Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>
242001
  Никуличев Ю. "Век шествует путем своим железным" // Вопросы литературы / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2002. – № 2. – С.104-134. – ISSN 0042-8795
242002
  Соболєв Б. "Вексель без суми" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23-24 вересня (№ 171/172). – С. 20-21


  Як Україна зірвала план врятування Союзу фінансовими методами, підготовленими прибічниками СРСР. "Імперія, як виявилось, ще не загинула. Вона збереглася у вигляді федерації 84 адміністративно-територіальних утворень, до яких 2014 року Москва, в ...
242003
  Шпоть О.С. "Велесова книга"- як фрагмент з історії демократії : Науково-популярне видання / О.С. Шпоть. – Київ : Коронатор, 2006. – 62с. – ISBN 966-96555-1-Х
242004
  Дубров Я. "Велесова книга" - декодувальний ключ для релігійно-цивілізаційного коду української нації / Я. Дубров, В. Гаюк // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 110-120
242005
  Кралюк П. "Велесова книга" - предфілософія українців? // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 81-84. – ISBN 978-966-2254-74-7
242006
  Кралюк П.М. "Велесова книга" - предфілософія українців? // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 81-84. – ISBN 978-966-373-777-5


  Порівняно недавно була віднайдена оригінальна писемна пам’ятка, т. зв. «Послання до хозар». Її зміст не дуже зрозумілий. Напевно, даний твір є відголоском боротьби давніх русичів проти Хозарського каганату. Цій боротьбі присвячено багато уваги в ...
242007
  Кухарський Володимир "Велесова книга": духовність, моральні чесноти праукраїнців у контексті 10 божих заповідей // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 29-33. – Бібліогр. в кінці ст.
242008
  Лозко Г. "Велесові читання" в літературно-мистецькому житті України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 10-13. – ISSN 2519-4429
242009
  Ющук І. "Велетень у царстві людської культури" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 26-31. – ISSN 0130-5263


  "Cто років тому Іван Франко справедливо й точно сказав про Тараса Шевченка: "Він був сином мужика - і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком - і став велетнем у царстві людської культури".
242010
  Ісаюк О. "Велика блокада": як провести вибори у непокірному регіоні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 березня (№ 10). – С. 15


  Наприкінці 1945 р. у Західній Україні різко побільшало радянських військ. У регіон ввели чотири піхотні дивізії внутрішніх військ НКВД і окремий мотострілецький полк — разом 7,5 тис. військових. Крім того, спішно перекидали частини 28-ї та 38-ї армій, ...
242011
  Гудзик К. "Велика брехня нашого часу". Костянтин Побєдоносцев та ідеологія "освіченого консерватизму" // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 823-830. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
242012
  Романова В. "Велика Вісімка" як альтернативний механізм глобального врегулювання // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 22-24
242013
  Портнов А. "Велика Вітчизняна війна" в політиках пам"яті Білорусі, Молдови та України: кілька порівняльних спостережень" // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 206-218. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
242014
  Сербин Р. "Велика Вітчизняна війна" та "Голодомор" : зудар консолідуючих мітів України та Росії // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 9/10 (191/192). – С. 12-14
242015
  Пігідо-Правобережний "Велика Вітчизняна війна". Спогади та роздуми очевидця / Пігідо-Правобережний. – Київ : Смолоскип, 2002. – 288с. – ISBN 966-7332-78-0
242016
  Грабовський С. "Велика Вітчизняна" і кільце змарнованого Україною історичного часу // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 18 травня (№ 19). – С. 12
242017
  Орлова Т.В. "Велика депресія" / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 46-47. – ISBN 966-642-073-2
242018
   "Велика Литва": хто ми і куди йдемо // Світ. – Київ, 2013. – квітень (№ 15/16). – С. 4


  Посольство Литовської Республіки в Україні та НАН України презентували третю книгу Сигнатару Акту про незалежність Литви Бірутє Вальонітє "Велика Литва".
242019
  Васютинський В. "Велика логіка вчинку" Володимира Роменця як утвердження колективної феноменології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 143-147. – ISSN 1810-2131
242020
   "Велика прогулянка" із "Дзеркалои світу" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 87 : фото
242021
  Яременко В. "Велика справа потребує великого серця" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 5 червня (№ 23). – С. 10, 11


  Презентеція двокнижжя "Іван Багряний: нове й маловідоме (есеї, документи, листи, спогади, нотатки, факти)".
242022
  Курандо О.С. "Велика стратегія" у зовнішній політиці США // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 125-128. – ISSN 2519-2949
242023
  Киридон А. "Велика українська енциклопедія" - в інтернеті / розмову вела Світлана Божко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 грудня (№ 230). – С. 6-7


  Директор Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво", доктор історичних наук, професор Алла Киридон - про створення інтелектуального паспорту сучасної країни.
242024
  Здоровило Т. "Велика українська енциклопедія" - це проєкт державної ваги. В Україні триває створення універсального довідника, що охоплює всі галузі знань // Україна молода. – Київ, 2019. – 18 вересня (№ 104). – С. 11


  "Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» щороку проводить конференцію, присвячену енциклопедистиці. Але основним функціоналом установи є підготовка (згідно з указами президента 2013 і 2015 рр.) «Великої української енциклопедії». Це ...
242025
  Пляченко А.Г. "Велика ціль - річ більша від людини" // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 169-174. – ISBN 978-966-927-118-1


  Юрій Іванович Липа — громадський діяч, письменник, поет, публіцист, лікар, автор української геополітичної концепції, один з визначних ідеологів українського націоналізму.
242026
  Грабовський С. "Велика чистка" 1937 року, або Як більшовики укоськували Червону армію, і що з того вийшло // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 102/103)
242027
  Дідик О. "Велика шахівниця" Збігнєва Бжезінського та геополітичні орієнтири європейської України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 248-254
242028
  Дідик О. "Велика шахівниця" Збігнєва Бжезінського та геополітичні орієнтири європейської України // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 136-141
242029
  Искендеров П.А. "Великая Албания": теория и практика // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 31-46. – ISSN 0042-8779
242030
  Герман А.А. "Великая война" и немцы Поволжья (1914 - 1917) // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 224-232. – ISSN 2313-1993
242031
  Александрова С.П. "Великая Ремонстрация" и требования английского парламента о контроле над исполнительной властью // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 12. – С. 32-37. – ISSN 1812-3805


  "Великая Ремонстрация" не раз являлась объектом научного исследования, в связи с этим следует обратить внимание на два основных момента при рассмотрении ее содержания: на значение положений этого документа для становления в Англии конституционной ...
242032
   "Великая Россия". Географические, этнографические и культурно-бытовые очерки современной России. – Москва : Типография Шнакенбург
Т. 1 : Сибирь. – 1912. – 236 с.
242033
   "Великая Россия". Географические, этнографические и культурно-бытовые очерки современной России. – Москва : Типография Шнакенбург
Т. 2 : Поволжье. Приуралье. – 1912. – 262, [2] с.
242034
   "Великая Россия". Географические, этнографические и культурно-бытовые очерки современной России. – Москва : Товарищество Дело
Т. 3 : Тундры. Северо-лесная область. – 1912. – 247, [2] с.
242035
  Райкина М. "Великая старуха" Малого театра // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32. – С. 14-15


  В этом году исполнилось 9 лет, как ушла от нас Народная артистка РСФСР Татьяна Панкова, почти 70 лет прослужившая на сцене Малого театра, сыгравшая там более ста ролей. Ей было 94 года, но Татьяна Петровна не могла жить без сцены. Каждый сезон ...
242036
   "Великая французская революция и пути русского освободительного движения" : Тезисы докладов науч. конф. "Великая французская революция и пути русского освободительного движения" 15-17 дек. 1989 г. – Тарту : ТГУ, 1989. – 110с. – Библиогр. в примеч. в конце докл.
242037
  Майоров А. "Великая Хорватия, называемая "белой" : к вопросу о происхождении и значении хорватских этнических названий // Княжа доба. Історія і культура / НАНУ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича; [відп. ред. Я.Д. Ісаєвич]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАНУ, 2007. – Вип. 1. – С. 13-44. – ISBN 966-02-3935-1(серія); 966-02-3935-Х(Вип.1)
242038
   "Великая хроника" о Польше, Руси и их соседях 11-13 вв.. – М., 1987. – 259с.
242039
   "Великая" дайка Побужья / В.А. Ентин, О.Б. Гинтов, С.В. Мычак, В.Н. Бельский, Ю.В. Гейко, Е.Б. Поляченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 77-96 : рис., табл. – Библиогр.: с. 93-94. – ISSN 0203-3100
242040
  Царук А. "Велике зніздо" : лірика // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 106-110. – ISSN 0868-4790
242041
  Брюховецька Л. "Велике кіно завжди національне..." // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 305/306/307. – C. 208-223
242042
  Таранова Анна "Велике нечитоме" і академічний канон: проникнення масової літератури до парадигми літературознавства


  У статті розглядається процес змінення ставлення до "масової літератури" в академічному літературознавстві протягом другої половини XX ст. Протиставлення "елітарної", "високої" та "низької", "масової" словесності, яке переважало в науковій думці до ...
242043
  Таранова Анна "Велике нечитоме" і академічний канон: проникнення масової літератури до парадигми літературознавства


  У статті розглядається процес змінення ставлення до "масової літератури" в академічному літературознавстві протягом другої половини XX ст. Протиставлення "елітарної", "високої" та "низької", "масової" словесності, яке переважало в науковій думці до ...
242044
  Карагацис М. [Велика химера : роман / М. Карагацис. – 21-е вид. – Афіни : Естія, 1998. – 322 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; № 17]). – ISBN 960-05-0148-3
242045
  Миронов В.Б. Век образования / В.Б. Миронов. – Москва, 1990. – 175с.
242046
   Век океана. – Москва : Мысль, 1989. – 412 с.
242047
  Дубчак Валерия Век осетра : царь-рыба / Дубчак Валерия, Каменев Андрей // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 54-64 : Фото
242048
  Баев О.М. Век под крылом белого аиста = Century under white stork wing : историко-документальное издание / Баев О.М. – Тирасполь, 1997. – 368 с.
242049
  Ларин В.И. Век прожить: Докум. повести, очерки. / В.И. Ларин. – Алма-Ата, 1976. – 239с.
242050
  Карпентьер А. Век просвещения : роман / Алехо Карпентьер ; пер. с исп. Я. Лесюка. – Москва : Художественная литература, 1968. – 430 с.
242051
   Век просвещения. – Москва-Париж, 1970. – 332с.
242052
  Кей Э. Век ребенка / Э. Кей. – 315с.
242053
  Хобсбаум Эрик Век революции. Европа 1798-1848 / Хобсбаум Эрик; Пер.с англ.Л.Д.Якуниной. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 480с. – ISBN 5-222-00614-Х
242054
  Хитрово Т. Век революций в Англии : лекция по всемирной истории ; с рис. в тексте и 6 раскраш. картинками для волшебного фонаря / Т. Хитрово. – Санкт-Петербург : Вестник знания (В. В. Битнера), 1908. – 32 с. : рис. – (Народный университет : популярные лекции по естествознанию, истории, философии, землеведению, литературе, обществоведению и пр. / под ред. В.В. Битнера)
242055
  Шошин В.А. Век рождения / В.А. Шошин. – Л., 1972. – 110с.
242056
   Век российских скороходов. – М, 1990. – 223с.
242057
  Павленко А. Век свободы не видать // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 26 (155), 21 июля 2017. – С. 26-29


  В Мавритании, уничтожившей рабство де-юре, каждый пятый житель фактически остается рабом, человеком без паспорта и образования, работающим за кров и еду на хозяина и не готовым постичь психологию свободного человека.
242058
  Юсин А.А. Век спортивный. / А.А. Юсин. – М,, 1971. – 127с.
242059
  Марьинский В.Д. Век стали и нежности / В.Д. Марьинский. – М., 1972. – 112с.
242060
  Абдуллина Э.Я. Век такой : [характер : сказание о жилищном строительстве] : новеллы / Э.Я. Абдуллина. – Москва : Знание, 1961. – 59 с. : ил. – (Прочти, товарищ!)
242061
  Московичи С. Век толп : исторический трактат по психологии масс / С. Московичи; РАН, Ин-т психологии ; Франция, Дом наук о человеке. – Москва : Центр психологии и психотерапии, 1996. – 477 с. – ISBN 5-26202-079-Х
242062
  Московичи Серж Век толп = L"age des foules : Исторический трактат по психологии масс / Московичи Серж; Пер. с франц. Т.П. Емельяновой. – Москва : Центр психологии и психотерапии, 1998. – 480с. – (Библиотека социальной психологии). – ISBN 5-26202-079-Х
242063
  Оноприенко В.И. Век Яншина : к 100-летию со дня рождения выдающегося геолога и эколога ХХ века / В.И. Оноприенко ; отв. ред. акад. НАН Украины, чл.-кор. РАН Е.А. Кулиш. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2011. – 406, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 330-404 и в подстроч. примеч. – (Портрет на фоне эпохи). – ISBN 978-617-571-034-0
242064
  Стюарт Фред Век. / Стюарт Фред. – Москва, 1995. – 670с.
242065
  Штегена Л. Века и географические карты / Л. Штегена. – издается ежемесячно с 1966 г. – Москва : Знание, 1987. – 47 с. – (Науки о земле ; № 5 ; Новое в жизни, науке, технике)
242066
  Любомудров М.Н. Века и годы старейшей сцены : Очерк истории Яросл. акад. драм. театра им. Ф.Г.Волкова / М.Н. Любомудров. – Москва : Советская Россия, 1981. – 256 с.
242067
  Чернолусский М.Б. Века и дни / М.Б. Чернолусский. – М, 1971. – 264 с.
242068
  Терехин С.О. Века и камни / С.О. Терехин. – Саратов, 1990. – 141 с.
242069
  Мулдагалиев Д. Века и мгновения : стихи и поэмы / Джубан Мулдагалиев ;. – Алма-Ата : Жазуши, 1969. – 119 с.
242070
  Мартынов Д.Я. Века и мгновенья / Д.Я. Мартынов. – Москва : Издательство Московского университета, 1961. – 86 с.
242071
  Итс Р.Ф. Века и поколения: этног. тюды / Р.Ф. Итс. – Л., 1986. – 236с.
242072
  Итс Р.Ф. Века и поколения: этнограф. этюды / Р.Ф. Итс. – Москва : Мысль, 1977. – 271с.
242073
  Съюорд А.Ч. Века и растения : Обзор растительности прошлых геологических периодов / А.Ч. Съюорд. – Ленинград; Москва : ОНТИ НКТП СССР, 1936. – 552с.
242074
  Съюорд А.Ч. Века и растения. : обзор растительности прошлых геологических периодов / А.Ч. Съюорд ; пер. под ред. проф. А.Н. Криштофовича. – ЛЕнинград ; Москва : Гл. ред. геолого-разв. и геодезической лит-ры ; (Л. Тип. "Кр. печатник"), 1936. – 551с., 1 вкл. л. ил. – Библиогр.: "Литература" (с. 486-529)
242075
  Обедиентова Г.В. Века и реки / Г.В. Обедиентова. – Москва : Недра, 1983. – 120с.
242076
  Беретарь Хамид Века соединяют берега / Беретарь Хамид. – Краснодар, 1978. – 143 с.
242077
   Века сыновья. – М, 1974. – 350с.
242078
  Бродский Б.И. Века, скульпторы , памятники / Б.И. Бродский, А.С. Варшавский. – М, 1962. – 228с.
242079
   Веклич Анатолій Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 218-219 : фото
242080
  Хамраев М. Веков неумирающее словов. / М. Хамраев. – Алма-Ата, 1969. – 204с.
242081
   Вековая борьба за Индокитай // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 2 (191), февраль : Вьетнам. – С. 86-87 : фото. – ISSN 1029-5828
242082
   Вековая борьба западных и южных славян против германской агрессии, 1944. – 222с.
242083
  Державин Н.С. Вековая борьба славян с немецкими захватчиками / Н.С. Державин. – М., 1943. – 96с.
242084
  Викторов С.М. Вековая борьба славянства с миром германским / С.М. Викторов. – Киев : Тип. В. Бондаренко, 1914. – 16 с.
242085
  Преловский А.В. Вековая дорога : Свод поэм (1974-1983): Насыпь; Станция; Заповедник; Выстрел; Борозда; Сибиряне / А.В. Преловский. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 271с.
242086
  Преловский А.В. Вековая дорога / А.В. Преловский. – М., 1986. – 269с.
242087
  Преловский А.В. Вековая дорога. / А.В. Преловский. – М., 1979. – 128с.
242088
   Вековая дружба. – София, 1981. – 268с.
242089
  Агаян Ц.П. Вековая дружба народов Закавказья / Ц.П. Агаян. – Ереван : Айастан
Ч. 4. – 1980. – 286 с.
242090
   Вековая дружба, боевое братство. – М, 1980. – 336с.
242091
  Чичкина Светлана Вековая история Дома гостеприимства на Патриарших : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 8-9 : Фото
242092
   Вековни български езикови традиции. – София
1. – 1980. – 144с.
242093
  Гудз И.Н. Вековое изменение высот и положение береговых линий в связи с перемещением полюсов Земли : Автореф... канд. техн.наук: 276 / Гудз И.Н.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1964. – 15л.
242094
  Преображенский А.В. Вековой опыт ведения хозяйства в Лисинском и Охтенском лесхозах / А.В. Преображенский. – М.Л., 1953. – 116с.
242095
  Асланикашвили Н.А. Вековой ход солнечной радиации в Закавказье : автореф. дис. ... наук: 698 / Асланикашвили Н.А. ; Тблис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 22 с. – Библиогр.: с. 22
242096
  Вольвач А.Е. Вековые вариации геомагнитного склонения в пункте "Карадаг" и глобальные гелиогеодинамические процессы / А.Е. Вольвач, Г.С. Курбасова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 1. – С. 192-199 : рис. – Библиогр.: с. 197. – ISSN 0203-3100
242097
  Каплан И.А. Вековые возмущения малой планеты Претории от Юпитера и Сатурна : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Каплан И.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1949. – 10 с.
242098
  Галибина И.В. Вековые возмущения малых метеорных роев : каталог / И.В. Галибина. – Москва : Издательство АН СССР, 1979. – 187 с.
242099
  Насонова Людмила Павловна Вековые возмущения третьего порядка в движении искусственного спутника : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Насонова Людмила Павловна; Гос. астрономич. ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1973. – 8л.
242100
  Калинин Ю.Д. Вековые геомагнитные вариации / Ю.Д. Калинин. – Новосибирск : Наука, 1984. – 159с.
242101
  Андреева Е.В. Вековые загадки / Андреева Е.В. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 184 с. : ил.
242102
  Богатова Г.П. Вековые загадки / Г.П. Богатова. – М, 1958. – 15с.
242103
  Буторин Н.В. Вековые изменения среднего уровня Атлантического океана и их связь с циркуляцией атмосферы / Н.В. Буторин. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1960. – 334с
242104
  Черняк Е.Б. Вековые конфликты / Е.Б. Черняк. – М., 1988. – 398с.
242105
  Блюмина Т.А. Вековые натуры в семье, школе и обществе : Руководство по диагностике,систематике,коррекции типов темпераментов - характеров в детстве и юности / Т.А. Блюмина. – Москва : Альфа, 1996. – 329с.
242106
  Нусинов И. Вековые образы / И. Нусинов. – Москва : Художественная литература, 1937. – 352 с.
242107
  Покрасьон С.Є. Векселі НДЦ: новий механізм погашення заборгованості за спожиту електроенергію // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 38)


  Аналізуються передумови становлення та проблеми розвитку вексельного обігу в електроенергетиці України. Велику увагу звернено на оцінку ефективності схем погашення заборгованості за спожиту електроенергію.
242108
  Барац С.М. Вексель / С.М. Барац. – Санкт-Петербург : Тип. С.-Петерб. Товарищества Печ. и Издат. дела "Труд", 1903. – 189, [3] с.


