Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>
243001
  Яремчук Ірина "...Ваш лист... воскресив мою душу..." : [рецензія] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 12 (576). – С. 94-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477
243002
  Ісіченко І. "Василіанське бароко" / І. Ісіченко, архієпископ // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 1 (601). – С. 3-22. – ISSN 0236-1477


  У статті автор аналізує внесок монахів-василіан у літературне життя України доби бароко. Розглянуто творчість архієпископів Йосафата Кунцевича та Лева Кревзи, єпископа Якова Суші. Окрему увагу приділено діяльності Почаївського монастиря з його ...
243003
  Купріянович О. "Василівка" як знак збереження української культури на Південному Підляшші // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 5 (147). – С. 10. – ISSN 1230-2759
243004
  Василенко М. "Василь Стефаник" Романа Горака // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С.145-150. – ISSN 0868-4790


  Роздуми над художньо-есеїстичним виданням в трьох книжках, присвяченого життю і творчості геніального оповідача з Покуття - Василеві Стефанику
243005
   "Василь Стус - видатний поет, Герой України, символ незламного духу української нації" / Заява Секретаріату НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 23 жовтня (№ 21). – С. 1
243006
  Маслова И.И. "Ватиканское направление": из истории секретных операций спецслужб XX века // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 249-255. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
243007
  Птахів Семен "Ватну" хворобу подолає культура! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
243008
  Саватеев А. "Ваххабит" "Ваххабиту" рознь // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С. 24-26 : Фото. – ISSN 0321-5075


  Социально-экономические основы ислама в современном Дагестане
243009
  Семенин Х. "Ваш внесок у перемогу - учитися". Завідувач кафедри Острозької академії Сергій Рудько став до лав ЗСУ: "Не міг сидіти й чекати, що буде далі" // Україна молода. – Київ, 2022. – 2 червня (№ 12). – С. 5


  Із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну студентство і викладачі Острозької академії дають відсіч ворогові на всіх фронтах. У лавах Збройних сил України служить добровольцем Сергій Рудько - викладач і завідувач кафедри регіональних ...
243010
  Батурин С.С. "Ваш во имя революции" : рассказ о Джеке Лондоне : [для сред. и ст. возраста] / С. Батурин. – Москва : Детская литература, 1983. – 160 с., [8] л. ил.
243011
  Панова М.А. "Ваш люблясий...М. Грушевський" (маловідомі документи з родинного архіву) / М.А. Панова, О.Б. Пантюхова // Архіви України. – Київ, 1996. – № 1/3. – С. 18-29
243012
  Калиновська Т. "Ваш найпокірніший слуга Платон Симиренко" / Т. Калиновська, П. Жук // Україна. Наука і культура / Нац. акад. наук України ; Т-во "Знання" України ; Мала акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 36. – С. 90-103. – ISSN 0206-8001
243013
  Дурова Н.Ю. "Ваш номер!" / Н.Ю. Дурова. – Москва, 1976. – 255с.
243014
  Юган Н. "Ваш талант однороден с талантом Даля...": В.И. Даль и И.С. Тургенев как народные писатели // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 24-30. – ISSN 2075-1486
243015
  Боряк Т.Г. "Ваш університет-вільний університет..." (До історії УВУ за часів німецької окупації) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 259-268. – ISSN 0320-9466
243016
   "Ваша вещь поразительная!": Из переписки К.И. Чуковского и И.С. Шмелёва // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 7. – С. 156-165. – ISSN 0130-7673


  Весна 1918 року в Усть-Медведицькому окрузі за місцевими джерелами. Події на Дону під Новочеркаськом у віршах і спогадах донських поетів і письменників.
243017
  Турченко Ф. "Ваша правда про війну заважає нам жити..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 8


  Розмова з доктором історичних наук, професором Запорізького національгного університету Ф.Г. Турченком про події Другої світової війни.
243018
  Ковалець Л. "Ваше ім"я славне..." Євгенія Ярошинська у зв"язках із Франтішеком Ржегоржем (до 160-річчя від дня народження чеського етнографа) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 38-43. – ISSN 0130-6936
243019
  Шлапак Я. "Ваше місто схоже на нашу Барселону" // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 21 грудня (№ 51). – С. 13


  100 років від дня народження Вадима Євстахійовича Ладного (1918 - 2011), українського архітектора.
243020
  Ремнев В.И. "Ваше письмо рассмотрено..." / В.И. Ремнев. – Москва, 1981. – 93с.
243021
  Щедрина Т.Г. "Ваше письмо… Будто солнечный луч". Письма Юрия Панебратцева Николаю Бердяеву // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 110-125. – ISSN 0042-8744
243022
  Рощин Б.А. "Ваше положение катастрофично!" / Б.А. Рощин. – Ленинград, 1989. – 22с.
243023
   "Вашим. товаришу, іменем..." Твори укр. рад. письменників про В.І. Лениіна. – Київ, 1986. – 223с.
243024
  Кузьо Т. "Вашингтону набридли українські делегації. Хочуть побачити нові обличчя" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 18 (371), 11 травня 2017. – С. 21-23
243025
  Капітоненко М. "Вашингтону потрібно виставити Кремлю високий рахунок" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23-24 вересня (№ 171/172). – С. 6


  Коментар суперечливої заяви віце-президента США Байдена про ризик скасування деякими країнами ЄС санкцій проти РФ.
243026
  Бойсан М.Я. "Вбивство на замовлення": попередження та профілактика / М.Я. Бойсан, І.З. Павлишин // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 303-308. – ISBN 978-617-7404-86-5
243027
  Полякова Г.О. "Вбудована" притча як композиціно-стильовий прийом у творах Вал. Шевчука // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 173-176. – (Філологічні науки ; № 2)
243028
  Тельнюк Л. "Вважаємо, що можемо говорити з Шевченком однією мовою..." / Л. Тельнюк, Г. Тельнюк; Розмову вела Тетяна Корп // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 3). – С. 15


  Розмова з Лесею та Галиною Тельнюк про пісенну творчість, музичні проекти за творами відомих поетів.
243029
  Сенюта І. "Вважаю за необхідне розробити й прийняти Медичний кодекс України" / підготувала Дарина Сидоренко // Юридична газета. – Київ, 2020. – 7 липня (№ 13). – С. 8-10
243030
  Чурюмов К. "Вважаю, що це "українська" комета, і місце посадки зонда пропоную назвати "Київ" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 1 (381). – С. 46-47. – ISSN 2313-559X


  На запитання відповідає відомий астроном, який разом зі Світланою Герасименко у вересні 1969-го відкрив таємничу комету, відразу названу їхніми іменами.
243031
   [Василій Дигеніс Акрит (за рукописом Ескоріала). Пісня про Армуриса. – Афіни : Ерміс, 1985. – 391 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Філологічна бібліотека ; № 5])
243032
   [Василій Перменович Образцов] // Вестник Клуба Панкреатологов : гастроэнтерологический журнал для практикующих врачей / Общественная орг. "Украин. Клуб Панкреатологов" ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред.: Н.Б. Губергриц ; редкол.: Л.В. Винокурова, Е.Ю. Губская, А.Э. Дорофеев [и др.]. – Киев, 2019. – № 2 (43), май. – С. 1. – ISSN 2077-5067


  Автор понад 50 наукових праць, присвячених удосконаленню методів клінічного дослідження, вивченню хвороб серцево-судинної системи й органів шлунково-кишкового тракту. . Протягом 25 років (1893–1918) — професор Університету св. Володимира, завідувач ...
243033
  Міривіліс С. [Василіс Арванітис / Стратис Міривіліс. – 15-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 113 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0133-5
243034
   [Василь Базилевич] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 42. – ISBN 966-7060-92-6
243035
   [Василь Горленко] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 24. – ISBN 966-7060-92-6
243036
   [Василь Зеньковський] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 38. – ISBN 966-7060-92-6
243037
   [Васюк Володимир Леонідович] // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2015. – Т. 19, № 2 (74). – С. 259-260. – ISSN 1684-7903


  "...18 листопада 2014 року виповнилося 60 років з дня народження і 37 років лікарської, наукової, педагогічної та громадської діяльності талановитого ортопеда-травматолога вищої лікарської категорії, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри ...
243038
  Скаримбас Я. [Ватерлоо двох сміхів / Яніс Скаримбас. – Афіни : Нефелі, 1994. – 331 с. – Видання новогрецькою мовою
243039
  Каввадіас Н. [Вахта / Нікос Каввадіас. – Афіни : Агра, 1989. – 224 с. : іл., 1 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
243040
  Кононенко М.П. [Ващенко-Захарченко М.] / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 227-229. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
243041
  Чистякова Е.В. Василий Ус - сподвижник Степана Разина. / Е.В. Чистякова. – М., 1963. – 48с.
243042
  Еремин В. Василий Федоров. Мы давно человеческой радостью бредим / В. Еремин. – М., 1969. – 134с.
243043
   Василий Федорович Болдырев.. – М, 1954. – 27с.
243044
   Василий Федорович Бордиченко 1898-1982. – М., 1987. – 32с.
243045
  Кириченко А.Н. Василий Федорович Ошанин. Зоолог и путешественник (1844-1917) / А.Н. Кириченко. – Москва, 1940. – 31с.
243046
  Тимм В.Ф. Василий Федорович Тимм / В.Ф. Тимм. – Москва-Ленинград : Изобразительное искусство, 1962. – [47] с.
243047
  Тарасов Л.М. Василий Федорович Тимм 1820-1895 / Л.М. Тарасов. – Москва : Искусство, 1954. – 31 с.
243048
  Авербух А.Я. Василий Фомич Петрушевский, 1829-1891 / А.Я. Авербух ; [АН СССР]. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отделение, 1976. – 99 с. : ил. – (Научно-биографическая серия)
243049
  Брик Б. Василий Чапаев : поэма / Б. Брик. – Москва : Художественная литература, 1938. – 62 с.
243050
  Хабаров М.Н. Василий Шамшин. Повесть о рабочем, проф. революционере / М.Н. Хабаров. – Новосибирск, 1968. – 128с.
243051
  Толченова Н.П. Василий Шукшин - его земля и люди. / Н.П. Толченова. – Барнаул, 1978. – 206с.
243052
  Коробов В.И. Василий Шукшин / В.И. Коробов. – М., 1977. – 192с.
243053
  Емельянов Л.И. Василий Шукшин / Л.И. Емельянов. – Л., 1983. – 152с.
243054
  Коробов В.И. Василий Шукшин / В.И. Коробов. – М., 1984. – 286с.
243055
  Коробов В.И. Василий Шукшин / В.И. Коробов. – 2-е. – М., 1988. – 286с.
243056
  Горн В.Ф. Василий Шукшин / В.Ф. Горн. – Барнаул, 1990. – 284с.
243057
  Шульженко В. Василий Шульженко: "Мне жалко мир, который уходит" // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2016. – № 11/16-2/17 (133/136), ноябрь 2016 - февраль 2017. – С. 31-41


  Василий Владимирович Шульженко (1949, Москва, РСФСР, СССР) — российский художник, работающий в жанре фигуративной живописи в стиле гротескного реализма.
243058
  Финкельштейн Е.А. Василий Яковлевич Данилевский - выдающийся русский биолог, физиолог и протистолог / Е.А. Финкельштейн. – Москва-Ленинград, 1955. – 292с.
243059
  Новокшанова Василий Яковлевич Струве / Новокшанова, (Соколовская). – Москва : Наука, 1964. – 296 с.
243060
   Василий Яковлевич Струве: Сборник статей и материалов к 100-летию со дня смерти : Сборник статей и материалов к 100-летию со дня смерти. – Москва : Наука, 1964. – 252 с.
243061
  Василик О. Василик Михайло (- економіст, історик, соціолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 114. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
243062
   Василик Ольга Іванівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 62. – ISBN 978-966-439-757-2
243063
   Василик Остап Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 124. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
243064
  Лютий І.О. Василик Остап Дмитрович (- економіст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 114. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
243065
   Василик Остап Дмитрович (1938-2004) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 64. – ISBN 978-966-439-754-1
243066
   Василик Остап Дмитрович (1938-2004) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 72-73. – ISBN 978-966-933-054-3
243067
  Коваль П.М. Василина : роман / П.М. Коваль. – Львів : Каменяр, 1973. – 332 с.
243068
  Плахотнюк О. Василина Степанівна Щурат-Глуха (схиігуменя Вероніка) - забута постать // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 255-261. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
243069
  Васильева Л.Н. Василиса / Л.Н. Васильева. – Москва, 1981. – 31с.
243070
  Ирошников А.М. Василиса Прекрасная / А.М. Ирошников. – М, 1955. – 29с.
243071
   Василиса Прекрасная. – Л., 1968. – 192с.
243072
  Луначарский А.В. Василиса Премудрая / А.В. Луначарский. – Пб, 1920. – 112с.
243073
   Василиса Премудрая. – Горький, 1947. – 31с.
243074
  Другаль С.А. Василиск / С.А. Другаль. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1990. – 283 с.
243075
   Василишин Дарія Василівна : бібліографічний покажчик / [уклад.: О.М. Василишин, Т.М. Василишин]. – Львів : Українська академія друкарства, 2008. – 68 с. – До 55-річчя від Дня народження та 35-річчя творчої діяльності. – ISBN 978-966-322-147-2
243076
  Васильевский В.Г. Василия Охридского, архиепископа (митрополита) Солунского, неизданное надгробное слово на смерть Ирины, первой супруги императора Мануила Комнина / [В. Васильевский]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Импер. Акад. наук], 1894. – С. 55-132. – Без обл. и тит. л. - Автор в конце текста
243077
  Філатова О.М. Василіани в суспільно-політичному й культурному житті білорусько-литовських губерній. 1772-1839 рр.: історіографія // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 53-59. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
243078
  Литвин Н. Василівка увічнює ім"я свого "маестро пензля" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 44/52). – С. 27. – ISSN 2519-4429


  Дряпаченко Іван Кирилович — український маляр та графік кінця ХІХ — першої половини ХХ ст.
243079
  Матійчин І.М. Василіянське піснярство кінця 19- першої половини 20 ст. як феномен галицької музичної культури : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Матійчин І.М. ; Львів. нац. музична акад. ім. М.В.Лисенка. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
243080
  Унджиевъ И. Василъ Петлешковъ = "Самъ съмъ - други нема!" : Издава комитетътъ за увековечаване делата на борците отъ априлското възстание презъ 1876 год. Въ Брацигово / И. Унджиевъ. – Пловдив : Хр. Г. Дановъ, 1935. – 80 с.
243081
   Василю Баранівському - 65 // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 2 (68) : березень - квітень. – С. 138-140
243082
   Василю Васильовичу Гребіню – 50 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 76. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  20 грудня 2014 року виповнилось 50 років з дня народження доктора географічних наук, професора кафедри гідрології та гідроекології, гідролога-гідрохіміка Василя Васильовича Гребіня.
243083
  Запорожець О.А. Василю Васильовичу Сухану - 80 років // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2016. – Т. 11, № 1/2. – С. 105-106. – ISSN 1991-0290


  Професор кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
243084
   Василю Григоровичу Пазиничу - 60 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 64. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817
243085
   Василю Івановичу Парпану - 70 // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 126-127. – ISSN 2077-4893
243086
   Василю Іларіоновичу Пелешенку - 80! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 63 : фото. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817
243087
   Василю Степановичу Готиняну - 70 : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 58. – Бібліогр.: Фото
243088
   Василю Юрійовичу Туряку - 65 років // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 51 : Портрет
243089
   Василю Ярославовичу Бричу - 50 // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 257 : фото. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
243090
  Журавльов Д.В. Василь-Костянтин Острозький // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 79-82. – ISBN 978-966-14-1182-0
243091
   Василь-Костянтин Острозький // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 46-49. – ISBN 978-966-8137-97-6
243092
  Кралюк Петро Василь-Костянтин Острозький: погляд крізь століття // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 1 (29). – С. 41-43
243093
  Зятьєв С. Василь - ім"я, яке було у всіх на вустах... // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20 вересня (№ 37). – С. 11


  Влітку 1944-го на шпальтах французької газети «Ліберте» з’явилася стаття з промовистим заголовком «Один із тих, хто загинув заради того, щоб жила Франція». В ній, зокрема, було сказано: «Українець - лейтенант Василь Порик загинув. Василь - ім’я, яке ...
243094
  Криводубський В.Н. Василь (Вільгельм) Іванович Фабриціус // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 265-266. – ISBN 966-7419-44-4
243095
  Кургіна-Коваленко Василь Автономович Стефанович - невтомний дослідник історії Черкащини // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 385-389
243096
  Бондар Д. Василь Андрійович Гайворонський: "А світу я відкрився по-новому" // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 28-30
243097
  Морозова О. Василь Андрійович Страдомський (1831-1902): лікар, колекціонер, громадський діяч // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (102). – С. 90-101. – ISSN 2222-5250
243098
  Степула Н. Василь Атаманюк // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 268-269. – ISBN 966-7379-16-7
243099
   Василь Базилевич // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 625 : Фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
243100
  Казьмирчук Г. Василь Базилевич про причини виникнення руху декабристів // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 150-154


  У статті аналізується погляд В.М. Базилевича на причини виникнення руху декабристів. Доведено, що його думки були концентрованим виразом думок вчених-декабристознавців часів становлення радянського декабристознавства. В.М. Базилевич - професор ...
243101
  Матяш І. Василь Базилевич: грані таланту й трагізм долі // Особа в українській архівістиці : Біографічні нариси / Матяш Ірина. – Київ, 2001. – С.99-120 : Фото. – ISBN 966-02-2001-4
243102
   Василь Барвінський : статті та матеріали : збірник. – Дрогобич : Відродження, 2000. – 137, [9] с. : іл., ноти. – ISBN 966-538-102-4


  У пр. № 1743626 напис: Шановному і дорогому панові Станіславу Шинкаренкові з найкращими побажаннями нових творчих успіхів. Упорядник - Підпис. 18.09.2000 р. м. Київ
243103
  Кияновська Л. Василь Барвінський в антропологічному полі української культури (до 130-ї річниці від дня народження і 55-ї річниці смерті // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 4 (30). – С. 22-35. – ISSN 2224-0926
243104
  Дика Н. Василь Барвінський і сьогодення : До 125-річчя від дня народження // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 5/6 (823/824). – С. 174-175. – ISSN 0868-4790
243105
  Фільц Б. Василь Барвінський та його внесок у національне музичне мистецтво // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 3 (63) : Театр. Музика. Кіно. – C. 62-72. – ISSN 1728-6875


  До 130 річчя від дня народження композитора.
243106
  Савченко В. Василь Барка - письменник апокаліптичної доби // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 155-157. – ISSN 0131-2561
243107
  Ковалів Ю. Василь Барка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (691), липень. – С. 70-73. – ISSN 0236-1477
243108
  Панченко В. Василь Барка був чесним із собою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 липня (№ 29). – С. 12


  В ювілейни, 1030 рік від дня заснування міста Лубни, відзначаємо 110 років від дня народження письменника Василя Барки.
243109
  Степовик Д. Василь Барка про християнську тематику в металопластиці Рема Багаутдина // Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2020. – Вип. 3 (93). – С. 2-9
243110
  Гайович Г.В. Василь Барка. Філософське конструювання митцем власної моделі світу // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 84-90. – ISSN 2520-2103
243111
  Путько-Стех Василь Барка: шлях // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 1/2. – С. 175-179. – ISSN 0130-1608
243112
  Бурко Д. Василь Барський // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 410, квітень : квітень. – C. 18-20
243113
  Грабовецький В. Василь Баюрак - бойовий побратим і наступник Олекси Довбуша : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовський ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 48 с. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 2)
243114
  Бєлов В. Василь Бєлов: "Потрібне чуття на талант". Інтерв"ю біля робочого столу / інтерв"ю брав М. Наєнко // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 360-369. – ISBN 978-966-439-809-8
243115
  Школьна О.Д. Василь Біднов - журналіст і діяч просвітянського руху // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-31. – (Журналістика ; Вип. 6)


  Стаття присвячена творчості Василя Біднова як журналіста і діяча просвітянського руху.
243116
  Завальнюк О. Василь Біднов - професор Кам"янець-Подільського Державного Українського університету (1918-1920 роки.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 81-86
243117
  Копилов С. Василь Біднов та Іван Огієнко (до історії стосунків і співпраці в 1920-1935 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 68-81. – (Історичні науки ; т. 30). – ISSN 2309-2254
243118
  Калинчук А. Василь Білозерський і кирило-мефодіївці. На матеріалах слідчої справи. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 5 (710). – С. 49-52. – ISSN 0130-5263


  Б. Білозерський разом с Костомаровим і М. Гулаком був співзасновником Кирило-Мефодіївського братства.
243119
  Калинчук А. Василь Білозерський і кириломефодіївці (на матеріалах слідчої справи) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 6 (666). – С. 68-73. – ISSN 0236-1477


