Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>
231001
  Коваленко В. "...Бути луною, будить луну..." (до питання психології творчості Михайла Драй-Хмари) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 78-93. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Вперше зроблена спроба цілісного осмислення природи літературної творчості талановитого неокласика Михайла Драй-Хмари. Зокрема зосереджена увага на особливостях нагромадження письменником матеріалу для творчості та психічних рисах його натхнення
231002
  Векуа О. "Бунтівнича філософія" Ф. Ніцше як складова роману В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 41-45. – ISBN 966-594-246-8
231003
  Абліцов В. "Бурачекова "хата" знай горить..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 березня (№ 10)


  До 150-річчя видатного митця.
231004
  Осташко Т. "Буржуй, або навіть феодал" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 22). – С. 9


  Євгена Чикаленка без перебільшення можна назвати впливовим конструктором українського національно-визвольного руху.
231005
  Ковальов В. "Буря в пустелі" для росіян у Сирії, або про чергові прорахунки Кремля // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 9). – С. 19
231006
  Попов И.М. "Буря в пустыне" : [война в зоне Персид. залива, 1990-1991 гг.] / И.М. Попов. – Москва : Знание, 1992. – 95 с. – В изд. также: Ушу - путь к победе / И.А. Красулин. – (Новое в жизни, науке, технике ; Подписная научно-популярная серия "Под знаком Марса" ; 4-5,92). – ISBN 5-07-002527-9
231007
  Аболина Е.К. "Буря" В. Лациса - эпопея латышского народа : Автореф... Канд.филол.наук: / Аболина Е.К.; М-во высш.образования СССР. – Рига, 1954. – 28л.
231008
  Дроздовська О. "Бути - ось в чому ніхто з нас не повинен сумніватися!": місце і роль щоденника "Рада" (1906-1914 рр.) у пропагуванні ідеї національного поступу // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 9-20. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
231009
  Пахльовська О. "Бути європейцем - щоденна робота" / О. Пахльовська, Я.Ф. Барб"єрі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 липня (№ 132). – С. 2


  Культуролог, Професор Римського університету "Ла Сап"єнца" Оксана Пахльовська і її донька Ярослава-Франческа Барб"єрі - про пошуки солідарності в Україні і обнайдійливі знаки: спілкування з учасниками літньої школи журналістики "Дня". Враженням ...
231010
  Легеза С.В. "Бути іншим": постлюдство як концепт у популярній культурі на пострадянському просторі // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 71-75. – ISBN 978-966-97734-7-0
231011
  Білецька О.О. "Бути не як усі..." : тенденції сучасної мовної культури підлітків // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 122-127. – Бібліогр. в кінці ст.
231012
  Романов С. "Бути письменником повсякчас": Леся Українка та Олександр Олесь // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 22-30. – ISSN 0236-1477
231013
  Соловей Е. "Бути поетом..." : До 125-х роковин від дня народження Володимира Свідзінського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 55-58. – ISSN 0130-5263
231014
  Рязанцева Т. "Бути поетом..." Нарис життєпису Олекси Стефановича // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 8). – С. 1, 6
231015
  Мелі Ів. "Бути Почесним доктором Київського університету це стимул розвивати співпрацю" : інтерв"ю / розмову вела Т. Воротняк // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Професор біофізики, факультету фармації Університету Луї Пастера (м. Страсбург, Франція), керівник лабораторії біофотоніки та фармакології CNRS (Національного центру наукових досліджень) Ів Мелі прочитав лекцію студентам та співробітникам Київського ...
231016
  Філіпчук Г. "Бути сильними любов"ю до України!": ідеали нескорених... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 16-22 січня (№ 3). – С. 4-5


  До 100-річчя від дня народження Григорія Васьковича — одного із засновників Товариства Української Студіюючої Молоді ім. М. Міхновського, заслуженого педагога і довголітнього члена Виховної ради Спілки української молоді.
231017
   "Бути та мати" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 687. – ISBN 966-316-069-1
231018
  Ушкалов Олександр "Бути українським письменником у Харкові абсолютно комфортно..." : розмова з Сашком Ушкаловим / О. Ушкалов // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 99. – ISSN 0130-5212
231019
  Туз А. "Бути українцем у Криму заборонено" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 грудня ( 225 )


  Окупаційна "влада" півострова за активної участі російських спецслужб проводить цілеспрямовану політику асиміляції.
231020
  Гиріна Т. "Бутікова" самопроєктна ідентифікація молоді в процесі соціальної ампліфікації медіапростору: реалії ТікТок-епохі / Т. Гиріна, А. Жук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 45-56. – (Серія : Журналістика ; N. 1). – ISSN 0321-0499
231021
  Цимбалюк М.М. "Буттєвість" права та онтологія правоосмислення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 9-14. – ISSN 1563-3349
231022
   "Буття і ніщо. Спроба феноменологічної онтології" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 687-689. – ISBN 966-316-069-1
231023
   "Буття і час" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 689-690. – ISBN 966-316-069-1
231024
  Громик Л.І. "Буття на чужині": Іван Огієнко про національну свідомість української еміграції // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 170-174. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
231025
  Ткач М. "Буття почалося з любові..." : Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 96-103. – ISSN 0208-0710
231026
   [Буроменському Михайлу Всеволодовичу - 60] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 252-253. – ISSN 1993-0909


  Виповнилося 60 років від дня народження відомого українського правознавця, провідного фахівця у сфері міжнародного права, член-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора Михайла Всеволодовича ...
231027
  Ліндсей Д. Бунт синів / Д. Ліндсей. – Київ, 1964. – 233с.
231028
  Альбиг Бунт формы : Строительная жизнь / Альбиг, Йорг-Уве // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 60-72 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
231029
  Фурманов Д. Бунт. / Д. Фурманов. – К.-Х., 1935. – 391с.
231030
  Никольский Б.Н. Бунт. / Б.Н. Никольский. – Л, 1987. – 302с.
231031
  Гладков Ф. Бунт. Из книги "Повесть о детстве" / Ф. Гладков. – Москва, 1949. – 44с.
231032
  Позняк-Хоменко Бунтар із козацьким прізвищем // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 21-22 липня (№ 88). – С. 4


  Анатолій Лупиніс іще 20 років тому передбачав війну з Росією.
231033
   Бунтар Кармалюк : водяна пантоміма на 4 епізоди з прологом та апотеозом. – Київ : Вид. Київського держцирку, 1930. – 4 с.
231034
  Кіплінг Р Бунтар Моті Гюй / Ред"ярд Кіплінг // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 16 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
231035
  Михайлин І.Л. Бунтар проти абсурду, або відповідь А. Камю на запити масового суспільств // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 1. – C. 150-162. – ISSN 2077-804X
231036
   Бунтаран. – М., 1959. – 79с.
231037
  Алтаев Ал. Бунтари : роман из эпохи дек. восстания 1825 г. / Ал. Алтаев. – Москва ; Ленинград : Земля и фабрика, 1926. – 237 с.
231038
  Шаброль Ж.-П. Бунтари / Ж.-П. Шаброль. – Москва, 1969. – 366с.
231039
  Матвиевский П.Е. Бунтари Глушковской мануфактуры / П.Е. Матвиевский. – Курск, 1949. – 66с.
231040
  Лесин В.И. Бунтари и воины / В.И. Лесин. – Ростов -на-Дону, 1997. – 512с.
231041
  Феофанов Бунтари и конформисты / Феофанов, А.Е. Налоев. – Ставрополь, 1989. – 409с.
231042
  Буганов В.И. Бунтари и правдоискатели в Русской православной церкви / В.И. Буганов, П А. Богданов. – Москва, 1991. – 525с.
231043
  Соколовський О.О. Бунтарі / О.О. Соколовський. – Київ, 1960. – 288 с.
231044
  Ілку П. Бунтарі з восьмого / П. Ілку. – Ужгород, 1971. – 176с.
231045
  Байтемиров Н. Бунтарка : роман / Насирдин Байтемиров ; пер. с кирг. Е.Г.Босняцкого. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 240 с.
231046
  Байтемиров Н. Бунтарка и Колдун : роман / Н. Байтемиров ; авториз. пер. с кирг. Е.Г.Босняцкого. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 464 с.
231047
  Байтемиров Н. Бунтарка и Колдун : роман / Насирдин Байтемиров ; пер. с кирг. Е.Г.Босняцкого. – Москва : Художественная литература, 1984. – 512 с.
231048
  Привальский В.М. Бунтарь / В.М. Привальский. – М, 1967. – 295с.
231049
  Привальский В.М. Бунтарь / В.М. Привальский. – Москва, 1975. – 287с.
231050
   Бунташный век. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 572с. – В изд. также : Предисловие / В.С. Шульгин; Я пришел дать вам волю / В. Шукшин; О России в царствование Алексея Михайловича / Г. Котошихин. – (История Отечества в романах, повестях, документах)


  Произведения о крестьянском восстании под предводительством Степана Разина.
231051
  Піховшек В. Бунти у країні розвиненого соціалізму // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 38 (191). – С. 28-29
231052
  Піховшек В. Бунти у країні розвиненого соціалізму // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 39 (192). – С. 30-31
231053
  Ногін П. Бунтівне підземелля : роман / П. Ногін. – Дніпропетровськ : Промінь, 1966. – 366 с.
231054
  Мішуков О. Бунтівний гетьман (Європейський погляд на Івана Мазепу) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 6-21
231055
  Міщенко Д.О. Бунтівний князь : іст. роман / Дмитро Міщенко. – Київ : Український письменник, 1993. – 303, [1] с. : іл. – На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 5-333-01283-0
231056
  Дзюба І. Бунтівний пророк // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 472, червень : червень. – С. 20-23


  Про Т.Г. Шевченка.
231057
  Привальский В.М. Бунтівник / В.М. Привальский. – Київ, 1972. – 227с.
231058
  Лозицький В.С. Бунтівник. Життя і смерть Миколи Хвильового : історико-біографічно-публіцистичний нарис / Володимир Лозицький ; Центр. держ. архів громад. об-нь України. – Київ : Генеза, 2009. – 117, [3] с. : іл., фот. – Парал. тит. арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-504-936-4
231059
  Тошев С. Бунтовни времена / С. Тошев. – София, 1981. – 224с.
231060
  Чичков В.М. Бунтующая земля : Путешествия и встречи / В.М. Чичков. – Москва, 1961. – 158с.
231061
  Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство / А. Камю. – Москва : Политиздат, 1990. – 415 с.
231062
  Стъпов П. Бунтът започна. / П. Стъпов, 1955. – 264с.
231063
  Добревски Д. Бунтът на крайцера "Надежда" / Д. Добревски, 1955. – 296с.
231064
  Страшенко О. Бунчужний нашої культури : до 75-річчя Леоніда Череватенка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 15 листопада (№ 23). – С. 1, 7


  Літературно-мистецький вечір, присвячений ювілею Леоніда Череватенка, відбувся в Центральній міській бібліотеці Ірпеня.
231065
  Гаврилишина Н. Бунчуковий товариш Павло Васильович Кочубей (1736/1737 - 26 липня 1786 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 39-41. – ISBN 978-966-171-783-0
231066
  Бунюэль Л. Бунюэль о Бунюэле / Л. Бунюэль. – М., 1989. – 380с.
231067
  Короткий В.А. Буняковський Віктор Якович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 143. – ISBN 966-06-0393-2
231068
   Бунятян Грачия Хачатурович. – Ереван, 1981. – 88с.
231069
  Сальников Ю.В. БУПШ действует / Ю.В. Сальников. – Новосибирск, 1964. – 147с.
231070
  Головко А.В. Бур"ян : повість / А.В. Головко. – вид. 3-є. – Київ : Держвидав України, 1929. – 288 с.
231071
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : ДЛВ, 1946. – 183с.
231072
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 220с. – (Б-ка українського роману та повісті)
231073
  Головко Андрій Бур"ян : роман / Андрій Головко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 197, [3] с. : іл.
231074
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 198 с.
231075
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Молодь, 1965. – 202 с. – (Шкільна б-ка)
231076
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Молодь, 1975. – 207 с.
231077
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Дніпро, 1980. – 216 с.
231078
  Головко А.В. Бур"ян. Мати / А.В. Головко. – Київ : ДЛВ, 1949. – 355с.
231079
  Головко А.В. Бур"ян. Мати : Романи / А.В. Головко. – Київ : ДЛВУ, 1964. – 422 с.
231080
  Мерешко Л.С. Бур"яни Дніпропетровської області та заходи боротьби з ними / Л.С. Мерешко. – Дніпропетровськ, 1959. – 40с.
231081
  Ярошенко П.Д. Бур"яни західних областей УРСР і заходи боротьби з ними / П.Д. Ярошенко, Є.Г. Іваницький. – Львів-Харків, 1954. – 256с.
231082
  Ларіонов Д.К. Бур"яни і боротьба з ними / Д.К. Ларіонов, І.А. Макодзеба. – К., 1957. – 236с.
231083
  Яцишин Б.И. Бур"яни і хімічна боротьба з ними / Б.И. Яцишин. – Львів, 1963. – 64с.
231084
   Бур"яни України : Визначник-довідник. – Київ : Наукова думка, 1970. – 508с.
231085
   Бур"яни УРСР, заходи боротьби з ними і ілюстрований їх визначник. – Київ : АН УРСР, 1937. – 419с.
231086
  Собесяк Юзеф Єгоров Ришард Бур"яни. / Собесяк Юзеф Єгоров Ришард. – Київ, 1967. – 274с.
231087
  Заброварний О.М. та ін. Бура Карпатська порода / О.М. та ін. Заброварний. – Ужгород, 1971. – 155с.
231088
  Даниленко В. Буравченков Анатолій Олександрович - дослідник історії України ХХ ст., доктор історичних наук, професор // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 38-39 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
231089
  Казьмирчук М.Г. Буравченков Анатолій Олександрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 164. – ISBN 96966-8060-04-0
231090
   Буравченков Анатолій Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 57-58. – ISBN 978-966-439-754-1
231091
   Буравченков Анатолій Олександрович (1945) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 64. – ISBN 978-966-933-054-3
231092
   Бураго Сергій Борисови (1945-1999) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 58. – ISBN 978-966-439-754-1
231093
   Бураго Сергій Борисович (1945-1999) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 64. – ISBN 978-966-933-054-3
231094
   Бураковський Ігор Валентивнович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 27


  Член Спеціалізованої вченої ради.
231095
   Бураковський Ігор Валентинович ( // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 65. – ISBN 978-966-933-054-3
231096
   Бураковський Ігор Валентинович (1958) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 65. – ISBN 978-966-933-054-3
231097
  Ханин З.Я. Буракумины - дискриминируемые меньшиство Японии. / З.Я. Ханин. – М., 1989. – 204с.
231098
  Голубев Ф.М. Буран / Ф.М. Голубев. – Курск, 1960. – 123с.
231099
  Колегова В.И. Буран / В.И. Колегова. – Красноярск, 1961. – 30с.
231100
  Исетский А.И. Буран / А.И. Исетский. – Свердловск, 1965. – 214с.
231101
  Исетский Александр Иванович Буран / Исетский Александр Иванович. – Свердловск, 1965. – 214 с.
231102
  Боков А. Буран : [Трудный путь - Райхант] : повести / Ахмет Боков ; пер. с ингуш. Е. Полонской. – Грозный : Чечено-Ингушское книжное издательство, 1970. – 200 с. : ил.
231103
  Ахтанов Т. Буран : сборник : пер. с каз. / Ахтанов Т. – Алма-Ата : Известия, 1970. – 187 с.
231104
  Горлач Л.Н. Буран / Л.Н. Горлач. – Київ, 1972. – 224 с.
231105
  Стрехнин Ю.Ф. Буран / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1973. – 103с.
231106
  Ахтанов Т. Буран : роман : пер. з каз. / Ахтанов Т. – Київ : Дніпро, 1974. – 151 с.
231107
  Ященко И.М. Буран / И.М. Ященко. – Ставрополь, 1976. – 191с.
231108
  Ахтанов Т. Буран / Т. Ахтанов. – Москва : Известия, 1977. – 460 с.
231109
  Фогель Н.Д. Буран / Н.Д. Фогель. – М, 1981. – 344 с.
231110
  Сакін О.В. Буран : повість / О.В. Сакін. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 168 с.
231111
  Омурбаев С. Буран : роман / С. Омурбаев; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1981. – 439 с.
231112
  Горлач Л.Н. Буран / Л.Н. Горлач. – 2-е допов. – Київ, 1986. – 223 с.
231113
  Боков А. Буран : повести ; пер. с ингуш. / Ахмет Боков. – Москва : Советская Россия, 1988. – 318, [2] с. – ISBN 5-268-00612-6
231114
  Массон М.Е. Бурана: История изучения городища и его архит. памятников / М.Е. Массон, В.Д. Горячева. – Фрунзе, 1985. – 95с.
231115
  Айтматов Ч. Буранный полустанок / Ч. Айтматов. – Москва, 1982
231116
  Айтматов Ч.Т. Буранный полустанок : романы / Ч. Айтматов ; [послесл. В. Коркина ; худож. В. Аладьев]. – Москва : Советский писатель, 1987. – 606, [2] с. : ил. – В кн. также: Люди наших дней/ Т. Садыкбеков. – (Библиотека советского романа)
231117
  Айтматов Ч.Т. Буранный полустанок (И дольше века длится день) : роман / Чингиз Айтматов ; [послесл. Н. Потапова]. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 304 с.
231118
  Айтматов Ч. Буранный полустанок (И дольше века длится день...) = (И дольше века длится день...) : роман / Чингиз Айтматов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 303 с. – (Библиотека произведений, удостоенных Государственной премии СССР)
231119
  Айтматов Ч. Буранный полустанок. Люди наших дней : роман / Чингиз Айтматов. – Москва : Советский писатель, 1988. – 608 с.
231120
  Айтматов Ч.Т. Буранный полустанок. Плаха : романы / Чингиз Айтматов ; [послесл. Г. Гачева]. – Москва : Профиздат, 1989. – 605, [2] с. : ил. – ISBN 5-255-00295-X
231121
  Фельдеш М. Бураня весна / М. Фельдеш. – Москва, 1975. – 336с.
231122
   Бурахович Тетяна Костянтинівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 58. – ISBN 978-966-439-754-1
231123
   Бурахович Тетяна Костянтинівна (1960) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 65. – ISBN 978-966-933-054-3
231124
  Старченко В.М. Бурачниковые (Boraginaceae G. Don) советского Дальнего Востока / В.М. Старченко. – Владивосток, 1985. – 108с.
231125
  Касьянов Є. Бурачок Борзи (Alyssum borzaeanum Nyar.) у НПП "Білобережжя Святослава" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (120), березень - квітень. – С. 20
231126
  Головко Теодозия Нестеровна Бурая ржавчина и повышение устойчивости пшеницы к ней в условиях Львовской области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 540 / Головко Теодозия Нестеровна ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 19 с.
231127
  Боголюбов А.Н. Бурбаки. К 50-летию выхода в свет I тома "Элементов математики" // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 30-34. – ISBN 5-12-000444-X
231128
  Іскорко-Гнатенко Бурбела В.А. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 52. – ISBN 978-617-7442-69-0
231129
   Бурбело Броніслав Іванович (1905-1995) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 58. – ISBN 978-966-439-754-1
231130
   Бурбело Валенина Броніславівна (1951) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 65. – ISBN 978-966-933-054-3
231131
   Бурбело Валентина Броніславівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 58-59. – ISBN 978-966-439-754-1
231132
   Бурбело Мирослав-Роман Михайлович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 59. – ISBN 978-966-439-757-2
231133
  Клод К. Бурвиль / К. Клод. – М., 1973. – 129с.
231134
   Бургаски открыт : 15 години народна власт (материали за успехите в окръга). – Бургас : Издава Окръжният народен свет, 1959. – VII, 192 с.
231135
  Капіруліна С.Л. Бургундія // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 6 (184). – С. 40-48 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
231136
  Крушинська Олена Бургундія. Маленька Франція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 72-78 : фото
231137
  Чиняков М.К. Бургундские ордонансовые роты. 1470-1477 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 11. – С. 67-71. – ISSN 0321-0626


