі : посібник для вчителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, працівників органів освіти, аспірантів і студентів / В.І. Кизенко; АПН України; Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 133с. – ISBN 978-966-644-073-3
242391
  Гнатюк Л.П. Варіативний складник мовної свідомості українців: історико-лінгвістичний вимір // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 86-96. – ISSN 0027-2833
242392
  Халіфе Рабі Варіативний спосіб пошуку раціонального обрису задньої грані підпірної стіни / Халіфе Рабі, Н.П. Меліш // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 172-177 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
242393
  Стеблина-Рудякова Варіативні відношення у групах лексики на позначення інтелектуальних характеристик людини у "Систематичному словнику сербохорватської мови" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 112-117. – ISSN 2075-437X


  У статті пропонується аналіз варіативних відношень у групах синонімів тематичного словника сербської мови. В статье предлагается анализ вариативных отношений в группах синонимов тематического словаря сербского языка. The article is dedicated to ...
242394
  Сідельникова Л.П. Варіативні етюди пошуку альтернативи бюджетним ресурсам // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 238-248 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
242395
  Нестуля О. Варіативні моделі змішаного навчання у вищій школі: досвід ПУЕТ [Полтавського університету економіки і торгівлі] / О. Нестуля, С. Нестуля, Н. Кононец // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (207). – С. 7-20. – ISSN 1682-2366
242396
  Москвичова О. Варіативні моделі метаморфози в англійських поетичних текстах XIX-XX століть // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 122-129. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Доведено, що метаморфоза постає тропеїчною синтактико-стилістичною фігурою. Лінгво-семіотична модель метаморфози експлікована у поетичних текстах перетворювальним, перетвореним, предикатами перетворення та каузатором. Встановлено, що розроблена модель ...
242397
  Предко Д.Є. Варіативні моделі походження релігійних почуттів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 204-206
242398
  Ніколова О.О. Варіативні різновиди комічних псевдоморфних песонажів української драматургії першої пол. XIX ст. у контексті європейської традиції // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 91-102. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
242399
  Козленко І. Варіативність -ся-дієслів в українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-41. – Бібліогр.: с. 41, Літ.: 16 п. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Звернено увагу на зв"язок компонентів фонемної структури основи з компонентами плану змісту. З"ясовано, що живі фонемні чергування, які послідовно й регулярно відбуваються у цілком визначених осново формах словозмінної парадигми дієслова, мають певне ...
242400
  Пилипенко І.О. Варіативність англомовних запозичень у сучасних українських ЗМІ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 131-136. – ISSN 2522-493X
242401
  Федорко Я.А. Варіативність відображення англомовних емоційних одиниць у перекладі художнього твору (українською, російською, китайською мовами) / Я.А. Федорко, Т.М. Яблонська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 233-243. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "Статтю присвячено вивченню особливостей перекладу емоційних одиниць у художньому творі. У роботі розглянуто художній текст як об’єкт перекладацького аналізу; встановлено роль емоційних мовних одиниць у художній літературі; досліджено застосування ...
242402
  Кузьменко Т.М. Варіативність голосних фонем у різних типах сучасного німецького мовлення // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 71-83. – ISSN 2227-2844


  Представлено та проаналізовано класифікації головних типів мовлення, а також виявлено ступінь варіативності наголошених та ненаголошених голосних фонем у підготовленому та спонтанному німецькому мовленні. Підготовленому мовленню притаманна переважно ...
242403
  Кукарцев О. Варіативність дефініювання терміна "імперія" у науковому дискурсі // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2015. – Вип. 27. – C. 28-32


  Досліджено смислові значення поняття "імперія" в сучасному науковому дискурсі, зокрема в теорії та методології політичної науки. Головна увага приділена аналізу змістовних ознак поняття "імперія", які існують у суспільних науках, а також існуючим ...
242404
  Воронова Н. Варіативність зв"язку етичного та естетичного: вплив на розвиток особистості // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 96-102. – ISSN 1728-9343
242405
  Попова Н.М. Варіативність інтенційного потенціалу мовних знаків у політичному дискурсі адресантів з різним соціальним статусом // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 272-278. – ISBN 978-966-171-013-8
242406
  Мусатов С. Варіативність концептуального визначення особистості у психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 101-120. – ISSN 1810-2131
242407
  Озерська О. Варіативність мовленнєвих актів прохання у діловому дискурсі японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 103-110
242408
  Охріменко В.І. Варіативність модальних значень віртуальної можливості (на матеріалі італійської мови) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 318-328
242409
  Охріменко В.І. Варіативність модальних значень внутрішньої можливості (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 253-260


  Розглядаються дискурсивні характеристики модального значення деонтичної можливості, встановлюється типологія і варіативність модальних значень та механізмів розпредметнення в контексті у залежності від диспозиційної установки. Рассматриваются ...
242410
  Русаченко Н.П. Варіативність морфонологічних моделей іменної словозміни у староукраїнській мові другої половини XVI - XVIII cт. // Історія української мови : практикум із морфології : навч. посібник / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 141-149. – ISBN 978-966-933-055-0


  Зазначено важливість урахування морфонологічних характеристик в іменній словозмінній парадигмі в діахронії. З"ясовано причини та умови варіативності морфонологічних моделей іменної словозміни у староукраїнській мові другої половини XVI-XVIII ст. ...
242411
  Осипова Т.Ю. Варіативність педагогічного наставництва в сучасному освітньому просторі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 47-53. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
242412
  Головко А.Я. Варіативність підходів до реалізації концепції соціального маркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 184-191


  У статті узагальнена та проаналізована практика реалізації концепції соціального маркетингу в країнах Європи та США на прикладі провідних мультинаціональних компаній. Розкрито роль соціальних звітів як інноваційного інструменту соціального маркетингу ...
242413
  Колодкевич Г.В. Варіативність поетичного мислення В. Стуса в культурно-духовному просторі XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Колодкевич Галина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 188 л. – Додатки: л. 157-172. – Бібліогр.: л. 173-188
242414
  Колодкевич Г.В. Варіативність поетичного мислення В. Стуса в культурно-духовному просторі XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Колодкевич Галина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
242415
   Варіативність показників магнітної сприйнятливості грунтів за різних способів її визначення / О. Круглов, П. Назарок, О. Меньшов, А. Сухорада // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2018. – С. 53-58. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1/2). – ISSN 2225-8701
242416
  Плющ Н.П. Варіативність просодичних структур в українському офіційно-діловому мовленні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 142-149. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Робиться спроба аналізу різних типів офіційно-ділового стилю в українському мовленні. Основна увага приділяється дипломатичному різновиду. Функціональними тут виявляються стилістично-нейтральні варіанти просодичних реалізацій інтонаційно-комунікативних ...
242417
  Гнатюк М. Варіативність самовияву: науковий і художній текст Людмили Тарнашинської // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1 (589). – С. 117-123. – ISSN 0236-1477
242418
  Кравченко В. Варіативність серцевого ритму при перегляді емоційно забарвлених зображень у жінок у різні фази менструального циклу / В. Кравченко, К. Демидова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 35-40. – (Біологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817
242419
   Варіативність серцевого ритму у жінок в різні фази менструального циклу / В. Кравченко, Ю. Демченко, К. Максимович, Н. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-55. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджено особливості регуляції серцевого ритму молодих жінок в різні фази менструального циклу в стані спокою та під час розумового навантаження на основі аналізу спектральних та статистичних показників варіативності серцевого ритму. ...
242420
  Кремзикова С.Ю. Варіативність словотвірної семантики імен діяча у старофранцузький та сучасний французький періоди // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 96-99. – ISBN 966-581-373-0
242421
  Корягіна А.А. Варіативність стратегій при перекладі фразеологізмів (на матеріалі українських перекладів трагедії Шекспіра "Гамлет") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 292-298


  У статті досліджено перекладацькі стратегії Юрія Клена, Григорія Кочура, Леоніда Гребінки та Юрія Андруховича в українських перекладах п"єси "Гамлет" Вільяма Шекспіра, а також визначаються особливості перекладу фразеологізмів. В статье исследуются ...
242422
  Іващук А.А. Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській пресі : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Іващук А.А. ; КНУТШ , Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 169л. – Бібліогр. : л.157-169
242423
  Іващук А.А. Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській пресі : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Іващук А.А.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
242424
  Богачевський П.С. Варіативність та інваріантність філософських засад та наукових інтерпретацій концепту віртуальності // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – C. 3-11


  В статті осмислюється сучасна науково-філософська інтерпретація феноме- ну віртуальності. Автор зосереджується на аналізі концепту віртуальності у двох його виявах: смисловому інваріанті, що утворює стрижень для функціонування концепту в різних ...
242425
  Денисюк Н.Р. Варіативність терміна "fiction" в українській терміносистемі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 209-213
242426
  Алєксєєва К.І. Варіативність топосів реалізації творчого мислення // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 91-93
242427
  Шарандаченко А.С. Варіативність тривалості передньоязикового та задньоязикового сонантів // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 1 (25). – С. 55-66. – ISSN 2075-4205
242428
  Коломієць Л. Варіативність у відтворенні поетичного мовлення Тараса Шевченка англійською мовою: від авторського до перекладацького дискурсу // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 319-336


  Статтю присвячено змістовому та дискурсивному аналізу текстів двох народних пісень на слова Тараса Шевченка "Реве та стогне Дніпр широкий..." і "Думи мої, думи мої" в кількох перекладах англійською мовою з метою виявлення в окремому перекладі ...
242429
  Ніка О.І. Варіативність у формуванні моделі дієприслівникового звороту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 131-137. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Аналізується проблема варіативності у використанні дієприслівникових конструкцій на матеріалі староукраїнських пам"яток XVI - XVII ст. Розглянуто план згортання їх неінформативних позицій у процесі функціонування, зміни в системі зв"язності окремого ...
242430
  Мозолюк О.М. Варіативність української мови ХVІ - першої половини ХVІІ століть // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 19, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 3-4 березня 2020 року. – С. 69-70
242431
  Марушкевич І.М. Варіативність флексій давального відмінка -ові/-у в першій третині XX ст. : функціональне навантаження і стильова маркованість // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 281-284
242432
  Сарміна Г.Л. Варіативність фразеологічних одиниць у німецькомовних шантажних листах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 157-161
242433
  Григораш В.С. Варіативність частотних характеристик у мовленні носіїв йоркширського діалекту // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 40-44
242434
  Івановська О. Варіативність як функціональна категорія фольклорного наративу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 110-115


  Статтю присвячено дослідженню фольклорного наративу, який має зміст «переповідання», передачі будь-якого фольклорного тексту, вербального й невербального, та його функціонального спрямування – варіативності, яка несе ознаки індивідуального й ...
242435
  Матійчак А.А. Варіації біографічного жанру: життєпис Айріс Мердок // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 99-116. – ISSN 2306-2908
242436
  Гуцалюк О.М. Варіації визначення результативності впровадження та використання технологій управління в діяльності підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 72-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
242437
  Сумарук Ю.П. Варіації геомагнітного поля від магнітосферних та іоносферних джерел під час дуже великої бурі 20 - 21 листопада 2003 р. // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 147-150 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0203-3100
242438
  Фукс Л. Варіації для глухої струни : роман / Л. Фукс. – Київ : Дніпро, 1971. – 344 с.
242439
  Фукс Л. Варіації для глухої струни / Л. Фукс. – 2-е вид. – Київ : Дніпро, 1980. – 355с.
242440
   Варіації еліптично поляризованого світла в волокні / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко, В.С. Шанойло. // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 343-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Проведено чисельний розрахунок полярізації хвилі в одномодовому волокні при врахуванні тензора нелінійної сприйнятливості 4-го рангу. Показано, що зміна поляризації світла проявляється в обертанні еліпса поляризації без деформації його форми. Цей ефект ...
242441
  Вишенський В.А. Варіації з одного приводу на дві різні теми // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 91-100. – ISSN 1029-4171
242442
  Могильчак В.Ю. Варіації загального вмісту озону в атмосфері над територією України / В.Ю. Могильчак, Г.П. Міліневський // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 2 (105). – С. 41-47. – ISSN 1561-8889
242443
  Мостова Л.Б. Варіації на Псалмові тексти в поетичній візії Ліни Костенко // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 103-108
242444
  Яннарас Х. Варіації на тему Пісні Пісень / Х. Яннарас; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Центр Європейсь. гуманіт досліджень; Пер. з грецької С.Говоруна; Христос Яннарая. – 2-е вид. – Київ - Львів : Дух і Літера; Свічадо, 2003. – 131с. – ISBN 966-7888-44-4; 966-561-315-4
242445
  Півненко Б. Варіації на... одній струні / розмову вела Ольга Голинська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2 лютого (№ 17). – С. 6-7


