Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>
231001
  Головатий С. "Верховенство закону" versus "верховенство права": філологічна помилка, професійна недбалість чи науковий догматизм? // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.96-113
231002
  Дудар С.К. "Верховенство права" у контексті проблеми інтеграції національних правових систем у межах європейського правового простору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 53-56


  Стаття присвячена теоретичному аналізу терміна "верховенство права" на основі джерел права ЄС.
231003
  Тевельов М.Г. "Верховино, світку ти наш,,," / М.Г. Тевельов. – Ужгород, 1954. – 436с.
231004
  Лихоманов А. "Верю в будущее библиотек!" // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – апрель. – С. 17-21. – ISSN 1726-6726


  В библиотечном топ-менеджменте – очередные изменения. Назначен новый руководитель Российской национальной библиотеки. О приоритетных направлениях работы и развития, о будущем библиотечного дела в стране в условиях реформирования законодательства, о ...
231005
  Іваненко О. "Верю в Ваш талант. Передаю Вам эстафету сказок" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 22
231006
  Кашперська Д. "Верю/Не верю" - детская игра? Художник. Кому-то летать, а кому-то ползать : есе // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 222-230
231007
  Гаврилюк І. "Весела людина з невеселої епохи" / розмову вів Михайло Маслій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28 лютого (№ 36)


  Актор Іван Гаврилюк згадує про колегу Борислава Брондукова.
231008
  Матвєєв І. "Весела" окупація // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 49 (214). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Естонці підійшли до власного музею з гумором. Вочевидь, щоб його відвідало якнайбільше росіян.
231009
  Елисеева О. "Веселися, храбрый росс!". Балы и маскарады Екатерининской эпохи // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – С. 123-128. – ISSN 0235-7089
231010
  Шаповал Марія "Веселі Боковеньки" Івана Михайлова та Максима Німенка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
231011
  Віннікова "Веселі дуелі" Петра Ребра - пародиста / Віннікова, (Кірієнко) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 142-151. – ISSN 0869-3595
231012
   "Веселка країн" // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  "У Міжнародний день толерантності в Інституті міжнародних відносин КНУ восьмий рік поспіль студенти долучаються до конкурсу під назвою «Веселка країн». У рамках заходу вони представляють культуру та кухню семи різних країн світу. Конкурс складається з ...
231013
   "Веселка" - дітям : Бібл. показчик дит. літ-ри , 1934-1984. – Київ : Веселка, 1985. – 631 с.
231014
  Гоян Ярема "Веселка" живе Україною // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 320-338


  Укр. видавництво "Веселка"
231015
  Небогатов Б.Н. "Весенние наступления" трудящихся Японии - эффективная форма классовой борьбы (1955-1974) / Б.Н. Небогатов. – Москва, 1979. – 112с.
231016
   "Весенний гром" и другие рассказы. – М., 1959. – 222с.
231017
  Вовк І. "Весільне дерево", "вінці" та "коровай" як атрибути українського весільного обряду // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 607-619. – ISBN 966-7379-70-1
231018
  Лях М. ...Верю тебе, Килрой / М. Лях, З. Уберман. – Москва, 1985. – 237с.
231019
  Кіт Л. «Веселка країн» у дусі 90-х // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 6


  "Колоритна й барвиста «Веселка країн» у дев’ятий раз заполонила Інститут міжнародних відносин. У дусі поваги до культурного розмаїття й взаєморозуміння між народами та націями фестиваль традиційно влаштовують на Міжнародний день толерантності. Щороку ...
231020
  Дутка Г.І. Верховенство закону і верховенство права: взаємовиключення чи взаємопоєднання? // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 3-8. – ISSN 1563-3349
231021
  Дмитренко Т.С. Верховенство закону і режим законності // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 16-18. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
231022
  Мяловицька Н.А. Верховенство Конституції в системі національного права / Н.А. Мяловицька, П.В. Пушкар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-9. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Присвячено проблемам здійснення конституційного правосуддя, спрямованого на забезпечення верховенства Конституції. Зокрема, зосереджується увага на контролі за конституційністю нормативно-правових актів і процедурі офіційного тлумачення Конституції та ...
231023
  Подорожна Т.С. Верховенство конституції як складова верховенства права: проблеми конституціоналізації правового порядку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 61-64. – ISSN 2219-5521
231024
  Луспеник Д. Верховенство права - "новий" старий принцип цивільного судочинства: співвідношення із принципом законності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – C. 9-20. – ISSN 1026-9932
231025
  Мелех Л.В. Верховенство права - основний принцип законності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 65-73. – (Юридична ; Вип. 2)
231026
  Котюк І. Верховенство права - традиційні уявлення та фактичний зміст / І. Котюк, О. Котюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Звертається увага на причини, що зумовлювали традиційне національне розуміння верховенства права, і розкривається його фактичний зміст та особливості впливу на подальший розвиток правової системи України. Освещаются причины, которые преобладали в ...
231027
  Головатий С. Верховенство права : у 3-х книгах / Сергій Головатий. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-397-0
Кн. 1 : Від ідеї - до доктрини. – 2006. – 30,624с.
231028
  Головатий С. Верховенство права : у 3-х книгах / Сергій Головатий. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-399-4
Кн. 2 : Від доктрини - до принципу. – 2006. – с.47-55,625-1276
231029
  Головатий С. Верховенство права : у 3-х книгах / Сергій Головатий. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-400-7
Кн. 3 : Український досвід. – 2006. – с.61-63,1277-1747
231030
  Тимощук В. Верховенство права в адміністративній процедурі // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 285-288.
231031
  Пасенюк О. Верховенство права в адміністративному судочинстві // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 197-200.
231032
  Писаренко Н.Б. Верховенство права в адміністративному судочинстві: від доктринальної ідеї до практичної імплементації // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: О. Петришин, Ю. Барабаш, В. Борисова [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 25, № 1. – C. 134-145. – ISSN 1993-0909
231033
  Максимов С. Верховенство права в державному управлінні // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 288-295.
231034
  Кухенний Є. Верховенство права в діяльності Президента України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 295-298.
231035
  Гетьман А.П. Верховенство права в інституті управління природокористуванням та охороною довкілля // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 2-8. – ISSN 2413-7189
231036
  Рабінович П.М. Верховенство права в інтерпретації Страсбурзького Суду // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 9-11
231037
  Рабінович П. Верховенство права в інтерпретації Страсбурзького суду та Конституційного Суду України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 210-221.
231038
  Селіванов А.О. Верховенство права в конституційному правосудді = The supreme of law in the constitutional judgement : analysis of the constitutional jurisdiction : аналіз конституційної юрисдикції : [предмет конституційного права у вимірі конституційної юрисдикції] / професор А.О. Селіванов. – Київ ; Харків : Академія правових наук України, 2006. – 400 с. : іл. – Дані тит. арк. частково парал. англ. – Бібліогр.: с. 396-397. – ISBN 966-581-619-5
231039
  Колодій А. Верховенство права в системі законодавства / А. Колодій, Н. Пелих // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 139-147.
231040
  Петришин О. Верховенство права в системі правового регулювання суспільних відносин
231041
  Пошва Б. Верховенство права в Україні: бути чи не бути? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 22-28 червня (№ 25). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
231042
  Серьогін С.В. Верховенство права в Україні: проблеми розуміння та застосування : монографія / С.В. Серьогін. – Дніпропетровськ : Грані, 2014. – 121, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 118-121. – ISBN 978-966-8841-95-8
231043
  Дем"янова О.В. Верховенство права в цивільному судочинстві: змістовні положення в контексті приватних та публічних засад регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 143-147. – ISSN 2219-5521
231044
  Рабінович П. Верховенство права з погляду Страсбурзького суду // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 40-44
231045
  Стрижак А. Верховенство права і конституційне судочинство в Україні
231046
  Футей Б. Верховенство права і незалежність судочинства // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 147-154.
231047
  Козюбра М. Верховенство права і Україна // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 30-63. – ISSN 0132-1331


  Методологічні проблеми дослідження правової системи суспільства.
231048
  Міхно О.І. Верховенство права і функції адвоката під час припинення юридичними особами цивільно-правових договорів // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-31.
231049
  Гаврилюк Р. Верховенство права людини на податки: філософсько-методологічні проблеми розуміння та обгрунтування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 84-95. – ISSN 1026-9932
231050
   Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література. – ISBN 978-966-419-279-5
Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – 2016. – 441, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
231051
   Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література. – ISBN 978-966-419-280-1
Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – 2016. – 407, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
231052
  Крусян А.Р. Верховенство права та верховенство прав людини як принципи сучасного українського конституціоналізму // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 31-37. – (Правознавство ; Вип. 427)
231053
  Нестерович В.Ф. Верховенство права та забезпечення прав людини на тимчасово окупованих територіях України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 200 : Юридичні науки. – С. 85-92. – ISSN 1996-5931
231054
  Тертишник В. Верховенство права та референдна демократія // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 79-83.
231055
  Пастухова Л. Верховенство права у забезпеченні реалізації міжнародно-правового статусу біжінців у країнах співдружності незалежних держав / Л. Пастухова, А. Шуміленко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 192-199. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
231056
  Прокопов Д. Верховенство права у контексті проблеми природного права
231057
   Верховенство права у новітніх законодавчих реформах: доктрина та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (11 груд. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – 176, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-225-2
231058
  Лобойко Л.М. Верховенство права у сфері кримінального судочинства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 264-265.
231059
  Котюк І. Верховенство права чи верховенство закону: що візме верх в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 28 квітня - 4 травня (№ 17). – С. 5. – ISSN 1992-9277
231060
  Братасюк М. Верховенство права як предмет осмислення у творчості А. Дайсі та Б. Кістяківського // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 225-231


  У статті висвітлюється в порівняльному аспекті принцип верховенства права у творчості А.Дайсі та Б. Кістяківського. Наголошено, що за суттю розуміння ними цього принципу збігається.
231061
  Петришин О. Верховенство права як принцип дії права. // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-58.
231062
  Безклубий І. Верховенство права як принцип сучасного правопорядку / І. Безклубий, К. Лукіша // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 117-127. – ISBN 978-966-306-020-4
231063
  Єресько Л. Верховенство права як результат судової практики: погляди А. Дайсі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 68-81. – ISSN 2308-9636
231064
  Демченко Сергій Верховенство права як складова ефективності судового контролю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 145-150
231065
  Рабінович П. Верховенство права як соціально-природний феномен (контури ідеалу)
231066
  Константий О.В. Верховенство права як ціннісна основа спеціалізованого адміністративного судочинства в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 61-68
231067
  Головатий С. Верховенство права, або ж Правовладдя: вкотре про доктринальні манівці вітчизняної науки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 206-219. – ISSN 0132-1331
231068
  Рабінович П. Верховенство права: доктринальні інтерпретації в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 9. – С. 162-175. – ISSN 1026-9932
231069
  Шаповал В. Верховенство права: міфи і реалії пострадянського праворозуміння // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 24-30.
231070
  Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та перспективи
231071
  Черемшина Марко Верховина / Черемшина Марко. – Київ
2. – 1929. – 204 с.
231072
  Патрус-Карпатський Верховина / Патрус-Карпатський. – К., 1978. – 88с.
231073
  Бурнашов Г.В. Верховина : путівник українською і російською мовами / Г.В. Бурнашов. – Ужгород : Карпати, 1986. – 71с.
231074
   Верховино, мати моя. – Ужгород, 1962. – 207с.
231075
   Верховино, мати моя. – Ужгород : Карпати, 1967. – 166с. : альбом
231076
  Гетьман В.І. Верховино, мати моя // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 29-31 : фото
231077
  Співак Б.І. Верховино, мати моя... / Б.І. Співак, О.І. Русин. – К., 1969. – 48с.
231078
  Вовчок В.Ю. Верховино, світку ти мій! : поезії / В.Ю. Вовчок. – Київ : Держвидав України, 1963. – 103 с.
231079
  Ломацький М. Верховино, світку ти наш : Нариси з Гуцульщини / Михайло Ломацький. – Ню Йорк : Говерля, 1960. – 288 с.
231080
  Ломацький М. Верховино, світку ти наш... / Михайло Ломацький. – Мюнхен
Частина 2. – 1960. – 288 с. : іл.
231081
  Древницкий В.Ю. Верховинская поэма. / В.Ю. Древницкий. – М., 1965. – 118с.
231082
  Гойда Ю.А. Верховинський край : поезії / Ю.А. Гойда. – Київ, 1950. – 116 с.
231083
  Поліщук В.П. Верховинські комісари / В.П. Поліщук. – Ужгород, 1978. – 314с.
231084
  Мусієнко Д.М. Верховинці / Д.М. Мусієнко. – Київ, 1959. – 124 с.
231085
  Мейгеш Ю.В. Верховинці : роман / Юрій Васильович Мейгеш. – Київ, 1961. – 396 с.
231086
  Мейгеш Ю.В. Верховинці / Ю.В. Мейгеш. – Київ, 1979. – 551 с.
231087
  Олексенко Г.С. Верховинці / Г.С. Олексенко. – Київ, 1979. – 182 с.
231088
  Мейгеш Ю.В. Верховинці / Ю.В. Мейгеш. – Ужгород : Карпати, 1987. – 606 с.
231089
  Мейгеш Ю.В. Верховинцы / Ю.В. Мейгеш. – Москва, 1968. – 407 с.
231090
  Пігуляк Єротей Верховиньскі згадки / Єротей Пігуляк. – Чернівці : З дpук. "Рускої Ради", під зарядом І. Захарка. – (Виданє "Рускої Бесїди" в Чернівцях ; Число 215-216 за 1910)
[Ч.] 2 : Над озером. – 1909. – 204 с. – На тит. арк.: Присвячую моїй донечцї Наталцї.


  На тит. арк. екслібрис-печатка Галини Сидоренко
231091
  Мисик В.О. Верховіття : поезії / Василь Олександрович Мисик. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 159 с.
231092
  Дмитренко О. Верховіть черещатого дуба : Глибини Шевченкового родоводу: Повість-пошук / О. Дмитренко, М. Шудря. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 120с. – (Бібліотека українця)
231093
  Савчук В. Верховна неповага або про деякі аспекти нівелювання Верховним Судом України питання рівності батьків у правах / В. Савчук, Я. Брич // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 20-21
231094
  Коноваленко В. Верховна Рада дала зелене світло "піратам" в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11
231095
  Томенко М. Верховна Рада підтримала вимоги журналістів // Голос України, 2003. – 17 квітня


