Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>
249001
  Мороз Ю.В. "Виникаючі ринки" та вплив МФК на розвиток ринку капіталів в країнах з перехідною економікою // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 97-102. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
249002
  Кульчицький С. "Винищувальні акції": пам"ять двох народів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 31 травня - 1 червня (№ 92/93). – С. 11


  Голодомори в Україні та Казахстані у порівняльному аналізі (до підсумків наукового семінару в Астані 2—4 травня 2013 року). Учасники семінару вивчали причини й перебіг Великого голоду початку 1930-х рр., його медичні й демографічні наслідки, ...
249003
  Кульчицький С. "Винищувальні акції": пам"ять двох народів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7-8 червня (№ 97/98). – С. 8


  Голодомори в Україні та Казахстані у порівняльному аналізі (до підсумків наукового семінару в Астані)
249004
  Шаповал Ю.І. "Винним себе не визнаю..." (Невідомі сторінки з біографії Юліана Бачинського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 59-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Розкриваються невідомі сторінки життєвого шляху Юліана Бачинського, зокрема, причини його ув"язнення органами НКВС УРСР в 1934 р., доводиться сфабрикованість справи, ...
249005
  Файзулін Я. "Винниченко заздрить популярності Петлюри. А за часів Центральної Ради не міг перенести популярності Грушевського" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 2 (205). – С. 54-57
249006
  Савранчук Л. "Винні "тури Європою як один з напрямів рекреаційної діяльності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 313-321. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
249007
  Кузьменко В. "Вино творчості" Олександра Астаф"єва // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2002. – № 7/8. – С.133-135. – ISSN 0131-2561


  Олександр Григорович Астаф"єв (нар.1952 р.) -відомий український тературознавець, публіцист, поет, перекладач. З 2001 р. - професор кафедри теорії літератури та компаративістики Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка
249008
  Горбатюк В. "Винятково в ім"я української літератури". Дві кримінальні справи Тодося Осьмачки // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 3. – С. 68-91. – ISBN 978-966-493-818-8
249009
   "Випадок когнітивного дисонансу" / М. Сірук, Д. Гербст, С. Пайфер, А. Каратницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 листопада (№ 204). – С. 10


  Експерти "Дня" - про те, чому Трамп вірить словам Путіна про непричетність Росії до втручання в американські вибори.
249010
  Мельник Д.М. "Випадок" Інгеборг Бахманн - поміж множинною та замовчуваною ідентичністю // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 126-132
249011
  Аляєв Г.Є. "Виправдання добра. Моральна філософія" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1003-1005. – ISBN 966-316-069-1
249012
  Река Д.В. "Вираження невимовного" поезії Віслави Шимборської // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 293-300. – ISSN 2075-437X


  Статья посвящена исследованиям проблематики "невысказанного" в поэтике Виславы Шимборской, рассматриваются дискурсы "невысказанного" в литературе прошлых лет и современной литературе. На материале текстов поэтессы разных периодов творчества ...
249013
  Радь Т. "Вирій - 2014" відвідав українців Словаччини і Румунії // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2014. – Ч. 3 (179). – С. 25-29


  Міжнародна науково-пошукова та освітня експедиція "Вирій - 2014" розширила географію своєї діяльності.
249014
  Філатова О. "Виробничий" роман як технократичний проект "інженерії людської душі" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-30. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу дати індивідуальне прочитання "виробничого" роману як естетичного втілення "життя свідомості" автора: відрізняючи об"єктивне від кон"юнктурного, тобто, враховуючи "коефіцієнт викривлення", беручи "від супротивного". Individual ...
249015
  Іжнін Ігор "Виродження" поколінь війни та міжнародна політика здобуття могутності державами // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 19-25. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
249016
  Легка О. "Виростала я на землі, що від Бога...". Життєтворча сильвета Наталі Лівицької-Холодної // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 43-51. – ISSN 0130-5263
249017
  Кумандареас М. [Виробництво скла / Меніс Кумандареас. – 13-е вид. – Афіни : Кедрос, 1991. – 175 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
249018
  Пилипенко Олександр Євгенович Винекнення і діяльність Ніжинського грецького братства : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Пилипенко Олександр Євгенович; КУ імю Т. Шевченка. – К, 1996. – 201л. – Бібліогр.:л.151-157
249019
  Вільде І. Винен тільки я / І. Вільде. – Львів, 1959. – 84 с.
249020
  Билущак Г.И. Винеровские интегналы в пространстве непрерывных функций бесконечного чила переменных и их применение : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02, 01.01.01 / Билущак Г. И.; Мин-во образования Украины, Львовский политехнический ин-т. – Л., 1992. – 96л. – Бібліогр.:л.85-96
249021
  Билущак Г.И. Винеровские интегралы в пространстве непрерывных функций бесконечного числа переменных и их применение : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02.,01.01.01 / Билущак Г.И.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 11 с.
249022
  Кузнецов А.А. Винзу - Сванетия / А.А. Кузнецов. – М., 1971. – 206с.
249023
  Дячук Л.В. Виникнення patria potestas за нормами римського права та законодавства Юстиніана // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2012. – № 2/3. – С. 45-50
249024
  Якимець О. Виникнення адміністративної юстиції в Німеччині // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 117-123. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
249025
  Астахова К.В. Виникнення багатопартіності в СРСР. : Автореф... Доктора іст.наук: 07.00.01 / Астахова К.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – К, 1994. – 35л.
249026
  Савельев М. Виникнення більшовизму / М. Савельев, 1934. – 76с.
249027
  Тютюнник Ю.Г. Виникнення бурякового цукроваріння в Україні. Перші цукроварні // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 61-71. – ISSN 2079-2999


  Розглянуто спірні, невирішені і дискусійні питання зародження і ранньої історії українського цукроваріння. Показано, що цукроварня в селі Трощин (Канівський район Черкаської області), яку прийнято вважати першою, збудованою на сучасних українських ...
249028
  Прохоров Д. Виникнення громад караїмів на території губерній Північно-Дніпровського Лівобережжя в другій половині XIX - на початку XX ст. // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 33-38. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
249029
  Щокін Г. Виникнення давніх євреїв та подальший розвиток їхнього культу / Георгій Щокін; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 152с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-457-0
249030
  Захарова Л.М. Виникнення дисипативних структур у процесі необоротних зрушень грунту і масиву гірських порід // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 118-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
249031
  Іваніщак Оксана Виникнення етнічних та релігійних конфліктів на території колишнього СРСР та СФРЮ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 71-75. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
249032
  Опарін А.І. Виникнення життя на Землі / А.І. Опарін. – Львів, 1945. – 20с.
249033
  Кахіані Ю. Виникнення закладів інтернатного типу в Україні // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 130-136. – (Серія: Соціальна педагогіка і соціальна робота ; вип. 1)
249034
  Шаригіна О. Виникнення залізниць на півдні Україні в др. пол. XIX ст.: історіографія проблеми // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 41-45
249035
  Грабовецький В. Виникнення і Воскресіння Довбушевої світлиці у Івано-Франківську : три інтерв"ю журналістів : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 80 с. – До 310-річчя уродин. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 13)
249036
  Пилипенко Олександр Євгенійович Виникнення і діяльність Ніжинського Грецького братсва (50 рр. XVII ст.-кін. 60 рр. ХІХ ст.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Пилипенко Олександр Євгенійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 22 с.
249037
  Колесник В.Ф. Виникнення і діяльність товариств "Просвіта" в Наддніпрянській Україні / В.Ф. Колесник, О.П. Тимошенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-9. – (Історія ; Вип. 38)


  Висвітлюються утворення і діяльність перших культурно-просвітницьких товариств "Просвіта" у Наддніпрянській Україні, розкриваються різні напрями їх діяльності, труднощі роботи.
249038
  Гаврилюк В.С. Виникнення і основні етапи розвитку порівняльного методу у фізичній географії / В.С. Гаврилюк, М.В. Давідюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 69-74. – Бібліогр.: 17 назв. – (Географія ; Вип. 27)
249039
  Кремень В.М. Виникнення і особливості діяльності фінансових конгломератів на світовому фінансовому ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 32-38. – ISSN 1993-6788
249040
  Харченко П. Виникнення і поступ музичної освіти в академіях Європи // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 7-11. – ISSN 1728-6875
249041
  Муза О.В. Виникнення і розвиток адміністративно-деліктних правовідносин // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 49-53. – ISSN 2220-1394
249042
  Сарапулова Є. Виникнення і розвиток гувернерства в Україні // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 7. – С.70-72. – ISSN 0131-6788
249043
  Сухонос В. Виникнення і розвиток інституту прокуратури // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.103-106. – ISSN 0132-1331
249044
  Безверхий К.В. Виникнення і розвиток консолідованої фінансової звітності // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (67). – С. 8-13. – ISSN 2307-9878
249045
  Стадник Г. Виникнення і розвиток міжнародної та європейської інституційної системи захисту прав людини формування її нормативно-правової основи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 5-9. – ISSN 0132-1331
249046
  Дубовик Л.С. Виникнення і розвиток нарисної геометрії як науки про геометричні зображення // Математика в сучасному технічному університеті : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 груд. 2014 р. / Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 243-246. – ISBN 978-617-7021-25-3
249047
  Колобков В.В. Виникнення і розвиток наукового комунізму / В.В. Колобков. – Київ, 1965. – 68с.
249048
  Кутер М. Виникнення і розвиток подвійного запису / М. Кутер, М. Гурська, К. Кутер // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 11. – С. 31-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 40 назв
249049
  Бондаренко О.О. Виникнення і розвиток правової охорони промислових зразків // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 263-267. – ISSN 2219-5521
249050
  Шевченко О. Виникнення і розвиток преторського права / О. Шевченко, О. Піша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-43. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено виникнення і розвиток преторського права. Встановлено, що воно виникло в зв"язку з лакунами в законодавстві та діяло нарівні з римським цивільним правом. В статье исследовано возникновение и развитие преторского права. Установлено, ...
249051
  Баранов П.А. Виникнення і розвиток рослинного світу / П.А. Баранов. – К, 1950. – 52с.
249052
  Побережний Є.С. Виникнення і розвиток руху за комуністичне ставлення до праці в колгоспах України / Є.С. Побережний. – Київ, 1968. – 45с.
249053
  Блохін М.Ю. Виникнення і становлення інституту спадкування у римському праві // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 227-229. – ISBN 978-966-419-299-3
249054
  Буткевич О. Виникнення і становлення міжнародно-правових інститутів у державах Месопотамії // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 11-18


  У статті аналізуються виникнення і розвиток основних інститутів міжнародного права у містах-державах Месопотамії, зокрема інститути міжнародної правосуб"єктності та статусу іноземців, тодішні торговельне і посольське право, право договорів, право війни ...
249055
  Задирака Н.Ю. Виникнення і становлення поняття "біженець" у міжнародному праві // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 2. – С. 38-41.
249056
  Шкода Н. Виникнення і становлення українського професійного драматичного театру Наддніпрянщини в другій половині XIX ст. / Н. Шкода, А. Крилова // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 215-218
249057
  Тарасов Д.В. Виникнення ідеї місцевого самоврядування // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 64-65
249058
  Практика І. Виникнення ідеї суфражизму та її юридичне оформлення у Великобританії в ХІХ - ХХ ст. // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 234-235
249059
  Блажевич Н.О. Виникнення ідей наукознавства. Значущі праці зарубіжних наукознавців // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 18-21
249060
  Маляр Ю.В. Виникнення інституту земельного сервітуту. Законодавче регулювання в Україні // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 16-23.
249061
  Демченко М.В. Виникнення й діяльність перших соціал-демократичних гуртків у Катеринославі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 44-50. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье рассматриваются вопросы, связанные с начальным периодом возникновения и деятельности первых социал-демократических кружков Екатеринослава по распространению марксизма в рабочей среде.
249062
  Баран Володимир Виникнення Києва // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 34-38
249063
  Грабовецький В. Виникнення Києва. Визначні пам"ятки історії та культури Київської Русі 10-11 ст. : Наукові записки Прикарпатської історичної школи / Володимир Грабовецький; Кафедра істор. України; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ, 2005. – 41с.
249064
  Сколуб М. Виникнення козацько-молдавських взаємин в XVI ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 14-16


  Розглянуто передумови виникнення козацько-молдавських взаємин, які в подальшому оформилися в постійні походи українських козаків до Молдавського князівства.
249065
   Виникнення коливань напруги в "кремнієвій структурі з діелектричною ізоляцією" при дії потужного імпульсу струму / С.П. Павлюк, В.І. Григорук, Л.В. Іщук, В.М. Телега, В.Г. Ковток, Є.О. Вакуляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  За допомогою методики імпульсних вольт-амперних характеристик (ВАХ) проведено дослідження впливу джоулевого розігріву на властивості напівпровідникових резисторів, виготовлених на основі кремнієвих структур з діелектричною ізоляцією (КСДІ). Показано, ...
249066
  Ятченко О Є. Виникнення майнових спорів між релігійними організаціями в Україні : історично-правовий аспект // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.419-426. – ISSN 1563-3349
249067
  Меліш О.О. Виникнення македонського питання та формування політики Болгарії щодо його розв"язання // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 5 (109), травень. – С. 123-130. – ISSN 2077-1800
249068
  Безуглий Т.Ю. Виникнення медіафасадів / Т.Ю. Безуглий, Г.О. Осиченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 39-46 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
249069
  Авраменко Н.В. Виникнення механізмів державного регулювання системи охорони здоров"я України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 96-99
249070
  Перепьолкін С.М. Виникнення міжнародних митних відносин // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 77-83. – ISSN 2078-3566
249071
  Чибіскова Г.С. Виникнення міжнародних ринків біопалива: можливості для України : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-40. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
249072
  Бутенко А.Є. Виникнення міст-привидів, як одна з характених ознак сучасних урбанізаційних процесів // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 165-168
249073
  Кизименко К.О. Виникнення на основні етапи розвитку законодавства про прокуратуру в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 210-218. – ISSN 1563-3349
249074
  Ляшкевич А. Виникнення навчальних закладів морського профілю на південноукраїнських землях (кінець XVIII – початок ХІХ ст.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 24-34. – ISSN 2312-5993
249075
  Ніколаєць К. Виникнення народного руху України: історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-40. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено огляд та аналіз праць, присвячених виникненню Народного Руху України. The author is analyses main aspects of scientific research of Narodny Ruch of Ukraine.
249076
  Левчук К.І. Виникнення недержавних громадських організацій в Україні (кінець 80 - початок 90-х років ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-52. – (Історія ; Вип. 51)


  Розглядається процес виникнення громадських організацій в Радянській Україні, які перебували поза державним впливом.
249077
  Лукомський Д.В. Виникнення нестійкості форми судини зі скінченною товщиною стінки при проходженні по ній пульсової хвилі / Д.В. Лукомський, І.Т. Селезов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Виведено рівняння руху гіперпружного порожнистого циліндра на основі 9-ти константної моделі нелінійно деформовного континууму стосовно аналізу кровоносної судини з урахуванням кубічної нелінійності. На базі побудованої моделі досліджується поява ...
249078
  Комаренко О. Виникнення опозиції всередині збройних сил Чилі в період диктатури Аугусто Піночета / О. Комаренко, А. Ільченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 16-19. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Досліджено причини виникнення опозиції всередині Збройних сил Чилі в період диктатури Аугусто Піночета, прояви опозиційності та її вплив на подальшу долю зазначеного режиму. The reasons for opposition rise in Chile Armed forces during Augusto ...
249079
  Коваль М.Д. Виникнення поліаспектності розуміння проблем комунікації з аналізу творчості К.-О. Апеля та Г.С. Батіщева // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 252-263
249080
  Тихомиров О.Д. Виникнення порівняльно-правових досліджень в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 32-36
249081
  Котюк І.В. Виникнення потреб та інтересів як підстава формування адміністративно-правових відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 95-102
249082
  Ступак С. Виникнення прав інтелектуальної власності суб"єкта суміжного права // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – Бібліогр.: 8 назв
249083
  Мічурін Є.О. Виникнення права власності на житло за договором // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 3. – С.196-199. – ISBN 966-7784-65-7
249084
  Кулинич П.Ф. Виникнення права на землю при набутті права власності на об"єкти нерухомого майна: доктрина, закон, практика // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 162-168. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
249085
  Соловйова Л. Виникнення правосуб"єктності підприємств: деякі питання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.36-39. – ISSN 0132-1331
249086
  Заріцька І.М. Виникнення радянського земельного законодавства (листопад 1917 - квітень 1918 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-49.
249087
  Цьох Й.Т. Виникнення радянської преси на Україні / Й.Т. Цьох. – Львів, 1974. – 28с.
249088
  Орзіх Ю. Виникнення речових прав на нерухоме майно та їх державна реєстрація в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 1. – С. 105-111. – ISSN 1561-4999
249089
  Нагнибіда В.І. Виникнення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 106-110. – ISSN 2220-1394
249090
  Мошенський С.З. Виникнення ринку цінних паперів у XII-XVIII ст.: інновації та закономірності розвитку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 333-336. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
249091
  Веремійчук І.П. Виникнення романтизму в Польщі та його філософський зміст // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 25-26. – ISBN 966-8365-12-7
249092
  Соляник А.А. Виникнення складових системи документопостачання бібліотек України в епоху рукописання // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 9. – С. 177-183. – ISBN 966-7352-60-9


  Проаналізовано особливості генезису та диференціації джерел документопостачання бібліотек України княжої доби.
249093
  Шульженко І. Виникнення службово-трудових правовідносин з жінками // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 65-69. – ISSN 0132-1331
249094
  Богородський О.Ф. Виникнення сонячної системи / О.Ф. Богородський. – Київ : Держтехвидав України, 1946. – 39 с. – (Науково-популярна бібліотека)
249095
  Фурса С. Виникнення спору в нотаріальних правовідносинах і процесуальні наслідки його встановлення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.16-19
249096
  Мельник Є. Виникнення суб`єктивних прав на об`єкты інтеллектуальної власності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.96-98. – Бібліогр.: 3н. – ISSN 0132-1331
249097
  Кирись Б. Виникнення судимості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.444-453. – Бібліогр.: 16 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
249098
  Ніколаєва Н.Б. Виникнення суфражистського руху в США: передумови і причини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-58. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Розглядаються історичні умови виникнення суфражистського руху в Сполучених Штатах Америки і визначаються причини його появи.
249099
  Білокінь І.П. Виникнення та pозвиток pослинного свiту / І.П. Білокінь. – Київ : Радянська Укpаїна, 1958. – 24с. – (Т-во для поширення політичних та наукових знань УРСР)
249100
  Альошина О. Виникнення та діяльність Кременецького Свято-Миколаївського братства у другій половині XIX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 1. – С. 60-64. – ISSN 1998-4634
249101
  Пилипенко О.Є. Виникнення та діяльність Ніжинського грецького братства наприкінці XVII- в середині ХІХ століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 55-59. – (Історія ; Вип. 33)


  На основі значної кількості джерел розкриваються питання виникнення грецького братства та основних видів його діяльності. Наводяться дані про видатних осіб грецького походження.
249102
  Шевченко О.М. Виникнення та еволюція венчурного капіталу // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 2 (40). – С. 265-268
249103
  Пінчук А. Виникнення та еволюція державного управління ринками фінансових послуг на території України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 147-155
249104
  Батюк Л.А. Виникнення та еволюція ідеї соціально-економічного прогресу // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 4. – C. 12-16. – ISSN 2524-0455
249105
  Калмакан І.К. Виникнення та еволюція національної партійної системи в Україні в 20 столітті : Дослідження / Калмакан І.К., Бриндак О.Б.; Одеський держ. ун-т ім. І.І. Мечнікова, Істор. фак-т. – Одеса : Астропринт, 1997. – 192с. – ISBN 966-549-170-9
249106
  Куртинець М.І. Виникнення та еволюція принципу рівноправності та самовизначення народів і націй на прикладі Польщі // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 135-137. – ISBN 978-966-600-475-1
249107
  Доценко Я.Я. Виникнення та еволюція управлінської думки в Японії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-66. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Висвітлено процес виникнення та еволюції методів управління в Японії під впливом швидкозмінюючихся мікро- та макроекономічних чинників та окреслено шляхи подальшого розвитку управлінської думки за умов інтернаціоналізації та глобалізації світової ...
249108
  Шапкіна Н.М. Виникнення та етапи розвитку перекладацької справи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 7 (51). – С. 424-432. – ISSN 2312-5993
249109
  Салига П.Г. Виникнення та занепад дискових електронних журналів // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 94-98. – ISSN 2312-5160


  У статті розповідається про причини виникнення, історію розвитку та чинники занепаду дискових електронних журналів. Визначено вплив комп"ютерних технологій на сучасні медіа. Проаналізовано причини зникнення дискових електронних журналів та їх ...
249110
  Галянтич М. Виникнення та зміст права приватної власності на житло відповідно до новітнього цивільного законодавства України / М. Галянтич, Комаровська, Чуркіна Ю. - // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.12-24. – ISBN 966-667-078-Х
249111
  Карнаух Т. Виникнення та історичний розвиток притримання як цивільно-правового інституту // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 1. – С. 64-69.
249112
  Довгопол Н.О. Виникнення та модифікації танцю "моріска" як результат синтезу різних культур // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 155-162


