Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>
243001
   "Великая" дайка Побужья / В.А. Ентин, О.Б. Гинтов, С.В. Мычак, В.Н. Бельский, Ю.В. Гейко, Е.Б. Поляченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 77-96 : рис., табл. – Библиогр.: с. 93-94. – ISSN 0203-3100
243002
  Царук А. "Велике зніздо" : лірика // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 106-110. – ISSN 0868-4790
243003
  Брюховецька Л. "Велике кіно завжди національне..." // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 305/306/307. – C. 208-223
243004
  Таранова Анна "Велике нечитоме" і академічний канон: проникнення масової літератури до парадигми літературознавства


  У статті розглядається процес змінення ставлення до "масової літератури" в академічному літературознавстві протягом другої половини XX ст. Протиставлення "елітарної", "високої" та "низької", "масової" словесності, яке переважало в науковій думці до ...
243005
  Таранова Анна "Велике нечитоме" і академічний канон: проникнення масової літератури до парадигми літературознавства


  У статті розглядається процес змінення ставлення до "масової літератури" в академічному літературознавстві протягом другої половини XX ст. Протиставлення "елітарної", "високої" та "низької", "масової" словесності, яке переважало в науковій думці до ...
243006
  Славинський Микола "Велике щастя - спостерігати, як літають ластівки" : членові редакційної ради "Наукового світу" Миколі Сороці - 75 років! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 4 (141). – С. 11-12 : Фото
243007
  Пупышева Н.В. "Великие элементы" как знаковая система буддийской культуры // Религиоведение : научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2008. – № 4. – С. 73-78
243008
  Вдовиченко В. "Великий вибір" Італіїї та майбутнє Європейського Союзу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 6-9. – (Історичні науки)
243009
  Муза Е.В. "Великий град Петра" / Е.В. Муза. – М., 1977. – 54с.
243010
  Каревин А. "Великий демократ" (памяти Ельцина) // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 19-25 апреля (№ 16). – С. F 2


  23 апреля исполняется 6-я годовщина со дня смерти Бориса Ельцина. Шесть лет назад его кончина породила множество откликов. Несмотря на все ошибки и недостатки, покойный был "выдающимся государственным деятелем". Политики и журналисты подчеркивали его ...
243011
  Зеркаль О. "Великий договір" - нюанси вирішують усе. Договір про дружбу вичерпав себе в усіх можливих сенсах / О. Зеркаль, Т. Качка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 1, 4


  " Виступаючи на Київському безпековому форумі, президент Петро Порошенко заявив, що запропонує Верховній Раді припинити дію окремих положень Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією: "Наступним кроком буде ...
243012
  Дорофеєв А. "Великий договір" у російсько-українських відносинах // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 154-157. – ISBN 978-966-171-783-9
243013
  Енина Ю. "Великий и Возлюбленній Король" Рама V Чулалонгкорн // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 11 (83 ). – С. 56-77. – ISSN 1812-867Х
243014
  Воробьева Мария "Великий меценат России Петр Иванович Щукин" : Культпоход // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 80 : Іл.
243015
  Пушкарук Н. "Великий німець і великий європеєць" / Н. Пушкарук, В. Огризко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20 червня (№ 104)


  Світові лідери вшановують екс-канцлера Німеччини Гельмута Коля.
243016
  Кульчицький Станіслав Владиславович "Великий перелом": Україна в період 1923 - весни 1930 рр. Стаття третя "Курс на колективізацію" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-56. – Бібліогр. в кінці ст.
243017
  Кульчицький Станіслав Владиславович "Великий перелом": Україна в період 1923 - весни 1930 рр. Стаття третя "Курс на колективізацію" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 52-56. – Бібліогр. в кінці ст.
243018
  Кульчицький Станіслав Владиславович "Великий перелом": Україна в період 1923 - весни 1930 рр. Стаття четверта "Політика Кремля щодо України" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-56. – Бібліогр. в кінці ст.
243019
  Чепурда Г.М. "Великий план перетворення природи" (1948 - 1965 pp.) та його вплив на довкілля України // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 26. – С. 23-34. – (Серія : Історичні науки ; вип. 10)
243020
  Ржевська В.С. "Великий план", або проект Християнської Республіки Генріха IV - М. де Сюллі як проект "вічного миру" для Європи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 372-375


  Надається систематичний виклад положень "Великого плану" Генріха IV - М. де Сюллі зі створення в Європі Християнської Республіки, що мають міжнародно-правовий зміст, і встановлюється значення цього проекту "вічногомиру" у світлі розвитку міжнародного ...
243021
  Грабовський С. "Великий Путін": експортний варіант // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 173). – С. 5


  Чи матиме всезагальний успіх демагогія російського президента?
243022
  Грабовський С. "Великий реформатор" без міфів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 8


  Праління Петра Столипіна в українському та загальноімперському контексті.
243023
  Іваницька С.Г. "Великий российский федералист": політико-етична спадщина Олександра Герцена у рецепції Сергія Єфремова (1906-1919 роки) // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верховної Ради України [та ін.] ; голов. ред. В.М. Бойко ; редкол.: Є.І. Бородін, В.Ф. Верстюк, А.М. Киридон [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 5. – С. 92-107. – ISSN 2409-2037
243024
  Венедиктов Вячеслав "Великий русский путь" длинной в 105 дней : Экстрим / Венедиктов Вячеслав, Золотина Анна, Вейсман Лев // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 194-198 : Іл., карта
243025
  Тегопулос-Фітракіс [Великий новогрецький словник / Тегопулос-Фітракіс ; під ред. Марії Мандали. – 3-є вид. – Афіни : Армонія, 2002. – XV, 1494 с. – Книга новогрецькою мовою. - Авт. зазнач. на обкл. та корінці. – ISBN 960-7598-04-0
243026
  Стадник С. Великдень - миле свято: Сценарій проведення свята Великодня // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.25-26. – ISSN 0131-6788
243027
   Великдень [Електронний ресурс] : мультимедійне видання. – Київ : Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім. Т. Шевченка : World musik, 2006. – 1 CD. – Системні вимоги : звичайний CD програвач, комп"ютер.-Заголовок з етикетки диску


  Мультимедійне видання про Весняний цикл святкувань в Україні, що дозволяє як слухання музики в звичайному CD пргравачі, так і перегляд диску на будь-якому комп"ютері за допомогою Microsoft Internet Explorer без додаткової інсталяції. -Етнографічна ...
243028
  Подобєд О. Великдень біженців. У статусі "переміщених осіб" у Західній Німеччині українці знаходили сили і способи відзначити Воскресіння // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 24 квітня (№ 47). – С. 9


  "Після завершення Другої світової війни частина українців упродовж другої половини 1940-х років перебувала на території Західної Німеччини, що тоді була під контролем США, Великої Британії та Франції. Вони отримали статус «переміщені особи» (англ. ...
243029
   Великдень в українській поезії / упоряд. - Надія Данилевська ; [ред. М. Ткач]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 135, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-340-324-3


  Збірник "Великдень в українській поезії" - перше зібрання віршів українських поетів, у яких висвітлюється одне з найвеличніших свят українців - Великдень. Зібрані поезії охоплюють період від XII до XXI ст.
243030
  Коцоєв А. Великдень Гіго / А. Коцоєв. – К., 1963. – 20с.
243031
  Дерев"яний І. Великдень за гратами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20-21 квітня (№ 70/71)


  Великдень для в"язнів-українців у роки поневірянь був не лише стовпом національної ідентичності та моральної стійкості, а й елементом опору системі.
243032
  Демірська Г.К. Великдень у Романівці / Ганна Демірська. – Київ : Верещинські [та ін.], 2011. – 156, [4] с. : іл. – Без тит. арк. – ISBN 978-966-95771-6-0
243033
  Старков В. Великдень у традиційній календарній обрядовості українців // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.93-96. – ISSN 0869-3595
243034
  Середюк О. Великдень, чи Паска, Паска, чи Воскресіння? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 березня - 10 квітня (№ 13/14). – С. 8-9, 17
243035
  Ковалів Ю. Великдень: відлуння у слові (розмова про те, як відбивається світло Воскресіння Христового у слові, з відомим літературознавцем, лауреатом премії імені Тараса Шевченка, професором Юрієм Ковалівим) / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 161-170. – ISBN 966-7379-16-7
243036
  Андрієнко Л.В. Велике багатство України. Парторганізації республіки в боротьбі за збільшення виробництва зерна / Андрієнко Л.В. – Київ : Політвидав України, 1968. – 132 с.
243037
  Гринько Валерій Володимирович Велике біле братство як неорелігійний феномен : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Гринько Валерій Володимирович; НАН Укр. Ін-тут філософії ім. Г.С.Сковороди. – К., 1998. – 20л.
243038
  Прокопенко М. Велике будівництво у зоні відчуження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 квітня (№ 74). – С. 10


  Кореспонденти "Дня" побачили, які об"єкти зараз зводять навколо ЧАЕС і для чого.
243039
  Ракитевит Т.Л. Велике воде на Дунаву код Новог Сада. / Т.Л. Ракитевит. – Нови Сад, 1957. – 8с.
243040
  Грушевський М. Велике діло // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 158-167. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
243041
  Пришляк К.О. Велике життя // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 7-13
243042
  Динкова М. Велике життя маленької Лілії / М. Динкова. – Київ, 1965. – 140с.
243043
  Динкова М. Велике життя маленької Лілії / М. Динкова. – Київ, 1976. – 127с.
243044
  Гавриленко В.С. Велике життя, яке продовжиться в нашій пам"яті // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова" : науковий журнал / Нац. акад. аграр. наук України ; Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна ; голов. ред. Гавриленко В.С. – Асканія-Нова, 2018. – Т. 20. – С. 115-120. – ISSN 1682-2374