  Основні положення ухваленого Верховною Радою Закону України "Про внесення змін до деяких законодав. актів України з питань забезпечення та безперешкодної реалізації права людини на свободу слова"
231096
  Букач В.В. Верховна Рада та Президент України у механізмі забезпечення конституційних політичних прав і свобод людини і громадянина в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 172-181. – ISSN 1563-3349
231097
  Кривенко Л.Т. Верховна Рада України / Л.Т. Кривенко. – К., 1997. – 46с.
231098
   Верховна Рада України : Інформаційний довідник / М. Ярош, О. Анікеєв, Е. Афонін, І. Здзеба, В. Литвинчук, В. Онищенко, А. Пивовар, С. Питюк, А. Погорєлова; Апарат ВРУ; Головне організаційне управління; Авт.: М. Ярош, О. Анікеєв, Е. Афонін, І. Здзеба, В. Литвинчук, В. Онищенко та ін.; Упоряд.: М. Ярош, А. Пивовар, А. Погорєлова. – Вип.2. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 160с. – ISBN 966-611-171-3
231099
   Верховна Рада України : Інформаційний довідник / Ю.В. Ясенчук, А.В. Пивовар, Н.М. Адамович, О.Ю. Анікєєв, В.В. Гайдук, В.А. Граб, М.І. та ін. Єрофєєв; Апарат ВРУ; Редкол.: В.О. Зайчук, Н.Г. Бабченко, Ю.Ю. Гундарєв, Л.М. Задорожня та ін.; Авт.-упоряд.: Ю.В. Ясенчук; А.В. Пивовар, Н.М. Адамович, О.Ю. Анікєєв, В.В. Гайдук та інш. – Вип.3. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 264с. – ISBN 966-611-490-9
231100
   Верховна Рада України IV скликання. Предвиборні програми. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2002. – 576с. – ISBN 966-95832-3-3
231101
  Черпак Т.В. Верховна Рада України в системі відносин органів державної влади: компетенція, повноваження, функції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 161-169. – ISBN 966-628-132-5
231102
   Верховна Рада України восьмого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В. І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-018-9
Т. 1 : Перша сесія : 27 листоп. 2014 р. - 3 лют. 2015 р. / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2015. – 854, [2] с.
231103
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-048-6
Т. 2 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 3-13 лют. 2015 р. № 1-11 та позачергового засідання 2 берез. 2015 р. – 2016. – 662, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231104
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-045-5
Т. 3 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 3 берез. - 10 квіт. 2015 р. № 12-27. – 2016. – 734, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231105
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-049-3
Т. 4 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 21 квіт. - 20 трав. 2015 р. № 28-41. – 2016. – 727, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231106
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-053-0
Т. 5 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 21 трав. - 19 черв. 2015 р. № 42-55. – 2016. – 790, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231107
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-076-9
Т. 6 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 30 черв. - 31 серп. 2015 р. № 56-67. – 2016. – 694, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231108
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-073-8
Т. 7 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 1 верес. - 8 жовт. 2015 р. № 1-16. – 2016. – 693, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231109
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-066-0
Т. 8 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 9 жовт. - 12 листоп. 2015 р. № 17-28. – 2016. – 630, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231110
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-080-6
Т. 9 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 13 листоп. - 11 груд. 2015 р. № 29-41 та позачергового засід. 17 груд. 2015 р. – 2016. – 631, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231111
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-088-2
Т. 10 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 22 груд. 2015 р. - 2 лют. 2016 р. № 42-53. – 2017. – 623, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231112
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-091-2
Т.11 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 2 лют. - 17 берез. 2016 р. № 1-16. – 2017. – 749, [2] с. – Cер. засн. в 2007 р.
231113
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-092-9
Т. 12 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 18 берез. - 21 квіт. 2016 р. № 17-33. – 2017. – 878, [2] с. – Cер. засн. в 2007 р.
231114
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-095-0
Т. 13 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 22 квіт. - 2 черв. 2016 р. № 34-50. – 2017. – 838, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231115
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-099-8
Т. 14 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 3 черв. - 15 лип. 2016 р. № 51-69. – 2017. – 766, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231116
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-106-3
Т. 15 : П"ята сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 6-23 черв. 2016 р. № 1-12 та позачергового засідання 29 вересня 2016 р. – 2017. – 695, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231117
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-104-9
Т. 16 : П"ята сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 4 жовт. - 1листоп. 2016 р. № 13-26. – 2017. – 758, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231118
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-105-6
Т. 17 : П"ята сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 2 листоп. - 7 груд. 2016 р. № 27-39. – 2017. – 678, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231119
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верх. Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-112-4
Т. 18 : П"ята сесія: зб. стеногр. бюлетенів : 8 груд. 2016 р. - 20 січ. 2017 р. № 40-53. – 2017. – 742, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231120
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верх. Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-117-9
Т. 19 : Шоста сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 7 лют. - 15 берез. 2017 р. №1-15. – 2017. – 702, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231121
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верх. Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-114-8
Т. 20 : Шоста сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 16 берез. - 6 квіт. 2017 р. №16-29. – 2017. – 726, [2] с. – Сер. засн. 2007 р.
231122
   Верховна Рада України восьмого скликання : офіц. збірник / [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів")
Т. 21 : Восьме скликання : шоста сесія : зб. стеногр. бюлетенів пленарних засідань Верховної Ради України : засідання 30-42 : 7 квіт. - 19 трав. 2017 р. – 2018. – 735, [1] с. – Сер. засн. в 2017 р.
231123
   Верховна Рада України восьмого скликання : офіц. збірник / [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів")
Т. 22 : Шоста сесія : зб. стеногр. бюлетенів пленарних засідань Верховної Ради України : засідання 43-55 : 23 трав. - 20 черв. 2017 р. – 2018. – 686, [1] с. – Сер. засн. в 2017 р.
231124
   Верховна Рада України восьмого скликання : офіц. збірник / [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів")
Т. 23 : Шоста сесія : зб. стеногр. бюлетенів пленарних засідань Верховної Ради України : засідання 56-65 : 21 черв. - 14 лип. 2017 р. – 2018. – 606, [2] с. – Сер. засн. в 2017 р.
231125
  Макогон О. Верховна Рада України дала команду - трудовій міграції рухатися на місці / О. Макогон, Л. Грузінова // Юридична газета. – Київ, 2016. – 11 жовтня (№ 41). – С. 26-27
231126
   Верховна Рада України дванадцятого скликання 1990-1994 роки. – Київ : Кий, 1998. – ISBN 9667161188
231127
  Штепа С. Верховна Рада України і вирішення проблем депортованих: парламентські слухання 2000 року // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 241-246. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
231128
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-037-0
Т. 1 : Перша сесія. Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 12 груд. 2012 р. - 11 січ. 2013 р. №1-6 ; 22 лют. - 17 квіт. 2013 р. №1-13. – 2016. – 750, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231129
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-036-3
Т. 2 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів :18 квіт. - 24 трав. 2013 р. № 14-28. – 2016. – 783, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231130
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-039-4
Т. 3 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 4 черв. - 5 лип. 2013 р. № 29-46. – 2016. – 870, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231131
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-041-7
Т. 4 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 3 верес. - 10 жовт 2013 р. № 1-16. – 2016. – 846, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231132
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-043-1
Т. 5 : Третя сесія. Позачергова сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 22 жовт. 2013 р. - 16 січ. 2014 р. №17-43 ; 28-29 січ. 2014 р. – 2016. – 783, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231133
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-044-8
Т. 6 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 4 лют. - 15 берез. 2014 р. № 1-11. – 2016. – 759, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231134
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-049-3
Т. 7 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 17 берез. - 15 квіт. 2014 р. № 12-28. – 2016. – 727, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231135
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-068-4
Т. 8 : Четверта сесія. : зб. стеногр. бюлетенів : 16 квіт. - 20 трав. 2014 р. № 29-43. – 2016. – 678, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231136
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-081-3
Т. 9 : Четверта сесія. : зб. стеногр. бюлетенів : 29 трав.- 20 черв. 2014 р. №44-56. – 2016. – 742, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231137
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-072-1
Т. 10 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 1 лип. - 2 верес. 2014 р. №57-73. – 2016. – 734, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231138
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-072-1
Т. 11 : П"ята сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 2 верес. - 20 жовт. 2014 р. № 1-5 та позачергові. – 2016. – 294, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231139
  Литвин В. Верховна Рада України у дзеркалі вітчизняних ЗМІ: регіональний вимір // Голос України, 2004. – 20 квітня


  Із виступу Голови Верховної Ради України на коференції для регіональних ЗМІ "Відкритість парламенту України: регіональний вимір" 14 квіт. 2004 р.
231140
  Колесніченко-Братунь Верховна Рада України у розрізі гендерних проблем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 70-72
231141
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-873-1
Т. 22 : IШоста сесія, 7 липня - 30 серпня 2010 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 645, [11] с.
231142
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-884-7
Т. 23 : Cьома cесія, 7 вересня - 6 жовтня 2010 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 689, [17] с.
231143
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське видавництвово. – ISBN 978-966-611-885-4
Т. 24 : Сьома сесія, 7 жовтня - 5 листопада 2010 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 671, [17] с.
231144
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт. / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-890-8
Т. 25 : Cьома сесія, 16 листопада - 3 грудня 2010 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 751, [14] с.
231145
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-895-3
Т. 26 : Сьома сесія, 14 грудня 2010 - 14 січня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 857, [29] с.
231146
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-902-8
Т. 27 : Восьма сесія, 1 лютого - 2 березня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 724, [24] с.
231147
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-908-0
Т. 28 : Восьма сесія, 3 березня - 6 квітня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 714, [17] с.
231148
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-917-2
Т. 29 : Восьма сесія, 7 квітня - 13 травня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 763, [19] с.
231149
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-918-9
Т. 30 : Восьма сесія, 17 травня - 14 червня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 753, [27] с.
231150
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-921-9
Т. 31 : Восьма сесія, 15 червня - 8 липня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 793, [19] с.
231151
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-934-9
Т. 32 : Дев"ята сесія, 6 вересня - 4 жовтня 2011 року : [засідання 1-12] / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2014. – 726, [22] с.
231152
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-939-4
Т. 33 : Дев"ята сесія, 5 жовтня - 2 листопада 2011 року : [засідання 13-25] / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2014. – 710, [20] с.
231153
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: В.О. Зайчук (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-005-9
Т. 34 : Дев"ята сесія, 3 листопада - 9 грудня 2011 р. / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2015. – 807, [1] с.
231154
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-013-4
Т. 35 : Дев"ята сесія, 20 груд. 2011 р. - 13 січ. 2012 р. / [ред.: Н.М. Молчанова]. – 2015. – 647, [1] с.
231155
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт : [офіц. видання] / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін. ]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-015-8
Т. 36 : Десята сесія, 7 лют. - 14 берез. 2012 р. / [ред.: Н.М. Молчанова]. – 2015. – 799, [1] с.
231156
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-019-6
Т. 37 : Десята сесія, 15 берез. - 11 квіт. 2012 р. / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2015. – 782, [2] с
231157
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-017-2
Т. 38 : Десята сесія, 12 квіт. - 18 трав. 2012 р. / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2015. – 798, [2] с.
231158
   Верховна Рада України шостого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-031-8
Т. 39 : Десята сесія : зб. стеногр. бюлетенів, 22 трав. - 8 черв. 2012 р. № 37-47. – 2016. – 679, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231159
   Верховна Рада України шостого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-035-6
Т. 40 : Десята сесія. Позачергова сесія : зб. стеногр. бюлетенів, 19 черв. - 6 лип. 2012 р. № 48-59 ; 30 лип. 2012 р. – 2016. – 718, [2] с.
231160
   Верховна Рада України шостого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-039-4
Т. 41 : Одинадцята сесія : зб. стеногр. бюлетенів, 4 верес. - 6 груд. 2012 р. № 1-15. – 2016. – 934, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
231161
  Швець В. Верховна Рада України як суб"єкт земельних правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 114-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
231162
  Швець В. Верховна Рада України як суб"єкт земельних правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 114-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
231163
  Швець В. Верховна Рада України як суб"єкт земельних правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 114-119. – ISSN 0132-1331
231164
  Словська І. Верховна Рада України як суб"єкт конституційно-правової відповідальності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 204-210. – ISSN 0132-1331
231165
  Дем"янчук В.А. Верховна Рада України як суб"єкт формування та реалізації державної антикорупційної політики // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 76-83. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
231166
  Жукова Т.В. Верховна Рада України: шляхи подальшого розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Окреслено характерні тенденції, що притаманні явищу парламентаризму в Україні, зокрема її парламенту - Верховній Раді України. Акцентується увага на таких моментах: в нашій державі конституційні повноваження та роль парламенту в політичній системі ...
231167
  Сас О. Верховна Рада Української РСР - безпосередня попередниця сучасного українсьеого парламенту // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 12 (297). – С. 20-22
231168
  Нижник В.Є. Верховна Рада Української РСР - найвищий орган державної влади Радянської України / В.Є. Нижник. – Київ, 1951. – 24с.
231169
  Яковенко Д.Т. Верховна Рада Української РСР - найвищий орган державної влади республіки. / Д.Т. Яковенко. – К., 1959. – 44с.
231170
  Гончаренко В. Верховна Рада УРСР за Конституцією Української РСР 1978 р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 111-119. – ISSN 1993-0909
231171
   Верховна Рада УРСР. Сесія 5. ювілейна. – К., 1954. – 159с.
231172
  Самойленко Ю. Верховна рада: на порядку денному - проблеми екології // Рідна природа : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2000. – № 1. – С.12-13. – ISSN 0131-6001


  Проведення екологічної експертизи законотворчої, інвестиційної, управлінської та іншої
231173
  Чалий С. Верховна Рада: хроніка падіння // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-47. – ISSN 1812--514Х
231174
  Новоселова Е.В. Верховная власть древних держав Латинской Америки в отечественной исторической науке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 8. – С. 86-96. – ISSN 044-748Х


  В статье анализируется процесс изучения верховной власти в державах доколумбовой Америки (у инков, ацтеков и майя) отечественной исторической наукой с момента возникновения интереса к данной тематике вплоть до наших дней. Рассматриваются основные ...
231175
  Воробйов М.П. Верховний голос / М.П. Воробйов. – Київ : Дніпро, 1991. – 303 с.
231176
  Рзаєв Р. Верховний Суд Азербайджанської Республіки в системі державної влади і судової влади // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 101-104. – ISSN 1026-9932
231177
  Касьянов І.. Верховний Суд по-новому: найвагоміші топ-5 рішень ВС, що демонструють зміну парадигми // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 49). – С. 10-11
231178
  Ригіна О. Верховний суд США під головуванням Ч.Е. Хьюза (1930–1941) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 47-53. – (Серія юридична ; Вип. 49)
231179
  Ригіна О.М. Верховний Суд США як вища апеляційна інстанція держави: питання історії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 50-55. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
231180
  Саломатін О. Верховний Суд США: основні етапи захисту конституційних прав громадян // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 113-121
231181
   Верховний Суд України - 90 років = The supreme court of Ukraine 90th anniversary / [упоряд. А.Б. Бень ; редкол. : П.П. Пилипчук (голова колегії) та ін.]. – Київ : Істина. – ISBN 978-966-8909-93-1
Кн. 1. – 2012. – 231, [1] с. : іл. – На обкл. та корінці: 90 років 1923-2013. - Анотації в підрядк. прим. англ.
231182
   Верховний Суд України - 90 років = The supreme court of Ukraine 90th anniversary / [упоряд. А.Б. Бень ; редкол.: П.П. Пилипчук та ін.]. – Київ : Істина. – ISBN 978-966-8909-94-8
Кн. 2 : Повоєнна історія в особах і подіях. – 2012. – 201, [7] с. : іл. – На обкл. та корінці: 90 років 1923-2013 - Анотації в підрядк. прим. англ.
231183
  Сердюк В.В. Верховний суд України в системі розподілу функцій влади : монографія / В.В. Сердюк. – Київ : Істина, 2007. – 232с. – ISBN 966-7613-98-4
231184
  Сердюк В.В. Верховний Суд України і реформування системи правосуддя: організаційно-правовий аспект // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 6 (118). – С. 35-41
231185
   Верховний Суд України: історія і сьогодення, портрети й події. – Київ : ІнЮре, 2001. – 320с. – ISBN 966-7752-64-Х
231186
  Письменний Д.П. Верховний Суд України: питання вдосконалення діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2013. – № 3 (88). – С. 117-124
231187
  Потильчак Б.О. Верховний Суд УРСР у 1943-1945 рр.: організаційна діяльність і структурна розбудова // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 2 (174). – С. 39-48
231188
  Галабала М. Верховний Суд. Очікування // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 3