  Моріска - неповторна танцювальна постановка – суміш європейскої народної, жонглерської традиції та фантазії на тему сходу. Це іспанська назва танцю. Він мав ярко выражений гротескний характер, двухдольний розмір і швидкий ритм
249113
  Пода Т.О. Виникнення та організаційно-правова еволюція системи врегулювання суперечок ГАТТ/СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 1. – С. 63-70.
249114
  Боднарюк Б. Виникнення та організація ієзуїтів у середині XVI ст. (II) // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2015. – № 12. – С. 5-20. – ISSN 2310-0923
249115
  Боднарюк Б. Виникнення та організація Ордену ієзуїтів у середині XVI ст. (III) // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – № 13. – C. 5-13. – ISSN 2310-0923
249116
  Гарарук Л. Виникнення та поширення мережі біржових організацій в Україні в період нової економічної політики // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 300-305. – ISBN 966-8653-41-6
249117
  Хавер Т. Виникнення та розвиток "Вишеградської ідеї" // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 109-112
249118
  Кльов М.В. Виникнення та розвиток "макуніверситету": шлях до економізації освітньої галузі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 64-68. – ISSN 2077-1800
249119
  Горват Б. Виникнення та розвиток авторської діалектної поезії у Єгипті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 98-106. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
249120
  Черняк С.Г. Виникнення та розвиток виховання у світовій цивілізації // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 39-47. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Як зазначав С.С. Гогоцький, важливе значення грецького народу в історії культури і педагогіки полягає в тому, що ним була сформульована природна мета виховання та виховуючої освіти. С. 43.
249121
  Грищук А.Б. Виникнення та розвиток державної служби на теренах України. Історія й сучасність // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 125-133. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
249122
  Мельниченко О.В. Виникнення та розвиток електронних грошей як окремий макроекономічний процес // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 11-20. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 46). – ISSN 2306-4420
249123
  Войчук А.Ю. Виникнення та розвиток інституту президентства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 261-264. – ISSN 2076-1554
249124
  Дмитрієва Ю.Д. Виникнення та розвиток інституту простого товариства (роль римського приватного права у цьому процесі) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 126-130. – ISSN 0132-1331
249125
  Захарченко А.П. Виникнення та розвиток медіа-мистецтв у системі масової комунікації : дис. ... канд із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Захарченко А.П.; КНУТШ; Ін-т журналістики. Кафедра телебачення і радіомовлення. – Київ, 2008. – 234 л. – Додатки л. 206 - 234. – Бібліогр.: л. 183 - 205
249126
  Захарченко А.П. Виникнення та розвиток медіа-мистецтв у системі масової комунікації : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Захарченко А.П. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр. : 5 назв
249127
  Кондратюк Л.В. Виникнення та розвиток міжнародних союзів у Східному Середземномор"ї (VIII-III ст. до н.е.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 46-50.
249128
  Львова О.Л. Виникнення та розвиток мусульманського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-15.
249129
  Гаруст Ю.В. Виникнення та розвиток повноважень Президента України в управління фінансовою системою країни на різних етапах її розвитку: історико-правовий аналіз / Ю.В. Гаруст, Н.В. Турук // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 1 (14). – C. 24-31. – ISSN 2519-2353
249130
  Радзивілюк В.В. Виникнення та розвиток позасудових процедур та заходів запобігання банкрутству (неспроможності) (період до ХХ сторіччя) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 92-97
249131
  Султанова Л. Виникнення та розвиток полікультурної освіти в США // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 2. – С. 116-121. – ISSN 2308-4081
249132
  Кость Д.І. Виникнення та розвиток поняття "франчайзинг". Різновиди франчайзингу // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 359-374. – ISBN 978-966-2075-11-3
249133
  Бабич І. Виникнення та розвиток порівняльного правознавства як навчальної дисципліни // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 141-144.
249134
  Туркота С. Виникнення та розвиток правового компромісу: історичні передумови // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.46-51. – ISSN 0132-1331
249135
  Білокінь І.П. Виникнення та розвиток рослинного світу / І.П. Білокінь. – К., 1958. – 24с. – Окремий відбиток
249136
  Олійник А.Ю. Виникнення та розвиток теорій свободи людини в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 3-11


  Проаналізовано різні погляди науковців щодо теорій свободи людини в умовах середньовіччя, нового й новітнього часу. У тому числі науковці Університету Св. Володимира, КДУ ім. Т.Г. Шевченка: М.Ф. Владимирський-Буданов, М.С. Грушевський, М.П. ...
249137
  Цірат Г. Виникнення та розвиток франчайзингу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 10. – С.127-129
249138
  Каменецький М.С. Виникнення та спроби вирішення "сербського питання" (історичні, психологічні та політологічні аспекти) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 41-48. – (Історія ; Вип. 37)
249139
  Ковальчук В І. Виникнення та становлення інституту усиновлення в Київській Русі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 155-158.
249140
  Ковальчук В.І. Виникнення та становлення інституту усиновлення в Київській Русі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 155-158.
249141
  Ілгама Аллахвердієва Виникнення та становлення нафтової промисловості в Азербайджані // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 4-6. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  Стаття являє собою екскурс з історії азербайджанської нафтової промисловості. Розглянуто появу перших даних про існування азербайджанської нафти та становлення нафтової промисловості в Азербайджані до здобуття АР незалежності. The article presents an ...
249142
  Тригуб О. Виникнення та становлення обновленської церкви в Україні (1922-1923 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2009. – № 1/4 (4), січень - грудень. – С. 51-57. – ISSN 1998-4634
249143
  Олійник С.М. Виникнення та становлення реадмісії осіб як міжнародно-правового інституту // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 272-278. – ISSN 1563-3349


  Здійснено ретроспективне дослідження реадмісії осіб як інституту міжнародного права, її нормативно-правової регламентації та становлення. Встановлено, що коріння міжнародно-правового регулювання цього явища сягає Х століття.
249144
  Усатенко О.О. Виникнення та суспільно-політичний розвиток Республіки Македонія (1991-2006 рр.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Усатенко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
249145
  Усатенко О.О. Виникнення та суспільно-політичний розвиток Республіки Македонія (1991-2006 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Усатенко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 242л. + Додатки : л.235-242. – Бібліогр. : л.188-234
249146
  Лубенець І.О. Виникнення та сутність поняття економічної безпеки підприємства // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 124-131. – ISSN 2306-546X
249147
  Гультай М. Виникнення та утвердження конституціоналізму як обов"язкової складової демократичного державного устрою // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 97-115. – ISSN 2310-6158
249148
  Лотюк О.С. Виникнення та функціонування інститутів громадянського суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 63-67. – ISSN 2219-5521


  У цій статті висвітлюються проблеми визначення конституційних засад розвитку інститутів громадянського суспільства. Аналізуються проблеми ефективності правового регулювання відносин, пов"язаних із виникненням та функціонуванням інститутів ...
249149
  Рудень В.В. Виникнення та функціонування системи медичного страхування : страховий ринок // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 76-87 : Табл. – Бібліогр.: 29 назв
249150
  Стратілат Анатолій Виникнення таємної лексики кобзарів та її семантика
249151
  Стратілат А. Виникнення таємної лексики кобзарів та її семантика
249152
  Скапровська І.М. Виникнення трудових відносин із суддями // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 276-282. – ISSN 1563-3349
249153
  Андрушко Алла Володимирівна Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.05. / Андрушко Алла Володимирівна; Мін-во освіти і науки України; Хмельницький ін-тут регіонального управління і права. – Хмельницький, 2003. – 195 л. – Бібліогр.: л. 174-195
249154
  Андрушко Алла Володимирівна Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Андрушко А.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
249155
  Андрушко А.А. Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями : Монографія / А.А. Андрушко; МОНУ; Хмельницьк. ін-т регіонального управління та права. – Харків : Консум, 2006. – 156с. – ISBN 966-393-002-0
249156
  Гнилицький М.А. Виникнення філософії марксизму / М.А. Гнилицький, І.М. Гавриленко. – К., 1969. – 32с.
249157
  Хавроненко В.Д. Виникнення філософії як історико-філософська проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 97-98. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
249158
  Кравчук В. Виникнення, зміна та припинення корпоративних правовідносин під час банкрутства // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 31-34.
249159
  Романюк Р.В. Виникнення, зміна та припинення трудових правовідносин з суддями : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Романюк Роман Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
249160
  Романюк Р.В. Виникнення, зміна та припинення трудових правовідносин з суддями : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Романюк Роман Васильович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 238 арк. – Додатки: арк. 237-238. – Бібліогр.: арк. 212-236
249161
  Калюжний Р.А. Виникнення, розвиток і становлення партійної системи (історико-правовий аспект) / Р.А. Калюжний, І.Г. Андрущенко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 59-67.
249162
  Печерний В.А. Виникнення, розвиток та зникнення детермінованого хаосу в маятникових і електропружних системах з обмеженим збудженням : дис. ... канд. технічних наук : 01.05.02 / Печерний В.А. ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – 180 л. + Додаток: л. 136-163. – Бібліогр.: л. 164-180
249163
  Печерний В.А. Виникнення, розвиток та зникнення детермінованого хаосу в маятникових і електропружних системах з обмеженим збудженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Печерний В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр. : 12 назв
249164
  Кофанов А.В. Виникнення, становлення та розвиток знань у галузях судово-медичної балістики та зброєзнавства // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 67-73. – ISBN 966-435-028-1
249165
  Карлова І.О. Виникнення, формування та подальший розвиток стратегічного управлінського обліку як науки / І.О. Карлова, В.С. Хоменко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2017. – № 2 (38). – С. 3-11. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
249166
  Головіна О.В. Виникнення, цілі та структура монархічних організацій в Україні: загальний огляд історіографії проблеми // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 169-175. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
249167
  Бербат Т.И. Винил-В-дикетонаты переходных металлов как инициаторы и ингибиторы радикальной полимеризации : Дисс. ... канд. химических наук: Спец. 02.00.06 - химия высокомолекулярных соединений / Бербат Т. И.; Одесский нац. ун-т. им. И. И. Мечникова. – Одесса, 2007. – 176л. – Библиогр.: л. 153 - 176
249168
  Львова Ф.П. Винил (триалкилсилилорганил) сульфиды. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Львова Ф.П.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25
249169
  Барба Н.А. Виниларены и их полимеры, содержащие азот и серу. Синтез, свойства : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Барба Н.А. ; Кишиневский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Кишинев, 1987. – 446 л. + Приложение: л. 435-446. – Библиогр.: л. 393-434
249170
  Барба Н.А. Виниларены и их полимеры, содержащие азот и серу. Синтез. Свойства : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Барба Н.А. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 49 с. – Библиогр.: 89 назв.
249171
   Винилацетиленовые производные пиперидина и полимеры на их основе. – Алма-Ата, 1991. – 115с.
249172
  Сушкова Н.В. Винилацетиленовые, моно- и диацетиленовые кетоны в реакциях присоединения. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сушкова Н.В.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 22л.
249173
  Павлов Л.П. Винилирование спиртов ряда дибензила. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Павлов Л.П.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 22л.
249174
  Скворцова Г.Г. Винилирование фенолов смолы полукоксования черемховских углей и исследование их химического состава. : Автореф... Канд.хим.наук: / Скворцова Г.Г.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1955. – 16л.
249175
  Крайц З.С. Виниловые и замещенные виниловые эфиры кислот фосфора : Автореф... канд. хим.наук: / Крайц З.С.; АН СССР. Ин-т элементоорганич. соединений. – М., 1961. – 12л.
249176
  Гусаров А.В. Виниловые эфиры моногалогеноспиртов, синтез, строение и реакционная способность. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Гусаров А.В.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
249177
  Михайлов Э.И. Виниловые эфиры органических и кремнеорганических алкилтиоалканолов.. : Автореф... канд. хим.наук: 02072 / Михайлов Э.И.; АН ССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
249178
  Степанов Д.Е. Виниловые эфиры фенолов в диеновом синтезе с циклопентадиеном и гексахлорциклопентадиеном. : Автореф... канд.хим.наук: / Степанов Д.Е.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1965. – 22л.
249179
  Шрамова З.И. Винилоги смешанных ангидридов карбоновой и угольной кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Шрамова З.И.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т. – М., 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
249180
  Ислам М Винилпиридины в реакции диенового синтеза : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Ислам М,; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим.. ф-тет. – Москва, 1969. – 13л.
249181
  Коржа Иван Дмитриевич Винилфенилизоцианаты и некоторые их превращения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Коржа Иван Дмитриевич; МНО Молд. ССР. Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1975. – 22л.
249182
  Сетон-Томпсон Ернест Винипегский волк : / Сетон-Томпсон Ернест. – Омск, 1955. – 108с.
249183
  Щуцкий С.В. Винипласт / С.В. Щуцкий, В.С. Пуркин. – Ленинград - Москва, 1953. – 148с.
249184
  Буторин Д.И. Винительный и родительный падежи прямого объекта в русском литературном языке 19-20 : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Буторин Д.И. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1953. – 20 с.
249185
  Радунчева А. Виница. Енеолитно селище и некропол = Vinica. Village Eneolithique et Necropole / А. Радунчева; Българска Академия на науките, Археологически институт. – София : Българска Академия на науките
6 : разкопки и проучвания. – 1976. – 146 с. : ил.
249186
  Паскаль Р. Винищувач "Нуль" : (вибрані уривки) / переклад Я. Яковенко // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – C. 390-394
249187
   Винная истина: Фестиваль вина "Wine Fest" : выставки // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 64-65 : фото
249188
   Винная карта // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 76-78 : фото
249189
  Май К.Ф. Виннету - вождь апачей / Карл Май. – Москва : Интерпракс, 1991. – 542 с. – (Приключилось однажды.. ; 2). – ISBN 5-85235-027-3
249190
  Май К. Виннету / К. Май. – М, 1991. – 364с.
249191
  Май К. Виннету / К. Май. – Москва
Т. 1. – 1992. – 366 с.
249192
  Май К. Виннету / К. Май. – М
3. – 1992. – 372с.
249193
  Милн А.А. Винни-Пух / А.А. Милн. – М, 1988. – 111с.
249194
  Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все // Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Москва : Детская литература, 1983. – С. 315-440. – (Библиотека мировой литературы для детей, т. 40)
249195
   Винний туризм на теренах козацького краю // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 72-75 : фото. – ISSN 1998-8044
249196
  Буйських С.Б. Винники - новий археологічний осередок в Україні // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 3. – С. 133-136. – ISSN 0235-3490
249197
  Ерофеев И.А. Винница : Из опыта изучения географии города / И.А. Ерофеев. – Москва, 1960. – 130с.
249198
   Винница 3D. Фотореалистичная 3D модель Винницы : геоинформационные системы // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 4 (13)
249199
  Сафонова Е.В. Винницкое соединение партизанских отрядов под командованием Я.И. Мельникова в борьбе против немецко-фашистских захватчиков : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сафонова Е.В. ; КГУ, Каф. маркс. лен. – Киев, 1950. – 20 с.
249200
  Голик О. Винниченко-драматург / О. Голик, Т. Яровенко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 9 (161), вересень. – С. 59-63
249201
  Голик О. Винниченко-драматург / О. Голик, Т. Яровенко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 10 (162), жовтень. – С. 47-49
249202
  Мороз Л. Винниченко-традиціоналіст (до постановки проблеми) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 184-189. – ISBN 966-594-246-8
249203
  Шаповал Ю. Винниченко без брому // Критика. – Київ, 2006. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 31-33
249204
  Михида С.П. Винниченко В.: динамика становлення особистості // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 155-161. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
249205
   Винниченко Володимир Кирилович : Бібліогр. покажч. – Харків, 1995. – 106с.
249206
   Винниченко Володимир Кирилович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 430-431. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
249207
  Солдатенко В.Ф. Винниченко і Петлюра : політичні портрети революційної доби / В.Ф. Солдатенко ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Світогляд, 2007. – 621 с. – ISBN 978-966-8837-17-3
249208
  Панченко В. Винниченко і Сталін: монолог, що так і не став діалогом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 листопада (№ 217/218). – С. 14
249209
  Панченко В. Винниченко і Сталін: монолог, що так і не став діалогом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 листопада (№ 212/213). – С. 14


  Володимир Винниченко в політичному сенсі був воістину наївною людиною. Але його передбачення, що Україна рано чи пізно стане незалежною, виявилося пророчим і справдилось.
249210
   Винниченко і сучасність : Збірник наукових праць. – Сімферополь : Таврія, 2000. – 208с.
249211
   Винниченко Ігор Іванович - 60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 163. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилось 60 років з дня народження Винниченка Ігоря Івановича - історико-географа, етнографа, кандидата географічних наук, доцента кафедри країнознавства і туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
249212
   Винниченко Ігор Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 22-23
249213
   Винниченко Ігор Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 34-35 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
249214
  Ковальчук О. Винниченко Ігор Іванович [1957] // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 55-56 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
249215
   Винниченко й українська соціал-демократія / Центральний державний архів громадських об"єднань України ; упоряд. та автор передмови В.С. Лозицький. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 280 с. – ISBN 978-966-611-618-8
249216
  Липовецький С. Винниченко схопився за голову й почав кричати, що ми завалили українську справу // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 8 (411), 1 березня 2018. – С. 47-50
249217
  Глущенко М. Винниченко як маляр // Володимир Винниченко : (статті й матеріяли) / Укр. Вільна Академія Наук у США, Коміс. для охорони і збереження літ. та мистец. спадщини В.К. Винниченка ; [редкол.: Б. Подоляк, В. Порський, В. Чапленко]. – Нью-Йорк : [б. в.], 1953. – С. 62-63
249218
  Балабко О. Винниченко. Забута могила у Провансі // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С.98-117. – ISSN 0208-0710
249219
  Балабко О Винниченко: забута могила у Провансі // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 107-131. – ISSN 0208-0710
249220
  Сірук О. Винниченкова концепція світосприйняття (до питання про авторський міф) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 217-219. – ISBN 966-594-246-8
249221
   Винниченкові листи до О. Смотрича // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1957. – Рік 8, ч. 84, січень : січень. – С. 14-15
249222
  Касьянова О. Винничук у Києві зустрівся зі студентами і розповів про свої плани // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 8 травня (№ 9). – С. 20


  23 квітня 2015 р. в КНУ імені Тараса Шевченка проходила зустріч з українським журналістом, письменником, редактором, перекладачем Юрієм Винничуком за сприяння проректора Володимира Бугрова. Модератором зустрічі була директор Всеукраїнського ...
249223
  Неголюк К.С. Винні дороги як інфраструктурна основа винного туризму / К.С. Неголюк, І.Г. Смирнов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 122-132 : рис. – Бібліогр.: 13 назв.
249224
  Чередниченко Є.ф. Винні ключні, льодники та льохи на верхній території Києво-Печерської лаври // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 56-72
249225
  Пендерецький О.В. Винні промисли як об"єкти промислового туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 50-58. – Бібліогр.: 7 назв.
249226
  Шаша Л. Винного цвета море. / Л. Шаша. – М., 1982. – 383с.
249227
  Рядченко И.И. Винные погреба / И.И. Рядченко. – О., 1969. – 191с.
249228
  Синельников Сергей Винный Вавилон : На тарелке / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 74-79 : Фото
249229
   Винными дорогами мира // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 28-29 : Фото
249230
   Вино - культурное наследие человечества // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 80-81 : фото
249231
  Симоненко Василь Вино з троянд : новела // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 12. – С. 101-103. – ISSN 0130-321Х


  Золоті сторінки укр. класики
249232
  Симоненко В.А. Вино з троянд : вибрані твори / Василь Симоненко. – Київ : Знання, 2017. – 207, [1] с. : іл. – Сер. заснована 2013 р. – (Серія "Скарби" : передплатна серія ; № 3)
249233
  Ткач М.М. Вино з тюльпанів : інтимна лірика / Микола Ткач ; [іл.: Р. Найда]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 208 с. : іл. – ISBN 976-605-007-0
249234
  Брэдбери Р. Вино из одуванчиков / Р. Брэдбери. – Москва : Правда, 1988. – 656 с.


  Экз. состоит: 1. Вино из одуванчиков / Р. Брэдбери 2. Над пропастью во ржи / Д.Д. Сэлинджер 3. Убить пересмешника... / Х. Ли
249235
  Брэдбери Р. Вино из одуванчиков : повесть и рассказы / Р. Брэдбери; Перевод с англ. – Москва : Художественная литература, 1989. – 398 с. – (Классики и современники)
249236
  Гашек Я. Вино лесов, вино земляничное / Я. Гашек. – Иркутск, 1982. – 319с.
249237
  Шалак О. Вино неможливого : Поезії / О. Шалак. – Київ : Хрещатик, 1996. – 110 с. – ISBN 5-7707-0308-3
249238
   Вино уму не товарищ. – Москва, 1958. – 14с.
249239
  Козярин И.П. Вино. Что мы о нем знаем? // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2012. – Вип. 21, кн. 4. – С. 533-539. – ISSN 2227-7404
249240
  Писемский А.Ф. Виновата ли она? / А.Ф. Писемский. – М., 1955. – 87с.
249241
  Зигель Ф.Ю. Виновато солнце / Ф.Ю. Зигель. – М, 1972. – 192с.
249242
  Головач П.Р. Виноватый. Переполох на загонах : повести и рассказы / Платон Головач; пер. с белорус. Н.Горулев. – Минск : Мастацкая літаратура, 1973. – 240 с.
249243
   Виновен!. – М, 1973. – 176с.
249244
  Жуков Борис Виновник кровопролития : Медпрактикум // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 172-178 : Фото


  Рудольфо Валентино
249245
  Осьмакова Н.И. Виновник мятежа: повесть / Н.И. Осьмакова. – Тула, 1991. – 333с.
249246
  Ковалев А Ю. Виновник торжества / А Ю. Ковалев. – Ташкент, 1974. – 135с.
249247
  Роллан Р. Виновники и жертвы войны / Р. Роллан. – М, 1917. – 14с.
249248
  Войцеховский А.И. Виновница земных бед? / А.И. Войцеховский. – Москва : Знание, 1990. – 47 с.
249249
  Репецкая А.Л. Виновное поведение потерпевшего и принцип справедливости в уголовной политике / А.Л. Репецкая. – Иркутск : Иркутский ун-т, 1994. – 152с. – ISBN 5-7430-0482-Х
249250
  Пестушко Валерий Виноград должен дышать свободно! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 57
249251
  Ткаченко Я.А. Виноград и его возделывание / Я.А. Ткаченко. – Москва, 1929. – 77с.
249252
   Виноград на Закарпатті. – Ужгород : Закарпатське обласне вид-во, 1957. – 188с.
249253
  Коханов Л.Л. Виноград на півночі України / Л.Л. Коханов. – К., 1958. – 93с.
249254
  Майсурадзе Р.С. Виноград на півночі УРСР / Р.С. Майсурадзе. – К.-Х, 1939. – 32с.
249255
  Тіле К. Виноград на пристінній шпалері / К. Тіле. – К. : Вища школа, 1979. – 161 с.
249256
  Красножан Ж.В. Виноградарская лексика в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Красножан Ж.В. ; МВ и ССО СССР, Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1979. – 24 с.
249257
  Вахонеев В. Виноградарские ножи из раскопок Мирмекия // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 177-179