  Пам"яті Едуарда Олександраовича Фальц-Фейна, меценату, засновнику заповідних об"єктів в Асканії-Новій.
243045
  Шило С.Й. Велике завоювання соціалізму / С.Й. Шило. – К., 1964. – 68с.
243046
  Хаустов П.П. Велике Запоріжжя / П.П. Хаустов. – Харків ; Одеса : Молодий більшовик, 1931. – 24 с. – (Дітям про п"ятирічку)
243047
  Горбань Ю. Велике зерцало // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 12-13. – ISSN 2076-9326


  Рецензоване видання є однією з перших вітчизняних праць, в якій на основі значного масиву досліджень висвітлено основні етапи розвитку української та світової книги
243048
  Кіслова Вікторія Велике і світле свято хрещення Господнього // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 2 : фото
243049
  Острянин Д.Х. Велике історичне значення твору В.І. Леніна "Матеріалізм і емпіріокритицизм" / Д.Х. Острянин. – Київ, 1959. – 3-51с.
243050
  Толмацький І. Велике князівство Литовське в період правління князя Вітовта // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 37 : Історія. – С. 19-29. – ISSN 1728-9572
243051
  Мілош Ч. Велике князівство літератури : вибрані есеї / Чеслав Мілош ; [пер. з пол. : О. Коваленко, І. Ковальчук, А. Павлишин ; упоряд. : О. Коваленко, І. Ковальчук ; наук. ред. А. Павлишин]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 439, [1] с. – Кн. видано до 100-річчя з дня народження Чеслава Мілоша. – Бібліогр.: с. 437-439. – ISBN 978-966-378-219-5
243052
  Наконечний В. Велике місто як об"єкт управління і самоврядування: світовий досвід і Україна // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С.84-94. – ISSN 1609-5499
243053
   Велике п"ятдесятиріччя. – К., 1967. – 110с.
243054
   Велике переселення видів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 20 : фото
243055
  Пивовар С.Ф. Велике переселення народів / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 47-49. – ISBN 966-642-073-2
243056
  Методієв Димитр Велике переселення. / Методієв Димитр. – Київ, 1975. – 123с.
243057
  Пацера М. Велике переселення. Майстриня розсаджує пернатих та пухнастих жителів київських парків на лавочки, поближчедо людей // Україна молода. – Київ, 2019. – 2 жовтня (№ 110). – С. 11


  Молода київська художниця Яна Хачикян використовує досить неординарні види мистецтва - вона розмальовує... морські камінці.
243058
  Шишова З.К. Велике плавання / З.К. Шишова. – К, 1963. – 471с.
243059
  Шишова З.К. Велике плавання / З.К. Шишова. – К, 1965. – 471с.
243060
  Шишова З.К. Велике плавання / З.К. Шишова. – К, 1965. – 471с.
243061
  Шишова Зинаїда Велике плавання : Історичний роман / Шишова Зинаїда. – Київ : Веселка, 1966. – 470, [1] с.
243062
  Єленський В. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних відносинах кінця ХХ - початку ХХІ століття / Віктор Єленський ; [Ін-т історії Церкви Укр. католицького ун-ту]. – Львів : Український католицький університет, 2013. – 503, [1] с. – Покажчики: с. 488-503. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2778-01-4
243063
  Дробаха О. Велике серце Гетьманщини : художньо-документальна повість / Олександр Дробаха. – Київ : Просвіта, 2008. – 176с. – ISBN 978-966-2133-12-7
243064
  Грищенко І. Велике таїнство творення : Урок вивчення роману Павла Загребельного "Диво" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (628/629). – С. 68-70. – ISSN 0130-5263
243065
  Пилипенко О.В. Велике таїнство творення в романі П. Загребельного "Диво" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 26 (246). – С. 14-17
243066
  Гуменна Д. Велике цабе / Д. Гуменна. – Нью-Йорк, 1952. – 155с.
243067
  Мірошниченко О.А. Велике щастя маленького чоловічка : гумористичні оповідання та повість / О.А. Мірошниченко. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 176 с.
243068
  Сремац Стеван Велики жупан Часлав / Сремац Стеван; од Стевана Сремца. – У Новом Саду (Нови Сад) : Изд. Матице Српске, 1903. – 174 с. – (Кньиге за народ / изд. Матица Српска за задужбине П. Коньевичьа ; Св.104, 105 ; Из кньига староставних, 1)
243069
  Караиванов Н. Велики и видни украинци-българолюбци : сб. ст., публиковани във весник "Роден край" - гр. Одеса / Никола Караиванов // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 1-136 : портр., ил. – ISBN 978-617-7953-97-4
243070
  Станчев С. Велики Преслав / С. Станчев. – София, 1966. – 92с.
243071
  Гальский Д. Великие авантюры = История создания Суэцкого и Панамского каналов / Д. Гальский. – Москва : Прогресс, 1986. – 438с.
243072
  Гальский Д. Великие авантюры / Д. Гальский. – М, 1990. – 438с.
243073
   Великие акты 18 февраля 1905. Их значение, основы избирательной системы. Государева Дума. – Санкт-Петербург : Тип. Тов. М.О.Вольф, 1905. – 16 с. – Экз. дефектн., отсутств. посл.стр.
243074
  Трент В., Эрскин Дж. Великие американские писатели : пер. с англ. / В. Трент и Дж. Эрскин. – Санкт-Петербург : Изд. П.И. Певина, 1914. – 143, [1] с. – (Библиотека современника)


  Авт.: Эрскин Джон (05.10.1879, Нью-Йорк, США -02.06. 1951) Содержание: Франклин, Брокден, Броун и Ирвинг . - С . 3-14 Вильям Кулем Брайян . - С . 15-23 Джемс Финимор Купер . - С . 24-37 Эдгар Аллен По . - С . 55-73 Трансцендталисты . - С . ...
243075
  Трент В., Эрскин Дж. Великие американские писатели : пер. с англ. / В. Трент и Дж. Эрскин. – Санкт-Петербург : Изд. П.И. Певина, 1914. – 143, [1] с.


  Авт.: Эрскин Джон (05.10.1879, Нью-Йорк, США -02.06. 1951) Содержание: Франклин, Брокден, Броун и Ирвинг . - С . 3-14 Вильям Кулем Брайян . - С . 15-23 Джемс Финимор Купер . - С . 24-37 Эдгар Аллен По . - С . 55-73 Трансцендталисты . - С . ...
243076
  Дмитревский Ю.Д. Великие африканские озера. / Ю.Д. Дмитревский, И.Н. Олейников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 215с.
243077
  Дикси Ф. Великие африканские разломы / Ф. Дикси. – Москва : Иностранная л-ра, 1959. – 123с.
243078
  Смирнов К.А. Великие болгары / К.А. Смирнов. – М., 1960. – 36с.
243079
  Айдаров С.С. Великие Булгары / С.С. Айдаров. – Казань, 1971. – 68с.
243080
  Айдаров С.С. Великие Булгары : путеводитель по Булгар. ист.-архитектур. заповеднику / С.С. Айдаров, Н.Д. Аксенова. – 3-е изд., испр. и доп. – Казань : Татарское книжное издательство, 1983. – 71 с. : ил. – Библиогр.: с. 70-71
243081
  Фехнер М.В. Великие Булгары. Казань. Свияжск / М.В. Фехнер. – Москва, 1978. – 279 с.
243082
   Великие версты. – М., 1976. – 112с.
243083
   Великие версты. – М., 1976. – 254с.
243084
  Титок Е. Великие военные руководители // Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 2008. – № 2. – С. 40-41.
243085
  Яброва М.М. Великие географичеие открытия и начало колониальных захватов. / М.М. Яброва. – Саратов, 1987. – 50с.
243086
   Великие географы и путешественники России XV-XVIII вв. : Состав. И.А.Ерофеев Частина: Вип.1. – Москва : Школа-Пресс, 1993. – 64с : География в школе
243087
  Хэллем Э. Великие геологические споры / Э. Хэллем. – Москва : Мир, 1985. – 216с.
243088
   Великие годы. – М., 1957. – 207с.
243089
  Наседкин Ф.И. Великие голодранцы : Повесть. / Ф.И. Наседкин. – М., 1979. – 383с.
243090
  Наседкин Ф.И. Великие голодранцы. Повесть. / Ф.И. Наседкин. – Москва, 1968. – 302с.
243091
  Аппельрот В. Великие греческие ваятели IV-го века до Р.Х. / Апельрот В. – Москва : Университетская тип.
1 : Пракситель. – 1893. – XX, 305 с., IV табл.
243092
  Таубе В.О. Великие дела маленьких существ / В.О. Таубе. – М.-Л., 1948. – 115с.
243093
  Листиков С.В. Великие державы и "русский вопрос": решения Версальской мирной конференции 1919-1920 годов и их последствия // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 15-29. – ISSN 0869-5687