  "У судовій системі України посади голови суду та його заступників називаються адміністративними, а не керівними. Пояснюється це тим, що при здійсненні правосуддя суддя є незалежною та має керуватися тільки верховенством права. Отже, жоден голова суду ...
231189
  Теньков С. Верховний Суд: вчитися правильно читати закони ніколи не пізно... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30-31 серпня (№ 30/31)
231190
  Десятсков С.Г. Верховники / С.Г. Десятсков. – М, 1980. – 262с.
231191
  Милюков П.Н. Верховники и шляхетство / [П. Милюков]. – Ростов-на-Дону : Изд. "Донская речь" Н. Парамонова, 1905. – 74 с. – Авт. указан на обл.
231192
  Дочинець М. Верховні млини. Уривок з нового роману Мирослава Дочинця "Матфей". Книга написана сухим пером" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 8-9
231193
  Дадамян Г. Верховній шаман // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 4. – С. 46-53. – ISSN 0130-6405
231194
  Погью Ф.С. Верховное командование. / Ф.С. Погью. – М., 1959. – 528с.
231195
  Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев / Ж. Дюмезиль. – Москва, 1986. – 234с.
231196
  Махненко А.Х. Верховные органы народного представительства социалистических стран. / А.Х. Махненко. – М., 1972. – 264с.
231197
  Сидоров А.И. Верховный орган КПСС / А.И. Сидоров. – М., 1964. – 152с.
231198
  Аполлонов Леонид Алексеевич Верховный орган ленинской партии / Аполлонов Леонид Алексеевич. – Москва : Политиздат, 1976. – 2398с. – (Очерки истории партийного строительства)
231199
  Цейтлин В. Верховный правитель : Траги-шутка в одном действии / В. Цейтлин. – Петроград : Издание журнала "Коммунар", 1919. – 14 с.
231200
  Богданова Н.А. Верховный Совет автономой республики / Н.А. Богданова. – М, 1983. – 153с.
231201
  Касумов З.М. Верховный Совет Азербайджанской ССР - законодательный орган республики. : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Касумов З. М.; Азерб. гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Баку., 1969. – 24л.
231202
  Джинджолава З.В. Верховный Совет Грузинской Советской Социалистической республики : Автореф... канд. юр.наук: / Джинджолава З. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 24л.
231203
  Мухамедшинд К.Д. Верховный Совет Казахской ССР.. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Мухамедшинд К.Д.; Казахский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 24л.
231204
  Струмбина Э.Я. Верховный Совет Латвийской ССР / Э.Я. Струмбина. – Рига, 1988. – 187с.
231205
   Верховный Совет союзной республики и его конституционные полномочия. – Алма-Ата, 1979. – 319с.
231206
  Рудзицкий Л. Верховный Совет СССР -- высший орган государственной власти СССР. / Л. Рудзицкий. – Минск, 1950. – 20с.
231207
  Ислюков С.М. Верховный Совет СССР - высший орган государственной власти в СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: / Ислюков С.М.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 30 л.
231208
  Акентьева Е.М. Верховный Совет СССР - высший орган государственной власти СССР : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Акентьева Е.М. ; Ленингр. юридич. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград, 1953. – 13 с.
231209
  Кравцов Б.П. Верховный Совет СССР / Б.П. Кравцов. – М., 1954. – 128с.
231210
   Верховный Совет СССР. – М., 1976. – 416с.
231211
  Барабашев Г.В. Верховный Совет СССР / Г.В. Барабашев. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
231212
  Златопольский Д.Л. Верховный Совет СССР / Д.Л. Златопольский. – Москва, 1982. – 280с.
231213
  Королев Ю.А. Верховный Совет СССР / Ю.А. Королев. – М, 1986. – 61с.
231214
   Верховный Совет СССР восьмого созыва. – М., 1970. – 52с.
231215
   Верховный Совет СССР девятого созыва : статистический сборник. – Москва : Известия, 1974. – 52 с.
231216
   Верховный Совет СССР десятого созыва. – М., 1979. – 56с.
231217
   Верховный Совет СССР одиннадцатого созыва.. – М., 1984. – 49с.
231218
   Верховный Совет СССР седьмого созыва. – М., 1966. – 47с.
231219
   Верховный Совет СССР шестого созыва : Статистический сборник. – Москва, 1962. – 38 с.
231220
  Кириченко М.Г. Верховный Совет СССР. (К итогам деятельности Верховного Совета СССР пятого созыва). / М.Г. Кириченко. – М., 1962. – 96с.
231221
  Явич Л.С. Верховный Совет Таджикской ССР. / Л.С. Явич. – М., 1958. – 100с.
231222
  Златопольский Д.Л. Верховный Советы союзных республик / Д.Л. Златопольский. – Москва, 1967. – 48с.
231223
  Гагиев М.Ф. Верховный суд автономной советской социалистической республики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.715 / Гагиев М.Ф. ; МГУ. Юридич. фак-т. – Москва, 1972. – 36 с.
231224
  Зайцева Л.Л. Верховный суд БССР как суд первой инстанции по уголовным делам : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.09 / Зайцева Л.Л.; В надзаг.: МВ и ССО БССР. Беларусский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1986. – 18 с.
231225
  Хасебе Я. Верховный Суд в Японии: решения избирательной системе и экономическим свободам // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 173-182. – ISSN 1812-7126
231226
  Джинджер Э.Ф. Верховный суд и права человека в США. / Э.Ф. Джинджер. – М., 1981. – 392с.
231227
  Леошкевич Д.И. Верховный Суд Молдавской ССР-как высший судебный орган союзной республики / Д.И. Леошкевич. – Кишинёв, 1969. – 144с.
231228
  Бородин С.В. Верховный суд союзной республики / С.В. Бородин, Т.Н. Добровольская. – М., 1960. – 112с.
231229
  Добровольская Т.Н. Верховный суд СССР / Т.Н. Добровольская. – М, 1964. – 164с.
231230
   Верховный суд СССР. – М., 1974. – 424с.
231231
  Чистяков Н.Ф. Верховный суд СССР / Н.Ф. Чистяков. – М., 1984. – 184с.
231232
  Берков А.А. Верховный суд США - средство разрушения буржуазной законности, орудие фашизации американского государства : Автореф. дис... канд. юрид. наук: / Берков А.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1955. – 16с.
231233
  Саломатин А.Ю. Верховный суд США как инициатор и координатор правовой жизни (конец ХVIII-середина ХІХ вв.) // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.22-32. – ISSN 1608-8794
231234
  Евсеев А. Верховный суд США сегодня // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2014. – № 3 (100). – С. 115-134. – ISSN 1812-7126
231235
  Жидков О.А. Верховный суд США: право и политика / О.А. Жидков. – Москва, 1985. – 221с.
231236
   Верховье. – Ярославль, 1966. – 161с.
231237
  Демченко М.А. Верховье ледника Иныльчек и ледник Каинды / М.А. Демченко. – Б.м. – с.482-524. – Оттиск
231238
  Николаев В.А. Верховья / В.А. Николаев. – Горький, 1985. – 272с.
231239
  Динник Н.Я. Верховья Большой Лабы и перевал Цагеркер / Н.Я. Динник. – Тифлис : Типография К.П. Козловского, 1905. – 32 с. – Отдельный оттиск из XVIII тома Известий Кавказского Отдела Императ. Русс. Географ. Общества
231240
  Черевченко А.И. Верховья разлуки. / А.И. Черевченко. – Магадан, 1978. – 80с.
231241
  Кубик М.І. Верхогір""я / М.І. Кубик. – Ужгород, 1970. – 86с.
231242
   Верходный совет эстонской ССР. Сессия 5-я. – Таллин, 1954. – 166с.
231243
   Верхои на урагане. – М., 1980. – 256с.
231244
  Быстров Б.Н. Верхолазы / Б.Н. Быстров. – Саратов, 1959. – 16с.
231245
  Аксенов М.П. Верхоленская гора-памятник каменного века Сибири : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Аксенов М.П.; Сибирск. отд. объединен. учен. совет по ист.-филол. и филос. наукам. – Новосибирск, 1969. – 25л.
231246
  Окладников А.П. Верхоленский могильник - памятник древней культуры народов Сибири / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1978. – 288с.
231247
  Горбунов В.А. Верхом на белом коне / В.А. Горбунов. – М, 1973. – 287с.
231248
   Верхом на звезде : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 4. – C. 48-51 : Фото
231249
  Привалов К.Б. Верхом по волнам / К.Б. Привалов. – М, 1983. – 120с.
231250
  Дюсуше Жиль Верхом сквозь века : Всадники. Верхом сквозь века. История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 92-94 : Іл. – ISSN 1029-5828
231251
  Марина В.И. Верхотуров против меломана: Повесть. / В.И. Марина. – Иркутск, 1987. – 217с.
231252
   Верхотурские грамоты конца XVI - начала XVII. – М.
1. – 1982. – 160с.
231253
   Верхотурские грамоты конца XVI - начала XVII. – М.
2. – 1982. – 297 с.
231254
  Залуцкая Л.И. Верхотурский очаг клещевого энцефалита : Автореф... канд. биол.наук: / Залуцкая Л.И.; Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. М.Ф.Гамалеи. АМН СССР. – Ростов -на-Дону, 1966. – 19л.
231255
  Капгер А.А. Верхоянская ссылка / А. Капгер // Декабрист Павел Иванович Пестель / М.Я. Маркелов. – Москва : Изд. Всесоюз. о-ва политкаторжан и СС поселенцев, 1925. – 32 с. – (Дешевая библиотека журнала "Каторга и ссылка" ; N 50 - 51)
231256
  Смирнов В.Н. Верхоянско-Чукотская область новейшего горообразования: зональность и основные этапы формирования // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 5. – С. 610-620 : рис. – Библиогр.: с. 619-620. – ISSN 0016-7886
231257
  Ростовцева З.П. Верхушечная меристема / З.П. Ростовцева. – М, 1969. – 80с.
231258
  Карпюк А.Н. Вершалинский рай / А.Н. Карпюк. – М., 1976. – 367с.
231259
  Карпюк А.Н. Вершалинский рай : роман-быль / А.Н. Карпюк; пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1986. – 349 с.
231260
   Вершигора Аполлінарій Юхимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 21. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
231261
  Зарубин И.И. Вершикское наречие канджутского языка = Le diialecte Vershik de la langue Kandjoute / И.И. Зарубин. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1927. – [89] с. – Отд. оттиск из: Записки Коллегии востоковедов, 1926, т. 2, вып. 2
231262
  Вишневецький Л.М. Вершина : повість / Л.М. Вишневецький. – Одеса : Маяк, 1987. – 134 с.
231263
   Вершина. – Х., 1992. – 223с.
231264
  Лещук Євгенія Вершина = La sommita : Поезії / Лещук Євгенія; Пер. італ. мовою В.Янцур. – Ареццо : Де Філіппіса, 1999. – 56с.
231265
  Новацкая А.Н. Вершина "Гордость" : лирическая поэзия : [сборник стихов] / Анастасия Новацкая. – Одесса : Астропринт, 2016. – 191, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-149-5
231266
   Вершина Барселони // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 64-65 : фото
231267
  Фирсов В.И. Вершина братства : поэтическая кантата / Владимир Фирсов, Геннадий Серебряков. – Москва : Современник, 1974. – [112] c. : ил.
231268
  Берзин А.А. Вершина и два перевала / А.А. Берзин. – М, 1955. – 63с.
231269
  Дриз О.О. Вершина лета / О.О. Дриз. – М., 1961. – 92с.
231270
  Демчук Р. Вершина молитвенного восхождения // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 6 : Три Софии Киев- Новгород- Полоцк. – С. 20-22. – ISSN 0235-7089
231271
  Дадиани Ш. Вершина радости : пьеса в одном акте / Ш. Дадиани. – Москва : Гос. изд. л-ры и градостроительства, 1950. – 28 с.
231272
  Дадиани Ш. Вершина сильных / Ш. Дадиани, С. Евлахов. – Москва : Искусство, 1951. – 23 с.
231273
  Шуртаков С.И. Вершина Столетова / С.И. Шуртаков. – Москва, 1983. – 431 c.
231274
  Коваль П.Д. Вершина суспільного прогресу / П.Д. Коваль. – Київ, 1964. – 44с.
231275
  Шоу И. Вершина холма / И. Шоу. – Москва, 1991. – 253с.
231276
  Блинов Б.Н. Вершина Ян Майена / Б.Н. Блинов. – Мурманск, 1972. – 173с.
231277
  Кудерин С. Вершина. : стихи и очерки / С. Кудерин. – Алма-Ата : Жалын, 1977. – 51 с.
231278
  Тудэв Лодонгийн Вершина. / Тудэв Лодонгийн. – М., 1978. – 111с.
231279
  Кирсанов С. Вершина. Поэма. / С. Кирсанов. – М., 1955. – 88с.
231280
  Шеремет М.С. Вершини / М.С. Шеремет. – Харків, 1938. – 51 с.
231281
   Вершини. – Одеса, 1975. – 132с.
231282
  Дімаров А.А. Вершини : повісті / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1985. – 213с.
231283
  Дімаров А.А. Вершини : повісті / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 189с.
231284
   Вершини долають сильні. – Дніпропетровськ, 1988. – 150с.
231285
  Карасьов М. Вершини і провалля Тані Малярчук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 3). – С. 12-13


  Роман "Забуття" Тані Малярчук.
231286
  Рекут О. Вершини італійської поезії XX століття: несплачені балади чи геніальність, сплачена ціною божевілля // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 236-239. – ISSN 0320 - 8370
231287
  Кешоков А.П. Вершини не сплять : роман / А.П. Кешоков. – Київ : Дніпро, 1974. – 463 с.
231288
  Кешоков А.П. Вершини не сплять : роман / А.П. Кешоков. – Київ : Дніпро
2. – 1975. – 349 с.
231289
  Різун В. Вершини професора Б.І. Чернякова // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 4-8
231290
  Різун В. Вершини професора Б.І. Чернякова // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 300-305
231291
   Вершини світу Luxury. Топ -10 найрозкішніших готелів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 80-85 : фото
231292
  П"ятковський П. Вершинна функція у тривимірній квантовій електродинаміці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 42-45. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Знайдено аналітичний вигляд для електрон-фотонної вершинної функції у 2+1-вимірному просторі в першому порядку теорії збурень по 1/N для безмасового випадку. The analytic form of electron-photon vertex in 2+1-dimensional space is obtained to the first ...
231293
  Хазри Н. Вершинное облако : стихи / Наби Хазри; авториз. пер. с азерб. – Москва : Правда, 1968. – 31 с.
231294
  Абдель Х Р.А. Вершинные функции в диаграммной теории прямых ядерных реакций : автореф. дис. ... канд. физ.-мат наук : 055 / Абдель Р.А.Х. ; МГУ. – Москва, 1969. – 7 с.
231295
  Белолипецкий Сергей Николаевич Вершинные функции для системы трех нуклонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Белолипецкий Сергей Николаевич; АН Уз.ССР. Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1989. – 12л.
231296
  Барышников Алексей Гаврилович Вершинные части в теории ядерных рекаций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Барышников Алексей Гаврилович; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
231297
  Лозово Д.И. Вершинный короекд в сосняках Закавказья / Д.И. Лозово. – Ереван, 1947. – 185-187с.
231298
   Вершины : литературно-критические и философско-публицистические сборники / тд. беллетристики заведует Семен Юшкевич, отд. ст. - П. Юшкевич. – Санкт-Петербург : Кн-во "Прометей" ; [Тип. т-ва "Общественная польза"]
Кн. 1 : [Деньги /. – 1909. – [4], 424, [5] с. – В кн. также: Стихи: И. Бунин, А. Гликберг, А. Федоров, В. Кранихфельд


  Содержание: Утешительница / Д. Крачковский Старухина земля / В. Муйжаль Федор Сологуб : (Крит. этюд) / В. Кранихфельд Еще о театре и социализме / А. Луначарский Ужас бесцельности : М. Морозов К кризису парламентаризма на Западе / П. ...
231299
  Кайтуков Г.Х. Вершины : стихи / Г.Х. Кайтуков. – Москва : Советский писатель, 1952. – 100 с.
231300
  Бекхожин Х.Н. Вершины : избр. стихи и поэмы / Х.Н. Бекхожин; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1976. – 343 с.
231301
   Вершины : [сборник стихов : переводы / сост. В. Портнов ; предисл. М.-З. Аминова ; худож. В. Логачев]. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1977. – 318 с. : ил. ; 11х8 см. – Миниатюрное издание в суперобл.


  Авт.: Батырай ; Махмуд из Кахабросо ; Ирчи Казак ; Етим Эмин ; Щаза из Куркли
231302
  Арсанукаев Ш.А. Вершины : стихи / Шайхи Арсанукаев; пер. с чечен. И.Озеровой. – Грозный : Чеч.-Ингуш. кн. изд-во, 1977. – 88 с.
231303
   Вершины. – М. : Детская литература, 1978. – 432 с.
231304
  Кудаш С. Вершины : стихи / С. Кудаш; пер. с башкир. – Уфа : Башкир. кн. идд-во, 1978. – 479 с.
231305
  Кудажи Вершины : стихи, поэмы / Кудажи, К-Э; пер. с тувин. – Кызыл, 1978. – 168 с.
231306
  Сармен Вершины : стихи / Сармен; пер. с арм. Н.Горохова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 152 с.
231307
  Исаев Е.А. Вершины / Е.А. Исаев. – М, 1981. – 63с.
231308
   Вершины. – М. : Детская литература, 1981. – 368 с.
231309
   Вершины. – М. : Детская литература, 1983. – 430 с.
231310
  Дудин М.А. Вершины / М.А. Дудин. – Л., 1986. – 188с.
231311
  Светиков В.Н. Вершины / В.Н. Светиков. – М., 1989. – 235с.
231312
  Уилкинсон Фредди Вершины Антарктиды. Дикая Антарктика / Уилкинсон Фредди, Ричардс Кори // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – сентябрь, № 120. – С. 110-125 : фото
231313
  Каратаев М.К. Вершины впереди / М.К. Каратаев. – Алма-Ата, 1972. – 480с.
231314
  Каратаев М.К. Вершины впереди / М.К. Каратаев. – Москва, 1977. – 376с.
231315
  Гиппенрейтер В.Е. Вершины впереди / В.Е. Гиппенрейтер. – Москва, 1978. – 160с.
231316
  Серебрякова Г.И. Вершины жизни. / Г.И. Серебрякова. – К, 1988. – 455с.
231317
  Миколайтис-Путинас В. Вершины и бездны : стихи : пер. с литов. / Винцас Миколайтис-Путинас ; [ил. Г. Шляктавичюса]. – Вильнюс : Waga, 1985. – 118 с. : ил. – Миниатюрное издание
231318
  Матвеев А.К. Вершины каменного пояса / А.К. Матвеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Челябинск, 1990. – 287с.
231319
  Хохлов Н.П. Вершины Кореи. / Н.П. Хохлов. – Москва, 1958. – 216с.
231320
  Ванюшев В.М. Вершины корнями сильны / В.М. Ванюшев. – Устинов, 1987. – 262 с.
231321
  Калинин Г.В. Вершины ледника Бивачного / Г.В. Калинин. – Ташкент, 1985. – 70с.
231322
  Захарян С.Н. Вершины мировой поэзии ХХ века / С.Н. Захарян. – Иркутск, 1990. – 78с.
231323
  Кешоков А.П. Вершины не спят : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Советская Россия
1. – 1970. – 447 с.
231324
  Кешоков А.П. Вершины не спят : роман / Алим Кешоков; авториз. пер. с кабард. С.Бондарина. – Москва : Советская Россия
2. – 1970. – 347 с.
231325
  Кешоков А.П. Вершины не спят : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 736 с.
231326
  Тарба И.К. Вершины отзовутся эхом : стихи / И.К. Тарба. – Тбилиси : Мерани, 1977. – 135 с.
231327
  Ушаков Н.Н. Вершины перед нами. / Н.Н. Ушаков. – М., 1951. – 224с.
231328
  Ветров И Вершины снежных барсов / И Ветров. – Київ, 1978. – 94с.
231329
  Дос Пассос Джон Вершины счастья / Дос Пассос Джон. – Л, 1934. – 136с.
231330
  Залиханов Ж.Ж. Вершины чувств : стихи / Ж.Ж. Залиханов. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 80 с.
231331
  Нефедов П.П. Вершины: Поэмы. / П.П. Нефедов. – М., 1975. – 63с.
231332
  Кирпотин В.Я. Вершины: Пушкин. Лермонтов. Некрасов / В.Я. Кирпотин. – Москва : Художественная литература, 1970. – 375 с.
231333
  Смирнов А.В. Вершки и корешки / А.В. Смирнов. – Москва, 1986. – 284 с.
231334
  Рід Т.М. Вершник без голови : Дивовижна техаська історія: Роман / Майн Рід. – Київ : Веселка, 1983. – 550с. – (Бібліотечна серія)
231335
  Рід Вершник без голови : Дивовижна техаська історія: Роман / Майн Рід. – Київ : Веселка, 1993. – 533с.
231336
  Рід Т.М. Вершник без голови : дивовижна техаська історія: [ роман ] / Томас Майн Рід; [ пер. з англ. В.І. Митрофанова; художник-ілюстратор Є.В. Вдовиченко ]. – Харків : Фоліо, 2007. – 510с. – (Бібліотека пригод). – ISBN 978-966-03-4015-2
231337
  Пароваткіна Г. Вершник неба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9-10 червня (№ 97/98 ). – С. 24