  Мирмекий - "малый" городок Боспора, расположенный на северном берегу Керченской бухты на Карантинном мысу, в пределах современного города Керчи.
249258
   Виноградарство. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1937. – 824с.
249259
   Виноградарство. – Вид. 2-е, доповн. і перероб. – Київ : Держсільгоспвидав, 1954. – 222 с.
249260
   Виноградарство. – М, 1960. – 614с.
249261
   Виноградарство. – Киев : Урожай, 1964. – 142с.
249262
  Магер М.И. Виноградарство Болгарии / М.И. Магер, М.А. Пелях. – 2-е перераб. и доп. изд. – Кишинев, 1962. – 140с.
249263
   Виноградарство Донбасса. – Изд. 2-е, дополн. и перераб. – Сталино : Сталинское областное изд-во, 1953. – 148 с.
249264
  Пруидзе Л.А. Виноградарство и виноделие в Раче. (По этнограф. материалам). : Автореф... канд. ист.наук: / Пруидзе Л.А.; АН ГрузССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1968. – 27л.
249265
  Моргенштерн С.Г. Виноградарство і виноробство / С.Г. Моргенштерн. – 2-е вид. значно доп. – Одеса, 1927. – 143с.
249266
   Виноградарство Молдавии и Украины. – Кишинев, 1976. – 76с.
249267
  Китаев И.А. Виноградарство на Одесщине / И.А. Китаев. – Одесса, 1960. – 376 с.
249268
  Мозер Л. Виноградарство по-новому / Л. Мозер. – М., 1961. – 247с.
249269
  Негруль А.М. Виноградарство с основами ампелографии и селекции : Учебник для сельскохозяйственных техникумов / А.М. Негруль. – 3-е изд.исправл.и доп. – Москва : Сельхозгиз, 1959. – 399 с.
249270
  Уинклер А.Дж. Виноградарство США / А.Дж. Уинклер. – М., 1966. – 652с.
249271
  Шевчук В.В. Виноградарство та плодівництво на Нижньодніпровських пісках / В.В. Шевчук, В.Г. Терлич // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 13-17. – ISSN 0459-1216
249272
  Китаев И.А. Виноградарство Украинской ССР в семилетке / И.А. Китаев. – К, 1959. – 28с.
249273
  Шанкрен Е. Виноградарство Франции / Е. Шанкрен, Ж. Лонг. – Москва, 1961. – 272 с.
249274
  Руднєва М. Виноградарство, виноробство та винний туризм в Індії // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 52-60. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
249275
  Руднєва М.Г. Виноградарсько-виноробний кластер Бордо - суспільно-географічна характеристика // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 258-265 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
249276
  Гуцуляк О.М. Виноградарсько-виноробні виробничо-територіальні системи Закарпаття : територіально-виробничі системи (комплекси) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 114-120
249277
  Китайгородська В.М. Виноградна колиска / В.М. Китайгородська. – Ужгород, 1986. – 50 с.
249278
  Давтян М.Д. Виноградная лоза : повесть / М.Д. Давтян; пер. с арм. С.Каспарова. – Баку : Азернешр, 1958. – 198 с.
249279
  Сеитов Х. Виноградная лоза : стихи / Х. Сеитов; Ходжабек Саитов; авториз. пер. с каракалкпк. – Ленинград : Советский писатель. ЛО, 1958. – 95 с.
249280
  Мілев Й.Т. Виноградне сонце: Вірші та поема. / Й.Т. Мілев. – Київ, 1985. – 112 с.
249281
  Нариманидзе С. Виноградник / С. Нариманидзе. – М., 1988. – 157с.
249282
  Шкраб"юк П. Виноградник Господній : Історія життя о. д-ра Йосифа Кладочного / Петро Шкраб"юк; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ. – Львів : Місіонер, 1995. – 280с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 5-77002-0512-1
249283
  Бериашвили Б.П. Виноградник мо : стихи / Б.П. Бериашвили. – Москва : Советский писатель, 1974. – 95 с.
249284
  Керлер И.Б. Виноградник моего отца / И.Б. Керлер. – М., 1957. – 132с.
249285
  Лиснянская И.Л. Виноградній свет / И.Л. Лиснянская. – М., 1978. – 127с.
249286
  Попова М.М. Виноградно-виноробний кластер як прогресивна модель інтеграційного об"єднання - теоретичні засади та перспективи створення в Херсонському регіоні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 168-174. – ISSN 2309-1533
249287
  Москаленко В.Ф. Виноградов Василь Всаильович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 29-30 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Лікар-терапевт, доктор медицини (1909), професор, завідувач кафедри госпітальної терапевтичної клініки (1919-1927). Учень Ф.Г. Яновського.
249288
  Козин А.С. Виноградовцы / А.С. Козин. – Брянск, 1963. – 24с.
249289
  Зотов В.В. Виноградорство / В.В. Зотов. – К.-Х., 1938. – 70с.
249290
  Руда С. Виноградський Сергій Миколайович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 115-116. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Мікробіолог. Вчився на юридичном фак-ті Київського ун-ту, невдозі перейшов до природничого відділення, 1881 закінчив СПб. ун-т.
249291
  Баллас М. Виноделие в России : Труд, удостоенный 1-ой премии им.Императора Александра 3-го / М. Баллас; Изд-е Депертамента земледелия. – Санкт-Петербург
Ч. 6 : Азиатская Россия (Туркестан). – 1903. – 48 с.
249292
  Калугина Г.И. и др. Виноделие и вина Молдавии / Г.И. и др. Калугина. – М., 1957. – 180с.
249293
  Греков Б.Д. Винодольский статут об общественном и политическом строе винодела / Б.Д. Греков. – Москва-Ленинград, 1948. – 100с.
249294
  Михалко О.А. Винокуріння та шинкування в Гетьманщині (друга половина ХVІІ - ХVІІІ ст.). Історіографія питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 104-107. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз літератури кінця ХІХ - ХХ ст. з історії винокуріння та шинкування в Гетьманщині. This article given analysis literature of the and XIX-XX s. about manufacturing and sale of alcohol on the region of Getman XVII-XVIII s.
249295
  Пивоваренко О.А. Винокуріння та шинкування на Лівобережній Україні (друга половина XVII - XVIII ст.) / О.А. Пивоваренко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2013. – 162, [2] с. : табл. – 130 Національному університету харчових технологій. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-612-152-6
249296
  Казьмирчук Г.Д. Винокуріння у Київській губернії в XIX ст. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 25-28. – ISBN 978-966-171-154-8
249297
  Зубковська В.В. Винос рухомих форм фосфатів промивними водами із грунтової маси орного шару дерново-підзолистих супіщаних грунтів // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 127-131 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0587-2596
249298
  Закревський Д.В. Винос солей річками українського Приазов"я як джерело забруднення Азовського моря / Д.В. Закревський, І.О. Шевчук, В.П. Стичішина // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ, 1998. – Вип. 85. – С. 82-87.
249299
  Завірюхіна Марія Виносипедисти, або У полоні грузинської гостинності : Вояж-колекція / Завірюхіна Марія, Любенко Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 64-66 : Фото
249300
  Грошина С. Виною всьому - людська недбалість // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 24 : фото
249301
  Смирнов И. Винсент Ван Гог / И. Смирнов. – М., 1968. – 29с.
249302
  Смирнов Н. Винсент Ван Гог / Н. Смирнов. – М., 1968. – 30с.
249303
  Дмитриева Н.А. Винсент Ван Гог / Н.А. Дмитриева. – Москва, 1975. – 160,6с.
249304
  Дмитриева Н.А. Винсент Ван Гог / Н.А. Дмитриева. – Москва, 1980. – 398 с.
249305
  Дмитриева Н.А. Винсент Ван Гог : человек и художник / Н.А. Дмитриева. – Москва : Наука, 1984. – 398с.
249306
  Белогорцева Е. Винсент Ван Гог в поисках себя // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 4. – С. 36-39


  Винсент Виллем Ван Гог (1853-1890) - всемирно известный нидерландский художник-постимпрессионист
249307
   Винт: Коммерческие карточные игры. – Новосибирск, 1991. – 142с.
249308
  Андерш Альфред Винтерспельт / Андерш Альфред. – Москва, 1979. – 477 с.
249309
  Андерш Винтерспельт / Андерш, , Альфред. – Москва, 1987. – 622с.
249310
  Мохір Андрій Анатолійович Винтех та дослідження донорних властивостей навих ацидолігандів тіазолілоксимного типу : Дис... канд.хім.наук: 12.00.01 / Мохір Андрій Анатолійович; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1997. – 166л. – Бібліогр.:л.155-166
249311
  Заславский Д.И. Винтик с рассуждением / Д.И. Заславский. – Москва : Советский писатель, 1977. – 303с.
249312
  Вегин П.В. Винтовая лестница / П.В. Вегин. – Москва, 1968. – 78с.
249313
  Каугвер Р.А. Винтовая лестница : повесть и рассказы / Р.А. Каугвер. – Москва : Советский писатель, 1980. – 302 с.
249314
  Богданова А.И. Винтовая лестница / А.И. Богданова. – К, 1985. – 247с.
249315
  Викулин И.М. Винтовая неустойчивость в электронно-дырочной плазме германия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Викулин И.М. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 12 с.
249316
  Шмерлинг С.Б. Винтовка авроровца / С.Б. Шмерлинг. – М., 1987. – 206с.
249317
  Жук А.Б. Винтовки и автоматы / А.Б. Жук. – Москва, 1988. – 221с.
249318
  Гольдман Ю.С. Винтовки стоят в пирамиде / Ю.С. Гольдман. – М., 1958. – 119с.
249319
  Кулаков Н.И. Винтовку для Одиссея. / Н.И. Кулаков. – Мурманск, 1969. – 160с.
249320
  Дмитренко А.Г. Винтовые гидромагнитные колебания влазменного цилиндра с учетом диссипативных эффектов. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Дмитренко А.Г.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 14 с.
249321
  Дмитренко Александр Григорьевич Винтовые гидромагнитные колебания плазменного цилиндра с учетом диссипативных эффектов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Дмитренко Александр Григорьевич; АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – К., 1986. – 193л. – Бібліогр.:л.175-191
249322
  Сакун И.А. Винтовые компрессоры. / И.А. Сакун. – М.Л., 1960. – 360с.
249323
  Жмудь А.Е. Винтовые насосы с циклоидальным зацеплением / А.Е. Жмудь. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.-Л., 1963. – 156с.
249324
  Пивоваров Ю.Ф. Винтокрылая авиация во Второй мировой войне // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 5. – С. 213-219. – ISSN 0130-3864
249325
  Бомаш Б.П. Винувальні пункти за кримінальним кодексом УРСР / Б.П. Бомаш, Г.Д. Бродер, Розенберг. – Харків, 1928. – 245с.
249326
  Обзор О.М. Винуватці поширення фашистських ідей у Франції за версією газети "L"Humanite" (1933–1934 рр.) // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 72-78. – ISSN 1996-9872
249327
  Фільваркова А.В. Винуватці трагедії (більшовицька політика в українському селі 1928-1933 рр.) // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 321-323. – ISBN 966-7686-12-8
249328
  Лебенка Ю. Винцас Кудирка (Черты одеологии и творчества) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лебенка Ю. ; МВиССО СССР, Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1961. – 18 с.
249329
  Шуйский В.К. Винченцо Бренна / В.К. Шуйский. – Ленинград, 1986. – 198 с.
249330
  Троцька В. Винятки з правил в авторському праві та суміжних правах // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 40-45
249331
  Діковська І. Винятки із принципу реального виконання договірних зобов"язань у праві зарубіжних країн і міжнародних уніфікованих документах // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 179-182. – ISSN 1561-4999


  Стаття присвячена аналізу винятків із принципу реального виконання договірних зобов"язань у праві зарубіжних країн і міжнароднихуніфікованих документах. Зроблено висновок про те, що одним із них є нерозумна обтяжливість виконання для боржника. Остання ...
249332
  Саченко С. Виняткова міра покарання як головне обмеження права на життя (теоретико-правовий аспект) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 126-129. – ISSN 0132-1331
249333
  Маркусь В. Виняткове джерело до історії української діаспори в Канаді // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1996. – Число 9
249334
  Тарасенко Н.А. Виньетка 17-й главы Книги Мертвых с котом, змеем и деревом- ISD в источниках XIX-XXI династий // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 130-141. – ISSN 1608-0599
249335
  Тарасенко Н.А. Виньетка со "львами горизонта" 17-й главы Книги Мертвых на росписи фиванских гробниц в Новом царстве // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 158-177. – ISSN 1682-671Х
249336
  Тарасенко Н.А. Виньетки 17-й главы Книги Мертвых в Саисский период // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 162-170. – ISSN 1608-0599
249337
  Аллен Грант Виньетки с натуры Грант Аллена и новые доказательства органического развития Джорджа Романеса / Пер. с англ. Г.А. Лопатина. – Санкт-Петербург : Изд. И.И. Билибина, 1883. – [10], 93, [3], 264 с.


  Джордж-Джон Роменс (1848-1894)- известный английский натуралист, современник и друг Чарльза Дарвина, поэт.
249338
  Крук Ю.С. Виньяс А. Испания и НАТО: эволюция испанской внешней и оборонной политики и вопрос о членстве Испании в НАТО // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; глав. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1987. – Вып. 19. – С. 201-204
249339
  Пономаренко І.В. Виокремлення однорідних регіональних зон зайнятості населення : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 109-111 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
249340
  Гирин Ю.Н. Виоленсия как тип культуры. Колумбийский вариант = Колумбийский вариант // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 11. – С. 97-107. – ISSN 0044-748Х


  Автор полагает, что характерный для исторического процесса Латинской Америки феномен тирании, обозначаемый здесь термином "виоленсия", является имманентным свойством формирования ее способа бытия. В качестве наиболее показательного образца избрана ...
249341
  Грановская Г.А. Виоллета Бовт. (Нар. артистка СССР). / Г.А. Грановская. – М., 1972. – 103с.
249342
  Могилевская С.А. Виолончель Санта Тереза / С.А. Могилевская. – Москва, 1970. – 203с.
249343
  Цераши Х. Виолончель, контрабас и другие музыкальные инструменты. / Х. Цераши. – М, 1979. – 71с.
249344
  Гайдамович Т.А. Виолончельные пьесы Чайковского / Т.А. Гайдамович. – Москва : Музгиз, 1963. – 35 с.
249345
  Ривлина А.А. ВИП и/или VIP? Лексическая вариативность в свете глобализации английского языка // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 3, май. – С. 22-31. – ISSN 0130-9730


  В статье ставится вопрос о необходимости уточнения и расширения понятия "лексическая вариативность" в связи с усилением процессов глобализации английского языка и формированием массового русско-английского билингвизма. Межъязыковая или билингвальная ...
249346
  Литвин М.Ю. Випадання опадів на похилу поверхню в теплий період року / М.Ю. Литвин, І.І. Іванченко // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 99-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
249347
  Шамота М.З. Випадки з практики / М.З. Шамота. – К., 1957. – 228с.
249348
  Пясецька С.І. Випадки масового розповсюдження відкладень ожеледі категорії СГЯ на Україні у окремих роках протягом періодів 1961-1990, 1991-2000, 2001-2010 та 2011-2015 рр. // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 88-96. – ISSN 0868-6939


  Подано інформацію про випадки масового відкладення ожеледі стихійного характеру. За масовий прояв відкладень ожеледі категорії СГЯ прийнято її відкладення у 2 та більше областей протягом 1 або декількох діб поспіль. Цей аналіз представлено для ...
249349
  Швець Н. Випадки, коли забороняється проведення страйків в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 89-91. – ISSN 0132-1331
249350
  Працьовитий М.В. Випадкова величина, символи L-зображення якої мають марківську залежність / М.В. Працьовитий, Ю.В. Хворостіна // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 143-153. – ISSN 0868-6904
249351
  Кійковська О.І. Випадкові еволюції з рівновагою на зростаючих інтервалах часу : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Кійковська Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 123 л. – Додатки: л. 123. – Бібліогр.: л. 113-122
249352
  Кійковська О.І. Випадкові еволюції з рівновагою на зростаючих інтервалах часу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Кійковська Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
249353
  Павлюченко В.І. Випадкові знахідки-артефакти доби раннього заліза на Пороссі // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 73-77. – ISBN 978-966-1567-34-3
249354
  Ядренко М.Й. Випадкові події та їх імовірності // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 5-16. – ISSN 1029-4171
249355
  Яковенко Тетяна Олександрівна Випадкові процеси в функціональних просторах Орлича : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Яковенко Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 143л. – Бібліогр.: л. 133 - 143
249356
  Яковенко Тетяна Олександрівна Випадкові процеси в функціональних просторах Орлича : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Яковенко Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
249357
  Дарійчук І.В. Випадкові процеси дробового ефекту : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Дарійчук І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 152 л. – Бібліогр. : л. 141-152
249358
  Дарійчук І.В. Випадкові процеси дробового ефекту : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Дарійчук І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
249359
  Маринич О.В. Випадкові процеси з імміграцією та процеси дробовго ефекту в природничих науках // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 33-35
249360
  Василик Ольга Іванівна Випадкові процеси з класів V ( фи, пси ) : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Василик О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Bibliogr.: Ббліогр.: 15 назв
249361
  Василик Ольга Іванівна Випадкові процеси з класів V (фи, пси ) : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Василик Ольга Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 142 л. – Бібліогр.: л.: 127 - 142
249362
  Козаченко Ю.В. Випадкові процеси у просторах Dv, w / Ю.В. Козаченко, О.М. Моклячук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 56-66. – ISSN 0868-6904
249363
  Маринич О.В. Випадкові рекурсивні послідовності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Маринич О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 120 л. – Бібліогр.: л. 107-120
249364
  Маринич О.В. Випадкові рекурсивні послідовності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Маринич О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 10 назв.
249365
  Іксанов О.М. Випадкові ряди спеціального вигляду, гіллясте випадкове блукання та саморозкладність : монографія / Іксанов Олександр Маратович ; КНУТШ. – Київ : КТИ ПРИНТ, 2007. – 189 с. – ISBN 966-8540-12-3
249366
  Бойченко М.І. Випадковість в історії / М. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 55-56. – ISBN 966-642-073-2
249367
  Презент І.І. Випадковість ортогенеза в еволюції / І.І. Презент. – Харків ; Київ, 1932. – 95с.
249368
  Слюсар В. Випадковість у процесі самореалізації особистості // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.163-171
249369
  Марченко В.М. Випадковості в синергетичній концепції дослідження процесів злиття // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 121-126
249370
  Меріме П. Випадок / П. Меріме. – К., 1959. – 46с.
249371
  Перепадя А. Випадок з пасажиром : проза: повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 258/259. – С. 190-201
249372
  Северов П.Ф. Випадок з прицепом / П.Ф. Северов. – К., 1962. – 24с.
249373
  Лавітська З.Г. Випадок знебарвлення спорошень / З.Г. Лавітська. – Київ, 1960
249374
  Школьніков В.С. Випадок макрометричного та органометричного дослідження сіамських близнюків // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 3. – С. 81-87. – ISSN 2077-1096
249375
   Випадок на кордоні. – К., 1978. – 55с.
249376
  Кальницький Я.І. Випадок на Новій Землі / Я.І. Кальницький. – Х.-Одеса, 1934. – 48 с.
249377
  Каміллері А. Випадок омонімії : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 138-145. – ISSN 0320-8370
249378
  Антоненко Б. Випадок у розвідці / Б. Антоненко. – Київ, 1968
249379
  Лазаренко А.М. Випаровування з наливних водосховищ меліоративних систем в умовах Полісся і північного лісостепу України : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.05 / Лазаренко А.М.; Україн. акад. аграрн. наук. Ін-тут гідротехн. і меліорації. – Київ, 1998. – 16л.
249380
  Оппоков В Є. Випаровування із зрошвання ... / В Є. Оппоков, 1933. – с.
249381
  Голіченко Б.О. Випаровування краплин спиртів під дією оптичного опромінення / Б.О. Голіченко, Г.М. Вербінська // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 9
249382
  Гаврюшенко Д. Випаровування неоднорідного бінарного розчину поблизу критичної точки розшарування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-12. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Для теоретичного дослідження випаровування неоднорідного бінарного розчину був використаний вираз для просторової залежності хімічного потенціалу цього розчину. Розгпядався розчин, що знаходиться в плоскопаралельній системі з пристінковим потенціалом ...
249383
  Якунов П.А. Випаровування неоднорідного розчину та адсорбція з нього : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Якунов Павло Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 108 л. – Бібліогр.: л. 97-108
249384
  Якунов П.А. Випаровування неоднорідного розчину та адсорбція з нього : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Якунов Павло Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
249385
   Випарювання та конденсація наночастинок кремнію в електричному полі / С.В. Васньов, Т.В. Копань, Ю.В. Копань, М.М. Новіков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 337-341. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Наведена схема лабораторної установки для одержання наночастинок. Показано, що наночастинки випаровуються як великі молекули. Температура "кипіння" зменшується з ростом діаметру наночастинок, проходить через мінімум і знову наростає. Зі збільшенням ...
249386
  Лісовий Т.Г. Випереджаймо час! / Т.Г. Лісовий. – К., 1964. – 47с.
249387
  Сорока В. Випереджальна модернізація. На громадське обговорення винесено проект Концепції розвитку педагогічної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 15 січня (№ 1/2). – С. 10. – ISSN 2219-5793
249388
  Комарова О.А. Випереджаюча освіта: цілі та пріоритети розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 22-28. – ISSN 2222-4459
249389
  Череватенко Л. Випереджаючи епоху // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С.34-36. – ISSN 1562-3238


  Режисер Ігор Савченко
249390
  Асад Мухаммад Випереджаючи свій час : зб. статей / Мухаммад Асад : видатний львів"янин та ісламський діяч ; [пер. з англ. та впорядкув. Ю. Косенко ; ред. Т. Гончарова] ; ВАГО "Альраід" ; ВГО "Укр. центр ісламознавства". – Київ : Альраід, 2013. – 75, [1] с. : фотоіл. – На обкл. авт. зазнач.: Мухаммад Асад (Леопольд Вейсс). - Присвяч. Міжнар. наук.-практ. конф. "Значення наук.-інтелект. спадщини Мухаммада Асада при осмисленні актуальних проблем сучасного розвитку". – Бібліогр.: с. 76


  Збірка перекладів вибр. статей Мухаммада Асада (Леопольда Вейсса, 1900-1992), видатного мусульманского мислителя та громад. діяча, що народився у Львові, а також матеріали про нього та його творчий спадок.
249391
  Крижицький Г.К. Випереджаючи час / Г.К. Крижицький. – Київ : Мистецтво, 1984. – 160 с. – У вид. також : Театральна Україна двадцятих років / О. В. Смирнова-Іскандер
249392
   Випереджаючи час // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 91-94. – ISBN 966-505-054-0
249393
  Зайцев Ю. Випереджаючий економічний розвиток як субстанціональна основа сучасної конкурентної економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 1. – С. 16-22. – Бібліогр.: 18 назв
249394
  Москаленко О.М. Випереджаючий економічний розвиток: теоретико-інституціональні засади і проблеми реалізації в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (633). – С. 4-18 : табл. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
249395
  Ягельська К.Ю. Випереджаючий національний економічний розвиток: теоретико-методологічний та прикладний аспекти : монографія / К.Ю. Ягельська ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 349, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 317-349. – ISBN 978-611-01-0762-4
249396
   Випереджувальна функція освіти у розвитку якості людини, якості суспільного інтелекту, якості самої освітньої системи / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 305-309. – ISBN 978-966-2748-97-0
249397
  Чичук А.П. Випереджувальний підхід у підготовці вчителя початкової школи в Україні на основі творчого використання прогресивних ідей американського та британського досвіду // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 149-152. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
249398
   Виписка з протоколу засідань Ради Київського університету з питання про стипендіатів, що залишаються в університеті для підготовки до професорського звання (12 серпня 1864 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 488. – ISBN 978-966-189-081-6
249399
  Лук"янчук Георгій Випити шампанського в Чорнобилі! / Лук"янчук Георгій, Ємельяненко Ярослав // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 115 : фото
249400
  Церетелі Л. Виплати за рахунок коштів соціального страхування у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, пов"язаними з народженням та похованням // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 37. – С.42-50
249401
  Старченко Н.М. Виплати працівникам в бюджетних установах: теоретичні основи // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 369-374
249402
  Безверхий К. Виплати працівникам підприємства за МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 7. – С. 34-41 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
249403
  Ворожбит О. Виплати розбрату (Чому в Польщі знову згадали про німецькі репорації ?) // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 45 (521), 10-16.11.2017 р. – С. 50-51. – ISSN 1996-1561


  Чому Німеччина повинна виплатити компенсації за втрати, завданні Польщі під час Другої світової війни.
249404
  Юнін О.О. Виповнилося 130 років від дня народження Івана Кавалерідзе // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 грудня (№ 51). – С. 12
249405
  Мазур В. Виполоти чортополох на ниві освіти і науки. Держава має посилити вимоги до кваліфікаційної оцінки вчених, а також підвищити авторитет вишів, відсіявши "мильні бульбашки" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 18 травня (№ 87). – С. 8


  Міркування і пропозиції автора щодо системи підготовки фахівців у вищій школі загалом і наукової еліти зокрема.
249406
  Мельничайко В. Виполюймо мовний бур"ян / В. Мельничайко, М. Криськів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 47-52. – ISSN 0130-5263


  Йдеться про один із типових видів порушення мовних норм.
249407
  Вирський Д.С. Виправа князя С.К. Корецького у Степове Побужжя (серпень – жовтень 1644 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 1 (520), січень - лютий. – С. 26-38. – ISSN 0130-5247
249408
  Габлей Н.Г. Виправданий і його правовий статус // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 194-198. – Бібліогр. в кінці ст.


