Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>
243001
  Гаркуша Л.М. В"язкопружні властивості водних розчинів крохмалю з добавками MgCl2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 339-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано результати експериментального дослідження густини, коефіцієнта зсувної в"язкості і швидкості поширення звуку в залежності від температури і концентрації водних розчинів крохмалю з добавками MgCl2 в інтервалі температур 283 - 363 ...
243002
  Вергун Л.Ю. В"язкопружність желатинових гідрогелів під дією постійного магнітного поля // Фізика аеродисперсних систем : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Калінчак В.В., Алтоїз Б.А., Асланов С.К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 56. – С. 49-54. – ISSN 0367-1631
243003
  Єфремов С. В"язлов Андрій Григорович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 176. – ISBN 978-966-8567-14-8
243004
  Лук"янчук Г. В"язниці Путіна - копія ГУЛАГу Сталіна // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 вересня (№ 38). – С. 2


  Прес-конференція Володимира Балуха, який розповів про боротьбу з російською системою у тюрмі та знущання і тортури, яких він зазнав через свою українську позицію.
243005
  Лук"янчук Г. В"язниці Путіна схожі з ГУЛАГами Сталіна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-24 вересня (№ 35/36). – С. 8
243006
  Коломійчук Б.В. В"язниця душ : [три справи комісара Вістовича, Львів, 1902-1903 рр] : повісті / Богдан Коломійчук ; [худож.-оформ. Л.П. Вировець]. – Харків : Факт, 2016. – 218, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-637-835-7
243007
  Нев М. В"язниця не повинна бути зоною беззаконня // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 7. – С. 36-44
243008
  Сокальська О.В. В"язнична система Королівства Швеція: етапи становлення та сучасний стан // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2018. – № 2 (4). – С. 138-147. – ISSN 2523-4552
243009
  Марінетті Філіппо Томмазо В"язні : п"єса у восьми синтезах // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 102-111. – ISSN 0320 - 8370
243010
   В"язні з України в концтаборі Маутгаузен: історія та пам"ять = Die Haftlinge aus der Ukraine im Konzentrationslager Mauthausen: Geschichte und Erinnerung / Ін-т історії України НАН України, Укр. ін-т нац. пам"яті, Посольство України в Респ. Австрія [та ін. ; упоряд.: Руслана Берндл, Маттіас Кальтенбруннер, Тетяна Пастушенко]. – Київ : Фенікс, 2020. – 352, XXIII с. : іл. – Імен. покажч.: с. 343-351. - Дод. тит. арк. нім. - Ст. укр., рос., нім. мовами. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-712-7
243011
  Лис В. В"язні зеленої дачі : роман / Володимир Лис. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 266, [4] с. – На авантитулі напис: Від Золотого письменника України. – ISBN 978-617-12-5876-1
243012
   В"язовський Григорій Андрійович : біобібліогр. покажч. / упоряд. О.Г. Нуньєс ; [ред.: М.Л. Десенко] ; М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького. – Вид. 2-е, допов. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2013. – 51, [2] с., включ. обкл. – Сер. засн. 1980 р. - Покажч.: с. 46-51. – (Серія біобібліографічних покажчиків "Письменники Одеси" ; вип. 33)
243013
  Палинський В. В"язочка казок. Віра Марущак // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 12 грудня (№ 47/48)
243014
  Чехун В.М. В"язь роду : повісті / Василь Чехун. – Київ : Молодь, 1975. – 199 с.
243015
  Ільїн В.В. В"якта-ав"якта // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 42. – ISBN 966-316-069-1
243016
  Марочко В. В"ятрович В.М. // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 82. – ISBN 978-617-642-388-1
243017
  Кривошея Г.М. В"ячеслав Антонович Квітинський / [Кривошея Г.М. ; редкол. : Л.В. Губерський, О.К. Закусило, М.О. Карпенко, В.В. Балабін, І.С. Гриценко, М.Ф. Городній, В.М. Єфименко, Л.І. Коваленко, В.Ф. Колесник, Г.М. Кривошея, Я.Б. Олійник, О.А. Сай, Г.Ф. Семенюк] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 87 с. : фотоіл. – На обкл. назва серії : Видатні вихованці та педагоги. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
243018
   В"ячеслав Бабак // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 32 : Вячеслав Бабак. – С.3-22
243019
  Головко Т. В"ячеслав Веремій: "Життя - це не казка...бо світ - жорстокості маска" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 18 травня (№ 20). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  В"ячеслав Васильович Веремій — український журналіст, який писав на київську міську тематику, кореспондент газети "Вести". Вбитий в центрі Києва в ніч проти 19 лютого 2014 "тітушками" через спробу сфотографувати їх. Разом з іншими загиблими під час ...
243020
   В"ячеслав Вікторович Шамрай // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 166-167. – ISBN 978-966-924-219-8
243021
   В"ячеслав Володимирович Мелешко (07.10.1951-14.11.2011) // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів, 2011. – Т. 54, № 4. – С. 218-220. – ISSN 0130-9420


  Некролог.
243022
   В"ячеслав Заїкин: еміграційний історик із багатьма обличчями // Історії істориків : обличчя й образи української історіографії ХХ століття / А. Портнов. – Київ : Критика, 2011. – С. 107-141. – ISBN 978-966-8978-46-3
243023
  Мельник В.М. В"ячеслав Заїкін як дослідник католицької історії права // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 180-183
243024
  Патик В.В. В"ячеслав Ілліч Стрельський - джерелознавець, архівіст, педагог ( 1910-1983 рр. ) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Патик В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 250 л. + Додатки : л. 195-206. – Бібліогр.: л. 206-250
243025
  Патик В.В. В"ячеслав Ілліч Стрельський - джерелознавець, архівіст, педагог (1910-1983 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06. / Патик В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
243026
  Мусіна З.Х. В"ячеслав Липинський - історик, державник, патріот / З.Х. Мусіна, Д.Г. Стегній // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 621-624. – ISBN 978-966-452-103-8


  До 130-річчя від дня народження.
243027
  Рум"янцев В. В"ячеслав Липинський - теоретик української державності : (до 125-річчя від дня народження) / В. Рум"янцев, М. Страхов // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 62-71. – ISSN 1993-0909
243028
  Обжирко Т.В. В"ячеслав Липинський - фундатор ідеї української нації. Курс за вибором "Видатні постаті України" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків, 2013. – № 34/36 (350/352). – С. 31-47
243029
  Соколова Л. В"ячеслав Липинський // Зрослись душею, сплелись корінням / А. Басенко, В. Васецький, А. Ковтун, В. Кульова, та ін. Лисенко-Єржиківська. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – С. 213-221. – ISBN 978-966-2082-09-8
243030
  Білодід В.Д. В"ячеслав Липинський (1882-1931): щаблі світоглядно-політичної еволюції. До 120-річчя від дня народження // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (48). – С. 147-155
243031
  Білодід В.Д. В"ячеслав Липинський (1882-1931); щаблі світоглядно-політичної еволюції. До 120-річчя від дня народження // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 208-220
243032
  Осташко Т. В"ячеслав Липинський . Спадщина // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 15 (511), травень 2018 р. – С. 17
243033
   В"ячеслав Липинський в історії України (до 120-річчя з дня народження) : Програма конференції. – Луцьк, 2002. – 27с.
243034
   В"ячеслав Липинський в історії України (до 120-річчя з дня народження). – Київ, 2002. – 240с. – ISBN 966-02-2326-9
243035
  Терещенко Ю. В"ячеслав Липинський і Вільгельм Габсбург (Василь Вишиваний): на політичних перехрестях // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 20
243036
  Терещенко Ю. В"ячеслав Липинський і Вільгельм Габсбург (Василь Вишиваний): на політичних перехрестях // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 20
243037
  Терещенко Ю. В"ячеслав Липинський і Вільгельм Габсбург (Василь Вишиваний): на політичних перехрестях // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7-8 березня (№ 42/43)
243038
  Ситник О. В"ячеслав Липинський і Дмитро Донцов: дві концепції української державності // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 108-111
243039
  Зайцев О. В"ячеслав Липинський і Дмитро Донцов: суперечливість поглядів // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 132-139. – ISSN 2305-9389
243040
  Кляшторний Я.О. В"ячеслав Липинський про провідну верству як суб"єкт політичної культури нації // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – C. 120-121
243041
  Осадчук В. В"ячеслав Липинський про роль еліти у формуванні концепції національної ідеї державотворення // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 269-273. – ISBN 966-73-53-51-Х
243042
  Кравець М. В"ячеслав Липинський про філософію політичної діяльності / М. Кравець, С. Павлюк // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: Г. Балл, І. Бричко, О. Білокобильський [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 4 (66). – C. 44-48. – ISSN 1810-2131
243043
   В"ячеслав Липинський та його доба : наук. збірник / Союз гетьманців-державників ; Центр соціогуманітар. дослідж. ім. В. Липинського ; під ред. Ю. Терещенка ; [упоряд.: Т. Осташко, Ю. Терещенко]. – Київ : Темпора. – ISBN 978-966-8201-87-5
Кн. 1. – 2010. – 559, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. № 1716544 напис: Високошановній пані Юлії з найщирішими побажаннями добра, щастя, подальших творчих звершень і на добру згадку. Підпис. 29.III.2012
243044
   В"ячеслав Липинський та його доба : наук. збірник / Союз гетьманців-державників ; Центр соціогуманітар. дослідж. ім. В. Липинського ; за ред. Ю. Терещенка ; [упоряд.: Т. Осташко, Ю. Терещенко]. – Київ : Темпора. – ISBN 978-966-8201-88-2
Кн. 2. – 2010. – 623, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
243045
  Передерій І.Г. В"ячеслав Липинський у громадсько-політичному та науковому житті України й української еміграції першої третини XX століття : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Передерій Ірина Григоріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 531 л. – Додатки: л. 509-531. – Бібліогр.: л. 406-508
243046
  Передерій І.Г. В"ячеслав Липинський у громадсько-політичному та науковому житті України й української еміграції першої третини XX століття : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Передерій Ірина Григоріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 39 назв
243047
  Передерій І. В"ячеслав Липинський у науковому житті української еміграції 1920-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-37. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується участь і роль В"ячеслава Липинського в науковому житті української еміграції 1920-их років. Зокрема показане значення його історичних праць у формуванні державницького історіографічного напряму, проаналізована участь ученого в ...
243048
  Кушнір В. В"ячеслав Липинський у фотографіях // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 90-94
243049
  Гудзенко-Александрук В"ячеслав Липинський як ідеолог українського державотворення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 9-13. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 9 (258)). – ISSN 1729-360Х
243050
  Поліковський М.Ф. В"ячеслав Липинський як ідеолог українського консерватизму / М.Ф. Поліковський, С.О. Граб // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 392-397. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
243051
  Климчук А. В"ячеслав Липинський як історик // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 128-132. – ISSN 2305-9389
243052
  Передерій І.Г. В"ячеслав Липинський як співробітник перщої української щоденної газети "Рада" (1908-1914 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (496). – С. 71-91. – ISSN 0130-5247


  У статті висвітлено історію співробітництва В"ячеслава Липинського з першою українською щоденною газетою "Рада" протягом 1908-1914 рр. Проаналізовано тематику та зміст його дописів у цьому ваданні. Доведено, що публіцистика В. Липинського у "Раді" мала ...
243053
  Осташко Т. В"ячеслав Липинський. Спадщина // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 48 (524), 1-7.12.2017 р. – С. 20-25. – ISSN 1996-1561
243054
  Кралюк П. В"ячеслав Липинський: від "хлопомана" до "хлопофоба" // Війни і мир, або "Українці - поляки: брати / вороги, сусіди ..." : [збірник] / [упоряд. В. Горобець та ін.] ; за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : АТЗТ "Українська прес-група", 2004. – С. 441-448. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita). – ISBN 966-8152-04-2
243055
  Передерій І.Г. В"ячеслав Липинський: етнічний поляк, політичний українець : монографія : до 130-річчя з дня народж. / І.Г. Передерій ; [ред. Н.В. Жигилій] ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава : Видавництво ПолтНТУ, 2012. – 622 с. : іл. – Бібліогр.: с. 512-573 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-616-105-8
243056
  Осташко Т. В"ячеслав Липинський: жертвопринесення // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 38 (462), 23-29.09.2016 р. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Коли в Україні нарешті з"явився інтерес до консервативної ідеології, стало зрозуміло, як мало знаємо про особистість і спадщину засновника українського консерватизму.
243057
   В"ячеслав Липинський: історико-політологічна спадщина і сучасна Україна : [Матеріали міжнародної наукової конференції "В"ячеслав Липинський: історико-політологічна спадщина і сучасна Україна", яка відбулася 2-6 червня 1992 р. у Києві, Луцьку і Кременці з нагоди 110 роковин з дня народження вченого]. – Київ, Філадельфія, 1994. – 286 с. – ([Повне зібрання творів, архів, студії] : [у 25 т.] / ред. Ярослав Пеленський ; Т. 1 ; Студії). – ISBN 5-7702-0570-9
243058
  Осташко Т. В"ячеслав Липинський: постать на тлі доби // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 113-130. – ISSN 0130-5247
243059
  Тельвак В"ячеслав Липинський: хлібороб і жовнір (Співвідношення демократичного і консервативного в його історіософії) / Тельвак, І. Гирич // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 188-192. – ISSN 0130-5247
243060
  Журавльов Д.В. В"ячеслав Максимович Чорновіл // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 405-408. – ISBN 978-966-14-1182-0
243061
   В"ячеслав Медвідь. Обсервація слова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11/12 (98/99). – С. 155-159
243062
   В"ячеслав Олександрович Толок : Біобібліографічний покажчик : (До 60-річчя з дня народження). – Запоріжжя, 2000. – 51с.
243063
  Нікольченко М. В"ячеслав Потапенко - український письменник кубанської діаспори // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 40-53. – ISBN 966-8547-61-6
243064
   В"ячеслав Сергійович Шебанін - талановитий організатор освіти та видатний учений // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (291). – С. 112-114. – ISSN 2221-1055


  До 70-річчя від дня народження доктора технічних наук, професора, академіка Нац. акад. аграрних наук України, ректора Миколаївського національного аграрного університету.
243065
  Патик В.В. В"ячеслав Стрельський - історик та джерелознавець // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 124-129
243066
  Хейфец М В"ячеслав Чорновіл - зеківський генерал // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 482-530. – ISBN 978-966-2164-80-0
243067
  Деревінський В. В"ячеслав Чорновіл : Нарис портрета політика : монографія / Василь Деревінський. – Тернопіль : Джура, 2011. – 223, [1] с. : фотоіл. – Імен. покажчик: с. 220-223. – Бібліогр.: с. 204-219. – ISBN 978-966-185-066-4


  У пр. №1721520 напис: Шановному Володимиру Івановичу! З повагою і шануванням від автора. 22.10.2011 р. Підпис
243068
  Наєнко М. В"ячеслав Чорновіл народився 24 грудня! // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 453-454


  В. Чорновіл закінчував факультет журналістики в 1961–1962 рр ., а я в 1966- му . На врученні сиділи поруч . Згадали своє земляцтво , і він запросив мене на свій ювілей . У театр імені Івана Франка.
243069
  Кучерук М.С. В"ячеслав Чорновіл про Голодомор // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 71-83. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Статья посвящена освещению позиции В. Чорновола по вопросу Голодомора украинского народа 1932–1933 гг. Вячеслав Чорновол вошел в историю не только как политик, глава Народного Руха Украины, но и как талантливый журналист, основатель и шефредактор ...
243070
  Срібна М. В"ячеслав Чорновіл як символ незламності // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 5 травня (№ 18). – С. 9. – ISSN 0027-8254
243071
  Шекет Ю. В"ячеслав Чорновіл: "Хто проти тиранії - встаньте!" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, М. Воронова, Ю. Воронцов [и др.]. – Киев, 2020. – № 2 (133). – С. 48-65. – ISSN 1819-6268


  «Це ж такий був невгамовний чоловік. Він завжди був в епіцентрі всіх подій. Такий вулкан, який клекотів, який не міг п’ять хвилин спокійно посидіти на одному місці. Той, хто близько коло нього був, завжди дивувався – де у такого немогутнього атлета, ...
243072
  Деревінський В.Ф. В"ячеслав Чорновіл: дух, що тіло рве до бою / Василь Деревінський. – Харків : Vivat, 2016. – 493, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2015 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Гордість нації). – ISBN 978-617-690-318-5
243073
  Мельник Ю. В"ячеслав Чорновіл: штрихи життя і політичної діяльності // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 26-30. – ISSN 0130-7037
243074
  Сорока М. В"ячеслав Чорновол // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 32-36
243075
  Сулима М. В"ячеславу Брюховецькому - 60 / М. Сулима, Г. Сивокінь // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 56-57. – ISSN 0236-1477
243076
   В"ячеславу Брюховецькому - 60 : Ректор, почесний президент Києво-Могилянської академії // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 25.
243077
   В"ячеславу Михайловичу Шестопалову - сімдесят // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 5. – С. 92-94. – ISSN 1726-5428
243078
   В"ячеславу Чорноволу було б 80... / Український інститут національної пам"яті // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 грудня - 2 січня (№ 52). – С. 4
243079
  Халатурник М.В. В,у --дикетофосфораны. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Халатурник М.В.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1973. – 24л.
243080
  Аберт Г. В. А. Моцарт / Герман Аберт ; [пер. с нем., вступ. ст. и коммент. К.К. Саквы]. – Москва : Музыка
Ч. 1, кн. 1 : 1756-1774. – 1978. – 534 с. : ил., ноты. – Пер. изд.: W.A. Mozart / Von Hermann Abert (Leipzig). – Библиогр. в примеч.: с. 464-514
243081
  Аберт Г. В. А. Моцарт / Аберт Герман. – 2-е изд. – Москва : Музыка
Ч. 1, кн. 1. – 1987. – 544 с.
243082
  Аберт Г. В. А. Моцарт / Аберт Герман. – 2-е изд. – Москва : Музыка
Ч. 2, кн. 1 : 1783-1789. – 1989. – 496 с.
243083
  Карп"як Андрій В. А. Моцарт та середовище флейтистів другої пол. XVIII ст. // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 2 (26) : Театр. Музика. Кіно. – С. 7-13. – ISSN 1728-6875
243084
  Гирич І. В. Антонович - будівничий філософських засад нової України // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 29-35. – ISBN 5-7702-0821-X
243085
  Гирич І. В. Антонович - формулятор політичного українства. Селянство як носій української традиції. Українська інтелігенція і російський інтелектуальний вплив // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 265-269. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
243086
   В. Антонович // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 569 : Фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
243087
  Губарев В.К. В. Антонович // Історія України : універсальний ілюстрований довідник / В.К. Губарев. – Донецьк : БАО, 2008. – С. 233-234. – ISBN 978-966-481-204-4
243088
  Забіяка І. В. Антонович в оцінці В. Горленка: за листами В. Горленка до Ф. Лебединцева // Епістолярна спадщина Василя Горленка : монографія / І.М. Забіяка. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – Київ : Редакція журналу "Дім, сад, город", 2013. – С. 344-352. – (Бібліотека альманаху "Вітряк" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2471-31-1
243089
  Мельник Л. В. Антонович про проблему державності в українській історії (в інтерпретаціях істориків XX ст.) // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 18-32
243090
  Нікітенко А.І. В. Антонович та К. Мельник: у контексті подружнього життя та наукової співпраці // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 74-84. – ISBN 978-966-551-327-8


  Йдеться про подружнє життя В. Антоновича та К. Мельник, а також про особливості їхнього наукового свіробітництва на ниві історії та археології протягом 1880-х - початку XX ст.
243091
  Арасланова С.М. В. Антонович та розвиток історичної науки в Університеті Св. Володимира у кінці XIX - на початку XX ст. (оцінка сучасної історіографії) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2016. – Вип. 9. – С. 411-421. – ISSN 2218-4805
243092
  Павлуцький Г. В. Антонович, як археольоґ [В. Антонович як археолог] // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 331-335 : фото. – Бібліогр. : с. 335. – ISBN 966-7272-00-1
243093
  Большакова А. В. Астафьев и русская деревенская проза // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 2, кн. 2. – С. 61-74. – ISSN 0203-5847
243094
   В. Бабин, М. Виноградов, Е. Гор, О. Лозовская, С. Медведев : каталог выставки / Бабин В., Виноградов М., Гор Е., Лозовская О., Медведев С., выставка произведений; Сост.: Е.А. Лисенкова; авт. вступ. ст.: В.Л. Мейланд; ред.: Н.Н. Норбеков. – Москва : Министерство культуры СССР, 1981. – 38 с. : ил.
243095
  Медовкіна Л. В. Біднов та його дослідження церковних дзвонів // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 594-598. – ISBN 966-7379-70-1
243096
  Діброва С. В. Білий - неперевершений біограф чи "злий геній" Я. Новицького? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-13. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано роль В. Білого у врятуванні та збереженні архіву запорізького дослідника Я. Новицького і проаналізовано фундаментальне дослідження В. Білого про Я. Новицького (з"ясовано головні ідеї та джерела автора, явні і приховані настанови й інвективи ...
243097
  Владимирова Н. В. Блейк - Е.Г. Крег: на перехресті творчих пошуків // Український театр : Науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 26-29. – ISSN 0207-7159
243098
  Пушкарев К.М. В. Борзов / К.М. Пушкарев. – Москва, 1974. – 152с.
243099
  Боровиковский В. В. Боровиковский : альбом / В. Боровиковский; Государственная Третьяковская галерея. – Москва : Изобразительное искусство, 1979. – 28 с. – (Образ и цвет)
243100
  Анчугова Т.В. В. Брюсов - критик в 1900-1917 году. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02. / Анчугова Т.В. ;. – Москва, 1978. – 16 с.
243101
  Инджикян А.М. В. Брюсов и армянская поэзия // Армянская поэзия в переводах В.Я. Брюсова / [ред. и послесл. Инджикяна А.]. – Ереван : Айпетрат, 1956. – С. 305-313
243102
  Горленко Н.А. В. Вакидин / Н.А. Горленко; ред.: Е. Суздалева. – Москва : Советский художник, 1969. – 12 с.
243103
  Трифонова М.К. В. Вернадский и И. Кант: диалог через столетия // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 75-80. – ISSN 2074-4447
243104
  Бродский В.Я. В. Ветрогонский / В.Я. Бродский. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 63 с.
243105
  Келлер М. В. Винниченко-маляр // Володимир Винниченко : (статті й матеріяли) / Укр. Вільна Академія Наук у США, Коміс. для охорони і збереження літ. та мистец. спадщини В.К. Винниченка ; [редкол.: Б. Подоляк, В. Порський, В. Чапленко]. – Нью-Йорк : [б. в.], 1953. – С. 65-67
243106
  Лук"янець К.Ю. В. Винниченко - політичний діяч доби Української революції (за матеріалами колекції листівок відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ) // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 16. – С. 177-192. – ISSN 2520-2855
243107
  Сиваченко Г. В. Винниченко і А. Жід: спроба компаративної студії // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 3 (27). – С. 84-90. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
243108
  Сиваченко Г.М. В. Винниченко і А. Кестлер: спроба типологічного аналізу // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 298-317. – ISBN 966-8474-34-1
243109
  Сиваченко Г.М. В. Винниченко й А. Жід: спроба компаративного аналізу // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 107-124. – ISBN 966-8474-40-6
243110
  Осьмачка Т. В. Винниченко на тлі сучасної української прози // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 3 (663). – С. 94-103. – ISSN 0236-1477
243111
  Юнак В.М. В. Винниченко про розпад українських збройних сил як одну з причин поразки Центральної ради // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 31-33. – (Журналістика ; Вип. 6)