  У Національному музеї літератури України вперше за часів незалежності представлили виставку живопису Василя Барки.
231338
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Харків, 1935. – 164 с.
231339
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Харків, 1936. – 132 с.
231340
  Яновський Ю.І. Вершники : роман / Ю. Яновський. – Київ : Держлітвидав, 1937. – 107 с. – (Бібліотека художньої літератури)
231341
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Київ, 1939. – 94 с.
231342
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Київ, 1946. – 128 с.
231343
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Київ, 1950. – 128 с.
231344
  Яновський Ю. Вершники : роман / Юрій Яновський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 84 с.
231345
  Яновський Ю.І. Вершники / Ю.І. Яновський. – Київ, 1962. – 85 с.
231346
  Яновський Ю.І. Вершники / Ю.І. Яновський. – Київ, 1964. – 127 с.
231347
  Яновський Ю.І. Вершники / Ю.І. Яновський. – Київ, 1987. – 141 с.
231348
  Яновський Ю.І. Вершники : романи, оповідання / Юрій Яновський. – Харків : Фоліо, 2006. – 320с. – (Українська література). – ISBN 966-03-3609-8
231349
  Яновський Ю.І. Вершники. Мир / Ю.І. Яновський. – Київ, 1967. – 288 с.
231350
  Яновський Ю.І. Вершники. Мир : романи / Юрій Яновський ; [вступ. ст. П.Д. Моргаєнка]. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 287 с. – (Шкільна бібліотека)
231351
  Яновський Ю.І. Вершники. Мир : романи / Юрій Яновський. – Київ : Молодь, 1980. – 280 с. – (Джерело)
231352
  Ибрагимова М. Верю / М. Ибрагимова. – Махачкала, 1973. – 54 с.
231353
  Додолев Ю.А. Верю / Ю.А. Додолев. – М., 1978. – 384с.
231354
  Дягилев Е.В. Верю беспредельно... / Е.В. Дягилев. – Харьков, 1981. – 142с.
231355
  Золотин А.П. Верю в доброту / А.П. Золотин. – Тула, 1972. – 88с.
231356
  Золотин А.П. Верю в доброту / А.П. Золотин. – Тула, 1972. – 88с.
231357
  Марысаев Е.К. Верю в Жар-птицу / Е.К. Марысаев. – Кемерово, 1968. – 142с.
231358
  Храмцов В. Верю в жизнь / В. Храмцов. – Львов, 1969. – 40с.
231359
   Верю в жизнь. – Пермь, 1984. – 380с.
231360
  Барбас Л.Г. Верю в любовь / Л.Г. Барбас. – Л, 1962. – 110с.
231361
  Васильев П.Н. Верю в неслыханное счастье / П.Н. Васильев. – Москва, 1988. – 158с.
231362
  Дош А.А. Верю в тебя / А.А. Дош. – Алма-Ата, 1963. – 119с.
231363
  Гасилова Х. Верю в тебя : повести / Х. Гасилова; авториз. пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1986. – 413 с.
231364
  Гузь Р. Верю в тебя, человек / Р. Гузь. – Ташкент, 1963. – 96с.
231365
  Самойлов Л.С. Верю в тебя. / Л.С. Самойлов, Б.П. Скорбин. – Калуга, 1962. – 231с.
231366
  Романенко Л.Н. Верю в человека / Л.Н. Романенко. – Рига, 1962. – 107с.
231367
   Верю в человека. – М., 1986. – 574с.
231368
  Лядов А.И. Верю в чудо. / А.И. Лядов. – Саратов, 1965. – 124с.
231369
  Буравкин Г.М. Верю полдню / Г.М. Буравкин. – Москва, 1981. – 192 с.
231370
  Разумов Н.П. Верю светло / Н.П. Разумов. – Новосибирск, 1978. – 39с.
231371
  Быкадоров М.Д. Верю сердцу моему / М.Д. Быкадоров. – Волгоград, 1979. – 80с.
231372
  Константинова В. Верю тебе / В. Константинова. – Баку, 1971. – 80с.
231373
  Зорич А.А. Верю тебе, Фарид! / А.А. Зорич. – К., 1965. – 255с.
231374
  Миронов В.Н. Верю тебе, человек / В.Н. Миронов. – Уфа, 1965. – 80с.
231375
  Доризо Н.К. Верю, люблю, пою! / Н.К. Доризо. – М., 1959. – 118с.
231376
  Землянский А.Ф. Верю, люблю, тревожусь / А.Ф. Землянский. – Москва, 1966. – 128с.
231377
  Девятова С.В. Верю, чтобы знать / С.В. Девятова. – М, 1992. – 62с.
231378
  Лобанов Л.Г. Верю. люблю, утверждаю / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1969. – 166с.
231379
  Коноплин Н.Т. Верю. Роман. / Н.Т. Коноплин. – Воронеж, 1964. – 210с.
231380
  Куликова В.Н. Верю... Надеюсь... Люблю... : [стихи] / Валентина Куликова. – Одесса : Юридична література, 2017. – 123, [1] с. – ISBN 978-966-419-289-4
231381
  Чистяков А.Ф. Веря, ревнуя, любя. / А.Ф. Чистяков. – Калинин, 1961. – 108с.
231382
  Петров В.Н. Верь в свои крылья / В.Н. Петров. – Х., 1966. – 243с.
231383
   Верь людям. – Челябинск, 1963. – 350с.
231384
  Попков Ю.А. Верь маякам! / Ю.А. Попков, В.В. Смирнов. – Мурманск, 1964. – 127с.
231385
  Кугультинов Д.Н. Верь, верь себе... : стихи / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Детская литература, 1967. – 126 с.
231386
   Верьте людям. – Тула, 1980. – 311с.
231387
  Платек Я.М. Верьте музыке / Я.М. Платек. – Москва : Советский композитор, 1989. – 352 с. – ISBN 5-85285-083-7
231388
  Крючкин М.А. Верьте, вас любят! / М.А. Крючкин. – Душанбе : Ирфон, 1967. – 278с.
231389
  Илюшин И.А. Вес аргумента: О проп. мастерстве В.И.Ленина / И.А. Илюшин. – М., 1983. – 120с.
231390
  Пошелюжная К. Вес дела // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 1 ноября (№ 44). – С. 25. – ISSN 1563-6755


  "...Парламентариям рекомендуют пересмотреть "закон Савченко" и отказаться от формулы "день за два" для уголовных производств относительно тяжелых преступлений".
231391
  Товстик В.Ф. Вес и упитанность, как показатели биологического обоснования стандарта посадочного материала карпа. (На прим. рыбоводных хозяйств колхозов Харьков. обл.). : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Товстик В.Ф. ; Харьков. зоовет. ин-т. – Харьков, 1965. – 18 с.
231392
  Борисов И.Б. Вес мужества / И.Б. Борисов. – Москва, 1963. – 104с.
231393
  Соловей П.С. Вес рабочего диплома / П.С. Соловей. – М., 1980. – 96с.
231394
  Воронин Е.Г. Веса фотограмметрических измерений. Влияние на точность и надежность уравнения // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 38-42. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
231395
  Воронин Е.Г. Веса фотограмметрических измерений. Обеспечение основного критерия надежности уравнивания // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 12. – С. 22-31 : табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
231396
  Куусініємі М.В. Весела година. Англ. мовою. Посібник для вчителів з позакласної роботи для V-VIII класів. / М.В. Куусініємі, К. Виноградова. – К., 1963. – 36с.
231397
  Копиленко О. Весела історія / О. Копиленко. – Харків, 1925. – 39 с.
231398
   Весела книжка. – К., 1961. – 143с.
231399
  Чередниченко В.І. Весела компанія : оповідання / В.І. Чередниченко. – Харків, 1928. – 291 с.
231400
  Мартич Ю.М. Весела людина / Ю.М. Мартич. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 234 с.
231401
  Іванович В.І. Весела прополка : гумор, сатира / В.І. Іванович. – Одеса, 1956. – 76 с.
231402
  Паранчеєв М.І. Весела прополка / М.І. Паранчеєв. – Вінниця, 1962. – 43 с.
231403
   Весела розвага : Збірка гуморесок. – 3-є вид. – Київ - Львів : [Друкарня 1-ої Київськ. Друк. Спілкиї]
[Кн. 1]. – 1911. – 96 с.


  Авт. збірки: І.П. Котляревський, Г.Ф. Квітка-Основ"яненко, Л.І. Глібов, О.П. Стороженко, С.В. Руданський, К.О. Білиловський, Є.П. Гребінка, Г.О. Коваленко, П.Н. Річицький, І.С. Нечуй-Левицький, В.С. Александров, П.П. Гулак-Артемовський
231404
  Глазовий П.П. Весела розмова : гумор та сатира / П.П. Глазовий. – Київ : Молодь, 1979. – 111 с.
231405
   Весела Січ : часопис міжнародної асоціації гумористів і сатириків. – Запоріжжя
№ 9. – 2002
231406
  Анпілогов Юрій Весела Хургада // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 68-73 : фото
231407
  Виеру Г. Веселая азбука : стихи / Г. Виеру; пер. с молд. В.Берестов. – Москва : Лит. артистикэ, 1979. – 71 с.
231408
   Веселая азбука Кирилла и Мефодия [Електронний ресурс] : курс "Веселой азбуки". – Москва : Кирилл и Мефодий, 2002. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 95, процессор Pentium 75 МГц, 16 Мб ОЗУ, 4-скоростн. дисковод CD-ROM, SVGA-видеокарта 1 Мбайт, MS Windows совместим. зв. карта, MS Windows совместим мышь.-Заглавие с этикетки диска. – (Интерактивные мультфильмы - уроки для детей)


  Веселый заяц и другие персонажи любимых мультфильмов станут добрыми спутниками и советчиками в путешествии по стране Знаний.Фильмы - уроки познакомят с основами русского языка, а оригинальные игры - упражнения научат малышей 3 - 6 лет читать ...
231409
  Кежун Б.А. Веселая азбука от А до Я / Б.А. Кежун. – М, 1960. – 124с.
231410
  Кологривова С.В. Веселая азбука: Азбука в картинках. Прописи. Тексты для чтения. Словарь: (Для зарубеж. школьников) / С.В. Кологривова, Т.С. Залманова. – Москва, 1986. – 111с.
231411
  Неверов И.М. Веселая Антарктика. / И.М. Неверов. – Одесса, 1970. – 136с.
231412
  Рыбас Т.М. Веселая гора / Т.М. Рыбас. – К., 1968. – 294с.
231413
  Паншин Г.И. Веселая дорога: Повесть, рассказы. / Г.И. Паншин. – Тула, 1984. – 189с.
231414
  Машков В.Г. Веселая дюжина / В.Г. Машков. – Минск, 1968. – 148с.
231415
  Кежун Б.А. Веселая книга / Б.А. Кежун. – Л, 1964. – 111с.
231416
  Закани Обейд Веселая книга / Закани Обейд. – Москва : Наука, 1965. – 176 с.
231417
   Весёлая книга для маленьких. – 24с.
231418
  Крупа Т. Веселая могила // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2007. – № 10. – С. 70-75. – ISSN 0208-0621


  Що ми знаємо про половців?
231419
   Веселая мудрость. – М., 1991. – 472с.
231420
  Ницше Ф. Веселая наука / Ф. Ницше. – Москва
Т.1Х. – 1912. – 464с.
231421
  Акусба Ш. Веселая ночь : рассказы / Ш. Акусба ; пер. с абхаз. – Сухуми : Алашара, 1972. – 158 с.
231422
  Иванович В.И. Веселая прополка / В.И. Иванович. – Москва, 1958. – 47 с.
231423
   Веселая россыпь : татарский народный юмор. – Москва : Наука, 1974. – 118с.
231424
   Весёлая россыпь. – Казань, 1978. – 128с.
231425
  Бердинских К. Веселая семейка // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 44 (532). – С. 26-28


  Родственные связи во власти
231426
  Бояринов В.Г. Веселая сила / В.Г. Бояринов. – М., 1982. – 78с.
231427
  Георгиев К. Веселая смесь / К. Георгиев. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 28 с.
231428
  Щербаков С.А. Веселая судьба / С.А. Щербаков. – Москва, 1986. – 76с.
231429
  Хардель Лило Веселая Сусанна : кн. для чтения на нем. яз. в 6-м кл. сред. шк. / по Л. Хардель ; обраб. В.М. Шаповаловой, В.М. Корнеевой. – Москва : Просвещение, 1984. – 62 с. – На обл. авт. не указан. – (Читаем по-немецки)
231430
  Мизин Н.И. Веселая тоска / Н.И. Мизин. – Волгоград, 1963. – 103с.
231431
  Подмайстрович В.И. Веселая шрапнель / В.И. Подмайстрович. – Ужгород, 1971. – 53с.
231432
   Весёлая эстрада. – Л., 1964. – 136с.
231433
   Веселая ярмарка. – М., 1992. – 364с.
231434
  Добрянський П.К. Веселе гроно : гумор, сатира / П.К. Добрянський. – Ужгород : Карпати, 1976. – 120 с.
231435
  Білоус Д. Веселе слово : поезія: вірші
231436
  Легащич А. Веселе сонце : поезія: вірші // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 54


