Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>
247001
  Довгий С. "Висока оцінка ЮНЕСКО роботи МАН сприятиме поширенню наших педагогічних практик серед країн-учасниць цієї організації" / бесіду вів О. Коваленко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 12


  "13 жовтня Виконавча рада ЮНЕСКО одноголосно підтримала надання Малій академії наук (МАН) України статусу Центру 2 категорії ЮНЕСКО. Що це означає для самої академії та української науки в цілому, ми поцікавилися у президента МАН Станіслава Довгого."
247002
  Гнатюк Ірина "Висока та строга, як у пісні" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С.47-50. – ISSN 0130-5263
247003
  Срібняк І. "Високе і земне": приватне життя полонених старшин УГА у таборі Тухоля (Польща) у 1921 р. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 74-78. – ISSN 1998-4634
247004
   "Високе світло імені та слова..." : Леся Українка в дослідженнях Олександра Рисака. – Луцьк : Вежа, 2007. – 424, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 394-405, в прим.: с. 406-414 та в кінці ст. - Покажч. імен: с. 415-424. – ISBN 978-966-600-269-6
247005
  Бошкович-Стуллі "Високе" і "низьке" у творчості народній і писемній // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 5 (333) : Хорватська етнологія. – С. 70-78. – Бібліогр.: Літ.: С. 78; 56 назв. – ISSN 0130-6936
247006
  Толстенкова М. "Високих літ високий лет" : Сучасна мемуаристика на уроках української літератури у старших класах // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1 (646). – С. 16-20. – ISSN 0130-5263
247007
  Горнятко-Шумилович "Виспраглим лицем до гнівної музи Шевченка" (Про духовну спорідненість Василя Симоненка і Тараса Шевченка) // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 258-272. – ISBN 978-966-920-140-9
247008
  Назарець В.М. "Витвір дуже нестриманої і саркастичної фантазії" : повість-казка Гофмана "Малюк Цахес на прізвисько Цинобер" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12 : Романтизм у літературі. – С. 24-26
247009
  Лозинський Д.Л. "Витрати" та "затрати": узгодження понять в бухгалтерському обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 96-99. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
247010
  Тимчик А.М. [Виступ на відкритті меморіальної дошки С.О. Єфремову] // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 76. – ISBN 966-693-015-3
247011
  Скопенко В.В. [Виступ на відкритті меморіальної дошки С.О. Єфремову] // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 77-78. – ISBN 966-693-015-3
247012
  Курас І.Ф. [Виступ на відкритті меморіальної дошки С.О. Єфремову] // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 76-77. – ISBN 966-693-015-3
247013
  Губерський Л.В. [Виступ на Загальних зборах Національної академії наук України, 21 квітня 2011 року] // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 25. – ISSN 0372-6436
247014
  Скопенко В. [Виступ на колегії МОН України] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 25 жовтня - 1 листопада (№ 47/48). – С. 5
247015
  Матвієнко В.М. [Виступ] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 43-47


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
247016
  Єременко В.Ф. Вируючий вулкан / В.Ф. Єременко. – К., 1964. – 56с.
247017
  Білецький В.С. Вируючий континент / В.С. Білецький. – Київ, 1965. – 46с.
247018
   Вирша на Рождество Христово / Сообщ. С.И. Пономарев // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.624-626
247019
   Виршевая поэзия (первая половина XVII в.). – М., 1989. – 478с.
247020
   Вирши. – Ленинград : Советский писатель, 1935. – 325 с.
247021
  Молл В. Вирши / В. Молл. – Мюнхен, 1974. – 95с.
247022
  Полоцкий С. Вирши / С. Полоцкий. – Минск, 1990. – 447 с.
247023
  Дубровенко М. Вирши Матвія Дубровенко : [перши юиошни творы та переклады]. – Екатеринославль : Типо-литогр. Губ. правления, 1900. – 22 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
247024
  Щеглова С.А. Вирши праздничные и обличительные на ариан конца XVI - начала XVII в. / сообщение С. А. Щегловой. – Санкт-Петербург : Тип. М. А. Александрова, 1913. – X, 114 с. – (Памятники древней письменности и искусства)


  На тит. стр. № 32787 дарственная надпис: ... Сергею Алесеевичу Бу.......вскому от Автора. 23. X 1919
247025
  Коденець О.С. Виряжини солдата до війська в системі родинної обрядовості // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 26-28. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
247026
  Сассин В. Вирьяму / В. Сассин. – М., 1983. – 128с.
247027
  Сассин В. Вирьяму; Молодой человек из песка / В. Сассин. – М., 1982. – 303с.
247028
  Гургани Ф. Вис и Рамин / Ф. Гургани. – М., 1963. – 495с.
247029
  Висрамиани Вис и Рамин / Висрамиани; пер. с древнегруз. С.Иорданишвили. – Тбилиси : Мерани, 1989. – 253 с.
247030
  Грабовський С. Висадка в Нормандії: етап шестирічного воєнного шляху українців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5 червня (№ 101). – С. 5
247031
  Студінський В.А. Висвітлення актуальних економічних питань освітньої сфери в наукових працях Т.М. Боголіб // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – C. 17-23. – ISSN 2306-546X


  Розглянуті актуальні питання економіки освіти, які у своїх дослідженнях вивчала відома українська вчена-економіст Т.М.Боголіб. Зокрема, це стосується фінансових аспектів функціонування сучасної освітньої сфери, інтеграції української освіти у ...
247032
  Оленицька О.Р. Висвітлення англомовним тижневиком "What"s оn" новин з України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Ґрунтовно аналізуються публікації даного тижневика щодо економічного, культурного та інших аспектів життя в українській державі у викладі іноземних журналістів.
247033
  Курнишова Ю.В. Висвітлення Берлінської кризи 1958-1962 років у мемуарній літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 78-81. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  На основі мемуарної літератури аналізуються події Берлінської кризи 1958-1962 рр. та позиції СРСР і США.
247034
  Тітова І. Висвітлення битви під Батогом у козацьких літописах початку XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 1. – С. 228-236. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
247035
  Скотников В.А. Висвітлення бойової єдності і дружби народів СРСР на сторінках військової преси у роки Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 46-52. – (Історичні науки ; Вип. 29)
247036
  Топчій А.О. Висвітлення в засобах масової інформації проблеми торгівлі людьми : посібник для журналістів / [Топчій А.О., Шевченко Т.С.; Організація з безпеки та співробітництва в Європі; Координатор проектів в Україні]. – Київ : Інтертехнологія, 2007. – 159с. – ISBN 978-966-8668-44-9
247037
  Капелюшна М.В. Висвітлення в історико-правових дослідженнях законодавчого забезпечення мовної політики за доби Української революції 1917 - 1921 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – С. 23-29. – (Серія "Право та державне управління" ; № 1 (9))
247038
  Чугуй Т.О. Висвітлення в історіографії питання належності земель пониззя Дністра і Дунаю до Галицького князівства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1055. – С. 7-14. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 16). – ISSN 2227-6505
247039
  Мінгадзутдінов А.Ф. Висвітлення в курсі України внеску українського народу в перемогу над фашизмом в роки Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-72. – (Історія ; Вип. 43)


  Узагальнено досвід і даються методичні рекомендації щодо розкриття внеску українського народу в перемогу над фашизмом у роки Другої світової війни при викладенні історії України.
247040
  Чумаченко Д.О. Висвітлення в середній школі досягнень вітчизняної хімії. / Д.О. Чумаченко. – К., 1952. – 148с.
247041
  Титаренко Д.М. Висвітлення взаємовідносин України та Німеччини на сторінках окупаційної преси Донбасу (1941 - 1943 рр.) // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.43-49. – ISBN 966-551-070-3
247042
  Ворожко-Копрович Висвітлення виборів за кордоном американськими ЗМІ : зовнішні і внутрішні чинники, які впливають на обсяг висвітлення / Тетяна Ворожко-Копрович. – Київ : Альфа Реклама, 2010. – 243, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 221-243. – ISBN 966-7181-68-5
247043
  Носова Б.М. Висвітлення відносин Україна — НАТО в пресі на сучасному етапі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 149-151
247044
  Ніколаєць Ю.О. Висвітлення вітчизняними науковцями проблеми розміщення комуністів на виробництві у середині 40-х - середині 60-х років ХХ ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 183-189. – ISBN 966-614-021-7
247045
  Кудінов Д. Висвітлення Всеросійської виставки 1913 р. в Києві на сторінках газети "Южный край" // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 241-248. – ISBN 978-617-7399-06-2
247046
  Чернявський Г.І. Висвітлення Г. Димитровим і В. Коларовим питання історії Болгарії на сторінках радянських газет / Г.І. Чернявський, П.С. Сохань // Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.] / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. В.А. Жебокрицький]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1963. – Ч. 1. – С. 5-23
247047
  Конончук Т. Висвітлення Голодомору 1932 - 1933 років в українській художній літературі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 187-192. – ISBN 978-617-7122-39-4
247048
  Саранча Г.В. Висвітлення громадсько-політичного життя української діаспори у пресі та засобах масової інформації у 40-70-х роках XX століття // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 475-485
247049
  Мінгазутдінов А. Висвітлення деяких проблем Великої Вітчизняної війни в новітніх навчальних посібниках з історії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 104-108. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  На основі сучасної навчальної літератури з історії України проаналізовано досягнення і недоліки у висвітленні деяких проблем Великої Вітчизняної війни. On the basis of the modern educational literature on the history of Ukraine the achievements and ...
247050
  Івахнюк А.Л. Висвітлення діяльності "Спілки" в історичній літературі в 20-ті роки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 24-28. – (Історія ; Вип. 38)


  Висвітлюються основні напрямки історіографії виникнення і діяльності "Спілки" в працях науковців 20-х рр.
247051
  Погромський В. Висвітлення діяльності АРА (Американської адміністрації допомоги) за часів голоду 1921 - 1923 рр. в Україні та СРСР на сторінках енциклопедичних видань радянської доби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  В статті висвітлено діяльність АРА (Американської адміністрації допомоги) за часів голоду 1921-1923 рр. на території радянської України та інших територій колишньої Російської імперії, які опинились під контролем більшовиків. Аналіз проведено за ...
247052
  Чорноіваненко І.В. Висвітлення діяльності Г.Л. Скадовського на сторінках газети "Юг" (1898 - 1907 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 293-300. – ISSN 2077-7280


  Скадовський Георгій Львович - археолог, мікробіолог один з представників великої та дуже обдарованої дворянської родини.
247053
  Вялкова І. Висвітлення діяльності друкованих засобів масової інформації Донецької області на сторінках всеукраїнського часопису "Журналіст України" (2005-2011 років) // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 208-212
247054
  Вялкова І.О. Висвітлення діяльності друкованих засобів масової інформації Донецької області на сторінках всеукраїнського часопису "Журналіст України"(2005—2011 рр.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 62-67


  У статті розглянуто та проаналізовано публікації у всеукраїнському журналі "Журналіст України" за 2005-2011 рр., які присвячені висвітленню діяльності друкованих засобів масової інформації Донецької області. Доводиться думка, що подібні матеріали не ...
247055
  Левицька К. Висвітлення діяльності законодавчих органів влади УРСР радянською історіографією // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 77-84
247056
  Крот Л.М. Висвітлення діяльності земських установ на сторінках "Киевской Старины" / Л.М. Крот, В.О. Крот // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 17-20. – ISBN 978-966-493-962-8
247057
  Греченко В.А. Висвітлення діяльності міліції в роки НЕПу в роботах істориків 50–80-х років ХХ ст. // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – С. 7-11. – ISSN 1727-1584
247058
  Бабак О.А. Висвітлення діяльності містоутворюючих підприємств в контекті регіональних телеканалів ООО "ТВ-7", ООО ТРО "Маріупольське телебачення", ООО ТРК "Сігма" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 489-491
247059
  Гончарук Т.Г. Висвітлення діяльності одеського градоначальника О.І. Левшина на шпальтах газети "Одесский вестник" 1830-х рр. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 271-280. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
247060
  Снігур І.Й. Висвітлення діяльності політичних партій державними телерадіо організаціями (правові аспекти) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 101-106
247061
  Євтушенко О.І. Висвітлення діяльності судової влади у засобах масової інформації // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 2/3. – С. 25-39
247062
  Михальський І.С. Висвітлення діяльності українських політичних партій Наддніпрянської України в газеті "Діло" (1900 - 1907 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-25. – (Історія ; Вип. 57)


  Проаналізована львівська газета "Діло" як джерело з історії українських політичних партій Наддніпрянщини в 1900-1907 рр.
247063
  Патриляк І. Висвітлення діяльності українського націоналістичного підпілля в документах гітлерівських спецслужб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 28-34. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню висвітлення діяльності українського націоналістичного підпілля у документах німецьких спецслужб в період окупації України гітлерівцями. The article is devoted research of lighting activity of the Ukrainian nationalistic ...
247064
  Аністратенко Т. Висвітлення доктрини Г.Трумена 1947 р. в мемуарній літературі // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 5-7
247065
  Ятель Ю.І. Висвітлення друкованими ЗМІ проблем інформаційного простору як засіб формування інформаційної політики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 189-195


  Нині державна інформаційна політика є важливою складовою зовнішньої політики країни й охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства. Ця галузь має стати цілісною, концептуально вівереною та перспективною. Наразі можна стверджувати, що високопосадовці ...
247066
  Денисенко В. Висвітлення духовного і церковного життя в Україні на сторінках часопису "Киевские епархиальные ведомости" (1861-1917 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 100-118. – ISBN 966-02-2067-7
247067
  Олтаржевський Дмитро Олегович Висвітлення екологічної тематики на сторінках сучасної української преси (засади, проблематика, досвід, жанрові форми та мовностилістичні прийоми) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Олтаржевський Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 196л. – Бібліогр.: л.180-196
247068
  Олтаржевський Дмитро Олегович Висвітлення екологічної тематики на сторінках сучасної української преси (засади, проблематика, досвід, жанрові форми та мовностилістичні прийоми) : Атореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Олтаржевський Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
247069
  Конта Р. Висвітлення етнологічних здобутків І.Франка в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові: дорадянська міжвоєнна історіографія / Р. Конта, О. Маслюк // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 138-141. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається питання дослідження в дорадянській міжвоєнній історіографії етнологічної діяльності Івана Франка в Науковому товаристві ім. Шевченка. В статье рассматривается вопрос исследования в досоветской межвоенной историографии ...
247070
  Моїсеєнко Є.В. Висвітлення етнологічної проблематики на сторінках "Історичного журналу" // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-63. – ISBN 966-614-021-7
247071
  Коваль О. Висвітлення істориками державотворчої ролі національної науково-освітянської, культурно-мистецької та духовної еліти доби Української революції 1917–1921 років: досягнення та наукові перспективи // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 15-21


  В статті досліджуються історіографічні аспекти державотворчої ролі національної творчої та духовної еліти за доби Української революції 1917 - 1921 рр. В статье исследуются историографические аспекты созидательной роли национальной творческой и ...
247072
  Гвоздик Н.С. Висвітлення істориками НДР досвіду КПРС у вирішенні національного питання та використання його братніми партіями країн соціалістичної співдружності // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 75-82. – (Історичні науки ; Вип. 25)


  В статье рассмотрены работы историков ГДР, изучающих опыт КПСС по решению национального вопроса и использования его братскими партиями стран социалистического содружества.
247073
  Юсипишена К. Висвітлення історії болгар в "Записках Одесского общества истории и древностей" // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 91
247074
  Кривоший О. Висвітлення історії воєнної повсякденності жінок ранньомодерної України у працях Наталії Мірзи-Авакянц // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 44-61


  Перебування у полоні стереотипів та ідеологічних міфів, закладених радянською історіографією, протягом багатьох років позбавляло вітчизняних дослідників можливості наблизитися до осмислення великого пласту наукової спадщини талановитого укр. історика ...
247075
  Лучканин С.М. Висвітлення історії загальномовознавчих теорій у Румунії в науковій спадщині Станіслава Семчинського // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 335
247076
  Божко О.А. Висвітлення історії І Всеукраїнського з"їзду Рад у працях учасників з"їзду - Є. Бош, В. Шахрая, В. Затонського (історіографія проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 116-119. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано висвітлення історії I-го Всеукраїнського з"їзду Рад у працях його учасників.
247077
  Петренко І. Висвітлення історії повсякденних шлюбно-сімейних відносин українців XVIII ст. у радянській історіографії (1918 р. - кінець 80-х рр. XX ст.) // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 244-249. – ISBN 978-966-182-372-2
247078
  Синявська О.О. Висвітлення історії Рішельєвського ліцею на сторінках ювілейних видань Одеського університету // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 303-312. – ISSN 2312-6825


  "...Стаття присвячена історіографічному аналізу ювілейних видань з історії Одеського унверситету."
247079
  Соколова Н. Висвітлення історії Росії в студентських працях Дмитра Багалія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 128-130. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено формування Д.І. Багалія як історика. Проаналізовано його студентські праці з вітчизняної історії. The article is devoted to the formation of D.I.Bagaly as historian. It has been analyzed his student works of native history.
247080
  Пивовар С.Ф. Висвітлення історії украінської державності в контексті партійно-державної ідеологіії в УРСР (кінець 60 - початок 70-х років) / С.Ф. Пивовар, О.Г. Пилипчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-55. – (Історія ; Вип. 51)


  У статті розглядаються деякі аспекти впливу партійно-державної ідеології на висвітлення радянськими вченими історії української державності.
247081
  Кочерга Н.К. Висвітлення історії центрального корпусу Полтавського НТУ в експозиції народного музею як складова краєзнавчої роботи / Н.К. Кочерга, В.Г. Солодовник // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 125-134
247082
  Бессонова М. Висвітлення канадською пресою президентської передвиборчої кампанії 2012 р. у США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-13. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Особливостями висвітлення канадською національною пресою президентських виборів у США є більша активність англомовних видань, створення окремих рубрик та спецпроектів, використання відеозаписів. Особенностями освещения канадской национальной прессой ...
247083
  Руда О. Висвітлення козацької проблематики в працях представників краківського історичного середовища зламу ХІХ-ХХ ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 7. – С. 211-224.
247084
  Рудик П.А. Висвітлення Конституції Пилипа Орліка в історико-правовій літературі в період до проголошення незалежності України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 45-49
247085
  Мінгазутдінов А.Ф. Висвітлення концепції національної ідеї на сторінках української періодики (90-ті роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 71-75. – (Історія ; Вип. 35)


  Аналізуються опубліковані в 90-ті рр. журнальні статті, в яких розкривається історія розробки національної ідеї, її сутність, роль української національної ідеї в процесі державотворення.
247086
  Тимченко Ю. Висвітлення М. Зібером проблем кооперації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 46-48. – (Економіка ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  В доповіді робиться спроба проаналізувати теоретичний та практичний внесок М.І. Зібера у проблему розвитку споживчої кооперації; а також його бачення основних принципів організації споживчих товариств. In this report is made an attempt to analysis the ...
247087
  Козуб Л.В. Висвітлення М.П. Драгомановим діяльності М.О. Бакуніна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-28. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто наукові дослідження М.П. Драгоманова, присвячені вивченню спадщини М.О. Бакуніна. Considered scientific researches of M. Drahomanow dedicated to the study of M. Bakunin.
247088
  Кудінов Д.В. Висвітлення мемуарною літературою діяльності осередків Всеросійського селянського союзу в Україні в роки Першої російської революції // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2014. – № 22. – С. 13-23. – ISSN 2227-183Х
247089
  Гетьман А.О. Висвітлення міжнародного тероризму на телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 35-40.