  Проекти з участю скрипальки Богдани Півненко викликають резонанс у шанувальників високого мистецтва.
242446
  Легка О. Варіації образу місяця в поезії Наталі Лівицької-Холодної // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 87-100. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
242447
  Русул О.В. Варіації розвитку прийдешнього інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
242448
  Сердюк М.Є. Варіаційна модель задачі просторової інтерполяції статичних зображень : Автореф. дис. ... канд.технічних наук: смпец. 01.05.02 / Сердюк М.Є.; Національна металургійна академія України. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 9 назв
242449
  Калайда О.Ф. Варіаційне числення : Навч. посібник для студ. природничих ф-тів / О.Ф. Калайда; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 130с. – ISBN 966-594-117-8
242450
  Адамян В.М. Варіаційне числення : Навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей університетів / В.М. Адамян, М.Я. Сушко; МОН України; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 128с. – ISBN 966-318-340-3
242451
   Варіаційне числення та методи оптимізації : навчальний посібник / М.О., Перестюк, О.М. Станжицький, О.В. Капустян, Ю.В. Ловейкін ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 144 с. – ISBN 978-966-439-313-0
242452
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : Підручник / М.П. Моклячук. – Київ : Либідь, 1994. – 328 с.
242453
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі / М.П. Моклячук. – Київ : Експрес, 2003. – 380с. – ISBN 966-7652-15-7
242454
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Моклячук. – Київ, 2004. – 384с. – ISBN 966-8725-01-8
242455
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Моклячук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 399 с. – ISBN 978-966-439-207-2
242456
  Захарін С.Ф. Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.01.02 / Захарін С.Ф.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 18с. – Бібліогр.:с.15
242457
  Захарін Сергій Феліксович Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем : Дис... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.02 / Захарін Сергій Феліксович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 123л. – Бібліогр.:л.114-123
242458
  Лимарченко В.О. Варіаційний метод дослідження нелінійних задач динаміки трубопроводів з рідиною / В.О. Лимарченко, О.С. Лимарченко, О.П. Тімохін // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2012. – Т. 9, № 2 : Аналіз і застосування. – С. 224-239. – ISSN 1815-2910
242459
  Любашенко Вікторія Володимирівна Варіаційний метод розрахунку теплових і пружних властивостей простих кристалів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.07 / Любашенко В.В.; НАНУ. Ін-тут металофізики ім. Г.В.Курдюмова. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
242460
   Варіаційний підхід до моделювання і оптимізації розподілу ліків в раковій пухлині / Д.А. Клюшин, Н.І. Ляшко, С.І. Ляшко, Г.Г. Дяченко, К.В. Шевченко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 68-73. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi запропоновано модель внутрiшньопухлинного переносу лiкiв iз точкових джерел, що є модифiкацiєю моделi Бакстера–Джейна, а також розроблено ефективний варiацiйний метод iдентификацiї потужностi точкових джерел лiкiв (мiкро-капсул), що дозволяє ...
242461
  Калайда О.Ф. Варіаційні задачі для суперпозиції функціоналів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 32-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Встановлено необхідні умови існування безумовного та умовного екстремумів функціоналів, що являють собою суперпозицію функціоналів, розглядуваних у класичному варіаційному численні.
242462
  Сурду М.М. Варіаційні методи підвищення точності вимірювачів імітансу = Variational methods of immittance measurement uncertainty improving / М.М. Сурду, З.Я. Монастирський ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 2015. – 385, [1] с. : іл., табл. – Рез., дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 373-385. – ISBN 978-966-02-7803-5
242463
  Д"яченко В.Є. Варіаційні принципи механіки / В.Є. Д"яченко. – Київ, 1950. – 32 с.
242464
  П"ятницький Д.В. Варіаційні розрахунки структурних особливостей малонуклонних ядер : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / П"ятницький Дмитро Валерійович ; НАН України ; Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
242465
  Даниленко В. Варіація на тему злочину й кари : Про літературну казку Василя Карп"юка "Паперушка" // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 144-147. – ISSN 0130-321Х
242466
  Кацалова Л.М. Варіографічні моделі розподілу метеовеличин на території України для крігінг-інтерполяції / Л.М. Кацалова, В.М. Шпиг // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 20-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
242467
  Дядечко Л. Варіювання - трансформація - карнавалізація у фразеології східнослов"янських мов // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 43-53
242468
  Шароварова С.В. Варіювання акцентних типів та їхніх акцентних структур слів англійської мови (на матеріалі британської вимовної норми) // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 307-310. – ISSN 2219-4290
242469
  Сатарова Т.М. Варіювання вмісту В-каротину в зерні кукурудзи в процесі його зберігання / Т.М. Сатарова, В.В. Борисова, Ю.О. Гончаров // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 40-44 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2311-6609
242470
  Смущинська І.В. Варіювання значенням слова як механізм дії авторської модальності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 187-190. – ISBN 966-581-373-0
242471
  Артемова Л.В. Варіювання композаційних моделей іспанських аналітичних статей (на матеріалі "El Pais", "El Mundo" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – C. 24-28. – ISBN 978-966-171-165-4
242472
  Висоцька Г.В. Варіювання мовних засобів реалізації адресатності в англійській та українській мовах / Г.В. Висоцька, М.Є. Сорокіна // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 2 (182). – С. 36-42
242473
  Боярова Л.Г. Варіювання плану вираження і плану змісту в межах однієї фразеологічної одиниці // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – Вип. 11. – С. 15-21
242474
  Сивокозова Т. Варіювання просторової семантики конструкцій з прийменником до та іменниками в родовому відмінку в східнополіському говорі XVII-XVIII ст. // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 80-89. – ISSN 1682-3540
242475
  Козар Л. Варіювання текстів думи "Вдова і три сини" українськими кобзарями і лірниками ХІХ-ХХ століть // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 227-235


  У статті розглядаються опубліковані та рукописні варіанти текстів думи "Вдова і три сини". Також схарактеризовано дослідження соціально-побутових дум і, зокрема, думи про вдову
242476
  Ботвіновська Світлана Іванівна Варіювання форми об"єктів дизайну шляхом використання різних поверхонь-прообразів // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 136-141 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2219-5300
242477
  Ботвіновська С.І. Варіювання формою дискретно визначеної кривої за заданим законом розподілу коефіцієнтів натяжіння або стиску її планок // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 332-339 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
242478
  Добровольський Л.П. Варіянт пісні 18-го віку про земляні роботи / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском. – Київ : Дpук. І. Чоколова
1 сотня, 7 десяток. – 1912. – 20 с. : ноти. – В кн. також текст пісні


  На тит. стор. прим. № 85991 дарчий надпис: Володимирові Варламовичу на пам"ять про колишні етнографічні студії автора (Підпис)
242479
  Козлов И. Варка олифы, лаков, политуры и типографской краски. (Практическое руководство). / И. Козлов. – Одесса, 1918. – 44с.
242480
  Довнар-Запольский М.В. Варкулабовская летопись : [(Варколабовская летопись)] / М.В. Довнар-Запольский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1908. – [2], 38, 12 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1898, декабрь, с. 1-38 ; 1907, декабрь, с. 1-12
242481
  Кавлашвили Владимир Николаевич Варлам Рухадзе. (Жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кавлашвили Владимир Николаевич; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.23
242482
  Леонович В. Варламия-еретика отпели ангелы Руси... : поэзия // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 7. – С. 3-7. – ISSN 0012-6756
242483
  Кара С. Варламов / С. Кара. – Л., 1969. – 152с.
242484
  Ільїн В.В. Варна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 39-40. – ISBN 966-316-069-1
242485
   Варна.Путеводитель.. – София, 1960. – 87с.
242486
  Бриссоний Варнава Варнавы Бриссония, главнаго в Париже сенатора, о Персидском царстве. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова
Ч. 3 : О военном деле Персидскаго государства / Перев. Сухопутн. Шляхет. Кадет. Корпуса учителем, капитанскаго ранга, Иваном Алексеевым ; Исп. и изд. братом его П. П. А. – 1781. – 238с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- видавн. марка, картон, шкіра
242487
  Шевченко Т.Г. Варнак / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Вид. В. Яковенка, 1911. – 11с. : мал. і портр. – (Ілюстрована Шевченківська б-ка ; № 15)
242488
  Акулов И.И. Варнак / И.И. Акулов. – Свердловск : Среднеуральское книжное издательство, 1971. – 240 с.
242489
  Бондарчук С. Варнак. Сценарій на тему віршу Т.Шевченка / С. Бондарчук. – 2-е. – Харків, 1925. – 53 с.
242490
   Варналій Захар Степанович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 51-52
242491
   Варналій Захарій Степанович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 63. – ISBN 978-966-439-754-1
242492
  Чухно А.А. Варналій Захарій Степанович (- економіст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 86. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
242493
   Варналій Захарій Степанович (1955) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 70-71. – ISBN 978-966-933-054-3
242494
  Ізюмська Т.О. Варовадження сучасних інноваційних методів навчання з метою підвищення ефективності викладання дисциплін "Основи здоров"я" і "Захист Вітчизни" в загальноосвітних навчальних закладах / Т.О. Ізюмська, Т.Д. Трушина // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 27-28 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
242495
  Мартынов В.М. Варос Ашотович Шахмурадян / В.М. Мартынов. – Москва, 1984. – 31с.
242496
  Макаренко Н. Варп-двигатель для межзвездных путешествий - фантастика или реальность? // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 10 (172). – С. 32-37


  Используя волну для создания искривленного пузыря в "метрике Алькубьерра", который искажает пространство-время, сжимая пространство перед ним, пока его задняя часть растягивается. Теоретически, перемещение варп-пузыря может намного превышать скорость ...
242497
  Буравкін Г. Варта вірності / Г. Буравкін. – Київ, 1984. – 128 с.
242498
  Григорук М. Варта пам"яті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 3 квітня (№ 14). – С. 1, 7
242499
  Мушкудіані О.Н. Вартагава Іполит Петрович (- грузинський літературознавець, педагог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 87. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
242500
   Вартанов Григорій Іванович : [добірка матеріалів] // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 401-403. – ISBN 978-966-2726-03-9
242501
   Вартанов Григорій Іванович / Ректорат, колектив Інституту журналістики, Рада ветеранів університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 6


  Пішов з життя вчений, педагог, проф. Інституту журналістики Вартанов Григорій Іванович (1922-2013). Некролог.
242502
  Шкляр В.І. Вартанов Григорій Іванович (- фахівець у галузі журналістики) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 87. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
242503
   Вартанов Григорій Іванович (1922-2012) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 63. – ISBN 978-966-439-754-1
242504
   Вартанов Григорій Іванович (1922-2012) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 71. – ISBN 978-966-933-054-3
242505
  Каушан І.В. Вартісна основа і механізм забезпечення стабільності грошової одиниці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Каушан І.В. ; Держ. установа "Ін-т екон. та прогнозування НАНУ". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
242506
  Бурунсуз Катерина Сергіївнв Вартісна оцінка інвестиційного проекту створення енергетичного комплексу з плазмохімічної переробки вугілля / Бурунсуз Катерина Сергіївнв, Гончарова Наталія Олександрівна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 33-40 : рис.. табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2219-5300
242507
  Заплітна Т.В. Вартісна оцінка інноваційно-інвестиційної привабливості нерухомості // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 377-381


  В статті аналізується ринковий підхід щодо визначення вартісної оцінки інноваційно-інвестиційної привабливості нерухомості, за умов зміни попиту на ринку нерухомості та феномену взаємодоповнюваності. The valuation of real estate property has becomes ...
242508
  Калюга Є. Вартісна оцінка музейних предметів / Є. Калюга, О. Герасименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 19-26. – (Економіка ; вип. 5 (200)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано здійснення вартісної оцінки музейних предметів на підставі ступеня ексклюзивності (науково- історичної, науково-художньої та іншої науково-інформативної цінності). Досліджено підходи до оцінки музейних предметів (в складі активів спадщини) ...
242509
  Руденко В.П. Вартісна оцінка природно-ресурсного потенціалу України в сучасних умовах суспільного розвитку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 25-27. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
242510
  Заплітна Т.В. Вартісна оцінка природного капіталу в ринковій економіці // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 20-23
242511
  Сілантьєв О.І. Вартісна форма багатства як відображення впливу її факторних складових на потенціал економічного розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 14-20. – ISSN 2222-4459
242512
  Статєєва В. Вартісне надбання українського мовознавства: [Рецензія] // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України. Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2006. – Вип. 10. – С. 147-174. – ISBN 966-7400-79-4


