Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>
235001
  Попов С. "Ведь бывает, бывает. как с гуся вода" : поэзия: стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 10 (657). – С. 11-16. – ISSN 0132-2036
235002
  Люкс Леонид "Веймарская Россия?" - заметки об одном спорном понятии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 16-28. – Бібліогр.: с. 16-26. – ISSN 0042-8744
235003
  Мандельштам О.Э. "Век мой зверь мой..." : Поэзия и проза / О.Э. Мандельштам. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 576с. – (Русская класика. ХХ век). – ISBN 5-04-009449-3; 5-04-009246-6
235004
  Мандельштам О.Э. "Век мой, зверь мой ..." : Стиховорения / О.Э. Мандельштам. – Москва : АСТ, 2002. – 222с. – (Классическая и современная поэзия). – ISBN 5-17-014109-2
235005
  Никуличев Ю. "Век шествует путем своим железным" // Вопросы литературы / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2002. – № 2. – С.104-134. – ISSN 0042-8795
235006
  Соболєв Б. "Вексель без суми" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23-24 вересня (№ 171/172). – С. 20-21


  Як Україна зірвала план врятування Союзу фінансовими методами, підготовленими прибічниками СРСР. "Імперія, як виявилось, ще не загинула. Вона збереглася у вигляді федерації 84 адміністративно-територіальних утворень, до яких 2014 року Москва, в ...
235007
  Шпоть О.С. "Велесова книга"- як фрагмент з історії демократії : Науково-популярне видання / О.С. Шпоть. – Київ : Коронатор, 2006. – 62с. – ISBN 966-96555-1-Х
235008
  Дубров Я. "Велесова книга" - декодувальний ключ для релігійно-цивілізаційного коду української нації / Я. Дубров, В. Гаюк // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 110-120
235009
  Кралюк П. "Велесова книга" - предфілософія українців? // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 81-84. – ISBN 978-966-2254-74-7
235010
  Кралюк П.М. "Велесова книга" - предфілософія українців? // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 81-84. – ISBN 978-966-373-777-5


  Порівняно недавно була віднайдена оригінальна писемна пам’ятка, т. зв. «Послання до хозар». Її зміст не дуже зрозумілий. Напевно, даний твір є відголоском боротьби давніх русичів проти Хозарського каганату. Цій боротьбі присвячено багато уваги в ...
235011
  Кухарський Володимир "Велесова книга": духовність, моральні чесноти праукраїнців у контексті 10 божих заповідей // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 29-33. – Бібліогр. в кінці ст.
235012
  Лозко Г. "Велесові читання" в літературно-мистецькому житті України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 10-13. – ISSN 2519-4429
235013
  Ющук І. "Велетень у царстві людської культури" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 26-31. – ISSN 0130-5263


  "Cто років тому Іван Франко справедливо й точно сказав про Тараса Шевченка: "Він був сином мужика - і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком - і став велетнем у царстві людської культури".
235014
  Ісаюк О. "Велика блокада": як провести вибори у непокірному регіоні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 березня (№ 10). – С. 15


  Наприкінці 1945 р. у Західній Україні різко побільшало радянських військ. У регіон ввели чотири піхотні дивізії внутрішніх військ НКВД і окремий мотострілецький полк — разом 7,5 тис. військових. Крім того, спішно перекидали частини 28-ї та 38-ї армій, ...
235015
  Гудзик К. "Велика брехня нашого часу". Костянтин Побєдоносцев та ідеологія "освіченого консерватизму" // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 823-830. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
235016
  Романова В. "Велика Вісімка" як альтернативний механізм глобального врегулювання // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 22-24
235017
  Портнов А. "Велика Вітчизняна війна" в політиках пам"яті Білорусі, Молдови та України: кілька порівняльних спостережень" // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 206-218. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
235018
  Сербин Р. "Велика Вітчизняна війна" та "Голодомор" : зудар консолідуючих мітів України та Росії // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 9/10 (191/192). – С. 12-14
235019
  Пігідо-Правобережний "Велика Вітчизняна війна". Спогади та роздуми очевидця / Пігідо-Правобережний. – Київ : Смолоскип, 2002. – 288с. – ISBN 966-7332-78-0
235020
  Грабовський С. "Велика Вітчизняна" і кільце змарнованого Україною історичного часу // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 18 травня (№ 19). – С. 12
235021
  Орлова Т.В. "Велика депресія" / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 46-47. – ISBN 966-642-073-2
235022
   "Велика Литва": хто ми і куди йдемо // Світ. – Київ, 2013. – квітень (№ 15/16). – С. 4


  Посольство Литовської Республіки в Україні та НАН України презентували третю книгу Сигнатару Акту про незалежність Литви Бірутє Вальонітє "Велика Литва".
235023
  Васютинський В. "Велика логіка вчинку" Володимира Роменця як утвердження колективної феноменології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 143-147. – ISSN 1810-2131
235024
   "Велика прогулянка" із "Дзеркалои світу" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 87 : фото
235025
  Яременко В. "Велика справа потребує великого серця" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 5 червня (№ 23). – С. 10, 11


  Презентеція двокнижжя "Іван Багряний: нове й маловідоме (есеї, документи, листи, спогади, нотатки, факти)".
235026
  Курандо О.С. "Велика стратегія" у зовнішній політиці США // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 125-128. – ISSN 2519-2949
235027
  Киридон А. "Велика українська енциклопедія" - в інтернеті / розмову вела Світлана Божко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 грудня (№ 230). – С. 6-7


  Директор Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво", доктор історичних наук, професор Алла Киридон - про створення інтелектуального паспорту сучасної країни.
235028
  Здоровило Т. "Велика українська енциклопедія" - це проєкт державної ваги. В Україні триває створення універсального довідника, що охоплює всі галузі знань // Україна молода. – Київ, 2019. – 18 вересня (№ 104). – С. 11


  "Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» щороку проводить конференцію, присвячену енциклопедистиці. Але основним функціоналом установи є підготовка (згідно з указами президента 2013 і 2015 рр.) «Великої української енциклопедії». Це ...
235029
  Пляченко А.Г. "Велика ціль - річ більша від людини" // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 169-174. – ISBN 978-966-927-118-1


  Юрій Іванович Липа — громадський діяч, письменник, поет, публіцист, лікар, автор української геополітичної концепції, один з визначних ідеологів українського націоналізму.
235030
  Грабовський С. "Велика чистка" 1937 року, або Як більшовики укоськували Червону армію, і що з того вийшло // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 102/103)
235031
  Дідик О. "Велика шахівниця" Збігнєва Бжезінського та геополітичні орієнтири європейської України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 248-254
235032
  Дідик О. "Велика шахівниця" Збігнєва Бжезінського та геополітичні орієнтири європейської України // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 136-141
235033
  Искендеров П.А. "Великая Албания": теория и практика // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 31-46. – ISSN 0042-8779
235034
  Герман А.А. "Великая война" и немцы Поволжья (1914 - 1917) // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 224-232. – ISSN 2313-1993
235035
  Карагацис М. [Велика химера : роман / М. Карагацис. – 21-е вид. – Афіни : Естія, 1998. – 322 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; № 17]). – ISBN 960-05-0148-3
235036
  Чибряков Я.Ю. Ведомственная картография в системе Министерства путей сообщения (1876-1991 гг.) // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 9. – С. 57-61 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
235037
  Казаринова Л.Ф. Ведомственное книгоиздание в Сибири / Л.Ф. Казаринова. – Новосибирск, 1988. – 160 с.
235038
  Каллистратова Р.Ф. Ведомственный арбитраж в СССР / Р.Ф. Каллистратова. – Калинин, 1984. – 80с.
235039
  Мезенцев П.В. Ведомственный контроль в торговле / П.В. Мезенцев. – М, 1976. – 159с.
235040
  Зеленецкий В.С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности / В.С. Зеленецкий, И.Н. Козьяков. – Харьков, 2003. – 256с. – ISBN 966-7922-55-3
235041
  Тищенко А.Т. Ведомые "Дракона" / А.Т.Тищенко. – Москва : Воениздат, 1966. – 199 с.
235042
  Ли Цзин Ведомый командира эскадрильи / Ли Цзин. – М., 1960. – 111с.
235043
  Смирнов В.А. Вёдро / В.А. Смирнов. – Москва, 1969. – 79с.
235044
  Гуляшки А. Ведрово : хроніка одного села : пер. з бол. / А. Гуляшки; Андрій Гуляши. – Москва : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 727 с.
235045
  Гуляшки А. Ведрово. Хроніка одного села. / А. Гуляшки. – Київ, 1962. – 527с.
235046
  Лихолет А.А. Веду свою тропу. / А.А. Лихолет. – Донецк, 1978. – 30с.
235047
  Салиас Е.А. Ведунья. / Е.А. Салиас. – М., 1992. – 351с.
235048
  Данько П.Н. Ведут коммунисты шахты. / П.Н. Данько. – Донецк, 1968. – 70с.
235049
  Нагорняк М. Ведучий-журналіст і ведучий-диктор на радіо: до питання трансформації фаху в умовах мультимедійної журналістики // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 275-281. – ISSN 2078-1911


  Привернуто увагу до однієї з небезпечних тенденцій розвитку національного інформаційного радіомовлення, пов"язаної з перетворенням фаху ведучого-журналіста на фах ведучого-диктора.
235050
  Федорчук Л.П. Ведучий інформаційних програм на Українському ТБ:особливості діалогу з глядачем // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 120-121
235051
  Нагорняк М.В. Ведучий інформаційних програм: удосконалення професійності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 39-44


  У статті аналізуються суспільно-історичні засади появи фаху ведучого інформаційних програм Національної радіокомпанії України; звертається увага на відмінності журналістського ведення та дикторського читання новин; подаються рекомендації щодо ...
235052
  Гоян В.В. Ведучий телепрограм : Методичні рекомендації до нормативного курсу / В.В. Гоян; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 25с.
235053
  Гордієнко С.С. Ведучий ток-шоу як індикатор якості телепрограми // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 51-53. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
235054
  Нагорняк М. Ведучі Українського радіо і радіо "Свобода" (порівняльна характеристика) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.43-45
235055
  Халлыев Б. Ведущая и организующая сила. / Б. Халлыев. – Ашхабад, 1961. – 54с.
235056
  Валиуллин К.Б. Ведущая роль и общественно-политическая активноть рабочего класса в уловиях развитого социализма. / К.Б. Валиуллин. – Уфа, 1985. – 78,1с.
235057
  Мандрык В.Н. Ведущая роль коммунистов в Словацком народном восстании 1944 г. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Мандрык В.Н.; КГУ. – К., 1971. – 19л.
235058
  Мандрік В.Н. Ведущая роль комунистов в словацком восстании (1944 г.) : Дис... канд.ист.наук: / Мандрік В.Н.; КГУ. – К., 1970. – 228л. – Бібліогр.:л.1-29
235059
  Попков К.Д. Ведущая роль МТС в подъеме социалистического сельского хозяйства. (На прим. Москов. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Попков К.Д.; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. полит. экономии. – М., 1955. – 16л.
235060
  Панков В.И. Ведущая роль народных предприятий в экономике Германской Демократической Республики : Автореф... канд. экон.наук: / Панков В.И.; АН СССР. Ин-т экономики. – Москва, 1956. – 16л.
235061
  Локшин Э.Ю. Ведущая роль промышленности в народном хозяйстве СССР / Э.Ю. Локшин. – М., 1951. – 24с.
235062
  Аракелян А.А. Ведущая роль промышленности в развитии народного хозяйства СССР : ввод. лекция к циклу "Экономика и организация производства соц.пром. предприятия" / А. Аракелян ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Правда, 1951. – 32 с.
235063
   Ведущая роль рабочего класа в социалистических странах. – Изд. 2-е. – М, 1974. – 268с.
235064
  Решетова С.В. Ведущая роль рабочего класса в деятельности Советов на этапе развитого социализма. / С.В. Решетова. – М., 1976. – 48с.
235065
  Рзаев Мамед Гусейн оглы Ведущая роль рабочего класса в интернационализации общественной жизни : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рзаев Мамед Гусейн оглы; МВ и ССО АзССР. Азерб. гос. ун-тет. – Баку, 1984. – 23л.
235066
  Терещенко Ю.Я. Ведущая роль рабочего класса в образовании и укреплении Союза ССР 1917-1924 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Терещенко Ю. Я.; МГУ. – М., 1982. – 33л.
235067
  Лаптев Г.Н. Ведущая роль рабочего класса в общенародной борьбе за претворение в жизнь решений Коммунистической партии по крутому подъему сельского хозяйства (153-1955 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Лаптев Г.Н. ; МГУ , ИПКП маркс.-ленинизма. – Москва, 1955. – 19 с.
235068
   Ведущая роль рабочего класса в реконструкции промышленности СССР. – М, 1973. – 256с.
235069
  Коган Л.Н. Ведущая роль рабочего класса в создании и развитии культуры социализма / Л.Н. Коган. – М., 1969. – 19с.
235070
  Герман К.К. Ведущая роль рабочего класса в создании колхозного строя в Белоруссии (1926-1935 гг.) / К.К. Герман. – Минск, 1968. – 244с.
235071
  Акиндинов В.А. Ведущая роль рабочего класса в создании материально-технической базы коммунизма : метод. материалы в помощь лектору / Акиндинов В.А. ; Мос. обл. организация о-ва "Знание" РСФСР ; Науч.-метод. совет по пропаганде вопросов науч. комунизма. – Москва, 1982. – 51с.
235072
  Морехина Г.Г. Ведущая роль рабочего класса в создании материально-технической базы коммунизма. / Г.Г. Морехина. – М., 1977. – 56с.
235073
  Сиволоб Ю.В. Ведущая роль рабочего класса в социалистическом соревновании на этапе развитого социализма (на матер. УССР) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Сиволоб Ю.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 47 с.
235074
  Сиволоб Юрий Владимирович Ведущая роль рабочего класса в социалистическом соревновании на этапе развитого социализма (на материалах Украинской ССР) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.02 / Сиволоб Юрий Владимирович; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1985. – 453л.
235075
   Ведущая роль рабочего класса в социально-экономическом преобразовании Сибири (1959-1984 гг.). – Новосибирск, 1984. – 160с.
235076
   Ведущая роль рабочего класса в социально-экономическом развитии социалистического общества. – Иваново, 1984. – 125с.
235077
  Черткова И.В. Ведущая роль рабочего класса в становлении и развитии советского народа как новой исторической общности людей. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Черткова И.В.; АН СССР. Ин-т философии. Отдел. науч. коммунизма. – М., 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
235078
  Чижиков В.А. Ведущая роль рабочего класса в становлении и укреплении социально-классового единства советского народа - новой исторической общности людей. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Чижиков В.А.; ХГУ. – Харьков, 1983. – 22л.
235079
  Гордейчук А.Н. Ведущая роль рабочего класса в строительстве коммунизма / А.Н. Гордейчук. – М, 1978. – 63с.
235080
  Малофеев Н.С. Ведущая роль рабочего класса в условиях развитого социализма. / Н.С. Малофеев. – М., 1975. – 50с.
235081
  Андреасян Артем Александрович Ведущая роль рабочего класса в формировании интернационалистических убеждений трудящихся в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Андреасян Артем Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 30 с.
235082
  Андреасян А.А. Ведущая роль рабочего класса в формировании интернационалистских убеждений трудящихся в условиях развитого социализма. : Дис. ... канд. филос. наук: 09.00.02 / Андреасян Артем Александрович ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1980. – 163 л. – Бібліогр.:л.142
235083
   Ведущая роль рабочего класса на этапе развитого социализма. – М, 1982. – 64с.
235084
  Сивохина Т.А. Ведущая роль советского рабочего класса в условиях развитого социализма / Т.А. Сивохина. – М, 1981. – 92с.
235085
  Покровский Г.И. Ведущая роль Советского союза в изучении космоса / Г.И. Покровский. – М., 1962. – 22с.
235086
  Гогохиа Р.А. Ведущая роль совхозов в сельскохозяйственном производстве. (На примере Груз. ССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Гогохиа Р.А.; АН Груз. ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1965. – 30л.
235087
  Ерофеев Н.А. Ведущая роль социалистической промышленности / Н.А. Ерофеев. – Алма-Ата, 1959. – 63с.
235088
  Ефимов К.А. Ведущая роль технического прогресса / К.А. Ефимов. – Москва, 1971. – 63с.
235089
  Мезенков И. Ведущая сила в колхозе / И. Мезенков. – Архангельск, 1950. – 44с.
235090
  Земсков В.Н. Ведущая сила всенародной борьбы / В.Н. Земсков. – М., 1986. – 269с.
235091
  Красиков А.В. Ведущая сила колхозов и совхозов / А.В. Красиков. – Оренбург, 1961. – 20с.
235092
  Белов М.В. Ведущая сила развития советского общества / М.В. Белов. – Москва, 1960. – 404с.
235093
   Ведущая сила советского общества. – М, 1969. – 88с.
235094
  Мальчин Ю.М. Ведущая сила советского общества. / Ю.М. Мальчин. – Киев, 1986. – 211с.
235095
  Абакаров М.И. Ведущая сила современности / Абакаров М.И. – Москва : Наука, 1979. – 212 с. – Библиогр.: с. 200-211
235096
  Кузнецов К.А. Ведущая сила строительного коммунизма / Кузнецов К.А. – Ленинград, 1983. – 144 с.
235097
  Ежов В.А. Ведущая сила строительства коммунизма в СССР. / В.А. Ежов. – Л, 1979. – 28с.
235098
  Чугаенко Ю.А. Ведущая сила ускорения / Ю.А. Чугаенко. – Донецк, 1987. – 85с.
235099
  Марченко И.Е. Ведущая сила. / И.Е. Марченко, Л.М. Лыч. – Минск, 1980. – 191с.
235100
  Шатров Е.В. Ведущая шеренга. / Е.В. Шатров. – М., 1956. – 152с.
235101
  Курсков Ю.В. Ведущее направление общественной мысли и проекты государственных пробразований России 40-60-х годов XVII века / Ю.В. Курсков. – Чита, 1973. – 159с.
235102
  Кочетков Г.Б. Ведущие "мозговые центры" США / Г.Б. Кочетков, В.Б. Супян // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 6 (486). – С. 81-94. – ISSN 0321-2068
235103
  Кочетков Г.Б. Ведущие "мозговые центры" США / Г.Б. Кочетков, В.Б. Супян // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 12(492). – С. 105-115. – ISSN 0321-2068


  Анализируется роль и место трех влиятельных "мозговых центров" США - Фонда Карнеги за международный мир, "Гудзоновского института" и Фонда "Наследие" - в американском экмпертном сообществе. Они играют важную роль в выработке внешней и экономической ...
235104
  Криворучко О.Н. Ведущие (районообразующие) отрасли хозяйства Камчатской области. : Автореф... канд. географ.наук: 691 / Криворучко О.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. ф.-тет. – М., 1970. – 21л.
235105
  Муршудли Ф.Ф. Ведущие банки мира в глобальнолм финансовом пространстве // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 3-12 : рис. – Библиогр.: 11 назв.
235106
  Некрасов С.И. Ведущие западные школы философии техники / С.И. Некрасов, Н.А. Некрасова // Наука и образование : сб. трудов VIII Междунар. науч. конф., 27 июня - 6 июля 2015 г., Берген (Норвегия) / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Sci.), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky Nat. Univ. ; [ред.: Г.Я. Пановко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – С. 7-12. – ISBN 978-966-330-229-4
235107
  Плотников А.В. Ведущие корпорации Запада: Финансовый аспект / А.В. Плотников, Е.В. Бабич. – К., 1995. – 29с.
235108
  Махонина С.Я. Ведущие литературно-художественные журналы 20-х годов ("Красная новь", "Молодая гвардия", "Новый мир") и проблема воспитания нового поколения : Автореф... канд. филолог.наук: 10.678 / Махонина С.Я.; МГУ. Фак-т журналистики. Кафедра истории партийно-советской печати. – М., 1971. – 18л.
235109
   Ведущие огонек. – Москва, 1963. – 32с.
235110
  Грегор Т. Ведущие петротипы гранитоидов Западных Карпат и их петрофизические особенности : прикладные петрофизические исследования // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 109-115 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
235111
  Матвиенко С.С. Ведущие публицисты советской прессы в годы первой пятилетки / С.С. Матвиенко. – Москва, 1977. – 76 с.
235112
  Баева И. Ведущие тенденции в болгарской внешней политике в 70-80-е годы XX века // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 3. – С. 29-35. – ISSN 0132-1366
235113
  Мысливая А.Н. Ведущие факторы контроля природно-технических систем при проектировании и эксплуатации АЭС и других крупных технических сооружений // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1991. – С. 174-180 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Рассматриваются вопросы, связанные с различными видами загрязнений на площадках АЭС, развитием опасных инженерно-геологических процессов и явлений, приводящих к нарушению экологического равновесия в системе "АЭС - геологическая среда". Затрагиваются ...
235114
   Ведущие факторы онтогенеза. – Киев : Наукова думка, 1972. – 379 с.
235115
  Тамайчук А.Н. Ведущие факторы пространственной дифференции Черного моря // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 101-108. – Бібліогр.: 14 назв
235116
  Радчук Т. Ведущие эксперты Украины и России поделились лучшими практиками В2В-продаж и маркетинга // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 7/8 (178). – С. 32-38
235117
  Гафуров И.Р. Ведущий вуз России - хозяин Универсиады // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – С. 4-11. – ISSN 1561-2465