  Історія французського війська
231138
  Стародубова В.В. Бурдель. / В.В. Стародубова. – М, 1970. – 174с.
231139
  Мкртчян Н.А. Бурдурский диалект. : Автореф... канд. филолог.наук: / Мкртчян Н.А.; АН АрмССР. Ин-т языка. – Ереван, 1966. – 24л.
231140
  Ишмуратов Р. Буре навстречу / Р. Ишмуратов; пер. с татар. – Москва, 1964. – 79 с.
231141
  Муталибов З. Буре навстречу : повести и рассказы / Зайндин Муталибов ; пер. с чечен. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1972. – 326 с.
231142
  Ишмуратов Р. Буре навстречу : пьесы / Риза Ишмуратов ; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1977. – 240 с.
231143
  Думитриу П. Буревестник / Петру Думитриу. – Москва : Художественная литература, 1957. – 113 с. – (Роман-газета. 1957 ; № 12 (144))
231144
  Матвеев Н. Буревестник / Н. Матвеев. – М., 1968. – 144с.
231145
   Буревестник. – Горький, 1988. – 237с.
231146
   Буревестник. – Горький, 1990. – 251с.
231147
  Мухин Е.Е. Буревестник из Братков / Е.Е. Мухин. – Воронеж, 1974. – 84с.
231148
  Кольцов М.Е. Буревестник. Жизнь и смерть Максима Горького / М.Е. Кольцов. – Москва, 1938. – 96 с.
231149
  Островер Л.И. Буревестники / Л.И. Островер. – М.-Л., 1953. – 256с.
231150
  Островер Л.И. Буревестники / Л.И. Островер. – Изд. испр. и доп. – М., 1957. – 488с.
231151
  Островер Л. Буревестники / Л. Островер. – Москва, 1961. – 640 с.
231152
  Островер Л.И. Буревестники / Л.И. Островер. – М., 1965. – 640с.
231153
  Кардашев Ю.П. Буревестники / Ю.П. Кардашев. – М, 1987. – 301с.
231154
  Щербак В.А. Буревестники. / В.А. Щербак. – Владивосток, 1980. – 480с.
231155
  Шатров М.А. Буревестники: повесть о екатериносл. годах И.Бабушкина и Г.Петровского. / М.А. Шатров. – Днепропетровск, 1980. – 277с.
231156
  Ткачук Я.С. Буревії : книга пам"яті / Ярема Ткачук. – Львів : СПОЛОМ, 2004. – 365, [3] с. : портр. – ISBN 966-665-167-X
231157
  Снігур С.О. Буревій : документальна повість / С.О. Снігур. – Ужгород : Карпати, 1976. – 208 с.
231158
   Буревій Кость Степанович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 75-80


  Псевдоніми: Едвард Стріха, Кость Соколовський, Варвара Жукова, Нехтенборенг.
231159
  Олексенко Г.С. Буревій у Карпатах / Г.С. Олексенко. – Київ, 1951. – 283 с.
231160
  Думітріу П. Буревісник : роман / Петру Думітріу ; [Пер. з румунської М. Гресіяну, В. П"янова]. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 351 с.
231161
  Горький Максим Буревісник / Горький Максим. – Київ, 1966. – 326с.
231162
  Спасенко К.Ф. Буревісник в шахтарському небі / К.Ф. Спасенко. – Донецьк, 1968. – 78 с.
231163
  Горький Максим Буревісник. Пісня про Сокола. Дівчина і смерть. / Горький Максим. – Одеса, 1941. – 23с.
231164
  Єрескова Т. Бурега Валерій Васильович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 42-44. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4


  Валерій Васильович Бурега (1951-2021) - український вчений, доктор соціологічних наук, кандидат психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, полковник Збройних силах України у відставці.
231165
  Якущенко-Даль Бурей закаленный. / Якущенко-Даль. – Ростов -на-Дону, 1972. – 64 с.
231166
  Волокитин Н Г. Бурелом / Н Г. Волокитин, . – Абакан, 1958. – 424с.
231167
  Балабин С.П. Бурелом : роман / С.П. Балабин. – Владивосток : Примор. кн. изд-во, 1962. – 252 с.
231168
  Рыбаков М.А. Бурелом / М.А. Рыбаков. – М, 1962. – 332с.
231169
  Кердода А.И. Бурелом / А.И. Кердода. – Москва, 1963. – 468с.
231170
  Глебов Н.А. Бурелом / Н.А. Глебов. – Челябинск, 1974. – 304с.
231171
  Глебов Н.А. Бурелом / Н.А. Глебов. – Челябинск, 1979. – 304с.
231172
  Дрофань А.П. Буремна тиша. / А.П. Дрофань. – К., 1984. – 471с.
231173
  Маккейн Дж. Буремна хвиля. Добрі часи, праведні справи, великі битви та інші звитяги = The Restless Wave / Джон Маккейн, Марк Солтер ; [пер. з англ.: Я. Примаченко, Є. Даскал, Є. Голобородько]. – Харків : Vivat, 2020. – 427, [5] с. – Парал. тит. арк. англ.- Пер. за вид.: The Restless Wave: Good Times, Just Causes, Great Fights, and Other Appreciations / J. McCain, M. Salter. New York: Simon&Schuster, 2018. – (Серія "Біографії та мемуари"). – ISBN 978-966-982-065-5
231174
  Стеценко І.П. Буремна юність / І.П. Стеценко. – Київ, 1962. – 307 с.
231175
   Буремна юність. – Київ, 1977. – 238с.
231176
  Півненко А.С. Буремне життя / А.С. Півненко, А.А. Тутик. – К., 1972. – 43с.
231177
  Лось Ф.Є. Буремний 1905-й на Україні / Ф.Є. Лось. – Київ, 1965. – 48с.
231178
  Толстов С. Буремний 2015-й: зовнішньополітичні підсумки року // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 6-11. – (Історичні науки)


  З точки зору внутрішньополітичної кон"юктури події на сході України неминуче сприймаються як руйнівна війна, що стала трагедією та викликом для громадян України. Позиціювання української влади в міжнародному контексті змушене враховувати ...
231179
  Волинець Юлія Буремний життєвий ноктюрн Олекси Влизька // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 40. – ISSN 0868-9644
231180
  Бронте Е. Буремний перевал / Емілі Бронте ; пер. з англ. Елли Євтушенко. – Київ : Знання, 2018. – 414, [2] с. – Сер. засн. 2014 р. – (Серія "English Library"). – ISBN 978-617-07-0573-0
231181
  Петренко Є. Буремний півострів // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 5