  Струганець Л. Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття.- Тернопіль, 2002.- 351 с.
242513
  Бублик М. Вартісний аналіз об"єктів нерухомості з урахуванням техногенних факторів регіонального рівня // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 228-231. – ISSN 1993-0259
242514
  Кукоба В.П. Вартісний аналіз функцій управління при проектуванні систем менеджменту підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 195-207 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
242515
  Гришова І.Ю. Вартісні важелі фінансового забезпечення переробних підприємств АПК // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 102-107. – ISSN 2221-1055
242516
  Панчишин С.М. Вартісні відносини в умовах сучасного капітализму : (Питання теорії та методології) / С.М. Панчишин. – Львів, 1990. – 216с.
242517
  Рудь В.В. Вартісні економічні показники сільськогосподарського виробництва / В.В. Рудь. – Київ, 1964. – 103с.
242518
  Дєєва Н.Е. Вартісні моделі стратегічного управління корпораціями // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 19, жовтень. – С. 9-15. – ISSN 2306-6792
242519
  Шиндирук І.П. Вартісні особливості моделювання управління борговими зобов"язаннями підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 99-110 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
242520
  Стецюк М.П. Вартісні характеристики земельних ресурсів та шляхи їх імплементації в економічний обіг / М.П. Стецюк, Л.Р. Нагорна // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 44-51. – ISSN 2306-1677
242521
   Вартісні чинники регулювання реального сектору економіки України : монографія / [Л.Г. Ліпич та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Г. Ліпич] ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Екон. ф-т. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010. – 449, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-600-529-1
242522
  Івко Т.І. Вартісно-корисний аналіз комбінованої терапії цукрового діабету 2 типу із застосуванням аналізу чутливості / Т.І. Івко, Т.А. Германюк // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 61-65. – ISSN 1029-4244
242523
  Васильчук І. Вартісно-орієнтована звітність як інструмент досягнення стратегічних цілей підприємства // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 65-72 : табл., рис. – Бібліогр.:11 назв
242524
  Родченко С.С. Вартісно-орієнтована стратегія забезпечення фінансової безпеки комерційних банків : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Родченко Світлана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2019. – 26 с. з обкл. – Бібліогр.: 24 назви
242525
  Нестеренко В.П. Вартісно-орієнтоване стратегічне планування в банку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Нестеренко Віктор Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 180, [7] л. – Додатки: л. 181-183. – Бібліогр.: л. 166-180
242526
  Нестеренко В.П. Вартісно-орієнтоване стратегічне планування в банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Нестеренко Віктор Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
242527
  Кравченко Т.В. Вартісно-орієнтоване управлінння підприємством : практикум / Т.В. Кравченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 139, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-139
242528
  Христенко М. Вартісно-орієнтоване управління банком: зарубіжний досвід // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 59-65 : рис. – Бібліогр.: 22 назв.
242529
  Іоргачова М.І. Вартісно-орієнтоване управління в системі корпоративного управління компанією / М.І. Іоргачова, О.М. Ковальова, Г.М. Коцюрубенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 111-115 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
242530
  Захаркін О.О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю за показниками ризикостійкості // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 38-42. – ISSN 2306-6814
242531
  Захаркін О.О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід : монографія / О.О. Захаркін ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 313-335. – ISBN 978-966-657-579-4
242532
  Захаркін О.О. Вартісно-орієнтоване управління на основі стейкхолдерського підходу в контексті інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 149-157 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
242533
  Терещенко О.О. Вартісно-орієнтований контролінг - інноваційний ресурс управління корпоративними фінансами / О.О. Терещенко, Д.Г. Савчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 77-88 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
242534
  Касян С.Я. Вартісно-споживчі складові брендингу компаній в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 29-36. – (Економічні науки ; № 3 (19))
242535
  Куліш Г.П. Вартісно орієнтовані показники оцінки ефективності діяльності підприємства: теорія і практика / Г.П. Куліш, Є.І. Попроцький // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 131-133. – ISBN 978-617-571-143-9
242536
  Самбор М.А. Вартість адміністративного правопорушення: актуальні питання розуміння та правозастосування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 68-74. – ISSN 2220-1394
242537
   Вартість банківського бізнесу : монографія / [Єпіфанова А.О. та ін.] ; за заг. ред. : А.О. Єпіфанова, С.В. Лєонова. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 296 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-295. – ISBN 978-966-8958-76-2
242538
  Нестеренко В.П. Вартість банку та її економічна характеристика // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 138-141
242539
  Зозуля Н. Вартість батьківських прав по-українськи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 92-94
242540
  Гусєв В.В. Вартість бізнесу як системний критерій якості стратегічного управління компанією : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 43-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
242541
  Базарний Л.В. Вартість власного капіталу в банківському секторі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 232-237 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
242542
  Базарний Д.В. Вартість власного капіталу в банківському секторі України та її вплив на діяльність банків // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 388-390. – ISBN 978-966-188-219-4
242543
  Хвесик М.А. Вартість водних ресурсів України та її регіонів у вимірах національного багатства / М.А. Хвесик, Л.В. Левковська, А.М. Сундук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 84-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
242544
  Талаєва К.О. Вартість звичайних акцій в системі інвестиційних рішень компанії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 80-85. – ISSN 2306-6814
242545
  Яців С.Ф. Вартість землі як чинник у системі сільськогосподарського виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 147-151
242546
  Вітренко Ю.М. Вартість і ціни освітніх послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: В.Д. Базилевич, О.Г. Білорус, С.А. Буковинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (254). – С. 10-25 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
242547
  Бочуля Т. Вартість інформації в обліковому вимірі: реалії теорії та практики // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 10. – С. 28-32. – Бібліогр.: 10 назв
242548
  Сьомченков О.А. Вартість капіталу підприємств // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 242-253. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
242549
  Невська М.Г. Вартість компанії та її фактори в системі вартісно-орієнтованого управління // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 125-128
242550
  Зеленський К. Вартість навчання, порядок формування ціни та шляхи її зменшення / К. Зеленський, О. Синишин // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 61-85. – ISSN 1682-2366
242551
  Матат Д. Вартість освітніх послуг // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 4 квітня (№ 13). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Учасники науково-методичного семінару обговорили питання вартості освітніх послуг. Організатор - Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. До участі долучилися спеціалісти Міністерства освіти і науки України, представники ...
242552
  Давидов О.І. Вартість підприємства як економічна категорія // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 8-19 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
242553
  Болюбах В. Вартість послуги раннього втручання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 28-34. – ISSN 2411-6912 03
242554
  Бак М. Вартість ресурсів для забезпечення університетської освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 77-84. – ISSN 2078-1016
242555
  Гавриш В.П. Вартість робочої сили в контексті економічного зростання в Україні / В.П. Гавриш, Г.І. Гавриш, Т.П. Драганова // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 352-361. – (Право. Економіка. Управління)
242556
  Куліков Г. Вартість робочої сили і витрати роботодавця на її утримання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 7. – С. 26-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
242557
  Чубук Л.П. Вартість та витрати управління комерційним нерухомим майном: сучасні підходи до формування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 149-163


  Проаналізовано поширеність послуг професійного управління комерційною нерухомістю в Україні та деяких країнах ближнього зарубіжжя. Виділено основні підходи до формування вартості послуг управління, найбільш поширені схеми оплати та чинники, що ...
242558
  Котляревський Я.В. Вартість та концепції походження грошей / Я.В. Котляревський, Н.І. Передерієнко // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – Вип. 1 (17). – С. 83-97. – ISSN 1998-6912
242559
   Вартість участі [в сесії єдиного вступного іспиту] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 2. – ISSN 2219-5793
242560
  Мельниченко Р. Вартість чистих активів у окремих господарських товариствах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 178-179. – ISBN 978-617-7069-14-9
242561
  Коваленко С. Вартість як основний елемент майнових відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 156-160. – ISSN 0132-1331
242562
  Бородіна О. Варто боротися. Чи приєднається Україна до Міжнародного руху селян за право гідно жити і працювати? / О. Бородіна, І. Прокопа, М. Стрижак // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 7


  "У світі набуває дедалі більшого поширення рух на захист прав селян. Сьогодні його учасники домагаються прийняття ООН Декларації про права селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості (далі - Декларації). Бо у змаганні за ресурси, вигідні ...
242563
  Павлов Г. Варто було б не саджати // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 29. – С.6-8


  Повідомлення про те, що до десятої річниці Незалежності України 35 тисяч злочинців підпадають під амністію, стан легкої істерії.
242564
  Бугров В. Варто поєднувати різні системи освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 16 липня (№ 29)


  Проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров упевнений, що навчання наших студентів за кордоном приносить їм тільки користь. Міжнародні студентські обміни за різними програмами .
242565
  Мельник І. Варто чи ні жити без ммораторію? / І. Мельник, А. Лівак // Юридична газета. – Київ, 2019. – 27 серпня (№ 35). – С. 34-35
242566
  Кулаков В. Варто чи ні... бути ринку землі // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 43/44). – С. 37
242567
  Сорока В. Вартовий неба. Пішов із життя астроном Клим Чурюмов один із відкривачів комети Чурюмова-Герасименко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 24 жовтня (№ 41/42). – С. 14. – ISSN 2219-5793
242568
  Міхно О. Вартовий українства (Борис Грінченко - народний учитель, громадський та політичний діяч) // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 353-362. – ISBN 978-966-2410-25-9


  Висвітлення просвітницької діяльності Бориса Грінченка як народного вчителя, громадського та політичного діяча на зламі ХІХ та ХХ століть
242569
  Кулик Н. Вартовий української мови // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 9 листопада (№ 44)


  У віці 84 років помер доктор філологічних наук та колишній професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Пономарів. У 1979–2019 роках викладав мовностилістичні ...
242570
  Джус М. Вартові (не)стабільності. Монетарна політика НБУ. Альтернативний погляд // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 липня (№ 28). – С. 1, 6


  "Надміру жорстка процентна політика НБУ призвела до перетворення українських державних облігацій на один із найпривабливіших у світі інструментів вкладення спекулятивного капіталу. Навіть останнє зниження ключової ставки до 17% річних принципово не ...
242571
  Мар Є.П. Вартові Кремля / Є.П. Мар. – К., 1970. – 64с.
242572
  Марченко М. Вартові музейних скарбів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 червня (№ 23). – С. 13


  "Національний музей українського народного декоративного мистецтва традиційно долучився до акції "Ніч музеїв", якою музейники всього світу відзначають своє професійне свято у травні. Цього разу на відвідувачів очікувала незвичайна подія — нічна ...
242573
  Телегін Д.Я. Вартові тисячоліть / Д.Я. Телегін. – Київ, 1991. – 77с.
242574
  Вановська І. Вартові Української держави // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (206), жовтень 2018. – С. 11-24


  Українське козацтво.
242575
  Мордвінцев В. Вартові університетської історії // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4), спец. вип. : 65 років Організації ветеранів Університету. – С. 1


  "Сьогодні громадське об’єднання, яке очолює Федір Кирилюк, продовжує і розвиває усталені традиції шляхом ефективної взаємодії ветеранів різних поколінь. Ветерани праці, учасники Другої світової війни, учасники бойових дій на території інших держав та ...
242576
  Джонсон Б. Варфоломеевская ярмарка : ком. в 5 д. / Бен Джонсон ; [пер. с англ. Т.Г. Гнедич ; ред., вст. ст. и прим. А.А. Смирнова]. – Москва : Искусство, 1957. – 155 с. – (Зарубежная классическая драматургия)
242577
   Варфоломеєва Тетяна Вікторівна // Академія правових наук України : довідник / ред. Г.І. Якименко. – Київ : ІнЮре, 2002. – С. 137-138. – ISBN 966-8088-03-4
242578
   Варфоломей Артемьевич Фанарджян.. – Ереван, 1986. – 64с.
242579
   Варфоломєєва Тетяна Вікторівна (1942) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 71. – ISBN 978-966-933-054-3
242580
  Гримич Марина Варфоломієва ніч : Роман / Гримич Марина. – Львів : Кальварія, 2002. – 160с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-040-0; 966-663-040-0
242581
  Тимашев А.К. Варшава / А.К. Тимашев. – Москва : Просвещение. – 112 с.
242582
   Варшава : [фотоальбом]. – [Poznan] : Spoldzielczy instytut wyd-czy "Kraj", 1950. – 102 с.
242583
   Варшава : [альбом фотографий]. – [Варшава] : Полония, 1955. – 156 с. ил.
242584
  Циборовский А. Варшава / А. Циборовский. – Варшава, 1958. – 89 с.
242585
  Купецкий Е. Варшава / Е. Купецкий. – Варшава, 1960. – 228 с.
242586
  Медерский Л.А. Варшава / Л.А. Медерский. – Ленинград, 1967. – 72 с.
242587
  Кобельский Д. Варшава / Д. Кобельский, Семашко, з. – Варшава, 1968. – 5с.
242588
  Молева Н.М. Варшава / Н.М. Молева. – Москва, 1973. – 192 с.
242589
  Янковский С. и Циборовский А. Варшава 1945 и сегодня / С. и Циборовский А. Янковский. – Варшава, 1971. – 122с.
242590
   Варшава от А до Я. – Варшава : Мэрия г.Варшавы, 2004. – 48с. : fot. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 2004. – ISBN 83-916941-3-5
242591
  Шевченко О. Варшава під тиском // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 квітня (№ 14). – С. 5