  У статті розглянуто висвітлення теми тероризму на телебаченні і практичні проблеми, які виникають у роботі телевізійних журналістів. In my report I shall focus on covering theme of terrorism on television and practical problems, which appears in the ...
247090
  Плехова І.Д. Висвітлення мовної політики на шпальтах галицького книгознавчого часопису "Українська книга" (1937-1943 рр.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 305-309. – ISSN 1729-360Х
247091
  Левчук М.А. Висвітлення морально-етичної проблематики на шпальтах преси Православної Церкви Волині (1867-2006 рр.) : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Левчук М.А.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 252л. + Додатки: л.207-252. – Бібліогр.: л.186-206
247092
  Левчук М.А. Висвітлення морально - етичної проблематики на шпальтах преси православної церкви Волині (1867-2006 рр.) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Левчук М.А. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
247093
  Бартошко С. Висвітлення наслідків Емського акту у публікаціях М.П. Драгоманова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 156-163. – (Журналістика ; Вип. 4)
247094
  Дровозюк С.І. Висвітлення національно-культурного та духовного життя українського селянства в 20-30-ті рр. ХХ ст. в історіографії 90-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-31. – (Історія ; Вип. 54)


  Розглядається висвітлення конкретних форм національно-культурного та духовного життя українського селянства в 20-30-ті рр. ХХ ст. в українській історіографії 90-х рр., визначаються основні напрями дослідження.
247095
  Солощенко А. Висвітлення національної ідеї в історичних творах Юрія Косача // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 292-297
247096
  Коцур В. Висвітлення непу в суспільно-політичній та історико-економічній літературі 1920-х років // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 351-383. – ISBN 978-966-308-217-2


  Стаття присвячена історіографічному аналізу літератури 1920-х років з проблеми непу на теренах України
247097
  Мармазова Т.І. Висвітлення нових аспектів махновського руху в працях А. Граціані // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 40-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті представлений аналіз праць італійського вченого, дослідника махновського руху А. Граціані. Був оцінений рівень висвітлення деяких сутнісних рис повстанського руху на півдні України.
247098
  Строган А.Ю. Висвітлення окремих питань і проблем складу злочину в постановах Пленуму Верховного Суду України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 15-18.
247099
  Голуб О. Висвітлення особливостей словоскладання в англійській та українській мовах / О. Голуб, О. Бондаренко // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 16/17. – С. 133-140. – ISBN 978-966-493-304-6
247100
  Козицький М.Ю. Висвітлення питання автономії України на сторінках центрального органу Української соціал-демократичної робітничої партії "Робітнича газета" (березень - липень 1917 рік) / М.Ю. Козицький, О.М. Калінчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 69-74. – (Історія ; Вип. 34)


  Здійснено спробу висвітлити проблему встановлення автономії України на сторінках "Робітничої газети" - центрального органу УСДРП, яка відігравала активну роль у діяльності Української Центральної Ради.
247101
  Парахіна М.Б. Висвітлення питання виборів до органів місцевого самоврядування 1917 р. : історіографічний огляд / М.Б. Парахіна, Т.В. Полушкіна // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 120-125
247102
  Конта Р.М. Висвітлення питання етнологічних досліджень у Науковому товаристві ім. Шевченка наприкінці XIX ст. (на матеріалах "Літературно-наукового вісника") // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 3 (67). – С. 89-95


  У статті розглядається проблема висвітлення на сторінках "Літературно-наукового вісника" наприкінці XIX ст. розвитку української етнології у Науковому товаристві ім. Шевченка. Проаналізовано структуру цього друкованого органу, характер вміщених у ...
247103
  Гетьман А.О. Висвітлення подій міжнародного тероризму на телебаченні у режимі реального часу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 42-48


  У статтіі зосереджено увагу на висвітленні тероризму на телебаченні у режимі реального часу та практичних проблемах, які виникають під час роботи з цією темою.
247104
  Шпаргало Є. Висвітлення подій Української революції 1917-1921 рр. часописом "Вісті комбатанта" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (243). – С. 28-34. – ISSN 1029-7200
247105
  Мінгазутдінова Г.І. Висвітлення політики США в Центральній Азії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. в науковій літературі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
247106
  Подоляко А.О. Висвітлення політичної тематики на шпальтах газети "KyivPost" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 534-538
247107
  Павленко Л. Висвітлення поняття "жіночий рух" у російській публіцистиці кінця XIX- початку XX ст. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 261-266. – (Історичні науки ; № 8)
247108
  Лукашова О. Висвітлення постаті кошового отамана Івана Сірка в українській і російській історіографії XVIII ст. // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 233-238. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8
247109
  Шакурова О. Висвітлення походження українського народу у працях Ю. Шилова, Ю. Канигіна та І. Каганця // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 192-195
247110
  Медзянівська Д. Висвітлення президентських виборів в Україні 2004 р. на шпальтах провідних американських газет // Публіцистика і політика : збірник наукових праць політологічної срямованості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 1 (4). – С. 102-108. – ISBN 978-966-349-110-3
247111
  Філіпець Н.Д. Висвітлення принципів безпеки лікарських засобів при викладанні медичних дисциплін / Н.Д. Філіпець, О.О. Філіпець, О.Г. Кметь // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 122-123. – ISSN 1681-2751
247112
  Жабенко О. Висвітлення проблем державного управління освітою у вітчизняній літературі // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.110-116. – ISBN 966-7800-10-5
247113
  Годунова Л. Висвітлення проблем діяльності акцизних управлінь у системі імперських органів податкового контролю наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в ювілейних виданнях Міністерства фінансів Російської імперії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 124-130. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена дослідженню висвітлення в ювілейних виданнях Міністерства фінансів Російської імперії проблем створення та функціонування інституту акцизного контролю в імперії в цілому та в Наддніпрянській Україні, зокрема наприкінці ХІХ - на ...
247114
  Полякова А. Висвітлення проблем неорелігій у мас-медіа України (за матеріалами тижневиків "Корреспондент" і "Український тиждень" за 2007-2008 рр.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 31-34


  Досліджуються особливості висвітлення релігійної проблематики на сторінках українських тижневиків. The features of elucidation of religious problems on the pages of the Ukrainian newspapers are researched. Исследуются особенности освещения ...
247115
  Теленков Д. Висвітлення проблем освіти на сторінках української преси Росії // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 223-227. – ISBN 966-7586-04-09
247116
  Желіховська Н. Висвітлення проблем розвитку української культури на сторінках журналів "Київ" і "Вітчизна" у часи радянської перебудови (1985-1990) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – C. 31-39


  У статті досліджуються характерні особливості висвітлення проблем української культури на сторінках журналів "Київ" і "Вітчизна" у період суспільно-політичних змін. The typical peculiarities of Ukrainian culture"s elucidation on the pages of the ...
247117
  Желіховська Н. Висвітлення проблем суспільної моралі та ідеології на сторінках журналів "Київ" і "Вітчизна" у період суспільно-політичних змін (1985-1990) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 96-103


  Досліджуються характерні особливості висвітлення проблем суспільної моралі та ідеологи на сторінках журналів "Київ" і "Вітчизна" у період перебудови. The typical peculiarities of public ideology and morals elucidation on the pages of the periodicals ...
247118
  Городиська К. Висвітлення проблематики українського дисидентського руху у вітчизняних наукових дослідженнях // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 129-132. – ISBN 978-966-171-893-6
247119
  Ситник С.В. Висвітлення проблеми етнічної самосвідомості в сучасній науковій літературі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-74. – (Історія ; Вип. 41)


  Проаналізовано наукову літературу, присвячену проблемі функціонування етнічної самосвідомості. Розглянуто основні ознаки та характеристики етнічної самосвідомості у вітчизняній, радянській та зарубіжній літературі, які є необхідною умовою для ...
247120
  Широкова І. Висвітлення проблеми застосування репресивної медицини в СРСР у західній пресі (1960-1980-і рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 58-61
247121
  Іванченко В. Висвітлення проблеми Співдружності націй у світовій та вітчизняній історіографії // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 47-48
247122
  Сушкова О.М. Висвітлення проблеми торгівлі людьми у засобах масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 73-76


  Проблема торгівля людьми - одна iз найгостріших, найактуальших у сьогоденні. У поданій статті осмислюеться, як висвітлюють цю проблему друковані засоби масової інформації. The problem of human trafficking is one of the most relevant and essential ...
247123
  Бондар О. Висвітлення проблеми якості підручника на сторінках часопису "Радянська школа" (80-ті роки ХХ ст.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1/2 (961/962). – С. 62-66. – ISSN 0131-6788
247124
  Рекіта В.І. Висвітлення процесу національної ідентифікації українців Закарпаття у міжвоєнний період (на матеріалах творчої спадщини Василя Гренджі-Донського) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 52-56. – (Історія ; Вип. 22)
247125
  Бабюх Ю. Висвітлення процесу створення Молдавської АСРР в періодиці 1924 року // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 161-174
247126
  Опанащук П. Висвітлення революційних подій 1905-1907 рр. на сторінках преси Волинської губернії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 18-23
247127
  Борисенко О. Висвітлення російсько-українських взаємовідносин середини XVII ст. в радянській історичній науці 20-х - сер. 50-х рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 5-6
247128
  Краснодемська І.Й. Висвітлення російської агресії в Криму західними засобами масової інформації (лютий - березень 2014 р.) // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 223-241. – ISBN 978-617-7638-08-6
247129
  Рябов О.А. Висвітлення селянського повстанського руху Київщини 1917-1921 років // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 264-267. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
247130
  Чернік С. Висвітлення сербсько-болгарської війни 1885-1886 рр. на сторінках газет "Киевлянин" та "Заря" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 89-97. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
247131
  Ігнатенко М.М. Висвітлення соціально-економічного розвитку українського села у 1990-2000 рр. у сучасній науковій літературі // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 108-114. – ISBN 966-614-021-7
247132
  Сащук Т.І. Висвітлення соціальної проблематики в загальнонаціональних друкованих мас-медіа : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Сащук Тетяна Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 204 л. – Бібліогр.: л. 180-204
247133
  Сащук Т.І. Висвітлення соціальної проблематики в загальнонаціональних друкованих мас-медіа : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Сащук Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 15 с. – Бібліогр.: 15 назв
247134
  Рудько С. Висвітлення суспільно-політичної діяльності М.П. Василенка в публікаціях української діаспори // Наукові записки : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 420-430. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-62-1
247135
  Капелюшний В. Висвітлення теми "Українська революція 1917 - 1921 років" в сучасних підручниках та навчальній літературі з історії України // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 123-130. – ISBN 978-617-7399-06-2
247136
  Гетьман А Висвітлення терористичних акцій засобами масової інформації // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 90-94
247137
  Холод О.М. Висвітлення у ЗМІ мовленнєвих витворів політиків як інструмент соціальних технологій // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 97-103


  У статті досліджується залежність іміджу політиків від їхнього мовлення на основі аналізу текстів інтерв"ю.
247138
  Дмитровський З. Висвітлення у пресі проблеми зросійшення ефірного мовленняв Україні. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 108-120.
247139
  Боруцький Ю. Висвітлення українських проблем на сторінках діаспорного журналу "Фенікс" (1951-1970) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 527-537
247140
  Пусько І. Висвітлення українсько-польського протистояння 1938-1944 років на Волині на матеріалах усної історії // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 218-229. – ISBN 978-966-600-651-9
247141
  Попович О. Висвітлення українського визвольного руху періоду Другої світової війни у шкільних підручниках і посібниках [2005-2014) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 4, липень - вересень. – С. 69-76. – ISSN 1998-4634
247142
  Коваленко Л. Висвітлення українського питання в Державних думах Російської імперії на сторінках преси // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.128-133. – ISSN 0132-1331
247143
  Чолпан П.П. Висвітлення філософських питань при викладанні фізики в вузі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
247144
  Чолпан П.П. Висвітлення філософських питань при викладанні фізики в вузі. / П.П. Чолпан. – К., 1968. – 55-68с.
247145
  Козар Л.П. Висвітлення фольклористично-етнографічної діяльності Павла Чубинського на сторінках журналу "Украинская жизнь" // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 260-272. – ISBN 966-02-2984-4
247146
  Кокін С. Виселення німців з території України у 1934 - 1936 роках як складова репресивної діяльності НКВС УСРР (за документами ГДА СБУ) // Історія німців України : [матеріали всеукр. наук. конф.] / В. Васильчук, Э. Плесская, Ю. Поліщук, О. Берестень, Ю. та ін. Берестень. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – С. 111-122. – ISBN 978-966-02-8257-5
247147
  Шишела С.І. Виселення поляків з території СРСР у польській історіографії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 90-93. – ISSN 2076-1554
247148
  Судин Ю. Виселення українців з Любачівщини // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 43. – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Виповнюється 70 років від початку депортації українців з Закерзоння.
247149
  Мінько М. Виселок у пилу : повість / М. Мінько. – Харків ; Дніпропетровськ, 1931. – 196 с.
247150
  Мінько М.Г. Виселок у пилу : роман, повісті, оповідання / Микола Мінько. – Дніпропетровськ : Січ, 2007. – 492с. – ISBN 978-966-511-321-6
247151
  Матяш Н. Висенте Сото: / Испанский писатель. Живет в Лондоне/ // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С.81-82. – ISSN 1130-6545
247152
  Дабагян Э.С. Висенте Фокс - мексиканский президент-реформатор // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 4. – С. 159-171. – ISSN 0130-3864
247153
  Фройнд Юрген Виси, пока молодой // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 100-105 : фото
247154
  Потапов Владимир Вискиград : Традиции // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 122-134 : Фото, карта. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
247155
  Шугалий А.В. Вискозиметрическое исследование ДНК в интервале перехода спираль - клубок. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Шугалий А.В.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1970. – 18л.
247156
  Барр Г. Вискозиметрия : пер. с англ. / Г. Барр. – Ленинград ; Москва : ГОНТИ, 1938. – 274 с.
247157
  Юдахина Л.А. Вискозиметрия растворов триацетатов целлюлозы / Л.А. Юдахина, Г.Г. Мельникова. – Фрунзе, 1987. – 97с.
247158
   Висконти о Висконти. – М., 1990. – 442с.
247159
  Рабинович Ц. Вислая Дубрава / Ц. Рабинович. – Ульяновск, 1947. – с.
247160
  Жуков И. Вислая печать Великого Киевского князя Изяслава (Дмитрия) Давыдовича (1155, 1157 - 1158, 1161 годы) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (73). – С. 11-12. – ISSN 1811-542X
247161
  Жуков И. Вислая печать Галицкого епископа Иоанна I (XII век) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (75). – С. 21-22. – ISSN 1811-542X
247162
  Жуков И. Вислая печать Прохора - игумена Киево-Печерского монастыря (с 1112 г.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (73). – С. 8-9. – ISSN 1811-542X
247163
  Жуков И. Вислая печать ростовского князя Бориса Владимировича (1010-1015 гг.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (55). – С. 10-11. – ISSN 1811-542X
247164
  Кебуладзе В. Вислів І. Канта "думки без змісту порожні, споглядання без понять сліпі" у феноменологічній перспективі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.155-164. – ISSN 0235-7941
247165
  Баран Г. Вислови з Біблії у віршованій молитві Тараса Шевченка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 22-25
247166
  Борисенко Н.Д. Висловлення вибачення в дискурсі британської драми: комунікативно-прагматичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 57. – С. 52-57
247167
  Снєжик О.П. Висловлення звинувачення та виправдання у вербальних інтеракціях (на матеріалі сучасної французької мови) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Снєжик О.П.; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 308л. + Додатки: л. 237-308. – Бібліогр.: л. 208-236
247168
  Мусійчук Т. Висловлення обурення як реакція на несправедливість // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 49-52. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
247169
  Коструба П.П. Висловлення як основна одиниця живої мови. / П.П. Коструба. – Львів, 1959. – 32с.
247170
  Снєжик О.П. Висловлєння звинувачення та виправдання у вербальних інтеракціях (на матеріалі сучасної французької мови) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Снєжик О.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
247171
  Осовська Ірина Миколаївна Висловлювання-відмова: структурно-семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти ( на матеріалі сучасної німецької мови) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.02.04 / Осовська І.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
247172
  Осовська Ірина Миколаївна Висловлювання-відмова: структурно-семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі сучасної німецької мови) : Дис... канд. філологічних наук: 10.02.04. / Осовська Ірина Миколаївна; Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2002. – 187 л. – Бібліогр.: л. 162-187
247173
  Бондарєва Н.О. Висловлювання - поради у системі директивних мовленнєвих актів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 65-70.
247174
  Крисанова Тетяна Анатоліївна Висловлювання з негативною оцінкою адресата в сучасній англійській мові (комунікативно-прагматичний аспект) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Крисанова Т.А.; Київськ. держ. лінгвіст. ун-тет. – Київ, 1999. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
247175
  Король А.А. Висловлювання звинувачення у структурі конфліктної ситуації на рівні макроконтексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 236-240
247176
   Висловлювання про творчість Олеся Гончара, про нього як письменника, культурного і громадського діяча // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-26
247177
  Жуков И. Вислые печати князя Мстислава (Федорова) Владимировича (1076-1132 гг.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (63). – С. 21-22. – ISSN 1811-542X
247178
  Жуков И. Вислые печати князя Олега (Михаила) Святославича // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (58). – С. 22-23. – ISSN 1811-542X
247179
  Белянкин Е.О. Вислый камень / Е.О. Белянкин. – М., 1958. – 488с.
247180
  Белянкин Е.О. Вислый камень / Е.О. Белянкин. – 2-е изд., испр. – М., 1963. – 571с.
247181
  Овал Г. Висмоктане з порожнього пальця // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2013. – № 11/12. – С. 152-154. – ISSN 0130-1608


  Повість Бориса Крауша "Туга" ("Березіль", ч. 7/8, 2013) - про високі почуття, про Красу і Світло.
247182
  Верхоланцев П.Г. Висмут / П.Г. Верхоланцев. – Москва-Ленинград
28. – 1947. – с.
247183
  Розов Б.И. Висмут / Б.И. Розов. – М, 1961. – 63с.
247184
   Висмут, сурьма, их соединения и твердые растворы. – М., 1967. – 136с.
247185
  Самсонов Г.В. Висмутиды / Г.В. Самсонов. – К, 1977. – 139с.
247186
  Годовиков А.А. Висмутовые сульфосоли. / А.А. Годовиков. – М, 1972. – 303с.
247187
  Гук Г.Н. Висмутовый пленочный тензодатчик сопротивления : Автореф... канд. техн.наук: / Гук Г.Н.; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Совет Секции техн. наук Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1963. – 16л.
247188
  Жикаляк М.В. Виснаження ефективних запасів корисних копалин - загроза національній безпеці України // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. 3-7 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-721Х
247189
  Кошляков О. Виснаження та забруднення питних водоносних горизонтів в умовах інтенсивної експлуатації на території м. Києва / О. Кошляков, О. Диняк, І. Кошлякова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-42. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання зміни гідродинамічного стану водоносних горизонтів і комплексів в результаті порушення режиму експлуатації та охорони підземних вод на території м. Києва. Проаналізовано зміну стану питних водоносних горизонтів в умовах ...
247190
   Висновки-рекомендації IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з питань кодифікації законодавства України "Новий Цивільний кодекс України та його вплив на подальший хід і зміст кодифікаційного процесу в Україні" // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 185-186


  Висновки-рекомендації конференції, яка відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ...
247191
  Латиш Ю.В. Висновки // Університетська decembriana : дослідження руху декабристів у Київському університеті / Ю.В. Латиш. – Київ : СПД Цимбаленко Є.С., 2008. – С. 137-139. – ISBN 978-966-96992-2-0
247192
  Штефан А. Висновки експертів усправах за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності та репутації : окремі питання // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 11. – С.55-60
247193
   Висновки за результатами аналізу та експертизи проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" / [ відп. за вип. Головань М.М. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2008. – 49с.
247194
   Висновки за результатами аналізу та експертизи проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. Головань М.М.]. – Київ : Рахункова палата України, 2009. – 57с.
247195
   Висновки за результатами аналізу та експертизи проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. Тесленко О.І.]. – Київ : Рахункова палата України, 2011. – 45 с. + Додатки: с. 35-45
247196
  Чухно А. Висновки і пропозиції, що витікають із праці "Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для країни" : наукове життя // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 105-114. – ISSN 1811-3141
247197
   Висновки комісії чистки Охтирської райпарторганізації. – Охтирка, 1934. – 23 с.
247198
  Абдуліна І. Висновки стосовно колективного управління авторськми та суміжними правами в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 10
247199
  Кулинич П.Ф. Висновки та погодження при відведенні земельних ділянок:правові питання // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 7. – С. 3-9.
247200
   Висновки та рекомендації з актуальної теми / В. Буткевич, М. Буроменський, Т. Варфоломеєва, П. Рабінович // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 124-125. – ISSN 0132-1331


  Висновки та рекомендації за матеріалами міжнародної конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України", яка відбулася 1 липня 2011 р. у м. Києві за ініціативою журналу "Право України".
247201
   Висновки та рекомендації з актуальної теми // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 118-119. – ISSN 0132-1331
247202
   Висновки та рекомендації з актуальної теми // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 114-119. – ISSN 0132-1331
247203
   Висновки та рекомендації з актуальної теми // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 154-155. – ISSN 1026-9932


  Актуальна тема номера: "Модернізація Конституції України: актуальні проблеми".
247204
   Висновки та рекомендації з актуальної теми / Н. Кузнєцова, А. Довгерт, В. Луць, Р. Майданик, О. Кохановська // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6. – С. 111-117. – ISSN 1026-9932
247205
  Кузнєцова Н. Висновки та рекомендації з актуальної теми [громадянське суспільство] / Н. Кузнєцова, А. Довгерт, О. Кохановська // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 106-107. – ISSN 1026-9932
247206
   Висновки та рекомендації з актуальної теми: "Земельне право в Україні:стан і перспективи розвитку" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 85-87. – ISSN 1026-9932
247207
  Рєзнікова В.В. Висновки та рекомендації з національної правничої дискусії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 176-183. – ISSN 1026-9932
247208
   Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2007 рік / Рахункова палата України; [ відп. за вип. Головань М.М. ]. – Київ, 2008. – 63с.
247209
   Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2008 рік / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. Головань М.М. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2009. – 57 с.
247210
   Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2009 рік / Рахункова палата України ; [ відп. вип. Головань М.М. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2010. – 56 с.
247211
   Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2010 рік / Рахункова палата України ; [відп. за вип. Тесленко О.І.]. – Київ : Рахункова палата України, 2011. – 63 с.
247212
   Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2011 рік / [відп. за вип. Тесленко О.І.] ; Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України, 2012. – 64, [1] с. : іл., табл.
247213
   Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2012 рік / [Рахункова палата України ; відп. за вип. Тесленко О.І.]. – Київ : Рахункова палата України, 2013. – 63 с. : іл., табл.
247214
  Савченко А.В. Висновки щодо порівняльно-правового дослідження кримінального законодавства України та США (на рівні федерації) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 252-264.
247215
  Капсамун І. Висновків не зроблено досі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 липня (№ 120). – С. 5


  24 роки тому Леонід Кучма вперше став президентом України. Чим це обернулося для країни?
247216
  Кінзерська Ю. Висновок Венеціанської комісії загалом відповідає нашим інтересам // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 232). – С. 7


  Оцінки Венеціанської комісії щодо українського Закону "Про освіту".
247217
   Висновок Венеціанської Комісії та ОБСЄ/БДІПЛ щодо Закону України "Про вибори народних депутатів України" // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 21-38.
247218
  Супрун Т.С. Висновок експерта у справах про встановлення та оспорювання батьківства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 161-169. – ISSN 1999-5717
247219
  Бідняк Г.С. Висновок експерта як джерело доказів під час розслідування шахрайства // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 55-59. – ISSN 1992-4437
247220
  Юрчишин В.Д. Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному процесі України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 09 / Юрчишин В. Д.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 19 назв
247221
  Юрчишин В.Д. Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному процесі України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Юрчишин В.Д.; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2006. – 227л. + Додатки: л.211-227. – Бібліогр.: л.181-210
247222
  Ясинок М. Висновок експерта як доказ у справах щодо обсягу правосуб"єктності фізичних осіб
247223
   Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України про надання висновку щодо відповідності Конституції України Римського Статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський Статут) : висновок КСУ від 11 липня 2001 року № 3-в/2001. Справа №1-35/2001 // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 122-127
247224
  Євграфова Є. Висновок на законопроект про внесення змін до Конституції України : (аналіз практики Конституційного Суду України) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 36-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
247225
  Кошин Н. Висновок органів опіки і піклування: правова природа, форма, зміст // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 371-372. – ISBN 978-617-7069-14-9
247226
  Коваль В. Висновок про неврегульованість майнових відносин у сфері господарювання Господарським кодексом і його наслідки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 70-73
247227
   Висновок Ради Європи щодо проекту Кримінально-процесуального кодексу України // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 49-145