  Содержание: 1. Общие понятия . - С .3 2. Вексель простой (соло-вексель), его сложение и составные части . - С .8 3. Вексель переводной (тратта), его сложение и составные части . - С .23 4. Разновидности векселя: вексель переводно-простой; ...
242109
  Деплоранский Н.Н. Вексель : (Популярное изложение основ вексельного обращения и действующего законодательства о векселях) / Н.Н. Деплоранский, В.А. Николаевский, А.О. Шварцман; Под ред. А.А. Мануилова. – Москва : Экономист, 1925. – 79 с.
242110
  Сірякова О. Вексель // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 73-77
242111
  Сірякова О. Вексель // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 6. – С. 54-58
242112
  Зайцев С. Вексель (Положение о векселях с постатейно-сситематизирвоанными материалами) / С. Зайцев, В. Лебедев. – Изд. 2-е. – М., 1929. – 112с.
242113
  Цитович П.П. Вексель и задачи его кодификации в России. : (Проект нового устава о векселях в его происхождении, системе, основаниях редакции и негодности) / П.П. Цитович. – Киев : Тип.И.Н.Кушнере и К, 1887. – 56 с.
242114
  Тарасенко І. Вексель у сфері валютного регулювання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 76-81.
242115
  Тарасенко І. Вексель у сфері валютного регулювання: поняття та функції векселя (коментар перспективного законодавства) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 34-42.
242116
  Мельник І. Вексель як документ в нотаріальному процесі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 54-58. – ISSN 0132-1331
242117
  Дергалюк Б.В. Вексель як інструмент забезпечення погашення дебіторської заборгованості підприємства // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 33-40
242118
  Єрмошенко М.М. Вексель як інструмент регулювання банківської діяльності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 20-27. – ISBN 966-8958-03-9
242119
  Мошенський С.З. Вексель. Базові концепції / С.З. Мошенський. – Київ; Рівне : Планета-Друк, 2007. – 1204 с. – ISBN 966-8851-06-4
242120
  Мошенский С.З. Вексель. Базовые концепции / С.З. Мошенский. – Киев; Ровно : Планета-Друк, 2007. – 1284с. – ISBN 966-8851-05-6
242121
  Юровський Б. Вексель: налогообложение и бухгалтерский учет / Б. Юровський. – Харків : Энциклопедия бухгалтера и экономиста, 2001. – 357с.
242122
  Демківський А.В. Вексельна справа : Навч. посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / А.В. Демківський. – Київ : Либідь, 2003. – 336с. – ISBN 966-06-0243-Х


  Висвітлено економічно-правові засади формування механізму короткострокового кредиту, головним знаряддям якого є вексель. Книга містить норми і правила вексельного обігу. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних ...
242123
  Грачев В.В. Вексельная правоспособность // Очерки по торговому праву : сборник научных трудов / Мин обр. и науки РФ; Ярославсий гос ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2008. – Вып. 15 : Посвящается памяти О.С. Иоффе (1920-2005). – С. 64-77.
242124
  Важинський Є. Вексельне застереження "без обороту на мене": чи можна поставити крапку в спірних питаннях? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 102-105.
242125
  Демківський А.В. Вексельний обіг в Україні : Навчальний посібник для студ. економ. вузів і фак-тів / А.В. Демківський. – Київ : ВИРА-Р, 2003. – 512с. – ISBN 966-7807-16-9


  Повний збірник законодавства, нормативних актів та інших документів, що регулюють вексельний обіг
242126
  Фещенко Н.М. Вексельний обіг в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-24.
242127
  Большакова О.Ю. Вексельний обіг в Україні: становлення і розвиток : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 119-127
242128
  Тополь Ю.О. Вексельний обігу системі безготівкових розрахунків: історія становлення та розвитку ... // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 192-199. – (Право. Економіка. Управління)
242129
  Мороз М. Вексельні відсотки: теорія і практика // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-55. – ISSN 0132-1331
242130
  Мороз М. Вексельні відсотки: теорія і практика // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
242131
  Коблянська О.І. Вексельні операції: бухгалтерський облік та оподаткування / О.І. Коблянська, Г.Ю. Коблянська, Ю.О. Гаркава // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 1/2 (25/26). – C. 89-96. – ISSN 2221-755X
242132
  Ємельянов А.С. Вексельні правовідносини // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 151-154
242133
   Вексельні, акредитивні та довірчі операції комерційних банків : Практичний посібник. – Київ : Українське агентство фінансового розвитку, 2003. – 222с. – ("Фінансові операції". Бібліотека фахівця). – ISBN 966-7462-49-8
242134
  Мороз Ю.Н. Вексельное дело / Ю.Н. Мороз. – Київ : Наукова думка, 1996. – 472с. – ISBN 966-00-0048-0
242135
  Фельдман А.А. Вексельное обращение : Российская и международная практика / А.А. Фельдман. – 2-е, испр. и доп. – Москва : Инфа-М, 1995. – 353 с.
242136
  Фельдман А.А. Вексельное обращение / А.А. Фельдман. – 2-е, испр. и доп. – М., 1995. – 352с.
242137
   Вексельное обращение: теория и практика. – Харків : Фоліо, 2000. – 382с. – ISBN 966-03-0807-8
242138
  Гордон Б.В. Вексельное права / Б.В. Гордон. – Х, 1926. – 110с.
242139
  Вишневский А.А. Вексельное право : Учеб. пособие / А.А. Вишневский. – Москва : Юристъ, 1996. – 272с. – ISBN 5-7357-0140-1
242140
   Вексельное право (общие положения). – Киев : Торговый дом, 1993. – 40 с.
242141
  Лосьев Г.А. Вексельное право. Рассказы и повесть / Г.А. Лосьев. – Новосибирск, 1966. – 224с.
242142
  Белова О. Вексельные предостережения,или для тех, кто слишком внимательно изучил методические рекомендации относительно порядка администрирования выдачи и погашения налоговых векселей // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 58-60.
242143
  Носенко Д.А. Вексельные уставы 1902 и 1893 гг. с разъяснениями / сост. Д.А. Носенко, преп. деп. Харьк. судеб. палаты. – Изд. неофиц. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1902. – [235] с. разд. паг.
242144
   Векслярський Роман Зіновійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 64. – ISBN 978-966-439-757-2
242145
  Тхарев Е.Е. Вектор-параметр группы Лоренца и релятивистская кинематика : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Тхарев Е.Е.; Минский радиотехн. ин-т. – Минск, 1970. – 14л.
242146
   Вектор-функции Ляпунова и их построение. – Новосибирск, 1980. – 287с.
242147
  Ушенко В.О. Вектор - параметрична діагностика та диференціація проявів оптичної анізотропії біологічних полікристалічних мереж : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ушенко Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Київ, 2014. – 187 л. – Бібліогр.: л. 161-187
242148
  Ушенко В.О. Вектор - параметрична діагностика та диференціація проявів оптичної анізотропії біологічних полікристалічних мереж : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ушенко Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
242149
  Прилюк В.Д. Вектор "першого квартілю": особистий погляд (до 25-річчя кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин КНУ імені Т.Шевченка) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 145-149. – ISSN 2308-6912
242150
  Ніколайчук І. Вектор вибрали правильно // Світ. – Київ, 2013. – травень (№19/20). – С. 3


  Про урочисте відкриття експериментально-виробничої дільниці з промислового виробництва наногетероструктур - для над"яскравих світлодіодів, концентраторних сонячних батарей та потужних НВЧ транзисторів. Серед присутніх ректор КНУ імені Тараса Шевченка ...
242151
  Титов М. Вектор високих енергій / бесіду вела Л. Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 липня (№ 24). – С. 1, 12


  У столиці з ініціативи посольства Франції та Французького інституту в Україні відбувся французько-український форум закладів вищої освіти і наукових установ. Про плани й перспективи французько-українського співробітництва в галузі науки і освіти, ...
242152
   Вектор відповідального розвитку газотранспортних підприємств / І.Б. Запухляк, С.Я. Кісь, В.В. Гуменюк, Г.Р. Кісь // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 16-19. – ISSN 2306-6806
242153
  Соловйов В. Вектор гордості чи розвитку? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 лютого (№ 5). – С. 12


  В статті йдеться про необхідність реформи державної політики у сфері науки та досліджень.
242154
  Максимов В. Вектор жизни : Сборник стихов / В. Максимов. – Винница : Аист-пресс, 1998. – 96с. – ISBN 9667429083
242155
  Радзієвська С.О. Вектор інтеграції та науково-технологічний розвиток України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (624). – С. 51-60. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
242156
  Лихачев В. Вектор модернизации дипломатии России // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 82-90. – ISSN 0130-9625
242157
  Чумаков В. Вектор наробраза: от лучшего к худшему! // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 5. – С. 9-11. – ISSN 0868-488Х
242158
   Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Tadeusz Kierzyk, Bozena Ryszawska [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018-. – ISSN 2617-1112
Вип. 3. – 2020. – 289, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
242159
  Кнейслер О. Вектор розвитку медичного страхування у контексті сучасної медичної реформи в Україні / О. Кнейслер, Л. Шупа // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (57). – С. 148-156. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1818-5754
242160
  Смерічевська С.В. Вектор розвитку організаційних форм логістизації національної економіки в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 22-25. – ISSN 1728-6220
242161
  Оверчук С.В. Вектор судової реформи: перспективи, помилки та напрямки // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 56-58. – ISBN 978-966-301-169-1
242162
  Глущенко В.В. Вектор східної традиції в образній системі роману В. Пєлєвіна "Чапаев и пустота" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 95-99. – (Б-ка Ін-ту філології)
242163
  Хотяновский В.А. Вектор четвертый / В.А. Хотяновский. – Минск, 1979. – 142с.
242164
  Доценко С.И. Вектор Шепли для иерархических игр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-16. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  Рассмотрен ряд примеров вычисления вектора Шепли для кооперативной игры в случае. если игроки, образующие коалицию, неравноправны и между ними существует иерархия. Розглянуто ряд прикладів обчислення вектора Шеплі для кооперативної гри у випадку, коли ...
242165
  Доценко С.И. Вектор Шепли как способ справедливого распределения // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 111-122. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В статье дан краткий обзор математических результатов, которые легли в основу нобелевской премии по экономике за 2012 год. Рассмотрены основные положения теории кооперативных игр, Вектор Шепли рассмотрен как механизм справедливого распределения доходов ...
242166
  Мащенко С.О. Вектор Шепли кооперативной игры с нечетким множеством допустимых коалиций / С.О. Мащенко, В.И. Моренец // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / ІІн-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 3. – С. 117-126. – ISSN 0023-1274


  Досліджується вектор Шеплі в кооперативній грі з нечіткою множиною допустимих коаліцій. Показано, що множина його значень є нечіткою множиною типу 2 (нечітка множина, функція належності якої приймає нечіткі значення) спеціального вигляду. Побудовано ...
242167
  Фаріон О. Вектори антропологічно-екзистенційної філософії В. І. Шинкарука // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2008. – С. 166-170. – (Філософія. Культурологія ; № 1)
242168
  Болтянський В.Г. Вектори в курсі геометрії середньої школи / В.Г. Болтянський, І.М. Яглом. – Київ, 1964. – 91 с.
242169
  Волкова О.М. Вектори вдосконалення фінансового механізму реалізації демографічної політики в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 164-169
242170
  Холявко Н. Вектори впливу вищої освіти на процеси становлення інформаційної економіки // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 4 (12). – C. 27-33. – ISSN 2411-5215
242171
  Корчовий В.В. Вектори впливу соціальної ідентифікації на розвиток громадянської суб"єктності особистості: програма емпіричного дослідження // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 227-236. – ISSN 2411-1449
242172
  Бунчикова О. Вектори гендерних студій над феноменом Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 72-78


  У статті досліджуються особливості наукових векторів гендерних студій над феноменом життя і творчості Тараса Шевченка. Проаналізовано еволюцію гендерних досліджень творів Кобзаря, визначено їхній внесок у сучасну шевченкознавчу науку. Акцентовано на ...
242173
  Кулиняк Н. Вектори диригентської діяльності Антіна Рудницького // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 59-73. – ISSN 2310-0583
242174
  Чалих С. Вектори діяльності апарату Верховної Ради України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (41). – С. 129-135. – ISSN 2414-4436
242175
  Фурман В.М. Вектори діяльності органів національної безпеки щодо підтримки рівня економічної безпеки фінансових установ / В.М. Фурман, Н.В. Зачосова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 15-19. – ISSN 2306-6814
242176
  Сокіл Г. Вектори дослідження української фольклористики в Галичині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 258-264.


  Українські фольклористи в Галичині наприкінці XIX - на початку XX cm. спрямували свою діяльність на дослідження фольклору в регіональному, загальнонаціональному аспектах та встановлення зв "язків із європейською наукою. In late 19 th - 20 th ...
242177
  Карасьова Н.А. Вектори експортних потоків аграрного сектору України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 8 (262). – С. 41-48. – ISSN 2221-1055
242178
  Крук М.Ю. Вектори закордонної інвестиційної діяльності Об"єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 75-79
242179
  Мельничок Ю. Вектори збройної боротьби ВО-4 "Говерля" (1944–1949) / Ю. Мельничок, В. Ільницький // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 312-327. – ISBN 978-617-7235-56-8


  "Стратегія і тактика у житті повстанської та підпільної формацій відігравали особливо важливе значення, адже завдяки вдало розробленим принципам боротьби вдавалося забезпечувати життєздатність організацій і тривалий опір окупантам. Розробка стратегії і ...
242180
  Новікова І.Е. Вектори змін у процесах активізації інноваційно-технологічного розвитку національної економіки // Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика : монографія / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2019. – С. 331-346. – ISBN 978-617-620-309-4
242181
   Вектори змін українського суспільства / [М. Шульга та ін. ; за ред. В. Ворони, М. Шульги] ; НАН України, Ін-т соціології. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 465, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-02-7294-1
242182
  Сліва-Щерба Вектори інтеграції України в світовий економічний простір / Сліва-Щерба, Т.І. Шачко // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2013. – Вип. 152 : Економічні науки. – С. 337-341. – ISSN 2224-8420
242183
  Цилюрик С.В. Вектори й структура еміграційного потоку з України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 70-72. – Бібліогр.: на 3 пункти. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні напрямки еміграції з України. Проаналізовано соціальні характеристики емігрантів. Показано вплив еміграційних процесів на сучасне українське суспільство. This article is about the main directions of emigration from Ukraine; and also ...
242184
  Мірошниченко Т.Є. Вектори міжнародної міграції трудових ресурсів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 209-214


  The article is devoted the analysis of directions international migration of labour resources of Ukraine, two basic vector of directions of international migration of labour, the volumes of labour migration are analysed, its basic displays in countries ...
242185
  Маршалок Т. Вектори оптимізації податкового навантаження в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 42-49. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
242186
  Фурман І.В. Вектори підвищення ефективності управління прибутком підприємства // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 3 (54). – C. 55-64. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
242187
  Дубовик О. Вектори підвищення фіскальної ефективності ПДВ / О. Дубовик, А. Касса // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 5 (60). – С. 95-101. – ISSN 2409-8892


  Досліджено фіскальну роль податку на додану вартість. Доведено, що майже половина доходів державного бюджету формується за рахунок ПДВ. Визначено фіскальну ефективність податку через такі оцінювальні показники, як ефективна ставка, продуктивність, ...
242188
  Волохова І.С. Вектори поглиблення фінансової децентралізації в Україні // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (698). – Бібліогр.: 2 назв.
242189
  Рудько С. Вектори політичної діяльності Миколи Василенка у період Г етьманату Павла Скоропадського // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 80-84. – ISSN 1998-4634


  "Становлення української державності у період визвольних змагань значною мірою завдячує активній діяльності українських істориків кінця XIX - першої половини XX ст. Важливим завданням сучасних дослідників є наукова рецепція їхньої політичної, ...
242190
  Співак Я. Вектори професійного успіху соціального працівника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Розглядається компетентність як важливий вектор успіху діяльності соціального працівника, розкрито поняття "компетентність соціального працівника" та його складові, які складаються з наявних у майбутнього фахівця соціальної сфери професійних знань, ...
242191
  Зубко А. Вектори професійної співпраці: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» і КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» / А. Зубко, І. Жорова // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 36-39
242192
  Огородник А.А. Вектори реалізації концепції соціальної відповідальності у банках із державною участю в Україні // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 6 (71). – С. 144-147. – (Серія: Економіка). – ISSN 2304-0920


  "З Київським національним університетом імені Тараса Шевченка підписано Меморандум про співпрацю з метою відкриття інноваційного навчального простору - smart -аудиторії; онлайн-тестування з визначення рівня фінансової грамотності у мережі "Фейсбук"; ...
242193
  Зимовець В.В. Вектори регіональної економічної інтеграції України: зовнішні чинники та внутрішні передумови // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-82.
242194
  Куриляк В.Є. Вектори регіональної інтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 21-30
242195
  Білецький А.А. Вектори реформування бюджетної системи України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7/2. – С. 4-9. – ISSN 2409-1944
242196
  Шулікін Д. Вектори роботи і вибори керівництва // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 16 грудня (№ 49). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Звіт про діяльність громадського об"єднання "Спілка ректорів ВНЗ України" за 2014-2019 роки і вибори керівництва були на порядку денному засідання загальних зборів, що відбулися у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
242197
  Тимків А.О. Вектори розвитку економіки України в умовах "touchless economy" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 49-55. – ISSN 2222-4459
242198
  Ткаченко Н. Вектори розвитку інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (17). – С. 200-206. – ISSN 2411-5215
242199
  Розенфельд Наталя Вектори розвитку інформаційного суспільства та їхнє правове забезпечення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 24. – С. 13-14. – Бібліогр. в кінці ст.


  Інформатизація стає суспільним явищем з 50-70 рр. минулого століття. Інформаційне суспільство (ІС) має всі ознаки цивілізації. 2007 року Верховна Рада прийняла Закон "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні" [2], щоб створити ...
242200
  Тумакова М. Вектори розвитку міжнародного інвестиційного права у сучасних умовах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 50-53
242201
  Бобровська О.Ю. Вектори розвитку освітянського ресурсу людського капіталу в муніципальних утвореннях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 27-31. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
242202
  Глущенко В.В. Вектори розвитку податкового аудиту в Україні / В.В. Глущенко, І.Є. Риженко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 46-53
242203
  Парфьонова Л.Г. Вектори розвитку системи вищої освіти України // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецьк. нац. технічний ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2012. – № 3 (34). – С. 54-58. – ISSN 1681-6277
242204
  Безпалько О.В. Вектори розвитку соціальної педагогіки в Україні // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 14-21. – ISSN 1817-3764


  У статті розглянуто питання об"єкта, предмета, завдань соціальної педагогіки як галузі педагогічної науки в контексті сучасної парадигми соціального виховання. Проаналізовано теми дисертаційних робіт за шифром 13.00.05, зміст навчальної дисципліни ...
242205
   Вектори розвитку фінансового потенціалу суб"єктів господарювання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (1-5 лютого 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. Глущенко В.В.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 295, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-082-6
242206
  Спиця Н.В. Вектори самоорганізації української історії періоду глобалізації - гуманістичний аттрактор // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 245-258. – ISSN 2072-1692
242207
  Чернуха Н. Вектори соціалізації студентської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 71-74. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано пріоритетні вектори соціалізації студентської молоді з позиції викликів сьогодення. Виділено роль гуманітарної освіти та інтеграційних процесів у сучасному освітньому просторі, зокрема, у соціалізації студентської молоді. Предложены ...
242208
  Джангужин Р. Вектори співпраці України з державами Центральної Азії // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 4-13. – ISSN 0868-8893
242209
  Шмалєй С.В. Вектори сучасної вищої освіти у глобалізованому суспільстві // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 38-40. – ISBN 978-966-698-283-7
242210
  Кириленко Т. Вектори українського заробітчанства // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 листопада (№ 45). – С. 9


  "Бурхливий міграційний потік щороку виносить з України потужний трудовий ресурс, збіднюючи й без того небагатий вітчизняний ринок праці. За прогнозами ООН, населення України до 2050 р. може зменшитися до 36,4 млн, і заробітчанський складник у цій ...
242211
  Шавалюк Л. Вектори української орфографії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 36 (668), 4-10.09.2020. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Як установлювалися норми письма від Кирила й Мифодія до сьогодення. Згадуються науковці Київського університету ректор Михайло Максимович, Пантелеймон Куліш, Михайло Драгоманов, Іван Огієнко.
242212
  Очеретько Л.М. Вектори уніфікації звітності з ПДФО та ЄСВ / Л.М. Очеретько, С.Ю. Стратулат // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 5 (60). – C. 185-190. – ISSN 2309-1533
242213
  Жлуктенко Н. Вектори шевченкознавства в наукових студіях кафедри зарубіжної літератури Київського університету // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 318-324


