Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>
237001
  Александрова Г. "...В добрий час почнемо листуватися" // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 52-60. – ISSN 0130-5263


  Листи Олександра Кониського до Ганни Берло
237002
  Короленко Б. "...В замену и удовлетворение убытков наших решилися мы взять под державу нашу полуостров Крымский..." (до 225-ї річниці анексії Кримського ханства Російською імперією) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 138-145. – ISBN 966-628-104-X
237003
  Кобылянская О. "В воскресенье утром рано зелье копала" : повесть / Ольга Кобылянская ; пер. с укр. И. Добры и П. Карабан. – Киев : Дніпро, 1986. – 184 с.
237004
  Бойко Н.Т. "В гостях добре, а дома ліпше" Олександра Кониського: питання жанру й стилю // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 80-88


  Проаналізовано проблемно-тематичні, жанрові й стильові особливо-сті повісті О. Кониського "В гостях добре, а дома ліпше" в контексті української ідеологічної прози другої половини ХІХ ст. Обґрунтовано до-речність вважати її ідеологічною повістю, а не є ...
237005
  Митина Н. "В груду развалин живых превращенная...": хроника уничтожения Сухаревой башни // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 8 (68). – С. 58-71. – ISSN 1812-867Х


  В 1933 г. было принято решение о сносе Сухаревой башни, как мешающей уличному движению. В сущности, разрушение башни явилось частью общей волны, направленной на уничтожение "старой Москвы", лицом которой. прежде всего, были многочисленные храмы и ...
237006
  Максимова Екатерина "В Грузии нет коррупции" / Максимова Екатерина, Шульце Клаудиус // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 146 : фото. – ISSN 1029-5828
237007
  Семенюк Г.Ф. "В данный момент в университете имени Шевченко преподают 30 иностранных языков, причем каждый студент обязательно проходит стажировку за рубежом. Многие находят там работу" / Розмову вела Виолетта Киртока // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 29 января (№ 15). – С. 10


  "...Директор Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко Григорий Семенюк рассказал о новых направлениях, которые наверняка заинтересуют выпускников школ и родителей, ведь уже сейчас пора определиться, куда подавать документы".
237008
  Степовик Д. "В десять років він знав напамять усі 150 псалмів" / Підготувала К. Константинова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-6 березня (№ 7). – С. 13
237009
  Гоян Я. "В дитинстві снились чудо-солов"ї" // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 59-74. – ISSN 2075-1222


  Слово про академіка Петра Кононенка
237010
  Костенко Л. "В дни, прожитые грустно и просто..." : перекад віршів // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 322


  "В дні, прожиті печально і просто...": переклад на російську мову.
237011
  Гончар О. "В Дніпропетровську я почав існувати для наших " / Абліцов В. // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 25 квітня - 1 травня (№ 17). – С. 14


  Нинішній рік є роком 95-ліття талановитого прозаїка Олеся Гончара. Відзначення ювілею відбулося у Києві, на Полтавщині, у Харкові, у Дніпропетровську та ін. містах і областях. І це закономірно, адже, незважаючи на гостросюжетні дискусії на теми життя і ...
237012
  Ирклий Е.Ю. "В душе первоутренне-чистой раскрылся невидимый цвет" : (Урок-практикум по анализу особенностей употребления имен прилагательных в художественной речи) // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2011. – № 5. – С. 11-15
237013
  Погорельская Е. "В дыму и золоте парижского вечера..." : исторический и литературный контекст рассказа И. Бабеля "Улица Данте" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 1. – С. 277-302. – ISSN 0042-8795
237014
  Перепелиця Г. "В економічній сфері Україна намагається відстоювати інтереси, в гуманітарній - навпаки" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 червня (№ 94). – С. 5


  Коментар на статтю Ю. Райхеля "Боїмося гніву великого сусіда?" Україна відмовляється приймати політичних біженців.
237015
  Олещук П. "В економічному та соціальному плані ми залишаємося поганою копією Росії" : Голос із "Фейсбуку" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26-27 травня (№ 88/89). – С. 7
237016
  Василенко О. "В житті все надто... До примітивності"; "Систематично без жалю вбиваю"; "Відкинувши плач недобитої совісті"; "Послухай, поговорімо тепер одверто"; "Нарцисс нагнувся до землі"; "Тишею бузковою зап"ята"; Розлучення з містом // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 51-55
237017
  Приставська О. "В житті є тільки праця, віра, честь та добра пам"ять..." // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (103). – С. 98-104


  Начерки до світлого образу відогмої львівської художниці-графіка Софії Караффи-Корбут
237018
  Сизык С. "В зависимости от важности для бизнеса и отстраивается система учета и расчета" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 44-45
237019
  Третьякова-Бертелсен "В захисті правди й справедливості": Микола Куліш та інші "слов"яни // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 вересня (№ 34). – С. 1, 11
237020
  Гук В. "В зотлілій темряві дерева" : поезія // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10. – С. 72-78. – ISSN 0208-0710
237021
  Гук В. "В зотлілій темряві дерева" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (916), лютий. – С. 100-104. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезія.
237022
  Коломиец П. ... В газетах ничего не пишут-9 // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 28 ноября - 4 декабря (№ 48). – С. А 5


  250 лет назад 21 нояб. (10-го по старому стилю) 1764 г. императрица Екатерина II ликвидировала украинское гетманство. Об этом напомнила российская газета "Культура" в статье "Украина. Разгетманизация" (21.11).
237023
  Скрипник А. ... В далеких і синіх морях // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 189-195


  Спогади про Костянтина Кудієвського
237024
  Яковлев А.А. ...В геопоход за минеральным сырьем : руководство к проведению туристич. похода пионеров и школьников / А.А. Яковлев. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, Глав. ред. геол.-развед. и геодезич. лит., 1935. – 112 с. – Библиогр.: с. 92-95
237025
  Августин А. В верховьях Амазонки // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 15. – С.20-26. – ISSN 0234-1670


  [Путевые заметки. Перу.]
237026
  Павлов Н.К. В Верховьях Днепра / Н.К. Павлов, К.Л. Соловьев. – М, 1970. – 156с.
237027
  Розен Б.Я. В вечном движении. / Б.Я. Розен. – М, 1968. – 32с.
237028
  Акулов И.И. В вечном долгу : роман / И.И. Акулов. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 399 с.
237029
  Акулов И.И. В вечном долгу : роман / Иван Акулов. – Москва : Современник, 1977. – 368 с. – (Библиотека российского романа)
237030
   В вечном созвучии. – М, 1985. – 423 с.
237031
  Дегтярева Н. В вечности мы были вдвоем : книга стихов / Наталья Дегтярева. – Томск, 2007. – 104с. – ISBN 978-5-98428-018-1
237032
  Ненашев Г.А. В виде дождя и мокрого снега: Рассказы / Г.А. Ненашев. – М., 1984. – 236с.
237033
  Чернобаев А.А. В вихре века / А.А. Чернобаев. – Москва, 1987. – 205с.
237034
   В вихре революции. – М, 1977. – 254с.
237035
  Руханен У. В вихрях века / У. Руханен. – М, 1991. – 264с.
237036
  Майстренко Х. В вогні і крові : (Сілуети війни) / Х. Майстренко. – Київ : Вид. Т-ва "Час"
Зб. 3. – 1918. – 199 с.


  Зміст: І сміх - і гpіх; "Погасла лампада"; Кpовью забpизкані папіpчики; Вогні; "107"; "Геpої"; Безладдя; Люде; Hад Пpутом; Радикальні засоби; "Веселий твіp"; Петpо і Павло; Пеpемога; Політичною весною; Пpокляття; В огні і кpові; Щоденник; От і все; ...
237037
  Шумаускас М.Ю. В водовороте борьбы / М.Ю. Шумаускас. – М, 1975. – 335с.
237038
  Ким И.С. В водовороте века / И.С. Ким. – Пхеньян
1. – 1992. – 427с.
237039
  Ким И.С. В водовороте века / И.С. Ким. – Пхеньян
2. – 1992. – 522с.
237040
  Ким Ир Сен В водовороте века : мемуры / Ким Ир Сен. – Пхеньян : Изд-во лит. на иностр. яз.
Кн. 3. – 1993. – 560 с.
237041
  Ким И.С. В водовороте века / И.С. Ким. – Пхеньян
5. – 1994. – 559с.
237042
  Ким И.С. В водовороте века / И.С. Ким. – Пхеньян, 1995. – 520с.
237043
  Рубакин А.Н. В водовороте событий. / А.Н. Рубакин. – М, 1960. – 272с.
237044
  Писемский А.Ф. В водовороте. / А.Ф. Писемский. – Курск, 1959. – 463с.
237045
  Емельяненко В.Б. В военном воздухе суровом. / В.Б. Емельяненко. – Москва, 1972. – 416с.
237046
  Емельяненко В.Б. В военном воздухе суровом... / В.Б. Емельяненко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1976. – 480с.
237047
  Емельяненко В.Б. В военном воздухе суровом...: (О 7-м гвард. Краснознам. Севастоп. штурмовм авиац. полке) / В.Б. Емельяненко. – Москва, 1985. – 556с.
237048
  Емельяненко В.Б. В военном воздухе суровом: Худож.-докум. повесть. / В.Б. Емельяненко. – Москва, 1979. – 108с.
237049
  Бондаренко Н.А. В воздухе - испытатели. / Н.А. Бондаренко. – Москва, 1975. – 302 с.
237050
  Гуляев В.Л. В воздухе "илы" / В.Л. Гуляев. – М., 1985. – 141с.
237051
  Заикин И.М. В воздухе и на арене / И.М. Заикин. – Куйбышев, 1965. – 184 с.
237052
  Гильярди Н.Ф. В воздухе Сафонов! / Н.Ф. Гильярди. – М., 1955. – 80с.
237053
  Самойлов Юрий В воздухе, как дома // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 26-27 : Фото
237054
  Рынин Н.А. В воздушном океане. / Н.А. Рынин. – Москва : Транспечать, 1924. – 116 с.
237055
  Астырев Н.М. В волостных писарях : очерки крестьянского самоуправления : с портретом автора / Н.М. Астырев. – 3-е изд. – Москва : Изд. маг. "Книжное дело", 1904. – [6], 351 с., 1 л. портр. – (Полное собрание сочинений Н.М. Астырева ; Т. 1)
237056
  Апиц Б. В волчьей пасти = Nackt unter Wolfen : роман / Апиц Б. ; пер. с нем. Д. Горфинкеля ; ред. В. Адмонд ; предис. З. Шейниса. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1961. – 392 с.
237057
  Зульфукаров З. В волчьей пасти : повести / З. Зульфукаров. – Махачкала, 1969. – 124 с.
237058
  Дрыжакова Е.Н. В волшебном мире поэзии. / Е.Н. Дрыжакова. – М, 1978. – 205с.
237059
  Кузнецов Н.И. В волшебном саду : Популярный путеводитель по Ботаническому или Акклиматизационному саду Императорского Никитского сада : с 30 рисунками в тексте / [соч.] Н.И. Кузнецова, проф., дир. Имп. Никит. сада. – СимфероЯлтаполь : Тип. К. Маттисена, 1916. – 58 с. – Без обл. – (Ботанический кабинет и Ботанический сад Императоского Никитского сада ; № 4)
237060
  Илиев П. В вольчьем логове / П. Илиев. – М., 1970. – 328с.
237061
  Кухарчук А.Г. В вопросу о структуре микромира // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 178-209. – ISSN 1028-9763


  Фотон являє собою компактне утворення, в якому діють сили, що відновлюють конфігурацію. На основі фотона, що обертається і прецесує, визначається структура елементарних часток. Фотон - це згусток електромагнітного поля, всі частини якого рухаються зі ...
237062
  Семенова Н.А. В воскресенье рано утром. / Н.А. Семенова. – Москва, 1977. – 288с.
237063
  Горький М. В воспоминаниях современников / М. Горький. – Москва : Художественная литература, 1981. – 445 с.
237064
  Байков М.М. В восьми странах / М.М. Байков ; [лит. запись А. Кудряева]. – Москва : Моск. рабочий, 1960. – 128 с.
237065
  Баранов В. В ВТО - тройственным таможенным союзом: намерения и реальность // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 3. – С. 65-72. – ISSN 0131-2227
237066
  Кучкина А. В вузах появились решалы и торгуют шпаргалками // Вести. – Киев, 2016. – 20 января (№ 008). – С. 1, 4


  В учебных заведениях появились "решалы", которые берут себе процент за договоренность с преподавателями. Те же проят перечислить им деньги на чужую банковскую карточку. Эксперты утверждают, что больше всего взяток берут в медицинских и юридических ...
237067
  Захарова А. В вузах убрали треть профессий. Учебный год-2015 // Сегодня. – Киев, 2015. – 7 мая (№ 82). – С. 4


  Скоротили список спеціальностей, але обіцяють створити більше місць в популярних вузах. Скільки коштує освіта у вишах України. Згадується КНУ імені Тараса Шевченка, де найдорожче - навчання на юриста або дипломата.
237068
  Пирогова М. В вузы подали 780 тыс. заявлений // Сегодня. – Киев, 2018. – 24 июля (№ 129)


  По данным Минобразования, по состоянию на вчерашний день абитуриенты зарегистрировали более 157 тыс. электронных кабинетов и подали через них около 780 тыс. заявлений.
237069
  Леонов Л.И. В высоких широтах / Л.И. Леонов. – Москва, 1953. – 120с.
237070
  Леонов Л.И. В высоких широтах / Л.И. Леонов. – Москва, 1954. – 120с.
237071
  Аккуратов В.И. В высоких широтах. Записки о полетах 1936-1946гг / Аккуратов В.И. – Москва ; Ленинград : Главсевморпути, 1947. – 193 с.
237072
  Серрано Х.Т. В Гаване идут дожди : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 3-148. – ISSN 1130-6545
237073
  Зозуляк Д. В гавані тихих дій = Молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 23-24. – ISSN 0868-4790
237074
  Немченко В.П. В Гане - новый президент // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 5 (670). – С. 53-54. – ISSN 0321-5075