  Підготовлено Директором з питань правосуддя та захисту людської гідності Генерального дерикторату Права людини і верховенство права на підставі експертизи: Лорени Бахмаєр-Вінтер, Джеремі Мак-Брайда, Еріка Сванідзе. (Страсбург, 2 листопада 2011 р.)
247228
  Скорич О. Висновок спеціаліста у цивільному процесі України: проблеми процесуального закріплення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 92-94
247229
  Галдецька І.Г. Висновок судово-медичного експерта: поняття, вимоги, оцінка // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 1. – С. 38-39.
247230
  Галдецька І.Г. Висновок судово-медичного експерта: поняття, вимоги, оцінка // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 2. – С. 28-32.
247231
  Прокопанич Г.К. Висновок судового експерта у господарському процесі: проблеми теорії та практики // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 122-127
247232
   Висновок щодо виконання Державного бюджету України за дев"ять місяців 2008 року / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. Головань М.М. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2008. – 55 с.
247233
   Висновок щодо виконання Державного бюджету України за дев"ять місяців 2009 року / Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України, 2009. – 53 с.
247234
   Висновок щодо виконання Державного бюджету України за дев"ять місяців 2010 року / [Рахункова палата України] ; [відп. за вип. Головань М.М.]. – Київ : [Рахункова палата України], 2010. – 44 с.
247235
   Висновок щодо виконання Державного бюджету України за дев"ять місяців 2011 року / Рахункова палата України ; [відп. за вип. Тесленко О.І.]. – Київ : [Рахункова палата України], 2011. – 51 с. : табл.
247236
   Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2008 року / Рахункова палата України; [ відп. за вип. головний контролер Головань М.М. ]. – Київ, 2008. – 55с.
247237
   Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2009 року / Рахункова палата України ; [ відп. ред. Головань М.М. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2009. – 48 с.
247238
   Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2010 року / Рахункова палата України ; [ відп. ред. Головань М.М. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2010. – 37 с.
247239
   Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2011 року / [Рахункова палата України ; відп. за вип. Тесленко О.І.]. – Київ : [Рахункова палата України], 2011. – 57 с. : іл.
247240
   Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2012 року / Рахункова палата України ; [відп. за вип. Тесленко О.І.]. – Київ : Рахункова палата України, 2012. – 55 с. : табл.
247241
   Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перший квартал 2008 року / Рахункова палата України; [відп. за вип. Головань М.М.]. – Київ : Рахункова палата України, 2008. – 47с.
247242
   Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перший квартал 2009 року / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. Головань М.М. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2009. – 49 с.
247243
   Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перший квартал 2010 року / Рахункова палата України ; [відп. за вип. Головань М.М.]. – Київ : Рахункова палата України, 2010. – 29 с.
247244
   Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перший квартал 2011 року / [Рахункова палата України] ; [відп. за вип. Тесленко О.І.]. – Київ : [Рахункова палата України], 2011. – 44 с.
247245
   Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перший квартал 2012 року / [відп. за вип. Тесленко О.І.] ; Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України, 2012. – 43 с. : іл., табл.
247246
   Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перший квартал 2013 року / [Рахункова палата України ; відп. за вип. Тесленко О.І.]. – Київ : Рахункова палата України, 2013. – 45 с. : іл., табл.
247247
   Висновок щодо дотримання конституційної процедури під час внесення змін до Конституції України 1996 року шляхом ухвалення Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 р. : Ухвалено на третьому пленарному засіданні Комісії, (м. Київ, 27 грудня 2005 року). – Київ, 2006. – 32с.
247248
  Кулик І.М. Висновок щодо економічності добування бурштину (янтаря) на узбережжі р.Дніпра в Районі сіл Старо-Петрівці, Ново-Петрівці, Вишгород Київської округи. / І.М. Кулик. – К., 1932. – 45-47с.
247249
   Висновок щодо Кримінального процесуального кодексу України (прнийнятого Верховною Радою України в останньму читанні 13 квітня 2012 року) / підг. Л.Б. Вінтер, Д.М. Брайд // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 327-362. – ISSN 1026-9932
247250
  Фурса С.Я. Висновок щодо можливості об"єднання у цивільному судочинстві в одне провадження вимог, що виникають із солідарного обов"язку / С.Я. Фурса, О. Снідевич // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 2 (76). – С. 59-64
247251
   Висновок щодо проекту виборчого кодексу Верховної Ради України Венеція, 16, 17-18 грудня 2010 р. // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2011. – № 1 (20). – С. 58-71
247252
  Піщан І.С. Висока активність реалізації рефлексу молоковіддачі у корів швіцької породи на доїльній установці типу "Паралель" // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 161-172 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2313-092X
247253
  Ященко Є. Висока вахта самовимогливості або Шевченків "Перебендя" в історичному аспекті // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 4-8. – ISSN 0208-0710
247254
  Поповкін Є. Висока вода / Є. Поповкін. – К., 1956. – 424с.
247255
  Римарук І.М. Висока вода : поезії / І.М. Римарук. – Київ : Молодь, 1984. – 71 с.
247256
  Степовичка Л. Висока вона, Тарасова гора... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 19 червня (№ 25). – С. 1, 2


  Міжнародне літературно-мистецьке свято "В сім"ї вольній, новій...", присвячене перепохованню Тараса Шевченка, в Україні.
247257
  Жулинський М. Висока гідність українця // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 91-98. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004) - доктор філологічних наук (1989), професор (1991). Завідувач кафедри видавничої справи та редагування видавничо-поліграфічного факультету НТУУ «КПІ» (Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ») (з 1991). ...
247258
  Коломієць В.П. Висока громадянськість радянської людини / В.П. Коломієць, Т.М. Мельник. – К., 1979. – 48с.
247259
  Чернов Ю.М. Висока для "Авроры" / Ю.М. Чернов. – К., 1982. – 278с.
247260
  Чистяк Д. Висока і чиста зоря Дмитра Чередниченка // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 11/12 (1043/1044). – С. 268-269. – ISSN 0320 - 8370
247261
  Шевчук Г.І. Висока ідейність комуніста / Г.І. Шевчук. – К., 1965. – 61с.
247262
  Сиволоб А.В. Висока конформаційна рухливість ДНК в ядрах клітин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-19. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Аналіз флуоресцентного титрування ДНК нативних ядер бромистим етидієм вказує на несподівано низьке значення силової константи над спіралізації, яка є мірою загальної конфірмаційної жорсткості ДНК. Зроблено висновок, що зростання конфірмаційної ...
247263
  Гундорова Тамара Висока культура і популярна культура: слов"янський контекст


  У статті розглянуто такі аспекти функціонування теорії масової культури, як ідеалізація народності, європейський контекст національних (слов"янських) літератур, місце гердерівської концепції народності в генезі слов"янського романтизму. Висвітлюється ...
247264
  Гундорова Тамара Висока культура та її "інший" (місце популярної культури в модернізації слов"янських літератур) // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 112-132. – ISBN 978-966-02-4860-1
247265
  Романенко О.В. Висока література - масова література: естетичний рух у літературному процесі ХХ століття // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 156-162. – ISBN 978-966-171-217-0
247266
   Висока міжнародна премія у нашого математика / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 1


  Премією ім. Васила Попова на Міжнародній конференції з теорії апроксимації (США) нагороджено асистента кафедри математичного аналізу мехмату, канд. фіз.-мат. н. А. Бондаренка. Він став першим із математиків Східної Європи, що отримав цю нагороду.
247267
   Висока міжнародна премія у нашого математика // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 2


  Премєю імені Васила Попова було нагороджено асистента кафедри математичного аналізу механіко-математичного факультету, кандидата фізико-математичних наук Андрія Бондаренка - за результати з теорії монотонної раціональної апроксимації та розв"язання ...
247268
   Висока місія : Сторінки історії Інститу міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка : Науково-публіцитичне видання. – Київ : Правда Ярославичів, 1999. – 192 с. : іл. – Присвячується 165-ій річнниці Київського університету імені Тараса Шевченка та 55-ій річниці Інституту міжнародних відносин. – ISBN 966-7526-18-6
247269
  Литвин В. Висока місія інтелекту // Голос України, 2005. – 21 травня


  [Привітання Голови Верховної Ради України з Днем науки]
247270
  Зінченко А. Висока молитва Якима Погрібняка // Народне мистецтво : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 30-35


  Троїцький собор у Новоселиці (Новомосковськ Дніпропетровської обл.) - грандіозний храм хрещатий у плані, дев"ятизрубний, дев"ятиверхий, тризаломні верхи сягають у висоту 45 метрі - спорудив майстер із Нової Водолаги (Слобожанщина) Яким Погрібняк у ...
247271
   Висока нагорода. – Київ, 1958. – 92с.
247272
   Висока нагорода зобов"язує. – Львів, 1959. – 160с.
247273
   Висока нагорода. Вручення Київській області ордена Леніна. – Київ, 1958. – 92с.
247274
   Висока нагорода. Нагородження Закарпатської області орденом Леніна. – Ужгород, 1958. – 112с.
247275
  Скрипнюк О.В. Висока наукова місія академіка Юрія Шемшученка: вклад видатного вченого у розвиток теорії правової науки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 141-147. – ISSN 1026-9932
247276
  Патон Б. Висока орбіта видатного фізика (До 80-річчя академіка НАН України В.Г. Бар’яхтара) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 30-31. – ISSN 0372-6436
247277
  Горська С. Висока оцінка звершень // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 23-30 жовтня (№ 46). – С. 2 : Фото


  "... У номінації "Наукові досягнення у галузі освіти" відзначено Державною премією результати багаторічних грунтовних фундаментальних досліджень авторського колективу науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка <...> У складі ...
247278
  Вільний В.М. Висока проба : роман / В.М. Вільний. – Київ, 1978. – 263 с.
247279
  Калянник І.І. Висока путь : поезії / І.І. Калянник. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 104 с.
247280
  Ющенко О.Я. Висока хвиля : вірші, балади, поема / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 157 с.
247281
  Кульчицький С. Висока хвороба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 січня (№ 12). – С. 4-5


  Владімір Путін versus Владімір Ленін.
247282
  Крамар О. Висока ціна дешевого авторитету // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 12-14. – ISSN 1996-1561


  Втягуючи Росію в повномасштабне протистояння із Заходом задля підтримання власного рейтингу, В. Путін, мжливо готує для країни черговий витверезний шок від поразки в конфлікті з усім світом.
247283
  Еткіна І. Висока ціна за свободу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 7


  Історія Болгарії - як дзеркало для розгляду власної.
247284
  Галушко К. Висока ціна нашої незалежності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 30/31). – С. 19


  "Майже сто років тому, після трьох літ пристрастей Української Революції, В"ячеслав Липинський в еміграції розмірковував над суто теоретичним питанням: скільки часу треба Україні, аби зміцніти. Набути, як сказали б сьогодні, стабільності. Тоді цей ...
247285
  Ломей Висока ціна прозріння. Тупа травма живота: хто винен? / Ломей, В.О. Ольховський, Ю.Я. Ломей // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 2 (18). – С. 103-109. – ISSN 2312-7104
247286
  Задирака О.І. Висока якість життя теперішніх і майбутніх поколінь - основа теорії сталого розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 179-183
247287
  Талалай Л.М. Високе багаття : вірші та поєма / Л.М. Талалай. – Київ, 1981. – 147 с.
247288
  Кащук Н.О. Високе відродження : поезії / Н.О. Кащук. – Київ, 1986. – 63 с.
247289
  Шкаровская І.І. Високе вогнище / І.І. Шкаровская. – К, 1978. – 118с.
247290
  Сколотяний Ю. Високе гальмування // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 жовтня (№ 35). – С. 1, 6


  Серед численних перешкод, які нинішньої осені має подолати офіційний Київ на шляху до одержання нового траншу МВФ (якщо все-таки розраховувати на це всерйоз), — далеко не перша за резонансністю, але не остання за значущістю реформа корпоративного ...
247291
   Високе звання зобов"язує. – Ужгород, 1971. – 95с.
247292
  Орлов В.М. Високе звання комуніста / В.М. Орлов. – Київ, 1966. – 56с.
247293
  Федик Іван Високе крило : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 13-14. – ISSN 0868-4790
247294
  Куліш Л.П. Високе літо / Л.П. Куліш. – Сімферополь, 1973. – 127с.
247295
  Дубина Т. Високе мистецтво // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 323-324


  Про фільм "Камінний хрест" (режисер Л.Л. Осика, 1968).
247296
  Гуторова Світлана Високе мистецтво турбізнесу : мандрівничий ряд / Гуторова Світлана, Горобець Ірина // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 146-147 : Фото
247297
  Добровольська К. Високе мистецтво. Ділова етика та етикет у міжнародному менеджменті // Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 16-19.
247298
  Машталер Г. Високе небо Богдана Лепкого
247299
  Каландадзе А. Високе небо Грузії / А. Каландадзе. – Київ, 1987. – 97 с.
247300
  Іванченко Р. Високе небо любові : Повісті. Оповідання. Новели / Раїса Іванченко. – Київ : Український центр духовної культури, 2005. – 444с. – ISBN 966-628-113-9
247301
  Сагач Г. Високе Небо над Храмом Слова України
247302
  Сагач Г. Високе Небо над Храмом Слова України
247303
  Дузь І.М. Високе осяяння душі / І.М. Дузь. – Київ, 1990. – 230с.
247304
   Високе покликанная партійних організацій. – К., 1974. – 279с.
247305
   Високе покликання. – К., 1978. – 240с.
247306
  Калакура Я. Високе покликання історика (До 60-річчя від дня народження Володимира Сергійчука) // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 104-107
247307
   Високе покликання літератури та мистецтва. – Львів, 1967. – 71с.
247308
  Коваль Г. Високе покликання педагога, фольклориста (До ювілею Ганни Сокіл) / Г. Коваль, Сокіл-Клепар // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 503-517. – ISSN 1028-5091
247309
  Грищенко М.М. Високе покликання радянського вчителя / М.М. Грищенко; Т-во для поширення політичних і наукових знань. – Київ, 1961. – 46с. – З автографом
247310
  Грищенко М.М. Високе покликання радянського вчителя / М.М. Грищенко. – Київ, 1961. – 46с.
247311
  Бонадр В. Високе покликання. Іван Горбачук - вчений, громадянин, особистість // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17-24 січня (№ 3/4). – С. 4


  "Професор, академік АН Вищої освіти України, голова трудового колективу, заслужений професор НПУ імені М.П. Драгоманова".
247312
  Слободін К.М. Високе приземлення // Сини сонця / В.Г. Большак. – Київ : Дніпро, 1990. – С.
247313
  Салига Тарас Високе світло : Ліературно-критичні студії / Салига Тарас. – Львів : Каменяр; Мюнхен: УВУ, 1994. – 270с. – (Серія Українського вільного університету: монографії.Число 54). – ISBN 5-7745-0322-4
247314
  Часто П.І. Високе село : новели / П.І. Часто. – Ужгород : Карпати, 1978. – 215 с.
247315
  Кагамлик С. Високе слово в окрасі монастиря Печерського : до 315-річниці з дня смерті Антонія Радивиловського // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 168-169. – ISBN 966-530-115-2
247316
  Кочичь П. Високи Саборе / Петар Кочичь ; [приред.: Р. Касагичь, Б. Вулин]. – Београд ; Баньа Лука : Задужбина Петар Кочичь, 1994. – 138, [3] с. – (Библиотека Источници)
247317
  Суржик Л. Високий "Горизонт" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 грудня (№ 50). – С. 1, 14


  Перші підсумки участі українських науковців у Програмі Євросоюзу з наукових досліджень та інновацій: пораділи — засмутились. Найбільш значимою подією для всієї наукової спільноти у 2015 р. стало підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом про ...
247318
  Бойко Ніна Високий дар, благий, нетлінний // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-54


  У статті розглядається творчий та життєвий шлях Василя Андрійовича Шевчука. Проаналізовано твори письменника, розкрито особливості висвітлення автором визначних постатей в українській та світовій культурі (М. Лисенка, Г. Сковороди, Т. Шевченка, Сократа ...
247319
  Куртяк Є.Г. Високий замок : роман / Є.Г. Куртяк. – Киев, 1964. – 351 с.
247320
   Високий замок. – Львів, 1989. – 189с.
247321
   Високий замок. – Львів
№ 8. – 2001
247322
   Високий замок. – Львів
№ 14. – 2001
247323
   Високий замок. – Львів
№ 20. – 2001
247324
   Високий замок. – Львів
№ 26. – 2001
247325
   Високий замок. – Львів
№ 32. – 2001
247326
  Мельник О.Т. Високий зліт / О.Т. Мельник. – К., 1961. – 108с.
247327
  Романівська М.М. Високий літ : повість / М.М. Романівська. – Харків : Харківське книжково-газетне видавництво, 1950. – 152 с.
247328
  Романівська М.М. Високий літ : повість / М.М. Романівська. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1954. – 208 с.
247329
  Фріч А.В. Високий мисливець. / А.В. Фріч. – К, 1979. – 200с.
247330
  Наєнко М. Високий модернізм "Срнячних кларнетів" :національний текст і загальнолітературний контекст // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 460-472. – ISBN 978-966-02-4860-1
247331
   Високий обрій. – Одеса, 1974. – 64с.
247332
  Шлапак Д.Я. Високий політ / Д.Я. Шлапак. – К., 1967. – 49с.
247333
  Чернишов К.К. Високий полудень / К.К. Чернишов. – Дніпропетровськ, 1976. – 64с.
247334
  Лабінський М. Високий престиж і шана. Декілька сторінок з біографії Національної премії України імені Тараса Шевченка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.14-15. – ISSN 0868-9644
247335
  Вдовенко Л.О. Високий рівень капіталізації - основа зміцнення банківської системи України / Л.О. Вдовенко, О.С. Черненко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4 (20). – С. 84-96. – ISSN 2411-4413
247336
  Опацька С.В. Високий рівень людського капіталу - передумова адаптації підприємств до ринку // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 38-40


  Завдання Фонду держмайна на перспективу та підсумки 2001 р.
247337
  Герасименко Ю.Г. Високий світ : поезії / Ю.Г. Герасименко. – Харків : Прапор, 1970. – 95 с.
247338
  Носа М. Високий храм незалежнсті : [публіцистика, есе] / Михайло Носа ; Закарпат. обл. т-во борців за незалежність України в XX ст. ; Карпат. ун-т ім. Августина Волошина. – Вид. 2-ге, доопрац. та допов. – Ужгород : Карпатський університет ім. Августина Волошина, 2017. – 94, [2] с. : іл.
247339
  Тимошик М. Високий чин справжнього українського інтелегента // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 395-399. – ISSN 2078-1911
247340
  Содомора А. Високий ювілей перекладознавця / А. Содомора, Т. Шмігер // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 30 жовтня (№ 42). – С. 13


  До 80-річчя видатному перекладознавцеві, докторові наук Роксолані Зорівчак.
247341
  Носаль С.Л. Високі-високі гори / С.Л. Носаль. – К, 1984. – 238с.
247342
  Маняк В.А. Високі береги землі : роман / В.А. Маняк. – Київ, 1979. – 296 с.
247343
  Дем"янчук Г.С. Високі береги Смотрича : путівник по туристському марштруту / Г.С. Дем"янчук. – Львів : Каменяр, 1978. – 72 с.
247344
  Шліфер Л.Й. Високі врожаї за всякої погоди / Л.Й. Шліфер. – К., 1974. – 48с.
247345
  Дмитерко Л. Високі завдання. Статті та нариси / Л. Дмитерко. – Київ, 1953. – 152 с.
247346
  Лайцен Л. Високі збори / Л. Лайцен. – Харків : ЛіМ, 1934. – 72 с.
247347
  Гамзатов Р. Високі зорі : Вірші й поема / Р. Гамзатов. – Київ : Дніпро, 1968. – 278 с.
247348
  Чорний М.Ф. Високі зорі : повість та оповідання / М.Ф. Чорний. – Одеса : Маяк, 1983. – 160 с.
247349
  Скляренко Г. Високі критерії Сергія Якутовича // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 52-55. – ISBN 966-7170-47-0


  Сергій Якутович (1952 р.) - засл. художник України і член-кореспондент Академії Мистецтв України, художником-постановщик фільмів: "Молитва за гетьмана Мазепу" (реж. Ю. Ільєнко), "Еще когда мы были казаками", "Последний гетман", "Техника безопасности ...
247350
  Бондар М. Високі обрії космічної науки / М. Бондар, Е. Кузнєцов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 липня (№ 25). – С. 7


  З 23 по 26 травня ц.р. у місті Дніпрі відбулася 6-та міжнароднв конференція "Космічні технології: сьогодення й майбутнє". Вчені Головної астрономічної обсерваторії й КНУ імені Тараса Шевченкапредставили проект "Аерозоль - UA" .
247351
  Горбулін В. Високі орбіти Володимира Уткіна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 жовтня (№ 37). – С. 11