  О Версальской мирной конференции 1919 года и обсуждении "русской темы", включающей анализ внутригосударственной борьбы в России и определение собственной политики держав-победителей.
243094
  Писарев Ю.А. Великие державы и Балканы накануне первой мировой войны. / Ю.А. Писарев. – М., 1985. – 285с.
243095
  Пресняков А.З. Великие державы и послевоенное урегулирование в Венгрии (1918-1921 годы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 3. – С. 39-56. – ISSN 0130-3864
243096
  Пресняков А.З. Великие державы и решение Адриатической проблемы в 1918-1920 годах // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 5. – С. 20-36. – ISSN 0130-3864
243097
  Чертан Е.Е. Великие державы и формирования Румынского независимого государства / Е.Е. Чертан. – Штиинца, 1980. – 283с.
243098
   Великие дни. – М., 1967. – 527с.
243099
  Богданович Т.А. Великие дни революции 23 февраля - 12 марта 1917 г. : 23 февраля - 12 марта 1917 г. / Т. Богданович. – Петроград : Временный ком. Гос. думы, 1917. – 36 с.
243100
  Горянов Л.Б. Великие дуэли / Л.Б. Горянов. – М., 1974. – 135с.
243101
  Шахова К.А. Великие европейские живописцы ХV - ХVII вв / К.А. Шахова. – Київ : Вища школа, 1988. – 191 с.
243102
  Варшавский А.С. Великие еретики / А.С. Варшавский, К.М. Поничева. – Москва, 1965. – 224с.
243103
   Великие естествоиспытатели. – М., 1980. – 94с.
243104
   Великие естествоиспытатели. – Москва : Знание, 1983. – 95с. – (Человек и природа ; 10)
243105
   Великие естествоиспытатели. – Москва : Знание, 1985. – 95 с. – (Нар. ун-т. Фак. Человек и природа ; № 6)
243106
   Великие естествоиспытатели и природа. – М., 1988. – 94с.
243107
   Великие естествоиспытатели и природа. – М., 1989. – 93с.
243108
  Кукал З. Великие загадки Земли = Атлантида в свете современных знаний. Загадка бермудского треугольника / З. Кукал. – Москва : Прогресс, 1989. – 396 с. – ISBN 5-01-001077-1
243109
  Вилкинсон Ф. Великие зодчие : Иллюстрации Роберта Ингпена / Ф. Вилкинсон, М. Поллард. – Москва : Лик пресс, 1998. – 92с. – (Мистические места мира). – ISBN 5-7839-0057-5
243110
  Володин А. Великие и грозные явления природы. / А. Володин. – Москва, 1945. – 29с.
243111
  Бутромеев В.П. Великие и знаменитые / В.П. Бутромеев. – М., 1995. – 302с.
243112
  Половко И.К. Великие и малые явления природы / И.К. Половко. – Киев : Киевский университет, 1957. – 32с.
243113
  Акимов В.М. Великие и трудные судьбы : страницы лит. жизни Петрограда / В.М. Акимов. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 67, [1] с. – Библиогр.: с. 66-67. – (Библиотечка политинформатора "Вопрос ответ")
243114
  Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. : Биогр. очерки по первоисточникам и главнейшим пособиям А.В. Экземплярского / [Андрей Экземплярский]. – Санкт-Петербург : Изд. гр. И.И. Толстого
Т. 1 : Великие князья владимирские и владимиро-московские : С прил. хронологии событий, касающихся Новгорода и Пскова, биографий великокняж. сыновей, не занимавших уделов, и родослов. табл. – 1889. – X, 474 с., 1 л. табл. – Библиогр. в примеч.
243115
  Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. : Биогр. очерки по первоисточникам и главнейшим пособиям А.В. Экземплярского : Т. 1-2 / [Андрей Экземплярский]. – 1889-1891. – Санкт-Петербург : Изд. гр. И.И. Толстого
Т. 1 : Великие князья владимирские и владимиро-московские : С прил. хронологии событий, касающихся Новгорода и Пскова, биографий великокняж. сыновей, не занимавших уделов, и родослов. табл. – 1889. – X, 474 с. – Библиогр. в примеч.


  Содержание: 1. Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. Т. 1; 2. Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. Т. 2
243116
  Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. : Биогр. очерки по первоисточникам и главнейшим пособиям А.В. Экземплярского // Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. : Биогр. очерки по первоисточникам и главнейшим пособиям А.В. Экземплярского : Т. 1-2 / А.В. Экземплярский. – 1889-1891. – Санкт-Петербург : Изд. гр. И.И. Толстого, 1889. – Т. 1 : Великие князья владимирские и владимиро-московские : С прил. хронологии событий, касающихся Новгорода и Пскова, биографий великокняж. сыновей, не занимавших уделов, и родослов. табл. – [2], X, 696 с., 9 л. табл. – Библиогр. в примеч.
243117
  Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. : Биогр. очерки по первоисточникам и главнейшим пособиям А.В. Экземплярского / [Андрей Экземплярский]. – Санкт-Петербург : Изд. гр. И.И. Толстого
Т. 2 : Владетельные князья владимирских и московских уделов и великие и удельные владетельные князья суздальско-нижегородские, тверские и рязанские : С одной парал.-синхронол. и 7 родослов. табл. князей. – 1891. – [2], X, 696 с., 9 л. табл. – Библиогр. в примеч.
243118
   Великие идеалы коммунизма. – М., 1962. – 416с.
243119
  Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли / И.А. Резанов. – 2-е , перераб. и доп. – Москва : Наука, 1980. – 175с.
243120
  Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли / И.А. Резанов. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Наука, 1984. – 175с.
243121
  Резанов И.А. Великие катастрофы и истории Земли / И.А. Резанов. – Москва : Наука, 1972. – 162с.
243122
  Фанк Маккензи Великие китайские пещеры. Империя скал / Фанк Маккензи, Питер Карстен // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 92-111 : фото
243123
  Блон Ж. Великие кочевья / Ж. Блон. – Москва : Мысль, 1975. – 158с.
243124
  Шапошников В.Н. Великие литературные открытия / В.Н. Шапошников. – 1-е изд. – Новосибирск, 1981. – 111с.
243125
   Великие Луки. – Л., 1976. – 352с.
243126
  Иванова П.Е. Великие Луки / П.Е. Иванова. – Л, 1978. – 118с.
243127
   Великие Луки. 800 лет. – Л., 1966. – 375с.
243128
  Дюринг Е. Великие люди в литературе : критика современной литературы с новой точки зрения / Е. Дюринг ; пер. с нем. Ю.М. Антоновского. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. О.Н. Поповой ; Тип. учил. глухонемых, 1897. – [4], VIII, 553 с.
243129
   Великие мастера : январь юбилейный / Р. Барашев, А. Каревин, А. Костенко, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 27 декабря - 2 января (№ 52). – С. С 1-2


  6 янв. - 75 л. со дня рождения Валерия Лобановского, выдающегося футбольного тренера; 1 янв. - 165 л. со дня рождения Василия Образцова, выдающегося терапевта, новатора в диагностике заболеваний пищеварительной и сердечно-сосудистой систем; 5 янв. - 85 ...
243130
  Флекель М.И. Великие мастера рисунка - Рембрандт , Гойа , Домье / М.И. Флекель. – Москва, 1974. – 271с.
243131
  Никифоровский В.А. Великие математики Бернулли / В.А. Никифоровский. – М., 1984. – 177с.
243132
  Петров М.Т. Великие месяцы. / М.Т. Петров. – Саранск, 1972. – 311с.
243133
  Левандовский А.П. Великие мечтатели. Повести. / А.П. Левандовский. – Москва, 1973. – 240с.
243134
  Куамен Дєвид Великие миграции / Куамен Дєвид, Сартури Джоул // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 144-163 : Фото
243135
  Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы: И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Бетховен / В.Б. Григорович. – М., 1982. – 224с.
243136
   Великие мысли великих людей : Антология афоризма в 3-х томах. – Москва : Рипол классик
Том 1 : Древний мир. – 1999. – 512с.
243137
   Великие мысли великих людей : Антология афоризма в 3-х томах. – Москва : Рипол классик
Том 2 : От Средневековья до Просвещения. – 1999. – 736с.
243138
   Великие мысли великих людей. – Москва : Рипол классик
Том 3 : 19-20 века. – 1999. – 736с.
243139
  Григорян С.Н. Великие мыслители Арабского Востока. / С.Н. Григорян. – М, 1960. – 24с.
243140
   Великие мыслители Востока. – Москва : Крон-Пресс, 1999. – 656с. – ISBN 5-232-01079-4
243141
   Великие мыслители Запада. – Москва : Крон-Пресс, 1999. – 656с. – ISBN 5-232-01087-5
243142
   Великие мыслители о великих вопросах : Современная западная философия. – Москва : Гранд, 2000. – 400с. – (Грандиозный мир). – ISBN 5-8183-0183-4
243143
  Григорян С.Н. Великие мыслители Средней Азии / С.Н. Григорян. – Москва, 1958. – 32с.
243144
   Великие мыслители ХХ века. – Москва : Мартин, 2002. – 512 с. – ISBN 5-8475-0127-7
243145
  Уитц Р. Великие обещания перед лицом больших надежд:социально-экономические права в практике венгерского конституционного правосудия // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 77-99. – ISSN 1812-7126
243146
  Смирнов-Русецкий Великие облики (Воспоминания о семье Рерихов) / Борис Смирнов-Русецкий ; [сост., отв. ред.: Е. Г. Петренко] ; Одес. Дом-музей им. Н.К. Рериха. – Изд. 2-е, доп. – Одесса : Астропринт, 2019. – 128, [3] с., [6] л. ил. : ил. – Назв. обл. : Великие облики. - Сер. основана в 2007 г. - Имен. указ.: с. 114-127. – (Издание Одесского Дома-Музея имени Н.К. Рериха ) ( Серия "Архивы. Исследования" / редкол.: Е. Петренко [и др.] ; вып. 20). – ISBN 978-966-927-506-6
243147
  Погодин Н.Ф. Великие образы / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1962. – 32 с.
243148
  Келлер Б.М. Великие оледенения в истории Земли / Б.М. Келлер, Ю.А. Лаврушин. – Москва : Знание, 1970. – 64с.
243149
  Иванов Н.Н. Великие основоположники марксизма / Н.Н. Иванов, Н.В. Матковский. – 2-е изд. – Москва, 1967. – 200с.
243150
  Аугуста И. Великие открытия / Иозеф Аугуста ; перевод с нем. М.Б. Черненко, В.Л. Шибаева ; под ред. М.И. Урысова. – Москва : Мир, 1967. – 227 с. : ил. – (В мире науки и техники)


