Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>
231001
  Яремчук Ірина "...Ваш лист... воскресив мою душу..." : [рецензія]
231002
  Абрамов А.М. "Василий Теркин" А. Твардовского-народная эпопея / [А.М. Абрамов, В.М. Акаткин, Т.С. Осицкая и др. ; науч. ред.: А.М. Абрамов, В.М. Акаткин]. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1981. – 189, [2] с. – Библиогр.: с. 179-190. - и в конце глав
231003
  Спивак И.А. "Василий Теркин" А.Твардовского : Автореф... канд. филолог.наук: / Спивак И.А.; МВО СССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1954. – 16л.
231004
  Гришунин А.Л. "Василий Теркин" Александра Твардовского / А.Л. Гришунин. – Москва, 1987. – 142с.
231005
  Ісіченко І. "Василіанське бароко" / І. Ісіченко, архієпископ


  У статті автор аналізує внесок монахів-василіан у літературне життя України доби бароко. Розглянуто творчість архієпископів Йосафата Кунцевича та Лева Кревзи, єпископа Якова Суші. Окрему увагу приділено діяльності Почаївського монастиря з його ...
231006
  Купріянович О. "Василівка" як знак збереження української культури на Південному Підляшші // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 5 (147). – С. 10. – ISSN 1230-2759
231007
  Василенко М. "Василь Стефаник" Романа Горака // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С.145-150. – ISSN 0868-4790


  Роздуми над художньо-есеїстичним виданням в трьох книжках, присвяченого життю і творчості геніального оповідача з Покуття - Василеві Стефанику
231008
  Маслова И.И. "Ватиканское направление": из истории секретных операций спецслужб XX века // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 249-255. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
231009
  Птахів Семен "Ватну" хворобу подолає культура! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
231010
  Саватеев А. "Ваххабит" "Ваххабиту" рознь // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С. 24-26 : Фото. – ISSN 0321-5075


  Социально-экономические основы ислама в современном Дагестане
231011
  Батурин С.С. "Ваш во имя революции" / С.С. Батурин. – Москва : Детская литература, 1983. – 160 с.
231012
  Калиновська Т. "Ваш найпокірніший слуга Платон Симиренко" / Т. Калиновська, П. Жук // Україна. Наука і культура / Нац. акад. наук України ; Т-во "Знання" України ; Мала акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 36. – С. 90-103. – ISSN 0206-8001
231013
  Дурова Н.Ю. "Ваш номер!" / Н.Ю. Дурова. – Москва, 1976. – 255с.
231014
  Юган Н. "Ваш талант однороден с талантом Даля...": В.И. Даль и И.С. Тургенев как народные писатели // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 24-30. – ISSN 2075-1486
231015
  Боряк Т.Г. "Ваш університет-вільний університет..." (До історії УВУ за часів німецької окупації) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 259-268. – ISSN 0320-9466
231016
   "Ваша вещь поразительная!": Из переписки К.И. Чуковского и И.С. Шмелёва // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 7. – С. 156-165. – ISSN 0130-7673


  Весна 1918 року в Усть-Медведицькому окрузі за місцевими джерелами. Події на Дону під Новочеркаськом у віршах і спогадах донських поетів і письменників.
231017
  Турченко Ф. "Ваша правда про війну заважає нам жити..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 8


  Розмова з доктором історичних наук, професором Запорізького національгного університету Ф.Г. Турченком про події Другої світової війни.
231018
  Ковалець Л. "Ваше ім"я славне..." Євгенія Ярошинська у зв"язках із Франтішеком Ржегоржем (до 160-річчя від дня народження чеського етнографа) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 38-43. – ISSN 0130-6936
231019
  Шлапак Я. "Ваше місто схоже на нашу Барселону" // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 21 грудня (№ 51). – С. 13


  100 років від дня народження Вадима Євстахійовича Ладного (1918 - 2011), українського архітектора.
231020
  Ремнев В.И. "Ваше письмо рассмотрено..." / В.И. Ремнев. – Москва, 1981. – 93с.
231021
  Щедрина Т.Г. "Ваше письмо… Будто солнечный луч". Письма Юрия Панебратцева Николаю Бердяеву // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 110-125. – ISSN 0042-8744
231022
  Рощин Б.А. "Ваше положение катастрофично!" / Б.А. Рощин. – Ленинград, 1989. – 22с.
231023
   "Вашим. товаришу, іменем..." Твори укр. рад. письменників про В.І. Лениіна. – Київ, 1986. – 223с.
231024
  Кузьо Т. "Вашингтону набридли українські делегації. Хочуть побачити нові обличчя" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 18 (371), 11 травня 2017. – С. 21-23
231025
  Капітоненко М. "Вашингтону потрібно виставити Кремлю високий рахунок" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23-24 вересня (№ 171/172). – С. 6


  Коментар суперечливої заяви віце-президента США Байдена про ризик скасування деякими країнами ЄС санкцій проти РФ.
231026
  Бойсан М.Я. "Вбивство на замовлення": попередження та профілактика / М.Я. Бойсан, І.З. Павлишин // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 303-308. – ISBN 978-617-7404-86-5
231027
  Полякова Г.О. "Вбудована" притча як композиціно-стильовий прийом у творах Вал. Шевчука // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 173-176. – (Філологічні науки ; № 2)
231028
  Тельнюк Л. "Вважаємо, що можемо говорити з Шевченком однією мовою..." / Л. Тельнюк, Г. Тельнюк; Розмову вела Тетяна Корп // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 3). – С. 15


  Розмова з Лесею та Галиною Тельнюк про пісенну творчість, музичні проекти за творами відомих поетів.
231029
  Чурюмов К. "Вважаю, що це "українська" комета, і місце посадки зонда пропоную назвати "Київ" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 1 (381). – С. 46-47. – ISSN 2313-559X


  На запитання відповідає відомий астроном, який разом зі Світланою Герасименко у вересні 1969-го відкрив таємничу комету, відразу названу їхніми іменами.
231030
   [Василій Дигеніс Акрит (за рукописом Ескоріала). Пісня про Армуриса. – Афіни : Ерміс, 1985. – 391 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Філологічна бібліотека ; № 5])
231031
   [Василій Перменович Образцов] // Вестник Клуба Панкреатологов : гастроэнтерологический журнал для практикующих врачей / Общественная орг. "Украин. Клуб Панкреатологов" ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред.: Н.Б. Губергриц ; редкол.: Л.В. Винокурова, Е.Ю. Губская, А.Э. Дорофеев [и др.]. – Киев, 2019. – № 2 (43), май. – С. 1. – ISSN 2077-5067


  Автор понад 50 наукових праць, присвячених удосконаленню методів клінічного дослідження, вивченню хвороб серцево-судинної системи й органів шлунково-кишкового тракту. . Протягом 25 років (1893–1918) — професор Університету св. Володимира, завідувач ...
231032
  Міривіліс С. [Василіс Арванітис / Стратис Міривіліс. – 15-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 113 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0133-5
231033
   [Василь Базилевич] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 42. – ISBN 966-7060-92-6
231034
   [Василь Горленко] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 24. – ISBN 966-7060-92-6
231035
   [Василь Зеньковський] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 38. – ISBN 966-7060-92-6
231036
   [Васюк Володимир Леонідович] // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2015. – Т. 19, № 2 (74). – С. 259-260. – ISSN 1684-7903


  "...18 листопада 2014 року виповнилося 60 років з дня народження і 37 років лікарської, наукової, педагогічної та громадської діяльності талановитого ортопеда-травматолога вищої лікарської категорії, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри ...
231037
  Скаримбас Я. [Ватерлоо двох сміхів / Яніс Скаримбас. – Афіни : Нефелі, 1994. – 331 с. – Видання новогрецькою мовою
231038
  Каввадіас Н. [Вахта / Нікос Каввадіас. – Афіни : Агра, 1989. – 224 с. : іл., 1 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
231039
  Кононенко М.П. [Ващенко-Захарченко М.] / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 227-229. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
231040
  Круглова В.А. Василий Кузьмич Шебуев / В.А. Круглова. – Л, 1982. – 151с.
231041
   Василий Лановой. – Москва, 1964. – 18с.
231042
  Ефимова З. Василий Лановой / З. Ефимова. – М, 1990. – 64с.
231043
  Ефимова З.П. Василий Лановой / З.П. Ефимова. – М, 1990. – 64 с.
231044
   Василий Ливанов. – М., 1985. – 65с.
231045
  Рогачевский В.М. Василий Львович Симонов. / В.М. Рогачевский. – Л., 1959. – 46с.
231046
  Августова Т.Д. Василий Макарович Шукшин (1929-1974) : библиогр. указ. / Т.Д. Августова ; М-во высш. и спец. образования РСФСР, Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1980. – 51 с.
231047
  Лазуко А.К. Василий Максимов / А.К. Лазуко. – Л., 1982. – 79с.
231048
  Леонов А.И. Василий Максимович Максимов / А.И. Леонов. – М, 1951. – 348с.
231049
  Леонов А.И. Василий Максимович Максимов / А.И. Леонов. – М, 1957. – 40с.
231050
  Пискун Ю.А. Василий Маркиянович - слуцкий мастак-иконописец средины ХVIII в. // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.225-229. – ISBN 966-7671-23-2
231051
  Котельников Валерий Василий Мацковский: "Мы мостим дорогу в будущее!" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 1. – C. 14-17 : фото
231052
  Цимбал С.Л. Василий Меркурьев. / С.Л. Цимбал. – Л-М : Искусство, 1963. – 184 с.
231053
   Василий Михайлович Алексеев, 1881-1951 : материалы к библиогр. ученых. – Москва : Наука, 1991. – 96 с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия литературы и языка ; вып.19 ; Сер. литературы и языка)
231054
  Звонцов В.М. Василий Михайлович Звонцов. / В.М. Звонцов. – М, 1978. – 18с.
231055
  Ушакова Н.Н. Василий Михайлович Севергин, 1765 - 1826 гг / Н.Н. Ушакова, Н.А. Фигуровский. – М, 1981. – 161с.
231056
   Василий Михайлович Юрчик: живопись. Альбом.. – М., 1989. – 23с.
231057
  Слюсарский А.Г. Василий Назарович Каразин / А.Г. Слюсарский. – Харьков, 1952. – 68с.
231058
  Журавлева И. Василий Назарович Каразин (1773-1842), основатель университетской библиотеки / И. Журавлева, И. Березюк // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 61-65. – ISSN 1811-377X


  К 210-й годовщине открытия Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.
231059
  Яковлев В. Василий Никитич Мешков / В. Яковлев. – М., 1952. – 52с.
231060
  Морозов М. Василий Николаевич Андреев-Бурлак / М. Морозов. – М.-Л., 1948. – 44с.
231061
  Шейн Г.Г. Василий Николаевич Бакшеев / Г.Г. Шейн. – М, 1852. – 92с.
231062
  Тихомиров Александр Нилович Василий Николаевич Бакшеев / Тихомиров Александр Нилович. – М. : Искусство, 1950. – 32с.
231063
  Абрамова А.В. Василий Николаевич Бакшеев / А.В. Абрамова. – Москва : Советский художник, 1967. – 80 с. : ил.
231064
  Батюшков В.Н. Василий Николаевич Батюшков / В.Н. Батюшков. – Москва, 1974. – 16с.
231065
   Василий Николаевич Свечников. – Киев : Наукова думка, 1981. – 43с. – (Биобиблиография ученых УССР)
231066
  Сигорский В.Н. Василий Николаевич Сигорский : каталог выставки. Графика / В.Н. Сигорский; Сост.: Г.В. Маревичева. – Москва : Советский художник, 1978. – [28] с.
231067
  Сидоров А.А. Василий Николаевич Яковлев / А.А. Сидоров. – М-Л, 1949. – 24с.
231068
  Сидоров А.А. Василий Николаевич Яковлев / А.А. Сидоров. – Москва, 1950. – 77с.
231069
   Василий Николаевич Яковлев. – М, 1962. – 31с.
231070
  Линниченко И.А. Василий Осипович Ключевский : Речь, произнес. в собр. Одес. библиогр. о-ва при Новорос. ун-те 14 мая 1911 г / Проф. И.А. Линниченко. – Одесса : "Центр." тип., 1911. – 9 с.


  На форзаце: Вл. Голубовский
231071
  Нечкина М.В. Василий Осипович Ключевский. / М.В. Нечкина. – М., 1974. – 640 с.
231072
  Рогачевский М.Л. Василий Осипович Топорков / М.Л. Рогачевский. – М., 1969. – 296с.
231073
  Кремлев Б. Василий Павлович Соловьев-Седой : очерк жизни и творчества / Б. Кремлев. – Ленинград : Советский композитор, 1960. – 219 с.
231074
   Василий Павлович Соловьев-Седой. – Л., 1987. – 296с.
231075
   Василий Панов.. – М., 1986. – 190с.
231076
   Василий Парамонов. – М., 1987. – 31с.
231077
  Стражеско Н. Василий Парменович Образцов // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 380-384. – ISBN 5-7707-1061-6
231078
   Василий Петрович Ижевский (1863-1926). – М, 1953. – 24с.
231079
   Василий Петрович Комарденков.. – М., 1986. – 35с.
231080
  Сопоцинская А. Василий Петрович Косенков / А. Сопоцинская. – Ленинград, 1990. – 90с.
231081
  Епифанова А.П. Василий Петрович Никитин. / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1948. – 39с.
231082
  Пастон Э. Василий Поленов / окончание. Начало в № 10, 2011 // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 11. – С. 54-82


  Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927) - русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи, педагог. Нар. художник РСФСР (1926).
231083
  Амшинская А.М. Василий Прокопьевич Ефанов : народный художник РСФСР / Амшинская А.М. ; Массовая б-ка "Искусство". – Москва : Искусство, 1952. – 36 с., 9 ил.
231084
   Василий Прокофьевич Ефанов. – Москва, 1953. – 22с.
231085
  Гущин В.П. Василий Прокофьевич Ефанов / В.П. Гущин. – М., 1972. – 128с.
231086
   Василий Прокофьевич Ефанов. Выставка произведений.Москва.1975. – М, 1975. – 15с.
231087
  Никульков А.В. Василий Пухначев. / А.В. Никульков. – Новосибирск, 1980. – 32 с.
231088
  Адамов А.Г. Василий Пятов : повесть о рус. изобретателе / Аркадий Адамов ; ил.: И.И. Старосельский. – Москва : Воен.-мор. изд-во, 1952. – 144 с.
231089
  Бушинский В.П. Василий Робертович Вильямс / В.П. Бушинский, Б.А. Александров. – Москва : Московское общество испытателей природы, 1950. – 180с. – (Историческая серия ; 42)
231090
  Крупниковы И.Л. Василий Робертович Вильямс / И.Л. Крупниковы. – М, 1951. – 576с.
231091
  Крупниковы И. и Василий Робертович Вильямс / И. и Крупниковы. – Москва : Молодая гвардия, 1952. – 544с.
231092
   Василий Родионович Петров. – М., 1953. – 239с.
231093
  Леонидов О. Василий Семенович Сварог / О. Леонидов. – М.-л, 1950. – 29с.
231094
  Климова М.А. Василий Семенович Сварог / М.А. Климова. – М., 1952. – 36с.
231095
   Василий Сергеевич Владимиров.. – М, 1987. – 79с.
231096
  Пасхалов В. Василий Сергеевич Калинников / В. Пасхалов. – Ленинград ; Москва, 1951. – 228 с.
231097
  Горячева Р.И. Василий Сергеевич Немчинов / Р.И. Горячева. – Москва : Наука, 1964. – 77 с.
231098
  Шереметев П.С. Василий Сергеевич Шереметев. 1752-1831 / [[гр. Павел Шереметев]]. – [Санкт-Петербург] : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1910. – [4], 259 с., 7 л. ил. – Авт. указан в конце предисл.
231099
  Нюрнберг М.В. Василий Сергеевия Калинников : краткий очерк жизни и творчества / М.В. Нюрнберг. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1964. – 80 с.
231100
   Василий Серов.. – М, 1991. – 24с.
231101
  Журавлев А.М. Василий Симбирцев / А.М. Журавлев, Ю.Л. Косенкова. – Москва, 1986. – 187 с.
231102
  Решетников В.В. Василий Соков / В.В. Решетников, Г.П. Троцких. – М., 1985. – 208с.
231103
  Рубинштейн А. Василий Соков. / А. Рубинштейн. – М, 1952. – 128с.
231104
  Кутырев П.Г. Василий Старков. / П.Г. Кутырев. – Саратов, 1972. – 104с.
231105
  Недзведский А.В. Василий Степанович Василько - Народный артист СССР. / А.В. Недзведский. – К., 1960. – 36с.
231106
  Пушкарев С.Н. Василий Степанович Попов и становление библиотечного дела в России. Новые архивные материалы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 63-68. – ISSN 0130-9765
231107
   Василий Сумарев: Альбом. – М., 1975. – 15с.
231108
  Кеменов В.С. Василий Суриков / В.С. Кеменов. – Ленинград, 1978. – 311с.
231109
   Василий Суриков [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ..-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Василий Суриков - один из известнейших живописцев мира. Его монументальные по содержанию и форме полотна посвящены крупным событиям русской истории. Главная их тема - народные движения, главным действующим лицом выступает народ, народная масса, ...
231110
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Москва, 1944. – 128с.
231111
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Чкалов, 1945. – 166с.
231112
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Москва, 1946. – 238с.
231113
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Л., 1946. – 56с.
231114
  ТвардовскийА Василий Теркин / ТвардовскийА. – Калинин, 1947. – 199с.
231115
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М-Л, 1949. – 246с.
231116
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Москва, 1950. – 195с.
231117
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Москва, 1953. – 228с.
231118
  Твардовский А.Т. Василий Теркин : Книга про бойца / А.Т. Твардовский. – Москва : Детская литература, 1967. – 232с. – (Золотая библиотека. Избранные произведения для детей и юношества)
231119
  Твардовский А.Т. Василий Теркин : книга про бойца / А.Т. Твардовский. – Москва : Художественная литература, 1969. – 175с.
231120
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Москва, 1970. – 239с.
231121
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Москва, 1973. – 318с.
231122
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Москва, 1976. – 527с.
231123
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Москва, 1976. – 694с.
231124
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Москва, 1976. – 219с.
231125
  ТвардовскийА.Т Василий Теркин / ТвардовскийА.Т. – М., 1977. – 208с.
231126
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский ; АН СССР ; изд. подг. А.Л. Гришунин ; рмс. О.Г. Верейского. – Москва : Наука, 1978. – 528 с. – (Литературные памятники)
231127
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Л., 1978. – 271с.
231128
  Твардовский А.Т. Василий Теркин : книга про бойца : [поэма] / А. Твардовский ; [ил. худож. О. Верейского]. – Москва : Художественная литература, 1979. – 285 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
231129
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Москва, 1980. – 207с.
231130
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Москва, 1982. – 207с.
231131
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Л., 1982. – 256с.
231132
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Москва, 1983. – 207с.
231133
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Москва, 1985. – 286с.
231134
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Донецк, 1986. – 166с.
231135
  Твардоский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардоский. – М., 1987. – 300с.
231136
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Москва, 1988. – 205с.
231137
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Москва, 1990. – 254с.
231138
  Твардовский А.Т. Василий Теркин. Военная лирика / А.Т. Твардовский. – Москва, 1966. – 447с.
231139
  Артамонов В.И. Василий третий : роман / Артамонов В.И. – Москва : [б. и.], 1995. – 110 с. – (Роман-газета ; № 23-24)
231140
  Воронова М. Василий Тропинин: олицетворение // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 4 (56). – С. 86-106. – ISSN 1819-6268
231141
  Нилин А.П. Василий Трофимов / А.П. Нилин. – М, 1983. – 160с.
231142
  Белозерская Н.А. Василий Трофимович Нарежный : историко-литературный очерк Н. Белозерской, удостоен. Увар. премии в 1893 г. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пентелеева, 1896. – 297 с. разд. паг. – Библиогр.: "Хронологический перечень сочинений В. Нарежного", "Сочинения В. Нарежного, вышедшие отдельными изданиями" (с. X-XII)