  Статтю присвячено характеристиці напрямів і форм наукової рецепції творів Тараса Шевченка в дослідницьких студіях кафедри зарубіжної літератури Київського університету. Взаємодія компаративістичної методології та історико-літературного підходу принесла ...
242214
  Уманська Тетяна Вектори щастя Лариси Ковальової : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 6
242215
   Векторизация программ: теория, методы, реализация. – Москва : Мир, 1991. – 271с.
242216
  Шкурченко Ю.В. Векторизація як операція представлення геоданних для ГІС / Ю.В. Шкурченко, З.О. Котик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 106-109. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
242217
  Тесленко Ж.А. Векторкардиограмма спортсмена : Автореф... канд. мед.наук: / Тесленко Ж. А.; АН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1962. – 26л.
242218
  Медзмариашвили Т.Г. Векторкардиографическая диагностика инфаркта миокарда. (Клинико-эксперим. исследования) : Автореф... канд. мед.наук: / Медзмариашвили Т.Г.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1967. – 19л.
242219
  Гриньов Б.В. Векторна алгебра : підручник для вищих техн. навч. закладів / Б.В. Гриньов, І.К. Кириченко; за ред. О.М. Литвина. – Харків : Гімназія, 2008. – 164с. – ISBN 978-966-8319-90-7
242220
  Придатченко Ю.В. Векторна алгебра та аналітична геометрія : навчальний посібник / Ю.В. Придатченко, В.А. Львов, С.В. Єфіменко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 95 с. – ISBN 978-966-439-268-3
242221
  Гуманенко Л. Векторна міфопроекція як спосіб визначення архетипів народної казки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 123-125. – ISBN 966-8188-10-1
242222
  Либер С.А. Векторная алгебра / С.А. Либер. – Саратов, 1979. – 40 с.
242223
  Казанова Г. Векторная алгебра / Г. Казанова. – Москва, 1979. – 119 с.
242224
  Гусятников П.Б. Векторная алгебра в примерах и задачах / П.Б. Гусятников, С.В. Резниченко. – Москва, 1985. – 232 с.
242225
  Архангельская В.М. Векторная алгебра и аналитическая геометрия : курс лекций по высшей математике / Архангельская В.М. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1968. – 94 с.
242226
   Векторная алгебра и аналитическая геометрия. – Москва
Ч. 1. – 1989. – 72 с.
242227
  Антимонов П.И. Векторная алгебра и линейная геометрия : учеб. пособ. по курсу "Аналит. геометрия" / П.И. Антимонов, Н.М. Сигалова ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Куйбышев. авиац. ин-т им. С.П. Королева. – Куйбышев, 1971. – 108 с. : с черт.
242228
  Фридман М.И. Векторная алгебра. Элементы теории и методические указания к решению задач / М.И. Фридман. – Москва, 1964. – 64 с.
242229
  Маррей К.Э. Векторная астрометрия : пер. с англ. / К.Э. Маррей. – Киев : Наукова думка, 1986. – 326 с.
242230
  Кусраев А.Г. Векторная двойственность и ее приложения / А.Г. Кусраев. – Новосибирск : Наука, 1985. – 256 с.
242231
  Виноградов А. Векторная параметризация перемещения в русских и венгерских префиксальных глаголах // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 5-11
242232
  Глотов В.А. Векторная стратификация / В.А. Глотов, В.В. Павельев. – Москва, 1984. – 94 с.
242233
  Димко С.С. Векторне керування асинхронними двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм статора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Димко Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
242234
  Трандафілов В.М. Векторне керування асинхронними двигунами, інваріантне до варіацій активного опору ротора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Трандафілов Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
242235
  Король С.В. Векторне керування механічними координатами та реактивною потужністю в електромеханічних системах на основі машин подвійного живлення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Король С.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
242236
  Кочін Н.Є. Векторне числення і основи тензорного числення : Пер. з рос. / Навч.посібник / Н.Є. Кочін. – Харків; Київ : НТВ України, 1935. – 448 с.
242237
   Векторний аналіз та теорія поля : навчально-метод. вказівки до практичних занять / КНУТШ ; [ упоряд. І.Б. Романенко, А.П. Креневич ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 16 с.
242238
   Векторний аналіз та теорія поля : метод. вказівки до практ. занять для студентів мех.-мат. ф-ту спеціальності "Механіка" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.П. Креневич, А.В. Ловейкін]. – Київ : Київський університет, 2012. – 18, [1] с. – Бібліогр.: с. 17
242239
  Корнєєв В.М. Векторний аналіз як чинник актуалізації прихованого впливу тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 23-27. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Аналізується метод і технологія векторного аналізу тексту з метою вияву функції прихованого впливу на реципієнта. Векторним аналізом називається такий аналіз публіцистичного тексту, в основі якого лежить дослідження однорідності смислової та емоційної ...
242240
  Сеньків М.Т. Векторний і тензорний аналіз : навч. посіб. / М.Т. Сеньків. – Львів, 1983. – 87 с.
242241
  Сеньків М.Т. Векторний і тензорний аналіз : лекції / М.Т. Сеньків. – Львів, 1991. – 144 с.
242242
  Гура К.О. Векторний магнітометр та його можливості : випуск 23 / К.О. Гура, П.І. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-52. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Розглянуто математичну залежність для горизонтальної компоненти Hy магнітного джерела в класі призматичних тіл. Проведено аналіз впливу кожної грані на формування сумарного ефекту вздовж простягання джерела збудження.
242243
  Винцер О.М. Векторні задачі про остовні дерева з топологічними критеріями // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 149-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджена екстремальна задача про остовні дерева в умовах багатокритеріальності. Якість розв"язку задачі оцінено критеріями вагового і топологічного типу. Одержано обгрунтування сукупності двокритеріальних задач, для яких знаходження множини ...
242244
  Костарчук В.М. Векторні простори і розв"язування задач лінійного програмування / В.М. Костарчук, Л.М. Вивальнюк. – К., 1972. – 208с.
242245
  Мащенко С.О. Векторні рівноваги та приклади їх застосування // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 87
242246
  Мащенко С.О. Векторні рівноваги у змішаних стратегіях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 171-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються необхідні та достатні умови векторної рівноваги у змішаному розширенні багатокритеріальної гри. Ключові слова: векторна рівновага, змішані стратегії, багатокритеріальна гра. The necessary and sufficient conditions of vectorial ...
242247
  Маджуга А.Г. Векторно-контекстуальная модель здоровьесозидающего потенциала личности / А.Г. Маджуга, В.Г. Калашников, Р.М. Давлетшина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 114-123. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
242248
  Тієкура І. Векторно-логічна інфраструктура вбудованого тестування цифрових систем на кристалах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Тієкура Ів ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
242249
  Стражева И.В. Векторно-матричные методы в механике полета. / И.В. Стражева, В.С. Мелкумов. – М., 1973. – 260с.
242250
   Векторно-фазовые методы в акустике. – Москва : Наука, 1989. – 223 с.
242251
  Болтянский В.Г. Векторное изложение геометрии. / В.Г. Болтянский. – Москва, 1982. – 143с.
242252
  Шпильрейн Я.Н. Векторное исчисление / Я.Н. Шпильрейн. – Москва-Ленинград, 1925. – 324 с.
242253
  Челомей В.Н. Векторное исчисление / В.Н. Челомей. – Киев, 1936. – 120 с.
242254
  Челомей В.Н. Векторное исчисление / В.Н. Челомей. – Киев, 1936. – 120 с.
242255
  Челомей В.Н. Векторное исчисление / В.Н. Челомей. – Киев, 1936. – 120 с.
242256
  Лагалли М. Векторное исчисление / М. Лагалли. – Москва-Ленинград, 1936. – 344 с.
242257
  Шпильрейн Я.Н. Векторное исчисление для инженеров электриков и физиков / Я.Н. Шпильрейн. – М.-Л.
1. – 1936. – 216с.
242258
  Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления / Н.Е. Кочин. – 6-е изд. – Москва : Наука, 1938. – 456 с.
242259
  Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления / Н.Е. Кочин. – 7-е изд. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 427 с.
242260
  Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления / Н.Е. Кочин. – 8-е изд. – Москва : Издательство АН СССР, 1961. – 426с.
242261
  Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления / Н.Е. Кочин. – Москва : Наука, 1965. – 426 с.
242262
  Щербаков Л.Я. Векторное построение первых глав школьного курса стериометрии : Автореф... Канд.лпед.наук: 731 / Щербаков Л.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1971. – 7л. – Бібліогр.:с.16-17
242263
  Майоров В.М. Векторное решение геометрических задач / В.М. Майоров, З.А. Скопец. – М, 1968. – 252с.
242264
  Причепий Т.И. Векторное тождество импедансного типа и эллипсы поляризации гармонического электромагнитного поля // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 5. – С. 124-142 : Рис., табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0203-3100
242265
  Новиков В.П. Векторность язіковой оценки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 18-21. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
242266
   Векторные поля на плоскости. – Москва : Физматлит, 1963. – 246 с.
242267
  Райков Д. Векторные пространства / Д. Райков. – Москва, 1962. – 211с.
242268
  Боковнев О.А. Векторные пространства и решение задач линейного программирования. / О.А. Боковнев. – 2 вып. – М., 1967. – 104с.
242269
  Боковнев О.А. Векторные пространства и решение задач линейного программирования. / О.А. Боковнев. – Вып. 2. – М., 1967. – 104с.
242270
  Боковнев О.А. Векторные пространства и решение задач линейного программирования. / О.А. Боковнев. – Вып. 1. – М., 1967. – 133с.
242271
  Улитко А.Ф. Векторные разложения в пространственной теории упругости / А.Ф. Улитко. – Киев : Академпериодика, 2002. – 342с. – ISSN 966-8002-43-1
242272
  Оконек К. Векторные расслоения / К. Оконек. – М, 1984. – 310с.
242273
  Мищенко А.С. Векторные расслоения и их применения / А.С. Мищенко. – Москва, 1984. – 208 с.
242274
   Векторные решетки и интегральные операторы. – Новосибирск : Наука, 1992. – 215с.
242275
  Иваськив Ю.Л. Векторные способ представления функций одной трехзначной алгебры и применение его для синтеза трехзначных цифровых цепей / Ю.Л. Иваськив. – Киев, 1954. – 42с.
242276
  Талдыкин А.Т. Векторные функции и уравнения (с приложениями к теории управления) / А.Т. Талдыкин. – Л., 1977. – 352с.
242277
  Фиников С.П. Векторный анализ / С.П. Фиников. – Москва-Ленинград, 1931. – 237 с.
242278
  Фиников С.П. Векторный анализ / С.П. Фиников. – Изд. 2-е. – Москва-Ленинград, 1932. – 244 с.
242279
  Либер А.Е. Векторный анализ / А.Е. Либер, Н.Ф. Ржехина. – Саратов, 1971. – 120с.
242280
  Борисенко А.И. Векторный анализ / А.И. Борисенко. – Харьков, 1972. – 253с.
242281
  Краснов М.Л. Векторный анализ : Учебное пособие / М.Л. Краснов, А.И. Киселев, Г.И. Макаренко. – Москва : Наука, 1978. – 159с.
242282
  Краснов М.Л. Векторный анализ : Задачи и примеры с подробными решениями. Учебное пособие для студ. высш. техн. учеб. заведений / М.Л. Краснов, А.И. Киселев, Г.И. Макаренко. – 2-е изд., исправл. – Москва : Едиториал УРСС, 2002. – 144с. – (Вся высшая математика в задачах). – ISBN 5-354-00014-9
242283
  Пчелин Б.К. Векторный анализ для инженеров-электриков и радистов / Пчелин Б.К. – Москва : Энергия,, 1968. – 225с. – Библиогр.: с. 252 (17 назв.)
242284
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : учеб. пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – Харьков : Вища школа, 1959. – 239 с.
242285
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : учеб. пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1963. – 262 с.
242286
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : Учебное пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1966. – 252с.
242287
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : учеб. пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – 5-е изд. – Харьков : Вища школа, 1978. – 214 с.
242288
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : Учеб.пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – 6-е изд. – Харьков : Вища школа, 1986. – 216 с. : 90 ил. – Библиогр. в подстроч. прим.
242289
  Троицкая Н.А. Векторный анализ и теория поля / Н.А. Троицкая, 1967. – 87с.
242290
  Гольдфайн И.А. Векторный анализ и теория поля. / И.А. Гольдфайн. – М., 1962. – 132с.
242291
  Гольдфайн И.А. Векторный анализ и теория поля. : Учеб.пособие / И.А. Гольдфайн; Под ред. Р.С. Гутера. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1968. – 128с.
242292
   Векторный анализ поляризации нейтронов. – Ленинград : ЛИЯФ, 1974. – 24 с.
242293
  Григорьева А И. Векторный анализ. / А И. Григорьева. – К, 1961. – 36с.
242294
  Зенгин А.Р. Векторный метод изображения горных выработок / А.Р. Зенгин. – М., 1952. – 20с.
242295
  Крупянко В.И. Векторный метод представления ферментативных реакций / В.И. Крупянко. – Москва : Наука, 1990. – 141с. – ISBN 5-02-004080-9
242296
  Черноризов А.М. Векторный принцип преобразования информации о цвете в слое биполярных клеток сетчатки карпа / А.М. Черноризов, Е.Р. Соколов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.12-34. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
242297
   Векторный фронтогенез как фактор генерации осадков / Н.И. Комасько, Н.П. Шакина, Е.Н. Скриптунова, А.Р. Иванова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 5-19 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0130-2906
242298
  Наумов М.М. Векторный характер биологического времени растений : агрометрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 226-234 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2914
242299
  Васильев М.В. Векторы будущего. / М.В. Васильев. – Москва, 1974. – 318с.
242300
  Болтянский В.Г. Векторы в курсе геометрии средней школы. / В.Г. Болтянский, И.М. Яглом. – Москва, 1962. – 96с.
242301
  Гусев В.А. Векторы в школьном курсе геометрии / В.А. Гусев. – М, 1976. – 48с.
242302
  Зевин Л. Векторы внешнеэкономической политики России // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 136-143. – ISSN 0042-8736
242303
  Маньков Ю.У. Векторы здоровья. / Ю.У. Маньков. – Москва, 1992. – 206с.
242304
  Соляник А.А. Векторы модернизации библиотечно-информационного образования на Украине // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 5. – С. 20-27. – ISSN 0130-9765


  Раскрыты особенности реформирования системы подготовки кадров в контексте нового закона Украины "О высшем образовании" (2014); предложены подходы к размежеванию содержания и структуры бакалаврских и магистерских программ подготовки ...
242305
  Стрильчук Е. Векторы музыкального времени в произведениях О. Мессиана // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 257-265
242306
  Кузичева З.А. Векторы, алгебры, пространства / З.А. Кузичева. – М., 1970. – 63с.
242307
  Гудков Д.А. Вектрная алгебра и аналитическая геометрия / Д.А. Гудков, Х.Н. Шаврацкий. – Горький, 1978. – 81 с.
242308
  Гольдсмит О. Векфильдский священник : [роман] / О. Гольдсмит; Оливер Голсуорси ; пер. с англ. Т.М. Литвиновой. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 231 с.
242309
  Голдсмит О. Векфильдский священник // Путешествие Хамфри Клинкера : [романы] : пер. с англ / Т.Дж. Смоллет. – Москва : Художественная литература, 1972. – С. 379-540 : рис. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 60 ;Серия первая. Литература Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения XVII и XVIII вв.)
242310
  Голдсмит О. Векфильдский священник (The Vicar of Wakefield) / Гольдсмит ; Пер. с англ. Елиз. и Ек. Бекетовых // Сентиментальное путешествие по Франции и Италии / Стерн Лоренс. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1892. – IV, 286 с. – (Дешевая библиотека ; № 238)


  Серия: Дешевая библиотека № 248
242311
  Комар Б.П. Векша : оповідання / Б.П. Комар. – Київ, 1969. – 134 с.
242312
  Комар Б.П. Векша : оповідання / Б.П. Комар. – Київ, 1984. – 176 с.
242313
  Поляков С. Векът изтича в деветдесетата минута / Степан Поляков. – София : Софийски университет, 1992. – 227 с. – (Литературна академия ; 92)
242314
   ВЕЛ виступає проти рішення уряду про перенесення Держекоінспекції до Кривого Рогу // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (122), липень - серпень. – С. 5
242315
   Вела нас партия. – Минск, 1984. – 447с.
242316
  Знамеровская Т.П. Велакас / Т.П. Знамеровская. – М, 1978. – 272с.
242317
  Гіляров С.А. Веласкез / С.А. Гіляров. – Киев, 1936. – 72с.
242318
  Каптерев Т.П. Веласкес / Т.П. Каптерев. – М., 1961. – 171с.
242319
  Заболотская Н.С. Веласкес / Н.С. Заболотская. – Ленинград-Москва, 1965. – 48с.
242320
  Ярошенко В. Веласкес // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 19/20. – С. 273-277. – ISSN 1609-5359
242321
  Кеменов В.С. Веласкес в музеях СССР / В.С. Кеменов. – Л, 1977. – 179с.
242322
   Веласкес Диего Родригес Сильва де. – М, 1960. – 13с.
242323
  Каптерев Т.П. Веласкес и испанский портрет 17 века / Т.П. Каптерев. – М., 1956. – 263с.
242324
  Цоенв Кирил Веласкес. / Цоенв Кирил. – София, 1958. – 32с.
242325
  Дмитриенко М.Ф. Веласкес. / М.Ф. Дмитриенко. – М., 1965. – 253с.
242326
  Колпинский Ю.Д. Веласкес. 1599-1660 / Ю.Д. Колпинский. – М.-Л., 1947. – 24с.
242327
  Бунин И.А. Велга : Рассказы / И. А. Бунин. – Москва : Современник, 1989. – 60 с. – (Отрочество : Сер. кн. для подростков). – ISBN 5-270-00793-2
242328
  Сикорский В.В. Веление / В.В. Сикорский. – М., 1976. – 80с.
242329
   Веление времени. – М, 1961. – 207с.
242330
  Толченова Н.П. Веление времени / Н.П. Толченова. – Москва, 1972. – 232 с.
242331
  Вишняк А.И. Веление времени / А.И. Вишняк, Н.Н. Чурилов. – Киев, 1987. – 106с.
242332
  Сумманен Т.К. Веление памяти : стихи, поэмы / Тойото Сумманен; пер. с фин. О.Мишина. – Петрозаводск : Карелия, 1986. – 94 с.
242333
  Пузанов И.Е. Веление сердца / И.Е. Пузанов. – Курск, 1963. – 95с.
242334
  Рашидов Ш.Р. Веление сердца : повесть / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 191 с.
242335
  Сафаров Р.А. Велено жить / Р.А. Сафаров, В.С. Шевченко. – Ташкент, 1979. – 95с.
242336
  Ханбеков Л.В. Веленьем совести и долга : Очерк творчества Федора Абрамова / Л.В. Ханбеков. – Москва : Современник, 1989. – 222 с.
242337
  Салтовська Н. Велеризм як жанр української усної народної творчості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-54. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Простежено історію дослідження велеризмів в українській фольклористиці, запропоновано визначення жанру, розглянуто класифікації, з"ясовано місце велеризмів у системі паремійних жанрів українського фольклору. The article is devoted to the history of ...
242338
  Писаренко Ю.Г. Велес-Волос в язичницькому світогляді давньої Русі / Ю.Г. Писаренко; НАНУ. Ін-т археології. – Київ, 1997. – 240с. – ISBN 966-7193-02-0
242339
  Кирков Н. Велес во ноб : велешките партизански одреди / Н. Кирков, J. Леов. – Скопjе : Култура, 1952. – 191, [3] с.
242340
   Велес и Велешко во народноослободителната воjна 1942 : материjали од научниот собир "Велес и Велешко во народноослободителна воjна 1942" одржан на 9 и 10 ноември 1967 година во Титов Велес. – Титов Велес : Нова Македониjа, 1969. – 284, [1] с.
242341
  Шевчук В.А. Велесич : роман / Василь Шевчук. – Київ : Молодь, 1980. – 245 с.
242342
  Шевчук В.А. Велесич : роман / В.А. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 251 с.
242343
   Велесова книга - Волховник. – 3-тє вид. – Вінниця : Континент-Прим, 2007. – 504с. – (Пам"ятки релігійної думки Русі-України). – ISBN 978-966-516-252-0
242344
  Карпенко М. Велесова книга : Переспіви / М. Карпенко. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 180с. – ISBN 966-7276-17-1
242345
   Велесова книга : збірка праукраїнських пам"яток. 1 тис. до нової доби - 1 тис. нової доби. – [Київ], 2001. – 332с. – ISBN 966-647-004-7
242346
   Велесова книга : Волховник. – Київ : Сварог; Такі справи, 2002. – 367с. – (Пам"ятки релігійної думки України-Русі). – ISBN 966-7208-15-Х
242347
   Велесова книга : Збірка праукраїнських пам"яток 1 тис. до нової доби -1 тис. нової доби. – Київ : Велес, 2003. – 108с. – ISBN 966-8263-10-3
242348
  Карпенко М. Велесова книга : Переспіви / Микола Карпенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2004. – 196с. – ISBN 966-7833-76-3
242349
  Карпенко М. Велесова книга : переспіви / Микола Карпенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2006. – 196 с. – ISBN 966-8387-18-Х
242350
   Велесова книга : духовний заповіт предків / [ред.-упоряд. та худож. ред. М.І. Преварська ; пер. укр. мовою, передмова Б.І. Яценка]. – Київ : Велес, 2008. – 160 с. : іл. – Текст укр., англ. - На тит. арк. також: Нескореним українцям присвячується. – Бібліогр. : с. 156. – ISBN 966-8263-10-3
242351
   Велесова книга : прочтение и перевод Александра Асова / [составитель А. Асов]. – Москва : АСТ ; Полиграфиздат, 2010. – 503, [6] с. : ил. – (Веды Руси). – ISBN 978-5-17-068947-7
242352
  Карпенко М. Велесова книга : переспіви / Микола Карпенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 196 с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. - Пояснення та прим.: с. 187-192. – ISBN 966-8387-18-X
242353
  Таранець В.Г. Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження) : монографія / Валентин Таранець ; Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – 172, [1] с. : табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 158-169. – ISBN 978-617-637-091-8
242354
  Піддубний С.В. Велесова книга як заслін "руському міру" // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 299-356. – ISSN 2518-7546
242355
  Таранець В. Велесова книга. Графіка письма : монографія / Валентин Таранець ; Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет. – ISBN 978-617-637-155-7
Ч. 2. – 2018. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 85-90 та у підрядк. прим.
242356
   Велесова книга. Легенди. Міти. Думи : Скрижалі буття українського народу 1 тис. до нової доби - 1 тис. нової доби. – Київ : Велесич, 1995. – 316с. – (Індоєвропа. Етноосфера. Мітологія. Культура)
242357
  Федоренко Д. Велесова книга. Найдавніший літопис України : Навальний посібник з українознавства і рідної літератури / Д. Федоренко. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 160с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-38-Х
242358
  Шульман Л. Велесова книга: романтики проти фахівців // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2005. – № 4. – С.135-154. – Бібліогр.: в примітках (26 поз.). – ISSN 0585-8365
242359
  Дарницький Володимир Велет біля Аресібо // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 14 : Фото
242360
  Маньковська Р. Велет гуманітарних знань // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 247-248. – ISSN 2222-5250


  Пам"яті академіка Сігурда Оттовича Шмідта.
242361
  Сагач Г.М. Велет Духу і Слова Сьорен К"єркегор / Г.М. Сагач. – Київ, 2011. – 26 с. – На тит.арк. (Сьорен К"єркегор. Гармонійний розвиток у людській особистості естетичних і етичних начал. Див: Серен Кьеркегор. Несчастнейший. - М., 2007)
242362
  Татаренко В. Велет новітньої історії [П.Тронько] // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (231/232). – С. 6-11. – ISSN 0131-2685
242363
  Чадюк М. Велет рівня епохи Відродження // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 15-16 січня (№ 4/5). – С. 19


  "Про маловідомого в Україні скульптора Михайла Паращука, який шліфував болгарську Софію, дізнаємось завдяки спеціальному проєкту МІОК та "Львівської політехніки".
242364
  Гранат К.Х. Велет розпалює ватру : повість / К.Х. Гранат. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 261с.
242365
  Ткаченко В.І. Велет українського красного письменства як незламний оборонець рідної мови [Микола Олексійович Лукаш] // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2
242366
  Вірченко Н.О. Велет української математики / Н. Вірченко. – Київ : Задруга, 2007. – 80 с. – ISBN 978-966-432-019-8
242367
  Вірченко Н.О. Велет української математики / Н. Вірченко. – Київ : Задруга, 2008. – 80 с. – ISBN 978-966-432-019-8
242368
  Дмитренко М. Велет української науки і культури // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня (№ 8)


  До 150-річчя віддня народження Володимира Гнатюка.
242369
  Пазинич В.Г. велетенські селеві потоки завершальної стадії льодовикових періодів гірських країн // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 200-204.
242370
  Возняк М. Велетень думки і праці : шлях життя і боротьби Івана Франка / Михайло Возняк. – Київ : Держвидав. художньої літератури, 1958. – 403 с.
242371
  Черниш Н. Велетень думки і праці // Подвижники енциклопедичної справи : наукові портрети / Н.І. Черниш. – Львів : Піраміда, 2020. – С. 18-25. – ISBN 978-966-441-556-6


  "У колі українських екнциклопедистів кінця XIX - початку XX ст. особливе місце належить Іванові Франку - письменнику, літературному критику, вченому. Сфера його зацікавлень справді багатогранна: історія літератури, мовознавство, філософія, етнографія, ...
242372
  Сумцов М.Ф. Велетень думки і слова (О.П. Потебня) / проф. М. Сумцов. – Харків : Держвидав України, 1922. – 16 с.