  Розглянуто участь В. Білозерського в Кирило-Мефодіївському братстві, його арешт, проаналізовано документи та матеріали слідчої справи. Провідну роль серед братчиків відіграли М. Костомаров, М. Максимович, М. Драгоманов, П. Куліш та ін.
243120
   Василь Бобинський. – Львів, 1968. – 8 с.
243121
  Кульчицька І.А. Василь Бобинський і літературно-теоретична дискусія на сторінках журналу "Вікна" // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 43-48. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  Розглядається літературно-теоретична дискусія про тенденційність і правдивість у художньому творі на сторінках журналу "Вікна", зокрема літературно-критична діяльність його відповідального редактора В. Бобинського. Рассматривается ...
243122
  Митрофаненко Ю. Василь Боженко - трагедія "червоного отамана" : розвідка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (891), січень. – С. 168-176. – ISSN 08-68-4790-1


  Переконлива розвідка Юрія Митрофаненка про трагедію «червоного отамана» Василя Боженка.
243123
   Василь Большак : контури портрету. – Київ : Сфера, 2005. – 214, [2] с., [11] арк. фотоіл. : фотоіл. – ISBN 966-8782-05-4
243124
  Загаєцька О. Василь Бородай: "Україні присвячую мою творчість..." : до 90-річчя від дня народження мистця // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – с.4-5. – ISSN 0130-1799
243125
  Добржанський О. Василь Ботушанський - український історик, дослідник історії Буковини (до 80-річчя від дня народження) // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – C. 9-10
243126
  Бублік С. Василь Будник-патріарх вітчизняного ракетобудування // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 14-17. – ISSN 1819-7329
243127
  Райківський І. Василь Бурдуланюк - історик, краєзнавець, педагог // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 37, січень - червень. – С. 66-69


  До 70-ї річниці від дня народження.
243128
  Лазарев Л.И. Василь Быков / Л.И. Лазарев. – Москва, 1979. – 208с.
243129
  Дедков А И. Василь Быков / А И. Дедков, . – М, 1980. – 288с.
243130
  Шагалов А.А. Василь Быков / А.А. Шагалов. – Москва, 1989. – 301с.
243131
  Дедков А И. Василь Быков / А И. Дедков, . – М, 1990. – 308с.
243132
  Недзвідський А.В. Василь Василько: Нарис про життя і творчість. / А.В. Недзвідський. – Київ, 1981. – 114с.
243133
  Тримбич С. Василь Васильович // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 234). – С. 7


  Василь Васильович Цвіркунов (1917 - 2000 рр.)
243134
  Агеєва Є Н. Василь Васильович Верещагін в Туркестані. Вздовж кордону з Китаєм // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (123). – С. 44-47
243135
  Приступа С.А. Василь Васильович Докучаєв - дослідник чорноземів України // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .231-236
243136
   Василь Васильович Докучаєв // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (129). – С. 3 обкл., 60. – ISSN 2518-7104
243137
   Василь Васильович Костицький // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 144-145. – ISBN 978-966-924-219-8
243138
  Шандра В.С. Василь Васильович Левашов 1835-1836 // Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856 : Функції, структура, архів / Шандра Валентина. – Київ : ЦЛМРД ЦДА України, 2001. – С. 175-181 : Фото С.338. – ISBN 966-625-033-0


  Малоросійський генерал-губернатор 1835-1836
243139
  Вербич С.О. Василь Васильович Лобода // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 142-144. – ISSN 1682-3540
243140
  Вербич С.О. Василь Васильович Лобода (11.01.1936-17.03.2000) // Повідомлення Української ономастичної комісії : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 1 (16). – С. 107-109. – (Нова серія ; вип. 1 (16)). – ISBN 978-966-02-6594-3
243141
   Василь Васильович Хірсін // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 94. – ISBN 978-966-924-219-8
243142
  Алєксандрова О.В. Василь Великий, Василь Кесарійський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 209-211. – ISBN 966-316-069-1
243143
  Матяш І. Василь Веретенніков - видатний архівознавець // Особа в українській архівістиці : Біографічні нариси / Матяш Ірина. – Київ, 2001. – С.141-160 : Фото. – ISBN 966-02-2001-4
243144
  Верховинець Ярослав Василь Верховинець - етнограф // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 82-91. – ISSN 0130-6936
243145
  Лехник Любомир Володимирович Василь Витвицький: музикознавча та композиторська спадщина : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства / Лехник Л.В.; Львівська держ. музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
243146
  Алфьоров О. Василь Вишиваний - повернення героя / спілкувався та записав Андрій Паславський // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 13-19 травня (№ 19). – С. 8


  З нагоди 15-ліття Всесвітнього дня вишиванки 20 травня у Києві у сквері по вул. Юрія Іллєнка, 39, заплановано відкриття пам"ятника видатному політично-військовому діячеві Василю Вишиваному (Вільяму фон Габсбургу). Ініціатори встановлення пам"ятника: ...
243147
  Камеристов Р. Василь Вишиваний // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 28/30 (560/562), жовтень 2019 р. – С. 27-30
243148
  Снайдер Тімоті Василь Вишиваний, який не став королем України // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 18 (71). – С. 26-28
243149
  Кудрявцев Б.Б. Василь Володимирович Петров - основоположник вітчизняної електротехніки. / Б.Б. Кудрявцев. – К., 1953. – 88с.
243150
  Габда В.Г. Василь Габда = Vasil Habda = Laszlo Habda : живопис, альбом / упоряд. Владислава Габди ; [передм. М. Сирохмана]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2013. – 154, [2] с. : іл. – Текст укр., англ., угор. мовами. – Бібліогр.: с. 150-152. – ISBN 978-617-531-095-3


  Видання книги здійснено за сприяння управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадкістю Закарпатської обласної державної адміністрації у рамках пограми, що передбачає підтримку видань творів закарпатських авторів.
243151
  Горнятко-Шумилович Василь Габор і моторошна проза ("Книга екзотичних снів та реальних подій") // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 251-262. – ISBN 966-7773-70-1
243152
  Просалова В. Василь Гайворонський: життєві й творчі перипетії // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 54-60. – (Філологічні науки)
243153
   Василь Ганоцький // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 27 : Василь Ганоцький. – С.3-22
243154
   Василь Герасимович Дригайло : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Наук.-техн. б-ка проф. Г.І. Денисенка ; [уклад.: К.С. Мошинська ; наук. ред. В.Г. Дригайло]. – Київ : Ліра-К, 2017. – 87, [1] с. : портр., фотоіл. – Імен. покажч.: с. 86-87. - До 80-річчя від дня народж. – ISBN 978-617-7507-12-2
243155
  Мошинська К. Василь Герасимович Дригайло (із нагоди 80-річчя від дня народження) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 56-61. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює основні етапи життя, наукову, науково-організаційну, педагогічну та громадську діяльність, внесок у розвиток бібліотечної справи відомого українського бібліотекознавця, заслуженого працівника культури України, відмінника освіти ...
243156
  Кравчук П. Василь Гоголь-Яновський - український драматург початку XIX ст. // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 246-257. – ISSN 1997-4264
243157
  Михед П. Василь Гоголь-Яновський у культурному контексті часу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9 (609). – С. 32-50. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена вивченню творчої спадщини Василя Гоголя - одного із зачинателів українського театру, акторай режисера, автора поетичних творів, батька геніального письменника М. Гоголя. Автор наголошує на тісному зв"язку творчості В. Гоголя з ...
243158
  Струк Д. Василь Голобородько - "Ікар на метеликових крилах" // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 502, грудень : грудень. – С. 2-4
243159
  Степула Н. Василь Голобородько // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 275-276. – ISBN 966-7379-16-7
243160
  Діброва Н.А. Василь Голобородько. Поет українського міфокосмосу // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 31 (251). – С. 28-31
243161
  Абліцов В. Василь Голобородько: гандизм мій зазнає поразки // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 149-166. – ISBN 976-966-2279-07-8
243162
  Неживий О. Василь Голобородько: життя для рідного слова // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 114-123. – ISBN 978-966-96923-6-8
243163
  Забіяка І. Василь Горленко - журналіст, науковець, людина // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 109-116.
243164
  Ротач П. Василь Горленко // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 151-153
243165
  Забіяка І. Василь Горленко і "Киевская старина" // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 202-206
243166
  Забіяка І. Василь Горленко і Скоропадські // Вітряк : літературно-краєзнавчий альманах Талалаївщини / Чернігівське земляцтво, Прилуцький осередок. КНУШ Ін-т журналістики. – Талалаївка; Київ, 2007. – Вип. 3 : До 100-річчя від дня смерті В.П.Горленка та 120-річчя від дня народж. І.П. Кавалерідзе. – С. 50-52.
243167
  Забіяка І. Василь Горленко і Франція // Вітряк : літературно-краєзнавчий альманах Талалаївщини / Чернігівське земляцтво, Прилуцький осередок. КНУШ Ін-т журналістики. – Талалаївка; Київ, 2007. – Вип. 3 : До 100-річчя від дня смерті В.П.Горленка та 120-річчя від дня народж. І.П. Кавалерідзе. – С. 48-50.
243168
  Бернадська Н.І. Василь Горленко як теоретик роману // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 61-69. – ISBN 966-581-590-3
243169
  Лазаренко Б. Василь Горленко: (Спогад) // Вітряк : літературно-краєзнавчий альманах Талалаївщини / Чернігівське земляцтво, Прилуцький осередок. КНУШ Ін-т журналістики. – Талалаївка; Київ, 2007. – Вип. 3 : До 100-річчя від дня смерті В.П.Горленка та 120-річчя від дня народж. І.П. Кавалерідзе. – С. 31-34.
243170
  Грабовецький В. Василь Грабовецький : життя, стрілецька, громадсько-політична та культурна діяльність в першій половині XX ст. : До 125-річчя уродин / Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ. – (Печеніжиніана в постатях)
Ч. 1. – 2010. – 164 с.
243171
  Шетеля В. Василь Гренджа-Донський і розвиток театрального мистецтва на Закарпатті 20-30-х рр. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 101-106. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
243172
  Рекіта В.І. Василь Гренджа-Донський у вітчизняній і зарубіжній історіографії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 229-237. – (Історія ; Вип. 24)
243173
  Білецький Б. Василь Григорович-Барський - український мандрівник-богослов / Б. Білецький, Р. Гищук // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 49-55
243174
  Ковальський М. Василь Григорович // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 345-351. – ISBN 966-7631-05-2
243175
  Білецький Б. Василь Григорович Григорович-Барський. штрихи до портрета / Б. Білецький, А. Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 12


  У статті йдеться про життя та діяльність В. Григоровича-Барського -українського паломника, його подорож країнами Західної Європи, Близького Сходу та Південно-Східного Середземномор"я протягом 1723-1747 років, опис релігій і культури різних народів, їх ...
243176
   Василь Григорович Кремень - філософ, учений, освітянин, державний діяч : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Товариство "Знання" України, 2006. – 140с. – (Академіки АПН України ; Вип.6). – ISBN 966-618-218-1
243177
   Василь Григорович Кремень - філософ, учений, освітянин, державний діяч : біобібліографічний покажчик / АПН України; Держ. науково-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського; [ упорядники: Пономаренко Л.О., Ніколюк Л.І.; наук. ред. Рогова П.І. ]. – 2-ге вид., доп. – Київ : Товариство "Знання" України, 2008. – 168 с. – (Академіки АПН України ; Вип. 12). – ISBN 978-966-618-252-7
243178
   Василь Григорович Кремень - філософ, учений, освітянин, державний діяч : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л.О., Пєєва С.П., Айвазова Л.М. ; вступ. ст.: Ткаченко Л.І. ; наук. ред. Рогова П.І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л.О.]. – 3-тє вид., допов. – Київ : Товариство "Знання" України, 2012. – 295, [1] с. : портр. – (Серія "Академіки НАПН України" ; вип. 20). – ISBN 978-966-618-269-5
243179
  Луговий В.І. Василь Григорович Кремень: у пошуках філософсько-антропологічних смислів і ціннісних пріоритетів освіти (роздуми з приводу ювілею видатного вченого) / В.І. Луговий, О.М. Топузов, Н.П. Дічек // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 34-42. – ISSN 2411-1317


  На думку відомих українських керівників провідних університетів України В.П. Андрущенка, В.С. Бакірова, Л.В. Губерський та інших в роки діяльності міністра освіти і науки В.І. Кременя розпочалася трансформація ролі освіти.
243180
  Павловський Вадим Василь Григорович Кричевський : Життя і творчість / Павловський Вадим; Укр.вільна академія наук у США. – Hью-Йорк : Українська Вільна Академія Hаук у США, 1974. – 222с. : 185 іл.
243181
  Мельник-Антонович Василь Григорович Ляскоронський : (Некролог) / К. Мельник-Антонович. – С. 367-387
243182
  Зеленчук І.М. Василь Грималюк і Василь Мартищук - видатні народні митці Гуцульщини: українознавчо-культурологічні студії / І.М. Зеленчук, Я.І. Зеленчук // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 49-52


  В статті викладено результати українознавчих експедиційних досліджень творчої співпраці видатного гуцульського музиканта Василя Івановича Грималюка і талановитого скрипкового майстра Василя Михайловича Мартищука на Івано-Франківщині. Визначені ...
243183
  Панченко В. Василь Гроссман і "біси". Опозиція "свобода-неволя" в повісті В. Гроссмана "Все тече" // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 83-92
243184
  Панченко В. Василь Гроссман і "Біси". Письменник розгадав міф про "загадкову російську душу" // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 861-870. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
243185
  Малахов В. Василь Гроссман: правда гіркоти // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 75-82
243186
  Амір А. Василь Дацей - майстер гумору й сатири // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 19-21. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Стаття аналізує творчість Василя Дацея, українського прозаїка Східної Словаччини, якрму властиве сатиричне відображення дійсності. В творчих ремінісценціях повертається й до недавнього тоталітарного режиму і викриває всі його дефекти. Прозі Дацея ...
243187
  Бурій В.М. Василь Дергач: штрихи до біографії і творчості // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 257-260
243188
  Головацький І. Василь Дідушок : Полковник, отаман, Хроніка життя і діяльності (1889-1937рр.) / І. Головацький. – Львів, 1998. – 128 с. – (Сторінки історії українських січових стрільців.)
243189
  Цимбал Б.В. Василь Доманицький - дослідник і видавець творів Марка Вовчка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.09 / Цимбал Богдан Володимирович ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
243190
  Поліщук В. Василь Доманицький // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 130-137. – ISBN 978-966-493-139-4
243191
  Качор А. Василь Доманицький (1877 - 1910) // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 487, вересень : вересень. – С. 11-12


  Редактор першого повного видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.
243192
  Болабольченко А. Василь Доманицький і "Київська старовина" // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 4. – С. 149-165. – ISSN 0869-3595
243193
  Наенко М.К. Василь Доманицький і слов"янство // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 268-275. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про одну з маловідомих сторінок української славістики - розвиток її в публікаціях історика і філолога початку ХХ ст. Василя Доманицького. Автор аналізує публікації цього автора, присвячені питанням українсько-російських, ...
243194
  Наєнко М. Василь Доманицький і слов"янство // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 120-124. – ISBN 978-617-7480-77-7
243195
  Кузьменко Л.І. Василь Доманицький як публіцист газети "Рада" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 56-59


  Розглядається публіцистична спадщина В.Доманицького, зокрема його діяльність у газетах "Громадська думка" і "Рада", визначаються особливості цих публікацій
243196
  Федорук Я. Василь Дубровський - дослідник відносин Богдана Хмельницького з Османською імперією і Кримським ханством // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 180-192. – (Нова серія ; вип. 21/22)
243197
  Кульчинський О. Василь Дубровський (1897-1966): посмертний сховок на турецьких аркушах // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 212-222. – ISSN 0320-8370
243198
  Кочубей Ю. Василь Дубровський і турецька література // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 83-87. – ISSN 0236-1477


  Розглянуто життєвий і творчий шлях відомого українського вченого і громадського діяча Василя Дубровського (1897-1966), його творчий доробок як сходознавця; проаналізовано основні публікації та роль у розвитку українсько-турецьких культурних зв"язків
243199
  Павличко Д. Василь Дутка - живописець і мислитель // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 23-29 січня (№ 4). – С. 9
243200
  Волошин Л. Василь Дядинюк. Творча постать міжвоєнного двадцятиліття // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 56-59. – ISSN 0130-1799
243201
   Василь Дяченко // У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України / С.П. Сегеда. – Київ : Наш час ; Вид. дім "Києво-Могилнська академія", 2013. – С. 76-83. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-80-4
243202
  Джулай Д. Василь Еллан-Блакитний // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 3). – С. 1


  До 120-річчя від дня народження Василя Еллана-Блакитного (Василя Елланського) (1894-1925) - поета, журналіста, політичного і громадського діяча, очільника спілки пролетарських письменників "Гарт".
243203
  Адельгейм Є.Г. Василь Еллан : критичний нарис / Адельгейм Є.Г. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 175 с.
243204
   Василь Євгенович Мармазов // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 101-102. – ISBN 978-966-924-219-8
243205
  Дзюб І.П. Василь Єрошенко і Японія // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 33-36. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  Подається короткий нарис життя та творчості Василя Єрошенка, котрий став у Японії письменником-класиком. Стаття присвячена сторіччю від дня народження письменника. Подается краткое описание жизни и творчества Василия Ерошенко, который стал в Японии ...
243206
  Слободянюк О. Василь Жуковський і Тарас Шевченко // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (151). – С. 29. – ISSN 2518-7104
243207
  Ганницький С.Г. Василь Завадський: забутий кумир // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 247-250
243208
  Веселицька Н Василь Завгородній: клич із вирію / Н Веселицька, С. Соколова // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 19 січня (№ 2/3). – С. 20. – ISSN 2519-4429


  Василь Леонтійович Завгородній (1925 – 2009) – видатній український митець: художник – член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, лауреат премії імені Катерини Білокур; співак – заслужений артист України.
243209
  Миронюк Т. Василь Завітневич - український церковний диригент США / Тарас Миронюк. – Київ : [Прут], 2011. – 501, [1] с. : фотоіл., ноти. – Бібліогр.: с. 480 та в прим.: с. 477-479. – ISBN 978-966-560-531-1


  Бібліотеці ім. Максимовича - автор. 8.01.2012. Підпис
243210
  Кульова В. Василь Завойко // Зрослись душею, сплелись корінням / А. Басенко, В. Васецький, А. Ковтун, В. Кульова, та ін. Лисенко-Єржиківська. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – С. 37-41. – ISBN 978-966-2082-09-8
243211
  Безгін І.Д. Василь Захарович Бородай. Дійсний член (академік) Академії мистецтв України // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 20-31. – ISBN 966-96714-2-6
243212
  Сорока М. Василь Захарченко // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 37-39
243213
  Пустовіт Т. Василь Захарченко. Із когорти шістдесятників // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 157-167.
243214
  Пустовгар О. Василь Захарченко: "Спілкуючись російською, ми вбиваємо Україну щоденно, щогодинно, щохвилинно..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 лютого (№ 6)


  До 85-річчя діяча українського руху опору 1960 - 1970-х років, письменника, журналіста політв"язня комуністичного режиму Василя Захарченка.
243215
  Зборовець І.В. Василь Зборовець: життя і наукова діяльність / І.В. Зборовець, В.П. Мацько. – Хмельницький : Цюпак, 2011. – 93, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 82. – ISBN 978-671-513-113-8
243216
  Слабошпицький М.Ф. Василь Земляк : нарис життя і творчості / Михайло Слабошпицький. – Київ : Дніпро, 1994. – 147, [5] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-308-01250-4
243217
   Василь Земляк в Усмішках Миколи Мащенка. – Київ : УкрІНТЕІ, 2006. – 224с. – шифр дубл.8у(Земляк) Земл.Доп.карт.ст. – ISBN 966-7505-63-4
243218
  Коваленко Т. Василь Зіновійович Янчук - засновник школи аграрного права України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 137-140. – ISSN 0132-1331
243219
  Носов Л.И. Василь Зуляк / Л.И. Носов. – Москва : Советский композитор, 1960. – 24 с.
243220
   Василь і Валентин. Пам"яті Василя Забашти (1918–2016) та Івана-Валентина Задорожного (1921–1988) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 108-109. – ISSN 1728-6875
243221
  Ірванець Олександр Василь і Володимир - імена князівські // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 96. – ISSN 0130-5212
243222
  Салига Т. Василь Іванишин "здалека" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 12 квітня (№ 7). – С. 16-17


  75 років від дня народження Василя Іванишина (1944 - 2007).
243223
  Мельник Т.В. Василь Іванович Атрощенко (До 100-річчя від дня народження) / Т.В. Мельник // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 113-118. – ISSN 0374-3896


  Видатний український хімік
243224
  Ковальчук В.В. Василь Іванович Ляшенко (1902-1975) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 239-245.. – ISBN 978-966-194-005-4
243225
   Василь Іванович Чапаев.. – К., 1938. – 68с.
243226
  Федчук В. Василь Івахів, перший командир УПА // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 травня (№ 91/92). – С. 13