  Показано погляди В. Винниченка на роль Збройних сил в українському державотворенні, причини їх розпаду, що стало одним з основних факторів поразки Центральної ради, Української Народної Республіки.
243112
  Арешенков Ю. В. Винниченко як майстер підтексту (Особливості передачі концептуальної інформації в оповіданні "Кумедія з Костем") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 7-13. – ISBN 966-594-246-8
243113
  Резніченко Н.А. В. Винниченко: в духовних глибинах дитячих світів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті провадиться системний аналіз авторського осмислення й вираження дитячого світу на прикладі творів В. Винниченка. Показано особливості характеротворення в обґрунтуванні своєрідної світобудови творів письменника, центром якої виступає ...
243114
  Дуброва О. В. Вітмен як "новітній Христос американської релігії" // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2012. – № 11, червень
243115
  Кениг Э. В. Вундт. Его философия и психология / Э. Кениг. – Санкт-Петербург : Образование, 1902. – 195с. – (Библиотека философов ; 7)
243116
  Горбулина Е.В. В. Г. Белинский о драматургии Н. В. Гоголя. (К вопросу о специфике драматургии) : Автореф... канд. филол.наук: / Горбулина Е. В.; Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1959. – 16л.
243117
  Некрасов В. В. Г. Заболотний / В. Некрасов, П. Гасовський. – Київ, 1947. – 39 с.
243118
  Махова К.С. В. Г. Маслович: байкар, теоретик, літературний діяч // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 309-316
243119
   В. Г. Перов.. – 51с.
243120
   В. Г. Перов.. – Петрозаводск, 1959. – 136с.
243121
  Шашкова Л.О. В. Гейзенберг про співвідношення науки, філософії, релігії // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 46-52.
243122
  Холодковский Н.А. В. Гете : Очерк Н.А. Холодковского. – [Петроград] : Театр. отд. Народ. комиссариаата по просвещ., 1919. – 20 с. – Издано без титула. - Марка серии и виньетка с портретом Гёте А. – (Драматические писатели ; Вып. 10)


  Оформитель серии Андрея Яковлевич Белобородов (1886-1965) - художник, признанный архитектор, учился Н.Л. Бенуа и В.В. Матэ, член кружка *Duodecim*. После революции руководил мастерской в Петроградских Государственных свободных художественных ...
243123
   В. Гнатенко (1947-1987). Каталог выставки. – Нью Йорк, 1989. – 43с.
243124
  Косенко К. В. Голдінг: універсальний песиміст, але космічний оптиміст. Нобелівка 1983 року // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2012. – № 2. – С. 138-141. – ISSN 0130-321Х
243125
  Дорошенко Д. В. Горленко (*13 апріля 1907 р. ) // Вітряк : літературно-краєзнавчий альманах Талалаївщини / Чернігівське земляцтво, Прилуцький осередок. КНУШ Ін-т журналістики. – Талалаївка; Київ, 2007. – Вип. 3 : До 100-річчя від дня смерті В.П.Горленка та 120-річчя від дня народж. І.П. Кавалерідзе. – С. 14-17.
243126
  Чижмар О. В. Гренджа-Донський - засновник нової української літературно-художньої антропонімії на теренах Закарпаття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 386-391
243127
   В. Гумбольд и братья Гримм - труды и преемственность идей. – [Москва] : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1987. – 186 с.
243128
  Герман М.Г. В. Двораковский / М.Г. Герман. – Ленинград : Художник РСФСР, 1970. – 72 с.
243129
  Городнюк Н. В. Домонтович та В. Набоков крізь призму "окулярів": текст - інтертекст - метатекст // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (680), серпень. – С. 48-57. – ISSN 0236-1477
243130
   В. Доронин. – Москва, 1965. – 16с.
243131
  Довнар-Запольский В. Дунин-Марцинкевич и его поэма "Тарас на Парнасе" : Очерк из истории белорусской этнографии М. Довнара-Запольского // Значение этнографичческого изучения Гродненской губернии / Довнар-Запольский. – Гродна (Гродно) : Тип. Губернкого управления, 1893. – 22 с.
243132
  Ильин И.В. В. И. Вернадский - основоположник глобальных исследований / И.В. Ильин, А.Д. Урсул // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-26. – (Глобалистика и геополитика ; № 1). – ISSN 0201-7385
243133
  Берг Р.Л. В. И. Вернадский. Осуществившиеся прогнозы и заблуждения // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2006. – № 4. – С. 112-118. – ISSN 0236-2007
243134
  Журавский Ю.М. В. И. Ленин -- Вождь Великого Октября в советской историографии 1917-1927 гг. : Автореф... канд. итс.наук: / Журавский Ю. М.; Хар.ГУ. – Х., 1970. – 32л.
243135
  Тепляшина Е.И. В. И. Ленин -- вождь Октябрьского вооруженного восстания : Автореф... канд. ист.наук: / Тепляшина Е. И.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 14л.
243136
  Пазенок В.С. В. И. Ленин - вождь, мыслитель, человек / В.С. Пазенок. – Київ, 1969. – 20с.
243137
  Савинов К.И. В. И. Ленин и вопросы войны и мира в деятельности Германской социалдемократии (1907-1917 гг) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Савинов К. И.; АН СССР, Ин-т международ. рабоч. движен. – М., 1973. – 32л.
243138
  Варгатюк П.Л. В. И. Ленин и деятельность большевистских организаций Донбасса, Приднепровья и Криворожья в дооктябрьский период. (1894-1914 гг.) Том 2 : Дис... докт. ист.наук: / Варгатюк П.Л.; Криворожский гос. пед. ин-т. Кафедра марксизма-ленинизма. – Кривой Рог, 1969. – 582-1334л. – Бібліогр.:л.I-IXXIX
243139
  Варгатюк П.Л. В. И. Ленин и деятельность большевистских организаций Донбасса, Приднепровья и Криворожья в дооктябрьский период. Том 1 : Дис... докт. ист.наук: / Варгатюк П.Л.; Криворожский гос. пед. ин-т. Кафедра марксизма-ленинизма. – Кривой Рог, 1969. – 581л.
243140
  Готт В.С. В. И. Ленин и некоторые философские вопросы современной физики : Автореф... докт. филос.наук: / Готт В. С.; АН УССР, Отд-ние обществ. наук. – К., 1961. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
243141
  Потулов Б.М. В. И. Ленин и охрана здоровья советского народа / Б.М. Потулов. – 2-е, доп. и перераб. – Москва : Медицина, 1967. – 390 с.
243142
  Потулов Б.М. В. И. Ленин и охрана здоровья советского народа / Б.М. Потулов. – 3-е, доп. и перераб. – Ленинград : Медицина, 1969. – 540 с.
243143
  Павлов Я.С. В. И. Ленин и партизанское движение / Я.С. Павлов. – Минск, 1975. – 543с.
243144
  Буслинский В.А. В. И. Ленин и проблемы качественных изменений в общественном развитии : Дис... докт. филос.наук: / Буслинский В. А.; КГУ, ИПКП общ. наук, каф. филос. – К., 1971. – 365л. – Бібліогр.:л.348-365
243145
  Буслинский В.А. В. И. Ленин и проблемы качественных изменений в общественном развитии : Автореф... докт. филос.наук: / Буслинский В. А.; КГУ. – К., 1972. – 32л.
243146
  Теслюк С.С. В. И. Ленин и развитие идеи материальности в современной физике : Автореф... канд филос.наук: / Теслюк С. С.; КГУ, Каф. филос. естеств. фак. – К., 1970. – 16л.
243147
  Раджабов С.А. В. И. Ленин и советская национальная государственность / С.А. Раджабов. – Душанбе : Ирфон, 1970. – 688 с.
243148
  Потулов Б.М. В. И. Ленин и советское здравоохранение / Б.М. Потулов. – Москва, 1964. – 184с.
243149
  Терехов И.С. В. И. Ленин и строительство партии в период от февраля до октября / И.С. Терехов. – Саратов, 1969. – 260с.
243150
  Королев Н.Е. В. И. Ленин и Циммервальдское объединение (1915 г.-- октябрь 1917 г.) : Автореф... канд .ист.наук: / Королев Н. Е.; МГУ, Каф. новой и новеш. ист. – М., 1963. – 16л.
243151
  Рогава Г.Д. В. И. Ленин о категории цели : Автореф... канд. филос.наук: / Рогава Г. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1970. – 20л.
243152
  Воронцов Н.Б. В. И. Ленин о конкретном в действительности и познании : Дис... канд. филос.наук: / Воронцов Н. Б.; КГУ, Ин-т пов. квал. преп. общест. наук. – К., 1961. – 163л. – Бібліогр.:л.146-163
243153
  Лаптин М.Н. В. И. Ленин о личной материальной заинтерисованнрости при социализме : Автореф... канд .экон.наук: / Лаптин М. Н.; МВиССО РСФСР, Моск. экон. стат. ин-т, Каф. полит. экон. – М., 1962. – 19л.
243154
  Макацария Г.В. В. И. Ленин о молодежи и критика буржуазных концепций современного молодежного движения в капиталистических странах : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Макацария Г. В.; Ин-т ист. парт. при ЦК КП Груз.-- филиал.Ин-та маркс. лен. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1976. – 25л.
243155
  Цурцумия П.П. В. И. Ленин о некоторых вопросах диалектического подхода к политике : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Цурцумия П. П.; МВССО ГССР, Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1975. – 23л.
243156
  Горский В.М. В. И. Ленин о путях решения аграрно-крестьянского вопроса и современность : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Горский В. М.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1974. – 24л.
243157
  Романенко М.В. В. И. Ленин о соотношении объективных и субъективных факторов в строительстве социализма : Автореф... канд. филос.наук: / Романенко М. В.; МГУ, Филос.фак. – М., 1969. – 19л.
243158
  Каргин В.Д. В. И. Ленин о технике и техническом прогрессе. / В.Д. Каргин. – Саратов, 1971. – 131с.
243159
  Ващенко А.А. В. И. Ленин о формировании классового сознания пролетариата : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ващенко А. А.; МВ и ССО УССР, КГУ, Каф-ра науч. коммунизма. – К., 1972. – 201л. – Бібліогр.:л.182-201
243160
  Бусленко П.Н. В. И. Ленин об органическом единстве материалистической философии и научного атеизма : Автореф... канд. филос.наук: / Бусленко П. Н.; АОН при ЦК КПСС, Ин-т научн. атеизма. – М., 1969. – 22л.
243161
  Курбанов М.Р. В. И. Ленин об основных факторах формирования духовной культуры советсткой деревни. : Автореф... канд. философ.наук: 09.621 / Курбанов М. Р.; МГУ им. М. В. Ломоносова, специализир. объединение учен. совет кафедры теории науч. Коммунизма. – М., 1970. – 19л.
243162
  Прохватилов А.И. В. И. Линин и советская военная печать / А.И. Прохватилов. – Л., 1976. – 93с.
243163
  Козіков І.А. В. І. Вернадський – творець вчення про ноосферу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 14-18. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається процес формування у В. І. Вернадського ноосферних уявлень уявлень протягом його наукової, науково-організатрської і суспільно-політичної діяльності. В статье рассматривается процесс формирования у В. И. Вернадского ...
243164
  Шашкова Л.О. В. І. Вернадський: філософські та наукові аспекти соціальної епістемології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-33. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Автор осмысливает идеи социальной истории науки В. И. Вернадского, проблематику взаимосвязи науки, философии, религии в культурно-историческом контексте в аспекте изменения эпистемологической проблематики. Автор осмислює ідеї соціальної історії науки ...
243165
  Золотоверхий І.Д. В. І. Ленін і І. В. Сталін про Радянську соціалістичну культуру / І.Д. Золотоверхий. – Київ, 1952. – 91 c/
243166
  Похвалинський Б.В. В. І. Ленін і революційне оновлення світу / Б.В. Похвалинський. – Київ, 1980. – 176с.
243167
  Самофалов В. І. Леніна і І. В. Сталін - організатори і керівникі Великої Жовтневої революції / Самофалов. – Київ, 1951. – с.
243168
  Зубко Ю. В. Каразін - видатний науковець і громадський діяч // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 110-112
243169
  Курьерова Г.Г. В. Каратаюс / Г.Г. Курьерова. – М, 1986. – 94с.
243170
  Ракова Н.А. В. Касаткин / Н.А. Ракова. – М, 1986. – 63с.
243171
   В. Касиян. – Москва : Советский художник, 1965. – [12] с. : илл.
243172
  Гумен Олександра В. Кікта. Концертна симфонія для арфи з оркестром "Фрески Софії Київської" // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 74-79. – ISSN 1728-6875
243173
  Козлинский В.И. В. Козлинский / В.И. Козлинский; ред.: А.А. Купецян. – Москва : Советский художник, 1978. – [30] с.
243174
  Радчук В.Д. В. Копилов - майстер, філолог, учитель // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 514-519
243175
  Олійник О.С. В. Косенко / О.С. Олійник. – К., 1989. – 60с.
243176
  Анісімова Г.М. В. Кубійович і його внесок у розвиток демографії України : нові імена в економічній географії України / Г.М. Анісімова, Є.М. Максимова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 60-62. – (Географія ; Вип. 43)


  Аналізуються окремі розділи, присвячені географії населення, праці "Географія українських і суміжних земель".
243177
   В. Лебедев. – Москва : Советский художник, 1965. – [10] с.
243178
  Чорногуз О.М. В. Липинський про роль української інтелігенції: аналіз М. Забаревського // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 132-134
243179
  Передерій І. В. Липинський у різних виявах громадського і культурного життя української еміграційної та західноукраїнської суспільності // В"ячеслав Липинський: етнічний поляк, політичний українець : монографія : до 130-річчя з дня народж. / І.Г. Передерій. – Полтава : Видавництво ПолтНТУ, 2012. – С. 449-469. – ISBN 978-966-616-105-8
243180
  Горєлов М.Є. В. Липинський як історик-славіст // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 33-37. – (Історія ; вип. 37)
243181
  Назаренко В. В. М. Горшеньов про правила юридичної техніки та їх співвідношення з процесуальними нормами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 79-83
243182
  Букчин С. в. В. М. Дорошевич. Творческая судьба. Мастерство : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Букчин С. в.; АН БССР, Ин-т лит. – Минск, 1972. – 24л.
243183
  Баркова Н.В. В. Макеев : [альбом] / Н.В. Баркова. – Москва : Советский художник, 1987. – 47 с. : в основном ил., цв. ил. – (Мастера советского искусства)
243184
  Журавлева Е.В. В. Маковский / Е.В. Журавлева. – М., 1950. – 36с.
243185
  Козловский В.И. В. Маяковский / В.И. Козловский. – Москва, 1950. – 32 с.
243186
  Козловский В.И. В. Маяковский / В.И. Козловский. – М., 1955. – 200 с.
243187
  Смола О.П. В. Маяковский / О.П. Смола. – М, 1977. – 231с.
243188
  Смола О.П. В. Маяковский / О.П. Смола. – Москва, 1982. – 239с.
243189
  Бабаев Г. В. Маяковский в Азербайджане / Бабаев Г. ; АН Азерб.ССР, Ин-т языка и литературы. – Баку : 1С-Паблишинг, 1960. – 199 с.
243190
  Луценко Ф.И. В. Маяковский. / Ф.И. Луценко. – Воронеж, 1950. – 23 с.
243191
  Рибалка В.В. В. Моргун: моністична концепція багатовимірного розвитку особистості / Валентин Рибалка. – Київ, 2003. – 32с. – (Психолог - вкладка. Персоналії)
243192
  Давыдова М.А. В. Моцарт, его жизнь и музыкальная деятельность : биографический очерк М.А. Давыдовой : С портр. Моцарта и муз. прил., состоящим из выбора Моцартовских произведений для фортепиано. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1891. – 72 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Источники" (с. 4). – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
243193
  Рыбаков С. В. Н. Татищев в зеркале русской историографии // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 161-167. – ISSN 0042-8779


  Василь Микитич Татищев (1686-1750) - історичний діяч і історик
243194
  Пащенко Е.Н. В. Назор и фольклоризм в хорватской литературе. / Е.Н. Пащенко. – К., 1983. – 251с.
243195
  Бондар Л.С. В. О. Сухомлинський: висока духовність і професіоналізм учителя // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 27-33. – Бібліогр. в кінці ст.
243196
  Добровольський В.М. В. Остроградський (до 200-річчя з дня народження) // Українознавство : науково-популярний, суспільно-політичний, культурно-мистецький журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 68-72
243197
   В. Паламарчуку - 60! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Виповнилося 60 років проф. КУ, акад. Укр. екологічної АН. Коротка біографічна довідка.
243198
  Перов В.Г. В. Перов / В.Г. Перов. – Москва, 1983. – 48с.
243199
  Морозова Д.С. В. Петров-Домонтович й О. Мандельштам про Франсуа Війона: специфіка біографічної свідомості // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 225-239. – ISBN 966-8474-34-1
243200
  Демчик Т.І. В. Петров - міфотворець, або Замасковане обличчя автентичності (на матеріалі романів "Доктор Серафікус" і "Без грунту") // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)


  Статтю присвячено аналізу психологічної, гносеологічної та філософської спрямованості творів прозаїка, а також особливостей його творчої стратегії.
243201
  Корпусова В. В. Петров (Домонтович) - мислитель, учений, письменник // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 321-324


  До 110-річчя з дня народження.
243202
  Андрєєв В.В. В. Петров: кар"єра українського радянського академічного вченого та відносини з владою (1920-ті - 1941 рр.) // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 681-712
243203
  Русанова О. В. Підмогильний - автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Роман "Місто". Екзистенціалізм // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 1 (153), січень. – С. 38-43
243204
  Поленов В. В. Поленов : альбом / В. Поленов; Государственная Третьяковская галерея. – Москва : Изобразительное искусство, 1978. – 28 с. – (Образ и цвет)
243205
  Белоглазова Н.М. В. Поленов и Е. Поленова в Абрамцеве / Н.М. Белоглазова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1980. – 71 с. : ил.
243206
  Чоботько А.В. В. Розанов о творчестве Н. Гоголя сопоставительно с творчеством А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Достоевского и Л. Толстого // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 35 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – С. 57-71
243207
  Якуша П.А. В. Розанов: забавный случай мудрствования // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 87-89
243208
  Дядищева-Росовецька В. Русанівський про роль старослов"янізмів у формуванні художнього стилю нової української літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 61-75. – ISSN 2311-2697


  В.М Русанівський, один із провідних вітчизняних фахівців у царині стилістики, зробив значний внесок у проблему вивчення ролі старослов"янізмів на різних етапах розвитку української літературної мови та формування її функціональних стилів. До цієї теми ...
243209
  Арановский М.Г. В. Салманов. Симфония / М. Арановский. – Ленинград : Советский композитор, 1960. – 12 с., [1] л. портр.
243210
  Прилипко Т.Ю. В. Симоненко "Цар плаксій та лоскотон". Характеристика дійових осіб. Мова твору. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 9 (265). – С. 9-11
243211
  Михайлин І.Л. В. Сосюра в просторі необхідності і свободи (поетична збірка "Біля шахти старої", 1958) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 94-99. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
243212
  Гарматный В.П. В. Станевич и земельная реформа в Западной Беларуси в 1921-1939 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 114-123. – ISSN 0042-8779


  О роли польского государственного деятеля, министра сельскохозяйственных реформ, крупного землевладельца в Западной Беларуси, профессора Станевича в проведении комасации (землеустройства) на западнобелорусских землях.
243213
  Лесин В.М. В. Стефаник-майстер новели / В.М. Лесин. – 2-е, доп. вид. – К., 1970. – 331с.
243214
  Полєк В. В. Стефаник і Л. Бачинський (до історії особистих і творчих взаємин) // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 37, січень - червень. – С. 13-14
243215
  Лесин В.М. В. Стефаник і українська проза кінця 19 ст. / В.М. Лесин. – Чернівці, 1965. – 85с.
243216
   В. Суриков. – Москва : Изобразительное искусство, 1963. – 14 с., 24 ил.
243217
  Грановский Б.Б. В. Ф. Одоевский - музыкальный критик : Автореф. дис... канд. искусствовед. наук: / Грановский Б. Б.; Ин-т ист. искусств АН СССР. – Москва, 1952. – 16 с.
243218
  Абрамов Я.В. В. Франклин. Его жизнь, общественная и научная деятельность : биогр. очерк : с портр. Франклина, грав. в Лейпциге Геданом / Я.В. Абрамов. – Санкт-Петербург : тип. т-ва "Обществ. польза", 1891. – 79 с., [1] л. портр. : ил. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова)
243219
  Джулай Ю.В. В. Хогарт та Г.К. Ліхтенберг в історії Плюшкіна // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 28-35. – ISSN 1996-5931