  17 жовт. 2013 р. виповнюється 90 р. від дня народження акад. НАН України і АН СРСР Володимира Федоровича Уткіна - видатного вченого та конструктора ракетно-космічної техніки, док. тех. наук, проф., двічі Героя Соц. Праці, лауреата Ленінської і Держ. ...
247352
  Андрущенко В. Високі педагогічні технології / В. Андрущенко, В. Олексенко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 70-76.
247353
  Перебийніс П.М. Високі райдуги : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ : Молодь, 1973. – 126 с.
247354
  Лубківський Р.М. Високі райдуги : публіцистичні роздуми / Р.М. Лубківський. – Львів : Каменяр, 1979. – 144 с.
247355
  Юрезанський В. Високі роки / В. Юрезанський. – Х, 1933. – 127с.
247356
  Гаврильчик В. Високі стандарти якості патентів - причина втрати США технологічних переваг // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 9
247357
  Пугачова М.В. Високі статистичні технології: український досвід використання кон"юктурних обстежень // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 27-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
247358
  Ченбай Н.А. Високі технології в епоху науково-технологічної революції (соціально-філософський аналіз) // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 72-75. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (18))
247359
   Високі технології виховання : Матеріали І міжнародно науково-практично конференці 29-31 1995р. – Харків. – ISBN 5776397979
Ч.2. – 1995. – 276с.
247360
  Одотюк І.В. Високі технології за відсутності науки – новий рецепт українського економічного дива? // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 9. – С. 65-71. – ISSN 1027-3239
247361
  Дротянко Л.Г. Високі технології як засіб трансформації медіа-дискурсу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 10-14. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
247362
  Саліхова О. Високі технології: дефініція та оцінка / Олена Саліхова ; НАНУ ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва ; Мін-во промислової політики України ; ДП Державн. ін-т комплексних техніко-економічних досліджень. – Київ, 2008. – 290с. – ISBN 978-966-2142-36-5
247363
  Чернявський Ш.Б. Високі тополі / Ш.Б. Чернявський. – Київ, 1970. – 111 с.
247364
  Савчук О.І. Високі хвилі : повісті / О.І. Савчук. – Київ : Дніпро, 1980. – 310 с.
247365
  Савчук О.І. Високі хвилі. Прямий дощ : повісті / О.І. Савчук. – Київ : Дніпро, 1988. – 527 с.
247366
  Опришко В.Ф. Високі якості продукції. / В.Ф. Опришко. – К, 1981. – 48с.
247367
  Книш Г.А. Високість / Г.А. Книш. – Львів, 1966. – 100 с.
247368
  Гуменюк В. Високість трагедійності : Особливості поетики п"єси Володимира Винниченка "Між двох сил". Дослідження / Таврійський нац. ун-тет ім. В.І. Вернадського; Віктор Гуменюк. – Сімферополь : Таврія, 2001. – 32с. – ISBN 5-7780-0855-4
247369
  Пастушенко Л.Т. Високо в небо : повісті, оповідання / Л.Т. Пастушенко. – Київ : Молодь, 1975. – 216 с.
247370
  Коритченко К.В. Високовольтна електророзрядна техніка генерування ударних хвиль та нагрівання реагуючих газових середовищ : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.13 / Коритченко Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
247371
  Бернацький В.К. Високовольтна поляризація в селені при низьких температурах / В.К. Бернацький, Г.А. Федорус, 1938. – [8] с.
247372
  Набока Б.Г. Високовольтна тверда тонкошарова ізоляція: теоретичні основи розробки, технології виготовлення та діагностики. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.09.13 / Набока Б.Г.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Х, 1997. – 36л.
247373
  Хвощан О.В. Високовольтні електророзрядні свердловинні комплекси з підвищеними питомими енергетичними параметрами : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.09.03 / Хвощан О.В. ; НАНУ ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
247374
  Вовченко Олександр Іванович Високовольтні електророзрядні системи з керованим перетворенням енергії : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.09.03 / Вовченко О.І.; НАНУ, Ін-т електродинаміки. – Одесса, 2002. – 33 с.
247375
  Шолох Д.О. Високовольтні магнітно-напівпровідникові генератори з новими вузлами компресії мікро- і наносекундних імпульсів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Шолох Дмитро Олександрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
247376
  Троценко Є.О. Високовольтні малогабаритні вводи з повітряно-комбінованою ізоляцією для мобільних лабораторій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Троценко Є.О. ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв
247377
  Чопик В.І. Високогірна флора Українських Карпат / В.І. Чопик. – Київ : Наукова думка, 1976. – 269с.
247378
  Ткачук О. Високодекоративні види роду Rosa L. колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 126-130. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  В статті представлено високодекоративні види роду Rosa L. колекції Ботанічного саду, найбільш перспективні для використання у садово-парковому озелененні. Decorative species of genus Rosa L. of a collection to Botanic garden are represented in the ...
247379
  Жмудський О.З. Високодисперсійне рентгенографування і структурність спектральних ліній / О.З. Жмудський, 1955. – С. 93-110
247380
   Високодисперсні оксидні матеріали в адсорбції та екологічному каталізі : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 169с. : 1 рис., 35 таб. – 1 додаток. – Бібліогнр.: 21 дж.


  Об"єкт дослідження: хімічно модифіковані високодисперсні оксидні матеріали на основі елементів III - IV груп, з хімічно закріпленими їх поверхні органічними та неорганічними сполуками. Мета роботи: синтез та дослідження хімічно-модифікованих ...
247381
  Доценко Іван Сергійович Високоенергетичне розсіяння адронів ядрами та електромагнітні переходи в ядрах : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.04.02 / Доценко Іван Сергійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 34л.
247382
  Пеленський О.Л. Високоефективні алгоритми і засоби паралельної дії для обробки швидкопоступаючих сигналів. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.14 / Пеленський О.Л.; НАН Укр.Фіз-мех.Ін-т. – Львів, 1994. – 22л.
247383
  Фітьо Володимир Михайлович Високоінформативні фототермопластичні системи для запису оптичних голограм : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Фітьо Володимир Михайлович; Держ. ун-тет "Львівська політехн.". – Львів, 1998. – 17 с.
247384
  Авксєнтьєв М. Висококваліфікована робоча сила - ключовий елемент інноваційної моделі розвитку економіки / М. Авксєнтьєв, В. Павленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-53. – (Економіка ; вип. 12 (165)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано інформацію, яка стосується доведення необхідності використання високоосвічених спеціалістів в усіх галузях суспільного і економічного життя з метою побудови економіки нового типу. Проаналізовано досвід країн, які знаходилися в ...
247385
  Бурак С.В. Висококваліфіковані спеціалісти як категорія трудових мігрантів в праві Європейського Союзу. - // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 310-320. – ISSN 2078-9165
247386
  Богомолов С.В. Високолінійні аналогові пристрої на базі двотактних структур для багаторозрядних аналого-цифрових систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Богомолов Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
247387
  Азаров О.Д. Високолінійні порозрядні АЦП з ваговою надлишковістю для систем реєстрації і обробляння сигналів : монографія / О.Д. Азаров, О.А. Архипчук, С.М. Захарченко ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : Універсум, 2005. – 125 с. – ISBN 966-641-112-1
247388
   Високомангановий і високотитанистий магнетит із маліньїтів Покрово-Кириївського масиву (Приазов"я, Україна) / С. Кривдік, В. Шаригін, В. Гаценко, Є. Луньов // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 43-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-6220
247389
   Високометаморфізовані вуглисті утворення і графіти України / Є.І. Вульчин, М.Д. Братусь, О.Є. Іванців, З.В. Шабо. – Київ, 1967. – 140с.
247390
  Пальчик М.І. Високоміцне терпіння : гумористичні оповідання / М.І. Пальчик. – Київ : Молодь, 1964. – 46 с.
247391
  Фабуляк Ф.Г. Високомолекулярні сполуки : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Хімічна технологія високомолекулярних сполук" та "Технологія переробки полімерів" / Ф.Г. Фабуляк, С.В. Іванов, Л.Д. Масленнікова. – Київ : НАУ-друк, 2009. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 395-396. – (Сучасний університетський підручник). – ISBN 978-966-598-606-5
247392
  Стеценко О.В. Високомолекулярні сполуки та їх значення для народного господарства / О.В. Стеценко. – К., 1958. – 32с.
247393
  Гупало О.П. Високомолекулярні сполуки. / О.П. Гупало, Н.М. Ватаманюк. – К., 1993. – 243с.
247394
  Лужецький В.А. Високонадійні математичні фібоначчі-процесори : Монографія / В.А. Лужецький; МОіНУ; ВДТУ. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. – 248с. – ISBN 966-7199-78-9
247395
  Яджак М.С. Високопаралельні алгоритми та засоби для розв"язання задач масових арифметичних і логічних обчислень : дис. ... доктора фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.03 - математичне т програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Яджак М.С. ; НАНУ. Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2009. – 298л. – Додатки л. 236 -246. – Бібліогр.: л. 269 - 298
247396
  Яджак М.С. Високопаралельні алгоритми та засоби для розв"язання задач масових арифметичних і логічних обчислень : автореф. дис. ... док-ра фіз.-мат. наук :01.05.03 / Яджак М.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 33с. – Бібліогр. : 62 назви
247397
  Громадський Д.Г. Високопотужні суперконденсатори на основі пористих вуглецевих матеріалів з оптимізованими електродними складовими : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Громадський Денис Геннадійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
247398
  Рожко В.Є. Високопреосвященний Анатолій Дублянський, митрополит Паризький і Західноєвропейський / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2016. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 198-209. – ISBN 978-966-361-822-7


  У пр. №1705562 напис: Автор. Підпис. 04.06.2016 р.
247399
  Рожко В.Є. Високопреосвященний Геннадій Шиприкевич, архієпископ Січеславський і Чиказький / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2016. – 164 с. : іл. – Бібліогр.: с. 126-133. – ISBN 978-966-361-830-2


  У пр. №1710703 напис: Автор. Підпис. 09.11.2016 р.
247400
  Рожко В.Є. Високопреосвященний Ігор Губа, архієпископ Уманський і Полтавський / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2017. – 156 с. : іл. – Бібліогр.: с. 104-110. – ISBN 978-966-361-846-3


  У пр. №1710703 напис: Автор. Підпис. 29.05.2017 р.
247401
  Рожко В.Є. Високопреосвященний Никанор Абрамович, архієпископ Київський і Чигиринський, митрополит УАПЦ на еміграції / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2017. – 316 с. : іл. – Бібліогр.: с. 262-277. – ISBN 978-966-361-857-9


  У пр. №1714594 напис: Автор. Підпис. 14.10.2017 р.
247402
  Корбанть П.Д. Високопродуктивна ферма великої рогатої худоби // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 8с.
247403
  Луцик А.Ю. Високопродуктивні проблемно-орієнтовані системи та рекурсивні алгоритми для обробки зображень нижнього рівня : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.04 / Луцик А.Ю.; НАН України, Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1996. – 23л.
247404
  Кошман С.О. Високопродуктивні спеціалізовані комп"ютерні засоби обробки інформації на основі системи числення у залишкових класах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05. - комп"ютерні системи та компоненти / Кошман С.О. ; МОНУ, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 28 назв.
247405
  Синельніков О.О. Високопродуктивні спеціалізовані обчислювальні структури для обробки даних : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Синельніков О.О.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
247406
  Рудий Б.А. Високорезультативна методика викладання і вивчення іноземних мов "метод частотного штурму" // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 307-315
247407
  Орлов Є.В. Високорівневий інтелект мережі та особливості побудови мереж майбутнього // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 3. – С. 89-95


  Розглянуті питання побудови мереж майбутнього (FN), шляхи та підходи до реалізації інтелектуальних послуг у таких мережах. Приведені моделі архітектури та інтелекту мережі FN. Окреслені пріоритетні напрямки та основні завдання створення мереж ...
247408
  Половинко Г.Г. Високосна мить : поезії / Г.Г. Половинко. – Київ : Молодь, 1980. – 72 с.
247409
  Омельченко Н.М. Високосная осень / Н.М. Омельченко. – К, 1981. – 501с.
247410
  Павличко Д. Високосне явище в історії українського народу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 5


  Життя і творчість Івана Драча.
247411
  Романюк В.С. Високосний вік : вірші та поеми / В.С. Романюк. – Львів : Каменяр, 1982. – 62 с.
247412
  Тарновський М.Ю. Високосний день : докум. повість / М.Ю. Тарновський. – Київ : Дніпро, 1973. – 255 с.
247413
  Гризун А. Високосний рік : поезії / А. Гризун. – Київ, 1983. – 78 с.
247414
  Когтев Ю.С. Високосное лето / Ю.С. Когтев. – Нукус, 1977. – 82с.
247415
  Жупан И.В. Високосный год / И.В. Жупан. – Ужгород, 1974. – 239с.
247416
  Терентьев В.В. Високосный год / В.В. Терентьев. – Свердловск, 1981. – 127с.
247417
  Богданов Е.Ф. Високосный год / Е.Ф. Богданов. – М, 1986. – 285с.
247418
  Мнацакян М.Я. Високосный год : повести, рассказы / М.Я. Мнацакян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1987. – 416 с.
247419
  Козько В.А. Високосный год. / В.А. Козько. – Минск, 1974. – 176с.
247420
  Постникова О.Н. Високосный год: стихи / О.Н. Постникова. – М., 1984. – 79с.
247421
  Леус Э.В. Високосный дневник : малая проза / Элла Леус. – Одесса : Астропринт, 2016. – 229, [3] с. – ISBN 978-966-927-192-1
247422
  Штурмин Г.В. Високосный час / Г.В. Штурмин. – Саратов, 1991. – 259с.
247423
  Малишев В.В. Високотемпературна електрохімія та електроосадження металів 4 - 6A груп і їх сполук в іонних розплавах / В.В. Малишев; НАНУ. Ін-тут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського. МОіНУ. – Київ : Університет "Україна", 2004. – 326 с. – ISBN 966-7979-52-0
247424
  Неділько С.А. Високотемпературна надпровідність : монографія / С.А. Неділько, О.Г. Дзязько, М.А. Зеленько ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 191 с. – ISBN 978-966-439-261-4
247425
  Жмудський О.З. Високотемпературна цементація сталі / О.З. Жмудський, Л.М. Пакчанін, Л.А. Попова. – Київ, 1960. – С. 23-25
247426
  Логінова Ольга Борисівна Високотемпературні капілярні процеси в системах металевий розплав - різні модифікації вуглецю та нітриду бору : Автореф. дис. ... доктора хіміних наук: 02.00.04 / Логінова О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 32 с. – Бібліогр.: 50 назв
247427
  Зеленько М. Високотемпературні надпровідні матеріали на основі ітрію та рідкісноземельних металів / М. Зеленько, С. Неділько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 54-55. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано керамічні матеріали на основі ітрію та рідкісноземельних елементів складу RBa2Cu4O8 (R = Y, Eи, Er, Но) твердофазним методом, вивчено їхню кристалічну структуру, структурні параметри, надпровідні та електрофізичні властивості. The samples ...
247428
   Високотемпературні надпровідні сполуки в системі Pb-Sr-Ln-Ca-Cu-O / С.А. Неділько, І.В. Голубєва, О.Г. Зенькович, Ю.О. Галаган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-12. – (Хімія ; Вип. 38)


  Одержано серію сполук типу Pb-1212 складу Pb0,63Cu0,79Sr2R0,79Ca0,21Cu2Oy (R=Y, La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd). Визначено фазовий склад, розраховано параметри елементарних комірок синтезованих зразків та досліджено залежність температури переходу в ...
247429
   Високотемпературні спінові переходи в ціаногетеробіметальних каркасах / Б.О. Голуб, С.І. Шилін, І.О. Фрицький, І.О. Гуральський. // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 134
247430
  Хмара М.П. Високотехнологічна кластеризація в країнах Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 92-94
247431
  Бабанін О.С. Високотехнологічна продукція у зовнішній торгівлі США: перспективи України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 25-30
247432
  Смаль В.В. Високотехнологічний експорт: просторово-статистичний аналіз на прикладі країн Європейського Союзу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 76-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв.
247433
  Саліхова О.Б. Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні : монографія / О.Б. Саліхова ; НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування". – Київ : [Експрес], 2012. – 621, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-6457-1
247434
  Хмара М.П. Високотехнологічні кластери в світових спільнотах // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 169-171
247435
  Хмара М.П. Високотехнологічні кластери Європейського Союзу : монографія / Хмара М.П. ; Ін-т міжнародних відносин, КНУТШ. – Київ : ДКС, 2011. – 154 с. : табл. + Додаток: с. 134-153. – Бібліогр.: с. 114-133. – ISBN 978-966-2339-27-7
247436
  Хмара М.П. Високотехнологічні кластери у Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 171-172
247437
  Хмара М.П. Високотехнологічні кластери як елемент розвитку науково-технічного та технологічного співробітництва між Україною та Європейським Союзом // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [41-42]
247438
  Шовкун І.А. Високотехнологічні послуги у зовнішній торгівлі: світовий досвід та українські реалії // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 9 (622). – С. 47-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0131-775Х
247439
  Мешко Н.П. Високотехнологічні послуги як інноваційний фактор розвитку світового господарства в умовах глобальної економічної інтеграції / Н.П. Мешко, Д.М. Щитов // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24. – С. 87-94. – (Серія: менеджмент інновацій ; вип. 6). – ISSN 2409-7101
247440
  Саліхова О. Високотехнологічні товари виробничого призначення в структурі імпорту України : міжнародна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 28-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
247441
  Шавурський Ю.О. Високоточний термоанемометричний витратомір біологічного палива з цифровою обробкою вимірювальної інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Шавурський Ю.О. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
247442
  Баран Ігор Олегович Високоточні обчислювальні алгоритми та система автоматизованого розрахунку дифузійних процесів в багатокомпонентних середовищах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Баран І.О.; МОіНУ; ТДТУ ім. І.Пулюя. – Тернопіль, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
247443
  Архипчук Олександр Анатолійович Високоточні порозрядні АЦП, що самокалібруються, з ваговою надлишковістю для систем цифрової реєстрації і обробляння аналогових сигналів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Архипчук О.А.; Вінницький нац. техніч. ун-тет. – Вінниця, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
247444
  Пилип"юк Василь Євгенович Високоточні ЯКР термометри : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.04 / Пилип"юк Василь Євгенович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1995. – 23л.
247445
  Черняк О.І. Високочастотна торгівля як новітня технологія фінансових ринків / О.І. Черняк, І.І. Васильченко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет, банківської справи Національного, банку України. – Київ, 2013. – № 2 (17). – С. 91-95. – ISSN 2221-755X
247446
  Анісімов І.О. Високочастотне перехідне випромінювання модульованого електронного потоку на тривимірній неоднорідності ізотропної плазми // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 267-272. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розраховано високочастотне перехідне випромінювання модульованого електронного потоку в тривимірно неоднорідній ізотропній плазмі. Показано, що поляризація такого випромінювання визначається характером модуляції електронного потоку, а діаграма ...
247447
  Величко Антон Васильович Високочастотний відгук на міліметрове випрмінювання та нелінейні властивості надпровідників складу yBa Cu O -б : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.22 / Величко Антон Васильович; Фіз.-мат. ін-т низьких температур. – Харків, 1996. – 15л.
247448
  Біліченко Н.О. Високочастотні аналого-цифрові перетворювачі з перерозподілом заряду на основі інформаційної надлишковості : Автореф...канд.техн.наук:05.13.05 / Біліченко Н.О.;ВДТУ. – Вінниця, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.16
247449
  Якименко М.С. Високочастотні коливання пружних циліндрів скінченної довжини : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Якименко М.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
247450
  Якименко М.С. Високочастотні коливання пружних циліндрів скінченної довжини : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла / Якименко М.С. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 116л. – Бібліогр. : л. 101-116
247451
  Курченко Л.М. Високочастотні комбінаторні та синонімічні зв"язки лексем "Frau" та "Mann" та свідчення патріархальності німецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 530-536


  У статті здійснено гендерний аналіз найчастотніших комбінаторних та синонімічних зв"язків німецьких лексем "Frau" і "Mann" та їхніх колокацій. Проводиться типізація семантичних зв"язків. Встановлено, що в номінаціях професій спостерігається фемінізація ...
247452
  Граняк В.Ф. Високочастотні методи та засоби вимірювального контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Граняк Валерій Федорович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 29 назв
247453
  Іщенко В.А. Високочутливі засоби контролю малих концентрацій газів : монографія / В.А. Іщенко, В.Г. Петрук ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139-151. – ISBN 978-966-641-365-2
247454
  Яненко Олексій Пилипович Високочутливі модуляційні структури радіометричної апаратури НВЧ-діапазону : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.11.08 / Яненко О.П.; Вінницький держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 2003. – 35 с. – Бібліогр.: 43 назв.
247455
  Розорінов Г.М. Високошвидкісні волоконно-оптичні лінії зв"язку : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів, які навчаються за спеціальностями "Радіотехніка" та "Електроніка" / Г.М. Розорінов, Д.О. Соловйов ; МОНУ, Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ : Ліра-К, 2007. – 198 с. – ISBN 978-966-351-104-7
247456
  Шовкун Т.В. Високоякісна вода - як умова збереження здоров"я людини (на прикладі Чернігівської області) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 734-737. – ISBN 966-521-129-3
247457
  Горська С. Високоякісний робітник на завтра // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 10-17 квітня (№ 18). – С. 1. 2 : фото


  Голова ВРУ Володимир Рибак з Міністром освіти Дмитром Табачником 10 квітня відвідали Київське вище професійне училище будівництва і дизайну. На базі цьго навчального закладу відбулася робоча нарада з директорами професійно-технічних навчальних закладів ...
247458
  Нагнибіда М.Л. Висота : лірика / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 102 с.
247459
  Вовчок В.Ю. Висота : вірші та поеми / В.Ю. Вовчок. – Ужгород : Карпати, 1982. – 155 с.
247460
   Висота. – К., 1987. – 347с.
247461
  Суржик Л. Висота Василя Степанченка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 22-28 березня (№ 10). – С. 10


  Така велика держава як Україна повинна мати свою потужну авіаційну промисловість. 22 бер. 2014 р. Василеві Степанченку - відомому авіабудівникові, генер. директору Київського авіаційного заводу (1954–1958, 1965–1979) виповнилося б 100 років. Будучи ...
247462
  Іваньо В.М. Висота героя / В.М. Іваньо, Л.В. Уральський. – Ужгород, 1989. – 100с.
247463
  Кузьміч В. Висоти / В. Кузьміч. – Харків, 1934. – 68 с.
247464
  Рибніков С. Висоти, народжені у глибинах: пам"яті Валентина Красилова // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2015. – Т. 13. – С. 125-138. – ISSN 2219-7516
247465
  Коваленко Ю.В. Висотна диференціація ландшафтів: таксономічний аспект // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 15-16
247466
  Денисик Г.І. Висотна диференціація рівнинних ландшафтів України / Г.І. Денисик, Л.М. Кирилюк. – Вінниця : Едельвейс і К, 2010. – 236 с. – ISBN 978-966-2462-11-1
247467
   Висотна залежність коефіцієнту екстинкції неоднорідної рідини в гравітаційному полі поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Б.Ж. Абдикарімов, Ю.Л. Остапчук, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 372-378. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Запропоновані нові методи розрахунків коефіцієнта поглинання збуджуючого світлового променю неоднорідною рідиною в гравітаційному полі поблизу критичної точки. За допомогою цього коефіцієнта та висотної залежності інтенсивності розсіяного світла під ...
247468
  Венглінський Є. Висотні зміни вертикального градієнта магнітного поля у сонячній плямі / Є. Венглінський, В. Лозицький, О. Сліпченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-9. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Вивчаютьсн висотні зміни магнітного поля у "спокійній" сонячній плямі, в якій під час спостережень не було сонячних cпалахів. Використовувася метод комп"ютерного сканування зеєман-спектрограм, з наступним опрацюваням масивів даних програмами Photoshop ...
247469
  Удовиченко В.В. Висотно-ландшафтна диференціація території лівобережної України: регіональний аспект // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 56-64. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
247470
   Висотно-поясні закономірності стокорегулювальної ролі лісів Карпат / В.С. Олійник, І Н. Паньків, О.М. Ткачук, В.І. Блистів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 39-46. – ISSN 2306-5680