  "Тоді як в Україні виборчий марафон в розпалі, Польща тільки готується до старту аналогічного непростого періоду. Вже наприкінці травня на нашу сусідку чекають вибори до Європарламенту, восени - парламентська кампанія, а навесні 2020 року - ...
242592
  Соколов Б. Варшава, зраджена, але нескорена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 жовтня (№ 194/195). – С. 11


  70 років тому польська столиця повстала проти нацистів.
242593
  Пасічник М.С. Варшава, Москва і Стамбул у боротьбі за Україну (1657-1665) : автореф. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Пасічник М.С. ; НАН України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 1999. – 32 с. – Бібліогр.: 30 назв.
242594
  Самойлов Юрий Варшава: туризм для души, ума и тела // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 66-68 : фото. – ISSN 1998-8044
242595
  Мелентьев В.Г. Варшавка / В.Г. Мелентьев. – М, 1982. – 318с.
242596
  Мелентьев В.Г. Варшавка / В.Г. Мелентьев. – М, 1984. – 318с.
242597
  Магда Е. Варшавская импровизация // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и. о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2019. – № 17 (833), 13 сентября 2019 года. – С. 7. – ISSN 2305-3364
242598
  Дудинов П.П. Варшавская Краснознаменная: Боевой путь 328-й стрелковой Варшав. Краснознам. дивизии / П.П. Дудинов. – М., 1986. – 149с.
242599
  Зорин Л. Варшавская мелодия // Советская драматургия / Казакова А.Г. – Ленинград : Лениздат, 1978. – С. 399-436
242600
  Аудерская Г. Варшавская Сирена : роман / Галина Аудерская ; [вступ. ст. А. Ермонского ; худож. Т.В. Толстая]. – Москва : Радуга, 1984. – 560 с. : ил.
242601
  Аудерская Г. Варшавская Сирена : роман / Галина Аудерская ; перевод с польского Е. Невякина, Л. Васильева. – Москва : Радуга, 1990. – 496 с. – (Новый мир)
242602
  Галчинский К.И. Варшавские голуби. / К.И. Галчинский. – Москва, 1962. – 104с.
242603
  Квятковский М. Варшавские Лазенки / М. Квятковский. – Варшава, 1978. – 58с.
242604
  Самойлов Юрий Варшавский авиаузел: для Евро и не только // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 20-22 : фото. – ISSN 1998-8044
242605
  Длужневская С. Варшавский дневник / С. Длужневская. – М., 1967. – 196с.
242606
  Лацо А. Варшавский договор - инструмент обеспечения мира / А. Лацо. – М, 1974. – 96с.
242607
  Семин В.В. Варшавский Договор - надежный щит мира и социализа. / В.В. Семин. – М., 1975. – 59с.
242608
   Варшавский договор - союз во имя мира и социализма. – М., 1980. – 295с.
242609
  Савинов К.И. Варшавский Договор - фактор мира, щит социализма. / К.И. Савинов. – М., 1986. – 268с.
242610
   Варшавский договор. – М., 1990. – 255с.
242611
  Владимиров С.А. Варшавский договор и НАТО / С.А. Владимиров, Л. Теплов. – Москва, 1979. – 296 с.
242612
   Варшавский договор и НАТО. – М., 1989. – 6с.
242613
   Варшавский университет. – Варшава, 1958. – 96с.
242614
   Варшавско-Ивангородская операция. – М., 1938. – 512с.
242615
  Платошкин Н.Н. Варшавское восстание 1944 года: мифы и реальность // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8 (592). – С. 27-33. – ISSN 0321-0626
242616
  Назаревич Р. Варшавское восстание, 1944 год / Р. Назаревич. – М., 1989. – 231с.
242617
  Клишко З. Варшавское восстание. Статьи, речи, воспоминания, документы / З. Клишко. – Москва, 1969. – 280с.
242618
   Варшавское совещание европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. – М., 1955. – 144с.
242619
  Владимиров С.А. Варшавскому Договору -- четверть века. / С.А. Владимиров, Л.Б. Теплов. – Москва, 1980. – 64с.
242620
   Варшавська битва 1920 р. на тлі польсько-українських відносин : матеріали міжнар. круглого столу (Харків, 9 жовт. 2020 р.) / Громадська орг. "Центр дослідж. і популяризації пол. спадщини на Слобожанщині", Ген. Консульство Респ. Польща у Харкові ; [за ред. С.О. Сєрякова]. – Харків : Колегіум, 2020. – 123, [1] с. – Ст. укр., пол. мовами. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7687-14-5
242621
  Шорохов А. Варшавська битва та її герої // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 серпня (№ 152/153). – С. 20


  До 100-річчя "Дива на віслі".
242622
  Шорохов А. Варшавська боротьба Андрія Лівицького // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 3 травня (№ 18). – С. 9. – ISSN 0027-8254
242623
  Козак С. Варшавська і польська україністика в процесі трансформації та глобалізації суспільства // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 539-548. – ISBN 978-966-02-6612-4
242624
  Дацків І. Варшавська угода 1920 р. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 65-72
242625
  Голубко В. Варшавська угода 1920 року її перспективи у візії західноукраїнських політиків // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 91-102. – ISBN 966-7679-30-6, 966-7493-25-5 (ч.7)
242626
  Папакін А. Варшавська угода проти Росії: чому "Пакт Пілсудського-Петлюри" підписали не вони / вів бесіду Д. Шурхало // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2020. – № 34/36 (602/604), грудень 2020 р.


  Сто років тому, в ніч із 21 на 22 квітня 1920 року, у Варшаві був укладений договір між Польською державою та Українською Народною Республікою. Інколи його називають «Пакт Пілсудського-Петлюри», хоча вони документ і не підписували. Ця угода значною ...
242627
  Романюк С. Варшавська україністика: камо грядеши? // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 3-16. – ISSN 2078-5119


  Розглянуто сучансий стан й майбутнє осередків вивчення укр. мови у Варшаві. Особливу увагу присвячено кафедрі україністики Вашавського ун-ту як найстарішому й найвідомішому навч. закладу Європи, у якому українську викладають понад 50 р. Рассмотрены ...
242628
  Іщенко Ж.М. Варшавське герцогство: деякі аспекти ідеологічного впливу на західні губернії Російської Імперії // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 3-7. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
242629
  Чисніков А. Варшавське повстання: передумови, хід і наслідки // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 4. – С. 62-68. – ISSN 2306-028X


  Варшавське повстання 1944 року (пол. Powstanie warszawskie) — головна військова операція польського опору Армії Крайової проти Третього Рейху з метою звільнення Варшави і відновлення некомуністичної Польщі.
242630
  Козак С. Варшавський бард - Остап Лапський // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 241-253. – ISBN 978-83-935845-4-3
242631
  Галицька-Дідух Варшавський договір 1920 р. у контексті соборницької ідеї // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 82-93
242632
  Віднянський С. Варшавський договір 1920 року в оцінці сучасної української історіографії // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. Україн ім. Г. Удовенка ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 91-100. – ISBN 966-7522-07-5
242633
  Кучерепа М.М. Варшавський договір 1920 року: проблеми, наслідки // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.193-197
242634
  Кралюк П. Варшавський договір 1920 року: українська оцінка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 жовтня (№ 35). – С. 15


  Останнім часом відносини між Польщею та Україною на "історичному фронті" складаються не найкраще. Та все ж іноді сторони ніби шукають порозуміння. Принаймні польські історики й політики намагаються подавати Варшавський договір, підписаний Юзефом ...
242635
  Боримський В.В. Варшавський договір в оцінці Симона Петлюри // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 228-229. – ISBN 966-2980-20-2
242636
  Капелюшний В.П. Варшавський договір директорії УНР з Польщею (- політичні й військові конвенції, підписані відповідно 22 і 24 квітня 1920 представниками Польщі й Директорії УНР) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 93-92. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
242637
  Курішков Є.Л. Варшавський договір як форма політичного співробітництва соціалістичних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 77-83. – (Серія права ; № 10)


  Политическое сотрудничество социалистических государств, базирующееся на принципах пролетарского интернационализма, взаимопомощи и невмешательства во внутренние дела других стран, нашло полное политическое и юридическое закрепление в статьях и духе ...
242638
  Бойко Н.О. Варшавський період життя сосницького краєзнавця Ю.С. Виноградського // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 198-201. – ISSN 2218-4805
242639
  Руденко Л.Г. Варшавський регіональний форум 2015 / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 64. – ISSN 1561-4980
242640
  Кучухідзе А. Варшавський саміт "Східного Партнерства": основні політичні результати для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 52-53
242641
  Вонсович О.С. Варшавський саміт НАТО – 2016: нові підходи щодо забезпечення європейської безпеки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 370-373. – ISSN 2076-1554
242642
  Крук Г. Варшавські Вігілії // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 11/12. – с. 5-9. – ISSN 0585-8365
242643
  Малей Антоніна Варшавські канікули : Польща / Малей Антоніна, Антонюк Ігор // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 50-52 : Фото
242644
  Брега Г. Варшавчик Марк Якимович // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 44. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
242645
  Калакура Я.С. Варшавчик Марко Якимович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 166. – ISBN 96966-8060-04-0
242646
  Калакура Я.С. Варшавчик Марко Якимович (- історик, джерелознавець, архівіст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 95. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
242647
  Шморгун Л.М. Варшавчик Марко Якимович (1918-2001) // Джерелознавство історії України : довідник : навч. посіб. для студ. вузів / [Я.Є. Боровський, М.Я. Варшавчик, І.Н. Войцехівська та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 1998. – С. 157-158. – ISBN 5-7702-0849-Х
242648
   Варшавчик Марко Якимович (1918-2001) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 63. – ISBN 978-966-439-754-1
242649
   Варшавчик Марко Якимович (1918-2001) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 71. – ISBN 978-966-933-054-3
242650
  Будревич О. Варшавяне. / О. Будревич, Э. Фальковский. – Варшава, 1970. – 126с.
242651
   Варшавянка, 1950. – 64с.
242652
  Нилин П.Ф. Варя Лугина и ее первый муж : рассказы / П.Ф. Нилин. – Москва : Советский писатель, 1984. – 464 с.
242653
  Чуковский Н.К. Варя. Последняя командировка / Н.К. Чуковский. – Москва : Советский писатель, 1958. – 331 с.
242654
  Сергеев А.С. Варяг. Роман / А.С. Сергеев. – Л., 1946. – 340с.
242655
  Бороздин М. Варяги и "норманнская " теория // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 4-13. – ISSN 1812-867Х