  Содерж.: Человек - Происхождение и развитие.
243151
  Левитан Е. Великие открытия Галилео Галилея // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 7
243152
  Шварцбах М. Великие памятники природы : (Известные места геолгических исследований) / М. Шварцбах. – Москва : Мир, 1973. – 335с.
243153
  Делюсин Л.П. Великие перемены в китайской деревне / Л.П. Делюсин. – Москва, 1957. – 176с.
243154
  Николаев Т. Великие перемены во Вьетнаме / Т. Николаев. – М., 1953. – 144с.
243155
  Кубиков И.Н. Великие писатели России / И.Н. Кубиков, 1925. – 84 с.
243156
  Кошелев Ф.П. Великие победы советского народа в борьбе за послевоенную Сталинскую пятилетку / Ф.П. Кошелев, проф. – Москва, 1950. – 112с.
243157
  Кеснель Великие поборники Третейского суда и мира / Кеснель. – Москва : Печатня А.И. Снегиревой, 1901. – 8 с.
243158
   Великие полотна [Електронний ресурс] : живопись эпохи Возрождения / "Цифровой архив", ЗАО "Новый диск". – Екатеринбург : "Цифровой архив", 2008. – 1 DVD. – DVD ROM, интерактивный.-Мультимедийный программный продукт.-Игра, в которую можно играть на DVD-плеере или компьютере.-Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (DVD викторина)


  На диске представлены картины 30 художников эпохи Возрождения. Полотна анимированы, их просмотр сопровождается классической музыкой. Игровой тур подразумевает вопросы на знание европейской культуры 14-16 веков.Игра предназначена всем, кто ...
243159
  Шюре Э. Великие посвященные : Очерк эзотеризма религий / Э. Шюре. – 2-е испр. изд.Репринтное воспроизведение издания 1914г. – Калуга, 1990. – 419с. – ISBN 5-7160-0007-Х
243160
  Пагирев Г.В. Великие права / Г.В. Пагирев, А. Чепуров. – Ленинград, 1950. – 52 с.
243161
  Уманский Я.Н. Великие права и основные обязанности граждан СССР / Я.Н. Уманский. – Москва, 1952. – 32с.
243162
   Великие права советских людей. – Ярославль, 1951. – 36с.
243163
  Зарубаев Н.В. Великие преобразования на юге Украины и в Крыму / Н.В. Зарубаев. – Л., 1952. – 108с.
243164
  Радзиевский В.В. Великие противостояния Марса / В.В. Радзиевский. – Москва : Знание, 1971. – 48 с.
243165
  Бартон Р. Великие путешествия / Авт. текста: Р. Бартон, Р. Кэвиндиш, Б. Стоунхауз. – Москва : Либрос, 1997. – 222 с. – (Атлас чудес света). – ISBN 5-80340001-7
243166
  Гуэрра Тонино Великие путешествуют по Италии : Абориген // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 42-45 : Фото
243167
  Гречишникова А.Д. Великие революционеры-демократы о детской литературе / А.Д. Гречишникова. – М.-Л., 1952. – 24с.
243168
   Великие революционные декларации. – М., 1958. – 39с.
243169
  Борсук О.А. Великие реки - мировые цивилизации // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 77-78. – ISSN 0016-7207
243170
  Беттани Великие религии Востока / Беттани и Дуглас ; Пер. с англ. Л.Б. Хавкиной ; Под ред. и со вступ. ст. проф. А.Н. Краснова. – Москва : Т-во И.Д. Сытина, 1899. – XVIII, 300, IV, 180, [3] с. : ил. – Ч. 2 имеет самостоят. тит. л.
243171
  Миркина З.А. Великие религии мира / З.А. Миркина, Г.С. Померанц. – М., 1995. – 416с.
243172
  Понтелеймонов В. Великие религиозные системы мира: буддизм, христианство, ислам // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – № 1. – С. 38-47.
243173
  Сироткин В.Г. Великие реформаторы России / В.Г. Сироткин. – М, 1991. – 61с.
243174
   Великие реформы в России 1856-1874. – М., 1992. – 333с.
243175
   Великие российские династии / составил почетный вольный общник Императорской академии художеств и действительный член Императорского русского археологического общества П.Н. Петров. – Москва : Иллюстрированная энциклопедия русский мир, 2008. – 304с. : илл. – Текст печатается по изданию: История родов русского дворянства : 2-х томах. - Санкт-Петербург, 1886. – ISBN 978-5-359-00035-2
243176
  Савицкая А.И. Великие русские актеры и выдающиеся мастера русской драматической сцены / А.И. Савицкая. – Москва, 1948. – 68 с.
243177
  Ефимов А.В. Великие русские географические открытия (в XVII и первой половине XVIII в.) / А.В. Ефимов. – Москва; Ленинград : Правда, 1949. – 24с.
243178
  Сухов А.Д. Великие русские естествоиспытатели-атеисты. / А.Д. Сухов. – М, 1974. – 64с.
243179
  Львова Л. Великие русские изобретатели / Л. Львова. – М., 1948. – 39с.
243180
   Великие русские люди. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 416 с., ил. – (Жизнь замечательных людей ; В. 6)
243181
   Великие русские люди. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 416 с. – (Жизнь замечательных людей)
243182
  Дюринг Е. Великие русские люди в литературе : [извлечения] / [предисл. К.И. Попов] ; Перевод [gер. с нем. ]Ю. М. Антоновского // Две поэтессы народного горя (Ада Негри и Мария Кононицкая) / Л.Н. – Санкт-Петербург : Тип. Монтвида, 1902. – V, 64 с. – (Свобода и христианство ; Кн. 10)
243183
  Прокофьев В.И. Великие русские мыслители в борьбе против идеализма и религии / В.И. Прокофьев. – М., 1951. – 32с.
243184
  Прокофьев В.И. Великие русские мыслители в борьбе против идеализма и религии / В.И. Прокофьев. – М., 1952. – 198с.
243185
  Прокофьев В.И. Великие русские мыслители в борьбе против идеализма и религии / В.И. Прокофьев. – М., 1952. – 64с.
243186
  Кружков В.С. Великие русские мыслители и революционные демократы / В.С. Кружков. – М, 1946. – 96с.
243187
  Тихомиров О.Н. Великие русские полководцы и флотоводцы / Олег Тихомиров ; художник Л.В. Козлов. – Москва : Дрофа-Плюс, 2007. – 112 с. : илл. – (Наше Отечество). – ISBN 978-5-9555-1166-5
243188
  Ракушева Л.Ф. Великие русские просветители о естественно-научной пропаганде. / Л.Ф. Ракушева. – Л, 1947. – 112с.
243189
  Берг Л.С. Великие русские путешественники : для старшего и среднего возраста / Л.С. Берг. – Москва; Ленинград : Детгиз, 1950. – 296с.
243190
  Гаджиев В.Г. Великие русские революционеры демократы о борьбе горцев Дагестана и Чечни / В.Г. Гаджиев, А.М. Пикман. – Махачкала, 1972. – 76с.
243191
  Сельчук В.В. Великие русские революционные демократы Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов : краткий обзор литературык / В.В. Сельчук. – Москва : Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, 1954. – 84 с. : 4 л. портр.
243192
  Фриш Александр Самойлович Великие русские революционные демократы о роли народных масс в истории : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Фриш Александр Самойлович ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1958. – 16 с.
243193
  Прокофьев В.И. Великие русские ученные в борьбе с религиозными предрассудками / В.И. Прокофьев. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 62 с.
243194
  Фигуроский Н.А. Великие русские химики-патриоты: Ломоносов, Бутлеров, Менделеев / Н.А. Фигуроский. – М., 1950. – 20с.
243195
  Антонов В.С. Великие сибирские реки : некоторые проблемы переброски вод сибирских рек на Юг. / В.С. Антонов. – Москва : Знание, 1976. – 46 с. – Библиогр.: с. 44. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Наука о Земле" ; №10 1976 ; №10 1976)
243196
   Великие сооружения сталинской эпохи : (Сборник статей великих ученых). – [Москва] : Изд. ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1951. – 207 с., 1 л. карт. : карт. : карт.
243197
  Барг М.Г. Великие социальные революции XVII-XVIII веков: В структуре переход. эпохи от феодализма к капитализму / М.А. Барг, Е.Б. Черняк ; отв. ред. Г.Н. Севостьянов ; АН СССР, Ин-т всеобщ. истории. – Москва : Наука, 1990. – 254, [2] с.
243198
  Дубровский Игорь Великие спартанцы : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 152 : Іл.
243199
  Вильмонт Н.Н. Великие спутники / Н.Н. Вильмонт. – Москва, 1966. – 590с.
243200
  Кухаренко Л.И. Великие сталинские стройки на Днепре : К 20-ти летию Днепровской гидроэлектростанции им. В.И.Ленина (1932-1952) / Л.И. Кухаренко. – Киев : Изд. Киевского гос ун-та им. Т.Г. Шевченко, 1952. – 115 с., 3 л. ил., карт. : ил., карт.
243201
  Куманёв Г.А. Великие стратеги ХХ века - Маршалы Победы Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 8 (628). – С. 65-73. – ISSN 0321-0626