  Програма ядерних і ракетних озброєнь відділила Північну Корею від міжнародних ринків.
231182
  Прічард К.С. Буремні дев"яності / К.С. Прічард. – Київ, 1963. – 539с.
231183
  Прічард К.С. Буремні дев"яності : Роман про золоті приїски Західної Австралії / К.С. Прічард. – 2-е вид. – Київ : Дніпро, 1973. – 476с.
231184
  Прічард К.С. Буремні дев"яності / К.С. Прічард. – Київ, 1985. – 477с.
231185
  Джалилов Н.М. Бурение алмазными долотами. / Н.М. Джалилов. – Баку, 1964. – 112с.
231186
  Тимофеев Н.С. Бурение вертикальных скважин (в геологических условиях, способствующих искривлению скважин) / Н.С. Тимофеев, В.О. Белоруссов. – М. : Гостоптехиздат, 1962. – 128с.
231187
  Дюков Л.М. Бурение газовых и газоконденсатных скважин / Л.М. Дюков, И.И. Ханамурзин. – М, 1979. – 296с.
231188
  Пронин В.И. Бурение газовых скважин / В.И. Пронин. – М.Л., 1949. – 388с.
231189
   Бурение геологоразведочных скважин алмазным инструментом малого диаметра (46 мм). – Л., 1981. – 100с.
231190
  Елманов И.П. Бурение геологоразведочных скважин с продувкой воздухом в многолетнемерзлых породах / И.П. Елманов. – Москва : Недра, 1965. – 120с.
231191
   Бурение глубоких разведочных скважин на нефть и газ в Белоруссии. – Минск, 1984. – 222с.
231192
  Богданов Н.Х. Бурение глубоких скважин / Н.Х. Богданов. – Уфа : Башкирское книжное издание, 1960. – 76 с. : ил. – Библиогр.: с. 74-75
231193
  Никаноров М.М. Бурение глубоких скважин / М.М. Никаноров, В.Г. Беликов. – М, 1964. – 156с.
231194
   Бурение глубоких скважин и хозрасчет. – Ужгород, 1968. – 112с.
231195
  Данелянц С.М. Бурение глубоких скважин с промывкой забоя водой / С.М. Данелянц. – Куйбышев, 1957. – 36с.
231196
  Гетлин К. Бурение и заканчивание скважин / К. Гетлин. – М., 1963. – 519с.
231197
   Бурение и крепление разведочных скважин в сложных геологических условиях. – Тюмень, 1986. – 141с.
231198
  Оноприенко М.Г. Бурение и оборудование гидрогеологических скважин / М.Г. Оноприенко. – Москва, 1978. – 169 с.
231199
  Дубровский В.В. Бурение и оборудование мелких скважин для водоснабжения / В.В. Дубровский, В.Ф. Карпов. – Москва, 1952. – 135с.
231200
  Давыдов И.М. Бурение и опробирование гидрогеологических и инженерно-геологических скважин / И.М. Давыдов. – Ростов на /Д, 1976. – 176с.
231201
   Бурение и эксплуатация многорядных скважин. – Москва-Ленинград, 1953. – 72с.
231202
  Шитихин В.В. Бурение направленных геологоразведочных скважин / В.В. Шитихин. – М, 1960. – 167с.
231203
  Мельничук И.П. Бурение направленных скважин малого диаметра / И.П. Мельничук. – М., 1978. – 231с.
231204
  Духнин А.П. Бурение нефтяных и газовых скважин / А.П. Духнин, Е.М. Соловьев. – М., 1959. – 496с.
231205
  Абдрахманов Г.С. Бурение нефтяных и газовых скважин : [учебник для проф.-техн. учеб. заведений] / Г.С. Абдрахманов. – Москва : Недра, 1969. – 392 с.
231206
  Середа Н.Г. Бурение нефтяных и газовых скважин / Н.Г. Середа, Е.М. Соловьев. – М, 1974. – 454с.
231207
  Кулиев М С. Бурение нефтяных и газовых скважин. / М С. Кулиев, Б.С. Филатов. – М., 1958. – 506с.
231208
  Кодзаев Ю.В. Бурение разведочных горизонтальных скважин / Ю.В. Кодзаев. – М., 1978. – 223с.
231209
  Марамзин А.В. Бурение разведочных скважин в районах распространения многолетнемерзлых пород / А.В. Марамзин, А.А. Рязанов. – М., 1971. – 148с.
231210
   Бурение разведочных скважин в сложных геолого-технических условиях. – Минск, 1982. – 168с.
231211
  Кувыкин С.И. Бурение разведочных скважин малого диаметра. / С.И. Кувыкин. – М., 1957. – 84с.
231212
  Асеев А.Г. Бурение разведочных скважин на шельфе / Асеев А.Г., Распопов В.М., Хворостовский С.С. – Москва : Недра, 1988. – 198 с.
231213
  Пальянов П.Ф. Бурение скважин : (для специальности гидрогеология и инженерная геология геологоразведочных и горных институтов и факультетов) / П.Ф. Пальянов, А.М. Штейнберг. – Москва : Недра, 1964. – 355с.
231214
   Бурение скважин боьшого диаметра. – М., 1977. – 216с.
231215
  Кудряшов Б.Б. Бурение скважин в осложненных условиях: уч. пособие / Б.Б. Кудряшов, А.М. Яковлев. – М., 1987. – 268с.
231216
  Тимофеев Н.С. Бурение скважин в США / Н.С. Тимофеев, М.Т. Гусман. – Москва, 1960. – 196с.
231217
  Тимофеев Н.С. Бурение скважин в США / Н.С. Тимофеев, М.Т. Гусмани. – М. : Гостоптехиздат, 1960. – 196 С.
231218
  Копылов В.Е. Бурение скважин вне Земли. / В.Е. Копылов. – М., 1977. – 160с.
231219
  Букреев П.И. Бурение скважин гидромониторными пикбурами. / П.И. Букреев. – М, 1986. – 188-189с.
231220
  Шаравин С.В. Бурение скважин гидроударниками в Таштагольской геологоразведочной партии / С.В. Шаравин. – М., 1967. – 44с.
231221
  Шкурко А.К. Бурение скважин забойными ударными машинами / А.К. Шкурко. – Л., 1982. – 168с.
231222
  Бейсебаев А.М. Бурение скважин и горно-разведочные работы : учеб. пооб. по спец. "Гидрогеология и инженерная геология" / А.М. Бейсебаев, Н.Т. Туякбаев, Б.В. Федоров ; под ред. Н.Т. Туякбаева. – Москва : Недра, 1990. – 302, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 300 (19 назв.). – (Высшее образование). – ISBN 5-247-01277-1
231223
  Зільберман Б.И. Бурение скважин малого диаметра в Украинской ССР / Б.И. Зільберман, В.И. Кулявин. – К, 1967. – 63с.
231224
   Бурение скважин на воду. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Недра, 1965. – 291с.
231225
   Бурение скважин на нефть и газ за рубежом. – М., 1964. – 96с.
231226
   Бурение скважин на термальные воды. – М., 1986. – 228с.
231227
  Ребрик Б.М. Бурение скважин при инженерно-геологических изысканиях / Б.М. Ребрик. – Москва : Недра, 1968. – 262с.
231228
  Ребрик Б.М. Бурение скважин при инженерно-геологических изысканиях / Б.М. Ребрик. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 254с.
231229
  Кренделев В.П. Бурение скважин при поисках и разведке россыпных месторождений / В.П. Кренделев. – М., 1976. – 248с.
231230
  Харитонов Н.И. Бурение скважин с отбором керна / Н.И. Харитонов, М.В. Шевцов. – Куйбышев, 1957. – 24с.
231231
  Яковлев А.И. Бурение скважин с пеной на твердые полезные ископаемые / А.И. Яковлев, В.И. Коваленко. – Ленинград : Недра, 1987. – 126 с.
231232
  Архангельский И.В. Бурение скважин с плавучих установок при инженерно-геологических изысканиях / Архангельский И.В., Тимофеев А.Н. – Москва : Недра, 1967. – 71 с.
231233
   Бурение скважин с применением поверхностно-активных веществ и аэрированной жидкости. – М., 1962. – 50с.
231234
  Богданов Н.Х. Бурение скважин уменьшенного диаметра / Н.Х. Богданов. – Уфа : Башкирское книжное издание, 1962. – 100 с. – Библиогр.: с. 99
231235
  Григорьев В.В. Бурение со съемными керноприемниками / Григорьев В.В. – Москва : Недра, 1986. – 195, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 195-196 (31 назв.)
231236
  Царицын В.В. Бурение шарошечными долотами / В.В. Царицын, Н.А. Жидовцев. – К., 1962. – 137с.
231237
  Фейгин Бурение шпуров / Фейгин, Г.А. Шетлер. – 2-е изд. – М, 1959. – 243с.
231238
   Бурение, крепление и испытание скважин на территории БССР. – Минск, 1975. – 155с.
231239
  Копылов В.Е. Бурение?... Интересно! / В.Е. Копылов. – Amsterdam : Недра, 1981. – 160с.
231240
  Франк Л. Буржуа / Л. Франк. – Л., 1924. – 296с.
231241
  Зомбарт В. Буржуа : Этюды по истории духовного развития современного экономического человека / В. Зомбарт; РАН. Ин-тут социологии; Пер. с нем; Изд. подг. Ю.Н.Давыдов, В.В.Сапов; Ред. колл.: Ю.Н.Давыдов, И.А.Голосенко, и др. – Москва : Наука, 1994. – 443с. – (Социологическое наследие). – ISBN 5-02-013444-9
231242
  Загладин В.В. Буржуа и пролетарии в середине ХХ века. (новое в жизни и борьбе рабочего класса стран развитого капитализма) / В.В. Загладин. – Москва, 1967. – 48с.
231243
  Кукаркин А.В. Буржуазаная массовая культура. / А.В. Кукаркин. – М, 1978. – 352с.
231244
  Бунин И.М. Буржуазия в современном французском обществе / И.М. Бунин. – М., 1978. – 288с.
231245
  Кертман Л.Е. Буржуазия Западной Европы и Северной Америки на рубеже 19-20 веков / Л.Е. Кертман, П.Ю. Рахшмир. – М., 1984. – 159с.
231246
   Буржуазия и Великая французская революция. – М., 1989. – 213с.
231247
   Буржуазия и социальная эволюция стран зарубежного Востока. – М., 1985. – 303с.
231248
  Симония Н.А. Буржуазия и формирование нации в Индонезии / Н.А. Симония. – Москва, 1964. – 148с.
231249
  Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в первой русской революции / Е.Д. Черменский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мысль, 1970. – 448с.
231250
  Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в революции 1905-1907 гг. / Е.Д. Черменский. – Москва-Л., 1939. – 376с.
231251
   Буржуазия накануне февральской революции. – М.-Л., 1927. – 204с.
231252
  Куликова Елена Геннадьевна Буржуазия США в период англо-американской войны 1812-1815 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Куликова Елена Геннадьевна; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1980. – 23л.
231253
  Дякин В.С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911-1914 г. / В.С. Дякин. – Л., 1988. – 227с.
231254
  Орлова Т.В. Буржуазія / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 40-41. – ISBN 966-642-073-2
231255
  Шишко О. Буржуазія Одеси як об"єкт політичного терору в 1920 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 67-72. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  На основі широкого кола джерел, зокрема матеріалів з архівів СБУ та періодичних видань, досліджено політику комуністичної влади в Одесі в 1920 р. щодо буржуазії. Відповідно до більшовицької доктрини, буржуазія мала бути ліквідована як клас, існування ...
231256
  Дмітрієв Б.Д. Буржуазія про нову війну / Б.Д. Дмітрієв. – Х, 1932. – 39с.
231257
  Лапокниш Л.В. Буржуазна "масова культура": теоретичні та соціальні основи / Л.В. Лапокниш. – Київ, 1982. – 104с.
231258
  Майборода І.Т. Буржуазна держава - експлуатаор трудящих / І.Т. Майборода. – К, 1975. – 48с.
231259
  Оглоблін О.П. Буржуазна історична школа Довнар-Запольського : (До генези блоку російського великодержавництва й місцевого націоналізму в українській ісоріографії) / О.П. Оглоблін, 1934. – 157-225с. – Окр.відбиток з: Записки історико-археографічного інституту. К., 1934, № 1, с. 158 – 225
231260
  Поліщук Н.П. Буржуазна мораль на службі антикомунізму / Н.П. Поліщук. – К., 1972. – 79с.
231261
  Малєй Віктор Буржуазна музика Нідерландів : Голландія. фестиваль / Малєй Віктор, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 78-81 : Фото
231262
  Бабкін В.Д. Буржуазна політична і правова ідеологія на службі антикомунізму / В.Д. Бабкін. – Київ : Політвидав України, 1970. – 124 с. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
231263
  Щербін М.Я. Буржуазна соціологія на службі імперіалізму / М.Я. Щербін. – Київ, 1967. – 140с.
231264
  Евтушенко І. Буржуазна філософія XVII-XVIII століть / І. Евтушенко. – Київ, 1941. – 39с.
231265
  Шестопал М.М. Буржуазна фольклористика США на службі реакції / М.М. Шестопал. – 48-58с.
231266
  Булай Л.В. Буржуазна школа -- знаряддя класового поділу суспільства. / Л.В. Булай. – К., 1984. – 47с.
231267
  Давидов А.И. Буржуазната философия между историята и теорията: Проблеми на типологичния подход / А.И. Давидов. – София, 1982. – 191с.
231268
   Буржуазная "индустрия сознания". – К., 1989. – 263с.
231269
  Ландесман П.А. Буржуазная "массовая культура" и мораль / П.А. Ландесман, Ю Согомонов. – М., 1978. – 64с.
231270
  Мусиенко Н.Б. Буржуазная "массовая" культура: новые времена, новые проблемы : очерки / Н.Б. Мусиенко. – Киев : Мыстэцтво, 1988. – 204с. – ISBN 5-7715-0037-2
231271
  Нечипоренко Л.А. Буржуазная "социология конфликта" / Л.А. Нечипоренко. – Москва : Политиздат, 1982. – 142с.
231272
  Зотов А.Ф. Буржуазная "философия науки": становление, принципы, тенденции / А.Ф. Зотов, Ю.В. Воронцова. – Москва, 1978. – 200с.
231273
   Буржуазная география на службе американского империлизма. – М.-Л., 1951. – 152с.
231274
   Буржуазная государственная идеология. – Москва, 1982. – 240с.
231275
  Золотарев Р.В. Буржуазная демократия / Р.В. Золотарев, Ю.С. Пивоваров. – М., 1979. – 102с.
231276
  Мишин А.А. Буржуазная демократия и современная идеологическая борьба / А.А. Мишин. – Москва, 1972. – 79с.
231277
  Стародубский А Б. Буржуазная демократия. / А Б. Стародубский. – М, 1977. – 112с.
231278
  Косолапов В.В. Буржуазная демократия: Мифы и реальность / В.В. Косолапов. – Киев, 1981. – 176 с.
231279
  Петров В.Ф. Буржуазная дипломатия / В.Ф. Петров. – Москва, 1964. – 32с.
231280
  Дубсон Б.И. Буржуазная доктрина "качества жизни" / Б.И. Дубсон. – Москва, 1979. – 64 с.
231281
  Гринберг М.М. Буржуазная драма в Англии 1930-1960-х годов : Автореф... канд. искусствоведнаук: / Гринберг М.М.; Ин-т истории искусств. – М., 1969. – 20л.
231282
  Ковалев В.А. Буржуазная законность / В.А. Ковалев. – М, 1986. – 189с.
231283
  Гуревич П.С. Буржуазная идеология и массовое сознание / П.С. Гуревич. – М., 1980. – 367с.
231284
  Попов С.И. Буржуазная идеология на пороге ХХІ столетия / С.И. Попов. – Москва, 1988. – 270 с.
231285
  Жеманов О.Н. Буржуазная индустриальная социология / О.Н. Жеманов. – Москва, 1974. – 134 с.
231286
   Буржуазная историография второй мировой войны. – М., 1985. – 424с.
231287
   Буржуазная историография Западной Европы и США проблем новой и новейшей истории (ХІХ - ХХ). – Пермь, 1986. – 106с.
231288
  Рейхберг Г.Е. Буржуазная историография Октября и гражданской войны в Сибири. / Г.Е. Рейхберг, А.П. Шурыгин. – Новосибирск, 1981. – 72с.
231289
  Виноградов К.Б. Буржуазная историография первой мировой войны / К.Б. Виноградов. – Москва, 1962. – 403с.
231290
  Хействер А.В. Буржуазная историография ФРГ об участии Румынии во второй мировой войне / А.В. Хействер. – Кишинев, 1986. – 210 с.
231291
  Пионтковский С.А. Буржуазная историческая наука в России. / С.А. Пионтковский, 1931. – 104с.
231292
  Александров Г.В. Буржуазная кинематография на службе реакции : стенограмма публичной лекции, прочит. в Центральном лектории Общества в Москве / Г.В. Александров ; Всесоюзное о-во по распространению политичеких и научных знаний. – Москва, 1948. – 32 с.
231293
  Бабайцев К.Ф. Буржуазная классическая политическая экономия / Бабайцев К.Ф. ; под общ. ред. А.П. Швецова ; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов : [б. и.], 1958. – 56 с. – (Цикл лекций "Экономические теории капитализма")
231294
   Буржуазная конституция на современном этапе : основные тенденции. – Москва : Наука, 1983. – 216 с.
231295
  Шмыгина Л.Б. Буржуазная концепция "Эффективного работника" в теории и практике современной школы США. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шмыгина Л.Б.; НИИ общей педагогики АПН СССР. – М., 1976. – 25л.
231296
  Крылова Н.А. Буржуазная концепция социализма в работах И.Шумпетера. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.02 / Крылова Н.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1978. – 21л.
231297
  Бессонова Л.Я. Буржуазная концепция стратегии развития освободившихся стран. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Бессонова Л.Я.; МГУ. – М, 1974. – 18л.
231298
  Феофанов О. Буржуазная культура на службе империалистической реакции / О. Феофанов. – М, 1954. – 164с.
231299
  Лукашев К.И. Буржуазная лженаучная география на службе реакции / К.И. Лукашев. – Москва, 1953. – 112с.
231300
  Жюгжда Р.Ю. Буржуазная Литва в планах импреиалистических государств (1919-1940 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Жюгжда Р.Ю. ; Вильнюс. ГУ. – Вильнюс, 1980. – 38 с.
231301
  Кукаркин А.В. Буржуазная массовая культура / А.В. Кукаркин. – М, 1985. – 397с.
231302
  Шишкин А.Ф. Буржуазная мораль - оружие империалистической реакции / А.Ф. Шишкин ; отв. ред. С.П. Батищев ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1951. – 166 с. – Библиогр. в подстроч. прим.
231303
  Рубинштейн М.И. Буржуазная наука и техника на службе американского империализма / М.И. Рубинштейн. – М., 1951. – 416с.
231304
  Воронцов Г.А. Буржуазная наука на службе политики / Г.А. Воронцов. – Москва, 1975. – 183с.
231305
  Эпштейн С.И. Буржуазная наука управления и неуправляемая экономика / С.И. Эпштейн. – М, 1986. – 72с.
231306
  Баранов А.А. Буржуазная национализация во Франции после второй мировой войны : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Баранов А.А. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1960. – 16 с.
231307
  Сварич А.А. Буржуазная национализация желеднодорожного транспорта в Англии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Сварич А.А. ; МВО СССР, Лен. финанс. экон. ин-т. – Ленинград, 1951. – 16 с.
231308
  Коробков А.Ф. Буржуазная общественно-политическая и философская мысль Индонезии / А.Ф. Коробков. – Москва, 1972. – 200с.
231309
  Володин А.Г. Буржуазная оппозиция в социально-политической структуре Индии / А.Г. Володин. – Москва, 1982. – 222с.
231310
  Новиков Н.В. Буржуазная организация: реальность и социологические доктрины / Н.В. Новиков. – Москва, 1972. – 48с.
231311
  Безуглая Ирина Петровна Буржуазная партийно-политическая ежедневная печать в системе средств массовой информации Швеции : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Безуглая Ирина Петровна; МГУ. – М., 1981. – 21л.
231312
   Буржуазная педагогика на современном этапе. – Москва, 1984. – 256с.
231313
  Сбруев В.В. Буржуазная печать Чили -- орудие внешней и внутреннй реакции (1970-1973 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Сбруев В. В.; Фак. журн. Каф. ист. заруб. печ. и лит. – М., 1979. – 24л.
231314
  Феофанов О.А. Буржуазная политическая реклама в США. Новое в приемах и методах межпартийной и внутрипартийной борьбы. 1960-е годы. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Феофанов О.А.; Ин-т США. АН СССР. – М., 1973. – 36c.
231315
   Буржуазная политическая экономия. – М.
1. – 1956. – 97с.
231316
  Александровский А.П. Буржуазная политическая экономия на современном этапе / А.П. Александровский, А. Русский. – Москва : Знание, 1962. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия 3. Экономика ; № 2)
231317
   Буржуазная политическая экономия о проблемах современного капитализма : (Труды научной конференции по критике буржуазных экономических теорий). – Москва : Мысль, 1965. – 432 с.
231318
  Альтер Л.Б. Буржуазная политическая экономия США / Л.Б. Альтер. – Москва, 1961. – 808с.
231319
  Чиркин В.Е. Буржуазная политология и действительность развивающихся стран / В.Е. Чиркин. – М., 1980. – 183с.
231320
  Туманов Владимир Александрович Буржуазная правовая идеология. (К критике учений о праве) : Автореф... д-ра юрид.наук: 710 / Туманов Владимир Александрович; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
231321
  Туманов В.А. Буржуазная правовая идеология. К критике учений о праве / В.А. Туманов. – Москва : Наука, 1971. – 384 с.
231322
  Боханов А.Н. Буржуазная пресса России и крупный капитал, конец XIX в. / А.Н. Боханов. – М., 1984. – 152с.
231323
  Пономарева О.И. Буржуазная пропаганда в журналах для подрастающего поколения США в 70-е годы.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Пономарева О.И.; МГУ. – Москва, 1979. – 16л.
231324
  Гуревич П.С. Буржуазная пропаганда в поисках теоретического обоснования / П.С. Гуревич. – М., 1978. – 159с.
231325
  Сказкин С.Д. Буржуазная революция XVII века в Англии. Страны континент. Европы в XVII-XVIII веках. / С.Д. Сказкин. – Москва, 1952. – 32с.
231326
  Ефимов Г.В. Буржуазная революция в Китае и Сунь Ят-сен / Г.В. Ефимов. – М, 1974. – 415с.
231327
   Буржуазная региональная теория и государственно-монополитсическое регулирование размещения производительных сил. – Москва, 1981. – 252с.
231328
  Рыбаков Р.Б. Буржуазная реформация индуизма / Р.Б. Рыбаков. – М, 1981. – 183с.
231329
  Рыбаков Р.Б. Буржуазная реформация индуизма / Р.Б. Рыбаков. – Москва : Наука, 1981. – 183с.
231330
  Загладин Н.В. Буржуазная советология - идеологическое и внешеполитическое орудие империализма / Н.В. Загладин. – Москва, 1979. – 64с.
231331
  Голосенко И.А. Буржуазная социологическая литература в России второй половины XIX - начала XX веков / И.А. Голосенко. – М., 1984. – 110 с.
231332
  Антонович И.И. Буржуазная социологическая теория : критич. очерк основ. направлений, концепций, категорий. / И.И. Антонович. – Минск : Вышэйш. школа
Ч. 1 : Этапы эволюции. – 1980. – 255 с.
231333
  Антонович И.И. Буржуазная социологическая теория : критич. очерк основ. направлений, концепций, категорий / И.И. Антонович. – Минск : Вышэйш. школа
Ч. 2 : Диалектика кризиса. – 1981. – 319 с.
231334
  Андреева Г.К. Буржуазная социология в поисках теории / Г.М. Андреева. – Москва : Знание, 1966. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 2 серия. Философия ; 12)
231335
  Причепий Е.Н. Буржуазная социология знания / Е.Н. Причепий. – К., 1983. – 170с.
231336
  Глоба Т.А. Буржуазная социология массовых коммуникаций. (Критический анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Глоба Т.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1969. – 18л.
231337
   Буржуазная социология на исходе XX века : Критика новеших тенденций. – Москва : Наука, 1986. – 279 [1]с. – Авт. указаны на 5-й стр. – Библиогр. в конце глав
231338
  Боботов С.В. Буржуазная социология права / С.В. Боботов. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 222 с.
231339
  Цырлин Л.М. и Петров А.И. Буржуазная статистика скрывает правду / Л.М. и Петров А.И. Цырлин. – М., 1953. – 168с.
231340
  Черменский В.Д. Буржуазная статистика США на службе капиталистических монополий / В.Д. Черменский. – М., 1952. – 120с.
231341
  Лисицын Б.А. Буржуазная физическая культура на службе милитаризма. / Б.А. Лисицын. – М., 1968. – 80с.
231342
   Буржуазная философия XX века : Митрохин Л.Н. – Москва : Политиздат, 1974. – 335 с.
231343
  Вейцман Е.М. Буржуазная философия и киноискусство / Е.М. Вейцман. – Москва, 1964. – 68с.
231344
  Штайгервальд Р. Буржуазная философия и ревизионизм в империалистической Германии / Р. Штайгервальд. – М., 1983. – 446с.
231345
   Буржуазная философия кануна и начала империализма : Учебное пособие. – Москва : Высшая школа, 1977. – 424с.
231346
  Зотов А.Ф. Буржуазная философия средины XIX - начала XX века : учебн. пособ. для вузов / А.Ф. Зотов, Ю.К. Мельвиль. – Москва : Высшая школа, 1988. – 520с.
231347
  Богомолов А.С. Буржуазная философия США ХХ века / А.С. Богомолов. – Москва : Мысль, 1974. – 343 с. – Библиогр.: с. 328-337
231348
   Буржуазная философская антропология ХХ века. – Москва : Наука, 1986. – 295с.
231349
  Игнатов В.А. Буржуазная футурология о будущности наций / В.А. Игнатов. – Киев, 1982. – 152с.
231350
  Ерош Н.Т. Буржуазная школа и политика / Н.Т. Ерош. – Минск, 1988. – 102с.
231351
  Едзгверадзе Л.Д. Буржуазная эволюция ремеленного проивзводства в Грузии 2 половины 19 и начала 20 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Едзгверадзе Л.Д.; АН ГССР. – Тбилиси, 1978. – 23л.
231352
  Клочков В.В. Буржуазная экономика образования: политэконом. анализ / В.В. Клочков. – Воронеж, 1984. – 151 с.
231353
  Афанасьев В.С. Буржуазная экономическая мысль 30-70-х годов ХХ века : (очерк теории) / В.С. Афанасьев. – Москва : Мысль, 1976. – 360 с.
231354
  Афанасьев В.С. Буржуазная экономическая мысль 30-80-х годов ХХ века : (очерк теории) / В.С. Афанасьев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Экономика, 1986. – 350, [1] с.
231355
  Куликова И.С. Буржуазная эстетика - враг искусства / И.С. Куликова. – Москва, 1964. – 40с.
231356
   Буржуазная эстетика сегодня. – Москва, 1968. – 143с.
231357
   Буржуазная эстетика сегодня. – Москва, 1970. – 320с.
231358
   Буржуазная эстетика сегодня. – 2-е доп. и перераб. изд. – М., 1975. – 176с.
231359
  Муравьев В.И. Буржуазная юридическая наука о "наднациональном" характере права европейских сообществ // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 84-90. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 8)
231360
  Ковалев В.А. Буржуазная юстиция / В.А. Ковалев. – М, 1981. – 198с.
231361
  Боботов С.В. Буржуазная юстиция / С.В. Боботов. – Москва, 1989. – 253 с.
231362
  Мельникова Э.Б. Буржуазная юстиция и права человека / Э.Б. Мельникова. – М., 1987. – 174с.
231363
  Шифман М.Л. Буржуазная юстиция на службе реакции / М.Л. Шифман; Под ред. И.Т. Голякова. – Москва : Издательство Московского университета, 1949. – 79 с.
231364
  Шифман М.Л. Буржуазная юстиция на службе реакции / М.Л. Шифман. – Москва, 1950
231365
  Варварцев М.М. Буржуазне "українознавство" - знаряддя ідеологічних диверсій імперіалізму / М.М. Варварцев. – Київ, 1976. – 186с.
231366
  Забігайло В.К. Буржуазне право - знаряддя гноблення трудящих / В.К. Забігайло. – Київ, 1976. – 48с.
231367
  Колодій А.Ф. Буржуазний націоналізм - ворог єднання трудящих / А.Ф. Колодій, В.К. Сульженко. – К., 1974. – 48с.
231368
  Євдокименко В.Ю. Буржуазний націоналізм - запеклий ворог інтернаціонального єднання трудящих / В.Ю. Євдокименко. – К., 1976. – 96с.
231369
   Буржуазний націоналізм - знаряддя ворогів соціального прогресу і мфжнародної розрядки. – К., 1979. – 312с.
231370
  Добрецова В.В. Буржуазний націоналізм - знаряддя реакції / В.В. Добрецова. – К., 1978. – 192с.
231371
  Фіногеєв С. Буржуазний націоналізм - отруйна зброя антикомунізму / С. Фіногеєв. – К., 1971. – с.
231372
  Римаренко Ю Буржуазний націоналізм та його "теорія" нації / Ю Римаренко. – Київ, 1974. – 383с.
231373
  Слободенко А.М. Буржуазні адвокати війни / А.М. Слободенко. – Київ, 1966. – 48с.
231374
   Буржуазні екномісти про світову кризу. – Х., 1932. – 141с.
231375
  Калашников В.М. Буржуазні реформи в царській Росії та Україні // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 45-56. – ISSN 2408-9257
231376
  Щуровский А.Н. Буржуазно-апологетический характер религиозно-эквистанциалистской концепции" пограничных ситуаций". : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Щуровский А.Н.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1975. – 24л.
231377
  Лось Ф.Е. Буржуазно-демократична революція 1905-1907 рр. на Україні. / Ф.Е. Лось. – К., 1950. – 47с.
231378
  Олещук Ф. Буржуазно-кулацкая пасха / Ф. Олещук. – Москва : Московский рабочий, 1931. – 42 с.
231379
  Варварцев М.М. Буржуазно-націоналістична пропаганда на службі антикомунізму. / М.М. Варварцев. – Київ, 1974. – 190с.
231380
  Краковская М.М. Буржуазно-помещичья националистическая "гетманщина" на службе у мирового империализма : Дис... канд. ист.наук: / Краковская М.М.; КГУ. – К, 1947. – 238л. – Бібліогр.:л.234-237
231381
  Джеджула Г.А. Буржуазно-помещичья Польша в антисоветских планах французского империализма (1917-1921 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Джеджула Г. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 28 с.
231382
  Авдеев Ю.И. Буржуазное государство в период 1918-1939 гг. / Ю.И. Авдеев, В.Н. Струнников. – Москва : ИМО, 1962. – 435 с. – Библиогр.: с. 415-431
231383
  Шахназаров Г.Х. Буржуазное государство в эпоху империализма : (поворот от буржуазной демократии к реакции) / Г.Х. Шахназаров. – Москва : Госюриздат, 1955. – 172 с.
231384
   Буржуазное государство и внешнеэкономические связи. – Москва, 1986. – 350с.
231385
   Буржуазное государство и идеологическая борьба. – Таллин, 1975. – 591с.
231386
  Чибиряев С.А. Буржуазное государство и молодежь / С.А. Чибиряев. – М., 1984. – 223с.
231387
   Буржуазное государство и право. – Ростов-на-Дону, 1977. – 206с.
231388
  Духовная Л.Т. Буржуазное государство и рынок труда: Пробл. и противоречия / Л.Т. Духовная. – Киев, 1985. – 157с.
231389
  Сажина М.А. Буржуазное государство и экономический цикл: К вопр. о модификации соврем. экон. цикла / М.А. Сажина. – М., 1978. – 167с.
231390
  Климов М. Буржуазное государство эпохи империализма / М. Климов. – Москва : Государственное социально-экономическое издательство, 1931. – 176 с.
231391
  Сажина М.А. Буржуазное госуждарство и экономический цикл. / М.А. Сажина. – М., 1978. – 167с.
231392
  Флейшиц Е.А. Буржуазное гражданское право на службе монополистического капитала / Е.А. Флейшиц. – М, 1948. – 52с.
231393
  Колодкин Борис Васильевич Буржуазное манипулирование сознанием молодежи капиталистических стран средствами массовой информации и пропаганды : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Колодкин Борис Васильевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 223л. – Бібліогр.:л.188-223
231394
  Колодкин Борис Васильевич Буржуазное манипулирование сознанием молодежи капиталистических стран средствами массовой информации и пропаганды : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Колодкин Борис Васильевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
231395
  Бегалинов А.С. Буржуазное общество в "зеркале" французской постмодернистской философии // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 42-51. – ISSN 1811-0916
231396
   Буржуазное общество в поисках стабильности. – М., 1991. – 267с.
231397
  Козлова Н.Н. Буржуазное общество и исторические судьбы искусства / Н.Н. Козлова. – М., 1980. – 63с.
231398
  Кукаркин А.В. Буржуазное общество и культура. / А.В. Кукаркин. – М, 1970. – 416с.
231399
  Свядосц Ю.И. Буржуазное патентное право / Ю.И. Свядосц. – Москва, 1967. – 172с.
231400
  Бирюков Н.С. Буржуазное телевидение и его доктрины / Н.С. Бирюков. – Москва : Мысль, 1977. – 278 с. – Библиогр.: с. 269-276
231401
  Решетников Ф.М. Буржуазное уголовное право -- орудие защиты частной собственности. / Ф.М. Решетников. – Москва, 1982. – 216с.
231402
  Нестеренко В.Г. Буржуазное эстетическое сознани его генезис, структура, противоречия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Нестеренко В. Г.; АН УССР, Ин-т фиолс. – К., 1982. – 24л.
231403
  Петровский В.Ф. Буржуазные внешнеполитические концепции и идеологическая бороба на международной арене / В.Ф. Петровский. – Москва, 1977. – 64с.
231404
   Буржуазные и мелкобуржуазные партии России в Октябрьской революции и гражданской войне. – М., 1980. – 156с.
231405
  Комин В.В. Буржуазные и мелкобуржуазные политические партии России в 1917 году / В.В. Комин. – Калинин, 1970. – 56с.
231406
   Буржуазные и мелокобуржуазные экономические концепции социализма. – Москва, 1974. – 341с.
231407
   Буржуазные и мелокобуржуазные экономические теории социализма. – М., 1975. – 327с.
231408
   Буржуазные и мелокобуржуазные экономические теории социализма (после второй мировой войны). – Москва, 1978. – 272с.
231409
  Тамаш С. Буржуазные и новолевые" теории мирового капиталистического хозяйства / С. Тамаш; Ю.М.Осипов. – М, 1984. – 280с.
231410
  Юлина Н.С. Буржуазные идеологические течения в США / Н.С. Юлина. – М., 1971. – 136с.
231411
  Власенков А.Г. Буржуазные иллязии и мораль / А.Г. Власенков. – Москва, 1984. – 64с.
231412
   Буржуазные конституции в период общего кризиса капитализма. – Москва : Наука, 1966. – 336 с.
231413
  Фуров В.Г. Буржуазные конституции и свобода совести / В.Г. Фуров. – Москва, 1983. – 96с.
231414
   Буржуазные концепции культуры: кризис методологии. – К., 1980. – 365с.
231415
  Коростелев Г.М. Буржуазные концепции народонаселения / Г.М. Коростелев, В.С. Краев. – Москва, 1981. – 160 с.
231416
  Шлепаков А.Н. Буржуазные концепции национальних отношений в развитых капиталистических странах / А.Н. Шлепаков, В.Б. Евтух, О.В. Шамшур. – Київ : Наукова думка, 1988. – 180с. – ISBN 5-12-00093-2
231417
  Шварцман Г.А. Буржуазные концепции нравственного воспитания. / Г.А. Шварцман. – М., 1982. – 64с.
231418
  Хексельшнейдер Э. Буржуазные концепции о роли культурного обмена в системе современных международных отношений / Эрхард Хексельшнейдер // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 23-33. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 2)
231419
  Бениш А. Буржуазные концепции общества и действительность / А. Бениш, Д. Райхельт ; общ. ред. и предисл. Ю.К. Плетникова ; пер. с нем. И.Е. Зильбермана. – Москва : Прогресс, 1980. – 248 с. – Библиогр.: с. 235-246. – (Критика буржуаз. идеологии и ревизионизма)
231420
  Гобозов И.А. Буржуазные концепции познавания истории и их антикоммунистическая сущность / И.А. Гобозов. – М., 1979. – 38с.
231421
  Черепанева Е.А. Буржуазные концепции социально-политического развития Индонезии. / Е.А. Черепанева. – К., 1984. – 196с.
231422
  Крапивный И.В. Буржуазные концепции структурных изменений социалистического воспроизводства в СССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Крапивный И.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
231423
  Крапивный И.В. Буржуазные концепции структурных изменений социалистического воспроизводства в СССР (Критический анализ). : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Крапивный И.В.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1988. – 174л. – Бібліогр.:л.155-174
231424
  Смолянский В.Г. Буржуазные мифы и социалистическая действительность / В.Г. Смолянский. – Москва : Госпланиздат, 1959. – 87 с.
231425
  Вихалем П.И. Буржуазные националисты как фальсификаторы истории возникновения буржуазного Эстонского государства. : Автореф... д-ра юрид.наук: / Вихалем П.И.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1951. – 24 с.
231426
  Федоров Ю.В. Буржуазные партии в политической организации капиталистического общества. (Критика концепций политической партии в современной буржуазной социологии). : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Федоров Ю.В.; ЛГУ. Каф. теории науч. коммунизма. – Л., 1969. – 16л.
231427
  Чернега В.Н. Буржуазные партии в политической системе Франции / В.Н. Чернега. – Москва, 1987. – 300с.
231428
   Буржуазные партии и политическая борьба в странах Востока. – М., 1987. – 241с.
231429
  Цфасман А.Б. Буржуазные партии и рабочее движение в Германии. / А.Б. Цфасман. – Челябинск, 1975. – 144с.
231430
   Буржуазные политические партии США и американская внешняя политика (ХІХ-ХХ вв.). – М., 1986. – 305с.
231431
  Марченко М.Н. Буржуазные политические партии. / М.Н. Марченко, М.Х. Фарукшин. – М, 1987. – 133с.
231432
  Зильберман И.Б. Буржуазные правовые теории эпохи империализма / И.Б. Зильберман. – Л, 1966. – 34с.
231433
   Буржуазные предшественники социалистической экономии. – Мю-Л.
1. – 1926. – 319с.
231434
   Буржуазные революции XVII-XIX вв. в современной зарубежной историографии : [сб. ст.]. – Москва. – (Вопросы методологии и истории исторической науки)
Вып. 4. – 1986. – 280 с. – Имен. указ.: с. 270-275. – Bibliogr.: под общ. ред. Ю. С. Кукушкина, [редкол.: И. П. Дементьев (отв. ред.) и др.]