  Президентские выборы в Гане.
237075
  Артюхин Юрий В гареме у морского котика. Котики, которые любят воду // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – сентябрь (№ 96). – С. 46-50 : фото
237076
   В гармонии с миром : к юбилею Светланы Андреевны Езовой // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 31-33. – ISSN 1727-4893
237077
  Клюев Н.Н. В гармонии с природой / Н.Н. Клюев. – М., 1988. – 46с.
237078
  Киселев Н.Н. В гармонии с природой / Н.Н. Киселев. – Киев : Политическая литература, 1989. – 125с.
237079
   В гармонии с природой. Лучшие сафари-лоджи мира : тема номера Сафари // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 74-79 : Фото
237080
  Захаров Я.И. В гарнизоне ракетном / Я.И. Захаров. – М., 1964. – 75с.
237081
   В гастроном или в аптеку. 8 мифов о витаминах // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 80-81 : фото
237082
  Недбайло А.К. В гвардейской семье. / А.К. Недбайло. – Киев, 1975. – 206с.
237083
  Шаповалов В.Д. В Гвинее : Записки участника экспедиции / В.Д. Шаповалов. – Владивосток, 1962. – 40с.
237084
   В географической комиссии, 1915. – 7 с. – Отд. оттиск из : Львовский вестник, неофициальная часть, № 53, 1915 г.
237085
  Соболевский В.И. В геометрии навсегда // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 120-124.
237086
  Александрова Наталья В Германии делают акцент на комбинированные программы : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 42-43 : Фото
237087
  Корольков Ю.М. В Германии после войны / Ю.М. Корольков. – М, 1951. – 404с.
237088
  Корольков Ю.М. В Германии после войны ...и еще через двадцать лет / Ю.М. Корольков. – М, 1965. – 435с.
237089
  Артюшин О. В Германии родилась новая Левая партия // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 28. – С. 20-22. – ISSN 0234-1670
237090
  Бируков Б.И. В германском плену : отголоски пережитого / Б.И. Бируков. – Саратов : [б. и.], 1916. – 104 с.
237091
  Маковецкий Е.А. В герменевтике искусства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 92-100. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
237092
  Юрзанов В.В. В героической Корее / В.В. Юрзанов. – М, 1958. – 164с.
237093
  Киселев О.Н. В гидростате "Север-1" / О.Н. Киселев. – Л, 1970. – 126с.
237094
  Залесова И.А. и др. В главе технического прогресса / И.А. и др. Залесова. – Киров, 1980. – 80с.
237095
  Кроник А. В главных ролях: вы, мы, он, ты, я. : Психология значимых отношений / А. Кроник, Е. Кроник. – Москва : Мысль, 1989. – 204с. – ISBN 5-244-00263-5
237096
  Любовников О.М. В глаза смотрю. / О.М. Любовников. – Киров, 1964. – 64с.
237097
   В глазах любящих. – Красноярск, 1963. – 198с.
237098
  Казанцев В.И. В глазах моих небо / В.И. Казанцев. – Томск : Томское книжное, 1962. – 92 с.
237099
  Родіонов С.П. В глибинах надр радянської Укрнаїни / С.П. Родіонов. – Київ, 1958. – 48с.
237100
  Боярченко І.Х. В глибини Всесвіту / І.Х. Боярченко. – К., 1963. – 148с.
237101
  Васильєв М.В. В глибини невичерпного / М.В. Васильєв, К.П. Станюкович. – Київ : Техніка, 1978. – 200 с.
237102
  Вінграновський М.С. В глибині дощів : повість / М.С. Вінграновський. – Київ, 1985. – 255 с.
237103
  Колташов В. В глобальной паузе: экономика России, состояние и перспективы // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 4 (42). – С. 16-21
237104
  Воронкова Л.Ф. В глуби веков / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1973. – 383с.
237105
  Воронкова Л.Ф. В глуби веков / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1977. – 400с.
237106
  Дмитриев В.И. В глубинах Балтики / В.И. Дмитриев, О.Г. Чемесов. – М., 1988. – 199с.
237107
  Харадзе Е.К. В глубинах Вселенной / Е.К. Харадзе. – Москва : Знание, 1956. – 32 с.
237108
  Болт Б.А. В глубинах Земли. О чем рассказівают землетрясения / Б.А. Болт; Под ред. Л.П.Винника. – Пер.с англ. – Москва : Мир, 1984. – 189с.
237109
  Зиммер Карл В глубинах мозга. Тайны мозга / Зиммер Карл, Кларк Роберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Февраль, № 125. – С. 60-79 : фото
237110
  Биб В. В глубинах океана : спуск в батисфере на глубину 923 метров / В. Биб ; пер.с англ. И.Г. Вагиной ; под ред. Л.А. Зенкевича. – Москва ; Ленинград : Биомедгиз, 1936. – 100 с. : табл., ил.; 33 ил., 8 цветн. и 8 черн. табл.
237111
  Смирнов В.И. В глубинах пещер. / В.И. Смирнов. – Симферополь, 1964. – 103с.
237112
  Дублянский В.Н. В глубинах подземного мира / В.Н. Дублянский, В.П. Гончаров. – Симферополь : Крым, 1970. – 56 с.
237113
  Колышкин И.А. В глубинах полярных морей / И.А. Колышкин. – 2-е изд, испр. и доп. – М., 1970. – 328с.
237114
  Рогов А.А. В глубинах пяти морей / А.А. Рогов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 118с.
237115
  Пропп М.В. В глубинах пяти океанов : Тридцать лет под водой / М.В. Пропп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 255с.
237116
  Райт Х. В глубинах Тихого океана. / Х. Райт. – Москва, 1961. – 264 с.
237117
  Сальников К.В. В глубине веков / К.В. Сальников. – Свердловск, 1949. – 112с.
237118
  Сальников К.В. В глубине веков / К.В. Сальников. – 2-е изд. – Свердловск, 1959. – 140с.
237119
  Абрамов И.В. В глубине обороны / И.В. Абрамов. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 448 с.
237120
  Западов А.В. В глубине строки / А.В. Западов. – М : Советский писатель, 1972. – 279 с.
237121
  Западов А.В. В глубине строки / А.В. Западов. – Изд. 2-е, доп. – М, 1975. – 296с.
237122
  Салуцкий А.С. В глубинке / А.С. Салуцкий. – М, 1988. – 238с.
237123
  Кувалдин В.А. В глубинке. / В.А. Кувалдин. – Иваново, 1959. – 122с.
237124
  Лабынцев Ю.А. В глубинном Полесье (Турово-Пинская земля) / Ю.А. Лабынцев. – Москва, 1989. – 160 с.
237125
  Ефремов Ю.Н. В глубины Вселенной / Ю.Н. Ефремов. – Москва : Наука, 1973. – 200 с.
237126
  Ефремов Ю.Н. В глубины Вселенной / Ю.Н. Ефремов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1977. – 224 с.
237127
  Ефремов Ю.Н. В глубины Вселенной / Ю.Н. Ефремов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1984. – 224 с.
237128
   В глубины микромира. – М, 1974. – 15с.
237129
  Печатин А.А. В глубины моря / А.А. Печатин, С.А. Аслезов. – Москва, 1960. – 60с.
237130
  Васильев М.В. В глубины неисчерпаемого / М.В. Васильев, К.П. Станюкович. – Москва : Атомиздат, 1975. – 239 с.
237131
  Воронов П.С. В глубины планеты / П.С. Воронов. – Ленинград, 1969. – 23с.
237132
  Черский Н.В. В глубины прошлого Якутии / Н.В. Черский. – Якутск, 1956. – 59с.
237133
  Черский Н.В. В глубины прошлого Якутии / Н.В. Черский. – 2-е, перераб. и доп. – Якутск, 1962. – 88с.
237134
  Рубан И.П. В глубь Антарктиды / И.П. Рубан. – М., 1966. – 159 с.
237135
   В глубь веков : книга о Государственном Эрмитаже. Пособие для учителей истории. – Ленинград : Типография № 2 им. Евг. Соколовой УПП Ленсовнархоза, 1961. – 278 с.
237136
  Гаджиев В глубь веков / Гаджиев, А.-Р.Г. – Махачкала, 1968. – 76с.
237137
   В глубь веков : Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 126 : Фото.Карта. – ISSN 1029-5828
237138
  Софронов А.В. В глубь времени : роман в стихах / А.В. Софронов. – Москва
Кн. 1. – 1980. – 173 с.
237139
  Софронов А.В. В глубь времени / А.В. Софронов. – М.
Кн.2. – 1984. – 239с.
237140
  Софронов А.В. В глубь времени / А.В. Софронов. – Москва, 1986. – 411с.
237141
  Воздвиженский Б.И. В глубь земли / Б.И. Воздвиженский, Б.М. Ребрик. – Москва, 1989. – 167с.
237142
  Уильямс А.Р. В глубь Земли. Покоряя пещеры // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – август, № 119. – С. 72-73 : фото
237143
  Стрельцов А. В глубь континента: исследование Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 12 (84 ). – С. 4-15. – ISSN 1812-867Х
237144
  Стрельцов А. В глубь континента: исследование Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 3 (87). – С. 4-23. – ISSN 1812-867Х
237145
  Стрельцов А. В глубь континента: исследование Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 4-19. – ISSN 1812-867Х
237146
  Стрельцов А. В глубь континента: исследование Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 1 (85). – С. 4-21. – ISSN 1812-867Х
237147
  Пехов А.П. В глубь невидимого мира / А.П. Пехов. – Москва, 1962. – 32с.
237148
  Кафтор С. В глубь неисследованной Азии / С. Кафтор. – 2-е изд. – М.-Л., 1931. – 88 с.
237149
  Софронов А.В. В глубь памяти / А.В. Софронов. – Москва, 1979. – 328с.
237150
  Мокиенко В.М. В глубь поговорки / В.М. Мокиенко. – Москва, 1975. – 173с.
237151
  Мокиенко В.М. В глубь поговорки / В.М. Мокиенко. – Киев, 1989. – 220с.
237152
  Михневич А.Е. В глубь слова человеческого / А.Е. Михневич. – Минск, 1982. – 64с.
237153
  Юнусалиев М.Б. В глубь тысячелетий по долинам Киргизстана. / М.Б. Юнусалиев. – Фрунзе, 1970. – 36с.
237154
  Хмельницкая Т.Ю. В глубь характера / Т.Ю. Хмельницкая. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 253 .
237155
  Куратов Г.С. В глухой таежной стороне. / Г.С. Куратов. – Якутск, 1961. – 139с.
237156
  Снопков А.В. В глухой тайге. / А.В. Снопков. – Киев, 1956. – 194с.
237157
  Снегов С.А. В глухом углу / С.А. Снегов. – Калининград, 1962. – 395с.
237158
  Брыль Я. В глухую полночь / Янка Брыль ; авториз. пер. с белорус. А.Островского. – Москва : Воениздат, 1969. – 181 с.
237159
  Почивалин Н.М. В глуши / Н.М. Почивалин. – М, 1971. – 318с.
237160
  Добротворский П.И. В глуши Башкирии / П.И. Добротворский. – Уфа, 1989. – 253с.
237161
  Мерварт А.М. В глуши Цейлона. (Путевые заметки участников экспедиции Академии Наук в Индию и на Цейлонв в 1914-1918 гг.) / А.М. Мерварт, Л.А. Мерварт. – Ленинград, 1928. – 68с.
237162
  Кафтор С. В глуши экваториальной Америки / С. Кафтор. – М.-Л., 1930. – 136 с.
237163
  Черкасов В. В гоголевском коде : о "Записках" Г. Державина в освещении В. Ходасевича // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 3. – С. 73-94. – ISSN 0042-8795
237164
  Абдрашитов Х.Ш. В год великого пробуждения : повесть : [о М. Бекметове : для ст. шк. возраста] / Хаким Абдрашитов, Николай Узбаханов. – Алма-Ата : Жалын, 1987. – 101, [1] с.
237165
  Смирнов С. В год рождения Ландау (1908) // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 88-92. – ISSN 0130-1640
237166
  Солер Пуиг В год января / Солер Пуиг. – Москва, 1967. – 261 с.
237167
  Чарнецький С. В години задуми... : (поезії) / Степан Чарнецький. – Львів : [Дpук. Ставpопиг. Ін-та. Під упp. Ю. Сидоpака], 1917. – 46, [2] с. – В кн. також віpші Г. Гейне та уpив. з дpами "Іола" Ю. Жулавського в пеp. авт. – (Hовітня бібліотека ; Ч. 24)
237168
  Сосюра В. В годину гніву : Поезії / В. Сосюра. – Саратов : Укрвидав при ЦК КП /б/У, 1942. – 80 с. – (Українська художня література)
237169
  Заслоновский Н.С. В годину гроз / Н.С. Заслоновский. – Казань, 1960. – 103с.
237170
  Кит П.Г. В годину дозвілля / П.Г. Кит. – Київ, 1991. – 47с.
237171
  Клейн Б.С. В годину испытаний. / Б.С. Клейн. – Минск, 1986. – 156с.
237172
  Пашнев И Э. В году тринадцать месяцев / И Э. Пашнев, . – Воронеж, 1983. – 415с.
237173
  Пашнев Э.И. В году тринадцать месяцев. / Э.И. Пашнев. – Воронеж, 1967. – 291с.
237174
  Хачатрян А.Х. В году триста пять дней / А.Х. Хачатрян. – М, 1981. – 288с.
237175
  Никифоров П.М. В годы большевистского подполья / П.М. Никифоров. – Москва, 1952. – 327с.
237176
  Корольков Ю.М. В годы большей войны... / Ю.М. Корольков. – М, 1983. – 575с.
237177
  Корольков Ю.М. В годы большой войны... / Ю.М. Корольков. – Москва, 1981. – 575 с.
237178
  Дзержинская С.С. В годы великих боев / С.С. Дзержинская. – Москва, 1964. – 447с.
237179
  Дзержинская С.С. В годы великих боев / С.С. Дзержинская. – Москва, 1965. – 447с.
237180
  Левченко И.Н. В годы великой войны / И.Н. Левченко. – М, 1955. – 312с.
237181
  Левченко И.Н. В годы великой войны / И.Н. Левченко. – М, 1956
237182
   В годы Великой Отечественной войны. – Л, 1959. – 180с.
237183
  Кошевой П.К. В годы военные / П.К. Кошевой. – Москва, 1978. – 283 с.
237184
   В годы войны. – М, 1985. – 238с.
237185
  Леонов Л.М. В годы войны и после / Л.М. Леонов. – М, 1968. – 406с.
237186
  Леонов Л.М. В годы войны и после / Л.М. Леонов. – Ставрополь, 1974. – 318с.
237187
   В годы гражданской войны. – Иваново, 1957. – 252с.
237188
  Александров Ф.Л. В годы нового революционного подъема / Александров Ф.Л. ; Ин-т истории партии МК и КПСС - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Московский рабочий, 1960. – 128 с.
237189
  Бабко В.А. В годы подполья / В.А. Бабко. – Киев : Госполитиздат УССР, 1950. – 168 с.
237190
  Шимков И. В годы подполья. / И. Шимков. – Кишинев, 1963. – 127с.
237191
   В годы подполья. 1910 г. - февр. 1917 г. : Сборник воспоминаний. – Москва : Политиздат, 1964. – 383 с.
237192
  Ленин В.И. В годы реакции / В.И. Ленин. – М., 1925. – 77с.
237193
  Савинкова С.А. В годы старого режима / С.А. Савинкова. – Москва, 1918. – 285с.
237194
  Груздев К.А. В годы суровых испытаний / К.А. Груздев. – Минск, 1976. – 191с.
237195
  Бекасов А.П. В годы суровых испытаний : Калуж. обл. в Великой Отеч. войне / [ред. А.П. Бекасов ; В.Д. Белов, Н.Н. Гусев, М.А. Касаткин и др. ; редкол.: А.П. Бекасов и др.]. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1984. – 272 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 261-270
237196
   В годы суровых испытаний. – Л, 1985. – 422с.
237197
  Кузнецов Д.Н. В годы суровых испытаний / Д.Н. Кузнецов. – М., 1985. – 160с.
237198
  Гакаев Х.А. В годы суровых испытаний / Х.А. Гакаев. – Грозный, 1988. – 118с.
237199
  Иванов Г.П. В годы суровых испытаний. / Г.П. Иванов. – Краснодар, 1967. – 303с.
237200
  Гордеев А.Ф. В годы суровых испытаний: опыт и проблемы партийного руководства комсомолом Украины в 1941-1945 гг. / А.Ф. Гордеев. – Х, 1991. – 152с.
237201
  Дубина К.К. В годы тяжелых испытаний. / К.К. Дубина. – К., 1962. – 263с.
237202
  Кокорин А.В. В Голландии : путевой альбом / А.В. Кокорин. – Москва : Главполиграфпром, 1967. – 72 с.
237203
  Смольников И.Ф. В голубом небе жаворонок / И.Ф. Смольников. – Л., 1989. – 271с.
237204
  Ігнатенко М.І. В голубому ореолі : поезії / М.І. Ігнатенко. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 233 с.
237205
  Степанов В.А. В голубую стихию / В.А. Степанов. – Москва : Мысль, 1975. – 159с.
237206
  Корнаков В.В. В гольцах светает / В.В. Корнаков. – М., 1974. – 349с.
237207
  Корнаков В В. В гольцах светает. / В В. Корнаков, . – Улан-Удэ, 1962. – 390с.
237208
  Корнаков В.В. В гольцах светает. / В.В. Корнаков. – М., 1967. – 351с.
237209
  Корнаков В.В. В гольцах светает: Роман. / В.В. Корнаков. – 4-е изд. – Улан-Удє, 1979. – 317с.
237210
  Болдырев С.Н. В горах : [повесть] / С.Н. Болдырев ; [ил. Ю.Г. Макаров]. – Минск : Профтехиздат, 1960. – 238 с. : ил.
237211
  Карим Х.К. В горах / Х.К. Карим. – Уфа, 1969. – 96 с.
237212
  Морчиладзе М. В горах : повести / Михо Морчиладзе ; пер. с груз. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 256 с.
237213
  Рагимов С. В горах Агбулага : роман / С. Рагимов. – Баку : Детюниздат, 1962. – 483 с.
237214
  Костюковский Б.А. В горах Акатуя. Книга о людях одного колхоза. / Б.А. Костюковский. – М., 1955. – 236с.
237215
   В горах Алтая. – Горно-Алтайск, 1950. – 47с.
237216
  Коптелов А. В горах Алтая. / А. Коптелов. – Москва : Молодая гвардия, 1937. – 138с.
237217
   В горах Афганистана. – Днепропетровск, 1988. – 140с.
237218
   В горах Афганистана. – Л, 1990. – 221с.
237219
  Васильченко И.И. В горах было неспокойно / И.И. Васильченко. – Орджоникидзе, 1988. – 197с.
237220
  Сейранян Б.М. В горах весна : новеллы и рассказы / Беник Сейранян ;. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 451 с.
237221
  Нальский Я.И. В горах Восточной Бухары / Я.И. Нальский. – Душанбе, 1974. – 291с.
237222
  Козлов К.А. В горах голубого Алтая. / К.А. Козлов. – 1974. – Барнаул, 1952. – 84с.
237223
  Трунов Д. В горах Дагестана / Д. Трунов. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 351с.
237224
  Башаев М. В горах Дагестана : роман / М. Башаев; пер. с лакск. – Москва : Советский писатель, 1964. – 198 с.
237225
  Мележ И. В горах дожди : очерки и рассказы / И. Мележ. – Москва, 1966. – 46 с.
237226
  Возовиков В.С. В горах долго светает / В.С. Возовиков. – Москва, 1986. – 223с.
237227
  Возовиков В.С. В горах долго светает / В.С. Возовиков. – Москва, 1990. – 315с.
237228
  Алексеенко В.В. В горах Дордони / В.В. Алексеенко. – Волгоград, 1981. – 174с.
237229
  Светлая К. В горах Ештеда : Романы. Рассказы / К. Светлая. – Ленинград : Художественная литература, 1972. – 527с.
237230
  Лукницкий П.Н. В горах и в сердцах людей / П.Н. Лукницкий. – Душанбе, 1971. – 446с.
237231
  Поп И.И. В горах и долинах Закарпатья / И.И. Поп, Д.И. Поп. – Москва, 1971. – 135 с.
237232
  Резниченко В. В горах и кручах района Каневской дислокации / В. Резниченко. – Киев, 1926. – 84с.
237233
   В горах и лесах Крыма. – Симферополь, 1957. – 112с.
237234
  Бардин В.И. В горах и на ледниках Антарктиды / В.И. Бардин. – Москва : Знание, 1989. – 189, [3] с., [8] л. ил. : ил.
237235
  Ена В.Г. В горах и на равнинах Крыма / В.Г. Ена. – Симферополь : Таврия, 1973. – 112с.
237236
   В горах и селах нового Китая. – Москва : Правда, 1957. – 375с.
237237
  Балаев Т.И. В горах Ира : стихи и поэма : пер. с осет. / Тембулат Балаев ; [ил. С.А. Соколов]. – Москва : Советская Россия, 1974. – 143 с.
237238
  Оленич-Гнененко В горах Кавказа / Оленич-Гнененко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов -на-Дону, 1947. – 248с.
237239
  Оленич-Гнененко В горах Кавказа / Оленич-Гнененко. – М., 1949. – 253с.
237240
  Оленич-Гнененко В горах Кавказа / Оленич-Гнененко. – Ростов -на-Дону, 1952. – 267с.
237241
   В горах Кавказа. – М, 1954. – 32с.
237242
  Оленич-Гнененко В горах Кавказа / Оленич-Гнененко. – Москва, 1955. – 296с.
237243
  Промптов Ю.Г. В горах Кавказа. / Ю.Г. Промптов. – М, 1953. – 86с.
237244
  Улубабян Б. В горах Карабаха : повесть и рассказы / Баграт Улубабян; авториз. пер. с арм. В.Василевского. – Москва : Советский писатель, 1962. – 192 с.
237245
  Лялицкая С.Д. В горах Крыма / С.Д. Лялицкая. – Москва, 1960. – 184с.
237246
  Ма Ф. и Си Ж. В горах Люйляна / Ф. и Си Ж. Ма. – Москва, 1951. – 568с.
237247
  Гамзатов Р.Г. В горах мое сердце : стихотворения, поэмы / Р.Г. Гамзатов; авториз. пер. с авар. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 439 с.
237248
  Симонов Е.Д. В горах мое сердце / Е.Д. Симонов. – Москва, 1974. – 304с.
237249
  Бернс Р. В горах мое сердце = My heart"s in the highlands : [стихотворения] / Роберт Бернс ; [пер. с англ. Самуила Маршака]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2011. – 349, [2] с. – Текст парал. на рус. и англ. яз. – (Азбука-Классика). – ISBN 978-5-389-01507-4
237250
  Моротская Стелла В горах мое сердце // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 5 (2944). – С. 43-53 : фото
237251
  Никонов В.Г. В горах мое сердце. / В.Г. Никонов. – Иркутск, 1976. – 176с.
237252
  Вахрамеев К.В. В горах Олона / К.В. Вахрамеев. – Челябинск, 1958. – 259с.
237253
  Яценко В.С. В горах Памира : Путевые записки участника Памирской альпинистской экспедиции 1940 г. / В.С. Яценко. – Москва : Географиздат, 1950. – 187с.
237254
  Яценко В.С. В горах Памира / В.С. Яценко. – Москва : Географиздат, 1950. – 13с.
237255
  Станюкович К.В. В горах Памира и Тянь-Шаня / К.В. Станюкович. – Москва : Мысль, 1977. – 256с. – (Путешествия. Приключения. Поиск.)
237256
  Воскресенский С.В. В горах Путорана / С.В. Воскресенский. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 160с.
237257
  Шумаков Н.Д. В горах ранний снег / Н.Д. Шумаков. – Л, 1984. – 272с.
237258
  Пардо Хосе Льярда В горах Саерра-Моэстра / Пардо Хосе Льярда. – М., 1960. – с.
237259
  Гусев О.К. В горах Северного Прибайкалья : (записки путешественника-натуралиста) / О.К. Гусев. – Москва : Мысль, 1964. – 143 с. – (Рассказы о природе. Географическая серия)
237260
   В горах Северного Тянь-Шаня : туристский очерк. – Москва : Молодая гвардия, 1930. – 61 с. : 10 рис., карта
237261
  Арсеньев В.К. В горах Сихотэ-Алиня / Арсеньев В.К. – Москва : Молодая гвардия, 1937. – 273 с. : ил.
237262
  Арсеньев В.К. В горах Сихотэ-Алиня : [экспедиция Русского геогр. о-ва. 24/VI 1908 г.] / Арсеньев В.К. – Москва : Географгиз, 1955. – 327 с., [1] л. карт. – Библиогр. в примеч.: с. 252-254
237263
  Бабиков Ю.Н. В горах Словакии : повесть / Юрий Бабиков. – Москва : Воениздат, 1985. – 174 с. : ил.
237264
  Дорошенко І.І. В горах Словаччини / І.І. Дорошенко, В. Мандрик. – Братіслава, 1959. – 209 с.
237265
  Вергасов И.З. В горах Таврии : воспоминания [нач. штаба 4-го партизанского района в Крыму] / И. Вергасов. – Симферополь : Крымиздат, 1949. – 240 с.
237266
  Вергасов И.З. В горах Таврии / И.З. Вергасов. – Москва, 1956. – 280 с.
237267
  Вергасов И.З. В горах Таврии / И.З. Вергасов. – Київ, 1964. – 353с.
237268
  Вергасов И.З. В горах Таврии / И.З. Вергасов. – Київ, 1969. – 350с.
237269
  Гроссгейм А.А. В горах Талыша / А.А. Гроссгейм. – Москва, 1948. – 126с.
237270
  Гроссгейм А.А. В горах Талыша / А.А. Гроссгейм. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 120 с.
237271
  Куренцов А.И. В горах Тачин-Гуана. / А.И. Куренцов. – Владивосток, 1951. – 205с.
237272
  Басаргин И.У. В горах Тигровых / И.У. Басаргин ; худож. В.Г. Дмитриев. – Москва : Советский писатель, 1975. – 335 с. : ил.
237273
  Айлисли А. В горах туман : повести и рассказы / А. Айлисли. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 192 с.
237274
  Айлисли А. В горах туман... : повести и рассказы / А. Айлисли ; [пер. с азерб. Т. Калякиной ; вступ. ст. Л. Кассиля]. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 192 с. : ил.
237275
  Мариковский П.И. В горах Тянь-Шаня / П.И. Мариковский. – Алма-Ата : Казахстан, 1981. – 128 с. : ил.
237276
  Подъяпольский Г.А. В горах Центрального Кавказа : Записки натуралиста и краеведа / Г.А. Подъяпольский. – Нальчик, 1967. – 119с.
237277
  Мамакаев А.Ш. В горах Чечни : поэма / Арби Мамакаев ;. – Грозный, 1977. – 6 с.
237278
  Лу Чжу-го В горах Шанганьлина / Лу Чжу-го. – М., 1957. – 142с.
237279
  Пославская О.Ю. В горах Южного Узбекистана / О.Ю. Пославская. – Ташкент, 1967. – 108с.
237280
  Герасимов О.Г. В горах Южной Аравии / О.Г. Герасимов, Ю.В. Машин. – Москва : Мысль, 1966. – 86с. – (У карты мира)
237281
  Войстров Д.Ф. В горецком редколесье : [партизан. движение в Горец. р-не Могилев. обл.] / Войстров Д.Ф. – Минск : Беларусь, 1986. – 142, [2] с., [4] л. портр.
237282
  Бакаев Д.А. В горниле сражений : [Пенз. парт. орг. в годы Великой Отеч. войны] / Д.А. Бакаев. – Саратов : Приволжское кгижное издательство, 1989. – 141, [1] с.
237283
  Кациев Х.Х. В горном ауле : повести / Х.Х. Кациев; пер. с балкар. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1966. – 186 с.
237284
  Шомахов А. В горном краю / А. Шомахов. – Нальчик, 1960. – 136с.
237285
  Ермаков А.С. В город за счастьем. Из воспоминаний юности / А.С. Ермаков. – Оренбург, 1959. – 28с.
237286
  Немиро О.В. В город пришел праздник / О.В. Немиро. – Л., 1973. – 111с.
237287
  Богданова Светлана В город царской овцы за... кустодиевской красавицей : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 81 : Фото
237288
  Хирен З.А. В городе больше не стреляют / З.А. Хирен. – М., 1974. – 48с.
237289
  Снегин Д.Ф. В городе Верном / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата
1. – 1956. – 310с.
237290
  Снегин Д.Ф. В городе Верном / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата
2. – 1959. – 416с.
237291
   В городе дождь. – М, 1966. – 32с.
237292
  Антонов С.Ф. В городе древнем : роман / С.Ф. Антонов ; худож. О.П. Шамро. – Москва : Воениздат, 1985. – 366 с. : ил.
237293
  Новиков В.А. В городе дремлющих львов. /В старом магазине/. Повесть. / В.А. Новиков. – Алма-Ата, 1959. – 123с.
237294
  Уйда В городе и в деревне = (Puck) : (Puck) : Наблюдения непризнанного сатирика : Картины английской жизни : Роман : Пер. с англ. : [В 2-х т.] / Уйда [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Меркульева
Т. 2. – 1875. – 313 с.
237295
   В городе корабелов. – Одесса, 1989. – 229с.
237296
  Мунтяну Ф. В городе над Мурешем / Ф. Мунтяну. – Москва, 1956. – 360с.
237297
  Стонов Д.М. В городе наших отцов. / Д.М. Стонов. – Москва : Советский писатель, 1964. – 223 с.
237298
  Козлов И.А. В городе русской славы. / И.А. Козлов. – Москва, 1950. – 192с.
237299
  Козлов И.А. В городе русской славы. / И.А. Козлов. – Симферополь, 1950. – 232с.
237300
  Козлов И.А. В городе русской славы. (Главы из книги о севастопольской подпольной ком. организации в период нем.-фашист. оккупации). / И.А. Козлов. – Москва, 1952. – 72с.
237301
  Кан Г. В Городе Яблок. / Г. Кан. – Алма-Ата : Жалын, 1990. – 77 с.
237302
  Афанасьев А.В. В городе, в 70-х годах : повести и рассказы / А.В. Афанасьев. – Москва : Современник, 1976. – 286 с. – (Новинки "Современника")