  Казанский (Приволжский) федеральный университет разворачивает подготовку кадров для инновационной экономики, создает конкурентоспособный сектор научных исследований. Это отвечает мировой практике и является условием развития фундаментальной ...
235118
  Скопенко В.В. Ведущий научный и культурный центр Украины // Киевские ведомости, 2001


  О КНУ им.Тараса Шевченко в Международном рейтинге популярности "Золотая фортуна", награжденном "Бронзовой статуей Богини Фортуны с серебряными мечами"
235119
  Медников А.М. Ведущий стан / А.М. Медников. – М, 1955. – 151с.
235120
  Симон Я. Ведь мы - другие. История Феликса С. : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С.98-115. – ISSN 1130-6545
235121
  Симон Я. Ведь мы - другие. История Феликса С. : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 8. – С.148-215. – ISSN 1130-6545
235122
  Чехов А.П. Ведьма / А.П. Чехов. – М, 1945. – 64с.
235123
  Мишле Ж. Ведьма : Роман истории / Ж. Мишле. – Київ, 1994. – 272 с. – ISBN 5-319-01319-1
235124
  Мазурина И. Ведьма // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 12. – С. 7-38. – ISSN 1728-8568
235125
  Стругацкий А. Ведьма : сценарий / А. Стругацкий, Б. Стругацкий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 129-146.
235126
  Вилар С. Ведьма / Симона Вилар ; [дизайн обл. Н. Коноплич]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 320 с. – ISBN 978-966-14-1147-9
235127
  Вилар С. Ведьма и князь / Симона Вилар ; [дизайн обл. Н. Коноплич]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 336 с. – ISBN 978-966-14-1148-6
235128
  Коэльо П. Ведьма с Портобелло / Пауло Коэльо ; [ пер. с португ. А. Богдановского ]. – Москва : София, 2007. – 320с. – ISBN 978-5-91250-289-7
235129
  Мишле Ж. Ведьма. / Ж. Мишле. – К., 1992. – 302с.
235130
  Мишле Ж. Ведьма. Женщина / Ж. Мишле. – Москва : Республика, 1997. – 463с. – (Религия. Культура. Наука.). – ISBN 5-250-02589-7
235131
  Прокопьева З.Е. Ведьмин круг. / З.Е. Прокопьева. – М, 1985. – 240с.
235132
  Кондратьев А.В. Ведьмы, мифологисты и ритуалисты в религиоведении Третьего Рейха // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 2. – С.3-20
235133
   Ведьмы. Охота на ведьм / Зальм-Райфершадт Лаура, , Верль, Анна-Кристина // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 116-123 : фото. – ISSN 1029-5828
235134
  Кристенсен Р. Веедение в механику композитов / Р. Кристенсен. – М, 1982. – 334с.
235135
  Григорян С.Ю. Веен Г.-И. Партия "Зеленые" достигла пределов своего роста: Анализ электората и состава партии после выборов 1984 - 1985 гг. // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; глав. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 13. – С. 128-137
235136
  Гайота Веер : новелла Гайоты / с польского пер. Ф. Ф. Домбровского // Беглецы : роман из жизни на Далеком Востоке / А. Ильин. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева, 1888. – 48 с.
235137
   Веер молодости. – Новосибирск, 1991. – 302с.
235138
  Сергеев Александр Веер параллельных вселенных : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 126-133
235139
  Гужва В. Вежа : поезії / Валерій Гужва. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 178, [6] с. : портр. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-966-2151-29-9
235140
  Фаулз Д. Вежа з чорного дерева / Д. Фаулз. – Київ, 1986. – 276 с.
235141
   Вежель Ліна Михайлівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 73-74. – ISBN 978-966-2726-03-9
235142
  Дубовик М. Вежі : поезії / М. Дубовик. – Київ. – 63 с.
235143
  Фейхоо Самуель Вежі Києва // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.115


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
235144
  Стефурак І. Вежі сторожові : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 4 (810). – С. 26-28. – ISSN 0868-4790
235145
  Павличко Я.Й. Вежі. Поезії / Я.Й. Павличко. – К., 1971. – 39с.
235146
  Charciarek A. Вежливость и некоторые речевые акты с модальным глаголом хотеть в польском и русском языках // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 153-159. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
235147
  Мелентьев Ю.С. Вежливость и родительный падеж / Ю.С. Мелентьев. – М, 1965. – 143с.
235148
  Малинина Р.А. Вежливость как объект прагмалингвистики и компонент лингвистической компетенции переводчика // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 25-33. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
235149
  Камычек Я. Вежливость на каждый день. / Я. Камычек. – М., 1974. – 126с.
235150
  Камычек Я. Вежливость на каждый день. / Я. Камычек. – 2-е изд. – Москва, 1981. – 120с.
235151
  Хорват Ф. Вежливость на каждый день. / Ф. Хорват, Ю. Орлик. – М., 1981. – 192с.
235152
  Камычек Я. Вежливость на каждый день. / Я. Камычек. – 3-е изд. – М., 1988. – 125с.
235153
  Баруздин С.А. Вежливый бычок / С.А. Баруздин. – Москва, 1988. – 78с.
235154
  Новицкая Г.М. Вежливый дождь / Г.М. Новицкая. – Л, 1980. – 95с.
235155
  Наумов А. Вежливый ёж / А. Наумов. – Ташкент, 1972. – 48с.
235156
  Морозов В.Е. Вездесущая идентичность: российская политическая наука перед лицом западной гегемонии // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 62-72. – ISSN 0869-0499
235157
  Гулин Игорь Вездесущая тайнопись : чтение // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 86-93 : Фото
235158
  Джинова З.П. Вездесущая химия. : Рек. библиогр. указ. для молодежи / [Составитель З.П. Джинова] ; Под ред. Г.К. Семина. – Москва : Книга, 1981. – 96 с.
235159
  Петрянов И.В. Вездесущие аэрозоли. / И.В. Петрянов, А.Г. Сутугин. – М., 1989. – 112с.
235160
  Кветной И.М. Вездесущие гормоны / И.М. Кветной. – М., 1988. – 190с.
235161
  Данн Роб Вездесущие клещи. Клещи незримые, но могучие / Данн Роб, Эггерли Мартин // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Февраль. – С. 108-119 : фото
235162
  Леви Владимир Везёт же людям... : Психология здоровья / Леви Владимир. – Москва : Физкультура и спорт, 1988. – 256с.
235163
  Граубин Г.Р. Везет подарки поезд. / Г.Р. Граубин. – Иркутск, 1989. – 296с.
235164
  Рачков П.А. Везет человеку: повесть / П.А. Рачков. – Ярославль, 1979. – 144с.
235165
  Фок М.А. де Везири, или Очарованный лавиринф [Визири, или Очарованный Лабиринт] : Повесть восточная / Переведена Васильем Левшиным. – В Москве : в Унив. тип. [у Н. Новикова]
Ч. 1-3. – 1779. – 144, 152, 155 с. – Конволют; каждая часть имеет cобственный тит. л. и паг. ; ч. 2-3 - год изд. 1780


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра Перевод Василия Алексеевича Левшина (1746-1826)
235166
  Курбатов С.М. Везувианы из месторождений СССР / С.М. Курбатов. – Ленинград : Изд-во Лениградского у-та, 1946. – 64с.
235167
  Мокрев С. Везувий бучи. / С. Мокрев. – София, 1962. – 108 с.
235168
  Чашуле Коле Веіка на ветрот. / Чашуле Коле. – Скопів, 1967. – 427с.
235169
  Райнис Я. Вей, ветерок! : пьеса / Я. Райнис. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 176 с.
235170
  Глушков А.В. Вейвлет-анализ влияния изменений параметров орбиты Земли на наблюдаемые изменения климата : метрологія / А.В. Глушков, В.Н. Хохлов // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 50-54 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0130-2914
235171
  Блаттер К. Вейвлет-анализ. Основы теории : Учеб. пособие для студ. по специальн. 01.02 "Прикладная математика" / К. Блаттер; Пер. с нем. Т.Э. Кренкеля; Под ред. А.Г. Кюркчана. – Москва : Техносфера, 2006. – 280с. – (Мир математики. Цифровая обработка сигналов). – ISBN 5-94836-033-4
235172
  Похилько Д.І. Вейвлет-аналіз у статистиці сумішей : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.05 / Дмитро Ігорович Похилько; Морський гідрофіз. ін-т, НАНУ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
235173
  Похилько Д.І. Вейвлет-аналіз у статистиці сумішей : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.01.05 - теорія ймовірностей і математ. статистика / Дмитро Ігорович Похилько; КНУТШ. – Київ, 2006. – 143л. – Бібліогр.: л.131-143
235174
  Кравець Т. Вейвлет-аналіз фондових індексів України та Польщі в періоди кризи та релаксації / Т. Кравець, А. Ситєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-43. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Досліджено локальні особливості кризових явищ 2008-2009 років на основі порівняльного аналізу фондових індексів України та Польщі. Исследованы локальные особенности кризисных явлений 2008-2009 годов на основе сравнительного анализа фондовых индексов ...
235175
  Погореленко Н.П. Вейвлет-аналіз часових рядів показників банківської діяльності в розкритті стабільності функціонування банківської системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 417-428. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано можливість та доцільність застосування вейвлет-аналізу при розкритті стабільності функціонування банківської системи. Визначено основні етапи проведення вейвлет-аналізу з метою розкриття стабільності функціонування банківської ...
235176
  Овечко В.С. Вейвлет-аналіз часової структури електромагнітних сигналів на базі їх розкладу в ряд елементарних хвильових пакетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 184-186. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано методику аналізу структури електромагнітних сигналів на базі їх розкладу на елементарні хвильові пакети. Визначення областей ортогональності ЕХП-складовш сигналів виконане на базі розкладу ЕС на ЕХП-функції, так і ортогональні до ...
235177
  Попадик М.С. Вейвлет-ентропія як передвісник кризових явищ складних економічних систем // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 270-271. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
235178
  Капшій О.В. Вейвлет-перетворення у компресії та попередній обробці зображень / О.В. Капшій, О.І. Коваль, Б.П. Русин ; НАНУ, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів : Сполом, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-665-554-0
235179
  Чесановський І.І. Вейвлет-фільтрація кутових методів маніпуляції із застосуванням методу головних компонент / І.І. Чесановський, Д.О. Волинець, Д.О. Левчунець // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 186-191. – ISSN 2524-0056
235180
  Браун В.О. Вейвлет аналіз надширокосмугових сигналів / В.О. Браун, М.М. Нікіфоров, С.В. Демченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 14-17
235181
  Полосьмак О.В. Вейвлет розклади випадкових процесів та їх властивості : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Полосьмак О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 155л. – Бібліогр. : л.145-155
235182
  Полосьмак О.В. Вейвлет розклади випадкових процесів та їх властивості : автореф. дис. ... канд. фіз. мат. наук : 01.01.05. / Полосьмак О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
235183
  Россохата Н.О. Вейвлети - новий підхід в задачах обробки даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 203-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена математичним аспектам вейвлет перетворення. Розглянуті питання їх практичного застосування до аналізу сигналів. Наведені приклади ортонормальних та біортогональних вейвлет-базисів.
235184
  Долматов В.М. Вейвлетне прогнозування процесів інфляції в Україні / В.М. Долматов, Ю.П. Матусов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 64-66
235185
   Вейдеманис Эгиль Карлович. Выставка. Москва. 1976. – М, 1976. – 12с.
235186
  Короткий В.А. Вейєрштрасс Карл Теодор Вільгельм / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 261. – ISBN 966-06-0393-2
235187
   Веймарская республика: история, источниковедение, историография. – Иваново, 1987. – 169с.
235188
  Газін В. Веймарська Німеччина: шах і мат гіперінфляції 1923 р. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 23-29 травня (№ 18). – С. 15


  4 серп. 1914 р., на тлі Першої світової війни, розмін банкнот на золото було припинено. Почалася інфляція, яка тривала до 1923 р. Однак була вона в терпимих межах і сприймалася як явище ситуативне. Після війни навіть окупаційні війська в Німеччині ...
235189
  Химинець В.В. Веймарський трикутник: здобутки та перспективи з погляду Німеччини // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 89-95. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)


  З посиланням на оцінки німецьких науковців та політиків у статті аналізується роль Веймарського трикутника - неформального міждержавного форуму за участю ФРН, Польщі та Франції - у процесах європейського розвитку після періоду холодної війни, вказано ...
235190
   Вейсберг Владимир, Иванов Михаил, Мордовин Кирилл, Никонов Павел. Выставка. Москва. 1978. – М, 1978. – 38с.
235191
  Гуров А.В. Вейсово (Маяцкое) соленое озеро в Славянске / А.В. Гуров. – Харьков : Типография Зильберберга, 1896. – 20 с.
235192
  Власов А.Е. Вейсяна над нами / А.Е. Власов, А.М. Млодик. – Ленинград, 1961. – 311с.
235193
  Эмин Г. Век : стихи / Георг Эмин ;. – Москва : Советский писатель, 1979. – 248 с.
235194
   Век. – Київ, 2000
235195
   Век. – Київ
№ 1. – 2001
235196
   Век. – Київ
№ 2. – 2001
235197
   Век. – Київ
№ 3. – 2001
235198
   Век. – Київ
№ 4. – 2001
235199
   Век. – Київ
№ 5. – 2001
235200
  Леванович Л. Век : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 130-136. – ISSN 0027-8238
235201
   Век 20 и мир. – Москва
№ 1. – 1995
235202
   Век 20 и мир. – Москва
№ 1. – 1996
235203
   Век 20 и мир. – Москва
№ 2. – 1996
235204
   Век 20 и мир. – Москва
№ 3. – 1996
235205
  Алимов А.А. Век XX: экология и идеология / А.А. Алимов, В.В. Случевский. – Ленинград, 1988. – 109с.
235206
  Саттер Д. Век безумия = Age of delirium : Распад и падение Советского Союза / Дэвид Саттер. – Киев : Дух і Літера, 2017. – 559, [1] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд.: Age of delirium: the decline and fall of the Soviet Union / David Satter. New York: Alfred A. Knopf, 1996. – ISBN 978-966-378-523-3
235207
  Палаузов С.Н. Век болгарского царя Симеона : Сочинение, представленное в историко-филологический факультет Императорского С. Петербургского Университета для получения степени магистра славянской словесности / С.Н. Палаузов. – Санкт-Петербург : В типографии Императорской Академии Наук, 1852. – VIII, 166 с.
235208
  Щербаков Владимир Век броненосцев и дредноутов : арсенал / Щербаков Владимир, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 130-141
235209
  Добров Г.М. Век великих надежд / Г.М. Добров, Голян-Никольский. – Киев, 1964. – 179с.
235210
  Журавлев Андрей Век высоких технологий / Журавлев Андрей, Трофимов Владимир // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 9. – С. 52-58 : фото
235211
  Затонский Д.В. Век двадцатый : Заметки о лит. форме на Западе / Д.В. Затонский. – Киев, 1961. – 259с.
235212
   Век дракона. – М, 1991. – 393с.
235213
  Распутин В.Г. Век живи - век люби / В.Г. Распутин. – М., 1985. – 544с.
235214
   Век замыслов и свершений. – Владивосток, 1987. – 135с.
235215
  Хобсбаум Эрик Век империи 1875-1914 / Хобсбаум Эрик. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 512с. – ISBN 5-222-00616-6
235216
  Хобсбаум Эрик Век капитала 1848-1875 / Хобсбаум Эрик; Пер.с анлг.Т.Горяйновой,В.Белоножко. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 480с. – ISBN 5-222-00597-6
235217
  Малышев Н.Г. Век компьютерной технологии / Н.Г. Малышев. – Ростов -на-Дону, 1988. – 254с.
235218
  Губарев В.С. Век космоса / В.С. Губарев. – Москва, 1986. – 395с.
235219
  Губарев В.С. Век космоса: Страницы летописи / В.С. Губарев. – Москва : Советский писатель, 1985. – 672 с.
235220
  Торвальд Ю. Век криминалистики / Ю. Торвальд. – М, 1984. – 326с.
235221
  Торвальд Ю. Век криминалистики : Пер. с нем. / Ю. Торвальд; Под ред. и со вступ.. ст. Ф.М. Решетникова. – 2-е изд. – Москва : Прогресс, 1990. – 334с. – ISBN 5-01-002066-1
235222
  Торвальд Ю. Век криминалистики / Ю. Торвальд; под ред. и со вступ. статьей Ф.М. Решетникова. – Москва : Прогресс, 1991. – 334 с.
235223
  Торвальд Ю. Век криминалистики / Ю. Торвальд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 512с. – ISBN 5-85880-152-8
235224
  Савин А.Н. Век Людовика XIV. / А.Н. Савин. – М., 1930. – 248с.
235225
  Волчкова Н. Век Марса не видать? Разрушение РАН затормозит развитие науки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 5 июля (№ 27). – С. 2-3


  Коллегиальный орган управления РАН потребовал обсуждения механизма грядущего реформирования академической науки сначала с научной общественностью и заинтересованными ведомствами, потом на Совете при Президенте РФ по науке и образованию, как это ранее и ...
235226
  Шехтер М.А. Век мой / М.А. Шехтер. – М., 1960. – 220с.
235227
  Мандельштам О.Э. Век мой, зверь мой / Осип Мандельштам ; [отв. ред. Н. Розман]. – Москва : Эксмо, 2011. – 637, [3] с. – (Русская класика). – ISBN 978-5-699-49279-4
235228
  Дутли Р. Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам = Meine Zeit, mein Tier. Ossip Mandelstam : биография / Ральф Дутли ; пер. с немецкого Константина Азадовского. – Санкт-Петербург : Академический проект, 2005. – 432с. – ISBN 5-7331-0346-9
235229
  Волков О.В. Век надежд и крушений / О.В. Волков. – Москва, 1989. – 731с.
235230
  Волков О.В. Век надежд и крушений. Погружение во тьму. / О.В. Волков. – Москва : Советский писатель, 1990. – 736с.
235231
  Самвелян Н.Г. Век наивности. / Н.Г. Самвелян. – М, 1986. – 560с.
235232
  Еремеев А.Ф. Век науки и искусство / А.Ф. Еремеев, М.Н. Руткевич. – Москва, 1965. – 267с.
235233
  Соловьев В.А. Век нынешний и век минувший / В.А. Соловьев. – М., 1975. – 255с.
235234
  Ивашева В.В. Век нынешний и век минувший / В.В. Ивашева. – 2-е изд. доп. – М, 1990. – 479с.
235235
   Век нынешний и век минувший.. – Москва, 1937. – 320 с.
235236
  Нестьев И.В. Век нынешний и век минувший: Ст. о музыке. / И.В. Нестьев. – М., 1986. – 382с.
235237
  Миронов В.Б. Век образования / В.Б. Миронов. – М., 1990. – 175с.
235238
   Век океана. – Москва : Мысль, 1989. – 412 с.
235239
  Дубчак Валерия Век осетра : царь-рыба / Дубчак Валерия, Каменев Андрей // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 54-64 : Фото
235240
  Баев О.М. Век под крылом белого аиста = Century under white stork wing : Историко-документальное издание / О.М. Баев. – Тирасполь, 1997. – 368с.
235241
  Ларин В.И. Век прожить: Докум. повести, очерки. / В.И. Ларин. – Алма-Ата, 1976. – 239с.
235242
  Карпентьер А. Век просвещения : роман / Алехо Карпентьер ; пер. с исп. Я. Лесюка. – Москва : Художественная литература, 1968. – 430 с.
235243
   Век просвещения. – Москва-Париж, 1970. – 332с.
235244
  Кей Э. Век ребенка / Э. Кей. – 315с.
235245
  Хобсбаум Эрик Век революции. Европа 1798-1848 / Хобсбаум Эрик; Пер.с англ.Л.Д.Якуниной. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 480с. – ISBN 5-222-00614-Х
235246
  Хитрово Т. Век революций в Англии : лекция по всемирной истории ; с рис. в тексте и 6 раскраш. картинками для волшебного фонаря / Т. Хитрово. – Санкт-Петербург : Вестник знания (В. В. Битнера), 1908. – 32 с. : рис. – (Народный университет : популярные лекции по естествознанию, истории, философии, землеведению, литературе, обществоведению и пр. / под ред. В.В. Битнера)
235247
  Шошин В.А. Век рождения / В.А. Шошин. – Л., 1972. – 110с.
235248
   Век российских скороходов. – М, 1990. – 223с.
235249
  Павленко А. Век свободы не видать // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 26 (155), 21 июля 2017. – С. 26-29