  Проаналізовано вплив лісистості водозборів на режим стоку річок та їх підземне живлення у буковому і ялинковому поясах Карпат та ялинцево-дубових лісах Передкарпаттської височини. Наведено емпіричні залежності стоку річок від ряду природних чинників. ...
247471
  Кухарук Р. Висохла вода : ... і тінь душі тече... автоцитата / Роман Кухарук. – Київ : Вадим Карпенко, 2005. – 19с. – (Літературний форум)
247472
   Висоцький Володимир Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 219-221 : фото
247473
   Висоцький Михайло Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 221-222 : фото
247474
   Висрамиани. – Тбилиси, 1949. – 383с.
247475
   Висрамиани : (Вис и Рамин) : роман. – Тбилиси : Заря Востока, 1960. – 260 с.
247476
  Кулешов В.И. Виссарион Белинский / В.И. Кулешов. – М., 1961. – 32с.
247477
  Курилов А.С. Виссарион Белинский. / А.С. Курилов. – М., 1985. – 64с.
247478
  Поляков М.Я. Виссарион Белинский. Личность - идеи - эпоха. / М.Я. Поляков. – М., 1960. – 599с.
247479
  Плеханов Г.В. Виссарион Григорьевич Белинский : [26-го мая 1848 г. - 8-го июня 1923 г. : (К 75-летию со дня смерти)] / Г. В. Плеханов. – Иваново-Вознесенск : Книгоиздат. Т-во "Основа" : [ Напеч. в Кинешме], 1923. – 53 с.
247480
  Лебедев-Полянский Виссарион Григорьевич Белинский / Лебедев-Полянский. – М.-Л., 1936. – 113с.
247481
  Водовозов Н. Виссарион Григорьевич Белинский / Н. Водовозов. – Москва, 1944. – 111с.
247482
   Виссарион Григорьевич Белинский. – М.-Л., 1948. – 20с.
247483
  Ветринский В.Е. Виссарион Григорьевич Белинский (1810-1848 гг.) : Очерк жизни и деятельности / Ч. Ветринский. – Санкт-Петербург : Т-во Художественной печати, 1899. – 64 с. – Загл. обл.: Очерк жизни и деятельности В.Г. Белинского. Ч. Ветринский. – (Народная библиотека ; № 48)
247484
  Клеман К М. Виссарион Григорьевич Белинский в воспоминаниях современник. / собрал и коммент. М. К. Клеман ; предисл. и ред. Н. К. Пиксанова. – Ленинград : Academia, 1929. – 431, [1] с., [1] л. портр. : ил. – (Памятники литературного быта ; Воспоминания о В.Г. Белинском)
247485
  Назаркин А.Г. Виссарион Григорьевич Белинский и наша современность. : Автореф... Канд.филос.наук: / Назаркин А.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 72л.
247486
  Поляков М.Я. Виссарион Григорьевич Белинский. / М.Я. Поляков, И.В. Шамориков. – М., 1953. – 84с.
247487
  Поляков М.Я. Виссарион Григорьевич Белинский. / М.Я. Поляков. – М., 1960. – 232с.
247488
  Абрамкин В.М. Виссарион Саянов / В.М. Абрамкин, А.Н. Лурье ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР, Ленинград. отд-ние. – Ленинград : [б. и.], 1958. – 46 с. – Библиогр.: с. 46
247489
  Хренков Д.Т. Виссарион Саянов / Д.Т. Хренков. – Л, 1972. – 279с.
247490
  Хренков Д.Т. Виссарион Саянов / Д.Т. Хренков. – Л, 1975. – 279с.
247491
   Виссарион Яковлевич Шебалин. – Москва : Советский композитор, 1970. – 420 с.
247492
  Пашкевич А.Е. Вистави трупи Вс. Мейєрхольда 1908 р. як новий естетичний досвід харківського глядача // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 191-202. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Проаналізована мистецька ситуація в Харкові на початку ХХ ст. Досліджено гастрольну діяльність Вс. Мейєрхольда і його трупи в Харкові 1908 р. До наукового обігу долучено тексти рецензій харківських критиків, присвячених приїзду Вс. Мейєрхольда до ...
247493
  Бабченко В.А. Виставка-конгрес INTERGEO - важлива світова подія 2014 року / В.А. Бабченко, Р.М. Янчук, В.Я. Ковтун // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (94). – C. 50-53 : фото. – ISSN 2311-9780
247494
  Кудлач В. Виставка-форум 2016. Підсумки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 46. – ISSN 2518-7341


  20-22 травня 2016 року в Одеській національній науковій бібліотеці проходила XVIІ Всеукраїнська виставка-форум "Українська книга на Одещині". Традиційна книжкова виставка проведена відповідно до плану роботи Міністерства культури України та на ...
247495
  Палюх Г. Виставка "Єжи Гедройць і його справа" // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 4 : фото


  У КНУ імені Тараса Шевченка відкрилася виставка, присвячена відомому опозиціонерові, публіцистові та поборникові польсько-української дружби Єжи Гедройцю. На урочистому відкритті виставки в Мистецькій галереї студентів і викладачів привітали ректор ...
247496
   Виставка "Симон Петлюра - лицар української революції", 18 травня - 1 вересня 2004 р. : До 125- річчя від дня народження. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2004. – 16с.
247497
   Виставка UITT відкрила сезон : події // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 74-75 : Фото
247498
   Виставка в форматі В23В : виставка // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 36 : Фото
247499
  Галата С. Виставка від університетів США // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 18 листопада (№ 46). – С. 11. – ISSN 2219-5793
247500
   Виставка Візантійські джерела мистецтва Київської Русі. – Одеса, 1997. – 12с.
247501
   Виставка дипломних творів, ескізів, етюдів та кращих курсових робіт студентів Київського державного художнього інституту. – К., 1965. – 34с.
247502
  Молочко Вікторія Виставка дитячого малюнка імені Барбари Петченік : туніри, олімпіади, конкурси // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 9-10
247503
   Виставка до 100-річчя архітектора Миколи Кресальськог у Софійському заповіднику // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 1 (183). – С. 39. – ISSN 0131-2685


  Микола Йосипович Кресальний — український архітектор, дослідник Софії Київської, директор Софійського заповідника у 1949–1966 роках.
247504
   Виставка історико-культурних творів присвячених 500-річчю виникнення Запорізького козацтва : З колекції д-ра іст. наук, проф.В.В. Грабовецького. – Івано-Франківськ, 1991. – 2,[32] с. іл. : іл.
247505
   Виставка історико-літературно-мистецьких творів присвячених 500-річчю початку селянського повстання на Прикарпатті під проводом національного героя України Мухи : З колекції д-ра іст. наук, проф.В.В. Грабовецького. – Івано-Франківськ, 1990. – 9,[22] с.іл. : іл.
247506
   Виставка картин Івана Марчука : (Каталог виставки в Українському музеї 16 січня 1989 р. - 14 січня 1990 р.), 1990. – 8 с.
247507
   Виставка картин музейного фонду. – Одеса, 1926. – 27с.
247508
  Сидоренко Віктор Виставка класу "deluxc" : мандрівничий ряд // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 71 : Фото
247509
  Черновол І.В. Виставка книжкового зібрання Федора Кіндратовича Вовка // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 4. – С. 114-116. – ISSN 0235-3490
247510
  Круглова Л. Виставка малюнків-реконструкцій історика Олексія Сокирка // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 7


  У Кабінеті історії мистецтв КНУ імені Тараса Шевченка (ауд. № 424 Червоного корпусу) демонструється виставка художніх робіт доцента кафедри давньої та нової історії України Олексія Сокирка. Це малюнки-реконструкції одягу, озброєння, спорядження та ...
247511
   Виставка наукових праць В.Я. Тарасенка та нових надходжень з новітньої історії зарубіжних країн і міжнародних відносин до фондів наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка. [Фото] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2


  Організатори виставки - Река Лілія Анатоліївна, Голубенко Наталія Павлівна.
247512
  Шульц-Земрау Виставка однієї принцеси / Шульц-Земрау. – Львів, 1985. – 267с.
247513
   Виставка оптимістів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 124-125 : фото
247514
  Грабар Н. Виставка Панаса Саксаганського // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 10 (208). – С. 16-21 : фото. – ISSN 0131-2685
247515
   Виставка передового досвіду в народному господарстві. – К, 1965. – 64с.
247516
  Беляєв О.С. Виставка передового досвіду в народному господартві Української РСР / О.С. Беляєв, Б.М. Сердюк. – К., 1959. – 136с.
247517
  Узунов Д. Виставка произведений. Москва 1984 / Д. Узунов. – Москва, 1984. – 23 с.
247518
   Виставка рисунків І.М. Плешинського. – К., 1939. – 9с.
247519
   Виставка самчиківського розпису у філологів // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 8


  У мистецькій залі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка відкрилася виставка художніх творів "Самчиківський розпис".
247520
   Виставка спеціалізованого обладнання та технологій "Наука-виробництву" // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 17/18 (783/784). – С. 5-7


  Про VII Всеукраїнський фестиваль науки, який відбувся у Києві 23-25 квітня 2013 року. Організатори фесивалю: НАН України, МОН України, КНУ імені Тараса Шевченка та ін.
247521
  Буряк Олена Виставка старовинних карт "IMAGO UKRAINA" / Буряк Олена, Сосса Ростислав // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 49-52 : Карти, мал. – Бібліогр. 6 назв
247522
  Сорока Микола Виставка старовинних мап на територію України в Альбертському університеті // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 52-54 : фото
247523
  Карачевська Л. Виставка Т. Шевченка / Л. Карачевська. – Чернігів, 1928. – 30с.
247524
   Виставка творів заслуженого діяча мистецтв УРСР художника Григорія Олексійовича Томенка. – Харків, 1966. – 64с.
247525
   Виставка творів історико-літературно-мистецької спадщини про Олексу Довбуша, присвячена 250-річчю початку антифеодального руху селян-опришків під проводом легендарного героя. – Івано-Франківськ, 1988. – 28с.
247526
   Виставка творів народного художника УРСР І.С.Їжакевича. До 90-річчя з дня народження. – К., 1956. – 43с.
247527
  Владич Л.В. Виставка творів О.С.Пашенка / Л.В. Владич. – Київ, 1940. – 10с.
247528
   Виставка творів Т.Г. Шевченка та художників його сучасників. Каталог. – Київ : Реклама, 1972. – 16 с.
247529
   Виставка творів художників учасників Вітчизняної війни. – К., 1946. – 21с.
247530
   Виставка тканин. – К., 1927. – 40с.
247531
  Будько Євген Виставка туристичних надій : мандрівничий ряд / Будько Євген, Дудкін Іван, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 148-149 : Фото
247532
   Виставка українських килимів. – К., 1924. – 8с.
247533
   Виставка фаянсових та порцелянових виробів Київо-Межигірської фабрики. – Київ, 1925. – 15 с.
247534
   Виставка художника-архітектора В.А. Фельдмана, 1864-1928 (акварель). – К., 1940. – 11с.
247535
   Виставка, присвячена трьохсотріччю возз"єднання України з Росією. – Одеса, 1954. – 30с.
247536
  Романова В.С. Виставки у міжнародній маркетинговій діяльності підприємства: проблеми організації та управління // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30-40.
247537
  Захарова Н. Виставкова діяльність бібліотек як елемент інформаційного обслуговування // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 467-474. – ISSN 2224-9516
247538
  Голубець Г. Виставкова діяльність Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України (1992-2011 рр.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 571-591. – ISSN 1028-5091
247539
  Дзюба М.А. Виставкова діяльність на Самбірщині у 1927 – 2005 роках // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 315-320. – ISSN 2226-2180
247540
  Добріян Д.М. Виставкова діяльність Олександра Олександровича Мурашка (1898–1922 роки) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 122-125. – ISSN 2076-1554


  Висвітлено галерейно–виставкову діяльність Олександра Мурашка у 1898–1922 роках. У публікації розглядається персональна участь митця у мистецьких об’єднаннях та художніх виставках. Подається зріз організаторської діяльності майстра у культурному житті ...
247541
  Собкович О. Виставкова діяльність Петра Холодного у мистецькому житті Києва на початку ХХ століття // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 99-109. – ISSN 1992-5514
247542
  Підгрушний Г.П. Виставкова діяльність та її значення як інструменту регіонального розвитку : суспільно-географічні дослідження / Г.П. Підгрушний, В.О. Пекар, О.О. Денисенко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 41-49 : Рис., карти. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
247543
  Божкова В.В. Виставкова діяльність як ефективний інструмент просування промислової продукції на нові ринки збуту / В.В. Божкова, А.С. Чикалова // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 11-19. – ISSN 2218-4511
247544
  Прищепа О.П. Виставкова й просвітницька діяльність художника В.К. Розвадовського як чинник формування міського культурного довкілля Правобережної України на початку XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – C. 220-237. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
247545
   Виставкова мозаїка: хіти минулого місяця в Києві // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 76-77. – ISSN 0130-5212
247546
   Виставкова мозаїка: хіти минулого місяця в Києві // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 90-91. – ISSN 0130-5212
247547
   Виставкова мозаїка: хіти минулого місяця в Києві // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 80-81. – ISSN 0130-5212
247548
  Муравська С.В. Виставкова робота у музеях закладів вищої освіти: реалії та можливості // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 36-43. – ISSN 2078-0133
247549
  Добріян Д. Виставкова та організаторська діяльність Олександра Мурашка у Києві // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 251-253. – ISBN 978-966-171-893-6
247550
  Смирнов І.Г. Виставковий маркетинг у туризмі: теоретичні засади та практичний вимір // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 22-35
247551
  Дубляк Т. Виставкові центри України: стан і проблеми розвитку // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 5. – С. 40-43. – ISSN 1606-3732
247552
  Збіковська О. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 1 (17). – С. 48-50
247553
  Тейтель І.В. Виставочна справа. / І.В. Тейтель. – Х., 1927. – 158с.
247554
  Петренко П.С. Вистигло й змолотилося / П.С. Петренко. – Київ, 1962. – 44 с.
247555
  Шевченко С. Вистояти в цьому світі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 7 вересня (№ 35). – С. 14


  До 80-річчя Михася Ткача.
247556
  Бабишкін О.К. Вистояти і перемогти : проблеми морального випробування у творчості В. Бикова / О.К. Бабишкін. – Київ, 1985. – 32с.
247557
  Божко О. Вистояти, попри все // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 13). – С. 4


  Ставлення Вірменії до подій довкола України.
247558
   Вистраждане і пережите. Мемуари Олега Бабишкіна і спогади про нього : [кн. спогадів] / [упоряд. Іван Забіяка, Михайло Сорока ; ред. Лариса Брюховецька]. – Київ : Редакція журналу "Кіно-Театр" ; Альфа Реклама, 2013. – 511, [1] с., [8] арк. фот. : фот. – Бібліогр.: с. 473-509. – ISBN 978-966-288-021-2


  Бібліотеці університету імені Тараса Шевченка від упорядника. Підпис. 4.XI.2013 р.
247559
  Зозуляк К. Вистраждане ім"я видатного вченого // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 3/4 (773/774). – С. 124-126. – ISSN 0868-4790
247560
  Булаховська Ю.Л. Виступ // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 4


  Виступ доктора філологічних наук, професора, академіка АН вищої освіти України Булаховської Юлії Леонідівни на Пленарному засіданні наукових читань "Класичні та сучасні мови у вимірах теоретичної та прикладної лінгвістики", присвячених 80-річному ...
247561
  Лахно О.П. Виступ "ініціативників" як прояв офіційної опозиції в середовищі віруючих євангельських християн-баптистів у СРСР // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 99-106. – ISSN 1728-3671
247562
  Зленко А. Виступ ... перед студентами Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка та слухачами Дипломатичної Академії при МЗС України 21 грудня 2001 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С.3-8
247563
  Смолій В.А. Виступ академіка В.А. Смолія на Міжнародній науковій конференції "Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.)" (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 червня 2017 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 4-7. – ISSN 0130-5247
247564
   Виступ академіка НАН України С.І. Пирожкова в Інституті народознавства НАН України / підготував Богдан Залізняк // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 5 (55). – С. 21. – ISSN 1819-7329


  До 100-річчя заснування НАН України.
247565
  Ульянов В.В. Виступ академіка Національної академії наук України Л.А. Пастура, присвячений 100-річчю від дня народження видатного фізика-теоретик академіка І.М. Лівшиця, на Вченій Раді Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 23 січня 2017 р. // Фізичні явища в твердих тілах : матеріали ХIІI Міжнар. конф. (5-8 груд.2017 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [під ред. В.С. Криловського, В.П. Пойди]. – Харків : ХНУ, 2017. – С. 16-17
247566
   Виступ Генерального прокурора України Геннадія Васильєва на спільному засіданні Ради міністрів закордонних справ і Рад керівників правоохоронних органів країн - учасниць СНД (Київ, 8 квітня 2004р) // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 3-4
247567
  Бан Кі-мун Виступ Генерального Секретаря ООН в Інституті міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 10-14


  Виступ в ІМВ КНУТШ 21 квітня 2011 року.
247568
   Виступ Голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана в Європейському коледжі в Натоліні (Варшава) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 6 травня (№ 79). – С. 2
247569
  Кравчук Л.М. Виступ Голови верховної Ради України Л.М. Кравчука на 46-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об"єднаних Націй // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 9-16. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
247570
   Виступ голови Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України Л.М. Гриневич // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва. – Київ, 2014. – № 4 (86) : Спец. вип., присвячений XXVI Київському міжнародному симпозіуму з наукознавства та історії науки "Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки". – С. 7-8. – ISSN 0374-3896
247571
  Тарасюк Борис Виступ Голови Народного Руху України Бориса Тарасюка на урочистому вечорі з нагоди 70-річчя В"ячеслава Чорновола у театрі імені Івана Франка (Київ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 212-213
247572
  Губерський Л.В. Виступ директора Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 21-22
247573
  Клімкін П.А. Виступ заступника міністра закордонних справ України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 10-12


  Відносини між Україною і Європейським Союзом.
247574
  Горін О.О. Виступ заступника міністра Закордонних справ України Горіна Олександра Олеговича // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 4-6


  Виступ на міжнародній конференції "65 років ООН: досвід та перспективи", яка відбулася 20 жовтня 2010 року в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка за підтримки Представництва ООн в Україні.
247575
  Олів"є Адам Виступ координатора системи ООН в Україні Олів"є Адама // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 7-8


  Виступ на міжнародній конференції "65 років ООН: досвід та перспективи", яка відбулася 20 жовтня 2010 року в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка за підтримки Представництва ООн в Україні.
247576
  Вакарчук Іван Олександрович Виступ Міністра освіти і науки України Івана Вакарчука на нараді за участю Президента України з питань забезпечення функціонування та розвитку освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 5-9


  Освіта в XXI столітті мас виняткову роль у творенні гуманнішого світового порядку зі справедливим розподілом економічних благ і демократичною політичною владою. Європейський і світовий досвід переконливо свідчить, що чим вищим є рівень освіти ...
247577
  Вакарчук І. Виступ Міністра освіти і науки України Івана ВАКАРЧУКА на нараді за участю Президента України з питань забезпечення функціонування та розвитку освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 5-10.
247578
  Хромуляк І.Я. Виступ на 7-му Міжнародному науковому семінарі "Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті, екології" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 260-263. – ISSN 1993-6788
247579
  Павличко Д. Виступ на вечорі Романа Іваничука // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 11


  Виголошений у Львові на вечорі Р. Іваничука 25 травня 1979 р.
247580
  Андрухович Ю. Виступ на врученні літературної нагороди Антоновичів // Критика. – Київ, 2001. – Червень, (число 6). – С. 4-5
247581
  Жданов А.О. Виступ на дискусії по книзі Г.Ф. Александрова "Історія західноєвропейскої філософії" 24 червня 1947 р. / А.О. Жданов. – Київ, 1948. – 36с.
247582
  Жданов А.О. Виступ на дискусії по книзі Г.Ф. Александрова "Історія західноєвропейскої філософії" 24 червня 1947 р. / А.О. Жданов. – Київ, 1952. – 32с.
247583
  Губерський Л.В. Виступ на засіданні Колегії МОН України [22 квітня 2010 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 71-76. – ISBN 978-966-439-447-2
247584
  Давидович Я. Виступ на засіданні Центральної виборчої комісії при встановленні результатів виборів народних депутатів України 10 квітня 2006 року // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 5-13.
247585
  Перотті А. Виступ на захист полікультурності = Plaidoyer pour l"interculturel / Антоніо Перотті ; [пер. з англ. З. Борисюк та О. Павличенка ; відп. за вип. Ю. Чопик]. – Львів : Кальварія ; Видавництво Ради Європи, 2001. – 127, [1] с. – Пер. за вид.: Plaidoyer pour l"interculturel / A. Perotti. Paris. Les ediitions du Conseil de l"Europe, 1994. - Парал. тит. арк. ориг. – Бібліогр.: с. 116-127 та в підрядк. прим. – (Інтеркультурна освіта / Рада культурного співробітництва). – ISBN 966-663-011-7
247586
  Губерський Л.В. Виступ на зборах трудового колективу Київського національного університету імені Тараса Шевченка [16 жовтня 2008 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 116-122. – ISBN 978-966-439-447-2
247587
  Губерський Л.В. Виступ на зібранні Євроазійської асоціації університетів [15 жовтня 2010 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 37-41. – ISBN 978-966-439-447-2
247588
  Корнякова Т. Виступ на колегії Генеральної прокуратури 29 лютого 2008 р. з питань охорони праці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5-10.
247589
  Медведько О. Виступ на нараді при Президентові України з розгляду питання про стан протидії корупції в Україні 15 квітня 2008 року // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-6.
247590
  Губерський Л.В. Виступ на науково-теоретичній конференції молодих вчених ІМВ 24 квітня 2003 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 43, ч. 2. – С. 3-9
247591
  Брежнєв Л.І. Виступ на Пленумі Центрального Комітету КПРС / Л.І. Брежнєв. – К, 1978. – 32с.
247592
  Губерський Л.В. Виступ на урочистостях, присвячених відзначенню 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка [30 жовтня 2009 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 102-106. – ISBN 978-966-439-447-2


  Про М. Авенаріуса. - С. 103; про А. Александрова. - С. 103; про В. Антоновича. - С. 102; про В. Асмуса. - С. 103; про О. Білецького. - С. 102; про М. Боголюбова. - С. 103; про М. Булгакова. - С. 103; про М. Бунге. - С. 103; про В. Винниченка. - С. ...
247593
  Денисов В.Н. Виступ перед юридичною громадськістю України у зв"язку з виходом у світ першого тому першого тому багатотомного видання "Енциклопедія міжнародного права" в трех томах // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 669-672. – ISSN 0869-2491


  В 2015 р. побачив світ перший том "Енциклопедії міжнародного права" в трьох томах, підготовлений в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
247594
  Ющенко В. Виступ Президента України Віктора Ющенка у Верховній Раді під час церемонії інавгурації // Український шлях, 2005
247595
   Виступ Президента України Віктора Януковича з нагоди Дня працівників прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 3-5
247596
   Виступ президента України Віктора Януковича під час урочистостей з нагоди 20-ї річниці незалежності України в палаці "Україна" // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 5/6/7/8. – С. 4-8. – ISSN 0868-8117
247597
  Андрущенко В.П. Виступ ректора Київського національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова академіка Андрущенко В.П., виголошений ним перед трудовим колективом // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 21-28
247598
  Скопенко В.В. Виступ Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіка НАН України Скопенка В.В. на міжнар.наук.конференції "Ялта 2000. Роль Європи у ХХІ столітті" // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000
247599
  Волощенко А.К. Виступ студентів Київського університету в 1884 р. / А.К. Волощенко, В.Т. Крюков // Український історичний журнал : орган Інституту історіїАкадемії наук Української РСР, Інституту історії партії при ЦК компартії України - філіалу Інституту марксизму - ленінізму при ЦК КПРС. – Київ, 1975. – № 2 (167), лютий. – С. 111-117
247600
  Тимошенко Ю. Виступ Юлії Тимошенко у Верховній Раді // Освіта України. – 2005. - 8 лют.