  Содерж.: Повести: Мелодия на два голоса; Не везет; Операция; Рассказы: Долгое возвращение; Поздно или рано; Без любви; В моей жизни много счастья; Только так; У каждого - свое; Поликарпов, и др. произведения.
237303
  Богушевич Ю.К. В городке над Неманом : повесть : [для сред. школьного возраста] / Ю.К. Богушевич ; ил. Ю. Герасименко. – Минск : Мастацкая література, 1973. – 95 с. : ил.
237304
  Куликов А.П. В городке сибирском. / А.П. Куликов. – Новосибирск, 1960. – 68с.
237305
   В городской гостинице. – М, 1966. – 32с.
237306
  Кеслер А. В городском саду / А. Кеслер. – Москва, 1954. – 47с.
237307
  Мордвинов Р.Н. В горозные годы гражданской войны / Р.Н. Мордвинов. – Москва, 1971. – 286с.
237308
  Васильев И.М. В гору - под гору / И.М. Васильев. – Москва, 1958. – 234с.
237309
  Саксе А.О. В гору : роман / Анна Саксе ;. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 968 с.
237310
  Саксе А.О. В гору : роман / Анна Саксе ; пер. с латыш.Л.Блюмфельд. – Москва : Советский писатель, 1949. – 438 с.
237311
  Саксе А.О. В гору : роман / Анна Саксе ; пер. с латыш.Л.Блюмфельд : Советский писатель, 1949. – 549 c.
237312
  Саксе А.О. В гору : роман / Анна Саксе ; авториз. пер. с латыш.Л.Блюмфельд. – Москва : Гослитиздат, 1951. – 448 с.
237313
   В гору. – Москва, 1955. – 527с.
237314
  Саксе Анна В гору : роман / Анна Саксе ; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Известия, 1968. – 519 с.
237315
  Стингл М. В горы к индейцам Кубы / М. Стингл. – М., 1974. – 102с.
237316
  Джапаров К. В горы пришла весна : повести и рассказы / Кудайберген Джапаров; пер. с кирг. Н.А.Губаревой, В.Я.Вакуленко. – Фрунзе : Кыргызстан, 1979. – 236 с.
237317
  Харебаты Л.П. В горы, в горы... / Л.П. Харебаты. – М., 1980. – 134с.
237318
   В горячих сердцах сохраняя.... – М, 1986. – 429с.
237319
   В гости к акулам // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 26-30 : фото
237320
  Адаменко Наталья В гости к духам Монголии : тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 8. – С. 30-37
237321
  Хайдеманн Кристина В гости к йогам : Здоровье // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 192-206 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
237322
  Плескачевская Инесса В гости к королеве : Путушествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 78-83 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
237323
  Задорожный Олег В гости к кхмерам с ветерком // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 80-83 : фото
237324
  Клименко Татьяна В гости к морским гигантам : один кадр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 32 : Фото
237325
  Аршинник Татьяна В гости к Мстиславу Тмутараканскому, проездом через Демьяна Многогрешного = Вперед, в прошлое : Украина. Автодор // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 38-46 : Іл.
237326
   В гости к Пацюку, Куму и Голове // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 88-92 : фото
237327
  Гриневская Дарья В гости к хоббитам и гномам : Кино // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 118 : Фото. – ISSN 1029-5828
237328
  Белоножкина Татьяна В гости к чаморро // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 60-61 : фото
237329
  Зубавин Б.М. В гостинице лесного города / Б.М. Зубавин. – М, 1966. – 408с.
237330
  Гуцало Є.П. В гості до білого світу : оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ, 1989. – 285 с.
237331
  Іванченко Н. В гості до Вікентія Хвойки // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.13
237332
  Меркулов В.А. В гостях / В.А. Меркулов. – Воронеж, 1990. – 156с.
237333
  Шарова Т.С. В гостях в китайской семье // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 10 (651). – С. 57-59. – ISSN 0321-5075
237334
  Смирнов С.В. В гостях и дома / С.В. Смирнов. – Москва, 1958. – 183с.
237335
  Ждан О.А. В гостях и дома / О.А. Ждан. – М., 1977. – 246с.
237336
  Песков В.М. В гостях и дома / В.М. Песков. – Воронеж, 1985. – 543с.
237337
  Балашов Д.М. В гостях и дома : три поездки за рубеж / Д.М. Балашов. – Москва : Патриот, 1991. – 176 с.
237338
  Яхонтов В.Д. В гостях и морских и оленных людей / В.Д. Яхонтов. – М, 1973. – 456с.
237339
   В гостях КПІ Посол України в Японії // Світ. – Київ, 2020. – Липень (№ 23/24). – С. 3
237340
  Біленко Василь В гостях у "бобиків" : Україна / хобі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 30-34 : Фото
237341
  Гривінський Р. В гостях у "естетичного дисидента" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 березня (№ 53/54). – С. 22-23


  З ініціативи "Дня" відбувся знаковий діалог Михайла Слабошпицького з Василем Голобородьком. Говорили про український Луганськ, "неофіційну" поезію та "неперекладні" рядки...
237342
  Искендеров Мамед Абдул оглы В гостях у австрийцев / Искендеров Мамед Абдул оглы. – Баку, 1958. – 119 с.
237343
   В гостях у Антона Макаренка // Кременчуччина - основа проєктування освіти регіону під час випробувань і надалі : матеріали III-ї наук.-пед. експедиції Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського : Кременчук, Горішні Плавні, Світловодськ, 18-19 трав. 2022 р. / НАН України, Ком. з розроблення наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського [та ін.] ; за наук. ред. А.П. Самодрина. – Кременчук : Новабук, 2022. – С. 56-61. – ISBN 978-617-639-356-6
237344
  Рыбичка Э. В гостях у афганского эмира / Эмиль Рыбичка; Пер. с немецк., ред., предисл. и прим. Ниалло А. – Москва : Молодая гвардия, 1935. – 175с. : Ил.
237345
  Волиняк П. В гостях у братів-словенців // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 220, травень : травень. – С. 21-22
237346
  Пасемко Іван В гостях у Велета української літератури Олеся Гончара // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 263-266. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розповідається про відзначення 90-ї річниці від дня народження Олеся Гончара у Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, про відвідини історичних та родинних місць на Полтавщині, що пов"язані з іменем цього ...
237347
  Буров Г.М. В гостях у далеких предков / Г.М. Буров. – [Сыктывкар] : Коми кн. изд-во, 1968. – 80 с. : ил.
237348
  Козлов И.И. В гостях у декабристов. / И.И. Козлов. – Иркутск, 1975. – 120с.
237349
  Горчаков О.А. В гостях у дяди Сэма / О.А. Горчаков. – М., 1965. – 223с.
237350
  Клычков С.А. В гостях у журавлей / С.А. Клычков. – Москва, 1985. – 253с.
237351
  Туберовская О.М. В гостях у картин. / О.М. Туберовская. – Л., 1964. – 158с.
237352
  Туберовская О.М. В гостях у картин. / О.М. Туберовская. – Изд. 2-е. – Л., 1973. – 162с.
237353
  Жуков А. В гостях у Кельтського тигра // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 січня (№ 8/9). – С. 16


  Як бюджетно, пізнавально й цікаво провести день у Дубліні.
237354
  Шерфиг Х. В гостях у киргизов / Х. Шерфиг. – Фрунзе, 1969. – 74с.
237355
  Витухновский А.Л. В гостях у Клио: История: чем она рпассказывает, чему учит, как помогает преобразовывать мир / А.Л. Витухновский. – 2-е перераб.и доп. изд. – Петрозаводск, 1986. – 180с.
237356
   В гостях у Корнелії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 58-59 : фото
237357
  Архангельский В.В. В гостях у Курбана / Архангельский В.В. – Москва : Физкультура и спорт, 1951. – 108 с.
237358
  Майборода Наталя В гостях у Кустуріци : Сербія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 76-77 : Фото
237359
  Мар Е.П. В гостях у Ленина / Е.П. Мар. – М., 1971. – 160с.
237360
  Промптов Ю.Г. В гостях у людей ущелий / Ю.Г. Промптов. – Москва, 1939. – 119с.
237361
  Воронин Н.К. В гостях у матери / Н.К. Воронин. – Ярославль, 1974. – 63с.
237362
  Стреляный А.И. В гостях у матери / А.И. Стреляный. – М., 1984. – 352с.
237363
  Стреляный А.И. В гостях у матери / Анатолий Стреляный. – Москва : Правда, 1989. – 478 с. – В изд. также: Что человеку надо? / Г. Лисичкин
237364
  Дашевський О.Г. В гостях у матері : оповідання / О.Г. Дашевський. – Дніпропетровськ : Промінь, 1974. – 142 с.
237365
  Далекий М.О. В гостях у мільйонерів / М.О. Далекий. – Львів, 1947. – 88 с.
237366
  Баранчеева Ирина В гостях у младенца Христа / Баранчеева Ирина, Торнелло Марио // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 12 (60). – С. 50-59. – ISSN 1812-867Х