  В Мавритании, уничтожившей рабство де-юре, каждый пятый житель фактически остается рабом, человеком без паспорта и образования, работающим за кров и еду на хозяина и не готовым постичь психологию свободного человека.
235250
  Юсин А.А. Век спортивный. / А.А. Юсин. – М,, 1971. – 127с.
235251
  Марьинский В.Д. Век стали и нежности / В.Д. Марьинский. – М., 1972. – 112с.
235252
  Абдуллина Э.Я. Век такой : [характер : сказание о жилищном строительстве] : новеллы / Э.Я. Абдуллина. – Москва : Знание, 1961. – 59 с. : ил. – (Прочти, товарищ!)
235253
  Московичи С. Век толп : исторический трактат по психологии масс / С. Московичи; РАН, Ин-т психологии ; Франция, Дом наук о человеке. – Москва : Центр психологии и психотерапии, 1996. – 477 с. – ISBN 5-26202-079-Х
235254
  Московичи Серж Век толп = L"age des foules : Исторический трактат по психологии масс / Московичи Серж; Пер. с франц. Т.П. Емельяновой. – Москва : Центр психологии и психотерапии, 1998. – 480с. – (Библиотека социальной психологии). – ISBN 5-26202-079-Х
235255
  Оноприенко В.И. Век Яншина : к 100-летию со дня рождения выдающегося геолога и эколога ХХ века / В.И. Оноприенко ; отв. ред. акад. НАН Украины, чл.-кор. РАН Е.А. Кулиш. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2011. – 406, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 330-404 и в подстроч. примеч. – (Портрет на фоне эпохи). – ISBN 978-617-571-034-0
235256
  Стюарт Фред Век. / Стюарт Фред. – Москва, 1995. – 670с.
235257
  Штегена Л. Века и географические карты / Л. Штегена. – издается ежемесячно с 1966 г. – Москва : Знание, 1987. – 47 с. – (Науки о земле ; № 5 ; Новое в жизни, науке, технике)
235258
  Любомудров М.Н. Века и годы старейшей сцены : Очерк истории Яросл. акад. драм. театра им. Ф.Г.Волкова / М.Н. Любомудров. – Москва : Советская Россия, 1981. – 256 с.
235259
  Чернолусский М.Б. Века и дни / М.Б. Чернолусский. – М, 1971. – 264 с.
235260
  Терехин С.О. Века и камни / С.О. Терехин. – Саратов, 1990. – 141 с.
235261
  Мулдагалиев Д. Века и мгновения : стихи и поэмы / Джубан Мулдагалиев ;. – Алма-Ата : Жазуши, 1969. – 119 с.
235262
  Мартынов Д.Я. Века и мгновенья / Д.Я. Мартынов. – Москва : Издательство Московского университета, 1961. – 86 с.
235263
  Итс Р.Ф. Века и поколения: этног. тюды / Р.Ф. Итс. – Л., 1986. – 236с.
235264
  Итс Р.Ф. Века и поколения: этнограф. этюды / Р.Ф. Итс. – Москва : Мысль, 1977. – 271с.
235265
  Съюорд А.Ч. Века и растения : Обзор растительности прошлых геологических периодов / А.Ч. Съюорд. – Ленинград; Москва : ОНТИ НКТП СССР, 1936. – 552с.
235266
  Съюорд А.Ч. Века и растения. : обзор растительности прошлых геологических периодов / А.Ч. Съюорд ; пер. под ред. проф. А.Н. Криштофовича. – ЛЕнинград ; Москва : Гл. ред. геолого-разв. и геодезической лит-ры ; (Л. Тип. "Кр. печатник"), 1936. – 551с., 1 вкл. л. ил. – Библиогр.: "Литература" (с. 486-529)
235267
  Обедиентова Г.В. Века и реки / Г.В. Обедиентова. – Москва : Недра, 1983. – 120с.
235268
  Беретарь Хамид Века соединяют берега / Беретарь Хамид. – Краснодар, 1978. – 143 с.
235269
   Века сыновья. – М, 1974. – 350с.
235270
  Бродский Б.И. Века, скульпторы , памятники / Б.И. Бродский, А.С. Варшавский. – М, 1962. – 228с.
235271
   Веклич Анатолій Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 218-219 : фото
235272
  Хамраев М. Веков неумирающее словов. / М. Хамраев. – Алма-Ата, 1969. – 204с.
235273
   Вековая борьба за Индокитай // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 2 (191), февраль : Вьетнам. – С. 86-87 : фото. – ISSN 1029-5828
235274
   Вековая борьба западных и южных славян против германской агрессии, 1944. – 222с.
235275
  Державин Н.С. Вековая борьба славян с немецкими захватчиками / Н.С. Державин. – М., 1943. – 96с.
235276
  Викторов С.М. Вековая борьба славянства с миром германским / С.М. Викторов. – Киев : Тип. В. Бондаренко, 1914. – 16 с.
235277
  Преловский А.В. Вековая дорога : Свод поэм (1974-1983): Насыпь; Станция; Заповедник; Выстрел; Борозда; Сибиряне / А.В. Преловский. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 271с.
235278
  Преловский А.В. Вековая дорога / А.В. Преловский. – М., 1986. – 269с.
235279
  Преловский А.В. Вековая дорога. / А.В. Преловский. – М., 1979. – 128с.
235280
   Вековая дружба. – София, 1981. – 268с.
235281
  Агаян Ц.П. Вековая дружба народов Закавказья / Ц.П. Агаян. – Ереван : Айастан
Ч. 4. – 1980. – 286 с.
235282
   Вековая дружба, боевое братство. – М, 1980. – 336с.
235283
  Чичкина Светлана Вековая история Дома гостеприимства на Патриарших : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 8-9 : Фото
235284
   Вековни български езикови традиции. – София
1. – 1980. – 144с.
235285
  Гудз И.Н. Вековое изменение высот и положение береговых линий в связи с перемещением полюсов Земли : Автореф... канд. техн.наук: 276 / Гудз И.Н.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1964. – 15л.
235286
  Преображенский А.В. Вековой опыт ведения хозяйства в Лисинском и Охтенском лесхозах / А.В. Преображенский. – М.Л., 1953. – 116с.
235287
  Асланикашвили Н.А. Вековой ход солнечной радиации в Закавказье. : Автореф... наук: 698 / Асланикашвили Н.А.; Тбли. гос. унив. – Тбилиси, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.22
235288
  Вольвач А.Е. Вековые вариации геомагнитного склонения в пункте "Карадаг" и глобальные гелиогеодинамические процессы / А.Е. Вольвач, Г.С. Курбасова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 1. – С. 192-199 : рис. – Библиогр.: с. 197. – ISSN 0203-3100
235289
  Каплан И.А. Вековые возмущения малой планеты Претории от Юпитера и Сатурна : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Каплан И.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1949. – 10 с.
235290
  Галибина И.В. Вековые возмущения малых метеорных роев : каталог / И.В. Галибина. – Москва : Издательство АН СССР, 1979. – 187 с.
235291
  Насонова Людмила Павловна Вековые возмущения третьего порядка в движении искусственного спутника : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Насонова Людмила Павловна; Гос. астрономич. ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1973. – 8л.
235292
  Калинин Ю.Д. Вековые геомагнитные вариации / Ю.Д. Калинин. – Новосибирск : Наука, 1984. – 159с.
235293
  Андреева Е.В. Вековые загадки / Андреева Е.В. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 184 с. : ил.
235294
  Богатова Г.П. Вековые загадки / Г.П. Богатова. – М, 1958. – 15с.
235295
  Буторин Н.В. Вековые изменения среднего уровня Атлантического океана и их связь с циркуляцией атмосферы / Н.В. Буторин. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1960. – 334с
235296
  Черняк Е.Б. Вековые конфликты / Е.Б. Черняк. – М., 1988. – 398с.
235297
  Блюмина Т.А. Вековые натуры в семье, школе и обществе : Руководство по диагностике,систематике,коррекции типов темпераментов - характеров в детстве и юности / Т.А. Блюмина. – Москва : Альфа, 1996. – 329с.
235298
  Нусинов И. Вековые образы / И. Нусинов. – Москва : Художественная литература, 1937. – 352 с.
235299
  Покрасьон С.Є. Векселі НДЦ: новий механізм погашення заборгованості за спожиту електроенергію // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 38)


  Аналізуються передумови становлення та проблеми розвитку вексельного обігу в електроенергетиці України. Велику увагу звернено на оцінку ефективності схем погашення заборгованості за спожиту електроенергію.
235300
  Барац С.М. Вексель / С.М. Барац. – Санкт-Петербург : Тип. С.-Петерб. Товарищества Печ. и Издат. дела "Труд", 1903. – 189, [3] с.


  Содержание: 1. Общие понятия . - С .3 2. Вексель простой (соло-вексель), его сложение и составные части . - С .8 3. Вексель переводной (тратта), его сложение и составные части . - С .23 4. Разновидности векселя: вексель переводно-простой; ...
235301
  Деплоранский Н.Н. Вексель : (Популярное изложение основ вексельного обращения и действующего законодательства о векселях) / Н.Н. Деплоранский, В.А. Николаевский, А.О. Шварцман; Под ред. А.А. Мануилова. – Москва : Экономист, 1925. – 79 с.
235302
  Сірякова О. Вексель // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 73-77
235303
  Сірякова О. Вексель // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 6. – С. 54-58
235304
  Зайцев С. Вексель (Положение о векселях с постатейно-сситематизирвоанными материалами) / С. Зайцев, В. Лебедев. – Изд. 2-е. – М., 1929. – 112с.
235305
  Цитович П.П. Вексель и задачи его кодификации в России. : (Проект нового устава о векселях в его происхождении, системе, основаниях редакции и негодности) / П.П. Цитович. – Киев : Тип.И.Н.Кушнере и К, 1887. – 56 с.
235306
  Тарасенко І. Вексель у сфері валютного регулювання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 76-81.
235307
  Тарасенко І. Вексель у сфері валютного регулювання: поняття та функції векселя (коментар перспективного законодавства) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 34-42.
235308
  Мельник І. Вексель як документ в нотаріальному процесі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 54-58. – ISSN 0132-1331
235309
  Дергалюк Б.В. Вексель як інструмент забезпечення погашення дебіторської заборгованості підприємства // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 33-40
235310
  Єрмошенко М.М. Вексель як інструмент регулювання банківської діяльності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 20-27. – ISBN 966-8958-03-9
235311
  Мошенський С.З. Вексель. Базові концепції / С.З. Мошенський. – Київ; Рівне : Планета-Друк, 2007. – 1204 с. – ISBN 966-8851-06-4
235312
  Мошенский С.З. Вексель. Базовые концепции / С.З. Мошенский. – Киев; Ровно : Планета-Друк, 2007. – 1284с. – ISBN 966-8851-05-6
235313
  Юровський Б. Вексель: налогообложение и бухгалтерский учет / Б. Юровський. – Харків : Энциклопедия бухгалтера и экономиста, 2001. – 357с.
235314
  Демківський А.В. Вексельна справа : Навч. посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / А.В. Демківський. – Київ : Либідь, 2003. – 336с. – ISBN 966-06-0243-Х


  Висвітлено економічно-правові засади формування механізму короткострокового кредиту, головним знаряддям якого є вексель. Книга містить норми і правила вексельного обігу. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних ...
235315
  Грачев В.В. Вексельная правоспособность // Очерки по торговому праву : сборник научных трудов / Мин обр. и науки РФ; Ярославсий гос ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2008. – Вып. 15 : Посвящается памяти О.С. Иоффе (1920-2005). – С. 64-77.
235316
  Важинський Є. Вексельне застереження "без обороту на мене": чи можна поставити крапку в спірних питаннях? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 102-105.
235317
  Демківський А.В. Вексельний обіг в Україні : Навчальний посібник для студ. економ. вузів і фак-тів / А.В. Демківський. – Київ : ВИРА-Р, 2003. – 512с. – ISBN 966-7807-16-9


  Повний збірник законодавства, нормативних актів та інших документів, що регулюють вексельний обіг
235318
  Фещенко Н.М. Вексельний обіг в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-24.
235319
  Большакова О.Ю. Вексельний обіг в Україні: становлення і розвиток : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 119-127
235320
  Тополь Ю.О. Вексельний обігу системі безготівкових розрахунків: історія становлення та розвитку ... // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 192-199. – (Право. Економіка. Управління)
235321
  Мороз М. Вексельні відсотки: теорія і практика // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-55. – ISSN 0132-1331
235322
  Мороз М. Вексельні відсотки: теорія і практика // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
235323
  Коблянська О.І. Вексельні операції: бухгалтерський облік та оподаткування / О.І. Коблянська, Г.Ю. Коблянська, Ю.О. Гаркава // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 1/2 (25/26). – C. 89-96. – ISSN 2221-755X
235324
  Ємельянов А.С. Вексельні правовідносини // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 151-154
235325
   Вексельні, акредитивні та довірчі операції комерційних банків : Практичний посібник. – Київ : Українське агентство фінансового розвитку, 2003. – 222с. – ("Фінансові операції". Бібліотека фахівця). – ISBN 966-7462-49-8
235326
  Мороз Ю.Н. Вексельное дело / Ю.Н. Мороз. – Київ : Наукова думка, 1996. – 472с. – ISBN 966-00-0048-0
235327
  Фельдман А.А. Вексельное обращение : Российская и международная практика / А.А. Фельдман. – 2-е, испр. и доп. – Москва : Инфа-М, 1995. – 353 с.
235328
  Фельдман А.А. Вексельное обращение / А.А. Фельдман. – 2-е, испр. и доп. – М., 1995. – 352с.
235329
   Вексельное обращение: теория и практика. – Харків : Фоліо, 2000. – 382с. – ISBN 966-03-0807-8
235330
  Гордон Б.В. Вексельное права / Б.В. Гордон. – Х, 1926. – 110с.
235331
  Вишневский А.А. Вексельное право : Учеб. пособие / А.А. Вишневский. – Москва : Юристъ, 1996. – 272с. – ISBN 5-7357-0140-1
235332
   Вексельное право (общие положения). – Киев : Торговый дом, 1993. – 40 с.
235333
  Лосьев Г.А. Вексельное право. Рассказы и повесть / Г.А. Лосьев. – Новосибирск, 1966. – 224с.
235334
  Белова О. Вексельные предостережения,или для тех, кто слишком внимательно изучил методические рекомендации относительно порядка администрирования выдачи и погашения налоговых векселей // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 58-60.
235335
  Носенко Д.А. Вексельные уставы 1902 и 1893 гг. с разъяснениями / сост. Д.А. Носенко, преп. деп. Харьк. судеб. палаты. – Изд. неофиц. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1902. – [235] с. разд. паг.
235336
  Тхарев Е.Е. Вектор-параметр группы Лоренца и релятивистская кинематика : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Тхарев Е.Е.; Минский радиотехн. ин-т. – Минск, 1970. – 14л.
235337
   Вектор-функции Ляпунова и их построение. – Новосибирск, 1980. – 287с.
235338
  Ушенко В.О. Вектор - параметрична діагностика та диференціація проявів оптичної анізотропії біологічних полікристалічних мереж : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ушенко Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Київ, 2014. – 187 л. – Бібліогр.: л. 161-187
235339
  Ушенко В.О. Вектор - параметрична діагностика та диференціація проявів оптичної анізотропії біологічних полікристалічних мереж : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ушенко Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
235340
  Прилюк В.Д. Вектор "першого квартілю": особистий погляд (до 25-річчя кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин КНУ імені Т.Шевченка) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 145-149. – ISSN 2308-6912
235341
  Ніколайчук І. Вектор вибрали правильно // Світ. – Київ, 2013. – травень (№19/20). – С. 3


  Про урочисте відкриття експериментально-виробничої дільниці з промислового виробництва наногетероструктур - для над"яскравих світлодіодів, концентраторних сонячних батарей та потужних НВЧ транзисторів. Серед присутніх ректор КНУ імені Тараса Шевченка ...
235342
  Титов М. Вектор високих енергій / бесіду вела Л. Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 липня (№ 24). – С. 1, 12


  У столиці з ініціативи посольства Франції та Французького інституту в Україні відбувся французько-український форум закладів вищої освіти і наукових установ. Про плани й перспективи французько-українського співробітництва в галузі науки і освіти, ...
235343
   Вектор відповідального розвитку газотранспортних підприємств / І.Б. Запухляк, С.Я. Кісь, В.В. Гуменюк, Г.Р. Кісь // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 16-19. – ISSN 2306-6806
235344
  Соловйов В. Вектор гордості чи розвитку? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 лютого (№ 5). – С. 12


  В статті йдеться про необхідність реформи державної політики у сфері науки та досліджень.
235345
  Максимов В. Вектор жизни : Сборник стихов / В. Максимов. – Винница : Аист-пресс, 1998. – 96с. – ISBN 9667429083
235346
  Радзієвська С.О. Вектор інтеграції та науково-технологічний розвиток України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (624). – С. 51-60. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
235347
  Лихачев В. Вектор модернизации дипломатии России // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 82-90. – ISSN 0130-9625
235348
  Чумаков В. Вектор наробраза: от лучшего к худшему! // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 5. – С. 9-11. – ISSN 0868-488Х
235349
  Кнейслер О. Вектор розвитку медичного страхування у контексті сучасної медичної реформи в Україні / О. Кнейслер, Л. Шупа // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (57). – С. 148-156. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1818-5754
235350
  Смерічевська С.В. Вектор розвитку організаційних форм логістизації національної економіки в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 22-25. – ISSN 1728-6220
235351
  Оверчук С.В. Вектор судової реформи: перспективи, помилки та напрямки // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 56-58. – ISBN 978-966-301-169-1
235352
  Глущенко В.В. Вектор східної традиції в образній системі роману В. Пєлєвіна "Чапаев и пустота" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 95-99. – (Б-ка Ін-ту філології)
235353
  Хотяновский В.А. Вектор четвертый / В.А. Хотяновский. – Минск, 1979. – 142с.
235354
  Доценко С.И. Вектор Шепли для иерархических игр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-16. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  Рассмотрен ряд примеров вычисления вектора Шепли для кооперативной игры в случае. если игроки, образующие коалицию, неравноправны и между ними существует иерархия. Розглянуто ряд прикладів обчислення вектора Шеплі для кооперативної гри у випадку, коли ...
235355
  Доценко С.И. Вектор Шепли как способ справедливого распределения // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 111-122. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В статье дан краткий обзор математических результатов, которые легли в основу нобелевской премии по экономике за 2012 год. Рассмотрены основные положения теории кооперативных игр, Вектор Шепли рассмотрен как механизм справедливого распределения доходов ...
235356
  Мащенко С.О. Вектор Шепли кооперативной игры с нечетким множеством допустимых коалиций / С.О. Мащенко, В.И. Моренец // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / ІІн-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 3. – С. 117-126. – ISSN 0023-1274


  Досліджується вектор Шеплі в кооперативній грі з нечіткою множиною допустимих коаліцій. Показано, що множина його значень є нечіткою множиною типу 2 (нечітка множина, функція належності якої приймає нечіткі значення) спеціального вигляду. Побудовано ...
235357
  Фаріон О. Вектори антропологічно-екзистенційної філософії В. І. Шинкарука // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2008. – С. 166-170. – (Філософія. Культурологія ; № 1)
235358
  Болтянський В.Г. Вектори в курсі геометрії середньої школи / В.Г. Болтянський, І.М. Яглом. – Київ, 1964. – 91 с.
235359
  Волкова О.М. Вектори вдосконалення фінансового механізму реалізації демографічної політики в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 164-169
235360
  Холявко Н. Вектори впливу вищої освіти на процеси становлення інформаційної економіки // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 4 (12). – C. 27-33. – ISSN 2411-5215
235361
  Корчовий В.В. Вектори впливу соціальної ідентифікації на розвиток громадянської суб"єктності особистості: програма емпіричного дослідження // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 227-236. – ISSN 2411-1449
235362
  Бунчикова О. Вектори гендерних студій над феноменом Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 72-78


  У статті досліджуються особливості наукових векторів гендерних студій над феноменом життя і творчості Тараса Шевченка. Проаналізовано еволюцію гендерних досліджень творів Кобзаря, визначено їхній внесок у сучасну шевченкознавчу науку. Акцентовано на ...
235363
  Кулиняк Н. Вектори диригентської діяльності Антіна Рудницького // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 59-73. – ISSN 2310-0583
235364
  Чалих С. Вектори діяльності апарату Верховної Ради України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (41). – С. 129-135. – ISSN 2414-4436
235365
  Фурман В.М. Вектори діяльності органів національної безпеки щодо підтримки рівня економічної безпеки фінансових установ / В.М. Фурман, Н.В. Зачосова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 15-19. – ISSN 2306-6814
235366
  Сокіл Г. Вектори дослідження української фольклористики в Галичині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 258-264.