  На форзаце экз. № 477559, газетная вырезка из г. Речь, за 1912 г. - Памяти Н.А. Белозерской (о ее кончине)
231143
  Твардовски А. Василий Тьоркин / А. Твардовски. – София, 1977. – 280с.
231144
  Чистякова Е.В. Василий Ус - сподвижник Степана Разина. / Е.В. Чистякова. – М., 1963. – 48с.
231145
  Еремин В. Василий Федоров. Мы давно человеческой радостью бредим / В. Еремин. – М., 1969. – 134с.
231146
   Василий Федорович Болдырев.. – М, 1954. – 27с.
231147
   Василий Федорович Бордиченко 1898-1982. – М., 1987. – 32с.
231148
  Кириченко А.Н. Василий Федорович Ошанин -- зоолог и путешественник. (1844-1917). / А.Н. Кириченко. – М., 1940. – 31с.
231149
  Тимм В.Ф. Василий Федорович Тимм / В.Ф. Тимм. – Москва-Ленинград : Изобразительное искусство, 1962. – [47] с.
231150
  Тарасов Л.М. Василий Федорович Тимм 1820-1895 / Л.М. Тарасов. – Москва : Искусство, 1954. – 31 с.
231151
  Авербух А.Я. Василий Фомич Петрушевский, 1829-1891 / А.Я. Авербух ; [АН СССР]. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отделение, 1976. – 99 с. : ил. – (Научно-биографическая серия)
231152
  Брик Б. Василий Чапаев : поэма / Б. Брик. – Москва : Художественная литература, 1938. – 62 с.
231153
  Хабаров М.Н. Василий Шамшин. Повесть о рабочем, проф. революционере / М.Н. Хабаров. – Новосибирск, 1968. – 128с.
231154
  Толченова Н.П. Василий Шукшин - его земля и люди. / Н.П. Толченова. – Барнаул, 1978. – 206с.
231155
  Коробов В.И. Василий Шукшин / В.И. Коробов. – М., 1977. – 192с.
231156
  Емельянов Л.И. Василий Шукшин / Л.И. Емельянов. – Л., 1983. – 152с.
231157
  Коробов В.И. Василий Шукшин / В.И. Коробов. – М., 1984. – 286с.
231158
  Коробов В.И. Василий Шукшин / В.И. Коробов. – 2-е. – М., 1988. – 286с.
231159
  Горн В.Ф. Василий Шукшин / В.Ф. Горн. – Барнаул, 1990. – 284с.
231160
  Шульженко В. Василий Шульженко: "Мне жалко мир, который уходит" // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2016. – № 11/16-2/17 (133/136), ноябрь 2016 - февраль 2017. – С. 31-41


  Василий Владимирович Шульженко (1949, Москва, РСФСР, СССР) — российский художник, работающий в жанре фигуративной живописи в стиле гротескного реализма.
231161
  Финкельштейн Е.А. Василий Яковлевич Данилевский - выдающийся русский биолог, физиолог и протистолог / Е.А. Финкельштейн. – Москва-Ленинград, 1955. – 292с.
231162
  Новокшанова Василий Яковлевич Струве / Новокшанова, (Соколовская). – Москва : Наука, 1964. – 296 с.
231163
   Василий Яковлевич Струве: Сборник статей и материалов к 100-летию со дня смерти : Сборник статей и материалов к 100-летию со дня смерти. – Москва : Наука, 1964. – 252 с.
231164
   Василик Остап Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 124. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
231165
  Коваль П.М. Василина : роман / П.М. Коваль. – Львів : Каменяр, 1973. – 332 с.
231166
  Плахотнюк О. Василина Степанівна Щурат-Глуха (схиігуменя Вероніка) - забута постать // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 255-261. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
231167
  Васильева Л.Н. Василиса / Л.Н. Васильева. – Москва, 1981. – 31с.
231168
  Ирошников А.М. Василиса Прекрасная / А.М. Ирошников. – М, 1955. – 29с.
231169
   Василиса Прекрасная. – Л., 1968. – 192с.
231170
  Луначарский А.В. Василиса Премудрая / А.В. Луначарский. – Пб, 1920. – 112с.
231171
   Василиса Премудрая. – Горький, 1947. – 31с.
231172
  Другаль С.А. Василиск / С.А. Другаль. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1990. – 283 с.
231173
   Василишин Дарія Василівна : бібліографічний покажчик / [ уклад. О.М. Василишин, Т.М. Василишин ]. – Львів : Українська академія друкарства, 2008. – 68с. – До 55-річчя від Дня народження та 35-річчя творчої діяльності. – ISBN 978-966-322-147-2
231174
  Філатова О.М. Василіани в суспільно-політичному й культурному житті білорусько-литовських губерній. 1772-1839 рр.: історіографія // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 53-59. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
231175
  Литвин Н. Василівка увічнює ім"я свого "маестро пензля" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 44/52). – С. 27. – ISSN 2519-4429


  Дряпаченко Іван Кирилович — український маляр та графік кінця ХІХ — першої половини ХХ ст.
231176
  Матійчин І.М. Василіянське піснярство кінця 19- першої половини 20 ст. як феномен галицької музичної культури : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Матійчин І.М. ; Львів. нац. музична акад. ім. М.В.Лисенка. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
231177
  Унджиевъ И. Василъ Петлешковъ = "Самъ съмъ - други нема!" : Издава комитетътъ за увековечаване делата на борците отъ априлското възстание презъ 1876 год. Въ Брацигово / И. Унджиевъ. – Пловдив : Хр. Г. Дановъ, 1935. – 80 с.
231178
   Василю Баранівському - 65 // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 2 (68) : березень - квітень. – С. 138-140
231179
   Василю Васильовичу Гребіню – 50 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 76. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  20 грудня 2014 року виповнилось 50 років з дня народження доктора географічних наук, професора кафедри гідрології та гідроекології, гідролога-гідрохіміка Василя Васильовича Гребіня.
231180
  Запорожець О.А. Василю Васильовичу Сухану - 80 років // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2016. – Т. 11, № 1/2. – С. 105-106. – ISSN 1991-0290


  Професор кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
231181
   Василю Григоровичу Пазиничу - 60 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 64. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817
231182
   Василю Івановичу Парпану - 70 // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 126-127. – ISSN 2077-4893
231183
   Василю Іларіоновичу Пелешенку - 80! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 63 : фото. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817
231184
   Василю Степановичу Готиняну - 70 : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 58. – Бібліогр.: Фото
231185
   Василю Юрійовичу Туряку - 65 років // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 51 : Портрет
231186
   Василю Ярославовичу Бричу - 50 // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 257 : фото. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
231187
  Журавльов Д.В. Василь-Костянтин Острозький // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 79-82. – ISBN 978-966-14-1182-0
231188
   Василь-Костянтин Острозький // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 46-49. – ISBN 978-966-8137-97-6
231189
  Кралюк Петро Василь-Костянтин Острозький: погляд крізь століття // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 1 (29). – С. 41-43
231190
  Зятьєв С. Василь - ім"я, яке було у всіх на вустах... // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20 вересня (№ 37). – С. 11


  Влітку 1944-го на шпальтах французької газети «Ліберте» з’явилася стаття з промовистим заголовком «Один із тих, хто загинув заради того, щоб жила Франція». В ній, зокрема, було сказано: «Українець - лейтенант Василь Порик загинув. Василь - ім’я, яке ...
231191
  Кургіна-Коваленко Василь Автономович Стефанович - невтомний дослідник історії Черкащини // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 385-389
231192
  Морозова О. Василь Андрійович Страдомський (1831-1902): лікар, колекціонер, громадський діяч // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (102). – С. 90-101. – ISSN 2222-5250
231193
  Степула Н. Василь Атаманюк // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 268-269. – ISBN 966-7379-16-7
231194
   Василь Базилевич // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 625 : Фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
231195
  Казьмирчук Г. Василь Базилевич про причини виникнення руху декабристів // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 150-154


  У статті аналізується погляд В.М. Базилевича на причини виникнення руху декабристів. Доведено, що його думки були концентрованим виразом думок вчених-декабристознавців часів становлення радянського декабристознавства. В.М. Базилевич - професор ...
231196
  Матяш І. Василь Базилевич: грані таланту й трагізм долі // Особа в українській архівістиці : Біографічні нариси / Матяш Ірина. – Київ, 2001. – С.99-120 : Фото. – ISBN 966-02-2001-4
231197
  Кияновська Л. Василь Барвінський в антропологічному полі української культури (до 130-ї річниці від дня народження і 55-ї річниці смерті // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 4 (30). – С. 22-35. – ISSN 2224-0926
231198
  Дика Н. Василь Барвінський і сьогодення : До 125-річчя від дня народження // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 5/6 (823/824). – С. 174-175. – ISSN 0868-4790
231199
  Фільц Б. Василь Барвінський та його внесок у національне музичне мистецтво // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 3 (63) : Театр. Музика. Кіно. – C. 62-72. – ISSN 1728-6875


  До 130 річчя від дня народження композитора.
231200
  Савченко В. Василь Барка - письменник апокаліптичної доби // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 155-157. – ISSN 0131-2561
231201
  Ковалів Ю. Василь Барка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (691), липень. – С. 70-73. – ISSN 0236-1477
231202
  Панченко В. Василь Барка був чесним із собою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 липня (№ 29). – С. 12


  В ювілейни, 1030 рік від дня заснування міста Лубни, відзначаємо 110 років від дня народження письменника Василя Барки.
231203
  Гайович Г.В. Василь Барка. Філософське конструювання митцем власної моделі світу // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 84-90. – ISSN 2520-2103
231204
  Путько-Стех Василь Барка: шлях // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 1/2. – С. 175-179. – ISSN 0130-1608
231205
  Бурко Д. Василь Барський // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 410, квітень : квітень. – C. 18-20
231206
  Грабовецький В. Василь Баюрак - бойовий побратим і наступник Олекси Довбуша : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовський ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 48 с. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 2)
231207
  Бєлов В. Василь Бєлов: "Потрібне чуття на талант". Інтерв"ю біля робочого столу / інтерв"ю брав М. Наєнко // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 360-369. – ISBN 978-966-439-809-8
231208
  Школьна О.Д. Василь Біднов - журналіст і діяч просвітянського руху // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-31. – (Журналістика ; Вип. 6)


  Стаття присвячена творчості Василя Біднова як журналіста і діяча просвітянського руху.
231209
  Завальнюк О. Василь Біднов - професор Кам"янець-Подільського Державного Українського університету (1918-1920 роки.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 81-86
231210
  Копилов С. Василь Біднов та Іван Огієнко (до історії стосунків і співпраці в 1920-1935 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 68-81. – (Історичні науки ; Т. 30). – ISSN 2309-2254
231211
  Калинчук А. Василь Білозерський і кирило-мефодіївці. На матеріалах слідчої справи. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 5 (710). – С. 49-52. – ISSN 0130-5263


  Б. Білозерський разом с Костомаровим і М. Гулаком був співзасновником Кирило-Мефодіївського братства.
231212
  Калинчук А. Василь Білозерський і кириломефодіївці (на матеріалах слідчої справи) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 6 (666). – С. 68-73. – ISSN 0236-1477


  Розглянуто участь В. Білозерського в Кирило-Мефодіївському братстві, його арешт, проаналізовано документи та матеріали слідчої справи. Провідну роль серед братчиків відіграли М. Костомаров, М. Максимович, М. Драгоманов, П. Куліш та ін.
231213
   Василь Бобинський. – Львів, 1968. – 8 с.
231214
  Кульчицька І.А. Василь Бобинський і літературно-теоретична дискусія на сторінках журналу "Вікна" // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992


  Розглядається літературно-теоретична дискусія про тенденційність і правдивість у художньому творі на сторінках журналу "Вікна", зокрема літературно-критична діяльність його відповідального редактора В. Бобинського. Рассматривается ...
231215
  Митрофаненко Ю. Василь Боженко - трагедія "червоного отамана" : розвідка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (891), січень. – С. 168-176. – ISSN 08-68-4790-1


  Переконлива розвідка Юрія Митрофаненка про трагедію «червоного отамана» Василя Боженка.
231216
  Загаєцька О. Василь Бородай: "Україні присвячую мою творчість..." : до 90-річчя від дня народження мистця // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – с.4-5. – ISSN 0130-1799
231217
  Добржанський О. Василь Ботушанський - український історик, дослідник історії Буковини (до 80-річчя від дня народження) // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – C. 9-10
231218
  Бублік С. Василь Будник-патріарх вітчизняного ракетобудування // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 14-17. – ISSN 1819-7329
231219
  Лазарев Л.И. Василь Быков / Л.И. Лазарев. – Москва, 1979. – 208с.
231220
  Дедков А И. Василь Быков / А И. Дедков, . – М, 1980. – 288с.
231221
  Шагалов А.А. Василь Быков / А.А. Шагалов. – Москва, 1989. – 301с.
231222
  Дедков А И. Василь Быков / А И. Дедков, . – М, 1990. – 308с.
231223
  Недзвідський А.В. Василь Василько: Нарис про життя і творчість. / А.В. Недзвідський. – Київ, 1981. – 114с.
231224
  Тримбич С. Василь Васильович // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 234). – С. 7


  Василь Васильович Цвіркунов (1917 - 2000 рр.)
231225
  Агеєва Є Н. Василь Васильович Верещагін в Туркестані. Вздовж кордону з Китаєм // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (123). – С. 44-47
231226
  Приступа С.А. Василь Васильович Докучаєв - дослідник чорноземів України // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .231-236
231227
   Василь Васильович Докучаєв // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (129). – С. 3 обкл., 60. – ISSN 2518-7104
231228
   Василь Васильович Костицький // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 144-145. – ISBN 978-966-924-219-8
231229
  Шандра В.С. Василь Васильович Левашов 1835-1836 // Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856 : Функції, структура, архів / Шандра Валентина. – Київ : ЦЛМРД ЦДА України, 2001. – С. 175-181 : Фото С.338. – ISBN 966-625-033-0


  Малоросійський генерал-губернатор 1835-1836
231230
  Вербич С.О. Василь Васильович Лобода
231231
  Вербич С.О. Василь Васильович Лобода (11.01.1936-17.03.2000) // Повідомлення Української ономастичної комісії : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 1 (16). – С. 107-109. – (Нова серія ; вип. 1 (16)). – ISBN 978-966-02-6594-3
231232
   Василь Васильович Хірсін // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 94. – ISBN 978-966-924-219-8
231233
  Алєксандрова О.В. Василь Великий, Василь Кесарійський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 209-211. – ISBN 966-316-069-1
231234
  Матяш І. Василь Веретенніков - видатний архівознавець // Особа в українській архівістиці : Біографічні нариси / Матяш Ірина. – Київ, 2001. – С.141-160 : Фото. – ISBN 966-02-2001-4
231235
  Верховинець Ярослав Василь Верховинець - етнограф // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 82-91. – ISSN 0130-6936
231236
  Лехник Любомир Володимирович Василь Витвицький: музикознавча та композиторська спадщина : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства / Лехник Л.В.; Львівська держ. музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
231237
  Камеристов Р. Василь Вишиваний // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 28/30 (560/562), жовтень 2019 р. – С. 27-30
231238
  Снайдер Тімоті Василь Вишиваний, який не став королем України // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 18 (71). – С. 26-28
231239
  Кудрявцев Б.Б. Василь Володимирович Петров - основоположник вітчизняної електротехніки. / Б.Б. Кудрявцев. – К., 1953. – 88с.
231240
  Габда В.Г. Василь Габда = Vasil Habda = Laszlo Habda : живопис, альбом / упоряд. Владислава Габди ; [передм. М. Сирохмана]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2013. – 154, [2] с. : іл. – Текст укр., англ., угор. мовами. – Бібліогр.: с. 150-152. – ISBN 978-617-531-095-3


  Видання книги здійснено за сприяння управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадкістю Закарпатської обласної державної адміністрації у рамках пограми, що передбачає підтримку видань творів закарпатських авторів.
231241
  Горнятко-Шумилович Василь Габор і моторошна проза ("Книга екзотичних снів та реальних подій") // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 251-262. – ISBN 966-7773-70-1
231242
  Просалова В. Василь Гайворонський: життєві й творчі перипетії // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 54-60. – (Філологічні науки)
231243
   Василь Ганоцький // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 27 : Василь Ганоцький. – С.3-22
231244
   Василь Герасимович Дригайло : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Наук.-техн. б-ка проф. Г.І. Денисенка ; [уклад.: К.С. Мошинська ; наук. ред. В.Г. Дригайло]. – Київ : Ліра-К, 2017. – 87, [1] с. : портр., фотоіл. – Імен. покажч.: с. 86-87. - До 80-річчя від дня народж. – ISBN 978-617-7507-12-2
231245
  Мошинська К. Василь Герасимович Дригайло (із нагоди 80-річчя від дня народження) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 56-61. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює основні етапи життя, наукову, науково-організаційну, педагогічну та громадську діяльність, внесок у розвиток бібліотечної справи відомого українського бібліотекознавця, заслуженого працівника культури України, відмінника освіти ...
231246
  Кравчук П. Василь Гоголь-Яновський - український драматург початку XIX ст. // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 246-257. – ISSN 1997-4264
231247
  Михед П. Василь Гоголь-Яновський у культурному контексті часу


  Стаття присвячена вивченню творчої спадщини Василя Гоголя - одного із зачинателів українського театру, акторай режисера, автора поетичних творів, батька геніального письменника М. Гоголя. Автор наголошує на тісному зв"язку творчості В. Гоголя з ...
231248
  Струк Д. Василь Голобородько - "Ікар на метеликових крилах" // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 502, грудень : грудень. – С. 2-4
231249
  Степула Н. Василь Голобородько // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 275-276. – ISBN 966-7379-16-7
231250
  Діброва Н.А. Василь Голобородько. Поет українського міфокосмосу // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 31 (251). – С. 28-31
231251
  Абліцов В. Василь Голобородько: гандизм мій зазнає поразки // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 149-166. – ISBN 976-966-2279-07-8
231252
  Неживий О. Василь Голобородько: життя для рідного слова // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 114-123. – ISBN 978-966-96923-6-8
231253
  Забіяка І. Василь Горленко - журналіст, науковець, людина // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 109-116.
231254
  Ротач П. Василь Горленко // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 151-153
231255
  Забіяка І. Василь Горленко і "Киевская старина" // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 202-206
231256
  Забіяка І. Василь Горленко і Скоропадські // Вітряк : літературно-краєзнавчий альманах Талалаївщини / Чернігівське земляцтво, Прилуцький осередок. КНУШ Ін-т журналістики. – Талалаївка; Київ, 2007. – Вип. 3 : До 100-річчя від дня смерті В.П.Горленка та 120-річчя від дня народж. І.П. Кавалерідзе. – С. 50-52.
231257
  Забіяка І. Василь Горленко і Франція // Вітряк : літературно-краєзнавчий альманах Талалаївщини / Чернігівське земляцтво, Прилуцький осередок. КНУШ Ін-т журналістики. – Талалаївка; Київ, 2007. – Вип. 3 : До 100-річчя від дня смерті В.П.Горленка та 120-річчя від дня народж. І.П. Кавалерідзе. – С. 48-50.
231258
  Бернадська Н.І. Василь Горленко як теоретик роману // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 61-69. – ISBN 966-581-590-3
231259
  Лазаренко Б. Василь Горленко: (Спогад) // Вітряк : літературно-краєзнавчий альманах Талалаївщини / Чернігівське земляцтво, Прилуцький осередок. КНУШ Ін-т журналістики. – Талалаївка; Київ, 2007. – Вип. 3 : До 100-річчя від дня смерті В.П.Горленка та 120-річчя від дня народж. І.П. Кавалерідзе. – С. 31-34.
231260
  Грабовецький В. Василь Грабовецький : життя, стрілецька, громадсько-політична та культурна діяльність в першій половині XX ст. : До 125-річчя уродин / Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ. – (Печеніжиніана в постатях)
Ч. 1. – 2010. – 164 с.
231261
  Шетеля В. Василь Гренджа-Донський і розвиток театрального мистецтва на Закарпатті 20-30-х рр. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 101-106. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
231262
  Рекіта В.І. Василь Гренджа-Донський у вітчизняній і зарубіжній історіографії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 229-237. – (Історія ; Вип. 24)
231263
  Білецький Б. Василь Григорович-Барський - український мандрівник-богослов / Б. Білецький, Р. Гищук // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 49-55
231264
  Ковальський М. Василь Григорович // Острозькі просвітники XVI-XX ст. / Ун-тет "Острозька Академія"; У ІТ;Ред.кол.:І.Д.Пасічник,М.П.Ковальський та ін. – Острог, 2000. – С. 345-351. – ISBN 966-7631-05-2
231265
   Василь Григорович Кремень - філософ, учений, освітянин, державний діяч : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Товариство "Знання" України, 2006. – 140с. – (Академіки АПН України ; Вип.6). – ISBN 966-618-218-1
231266
   Василь Григорович Кремень - філософ, учений, освітянин, державний діяч : біобібліографічний покажчик / АПН України; Держ. науково-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського; [ упорядники: Пономаренко Л.О., Ніколюк Л.І.; наук. ред. Рогова П.І. ]. – 2-ге вид., доп. – Київ : Товариство "Знання" України, 2008. – 168 с. – (Академіки АПН України ; Вип. 12). – ISBN 978-966-618-252-7
231267
   Василь Григорович Кремень - філософ, учений, освітянин, державний діяч : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л.О., Пєєва С.П., Айвазова Л.М. ; вступ. ст.: Ткаченко Л.І. ; наук. ред. Рогова П.І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л.О.]. – 3-тє вид., допов. – Київ : Товариство "Знання" України, 2012. – 295, [1] с. : портр. – (Серія "Академіки НАПН України" ; вип. 20). – ISBN 978-966-618-269-5
231268
  Луговий В.І. Василь Григорович Кремень: у пошуках філософсько-антропологічних смислів і ціннісних пріоритетів освіти (роздуми з приводу ювілею видатного вченого) / В.І. Луговий, О.М. Топузов, Н.П. Дічек // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 34-42. – ISSN 2411-1317