  [Виступ Ю.Тимошенко у Верховній Раді перед голосуванням щодо затвердження на посаді Прем"єр-міністра України]
247601
   Виступає модератор секції " Україна у міжнародних відносинах" заступник декана історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка з наукової роботи, канд. іст. наук, доц. Олександр Юрійович Комаренко. [Фото] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
247602
   Виступають Тарапунька й Штепсель. – К., 1960. – 132с.
247603
  Нероденко Я. Виступи "Веснянки" проходили на "Ура" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Група учасників університетського народного фольклорно-етнографічного ансамблю Володимира Нероденка "Веснянка" була на гастролях в Чехії та Польщі, де їхній виступ публіка приймала в захваті.
247604
   Виступи делегатів і гостей конференції // II (позачергова) та III конференції Київської міської організації національної спілки краєзнавців України : (17 січня 2012 р. та 27 лютого 2013 р.) : матеріали та документи / Національна спілка краєзнавців України. Київська міська організація. Конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 50-63


  Було відмічено, що на базі відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Публічної б-ки імені Лесі Українки м. Києва проходила історико-краєзнавча практика студентів історичного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка.
247605
  Галич В. Виступи Олеся Гончара перед студентською аудиторією // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 47-52
247606
  Гузар Ірина Юліянівна Виступи проти аристократичного суспільства в німецькій ліриці раннього просвітительства : Дис... наук: / Гузар Ірина Юліянівна; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1949. – 132л.
247607
  Решодько П.Ф. Виступи селян Харківщини проти духовенства в 1917 р. / П.Ф. Решодько, 1962. – 78-85с.
247608
  Муравський О. Виступи української молоді проти воєнізації навчального процесу на зламі 80-90-х рр. ХХ ст. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 185-189. – ISSN 0321-0499
247609
  Карпачова Н. Виступи Уповноваженого з прав людини Ніни Карпачової на представленні у Верховній Раді України Щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 14 січня 2011 року, 7 лютого 2012 року = Выступления Уполномоченного по правам человека Нины Карпачевой во время представления в Верховной Раде Украины Ежегодных докладов о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине, 14 января 2011 года, 7 февраля 2012 года / Н. Карпачова. – Київ : Омбудсман України, 2012. – 103, [1] с. – ISBN 966-7855-00-07
247610
  Гречка Анна Виступи Чернігівського земства за національну школу в другій половині XIX століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 55-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті розкриваються різноманітні виступи губернського і повітових земств Чернігівської губернії щодо використання в школах української мови. Висвітлюється боротьба на земських зібраннях з приводу націоналізації початкової школи.
247611
  Марчук Є.К. Виступи. Інтерв`ю. Статті / Є.К. Марчук. – Київ : Знання. – ISBN 966-7293-59-9
кн.2. – 1998. – 463с.
247612
   Виступили проти реорганізації альма-матер // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 9 грудня (№ 232). – С. 13


  Біля будинку Кабінету Міністрів України відбулася акція протесту, організована студентами Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, проти реорганізації університету шляхом приєднання його до КНТЕУ.
247613
  Бажан О. Висуванець Миколи Єжова або Траєкторія злету та падіння капітана державної безпеки Олексія Долгушева / О. Бажан, В. Золотарьов // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 233-245. – ISSN 2222-5250
247614
  Маланчук П.М. Висування і перевірка слідчих версій / П.М. Маланчук, А.А. Пось // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 74-78. – ISSN 2519-2353
247615
  Мельничук І.П. Висування, добір і підготовка двадцятип"ятитисячників на Україні (грудень 1929 - березень 1930 р.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 63-67. – (Історичні науки ; Вип. 28)


  В настоящей статье рассматривается одна из форм укрепления союза рабочего класса и крестьянства в 20-30-е годы - движение двадцатипятитысячников. Характеризуются количественный и качественный состав двадцатипятитысячников, их подготовка к деятельности ...
247616
  Бондаренко Д.А. Висунення версій і планування розслідування злочинів, пов"язаних із використанням влади чи службового становища // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 126-130. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
247617
  Виноградова А. Висунення версій при розслідуванні злочинних порушень законодавства про захист рослин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 59-61. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу наукових джерел автором статті розглянуто питання щодо висунення версій при розслідуванні злочинних порушень законодавства про захист рослин. На основании анализа научных источников автором статьи рассмотрен вопрос о выдвижении ...
247618
  Дунаєвська Л.Г. Висунення версій та планування розслідування злочинів, вчинених при наданні медичної допомоги // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 28-37.
247619
  Дундич Л.В. Висунення слідчих версій на початковому етапі розслідування злочинів в сфері грального бізнесу // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 138-149. – ISSN 2414-4207
247620
   Висунуті на Державну премію України // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Січень (№ 1)


  В галузі науки і техніки 1997 р. підручники, підготовлені вченими університету: "Біохімія". - К.: Либідь, 1995.. Авторський колектив: Кучеренко М.Є. (керівник), Виноградова Р.П., Войцицький В.М., Цудзевич Б.О., Курський М.Д., Бабенюк Ю.Д.; підручник ...
247621
   Висунуто претендентів на здобуття стипендій і премій Верховної Ради для молодих учених // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 1 серпня (№ 145). – С. 10


  Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує, що відповідно до Постанови ВРУ від 16 березня 2007 р. №774-V "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених" до участі у конкурсі на ...
247622
  Оппоков Є.В. Висушування земель / Є.В. Оппоков. – Харків, 1931. – 199с.
247623
  Товмаченко Н.М. Висхідна ієрархічна класифікація та обчислення взаємних внесків для класів ієрархій та факторів / Н.М. Товмаченко, Л.В. Заболотна, О.В. Лукович // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 249-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються методи багатовимірного статистичного аналізу, які дозволяють знизити розмірність простору ознак складного об"єкта.
247624
  Дорошенко А.Ю. Висхідне проектування алгоритмів при алгеброалгоритмічному підході / А.Ю. Дорошенко, В.Г. Акуловський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 167-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Показана можливість реалізації елементів стратегії висхідного проектування алгоритмів шляхом побудови похідних алгоритмічних конструкцій у рамках алгебри алгоритмів з даними. The elements of strategy of bottom-up design of algorithms are shown by the ...
247625
  Беллер Н.Н. Висцеральное поле лимбической коры. / Н.Н. Беллер. – Л., 1977. – 160с.
247626
  Ноздрачев А.Д. Висцеральные рефлексы / А.Д. Ноздрачев, М.П. Чернышева. – Л, 1989. – 164с.
247627
  Машбаш И. Висячий мост : стихи и поэмы / И. Машбаш; пер. с адыг. – Москва : Современник, 1981. – 392 с.
247628
  Біба П. Вись : поезії / П. Біба. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 72 с.
247629
  Савицкая В.И. Вит Ствош: альбом. / В.И. Савицкая. – М., 1977. – 63с.
247630
  Якирина Т.В. Витали / Т.В. Якирина, Н.В. Одноралов. – Л - М, 1960. – 124с.
247631
  Василевский Андрей Виталий : пьеса для чтения // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 12 (1016). – С. 119-140. – ISSN 0130-7673
247632
   Виталий Алексеевич Гридин, 1931-1981.. – М., 1990. – 32с.
247633
  Гроденский Г.П. Виталий Бианки / Г.П. Гроденский. – М.-Л., 1954. – 48с.
247634
  Гроденский Г.П. Виталий Бианки (1894-1959) / Г.П. Гроденский. – 2-е испр. и доп. изд. – М, 1966. – 94с.
247635
  Фрумкин Л.Р. Виталий Бианки в стране Див. / Л.Р. Фрумкин. – Л., 1972. – 50с.
247636
   Виталий Борисович Виноградов : Библиография науч. трудов (в помощь изучающим историю Чечено-Ингушетии). – Грозный, 1988. – 44с.
247637
  Воронова О.П. Виталий Волович / О.П. Воронова. – Москва, 1973. – 139с.
247638
  Ушакова Н.Н. Виталий Григорьевич Хлопин, 1890 - 1950 / Н.Н. Ушакова. – М, 1990. – 330с.
247639
  Нестерова Н.М. Виталий Гурьевич Хлопин. / Н.М. Нестерова. – М.-Л., 1947. – 36с.
247640
  Гегузин И.М. Виталий Закруткин / И.М. Гегузин. – Ростов на /Д, 1959. – 99 с.
247641
  Петелин В.В. Виталий Закруткин / В.В. Петелин. – М, 1969. – 135с.
247642
   Виталий Закруткин в книгах и в жизни. – Ростов-на-Дону, 1978. – 126 с.
247643
   Виталий Иванович Данилов. – К, 1984. – 32с.
247644
  Быстров Г.Е. Виталий Иванович Семчик // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 550-556. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
247645
  Тюленев В.И. Виталий Иванович Тюленев / В.И. Тюленев. – Москва, 1981. – 8с.
247646
   Виталий Иванович Эдельштейн.. – М,, 1953. – 30с.
247647
  Заславская О.В. Виталий Константинович Цвирко / О.В. Заславская. – М., 1960. – 87с.
247648
   Виталий Коняев.. – М, 1968. – 14с.
247649
  Орлов Д. Виталий Коротич: "Все меньше остается людей, которым можно сказать: "А ты помнишь?.." // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2011. – № 7 (94). – С. 34-37
247650
   Виталий Лазаревич Гинзбург. – М., 1978. – 126с.
247651
  Славский Р.Е. Виталий Лазаренко / Р.Е. Славский. – Москва : Искусство, 1980. – 294 с.
247652
  Дмитриев Ю.А. Виталий Лазаренко. / Ю.А. Дмитриев. – Москва-Л., 1946. – 43 с.
247653
  Кузьменко Р.И. Виталий Леонидович Рыжок / Р.И. Кузьменко. – М, 1972. – 80с.
247654
   Виталий Михайленко: курортник - это турист со знаком качества : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 64-65 : Фото
247655
   Виталий Никифорович Гриднев. – Киев : Наукова думка, 1988. – 68,3с. – (Библиография ученых УССР)
247656
  Костин В.И. Виталий Николаевич Горяев / В.И. Костин. – Москва : Советский художник, 1961. – 12 4с.
247657
  Абельдяева И.Г. Виталий Петров : [альбом] / И.Г. Абельдяева. – Москва : Советский художник, 1981. – 121, [7] с. : ил. – (Графика)
247658
  Клюевская К.В. Виталий Полицеймако / К.В. Клюевская, О.Н. Персидская. – Л.-М., 1963. – 112с.
247659
  Захарова Т.М. Виталий Сергеевия Рогаль. Иркутск. / Т.М. Захарова. – Л., 1961. – 11с.
247660
   Виталий Тимофеевич Давыдов. – М., 1964. – 16с.
247661
  Крепак Б.А. Виталий Цвирко: живописец. / Б.А. Крепак. – Минск, 1985. – 126с.
247662
  Малин А.К. Витамин "Смех" / А.К. Малин. – Симферополь, 1977. – 111с.
247663
  Дмитриев А. Витамин D: роль в спорте и спортивной медицине (обзор литературы) / А. Дмитриев, А. Калинчев // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1. – С. 56-74. – ISSN 1992-7886
247664
   Витамин U(S-метилметионин). Природа, свойства. применение. – Москва : Наука, 1973. – 159 с.
247665
  Душейко А А. Витамин А / А А. Душейко, . – К, 1989. – 287с.
247666
  Любович Е.Н. Витамин А в обмене липидов. Роль витамина А в обмене холестерина. (Конспект лекций). / Е.Н. Любович. – Черновцы, 1966. – 87с.
247667
  Виноградова З.А. Витамин А в печени рыб Чёрного моря / З.А. Виноградова. – Київ : Изд-во АН УССР, 1957. – 171 с.
247668
  Натансон А.О. Витамин А и А-витаминная недостаточность / А.О. Натансон. – М, 1961. – 279с.
247669
  Грубе С.Б. Витамин А и аминокислотный состав тотальных белков кожи и печени : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Грубе С.Б.; Горьк. гос. у-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1969. – 14л.
247670
  Шарманов Т.Ш. Витамин А и белковое питание / Т.Ш. Шарманов. – М., 1979. – 231с.
247671
  Гурфикель Ф.З. Витамин А и белок в обмене аминокислот, углеводов и гликопротеидов. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Гурфикель Ф.З.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1973. – 16л.
247672
  Дьякова Т.Е. Витамин А и иммунизция в обмене мукополисахаридов. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Дьякова Т.Е.; Черновцы гос.ун-т. – Черновцы, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.26
247673
  Остоловский Е.М. Витамин А и никотиновая кислота в обмене АТФ. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Остоловский Е.М.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
247674
  Кузнецова Л.Н. Витамин А печени черноморских скатов и получение высокоактивного концентрата витамина А : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кузнецова Л.Н. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1952. – 16 с.
247675
  Кузнецова Л.Н. Витамин А печени черноморских скатов и получение высокоактивных концентратов витамина А. : Дис... канд. биол.наук: / Кузнецова Л. Н.; Ин-т биохимии АН УССР, лаборат. витмаин. – К., 1952. – 204л. – Бібліогр.:л.192-203
247676
  Леутский К.М. Витамин А. / К.М. Леутский. – Черновцы, 1959. – 456 с.
247677
  Арешкина Л.Я. Витамин В12 в животном организме. / Л.Я. Арешкина. – Москва, 1976. – 112с.
247678
  Мигаль А.К. Витамин В12 в массовых беспозвонодчных северо-западной части Черного моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мигаль А.К. ; АН УССР , Одес. отд. ин-та биологии южных морей. – Одесса, 1966. – 20 с.
247679
  Смит Л. Витамин В12. / Л. Смит. – М, 1962. – 176с.
247680
   Витамин В15 (пангамовая кислота). Свойства, функции и применение. – М., 1965. – 280с.
247681
  Захарова М.П. Витамин Е в растительных тканях. (распределение, образование, свойства и принципы извлечения) : Автореф... канд. биологич.наук: / Захарова М.П.; Ин-т биохимии Академии наукр СССР. Всесоюз. научно-исслед. витаминный ин-т. – Москва, 1952. – 24 с.
247682
   Витамин К : Труды конференции по витамину К,созванной АН УССР и Наркомздравом БАССР в Уфе 15-17 мая 1943 г. – Москва : АН УССР, 1944. – 118с.
247683
   Витамин К.. – М., 1944. – 119с.
247684
  Григорьев О.Г. Витамин роста. / О.Г. Григорьев. – М, 1980. – 64с.
247685
  Девис М. Витамин С : Химия и биохимия / М. Девис, Дж. Остин, Д. Патридж. – Москва : Мир, 1999. – 176с. – ISBN 5-03-002968-0
247686
  Полинг Л. Витамин С и здоровье / Л. Полинг. – Москва : Наука, 1974. – 80с.
247687
  Геродник Г.И. Витамин справедливости / Г.И. Геродник. – Таллин, 1967. – 239с.
247688
  Струмило С.А. Витаминзависимые ферменты надпочечников (дегидрогеназы 2-оксокислот) / С.А. Струмило, В.В. Виноградов. – Минск, 1988. – 214с.
247689
  Аннануров Н. Витаминно-минеральный состав некоторых кормовых культур Туркменистана в зависимости от удобрений, сроков посева, силосования и химического консервирования : Автореф... канд. биол.наук: / Аннануров Н.; Туркм. с.-х. ин-т им. М.И.Калинина. – Ашхабад, 1967. – 24л.
247690
  Кожин А.В. Витаминное питание изолированных зародышей плодовых растений разной степени зрелости в условиях стерильной культуры. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.12 / Кожин А.В.; АН УССР. – К, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
247691
  Ермаков Б.С. Витаминные растения в любительском садоводстве / Б.С. Ермаков. – М., 1992. – 63с.
247692
   Витаминные растительные ресурсы и их использование. – М., 1977. – 367с.
247693
  Исакова Д.М. Витаминный обмен кормовых дрожжей : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Исакова Д.М. ; АН УССР , Ин-т микробиологии и вирусологии. – Киев, 1966. – 23 с.
247694
  Попандопуло П.Х. Витаминный состав кормов / П.Х. Попандопуло, Н.Г. Шапошников. – 2-е изд. – М., 1954. – 263с.
247695
  Авакян Э.Г. Витаминопотребные свойства бактерий и их роль в этипатогенезисе бактериологических наук. : Автореф... наук: / Авакян Э.Г.; АН Арм.ССР. – Ереван, 1972. – 24л.
247696
  Функ К. Витамины / К. Функ. – изд. 3-е. – М - Л, 1929. – 96с.
247697
  Букин В.Н. Витамины / В.Н. Букин. – 2-е изд., доп. – Москва; Ленинград : Пищепромиздат, 1941. – 472 с.
247698
   Витамины. – М., 1943. – 38с.
247699
  Девятин В Витамины / В Девятин. – М, 1948. – 278с.
247700
  Леутский К.М. Витамины / К.М. Леутский. – Львов, 1949. – 299с.
247701
   Витамины. – Киев : Изд-во АН УССР
№ 1 : Методы исследования, естественные ресурсы и биохимия витаминов. – 1953. – 255 с.
247702
   Витамины. – Киев : Изд-во АНУ ССР
№ 2 : Получение и очистка витаминов физиология и биохимия витаминов. – 1956. – 204 с.
247703
  Рысс С.М. Витамины / С.М. Рысс. – Л., 1963. – 376с.
247704
   Витамины. – М., 1974. – 495с.
247705
  Колотилова А.И. Витамины : (химия, биохимия и физиол. роль) / А.И. Колотилова, Е.П. Глушанков. – Ленинград, 1976. – 248 с. : табл. – Библиогр.: 8 назв.
247706
  Гродзинский А.М. Витамины в воздухе.Память растений.Грибы рвут асфальт.Ведьмина метла / А.М. Гродзинский. – Киев : Наукова думка, 1966. – 109 с.
247707
  Бременер С.М. Витамины в домашнем питании / С.М. Бременер. – М, 1974. – 72с.
247708
  Овчаров К.Е. Витамины в жизни растений / К.Е. Овчаров. – М., 1955. – 119с.
247709
  Дзюбко Н.Я. Витамины в комплексном лечении онкологических больных / Н.Я. Дзюбко. – К., 1987. – 126с.
247710
  Домбровская Ю.Ф. Витамины в педиатрии / Ю.Ф. Домбровская. – М., 1948. – 264с.
247711
  Кезели Тамара Александровна Витамины в растениях Грузии : Автореф... д-ра биол.наук: / Кезели Тамара Александровна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 37л. – Бібліогр.:с.35-37
247712
  Буцявичуте Витамины группы В в свежем и квашенном молоке. : Автореф... Канд.биол.наук: / Буцявичуте А.-Д.Г,; М-во высш.и сред.спец.образования СССР. – Вильнюс, 1962. – 20л.
247713
  Андреева Н.А. Витамины группы фолиевой кислоты / Н.А. Андреева. – Москва, 1963. – 66с.
247714
  Кокурина Елена Витамины для весны и новые лекарства от старости. Долголетие по рецепту // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 70-76 : фото
247715
  Матусис И.И. Витамины и антивитамины. / И.И. Матусис. – М., 1975. – 237с.
247716
   Витамины и витаминные препараты. – М., 1973. – 296с.
247717
  Хмелевский Витамины и возраст человека / Хмелевский, Н.Б. Поберезкина. – К, 1990. – 163с.
247718
  Сало В.М. Витамины и жизнь. / В.М. Сало. – М., 1969. – 174с.
247719
  Кушко В.М. Витамины и здоровье / В.М. Кушко. – 2-е изд. – М., 1966. – 40с.
247720
  Луцюк Н.Б. Витамины и иммунитет. / Н.Б. Луцюк, Н.В. Васильев. – Томск, 1979. – 214с.
247721
  Заблудовская Е.Д. Витамины и их занчение для детей раннего возраста / Е.Д. Заблудовская. – Москва, 1970. – 48с.
247722
  Букин В.Н. Витамины и их значение для здоровья человека. / В.Н. Букин. – Москва, 1952. – 24с.
247723
  Ефремов В.В. Витамины и их значение для человека / В.В. Ефремов. – М, 1949. – 91с.
247724
  Серебряков В.А. Витамины и их значение. / В.А. Серебряков. – Сталинабад, 1950. – 39с.
247725
  Гуткин А.Я. Витамины и их применение / А.Я. Гуткин, 1945. – 98с.
247726
  Карабанов И.А. Витамины и фитогормоны в жизни растений / И.А. Карабанов. – Минск, 1977. – 110с.
247727
   Витамины и фитогормоны в растениеводстве : Краткое содержание докладов республиканской конференции (27-28 августа 1981 г.). – Вильнюс, 1981. – 86с.
247728
   Витамины и фитогормоны в растениеводстве. – Вильнюс, 1986. – 138с.
247729
   Витамины круглый год / К.С. Петровский, Н.Н. Смирнова, Д.П. Белоусов, А.С. Беляева. – 4-е изд. – М., 1990. – 78с.
247730
  Овчаров К.Е. Витамины растений / К.Е. Овчаров. – М., 1964. – 247с.
247731
  Овчаров К.Е. Витамины растений / К.Е. Овчаров. – 2-е. – Москва, 1969. – 328с.
247732
  Пантиелев А.Н. Витамины с грядки: Выращивание зелен. пряновкусовых и многолет. овощей. / А.Н. Пантиелев. – М., 1990. – 95с.
247733
  Евдоимов П.Д. Витамины, микроэлементы, биостимуляторы и антибиотики в животноводстве / П.Д. Евдоимов, В.И. Артемьев. – Л., 1967. – 199с.
247734
   Витамины. Вопросы биохимии и физиологии витаминов. – К.
4. – 1959. – 236с.
247735
   Витамины. Химия витаминов, физиология и биохимия витаминов. – К.
3. – 1958. – 212с.
247736
  Качюлис Ю. Витаутас Монтвила. Жизнь и творчество : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Качюлис Ю.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 14л.
247737
  Ясюлис Л. Витаутас Юркунас / Л. Ясюлис. – Москва : Советский художник, 1966. – 48 с.
247738
  Тримбач С. Витворене Поетом не вмирає // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 червня (№ 108). – С. 7