  Його ім"я досить довго перебувало в тіні Романа Шухевича...
243227
  Павличко Д. Василь із України - "МІФ" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 22 лютого (№ 7). – С. 6


  МІФ: за що загинув Василь Сліпак.
243228
  Тригуб О.О. Василь Йосипович Туманський та його родина // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 333-335. – ISSN 2218-4805


  У статті висвітлюється життя і діяльність поміщика Чернігівської губернії В.Й. Туманського.
243229
  Шекет Ю. Василь Кандинський: розчинитися в картині // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10 (138). – С. 94-109. – ISSN 1819-6268


  Його мистецтво, хай абстрактне, завжди виходило з особистого й біографічного, пережитого й обміркованого. А в житті художникові не раз доводилося йти ба навіть тікати. Від упевненої кар’єри. Від жінки, яка на нього чекає. Від двох країн, що стали його ...
243230
  Кухаренко Р. Василь Капніст - воїн та просвіттитель // Міграція : Всеукраїнська інформаційно-аналітична щомісячна газета. – Одеса, 2017. – Березень (№ 3). – С. 13


  Василь Васильович Капніст (1758-1823) - визначний український поет, драматург і громадський -політичний діяч кінця XVIII - початку XIX ст.
243231
  Дорохов Б. Василь Каразін - видатний науковець та громадський діяч // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 80-82
243232
   Василь Каразін // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 136-139. – ISBN 978-966-8137-97-6
243233
  Вовк О. Василь Каразін в інтелектуальному середовищі західної української діаспори: до питання історіографічного образу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Стаття присвячена вивченню історіографічного образу відомого українського просвітителя, науковця, громадського діяча, засновника Харківського університету В. Н. Каразіна (1773-1842). Схарактеризовано умови, в яких відбувалося становлення історичної ...
243234
  Куделко С. Василь Каразін. Людина, яка заснувала Харківський університет / С. Куделко, Л. Змій // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (11). – С. 23-25. – ISSN 1819-7329
243235
  Костюк С.П. Василь Касіян. Бібліогр. покажчик / С.П. Костюк. – Львів, 1976. – 158с.
243236
  Зубар М. Василь Касіян. Народний художник СРСР / М. Зубар. – К, 1946. – 52с.
243237
  Владич Л.В. Василь Касіян. П"ять етюдів про художника / Л.В. Владич. – Київ : Мистецтво, 1978. – 176 с.
243238
  Александров Д.А. Василь Качур / Александров Д.А. – Київ : Укрполітвидав, 1966. – 42 с. – (Герої соціалістичної праці)
243239
  Іремадзе А. Василь Кіквідзе. / А. Іремадзе. – Київ, 1973. – 206 с.
243240
  Пінчук С.П. Василь Козаченко. Літ.-критич. нарис / С.П. Пінчук. – Київ, 1963. – 201с.
243241
  Пінчук С.П. Василь Козаченко. Літ. портрет. / С.П. Пінчук. – Київ, 1973. – 103с.
243242
  Заремба В.І. Василь Корнієнко / В.І. Заремба. – Київ : Молодь, 1979. – 148 с.
243243
  Рудик С.К. Василь Королів-Старий (ветеринар, письменник, громадський діяч) = Vasil Koroliv-Staryi (veterinarian, writer, public figure) / Станіслав Рудик, Вікторія Гончар. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2014. – 140, [4] с. : іл., фотогр., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-240-8


  До бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис
243244
  Журавський А. Василь Кравченко - просвітянин-подвижник із Житомирщини // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 144-145. – ISBN 966-7551-00-8
243245
  Малюк М. Василь Кравченко // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1991. – Вип. 25. – С. 183-190. – ISSN 0206-8001
243246
  Наулко В.І. Василь Кравченко / В.І. Наулко, В.А. Старков // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 91-92. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
243247
  Лобода Т.М. Василь Кравченко. Громадська, наукова та просвітницька діяльність / Тетяна Лобода ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАНУ, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-02-4863-2
243248
   Василь Кремень - міністр освіти і науки України (Біографічна довідка) // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19 січня (№ 3). – С. 1. – ISSN 2219-5793
243249
  Кремень В. Василь Кремень: "Освіта - це наріжний камінь цивілізації і культури нації" / спілкувався Віктор Ковальський // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 24-31 грудня (№ 51/52). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
243250
   Василь Кремень: "Освіта, підготовка молоді до життя завжди були і є найактуальнішими завданнями сучасності" : До 20-річчя НАПН України. Інтерв"ю для "РШ" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3 (987). – С. 3-6. – ISSN 0131-6788
243251
  Кремень В. Василь Кремень: "Провідні країни у практику впроваджують лише десять відсотків від усіх наукових проектів. Але вони забезпечують динамічне зростання економіки!" / розмову вела А. Луканська // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 17 листопада (№ 214). – С. 10
243252
  Кремень В. Василь Кремень: Вимога часу - освіта дорослих // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 травня - 2 червня (№ 19/21). – С. 3
243253
  Бондаренко В. Василь Кремень: життя у злагоді з собою і людьми // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6. – С. 43-45. – ISSN 0130-7037
243254
  Кремень В. Василь Кремень: Час висуває нові вимоги // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 3-10 квітня (№ 13/14). – С. 3


  З доповіді Президента НАПН України 5 квітня 2019 р.
243255
  Блакитний Євген Василь Кричевський = Vasyl Krychevsky : Доповідь на Пленарній конференції і відкритті Виставки творів В.Г. Кричевського, 29 грудня 1962 р., до десятиліття його смерти - 1952-1962 / Блакитний Євген; Українська вільна академія наук у США. – Нью Йорк, 1963. – 32с. : іл.
243256
  Ханко В. Василь Кричевський // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 180-182
243257
  Невкрита Ж. Василь Кричевський в Опішному: до 145-ліття національного генія // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 26 січня (№ 4). – С. 9. – ISSN 2519-4429
243258
  Орлова Н. Василь Кричевський і будинок-музей Тараса Шевченка // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 6 (204). – С. 52-57. – ISSN 0131-2685
243259
  Панькова С. Василь Кричевський та Михало Грушевський // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 6 (204). – С. 44-51. – ISSN 0131-2685
243260
  Абліцов В. Василь Кричевський: Україна, Париж, Америка... // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 320-324. – ISBN 976-966-2279-07-8
243261
  Шевченко Г.І. Василь Кузьмич Аверін / Г.І. Шевченко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1970. – 121 с.
243262
  Мовчан П. Василь Куйбіда на перехресті традицій: український "царський шлях" і японська "серединна дорога" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 1, 14
243263
  Манзуренко В. Василь Кук - Головний Командир УПА / Віталій Манзуренко, Олександр Іщук. – Рівне : Видавець Олег Зень, 2008. – 80 с. – (Українські військові формування XX століття. Події, персоналії, документи). – ISBN 978-966-2096-44-6
243264
  Крячок М. Василь Кук у рідкісних виданнях, документах, спогадах // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 195-218
243265
  Криницький Г.Т. Василь Лавний - лісознавець і науковець міжнародного рівня (з нагоди 50-річчя від дня народження) / Г.Т. Криницький, Ю.М. Дебринюк, В.Г. Мазепа // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 160-162 : фото. – ISSN 1991-606X
243266
  Ганудель З. Василь Латт / З. Ганудель. – Пряшев, 1991. – 27с.
243267
   Василь Лизанчук : Бібліографічний покажчик. – Львів, 1996. – 128с.
243268
  Хоменко І. Василь Лизанчук в експериментальній програмі українського радіо "Зв"язок часів" ("Пам"ятаймо") / І. Хоменко, В. Фоменко // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 326-333. – ISSN 2078-1911
243269
   Василь Лизанчук. Від коректора до академіка / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [упоряд.: І.В. Крупський]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 618, [6] c., [1] арк. кольор. фотоіл. – Бібліогр.: с. 7-46, 609-613, в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Серія "Заслужені професори університету"). – ISBN 978-617-10-0328-6
243270
  Колодний А. Василь Липківський і відродження традицій Українського Православ"я // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 108-110. – ISBN 978-617-696-609-8


  Митрополит Київський і всієї України Василь (в миру: Василь Костянтинович Липківський; 1864-1937) - український релігійний діяч, церковний реформатор, проповідник, педагог, публіцист, письменник і перекладач, борець за автокефалію українського ...
243271
  Лопата В.І. Василь Лопата = Vasyl Lopata : живопис, графіка : [каталог] / В.І. Лопата; Київ. міськдержадмін., Голов. упр. культури і мистецтв м. Києва, Київ. орг. Нац. Спілки художників України, Нац. худож. музей України ; [авт. вступ. ст. Д. Степовик ; пер. І. Дикої ; куратори: В. Ліновицька, Г. Тернавська]. – Київ : Тамподек, 2001. – 160, [1] с. : репрод. – На тит. арк. та обкл. дані парал. укр., англ. - Текст парал. укр., англ.
243272
  Ситник О.М. Василь Ляскоронський як археолог // I Всеукраїнський археологічний з"їзд : матеріали роботи : присвяч. 100-річчю з часу засн. Ін-ту археології НАН України / Всеукраїнський археологічний з"їзд. – Київ : ІА НАН України, 2019. – С. 111-121. – ISBN 978-617-7810-09-3


  Розглянуто внесок В. Ляскоронського у розвиток вітчизняної археології. Насамперед відзначено приналежність В. Ляскоронського до Київської історичної школи В. Антоновича.
243273
  Литовченко В. Василь Ляшенко - видатний український фізик, засновник наукової школи з фізики поверхні напівпровідників / В. Литовченко, М. Стріха // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 28-33. – ISSN 1819-7329


  Василь Іванович Ляшенко був першим деканом фізичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка.
243274
  Криницький Г.Т. Василь Мазепа - учений-лісівник, еколог і педагог (з нагоди 60-річчя від дня народження) / Г.Т. Криницький, Ю.М. Дебринюк, В.В. Лавний // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 154-156 : фото. – ISSN 1991-606X
243275
  Івашкевич З.А. Василь Максимович Лесин / З.А. Івашкевич. – Чернівці, 1969. – 29с.
243276
  Тютюнник С. Василь Макух - безсмертний смолоскип волі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 5


  У Дніпрі вшанували пам"ять Василя Макуха - учасника українського руху опору в СРСР, воїна УПА, який 5 листопада 1968 на знак протесту проти комуністичної тоталітарної системи, колоніального становища України, політики русифікації та агресії СРСР проти ...
243277
  Крик Р. Василь Макух палав на Хрещатику // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Жовтень [№] 20. – С. 3
243278
  Лук"янчук Г. Василь Макух став першим, хто у Європі вчинив самоспалення, протестуючи проти тоталітаризму та агресії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-14 лютого (№ 5/6). – С. 9
243279
  Євтух В.Б. Василь Маркусь / В.Б. Євтух, В.М. Ткаченко, В.П. Трошинський // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 232-234. – ISSN 0130-5247
243280
  Латиш Ю.В. Василь Маслов: життя та наукова праця : до 125-річчя відомого українського декабристознавця // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 100-106. – ISBN 978-966-96992-6-8
243281
  Стахівська Ю. Василь Махно "Околиці та пограниччя" // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 38


  Збірка вибраних і написаних за 2011 - 2018 роки есеїв Василя Махна "Околиці та пограниччя".
243282
  Стахівська Ю. Василь Махно. Околиці та пограниччя // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 3 серпня (№ 27/28). – С. 8
243283
  Махно В. Василь Махно: "Українська література не обмежується географічними кордонами..." / спілкувався Сергій Лазо // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 30 жовтня (№ 22)
243284
  Махно В. Василь Махно: українська література - цілком добротна, а мотлох є всюди, і в американській, і в польській / записала Марія Шувалова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 серпня (№ 17). – С. 8-9
243285
   Василь Миколайович Головач : Бібліографічний покажчик (До 65-річчя з дня народження вченого). – Львів : ЛНБ, 1989. – 79с.
243286
  Кислиця Д. Василь Миколайович Іванис // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 298, листопад : листопад. – С. 21-22
243287
   Василь Миколайович Мадзігон - учений-педагог та організатор педагогічної науки й освіти України : біобібліографічний покажчик. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 64с. – (Академіки АПН України). – ISBN 978-966-644-080-1
243288
   Василь Миколайович Шейко : Біобібліографічний покажчик. – Харків : ХДАК, 2002. – 96с. – (Видатні педагоги Харківської державної акад. культури). – ISBN 966-7352-57-9
243289
  Каністратенко М.М. Василь Миколайович Шейко (до 170-річчя з дня народження ректора Хврківської державної академії культури) / М.М. Каністратенко, Н.М. Кушнаренко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 4-16
243290
  Гунчик І. Василь Милорадович - збирач і видавець українських лікувальних народних молитов // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 67-72


  У статті розглянуто українські лікувальні молитви із відомої праці В.Милорадовича про народну медицину на Лубенщині, систематизовано їх за тематичними групами та функціональними різновидами, а також зроблено спробу з’ясувати погляди дослідника на ...
243291
  Мироненко В.Ф. Василь Мироненко : альбом / В.Ф. Мироненко; Авт. вступ. ст. и сост.: А.А. Мальцева. – Київ : Мистецтво, 1973. – 10, [46] с.
243292
  Хитрук В.О. Василь Мисик / В.О. Хитрук. – К., 1987. – 165с.
243293
   Василь Мисик // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 139. – ISSN 0131-2561
243294
  Абліцов В. Василь Мисик "Встигає всесвіт у собі вмістить" // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 167-173. – ISBN 976-966-2279-07-8
243295
  Савчин В.Р. Василь Мисик і Микола Лукаш: два прочитання Роберта Бернса // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: О.О. Тараненко, С.С. Єрмоленко, В.І. Чумак [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 37-50. – ISSN 0027-2803
243296
  Дика Г. Василь Мисик: "Хочеться додому, до роботи, сняться книги і аркуші" : кілька епізодів з життя письменника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 13 грудня (№ 25). – С. 6
243297
  Никанорова О. Василь Мисик: таємниці долі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Репресований український поет Василь Мисик.
243298
   Василь Михайлович Власенко / НАН України, Ін-т сорбції та проблем ендоекології НАН України ; [авт. нарису та уклад. бібліогр. покажч. Н.В. Власенко]. – Київ : [б. в.], 2021. – 152, [3] с. : портр., фотоіл. – Покажч. наук. публікацій: с. 94-152. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Біобібліографія провідних вчених). – ISBN 978-966-02-9643-5
243299
   Василь Михайлович Катрич // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 73-74. – ISBN 978-966-924-219-8
243300
  Гаєвська Н.М. Василь Мова (Лиманський) та його вірші-посвяти (до постановки проблеми) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 35-42. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Ідеться про життєвий і творчий шлях Василя Мови (Лиманського). Особлива увага звертається на вірші-посвяти письменника, їх місце в літературному доробку В. Мови. Робляться спостереження та аналіз над поетикою цих віршів.
243301
   Василь Мулеса (до 60-річчя від дня народження) // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 119-120. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
243302
   Василь Назарович Каразін - видатний громадський діяч, просвітитель, науковець : Збірник наукових праць. – Миколаїв : МДГУ ім. П.Могили, 2005. – 172с. – ISBN 966-336-048-8
243303
  Підірко В. Василь Назарович Каразін - видатнийц український просвітитель, винахідник, науковий журналіст // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 186-189
243304
  Болебрух А.Г. Василь Назарович Каразін (1773-1842) : Монографія / А.Г. Болебрух, С.М. Куделко, А.В. Хрідочкін; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Авто-Енергія, 2005. – 348с. : фотоіл. – До 200-річчя Харківського ун-ту. – ISBN 966-8307-04-6
243305
  Голованівський С.О. Василь Найда : поезії / С.О. Голованівський. – Харків, 1931. – 128 с.
243306
  Айзеншток І.Я. Василь Наріжний / І.Я. Айзеншток. – Х., 1931. – 3-25с.
243307
   Василь Непийпиво : альбом. – Київ : Мистецтво, 1986. – 95 с.
243308
  Фаріон І. Василь Німчук: Людина-джерело // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 липня (№ 28). – С. 11
243309
  Хейфец М. Василь Овсієнко - мученик ГУЛАГу // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 641-652. – ISBN 978-966-2164-80-0
243310
  Сюндюков І. Василь Овсієнко: сповідь правдолюбця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 31


  Видавництво "Кліо" опублікувало книжку спогадів відомого українського в"язня сумління.
243311
  Лук"янчук Г. Василь Овсієнко: У боротьбі за Українську державу // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 10 квітня - 23 квітня (№ 15/16). – С. 7


  До 70-ліття дисидента-правозахисника.
243312
  Павлишин С. Василь Олександрович Барвінський // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / Акад. наук УРСР ; М-во культури УРСР ; редкол.: І.Ф. Ляшенко, М.М. Гордійчук, Н.І. Матусевич [та ін.]. – Київ, 1968. – № 3. – С. 132-141
243313
  Пазиніч С. Василь Олександрович Сухомлинський як визначний гуманіст і творець нової школи / С. Пазиніч, О. Пономарьов, М. Черемський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (92). – С. 32-36. – ISSN 1562-529Х
243314
  Лиман С.І. Василь Олексійович Більбасов як історик-медієвіст: київський період його науково-педагогічної діяльності (1867-1871 рр.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 25. – С. 49-58


  Уперше комплексно розглядається вивчення В. О. Більбасовим у Київському університеті різноманітних проблем зарубіжного середньовіччя. Підкреслюється, що найбільший внесок у вітчизняну медієвістику він зробив дослідженнями джерела з історії Кирила і ...
243315
  Метка Л. Василь Омеляненко та Іван Білик: міф про учнівство // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
243316
  Метка Л.О. Василь Омеляненко: участь у виставаках // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 378-379. – ISSN 2218-4805


  У статті йде мова про виставкову діяльність майстра глиняної декоративної скульптури Василя Омеляненка у період з 1950 по 1971 рік.
243317
  Горбачук В.Т. Василь Орел і Україна // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 25 : Історія. – С. 215-231. – ISSN 1728-9572
243318
   Василь Парпан: учений-лісознавець, еколог та біолог (з нагоди 70-річчя від дня народження) / Р.І. Бродович, Р.М. Яцик, В.Л. Коржов, Ю.Д. Кацуляк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 265-267 : фото. – ISSN 1991-606X
243319
  Орлова О. Василь Перевальський: чорним по білому // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 186-191.
243320
  Стороженко М. Василь Петрович Горленко (1853-1907 рр.) // Вітряк : літературно-краєзнавчий альманах Талалаївщини / Чернігівське земляцтво, Прилуцький осередок. КНУШ Ін-т журналістики. – Талалаївка; Київ, 2007. – Вип. 3 : До 100-річчя від дня смерті В.П.Горленка та 120-річчя від дня народж. І.П. Кавалерідзе. – С. 17-30.
243321
  Дика Н. Василь Пилип"юк (10 січня 1950 - 18 листопада 2017) // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 143-145. – ISSN 2224-0926
243322
   Василь Пилипович Маслов // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.33. – ISSN 0132-1331
243323
  Полоник В.П. Василь Полоник. Альбом. / В.П. Полоник. – К., 1981. – 67с.
243324
  Степанчук В.М. Василь Прокопович Любін : 70 років на передньому краї науки // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; голов. ред Чабай В.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 141-142. – ISSN 0235-3490


  У січні 2018 року виповнилося 100 років відомому палеолітознавцю Василю Прокоповичу Любіну.
243325
  Силюк А. Василь Пуцко - дослідник волинського іконопису // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 19-26
243326
  Лакида П.І. Василь Рибак: з турботою про ліс і людей - портрет професійного лісівника, вченого, педагога (з нагоди 65-річчя від дня народження) / П.І. Лакида, В.Ю. Юхновський, Ю.М. Дебринюк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 277-278 : фото. – ISSN 1991-606X
243327
  Конотоп Л.Г. Василь Розанов: від логосу до міфа (релігійно-філософські аспекти творчості) // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 82-90
243328
  Слабошпицький М. Василь Рубан. Сповідь після пекла // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 18 січня (№ 1). – С. 4-5
243329
   Василь Свида: Скульптура.. – К., 1987. – 104с.
243330
   Василь Семенович Лісовий // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 4 : Католицька філософія. – С. 134-135. – ISSN 0235-7941
243331
  Платонов В. Василь Сергійович Будник-видатний ракетобудівник // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 3-13. – ISSN 1819-7329
243332
  Мак Б. Василь Сидор і справа його життя / Богдан Мак (Михальчук). – Тернопіль : [б. в.], 1996. – 28 с. : портр.
243333
  Клиновий Ю. Василь Симоненко - поет і українець // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 188, вересень : вересень. – С. 1-3
243334
  Ткаченко А. Василь Симоненко - текст / А. Ткаченко, Д. Ткаченко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (649). – С. 52-63. – ISSN 0236-1477