  На тит. стор. підпис В. Данилевича
242373
  Погребенник В.Ф. Велетень думки. До 170-річчя від дня народження М.П. Драгоманова // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 4 (75) : вересень - жовтень. – С. 15-23
242374
  Пляченко А.Г. Велетень духу - Андрей Шептицький // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 27-34. – ISBN 978-966-927-118-1
242375
  Ляхоцький В. Велетень духу - геній думки, слова і пензля у просторі Всесвіту і часу // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 1 (36). – С. 15-20


  Про пам"ятники Тарасові Григоровичу Шевченку.
242376
   Велетень науки : Матеріали Всеукраїнських науково-педагогічних читань, присвячених вивченню спадщині Івана Огієнка. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 234с.
242377
   Велетень науки : Науковий збірник. – Київ
Вип. 2. – 1997. – 105с.
242378
  Павлишин В. Велетень світової й української науки та культури : (до 170-річчя від дня народження Івана Пулюя) / Володимир Павлишин, Станіслав Довгий. – Київ : [б. в.], 2015. – 22, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 19-23


  В пр. №3239BR напис: Дорогому Леоніду Губерському. Автори. 2.10.2015. Підпис.
242379
  Біленчук П. Велетень українського державотворення. До 180-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка / П. Біленчук, Л. Круглова // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 26 квітня - 2 травня (№ 17). – С. 14. – ISSN 1992-9277
242380
  Тереверко О. Велетень українського театру та кіно // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 4). – С. 19


  Видатний майстер сцени Амвросій Бучма.
242381
  Іванко А.Б. Велетень української науки (А.Ю. Кримський) // Історики України XIX - XX ст. : (нариси української історіографії) / А.Б. Іванко. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2001. – С. 166-172. – ISBN 966-583-076-7
242382
  Горобець Л.В. Велетні, що вимерли // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 31-33. – ISSN 2518-7104
242383
  Гранат К.Х. Велетом покликана : Повість / К.Х. Гранат. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 230с.
242384
  Хайченко Г.А. Велиий волшебник театра / Г.А. Хайченко. – Москва, 1964. – 78 с.
242385
  Самойленко І.В. Великi вiдхилення для випадкової еволюцiї з незалежними приростами в схемi пуассонової апроксимацiї з розщепленням та подвiйним укрупненням / І.В. Самойленко, Ю.В. Шушарін // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 76-86. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi проведено асимптотичний аналiз проблеми великих вiдхилень для випадкової еволюцiї з незалежними приростами в схемi пуасcонової апроксимацiї з розщепленням та подвiйним укрупненням. Великi вiдхилення для випадкової еволюцiї з незалежними ...
242386
  Кульчицький С. Велика антиутопія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 21-22 серпня (№ 157/158). – С. 20


  Доля роману-попередження Джорджа Орвелла "1984".
242387
  Кульчицький С. Велика антиутопія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 28-29 серпня (№ 161/162). – С. 20-21


  Доля роману-попередження Джорджа Орвелла "1984".
242388
  Карунна Т.І. Велика біла порода в племінних господарствах Полтавщини // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 260-265 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
242389
  Станкевич О. Велика біографія й історична доля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 вересня (№ 171/172). – С. 24


  "Про що "пам"ятає" замок у Скалі-Подільській".
242390
  Яцків Я. Велика біографія: "Еталон професійної інженерної освіти". Національний університет "Львівська політехніка" відзначає 200-річчя. / розмову вела Ольга Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7 грудня (№ 223). – С. 2


  Директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, член наглядової ради НУ "ЛП" та його випускник Ярослав Яцків про роль вишу в системі освіти України.
242391
  Буцик А.К. Велика Бородінська битва / А.К. Буцик. – Київ, 1953. – 31с.
242392
  Слуцкис М. Велика борозна / Миколас Слуцкис ;. – Київ, 1953. – 119 с.
242393
   Велика Британиjа и Македониjа = The Great Britain and Macedonia : документи. – Скопjе : ИНИ. – ISBN 9989-624-41-0
Т. 3 : Македонското автономно движенье во северозападна Грциjа: неговата поставеност и сегашна историjа: 1941-1945. – 1999. – 208 c. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Библиогр.: c. 193-194
242394
  Юдіна Д. Велика Британія - ЄС: Brexit і його наслідки // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 7/8. – С. 41-44. – ISSN 2663-2675
242395
  Рудич Є.В. Велика Британія : культура і традиції / Є.В. Рудич. – Харків : Основа; Тріада+, 2007. – 128с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 11(59)). – ISBN 978-966-495-018-0
242396
  Грубінко А.В. Велика Британія біля витоків європейської політики безпеки і оборони: роль, пріоритети, суперечності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 18-28


  The article, deals with the analysis of reasons, pre-conditions and consequences concerning the transformation of UK approaches towards British participation in ESDP. The very idea ofESDP is analyzed considering its historical roots and particulars of ...
242397
  Грубінко А. Велика Британія в європейській політичній інтеграції: історичні витоки "особливої" позиції та сучасність (до 70-ї річниці промов У. Черчілля у Фултоні та Цюриху) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 36-39. – (Історичні науки)
242398
  Яковенко Н.Л. Велика Британія в міжнародних організаціях : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.Л. Яковенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 400 с. + Додаток: с. 392-394. – Бібліогр.: с. 395-399. – ISBN 978-966-439-421-2
242399
  Яковенко Н.Л. Велика Британія в сучасній системі міжнародних відносин: заявка на європейське лідерство : Монографія / Н.Л. Яковенко. – Київ : Науковий світ, 2003. – 227с. – ISBN 966-675-180-1
242400
  Каспрук В. Велика Британія допомогатиме Україні в побудові демократичного суспільства // Надзвичайна ситуація : Київ, 2001


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
242401
  Діческул Віра Велика Британія і "мусульське питання" (1923-1926 рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 43-53
242402
  Крушинський В.Ю. Велика Британія і Європейське Економічне Співтовариство в 1970-і роки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.15-21
242403
  Крушинський В.Ю. Велика Британія і Конституція Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 2. – С. 3-10.
242404
  Швед О.В. Велика Британія і країни Співдружності в контексті європейської інтеграції (1950-1970-і роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 94-97. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Досліджено деякі аспекти політики Великої Британії щодо країн Співдружності в контексті європейської інтеграції в 1950-1970-х рр. The article is studied some aspects of the Great Britain"s policy regarding the countries of the Commonweal"s in the ...
242405
  Крушинський В.Ю. Велика Британія і Маастрихтський договір про Європейський Союз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 245-249. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні фактори, які вплинули на можливість підписання та ратифікації Великою Британією Маастрихтського Договору про Європейський Союз. Особливу увагу приділено аналізу діяльності консервативного уряду Дж. Мейджора. Article describes the ...
242406
  Черінько І.П. Велика Британія і розширення ЄС - 2004 // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 77-82. – ISSN 1728-3671
242407
  Великоречина О. Велика Британія на світовому ринку літератури // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 202-208.
242408
  Неприцький Олександр Анатолійович Велика Британія та європейська інтеграція (90-ті рр. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02. / Неприцький О.А.; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
242409
  Семеняк К. Велика Британія та Франція у сфері європейської безпеки у 90-ті роки XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 74-78. – ISBN 978-966-171-793-9
242410
  Прихненко М.І. Велика Британія як "міст" між "двома Заходами": дві різні гри Тоні Блера // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 324-328. – ISSN 2076-1554
242411
   Велика Британія: "Українці мудрі у виборі форми своєї пропаганди" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 94-105. – ISBN 978-617-7674-01-5
242412
  Зернецька О. Велика Британія: brexit і сепаратизм // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. О. Таукач. – Київ, 2018. – № 1. – С. 41-44. – (Політичні науки)
242413
  Локшина О.І. Велика Британія: освіта для молоді ХХІ століття // Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / Г.С. Єгоров, М.Ю. Красовицький, О.І. Локшина, В.М. Мадзігон, Б.Ф. Мельниченко. – Київ : Богданова А.М., 2006. – С. 97-122. – ISBN 966-96711-2-4
242414
  Захарченко В.І. Велика Ведмедиця : повісті, оповідання / В.І. Захарченко. – Дніпропетровськ, 1988. – 333 с.
242415
  Бугаєнко Н.І. Велика вигода від малих галузей. / Н.І. Бугаєнко. – К., 1968. – 48с.
242416
   Велика війна (1914 - 1918) Повсякденне життя населення України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Вересень (№ 17). – С. 5-9


  У статті на основі архівних документів, газетних матеріалів часів Першої світової війни й спогадів сучасників подано реалії повсякдення українського суспільства в умовах війни.
242417
   Велика війна 1914-1918 рр. і Україна / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; упоряд. Олександр Реєнт ; [редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : КЛІО, 2013. – 783, [1] с. : іл. – До 100-річчя від початку Першої світової війни. - Покажч.: с. 754-778. – Бібліогр.: с. 711-753 та в кінці ст. – ISBN 978-617-7023-08-0
242418
  Сюндюков І. Велика війна за Дунаєм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27-28 травня (№ 91/92). – С. 19


  Болгарська кампанія князя Святослава: перебіг, підсумки, історичний контекст.
242419
  Нечаєва-Юрійчук Велика війна: зміни у суспільній свідомості як основа для формування нового світопорядку // Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій : колектив. монографія / С.С. Троян, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер, С.М. Гакман, Л.М. та ін. Жванко. – Київ : Кондор, 2017. – С. 260-275. – ISBN 978-617-7458-41-7
242420
  Газін В. Велика війна: чи всі її уроки вивчило людство? 11 листопада у всьому світі згадають про жертви першого тотального конфлікту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 листопада (№ 42/43). – С. 1, 15
242421
  Стецюк Я.Н. Велика віра : повість / Я.Н. Стецюк. – Львів : Каменяр, 1954. – 96 с.
242422
  Абліцов В. Велика Вітчизняна - визначення ідеологічне, II-га світова - історичне // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 377-384. – ISBN 976-966-2279-07-8
242423
  Лучик Ю. Велика вітчизняна вигадка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 вересня (№ 159/160). – С. 20


  Чому радянську інтерпретацію Другої світової війни досі міфологізує медійний простір України?
242424
  Кульчицький С. Велика вітчизняна війна (походження і суть терміна) // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 3, (липень - вересень). – С. 10. – ISSN 1814-5078
242425
  Дерев"янкін Т. Велика Вітчизняна війна : витоки, ресурси і зброя перемоги // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5 (582). – С. 30-45. – ISSN 0131-775Х
242426
   Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років: сучасні проблеми історичної освіти і науки : Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції, Дніпропетровський нац. ун-т, 12-13 травня 2005 року. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 341 с. – ISBN 966-525-652-1
242427
  Маньковська Р.В. Велика ВІтчизняна війна 1941-1945 рр. в музейних збірках України // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 73-75
242428
  Кононенко О.А. Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу 1941 - 1945 рр. // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 40-41
242429
  Дерев"янкін Т. Велика Вітчизняна війна: велич перемоги в оцінках сучасників : До 60-річчя Великої Перемоги // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 45-57. – Бібліогр. 54 назви. – ISSN 0131-775Х
242430
  Партико З. Велика Вітчизняна? Друга світова? Чи...? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 7/8 (213/214). – С. 30-33


  Постулати й тези до оцінки участі українців у Другій світовій війні.
242431
  Чинго Живко Велика вода / Чинго Живко. – Београд : Неолит, 1973. – 172 с.
242432
  Желєзняк Й.А. Велика Волга / Й.А. Желєзняк. – К, 1956. – 48с.
242433
  Рева Леся Велика Волинь: на вістрі часу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст.
242434
  Кочевих О. Велика Володимирська вулиця


  170 років тому Микола І затвердив Другий генеральний план розвитку Києва
242435
  Степовик Д. Велика всенародна будова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 8 вересня (№ 160). – С. 11


  120 років тому було освячено Володимирський собор.
242436
  Антонич Б.- Велика гармонія : поезії : для старшого шкільного віку / Б.- І. Антонич ; упоряд., передм., прим. Д. Павличка. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Веселка, 1993. – 271 с. – ISBN 5-301-01662-8
242437
  Антонич Б.- Велика гармонія : модернистична поезія 20 ст. / Б.- І. Антонич ; упоряд., передм., прим. Д.В. Павличка. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Веселка, 2003. – 350 с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0171-6
242438
  Левшунова О. Велика гармонія : (11 клас) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (631). – С. 10-14. – ISSN 0130-5263
242439
  Олійник М.Я. Велика Глуша : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 213 с.
242440
  Самаєва Ю. Велика гра і маленька помста // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 1, 3


  "Наприкінці вересня Зеленський пообіцяв міжнародним партнерам України докласти всіх зусиль, щоб повернути гроші, витрачені з бюджету на виплати вкладникам збанкрутілих банків і докапіталізацію Приватбанку після націоналізації. Це підтверджує інформацію ...
242441
  Романова В.О. Велика двадцятка як механізм глобального управління // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 36-38
242442
  Ільєнков В.П. Велика дорога. / В.П. Ільєнков. – К., 1952. – 304с.
242443
   Велика дружба. – Київ : Художня література, 1959. – 512 с.


  Сборник разделен на 2 части: в первой из них напечатаны статьи, связанные с изучением художественного наследия писателя, его эстетических и литературно-критических взглядов, а также литературно-общественной деятеятельности; во второй - помещены работы, ...
242444
  Лебідь С. Велика економічна рентабільність піратства-причина його живучості // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 35-40. – ISSN 1608-6422
242445
  Манжола В.А. Велика Європа та Україна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 6-15.
242446
  Полюхович О. Велика європеянка української літератури. Як Леся Українка кидала виклик підвалинам Російської імперії // Україна молода. – Київ, 2021. – 10 березня (№ 23). – С. 10


  Святкування 150-літнього ювілею Лесі Українки цього року позначилося справді вагомою подією: вийшло повне зібрання її творів у 14 томах - третє (після Василя Стуса й Тараса Шевченка) академічне зібрання творів класика, що з’явилося в незалежній ...
242447
  Бобров В.Я. Велика єдність / В.Я. Бобров. – Київ, 1962. – 48с.
242448
  Грабовський В.К. Велика Жовтнева соціалистична революція революція та формування соціалістичного базису в СРСР / В.К. Грабовський; МВО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1957. – 37с.
242449
  Ципко К.Г. Велика Жовтнева Соціалістична революція і боротьба трудящих Буковини за владу рад та возз"єднання з Радянською Українеою / МВО УРСР.Чернівецький держ.ун-т ; К.Г. Ципко. – Чернівці, 1958. – 221 с.
242450
  Прокоф"єв В.І. Велика Жовтнева соціалістична революція і зародження радянсько-польських культурних зв"язків / В.І. Прокоф"єв, І.В. Прокоф"єва // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 24-29. – (Історичні науки ; вип. 30). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
242451
   Велика Жовтнева соціалістична революція і культура слов’янських народів. – Дніпропетровськ, 1966. – 274с.
242452
  Василенко В. Велика Жовтнева соціалістична революція і проблема формування наукового світогляду трудящих // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 1-5
242453
  Шило С. Велика Жовтнева соціалістична революція і розв"язання національного питання в СРСР // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 16-19
242454
   Велика Жовтнева соціалістична революція і розвиток світової системи соціалізму. – Київ : Київський університет, 1967. – 407с.


  Книга присвячена 50-річчу великої Жовтневої соціалістичної революції, розкриваються загальні закономірності розвитку соціалістичної системи, особливості міжнародного поділу праці та економічного співробітництва країн соціалізму.
242455
   Велика Жовтнева соціалістична революція і розвиток світової системи соціалізму. – К, 1967. – 407с.
242456
   Велика Жовтнева соціалістична революція і розвиток філософської науки. – К, 1967. – 60с.
242457
  Язвінський М.Г. Велика Жовтнева соціалістична революція і світовий революційний процес / М.Г. Язвінський. – К, 1967. – с.
242458
  Потарикіна Л.Л. Велика Жовтнева соціалістична революція і утворення Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 15-24. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье рассматривается интернациональный характер Великой Октябрьской социалистической революции. Освещены вопросы победы социалистической революции на Украине и образования Украинской ССР, показано историческое значение победы Великой Октябрьской ...
242459
   Велика Жовтнева соціалістична революція на Україні. – Х, 1957. – 68с.
242460
  Супруненко М. Велика Жовтнева Соціалістична революція на Україні / М. Супруненко. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1948. – 117 с.
242461
   Велика Жовтнева соціалістична революція та наука // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 7
242462
  Нікольніков Г. Велика заслуга радянського народу перед історією людинства. / Г. Нікольніков. – К, 1945. – 28с.
242463
  Зінгер М. Велика земля : Якутські та чукотські нариси й оповідання / М. Зінгер. – Харків : Укрробітник, 1934. – 97с.
242464
  Поморський Я. Велика зміна: Історія перед викликами... Послання XX Загального з"їзду польських істориків до істориків Центрально-Східної Європи // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (550), січень - лютий. – С. 19-30. – ISSN 0130-5247
242465
  Лук’яненко О.В. Велика і мала політика у відображенні освітянської преси УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.1). // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 91-94. – ISSN 2076-1554
242466
  Лук’яненко О.В. Велика і мала політика у відображенні освітянської преси УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.2) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 78-81. – ISSN 2076-1554
242467
  Галата С. Велика ідея. Молоді науковці створюють інноваційні розробки, здатні змінити життя людства // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 5 жовтня (№ 40). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Про щорічний інноваційний форум Social Good Summit, який проводить програма розвитку Організації Об"єднаних Націй (ПРООН) і КНУ імені Тараса Шевченка. У стінах КНУ розповідали про свої ідеї, проекти і розробки, змагалися за право представляти Україну ...
242468
  Валтарі М. Велика ілюзія = Suuri illusioni / Міка Валтарі; Пер. з фінської Ю. Зуб. – Львів : Кальварія, 2003. – 160с. – ISBN 966-663-118-0
242469
   Велика історія України : у 2-х томах. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-016-1; 5-86248-015-3
Т. 1 : Від найдавніших часів. – 1993. – 352с.
242470
   Велика історія України : у 2 т. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-017-Х; 5-86248-015-3
Т. 2 : Від найдавніших часів. – 1993. – 400 с.
242471
  Слабошпицький М. Велика історія через історію митця / М. Слабошпицький, О. Федорук // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21червня (№ 24). – С. 8


  Документальний роман Богдана Гориня "Святослав Гординський на тлі доби. Книга I".
242472
  Шоу Б. Велика Катерина : (пєса) / Б. Шоу; Беpнаpд Шов ; З англійської мови пеpеклав Бой [Т. Бой-Желенський]. – Львів : Вид-во Донцових ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 31 с.
242473
  Гжегож Велика китайська трансформація: з Третього Світу в Перший : ( стаття перша) / Гжегож, Колодко // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 2. – С. 5-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1811-3141
242474
  Гжегож Колодко В. Велика китайська трансформація: чинізм і майбутнє світу : (стаття друга) // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 3. – С. 5-23 : табл. – Бібліогр.: 48 назв. – ISSN 1811-3141
242475
  Коломицева А. Велика кільцева форма і пісні з рефренами // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 97-107. – ISSN 2310-0583