  Російська історична наука в ХVIII ст.
242656
  Гедеонов С.А. Варяги и Русь : историческое исследование С. Гедеонова : в 2 ч. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Ч. 1. – 1876. – [2], XIX, [5], 395 с. – Нумерация кн. ч. 1 и ч. 2 продолж.
242657
  Гедеонов С.А. Варяги и Русь : историческое исследование С. Гедеонова : в 2 ч. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Ч. 2. – 1876. – 397-569, [3] CXVI с
242658
  Горобець І. Варяги й мумі-троллі. Фінляндія / І. Горобець, А. Пирогів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 26-36
242659
  Савельев-Ростиславич Варяжская Русь по Нестору и чужеземным писателям : Историческое исследование Н.В. Савельева-Ростиславича // Русский сборник. – [Санкт-Петербург]. – № 5 : Варяжский. – 64 с.
242660
  Липко И.П. Варьерование структуры вопростильных и отрицательных предложений с глаголом-сказуемым have в британском и американском вариантах английского языка в синхронии и диахронии. : Дис... Канд.филол. наук: / Липко И.П.; МВиССО УССР.Харьковский ин-т искусств. – Харьков, 1984. – 200л. – Бібліогр.:л.164-186
242661
  Зуене И.К. Варьирование бессоюзных и союзных сложноподчиненных предложений (на мат. соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Зуене И.К.; Моск. гос. пед. ин-тут ин. яз. – Москва, 1983. – 25л.
242662
  Дородных А.И. Варьирование галагольных форм в современном английском языке / А.И. Дородных. – Х., 1988. – 157с.
242663
  Новоселов В.С. Варьирование динамических моделей движения. Уч. пособие / В.С. Новоселов. – Л., 1983. – 108с.
242664
  Губа Сергей Григорьевич Варьирование задач на доказательство как средство активизации математической деятельности учащихся и развития у них интереса к предмету : Автореф... канд. пед.наук: 002 / Губа Сергей Григорьевич; Ярослав. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1972. – 20л.
242665
  Расторгуева Татьяна Адриановна Варьирование и исторические изменения морфологической системы английского языка : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.04 / Расторгуева Татьяна Адриановна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 51л.
242666
  Стебелькова Н.А. Варьирование и структурно-семантические аспекты тождества фразеологической единецы. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Стебелькова Н.А.; Моск.пед.ин-т. – М, 1979. – 25л.
242667
  Зимов Д.И. Варьирование интонации сочетания авторской и прямой речи в немецом языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Зимов Д.И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 20л.
242668
   Варьирование микроморфологических показателей строения пор в суглинистых почвах южной тайги и лесостепи европейской территории России / Е.Б. Скворцова, В.А. Рожков, В.Н. Щепотьев, В.Н. Дмитренко, З.Н. Тюгай, С.Ф. Хохлов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 1061-1072 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
242669
  Липко Ирина Петровна Варьирование структуры вопросительного и отрицательных предложений с глаголом-сказуемым HAVE в британском и американском вариантах английского языка в синхронии и диахронии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Липко Ирина Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 23л.
242670
  Тихомиров М.А. Варьянты артерий и вен человеческого тела в связи с морфологией сосудистой системы / [соч.] М.А. Тихомирова, орд. проф. Унив. Св. Владимира. – Киев : Лито-типография Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, Киевск. отд., 1900. – VIII, 377 с. ил. – Библиогр.: с. 351-364
242671
  Рябов В.С. Вас вызывают в Главпур / В.С. Рябов. – Москва : Военное издательство, 1990. – 463 с.
242672
   Вас ждут политические училища. – М., 1990. – 125с.
242673
  Біленко Василь Вас занесло лавиною? Фріц і Ганс спішать на допомогу : Австралія/спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 67-70 : Фото
242674
   Вас зараховано! За результатами вступної кампанії-2015 // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 2-3


  Вступна кампанія 2015 р. мала низку особливостей порівняно зі вступною кампанією попереднього року, пов’язаних насамперед із набуттям чинності нового Закону України «Про Вищу освіту», специфікою роботи державного підприємства «Інфоресурс», анексією ...
242675
   Вас зараховано! За результатами вступної кампанії 2016 // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 8). – С. 5


  Цьогорічна вступна кампанія мала низку особливостей у порівнянні зі вступною кампанією попереднього року, зокрема: • вступ за новим набором спеціальностей, • широкий конкурс, • зміна умов позаконкурсного вступу, • новий механізм вступу до ...
242676
   Вас зараховано! За результатами вступної кампанії 2017 // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 5


  "Кількість заяв до КНУ цього року в цілому перевищила показники минулого року і склала 58 574. Цей показник вивів наш університет на перше місце за кількістю заяв серед університетів України. Упродовж кількох років поспіль зберігається тенденція ...
242677
   Вас зараховано! За результатами вступної кампанії 2019 // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "...середній конкурсний бал вступників до Університету становив 171,9 – і це найкращий показник серед ТОП-10 університетів за кількістю поданих заяв від абітурієнтів у цьому році. А середній конкурсний бал по Україні становив 156,5".
242678
   Вас зовут "Четверть третьего"?. – Свердловск, 1965. – 306с.
242679
  Бондаренко С. Вас Крит накриє, як цунамі : поезії // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12. – С. 95-103. – ISSN 0208-0710
242680
  Мазепа Н. Вас не лякає суд історії, панове? // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, Д. Рега, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 9. – C. 159-163. – ISSN 2313-5921


  Стаття присвячена актуальній проблемі протидії знищенню історичного архітектурного обличчя столиці України міста Києва сучасними забудовами.
242681
  Венедюхин Александр Вас обязательно услышат : digital // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 124-128 : Фото, карта
242682
  Кобяков Г.Г. Вас ожидают звезды / Г.Г. Кобяков. – Иркутск, 1965. – 110с.
242683
  Глуховцева К. Вас переїхати чи ви мене пропустите? (мовна і соціокультурна агресія в міському просторі Луганщини) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 85-89. – ISSN 0201-419
242684
  Чен Е.Б. Вас приглашает "королева" / Е.Б. Чен. – М, 1988. – 198с.
242685
  Максименков Леонид Вас примет дуче // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 15 (5093). – С. 42-45. – ISSN 0131-0097


  Політ Михайла Кольцова до Муссоліні - ще одна невідома сторінка історії підготовки радянсько-німецького пакту.
242686
  Бедзик Ю.Д. Вас чекають. Тридцятий : повісті / Юрій Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 366 с.
242687
  Поплыко Д.Ф. Васа Пелагич и Россия. / Д.Ф. Поплыко. – М, 1983. – 256с.
242688
  Игнатовит J. Васа Решпект. / J. Игнатовит. – Београд, 1954. – 220с.
242689
  Рудь М.О. Васалітет / М. Рудь // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 45. – ISBN 966-642-073-2
242690
  Михайловський В.М. Васальні стосунки князів Коріатовичів із Казимиром III та Людовиком Угорським // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 4-15. – ISSN 0130-5247
242691
  Фейхтвангер Л. Васантасена; Пеп / Л. Фейхтвангер. – Ленинград : Гослитиздат, 1938. – 168 с.
242692
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – Москва-Л, 1952. – 384с.
242693
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – Москва-Ленинград, 1953. – 448с.
242694
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – Москва, 1954. – 376с.
242695
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – М, 1957. – 848с.
242696
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – К, 1985. – 751с.
242697
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – Москва, 1989. – 334с.
242698
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – Кишинев, 1989. – 688с.
242699
   Васиилий Иванович Чапаев.. – М., 1953. – 40с.
242700
  Готовска-Хенце Васил Априлов – архитект на българските културно-просветни коридори // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 148-159. – ISSN 2218-0567
242701
  Томов Е. Васил Захариев : монография / Е. Томов; А. Каралийчев. – София : Български художник, 1954. – [104] с.
242702
  Томов Е. Васил Захариев. / Е. Томов. – София, 1954. – 56с.
242703
  Безверха В. Васил Златарски - видатний представник болгарської історіографії // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 123-126. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
242704
  Катарджиев И. Васил Ивановски = Vasil Ivanovski, a fighter for the ideal of free and united Macedonia on the Balkans. A history of Macedonia from the antiquity to the ASNOM / Иван Катарджиев ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-123-1
Кн. 1 : Васил Ивановски, борец за идеалот за слободна и обединета Македониjа на Балканот. Историjа на Македониjа од антиката до АСНОМ. – 2014. – 228, [4] с. – Парал. тит. лист англ. та макед. мовами


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
242705
  Катарджиев И. Васил Ивановски = Vasil Ivanovski. Publicistic works and documents / Иван Катарджиев ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-124-8
Кн. 2 : Публицистика и документи. – 2014. – 217, [3] с. – парал. тит. лист англ. та макед. мовами


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
242706
  Ристовски Б. Васил Икономов (1848-1934) : Прилог кон проучуваньето на македонскиот културно-национален развиток / Б. Ристовски. – Скопjе, 1985. – 153 с.
242707
   Васил Коларов : Биобиблиографический указатель. – Москва, 1988. – 94с.
242708
  Даскалов Д. Васил Коларов. / Д. Даскалов. – София, 1987. – 76с.
242709
  Гандев Х. Васил Левски : политически идеи и революционна дейност / Х. Гандев. – София : Нива, 1946. – 204, [3] с.
242710
  Калчев К. Васил Левски / К. Калчев. – София, 1954. – 84с.
242711
  Генчев Н. Васил Левски / Н. Генчев. – София : Военно издателство, 1987. – 229, [1] с.
242712
  Възвъзова-Каратеодорова Васил Левски : документален летопис 1837 - 1873 / К.Възвъзова-Каратеодорова, З. Нонева, В. Тилева. – София : "Д-р Петър Берон", 1987. – 340 с.
242713
  Левски В. Васил Левски 1837-1987 : изследвания / В. Левски; Българска академия на науките, институт по история. – София : Издателство на българската академия науките, 1987. – 318, [2] с.
242714
  Левски В. Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд : документи из турските архиви / В. Левски. – София : Георги Димитров, 1952. – XII, 463 с.
242715
  Левски В. Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд : документи из турските архиви / Васил Левски, фототипно издание по случай 150 години от рождението му. – София : Народна библиотека "Кирил и Методий", 1987. – 463 с.
242716
  Унджиев И.Н. Васил Левски. Биография. / И.Н. Унджиев. – София, 1945. – 1152с.
242717
  Стекольников А.Я. Васил Левский. / А.Я. Стекольников. – М., 1958. – 317с.
242718
   Васил Стоилов : цветни репродукции. – София : "Български художник", 1962. – 12 с., 12 л. ил.
242719
   Васил Хаджиманов (1906-1969) / Макед. акад. на науките и уметностите ; подготвил: Горги Горгиев. – Скопjе : МАНУ, 2012. – 101, [2] c. : ил. + 1 CD. – Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою. – ISBN 978-608-203-084
242720
  Коробан В.П. Василе Александри / В. Коробан. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1959. – 178 с.
242721
  Коробан В.П. Василе Александри (Жизнь и творчество) : Автореф... канд .филол.наук: / Коробан В.П.; МВО СССР, Кишин.ГУ. – Кишине, 1958. – 16л.
242722
  Кислиця Д. Василеві Минкові спогади і трохи зіставлень з іншими авторами // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1979. – Рік 30, ч. 7/8 (353/354), липень-серпень : липень-серпень. – С. 21-24
242723
  Наєнко М.К. Василевська Ванда (- польська письменниця, громадська діячка) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 97-98. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
242724
  Вечканов С. Василек : стихи / С. Вечканов; пер. с морд.-эрзя И.Пеняева. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1958. – 12 с.
242725
  Поляков Е.И. Василек Захаров ищет свою родословную. / Е.И. Поляков. – Л., 1965. – 223с.
242726
  Григоренко Я.М. Василенко Анатолій Тихонович (- фахівець у галузі механіки) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 102. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
242727
  Янковська О. Василенко Валентина Кузьмівна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 30. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
242728
   Василенко Володимир Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 63-64. – ISBN 978-966-439-754-1
242729
  Марочко В. Василенко Володимир Андрійович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 58-59. – ISBN 978-617-642-388-1