  У статті запропоновано поняття фрагментованої цілості Симоненкового тексту в його різножанрових виявах. Наведено показові приклади розгортання й увиразнення поетики цього тексту. Наочно продемонстровано, що, попри ідеологічний тиск, постійно ...
243335
  Мусієнко О. Василь Симоненко // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 28-31
243336
  Симоненко В.А. Василь Симоненко = Василий Симоненко : поетич. пер. Людмили Степаненко / пер. [з укр.] Людмили Степаненко. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2010. – 87, [1] с. : портр. – Текст парал. укр., рос. мовами. – ISBN 978-966-668-247-8


  У пр. № 1712700 напис: Читачам бібліотеки КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Авт. перекладу. Підпис.
243337
  Іщук-Пазуняк Василь Симоненко // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 353-357. – ISBN 978-966-355-044-2
243338
  Наєнко М. Василь Симоненко // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 329-331
243339
  Базилевський В. Василь Симоненко (1935-1963) Неслухняний : (добірка віршів) // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 17-23 січня (№ 3). – С. 8-9
243340
  Шановська О.А. Василь Симоненко й Алла Горська: життя як виклик поліцейській державі // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 301-313. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
243341
  Окара А. Василь Симоненко та новий канон високої української культури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 грудня (№ 229/230). – С. 14


  Деякі пропозиції щодо відзначення 80-річчя від дня народження поета.
243342
  Блищик М. Василь Симоненко. Людська гідність і... // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 181-192. – ISBN 978-966-306-020-4
243343
  Тарнашинська Л. Василь Симоненко: "Україно, ти моя молитва..." : біобібліографічний нарис / Л. Тарнашинська; МКТУ; Нац. паламент. б-ка України; Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка; [бібліограф-упоряд. Г. Гамалій; наук. ред. В. Кононенко]. – Київ, 2007. – 119с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; 11)
243344
  Хрієнко М. Василь Симоненко: "Я виступаю проти нової релігії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 березня (№ 57/58). – С. 20


  У радянські 1960-ті в поетові жив справжній журналістський дух. Він багато їздив та помічав, уже тоді відкрив для себе Биківню і був причетним до відкритого листа з вимогою створити по всій країні меморіали жертв сталінських репресій.
243345
  Сеник Л. Василь Симоненко: архетип образу матері // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (649). – С. 43-51. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про "ядро" мислення і його художнє вираження в поезії В. Симоненка, зокрема, в образі-архетипі матері. Образ-архетип як постійно діючий феномен літератури виявляє індивідуальність поета, його національну ідентичність. Образ-архетип ...
243346
  Ткаченко Д.А. Василь Симоненко: еволюція стилю і рух тексту : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ткаченко Дана Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
243347
  Ткаченко Д.А. Василь Симоненко: еволюція стилю і рух тексту : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ткаченко Дана Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 199 л. – Додаток: л. 189-199. – Бібліогр.: л. 166-188
243348
  Іванов М. Василь Симоненко: календарний ювілей некалендарного поета // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  У статті висвітлюється дискурс оцінки творчості Василя Симоненка з нагоди його ювілею на сторінках українських періодичних видань. Досліджуються рецепція наново актуалізованої творчої, світоглядної та ідейної проблематики поета, відстежується еволюція ...
243349
  Ткаченко А.О. Василь Симоненко: нарис життя і творчості / А.О. Ткаченко ; [ред. С.О. Герейло]. – Київ : Дніпро, 1990. – 310, [2] с., [8] арк. іл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Літературні портрети). – ISBN 5-308-00823-X
243350
  Ткаченко Д.А. Василь Симоненко: текстологічні колізії стилю // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 384-391


  Твори Василя Симоненка і за життя, і посмертно зазнавали різноманітних перекручень, від яких потрібно позбавлятися. Обраний у цій статті текстологічний кут зору дає змогу, узгодивши традиційне поняття твір із постструктуралістським поняттям текст ...
243351
  Брюховецька Л. Василь Симчич. Самобутній геній сцени й кіно // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 10 квітня (№ 7). – С. 22-23
243352
  Когут Т. Василь Сімович - історик освіти і науки / Т. Когут, Н. Ігнатенко // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. іст. та культ. України ; редкол.: Коцур В.П., Борисенко В.Й., Коцур А.П. [та ін.]. – Тернопіль, 2005. – Вип. 16 : Присвячений пам"яті В.В. Сєдова. – С. 329-334. – ISBN 966-8029-58-5
243353
  Приймач М. Василь Скакандій у контексті закарпатського образотворчого мистецтва // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 7-10. – ISSN 2520-6419
243354
  Шевчук В. Василь Скуратівський (1939-2005) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 271-282. – ISBN 978-966-06-0729-3
243355
  Качалка Н. Василь Скуратівський та Архип Данилюк: епістолярне побратимство // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 4 (71). – С. 59-64
243356
  Сташук В. Василь Скуратівський: залюблений у рідний край / розмову вів Богдан Лісовський // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 5 липня (№ 13). – С. 8


  До 80-річчя письменника і краєзнавця.
243357
  Мокренко Т. Василь Слапчук: "Молоді - інакші..." // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 11. – С. 168-173. – ISSN 0130-321Х
243358
  Гумницька Н. Василь Сліпак - міф і реальність // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 лютого (№ 6). – С. 16


  Документальний фільм "МІФ" про Василя Сліпака.
243359
  Гумницька Н. Василь Сліпак. Ключ до феномену митця, героя, лицаря // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 липня (№ 28). – С. 12


  Дні пам"яті Василя Сліпака у Львові.
243360
  Гумницька Н. Василь Сліпак. Ключ до феномену митця, героя, лицаря дні пам"яті Василя Сліпака у Львові // Українське слово. – Париж, 2017. – 01.09.2017 (число 3087). – С. 2
243361
  Біла А. Василь Сліпак: міфи про міфа // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4 (882), квітень. – С. 123-128. – ISSN 0868-4790
243362
   Василь Степанович Бабич = Vasyl Stepanovych Babych : Біобібліографія. – Київ : [б. в.], 2002. – 90 с. – ISBN 966-02-2358-7
243363
   Василь Степанович Бородін // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 7 (607). – С. 126. – ISSN 0236-1477
243364
  Бекетова В.М. Василь Степанович Соляник - учень Д.І. Яворницького // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 74-78. – ISSN 2312-2587
243365
   Василь Степанович Шевера (1932-2002) : [біобібліографічне видання] / Ужгородський національний ун-т, Фізичний фак-т; Наукова біб-ка; [за ред. Л.Л. Шимона]. – Ужгород : Говерла, 2008. – 110с. – ISBN 978-966-2095-11-1
243366
  Залізняк Б. Василь Стефак: "Випробування українців на живучисть триває" / Спілкувався Богдан Залізняк // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 10
243367
  Луців Л. Василь Стефаник - співець української землі = Vasyl Stefanyk - bard of Ukrainian land / Лука Луців. – Ню Йорк : Свобода, 1971. – 488 с., [4] арк. фот. : портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 465-469
243368
  Дорошенко Володимир Василь Стефаник : (З нагоди 50-ліття уродин). / Володимир Дорошенко ; За ред. Іван Квасниця. – Львів : [У друк "Діла"], 1921. – 24 с. – Бібліогр.: З статтей, присвячених Стефаникови... = Видання Культурно-освітньої Комісії УСДП [Укр. Соц.-Демокр. Партії] / Вид. культ.-освіт. коміс. Укр. Соц.-Демокр. Партії ; Ч. 3
243369
  Крижанівський С.А. Василь Стефаник / С.А. Крижанівський. – Київ, 1946. – 42с.
243370
  Бандура О. Василь Стефаник / О. Бандура. – Львів, 1956. – 132с.
243371
  Жук Н.Й. Василь Стефаник / Н.Й. Жук. – К., 1960. – 96с.
243372
  Глузберг О Б. Василь Стефаник / О Б. Глузберг, Ю.М. Довгаленко. – Київ, 1971. – 8с.
243373
  Погребенник Ф.П. Василь Стефаник / Ф.П. Погребенник. – К., 1979. – 191с.
243374
  Лесин В.М. Василь Стефаник : Нарис життя і творчості / В.М. Лесин. – Київ : Дніпро, 1981. – 147, [5] с.
243375
  Ільницька Л.І. Василь Стефаник : Покажч. літ. за 1961-1981 рр. / Л.І. Ільницька. – Львів, 1985. – 130с.
243376
   Василь Стефаник. – Київ, 1987. – 144с.
243377
  Гнідан О.Д. Василь Стефаник / О.Д. Гнідан. – К., 1991. – 219с.
243378
  Караіванов Н. Василь Стефаник // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 17-20. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
243379
  Левченко С.П. Василь Стефаник "Камінний хрест" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 19/21 (455/457), липень. – С. 26-35
243380
   Василь Стефаник і його епоха
243381
  Салига Т. Василь Стефаник і Микола Вінграновський (Спроба психолого-естетичних зіставлень) // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 26 травня (№ 20). – С. 6
243382
  Салига Т. Василь Стефаник і Микола Вінграновський (Спроба психолого-естетичних зіставлень) // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 2 червня (№ 21). – С. 8-9
243383
  Салига Т. Василь Стефаник і Микола Вінграновський (Спроба психолого-естетичних зіставлень) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 431-444. – ISBN 978-966-06-0747-7
243384
  Ямборко С.М. Василь Стефаник і польський модернізм: полістилістичні константи творчості : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ямборко Світлана Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 211 л. – Бібліогр.: л. 194-211
243385
  Ямборко С.М. Василь Стефаник і польський модернізм: полістилістичні константи творчості : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.05 / Ямборко Світлана Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
243386
   Василь Стефаник у графіці В. Касіяна. – Київ : Мистецтво, 1971. – [10] с.
243387
   Василь Стефаник у графіці В.Касіяна.. – К, 1971. – с.
243388
  Погребенник Ф. Василь Стефаник у Кракові // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 37, січень - червень. – С. 6-7
243389
   Василь Стефаник у критиці та спогадах : Статті, висловлювання, мемуари. – Київ : Дніпро, 1970. – 484 с.
243390
  Ковалів С. Василь Стефаник у літературно-критичний рецепції Луки Луціва // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 135-141. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
243391
  Полєк В. Василь Стефаник у Польщі // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 195-199
243392
  Погребенник Ф.П. Василь Стефаник у слов"янських літературах / Ф.П. Погребенник. – Київ : Наукова думка, 1976. – 295 с.
243393
  Кравець Я. Василь Стефаник у французькомовному прочитанні // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3 : Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – С. 128-140. – ISBN 978-966-286-026-9
243394
  Хороб М. Василь Стефаник у художній інтерпретації : На матеріалі роману "Троянда ритуального бою" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2012. – № 266/267. – С. 369-376


  Йдеться мова про роман С. Процюка "Троянда ритуального бою: роман про Василя Стефаника"
243395
  Вавжонек М. Василь Стефаник як представник галицьких радикалів // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 49-60. – ISSN 0130-5247
243396
  Грицай О. Василь Стефаник, спроба критичної характеристики / Остап Грицай. – Відень : Накладом. "Українського прапору", 1921. – 20, [2] с.
243397
   Василь Стефаник.. – Львів, 1954. – 56с.
243398
   Василь Стефаник.. – К, 1961. – 168с.
243399
   Василь Стефаник.. – Київ, 1971. – 17с.
243400
  Варчук В. Василь Стефаник. "Городчик до бога ридав...": до проблеми вибору основного тексту // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6 (606). – С. 71-82. – ISSN 0236-1477


  У статті подано історію формування тексту образка В. Стефаника "Городчик до бога ридав...". Проаналізовано сім автографів цього твору. Встановлено орієнтовний час їх написання. Подано практичні рекомендації щодо вибору основного тексту образка ...
243401
  Костенко Т. Василь Стефаник: листи до Шептицького // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 8 травня (№ 9). – С. 1, 3
243402
  Жулинський М. Василь Стефаник: нестерпна боротьба на полі Духу // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 21-22 січня (№ 3/4)
243403
  Жулинський М. Василь Стефаник: нестерпна боротьба на полі Духу // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 28-29 січня (№ 5/6). – С. 21
243404
  Жулинський М. Василь Стефаник: нестерпна боротьба на полі Духу // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 4-5 лютого (№ 7/8)
243405
  Жулинський М. Василь Стефаник: нестерпна боротьба на полі Духу // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 11-12 лютого (№ 9/10)
243406
  Жулинський М. Василь Стефаник: нестерпна боротьба на полі Духу // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 18-19 лютого (№ 11/12)
243407
  Мельник Л. Василь Стефанович // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2005. – № 5. – С. 93-102
243408
  Хейфец М. Василь Стус - в українській поезії тепер // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 393-481. – ISBN 978-966-2164-80-0
243409
  Божко О. Василь Стус - вірменською // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 23 червня (№ 24/25). – С. 5
243410
  Кравченко Л. Василь Стус - інтерпретатор поезії Р.М. Рільке : монографія / Леся Кравченко ; Дрогобицький державний педагогічний ун-т імені Івана Франка. – Дрогобич : Коло, 2008. – 340 с. – ISBN 978-966-7996-67-3
243411
  Шелест В. Василь Стус - людина, поет, легенда (6.1.1930 - 4.9.1985) // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1996. – 1996. – С. 148-157. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 79)
243412
  Якубова Д. Василь Стус - поет і громадянин // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 295-297
243413
  Молчанова І. Василь Стус - поет і патріот // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 вересня (№ 36). – С. 8-9
243414
   Василь Стус = Vasyl Stus : в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1987. – 463 с. : фотоіл. – Покажч. імен: с. 445-460. – Бібліогр.: с. 431-444 та в прим.: с. 425-430. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; Ч. 53 ; Ч. 1 : Розстріляна й заборонена творчість діячів української культури). – ISBN 0-914834-57-6
243415
   Василь Стус = Vasyl Stus : в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1987. – 463 с. : фот. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: c. 431-444. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 53 ; ч. 1 : Серія "Розстріляна й заборонена творчість діячів української культури")
243416
  Дорошенко О. Василь Стус / О. Дорошенко. – Харків : Факт, 2016. – 120, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-637-836-4
243417
  Дворецька Л. Василь Стус / Л. Дворецька, Т. Порхун // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1 (404), 11 січня 2018. – С. 30-33
243418
  Павличко Д. Василь Стус // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 31 травня - 6 червня (№ 22). – С. 10
243419
  Павличко Д. Василь Стус // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 червня (№ 23). – С. 10
243420
  Павличко Д. Василь Стус // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 червня (№ 24). – С. 10-11
243421
  Соловей О. Василь Стус і адекватність літератури (до постановки проблеми) // Стусознавчі зошити : [наук. альманах] / [співред.: О. Соловей, О. Пуніна]. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – Зошит 1. – С. 32-41. – (Проект актуальних дискурсів "Простір Літератури" ; вип. 6)
243422
  Михайлова Т. Василь Стус і Борис Пастернак як читачі поезії Тараса Шевченка // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 500-506. – ISBN 978-966-920-140-9
243423
  Коляда І. Василь Стус і Валентина Попелюх: українські Орфей та Евредика / І. Коляда, Д. Іванов // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (223), липень - серпень 2020. – С. 36-41
243424
  Колодкевич Г. Василь Стус і німецькомовні поети: рецепція іншого // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 146-153


  У статті проаналізовано рецепцію Василем Стусом німецькомовних поетів, а саме: Р.М. Рільке й Пауля Целана. Використано їхні коментарі й роздуми про переклад, які розглянуто крізь призму літературно-філософських студій, присвячених осмисленню Іншого, ...
243425
  Михайлова Т. Василь Стус і Осип Мандельштам: на перетині поетичних світів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (713). – С. 21-35. – ISSN 0236-1477
243426
  Зборовська Н. Василь Стус і сакраментальність: масон чи християнин? // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 311-324
243427
  Клим"юк С. Василь Стус поет і громадянин // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 123-126
243428
  Гладишев В.В. Василь Стус про Генріха Белля. Стаття "Очима гуманіста" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 2. – С. 2-3
243429
  Гладишев В.В. Василь Стус про Генріха Белля. Стаття "Очима гуманіста". Премія 1972 року // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 10-11
243430
  Михайлова Т.М. Василь Стус та Борис Пастернак: особливості поетики та світосприйняття (на матеріалі віршів про музику) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 342-347. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена порівняльному аналіз віршів Стуса та Пастернака. Виявлено текстові перегуки як прояви впливу російської літератури на творчість українського поета. Статья посвящена сравнительному анализу стихотворений Стуса и Пастернака. Выявлены ...
243431
  Калинець І. Василь Стус у Львові // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 14
243432
  Загнітко А. Василь Стус у сучасному українському просторі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 червня (№ 24). – С. 3
243433
   Василь Стус як дзеркало української незалежності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 8. – С. 37-38 : рис.
243434
  Кралюк П. Василь Стус як європеєць // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 8
243435
  Овдійчук Л. Василь Стус як особистість: вивчення життєпису митця на основі критичного осмислення мемуарів, листів, документів // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (137). – С. 19-25
243436
  Грицак Н. Василь Стус як перекладач поезії Марини Цвєтаєвої // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 285-292. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
243437
  Наєнко М. Василь Стус як пульсар // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 31 жовтня (№ 41/42)
243438
  Мартинчук І. Василь Стус. Життя в ім"я незалежності // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 435-438. – ISBN 978-617-7196-23-4
243439
  Мельникова О. Василь Стус. Наш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 157). – С. 2


  "4 вересня - 33 роки по смерті геніального українця."
243440
   Василь Стус. Поезія : Біографія письменника. Вірші. Аналіз текстів. Посіб. для 11 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 64с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-624-156-0
243441
  Кучер Н. Василь Стус. Сходження // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 6 серпня (№ 18). – С. 1, 18


  До роковини загибелі Василя Стуса (4 вересня 1985 р.) побачила світ книжка спогадів "Василь Стус. Поет і громадянин". Упорядник Василь Овсієнко - співкамерник Василя Стуса
243442
  Кравчук Р. Василь Стус: "Терпи, терпи терпець тебе шліфує" // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2011. – № 1/2 (37). – С. 54-55


  У віці 47 років в одному з концтаборів Пермщини помер український поет, прозаїк, літературознавець і перекладач Василь Семенович Стус. Радянська влада знищила його за любов до України та українців, за віру в те, що людські права - найцінніші
243443
  Зборовська Н. Василь Стус: до історії проблемного тлумачення. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 40-46. – ISSN 0130-5263
243444
  Рарицкий Олег Анатолійович Василь Стус: еволюція поетичного мислення : Автореф. дис. ... канд.філолог. наук:10.01.01 / Рарицкий Олег Анатолійович; Рарицький О.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
243445
  Рарицький Олег Анатолійович Василь Стус: еволюція поетичного мислення : Дис... канд. філол.наук: 10.01.01 / Рарицький Олег Анатолыйович; КУ. – Київ, 2000. – 164л. – Бібліогр.:л.155-164
243446
  Стус Д. Василь Стус: життя як творчість / Дмитро Стус. – Київ : Факт, 2004. – 368с. – ISBN 966-8408-68-3
243447
  Стус Д. Василь Стус: життя як творчість / Дмитро Стус. – 2-е вид., випр. – Київ : Факт, 2005. – 368с. : іл. – ISBN 966-359-029-7
243448
  Стус Д.В. Василь Стус: життя як творчість / Дмитро Стус. – 4-те вид. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 377, [3] с., [24] арк. фотоіл. : іл., фотоіл. – Покажчик: с. 369-378. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека спротиву. Бібліотека надії). – ISBN 978-966-378-625-4
243449
  Жулинський М.Г. Василь Стус: інтелектуалізація образного мислення // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 531-534. – ISBN 978-966-00-0899-6
243450
  Малес Я. Василь Стус: метричні уподобання / Ярина Малес // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 17-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Аналіз поезій В. Стуса дозволяє дійти до висновку, що вибір ритмічного малюнка для нього є не довільним, а зумовлений семантичним навантаженням.
243451
  Жулинський М. Василь Стус: нове народження в онові духу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 4