  На основе воспоминаний о встрече с Маршалами Советского Союза Г.К. Жуковым и К.К. Рокоссовским автор освещает их вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
243202
  Молоденков Л.В. Великие стройки коммунизма / Л.В. Молоденков. – Новосибирск, 1951. – 38с.
243203
  Касимовский Е.В. Великие стройки коммунизма / Е.В. Касимовский. – М., 1951. – 104с.
243204
  Винтер А.В. Великие стройки коммунизма / А.В. Винтер. – Москва, 1951. – 88с.
243205
   Великие стройки коммунизма : Рекомендованый указатель литературы. – Ленинград : [Тип. Публичной биб-ки], 1952. – 85 с.
243206
   Великие стройки коммунизма : (Сборник стенограмм лекций0. – Москва : Знание, 1952. – 360 с., 2 л. портр. : ил., карт., портр. – (Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний ; Серия 2; ; №№ 65-80)
243207
  Морозова В.К. Великие стройки коммунизма / В.К. Морозова. – М., 1952. – 35с.
243208
  Мезенин М. Великие стройки коммунизма / М. Мезенин. – Иваново, 1952. – 75с.
243209
   Великие стройки коммунизма : репертуарный сборник. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 64 с.
243210
   Великие стройки коммунизма : литературно-художественный сборник. – Киров : Кировское областное государственное издательство, 1952. – 304 с.
243211
   Великие стройки коммунизма : литературно-художественный сборник. – Киров : Кировское книжное издательство, 1953. – 280 с.
243212
  Гак Д.В. Великие стройки коммунизма и преобразование природы / Д. Гак и Н. Рономаренко. – Симферополь : Крымиздат, 1952. – 116 с.
243213
  Звонков В.В. Великие стройки коммунизма и транспорт. / чл.-кор. Акад. наук СССР В.В. Звонков. – Москва : АН СССР, 1952. – 96 с., 1 л. карт. : ил., карт. – (Научно-популярная серия / Акад. наук СССР ; Ком. содействия строительству гидроэлектростанций, каналов и оросит. систем)
243214
  Листов П.Н. Великие стройки коммунизма и электрификация сельского хозяйства / П.Н. Листов. – М, 1951. – 19с.
243215
   Великие стройки коммунизма на Юге Украинской ССР и в Северном Крыму : Сборник статей. – Киев : АН УССР, 1951. – 55с.
243216
  Цунц М.З. Великие стройки на реках Сибири. / М.З. Цунц. – М., 1956. – 78с.
243217
  Хотон Б. Великие тайны и загадки истории / Брайан Хотон. – Харьков ; Белгород : Книжный клуб семейного досуга, 2008. – 412, [3] с. : ил. – Алф. указ.: с. 151-409. – Библиогр.: с. 386-403. – ISBN 978-966-343-882-5
243218
  Михайлов М.А. Великие тайны собачьей азбуки / М.А. Михайлов. – М, 1972. – 56с.
243219
  Карская Т.Я. Великие традиции русского классического театра / Т.Я. Карская. – Л., 1955. – 32с.
243220
  Бельчиков Н.Ф. Великие традиции русской классической литературы / Н.Ф. Бельчиков. – Ленинград, 1953. – 36 с.
243221
  Семанов С.Н. Великие уроки / С.Н. Семанов. – М., 1979. – 48с.
243222
  Волгин В.П. Великие утописты / В.П. Волгин. – Москва, 1936. – 28с.
243223
  Кадыров А.А. Великие ученые-медики средневековья / А.А. Кадыров, У.Т. Саипов. – Ташкент, 1988. – 42с.
243224
   Великие ученые Средней Азии и казахстана (VIII-XIX вв.). – Алма-Ата, 1965. – 238с.
243225
  Блинников Л.В. Великие философы : Словарь-справочник / Л.В. Блинников. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Логос, 1999. – 432с. – ISBN 5-88439-027-0
243226
  Блинников Л.В. Великие философы : Словарь-справочник для студ. высш. учеб. зав. / Л.В. Блинников. – 2-е изд., перераб. и дополненное. – Москва : Логос, 2000. – 432с. – ISBN 5-88439-027-0
243227
   Великие химики. – М., 1972. – 80с.
243228
  Манолов К.Р. Великие химики : в 2-х т. / К.Р. Манолов. – М.
Т. 1. – 1985. – 468с.
243229
  Манолов К.Р. Великие химики : в 2-х т. / К.Р. Манолов. – М.
Т. 2. – 1985. – 438с.
243230
  Манолов К.Р. Великие химики : в 2-х т. / К.Р. Манолов. – М.
Т. 1. – 1986. – 467с.
243231
  Манолов К.Р. Великие химики : в 2-х т. / К.Р. Манолов. – М.
Т. 2. – 1986. – 438с.
243232
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 17 : Эжен Делакруа. – 2004
243233
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 18 : Гюстав Курбе. – 2004
243234
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 19 : Теодор Жерико. – 2004
243235
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 20 : Джон Констебл. – 2004
243236
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 21 : Уильям Тернер. – 2004
243237
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 22 : Каспар Давид Фридрих. – 2004
243238
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 23 : Ж.О.Д. Энгр. – 2004
243239
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 24 : Тарас Шевченко. – 2004
243240
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 25 : Оноре Домье. – 2004
243241
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 26 : Ян Матейко. – 2004
243242
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 27 : Прерафаэлиты. – 2004
243243
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 28 : Александр Мурашко. – 2004
243244
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 29 : Климт Густав. – 2004
243245
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 30 : Франсиско Гойя. – 2004
243246
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 31 : Джотто Ди Бондоне. – 2004
243247
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 32 : Фра Анджелико. – 2004
243248
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 33 : Паоло Уччело. – 2004
243249
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 34. – 2004
243250
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 35 : Пьеро Делла Франческа. – 2004
243251
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 36 : Микеланджело Буонарроти. – 2004
243252
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 37 : Леонардо да Винчи. – 2004
243253
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 38 : Рафаэль. – 2004
243254
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 39 : Андреа Мантенья. – 2004
243255
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 40 : Мазаччо. – 2004
243256
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 41. – 2004
243257
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 42 : Филиппо Липпи. – 2004
243258
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 43 : Якопо Понтормо. – 2004
243259
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 44 : Лоренцо Лотто. – 2004
243260
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 45 : Пьетро Перуджино. – 2004
243261
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 46 : Дюрер Альбрехт. – 2004
243262
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 47 : Джорджоне. – 2004
243263
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 48 : Корреджо. – 2004
243264
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 49 : Тинторетто. – 2004
243265
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 50 : Тициан. – 2004
243266
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 51 : Ян Ван Эйк. – 2004
243267
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 52 : Ханс Мемлинг. – 2004
243268
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 53 : Иероним Босх. – 2004
243269
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 54 : Лукас Кранах. – 2004
243270
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 55 : Гольбейн Ганс. – 2004
243271
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 56 : Брейгель Питер Старший. – 2004
243272
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 57 : Ван дер Вейден Рогиль. – 2004
243273
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 58 : Пармиджанино. – 2004
243274
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 59 : Веронезе Паоло. – 2004
243275
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 60 : Рублев Андрей. – 2004
243276
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 61 : Вермеер Ян ван Делфт. – 2004
243277
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 62 : Рембрандт. – 2004
243278
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 63 : Рубенс. – 2004
243279
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 64 : Эль Греко. – 2004
243280
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 65 : Караваджо. – 2004
243281
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 66 : Веласкес Диего. – 2004
243282
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 67 : Жорж Де Латур. – 2004
243283
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 68 : Ван Дейк Антонис. – 2005
243284
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 69 : Франс Халс. – 2005
243285
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 70 : Никола Пуссен. – 2005
243286
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 71 : Франсиско Сурбаран. – 2005
243287
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 72 : Голландские пейзажисты 17 века. – 2005
243288
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 73 : Аннибале Карраччи. – 2005
243289
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 74 : Лоррен Клод. – 2005
243290
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 75 : Бартоломе Эстебан Мурильо. – 2005
243291
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 76 : Джованни Антонио Каналетто. – 2005
243292
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 77 : Врубель Михаил. – 2005
243293
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 78 : Буше Франсуа. – 2005
243294
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 79 : Гейнсборо Томас. – 2005
243295
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 80 : Ватто Антуан. – 2005
243296
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 81 : Шарден Жан Батист Симеон. – 2005
243297
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 82 : Гварди Франческо. – 2005
243298
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 83 : Фрагонар. – 2005
243299
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 84 : Хогарт Уильям. – 2005
243300
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 85 : Давид Жак Луи. – 2005
243301
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 86 : Робер Юбер. – 2005
243302
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 87 : Французские портретисты 18 века. – 2005
243303
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 88 : Джошуа Рейнолдс. – 2005
243304
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 89 : Тьеполо. – 2005
243305
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 90 : Русские и украинские портретисты 18-19 вв. – 2005
243306
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 91 : Пикассо. – 2005
243307
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 92 : Мунк Эдвард. – 2005
243308
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 93 : Кубизм. – 2005
243309
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 94 : Анри Матисс. – 2005
243310
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 95 : Фовизм. – 2005
243311
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 96 : Дюшан Марсель. – 2005
243312
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 97 : Дадаизм. – 2005
243313
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 98 : Василий Кандинский. – 2005
243314
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 99 : Михаил Бойчук и его школа. – 2005
243315
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 100 : Пит Мондриан. – 2005
243316
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 101 : Малевич Казимир. – 2005
243317
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 102 : Модильяни Амедео. – 2005
243318
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 103 : Леже Фернан. – 2005
243319
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 104 : Нарбут. – 2005
243320
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 105 : Дали Сальвадор. – 2005
243321
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 106 : Сюрреализм. – 2005
243322
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 107 : Джорджо Де Кирико. – 2005
243323
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 108 : Поярков Сергей. – 2005
243324
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 109 : Миро Хуан. – 2005
243325
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 110. – 2005
243326
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 111 : Хоппер Эдвард. – 2005
243327
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 112 : Виллем Де Кунинг. – 2005
243328
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 113 : Татьяна Яблонская. – 2005
243329
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 114 : Немецкие экспрессионисты. – 2005
243330
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 115 : Сутин Хаим. – 2005
243331
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 116 : Футуризм. – 2005
243332
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 117 : Шагал Марк. – 2005
243333
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 118 : Русский конструктивизм. – 2005
243334
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 119 : ПОП--АРТ. – 2005
243335
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 120 : Купка Франтишек. – 2005
243336
  Голованов Я.К. Великие цифры великого плана / Я.К. Голованов, В.В. Орлов. – М., 1962. – 64с.
243337
  Липсон Г. Великие эксперименты в физике : пер. с англ. / Г. Липсон. – Москва : Мир, 1972. – 215 с.
243338
   Великие явления и очерки природы : по сочинениям / Е. Лихачева, А. Суворина. – С.-Петербург : Типография Н. Тиблена и Комп. (Н. Неклюдова)
Т.2. – 1867. – 424, [4] с. – Географическая хрестоматия
243339
  Бублейников Ф.Д. Великие явления природы / Ф.Д. Бублейников. – М., 1946. – 56с.
243340
   Великие, незабываемые дни. – Москва, 1970. – 320с.
243341
  Лелека О. Великий "диктатор". История успеха Уолта Диснея // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 29. – С. 1, 8-9. 13