  Содержание: Мещерякова, Н. М. Прогрессивные историки Англии о народных движениях в буржуазной революции XVII века / Н. М. Мещерякова. - С .12-52 Истратов, В. Н. Демократические традиции буржуазной революции XVII века в современной английской ...
231435
  Мороховец Е.А. Буржуазные реформы 1860-х годов / Е.А. Мороховец, Ш.М. Левин. – М., 1947. – 80с.
231436
  Леонов Н.И. Буржуазные реформы 60-70-х гг. / Н.И. Леонов. – Уфа, 1993. – 80с.
231437
  Захаров В.И. Буржуазные реформы 60-70-х годов 19 века в оценке Н.В.Шелгунова / В.И. Захаров. – Саранск, 1984. – 88с.
231438
   Буржуазные реформы в России второй половины ХІХ века. – Воронеж, 1988. – 138с.
231439
  Шарончикова Л.В. Буржуазные средства массовой информации Франции / Л.В. Шарончикова. – М., 1988. – 55с.
231440
   Буржуазные тендениции в современной литературе. – М., 1930. – 136с.
231441
   Буржуазные теории журналистики. – Москва, 1980. – 253с.
231442
  Солодовников В.Г. Буржуазные теории и проблемы экономического развития слаборазвитых стран / В.Г. Солодовников. – Москва, 1961. – 87с.
231443
  Степаненко В.А. Буржуазные теории инфляции. / В.А. Степаненко. – Киев, 1982. – 112с.
231444
  Мурадян А.А. Буржуазные теории международной политики / А.А. Мурадян. – М., 1988. – 142с.
231445
  Обминский Э.Е. Буржуазные теории мирового хозяйства: критический очерк. / Э.Е. Обминский. – Москва, 1977. – 64с.
231446
  Смулевич Б.Я. Буржуазные теории народонаселения в свете марксистско-ленинской критики / Б.Я. Смулевич. – М.-Л., 1936. – 411с.
231447
  Хромушин Г.Б. Буржуазные теории политической экономии / Г.Б. Хромушин. – М, 1972. – 356с.
231448
  Круковский А.С. Буржуазные теории социальных перемещений / А.С. Круковский. – Минск, 1979. – 136с.
231449
  Киселев И.Я. Буржуазные теории труда на службе монополий / И.Я. Киселев, М.Г. Мошенский. – М, 1965. – 142с.
231450
  Лидлейн Н.А. Буржуазные теории экономического развития / Н.А. Лидлейн. – М., 1978. – 227с.
231451
  Козлова Н.Ю. Буржуазные учения о феодализме XVIII-XIX вв. / Н.Ю. Козлова. – М., 1988. – 144с.
231452
  Черемных П.С. Буржуазные учения об обществе до Маркса и Энгельса. / П.С. Черемных. – М., 1941. – 40с.
231453
   Буржуазные ученые о закате капитализма : [сборник]. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 172, [2] с. – (Экономическая библиотека : Экономическая мысль капиталистических стран)
231454
  Калашников В.М. Буржуазные фальсификации истории европейской колониально экспансии в Северной Америке в XVI-XVIII веках: уч. пособие / В.М. Калашников. – Днепропетровск, 1984. – 91с.
231455
  Сперанская Л.Н. Буржуазные фальсификации сущности современного экономического развития СССР / Л.Н. Сперанская. – М., 1974. – 128с.
231456
  Рындина М.Н. Буржуазные экономисты Англии и США на службе имспериалистической реакции. / М.Н. Рындина. – М, 1954. – 144с.
231457
  Альтер Л.Б. Буржуазные экономисты США - на службе империалистической реакции / Л.Б. Альтер. – Москва, 1948. – 128с.
231458
  Майминас Е. Буржуазные экономические концепции в Литве в 1819-1940 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Майминас Е.; Вилн.ГУ. – Вильнюс, 1958. – 23л.
231459
   Буржуазные экономические теории и экономическая политика империалистических стран. – Москва, 1971. – 327с.
231460
  Тажуризина З.А. Буржуазный атеизм в прошлом и настоящем / З.А. Тажуризина. – Москва, 1976. – 64с.
231461
  Боголюбова Е.В. Буржуазный гуманизм: иллюзии и действительность / Е.В. Боголюбова, З.А. Тажуризина. – Москва : Знание, 1975. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Этика" ; 10)
231462
   Буржуазный историзм в зарубежной историографии. – Казань, 1981. – 183с.
231463
  Иванченко И.Г. Буржуазный национализм - средство идеологической диверсии / Иванченко И.Г. – Киев, 1985. – 255 с.
231464
  Хабибиуллин К.Н. Буржуазный национализм и идеологическая борьба / К.Н. Хабибиуллин. – Л., 1980. – 36с.
231465
  Римаренко Ю Буржуазный национализм и клерикализм / Ю Римаренко. – К., 1986. – 140с.
231466
  Хмара Н.И. Буржуазный национализм и милитаризм / Н.И. Хмара. – М, 1986. – 158с.
231467
  Джунусов М.С. Буржуазный национализм: принципы критики. / М.С. Джунусов. – Москва, 1986. – 238 с.
231468
  Ильин В.В. Буржуазный плюрализм: истоки и классовый смысл. / В.В. Ильин. – М., 1983. – 199с.
231469
  Белявская И.А. Буржуазный реформизм в США (1900-1914) / И.А. Белявская ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва : Наука, 1968. – 416 с. – Библиогр.: с. 386-397
231470
   Буржуазный театр на службе империалистической реакции. – Москва, 1952. – 120с.
231471
  Александренко Г.В. Буржуазный федерализм : критический анализ буржуазных федераций и буржуазных теорий федерализма / Г.В. Александренко; АН УССР, Сектор государства и права. – Киев : АН УССР, 1962. – 356 с.


  В исследовании излагаются воззрения классиков марксизма-ленинизма на буржуазную федерацию, освещаются проблемы, связанные с буржуазной федерацией на новом этапе общего кризиса капитализма, и характеризуются особенности современной буржуазной федерации.
231472
  Александренко Г.В. Буржуазный феодализм : (Критический анализ буржуазных федераций и буржуазных теорий федерализма) / Г.В. Александренко ; АН УССР, Сектор государства и права. – Киев, 1962. – 356 с.
231473
  Мальцев Г.В. Буржуазный эгалитаризм: эволюция представлений о социальном равенстве в мире капитала / Г.В. Мальцев. – М., 1984. – 285 с.
231474
  Канторович В.Я. Бурзянские рассказы / В.Я. Канторович ; [вступ. статья М. Рахимкулова]. – Уфа : Башкнигоиздат, 1967. – 135 с. : ил.
231475
  Панченко М.С. Бури у северо-западных берегов Черного моря / М. Панченко. – Одесса : Тип. "Одеский вестник", 1889. – 29 с.


  Дарственная надпись автора
231476
  Бройн Г. Буриданів осел / Г. Бройн. – К, 1982. – 211с.
231477
  Каревин А. Буриданов выбор Украины // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2012. – № 1 (106). – С. 8
231478
  Бройн Г. Буриданов осел : Роман / Г. Бройн. – Москва : Прогресс, 1970. – 232с.
231479
  Ефремов И.Ф. Бурильные машины / И.Ф. Ефремов. – Свердловск, 1964. – 60с.
231480
  Эрлих Г.М. Бурильные стыкосварные трубы / Г.М. Эрлих, Н.А. Бабалян. – М, 1958. – 44с.
231481
   Бурим Володимир Михайлович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 60. – ISBN 978-966-439-757-2
231482
  Кабачинська С. Бурити треба під ідею // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 11-16 червня (№ 21). – С. 10


  Так вважав і так діяв видатний український геолог Петро Федорович Шпак. 17 червня 2016 р. йому б виповнилося 85.
231483
  Сидор-Гібелінда Олег Бурі в пустелях // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 74-75. – ISSN 0130-5212
231484
  Бройн Буріданів осел / Бройн, де Гюнтер. – Київ : Дніпро, 1983. – 208 с.
231485
  Ніколаєнко О.Т. Буріння вертикальних стволів і свердловин великого діаметра / О.Т. Ніколаєнко. – Київ, 1958. – 60с.
231486
  Дзугаев Г.Х. Бурка : стихи и поэма / Георгий Дзугаев; авториз. пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1973. – 127 с.
231487
   Буркат Валерій Петрович : бібліогр. покажч. наук. праць за 1963-1996 рр. – Київ : Аграрна Наука, 1999. – 82, [3] с. – Сер. засн. у 1998 р. – (Академіки Української академії аграрних наук). – ISBN 966-540-034-7
231488
  Авдюнина Л.А. Буркина-Фасо : справочник / Л.А. Авдюнина ; Рос. акад. наук, Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1992. – 217 с. : ил.
231489
   Бурксер Євген Самійлович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 118-121. – ISBN 966-02-0537-6
231490
   Бурксер Євген Самійлович (1887-1965) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 59. – ISBN 978-966-439-754-1
231491
   Бурксер Євген Самійлович (1887-1965) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 65-66. – ISBN 978-966-933-054-3
231492
  Ілляш М.М. Буркун-зілля : повісті / М.М. Ілляш. – Київ, 1983. – 176 с.
231493
   Бурлак Геннадій Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 59. – ISBN 978-966-439-754-1
231494
   Бурлак Геннадій Миколайович (1948) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 66. – ISBN 978-966-933-054-3
231495
  Карпенко-Карый (Тобилевич) Бурлака : Драма в 5 диях // Драмы и комедии : Одесса: Южно-Русск.О
231496
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака : драма на 5 дій / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый). – Киев : Тип. П. Барского, 1900. – 78 с.
231497
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : драма на 5 дий / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый) // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900
231498
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый) // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 78 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
231499
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака : Драма на 5 дій / Ів. Тобілевич. – Вид 2-е. – Київ : Вік, 1910. – 80 с. – (Селянська бібліотека ; № 16)
231500
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака : Драма на 5 дій / Іван Тобілевич (Каpпенко-Каpий). – Київ : Слово ; [Дpук. Київ. Філії Вукопспілки], 1922. – 79 с.
231501
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : Драма на 5 дій / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Харків : Мистецтво, 1937. – 98 с.
231502
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : Драма на 5 дій / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1949. – 63 с. – (Бібліотека української драматургії)
231503
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : Драма на 5 дій / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1955. – 76 с. – (Бібліотека української драматургії)
231504
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака (Чабан) : Драма на 5 дій / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ ; Ляйпціг (Лейпціг) ; Коломия ; Winnipeg : Українська накладня ; Галицька накладня ; Ukrainian publishing, 1922. – 96 с. – (Загальна бібліотека ; № 152-153)
231505
  Спешилов А.Н. Бурлаки / А.Н. Спешилов, 1949. – 224с.
231506
  Спешилов А.Н. Бурлаки / А.Н. Спешилов. – Молотов, 1950. – 212с.
231507
  Спешилов А.Н. Бурлаки / А.Н. Спешилов. – Пермь, 1984. – 214с.
231508
  Леонов А.И. Бурлаки на Волге / А.И. Леонов. – М.-Л, 1945. – 40с.
231509
  Репин И.Е. Бурлаки на Волге / И.Е. Репин, 1968. – 5с.
231510
  Юрова Т.В. Бурлаки на Волге. Картина И.Е.Репина. / Т.В. Юрова. – М., 1960. – 50с.
231511
  Родин Ф.Н. Бурлачество в России. / Ф.Н. Родин. – М., 1975. – 245с.
231512
  Нечуй-Левицький Бурлачка / Нечуй-Левицький. – Київ. – 285с.
231513
  Нечуй-Левицький І.С. Бурлачка : повисть І. Левицького. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1880. – 223 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
231514
  Нечуй-Левицький І. Бурлачка : Повисьть / Иван Нечуй-Левицькый. – 3-є вид. – Киев : Лито-типогр. И.И. Чоколова, 1905. – 198 с. : портр. авт. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
231515
  Нечуй-Левицький Бурлачка / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ, 1933. – 190с.
231516
  Нечуй-Левицький Бурлачка / Нечуй-Левицький. – Київ, 1983. – 205с.
231517
  Іваненко О. Бурлачук Віктор Фокіч // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 45-47. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4