  У статті на тлі домінуючих тлумачень «історії Плюшкіна» розглянуто можливість виділення безпосередніх художніх джерел залучення М. В. Гоголем ознак скнари до «історії Плюшкіна». Серед них – коментарі К.Г. Ліхтенберга до першої гравюри В. Хогарта «Вступ ...
243220
  Годованюк О.Л. В. Ходасевич о поэзии В. Брюсова в контексте критики Серебряного века // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 216-234. – ISBN 978-966-188-008-4
243221
  Кизименко О.М. В. Чемерис "Вітька+Галя, або Повість про перше кохання" - гумористична повість про життя і пригоди школярів // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2019. – № 31/33 (575/577), листопад 2019 р. – С. 15-19
243222
  Мазяр Н.М. В. Черчилль як історик Другої світової війни // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 76-77
243223
  Печериця Т.В. В. Чорновіл - духовний лідер нації // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2018. – Збірник статей присвячений пам"ятті дослідниці вітчизняних старожитностей Нінель Михайлівни Бокій (1937-2008). – С. 155-158. – (Серія: Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 2518-1068
243224
  Деревінський В. В. Чорновіл - шеф - редактор газет "Час - Time" та "Час" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 206-210
243225
  Безручко О.В. В. Чубасов: режисер, науковець, вчитель // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 114-119. – ISSN 2226-0285


  Чубасов Вадим Львович (1934—2007) - український кінорежисер, кінознавець, педагог.
243226
  Пронь Г. В. Чумак і Г. Михайличенко // Кузня освіти : журнал студентів, професорів та службовців Київського Інституту Народної Освіти. – Київ, 1928. – № 2, грудень. – С. 28-30
243227
  Огієнко В. В. Шахрай про характер й особливості української революції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 78-81. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто аналіз В. Шахрая української революції в контексті становлення українського націонал-комунізму. This article deals with the analysis of the Ukrainian revolution of W. Shackrai with the context of the creation of the Ukrainian na-tional ...
243228
  Тэн И. В. Шекспир : Введение; Биография Шекспира; Его стиль. – Одесса : Изд. Г. Бейленсона и И. Юровског ; Тип. Исаковича, 1894. – 36 с. – Экз. деф., отсутств. с. 35-36. – (Международная библиотека ; № 9)
243229
  Мишуков О. В. Шекспир и современный театр // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний педагогічний університет. – Херсон, 2003. – Вип. 22. – С. 5-8.
243230
  Орлов Г.А. В. Щербачев пятая симфония / Г.А. Орлов. – Ленинград : Советский композитор, 1959. – 13 с.
243231
  Прудников В.Е. В. Я. Буняковский / В.Е. Прудников. – М., 1954. – 88с.
243232
  Дубровкіна І.П. В. Я. Єрошенко - український етнограф-мандрівник // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ-Донецьк, 2001. – Вип. 17. – С. 80-86. – ISBN 966-02-0598-8
243233
  Рева Л. В. Ягич - голова-патріарх усіх сучасних слов"янознавців // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 835-846
243234
  Разгон Л.Э. В. Ян. Критико-биогр. очерк / Л.Э. Разгон. – М, 1960. – 70с.
243235
  Сенчик М.О. В.I. Ленін про участь трудящих в охороні громадського порядку в країні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 123-129. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В.И. Ленин высоко ценил роль народных масс в борьбе с пережитками капитализма, в организации образцового социалистического порядка в Советской стране. Указывая, что с ликвидацией капитализма постепенно будут уменьшаться случаи нарушения правил ...
243236
  Ракитин А.В. В.А. Антонов-Овсеенко : Ист.-биогр. очерк / А.В. Ракитин. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 350, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 328-342. – (Жизнь славных революционеров-большевиков)
243237
  Добровольський Л.П. В.А. Антонович у працях про Київщину та Київ / [Леонід Добровольський]. – [Київ] : З друк. Укр. Академії наук, 1929. – 16, XXIII-XXVIII с. – Авт. вказ. в кінці статті. - Без обкл. та тит. л. - Окр. відбиток: Записки Історично-філологічного відділу ВУАН. (1929). К. : З друкарні Української Академії Наук, 1929, Т. 21-22, с. 7-28


  ап. Істор.-філол. відділу ВУАН. 1929. Кн. 21–22
243238
   В.А. Белый : очерк жизни и творчества : статьи, воспоминания, материалы. – Москва : Советский композитор, 1987. – 256 с. : [12] л. ил., нот. ил.
243239
  Андрамонова Н.А. В.А. Богородицкий / Н.А. Андрамонова, Л.К. Байрамова. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1981. – 88 с. – Библиогр. в примеч. в конце глав
243240
  Конаков Н.Н. В.А. Величковский и его работы по изучению фауны в районе среднего течения реки Оскола / Н.Н. Конаков. – [Воронеж], 1937. – С. 174-182. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды Воронежского гос. ун-та. 1937, т. IX, вып. 2. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
243241
   В.А. Дувидов : Графика,Живопись. – Москва, 1989. – 63с.
243242
  Ланков А.В. В.А. Евтушевский // К истории развития передовых идей / А.В. Ланков. – М, 1951. – С. 101-102
243243
   В.А. Жуковский - критик. – М., 1985. – 320с.
243244
  Веселовский А.Н. В.А. Жуковский : чтение акад. А.Н. Веселовского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1902. – [2], 12 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук.1902, т. 7, кн. 2, с. I-XII
243245
   В.А. Жуковский : [сборник статей]. – Санкт-Петербург : Изд. Журн. "Рус. библиофил" ; [Тип. Сириус], 1913. – 214 с., 31 л. ил. : ил.
243246
  Янушкевич А.С. В.А. Жуковский / А.С. Янушкевич. – Москва : Просвещение, 1988. – 174 с.
243247
  Грот К.Я. В.А. Жуковский в Москве в 1837 году / К.Я. Грот. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1902. – [2], 46 с. – Отд. оттиск: В память Н.В. Гоголя и В.А. Жуковского : Отд. 2


  На тит.л. № 14340 фл. дарств. надп.: Глубокоуважаемому Василию Ивановичу Маслову от автора. На тит.л. 105106 дарств. надп.: Глубокоуважаемому Андрею Митрофановичу Лободе от автора
243248
  Загарин П. В.А. Жуковский и его роизведения / соч.. П. Загарина [псевд.]. – Москва : Изд. Льва Поливанова ; [Тип. М.Н. Лаврова и комп.], 1883. – [4], X, 650, C с., 1 л. фронт. (портр.) : 7 л. портр., факс., нот.


  Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов... М., 1956, с. 387
243249
  Микитюк С.С. В.А. Жуковский и Т. Мур: рецепция восточной романтической поэмы // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 85-88. – (Серія: Філологія ; вип. 20, т. 1)


  В статье анализируется своеобразие рецепции романа в стихах и прозе Т. Мура «Лалла Рук» в творчестве В.А. Жуковского. Перевод «Пери и ангел» русского поэта оказал влияние на рождение в русской литературе нового жанра – восточной романтической поэмы.
243250
  Огарков В.В. В.А. Жуковский, его жизнь и литературная деятельность : Биограический очерк В.В. Огаркова : с портретом В.А. Жуковского, гравированным в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. Высоч. утвержд. Т-ва "Общественная польза", 1894. – 80 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: с. 4. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова))


  На тит.л. № 14340 фл. дарств. надп.: Глубокоуважаемому Василию Ивановичу Маслову от автора. На тит.л. 105106 дарств. надп.: Глубокоуважаемому Андрею Митрофановичу Лободе от автора
243251
  Смельницкий И.Н. В.А. Жуковский, характер и роль его поэзии в истории литературы : [Речь в О-й 2-й женск. гимназии 22 апр. 1902 г.] / И.Н. Смельницкий. – Воронеж : Тип. В.И. Исаева, 1903. – [2], 30 с. – Отд. оттиск: Филологические записки за 1903 г.
243252
  Смельницкий И.Н. В.А. Жуковский, характер и роль его поэзии в истории русской литературы / И.Н. Смельницкий. – Воронеж : Тип. В.И. Исаева, 1903. – 30 с. – Отд. оттиск из : Филолог. зап., 1903 г.
243253
   В.А. Жуковский. 1783-1883 : чествование его памяти в С.-Петербурге 2- и 30 января 1883 года : с приложением портр. В.А. Жуковского и его супруги. – Санкт-Петербург : Изд. И.И. Стояновского ; Тип. В.С. Балашева, 1883. – 83 с., 2 л. портр.


  На тит.л. № 14340 фл. дарств. надп.: Глубокоуважаемому Василию Ивановичу Маслову от автора. На тит.л. 105106 дарств. надп.: Глубокоуважаемому Андрею Митрофановичу Лободе от автора
243254
  Веселовский А.Н. В.А. Жуковский. Поэзия чувства и "сердечного воображения" : с приложением 6 фототипий / А.Н. Веселовский, акад. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1904. – XII, 546, [3] с., 1 л. фронт. (портр.), [5] л. ил. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
243255
  Веселовский А.Н. В.А. Жуковский. Поэзия чувства и "сердечного воображения" : с приложением 6 фототипий / А.Н. Веселовский, акад. ; Книгоиздательство "Жизнь и знание". – Петроград : Книгоиздат "Жзнь и знание" ; Тип. "Научное дело", 1918. – XIII, [3], 550 с., [6] л. ил., портр. – Указ. именной и библиографический: с. 513-546
243256
  Дульян А.Г. В.А. Зорин - человек и дипломат // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 3. – С.143-147 : Фото. – ISSN 0130-3864
243257
  Шимановский А.Ф. В.А. Караваев как русский офтальмолог : Речь на годич. собр. Киев. хирург. о-ва 14 нояб. 1911 г. / А.Ф. Шимановский, проф. – [Киев], 1914. – [8] с. – Отд. оттиск: Труды Киевского Хирургического общества. 1914, вып. 4, с. 69-76
243258
  Шовкопляс Т.Н. В.А. Кордт : факты биографии / Т.Н. Шовкопляс, А.Л. Герус // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2009. – Вып. 7. – С. 313-320. – ISBN 978-966-02-4479-5(серія); 978-966-02-5369-8(Вип. 7)
243259
  Елисеева И.И. В.А. Косинский - видный отечественный статистик и экономист / И.И. Елисеева, А.Л. Дмитриев // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 4. – С. 76-81. – ISSN 0320-8168


  Є фото.
243260
   В.А. Лекторскому - 80 лет // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 3-4. – ISSN 0042-8744
243261
  Аберт Г. В.А. Моцарт / Герман Аберт ; [пер. с нем. и коммент. К.К. Саквы]. – Москва : Музыка
Ч. 1, кн. 2 : 1775-1782. – 1980. – 637 с. : ил., ноты. – Пер. изд.: W.A. Mozart / Von Hermann Abert (Leipzig). – Библиогр. в примеч.: с. 526-612
243262
  Аберт Герман В.А. Моцарт : [в 2 ч.] / Герман Аберт ; [пер. с нем. и коммент. К.К. Саквы]. – Москва : Музыка
Ч. 2, кн. 2 : 1787-1791. – 1985. – 568 с. : ил., ноты. – Пер. изд.: W.A. Mozart / Von Hermann Abert (Leipzig). – Библиогр. в примеч.: с. 439-526.
243263
  Аберт Г. В.А. Моцарт / Герман Аберт ; [пер. с нем., авт. вступ. ст., коммент. К.К. Саква]. – 2-е изд. – Москва : Музыка
Ч. 1, кн. 1 : 1756-1774. – 1987. – 543, [1] с. : ил., ноты. – Пер. изд.: W.A. Mozart / Abert Hermann (Leipzig). - Доп. тит. л.: 1-е изд. 1983 г. - Указ. имен: с. 523-543. – Библиогр. в примеч.: с. 465-522 и в подстроч. примеч.
243264
  Аберт Г. В.А. Моцарт / Герман Аберт; [пер. с нем., вступ. ст., коммент. К.К. Саквы]. – 2-е изд. – Москва : Музыка
Ч. 1, кн. 2 : 1775-1782. – 1988. – 606, [1] с. : ил., ноты. – Пер. изд.: W.A. Mozart / Von Hermann Abert (Leipzig). – Библиогр. в коммент.: с. 504-588
243265
  Аберт Г. В.А. Моцарт / Герман Аберт ; [пер. с нем. и коммент. К.К. Саквы]. – 2-е изд. – Москва : Музыка
Ч. 2, кн. 2 : 1787-1791. – 1990. – 558, [1] с. : ноты, ил. – Пер. изд.: W.A. Mozart / Von Hermann Abert (Leipzig). – Библиогр. в примеч.: с. 423-511.
243266
  Дальхов Й. В.А. Моцарт : хроника последних лет жизни и сметрь / Й. Дальхов, Г. Дуда ; вступ. И.Бэлзы. – Москва : Музыка, 1991. – 278 с. – ISBN 5-7140-0519-8
243267
  Рыбалка В.В. В.А. Роменец: теоретическое историко-психологическое исследование становления категории личности в работах выдающихся мыслителей человечества // Теории личности в отечественной философии, психологии и педагогике : пособие / В.В. Рыбалка. – Київ ; Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – С. 301-329. – ISBN 978-966-485-194-4
243268
  Данилюк І. В.А. Роменець - фундатор вітчизняної історико -психологічної науки // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 38-42. – ISSN 1810-2131
243269
  М"ясоїд П.А. В.А. Роменець: діалог з опонентами (дослідження матеріалів захисту докторської дисертації) // Академік В.А. Роменець: творчість і праці : [зб. статей] / Нац. акад. пед. наук України ; [упоряд. П.А. М"ясоїд ; відп. ред. Л.О. Шатирко ; редкол.: В.Г. Кремень (голова), С.Д. Макаренко, Л.В. Губерський та ін. ; передм. В.Г. Кремень]. – Київ : Либідь, 2016. – С. 206-230. – ISBN 978-966-06-0714-9
243270
  М"ясоїд П.А. В.А. Роменець: ідея вчинку і вчинковий принцип у психології // Психологічне пізнання : історія, логіка, психологія / П.А. М"ясоїд. – Київ : Либідь, 2016. – С. 389-470. – ISBN 978-966-06-0711-8
243271
  Сосновська Г.В. В.А. Рубан біля витоків українського журналістикознавства / Г.В. Сосновська, Н.М. Переверзєва // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 15-19


  У кожній роботі, присвяченій журналістиці, обов"язково є розділ, що розкриває таке поняття, як журналістська майстерність. Звісно, в основному погляди на майстерність журналіста у різних ав торів мають багато спільного. І це цілком нормально. І все ж ...
243272
  Борисовский А.М. В.А. Сухомлинский / А.М. Борисовский. – М, 1985. – 127с.
243273
   В.А. Сухомлинский : Биобиблиография. – Київ : Радянська школа, 1987. – 254 с.
243274
  Степанченко И.И. В.А. Сухомлинский и функциональная лингвистическая парадигма // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 51-53. – (Русская филология ; № 3 (65) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У статті встановлюється зв’язок мiж прийомами, що використовував при навчанні мовi видатний педагог В.О. Сухомлинський, та теоретичними положеннями функцiоналiзму – одного з сучасних антропоцентричних напрямiв у лiнгвiстицi. Формуючи у дитини поняття ...
243275
  Любицына М.И. В.А. Сухомлинский о воспитании детей / М.И. Любицына. – Л., 1974. – 32с.
243276
  Амшинская А.М. В.А. Тропинин / Амшинская А.М. – Москва : Искусство, 1976. – 151с. – (Серия "Жизнь в искусстве")
243277
  Петинова Е.Ф. В.А. Тропинин / Е.Ф. Петинова. – Ленинград, 1986. – 95 с.
243278
  Петинова Е.Ф. В.А. Тропинин / Е.Ф. Петинова. – Л, 1987. – 215с.
243279
  Петинова Е.Ф. В.А. Тропинин / Е.Ф. Петинова. – Л, 1990. – 213с.
243280
  Пеккер Я.Б. В.А. Успенский / Я.Б. Пеккер. – Москва, 1953. – 156 с.
243281
  Кравцов Г.А. В.А. Фаворский / Г.А. Кравцов. – Москва : Книга, 1969. – 45 с.
243282
  Дьяконолицын Л.Ф. В.А. Фролов / Л.Ф. Дьяконолицын. – М, 1973. – 63с.
243283
  Дьяконицын Л.Ф. В.А. Фролов / Л.Ф. Дьяконицын. – Москва : Книга, 1973. – 63 с.
243284
  Карпов Г.В. В.А.Арсеньев / Г.В. Карпов. – Москва, 1955. – 47с.
243285
  Реморова Н.Б. В.А.Жуковский и немецкие просветители / Н.Б. Реморова. – Томск, 1989. – 283 с.
243286
  Шаталов С.Е. В.А.Жуковский: Жизнь и торч. путь / С.Е. Шаталов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
243287
  Михайлов С.С. В.А.Караваев (Жизнь и деятельность): 1811-1892 / С.С. Михайлов. – Л., 1954. – 272с.
243288
  Лебедев В.И. В.А.Карпинский / В.И. Лебедев. – Саратов, 1981. – 119 с.
243289
  Думитрашко Н.В. В.А.Обручев / Н.В. Думитрашко. – Москва : Гос. изд-во географической литературы, 1955. – 39с.
243290
  Булацкий В.Г. В.А.Радус-Зенькович - революционер, публицит / В.Г. Булацкий. – Минск, 1980. – 127с.
243291
  Соколова Н.И. В.А.Серов / Н.И. Соколова. – Ленинград, 1935. – 168с.
243292
  Грабарь И.Э. В.А.Серов 1865-1911 / И.Э. Грабарь. – Москва, 1965. – 491с.
243293
  Грабарь И.Э. В.А.Серов 1865-1911 / И.Э. Грабарь. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 547с.
243294
  Некрасова О. В.А.Симо . 1858-1935 / О. Некрасова. – М, 1952. – 40с.
243295
  Туюкина Г.П. В.А.Сухомлинский о руководстве детским и юношеским чтением / Г.П. Туюкина. – М., 1983. – 37с.
243296
  Саидов А.Х. В.А.Туманов: в поисках права и государства как культурной ценности // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 2 (№ 9). – С. 3-8. – ISSN 1991-3222
243297
   В.А.Харченко. – М, 1954. – 28с.
243298
  Лясковский В.Г. В.Б. Антонович / В.Г. Лясковский. – 51-75с.
243299
  Ляскоронский В. В.Б. Антонович : (некролог) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 80-93. – Бібліогр. : с. 91-92. – ISBN 966-7272-00-1
243300
  Гермайзе О. В.Б. Антонович в українській історіографії // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 244-256 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
243301
  Михальченко С.И. В.Б. Антонович и его историческая школа // Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – С. 3-14
243302
  Шандра В. В.Б. Антонович і О.Ф. Кістяківський (за Щоденником О.Ф. Кістяківського) // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 188-192