  Дисней принадлежал к прометеевскому типу личности, страдающему гигантоманией. Эти качества позволяли ему использовать с неугасимым рвением любую представившуюся возможность. Ради будущего мультипликатор был склонен заложить настоящее и просто обожал ...
243342
  Кулик Н. Великий "інородець" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 29 березня (№ 12). – С. 1, 14-15. – ISSN 2219-5793


  170 років із дня народження видатного кримськотатарського педагога, публіциста, письменника, просвітника і громадського діяча Ісмаїла Гаспринського, який здійснив революцію в мусульманській освіті.
243343
  Бертельс Е. Великий азербайджанский поэт Низами / Е. Бертельс. – Баку, 1940. – 147с.
243344
  Араслы Гамид Таги оглы Великий азербайджанский поэт Физули : [к 400-летию со дня смерти ] / Араслы Гамид Таги оглы ; [пер. с азерб. Ю.З. Ширвани]. – Баку : Детюниздат, 1958. – 237 с., [8] л. ил.
243345
   Великий Акафіст // Псалтир = Псалтырь Давида пророка и царя, и Песни Мойсеевы с избранными псалмы. – Вільно (Vilnius) : Типографія П.Мстиславця в домі Мамоничів, 1576. – 17 арк.
243346
  Погадаев В.А. Великий актер Малайзии / В.А. Погадаев, П.В. Погадаева // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4 (621). – С. 71-73. – ISSN 0321-5075


  Пі Рамлі - кіноактор, постановник фільмів, музикант, співак - він собою втілює частину національної культури Малайзії
243347
  Хох Эдвард Великий американский роман : рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2009. – № 7. – С. 75-81
243348
  Хох Эдвард Великий американский роман : повесть // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 7. – С. 75-81
243349
  Джадхав Нарендра Великий аналитик // Индия: перспективы. – Hью-Дели, 2016. – Т. 30, вып. 1. – С. 28-33. – ISSN 0970-5074


  Достижения Д-ра Бхимрао Рамджи Амбедкара, как экономиста, основываются на четкой и последовательной экономической философии.
243350
  Вейцман Е.М. Великий английский материалист Томас Гоббс / Е.М. Вейцман. – Москва, 1960. – 48с.
243351
   Великий английский материалист Томас Гоббс / Вейцман Е.М. – М., 1960. – с.
243352
  Тотомианц В. Великий англичанин / В. Тотомианц. – М. – 156с.
243353
   Великий англо-китайський словник = A new English-Chinese dictionary. – 2е вид, виправ. – Пекін : Шанву иншу, 1985. – 1613с.
243354
   Великий англо-український словник : Автор-укладач М.В. Адамчик. – Донецьк : Сталкер, 2002. – ISBN 966-596-977-3
243355
   Великий англо-український словник = A comprehensive English-Ukrainian dictionary : 112 000 слів та словосполучень. – Харків : Фоліо, 2006. – 790с. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 966-03-3246-7
243356
   Великий антикварний салон 2012 : [каталог] / [кер. проекту: Наталія Заболотна ; ред. текстів та переклад: Т. Март, Л. Прокопенко ; фото М. Білоусов]. – Київ : Мистецький Арсенал, 2012. – 197, [9] с. : фотоіл. – Текст парал. укр., англ.
243357
  Дмитриевский В.Н. Великий артист. / В.Н. Дмитриевский. – Л., 1973. – 216с.
243358
   Великий бджоляр // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2020. – № 3, 2020, 3 квартал. – С. 36-43. – ISSN 0130-2043
243359
  Шубинский Валерий Великий без оговорок / Шубинский Валерий, Пальцева Анастасия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 148-154 : фото
243360
  Дронов Георгий Великий безрогий : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 20-22 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
243361
  Славинський М. Великий бібліофіл // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 17 (373). – С. 58-59


  До 200-річчя Тараса Шевченка.
243362
  Сологуб Ф. Великий благовест / Ф. Сологуб. – Москва-Птгр., 1923. – 70с.
243363
  Сиротюк М.Й. Великий благовіст : роман у двох книгах / М.Й. Сиротюк. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 511 с.
243364
  Десятерик Д. Великий божевільний // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 22


  Лондон - Великий божевільний.
243365
  Северикова Н.М. Великий борец за справедливость // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 2. – С. 68-78. – ISSN 0235-1188
243366
  Невмержицкая Н.Н. Великий Боталло (к 500-летию со дня рождения) // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Білаш С.М. [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 2, т. 1 (150). – C. 10-12. – ISSN 2077-4214
243367
  Онищенко О.С. Великий будівничий української науки [Патон Б.Є.] / О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 11. – C. 34-78. – ISSN 1027-3239


  Є фото: Патон Б.Є з ректором КДУ ім. Т.Г. Шевченка М.У. Білим.
243368
  Берия Л.П. Великий вдохновитель и организатор побед коммунизма / Л. Берия. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 22 с.
243369
  Терещенко Г.М. Великий вибух / Г.М. Терещенко. – Київ : Молодь, 1968. – 284 с.
243370
  Джудіс Д.Б. Великий вибух популізму = The populist explosion : як екон. криза змінила світову політику / Джон Б. Джудіс ; [пер. з англ. Н. Палій]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 192 с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. у прим.: с. 178–192. – ISBN 978-617-12-3913-5


  У пр. №1718627 відбиток: Книжковий клуб "Нова Україна"
243371
  Ніжинський М.П. Великий вихователь - труд / М.П. Ніжинський. – К., 1959. – 35с.
243372
  Острянін Д.Х. Великий вклад у марксистську фіолсофію / Д.Х. Острянін. – Київ, 1959. – 52с.
243373
  Павлов М.И. Великий водный путь в пустыне. / М.И. Павлов. – М., 1952. – 66с.
243374
  Очурова О. Великий вождь - кровавый гений / О. Очурова, Г. Щербак, Т. Иовлева // Личности. – Киев, 2007. – № 4. – С. 40-66. – ISSN 1819-6268
243375
   Великий вождь и друг трудящихся. – Л., 1960. – 40с.
243376
   Великий вождь і учитель : [Оповідання старих робітників про роботу товариша Сталіна в Закавказзі]. – Київ : Вид. "Пролетарська правда" Київського Обкому КП(б)У, 1937. – 52 с., 1 л. портр., 6 л. іл.
243377
  Багиров М.Д. Великий вождь народов : [к 70-летию со дня рождения И.В. Сталина] / М.Д. Багиров. – Баку : Изд. и тип. Азернешр, 1950. – 40 с.
243378
  Дубов И.В. Великий волжский путь / И.В. Дубов. – Л, 1989. – 255с.
243379
  Кралюк П. Великий Волинянин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3 грудня (№ 227)


  Євген Серстюк. Щоб зрозуміти Сверстюка, певно, треба зрозуміти його малу батьківщину.
243380
  Губарев В.Г. Великий волшебник / В.Г. Губарев. – М, 1956. – 66с.
243381
  Мостовой С.Н. Великий воспитатель / С.Н. Мостовой. – М, 1965. – 49с.
243382
  Воскобойников В.М. Великий врачеватель: Авиценна / В.М. Воскобойников. – Москва, 1972. – 206с.
243383
  Воскобойников В.М. Великий врачеватель: Авиценна / В.М. Воскобойников. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 206с.
243384
  Попова С. Великий Всеукраїнський фольклорний фестиваль "Калина об Різдві" // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 8


  Фольклорний фестиваль, організований КНУ імені Тараса Шевченка, Центром української культури й мистецтва, а також 7-і фольклористичні читання були присвячені пам"яті засновниці кафедри фольклористики, проф.ю Л.Дунаєвської. На фестивалі виступив ...
243385
  Никулин Н. Великий вьетнамский поэт Нгуен Зу. / Н. Никулин. – М, 1965. – 118с.
243386
  Мельников Л.Н. Великий Гагаринский старт // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 4. – С. 8-13. – ISSN 0130-7045
243387
  Кустодиев В. Великий Гектор // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 4. – С. 44-50


  Гектор Берлиоз (1803-1869) - французский композитор, дирижёр, музыкальный писатель периода романтизма. Член Института Франции (1856).
243388
  Эчегарай Х. Великий Гелеотто / Х. Эчегарай. – Москва. – 97с.
243389
  Дмитрієнко М. Великий Герб нашої держави / М. Дмитрієнко, Ю. Савчук // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 104-109


  До невiд"ємниx атрибутiв держави, якi є її iдентифiкацiйними символами, належать герб, прапор i гiмн. Kоли йдеться про державний герб, то у свiтовiй практицi не усталилося суворої регламентацiї засад його творення. Це, так би мовити, „нацiональний ...
243390
  Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі : Ніч лагідна; Романи / Ф.С. Фіцджеральд; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з англ. М.Пінчевського. – Харків : Фоліо, 2003. – 397с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2065-5
243391
  Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі : романи / Френсіс Скотт Фіцджеральд ; пер. з англ. Мара Пінчевського ; [передм., прим.: Т. Денисова] ; Ін-т літ. ім.Т.Г.Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2013. – 395, [5] с., [1] арк. портр. : іл. – У змісті також: Ніч лагідна. - Сер. засн. в 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-6554-4