  Бурлачук Віктор Фокович (1953) - соціолог.
231518
   Бурлачук Леонід Фокович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 114. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
231519
   Бурлачук Леонід Фокович // Україна наукова : довідково-іміджеве видання / В.В. Болгов. – Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2010. – Т. 2. – С. 56. – ISBN 978-966-8153-74-7
231520
   Бурлачук Леонід Фокович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 78. – ISBN 978-966-644-090-0
231521
   Бурлачук Леонід Фокович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 59-60. – ISBN 978-966-439-754-1
231522
   Бурлачук Леонід Фокович (1947) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 66. – ISBN 978-966-933-054-3
231523
   Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини 19 ст.. – Київ : Держ. вид-во художньої літератури, 1959. – 599с.
231524
  Шарович Марія Бурлеска господина Перуна бога грома Растка Петровипа: мит u фантастика // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 243-258. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглянуто роль та значення усної культури, слов"янських міфів і легенд у повісті "Бурлеск господина Перуна бога блискавки" Растка Петровипа та їхній вплив на статус фантастики
231525
  Семків Р.А. Бурлескний гумор у "Зачарованій Десні" О. Довженка // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 69-73. – ISSN 1996-5931


  У статті доведено, що бурлеск як стильове обниження є основним засобом комічного ефекту в кіноповісті "Зачарована Десна" Олександра Довженка; натомість гумор виступає в ролі пом"якшеної сатири та є засобом оцінки карнавально-бурлескного світу як ...
231526
  Ткаченко Т. Бурлескні тенденції в циклі Івана Керницького "Рідними обніжками" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7 (667). – С. 56-62. – ISSN 0236-1477
231527
  Задорожний В. Бурлескно-травестійна традиція в сучасній українській культурі // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 41-49. – ISBN 966-8547-39-X
231528
  Нахлік Є. Бурлескно-травестійні коди "Енеїди" Івана Котляревського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (750), вересень. – С. 46-54
231529
  Москвин В.П. Бурлескный стиль: опыт типологии // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 24-36. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 6). – ISSN 0321-1711
231530
  Куторкин А.Д. Бурливая Сура : роман / А.Д. Куторкин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 382 с.
231531
  Терехов Ю.М. Бурливая Юрюзань / Ю.М. Терехов. – Свердловск, 1977. – 383с.
231532
  Бадмаев Ц.Б. Бурлит Селенга : стихи и поэмы / Бадмаев Ц.Б. – Москва : Советская Россия, 1966. – 80 с.
231533
  Федорук О. Бурлюк прилетів з Нью-Йорка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 96-99. – ISSN 0130-1799
231534
   Бурляй Георгій (Юрій) Семенович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 69. – ISBN 978-966-2726-03-9
231535
  Мирский З.Я. Бурлят воды Меконга / З.Я. Мирский. – М., 1964. – 79с.
231536
  Нечаев Андрей Бурлящая кальдера Узона : Заповедники // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 170-178 : Фото, карта
231537
  Козак Я. Бурлящее вино: Киносценарий. / Я. Козак. – Москва, 1982. – 111с.
231538
  Хохлов Н.П. Бурлящее Конго. / Н.П. Хохлов. – М., 1961. – 151с.
231539
  Правденко С. Бурмака Микола Миколайович : [спогади] / Сергій Правденко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 70-71. – ISBN 978-966-2726-03-9
231540
  Тургенев И.С. Бурмистр / И.С. Тургенев. – Омск, 1938. – 16с.
231541
  Тургенев И.С. Бурмистр. Из "Записок охотника" / И.С. Тургенев, 1948. – 64с.
231542
  Сергеев-Ценский Бурная весна / Сергеев-Ценский. – Москва, 1982. – 445с.
231543
  Эренбург И.Г. Бурная жизнь Лазика Ройшванеца / И.Г. Эренбург. – М, 1991. – 206с.
231544
  Хуан Ай Бурное десятилетие / Хуан Ай. – Москва, 1950. – 296 с.
231545
  Стуруа М.Г. Бурное десятилетие : Американский дневник, 1968-1978 / М.Г. Стуруа. – Москва : Советский писатель, 1981. – 479с.
231546
  Рыжих Н.П. Бурное море / Н.П. Рыжих. – М, 1979. – 224 с.
231547
  Ваксэлер Даниэль Бурное прошлое "Моря пряностей" : История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 76-89 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
231548
  Уотен Д. Бурные годы / Д. Уотен. – М, 1964. – 320с.
231549
  Михайлова Р.П. Бурные грубогумусные почвы Средней тайги Урала (свойства, генезис, классификационное положение) : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.03 / Михайлова Р.П.; ВСХАк. Почв. ин-т. – М., 1975. – 46л.
231550
  Омурбаев С. Бурные дни : роман / С. Омурбаев; сокр. пер. с кирг. В.Горячих. – Фрунзе : Кыргыстан, 1969. – 264 с.
231551
  Запотоцкий А. Бурный 1905 год / А. Запотоцкий. – Москва, 1954. – 384с.
231552
  Зеленская Л.Е. Бурный перекат / Л.Е. Зеленская, П.П. Челюбеев. – Москва, 1958. – 64с.
231553
  Абдулжалилов Ф.А. Бурный поток : роман / Ф.А. Абдулжалилов ; пер. с ногайск. И. Чумак. – Черкесск : Карачаево-Черкес. кн. изд-во, 1960. – 212 с., [1] л. портр. : портр.
231554
  Мюнних Ф. Бурный путь / Ференц Мюнних. – Москва : Воениздат, 1968. – 188 с.
231555
  Бучнев В.К. Буро- взрывные работы : (бурение шпуров и скважин) / В.К. Бучнев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Углетехиздат, 1955. – 479с.
231556
  Бучнеев В.К. Буро-взрывные работы / В.К. Бучнеев. – М., 1955. – 480с.
231557
   Буро-взрывные работы в промышленном и гражданском строительстве. – Тула, 1971. – 210с.
231558
  Янковська О. Буров Григорій Михайлович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 28-29. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
231559
  Воздвиженский Б.И. Буровая механика / Б.И. Воздвиженский. – Москва-Ленинград, 1943. – 168с.
231560
  Штукенберг А. Буровая скважина в Балахне : Приложение к протоколам Об-ва естествоисп. при Имп. Казанском Ун-те // К вопросу о классификации южнорусских неогеновых пластов / Н.И. Андрусов. – Юрьев (Тарту) : Тип. К. Маттисена, 1898. – 9 с.
231561
   Буровая установка УКБ-200/300. – М., 1973. – 206с.
231562
  Бучнев В.К. Буровзрывные работы / В.К. Бучнев. – М., 1958. – 264с.
231563
   Буровзрывные работы. – М., 1959. – 316с.
231564
  Ассонов В.А. Буровзрывные работы / В.А. Ассонов, М.М. Докучаев, И.М. Кукунов. – Москва : Госстройиздат, 1960. – 408с.
231565
  Седокур К.А. Буровзрывные работы / К.А. Седокур. – К, 1961. – 232с.
231566
   Буровзрывные работы в крепких породах. – Фрунзе, 1965. – 63с.
231567
  Друкованый М.Ф. Буровзрывные работы на карьерах. / М.Ф. Друкованый. – М, 1965. – 262с.
231568
   Буровзрывные работы, погрузка крепление, рудничный транспорт, вентиляция и водоотлив. – М.
2. – 1964. – 456с.
231569
  Волков С.А. Буровое дело / С.А. Волков. – Москва, 1965. – 492с.
231570
  Сафонов Н.А. Буровое дело / Н.А. Сафонов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 176с.
231571
  Куличихин Н.И. Буровое оборудование / Н.И. Куличихин. – М., 1973. – 245с.
231572
   Буровой агрегат ЗИВ-150. – М., 1952. – с.
231573
  Логов Б.С. Буровой агрегат ЗИВ-150 / Б.С. Логов. – М., 1952. – 119с.
231574
  Турчук А.А. Буровой агрегат ЗИФ-1200А / А.А. Турчук. – М., 1958. – 104с.
231575
   Буровой агрегат ЗИФ-650А. – Свердловск, 1958. – с.
231576
  Волков А.С. Буровой геологический инструмент / А.С. Волков. – Москва, 1979. – 286с.
231577
   Буровой насос У8-3. – М.-Свердловск, 1958. – 31с.
231578
  Торбоков Г.П. Буровому мастеру о геологии / Г.П. Торбоков, В.С. Евсеев. – Кемерово, 1975. – 114с.
231579
   Буровугільні родовища крайових систем південного заходу Східно-Європейської платформи / А.Я. Радзівілл, А.В. Александрова, Л.А. Пристінська, Н.В. Чижик // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 50-55. – Бібліогр.: 9 назв
231580
  Волков А.С. Буровые геологические насосы / А.С. Волков, В.И. Ермакова. – Москва, 1978. – 205с.
231581
  Корнеев К.Е. Буровые долота. / К.Е. Корнеев, П.А. Палий. – 2-е изд. – М., 1965. – 496с.
231582
  Воскресенский Ф.Ф. Буровые клапанные машины ударного действия / Ф.Ф. Воскресенский. – Москва, 1963. – 87с.
231583
  Даниелян А.А. Буровые машины и механизмы / А.А. Даниелян. – М, 1961. – 472с.
231584
  Буяновский Н.И. Буровые машины и механизмы / Н.И. Буяновский, В.А. Лесецкий. – М, 1968. – 403с.
231585
  Дудля Н.А. Буровые машины и механизмы / Н.А. Дудля. – Киев, 1985. – 175с.
231586
   Буровые растворы и цементирование скважин в солевых отложениях. – Ташкент, 1976. – 135с.
231587
  Алексеевский Г.В. Буровые установки Уралмашзавода / Г.В. Алексеевский. – Москва, 1961. – 328с.
231588
  Гасанов Б.И. Буроземнообразование в лесных почвах Азербайджана / Б.И. Гасанов. – Баку : Элм, 1983. – 139 с. : табл. 40, рис. 23, библ. 273 назв.
231589
  Канивец Виктор Иванович Буроземообразование и глеевые процессы в лесных почвах Украинских Карпат : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Канивец Виктор Иванович; Моск. гос. ун-т. – М., 1985. – 40л.
231590
  Долгов В.А. Бурозубки Старого Света / В.А. Долгов. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 220с.
231591
   Буроменський Михайло Всеволодович (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 66. – ISBN 978-966-933-054-3
231592
  Кирюков В.В. Буроугольная стадия углеобразования: (Анализ проблемы эволюции нач. стадий углеобразования). / В.В. Кирюков. – Л., 1976. – 182с.
231593
  Ажгиревич Л.Ф. Буроугольная формация кайнозоя Белоруссии / Л.В. Ажгиревич ; Ин-т геохимии и геофизики АН БССР, Белорус. н.-и. геол.-развед. ин-т. – Минск : Наука и техника, 1981. – 206 с. : ил. – Библиогр.: с. 196-205
231594
  Чирвинский В.Н. Буроугольные месторождения в районе сахарных заводов южной Украины / В.Н. Чирвинский. – 9с.
231595
  Аханов И. Бурочка : рассказы для детей среднего возраста / Аханов И. – Ростов-на-Дону : Кн. изд-во, 1955. – 47 с. : рис.
231596
  Воронский А.К. Бурса / А.К. Воронский. – Москва, 1934. – 323с.
231597
  Воронский А.К. Бурса / А.К. Воронский. – Москва, 1966. – 320с.
231598
  Заварзина Л.Э. Бурса в 1830-1860-х гг. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 83-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
231599
  Нарежный В.Т. Бурсак : роман Нарежного // Монастырка : [роман] в 2 ч. / Погорельский Антоний. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1889. – [8], 422, II с. – (Дешевая библиотека ; № 40)
231600
  Наріжний В.Т. Бурсак / В.Т. Наріжний. – Львів, 1928. – 239с.
231601
  Нарежный В.Т. Бурсак, малороссийская повесть : романы / В.Т. Нарежный. – Киев : Дніпро, 1988. – 533 с.
231602
   Бурсацкий спуск : Мир человека:космос, жизнь, литература. – Харьков : Интербук- Украина, 1992-
№ 1. – 1992
231603
  Микитась В. Бурси-гуртожитки // Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – С. 229-239. – ISBN 978-611-01-1768-5
231604
  Холмквист А.А. Буртование картофеля и овощей / А.А. Холмквист. – Изд. 2-е, доп. – Л., 1948. – 88с.
231605
  Карпушина В.Я. Бурунди / В.Я. Карпушина. – М., 1965. – 88с.
231606
  Перский Е.И. Бурунди / Е.И. Перский. – Москва : Мысль, 1977. – 127с.
231607
  Телегин В.И. Бурундук Западной Сибири / В.И. Телегин; д-р биол .наук А.А.Максимов. – Новосибирск : Наука, 1980. – 112с.
231608
  Карпов Е.В. Буруны: Роман. / Е.В. Карпов. – Ставрополь
Кн.1. – 1985. – 223с.
231609
  Стрекач В.П. Бурушка - маленький звереныш / В.П. Стрекач. – Саратов : Приволжское кн.изд, 1990. – 236 с.
231610
  Севастьянова І. Бурхард Крістоф фон Мініх очима сучасників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-100. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  На основі спогадів сучасників розкрито основні етапи життя та діяльності відомого військового і державного діяча Б. Мініха. On the base of memories of contemporaries is discovers the main stages of the life and activity of the famous political and ...
231611
  Шихли І. Бурхлива Кура / І. Шихли. – К, 1987. – 421с.
231612
  Самокиш І. Бурхлива реакція Ердогана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 3


  Експерт - про руйнування "паритету на історію" між Анкарою і Москвою. Ердоган розкритикував Путіна за "геноцид вірмен". Згадавши про Крим і Донбас, він фактично відкритим текстом заявив, що Росія їх захопила.
231613
  Дмиренко О. Бурхливе життя натюрмортів Костянтина Могилевського (пам"яті мистця) // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 142-144. – ISSN 0130-1799
231614
  Лагода В.К. Бурхливий плин : поезії / В.К. Лагода. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 182 с.
231615
  Тарновський М.М. Бурхливий плин : поезії / М.М. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 127 с.
231616
  Кучеренко В.С. Бурхливий розвиток країн Африки // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 6 (160). – С. 30
231617
  Бойчук Б. Бурхливі шістдесяті // Спомини в біографії / Б. Бойчук. – Київ : Факт, 2003. – С. 93-102. – (Серія "Українські мемуари"). – ISBN 966-8408-24-1


  Про М. Шлемкевича, В. Міяковського, О. Семененка.
231618
  Ющенко Ю.С. Бурхливість течії та процеси формування русел річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 141-144. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-109-9
231619
   Бурчак Федір Глібович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 267-268. – ISBN 978-617-573-038-6
231620
  Кун Г. Бурши, ваганты, студенты // Историк и художник : журнал для всех, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2008. – № 4 (18). – С.155-167.


  Студенты давнего прошлого. Студентов начальной поры возникновения университетов принято подразделять на четыре группы : бурши - те, для которых бурса являлась местом занятий и проживания ; студенты, квартировавшие у своих родственников, для этого ...
231621
  Медведчук Лідія Бурштин - камінь сонця : географічне краєзнавство і туризм / Медведчук Лідія, Юсенко Оксана // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 39-42 : Фото
231622
  Хамайко Н.В. Бурштин з археологічних розкопок Київського Подолу 2008 р. / Н.В. Хамайко, Колтовой, О.Ю. Журухіна // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничіий музей. – Київ, 2014. – Т. 12. – С. 12-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2219-7516
231623
  Малдоніс А. Бурштин і троянди / А. Малдоніс. – К., 1984. – 198с.
231624
  Мельничук В.Г. Бурштин Полісся : довідник / В.Г. Мельничук, М.В. Криницька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 236, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 226-231. – Бібліогр.: с. 217-225. – ISBN 978-966-327-387-7
231625
  Пестушко Валерій Бурштин України : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 52
231626
  Кірін Р.С. Бурштин як об"єкт надрових правовідносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 270-273. – ISBN 978-966-7957-18-6
231627
  Кацнельсон І А. Бурштин. / І А. Кацнельсон. – К, 1969. – 79с.
231628
  Турелик Г.З. Бурштинова ватра / Г.З. Турелик. – К., 1990. – 205с.
231629
  Комлєв О. Бурштинова галузь України: проблема створення національної програми розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 50-56. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  В останні роки одним із брендів України став бурштин. Це важливо для нашої країни, бо у світі віками зберігається мода на ювелірні вироби з бурштину. Бурштин постійно вивчається, відкриваються все нові його природні властивості, споживчі якості. ...
231630
  Усик В. Бурштинова лихоманка знищує ліси Рівненського Полісся / В. Усик, Л. Клекотка // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Корж А.Ф., Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (136), травень. – С. 8-12
231631
  Мацуй В. Бурштинове Полісся - "дурні землі", "п"яний ліс" і "місячний ландшафт". Назавжди? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 8