  Доповідь М. Жулинського, що прозвучала на VI Міжнародній науково-теоретичній конференції"Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури".
243452
   Василь Стус: Поет і Громадянин : книга спогадів та роздумів / [Айрікян П. та ін.] ; упоряд. Василь Овсієнко. – Київ : КЛІО, 2013. – 682, [2] c., [8] арк. фотогр. : портр., фотогр. – Розгорутий тит. арк. - Авт. зазнач. на с.: 653-667. - До 75-річчя від дня народження Василя Стуса. - Покажч. імен: с. 668-681. – ISBN 978-617-7023-12-7
243453
   Василь Стус: Поет і Громадянин : кн. спогадів та роздумів / упоряд. Василь Овсієнко. – 2-ге вид. – Київ : Кліо, 2020. – 682, [2] с., [8] арк. іл. : іл. – Покажчик імен.: с. 668-681. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 650-652 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7755-20-2
243454
  Красножон К. Василь Стус: пошуки художньої досконалості (текстологія одного вірша) // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 165-169. – ISBN 978-966-171-890-5
243455
  Бедрик Ю.І. Василь Стус: проблема сприймання : проблема сприймання / Ю.І. Бедрик. – Київ : Фотовідеосервис, 1993. – 80 с. – (Бібліотека українця ; 2-5). – ISBN 5-7707-3843-Х
243456
  Павлюк І. Василь Стус: текст - контекст - надтекст (Ревізія свідомості - або Мій Стус) // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип.-верес. – С. 53-72. – ISSN 0042-9422
243457
  Тарнашинська Л. Василь Стус: художньо-екзистенційний вимір межової свідомості // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 3 (663). – С. 44-52. – ISSN 0236-1477
243458
  Атаманенко В. Василь Суразький // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 98-107. – ISBN 966-7631-05-2
243459
  Юр"єва К.А. Василь Сухомлинський - педагог, що віддав серце дітям // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2019. – № 25/27 (569/571), вересень 2019 р. – С. 83-88
243460
  Цюпа І.А. Василь Сухомлинський : Повість / І.А. Цюпа. – Київ : Молодь, 1973. – 335 с.
243461
  Цюпа І.А. Василь Сухомлинський : Повість / І.А. Цюпа. – Київ : Радянська школа, 1985. – 216 с.
243462
  Черкашина Л. Василь Сухомлинський про систему трудового виховання учнів (частина 2) / Л. Черкашина, О. Шаповалова, А. Черкашин // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (90). – С. 242-247. – ISSN 2077-1827
243463
  Поліщук Р.В. Василь Сухомлинський про фізичне здоров"я в системі виховних цінностей: генеза та сутнісні риси // Здоров"я. Гармонія. Особистість : фізичне здоров"я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 142-186. – ISBN 978-966-493-990-1
243464
  Калініченко Н.А. Василь Сухомлинський, Іван Ткаченко, Олександр Захаренко: концепти продуктивної педагогіки : [наук.-метод. посібник] : до 95-річчя В.О. Сухомлинського / Н.А. Калініченко ; Кіровогр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти [імені] В. Сухомлинського. – Кіровоград : РВВ Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 2013. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-189-183-7
243465
  Ткаченко Л. Василь Сухомлинський: філософія для дітей // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20-27 вересня (№ 38/39). – С. 7
243466
  Ткаченко Л. Василь Сухомлинський:Філософія для дітей // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 6


  Всеукраїнські педагогічні читання "В.О.Сухомлинський у діалозі з сучасністю", які відбулися на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка.
243467
   Василь Тарасенко - засновник Держави Ізраїль / з розповіді Олександра Дова // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5. – С. 33. – (Історичні науки)
243468
   Василь Терентійович Павлов / колектив філософського факультету, кафедра логіки // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Колектив філософського ф-ту провели в останній путь доктора філософ. наук, проф. кафедри логіки В.Т. Павлова, який був засновником.
243469
  Степула Н. Василь Терещук // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 293-294. – ISBN 966-7379-16-7
243470
   Василь Тихонович Горбачук : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Бібліотека ; [упоряд.: Гайко О.К., Денисова О.А. ; наук. ред. Горбачук Д.В. ; ред.: Маторін Б.І., Состін Р.Г. ; вступ. ст. Степаненко М.І.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2017. – 65, [1] с. : портр. – Доп. покажч.: с. 49-64. – (Серія "Видатні професори університету" ; вип. 12)
243471
  Твардовський О.Т. Василь Тьоркін : книга про бійця / О. Твардовський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1950. – 180 с.
243472
  Твардовський О.Т. Василь Тьоркін / О.Т. Твардовський. – Київ, 1954. – 160с.
243473
  Савицька Л. Василь Федорович Мироненко (1910-1964). До 100-річчя від дня народження // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2011. – № 2 (73). – С. 16-17. – ISSN 0130-1799


  Мироненко Василь Федорович (1911-1964) - український графік, народний художник УРСР (1963).
243474
  Криводубський В.Н. Василь Федорович Федоров // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 261-262. – ISBN 966-7419-44-4
243475
  Калініченко Н. Василь Харцієв: підготовка педагогічних кадрів // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2012. – Вип. 2. – С. 55-59


  У липні 1920 р. був відкритий Київський інститут народної освіти на базі університету, заснованного у 1834 р. В статті розкриваються освітні процеси на Єлисаветградщині (Ценральна Україна) у 20-ті роки XX ст.
243476
  Федорук О. Василь Хмелюк / О. Федорук; Нац.комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів. – Київ : Тріумф, 1996. – 264с. – (Повернуті імена). – ISBN 5-7707-8978-6
243477
  Ковалів Ю. Василь Хмелюк // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (691), липень. – С. 67-70. – ISSN 0236-1477
243478
  Брюховецька Л. Василь Цвіркунов і національне обличчя - 100 років // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (134). – С. 31-34. – ISSN 1562-3238
243479
  Цвіркунов В. Василь Цвіркунов: "На студії працювали дивовижні професіонали". Виступ на ювілейному вечорі в Будинку кіно з нагоди 80-річчя (1997) / записав С. Марченко // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (134). – С. 35-36. – ISSN 1562-3238
243480
  Габелко Ф. Василь Цибульський - життєвий і творчий шлях мистця // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 500, жовтень : жовтень. – С. 17-18
243481
   Василь Чапленко про мову Сковороди // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 278, березень : березень. – С. 16-18
243482
  Ковалів Ю. Василь Чечвянський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 3 (699), березень. – С. 84-88. – ISSN 0236-1477
243483
  Санжаровський А. Василь Чечвянський, або навіщо Ільф і Петров приїжджали до Харкова // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 159-163. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
243484
  Шевченко М. Василь Шевченко. З любов"ю до України // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 11 вересня (№ 18). – С. 20


  Виставка робіт київського художника 50 - 90-х років минулого століття Шевченка Василя Маркеловича, присвячена 100-річчю з дня народження.
243485
   Василь Шевченко. Рисунки і начерки : [альбом / упоряд. Микола Шевченко]. – Київ : Простір, 2021. – 80 с. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-2068-68-9
243486
  Громадська Л. Василь Шкляр презентував роман про УПА // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 грудня (№ 49). – С. 9
243487
  Шкляр В. Василь Шкляр: "Українською заговорять навіть в Африці, якщо без неї неможливо буде повноцінно жити" / розмову вела Людмила Пустельник // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 20-26 серпня (№ 34). – С. 10-11
243488
  Родик К. Василь Шкляр: бекграунд республіканця // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 11


  П"ятнадцять років тому Василь Шкляр з"явився на літературному кону як deus ex machine. Його детективно-містичний "Ключ" (1999) вигулькнув ніби нізвідки - не проглядалося ні чогось схожого на сучасному ринку, ні виразної класичної традиції. Академічна ...
243489
  Риженко А. Василь Штенберг і Тарас Шевченко // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-12. – ISSN 0868-9644
243490
   Василь Штернберг - видатний російський та український художник // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2/3 (147). – С. 16, 36. – ISSN 2518-7104
243491
  Риженко Анатолій Василь Штернберг і Тарас Шевченко : до 190-річчя від дня народження художника // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-12. – ISSN 0868-9644
243492
  Риженко А. Василь Штернберг і Тарас Шевченко // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-28. – ISSN 1814-5078
243493
   Василь Штернберг і Тарас Шевченко // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (січень - березень). – С. 8-11. – ISSN 1814-5078
243494
  Гетьман Д. Василь Щавинський та його внесок у справу повернення українських культурних цінностей // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С.124-130. – ISSN 0869-3595


  Український хімік, мистецтвознавець, колекціонер
243495
  Трофимук С. Василь Щурат // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 199-201
243496
  Козак Л. Василь Щурат та Іван Франко: з історії особистих і творчих взаємин // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 199-209. – ISSN 0130-528Х
243497
  Рибальченко Василь Юрійович Чаговець - перший мембранолог України // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 4


  Про життєвий та творчий шлях відомого вченого-біолога, професора Київського університету. Київський період його діяльності охоплює 1910-1941 роки, з них 10 років - присвячено Київському університету (1910-1920 рр.)
243498
   Василь Юхимович Слюсарчук : (до 70-рiччя вiд дня народження) / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, О.А. Бойчук, М.Ф. Городній, І.О. Парасюк, Р.І. Петришин, В.І. Ткаченко, С.І. Трофімчук // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 3. – C. 431-432. – ISSN 1562-3076


  24 вересня виповнилося 70 років відомому українському математику, член-кореспонденту НАН України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки Василю Юхимовичу Слюсарчуку.
243499
  Гончар Б.М. Василь Якимович Тарасенко: дипломат, вчений, педагог [виступ на пленарному засіданні] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 20-24. – ISBN 978-966-171-651-2


  Стаття присвячена дипломатичній діяльності та науковому життю професора, завідувача кафедри нової та новітньої історії КДУ ім. Т.Г. Шевченка Василя Якимовича Тарасенка.
243500
  Богдашина О.М. Василь Якович Білоцерківський (1928-2018) / О.М. Богдашина, С.М. Куделко // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 126-127. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  3 грудня 2018 року відійшов у вічність один із засновників історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, голова Ради старійшин Окремого науково-освітнього центру українського козацтва імені Г. С. ...
243501
  Березюк Н. Василь Якович Джуньковський - перший каталогознавець в Україні / Ніна Березюк, Віктор Сєдих // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 3 (152). – С. 49-51
243502
  Борисов В.І. Василь Якович Тацій - стратег і фундатор у науці кримінального права / В.І. Борисов, Л.М. Демидова // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 262-268. – ISSN 2079-6242


  Автори статті із великою пошаною висловлюють слова вдячності та вітання В.Я. Тацію у зв"зку з ювілеєм. Василь Якович Тацій - відомий вчений, академік Національної академії наук України, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава ...
243503
  Гур"єв Б.П. Василь Якович Юр"єв / Б.П. Гур"єв, В.Т. Манзюк, І.Й. Черняк; Дідусь В.І. – Київ : Наукова думка, 1979. – 99 с.
243504
  Завадка Б.В. Василь Яременко / Б.В. Завадка, Ю.Г. Турчин. – К, 1973. – 147с.
243505
  Шевчук В. Василь Яременко (н. 1931) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 70-158. – ISBN 978-966-06-0729-3
243506
  Васильев Васильев : альбом / Васильев; Государственная Третьяковская галерея. – Москва : Изобразительное искусство, 1977. – 28 с. – (Образ и цвет)
243507
   Васильев В.М.. – Йошкар-Ола, 1985. – 151с.
243508
   Васильев Евгений Павлович. Выставка произведений. Москва 1976. – М., 1976. – 9с.
243509
  Якимович А. Васильев курган : повести / Александр Якимович ;. – Москва : Детская литература, 1984. – 336 с.
243510
   Васильев Юрий Романович : (к 80-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 4. – С. 551 : фото. – ISSN 0016-7886
243511
  Медерский Л.А. Васильевский остров / Л.А. Медерский. – Ленинград ; Москва, 1958. – 71 с.
243512
  Глинка М.С. Васильевский остров / М.С. Глинка. – Л, 1974. – 158с.
243513
   Васильевский остров. – М., 1985. – 173с.
243514
  Лашова Н.А. Васильевский остров за 50 лет Советской власти / Н.А. Лашова. – Л, 1967. – 40с.
243515
  Пирогов П.П. Васильевский остров. / П.П. Пирогов. – Л., 1966. – 182с.
243516
   Васильєв Олександр Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 64-65. – ISBN 978-966-439-754-1
243517
  Войцицький В.М. Васильєв Олександр Миколайович (- біохімік) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 128-129. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
243518
   Васильєв Олександр Миколайович (1950) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 73. – ISBN 978-966-933-054-3
243519
  Єжов С.М. Васильєв Олексій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 681-682. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
243520
   Васильєв Олексій Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 65. – ISBN 978-966-439-754-1
243521
   Васильєв Олексій Миколайович (1974) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С 73. – ISBN 978-966-933-054-3
243522
   Васильєва Ольга Юріївна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 63. – ISBN 978-966-439-757-2
243523
   Васильєва Рима Христофорівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 65. – ISBN 978-966-439-754-1
243524
   Васильєва Римма Христофорівна (1928) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 73. – ISBN 978-966-933-054-3
243525
  Николаева Г.Е. Васильй Бортников / Г.Е. Николаева. – Москва, 1952. – 77с.
243526
  Перов В.Г. Васильй Григорьевич Перов / В.Г. Перов. – М., 1977. – 18с.
243527
  Чистяков А.М. Василька / А.М. Чистяков. – Чебоксары, 1974. – 271с.
243528
  Лыньков М.Т. Васильки : рассказы / Михась Лыньков ; пер. с белорус. Е. Мозолькова. – Минск : Правда, 1942. – 40 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 64)
243529
  Горелов И.П. Васильки / И.П. Горелов. – Москва, 1951. – 64с.
243530
  Зуев В.И. Васильки / В.И. Зуев. – Саранск, 1960. – 32с.
243531
  Кулаковский А.Н. Васильки : роман, повести : авториз. пер. с белорус / А.Н. Кулаковский ; [худож. Н. Короткин]. – Москва : Советский писатель, 1983. – 406 с. : ил., портр.
243532
  Казка А.В. Васильки / А.В. Казка. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 259 с.
243533
  Маракулин П.П. Васильки во ржи : лирич. миниатюры / Павел Маракулин ; [худож. Г. Саленков]. – Москва : Современник, 1983. – 304 с. – (Новинки "Современника")
243534
  Спринчан Б.П. Васильки на белом полотне : стихи : [для ст. шк. возраста] / Бронислав Спринчан ; [худож. В.С. Басалыга]. – Минск : Юнацтва, 1990. – 189 с.
243535
   Васильків. – Київ : Мистецтво, 1988. – 88с. : фото
243536
  В"ялець А.В. Васильківське укріплення Київської фортеці - пам"ятка історії та культури // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (45). – С. 70-77. – ISSN 2077-9496
243537
   Васильківський Сергій. – М., 1970. – 28с.
243538
   Васильківський Сергій. – К., 1987. – 167с.
243539
   Васильківський Сергій Іванович. – К., 1976. – 2с.
243540
  Дідух Я.П. Васильківський степ - найбільша незаповідана плакорна степова ділянка Лівобережної України / Я.П. Дідух, В.П. Коломійчук, О.А. Футорна // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 77, № 4. – С. 283-293. – ISSN 0372-4123
243541
  Сьомка О. Васильківський форт: до історії назви та побудови // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 295-300


  Встановлюється, що насправді зображено на малюнку "Васильківський форт у Києві" Т. Шевченка, досліджуються історія будівництва і розташування споруд старої та нової Киево-Печерської фортеці
243542
  Іскорко-Гнатенко Василько В.С. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 53. – ISBN 978-617-7442-69-0
243543
   Василько Романович // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 35-36. – ISBN 978-966-8137-97-6
243544
  Шабанов В.В. Василькове имя: избранное. / В.В. Шабанов. – 2-е изд. – М., 1988. – 238с.
243545
   Васильковский Владимир Сергеевич. Выставка произведений. – Ленинград, 1974. – 12 с.
243546
   Васильковский Владимир Сергеевич. Каталог выставки. – М., 1977. – 44с.
243547
  Байгулов И.М. Васильковый венок : повесть в рассказах / И.М. Байгулов ; ил. В. Кадочников. – Пермь : Кн. изд-во, 1971. – 183 с. : ил.
243548
  Аркадьєв Д. Васильовичу. Моє каяття... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 січня (№ 1). – С. 8-9


  В.В. Лобановському, Героєві України (на жаль, звання надали посмертно), минуло б 75 років.
243549
  Буравченков А.О. Васильченко Гнат Михайлович (- військовик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 140. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
243550
   Васильченко Зоя Миколаївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 65-66. – ISBN 978-966-439-754-1
243551
   Васильченко Зоя Миколаївна (1961) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 73-74. – ISBN 978-966-933-054-3
243552
   Васильченко Іван Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 66. – ISBN 978-966-439-754-1
243553
   Васильченко Іван Петрович (1945) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 74. – ISBN 978-966-933-054-3
243554
   Васильченко Оксана Петрівна (1972) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 74. – ISBN 978-966-933-054-3
243555
  Жадько В. Васильченко Степан Васильович (справжне - Панасенко - журналіст) / В. Жадько, В. Олійник // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 128-129. – ISBN 978-966-8567-14-8
243556
  Іскорко-Гнатенко Васильчиков (Васільчиков) І.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 53. – ISBN 978-617-7442-69-0
243557
  Короткий В.А. Васильчиков Іларіон Іларіонович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 76. – ISBN 966-06-0393-2
243558
   Васищак Ігор Миколайович // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України ; голов. ред. Кравчук Г.А. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобкова А.Г., Боднар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 84
243559
  Вязов Е.И. Васко да Гама : Первооткрыватель морского пути в Индию / Е.И. Вязов. – Москва : Географгиз, 1956. – 38с. – (Замечательные географы и путешественники)
243560
  Балакшин П.П. Васко да Гама : новелла / публикация Никоненко Станислава // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 7
243561
  Кунин К.И. Васко де Гама / К.И. Кунин. – Москва, 1938. – 268с.
243562
  Новаковик С. Васкрс државе Српске : Политичко-историска студиjа о првом Српском устанку 1804-1813 / С. Новаковик. – Београд : Просвета, 1954. – 216 с.
243563
  Амшинская А.М. Васнецов В.М. / А.М. Амшинская. – Москва, 1967. – 14с.
243564
   Васнецов Виктор Михайлович : [альбом репродукций]. – Москва : Изобразительное искусство, 1975. – [4] c. : 12 л. ил. : ил. – ([Гос. Третьяковская галерея. Образ и цвет])
243565
   Васнецов Виктор Михайлович (1848-1926). – М, 1949. – 16с.
243566
   Васнецов Виктор Михайлович 1848-1926 : [фотоальбом]. – Москва : Искусство, 1975. – 143 c., ил. : 52 л. ил., портр.
243567
  Исаев М.И. Васо Абаев / М.И. Исаев. – Орджоникидзе, 1980. – 144с.
243568
  Дашиh М. Васоjевиhи у устанцима 1860-1878 године / М. Дашиh. – Подгорица : Побjеда, 1992. – 708 p. + 7 карт. – (Библиотека Студиjе и монографиjе)
243569
  Григорьев С.Т. Васса / С.Т. Григорьев. – М-Пб, 1923. – 101с.
243570
  Горький М. Васса Железнова / М. Горький. – Москва, 1936. – 76с.
243571
  Горький М. Васса Железнова / М. Горький. – Москва, 1937. – 24с.
243572
   Васса Железнова М.Горького. – М, 1960. – 290с.
243573
  Горький М. Васса Желєзнова / М. Горький. – Харків, 1937. – 89с.
243574
  Горький М. Васса Желєзнова / М. Горький. – Київ, 1952. – 60с.
243575
  Казакова Н.А. Вассиан Патрикеев и его сочинения / Н.А. Казакова. – Москва-Л, 1960. – 357 с.
243576
  Лысенко Виктория Георгиевна Васубандху о реальности только мысленного представления (репрезентации). Предисловие к публикации "Вимшатика-карика-вритти" Васубандху / В. Г. Лысенко // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 109-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
243577
  Любовский Г.Н. Васюганская баллада / Г.Н. Любовский. – М., 1984. – 157с.
243578
  Шелудяков А.Г. Васюганские были / А.Г. Шелудяков. – Томск, 1964. – 84с.
243579
  Кулемзин В.М. Васюганско-ваховские ханты в конце XIX - начале ХХ вв. / В.М. Кулемзин, Н.В. Лукина. – Томск, 1977. – 226с.
243580
  Мельников М.Н. Васюганье:путь в никуда? / М.Н. Мельников. – Новосибирск, 1989. – 189с.
243581
  Даниленко В.М. Васюта Іван Кирилович (- історик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 150. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
243582
   Васютинський Вадим Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 66. – ISBN 978-966-439-754-1
243583
   Васютинський Вадим Олександрович (1955) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 74-75. – ISBN 978-966-933-054-3
243584
  Астафьев В.П. Васюткино озеро / Виктор Астафьев. – Москва, 1980. – 32с.
243585
   Вася-гусеночек. – М, 1978. – 19с.
243586
  Третьяков Ю.Д. Вася-капиталист / Ю.Д. Третьяков. – Воронеж, 1990. – 298с.
243587
  Самойлов Ф. Вася Алексеев. / Ф. Самойлов. – Л, 1968. – 400с.
243588
  Некрасов В.П. Вася Конаков / В.П. Некрасов. – К., 1965. – 288с.
243589
  Артозєєв Г.С. Вася Коробко : повість про подвиги піонера-розвідника з Чернігівщини В. Коробка в роки Великої Вітчизн. війни : для серед. шкільного віку / Артозєєв Г.С. – Київ : Веселка, 1974. – 253 с., [1] л. іл. : іл. – (Юні герої)
243590
  Артозєєв Г. Вася Коробко : повість : доповнене видання для середнього шкільного віку / Артозєєв Г.С. – Київ : Веселка, 1981. – 254 с. – (Серія "Юні герої")
243591
  Артозеев Г.С. Вася Коробко : докум. повесть / Георгий Артозеев ; лит. запись Л. Горлача ; пер. с укр. В. Максимова ; худож. Л.М. Гольдберг. – Москва : Воениздат, 1988. – 272 с. – (Б-ка юного патриота. О Родине, подвигах, чести)
243592
  Лихачева З.А. Вася Чапаев. Повесть. / З.А. Лихачева, Е.В. Матвеева. – 3-е изд., испр. – Ярославль, 1967. – 164с.
243593
  Шаргунов Сергей Вась-Вась : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 4 (1020 ). – С. 71-97. – ISSN 0130-7673
243594
  Фраерман Р. Васька-гиляк. Никичен : повести / Р. Фраерман. – Москва : Детская литература, 1959. – 195 с.
243595
  Успенский Г.А. Васька-путешественник / Г.А. Успенский. – Ленинград, 1957. – 144с.
243596
  Антонов С.П. Васька : для ст. возраста / Сергей Антонов ; худож. О. Коминарец. – Москва : Детская литература, 1990. – 221, [1] с. : ил.
243597
  Письменный А. Васька и Василий Васильевич / А. Письменный. – Москва : Правда, 1947
243598
  Маковецкий В.Я. Васька из кубрика сказок / В.Я. Маковецкий. – Симферополь, 1965. – 120с.
243599
  Болтромеюк В.В. Васька Лудаш - летучий голландец. / В.В. Болтромеюк. – Москва, 1968. – 95с.
243600
  Доломан Є.М. Васько да Гама / Є.М. Доломан. – Київ : Веселка, 1965. – 118 с.
243601
  Осєєва В.А. Васьок Трубачов і його товарищи / В.А. Осєєва. – Київ, 1951. – 200 с.
243602
  Ходарковська О. ВАТ "Укрнафта": проблемні питання оподаткування // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 38. – С.9-15