  Українські фольклористи в Галичині наприкінці XIX - на початку XX cm. спрямували свою діяльність на дослідження фольклору в регіональному, загальнонаціональному аспектах та встановлення зв "язків із європейською наукою. In late 19 th - 20 th ...
235367
  Карасьова Н.А. Вектори експортних потоків аграрного сектору України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 8 (262). – С. 41-48. – ISSN 2221-1055
235368
  Крук М.Ю. Вектори закордонної інвестиційної діяльності Об"єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 75-79
235369
  Мельничок Ю. Вектори збройної боротьби ВО-4 "Говерля" (1944–1949) / Ю. Мельничок, В. Ільницький // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 312-327. – ISBN 978-617-7235-56-8


  "Стратегія і тактика у житті повстанської та підпільної формацій відігравали особливо важливе значення, адже завдяки вдало розробленим принципам боротьби вдавалося забезпечувати життєздатність організацій і тривалий опір окупантам. Розробка стратегії і ...
235370
   Вектори змін українського суспільства / [М. Шульга та ін. ; за ред. В. Ворони, М. Шульги] ; НАН України, Ін-т соціології. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 465, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-02-7294-1
235371
  Сліва-Щерба Вектори інтеграції України в світовий економічний простір / Сліва-Щерба, Т.І. Шачко // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2013. – Вип. 152 : Економічні науки. – С. 337-341. – ISSN 2224-8420
235372
  Цилюрик С.В. Вектори й структура еміграційного потоку з України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 70-72. – Бібліогр.: на 3 пункти. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні напрямки еміграції з України. Проаналізовано соціальні характеристики емігрантів. Показано вплив еміграційних процесів на сучасне українське суспільство. This article is about the main directions of emigration from Ukraine; and also ...
235373
  Мірошниченко Т.Є. Вектори міжнародної міграції трудових ресурсів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 209-214


  The article is devoted the analysis of directions international migration of labour resources of Ukraine, two basic vector of directions of international migration of labour, the volumes of labour migration are analysed, its basic displays in countries ...
235374
  Маршалок Т. Вектори оптимізації податкового навантаження в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 42-49. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
235375
  Фурман І.В. Вектори підвищення ефективності управління прибутком підприємства // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 3 (54). – C. 55-64. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
235376
  Дубовик О. Вектори підвищення фіскальної ефективності ПДВ / О. Дубовик, А. Касса // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 5 (60). – С. 95-101. – ISSN 2409-8892


  Досліджено фіскальну роль податку на додану вартість. Доведено, що майже половина доходів державного бюджету формується за рахунок ПДВ. Визначено фіскальну ефективність податку через такі оцінювальні показники, як ефективна ставка, продуктивність, ...
235377
  Волохова І.С. Вектори поглиблення фінансової децентралізації в Україні // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (698). – Бібліогр.: 2 назв.
235378
  Рудько С. Вектори політичної діяльності Миколи Василенка у період Г етьманату Павла Скоропадського // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 80-84. – ISSN 1998-4634


  "Становлення української державності у період визвольних змагань значною мірою завдячує активній діяльності українських істориків кінця XIX - першої половини XX ст. Важливим завданням сучасних дослідників є наукова рецепція їхньої політичної, ...
235379
  Співак Я. Вектори професійного успіху соціального працівника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Розглядається компетентність як важливий вектор успіху діяльності соціального працівника, розкрито поняття "компетентність соціального працівника" та його складові, які складаються з наявних у майбутнього фахівця соціальної сфери професійних знань, ...
235380
  Зубко А. Вектори професійної співпраці: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» і КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» / А. Зубко, І. Жорова // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 36-39
235381
  Огородник А.А. Вектори реалізації концепції соціальної відповідальності у банках із державною участю в Україні // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 6 (71). – С. 144-147. – (Серія: Економіка). – ISSN 2304-0920


  "З Київським національним університетом імені Тараса Шевченка підписано Меморандум про співпрацю з метою відкриття інноваційного навчального простору - smart -аудиторії; онлайн-тестування з визначення рівня фінансової грамотності у мережі "Фейсбук"; ...
235382
  Зимовець В.В. Вектори регіональної економічної інтеграції України: зовнішні чинники та внутрішні передумови // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-82.
235383
  Куриляк В.Є. Вектори регіональної інтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 21-30
235384
  Білецький А.А. Вектори реформування бюджетної системи України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7/2. – С. 4-9. – ISSN 2409-1944
235385
  Шулікін Д. Вектори роботи і вибори керівництва // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 16 грудня (№ 49). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Звіт про діяльність громадського об"єднання "Спілка ректорів ВНЗ України" за 2014-2019 роки і вибори керівництва були на порядку денному засідання загальних зборів, що відбулися у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
235386
  Ткаченко Н. Вектори розвитку інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (17). – С. 200-206. – ISSN 2411-5215
235387
  Розенфельд Наталя Вектори розвитку інформаційного суспільства та їхнє правове забезпечення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 24. – С. 13-14. – Бібліогр. в кінці ст.


  Інформатизація стає суспільним явищем з 50-70 рр. минулого століття. Інформаційне суспільство (ІС) має всі ознаки цивілізації. 2007 року Верховна Рада прийняла Закон "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні" [2], щоб створити ...
235388
  Тумакова М. Вектори розвитку міжнародного інвестиційного права у сучасних умовах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 50-53
235389
  Бобровська О.Ю. Вектори розвитку освітянського ресурсу людського капіталу в муніципальних утвореннях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 27-31. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
235390
  Глущенко В.В. Вектори розвитку податкового аудиту в Україні / В.В. Глущенко, І.Є. Риженко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 46-53
235391
  Парфьонова Л.Г. Вектори розвитку системи вищої освіти України // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецьк. нац. технічний ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2012. – № 3 (34). – С. 54-58. – ISSN 1681-6277
235392
  Безпалько О.В. Вектори розвитку соціальної педагогіки в Україні // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 14-21. – ISSN 1817-3764


  У статті розглянуто питання об"єкта, предмета, завдань соціальної педагогіки як галузі педагогічної науки в контексті сучасної парадигми соціального виховання. Проаналізовано теми дисертаційних робіт за шифром 13.00.05, зміст навчальної дисципліни ...
235393
   Вектори розвитку фінансового потенціалу суб"єктів господарювання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (1-5 лютого 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. Глущенко В.В.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 295, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-082-6
235394
  Спиця Н.В. Вектори самоорганізації української історії періоду глобалізації - гуманістичний аттрактор // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 245-258. – ISSN 2072-1692
235395
  Чернуха Н. Вектори соціалізації студентської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 71-74. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано пріоритетні вектори соціалізації студентської молоді з позиції викликів сьогодення. Виділено роль гуманітарної освіти та інтеграційних процесів у сучасному освітньому просторі, зокрема, у соціалізації студентської молоді. Предложены ...
235396
  Джангужин Р. Вектори співпраці України з державами Центральної Азії // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 4-13. – ISSN 0868-8893
235397
  Шмалєй С.В. Вектори сучасної вищої освіти у глобалізованому суспільстві // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 38-40. – ISBN 978-966-698-283-7
235398
  Кириленко Т. Вектори українського заробітчанства // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 листопада (№ 45). – С. 9


  "Бурхливий міграційний потік щороку виносить з України потужний трудовий ресурс, збіднюючи й без того небагатий вітчизняний ринок праці. За прогнозами ООН, населення України до 2050 р. може зменшитися до 36,4 млн, і заробітчанський складник у цій ...
235399
  Очеретько Л.М. Вектори уніфікації звітності з ПДФО та ЄСВ / Л.М. Очеретько, С.Ю. Стратулат // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 5 (60). – C. 185-190. – ISSN 2309-1533
235400
  Жлуктенко Н. Вектори шевченкознавства в наукових студіях кафедри зарубіжної літератури Київського університету // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 318-324


  Статтю присвячено характеристиці напрямів і форм наукової рецепції творів Тараса Шевченка в дослідницьких студіях кафедри зарубіжної літератури Київського університету. Взаємодія компаративістичної методології та історико-літературного підходу принесла ...
235401
  Уманська Тетяна Вектори щастя Лариси Ковальової : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 6
235402
   Векторизация программ: теория, методы, реализация. – Москва : Мир, 1991. – 271с.
235403
  Шкурченко Ю.В. Векторизація як операція представлення геоданних для ГІС / Ю.В. Шкурченко, З.О. Котик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 106-109. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
235404
  Тесленко Ж.А. Векторкардиограмма спортсмена : Автореф... канд. мед.наук: / Тесленко Ж. А.; АН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1962. – 26л.
235405
  Медзмариашвили Т.Г. Векторкардиографическая диагностика инфаркта миокарда. (Клинико-эксперим. исследования) : Автореф... канд. мед.наук: / Медзмариашвили Т.Г.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1967. – 19л.
235406
  Гриньов Б.В. Векторна алгебра : підручник для вищих техн. навч. закладів / Б.В. Гриньов, І.К. Кириченко; за ред. О.М. Литвина. – Харків : Гімназія, 2008. – 164с. – ISBN 978-966-8319-90-7
235407
  Придатченко Ю.В. Векторна алгебра та аналітична геометрія : навчальний посібник / Ю.В. Придатченко, В.А. Львов, С.В. Єфіменко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 95 с. – ISBN 978-966-439-268-3
235408
  Гуманенко Л. Векторна міфопроекція як спосіб визначення архетипів народної казки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 123-125. – ISBN 966-8188-10-1
235409
  Либер С.А. Векторная алгебра / С.А. Либер. – Саратов, 1979. – 40 с.
235410
  Казанова Г. Векторная алгебра / Г. Казанова. – Москва, 1979. – 119 с.
235411
  Гусятников П.Б. Векторная алгебра в примерах и задачах / П.Б. Гусятников, С.В. Резниченко. – Москва, 1985. – 232 с.
235412
  Архангельская В.М. Векторная алгебра и аналитическая геометрия / В.М. Архангельская. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1968. – 94 с.
235413
   Векторная алгебра и аналитическая геометрия. – Москва
Ч. 1. – 1989. – 72 с.
235414
  Антимонов П.И. Векторная алгебра и линейная геометрия : учеб. пособ. по курсу "Аналит. геометрия" / П.И. Антимонов, Н.М. Сигалова ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Куйбышев. авиац. ин-т им. С.П. Королева. – Куйбышев, 1971. – 108 с. : с черт.
235415
  Фридман М.И. Векторная алгебра. Элементы теории и методические указания к решению задач / М.И. Фридман. – Москва, 1964. – 64 с.
235416
  Маррей К.Э. Векторная астрометрия : пер. с англ. / К.Э. Маррей. – Киев : Наукова думка, 1986. – 326 с.
235417
  Кусраев А.Г. Векторная двойственность и ее приложения / А.Г. Кусраев. – Новосибирск : Наука, 1985. – 256 с.
235418
  Виноградов А. Векторная параметризация перемещения в русских и венгерских префиксальных глаголах // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 5-11
235419
  Глотов В.А. Векторная стратификация / В.А. Глотов, В.В. Павельев. – Москва, 1984. – 94 с.
235420
  Димко С.С. Векторне керування асинхронними двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм статора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Димко Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
235421
  Трандафілов В.М. Векторне керування асинхронними двигунами, інваріантне до варіацій активного опору ротора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Трандафілов Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
235422
  Король С.В. Векторне керування механічними координатами та реактивною потужністю в електромеханічних системах на основі машин подвійного живлення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Король С.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
235423
  Кочін Н.Є. Векторне числення і основи тензорного числення : Пер. з рос. / Навч.посібник / Н.Є. Кочін. – Харків; Київ : НТВ України, 1935. – 448 с.
235424
   Векторний аналіз та теорія поля : навчально-метод. вказівки до практичних занять / КНУТШ ; [ упоряд. І.Б. Романенко, А.П. Креневич ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 16 с.
235425
   Векторний аналіз та теорія поля : метод. вказівки до практ. занять для студентів мех.-мат. ф-ту спеціальності "Механіка" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.П. Креневич, А.В. Ловейкін]. – Київ : Київський університет, 2012. – 18, [1] с. – Бібліогр.: с. 17
235426
  Корнєєв В.М. Векторний аналіз як чинник актуалізації прихованого впливу тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 23-27. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Аналізується метод і технологія векторного аналізу тексту з метою вияву функції прихованого впливу на реципієнта. Векторним аналізом називається такий аналіз публіцистичного тексту, в основі якого лежить дослідження однорідності смислової та емоційної ...
235427
  Сеньків М.Т. Векторний і тензорний аналіз : навч. посіб. / М.Т. Сеньків. – Львів, 1983. – 87 с.
235428
  Сеньків М.Т. Векторний і тензорний аналіз : лекції / М.Т. Сеньків. – Львів, 1991. – 144 с.
235429
  Гура К.О. Векторний магнітометр та його можливості : випуск 23 / К.О. Гура, П.І. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-52. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Розглянуто математичну залежність для горизонтальної компоненти Hy магнітного джерела в класі призматичних тіл. Проведено аналіз впливу кожної грані на формування сумарного ефекту вздовж простягання джерела збудження.
235430
  Винцер О.М. Векторні задачі про остовні дерева з топологічними критеріями // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 149-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджена екстремальна задача про остовні дерева в умовах багатокритеріальності. Якість розв"язку задачі оцінено критеріями вагового і топологічного типу. Одержано обгрунтування сукупності двокритеріальних задач, для яких знаходження множини ...
235431
  Костарчук В.М. Векторні простори і розв"язування задач лінійного програмування / В.М. Костарчук, Л.М. Вивальнюк. – К., 1972. – 208с.
235432
  Мащенко С.О. Векторні рівноваги та приклади їх застосування // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 87
235433
  Мащенко С.О. Векторні рівноваги у змішаних стратегіях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 171-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються необхідні та достатні умови векторної рівноваги у змішаному розширенні багатокритеріальної гри. Ключові слова: векторна рівновага, змішані стратегії, багатокритеріальна гра. The necessary and sufficient conditions of vectorial ...
235434
  Маджуга А.Г. Векторно-контекстуальная модель здоровьесозидающего потенциала личности / А.Г. Маджуга, В.Г. Калашников, Р.М. Давлетшина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 114-123. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
235435
  Тієкура І. Векторно-логічна інфраструктура вбудованого тестування цифрових систем на кристалах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Тієкура Ів ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
235436
  Стражева И.В. Векторно-матричные методы в механике полета. / И.В. Стражева, В.С. Мелкумов. – М., 1973. – 260с.
235437
   Векторно-фазовые методы в акустике. – Москва : Наука, 1989. – 223 с.
235438
  Болтянский В.Г. Векторное изложение геометрии. / В.Г. Болтянский. – Москва, 1982. – 143с.
235439
  Шпильрейн Я.Н. Векторное исчисление / Я.Н. Шпильрейн. – Москва-Ленинград, 1925. – 324 с.
235440
  Челомей В.Н. Векторное исчисление / В.Н. Челомей. – Киев, 1936. – 120 с.
235441
  Челомей В.Н. Векторное исчисление / В.Н. Челомей. – Киев, 1936. – 120 с.
235442
  Челомей В.Н. Векторное исчисление / В.Н. Челомей. – Киев, 1936. – 120 с.
235443
  Лагалли М. Векторное исчисление / М. Лагалли. – Москва-Ленинград, 1936. – 344 с.
235444
  Шпильрейн Я.Н. Векторное исчисление для инженеров электриков и физиков / Я.Н. Шпильрейн. – М.-Л.
1. – 1936. – 216с.
235445
  Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления / Н.Е. Кочин. – 6-е изд. – Москва : Наука, 1938. – 456 с.
235446
  Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления / Н.Е. Кочин. – 7-е изд. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 427 с.
235447
  Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления / Н.Е. Кочин. – 8-е изд. – Москва : Издательство АН СССР, 1961. – 426с.
235448
  Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления / Н.Е. Кочин. – Москва : Наука, 1965. – 426 с.
235449
  Щербаков Л.Я. Векторное построение первых глав школьного курса стериометрии : Автореф... Канд.лпед.наук: 731 / Щербаков Л.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1971. – 7л. – Бібліогр.:с.16-17
235450
  Майоров В.М. Векторное решение геометрических задач / В.М. Майоров, З.А. Скопец. – М, 1968. – 252с.
235451
  Причепий Т.И. Векторное тождество импедансного типа и эллипсы поляризации гармонического электромагнитного поля // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 5. – С. 124-142 : Рис., табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0203-3100
235452
  Новиков В.П. Векторность язіковой оценки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 18-21. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
235453
   Векторные поля на плоскости. – Москва : Физматлит, 1963. – 246 с.
235454
  Райков Д. Векторные пространства / Д. Райков. – Москва, 1962. – 211с.
235455
  Боковнев О.А. Векторные пространства и решение задач линейного программирования. / О.А. Боковнев. – 2 вып. – М., 1967. – 104с.
235456
  Боковнев О.А. Векторные пространства и решение задач линейного программирования. / О.А. Боковнев. – Вып. 2. – М., 1967. – 104с.
235457
  Боковнев О.А. Векторные пространства и решение задач линейного программирования. / О.А. Боковнев. – Вып. 1. – М., 1967. – 133с.
235458
  Улитко А.Ф. Векторные разложения в пространственной теории упругости / А.Ф. Улитко. – Киев : Академпериодика, 2002. – 342с. – ISSN 966-8002-43-1
235459
  Оконек К. Векторные расслоения / К. Оконек. – М, 1984. – 310с.
235460
  Мищенко А.С. Векторные расслоения и их применения / А.С. Мищенко. – Москва, 1984. – 208 с.
235461
   Векторные решетки и интегральные операторы. – Новосибирск : Наука, 1992. – 215с.
235462
  Иваськив Ю.Л. Векторные способ представления функций одной трехзначной алгебры и применение его для синтеза трехзначных цифровых цепей / Ю.Л. Иваськив. – Киев, 1954. – 42с.
235463
  Талдыкин А.Т. Векторные функции и уравнения (с приложениями к теории управления) / А.Т. Талдыкин. – Л., 1977. – 352с.
235464
  Фиников С.П. Векторный анализ / С.П. Фиников. – Москва-Ленинград, 1931. – 237 с.
235465
  Фиников С.П. Векторный анализ / С.П. Фиников. – Изд. 2-е. – Москва-Ленинград, 1932. – 244 с.
235466
  Либер А.Е. Векторный анализ / А.Е. Либер, Н.Ф. Ржехина. – Саратов, 1971. – 120с.
235467
  Борисенко А.И. Векторный анализ / А.И. Борисенко. – Харьков, 1972. – 253с.
235468
  Краснов М.Л. Векторный анализ : Учебное пособие / М.Л. Краснов, А.И. Киселев, Г.И. Макаренко. – Москва : Наука, 1978. – 159с.
235469
  Краснов М.Л. Векторный анализ : Задачи и примеры с подробными решениями. Учебное пособие для студ. высш. техн. учеб. заведений / М.Л. Краснов, А.И. Киселев, Г.И. Макаренко. – 2-е изд., исправл. – Москва : Едиториал УРСС, 2002. – 144с. – (Вся высшая математика в задачах). – ISBN 5-354-00014-9
235470
  Пчелин Б.К. Векторный анализ для инженеров-электриков и радистов / Пчелин Б.К. – Москва : Энергия,, 1968. – 225с. – Библиогр.: с. 252 (17 назв.)
235471
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : учеб. пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – Харьков : Вища школа, 1959. – 239 с.
235472
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : учеб. пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1963. – 262 с.
235473
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : Учебное пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1966. – 252с.
235474
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : учеб. пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – 5-е изд. – Харьков : Вища школа, 1978. – 214 с.
235475
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : Учеб.пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – 6-е изд. – Харьков : Вища школа, 1986. – 216 с. : 90 ил. – Библиогр. в подстроч. прим.
235476
  Троицкая Н.А. Векторный анализ и теория поля / Н.А. Троицкая, 1967. – 87с.
235477
  Гольдфайн И.А. Векторный анализ и теория поля. / И.А. Гольдфайн. – М., 1962. – 132с.
235478
  Гольдфайн И.А. Векторный анализ и теория поля. : Учеб.пособие / И.А. Гольдфайн; Под ред. Р.С. Гутера. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1968. – 128с.
235479
   Векторный анализ поляризации нейтронов. – Ленинград : ЛИЯФ, 1974. – 24 с.
235480
  Григорьева А И. Векторный анализ. / А И. Григорьева. – К, 1961. – 36с.
235481
  Зенгин А.Р. Векторный метод изображения горных выработок / А.Р. Зенгин. – М., 1952. – 20с.
235482
  Крупянко В.И. Векторный метод представления ферментативных реакций / В.И. Крупянко. – Москва : Наука, 1990. – 141с. – ISBN 5-02-004080-9
235483
  Черноризов А.М. Векторный принцип преобразования информации о цвете в слое биполярных клеток сетчатки карпа / А.М. Черноризов, Е.Р. Соколов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.12-34. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
235484
   Векторный фронтогенез как фактор генерации осадков / Н.И. Комасько, Н.П. Шакина, Е.Н. Скриптунова, А.Р. Иванова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 5-19 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0130-2906
235485
  Наумов М.М. Векторный характер биологического времени растений : агрометрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 226-234 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2914
235486
  Васильев М.В. Векторы будущего. / М.В. Васильев. – Москва, 1974. – 318с.
235487
  Болтянский В.Г. Векторы в курсе геометрии средней школы. / В.Г. Болтянский, И.М. Яглом. – Москва, 1962. – 96с.
235488
  Гусев В.А. Векторы в школьном курсе геометрии / В.А. Гусев. – М, 1976. – 48с.
235489
  Зевин Л. Векторы внешнеэкономической политики России // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 136-143. – ISSN 0042-8736
235490
  Маньков Ю.У. Векторы здоровья. / Ю.У. Маньков. – Москва, 1992. – 206с.
235491
  Соляник А.А. Векторы модернизации библиотечно-информационного образования на Украине // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 5. – С. 20-27. – ISSN 0130-9765