  Пісні з приспівами звичні для традиційної музики різних народів. У статті предметом розгляду стало унікальне явище українського фольклору – пісенні композиції непропорційної будови, в яких рефрен за масштабом переважає початковий розділ. Такі ...
242476
  Садикова В. Велика княгиня Ольга // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 15 вересня (№ 36). – С. 20
242477
  Повстенко О. Велика княгиня Ольга в народній пам"яті і в історії Києва // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1970. – Рік 21, ч. 240, січень : січень. – С. 11-18
242478
  Савчин М.В. Велика комерція та економічна безпека країни (окремі конституційні аспекти справи Vanco) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 197-203.
242479
  Задоя К.П. Велика корупція (grand corruption) як злочин проти людяності: огляд основних позицій у міжнародно-правовому дискурсі // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 110-112. – ISBN 978-617-7220-89-2
242480
  Величко О. Велика корупція: як Україні побороти схеми і хабарництво? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 1-21 січня (№ 1/2). – С. 15. – ISSN 1992-9277
242481
  Варга Є.С. Велика криза та її політичні наслідки / Є. Варга. – Київ : Державне соціально-економічне видавництво, 1935. – 183, [1] с.
242482
   Велика людина : Народні оповіді Українських Карпат про В.І. Леніна : [збірник / худ.-оформл. М.М. Таранов ; [упоряд., передм., прим., і словник В.В. Туряниці]. – Ужгород : Карпати, 1990. – 93 с. : іл. – Мініатюрне видання. – ISBN 5-7757-0237-9
242483
  Анісімов А. Велика людина. Великий учений // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  9 вересня виповниться 90 років з дня народження академіка НАН України Івана Івановича Ляшка, організатора й першого декана факультету кібернетики, видатного українського вченого та педагога, наукова й педагогічна діяльність якого нерозривно пов"язана ...
242484
  Седик Олена Велика Малопольща : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 76-79 : Фото
242485
  Мала Юлія Велика Малопольща // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 130-137 : фото
242486
  Малинська Н.А. Велика метафора вічного : (до творчого портрету письменника Володиира Селіванова-Буряка) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 137-143. – (Соціальні комунікації ; № 3)
242487
  Шановська О.А. Велика місія Михайла Гориня // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 220-232. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
242488
  Дмитрук А.В. Велика місія цивілізаторів / А.В. Дмитрук. – Київ, 1967. – 116 с.
242489
  Сорока В. Велика мрія, до якої нам треба йти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Досвід директора Маріупольської ЗОШ № 66 Наталії Ровицької, "побудувати" школу-хаб, де кожен учень зможе задовольняти свої потреби й обирати власну траєкторію розвитку.
242490
  Вітряк В. Велика національна трибуна // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 квітня (№ 63/64). – С. 21


  Наприкінці ХІХ - на початку ХХ століть русифікаційного впливу зазнали майже всі прошарки суспільства, і тільки газета як незамінний популяризатор ідей могла пробудити та згуртувати національний рух, бо призвичаювала читачів до слова рідною мовою. Саме ...
242491
  Соколов Б. Велика незустріч // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 220). – С. 5


  Президент США Дональд Трамп скасував заздалегідь заплановану зустріч і з В. Путіним в аргентинській столиці.
242492
  Попеску П.И. Велика Октябрьская Социалистическая революция и рабочее движение в Румынии / П.И. Попеску. – М., 1967. – 128с.
242493
  Сірук М. Велика омана Європи. В умовах вакууму супротиву Росія досягає своїх цілей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18 листопада (№ 210). – С. 3


  Доктор політичних наук, конфліктолог, професор КНУ імені Тараса Шевченка Григорій Перепелиця вважає, що у Європі відбувається розкол, свідченням чого є те, як в Анталії приймали російського президента.
242494
  Ткачук О.С. Велика Палата Верховного Суду. Її роль у забезпеченні сталості та єдності судової практики // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (204). – С. 59-61. – ISSN 2308-9636
242495
  Уркевич В. Велика палата Верховного Суду: перший досвід функціонування // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 28-29
242496
  Ульяновський В.І. Велика передсмертна молитва князя Іллі Острозького: форми і прояви релігійності та есхатологічні мотиви // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 72-91. – ISSN 0130-5247


  Аналізується заповіт князя Іллі Острозького, "велика молитва" людини на порозі переходу в інший світ. Робиться спроба прояснити картину релігійності ранньомодерного соціуму на прикладі одного з представників верхнього щабля соціальної піраміди. Не ...
242497
  Кургак Марія Михайлівна Велика перемога : Рекоменд. покажч. літ. / Кургак Марія Михайлівна, Лозовий Василь Дорофійович. – Київ : Політвидав України, 1980. – 57с.
242498
  Онищук М. Велика Перемога у Другій світовій війні, або Як поєднати славу героїв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 5 (250). – С. 36-37. – ISSN 2076-9326


  9 травня 1945 року назавжди ввійшло в історію як День Перемоги у найбільшій і найкривавішій війні на нашій планеті. Полум"я Другої світової палахкотіло шість років. Битви точилися на території країн Європи, Азії та Африки, на неосяжних морських і ...
242499
  Масалова І.І. Велика Печерська церква як екскурсійний об"єкт у другій половині 1920-х–1930-х рр. (за матеріалами краєзнавчо-довідкової літератури) / І.І. Масалова, А.С. Яненко // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 30. – C. 64-77. – ISSN 2078-0133
242500
  Тешаєва Міла Велика подорож до Індії : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 40-47 : Іл.
242501
  Мельничук Оксана Велика подорож маленьких міс : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 122-123 : Іл.
242502
  Даль М. Велика пожертва для Торонтської Катедри // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 484, червень : червень. – С. 25-26


  "Катедра Українознавчих Студій при Торонтському університеті одержала пожертву на суму $100, 000 (сто тисяч) від родини Дмитра і Наталії Галушків на науковий фонд їхнього імени."
242503
  Писаренко С. Велика політика маленької Литви // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – С. 12-14. – ISSN 2313-559X
242504
  Томак М. Велика політика: зменшена модель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 квітня (№ 65). – С. 8


  Чи здатне студентське самоврядування на самозахист? Минулого тижня соціальними мережами та електронними ЗМІ поширилася петиція київських студентів до Президента Віктора Януковича. У своїй заяві студенти просять главу держави "вжити активних дій щодо ...
242505
  Чобіт Д. Велика польська брехня // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 6 (908), червень. – С. 159-188. – ISSN 08-68-4790-1
242506
  Чобіт Д. Велика польська брехня // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 6-12 серпня (№ 32). – С. 6-7
242507
  Чобіт Д. Велика польська брехня // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 16-22 липня (№ 26/27). – С. 4-5


  Трагедія галицького села Гута Пеняцька.
242508
  Чобіт Д. Велика польська брехня // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 23-29 липня (№ 28/29). – С. 4-5
242509
  Сапеляк С. Велика правда Олени Теліги // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 375-378
242510
  Кухаренко Л.І. Велика програма електрифікації СРСР. / Л.І. Кухаренко. – К., 1951. – 36с.
242511
  Лущій С. Велика проза української еміграції 1950-х років: на перетині традицій і новаторства // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 4 (709). – С. 42-49. – ISSN 0130-5263
242512
  Логвин Ю. Велика Риба : для молодшого і середнього шк. віку / Юрій Логвин ; [іл.: Ю. Логвин]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 23, [1] с. : іл. – (Бедрик). – ISBN 978-617-966-318-5
242513
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ, 1951. – 932с.
242514
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ, 1953. – 856с.
242515
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ
Кн. 1. – 1963. – 662 с.
242516
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ
Кн. 2. – 1963. – 465 с.
242517
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ : Дніпро, 1968. – 967 с.
242518
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1981. – 414с.
242519
  Мельник Ольга Велика ріка нашого народу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 10-11 : Фото
242520
  Околітенко Н.І. Велика річка : оповідання та повість / Н.І. Околітенко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 168 с.
242521
  Лискун Ю.Ф. Велика рогата худоба / Ю.Ф. Лискун. – К., 1953. – 451с.
242522
  Журахович С.М. Велика розмова : оповідання / С.М. Журахович. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 140 с.
242523
  Афонін Е.А. Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз) / Е.А. Афонін, О.М. Бандурка, А.Ю. Мартинов; Українське товариство сприяння соціальним інноваціям; Відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення апарату ВРУ. – Київ : Парапан, 2002. – 352с. – 1Афон Шифр дубл. – (Відкрита дослідницька концепція ; Вип. 2). – ISBN 966-8210-05-0
242524
  Грабовський С. Велика російська контрреволюція // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 листопада (№ 199). – С. 4


  Після більшовицького перевороту 7 листопада 1917 року демократичний уряд Керенського розігнали, а за місяць почалася агресія проти УНР.
242525
  Райхель Ю. Велика сварка // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня - 1 травня (№ 78/79). – С. 7


  Від протистояння Москви і Праги постраждали проросійські сили.
242526
  Ромашов Б.С. Велика сила / Б.С. Ромашов. – К, 1952. – 112с.
242527
  Лазорик Ф. Велика сила / Ф. Лазорик. – Пряшів, 1955. – 107с.
242528
  Бабич Є.К. Велика сила дружби народів : (рек. покажчики літератури) / Є.К. Бабич, В. Патока, В. Шафорост ; М-во культури УРСР ; Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Політвидав України, 1972. – 103 с.
242529
  Тетерук І.М. Велика сила ленінізму / І.М. Тетерук. – Київ, 1972. – 24с.
242530
  Бойко О. Велика синагога в Бережанах // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 2 (191), спецвип. : Бережани - місто біля Раю. – С. 50-55. – ISSN 0131-2685
242531
  Драган Р. Велика сім"я : Індо-Європейці / Р. Драган. – Лондон, Гага : Млин, 1976. – 101с.
242532
  Кащенко А. Велика Січ. До слави, до смерті, до Бога : повісті та оповідання / Адріан Кащенко ; [ред.-уклад. О.В. Зав"язкін ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 221, [3] с. – (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях). – ISBN 978-966-481-499-4
242533
  Петрук В.І. Велика Скіфія - Оукраїна / В.І. Петрук. – Київ : Спалах, 2001. – 432с. – ISBN 966-512-126-Х
242534
  Василенко Г.К. Велика Скіфія / Г.К. Василенко. – Київ, 1991. – 48с.
242535
  Партицький О.О. Велика Славяньска держава пеpед двома тысячами лет (Велика Слов"янська держава перед двома тисячами літ) / Исторична студія Омеляна Партицкого. – Накладом автора. – Львов : З друкарні т-ва ім. Шевченка під зар. К. Беднарського, 1889. – 100 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос.мови старої орфографії. - Прим. № 109278 дефектний, без тит. стор. - Опис. за обкл.
242536
  Мінц І. Велика соціалістична революція в СРСР. / І. Мінц. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1938. – 80с.
242537
  Бєлоусов С.М. Велика співдружність народів СРСР -- джерело сили і могутності Радянської соціалістичної держави. / С.М. Бєлоусов. – Київ, 1952. – 40с.
242538
  Гамрецький М. Велика споруда на Дніпрі // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 158-161
242539
  Косинська Юлія Велика справа Малопольщі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 46-53 : фото
242540
  Костенко Олег Велика спрага людства : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 24
242541
  Рижков М.М. Велика стратегія Дж. Буша-молодшого щодо Європи, Росії, України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 106-110.
242542
  Бабюх В.А. Велика сумна повість Віктора Некрасова // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 108-111


  Автор аналізуючи творчість відомого письменника акцентує увагу на особливо плідний період в його творчій біографії - 50-60 роки. У статті підкреслюється, що у низці праць В.П. Некрасов демонструє глибоку повагу до історії, незалежність і вільність ...
242543
  Колісник Г.А. Велика твердь : роман / Григорій Колісник. – Київ, 1980. – 288 с.
242544
  Клименко К. Велика трансформація. Чи змінниться якість роботи міністерств? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 1-7 березня (№ 9)
242545
   Велика трійця : Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка. – Київ : Етнос, 2005. – 336с. – ISBN 966-522-064-0
242546
  Задорожна Л. Велика туга на роздоріжжі краси й любові : (поетичний образок Т. Шевченка "N.N." ("Така як ти, колись лілея...") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 22-29


  У статті на прикладі одного поетичного образка Т. Шевченка здійснено спробу довести, як важливо зрозуміти значення часопросторової парадигми, закладеної у творі, для прочитання імпліцитного коду художнього мислення поета
242547
  Бикова Т. Велика Україна і "мала" батьківщина у поетичних візіях Тараса Шевченка і Юрія Федьковича // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 133-142


  У статті на основі творчості Тараса Шевченка і Юрія Федьковича розкрито найважливіші значеннєві вектори поняття "батьківщина", особливості її інтерпретації у поезії двох митців, зроблено висновок про значення творчості письменників у процесі ...
242548
   Велика українська енциклопедія / наук.-ред. рада: В.М. Локтєв (голова) [та ін.]. – Київ : Енциклопедичне видавництво. – ISBN 978-617-7238-39-2
Т. 1 : А-Акц / голов. редкол.: В.М. Локтєв (голова) [та ін. ; уклад.: В.Л. Бабка, О.М. Березовський, Н.В. Вергельська та ін.]. – 2016. – 590, [2] с. : іл., карт., портр. – Шифр. дубл. 03 Вели.
242549
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-049-5
Т. 1 : Історія держави і права України / [Б.І. Андрусишин, Бойко І.Й., Бондарчук Т.І. та ін. ; редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.]. – 2016. – 846, [2] с. : іл. – Покажч. статей: с. 838-843. - Авт. зазнач. на с. 845-846. – Бібліогр. в кінці ст.
242550
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-145-4
Т. 2 : Філософія права / [Абашнік В.О., Андрусишин Б.І., Андрусяк Т.Г. та ін. ; редкол.: С.І. Максимов (голова) та ін.]. – 2017. – 1127, [1] с. : портр. – Покажч. статей: с. 1120- 1123. - Авт. зазнач. на с. 1125-1127. – Бібліогр. в кінці ст.
242551
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-233-8
Т. 3 : Загальна теорія права / [Азаров Д.С., Анакіна Т.М., Барабаш О.О. ; редкол.: О.В. Петришин (голова) та ін.]. – 2017. – 951, [1] с. : іл., портр. – Покажч. статей: с. 945-948. - Авт. зазнач. на с. 949-951. – Бібліогр. в кінці ст.
242552
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-261-1
Т. 17 : Кримінальне право / [Абакумова Ю.В., Азаров Д.С., Андрушко П.П. та ін. ; редкол.: В.Я. Тацій (голова) та ін.]. – 2017. – 1062, [2] с. : портр. – Покажч. статей: с. 1046-1056. - Авт. зазнач. на с. 1058-1062. – Бібліогр. в кінці ст.
242553
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-400-4
Т. 11 : Трудове право / [Андрєєв А.В., Андріїв В.М., Арсентьєва О.С. та ін. ; редкол.: С.М. Прилипко (голова) та ін.]. – 2018. – 775, [1] с. : портр. – Покажч. статей: с. 769-773. - Авт. зазнач. на с. 774-775. – Бібліогр. в кінці ст.
242554
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-407-3
Т. 14 : Екологічне право / [Андрейцев В.І., Анісімова Г.В., Балюк Г.І. та ін. редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова) та ін.]. – 2018. – 774, [2] с. : портр. – Покажч. статей: с. 764-771. - Авт. зазнач. на с. 773-774. – Бібліогр. в кінці ст.
242555
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-250-5
Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / [Авдєєва Г.К., Алєксєйчук В.І., Аленін Ю.П. та ін. ; редкол.: В.Ю. Шепітько (голова) та ін.]. – 2018. – 951, [1] с. : іл., портр. – Покажч. статей: с. 933-948. - Авт. зазнач. на с. 950-951. – Бібліогр. в кінці ст.
242556
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-469-1
Т. 15 : Господарське право / [Атаманова Ю.С., Бакалінська О.О., Беляневич О.А. та ін. ; редкол.: В.А. Устименко (голова) та ін.]. – 2019. – 780, [4] с. : портр. – Покажч. статей: с. 770-777. - Авт. зазнач. на с. 779-781. – Бібліогр. в кінці ст.
242557
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-657-2
Т. 16 : Земельне та аграрне право : [уміщує 299 ст., 9 іл. / Н.О. Багай, Г.І. Балюк, О.В. Бевз та ін. ; редкол.: М.В. Шульга (голова)]. – 2019. – 695, [1] с. : іл. – На корінці зазнач. назва та номер тома. - Покажч. статей: с. 687-691. – Бібліогр. в кінці ст.
242558
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-831-6
Т. 18 : Кримінологія. Кримінально-виконавче право : [уміщує 311 ст., 120 іл. / К.А. Автухов, М.О. Акімов, С.В. Бабанін та ін. ; редкол. В.І. Шакун (голова) та ін.]. – 2019. – 542, [2] с. : іл. – На корінці зазнач. назва та номер тома. - Покажч. статей: с. 527-534. – Бібліогр. в кінці ст.
242559
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-946-7
Т. 6 : Фінансове право : [уміщує 175 ст., 18 іл. / Г.С. Андрущенко, Д.О. Білінський, М.М. Бліхар та ін. ; редкол.: М.П. Кучерявенко (голова) та ін.]. – 2020. – 614, [2] с. : іл. – На корінці зазнач. назва та номер тома. - Покажч. статей: с. 609-611. – Бібліогр. в кінці ст.
242560
   Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Слід у віках : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 жовт. 2001 р. – Київ : Віпол, 2002. – 230, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-646-050-5
242561
  Коваленко Л.А. Велика французька буржуазна революція і грамодянсько політичні рухи на Україні в кінці 18 ст. / Л.А. Коваленко. – Київ : Київський університет, 1973. – 168с.
242562
  Пивовар С.Ф. Велика хартія вольностей / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 47. – ISBN 966-642-073-2
242563
   Велика хартія університетів - done! // Київський університет. – Київ, 2021. – Червень (№ 6). – С. 3


  "Представники Київського національного університету імені Тараса Шевченка офіційно підписали Велику хартію університетів-2020 (Magna Charta Universitatum 2020). Урочисту процедуру було проведено в залі для офіційних делегацій головного навчального ...
242564
   Велика хімія - народному господарству. – К, 1964. – 44с.
242565
  Стець Н.С. Велика хімія та її вивчення в школі / Н.С. Стець. – К., 1968. – 110с.
242566
  Кізлова А. Велика церква Києво-Печерської Успенської лаври у відвідуваннях організованих груп з-за меж Києва (кінець XIX - початок XX ст.) // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 104-109. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "І. Руцинська на матеріалах ІІ половини ХІХ - початку ХХ ст. з Російської імперії зробила висновок, що богомолець активний у сакральному просторі, тож усі дії в ньому мають давати відчуття співучасті через тактильне (прикладання до ікони, мощей, ...
242567
  Мішкова О.Л. Велика чеська письменниця Божена Нємцова (1820-1862). / О.Л. Мішкова. – К., 1962. – 43 с.
242568
  Жайворонок В.В. Велика чи мала літери? : Словник-довідник: Близько 10 000 номінацій / В.В. Жайворонок; Нац. акад. наук Україна; Ін-т мовознавства ім.О.О.Потебні. – Київ : Наукова думка, 2004. – 204 с. – (Словники України). – ISBN 966-00-0179-7
242569
  Бжезінський Збігнев Велика шахівниця = The Grand Chessboard : Американська першість та її стратегічні імперативи / Бжезінський Збігнев; З англ. пер.О.Фешовець. – Львів; Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. – 236с. – ISBN 966-7263-41-Х
242570
  Липовецький С. Велика шахівниця: українсько-польське протистояння // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 9/10 (537/538), 2-15.03.2018. – С. 46-49. – ISSN 1996-1561
242571
   Велика Ялта. – Київ : Мистецтво, 1965. – 24с.
242572
   Велика Ялта. – Київ : Мистецтво, 1967. – 48с.
242573
  Брошкевич Є. Велика, більша і найбільша / Є. Брошкевич. – К, 1966. – 195с.
242574
   Великан Арчибальд. – М, 1986. – 157с.
242575
  Новотны И. Великан в лесу / И. Новотны. – Москва, 1975. – 207 с.
242576
  Паустовский К.Г. Великан на Каме / К.Г. Паустовский. – Москва ; Ленинград, 1934. – 50 с.
242577
   Великан над Донцом. – Донецк, 1969. – 126с.
242578
  Бошкоски М. Великаните на македонскиот среден век / Милан Бошкоски. – Скопjе : Македонска реч. – (Библиотека Македоника). – ISBN 9989-163-47-2
книга 1. – 2007. – 225 с. : ил.
242579
   Великанова купель. – М, 1989. – 670с.
242580
  Литцман Вальтер Великаны и карлики в мире чисел / Литцман Вальтер. – Москва, 1959. – 67с.
242581
   Великаны и пигмеи : [Сборники. Переводы]. – Алма-Ата : Кайнар, 1984. – 480 с. : илл.
242582
  Кондратов А.М. Великаны осторва Пасхи / А.М. Кондратов. – М, 1966. – 186с.
242583
  Антокольский А.А. Великаны с улицы Праздников / А.А. Антокольский. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 128 с.
242584
  Мотильова Т. Великата октомврийска революция и световната литература / Т. Мотильова. – София, 1947. – 68 с.
242585
  Дамянов С. Великата френска революция / С. Дамянов. – София, 1987. – 156 с.
242586
  Нарышкин А. Великая Албания. Сделан лишь первый шаг // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 12. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670