  Пам"яті Івана Драча.
247739
  Гайдай Д. Витворення нації: динаміка національної ідентичності жителів Чорногорії // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 34-39. – (Політичні науки)
247740
  Козлова М.С. Витгенштейн: новый образ философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 7. – С.25-32. – ISSN 0042-8744
247741
   Витебск - Франкфурт-на-Одере. – Минск, 1985. – 191с.
247742
  Левко О.Н. Витебск / О.Н. Левко. – Минск, 1984. – 120с.
247743
   Витебск. – Минск, 1988. – 406с.
247744
  Левко О.Н. Витебск XIV-XVIII вв (по археологическим данным) : Автореф... канд. ист.наук: / Левко О. Н.; ЛГУ. – Л., 1980. – 19л.
247745
  Мельничук Витебская область / Мельничук, вС.М. – Минск, 1962. – 160с.
247746
  Никитин Г.А. Витебская область (Экон.-геогр. характер.) : Автореф... канд. географ.наук: / Никитин Г. А.; Латв.ГУ. – Рига, 1955. – 20л.
247747
  Левко О.Н. Витебские изразцы XIV-XVIII вв. / О.Н. Левко. – Минск : Наука и техника, 1981. – 46 с.
247748
  Пахомов Н.И. и др. Витебское подполье / Н.И. и др. Пахомов. – 2-е перераб. и доп. изд. – Минск, 1974. – 223с.
247749
  Будагова Л.Н. Витезслав Незвал / Л.Н. Будагова. – Москва, 1967. – 384с.
247750
  Шерлаимова С.А. Витезслав Незвал / С.А. Шерлаимова. – Москва, 1968. – 110с.
247751
  Будалов Л.Н. Витезслав Незвал. Жизнь и творчество : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Будалов Л.Н. ; АН СССР, Ин-т славяноведения. – Москва, 1966. – 18 с.
247752
  Бэлза И.Ф. Витезслав Новак / И.Ф. Бэлза. – Москва : Музгиз, 1957. – 138 с.
247753
  Лебл В. Витезслав Новак / В. Лебл. – Прага-Братислава, 1969. – 97 с.
247754
  Росляков В.П. Витенька / В.П. Росляков. – М., 1981. – 367с.
247755
  Росляков В.П. Витенька / В.П. Росляков. – Москва, 1986. – 253 с.
247756
  Гуцко Денис Витенька : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 11. – С. 6-15. – ISSN 0012-6756
247757
   Витер [Вітер] : народна казка. – Харькив (Харків) : Дpук. А.И. Степанова, 1893. – 24 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
247758
  Аксаментов Ю.П. Витимский репортаж : очерки о людях Мамско-Чуйского района / Аксаментов Ю.П. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1978. – 55 с.
247759
  Верн Ж. Витівка доктора Окса / Ж. Верн. – Харків; Київ, 1924. – 94с.
247760
  Гудзик О.А. Витівки Джонні Дорсета : урок додаткового читання за оповіданням О.Генрі "Вождь червоношкірих" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 12-13
247761
  Гудзик О.А. Витівки Джонні Дорсета : Оповідання О.Генрі "Вождь червоношкірих" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 23-24
247762
  Гудзик О.А. Витівки Джонні Дорсета : урок додаткового читання за оповіданням О. Генрі "Вождь червоношкірих". 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-38
247763
  Пшимановський Я. Витівки Йоната Коота: повість / Я. Пшимановський. – К., 1988. – 217с.
247764
  Варгас Льоса Витівки кепського дівчиська : роман / Маріо Варгас Льоса ; [пер. В.С. Бойка]. – Харків : Фоліо, 2010. – 473, [3] с. – На обкл. зазнач.: Лауреат Нобелівської премії з літератури 2010. – ISBN 978-966-03-5302-2
247765
  Галенко О. Витівки українського орієнталізму // Критика. – Київ, 1999. – Квітень, (число 4). – С. 11-17
247766
  Голубнича Г. Витіснення міноритарних акціонерів (squeeze out) // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 366-368
247767
  Сислюк Я. Витлумачення сенсу життя, смерті й безсмертя у сучасному філосфсько-релігієзнавчому курсі / Я. Сислюк, Т. Тімченко, А. Шевчук // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 188-195. – ISBN 966-7379-92-11
247768
  Полищук Е.М. Вито Вольтерра, 1860-1940 / Е.М. Полищук. – Л., 1977. – 114с.
247769
  Барбашев А. Витовт последние двадцать лет княжения 1410-1430 / соч. А. Барбашева. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1891. – VIII, 340, [1] с. – Указатель имен личных и географических / (Сост. М.И. Барбашевым) с. 319-340. – Библиогр.: "Летописные источники для истории Литвы в Средние века" (с. 284-387) и в предисл. – (Очерки литовско-русской истории XV века)
247770
  Барбашев А. Витовт последние двадцать лет княжения 1410-1430 / соч. А. Барбашева // Витовт, его политика до Грюнвальденской битвы (1410) / А.И. Барбашев. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1885. – VIII, 340, [1] с. – Библиогр.: "Летописные источники для истории Литвы в Средние века" (с. 284-387) и в предисл. – (Записки Историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета ; Т. 15)
247771
  Барбашев А.И. Витовт, его политика до Грюнвальденской битвы (1410) / соч. А. Барбашева. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1885. – XVI, 166 с. – Конволют. - Пер.:. – Библиогр.: "Источники и пособия" (с. VII-XVI). – (Записки Историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета ; Т. 15)
247772
  Коржова И.Н. Виток вдохновения: автореминисценции в пьесах В.В. Набокова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 104-112. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
247773
  Беличенко Ю.Н. Виток времени : [cтихи] / Ю.Н. Беличенко. – Рига : Лиесма, 1974. – 101с. : ил.
247774
  Росоховатский И.М. Виток истории / И.М. Росоховатский. – М., 1966. – 223с.
247775
  Рич В.И. Виток спирали / В.И. Рич. – М, 1974. – 160с.
247776
  Гаков В. Виток спирали / В. Гаков. – М., 1980. – 64с.
247777
  Стародуб С.Ф. Виток спирали. / С.Ф. Стародуб. – Хабаровск, 1968. – 232с.
247778
  Річ В.І. Виток спіралі / В.І. Річ. – Київ, 1977. – 150с.
247779
  Гей В.С. Витоки : поезії / В.С. Гей. – Київ : Молодь, 1979. – 72 с.
247780
   Витоки : альманах Української асоціації Антона Макаренка. – Полтава
Вип. 1. – 2003
247781
  Харишин М.В. Витоки / Михайло Харишин. – Кишинів : "Elan INC" SRL, 2010. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-9975-66-191-1
247782
  Мельник З. Витоки "європейської ідеї" як основи формування європейського права та інтеграції національних правових систем // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 16-19
247783
  Грабович Г. Витоки "Української школи" в польській літературі // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 379-430
247784
  Бучковський Л. Витоки (початки) польського конституціоналізму / Л. Бучковський, П.Б. Стецюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 24-30. – (Правознавство ; Вип.306)
247785
  Павельчук І. Витоки абстрактної творчості Карла Звіринського // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 366-370. – ISBN 978-966-8917-14-1
247786
  Павельчук І. Витоки абстрактної творчості Карла Звіринського // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2010. – № 4 (76) "2010/ 1 (77)"2011. – С. 74-77. – ISSN 0130-1799


  Карло Йосипович Звіринський (1923-1997) - радянський та український маляр, педагог.
247787
  Коломієць С.С. Витоки аграрної освіти та науки в Україні / С.С. Коломієць, Т.В. Зволінська // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 208-220


  Значний вклад у вивчення рослинності України внесли професори ботаніки Київського університету В.Г. Бессер, Р.Е. Траутфеттер, О.С. Рогович, у розвитку зоологічних досліджень в Україні відіграли професори О.М. Паульсон, М. В. Бобрецький, В.К. ...
247788
  Павленко Н.О. Витоки американського живопису: переддень постмодерних метаморфоз // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004. – № 2. – С. 28-34.
247789
  Набока О. Витоки американської політики стосовно Тайваню (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-45. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються витоки політики США стосовно Тайваню. За думкою автора, її формування відбувалося в другій половині ХІХ століття. В цей період, частина американської правлячої еліти намагалася реалізувати план захоплення острову для посилення ...
247790
  Козлик І. Витоки арабо-мусульманської філософської лірики // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 9 : Шедеври ісламської літератури та культури. – С. 20-21
247791
  Пилип"юк О. Витоки арабської філології // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 10 : Світло Сходу. Ч.1. – С. 2-3.
247792
  Дьомін О.Б. Витоки атлантичної політики: англо-франко-нідерландське співробітництво в кінці XVI - на початку XVII ст. // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 167-175. – ISBN 978-966-02-7653-6
247793
  Кравець А.Ю. Витоки біополітики як нового напрямку наукових досліджень у межах вітчизняної політичної науки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 3 (131), березень. – С. 68-72. – ISSN 2077-1800


  Основною метою є дослідження витоків біополітики як нового напрямку наукових досліджень у межах вітчизняної політичної науки. З’ясовано, що в науковому співтоваристві й досі не вироблено чіткого уявлення про витоки цієї наукової дисципліни: одні ...
247794
  Чухліб Тарас Витоки братерства // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 74-75


  До 360 - річчя мирної угоди між козацькою Україною і Кримським ханством.
247795
  Ємельянов А.С. Витоки вексельного регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 103-107.
247796
  Черняхівська В.В. Витоки гендерної політики Європейського Союзу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 109-111
247797
  Крутій В.О. Витоки гібридних війн: досвід ХХ століття // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 148-159. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
247798
  Левчук К.І. Витоки громадських організацій України (друга половина 80 - початок 90-х років XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-8. – (Історія ; Вип. 56)


  У статті розглядаються деякі аспекти формування соціальної бази громадських організацій України.
247799
  Вітман Костянтин Витоки грузино-абхазького конфлікту // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 40-43. – Бібліогр. в кінці ст.


  Абхазія, як і інші регіони країни (Імеретія, Гурія, Аджарія), була провінцією Грузії [8]. У феодальній Грузії ці провінції були князівствами або дрібними царствами. У 1921-1931 роках Абхазія мала статус союзної республіки, що об"єднувалася з Грузією на ...
247800
  Триліс Г.В. Витоки гуманістичних тенденцій філософії Стародавності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 152-155. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена історико-філософському аналізу етнічної та соціальної обумовленості філософії Стародавності. The article is concentrated on historical and philosophical analysis of ethnic and social basis of humanistic origins in ancient philosophy.
247801
  Толочко П.П. Витоки давньоруської державності // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 1. – С. 7-16. – ISSN 0235-3490
247802
  Стешенко Л.С. Витоки державницької теорії місцевого самоврядування // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 133-146. – ISSN 1993-0941
247803
  Мелащук А. Витоки державного управління трудовими ресурсами: Стародавній Схід і античність // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.16-25
247804
  Чорноус С. Витоки дитячого героїзму в оповіданнях Ю. Яновського періоду Великої Вітчизняної війни // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 253-256
247805
  Будько Євген Витоки для fashion / Будько Євген, Пошивайло Богдан // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 134-141 : фото
247806
  Павлятенко О.В. Витоки донецького регіонального сепаратизму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 100-101
247807
  Казанський Д. Витоки донецького сепаратизму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 51 (371), 19-25 грудня. – С. 32-33. – ISSN 1996-1561
247808
  Міщук В.В. Витоки дослідження форми територіального устрою держави // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 23-28. – (0). – ISSN 2078-9165
247809
  Іванова О.С. Витоки досліджень з мелогеографії // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 220-225


  У статті вивчається історія фольклористичних досліджень в таких слов"янських країнах як Україна, Росія та Білорусія. Також вивчається внесок етномузикознавців у розвиток та просування народної фольклорної музики. В статье изучается история фольклорных ...
247810
  Гетьман А.П. Витоки екологічного законодавства в наукових працях учених-юристів // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 38-43
247811
  Невмержицька І.С. Витоки економічного лібералізму в наукових поглядах Київської психологічної школи політичної економії (друга половина ХІХ століття) // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 88-89. – ISBN 978-966-188-219-4
247812
  Колесникова Л. Витоки естетизму японської культури // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 35-39. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
247813
  Асланов С.А. Витоки етнополітичної стабільності у політичних трактатах античності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 73-84. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
247814
  Асланов С.А. Витоки етнополітичної стабільності у політичних трактатах Стародавнього Китаю // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 213-221
247815
  Халаджи В.В. Витоки європейської політики сусідства крізь призму світових викликів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 92-95
247816
  Сушик О. Витоки європейської системи освіти: перші університети // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 38-44. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  "...Дослдіжено становлення університетської освіти в добу Середньовіччя. Відмічено унікальність інституційної системи освітньої сфери, притаманної лише для Європи."
247817
  Галич В. Витоки журналістської творчості Олеся Гончара // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 71-75.
247818
  Голоборотько Д.Є. Витоки здійснення релігійної опіки в установах виконання покарань у вигляді позбавлення волі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 63-66. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
247819
  Володський І. Витоки зла (Таємниця комунізму) / І. Володський; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 64с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-373-6
247820
  Лещук Є.К. Витоки і зародження української літописної традиції // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 290-301
247821
  Кудрявцев М.Г. Витоки і наслідки: проблема злочину і покарання у творчості Івана Франка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 248-257. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
247822
  Закіров М.Б. Витоки і особливості ідейно-політичної доктрини журналу "Новий Град" // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві" : 29 квіт. 2015 р., м. Берегово (Закарпат. обл.) / "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 5-9. – ISBN 978-966-8676-80-2
247823
  Пономаренко В.С. Витоки і особливості невизначеностей при прийнятті інвестиційних рішень / В.С. Пономаренко, Л.М. Малярець, О.В. Дорохов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 151-159 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
247824
  Йосипенко С. Витоки і проблеми історичної свідомості: український вимір // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 8-15. – ISSN 0130-7037
247825
  Крисаченко В. Витоки і розвиток української політичної нації // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 200-208
247826
  Прейліс Е.Я. Витоки і розквіт. / Е.Я. Прейліс. – Київ, 1982. – 101с.
247827
  Головченко Володимир Іванович Витоки і становлення української соціал-демократії (1896-1907 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Головченко Володимир Іванович; МО України, Харківський держ. педінститут ім. Г.Сковороди. – Харків, 1993. – 248л. – Бібліогр.:л.227-242
247828
  Головченко Володимир Іванович Витоки і становлення Української соціал-демократії (1896-1907 рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Головченко Володимир Іванович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 19л.
247829
  Сніцаренко П.М. Витоки і сутність інформаційної безпеки України у воєнній сфері та проблемні питання її забезпечення / П.М. Сніцаренко, І.В. Вещицький // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2009. – № 5 (24)
247830
  Борщенко Л.М. Витоки і шляхи формування художніх колекцій Луганщини (кін. 19-20 ст.) : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.05 / Борщенко Л.М. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
247831
  Петрушенко В. Витоки ідеї очевидності та її експлікації у феноменології Е.Гуссерля // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 32-41. – ISSN 0321-0499
247832
  Якоб М.М. Витоки ідеї соціально-правової держави у філософії Дж. Локка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 81. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
247833
  Кабусь И.Д. Витоки ідеї сталого розвитку особистості в творчості Г.С. Сковороди // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 234-247. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471
247834
  Медведєв І.А. Витоки ідеї університету в Україні та її вплив на національнальний менталітет // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 93-95
247835
  Борзенко О.П. Витоки ідей організації дистанційного навчання в Канаді // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 33. – С. 5-11
247836
  Шабельник Геннадій Петрович Витоки ідеології революційних народників в Україні (60-70-ті роки 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Шабельник Г.П.; Харківськ. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
247837
  Свиридюк Т.В. Витоки ідіоматичної семантики: орієнтаційна метафора (на матеріалі промов британських прим"єр-міністрів) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 173--181. – Бібліогр.: Літ.: с.181; 21 назв.


  Статтю присвячено дослідженню ролі орієнтаційної метафори у формуванні значення ідеоматичних одиниць, ужитих у промовах британських прем"єр- міністрів. Матеріалом слугували тексти виступів британських політиків: У. Черчелля, Г. Вільсона, Т. Блера та ...
247838
  Кирієнко А.В. Витоки індивідуалізму. Початковий поштовх до розгляду особистості в Середньовіччі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 23-25
247839
  Кунцевська А. Витоки інтраперсональних конфліктів у соціальних працівників (за матеріалами тренінгів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-54. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто специфіку переживань внутрішніх конфліктів спеціалістами в галузі соціальної роботи. Проаналізовано існуючі дослідження, близькі до порушеної проблематики. Наведено результати формуючого експерименту, соціально-психологічного тренінгу ...
247840
  Латишев В. Витоки історичні // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 163-210


  Майже три століття Україна була колонією Російської Імперії.
247841
  Плешко М.В. Витоки й еволюція ідеології українського державотворення в середньовічну і ранньомодерну добу : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Плешко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 205 л. – Бібліогр.: л. 180-205
247842
  Плешко М.В. Витоки й еволюція ідеології українського державотворення в середньовічну і ранньомодерну добу : автореф. дис. ... канд.філос. наук : 09.00.12 / Плешко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 4 назв.
247843
  Соколовський О.Л. Витоки й особливості становлення антитринітаризму в Україні // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 249-261. – ISSN 1728-3671
247844
  Соколовський О. Витоки й особливості становлення антитринітаризму в Україні // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 23-30. – ISBN 966-7379-92-11
247845
  Баран Володимир Витоки Києва // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 144-148. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджуються першопочатки міста Києва.
247846
  Кондюх Г. Витоки Кирило-Мефодіївської традиції в культурі Київської Русі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.270-279. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
247847
  Єшпанов В.С. Витоки конфлікту між Раднаркомом та Українською Центральною Радою // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 39-42. – (Історія ; Вип. 39)


  На основі нових джерел розглянуто витоки конфлікту між Раднаркомом та Українською Центральною Радою, який призвів до більшовицької агресії в Україну.
247848
  Маруховський О. Витоки концепцій інформаційного суспільства та суспільства знань // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 154-158
247849
  Горинь В. Витоки культу Маркіяна Шашкевича : До 150-річчя від дня народження // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 127-132. – ISSN 0868-4790
247850
  Замашна С.М. Витоки культури Британії та їх відображенн в мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 129-131. – Бібліогр.: Літ.: с. 131; 11 п. – ISSN 1729-360Х
247851
  Сошніков А.О. Витоки культури: доісторія на українських теренах // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 85-94. – (Філософія ; вип. 44)
247852
  Синиця А.С. Витоки логіки // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3
247853
  Євмєшкіна О.Л. Витоки методології публічного управління у працях науковіців // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 3 : Ціннісні орієнтири євроінтеграційних процесів. – С. 33-35
247854
  Бур"ян М.С. Витоки міжнародної боротьби за перську нафту: концесія Дарсі і англо-російське суперництво(1901-1902 рр.) / М.С. Бур"ян, Д.В. Ласкавий // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 165-175
247855
  Сацький П.В. Витоки мілітаристської свідомості російського суспільства // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 74-87. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х
247856
  Гладка В.А. Витоки мовного синкретизму неозначених, питальних і відносних займенників (на матеріалі французької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 175-180. – Бібліогр.: Літ.: С. 179; 20 назв
247857
  Фесенко М.В. Витоки на наслідки глобальної системної кризи // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 111-119. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Доведено необхідність комплексного дослідження складових глобальної кризи світоуправління і пошуку механізмів її подолання шляхом консолідації учасників міжнародної системи. Показано, що глобальна економічна криза є частиною глобальної системної кризи. ...
247858
  Гетьман А.П. Витоки науки екологічного права України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 165-174. – ISSN 0201-7245
247859
  Ситник О. Витоки національно-визвольної ідеології УПА / О. Ситник, О. Дрогомирецька // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 62-67
247860
  Клапків М.С. Витоки національного страхового ринку України / М.С. Клапків, Ю.М. Клапків; МОНУ; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 275с. – ISBN 966-7952-04-5
247861
  Григор"єва А.О. Витоки національної адміністративно-правової науки в університеті Святого Володимира на прикладі діяльності професора М.Х. Бунге // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 71-75. – ISBN 978-617-7293-17-9