  На думку відомих українських керівників провідних університетів України В.П. Андрущенка, В.С. Бакірова, Л.В. Губерський та інших в роки діяльності міністра освіти і науки В.І. Кременя розпочалася трансформація ролі освіти.
231269
  Павловський Вадим Василь Григорович Кричевський : Життя і творчість / Павловський Вадим; Укр.вільна академія наук у США. – Hью-Йорк : Українська Вільна Академія Hаук у США, 1974. – 222с. : 185 іл.
231270
  Мельник-Антонович Василь Григорович Ляскоронський : (Некролог) / К. Мельник-Антонович. – С. 367-387
231271
  Зеленчук І.М. Василь Грималюк і Василь Мартищук - видатні народні митці Гуцульщини: українознавчо-культурологічні студії / І.М. Зеленчук, Я.І. Зеленчук // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 49-52


  В статті викладено результати українознавчих експедиційних досліджень творчої співпраці видатного гуцульського музиканта Василя Івановича Грималюка і талановитого скрипкового майстра Василя Михайловича Мартищука на Івано-Франківщині. Визначені ...
231272
  Панченко В. Василь Гроссман і "біси". Опозиція "свобода-неволя" в повісті В. Гроссмана "Все тече" // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 83-92
231273
  Панченко В. Василь Гроссман і "Біси". Письменник розгадав міф про "загадкову російську душу" // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 861-870. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
231274
  Малахов В. Василь Гроссман: правда гіркоти // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 75-82
231275
  Амір А. Василь Дацей - майстер гумору й сатири // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 19-21. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Стаття аналізує творчість Василя Дацея, українського прозаїка Східної Словаччини, якрму властиве сатиричне відображення дійсності. В творчих ремінісценціях повертається й до недавнього тоталітарного режиму і викриває всі його дефекти. Прозі Дацея ...
231276
  Бурій В.М. Василь Дергач: штрихи до біографії і творчості // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 257-260
231277
  Головацький І. Василь Дідушок : Полковник, отаман, Хроніка життя і діяльності (1889-1937рр.) / І. Головацький. – Львів, 1998. – 128 с. – (Сторінки історії українських січових стрільців.)
231278
  Поліщук В. Василь Доманицький // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 130-137. – ISBN 978-966-493-139-4
231279
  Качор А. Василь Доманицький (1877 - 1910) // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 487, вересень : вересень. – С. 11-12


  Редактор першого повного видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.
231280
  Болабольченко А. Василь Доманицький і "Київська старовина" // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 4. – С. 149-165. – ISSN 0869-3595
231281
  Наенко М.К. Василь Доманицький і слов"янство // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 268-275. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про одну з маловідомих сторінок української славістики - розвиток її в публікаціях історика і філолога початку ХХ ст. Василя Доманицького. Автор аналізує публікації цього автора, присвячені питанням українсько-російських, ...
231282
  Кузьменко Л.І. Василь Доманицький як публіцист газети "Рада" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 56-59


  Розглядається публіцистична спадщина В.Доманицького, зокрема його діяльність у газетах "Громадська думка" і "Рада", визначаються особливості цих публікацій
231283
  Федорук Я. Василь Дубровський - дослідник відносин Богдана Хмельницького з Османською імперією і Кримським ханством // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 180-192. – (Нова серія ; вип. 21/22)
231284
  Кульчинський О. Василь Дубровський (1897-1966): посмертний сховок на турецьких аркушах // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 212-222. – ISSN 0320-8370
231285
  Кочубей Ю. Василь Дубровський і турецька література


  Розглянуто життєвий і творчий шлях відомого українського вченого і громадського діяча Василя Дубровського (1897-1966), його творчий доробок як сходознавця; проаналізовано основні публікації та роль у розвитку українсько-турецьких культурних зв"язків
231286
  Павличко Д. Василь Дутка - живописець і мислитель // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 23-29 січня (№ 4). – С. 9
231287
  Волошин Л. Василь Дядинюк. Творча постать міжвоєнного двадцятиліття // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 56-59. – ISSN 0130-1799
231288
   Василь Дяченко // У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України / С.П. Сегеда. – Київ : Наш час ; Вид. дім "Києво-Могилнська академія", 2013. – С. 76-83. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-80-4
231289
  Джулай Д. Василь Еллан-Блакитний // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 3). – С. 1


  До 120-річчя від дня народження Василя Еллана-Блакитного (Василя Елланського) (1894-1925) - поета, журналіста, політичного і громадського діяча, очільника спілки пролетарських письменників "Гарт".
231290
  Адельгейм Є.Г. Василь Еллан : критичний нарис / Адельгейм Є.Г. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 175 с.
231291
   Василь Євгенович Мармазов // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 101-102. – ISBN 978-966-924-219-8
231292
  Дзюб І.П. Василь Єрошенко і Японія // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992


  Подається короткий нарис життя та творчості Василя Єрошенка, котрий став у Японії письменником-класиком. Стаття присвячена сторіччю від дня народження письменника. Подается краткое описание жизни и творчества Василия Ерошенко, который стал в Японии ...
231293
  Ганницький С.Г. Василь Завадський: забутий кумир // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 247-250
231294
  Веселицька Н Василь Завгородній: клич із вирію / Н Веселицька, С. Соколова // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 19 січня (№ 2/3). – С. 20. – ISSN 2519-4429


  Василь Леонтійович Завгородній (1925 – 2009) – видатній український митець: художник – член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, лауреат премії імені Катерини Білокур; співак – заслужений артист України.
231295
  Миронюк Т. Василь Завітневич - український церковний диригент США / Тарас Миронюк. – Київ : [Прут], 2011. – 501, [1] с. : фотоіл., ноти. – Бібліогр.: с. 480 та в прим.: с. 477-479. – ISBN 978-966-560-531-1


  Бібліотеці ім. Максимовича - автор. 8.01.2012. Підпис
231296
  Безгін І.Д. Василь Захарович Бородай. Дійсний член (академік) Академії мистецтв України // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 20-31. – ISBN 966-96714-2-6
231297
  Пустовіт Т. Василь Захарченко. Із когорти шістдесятників // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 157-167.
231298
  Зборовець І.В. Василь Зборовець: життя і наукова діяльність / І.В. Зборовець, В.П. Мацько. – Хмельницький : Цюпак, 2011. – 93, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 82. – ISBN 978-671-513-113-8
231299
  Слабошпицький М.Ф. Василь Земляк : нарис життя і творчості / Михайло Слабошпицький. – Київ : Дніпро, 1994. – 147, [5] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-308-01250-4
231300
   Василь Земляк в Усмішках Миколи Мащенка. – Київ : УкрІНТЕІ, 2006. – 224с. – шифр дубл.8у(Земляк) Земл.Доп.карт.ст. – ISBN 966-7505-63-4
231301
  Коваленко Т. Василь Зіновійович Янчук - засновник школи аграрного права України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 137-140. – ISSN 0132-1331
231302
  Носов Л.И. Василь Зуляк / Л.И. Носов. – Москва : Советский композитор, 1960. – 24 с.
231303
   Василь і Валентин. Пам"яті Василя Забашти (1918–2016) та Івана-Валентина Задорожного (1921–1988) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 108-109. – ISSN 1728-6875
231304
  Ірванець Олександр Василь і Володимир - імена князівські // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 96. – ISSN 0130-5212
231305
  Салига Т. Василь Іванишин "здалека" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 12 квітня (№ 7). – С. 16-17


  75 років від дня народження Василя Іванишина (1944 - 2007).
231306
  Мельник Т.В. Василь Іванович Атрощенко (До 100-річчя від дня народження) / Т.В. Мельник // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 113-118. – ISSN 0374-3896


  Видатний український хімік
231307
  Ковальчук В.В. Василь Іванович Ляшенко (1902-1975) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 239-245.. – ISBN 978-966-194-005-4
231308
   Василь Іванович Чапаев.. – К., 1938. – 68с.
231309
  Федчук В. Василь Івахів, перший командир УПА // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 травня (№ 91/92). – С. 13


  Його ім"я досить довго перебувало в тіні Романа Шухевича...
231310
  Павличко Д. Василь із України - "МІФ" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 22 лютого (№ 7). – С. 6


  МІФ: за що загинув Василь Сліпак.
231311
  Тригуб О.О. Василь Йосипович Туманський та його родина // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 333-335. – ISSN 2218-4805


  У статті висвітлюється життя і діяльність поміщика Чернігівської губернії В.Й. Туманського.
231312
  Кухаренко Р. Василь Капніст - воїн та просвіттитель // Міграція : Всеукраїнська інформаційно-аналітична щомісячна газета. – Одеса, 2017. – Березень (№ 3). – С. 13


  Василь Васильович Капніст (1758-1823) - визначний український поет, драматург і громадський -політичний діяч кінця XVIII - початку XIX ст.
231313
   Василь Каразін // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 136-139. – ISBN 978-966-8137-97-6
231314
  Вовк О. Василь Каразін в інтелектуальному середовищі західної української діаспори: до питання історіографічного образу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Стаття присвячена вивченню історіографічного образу відомого українського просвітителя, науковця, громадського діяча, засновника Харківського університету В. Н. Каразіна (1773-1842). Схарактеризовано умови, в яких відбувалося становлення історичної ...
231315
  Куделко С. Василь Каразін. Людина, яка заснувала Харківський університет / С. Куделко, Л. Змій // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (11). – С. 23-25. – ISSN 1819-7329
231316
  Владич Л.В. Василь Касіян / Л.В. Владич. – Київ, 1978. – 174с.
231317
  Костюк С.П. Василь Касіян. Бібліогр. покажчик / С.П. Костюк. – Львів, 1976. – 158с.
231318
  Зубар М. Василь Касіян. Народний художник СРСР / М. Зубар. – К, 1946. – 52с.
231319
  Александров Д.А. Василь Качур / Александров Д.А. – Київ : Укрполітвидав, 1966. – 42 с. – (Герої соціалістичної праці)
231320
  Іремадзе А. Василь Кіквідзе. / А. Іремадзе. – Київ, 1973. – 206 с.
231321
  Пінчук С.П. Василь Козаченко. Літ.-критич. нарис / С.П. Пінчук. – Київ, 1963. – 201с.
231322
  Пінчук С.П. Василь Козаченко. Літ. портрет. / С.П. Пінчук. – Київ, 1973. – 103с.
231323
  Заремба В.І. Василь Корнієнко / В.І. Заремба. – Київ : Молодь, 1979. – 148 с.
231324
  Рудик С.К. Василь Королів-Старий (ветеринар, письменник, громадський діяч) = Vasil Koroliv-Staryi (veterinarian, writer, public figure) / Станіслав Рудик, Вікторія Гончар. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2014. – 140, [4] с. : іл., фотогр., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-240-8


  До бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис
231325
  Журавський А. Василь Кравченко - просвітянин-подвижник із Житомирщини // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 144-145. – ISBN 966-7551-00-8
231326
  Наулко В.І. Василь Кравченко / В.І. Наулко, В.А. Старков // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 91-92. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
231327
  Лобода Т.М. Василь Кравченко. Громадська, наукова та просвітницька діяльність / Тетяна Лобода ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАНУ, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-02-4863-2
231328
   Василь Кремень - міністр освіти і науки України (Біографічна довідка) // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19 січня (№ 3). – С. 1. – ISSN 2219-5793
231329
   Василь Кремень: "Освіта, підготовка молоді до життя завжди були і є найактуальнішими завданнями сучасності" : До 20-річчя НАПН України. Інтерв"ю для "РШ" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3 (987). – С. 3-6. – ISSN 0131-6788
231330
  Кремень В. Василь Кремень: "Провідні країни у практику впроваджують лише десять відсотків від усіх наукових проектів. Але вони забезпечують динамічне зростання економіки!" / розмову вела А. Луканська // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 17 листопада (№ 214). – С. 10
231331
  Бондаренко В. Василь Кремень: життя у злагоді з собою і людьми // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6. – С. 43-45. – ISSN 0130-7037
231332
  Кремень В. Василь Кремень: Час висуває нові вимоги // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 3-10 квітня (№ 13/14). – С. 3


  З доповіді Президента НАПН України 5 квітня 2019 р.
231333
  Блакитний Євген Василь Кричевський = Vasyl Krychevsky : Доповідь на Пленарній конференції і відкритті Виставки творів В.Г. Кричевського, 29 грудня 1962 р., до десятиліття його смерти - 1952-1962 / Блакитний Євген; Українська вільна академія наук у США. – Нью Йорк, 1963. – 32с. : іл.
231334
  Ханко В. Василь Кричевський // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 180-182
231335
  Невкрита Ж. Василь Кричевський в Опішному: до 145-ліття національного генія // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 26 січня (№ 4). – С. 9. – ISSN 2519-4429
231336
  Орлова Н. Василь Кричевський і будинок-музей Тараса Шевченка // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 6 (204). – С. 52-57. – ISSN 0131-2685
231337
  Панькова С. Василь Кричевський та Михало Грушевський // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 6 (204). – С. 44-51. – ISSN 0131-2685
231338
  Абліцов В. Василь Кричевський: Україна, Париж, Америка... // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 320-324. – ISBN 976-966-2279-07-8
231339
  Мовчан П. Василь Куйбіда на перехресті традицій: український "царський шлях" і японська "серединна дорога" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 1, 14
231340
  Манзуренко В. Василь Кук - Головний Командир УПА / Віталій Манзуренко, Олександр Іщук. – Рівне : Видавець Олег Зень, 2008. – 80 с. – (Українські військові формування XX століття. Події, персоналії, документи). – ISBN 978-966-2096-44-6
231341
  Крячок М. Василь Кук у рідкісних виданнях, документах, спогадах // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 195-218
231342
  Криницький Г.Т. Василь Лавний - лісознавець і науковець міжнародного рівня (з нагоди 50-річчя від дня народження) / Г.Т. Криницький, Ю.М. Дебринюк, В.Г. Мазепа // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 160-162 : фото. – ISSN 1991-606X
231343
  Ганудель З. Василь Латт / З. Ганудель. – Пряшев, 1991. – 27с.
231344
   Василь Лизанчук : Бібліографічний покажчик. – Львів, 1996. – 128с.
231345
  Хоменко І. Василь Лизанчук в експериментальній програмі українського радіо "Зв"язок часів" ("Пам"ятаймо") / І. Хоменко, В. Фоменко // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 326-333. – ISSN 2078-1911
231346
   Василь Лизанчук. Від коректора до академіка / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [упоряд.: І.В. Крупський]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 618, [6] c., [1] арк. кольор. фотоіл. – Бібліогр.: с. 7-46, 609-613, в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Серія "Заслужені професори університету"). – ISBN 978-617-10-0328-6
231347
  Лопата В.І. Василь Лопата = Vasyl Lopata : живопис, графіка : [каталог] / В.І. Лопата; Київ. міськдержадмін., Голов. упр. культури і мистецтв м. Києва, Київ. орг. Нац. Спілки художників України, Нац. худож. музей України ; [авт. вступ. ст. Д. Степовик ; пер. І. Дикої ; куратори: В. Ліновицька, Г. Тернавська]. – Київ : Тамподек, 2001. – 160, [1] с. : репрод. – На тит. арк. та обкл. дані парал. укр., англ. - Текст парал. укр., англ.
231348
  Литовченко В. Василь Ляшенко - видатний український фізик, засновник наукової школи з фізики поверхні напівпровідників / В. Литовченко, М. Стріха // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 28-33. – ISSN 1819-7329


  Василь Іванович Ляшенко був першим деканом фізичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка.
231349
  Криницький Г.Т. Василь Мазепа - учений-лісівник, еколог і педагог (з нагоди 60-річчя від дня народження) / Г.Т. Криницький, Ю.М. Дебринюк, В.В. Лавний // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 154-156 : фото. – ISSN 1991-606X
231350
  Івашкевич З.А. Василь Максимович Лесин / З.А. Івашкевич. – Чернівці, 1969. – 29с.
231351
  Крик Р. Василь Макух палав на Хрещатику // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Жовтень [№] 20. – С. 3
231352
  Лук"янчук Г. Василь Макух став першим, хто у Європі вчинив самоспалення, протестуючи проти тоталітаризму та агресії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-14 лютого (№ 5/6). – С. 9
231353
  Євтух В.Б. Василь Маркусь / В.Б. Євтух, В.М. Ткаченко, В.П. Трошинський // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 232-234. – ISSN 0130-5247
231354
  Латиш Ю.В. Василь Маслов: життя та наукова праця : до 125-річчя відомого українського декабристознавця // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 100-106. – ISBN 978-966-96992-6-8
231355
  Стахівська Ю. Василь Махно "Околиці та пограниччя" // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 38


  Збірка вибраних і написаних за 2011 - 2018 роки есеїв Василя Махна "Околиці та пограниччя".
231356
  Стахівська Ю. Василь Махно. Околиці та пограниччя // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 3 серпня (№ 27/28). – С. 8
231357
   Василь Миколайович Головач : Бібліографічний покажчик (До 65-річчя з дня народження вченого). – Львів : ЛНБ, 1989. – 79с.
231358
  Кислиця Д. Василь Миколайович Іванис // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 298, листопад : листопад. – С. 21-22
231359
   Василь Миколайович Мадзігон - учений-педагог та організатор педагогічної науки й освіти України : біобібліографічний покажчик. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 64с. – (Академіки АПН України). – ISBN 978-966-644-080-1
231360
   Василь Миколайович Шейко : Біобібліографічний покажчик. – Харків : ХДАК, 2002. – 96с. – (Видатні педагоги Харківської державної акад. культури). – ISBN 966-7352-57-9
231361
  Каністратенко М.М. Василь Миколайович Шейко (до 170-річчя з дня народження ректора Хврківської державної академії культури) / М.М. Каністратенко, Н.М. Кушнаренко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 4-16
231362
  Гунчик І. Василь Милорадович - збирач і видавець українських лікувальних народних молитов // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 67-72