  Зміст: Великий Гетсбі ; Ніч лагідна
243392
  Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі = The great Gatsby : [роман] / Ф. Скотт Фіцджеральд ; пер. з англ. Андрія Пехника. – Київ : Знання, 2014. – 198, [2] с. – Сер. засн. в 2014 р. – (English Library). – ISBN 978966-346-708-5
243393
  Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі / Ф. Скотт Фіцджеральд ; пер. з англ. Андрія Пехника. – Київ : Знання, 2014. – 198, [2] с. – Сер. засн. у 2013 р. – (Серія "Lego ergo vivo" ) ( Скарби : передплатна серія ; № 1). – ISBN 978-617-07-0162-6
243394
  Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі. Ніч лагідна : Романи / Ф.С. Фіцджеральд. – Київ : Дніпро, 1982. – 472с.
243395
  Дудко Ф. Великий гетьман : історичний роман / Федір Дудко. – 3-є, виправл. авт. вид. – Авгсбург : Накладом гуртівні паперу, 1948. – 216 с.
243396
  Летунов Ю.А. Великий говорящий / Ю.А. Летунов. – Москва, 1966. – 96с.
243397
  Грицак Я. Великий голод // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 36 (289) 17 вересня 2015. – С. 34-36


  Історія Голодомору підводить до кількох важливих висновків. Перший стосується генези радянського тоталітаризму. Чи справді був Голодомор - окремий український голод?
243398
  Грицак Я. Великий Голод // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 35 (288), 10 вересня 2015. – С. 35-37


  Голодомор в Україні.
243399
   Великий голод в Україні 1932-1933 років : у 4-х томах / Ін-т історії України НАНУ ; [ наук. ред. Кульчицький С.В.; виконавчий директор Комісії Д. Мейс ]. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-474-4
Т. 2 : Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США. – 2008. – 814с.
243400
   Великий голод в Україні 1932-1933 років : у 4-х томах / Ін-т історії України НАНУ; [ наук. ред. Кульчицький С.В.; виконавчий директор Комісії Д. Мейс]. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-476-8
Т. 4 : Звіт Конгресово-президентської Комісії США з дослідження Великого голоду 1932-1933 рр. в Україні. – 2008. – 622с.
243401
   Великий голод в Україні 1932-33 років : у 4-х томах / Ін-т історії України НАНУ ; [ наук. ред. Кульчицький С.В.; виконавчий директор Комісії Д. Мейс ]. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-473-7
Т. 1 : Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США. – 2008. – 838с.
243402
   Великий голод в Україні 1932-33 років : у 4-х томах / Ін-т історії України НАНУ ; [ наук. ред. Кульчицький С.В.; виконавчий директор Комісії Д. Мейс]. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-475-1
Т. 3 : Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США. – 2008. – 782 с. – Шифр. дубл. 9у2 Вели. (доп. карт. по каб.)
243403
   Великий голод в Україні 1932-33 рр.. – Торонто, 1988. – 162с.
243404
  Васильєв В. Великий голод і велике начальство // Критика. – Київ, 2008. – Грудень, (число 12). – С. 11-14
243405
  Чорногуз О. Великий голодомор в... Росії, або "Правда" по-кремлівськи : Відповідь фальсифікаторам // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 1/2. – С. 6-16. – ISSN 0130-1608
243406
  Кудрявцев А.А. Великий город на Каспии / А.А. Кудрявцев. – Махачкала, 1982. – 179с.
243407
  Сагайдак М.А. Великий город Ярослава / М.А. Сагайдак. – Киев : Наукова думка, 1982. – 96с.
243408
  Соловьев В.А. Великий государь / В.А. Соловьев. – Москва-Л., 1945. – 207с.
243409
  Алексеев В.П. Великий государь и его власть. – С. 112-123. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск.
243410
  Соловьев В.А. Великий государь. Царь Юрий : дилогия. Пушкин : драмы в стихах / В.А. Соловьев. – Москва : Советский писатель, 1972. – 400с.
243411
  Блейман М.Ю. Великий гражданин / М.Ю. Блейман. – Л.М.
1. – 1938. – 72с.
243412
   Великий гражданин. – Л., 1940. – 126с.
243413
  Тимошенко Е. Великий гражданин вселенной // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 19-23. – ISSN 0235-7089
243414
  Толстой Л.Н. Великий грех / Л.Н. Толстой. – Киев, 1905
243415
  Верменич Я. Великий громадянин [Євген Чикаленко] // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2004. – № 10. – С. 299-309. – ISBN 966-7522-09-1
243416
  Кекелидзе К. Великий грузинский поэт и гуманист средневековья / К. Кекелидзе. – 131с.
243417
  Евгеньев-Максимов Великий гуманист / Евгеньев-Максимов. – Петербург : Учитель, 1922. – 32 с.
243418
  Челышев Е. Великий гуманист Индии // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 5 (185). – С. 44-50. – ISSN 0869-7078
243419
  Булычев Кир Великий Гусляр / Булычев Кир. – Минск, 1987. – 266,2с.
243420
  Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби : Роман. Последний магнат: Роман. Рассказы/ пер. с англ. / Ф.С. Фицджеральд. – Москва : Художественная литература, 1990. – 335с.
243421
  Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби : роман / Фрэнсис Скотт Фицджеральд ; [пер. с англ. Е. Калашниковой ; предисл. Ю. Ковалева]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2014. – 244, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01995-9
243422
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна / С.Ф. Фицджеральд. – Кишинев, 1981. – 655с.
243423
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна / С.Ф. Фицджеральд. – Махачкала, 1990. – 670с.
243424
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна / С.Ф. Фицджеральд. – Томск, 1990. – 491с.
243425
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна : Романы / С.Ф. Фицджеральд. – Киев : Выща школа, 1990. – 493с. – ISBN 5-11-002035-3
243426
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна / С.Ф. Фицджеральд. – М, 1992. – 445с.
243427
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна ; Рассказы / С.Ф. Фицджеральд. – Фрунзе, 1989. – 668с.
243428
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна ; Рассказы / С.Ф. Фицджеральд. – Минск, 1989. – 685с.
243429
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна ; Рассказы / С.Ф. Фицджеральд. – М, 1989. – 509с.
243430
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; По эту сторону рая / С.Ф. Фицджеральд. – Иркутск, 1987. – 382с.
243431
  Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби. Ночь нежна : романы, рассказы / Ф. Скотт Фицджеральд ; [пер. с англ. Е. Калашниковой и др.]. – Москва : Мартин, 2014. – 510, [2] с. – На обл. также: Трагедии "потерянного поколения". – (Избранная классика). – ISBN 978-5-8475-0727-1
243432
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби. Ночь нежна. Рассказы / С.Ф. Фицджеральд. – Москва : Художественная литература, 1985. – 703 с.
243433
  Дацюк Ф. Великий дар Петра й Дорис Кулів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38. – ISSN 0868-9644
243434
  Калганов М.И. Великий дар природы / М.И. Калганов, М.А. Коссовский. – М., 1968. – 256с.
243435
  Иовчук М.Т. Великий демократ патриот русского народа. / М.Т. Иовчук, В.Е. Евграфов. – К, 1940. – 79с.
243436
  Бануш М. Великий день / М. Бануш. – М, 1954. – 96с.
243437
  Левицкий В. Великий день / В. Левицкий. – М, 1990. – 174с.
243438
  Водопьянов П.А. Великий день гнева : Экология и эсхатология / П.А. Водопьянов, В.С. Крисаченко. – Минск : Университетское, 1993. – 282с. – ISBN 5-7855-0629-7
243439
  Бедзик Ю.Д. Великий день інків : Роман: Для серед. шк. віку / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Веселка, 1970. – 359 с.
243440
  Бедзик Ю.Д. Великий день інків : Фантаст. повість: Для сер. шк. віку / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Веселка, 1975. – 343 с.
243441
  Бедзик Ю.Д. Великий день інків : Пригодницька повість: Для сер. та ст. шк. віку / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Веселка, 1989. – 285с.
243442
  Коломієць Ю. Великий Державний Герб України, який може змінити майбутнє країни на краще // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 20 серпня - 2 вересня (№ 33/34). – С. 6. – ISSN 1992-9277
243443
  Клочко А. Великий Державний Герб: чому він на часі? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 3-9 вересня (№ 35). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
243444
  Веремійчик О. Великий державник України Симон Петлюра у дослідженнях істориків // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 квітня - 11 травня (№ 17/18). – С. 5


  Згадується, що професор В. Сергійчук написав серію книжок, присвячених С. Петлюрі і його добі, серед них у 1997 р. він упорядкував Збірник пам"яті Симона Петлюри "У 70-річчя Паризької трагедії"; у 1999 році В. Сергійчук підготував том III "Симон ...
243445
  Трегубова Я. Великий дивак і українофіл // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-14 лютого (№ 5/6). – С. 10


  "Радіо Свобода" зібрало спогади про дисидента, мовознавця та автора багатьох словників - Святослава Караванського. Серед інших згадується виступ канд. філол. наук, доцента Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (кафедра теорії і практики ...
243446
  Новик К.О. Великий Донбасс : Історія становлення проблеми та результати досліджень / К.О. Новик, В.В. Пермяков; АН УРСР. Рада науково-технічної пропаганди. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 52с. : Іл. – Бібліогр.: с.49-51
243447
  Сліпушко О. Великий дороговказ для Русі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 лютого (№ 23/24). – С. 20