  Володимир Андрійович Василенко - український правознавець-міжнародник, заслужений юрист України, Надзвичайний і Повноважний Посол України, доктор юридичних наук, професор. З 2006 по 2010 - представник України в Раді ООН із прав людини. У 2018 році ...
242730
   Василенко Володимир Андрійович // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 72. – ISBN 978-966-933-054-3
242731
  Губерський Л.В. Василенко Володимир Андрійович (- правознавець, дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 104. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
242732
  Антоненко В.Г. Василенко Володимир Лукич (- філософ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 104-105. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
242733
   Василенко Микита Кімович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 72. – ISBN 978-966-2726-03-9
242734
   Василенко Микита Кімович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 64. – ISBN 978-966-439-754-1
242735
   Василенко Микита Кімович (1956) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 72. – ISBN 978-966-933-054-3
242736
  Геник С. Василенко Микола // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 29-30 : фото. – ISBN 966-7263-79-7
242737
  Усенко І. Василенко Микола Петрович [1866-1935] // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Римаренко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Довіра, Генеза, 1996. – С. 829-830. – ISBN 966-507-016-9, 966-504-001-4
242738
   Василенко Микола Прокопович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 23-26. – ISBN 966-02-0537-6
242739
  Осадчий Ю.Г. Василенко Микола Прокопович // Енциклопедія Сумщини : (матеріали) / М-во освіти України, Сумський держ. ун-т ; за ред. В.Б. Звагельського. – Суми : [б. в.], 1999. – Вип. 3 : Діячи науки. – С. 13-15. – ISBN 966-566-120-5
242740
  Губицький Л.В. Василенко Микола Прокопович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 167. – ISBN 96966-8060-04-0
242741
  Кузьминська О. Василенко Микола Прокопович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 104-109. – ISBN 966-02-3529-1
242742
   Василенко Микола Прокопович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 165-166. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
242743
  Павленко Ю.В. Василенко Микола Прокопович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 34-37. – ISSN 0374-3896
242744
  Гриценко І.С. Василенко Микола Прокопович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 235. – ISBN 978-966-06-0557-2
242745
  Клименко І.В. Василенко Микола Прокопович (1866-1935) - історик, правознавець, політичний і громадський діяч // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 70-73. – ISBN 966-02-2569-5
242746
   Василенко Микола Прокопович (1866-1935) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 72. – ISBN 978-966-933-054-3
242747
  Короткий В. Василенко Микола Прокопович (1877-1935) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 401-402. – ISBN 5-7707-1062-4
242748
  Короткий В.А. Василенко Микола Прокопович (1877-1935) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 192-193 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
242749
  Тронько П. Василенко Микола Прокопович [1866-1935] // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 45 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
242750
   Василенко Николай Прокофьевич // Философская мысль восточных славян : биобиблиографический словарь / Огородник И.В., Огородник В.В., Русин М.Ю., Диденко В.Ф. ; науч. ред. Л.В. Губерского. – Київ : Парламентское изд-во, 1999. – С. 56-57. – ISBN 966-7288-72-2
242751
  Артамонов В.И. Василий III : исторический роман в 2-х кн. / В. Артамонов ; худож. Н. Фадеева. – Москва : Советский писатель, 1991. – 455, [2] с. : ил.
242752
  Белоконь И.П. Василий Аpхипович Мовчан : К 50-летию со дня рождения / И.П. Белоконь; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : КУ им. Т.Шевченко, 1953. – 32 с. – Отд. оттиск из: Труды биолого-почвенного ф-та (с. 179-211)
242753
   Василий Акимович Арлашин : живопись : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1987. – 14 с., [5] л. ил.
242754
  Есипов В. Василий Аксенов и его поколение в романе "Таинственная страсть" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 4 (июль - август). – С. 476-491. – ISSN 0042-8795
242755
  Каунов Я.П. Василий Александрович Битюцкий. / Я.П. Каунов. – Сталинград, 1961. – 28с.
242756
  Иванов Д.И. Василий Алексеев : фотоочерк / фот.: М. Боташева и др. ; авт. текста Д. Иванов. – Москва : Физкультура и спорт, 1977. – 48 с. : ил. – (Герои олимп. игр)
242757
  Ильинский И.М. Василий Алексеев / И.М. Ильинский. – Москва, 1986. – 349с.
242758
  Черных Е.А. Василий Алексеевич Бильбасов и его труд "Кирилл и Мефодий" / Елена Александровна Черных // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 4. – С. 66-75. – ISSN 0869-608Х
242759
   Василий Алексеевич Ватагин. – М, 1933. – 75с.
242760
   Василий Алексеевич Ватагин. – М, 1956. – 123с.
242761
  Красноусов А.М. Василий Алексеевич Слепцов (29.07.1836-4.04.1878) / А.М. Красноусов. – Пенза, 1949. – 3-29с.
242762
  Фролова М.М. Василий Алексеевич Чертков // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 16-29. – ISSN 0042-8779


  Представлена биография государственного деятеля и военачальника 18 века В. А. Черткова.
242763
  Покровский В.И. Василий Андреевич Жуковский : его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 2-е изд., доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1908. – VI, 312 с.
242764
  Покровский В.И. Василий Андреевич Жуковский : его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 3-е изд., доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1912. – VIII, 384 с. – Экз. № 439047 деф., без обл. разорв. тит. л. и отсутств. с. 303-384
242765
  Жуковский В.А. Василий Андреевич Жуковский (1783-1852) : биографический очерк поэта с приложением его стихотворений. – Москва : Изд. О-ва распр. полезных книг ; Тип. В.Ф. Кудинова, 1902. – 64 с. – Экз. дефектный, без обл.
242766
   Василий Андреевич Жуковский (1783-1852): К 200-летию со дня рождения. Метод. рекомендации). – М., 1982. – 20с.
242767
  Никитенко А. Василий Андреевич Жуковский со стороны его поэтического характера и деятельности. – СанктПетербург : В тип. Штаба Военно-Учебных Заведений, 1853. – 36 с.
242768
  Пономарев А.И. Василий Андреевич Жуковский, как поэт-романтик и в отношениях к царю-освободителю : (По случаю пятидесятилетия со дня кончины В.А. Жуковского) / [соч.] А.И. Пономарева, проф. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина, 1902. – [2], 57 с., 1 л. фронт. (портр.). – Отд. оттиск: Церковный вестник. 1902
242769
   Василий Андреевич Жуковский: (Метод. пособие).. – М., 1983. – 15с.
242770
  Назаренко В. Василий Андреевич Назаренко : биографический очерк / Валентин Назаренко. – Киев : Логос, 2008. – 220с. – ISBN 978-966-171-038-1
242771
   Василий Андреевич Тропинин. – М., 1957. – 48с.
242772
  Амшинская А. Василий Андреевич Тропинин : (ст. А. Амшинской о творчестве ххудожника и репродукции с его произвидений) / Амшинская А. – Москва : [б. и.], 1957. – с.
242773
  Чижикова Е.Н. Василий Андреевич Тропинин / Е.Н. Чижикова. – Л., 1971. – 51с.
242774
   Василий Андреевич Тропинин. – М., 1982. – 247с.
242775
  Амшинская А. Василий Андреевич Тропинин. 1776-1857 / Амшинская А.М. – Москва : Искусство, 1970. – 244 с., ил. – (Живопись. Скульптура. Графика)
242776
  Розанов М.Д. Василий Андреевич Шелгунов / М.Д. Розанов. – Л, 1966. – 335с.
242777
  Розанов М.Д. Василий Андреевич Шелгунов / М.Д. Розанов. – Л, 1976. – 384с.
242778
   Василий Андрианов : живопись, графика : каталог выставки / Андрианов Василий Семенович. Выставка произвидений; [авт. вступ. ст. В.В. Пацюков] ; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : Совецкий художник, 1985. – [23] с. : ил.
242779
  Машина О. Василий Баженов, отец русского классицизма // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 5. – С. 2-13


  Василий Иванович Баженов (1737-1799) - рос. архитектор, художник, теоретик архитектуры и педагог, масон; представитель классицизма. Член Российской академии (1784)
242780
  Попельницкая Е. Василий Баженов: поэт в "застывшей музыке" // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 10 (38). – С. 27-43. – ISSN 1819-6268


  Василий Иванович Баженов (1737/1738-1799) - российский архитектор, художник, теоретик архитектуры и педагог, представитель классицизма, масон. Член Российской академии (1784 год).
242781
  Селезнев Ю.И. Василий Белов. / Ю.И. Селезнев. – М : Советская Россия, 1983. – 144 с.
242782
  Гарин Ф.А. Василий Блюхер / Ф.А. Гарин. – М
1. – 1963. – 343с.
242783
  Гарин Ф.А. Василий Блюхер / Ф.А. Гарин. – М
2. – 1967. – 319с.
242784
  Гарнич Н.Ф. Василий Боженко / Н.Ф. Гарнич. – Москва, 1958. – 192 с.
242785
  Кожевин В.Е. Василий Букатый : Очерк жизни и деятельности / В. Кожевин, В. Секерин. – Красноярск : Кн. изд-во, 1977. – 128 с., 4 л. ил. – (Борцы за великое дело)
242786
  Наровчатов С.С. Василий Буслаев : Поэма. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1976. – 79с.
242787
  Наровчатов С.С. Василий Буслаев : Поэма. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1978. – 62с.
242788
  Наровчатов С.С. Василий Буслаев : Поэма. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1980. – 94с.
242789
   Василий Буслаев [Електронний ресурс] = Vassily Buslayev : продолжительность 81 мин. ; жанр сказка / про-во киностудия им. М. Горького, 1982; реж. Г. Васильев ; авт.сцен. С. Наровчатов, Б. Шустров ; опер. А. Гарибян ; комп. А. Рыбников ; акт. Д. Золотухин и др. ; Gorky FILM STUDIO, DVD EXPO, PAL, RUSCICO a.o. – Москва : RUSCICO, 2000. – 1DVD. – DVD video.--Звуков. версии DOLBY DIGITAL 5.1. русск., англ...-Субтитр. версии: русск., англ....- Дидактич. пос. в изуч. иностран. яз.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (Сказки. Избранное)


  По одноименной поєме С. Наровчатова о герое русских былин и сказок Василии Буслаеве. Жил на свете Василий Буслаев - сын Новгородского посадника, как хотел, сам по себе : не верил ни в сон, ни в чех, ни в змеиный шип... Дополнительные материалы : ...
242790
   Василий Васильевич Ванин. – Москва, 1955. – 256с.
242791
  Лебедев А.К. Василий Васильевич Верещагин : Жизнь и творчество 1842-1904 / А.К. Лебедев. – 2-е перераб. и доп. изд. под ред. А.В. Солодовникова. – Москва : Искусство, 1972. – 396 с. + Приложения: 1. Главы из воспоминаний сына художника В.В. Верещагина. - 2. Библиогр., состав. Г.К. Буровой при участии А.К. Лебедева
242792
  Завадская Е.В. Василий Васильевич Верещагин / Е.В. Завадская. – Москва, 1986. – 111с.
242793
   Василий Васильевич Верещагин. Выставка произведений. Путеводитель. – Москва : Гос. изд-во изобразительного искусства, 1958. – 44 с.
242794
   Василий Васильевич Вильямс. – Москва, 1957. – 22с.
242795
  Картушин В.М. Василий Васильевич Витковский : Геодезист, ученый и педагог / В.М. Картушин; ред. Г.Ф. Гапочко. – Москва : Геодезиздат, 1956. – 99 с.
242796
  Баринов В.А. Василий Васильевич Витковский (1856-1924) : брошюра / В.А. Баринов. – Москва : Наука, 1973. – 65 с. : ил. – (Научно-биографическая серия / АН СССР)
242797
   Василий Васильевич Вольвач (1942-2016) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 128. – ISSN 0130-2906
242798
   Василий Васильевич Глушко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 53с. – (Библиография ученых УССР)
242799
   Василий Васильевич Голиков. – М, 1989. – 24с.
242800
   Василий Васильевич Докачаев : География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 30. – Бібліогр.: 11 назв
242801
  Чеботарева Л.А. Василий Васильевич Докучаев / Л.А. Чеботарева, А.Д. Маева. – МоскваЛ., 1947. – 103с.
242802
  Полынов Б.Б. Василий Васильевич Докучаев : Очерк жизни и творчества / Б.Б. Полынов, А И. Крупеников, Л.А. Крупеников; Отв. ред. И.В.Тюрин. – Москва : АН СССР, 1948. – 280с. – (Научно-популярная серия)
242803
  Крупниковы И.Л. Василий Васильевич Докучаев / И.Л. Крупниковы. – Москва, 1949. – 288с.
242804
  Крупениковы И. и Василий Васильевич Докучаев (1846-1903) / И. и Крупениковы. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 280с. – (Жизнь замечательных людей)
242805
  Зонн С.В. Василий Васильевич Докучаев, 1846-1903 / С.В. Зонн. – Москва : Наука, 1991. – 221с. – (Научно-биографическая литература)
242806
   Василий Васильевич Кабулов. – Ташкент : Фан, 1981. – 36 с.
242807
  Берков П.Н. Василий Васильевич Капнист. 1757-1823 / П.Н. Берков. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1950. – 71 с. : портр. – (Русские драматурги. Научно-популярные очерки)
242808
  Малцьева Ф.С. Василий Васильевич Крайнев / Ф.С. Малцьева. – МоскваЛ., 1950. – 32с.
242809
  Крайнев В.В. Василий Васильевич Крайнев / В.В. Крайнев. – М., 1980. – 27с.
242810
  Кауфман Р.С. Василий Васильевич Крайнев / Р.С. Кауфман. – Ленинград, 1989. – 26с.
242811
  Лазаревский И. Василий Васильевич Матэ 1856-1917 / И. Лазаревский. – Москва-Ленинград : Искусство, 1948. – 36 с.
242812
   Василий Васильевич Меркурьев. – Москва, 1986. – 199 с.
242813
  Брагинский Э.В. Василий Васильевич Мешков / Э.В. Брагинский. – Москва-Л., 1949. – 49с.
242814
   Василий Васильевич Мешков. – Москва, 1954. – 36с.
242815
   Василий Васильевич Парин, 1903-1971 : [Физиолог]. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1990. – 143с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 15 ; Сер. биол. наук. Физиология). – ISBN 5-02-005871-8
242816
  Николюкин А.Н. Василий Васильевич Розанов / А.Н. Николюкин. – М, 1990. – 62с.
242817
  Березарк И.Б. Василий Васильевич Самойлов / И.Б. Березарк. – Ленинград, 1948. – 166 с. – (Мастера Александрийской сцены / под общ. ред. С.С. Данилова)
242818
  Сапожникова Н.В. Василий Васильевич Сапожников, 1861-1924 / Н.В. Сапожникова, Е.В. Сапожникова. – Москва, 1982. – 65с.
242819
  Перетц В.Н. Василий Васильевич Сиповский(1872-1930).Некролог, 1931. – 269-274
242820
  Мочалов Л.В. Василий Васильевич Соколов / Л.В. Мочалов. – Л, 1962. – 40с.
242821
  Трошин И.И. Василий Васильевич Стригин / И.И. Трошин. – Волгоград, 1969. – 48с.
242822
  Сурьянинов В.В. Василий Васильевич Сурьянинов. Заслуженный художник РСФСР : плакат, графика. Каталог выставки / В.В. Сурьянинов. – Москва : Советский художник, 1980. – [20] с.
242823
   Василий Васильевич Трамзин. – Ярославль, 1971. – 25с.
242824
  Кирьянов Г.Ф. Василий Васильевия Докучаев. 1846-1903. / Г.Ф. Кирьянов. – Москва, 1966. – 291с.
242825
  Уранов А.А. Василий Вачсиьевич Алехин как ученый / А.А. Уранов. – 2-е изд. – М., 1951. – 19-32с.
242826
  Петухова О. Василий Верещагин: против великой несправедливости // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 7 (107). – С. 36-59. – ISSN 1819-6268
242827
  Репников А.В. Василий Витальевич Шульгин / А.В. Репников, В.С. Христофоров // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 155-169. – ISSN 0869-5687
242828
  Репников А.В. Василий Витальевич Шульгин / А.В. Репников, И.Н. Гребенкин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 25-40. – ISSN 0042-8779
242829
   Василий Владимирович Коршак.. – М., 1982. – 312с.
242830
  Елисеев А.А. Василий Владимирович Петров / А.А. Елисеев. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 180 с.
242831
  Шнейберг Я.А. Василий Владимирович Петров, 1761-1834 / Я.А. Шнейберг. – Москва : Наука, 1985. – 223с.
242832
   Василий Владимирович Шулейкин. – Москва : Наука, 1974. – 80 с.
242833
  Михед П. Василий Гоголь-Яновский в культурном контексте времени // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 11/12. – С. 212-235. – ISSN 0131-8136


  Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский (при рождении Яновский (1777-1825) - украинский и русский писатель, поэт, драматург, государственный служащий. Отец Николая Васильевича Гоголя.
242834
  Потапов Ю.П. Василий Григорьевич Власов, 1896-1959 / Ю.П. Потапов. – Л., 1980. – 112с.
242835
   Василий Григорьевич Перов. – Москва, 1954. – 36с.
242836
   Василий Григорьевич Перов. – Москва, 1956. – 14с.
242837
  Туберовская О.М. Василий Григорьевич Перов / О.М. Туберовская. – Л., 1965. – 55с.
242838
   Василий Григорьевич Перов. – Ленинград, 1989. – 3с.
242839
  Леняшин В.А. Василий Григорьевич Перов = Vasily Perov / В.А. Леняшин. – Ленинград, 1987. – 247с.
242840
  Зименко В.М. Василий Григорьевич Перов 1833-1882 / В.М. Зименко. – М, 1955. – 55с.
242841
  Зименко В.М. Василий Григорьевич Перов 1834-1882 / В.М. Зименко. – М.Л,, 1948. – 44с.
242842
  Леняшин В.А. Василий Григорьевич Петров 1834-1882 / В.А. Леняшин. – Л, 1988. – 104с.
242843
  Исакова О.В. Василий Григорьевич Фесенков / О.В. Исакова. – М, 1961. – 116с.
242844
  Мягков П.С. Василий Громов / П.С. Мягков. – Москва, 1952. – 40с.
242845
  Бочаров А.Г. Василий Гроссман / А.Г. Бочаров. – Москва : Советский писатель, 1970. – 304 с.
242846
  Бочаров А.Г. Василий Гроссман / А.Г. Бочаров. – Москва : Советский писатель, 1990. – 378 с.
242847
   Василий Данилович Панов (к 80-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 125-126. – ISSN 0130-2906
242848
  Калеп Н.Л. Василий Дмитриевич Кудрявцев : Указ. лит. / Н.Л. Калеп. – Иркутск, 1978. – 23с.
242849
  Гусарова А.П. Василий Дмитриевич Поленов / А.П. Гусарова. – Л., 1965. – 55с.
242850
   Василий Дмитриевич Поленов. – Л, 1969. – 31с.
242851
  Пастон Э.В. Василий Дмитриевич Поленов / Э.В. Пастон. – Санкт-Петербург, 1991. – 192с.
242852
  Воинов В. Василий Дмитриевич Поленов (1834-1927). / В. Воинов. – Москва, 1930. – 32с.
242853
   Василий Дмитриевич Поленов и его дом-музей. – М, 1967. – 52с.
242854
  Сахарова Е.В. Василий Дмитриевич Поленов. / Е.В. Сахарова. – М.-Л., 1948. – 536с.
242855
  Юрова Т.В. Василий Дмитриевич Поленов. / Т.В. Юрова. – М., 1961. – 167с.
242856
  Сахарова Е.В. Василий Дмитриевич Поленов. Елена Дмитриевна Поленова. Хроника семьи художников. / Е.В. Сахарова. – М., 1964. – 839с.
242857
   Василий Дмитриевич Ряховский. – Воронеж, 1968. – 17с.
242858
   Василий Дмитриевич Тихомиров. Артист, балетмейстер, педагог. – М. : Искусство, 1971. – 391с.
242859
   Василий Евмениевич Савинский. Каталог выставки.. – Л., 1949. – 26с.
242860
  Фогель З.В. Василий Ермилов / З.В. Фогель. – Москва : Советский художник, 1975. – 133 с.
242861
  Дмитриев Ю.А. Василий Живокини / Ю.А. Дмитриев. – Москва : Искусство, 1988. – 142 с.
242862
  Таций В.Я. Василий и Людмила Таций: любовь на всю жизнь // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 546-548. – ISBN 978-966-458-725-6
242863
   Василий Иванивич Губин : графика, живопись. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1983. – 23 с.
242864
   Василий Иванович Атрощенко. – Киев : Наукова думка, 1978. – 78 с. : ил., 1 л. портр. – (Биобиблиография ученых УССР)
242865
  Ильин М.А. Василий Иванович Баженов / М.А. Ильин. – Москва, 1945. – 120 с.
242866
  Разгонов С.Н. Василий Иванович Баженов / С.Н. Разгонов. – Москва, 1985. – 170 с.
242867
  Семевский В. Василий Иванович Водовозов : Биогр. очерк В. Семевского. – Санкт-Петербург : Тип. Ф.С. Сущинского, 1888. – 170, VIII, [1] с. – Библиогр.: с. I-VIII
242868
  Шмидт И. Василий Иванович Демут-Малиновский / И. Шмидт. – М., 1960. – 212с.
242869
  Мроз Е. Василий Иванович Демут-Малиновский 1779-1846 / Е. Мроз. – М.Л., 1948. – 32с.
242870
  Александрова Л.Б. Василий Иванович Демут-Малиновский, 1779-1846 / Л.Б. Александрова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1980. – 44 с., [11] л. ил. : ил., портр. – (Массовая библиотечка по искусству)
242871
  Дурылин С.Н. Василий Иванович Качалов / С.Н. Дурылин. – Москва-Л., 1944. – 56с.
242872
   Василий Иванович Качалов. – М., 1954. – 658с.
242873
  Раскин Н.М. Василий Иванович Клементьев - ученик и лаборант М.В.Ломоносова / Н.М. Раскин. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1952. – 60 с.
242874
   Василий Иванович Кулешов : К 60-летию со дня рождения: Библиография трудов. – 27с.
242875
   Василий Иванович Ляшенко (к 55-летию со дня рождения) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 98-99 : Фото. – ISSN 1726-5428
242876
  Кеменов В.С. Василий Иванович Суриков / В.С. Кеменов. – М.-Л, 1937. – 77с.
242877
  Кузнецов А.М. Василий Иванович Суриков / А.М. Кузнецов. – Иваново, 1943. – 27с.
242878
  Машковцев Н.Г. Василий Иванович Суриков / Н.Г. Машковцев. – Москва-Лнинград, 1948. – 60с.
242879
  Давыденко И. Василий Иванович Суриков / И. Давыденко. – Красноярск, 1948. – 45с.
242880
  Щекотов Н.М. Василий Иванович Суриков. / Н.М. Щекотов. – М-Л, 1937. – 97с.
242881
  Гор Г.С. Василий Иванович Суриков. 1848-1916 / Г.С. Гор, В.Н. Петров. – М., 1955. – 229с.
242882
   Василий Иванович Суриков. Письма. Воспоминания о художнике. – Ленинград : Искусство, 1977. – 382с.
242883
  Кутяков И.С. Василий Иванович Чапаев / И.С. Кутяков. – Москва, 1958. – 87с.
242884
  Чапаев А.В. Василий Иванович Чапаев / А.В. Чапаев. – Чебоксары, 1979. – 388 с.
242885
   Василий Иванович Чапаев.. – М., 1938. – 104с.
242886
  Чапаев А.В. Василий Иванович Чапаев. / А.В. Чапаев. – 2-е изд., испр. и доп. – Чебоксары, 1987. – 381с.
242887
  Мямлин И.Г. Василий Иванович Шухаев / И.Г. Мямлин. – Ленинград, 1972. – 174с.
242888
   Василий Иванович Щухаев. – Л, 1968. – 48с.
242889
   Василий Ильич Касиян. – Москва : Советский художник, 1957. – 113 с.
242890
  Шпаков А.П. Василий Ильич Касиян / А.П. Шпаков. – Київ : Образотворче мистецтво і музична література УРСР, 1960. – 48 с.
242891
  Сокольников М. Василий Ильич Касиян. Народный художник СССР / М. Сокольников. – Москва-Ленинград : Искусство, 1948. – 32 с.
242892
  Куштысев Е. Василий Ильич Лыткин / Е. Куштысев. – Сыктывкар, 1963. – 16с.
242893
  Хруцкая Н.В. Василий Ильич Чернышев // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2010. – № 5. – С. 38-39
242894
  Гинц С.М. Василий Каменский / С.М. Гинц. – Пермь, 1974. – 251 с.
242895
  Гинц С.М. Василий Каменский / С.М. Гинц. – Пермь, 1984. – 221 с.
242896
   Василий Кандинский // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 98 : Василий Кандинский. – С. 3-31.
242897
   Василий Кандинский об искусстве // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 9. – С. 66-84.
242898
   Василий Кандинский, 1866-1944.. – М, 1989. – 98с.
242899
  Яновский О.А. Василий Карпович Щербаков // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 197-209. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Организатор исторического образования в Беларуси. Профессор, декан БГУ, академик, вице-президент и непременный секретарь Белорусской академии наук.
242900
  Мурадян К.М. Василий Касарийский и его "шестоднов" в древнеармянской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Мурадян К.М.; АН Армянск. ССР. Ин-т лит-ры. – Ереван, 1970. – 25л.
242901
  Голованов Н.Н. Василий Кириллович Нечитайло / Н.Н. Голованов. – Л., 1963. – 48с.
242902
  Савинов А.Н. Василий Козьмич Шебуев. 1777-1856. / А.Н. Савинов. – М.-Л., 1950. – 33с.
242903
  Шапа Л.А. Василий Колесник / Л.А. Шапа. – Владивосток : Военное издательство, 1955. – 64 с.
242904
  Худяков Б.Я. Василий Константинович Блюхер. / Б.Я. Худяков. – М., 1964. – 24с.
242905
   Василий Константинович Магницкий - исследователь культуры и быта чувашей. – Чебоксары, 1989. – 103с.
242906
  Магницкий В.К. Василий Константинович Магницкий - исследователь культуры и быта чувашей / В.К. Магницкий. – Чебоксары, 1989. – 103 с.
242907
  Писарев С.С. Василий Корчмин -- разведчик земли Ижорской. / С.С. Писарев. – Л., 1965. – 191с.
242908
  Круглова В.А. Василий Кузьмич Шебуев / В.А. Круглова. – Л, 1982. – 151с.
242909
  Ямпольский И. Василий Курочкин. / И. Ямпольский
1. – 6-58с.
242910
  Ямпольский И.Г. Василий Курочкин. / И.Г. Ямпольский. – Л., 1949. – с.
242911
   Василий Лановой. – Москва, 1964. – 18с.
242912
  Ефимова З. Василий Лановой / З. Ефимова. – М, 1990. – 64с.
242913
  Ефимова З.П. Василий Лановой / З.П. Ефимова. – М, 1990. – 64 с.
242914
   Василий Ливанов. – М., 1985. – 65с.
242915
  Рогачевский В.М. Василий Львович Симонов. / В.М. Рогачевский. – Л., 1959. – 46с.
242916
  Августова Т.Д. Василий Макарович Шукшин (1929-1974) : библиогр. указ. / Т.Д. Августова ; М-во высш. и спец. образования РСФСР, Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1980. – 51 с.
242917
  Лазуко А.К. Василий Максимов / А.К. Лазуко. – Л., 1982. – 79с.
242918
  Леонов А.И. Василий Максимович Максимов / А.И. Леонов. – М, 1951. – 348с.
242919
  Леонов А.И. Василий Максимович Максимов / А.И. Леонов. – М, 1957. – 40с.
242920
  Пискун Ю.А. Василий Маркиянович - слуцкий мастак-иконописец средины ХVIII в. // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.225-229. – ISBN 966-7671-23-2
242921
  Котельников Валерий Василий Мацковский: "Мы мостим дорогу в будущее!" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 1. – C. 14-17 : фото
242922
  Цимбал С.Л. Василий Меркурьев / С.Л. Цимбал. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1963. – 184 с.
242923
   Василий Михайлович Алексеев, 1881-1951 : материалы к библиогр. ученых. – Москва : Наука, 1991. – 96 с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия литературы и языка ; вып.19 ; Сер. литературы и языка)
242924
  Звонцов В.М. Василий Михайлович Звонцов : рисунок - офорт. Каталог выставки / В.М. Звонцов; ред.: Н. Недбаева. – Москва : Советский художник, 1978. – [44] с.
242925
  Ушакова Н.Н. Василий Михайлович Севергин, 1765 - 1826 гг / Н.Н. Ушакова, Н.А. Фигуровский. – М, 1981. – 161с.
242926
   Василий Михайлович Юрчик: живопись. Альбом.. – М., 1989. – 23с.
242927
  Слюсарский А.Г. Василий Назарович Каразин / А.Г. Слюсарский. – Харьков, 1952. – 68с.
242928
  Журавлева И. Василий Назарович Каразин (1773-1842), основатель университетской библиотеки / И. Журавлева, И. Березюк // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 61-65. – ISSN 1811-377X