  У статті розглянуто українські лікувальні молитви із відомої праці В.Милорадовича про народну медицину на Лубенщині, систематизовано їх за тематичними групами та функціональними різновидами, а також зроблено спробу з’ясувати погляди дослідника на ...
231363
  Хитрук В.О. Василь Мисик / В.О. Хитрук. – К., 1987. – 165с.
231364
   Василь Мисик // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 139. – ISSN 0131-2561
231365
  Абліцов В. Василь Мисик "Встигає всесвіт у собі вмістить" // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 167-173. – ISBN 976-966-2279-07-8
231366
  Дика Г. Василь Мисик: "Хочеться додому, до роботи, сняться книги і аркуші" : кілька епізодів з життя письменника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 13 грудня (№ 25). – С. 6
231367
  Никанорова О. Василь Мисик: таємниці долі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Репресований український поет Василь Мисик.
231368
   Василь Михайлович Катрич // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 73-74. – ISBN 978-966-924-219-8
231369
  Гаєвська Н.М. Василь Мова (Лиманський) та його вірші-посвяти (до постановки проблеми) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 35-42. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Ідеться про життєвий і творчий шлях Василя Мови (Лиманського). Особлива увага звертається на вірші-посвяти письменника, їх місце в літературному доробку В. Мови. Робляться спостереження та аналіз над поетикою цих віршів.
231370
   Василь Мулеса (до 60-річчя від дня народження) // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 119-120. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
231371
   Василь Назарович Каразін - видатний громадський діяч, просвітитель, науковець : Збірник наукових праць. – Миколаїв : МДГУ ім. П.Могили, 2005. – 172с. – ISBN 966-336-048-8
231372
  Болебрух А.Г. Василь Назарович Каразін (1773-1842) : Монографія / А.Г. Болебрух, С.М. Куделко, А.В. Хрідочкін; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Авто-Енергія, 2005. – 348с. : фотоіл. – До 200-річчя Харківського ун-ту. – ISBN 966-8307-04-6
231373
  Голованівський С.О. Василь Найда : поезії / С.О. Голованівський. – Харків, 1931. – 128 с.
231374
  Айзеншток І.Я. Василь Наріжний / І.Я. Айзеншток. – Х., 1931. – 3-25с.
231375
   Василь Непийпиво : альбом. – Київ : Мистецтво, 1986. – 95 с.
231376
  Фаріон І. Василь Німчук: Людина-джерело // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 липня (№ 28). – С. 11
231377
  Хейфец М. Василь Овсієнко - мученик ГУЛАГу // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 641-652. – ISBN 978-966-2164-80-0
231378
  Сюндюков І. Василь Овсієнко: сповідь правдолюбця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 31


  Видавництво "Кліо" опублікувало книжку спогадів відомого українського в"язня сумління.
231379
  Лук"янчук Г. Василь Овсієнко: У боротьбі за Українську державу // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 10 квітня - 23 квітня (№ 15/16). – С. 7


  До 70-ліття дисидента-правозахисника.
231380
  Пазиніч С. Василь Олександрович Сухомлинський як визначний гуманіст і творець нової школи / С. Пазиніч, О. Пономарьов, М. Черемський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (92). – С. 32-36. – ISSN 1562-529Х
231381
  Лиман С.І. Василь Олексійович Більбасов як історик-медієвіст: київський період його науково-педагогічної діяльності (1867-1871 рр.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 25. – С. 49-58


  Уперше комплексно розглядається вивчення В. О. Більбасовим у Київському університеті різноманітних проблем зарубіжного середньовіччя. Підкреслюється, що найбільший внесок у вітчизняну медієвістику він зробив дослідженнями джерела з історії Кирила і ...
231382
  Метка Л.О. Василь Омеляненко: участь у виставаках // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 378-379. – ISSN 2218-4805


  У статті йде мова про виставкову діяльність майстра глиняної декоративної скульптури Василя Омеляненка у період з 1950 по 1971 рік.
231383
  Горбачук В.Т. Василь Орел і Україна // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 25 : Історія. – С. 215-231. – ISSN 1728-9572
231384
  Орлова О. Василь Перевальський: чорним по білому // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 186-191.
231385
  Стороженко М. Василь Петрович Горленко (1853-1907 рр.) // Вітряк : літературно-краєзнавчий альманах Талалаївщини / Чернігівське земляцтво, Прилуцький осередок. КНУШ Ін-т журналістики. – Талалаївка; Київ, 2007. – Вип. 3 : До 100-річчя від дня смерті В.П.Горленка та 120-річчя від дня народж. І.П. Кавалерідзе. – С. 17-30.
231386
  Дика Н. Василь Пилип"юк (10 січня 1950 - 18 листопада 2017) // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 143-145. – ISSN 2224-0926
231387
   Василь Пилипович Маслов // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.33. – ISSN 0132-1331
231388
  Полоник В.П. Василь Полоник. Альбом. / В.П. Полоник. – К., 1981. – 67с.
231389
  Степанчук В.М. Василь Прокопович Любін : 70 років на передньому краї науки // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; голов. ред Чабай В.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 141-142. – ISSN 0235-3490


  У січні 2018 року виповнилося 100 років відомому палеолітознавцю Василю Прокоповичу Любіну.
231390
  Силюк А. Василь Пуцко - дослідник волинського іконопису // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 19-26
231391
  Слабошпицький М. Василь Рубан. Сповідь після пекла // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 18 січня (№ 1). – С. 4-5
231392
   Василь Свида: Скульптура.. – К., 1987. – 104с.
231393
   Василь Семенович Лісовий // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 4 : Католицька філософія. – С. 134-135. – ISSN 0235-7941
231394
  Платонов В. Василь Сергійович Будник-видатний ракетобудівник // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 3-13. – ISSN 1819-7329
231395
  Мак Б. Василь Сидор і справа його життя / Богдан Мак (Михальчук). – Тернопіль : [б. в.], 1996. – 28 с. : портр.
231396
  Клиновий Ю. Василь Симоненко - поет і українець // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 188, вересень : вересень. – С. 1-3
231397
  Ткаченко А. Василь Симоненко - текст / А. Ткаченко, Д. Ткаченко


  У статті запропоновано поняття фрагментованої цілості Симоненкового тексту в його різножанрових виявах. Наведено показові приклади розгортання й увиразнення поетики цього тексту. Наочно продемонстровано, що, попри ідеологічний тиск, постійно ...
231398
  Симоненко В.А. Василь Симоненко = Василий Симоненко : поетич. пер. Людмили Степаненко / пер. [з укр.] Людмили Степаненко. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2010. – 87, [1] с. : портр. – Текст парал. укр., рос. мовами. – ISBN 978-966-668-247-8


  У пр. № 1712700 напис: Читачам бібліотеки КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Авт. перекладу. Підпис.
231399
  Іщук-Пазуняк Василь Симоненко // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 353-357. – ISBN 978-966-355-044-2
231400
  Наєнко М. Василь Симоненко // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 329-331
231401
  Базилевський В. Василь Симоненко (1935-1963) Неслухняний : (добірка віршів) // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 17-23 січня (№ 3). – С. 8-9
231402
  Шановська О.А. Василь Симоненко й Алла Горська: життя як виклик поліцейській державі // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 301-313. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
231403
  Окара А. Василь Симоненко та новий канон високої української культури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 грудня (№ 229/230). – С. 14


  Деякі пропозиції щодо відзначення 80-річчя від дня народження поета.
231404
  Блищик М. Василь Симоненко. Людська гідність і... // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 181-192. – ISBN 978-966-306-020-4
231405
  Тарнашинська Л. Василь Симоненко: "Україно, ти моя молитва..." : біобібліографічний нарис / Л. Тарнашинська; МКТУ; Нац. паламент. б-ка України; Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка; [бібліограф-упоряд. Г. Гамалій; наук. ред. В. Кононенко]. – Київ, 2007. – 119с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; 11)
231406
  Хрієнко М. Василь Симоненко: "Я виступаю проти нової релігії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 березня (№ 57/58). – С. 20


  У радянські 1960-ті в поетові жив справжній журналістський дух. Він багато їздив та помічав, уже тоді відкрив для себе Биківню і був причетним до відкритого листа з вимогою створити по всій країні меморіали жертв сталінських репресій.
231407
  Сеник Л. Василь Симоненко: архетип образу матері


  У статті йдеться про "ядро" мислення і його художнє вираження в поезії В. Симоненка, зокрема, в образі-архетипі матері. Образ-архетип як постійно діючий феномен літератури виявляє індивідуальність поета, його національну ідентичність. Образ-архетип ...
231408
  Ткаченко Д.А. Василь Симоненко: еволюція стилю і рух тексту : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ткаченко Дана Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
231409
  Ткаченко Д.А. Василь Симоненко: еволюція стилю і рух тексту : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ткаченко Дана Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 199 л. – Додаток: л. 189-199. – Бібліогр.: л. 166-188
231410
  Ткаченко А.О. Василь Симоненко: нарис життя і творчості / А.О. Ткаченко ; [ред. С.О. Герейло]. – Київ : Дніпро, 1990. – 310, [2] с., [8] арк. іл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Літературні портрети). – ISBN 5-308-00823-X
231411
  Ткаченко Д.А. Василь Симоненко: текстологічні колізії стилю // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 384-391


  Твори Василя Симоненка і за життя, і посмертно зазнавали різноманітних перекручень, від яких потрібно позбавлятися. Обраний у цій статті текстологічний кут зору дає змогу, узгодивши традиційне поняття твір із постструктуралістським поняттям текст ...
231412
  Когут Т. Василь Сімович - історик освіти і науки / Т. Когут, Н. Ігнатенко // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. іст. та культ. України ; редкол.: Коцур В.П., Борисенко В.Й., Коцур А.П. [та ін.]. – Тернопіль, 2005. – Вип. 16 : Присвячений пам"яті В.В. Сєдова. – С. 329-334. – ISBN 966-8029-58-5
231413
  Приймач М. Василь Скакандій у контексті закарпатського образотворчого мистецтва // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 7-10. – ISSN 2520-6419
231414
  Шевчук В. Василь Скуратівський (1939-2005) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 271-282. – ISBN 978-966-06-0729-3
231415
  Качалка Н. Василь Скуратівський та Архип Данилюк: епістолярне побратимство // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 4 (71). – С. 59-64
231416
  Сташук В. Василь Скуратівський: залюблений у рідний край / розмову вів Богдан Лісовський // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 5 липня (№ 13). – С. 8


  До 80-річчя письменника і краєзнавця.
231417
  Мокренко Т. Василь Слапчук: "Молоді - інакші..." // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 11. – С. 168-173. – ISSN 0130-321Х
231418
  Гумницька Н. Василь Сліпак - міф і реальність // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 лютого (№ 6). – С. 16


  Документальний фільм "МІФ" про Василя Сліпака.
231419
  Гумницька Н. Василь Сліпак. Ключ до феномену митця, героя, лицаря // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 липня (№ 28). – С. 12


  Дні пам"яті Василя Сліпака у Львові.
231420
  Гумницька Н. Василь Сліпак. Ключ до феномену митця, героя, лицаря дні пам"яті Василя Сліпака у Львові // Українське слово. – Париж, 2017. – 01.09.2017 (число 3087). – С. 2
231421
  Біла А. Василь Сліпак: міфи про міфа // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4 (882), квітень. – С. 123-128. – ISSN 0868-4790
231422
   Василь Степанович Бабич = Vasyl Stepanovych Babych : Біобібліографія. – Київ, 2002. – 90с. – ISBN 966-02-2358-7
231423
   Василь Степанович Бородін
231424
  Бекетова В.М. Василь Степанович Соляник - учень Д.І. Яворницького // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 74-78. – ISSN 2312-2587
231425
   Василь Степанович Шевера (1932-2002) : [біобібліографічне видання] / Ужгородський національний ун-т, Фізичний фак-т; Наукова біб-ка; [за ред. Л.Л. Шимона]. – Ужгород : Говерла, 2008. – 110с. – ISBN 978-966-2095-11-1
231426
  Залізняк Б. Василь Стефак: "Випробування українців на живучисть триває" / Спілкувався Богдан Залізняк // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 10
231427
  Луців Л. Василь Стефаник - співець української землі = Vasyl Stefanyk - bard of Ukrainian land / Лука Луців. – Ню Йорк : Свобода, 1971. – 488 с., [4] арк. фот. : портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 465-469
231428
  Дорошенко Володимир Василь Стефаник : (З нагоди 50-ліття уродин). / Володимир Дорошенко ; За ред. Іван Квасниця. – Львів : [У друк "Діла"], 1921. – 24 с. – Бібліогр.: З статтей, присвячених Стефаникови... = Видання Культурно-освітньої Комісії УСДП [Укр. Соц.-Демокр. Партії] / Вид. культ.-освіт. коміс. Укр. Соц.-Демокр. Партії ; Ч. 3
231429
  Крижанівський С.А. Василь Стефаник / С.А. Крижанівський. – Київ, 1946. – 42с.
231430
  Бандура О. Василь Стефаник / О. Бандура. – Львів, 1956. – 132с.
231431
  Жук Н.Й. Василь Стефаник / Н.Й. Жук. – К., 1960. – 96с.
231432
  Глузберг О Б. Василь Стефаник / О Б. Глузберг, Ю.М. Довгаленко. – Київ, 1971. – 8с.
231433
  Погребенник Ф.П. Василь Стефаник / Ф.П. Погребенник. – К., 1979. – 191с.
231434
  Лесин В.М. Василь Стефаник : Нарис життя і творчості / В.М. Лесин. – Київ : Дніпро, 1981. – 147, [5] с.
231435
  Ільницька Л.І. Василь Стефаник : Покажч. літ. за 1961-1981 рр. / Л.І. Ільницька. – Львів, 1985. – 130с.
231436
   Василь Стефаник. – Київ, 1987. – 144с.
231437
  Гнідан О.Д. Василь Стефаник / О.Д. Гнідан. – К., 1991. – 219с.
231438
  Левченко С.П. Василь Стефаник "Камінний хрест" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 19/21 (455/457), липень. – С. 26-35
231439
   Василь Стефаник і його епоха
231440
  Салига Т. Василь Стефаник і Микола Вінграновський (Спроба психолого-естетичних зіставлень) // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 26 травня (№ 20). – С. 6
231441
  Салига Т. Василь Стефаник і Микола Вінграновський (Спроба психолого-естетичних зіставлень) // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 2 червня (№ 21). – С. 8-9
231442
  Ямборко С.М. Василь Стефаник і польський модернізм: полістилістичні константи творчості : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ямборко Світлана Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 211 л. – Бібліогр.: л. 194-211
231443
  Ямборко С.М. Василь Стефаник і польський модернізм: полістилістичні константи творчості : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.05 / Ямборко Світлана Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
231444
   Василь Стефаник у графіці В.Касіяна.. – К, 1971. – с.
231445
   Василь Стефаник у критиці та спогадах : Статті, висловлювання, мемуари. – Київ : Дніпро, 1970. – 484 с.
231446
  Ковалів С. Василь Стефаник у літературно-критичний рецепції Луки Луціва // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 135-141. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
231447
  Полєк В. Василь Стефаник у Польщі // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 195-199
231448
  Погребенник Ф.П. Василь Стефаник у слов"янських літературах / Ф.П. Погребенник. – Київ : Наукова думка, 1976. – 295 с.
231449
  Кравець Я. Василь Стефаник у французькомовному прочитанні // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3 : Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – С. 128-140. – ISBN 978-966-286-026-9
231450
  Хороб М. Василь Стефаник у художній інтерпретації : На матеріалі роману "Троянда ритуального бою" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2012. – № 266/267. – С. 369-376


  Йдеться мова про роман С. Процюка "Троянда ритуального бою: роман про Василя Стефаника"
231451
  Вавжонек М. Василь Стефаник як представник галицьких радикалів // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 49-60. – ISSN 0130-5247
231452
  Грицай О. Василь Стефаник, спроба критичної характеристики / Остап Грицай. – Відень : Накладом. "Українського прапору", 1921. – 20, [2] с.
231453
   Василь Стефаник.. – Львів, 1954. – 56с.
231454
   Василь Стефаник.. – К, 1961. – 168с.
231455
   Василь Стефаник.. – Київ, 1971. – 17с.
231456
  Варчук В. Василь Стефаник. "Городчик до бога ридав...": до проблеми вибору основного тексту


  У статті подано історію формування тексту образка В. Стефаника "Городчик до бога ридав...". Проаналізовано сім автографів цього твору. Встановлено орієнтовний час їх написання. Подано практичні рекомендації щодо вибору основного тексту образка ...
231457
  Мельник Л. Василь Стефанович // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2005. – № 5. – С. 93-102
231458
  Хейфец М. Василь Стус - в українській поезії тепер // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 393-481. – ISBN 978-966-2164-80-0
231459
  Божко О. Василь Стус - вірменською // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 23 червня (№ 24/25). – С. 5
231460
  Кравченко Л. Василь Стус - інтерпретатор поезії Р.М. Рільке : монографія / Леся Кравченко ; Дрогобицький державний педагогічний ун-т імені Івана Франка. – Дрогобич : Коло, 2008. – 340 с. – ISBN 978-966-7996-67-3
231461
  Шелест В. Василь Стус - людина, поет, легенда (6.1.1930 - 4.9.1985) // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1996. – 1996. – С. 148-157. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 79)
231462
  Молчанова І. Василь Стус - поет і патріот // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 вересня (№ 36). – С. 8-9
231463
   Василь Стус = Vasyl Stus : в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1987. – 463 с. : фот. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: c. 431-444. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 53 ; ч. 1 : Серія "Розстріляна й заборонена творчість діячів української культури")
231464
   Василь Стус = Vasyl Stus : в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1987. – 463 с. : фотоіл. – Покажч. імен: с. 445-460. – Бібліогр.: с. 431-444 та в прим.: с. 425-430. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; Ч. 53 ; Ч. 1 : Розстріляна й заборонена творчість діячів української культури). – ISBN 0-914834-57-6
231465
  Дорошенко О. Василь Стус / О. Дорошенко. – Харків : Факт, 2016. – 120, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-637-836-4
231466
  Дворецька Л. Василь Стус / Л. Дворецька, Т. Порхун // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1 (404), 11 січня 2018. – С. 30-33
231467
  Павличко Д. Василь Стус // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 31 травня - 6 червня (№ 22). – С. 10
231468
  Павличко Д. Василь Стус // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 червня (№ 23). – С. 10
231469
  Павличко Д. Василь Стус // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 червня (№ 24). – С. 10-11
231470
  Соловей О. Василь Стус і адекватність літератури (до постановки проблеми) // Стусознавчі зошити : [наук. альманах] / [співред.: О. Соловей, О. Пуніна]. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – Зошит 1. – С. 32-41. – (Проект актуальних дискурсів "Простір Літератури" ; вип. 6)
231471
  Михайлова Т. Василь Стус і Борис Пастернак як читачі поезії Тараса Шевченка // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 500-506. – ISBN 978-966-920-140-9
231472
  Колодкевич Г. Василь Стус і німецькомовні поети: рецепція іншого // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 146-153