  Про "Слово про Закон і Благодать" митрополита Іларіона.
243448
  Руднев Д.Ф. Великий дубовий скрипун / Д.Ф. Руднев. – Київ, 1935. – 143с.
243449
  Іщук-Пазуняк Великий духом. До 40-річчя смерті О. Ольжича // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 286-294. – ISBN 978-966-355-044-2
243450
  Капельгородська Н.М. Великий екран сьогодні / Н.М. Капельгородська. – Київ, 1970. – 48с.
243451
   Великий енциклопедичний ілюстрований словник : [18 000 : наук. статті та іл.] / Богатиренко В.В. [та ін.] ; [пер. з рос. Данилюк І.Г. ; ред. : Ю.Є. Єфременкова та ін.]. – Донецьк : БАО, 2012. – 767, [1] с. – На обкл. та коренці кн. зазнач. ВЕІС (Великий енциклопедичний ілюстрований словник). – ISBN 978-966-481-712-4
243452
   Великий енциклопедичний юридичний словник. – Київ : Юридична думка, 2007. – 992с. – (доп. карт.м/в.). – ISBN 978-966-8602-45-0
243453
   Великий енциклопедичний юридичний словник / [Азаров Д.С. та ін.] ; за ред. Ю.С. Шемшученка ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Юридична думка, 2012. – 1017, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 1018–1019. – ISBN 978-617-665-001-0
243454
   Великий Жовтень. – К., 1977. – 155с.
243455
   Великий Жовтень. – К., 1977. – 157с.
243456
   Великий Жовтень в українській радянській літературі. – К., 1966. – 54с.
243457
  Грищенко М.М. Великий Жовтень відкрив трудящим шлях до освіти // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 43-49. – (Історія ; вип. 19)
243458
   Великий Жовтень і громадянська війна в народній творчості України. – Київ, 1957. – 408с.
243459
   Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. – Київ : Наукова думка, 1973. – 255 с.
243460
   Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. – К., 1987. – 630с.
243461
  Ткач А.П. Великий Жовтень і закономірності розвитку Радянської соціалістичної держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 3-8. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье на основе анализа исторического опыта раскрываются закономерности становления и развития Советского социалистического государства. Особо выделяются те из них, которые выкристаллизовались в результате победы Великой Октябрьской социалистической ...
243462
  Кондуфор Ю.Ю. Великий Жовтень і захист його завоювань / Ю.Ю. Кондуфор. – К, 1971. – 252с.
243463
  Курас І.Ф. Великий Жовтень і крах націоналістичного реформізму на Україні. / І.Ф. Курас. – К., 1985. – 46с.
243464
   Великий Жовтень і криза світового капіталістичного господарства. – Харків : Харківський університет, 1967. – 395с.
243465
  Загородній В.І. Великий жовтень і матеріальний добробут народу / В.І. Загородній. – Київ, 1968. – 30с.
243466
   Великий Жовтень і міжнародний робітничий та національно-визвольний рух : 50-річчю великого жовтня присвячується. – Львів : Львівський ун-т, 1967. – 467 с.


  У книзі висвітлюються основні етапи світового розвитку після Великої Жовтневої соціалістичної революції, показано вплив успіхів соціалістичного будівництва в СРСР на робітничий, демократичний та національно-визвольний рух.
243467
  Патлажан Ю.І. Великий Жовтень і національно-визвольний рух / Ю.І. Патлажан. – Київ, 1966. – 46с.
243468
  Олійниченко Г.М. Великий Жовтень і некапіталістичний шлях розвитку / Г.М. Олійниченко. – Київ, 1968. – 16с.
243469
  Петерс І.А. Великий Жовтень і революційне перетворення світу / І.А. Петерс. – К, 1977. – 48с.
243470
  Пархомчук С.М. Великий Жовтень і революційне піднесення в Румунії (1917-1921) / С.М. Пархомчук. – Київ, 1967. – 264с.
243471
  Рущенко П.Т. Великий Жовтень і революційний рух у Болгарії в 1923 році / П.Т. Рущенко. – Харків, 1967. – 178 с.
243472
  Калениченко П.М. Великий Жовтень і революційний рух у Польщі / П.М. Калениченко. – Київ, 1971. – 344с.
243473
  Бойко В.А. Великий Жовтень і революційно-визвольна боротьба трудящих Північної Буковини. / В.А. Бойко. – Чернівці, 1957. – 79с.
243474
  Литвин В.М. Великий Жовтень і розвиток ленінських ідей у галузі вищої освіти на Україні // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 24-31. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
243475
   Великий Жовтень і розквіт воз"єднаного Закарпаття. – Ужгород, 1970. – 605с.
243476
  Корнієнко Є.А. Великий Жовтень і світовий комуністичний рух / Є.А. Корнієнко. – Київ, 1967. – 48с.
243477
  Уваров В.Д. Великий Жовтень і соціалістичне пперетворення сільського господарства на Київщині / В.Д. Уваров. – К, 1967. – 38с.
243478
  Цвєтков Г.М. Великий жовтень і сучасний світ: до 70-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції / Г.М. Цвєтков. – К, 1987. – 48с.
243479
   Великий Жовтень і Україна : 70-річчю великого жовтня присвячується. – Київ : Політвидав, 1987. – 350 с. – монографія


  Висвітлються основні етапи підготовки та здійснення соціалістичної революції на Україні, процес соціалістичних перетворень в республіці. Значна увага приділяється видкриттю буржуазних і буржуазно-націоналістичних фальсифікацій жовтневих подій, історії ...
243480
  Чирко В.А. Великий Жовтень і утверження нових міжнаціональних відносин / В.А. Чирко. – Київ, 1974. – 80с.
243481
  Дешинський Л.Є. Великий Жовтень на Волині. / Л.Є. Дешинський. – Львів, 1977. – 184с.
243482
   Великий Жовтень на Київщині. – Київ, 1957. – 355 с.
243483
  Данишев С.О. Великий Жовтень на Полтавщині / С.О. Данишев. – Харків, 1969. – 235с.
243484
  Кондуфор Ю.Ю. Великий Жовтень на Україні / Ю.Ю. Кондуфор. – Київ : Радянська школа, 1977. – 135 с. : ыл.
243485
  Волошина Галина Григорівна Великий Жовтень на Україні : Рек. покажчик літератури / Уклад.: Г. Г. Волошина, А. М. Комська, Т. В. Кришевич. – Київ : Політвидав. Укр., 1978. – 55с.
243486
   Великий Жовтень на Україні та захист його завоювань : Бібліогр. покажч., 1977-1986 рр. – Київ, 1987. – 241с.
243487
  Стрельский Г.В. Великий Жовтень на Україні у спогадах учасників / Г.В. Стрельский. – Київ : Вища школа, 1989. – 62с.
243488
  Стрельский Г.В. Великий Жовтень на Україні у спогадах учасників. / Г.В. Стрельский. – К., 1989. – 60с.
243489
  Жданова Рона Станиславівна Великий Жовтень у працях, опублікованих на Україні : Покажчик літератури. 1967-1976 рр. / Жданова Рона Станиславівна, Скляренко Євген Михайлович; АН УРСР; Центр. наук. б-ка. – Київ : Наукова думка, 1978. – 185с.
243490
  Петрянов И.В. Великий закон / И.В. Петрянов. – М., 1976. – 128с.
243491
  Петрянов И.В. Великий закон / И.В. Петрянов, Д.Н. Трифонов. – 2-е изд. – М., 1984. – 128с.
243492
  Мерман С.А. Великий закон природы : к 100-летию период. закона Д.И. Менделеева : рек. указатель литературы / С.А. Мерман. – Москва : Знание, 1969. – 16 с. – (В помощь лектору / Всесоюз. о-во "Знание". Центр. политехн. б-ка)
243493
  Пугачев Е.М. Великий закон природы (о методол. значении закона сохранения и первращения энергии) / Е.М. Пугачев. – М, 1961. – 31с.
243494
  Поліщук Т. Великий зал консерваторії назвуть ім"ям Василя Сліпака // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 квітня (№ 65). – С. 7
243495
  Сюндюков І. Великий захисник беззахисних // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11жовтня (№ 183). – С. 2


  Завдяки зусиллям Нансена були врятовані від жахливої смерті під час Великого Голоду 1921 - 1922 років мільйони українців.
243496
  Коптєлов П.Л. Великий зачин. / П.Л. Коптєлов. – К, 1966. – 335с.
243497
   Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики : [біля] 253 000 [слів]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. – 887 с. – ISBN 966-569-178-3


  Враховує лексичний матеріал, представленний майже в усіх орфографічних, тлумачних, енциклопедичних, термінологічних, фахових та галузевих словниках, виданних в україні у другій половині XX - у перши роки XXI століть
243498
  Тернопільська Н. Великий знак повернення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 18


  Документальний фільм про Квітку Цісик, американську співачку українського походження.
243499
  Грищенко Арнольд Великий зодчий на ниві українського мовознавства / Грищенко Арнольд, Степаненко Микола


  До 100-річчя від дня народження Михайла Андрійовича Жовтобрюха
243500
  Крец Себастьян Великий золотой путь. По великому золотому пути // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 84-100 : фото. – ISSN 1029-5828
243501
  Тамарин С. Великий и могучий. Таковым в Голливуде считали нашего соотечественника композитора Дмитрия Темкина // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 41/1. – С. 1, 3


  Зал кинотеатра Pantages Theatre в Калифорнии, где проходило вручение самой престижной кинонаграды, был переполнен целым сонмом голливудских "звезд" и "звездочек". Награждение "Оскарами" в 1955 году шло по накатанной колее, пока на сцену не поднялся ...
243502
  Мирано Адриано Великий и прекрасный Корелли // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 6. – С. 11-36
243503
  Гоппе Б Г. Верховский Великий и простой / Б Г. Верховский Гоппе. – Ленинград, 1962. – 111 с.
243504
  Алексеенко И. Великий и ужасный // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 50-53


  Шарль де Голь.
243505
  Шумилин С. Великий и ужасный. Большой адронный коллайдер // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2009. – № 8 (39). – С. 72-78.
243506
  Тельканов С. Великий или Тихий / С. Тельканов. – Хабаровск, 1959. – 88с.
243507
  Поженян Г.М. Великий или Тихий / Г.М. Поженян. – М, 1969. – 88с.
243508
  Рутенбург В.И. Великий итальянский атеист Ванини / В.И. Рутенбург. – М, 1959. – 127с.
243509
  Бойко И. Великий історичний акт - приєднання України до Росії 1654 року / И. Бойко. – Київ, 1946. – 36с.
243510
  Сергієнко Г.Я. Великий історичний акт / Г.Я. Сергієнко. – Київ, 1978. – 47с.
243511