  Важливе значення в кримінальному процесі має питання визначення місця і ролі особи в кримінально-процесуальній діяльності. В чинному КПК України, на жаль, немає чіткого розуміння поняття "виправданий", а також неоднозначно висвітлено його процесуальний ...
249409
  Фещенко Л.О. Виправданий ризик як принцип взаємодії органів внутрішніх справ з митною та податковою службами // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 551-553. – ISBN 966-660-151-6
249410
  Невідомий В.І. Виправданість закону і правопорядку як предмет комплексних філософсько-правових досліджень // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 146-153. – ISSN 0132-1331
249411
  Бондарчук А. Виправданість рішення про відтермінування економічної частини угоди про асоціацію України з ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 98-101
249412
  Такікава Х. Виправдання держави загального достатку в добу глобалізації. До питання про комплексні кордони // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 24-33. – ISSN 1818-992Х


  Доклад касается вопроса о том какими признаками характеризуется государство всеобщего благоденствия.
249413
  Кісельова Л. Виправдання Слова : статті про українську літературу: від Шевченка до сьогодення / Людмила Кісельова. – Київ : Києво-Могилянська Академія, 2014. – 234, [1] с. – Покажч. імен.: с. 232-2234. – Бібліогр.: с. 219-231 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518646-5
249414
  Коваль О.М. Виправдання та реабілітація у проекті нового КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 63-65. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
249415
  Довганюк І. Виправдання як мовленнєвий жанр в сучасному німецькому політичному дискурсі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 42-48. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
249416
  Ахтирська Н. Виправдувальний вирок та справидлива сатисфакція (процесуальні аспекти національного законодавства та міжнародна практика) // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 48-60.
249417
  Ахтирська Н. Виправдувальний вирок: питання постановлення та причини скасування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 148-152
249418
  Савченко А. Виправлена T(q)-вірогідна оцінка у квадратичній структурній моделі регресії з похибками вимірювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 23-29. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Вивчається квадратична структурна модель регресії з похибками вимірювання. Дисперсія похибок у відгуку вважається невідомою. Побудовано виправлену T(q)-вірогідну оцінку коефіцієнтів регресії. Отримано достатню умову строгої консистентності оцінки в ...
249419
  Естергазі П. Виправлене видання : Додаток до роману "Harmonia caelestis" // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 66-100. – ISSN 0320 - 8370
249420
  Романов М.В. Виправлення засуджених до позбавлення волі як результат діяльності системи виконання кримінальних покарань // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 190-197. – ISSN 0201-7245
249421
  Бадира В.А. Виправлення засудженних жінок шляхом застосування альтернативних покарань: світовий досвід // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 116-121. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
249422
  Мина В.В. Виправлення засудженого як мета покарання крізь призму філософії права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 63-66
249423
  Калюга Є.В. Виправлення помилок в податковому обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-48. – (Економіка ; Вип. 52)


  Описано основні етапи проведення контролю від виявлення помилок щодо податку на додану вартість до виправлення їх у первинних документах та звітності.
249424
  Гончарук О. Виправлення помилок при вивченні іноземної мови студентів юридичних ВНЗ // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 36-38
249425
  Савченко А.В. Виправлення Т(q)-вірогідної оцінки в показниковій структурній моделі з похибками вимірювання // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 172-181. – ISSN 0868-6904
249426
  Книженко О.О. Виправлення як мета покарання та її вплив на кримінально-правові санкції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 253-257
249427
  Богатирьов І.Г. Виправний центр як суб"єкт запобігання злочинам : монографія / І.Г. Богатирьов, Д.О. Зубов, В.В. Маковій ; Держ. пенітенціарна служба України. – Київ : Дакор, 2014. – 231, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 208-231. – ISBN 978-617-7020-30-0
249428
  Коваль Л.В. Виправні роботи як адміністративне покарання // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 21-26. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматриваются актуальные вопросы правовой регламентации и организации исполнения исправительных работ, применяемых в административной практике в качестве наказания. Указывается на их преимущество в сравнении с административным арестом. ...
249429
  Самбор М.А. Виправні роботи як адміністративне стягнення та кримінальне покарання // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4. – С. 80-89. – ISSN 2222-5374
249430
  Сквірський І.О. Виправні роботи як вид адміністративного стягнення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 294-298. – ISSN 1563-3349
249431
  Коломоєць Т.О. Виправні роботи як вид адміністративного стягнення за законодавством України: теорія, досвід та практика застосування : монографія / Т.О. Коломоєць, І.О. Сквірський; Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т МОНУ". – Київ : Істина, 2008. – 184с. – ISBN 978-966-8909-14-6
249432
  Соцький Ю.Ф. Виправно-арештанські роти в системі установ виконання покарань Російської імперії (1845-1903 рр.) // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 3. – С. 48-52. – ISSN 1561-4999
249433
   Виправно-трудовий кодекс України : Науково-практичний коментар. – Київ : Правові джерела, 2000. – 335с. – ISBN 966-7805-01-8
249434
   Виправно-трудовий кодекс України : Зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2000 р. – Київ : Дія, 2000. – 70с. – ISBN 966-7665-11-9
249435
   Виправно-трудовий кодекс України : За станом на 10 листопада 2002 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 72с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-201-9
249436
   Виправно-трудовий кодекс України : Станом на 1 вересня 2002 року. – Київ : Атіка, 2002. – 64с. – ISBN 966-7714-29-2
249437
  Попіль В.І. Виправно-трудовий кодекс України та нормативні акти кримінально- виконавчоого значення / В.І. Попіль. – Біла Церква : Мустанг, 1998. – 160 с. – ISBN 966-7216-13-6
249438
   Виправно-трудовий кодекс України. : Станом на 1 вересня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 64с. – ISBN 966-7714-29-2
249439
   Виправно-трудовий кодекс Української РСР. – К., 1971. – 84с.
249440
  Пилявець Ю.Г. Виправно-трудові табори та колонії на території УРСР в умовах голоду 1946–1947 рр. / Ю.Г. Пилявець, Р.І. Пилявець // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 147-161. – ISSN 0130-5247
249441
  Шайхалієва Ю. Випробовуємо модель ООН // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Наприкінці 2010 р. за сприяння верховної Ради України, Міністерства закордонних справ України та КНУТШ у стінах Верховної Ради України відбулася велика міжнародна студентська конференція, підготовлена оргкомітетом Київської моделі ООН. Проректор з ...
249442
   Випробуваний загін КПРС: До XXVII з"їзду Компартії України. – К., 1986. – 165с.
249443
  Пиріг Р.Я. Випробуваний загін ленінської партії: до 70-річчня І з"їзду КП(б)У / Р.Я. Пиріг. – К., 1988. – 48с.
249444
  Просяник М.П. Випробуваний наставник молоді / М.П. Просяник. – К., 1984. – 112с.
249445
  Носенко О.Є. Випробування : оповідання / О.Є. Носенко. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 100 с.
249446
  Юн Се Дюн Випробування / Юн Се Дюн. – К., 1962. – 319с.
249447
   Випробування. – Ужгород, 1986. – 141с.
249448
  Доломан Є.М. Випробування вірності : роман / Є.М. Доломан. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 250 с.
249449
  Бажан О. Випробування вірою / О. Бажан, Ю. Данилюк; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ, 2000. – 332с. – ("Реабілітовані історією"). – ISBN 966-02-1687-4
249450
  Кіт Л. Випробування Гаагою // Київський університет. – Київ, 2017. – Червень (№ 6). – С. 4


  "Найкраща команда, що представляла сторону обвинувачення" - таку нагороду головного світового конкурсу з міжнародного кримінального права (ICC Moot Court Competition) привезли студентки ІМВ Анастасія Моїсеєва, Єлизавета Демиденко, Лариса Радченко та ...
249451
  Лапшин О.Є. Випробування гідравлічних завіс призначених для очищення рудникового повітря від шкідливих домішок в підземних виробках шахт / О.Є. Лапшин, О.О. Лапшин, Д.О. Лапшина // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 97-104 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
249452
  Хаас Р.Н. Випробування для Путіна в Сирії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27 жовтня (№ 194). – С. 9


  Про те, якою має бути відповідь США й інших країн на російську авантюру на Близькому Сході.
249453
  Слотер А.-М. Випробування для Туреччини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21 лютого (№ 30)


  Збройний конфлікт у Сирії та геополітичні і регіональні устремління Туреччини.
249454
   Випробування для Туска / The Economist Newspaper Limited // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 44 (416), 6.- 12.11.2015 р. – С. 40-41. – ISSN 1996-1561


  Колишній прем"єр-міністр Польщі відчайдушно намагається вберегти серцевину Європи.
249455
  Гірняк М. Випробування духу: проблема духовності в прозі Миколи Хвильового // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 7. – С. 151-180. – ISSN 2309-4389
249456
  Бухарін С.Л. Випробування електродних матеріалів високоінтенсивних джерел світла альтернативними енеретичними навантаженнями. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.07 / Бухарін С.Л.; Харків.держ.акад.міськ.господ. – Харків, 1994. – 21л.
249457
  Гриценко П. Випробування законом: мовний складник освіти України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 вересня - 6 вересня (№ 37). – С. 1-2
249458
  Ходченко П. Випробування зрілості / П. Ходченко. – Київ, 1958. – 375с.
249459
  Недопитанський М.І. Випробування інформацією : Текст лекцій для студ. Інституту журналістики з навчальної дисципліни "Інформаційна політика та безпека" / М.І. Недопитанський; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2003. – 116 с.
249460
  Стріха М. Випробування Іраком // Критика. – Київ, 2003. – Березень, (число 3). – С. 2-3


  Військовий конфлікт в Іраці, що розпочався з вторгнення збройних сил міжнародної коаліції під проводом Збройних сил Сполучених Штатів Америки та Великої Британії 20 березня 2003 року з метою повалення режиму Саддама Хусейна та українська зовнішня ...
249461
   Випробування істиною. – К., 1989. – 365с.
249462
  Левченко М.О. Випробування історією / М.О. Левченко. – К, 1970. – 260с.
249463
  Парнікоза І. Випробування кримської природи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 16/17 (388/389), 24.04-7.05.2015 р. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  П"ята частина видів занесених до Червоної книги України, поширена саме в Криму. Якщо в умовах України екологи критикували владу, то під пануванням Росії це закінчується судовими процесами проти захисників природи.
249464
  Остапченко В.І. Випробування на діловитість / В.І. Остапченко. – Київ, 1982. – 100с.
249465
  Коломієць П.П. Випробування на зрілість : оповідання / П.П. Коломієць. – Київ, 1978. – 118 с.
249466
  Крамар О. Випробування на міцність // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 39 (411), 2-8.10.2015 р. – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  На тлі зростання частки Придніпров"я в економіці України в самому краї відбуваються глибинні зміни, що мають зробити його життєздатнішим у сучасних реаліях.
249467
  Божко О. Випробування на міць, або Портрет епохи в інтер"єрі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 15). – С. 11


  "Завдяки спогадам Володимира Хандогія читач має чудову нагоду зазирнути за куліси, за якими творилася й твориться історія."
249468
  Поліщук Я. Випробування постмодернізмом // Критика. – Київ, 2002. – Березень, (число 3). – С. 28-32
249469
  Черноус С.М. Випробування при прийнятті на роботу: теоретичні та практичні проблеми / С. Черноус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-35. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблемні питання правового регулювання встановлення випробування при прийнятті на роботу та звільнення працівника за його результатами. В статье рассматриваются проблемные вопросы правового регулирования установления испытания ...
249470
  Бейшеналієв Ш. Випробування славою / Ш. Бейшеналієв. – Киев, 1982. – 288 с.
249471
  Погрібний А. Випробування суржиком
249472
  Брюховецька Л.І. Випробування творчістю / Л.І. Брюховецька. – К., 1985. – 133с.
249473
  Яковенко С. Випробування тілесності // Критика. – Київ, 2005. – Вересень, (число 9). – С. 16-18


  "Для Гомбровічевих і Кундериних героїв тіло, його знаки та значення існують переважно як засб для досягнення двох основних цілей: це, по-перше вилущення людини з культурного дискурсу й пошук голої екзистенції та, по-друге, екзистенція для подолання ...
249474
  Брехуненко В. Випробування топонімією // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 20 (392), 22-28.05.2015 р. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Замінити одні російські імперські топоніми на інші означає втратити будь-яке право залишитися суб"єктом історії.
249475
  Кулеба Д.І. Випробування холодною війною: перші після Нюрнберга спроби покарання воєнних злочинів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 101-106. – ISSN 2220-1394
249476
  Десятніков Олександр Випробування часом віковічних традицій монетного карбування ( монети Великої Британії у 1901-1918 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (52). – С. 24-36. – ISSN 1811-542X
249477
  Гарасим Я. Випробування Шевченком // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 5/6 (811/812). – С. 138-144. – ISSN 0868-4790
249478
  Налобіна О.О. Випробування, сертифікація і стандартизація машин : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. "Галузеве машинобудування" / Налобіна О.О. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 259, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 220-224. – Бібліогр.: с. 210-219. – ISBN 978-966-327-382-2
249479
  Вереш П. Випробування. / П. Вереш. – Ужгород, 1955. – 132с.
249480
  Ся Янь Випробування. / Ся Янь. – К., 1957. – 127с.
249481
   Випробувано часом. – Львів, 1980. – 48с.
249482
  Бєлоусов В.М. Випробувано часом / В.М. Бєлоусов. – К, 1980. – 198с.
249483
  Лаврик М.А. Випробуй себе полем / М.А. Лаврик. – К., 1986. – 49с.
249484
  Моргун І.О. Випромінення та прийом акустичних імпульсів сферичними пєзокерамічними перетворювачами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.08 / Моргун І.О.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
249485
  Жмудський О.О. Випромінювання Вавилова-Черенкова : Тексти лекцій для студентів радіофізичного та фізичного факультетів / О.О. Жмудський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1999. – 52с.
249486
  Самчук О.В. Випромінювання вістлерів модульованим електронним пучком у слабко неоднорідній плазмі / О.В. Самчук, О.І. Кельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 338-345. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховано випромінювання вістлерів циліндричним модульованим електронним пучком, що проходить крізь шар слабконеоднорідної плазми. Діаграма спрямованості є багатопелюстковою внаслідок накладання хвиль, які випромінюються з різних точок області ...
249487
   Випромінювання вістлерів модульованим електронним пучком, що інжектується в іоносферу вздовж геомагнітного поля / Ян Юн, І.О. Анісімов, О.І. Кельник, Жен ю Жао // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-52. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Подано розрахунок випромінювання напівобмеженого тонкого модульованого електронного пучка, який інжектується з борту космічного апарата в іоносферну плазму вздовж геомагнітного поля. Діаграма спрямованості для свистового діапа-зону частот має різкий ...
249488
  Нижник О.І. Випромінювання гідроакустичних сигналів планарними антенними решітками, утвореними із циліндричних п"єзокерамічних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Нижник Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 26 с. – Бібліогр.: 19 назв
249489
  Гусак З.Т. Випромінювання гідроакустичних сигналів циліндричними п"єзокерамічними перетворювачами з екранами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Гусак Захар Тарасович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 25 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 13 назв
249490
  Малиновський Г.Т. Випромінювання землі, психічна енергія і здоров"я людини : Як вибрати місце для житла, роботи і відпочинку? Який вести спосіб життя, щоб не хворіти? Форма та інтер"єр житла / Г.Т. Малиновський, Н.В. Мовчун. – Київ : Логос, 2002. – 303с. – ISBN 966-581-316-1
249491
  Кондратюк А.І. Випромінювання любови : Роман у листах і новелах / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2006. – 388с. – ISBN 966-416-032-6
249492
  Павлюк С.П. Випромінювання напівпровідникових діодних кристалів при проходженні через них потужних імпульсів струму / С.П. Павлюк, Л.В. Іщук, В.М. Кисліцин // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 370-376. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено аналіз методів спостерігання теплових полів у напівпровідникових кристалах. Створена експериментальна установка і показана можливість спостерігання характеру теплових полів розігрітих струмом діодних кристалів. Розроблено метод розділення ...
249493
   Випромінювання напівпровідникового p-n- переходу під дією лазерного випромінювання / О.С. Гаркавенко, С.В. Лєнков, Ю.О. Гунченко, В.А. Мокрицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 10-12. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У роботі досліджені епітаксійні p - n - переходи з GaP , що представляють собою підкладки товщиною ~ 400 мкм із епітаксійним шаром p - типу провідності товщиною 20 мкм. Оцінюється кількісне значення інтенсивності рекомбінаційного випромінювання. We ...
249494
  Бахвалов В.Б. Випромінювання понадширокосмугових відеоімпульсних сигналів апертурними антенами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 52-56. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Пропонуються методи аналізу та розрахунку поля випромінювання надширокосмугових відеоімпульсних сигналів без несучої частоти апертурними антенами. Методи, засновані на використанні нової моделі таких сигналів і їх частотних і часових образів. ...
249495
  Анісімов І.О. Випромінювання стрічкоподібного модульованого електронного пучка в плазмі з випадковими двовимірними неоднорідностями / І.О. Анісімов, І.М. Воронов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-24. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 2)


  Розраховано діаграму спрямованості та повну потужність випромінювання, що виникає при інжекції модульованого електронного пучка у випадково неоднорідну плазму. Пучок вважається стрічкоподібним, неоднорідності плазми - двовимірними (у площині, що ...
249496
  Казанський О.В. Випромінювання та розсіяння широкосмугових імпульсів складними структурами з щілинних антен, що розширюються : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Казанський О.В. ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 22 назви
249497
   Випромінювання черенковського типу при антистоксовому вимушеному комбінаційному розсіюванні з рухомої фокальної області самофокусування / А.І. Іванісік, О.Ю. Ісаєнко, П.А. Коротков, Г.В. Понежа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 251-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз впливу швидкості руху фокальної області на частотно-кутову структуру випромінювання антистоксовоі компоненти вимушеного комбінаційного розсіяння при фазовій самомодуляції лазерних імпульсів у самофокусуючих рідинах. Врахована фазова ...
249498
  Патриляк І. Випромінює щирість і доброзичливість // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 114-115


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
249499
  Бергман В.Г. Випростувачі в практиці радіоаматора. Порадник як будувати та використовувати випростувачі / В.Г. Бергман. – Вид. 2-е переробл. та доп. – Харків, 1931. – 216 с.
249500
  Ляшенко В.І. Випростувачі з порошками півпровідників : огляд / В.І. Ляшенко. – Київ : Інститут фізики АН УРСР, 1935. – 30 с.
249501
  Курінний Л. Випуск 1977-го - унікальний курс // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 6 квітня (№ 13). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  ."...такого бойовогу курсу, унікальних людей, здається не було за всю близьку і далеку історію юрфаку Київського національного університету. За кількістю наукових звань, державних і професійних нагород, відомих імен і їх професійних та й загалом ...
249502
  Готін О.М. Випуск або реалізація недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки: проблеми кримінальної відповідальності = Producing or realization of ungualitative goods in the marketing economy condition: the problems of criminal responsibility / О.М. Готін; МВС України; Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – 288 с. – (Кримінальне право). – ISBN 966-8129-18-0
249503
  Кібенко О. Випуск муніципальних облігаій: особливості юридичного супроводження // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 59-62
249504
  Федорів Т.В. Випуск теленовин: головні інструменти верстки // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 102-106


  У статті проаналізовано особливості "встановлення порядку денного" (верстки) теленовин на прикладі випусків національних телеканалів України. Розглянуто блокову і подієву типи верстки та їх основні інструменти. Запропоновано типову модель верстки ...
249505
  Касянчук М.М. Випускний екзамен з фізики в школі : 11 клас : Білети та відповіді / М.М. Касянчук, Г.М. Логвінов. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 96 с. – ISBN 966-562-332-Х
249506
  Шевченко С. Випускник "соловецької академії" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 22-28 лютого (№ 6). – С. 15


  Нинішній бурхливий час гартування в Україні громадянського суспільства мимоволі навіює історичні аналогії з "політичною школою", що існувала у 1920–1930-х рр. на Соловках. Як сказав політв"язень того режиму Семен Підгайний, "це була своєрідна ...
249507
  Капранов С.В. Випускник Київської духовної академії Даниїл Конісі як інтерпретатор китайської філософської думки // Магістеріум : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Собуцький М.А., Більченко Є.В., Бондаревська І.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 68 : Культурологія. – C. 40-46. – ISSN 1996-9872
249508
  Бурега В.В. Випускник Київської духовної академії протоієрей Стефан Дмитрієвич та його внесок у розвиток сербської церковно-історичної науки // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2014. – № 21. – С. 120-131
249509
  Юринець Я.І. Випускник Київської духовної академії Сергій Грушевський: нарис біографії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 192 : Філософія та релігієзнавство. – С. 67-72. – ISSN 1996-5931