  Нова республіка Косово (з 17 лютого 2008 р.)
242587
  Семенов В.Ф. Великая английская революция / В.Ф. Семенов // Нидерландская революция XVI века / Н.М. Пакуль. – Москва : Акц. изд. о-во "Огонек", 1931. – С. 97-205. – (Популярно-иллюстрированная библиотека Всемирная история)
242588
  Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей / М.А. Барг. – Москва : Мысль, 1991. – 397, [2] с., [16] л. ил. – ISBN 5-244-00418-2
242589
  Кудрявцев А.Е. Великая английская революция. / А.Е. Кудрявцев. – Л., 1925. – 232с.
242590
  Литовченко С.Д. Великая Армения во времена третьей войны Рима с Митридатом VI // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2009. – Вып. 8. – C. 107-115. – ISBN 978-966-86-03-89-1
242591
  Ивашина Марина Вячеславовна Великая библиотечная мечта, или Оптимистический крик о помощи // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 23-27. – ISSN 1727-4893


  Как видят библиотечные работники будущее библиотек, чтения, да и свое собственное будущее? Осуществится ли мечта о библиотечном Эльдорадо? И что нужно для того, чтобы мечты стали явью?
242592
  Колесник А.Д. Великая битва на Волге. 1942-1943 / А.Д. Колесник. – Москва, 1958. – 111с.
242593
  Моисеев О.В. Великая битва на Днепре. / О.В. Моисеев. – К, 1963. – 248с.
242594
  Шиловский Е.А. Великая битва под Москвой / Е.А. Шиловский. – Москва : Сталинское знамя, 1945. – 15 с.
242595
   Великая битва под Москвой. – М, 1961. – 303с.
242596
  Самсонов А.М. Великая битва под Москвой. 1941-1942 / А.М. Самсонов. – Москва, 1958. – 224 с.
242597
  Панку-Яш Октав Великая битва у малого пруда. / Панку-Яш Октав. – Москва, 1957. – 224с.
242598
  Нексе М.А. Великая борьба / М.А. Нексе. – М, 1924. – 160с.
242599
  Реми Т. Великая борьба / Т. Реми. – М, 1938. – 176с.
242600
  Реми Т. Великая борьба / Т. Реми. – М, 1938. – 47с.
242601
  Уайт Е. Великая борьба / Е. Уайт. – Заокский : Источник жизни, 2006. – 704с. – ISBN 5-86847-581-X
242602
  Штремпель Йоханнес Великая Византия. Мечом и крестом : история // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 114-127 : Фото. – ISSN 1029-5828
242603
  Новосельский В.В. Великая война 1409-1411 годов. Грюнвальдская битва / В.В. Новосельский. – Минск : Элайда, 2010. – 290 с. – Библиогр.: с. 275-280. – ISBN 978-985-6753-80-3
242604
   Великая война и Великая Победа народа : в 2-х кн. / Ин-т рос.истории. РАН, Науч. совет РАН "История межд. отношений и военной полит. Рос." ; [редкол. : Сахаров А.Н. (отв. ред.), Христофоров В.С., Колодникова Л.П. (ред.-сост.) и др.]. – Москва : Академкнига. – ISBN 978-5-94628-347-2
Кн. 1. – 2010. – 480 с. – изд. подготовлено к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
242605
   Великая война и Великая Победа народа : в 2-х кн. / Ин-т рос. истории РАН, Науч. совет РАН "История межд. отношений и военной полит. Рос." ; [редкол. : Сахаров А.Н. (отв. ред.), Христофоров В.С., Колодникова Л.П. (ред.-сост.) и др.]. – Москва : Академкнига. – ISBN 978-5-94628-348-9
Кн. 2. – 2010. – 520 с. – изд. подготовлено к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
242606
  Грот К. Великая война и Карпато-дунайская монархия / К. Грот. – 15с.
242607
  Найденко В.В. Великая Волга на рубеже тысячелетий : от экологического кризиса к устойчивому развитию / В.В. Найденко. – Нижний Новгород : Промграфика. – ISBN 5-901915-01-2
Т.1. – 2003. – 432с. : илл., фот.
242608
  Найденко В.В. Великая Волга на рубеже тысячелетий : от экологического кризиса к устойчивому развитию / В.В. Найденко. – Нижний Новгород : Промграфика. – ISBN 5-901915-04-6
Т.2 : Практические меры преодоления экологического кризиса и обеспечения перехода Волжского бассейна к устойчивому развитию. – 2003. – 368с. : илл., фот.
242609
  Георгиу М. Великая встреча / М. Георгиу. – Бухарест, 1970. – 48с.
242610
  Зубкова А. Великая Гарбо // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 10. – С. 50-65
242611
  Семин О. Великая годовщина : Аграр. вопрос и крестьян. (крепост.) реформа на Кавказе : Ист. очерк / Орест Семин. – Киев : "Вся Россия" Л.М. Фиш, 1911. – 166 с. – Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов... М., 1958. Т. 3. С. 106. – Библиогр.: с. 5-10
242612
  Кирпичников А.Н. Великая государева крепость / А.Н. Кирпичников, И.Н. Хлопин. – Ленинград, 1972. – 254 с.
242613
  Левитина С. Великая граница / С. Левитина. – Киев, 1940. – 86с.
242614
  Катасонов В.Ю. Великая держава или экологическая колония? / В.Ю. Катасонов. – М., 1991. – 222с.
242615
  Коменский Я.А. Великая дидактика / Я.А. Коменский. – Харьков. – 282с.
242616
  Дмитрук Андрей Великая древнерусская стена / Дмитрук Андрей, Дмитрук Игорь // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 6-19 : Іл., карта
242617
  Кузнецов П.Н. Великая дружба / П.Н. Кузнецов. – М., 1948. – 180с.
242618
  Осипов К. Великая дружба / К. Осипов. – М, 1954. – 40 с.
242619
  Рыльский М.Ф. Великая дружба / М.Ф. Рыльский. – М., 1954. – 256с.
242620
  Дягилев Д.В. Великая дружба / Д.В. Дягилев. – М., 1954. – 64с.
242621
   Великая дружба. – Чкалов, 1954. – 108с.
242622
   Великая дружба. – Ереван, 1954. – 240с.
242623
  Йосипенко М.К. Великая дружба / М.К. Йосипенко. – К., 1961. – 200с.
242624
   Великая дружба азербайджанского и русского народов. – Баку
1. – 1964. – 419с.
242625
   Великая дружба азербайджанского и русского народов. – Баку
2. – 1964. – 480 с.
242626
  Арутюнян Ю.В. Великая дружба народов Советского Союза и Китайской Народной Республики - прочная опора мира во всем мире / Арутюнян Ю.В. ; Всесоюз. о-во по распростр. полит. и науч. знаний. – Москва : [б. и.], 1954. – 31 с.
242627
  Капица М.С. Великая дружба народов Советского Союза и Китая / М.С. Капица. – Москва, 1954. – 64с.
242628
  Молотов В.М. Великая дружба народов СССР / В.М. Молотов. – Москва, 1936. – 64с.
242629
  Молотов В.М. Великая дружба народов СССР : Речь на совещании передовых колхозников и колхозниц Таджикистана и Туркменистана 4 декабря 1935 года / В.М. Молотов. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 64с.
242630
  Казаков С.В. Великая дружба народов СССР : Краткий рекомндательный обзор литературы / С.В. Казаков ; Гос би-ка СССР имени В.И.Ленина ; Науч. ред. Б. Т. Багликова. – Москва, 1951. – 68 с.
242631
  Мелконян М.Д. Великая дружба народов СССР в период Отечественной войны 1941-1945 годов. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мелконян М.Д.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1954. – 20л.
242632
  Ефремов А И. Великая дуга / А И. Ефремов, . – М, 1957. – 741с.
242633
  Любимов Л.Д. Великая живопись Нидерландов / Л.Д. Любимов. – М., 1963. – 160с.
242634
  Цвейг С. Великая жизнь / С. Цвейг; Пер. с нем. Ст. Веткина. – Ленинград : Красная газета, 1928. – 144с.
242635
  Весос Т. Великая игра / Т. Весос. – Москва, 1970. – 231с.
242636
  Весос Т. Великая игра / Т. Весос. – Москва : Радуга, 1983. – 524 с.
242637
  Весос Т. Великая игра / Т. Весос. – Москва, 1988. – 587с.
242638
  Михалев М.С. Великая Иллюзия // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 53-67. – ISSN 1681-7559


  "Кажется, что пять букв, составляющих слово "Тибет", несут в себе код, способный вернуть душу нашему давно расколдованному и скучному миру", - считает автор. "Нам нужна сказка, Великая Иллюзия, и Тибет подходит для этой роли идеально...". Путешествуя ...
242639
  Рябчук П.И. Великая интернациональная задача / П.И. Рябчук. – Москва : Знание, 1963. – 46 с.
242640
  Леонидов Ф.М. Великая историческая миссия коммунизма / Ф.М. Леонидов. – М, 1963. – 88с.
242641
  Саенко Н. Великая Китайская стена // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 8. – С. 2-15
242642
  Кириллов А. Великая Китайская стена как "чудо застенчивости" / А. Кириллов, Е. Соловьев // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 6. – С. 32-33. – ISSN 0234-1670
242643
  Афонин Э.А. Великая коэволюция : Глобальные проблемы современности: историко-социологический анализ / Э.А. Афонин, А.М. Бандурка, А.Ю. Мартынов. – 2-е изд., перер. и доп. – Киев : Парламентское издательство, 2003. – 384с. : Открытая исследовательская концепция ; Вып. 2. – ISBN 966-611-212-4
242644
  Баумгарнер Э. Великая крестьянская война (1525) / Э. Баумгарнер; Баумгартнер Э. ; пер. с нем. с предисл. П. Стучка. – Москва : Прометей, 1925. – VIII, 259 с.
242645
  Кожевников В. Великая крестьянская война в Германии (1524-1525 гг.) : историческая литература / В. Кожевников. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Глаголева, 1907. – 132 с.
242646
  Дучинский Н.П. Великая крестьянская реформа при царе-освободителе / Н.П. Дучинский. – Санкт-Петербург : Изд. Всер. нац. клуба ; [Тип. А.С. Суворина], 1911. – 105 с., вкл. обл. ил., портр. – (Отечественная библиотека ; № 14)
242647
  Курукин Игорь Великая Литва или "альтернативная" Русь? : Загадки истории // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 36-47 : Фото, карти
242648
  Граф Юрген Великая ложь 20 века : Миф о геноциде евреев в период 2 Мировой войны / Юрген Граф; МАУП. – Киев : МАУП, 2005. – 320с. – (Библиотека журнала "Персонал"). – ISBN 966-608-433-3