  У статті проаналізовано рецепцію Василем Стусом німецькомовних поетів, а саме: Р.М. Рільке й Пауля Целана. Використано їхні коментарі й роздуми про переклад, які розглянуто крізь призму літературно-філософських студій, присвячених осмисленню Іншого, ...
231473
  Зборовська Н. Василь Стус і сакраментальність: масон чи християнин? // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 311-324
231474
  Гладишев В.В. Василь Стус про Генріха Белля. Стаття "Очима гуманіста" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 2. – С. 2-3
231475
  Гладишев В.В. Василь Стус про Генріха Белля. Стаття "Очима гуманіста". Премія 1972 року // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 10-11
231476
  Михайлова Т.М. Василь Стус та Борис Пастернак: особливості поетики та світосприйняття (на матеріалі віршів про музику) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 342-347. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена порівняльному аналіз віршів Стуса та Пастернака. Виявлено текстові перегуки як прояви впливу російської літератури на творчість українського поета. Статья посвящена сравнительному анализу стихотворений Стуса и Пастернака. Выявлены ...
231477
  Калинець І. Василь Стус у Львові // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 14
231478
  Загнітко А. Василь Стус у сучасному українському просторі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 червня (№ 24). – С. 3
231479
   Василь Стус як дзеркало української незалежності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 8. – С. 37-38 : рис.
231480
  Кралюк П. Василь Стус як європеєць // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 8
231481
  Овдійчук Л. Василь Стус як особистість: вивчення життєпису митця на основі критичного осмислення мемуарів, листів, документів // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (137). – С. 19-25
231482
  Грицак Н. Василь Стус як перекладач поезії Марини Цвєтаєвої // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 285-292. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
231483
  Мельникова О. Василь Стус. Наш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 157). – С. 2


  "4 вересня - 33 роки по смерті геніального українця."
231484
   Василь Стус. Поезія : Біографія письменника. Вірші. Аналіз текстів. Посіб. для 11 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 64с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-624-156-0
231485
  Кучер Н. Василь Стус. Сходження // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 6 серпня (№ 18). – С. 1, 18


  До роковини загибелі Василя Стуса (4 вересня 1985 р.) побачила світ книжка спогадів "Василь Стус. Поет і громадянин". Упорядник Василь Овсієнко - співкамерник Василя Стуса
231486
  Кравчук Р. Василь Стус: "Терпи, терпи терпець тебе шліфує" // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2011. – № 1/2 (37). – С. 54-55


  У віці 47 років в одному з концтаборів Пермщини помер український поет, прозаїк, літературознавець і перекладач Василь Семенович Стус. Радянська влада знищила його за любов до України та українців, за віру в те, що людські права - найцінніші
231487
  Зборовська Н. Василь Стус: до історії проблемного тлумачення. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 40-46. – ISSN 0130-5263
231488
  Рарицкий Олег Анатолійович Василь Стус: еволюція поетичного мислення : Автореф. дис. ... канд.філолог. наук:10.01.01 / Рарицкий Олег Анатолійович; Рарицький О.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
231489
  Рарицький Олег Анатолійович Василь Стус: еволюція поетичного мислення : Дис... канд. філол.наук: 10.01.01 / Рарицький Олег Анатолыйович; КУ. – Київ, 2000. – 164л. – Бібліогр.:л.155-164
231490
  Стус Д. Василь Стус: життя як творчість / Дмитро Стус. – Київ : Факт, 2004. – 368с. – ISBN 966-8408-68-3
231491
  Стус Д. Василь Стус: життя як творчість / Дмитро Стус. – 2-е вид., випр. – Київ : Факт, 2005. – 368с. : іл. – ISBN 966-359-029-7
231492
  Малес Я. Василь Стус: метричні уподобання / Ярина Малес // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 17-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Аналіз поезій В. Стуса дозволяє дійти до висновку, що вибір ритмічного малюнка для нього є не довільним, а зумовлений семантичним навантаженням.
231493
  Жулинський М. Василь Стус: нове народження в онові духу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 4


  Доповідь М. Жулинського, що прозвучала на VI Міжнародній науково-теоретичній конференції"Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури".
231494
   Василь Стус: Поет і Громадянин : книга спогадів та роздумів / [Айрікян П. та ін.] ; упоряд. Василь Овсієнко. – Київ : КЛІО, 2013. – 682, [2] c., [8] арк. фотогр. : портр., фотогр. – Розгорутий тит. арк. - Авт. зазнач. на с.: 653-667. - До 75-річчя від дня народження Василя Стуса. - Покажч. імен: с. 668-681. – ISBN 978-617-7023-12-7
231495
  Красножон К. Василь Стус: пошуки художньої досконалості (текстологія одного вірша) // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 165-169. – ISBN 978-966-171-890-5
231496
  Бедрик Ю.І. Василь Стус: проблема сприймання / Ю.І. Бедрик. – Київ : Фотовідеосервис, 1993. – 80 с. – (Бібліотека українця ; 2 серія). – ISBN 5-7707-3843-Х
231497
  Павлюк І. Василь Стус: текст - контекст - надтекст (Ревізія свідомості - або Мій Стус) // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип-верес. – С. 53-72. – ISSN 0042-9422
231498
  Тарнашинська Л. Василь Стус: художньо-екзистенційний вимір межової свідомості // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 3 (663). – С. 44-52. – ISSN 0236-1477
231499
  Атаманенко В. Василь Суразький // Острозькі просвітники XVI-XX ст. / Ун-тет "Острозька Академія"; У ІТ;Ред.кол.:І.Д.Пасічник,М.П.Ковальський та ін. – Острог, 2000. – С. 98-107. – ISBN 966-7631-05-2
231500
  Юр"єва К.А. Василь Сухомлинський - педагог, що віддав серце дітям // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2019. – № 25/27 (569/571), вересень 2019 р. – С. 83-88
231501
  Цюпа І.А. Василь Сухомлинський : Повість / І.А. Цюпа. – Київ : Молодь, 1973. – 335 с.
231502
  Цюпа І.А. Василь Сухомлинський : Повість / І.А. Цюпа. – Київ : Радянська школа, 1985. – 216 с.
231503
  Черкашина Л. Василь Сухомлинський про систему трудового виховання учнів (частина 2) / Л. Черкашина, О. Шаповалова, А. Черкашин // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (90). – С. 242-247. – ISSN 2077-1827
231504
  Поліщук Р.В. Василь Сухомлинський про фізичне здоров"я в системі виховних цінностей: генеза та сутнісні риси // Здоров"я. Гармонія. Особистість : фізичне здоров"я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 142-186. – ISBN 978-966-493-990-1
231505
  Калініченко Н.А. Василь Сухомлинський, Іван Ткаченко, Олександр Захаренко: концепти продуктивної педагогіки : [наук.-метод. посібник] : до 95-річчя В.О. Сухомлинського / Н.А. Калініченко ; Кіровогр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти [імені] В. Сухомлинського. – Кіровоград : РВВ Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 2013. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-189-183-7
231506
  Ткаченко Л. Василь Сухомлинський: філософія для дітей // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20-27 вересня (№ 38/39). – С. 7
231507
  Ткаченко Л. Василь Сухомлинський:Філософія для дітей // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 6


  Всеукраїнські педагогічні читання "В.О.Сухомлинський у діалозі з сучасністю", які відбулися на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка.
231508
   Василь Тарасенко - засновник Держави Ізраїль / з розповіді Олександра Дова // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5. – С. 33. – (Історичні науки)
231509
   Василь Терентійович Павлов / колектив філософського факультету, кафедра логіки // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Колектив філософського ф-ту провели в останній путь доктора філософ. наук, проф. кафедри логіки В.Т. Павлова, який був засновником.
231510
  Степула Н. Василь Терещук // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 293-294. – ISBN 966-7379-16-7
231511
   Василь Тихонович Горбачук : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Бібліотека ; [упоряд.: Гайко О.К., Денисова О.А. ; наук. ред. Горбачук Д.В. ; ред.: Маторін Б.І., Состін Р.Г. ; вступ. ст. Степаненко М.І.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2017. – 65, [1] с. : портр. – Доп. покажч.: с. 49-64. – (Серія "Видатні професори університету" ; вип. 12)
231512
  Твардовський О.Т. Василь Тьоркін : книга про бійця / О. Твардовський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1950. – 180 с.
231513
  Савицька Л. Василь Федорович Мироненко (1910-1964). До 100-річчя від дня народження // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2011. – № 2 (73). – С. 16-17. – ISSN 0130-1799


  Мироненко Василь Федорович (1911-1964) - український графік, народний художник УРСР (1963).
231514
  Калініченко Н. Василь Харцієв: підготовка педагогічних кадрів // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2012. – Вип. 2. – С. 55-59


  У липні 1920 р. був відкритий Київський інститут народної освіти на базі університету, заснованного у 1834 р. В статті розкриваються освітні процеси на Єлисаветградщині (Ценральна Україна) у 20-ті роки XX ст.
231515
  Федорук О. Василь Хмелюк / О. Федорук; Нац.комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів. – Київ : Тріумф, 1996. – 264с. – (Повернуті імена). – ISBN 5-7707-8978-6
231516
  Ковалів Ю. Василь Хмелюк // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (691), липень. – С. 67-70. – ISSN 0236-1477
231517
  Брюховецька Л. Василь Цвіркунов і національне обличчя - 100 років // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (134). – С. 31-34. – ISSN 1562-3238
231518
  Цвіркунов В. Василь Цвіркунов: "На студії працювали дивовижні професіонали". Виступ на ювілейному вечорі в Будинку кіно з нагоди 80-річчя (1997) / записав С. Марченко // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (134). – С. 35-36. – ISSN 1562-3238
231519
  Габелко Ф. Василь Цибульський - життєвий і творчий шлях мистця // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 500, жовтень : жовтень. – С. 17-18
231520
   Василь Чапленко про мову Сковороди // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 278, березень : березень. – С. 16-18
231521
  Ковалів Ю. Василь Чечвянський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 3 (699), березень. – С. 84-88. – ISSN 0236-1477
231522
  Санжаровський А. Василь Чечвянський, або навіщо Ільф і Петров приїжджали до Харкова // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 159-163. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
231523
  Громадська Л. Василь Шкляр презентував роман про УПА // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 грудня (№ 49). – С. 9
231524
  Родик К. Василь Шкляр: бекграунд республіканця // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 11


  П"ятнадцять років тому Василь Шкляр з"явився на літературному кону як deus ex machine. Його детективно-містичний "Ключ" (1999) вигулькнув ніби нізвідки - не проглядалося ні чогось схожого на сучасному ринку, ні виразної класичної традиції. Академічна ...
231525
  Риженко А. Василь Штенберг і Тарас Шевченко // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-12. – ISSN 0868-9644
231526
  Риженко Анатолій Василь Штернберг і Тарас Шевченко : до 190-річчя від дня народження художника // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-12. – ISSN 0868-9644
231527
  Риженко А. Василь Штернберг і Тарас Шевченко // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-28. – ISSN 1814-5078
231528
   Василь Штернберг і Тарас Шевченко // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (січень - березень). – С. 8-11. – ISSN 1814-5078
231529
  Гетьман Д. Василь Щавинський та його внесок у справу повернення українських культурних цінностей // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С.124-130. – ISSN 0869-3595


  Український хімік, мистецтвознавець, колекціонер
231530
  Трофимук С. Василь Щурат // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 199-201
231531
  Козак Л. Василь Щурат та Іван Франко: з історії особистих і творчих взаємин // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 199-209. – ISSN 0130-528Х
231532
  Рибальченко Василь Юрійович Чаговець - перший мембранолог України // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 4


  Про життєвий та творчий шлях відомого вченого-біолога, професора Київського університету. Київський період його діяльності охоплює 1910-1941 роки, з них 10 років - присвячено Київському університету (1910-1920 рр.)
231533
   Василь Юхимович Слюсарчук : (до 70-рiччя вiд дня народження) / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, О.А. Бойчук, М.Ф. Городній, І.О. Парасюк, Р.І. Петришин, В.І. Ткаченко, С.І. Трофімчук // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 3. – C. 431-432. – ISSN 1562-3076


  24 вересня виповнилося 70 років відомому українському математику, член-кореспонденту НАН України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки Василю Юхимовичу Слюсарчуку.
231534
  Гончар Б.М. Василь Якимович Тарасенко: дипломат, вчений, педагог [виступ на пленарному засіданні] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 20-24. – ISBN 978-966-171-651-2


  Стаття присвячена дипломатичній діяльності та науковому життю професора, завідувача кафедри нової та новітньої історії КДУ ім. Т.Г. Шевченка Василя Якимовича Тарасенка.
231535
  Березюк Н. Василь Якович Джуньковський - перший каталогознавець в Україні / Ніна Березюк, Віктор Сєдих // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 3 (152). – С. 49-51
231536
  Борисов В.І. Василь Якович Тацій - стратег і фундатор у науці кримінального права / В.І. Борисов, Л.М. Демидова // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 262-268. – ISSN 2079-6242


  Автори статті із великою пошаною висловлюють слова вдячності та вітання В.Я. Тацію у зв"зку з ювілеєм. Василь Якович Тацій - відомий вчений, академік Національної академії наук України, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава ...
231537
  Гур"єв Б.П. Василь Якович Юр"єв / Б.П. Гур"єв, В.Т. Манзюк, І.Й. Черняк; Дідусь В.І. – Київ : Наукова думка, 1979. – 99 с.
231538
  Завадка Б.В. Василь Яременко / Б.В. Завадка, Ю.Г. Турчин. – К, 1973. – 147с.
231539
  Шевчук В. Василь Яременко (н. 1931) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 70-158. – ISBN 978-966-06-0729-3
231540
  Васильев Васильев : альбом / Васильев; Государственная Третьяковская галерея. – Москва : Изобразительное искусство, 1977. – 28 с. – (Образ и цвет)
231541
   Васильев В.М.. – Йошкар-Ола, 1985. – 151с.
231542
   Васильев Евгений Павлович. Выставка произведений. Москва 1976. – М., 1976. – 9с.
231543
  Якимович А. Васильев курган : повести / Александр Якимович ;. – Москва : Детская литература, 1984. – 336 с.
231544
   Васильев Юрий Романович : (к 80-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 4. – С. 551 : фото. – ISSN 0016-7886
231545
  Медерский Л.А. Васильевский остров / Л.А. Медерский. – Ленинград ; Москва, 1958. – 71 с.
231546
  Глинка М.С. Васильевский остров / М.С. Глинка. – Л, 1974. – 158с.
231547
   Васильевский остров. – М., 1985. – 173с.
231548
  Лашова Н.А. Васильевский остров за 50 лет Советской власти / Н.А. Лашова. – Л, 1967. – 40с.
231549
  Пирогов П.П. Васильевский остров. / П.П. Пирогов. – Л., 1966. – 182с.
231550
  Николаева Г.Е. и Радзинский С.А. Васильй Бортников / Г.Е. и Радзинский С.А. Николаева. – М., 1952. – 77с.
231551
  Перов В.Г. Васильй Григорьевич Перов / В.Г. Перов. – М., 1977. – 18с.
231552
  Чистяков А.М. Василька / А.М. Чистяков. – Чебоксары, 1974. – 271с.
231553
  Лыньков М.Т. Васильки : рассказы / Михась Лыньков ; пер. с белорус. Е. Мозолькова. – Минск : Правда, 1942. – 40 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 64)
231554
  Горелов И.П. Васильки / И.П. Горелов. – Москва, 1951. – 64с.
231555
  Зуев В.И. Васильки / В.И. Зуев. – Саранск, 1960. – 32с.
231556
  Кулаковский А.Н. Васильки : роман, повести : авториз. пер. с белорус / А.Н. Кулаковский ; [худож. Н. Короткин]. – Москва : Советский писатель, 1983. – 406 с. : ил., портр.
231557
  Казка А.В. Васильки / А.В. Казка. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 259 с.
231558
  Маракулин П.П. Васильки во ржи : лирич. миниатюры / Павел Маракулин ; [худож. Г. Саленков]. – Москва : Современник, 1983. – 304 с. – (Новинки "Современника")
231559
  Спринчан Б.П. Васильки на белом полотне : стихи : [для ст. шк. возраста] / Бронислав Спринчан ; [худож. В.С. Басалыга]. – Минск : Юнацтва, 1990. – 189 с.
231560
   Васильків. – Київ : Мистецтво, 1988. – 88с. : фото
231561
  В"ялець А.В. Васильківське укріплення Київської фортеці - пам"ятка історії та культури // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (45). – С. 70-77. – ISSN 2077-9496
231562
   Васильківський Сергій. – М., 1970. – 28с.
231563
   Васильківський Сергій. – К., 1987. – 167с.
231564
   Васильківський Сергій Іванович. – К., 1976. – 2с.
231565
  Сьомка О. Васильківський форт: до історії назви та побудови // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 295-300


  Встановлюється, що насправді зображено на малюнку "Васильківський форт у Києві" Т. Шевченка, досліджуються історія будівництва і розташування споруд старої та нової Киево-Печерської фортеці
231566
   Василько Романович // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 35-36. – ISBN 978-966-8137-97-6
231567
  Шабанов В.В. Василькове имя: избранное. / В.В. Шабанов. – 2-е изд. – М., 1988. – 238с.
231568
   Васильковский Владимир Сергеевич. Выставка произведений. – Ленинград, 1974. – 12 с.
231569
   Васильковский Владимир Сергеевич. Каталог выставки. – М., 1977. – 44с.
231570
  Байгулов И.М. Васильковый венок / И.М. Байгулов. – Пермь, 1971. – 183с.
231571
  Аркадьєв Д. Васильовичу. Моє каяття... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 січня (№ 1). – С. 8-9


  В.В. Лобановському, Героєві України (на жаль, звання надали посмертно), минуло б 75 років.
231572
  Короткий В.А. Васильчиков Іларіон Іларіонович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 76. – ISBN 966-06-0393-2
231573
   Васищак Ігор Миколайович // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України ; голов. ред. Кравчук Г.А. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобкова А.Г., Боднар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 84
231574
  Вязов Е.И. Васко да Гама : Первооткрыватель морского пути в Индию / Е.И. Вязов. – Москва : Географгиз, 1956. – 38с. – (Замечательные географы и путешественники)
231575
  Балакшин П.П. Васко да Гама : новелла / публикация Никоненко Станислава // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 7
231576
  Кунин К.И. Васко де Гама / К.И. Кунин. – Москва, 1938. – 268с.
231577
  Шаламов В.Т. Васкрешение лиственницы / В.Т. Шаламов. – М, 1989. – 494с.
231578
  Новаковик С. Васкрс државе Српске : Политичко-историска студиjа о првом Српском устанку 1804-1813 / С. Новаковик. – Београд : Просвета, 1954. – 216 с.
231579
  Амшинская А.М. Васнецов В.М. / А.М. Амшинская. – Москва, 1967. – 14с.
231580
   Васнецов Виктор Михайлович : [альбом репродукций]. – Москва : Изобразительное искусство, 1975. – [4] c. : 12 л. ил. : ил. – ([Гос. Третьяковская галерея. Образ и цвет])
231581
   Васнецов Виктор Михайлович (1848-1926). – М, 1949. – 16с.
231582
   Васнецов Виктор Михайлович 1848-1926 : [фотоальбом]. – Москва : Искусство, 1975. – 143 c., ил. : 52 л. ил., портр.
231583
  Исаев М.И. Васо Абаев / М.И. Исаев. – Орджоникидзе, 1980. – 144с.
231584
  Дашиh М. Васоjевиhи у устанцима 1860-1878 године / М. Дашиh. – Подгорица : Побjеда, 1992. – 708 p. + 7 карт. – (Библиотека Студиjе и монографиjе)
231585
  Григорьев С.Т. Васса / С.Т. Григорьев. – М-Пб, 1923. – 101с.
231586
  Горький М. Васса Железнова / М. Горький. – Москва, 1936. – 76с.
231587
  Горький М. Васса Железнова / М. Горький. – Москва, 1937. – 24с.
231588
   Васса Железнова М.Горького. – М, 1960. – 290с.
231589
  Горький М. Васса Желєзнова / М. Горький. – Харків, 1937. – 89с.
231590
  Горький М. Васса Желєзнова / М. Горький. – Київ, 1952. – 60с.
231591
  Казакова Н.А. Вассиан Патрикеев и его сочинения / Н.А. Казакова. – М.-Л, 1960. – 357 с.
231592
  Лысенко Виктория Георгиевна Васубандху о реальности только мысленного представления (репрезентации). Предисловие к публикации "Вимшатика-карика-вритти" Васубандху / В. Г. Лысенко // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 109-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
231593
  Любовский Г.Н. Васюганская баллада / Г.Н. Любовский. – М., 1984. – 157с.
231594
  Шелудяков А.Г. Васюганские были / А.Г. Шелудяков. – Томск, 1964. – 84с.
231595
  Кулемзин В.М. Васюганско-ваховские ханты в конце XIX - начале ХХ вв. / В.М. Кулемзин, Н.В. Лукина. – Томск, 1977. – 226с.
231596
  Мельников М.Н. Васюганье:путь в никуда? / М.Н. Мельников. – Новосибирск, 1989. – 189с.
231597
  Астафьев В.П. Васюткино озеро / В.П. Астафьев. – Москва, 1980. – 32с.
231598
   Вася-гусеночек. – М, 1978. – 19с.
231599
  Третьяков Ю.Д. Вася-капиталист / Ю.Д. Третьяков. – Воронеж, 1990. – 298с.
231600
  Самойлов Ф. Вася Алексеев. / Ф. Самойлов. – Л, 1968. – 400с.
231601
  Некрасов В.П. Вася Конаков / В.П. Некрасов. – К., 1965. – 288с.
231602
  Артозєєв Г.С. Вася Коробко : док.повесть / Г.С. Артозєєв. – Київ, 1974. – 253 с.
231603
  Артозєєв Г. Вася Коробко : док. повесть / Г. Артозєєв. – Київ, 1981. – 254 с.
231604
  Артозеев Г.С. Вася Коробко : док. повесть / Г.С. Артозеев. – Москва, 1988. – 272 с.
231605
  Лихачева З.А. Вася Чапаев. Повесть. / З.А. Лихачева, Е.В. Матвеева. – 3-е изд., испр. – Ярославль, 1967. – 164с.
231606
  Шаргунов Сергей Вась-Вась : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 4 (1020 ). – С. 71-97. – ISSN 0130-7673
231607
  Успенский Г.А. Васька-путешественник / Г.А. Успенский. – Ленинград, 1957. – 144с.
231608
  Антонов С.П. Васька : для ст. возраста / Сергей Антонов ; худож. О. Коминарец. – Москва : Детская литература, 1990. – 221, [1] с. : ил.
231609
  Письменный А. Васька и Василий Васильевич / А. Письменный. – Москва : Правда, 1947
231610
  Маковецкий В.Я. Васька из кубрика сказок / В.Я. Маковецкий. – Симферополь, 1965. – 120с.
231611
  Болтромеюк В.В. Васька Лудаш - летучий голландец. / В.В. Болтромеюк. – Москва, 1968. – 95с.
231612
  Доломан Є.М. Васько да Гама / Є.М. Доломан. – Київ : Веселка, 1965. – 118 с.
231613
  Осєєва В.А. Васьок Трубачов і його товарищи / В.А. Осєєва. – Київ, 1951. – 200 с.
231614
  Ходарковська О. ВАТ "Укрнафта": проблемні питання оподаткування // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 38. – С.9-15