  "…Попри давню увагу дослідників до постаті видатного українського історика і державного діяча Михайла Сергійовича Грушевського його родинне оточення й зокрема життя і творча діяльність його батька - відомого педагога та громадського діяча другої ...
249510
  Мосенкіс Ю. Випускник КНУ - почесний доктор французького інституту // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 2


  Випускник Інституту філології 2009 року Дмитро Переверзєв удостоєний звання почесний доктор Інституту культури в Парижі. Є фото.
249511
  Мосенкіс Ю. Випускник КНУ почесний доктор французького інституту // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 2


  "...Випускник Інституту філології 2009 року Дмитро Переверзєв, нині кандидат філологічних наук і автор низки книжок (зокрема виданої у Франції монографії зі сходознавства) та статей, опублікованих у Франції, Бельгії, Німеччині, Болгарії, Греції та США, ...
249512
   Випускники 1996 року // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 124-126. – (Географія ; Вип. 42)


  Нижче подаємо списки випускників географічного факультету 1996 р. за кваліфікаціями і бажаємо їм успіхів як на терені географії, так і на нелегкому життєвому шляху. Примітка: виділено володарів диплома з відзнакою.
249513
   Випускники 1997 та 1998 років // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-82. – (Географія ; Вип. 45)


  Нижче подано список випускників географічного факультету за кваліфікаціями і бажаємо їм успіхів як на терені географії, так і на нелегкому життєвому шляху. Примітка: виділено володарів диплома з відзнакою.
249514
  Шаравара Т.О. Випускники Віленського військового піхотного училища у боротьбі за українську державність (1917–1923 рр.) : монографія / Шаравара Т.О. – Київ : Ліра-К, 2016. – 215, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7320-82-0
249515
  Мосьондз М.В. Випускники ВНЗ гірничо-металургійних спеціальностей у професійно-економічній сфері суспільства (Дніпропетровський регіон) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 64-67. – ISSN 2077-1800
249516
   Випускники з тимчасово окупованого Криму зможуть вступати до вишів на материку // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 17 травня (№ 87). – С. 1, 2
249517
   Випускники КНУ посідають провідне місце в приватній юридичній практиці // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 4


  Газета "Юридическая практика" в № 4 за 28 січня 2014 р. навела діаграму зі статистикою щодо університетів, де здобули вищу освіту партнери (власники) 50 провідних юридичних фірм України в 2013 році. Випускники двох юридичних шкіл КНУ імені Тараса ...
249518
   Випускники КНУ посідають провідне місце в приватній юридичній практиці // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 5


  "...Газета "Юридическая практика" в №4 за 28 січня 2014 р. навела діаграму зі статистикою щодо університетів, де здобули вищу освіту партнери (власники) 50 провідних юридичних фірм України в 2013 році. Випускники двох юридичних шкіл Київського ...
249519
  Лютий О. Випускники КПІ у витоків електрошлакових технологій // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 58-64. – ISSN 2079-2999


  80 років свого існування відзначає Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона. Вперше у світі тут були створені нові технології виробництва високоякісних металів і сплавів. У створенні інноваційних технологій великий внесок зробили випускники ...
249520
  Шапоренко А. Випускники НУБіП України - найзатребуваніші на ринку праці / А. Шапоренко, Н. Плохотнюк // Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 2016. – 3 червня (№ 59). – С. 16
249521
   Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енциклопедичний словник / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; [наук. ред. В.А. Сминтина ; відп. ред. М.О. Подрезова ; редкол. : А.П. Бахчиванжи, Л.М. Голубенко, Л.В. Грибоносова та ін.]. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-299-1
Вип. 2. – 2010. – 230 с. : іл. – Бібліогр.: с. 213-217
249522
   Випускники про alma mater / А. Ковальчук, Є. Ботурчук, Є. Куліш, М. Мацишин // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Інститут високих технологій. – С. 2


  Випускники згадують Інститут високих технологій.
249523
  Кашин А. Випускники українських ВНЗ очима роботодавців / [авт. звіту : А. Кашин, Є. Польщикова, Ю. Сахно]. – [Б. м.] : [б. в.], 2012. – [21] с. : іл. – (Систем Кепитал Менеджмент (CKM))
249524
  Сопко О. Випускники української академії друкарства із Закарпаття. До 100-літнього ювілею кафедри графічного дизайну і мистецтва книги // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 17-20. – ISSN 2520-6419


  "Йдеться про закарпатських випускників Української академії друкарства. Кафедра графічного дизайну і мистецтва книги є однією із провідних у структурі вітчизняної галузевої освіти, має давню історію та значні досягнення у формуванні українського ...
249525
  Тихоненко Д.Г. Випускники факультету агрохімії та грунтознавства за період 1951-2015 рр. : (до 200-річчя Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва) / Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 6-11. – Бібліогр.: с. 11. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
249526
  Тихоненко Д.Г. Випускники факультету агрохімії та грунтознавства за період 1951-2015 рр. : (до 200-річчя Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва) / Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 6-11. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
249527
   Випускниця КНУ здобула "премію Салема 2016" // Київський університет. – Київ, 2017. – Січень (№ 1). – С. 3


  Лауреатом "Премії Салема 2016" стала випускниця механіко-математичного факультету нашого університету Марина В"язовська. Цю нагороду щороку присуджують молодому математику за видатні результати досліджень у теорії рядів Фур"є. Премія Салема високо ...
249528
  Касьянова О. Випускниця літтворчості презентувала поетичну збірку в Туреччині // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 51-53. – ISBN 978-617-7625-59-8


  У січні за підтримки Товариства українців у Стамбулі відбулася перша презентація третьої збірки Людмили Дяченко "Курка для турка".
249529
  Воронцов П. Випусники з окупованих територій мають шанс отримати потрібну спеціальність // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 липня (№ 126). – С. 12
249530
  Котляр А. Випустити пару, або Про права дитини в Україні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 жовтня (№ 38/39). – С. 1, 11


  "Минулого тижня мою віру в краще майбутнє серйозно підірвали парламентські слухання "Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист", що відбулися 12 жовтня. Від часу останніх слухань минуло вже 6 років. Проблеми, що здавалися дуже серйозними ...
249531
  Тютюнник Г.М. Вир : Роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 298 с.
249532
  Тютюнник Г.М. Вир : Роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Радянський письменник
Кн. 1-2. – 1962. – 549 с.
249533
  Тютюнник Г.М. Вир : Роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1964. – 544 с.
249534
  Тютюнник Г.М. Вир : роман / Г.М. Тютюнник. – Київ, 1967. – 608 с.
249535
  Тютюнник Г.М. Вир : Роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро. – (Шкільна б-ка)
Кн. 1-2. – 1973. – 588 с.
249536
  Тютюнник Г.М. Вир : Роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1979. – 592 с. – (Шкільна б-ка)
249537
  Тютюнник Г.М. Вир : Роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1984. – 534 с. – (Звитяга)
249538
  Тютюнник Г.М. Вир : Роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 511 с.
249539
  Тютюнник Г.М. Вир : роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1995. – 568 с.
249540
  Тютюнник Г.М. Вир : роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 592с. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-11-2
249541
  Тютюнник Г. Вир : Літературний сценарій // Бахмутський шлях : Літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2005. – № 1/2. – С.21-45
249542
  Тютюнник Г.М. Вир : роман / Григорій Тютюнник ; [передм. Т.М. Панасенко]. – Харків : Будинок друку, 2013. – 542, [2] с. – ISBN 978-966-97238-2-6


  Творчість видатного українського письменника Григора Тютюнника (1931-1980), лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка та премії імені Лесі Українки, є класичним надбанням нашої літератури. Багато творів цього автора ще за життя були ...
249543
  Затонський В.П. Вир з минулого / В.П. Затонський. – 2-ге вид. – [Харків] : Дервидав України, 1929. – 54 с. – (З історії Червоної армії / 2-ге вид.)
249544
  Затонський В. Вир з минулого. / В. Затонський. – Х., 1926. – 56с.
249545
   Вир революції : Літературно-мистецький збірник, політпросвіти Катеринославської губнаросвіти / Редактор Валеріан Поліщук. – Липень революції року четвертого. – Катеринослав, 1921. – 130с. ; №37


  Обкладанка роботи В. ОевандоськогоЮ фронтіспис М. Кірнарського, віньєтки Г. Нарбута, друкарська робота профшколи поліграфічного виробництва. Книга має дарчий підпис Т. Плевако від Валеріана Полі...
249546
  Рябий В. Вир тополиного листа // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 20 квітня (№ 8). – С. 19


  Творчість українського поета Ігоря Маленького.
249547
  Ботков В.В. Вира якорь / В.В. Ботков. – Владивосток, 1973. – 135с.
249548
  Чернова Т. Вираж по расписанию. Крымское образование синхронизируют с российским // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 18 апреля (№ 16). – С. 4


  Переходный этап, как “Поиск” уже сообщал (см. №14, 2014), продлится три года. Уже известно, что крымские выпускники получат российские аттестаты, но сдавать экзамены будут “по старинке”, согласно украинским законам. И только если молодые люди захотят ...
249549
  Белей Л. Виражальний потенціал власних назв у поетичних творах Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 43-46. – ISSN 0130-5263
249550
  Борбенчук І.М. Виражальні засоби латинської поетичної мови у творах Г.В. Катула (на матеріалі епілію "Аттіс") // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 140-145


  Стаття присвячена лінгвостилістичному аналізу вірша "Аттіс" римського поета Г.В. Катула та виявлено основних засобів латинської поетичної мови. що характеризують індивідуальний стиль та майстерність автора.
249551
  Борбенчук І.М. Виражальні засоби латинської поетичної мови у творчості Катулла : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Борбенчук Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
249552
  Борбенчук І.М. Виражальні засоби латинської поетичної мови у творчості Катулла : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14, 035 / Борбенчук Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 213 арк. – Додатки: арк. 211-213. – Бібліогр.: арк. 189-210
249553
  Овчиннікова Альбіна Петрівна Виражальні засоби мовного дискурсу у метахудожньому контексті : Автореф. дис. ... докт. мистецтвозн.:17.00.01 / Овчиннікова А.П.;Нац. Муз. Акад. Укр. ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2002. – 32 с.
249554
  Слободяник Р.Д. Виражальні засоби радіо як інструмент емоційного впливу на слухача / Р.Д. Слободяник. – Київ, 1968. – 55 с.
249555
  Соколюк С.І. Виражальні засоби у створенні телереклами // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 123-129
249556
  Алєксєєва Л. Виражальні мовні засоби у текстах художнього, розмовного та публіцистичного стилів (лінгводидиктичний аспект) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 172-178. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
249557
  Моклиця М. Виражальні функції алегорії у поетиці Т. Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 30-40. – ISSN 2304-9383
249558
  Пустовіт Т. Виражаючи суверенну волю народу. Державницький поступ Української Центральної Ради на Полтавщині влітку 1917 року // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 липня-2 серпня (№ 30). – С. 6
249559
  Семенюк М.П. Вираженість блокових рухів фундаменту у сучасному рельєфі басейну середньої течії р. Інгульця // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 64-71 : Карта. – Бібліогр.: 7 назв
249560
  Комлев О.О. Вираженість давніх похованих долин у сучасному рельєфі Житомирського Полісся / О.О. Комлев, Ю.О. Кошик, В.М. Тимофєєв // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 53-56. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 31)
249561
  Коннов О.Ф. Вираження базових характеристик культури в стилістичній динаміці образотворчого мистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
249562
  Бурдаківська Н.М. Вираження відношення внутрішньої причини у структурі простого речення у творі Л. Костенко "Записки українського самашедшого" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 175
249563
  Павленко Л.І. Вираження егоцентричної модальності в експлікаційних структурах англійського розмовного мовлення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 236-243. – Бібліогр.: 20 назв. – ISBN 978-966-171-013-8
249564
  Гамзюк М.В. Вираження емотивної тривалості фразеологічними одиницями німецької мови // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 14-22. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
249565
  Андрійченко Ю.В. Вираження емотивності художнього тексту (семантико-когнітивний аспект) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 3-5. – ISBN 966-638-142-7
249566
  Кабаненко А.В. Вираження емоцій та почуттів у літературному тексті // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 236-243. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
249567
  Станко Д.В. Вираження емоцій у політичному дискурсі: функціонально-синтаксичний аспект // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 219-225
249568
  Рижкова С. Вираження емфази в англійській мові. Особливості її перекладу // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 109-114. – ISSN 2411-6548
249569
  Вавринюк Т.І. Вираження звукових образів у кіноповісті Олександра Довженка "Зачарована Десна" // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький держ. пед. ун-т" ; відп. ред. С. Ковпік. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 10. – С. 71-78. – ISSN 2522-1337
249570
  Шугайлін О.В. Вираження ідей відображення та розвитку в математичній формі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
249571
  Курапов А. Вираження індивідуалізму - колективізму у вербальних образах / А. Курапов, О. Іщенко, О. Тєльчаров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 82-85. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Відомо що багато культур у сучасному світі характеризуються популярними конструктами індивідуалізм та колективізм. Західні культури зазвичай сприймаються як більш індивідуалістичні, проте культури сходу сприймаються як більш колективістські. Незважаючи ...
249572
  Стельиах М. Вираження категорії сумніву в класичній перській мові : на матеріалі "!Шагнаме" Фердоусі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 184-189. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
249573
  Кононова Д.В. Вираження каузації у комунікативних ситуаціях офіційного та неофіційного спілкування (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. / Кононова Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 6 назв
249574
  Кононова Д.В. Вираження каузації у комунікативних ситуаціях офіційного та неофіційного спілкування (на матеріалі сучасної англійської мови) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Кононова Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 255л. + Додаток : л.207-255. – Бібліогр. : л.182-206
249575
  Жила В.Г. Вираження концепту "страх" у фразеологізмах із соматичним компонентом (корейська мова) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 313-316


  У запропонованій статті досліджено реалізацію концепту "страх" в корейській мові. Фразеологізми класифіковано за структурно-семантичними особливостями. В предлагаемой статье исследовано реализацию концепта "страх" в корейском языке. Автор ...
249576
  Лаврик Д.С. Вираження материнського коду в номінаціях віртуальних міфічних образів казкового дискурсу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 3. – С. 52-58. – ISSN 2077-804X
249577
  Іваницька Н. Вираження мікроденотата "процесуальна зміна якості" українськими та англійськими дієсловами // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 86-93. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
249578
  Філонова В. Вираження мовної картини світу в міфологічно-релігійній лексиці японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 102-106
249579
  Шумарова Н. Вираження ольфакторної рецепції як спосіб представлення мовної особистості // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 30-42. – ISSN 2522-1442
249580
  Нечипорук О.О. Вираження оцінки в англомовному спортивному репортажі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 321-326


  Оцінка охоплює різноманітні сфери людської діяльності, що відображаються в мовних структурах не однаково. Призначення оцінки - не просто назвати, а називаючи, характеризувати явище, об"єкт реальної дійсності і виражати ставлення мовця до нього. ...
249581
  Ганін Е.В. Вираження повноти системного уявлення об"єктів на мові тернарного опису // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
249582
  Звонська Л.Л. Вираження презентності в давньогрецькій мові // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 84-119. – ISBN 978-966-439-842-5
249583
  Клименко О.М. Вираження принципу свободи договору в конструкції попереднього договору // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 2. – С. 27-38.
249584
  Козловський В.В. Вираження припущення в сучасній німецькій мові: структурно-семантичний аспект // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 273-275. – ISSN 2219-4290
249585
  Поліщак Л. Вираження просторових відношень у чеській фразеології // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 170-175. – Бібліогр.: Літ. в приміт.; 11 п. – ISSN 0203-9494
249586
  Галицька О.Б. Вираження процесу формування знання в сучасному німецькомовному науковому дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 110-119. – Бібліогр.: Літ.: с. 119; 22 назв.
249587
  Любарська Л.В. Вираження світоглядної культурної матриці через знакове кодування як художнє образотворення у творчості поетів Київської школи // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 33-40
249588
  Сидельникова Л.В. Вираження символу хреста та його форм у знаковій системі письма // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 190-199. – Бібліогр.: Літ.: с. 199; 7 п.
249589
  Гурко О. Вираження ствердження без заперечних засобів в українській мові // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 26-30. – (Серія: Філологічні науки ; № 6 (307) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
249590
  Ostrovska L. Вираження темпоральної семантики атрибутивними конструкціями // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – C. 68-73. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
249591
  Федорович Ю. Вираження тріади на різних рівнях буття та з"язок між ними у вченні Піфагора про числа // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 46-47
249592
  Олійник М. Вираження української ідентифікації в міському одязі (на прикладі життя родин Драгоманових і Косачів) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (350), липень - серпень. – С. 105-114. – ISSN 0130-6936


  Розглянуто дифузію траційного вбрання в реалії урбаністичної культури українського етносу та формати української ідентифікації в міському костюмі на прикладі персоналій та оточення родин Драгоманових та Косачів.
249593
  Звонська-Денисюк Вираження часових відношень в системі давньогрецького дієприкметника // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 175-179. – ISBN 966-581-388-9
249594
  Стрельчук Г.П. Вираження числівникових форм в українських інтермедіях XVII-XVIII ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 166-174. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Розглядаються деякі особливості становлення числівникових форм у староукраїнській мові. Виклад фактологічного матеріалу спирався на рукописні тексти інтермедії XVII-XVIII ст.
249595
  Чуев Ф.И. Виражи / Ф.И. Чуев. – М, 1976. – 110с.
249596
  Бугрименко Г.А. Виражи 3D Studio / Г.А. Бугрименко, Е.Н. Рыбкин. – Москва : Русская Редакция, 1996. – 544 с.
249597
  Артамонов А.А. Виражи концерна "Локхид" / А.А. Артамонов. – Москва, 1985. – 93с.
249598
  Присяжнюк І.М. Вираз обличчя як невербальний засіб комунікації (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 219-220. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
249599
  Егава Х. Вирази чоловічої мови в російськомовному перекладі твору "Мй друг Гітлер" Мішіми Юкіо // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 20-27


  Мишіма Юкіо сам вважає свою п"єсу "Мій друг Гітлер", акцентуючим твором з чоловічим характером. Ця п"єса була перекладна Г. Чхартішвілі (Б. Акуніним) російською мовою. В ній розглядаються такі аспекти: використання виразів чоловічої мови, також, ...
249600
  Баженов М.М. Виразне слово : теорія, техніка і методика виразного читання / М.М. Баженов. – Київ : Радянська школа, 1940. – 164 с.
249601
  Капська А.Й. Виразне читання / А.Й. Капська. – К., 1986. – 168с.
249602
  Капська А.Й. Виразне читання / А.Й. Капська. – Киев, 1990. – 173с.
249603
  Олійник Г.А. Виразне читання : основи теорії : [навч. посібник для студентів пед. навч. закладів] / Г.А. Олійник ; [ред. В.А.Кондренко]. – Київ : Вища шк., 1995. – 207 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.
249604
  Скрипник Т. Виразне читання англомовної поезії як засіб усвідомлення її естетичної цінності : методичні рекомендації до декломації вірша В.Вітмена "О капітан !" // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 4 (376). – С. 20-23
249605
  Баженов М.М. Виразне читання і культура усної мови : посыбние для студ. пед. та вчительських ын-тыв УРСР / М.М. Баженов. – Вид. 2-ге, переробл. та доп. – Київ : Радянська школа, 1949. – 208с.
249606
  Капська А.Й. Виразне читання на уроках літератури в 4-7 классах / А.Й. Капська. – К., 1980. – 120с.
249607
  Герасимов Ю. Виразне читання як чинник розвитку художнього сприймання учнів = На прикладі виконавського аналізу уривка "Ранок у лісі" М. Коцюбинського // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 12, червень. – С. 12-17
249608
  Шевченко В.Е. Виразність та естетичність контенту журналу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 314-318


  У статті розглянуто журнальний контент з позиції його сприймання у візуальній формі. Способи оформлення, композиційні прийоми, графічні елементи, зображення, графічні характеристики шрифту є рівноправним складником контенту, виражають смисл ...
249609
  Мельничук Ю.С. Вирване серце : нарис / Ю.С. Мельничук. – Київ, 1966. – 158 с.
249610
  Матіос М. Вирвані сторінки з автобіографії / Марія Матіос ; худ. С. Іванов. – Вид. 2-ге. – Львів : Піраміда, 2011. – 368 с. – ISBN 978-966-441-176-6
249611
  Котляревський І. Виргилиева Энеида на украинску мову перелыцевана / сочинение И.П. Котляревского з его портретом. – Киев : Тип. Францевича, 1878. – [2], 408 с. : с портр. автора. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  В кн. також: Hаталка Полтавка; Москаль Чаpівник
249612
  Котляревський І.П. Виргилиева Энеида на украинску мову перелыцевана : сочинение И.П. Котляревского. – Изд. 11-е. – Москва : Тип. Вильде, 1897. – 251с. : с портр. автора. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
249613
  Котляревский И.П. Виргилиева Энеида на украинску мову перелыцевана [Вергілієва Енеїда на українську мову перелицьована] : [У 6 ч.]: / сочинение И.П. Котляевского. – Изд. 10. – Москва : Тип. Вильде, 1890. – 251с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии
249614
  Котляревский И. Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.Котляревским // Виргиліева Энеида, на малороссійскій языкъ переложенная И. Котляревскимъ : [Текст] факсимільне вид. / И. П.Котляревський. - Харьковъ : Университетская типографія, 1842. / И.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1979. – С.5-38
249615
  Котляревский И. Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.Котляревским // Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.Котляревским : Харьков: Университет. – Ч.1-4
249616
  Котляревский И. Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.Котляревским // Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.Котляревским : Харьков: Университет. – Ч.1-4
249617
  Котляревский И. Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.Котляревским // Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.Котляревским : Харьков: Университет. – Ч.1-4
249618
  Гусев А.И. Виргилиус Норейка / А.И. Гусев, Н.А. Хачатурова. – М., 1982. – 32с.
249619
  Котляревський И.П. Виргиліева Энеида, на малороссійскій языкъ переложенная И. Котляревскимъ : [Текст] факсимільне вид. / И. П.Котляревський. - Харьковъ : Университетская типографія, 1842. / И.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1979. – 427 с. + 1 прилож. "Перше повне видання "Енеїди" І.П. Котляревського"
249620
  Теккерей У.М. Виргинцы / У.М. Теккерей. – Москва
Т. 2. – 1961. – 560 с.
249621
  Теккерей У.М. Виргинцы / У.М. Теккерей. – Москва
1. – 1991. – 478с.
249622
  Теккерей У.М. Виргинцы / У.М. Теккерей. – Москва
Т. 2. – 1991. – 510с.
249623
  Бутакова Е. Вирджиния Вулф: этот обожаемый несовершенный мир // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 4 (32). – С. 102-120. – ISSN 1819-6268
249624
  Брэдбери Малькольм Вирджиния Вульф // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 12. – С.255-271. – ISSN 1130-6545