  Досліджується вплив діяльності М.Х. Бунге на формування сучасної науки адміністративного права та тенденції його розвитку у майбутньому.
247862
  Берлач А. Витоки національної адміністративно-правової науки та її розвиток в Університеті Святого Володимира / А. Берлач, В. Бевзенко // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 512-513. – ISSN 1026-9932
247863
  Шановська О.А. Витоки національної програми народного руху України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-36. – (Історія ; Вип. 51)


  У статті показується ідейний вплив видатних українських мислителів на формуванні національної програми НРУ, спадкоємність і традиційність в історії Української суспільно-політичнї думки.
247864
  Паламарчук Н.І. Витоки нобелівського руху в Україні // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 34. – С. 174-183
247865
  Федоришин Є. Витоки об’єктивності у журналістиці Сполучених Штатів Америки // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 103-110
247866
  Рева Н. Витоки організованого українського націоналістичного руху (до 85-річчя створення Легії українських націоналістів) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 144-149. – ISBN 966-8126-27-0
247867
  Свинко Й. Витоки охорони природи і комплексного вивчення природних ресурсів Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 262-265 : фото. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
247868
   Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць. – Полтава : АСМІ
Вип. 3. – 2007. – резюме укр., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
247869
   Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава : АСМІ
Вип. 4. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
247870
   Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2045-146X
Вип. 6. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
247871
   Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2045-146X
Вип. 7. – 2010. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
247872
   Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2045-146X
Вип. 8, ч. 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
247873
   Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2045-146X
Вип. 8, ч. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
247874
  Віннічук О.В. Витоки політичних ризиків в умовах модифікації українського суспільства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 8-11
247875
  Білоус О.М. Витоки політичної лексики: соціолінгвалні аспекти // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 5-10. – Бібліогр.: С. 10; 10 назв
247876
  Зливков В.Л. Витоки поняття "автентичність" у психологічній науці // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 32-38. – ISBN 978-966-189-359-6
247877
  Бійовський М.Р. Витоки поняття "нація" // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 13-14
247878
  Юдін О. Витоки поняття авторської інтенції в судовій риториці та біблійній герменевтиці


  У статті розглянуто проблему авторської інтенції, що дала привід для дискусії інтенціоналістів та антиінтенціоналістів навколо проблеми автора. Проаналізовано витоки поняття авторської інтенції в античній судовій риториці та в біблійній герменевтиці
247879
  Фісун В.П. Витоки популярності коралового намиста в Україні та його символічне значення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 187-193. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Йдеться про історичні передумови виникнення серед українців звичаю носіння на шиї коралового намиста як головної прикраси жіночого весільного та святкового вбрання, його символічне значення та причини великої популярності в добу середньовіччя і ...
247880
  Шаповал Ю.С. Витоки походження українців (на основі української лексики полтавського регіону) / Юрій Шаповал. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 2011. – 104 с. – ISBN 978-966-8716-40-9
247881
  Аврамова О.Є. Витоки правового регулювання житлових відносин у Стародавньому Римі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 157-163. – ISSN 1999-5717
247882
  Червоненко О.В. Витоки природничого музейництва в Європі / О.В. Червоненко, Д.В. Кепін // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 206-214. – ISSN 2415-7422
247883
   Витоки промислового садівництва / [упоряд. та наук. ред. П.В. Вольвач]. – Сімферополь : Доля, 2012. – 125, [2] с., [14] арк. фотоіл. : портр., іл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-366-554-2
247884
  Паращук В.Г. Витоки профспілкового руху на Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 3 (55). – С. 4-10. – ISBN 966-614-021-7
247885
  Торба В. Витоки путінської окупації та... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 березня (№ 41-42)


  Голодомор 1932 - 1933-х років.
247886
  Савчук В. Витоки ракетобудування в Україні / В. Савчук, Ф. Санін // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 24-35. – ISSN 1819-7329
247887
  Померанський І. Витоки режиму надзвичайного стану та шляхи подолання надзвичайних ситуацій в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 116-132. – ISSN 1026-9932
247888
  Іванова І.Б. Витоки рекламної творчості в мовному просторі України // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 35-41. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
247889
  Чеботарьов О.М. Витоки розвитку хімічних досліджень в Одеському університеті // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 217-230. – ISBN 978-617-689-150-5
247890
  Якімцов В.В. Витоки синергетики як науки // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 2. – С. 45-49. – ISSN 2226-8820


  Розглянута історія виникнення, становлення та рзвитку синергетики як науки. Представлено вклад наукових шкіл у становлення синергетики.
247891
  Задоянчук О.О. Витоки соціальної концепції Української православної церкви // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 390-391
247892
  Будько Євген Витоки спа // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 42-46 : фото
247893
  Діуліна В.В. Витоки становлення професійної державно-управлінської освіти в Україні // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 23-29. – ISSN 2074-8922
247894
  Глушич В.В. Витоки становлення та розвитку виховання підлітків в американських школах // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: А.В. Троцко, Л.А. Штефан, М.П. Васильєва [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 40. – C. 41-50. – ISSN 2312-0657
247895
  Грачова К.Ю. Витоки становлення української демократії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 27-32. – (Серія : Право та державне управління ; № 3/4 (14))
247896
  Хилько В.Т. Витоки та горизонти екологічної культури школярів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 186-192. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  На основі соціологічних досліджень, проведених автором у середніх школах різних регіонів України, робиться спроба проаналізувати сутність, стан та перспективи формування екологічної культури школярів. Акцентується на таких вихідних чинниках, як ...
247897
  Марушкевич А. Витоки та джерела етнопедагогічних знань українців // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 39-45.
247898
  Мачуський В.А. Витоки та еволюція грузино-осетинського конфлікту // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 132-143
247899
  Назаровська І.Г. Витоки та еволюція концепції превентивної дипломатії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 169-178
247900
  Мачуський В. Витоки та еволюція міжетнічних конфліктів у незалежній Грузії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 197-215
247901
  Сурніна О. Витоки та еволюція феміністського руху у ХХ столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 135-136. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
247902
  Гедін М.С. Витоки та історичне значення Старокиївської держави у листуванні М.П. Погодіна та М.О. Максимовича // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 2 (66). – С. 90-95


  У статті проаналізовані принципово різні погляди М.П. Погодіна та М.О. Максимовича на витоки, розвиток історії та значення Старокиївської держави в історії України.
247903
  Дубіцька Т.В. Витоки та історія розвитку документів - доказів у кримінальному процесі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 586-590. – ISSN 1563-3349
247904
  Гоч С. Витоки та особливості натуралістичних тенденцій в "Землі" Ольги Кобилянської та в "Землі" Еміля Золя // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 179-185. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
247905
  Гальчук І.Ю. Витоки та особливості функціонування церковнослов"янського наголосу // Віктор Іванович Григорович : [до 200-річчя від дня народження] : збірник наук. праць / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; [редкол.: В.Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 27-37. – (Історія славістики). – ISBN 978-966-489-408-8
247906
  Харченко Г.Г. Витоки та первинний характер речового права // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 45-53


  У статті автором досліджуються питання витоків сучасного речового права, а також наводяться доводи щодо первинності речового права по відношенню до всього права в цілому.
247907
  Омельчук І.В. Витоки та передумови поширення плюралістичного підходу в епістемології // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 36-38
247908
  Ідрісов Д. Витоки та початковий етап втілення народного образу козака Мамая на прикладі зібрання картин музею Івана Гончара // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 234-238. – ISSN 2078-0850
247909
  Січова О.В. Витоки та початковий етап колонізації південних земель Правобережжя і приєднання їх до Гетьманщини (перша третина XVIII століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-40. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто витоки і початковий етап залюднення південних земель Правобережної України та приєднання їх до Гетьманщини протягом першої третини XVIII ст. The author describes initial stage of settling and joining with Hetmanate Southern lands of the ...
247910
  Попик В. Витоки та ранні етапи еволюції ресурсів біографічної інформації // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 3. – С.33-41. – ISSN 1029-7200
247911
  Голубка С.М. Витоки та розвиток національних державних фінансів княжих часів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 118-122
247912
  Гула Р.В. Витоки та роль радянського патріотизму у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (на матеріалах України) : монографія / Руслан Гула. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – 515, [1] с. – Посилання: 458-502. – ISBN 978-966-8856-67-9
247913
  Григор"єва В В. Витоки та становлення порядку розв"язання господарських спорів та винесення судового рішення на теренах України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 149-154.
247914
  Сторожук С.В. Витоки та сутність марксистського тлумачення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 115-121
247915
  Кубриш Н. Витоки творчості скульптора О. Архипенка // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 55-64
247916
  Приходченко К.І. Витоки творчості. Розробки уроків та позакласних заходів з розвитку творчих здібностей учнів : Посібник / К.І. Приходченко. – Донецьк : Сталкер, 1998. – 416с. – ISBN 966-596-049-0
247917
  Терещук Н. Витоки театральної культури в Галичині // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 126-138. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794
247918
  Макойда О. Витоки теми Страстей Христових в українському мистецтві. Монументальні розписи Софії Київської // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1030-1043. – ISSN 1028-5091
247919
  Абухін Р. Витоки теорії доказового права у працях С.В. Пахмана // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 192-196. – ISSN 2409-4544
247920
  Андріяшик О. Витоки терміну "медитація" та шляхи його літературного запозичення // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 38-45


  Спираючись на новітні наукові дослідження, присвячені медитативним практикам, а також літературознавчі концепції, вироблені у сфері поетичного жанру, авторка статті окреслює шляхи літературного запозичення поширеного нині поняття "медитації". ...
247921
  Слинько Т.А. Витоки тоталітаризму як соціально-історичного феномену (за Г. Арендт) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 101-102
247922
  Обушний М. Витоки українознавчих досліджень у Київському університеті // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 73-77. – ISBN 978-966-439-138-9


  Геній Михайла Олександровича Максимовича - першого ректора Університету св. Володимира, визначного вченого-енциклопедиста полягає в тому, що він одним із першихз виділив українознавчу складову у системі історіософських та філологічних наук.
247923
  Тимошик М.С. Витоки українського друкарства як об"єкт критики новітніх опонентів українського відродження // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 7-16


  На основі архівних документів та аналізу наукових праць доводиться необґрунтованість спроб окремих авторів законсервувати застарілі ідеологічні догми в контексті підтвердженої раніше нової періодизації виникнення і розвитку українського друкованого ...
247924
  Баран В.Д. Витоки українського народу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 45-57. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Розглядається проблема інтеграції окремих галузей знань у цілісну систему, формування програми історії знань як самостійної науки, виховання молодих фахівців на високих зразках української культури, вивчення українознавства, як основи національної ...
247925
  Кам"янська А.В. Витоки українського націонал-комунізму // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 68. – С. 173-185
247926
  Мироненко О.М. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917-1920 рр. Теоретико-методологічний аспект : Монографія / О.М. Мироненко; НАНУ. Ін-тут держави і права ім.В.М.Корецького. – Київ, 2002. – 260с. – ISBN 966-02-2214-9
247927
  Калакура Я.С. Витоки українського суспільства та зародження громадянства (княжа доба) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 241-252
247928
  Згуровський М.З. Витоки української авіації // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 245-252. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
247929
  Луценко А.В. Витоки української геополітики та особливості її розвитку // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 488-495
247930
  Бульвінський А.Г. Витоки української державної ідеї // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – C. 10-19
247931
  Чекаленко Л.Д. Витоки української дипломатії : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Людмила Чекаленко ; Дипломатична академія України при МЗС України. – Київ : LAT&K, 2010. – 340 с. – ISBN 978-966-2944-46-4


  Розглядається процес становлення і розвитку зовнішньої політики суверенної Української держави. У порівняльно-правовому і історико-політологічному плані аналізуються актуальні і проблемні питання зовнішньої політики України.
247932
  Матяш І. Витоки фахової освіти українських дипломатів: 1918-1923 рр. // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 45-50. – (Політичні науки)
247933
  Сичевська-Возняк Витоки філософської антропології у творчості М. Бердяєва / Сичевська-Возняк, С.С. Возняк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 169-173. – ISSN 1729-360Х
247934
  Глібчук П.В. Витоки формування мережі міських поселень на території сучасної України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 46-50 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1561-4980
247935
  Радзивілюк В.В. Витоки формування національного права банкрутства // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 42-43. – ISBN 978-966-97457-5-0
247936
  Видайчук Т. Витоки формування правописної компетенції та українського правопису
247937
  Бокал А.В. Витоки формування та філософський зміст філософських шкіл Вайбхашика та Саутрантика // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 19-25


  В статті окреслено витоки формування філософських шкіл вайбхашика і сау- трантика та визначено головні постулати їх вчення. The article outline the origins of the philosophical schools and Vaibhashika Sautrantika and identified the main tenets of ...
247938
  Паламарчук В. Витоки формування церковно-релігійних поглядів майбутнього митрополита УГКЦ Андрея Шептицького (за спогадами його матері) // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 166-170. – ISBN 978-966-182-372-2
247939
  Машевський О. Витоки франко-канадського націоналізму (XVIII - перша третина XX ст.) / О. Машевський, М. Барабой // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті досліджено питання витоків франко-канадського націоналізму у XVIII - в першій третині XX ст. Визначено вплив асиміляторської політики Великої Британії на ґенезу франко-канадського питання, зокрема проаналізовано британські колоніальні акти, що ...
247940
  Лисіна Н.І. Витоки французької клавірної школи // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 92-99
247941
  Рубанов В.В. Витоки Харківської школи політичного аналізу та її вплив на формування теорії та методології політичної аналітики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 4-11. – (Серія "Питання політології" ; вип. 31). – ISSN 2220-8089
247942
  Артьомова Т. Витоки ціннісних відносин // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 3-16. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1811-3141
247943
  Ременець О.В. Витоки цінностей української культури // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 111-113. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (18))
247944
  Андрейцев В. Витоки юриспруденції у християнстві // Юридичний вісник України, 2001. – №14
247945
  Грінфельд Ліа Витоки япосько-китайської ворожнечі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 176)
247946
  Масько Д.В. Витоки, генезис і сучасний стан кримінально-правової охорони надр // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 52-62. – ISSN 2222-5374
247947
  Волков Т.О. Витоки, еволюція та сучасний стан "ольстерської проблеми" / рецензенти: О.П. Машевський, Є.І. Сінкевич // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – C. 10-14. – ISSN 2077-5709
247948
  Стеблина-Рудякова Витоки, здобутки і перспективи розвитку українсько-сербської та українсько-хорватської лексикографії / Стеблина-Рудякова, Н.Л. Білик // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 134-142. – ISSN 2075-437X


  У статті висвітлюються основні досягнення і актуальні завдання перекладної лексикографічної практики в російському, українському, сербському і хорватському мовному дискурсі.
247949
  Матвійчук В.К. Витоки, історико-правовий нарис кримінально-правової охорони водних об"єктів і сучасний стан проблеми // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (59). – С. 12-24. – ISSN 2222-5374
247950
  Харь І.О. Витоки, історія кримінально правової охорони атмосферного повітря та сучасний стан проблеми // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 4. – С. 128-131
247951
  Савенкова Т.Г. Витоки, історія кримінальної відповідальності за приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення і сучасний стан проблеми // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 147-156. – ISSN 2222-5374
247952
  Матвійчук О.В. Витоки, історія розвитку кримінальної відповідальності за злочин проектування чи експлуатацію споруд без систем захисту навколишнього природного середовища, та сучасний стан проблеми // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 104-108. – ISSN 2222-5374
247953
  Бойко І.Й. Витоки, становлення та розвиток інституту покарання на українських землях в дослов"янський період та період давньоруської державності // Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 9-58. – ISBN 978-617-10-0004-9
247954
   Витоки: Від найдавнійших часів до першої половини ІХ ст.. – Київ : Україна, 1995. – 416 с.
247955
   Витоки: Творчість молодих. – Ужгород, 1988. – 148с.
247956
   Витолло Борис Эмильевич. Выставка живописи. – М., 1983. – 13с.
247957
  Блажко С.Н. Витольд Карлович Цераский / С.Н. Блажко. – М., 1953. – 29с.
247958
  Тарасов Л.М. Витольд Каэтанович Бялыницкий-Бируля / Л.М. Тарасов. – М.Л., 1949. – 32с.
247959
  Филиппова Л.А. Витославлицы / Л.А. Филиппова. – Ленинград, 1979. – 63 с.
247960
  Сахарнов С.В. Витраж / С.В. Сахарнов. – Л., 1986. – 278с.
247961
  Кравцов Г.И. Витражи / Г.И. Кравцов. – Кемерово, 1973. – 126с.
247962
  Брыль Я. Витражи / Я. Брыль. – Минск, 1974. – 270 с.
247963
   Витражи мудрости. – Минск, 1987. – 318с.
247964
   Витражи мудрости. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1991. – 413с.
247965
  Минухин Е.А. Витражи. / Е.А. Минухин. – Рига, 1959. – 152с.
247966
  Вознесенский А.А. Витражных дел мастер / А.А. Вознесенский. – Москва, 1976. – 336с.
247967
  Вознесенский А.А. Витражных дел мастер / А.А. Вознесенский. – Москва, 1980. – 303с.
247968
  Шутько Т.І. Витрати в економічній теорії наукових шкіл // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 133-135. – ISSN 2306-6806
247969
  Загородній В.І. Витрати виробництва і система цін в соціалістичному суспільстві. Прибуток підприємств / В.І. Загородній. – Київ, 1969. – 38с.
247970
  Ожеленська Т.С. Витрати виробництва та їх формування в сучасних умовах : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01. / Ожеленська Т. С.; КУ. – К., 1994. – 24л.
247971
  Ожелевська Тетяна Станіславівна Витрати виробництва та їх формування в сучасних умовах (на матеріалі промисловості України) : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Ожелевська Тетяна Станіславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 201л. – Бібліогр.:л.192-201
247972
  Жуков Б.Б. Витрати держав у локальних війнах і збройних конфліктах сучасності : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С. 21-25 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
247973
  Комарчин О.В. Витрати державного бюджету на освіту / О.В. Комарчин, І.С. Скоропад // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.7. – С. 364-369. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
247974
  Скриньковський Р.М. Витрати домогосподарств України: змістовно-сутнісні та інформаційно-аналітичні аспекти / Р.М. Скриньковський, Ю.І. Цибульський // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 38-42. – ISSN 2306-6814
247975
  Кізима Т. Витрати домогосподарств України: сутнісно-аналітичний аспект // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 61-70. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
247976
  Мортіков В.В. Витрати дотримання закону в соціально-трудових відносинах // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 28-36 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
247977
  Мортіков В.В. Витрати дотримання закону в сучасній економіці // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (617). – С. 57-66 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
247978
   Витрати і ресурси домогосподарств України у 2003 році : (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): Статистичний збірник. – Київ : Державний комітет статистики України
Ч.1. – 2004. – 446с.
247979
  Скоробогатова Н.Є. Витрати інноваційно-інвестиційної діяльності наукоємних підприємств України // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 2 (57). – С. 162-168. – ISSN 2313-4569
247980
  Жилінська О. Витрати комерціалізації наукоємної продукції у контексті маркетингових моделей дифузії інновацій / О. Жилінська, С. Фірсова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 6-13. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано необхідність ідентифікації витрат комерціалізації наукоємної продукції на основі теоретичних положень маркетингових моделей дифузії інновацій. Показано об"єктивний характер лавинного нарощення трансакційних витрат вибору через високий ...
247981
  Коваль П.М. Витрати на аграрну науку і підготовку кадрів : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 71-76. – Бібліогр.: 3 назви
247982
  Зосименко Т. Витрати на виплату матеріальної допомоги фізичним особам: бухгалтерський облік та оподаткування // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 9. – С. 18-25 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
247983
  Федун С.Ф. Витрати на виробництво: класифікаційні ознаки та необхідність їх практичного застосування // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 181-187. – (Економіа ; Вип. 26)
247984
  Вихор В.В. Витрати на відтворення робочої сили як фактор формування конкурентоспроможності економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 36-40. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
247985
  Дідик А.М. Витрати на забезпечення корпоративного управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 46-50. – ISSN 0321-0499
247986
  Захарова Олена Витрати на правову допомогу за ЦПК України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 25-28. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  У статті піднімаються проблеми оплати правової допомоги адвоката клієнту, пропонуються шляхи вирішення цього питання для сторони, що постраждала.
247987
  Угриновська О.І. Витрати на правову допомогу: проблеми відшкодування // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 76-82. – (Право. Економіка. Управління)
247988
  Бабіч В. Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів: обліковий і податковий аспекти // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 8. – С. 10-13. – Бібліогр.: 4 назв.
247989
  Андрощук Г. Витрати на розгляди спорів, пов"язаних з технологіями // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 63-67. – ISSN 1608-6422
247990
  Костакова Л. Витрати на утримання персоналу та їх зв"язок з природними чинниками діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів / Л. Костакова, А. Костакова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 8. – С. 40-45 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
247991
  Адамик О. Витрати органів пенсійного фонду районного рівня: класифікація та відображення в обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 9. – С. 40-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв.
247992
  Цал-Цалко Витрати підприємства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Цал-Цалко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 656с. – ISBN 966-7938-89-1
247993
  Ковтуненко Ю.В. Витрати підприємства: економічний зміст та класифікація / Ю.В. Ковтуненко, Е.В. Оголенко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/1. – С. 41-43. – ISSN 2409-1944
247994
  Бугрім Витрати промислових підприємств на впровадження системи управління якістю продукції / Бугрім, 0.Ю. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 129-134. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
247995
  Сніжко О.В. Витрати системної фінансової нестабільності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 52-57.
247996
  Грімалюк А.В. Витрати фінансових трансакцій та їхній вплив на капіталотворення / А.В. Грімалюк, Л.М. Калшнікова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 16-19
247997
  Германенко Л.М. Витрати як економічна категорія та об"єкт обліку // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15). – С. 26-33. – ISBN 978-617-571-124-8
247998
  Радченко К.М. Витрати як об"єкт обліку та їх місце в системі бухгалтерського обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 132-134. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
247999
  Нор В.Т. Витрати, пов"язані з оплатою праці захисника, який брав участь у кримінальному процесі за призначенням - складова судових витрат / В.Т. Нор, А.А. Павлишин // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2001. – № 6. – С.6-8
248000
  Єфремов В. Витратна складова заробітної плати (Методологічний аспект) // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 5. – С. 32-37. – Бібліогр.: 16 назв
<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,