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
243603
  Рязанова Е.М. Ватага / Е.М. Рязанова. – М, 1961. – 142с.
243604
  Крилатий М.С. Ватага в горах : роман / М. С. Крилатий. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 264 с.
243605
   Ватан. Туркменский литературный альманах. – Ашхабад, 1944. – 216с.
243606
  Бекфорд У. Ватек : арабская сказка / Уильям Бекфорд ; пер. Бориса Зайцева, вступ. ст. П. Муратова. – Москва : Изд. К.Ф. Некрасова, 1912. – 181 с., 1 л. портр. – Библиогр.: ил., портр.
243607
  Бекфорд У. Ватек : в кн. Замок Отранто / Г. Уолпол / Уильям Бекфорд. – Ленинград : [б. и.], 1967. – С. 163-230
243608
  Бекфорд У. Ватек : араб. сказка / Уильям Бекфорд ; пер. Б. Зайцева ; вступ. ст. П. Муратова [с. 3-20]. – Москва : МГУ, 1992. – 93, [2] с. – ISBN 5-211-02522-9
243609
  Букфорд Ватек / Букфорд. – Москва : Московский университет, 1992. – 95 с.
243610
  Сака С.Ф. Ватерлиния : романы / Серафим Сака ; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1989. – 375 с.
243611
  Григурко І.С. Ватерлінія / І.С. Григурко. – Київ, 1982. – 335 с.
243612
  Красиков А.А. Ватикан / А.А. Красиков. – М., 1991. – 62с.
243613
  Гусєв В.І. Ватикан / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 46. – ISBN 966-642-073-2
243614
  Галан Я. Ватикан без маски : Памфлеты / Я. Галан. – Москва : Литературная газета, 1952. – 144с.
243615
  Рутенбург В.И. Ватикан в прошлом и настоящеи / В.И. Рутенбург. – Л, 1955. – 120с.
243616
   Ватикан в репродукційних гравюрах XIX ст. : До візиту Папи римського Іоанна Павла 2 в Україну. – Київ : Бібліотека Укртелеком, 2001. – 36 с. – На звороті тит. листа: Репродукційні торцеві гравюри на дереві (дереворити) другої половини 19 ст. – (Мистецтво). – ISBN 5-87498-232-9
243617
  Ерасова И.А. Ватикан в современной Африке: идеология и политика / И.А. Ерасова. – М., 1989. – 133с.
243618
  Шейнман М.М. Ватикан во второй мировой войне / М.М. Шейнман. – М, 1951. – 352с.
243619
  Шейнман М.М. Ватикан и кааолицизм на службе империализма / М.М. Шейнман. – М, 1950. – 28с.
243620
  Шейнман М.М. Ватикан и католицизм в конце Х1Х - начале ХХ в. / М.М. Шейнман. – Москва, 1958. – 468 с.
243621
  Мараш Я.Н. Ватикан и католическая церковь в Белорусии (1569-1795) / Я.Н. Мараш; Я.Н. Маращ. – Минск : Вышэйшая школа, 1971. – 272 с.
243622
  Ковальский Н.А. Ватикан и мировая политика / Н.А. Ковальский. – М, 1964. – 268с.
243623
  Рашкова Р.Т. Ватикан и современная культура / Р.Т. Рашкова. – М., 1989. – 414с.
243624
  Моравский З. Ватикан издали и вблизи / З. Моравский. – М., 1981. – 319с.
243625
   Ватикан і світова спільнота // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 150-164. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
243626
  Реєнт О. Ватикан і Україна у ХХ ст. : історіософська ретроспектива // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 3. – С. 78-82. – ISSN 1999-4966


  Аналіз політики Ватикану щодо України в ХХ ст.
243627
  Шейнман М.М. Ватикан между двумя мировыми войнами / М.М. Шейнман. – Москва-Ленинград, 1948. – 239 с.
243628
  Возчиков М.С. Ватикан на службе американского империализма. / М.С. Возчиков. – Москва, 1952. – 32с.
243629
  Шейнман М.М. Ватикан на службе современной реакции / М.М. Шейнман. – Москва, 1951. – 56 с.
243630
  Сегаль Н.М. Ватикан на службе у американской реакции / Н.М. Сегаль. – Москва, 1948. – 24с.
243631
  Кантеров И.Я. Ватикан под натиском атеизма. / И.Я. Кантеров. – Москва, 1972. – 150с.
243632
  Гаврилов В. Ватикан у Другій світовій війні крізь призму радянської історіографії // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 2 (26). – С. 42-45. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896


  У статті проаналізовано напрацювання радянських вчених з історії Ватикану в роки Другої світової війни. Особливу увагу приділено дослідженням М. Шеймана, І. Лаврецького і Е. Вінтера. Метою роботи є історіографічний аналіз праць радянських вчених про ...
243633
  Мэнхэттен А. Ватикан. Католическая церковь - полот мировой реакции / А. Мэнхэттен. – М., 1948. – 392с.
243634
   Ватикан. Обидеть художника // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 11 (2926). – С. 24-25 : фото
243635
  Мартынов Семен Ватикан. Поток сознания // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 34-35 : фото
243636
  Лаврецкий И.Р. Ватикан. Религия, финансы и политика / И.Р. Лаврецкий. – Москва, 1957. – 335с.
243637
  Красиков А.А. Ватиканский репортаж / А.А. Красиков. – М., 1990. – 127с.
243638
  Фалькони К. Ватиканский собор и причины его созыва / К. Фалькони. – М, 1964. – 187с.
243639
  Мельник В. Ватиканський манускрипт Маріана Скота: давній світ в образах римсько-ірландської історіографії XI століття // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/12 (1113/1116). – С. 159-199. – ISSN 0320-8370


  Матеріали до інтелектуальної біографії Маріана Скота (1028-1082).
243640
  Полкунов Ф. Ватікан - заклятий ворог українського народу / Ф. Полкунов. – Львів, 1954. – 52 с.
243641
   Ватікан - натхненник мракобісся і світової реакції. – Львів, 1954. – 68с.
243642
  Шейнман М.М. Ватікан і католіуизм на службі імперіалізму / М.М. Шейнман. – К, 1951. – 32с.
243643
  Возчиков М.С. Ватікан на службі американського імперіалізму. / М.С. Возчиков. – Київ : Радянська Україна, 1953. – 32 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
243644
  Парнюк М. Ватікан на службі світової релігії / М. Парнюк. – К., 1953. – 64с.
243645
  Андреева Н.Ф. Ваточник сирийский (Asclepias syriacal) его биология, эфирномасличность и хозяйственная ценность в Крыму : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Андреева Н.Ф.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 20л.
243646
  Булмеза В. Ватра-Дорней Слэник-Молдова. / В. Булмеза. – Бухарест : Меридиане, 1966. – 86с.
243647
   Ватра, 1887
243648
  Інгульський П.М. Ватра : оповідання та нариси / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1964. – 187 с.
243649
  Братунь Р.А. Ватра : поезії / Р.А. Братунь. – Київ : Дніпро, 1966. – 283 с.
243650
   Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці : [б. в.]. – ISSN 1232-2776
№ 1 (84) Рік 23. – 2014
243651
   Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці : [б. в.]. – ISSN 1232-2776
№ 2 (85) Рік 23. – 2014
243652
   Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці : [б. в.]. – ISSN 1232-2776
№ 3 (86) Рік 23. – 2014
243653
   Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці : [б. в.]. – ISSN 1232-2776
№ 4 (87) Рік 23. – 2014
243654
   Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці : [б. в.]. – ISSN 1232-2776
№ 2 (89) Рік 24. – 2015
243655
   Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці : [б. в.]. – ISSN 1232-2776
№ 3 (90) Рік 24. – 2015
243656
   Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці : [б. в.]. – ISSN 1232-2776
№ 1 (92) Рік 25. – 2016
243657
   Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці : [б. в.]. – ISSN 1232-2776
№ 1 (104) Рік 27. – 2019
243658
  Гаряча С.А. Ватра палає / С.А. Гаряча. – Київ, 1963. – 86 с.
243659
  Возняк М. Ватрослав Ягіч про спір Пипіна з Огоновським / М. Возняк. – Львів, 1939. – 8 с.
243660
  Герман М.Ю. Ватто : альбом / М.Ю. Герман. – Москва, 1984. – 55с.
243661
   Ватто Антуан. Альбом репродукций.. – М-Л, 1961. – 16с.
243662
   Ватто Антуан. Альбом репродукций.. – Ленинград, 1971. – 23с.
243663
   Ватто и его время.. – Л, 1972. – 131с.
243664
  Немилова И.С. Ватто и его произведения в Эрмитаже / И.С. Немилова. – Ленинград : Советский художник, 1964. – 212 с.
243665
   Ватто. Общество в парке. Праздник любви. – М, 1955. – 8с.
243666
  Брагин М.Г. Ватутин / М.Г. Брагин. – Москва, 1954. – 360с.
243667
  Воинов А. Ватутин : Повесть, рассказы / А. Воинов. – Москва, 1969. – 366с.
243668
  Бобров З.Л. Ватутин Н.Ф. - выдающийся полководец Великой Отечественной войны : Дис... канд. истор.наук: / Бобров З.Л.; КГУ им.Т.Шевченко. Кафедра маркс. -ленин. – Киев, 1953. – 245л. – Бібліогр.:л.240-245
243669
  Тукало В. Ватутіна на Шухевича або декомунізація по-київські // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 18 червня (№ 25). – С. 5. – ISSN 0027-8254


  Рішення Київської міської ради про перейменування проспекту Ватутіна на проспект Романа Шухевича.
243670
  Дергач В. Ватутіне / В. Дергач. – Дніпропетровськ, 1977. – 71с.
243671
  Теймур Махмуд Ватяна лялька : маленьке оповідання / пер. з араб. Л. Комендант // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 64-66. – ISSN 0320 - 8370
243672
  Теймур М. Ватяна Лялька : маленьке оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С.64-66. – ISSN 0320 - 8370
243673
  Анисимкова М.К. Ваули : о Ваули Пиеттомине : роман / М.К. Анисимкова ; послесл. М. Бударина ; ил. В.А. Игошева. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1980. – 190 с., [9] л. ил. : ил.
243674
  Анисимкова М.К. Ваули : о Ваули Пиеттомине : роман / М.К. Анисимкова ; послесл. М. Бударина ; ил. В.А. Игошева. – Москва : Советская Россия, 1984. – 303 с. : ил.
243675
  Стрельский В.И. Ваули Пиеттомин. (Освободительное движение ненцев и ханте в 19 веке). / В.И. Стрельский. – 97-114с.
243676
  Мельник С. Ваучеризація окремих соціально-пільгових послуг як засіб удосконалення їх персоніфікації / С. Мельник, Г. Кошелева // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 39-44. – Бібліогр.: 9 назв
243677
  Юровська В В. Ваучерна програма як складова реформи національної політики на ринку праці / В В. Юровська, Д.С. Яцкевич // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 26-32. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
243678
  Финкел Майкл Ваханский коридор. Забытые на крыше мира / Финкел Майкл, Пейли Мэтью // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 136-159 : фото
243679
  Пахалина Т.Н. Ваханский язык / Т.Н. Пахалина. – М., 1975. – 343с.
243680
   Вахонєва Тетяна Миколаївна (1979) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 75. – ISBN 978-966-933-054-3
243681
  Панкратов С.А. Вахрушев : Повести / С.А. Панкратов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 334с.
243682
  Кузьменко В.Я. Вахта : поезії / В.Я. Кузьменко. – Сімферополь : Таврія, 1985. – 63 с.
243683
   Вахта "Арамиса". – Л, 1967. – 472с.
243684
  Волков А.И. Вахта мужества / А.И. Волков, Е.И. Кречет. – Москва, 1970. – 224с.
243685
  Барамидзе А.Г. Вахтанг VI / А.Г. Барамидзе, 1940. – 66с.
243686
   Вахтанг Ананян : Автореф... канд. филол.наук: 01.01.03 / Карапетян Л. О,; Карапетян Л. О,; АН Арм.ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1978. – 22л.
243687
  Чагунава Р.В. Вахтанг Багратиони и его труд по химии : Вахтанг Багратиони, о нем / Р.В. Чагунава ; АН ГССР, Ин-т неорган. химии и электрохимии. – Тбилиси : Мецниереба, 1984. – 197 с. – Библиогр.: с. 193-196
243688
  Шевчук Д. Вахтанг Кебуладзе Феноменологія досвіду // Критика. – Київ, 2012. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 3. – ISSN 1563-6461


  Монографія київського філософа, доц. філософського ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка Вахтанга Кебуладзе присвячена феноменології як ученню про досвід.
243689
  Красовская В.М. Вахтанг Чабукиани / В.М. Красовская. – Москва, 1956. – 191с.
243690
  Кригер В.В. Вахтанг Чабукиани / В.В. Кригер. – М., 1960. – 30с.
243691
  Брегадзе Давид Вахтанг Шестой. Жизнь и творчество : Автореф... д-ра филол.наук: / Брегадзе Давид Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 57л.
243692
  Херсонский Х.Н. Вахтангов / Х.Н. Херсонский. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 359 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 11(367))
243693
  Смирнов-Несвицкий Вахтангов / Смирнов-Несвицкий. – Ленинград : Искусство, 1987. – 247с.
243694
  Зубков Л.Н. Вахтангов в Грозном / Л.Н. Зубков, Кан-Калик. – Грозный, 1968. – 48с.
243695
  Иванов О.К. Вахтангов и вахтанговцы. / О.К. Иванов, К.Е. Кривицкий. – М, 1984. – 155с.
243696
  Захава Б.Е. Вахтангов и его студия / Б.Е. Захава. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1930. – 200с.
243697
  Цаишвили С.С. Вахтанговская редакция "Витязя в тигровой шкуре" : Автореф... канд. филол.наук: / Цаишвили С.С.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1955. – 15л.
243698
  Сопоцко А.А. Вахтенные журналы и картографические материалы первой половины XVIII в. как исторические источники (на прим. истор.-географ. моделирования плаваний В.Беринга в 1728 - 1729 и 1741-1742 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Сопоцко А.А.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1978. – 34л.
243699
  Инге Ю.А. Вахтенный журнал / Ю.А. Инге. – Москва, 1944. – 131с.
243700
  Круус О. Вахтенный полярной трассы / О. Круус. – Таллин, 1976. – 159с.
243701
  Кривой В.И. Вахтовый метод: правовые аспекты / В.И. Кривой, В.А. Перфенов. – М., 1989. – 110с.
243702
  Фаин Б.А. Вахтовый поселок / Б.А. Фаин. – М, 1985. – 174с.
243703
  Соболев В.И. Вахты в сезон туманов / В.И. Соболев. – Л, 1976. – 200с.
243704
  Маруашвили Л.И. Вахушти Багратиони, его предшественики и современники : Географические труды и путешествия / Л.И. Маруашвили. – Москва : Географгиз, 1956. – 136с.
243705
  Білозор Д.В. Ваххабізм: релігійно-політична сутність та історичні трансформації : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Білозор Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
243706
  Білозор Д.В. Ваххабізм: релігійно-політична сутність та історичні трансформації : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 - релігієзнавство / Білозор Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 194 л. – Додаток л. 192-194. – Бібліогр.: л. 168-191
243707
  Юсупов Ш. Вахшская долина накануне установления Советской власти / Ш. Юсупов. – Душанбе, 1975. – 131с.
243708
  Зелинский В.Б. Вацлав Болеславович Зелинский : графика. Каталог выставки / В.Б. Зелинский; Авт. вступ. ст. и сост.: В.В. Юдичева. – Москва : Советский художник, 1984. – [32] с.
243709
   Вацлав Болеславович Зелинский "Венок Лермонтову" : графика. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1991. – [32] с.
243710
   Вацлав Болеславович Зелинский.. – М., 1991. – 11с.
243711
  Мельник В.І. Вацлав Борейко : до 250-річчя від дня народження // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2014. – № 3 (63). – С. 99-102. – ISSN 1605-6574


  Висвітлено життєвий шлях і творчий доробок видатного ландшафтного архітектора Вацлава Борейка (1764–1854), який заклав в Україні ботанічний сад та чотири пейзажні парки. Описано сучасний стан цих парків.
243712
  Белков А.К. Вацлав Вацловович Воровский / А.К. Белков. – Москва : Мысль, 1971. – 86 с. – (Партийные публицисты / Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. журналистики и литературы)
243713
  Голубинский Е. Вацлав Вондрак // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1904. – Т. 9, кн. 3. – С. 343-349
243714
  Зарицький Олексій. Вацлав Гавел - драматург.:Ст.1.Від нонконформізму до дисидентства // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.93-100


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
243715
  Задорожнюк Э. Вацлав Гавел - от диссидентства к президенту // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 12 (1619). – С. 163-177. – ISSN 0869-44435
243716
  Карякіна А. Вацлав Гавел // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 49 (102). – С. 35-36
243717
  Шерлаимова С.А. Вацлав Гавел: драматург - диссидент - президент - драматург // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 5. – С. 3-13. – ISSN 0132-1366


  Вацлав Гавел - лидер "бархатной" революции, последний президент Чехословакии и первый президент Чехии, своим главным призванием считал театр. В статье прослеживается его творческий путь.
243718
  Ершкова А.М. Вацлав Гавел: политика и драматургия // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 74-77. – ISSN 0132-1366
243719
  Задорожнюк Э.Г. Вацлав Гавел: портрет в интерьере исторической эпохи // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 5. – С. 13-29. – ISSN 0132-1366


  В статье проанализированы вехи жизненного пути и политической биографии Вацлава Гавела, дана характеристика вводимых им концептов "неполитической политики" и "власти безвластных", изложены внешнеполитические предпочтения Гавела, связанные с ...
243720
  Вайс М. Вацлав Гавел: рок-н-рол і сила безсилих // Критика. – Київ, 2011. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 17
243721
  Віднянський С. Вацлав Гавел: символ демократичних змін у Центрально-Східній Європі (до 30-річчя "оксамитової" революції в Чехословаччині) // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. С.В. Толстов. – Київ, 2020. – № 3. – C. 18-22. – ISSN 2663-2675
243722
   Вацлав Зелинский : графика. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1987. – [24] с.
243723
  Дмитрук В. Вацлав Земан - луцький пивовар / В. Дмитрук, Н. Пушкар // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 313-316
243724
   Вацлав Леонович Кретович. – Москва : Наука, 1980. – 139с. – (Материалы к библиографии ученых СССР / АН СССР ; Вып. 9 ; Сер. биологических наук. Биохимия)
243725
  Нижинская Р. Вацлав Нижинский / Ромола Нижинская. – Москва : Терра - Книжный клуб, 2004. – 392с., [ 4 ] л. илл. – (Мастера : Жизнеописания великих мастеров кисти, ваяния, зодчества, театра и музыки). – ISBN 5-275-01012-5
243726
  Клевалина Н. Вацлав Нижинский. Путь на Монмартр // Караван историй. – Москва, 2004. – № 4. – С. 199-216. – ISSN 1560-4233
243727
  Шелест В. Вацлав Нижинский: Отделяясь от земли // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 4/5 (116). – С. 86-107. – ISSN 1819-6268