  "Проблема неконтрольованого видобутку та обороту бурштину в Україні виникла ще наприкінці 1980-х. З кожним роком вона набуває дедалі деструктивнішого характеру, що ускладнює та відкладає її остаточне вирішення. За весь цей час незаконний варварський ...
231632
  Гордієнко-Андріанова Бурштиновий берег : розповідь про Латвію / Гордієнко-Андріанова. – Київ : Веселка, 1979. – 11 с.
231633
  Кремінь Д.Д. Бурштиновий журавель : поезії / Д.Д. Кремінь. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 110 с.
231634
  Вацієтіс Ояр Бурштиновий оберіг / Вацієтіс Ояр. – Київ, 1981. – 144 с.
231635
  Княжич Д. Бурштиновий причал : поезії / Дмитро Княжич. – Київ : Унів. вид-во "Пульсари", 2007. – 93, [3] с. – ISBN 978-966-8767-73-9
231636
  Панченко В.І. Бурштиновий промисел Прип"ятського басейну: історія, розвідка, видобуток / В. Панченко, К. Деревська, В. Яковлєва ; [наук. ред. В.І. Павлишин] ; НАН України, Нац. наук.-природничий музей, М-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 71, [1] с., [2] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 66-70. – ISBN 978-966-02-8602-3
231637
  Ланська Л. Бурштиновий рай : [поезія] / Ліна Ланська. – Житомир : О.О. Євенок, 2019. – 158, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-7752-03-4
231638
   Бурштинові береги. – К., 1974. – 206с.
231639
  Панько М. Бурштинові вовки : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 118-121. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
231640
  Ковалевський С.Б. Бурштинові копалини: історія вивчення, методи добування та вплив на лісові екосистеми / С.Б. Ковалевський, С.С. Ковалевський // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2019. – Вип. 29, № 3. – C. 56-59. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
231641
  Веян А. Бурштинові краплі / А. Веян. – Київ, 1965. – 63 с.
231642
  Володарець-Урбанович Бурштинові намистини зі слов"янських ранньосередньовічних пам"яток: аналіз джерельної бази / Володарець-Урбанович, В.А. Нестеровський // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3. – С. 32-57. – ISSN 0235-3490
231643
   Бурштинові розсипи. – К., 1983. – 280с.
231644
  Леонов Л. Бурыга : Рассказ // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2003. – № 5
231645
  Виноградова К.А. Бурые актиномицены. : Автореф... канд. биол.наук: / Виноградова К.А.; Моск. гос. ун-т. – М., 1966. – 17л.
231646
  Курсаков Л.И. Бурые и красные водоросли / Л.И. Курсаков. – Москва, 1927. – 102с.
231647
  Богачев Г.В. Бурые угли Киргизской степи Приаральского района / Г.В. Богачев. – Ленинград : [б. и.], 1932. – С. 437-447. – (Известия Всесоюзного геолого-разведочного объединения / ЦНИГРИ. Сектор топливо-газовый ; Т. 51, вып. 27, 1932)
231648
  Вільямс В.Р. Бурые угли СССР. / В.Р. Вільямс. – Харків; Київ, 1936. – 192с.
231649
  Фаерман П.М. Бурые угли Украины / П.М. Фаерман. – Х, 1921. – 19с.
231650
  Фаерман П.М. Бурые угли Украины / П.М. Фаерман. – Х, 1921. – 19с.
231651
   Бурые угли Украины и освоение их сах. промышленностью. – К., 1936. – 79с.
231652
  Зыбалова Г.П. Бурые угли, как сырье для подземной газификации. : Автореф... канд. техн.наук: / Зыбалова Г.П.; АН СССР. Ин-тут горючих ископаемых. – М,, 1960. – 18л.
231653
  ЧрвинскийВ.Н Бурые углиУкраины / ЧрвинскийВ.Н. – 37-39с.
231654
  Степанов Д.В. Бурый карпатский и бурый латвийский скот в Гиссарской долине Таджикистана. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Степанов Д.В.; М-во сел.хозяйства РСФСР.Горьк.с-х.ин-т. – Горький, 1960. – 21л.
231655
  Пажетнов В.С. Бурый медведь / В.С. Пажетнов. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 213с.
231656
  Згерская Е.В. Бурый плодовый клещ (Bryobia redikorzevi Resk, 1947) и меры борьбы с ним в условиях УССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Згерская Е.В.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Львов, 1956. – 14л.
231657
  Рамакаев Х.Х. Бурый плодовый клещ в условиях учебно-опытного хозяйства "Коммунист" Харьковского сельскохозяйственного института : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Рамакаев Х.Х. ; Харьк. с.-х. ин-т. – Харьков, 1966. – 18 с.
231658
  Балаев Н.П. Бурый призрак Чукотки : повести и рассказы / Н. Балаев ; [худож. В. Конопкин]. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 176 с. : ил.
231659
  Воеводин В. Буря / В. Воеводин, Е. Рысс. – 2-е изд. – Москва; Ленинград, 1946. – 356с.
231660
  Абсалямов А.С. Буря : рассказы / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. К. Горбунова. – Казань : Татполиграфа, 1947. – 30 с. : портр. – (Библиотечка татарской советской литературы. Великому Октябрю XXX лет. 1917-1947)
231661
  Эренбург И.Г. Буря : роман / И.Г. Эренбург. – Челябинск, 1948. – 656 с.
231662
  Эренбург И.Г. Буря / И.Г. Эренбург. – 6-е изд. – Л, 1948. – 676с.
231663
  Эренбург И.Г. Буря / И.Г. Эренбург. – М, 1948. – 800с.
231664
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис. – Москва : ГИХЛ
1. – 1948. – 472 с.
231665
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис. – Рига : Латгосиздат
3. – 1948. – 560 с.
231666
  Еренбург І. Буря / І. Еренбург. – К, 1949. – 688с.
231667
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис. – Москва : Советский писатель
1. – 1949. – 532 с.
231668
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис. – Рига : Латгосиздат
2. – 1949. – 703 с.
231669
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис; автор. пер. с латыш. Я. Шумана и З. Федоровой. – Рига : Латгосиздат
2. – 1950. – 588 с.
231670
  Лацис В.Т. Буря : роман в 3-х ч. / В.Т. Лацис; автор. пер. с латыш. Я Шумана и З. Федоровой. – Москва : Советский писатель
2. – 1950. – 700 с.
231671
  Лацис В.Т. Буря : в 3-х ч. / В.Т. Лацис. – Рига : Латгосиздат
Ч. 3. – 1950. – 392с.
231672
  Лацис В.Т. Буря : роман в 3-х частях / В.Т. Лацис. – Москва : ГИХЛ
3 кн.5. – 1950. – 339 с.
231673
  Лацис В.Т. Буря : роман в 3-х ч. / В.Т. Лацис; автор. пер. с латыш. Я Шумана и З. Федоровой. – Москва : Советский писатель
3. – 1951. – 387 с.
231674
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис; автор. перев. с латыш. Я. Шумана и З. Федоровой. – Рига : Латгосиздат
3. – 1951. – 336 с.
231675
  Лаціс В.Т. Буря : роман / В.Т. Лаціс. – Київ, 1952. – 383 с.
231676
  Лаціс В.Т. Буря : роман / В.Т. Лаціс. – Київ, 1952. – 268 с.
231677
  Воеводин В.П. Буря / В.П. Воеводин, Е.С. Рысс. – 3-е изд., доп. – Ленинград, 1956. – 339с.
231678
  Эренбург И.Г. Буря / И.Г. Эренбург. – М, 1960. – 823с.
231679
  Старицкий М.П. Буря / М.П. Старицкий. – Киев : Молодь, 1961. – 504 с.
231680
  Воеводин В.П. Буря / В.П. Воеводин, Е.С. Рысс. – Мурманск, 1963. – 336с.
231681
  Лацис В.Т. Буря / В.Т. Лацис. – Москва : Известия. – (Библиотека "Пятьдесят лет советского романа")
Т. 1. – 1966. – 824с.
231682
  Лацис В.Т. Буря : роман в 3-х частях / В.Т. Лацис; Автор. пер. с латыш. Я Шумана и З. Федоровой. – Москва : Известия. – (Библиотека "Пятьдесят лет советского романа")
Т. 2 ; Ч. 2. – 1966. – 607 с.
231683
  Жароков Т.Ж. Буря в песках : стихи и поэма / Т.Ж. Жароков; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1960. – 112 с.
231684
  Венцлова А. Буря в полдень : докум. повесть / А. Венцлова; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1971. – 480 с.
231685
  Венцлова А. Буря в полдень : докум. повесть / А. Венцлова; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1978. – 463 с.
231686
  Каплий С. Буря в пустыне // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2003. – № 12. – С. 26-27.


  Режиссер Жолдак-Тобилевич А.
231687
  Браун С. Буря в Эдеме / Пер. с англ. В.М.Заболотного; Сандра Браун. – Москва : АСТ, 1999. – 432с. – ISBN 5-237-01893-9
231688
  Українка Леся Буря весняна / Українка Леся. – Київ, 1963. – 202с.
231689
  Черепов В.С. Буря грянула ночью. / В.С. Черепов. – Липецк, 1961. – 20с.
231690
  Ацел Т. Буря и солнце. : роман / Тамаш Ацел ; пер. с венгер. Ю. Шишмонина ; ред. В. Байков. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1954. – 488 с.
231691
  Ацел Т. Буря і сонце : роман / Тамаш Ацел. – Ужгород : Закарпатський облвидав, 1956. – 496 с.
231692
  Салмин А. Буря на Волге. / А. Салмин. – Казань
1. – 1956. – 230с.
231693
  Салмин А.С. Буря на Волге. / А.С. Салмин. – Казань, 1973. – 528с.
231694
  Маковский А.А. Буря на Каспии / А.А. Маковский. – М., 1977. – 97с.
231695
  Щедров І.М. Буря над Меконгом. / І.М. Щедров. – К, 1969. – 294с.
231696
  Вернон Р. Буря над многонацинальными. / Р. Вернон. – Москва, 1982. – 272с.
231697
  Уездин М.И. Буря над Мокшей / М.И. Уездин. – Саранск, 1979. – 82с.
231698
   Буря перемен // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2013. – № 49 (361). – С. 22-28. – ISSN 2075-7093


  Силовой разгон студентов, а потом и избиение журналистов у Администрации президента превратили євромайдан в еврореволюцию.
231699
  Войнович И. Буря равноденствия / И. Войнович. – Москва, 1955. – 72с.
231700
  Шекспир У. Буря. Генрих VIII. Венера и Адонис. Лукреция : [пьесы, поэмы] / Уильям Шекспир ; [пер. с англ.: М. Донского, Б. Томашевского]. – Москва : АСТ, 2006. – 412, [2] с. – ISBN 5-17-017740-2
231701
  Мороз В.С. Буря. Другий штурм Кодака // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 3-18. – ISSN 2312-2587


  "Вперше в українській історіографії зроблено аналіз вітчизняних і польських наративних і актових джерел (літописів, листів, щоденників і т. д.) про облогу і штурм козаками фортеці Кодак у червні-вересні 1648 р. Розглянуто методику і тактику ведення ...
231702
  Іскорко-Гнатенко Буряк Б.С. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 52. – ISBN 978-617-7442-69-0
231703
  Крип"якевич І.П. Буряк і соняшник / І.П. Крип"якевич. – Київ, 1991. – 14с.
231704
  Зубенко В.Ф. Бурякове поле України / В.Ф. Зубенко. – К, 1974. – 48с.
231705
  Широков В.А. Бурям навстречу. / В.А. Широков. – Киев, 1987. – 195с.
231706
  Яната О. Буряни України - вивчення їх та спосіб боротьби з ними. / О. Яната. – Харків, 1927. – 16с.
231707
  Жук П.М. Буряний березень / П.М. Жук. – Днепропетровск, 1971. – 132с.
231708
  Пахутова Е.Г. Бурянская советская детская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пахутова Е.Г. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 14 с.
231709
  Романенко Д.И. Бурят-Монголия / Д.И. Романенко. – Улан-Удэ, 1949. – 102с.
231710
   Бурят-Монгольская Автономная Социалистическая Советская Республика. – Верхнеудинск, 1925. – 379с.
231711
  Помус М.И. Бурят-Монгольская АССР / М.И. Помус. – Москва : Соцэкгиз, 1937. – 395 с. + 12 карт
231712
  Бадмаева П.Н. Бурят-Монгольская партийная организация в борьбе за индустриализацию республики (1926-1937 гг) : Автореф... канд. ист. наук / Бадмаева П.Н. ; Иркутс. гос. ун-т им А.А. Жданова. – Иркутск, 1953. – 20 с.
231713
  Хамаганов М.П. Бурят-монгольская советская литература : Автореф... Канд.филол.наук: / Хамаганов М.П.; Иркут.гос.ун-т. – Улан-Уде, 1950. – 20 с.
231714
  Хамаганов М.П. Бурят-Монгольская советская литература / М.П. Хамаганов. – Иркутск, 1951. – 132с.
231715
   Бурят-монгольские народные сказки. – Улан-Удэ, 1956. – 142с.
231716
   Бурят-монгольские народные танцы. – Улан-Удэ, 1957. – 56с.
231717
   Бурят-монгольские сказки. – Чита, 1953. – 168с.
231718
  Тороев А.А. Бурят-монгольский народный сказитель-поэт / А.А. Тороев. – Иркутск, 1954. – 16с.
231719
  Ходорковская Л.С. Бурят-монгольский театр / Л.С. Ходорковская. – М., 1954. – 235с.
231720
  Черемисов К.М. Бурят-монгольско-русский словарь : около 25 000 / К.М. Черемисов. – Москва, 1951. – 852 с.
231721
  Отрощенко І.В. Буряти в Монголії (1920-1930-ті роки) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 34-39.
231722
   Бурятия. – Улан-Удэ, 1971. – 47с. : фотоальбом
231723
   Бурятия XVII - начала ХХ в.. – Новосибирск, 1989. – 181с.
231724
   Бурятия шагает в будущее. – Улан-Удэ, 1963. – 140с.
231725
   Бурятская деревянная скульптура. – Улан-Удэ, 1971. – 78с.
231726
  Найдаков В.Ц. Бурятская драматургия / В.Ц. Найдаков. – Улан-Удэ, 1959. – 201с.
231727
  Баранникова Е.В. Бурятская сатирическая сказка / Е.В. Баранникова. – Улан-Удэ, 1963. – 180 с.
231728
  Найдаков В.Ц. Бурятская советская драматургия / В.Ц. Найдаков, С.С. Имихелова. – Новосибирск, 1987. – 269с.
231729
  Ким И. Бурятская советская поэзия / И. Ким. – Улан-Удэ, 1968. – 253с.
231730
  Хамаганов М.П. Бурятская фольклористика. / М.П. Хамаганов. – Улан-Удэ, 1962. – 455с.
231731
  Баранникова Е.В. Бурятские волшебно-фантастические сказки / Е.В. Баранникова ; отв. ред. И.А. Ким. – Новосибирск : Наука, 1979. – 254 с.
231732
  Глоба А. Бурятские и монгольские песни / А. Глоба. – М, 1940. – 70с.
231733
  Тулохонов М.И. Бурятские исторические песни : Автореф... канд. филол.наук: 10.648 / Тулохонов М.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Вост. фак. – Л., 1970. – 19л.
231734
  Тулохонов М.И. Бурятские исторические песни. / М.И. Тулохонов. – Улан-Удэ, 1973. – 246с.
231735
  Жалсараев Д. Бурятские напевы : книга стихов / Д. Жалсараев; пер. с бурят. – Москва : Советская Россия, 1980. – 240 с.
231736
  Дугаров Д.С. Бурятские народные песни.Песни селенгинских бурят / Д.С. Дугаров. – Улан Удэ, 1969. – 343с.
231737
   Бурятские народные сказки. – Изд. 2-е, доп. – Улан-Удэ, 1973. – 380с.
231738
   Бурятские народные сказки. – Улан-Удэ, 1981. – 448с.
231739
   Бурятские народные сказки : Сборник. – Москва : Современник, 1990. – 383с.
231740
   Бурятские рассказы. – М., 1959. – 176с.
231741
   Бурятские сказки. – Улан-Удэ, 1959. – 421с.
231742
  Бардаханова С.С. Бурятские сказки о животных / С.С. Бардаханова ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. филиал, Бурят. ин-т обществ. наук. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1974. – 152 с.
231743
  Бардаханова С.С. Бурятские сказки о животных. : Автореф... канд. филол.наук: 648 / Бардаханова С.С.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1972. – 21л.
231744
  Цыдендамбаев Ч. Бурятские узоры : избранные стихи, поэмы, рассказы / Ч. Цыдендамбаев. – Москва : Советская Россия, 1970. – 221 с.
231745
  Уланов А.И. Бурятские улигеры. / А.И. Уланов. – Улан-Удэ, 1968. – 76с.
231746
  Манжигеев И.А. Бурятские шаманистические и дошаманистические термины / И.А. Манжигеев. – Москва, 1978. – 127с.
231747
  Гэсэр Бурятский героический эпос / Гэсэр. – Москва : Художественная литература, 1973. – 394 с.
231748
  Гэсэр Бурятский героический эпос / Гэсэр. – М.
2. – 1988. – 415с.
231749
   Бурятский героический эпос. – Новосибирск, 1991. – 311с.
231750
  Хомонов М.П. Бурятский героический эпос "Гэсэр": эхирит-булагат. вариант. / М.П. Хомонов. – Улан-Удэ, 1976. – 187с.
231751
  Уланов А.И. Бурятский героический эпос. / А.И. Уланов. – Улан-Удэ, 1963. – 220с.
231752
   Бурятский Государственный ордена Ленина театр оперы и балета, 1964. – 44с.
231753
  Бадмаева Р.Д. Бурятский народный костюм / Бадмаева Р.Д. – Улан-Удэ. : Бурят. книжное издательство, 1987. – 135 с.
231754
  Махатов Валентин Баторович Бурятский роман. Рождение и становление жанра : Автореф... кандидата филол.наук: / Махатов Валентин Баторович; АН СССР. Ин-т народов Азии. – М., 1965. – 15л.
231755
  Шаракшинова Н.О. Бурятский фольклор / Н.О. Шаракшинова. – Иркутск, 1959. – 228с.
231756
  Уланов А.И. Бурятский фольклор и литература. / А.И. Уланов. – Улан-Удэ, 1959. – 158с.
231757
  Соктоева Бурятский художественный металл. / Соктоева, Р.Д. Бадмаева. – Улан-Удэ, 1971. – 83с.
231758
  Михайлов Т.М. Бурятский шаманизм. Указ. лит. (1774-1971 гг.) / Т.М. Михайлов, П.П. Хороших. – Улан-Удэ, 1973. – 70с.
231759
  Михайлов Т.М. Бурятский шаманизм: история, структура и социальные функции / Т.М. Михайлов. – Новосибирск, 1987. – 287с.
231760
  Черемисов К.М. Бурятско-русский словарь. / К.М. Черемисов. – М., 1973. – 803с.
231761
  Найдаков В.Ц. Бурятское драматическое искусство (К истории становления) / В.Ц. Найдаков. – Улан-Удэ, 1962. – 155 с.
231762
  Тумахани А.В. Бурятское народное искусство / А.В. Тумахани. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1970. – 110, [2] с.
231763
  Шаракшинова Н.О. Бурятское народное поэтическое творчество / Н.О. Шаракшинова. – Иркутск, 1975. – 234с.
231764
  Отрощенко І.В. Бурятська діаспора в МНР: політичні репресії 1930-х років // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 128-137. – ISSN 1608-0599
231765
   Бурячок А.А. (1925-2008): : [некролог] // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 136. – ISSN 1682-3540
231766
  Головко А. Бурьян : Роман / А. Головко. – Харків : Пролетарий. – 350 с.
231767
  Головко А.В. Бурьян / А.В. Головко. – Киев : Дніпро, 1985. – 199 с.
231768
  Шишов И.Т. Бурьян на дороге / И.Т. Шишов. – Смоленск, 1960. – 219с.
231769
  Полотай Н.И. Бурьян с корнем вырывать: Юмор и сатира. / Н.И. Полотай. – К., 1977. – 199с.
231770
  Цунэтомо Я. Бусидо. Кодекс самурая / Ямамото Цунэтомо, Миямото Мусаси, Юдзан Дайдози. – Киев : Сварог, 2021. – 314, [1] с. : ил. – На обл. указ. один авт.: Ямамото Цунэтомо. – ISBN 978-611-01-1790-6
231771
  Нітобе І. Бусідо-душа Японії // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 11/12. – С. 15-32. – ISSN 0320 - 8370
231772
   Буско Тетяна Олегівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 61. – ISBN 978-966-439-757-2
231773
  Короткий В.А. Буслаєв Федір Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 213. – ISBN 966-06-0393-2
231774
   Буслинський Володимир Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 59. – ISBN 978-966-439-754-1
231775
   Буслинський Володимир Андрійович (1930) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 66. – ISBN 978-966-933-054-3
231776
  Букет Є.В. Буслів суд. Грузецькі оповідки : Грузецькі оповідки / Євген Букет ; [передм. Надія Кир"ян]. – Київ : Пугач О.В., 2009. – 46, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-8359-09-5
231777
  Пушик С. Бусова книга // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 9 (851), вересень. – С. 131-152. – ISSN 0868-4790
231778
  Канап"янов Б. Бусол над Прип"яттю. / Б. Канап"янов. – К, 1989. – 30с.
231779
   Бусса: смертельна осінь 1957-го / Сулига Євген, Вирвич Василь Пилипович, Багновець Василь Лук" янович, Ільчук Григорій Сидорович, Медведєв Василь Артемович // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – фото
231780
  Саади Ш. Бустан / Ш. Саади; Вступ. ст., перев. и примечания К. Чайкина. – Москва : Academia, 1935. – 221с.
231781
  Саади М. Бустан / М. Саади. – М, 1962. – 527с.
231782
  Гопкало О.В. Бусы и подвески черняховской культуры / О.В. Гопкало ; [отв. ред. Л.Н. Козак] ; Нац. акад. наук Украини, Ин-т археологии. – Киев : Институт археологии НАН Украины, 2008. – 246, [5] с., включ. обл., [8] л. цв. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 229-246. – ISBN 978-966-02-4939-4