  Раскрыты особенности реформирования системы подготовки кадров в контексте нового закона Украины "О высшем образовании" (2014); предложены подходы к размежеванию содержания и структуры бакалаврских и магистерских программ подготовки ...
235492
  Стрильчук Е. Векторы музыкального времени в произведениях О. Мессиана // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 257-265
235493
  Кузичева З.А. Векторы, алгебры, пространства / З.А. Кузичева. – М., 1970. – 63с.
235494
  Гудков Д.А. Вектрная алгебра и аналитическая геометрия / Д.А. Гудков, Х.Н. Шаврацкий. – Горький, 1978. – 81 с.
235495
  Гольдсмит О. Векфильдский священник : [роман] / О. Гольдсмит; Оливер Голсуорси ; пер. с англ. Т.М. Литвиновой. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 231 с.
235496
  Голдсмит О. Векфильдский священник // Путешествие Хамфри Клинкера : [романы] : пер. с англ / Т.Дж. Смоллет. – Москва : Художественная литература, 1972. – С. 379-540 : рис. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 60 ;Серия первая. Литература Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения XVII и XVIII вв.)
235497
  Голдсмит О. Векфильдский священник (The Vicar of Wakefield) / Гольдсмит ; Пер. с англ. Елиз. и Ек. Бекетовых // Сентиментальное путешествие по Франции и Италии / Стерн Лоренс. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1892. – IV, 286 с. – (Дешевая библиотека ; № 238)


  Серия: Дешевая библиотека № 248
235498
  Комар Б.П. Векша : оповідання / Б.П. Комар. – Київ, 1969. – 134 с.
235499
  Комар Б.П. Векша : оповідання / Б.П. Комар. – Київ, 1984. – 176 с.
235500
  Поляков С. Векът изтича в деветдесетата минута / Степан Поляков. – София : Софийски университет, 1992. – 227 с. – (Литературна академия ; 92)
235501
   Вела нас партия. – Минск, 1984. – 447с.
235502
  Знамеровская Т.П. Велакас / Т.П. Знамеровская. – М, 1978. – 272с.
235503
  Гіляров С.А. Веласкез / С.А. Гіляров. – Киев, 1936. – 72с.
235504
  Каптерев Т.П. Веласкес / Т.П. Каптерев. – М., 1961. – 171с.
235505
  Заболотская Н.С. Веласкес / Н.С. Заболотская. – Ленинград-Москва, 1965. – 48с.
235506
  Ярошенко В. Веласкес // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 19/20. – С. 273-277. – ISSN 1609-5359
235507
  Кеменов В.С. Веласкес в музеях СССР / В.С. Кеменов. – Л, 1977. – 179с.
235508
   Веласкес Диего Родригес Сильва де. – М, 1960. – 13с.
235509
  Каптерев Т.П. Веласкес и испанский портрет 17 века / Т.П. Каптерев. – М., 1956. – 263с.
235510
  Цоенв Кирил Веласкес. / Цоенв Кирил. – София, 1958. – 32с.
235511
  Дмитриенко М.Ф. Веласкес. / М.Ф. Дмитриенко. – М., 1965. – 253с.
235512
  Колпинский Ю.Д. Веласкес. 1599-1660 / Ю.Д. Колпинский. – М.-Л., 1947. – 24с.
235513
  Бунин И.А. Велга : Рассказы / И. А. Бунин. – Москва : Современник, 1989. – 60 с. – (Отрочество : Сер. кн. для подростков). – ISBN 5-270-00793-2
235514
  Сикорский В.В. Веление / В.В. Сикорский. – М., 1976. – 80с.
235515
   Веление времени. – М, 1961. – 207с.
235516
  Толченова Н.П. Веление времени / Н.П. Толченова. – Москва, 1972. – 232 с.
235517
  Вишняк А.И. Веление времени / А.И. Вишняк, Н.Н. Чурилов. – Киев, 1987. – 106с.
235518
  Сумманен Т.К. Веление памяти : стихи, поэмы / Тойото Сумманен; пер. с фин. О.Мишина. – Петрозаводск : Карелия, 1986. – 94 с.
235519
  Пузанов И.Е. Веление сердца / И.Е. Пузанов. – Курск, 1963. – 95с.
235520
  Рашидов Ш.Р. Веление сердца : повесть / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 191 с.
235521
  Сафаров Р.А. Велено жить / Р.А. Сафаров, В.С. Шевченко. – Ташкент, 1979. – 95с.
235522
  Ханбеков Л.В. Веленьем совести и долга : Очерк творчества Федора Абрамова / Л.В. Ханбеков. – Москва : Современник, 1989. – 222 с.
235523
  Салтовська Н. Велеризм як жанр української усної народної творчості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-54. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Простежено історію дослідження велеризмів в українській фольклористиці, запропоновано визначення жанру, розглянуто класифікації, з"ясовано місце велеризмів у системі паремійних жанрів українського фольклору. The article is devoted to the history of ...
235524
  Писаренко Ю.Г. Велес-Волос в язичницькому світогляді давньої Русі / Ю.Г. Писаренко; НАНУ. Ін-т археології. – Київ, 1997. – 240с. – ISBN 966-7193-02-0
235525
  Кирков Н. Велес во ноб : велешките партизански одреди / Н. Кирков, J. Леов. – Скопjе : Култура, 1952. – 191, [3] с.
235526
   Велес и Велешко во народноослободителната воjна 1942 : материjали од научниот собир "Велес и Велешко во народноослободителна воjна 1942" одржан на 9 и 10 ноември 1967 година во Титов Велес. – Титов Велес : Нова Македониjа, 1969. – 284, [1] с.
235527
  Шевчук В.А. Велесич : роман / Василь Шевчук. – Київ : Молодь, 1980. – 245 с.
235528
  Шевчук В.А. Велесич : роман / В.А. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 251 с.
235529
   Велесова книга - Волховник. – 3-тє вид. – Вінниця : Континент-Прим, 2007. – 504с. – (Пам"ятки релігійної думки Русі-України). – ISBN 978-966-516-252-0
235530
  Карпенко М. Велесова книга : Переспіви / М. Карпенко. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 180с. – ISBN 966-7276-17-1
235531
   Велесова книга : збірка праукраїнських пам"яток. 1 тис. до нової доби - 1 тис. нової доби. – [Київ], 2001. – 332с. – ISBN 966-647-004-7
235532
   Велесова книга : Волховник. – Київ : Сварог; Такі справи, 2002. – 367с. – (Пам"ятки релігійної думки України-Русі). – ISBN 966-7208-15-Х
235533
   Велесова книга : Збірка праукраїнських пам"яток 1 тис. до нової доби -1 тис. нової доби. – Київ : Велес, 2003. – 108с. – ISBN 966-8263-10-3
235534
  Карпенко М. Велесова книга : Переспіви / Микола Карпенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2004. – 196с. – ISBN 966-7833-76-3
235535
  Карпенко М. Велесова книга : переспіви / Микола Карпенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2006. – 196 с. – ISBN 966-8387-18-Х
235536
   Велесова книга : духовний заповіт предків / [ред.-упоряд. та худож. ред. М.І. Преварська ; пер. укр. мовою, передмова Б.І. Яценка]. – Київ : Велес, 2008. – 160 с. : іл. – Текст укр., англ. - На тит. арк. також: Нескореним українцям присвячується. – Бібліогр. : с. 156. – ISBN 966-8263-10-3
235537
   Велесова книга : прочтение и перевод Александра Асова / [составитель А. Асов]. – Москва : АСТ ; Полиграфиздат, 2010. – 503, [6] с. : ил. – (Веды Руси). – ISBN 978-5-17-068947-7
235538
  Карпенко М. Велесова книга : переспіви / Микола Карпенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 196 с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. - Пояснення та прим.: с. 187-192. – ISBN 966-8387-18-X
235539
  Таранець В.Г. Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження) : монографія / Валентин Таранець ; Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – 172, [1] с. : табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 158-169. – ISBN 978-617-637-091-8
235540
  Піддубний С.В. Велесова книга як заслін "руському міру" // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 299-356. – ISSN 2518-7546
235541
  Таранець В. Велесова книга. Графіка письма : монографія / Валентин Таранець ; Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет. – ISBN 978-617-637-155-7
Ч. 2. – 2018. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 85-90 та у підрядк. прим.
235542
   Велесова книга. Легенди. Міти. Думи : Скрижалі буття українського народу 1 тис. до нової доби - 1 тис. нової доби. – Київ : Велесич, 1995. – 316с. – (Індоєвропа. Етноосфера. Мітологія. Культура)
235543
  Федоренко Д. Велесова книга. Найдавніший літопис України : Навальний посібник з українознавства і рідної літератури / Д. Федоренко. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 160с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-38-Х
235544
  Шульман Л. Велесова книга: романтики проти фахівців // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2005. – № 4. – С.135-154. – Бібліогр.: в примітках (26 поз.). – ISSN 0585-8365
235545
  Дарницький Володимир Велет біля Аресібо // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 14 : Фото
235546
  Маньковська Р. Велет гуманітарних знань // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 247-248. – ISSN 2222-5250


  Пам"яті академіка Сігурда Оттовича Шмідта.
235547
  Сагач Г.М. Велет Духу і Слова Сьорен К"єркегор / Г.М. Сагач. – Київ, 2011. – 26 с. – На тит.арк. (Сьорен К"єркегор. Гармонійний розвиток у людській особистості естетичних і етичних начал. Див: Серен Кьеркегор. Несчастнейший. - М., 2007)
235548
  Татаренко В. Велет новітньої історії [П.Тронько] // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (231/232). – С. 6-11. – ISSN 0131-2685
235549
  Гранат К.Х. Велет розпалює ватру : повість / К.Х. Гранат. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 261с.
235550
  Ткаченко В.І. Велет українського красного письменства як незламний оборонець рідної мови [Микола Олексійович Лукаш] // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2
235551
  Вірченко Н.О. Велет української математики / Н. Вірченко. – Київ : Задруга, 2007. – 80 с. – ISBN 978-966-432-019-8
235552
  Вірченко Н.О. Велет української математики / Н. Вірченко. – Київ : Задруга, 2008. – 80 с. – ISBN 978-966-432-019-8
235553
  Пазинич В.Г. велетенські селеві потоки завершальної стадії льодовикових періодів гірських країн // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 200-204.
235554
  Возняк М. Велетень думки і праці : шлях життя і боротьби Івана Франка / Михайло Возняк. – Київ : Держвидав. художньої літератури, 1958. – 403 с.
235555
  Сумцов М.Ф. Велетень думки і слова (О.П. Потебня) / проф. М. Сумцов. – Харків : Держвидав України, 1922. – 16 с.


  На тит. стор. підпис В. Данилевича
235556
  Погребенник В.Ф. Велетень думки. До 170-річчя від дня народження М.П. Драгоманова // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 4 (75) : вересень - жовтень. – С. 15-23
235557
  Пляченко А.Г. Велетень духу - Андрей Шептицький // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 27-34. – ISBN 978-966-927-118-1
235558
  Ляхоцький В. Велетень духу - геній думки, слова і пензля у просторі Всесвіту і часу // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 1 (36). – С. 15-20


  Про пам"ятники Тарасові Григоровичу Шевченку.
235559
   Велетень науки : Матеріали Всеукраїнських науково-педагогічних читань, присвячених вивченню спадщині Івана Огієнка. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 234с.
235560
   Велетень науки : Науковий збірник. – Київ
Вип. 2. – 1997. – 105с.
235561
  Павлишин В. Велетень світової й української науки та культури : (до 170-річчя від дня народження Івана Пулюя) / Володимир Павлишин, Станіслав Довгий. – Київ : [б. в.], 2015. – 22, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 19-23


  В пр. №3239BR напис: Дорогому Леоніду Губерському. Автори. 2.10.2015. Підпис.
235562
  Біленчук П. Велетень українського державотворення. До 180-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка / П. Біленчук, Л. Круглова // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 26 квітня - 2 травня (№ 17). – С. 14. – ISSN 1992-9277
235563
  Тереверко О. Велетень українського театру та кіно // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 4). – С. 19


  Видатний майстер сцени Амвросій Бучма.
235564
  Іванко А.Б. Велетень української науки (А.Ю. Кримський) // Історики України XIX - XX ст. : (нариси української історіографії) / А.Б. Іванко. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2001. – С. 166-172. – ISBN 966-583-076-7
235565
  Горобець Л.В. Велетні, що вимерли // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 31-33. – ISSN 2518-7104
235566
  Гранат К.Х. Велетом покликана : Повість / К.Х. Гранат. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 230с.
235567
  Хайченко Г.А. Велиий волшебник театра / Г.А. Хайченко. – Москва, 1964. – 78 с.
235568
  Самойленко І.В. Великi вiдхилення для випадкової еволюцiї з незалежними приростами в схемi пуассонової апроксимацiї з розщепленням та подвiйним укрупненням / І.В. Самойленко, Ю.В. Шушарін // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 76-86. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi проведено асимптотичний аналiз проблеми великих вiдхилень для випадкової еволюцiї з незалежними приростами в схемi пуасcонової апроксимацiї з розщепленням та подвiйним укрупненням. Великi вiдхилення для випадкової еволюцiї з незалежними ...
235569
  Карунна Т.І. Велика біла порода в племінних господарствах Полтавщини // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 260-265 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
235570
  Яцків Я. Велика біографія: "Еталон професійної інженерної освіти". Національний університет "Львівська політехніка" відзначає 200-річчя. / розмову вела Ольга Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7 грудня (№ 223). – С. 2


  Директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, член наглядової ради НУ "ЛП" та його випускник Ярослав Яцків про роль вишу в системі освіти України.
235571
  Буцик А.К. Велика Бородінська битва / А.К. Буцик. – Київ, 1953. – 31с.
235572
  Слуцкис М. Велика борозна / Миколас Слуцкис ;. – Київ, 1953. – 119 с.
235573
   Велика Британиjа и Македониjа = The Great Britain and Macedonia : документи. – Скопjе : ИНИ. – ISBN 9989-624-41-0
Т. 3 : Македонското автономно движенье во северозападна Грциjа: неговата поставеност и сегашна историjа: 1941-1945. – 1999. – 208 c. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Библиогр.: c. 193-194
235574
  Рудич Є.В. Велика Британія : культура і традиції / Є.В. Рудич. – Харків : Основа; Тріада+, 2007. – 128с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 11(59)). – ISBN 978-966-495-018-0
235575
  Грубінко А.В. Велика Британія біля витоків європейської політики безпеки і оборони: роль, пріоритети, суперечності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 18-28


  The article, deals with the analysis of reasons, pre-conditions and consequences concerning the transformation of UK approaches towards British participation in ESDP. The very idea ofESDP is analyzed considering its historical roots and particulars of ...
235576
  Грубінко А. Велика Британія в європейській політичній інтеграції: історичні витоки "особливої" позиції та сучасність (до 70-ї річниці промов У. Черчілля у Фултоні та Цюриху) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 36-39. – (Історичні науки)
235577
  Яковенко Н.Л. Велика Британія в міжнародних організаціях : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.Л. Яковенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 400 с. + Додаток: с. 392-394. – Бібліогр.: с. 395-399. – ISBN 978-966-439-421-2
235578
  Яковенко Н.Л. Велика Британія в сучасній системі міжнародних відносин: заявка на європейське лідерство : Монографія / Н.Л. Яковенко. – Київ : Науковий світ, 2003. – 227с. – ISBN 966-675-180-1
235579
  Каспрук В. Велика Британія допомогатиме Україні в побудові демократичного суспільства // Надзвичайна ситуація : Київ, 2001


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
235580
  Діческул Віра Велика Британія і "мусульське питання" (1923-1926 рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 43-53
235581
  Крушинський В.Ю. Велика Британія і Європейське Економічне Співтовариство в 1970-і роки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.15-21
235582
  Крушинський В.Ю. Велика Британія і Конституція Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 2. – С. 3-10.
235583
  Швед О.В. Велика Британія і країни Співдружності в контексті європейської інтеграції (1950-1970-і роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 94-97. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Досліджено деякі аспекти політики Великої Британії щодо країн Співдружності в контексті європейської інтеграції в 1950-1970-х рр. The article is studied some aspects of the Great Britain"s policy regarding the countries of the Commonweal"s in the ...
235584
  Крушинський В.Ю. Велика Британія і Маастрихтський договір про Європейський Союз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 245-249. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні фактори, які вплинули на можливість підписання та ратифікації Великою Британією Маастрихтського Договору про Європейський Союз. Особливу увагу приділено аналізу діяльності консервативного уряду Дж. Мейджора. Article describes the ...
235585
  Черінько І.П. Велика Британія і розширення ЄС - 2004 // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 77-82. – ISSN 1728-3671
235586
  Великоречина О. Велика Британія на світовому ринку літератури // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 202-208.
235587
  Неприцький Олександр Анатолійович Велика Британія та європейська інтеграція (90-ті рр. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02. / Неприцький О.А.; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
235588
  Семеняк К. Велика Британія та Франція у сфері європейської безпеки у 90-ті роки XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 74-78. – ISBN 978-966-171-793-9
235589
  Прихненко М.І. Велика Британія як "міст" між "двома Заходами": дві різні гри Тоні Блера // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 324-328. – ISSN 2076-1554
235590
   Велика Британія: "Українці мудрі у виборі форми своєї пропаганди" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 94-105. – ISBN 978-617-7674-01-5
235591
  Зернецька О. Велика Британія: brexit і сепаратизм // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. О. Таукач. – Київ, 2018. – № 1. – С. 41-44. – (Політичні науки)
235592
  Локшина О.І. Велика Британія: освіта для молоді ХХІ століття // Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / Г.С. Єгоров, М.Ю. Красовицький, О.І. Локшина, В.М. Мадзігон, Б.Ф. Мельниченко. – Київ : Богданова А.М., 2006. – С. 97-122. – ISBN 966-96711-2-4
235593
  Захарченко В.І. Велика Ведмедиця : повісті, оповідання / В.І. Захарченко. – Дніпропетровськ, 1988. – 333 с.
235594
  Бугаєнко Н.І. Велика вигода від малих галузей. / Н.І. Бугаєнко. – К., 1968. – 48с.
235595
   Велика війна (1914 - 1918) Повсякденне життя населення України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Вересень (№ 17). – С. 5-9


  У статті на основі архівних документів, газетних матеріалів часів Першої світової війни й спогадів сучасників подано реалії повсякдення українського суспільства в умовах війни.
235596
   Велика війна 1914-1918 рр. і Україна / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; упоряд. Олександр Реєнт ; [редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : КЛІО, 2013. – 783, [1] с. : іл. – До 100-річчя від початку Першої світової війни. - Покажч.: с. 754-778. – Бібліогр.: с. 711-753 та в кінці ст. – ISBN 978-617-7023-08-0
235597
  Сюндюков І. Велика війна за Дунаєм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27-28 травня (№ 91/92). – С. 19