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
231615
  Рязанова Е.М. Ватага / Е.М. Рязанова. – М, 1961. – 142с.
231616
  Крилатий М.С. Ватага в горах : роман / М. С. Крилатий. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 264 с.
231617
   Ватан. Туркменский литературный альманах. – Ашхабад, 1944. – 216с.
231618
  Бекфорд У. Ватек : Арабская сказка / Бекфорд ; Перев. Бориса Зайцева, вступительная статья П. Муратова. – Москва : Изд. К.Ф. Некрасова, 1912. – 181 с., 1 л. портр.
231619
  Букфорд Ватек / Букфорд. – Москва : Московский университет, 1992. – 95 с.
231620
  Сака С.Ф. Ватерлиния : романы / Серафим Сака ; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1989. – 375 с.
231621
  Григурко І.С. Ватерлінія / І.С. Григурко. – Київ, 1982. – 335 с.
231622
  Красиков А.А. Ватикан / А.А. Красиков. – М., 1991. – 62с.
231623
  Гусєв В.І. Ватикан / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 46. – ISBN 966-642-073-2
231624
  Галан Я. Ватикан без маски : Памфлеты / Я. Галан. – Москва : Литературная газета, 1952. – 144с.
231625
  Рутенбург В.И. Ватикан в прошлом и настоящеи / В.И. Рутенбург. – Л, 1955. – 120с.
231626
   Ватикан в репродукційних гравюрах XIX ст. : До візиту Папи римського Іоанна Павла 2 в Україну. – Київ : Бібліотека Укртелеком, 2001. – 36 с. – На звороті тит. листа: Репродукційні торцеві гравюри на дереві (дереворити) другої половини 19 ст. – (Мистецтво). – ISBN 5-87498-232-9
231627
  Ерасова И.А. Ватикан в современной Африке: идеология и политика / И.А. Ерасова. – М., 1989. – 133с.
231628
  Шейнман М.М. Ватикан во второй мировой войне / М.М. Шейнман. – М, 1951. – 352с.
231629
  Шейнман М.М. Ватикан и кааолицизм на службе империализма / М.М. Шейнман. – М, 1950. – 28с.
231630
  Шейнман М.М. Ватикан и католицизм в конце Х1Х - начале ХХ в. / М.М. Шейнман. – Москва, 1958. – 468 с.
231631
  Мараш Я.Н. Ватикан и католическая церковь в Белорусии (1569-1795) / Я.Н. Мараш; Я.Н. Маращ. – Минск : Вышэйшая школа, 1971. – 272 с.
231632
  Ковальский Н.А. Ватикан и мировая политика / Н.А. Ковальский. – М, 1964. – 268с.
231633
  Рашкова Р.Т. Ватикан и современная культура / Р.Т. Рашкова. – М., 1989. – 414с.
231634
  Моравский З. Ватикан издали и вблизи / З. Моравский. – М., 1981. – 319с.
231635
   Ватикан і світова спільнота // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 150-164. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
231636
  Реєнт О. Ватикан і Україна у ХХ ст. : історіософська ретроспектива // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 3. – С. 78-82. – ISSN 1999-4966


  Аналіз політики Ватикану щодо України в ХХ ст.
231637
  Шейнман М.М. Ватикан между двумя мировыми войнами / М.М. Шейнман. – Москва-Ленинград, 1948. – 239 с.
231638
  Возчиков М.С. Ватикан на службе американского империализма. / М.С. Возчиков. – Москва, 1952. – 32с.
231639
  Шейнман М.М. Ватикан на службе современной реакции / М.М. Шейнман. – Москва, 1951. – 56 с.
231640
  Сегаль Н.М. Ватикан на службе у американской реакции / Н.М. Сегаль. – Москва, 1948. – 24с.
231641
  Кантеров И.Я. Ватикан под натиском атеизма. / И.Я. Кантеров. – М., 1972. – 150с.
231642
  Мэнхэттен А. Ватикан. Католическая церковь - полот мировой реакции / А. Мэнхэттен. – М., 1948. – 392с.
231643
   Ватикан. Обидеть художника // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 11 (2926). – С. 24-25 : фото
231644
  Мартынов Семен Ватикан. Поток сознания // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 34-35 : фото
231645
  Лаврецкий И.Р. Ватикан. Религия, финансы и политика / И.Р. Лаврецкий. – М., 1957. – 335с.
231646
  Красиков А.А. Ватиканский репортаж / А.А. Красиков. – М., 1990. – 127с.
231647
  Фалькони К. Ватиканский собор и причины его созыва / К. Фалькони. – М, 1964. – 187с.
231648
  Полкунов Ф. Ватікан - заклятий ворог українського народу / Ф. Полкунов. – Львів, 1954. – 52 с.
231649
   Ватікан - натхненник мракобісся і світової реакції. – Львів, 1954. – 68с.
231650
  Шейнман М.М. Ватікан і католіуизм на службі імперіалізму / М.М. Шейнман. – К, 1951. – 32с.
231651
  Возчиков М.С. Ватікан на службі американського імперіалізму. / М.С. Возчиков. – Київ : Радянська Україна, 1953. – 32 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
231652
  Парнюк М. Ватікан на службі світової релігії / М. Парнюк. – К., 1953. – 64с.
231653
  Андреева Н.Ф. Ваточник сирийский (Asclepias syriacal) его биология, эфирномасличность и хозяйственная ценность в Крыму : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Андреева Н.Ф.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 20л.
231654
  Булмеза В. Ватра-Дорней Слэник-Молдова. / В. Булмеза. – Бухарест : Меридиане, 1966. – 86с.
231655
   Ватра, 1887
231656
  Інгульський П.М. Ватра : оповідання та нариси / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1964. – 187 с.
231657
  Братунь Р.А. Ватра : поезії / Р.А. Братунь. – Київ : Дніпро, 1966. – 283 с.
231658
   Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці : [б. в.]. – ISSN 1232-2776
№ 1 (84) Рік 23. – 2014
231659
   Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці : [б. в.]. – ISSN 1232-2776
№ 2 (85) Рік 23. – 2014
231660
   Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці : [б. в.]. – ISSN 1232-2776
№ 3 (86) Рік 23. – 2014
231661
   Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці : [б. в.]. – ISSN 1232-2776
№ 4 (87) Рік 23. – 2014
231662
   Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці : [б. в.]. – ISSN 1232-2776
№ 2 (89) Рік 24. – 2015
231663
   Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці : [б. в.]. – ISSN 1232-2776
№ 3 (90) Рік 24. – 2015
231664
   Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці : [б. в.]. – ISSN 1232-2776
№ 1 (92) Рік 25. – 2016
231665
   Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці : [б. в.]. – ISSN 1232-2776
№ 1 (104) Рік 27. – 2019
231666
  Гаряча С.А. Ватра палає / С.А. Гаряча. – Київ, 1963. – 86 с.
231667
  Возняк М. Ватрослав Ягіч про спір Пипіна з Огоновським / М. Возняк. – Львів, 1939. – 8 с.
231668
  Суслович Н.Р. Ватру на встречу / Н.Р. Суслович. – Калининград, 1960. – 72с.
231669
  Герман М.Ю. Ватто : альбом / М.Ю. Герман. – М., 1984. – 55с.
231670
   Ватто Антуан. Альбом репродукций.. – М-Л, 1961. – 16с.
231671
   Ватто Антуан. Альбом репродукций.. – Ленинград, 1971. – 23с.
231672
   Ватто и его время.. – Л, 1972. – 131с.
231673
  Немилова И.С. Ватто и его произведения в Эрмитаже / И.С. Немилова. – Ленинград : Советский художник, 1964. – 212 с.
231674
   Ватто. Общество в парке. Праздник любви. – М, 1955. – 8с.
231675
  Брагин М.Г. Ватутин / М.Г. Брагин. – М., 1954. – 360с.
231676
  Воинов А. Ватутин : Повесть, рассказы / А. Воинов. – Москва, 1969. – 366с.
231677
  Бобров З.Л. Ватутин Н.Ф. - выдающийся полководец Великой Отечественной войны : Дис... канд. истор.наук: / Бобров З.Л.; КГУ им.Т.Шевченко. Кафедра маркс. -ленин. – Киев, 1953. – 245л. – Бібліогр.:л.240-245
231678
  Тукало В. Ватутіна на Шухевича або декомунізація по-київські // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 18 червня (№ 25). – С. 5. – ISSN 0027-8254


  Рішення Київської міської ради про перейменування проспекту Ватутіна на проспект Романа Шухевича.
231679
  Дергач В. Ватутіне / В. Дергач. – Дніпропетровськ, 1977. – 71с.
231680
  Теймур Махмуд Ватяна лялька : маленьке оповідання / пер. з араб. Л. Комендант // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 64-66. – ISSN 0320 - 8370
231681
  Теймур М. Ватяна Лялька : маленьке оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С.64-66. – ISSN 0320 - 8370
231682
  Анисимкова М.К. Ваули : о Ваули Пиеттомине : роман / М.К. Анисимкова ; послесл. М. Бударина ; ил. В.А. Игошева. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1980. – 190 с., [9] л. ил. : ил.
231683
  Анисимкова М.К. Ваули : о Ваули Пиеттомине : роман / М.К. Анисимкова ; послесл. М. Бударина ; ил. В.А. Игошева. – Москва : Советская Россия, 1984. – 303 с. : ил.
231684
  Стрельский В.И. Ваули Пиеттомин. (Освободительное движение ненцев и ханте в 19 веке). / В.И. Стрельский. – 97-114с.
231685
  Мельник С. Ваучеризація окремих соціально-пільгових послуг як засіб удосконалення їх персоніфікації / С. Мельник, Г. Кошелева // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 39-44. – Бібліогр.: 9 назв
231686
  Юровська В В. Ваучерна програма як складова реформи національної політики на ринку праці / В В. Юровська, Д.С. Яцкевич // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 26-32. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
231687
  Финкел Майкл Ваханский коридор. Забытые на крыше мира / Финкел Майкл, Пейли Мэтью // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 136-159 : фото
231688
  Пахалина Т.Н. Ваханский язык / Т.Н. Пахалина. – М., 1975. – 343с.
231689
  Панкратов С.А. Вахрушев : Повести / С.А. Панкратов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 334с.
231690
  Кузьменко В.Я. Вахта : поезії / В.Я. Кузьменко. – Сімферополь : Таврія, 1985. – 63 с.
231691
   Вахта "Арамиса". – Л, 1967. – 472с.
231692
  Волков А.И. Вахта мужества / А.И. Волков, Е.И. Кречет. – Москва, 1970. – 224с.
231693
  Барамидзе А.Г. Вахтанг VI / А.Г. Барамидзе, 1940. – 66с.
231694
   Вахтанг Ананян : Автореф... канд. филол.наук: 01.01.03 / Карапетян Л. О,; Карапетян Л. О,; АН Арм.ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1978. – 22л.
231695
  Чагунава Р.В. Вахтанг Багратион и его труд по химии / Р.В. Чагунава ; АН ГССР, Ин-т неорган. химии и электрохимии. – Тбилиси : Мецниереба, 1984. – 197 с.
231696
  Шевчук Д. Вахтанг Кебуладзе Феноменологія досвіду // Критика. – Київ, 2012. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 3. – ISSN 1563-6461


  Монографія київського філософа, доц. філософського ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка Вахтанга Кебуладзе присвячена феноменології як ученню про досвід.
231697
  Кригер В.В. Вахтанг Чабукиани / В.В. Кригер. – М., 1960. – 30с.
231698
  Красовская В.М. Вахтанг Чебукиани / В.М. Красовская. – М., 1956. – 191с.
231699
  Брегадзе Давид Вахтанг Шестой. Жизнь и творчество : Автореф... д-ра филол.наук: / Брегадзе Давид Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 57л.
231700
  Херсонский Х.Н. Вахтангов / Х.Н. Херсонский. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 359 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 11(367))
231701
  Смирнов-Несвицкий Вахтангов / Смирнов-Несвицкий. – Ленинград : Искусство, 1987. – 247с.
231702
  Зубков Л.Н. Вахтангов в Грозном / Л.Н. Зубков, Кан-Калик. – Грозный, 1968. – 48с.
231703
  Иванов О.К. Вахтангов и вахтанговцы. / О.К. Иванов, К.Е. Кривицкий. – М, 1984. – 155с.
231704
  Захава Б.Е. Вахтангов и его студия / Б.Е. Захава. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1930. – 200с.
231705
  Цаишвили С.С. Вахтанговская редакция "Витязя в тигровой шкуре" : Автореф... канд. филол.наук: / Цаишвили С.С.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1955. – 15л.
231706
  Сопоцко А.А. Вахтенные журналы и картографические материалы первой половины XVIII в. как исторические источники (на прим. истор.-географ. моделирования плаваний В.Беринга в 1728 - 1729 и 1741-1742 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Сопоцко А.А.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1978. – 34л.
231707
  Инге Ю.А. Вахтенный журнал / Ю.А. Инге. – Москва, 1944. – 131с.
231708
  Круус О. Вахтенный полярной трассы / О. Круус. – Таллин, 1976. – 159с.
231709
  Кривой В.И. Вахтовый метод: правовые аспекты / В.И. Кривой, В.А. Перфенов. – М., 1989. – 110с.
231710
  Фаин Б.А. Вахтовый поселок / Б.А. Фаин. – М, 1985. – 174с.
231711
  Соболев В.И. Вахты в сезон туманов / В.И. Соболев. – Л, 1976. – 200с.
231712
  Маруашвили Л.И. Вахушти Багратиони, его предшественики и современники : Географические труды и путешествия / Л.И. Маруашвили. – Москва : Географгиз, 1956. – 136с.
231713
  Білозор Д.В. Ваххабізм: релігійно-політична сутність та історичні трансформації : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Білозор Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
231714
  Білозор Д.В. Ваххабізм: релігійно-політична сутність та історичні трансформації : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 - релігієзнавство / Білозор Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 194 л. – Додаток л. 192-194. – Бібліогр.: л. 168-191
231715
  Юсупов Ш. Вахшская долина накануне установления Советской власти / Ш. Юсупов. – Душанбе, 1975. – 131с.
231716
  Зелинский В.Б. Вацлав Болеславович Зелинский / В.Б. Зелинский. – М., 1984. – 28с.
231717
   Вацлав Болеславович Зелинский.. – М., 1991. – 11с.
231718
  Мельник В.І. Вацлав Борейко : до 250-річчя від дня народження // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2014. – № 3 (63). – С. 99-102. – ISSN 1605-6574


  Висвітлено життєвий шлях і творчий доробок видатного ландшафтного архітектора Вацлава Борейка (1764–1854), який заклав в Україні ботанічний сад та чотири пейзажні парки. Описано сучасний стан цих парків.
231719
  Белков А.К. Вацлав Вацловович Воровский / А.К. Белков. – Москва, 1971. – 86с.
231720
  Голубинский Е. Вацлав Вондрак // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1904. – Т. 9, кн. 3. – С. 343-349
231721
  Зарицький Олексій. Вацлав Гавел - драматург.:Ст.1.Від нонконформізму до дисидентства // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.93-100


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
231722
  Задорожнюк Э. Вацлав Гавел - от диссидентства к президенту // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 12 (1619). – С. 163-177. – ISSN 0869-44435
231723
  Карякіна А. Вацлав Гавел // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 49 (102). – С. 35-36
231724
  Шерлаимова С.А. Вацлав Гавел: драматург - диссидент - президент - драматург // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 5. – С. 3-13. – ISSN 0132-1366


  Вацлав Гавел - лидер "бархатной" революции, последний президент Чехословакии и первый президент Чехии, своим главным призванием считал театр. В статье прослеживается его творческий путь.
231725
  Ершкова А.М. Вацлав Гавел: политика и драматургия // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 74-77. – ISSN 0132-1366
231726
  Задорожнюк Э.Г. Вацлав Гавел: портрет в интерьере исторической эпохи // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 5. – С. 13-29. – ISSN 0132-1366


  В статье проанализированы вехи жизненного пути и политической биографии Вацлава Гавела, дана характеристика вводимых им концептов "неполитической политики" и "власти безвластных", изложены внешнеполитические предпочтения Гавела, связанные с ...
231727
  Вайс М. Вацлав Гавел: рок-н-рол і сила безсилих // Критика. – Київ, 2011. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 17
231728
   Вацлав Зелинский.. – М., 1987. – 10с.
231729
  Дмитрук В. Вацлав Земан - луцький пивовар / В. Дмитрук, Н. Пушкар // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 313-316
231730
   Вацлав Леонович Кретович. – Москва : Наука, 1980. – 139с. – (Материалы к библиографии ученых СССР / АН СССР ; Вып. 9 ; Сер. биологических наук. Биохимия)
231731
  Нижинская Р. Вацлав Нижинский / Ромола Нижинская. – Москва : Терра - Книжный клуб, 2004. – 392с., [ 4 ] л. илл. – (Мастера : Жизнеописания великих мастеров кисти, ваяния, зодчества, театра и музыки). – ISBN 5-275-01012-5
231732
  Клевалина Н. Вацлав Нижинский. Путь на Монмартр // Караван историй. – Москва, 2004. – № 4. – С. 199-216. – ISSN 1560-4233
231733
  Шелест В. Вацлав Нижинский: Отделяясь от земли // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 4/5 (116). – С. 86-107. – ISSN 1819-6268