  Молоді голоси.
231437
  Динник А.Л. Веселенькі були! : гумор та сатира / А.Л. Динник. – Київ : Дніпро, 1983. – 155 с.
231438
  Дагаева Надежда Веселие на Руси есть Масленица : Актуальна тема / Дагаева Надежда, Бахарев Владимир // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 19-23 : Фото
231439
   Веселий букет. – Львів, 1978. – 135с.
231440
   Веселий вітряк : Сатира та гумор Придніпров"я. – Дніпропетровськ : Промінь, 1973. – 190с.
231441
   Веселий день. – К., 1977. – 95с.
231442
  Гарченко Г.М. Веселий дует / Г.М. Гарченко, В.Н. Тищенко. – Днепропетровск, 1978. – 54с.
231443
  Гарматюк А.П. Веселий залп : сатира, гумор / А.П. Гарматюк. – Одеса : Маяк, 1985. – 135 с.
231444
  Махнюк П.В. Веселий Кут : оповідання, повість / П.В. Махнюк. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 216 с.
231445
  Левін Б.Н. Веселий мудрець : повісті з життя Івана Петровича Котляревського / Б.Н. Левін. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 312 с.
231446
  Левін Б.Н. Веселий мудрець : повісті / Б.Н. Левін. – Київ
2. – 1978. – 390 с.
231447
  Левін Б.Н. Веселий мудрець : повісті / Б.Н. Левін. – Київ
3. – 1987. – 293 с.
231448
  Левін Б.Н. Веселий мудрець : роман / Б.Н. Левін. – Київ, 1990. – 795 с.
231449
   Веселий оповідач. – К., 1977. – 166с.
231450
  Сочивець І.Й. Веселий пасажир : гуморески / І.Й. Сочивець. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 131 с.
231451
  Годованець М.П. Веселий Педант / М.П. Годованець. – Львів, 1965. – 127 с.
231452
  Каминіна Наталія Веселий Першотравень // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 58-61 : фото
231453
  Кислеьов В.Л. Веселий роман / В.Л. Кислеьов. – К., 1970. – 207с.
231454
  Кисельов В.Л. Веселий роман / В.Л. Кисельов. – Київ : Дніпро, 1970. – 207 с.
231455
  Кисельов В.Л. Веселий роман / В.Л. Кисельов. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 275 с.
231456
  Мокрієв Ю.О. Веселий салют : гумористична збірка / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 77 с.
231457
  Глазовий П.П. Веселий світ і чорна книга : гумор, лірика, проза / П.П. Глазовий. – Київ : Український письменник, 1993. – 366 с.
231458
  Яровий М.П. Веселий старт : гумор і сатира / М.П. Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 80 с.
231459
  Мамонтов Я.А. Веселий хам : Драма в трьох актах / Я. Мамонтів. – New York : Вид. "Молота" ; З друк. "Робітника", 1923. – 60 с.
231460
  Мамонтів Я.А. Веселий хам : драма в 3-х актах / Я.А. Мамонтів. – Харків : Рух, 1926. – 60 с. – (Театральна бібліотека)
231461
  Ткач М.М. Веселий Штанько, або Сторінки щоденника Грицька Селезня з Качківки : романтич.-пригодн. повість / Михась Ткач. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 218, [2] с. : іл. – Загол. обкл., корінця : Веселий Штанько. – ISBN 978-966-340-181-2
231462
   Веселий ярмарок. – К., 1983. – 319с.
231463
   Веселий ярмарок. – Київ, 1984. – 431 с.
231464
   Веселий ярмарок : гумор та сатира. – Київ : Радянський письменник
Вип. 2. – 1984. – 424с.
231465
   Веселий ярмарок. – Київ : Радянський письменник
В. 2. – 1984. – 432с.
231466
   Веселий ярмарок : Гумор та сатира. – Київ : Радянський письменник
Вип.3. – 1985. – 543с.
231467
   Веселий ярмарок : Гумор та сатира. – Київ : Радянський письменник
Вип. 5. – 1987. – 384с.
231468
   Веселий ярмарок : Гумор та сатира. – Київ : Радянський письменник
Вип. 7. – 1989. – 459 с.
231469
  Шевченко Г.П. Веселики / Г.П. Шевченко. – Дніпропетровськ, 1970. – 46с.
231470
   Веселим дозвіллям охопимо дітей на вулиці, кварталі, дворі. – Одеса, 1934. – 7с.
231471
   Веселим пером. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 135 с.
231472
  Крамаренко В.С. Веселі Боковеньки / В.С. Крамаренко. – Дніпропетровськ, 1971. – 23с.
231473
  Гаца О.О. Веселі діалоги / О.О. Гаца. – Київ, 1992. – 113 с.
231474
  Глазовий П.П. Веселі казки : для дошк. та мол. шк. віку / П.П. Глазовий. – Київ : Веселка, 1990. – 73 с.
231475
  Біленко Василь Веселі канікули на яхті : пригода // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 22-25 : Фото
231476
  Білецький М.С. Веселі обжинки : вибране / М.С. Білецький. – Київ : Дніпро, 1980. – 160 с.
231477
  Білоус Д. Веселі обличчя : збірка гумору та сатири / Д. Білоус. – Київ, 1953. – 104 с.
231478
  Козланюк П.С. Веселі оповідання / П.С. Козланюк. – Львів, 1965. – 88 с.
231479
   Веселі оповідання. – К., 1968. – 164с.
231480
  Гарматюк А.П. Веселі паралелі : гумор та сатира / А.П. Гарматюк. – Київ : Дніпро, 1990. – 174 с.
231481
  Чорногуз О.Ф. Веселі поради : Гумористичні повісті та оповідання. Літературні пародії / О.Ф. Чорногуз. – Київ, 1980. – 464 с.
231482
  Прилюк Д.М. Веселі пригоди з доброї нагоди : оповідання для дітей / Д.М. Прилюк. – Київ : Веселка, 1987. – 56 с.
231483
   Веселі свята на "Хуторі Тихому" : Україна/готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 24-25 : Фото
231484
   Веселі співаночки : українські народні жартівливі пісні / мал. А.Д. Базилевича ; [укладач Ю.Ф. Таранченко]. – Київ : Мистецтво, 1963. – 256 с. : іл. – Мініатюрне видання
231485
   Веселі, колючі, сердиті слова-читає Андрій Сова. – К., 1965. – 75с.
231486
  Бичко В. Веселка / В. Бичко. – Київ, 1946. – 40 с.
231487
  Бандуренко Є. Веселка / Є. Бандуренко. – Київ, 1957. – 367 с.
231488
  Мао Дунь Веселка / Мао Дунь. – К., 1959. – 246с.
231489
   Веселка : антологія української радянської художньої літератури для дітей. – К. : Державне видавництво дитячої літератури
1. – 1960. – 422 с.
231490
   Веселка : антологія української радянської художньої л-ри для дітей. – К. : Державне видавництво дитячої літератури
2. – 1960. – 452с.
231491
  Зарудний М.Я. Веселка : комедія / М.Я. Зарудний. – Київ, 1962. – 115 с.
231492
  Зарудний М.Я. Веселка : комедія / М.Я. Зарудний. – Київ : Дніпро, 1967. – 115 с. – (Бібліотека драматурга та кінодраматурга)
231493
   Веселка. – К.
1. – 1967. – 6с.
231494
   Веселка. – К.
2. – 1968. – 425с.
231495
   Веселка. – К.
3. – 1969. – 439с.
231496
   Веселка : Антологія української літератури для дітей у 3-х т. – Київ : Веселка
Том 1 : Твори дожовтневого періоду. – 1984. – 551с.
231497
   Веселка : Антологія української літератури для дітей в 3-х т. – Київ : Веселка
Том 2 : Твори радянського періоду. Поезія. – 1984. – 504с.
231498
   Веселка : Антологія української літератури для дітей в 3-х т. – Київ : Веселка
Том 3 : Твори радянського періоду. Проза. – 1985
231499
   Веселка : Антология русской советской детской литературы на Украине. Поэзия проза. – К. : Веселка, 1988. – 510с.
231500
  Мао Дунь Веселка / Мао Дунь. – К., 1988. – 230с.
231501
   Веселка від Дніпра до Єнісею. – Дніпропетровськ, 1975. – 164с.
231502
   Веселка Іссик-Кулю. – К., 1986. – 159с.
231503
  Омельяненко Ю. Веселка країн // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Інститутська традиція, що має назву "Веселка країн" - конкурс, серед студентів 1 та 2 курсів, присвячений Міжнародному дню толерантності. Оцінювали виконавців професійне та неупереджене журі: заступник директора з навчально-виховної роботи Т. М. ...
231504
  Вовчок В.Ю. Веселка на камені : повість / В.Ю. Вовчок. – Ужгород : Карпати, 1979. – 240 с.
231505
   Веселка над берегами. – Одеса, 1981. – 184 с.
231506
  Когут В.С. Веселка над селом / В.С. Когут. – Львів, 1965. – 27 с.
231507
   Веселка Татр. – К., 1982. – 238с.
231508
  Гордасевич Г.Л. Веселки на тротуарах : поезії / Г.Л. Гордасевич. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 75 с.
231509
  Підсуха О.М. Веселки над Поліссям : поема / О.М. Підсуха. – Київ : Молодь, 1957. – 95 с.
231510
  Бєдронь Р. Веселкова абетка, або (майже) все, що ви б хотіли знати про геїв та лесбійок / Роберт Бєдронь ; [ пер. з пол.]. – Київ : Наш світ, 2009. – 154 с.
231511
  Кащук Н.О. Веселкова брама : нариси / Н.О. Кащук. – Київ : Молодь, 1978. – 135 с.
231512
   Веселкові барви. – К., 1971. – 156с.
231513
  Братан М.І. Веселку - людям : лірика / М.І. Братан. – Одеса : Маяк, 1966. – 99 с.
231514
  Марочко В.І. Веселова Олександра Михайлівна // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 235-236. – ISSN 0130-5247


  Некролог. Олександра Михайлівна Веселова — український історик, дослідниця історії України XX століття, спеціаліст з вивчення сталінщини та українського суспільства, Голодоморів 1932–1933 та 1946–1947 років в Україні, діяльності ОУН і УПА. Заслужений ...
231515
  Короткий В.А. Веселовський Костянтин Степанович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 142. – ISBN 966-06-0393-2
231516
  Гроссман М.С. Веселое горе - любовь / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1966. – 590с.
231517
  Шахнюк В.П. Веселое и грустное / В.П. Шахнюк. – Симферополь, 1980. – 80с.
231518
  Литцман Вальтер Веселое и занимательное о числах и фигурах / Литцман Вальтер. – Москва, 1963. – 264 с.
231519
  Званцев С. Веселое и не очень / С. Званцев. – Ростов -на-Дону, 1968. – 294с.
231520
  Бродицкая Ю.В. Веселое лето / Ю.В. Бродицкая. – Л, 1955. – 176с.
231521
  Коржиков В. Веселое мореплавание Солнышкина : повесть / Виталий Коржиков. – Москва : Астрель; АСТ; Хранитель, 2006. – 192с. – (Любимое чтение). – ISBN 5-17-037850-5
231522
   Весёлое общежитие. – Симферополь, 1978. – 80с.
231523
   Весёлое слово. – Алма-Ата, 1960. – 134с.
231524
   Весёлое слово. – Уфа, 1964. – 143с.
231525
   Весёлое слово. – Саранск, 1967. – 138с.
231526
  Михалков С.В. Веселое сновидение в трех действиях, семи картинах, пяти интермедиях, с прологом / С.В. Михалков. – М., 1947. – 86с.
231527
  Филипчук А.В. Веселое солнце / А.В. Филипчук. – М, 1959. – 111с.
231528
   Веселочка. – К., 1963. – 112с.
231529
  Сивоконь С.И. Веселые ваши друзья / С.И. Сивоконь. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1986. – 268с.
231530
  Шекспир В. Веселые виндзорские кумушки / В. Шекспир. – М.-Л., 1937. – 135с.
231531
  Пьецух В.А. Веселые времена / В.А. Пьецух. – М., 1988. – 239с.
231532
  Громов Д. Весёлые запорожцы // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 44 (532). – С. 62-64


  Самое знаменитое изображение запорожских казаков - полотно Репина Запорожцы пишут письмо турецкому султану - стало не только атласом смеха, но и галереей реальных персонажей
231533
  Леви Ядид Веселые змеи острова Бали // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 18-20 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
231534
  Гецадзе А. Веселые и грустные истории из жизни Карамана Кантеладзе : роман / А. Гецадзе; пер. с груз. Л.Баазовой и Э.Нейман. – Тбилиси : Мерани, 1972. – 431 с.
231535
   Весёлые и невесёлые приключения Чагу Чацбы. – Сухуми, 1990. – 244с.
231536
   Весёлые и поучительные истории. – М., 1960. – 104с.
231537
  Васильева И.Б. Веселые картинки / И.Б. Васильева. – Ленинград, 1970. – 136с.
231538
   Веселые картинки для взрослых. – М., 1959. – 64с.
231539
   Весёлые картинки для взрослых. – М., 1959. – 64с.
231540
  Лебедев В.Б. Веселые минутки / В.Б. Лебедев. – М., 1983. – 96с.
231541
  Алексин А.Г. Веселые повести / А.Г. Алексин. – Москва : Советская Россия, 1971. – 350 с. : ил.
231542
  Златогорская Р.Л. Веселые прибаутки для чтения / Р.Л. Златогорская. – Ленинград, 1966. – 87с.
231543
  Фекен К. Веселые проделки / К. Фекен. – М., 1974. – 48с.
231544
   Веселые рассказы. – М., 1945. – 64с.
231545
  Ангелевич А.Е. Веселые рассказы / А.Е. Ангелевич. – Москва, 1972. – 80с.
231546
  Ангелевич А.Е. Веселые рассказы / А.Е. Ангелевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 144 с.
231547
  Лемешек И.Ф. Веселые рассказы. / И.Ф. Лемешек. – Челябинск, 1964. – 84с.
231548
  Чорногуз О.Ф. Веселые советы : сатира, юмор / О.Ф. Чорногуз. – Москва, 1982. – 287 с.
231549
  Соколов В.А. Веселые соревнования. / В.А. Соколов. – М., 1960. – 46с.
231550
  Михалков С.В. Веселые стихи / С.В. Михалков. – М., 1946. – 92с.
231551
  Барто А.Л. Веселые стихи / А.Л. Барто. – Москва, 1948. – 60с.
231552
   Веселые стихи и песни. – М., 1964. – 151с.
231553
   Веселые страницы : юмористическая хрестоматия : избранные юмористические рассказы русских писателей. – Петроград : [Тип. т-ва "Обществ. польза"]
Т. 2. – 1914. – 128 с., 2 л. фронт. (портр.)


  Авторы: А.И. Куприн, Л.А. Андреев, А.В. Амфитеатров, А.П. Каменский, В.М. Дорошевич, Н.Н. Телешов, М.К. Первухин, В.А. Рышков, Т.Л. Щепкина-Куперник, Н. Тэффи и др.
231554
  Чеповецкий Е.П. Веселые ступени / Е.П. Чеповецкий. – К, 1987. – 167с.
231555
   Веселый английский. – Дубна
1. – 1991. – 114с.
231556
   Веселый английский. – Дубна
2. – 1992. – 104с.
231557
   Веселый антракт. – Киев, 1989. – 182с.
231558
  Окуджава Б.Ш. Веселый барабанщик / Б.Ш. Окуджава. – М., 1964. – 105с.
231559
   Веселый буксир. – Ярославль, 1973. – 120с.
231560
  Мечетная Наталия Веселый вдовец // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 28 (367). – С. 38-39


  Зардарі Асиф Алі - пакистанський політик. Став президентом Пакистану з 9 вересня 2008 року після загибелі своєї дружини Беназир Бхутто.
231561
  Шнейдер Л.М. Веселый ветер / Л.М. Шнейдер. – Харьков, 1959. – 316с.
231562
  Егоров Б.А. Веселый вечер / Б.А. Егоров. – М, 1967. – 48с.
231563
  Кривцов Никита Веселый город Тарту : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 76-81 : Фото
231564
  Мухтаров Г.М. Веселый гость : комедия / Г.М. Мухтаров. – Москва : Искусство, 1954. – 100 с.
231565
  Ионов А.В. Веселый двор. / А.В. Ионов. – Донецк, 1965. – 145с.
231566
   Веселый зоопарк. – М., 1990. – 125с.
231567
   Веселый камертон. – К., 1975. – 191с.
231568
   Веселый камертон. – Изд. 2-е. – К., 1976. – 190с.
231569
  Ногай А. Веселый мед / А. Ногай. – Ставрополь, 1978. – 119с.
231570
  Халилецкий Г.Г. Веселый месяц май. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1970. – 168с.
231571
   Веселый мичман. – М., 1959. – 48с.
231572
  Привалов Б.А. Веселый мудрец / Б.А. Привалов. – Ташкент, 1963. – 447с.
231573
  Левин Б.Н. Веселый мудрец : роман / Б.Н. Левин. – Москва, 1975. – 391 с.
231574
  Левин Б. Веселый мудрец / Б. Левин. – Москва : Советский писатель, 1977. – 383 с.
231575
  Левин Б.Н. Веселый мудрец / Б.Н. Левин. – кн. 2. – Москва, 1981. – 375 с.
231576
  Левин Б.Н. Веселый мудрец : роман / Б.Н. Левин. – Москва, 1986. – 575 с.
231577
  Левин Б.Н. Веселый мудрец : роман / Б.Н. Левин. – Москва, 1988. – 605 с.
231578
  Левин Б.Н. Веселый мудрец : роман / Б.Н. Левин. – Москва
Кн. 3. – 1990. – 366 с.
231579
  Полянкер Г.И. Веселый пассажир : рассказы и юморески / Г.И. Полянкер. – Киев : Держлітвидав, 1962. – 255 с.
231580
   Веселый перекур. – М., 1962. – 155с.
231581
  Старшинов Н.К. Веселый пессимист / Н.К. Старшинов. – М, 1963. – 95с.
231582
  Василевский И.М. Весёлый поезд / И.М. Василевский. – Минск, 1977. – 62с.
231583
  Ленч Л.С. Веселый попуткик / Л.С. Ленч. – М, 1971. – 198с.
231584
  Семенов М.Г. Веселый поток. / М.Г. Семенов. – М., 1972. – 167с.
231585
   Веселый привал. – М., 1962. – 144с.
231586
  Левитин М.Е. Веселый разговор / М.Е. Левитин. – Ленинград, 1959. – 235с.
231587
  Праг Э.И. Веселый разговор: юморист. рассказы и повесть / Э.И. Праг. – Фрунзе, 1976. – 91с.
231588
  Зацаринная А. Веселый родничок / А. Зацаринная. – Симферополь, 1982. – 16с.
231589
  Киселев В.Л. Веселый роман / В.Л. Киселев. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 256с.
231590
  Ладонщиков Г.А. Веселый самовар : стихи, басни, сказки / Георгий Ладонщиков. – Москва : Русская книга - 21 век, 2007. – 256с., [ 8 ] л. илл. – (Читаем на ночь). – ISBN 978-5-91123-018-0
231591
  Беляков С. Веселый солдат. "Я был один под вечной вьюгой" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 5 сентябрь - октябрь. – С. 95-134. – ISSN 0042-8795


  Норильская каторга Льва Гумилева
231592
  Бородушкин Г.С. Весёлый сосед / Г.С. Бородушкин. – Волгоград, 1965. – 38с.
231593
   Веселый состав : литературно-эстрадный сборник. – Москва, 1939. – 279 с.
231594
   Веселый спутник. – М., 1959. – 128с.
231595
   Веселый спутник. – М., 1960. – 187с.
231596
  Смирнов С.В. Веселый характер / С.В. Смирнов. – Москва : Советская Россия, 1963. – 286 с.
231597
  Кабиров Л. Веселый хашар. / Л. Кабиров. – Ташкент, 1981. – 39с.
231598
  Гершензон М.А. Веселый час / М.А. Гершензон. – М., 1961. – 79с.
231599
  Куусиниеми М.В. Веселый час. На англ. яз. Пособие для учителей по внеклассной работе для V-VIII классов. / М.В. Куусиниеми, Е.Д. Виноградова. – 2-е изд. – М., 1965. – 36с.
231600
   Веселый экран. – Киев, 1990. – 189с.
231601
  Богуславская Н.Е. Веселый этикет : развитие коммуникативных способностей ребенка / Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина. – 3-е изд.. исправл. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 176с. – ISBN 978-5-9765-0264-2
231602
  Петров С.К. ВеселыйФедя / С.К. Петров. – Челябинск, 1969. – 136с.
231603
  Васильев П.А. Веселыми и светлыми глазами / П.А. Васильев. – Ленинград, 1981. – 175с.
231604
  Ильф И.А. Веселящаяся единица / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Мурманск, 1990. – 223с.
231605
  Туров И.В. Веселье и радость в вероучении хасидов // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 134-142. – ISSN 1608-0599