  Из истории праздника Рождества
237367
  Гехт С.Г. В гостях у молодежи / С.Г. Гехт. – Москва, 1960. – 176с.
237368
  Речкалов Г.А. В гостях у молодости. / Г.А. Речкалов. – М., 1968. – 32с.
237369
  Филиппов Б.Т. В гостях у моря / Б.Т. Филиппов. – Астрахань, 1964. – 52с.
237370
  Сухов Ф.Г. В гостях у незабудок. / Ф.Г. Сухов. – М, 1975. – 38с.
237371
  Пасемко І. В гостях у Олеся Гончара // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 80-84. – ISSN 0131-2561
237372
   В гостях у принца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 34-37 : фото
237373
  Свиридова И.Н. В гостях у разных народов. / И.Н. Свиридова. – М., 1970. – 104с.
237374
   В гостях у ректора // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 31 березня (№ 38). – С. 1


  Зустріч ректора В. Скопенка і членів вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка з редакторами провідних засобів масової інформації.
237375
   В гостях у ректора // Сільські вісті. – Київ, 2000. – 30 березня (№ 36). – С. 3


  Звіт про засідання гільдії головних редакторів, яке пройшло в стінах рідного для більшості журналістів КНУ імені Тараса Шевченка. Про зустріч з ректором В. Скопенком.
237376
   В гостях у ректора [В.В. Скопенка] // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 30 березня (№ 40). – С. 1 : фото
237377
   В гостях у ректора [Віктора Скопенка] // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 30 березня (№ 64). – С. 1, 2


  Головні редактори газети "Вечірній Київ" в гостях у ректора КНУ імені Тараса Шевченка В. Скопенка.
237378
  Симаненков И.К. В гостях у северного бора / И.К. Симаненков. – Петрозаводск, 1968. – 103с.
237379
  Ерхов Е. В гостях у солнца / Е. Ерхов. – Томск, 1963. – 76с.
237380
  Дружинин П.Д. В гостях у солнца. / П.Д. Дружинин. – М, 1965. – 171с.
237381
  Агнаев Г. В гостях у сына : повести и рассказы / пер. с осет. Гастан Агнаев. – Москва : Современник, 1982. – 239 с.
237382
  Рубинштейн Р.И. В гостях у Хнумхотепа : рассказы о древне-египетских художниках, скульпторах и мастерах / Р.И. Рубинштейн. – Москва : Просвещение, 1970. – 143 с.
237383
  Панов В.А. В гостях у чехословацких и румынских охотников. / В.А. Панов. – М., 1960. – 64с.
237384
  Смолан Рик В гостях у эксцентриков : на своем поле. Англичане / Смолан Рик, Эрвитт Дженифер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 86-105 : фото. – ISSN 1029-5828
237385
   В гостях у Эола и Гефеста // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 58-65 : фото
237386
  Баева Светлана В гостях хорошо, а дома..? // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 39 : рис.
237387
  Водопшин А. В гостяху академика Харитона // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 98-104. – ISSN 0869-7078
237388
  Бычков Ю.А. В государственном масштабе / Ю.А. Бычков. – М, 1980. – 142с.
237389
   В граните вечности. – Рига, 1969. – 120с.
237390
   В граните и бронзе. – Краснодар, 1975. – 146с.
237391
   В Грецию - за гармонией духа и тела // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 32-33 : фото
237392
  Финк Л.А. В гриме и без грима. Актеры нашего театра / Л.А. Финк. – Куйбышев, 1965. – 235с.
237393
  Почанин С.З. В грозном восемнадцатом / С.З. Почанин. – Минск, 1969. – 352с.
237394
  Дельва В.А. В грозном зареве сорок первого / В.А. Дельва. – Харьков, 1990. – 260с.
237395
  Коноплин Н.Т. В грозном зареве. Роман. / Н.Т. Коноплин. – Воронеж, 1959. – 306с.
237396
   В грозные годы. – Омск, 1973. – 397с.
237397
  Гофштейн Д. В грозные дни : пер. с еврейс. / Давид Гофштейн; : Союз сов. писателей Украины, 1942. – 28 с. – (Фронт и тыл = Б-ка Союза сов. писателей Украины)
237398
  Глуховский С.Д. В грозный час / С.Д. Глуховский. – М, 1956. – 135с.
237399
  Ревунов В.С. В грозный час / В.С. Ревунов. – М., 1958. – 40с.
237400
  Лыков И.С. В грозный час / И.С. Лыков. – 2-е изд., испр. – Москва, 1986. – 319с.
237401
  Акимов К.И. В грозовые годы : [сб. очерков боевой жизни юных партизан : для сред. шк. возраста] / К.И. Акимов. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 111 с. : ил. – (Юные герои)
237402
  Василевский Л.М. В грозу. – Санкт-Петербург : Голос. – 44 с.
237403
  Апушкин Я.В. В грозу : сб. одноактных пьес / Я.В. Апушкин. – Москва : Искусство, 1973. – 144 с. – (Авторские сборники одноактных пьес ; 1)
237404
  Галин Б.А. В грозу и бурю: Очерки 30-70-х годов / Б.А. Галин. – Москва, 1976. – 518с.
237405
  Ермолова В.И. В грозу на качелях : Повесть / В.И. Ермолова. – Київ : Дніпро, 1986. – 179с.
237406
  Неводов Б.С. В грозу. / Б.С. Неводов. – Саратов, 1945. – 134с.
237407
  Неводов Б.С. В грозу. / Б.С. Неводов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Саратов, 1956. – 248с.
237408
  Наровчатов С.С. В грозу. (Стихи). / С.С. Наровчатов. – Москва, 1966. – 47с.
237409
  Дягилев В.Я. В грудь навылет. / В.Я. Дягилев. – Л., 1983. – 112с.
237410
  Катамадзе Г. В Грузии произошла ментальная революция : Інтерв"ю / Григол Катамадзе ; [інтерв"ю взяла] Наташа Влащенко // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2012. – № 3 (101). – С. 10-19


  Розмова з Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні Григолом Катамадзе.
237411
   В Грузії офіційно перевідкрили меморіальну дошку визначній українській письменниці / повідомила пресслужба посольства України в Грузії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 9 жовтня (№ 20). – С. 2
237412
  Мар"янова І. В групі : [Вище рівень агітаційної роботи !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 1


  На 3 курсі факультету західних мов і літератури регулярно проводятся політінформації. Політінформації часто проводяться англійською та німецькою мовами.
237413
  Буйлина А. В губернии "терминатора" // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 67-70. – ISSN 0869-4915


  Про бібліотеки США
237414
  Кантаев Р.С. В гуще масс / Р.С. Кантаев. – Грозный, 1989. – 34с.
237415
  Цигаль В.Е. В Дагестане / В.Е. Цигаль. – Москва : Советский художник, 1963. – 301 с.
237416
   В далекие времена. – Л, 1979. – 144с.
237417
  Угляренко П.В. В далекий світ : оповідання / П.В. Угляренко. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 327 с.
237418
  Гайдаєнко І. В далеких гаванях / І. Гайдаєнко. – Київ : Молодь, 1949. – 148 с.
237419
  Мурзаев Э.М. В далекой Азии : Очерки по истории изучения Средней и Центральной Азии в XIX- XX веках / Э.М. Мурзаев. – Москва : АН СССР, 1956. – 224с.
237420
  Баранов П.А. В далекой Африке : [для сред. и старш. возраста / П.А. Баранов ; ред. М. Иванина; рис. С. Спицина. – Ленинград : Детгиз, 1957. – 160 с., [5] л. ил. и карт, [1] отд. л. карт.
237421
  Зайцев Л.М. В далекой гавани / Л.М. Зайцев, Г.М. Скульский. – Москва : Военно-морское изд-во, 1952. – 464 с.
237422
  Зайцев Л.М. В далекой гавани / Л.М. Зайцев, Г.М. Скульский. – Таллин : Эстонское гос. изд-во, 1952. – 452 с.
237423
  Зайев Л.М. В далекой гавани / Л.М. Зайев, Г.М. Скульский. – М., 1953. – 95с.
237424
  Зайев Л.М. В далекой гавани / Л.М. Зайев, Г.М. Скульский. – М., 1954. – 492с.
237425
  Зайев Л.М. В далекой гавани / Л.М. Зайев, Г.М. Скульский. – М., 1954. – 544с.
237426
  Зайцев Л.М. В далекой гавани / Л.М. Зайцев, Г.М. Скульский. – Таллин : Эстонское гос. изд-во, 1955. – 478 с.
237427
  Доможаков Н.Г. В далеком аале : роман / Николай Доможаков ; пер. с хакас., Г.Сысолятина. – Москва : Художественная литература, 1970. – 80 с.
237428
  Доможаков Н.Г. В далеком аале : роман / Николай Доможаков ; пер. с хакас.,. – Москва : Современник, 1972. – 207 с.
237429
  Доможаков Н.Г. В далеком аале : роман / Николай Доможаков ; пер. с хакас., Г.Сысолятина. – Москва : Современник, 1974. – 287 с.
237430
  Доможаков Н.Г. В далеком аале : роман / Николай Доможаков ; пер. с хакас., Г.Сысолятина. – Москва : Советская Россия, 1977. – 204 с.
237431
  ГабышевН.А В далеком Амычане : повесть / ГабышевН.А; Николай Габышев; авториз. пер. с якут. В.Авдеева. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1955. – 64 с.
237432
  Тавров Я.М. В далеком Кавалерово. / Я.М. Тавров. – М., 1963. – 123с.
237433
  Кулешов А.П. В далеком Мельбурне / А.П. Кулешов, П.А. Соболев. – М., 1957. – 360с.
237434
  Илларионов В.Т. В далеком прошлом Горьковской области / В.Т. Илларионов. – Горький, 1941. – 64с.
237435
  Мусаев Д. В далеком селе : повести и рассказы / Д. Мусаев. – Алма-Ата : Жазушы, 1974. – 88 с.
237436
  Дроткевич В. В далеком тылу. / В. Дроткевич. – Свердловск, 1945. – 86с.
237437
  Блюмин Г.З. В дали неизведанной земли : Труды и жизнь Григория Карелина / Г.З. Блюмин. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1982. – 256 с. – Библиогр.: с. 255
237438
  Ганчо А.В. В дальнее плавание / А.В. Ганчо. – М, 1973. – 112с.
237439
  Осипов Г.О. В дальней разведке / Г.О. Осипов. – Москва, 1956. – 77с.
237440
  Воронин П.И. В дальней стороне / П.И. Воронин. – Новосибирск, 1953. – 407с.
237441
  Воронин П.И. В дальней стороне / П.И. Воронин. – Новосибирск, 1957. – 392с.
237442
  Капица П.О. В дальнем дозоре / П.О. Капица. – Л., 1954. – 196с.
237443
  Никитин Г.М. В дальнем плавании / Г.М. Никитин. – М, 1950. – 88с.
237444
  Воробьев А.М. В дальнем походе: о работе заместителем командира корабельного подразделения по политчасти / А.М. Воробьев. – Москва, 1984. – 166с.
237445
  Яблонский Д. В дальнем рейсе / Д. Яблонский. – Чита, 1955. – 48с.
237446
  Беляев А.А. В дальнем рейсе : (морские рассказы) / А.А. Беляев. – Мурманск : Книжное изд-во, 1959. – 56 с.
237447
  Зенкович В.П. В дальнем синем море / В.П. Зенкович. – Москва : Мысль, 1969. – 264с.
237448
  Гоголев И.М. В дальний путь / И.М. Гоголев. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1957. – 95 с.
237449
  Антонов С. В дальний путь : повесть и рассказы о Ленине / С. Антонов. – Москва : Советская Россия, 1969. – 272 с. : ил.
237450
  Антонов С.Ф. В дальний путь : повесть и рассказы о Ленине : для сред. и ст. школ. возраста / С.Ф. Антонов ; худож. В. Панов. – Переизд. – Ижевск : Удмуртия, 1980. – 262 с. : ил.
237451
  Кауров В. В дальний путь. / В. Кауров. – М.-Л., 1951. – 224с.
237452
  Капица П.О. В дальних дозорах / П.О. Капица. – Москва, 1955. – 164с.
237453
  Гнеушев В.Г. В дальних морях / В.Г. Гнеушев. – Ленинград, 1954. – 48с.
237454
  Демин Л.М. В дальних странствиях : Рассказ о путешественниках Щербатовіх / Л.М. Демин. – Москва : Наука, 1984. – 110 с.
237455
  Долгополова Н.А. В два сердца / Н.А. Долгополова, М.П. Толмачев. – М., 1971. – 93с.
237456
  Ремизов Г.Д. В двадцати шагах от дома / Г.Д. Ремизов. – Воронеж, 1987. – 159с.
237457
  Аксиоти М. В двадцатом веке / М. Аксиоти ; перев. с франц. М. Мошенко ; Н. Ветошкина. – Москва : Иноиздат, 1950. – 143 с.
237458
  Зорин Э.П. В двадцать лет / Э.П. Зорин. – Ташкент, 1960. – 56с.
237459
  Кузменко С.Е. В дверь стучится друг / С.Е. Кузменко. – М., 1960. – 110с.
237460
  Аршинник Татьяна В движении : Киев. Автодор // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 48-53 : Іл., карта
237461
  Аршинник Татьяна В движении : Автодор : Киев // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 48-53 : Іл.
237462
  Поляков И.В. В движении здоровье. / И.В. Поляков, Д.И. Васильев. – Л., 1989. – 16с.
237463
  Никольский Н.С. В двух битвах. / Н.С. Никольский. – М, 1985. – 443с.
237464
  Друнина В двух измерениях. / Друнина, ЮВ. – М, 1970. – 102с.
237465
  Зверев И. В двух километрах от Счастья : рассказы, повести,очерки / И. Зверев. – Москва : Советский писатель, 1976. – 496 с.
237466
  Палецкис Ю.И. В двух мирах / Ю.И. Палецкис. – М, 1974. – 527с.
237467
  Вересаев В.В. В двух планах : статьи о Пушкине / В. Вересаев. – Москва : Изд. Т-ва "Недра", 1929. – 205, [2] с.
237468
  Макаров П.В. В двух схватках / П.В. Макаров. – Симферополь, 1956. – 215с.
237469
  Фролов В.Г. В двух шагах от войны. / В.Г. Фролов. – 2-е изд. – Л, 1986. – 158с.
237470
  Чемеданов Н.И. В двух шагах от Северного полюса / Н.И. Чемеданов. – Магадан, 1968. – 65с.
237471
  Чемеданов Н.И. В двух шагах от Северного полюса / Н.И. Чемеданов. – Магадан, 1968. – 65с.
237472
  Куприянов И.П. В двух шагах от экватора / И.П. Куприянов. – М, 1968. – 71с.
237473
  Губарев В.С. В двух шагах от эпицентра / В.С. Губарев. – М, 1979. – 219с.
237474
  Барков Л.И. В дебрях Абвера / Л.И. Барков. – Таллин : Ээсти раамат, 1971. – 126 с. : ил., 8 л. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 123-125
237475
  Стенли Г. В дебрях Африки / Г. Стенли. – Москва, 1948. – 403с.
237476
  Стенли Г. В дебрях Африки / Г. Стенли; Пер. с англ. Потехина И.И. – 3-е изд. – Москва, 1958. – 446с.
237477
  Стенли Г. В дебрях Африки. / Г. Стенли
2. – 446с.
237478
  Рид В дебрях Борнео. Белая перчатка / Рид, Майн. – Тула : Приок.кн.изд-во, 1989. – 382с. – ISBN 5-7639-075-4
237479
  Чижевский Г.М. В дебрях времени / Г.М. Чижевский. – М., 1963. – 158с.
237480
   В дебрях времени. – Н.Новгород, 1995. – 544с.
237481
  Тупицын Ю.Г. В дебрях Даль-Гея / Ю.Г. Тупицын. – Волгоград, 1990. – 208с.
237482
  Жаколио Л. В дебрях Индии / Л. Жаколио. – Л.
1. – 1929. – 187с.
237483
  Сова П.П. В дебрях Карпат / П.П. Сова. – Ужгород, 1975. – 95с.
237484
  Де-Вер-Стэкпул В дебрях Конго / Де-Вер-Стэкпул. – М, 1924. – 82с.
237485
  Балабанов В.Ф. В дебрях названий : [геогр. названия Забайкалья : справочник] / Виктор Балабанов. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1977. – 78 с.
237486
  Арсеньев В.К. В дебрях Приморья / В.К. Арсеньев. – 2. – Москва : Молодая гвардия, 1934. – 282 с.
237487
  Арсеньев В.К. В дебрях Приморья / Арсеньев В.К. – Москва : Молодая гвардия, 1936. – 213 с. : ил.
237488
   В дебрях Севера. – Сыктывкар, 1983. – 334с.
237489
  Кервуд Дж.О. В дебрях Севера / Дж.О. Кервуд. – Ижевск, 1983. – 270с.
237490
  Арсеньев В.К. В дебрях Уссурийского края / Арсеньев В.К. – Москва : Географгиз, 1949. – 547, [4] с. : портр. – В изд. также: Владимир Клавдиевич Арсеньев / Кабанов Н.Е.
237491
  Арсеньев В.К. В дебрях Уссурийского края / В.К. Арсеньев. – Москва : Географгиз, 1952. – 544с.
237492
  Арсеньев В.К. В дебрях Уссурийского края / Арсеньев В.К. – Москва : Современник, 1983. – 349 с. : ил.
237493
  Арсеньев В.К. В дебрях Уссурийского края / Арсеньев В.К. – Москва : Мысль, 1987. – 491, [1] с. : ил.
237494
  Арсеньев В.К. В дебрях Уссурийского края / В. Арсеньев. – Москва : Детская литература, 1988. – 400 с. : ил. – (Школьная библиотека для средней школы)
237495
  Обручев В.А. В дебрях Центральной Азии : Повесть / В.А. Обручев. – Новосибирск, 1988. – 299с.
237496
  Обручев В.А. В дебрях Центральной Азии. : (Записки кладоискателя) / В.А. Обручев. – 3-е изд. – Москва : Географгиз, 1953. – 320с.
237497
  Обручев В.А. В дебрях Центральной Азии. / В.А. Обручев. – 3-е изд. – Москва, 1955. – 320с.
237498
  Бутовская Марина В дебрях чувств : Животные // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 31-42 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
237499
  Рид В дебрях Южной Африки : Повести / Рид, Майн. – Воронеж : Центр.-Чернозем.изд-во, 1989. – 414с. – ISBN 5-7458-0062-3
237500
  Рид В дебрях Южной Африки. Юные охотники. Охотники за жирафами : Романы / Рид, Майн. – Москва : Правда, 1991. – 669с. – ISBN 5-253-00287-1
237501
  Фольц В. В девственных лесах Самутры / В. Фольц. – Москва, 1935. – 135с.
237502
  Винников Н.Г. В девятом "А" / Н.Г. Винников. – Москва, 1955. – 95с.
237503
  Коничев К.И. В девятьсот пятом. / К.И. Коничев. – Архангельск, 1952. – 124с.
237504
  Володин Г.Г. В действующей армии / Г.Г. Володин. – Київ, 1985. – 239с.
237505
  Володин Г.Г. В действующей армии / Г.Г. Володин. – Киев, 1986. – 240с.
237506
  Полторацкий В.В. В действующей армии. Из записок воен. корреспондента. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1973. – 191с.
237507
  Степанов Е.П. В дельте Волги. / Е.П. Степанов. – Астрахань, 1961. – 71с.
237508
  Стерликов Е А. В дельте Сырдарьи / Е А. Стерликов, . – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 127с.
237509
  Калчев К. В деня на наградите / К. Калчев. – София, 1965. – 80с.
237510
  Мовчан П.М. В день молодого сонця : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1981. – 97 с.
237511
  Тешкин Ю.А. В день первого снега / Ю.А. Тешкин. – М, 1980. – 221с.
237512
  Андреев М В. В день первой любви : повести / Владимир Андреев ; [худож. А.И. Василевская]. – Москва : Военное издательство, 1989. – 301, [2] с.
237513
  Дайлида В.Б. В день Победы : рассказы / Виктор Дайлида; пер. с белорус. Г.Ашаниной. – Москва : Детская литература, 1985. – 110 с.
237514
  Карышев А.И. В День Победы : рассказы и повести / А.И. Карышев. – Москва : Современник, 1981. – 271 с. – (Новинки "Современника")
237515
  Копанева Е. В день самоубийства прыгнувшей с моста Патона студентке в деканате сообщили об отчислении из университета // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 22-28 февраля (№ 8). – С. 2
237516
  Розов В.С. В день свадьбы / В.С. Розов. – Москва : Искусство, 1964. – 112 с.
237517
  Машкин Г. В день суда / Г. Машкин. – Иркутск, 1987. – 557 с.
237518
  Потрч И. В деревне / Иван Потрч // Лиственницы над долиной : [роман] : пер. со словенского / М. Кранец. – Москва : Прогресс, 1977. – С. 217-443. – (Библиотека югославской литературы)
237519
  Зубенко И.А. В деревне дождь / И.А. Зубенко. – Краснодар, 1969. – 160с.
237520
  Замфиреску Д. В деревне; Тэнасе Скатиу; На войне / Д. Замфиреску. – Москва, 1988. – 363 с.
237521
  Чернішева Т. В деревню, к Пушкину // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 10. – С. 46-50. – ISSN 1818-2968
237522
  Виноградов С.Ф. В дерзновенном полёте : ( ОБ.Г.Чухновском) / С.Ф. Виноградов. – Москва : Политиздат, 1975. – 120с. – (Герои советской Родины)
237523
   В десанте служим мы крылатом. – М, 1980. – 78с.
237524
  Волчкова Н. В деталях - дьявол? Новый законопроект Минобрнауки встревожил Профсоюз РАН // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 5 апреля (№ 14). – С. 5