  У пр. №1717324 напис: Дорогой Светлане Петровне с благодарностью за помощь в работе и моральную поддержку после ее завершения. 28.04.2009. Подпись.
231783
  Столба В.Ф. Бусы, подвески и амулеты: вера в сглаз у греческого и местного населения Таврики // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 2 (269). – С. 109-128. – ISSN 0321-0391
231784
  Семенова М. Бусый Волк / Мария Семенова, Дмитрий Тедеев. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ ; Азбука-классика, 2007. – 349 с. – ISBN 978-5-17-047573-5
231785
  Читая Тамара Бутан. В гостях у счастливого дракона // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 1. – С. 34-40 : фото
231786
  Нинк Штефан Бутан. Королевство за облаками : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 2. – С. 120-135 : Фото. – ISSN 1029-5828
231787
  Зеленский Святослав Бутан. Формальный вопрос 8 школьных дресс-кодов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 9 (2936). – С. 42-47 : фото
231788
  Мельник В.М. Бутан: правовий контекст модернізації / В.М. Мельник ; Укр. геогр. т-во, Київ. відділ. – Вінниця : Друкарня ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 2016. – 44 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 41-42, 44. – (Серія "Суспільна географія XXI століття")
231789
   Бутерброды, гренки, тартинки. – Минск : Ураджай, 1992. – с.31
231790
  Зборовський А. Бути - народом! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 24-30 червня (№ 25)


  Вийшли друком чотири томи п"ятитомного зібрання вибраних ворів Івана Низового "Бути - народом!".
231791
  Зборовський А. Бути - народом! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 27 квітня - 11 травня (№ 17/18)


  "У Києві вийшли друком чотири томи п"ятитомного зібрання вибраних творів Івана Низового "Бути - народом!"
231792
   Бути активним гравцем світового освітнього поля // Київський університет. – Київ, 2018. – Березень (№ 3). – С. 3


  Про Перший Український Форум міжнародної освіти, який проходив у КНУ імені Тараса Шевченка.
231793
  Павленко Вікторія Бути акторкою - мрія дитинства (Інтерв"ю з юною та надзвичайно талановитою акторкою Дар"єю Баріхашвілі) / Павленко Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 40 : фото
231794
  Світзер Д.К. Бути батьками гомосексуала = Coming out as parents : ви і ваша дитина-гомосексуал / Девід К. Світзер ; [пер. з англ. М. Коваль]. – Львів : Кальварія, 2001. – 105, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в прим.: с. 104-105. – ISBN 966-663-010-9
231795
  Полтавець-Гуйда Бути бойчуківцями - висока честь і відповідальність [Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука - 80 років] // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2018. – № 10 (171)
231796
  Тулген Б. Бути босом - легко. Бувай, неефективний менеджменте! = It"s okey to be the boss / Брюс Тулген ; пер. з англ. Ірина Савюк. – Київ : Наш формат, 2017. – 173, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: It"s okey to be the boss. The step-by-step guide to becoming the manager yor employees need / Bruce Tulgan. New York : HarperCollins, 2014. – (Серія "Світоглядна література"). – ISBN 978-617-7513-30-7
231797
  Бурцева І. Бути в нормі // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 11/12) : Банкрутство. – С. 24


  Обираючи спосіб відновлення платоспроможності, арбітражному керучому слід не тільки використовувати норми Кодексу України з процедур банкрутства, але й враховувати інтереси кредиторів і боржників.
231798
  Прожогін В.Є. Бути відданим справі комунізму / В.Є. Прожогін. – К., 1962. – 28с.
231799
  Павличко Д. Бути вільною людиною і вільною нацією // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 117-120
231800
   Бути вірним ідеї // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 108-113. – ISBN 966-505-054-0
231801
  Уварова Г.Ш. Бути вчителем - високе покликання
231802
  Уварова Г.Ш. Бути вчителем - високе покликання // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 7/8 (149-150). – С. 37-40 : табл.
231803
  Лобунець О.Г. Бути господарем у своєму домі. / О.Г. Лобунець. – К, 1988. – 45с.
231804
  Ільченко Н.В. Бути готовим до періоду застуд // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 8-9 : фото
231805
  Пономарів О. Бути громадянами своєї держави // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Критика на статтю професора кафедри російської мови Інституту філології КНУТШ Людмили Кудрявцевої "Русский мир Украины и его образовательное пространство" в збірнику "Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе". - К., ...
231806
  Ковальов І.Я. Бути завжди готовим до захисту Батьківщини / І.Я. Ковальов. – К, 1983. – 46с.
231807
  Гримич М. Бути завжди попереду (до 60-річчя професора кафедри етнології та краєзнавства, доктора історичних наук Валентини Борисенко) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 5-9
231808
  Гриневич Л. Бути й надалі українським студентом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 квітня (№ 66/67). – С. 13


  Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти про переведення понад 300 студентів з Криму у вищі навчальні заклади різних регіонів України і готовність до нових заяв про переведення.
231809
  Сорока В. Бути лідером змін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 25 лютого (№ 8). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Директор маріупольської ЗОШ № 56 Світлана Філь рік тому здобула цю посаду завдяки перемозі на першому в місті конкурсі на заміщення вакантних посад.
231810
  Звірик А.П. Бути людиною : повість / А.П. Звірик. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 170 с.
231811
  Попович М. Бути людиною / Мирослав Попович. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 223, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-560-4
231812
  Гузар Л. Бути людиною : зб. цитат Блаженнішого Любомира (Гузара) / Департамент інформації УГКЦ ; [упоряд. о. Ігор Яців ; ред. І. Голота]. – Київ : Друкарські куншти, 2011. – 92, [4] с. : фот. – Видано з нагоди 10-річчя патріаршого служіння Блаженнішого Любомира (Гузара)
231813
  Попович М. Бути людиною / Мирослав Попович. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 223, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-635-9
231814
  Попович М. Бути людиною / Мирослав Попович. – Вид. 3-тє, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – 331, [1] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-716-5
231815
  Сич А.О. Бути людиною. Ненаукові тези пам"яті Василя Мунтяна // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 55-58. – ISBN 978-966-7957-20-9
231816
  Гаян В. і Гаян О. Бути на хвилі... // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 11 : Присвячено 70-літтю від дня народження В.Я Миронченка 25 квітня 2007 р. – С. 50
231817
  Мацибок-Стародуб Бути навчальним партнером // Київський університет. – Київ, 2021. – Лютий (№ 2). – С. 3


  "Логічним продовженням започаткованої під час навчального проєкту «KNU Teach Week» двосторонньої освітньої співпраці між Університетом і Академією ДТЕК назвав проректор Володимир Бугров підписання Меморандуму про співпрацю між КНУ й Академією ДТЕК".
231818
  Мельник Т. Бути Народом. Філософія й аналіз Мирослава Мариновича у збірці "Як Україні виростити крила" // Україна молода. – Київ, 2021. – 17 грудня (№ 134)


  Книжка Мирослава Мариновича «Як Україні виростити крила» побачила світ у видавництві «Дух і літера» нинішнього року. Це філософсько-публіцистична збірка, куди ввійшли інтерв’ю, статті, публічні виступи та низка есеїв-спогадів, над якими працював автор ...
231819
   Бути науковцем стане престижно // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 листопада (№ 45/46). – С. 4. – ISSN 2219-5793
231820
  Клинченко В. Бути непримиренним до ворогів / В. Клинченко, Міневич. – Київ, 1962
231821
  Гримич М. Бути першопрохідцем / розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 листопада (№ 205/206). – С. 30-31


  "У радянських текстах я намагаюся розкрити підтекст і підпідтекст", - Марина Гримич.
231822
  Тютюнник Г. Бути письменником : листи, щоденники, записники / Григір Тютюнник ; [передм., упоряд.: О. Неживий ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 435, [2] с. : фот. – (Persona grata). – ISBN 978-617-605-007-0
231823
  Заєць І. Бути причетним до відновлення Української держави - це побувати на вершині політичної діяльності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 24 серпня (№ 173). – С. 4-5
231824
  Мукан А. Бути собою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 листопада (№ 47). – С. 8


  В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл з нагоди 90-річчя Дмитра Павличка. Захід організували професори Оксана Сліпушко та Надія Гаєвська за підтримки ректора Київського університету та директора Інституту філології. ...
231825
  Палинський В. Бути собою. Завше... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 31 січня (№ 2). – С. 5


  Про Богдана Лепкого-художника.
231826
   Бути суддею : професія чи покликання : [посібник-порадник] / [О. Сироїд, Л. Денисенко, О. Шаповалова, І. Фадєєва ; відп. ред.: О. Сироїд] ; Нац. шк. суддів України, Проект USAID "Справедливе правосуддя". – Київ : Бізнесполіграф, 2015. – 216 с. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Проект USAID "Справедливе правосуддя". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-139-049-1
231827
  Микитюк Р. Бути сучасним священиком / Р. Микитюк // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 8
231828
  Кашуба Є. Бути талановитим - не означає вивищуватися над іншими : про методику формування соціально-адаптаційної компетентності у повісті Анатолія Алексіна "Безумна Євдокія" // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2017. – № 1 (427), січень. – С. 7-10
231829
  Жулинський М. Бути творцем у культурі (Іванові Дзюбі - 85) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11 (671). – С. 46-51. – ISSN 0236-1477
231830
  Слабошпицький М. Бути тільки самим собою // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 7


  Про нову книжку М. Слабошпицького "Приватна справа дисидента в науці" (Вибрані епізоди з біографії Володимира Берсенєва)
231831
   Бути Українському музею науки! // Світ. – Київ, 2017. – Серпень (№ 29/30). – С. 1


  Перший Український музей науки планують відкрити в Києві восені 2018 року. Адреса музею - вул. Антоновича, 180. Нині тут розміщується УкрІНТІ та Державна науково-технічна бібліотека.
231832
  Гуменюк О. Бути українською "Королевою" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 21 квітня (№ 16). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  "Чи легка це справа - бути королевою? Бути невизнаною королевою літератури, археології, театру... Чи може одна людина успішно поєднати стільки занять? Так! І своїм прикладом це довела Наталена Королева, яка народилась близько 130 років тому на півночі ...
231833
  Пархоменко В.Д. Бути успішним в умовах інформаційного перенавантаження / В.Д. Пархоменко ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. експертизи та інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2018. – 139, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 139. – ISBN 978-966-479-093-9


  У пр. № 1727307 напис: Дякую за увагу. Підпис
231834
  Злобіна Т. Бути феменісткою / бути жінкою в Україні // Критика. – Київ, 2008. – Квітень, (число 4). – С. 16-17
231835
  Ільїн В. Бути філософом - означає діяти // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6. – С. 19-23. – ISSN 0130-7037
231836
  Стеценко Ю. Бути філософом і альтруїстом, або Про "фундаментальне" в судочинстві // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 15-28 жовтня (№ 41/42)
231837
  Павловський С.С. Бути цього не може / С.С. Павловський. – Київ, 1987. – 269 с.
231838
  Павловський С.С. Бути цього не може / С.С. Павловський. – Київ, 1988. – 271 с.
231839
  Бондар В. Бути чесним перед собою і читачем / В. Бондар, В. Бровченко // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 126-132. – ISSN 0131-2561


  Діалог письменників перед ювілеєм: Василь Бондар - Володимир Бровченко
231840
  Перепелиця Г. Бути чесним самим із собою... / розмову вів Іван Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 14 листопада (№ 209). – С. 4-5


  Доктор політичних наук, конфліктолог, професор КНУТШ Григорій Перепелиця: "Потрібно визнати Росію воюючою стороною, а територіям "ОРДЛО" та Криму надати статус окупованих територій".
231841
  Пестушко Валерій Бути чи не бути АЕС? // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55
231842
  Вакуленко Т. Бути чи не бути ЗНО? / розмову вела Інна Лиховид // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 11-12 лютого (№ 9/10)


  Перевірена тисячами студентів система вступу опинилися перед новим викликом - найбільшим за всю історію браком коштів.
231843
  Петлін В.М. Бути чи не бути конструктивній географії // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 18-21. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 1561-4980
231844
  Ільків В. Бути чи не бути молодій українській режисурі в ХХІ столітті? // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 21-23. – ISSN 1562-3238


  Режисер як окрема професія виникла і сформувалася не так давно. Перші згадки про людей, які в театрі виконували функції постановника вистави, знаходимо ще у старогрецькому театрі, а також у часи Середньовіччя, в епоху Відродження та бароко
231845
  Шуткевич О. Бути чи не бути музею Леонтовича у Шершнях // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19-20 січня (№ 8/9). – С. 32
231846
  Бутовченко К. Бути чи не бути нотаріату в Україні? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого ( )


  "... Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
231847
  Бойчук Н.В. Бути чи не бути об"єктивним: методологічний вимір принципу об"єтивності в релігієзнавчому дослідженні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 2 (4). – C. 8-11


  У статті аналізується можливість і доцільність застосування об"єктивного підходу в релігієзнавчому дослідженні. Автор обгрунтовує положення про те, що принцип об"єктивності не є необхідним для якісного вивчення релігійних феноменів. Більш важливим є ...
231848
  Мамалига А. Бути чи не бути похибкам у мові ЗМК? / А. Мамалига, О. Проценко, Д. Данильчук // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 143-151
231849
  Щербакова О.А. Бути чи не бути риторичній складовій у телерадіоосвітніх координатах України? (До проблем моделювання сучасної системи фахової підготовки аудіовізуальних журналістів). // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 168-175.
231850
  Слоньовська О. Бути чи не бути урокам української літератури в школі? // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (758), травень. – С. 8-10
231851
  Цірат К. Бути чи не бути усній угоді? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 15 січня (№ 1). – С. 16-17
231852
  Бєляєва К. Бути чи не бути, або кому заважає Господарський кодекс? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 5 квітня (№ 14). – С. 1, 11
231853
  Бандурко В.В. Бути чи не бути, висновку експерта з почеркознавства // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 753-761. – ISSN 0130-2655


  Стаття направлена на розгляд ситуацій, що виникають при виконанні почеркознавчих експертиз в яких можливі висновки, що несуть різні правові наслідки для сторін судового процесу. Пов’язано це з тим, коли зацікавлена сторона надає на дослідження ...
231854
  Левада О.С. Бути чи не бути? : трагедія / О.С. Левада. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 78 с.
231855
  Слабошпицький М. Бути Юрієм Щербаком // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 жовтня (№ 43). – С. 10-11
231856
  Чілачава Р.Ш. Бути! / Рауль Чілачава ;. – Київ, 1980. – 79 с.
231857
  Дроздовський Д. Бути. Надії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 березня (№ 11). – С. 3


  Шевченкківська сила Надії Савченко.
231858
  Донцова Д.А. Бутик ежовых рукавиц : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2007. – 381, [1] с. – Сериал "Евлампия Романова: следствие ведет дилетант". – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-20576-4
231859
  Власюк К. Бутикові юридичні компанії в Україні: захист, якого потребують клієнти // Юридична газета. – Київ, 2018. – 26 грудня (№ 51/52). – С. 22
231860
  Іскорко-Гнатенко Бутич І.Л. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 52. – ISBN 978-617-7442-69-0
231861
  Самойлов Юрій Бутік-туризм: Варшава та Краків замість Мілана? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 56-59 : фото. – ISSN 1998-8044
231862
   Буткевич Володимир Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 60. – ISBN 978-966-439-754-1
231863
   Буткевич Володимир Григорович (1946) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 67. – ISBN 978-966-933-054-3
231864
   Буткевич Ольга Володимирівна (1977) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 67. – ISBN 978-966-933-054-3
231865
  Сорока М. Бутлеров // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 47.
231866
   Бутлеров А.М. 1828-1928. – Ленинград, 1929. – 215 с.
231867
   Бутлеров Александр Михайлович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 11-32. – ISBN 966-594-386-3
231868
   Бутлеров Олександр Михайлович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 28-43. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
231869
  Короткий В.А. Бутлеров Олександр Михайлович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 114. – ISBN 966-06-0393-2
231870
  Полищук В.Р. Бутлеровский рецепт / В.Р. Полищук. – М., 1984. – 284с.
231871
  Кольцов Н.Н. Бутман / Н.Н. Кольцов. – Москва, 1989. – 63с.
231872
  Трубенко А.І. Бутру (Boutroux) Еміль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 578. – ISBN 966-316-069-1
231873
  Григорьянц А.Г. Бутстраповские правила сумм для амплитуд барион-барионного рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Григорьянц А.Г.; АН СССР. Физ. ин-т. – М., 1971. – 14л.
231874
  Архипов О.Є. Бутстреп-аналіз якості розв"язання задач ідентифікації. : Автореф... наук: 05.13.03 / Архипов О.Є.; Нац. техн. ун. України. КПІ. – К., 1995. – 32л.
231875
  Братанін Б.В. Буттєвий вимір медіа-освітнього простору // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 23-26. – ISSN 2077-1800
231876
  Ребрик О. Буттєві міфологеми у поезії Василя Голобородька (збірка "Ми йдемо") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 183-188. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто міфологічну поезію збірки "Ми йдемо". Акцентовано увагу на буттєвій міфологемі
231877
  Цимбал Т.В. Буттєвісне укорінення людини в контексті ноосферної концепції Тейяра де Шардена // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 225-232. – ISSN 2074-4447
231878
  Цимбал Т. Буттєвісне укорінення людини як проблема сучасної філософської антропології // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 303-309. – ISBN 978-966-8009-72-3
231879
  Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя : монографія / Лідія Сафонік ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 347, [3] с. – Бібліогр. : с. 318-347. – ISBN 978-617-10-0293-7
231880
  Кравченко П. Буттєво-сенсові характеристики образу людини в аксеологічних вимірах філософської думки // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.46-56. – ISBN 966-7653-02-8
231881
  Кухар Р. Буття в літературі : (розвідки, статті, записки) / Роман Кухар ; [наук. ред. і авт. передм. О. Астаф"єв]. – Київ : Редакція часопису "Народознавство", 2002. – 472, [4] с. – Видані кн. Р. Кухаря : с. 473. – Бібліогр. в кінці ст. та в прим. – ISBN 966-7421-14-7
231882
  Каваляускас Т. Буття в сільській культурі та мистецтві: перспектива литовської філософії // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 68-71. – Бібліогр.: 5 назв.
231883
  Степико М.Т. Буття етносу : Витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методолгічний аналіз) / М.Т. Степико. – Київ : Знання, 1998. – 251с. – ISBN 966-7293-53-Х
231884
  Баумейстер А.О. Буття і благо: онтологічні підстави практичної нормативності : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.01 / Баумейстер Андрій Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 435 л. – Бібліогр.: л. 404-435
231885
  Баумейстер А.О. Буття і благо: онтологічні підстави практичної нормативності : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.01 / Баумейстер Андрій Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 43 назви
231886
  Пипич А.І. Буття і дія: проблема філософського опосередкування // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 98-106. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
231887
  Артюшенко З.В. Буття і концепт світорозуміння в історичних творах Івана Білика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 26-31