  Вацлав Ніжинський - український артист балету польського походження, видатний танцівник і хореограф зірковоі трупи Сергія Дягілєва.
231734
  Синкевич Г.И. Вацлав Серпинский и создание Варшавской школы теории множеств и теории меры // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2011. – № 1. – С. 71-82. – ISSN 0205-9606


  Уроженец русской Польши и выпускник Варшавского университета, В. Серпинский в 1910-х гг. стал крупным специалистом в области теории множеств, а после обретения Польшей независимости в 1918 г. - и отцом-основателем польской математической школы, которая ...
231735
   Вацлав Фиала. Чехословакия : живопись, графика, книжная иллюстрация. Каталог. – Москва : Советский художник, 1976. – 42 с.
231736
  Петрова Ольга Ваш "орднунг"? Всегда! : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 76-77 : Фото
231737
  Первов А.В. Ваш авторитет / А.В. Первов. – Пермь, 1968. – 112с.
231738
  Байярд Р.Т. Ваш беспокойный подросток / Р.Т. Байярд. – М, 1991. – 223с.
231739
  Байярд Р.Т. Ваш беспокойный подросток / Р.Т. Байярд, Д. Байярд. – Москва : Просвещение, 1991. – 224с.
231740
   Ваш вихід. – Київ, 1973. – 120 с.
231741
   Ваш вихід!. – Київ, 1969. – 191 с.
231742
  Корабельников И.А. Ваш врач. / И.А. Корабельников. – М., 1958. – 207с.
231743
   Ваш гид, 1962. – 344с.
231744
   Ваш гид : Разговорник на 12-ти языках : Внешторгиздат, 1962. – 344с.
231745
   Ваш дім в Ужгороді : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 115
231746
  Гурова А.С. Ваш дом / А.С. Гурова. – К., 1988. – 254с.
231747
   Ваш дом. – Вологда, 1989. – 99с.
231748
   Ваш дом: Информационный бюллетень. – Л, 1989. – 36с.
231749
  Семиляк О. Ваш досвід потрібен Україні // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 8). – С. 8


  Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» кожен студент має можливість вільно обирати 25% навчальних дисциплін. Дозволяється записуватися на курси, які викладають в іншому університеті. Головне – потім принести академічну довідку до свого ...
231750
  Гончаров Г.Ф. Ваш друг велосипед / Г.Ф. Гончаров. – Москва : Знание, 1989. – 32 с.
231751
  Онанян Г.А. Ваш друг и брат / Г.А. Онанян. – М, 1989. – 157с.
231752
  Большаков Л.Н. Ваш друг Лев Толстой / Л.Н. Большаков. – Челябинск, 1978. – 239с.
231753
   Ваш зарубежный партнер. – М, 1992. – 136с.
231754
  Тарасенко О.Є. Ваш квиток... : повість / О.Є. Тарасенко. – Київ : Молодь, 1968. – 126 с.
231755
  Торопыгин В.В. Ваш корреспондент / В.В. Торопыгин. – Л, 1955. – 96с.
231756
  Михальский В. Ваш корреспондент / В. Михальский. – Махачкала, 1964. – 116с.
231757
  Боровский В.Н. Ваш корреспондент передает из Латинской Америки... / В.Н. Боровский. – М, 1976. – 224с.
231758
   Ваш корреспондент сообщает.... – М, 1979. – 318с.
231759
   Ваш лучший спутник // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 66-67 : фото
231760
  Захарова В.Г. Ваш милый образ / В.Г. Захарова. – М., 1988. – 270с.
231761
  Феррацці К. Ваш надійний тил = Who"s got your back : як налагодити зв"язки, що приведуть до успіху / Кейт Феррацці ; [пер. з англ. Дмитра Кушніра ; худож. М. Тітов]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 286, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Who"s got your back: the breakthrough program to build deep, trusting relationships that create success - And won"t let you fail / Keith Ferrazzi. New York: Broadway Books, 2009. – ISBN 978-617-12-4535-8
231762
  Козырь Л.И. Ваш однополчанин / Л.И. Козырь. – М, 1963. – 93с.
231763
  Бальсевич В.К. Ваш первый физкультурный год / В.К. Бальсевич. – М, 1983. – 64с.
231764
  Сокольский А.П. Ваш первый ход. / А.П. Сокольский. – 2-е изд. – Москва : Физкультура и спорт, 1989. – 158с.
231765
  Мороз А.Т. Ваш поезд в девять : романы / А.Т. Мороз. – Москва, 1988. – 503 с.
231766
  Мороз А.Т. Ваш поїзд о дев"ятій : роман / А.Т. Мороз. – Київ, 1985. – 294 с.
231767
  Сосекі Н. Ваш покірний слуга кіт : Роман / Н. Сосекі. – Київ : Дніпро, 1973. – 453с. – (Зарубіжна сатира і гумор ; Вип. №5)
231768
  Нацуме С. Ваш покірний слуга кіт. / С. Нацуме. – К., 1973. – 454с.
231769
  Скосырев П.Г. Ваш покорный слуга / П.Г. Скосырев. – М., 1947. – 327с.
231770
  Скосырев П.Г. Ваш покорный слуга / П.Г. Скосырев. – М., 1955. – 218с.
231771
  Скосырев П.Г. Ваш покорный слуга / П.Г. Скосырев. – М., 1962. – 552с.
231772
  Грэхэм Ш. Ваш покорный слуга / Ш. Грэхэм. – Москва, 1962. – 223с.
231773
  Нацумэ С. Ваш покорный слуга кот. / С. Нацумэ. – М., 1960. – 432с.
231774
  Петров В.К. Ваш помощник тренажер / В.К. Петров. – М., 1991. – 44с.
231775
  Лісовий А. Ваш почер розповідає про Вас... / А. Лісовий, К. Лісовий. – Київ, 1993. – 48 с.
231776
   Ваш принтер. – М, 1991. – 45с.
231777
  Дриманович О. Ваш Радик : проза: рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 11 (1027). – С. 116-119. – ISSN 0130-7673
231778
  Сворень Р.А. Ваш радиоприемник / Р.А. Сворень. – Москва : Знание, 1963. – 192 с.
231779
   Ваш ребенок. – Москва : Медицина, 1990. – 381с.
231780
  Левин С.Д. Ваш ребенок рисует : кн. о дет. рисунке / С.Д. Левин. – Москва, 1979. – 271с.
231781
  Коэн Ваш ребенок: Что делать в ожидании врача / Коэн, Жан-Пьер. – Минск, 1995. – 477с.
231782
   Ваш собственный путь к физическому совершенству. – М, 1975. – 24с.
231783
  Боровик Г.А. Ваш специальный корреспондент встретился... / Г.А. Боровик. – М, 1967. – 207с.
231784
   Ваш спутник по Новосибирску. – Новосибирск, 1960. – 213с.
231785
  Смолевский В.М. Ваш стадион всегда рядом / В.М. Смолевский. – М., 1968. – 128с.
231786
  Турков А.М. Ваш суровый друг : Повесть о М.Е. Салтыкове-Щедрине / А.М. Турков. – 4-е изд., доп. – Москва : Книга, 1988. – 364с. – (Писатели о писателях). – ISBN 5-212-00070-X
231787
  Турков А.М. Ваш суровый друг : повесть о М.Е. Салтыкове-Щедрине / А.М. Турков. – 4-е изд., доп. – Москва : Книга, 1988. – 319с. – (Писатели о писателях). – ISBN 5-212-00022-X
231788
  Корогодский З.Я. Ваш театр / З.Я. Корогодский. – М, 1984. – 80с.
231789
  Стрижев А.Н. Ваш урожайный участок / А.Н. Стрижев. – М., 1990. – 252с.
231790
  Васильев В.Н. Ваш физкультурный режим / В.Н. Васильев, В.С. Чугунов. – Москва, 1986. – 64с.
231791
   Ваш ход генерал.... – Киев : Україна, 1991. – 412с.
231792
  Леонов Н. Ваш ход, полковник : [повесть] / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва : Эксмо, 2007. – 314, [2] с. – Сер. осн. в 1994 г. – (Русский бестселлер). – ISBN 978-5-699-22559-0
231793
   Ваш четвероногий питомец : уход за собаками и кошками. – Москва : КРОН-ПРЕСС, 1997. – 414, [2] с. – Вых. дан. ориг.: Rodale Press, 1996. – ISBN 5-232-00668-1
231794
   Ваша домашняя аптека. – Камчат., 1990. – 126с.
231795
  Борохович Л. Ваша интеллектуальная собственность / Л. Борохович, А. Монастырская, М. Трохова. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 416с. – (Закон и практика). – ISBN 5-318-00215-3
231796
  Каракис И.И. Ваша квартира / И.И. Каракис. – К, 1985. – 232с.
231797
  Каракис И.И. Ваша квартира / И.И. Каракис. – 3-е изд. – К, 1991. – 252с.
231798
  Козлов М.А. Ваша коллекция / М.А. Козлов, Е.М. Нинбург. – М., 1971. – 159с.
231799
  Мачюкявичюс Й. Ваша кровь и наша кровь : роман / Йонас Мачюкявичюс ; пер. с лит. Д.Кыйв. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 301 с.
231800
  Линдер И.М. Ваша любимая игра? Шахматы! / И.М. Линдер. – М., 1962. – 96с.
231801
   Ваша работоспособность сегодня. – М, 1978. – 88с.
231802
  Першин В.И. Ваша светлость / В.И. Першин. – Магадан, 1982. – 79с.
231803
  Екимцев А.Е. Ваша светлость, березы / А.Е. Екимцев. – Ставрополь, 1973. – 185с.
231804
  Довженко О. Ваша свобода - це ваші проблеми.Влада намагається дискредитувати активістів журналістського руху // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 9/10 (75). – С. 50-53
231805
  Палмер Д. Ваша собака / Д. Палмер. – Москва, 1988. – 247с.
231806
  Шеломов Б.А. Ваша трудовая книжка / Б.А. Шеломов. – М., 1987. – 62с.
231807
  Константиновский И.Д. Ваша явка обязательна // Свидетельство Бориса Ямпольского / [сост. И. Константиновский]. – Москва : Книжная палата, 1990. – С. 185-320
231808
  Шевченко В. Ваша, декане, воля не в"яне


  Виконав обов"язки декана факультету журналістики (1955-1957)
231809
  Зайверт Л. Ваше время-в Ваших руках / Л. Зайверт. – М., 1995. – 266с.
231810
  Котыш Н.Т. Ваше время, атомоходы! / Н.Т. Котыш, Г.А. Савичев. – М, 1973. – 80с.
231811
  Барановский М.И. Ваше жилище / М.И. Барановский. – К., 1987. – 429с.
231812
  Барановский М.И. Ваше жилище / М.И. Барановский. – 2-е, дополненное. – К., 1993. – 429 с.
231813
   Ваше здоров`я. – Київ, 2000
231814
   Ваше здоров`я = медична газета для масового читача. – Київ, 1990-
№ 1. – 2001
231815
   Ваше здоров`я = медична газета для масового читача. – Київ, 1990-
№ 2. – 2001
231816
   Ваше здоров`я = медична газета для масового читача. – Київ, 1990-
№ 3. – 2001
231817
   Ваше здоров`я = медична газета для масового читача. – Київ, 1990-
№ 4. – 2001
231818
   Ваше здоров`я = медична газета для масового читача. – Київ, 1990-
№ 5. – 2001
231819
   Ваше здоров`я = медична газета для масового читача. – Київ, 1990-
№ 6. – 2001
231820
   Ваше здоров`я = медична газета для масового читача. – Київ, 1990-
№ 7. – 2001
231821
  Деминг Р. Ваше здоровье : зарубежный рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 7. – С. 144-155.
231822
  Ященко А.І. Ваше ім"я, майоре? / А.І. Ященко. – Сімферополь, 1985. – 205с.
231823
  Старовойтова И.А. Ваше мнение : учебное пособие по разговорной практике / И.А. Старовойтова. – 4-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2008. – 288с. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 978-5-89349-676-5
231824
  Васильев В.Г. Ваше мнение? / В.Г. Васильев. – Москва, 1967. – 184с.
231825
   Ваше новое увлечение - огород. – К., 1993. – 96 с.
231826
  Вугальтер Л А. Ваше открытие общества или философский вояж / Л А. Вугальтер. – Київ, 1995. – 145с.
231827
  Соловьев А.Г. Ваше право на пенсию / А.Г. Соловьев. – М., 1988. – 124с.
231828
   Ваше решение?: Методические разработки деловых игр для студентов и преподавателей института культуры. – Л, 1986. – 112 с.
231829
  Пича В.М. Ваше свободное время / В.М. Пича. – К, 1988. – 205с.
231830
  Яновская М.И. Ваше слово, доктор / М.И. Яновская. – Москва : Советская Россия, 1985. – 144с.
231831
  Бадов А. Ваше слово, товарищ Лютый! // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 18 (607). – С. 64-65. – ISSN 1812-1896


  Маоісти не будуть встановлювати в Непалі соціалізм. Вони будуть перетворювати країну в гімалайську Швейцарію
231832
  Преловская И.С. Ваше слово, учитель. / И.С. Преловская. – М., 1976. – 135с.
231833
  Трембовольский Я.Л. Ваше слово, эрудиты! / Я.Л. Трембовольский, И.В. Чекалов. – М., 1990. – 142с.
231834
  Страшнов В.Г. Вашему дому - красоту и уют / В.Г. Страшнов. – М, 1990. – 223с.
231835
  Лобкол В.Д. Ваши "зеленые ежики" / В.Д. Лобкол. – Минск, 1984. – 127с.
231836
  Бальсевич В.К. Ваши дети / В.К. Бальсевич. – М, 1985. – 159с.
231837
  Розинер Ф.Я. Ваши дети, вы и музыка / Ф.Я. Розинер. – Москва : Знание, 1973. – 97 с. – (Народный университет ; Педагогический факультет ; 4)
231838
  Ардов В.Е. Ваши знакомые : юморист. рассказы / В.Е. Ардов. – Москва, 1956. – 169 с.
231839
  Григорьев К. Ваши знакомые : невыдуманные рассказы / К. Григорьев. – Киев : Радянський письменник, 1971. – 231 с.
231840
   Ваши знакомые. – М, 1979. – 319с.
231841
  Полыскалова М. Ваши знакомые. Записки учительницы / М. Полыскалова. – Львов, 1967. – 68с.
231842
  Джорданов А. Ваши крылья / А. Джорданов. – М., 1937. – 243с.
231843
  Джорданов А. Ваши крылья / А. Джорданов. – 2-е изд., испр. – М., 1939. – 230с.
231844
  Мейс Джеймс Ваши мертвые выбрали меня... // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 311-317. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3


  Наследие Голодомора: Украина как постгеноцидное общество.
231845
  Квятковский С.Ф. Ваши помощники на кухне / С.Ф. Квятковский, Ю.М. Герчук. – М, 1991. – 69с.
231846
   Ваши торговые партнеры в Чехословании. – Прага, 1978. – 145с.
231847
   Ваши, товарищ, сердцем и именем. Писатели и деятели искусства мира о В.И. Ленине. – М, 1976. – 469с.
231848
  Софійчук М. Вашилюк / Михайло Софійчук, Володимир Клим-Грабницький. – Вижниця : Черемош, 2007. – 100 с. – ISBN 978-966-8130-69-4
231849
  Каменева Т.А. Вашим именем строим, работаем и живем. / Т.А. Каменева, П.М. Хаустов. – Мурманск, 1968. – 224с.
231850
  Вишневский М. Вашингтон-Пекин: новое соперничество в Африке // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 11. – С. 40-45. – ISSN 0321-5075
231851
  Мазинг В.А. Вашингтон - Бонн: партнерство и противоречия в военной сфере // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 3 (41) : Сложности на пути к переизбранию Рейгана. О дискуссиях вокруг отношений с Советским Союзом. Малые фирмы в наукоемком производстве. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 62-78
231852
   Вашингтон - Москва і "українське питання" / М. Сірук, Д. Гербст, Л. Шевцова, М. Белєсков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 квітня (№ 66/67). – С. 3


  Експерти "Дня" - про результати переговорів держсекретаря США Рекса Тіллерсона з російським керівництвом.
231853
  Погорська І.І. Вашингтон - Пекін: стратегічно-культурна матриця взаємодії // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 34-35. – ISSN 0868-8117
231854
  Богатуров А.Д. Вашингтон - Токио: попытки координации политики а развивающихся странах // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1989. – № 2 (70) : Прохождение военных программ в правительстве и конгрессе. Сенат США и перспективы сокращения вооружений. Франция в системе атлантизма. О конверсии военного производства. Кооперативы и государство в амерканском сельском хозяйстве... – С. 75-91
231855
  Яковлев Н.Н. Вашингтон / Н.Н. Яковлев. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 398 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий)
231856
  Гончар Б.М. Вашингтон i палестинсько-ізраїльський конфлікт: політика Барака Обами // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 67-73. – ISBN 978-966-171-651-2


  Стаття аналізує особливості політики адміністрації Барака Обами відносно ізраїльсько-палестинських мирних переговорів.
231857
  Козлов И. Вашингтон более не считает еврейские поселения на оккупированных Израилем территориях нарушением международного права // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 21-27 ноября (№ 45). – С. 3


  В США заявили, что больше не считают израильские поселения на Западном берегу Иордана незаконными. Американская администрация приняла решение отказаться от концепции, согласно которой израильские населенные пункты на Западном берегу реки Иордан – в ...
231858
  Гончар Б.М. Вашингтон Джордж // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 173. – ISBN 966-316-039-X
231859
  Белоусова К.А. Вашингтон и арабо-израильская война 1973 года // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 49-53. – ISSN 0321-5075
231860
  Давыдов Ю.П. Вашингтон и военно-политическая интеграция Западной Европы / Ю.П. Давыдов, В.С. Шеин // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 5 (55) : Американский "неоинтернационализм". Динамика доходов населения США. Политическая анатомия Вашингтона. Использование управленческой системы "канбан". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 69-84
231861
  Волкова Е.Д. Вашингтон и Восточная Европа / Е.Д. Волкова. – Москва, 1984. – 320с.
231862
  Черемушкина С.А. Вашингтон и кризис в Панаме // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 6 (68) : Информационно-аналитическое обеспечение внешней политики. Предвыборные позиции республиканцев и демократов по вопросам советско-американских отношений. Политика США в Латинской Америке.Иностранные специалисты о путях достижения военной стабильности.. – С. 89-99
231863
  Братерский М. Вашингтон и новые региональные державы Азии // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 3. – С. 39-58. – ISSN 0321-2068


  Фактори. які впливають на формування американської політики в Азії
231864
  Фролов А.В. Вашингтон и положение в Персидском заливе // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 1 (63) : Конгересс и договор по РСД - РМД. Положение в военных сферах Вашингтона. К перспективам советско-канадского сотрудническва в Арктике. Американская политика в Персидском заливе. Паника на фондовых биржах. Другие материалы о политике и хозяйстве... – С. 71-88
231865
  Давыдов В.Ф. Вашингтон и проблема создания безъядерных зон в Европе // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 4 (42) : Президент и конгресс в год выборов. Расстановка сил в Канаде по вопросу об отношениях с СССР. Рациональное использование мясного и молочного сырья. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 48-58
231866
  Шумилина И.В. Вашингтон корректирует стратегию борьбы с пропагандой терроризма // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 10 (562). – С. 26-40. – ISSN 0321-2068
231867
  Мамаев Ш. Вашингтон между провалом и "стратегическим консенсусом" на Ближнем Востоке // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 23/24. – С. 54-56


  Втручання США у політику країн Ближнього Сходу
231868
  Корионов В.Г. Вашингтон на перепутье:Новая администрация и реальности соврем. мира. / В.Г. Корионов. – М., 1982. – 142с.
231869
  Александров Алексей Вашингтон наступил на карабахскую мину. Пострадавших нет // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 42 (1113). – С. 26-29. – ISSN 0234-1670
231870
  Цвєтков О. Вашингтон перед викликом / розмову вела Наталія Пушкарук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 37)