  Минобрнауки подготовило ряд поправок в Закон о науке и научно-технической деятельности, а также в Трудовой и Налоговый кодексы. Они призваны существенно изменить организацию и финансирование научной деятельности, а также условия труда научных ...
237525
   В детские годы. – Ташкент, 1960. – 195с.
237526
   В детские годы. – М, 1965. – 192с.
237527
   В детские годы. – Киев, 1979. – 157с.
237528
  Гилянцева Е.Н. В детском саду / Е.Н. Гилянцева. – М., 1948. – 235с.
237529
  Регель О.В. В детском саду / О.В. Регель. – Минск, 1965. – 31с.
237530
  Кіплінг Р. В джунглях / З англійскої мови Ред"ярда Кіплінга переклав [та авт. пеpедм.] Киpило Веpбин [К. Кахникевич]. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1905. – IV, 163 с. – (Виданє Руского педагогічного товариства ; Ч. 115)
237531
  Мукерджи Д.Г. В джунглях / Д.Г. Мукерджи. – М., 1962. – 160с.
237532
  Лендж Э. В джунглях Амазонки / Э. Лендж. – Москва, 1958. – 96с.
237533
  Куаммен Дэвид В джунглях Конго. Бонобо выбирают любовь, а не войну / Куаммен Дэвид, Зиглер Кристиан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 124-137 : фото
237534
  Храбрый О. В джунглях пустыни // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 44. – С. 65-69
237535
  Зиой Д. В джунглях Юга / Д. Зиой. – 2-е изд. – М, 1977. – 175с.
237536
   В диапазоне современности. – М, 1985. – 335с.
237537
  Кент Рокуэлл В диком краю : Дневник мирных приключений на Аляске / Кент Рокуэлл. – Москва : Мысль, 1965. – 191с. : ил. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
237538
  Косогляд Э.И. В динамике твордого тела в псеводоевклидовом пространстве и на плоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Косогляд Э. И.; Казан. ГУ. – Казань, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
237539
  Глобенко М. В дисгармонії // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 316-329
237540
   В дитячі роки. – К, 1975. – 120с.
237541
  Ліндер Е.Р. В дитячі роки / Е.Р. Ліндер, М.Н. Кравченко. – К., 1984. – 113с.
237542
  Сухомлинська Л. В діалозі з сучасністю. До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського (пам"яті О.Я. Савченко присвячується) // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24-31 березня (№ 9/10). – С. 3


  Відбулося 13-те засідання українсько-німецької робочої групи з науково-технологічного співробітництва. Під час заходу перший заступник міністра освіти і науки України Микола Кизим підписав Боннську заяву - спільну декларацію країн Європейського ...
237543
  Корняну Е Л. В Днестровой долине : стихи / Е Л. Корняну, ; авториз. пер. с молд. – Кишингев : Школа-Советикэ, 1956. – 106 с.
237544
  Шарыпина Е.Т. В дни блокады / Е.Т. Шарыпина. – Л., 1960. – 104с.
237545
  Шарыпина Е.Т. В дни блокады / Е.Т. Шарыпина. – Л., 1966. – 112с.
237546
  Шумилов Н.Д. В дни блокады / Н.Д. Шумилов. – М, 1974. – 255с.
237547
  Шумилов Н.Д. В дни блокады / Н.Д. Шумилов. – 2-е перераб. доп. – М, 1977. – 302с.
237548
   В дни великого сражения. – Сталинград, 1958. – 266с.
237549
  Гнетов А.Т. В дни великой битвы / А.Т. Гнетов. – Волгоград, 1989. – 190с.
237550
  Макарова О. В дни войны / О. Макарова. – Омск, 1953. – 196с.
237551
  Асанов Н.А. В дни войны и в дни мира : рассказы / Асанов Н.А. – Молотов : Книжное издательство, 1957. – 291 с.
237552
  Петров М.И. В дни войны и мира / М.И. Петров. – М., 1982. – 191с.
237553
  Улаев Г.Ф. В дни годины горькой / Г.Ф. Улаев. – Воронеж, 1986. – 140 с.
237554
  Ленин В.И. В дни годовщины Великой Пролетарской революции / В.И. Ленин. – М., 1936. – 183с.
237555
   В дни испытаний. – Одесса, 1984. – 159с.
237556
  Ладинский А.П. В дни Каракаллы / А.П. Ладинский. – Москва, 1961. – 460с.
237557
  Ладинский А.П. В дни Каракаллы / А.П. Ладинский. – Минск, 1987. – 381с.
237558
  Митерев Г.А. В дни мира и войны : [лит. запись и обраб. Н.И. Смирнова] / Г.А. Митерев. – Москва : Медицина, 1975. – 256 с., [12] л. ил.
237559
   В дни мирного труда. – Свердловск, 1954. – 296с.
237560
  Чернин О. В дни мировой войны / О. Чернин. – М.-Петроград, 1923. – 296с.
237561
  Мечев К. В дни на ратни беди / К. Мечев. – София, 1983. – 214с.
237562
   В дни Октября. – Москва, 1957. – 216 с.
237563
  Васильев С.Д. В дни Октября / С.Д. Васильев, Н.Д. Оттен. – Москва, 1957. – 143с.
237564
   В дни Октября. – Ленинград, 1982. – 406 с.
237565
  Вилкс Э. В дни осенние : рассказы / Э. Вилкс; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1958. – 280 с.
237566
  Капица П.О. В дни разлуки / П.О. Капица. – Ленинград, 1955. – 296с.
237567
  Мельник Е. В дни суровых испытаний / Мельник Е. – Москва, 1947. – 123 с.
237568
   В дни суровых испытаний. – Волгоград, 1966. – 478с.
237569
   В дні Великої Пролетарської революції. – К, 1938. – 192с.
237570
  Коваленко-Коломацький Г.А. В дні журби і печалі : До п"ятих pоковин смеpти Михайла Коцюбинського. (З тpьома поpтpетами і автогpафом) / Г. Коваленко-Коломацький (Гp. Гетьманець) [псевд.]. – Київ : Hакладом авт ; Дpук. Польська, 1918. – 32 с. – Hа тит. аpк. та обкл. епігpаф з віpша В.І. Самійленка. - В кн. також віpш "Hад могилою М.М. Коцюбинського" О. Олеся та уpив. з віpшів Лесі Укpаїнки


  КОВАЛЕНКО Григорій Андрійович [псевдо і кріпт. — Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін. 28.І. (9.ІІ) 1867, слобода Коломак, тепер смт Валківського р-ну Харків. обл. — 1938, Київ] —
237571
  Капіца П. В дні розлуки / П. Капіца. – К., 1957. – 256с.
237572
  Капіца П.Й. В дні розлуки / П.Й. Капіца. – К., 1966. – 339с.
237573
  Розов В.С. В добрий час / В.С. Розов. – Київ, 1956. – 112 с.
237574
  Павлюченко Э.А. В добровольном изгнании / Э.А. Павлюченко. – М, 1976. – 159 с.
237575
  Павлюченко Э.А. В добровольном изгнании / Э.А. Павлюченко. – Москва, 1986. – 157с.
237576
  Каралина Е.М. В добрый путь / Е.М. Каралина. – Москва, 1951. – 223с.
237577
  Капутикян С.Б. В добрый путь : сборник стихов / С.Б. Капутикян. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 208 с.
237578
  Фофанова М.П. В добрый путь / М.П. Фофанова. – Москва, 1957. – 135с.
237579
   В добрый путь. – Воронеж, 1958. – 204с.
237580
  Есиков В.П. В добрый путь / В.П. Есиков. – М, 1958. – 139с.
237581
  Есиков П В. В добрый путь / П В. Есиков, . – М, 1958. – 139с.
237582
   В добрый путь. – Москва, 1959. – 247 с.
237583
   В добрый путь. – Грозный, 1961. – 96с.
237584
  Тищенко Яков Васильевич В добрый путь! / Я.В. Тищенко. – Львов : Кни жно-журнальное изд., 1952. – 80 с.
237585
  Софронов Л.С. В добрый путь! / Л.С. Софронов. – Москва, 1956. – 96с.
237586
   В добрый путь!. – Новосибирск, 1957. – 176с.
237587
  Гуро И.Р. В добрый путь,Кумриниса! / И.Р. Гуро. – Москва, 1950. – 48 с.
237588
  Стекольников Л.Б. В добрый путь. / Л.Б. Стекольников. – Л., 1953. – 84с.
237589
  Щипачев С.П. В добрый путь. / С.П. Щипачев. – Москва, 1961. – 96с.
237590
  Леваковская Е.В. В добрый путь. Рассказы / Е.В. Леваковская. – Москва, 1958. – 48 с.
237591
  Шамякин И.П. В добрый час -- Криницы : романы / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1962. – 650 с.
237592
  Дар Д.Я. В добрый час / Д.Я. Дар. – Ленинград, 1948. – 292с.
237593
  Шамякин И.П. В добрый час : роман / И.П. Шамякин. – Ленинград : Лениздат, 1955. – 404 с.
237594
  Шамякин И.П. В добрый час : роман / И.П. Шамякин. – Минск : Госиздат БССР, 1955. – 356 с.
237595
  Розов В.С. В добрый час / В.С. Розов. – М, 1955. – 195с.
237596
  Розов В.С. В добрый час / В.С. Розов. – Москва, 1956. – 195 с.
237597
  Розов В.С. В добрый час / В.С. Розов. – М, 1956. – 112с.
237598
  Розов В.С. В добрый час / В.С. Розов. – Москва, 1959. – 118 с.
237599
  Истру Б. В добрый час : стихи / Б. Истру; пер. с молдав. – Москва : Советский писатель, 1959. – 150 с.
237600
  Мищик А.В. В добрый час / А.В. Мищик. – Краснодар, 1968. – 128с.
237601
  Фиксин С.А. В добрый час / С.А. Фиксин. – М, 1979. – 215с.
237602
  Холкин В. В дожде непонимания = Эрнест Хемингуэй и Юрий Казаков: "Кошка под дождем" и "Вон бежит собака!" // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2013. – № 2. – С. 182-196. – ISSN 0321-1878