  М. П. Драгоманов (С. 189-190).
243303
  Болсуновский К. В.Б. Антонович как нумизмат : Исторический очерк / К. Болсуновский. – Санкт-Петербург : Капитал, 1912. – 31 с.
243304
  Болсуновский К. В.Б. Антонович как нумизмат // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 412-421. – ISBN 966-7272-00-1
243305
  Липовчанин В.Б. Антонович на селі // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 373. – ISBN 966-7272-00-1
243306
  Матушевський Ф.П. В.Б. Антонович пpи світлі автобіогpафії та данних істоpії. – Киів : Видавництво "Вік", 1909. – 44 с. – Окр. відбиток з: Рада. – (Наші справи ; № 5)
243307
  Матушевський Ф. В.Б. Антонович при світлі автобіографії та данних історії // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 7-16 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
243308
  Макаренко М. В.Б. Антонович як археолог : (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 353-355. – ISBN 966-7272-00-1
243309
  Мельник Ю Н. В.Б. Антонович як збирач і дослідник мікротопонімії Нижнього Наддесення // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 48-52
243310
  Данилевич В. В.Б. Антонович, как профессор // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 385-389. – Бібліогр. : с. 385. – ISBN 966-7272-00-1
243311
  Міяковський В. В.Б. Антонович. Перед слідчою комісією : (з приводу 15 літ смерти В.Б. Антоновича) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 43-48. – ISBN 966-7272-00-1
243312
  Падалка Л.В. В.Б.Антонович . 1834-1908 / Л.В. Падалка. – 4с.
243313
  Мезенцев П.А. В.Белинский / П.А. Мезенцев. – М, 1963. – 127с.
243314
  Гладров В. В.В Виноградов и формирование современной концепции синтаксиса русского языка // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.22-33. – Библиогр.: С.32-33. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
243315
  Чагадаев А.С. В.В. Андреев / А.С. Чагадаев. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1948. – 28 с.
243316
  Чагадаев А.С. В.В. Андреев / А.С. Чагадаев. – 2-е изд. – Москва : Государственное музыкальное издательство, 1961. – 35 с.
243317
  Михайловский А.В. В.В. Бибихин. Введение в философию права. М.: ИФ РАН, 2005. - 345 с. : [рецензія] // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 182-186. – ISSN 0042-8744
243318
  Неретина С.С. В.В. Бибихин. Витгенштейн: смена аспекта. М.: Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. - 576 с. : [рецензія] // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 176-181. – ISSN 0042-8744
243319
  Боцяновский В.Ф. В.В. Вересаев : Критико-биографический этюд : с портретом и факсимиле В. Вересаева / В.Ф. Боцяновский. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Энергия", 1904. – [4], 66 с., 1 л. фронт. (портр.). – Конволют. - Пер.: Леони Андреев / В.Ф. Боцяновский ; Максим Горький / В.Ф. Боцяновский
243320
  Бабушкин Ю.У. В.В. Вересаев : (к столетию со дня рождения) / Ю.У. Бабушкин. – Москва : Знание, 1966. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 6 ; Литература и искусство)
243321
  Милонов Н.А. В.В. Вересаев и Тула / Н.А. Милонов. – Тула, 1987. – 31 с.
243322
  Гейзер И.М. В.В. Вересаев писатель-врач / И.М. Гейзер. – М., 1957. – 147 с.
243323
  Садовень В.В. В.В. Верещагин / В.В. Садовень. – М., 1950. – 114с.
243324
  Володарский В.М. В.В. Верещагин / В.М. Володарский. – Ленинград, 1962. – 31с.
243325
  Лебедев А.К. В.В. Верещагин / А.К. Лебедев. – М., 1968. – 64с.
243326
  Лебедев А.К. В.В. Верещагин / А.К. Лебедев, А.В. Солодовников. – Москва : Искусство, 1988. – 208 с. – (Человек. События. Время)
243327
  Лебедев А.К. В.В. Верещагин и В.В. Стасов / А.К. Лебедев, Г.К. Бурова. – М., 1953. – 236с.
243328
  Лебедев А.К. В.В. Верещагин, 1842-1904 / А.К. Лебедев. – Москва, 1953. – 52с.
243329
  Лебедев А.К. В.В. Верещагин, жизнь и творчество / А.К. Лебедев. – Москва : Искусство, 1958. – 428 с.
243330
   В.В. Верещагин. Путеводитель по выставке. – К., 1941. – 33с.
243331
  Морозова Э.Ф. В.В. Воровский - критик-марксист / Э.Ф. Морозова. – Киев, 1959. – 52 с.
243332
  Морозова Э.Ф. В.В. Воровский / Э.Ф. Морозова. – Харьков, 1964. – 184 с.
243333
  Морозова Э.Ф. В.В. Воровский в борьбе за пролетарскую литературу / Э.Ф. Морозова. – Львов, 1957. – 104 с.
243334
  Гержод И Г. В.В. Воровский как историк партии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Гержод Г.И ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 25 с.
243335
  Острянин Д.Х. В.В. Воровський - видатний пропагандист марксистсько-ленінської філософії / Д.Х. Острянин. – Київ, 1963. – 84с.
243336
  Булгаков М. В.В. Городецький - зодчий і мисливець // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.149-150
243337
  Кудрявцев В.Т. В.В. Давыдов. Вехи и этапы жизненного пути // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 4. – С. 109-118. – ISSN 0042-8841
243338
  Березкин В.И. В.В. Дмитриев / В.И. Березкин. – Ленинград : Художник РСФСР, 1981. – 295 с. : ил. – Библиогр.: с. 295
243339
   В.В. Докучаев и география 1846-1946. – Москва : АН СССР, 1946. – 83 с.
243340
  Кочуров Б.И. В.В. Докучаев и современные проблемы землепользования : География и экология / Б.И. Кочуров, Ю.Г. Иванов, В.А. Лобковский // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 28-30. – Бібліогр.: 3 назв
243341
  Вергунов В.А. В.В. Докучаев и становление отечественного сельскохозяйственного опытного дела как отрасли знаний и организации // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 80-94. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0587-2596
243342
  Павлов А.П. В.В. Докучаев как геолог // Латериты и красноземы тропических и субтропических широт и родственные им почвы умеренных широт / К.Д. Глинка. – Б.м., 1903. – 22с.
243343
  Крупеников И.А. В.В. Докучаев о Бессарабии / И.А. Крупеников ; отв. ред. С.В. Андриеш ; Мин-во сельск. хоз-ва и прод. Республики Молдова ; Научно-исслед. и проектно-технол. ин-т почвовед., агрохимии и мелиорации почв им. Н.А. Димо. – Кишинев : Типография Академии Наук РМ, 1996. – 116 с. – ISBN 9975-62-002-7
243344
  Кочубей Ю.М. В.В. Дубровський (1897-1966) як сходознавець / Кочубей Ю.М. ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2011. – 542, [2] с. – Тексти укр. та турец. мовами. - Імен. покажч.: с. 529-541. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Наукова спадщина сходознавців" / редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред) [та ін.]). – ISBN 978-966-02-6171-6
243345
  Кочубей Ю. В.В. Дубровський (1897 - 1966) як історик Азербайджану // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. збірник : присвяч. 25-річчю встановлення дипломат. відносин між Азербайджанською Республікою та Україною / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 157-164. – ISBN 978-617-527-162-9
243346
  Любан Т.Н. В.В. Зеньковский о смысле и целях воспитания // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 90-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
243347
  Летцев В.М. В.В. Зеньковський - психолог і педагог : До 125-річчя від дня народження // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 75-79
243348
  Плахтій М. В.В. Зеньковський: філософські основи формування особистості // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 200-205


  "Популяризації психології наприкінці XIX століття на вітчизняних теренах сприяли М.Грот, М. Ланге, Г. Челпанов, В. Зеньковський та інші".
243349
  Ардентова К.В. В.В. Исаев / К.В. Ардентова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1977. – 111 с.
243350
  Кандинский В.В. В.В. Кандинский : Текст художника ; 25 репродукций с картин 1902-1917 гг., 4 виньетки. – Москва : Изд. Отдела Изобразительного искусства Народного Коммисариата по Просвещению, 1918. – 56 с., 2 л. ил. : ил. – 1 л. ил отсутств.
243351
  Кузьменко А.Ю. В.В. Капніст і вітчизняна війна 1812 р. / Кузьменко А.Ю. – Київ, 1959. – [7] с. – Окр. відб. з "Рад. літературозн-ва" №1, 1959
243352
  Филонович И.Н. В.В. Киселев / И.Н. Филонович. – Ленинград, 1982. – 175с.
243353
  Мисечко А.І. В.В. Ковальов як художник і громадський діяч. Його спогади про Т.Г. Шевченка (до 150-річчя від перенесення домовини Т.Г. Шевченка в Україну) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 34. – С. 185-194. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
243354
  Березов П.І. В.В. Куйбишев : короткий біограф. нарис / П.І. Березов. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1939. – 98 с.
243355
   В.В. Куйбышев - выдающийся пролетарсий революционер и мыслитель. – Томск, 1963. – 200 с.
243356
  Евсеев М.П. В.В. Куйбышев - экономист / М.П. Евсеев, В.В. Орешкин. – М., 1988. – 108,2с.
243357
  Березов П.И. В.В. Куйбышев : краткий биограф. очерк / П.И. Березов. – Москва : Военгиз, 1938. – 103 с.
243358
  Буйських С.Б. В.В. Лапін - визначний вітчизняний антикознавець XX ст. До 85-річчя від дня народження // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 4. – С. 117-121. – ISSN 0235-3490


  У березні 1977 р. В.В. Ляпін на запрошення керівництва історичного факультету Київського державного університету ім. Т. Шевченка став викладачем на кафедрі археології та музеєзнавства, де й працював до кінця життя.
243359
  Харлампович К. В.В. Латышев. Жития св. епископов херсонских.Изследования и тексты (Записки Императорской Академии наук по историко-филологическому отделению. Т.8, № 3, Спб. 1906 г.) [Рец] / К. Харлампович, 1906. – 24 с. – Отд.отт. из : "Ученые записки"
243360
  Непомнящий А.А. В.В. Латышев: опыт каталогизации крымских эпиграфических памятников // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 51-61. – ISSN 2078-0133
243361
  Воронцовский А.В. В.В. Леонтьев - выдающийся экономист ХХ столетия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 3-10. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
243362
   В.В. Луцю - 70 // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С. 77. – ISSN 0132-1331
243363
  Лєбєдєва Ольга В.В. Мавродін як основний теоретик концепції давньоруської народності у статті Н.М. Юсової "Генеза концепту "Давньоруська народність" у радянській історичній науці // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 269-273
243364
  Эвентов И.С. В.В. Маяковский - лучший поэт советской эпохи / И.С. Эвентов. – Л, 1950. – 40 с.
243365
  Артюхов П.Л. В.В. Маяковский - талантливый поэт советской эпохи : к двадцатилетию со дня смерти / Артюхов П.Л. ; Обл. отдел культурно-просветительной работы Архангел. Облисполкома ; Обл. лекционное бюро. – Архангельск : Архангоблгиз, 1950. – 44 с. – (В помощь лектору)
243366
   В.В. Маяковский : Рекомендательный указатель литературы. – Москва, 1950. – 130 с.
243367
  Зубов Ю.С. В.В. Маяковский / Ю.С. Зубов. – Москва, 1955. – 94 с.
243368
   В.В. Маяковский. – М, 1963. – 14с.
243369
   В.В. Маяковский. – М, 1964. – 288с.
243370
   В.В. Маяковский. – Москва, 1984. – 184с.
243371
   В.В. Маяковский. – Москва, 1986. – 184с.
243372
  Фридлянд И.С. В.В. Маяковский (1893-1930) : К 40-летию со дня смерти / И.С. Фридлянд. – Л, 1970. – 22с.
243373
  Черемин Г.С. В.В. Маяковский в литературной критике / Г.С. Черемин. – Л. : Наука, 1985. – 296 с.
243374
  Храмова С.И. В.В. Маяковский в полемике 1914 года о А.П. Чехове // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 560-565


  В статті "Два Чехова" Маяковський протиставивсвоє бачення чеховського новаторства і його художнього надбання безпідставним звинувачення письменника у песимізмі
243375
   В.В. Маяковский в портретах, иллюстрациях, документах. – Москва, 1956. – 235с.
243376
   В.В. Маяковский и советская поэзия. – М, 1985. – 123 с.
243377
  Новиков В.В. В.В. Маяковский. Критико-биографический очерк / В.В. Новиков. – М. : Советский писатель, 1952. – 256 с.
243378
  Наумов Е.И. В.В. Маяковский. Семинарий / Е.И. Наумов. – Л, 1963. – 443 с.
243379
   В.В. Маяковський. – Львів, 1968. – 15с.
243380
  Гоженко А.И. В.В. Подвысоцкий - ученый и педагог / А.И. Гоженко, Р.Ф. Макулькин // Інтегративна антропологія : Міжнародний медико-філософський журнал / Одеський державний медичний університет. – Одеса, 2007. – № 1. – С. 7-12
243381
  Заболотный Д. В.В. Подвысоцкий как профессор Киевского университета // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 369-371. – ISBN 5-7707-1061-6
243382
  Почиталов В.В. В.В. Почиталов / В.В. Почиталов. – Ленинград, 1983. – 159 с.
243383
   В.В. Путин и А.А. Фурсенко обсудили новую программу развития образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 12. – С. 7-11. – ISSN 1726-667Х
243384
   В.В. Путин: Мы должны сформировать целую систему стимулов для закрепления молодежи в сфере науки, образования, высоких технологий : из выступления на общем собрании Российской академии наук 29 мая 2008 года // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 2-3. – ISSN 1726-667Х
243385
  Сайфулина Ф. В.В. Радлов - основатель тюркской фольклористики (к 175-летию известного тюрколога) // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 255-257
243386
  Хусаинов К.Ш. В.В. Радлов и казахский язык / К.Ш. Хусаинов. – Алма-Ата, 1981. – 172с.
243387
  Блюміна І.М. В.В. Різниченко (Вілентій)- художник і поет / І.М. Блюміна. – К, 1972. – 195с.
243388
  Рождественский В.В. В.В. Рождственский / В.В. Рождественский. – Москва, 1956. – 75 с.
243389
  Рождественский В.В. В.В. Рождственский / В.В. Рождественский. – Москва, 1978. – 36 с.
243390
  Розанов В.В. В.В. Розанов / В.В. Розанов. – М, 1990. – 710с.
243391
  Сорокопудова О.Е. В.В. Розанов как политический мыслитель: портрет на фоне эпохи // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 104-109. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
243392
  Оболенская О.Н. В.В. Розанов о христианстве и культуре / О.Н. Оболенская, С.Н. Пушкин // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 2. – С.127-137
243393
   В.В. Розанов: pro et contra : личность и творчество Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей : антология : [учеб. пособ.]. – Санкт-Петербург : Изд-во РХГИ. – (Русский путь / редкол.: Д.К. Бурлака (пред.) и др.). – ISBN 5-88812-002-2 ; 5-88812-003-0
Т. 1. – 1995. – 510, [2] с.
243394
   В.В. Розанов: pro et contra : личность и творчество Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей : антология : [учеб. пособ.]. – Санкт-Петербург : Изд-во РХГИ. – (Русский путь / редкол.: Д.К. Бурлака (пред.) и др.). – ISBN 5-88812-002-2 ; 5-88812-004-9
Т. 2. – 1995. – 574, [2] с.
243395
  Минюшев Фарид Исламович В.В. Серебрянников. Природа человека: источник войны или миролюбия? : [рецензия] // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 135-139. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
243396
  Оголевец А.С. В.В. Стасов / А.С. Оголевец. – Москва, 1956. – 134 с.
243397
  Маркевич А.П. В.В. Стасов и П.И. Чайковский // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 151-167. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 2)
243398
  Маркевич О.П. В.В. Стасов про борців проти самодержавства // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 64-74. – (Серія історії ; № 9)
243399
  Маркевич О.П. В.В. Стасов про становище народних мас у царській Росії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 99-111. – (Серія історії ; № 10)
243400
  Лебедев А.К. В.В. Стасов, 1824-1906 / А.К. Лебедев. – Москва ; Ленинград, 1944. – 30 с.
243401
  Лебедев А.К. В.В. Стасов, 1824-1906 / А.К. Лебедев. – 2-е изд. – Москва : Ленинград, 1948. – 36 с.
243402
  Лебедев А.К. В.В. Стасов, 1824-1906 / А.К. Лебедев. – Москва, 1956. – 40 с.
243403
  Лебедев А.К. В.В. Стасов, 1824-1906 / А.К. Лебедев, А.В. Солодовников. – Москва, 1966. – 187 с.
243404
  Синельник І. В.В. Тарновський та його колекція українських старожитностей // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 279-292
243405
   В.В. Щербицький у пам"яті народній : 95-річчю з дня народження Володимира Васильовича Щербицького присвячується : [фотоальбом] / [авт.-упоряд.: Г.К. Крючков, І.Г. Бойко, Г.Д. Максименко ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Новий друк, 2013. – 318, [2] с. : фотогр. – ISBN 978-617-635-040-8
243406
  Силенко А.Ф. В.В.Вересаев / А.Ф. Силенко. – Тула, 1956. – 116 с.
243407
  Бровман Г.А. В.В.Вересаев. Жизнь и творчество / Г.А. Бровман. – М. : Советский писатель, 1959. – 367 с.
243408
  Одинцов В.В. В.В.Виноградов / В.В. Одинцов. – Москва, 1983. – 95с.
243409
  Черноуцан И.С. В.В.Воровский -- литературный критик. / И.С. Черноуцан. – М, 1956. – 3-46с.
243410
  Семеновский О.В. В.В.Воровский - литературный критик : Очерки / О.В. Семеновский. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1963. – 292 с.
243411
  Балуев Б.П. В.В.Воровский - мастер политической сатиры. / Б.П. Балуев. – М., 1963. – 31с.
243412
  Морозова Эмилия Федоровна В.В.Воровский в борьбе за пролетарскую литературу : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Морозова Эмилия Федоровна ; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1958. – 19 с.
243413
  Гержод Галина Ивановна В.В.Воровский как историк партии : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гержод Галина Ивановна; КГУ. Ин-т повыш. квалиф. – К., 1982. – 258л. – Бібліогр.:л.193-219
243414
  Сергиевский И.В. В.В.Воровский как литературный критик / И.В. Сергиевский. – М., 1948. – 3-18с.
243415
  Вернандер Н.Б. В.В.Докучаев - творець вітчизняного грунтознавства / Н.Б. Вернандер. – Київ : Держсільгоспвидав, 1961. – 50 с.
243416
  Чеботарева Л.А. В.В.Докучаев / Л.А. Чеботарева. – Москва, 1949. – 561-622с.
243417
  Баландин Р.К. В.В.Докучаев : Книга для учащихся / Р.К. Баландин. – Москва : Просвещение, 1990. – 96с.
243418
  Ярилов А.А. В.В.Докучаев как педолог // Латериты и красноземы тропических и субтропических широт и родственные им почвы умеренных широт / К.Д. Глинка. – Б.м., 1903. – 27с.
243419
  Вільямс В.Р. В.В.Докучаев у боротьбі з посухою / В.Р. Вільямс, З.С. Філіпович. – Київ-Харків, 1949. – 20с.
243420
  Ярилов А.А. В.В.Докучаев, как педолог / А.А. Ярилов. – [Санкт-Петербург], 1903. – С. 363-390. – Без обл. и тит. л . - Отд. оттиск: Почвоведение. 1903. № 4.
243421
  Вернандер Н.Б. В.В.Докучаєв - творець вітчизняного грунтознавства / Н.Б. Вернандер. – Київ, 1961. – 50 с.
243422
  Меншун В.І. В.В.Дурдинець: "Треба навчитися робити людям добро навіть без грошей" // Господар великої справи. Штрихи до портрета Леоніда Васильовича Губерського, 2001
243423
  Мацай О. В.В.Капніст (до 200-річчя з дня народження) / О. Мацай. – Київ, 1957. – 39с.
243424
  Мацай О.Й. В.В.Капніст (до 200-річчя з дня народження) / О.Й. Мацай. – Київ, 1958. – 30с.
243425
  Криштоф О.Г. В.В.Козіна / О.Г. Криштоф. – Сімферополь, 1971. – 71с.
243426
  Черненко А.М. В.В.Косиор : К 100-летию со дня рождения / А.М. Черненко. – Киев : Знание, 1990. – 47, [1] с. – (Серия 1, "Время и общество" / О-во "Знание" УССР ; № 10)
243427
  Викторов В. В.В.Куйбышев - верный сын большевистской партии. / В. Викторов. – Москва, 1944. – 46,2с.
243428
  Нестеренко Ф.П. В.В.Куйбышев - пламенный пропагандист / Ф.П. Нестеренко. – М., 1985. – 64с.
243429
   В.В.Куйбышев в Самаре.. – Куйбышев, 1957. – 8с.
243430
  Бузурбаев Г. В.В.Куйбышев в Сибири. / Г. Бузурбаев. – 2-е изд., доп. – Алма-Ата, 1967. – 115с.
243431
  Федорова В.И. В.В.Матэ и его ученики / В.И. Федорова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1982. – 208 с.
243432
   В.В.Маяковский : Указ. лит. – Москва, 1980. – с.
243433
  Шабалина В.К. В.В.Маяковский в борьбе с декадентами. : Дис... канд. филолог.наук: / Шабалина В.К.;. – К., 1950. – 234л. – Бібліогр.:л.227-234
243434
  Голубенцев Н.А. В.В.Маяковский в портретах и иллюстрациях / Н.А. Голубенцев. – Л., 1940. – 172 с.
243435
  Чэн Ицзюнь В.В.Маяковский в процессе развития китайской литературы 20-80-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Чэн Ицзюнь; КГУ. – К., 1991. – 23л.
243436
  Чєн Ицзюнь В.В.Маяковский в процессе развития современной китайской литературы 20-80 гг. : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Чєн Ицзюнь; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 166л. – Бібліогр.:л.155-166
243437
  Мясников А.С. В.В.Маяковский. Стенограмма лекций... / А.С. Мясников. – М., 1948. – 64 с.
243438
  Сокольников М.П. В.В.Мешков. / М.П. Сокольников. – Москва, 1967. – 182с.
243439
  Косицкий Г.И. В.В.Парин, 1903-1971: (Физиолог). / Г.И. Косицкий, Г.И. Марковская. – Москва : Медицина, 1986. – 106с.
243440
  Запорожан В.М. В.В.Подвысоцкий - основатель высшей медицинской школы в Одессе // Інтегративна антропологія : Міжнародний медико-філософський журнал / Одеський державний медичний університет. – Одеса, 2007. – № 1. – С. 4-6.
243441
  Васильев Ю.К. В.В.Подвысоцкий и И.И. Мечников. (К 150-летию со дня рождения В.В. Подвысоцкого) / Ю.К. Васильев, К.Г. Васильев // Інтегративна антропологія : Міжнародний медико-філософський журнал / Одеський державний медичний університет. – Одеса, 2007. – № 1. – С. 13-15..
243442
  Черняков Б.И. В.В.Ризниченко - иллюстратор революционной прессы начала ХХ века : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики" / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Fotoinfo, 1991. – 31с.
243443
   В.В.Стасов : статьи и заметки, не вошедшие в собрание сочинений. – Москва : Искусство
Т.2. – 1954. – 459 с.
243444
  Маркевич А.П. В.В.Стасов и П.И.Чайковский / А.П. Маркевич, 1958. – 151-168с.
243445
  Суворова Е.И. В.В.Стасов и русская общественная мысль 40-60-х годов XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Суворова Е.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 20 с.
243446
  Суворова Е.И. В.В.Стасов и русская передовая общественная мысль / Е.И. Суворова. – Ленинград : Лениздат, 1956. – 152 с.
243447
  Стефанович В.Н. В.В.Стасов. / В.Н. Стефанович. – М, 1956. – 132с.
243448
  Струнин И В. В.В.Хлебников в годы революции. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Струнин В.И,; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1977. – 16л.
243449
  Холодовская М.З. В.Васнецов / М.З. Холодовская. – М., 1949. – 41с.
243450
   В.Ветрогонский .Каталог выставки. – Л, 1966. – 8с.
243451
  Денисюк С.П. В.Винниченко в оцінці критиків журналу "Українська хата" (1909-1914) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті аналізуються праці критиків журналу "Українська хата", присвячені творчості В. Винниченка, розкриваються їхні погляди на новаторство і шляхи розвитку творчої індивідуальності провідного українського письменника ХХ ст. The critical articles by ...
243452
  Черноуцан И.С. В.Воровский -- литературный критик. / И.С. Черноуцан. – 3-56с.
243453
  Брискман М.А. В.Г. Анастасевич (1775-1845) / М.А. Брискман. – Москва, 1958. – 276 с.
243454
  Красавин В.С. В.Г. Белинский - великий патриот / В.С. Красавин. – Сталинград, 1948. – 36с.
243455
  Головенченко Ф.М. В.Г. Белинский - великий русский критик и революционный демократ / Ф.М. Головенченко. – М.-Л., 1949. – с.
243456
  Плеханов Г.В. В.Г. Белинский : (Речь, произнес. весной 1898 г. по случаю 50-летия со дня смерти Белинского на рус. собр. в Женеве, Цюрихе и Берне). / Г. Плеханов. – [Санкт-Петербург] : Изд. "Библиотеки для всех" О.Н. Рутенберг, 1906. – 40 с.
243457
   В.Г. Белинский. – Москва : Никит. суботники. – (4 Серия. Русские критики в марксистском освещении)
5. – 1929. – 531 с. – Библиогр.: с. 529-532
243458
  Карабан С.И. В.Г. Белинский / С.И. Карабан. – Минск, 1936. – 196с.
243459
  Лебедев-Полянский В.Г. Белинский : литературно-критическая деятельность / Лебедев-Полянский. – Москва-Л., 1945. – 384 с.
243460
  Бродский Н.Л. В.Г. Белинский / Н.Л. Бродский. – Москва : ОГИЗ Художественная литература, 1946. – 144 с.
243461
  Бельчиков Н.Ф. В.Г. Белинский : популярный очерк / Н.Ф. Бельчиков ; Всесоюзное Общество по распространению политических и научных знаний. – Москва, 1948. – 24 с.
243462
   В.Г. Белинский : (доклады, прочитанные на заседании совета Таджикскогофилиала Академии наук СССР, посвященного 100-летию со дня смерти В.Г. Белинского). – Сталинобад : Изд-во ТФАН СССР, 1948. – 46 с.
243463
  Головенченко Ф.М. В.Г. Белинский / Ф.М. Головенченко. – М., 1948. – с.
243464
  Головенченко Ф.М. В.Г. Белинский / Ф.М. Головенченко. – М., 1948. – 72с.
243465
  Козырев А.В. В.Г. Белинский / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 45 с.
243466
  Боград В.Э. В.Г. Белинский : рек. указатель литературы / сост. В.Э. Боград ; Гос. Публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : [б. и.], 1950. – 128 с. : портр.
243467
   В.Г. Белинский : сборник статей, посвященных 150-летию со дня рождения. – Пенза : [б. и.], 1961. – 204 с.
243468
  Головенченко Ф.М. В.Г. Белинский (К 100-летию со дня смерти) / Ф.М. Головенченко. – Архангельск, 1948. – 43с.
243469
   В.Г. Белинский в воспоминаниях современников. – Москва : Художественная литература, 1977. – 733 с., [9] л. ил. – (Серия. Литература мемуаров / под общ. ред. Н.К. Гея [и др.])
243470
  Фролова А. В.Г. Белинский в воспоминаниях чембарцев. По запискам М.И. Храмовой // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 285-301. – ISSN 0042-8795
243471
  Гордин А.М. В.Г. Белинский в портретах, иллюстрациях, документах / А.М. Гордин. – Л.-Москва, 1951. – 220с.
243472
  Соколов Л.А. В.Г. Белинский в роли педагога : К столетию со зня рождения великого критика (1811- г. 30 мая 1911 г.) / Леонид Андреев. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – [2], 40 с. – Кн. без тит. л.
243473
  Максяшев П.Ф. В.Г. Белинский в Чембаре и Пензе / П.Ф. Максяшев. – Саратов, 1980. – 191с.
243474
   В.Г. Белинский и его корреспонденты. – Москва : [б. и.], 1948. – 314 с.
243475
   В.Г. Белинский и литературы Запада : сборник статей. – Москва : Наука, 1990. – 262, [2] с.
243476
  Щукин С.Е. В.Г. Белинский и социализм / С.Е. Щукин. – Москва : Издательство коммунистической академии, 1929. – 174 с.
243477
   В.Г. Белинский о Гоголе : статьи, рецензии, письма. – Москва : Гос. изд-во худ. лит-ры, 1949. – 512 с. : портр.
243478
  Недзвецкий В.А. В.Г. Белинский о литературе риторической и художественной // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 9-30. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
243479
  Калапова Е.Б. В.Г. Белинский о Шекспире. К вопросу о месте В.Г. Белинского в истории русского и заруб. шекспироведения / Е.Б. Калапова. – М., 1964. – 156с.
243480
  Острогорский В.П. В.Г. Белинский, как критик и педагог : Две публичные лекции, прочитанные 12-го и 19-го марта 1898 г. в Петербурге в Большой аудитории Соляного городка , в виду предстоящего 26-го мая 1898 г. исполнения пятидесятилетия со дня смерти Белинского : (Лекции читаны в Пользу подв.музея уч. пос.) / Виктор Острогорский. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1898. – 120 с., 1 л. фронт. (портр.)