  Вацлав Ніжинський - український артист балету польського походження, видатний танцівник і хореограф зірковоі трупи Сергія Дягілєва.
243728
  Соколова Л. Вацлав Ніжинський // Зрослись душею, сплелись корінням / А. Басенко, В. Васецький, А. Ковтун, В. Кульова, та ін. Лисенко-Єржиківська. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – С. 137-145. – ISBN 978-966-2082-09-8
243729
  Синкевич Г.И. Вацлав Серпинский и создание Варшавской школы теории множеств и теории меры // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2011. – № 1. – С. 71-82. – ISSN 0205-9606


  Уроженец русской Польши и выпускник Варшавского университета, В. Серпинский в 1910-х гг. стал крупным специалистом в области теории множеств, а после обретения Польшей независимости в 1918 г. - и отцом-основателем польской математической школы, которая ...
243730
   Вацлав Фиала. Чехословакия : живопись, графика, книжная иллюстрация. Каталог. – Москва : Советский художник, 1976. – 42 с.
243731
  Петрова Ольга Ваш "орднунг"? Всегда! : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 76-77 : Фото
243732
  Первов А.В. Ваш авторитет / А.В. Первов. – Пермь, 1968. – 112с.
243733
  Байаярд Р.Т. Ваш беспокойный подросток : прак. руководство для отчаявшихся родителей / Р.Т. Байаярд, Д. Байард; Байярд Р.Т., Байярд Д. ; перевод с англ. А.Б. Орлова. – Москва : Просвещение, 1991. – 223, [1] с.
243734
  Байярд Р.Т. Ваш беспокойный подросток / Р.Т. Байярд, Д. Байярд. – Москва : Просвещение, 1991. – 224с.
243735
   Ваш вихід. – Київ : Молодь, 1969. – 191 с.
243736
   Ваш вихід. – Київ, 1973. – 120 с.
243737
  Корабельников И.А. Ваш врач. / И.А. Корабельников. – М., 1958. – 207с.
243738
   Ваш гид, 1962. – 344с.
243739
   Ваш гид : Разговорник на 12-ти языках : Внешторгиздат, 1962. – 344с.
243740
   Ваш дім в Ужгороді : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 115
243741
  Гурова А.С. Ваш дом / А.С. Гурова. – К., 1988. – 254с.
243742
   Ваш дом. – Вологда, 1989. – 99с.
243743
   Ваш дом
№ 4. – 1996
243744
   Ваш дом: Информационный бюллетень. – Л, 1989. – 36с.
243745
  Семиляк О. Ваш досвід потрібен Україні // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 8). – С. 8


  Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» кожен студент має можливість вільно обирати 25% навчальних дисциплін. Дозволяється записуватися на курси, які викладають в іншому університеті. Головне – потім принести академічну довідку до свого ...
243746
  Гончаров Г.Ф. Ваш друг велосипед / Г.Ф. Гончаров. – Москва : Знание, 1989. – 32 с.
243747
  Онанян Г.А. Ваш друг и брат / Г.А. Онанян. – М, 1989. – 157с.
243748
  Большаков Л.Н. Ваш друг Лев Толстой / Л.Н. Большаков. – Челябинск, 1978. – 239с.
243749
   Ваш зарубежный партнер. – М, 1992. – 136с.
243750
  Тарасенко О.Є. Ваш квиток... : повість / О.Є. Тарасенко. – Київ : Молодь, 1968. – 126 с.
243751
  Торопыгин В.В. Ваш корреспондент / В.В. Торопыгин. – Л, 1955. – 96с.
243752
  Михальский В. Ваш корреспондент / В. Михальский. – Махачкала, 1964. – 116с.
243753
  Боровский В.Н. Ваш корреспондент передает из Латинской Америки... / В.Н. Боровский. – М, 1976. – 224с.
243754
   Ваш корреспондент сообщает.... – М, 1979. – 318с.
243755
   Ваш лучший спутник // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 66-67 : фото
243756
  Захарова В.Г. Ваш милый образ / В.Г. Захарова. – М., 1988. – 270с.
243757
  Феррацці К. Ваш надійний тил = Who"s got your back : як налагодити зв"язки, що приведуть до успіху / Кейт Феррацці ; [пер. з англ. Дмитра Кушніра ; худож. М. Тітов]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 286, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Who"s got your back: the breakthrough program to build deep, trusting relationships that create success - And won"t let you fail / Keith Ferrazzi. New York: Broadway Books, 2009. – ISBN 978-617-12-4535-8
243758
  Козырь Л.И. Ваш однополчанин / Л.И. Козырь. – М, 1963. – 93с.
243759
  Бальсевич В.К. Ваш первый физкультурный год / В.К. Бальсевич. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике ) ( Физкультура и спорт ; 7)
243760
  Сокольский А.П. Ваш первый ход. / А.П. Сокольский. – 2-е изд. – Москва : Физкультура и спорт, 1989. – 158с.
243761
  Мороз А.Т. Ваш поезд в девять : романы / А.Т. Мороз. – Москва, 1988. – 503 с.
243762
  Мороз А.Т. Ваш поїзд о дев"ятій : роман / А.Т. Мороз. – Київ, 1985. – 294 с.
243763
  Нацуме Сосекі Ваш покірний слуга кіт : роман / Нацуме Сосекі ; пер з яп. І. Дзюби ; [худож. Ю. Чеканюк]. – Київ : Дніпро, 1973. – 455 с. – (Зарубіжна сатира і гумор ; № 5)
243764
  Скосырев П.Г. Ваш покорный слуга / П.Г. Скосырев. – Москва, 1947. – 327с.
243765
  Скосырев П.Г. Ваш покорный слуга / П.Г. Скосырев. – Москва, 1955. – 218с.
243766
  Скосырев П.Г. Ваш покорный слуга / П.Г. Скосырев. – Москва, 1962. – 552с.
243767
  Грэхэм Ш. Ваш покорный слуга / Ш. Грэхэм. – Москва, 1962. – 223с.
243768
  Нацумэ С. Ваш покорный слуга кот. / С. Нацумэ. – М., 1960. – 432с.
243769
  Петров В.К. Ваш помощник тренажер / В.К. Петров. – М., 1991. – 44с.
243770
  Лісовий А. Ваш почер розповідає про Вас... / А. Лісовий, К. Лісовий. – Київ, 1993. – 48 с.
243771
   Ваш принтер. – М, 1991. – 45с.
243772
  Дриманович О. Ваш Радик : проза: рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 11 (1027). – С. 116-119. – ISSN 0130-7673
243773
  Сворень Р.А. Ваш радиоприемник / Р.А. Сворень. – Москва : Знание, 1963. – 192 с.
243774
   Ваш ребенок. – Москва : Медицина, 1990. – 381с.
243775
  Левин С.Д. Ваш ребенок рисует : кн. о дет. рисунке / С.Д. Левин. – Москва, 1979. – 271с.
243776
  Коэн Ваш ребенок: Что делать в ожидании врача / Коэн, Жан-Пьер. – Минск, 1995. – 477с.
243777
   Ваш собственный путь к физическому совершенству. – М, 1975. – 24с.
243778
  Боровик Г.А. Ваш специальный корреспондент встретился... / Г.А. Боровик. – М, 1967. – 207с.
243779
   Ваш спутник по Новосибирску. – Новосибирск, 1960. – 213с.
243780
  Смолевский В.М. Ваш стадион всегда рядом / В.М. Смолевский. – М., 1968. – 128с.
243781
  Турков А.М. Ваш суровый друг : Повесть о М.Е. Салтыкове-Щедрине / А.М. Турков. – 4-е изд., доп. – Москва : Книга, 1988. – 364с. – (Писатели о писателях). – ISBN 5-212-00070-X
243782
  Турков А.М. Ваш суровый друг : повесть о М.Е. Салтыкове-Щедрине / А.М. Турков. – 4-е изд., доп. – Москва : Книга, 1988. – 319с. – (Писатели о писателях). – ISBN 5-212-00022-X
243783
  Корогодский З.Я. Ваш театр / З.Я. Корогодский. – М, 1984. – 80с.
243784
  Стрижев А.Н. Ваш урожайный участок / А.Н. Стрижев. – М., 1990. – 252с.
243785
  Васильев В.Н. Ваш физкультурный режим / В.Н. Васильев, В.С. Чугунов. – Москва, 1986. – 64с.
243786
   Ваш ход генерал.... – Киев : Україна, 1991. – 412с.
243787
  Леонов Н. Ваш ход, полковник : [повесть] / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва : Эксмо, 2007. – 314, [2] с. – Сер. осн. в 1994 г. – (Русский бестселлер). – ISBN 978-5-699-22559-0
243788
   Ваш четвероногий питомец : уход за собаками и кошками. – Москва : КРОН-ПРЕСС, 1997. – 414, [2] с. – Вых. дан. ориг.: Rodale Press, 1996. – ISBN 5-232-00668-1
243789
   Ваша домашняя аптека. – Камчат., 1990. – 126с.
243790
  Борохович Л. Ваша интеллектуальная собственность / Л. Борохович, А. Монастырская, М. Трохова. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 416с. – (Закон и практика). – ISBN 5-318-00215-3
243791
  Каракис И.И. Ваша квартира / И.И. Каракис. – К, 1985. – 232с.
243792
  Каракис И.И. Ваша квартира / И.И. Каракис. – 3-е изд. – К, 1991. – 252с.
243793
  Козлов М.А. Ваша коллекция / М.А. Козлов, Е.М. Нинбург. – М., 1971. – 159с.
243794
  Мачюкявичюс Й. Ваша кровь и наша кровь : роман / Йонас Мачюкявичюс ; пер. с лит. Д.Кыйв. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 301 с.
243795
  Линдер И.М. Ваша любимая игра? Шахматы! / И.М. Линдер. – М., 1962. – 96с.
243796
   Ваша работоспособность сегодня. – Москва : Советская Россия, 1978. – 88с.
243797
  Першин В.И. Ваша светлость / В.И. Першин. – Магадан, 1982. – 79с.
243798
  Екимцев А.Е. Ваша светлость, березы / А.Е. Екимцев. – Ставрополь, 1973. – 185с.
243799
  Довженко О. Ваша свобода - це ваші проблеми.Влада намагається дискредитувати активістів журналістського руху // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 9/10 (75). – С. 50-53
243800
  Палмер Д. Ваша собака / Д. Палмер. – Москва, 1988. – 247с.
243801
  Шеломов Б.А. Ваша трудовая книжка / Б.А. Шеломов. – М., 1987. – 62с.
243802
  Зотова Н.В. Ваша успішна дитина / Наталія Зотова. – Харків : Ранок, 2011. – 127, [1] с. : іл. – (Батькам про дітей). – ISBN 978-617-540-129-3
243803
  Константиновский И.Д. Ваша явка обязательна // Свидетельство Бориса Ямпольского / [сост. И. Константиновский]. – Москва : Книжная палата, 1990. – С. 185-320
243804
  Шевченко В. Ваша, декане, воля не в"яне // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 3 : Номер присв. 60-річчю Ін-ту журналістики КНУТШ. – С. 159-160. – ISSN 0869-3595


  Виконав обов"язки декана факультету журналістики (1955-1957)
243805
  Зайверт Л. Ваше время-в Ваших руках / Л. Зайверт. – М., 1995. – 266с.
243806
  Котыш Н.Т. Ваше время, атомоходы! / Н.Т. Котыш, Г.А. Савичев. – М, 1973. – 80с.
243807
  Барановский М.И. Ваше жилище / М.И. Барановский. – Киев : Будівельник, 1987. – 400 с. : ил. – Библиогр.: с. 395-396
243808
  Барановский М.И. Ваше жилище : пособие домашнего мастера / М.И. Барановский. – Изд. 2-е, доп. – Киев : Будівельник, 1993. – 429 с.
243809
   Ваше здоров`я. – Київ, 2000
243810
   Ваше здоров`я = медична газета для масового читача. – Київ, 1990-
№ 1. – 2001
243811
   Ваше здоров`я = медична газета для масового читача. – Київ, 1990-
№ 2. – 2001
243812
   Ваше здоров`я = медична газета для масового читача. – Київ, 1990-
№ 3. – 2001
243813
   Ваше здоров`я = медична газета для масового читача. – Київ, 1990-
№ 4. – 2001
243814
   Ваше здоров`я = медична газета для масового читача. – Київ, 1990-
№ 5. – 2001
243815
   Ваше здоров`я = медична газета для масового читача. – Київ, 1990-
№ 6. – 2001
243816
   Ваше здоров`я = медична газета для масового читача. – Київ, 1990-
№ 7. – 2001
243817
  Деминг Р. Ваше здоровье : зарубежный рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 7. – С. 144-155.
243818
  Ященко А.І. Ваше ім"я, майоре? / А.І. Ященко. – Сімферополь, 1985. – 205с.
243819
  Старовойтова И.А. Ваше мнение : учебное пособие по разговорной практике / И.А. Старовойтова. – 4-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2008. – 288с. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 978-5-89349-676-5
243820
  Васильев В.Г. Ваше мнение? / В.Г. Васильев. – Москва, 1967. – 184с.
243821
   Ваше новое увлечение - огород. – К., 1993. – 96 с.
243822
  Вугальтер Л А. Ваше открытие общества или философский вояж / Л А. Вугальтер. – Київ, 1995. – 145с.
243823
  Соловьев А.Г. Ваше право на пенсию / А.Г. Соловьев. – М., 1988. – 124с.
243824
   Ваше решение?: Методические разработки деловых игр для студентов и преподавателей института культуры. – Л, 1986. – 112 с.
243825
  Пича В.М. Ваше свободное время / В.М. Пича. – К, 1988. – 205с.
243826
  Яновская М.И. Ваше слово, доктор / М.И. Яновская. – Москва : Советская Россия, 1985. – 144с.
243827
  Бадов А. Ваше слово, товарищ Лютый! // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 18 (607). – С. 64-65. – ISSN 1812-1896


  Маоісти не будуть встановлювати в Непалі соціалізм. Вони будуть перетворювати країну в гімалайську Швейцарію
243828
  Преловская И.С. Ваше слово, учитель. / И.С. Преловская. – М., 1976. – 135с.
243829
  Трембовольский Я.Л. Ваше слово, эрудиты! / Я.Л. Трембовольский, И.В. Чекалов. – М., 1990. – 142с.
243830
  Страшнов В.Г. Вашему дому - красоту и уют / В.Г. Страшнов. – М, 1990. – 223с.
243831
   Вашетко Микола Памфілович (1880-1960) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 66-67. – ISBN 978-966-439-754-1
243832
   Вашетко Микола Памфілович (1880-1960) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 75. – ISBN 978-966-933-054-3
243833
  Лобко В.Д. Ваши "зеленые ежики" / В.Д. Лобко. – Минск, 1984. – 127с.
243834
  Бальсевич В.К. Ваши дети : (Кн. для родителей) / В.К. Бальсевич. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. – 159 с. – (Физкультура и здоровье)
243835
  Розинер Ф.Я. Ваши дети, вы и музыка / Ф.Я. Розинер. – Москва : Знание, 1973. – 97 с. – (Народный университет ; Педагогический факультет ; 4)
243836
  Ардов В.Е. Ваши знакомые : юморист. рассказы / В.Е. Ардов. – Москва, 1956. – 169 с.
243837
  Григорьев К. Ваши знакомые : невыдуманные рассказы / К. Григорьев. – Киев : Радянський письменник, 1971. – 231 с.
243838
   Ваши знакомые. – М, 1979. – 319с.
243839
  Полыскалова М. Ваши знакомые. Записки учительницы / М. Полыскалова. – Львов, 1967. – 68с.
243840
  Джорданов А. Ваши крылья / А. Джорданов. – М., 1937. – 243с.
243841
  Джорданов А. Ваши крылья / А. Джорданов. – 2-е изд., испр. – М., 1939. – 230с.
243842
  Мейс Джеймс Ваши мертвые выбрали меня... // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 311-317. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3


  Наследие Голодомора: Украина как постгеноцидное общество.
243843
  Квятковский С.Ф. Ваши помощники на кухне / С.Ф. Квятковский, Ю.М. Герчук. – М, 1991. – 69с.
243844
   Ваши торговые партнеры в Чехословании. – Прага, 1978. – 145с.
243845
   Ваши, товарищ, сердцем и именем. Писатели и деятели искусства мира о В.И. Ленине. – М, 1976. – 469с.
243846
  Софійчук М. Вашилюк / Михайло Софійчук, Володимир Клим-Грабницький. – Вижниця : Черемош, 2007. – 100 с. – ISBN 978-966-8130-69-4
243847
  Каменева Т.А. Вашим именем строим, работаем и живем. / Т.А. Каменева, П.М. Хаустов. – Мурманск, 1968. – 224с.
243848
  Вишневский М. Вашингтон-Пекин: новое соперничество в Африке // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 11. – С. 40-45. – ISSN 0321-5075
243849
  Мазинг В.А. Вашингтон - Бонн: партнерство и противоречия в военной сфере // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 3 (41) : Сложности на пути к переизбранию Рейгана. О дискуссиях вокруг отношений с Советским Союзом. Малые фирмы в наукоемком производстве. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 62-78
243850
   Вашингтон - Москва і "українське питання" / М. Сірук, Д. Гербст, Л. Шевцова, М. Белєсков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 квітня (№ 66/67). – С. 3


  Експерти "Дня" - про результати переговорів держсекретаря США Рекса Тіллерсона з російським керівництвом.
243851
  Погорська І.І. Вашингтон - Пекін: стратегічно-культурна матриця взаємодії // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 34-35. – ISSN 0868-8117
243852
  Богатуров А.Д. Вашингтон - Токио: попытки координации политики а развивающихся странах // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1989. – № 2 (70) : Прохождение военных программ в правительстве и конгрессе. Сенат США и перспективы сокращения вооружений. Франция в системе атлантизма. О конверсии военного производства. Кооперативы и государство в амерканском сельском хозяйстве... – С. 75-91
243853
  Яковлев Н.Н. Вашингтон / Н.Н. Яковлев. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 398 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий)
243854
  Яковлев Н.Н. Вашингтон / Н.Н. Яковлев. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 415 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 5 (534))
243855
  Гончар Б.М. Вашингтон i палестинсько-ізраїльський конфлікт: політика Барака Обами // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 67-73. – ISBN 978-966-171-651-2


  Стаття аналізує особливості політики адміністрації Барака Обами відносно ізраїльсько-палестинських мирних переговорів.
243856
  Козлов И. Вашингтон более не считает еврейские поселения на оккупированных Израилем территориях нарушением международного права // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 21-27 ноября (№ 45). – С. 3


  В США заявили, что больше не считают израильские поселения на Западном берегу Иордана незаконными. Американская администрация приняла решение отказаться от концепции, согласно которой израильские населенные пункты на Западном берегу реки Иордан – в ...
243857
  Гончар Б.М. Вашингтон Джордж // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 173. – ISBN 966-316-039-X
243858
  Харченко І. Вашингтон Джордж // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 8-18. – ISBN 978-617-751-922-4
243859
  Белоусова К.А. Вашингтон и арабо-израильская война 1973 года // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 49-53. – ISSN 0321-5075
243860
  Давыдов Ю.П. Вашингтон и военно-политическая интеграция Западной Европы / Ю.П. Давыдов, В.С. Шеин // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 5 (55) : Американский "неоинтернационализм". Динамика доходов населения США. Политическая анатомия Вашингтона. Использование управленческой системы "канбан". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 69-84
243861
  Волкова Е.Д. Вашингтон и Восточная Европа / Е.Д. Волкова. – Москва, 1984. – 320с.
243862
  Черемушкина С.А. Вашингтон и кризис в Панаме // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 6 (68) : Информационно-аналитическое обеспечение внешней политики. Предвыборные позиции республиканцев и демократов по вопросам советско-американских отношений. Политика США в Латинской Америке.Иностранные специалисты о путях достижения военной стабильности.. – С. 89-99
243863
  Братерский М. Вашингтон и новые региональные державы Азии // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 3. – С. 39-58. – ISSN 0321-2068