  К.Кович ( р.1931) - словенский поэт, прозаик, переводчик, член Академии наук и искусств Словении, лауреат литературной премии Central European Time (2002г.)
249625
  Мейсон Э. Вириальное уравнение состояния : пер. с англ. / Э. Мейсон, Т. Сперлинг. – Москва : Мир, 1972. – 280 с.
249626
  Вирченко Ю.П. Вириальные разложения в равновесной квантовой статистической механике / Ю.П. Вирченко. – Харьков : ХФТИ, 1975. – 39 с.
249627
  Кримський А.Ю. Виривки з мемуарів одного старого гріховоди : вибране / Агатангел Кримський ; [упоряд., передм.: Ковалів Ю.І.]. – Київ : Академія, 2016. – 319, [1] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-498-7


  Зміст: 1. Дивна природа ; 2. Виривки з мемуарів одного старого гріховоди ; 3. Psychopathia nationalis ; 4. В вагоні ; 5. Бейрутські оповідання I. "Растлініє нравів" II. Соломониця, або Соломон у спідниці ; 6. Батьківське право ; ...
249628
  Сейфуллина Л.Н. Виринея / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1925. – 146с.
249629
  Сейфуллина Л.Н. Виринея / Л.Н. Сейфуллина, В. Правдухин. – М, 1959. – 119с.
249630
  Сейфуллина Л.Н. Виринея / Л.Н. Сейфуллина. – Челябинск, 1974. – 295с.
249631
  Сейфуллина Л.Н. Виринея / Л.Н. Сейфуллина. – Москва : Художественная литература, 1975. – 141с. – (Народная библиотека)
249632
  Сейфуллина Л.Н. Виринея / Л.Н. Сейфуллина. – Чебоксары, 1981. – 176 с.
249633
  Сейфуллина Л.Н. Виринея / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1985. – 528с.
249634
  Сейфуллина Л.Н. Виринея / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1987. – 93с.
249635
  Сейфуллина Л.Н. Виринея : [повести] / Лидия Сейфуллина. – Москва : Вече, 2012. – 317, [3] с. – (Сделано в СССР. Любимая проза). – ISBN 978-5-9533-6585-7


  В книгу вошли лучшие повести писательницы, в которых отражены трудные, отмеченные смертельными схватками процессы революционной борьбы в деревне. В России, где большинство населения было крестьянским, они стали повсеместными и приобрели массовый ...
249636
  Браславець О.Ю. Вирівнювання бази оподаткування доходів фізичних осіб як спосіб врегулювання економічних інтересів платників податків // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 240-245. – ISSN 1993-6788
249637
  Башманівський О. Вирівнювання двомовних корпусів як сучасна технологія вдосконалення навичок читання у процесі вивчення англійської мови // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 16-18


  Розглядається сучасна технологія вдосконалення навичок читання у процесі навчання англійської мови за допомогою роботи з вирівнювання текстів у двомовному корпусі.
249638
  Чухно А.А. Вирівнювання доходів трудящих // Дальше піднесення народного добробуту : Про рішення 5-ї сесії Верховної Ради УРСР 5-го скликання. – Київ : Держполітвидав, 1960. – С.22-36
249639
  Ярощук В. Вирівнювання розвитку регіонів як об"єкт регіонального управління і політики країн-кандидатів на членство в ЄС: уроки й досвід для України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 207-214.
249640
  Шпитко О. Вирід : оповіданє / Осип Шпитко. – Львів : Вид. ред. "Летературно-наукового вісника" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зар. К. Беднарськог, 1901. – 167 с.
249641
  Шпитко О. Вирід / О. Шпитко; Львівське відділення ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Львів, 2000. – 128с. – (Літературні пам"ятки ; Вип.5). – ISBN 966-02-0568-6
249642
  М"ястківський А.П. Вирій : повість / А.П. М"ястківський. – Київ : Молодь, 1962. – 119 с.
249643
  Ющенко О.Я. Вирій / О.Я. Ющенко. – Київ, 1969. – 95 с.
249644
  Ковтун Т.М. Вирій загублених душ : роман / Тетяна Ковтун. – Київ : Зелений пес, 2012. – 187, [4] с. – ISBN 978-966-1515-26-9
249645
  Безп"ятчук Ж. Вирій у стилі ампір // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 48 (161). – С. 76-79. – ISSN 1996-1561


  У провінційній Качанівці на Чернігівщині в 19 столітті панували елітарне середовище, європейська культура й далекоглядне меценатство.
249646
   Вирішальна ділянка партійної роботи. – К, 1976. – 136с.
249647
  Сліпченко М.І. Вирішальна ланка / М.І. Сліпченко. – Х., 1987. – 101с.
249648
  Кухаренко Л.І. Вирішальна стадія здійснення ідеї великого Леніна про суцільну електрофікацію країни. / Л.І. Кухаренко. – К., 1960. – 63с.
249649
  Карпов М.П. Вирішальна умова підвищення продуктивності праці. / М.П. Карпов. – К., 1973. – 170с.
249650
  Ястремський І.С. Вирішальная роль важкої промисловості в розвитку народного господарства СРСР. / І.С. Ястремський. – Київ, 1959. – 48 с.
249651
  Сітько С.П. Вирішальне свідоцтво на користь концептуальних засад фізики живого // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 6-10. – ISSN 1023-2427
249652
  Бекешкіна І. Вирішальний 2014-й: роз"єднав чи з"єднав Україну? // Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір / О. Гарань, І. Бекешкіна, І. Бураковський, М. Золкіна, Р. та ін. Кермач. – Київ : Стилос, 2017. – С. 8-39. – ISBN 978-966-2399-45-5
249653
  Браун Ж.О. Вирішальний вересень / Ж.О. Браун. – К., 1984. – 239с.
249654
  Довгий Я. Вирішальний експеримент. Розповідь про те, як науковці Львівського університету були дуже близько до відкриття нобелівського рівня // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (32). – С. 8-11. – ISSN 1819-7329
249655
  Білоусов Р.О. Вирішальний етап економічного змагання соціалізму з капіталізмом / Р.О. Білоусов. – Київ, 1960. – 36с.
249656
  Філіпов В.І. Вирішальний етап економічного змагання соціалізму з капіталізмом / В.І. Філіпов. – Київ, 1962. – 88с.
249657
  Кухаренко Л.І. Вирішальний етап здійснення ленінських ідей електрифікації // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 3-10. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье освещается практическое осуществление ленинских идей электрификации всей страны. На фактическом материале развития электроэнергетической базы Украинской ССР рассматриваются вопросы о широком применении электрической энергии во всех отраслях ...
249658
  Кухаренко Л.І. Вирішальний етап у створенні матеріально-технічної бази комунізму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 5-11. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 1)


  В статье на основе доклада Н.С. Хрущева, материалов и решений XXI съезда КПСС и XX съезда КП Украины, статистических материалов о развитии основных отраслей народного хозяйства СССР и Украинской ССР показывает, что главной задачей наступающего периода ...
249659
  Кербабаєв Б.М. Вирішальний крок : роман / Б.М. Кербабаєв. – Київ : ДЛВ, 1953. – 544 с.
249660
  Кербабаев Б.М. Вирішальний крок : роман / Б.М. Кербабаев. – Київ : Дніпро, 1972. – 645 с.
249661
  Кербабаев Б.М. Вирішальний крок : роман / Б.М. Кербабаев. – Київ : Дніпро, 1987. – 587 с.
249662
  Олійник О.Я. Вирішальний фактор / О.Я. Олійник. – Ужгород, 1978. – 122с.
249663
  Булаш М.О. Вирішальний фактор розвитку людства / М.О. Булаш. – Київ, 1961. – 48с.
249664
  Ульген С. Вирішальні вибори в Туреччині // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 5-6 червня (№ 96/97). – С. 3


  Коаліційний уряд або посилення президентської влади.
249665
  Шевцов Анатолій Іванович Вирішальні світові події 2008 року. Наслідки для України / Шевцов Анатолій Іванович, Мерніков Геннадій Іванович // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 177-184
249666
  Бушуєва І. Вирішення банківських завдань за допомогою алгоритмів моніторингу / І. Бушуєва, В. Галіцин // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 30-33 : табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
249667
  Соснін О. Вирішення безпекових проблем в інформаційно-комунікаційній діяльності: важливість правових методів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 листопада (№ 46). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
249668
   Вирішення господарських спорів : Застосування норм матеріального права в роз"ясненнях і листах вищого господарського суду України. – Київ : Юстініан, 2002. – 640с. – ISBN 966-96155-2-6
249669
  Бутирський А.А. Вирішення господарських спорів в Україні та країнах Східної Європи : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Бутирський Андрій Анатолійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
249670
  Яремак З.В. Вирішення екологічних конфліктів (правовий аспект) // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 267-270. – ISBN 978-966-419-304-4
249671
  Настечко О.Д. Вирішення еколопчних проблем україни: теоретико-правовий аспект // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 163-167. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
249672
  Мірошниченко А.М. Вирішення земельно-правових колізій за юридичною силою нормативно-правових актів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 157-171. – (Право. Економіка. Управління)
249673
  Шестаков В.О. Вирішення інвестиційних спорів відповідно до Договору до Енергетичної Хартії // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 153-157. – ISSN 2220-1394
249674
  Тропін З. Вирішення інвестиційних спорів за Договором до енергетичної хартії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 61-63.
249675
   Вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів : Упоряд. О.М. Роїна. – К. : КНТ, 2005. – 492с. – ISBN 966-8062-87-6
249676
  Мелько І. Вирішення Кантом проблеми єдності буття та мислення // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С.26-29. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 11)
249677
  Беззубко Л. Вирішення колективних трудових конфліктів у регіонах // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 106-112
249678
  Сокол М.В. Вирішення колективних трудових спорів в примирній комісії та за допомогою незалежного посередника // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 334-340. – ISSN 1563-3349
249679
  Сокол М.В. Вирішення колективного трудового спору за допомогою трудового арбітражу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 359-364. – ISSN 1563-3349
249680
  Коваль В. Вирішення колізій між загальними положеннями Господарського кодексу про договори, зобов"язання та відповідальність і положеннями Цивільного кодексу про окремі види зобов"язань // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 12-15
249681
  Шершньова О.А. Вирішення колізійних проблем утримання дитини в сучасних кодифікаціях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 148-154. – ISSN 2308-6912


  В статті проаналізовані окремі колізійні проблеми міжнародного при- ватного права на сучасному етапі. Автор вивчає нормативно-правові акти країн світу на предмет вирішення колізій в сфері утримання дітей та пропонує власну класифікацію колізійних ...
249682
  Потьомкін А.О. Вирішення конституційним судом України публічно-правових спорів про компетенцію (в аспекті національної безпеки) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 188-195. – ISSN 1563-3349
249683
  Сидорович О. Вирішення конфлікту інтересів між платниками податків та фіскальними органами: пріоритети реформування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 160-172. – ISSN 1818-5754
249684
  Курій Л.О. Вирішення міграційних проблем в Україні і розвиток людського потенціалу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 113-120
249685
  Тропін З. Вирішення міждержавних спорів за Договором до Енергетичної Хартії // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 43-48. – ISSN 1814-3385


  У статті досліджується механізм вирішення міждержавних спорів, передбачений в Договорі до Енергетичної Хартії (ДЕХ). У цьому зв"язку в загальному вигляді аналізуються положення ДЕХ, за порушення яких учасники ДЕХ можуть звернутись до цього ...
249686
  Тропін З.В. Вирішення міжнародних спорів за Договором до Енергетичної Хартії : навч. посібник / З.В. Тропін. – Чернігів : Десна, 2012. – 159, [1] с. – Додатки: с. 134-138. – Бібліогр.: с. 139-148 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-502-524-5
249687
  Сідун Л.Ю. Вирішення освітніх проблем національних меншин у вищій школі США // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С.184-186. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 34)
249688
  Панасюк О. Вирішення питання про недопустимість доказів у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 431-433. – ISBN 978-617-7069-28-6
249689
  Лещенко Д. Вирішення питання юрисдикційної компетенції в сучасному праві екстрадиції: теорія і практика // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.23-27. – Бібліогр.: 9 н.
249690
  Рудько Г.І. Вирішення проблем відходів нафтогазового комплексу як напрямок зменшення негативного впливу галузі на довкілля / Г.І. Рудько, М.М. Орфанова, Р.Ш. Сарімов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 38-45. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1726-5428
249691
  Копець Г.Р. Вирішення проблем енергоефективності в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 45-50. – ISSN 0321-0499
249692
  Сохацька О. Вирішення проблем корпоративного управління шляхом застосування технологій фінансового інжинірингу / О. Сохацька, О. Пробоїв // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 122-130. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
249693
  Глибовець А.М. Вирішення проблем побудови платформи мобільних агентів за допомогою технологій JAVA, JINI / А.М. Глибовець, С.С. Гороховський, В.Я. Жаб"юк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 109-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі описано основні підходи до вирішення базових проблем побудови платформи мобільних агентів за допомогою технологій JAVA, JINI. Basic approaches to main issues of mobile agents platform creation are discussed in the paper. Java-Jini ...
249694
  Терюханова І. Вирішення проблем працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду / І. Терюханова, Т. Тимошек // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 52-58 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-6912
249695
  Скорук О.П. Вирішення проблем сучасних земельних відносин на шляху формування конкурентоспроможного аграрного виробництва в Україні / О.П. Скорук, І.В. Зубар // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 158-163. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
249696
  Жук В.М. Вирішення проблем фінансової безпеки на стиках фінансової і бухгалтерської науки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 20-27. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Висвітлено проблеми фінансової безпеки підприємств та аграрної галузі України в цілому. Запропоновано теоретичні та методичні підходи до вирішення проблем фінансової безпеки на стиках фінансової та бухгалтерської науки. Розкрито сутність та корисність ...
249697
  Пасенюк О. Вирішення проблем юрисдикції - через вирішення проблем матеріального права // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 78-85. – ISBN 978-966-8909-91-7
249698
  Копил О. Вирішення проблеми використання страхового ринку України для мінімізації оподаткування суб"єктів реального сектора економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 21-24. – (Економіка ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Роботу присвячено обґрунтуванню підходів до вирішення проблеми використання страхового ринку України для мінімізації оподаткування суб"єктів реального сектора економіки, що забезпечить умови для нормального розвитку страхового ринку, зокрема так ...
249699
   Вирішення проблеми електронних відходів: європейські підходи до української проблеми / [Виговська Г.П. та ін.]. – Київ : Клименко, 2013. – 87, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На тит. арк. зазнач. також: Проект здійснюється за фін. підтримки Європ. програми Міжнар. фонду "Відродження ". – (Громадське лобіювання впровадження в Україні європейських підходів до вирішення проблеми електронних відходів. Проект / Всеукр. екол. громад. орг. "МАМА-86"). – ISBN 978-966-2717-03-7
249700
  Шокотько Ю.А. Вирішення проблеми євразійської геополітичної дуги у контексті міжнародного відносин // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 194-196
249701
  Воробйов Є.О. Вирішення проблеми забезпечення безпечної розробки вугільних пластів методом застосування гідродинамічного впливу / Є.О. Воробйов, Н.В. Блецько, В.В. Панков // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 11-12
249702
  Сало В.І. Вирішення проблеми прав та свобод людини і громадянина в Європейському Союзі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 43-52. – ISSN 0201-7245
249703
  Білошапка В. Вирішення проблеми простроченої заборгованості банків в умовах виходу країни з фінансової кризи // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 10 назв.
249704
   Вирішення проблеми утилізації відходів від очищення дренажних стічних вод сміттєзвалищ / З.М. Шкавро, М.В. Мілюкін, Н.Г. Антонюк, А.В. Бадеха // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 63 : Хімічні науки. – С. 57-63. – ISSN 1996-9872
249705
  Ротаньова Н.Ю. Вирішення проблеми формування мотивації до вивчення математики на основі її системного аналізу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 364-374. – ISSN 2312-5993
249706
  Чімишенко С.М. Вирішення проблемних аспектів бюджетного фінансування житлового забезпечення військовослужбовців // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2012. – С. 208-212. – (Сер. 1. Економіка ; Вип. 4 (16)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
249707
  Терещенко О.В. Вирішення спорів міжнародними судами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 389-393
249708
  Фролов В. Вирішення спорів про визнання угод недійсними за позовами податкових органів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.59-62. – ISSN 0132-1331
249709
  Осика С.Г. Вирішення спорів у Світовій організації торгівлі / Осика С.Г., Коновалов В.В. ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Благод. орг. "Центр дослідж. СОТ, розвитку торг. права і практики", 2011. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-271. – (Серія "Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів"). – ISBN 978-966-2141-94-8
249710
  Грабрюкер М. Вирішення спорів у Федеральному патентному суді Німеччини // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 10. – С.24-36. – ISSN 1608-6422
249711
  Тарасенко Л.Л. Вирішення спорів щодо порушення патентних прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 255-259. – ISSN 2219-5521
249712
  Залізко О.М. Вирішення спорів, що виникають з міжнародних приватних спортивних відносин спортивним арбітражним судом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03, 081 / Залізко Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 225 арк. – Додатки: арк. 224-225. – Бібліогр.: арк. 182-223
249713
  Верба-Сидор Вирішення судом питання про поворот виконання в цивільному процесі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 180-189. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
249714
  Верба О. Вирішення судом питань, пов"язаних із настанням обставин, які ускладнюють або унеможливлюють виконання рішення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 106-117. – (Серія юридична ; Вип. 49)
249715
  Сімакова-Єфімян Вирішення теоретичних та процесуальних проблем комплексних судово-експертних досліджень — важливий чинник удосконалення судово-експертної діяльності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 78-82. – ISSN 0132-1331
249716
  Семена М. Вирішено: "оптимізація" непродумана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24 липня (№ 128). – С. 9


  Окружний адміністративний суд автономії розглянув позов викладачів Кримського інституту післядипломної педагогічної освіти (КРІППО) до Ради міністрів Криму і визнав незаконним рішення органів влади автономії АРК (Верховна Рада АРК дала згоду, а Рада ...
249717
   Вирішує мистецтво партійного керівництва. – Київ, 1979. – 360 с.
249718
   Вирішуючи ключове завдання. – К, 1987. – 152с.
249719
   Вирна пара та инше [Вірна пара та інше] : [збіpка твоpів]. – У Чернигови (Чернігів) : [Видав Б. Гpінченко] ; Дpук. Губеpн. Пpавл., 1895. – 56 c. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 102449 дефектний без обклад. та тит.стор.


  Зміст: Виpна паpа / Г. Баpвинок. Хлопци; Гpишнык; Могылыны pодыны / Е. Гpебинка. Hе до паpы / М. Вовчок. Весна й зима; Рожа; "Усе славне свитовее..." / М. Костомаpов. Hе так ждалося, да так склалося / П. Кузьменко. Багатый, бидный; Метелык; Будяк / Л. ...
249720
  Сауляк Б. Вироби з дерева в господарстві та побуті українців Поділля кінця XIX - початку XX століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (346), листопад - грудень. – С. 134-139. – ISSN 0130-6936
249721
  Кравченко Е.А. Вироби з каменю з поселення Уч-Баш // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 77-95. – ISSN 2227-4952
249722
  Журухіна О.Ю. Вироби зі скла з розкопок давнього Чорнобиля // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 147-151. – ISSN 2227-4952
249723
  Папанова Вироби із заліза класичного часу з приміських садиб Ольвії / Папанова, // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 71-79. – ISSN 0235-3490
249724
  Вовк Х.К. Вироби передмікенського типу в неолітичних становищах на Україні : Окрема відбитка з "Антропології"річника,кабінету Антропології ім.Ф.Вовка УАН,за р.1927. / Х.К. Вовк. – Київ, 1928. – 28с.
249725
  Литвин В. Виробити колективну лінію Верхоаної Ради України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.3-10. – ISSN 0132-1331
249726
  Сокирко О. Вироблена в Україні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 45 (158). – С. 50-53. – ISSN 1996-1561


  Як оковита перетворювалася на бренд.
249727
  Барабаш Ю.Г. Вироблення доктринальних підходів в науці конституційного права як одна із умов ефективності конституційної реформи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 36-39


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
249728
   Вироблення єдиних поглядів щодо створення сучасної державної системи логістики Збройних Сил України / В.С. Кивлюк, М.Я. Клонцак, В.М. Лоза, В.В. Шевченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 100-109. – ISSN 2524-0056
249729
  Туряниця І.А. Вироблення й реалізація напрямів зовнішньої політики Литовської Республіки та відносини з Україною (1990-ті роки) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 261-269. – (Історія ; Вип. 25)
249730
  Завальнюк О. Вироблення концепції будівництва українського національного університету (початок 20 ст.-1920 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.80-85
249731
  Лапушкіна Н. Вироблення навичок роботи з теорією поетичного тексту : тестові завдання
249732
  Сергєєва Наталя Вироблення орфоепічних і акцентуаційних навичок у майбутніх учителів : система завдань до теми "Лексикологія" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 22-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
249733
  Алєксєєв В.І. Вироблення підходів до визначення загальної структури веб-сайтів / В.І. Алєксєєв, К.А. Алєксєєва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 397-405. – ISSN 0321-0499
249734
  Рудік О.М. Вироблення політики та ухвалення рішень в ЄС : модуль 4 : навчальний посібник / О.М. рудік ; за заг.ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Дніпропетр. рег. ін-т держ. упр. НАДУ ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 278 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-74-8
249735
  Туболець І.І. Вироблення стратегічних рішень на основі концепції управління конкурентоспроможністю та екологізацією технологічних інновацій // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 333-339. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
249736
  Дрешпак В. Вироблення та впровадження державної політики України у сфері засобів масової інформації в контексті часово-просторових впливів // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 36-42.
249737
  Макаруха З. Вироблення та реалізація стратегії інтеграції України в ЄС: правовий аналіз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 134-136
249738
  Волошина Н.М. Вироблення у майбутніх офіцерів імунітету проти негативного інформаційно-психологічного впливу / Н.М. Волошина, М.Т. Дзюба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 29-33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 30). – ISSN 1728-3817