  Хасидизм (послідовник) - містичне відгалуження юдаїзму, що виникло на території України у першій пол. 18 ст. як опозиція до догматично-обрядового формалізму і рабинської ортодоксії.
231606
  Горький Максим Весельчак : Воспоминания / Горький М. – Берлин. – 77 с.
231607
  Усенко П.М. Весен незвіяний цвіт : поезії / П.М. Усенко. – Київ : Молодь, 1960. – 176 с.
231608
  Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белоруссов 19- нач.20 вв. / В.К. Соколова. – М., 1979. – 287с.
231609
  Соловьев В.Д. Весенне-летний клещевой энцефалит / В.Д. Соловьев. – М., 1944. – 112с.
231610
  Суханова Н.А. Весенне солнце зимы / Н.А. Суханова. – Ростов -на-Дону, 1981. – 223с.
231611
  Саакова В.Г. Весеннее беспокойство / В.Г. Саакова. – М, 1975. – 32с.
231612
  Шик О. Весеннее возрождение - иллюзии и действительность / О. Шик. – М., 1991. – 390с.
231613
  Жигулин А.В. Весеннее имя / А.В. Жигулин. – Москва, 1987. – 159,1с.
231614
  Ермилов Е.М. Весеннее настроение / Е.М. Ермилов. – Тамбов, 1960. – 48с.
231615
  Киличичаков М.Е. Весеннее настроение / М.Е. Киличичаков. – Красноярск, 1972. – 87с.
231616
  Павлов Ю.Н. Весеннее облако / Ю.Н. Павлов. – Кишинев, 1976. – 119с.
231617
  Айдамиров З.А. Весеннее обновление : повести и рассказы / Зияутдин Айдамиров ; [худож. Э.Соловьева]. – Москва : Советский писатель, 1986. – 331, [2] с. : ил.
231618
   Весеннее обследование сельского хозяйства Киевской губернии 27-30 мая 1921г.. – Київ, 1921. – 36с.
231619
  Зедгинидзе Э.К. Весеннее половодье : роман / Э.К. Зедгинидзе. – Москва : Советский писатель, 1972. – 239 с.
231620
  Усачев П.А. Весеннее равновесие : стихи / П.А. Усачев. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 103с.
231621
   Весеннее равноденствие. – Калининград, 1976. – 104с.
231622
  Барышев М.И. Весеннее равноденствие / М.И. Барышев. – М., 1983. – 416с.
231623
  Кац З.М. Весеннее равноденствие. / З.М. Кац. – Харьков, 1965. – 107с.
231624
  Яшин Д.А. Весеннее разноцветье : стихи / Д.А. Яшин. – Ижевск : Удмуртия, 1975. – 86 с.
231625
  Реут К.Ф. Весеннее сердцебиение. / К.Ф. Реут. – Свердловск, 1963. – 67с.
231626
  Кратт И.Ф. Весеннее солнце / И.Ф. Кратт. – Л., 1961. – 192с.
231627
  Моро А.М. Весеннее эхо : стихи / А.М. Моро; пер. с морд. Э.Дедовой и др. – Москва : Современник, 1980. – 94 с.
231628
  Кошечкин Сергей Петрович Весенней гулкой ранью...: Этюды-раздумья о С.Есенине / Кошечкин Сергей Петрович. – М., 1984. – 224с.
231629
  Кошечкин Сергей Петрович Весенней гулкой ранью...: Этюды-раздумья о С.Есенине / Кошечкин Сергей Петрович. – Минск, 1989. – 237с.
231630
  Разин Г. Весенней ночью / Г. Разин. – Казань, 1947. – 47с.
231631
  Воронов Н.П. Весенней порой / Н.П. Воронов. – Свердловск, 1956. – 174с.
231632
  Киласония Н.Г. Весенней тропой : стихи / Нази Киласония; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 74 с.
231633
  Маликова М. Весенние венки : повести / М. Маликова; пер. с татар. Т.Петелиной. – Москва : Советская Россия, 1984. – 287 с.
231634
   Весенние ветви. – Грозный, 1962. – 166с.
231635
  Наджми К.Г. Весенние ветры : роман / К.Г. Наджми; авториз. пер. с татар. А.Садовского. – Москва : Советский писатель, 1950. – 468 с.
231636
  Наджми К.Г. Весенние ветры : роман / К.Г. Наджми; авториз. пер. с татар. А.Садовского. – Москва : Советский писатель, 1954. – 478 с.
231637
  Наджми К.Г. Весенние ветры : роман / К.Г. Наджми; авториз. пер. с татар. А.Садовского. – Москва, 1956. – 456 с.
231638
  Нажимеденов Ж. Весенние ветры : стихи и поэма / Ж. Нажимеденов; пер. с каз. А.Сендыка. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 80 с.
231639
  Айдинов Г.И. Весенние ветры приносят дожди : [о звеньевой кубан. рисосовхоза "Славянский" М. Барановой] / Г.И. Айдинов ; [ил.: А.Е. Скородумов]. – Москва : Профиздат, 1974. – 223 с. : ил. – (Повести о героях труда)
231640
  Хохлов В.К. Весенние ветры. / В.К. Хохлов. – М., 1978. – 303с.
231641
  Эмин Г. Весенние воды / Г. Эмин. – М, 1953. – 183с.
231642
  Оппоков Е.В. Весенние воды р.Днепра / Е.В. Оппоков, 1936. – с.
231643
  Баталов В.Я. Весенние всходы : роман / В.Я. Баталов. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1985. – 280 с.
231644
  Тютчев Ф.И. Весенние годы / Ф.И. Тютчев. – М., 1972. – 174с.
231645
  Тютчев Ф.И. Весенние годы / Ф.И. Тютчев. – Москва, 1989. – 126с.
231646
  Карим М. Весенние голоса : стихи / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1954. – 96 с.
231647
  Расих Атилла Весенние голоса : роман / Расих Атилла; авториз. пер. с тат. А.Жукова и А.Зеленова. – Москва : Современник, 1977. – 284 с.
231648
  Усова Н.Т. Весенние голоса / Н.Т. Усова. – Тула, 1981. – 238с.
231649
   Весенние голоса. – М., 1985. – 431с.
231650
  Межелайтис Э. Весенние гости : стихи / Э. Межелайтис. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 328 с.
231651
  Рашидов Р. Весенние гости. / Р. Рашидов. – М., 1959. – 72с.
231652
  Речмедин В.Е. Весенние грозы: Роман. / В.Е. Речмедин. – М., 1976. – 488с.
231653
  Минутко И.А. Весенние деревья: Повести и рассказы. / И.А. Минутко. – М., 1977. – 415с.
231654
  Далекий А Н. Весенние дни / А Н. Далекий. – Львов : Книжно-журнальное издательство, 1963. – 543с.
231655
  Далекий А Н. Весенние дни / А Н. Далекий. – Львов, 1964. – 544с.
231656
  Руденко В.И. Весенние дороги. / В.И. Руденко. – К., 1962. – 83с.
231657
  Масенко Т.Г. Весенние журавли : стихи / Т.Г. Масенко. – Москва, 1958. – 79 с.
231658
  Кобзев И.И. Весенние заботы : Новые стихи / И.И. Кобзев. – Москва : Советский писатель, 1985. – 128с.
231659
  Коробов А.И. Весенние заметки об осенних впечатлениях. Наука и образование в университете Кембриджа / А.И. Коробов, Ю.В. Холин // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 156-167.
231660
  Блауман Р. Весенние заморозки : рассказы / Р. Блауман; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1958. – 413 с.
231661
  Блауман Р. Весенние заморозки : рассказы / Р. Блауман; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1966. – 312 с.
231662
  Боотур Б. Весенние заморозки : роман / Б. Боотур; авториз. пер. с якут. В.Дудинцева. – Москва : Современник, 1974. – 375 с.
231663
  Блауман Р. Весенние заморозки : рассказы / Р. Блауман; пер. с латыш. – Москва : Художественная литература, 1975. – 272 с.
231664
  Боотур Б. Весенние заморозки : роман / Б. Боотур; авториз. пер. с якут. В.Дудинцева. Н.Гордеевой. – Москва : Советская Россия, 1982. – 335 с.
231665
  Витвицкая З.М. Весенние заморозки на Украине. : Автореф... канд. геогр.наук: / Витвицкая З.М.;. – Одесса, 1955. – 13л.
231666
  Витвицкая З.М. Весенние заморозки на Украине. Ч. 1 : Дис... канд. геогр.наук: / Витвицкая З. М.; Одесский гидрометорологический ин.-т. – Одесса, 1955. – 212л. – Бібліогр.:л.205-210
231667
  Витвицкая З.М. Весенние заморозки на Украине. Ч. 2 : Дис... канд. геогр.наук: / Витвицкая З. М.; Одесский гидрометорологический ин.-т -- МВО. – Одесса, 1955. – 48л.
231668
  Боков В.Ф. Весенние звоны / В.Ф. Боков. – Москва, 1989. – 238с.
231669
  Кутов Н. Весенние зори / Н. Кутов. – Л., 1957. – 116с.
231670
  Перегудов А.В. Весенние зори / А.В. Перегудов. – М, 1966. – 112с.
231671
   Весенние зори. – Воронеж, 1970. – 34с.
231672
  Ревнивых Н.Е. Весенние и летние типы погоды для г. Уральска за период 1944-57 гг. / Н.Е. Ревнивых. – Уральск, 1958. – 83-88с.
231673
   Весенние и летние экскурсии на природу. – М., 1927. – 147с.
231674
  Винничук Ю.П. Весенние игры в осенних садах / Юрий Винничук ; [пер. с укр. В. Крикуненко]. – Харьков : Фолио, 2012. – 346, [2] с. – Кн. року Бі-Бі-Сі 2005. – ISBN 978-966-03-5915-4
231675
  Курбанов Ташли Весенние капли : повести и рассказы / Курбанов Ташли. – Москва : Советский писатель, 1979. – 456 с.
231676
  Гилязов А.М. Весенние караваны : повести / А.М. Гилязов; пер. с татар. – Москва : Советская Россия, 1987. – 239 с.
231677
   Весенние клавиши. – Кишинев, 1966. – 116с.
231678
  Лаффит Ж. Весенние ласточки : роман / Ж. Лаффит; Пер. с франц. И. Эрбург. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 266 с.
231679
  Карпов В.Б. Весенние ливни : роман / В.Б. Карпов. – Москва, 1961. – 438 с.
231680
  Карпов В.Б. Весенние ливни : роман / В.Б. Карпов. – Минск, 1969. – 431 с.
231681
  Бугорков С.С. Весенние ливни / С.С. Бугорков. – Донецк, 1973. – 54с.
231682
  Карпов В.Б. Весенние ливни; Сотая молодость : романы. / В.Б. Карпов. – Москва, 1977. – 830 с.
231683
  Голубев В.П. Весенние метели / В.П. Голубев. – Москва, 1984. – 112с.
231684
  Элляй Весенние напевы / Элляй. – Якутск, 1948. – 83с.
231685
  Юй Весенние ночи / Юй, Да-Фу. – М., 1972. – 206с.
231686
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыш / В.Ф. Тендряков. – Л., 1988. – 206с.
231687
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыши : Повесть / В.Ф. Тендряков. – Москва : Детская литература, 1974. – 96с.
231688
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыши / В.Ф. Тендряков. – 2-е изд. – М., 1977. – 95с.
231689
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыши / В.Ф. Тендряков. – М., 1980. – 91с.
231690
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыши / В.Ф. Тендряков. – 3-е изд. – М., 1983. – 95с.
231691
  Ляшенко В.Г. Весенние перегоны / В.Г. Ляшенко. – Брянск, 1964. – 32с.
231692
  Кэраре П. Весенние переливы : лирич. и сатирич. стихи / П. Кэраре. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1979. – 107 с.
231693
  Гюльгюн М. Весенние песни / М. Гюльгюн. – Баку, 1959. – 97с.
231694
  Дашабылов Г.Ц. Весенние письма : стихи / Г.Ц. Дашабылов; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1979. – 108 с.
231695
  Каплинская Е.С. Весенние порядки / Е.С. Каплинская. – М., 1963. – 23с.
231696
  Каримов М.Н. Весенние почки / М.Н. Каримов. – М., 1961. – 64с.
231697
  Лукашевич В.К. Весенние причалы : стихотворения / В.К. Лукашевич. – Калининград, 1982. – 80с.
231698
  Сладков Н.И. Весенние радости. / Н.И. Сладков. – Л., 1991. – 191с.
231699
  Мейбаум В.В. Весенние радуги / В.В. Мейбаум. – Таллин, 1981. – 103с.
231700
  Юдаев В.П. Весенние разливы / В.П. Юдаев. – Тула, 1982. – 352с.
231701
  Карпенко Л.П. Весенние растения как индикаторы лесорастительных условий левобережной лесостепной Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Карпенко Л. П.; АН МССР. – Кишинев, 1972. – 16с.
231702
  Козловская Н.В. Весенние растения окрестностей Минска / Н.В. Козловская. – Минск, 1961. – 52с.
231703
   Весенние родники. – Донецк, 1965. – 174с.
231704
  Овчинников М.И. Весенние ручьи / М.И. Овчинников. – Хабаровск
ч.2. – 1969. – 335с.
231705
  Овчинников М.И. Весенние ручьи / М.И. Овчинников. – Хабаровск, 1985. – 318с.
231706
   Весенние соки. – М., 1968. – 271с.
231707
  Мариан Б.Т. Весенние телеграммы / Б.Т. Мариан. – Кишинев, 1974. – 68с.
231708
  Щипахина Л.В. Весенние тропы. / Л.В. Щипахина. – Свердловск, 1959. – 136с.
231709
  Эралиев С. Весенние цветы / С. Эралиев. – Фрунзе, 1958. – 156с.
231710
   Весенние цветы. – М., 1978. – 208с.
231711
  Ищенко Л.Е. Весенние цветы Туркменистана / Л.Е. Ищенко, Б. Дурдыев. – Ашхабад, 1988. – 44с.
231712
  Паули Е.Е. Весенние экскурсии / Е.Е. Паули. – Х., 1924. – 52с.
231713
  Шмидт Р.Т. Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906 году / Р. Т. Шмидт. – 1908. – С. 169-170, 13-39, 316-318, XVII-XXXII, LIII-LXI
231714
  Киле П.А. Весенний август : повести / П.А. Киле. – Москва : Современник, 1981. – 430 с.
231715
  Зорин Виталий Весенний аВЬЕТНАМиноз // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 1. – С. 94-101 : фото
231716
  Суворов Н.А. Весенний вальс. Эстрадно-спортивный танец / Н.А. Суворов. – М., 1963. – 39с.
231717
  Алиева Ф.Г. Весенний ветер : стихи и поэма : пер. с авар. / Ф.Г. Алиева. – Москва : Советский писатель, 1964. – 91 с.
231718
  Федоров В.И. Весенний ветер / В.И. Федоров. – М., 1966. – 92с.
231719
  Далада Н.Ф. Весенний ветер / Н.Ф. Далада. – М. : Московский рабочий, 1968. – 296 с.
231720
  Ли Весенний ветер над древним городом. / Ли, Ин-Жу. – М., 1961. – 504с.
231721
  Вайнерман Х.А. Весенний говор : стихи / Х.А. Вайнерман; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1962. – 119 с.
231722
  Рывлин А. Весенний горизонт. / А. Рывлин. – К, 1950. – 84с.
231723
  Примеров Б.Т. Весенний гость / Б.Т. Примеров. – М., 1972. – 96с.
231724
  Канович Григорий Весенний гром.
231725
  Шутов И.Н. Весенний гром. / И.Н. Шутов. – К, 1974. – 384с.
231726
  Шутов И.Н. Весенний гром. / И.Н. Шутов. – К, 1978. – 511с.
231727
  Скачков И.С. Весенний гром: роман / И.С. Скачков. – Львов, 1976. – 231с.
231728
  Космач Ц. Весенний день : роман ; Баллада о трубе и облаке: роман ; Новеллы ; пер. со словенского / Цирил Космач ; [Составл. и предисл. Н. Вагаповой]. – Москва : Радуга, 1988. – 457 с. – (Мастера современной прозы ; Югославия)
231729
  Лужанин А.В. Весенний дождь / А.В. Лужанин. – Ижевск, 1954. – 38с.
231730
  Волынин Г.И. Весенний дождь / Г.И. Волынин. – Симферополь, 1960. – 56с.
231731
  Губай Гариф Весенний дождь : повесть / Губай Гариф. – Казань, 1965. – 208 с.
231732
   Весенний дождь. – Алма-Ата, 1969. – 112с.
231733
  Шакенов Н. Весенний дождь : стихи и поэмы / Н. Шакенов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 108 с.
231734
  Фет А.А. Весенний дождь / А.А. Фет. – Тула, 1983. – 367с.
231735
  Рыбочкин А.И. Весенний дождь. / А.И. Рыбочкин. – Хабаровск, 1961. – 72с.
231736
  Яндиев Джемалдин Весенний зов : стихи разных лет / Яндиев Джемалдин; пер. с ингуш. – Москва : Советская Россия, 1986. – 108 с.
231737
  О" Нил Том Весенний карнавал для тупиков. Лечение тупиками / О" Нил Том, Грин Дэнни // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Июль, № 130. – С. 134-147 : фото
231738
  Сергин В.В. Весенний лед / В.В. Сергин. – М., 1988. – 270с.
231739
  Иванникова Е.В. Весенний лед / Е.В. Иванникова. – Волгоград, 1989. – 110с.
231740
  Бударов Г.И. Весенний ледоход / Г.И. Бударов. – Москва, 1969. – 335с.
231741
   Весенний медосбор : рассказы. – Симферополь : Таврия, 1979. – 256 с.
231742
   Весенний ночной пролет птиц над аридными и горными пространствами Средней Азии и Казахстана. – Л., 1985. – 296с.
231743
  Чичкина Светлана Весенний оптимизм к осеннему "Отдыху" : Актуальная тема (top-события) // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 10-11 : Фото
231744
  Астафьев В.П. Весенний остров / В.П. Астафьев. – Пермь, 1964. – 263с.
231745
  Мишон В.М. Весенний поверхностный сток рек Центральных черноземных областей, его распределение по территории, изменчивость и методы расчета : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Мишон В.М. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 25 с.
231746
  Байрамукова Х. Весенний полдень : стихи / Х. Байрамукова. – Черкесск : Ставроп. кн. изд-во, 1966. – 272 с.
231747
  Чеприн Ю.П. Весенний поток / Ю.П. Чеприн. – М, 1954. – 115с.
231748
  Липатов А.А. Весенний поток / А.А. Липатов. – Днепропетровск, 1958. – 102с.
231749
  Акобия Ш. Весенний поток : стихи / Ш. Акобия. – Тбилиси : Литература и искусство, 1963. – 72 с.
231750
  Мугуев Х.-М. Весенний поток / Х.-М. Мугуев. – Орджоникидзе, 1983. – 446с.
231751
  Миндадзе А.А. Весенний призыв / А.А. Миндадзе. – М., 1978. – 79с.
231752
  Иванова В.С. Весенний призыв / В.С. Иванова. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 159с.
231753
  Гублер Н.Я. Весенний рейс / Н.Я. Гублер. – Минск, 1979. – 158с.
231754
  Карим Х.К. Весенний сад : стихи и поэмы / Х.К. Карим. – Москва, 1951. – 128 с.
231755
  Дремов И.А. Весенний свет / И.А. Дремов. – М., 1956. – 102с.
231756
  Егоров С.А. Весенний свет / С.А. Егоров. – Ярославль, 1977. – 24с.
231757
  Кулиев К. Весенний свет : стихотворения, поэма / К. Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Советский писатель, 1979. – 142 с.
231758
  О"Флаэрти Лайам Весенний сев / О"Флаэрти Лайам; Лиэм О"Флахерти ; автор. пер. с англ. П. Охрименко. – Москва : Огонек, 1929. – 40 с.
231759
  Татаев Н.А. Весенний сев и организация труда и производства в колхозах / Н.А. Татаев. – М.-Л., 1932. – 47с.
231760
  Уваров А.Г. Весенний смотр / А.Г. Уваров. – К, 1954. – 80с.
231761
  Щербак Ю.Н. Весенний снег / Ю.Н. Щербак. – Краснодар, 1957. – 43с.
231762
  Анисимов В.Р. Весенний снег / В.Р. Анисимов. – Хабаровск, 1968. – 16с.
231763
  Тарба И. Весенний снег / Иван Тарба; пер. с груз. – Сухуми, 1970. – 176 с.
231764
  Дягилев В.Я. Весенний снег. / В.Я. Дягилев. – Л., 1978. – 230с.
231765
  Дягилев В.Я. Весенний снег. / В.Я. Дягилев. – Л., 1979. – 528с.
231766
  Георгиу Г. Весенний снегопад : роман / Г. Георгиу. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1979. – 272 с.
231767
  Фучеджиев Д. Весенний сок / Д. Фучеджиев. – София, 1964. – 180с.
231768
  Паршин В.Н. Весенний сток в бассейне реки Дона и его предвычисление / В.Н. Паршин, М.С. Салов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1955. – 104с.
231769
  Комаров В.Д. Весенний сток равнинных рек Европейской части СССР, условия его формированяи и методы прогнозов. / В.Д. Комаров. – Москва, 1959. – 296с.
231770
  Салазанов В.В. Весенний сток рек бассейна Верхнего Днепра. : (Условия формирования и методы прогнозов) / В.В. Салазанов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 143с.
231771
  Великанова Т.И. Весенний сток рек северного края Европейской части СССР и методика его прогноза : Автореф... канд. геогр.наук: / Великанова Т.И.; Глав. упр. гидрометеорологич. службы при Совете Министров Союза ССР. – М., 1956. – 7л.
231772
  Золотарев Л.А. Весенний уход за озимыми посевами / Л.А. Золотарев. – Петроград, 1917. – 28 с.
231773
  Мауров А.Н. Весенний шторм / А.Н. Мауров. – Днепропетровск, 1957. – 43с.
231774
  Серебровская Е.П. Весенний шум. / Е.П. Серебровская. – Л, 1958. – 347с.
231775
  Никитин С.К. Весенним утром / С.К. Никитин. – М, 1966. – 464с.
231776
   Весення выставка 1976. – М., 1976. – 90с.
231777
   Весення выставка поизведений ленинградских художников. – Л., 1974. – 82с.
231778
   Весення выставка произведений ленинградских художников. – Ленинград, 1972. – 48 с.
231779
   Весення выставка произведений московских художников. – М., 1975. – 64с.
231780
  Горышин Г.А. Весення охота на боровую дичь / Г.А. Горышин. – М., 1986. – 447с.
231781
  Крапчан Б. Весення песня / Б. Крапчан. – Кишинёв, 1964. – 120с.
231782
  Жуков А.Н. Весення поверка / А.Н. Жуков. – Саратов, 1968. – 102с.
231783
  Мординов Н.Е. Весення пора : роман / Николай Мординов; авториз. пер. с якут. А.Дмитриевой и Л.Корниловой. – Москва : Известия, 1970. – 718 с.
231784
  Мординов Н.Е. Весення пора : роман / Николай Мординов; авториз. пер. с якут. А.Дмитриевой и Л.Корниловой. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 541 с.
231785
  Жимбиев Ц.-Ж. Весення степь : стихи и поэма / Ц.-Ж. Жимбиев; пер. с бурят. – Москва : Советский писатель, 1959. – 103 с.
231786
  Костин Павел Весенняя аллергия : Если у вас аллергия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
231787
  Горяинов А.А. Весенняя борьба с вредителями сада / А.А. Горяинов. – Москва; Ленинград, 1930. – 32 с.
231788
  Кавач В. Весенняя буря / В. Кавач. – М, 1963. – 96с.
231789
  Черномор Я. Весенняя быль / Я. Черномор. – М, 1927. – 178с.
231790
  Смоляницкий С.В. Весенняя быль / С.В. Смоляницкий. – М., 1981. – 88с.
231791
   Весенняя ветка. – Челябинск, 1962. – 154с.
231792
  Граши А.Б. Весенняя галактика : лирические путешествия / А.Б. Граши. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 223 с.
231793
  Тютчев Ф.И. Весенняя гроза / Ф.И. Тютчев. – Тула, 1984. – 415с.
231794
  Хрилев Л.С. Весенняя жажда / Л.С. Хрилев. – Иркутск, 1963. – 104с.
231795
  Гончаров Н.И. Весенняя завязь / Н.И. Гончаров. – Минск, 1962. – 39с.
231796
  Кожухарь Ф.Л. Весенняя закладка пришкольного сада. / Ф.Л. Кожухарь. – Свердловск, 1947. – 8с.
231797
  Хохлов С.Н. Весенняя зорька. / С.Н. Хохлов. – Краснодар, 1957. – 61с.
231798
  Катков Н.И. Весенняя капель. / Н.И. Катков. – Пенза, 1959. – 142с.
231799
  Красиловец Ю.Г. Весенняя капустная муха и борьба с нею в условиях орошения Донецкой области : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Красиловец Ю.Г.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Х., 1969. – 19л.
231800
   Весенняя колонна. – Алма-Ата, 1958. – 296с.
231801
  Подольский С.Я. Весенняя мастерская / С.Я. Подольский. – Ставрополь, 1982. – 79 с.
231802
  Саулит Б.Р. Весенняя метель : повесть / Б.Р. Саулит. – Москва : Советский писатель, 1961. – 76 с.
231803
  Тэсс Т.Н. Весенняя метель. / Т.Н. Тэсс. – М, 1976. – 287с.
231804
  Куваев О.М. Весенняя охота на гусей. / О.М. Куваев. – Новосибирск, 1968. – 246с.
231805
  Тириков Анатолий Гаврилович Весенняя песня : Рассказы / Тириков Анатолий Гаврилович. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд., 1963. – 31с.
231806
   Весенняя песнь. – Брно, 1985. – 107с.
231807
  Гукасян О.А. Весенняя повесть / О.А. Гукасян; авториз. пер. с арм. Л.Алмазовой и В.Хегумяна. – Москва : Советский писатель, 1963. – 142 с.
231808
  Щербиновский Н.С. Весенняя подготовка к борьбе с вредителями. / Н.С. Щербиновский. – М., 1925. – 40с.
231809
  Щербиновский Н.С. Весенняя подготовка к борьбе с вредителями. / Н.С. Щербиновский. – М.Л., 1930. – 48с.
231810
  Ларин М.П. Весенняя почка. Лирика. / М.П. Ларин. – К., 1962. – 119с.
231811
  Божилов Б. Весенняя поэзия. / Б. Божилов. – М., 1968. – 95с.
231812
  Безыменский А.И. Весенняя прелюдия / А.И. Безыменский. – М-Л, 1929. – 141с.
231813
  Александров Е.В. Весенняя просека : стихи / Евгений Александрович ; [худож. Э.Е. Миронова]. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 71с.
231814
  Кнорре Ф.Ф. Весенняя путевка / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1976. – 640с.
231815
   Весенняя радуга. – К., 1976. – 167с.
231816
  Лазарев А. Весенняя распродажа по-сегунски // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 3. – С. 16-20