  К 210-й годовщине открытия Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.
242929
  Яковлев В. Василий Никитич Мешков / В. Яковлев. – М., 1952. – 52с.
242930
  Морозов М. Василий Николаевич Андреев-Бурлак / М. Морозов. – М.-Л., 1948. – 44с.
242931
  Шейн Г.Г. Василий Николаевич Бакшеев / Г.Г. Шейн. – М, 1852. – 92с.
242932
   Василий Николаевич Бакшеев. – Москва ; Ленинград : Сов. художник, 1949. – 56 с. : ил. – (Мастера советского искусства)
242933
  Тихомиров Александр Нилович Василий Николаевич Бакшеев / Тихомиров Александр Нилович. – М. : Искусство, 1950. – 32с.
242934
  Абрамова А.В. Василий Николаевич Бакшеев / А.В. Абрамова. – Москва : Советский художник, 1967. – 80 с. : ил.
242935
  Бакшеев В.Н. Василий Николаевич Бакшеев. Избранные произведения / В.Н. Бакшеев; вступ. статья В. Полевого. – Москва : Сов. художник, 1952. – 19 с., 12 л. ил. – (Мастера советского искусства)
242936
   Василий Николаевич Батюшков. Акварель : каталог выставки / Батюшков Василий Николаевич, выставка произведений; Союз художников СССР. – Москва : Советский художник, 1974. – [16] с. : ил.
242937
   Василий Николаевич Свечников. – Киев : Наукова думка, 1981. – 43с. – (Биобиблиография ученых УССР)
242938
  Сигорский В.Н. Василий Николаевич Сигорский : каталог выставки. Графика / В.Н. Сигорский; Сост.: Г.В. Маревичева. – Москва : Советский художник, 1978. – [28] с.
242939
  Сидоров А.А. Василий Николаевич Яковлев / А.А. Сидоров. – М-Л, 1949. – 24с.
242940
  Сидоров А.А. Василий Николаевич Яковлев / А.А. Сидоров. – Москва, 1950. – 77с.
242941
   Василий Николаевич Яковлев. – М, 1962. – 31с.
242942
  Линниченко И.А. Василий Осипович Ключевский : Речь, произнес. в собр. Одес. библиогр. о-ва при Новорос. ун-те 14 мая 1911 г / Проф. И.А. Линниченко. – Одесса : "Центр." тип., 1911. – 9 с.


  На форзаце: Вл. Голубовский
242943
  Нечкина М.В. Василий Осипович Ключевский. / М.В. Нечкина. – Москва, 1974. – 640 с.
242944
  Рогачевский М.Л. Василий Осипович Топорков / М.Л. Рогачевский. – М., 1969. – 296с.
242945
  Кремлев Б. Василий Павлович Соловьев-Седой : очерк жизни и творчества / Б. Кремлев. – Ленинград : Советский композитор, 1960. – 219 с.
242946
   Василий Павлович Соловьев-Седой. – Л., 1987. – 296с.
242947
   Василий Панов.. – М., 1986. – 190с.
242948
   Василий Парамонов. – М., 1987. – 31с.
242949
  Стражеско Н. Василий Парменович Образцов // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 380-384. – ISBN 5-7707-1061-6
242950
   Василий Петрович Ижевский (1863-1926). – М, 1953. – 24с.
242951
   Василий Петрович Комарденков.. – М., 1986. – 35с.
242952
  Сопоцинская А. Василий Петрович Косенков / А. Сопоцинская. – Ленинград, 1990. – 90с.
242953
  Епифанова А.П. Василий Петрович Никитин. / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1948. – 39с.
242954
  Пастон Э. Василий Поленов / окончание. Начало в № 10, 2011 // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 11. – С. 54-82


  Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927) - русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи, педагог. Нар. художник РСФСР (1926).
242955
  Амшинская А.М. Василий Прокопьевич Ефанов : народный художник РСФСР / Амшинская А.М. ; Массовая б-ка "Искусство". – Москва : Искусство, 1952. – 36 с., 9 ил.
242956
   Василий Прокофьевич Ефанов. – Москва, 1953. – 22с.
242957
  Гущин В.П. Василий Прокофьевич Ефанов / В.П. Гущин. – М., 1972. – 128с.
242958
   Василий Прокофьевич Ефанов. Выставка произведений.Москва.1975. – М, 1975. – 15с.
242959
  Никульков А.В. Василий Пухначев. / А.В. Никульков. – Новосибирск, 1980. – 32 с.
242960
  Адамов А.Г. Василий Пятов : повесть о рус. изобретателе / Аркадий Адамов ; ил.: И.И. Старосельский. – Москва : Воен.-мор. изд-во, 1952. – 144 с.
242961
  Бушинский В.П. Василий Робертович Вильямс / В.П. Бушинский, Б.А. Александров. – Москва : Московское общество испытателей природы, 1950. – 180с. – (Историческая серия ; 42)
242962
  Крупниковы И.Л. Василий Робертович Вильямс / И.Л. Крупниковы. – М, 1951. – 576с.
242963
  Крупниковы И. и Василий Робертович Вильямс / И. и Крупниковы. – Москва : Молодая гвардия, 1952. – 544с.
242964
   Василий Родионович Петров. – М., 1953. – 239с.
242965
  Леонидов О. Василий Семенович Сварог / О. Леонидов. – М.-л, 1950. – 29с.
242966
  Климова М.А. Василий Семенович Сварог / М.А. Климова. – Москва, 1952. – 36с.
242967
   Василий Сергеевич Владимиров.. – М, 1987. – 79с.
242968
  Пасхалов В. Василий Сергеевич Калинников / В. Пасхалов. – Ленинград ; Москва, 1951. – 228 с.
242969
  Горячева Р.И. Василий Сергеевич Немчинов / Р.И. Горячева. – Москва : Наука, 1964. – 77 с.
242970
  Шереметев П.С. Василий Сергеевич Шереметев. 1752-1831 / [[гр. Павел Шереметев]]. – [Санкт-Петербург] : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1910. – [4], 259 с., 7 л. ил. – Авт. указан в конце предисл.
242971
  Нюрнберг М.В. Василий Сергеевия Калинников : краткий очерк жизни и творчества / М.В. Нюрнберг. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1964. – 80 с.
242972
   Василий Серов.. – М, 1991. – 24с.
242973
  Журавлев А.М. Василий Симбирцев / А.М. Журавлев, Ю.Л. Косенкова. – Москва, 1986. – 187 с.
242974
  Шор Т. Василий Синайский и Императорский Юрьевский (Тартуский) университет // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 20-25. – ISBN 978-966-7067-18-2
242975
  Решетников В.В. Василий Соков / В.В. Решетников, Г.П. Троцких. – М., 1985. – 208с.
242976
  Рубинштейн А. Василий Соков. / А. Рубинштейн. – М, 1952. – 128с.
242977
  Кутырев П.Г. Василий Старков. / П.Г. Кутырев. – Саратов, 1972. – 104с.
242978
  Недзведский А.В. Василий Степанович Василько - Народный артист СССР. / А.В. Недзведский. – К., 1960. – 36с.
242979
  Пушкарев С.Н. Василий Степанович Попов и становление библиотечного дела в России. Новые архивные материалы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 63-68. – ISSN 0130-9765
242980
   Василий Сумарев: Альбом. – М., 1975. – 15с.
242981
  Кеменов В.С. Василий Суриков / В.С. Кеменов. – Ленинград, 1978. – 311с.
242982
   Василий Суриков [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ..-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Василий Суриков - один из известнейших живописцев мира. Его монументальные по содержанию и форме полотна посвящены крупным событиям русской истории. Главная их тема - народные движения, главным действующим лицом выступает народ, народная масса, ...
242983
  Твардовский А.Т. Василий Теркин : Книга про бойца / А.Т. Твардовский. – Москва : Детская литература, 1967. – 232с. – (Золотая библиотека. Избранные произведения для детей и юношества)
242984
  Твардовский А.Т. Василий Теркин : книга про бойца / А.Т. Твардовский. – Москва : Художественная литература, 1969. – 175с.
242985
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Воронеж, 1973. – 198с.
242986
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Москва, 1973. – 318с.
242987
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Москва, 1976. – 219с.
242988
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Москва, 1977. – 208с.
242989
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский ; АН СССР ; изд. подг. А.Л. Гришунин ; рмс. О.Г. Верейского. – Москва : Наука, 1978. – 528 с. – (Литературные памятники)
242990
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Л., 1978. – 271с.
242991
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Москва, 1980. – 207с.
242992
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Москва, 1982. – 207с.
242993
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Донецк, 1986. – 166с.
242994
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Москва : Советская Россия, 1987. – 300 с.
242995
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Москва, 1988. – 205с.
242996
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Москва, 1990. – 254с.
242997
  Твардовский А.Т. Василий Теркин. Военная лирика / А.Т. Твардовский. – Москва, 1966. – 447с.
242998
  Твардовский А.Т. Василий Теркин. Дом у дороги / А.Т. Твардовский. – Москва : Художественная литература, 1985. – 286 с.
242999
  Твардовский А.Т. Василий Теркин. За далью - даль / А.Т. Твардовский. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 256 с.
243000
  Твардовский А.Т. Василий Теркин. Стихи о войне / А.Т. Твардовский. – Москва : Художественная литература, 1983. – 207 с.
<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,