  Болгарська кампанія князя Святослава: перебіг, підсумки, історичний контекст.
235598
  Нечаєва-Юрійчук Велика війна: зміни у суспільній свідомості як основа для формування нового світопорядку // Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій : колектив. монографія / С.С. Троян, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер, С.М. Гакман, Л.М. та ін. Жванко. – Київ : Кондор, 2017. – С. 260-275. – ISBN 978-617-7458-41-7
235599
  Газін В. Велика війна: чи всі її уроки вивчило людство? 11 листопада у всьому світі згадають про жертви першого тотального конфлікту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 листопада (№ 42/43). – С. 1, 15
235600
  Стецюк Я.Н. Велика віра : повість / Я.Н. Стецюк. – Львів : Каменяр, 1954. – 96 с.
235601
  Абліцов В. Велика Вітчизняна - визначення ідеологічне, II-га світова - історичне // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 377-384. – ISBN 976-966-2279-07-8
235602
  Лучик Ю. Велика вітчизняна вигадка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 вересня (№ 159/160). – С. 20


  Чому радянську інтерпретацію Другої світової війни досі міфологізує медійний простір України?
235603
  Кульчицький С. Велика вітчизняна війна (походження і суть терміна) // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 3, (липень - вересень). – С. 10. – ISSN 1814-5078
235604
  Дерев"янкін Т. Велика Вітчизняна війна : витоки, ресурси і зброя перемоги // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5 (582). – С. 30-45. – ISSN 0131-775Х
235605
   Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років: сучасні проблеми історичної освіти і науки : Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції, Дніпропетровський нац. ун-т, 12-13 травня 2005 року. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 341 с. – ISBN 966-525-652-1
235606
  Маньковська Р.В. Велика ВІтчизняна війна 1941-1945 рр. в музейних збірках України // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 73-75
235607
   Велика вітчизняна війна Радянського Союзу. – К, 1948. – 28с.
235608
  Кононенко О.А. Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу 1941 - 1945 рр. // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 40-41
235609
  Дерев"янкін Т. Велика Вітчизняна війна: велич перемоги в оцінках сучасників : До 60-річчя Великої Перемоги // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 45-57. – Бібліогр. 54 назви. – ISSN 0131-775Х
235610
  Партико З. Велика Вітчизняна? Друга світова? Чи...? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 7/8 (213/214). – С. 30-33


  Постулати й тези до оцінки участі українців у Другій світовій війні.
235611
  Чинго Живко Велика вода / Чинго Живко. – Београд : Неолит, 1973. – 172 с.
235612
  Желєзняк Й.А. Велика Волга / Й.А. Желєзняк. – К, 1956. – 48с.
235613
  Рева Леся Велика Волинь: на вістрі часу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст.
235614
  Кочевих О. Велика Володимирська вулиця


  170 років тому Микола І затвердив Другий генеральний план розвитку Києва
235615
  Степовик Д. Велика всенародна будова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 8 вересня (№ 160). – С. 11


  120 років тому було освячено Володимирський собор.
235616
  Антонич Б.- Велика гармонія : поезії : для старшого шкільного віку / Б.- І. Антонич ; упоряд., передм., прим. Д. Павличка. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Веселка, 1993. – 271 с. – ISBN 5-301-01662-8
235617
  Антонич Б.- Велика гармонія : модернистична поезія 20 ст. / Б.- І. Антонич ; упоряд., передм., прим. Д.В. Павличка. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Веселка, 2003. – 350 с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0171-6
235618
  Левшунова О. Велика гармонія : (11 клас) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (631). – С. 10-14. – ISSN 0130-5263
235619
  Олійник М.Я. Велика Глуша : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 213 с.
235620
  Самаєва Ю. Велика гра і маленька помста // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 1, 3


  "Наприкінці вересня Зеленський пообіцяв міжнародним партнерам України докласти всіх зусиль, щоб повернути гроші, витрачені з бюджету на виплати вкладникам збанкрутілих банків і докапіталізацію Приватбанку після націоналізації. Це підтверджує інформацію ...
235621
  Романова В.О. Велика двадцятка як механізм глобального управління // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 36-38
235622
  Ільєнков В.П. Велика дорога. / В.П. Ільєнков. – К., 1952. – 304с.
235623
   Велика дружба. – Київ : Художня література, 1959. – 512 с.


  Сборник разделен на 2 части: в первой из них напечатаны статьи, связанные с изучением художественного наследия писателя, его эстетических и литературно-критических взглядов, а также литературно-общественной деятеятельности; во второй - помещены работы, ...
235624
  Лебідь С. Велика економічна рентабільність піратства-причина його живучості // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 35-40. – ISSN 1608-6422
235625
  Манжола В.А. Велика Європа та Україна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 6-15.
235626
  Бобров В.Я. Велика єдність / В.Я. Бобров. – Київ, 1962. – 48с.
235627
  Грабовський В.К. Велика Жовтнева соціалистична революція революція та формування соціалістичного базису в СРСР / В.К. Грабовський; МВО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1957. – 37с.
235628
  Одинцова В. Велика Жовтнева соціалістична революція / В. Одинцова. – К., 1946. – 19с.
235629
  Ципко К.Г. Велика Жовтнева Соціалістична революція і боротьба трудящих Буковини за владу рад та возз"єднання з Радянською Українеою / МВО УРСР.Чернівецький держ.ун-т ; К.Г. Ципко. – Чернівці, 1958. – 221 с.
235630
  Прокоф"єв В.І. Велика Жовтнева соціалістична революція і зародження радянсько-польських культурних зв"язків / В.І. Прокоф"єв, І.В. Прокоф"єва // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 24-29. – (Історичні науки ; вип. 30). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
235631
   Велика Жовтнева соціалістична революція і культура слов’янських народів. – Дніпропетровськ, 1966. – 274с.
235632
  Василенко В. Велика Жовтнева соціалістична революція і проблема формування наукового світогляду трудящих // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 1-5
235633
  Шило С. Велика Жовтнева соціалістична революція і розв"язання національного питання в СРСР // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 16-19
235634
   Велика Жовтнева соціалістична революція і розвиток світової системи соціалізму. – Київ : Київський університет, 1967. – 407с.


  Книга присвячена 50-річчу великої Жовтневої соціалістичної революції, розкриваються загальні закономірності розвитку соціалістичної системи, особливості міжнародного поділу праці та економічного співробітництва країн соціалізму.
235635
   Велика Жовтнева соціалістична революція і розвиток світової системи соціалізму. – К, 1967. – 407с.
235636
   Велика Жовтнева соціалістична революція і розвиток філософської науки. – К, 1967. – 60с.
235637
  Язвінський М.Г. Велика Жовтнева соціалістична революція і світовий революційний процес / М.Г. Язвінський. – К, 1967. – с.
235638
  Потарикіна Л.Л. Велика Жовтнева соціалістична революція і утворення Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 15-24. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье рассматривается интернациональный характер Великой Октябрьской социалистической революции. Освещены вопросы победы социалистической революции на Украине и образования Украинской ССР, показано историческое значение победы Великой Октябрьской ...
235639
   Велика Жовтнева соціалістична революція на Україні. – Х, 1957. – 68с.
235640
  Супруненко М. Велика Жовтнева Соціалістична революція на Україні / М. Супруненко. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1948. – 117 с.
235641
   Велика Жовтнева соціалістична революція та її міжнародне значення. – Львів, 1967. – 165с.
235642
   Велика Жовтнева соціалістична революція та наука // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 7
235643
  Нікольніков Г. Велика заслуга радянського народу перед історією людинства. / Г. Нікольніков. – К, 1945. – 28с.
235644
  Зінгер М. Велика земля : Якутські та чукотські нариси й оповідання / М. Зінгер. – Харків : Укрробітник, 1934. – 97с.
235645
  Лук’яненко О.В. Велика і мала політика у відображенні освітянської преси УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.1). // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 91-94. – ISSN 2076-1554
235646
  Лук’яненко О.В. Велика і мала політика у відображенні освітянської преси УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.2) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 78-81. – ISSN 2076-1554
235647
  Галата С. Велика ідея. Молоді науковці створюють інноваційні розробки, здатні змінити життя людства // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 5 жовтня (№ 40). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Про щорічний інноваційний форум Social Good Summit, який проводить програма розвитку Організації Об"єднаних Націй (ПРООН) і КНУ імені Тараса Шевченка. У стінах КНУ розповідали про свої ідеї, проекти і розробки, змагалися за право представляти Україну ...
235648
  Валтарі М. Велика ілюзія = Suuri illusioni / Міка Валтарі; Пер. з фінської Ю. Зуб. – Львів : Кальварія, 2003. – 160с. – ISBN 966-663-118-0
235649
   Велика історія України : у 2-х томах. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-016-1; 5-86248-015-3
Т. 1 : Від найдавніших часів. – 1993. – 352с.
235650
   Велика історія України : у 2 т. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-017-Х; 5-86248-015-3
Т. 2 : Від найдавніших часів. – 1993. – 400 с.
235651
  Слабошпицький М. Велика історія через історію митця / М. Слабошпицький, О. Федорук // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21червня (№ 24). – С. 8


  Документальний роман Богдана Гориня "Святослав Гординський на тлі доби. Книга I".
235652
  Шоу Б. Велика Катерина : (пєса) / Беpнаpд Шов ; З англійської мови пеpеклав Бой [Т. Бой-Желенський]. – Львів : Вид-во Донцових ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 31 с.
235653
  Коломицева А. Велика кільцева форма і пісні з рефренами // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 97-107. – ISSN 2310-0583


  Пісні з приспівами звичні для традиційної музики різних народів. У статті предметом розгляду стало унікальне явище українського фольклору – пісенні композиції непропорційної будови, в яких рефрен за масштабом переважає початковий розділ. Такі ...
235654
  Садикова В. Велика княгиня Ольга // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 15 вересня (№ 36). – С. 20
235655
  Повстенко О. Велика княгиня Ольга в народній пам"яті і в історії Києва // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1970. – Рік 21, ч. 240, січень : січень. – С. 11-18
235656
  Савчин М.В. Велика комерція та економічна безпека країни (окремі конституційні аспекти справи Vanco) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 197-203.
235657
  Задоя К.П. Велика корупція (grand corruption) як злочин проти людяності: огляд основних позицій у міжнародно-правовому дискурсі // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 110-112. – ISBN 978-617-7220-89-2
235658
  Варга Є.С. Велика криза та її політичні наслідки / Є. Варга. – Київ : Державне соціально-економічне видавництво, 1935. – 183, [1] с.
235659
   Велика людина : Народні оповіді Українських Карпат про В.І. Леніна : [збірник / худ.-оформл. М.М. Таранов ; [упоряд., передм., прим., і словник В.В. Туряниці]. – Ужгород : Карпати, 1990. – 93 с. : іл. – Мініатюрне видання. – ISBN 5-7757-0237-9
235660
  Анісімов А. Велика людина. Великий учений // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  9 вересня виповниться 90 років з дня народження академіка НАН України Івана Івановича Ляшка, організатора й першого декана факультету кібернетики, видатного українського вченого та педагога, наукова й педагогічна діяльність якого нерозривно пов"язана ...
235661
  Седик Олена Велика Малопольща : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 76-79 : Фото
235662
  Мала Юлія Велика Малопольща // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 130-137 : фото
235663
  Малинська Н.А. Велика метафора вічного : (до творчого портрету письменника Володиира Селіванова-Буряка) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 137-143. – (Соціальні комунікації ; № 3)
235664
  Шановська О.А. Велика місія Михайла Гориня // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 220-232. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
235665
  Дмитрук А.В. Велика місія цивілізаторів / А.В. Дмитрук. – Київ, 1967. – 116 с.
235666
  Сорока В. Велика мрія, до якої нам треба йти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Досвід директора Маріупольської ЗОШ № 66 Наталії Ровицької, "побудувати" школу-хаб, де кожен учень зможе задовольняти свої потреби й обирати власну траєкторію розвитку.
235667
  Соколов Б. Велика незустріч // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 220). – С. 5


  Президент США Дональд Трамп скасував заздалегідь заплановану зустріч і з В. Путіним в аргентинській столиці.
235668
  Попеску П.И. Велика Октябрьская Социалистическая революция и рабочее движение в Румынии / П.И. Попеску. – М., 1967. – 128с.
235669
  Сірук М. Велика омана Європи. В умовах вакууму супротиву Росія досягає своїх цілей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18 листопада (№ 210). – С. 3


  Доктор політичних наук, конфліктолог, професор КНУ імені Тараса Шевченка Григорій Перепелиця вважає, що у Європі відбувається розкол, свідченням чого є те, як в Анталії приймали російського президента.
235670
  Уркевич В. Велика палата Верховного Суду: перший досвід функціонування // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 28-29
235671
  Ульяновський В.І. Велика передсмертна молитва князя Іллі Острозького: форми і прояви релігійності та есхатологічні мотиви // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 72-91. – ISSN 0130-5247


  Аналізується заповіт князя Іллі Острозького, "велика молитва" людини на порозі переходу в інший світ. Робиться спроба прояснити картину релігійності ранньомодерного соціуму на прикладі одного з представників верхнього щабля соціальної піраміди. Не ...
235672
  Кургак Марія Михайлівна Велика перемога : Рекоменд. покажч. літ. / Кургак Марія Михайлівна, Лозовий Василь Дорофійович. – Київ : Політвидав України, 1980. – 57с.
235673
  Брежнєв Л.І. Велика перемога радянського народу / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1965. – 40с.
235674
  Онищук М. Велика Перемога у Другій світовій війні, або Як поєднати славу героїв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 5 (250). – С. 36-37. – ISSN 2076-9326


  9 травня 1945 року назавжди ввійшло в історію як День Перемоги у найбільшій і найкривавішій війні на нашій планеті. Полум"я Другої світової палахкотіло шість років. Битви точилися на території країн Європи, Азії та Африки, на неосяжних морських і ...
235675
  Масалова І.І. Велика Печерська церква як екскурсійний об"єкт у другій половині 1920-х–1930-х рр. (за матеріалами краєзнавчо-довідкової літератури) / І.І. Масалова, А.С. Яненко // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 30. – C. 64-77. – ISSN 2078-0133
235676
  Тешаєва Міла Велика подорож до Індії : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 40-47 : Іл.
235677
  Мельничук Оксана Велика подорож маленьких міс : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 122-123 : Іл.
235678
  Даль М. Велика пожертва для Торонтської Катедри // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 484, червень : червень. – С. 25-26


  "Катедра Українознавчих Студій при Торонтському університеті одержала пожертву на суму $100, 000 (сто тисяч) від родини Дмитра і Наталії Галушків на науковий фонд їхнього імени."
235679
  Писаренко С. Велика політика маленької Литви // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – С. 12-14. – ISSN 2313-559X
235680
  Томак М. Велика політика: зменшена модель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 квітня (№ 65). – С. 8


  Чи здатне студентське самоврядування на самозахист? Минулого тижня соціальними мережами та електронними ЗМІ поширилася петиція київських студентів до Президента Віктора Януковича. У своїй заяві студенти просять главу держави "вжити активних дій щодо ...
235681
  Сапеляк С. Велика правда Олени Теліги // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 375-378
235682
  Кухаренко Л.І. Велика програма електрифікації СРСР. / Л.І. Кухаренко. – К., 1951. – 36с.
235683
  Лущій С. Велика проза української еміграції 1950-х років: на перетині традицій і новаторства // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 4 (709). – С. 42-49. – ISSN 0130-5263
235684
  Логвин Ю. Велика Риба : для молодшого і середнього шк. віку / Юрій Логвин ; [іл.: Ю. Логвин]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 23, [1] с. : іл. – (Бедрик). – ISBN 978-617-966-318-5
235685
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ, 1951. – 932с.
235686
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ, 1953. – 856с.
235687
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ
Кн. 1. – 1963. – 662 с.
235688
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ
Кн. 2. – 1963. – 465 с.
235689
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ : Дніпро, 1968. – 967 с.
235690
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1981. – 414с.
235691
  Мельник Ольга Велика ріка нашого народу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 10-11 : Фото
235692
  Околітенко Н.І. Велика річка : оповідання та повість / Н.І. Околітенко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 168 с.
235693
  Лискун Ю.Ф. Велика рогата худоба / Ю.Ф. Лискун. – К., 1953. – 451с.
235694
  Журахович С.М. Велика розмова : оповідання / С.М. Журахович. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 140 с.
235695
  Афонін Е.А. Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз) / Е.А. Афонін, О.М. Бандурка, А.Ю. Мартинов; Українське товариство сприяння соціальним інноваціям; Відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення апарату ВРУ. – Київ : Парапан, 2002. – 352с. – 1Афон Шифр дубл. – (Відкрита дослідницька концепція ; Вип. 2). – ISBN 966-8210-05-0
235696
  Грабовський С. Велика російська контрреволюція // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 листопада (№ 199). – С. 4


  Після більшовицького перевороту 7 листопада 1917 року демократичний уряд Керенського розігнали, а за місяць почалася агресія проти УНР.
235697
  Ромашов Б.С. Велика сила / Б.С. Ромашов. – К, 1952. – 112с.
235698
  Лазорик Ф. Велика сила / Ф. Лазорик. – Пряшів, 1955. – 107с.
235699
  Бабич Є.К. Велика сила дружби народів / Є.К. Бабич. – Київ, 1972. – 103 с.
235700
  Тетерук І.М. Велика сила ленінізму / І.М. Тетерук. – Київ, 1972. – 24с.
235701
  Бойко О. Велика синагога в Бережанах // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 2 (191), спецвип. : Бережани - місто біля Раю. – С. 50-55. – ISSN 0131-2685
235702
  Драган Р. Велика сім"я : Індо-Європейці / Р. Драган. – Лондон, Гага : Млин, 1976. – 101с.
235703
  Кащенко А. Велика Січ. До слави, до смерті, до Бога : повісті та оповідання / Адріан Кащенко ; [ред.-уклад. О.В. Зав"язкін ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 221, [3] с. – (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях). – ISBN 978-966-481-499-4
235704
  Петрук В.І. Велика Скіфія - Оукраїна / В.І. Петрук. – Київ : Спалах, 2001. – 432с. – ISBN 966-512-126-Х
235705
  Василенко Г.К. Велика Скіфія / Г.К. Василенко. – Київ, 1991. – 48с.
235706
  Партицький О.О. Велика Славяньска держава пеpед двома тысячами лет (Велика Слов"янська держава перед двома тисячами літ) / Исторична студія Омеляна Партицкого. – Накладом автора. – Львов : З друкарні т-ва ім. Шевченка під зар. К. Беднарського, 1889. – 100 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос.мови старої орфографії. - Прим. № 109278 дефектний, без тит. стор. - Опис. за обкл.
235707
  Мінц І. Велика соціалістична революція в СРСР. / І. Мінц. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1938. – 80с.
235708
  Бєлоусов С.М. Велика співдружність народів СРСР -- джерело сили і могутності Радянської соціалістичної держави. / С.М. Бєлоусов. – Київ, 1952. – 40с.
235709
  Гамрецький М. Велика споруда на Дніпрі // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 158-161
235710
  Косинська Юлія Велика справа Малопольщі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 46-53 : фото
235711
  Костенко Олег Велика спрага людства : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 24
235712
  Рижков М.М. Велика стратегія Дж. Буша-молодшого щодо Європи, Росії, України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 106-110.
235713
  Бабюх В.А. Велика сумна повість Віктора Некрасова // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 108-111


  Автор аналізуючи творчість відомого письменника акцентує увагу на особливо плідний період в його творчій біографії - 50-60 роки. У статті підкреслюється, що у низці праць В.П. Некрасов демонструє глибоку повагу до історії, незалежність і вільність ...
235714
  Колісник Г.А. Велика твердь : роман / Григорій Колісник. – Київ, 1980. – 288 с.
235715
  Клименко К. Велика трансформація. Чи змінниться якість роботи міністерств? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 1-7 березня (№ 9)
235716
   Велика трійця : Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка. – Київ : Етнос, 2005. – 336с. – ISBN 966-522-064-0
235717
  Задорожна Л. Велика туга на роздоріжжі краси й любові : (поетичний образок Т. Шевченка "N.N." ("Така як ти, колись лілея...") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 22-29


  У статті на прикладі одного поетичного образка Т. Шевченка здійснено спробу довести, як важливо зрозуміти значення часопросторової парадигми, закладеної у творі, для прочитання імпліцитного коду художнього мислення поета
235718
  Бикова Т. Велика Україна і "мала" батьківщина у поетичних візіях Тараса Шевченка і Юрія Федьковича // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 133-142