  Історія проституції в Японії
231817
  Венцлова А. Весенняя река : повесть / А. Венцлова; авториз. пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1967. – 344 с.
231818
  Венцлова А. Весенняя река : повесть, воспоминания / А. Венцлова; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1977. – 527 с.
231819
  Мальцев О.М. Весенняя свежесть. / О.М. Мальцев. – Белгород, 1961. – 148с.
231820
  Пискунов И.А. Весенняя сельдь западного побережья Южного Сахалина : Автореф... канд. биол.наук: / Пискунов И.А.; Акад. наук Союза ССР. Дальневосточный филиал им. В.Л.Комарова. – Владивосток, 1951. – 16 с.
231821
  Богданова Светлана Весенняя сказка Костромской земли : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 60-61 : Фото
231822
  Маевский П.Ф. Весенняя флора / П.Ф. Маевский. – М, 1934. – 117с.
231823
  Маевский П.Ф. Весенняя флора / П.Ф. Маевский. – Москва, 1962. – 104с.
231824
  Чернов В.Н. Весенняя флора Калеро-Финской ССР / В.Н. Чернов. – Петрозаводск, 1955. – 156с.
231825
  Ероховец А.С. Весенняя черемуха / А.С. Ероховец. – Красноярск, 1959. – 87с.
231826
   Весілля : у 2 кн. – Київ : Наукова думка. – (Українська народна творчість)
Кн. 1. – 1970. – 455 с.
231827
   Весілля : у 2 кн. – Київ : Наукова думка. – (Українська народна творчість)
Кн. 2. – 1970. – 479 с.
231828
  Сидоренко Вікторія Весілля deluxe // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 146-149 : Фото
231829
  Дем"ян Л. Весілля без жениха / Л. Дем"ян. – Ужгород, 1956. – 158 с.
231830
  Гнатюк В.М. Весілля в Керестурі (Бач-Бодpоїськоїстолиці в полудневій Угоpщини) / записав Володимир Гнатюк // Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имерат. Акад. наук, 1899. – 1-14. – 53, [3] с.
231831
  Колцуняк М. Весілля в Ковалівці, тепер Коломийського району Івано-Франківської області = Весїлє в Ковалївцї (в повітї Коломийськім) : етногр. записки Николи Колцуняка. (1889 р.) / Микола Колцуняк ; [упоряд. і авт. передм.: М. Савчук]. – Коломия : Вік, 2015. – 126, [2] с., XVI с. : іл. – На обкл. назва: Весілля в Ковалівці. - Текст мовою діалекту. – (Бібліотека Коломийщини / редкол.: М. Васильчук [та ін.] ; вип. 1). – ISBN 966-550-050-3


  В пр. № 1702940 напис: Наукоій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка - з повагою упорядник. Підпис. 23.12.2015 р. м. Коломия
231832
  Юхвід Л.А. Весілля в Малинівці : героїчна комедія / Л.А. Юхвід. – Київ : Мистецтво, 1941. – 131 с.
231833
  Танцюра Гнат Весілля в селі Зятківцях / Танцюра Гнат. – Київ : Народознавство, 1998. – 404 с. – (Бібліотека часопису "Народознавство"). – ISBN 966-7421-03-1
231834
  Іваничук Роман Весілля в Теребіжі = не зовсім потішна історія : повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 46-67. – ISSN 0208-0710
231835
  Мартиневич В. Весілля з поправками / В. Мартиневич. – Ленинград, 1924. – 16 с.
231836
  Дьяконов М.М. Весілля з приданим / М.М. Дьяконов. – Харків, 1952. – 108 с.
231837
  Сухово-Кобилін Весілля Кречинського / Сухово-Кобилін. – Київ, 1950. – 91 с.
231838
  Червяк К. Весілля мерція / К. Червяк. – Харків, 1930. – 140 с.
231839
  Коцюбинський А.Ф. Весілля на Венері / А.Ф. Коцюбинський. – Київ, 1987. – 200с.
231840
  Нахбар Г. Весілля на Леннекені / Г. Нахбар. – Київ, 1963. – 247с.
231841
  Гончарук П.С. Весілля скасовано // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 88-92. – ISBN 978-966-452-148-9
231842
  Паньків М. Весілля у селі Вербівцях на Городенківщині / М. Паньків; Ін-т народознавства НАН України ; Івано-Франківський сектор народознавства. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. – 108 с. – Видання присвячується 625-річчю першої згадки про село Вербівці (15 грудня 1373 р.). – ISBN 966-7263-53-3
231843
  Петрова Н. Весілля українців Добруджі: до питання структури та варіативності // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 25. – С. 127-132


  Добруджа - історична область в Європі, розташована між нижньою течією р. Дунай і узбережжям Чорного моря. Північна частина входить до складу Румунії, південна — до складу Болгарії
231844
  Брицун-Ходак Весілля як обряд тисячоліть. Таїна роду-народу в обрядах предків // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 203-215


  Овруччина - Словечанщина - Коростенщина (підбілоруська зона української культури).
231845
  Бугайова В.О. Весілля як феномен української культури: обрядовість і театралізація : автореф. ... дис. канд. мистецтвознавства : 26.00.04 / Бугайова Вікторія Олександрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
231846
  Прокопенко В. Весілля: грузинські фрагменти вітчизняної кіноісторії // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2002. – № 14, (літо). – С. 26-37
231847
  Костенко Л. Весільна комора у контексті обрядів господарської магії // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 29-36. – ISSN 0130-6936
231848
  Матушенко В.Б. Весільна модель світоустрою та її функції // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 48-52
231849
  Лозко Галина Весільна обрядовість // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 17-19. – ISSN 1814-5078


  Походження слова "весілля" та інше про весільну магію
231850
  Костюк І. Весільна обрядовість бойків Закарпаття / І. Костюк, Т. Леньо, Н. Пастух // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 1/94 (105). – С. 35-51
231851
  Леньо Т. Весільна обрядовість бойків Закарпаття на початку XXI століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 83-90. – ISSN 0130-6936
231852
  Леньо Т. Весільна обрядовість бойків Закарпаття у ХХ столітті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 103-113


  У статті розглядаються весільні звичаї бойків Закарпаття. Незважаючи на глибоку самобутність культури бойківсько-закарпатського люду, весільний обряд залишається традиційним українським, хоча й має ряд регіональних особливостей. В статье ...
231853
  Соболєва О.В. Весільна обрядовість кримських татар у другій половині 20 - на початку 21 століття : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.05 / Соболєва О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 255 л. + Додатки: л. 224-255. – Бібліогр.: л. 201-223
231854
  Соболєва О.В. Весільна обрядовість кримських татар у другій половині 20 - на початку 21 століття : автореф. ... канд. іст. наук 07.00.05 / Соболєва О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
231855
  Лук"яненко О. Весільна обрядовість українців в 50–60-ті роки XX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 61-67
231856
  Кешеля Д. Весільна феєрія : повість // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 5 (883), травень. – С. 14-33. – ISSN 0868-4790
231857
  Бугайова В.О. Весільна церемонія Харківщини в контексті сучасної культури міста // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 79-86
231858
  Марченко Н.В. Весільне обрядове дійство західних слов"ян на німецькомовній території за етнографічними матеріалами ХІХ ст. Франца Тецнера // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С.331-342. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається весільне обрядове дійство кашубів, мазурів, моравців, словінців, полабів, поляків, філіпонців та чехів, які проживали у ХІХ ст. на території Німеччини. Весілля описано німецьким етнографом Францом Тецнером, завдяки матеріалу ...
231859
  Бех К. Весільне печиво: традиційне обдарування та нові практики частування // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 90-95. – ISSN 0130-6936
231860
  Верещак Ярослав Весільний злодій : п"єса // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 110-131. – ISSN 0130-321Х
231861
  Коваль В. Весільний ладканковий прототип 5+3 на Підгорганні: модифікаційно-трансформаційні процеси // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 66-80


  "...У статті на матеріалах локальної народновокальної тридиції Підгоргання розглядається весільний ладканковий прототип 5+3. Окрім визначення загальних типологічних характеристик цих наспівів, вказується на модифікаційно-трансформаційні процеси цього ...
231862
  Герасимчук М. Весільний обряд / Марія Герасимчук. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 44 с. : іл. – ISBN 978-966-1516-62-4


  Українська весільна обрядовість на прикладі весільного обряду села Мочулище у дослідженні Марії Герасимчук
231863
  Шворак І.Ю. Весільний обряд на Потур"ї в контексті традиційної культури Західної Волині // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 131-142. – ISSN 2226-2180


  Весільна обрядовість є однією зі сфер української традиційної культури, які відносно добре збереглися до нашого часу. Саме весільні пісні становлять левову частку матеріалів, зібраних автором статті упродовж 2011–2015 рр. на території Потур’я ...
231864
  Творун С. Весільний обрядовий хліб Східеного Поділля // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 312-322. – ISBN 978-617-689-163-5
231865
  Шевченко-Савчинська Весільний портрет на тлі міста Лева: латиномовна епіталама в Україні XVII ст.