  Рассматриваются антропологический и этнолингвистические особенности формирования славянского суперэтноса
242649
   Великая магистраль : Павел Пясецкий. Панорама Транссиба // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – декабрь (№ 99). – C. 71-73 : фот, карта
242650
  Колесников М.С. Великая мелодия: Повести. / М.С. Колесников. – Москва, 1988. – 238с.
242651
   Великая Моравия, ее историческое и культурное значение. – М, 1985. – 287с.
242652
   Великая Моравия. Тысячелетняя традиция государственности и культуры / Я. Бем, Б. Гавранек, Й. Колейка, Й. Поулик, В. Ванечек. – Прага : Издательство Чехословацкой Академии Наук, 1963. – 97, [2] с.
242653
  Федотов Г. Великая награда. / Г. Федотов. – Пенза, 1951. – 184с.
242654
  Корнеев Анатолий Великая неумышленная "загадка" Ферма : (великая теорема) // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
242655
  Заревой С. Великая новь / С. Заревой. – М, 1920. – 31с.
242656
  Прилипко А. Великая Одесская революция 1913-1923 : годы, определившие эпоху : ист.-публицист. анализ иррегулярного времени / Александр Прилипко, Валентин Стремядин. – Киев : Новий Друк, 2019. – 311, [1] с. : табл., фотоил., портр. – Библиогр.: с. 303-307 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-635-140-5
242657
  Мозгова Г.Н. Великая Октябрская социалистическая революция и оборона Советской республики : Указ. карт. / Г.Н. Мозгова. – Москва, 1977. – 60с.
242658
   Великая Октябрськая социалистическая революция. – Москва, 1961. – 372 с.
242659
  Брюнин В.Г. Великая Октябрськая социалистическая революция и рабочее движение в Германии (конце 1917 -- начало 1918 гг) : автореф. дис. ... докт. ист. наук / Брюнин В.Г. ; МГУ. – Москва, 1961. – 43 с. – Бібліогр.:с.42-43
242660
   Великая Октябрьская. – Калининград, 1983. – 238с.
242661
  Поляков Ю.А. Великая Октябрьская / Ю.А. Поляков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1987. – 133с.
242662
  Крестинин Н.А. Великая Октябрьская революция в творчестве советских писателей. / Н.А. Крестинин, И.Т. Крук. – К., 1966. – 68с.
242663
   Великая Октябрьская революция и мировое освободительное движение. – М
1. – 1958. – 570с.
242664
   Великая Октябрьская революция и мировое освободительное движение. – М
2. – 1958. – 644с.
242665
  Малинкович В.П. Великая Октябрьская Социалистическая револцюия в изображении советской литературы / В.П. Малинкович. – Москва, 1957. – 38с.
242666
  Рыженко Ф.Д. Великая Октябрьская социалистическая революция -- триумф марксистско-ленинской теории / Ф.Д. Рыженко. – Москва, 1967. – 32с.
242667
  Дейнега А.И. Великая Октябрьская социалистическая революция - класиическое осущетсвление на практие марксистско-ленинской теории пролетарской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Дейнега А.И.; Ин-т повш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 16л.
242668
   Великая Октябрьская социалистическая революция - коренной перелом в истории человечества. – Л, 1969. – 272с.
242669
   Великая Октябрьская социалистическая революция - начало коренного преобразования мира. – М, 1987. – 289с.
242670
  Бромберг Я М. Великая Октябрьская социалистическая революция - торжество идей марксизма ленинизма / Я М. Бромберг, . – Волгоград, 1967. – 28с.
242671
  Кумаченко Я.С. Великая Октябрьская социалистическая революция / Я.С. Кумаченко. – Москва, 1942. – 68с.
242672
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М, 1957. – 515с.
242673
  Филагина В.В. Великая Октябрьская социалистическая революция / В.В. Филагина. – Москва, 1957. – 240 с.
242674
   Великая Октябрьская социалистическая революция : февраль-октябрь 1917. – Киев
Т.1 : Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. – 1957. – 741 с.
242675
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М
1. – 1960. – 228с.
242676
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М
2. – 1960. – 327с.
242677
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М
Т.3. – 1960. – 590 с.
242678
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М
Т.4. – 1961. – 670 с.
242679
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – Москва
1. – 1962. – 212 с.
242680
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – Москва
2. – 1962. – 405 с.
242681
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М
3. – 1962. – 597с.
242682
  Наумов Н.В. Великая Октябрьская социалистическая революция / Н.В. Наумов. – М, 1975. – 192с.
242683
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М, 1977. – 712с.
242684
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М, 1986. – 510с.
242685
   Великая Октябрьская социалистическая революция : Энциклопедия. – 3-е, доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1987. – 638с.
242686
  Кучкин А.П. Великая Октябрьская Социалистическая революция / А.П. Кучкин. – Москва, 1938. – 104с.
242687
   Великая Октябрьская Социалистическая Революция. – М, 1967. – 58с.
242688
   Великая Октябрьская социалистическая революция .. – Москва
Т.2. – 1959. – 688 с.
242689
   Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии. – Минск
1. – 1957. – 1007с.
242690
   Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии. – Минск
2. – 1957. – 1071с.
242691
  Семьянинов В.П. Великая Октябрьская социалистическая революция в деревне: вопросы истории, источниковедения, историографии: уч. пособие / В.П. Семьянинов. – Куйбышев, 1986. – 71с.
242692
   Великая Октябрьская социалистическая революция в зарубежной художественной литературе и публицистике. – М, 1967. – 56с.
242693
   Великая Октябрьская социалистическая революция в Казахстане. – Алма-Ата, 1967. – 459с.
242694
   Великая Октябрьская социалистическая революция в мемуарной и художественной литературе. – М, 1957. – 39с.
242695
   Великая Октябрьская социалистическая революция в произведениях советских писателей. – Москва : Книга, 1967. – 408 с.
242696
  Харин В.П. Великая Октябрьская социалистическая революция в Узбекистане : Автореф. дис. ... док. ист. наук / Харин В.П. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1962. – 43 с.
242697
   Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии. – Таллинн, 1958. – 623с.
242698
  Грибов П.П. Великая Октябрьская социалистическая революция и борьба коммунистической партии за мир. : Автореф... канд. ист.наук: / Грибов П. П.; ИПКП маркс. ленин. при МГУ. – Москва, 1953. – 16 с.
242699
  Коньо Ж. Великая Октябрьская социалистическая революция и борьба трудящихся Франции за социальный прогресс / Ж. Коньо. – Москва, 1967. – 110с.
242700
   Великая Октябрьская социалистическая революция и венгерская литература. – М, 1979. – 301с.
242701
   Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война : Указ. сов. литературы (1972-1976 гг.). – Москва : ИНИОН, 1977. – 390с.
242702
   Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война : К 70-летию Великого октября; Указ. сов. лит., 1977-1986 [В 2-х частях]. – Москва
Ч. 1. – 1987. – 347с.
242703
   Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война : К 70-летию Великого октября; Указ. сов. лит., 1977-1986 [В 2-х частях]. – Москва
Ч. 2. – 1987. – 327с.
242704
  Скрипниченко И.И. Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Донбассе / И.И. Скрипниченко, В.А. Якименко. – Ворошиловград, 1974. – 63с.
242705
   Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Киргизии (1917-1920 гг.). – Фрунзе, 1957. – 428 с.
242706
  Гуль С.М. Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в СССР : указатель карт / С.М. Гуль, А.С. Захарова, Г.Н. Мозгова ; Гос. ордена Ленина б-ка СССР им. В. И. Ленина. Отд. картографии. – Москва, 1967. – 104 с.
242707
   Великая Октябрьская социалистическая революция и Греция. – Ташкент, 1968. – 110с.
242708
  Киргизбаев А. Великая Октябрьская социалистическая революция и ее решающее влияние на завоевание Афганистаном независимости : Автореф... канд. ист.наук: / Киргизбаев А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 15 с.
242709
  Кристьянссон С. Великая Октябрьская социалистическая революция и Исландия / С. Кристьянссон. – М, 1957. – 16с.
242710
  Ойзерман Т.И. Великая Октябрьская социалистическая революция и кризис буржуазной идеологии / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1977. – 63с.
242711
  Тимофеев Т.Т. Великая Октябрьская социалистическая революция и международное рабочее движение / Т.Т. Тимофеев. – Москва : Мысль, 1967. – 119 с.
242712
   Великая Октябрьская социалистическая революция и мировая литература. – М, 1970. – 552с.
242713
   Великая Октябрьская социалистическая революция и мировая социалистическая система : Мат. науч. конф. – Москва : Наука, 1969. – 472 с.
242714
  Данилов В.А. Великая Октябрьская социалистическая революция и мировой революционный процесс / В.А. Данилов. – Тюмень, 1967. – 37с.
242715
  Зихерл Б. Великая Октябрьская социалистическая революция и народы Югославии / Б. Зихерл. – М, 1958. – 32с.
242716
   Великая Октябрьская социалистическая революция и национально-освободительное движение народов Азии, Африки и Латинской Америки. – М, 1969. – 400с.
242717
   Великая Октябрьская социалистическая революция и национально-освободительное движение народов Азии, Африки и Латинской Америки. – М, 1977. – 174с.
242718
   Великая Октябрьская социалистическая революция и некоторые вопросы развития советского общества. – Минск, 1957. – 243с.
242719
  Барсуков М.И. Великая Октябрьская социалистическая революция и организация советского здравоохранения : (октябрь 1917 г. - июль 1918 г.) / М.И. Барсуков. – Москва : Медгиз, 1951. – 316 с. – Библиогр.: с. 309-314
242720
   Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти в Армении. – Ереван, 1957. – 684с.
242721
  Бабко Ю.В. Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине : февраль 1917-февраль 1918 гг. : хроника важнейших ист.-парт. и рев. событий : в 2-х ч. / [ред. коллегия: Ю.В. Бабко и др.] ; (Ин-т истории партии при ЦК Компартии Украины - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). – Киев : Политиздат Украины
Ч. 1 : Большевики во главе трудящихся Украины в период бортбы за победу Великого Октября. Февр.-окт. 1917 г. / [Авт.-сост. П.А. Варгатюк, Т.Н. Колишер, В.Ф. Солдатенко, А.А. Соловьева]. – 1977. – 711 с.
242722
   Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. – Киев
2. – 1982. – 959 с.
242723
  Глезерман Г.Е. Великая Октябрьская социалистическая революция и проблема соотношения объективных условия и субъективного фактора / Г.Е. Глезерман. – Москва, 1967. – 24с.
242724
  Деборин Г.А. Великая Октябрьская социалистическая революция и прогресс человечества. / Г.А. Деборин. – Москва, 1967. – 25с.
242725
  Минц И И. Великая Октябрьская социалистическая революция и прогресс человечества. / И И. Минц, . – Москва, 1967. – 78с.
242726
  Гуляев Н.А. Великая октябрьская Социалистическая революция и пути развития реализма в зарубежной литературе / Н.А. Гуляев. – Томск, 1957. – 33с.
242727
  Момунбаев И.М. Великая Октябрьская социалистическая революция и равноправные Советско-Китайские отношения. / И.М. Момунбаев. – Фрунзе, 1957. – 51с.
242728
  Немеш Д. Великая Октябрьская социалистическая революция и развитие революционных сил в Венгрии в 1917-1918 годах. / Д. Немеш. – Москва, 1957. – 72с.
242729
  Елисеев Д.А. Великая Октябрьская социалистическая революция и распад колониальной системы империлизма. / Д.А. Елисеев. – Челябинск, 1958. – 28с.
242730
   Великая Октябрьская социалистическая революция и свобода Чехословакии. – М, 1951. – 124с.
242731
   Великая Октябрьская социалистическая революция и современность. – Москва, 1968. – 480 с.
242732
   Великая Октябрьская социалистическая революция и современность. – Тарту, 1987. – 85с.
242733
  Калинин Г.С. Великая Октябрьская социалистическая революция и создание советского государства / Г.С. Калинин. – Москва, 1959. – 160с.
242734
  Городецкий Е.Н. Великая Октябрьская социалистическая революция и союздание Советского государства : Автореф... докт. ист.наук: / Городецкий Е. Н.; Ин-т ист. АН СССР. – М., 1964. – 49л.
242735
   Великая Октябрьская социалистическая революция и становление советской культуры, 1917-1927. – Москва, 1985. – 526 с.
242736
   Великая Октябрьская социалистическая революция и страны Западной Европы. – М, 1978. – 219с.
242737
  Сапронова Н.Т. Великая Октябрьская социалистическая революция и учительское движение в Болгарии (1917-1923) / Н.Т. Сапронова. – Воронеж, 1981. – 200с.
242738
  Копецкий В. Великая Октябрьская социалистическая революция и Чехословакия. / В. Копецкий. – Москва, 1957. – 47с.
242739
   Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. – К
Т. 1. – 1957. – 1009с.
242740
   Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине : октябрь - декабрь 1917. – Киев
Т. 2. – 1957. – 732с.
242741
   Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине : декабрь 1917 - апрель 1918. – К
Т. 3 : борьба за распространение и упрочение Советской власти на Украине. – 1957. – 1000 с.
242742
  Тараманов Д.Д. Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине в исторических журналах 20-х годов : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Тараманов Д.Д.; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 20л.
242743
  Ноткина Ольга Юдовна Великая Октябрьская социалистическая революция(март 1917 - март 1918) : Навстречу 60-й годовщине: Указатель литературы / Ноткина Ольга Юдовна. – Одесса, 1977. – 54с.
242744
  Алиев Г.А. Великая Октярьская социалистическая революция и национально-освободительное движение народов Азии, Африки и Латинской Америки : докл. на междунар. науч. конф. 26 мая 1977 г. / Г.А. Алиев. – Москва : Политиздат, 1977. – 39 с.
242745
  Ким Ир Сен Великая освободительная война корейского народа / Ким Ир Сен. – Пхеньян, 1951. – 198с.
242746
  Шенин А.Д. Великая освободительная миссия / А.Д. Шенин. – К, 1965. – 48с.
242747
  Федосеев П.Н. Великая освободительная миссия Красной Армии / П.Н. Федосеев. – Москва, 1944. – 56 с.
242748
  Федосеев П.Н. Великая освободительная миссия Красной Армии / П.Н. Федосеев. – Москва : Военное издательство, 1945. – 80 с.
242749
   Великая оссийская Федерация. – Ростов -на-Дону, 1947. – 72с.
242750
   Великая Отечественаня война 1941-1945 : Указатель литературы изданной на Украине в 1970-1983 годах. – Киев, 1983. – 74с.
242751
  Васильев С.А. Великая Отечественная : стихи и поэмы / С.А. Васильев. – Москва : Молодая гвардия, 1944. – 71 с.
242752
   Великая Отечественная : Стихотворения и поэмы. – Москва
Т. 1. – 1970. – 592с.
242753
   Великая Отечественная : Стихотворения и поэмы. – Москва
Т. 2. – 1970. – 512с.
242754
   Великая Отечественная : Стихотворения и поэмы. – Изд. 2-е, доп. – Москва
Т. 1. – 1975. – 590с.
242755
   Великая Отечественная : Стихотворения и поэмы. – Изд. 2-е, доп. – Москва
Т. 2. – 1975. – 590с.
242756
  Чуйков В.И. Великая Отечественная / В.И. Чуйков. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 391с.
242757
  Лавреньев В.В. Великая Отечественная / В.В. Лавреньев, П.Д. Казаков. – Москва, 1984. – 400с.
242758
   Великая Отечественная ... : краткая, иллюстрированная история войны для юношества. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 572, [3] с. : фотоил., карты
242759
   Великая Отечественная в письмах. – 2-е изд., доп. – М, 1982. – 351с.
242760
   Великая Отечественная в письмах. – 2-е изд., доп. – М, 1983. – 351с.
242761
  Широков В. Великая Отечественная в цифрах и фактах // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 1. – С. 75. – ISSN 0321-0626
242762
  Андрианов П.М. Великая Отечественная война : (по поводу 100-летия юбилея) / сост. П.М. Андрианов, д. чл. Имп. Рус. воен.-ист. о-ва. – Санкт-Петербург : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1912. – 80 с., ил., портр., карт. – Экз. деф., без обл.
242763
   Великая Отечественная война. – М, 1943. – 116с.
242764
   Великая Отечественная война. – М., 1943. – 81с.
242765
   Великая Отечественная война. – М., 1943. – 76с.
242766
   Великая Отечественная война. – Москва, 1943. – 102с.
242767
   Великая Отечественная война. – Москва, 1944. – 136с.
242768
   Великая Отечественная война. – М., 1948. – 107с.
242769
   Великая Отечественная война. – М, 1970. – 638с.
242770
   Великая Отечественная война : краткий научно-популярный очерк. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат, 1973. – 542с.
242771
   Великая Отечественная война. – М, 1984. – 430с.
242772
   Великая Отечественная война. – Москва, 1985. – 430с.
242773
   Великая Отечественная война : энциклопедия / Асташин Н.А. [и др.] ; [сост. Ю.А. Никифоров] ; [отв. ред. Чубарьян А.О.] ; [ред. рук. авт. кол. : Мягков М.Ю.]. – Москва : Медиа Групп, 2010. – 672 с. – На тит. лист. 65-летию Великой Победы посвящается. – ISBN 978-5-373-03030-4
242774
  Томсинов В.А. Великая Отечественная война (1941-1945): что это было? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 16-34. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
242775
   Великая Отечественная война 1941-1945 в произведениях советской живописи : К 40-летию великой Победы : библиогр. указ. – Ленинград
Вып. 2, ч. 2. – 1986. – 89с.
242776
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва
1. – 1975. – 477с.
242777
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва
2. – 1976. – 450 с.
242778
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва, 1978. – 350с.
242779
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва
4. – 1979. – 455с.
242780
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва, 1980. – 455с.
242781
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва, 1985. – 400с.
242782
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и фотодокументах. – Москва
3. – 1987. – 400с.
242783
   Великая Отечественная война 1941-1945 гг.. – Москва-Киев
Ч. 1. – 1985. – 270с.
242784
   Великая Отечественная война 1941-1945 гг.. – Москва-Киев
Ч. 2. – 1985. – 214с.
242785
   Великая Отечественная война в диломных работах выпускников института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина и Государственного художественного института имени В.И.Сурикова : каталог выставки. – Ленинград : Художник РСФСР, 1975. – 41с.
242786
   Великая Отечественная война в живописи, скульптуре, графике. – Москва, 1950. – с.
242787
  Иваненко В.В. Великая Отечественная война в интерпретации современного "украиноцентризма" / В.В. Иваненко, В.К. Якунин // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 173-181. – ISSN 0869-5687
242788
  Мерцалов А.Н. Великая Отечественная война в историографии ФРГ. / А.Н. Мерцалов. – Москва, 1989. – 287с.
242789
  Ткаченко Г.С. Великая Отечественная война в кривом зеркале манипуляторов сознания / Г.С. Ткаченко. – Київ : Україна, 2009. – 48 с. – (Правда історії про Велику Вітчизняну війну). – ISBN 978-966-524-393-9
242790
  Дзуццати Х.А. Великая Отечественная война в осетинской советской поэзии. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Дзуццати Х.А.; АН ГССР. – Тбилиси, 1970. – 18л.
242791
  Дробов Л.Н. Великая Отечественная война в произведениях белорусской живописи / Л.Н. Дробов. – Минск, 1987. – 38с.
242792
  Полищук Э.А. Великая Отечественная война в произведениях изобразительного искусства / Э.А. Полищук. – Москва, 1969. – 40с.
242793
   Великая Отечественная война в произведениях советских художников. – Москва, 1965. – 26 с.
242794
   Великая Отечественная война в произведениях советских художников : живопись. Скульптура. Графика. – Москва : Изобразительное искусство, 1979. – 296 с.
242795
   Великая Отечественная война в русской и зарубежной литературе. – Одесса, 1966. – 88 с.
242796
  Перечнев Ю.Г. Великая Отечественная война в советской историографии / Ю.Г. Перечнев. – Москва, 1984. – 64с.
242797
   Великая Отечественная война в советской литературе. – М., 1985. – 154с.
242798
  Попов И.Е. Великая Отечественная война в советской музыке. / И.Е. Попов. – М, 1970. – 48с.
242799
  Таганов Л.Н. Великая Отечественная война в советской поэзии 40-70-х годов: уч. пособие. / Л.Н. Таганов. – Иваново, 1978. – 180с.
242800
   Великая Отечественная война в современной литературе. – Москва, 1982. – 334с.
242801
   Великая Отечественная война в творчестве московских рабочих. – Москва, 1945. – 104с.
242802
  Кулиев Наджаф Ислам оглы Великая Отечественная война и азербайджанская советская поэзия (основные этапы и тенденции развития темпы войны в поэзии: общее и основное в поэтических поисках) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кулиев Наджаф Ислам оглы; АН АзССР. Ин-т литературы. – Баук, 1982. – 59л.
242803
  Лацис В.Т. Великая Отечественная война и задачи интеллигенции советской Латвии / В.Т. Лацис. – Рига, 1945. – 39с.
242804
  Ванеева И.М. Великая Отечественная война и коми литература. / И.М. Ванеева. – Сыктывкар, 1975. – 112с.
242805
  Дулов В.И. и др. Великая Отечественная война и Сибирь / В.И. и др. Дулов. – Иркутск, 1944. – 68с.
242806
  Ярославский Е. Великая Отечественная война советского народа / Е. Ярославский. – К, 1941. – 16с.
242807
  Чеснокова Великая Отечественная война советского народа / Чеснокова, А.Б. Велижева. – М, 1942. – 328с.
242808
   Великая Отечественная война советского народа. – М, 1942. – 108с.
242809
   Великая Отечественная война советского народа в диссертационных исследованиях : Библиогр. указ. докт. и канд. дис., поступивших в ГБЛ в 1964-1984 гг. [В 2-х ч. ]. – Москва : ГБЛ
Ч. 1. – 1985. – 83с.
242810
   Великая Отечественная война советского народа в диссертационных исследованиях : Библиогр. указ. докт. и канд. дис., поступивших в ГБЛ в 1964-1984 гг. [В 2-х ч. ]. – Москва : ГБЛ
Ч. 2. – 1985. – 91с.
242811
   Великая Отечественная война советского народа и современность : Сборник статей на арабском языке. – Москва, 1985. – 318 с. – (История СССР:новые исследования ; 2)
242812
  Недзведская В.Н. Великая Отечественная война советского народа. / В.Н. Недзведская. – М., 1943. – 112с.
242813
  Крутиков А.Н. Великая Отечественная война Советского Союза / А.Н. Крутиков. – Москва, 1947. – 208 с.
242814
   Великая Отечественная война Советского Союза. – Москва, 1947. – 47 с.
242815
  Тельпуховский Б.С. Великая Отечественная война Советского Союза : (1941-1945). Лекции, прочитанные на Историческом факультете Московского универсиетта / Б.С. Тельпуховский. – Москва : Московсий университет, 1952. – 251с.
242816
  Бурджалов Э.Н. Великая Отечественная война Советского Союза (1941-1945 гг.) / Э.Н. Бурджалов. – Москва, 1953. – 164с.
242817
   Великая Отечественная война Советского Союза (1941-1945 гг.). – М., 1960. – 137с.
242818
   Великая Отечественная война Советского Союза (1941-1945 гг.). – М., 1965. – 250с.
242819
   Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 : Рекомендательный указатель литературы. – Киев : КГУ, 1975. – 91с.
242820
   Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1984. – 560 с.
242821
  Тельпуховский Б.С. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг / Б.С. Тельпуховский. – Москва, 1959. – 575с.
242822
   Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг.. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Воениздат, 1970. – 627с.
242823
  Мнацаканян А.Н. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг. и участие Армянского народа : Автореф... доктор ист.наук: / Мнацаканян А.Н.; МВО СССР. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1951. – 32 с.
242824
  Анисимов И.В. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945гг. : краткий ист. очерк / И.В. Анисимов, Г.В. Кузьмин (полк.). – Москва : Военное издательство, 1952. – 191 с.
242825
  Кожевников И Ф. Великая Отечественная война Советского Союза и некоторые вопросы международного права / И Ф. Кожевников, . – Москва, 1954. – 222с.
242826
  Воробьев Ф.Д. Великая Отечественная война Советского Союза. / Ф.Д. Воробьев, В.М. Кравцов. – Москва, 1961. – 456с.
242827
   Великая Отечественная война Советского Союза. 1941-1945 гг.. – М., 1967. – 622с.
242828
   Великая Отечественная война, 1941-1945 : словарь-справочник. – Москва : Политической литературы, 1985. – 527с.
242829
   Великая Отечественная война, 1941-1945 : Энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия, 1985. – 832 с.
242830
   Великая Отечественная война, 1941-1945. – 2-е изд., доп. – М, 1988. – 559с.
242831
   Великая Отечественная война, 1941-1945. – Москва, 1990. – 463 с.
242832
   Великая Отечественная война. Юбилейное издание / [авт.-состав. О.А. Ржешевский, Ю.А. Никифоров] ; [науч. ред. Ржешевский О.А.] ; [науч.-ред. совет : Чубарьян А.О. (председ.) и др.]. – Юбилейное изд. – Москва : Медиа Групп, 2010. – 624 с. – На тит. лист. 65-летию Великой Победы посвящается. – ISBN 978-5-373-03105-9
242833
  Балика З.С. Великая Отечественная война: пробуждение архетипов // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (55). – С. 86-88. – ISSN 2070-9773
242834
  Санин Алексей Великая отечественная ВОНА // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 52 (164). – С. 14-17. – ISSN 2075-7093
242835
  Марей А. Великая отечественная глазами учителя истории // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 5 (1612). – С. 131-140. – ISSN 0869-44435
242836
   Великая Отечественная народная, 1941-1945. – Москва, 1985. – 368 с.
242837
   Великая Отечественная. Фотоальбом. – Москва, 1982. – 388 с.
242838
   Великая Отечественная. Фотоальбом. – 3-е изд., доп. – Москва : Планета, 1985. – 391 с.
242839
   Великая партия Ленина. – Москва, 1963. – 528с.
242840
  Клинов В. Великая перестройка мировой экономики : ( О книге А.А. Акаева "От эпохи Великой дивергенции к эпохе Великой конвергенции" ) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 11. – С. 144-155. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0042-8736
242841
  Нидал Лама Оле Великая печать : Взгляд Махамудры. Буддизм Алмазного Пути / Нидал Лама Оле; Пер. с агл. В. Рагимов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Алмазный Путь, 2000. – 248с. – ISBN 5-94303-002-6
242842
   Великая победа. – Смоленск, 1975. – 233с.
242843
   Великая Победа. – М.
3. – 1987. – 171 с.
242844
  Поляков Ю.А. Великая Победа 1945 г. и как ею распоряжались // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-8. – ISSN 0869-5687
242845
  Ван Тиен Зунг Великая победа весной семьдесят пятого = Dai thang mua xuan / Ван Тиен Зунг. – Москва : Военное издательство, 1980. – 247 с.
242846
  Ломов Н.А. Великая Победа и ее историческое значение // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 5 (485). – С. 3-6. – ISSN 0321-2068
242847
   Великая победа и мировой революционный процесс. – Минск, 1985. – 172с.
242848
   Великая победа на Волге. – М., 1965. – 527с.
242849
  Артамонов В.А. Великая победа над Полтавой // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2009. – № 1. – С. 148-165
242850
  Сорокин А.И. Великая Победа народа и армии / А.И. Сорокин. – М., 1984. – 128с.
242851
  Васильев А.В. Великая победа под Москвой / А.В. Васильев. – Москва, 1952. – 96с.
242852
  Васильев А.В. Великая победа под Москвой / А.В. Васильев. – Москва, 1953. – 96с.
242853
   Великая победа под Сталинградом : Рекомендованій указатель литературі. – Москва : [Тип. биб-ка им. В.И. Ленина], 1952. – 54 с.
242854
   Великая победа советского народа (1941-1945) : Материалы научной конференции посвященной 30-летию победы советского народа в великой отечественной войне 1941-19450. – Москва : Наука, 1976. – 648с.
242855
  Шатагин Н.Н. Великая победа советского народа над гитлеровской Германией / Н.Н. Шатагин. – М., 1947. – 39с.
242856
  Тельпуховский Б.С. Великая победа Советской Армии под Сталинградом / Б.С. Тельпуховский. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 168 с.
242857
   Великая Победа, 1941-1945 : Рек.библиогр.указ. – Москва : Книга, 1979. – 255с.
242858
  Мацуленко В.А. Великая Победа. / В.А. Мацуленко. – Москва, 1985. – 64с.
242859
   Великая Победа. К 40-летию победы сов. народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : Советская историография. – Москва : ИНИОН
Ч. 1. – 1985. – 250 с.
242860
   Великая победа: 1941-1945 : Рек. библиогр. указ. – Москва : Книга, 1985. – 223с.
242861
   Великая Победа: К 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. : Советская историография. – Москва : ИНИОН
Ч. 2. – 1985. – 207 с.
242862
  Супруненко Ю. Великая полярная гонка // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 1 (49). – С. 92-108. – ISSN 1812-867Х
242863
  Супруненко Ю.Л. Великая полярная гонка // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 1 (49). – С. 92-107. – ISSN 1812-867Х
242864
  Буйлова Л. Великая поэтесса и знаменитая любовница // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 2. – С. 16-17.


  Японська поетеса Ідзумі Сікібу
242865
  Жук Н.И. Великая поэтесса Украины / Н.И. Жук, В.Ф. Передерий. – Москва, 1963. – 32с.
242866
  Ермолаев А.И. Великая преобразующая сила / А.И. Ермолаев, Н.В. Романовский. – Москва, 1986. – 153с.
242867
   Великая программа борьтбы за коммунизм. – Х., 1962. – 68с.
242868
  Вишневский Ю. Великая пустота. Почему индийцы смогли открыть нуль // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 2 октября (№ 40). – С. 21


  "Компьютеры перерабатывают информацию в двоичном коде, состоящем из нулей и единиц. По сути, весь цифровой мир, включая телепередачи и наше общение по скайпу, представляет собой не более чем мельтешение этих двух цифр. Понятие о единице сформировалось ...
242869
  Эфруси Е. Великая революция во Франции / Е. Эфруси. – 2-е изд. – М. – 126с.
242870
  Немирович-Данченко В.И. Великая река : (картины из жизни и природы на Волге) / Вас. Ив. Немирович-Данченко. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1903. – 158 с. – Бесплатное прилож. к журн.: Природа и люди. – (Сочинения Вас. Ив. Немировича-Данченко)
242871
  Немирович-Данченко Великая река : (картины из жизни и природы на Волге) / Вас. Ив. Немирович-Данченко // У голубого моря : (люди и природа в низовьях Волги) / Немирович-Данченко. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1902. – 158 с. – (Сочинения Вас. Ив. Немировича-Данченко)
242872
   Великая реформа : 1861 - 19 февраля - 1911 : Сб. ст.: А.И. Яковлева, В.И. Семевского, В.Я. Уланова, В.Е. Чешихина-Ветринского. – Москва : Изд. Т-ва "Образование", 1911. – 192 с., 8 л. ил.


  Авторы: Яковлев Алексей Иванович; Семевский Василий Иванович (1848/49-1916); Уланов Василий Яковлевич; Чешихин-Ветринский, Василий Евграфович (1866/67-1923) Содерж.: Очерк истории крепостного права до половины 18 века / А.И. Яковлев. Правительство, ...
242873
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. ; ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. – Юбилейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т.1. – 1911. – XVI, 261, [2] с. : ил., портр.


  Помещичьи крестьяне в Великороссии; Крестьянские волнения до XIX в.; Законодательство о крестьянах при императорах Павле I и Александре I; Военные поселения; Противники крепостного права в начале XIX в.; Масонство и крепостное право; Декабристы и ...
242874
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. ; ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. – Юбилейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 2. – 1911. – 254, [5] с., [20] л. ил. : ил., портр.


  Помещичьи крестьяне в Великороссии; Крестьянские волнения до XIX в.; Законодательство о крестьянах при императорах Павле I и Александре I; Военные поселения; Противники крепостного права в начале XIX в.; Масонство и крепостное право; Декабристы и ...
242875
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. ; ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. – Юбилейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 3. – 1911. – 266, [6] с., [22] л. ил. : ил., портр.