  Мужчина и женщина. Вековечно простая завязь чувств и собирание жизни… Героям рассказов Хемингуэя "Кошка под дождем" (1925) и Казакова "Вон бежит собака!" (1961), к которым и обращены все эти вопросы, дышится трудно и сбивчиво. И хотя между написанием ...
237603
  Соколов Н.Н. В дождик под радугой / Н.Н. Соколов. – М., 1963. – 104с.
237604
  Нагибин Ю.М. В дождь: Рассказы. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1988. – 46с.
237605
  Павличенко Е.М. В дозоре. Стихи / Е.М. Павличенко. – Новосибирск, 1967. – 50с.
237606
  Онищенко В.Є. В дозорі - "голубі патрулі" / В.Є. Онищенко. – К, 1987. – 31с.
237607
  Грезин В.Н. В долгах и шелках / В.Н. Грезин. – Чебоксары, 1984. – 112с.
237608
  Савчук В.С. В долговой петле неоколонизаторов. / В.С. Савчук. – К., 1988. – 48с.
237609
  Хлебников Г.Н. В долиге Желтуги / Г.Н. Хлебников. – М., 1959. – 200с.
237610
  Гейман Л.М. В долинах золотого песка / Л.М. Гейман, М.С. Сальцовский. – М., 1963. – 160с.
237611
  Робертс Ч. В долинах Рингваака. / Ч. Робертс. – Москва, 1963. – 152с.
237612
  Вежинов П. В долине / П. Вежинов. – Москва, 1951. – 127с.
237613
  Усачев П.А. В долине августа / П.А. Усачев. – К., 1972. – 115с.
237614
  Ривкин Б.И. В долине Алфея / Б.И. Ривкин. – М., 1969. – 79с.
237615
  Музаев Н. В долине Аргуна : сатирич. повесть / Нурдин Музаев ; авториз. пер. с чечен. В.Бушина. – Москва : Современник, 1974. – 220 с.
237616
  Муталиев Х.Б. В долине Ассы : сборник стихов / Хаджи-Бекир Муталиев; переводы. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1961. – 150 с.
237617
  Лаврик А.Г. В долине Белых черемух / А.Г. Лаврик. – Тула, 1966. – 288с.
237618
  Мелихов А. В долине блаженных : роман // Новая библиотека : Профессиональный журнал / Красносельское Агентство "Союзпечать". – Москва, 2005. – № 7. – С. 13-60
237619
  Мелихов А. В долине блаженных : Роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2005. – № 7. – С. 13-60. – ISSN 0130-7673
237620
  Агишев Р.К. В долине Буреи / Р.К. Агишев. – Хабаровск : Дальгиз, 1950. – 120 с.
237621
  Сатхе А. В долине Вараны / А. Сатхе. – М., 1969. – 112с.
237622
  Фатуев Р.М. В долине Дагестана / Р.М. Фатуев. – Москва, 1972. – 496с.
237623
  Сенчин Р. В долине Дагестана : проза: рассказ из цикла "Информация" // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 12 (1040). – С. 6-27. – ISSN 0130-7673
237624
  Колыхалов В. В долине золотых ключей / В. Колыхалов. – Благовещенск, 1962. – 159с.
237625
  Иваненко В.Т. В долине Копсан / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1968. – 215с.
237626
  Иваненко В.Т. В долине Копсан / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1979. – 384с.
237627
  Бенюк М. В долине кукушки : комедия в 3-х действиях / М. Бенюк. – Москва : Искусство, 1960. – 116 с.
237628
  Гу Хуа В Долине лотосов / Гу Хуа. – М, 1986. – 380с.
237629
  Рытхэу Ю. В долине маленьких зайчиков : роман / Юрий Рытхэу ;. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1963. – 359 с.
237630
  Рытхэу Ю. В долине маленьких зайчиков : роман / Юрий Рытхэу ;. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1972. – 472 с.
237631
  Эльгар К. В долине нарзанов : стихи и поэма / Кашиф Эльгар ; пер. с кабард. – Москва : Советский писатель, 1969. – 123 с.
237632
  Менделе В долине плача : комедия в 5-ти действиях / Мойхер-Сфорим Менделе ;. – Москва
ч. 1. – 1912. – 240 с.
237633
  Бурлака С.В. В долине под вербами : повесть и рассказы / С.В. Бурлака. – Кишинев : Литература артистикэ, 1978. – 271 с.
237634
  Тах А.М. В Долине роз / А.М. Тах. – Изд. 2-е, доп. – М., 1975. – 271с.
237635
  Баррозо М.А. В долине Серра-Алта : роман / М.А. Баррозо ; пер. с португ. [В.Житкова и Н. Тульчинской, послесл. В. Ермолаева, илл. А. Дерявский]. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 416 с. : ил.
237636
  Потушняк Ф.М. В долине синей реки / Ф.М. Потушняк. – М., 1977. – 192с.
237637
  Козлов К.И. В долине снежного барса. / К.И. Козлов. – Барнаул, 1965. – 67с.
237638
  Лозовой В. В долине Стрипы : повесть / В. Лозовой. – Киев : Художественной литературы УССР, 1951. – 128 с.
237639
  Никитин П.А. В долине трех рек / П.А. Никитин. – М, 1952. – 200с.
237640
  Чуяко Д. В долине чудес : книга об Адыгее / Джафар Чуяко ; пер. с адыг. – Москва : Детская литература, 1976. – 127 с.
237641
  Лозовий В. В долині Стрипи : повість / В. Лозовий. – Київ : Радянська Україна, 1950. – 96 с.
237642
  Журавель В. В долину щастя увійти... : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 25. – ISSN 0868-4790
237643
  Барна В.А. В долонях всесвіту : поезії / Володимир Барна ; [худож. оформ. П.А. Крисаченка]. – Київ : Молодь, 1991. – 68, [2] с. : іл., портр. – (Перша книга поета : Сер. засн. в 1965 г.). – ISBN 5-7720-0639-8
237644
  Мекшен С.В. В дом войди / С.В. Мекшен. – М, 1977. – 104с.
237645
  Куртлін Жорож В домашнім затишю. Примірне подружжа : Сміховонка в 1-ій дії / Куртлін Жорож. – Jersey City : Свобода, 1932. – 24 с.
237646
  Уортон Э. В доме веселья : роман / Эдит Уортон ; [пер. с англ. Е. Калявиной]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2015. – 445, [2] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-10336-8
237647
  Куржиямская А.М. В доме весь мир. / А.М. Куржиямская. – М., 1975. – 88с.
237648
  Чернов Е.Е. В доме живет отец / Е.Е. Чернов. – Москва, 1991. – 319с.
237649
   В доме на Малой Никитской. – М : Московский рабочий, 1968. – 144 с.
237650
  Сименон Ж. В доме напротив / Ж. Сименон. – Л, 1991. – 121с.
237651
  Шалев М. В доме своем в пустыне // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 30-97. – ISSN 1130-6545
237652
  Теодоряну И. В доме у дедушки и бабушки / И. Теодоряну. – Бухарест, 1968. – 48с.
237653
  Прилежаева М.П. В доме Ульяновых / М.П. Прилежаева. – Москва, 1985. – 79 с.
237654
  Галін Б.А. В Донбасі / Б.А. Галін. – Київ, 1949. – 179с.
237655
  Галин Б.А. В Донбассе / Б.А. Галин. – Москва, 1947. – 64с.
237656
  Галин Б.А. В Донбассе / Б.А. Галин. – Москва : Советский писатель, 1948. – 262 с.
237657
  Галин Б.А. В Донбассее / Б.А. Галин. – Сталино, 1947. – 255с.
237658
  Домашова Ю. В Донецке подсчитали первокурсников : один будущий переводчик и три менеджера // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 1 октября (№ 216). – С. 6. – ISSN 1997-1249


  Вступительная кампания в местных вузах получилась провальной. Так, сообщает официальный портал "Конкурс" в ДонНУ на первый курс зачислен всего один переводчик, и это на 18 бюджетных мест. В целом - 0,5 абитуриента на место.
237659
  Ралль Ю.М. В донских степях / Ю.М. Ралль. – Ростов-на-Дону, 1952. – 64с.
237660
  Егоров А.В. В донских степях / А.В. Егоров. – М, 1988. – 163с.
237661
  Закруткин В.А. В донской степи / В.А. Закруткин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 72с.
237662
  Караваев П.Н. В дооктябрьские годы : На партийной работе, в тюрьме и ссылке / П.Н. Караваев. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 155 с.
237663
  Караваев П.Н. В дооктябрьские годы / П.Н. Караваев. – Москва, 1953. – 160с.
237664
   В допомогу дошкільному робітникові. – Х, 1931. – 208с.
237665
  Ганабин И. В дороге / И. Ганабин. – Владимир, 1951. – 94с.
237666
  Леберехт Г. В дороге : повесть / Ганс Леберехт;. – Ленинград : Советский писатель, 1951. – 168 с.
237667
  Леберехт Г. В дороге : повесть / Ганс Леберехт;. – Таллин : Эстон. гос. изд, 1951. – 180 с.
237668
  Гордиенко В. В дороге / В. Гордиенко. – Алма-Ата, 1954. – 80с.
237669
  Николаев А.М. В дороге / А.М. Николаев. – М, 1956. – 119с.
237670
  Левин Б.Н. В дороге / Б.Н. Левин. – Харьков, 1957. – 100с.
237671
  Щипахина Л.В. В дороге / Л.В. Щипахина. – Сталинград, 1957. – 55с.
237672
  Федоренко И.В. В дороге / И.В. Федоренко. – Орел, 1961. – 110с.
237673
  Фесенко А.Я. В дороге / А.Я. Фесенко. – М., 1962. – 48с.
237674
  Прохоров А.С. В дороге / А.С. Прохоров. – Барнаул, 1975. – 127с.
237675
  Володарский Н В дороге / Н Володарский. – Сыктывкар, 1978. – 95с.
237676
  Самарец А.Я. В дороге / А.Я. Самарец. – Воронеж, 1984. – 92с.
237677
  Лурье Нотэ В дороге : повесть, рассказы / Ноте Лурье; пер. с евр. – Одесса : Маяк, 1986. – 200 с.
237678
  Вяземский П.А. В дороге и дома : собрание стихотворений князя П.А. Вяземского. – Москва : В тип. Бахметева, 1862. – [4], 420 с.
237679
  Полторацкий В.В. В дороге и дома / В.В. Полторацкий. – Изд. доп. – Москва, 1957. – 423с.
237680
  Поповкин Е.Е. В дороге и дома / Е.Е. Поповкин. – Ташкент, 1964. – 247с.
237681
  Журавлев Т.К. В дороге и дома / Т.К. Журавлев. – Казань, 1983. – 224с.
237682
   В дороге и дома. – Ташкент, 1985. – 120с.
237683
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1950. – 200с.
237684
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – 2-е изд., доп. – Москва, 1952. – 292с.
237685
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1952. – 220с.
237686
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – Иваново, 1953. – 316с.
237687
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1966. – 384с.
237688
  Уманец М. В дороге на работу : поэзия: стихотворения // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 3 (77). – С. 8-9
237689
  Кан Т. В дороге. / Т. Кан. – Алама-Ата, 1981. – 55с.
237690
  Окатова Н.Т. В дорогой моему сердцу Корее // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2017. – T. 13, № 4 : Провинция Канвон-до: земля гор, мифов и воспоминаний. – С. 64-65. – ISSN 1738-8252
237691
  Підпалий В.О. В дорогу - за ластівками : книжка лірики / В.О. Підпалий. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 115с.
237692
  ПогребецькийМ.Т В дорогу / ПогребецькийМ.Т. – К., 1953. – 184с.
237693
  Серман Б.Е. В дорогу / Б.Е. Серман. – Симферополь, 1953. – 80с.
237694
  Квитченко И. В дорогу / И. Квитченко. – К, 1955. – 54с.
237695
  Клейменов К.Г. В дорогу . / К.Г. Клейменов. – Краснодар, 1960. – 48с.
237696
  Тимошик М. В дорогу виходь з добротою і професіоналізмом // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С. 21-23


  Вітання Т. О. Приступенко з ювілеєм !
237697
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Молодь, 1959. – 500 с. : іл.
237698
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 476 с.
237699
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Дніпро, 1965. – 476 с.
237700
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Дніпро, 1973. – 447 с.
237701
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Дніпро, 1985. – 442 с. : іл.
237702
  Тихий Наум В дорогу выходи на рассвете : роман / Тихий Наум; авториз. пер. с укр. П. Никитича. – Москва : Советский писатель, 1960. – 558 с.
237703
  Нікольський В.В. В дорогу, друзі! / В.В. Нікольський. – К, 1963. – 44с.
237704
  Мишин О. В дорогу. / О. Мишин. – Петрозаводск, 1961. – 100с.
237705
  Кривенко Л.А. В дорожном зеркале : роман в рассказах и повесть / Лев Кривенко ; [предисл. Ю. Трифонова]. – Москва : Сов. писатель, 1983. – 543 с.
237706
  Эртель [Ертель І.О.] В дорози зимою [В дорозі зимою] : Из Записок Степняка Эртеля / переклав С. Гамалія. – Киев : Выдав Л.В. Ильницкий.; Тип,. Г.Т. КорчакНовицкого, 1883. – 31 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Бібліогp.: [Кн.] в кн. магазине Л.В. Ильницкаго...: с. 2-4 обкл
237707
  Рибак Н.С. В дорозі : Оповідання / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ, 1939. – 171 с.
237708
  Одрач Ф. В дорозі = En el camino / Федір Одрач. – Буенос-Айрес : Перемога, 1954. – 151 с. – Парал. тит. ісп.
237709
  Панч П. В дорозі : Оповідання, нариси, фейлетони / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 336 с.
237710
  Збанацький Ю.О. В дорозі : Оповідання / Ю.О. Збанацький. – Київ : ДЛВ, 1960. – 36 с.
237711
  Рибак Н.С. В дорозі : Оповідання / Н.С. Рибак. – Київ : Молодь, 1960. – 212 с.
237712
  Сумишин М.Ф. В дорозі : повість та оповідання / М.Ф. Сумишин. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 164 с.
237713
  Лур"є Ноте В дорозі / Ноте Лур"є. – Київ, 1978. – 216 с.
237714
  Колесникова Л.М. В дорозі : поезії / Л.М. Колесникова. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 86 с.
237715
  Демидюк Л. В дорозі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 23-24. – ISSN 0868-4790
237716
  Хоменко І.Є. В дорозі до вершин : лірика, байки, легенди та драматичні поеми / І.Є. Хоменко. – Київ : Дніпро, 1969. – 363 с.
237717
  Малюта І. В дорозі до Свідзинського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 20 жовтня (№ 40). – С. 7, 15


  Поет Володимир Свідзинський.
237718
  Голота П. В дорозі змагань / П. Голота. – Харків, 1925. – 32 с.
237719
  Полторацький В.В. В дорозі і дома. / В.В. Полторацький. – К., 1953. – 271с.
237720
  Андреева М.В. В Древне Египте : для детей среднего возраста / М.В. Андреева, Г.П. Вейц; ред.: Л.И. Бріленко. – 2-е изд. – Ленинград : Совецкий художник, 1968. – 44 с. : ил. – (Путешествия в прошлое. По залам Эрмитажа)
237721
  Андреева М.В. В Древнем Египте = Путешествия в прошлое по залам Эрмитажа : для детей среднего возраста / М.В. Андреева, Г.П. Вейц; ред.: М.Э. Матье. – Ленинград : Издательство Госсударственного Эрмитажа, 1960. – 52 с. : ил. – (Путешествия в прошлое. По залам Эрмитажа)
237722
  Прилежаева-Барская В древнем Киеве / Прилежаева-Барская. – М, 1951. – 112с.
237723
  Прилежаева-Барская В древнем Киеве / Прилежаева-Барская. – М, 1953. – 129с.
237724
  Моисеева К.М. В древнем царстве Урарту / К.М. Моисеева. – М, 1955. – 144с.
237725
  Моисеева К.М. В древнем царстве Урарту. / К.М. Моисеева. – М-Л, 1953. – 152с.
237726
  Заварихин С.П. В древнем центре Сибири / С.П. Заварихин. – Москва, 1987. – 191 с.
237727
  Новиков-Прибой В дрейфе / Новиков-Прибой. – Москва, 1936. – 48с.
237728
  Каллахэн С. В дрейфе: Семьдесят шесть дней в плену у моря / С. Каллахэн. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 261с.
237729
  Бядуля З. В дремучих лесах : повести / З. Бядуля; пер. с бел. П.Кобзаревского. – Москва : Советский писатель, 1948. – 220 с.
237730
  Бядуля Эмитрок В дремучих лесах / Эмитрок Бядуля ;. – Москва, 1975. – 431 с.
237731
  Субботин В. В другой стране. Подорожники / В. Субботин. – М., 1987. – 254с.
237732
  Селищев И.П. В дружбе - сила / И.П. Селищев. – М, 1954. – 80с.
237733
  Муртазаев К.М. В дружбе - сила / К.М. Муртазаев. – М., 1959. – 32с.
237734
  Шарифли Т.М. В дружбе наша сила / Т.М. Шарифли. – Баку, 1972. – 144 с.
237735
  Непомнящий Т.А. В дружбе с городами мира: о городах-побратимах / Т.А. Непомнящий, М.М. Песляк. – М., 1987. – 366с.
237736
  Музыченко Н. В дружбе с книгой / Н. Музыченко. – Симферополь, 1959. – 32с.
237737
  Лапина Е.И. В дружбе с книгой / Е.И. Лапина, А.А. Паволит, О.М. Шиллингер. – Ленинград, 1962. – 176с.
237738
  Кренева Е.И. В дружбе с книгой. Из опыта работы Оленецкой детской библиотеки. / Е.И. Кренева. – Петрозаводск, 1963. – 24с.
237739
  Прокофьев Ф.И. В дружбе с красотой / Ф.И. Прокофьев. – Днепропетровск, 1975. – 71с.
237740
  Букин А.П. В дружбе с людьми и природой. / А.П. Букин. – Москва, 1991. – 156с.
237741
  Рождественский В.А. В дружбе с мечтой / В.А. Рождественский. – Л., 1959. – 87с.
237742
  Цветков Л.А. В дружбе с наукой / Л.А. Цветков. – М, 1978. – 64с.
237743
  Игин И.И. В дружеском ключе : шаржи и эпиграммы / И.И. Игин, А.Я. Рейжевский. – Москва : Музыка, 1964. – 100 с.
237744
  Кириченко М. В дружній Індії. / М. Кириченко. – К., 1957. – 136с.
237745
  Ванюшкин К.И. В дружной семье братских культур / К.И. Ванюшкин. – Чебоксары, 1972. – 88с.
237746
  Мирер Р.И. В друзину пришло искусство. / Р.И. Мирер, И.Н. Мороз. – М., 1964. – 96с.
237747
  Немирович-Данченко В.И. В дудке : [рассказ] / Вас. Немирович-Данченко. – Петроград : Изд. Петрогр. сов. р. и к. д. ; Госиздат, 1919. – 56 с.
237748
  Короленко В.Г. В дурном обществе / В.Г. Короленко. – М, 1939. – 87с.
237749
  Короленко В.Г. В дурном обществе / В.Г. Короленко. – Молотов, 1946. – 327с.
237750
  Короленко В.Г. В дурном обществе / В.Г. Короленко. – М, 1951. – 64с.
237751
  Короленко В.Г. В дурном обществе / В.Г. Короленко. – М, 1958. – 64с.
237752
  Юхновская Виктория В духе английской классики // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 1. – C. 30-31 : фото
237753
   В духе дружбы. – Минск, 1989. – 142с.
237754
  Херсонский Борис В духе и истине = Цикл стихотворений // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 4 (1020 ). – С. 124-135. – ISSN 0130-7673
237755
  Джанибеков У.Д. В духе морального кодекса строителя коммунизма. / У.Д. Джанибеков. – Алма-Ата, 1967. – 51с.
237756
  Мараш Я.Н. В духе непримиримости: Кн. для учителя. / Я.Н. Мараш. – Минск, 1986. – 93с.
237757
  Коновалюк О.И. В духе преданности коммунистическим идеалам: обзор. рец. по пробл. науч. коммунизма. / О.И. Коновалюк. – М., 1984. – 40с.
237758
  Луппов П. В духовном училище : Вятское духовное училище в начале последней четверти прошлого столетия. Воспоминания и заметки бывшего воспитанника / П. Луппов. – Санкт-Петербург : Синодальная типография, 1913. – 73 с.
237759
  Горский Антон В дыму варяжских баталий / Горский Антон, Тонконогий Евгений // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 152-160 : Фото
237760
  Папп Ф. В дыму и в огне : Повести. Рассказы / Ф. Папп. – Москва : Прогресс, 1972. – 320с.
237761
  Бражнев Е. В дыму костров. / Е. Бражнев. – М., 1926. – 171с.
237762
   В Европе - евро // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 1. – С.10-11. – ISSN 0028-1263