  На тит. л. печать: Книжный магазин К.К. Семинского, Киев
243481
  Лаврецкий А. В.Г. Белинский. К столетию со дня смерти. 1848-1948 / А. Лаврецкий. – Москва, 1948. – 152 с.
243482
  Бельчиков М.Ф. В.Г. Белинський та його доба : стенограма публічної лекції / М.Ф. Бельчиков ; товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР. – Київ : Вид. АН УРСР, 1948. – 52с.
243483
  Головенченко Ф.М. В.Г. Белінський / Ф.М. Головенченко. – Київ, 1948. – 72с.
243484
  Крутікова Н.Є. В.Г. Белінський : (життя та діяльність) / Н.Є. Крутікова. – Київ, 1948. – 55 с.
243485
  Басс І.І. В.Г. Бєлінський і українська література 30-40-х років Х1Х ст. / І.І. Басс ; відповід. ред. О.І. Білецький ; АН УРСР. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1953. – 128 с., [1] портр.
243486
  Басс І.І. В.Г. Бєлінський і українська література 30-40-х років Х1Х ст. / І.І. Басс. – 2-е вид., перероб.і доп. – Київ : Держлітвидав УРСП, 1963. – 175 с.
243487
  Львович М.И. В.Г. Глушков / М.И. Львович. – Л., 1968. – 120с.
243488
  Костенко А.І. В.Г. Гриневецький як реформатор вищоїт технічної освіти // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 49-58


  Вчений в галузі теплотехніки. В.Г. Гриневецький зіграв видатну роль в розвитку вітчизняної інженерної освіти.
243489
  Ливанова Т.Н. В.Г. Захаров : творческий путь / Т.Н. Ливанова. – Москва : Музгиз, 1954. – 267 с.
243490
  Кузнецов Н.В. В.Г. Кнорин / Кузнецов Н.В. – Минск, 1979. – 174 с.
243491
  Ніколенко О. В.Г. Колоренко і Т.Г. Шевченко / О. Ніколенко, Л. Ольховська // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 116-120. – ISSN 2075-1222
243492
  Бартенев В. В.Г. Короленко - литературный критик / Вл. Бартенев. – Иваново : Иван. кн. изд-во, 1953. – 143 с. : ил., 1 л. портр.
243493
  Шаховская Н.Д. В.Г. Короленко : опыт биографической характеристики / Н. Шаховская. – Москва : Кн-во К.Ф. Некрасовой, 1912. – 185, [6] с., 1 л. портр. (фронт.) : портр.
243494
   В.Г. Короленко. – Птгр, 1922. – 191с.
243495
  Бялый Г.А. В.Г. Короленко / Г.А. Бялый. – М-Л : Художественная литература, 1949. – 372 с.
243496
   В.Г. Короленко. – Горький, 1953. – 20с.
243497
  Донской Я.Е. В.Г. Короленко / Я.Е. Донской. – Х., 1963. – 216 с.
243498
  Бялый Г.А. В.Г. Короленко / Г.А. Бялый. – 2-е перераб. и доп. – Л : Художественная литература, 1983. – 350с.
243499
   В.Г. Короленко в амгинской ссылке. – Якутск, 1947. – 95 с.
243500
   В.Г. Короленко в воспоминаниях современников. – М : Художественная литература, 1962. – 654 с.
243501
  Фортунатов Н.М. В.Г. Короленко в Нижнем Новгороде, 1885-1896 / Н.М. Фортунатов. – Горький, 1986. – 158 с.
243502
  Евстратов Н.Г. В.Г. Короленко в Уральске / Н.Г. Евстратов. – Алма-Ата, 1961. – 96 с.
243503
  Леонидов Л.П. В.Г. Короленко и "дело Бейлиса" // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 145-156
243504
  Нерсесян Н.Б. В.Г. Короленко и армянская литература : Автореф... канд. филол.наук: / Нерсесян Н. Б.; Тбил.ГУ. – Ереван, 1970. – 19л.
243505
   В.Г. Короленко и русская литература. – Пермь, 1987. – 63с.
243506
  Флейс Е.М. В.Г. Короленко и удмурский народ / Е.М. Флейс. – Ижевск, 1956. – 20 с.
243507
  Ніколенко О. В.Г. Короленко і Т.Г. Шевченко / О. Ніколенко, Л. Ольховська // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 16-22. – ISSN 2075-1486
243508
  Батюшков Ф.Д. В.Г. Короленко как человек и писатель / Батюшков Ф.Д. – Москва : Задруга, 1922. – 124 с.
243509
  Блоха Я.Є. В.Г. Короленко про ціннісні орієнтації в християнстві // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 48-62. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 2))
243510
  Крутікова Н.Є. В.Г. Короленко та українська література / Н.Є. Крутікова. – Київ, 1955. – 24 с.
243511
  Беренштам В. В.Г. Короленко, как общественный деятель и в домашнем кругу / В. Беренштам. – Берлин : Кн. изд-во "Москва", 1922. – 107 с. : 1 портр.
243512
  Балабанович Е.З. В.Г. Короленко. 1853-1921 : 1853-1921 / Е. Балабанович ; под ред. докт. ист. наук В. Бонч-Бруевича. – Москва : Гос. литературный музей, 1947. – 168 с. : ил., портр. – На обл. авт. не указан. – (Русские писатели : научно-популярная серия Государственного литературного музея)
243513
  Колоскова Н. В.Г. Кричевський - ідейний натхненник та один із засновників першого музею Тараса Шевченка в Києві // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 16-19.
243514
  Архангельская А.И. В.Г. Перов / Архангельская А.И. – Москва : Издательство Гос. Третьяковской галлереи, 1950. – 52 с., [25] ил. – (Очерки по истории русской живописи второй половины XIX века)
243515
  Шульц С.А. В.Г. Распутин и Л.Н. Толстой ("Последний срок" и "Смерть Ивана Ильича") // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 163-174. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
243516
  Король Г.І. В.Г. Сарбей і проблеми біографістики: до 80-річчя вченого // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 123-128. – ISBN 978-966-8558-75-7
243517
   В.Г. Сергеев. 100-річчя від дня народження // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва. – Київ, 2014. – № 4 (86) : Спец. вип., присвячений XXVI Київському міжнародному симпозіуму з наукознавства та історії науки "Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки". – С. 150. – ISSN 0374-3896


  Відомий в галузі радіотехніки, електроніки та автоматики.
243518
  Вільчинська С. В.Г. Табачковський як дослідник філософської антропології // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2013. – № 2. – С. 92-108. – ISSN 2227-1503
243519
  Александров Ю.В. В.Г. Фесенков, его жизнь и научное наследие // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків, 2018. – № 1/2 (66/67). – С. 48-51. – ISSN 1811-2404
243520
  Березінець І. В.Г. Челпанов: історико-філософське обґрунтування психофізичного паралелізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 7-15


  У статті запропоновано стислий огляд та аналіз Г. Челпановим історико-філософських вчень європейських філософів про феномен душі. Ключові слова: душа, дуалізм, монізм, матерія, паралелізм, субстанція. В статье предложен краткий обзор и анализ Г.И. ...
243521
  Ореханов Г.Л. В.Г. Чертков и Л.Н. Толстой // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 129-138. – ISSN 0869-5687
243522
   В.Г. Шухов - выдающийся инженер и ученый. – М, 1984. – 94с.
243523
  Назаркин А.Г. В.Г.Белинский - великий мыслитель и революционер-демократ / А.Г. Назаркин. – М., 1961. – 37с.
243524
  Плеханов Г.В. В.Г.Белинский / Г. В. Плеханов. – Москва ; Петроград : Госиздат ; [Напеч. в Москве], 1923. – VI, 330, [1] с.
243525
  Зелинский К.Л. В.Г.Белинский / К.Л. Зелинский. – Рига, 1948. – 55с.
243526
  Кийко Е.И. В.Г.Белинский / Е.И. Кийко. – Москва, 1972. – 176с.
243527
  Прохоров Е.П. В.Г.Белинский / Е.П. Прохоров. – М, 1978. – 191с.
243528
  Кубиков И.Н. В.Г.Белинский .Жизнь и летуратурная деятельность / И.Н. Кубиков. – М, 1924. – 128с.
243529
   В.Г.Белинский [1848-1948]. – Ленинград : [Изд. Гос. Публичной биб-ки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина], 1948. – 8 с. – (Памяка читателя : Серия биографческая ; № 4)
243530
  Добровольская К.К. В.Г.Белинский в борьбе за русский реалистический театр. : Автореф... Канд.филол.наук: / Добровольская К.К.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – [Москва], 1952. – 16 с.
243531
   В.Г.Белинский в воспоминаниях современников. – М., 1962. – 760с.
243532
  Тонков В.А. В.Г.Белинский и А.В.Кольцов. / В.А. Тонков. – Воронеж, 1948. – 21с.
243533
  Покрвский В.С. В.Г.Белинский и его место в истории русской политической мысли / В.С. Покрвский, 1950. – 5-24с.
243534
  Покровский В.С. В.Г.Белинский и его место в истории русской политической мысли / В.С. Покровский, 1950. – 5-24с.
243535
  Гуляев Н.А. В.Г.Белинский и зарубежная эстетика его времени / Н.А. Гуляев, 1961. – 368с.
243536
  Вороницын И. В.Г.Белинский и религия / И.П. Вороницын. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Атеист ; [Вологда : тип. Полиграфеста "Сев. печ."], 1930. – 42 с. [2] с.
243537
  Худоян С.К. В.Г.Белинский как основоположник русской революционно-демократической педагогики и его роль в развитии армянской передовой педагогической мысли : Автореф...канд.пед.наук: / Худоян С.К. – Ереван, 1952. – 47 с.
243538
  Познанский Н.Ф. В.Г.Белинский о воспитании. / Н.Ф. Познанский. – М, 1949. – 128с.
243539
  Шиллегодский С.П. В.Г.Белинский о детской литературе и детском чтении / С.П. Шиллегодский. – М., 1955. – 48с.
243540
  Гуляев Н.А. В.Г.Белинский о Н.В.Гоголе / Н.А. Гуляев. – Томск, 1952. – 34с.
243541
  ПетроваЕ.Н В.Г.Белинский о преподавании русского оязыка в школе / ПетроваЕ.Н. – М., 1961. – 120с.
243542
  Лаврецкий А. В.Г.Белинский. 1811-1848 / А. Лаврецкий, В. Полянский. – Москва, 1936. – 111с.
243543
  Мордовченко Н.Н. В.Г.Белинский. 1811-1848. Очерк литературно-критической деятельности. / Н.Н. Мордовченко. – Л., 1948. – 140с.
243544
  Мясников А.Л. В.Г.Белинский. 1911-1848. / А.Л. Мясников. – М., 1942. – 45с.
243545
  Новиков А.И. В.Г.Белинский. Биография, разбор его главных произведений, темы и планы. / А.И. Новиков. – 2-е изд., испр. и доп. – С-Пб. – 111с.
243546
  Нечаева В.С. В.Г.Белинский. Жизнь и творчество. 1836-1841 / В.С. Нечаева. – М., 1961. – 392с.
243547
  Нечаева В.С. В.Г.Белинский. Жизнь и творчество. 1842-1848 / В.С. Нечаева. – М., 1967. – 527с.
243548
  Нечаева В.С. В.Г.Белинский. Начало жизненного пути и литературной деятельности. 1811-1830 / В.С. Нечаева. – М., 1949. – 447с.
243549
  Нечаева В.С. В.Г.Белинский. Учение в университете и работа в "Телескопе" и "Молве" / В.С. Нечаева. – М., 1954. – 488с.
243550
  Кирилюк З.В. В.Г.Бєлінський - великий російський літературний критик / З.В. Кирилюк. – К., 1974. – 23с.
243551
  Летов Б.Д. В.Г.Короленко -- редактор. / Б.Д. Летов. – Л., 1961. – 218 с.
243552
  Ростов Н. В.Г.Короленко / Н. Ростов. – М : Художественная литература, 1965. – 111 с.
243553
  Мякотин В.А. В.Г.Короленко (15 июля 1853 -- 25 декабря 1921). / В.А. Мякотин. – М., 1922. – 48с.
243554
  Михайловская Н.Д. В.Г.Короленко в борьбе с реакцией 80-х начала 90-х годов XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Михайловская Н.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 с.
243555
  Буня М.И. В.Г.Короленко в Удмуртии / М.И. Буня. – Ижевск, 1982. – 271 с.
243556
  Бараньский З. В.Г.Короленко и польское литературно-общественное дивжение. : Автореф... канд. филол.наук: / Бараньский З.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1955. – 14л.
243557
  Миксон Е. В.Г.Короленко и Т.Г.Шевченко. (Лекция для студ.-заоч.) / Е. Миксон. – Запорожье, 1964. – 20с.
243558
  Малий П.Д. В.Г.Короленко й Україна / П.Д. Малий. – Львів, 1958. – 187 с.
243559
  Григорьев Р. В.Г.Короленко. / Р. Григорьев. – М, 1925. – 143 с.
243560
  Котов А.К. В.Г.Короленко. / А.К. Котов. – М : Художественная литература, 1957. – 86 с.
243561
  Негретов П.И. В.Г.Короленко. / П.И. Негретов. – Москва : Книга, 1990. – 287с.
243562
  Лапунова Н.Ф. В.Г.Перов. / Н.Ф. Лапунова. – М., 1968. – 60с.
243563
  Фогель З.В. В.Г.Пузырьков / З.В. Фогель. – М, 1959. – 62с.
243564
  Кулешова Н.Ф. В.Г.Тан-Богораз / Н.Ф. Кулешова. – Минск, 1975. – 112с.
243565
  Кулешова Н.Ф. В.Г.Тан-Богораз. Жизнь и творчество : Автореф... канд. филол.наук: 10.640 / Кулешова Н.Ф.; АН БССР. Ин-т литературы. – Минск, 1972. – 25л.
243566
  ТолстойВ.П В.Г.Шварц. 1838-1868 / ТолстойВ.П. – М-Л, 1947. – 24с.
243567
  Кондаурова Людмила Павловна В.Ганка и его значение в развитии чешско-русских связей. (20-е гг. XIX в. - 1860 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Кондаурова Людмила Павловна; МГУ. Ист. фак. – М., 1976. – 21л.
243568
  Маценка С. В.Генаціно: про механізм дитячого світосприйняття як поетологічний принцип художньої творчості // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 166-172
243569
  Алексеев П М. В.Годвин и его роман "Калеб Вильямс" / П М. Алексеев. – Москва; Ленинград, 1949. – 40с.
243570
  Николаев Н В. В.Гюго : критико-биогр. очерк / В. Николаев. – 2-е изд. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1955. – 86 с.
243571
  Абашина Н.С. В.Д . Баран - дослідник історичних витоків українського народу // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Н.С. Абашина, В.С. Вяргей, І.О. Гавритухін [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2. – С. 5-18. – ISBN 978-966-02-8143-1
243572
  Демиденко Г.Г. В.Д. Бонч-Бруевич (Историко-партийный очерк жизни и деятельнсоти 1903-1955 гг.) : автореф... канд ист. наук / Г.Г. Демиденко ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1972. – 30 л.
243573
   В.Д. Зазерская. – Кишинёв, 1971. – 14с.
243574
  Савчук З. В.Д. Отамановський та його роль в українському націєтворчому процесі // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 66-71. – ISBN 966-7060-54-1
243575
  Голубева О.Д. В.Д.Бонч-Бруевич - издатель / О.Д. Голубева. – Москва, 1972. – 136с.
243576
   В.Д.Купрадзе. – Тбилиси, 1986. – 101с.
243577
  Ковалев Ю.В. В.Дж.Линтон (из истории чартистской поэзии) : Автореф... канд. филолог.наук: / Ковалев Ю.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 18 с.
243578
  Стесин В.В. В.Е. Патон в работах по космическим технологиям // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 5 (114). – С. 25-27. – ISSN 1561-8889
243579
  Серова Г.Г. В.Е.Савинский -- художник и педагог. / Г.Г. Серова. – М, 1983. – 143с.
243580
  Шевченко В.Н. В.Ж. Келле и три дискусии 70-х годов XX века. По поводу книги "Принцип историзма в познании социальных явлений" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 12. – С. 116-120. – ISSN 0235-1188
243581
  Фогель З.В. В.З.Бородай / З.В. Фогель. – М, 1968. – 110с.
243582
  Талапина Светлана Владимировна В.З.Хоружая - революционер-публицист : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Талапина Светлана Владимировна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 27л.
243583
   В.И Ленин о производительности труда и пути ее повышения на современом этапе. – Киев, 1980. – 319с.
243584
  Мошнин И.Д. В.И,Ленин о воспитании советских воинов / И.Д. Мошнин. – М, 1960. – 168с.
243585
   В.И. Аверина : репродукции. – Ленинград : Художники РСФСР, 1960. – 6 с. : ил.
243586
  Астахин В.И. В.И. Астахин : каталог выставки / В.И. Астахин; Сост.: М.Д. Глинкин; ред.: А.Д. Колесников. – Москва : Советский художник, 1962. – 12, [12] с.
243587
  Посохов С.И. В.И. Астахов как историк Харьковского университета // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2000. – Вип. 4 : Категоріальний апарат історичної науки. – С. 64-69
243588
  Лазуко А.К. В.И. Васнецов / А.К. Лазуко. – Ленинград, 1990. – 206с.
243589
   В.И. Векслер и работы по ускорению в ФИАН // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2008. – № 4. – С. 39-44.