  У статті на основі творчості Тараса Шевченка і Юрія Федьковича розкрито найважливіші значеннєві вектори поняття "батьківщина", особливості її інтерпретації у поезії двох митців, зроблено висновок про значення творчості письменників у процесі ...
235719
   Велика українська енциклопедія / наук.-ред. рада: В.М. Локтєв (голова) [та ін.]. – Київ : Енциклопедичне видавництво. – ISBN 978-617-7238-39-2
Т. 1 : А-Акц / голов. редкол.: В.М. Локтєв (голова) [та ін. ; уклад.: В.Л. Бабка, О.М. Березовський, Н.В. Вергельська та ін.]. – 2016. – 590, [2] с. : іл., карт., портр. – Шифр. дубл. 03 Вели.
235720
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-049-5
Т. 1 : Історія держави і права України / [Б.І. Андрусишин, Бойко І.Й., Бондарчук Т.І. та ін. ; редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.]. – 2016. – 846, [2] с. : іл. – Покажч. статей: с. 838-843. - Авт. зазнач. на с. 845-846. – Бібліогр. в кінці ст.
235721
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-145-4
Т. 2 : Філософія права / [Абашнік В.О., Андрусишин Б.І., Андрусяк Т.Г. та ін. ; редкол.: С.І. Максимов (голова) та ін.]. – 2017. – 1127, [1] с. : портр. – Покажч. статей: с. 1120- 1123. - Авт. зазнач. на с. 1125-1127. – Бібліогр. в кінці ст.
235722
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-233-8
Т. 3 : Загальна теорія права / [Азаров Д.С., Анакіна Т.М., Барабаш О.О. ; редкол.: О.В. Петришин (голова) та ін.]. – 2017. – 951, [1] с. : іл., портр. – Покажч. статей: с. 945-948. - Авт. зазнач. на с. 949-951. – Бібліогр. в кінці ст.
235723
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-261-1
Т. 17 : Кримінальне право / [Абакумова Ю.В., Азаров Д.С., Андрушко П.П. та ін. ; редкол.: В.Я. Тацій (голова) та ін.]. – 2017. – 1062, [2] с. : портр. – Покажч. статей: с. 1046-1056. - Авт. зазнач. на с. 1058-1062. – Бібліогр. в кінці ст.
235724
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-400-4
Т. 11 : Трудове право / [Андрєєв А.В., Андріїв В.М., Арсентьєва О.С. та ін. ; редкол.: С.М. Прилипко (голова) та ін.]. – 2018. – 775, [1] с. : портр. – Покажч. статей: с. 769-773. - Авт. зазнач. на с. 774-775. – Бібліогр. в кінці ст.
235725
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-407-3
Т. 14 : Екологічне право / [Андрейцев В.І., Анісімова Г.В., Балюк Г.І. та ін. редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова) та ін.]. – 2018. – 774, [2] с. : портр. – Покажч. статей: с. 764-771. - Авт. зазнач. на с. 773-774. – Бібліогр. в кінці ст.
235726
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-250-5
Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / [Авдєєва Г.К., Алєксєйчук В.І., Аленін Ю.П. та ін. ; редкол.: В.Ю. Шепітько (голова) та ін.]. – 2018. – 951, [1] с. : іл., портр. – Покажч. статей: с. 933-948. - Авт. зазнач. на с. 950-951. – Бібліогр. в кінці ст.
235727
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-469-1
Т. 15 : Господарське право / [Атаманова Ю.С., Бакалінська О.О., Беляневич О.А. та ін. ; редкол.: В.А. Устименко (голова) та ін.]. – 2019. – 780, [4] с. : портр. – Покажч. статей: с. 770-777. - Авт. зазнач. на с. 779-781. – Бібліогр. в кінці ст.
235728
   Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Слід у віках : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 жовт. 2001 р. – Київ : Віпол, 2002. – 230, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-646-050-5
235729
  Коваленко Л.А. Велика французька буржуазна революція і грамодянсько політичні рухи на Україні в кінці 18 ст. / Л.А. Коваленко. – Київ : Київський університет, 1973. – 168с.
235730
  Пивовар С.Ф. Велика хартія вольностей / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 47. – ISBN 966-642-073-2
235731
   Велика хімія - народному господарству. – К, 1964. – 44с.
235732
  Стець Н.С. Велика хімія та її вивчення в школі / Н.С. Стець. – К., 1968. – 110с.
235733
  Кізлова А. Велика церква Києво-Печерської Успенської лаври у відвідуваннях організованих груп з-за меж Києва (кінець XIX - початок XX ст.) // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 104-109. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "І. Руцинська на матеріалах ІІ половини ХІХ - початку ХХ ст. з Російської імперії зробила висновок, що богомолець активний у сакральному просторі, тож усі дії в ньому мають давати відчуття співучасті через тактильне (прикладання до ікони, мощей, ...
235734
  Мішкова О.Л. Велика чеська письменниця Божена Нємцова (1820-1862). / О.Л. Мішкова. – К., 1962. – 43 с.
235735
  Жайворонок В.В. Велика чи мала літери? : Словник-довідник: Близько 10 000 номінацій / В.В. Жайворонок; Нац. акад. наук Україна; Ін-т мовознавства ім.О.О.Потебні. – Київ : Наукова думка, 2004. – 204 с. – (Словники України). – ISBN 966-00-0179-7
235736
  Бжезінський Збігнев Велика шахівниця = The Grand Chessboard : Американська першість та її стратегічні імперативи / Бжезінський Збігнев; З англ. пер.О.Фешовець. – Львів; Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. – 236с. – ISBN 966-7263-41-Х
235737
  Липовецький С. Велика шахівниця: українсько-польське протистояння // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 9/10 (537/538), 2-15.03.2018. – С. 46-49. – ISSN 1996-1561
235738
   Велика Ялта. – Київ : Мистецтво, 1965. – 24с.
235739
   Велика Ялта. – Київ : Мистецтво, 1967. – 48с.
235740
  Брошкевич Є. Велика, більша і найбільша / Є. Брошкевич. – К, 1966. – 195с.
235741
   Великан Арчибальд. – М, 1986. – 157с.
235742
  Новотны И. Великан в лесу / И. Новотны. – Москва, 1975. – 207 с.
235743
  Паустовский К.Г. Великан на Каме / К.Г. Паустовский. – Москва ; Ленинград, 1934. – 50 с.
235744
   Великан над Донцом. – Донецк, 1969. – 126с.
235745
  Бошкоски М. Великаните на македонскиот среден век / Милан Бошкоски. – Скопjе : Македонска реч. – (Библиотека Македоника). – ISBN 9989-163-47-2
книга 1. – 2007. – 225 с. : ил.
235746
   Великанова купель. – М, 1989. – 670с.
235747
  Литцман Вальтер Великаны и карлики в мире чисел / Литцман Вальтер. – Москва, 1959. – 67с.
235748
   Великаны и пигмеи : [Сборники. Переводы]. – Алма-Ата : Кайнар, 1984. – 480 с. : илл.
235749
  Кондратов А.М. Великаны осторва Пасхи / А.М. Кондратов. – М, 1966. – 186с.
235750
  Антокольский А.А. Великаны с улицы Праздников / А.А. Антокольский. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 128 с.
235751
  Мотильова Т. Великата октомврийска революция и световната литература / Т. Мотильова. – София, 1947. – 68 с.
235752
  Дамянов С. Великата френска революция / С. Дамянов. – София, 1987. – 156 с.
235753
  Нарышкин А. Великая Албания. Сделан лишь первый шаг // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 12. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670


  Нова республіка Косово (з 17 лютого 2008 р.)
235754
  Семенов В.Ф. Великая английская революция / В.Ф. Семенов // Нидерландская революция XVI века / Н.М. Пакуль. – Москва : Акц. изд. о-во "Огонек", 1931. – С. 97-205. – (Популярно-иллюстрированная библиотека Всемирная история)
235755
  Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей / М.А. Барг. – Москва : Мысль, 1991. – 397с. – ISBN 5-244-00418-2
235756
  Кудрявцев А.Е. Великая английская революция. / А.Е. Кудрявцев. – Л., 1925. – 232с.
235757
  Литовченко С.Д. Великая Армения во времена третьей войны Рима с Митридатом VI // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2009. – Вып. 8. – C. 107-115. – ISBN 978-966-86-03-89-1
235758
  Ивашина Марина Вячеславовна Великая библиотечная мечта, или Оптимистический крик о помощи // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 23-27. – ISSN 1727-4893


  Как видят библиотечные работники будущее библиотек, чтения, да и свое собственное будущее? Осуществится ли мечта о библиотечном Эльдорадо? И что нужно для того, чтобы мечты стали явью?
235759
  Самсонов А.М. Великая битва на Волге / А.М. Самсонов. – Москва, 1963. – 48 с.
235760
  Колесник А.Д. Великая битва на Волге. 1942-1943 / А.Д. Колесник. – М., 1958. – 111с.
235761
  Моисеев О.В. Великая битва на Днепре. / О.В. Моисеев. – К, 1963. – 248с.
235762
   Великая битва под Москвой. – М, 1961. – 303с.
235763
  Самсонов А.М. Великая битва под Москвой. 1941-1942 / А.М. Самсонов. – Москва, 1958. – 224 с.
235764
  Панку-Яш Октав Великая битва у малого пруда. / Панку-Яш Октав. – Москва, 1957. – 224с.
235765
  Нексе М.А. Великая борьба / М.А. Нексе. – М, 1924. – 160с.
235766
  Реми Т. Великая борьба / Т. Реми. – М, 1938. – 176с.
235767
  Реми Т. Великая борьба / Т. Реми. – М, 1938. – 47с.
235768
  Уайт Е. Великая борьба / Е. Уайт. – Заокский : Источник жизни, 2006. – 704с. – ISBN 5-86847-581-X
235769
  Штремпель Йоханнес Великая Византия. Мечом и крестом : история // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 114-127 : Фото. – ISSN 1029-5828
235770
  Новосельский В.В. Великая война 1409-1411 годов. Грюнвальдская битва / В.В. Новосельский. – Минск : Элайда, 2010. – 290 с. – Библиогр.: с. 275-280. – ISBN 978-985-6753-80-3
235771
   Великая война и Великая Победа народа : в 2-х кн. / Ин-т рос.истории. РАН, Науч. совет РАН "История межд. отношений и военной полит. Рос." ; [редкол. : Сахаров А.Н. (отв. ред.), Христофоров В.С., Колодникова Л.П. (ред.-сост.) и др.]. – Москва : Академкнига. – ISBN 978-5-94628-347-2
Кн. 1. – 2010. – 480 с. – изд. подготовлено к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
235772
   Великая война и Великая Победа народа : в 2-х кн. / Ин-т рос. истории РАН, Науч. совет РАН "История межд. отношений и военной полит. Рос." ; [редкол. : Сахаров А.Н. (отв. ред.), Христофоров В.С., Колодникова Л.П. (ред.-сост.) и др.]. – Москва : Академкнига. – ISBN 978-5-94628-348-9
Кн. 2. – 2010. – 520 с. – изд. подготовлено к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
235773
  Грот К. Великая война и Карпато-дунайская монархия / К. Грот. – 15с.
235774
  Найденко В.В. Великая Волга на рубеже тысячелетий : от экологического кризиса к устойчивому развитию / В.В. Найденко. – Нижний Новгород : Промграфика. – ISBN 5-901915-01-2
Т.1. – 2003. – 432с. : илл., фот.
235775
  Найденко В.В. Великая Волга на рубеже тысячелетий : от экологического кризиса к устойчивому развитию / В.В. Найденко. – Нижний Новгород : Промграфика. – ISBN 5-901915-04-6
Т.2 : Практические меры преодоления экологического кризиса и обеспечения перехода Волжского бассейна к устойчивому развитию. – 2003. – 368с. : илл., фот.
235776
  Георгиу М. Великая встреча / М. Георгиу. – Бухарест, 1970. – 48с.
235777
  Зубкова А. Великая Гарбо // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 10. – С. 50-65
235778
  Кирпичников А.Н. Великая государева крепость / А.Н. Кирпичников, И.Н. Хлопин. – Ленинград, 1972. – 254 с.
235779
  Левитина С. Великая граница / С. Левитина. – Киев, 1940. – 86с.
235780
  Катасонов В.Ю. Великая держава или экологическая колония? / В.Ю. Катасонов. – М., 1991. – 222с.
235781
  Коменский Я.А. Великая дидактика / Я.А. Коменский. – Харьков. – 282с.
235782
  Дмитрук Андрей Великая древнерусская стена / Дмитрук Андрей, Дмитрук Игорь // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 6-19 : Іл., карта
235783
  Кузнецов П.Н. Великая дружба / П.Н. Кузнецов. – М., 1948. – 180с.
235784
  Рыльский М.Ф. Великая дружба / М.Ф. Рыльский. – М., 1954. – 256с.
235785
  Осипов К. Великая дружба / К. Осипов. – М, 1954. – 40 с.
235786
  Дягилев Д.В. Великая дружба / Д.В. Дягилев. – М., 1954. – 64с.
235787
   Великая дружба. – Чкалов, 1954. – 108с.
235788
   Великая дружба. – Ереван, 1954. – 240с.
235789
  Йосипенко М.К. Великая дружба / М.К. Йосипенко. – К., 1961. – 200с.
235790
   Великая дружба азербайджанского и русского народов. – Баку
1. – 1964. – 419с.
235791
   Великая дружба азербайджанского и русского народов. – Баку
2. – 1964. – 480 с.
235792
  Арутюнян Ю.В. Великая дружба народов Советского Союза и Китайской Народной Республики-прочная опора мира во всём мире / Ю.В. Арутюнян. – Москва, 1954. – 31с.
235793
  Капица М.С. Великая дружба народов Советского Союза и Китая / М.С. Капица. – Москва, 1954. – 64с.
235794
  Молотов В.М. Великая дружба народов СССР / В.М. Молотов. – М., 1936. – 64с.
235795
  Молотов В.М. Великая дружба народов СССР : Речь на совещании передовых колхозников и колхозниц Таджикистана и Туркменистана 4 декабря 1935 года / В.М. Молотов. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 64с.
235796
  Казаков С.В. Великая дружба народов СССР : Краткий рекомндательный обзор литературы / С.В. Казаков ; Гос би-ка СССР имени В.И.Ленина ; Науч. ред. Б. Т. Багликова. – Москва, 1951. – 68 с.
235797
  Мелконян М.Д. Великая дружба народов СССР в период Отечественной войны 1941-1945 годов. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мелконян М.Д.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1954. – 20л.
235798
  Ефремов А И. Великая дуга / А И. Ефремов, . – М, 1957. – 741с.
235799
  Любимов Л.Д. Великая живопись Нидерландов / Л.Д. Любимов. – М., 1963. – 160с.
235800
  Цвейг С. Великая жизнь / С. Цвейг; Пер. с нем. Ст. Веткина. – Ленинград : Красная газета, 1928. – 144с.
235801
  Весос Т. Великая игра / Т. Весос. – Москва, 1970. – 231с.
235802
  Весос Т. Великая игра / Т. Весос. – Москва : Радуга, 1983. – 524 с.
235803
  Весос Т. Великая игра / Т. Весос. – Москва, 1988. – 587с.
235804
  Михалев М.С. Великая Иллюзия // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 53-67. – ISSN 1681-7559


  "Кажется, что пять букв, составляющих слово "Тибет", несут в себе код, способный вернуть душу нашему давно расколдованному и скучному миру", - считает автор. "Нам нужна сказка, Великая Иллюзия, и Тибет подходит для этой роли идеально...". Путешествуя ...
235805
  Рябчук П.И. Великая интернациональная задача / П.И. Рябчук. – Москва : Знание, 1963. – 46 с.
235806
  Леонидов Ф.М. Великая историческая миссия коммунизма / Ф.М. Леонидов. – М, 1963. – 88с.
235807
  Саенко Н. Великая Китайская стена // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 8. – С. 2-15
235808
  Кириллов А. Великая Китайская стена как "чудо застенчивости" / А. Кириллов, Е. Соловьев // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 6. – С. 32-33. – ISSN 0234-1670
235809
  Божерянов И.Н. Великая княгиня Екатерина Павловна четвертая дочь имп. Павла І герцогиня Ольденбургская, королева Виртембергская. 1788-1818. / И.Н. Божерянов. – С-Пб, 1888. – 87с.
235810
  Афонин Э.А. Великая коэволюция : Глобальные проблемы современности: историко-социологический анализ / Э.А. Афонин, А.М. Бандурка, А.Ю. Мартынов. – 2-е изд., перер. и доп. – Киев : Парламентское издательство, 2003. – 384с. : Открытая исследовательская концепция ; Вып. 2. – ISBN 966-611-212-4
235811
  Баумгарнер Э. Великая крестьянская война (1525) / Э. Баумгарнер. – Москва, 1925. – 259 с.
235812
  Кожевников В. Великая крестьянская война в Германии (1524-1525 гг.) : историческая литература / В. Кожевников. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Глаголева, 1907. – 132 с.
235813
  Дучинский Н.П. Великая крестьянская реформа при царе-освободителе / Н.П. Дучинский. – Санкт-Петербург : Изд. Всер. нац. клуба ; [Тип. А.С. Суворина], 1911. – 105 с., вкл. обл. ил., портр. – (Отечественная библиотека ; № 14)
235814
  Курукин Игорь Великая Литва или "альтернативная" Русь? : Загадки истории // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 36-47 : Фото, карти
235815
  Граф Юрген Великая ложь 20 века : Миф о геноциде евреев в период 2 Мировой войны / Юрген Граф; МАУП. – Киев : МАУП, 2005. – 320с. – (Библиотека журнала "Персонал"). – ISBN 966-608-433-3