  [Археологические раскопки на кургане Аржан-2. (Россия).]
237763
   В Европу - без виз? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 7 : Фото
237764
   В Египет на подзарядку // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 19 : фото
237765
   В едемі Африки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 1/2 (155), квітень - травень. – С. 30-33 : фото
237766
  Амиров К.В. В единой боевой семье / К.В. Амиров. – Москва : Воениздат, 1972. – 48 с. : ил. – (Библиотека солдата и матроса)
237767
  Лысенко В.Г. В единой семье - к единой цели. / В.Г. Лысенко. – Кишинев, 1971. – 248 с.
237768
  Бармичев В.Д. В единой семье братских культур : межреспубликанские культурные связи Белоруссии / В.Д. Бармичев. – Минск : Наука и Техника, 1965. – 140 с.
237769
   В единой семье братских народов. – Баку, 1964. – 437с.
237770
   В единой семье братских народов. – М, 1972. – 21с.
237771
  Чижова Л.М. В единой семье к великой цели / Л.М. Чижова. – М., 1982. – 252с.
237772
  Лихолат А.В. В единой семье народов : дружба и сотрудничество народов СССР в условиях развитого социализма / А.В. Лихолат, В.Ф. Панибудьласка. – Москва : Мысль, 1979. – 334 с.
237773
   В единой семье советских народов. 1922-1982. – Таллинн, 1983. – 62с.
237774
  Багров Н.В. В едином комплексе : крымский эксперимент по перестройке пропаганды: опыт, проблемы) / Н.В. Багров. – Москва : Знание, 1988. – 62, [2] с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике ; 2/1988 ; Серия "Методика и организация лекционной пропаганды")
237775
   В едином порыве. – М, 1971. – 240с.
237776
  Булгакова Н. В едином прорыве. От сети федеральных университетов ждут синергетического эффекта // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 20 декабря (№ 51). – С. 4


  Федеральные университеты могут действовать как сеть, дополняя и усиливая друг друга.
237777
  Бармичев В.Д. В едином союзе : историко-публицистич. очерк о развитии многонациональной социалистической культуры в СССР / В.Д. Бармичев ; науч. ред. И.М. Игнатенко. – Минск : Наука и Техника, 1972. – 248 с. – Библиогр.: с. 217-235
237778
   В едином строю - к новым победам. – К, 1973. – 147с.
237779
   В едином строю. – М, 1960. – 368с.
237780
   В едином строю. – М, 1962. – 447с.
237781
   В едином строю : живопись, скульптура, графика. Монументальное, декоративно-прикладное, театрально-декорационное искусство. Каталог. – Москва : Московский рабочий, 1964. – 140 с.
237782
  Тарновский О.И. В едином строю / О.И. Тарновский. – М., 1964. – 31с.
237783
   В едином строю. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 511с.
237784
   В едином строю. – Минск, 1970. – 531с.
237785
   В едином строю. – М, 1981. – 159с.
237786
  Брыжинский А.И. В едином строю / А.И. Брыжинский. – Саранск, 1984. – 120с.
237787
   В едином строю борцов за мир. – Минск, 1989. – 204с.
237788
  Косыгин А.Н. В едином строю защитников Отчизны. / А.Н. Косыгин. – Москва, 1980. – 47с.
237789
  Мельников А Е. В едином строю интернационалистов : Из истории сов. секций междунар. орг. рабочего класса (1919-1939 гг.) / Е.А. Мельников ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1982. – 163 с.
237790
  Панксеев А.К. В едином строю к общей цели. / А.К. Панксеев. – Таллин, 1970. – 80с.
237791
  Реджепов П.П. В едином строю народов-братьев / П.П. Реджепов, Н.П. Чирков. – М., 1980. – 183с.
237792
  Гришкявичус П.П. В едином строю народов СССР / П.П. Гришкявичус. – Вильнюс, 1980. – 517 с.
237793
  Янке Карл Хайнц В едином строю. / Янке Карл Хайнц. – М., 1988. – 188с.
237794
  Гаврилов Б.А. В единстве - сила коммунистов / Гаврилов Б.А. – Москва, 1964. – 48 с.
237795
  Долгин В.Г. В единстве - сила содружества соц. стран / В.Г. Долгин. – М., 1977. – 200с.
237796
   В единстве - успех дела. – М, 1980. – 80с.
237797
  Левинсон З.И. В единстве / З.И. Левинсон. – Тула, 1979. – 223 .
237798
  Тищенко В.П. В единстве и взаимодействии : Комплексн. использ. идеол. средств в интернационалист. воспит. трудящихся / В.П. Тищенко. – Киев : Политиздат Украины, 1985. – 135с.
237799
  Поляков К.П. В единстве народа - могучая сила. / К.П. Поляков. – Саратов, 1962. – 32с.
237800
  Горбачев М.С. В единстве партии - судьба перейстройки : доклад на Пленуме ЦК КПСС 25 декабря 1989 года / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1990. – 31 с.
237801
  Снастин В.И. В единстве теории и практики / В.И. Снастин. – Москва, 1963. – 128с.
237802
  Матлина С.Г. В единстве технологий. (О гуманитаризации библиотечного пространства) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 6. – С. 60-69. – ISSN 0130-9765


  Обоснованы значимость виртуальных коммуникаций, их взаимоиспользование и библиотечной среде.
237803
  Нестроїв Г. В еміграції (1904-1914). / Г. Нестроїв, 1932. – 48 с.
237804
  Кочергін І.О. В епіцентрі громадського служіння. Гесберг Костянтин Дмитрович // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 340-355. – ISBN 978-966-551-327-8
237805
  Копійка В. В епіцентрі дипломатичного вишколу Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка виповнюється 75 років // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 799-810. – ISBN 978-617-7631-10-0


  "За останні роки Інститут розгорнув широку мережу міжнародної проєктної діяльності , а у 2019 році ІМВ виборов надважливу перемогу в конкурсі на створення Центру Досконалості напряму Жана Моне в рамках програми Європейського Союзу "Еразмус+", що стане ...
237806
  Копійка В. В епіцентрі дипломатичного вишколу. Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка виповнюється 75 років // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 21 серпня (№ 158). – С. 4
237807
  Хара О. В епіцентрі імпічменту. Трамп вважає "гру закінченою", проте демократи готові до тривалої облоги Білого дому // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 1, 3


  "Показання свідків у справі імпічменту президента цього тижня стали потужним ударом по стратегії захисту республіканців. Незаперечною зіркою став посол США в ЄС Гордон Сондланд, чиї висловлювання розібрали на цитати. Склалася доволі похмура картинка ...
237808
  Дроздовський Д. В епіцентрі нової галактики // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 8. – С.130-139. – ISSN 0585-8365
237809
   В епіцентрі подій-журналіст. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2005. – 400с. – ISBN 966-8125-11-85
237810
  Ковалець Л. В епоху Федьковича, в епоху ранньої Кобилянської ...До проблеми актуалізації спадщини інших учасників літературного процесу на Буковині // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 6 (666). – С. 63-67. – ISSN 0236-1477
237811
  Астахов В.И. В есенинском Константинове : путеводитель / Астахов В.И. – Москва : Московский рабочий, 1980. – 63 с., [8] л. ил.
237812
  Астахов В.И. В есенинском Константинове : путеводитель (по Лит.-мемор. музею-заповеднику С.А. Есенина) / Астахов В.И. – 2-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 79 с. : ил. – Библиогр.: с. 79
237813
  Астахов В.И. В есенинском Константинове : путеводитель [по Лит.-мемор. музею-заповеднику С.А. Есенина] / Астахов В.И. – [3-е изд.]. – Рязань : Московский рабочий, 1988. – 63, [1] с. : ил.
237814
  Хиля О. В ефірі «Лекторій для юних хіміків» // Київський університет. – Київ, 2021. – Лютий (№ 2). – С. 6


  "У грудні 2020 р. свій четвертий старт взяв навчальний проєкт хімічного факультету «Лекторій для юних хіміків». Для факультету Лекторій став цінним досвідом – це справжній марафон пізнання, унікальна можливість для учнівської молоді осягнути хімічний ...
237815
  Коробка Т.С. В ефірі хор українського радіо / Тетяна Коробка. – Київ : Музична Україна, 2015. – 157, [3] с., [8] арк. фот. : іл. – Бібліогр.: с. 141-156 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8259-75-3
237816
  Карташова І В Європейському Союзі буде створено єдину патентну систему // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.60-61. – ISSN 1608-6422
237817
  Ющенко В. В Європі народилася нова українська нація і держава: Виступ Президента України на Держ. прийомі з нагоди вступу на пост Президента України (Маріїнський палац, 23 січ. 2005 р.) // Президент. вісн., 2005
237818
   В єдиній братній сім"ї - до нових звершень : матеріали про святкування на Україні 60-річчя утворення СРСР. – Київ : Порлітвидав України, 1983. – 66,[4]с. : іл.
237819
   В єдиній братній сім"ї. – К, 1980. – 60с.
237820
  Шаповал Ю.Г. В єдиній Радянській державі / Ю.Г. Шаповал. – Львів, 1980. – 17с.
237821
  Бачинський П.П. В єдиній сім’ї радянських народів / П.П. Бачинський. – К, 1975. – 160с.
237822
  Масол В.А. В єдиному народногосподарському комплексі / В.А. Масол. – К., 1977. – 112с.
237823
  Обушний М.І. В єдиному потоці боротьби / М.І. Обушний. – Київ, 1989. – 45 с.
237824
  Горшков В.П. В єдності - партії сила / Горшков В.П. – Київ, 1971. – 47 с.
237825
  Міщенко Г. В єдності зі світом і рідним соціюмом // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 9. – С. 110-115. – ISSN 0042-9422
237826
  Горшков В.П. В єдності партії. (До 50-річчя 10 з"їзду РКП(б) ) / В.П. Горшков. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1971. – 47с. ; Сер.1№3
237827
  Хрізман Елеонора В Єрусалим - по рейках! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 66 : фото. – ISSN 1998-8044
237828
  Тужанський Д. В ЄС і НАТО через Закарпаття: що може й має бути зроблено на регіональному рівні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 28 травня - 10 червня (№ 20/21)
237829
  Кашуба Н.Н. В єтом "свободном" мире / Н.Н. Кашуба. – Симферополь, 1987. – 84с.
237830
  Штриттматтер Э. В жаворонковой стране / Э. Штриттматтер. – М, 1980. – 16с.
237831
  Городецкий И.М. В жаркий день / И.М. Городецкий. – М., 1957. – 13с.
237832
  Шишов А.Ф. В жаркий день / А.Ф. Шишов. – М, 1963. – 67с.
237833
  Шишов А.Ф. В жаркий день / А.Ф. Шишов. – Москва, 1963. – 20с.
237834
  Преображенский С.А. В жарких схватках. / С.А. Преображенский. – М, 1979. – 188с.
237835
  Александров П В. В желуде-целое дерево : (из опыта современой совецкой многонациональной децкой литературы) / В.П. Александров. – Москва : Децкая литература, 1981. – 159 с.
237836
  Наумов А. В Женеве все рушится // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 117-120. – ISSN 0235-7089


  Лига Наций, СССР и кризис Версальской системы.
237837
  Делягин М. В жерновах глобальной депрессии. От либерализма - к технологическому социализму // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2013. – № 1 (1637). – С. 5-18. – ISSN 0869-44435
237838
  Рыклин Г.Е. В жестком вагоне / Г.Е. Рыклин, 1950. – 64с.
237839
  Ольга Штефан В жестокой схватке с алкоголем : научно-популярная литература / Ольга Штефан; О. Штефан ; пер. со словац. М. Ф. Солодухиной, предисловие Г. Морозов. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 158, [2] с.


  158, [2] с.
237840
  Панков В.К. В живом потоке / В.К. Панков. – Москва : Современник, 1979. – 399с.
237841
  Динеков П. В живота и литературата / П. Динеков. – София, 1982. – 296с.
237842
  Осипов И.З. В Жигулях / И.З. Осипов. – М.-Л, 1948. – 64с.
237843
  Одинцов А. В Жигулях. / А. Одинцов, Л. Федорова. – М., 1952. – 78с.
237844
  Иванов Андрей В жизни Берлускони становится все больше женщин // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 25 (1096). – С. 30-31. – ISSN 0234-1670
237845
  Сгибнев А.А. В жизни всегда есть место подвигу. / А.А. Сгибнев. – М., 1958. – 129с.
237846
  Куденко О.И. В жизни всегда есть место подвигу. / О.И. Куденко. – М, 1963. – 72с.
237847
  Сопотова Людмила В жизни города раз бывает 1000 лет // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 28-30 : фото
237848
  Иванова В.С. В жизни и в кино / В.С. Иванова. – М, 1988. – 191с.
237849
  Некрасов В.П. В жизни и в письмах / В.П. Некрасов. – Москва, 1971. – 256с.
237850
  Толченова Н.П. В жизни и на сцене. / Н.П. Толченова. – М., 1967. – 63с.
237851
  Синев Н.М. В жизни и на эстраде / Н.М. Синев. – К. : Мистецтво, 1983. – 183 с.
237852
  Куценко Я.Г. В жизни и спорте / Я.Г. Куценко. – 2-е изд. доп. – М., 1975. – 335с.
237853
  Лебеденко А.М. В жизни мне везло на хороших людей : розмову вела Лілія Циганенко // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 61-64


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
237854
  Просекин А. В жизни справедливо все / Алексей Просекин, Марина Хмеловская. – Киев : Саммит-Книга, 2015. – 182, [2] с. : ил., портр. – ISBN 978-617-7182-53-4
237855
  Ласкин Б.С. В жизни так случается / Б.С. Ласкин. – М, 1955. – 210с.
237856
  Грувман М.И. В жизнь влюблен / М.И. Грувман. – Л, 1986. – 85с.
237857
  Николаев В.Л. В жизнь идущим : (Очерк творчества Л.Ф. Воронковой) / В.Л. Николаев. – Москва : Детская литература, 1968. – 136 с.
237858
  Косинка Г.М. В житах : оповідання / Григорій Косинка. – Авсбург : Авгсбург, 1946. – 64 с.
237859
  Мачківський М.А. В житах : поезії / М.А. Мачківський. – Київ, 1974. – 55 с.
237860
  Гурова Р.Г. В житті завжди є місце для подвигу / Р.Г. Гурова. – К., 1958. – 32с.
237861
  Рильський Т. В житті ніколи неправді не служив : [наук. ст., вибр. листування, спогади сучасників, дослідж. наук. та літ. спадщини] / Тадей Рильський ; [упоряд. М. Рильський ; наук. ред. В. Колесник ; редкол.: В.Л. Колесник та ін. ; авт. передм. та комент. Н.М. Пазяк]. – Київ : Успіх і кар"єра, 2013. – 558, [2] с., [8] арк. фотоіл. – Бібліогр.: с. 568 та в прим.: c. 546-558. – ISBN 978-966-2082-14-2
237862
  Насимович А.А. В Забайкалье : Записки натуралиста / А.А. Насимович. – Москва : МОИП, 1951. – 104с. – (Среди природы ; Вып. 39)
237863
  Брыль Я. В Заболотье светает / Я. Брыль. – Москва, 1951. – 252 с.
237864
  Брыль Я. В Заболотье светает / Я. Брыль. – Москва, 1952. – 264 с.
237865
  Брыль Я. В Заболотье светает / Янка Брыль ; авториз. пер. с белорус. А.Островского. – Минск : Гос. изд. БССР, 1953. – 144 с.
237866
  Брыль Я. В Заболотье светает : повесть / Янка Брыль ; авториз. пер. с белорус. А.Островского. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 144 с.
237867
   В заботе о доброй славе. – М, 1962. – 158с.
237868
  Санкритяян Рахул В забутій країні / Санкритяян Рахул. – Київ, 1963. – 263 с.
237869
  Санкритьяян Рахул В забытой стране / Санкритьяян Рахул. – М., 1959. – 174с.
237870
  Наумов Н. В забытом краю : рассказы из быта сибирских крестьян. – Санкт-Петербург : Тип. С.Добродеева, 1882. – 314, 4 с.
237871
   В завтрашний день вступая. – Донецк, 1981. – 160с.
237872
  Бобров С. В Загір"ї : повість / С. Бобров, П. Інгульський. – Львів : Книжно-журнальне видавництво, 1954. – 200 с.
237873
  Топорова Е.М. В заграничном плавании / Е.М. Топорова. – М, 1976. – 328с.
237874
  Некрасов В.П. В заданом районе / В.П. Некрасов. – Хабаровск, 1965. – 96с.
237875
  Некрасов В.П. В заданом районе / В.П. Некрасов. – Хабаровск, 1965. – 96с.
237876
  Костров Н. В зажиточной стороне. / Н. Костров. – Ульяновск, 1948. – 46с.
237877
  Буало П. В заколдованном лесу / П. Буало, Т. Нарсежак. – М., 1990. – 210с.
237878
  Муза Е.В. В залах московского пушкинского музея : Путеводитель / Е.В. Муза, С.Т. Овчинникова. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 79 с.
237879
  Тимонен А.Н. В заливе ветров : повесть / Антон Тимонен ;. – Москва : Советский писатель, 1956. – 247 с.
237880
  Тимонен А.Н. В заливе ветров : повесть / Антти Тимонен ; авториз. пер. с фин. Н.Асанова. – Москва : Советский писатель, 1959. – 271 с.
237881
  Немцова Б. В замке и около замка / Б. Немцова. – Л., 1970. – 335с.
237882
  Лэмминг Д. В замке моей кожи / Д. Лэмминг. – Москва, 1988. – 378с. – ISBN 5-05-002228-2
237883
  Станюкович К.В. В заоблачных высях / К.В. Станюкович. – Душанбе : Ирфон, 1980. – 302с.
237884
  Тарновський М.М. В заокеанській гущі / М.М. Тарновський. – Київ, 1964. – 121 с.
237885
  Дузь І.М. В заокеанській стороні / І.М. Дузь. – Одеса, 1985. – 112с.
237886
  Полянский А. В западне. / А. Полянский. – М., 1987. – 96с.
237887
  Кессель Ж. В заповеднике Амболези / Ж. Кессель. – М., 1979. – 104с.
237888
  Кессель Ж. В заповеднике Амболези / Ж. Кессель. – М., 1984. – 99с.
237889
  Кораблинов В.А. В заповедном лесу. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1953. – 100с.
237890
  Худяков В.К. В заречном городке. / В.К. Худяков. – Кишинев, 1960. – 224с.
237891
  Девятьяров Н.А. В Заречье / Н.А. Девятьяров. – Иваново, 1958. – 64с.
237892
  Гаузнер К. В застенках Гитлера / К. Гаузнер. – Москва, 1937. – 143с.
237893
  Сахаров В.И. В застенках Маутхаузена / В.И. Сахаров. – 3-изд. – Симферополь : Крым, 1969. – 216 с.
237894
  Рильский М. В затінку жайворонка / М. Рильский. – Київ : Художня література, 1961. – 54 с.
237895
  Рильський М.Т. В затінку жайворонка / М.Т. Рильський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 55 с.
237896
  Десятерик Д. В затінку Олдмена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 12). – С. 6