  Есть фото.
243590
  Козиков И.А. В.И. Вернадский - создатель учения о ноосфере // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-20. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
243591
  Козиков И.А. В.И. Вернадский - создатель учения о ноосфере / И.А. Козиков ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. политологии. – Москва : Издательство Московского уениверситета, 2013. – 215, [5] с. – Развернутый тит. л. К 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского. – (Библиотека факультета политологии МГУ / редкол.: д-р ист. наук Шутов А.Ю. (пред.) [и др.]). – ISBN 978-5-211-06540-6
243592
  Бельская Е.Ю. В.И. Вернадский - ученый, педагог и организатор высшего образования / Е.Ю. Бельская, Л.В. Попов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 94-106. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье анализируется деятельность В.И. Вернадского как ученого, педагога и как организатора высшей школы России. Подчеркивается необходимость переосмыслить наследие нашего великого соотечественника, бережно и творчески развивать и использовать ...
243593
  Мочалов И.И. В.И. Вернадский - человек и мыслитель / И.И. Мочалов. – М, 1970. – 176с.
243594
  Корсунсая В.М. В.И. Вернадский / В.М. Корсунсая, Н.М. Вверзилин. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1975. – 127с.
243595
  Оноприенко В.И. В.И. Вернадский и В.В. Докучаев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 15-21. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
243596
   В.И. Вернадский и глобальные проблемы современной цивилизации : тезисы междунар. конф., Украина, АР Крым, Симферополь, 23-25 апр. 2013 г. / М-во образования и науки Украині, Нац. акад. наук Украины ; Рос. акад. наук [и др.] // В.И. Вернадский и Таврический университет : к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского / [Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского]. – [Симферополь : АРИАЛ, 2013. – 237, [1] с. : фот.
243597
   В.И. Вернадский и Крым : люди, места, события... / М.В. Багров, Єва, В.В. Лавров, М.О. С"єдін, С.Б. Філімонов; М.В. Багров, В.Г. Єва, В.В. Лавров,М.О. С"єдін, С.Б. Філімонов. – Київ : Либідь, 2004. – 312 с. : ил. – ISBN 966-06-0341-Х
243598
   В.И. Вернадский и Крым : биобиблиографический указатель, 1899-2005 / МОНУ; Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского, Научная б-ка; [сост.: В.А. Миронова, В.П. Кузнецова, В.И. Тараилова] // Владимир Иванович Вернадский : библиографический указатель, 1992-2005 / МОНУ; Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского; Научная библиотека; [сост.: В.А. Миронова, В.П. Кузнецова, В.И. Тараилова]. – Київ : Либідь, 2007. – С.117-192. – ISBN 978-966-8649-30-1
243599
   В.И. Вернадский и Крым : люди, места, события... / [Н.В. Багров и др. ; вступ. ст. Д.В. Табачник]. – 2-е изд., перераб. – Киев : Лыбидь, 2012. – 245, [3] с. : ил., фотоил., портр. – К 150-летию со дня рождения акад. В.И. Вернадского. - Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-06-0622-7
243600
  Павлов А.Т. В.И. Вернадский и Л.М. Лопатин о философии и ее месте в духовной жизни человества // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-15. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
243601
   В.И. Вернадский и современная наука. – Л., 1988. – 111с.
243602
  Багров Н.В. В.И. Вернадский и Таврический университет // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 3-6. – ISSN 1726-5428
243603
   В.И. Вернадский и Таврический университет : к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского / [Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского]. – [Симферополь : АРИАЛ, 2013. – 2 кн., 4 диска. – 2 кн., 4 CD, влож. в папку


  Содерж.: Постигая разум. Крымская одиссея Вернадского (CD) ; Зал В.И. Вернадского в Мраморной пещере (CD) ; С именем В.И. Вернадского (CD) ; В.И. Вернадский и глобальные проблемы современной цивилизации ; В.И. Вернадский и Таврический ун-т: движение ...
243604
   В.И. Вернадский и Таврический университет: движение сквозь время / [Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского ; авт.-сост. : М. В. Багров и др. ; предисл. Н.В. Багрова ; фотосъемка: А.М. Калягин и др.] // В.И. Вернадский и Таврический университет : к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского / [Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского]. – [Симферополь : АРИАЛ, 2013. – [48] с. – Библиогр.: фот.
243605
  Соботович Э.В. В.И. Вернадский и экология // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 6-12. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
243606
  Кузнецова Н.И. В.И. Вернадский как историк науки: методологические находки и парадоксы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 11. – С. 99-111. – ISSN 0042-8744
243607
  Олендарь Н.Е. В.И. Вернадский как организатор научной деятельности в Украине // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 55-60. – ISSN 2074-4447
243608
  Мочалов И.И. В.И. Вернадский о методологии науки / И.И. Мочалов, В.И. Оноприенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 7-16. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1726-5428
243609
  Алексеева В.И. В.И. Вернадский о науке и религии // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2008. – № 4 (30). – С. 108-115
243610
  Кузнецов М.А. В.И. Вернадский о ноосфере / М.А. Кузнецов. – М., 1989. – 45с.
243611
  Аксенов Г.П. В.И. Вернадский о природе времени и пространства : ист.- науч. исслед. / Г.П. Аксенов ; Рос. акад. наук, Ин-т истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН. – Москва : ИИЕТ, 2006. – 391, [1] с. – Имен. указ.: с. 383-391. – Библиогр.: с. 377-382 и в конце гл. – ISBN 5-98886-009-6
243612
  Жилинская О.И. В.И. Вернадский о роли университетов и университетского образования // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 21-27. – ISSN 0374-3896


  Проанализированы выдающийся вклад В.И. Вернадского в развитие естественных наук, основные дисциплинарные и междисциплинарные направления его роботы, а также показана его плодотворная и созидательная деятельность в сфере организации науки. Раскрыта ...
243613
  Спирина М.Ю. В.И. Вернадский об образовании и искусстве в эволюции науки // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 61-65. – ISSN 2074-4447
243614
  Багров Н.В. и др. В.И. Вернадский. Крымское наследие : [работы, переписка ученого крымского периода жизни] / [сост.: Н.В. Багров и др. ; гл. ред. А.С. Мнышенко]. – Киев : Лыбидь, 2012. – 266, [5] с. : ил., портр. – К 150-летию со дня рождения академика В.И. Вернадского. – Библиогр.: с. 261-266. – ISBN 978-966-06-0631-9
243615
  Оноприенко В.И. В.И. Вернадский. Школы и ученики / Валентин Оноприенко ; Нац. акад. наук Украины, Центр исслед. науч.-техн. потенциала в истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2014. – 331, [1] с. : фот. – Указ. имен: с. 320-329. – Библиогр.: с. 306-319. – ISBN 978-617-571-102-6
243616
  Мочалов И.И. В.И. Вернадский: интегральные функции и задачи науки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 3-20. – ISSN 0374-3896