  На матеріалі лдатиномовної епіталами XVII ст., що належить перу Михайла Злоторовича, досліджено процес художнього освоєння дійсності, трансформації, за законами етикетного жанру, реальних осіб в літературні образи. Шляхом порівняння та аналізу ...
231866
  Несен І. Весільний ритуал Середнього Полісся : традиційна структура та реліктові форми (середина XIX - XXст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 261-319. – (Серія історична ; Вип. 43)
231867
  Несен І.І. Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина 19-20 ст.) / І.І. Несен ; МУПНС та СЗНН ЧК ; Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ ; Держ. музей народної архітектури та побуту України. – Київ : Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій, 2005. – 278 с. – ISBN 966-96489-1-2
231868
  Скиба О.В. Весільний фольклор Луганщини в науковій інтерпретації : монографія / О.В. Скиба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 218, [1] с. : фотоіл. – На тит. арк. помилк.: інтерепретаціїi. - Резюме парал. укр., рос. та англ. – Бібліогр.: с. 152-163 та в кінці розд. – ISBN 978-966-617-314-3
231869
  Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні : (Історико-етнографічне дослідження) / В.К. Борисенко; АН УРСР. Ін-т Мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1988. – 192с. – ISBN 5-12-000155-6
231870
  Борисенко Валентина Кирилівна Весільні звичаї та обряди на Україні : Автореф... докт. іст.наук: 07.00.07 / Борисенко Валентина Кирилівна; АН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.Рильського. – К., 1992. – 33л.
231871
  Рибак Ю. Весільні передладканки на Західному Поліссі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 148-154. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 10)
231872
   Весільні пісні. – Київ : Наукова думка
Ч. 1 : Полісся, Наддніпрянщина, Слобожанщина, Степова Україна. – 1982. – 866 с.
231873
   Весільні пісні. – Київ : Наукова думка
Ч. 2. – 1982. – 678 с.
231874
   Весільні пісні. – К., 1988. – 475с.
231875
  Єфремова Л. Весільні пісні села Мелені Коростенського району Житомирської області у всеукраїнському контексті // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 156-164. – ISBN 978-96602-6551-6


  Сучасний запис весільних пісень с. Мелені Коростенського району Житомирської області відбиває основні закономірності музично-поетичного компонента українського весілля . Тут представлені головні етапи весільної драми: випікання короваю, розплітання ...
231876
  Саварин Т. Весільні пісні та звичаї Лемківщини на українсько-словацькому суміжжі // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 1/2 (20). – С. 112-116. – ISSN 2225-5095
231877
  Пшенічкіна Г. Весільні тиради правобережної Черкащини з 6-7-складовою основою: особливості компонування // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 81-103


  "...Весільні пісні правобережної Черкащини - показовий жанр для виявлення збереженості місцевої народно-вокальної традиції та окреслення музичної стилістики регіону. У супроводі весільних обрядів цього краю домінантну роль відіграють тирадні мелоформи ...
231878
  Яновський М.В. Весільної грали музики : повість та оповідання / Микола Яновський. – Київ : Молодь, 1979. – 200 с.
231879
  Пеунов В.К. Веские доводы / В.К. Пеунов. – Киев, 1977. – 335с.
231880
   Веские доказательства. – М.
1. – 1987. – 588с.
231881
  Глушков В.А. Веское слово общественности / В.А. Глушков. – Киев : Політвидав України, 1987. – 80с.
231882
  Нестерова Е.В. Весла / Е.В. Нестерова. – Ротов н/Д, 1964. – 48с.
231883
  Дмитренко О.М. Весло : повісті, оповідання, нариси / О.М. Дмитренко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 222 с.
231884
  Куршин Олена ВеслоВелоПрикарпаття : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 142-144
231885
   Весловой спорт. – К., 1971. – 260с.
231886
   Веслоногие ракообразные. – Л.
1. – 1983. – 357с.
231887
  Монченко В.И. Веслоногие ракообразные (Copepoda) бассейна среднего Днепра. : Автореф... канд. биол.наук: / Монченко В.И.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1962. – 20л.
231888
  Бродский А К. Веслоногие рачки calanoida дальневосточных морей СССР и полярного бассейна / А К. Бродский, . – М.Л,, 1950. – 442с.
231889
   Веслування. – К., 1968. – 120с.
231890
  Просяник Н.С. Весна - небезпека зсувів! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
231891
  Чимид Ч. Весна - осень / Ч. Чимид. – М., 1964. – 206с.
231892
  Бородин Н. Весна : русская жизнь и природа : сборник для детского чтения / Н. Бородин. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1892. – 349 с.
231893
   Весна. – Свердловск, 1934. – 144с.
231894
  Кириленко І. Весна / І. Кириленко. – Київ, 1936. – 286 с.
231895
  Ткачук В. Весна : оповідання / В. Ткачук. – Київ, 1940. – 78 с.
231896
  Соколов М.Д. Весна / М.Д. Соколов. – Ростов-на-Дону, 1947. – 138с.
231897
   Весна. – Ужгород, 1947. – 47с.
231898
  Антонов С.П. Весна / С.П. Антонов. – Ленинград, 1947. – 131с.
231899
  Зарудний М.Я. Весна : п"єса / М.Я. Зарудний. – Київ : Мистецтво, 1950. – 90 с.
231900
  Самсонова М.Б. Весна : повість / М.Б. Самсонова. – Київ : Молодь, 1951. – 76 с.
231901
  Горецький П. Весна / П. Горецький. – Львів, 1954. – 44 с.
231902
  Ваншенкин К.Я. Весна / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1955. – 32с.
231903
  Прокофьев Д.Г. Весна / Д.Г. Прокофьев. – М., 1955. – 136с.
231904
  Шибаев С. Весна / С. Шибаев. – Омск, 1955. – 43с.
231905
  Шульпин И.М. Весна : роман / И.М. Шульпин. – Москва : Советский писатель, 1956. – 480 с.
231906
  Ба Цзинь Весна / Ба Цзинь. – Москва, 1957. – 422 с.
231907
  Богданов Е.Ф. Весна / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1957. – 67с.
231908
  Антонов С.П. Весна / С.П. Антонов. – Москва, 1958. – 166с.
231909
  Бруштейн А.Я. Весна / А.Я. Бруштейн. – М, 1961. – 319с.
231910
  Каралийчев А. Весна / А. Каралийчев. – М., 1961. – 383с.
231911
  Каралийчев А. Весна / А. Каралийчев. – М., 1961. – 383с.
231912
  Каралийчев А. Весна / А. Каралийчев. – М., 1961. – 383с.
231913
  Иванов В.М. Весна : повести / В.М. Иванов; пер. В.Муравйова. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1962. – 164 с.
231914
  Козланюк П.С. Весна : повесть и рассказы / П.С. Козланюк. – Москва : Советский писатель, 1965. – 292 с.
231915
  Гордон С.В. Весна : роман, повести и рассказы / С.В. Гордон. – Москва : Советский писатель, 1966. – 439 с.
231916
  Ошаев Х.Д. Весна : очерки, рассказы, пьесы / Х.Д. Ошаев. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1969. – 250 с.
231917
  Раджаби Т. Весна : стихотворения и поэма / Т. Раджаби; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1974. – 71 с.
231918
   Весна. – М., 1977. – 176с.
231919
  Тукай Габдулла Весна : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2011. – № 5. – С. 101-103. – ISSN 0012-6756
231920
  Скорик М.Т. Весна : хроніка укр. спротиву / Михайло Скорик. – Київ : Український пріоритет, 2012. – 619, [5] с., [8] арк. фот. : портр. – ISBN 978-966-2669-15-2
231921
  Воскрекасенко С. Весна 1920 / С. Воскрекасенко. – Київ, 1939. – 84 с.
231922
  Семенов Ю.С. Весна 1941 года. / Ю.С. Семенов. – М., 1980. – 552с.
231923
  Саянов В.М. Весна 1945 года : походная тетрадь : [стихи] / В. Саянов ; [ил.: П. Луганский]. – Москва : Воениздат, 1945. – 78 с. : 1 л. ил. : заставка, концовка. – На обл. автор не указ. - Миниатюрное издание
231924
  Чичкина Светлана Весна 2006-го: в столице - туристский марафон : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 8-9 : Фото
231925
   Весна 89 : география и анатомия парламентских выборов. – Москва : Прогресс, 1990. – 380с. – ISBN 5-01-003095-0
231926
  Кириллов Ю.В. Весна атакует посты : стихи / Ю.В. Кириллов. – Москва, 1984. – 24с.
231927
  Зарубин В.Ф. Весна без мая / В.Ф. Зарубин. – Симферополь, 1990. – 85с.
231928
  Золотухин В.И. Весна без тебя : стихи / В.И. Золотухин. – Москва : Современник, 1981. – 64с. – (Новинки "Современника")
231929
  Краминов Д.Ф. Весна бессмертия / Д.Ф. Краминов. – Москва, 1978. – 479с.
231930
  Грибачев Н. Весна в "Победе" / Н. Грибачев. – Москва : Художественная литература, 1949. – 56с.
231931
  Грибачев Н. Весна в "Победе" / Н. Грибачев. – Москва : Советский писатель, 1949. – 208с.
231932
  Грибачев Н. Весна в "Победе" / Н. Грибачев. – Москва : Правда, 1949. – 47 с.
231933
  Щеглов П.И. Весна в гарнизоне / П.И. Щеглов. – Сталинабад, 1958. – 76с.
231934
  Бондаревский А.Я. Весна в глазах / А.Я. Бондаревский. – М, 1964. – 63с.
231935
  Зумакулова Т.М. Весна в горах : стихи. поэмы / Т.М. Зумакулова; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1982. – 175 с.
231936
  Боровик В.Н. Весна в Грачевых Горках / В.Н. Боровик. – М, 1962. – 214с.
231937
  Кузнецов И.В. Весна в Долинном / И.В. Кузнецов. – Ставрополь, 1969. – 112с.
231938
  Северов П.Ф. Весна в Донбассе / П.Ф. Северов. – К., 1951. – 348с.
231939
  Герасимов Е.Н. Весна в Дубках / Е.Н. Герасимов. – М., 1972. – 351с.
231940
  Звягельский Р.А. Весна в Европе / Р.А. Звягельский, В.П. Кирьязов. – М, 1985. – 158с.
231941
  Петров В.В. Весна в жизни леса / В.В. Петров. – Москва : Наука, 1981. – 144с.
231942
  Грибов Ю.Т. Весна в Житневе / Ю.Т. Грибов. – М., 1987. – 61с.
231943
  Третьяков И.П. Весна в конце лета / И.П. Третьяков. – М., 1985. – 272с.
231944
  Пастернак Б. Весна в лісі : переклади // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 233-234
231945
  Джураева Г. Весна в моем саду : стихи / Г. Джураева. – Ташкент : Еш гвардия, 1972. – 48 с.
231946
  Гусев В. Весна в Москве / В. Гусев. – М.-Л., 1946. – 175с.
231947
  Гусєв В. Весна в Москві / В. Гусєв. – Київ, 1954. – 155с.
231948
  Федоров И.Н. Весна в Нежданове / И.Н. Федоров. – М.-Л., 1962. – 84с.
231949
  Трофимов Р.К. Весна в пустыне. / Р.К. Трофимов. – Алма-Ата, 1957. – 44с.
231950
  Симаненков И.К. Весна в пути / И.К. Симаненков. – Петрозаводск, 1973. – 79с.
231951
  Бодренков А. Весна в разгаре / А. Бодренков. – Смоленск, 1953. – 2с.
231952
  Гулиа Г.Д. Весна в Сакене / Г.Д. Гулиа. – Ленинград, 1948. – 292 с.
231953
  Гулиа Г.Д. Весна в Сакене / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1948. – 45 с.
231954
  Гулиа Г.Д. Весна в Сакене / Г.Д. Гулиа. – М., 1949. – 348с.
231955
  Гулиа Г.Д. Весна в Сакене / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1949. – 248 с.
231956
  Гулиа Г.Д. Весна в Сакене / Г.Д. Гулиа. – Курск, 1953. – 123с.
231957
  Гулиа Г.Д. Весна в Сакене. Добрый город : повести / Г.Д. Гулиа. – Москва : Советский писатель, 1950. – 248 с.
231958
  Гуліа Г.Д. Весна в Сакені / Г.Д. Гуліа, 1949. – 112с.
231959
  Бродэле А. Весна в селе Речном : пьеса в 3-х д. / А. Бродэле; Анна Броделе; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 80 с.
231960
  Броделе А. Весна в селе Речном : пьеса в 3-х д. / Анна Броделе; пер. с латыш. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – 99 с.
231961
  Дубинская Т. Весна в Таджикистане / Т. Дубинская. – М, 1933. – 99с.
231962
  Шахов А.А. Весна в тундре / А.А. Шахов. – М, 1952. – 48с.
231963
  Набоков В.В. Весна в Фиальте: Рассказы. / В.В. Набоков. – М., 1989. – 143с.
231964
  Омельченко Н.М. Весна в холодных ладонях / Н.М. Омельченко. – К, 1985. – 237с.
231965
  Абашидзе Г.Г. Весна в черном городе : поэма / Григол Абашидзе ; пер. с груз.: К. Липскерова, А. Кочеткова ; [ил. Н. Чернышкова]. – Тбилиси, 1940. – 56 с.
231966
  Ржевская Е.М. Весна в шинели. / Е.М. Ржевская. – М., 1961. – 253с.
231967
  Бураго Д. Весна в Ялте : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 6. – С. 16-18. – ISSN 0321-1878
231968
  Назар С. Весна в январе : стихи / С. Назар; пер. с узб. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1964. – 86 с.
231969
  Гойда Ю.А. Весна Верховини : вірші та поеми / Ю.А. Гойда. – Київ, 1969. – 171 с.
231970
  Боков В.Ф. Весна Викторовна / В.Ф. Боков. – Москва, 1961. – 303с.
231971
  Гуцало Є.П. Весна високосного року : повісті, оповідання / Євген Гуцало. – Київ : Молодь, 1973. – 275 с.
231972
   Весна відродженого краю. – Ужгород, 1974. – 208с.
231973
  Рза Р.И. Весна во мне : стихотворения и поэма / Р.И. Рза. – Баку : Азернешр, 1962. – 176 с.
231974
  Цыденов Ким Весна возвратится / Цыденов Ким. – Улан-Удэ, 1967. – 67 с.
231975
  Чернай Е. Весна впереди / Е. Чернай. – Харьков, 1958. – 116с.
231976
   Весна выходного дня : Варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 94-99 : Фото
231977
  Продев С. Весна гения / С. Продев. – М., 1966. – 327с.
231978
  Продев С. Весна гения / С. Продев. – 2-е изд. – М., 1970. – 328с.
231979
  Продев С. Весна гения / С. Продев. – 3-е изд. – М., 1985. – 286с.
231980
  Турумбетов Х. Весна долгожданная / Х. Турумбетов. – М., 1957. – 99с.
231981
  Снегов С.А. Весна ждать не будет / С.А. Снегов. – Калининград, 1983. – 398с.
231982
  Пармузин Весна ждет за перевалом / Пармузин, б.С. – Ташкент, 1967. – 268с.
231983
  Джусупов К. Весна жизни: повесть-эссе / К. Джусупов. – Фрунзе, 1988. – 76с.
231984
  Черняков Б.І. Весна журналістського Києва // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 19-26
231985
  Киризюк Іван Весна з русалками / Киризюк Іван. – Більськ-Підляський : Osnowy, 1995. – 96с. – ISBN 83-904738-1-Х
231986
  Поливин Г.П. Весна зимой / Г.П. Поливин. – Волгоград, 1964. – 76с.
231987
  Кожевников А.В. Весна и осень в жизни растений / А.В. Кожевников. – Изд. 2-е. – М., 1950. – 240с.
231988
  Цоо Чу Мин Весна и осень. / Цоо Чу Мин. – Пекин
2. – 1955. – 637-1382с.
231989
  Панов В.А. Весна и осень: Роман. / В.А. Панов. – Москва : Советский писатель, 1979. – 424с.
231990
  Мамакин Ю.А. Весна идеалиста / Ю.А. Мамакин. – К, 1988. – 318 с.
231991
  Гарнакерьян А. Весна идет / А. Гарнакерьян. – Ростов-на-Дону, 1949. – 136с.
231992
  Боровиков Г.Ф. Весна идет / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1963. – 51с.
231993
  Луговской И.С. Весна идет! / И.С. Луговской. – Новосибирск, 1952. – 128с.
231994
  Чебалин П.Л. Весна идет. / П.Л. Чебалин. – Сталино, 1952. – 199с.
231995
  Кузнецов В. Весна идет. Стихи / В. Кузнецов. – Улан-Удэ, 1958. – 64с.
231996
  Краснов Н.С. Весна каждого года / Н.С. Краснов. – М., 1970. – 78с.
231997
   Весна Китаю. – К., 1952. – 204с.
231998
   Весна колгоспна. – К., 1951. – 144с.
231999
   Весна красна. – Ростов -на-Дону, 1982. – 62с.
232000
  Кузнецов Данила Весна красна Холи : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 3 (2822). – С. 126-133 : Фото
<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,