  У прокат вийшла біографічна драма, присвячена найзнаменитішому прем"єр-міністрові Британії.
237897
  Верховская П Н. В затоне / П Н. Верховская. – Горький, 1952. – 208с.
237898
  Мечник С. В затяжній боротьбі / С. Мечник. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 236, [2] с. – Покажч. імен.: с. 227-233. – ISBN 978-611-01-1499-8
237899
  Белоусов М.М. В затяжном конфликте с правдой : критика фальсификаций сов. внеш. политики в буржуаз. историографии 60-80-х гг. / М.М. Белоусов. – Киев : Политиздат Украины, 1988. – 267, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 257-266. – ISBN 5-319-00067-7
237900
  Бхагвати Д. В защиту глобализации = In Defense of Globalization / Джагдиш Бхагвати; Центр исследований постиндустриального общества. Журнал "Свободная мысль-21"; Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. – Москва : Ладомир, 2005. – 448с. – ISBN 5-86218-391-4
237901
  Савелов Л.М. В защиту губернских ученых архивных комиссий : (По поводу кн. проф. Д.Я. Самоквасова. "Архивное дело в России". М. 1902 г.) : Докл. Твер. обл. археол. съезду 12 авг. 1903 г. Секция архивоведения / Л. М. Савелов. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1904. – 16 с.
237902
  Арно Ж. В защиту Джамилы Бухиред / Арно Ж., Вержес Ж. ; пер. с франц. предисл. И. Бирюкова. – Москва : Соцэкгиз, 1959. – 55 с.
237903
  Борейко В.Е. В защиту диких животных Украины / В.Е. Борейко ; Київ. еколого-культур. центр. – Київ : Логос, 2022. – 119, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Охорона дикої природи" ; вип. 93). – ISBN 978-617-7631-64-3
237904
  Раквиашвили А. В защиту евро: подход австрийской школы (комментарий) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 3. – С. 152-160. – ISSN 0042-8736
237905
  Коровина В.Я. В защиту живого слова / В.Я. Коровина. – Москва, 1966. – 271с.
237906
  Книпович Е.Ф. В защиту жизни : лит.-критич. статьи / Е.Ф. Книпович. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1959. – 493 с.
237907
  Борейко В.Е. В защиту заповедности и заповедных объектов / В.Е. Борейко ; Київ. еколого-культур. центр. – Київ : Логос, 2023. – 142, [2] с. – (Серія "Охорона дикої природи" ; вип. 94). – ISBN 978-617-7631-65-0
237908
  Тизенгаузен В. В защиту Ибн-Фадлана. – С-Пб. : Тип. имп. АН, 1900. – с.24-32
237909
   В защиту имени и наследия Рерихов : материалы Международной научно-общественной конференции. 2001. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2002. – 345, [3] с. : фот. – Библиогр. в конце ст. – (Рериховская научно-популярная библиотека / редкол.: В.В. Фролов, Е.Н. Черноземова, Л.В. Шапошникова). – ISBN 5-86988-126-9
237910
   В защиту искусства. – М, 1979. – 478с.
237911
  Лайнсдорф Э. В защиту композитора / Э. Лайнсдорф. – М., 1988. – 302с.
237912
  Пеунов В.К. В защиту Кручинина / В.К. Пеунов. – Донецк, 1984. – 304с.
237913
  Манн Г. В защиту культуры : сб. ст. ; пер. с нем. / Генрих Манн ; сост. и пред. Г. Знаменской. – Москва : Радуга, 1986. – 412 с. – (Писатель и время)
237914
  Хруцкая В защиту литературных норм современного русского языка / Хруцкая, // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 2-7. – Бібліогр. в кінці ст.
237915
  Стил И. В защиту мира / И. Стил. – М., 1949. – 52с.
237916
   В защиту мира. – Ярославль, 1950. – 56с.
237917
   В защиту мира. – Уфа, 1951. – 112с.
237918
  Любищев А.А. В защиту науки: Ст. и письма, 1953-1972 : статьи и письма / А.А. Любищев. – Ленинград : Наука, 1991. – 295 с. – ISBN 5-02-025833-4
237919
  Бехер И.Р. В защиту поэзии / И.Р. Бехер ; пер. с нем. [вступ. ст. Т. Мотылевой], с. 5-21. – Москва : Изд. иностр. лит., 1959. – 373 с.


  Содерж.: В защиту поэзии. - Поэтическое воспроизведение. - Власть поэзии. - Поэтический принцип.
237920
  Риган Т. В защиту прав животных / Т. Риган; Киевский эколого-культурный центр; Пер. с англ.: А.Елагина и Е.Мигуновой. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2004. – 104 с. – (Серия "Охрана дикой природы" ; Вып. 37). – ISBN 966-581-473-7
237921
  Кистяковский Б.А. В защиту права (интеллигенция и правосознание) // Вехи. Интеллигенция в России. – М, 1991. – C. 109-135
237922
  Арбатов А.А. В защиту природных ресурсов планеты / А.А. Арбатов. – Москва, 1985. – 64с.
237923
  Тяжкова И.М. В защиту природы / Тяжкова И.М. – Москва : Знание, 1986. – 63, [1] с. – Библиогр.: с. 64. – (Библиотечка "Борьба с нарушениями социалистических норм жизни")
237924
  Таран И.В. В защиту природы родного края. / И.В. Таран. – Новосибирск, 1961. – 36с.
237925
   В защиту революции. – К, 1977. – 262 с.
237926
  Плеханов Г.В. В защиту революционного марксизма / Г.В. Плеханов. – Москва, 1922. – 160с.
237927
  Николсон Гарольд В защиту робости // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 269-272. – ISSN 1130-6545
237928
  Ленин В.И. В защиту социалистического отечества / В.И. Ленин. – М., 1939. – 88с.
237929
  Ленин В.И. В защиту социалистического отечества / В.И. Ленин. – Москва, 1941. – 108с.
237930
  Краковский А.И. В защиту среды обитания / А.И. Краковский. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 170 с.
237931
  Корнфорт М. В защиту философии / М. Корнфорт. – М, 1951. – 304с.
237932
  Багрий А.В. В защиту ценностей духа : (из отчета по сохранению памятников старины, искусства и культуры в р-не военных действий) / проф. А.В. Багрий. – Самара : Тип. "Русский печатник", 1918. – 20 с.
237933
  Беляева Н.В. В защиту школьного гуманитарного образования / Н.В. Беляева, А.И. Захаров // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 6. – С. 53-58. – ISSN 0869-561Х
237934
  Одинцова Лада В званье поэта : Однотомник избранных сочинений (1967 - 1992 год) / Одинцова Лада. – Прага : Art-impuls, 2002. – 458с. : илл. – ISBN 5-318-00171
237935
  Максимачев Б.А. В звездных лабиринтах: ориентирование по небу / Б.А. Максимачев, В.Н. Комаров. – Москва : Наука, 1978. – 199 с.
237936
  Штыпель Аркадий В зеленоватой оболочке смысла : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 102-104. – ISSN 0130-7673
237937
  Войцекян А. В зеленом кольце / А. Войцекян. – Москва-Ленинград, 1928. – 120с.
237938
  Галкин Н. В земле полуночного солнца / Н. Галкин. – Москва; Ленинград : Молодая гвардия, 1929. – 221с. : илл. – (Библиотека экспедиций и путешествий)
237939
  Буртовой В.И. В земли неведомые / В.И. Буртовой. – Куйбышев, 1984. – 237с.
237940
  Жариков А.Д. В землянках не гасли светильники / А.Д. Жариков. – М., 1982. – 223с.
237941
  Маевский В.В. В землях польских / В.В. Маевский. – М, 1968. – 128с.
237942
  Стриженюк С.С. В зеніті літа : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1980. – 136 с.
237943
  Богомолов Н.А. В зеркале "серебряного века" : рус. поэзия начала ХХ века / Н.А. Богомолов. – Москва : Знание, 1990. – 39, 1 с. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Секция пропаганды худож. культуры)
237944
  Степанов Л.Л. В зеркале голубого Дуная / Л.Л. Степанов. – Москва : Мысль, 1964. – 312с.
237945
  Семин А.В. В зеркале исследований китайских ученых // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 12 (641). – С. 2-7. – ISSN 0321-5075
237946
   В зеркале критики. – М, 1985. – 278с.
237947
  Кузнецов В.В. В зеркале моей души / В.В. Кузнецов. – М., 1977. – 128с.
237948
  Конрад Д. В зеркале морей: повести и рассказы / Д. Конрад. – Одесса, 1979. – 224с.
237949
  Исмагилов Казбек Хамитович В зеркале обратного вида / Исмагилов Казбек Хамитович. – Алма-Ата, 1980. – 104 с.
237950
  Соловьев С.В. В зеркале отца / С.В. Соловьев. – К., 1987. – 37с.
237951
  Горев А.Т. В зеркале памяти / А.Т. Горев. – Днепропетровск, 1983. – 31с.
237952
  Крамов И.Н. В зеркале рассказа / И.Н. Крамов. – М., 1979. – 294с.
237953
  Крамов И.Н. В зеркале рассказа / И.Н. Крамов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 271 с.
237954
  Семенов М.Г. В зеркале сатиры / М.Г. Семенов. – Волгоград, 1974. – 350с.
237955
  Олейник Б.И. В зеркале слова : Стихотворения и поэмы / Б.И. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1984. – 136с.
237956
  Кауфов Х. В зеркале социальной жизни. / Х. Кауфов. – Нальчик, 1980. – 255с.
237957
  Широкий В. В зеркале экрана. / В. Широкий. – Кишинев, 1971. – 128с.
237958
  Светина Б. В знак признания. В Национальной академии наук США - наш человек! [В. Фортов] // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 16 мая (№ 19/20). – С. 8-9


  Президент Российской академии наук Владимир Фортов избран иностранным членом Национальной академии наук США.
237959
  Жигалов С.А. В зной на крутом льду / С.А. Жигалов. – Куйбышев, 1982. – 224с.
237960
  Отрощенко В.І. В зозулиній тиші : поезії / В.І. Отрощенко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 101 с.
237961
  Дмитерко Л.Д. В золотой раме / Л.Д. Дмитерко. – Москва, 1958. – 159 с.
237962
  Машкин Г.Н. В зоне вечной мерзлоты / Г.Н. Машкин. – М., 1986. – 303с.
237963
  Падерин Г.Н. В зоне невиданных глубин / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1980. – 287с.
237964
  Макарова Н.В. В зоне поражения / Н.В. Макарова. – Новосибирск, 1973. – 112с.
237965
  Гененко А.Т. В зоне циклона / А.Т. Гененко. – Донецк, 1982. – 240с.
237966
  Чемерис В. В зоні змієносця : Роман // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 14-69. – ISSN 0131-2561
237967
  Бережний В. В зоряні світи : науково-фантастична повість / В.П. Бережний. – Київ : Молодь, 1956. – 143 с. – (Бібліотека пригод та наукової фантастики)
237968
  Бережний В.П. В зоряні світи : науково-фантастична повість / В.П. Бережний. – Київ : Молодь, 1958. – 152 с. – (Бібліотека пригод та наукової фантастики)
237969
  Гриб К.К. В зоряну ніч : оповідання / К.К. Гриб. – Київ, 1970. – 163 с.
237970
  Парамонова К.К. В зрительном зале -- дети / К.К. Парамонова. – М., 1967. – 190с.
237971
  Дрейден С.Д. В зрительном зале - Владимир Ильич / С.Д. Дрейден. – 3-е изд., доп. – Москва
Кн.1. – 1986. – 381с.
237972
  Дрейден С.Д. В зрительном зале - Владимир Ильич / С.Д. Дрейден. – 3-е изд., доп. – Москва
Кн.2. – 1986. – 543с.
237973
  Дрейден С.Д. В зрительном зале - Владимир Ильич. Новые страницы / С.Д. Дрейден. – Москва, 1970. – 415с.
237974
  Сергель С. В Зырянском крае / С. Сергель. – Москва-Ленинград, 1928. – 80с.
237975
  Засодимский П. В Зырянском краю : (Путевые очерки) / П. Засодимский. – Москва : Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и К, 1901. – 52 с.
237976
  Сафронов В.М. В зятьях / В.М. Сафронов. – Тула, 1969. – 144с.
237977
  Никитин Ю.З. В игре слова / Ю.З. Никитин. – Киев, 1988. – 112с.
237978
  Скрипко А.В. В игре стремительный волан / А.В. Скрипко, В.С. Шульман. – Минск, 1990. – 141с.
237979
  Литвин В. В идеале Конституция должна быть "без права переписки // Известия, 2003. – 24 декабря


  [Беседа с главой Верховной Рады В. Литвином по поводу конституционной реформы в Украине и итогах встречи с Президентом Российской Федерации В.Путиным /Беседу вела Е.Григорьева]
237980
  Целищев Н.Н. В идейном наступлении / Н.Н. Целищев, Б.М. Морозов. – М., 1987. – 190с.
237981
  Советов Н.М. В изгибе развития / Н.М. Советов. – Саратов, 1991. – 318с.
237982
  Цветков-Просвещенский В изгнании / Цветков-Просвещенский. – М., 1924. – 117с.
237983
  Лебеденко П.П. В излучине Дона / П.П. Лебеденко. – М., 1965. – 173с.
237984
  Зелинский К.Л. В изменяющемся мире / К.Л. Зелинский. – Москва, 1969. – 423с.
237985
   В Израиль - через Хайфу! : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 44-45 : Фото. – ISSN 1998-8044
237986
  Напалков С.Н. В империи доллара / С.Н. Напалков. – Л., 1954. – 224с.
237987
  Бонзельс В. В Индии / В. Бонзельс. – Москва-Пг., 1923. – 167с.
237988
  Черкасов Н.К. В Индии : Путевые заметки / Н.К. Черкасов. – Ленинград : Советский писатель, 1952. – 148с.
237989
  Гвоздецкий Н.А. В Индии : впечатления географа / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Географгиз, 1960. – 184с.
237990
  Кармалито С. В Индии родился "наноавтомобиль" - машина для всех // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-47. – ISSN 0234-1670


  В Індії, "країні чудес", з"явився автомобіль-малютка "Нано"
237991
  Кренек Л. В Индии. / Л. Кренек. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 279с.
237992
  Можейко И.В. В Индийском океане : очерки истории пиратства в Индийском океане и южных морях (15-20 вв.) / Можейко И.В. – Москва : Наука, 1977. – 336 с.
237993
  Громова А.Г. В Институте Времени идет расследование / А.Г. Громова, Р.И. Нудельман. – М., 1973. – 367с.
237994
  Варкулова С.Н. В институте и в школе / С.Н. Варкулова, Н.Д. Гедеонова. – Ленинград, 1959. – 32 с.
237995
   В интересах библиотечного сообщества. Консолидация и поиск новых форм взаимодействия : беседу вела Татьяна Филиппова // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 6 (240). – С. 2-5. – ISSN 1727-4893


  Юбилейной XX ежегодной конференции РБА. Накануне этого события мы встретились с президентом РБА Владимиром Руфиновичем Фирсовым
237996
  Каневский Е.М. В интересах каждого / Е.М. Каневский. – М, 1977. – 63 с.
237997
  Стрельцов А. В интересах компании : колонизация Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 6 (66). – С. 4-23. – ISSN 1812-867Х
237998
  Стрельцов А. В интересах компании: колонизация Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 7 (67). – С. 4-19. – ISSN 1812-867Х
237999
   В интересах народов мира. – М, 1980. – 376с.
238000
  Мелещенко В.И. В интересах трудящихся / В.И. Мелещенко. – Л., 1988. – 245с.
<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,