  В статье представлен материал, формирующий концепцию интегральных функций и задач науки Вернадского.
243617
  Мочалов И.И. В.И. Вернадский: Наука. Философия. Человек : к 150-летию со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского / И.И. Мочалов, В.И. Оноприенко ; Рос. акад. наук, Ин-т истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. – Изд. 2-е, испр., доп. – Киев : ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН ; Информационно-аналитическое агентство. – ISBN 978-966-2142-98-3
Кн. 1 : Наука в исторических и социальных контекстах. – 2011. – 411, [1] с. : ил. – Указ. имен: с. 406-411. – Библиогр. в подстроч. примеч.
243618
  Мочалов И.И. В.И. Вернадский: Наука. Философия. Человек : к 150-летию со дня рождения великого ученого, философа, гуманиста Владимира Ивановича Вернадского / И.И. Мочалов, В.И. Оноприенко ; Рос. акад. наук, Ин-т истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова, Нац. акад. наук Украины, Центр исслед. науч.-техн. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев : ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН ; Информационно-аналитическое агентство. – ISBN 978-617-571-081-4
Кн. 2 : Наука и ее инструментарий: логико-методологические аспекты. – 2012. – 631, [1] с. : ил. – Указ. имен: с. 620-630. – Библиогр. в подстроч. примеч.
243619
  Яницкий О.Н. В.И. Вернадский: политик, историк, общественный деятель // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 2 (134). – С. 165-172. – ISSN 0321-2017
243620
  Толстой М.І. В.И. Вернадський і радіогеологія // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 13-16. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
243621
  Гречишникова А.Д. В.И. Водовозов и В.П. Острогорский / А.Д. Гречишникова. – М., 1941. – 184 с.
243622
  Ламан К Н. В.И. Глебова / К Н. Ламан. – М., 1987. – 190с.
243623
  Николаев Г.А. В.И. Григорович в Казанском университете // Віктор Іванович Григорович : [до 200-річчя від дня народження] : збірник наук. праць / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; [редкол.: В.Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 103-112. – (Історія славістики). – ISBN 978-966-489-408-8
243624
  Кирпичников А.И. В.И. Григорович и его значение в истории русской науки // Ленора, Людмила и Нерина : заметка по польской литературе / Р. Брандт. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1896. – С. 764-775
243625
  Сергеев А.В. В.И. Григорович как историк славян : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сергеев А.В. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1966. – 20 с.
243626
  Юган Н.Л. В.И. Даль в общественно-культурной жизни России 1850-х гг. // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 184-193. – ISBN 966-72-77-79-8
243627
   В.И. Даль и Общество любителей российской словесности. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2002. – 304 с., [ 8 ] с. илл. – ISBN 5-86547-220-8
243628
  Юган Н.Л. В.И. Даль и русская литература 30-60-х гг. XIX в. : монография / Н.Л. Юган ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Гос. учреждение "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко". – Луганск : ГУ "ЛНУ им. Т. Шевченко", 2011. – 399, [1] с. – Библиогр.: с. 348-399. – ISBN 978-966-617-283-2
243629
  Канкава М.В. В.И. Даль ка лексикограф / М.В. Канкава. – Тбилиси : Цодна, 1958. – 356 с.
243630
  Ковнатор Р. В.И. Засулич / Р. Ковнатор. – М., 1960. – 3-42с.
243631
  Зайкин А.Н. В.И. Ление и И.В. Сталин об амкриканском империализме / А.Н. Зайкин. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1952. – 52 с.
243632
  Гилилов С.С. В.И. Ленин-организатор / С.С. Гилилов. – М., 1960. – 238с.
243633
  Гилилов С.С. В.И. Ленин-организатор / С.С. Гилилов. – Москва : Политиздат, 1972. – 232 с.
243634
  Каплин А.С. В.И. Ленин-основоположник дипломатии социалистического государства / А.С. Каплин. – Москва : Знание, 1970. – 64 с.
243635
   В.И. Ленин - великий вождь коммунизма. – Л., 1960. – 34с.
243636
   В.И. Ленин - великий теоретик. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат, 1970. – 464 с.
243637
  Сухарев В.В. В.И. Ленин - историк международного коммунистического и рабочего движения / В.В. Сухарев. – К., 1987. – 188с.
243638
  Зорина Н.Г. В.И. Ленин - историк печати / Н.Г. Зорина, А.А. Савенков. – Л., 1966. – 220с.
243639
  Астахов В.И. В.И. Ленин - историк советского общества / Астахов В.И., Шерман И.Л. – Харків : Харьковский университет, 1969. – 355 с. : портр.
243640
  Члиянц А.Я. В.И. Ленин - организатор партийно-политической работы в Красной Армии / А.Я. Члиянц. – ЛЬвов, 1984. – 168с.
243641
   В.И. Ленин - основатель пролетарской партии нового типа. – Омск, 1970. – 24с.
243642
  Недобоева А.Е. В.И. Ленин - основатель советского правопорядка / А.Е. Недобоева. – Свердловск, 1973. – 54с.
243643
  Косульников А.П. В.И. Ленин - основатель советского социалистического государства / А.П. Косульников. – Москва, 1950. – 40с.
243644
  Панюшкин И.Е. В.И. Ленин - основоположник научной организации управленческого труда / И.Е. Панюшкин. – Тбилиси : Сабочата Сакартвело, 1969. – 46 с.
243645
   В.И. Ленин - основоположник политической экономии социализма. – Казань, 1970. – 255с.
243646
  Ковальчук М.А. В.И. Ленин - создатель марксистской партии в России / М.А. Ковальчук. – Л, 1970. – 216с.
243647
  Егоров В.Г. В.И. Ленин - творец революционной партии нового типа / В.Г. Егоров, Л.С. Кузнецов. – М, 1983. – 64с.
243648
   В.И. Ленин - теоретик коммунистической пропаганды. – Москва, 1981. – 231с.
243649
   В.И. Ленин. – 7с.
243650
   В.И. Ленин. – Изд. 3-е. – Москва, 1965. – 10 с.
243651
  Жуков Н.Н. В.И. Ленин : выставка произведений / Н.Н. Жуков; сост.: О.Т. Воронова. – Москва : Советский художник, 1966. – [25] с.
243652
  Жуков Н.Н. В.И. Ленин / Н.Н. Жуков. – Москва : Советский художник, 1966. – [24] с.
243653
   В.И. Ленин. – Изд. 4-е. – М., 1967. – 272с.
243654
   В.И. Ленин. – Москва, 1969. – с.
243655
   В.И. Ленин. – Изд. 6-е. – Москва, 1970. – 224с.
243656
  Горький М. В.И. Ленин / М. Горький. – Москва : Художественная литература, 1970. – 115 с. : ил., портр. – Миниатюрное издание
243657
  Горький М. В.И. Ленин : [воспоминания] / М. Горький. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1971. – 114, 5 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
243658
   В.И. Ленин. – Москва, 1972. – 4с.
243659
  Горький М. В.И. Ленин / М. Горький. – Москва, 1974. – 63с.
243660
   В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва, 1974. – 6с.
243661
  Горький М. В.И. Ленин / М. Горький. – Днепропетровск, 1975. – 357с.
243662
  Горький М. В.И. Ленин / М. Горький. – Москва, 1979. – 95 с.
243663
  Горький М. В.И. Ленин / М. Горький. – Москва, 1980. – с.
243664
   В.И. Ленин. – 9-е изд. – М., 1983. – 159с.
243665
  Горький А.М. В.И. Ленин / А.М. Горький. – Москва, 1985. – 32с.
243666
   В.И. Ленин в воспоминаниях писателей. – М., 1980. – 494с.
243667
  Калиниченко А.С. В.И. Ленин в Германии / А.С. Калиниченко. – Х, 1972. – 67с.
243668
  Шерстюк И.А. В.И. Ленин в жизни и творчестве В.В.Маяковского / И.А. Шерстюк. – Фрунзе, 1979. – 267 с.
243669
   В.И. Ленин в изобразительном искусстве. – Москва, 1964. – 24 с.
243670
  Бондаренко Л. В.И. Ленин в Костине / Л.К. Бондаренко, Р.Д. Позамантир. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 172, [2] с., [8] л. ил. – Библиогр.: с. 164-173
243671
  Карачан Н.Б. В.И. Ленин в Лондоне / Н.Б. Карачан. – Ленинград, 1969. – 111с.
243672
   В.И. Ленин в Октябре и в первые годы Советской Власти. – Ленинград : Наука, 1970. – 348с.
243673
   В.И. Ленин в песнях народов СССР. – М., 1971. – 336с.
243674
   В.И. Ленин в поэзии народов СССР. – М., 1980. – 510с.
243675
   В.И. Ленин в поэзии рабочих. – Л, 1925. – 110с.
243676
   В.И. Ленин в произведениях советских художников. – Москва, 1960. – 13с.
243677
   В.И. Ленин в произведениях советских художников. – 2-е изд. – Москва, 1961. – 13с.
243678
   В.И. Ленин в произведениях советских художников. – Москва, 1962. – 84с.
243679
   В.И. Ленин в произведениях советских художников. Графика. – Москва, 1958. – 4с.
243680
  Аладина Н.В. В.И. Ленин в советской графике и скульптуре : в 2-х ч. : рекомендательный библиографический указатель / сост. Н.В. Аладина, И.А. Ярушевич, А.Г. Обрадович ; Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина ; отв. ред. И.А. Бартенев ; Науч. б-ка Акад. худ. СССР. – Ленинград
Ч. 2. – 1981. – 79 с.
243681
   В.И. Ленин в советском изобразительном искусстве. Живопись. – Москва, 1976. – 3с.
243682
  Кокшарова Е.К. В.И. Ленин в Совнаркоме в 1917 году / Е.К. Кокшарова. – 2-е изд. – М, 1986. – 15с.
243683
   В.И. Ленин в творчестве художников Узбекистана. – Ташкент, 1970. – 19с.
243684
  Беляевский С.И. В.И. Ленин в Шушенском / С.И. Беляевский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Красноярск : Книжное изд-во, 1970. – 212 с. : портр. – Библиогр.: с. 210-211
243685
   В.И. Ленин в эпоху второго съезда и раскола партии : из хроники жизни и деятельности. – Москва : Партиздат, 1934. – 106 с.
243686
  Кузьмин Н.Ф. В.И. Ленин во главе обороны Советской страны / Н.Ф. Кузьмин. – М, 1958. – 343с.
243687
   В.И. Ленин вождь Великой Октябрьской социалистической революции. – Москва, 1958. – 3с.
243688
  Ольховский Е.Р. В.И. Ленин и "Заря" / Е.Р. Ольховский. – Ленинград, 1980. – 351 с.
243689
   В.И. Ленин и "Правда" 1912-1962. – Москва : Правда, 1962. – 736 с.
243690
   В.И. Ленин и А.М. Горький. – Изд. 3-е, доп. – М., 1969. – 632с.
243691
   В.И. Ленин и актуальные проблемы исторического материализма. – Москва, 1970. – 318с.
243692
   В.И. Ленин и актуальные проблемы развитого социалистического общества. – М., 1980. – 144с.
243693
   В.И. Ленин и Башкирия. – 3-е изд., доп. – Уфа, 1984. – 688с.
243694
  Белявцев В.И. В.И. Ленин и Белоруссия : Ленин, Владимир Ильич, о нем / В.И. Белявцев ; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии, Фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск : Беларусь, 1978. – 254 с. : ил., 6 л. ил., факс.
243695
   В.И. Ленин и библиотечное дело : [сборник]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Книжная палата, 1987. – 655, [1] с., [1] л. портр. – Библиогр. в примеч.: с. 439-448, 581-585
243696
  Гарибджанян Г.Б. В.И. Ленин и большевики Закавказья / Г.Б. Гарибджанян. – Москва, 1971. – 382с.
243697
  Штернштейн А.М. В.И. Ленин и большевистская организация Одессы в 1905 году : Дис... канд. истор.наук: / Штернштейн А.М.; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1974. – 175л. – Бібліогр.:л.176-198
243698
  Штернштейн А.М. В.И. Ленин и большевистская организация Одессы в 1905 году : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Штернштейн А.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с.
243699
  Мамиконян Карапет Аветович В.И. Ленин и большевистские организации Закавказья (1893-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мамиконян Карапет Аветович; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1963. – 27л.
243700
  Варгатюк П.Л. В.И. Ленин и большевистские организации Украины в Октябрьской революции / П.Л. Варгатюк. – Киев : Политиздат Украины, 1980. – 373 с.
243701
   В.И. Ленин и борьба большевистских организаций за массы (1905-1907 гг.). – Львов, 1985. – 212с.
243702
   В.И. Ленин и борьба за установление Советской власти на Дальнем Востоке (1917-1922 гг.). – Владивосток, 1984. – 130с.
243703
  Бочкарев Н.И. В.И. Ленин и буржуазная социология в России / Н.И. Бочкарев. – Москва, 1973. – 251с.
243704
  Воронов Ю.С. В.И. Ленин и великие русские революционеры демократы / Ю.С. Воронов. – Саратов, 1979. – 207 с.
243705
  Шишкин В.А. В.И. Ленин и внешне-экономическая политика Советского государства (1917-1923 г.г.) / В.А. Шишкин. – Ленинград : Наука, 1977. – 372 с.
243706
   В.И. Ленин и внешняя политика социалистического государства. – Киев, 1972. – 155с.
243707
  Тепер В.И. Ленин и внешняя политика СССР : Беседы о книгах / Тепер, В.Е. Кельнер; Под ред. В.В. Чубинского ; Гос. Публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Москва, 1980. – 15 с. – (Мир. Труд. Коммунизм ; Вып. 71)
243708
  Данилевский А.Ф. В.И. Ленин и вопросы военного строительства на 8 съезде РКП(б) / А.Ф. Данилевский. – М, 1964. – 95с.
243709
  Александрова Л.П. В.И. Ленин и вопросы историзма в литературе социалистического реализма // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 49-51
243710
  Сидоров М.И. В.И. Ленин и вопросы истории русской материалистической философии / М.И. Сидоров. – Москва, 1962. – 406с.
243711
  Сидоров М.И. В.И. Ленин и вопросы истории русской материалистической философии : Автореф... доктор филос.наук: / Сидоров М.И.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1963. – 50л.
243712
  Долидзе Г.Г. В.И. Ленин и вопросы кино / Г.Г. Долидзе. – Тбилиси, 1980. – 235 с.
243713
   В.И. Ленин и вопросы литературоведения. – Москва-Л., 1961. – 215с.
243714
   В.И. Ленин и вопросы марксистской философии. – Москва, 1960. – 258с.
243715
  Семенов Н.А. В.И. Ленин и вопросы национально-языковой политики в СССР // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 125-129
243716
  Иезуитов А.Н. В.И. Ленин и вопросы реализма / А.Н. Иезуитов. – Л, 1980. – 303с.
243717
  Киселев А.А. В.И. Ленин и вопросы этики / А.А. Киселев. – Львов, 1969. – 209с.
243718
   В.И. Ленин и всеобщая история. – Ставрополь, 1971. – 85с.
243719
   В.И. Ленин и ВЧК. – М., 1975. – 679с.
243720
   В.И. Ленин и ВЧК. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1987. – 641с.
243721
  Кедров Б.М. В.И. Ленин и гегелевская диалектика / Б.М. Кедров. – М, 1975. – 63с.
243722
  Матвеева Т.З. В.И. Ленин и Дальний Восток / Т.З. Матвеева. – Владивосток, 1971. – 216с.
243723
  Эмексузян В.С. В.И. Ленин и деятельность членов Русского бюро ЦК РСДРП и его агентов в сибирской ссылке : Автореф. дис. ... канд.истор. наук : 07.00.01 / Эмексузян В.С. ; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1975. – 39 с. – Бібліогр.:с.38-39
243724
   В.И. Ленин и екатеринославская большевистская организация. – Днепропетровск, 1962. – 203с.
243725
   В.И. Ленин и естествознание. – Челябинск, 1970. – 82с.
243726
  Саркисов А.А. В.И. Ленин и зарождение рабочей партии в Закавказье : Автореф... канд .ист.наук: / Саркисов А.А.; АН АзССР, Ин-т ист. – Баку, 1963. – 22л.
243727
   В.И. Ленин и зарубежное марксистское литературоведение. – М., 1976. – 207с.
243728
  Титаренко Яков Аврамович В.И. Ленин и защита Великого Октября: Выдающаяся роль В.И. Ленина в орг.борьбы трудящихся Украины против внешней и внутренней контрреволюции (1918-1920 гг.) / Титаренко Яков Аврамович. – К : Вища школа, Изд-во при Киев.гос.ун-те, 1986. – 168с. – (Б-ка для родителей)
243729
  Кораблев Ю.И. В.И. Ленин и защита завоеваний Великого Октября / Ю.И. Кораблев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 544 с.
243730
  Зудов А.И. В.И. Ленин и И.В. Сталин о войнах справедливых и несправедливых / А.И. Зудов. – Минск : Издательство АН БССР, 1951. – 25 с.
243731
  Барановский Н.В. В.И. Ленин и И.В. Сталин о вооруженном восстании : автореф. дис. ... канд. истор.. наук / Барановский Н.В. – Ленинград, 1950. – 19 с.
243732
  Бояринцев А.Л. В.И. Ленин и И.В. Сталин о гибкости понятий : автореф. дис. ... канд. философ. наук / Бояринцев А.Л. – Киев, 1953. – 16 с.
243733
  Борисов Ю.В. В.И. Ленин и И.В. Сталин о реакционной сущности американского империализма : Стенограмма публичной лекции , прочитенной в Центральном лектории Общества в Москве / Ю.В. Борисов, канд. ист. наук. – Москва : Знание, 1952. – 32 с. – (Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний ; Серия 1 : Американский империализм)
243734
  Безносиков Н.П. В.И. Ленин и И.В. Сталин о революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства : автореф. дис. ... канд. истор.. наук / Безносиков Н.П. – Москва, 1952. – 15 с.
243735
  Павловский Б.В. В.И. Ленин и изобразительное искусство / Б.В. Павловский. – Л, 1974. – 85с.
243736
   В.И. Ленин и историческая наука. – Москва, 1968. – 552 с.
243737
   В.И. Ленин и историческая наука. – Ленинград, 1970. – 228 с.
243738
   В.И. Ленин и история классов и политических партий в России. – Москва, 1970. – 519 с.
243739
  Иваненко А.Е. В.И. Ленин и кадры / А.Е. Иваненко. – Львов : Вища школа, 1979. – 210 с.
243740
  Капустин В.А. В.И. Ленин и классическое наследие (русская литература XIX века) // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 8-10
243741
   В.И. Ленин и Коммунистический Интернационал. – Москва, 1970. – 563 с.
243742
   В.И. Ленин и КПСС об экономическом образовании трудящихся. Сб.. – Москва, 1972. – 150 с.
243743
  Кузько В.А. В.И. Ленин и красный интернационал профсоюзов / В.А. Кузько. – Москва : Знание, 1971. – 64 с.
243744
   В.И. Ленин и кремлевские курсанты: Воспоминания. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1987. – 300с.
243745
  Гончаров Александр Дмитриевич В.И. Ленин и крестьянство / А.Д. Гончаров, П.И. Лукьянов. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1976. – 191с. : 4 л. ил.
243746
   В.И. Ленин и крестьянство. Мат. межвуз. конф. науч.. – Воронеж, 1970. – 351 с.
243747
  Каркач В.А. В.И. Ленин и критика неопозитисисткого отрицания общественного прогресса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Каркач В. А. ; Харьков. ГУ. – Харьков, 1970. – 21 с.
243748
   В.И. Ленин и литература : сб. статей. – Москва, 1963. – 271с.
243749
   В.И. Ленин и литература. Сб. ст.. – Саратов, 1970. – 150 с.
243750
   В.И. Ленин и местное партийные организации России. (1894-1917 гг.). – Пермь, 1970. – 768 с.
243751
   В.И. Ленин и местные партийные организации в годы нового революционного подъема (1910-1914) : межвуз. сб. науч. тр. – Пермь, 1984. – 156с.
243752
   В.И. Ленин и методологические вопросы современной науки. – К., 1971. – 206 с.
243753
  Суворов Л.Н. В.И. Ленин и методологические проблемы социального управления / Л.Н. Суворов. – Москва, 1973. – 200 с.
243754
  Воронцов Ю.В. В.И. Ленин и музыка / Ю.В. Воронцов. – Воронеж, 1970. – 24с.
243755
  Гольденштейн М.Л. В.И. Ленин и музыка / М.Л. Гольденштейн. – Л., 1987. – 95с.
243756
  Гольдберг Е.А. В.И. Ленин и Мурман / Е.А. Гольдберг. – Мурманск, 1982. – 48 с.
243757
  Никифоров Г. В.И. Ленин и Н. Е. Федосевв / Г. Никифоров. – Ярославль, 1969. – 168с.
243758
  Епископов Г.Л. В.И. Ленин и наука / Г.Л. Епископов. – М., 1985. – 63с.
243759
   В.И. Ленин и наука. Библиогр. указ. лит.. – Х., 1970. – 93 с.
243760
  Почкай И.Б. В.И. Ленин и научная информация / И.Б. Почкай, И.П. Чашников. – Москва, 1965. – 42 с.
243761
  Игнатьева О.А. В.И. Ленин и научная организация труда: рек. указ. лит. / О.А. Игнатьева. – М., 1981. – 31с.
243762
   В.И. Ленин и научные основы руководства процессами общественного развития при социализме. Сб. ст.. – Ульяновск, 1972. – 508 с.
243763
   В.И. Ленин и некоторые вопросы изменения социальной структуры Советского общества в переходный период. Сб. ст.. – М., 1973. – 280с.
243764
   В.И. Ленин и некоторые вопросы истории. Сб. ст.. – Томск, 1970. – 146 с.
243765
  Носов А.П. В.И. Ленин и некоторые вопросы исторической науки / А.П. Носов. – Ташкент, 1976. – 292с.
243766
  Денисов П.И. В.И. Ленин и некоторые вопросы математики / П.И. Денисов. – Фрунзе, 1962. – 27 с.
243767
  Васильев Ю.А. В.И. Ленин и некоторые вопросы научного предвидения в общественной жизни / Ю.А. Васильев. – Минск, 1962. – 181с.
243768
   В.И. Ленин и некоторые вопросы развития научного знания: сб. ст.. – Баку, 1980. – 221 с.
243769
   В.И. Ленин и некоторые проблемы истории советского общества. Мат. науч. конф.. – Москва, 1970. – 193 с.
243770
   В.И. Ленин и некоторые проблемы общественных наук. Сб. тр.. – Саратов, 1970. – 232 с.
243771
   В.И. Ленин и образование коммунистических партий в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Сб. ст.. – М., 1973. – 470с.
243772
  Кисляков В.С. В.И. Ленин и образование массовой пролетарской революционной партии в Германии (1918-1920 годы) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Кисляков В.С.; Ин-т обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1981. – 50 л.
243773
  Демочкин Н.Н. В.И. Ленин и образование республики Советов / Н.Н. Демочкин. – Москва : Политиздат, 1974. – 255 с.
243774
  Мельник С.К. В.И. Ленин и Одесская партийная организация / С.К. Мельник. – Одесса : Книжное изд=во, 1960. – 108 с.
243775
  Ленин В.И. В.И. Ленин и Октябрьская революция / В.И. Ленин. – Москва : Государственное издательство, 1924. – 151 с.
243776
  Ашурков Е.Д. В.И. Ленин и охрана здоровья народа / Ашурков Е.Д. ; под ред. П. И. Калью. – Москва : Медицина, 1965. – 171 с. : 1 л. портр. : ил.
243777
  Зорина Н.Г. В.И. Ленин и партийные публицисты / Н.Г. Зорина, А.А. Савенков. – Л., 1972. – 205с.
243778
  Королев Ф.Ф. В.И. Ленин и педагогика / Ф.Ф. Королев. – Москва, 1971. – 398с.
243779
   В.И. Ленин и питерские рабочие. 1893-1924. – Л., 1982. – 352с.
243780
  Дрогичинский Н.Е. В.И. Ленин и планирование народного хозяйства / Н.Е. Дрогичинский. – К., 1960. – 28с.
243781
  Есауленко А.С. В.И. Ленин и победа Великого Октября в Молдавии / А.С. Есауленко, Н.Д. Ройтман. – Кишинев, 1985. – 147с.
243782
  Мещерский А.П. В.И. Ленин и политическая ссылка в Сибири / А.П. Мещерский, Н.Н. Щербаков. – Иркутск, 1973. – 176с.
243783
  Клецова С.Я. В.И. Ленин и проблема активности отражения // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 48 : В.И. Ленин и актуальные философские проблемы естествознания
243784
  Измайлов А.Э. В.И. Ленин и проблемы воспитания и образования / А.Э. Измайлов. – Фрунзе : Мектеп, 1971. – 303 с.
243785
   В.И. Ленин и проблемы истории.. – Ленинград, 1970. – 436 с.
243786
   В.И. Ленин и проблемы планового ценообразования. – Москва, 1970. – 166 с.
243787
   В.И. Ленин и проблемы политической экономии социализма. – Москва, 1970. – 497 с.
243788
   В.И. Ленин и проблемы развития литературы. Сб. ст.. – Ростов н/Д, 1972. – 162 с.
243789
  Кулинич А.В. В.И. Ленин и проблемы развития русской советской поэзии первых лет революции // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 19-22
243790
   В.И. Ленин и проблемы строительства социализма. – Ленинград, 1970. – 168 с.
243791
   В.И. Ленин и проблемы философских наук и научного коммунизма. – Ленинград, 1970. – 164 с.
243792
  Шитов Н.Ф. В.И. Ленин и пролетарский интернационализм / Н.Ф. Шитов. – Москва : Политиздат, 1974. – 414 с.
243793
  Аветисян Г.А. В.И. Ленин и пролетарский интернационализм в революционном молодежном движении / Г.А. Аветисян. – Ереван : Издателство АН АрмССР, 1979. – 369 с.
243794
  Колосов Г.В. В.И. Ленин и публицисты ленинской школы о журналистском мастерстве / Г.В. Колосов, Ю.Д. Мещерин. – Москва, 1981. – 118 с.
243795
  Пинхенсон Д.М. В.И. Ленин и пути развития Советского Севера / Д.М. Пинхенсон. – Ленинград, 1970. – 38 с.
243796
  Кульбаева Ш.Н. В.И. Ленин и развитие наук / Ш.Н. Кульбаева, К.Т. Темирова. – Алма-Ата, 1970. – 78с.
243797
  Бурчик И.В. В.И. Ленин и развитие общественных наук / И.В. Бурчик. – Алма-Ата, 1970. – 18с.
243798
  Нарзикулов И.К. В.И. Ленин и развитие производительных сил Советского государства / И.К. Нарзикулов. – Душанбе : Дониш, 1969. – 154 с.
243799
  Волков В.А. В.И. Ленин и развитие химической промышленности СССР / В.А. Волков. – Москва : Наука, 1975. – 288 с.
243800
  Михайловский И.Н. В.И. Ленин и революционное молодженое движение в России, конец XIX в. - окт.1918 / И.Н. Михайловский. – Львов, 1982. – 182с.
243801
  Вишняков-Вишневецкий В.И. Ленин и революционные связи российского и германского пролетариата / Вишняков-Вишневецкий. – Ленинград, 1974. – 220с.
243802
  Иезуитов А.Н. В.И. Ленин и русская литература / А.Н. Иезуитов. – М : Современник, 1985. – 240 с.
243803
  Карпенко В.И. Ленин и русский литературный язык // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 90-94
243804
  Будаев Д.И. В.И. Ленин и смоленский край / Д.И. Будаев. – Москва, 1987. – 254с.
243805
   В.И. Ленин и советская авиация : докум., мат., воспоминания: сб. – М.., 1979. – 238 с.
243806
  Азовцев Н.Н. В.И. Ленин и советская военная наука / Н.Н. Азовцев ; АН СССР, Ин-т воен. истории МО СССР. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1981. – 352 с. – Библиогр. в примеч. в конце глав.
243807
  Афанасьева А.И. В.И. Ленин и Советская Карелия. – 2-е изд., доп. – Петрозаводск : Карелия, 1985. – 142 с. : ил. – Миниатюрное издание
243808
  Дементьев А.Г. В.И. Ленин и советская литература / А.Г. Дементьев. – Москва, 1990. – 380с.
243809
  Азизбекова П.А. В.И. Ленин и советский Азербайджан : летопись 1917-1924 гг. / П.А. Азизбекова ; АН АзССР, Музей ист. Азерб. – Баку : Елм, 1970. – 166 с. : ил. – Библиогр.: с. 147-164. – (К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина)
243810
  Алексеев В.А. В.И. Ленин и советское здравоохранение : библиогр. указатель / В.А. Алексеев, А.М. Галушко, Л.П. Тарасова. – Москва : Медицина, 1970. – 68 с.
243811
  Кононенко В.К. В.И. Ленин и современная физика. / В.К. Кононенко. – Минск, 1970. – 36с.
243812
  Лукин Ю.А. В.И. Ленин и современная эстетика / Ю.А. Лукин. – Москва, 1980. – 112с.
243813
  Агаян Ц.П. В.И. Ленин и создание Закавказских / Ц.П. Агаян. – Ереван : Издателство АН АрмССР, 1976. – 263 с.