  Рассматриваются антропологический и этнолингвистические особенности формирования славянского суперэтноса
235816
   Великая магистраль : Павел Пясецкий. Панорама Транссиба // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – декабрь (№ 99). – C. 71-73 : фот, карта
235817
  Колесников М.С. Великая мелодия: Повести. / М.С. Колесников. – М., 1988. – 238с.
235818
   Великая Моравия, ее историческое и культурное значение. – М, 1985. – 287с.
235819
   Великая Моравия. Тысячелетняя традиция государственности и культуры / Я. Бем, Б. Гавранек, Й. Колейка, Й. Поулик, В. Ванечек. – Прага : Издательство Чехословацкой Академии Наук, 1963. – 97, [2] с.
235820
  Федотов Г. Великая награда. / Г. Федотов. – Пенза, 1951. – 184с.
235821
  Корнеев Анатолий Великая неумышленная "загадка" Ферма : (великая теорема) // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
235822
  Заревой С. Великая новь / С. Заревой. – М, 1920. – 31с.
235823
  Прилипко А. Великая Одесская революция 1913-1923 : годы, определившие эпоху : ист.-публицист. анализ иррегулярного времени / Александр Прилипко, Валентин Стремядин. – Киев : Новий Друк, 2019. – 311, [1] с. : табл., фотоил., портр. – Библиогр.: с. 303-307 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-635-140-5
235824
  Мозгова Г.Н. Великая Октябрская социалистическая революция и оборона Советской республики : Указ. карт. / Г.Н. Мозгова. – Москва, 1977. – 60с.
235825
  Батарина А.Ф. Великая Октябрськая Социалистическая революция - начало перехода от капитализма к социализму. / А.Ф. Батарина. – Днепропетровск, 1964. – 18с.
235826
   Великая Октябрськая социалистическая революция. – Москва, 1961. – 372 с.
235827
   Великая Октябрськая социалистическая революция. – М, 1968. – 480с.
235828
  Брюнин В.Г. Великая Октябрськая социалистическая революция и рабочее движение в Германии (конце 1917 -- начало 1918 гг) : автореф. дис. ... докт. ист. наук / Брюнин В.Г. ; МГУ. – Москва, 1961. – 43 с. – Бібліогр.:с.42-43
235829
  Поляков Ю.А. Великая Октябрьская / Ю.А. Поляков. – Москва, 1977. – 143 с.
235830
   Великая Октябрьская. – Калининград, 1983. – 238с.
235831
  Поляков Ю.А. Великая Октябрьская / Ю.А. Поляков. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1987. – 133с.
235832
  Крестинин Н.А. Великая Октябрьская революция в творчестве советских писателей. / Н.А. Крестинин, И.Т. Крук. – К., 1966. – 68с.
235833
   Великая Октябрьская революция и мировое освободительное движение. – М
1. – 1958. – 570с.
235834
   Великая Октябрьская революция и мировое освободительное движение. – М
2. – 1958. – 644с.
235835
  Малинкович В.П. Великая Октябрьская Социалистическая револцюия в изображении советской литературы / В.П. Малинкович. – М., 1957. – 38с.
235836
  Рыженко Ф.Д. Великая Октябрьская социалистическая революция -- триумф марксистско-ленинской теории / Ф.Д. Рыженко. – Москва, 1967. – 32с.
235837
  Дейнега А.И. Великая Октябрьская социалистическая революция - класиическое осущетсвление на практие марксистско-ленинской теории пролетарской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Дейнега А.И.; Ин-т повш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 16л.
235838
   Великая Октябрьская социалистическая революция - коренной перелом в истории человечества. – Л, 1969. – 272с.
235839
   Великая Октябрьская социалистическая революция - начало коренного преобразования мира. – М, 1987. – 289с.
235840
  Бромберг Я М. Великая Октябрьская социалистическая революция - торжество идей марксизма ленинизма / Я М. Бромберг, . – Волгоград, 1967. – 28с.
235841
  Кумаченко Я.С. Великая Октябрьская социалистическая революция / Я.С. Кумаченко. – Москва, 1942. – 68с.
235842
  Тищенко Д.И. Великая Октябрьская социалистическая революция : Популярная лекция / Д.И. Тищенко. – Москва : Правда, 1950. – 40 с.
235843
  Ким М.П. Великая Октябрьская социалистическая революция / М.П. Ким. – М., 1950. – 64с.
235844
  Голиков Г.Н. Великая Октябрьская социалистическая революция / Г.Н. Голиков. – Москва, 1954. – 196с.
235845
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М, 1957. – 515с.
235846
  Филагина В.В. Великая Октябрьская социалистическая революция / В.В. Филагина. – Москва, 1957. – 240 с.
235847
  Эльчибекян А.М. Великая Октябрьская социалистическая революция / А.М. Эльчибекян. – Ереван, 1957. – 218с.
235848
  Павлов Я.К. Великая Октябрьская социалистическая революция / Я.К. Павлов. – Чебоксары, 1957. – 187с.
235849
   Великая Октябрьская социалистическая революция : февраль-октябрь 1917. – Киев
Т.1 : Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. – 1957. – 741 с.
235850
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М
1. – 1960. – 228с.
235851
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М
2. – 1960. – 327с.
235852
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М
Т.3. – 1960. – 590 с.
235853
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М
Т.4. – 1961. – 670 с.
235854
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – Москва
1. – 1962. – 212 с.
235855
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – Москва
2. – 1962. – 405 с.
235856
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М
3. – 1962. – 597с.
235857
  Наумов Н.В. Великая Октябрьская социалистическая революция / Н.В. Наумов. – М, 1975. – 192с.
235858
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М, 1977. – 712с.
235859
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М, 1986. – 510с.
235860
   Великая Октябрьская социалистическая революция : Энциклопедия. – 3-е, доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1987. – 638с.
235861
  Кучкин А.П. Великая Октябрьская Социалистическая революция / А.П. Кучкин. – М., 1938. – 104с.
235862
   Великая Октябрьская Социалистическая Революция. – М, 1967. – 58с.
235863
   Великая Октябрьская социалистическая революция .. – Москва
Т.2. – 1959. – 688 с.
235864
   Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии. – Минск
1. – 1957. – 1007с.
235865
   Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии. – Минск
2. – 1957. – 1071с.
235866
  Семьянинов В.П. Великая Октябрьская социалистическая революция в деревне: вопросы истории, источниковедения, историографии: уч. пособие / В.П. Семьянинов. – Куйбышев, 1986. – 71с.
235867
   Великая Октябрьская социалистическая революция в зарубежной художественной литературе и публицистике. – М, 1967. – 56с.
235868
   Великая Октябрьская социалистическая революция в Казахстане. – Алма-Ата, 1967. – 459с.
235869
   Великая Октябрьская социалистическая революция в мемуарной и художественной литературе. – М, 1957. – 39с.
235870
   Великая Октябрьская социалистическая революция в произведениях советских писателей. – Москва : Книга, 1967. – 408 с.
235871
  Харин В.П. Великая Октябрьская социалистическая революция в Узбекистане : Автореф. дис. ... док. ист. наук / Харин В.П. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1962. – 43 с.
235872
   Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии. – Таллинн, 1958. – 623с.
235873
  Грибов П.П. Великая Октябрьская социалистическая революция и борьба коммунистической партии за мир. : Автореф... канд. ист.наук: / Грибов П. П.; ИПКП маркс. ленин. при МГУ. – Москва, 1953. – 16 с.
235874
  Софинов П.Г. Великая Октябрьская социалистическая революция и борьба Советского государства за мир / П.Г. Софинов. – М., 1952. – 32с.
235875
  Коньо Ж. Великая Октябрьская социалистическая революция и борьба трудящихся Франции за социальный прогресс / Ж. Коньо. – Москва, 1967. – 110с.
235876
   Великая Октябрьская социалистическая революция и венгерская литература. – М, 1979. – 301с.
235877
   Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война : Указ. сов. литературы (1972-1976 гг.). – Москва : ИНИОН, 1977. – 390с.
235878
   Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война : К 70-летию Великого октября; Указ. сов. лит., 1977-1986 [В 2-х частях]. – Москва
Ч. 1. – 1987. – 347с.
235879
   Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война : К 70-летию Великого октября; Указ. сов. лит., 1977-1986 [В 2-х частях]. – Москва
Ч. 2. – 1987. – 327с.
235880
  Скрипниченко И.И. Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Донбассе / И.И. Скрипниченко, В.А. Якименко. – Ворошиловград, 1974. – 63с.
235881
   Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Киргизии (1917-1920 гг.). – Фрунзе, 1957. – 428 с.
235882
  Гуль С.М. Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в СССР : указатель карт / С.М. Гуль, А.С. Захарова, Г.Н. Мозгова ; Гос. ордена Ленина б-ка СССР им. В. И. Ленина. Отд. картографии. – Москва, 1967. – 104 с.
235883
  Симкин М.П. Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в экспозиции краеведческого музея / М.П. Симкин. – М., 1966. – 112с.
235884
   Великая Октябрьская социалистическая революция и Греция. – Ташкент, 1968. – 110с.
235885
  Голиков Г.Н. Великая Октябрьская социалистическая революция и ее значение в судьбах народов России. / Г.Н. Голиков. – Москва, 1955. – 40с.
235886
  Минц И.И. Великая Октябрьская социалистическая революция и ее международное значение / И.И. Минц. – Москва, 1955. – 56с.
235887
  Киргизбаев А. Великая Октябрьская социалистическая революция и ее решающее влияние на завоевание Афганистаном независимости : Автореф... канд. ист.наук: / Киргизбаев А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 15 с.
235888
  Кристьянссон С. Великая Октябрьская социалистическая революция и Исландия / С. Кристьянссон. – М, 1957. – 16с.
235889
  Ойзерман Т.И. Великая Октябрьская социалистическая революция и кризис буржуазной идеологии / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1977. – 63с.
235890
  Тимофеев Т.Т. Великая Октябрьская социалистическая революция и международное рабочее движение / Т.Т. Тимофеев. – Москва : Мысль, 1967. – 119 с.
235891
   Великая Октябрьская социалистическая революция и мировая литература. – М, 1970. – 552с.
235892
   Великая Октябрьская социалистическая революция и мировая социалистическая система : Мат. науч. конф. – Москва : Наука, 1969. – 472 с.
235893
  Данилов В.А. Великая Октябрьская социалистическая революция и мировой революционный процесс / В.А. Данилов. – Тюмень, 1967. – 37с.
235894
  Зихерл Б. Великая Октябрьская социалистическая революция и народы Югославии / Б. Зихерл. – М, 1958. – 32с.
235895
   Великая Октябрьская социалистическая революция и национально-освободительное движение народов Азии, Африки и Латинской Америки. – М, 1969. – 400с.
235896
   Великая Октябрьская социалистическая революция и национально-освободительное движение народов Азии, Африки и Латинской Америки. – М, 1977. – 174с.
235897
   Великая Октябрьская социалистическая революция и некоторые вопросы развития советского общества. – Минск, 1957. – 243с.
235898
  Барсуков М.И. Великая Октябрьская социалистическая революция и организация здравоохранения / М.И. Барсуков. – Москва, 1951. – 316 с.
235899
   Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти в Армении. – Ереван, 1957. – 684с.
235900
   Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. – Киев
1. – 1977. – 711с.
235901
   Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. – Киев
2. – 1982. – 959 с.
235902
  Глезерман Г.Е. Великая Октябрьская социалистическая революция и проблема соотношения объективных условия и субъективного фактора / Г.Е. Глезерман. – М., 1967. – 24с.
235903
  Деборин Г.А. Великая Октябрьская социалистическая революция и прогресс человечества. / Г.А. Деборин. – М., 1967. – 25с.
235904
  Минц И И. Великая Октябрьская социалистическая революция и прогресс человечества. / И И. Минц, . – М., 1967. – 78с.
235905
  Гуляев Н.А. Великая октябрьская Социалистическая революция и пути развития реализма в зарубежной литературе / Н.А. Гуляев. – Томск, 1957. – 33с.
235906
  Момунбаев И.М. Великая Октябрьская социалистическая революция и равноправные Советско-Китайские отношения. / И.М. Момунбаев. – Фрунзе, 1957. – 51с.
235907
  Немеш Д. Великая Октябрьская социалистическая революция и развитие революционных сил в Венгрии в 1917-1918 годах. / Д. Немеш. – М., 1957. – 72с.
235908
  Елисеев Д.А. Великая Октябрьская социалистическая революция и распад колониальной системы империлизма. / Д.А. Елисеев. – Челябинск, 1958. – 28с.
235909
   Великая Октябрьская социалистическая революция и свобода Чехословакии. – М, 1951. – 124с.
235910
   Великая Октябрьская социалистическая революция и современность. – М., 1968. – 480 с.
235911
   Великая Октябрьская социалистическая революция и современность. – Тарту, 1987. – 85с.
235912
  Калинин Г.С. Великая Октябрьская социалистическая революция и создание советского государства / Г.С. Калинин. – Москва, 1959. – 160с.
235913
  Городецкий Е.Н. Великая Октябрьская социалистическая революция и союздание Советского государства : Автореф... докт. ист.наук: / Городецкий Е. Н.; Ин-т ист. АН СССР. – М., 1964. – 49л.
235914
   Великая Октябрьская социалистическая революция и становление советской культуры, 1917-1927. – Москва, 1985. – 526 с.
235915
   Великая Октябрьская социалистическая революция и страны Западной Европы. – М, 1978. – 219с.
235916
  Ежов В.А. Великая Октябрьская социалистическая революция и установление Советской власти в Новгородской губрении. / В.А. Ежов, Ю.С. Афанасьев. – Новгород, 1957. – 27с.
235917
  Сапронова Н.Т. Великая Октябрьская социалистическая революция и учительское движение в Болгарии (1917-1923) / Н.Т. Сапронова. – Воронеж, 1981. – 200с.
235918
  Копецкий В. Великая Октябрьская социалистическая революция и Чехословакия. / В. Копецкий. – М., 1957. – 47с.
235919
   Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. – К
Т. 1. – 1957. – 1009с.
235920
   Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине : октябрь - декабрь 1917. – Киев
Т. 2. – 1957. – 732с.
235921
   Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине : декабрь 1917 - апрель 1918. – К
Т. 3 : борьба за распространение и упрочение Советской власти на Украине. – 1957. – 1000 с.
235922
  Тараманов Д.Д. Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине в исторических журналах 20-х годов : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Тараманов Д.Д.; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 20л.
235923
  Ноткина Ольга Юдовна Великая Октябрьская социалистическая революция(март 1917 - март 1918) : Навстречу 60-й годовщине: Указатель литературы / Ноткина Ольга Юдовна. – Одесса, 1977. – 54с.
235924
  Алиев Г.А. Великая Октярьская социалистическая революция и национально-освободительное движение народов Азии, Африки и Латинской Америки : докл. на междунар. науч. конф. 26 мая 1977 г. / Г.А. Алиев. – Москва : Политиздат, 1977. – 39 с.
235925
  Ким Ир Сен Великая освободительная война корейского народа / Ким Ир Сен. – Пхеньян, 1951. – 198с.
235926
  Шенин А.Д. Великая освободительная миссия / А.Д. Шенин. – К, 1965. – 48с.
235927
   Великая оссийская Федерация. – Ростов -на-Дону, 1947. – 72с.
235928
   Великая Отечественаня война 1941-1945 : Указатель литературы изданной на Украине в 1970-1983 годах. – Киев, 1983. – 74с.
235929
   Великая Отечественная : Стихотворения и поэмы. – Москва
Т. 1. – 1970. – 592с.
235930
   Великая Отечественная : Стихотворения и поэмы. – Москва
Т. 2. – 1970. – 512с.
235931
   Великая Отечественная : Стихотворения и поэмы. – Изд. 2-е, доп. – Москва
Т. 1. – 1975. – 590с.
235932
   Великая Отечественная : Стихотворения и поэмы. – Изд. 2-е, доп. – Москва
Т. 2. – 1975. – 590с.
235933
  Чуйков В.И. Великая Отечественная / В.И. Чуйков. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 391с.
235934
  Лавреньев В.В. Великая Отечественная / В.В. Лавреньев, П.Д. Казаков. – Москва, 1984. – 400с.
235935
   Великая Отечественная в письмах. – М, 1980. – 288с.
235936
   Великая Отечественная в письмах. – 2-е изд., доп. – М, 1982. – 351с.
235937
   Великая Отечественная в письмах. – 2-е изд., доп. – М, 1983. – 351с.
235938
  Широков В. Великая Отечественная в цифрах и фактах // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 1. – С. 75. – ISSN 0321-0626
235939
  Андрианов П.М. Великая Отечественная война : (по поводу 100-летия юбилея) / сост. П.М. Андрианов, д. чл. Имп. Рус. воен.-ист. о-ва. – Санкт-Петербург : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1912. – 80 с., ил., портр., карт. – Экз. деф., без обл.
235940
   Великая Отечественная война. – М, 1943. – 116с.
235941
   Великая Отечественная война. – М., 1943. – 81с.
235942
   Великая Отечественная война. – М., 1943. – 76с.
235943
   Великая Отечественная война. – М., 1943. – 102с.
235944
   Великая Отечественная война. – Москва, 1944. – 136с.
235945
   Великая Отечественная война. – М., 1948. – 107с.
235946
   Великая Отечественная война. – М, 1970. – 638с.
235947
   Великая Отечественная война : краткий научно-популярный очерк. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат, 1973. – 542с.
235948
   Великая Отечественная война. – М, 1984. – 430с.
235949
   Великая Отечественная война. – Москва, 1985. – 430с.
235950
   Великая Отечественная война 1941-1945 в произведениях советской живописи : К 40-летию великой Победы : библиогр. указ. – Ленинград
Вып. 2, ч. 2. – 1986. – 89с.
235951
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва
1. – 1975. – 477с.
235952
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва
2. – 1976. – 450 с.
235953
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва, 1978. – 350с.
235954
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва
4. – 1979. – 455с.
235955
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва, 1980. – 455с.
235956
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва, 1985. – 400с.
235957
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и фотодокументах. – Москва
3. – 1987. – 400с.
235958
   Великая Отечественная война 1941-1945 гг.. – Москва-Киев
Ч. 1. – 1985. – 270с.
235959
   Великая Отечественная война 1941-1945 гг.. – Москва-Киев
Ч. 2. – 1985. – 214с.
235960
   Великая Отечественная война в диломных работах выпускников института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина и Государственного художественного института имени В.Й.Сурикова. – Л., 1975. – 41с.
235961
   Великая Отечественная война в живописи, скульптуре, графике. – М., 1950. – с.
235962
  Иваненко В.В. Великая Отечественная война в интерпретации современного "украиноцентризма" / В.В. Иваненко, В.К. Якунин // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 173-181. – ISSN 0869-5687
235963
  Дзуццати Х.А. Великая Отечественная война в осетинской советской поэзии. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Дзуццати Х.А.; АН ГССР. – Тбилиси, 1970. – 18л.
235964
   Великая Отечественная война в произведениях советских художников. – Москва, 1965. – 26 с.
235965
   Великая Отечественная война в произведениях советских художников. – М., 1979. – 296с.
235966
   Великая Отечественная война в русской и зарубежной литературе. – Одесса, 1966. – 88 с.
235967
  Перечнев Ю.Г. Великая Отечественная война в советской историографии / Ю.Г. Перечнев. – М., 1984. – 64с.
235968
   Великая Отечественная война в советской литературе. – М., 1985. – 154с.
235969
  Попов И.Е. Великая Отечественная война в советской музыке. / И.Е. Попов. – М, 1970. – 48с.
235970
   Великая Отечественная война в современной литературе. – М., 1982. – 334с.
235971
   Великая Отечественная война в творчестве московских рабочих. – М., 1945. – 104с.
235972
   Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. – Киров, 1945. – 15с.
235973
  Кулиев Наджаф Ислам оглы Великая Отечественная война и азербайджанская советская поэзия (основные этапы и тенденции развития темпы войны в поэзии: общее и основное в поэтических поисках) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кулиев Наджаф Ислам оглы; АН АзССР. Ин-т литературы. – Баук, 1982. – 59л.
235974
  Лацис В.Т. Великая Отечественная война и задачи интеллигенции советской Латвии / В.Т. Лацис. – Рига, 1945. – 39с.
235975
  Ванеева И.М. Великая Отечественная война и коми литература. / И.М. Ванеева. – Сыктывкар, 1975. – 112с.
235976
  Дулов В.И. и др. Великая Отечественная война и Сибирь / В.И. и др. Дулов. – Иркутск, 1944. – 68с.
235977
  Ярославский Е. Великая Отечественная война советского народа / Е. Ярославский. – К, 1941. – 16с.
235978
  Чеснокова Великая Отечественная война советского народа / Чеснокова, А.Б. Велижева. – М, 1942. – 328с.
235979
   Великая Отечественная война советского народа. – М, 1942. – 108с.
235980
   Великая Отечественная война советского народа в диссертационных исследованиях : Библиогр. указ. докт. и канд. дис., поступивших в ГБЛ в 1964-1984 гг. [В 2-х ч. ]. – Москва : ГБЛ
Ч. 1. – 1985. – 83с.
235981
   Великая Отечественная война советского народа в диссертационных исследованиях : Библиогр. указ. докт. и канд. дис., поступивших в ГБЛ в 1964-1984 гг. [В 2-х ч. ]. – Москва : ГБЛ
Ч. 2. – 1985. – 91с.
235982
   Великая Отечественная война советского народа и современность : Сборник статей на арабском языке. – Москва, 1985. – 318 с. – (История СССР:новые исследования ; 2)
235983
  Недзведская В.Н. Великая Отечественная война советского народа. / В.Н. Недзведская. – М., 1943. – 112с.
235984
   Великая Отечественная война Советского Союза. – Таллин, 1948. – 27с.
235985
  Бурджалов Э.Н. Великая Отечественная война Советского Союза (1941-1945 гг.) / Э.Н. Бурджалов. – М., 1953. – 164с.
235986
   Великая Отечественная война Советского Союза (1941-1945 гг.). – М., 1960. – 137с.
235987
   Великая Отечественная война Советского Союза (1941-1945 гг.). – М., 1965. – 250с.
235988
   Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 : Рекомендательный указатель литературы. – Киев : КГУ, 1975. – 91с.
235989
   Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1984. – 560 с.
235990
   Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг.. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Воениздат, 1970. – 627с.
235991
  Мнацаканян А.Н. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг. и участие Армянского народа : Автореф... доктор ист.наук: / Мнацаканян А.Н.; МВО СССР. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1951. – 32 с.
235992
   Великая Отечественная война Советского Союза. 1941-1945 гг.. – М., 1967. – 622с.
235993
   Великая Отечественная война, 1941-1945 : словарь-справочник. – Москва : Политической литературы, 1985. – 527с.
235994
   Великая Отечественная война, 1941-1945 : Энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия, 1985. – 832 с.
235995
   Великая Отечественная война, 1941-1945. – 2-е изд., доп. – М, 1988. – 559с.
235996
   Великая Отечественная война, 1941-1945. – Москва, 1990. – 463 с.
235997
  Балика З.С. Великая Отечественная война: пробуждение архетипов // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (55). – С. 86-88. – ISSN 2070-9773
235998
  Санин Алексей Великая отечественная ВОНА // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 52 (164). – С. 14-17. – ISSN 2075-7093
235999
  Марей А. Великая отечественная глазами учителя истории // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 5 (1612). – С. 131-140. – ISSN 0869-44435
236000
   Великая Отечественная народная, 1941-1945. – Москва, 1985. – 368 с.
<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,