  У статті уточнено сутність поняття інформаційна безпека особистості, розглянуто основні види сучасного інформаційно-психологічного впливу, запропоновано деякі шляхи формування імунітету в особистості проти негативного інформаційно-психологічного ...
249739
  Наливайко М.Я. Вироблення умінь і навичок аналізу діалектних текстів у студентів-філологів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 69-74. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Розроблено систему вправ, яка дасть можливість визначити мовні особливості, північного, північно-західного і південно-східного наріч української мови. Обгрунтовано доречність запису текстів фонетичною транскрипцією і з детальним аналізом.
249740
  Гальчук В. Виробляємо навички правильного наголошення слів. : (Система вправ та практичних завдань)
249741
   Виробляти більше і дешевше. – К, 1960. – 36с.
249742
  Проскурін П.В. Виробницство і споживання у колгоспах / П.В. Проскурін. – Київ, 1971. – 160с.
249743
  Губіна К.Є. Виробництва неорганічних солей : скорочений конспект семінарських занять з курсу "Хімічна екотехнологія" / Губіна К.Є. ; КНУТШ. – Київ : ЦСТРІ, 2012. – 94 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 94
249744
  Ночовка П.І. Виробництво - в центрі уваги / П.І. Ночовка. – Х, 1966. – 34с.
249745
  Терещенко І. Виробництво бібліотечно-інформаційних продуктів в умовах глобальних інформаційних впливів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 426-438. – ISSN 2224-9516
249746
  Майданевич П.М. Виробництво біоетанолу - перспективний шлях розвитку підприємств спиртової галузі АПК : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 88-92. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
249747
  Варченко О. Виробництво біопалива в Україні: сучасний стан та проблеми вирішення // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 93-100. – ISSN 2410-0919
249748
  Прутська О.О. Виробництво біопалива: між продовольчою та енергетичною безпекою // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 1 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 159-165
249749
  Вільховий Ю. Виробництво в Україні виноробної продукції з імпортованої й вітчизняної сировини та обкладення її акцизним збором // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 33. – С.30-34
249750
  Піщенко В.О. Виробництво валового внутрішнього продукту в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 11-14
249751
  Пономаренко Л. Виробництво виноматеріалів і спеціальний режим оподаткування - можливість співіснування / Л. Пономаренко, А Кононова // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 2. – С.43-45
249752
  Поляков В. Виробництво ганчарного посуду / В. Поляков. – К.-Х., 1944. – 24с.
249753
  Стрелкова Г.Г. Виробництво електроенергії сонячними електростанціями: світові тенденції і стан в України // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 78-86. – ISSN 1813-5420


  У роботі наведено оцінку сучасного стану сонячної енергетики у країнах ЄС і Україні шляхом порівняльного аналізу за критеріями фактичних встановлених потужностей сонячних фотоелектростанцій і виробленої ними електроенергії; досліджено відповідність ...
249754
  Краснокутська О.І. Виробництво засобів виробництва в СРСР / О.І. Краснокутська. – К., 1966. – 161с.
249755
  Чепінога Володимир Григорович Виробництво і відносини розподілу / Чепінога Володимир Григорович. – Київ : Політвитдав, 1976. – 134с. – Бібліогр. посилання в підрядк. приміт.
249756
  Антофій Н.М. Виробництво і зайнятість у забезпеченні економічного простору людського розвитку / Н.М. Антофій, В.М. Фомішина // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 11-15. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Викладено основні теоретичні аспекти концепції людського розвитку, яка сьогодні набуває все ширшого застосувння у практиці господарювання країн світу.
249757
  Косолапов В.В. Виробництво і наука в розвинутому соціалістичному суспільстві / В.В. Косолапов. – Київ, 1975. – 112с.
249758
  Огородник С.Я. Виробництво і розподіл у період розгорнутого будівництва комунізму / С.Я. Огородник. – Київ, 1965. – 247с.
249759
  Кудінова А.В. Виробництво і споживання в глобальній економіці: характер взаємодії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 35-39. – ISSN 2306-6814
249760
   Виробництво і споживання при переході до комунізму / І Доценко, , Є В. Козак, . – Київ, 1963. – 40с.
249761
  Боднарчук Р.В. Виробництво інноваційної продукції ОПК України: стан і перспективи / Р.В. Боднарчук, О.В. Гриненко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 109-115
249762
  Нідзельська О. Виробництво й торгівля підакцизними товрарми // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 42. – С.19-22
249763
  Скідельський А.Я. Виробництво кальцинованої соди за методом бр.Сольве / А.Я. Скідельський, В.Л. Масальський. – Харків; Дніпропетровськ, 1931. – 59с.
249764
  Давиденко О.П. Виробництво нерудних матеріалів у областях УРСР і можливості його прискореного розвитку та поліпшення територіального розміщення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 139-149 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
249765
  Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет = Broadcast news / Мітчел Стівенс разом з Бет М. Олсон ; пер. з англ. Н. Єгоровець ; [наук. ред. А.В. Яковець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 407 с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-518-438-6
249766
  Джексон Виробництво озброєнь / Джексон, Сьюзен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 215-232. – ISBN 978-966-7272-99-9
249767
  Кулинич П.Ф. Виробництво органічної та екологічно чистої сільськогосподарської продукції: земельно-правові аспекти // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 414-419. – ISSN 1563-3349
249768
  Кузьменко М.Я. Виробництво ПАР з сировини природного та синтетичного походження : [навч. посібник] / М.Я. Кузьменко, М.В. Бурмістр, С.М. Кузьменко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 353, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 353. – ISBN 978-617-7351-07-7
249769
  Кравченко Н. Виробництво поташної продукції у Волинському воєводстві у другій половині XVI століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 141-156. – ISSN 0869-3595
249770
   Виробництво продуктів тваринництва в колгоспах и радгоспах Одеської області за 1 квартал 959 року. – Одеса, 1959. – 64с.
249771
  Ковальова С.П. Виробництво радіологічно безпечної продукції птахівництва на радіаційно забрудненій території // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 65-70 : табл. – Бібліогр.: с. 70. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
249772
  Багрова І.В. Виробництво суспільного багатства та зайнятість в період трансформації економіки України у ринкову / І.В. Багрова, В.П. Багров // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 11-17. – (Економічні науки)
249773
   Виробництво та використання дизельного біопалива на основі рослинних олій : наук.-метод. рекомендації / [Голуб Г.А. та ін.] ; за ред. Г.А. Голуба ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП України, 2015. – 119 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 109-118. – ISBN 978-617-7189-62-5
249774
  Решетняк О.М. Виробництво та відтворення релігійних структур на пострадянському просторі: приклад православних розколів в Україні, Болгарії та Молдові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-63. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню релігійних розколів у структурі православних церков в Україні, Болгарії, Молдові. Головна увага зосереджена на порівняльному аналізі появи та функціонування нових релігійних структур в зазначених країнах в контексті ...
249775
  Тульчинська С.О. Виробництво та споживання електроенергії в Україні / С.О. Тульчинська, Б.П. Чорній // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 56-62. – ISSN 2310-5534
249776
  Недопитанський М. Виробництво теленовин: актуальність, характеристика, менеджмент // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С. 48-51
249777
  Мусієнко П.Н. Виробництво художньої майоліки / П.Н. Мусієнко, Н.І. Федорова. – Київ-Львів : Держтехвидав України, 1948. – 89, [3]
249778
  Рябенко В.О. Виробництво, виробництво суспільне / В. Рябенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 56-58. – ISBN 966-642-073-2
249779
  Білопольський М. Виробництво, обмін, розподіл і споживання в сучасних умовах кризи / М. Білопольський, В. Волошин // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 2 (93). – С. 3-7. – ISSN 1728-9343
249780
  Трахтенберг І.М. Виробнича гімнастика та її значення для здоровья людини / І.М. Трахтенберг. – К., 1960. – 52с.
249781
  Цвих В.Ф. Виробнича демократія в університетах України // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 95-98
249782
  Шедяков В.Є. Виробнича демократія і трудові відносини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 36-42. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
249783
  Ткачук Наталія Анатоліївна Виробнича діяльність робітників України в умовах лібералізації тоталітарного режиму (1953-1958 рр..) : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Ткачук Наталія Анатоліївна;. – К., 1994. – 151л. – Бібліогр.:л.136-151
249784
  Ткачук Н.А. Виробнича діяльність робітників України в умовах лібералізації тоталітарного режиму (1953-1958) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Ткачук Н.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 22л.
249785
  Петасюк О.І. Виробнича діяльність споживчої та сільскогосподарської коопераціі в УССР : Дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Петасюк О.І,; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1994. – 176л. – Бібліогр.: л. 164-176
249786
  Петасюк Олена Іванівна Виробнича діяльність споживчої та сільськогосподарської кооперації в УСРР (1921-1929 рр.) : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Петасюк Олена Іванівна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1994. – 20л.
249787
  Глібко М. Виробнича екскурсія студентів географічного факультету Київського педагогічного інституту до Середньої Азії / М. Глібко; Київський державний педагогічний інститут. – С. 214-226. – Окремий відбиток
249788
   Виробнича енциклопедія садівництва А/Я. – Київ : Урожай, 1969. – 454с.
249789
  Нікілєв О.Ф. Виробнича інтелігенція українського села: творення соціальної верстви (середина 40-х - середина 60-х рр. 20 ст.) : Монографія / О.Ф. Нікілєв; МОНУ; Дніпропетровськ. нац. ун-т. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2004. – 208с. – ISBN 966-551-145-9
249790
  Бондар І.О. Виробнича інформаційна система поліграфічного виробництва : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Бондар І.О., Хорошевський О.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 158, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 149-153. – ISBN 978-966-676-490-7
249791
  Антонюк Л.Л. Виробнича конкурентноспроможність регіонів України : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Л.Л. Антонюк, В.І. Сацик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 149-161 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
249792
   Виробнича перевірка мобільного енергетичного засобу із силовим електроприводом / В.Г. Мироненко, Ю.В. Герасимчук, Р.В. Мельник, Д.В. Тимощук, В.М. Слободян // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 128-133 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
249793
  Манащук Н.В. Виробнича практика з пародонтології в умовах кредитно-модульної системи // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 85-86. – ISSN 1681-2751
249794
  Кічура В.П. Виробнича практика з технології лісогосподарського виробництва : [навч. посібник] / Кічура В.П., Кічура А.В. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Геогр. ф-т, Каф. лісівництва. – Ужгород : Ужгородський національний університет ; Говерла, 2015. – 75, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 46-47. – ISBN 978-617-7333-04-2
249795
  Комарніцький О. Виробнича практика у житті студентів педагогічних навчальних УСРР у 20-х – першій половині 30-х рр. ХХ ст. // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – C. 100-113
249796
  Пашнюк Л.О. Виробнича система підприємства та роль основних засобів в забезпеченні її адаптації до змін зовнішнього середовища // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 265-273.
249797
  Сонько Сергій Виробнича типологія сільського господарства Харківської області: тридцять років потому // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 30-39 : рис. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 2076-1333
249798
  Шумська С.С. Виробнича функція в економічному аналізі: теорія та практика використання // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 138-153 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
249799
  Ахметов Р. Виробнича функція в економічному зростанні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 40-45 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
249800
   Виробниче навчання. – К, 1965. – 125с.
249801
  Шипарьова О.В. Виробниче навчання в закладах професійно-технічної освіти північно-східної України в 60-х роках XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 112-119. – ISSN 2312-5993
249802
  Сивець О.Г. Виробниче навчання в школах Української РСР : / О.Г. Сивець. – К., 1960. – 36с.
249803
  Русько О.М. Виробниче навчання в школі / О.М. Русько, М.Й. Розенберг. – Київ : Радянська школа, 1963. – 169с.
249804
  Сурмило Г.І. Виробниче навчання учнів у школі і на підриємстві / Г.І. Сурмило. – Київ : Радянська школа, 1964. – 28 с.
249805
  Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент : Навчальні посібники для студ. вищ. навч. закладів / В.О. Василенко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 532с. – ISBN 966-541-036-9
249806
  Федорченко І.М. Виробничий гарт науки / І.М. Федорченко. – Київ, 1970. – 48с.
249807
  Соснін О.С. Виробничий і операційний менеджмент : Навчальний посібник / О.С. Соснін, В.В. Казарцев; Європейський ун-тет. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2001. – 147с. – ISBN 966-7508-81-1
249808
  Плоткін Я.Д. Виробничий менеджмент / Я.Д. Плоткін, І.Н. Пащенко; МОУ. ДУ " Львівська політехніка ". – Львів, 1999. – 258с. – ISBN 966-553-166-2
249809
  Артем"єв В.В. Виробничий менеджмент на машинобудівних та приладобудівних підприємствах : навч. посібник / В.В. Артем"єв ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-260
249810
  Стеценко М.Т. Виробничий план та кошторис колгоспу / М.Т. Стеценко. – К., 1957. – 279с.
249811
  Герасимчук З.В. Виробничий потенціал регіону: методика оцінки та механізми його нарощення : Монографія / З.В. Герасимчук, Л.Л. Ковальська; МОіНУ. Луцький держ. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2003. – 242 с. – ISBN 966-7667-27-8
249812
  Ермаков О. Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств та інвестування його розвитку / О. Ермаков, С. Ермаков, В. Нагорний // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 27-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
249813
   Виробничий темологічний бюлетень. – К, 1935. – 79с.
249814
   Виробничий темологічний бюлетень. – К, 1935. – 80с.
249815
  Протас Ф.М. Виробничі відносини розвинутого соціалізму / Ф.М. Протас. – Київ, 1985. – 32с.
249816
  Маца К.О. Виробничі відносини як чинник економічної та соціальньної безпеки країни // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 3-5. – (Економічні науки)
249817
  Щербина В.І. Виробничі відносини: проблеми предметної приналежності // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 459-464. – ISBN 978-966-521-631-5
249818
  Оніпко Т.В. Виробничі галузі споживчої кооперації України в контексті нової економічної політики (1921-1928 рр.) : монографія / Т.В. Оніпко ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 381, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-184-030-9


  Шановному Миколі Андрійовичу з вдячністю за підтримку. З повагою. Підпис. 5.10.2011 р.
249819
  Буринська Н.М. Виробничі екскурсії в хімії / Н.М. Буринська. – К., 1985. – 120с.
249820
  Доброскок Ю.Б. Виробничі інноваційні технології та їх роль у сучасній міжнародній економіці / Ю.Б. Доброскок, Л.В. Михайлова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 43-47. – ISSN 2222-4459
249821
  Тараненко С.П. Виробничі комплекси X - XIII ст. в планувальній структурі Подолу Києва // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 57-63. – ISSN 2218-4805
249822
  Іщук С.І. Виробничі комплекси: територіальна і комплексно-пропорційна організація : Автореф... доктор географ.наук: 11.00.02 / Іщук С.І.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1996. – 44л.
249823
  Вінник О.М. Виробничі кооперативи: правове становище і шляхи вдосконалення правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-21. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Аналізується правове становище виробничих кооперативів як суб"єктів підприємницької діяльності та пропонуються шляхи удосконалення українського законодавства з цього питання. It"s analyzed the legal nature of productive co-operative societies as the ...
249824
  Шоломій Ю.М. Виробничі можливості розвитку економіки приміських колгоспів (з досвіду Бориспільського району) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 23-34. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  В статье излагаются результаты научно-исследовательской работы по изучению экономики колхозов района, и на этой основе намечаются дополнительные возможности по увеличению производства сельскохозяйственной продукции на 100 га земельных угодий и снижению ...
249825
  Коросташ А.І. Виробничі наради як форма прояву творчої ініціативи новаторів виробництва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 17-21. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье рассматривается роль и значение постоянно действующих производственных совещаний, как формы проявления творческой инициативы новаторов социалистического производства. На материалах металлургических заводов Украины автор освещает положительный ...
249826
  Пилипенко А.Я. Виробничі об"єднання в галузевій системі управління / А.Я. Пилипенко. – Київ : Знання України, 1978. – 48 с.
249827
  Кухаренко Д В. Виробничі об"єднання та їх економічні зв"язки / Д В. Кухаренко, В.І. Михахйлов. – Київ, 1979. – 48с.
249828
  Кац С. Виробничі осередки КП/б/У в світлі чистки / С. Кац, С. Горський. – Харків, 1930. – 40с.
249829
   Виробничі потужносі промисловості Української РСР та шляхи її кращого використання. – К, 1971. – 143с.
249830
   Виробничі професії. Чим привабимо юних? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 січня (№ 3/4). – С. 1


  Саме на такому питанні наголосив заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей під час засідання Наглядової ради освітнього проекту "Державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні", що відбулося у ...
249831
  Никифорук І.О. і Фрис Виробничі типи передгірних і гірських колгоспів / І.О. і Фрис Никифорук, Д. – Ужгород, 1973. – 102с.
249832
  Рудницький П.В. Виробничі типи сільського господарства Артемівської округи : (сільсько-господарське мікрорайонування) / Артемівський окружний земельний відділ ; П.В. Рудницький : Артемівський окружний земельний відділ, 1929. – 40 с.
249833
   Виробничі товариські суди. – К, 1938. – 29с.
249834
  Короїд О.С. Виробничі фонди промислового підприємства / О.С. Короїд, М.Г. Чумаченко. – К, 1968. – 56с.
249835
  Воротіна Л.І. Виробничі фонди та ефективність суспільного виробництва / Л.І. Воротіна, В.П. Маруня. – Київ, 1976. – 45 с.
249836
  Грабовецький Б.Є. Виробничі функції: теорія, побудова, використання в управлінні виробництвом : Монографія / Б.Є. Грабовецький; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 137 с. – ISBN 966-641-177-6
249837
  Воронка Г. Виробнично-тренувальне працевлаштування студентів у Канаді та Великобританії // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 1 (55). – С. 23-24.
249838
  Білоус Л.Ф. Виробничо-географічний інформаційний потік - основа конструктивного системного дослідження // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-26. – Бібліогр.: Біюліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 45)


  Акцентується увага на співвідношенні та спряженому застосування онтологічного та гносеологічного підходів до аналізу атрибутів конструктивного географічного пізнання. ГІС-технологія розглядається, як оптимальний механізм отримання ...
249839
  Мохначук С.С. Виробничо-географічний процес з погляду теорії географії // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 13-21. – Бібліогр.: 1 назва
249840
  Буличева Т.В. Виробничо-екологічна класифікація міських поселень (на прикладі Київський регіону) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 59-65
249841
  Горянський В.Ф. Виробничо-економічний потенціал АПК / В.Ф. Горянський. – К, 1990. – 158с.
249842
  Могила К.С. Виробничо-економічні зв"язки Донецько-Макіївського промислово-територіального комплексу : територіально-виробничі комплекси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 112-122 : Табл.
249843
  Андрійчук В.Г. Виробничо-зовнішньоторговельна сфера та економічна безпека України / В.Г. Андрійчук, М.А. Дудченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 12-17. – Бібліогр.: на 13 пунктів
249844
  Кириленко В.І. Виробничо-інвестиційна діяльність в системі економічної безпеки / В.І. Кириленко, Л.М. Кириленко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 215-222. – ISBN 966-7958-13-2


  Кириленко Лариса Михайлівна - канд. екон. наук, доц. КНУТШ
249845
  Ластовецький В.О. Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності : Науково-практичний посібник / В.О. Ластовецький; МОНУ; Економіко-правничий ін-т м. Чернівців. – Чернівці : Місто, 2003. – 156с. – ISBN 966-8341-11-2
249846
   Виробничо-навчальна практика студентів 2 курсу Геофаку КДУ. – К, 1935. – 47с.
249847
  Шийко В.В. Виробничо-територіальна структура сільського господарства Миколаївської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 128-137 : Табл.
249848
  Жупанський Я.І. Виробничо-територіальні комплекси та їх картографування / Я.І. Жупанський. – Львів : Вища школа, 1975. – 146с.
249849
   Виробничо-територіальні типи колгоспів і радгоспів Житомирської області / М.Д. Пістун, В.С. Полюхович, Шумейко, М.К. Макарук // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 34-46 : Табл., рис.
249850
   Виробничо-територільні комплекси України : Методичні матеріали до спецкурсу / Укл.: Жупанський Я.І., Сухий П.О., Гавор О.М. – Чернівці : ЧДУ, 1996. – 24 с.
249851
  Чухно А.А. Виробничо-технологічна структура економіки: сутність та шляхи перебудови // Економика України, 1995. – №7
249852
  Дехтяр Н. Виробничо-фінансові формування: поняття, класифікація, основні види та їх характеристика : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 53-57 : Табл., рис.
249853
  Шкляр С.В. Вироджена асимптотична нормальність оцінки у моделі оцінювання конічних перерізів. II // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 93. – С. 163-180. – ISSN 0868-6904
249854
  Шкляр С.В. Вироджена асимптотична нормальність оцінки у моделі оцінювання конічних перерізів. І // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 137-150. – ISSN 0868-6904
249855
  Бучацький Л. Виродженість генетичного коду в чотиривимірному рімановому просторі матричної РНК / Л. Бучацький, В. Щербик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 71-72. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Розглянута модель перетворення триплета матричної РНК в амінокислоту генетичного коду. Показано, що виродженість генетичного коду пов"язана з обмеженістю числа незалежних компонент тензора кривизни чотиривимірного ріманового простору. The model of ...
249856
  Малко Р. Виродженці // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 40 (360), 3-9 жовтня. – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Те, що називається КПУ, з Україною не повинно асоціюватися, окрім хіба що місця реєстрації.
249857
  Шелудько Вироиды - новый класс патогенов / Шелудько, В.Г. Рейфман. – М, 1978. – 88с.
249858
  Ахмад С. Вирок / С. Ахмад. – Київ, 1963. – 187с.
249859
  Тарновський М.М. Вирок / М.М. Тарновський. – Київ, 1965. – 219 с.
249860
  Івасюк М.Г. Вирок / М.Г. Івасюк. – М, 1977. – 205с.
249861
  Красюк М.І. Вирок : поезії / М.І. Красюк. – Львів : Каменяр, 1979. – 64 с.
249862
  Івасюк М.Г. Вирок / М.Г. Івасюк. – Ужгород, 1988. – 242с.
249863
  Кашин В.Л. Вирок було виконано : пригодницький роман / В.Л. Кашин. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 238 с.
249864
  Єніна В.М. Вирок вважати умовним / В.М. Єніна. – Київ, 1962. – 185 с.
249865
  Грицьків Л.Г. Вирок виносить народ / Л.Г. Грицьків, С.Г. Герасименко. – Київ : Політична література, 1970. – 142с.
249866
  Доломан Є.М. Вирок після бою : повість / Є.М. Доломан. – Київ : Дніпро, 1968. – 156 с.
249867
  Доломан Є.М. Вирок після бою / Є.М. Доломан. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 246 с.
249868
  Гончар Б. Вирок старому світові : (сьогодні - День Паризької комуни) // Радянська Україна, 1980. – 18 березня
249869
  Щербак С.В. Вирок суду та його виконання в частині цивільного позову // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 9. – С. 27-44.
249870
  Андрушко П. Вирок Юлії Тимошенко: юридичний аналіз. Частина друга // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 2-8 червня (№ 22)
249871
  Андрушко П. Вирок Юлії Тимошенко: юридичний аналіз. Частина друга // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 9-15 червня (№ 23)
249872
  Кульбак Л.А. Виросту жницею : поезії / Л.А. Кульбак. – Сімферополь, 1966. – 79 с.
249873
  Павлюк І. Вирощування алмазів : Роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 177. – С.68-111
249874
  Павлюк І. Вирощування алмазів : Роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 178. – С.71-110
249875
   Вирощування екологічно безпечних кормів для сільськогосподарських тварин / М.С. Небилиця, О.В. Ващенко, Ю.І. Кривда, Ю.В. Мелешко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 49-59. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
249876
  Олянич В. Вирощування зернових культур в українському селі в роки НЕПу // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 76-84
249877
  Белей Мирон Іванович Вирощування і властивості епітаксійних шарів телурид олова - селенід свинцю та створення діодів шотткі на їх основі : Автореф... канд. техніч.наук: 05.27.03 / Белей Мирон Іванович; Мін-во освіти України держ ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1995. – 23л.
249878
  Шепетюк В.А. Вирощування і властивості плівок А IV B VI для термоелектричних та оптоелектронних пристрохв : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.06 / Шепетюк В. А.; ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 17л.
249879
  Тюленєв М.О. Вирощування картоплі, овочевих та кормових культур на осушених болотах УРСР. / М.О. Тюленєв. – К, 1952. – 72с.
249880
  Пшеничний Н.І. Вирощування кормових бобів на Україні. / Н.І. Пшеничний. – К., 1962. – 39с.
249881
  Герасимов Я.В. Вирощування кристалів піросилікатів рідкісноземельних елементів для сцинтиляційних застосувань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Герасимов Ярослав Віталійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
249882
  Попович Ф.Я. Вирощування овочів у парниках і теплицях / Ф.Я. Попович. – К., 1956. – 40с.
249883
  Кияк Г.С. Вирощування озимої і ярої пшениці в західних областях Української РСР / Г.С. Кияк; АН УРСР;Рада науково-технічної пропаганди. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1953. – 70с.
249884
  Ніжанковський Сергій Вікторович Вирощування оптичних кристалів сапфіру методом горизонтальної спрямованої кристалізації з використанням відновних газових середовищ : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 01.04.07 / Ніжанковський С.В.; Нац. акад. наук України; Наук.-технологічний комплекс "Ін-тут монокристалів". – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
249885
  Осадчий М.І. Вирощування повторних культур у лівобережному Лісостепу УРСР / М.І. Осадчий. – Х, 1971. – 64с.
249886
   Вирощування проміжних культур на Україні. – Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1958. – 131с.
249887
  Барабаш О.Ю. Вирощування розсади / О.Ю. Барабаш, В.В. Хареба. – К., 1991. – 44 с.
249888
  Пшеничний Н.І. Вирощування соняшника на Україні. / Н.І. Пшеничний. – К., 1958. – 40с.
249889
   Вирощування сьоголітків коропа. – Х.-К., 1934. – 72с.
249890
  Тюленев М.О. Вирощування технічних культур на осушених торфових грунтах Української РСР. / М.О. Тюленев. – К, 1950. – 80с.
249891
  Крепков И.М. Виртуализация вычислительных ресурсов в научных исследованиях и учебном процессе университета / И.М. Крепков, С.Н. Хорьков // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 6 (95). – С. 81-87. – ISSN 1818-4243