243814
  Маслов К.П. В.И. Ленин и создание Нижегородской организации большевиков, 1893-1903 / К.П. Маслов. – Горький, 1979. – 272 с.
243815
  Азизбекова П.А. В.И. Ленин и социалистические преобразования в Азербайджане (1920-1923 гг.) / П.А. Азизбекова ; АН СССР, АН АзССР. – Москва : АН СССР, 1968. – 367 с. – Библиогр.: с. 339-354
243816
   В.И. Ленин и социалистические преобразования в Сибири. – Москва, 1974. – 319с.
243817
  Кузнецов И.Д. В.И. Ленин и социалистическое возрождение народа Чувашии / И.Д. Кузнецов. – Чебоксары, 1970. – 48с.
243818
  Мельниченко А.М. В.И. Ленин и становление народного образования на Украине : (деятельность Коммунистической партии по созданию советской системы народного образования на Украине. 1917-1920 гг.) / А М. Мельниченко. – Киев : Вища школа, 1982. – 184 с.
243819
  Селяничев А.К. В.И. Ленин и становление Советского Военно-Морского Флота / А.К. Селяничев. – Москва, 1979. – 230 с.
243820
  Касьяненко В.И. В.И. Ленин и становление советской контрпропаганды / В.И. Касьяненко. – Москва, 1986. – 78с.
243821
  Круглов А.А. В.И. Ленин и становление советской прессы / А.А. Круглов. – М, 1973. – 238с.
243822
  Носач В.И. В.И. Ленин и становление социалистической дисциплины труда / В.И. Носач, Е.А. Котеленец. – М, 1982. – 208с.
243823
  Гуревич С.М. В.И. Ленин и статистика социалистического государства / С.М. Гуревич. – Москва : Госстатиздат, 1963. – 183 с.
243824
  Лаптин М.Н. В.И. Ленин и стимулы к труду / М.Н. Лаптин. – Москва, 1974. – 240с.
243825
  Власов И.И. В.И. Ленин и строительство Советской Армии / И.И. Власов. – Москва, 1958. – 207с.
243826
  Пешников В.В. В.И. Ленин и студенческое движение в России / В.В. Пешников. – Москва, 1973. – 102с.
243827
  Лаппо Д.Д. В.И. Ленин и судьбы героев / Д.Д. Лаппо. – Воронеж, 1983. – 271с.
243828
   В.И. Ленин и теоретические основы строительства коммунизма. – Казань, 1970. – 215 с.
243829
  Стрельченко Ф.И. В.И. Ленин и укрепление государственного аппарата Украинской ССР в 1921-1925 годах : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Стрельченко Ф.И.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 21л.
243830
  Лалабекян Б.А. В.И. Ленин и установление Советской власти в Закавказье : Автореф... д-ра ист.наук: / Лалабекян Б.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1963. – 55л.
243831
   В.И. Ленин и философия. Сб. ст.. – Иркутск, 1970. – 186 с.
243832
  Дышлевый П.С. В.И. Ленин и философские проблемы релятивистской физики / П.С. Дышлевый. – Киев, 1969. – 367с.
243833
  Коронен М.М. В.И. Ленин и Финляндия / М.М. Коронен. – 2-е изд., доп. – Л, 1983. – 319с.
243834
  Дашков Ю.Ф. В.И. Ленин и финляндский путь "Искры" / Ю.Ф. Дашков. – Л., 1981. – 181с.
243835
  Чубарьян А.О. В.И. Ленин и формарование советской внешней политики / А.О. Чубарьян. – Москва : Наука, 1972. – 315 с.
243836
  Лукин Ю.А. В.И. Ленин и формирование идейно-эстетических принципов советской литературы / Ю.А. Лукин. – Москва, 1977. – 207с.
243837
  Куличенко М.И. В.И. Ленин и Харьковская большевистская организация (1895-1917 гг.) / М.И. Куличенко. – Х., 1963. – 263с.
243838
  Ландо А.Б. В.И. Ленин и художественная культура социалистического общества / А.Б. Ландо. – М., 1980. – 48с.
243839
  Щербина В.Р. В.И. Ленин и художественная литература / В.Р. Щербина. – Москва, 1974. – 256с.
243840
   В.И. Ленин и Черноземный центр России. Библиогр. указ.. – Воронеж, 1970. – 224 с.
243841
   В.И. Ленин и Чечено-Ингушетия : сб. докум. и мат. – Грозный, 1982. – 320 с.
243842
  Стеклов В.Ю. В.И. Ленин и электрификация / В.Ю. Стеклов. – 3-е изд., перераб. идоп. – Москва, 1982. – 512с.
243843
  Гришков И.Г. В.И. Ленин и электрификация советской страны / И.Г. Гришков. – Воронеж, 1986. – 115с.
243844
  Стеклов В.Ю. В.И. Ленин и электрификация. / В.Ю. Стеклов. – М., 1970. – 344с.
243845
  Рубан М.В. В.И. Ленин о бдительности и боевой готовности / М.В. Рубан. – М., 1984. – 79с.
243846
  Фонотов Г.П. В.И. Ленин о библиографии / Г.П. Фонотов. – М, 1962. – 56с.
243847
  Ахмедов С.И. В.И. Ленин о борьбе против правого и левого оппортунизма / Ахмедов С.И., Мушруд А.Г. ; Ташкент. обл. орг. о-ва "Знание". – Ташкент : [б. и.], 1970. – 19 с.
243848
  Куталия В.А. В.И. Ленин о возможности мирного развития социалистической революции в России (март-июль 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Куталия В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1962. – 20л.
243849
   В.И. Ленин о возростающей роли народных масс в коммунистическом строительстве. – Иркутск, 1973. – 300 с.
243850
   В.И. Ленин о войне, армии и военной науке. – Москва : Военное издательство
Т. 1. – 1957. – 615 с.
243851
   В.И. Ленин о воспитании и образовании. Семинарий. – М., 1973. – 144с.
243852
  Мазаева Е.Б. В.И. Ленин о воспитании коммунистической морали / Е.Б. Мазаева, В.Ф. Паточкин. – Х, 1983. – 167с.
243853
  Рубан М.В. В.И. Ленин о воспитании советских воинов / М.В. Рубан. – М., 1973. – 200с.
243854
  Жмудский А.З. В.И. Ленин о временных кризисах в естествознании / А.З. Жмудский. – Киев, 1960. – 88 с.
243855
  Фурманов Г.Л. В.И. Ленин о высшем типе государства / Г.Л. Фурманов. – Москва, 1962. – 156с.
243856
  Вельцман В.Н. В.И. Ленин о гносеологических корнях идеализма : Автореф... канд. филос.наук: / Вельцман В.Н.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков., 1963. – 20л.
243857
  Стрелюхина А.К. В.И. Ленин о гносеологических посылках свободы и необходимости : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Стрелюхина А.К.; МВ и ССО Азерб.ССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1974. – 26с.
243858
  Леонов Ф.Д. В.И. Ленин о гуманной сущности Великого Октября / Ф.Д. Леонов. – Л, 1967. – 48 с.
243859
  Лысов Е.Е. В.И. Ленин о двух видах монополии в капиталистическом земледелии и двух видах земельной ренты / Е.Е. Лысов. – Куйбышев, 1970. – 128 с.
243860
   В.И. Ленин о демократии и законности.. – М., 1970. – 320 с.
243861
  Токарев А.И. В.И. Ленин о деятельности большевистской партии по подготовке победы Октября / А.И. Токарев. – Москва : Высшая школа, 1983. – 120 с.
243862
  Чагин Б.А. В.И. Ленин о диалектике объективного и субъективного в историческом процессе / Б.А. Чагин. – Л, 1985. – 325с.
243863
  Байрачный К.А. В.И. Ленин о диалектикке развития Советского государства и современность / К.А. Байрачный. – Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1970. – 132 с.
243864
  Платковский В.В. В.И. Ленин о диктатуре пролетариата и социалистическом государстве / В.В. Платковский. – Москва, 1975. – 367 с.
243865
  Козицкий Н.Е. В.И. Ленин о единстве действий левых сил / Н.Е. Козицкий. – Київ, 1979. – 184 с.
243866
  Долгих Ф.И. В.И. Ленин о единстве мира / Ф.И. Долгих. – Москва : Высшая школа, 1970. – 124 с.
243867
  Анисимов Ф С. В.И. Ленин о задачах воинствующего атеизма / С.Ф. Анисимов, К.И. Сарычев. – Москва, 1960. – 32 с. – (Общество по распространению политических и научных знаний РСФСР : лекция ; 10)
243868
  Петрович И.Л. В.И. Ленин о задачах революционной борьбы пролетариата Польши / И.Л. Петрович. – Минск, 1974. – 240с.
243869
  Гурьев Н.М. В.И. Ленин о законе преимущественного роста производства средств производства сравнительно с ростом производства предметов потребления : Автореф... Канд.экон.наук: / Гурьев Н.М.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1962. – 24л.
243870
  Лукава Г.Г. В.И. Ленин о защите завоеваний социализма / Г.Г. Лукава. – Москва : Военное издательство, 1986. – 112 с.
243871
  Нечипуренко В.И. В.И. Ленин о защите социалистического Отечества / В.И. Нечипуренко. – Москва, 1973. – 223с.
243872
   В.И. Ленин о знчении агитационно-пропагандистской работы большевиков в развитии революционной активности масс (1910-1914 гг.). – Горький, 1986. – 150с.
243873
  Вельцман В.Н. В.И. Ленин о классовых и гносеологических корнях идеализма / В.Н. Вельцман. – Харків, 1974. – 200с.
243874
  Кардашенко З.М. В.И. Ленин о коммунистической пропаганде / З.М. Кардашенко. – М, 1960. – 44с.
243875
  Галин С.А. В.И. Ленин о культурной революции / С.А. Галин. – Москва, 1980. – 96 с.
243876
  Чекина Л.В. В.И. Ленин о Л. Толстом / Л.В. Чекина. – М, 1960. – 20с.
243877
  Воробьев В.Ф. В.И. Ленин о литературе. Семинарий / В.Ф. Воробьев. – Київ, 1970. – 238с.
243878
  Демьянов В.А. В.И. Ленин о логическом начале в теоретическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 48 : В.И. Ленин и актуальные философские проблемы естествознания
243879
  Костюк Н.Т. В.И. Ленин о материалистической диалектике как методологической основе развития научного знания / Н.Т. Костюк, В.С. Лутай // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 48 : В.И. Ленин и актуальные философские проблемы естествознания
243880
  Гржегоржевский А.Н. В.И. Ленин о материально-технической базе коммунизма / А.Н. Гржегоржевский. – Москва, 1970. – 135с.
243881
  Лаптин М.Н. В.И. Ленин о материальных и моральных стимулах к труду / М.Н. Лаптин. – М, 1962. – 232с.
243882
   В.И. Ленин о молодежи : (Краткий тематический список лит-ры). – Москва : Знание, 1969. – 24 с.
243883
  Афанасьев В.Г. В.И. Ленин о научном управлении обществом / В.Г. Афанасьев. – Москва : Знание, 1966. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 2 ; № 16 : Философия)
243884
   В.И. Ленин о научных основах руководства социалистическим обществом. – М., 1970. – 399 с.
243885
  Белецкий А.А. В.И. Ленин о национальных языках // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 80-83
243886
  Иванов В.В. В.И. Ленин о некоторых вопросах соотношения истории и современности / В.В. Иванов. – Томск : Издателство ТГУ, 1970. – 114 с.
243887
  Микшин В.В. В.И. Ленин о нравственных началах в создании партии нового типа / В.В. Микшин. – Л., 1985. – 255с.
243888
  Носов А.П. В.И. Ленин о партийности литературы / А.П. Носов. – М, 1960. – 64с.
243889
  Ленин В.И. В.И. Ленин о печати / В.И. Ленин. – 3-е изд., доп. – Москва, 1982. – 525 с.
243890
  Азаров Н.И. В.И. Ленин о политике как общественном явлении : учеб. пособие по спецкурсу для филос. фак. и отд-ний ун-тов и юрид. вузов / Н.И. Азаров. – Москва : Высшая школа, 1971. – 240 с. : ил.
243891
  Куталия В.А. В.И. Ленин о политической армии социалистической революции / В.А. Куталия. – Л., 1978. – 240с.
243892
  Ильящук Г.И. В.И. Ленин о политическом банкротстве меньшевизма / Г.И. Ильящук. – Минск, 1981. – 191 с.
243893
  Козенко Г.М. В.И. Ленин о политическом искусстве подведения масс к социалистичевкой революции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.00.02 / Козенко Г.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с.
243894
  Казначеев А.А. В.И. Ленин о политическом руководстве массами в борьбе за социализм: (ноябрь 1917 - 1923 г.) / А.А. Казначеев. – Москва : Политиздат, 1981. – 173 с.
243895
  Петров Н.И. В.И. Ленин о положении и роли интеллигенции в капиталистическом обществе / Н.И. Петров. – Владимир, 1973. – 68 с.
243896
  Палкин Ю.И. В.И. Ленин о премировании / Ю.И. Палкин. – Москва, 1971. – 72с.
243897
  Депенчук Л.П. В.И. Ленин о причинах "физического" идеализма и некоторые особенности неклассической теории // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 46
243898
  Хромов П.А. В.И. Ленин о производительности труда / П.А. Хромов. – М, 1969. – 144с.
243899
   В.И. Ленин о путях повышения эффективности большевистской пропаганды и агитации в революции 1905-1907 гг.. – Горький, 1982. – 152с.
243900
  Горский Владислав Михайлович В.И. Ленин о путях решения аграрно-крестьянского вопроса и современность : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Горский Владислав Михайлович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 192л. – Бібліогр.:л.173-192
243901
  Слонимская М.М. В.И. Ленин о рабочем контроле / М.М. Слонимская. – Душанбе, 1970. – 75с.
243902
  Заренок Николай Николаевич В.И. Ленин о роли духовной культуры в научном управлении социалистическим обществом. (В трудах послеоктябрьского периода) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Заренок Николай Николаевич; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1975. – 30л.
243903
  Кочубеев А.Г. В.И. Ленин о роли народных масс в преодолении пережитков бюрократизма и совершенствовании социалистической государственности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кочубеев А.Г.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1975. – 24л.
243904
  Волчек Е.З. В.И. Ленин о роли науки и техники в коммунистическом строительстве / Е.З. Волчек. – Минск : Беларусь, 1983. – 142 с.
243905
  Рубан А.А. В.И. Ленин о роли производительности труда в строительстве коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Рубан А.А.; ХГУ. Кафедра полит. экономии. – Х., 1957. – 17л.
243906
  Поликарпов В.С. В.И. Ленин о роли символов в научном познании / В.С. Поликарпов, А.А. Рахманов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
243907
   В.И. Ленин о роли субъективного фактора в строительсте социализма и коммунизма. – Алма-Ата, 1970. – 128с.
243908
  Берзин О.Г. В.И. Ленин о свободе и необходимости : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Берзин О.Г.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1974. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
243909
  Берзин О.Г. В.И. Ленин о свободе и необходимости : некоторые особенности категориал. анализа пробл. и его применения в процессе обоснования рев. преобразования о-ва / О.Г. Берзин. – Харьков : Вища школа : Изд-во при Харьковском ун-те, 1978. – 139 с. – Библиогр.: с. 136-138 (80 назв.)
243910
  Пулатходжаев С.Х. В.И. Ленин о советском суде и социалистическом правосудии / С.Х. Пулатходжаев, Г.П. Саркисянц. – Ташкент : Фан, 1969. – 56 с.
243911
  Гендин А.М. В.И. Ленин о соотношении необходимости и случайности в общественно-историческом процессе революционного перехода от капитализма к коммунизму. : Автореф... Канд.филос.наук: / Гендин А.М.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1962. – 23л.
243912
  Тренин Б.П. В.И. Ленин о соотношении объективного и субъективного факторов в историческом процессе в произведениях 90-х - 900-х гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Тренин Б.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.18
243913
  Ямко Нина Николаевна В.И. Ленин о соотношении политики и морали в социальном управлении : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ямко Нина Николаевна; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 25л.
243914
  Ямко Н.Н. В.И. Ленин о соотношении политики и морали в социальном управлении : Дис... канд. филоософ.наук: / Ямко Н.Н.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 218л. – Бібліогр.:л.I-XVIII
243915
  Сабанти Б.М. В.И. Ленин о социалистических финансах / Б.М. Сабанти. – М, 1986. – 103с.
243916
   В.И. Ленин о социалистическом государстве и праве. – Москва, 1969. – 411с.
243917
  Денисов А.И. В.И. Ленин о социалистическом государстве и праве / А.И. Денисов. – Москва : Знание, 1969. – 64 с.
243918
   В.И. Ленин о социалистическом хозяйстве и финансах. – Москва, 1969. – 238с.
243919
  Побережный И.Н. В.И. Ленин о социально-классовых, гносеологических корнях и политической сущности мелкобуржуазной революционности / И.Н. Побережный. – Киев, 1970. – 36 с.
243920
   В.И. Ленин о социальной структуре и политическом строе капиталистической России. – Москва, 1970. – 320с.
243921
  Александров В.В. В.И. Ленин о социальной сущности и корнях оппортунизма в международном рабочем движении : учебно-методическое пособие для изуча.щих курс истории международного рабочего и национально-освободительного движения / В.В. Александров. – Москва : Издателство ВПШ и АОН, 1959. – 42 с.
243922
  Ефременко В.Л. В.И. Ленин о стратегии и тактике большевистской партии в годы нового революционного подъема (1910-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ефременко В.Л.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии. Филиал института м.-л. при ЦК КПСС. – Минск, 1974. – 26л.
243923
  Веселов В.М. В.И. Ленин о стратегии и тактике коммунистов в демократической борьбе пролетариата / В.М. Веселов. – Ленинград, 1968. – 16с.
243924
   В.И. Ленин о строительстве и укреплении советских вооруженных сил : Рекомендательный указатель лит-ры. – Москва, 1956. – 44 с.
243925
   В.И. Ленин о строительсте и укреплении Советских Вооруженных Сил. – Москва, 1956. – 42 с.
243926
  Астахова В.И. В.И. Ленин о сущности и социальной природе социалистической интеллигенции / Астахова В.И. – Харьков : Харьковский университет, 1970. – 84 с.
243927
  Папков Ю.С. В.И. Ленин о сущности политики "военного коммунизма" / Ю.С. Папков. – М., 1975. – 78с.
243928
  Аполлонов Л.А. В.И. Ленин о съезде как верховном органе партии : (по материалам нелегальных съездов РСДРП) / Аполлонов Л.А. ; Казан. фин.-экон. ин-т им. В.В. Куйбышева. – Казань : Казанский университет, 1974. – 158 с.
243929
   В.И. Ленин о Толстом. – Москва : Современник, 1978. – 191 с.
243930
  Богачева И.Е. В.И. Ленин о философском понятии материи / И.Е. Богачева. – Воронеж : Издателство Воронежского университета, 1970. – 70 с.
243931
  Зайцев Г.Г. В.И. Ленин о формах перехода к социализму в разных странах / Г.Г. Зайцев. – Л., 1958. – 48с.
243932
  Ващенко А.А. В.И. Ленин о формироывании классового сознания пролетариата : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Ващенко А.А.; КГУ. – К, 1971. – 19л.
243933
  Лукин Ю.А. В.И. Ленин о художнике и художественном мастерстве / Ю.А. Лукин. – Москва, 1965. – 32с.
243934
  Воробьев В.Ф. В.И. Ленин о языке и стиле / В.Ф. Воробьев. – Київ, 1968. – 88с.
243935
   В.И. Ленин о языке и стиле. – К., 1989. – 16с.
243936
  Мамалуй А.П. В.И. Ленин об аграрных отношениях в России в конце XIX-начале XX века / А.П. Мамалуй. – Харьков : Харьгосиздат, 1960. – 97 с.
243937
  Серебрянников В.В. В.И. Ленин об агрессивности империализма / В.В. Серебрянников. – Москва, 1988. – 125с.
243938
  Лазоренко Б.П. В.И. Ленин об активности субъекта и проблема конструктов в современном естествознании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 48 : В.И. Ленин и актуальные философские проблемы естествознания
243939
  Ленин В.И. В.И. Ленин об атеизме, религии и церкви / В.И. Ленин. – Москва : Мысль, 1969. – 317 с.
243940
   В.И. Ленин об идеологическом обеспечении строительства социализма 1921-1923 гг.. – Нижний Новгород., 1990. – 96с.
243941
   В.И. Ленин об истории СССР. – Ставрополь, 1972. – 62с.
243942
  Матюгин А.А. В.И. Ленин об исторической роли рабочего класса / А.А. Матюгин. – Москва, 1974. – 342с.
243943
   В.И. Ленин об историческом опыте Великого Октября. – Москва, 1969. – 476с.
243944
  Перевозов А.Д. В.И. Ленин об общем и особенном в Октябрьской революции / А.Д. Перевозов. – Харьков, 1987. – 189с.
243945
   В.И. Ленин об условиях повышения социальной активности масс. – Ростов-на-Дону, 1971. – 78с.
243946
  Палкин Ю.И. В.И. Ленин об экономических основах дифференциации заработной платы при социализме / Ю.И. Палкин. – Киев, 1970. – 39с.
243947
   В.И. Ленин об экономических проблемах научно-технического прогресса в СССР. – М., 1972. – 295с.
243948
  Иванченко П.С. В.И. Ленин об элементах диалектики / П.С. Иванченко. – М, 1960. – 40с.
243949
  Сорин В. В.И. Ленин, 1970-1924 / В. Сорин. – Х-К, 1934. – 108 с.
243950
  Барчугов П.В. В.И. Ленин, большевики в борьбе за паритю (1909-1911) / П.В. Барчугов ; отв. ред. И.В. Осадчий. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та, 1980. – 128 с.
243951
  Корзун Л.И. В.И. Ленин, КПСС - создатели Советских Вооруженных Сил / Л.И. Корзун. – М., 1987. – 63с.
243952
   В.И. Ленин, КПСС о борьбе с контрреволюцией. – Москва : Политиздат, 1978. – 414 с.
243953
   В.И. Ленин, КПСС о борьбе с национализмом : документы и материалы. – Москва, 1974. – 223с.
243954
   В.И. Ленин, КПСС о борьбе с национализмом : докум. и мат. – 2-е изд., доп. – Москва, 1975. – 319 с.
243955
   В.И. Ленин, КПСС о борьбе с национализмом : документы и материалы. – 3-е изд., доп. – Москва, 1985. – 285с.
243956
   В.И. Ленин, КПСС о единстве партии. Сб. докум.. – Москва, 1974. – 552с.
243957
  Аношкин И.Ф. В.И. Ленин, КПСС о задачах патриотического и интернационального воспитания советских людей / И.Ф. Аношкин. – Москва : Знание, 1981. – 48 с. – (Библиотечка " Ленинская национальная политика КПСС в действии")
243958
   В.И. Ленин, КПСС о защите социалистического Отечества: уч. пособие. – Москва : Военное издательство, 1987. – 207 с.
243959
   В.И. Ленин, КПСС о контроле и проверке исполнения. – Москва
1. – 1980. – 511 с.
243960
   В.И. Ленин, КПСС о контроле и проверке исполнения. – Москва : Политиздат
Т. 2. – 1981. – 359 с.
243961
   В.И. Ленин, КПСС о научной организации труда. – Москва, 1980. – 271 с.
243962
   В.И. Ленин, КПСС о научной организации труда. – 2-е изд., доп. – Москва, 1983. – 319 с.
243963
   В.И. Ленин, КПСС о нормах партийной жизни и принципах партийного руководства.. – Москва, 1979. – 576 с.
243964
   В.И. Ленин, КПСС о партийной и государственной дисциплине : сборник. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1988. – 590с.
243965
   В.И. Ленин, КПСС о партийном руководстве. – Москва
Ч. 1. – 1982
243966
   В.И. Ленин, КПСС о печати : Сборник документов. – Москва, 1974. – 383с.
243967
   В.И. Ленин, КПСС о печати. Сб. докум.. – Москва, 1970. – 311 с.
243968
   В.И. Ленин, КПСС о повышении жизненного уровня трудящихся. Докум. и мат.. – Москва, 1975. – 375 с.
243969
   В.И. Ленин, КПСС о производительности труда. – Москва : Политиздат, 1985. – 222 с.
243970
   В.И. Ленин, КПСС о пролетарском интернационализме. Сб. докум. и мат. (1894-1974). – Москва
Т. 1. – 1974. – 352с.
243971
   В.И. Ленин, КПСС о пролетарском интернационализме. Сб. докум. и мат. (1925-1974). – Москва
Т. 2. – 1974. – 512с.
243972
   В.И. Ленин, КПСС о работе партийного и государственного аппарата. – Москва : Политиздат, 1976. – 623 с.
243973
   В.И. Ленин, КПСС о работе партийного и государственного аппарата : сб. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1980. – 800 с.
243974
   В.И. Ленин, КПСС о работе с кадрами. – М., 1979. – 703 с.
243975
   В.И. Ленин, КПСС о работе Советов: сб.. – Москва, 1979. – 744 с.
243976
   В.И. Ленин, КПСС о рабочем классе : сб. – Москва, 1981. – 383 с.
243977
   В.И. Ленин, КПСС о развитии науки : сб. – Москва, 1981. – 800 с.
243978
   В.И. Ленин, КПСС о Советской Конституции. – Москва : Политиздат, 1979. – 343 с.
243979
   В.И. Ленин, КПСС о советском многонациональном государстве : сб. – Москва, 1981. – 558с.
243980
   В.И. Ленин, КПСС о социалистической законности и правопорядке : сборник. – Москва, 1981. – 671 с.
243981
   В.И. Ленин, КПСС о социалистической законности и правопорядке: сб.. – 2-е изд., доп. – Москва, 1986. – 636с.
243982
   В.И. Ленин, КПСС о социалистическом соревновании : сб. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1980. – 512 с.
243983
   В.И. Ленин, КПСС о социалистическом соревновании: сб.. – М., 1973. – 438с.
243984
   В.И. Ленин, КПСС об интеллигенции: сб.. – Москва, 1979. – 295 с.
243985
   В.И. Ленин, КПСС об организационно-партийной работе : в 4-х томах. – Москва : Политиздат
Т. 1. – 1985. – 400с.
243986
   В.И. Ленин, КПСС об организационно-партийной работе : в 4-х томах. – Москва : Политиздат
Т. 3. – 1985. – 575с.
243987
   В.И. Ленин, КПСС об организационно-партийной работе : в 4-х томах. – Москва : Политиздат
Т. 4. – 1985. – 608с.
243988
   В.И. Ленин, КПСС об организационно-партийной работе: в 4-х т. : в 4-х томах. – Москва : Политиздат
Т. 2. – 1985. – 415с.
243989
   В.И. Ленин, КПСС об Уставе партии : сб. – Москва, 1981. – 480 с.
243990
   В.И. Ленин, КПСС об экономии и бережливости. – Москва, 1982. – 608с.
243991
  Жвания Г В.И. Ленин, ЦК партии и большевики Закавказья / Г Жвания. – Тбилиси : Мерани, 1969. – 274 с.
243992
  Манизер М.Г. В.И. Ленин. 1870-1924. Медали М.Г. Манизера / М.Г. Манизер. – М., 1964. – 18с.
243993
   В.И. Ленин. Выставка произведений народного художника СССР Н.Н. Жукова, 1966. – 24с.
243994
  Зинчук Л.Н. В.И. Ленин. Жизнь и деятельность. Указатель карт / Л.Н. Зинчук, Л.А. Хоботова. – Москва, 1980. – 37 с.
243995
   В.И. Ленин. Зарисовки художников с натуры. – Москва, 1960. – 27с.
243996
  Сидук В.Д. В.И. Ленина - организатор борьбы Коммунистической партии за научно-технический прогресс в первые годы советской власти : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сидук В.Д.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 34л.
243997
  Фрадкина З.Л. В.И. Межов : (1830-1894) / З.Л. Фрадкина ; под ред. А.Д. Эйхенгольца ; Все. кн. палата. – Москва : Всес. кн. палата, 1949. – 77 с. – Библиогр.: с. 60-77. – (Деятели книги)
243998
   В.И. Мешков : каталог выставки произведений. – Красноярск : Красноярский рабочий, 1970. – 48 с.
243999
  Аксененко М.Б. В.И. Модестов и "школьный вопрос".Материалы к биографии // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2011. – № 1 (276). – С. 153-159. – ISSN 0321-0391
244000
   В.И. Немирович-Данченко ведет репетицию. "Три сестры" А.П. Чехова в постановке МХАТ 1940 года. – Москва : Искусство, 1965. – 556 с.
<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,