  Розвідка довела втручання Росії у вибори в семи американських штатах.
231871
  Портанский А.П. Вашингтон пересматривает свои торговые приоритеты // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 12(492). – С. 27-40. – ISSN 0321-2068
231872
  Гриневич Э.А. Вашингтон против Гаваны / Э.А. Гриневич, Б.И. Гвоздарев. – М., 1982. – 213с.
231873
   Вашингтон против освободившихся стран. – М, 1986. – 173с.
231874
  Меньшиков М.А. Вашингтон, 16-я улица из записок советского посла / М.А. Меньшиков. – Москва : Международные отношения, 1986. – 224с.
231875
  Григорьев Е.Е. Вашингтон, Москва / Е.Е. Григорьев, Т.А. Колесниченко. – М., 1988. – 102с.
231876
  Видал Гор Вашингтон, округ Колумбия // Демократия : романы / Г. Адамс. – Москва : Прогресс, 1989. – С. 191-556. – (Полит. роман). – ISBN 5-01-001577-3
231877
  Дайс Д. Вашингтонская история : [роман] / Джей Дайс ; пер. с англ. Т. Кудрявцевой и Н. Треневой ; [предисл. Валентина Зорина]. – Москва : Государственное издательство Художественной литературы, 1958. – 287 с. – Библиогр.: ил.
231878
  Сагателян М.Р. Вашингтонская карусель / М.Р. Сагателян. – М., 1987. – 345с.
231879
  Брагин М. Вашингтонские торжества // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 90-96. – ISSN 0130-9625


  Росія і США відзначили 200-річчя дипломатичних відношень
231880
  Сашин Я.А. Вашингтонские туристы / Я.А. Сашин. – М., 1953. – 48с.
231881
  Ананьин О. Вашингтонский консенсус: пейзаж после битв / О. Ананьин, Р. Хаиткулов, Д. Шестаков // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 12. – С. 15-27. – ISSN 0131-2227
231882
  Гончар Б.М. Вашингтонський договір 1871 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 175. – ISBN 966-316-039-X
231883
  Кораблін С.О. Вашингтонський консенсус: тоді та тепер // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 11 (672). – С. 17-32 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
231884
  Біла К. Вашингтонський самміт НАТО і Україна // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАНУ. – Київ, 2001. – № 16. – С.74-79
231885
   Вашинктонская конференция по ограничению вооружений по тихоокеанским и дельневосточным вопросам. 1921-1922 г.. – Москва, 1924. – 142 с.
231886
  Вітович І. Ваші "докумєнти"? Українців попереджають: отримавши російський паспорт, можна втратити громадянство України // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 3-4 травня (№ 49). – С. 13


  "Міністерство закордонних справ України 1 травня засудило рішення РФ щодо розширення категорій громадян України, яким може бути надано російське громадянство у спрощеному порядку. «Це є ще одним фактом грубого порушення з боку Російської Федерації норм ...
231887
  Мейс Д. Ваші мертві вибрали мене... Спадщина Голодомору: Україна як постгеноцидне суспільство // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 308-314. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
231888
  Плітас П.С. Ваші окуляри / П.С. Плітас. – Київ, 1976. – 33с.
231889
  Зубань О. Ваші тексти в Інтернеті є кому аналізувати // Київський університет. – Київ, 2019. – Квітень (№ 4). – С. 6


  "Прикладна лінгвістика в освітянському просторі України має багато напрямів, одним із яких є молода і перспективна галузь – комп’ютерна лінгвістика, Нещодавно у Національному університеті «Львівська політехніка» відбувся II етап Всеукраїнської ...
231890
  Комар-Мацинська Вашого цвіту - по всьому світу // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 13 жовтня (№ 41). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Авторська зустріч та презентація книжки "Вигнані на степи" з доктором Романом Кабачієм у Народному домі в Перемишлі.
231891
   Ващенко-Захарченко Михайло Єгорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 259. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
231892
   Ващенко-Захарченко Михайло Єгорович (1825 - 1912) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 100. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
231893
   Ващенко Гавриил Харитонович. Выстовка произведений Москвы. 1979. – Москва, 1979. – 8с.
231894
  Мелентьев Ю.С. Ваятели / Ю.С. Мелентьев. – Москва : Правда, 1971. – 64 с.
231895
  Нийт Э. Ваятель птицы : стихи / Э. Нийт; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1979. – 167 с.
231896
  Херинг Э. Ваятель фараона / Э. Херинг. – Москва, 1968. – 263с.
231897
  Херинг Э. Ваятель фараона. / Э. Херинг. – Москва, 1988. – 396с.
231898
  По Едгар Аллан Вбивства на вулиці Морг та інші історії = The murders in the rue Morgue and other stories / Едгар Аллан По ; пер. з англ. Андрія Пехника. – Київ : Знання, 2014. – 206, [1] с. – Сер. засн. у 2014 р. - Назва на обкл.: Вбивства на вулиці Морг. – (English Library ; № 2). – ISBN 978-617-07-0185-5
231899
   Вбивства на замовлення: попередження та розкриття : курс лекцій / Никифорчук Д.Й., [ та ін. ] ; МОНУ, Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : КНТ, 2009. – 160с. – (Бібліотека оперативного працівника). – ISBN 978-966-373-476-4
231900
  Чехов А.П. Вбивство / А.П. Чехов. – К, 1960. – 56с.
231901
  Бережний С. Вбивство в кримінальному праві України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 108-114.
231902
  Волковинський В.М. Вбивство генерал-фельдмаршала фон Ейхгорна у Києві // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 145-153. – ISBN 966-00-0025-1
231903
  Бажан О.Г. Вбивство Льва Ребета і Степана Бандери // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 788-797. – ISBN 966-00-0025-1
231904
  Вальо П. Вбивство на 31-му поверсі / П. Вальо. – Київ, 1969. – 165с.
231905
  Ізмаїлов Р. Вбивство надії Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 4


  Вбивство більшовиками національного героя та духовного лідера кримських татар Номана Челебіджихана.
231906
  Чобіт Д. Вбивство нації. Російський геноцид черкеського народу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 2 (856). – С. 125-145. – ISSN 0868-4790
231907
  Гриневич В.А. Вбивство С. Петлюри // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 317-339. – ISBN 966-00-0025-1
231908
   Вбивство Степана Бандери. – Львів, 1993. – 345с.
231909
   Вбивство Столипіна студентом Богровим // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 376-380. – ISBN 5-7707-1062-4
231910
  Грищук В. Вбивство через необережність за кримінальним кодексом України 2001 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.405-418. – (Серія юридична ; Вип. 38)
231911
  Палкіна Т.О. Вбивство через необережність як юридико-психологічна проблема // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 306-310. – ISSN 2219-5521
231912
  Крючкова О. Вбивство, поєднане зі згвалтуванням : Питання кваліфікації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 44-56


  Проблемні аспекти.
231913
  Продель Г. Вбивці на борту / Г. Продель. – Київ : Політвидав, 1970. – 240с.
231914
  Лебідь Н. Вбивця Бандери: зниклий слід // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 48). – С. 8


  Богдан Сташинський зник із медійних "радарів" ще у другій половині 1960-х років. Теоретично він може бути живий та перебувати у будь-якій частині світу.
231915
  Тинченко Я. Вбивця Петлюри. І досі не вщухла суперечка, чи мав він підстави для фатальних пострілів // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 29. – С.42-43
231916
  Гуменюк О. Вбили нашу совість // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 22 вересня (№ 38). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  "Так про Аллу Горську говорив В"ячеслав Чорновіл".
231917
  Чобіт Д. Вбиство нації. Російський геноцид черкеського народу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 1 (855). – С. 145-171. – ISSN 0868-4790
231918
  Эдельман В.С. Вблизи абсолютного нуля / В.С. Эдельман. – Москва : Наука, 1983. – 175 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 26)
231919
  Джимбинов Б.О. Вблизи и вдалеке : стихи и поэмы / Б.О. Джимбинов; пер. с калм. – Элиста : Калмиздат, 1967. – 120 с.
231920
  Друзин В.П. Вблизи и на расстоянии. / В.П. Друзин. – М : Советский писатель, 1974. – 302 с.
231921
  Жданов Н.Г. Вблизи Крондштадта / Н.Г. Жданов. – М, 1960. – 342с.
231922
  Гордиенко Ю.П. Вблизи океана / Ю.П. Гордиенко. – М, 1962. – 78с.
231923
  Каменова А. Вблизи Софии / А. Каменова. – Москва, 1959. – 323с.
231924
  Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого / А.Б. Гольденвейзер. – М., 1959. – 487с.
231925
  Васянович О. Вбрання околичної шляхти Житомирщини, як етносоціальний маркер // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 34-36
231926
  Герасько М. Вбрання українців як явище традиційної культури // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 30-36. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена дослідженню одягу та вбрання жителів містечок Чернігово-Сіверщини (ХVIII-ХІХ ст.) як ціннісно-поліфункціональному феномену, що найповніше та показово ввібрав в себе всі епохальні вияви української традиційної культури, соціокультурний ...
231927
  Недзельський С.Д. Вбудована вимірювально-обчислювальна система контролю і настройки стаціонарної передаючої фазованої антенної решітки на базі решітки вимірювальних зондів у ближній зоні : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.17 / Сергій Денисович Недзельський; МОНУ4; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
231928
   Ввалерий Брюсов. – Ставрополь, 1986. – 144с.
231929
  Берман С.С. Вванные стекловаренные печи. / С.С. Берман. – Л, 1935. – 195с.
231930
  Квиттер В. Вварной мерный участок трубопровода со съемной измерительной диафрагмой / В. Квиттер. – М, 1964. – 8с.
231931
  Богородицкий В.А. Ввведение в изучение русского вокализма. Вып. 2 / В.А. Богородицкий // Курс грамматики русского языка / В.А. Богородицкий. – Варшава : В тип. М. Земкевича, 1887. – Ч. 1 : Фонетика. – С. 60-162, XIII
231932
  Дор Г. Ввдение в прикладную геофизику / Г. Дор. – Москва : Недра, 1984. – 237с.
231933
  Конторов Д.С. Ввдение в радиолокационную системотехнику / Д.С. Конторов, Голубев-Новожилов. – Москва, 1971. – 367 с.
231934
  Вылцан И.А. Введедние в учение о фациях и формациях / И.А. Вылцан. – Томск, 1984. – 198с.
231935
  Успенский В.А. Введеление в геохимию нефти / В.А. Успенский. – Ленинград, 1970. – 310с.
231936
  Петров Р.В. Введене в неинфекционную иммунологию / Р.В. Петров. – Новосибирск, 1968. – 188с.
231937
  Жуковский В.М. Введене в химию твердого тела / В.М. Жуковский, А.Н. Петров. – Свердловск, 1978. – 118с.
231938
  Кузнецов Н.Я. Введение / Н.Я. Кузнецов. – Л.
1. – 1929. – 64с.
231939
  Кузнецов Н.Я. Введение / Н.Я. Кузнецов. – Л.
1. – 1929. – 64с.
231940
  Фризман Л.Г. Введение / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно // М.А. Максимович - литератор / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно. – Харьков, 2003. – С. 5-10. – ISBN 966-303-006-2
231941
  Астахова В.И. Введение // Дорогу осилит идущий.. : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – С. 9-33. – ISBN 978-966-8558-83-5


  До 25-летнего юбилею Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия".
231942
  Шимкевич В.М. Введение Pycnogonidae, Colossendeidae, Tanystylidae, Dorhynchidae, Ammotheidae, Phoxichilidae, Phoxichilidiidae, Pallenidae, Nymphonidae. / В.М. Шимкевич. – Л., 1930. – 225-554с.
231943
  Шитт П.Г. Введение в агротехнику плодоводтва / П.Г. Шитт. – М, 1936. – 360с.
231944
  Эйлер Л. Введение в анализ бесконечно малых / Л. Эйлер. – Москва-Ленинград
1. – 1936. – 352 с.
231945
  Эйлер Л. Введение в анализ бесконечных / Л. Эйлер. – изд. 2. – Москва
1. – 1961. – 315 с.
231946
  Широков О.С. Введение в балканскую филологию. / О.С. Широков. – М., 1990. – 191с.
231947
  Шира Джесс Хоук Введение в библиотековедение. / Шира Джесс Хоук. – М., 1983. – 256с.
231948
  Юсупов Г.В. Введение в булгаро-татарскую эпиграфику / Г.В. Юсупов. – М - Л, 1960. – 167с.
231949
  Шенников А.П. Введение в геоботанику / А.П. Шенников. – Л, 1964. – 447с.
231950
  Эдельштейн Я.С. Введение в геоморфологию. / Я.С. Эдельштейн. – Ленинград, 1933. – 288с.
231951
  Фирсова Н.М. Введение в грамматическую стилистику современного испанского языка / Н.М. Фирсова. – Москва : Высшая школа, 1981. – 160с.
231952
  Юфимович Введение в динамику подвижных объектов. / Юфимович, ББ. – К., 1969. – 79с.
231953
  Юфиомыи Введение в динамику подвижных объектов. / Юфиомыи, ББ ч. – К., 1971. – 28с.
231954
  Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. / С.В. Яблонский. – Москва, 1979. – 272с.
231955
  Хомяков В.А. Введение в изучение слэнга - основного компонента английского просторечия. / В.А. Хомяков. – Вологда, 1971. – 104с.
231956
  Шемакин Ю.И. Введение в информатику. / Ю.И. Шемакин. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 192с.
231957
  Шилейко А.В. Введение в информационную теорию систем / А.В. Шилейко, В.Ф. Кочнев, Ф.Ф. Химушин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 278 с.
231958
  Шкляревский Г.И. Введение в историю русского литературного языка / Г.И. Шкляревский. – Х., 1959. – 66с.
231959
  Эшби У.Р. Введение в кибернетику / У.Р. Эшби. – М., 1959. – 432с.
231960
  Шепелевич В.В. Введение в когерентную оптику и голографию : Учеб.пособие / В.В. Шепелевич. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 144с.
231961
  Шадлун Н.А. Введение в курс рудных месторождений / Н.А. Шадлун. – Свердловск-М., 1936. – 89с.
231962
  Шрейер О. Введение в линейную алгебру в геометрическом изложении / О. Шрейер, Е. Шпернер. – Москва-Ленинград
1. – 1934. – 210 с.
231963
  Черч А. Введение в математическую логику / А. Черч. – Москва : Иностранная литература
1. – 1960. – 485 с.
231964
  Шметтерер Л. Введение в математическую статистику : Пер. с нем. / Л. Шметтерер. – Москва : Наука, 1976. – 520с.
231965
  Штофф В.А. Введение в методологию научного познания / В.А. Штофф. – Л, 1972. – 191с.
231966
  Чулановский В Введение в молекулярный спектральный анализ / В Чулановский. – М.Л., 1950. – 368с.
231967
  Чулановский В Введение в молекулярный спектральный анализ / В Чулановский. – 2-е изд. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1951. – 416с.
231968
  Штерн Т. Введение в небесную механику : Пер.с англ. / Т. Штерн. – Москва : Мир, 1964. – 242 с.
231969
  Щербаков Л.М. Введение в неравновесную термодинамику. : учеб.пособие / Л.М. Щербаков, В.М. Самсонов. – Калинин : КалининГУ, 1985. – 78с.
231970
  Эппликвист Д. Введение в органическую химию / Д. Эппликвист, Ч. Де Пюи, К. Райнхарт; Пер. с англ. В.М. Демьянович. – Москва : Мир, 1985. – 381 с. : ил.
231971
  Швердт Г. Введение в практическую номографию. / Г. Швердт. – Москва-Ленинград, 1932. – 100 с.
231972
  Хэнкок Л. Введение в программирование на языке Си / Л. Хэнкок, М. Кригер. – Москва : Радио и связь, 1986. – 191с.
231973
  Хэссет Д. Введение в психофизиологию / Д. Хэссет. – М, 1981. – 248с.
231974
  Хохлов А.В. Введение в радиоастрономию : Уч. пособие. / А.В. Хохлов. – Саратов
Ч. 1. – 1974. – 138с.
231975
  Швебер С.С. Введение в релятивистскую квантовую теорию поля. : Пер. с англ. / С.С. Швебер. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 842с.
231976
  Шафф А. Введение в семантику. / А. Шафф. – М., 1963. – 376с.
231977
  Яковлева Г.А. и др. Введение в славянскую филологию / Г.А. и др. Яковлева. – Ростов-на-Дону, 1988. – 196с.
231978
  Швейцер А.Д. Введение в социолингвистику / А.Д. Швейцер, Л.Б. Никольский. – М., 1978. – 216с.
231979
  Юльметьев Р.М. Введение в статистическую физику жидкостей : учеб.пособие по спецкурсу / Р.М. Юльметьев. – Казань : Казанский гос.пед.ин-т, 1972. – 217с.
231980
  Хунджуа А.Г. Введение в структурную физику сплавов с эффектами памяти формы: спецкурс. / А.Г. Хунджуа. – М., 1991. – 76с.
231981
  Цейслер В.М. Введение в тектонический анализ осадочных геологических формаций / В.М. Цейслер. – Москва : Наука, 1977. – 152с.
231982
  Юу С Ф.Т. Введение в теорию дифракции, обработку информации и голографию : Пер.с англ. / С Ф.Т. Юу. – Москва : Советское радио, 1979. – 304с.
231983
  Эльсгольц Л.Э. Введение в теорию дифференциальных уравнений / Л.Э. Эльсгольц. – М, 1964. – 127с.
231984
  Эльсгольц Л.Э. Введение в теорию дифференциальных уравнений / Л.Э. Эльсгольц, С.Б. Норкин. – Москва : Наука, 1971. – 296 с.
231985
  Юсупов Р.А. Введение в теорию и практику перевода / Р.А. Юсупов. – Казань, 1988. – 96с.
231986
  Шилов Г.Е. Введение в теорию линейных пространств : учебник / Г.Е. Шилов. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1952. – 384с.
231987
  Шилов Г.Е. Введение в теорию линейных пространств / Г.Е. Шилов. – 2-е изд. – Москва, 1956. – 303 с.
231988
  Финни Д. Введение в теорию планирования экспериментов / Д. Финни. – Москва : Наука, 1970. – 288 с.
231989
  Эльясберг П.Е. Введение в теорию полета искусственных спутников Земли / П.Е. Эльясберг. – М, 1965. – 540с.
231990
  Шемякин Е.И. Введение в теорию упругости. / Е.И. Шемякин. – М., 1993. – 96с.
231991
  Цой В.В. Введение в теорию цвета. : учеб.пособие / В.В. Цой. – Томск : Томскполитех. ин-т, 1985. – 93с.
231992
  Юшкин Н.П. Введение в топоминералогию Урала. / Н.П. Юшкин. – М., 1986. – 293с.
231993
  Чен Ф. Введение в физику плазмы : пер. с англ. / Ф. Чен. – Москва : Мир, 1987. – 398 с.
231994
  Фистуль В.И. Введение в физику полупроводников : учеб. пособие / В.И. Фистуль. – Москва : Высшая школа, 1975. – 296 с.
231995
  Фистуль В.И. Введение в физику полупроводников : Учеб.пособие / В.И. Фистуль. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1984. – 348с.
231996
  Шмидт В.В. Введение в физику сверхпроводников : учебное пособие / В.В. Шмидт. – Москва : Наука, 1982. – 240с.
231997
  Юм-Розери Введение в физическое металловедение : Пер. с англ. / Юм-Розери. – Москва : Металлургия, 1965. – 204с.
231998
  Шаталов А.Я. Введение в электрохимическую термодинамику / А.Я. Шаталов. – М., 1984. – 215с.
231999
  Шванвич Б.Н. Введение в энтомологию / Б.Н. Шванвич. – Л., 1959. – 341с.
232000
  Широков О.С. Введение в языкознание / О.С. Широков. – Москва, 1985. – 263с.
<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,