  В статье рассматривается опыт внедрения систем виртуализации вычислительных ресурсов в информационной сети университета. Рассмотрены основные преимущества систем виртуализации и варианты их применения для научных исследований и учебного процесса. Дано ...
249892
  Игнатьев Владимир Игоревич Виртуализация социального пространства и сетевое основание локализации мироцелостности / Игнатьев Владимир Игоревич, А.Н. Степанова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 63-70. – Бібліогр.: с. 63-68. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
249893
  Товмаш Д.А. Виртуалистика как ответ на проблемы социальных трансформаций эпохи постмодерн // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
249894
  Пилецкий Е.А. Виртуальная архаика "русского мира" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 45-46
249895
  Лаумулин М. Виртуальная безопасность Центральной Азии // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад, наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 3 (249). – С. 96-105. – ISSN 1998-1813
249896
  Волосович С.В. Виртуальная валюта: глобализационные вызовы и перспективы развития // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2016. – № 4 (645). – C. 68-78. – ISSN 0131-7741
249897
  Леонов А.В. Виртуальная история науки и техники // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (84). – С. 122-128. – ISSN 0374-3896


  В 2011 г. в Ин-те истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (ИИЕТ РАН) было создано новое структурное подразделение - Центр виртуальной истории науки и техники.
249898
  Романов В. Виртуальная кровь // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С.42-50
249899
  Цурина И.А. Виртуальная методическая помощь : Используем новый курс // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 11 (125). – С. 39 - 44. – ISSN 1727-4893
249900
  Козыренко В.П. Виртуальная мобильность: состояние и перспективы // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 158-164
249901
  Красных В.В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? : Человек. Сознание, Коммуникация. Монография. / В.В. Красных; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Диалог-МГУ, 1998. – 352с. – ISBN 5-89209-160-0
249902
  Андреева Е.В. Виртуальная реальность как смещение предела между внутренним и внешним // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 16-21. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
249903
  Федчук С.А. Виртуальная реальность как способ моделирования культурного пространства // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 11. – С. 101-105. – ISSN 2073-9702


  Понятие виртуальной реальности получило широкое распространение в современной науке и в анализе средств массовой информации. Формирование виртуальной реальности становится творческим процессом и формирует новый тип эстетического сознания, действующего ...
249904
  Мальцева Е.В. Виртуальная реальность: культурологический анализ // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 74-77. – ISSN 2073-9702


  Научные достижения XX в. привели к массовому использованию и увеличению роли в жизни общества информационных технологий во всех сферах социокультурной жизни. Информационное общество в полной мере способствовало утверждению виртуальной реальности в ...
249905
  Торлин И.Г. Виртуальная справка - перспективное направление справочно-библиографического обслуживания удаленных пользователей // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 260-265. – ISBN 978-966-529-203-6
249906
  Грищенко Т. Виртуальная справочная служба библиотеки: содержательные и организационные аспекты функционирования / Т. Грищенко, И. Аврамова, Н. Этенко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2009. – № 3 (25). – С. 25-27. – ISSN 1811-377X
249907
  Хайцева Л.Б. Виртуальная справочная служба для специалистов библиотечной сферы : (опыт Российской государственной библиотеки) // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 4. – С. 40-43
249908
  Нещерет М.Ю. Виртуальная справочная служба Российской государственной библиотеки: предварительные работы // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1. – С. 45 - 48. – ISSN 0869-608Х
249909
  Махно И. Виртуальная справочная служба: произойдет ли падение "Берлинской стены" библиотечных запретов? / Ирина Махно // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 14-15. – ISSN 1811-377X


  Об организации работы виртуальной справочной службы Научной библиотеки Донецкого национального университета. Эта статья задумывалась как первая часть цикла об изменениях в сознании библиотекарей в связи с введением новых технологий в библиотечную ...
249910
  Никитин Л.Н. Виртуальная среда как сфера познания и деятельности // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.62-74
249911
  К"Джоуль Достопочтенный Виртуальная хроника чертовщины и плутовства / К"Джоуль Достопочтенный. – Киев : Кобеляки. – ISBN 999-95488-5-0
Кн. 1 : Мракобесные истоки чертовщины. – 2001. – 704 с.
249912
  Ежов В.С. Виртуальная эстетика символов в социальной деятельности // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 179-187. – ISSN 1811-0916
249913
  Найдина Е.Л. Виртуальнная справочная служба Российской государственной библиотеки // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 4. – С. 36-39


  Статтья о росте популярности Интернета и интенсивного внедрения новых информационных и коммуникационных технологий в библиотечную практику, которые диктуют библиотекарям принать данные изменения и тансформировать традиционные функции ...
249914
  Джонсон Джордж Виртуальное бессмертие. Цифровое бессмертие // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – декабрь, № 123. – С. 110-121 : фото
249915
  Грибков Д.Н. Виртуальное обслуживание как средство совершенствования библиотечного обслуживания // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 12. – С. 41-44. – ISSN 0130-9765


  Представлена технология онлайн-обслуживания пользователей Орловской областной публичной библиотеки им. И. А. Бунина. The online technologies of user services at I. A. Bunin Orel Regional Public Library are described
249916
  Нещерет М.Ю. Виртуальное справочно-информационное обслуживание // Библиотечное дело - 21 век : Научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2006. – № 2. – С. 72-85
249917
  Юхвид А.В. Виртуальность и виртуалогия // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 10 (76). – С. 56-61. – ISSN 1812-8696
249918
  Антонян Ю.М. Виртуальность образа бога // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2007. – № 8. – С. 88-97. – ISSN 0235-1188
249919
  Коновалова И.В. Виртуальность: проблемы и новые образовательные возможности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 8. – С. 46-50. – ISSN 1726-667Х


  Статья посвящена проблеме использования в образовательных целях интереса молодежи, прежде всего студенческой, к миру виртуальных игр. Намечаются возможные пути интеграции игровых практик и опыта в учебные процессы на основе симбиоза классических и ...
249920
  Смида Абдаллах Виртуальные возбуждения в процессах столкновения ядер с ядрами при высоких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Смида Абдаллах; МГУ. – М., 1979. – 13л.
249921
  Михонкина Л. Виртуальные встречи с коллегами на перекрестке влияний // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 47-49. – ISSN 0869-4915
249922
  Викторин Дороти Виртуальные географические тесты по Канаде и Германии : Методика и опыт. Преподавание географии за рубежом / Викторин Дороти, Генри Родерих // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С. 81-83. – Бібліогр.: 3 назв
249923
  Воропаев М.В. Виртуальные и смешанные реальности и воспитание // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 5. – С. 45-51. – ISSN 0869-561Х
249924
   Виртуальные лаборатории для обучения физике / С.И. Лапта, В.Н. Сергеев, П.Л. Токарев, В.А. Мирко, Ю.В. Литвинов // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 92-98. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
249925
  Князева Е.М. Виртуальные лабораторные работы по химии / Е.М. Князева, А.В. Коршунов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 59-63. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема создания лаьораторных работ с использованием компьютерных технологий по естественнонаучным и техническим дисциплинам.
249926
  Зубаков Г.В. Виртуальные логистические операторы - 5 PL: теория и практика в логистике внешнеэкономической деятельности / Г.В. Зубаков, И.О. Проценко // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 1 (38). – С. 42-51 : рис.
249927
  Лесков Л.В. Виртуальные миры XXI в. // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 3 (63). – С. 80-89
249928
  Строклик Нина Виртуальные модели пирамид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 62 : фото
249929
  Максимова Т.Е. Виртуальные музеи: анализ понятия // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 2. – С. 196-200. – ISSN 1997-0803


  Виртуальные музеи - продукты компьютерной индустрии, осуществляющие бесплатный массовый доступ к культурному наследию. Помимо того, что с помощью таких сайтов можно с гораздо большей эффективностью достичь целей, обычно стоящих перед традиционными ...
249930
  Максимова Т.Е. Виртуальные музеи: подходы к типологии // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 4 (48). – С. 186-190. – ISSN 1997-0803


  Виртуальные музеи - продукты компьютерной индустрии, осуществляющие бесплатный массовый доступ к культурному наследию. Существует несколько подходов к классификации виртуальных музеев. Цель классификации - удобство пользователей. Поэтому создание ...
249931
  Овчинников Б.В. Виртуальные надежды: состояние и перспективы // Политические исследования .ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.46-65. – ISSN 0321-2017
249932
  Ветошкина Н. Виртуальные ресурсы и реальные призы : электронные издания стали доступны пользователям // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 8. – С. 14-15. – ISSN 0869-4915


  В Национальной библиотеке Республики Коми (Россия) состоялись представление работ и награждение лауреатов регионального конкурса электронных информационных ресурсов библиотек. Учредителем выступило Министерство культуры республики. В статье дается ...
249933
  Концевая Г. Виртуальные сетевые среды в профессиональном языковом образовании / Г. Концевая, М. Концевой // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 325-331. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  В статье рассматривается использование виртуальных миров для поддержки лингвистического образования. Показаны возможности виртуальной школы в контексте разработки и реализации современных образовательных стратегий.
249934
  Захаров М.С. Виртуальные системы управления и взаимодействия во внешнеэкономической сфере // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 78-85. – ISSN 1728-8878
249935
  Жабко Елена Виртуальные социальные сервисы в среде электронных библиотек // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 15 (105). – С.18 - 19. – ISSN 1727-4893
249936
  Овакимян О.С. Виртуальные социальные сети в ракурсе социологического анализа // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 68-71. – ISSN 2077-1800
249937
  Андреева Н.Е. Виртуальные справочные службы в библиотеках: тенденции развития / Н.Е. Андреева, С.С. Смирнова // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 2 (379). – С. 47-49. – ISSN 0869-6020
249938
  Рыжих В.И. Виртуальные флексии в арабском слове // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 160-170. – ISSN 1608-0599
249939
  Сысоева О.Г. Виртуальный библиограф: среда обитания // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 6 (371). – С. 55-59. – ISSN 0869-6020
249940
  Лещенко М.И. Виртуальный и актуальный аспекты предложения / М.И. Лещенко. – Минск, 1988. – 130с.
249941
  Гликман И.З. Виртуальный иллюстративный фонд для вузовского курса лекций // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 56-67. – ISSN 1609-4646


  Словесный характер чтения лекций в вузе существенно ограничивает возможности правильного восприятия и запоминания изучаемого материала. С появлением компьютерной техники появилась возможность создания виртуального фонда наглядного сопровождения ...
249942
  Эстрин Джеймс Виртуальный мир. Наш общий виртуальный мир // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – октябрь, № 121. – С. 170-179 : фото
249943
  Воробьева Мария Виртуальный музей авангарда : ON-LINE // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 102 : Іл.
249944
  Черненко В.А. Виртуальный образ как источник себя и экзистенциально-аналитическая онтология личности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 127-131. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
249945
  Райнер Харф и Дем Кампе Йорн Ауф Виртуальный омут : общество // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 5 (158). – С. 98-105 : Фото. – ISSN 1029-5828
249946
  Илюшина И. Виртуальный СБА // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 15-19. – ISSN 0869-4915


  Новые принципы организации производственных процессов.
249947
  Илюшина И. Виртуальный СБА : окончание // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 14-18. – ISSN 0869-4915


  Новые принципы организации производственных процессов.
249948
  Медведев А.А. Виртуальный тематический глобус - внедрение геоинформационных технологий в школьную картографию / А.А. Медведев, Н.А. Алексеенко // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 4. – С. 57-61 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
249949
  Вахрушев М.В. Виртуальный университет как инновационный этап развития образовательных технологий // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 3. – С. 360-362
249950
  Кравченко Сергей Виртуоз // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 11. – С. 41-58


  В ХІХ ст. з розвитком романтичного мистецтва віртуозне виконавство досягло апогея. Класичні взірці віртуозності - гра Н. Паганіні та Ф. Листа
249951
   Виртуоз гипернатурализма : Артефакт // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 20 : Фото
249952
  Юхвид А.В. Виртуология.Онто-философские аспекті // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 9. – С. 103-111. – ISSN 0235-1188
249953
  Михеев М.П. Виру "В"-13 / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1967. – 296с.
249954
  Михеев М.П. Виру "В"-13 / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1986. – 429с.
249955
  Бігун Е. Вирує спортивне життя // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Про спортивне життя кафедри фізичного виховання та спорту.
249956
  Онищенко І.Ю. Вируочий континент / І.Ю. Онищенко. – К, 1985. – 142с.
249957
  Затула Д.Г. Вирус -- друг или враг? / Д.Г. Затула, С.А. Мамедова. – Москва : Педагогика, 1981. – 128 с. : ил. – (Б-чка детской энциклопедии)
249958
  Михеев М.П. Вирус "В"-13. - Тайна белого пятна / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1962. – 400с.
249959
  Махотин С.А. Вирус ворчания : Повесть, в которой что ни глава - то совершенно правдивая, но чаще - невероятная история / Сергей Махотин. – Санкт-Петербург : ДЕТГИЗ-Лицей, 2006. – 160с. : илл. – ISBN 5-8452-0347-3
249960
  Заринь Ивар Артурович Вирус гранулеза капустной белянки и возможность его применения против капустной и репной белянок : Автореф... канд. биол.наук: 095 / Заринь Ивар Артурович; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного. – Киев, 1968. – 27л.
249961
   Вирус и клетка. – Рига : Зинатне, 1966. – 308 с.
249962
  Бернет Ф. Вирус как организм : Некоторые вирусные болезни человека с эвулюционной и экологической точки зрения / Ф. Бернет. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 196с.
249963
  Мерье Шарль. Вирус открытия. / Шарль. Мерье. – Кишинев, 1989. – 220с.
249964
   Вирус простого герпеса. – Новосибирск, 1982. – 222с.
249965
   Вирус простого герпеса и его роль в патологии человека. – Минск, 1986. – 262с.
249966
  Чеголина М.М. Вирус Х картофеля и его влияние на белковый обмен растения-хозяина. : Автореф... канд. с.-х.наук: 540 / Чеголина М.М.; Объед. уч. совет НИИ картофельного хоз. и НИИ овощного хоз-ва. – М., 1970. – 22л.
249967
   Вирус ямчатости древесины яблони в Молдове / Ю. Калашян, А. Чернец, В. Лукица, Л. Проданюк, Н. Калашян, В. Полищук, И. Будзанивская // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-64. – (Біологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  В коллекционном саду яблони Института садоводства, виноградарства и пищевых технологий в Кишеневе (Республика Молдова) отобран изолят вируса ямчатости древесины и уопешно перенесен на растения индикатора Nico- tianaoccidentalis 37В. Приготовлена ...
249968
  Бужиевская Т.И. Вирусиндуцированный мутагенез в клетках млекопитающих / Т.И. Бужиевская. – Киев, 1984. – 134 с.
249969
   Вирусная нагрузка на государство // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 44-45 : фото. – ISSN 1029-5828
249970
  Северина Н.И. Вирусная патология чешуекрылых насекомых -- вредителей овощных культур в Западной Сибири : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Северина Н. И.; Ирку. ГУ. – Иркутск, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
249971
  Северина Н.И. Вирусная патология чешуекрылых насекомых -- вредителей овощных культур в Западной Сибири : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Северина Н. И.; Ирку. ГУ. – Иркутск, 1974. – 24л.
249972
  Серафимоски В. Вирусни хепатитиси = Viral hepatitis / Владимир Серафимоски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2004. – 378, [4] c. : іл. – ISBN 9989-101-29-9
249973
  Келдыш Марина Александровна Вирусное заболевание израстание малины и его переносчик цикадка Macropsis fusvula Zett. : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Келдыш Марина Александровна; Моск. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1969. – 15л.
249974
  Елисеева З.Н. Вирусные болезни бобовых культур на юго-востоке Казахстана. / З.Н. Елисеева. – Алма-Ата, 1978. – 127с.
249975
  Герасимов С.Б. Вирусные болезни зерновых в Поволжье. : Автореф... Канд.биол.наук: / Герасимов С.Б.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – Л, 1966. – 18л.
249976
  Дубоносов Т.С. и др. Вирусные болезни злаков / Т.С. и др. Дубоносов. – Москва : Колос, 1975. – 120с.
249977
   Вирусные болезни картофеля. – М, 1966. – 212с.
249978
  Амбросов Антон Лаврентьевич Вирусные болезни картофеля и методы выращивания здорового семенного материала в Белорусской ССР : Автореф... доктора биол.наук: / Амбросов Антон Лаврентьевич; АН БССР. Ин-т эксперим. ботаники и микробиологии. – Минск, 1965. – 44л. – Бібліогр.:с.42-44
249979
  Бучацкий Л.П. Вирусные болезни кровососущих комаров / Л.П. Бучацкий; Министерство высш. и средн. спец. образов. УССР; КГУ им.Т.Шевченка. – Киев : Вища школа, 1975. – 75с.
249980
  Орловская Г.М. Вирусные болезни подсолнечника (Helianthus annuus L.): экология, вредносность, свойства патогенов, профилактика // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2013. – № 4. – С. 115-121. – ISSN 2077-4893
249981
   Вирусные болезни растений. – М, 1967. – 124с.
249982
   Вирусные болезни растений и меры борьбы с ними. – Владивосток, 1980. – 152с.
249983
  Рыжков В.Л. Вирусные болезни растений. / В.Л. Рыжков. – М-Л, 1935. – 248с.
249984
  Смит К. Вирусные болезни растений. / К. Смит. – М, 1960. – 591с.
249985
   Вирусные болезни сельскохзяйственных культур. – Москва : Колос, 1980. – 130с.
249986
   Вирусные болезни сельскохзяйственных растений. – М, 1960. – 392с.
249987
  Дунин М.С. Вирусные болезни сельскохозяйственных растений / М.С. Дунин. – М., 1937. – 124с.
249988
   Вирусные болезни сельскохозяйственных растений. – Киев : Наукова думка, 1966. – 484с.
249989
  Сергеев В.А. Вирусные вакцины / В.А. Сергеев. – Киев : Урожай, 1993. – 368с. – ISBN 5-337-01425-0
249990
  Гольдин М.И. Вирусные включения в растительной клетке / М.И. Гольдин. – М., 1954. – 148с.
249991
  Гольдин М.И. Вирусные включения в растительной клетке и природа вирусов / М.И. Гольдин. – М., 1963. – 204с.
249992
  Черноиванова Г.А. Вирусные включения при вирусных заболеваниях декоративных и плодово-ягодных культур и их диагностическое значение. : Автореф... канд. биол.наук: 095 / Черноиванова Г.А.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – М., 1971. – 19л.
249993
  Жданов В.М. Вирусные гепатиты / В.М. Жданов. – М., 1986. – 256с.
249994
   Вирусные гепатиты типов А и В. – Рига, 1983. – 119с.
249995
  Фарбер Н.А. Вирусные гепатиты у беременных / Н.А. Фарбер. – Москва, 1990. – 207с.
249996
  Звягина Е.А. Вирусные заболевания винограда в Молдавской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: 095 / Звягина Е.А.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного. – Кишинев, 1969. – 14л.
249997
  Развязкина Г.М. Вирусные заболевания злаков / Г.М. Развязкина. – Новосибрск : Наука, 1975. – 292с
249998
   Вирусные заболевания культурных растений Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 192с.
249999
  Гаращенков Н.И. Вирусные заболевания нервной системы / Н.И. Гаращенков. – М., 1948. – 16с.
250000
  Сахарчук И.И. Вирусные заболевания: клиника, диагностика, лечение / И.И. Сахарчук. – Киев : Книга плюс, 2007. – 231, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 228-231. – ISBN 978-966-7619-93-0
<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,