  У статті висвітлюється поняття буття та концепт світорозуміння з погляду на авторське тлумачення історичних подій Іваном Біликом, осмислюється питання духовного розвитку історичних особистостей в минулому та його взаємодії із сучасним станом ...
231888
  Сартр Буття і ніщо = L"etre et le neant : Нарис феноменологічної онтології / Сартр, Жан-Поль; Пер.з фр. В.Лях, П.Таращук. – Київ : Основи, 2001. – 854с. – ISBN 966-500-137-Х
231889
  Зайцев М. Буття і час в онтології Р. Інгардена // Філософія Романа Інгардена і сучасність : колект. монографія / А. Брожек, О. Вісич, Ян. Воленський, О. Дармозін, А. та ін. Дахній. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. – С. 146-153. – ISBN 978-617-8041-01-4
231890
  Астрахан Н.І. Буття літературного твору : аналітичне та інтерпретаційне моделювання : монографія / Наталія Астрахан. – Київ : Академвидав, 2014. – 429, [3] с. : табл. – Сер. засн. в 2006 р. – Бібліогр.: с. 390-429. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-079-0
231891
  Астрахан Н. Буття літературного твору: аналіз та інтерпретація // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 6-17. – ISSN 2304-9383
231892
   Буття людини (соціально-філософський аспект) : Колективна монографія викладачів та аспірантів кафедри філософії, соціології та права. – Слов`янськ, 2004. – 160с.
231893
   Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність : іст.-філос. ракурс : монографія / [І.В. Бойченко [та ін.] ; ред.-упоряд.: О.В. Романенко [та ін.]] ; Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Промінь, 2010. – 479, [1] с. : портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-8512-39-1
231894
  Клічук А. Буття людини з позиції філософсько-теологічного пізнання (на основі аналізу праць Етьєна Жильсона) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  У цій статті автор аналізує складне питання філософської антропології про сутність людини. Проблема торкається двох сторін пізнавальних здібностей людини: віри та розуму.
231895
  Чорноморденко І.В. Буття людини у глобалізованому світі: духовно-моральний вимір / І.В. Чорноморденко, В.М. Куцурук // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 17-20. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (16))
231896
  Канціра В.С. Буття людини: природно-правовий зміст // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 570-571. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Рецензія проф. кафедри кримінального права і процесу Інституту права та психології Національного університету "Львівська політехніка" д-ра юрид. наук, проф. В.С. Канціра на монографічне дослідження доц. кафедри теорії та філософії права Інституту права ...
231897
  Янкова М.А. Буття на межі: екзистенційна проблематика малої прози В. Винниченка та Ю. Ґудзя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті проаналізовано екзистенційну проблематику художніх творів В.Винниченка та Ю. Ґудзя. Проблема буття є основою творчості цих письменників, тому крізь призму жанрових різновидів окреслюється система, в якій зображується людина, її психіка й ...
231898
  Бакалінська Т.В. Буття народу - у його душі, життя народу - у його оселі // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 19/21 (455/457), липень. – С. 76-79
231899
  Дрозд Л. Буття образу Матері Божої у поетів "Празької школи" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 227-236. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
231900
  Стех Роберт Марко Буття Олекси Ізарського // Критика. – Київ, 2007. – Листопад, (число 11). – С. 25
231901
  Огнев"юк В.О. Буття освіти в добу незалежності (соціально-філософський аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 12-24. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується стан освіти в Україні в 1991-2001 рр.
231902
  Савчин М. Буття особистості: онтологічна сутність, структура і темпоральність // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 87-92
231903
  Лапко О. Буття поета як тематична домінанта лірики Тодося Осьмачки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 210-218. – ISSN 1728-9572
231904
  Львова О. Буття права в контексті природного праворозуміння // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 82-92. – ISBN 978-966-306-020-4
231905
  Шляховчук О.А. Буття права та ідеологія // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Левицька О.І., Левчук Л.Т., Лічкова В.А. (та ін.). – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 121-128. – ISBN 966-638-110-9
231906
  Цимбалюк М.М. Буття права та правова антропологія // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 184-193. – (Юридична ; Вип. 1)
231907
  Стовба О.В. Буття права у правовій ситуації як онтологічна засада верховенства права // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 24-31. – ISSN 1818-992Х
231908
  Дьяковська Г.О. Буття соціальної пам"яті як умова соціалізації та самоідентифікації спільнот // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 40-41
231909
  Бойченко І.В. Буття суспільне / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 41-43. – ISBN 966-642-073-2
231910
  Залужна А.Є. Буття твору мистецтва у пізній герменевтиці М. Гайдеггера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 126-128
231911
  Шкраб"юк П. Буття у двох світах // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 7 (909), липень. – С. 165-191. – ISSN 08-68-4790-1


  Опубліковано твір, присвячений роздумам на тему християнства та духовного буття людини.
231912
  Бойченко Н.М. Буття як наріжне поняття релігійно-філософської концепції Фоми Аквінського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема буття у вченні Фоми Аквінського, її актуальність у сучасній філософії та релігієзнавстві. Були проаналізовані такі питання: своєрідність трактування буття, співвідношення матерії та форми, сутності та існування, ...
231913
  Зізіулас Й. Буття як спілкування : Дослідження особистісності і Церкви / Йоан Зізіулас; З передмовою Йоана Меєндорфа. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 276с. – ISBN 966-7888-65-7
231914
  Гурська Л.В. Буття як філософсько-релігієзнавча проблема : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Гурська Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
231915
  Гурська Л.В. Буття як філософсько-релігієзнавча проблема : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Гурська Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 176л. – Бібліогр.: л. 161-176
231916
  Баран Є. Буття Якова на тлі століття української історії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 12


  Письменники, критики, читачі про роман Володимира Лиса "Століття Якова"
231917
  Давидов Мірза Бутулі : з лакської / Давидов Мірза. – Київ : Веселка, 1973. – 72 с.
231918
  Бочаров И.Н. Бутурлины - друзья Пушкиных / И.Н. Бочаров, Ю.П. Глушакова. – Москва, 1988. – 62с.
231919
  Сучков Ф.Ф. Бутылка в море: из литархива Нефеда Нефедовича Дернова. / Ф.Ф. Сучков. – М., 1991. – 328с.
231920
  Мартинов И. Бутылка из Еревана / И. Мартинов. – София, 1977. – 180с.
231921
  Мамаева И. Бутыль : проза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 33-48. – ISSN 0012-6756
231922
  Чак А. Бутыль с муравиной настойкой : рассказы / Александр Чак; пер. с латыш. – Москва : Художественная литература, 1975. – 174 с.
231923
  Кальницкий М. Бутышев переулок, 23. Выразительный образец архитектуры старого Печерска // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2021. – № 3 (122) : Музей костюма і стилю Вікторії Лисенко. – С. 96-109. – ISSN 2222-436X
231924
  Орджоникидзе С. Буть большевика / С. Орджоникидзе. – М., 1945. – 266с.
231925
  Циммеринг М. Бутье Питер и его герой / М. Циммеринг. – Москва, 1973. – 126с.
231926
  Рождественская.М.В Бутьте внимательны к детям / Рождественская.М.В. – К., 1984. – 97с.
231927
   Буферная зона и система краевых прогибов юго-западного сектора Восточно-Европейской платформы / Е.И. Паталаха, В.А. Великанов, Н.И. Лебедь, В.И. Трегубенко, Г.Л. Трофименко // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 36-41 : рис. – Библиогр.: 8 назв.
231928
  Сливка Р.Р. Буферне положення України: спільність та конфлікт інтересів великих світових гравців у Центрально-Східній Європі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 195-202. – Бібліогр.: 12 назв.
231929
  Сіліч І.О. Буферні властивості грунтів як показник забруднення важкими металами едафотопів Криворізької урбоекосистеми // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 65-68 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
231930
  Базилянська Вікторія Давидівна Буферні системи для іонометрії у водяних і неводяних середовищах : Автореф... канд. хім. наук: 020004 020002 / Базилянська Вікторія Давидівна ; МОН України ХДУ. – Харків, 1994. – 16 с.
231931
   Буферні системи на основі амінометансульфонату та N-алкіламінометансульфонатів моноетаноламонію / Р.Є. Хома, А-А А. Еннан, Т.С. Бєньковська, Л.Т. Осадчий, О.Л. Рой // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 2 (78). – C. 22-31. – (Серія: Хімія). – ISSN 2304-0947
231932
  Шиян О.В. Буферність в параболічних задачах Ван-дер-Полевського типу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Шиян Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
231933
   Буфф. 18 либретто известнейших оперет: Ж. Оффенбаха, Ш. Лекока, И. Страуса, М.Л. Вассера, Эрве, Массе и др. : с 8 рис. худ. А. Густавсона. – Санкт-Петербург : Тип. Р. Голике, 1876. – 339 с., 6 л. ил.


  Густавсон, А. -- Иллюстратор Лекок, Шарль (1832-1918) - Композитор Штраус, Иоганн (сын , 1825-1899) -- Композитор Оффенбах, Жак (1819-1880) -- Композитор
231934
  Ивашкевич В.Б. Бухалтерский учет в условиях совершенсвования хозяйственного механизма / В.Б. Ивашкевич. – М, 1982. – 175с.
231935
  Пугаченкова Г. Бухара / Г. Пугаченкова, Л. Ремпель. – Москва, 1949. – 68 с.
231936
  Айни С. Бухара : (Воспоминания) / Садриддин Айни; пер. с тадж. С.Бородина. – Сталинабад : Таджикгосиздат
ч. 1. – 1949. – 207 с.
231937
  Айни С. Бухара : (Воспоминания) / Садриддин Айни; пер. с тадж. С.Бородина. – Сталинабад : Таджикгосиздат
ч. 2. – 1949. – 183, [4] с.
231938
  Ашуров Я.С. Бухара : краткий справочник.- путеводитель / Я.С. Ашуров, Т.Ф. Гелах, У.Х. Камалов ; под общ. ред. Д.Н. Намазова. – Ташкент : ГИЗ, 1956. – 84с.
231939
  Айни М С.С. Бухара : Воспоминания / С. С. М. Айни ; пер. с таджик. С. Бородина. – Москва : Советский писатель
Кн. 3 : / ред., послесл. и примеч. Л.И. Климовича. – 1957. – 242 с., [1] л. портр. : портр.
231940
  Айни М С.С. Бухара : Воспоминания / С.С.М. Айни ; пер. с таджик. С. Бородина ; ред. послесл. и примеч Л.И. Климовича. – Москва : Советский писатель
Кн. 4 : [В городе]. – 1957. – 238 с., [1] л.
231941
  Ашуров Я.С. Бухара : краткий справочник / Я.С. Ашуров, Т.Ф. Гелах, У.Х. Камалов ; под общ. ред. Д.Н. Намазова. – 2-е испр. и доп. изд. – Ташкент : Госмздат, 1958. – 100с.
231942
  Айні С. Бухара : (Спогади) ; пер.: з тадж. / С. Айні. – Київ : Дніпро, 1960. – 624 с.
231943
  Айни С. Бухара : в 4-х кн. / Садриддин Айни; пер. с тадж. С.Бородина. – Москва : Советский писатель, 1961. – 598, [2] c. – В 4-х кн.
231944
  Сухарева О.А. Бухара / О.А. Сухарева. – М., 1966. – 328с.
231945
  Ашуров Я.С. Бухара : краткий справочник / Я.С. Ашуров, Т.Ф. Гелах, У.Х. Камалов ; под общ. ред. Д.Н. Намазова. – 4-изд., испр. и доп. – Ташкент : Узбекистан, 1968. – 100с.
231946
  Ашуров Я.С. Бухара : краткий справочник / Я.С. Ашуров, Т.Ф. Гелах, У.Х. Камалов ; под общ. ред. Д.Н. Намазова. – 5-е изд. испр. и доп. – Ташкент : Узбекистан, 1971. – 92с.
231947
  Камалов У.Х. Бухара / У.Х. Камалов, А.А. Музафаров, В.Г. Сааков. – Ташкент, 1974. – 189с.
231948
  Чехович О.Д. Бухара / О.Д. Чехович. – Ташкент, 1976. – 36 с.
231949
  Айни С. Бухара : в 2-х кн. / Садриддин Айни; пер. с тадж. С.Бородина. – Душанбе : Ирфон
кн. 1. – 1980. – 259, [1] c.
231950
  Захидов П.Ш. Бухара / П.Ш. Захидов, А.А. Музаффаров. – Ташкент, 1981. – 100с.
231951
  Айни С. Бухара : в 2-х кн. / Садриддин Айни; пер. с тадж. С.Бородина. – Душанбе : Ирфон
кн. 2. – 1981. – 376 с.
231952
  Айні С. Бухара : спогади / Садріддін Айні. – Київ : Дніпро, 1983. – 592 с.
231953
  Кузик Павло Бухара. Перлина Шовкового шляху, або Три бажання для джина з мідного чайника // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 18-22 : фото
231954
   Бухарев Александр Матвеевич. – М : Столица, 1991. – 320 с.
231955
   Бухарест - "маленький Париж" // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (7). – С. 56-65
231956
   Бухарест : [фотоальбом]. – Бухарест : Меридиане, 1964. – [176] с. : фото.
231957
  Элиасберг Н.Е. Бухарест / Н.Е. Элиасберг. – Москва, 1977. – 190 с.
231958
  Виктория Малая Бухарест : Провожаем весну на колесах. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 95 : Фото
231959
  Джорджеску Ф. Бухарест. Исторический очерк / Ф. Джорджеску. – Бухарест, 1965. – 71с.
231960
  Реймер М. Бухарест: пил і кров / Малгожата Реймер. – Київ : Темпора, 2015. – 342, [3] с. – ISBN 978-617-569-221-9
231961
  Леонов І. Бухаресте, врятуй від "українізації". Буковинські румуни поскаржилися Румунії, що їх примушують навчатися українською // Україна молода. – Київ, 2020. – 17-18 липня (№ 64). – С. 4
231962
  Гросул В. Бухарестский мир 1812 г. и формирование новой юго-западной границы Российской империи // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Асоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса, 2012. – Вип. 14. – С. 37-76. – ISBN 978-966-389-291-8


  Бухарестський мирний договір 1812 року - договір між Російської та Османською імперією, який завершив Російсько-турецьку війну 1806-1812 років. Договір був підписаний 16 (28) травня 1812 року в Бухаресті з боку Росії головним уповноваженим Михайлом ...
231963
  Айрапетов О. Бухарестский мир 1812 года // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2. – С. 68-71. – ISSN 0235-7089
231964
  Нотович Ф.И. Бухарестский мир 1918 г. / Нотович Ф.И. ; под ред. Э.К.Эггерт. – Москва : Соцэкгиз, 1959. – 260 с. – Библиогр.: с. 253-255
231965
  Фокша Г. Бухарестский музей-село / Г. Фокша. – Бухарест, 1958. – 210с.
231966
  Орлик И.И. Бухарестский процесс над И. Антонеску. 1946 год // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 1. – С. 187-199. – ISSN 0130-3864
231967
  Гончар Б.М. Бухарестський мир 1913 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 154-155. – ISBN 966-316-039-X
231968
   Бухарин : человек, политик, ученый. – М, 1990. – 412с.
231969
   Бухарин Николай Иванович : Указатель литературы. – Москва, 1989. – 88с. – (Ист. экономич. мысли СССР в 1920-е годы)
231970
  Коэн Стивен Бухарин: политическая биография, 1888-1938 / Коэн Стивен. – Москва, 1988. – 574 с.
231971
  Коэн Стивен Бухарин: Политическая биография, 1888-1938 / Коэн Стивен. – Москва-Мн., 1989. – 572с.
231972
  Мирзаев М.М. Бухарская группа говоров узбекского языка : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Мирзаев М.М. ; АН УзССР , Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1965. – 68 с.
231973
  Шарапов Я. Бухарская народная Советская Республика, как переходный этап к социалистическому развитию. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шарапов Я.; Таджикский гос.ун-т. – Сталинабад, 1955. – 15л.
231974
  Чехович О.Д. Бухарские документы XIV века / О.Д. Чехович. – Ташкент, 1965. – 332с.
231975
  Шкунов В.Н. Бухарские евреи и торговые связи России с ханствами Средней Азии во второй половине XVIII - XIX в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 4. – С. 129-133. – ISSN 0869-1908
231976
  Емельяненко Т.Г. Бухарские евреи: судьба диаспоры // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 15-26. – ISSN 0869-5415
231977
  Айни С. Бухарские палачи : повесть / С. Айни. – Душанбе : Ирфон, 1970. – 80 с.
231978
   Бухарский вакф XIII в.. – М, 1979. – 134с.
231979
  Соков А.И. Бухарский олень / А.И. Соков. – Душанбе, 1987. – 44с.
231980
  Левин Л.Д. Бухарский халат. Сентиментальный водевиль / Л.Д. Левин. – Л.-Москва, 1938. – 56с.
231981
  Арапов Д.Ю. Бухарское ханство в русской востоковедческой историографии / Д.Ю. Арапов. – Москва : Издательство МГУ, 1981. – 128 с. – Библиогр.: с. 100-127
231982
  Ильин М.А. Бухвостов / М.А. Ильин. – Москва, 1956. – 63 с.
231983
   Бухгалтер. – Харків
№ б/н. – 1997
231984
   Бухгалтер. – Харків
№ 2. – 1997
231985
   Бухгалтер. – Харків
№ 3. – 1997
231986
   Бухгалтер. – Харків
№ 4. – 1997
231987
   Бухгалтер. – Харків
№ 5. – 1997
231988
   Бухгалтер. – Харків
№ 6, ч. 1. – 1997
231989
   Бухгалтер. – Харків
№ 6, ч. 2. – 1997
231990
   Бухгалтер. – Харків
№ 7, ч. 1. – 1997
231991
   Бухгалтер. – Харків
№ 7, ч. 2. – 1997
231992
   Бухгалтер. – Харків
№ 8, ч. 2. – 1997
231993
   Бухгалтер. – Харків
№ 8, ч. 1. – 1997
231994
   Бухгалтер. – Харків
№ 9, ч. 2. – 1997
231995
   Бухгалтер. – Харків
№ 9, ч. 1. – 1997
231996
   Бухгалтер. – Харків
№ 10, ч. 2. – 1997
231997
   Бухгалтер. – Харків
№ 10, ч. 1. – 1997
231998
   Бухгалтер. – Харків
№ 11. – 1997
231999
   Бухгалтер. – Харків
№ 12. – 1997
232000
  Иконников К.М. Бухгалтер совхоза рассказывает : из опыта работы бухгалтерии совхоза "Озеры" Московской области / К.М. Иконников. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 102 с.
<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,