  Фактори. які впливають на формування американської політики в Азії
243864
  Фролов А.В. Вашингтон и положение в Персидском заливе // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 1 (63) : Конгересс и договор по РСД - РМД. Положение в военных сферах Вашингтона. К перспективам советско-канадского сотрудническва в Арктике. Американская политика в Персидском заливе. Паника на фондовых биржах. Другие материалы о политике и хозяйстве... – С. 71-88
243865
  Давыдов В.Ф. Вашингтон и проблема создания безъядерных зон в Европе // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 4 (42) : Президент и конгресс в год выборов. Расстановка сил в Канаде по вопросу об отношениях с СССР. Рациональное использование мясного и молочного сырья. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 48-58
243866
  Шумилина И.В. Вашингтон корректирует стратегию борьбы с пропагандой терроризма // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 10 (562). – С. 26-40. – ISSN 0321-2068
243867
  Мамаев Ш. Вашингтон между провалом и "стратегическим консенсусом" на Ближнем Востоке // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 23/24. – С. 54-56


  Втручання США у політику країн Ближнього Сходу
243868
  Корионов В.Г. Вашингтон на перепутье:Новая администрация и реальности соврем. мира. / В.Г. Корионов. – Москва, 1982. – 142с.
243869
  Александров Алексей Вашингтон наступил на карабахскую мину. Пострадавших нет // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 42 (1113). – С. 26-29. – ISSN 0234-1670
243870
  Цвєтков О. Вашингтон перед викликом / розмову вела Наталія Пушкарук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 37)


  Розвідка довела втручання Росії у вибори в семи американських штатах.
243871
  Портанский А.П. Вашингтон пересматривает свои торговые приоритеты // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 12(492). – С. 27-40. – ISSN 0321-2068
243872
  Гриневич Э.А. Вашингтон против Гаваны / Э.А. Гриневич, Б.И. Гвоздарев. – М., 1982. – 213с.
243873
   Вашингтон против освободившихся стран. – М, 1986. – 173с.
243874
  Меньшиков М.А. Вашингтон, 16-я улица из записок советского посла / М.А. Меньшиков. – Москва : Международные отношения, 1986. – 224с.
243875
  Григорьев Е.Е. Вашингтон, Москва / Е.Е. Григорьев, Т.А. Колесниченко. – Москва, 1988. – 102с.
243876
  Видал Гор Вашингтон, округ Колумбия // Демократия : романы / Г. Адамс. – Москва : Прогресс, 1989. – С. 191-556. – (Полит. роман). – ISBN 5-01-001577-3
243877
  Дайс Д. Вашингтонская история : [роман] / Джей Дайс ; пер. с англ. Т. Кудрявцевой и Н. Треневой ; [предисл. Валентина Зорина]. – Москва : Государственное издательство Художественной литературы, 1958. – 287 с. – Библиогр.: ил.
243878
   Вашингтонская карусель. – Москва ; Ленинград : Соцэкгиз, 1933. – 272 с. – Доб. тит. л.: "Washington merry-go-round"
243879
  Сагателян М.Р. Вашингтонская карусель / М.Р. Сагателян. – М., 1987. – 345с.
243880
  Брагин М. Вашингтонские торжества // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 90-96. – ISSN 0130-9625


  Росія і США відзначили 200-річчя дипломатичних відношень
243881
  Сашин Я.А. Вашингтонские туристы / Я.А. Сашин. – Москва, 1953. – 48с.
243882
  Ананьин О. Вашингтонский консенсус: пейзаж после битв / О. Ананьин, Р. Хаиткулов, Д. Шестаков // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 12. – С. 15-27. – ISSN 0131-2227
243883
  Гончар Б.М. Вашингтонський договір 1871 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 175. – ISBN 966-316-039-X
243884
  Кораблін С.О. Вашингтонський консенсус: тоді та тепер // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 11 (672). – С. 17-32 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
243885
  Біла К. Вашингтонський самміт НАТО і Україна // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАНУ. – Київ, 2001. – № 16. – С.74-79
243886
   Вашинктонская конференция по ограничению вооружений по тихоокеанским и дельневосточным вопросам. 1921-1922 г.. – Москва, 1924. – 142 с.
243887
  Вітович І. Ваші "докумєнти"? Українців попереджають: отримавши російський паспорт, можна втратити громадянство України // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 3-4 травня (№ 49). – С. 13


  "Міністерство закордонних справ України 1 травня засудило рішення РФ щодо розширення категорій громадян України, яким може бути надано російське громадянство у спрощеному порядку. «Це є ще одним фактом грубого порушення з боку Російської Федерації норм ...
243888
  Мейс Д. Ваші мертві вибрали мене... Спадщина Голодомору: Україна як постгеноцидне суспільство // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 308-314. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
243889
  Плітас П.С. Ваші окуляри / П.С. Плітас. – Київ, 1976. – 33с.
243890
  Зубань О. Ваші тексти в Інтернеті є кому аналізувати // Київський університет. – Київ, 2019. – Квітень (№ 4). – С. 6


  "Прикладна лінгвістика в освітянському просторі України має багато напрямів, одним із яких є молода і перспективна галузь – комп’ютерна лінгвістика, Нещодавно у Національному університеті «Львівська політехніка» відбувся II етап Всеукраїнської ...
243891
  Комар-Мацинська Вашого цвіту - по всьому світу // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 13 жовтня (№ 41). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Авторська зустріч та презентація книжки "Вигнані на степи" з доктором Романом Кабачієм у Народному домі в Перемишлі.
243892
  Хижняк В.П. Ващенко-Захарченко Михайло Єгорович // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 128. – ISBN 966-7419-44-4
243893
   Ващенко-Захарченко Михайло Єгорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 259. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
243894
  Ядренко М.Й. Ващенко-Захарченко Михайло Єгорович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 172. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
243895
   Ващенко-Захарченко Михайло Єгорович (1825-1912) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 67. – ISBN 978-966-439-754-1
243896
   Ващенко-Захарченко Михайло Єгорович (1825-1912) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 76. – ISBN 978-966-933-054-3
243897
   Ващенко-Захарченко Михайло Єгорович (1825 - 1912) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 100. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
243898
  Андрієнко Д.О. Ващенко Володимир Миколайович (- астроном, Д-р фіз.-мат.н.) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 169. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
243899
   Ващенко Гавриил Харитонович. Выстовка произведений Москвы. 1979. – Москва, 1979. – 8с.
243900
  Астаф"єв О.А. Ващенко Григорій Григорович (- педагог, психолог і письменник) / О.А. Астаф"єв, М.М. Астаф"єва // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 169-170. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
243901
   Ващенко Ірина Володимирівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 67. – ISBN 978-966-439-754-1
243902
   Ващенко Ірина Володимирівна (1962) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 75. – ISBN 978-966-933-054-3
243903
   Ващенко Костянтин Олександрович (1972) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 75-76. – ISBN 978-966-933-054-3
243904
  Матвєєв В.В. Ващенко Олександр Петрович (- матеріалознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 171. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
243905
   Ващенко Юлія В"ячеславівна (1977) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 76. – ISBN 978-966-933-054-3
243906
  Мелентьев Ю.С. Ваятели / Ю.С. Мелентьев. – Москва : Правда, 1971. – 64 с.
243907
  Нийт Э. Ваятель птицы : стихи / Э. Нийт; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1979. – 167 с.
243908
  Херинг Э. Ваятель фараона / Э. Херинг. – Москва, 1968. – 263с.
243909
  Херинг Э. Ваятель фараона. / Э. Херинг. – Москва, 1988. – 396с.
243910
  Стоєцький В.Ф. Вбережемося від грози! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 21-22
243911
  По Едгар Аллан Вбивства на вулиці Морг та інші історії = The murders in the rue Morgue and other stories / Едгар Аллан По ; пер. з англ. Андрія Пехника. – Київ : Знання, 2014. – 206, [1] с. – Сер. засн. у 2014 р. - Назва на обкл.: Вбивства на вулиці Морг. – (English Library ; № 2). – ISBN 978-617-07-0185-5
243912
   Вбивства на замовлення: попередження та розкриття : курс лекцій / Никифорчук Д.Й., [ та ін. ] ; МОНУ, Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : КНТ, 2009. – 160с. – (Бібліотека оперативного працівника). – ISBN 978-966-373-476-4
243913
  Чехов А.П. Вбивство / А.П. Чехов. – К, 1960. – 56с.
243914
  Бережний С. Вбивство в кримінальному праві України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 108-114.
243915
  Волковинський В.М. Вбивство генерал-фельдмаршала фон Ейхгорна у Києві // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 145-153. – ISBN 966-00-0025-1
243916
  Бажан О.Г. Вбивство Льва Ребета і Степана Бандери // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 788-797. – ISBN 966-00-0025-1
243917
  Вальо П. Вбивство на 31-му поверсі / П. Вальо. – Київ, 1969. – 165с.
243918
  Ізмаїлов Р. Вбивство надії Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 4


  Вбивство більшовиками національного героя та духовного лідера кримських татар Номана Челебіджихана.
243919
  Чобіт Д.В. Вбивство нації. Російський геноцид черкесів / Дмитро Чобіт. – Київ : Український пріоритет, 2019. – 165, [3] с., [4] арк. іл. : іл. – ISBN 978-617-7656-12-7


  У пр. 1737151 напис : Вельмишановному Володимиру Сергійовичу з найкращими побажаннями. Автор. Підпис. 26.10.2020 р.
243920
  Чобіт Д. Вбивство нації. Російський геноцид черкеського народу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 2 (856). – С. 125-145. – ISSN 0868-4790
243921
  Гриневич В.А. Вбивство С. Петлюри // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 317-339. – ISBN 966-00-0025-1
243922
   Вбивство Степана Бандери. – Львів, 1993. – 345с.
243923
   Вбивство Столипіна студентом Богровим // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 376-380. – ISBN 5-7707-1062-4
243924
  Даниленко В.П. Вбивство Столипіна: офіційна версія і архівні документи // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 2/3. – C. 196-199. – ISSN 0320-9466
243925
  Грищук В. Вбивство через необережність за кримінальним кодексом України 2001 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.405-418. – (Серія юридична ; Вип. 38)
243926
  Палкіна Т.О. Вбивство через необережність як юридико-психологічна проблема // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 306-310. – ISSN 2219-5521
243927
  Крючкова О. Вбивство, поєднане зі згвалтуванням : Питання кваліфікації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 44-56


  Проблемні аспекти.
243928
  Продель Г. Вбивці на борту / Г. Продель. – Київ : Політвидав, 1970. – 240с.
243929
  Лебідь Н. Вбивця Бандери: зниклий слід // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 48). – С. 8


  Богдан Сташинський зник із медійних "радарів" ще у другій половині 1960-х років. Теоретично він може бути живий та перебувати у будь-якій частині світу.
243930
  Тинченко Я. Вбивця Петлюри. І досі не вщухла суперечка, чи мав він підстави для фатальних пострілів // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 29. – С.42-43
243931
  Гуменюк О. Вбили нашу совість // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 22 вересня (№ 38). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  "Так про Аллу Горську говорив В"ячеслав Чорновіл".
243932
  Чобіт Д. Вбиство нації. Російський геноцид черкеського народу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 1 (855). – С. 145-171. – ISSN 0868-4790
243933
  Эдельман В.С. Вблизи абсолютного нуля / В.С. Эдельман. – Москва : Наука, 1983. – 175 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 26)
243934
  Джимбинов Б.О. Вблизи и вдалеке : стихи и поэмы / Б.О. Джимбинов; пер. с калм. – Элиста : Калмиздат, 1967. – 120 с.
243935
  Друзин В.П. Вблизи и на расстоянии. / В.П. Друзин. – М : Советский писатель, 1974. – 302 с.
243936
  Жданов Н.Г. Вблизи Крондштадта / Н.Г. Жданов. – М, 1960. – 342с.
243937
  Гордиенко Ю.П. Вблизи океана / Ю.П. Гордиенко. – М, 1962. – 78с.
243938
  Каменова А. Вблизи Софии / А. Каменова. – Москва, 1959. – 323с.
243939
  Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого / А.Б. Гольденвейзер. – М., 1959. – 487с.
243940
  Васянович О. Вбрання околичної шляхти Житомирщини, як етносоціальний маркер // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 34-36
243941
  Герасько М. Вбрання українців як явище традиційної культури // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 30-36. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена дослідженню одягу та вбрання жителів містечок Чернігово-Сіверщини (ХVIII-ХІХ ст.) як ціннісно-поліфункціональному феномену, що найповніше та показово ввібрав в себе всі епохальні вияви української традиційної культури, соціокультурний ...
243942
  Недзельський С.Д. Вбудована вимірювально-обчислювальна система контролю і настройки стаціонарної передаючої фазованої антенної решітки на базі решітки вимірювальних зондів у ближній зоні : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.17 / Сергій Денисович Недзельський; МОНУ4; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
243943
   Ввалерий Брюсов. – Ставрополь, 1986. – 144с.
243944
  Квиттер В. Вварной мерный участок трубопровода со съемной измерительной диафрагмой / В. Квиттер. – М, 1964. – 8с.
243945
  Богородицкий В.А. Ввведение в изучение русского вокализма. Вып. 2 / В.А. Богородицкий // Курс грамматики русского языка / В.А. Богородицкий. – Варшава : В тип. М. Земкевича, 1887. – Ч. 1 : Фонетика. – С. 60-162, XIII
243946
  Дор Г. Ввдение в прикладную геофизику / Г. Дор. – Москва : Недра, 1984. – 237с.
243947
  Конторов Д.С. Ввдение в радиолокационную системотехнику / Д.С. Конторов, Голубев-Новожилов. – Москва, 1971. – 367 с.
243948
  Вылцан И.А. Введедние в учение о фациях и формациях / И.А. Вылцан. – Томск, 1984. – 198с.
243949
  Успенский В.А. Введеление в геохимию нефти / В.А. Успенский. – Ленинград, 1970. – 310с.
243950
  Петров Р.В. Введене в неинфекционную иммунологию / Р.В. Петров. – Новосибирск, 1968. – 188с.
243951
  Жуковский В.М. Введене в химию твердого тела / В.М. Жуковский, А.Н. Петров. – Свердловск, 1978. – 118с.
243952
  Кузнецов Н.Я. Введение / Н.Я. Кузнецов. – Л.
1. – 1929. – 64с.
243953
  Кузнецов Н.Я. Введение / Н.Я. Кузнецов. – Л.
1. – 1929. – 64с.
243954
  Фризман Л.Г. Введение / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно // М.А. Максимович - литератор / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно. – Харьков, 2003. – С. 5-10. – ISBN 966-303-006-2
243955
  Астахова В.И. Введение // Дорогу осилит идущий.. : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – С. 9-33. – ISBN 978-966-8558-83-5


  До 25-летнего юбилею Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия".
243956
  Шимкевич В.М. Введение Pycnogonidae, Colossendeidae, Tanystylidae, Dorhynchidae, Ammotheidae, Phoxichilidae, Phoxichilidiidae, Pallenidae, Nymphonidae. / В.М. Шимкевич. – Л., 1930. – 225-554с.
243957
  Шитт П.Г. Введение в агротехнику плодоводтва / П.Г. Шитт. – М, 1936. – 360с.
243958
  Шатуновский С.О. Введение в анализ / С.О. Шатуновский. – Одесса, 1923. – 244 с.
243959
  Янушаускас А. Введение в аналитическую теорию вырождающихся эллиптических уравнений / А. Янушаускас. – Вильнюс, 1974. – 153с.
243960
  Широков О.С. Введение в балканскую филологию. / О.С. Широков. – М., 1990. – 191с.
243961
  Шира Джесс Хоук Введение в библиотековедение. / Шира Джесс Хоук. – М., 1983. – 256с.
243962
  Шенников А.П. Введение в геоботанику / А.П. Шенников. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1964. – 447с.
243963
  Щербаков Ю.А. Введение в геофизику ландшафта / Ю.А. Щербаков. – Калинин, 1979. – 88с.
243964
  Фирсова Н.М. Введение в грамматическую стилистику современного испанского языка / Н.М. Фирсова. – Москва : Высшая школа, 1981. – 160с.
243965
  Юфимович Введение в динамику подвижных объектов. / Юфимович, ББ. – К., 1969. – 79с.
243966
  Юфиомыи Введение в динамику подвижных объектов. / Юфиомыи, ББ ч. – К., 1971. – 28с.
243967
  Шилейко А.В. Введение в информационную теорию систем / А.В. Шилейко, В.Ф. Кочнев, Ф.Ф. Химушин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 278 с.
243968
  Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ : учебник / Б.В. Шабат. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Ч. 1 : Функции одного переменного. – 1976. – 320 с.
243969
  Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ : учеб. пособие / Б.В. Шабат. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Ч. 2 : Функции нескольких переменных. – 1976. – 400 с.
243970
  Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ : учебник / Б.В. Шабат. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Ч. 1 : Функции одного переменного. – 1985. – 336 с.
243971
  Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ : учеб. пособие / Б.В. Шабат. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1985. – 464 с.
243972
  Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ. : Учебное пособие / Б.В. Шабат. – Москва : Наука, 1969. – 576с.
243973
  Козырев Г.И. Введение в конфликтологию : Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений, обуч.по педагогическим специальностям / Г.И. Козырев. – Москва : Владос, 2001. – 176с. – ISBN 5-961-00260-0
243974
  Яненко Н.Н. Введение в математический анализ / Н.Н. Яненко, Ю.И. Шокин. – Новосибирск
1. – 1972. – 331 с.
243975
  Яненко Н.Н. Введение в математический анализ / Н.Н. Яненко, Ю.И. Шокин. – Новосибирск
Ч. 2. – 1979. – 91 с.
243976
  Штофф В.А. Введение в методологию научного познания / В.А. Штофф. – Л, 1972. – 191с.
243977
  Шахпаронов М.И. Введение в молекулярную теорию растворов. / М.И. Шахпаронов. – Москва, 1956. – 507с.
243978
  Штерн Т. Введение в небесную механику : Пер.с англ. / Т. Штерн. – Москва : Мир, 1964. – 242 с.
243979
  Шуберт М. Введение в нелинейную оптику : Пер. с нем. / М. Шуберт, Б. Вильгельми. – Москва : Мир
Ч. 1 : Классическое рассмотрение. – 1973. – 244 с.
243980
  Штанько В.Ф. Введение в оптические спектры атомов и теорию столкновений : учеб.пособие / В.Ф. Штанько. – Томск : Томск.политех.ин-т, 1985. – 85с.
243981
  Эппликвист Д. Введение в органическую химию / Д. Эппликвист, Ч. Де Пюи, К. Райнхарт; Пер. с англ. В.М. Демьянович. – Москва : Мир, 1985. – 381 с. : ил.
243982
  Швердт Г. Введение в практическую номографию. / Г. Швердт. – Москва-Ленинград, 1932. – 100 с.
243983
  Яненко Н.Н. Введение в разностные методы математической физики. / Н.Н. Яненко, . – Новосибирск
1. – 1968. – 192с.
243984
  Шафф А. Введение в семантику. / А. Шафф. – М., 1963. – 376с.
243985
  Бирюков Введение в систему программирования ОС РВ : Учеб. пособие / Бирюков, ВВ. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 192с.
243986
  Шахпаронов М.И. Введение в современную теорию растворов: межмолекулярные взаимодействия. Строение, простые жидкости. Уч. пособие. / М.И. Шахпаронов. – Москва, 1976. – 296с.
243987
  Швейцер А.Д. Введение в социолингвистику / А.Д. Швейцер, Л.Б. Никольский. – Москва, 1978. – 216с.
243988
  Шарыгин М.Д. Введение в теоретическую географию : Учебное пособие по спецкурсу / М.Д. Шарыгин, А.И. Зырянов. – Пермь, 1984. – 83с.
243989
  Шевалле К. Введение в теорию алгебраических функций от одной переменной / К. Шевалле. – Москва, 1959. – 334с.
243990
  Юу С Ф.Т. Введение в теорию дифракции, обработку информации и голографию : Пер.с англ. / С Ф.Т. Юу. – Москва : Советское радио, 1979. – 304с.
243991
  Шебшаевич В.С. Введение в теорию космической навигации / В.С. Шебшаевич. – М, 1971. – 296с.
243992
  Финни Д. Введение в теорию планирования экспериментов / Д. Финни. – Москва : Наука, 1970. – 288 с.
243993
  Шемякин Е.И. Введение в теорию упругости. / Е.И. Шемякин. – М., 1993. – 96с.
243994
  Эммонс В. Введение в учение о рудных месторождениях. / В. Эммонс. – М.Л., 1925. – 344с.
243995
  Фистуль В.И. Введение в физику полупроводников : учеб. пособие / В.И. Фистуль. – Москва : Высшая школа, 1975. – 296 с.
243996
  Фистуль В.И. Введение в физику полупроводников : Учеб.пособие / В.И. Фистуль. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1984. – 348с.
243997
  Ярославский Л.П. Введение в цифровую обработку изображений / Л.П. Ярославский. – Москва : Советское радио, 1979. – 312 с.
243998
  Шкорбатов Г.Л. Введение в экологию / Г.Л. Шкорбатов. – Воронеж, 1985. – 76с.
243999
  Шванвич Б.Н. Введение в энтомологию / Б.Н. Шванвич. – Л., 1959. – 341с.
244000
  Широков О.С. Введение в языкознание / О.С. Широков. – Москва, 1985. – 263с.
<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,