  Эпоха «официальной народности» и крепостное право; Быт помещичьих крестьян; Крестьянские волнения; Крепостная интеллигенция; Помещичье хозяйство накануне реформы; Крепостная фабрика; Дворянские проекты по крестьянскому вопросу при Николае I; ...
242876
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. (Общество распространения технический знаний (Москва)) ; ред. А.К. Дживелегова, С.П. Мельгунова, В.И. Пичета. – Юблейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 4. – 1911. – 280, [4] с., [22] л. ил., портр


  Крепостное право в народной поэзии; Изображение крепостного права в произведениях Т.Г. Шевченко; Крепостное право в поэзии Н.А. Некрасова: Крепостное право в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина; Из воспоминаний о крепостном праве; Крестьянский вопрос в ...
242877
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. ; ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. – Юбилейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 5. – 1911. – 308, [4] с., [30] л. ил. ил., портр.
242878
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. ; ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. – Юбилейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 6. – 1911. – 352, [4] с., [30] л. ил. ил., портр.
242879
  Рейн Г.Е. Великая реформа в современном акушерстве и хирургии // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 181-199. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
242880
  Кублицкий Г.И. Великая речная держава / Г.И. Кублицкий. – 2-е изд. – М, 1952. – 336с.
242881
  Власов И.А. Великая Российская Федерация / И.А. Власов. – Москва, 1947. – 35с.
242882
  Майоров С.М. Великая Российская Федерация / С.М. Майоров, Н. Михайлов. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 103 с.
242883
  Казин А.Л. Великая Россия : Религия. Культура. Политика / А.Л. Казин. – Санкт-Петербург : Петрополис, 2007. – 612 с. – ISBN 978-5-9676-0074-4
242884
  Рыленков Н.И. Великая Росстань / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1949. – 192с.
242885
  Рыленков Н.И. Великая Росстань / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1963. – 360с.
242886
  Пиксанов Н.К. Великая русская литература / Н.К. Пиксанов. – М, 1946. – 72 с.
242887
  Яников Г.В. Великая северная экспедиция / Г.В. Яников. – Москва, 1949. – 164с.
242888
  Беспалова А. Великая Северная экспедиция и другие штрихи к картине царствования Анны Иоановны // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 60-66
242889
  Островский Б.Г. Великая северная экспедиция. 1733-1743 / Б.Г. Островский. – Архангельск, 1937. – 208с.
242890
  Ромашов Б.С. Великая сила / Б.С. Ромашов. – М Л,, 1948. – 136с.
242891
  Ромашов Б. Великая сила / Б. Ромашов. – Москва Л. : Искусство, 1949. – 58с.
242892
  Ромашов Б. Великая сила / Б. Ромашов. – МоскваЛ., 1949. – 12 с.
242893
  Романов Б.С. Великая сила / Б.С. Романов. – М, 1950. – 198 с.
242894
   Великая сила братского единства : Материалы республиканской научной конференции, посвященной 60-летию образования союза СССР. – Киев : Политиздат, 1983. – 318с.


  Книга подготовлена по материалам состоявшейся 1-2 октября 1982 года в Киеве республиканской научной конференции, посвященной 60-летию образования СССР. В докладах и сообщениях раскрыто непереходящее значение 60-летнего опыта Союза ССР - цитадели дружбы ...
242895
  Верховцев И.П. Великая сила дружбы народов СССР / И.П. Верховцев. – Москва, 1954. – 96с.
242896
  Тимофеев Т.Т. Великая сила интернационалистской солидарности / Т.Т. Тимофеев. – М. : Знание, 1983. – 59 с.
242897
   Великая сила интернационального единства. – Киев, 1979. – 335с.
242898
  Марков В.С. Великая сила коммунистических идей / В.С. Марков. – М, 1978. – 64с.
242899
  Андреев А.А. Великая сила ленинских идей дружбы трудящихся / А.А. Андреев. – Москва, 1960. – 69 с.
242900
  Целищев Н.Н. Великая сила пролетарского интернационализма / Н.Н. Целищев. – М., 1978. – 182с.
242901
  Бекижев М.М. Великая сила пролетарского интернационализма. / М.М. Бекижев. – Черкесск : Ставроп. кн. изд-во. Карачаево-Черкес. отд-ние, 1984. – 135 с.
242902
   Великая сила советской демократии. – М., 1954. – 42с.
242903
  Костин А.Ф. Великая сила союза рабочих и крестьян / А.Ф. Костин. – Москва, 1954. – 72с.
242904
   Великая сила труда. – Л., 1954. – 468с.
242905
  Васильева Н.И. Великая Скифия / Н.И. Васильева // Русская Скифия. – Москва : Мегагалактика, 2006. – с. 5-460. – (Подлинная история). – ISBN 5-85141-111-2
242906
  Омельченко А. Великая смута / А. Омельченко. – Ленинград. – 166 с.
242907
  Волин Б.М. Великая совнтская держава / Б.М. Волин, 1943. – 120 с.
242908
  Раева С.Н. Великая сокровищница науки / С.Н. Раева. – Москва, 1954. – 88с.
242909
  Дронов О.Н. Великая степь / О.Н. Дронов. – Москва, 1984. – 352 с.
242910
  Ананьев М.Н. Великая стройка коммунизма на Днепре. (Южно-Уральский и Северо-Крымский каналы) : стенограмма публичной лекции ... / Ананьев М.Н. ; Всесоюз. о-во по распростр. полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1952. – 23 с. – (Серия III ; № 40)
242911
  Яхневич В. Великая стройка на Волге / В. Яхневич. – М, 1951. – 109с.
242912
  Яхневич В. Великая стройка на Волге. / В. Яхневич. – Куйбышев, 1951. – 104с.
242913
  Лутошкин Г.Д. Великая стройка нашего времени. / Г.Д. Лутошкин. – М., 1982. – 64с.
242914
  Удвал С. Великая судьба / С. Удвал. – Москва : Прогресс, 1977. – 341 с.
242915
  Удвал С. Великая судьба // Тревожные годы / Д. Намдаг. – Москва : Радуга, 1982. – С. – (Библиотека монгольской литературы)
242916
  Барятинский М. Великая танковая война 1939-1945 / Михаил Барятинский. – Москва : Яуза , Эксмо, 2009. – 413, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 412-414. – (Великая Отечественная. Танки в бою). – ISBN 978-5-699-33087-4
242917
  Хинчин А.Я. Великая теорема Ферма / А.Я. Хинчин. – 3-е. – Москва-Ленинград, 1934. – 55 с.
242918
  Колодко Г. Великая трансформация. Могло ли быть лучше? Будет ли лучше? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-14. – ISSN 0131-2227
242919
  Гавриличев Валентин Андреевич Великая Францезская революция в немецкой буржуазно-юнкерской историографии 50-60-х гг. XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Гавриличев Валентин Андреевич; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 23л.
242920
   Великая французская буржуазная революция : Указ. рус. и сов. лит. – Москва, 1987. – 216с.
242921
  Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция XVIII века / А.З. Манфред. – Москва : Политиздат, 1956. – 286 с.
242922
  Джеджула К.Е. Великая французская буржуазная революция и Европа 1789-1799 гг. : Сокращенный курс лекций, прочитанных в Киевском ордена Ленина государственном университете им. Т.Г. Шевченко / К.Е. Джеджула. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1965. – 96 с.
242923
  Бакс Б. Великая французская революция / Б. Бакс ; пер. с англ. [Смирнова]. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь ", 1905. – 99 с.
242924
  Бакс Б. Великая французская революция / Б.Б. ; Пер. с англ. [Смирнова]. – 2-е изд. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Т-ва "Народная польза"], 1906. – 96 с.
242925
  Захер Я.М. Великая французская революция / Я.М. Захер. – Л., 1927. – 146с.
242926
  Лотте С.А. Великая французская революция / С.А. Лотте. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1933. – 307 с.
242927
  Манфред А.З. Великая французская революция / А.З. Манфред. – Москва : Наука, 1956. – с.
242928
  Манфред А.З. Великая французская революция / А.З. Манфред; АН СССР. Ин-т всеобщей истории; Отв. ред. В.М.Далин. – Москва : Наука, 1983. – 429 с.
242929
  Линдов Г. Великая Французская революция / Г. Линдов. – Пг., 1919. – 84с.
242930
  Линдов Г. Великая Французская революция / Г. Линдов. – М., 1919. – 78с.
242931
  Кропоткин П.А. Великая Французская революция / П.А. Кропоткин. – Птгр-М, 1922. – 608с.
242932
  Кропоткин П.А. Великая Французская революция / П.А. Кропоткин. – М, 1979. – 575с.
242933
  Кропоткин П.А. Великая Французская революция 1789-1793 / [Соч.] П. Кропоткина ; Пер. с фр. под ред. авт. – Лондон : Тип. листков "Хлеб и воля", 1914. – VIII, 703 с.
242934
   Великая Французская революция XVIII в. в освещении зарубежной историографии : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1981. – 330, [1] с. – Библиогр.: с. 324-330, в нач. ст. и в подстроч. примеч. – (Серия "Проблемы всеобщей истории")
242935
  Кулишер И.М. Великая французская революция и еврейский вопрос / И.М. Кулишер. – Л., 1924. – 120с.
242936
  Домнич М.Я. Великая Французская революция и католическая церковь / М.Я. Домнич. – М, 1960. – 196 с.
242937
   Великая французская революция и литературная жизнь Европы. – Куйбышев, 1989. – 168с.
242938
   Великая французская революция и Россия. – М., 1989. – 550с.
242939
  Семенова А.В. Великая французская революция и Россия. / А.В. Семенова. – М., 1991. – 63с.
242940
   Великая французская революция и русская литература. – Л. : Наука, 1990. – 405 с.
242941
  Михайлов Я. (Захер) Великая французская революция и церковь : в 2-х т. / Я.Михайлов [псевд.] (Захер). – Москва ; Ленинград : ОГИЗ ; Московский рабочий
Т. 1. – 1930. – 276 с.
242942
  Михайлов Я. (Захер) Великая французская революция и церковь : в 2-х т. / Я.Михайлов [псевд.] (Захер). – Москва ; Ленинград : ОГИЗ ; Московский рабочий
Т. 2. – 1931. – 184 с.
242943
   Великая французская революция, 1789-1799. – Л., 1989. – 119с.
242944
  Петрушевский Д.М. Великая хартия вольностей / Д. Петрушевский. – Ростов-на-Дону : Донская речь, 1904. – 54 с.
242945
  Петрушевский Д Великая хартия вольностей : с приложением переревода текста Великой хартии / Д. Петрушевский // Англия и англичане, их прошлое и настоящее / А. Быкова. – Ростов-на-Дону : Изд. : Н. Парамонова "Донская речь" ; [Электро-печатня А. Тер-Абрамиан], 1906. – 55, 12 с.
242946
  Петрушевский Д.М. Великая хартия вольностей : с приложением перевода текста Великой хартии / Д. Петрушевский. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону : Донская речь ; [С.-Петербург. Коммерч. скороп. А Гольдберга], 1906. – 54, 12 с.
242947
  Крашенинникова Н.А. Великая хартия вольностей 1215г.(современная интерпретация) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.86-108. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
242948
  Петрушевский Д.М. Великая хартия вольностей и конституционная борьба в английском обществе во второй половине ХІІІ века. : С приложением латинского и русского текста Великой хартии и др. документов / Д.М. Петрушевский. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*], 1915. – 176 с.


  На тит. стр. № 40946 дарственная надпись: Дорогому Николаю Прокофьевичу Василенко от любящего его автора 19. I.15
242949
  Петрушевский Д.М. Великая хартия вольностей и конституционная борьба в английском обществе во второй половине ХІІІ века. / Д.М. Петрушевский. – 2-е изд. – М., 1918. – 176с.
242950
  Поляков Н.В. Великая хартия университетов / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 575-577. – ISBN 978-966-551-249-3
242951
  Филюшкин А. Великая хозяйка маленького хозяйства. Анекдоты о Екатерине Великой // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – С. 27-28. – ISSN 0235-7089
242952
  Бжезинский З. Великая шахматная доска : Господство Америки и его геостратегические императивы / З. Бжезинский. – Москва : Международные отношения, 1998. – 256с. – ISBN 5-7133-0967-3
242953
  Бжезинский З. Великая шахматная доска = The Grand Chessboard : Господство Америки и его геостратегические императивы / Збигнев Бжезинский. – Москва : Международные отношения, 2005. – 256с. – ISBN 5-7133-0967-3
242954
  Бжезинский З. Великая шахматная доска = The Grand Chessboard : Господарство Америки и его геостратегические императивы / Збигнев Бжезинский. – Москва : Международные отношения, 2006. – 256с. – ISBN 5-7133-0967-3
242955
  Рыльский М. и Арцимович В. Великая эпопея Мицкевича // Собрание сочинений : в 5 т. ; [пер. с пол.] ; под ред. Д.Д. Благого и др. / А. Мицкевич. – Москва : Гос. изд. Художественной литературы, 1949. – Т. 2 : Под ред. М.В. Рыльского, Н.А. Славятинского. – С. 2-27
242956
  Цамерян И. Великая эпоха формирования и развития социалистических наций в СССР. / И. Цамерян. – М., 1951. – 55с.
242957
  Андроников И.Л. Великая эстафета : воспоминания, беседы : [для ст. возраста] / Ираклий Андроников. – Москва : Детская литература, 1975. – 303 с. : ил. – (Библ. серия)
242958
  Андроников И.Л. Великая эстафета / И.Л. Андроников. – 3-е изд. – Москва, 1988. – 355с.
242959
  Андроников И.Л. Великая эстафета : воспоминания, беседы : [о рус. искусстве и лит. : для сред. и ст. шк. возраста] / Ираклий Андроников. – [3-е изд.]. – Москва : Детская литература, 1988. – 333, [2] с. : ил.
242960
  Соегов М. Великая Яса Чингисхана и туркменская народная мудрость: к вопросу об основах тенгрианства // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2015. – № 71/72. – С. 87-98. – ISSN 1682-671Х
242961
  Стадник С. Великдень - миле свято: Сценарій проведення свята Великодня // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.25-26. – ISSN 0131-6788
242962
   Великдень [Електронний ресурс] : мультимедійне видання. – Київ : Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім. Т. Шевченка : World musik, 2006. – 1 CD. – Системні вимоги : звичайний CD програвач, комп"ютер.-Заголовок з етикетки диску


  Мультимедійне видання про Весняний цикл святкувань в Україні, що дозволяє як слухання музики в звичайному CD пргравачі, так і перегляд диску на будь-якому комп"ютері за допомогою Microsoft Internet Explorer без додаткової інсталяції. -Етнографічна ...
242963
  Подобєд О. Великдень біженців. У статусі "переміщених осіб" у Західній Німеччині українці знаходили сили і способи відзначити Воскресіння // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 24 квітня (№ 47). – С. 9


  "Після завершення Другої світової війни частина українців упродовж другої половини 1940-х років перебувала на території Західної Німеччини, що тоді була під контролем США, Великої Британії та Франції. Вони отримали статус «переміщені особи» (англ. ...
242964
   Великдень в українській поезії / упоряд. - Надія Данилевська ; [ред. М. Ткач]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 135, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-340-324-3


  Збірник "Великдень в українській поезії" - перше зібрання віршів українських поетів, у яких висвітлюється одне з найвеличніших свят українців - Великдень. Зібрані поезії охоплюють період від XII до XXI ст.
242965
  Коцоєв А. Великдень Гіго / А. Коцоєв. – К., 1963. – 20с.
242966
  Дерев"яний І. Великдень за гратами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20-21 квітня (№ 70/71)


  Великдень для в"язнів-українців у роки поневірянь був не лише стовпом національної ідентичності та моральної стійкості, а й елементом опору системі.
242967
  Демірська Г.К. Великдень у Романівці / Ганна Демірська. – Київ : Верещинські [та ін.], 2011. – 156, [4] с. : іл. – Без тит. арк. – ISBN 978-966-95771-6-0
242968
  Старков В. Великдень у традиційній календарній обрядовості українців // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.93-96. – ISSN 0869-3595
242969
  Середюк О. Великдень, чи Паска, Паска, чи Воскресіння? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 березня - 10 квітня (№ 13/14). – С. 8-9, 17
242970
  Ковалів Ю. Великдень: відлуння у слові (розмова про те, як відбивається світло Воскресіння Христового у слові, з відомим літературознавцем, лауреатом премії імені Тараса Шевченка, професором Юрієм Ковалівим) / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 161-170. – ISBN 966-7379-16-7
242971
  Андрієнко Л.В. Велике багатство України. Парторганізації республіки в боротьбі за збільшення виробництва зерна / Андрієнко Л.В. – Київ : Політвидав України, 1968. – 132 с.
242972
  Гринько Валерій Володимирович Велике біле братство як неорелігійний феномен : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Гринько Валерій Володимирович; НАН Укр. Ін-тут філософії ім. Г.С.Сковороди. – К., 1998. – 20л.
242973
  Прокопенко М. Велике будівництво у зоні відчуження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 квітня (№ 74). – С. 10


  Кореспонденти "Дня" побачили, які об"єкти зараз зводять навколо ЧАЕС і для чого.
242974
  Ракитевит Т.Л. Велике воде на Дунаву код Новог Сада. / Т.Л. Ракитевит. – Нови Сад, 1957. – 8с.
242975
  Грушевський М. Велике діло // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 158-167. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
242976
  Пришляк К.О. Велике життя // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 7-13
242977
  Динкова М. Велике життя маленької Лілії / М. Динкова. – Київ, 1965. – 140с.
242978
  Динкова М. Велике життя маленької Лілії / М. Динкова. – Київ, 1976. – 127с.
242979
  Гавриленко В.С. Велике життя, яке продовжиться в нашій пам"яті // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова" : науковий журнал / Нац. акад. аграр. наук України ; Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна ; голов. ред. Гавриленко В.С. – Асканія-Нова, 2018. – Т. 20. – С. 115-120. – ISSN 1682-2374


  Пам"яті Едуарда Олександраовича Фальц-Фейна, меценату, засновнику заповідних об"єктів в Асканії-Новій.
242980
  Шило С.Й. Велике завоювання соціалізму / С.Й. Шило. – К., 1964. – 68с.
242981
  Хаустов П.П. Велике Запоріжжя / П.П. Хаустов. – Харків ; Одеса : Молодий більшовик, 1931. – 24 с. – (Дітям про п"ятирічку)
242982
  Горбань Ю. Велике зерцало // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 12-13. – ISSN 2076-9326


  Рецензоване видання є однією з перших вітчизняних праць, в якій на основі значного масиву досліджень висвітлено основні етапи розвитку української та світової книги
242983
  Кіслова Вікторія Велике і світле свято хрещення Господнього // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 2 : фото
242984
  Острянин Д.Х. Велике історичне значення твору В.І. Леніна "Матеріалізм і емпіріокритицизм" / Д.Х. Острянин. – Київ, 1959. – 3-51с.
242985
  Толмацький І. Велике князівство Литовське в період правління князя Вітовта // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 37 : Історія. – С. 19-29. – ISSN 1728-9572
242986
  Мілош Ч. Велике князівство літератури : вибрані есеї / Чеслав Мілош ; [пер. з пол. : О. Коваленко, І. Ковальчук, А. Павлишин ; упоряд. : О. Коваленко, І. Ковальчук ; наук. ред. А. Павлишин]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 439, [1] с. – Кн. видано до 100-річчя з дня народження Чеслава Мілоша. – Бібліогр.: с. 437-439. – ISBN 978-966-378-219-5
242987
  Наконечний В. Велике місто як об"єкт управління і самоврядування: світовий досвід і Україна // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С.84-94. – ISSN 1609-5499
242988
   Велике п"ятдесятиріччя. – К., 1967. – 110с.
242989
   Велике переселення видів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 20 : фото
242990
  Пивовар С.Ф. Велике переселення народів / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 47-49. – ISBN 966-642-073-2
242991
  Методієв Димитр Велике переселення. / Методієв Димитр. – Київ, 1975. – 123с.
242992
  Пацера М. Велике переселення. Майстриня розсаджує пернатих та пухнастих жителів київських парків на лавочки, поближчедо людей // Україна молода. – Київ, 2019. – 2 жовтня (№ 110). – С. 11


  Молода київська художниця Яна Хачикян використовує досить неординарні види мистецтва - вона розмальовує... морські камінці.
242993
  Шишова З.К. Велике плавання / З.К. Шишова. – К, 1963. – 471с.
242994
  Шишова З.К. Велике плавання / З.К. Шишова. – К, 1965. – 471с.
242995
  Шишова З.К. Велике плавання / З.К. Шишова. – К, 1965. – 471с.
242996
  Шишова Зинаїда Велике плавання : Історичний роман / Шишова Зинаїда. – Київ : Веселка, 1966. – 470, [1] с.
242997
  Єленський В. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних відносинах кінця ХХ - початку ХХІ століття / Віктор Єленський ; [Ін-т історії Церкви Укр. католицького ун-ту]. – Львів : Український католицький університет, 2013. – 503, [1] с. – Покажчики: с. 488-503. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2778-01-4
242998
  Дробаха О. Велике серце Гетьманщини : художньо-документальна повість / Олександр Дробаха. – Київ : Просвіта, 2008. – 176с. – ISBN 978-966-2133-12-7
242999
  Грищенко І. Велике таїнство творення : Урок вивчення роману Павла Загребельного "Диво" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (628/629). – С. 68-70. – ISSN 0130-5263
243000
  Пилипенко О.В. Велике таїнство творення в романі П. Загребельного "Диво" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 26 (246). – С. 14-17
<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,