Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>
234001
  Глухов А.Г. "...в лето 1037" / А.Г. Глухов. – Москва, 1974. – 192с.
234002
  Гук В. "В зотлілій темряві дерева" : поезія // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10. – С. 72-78. – ISSN 0208-0710
234003
  Гук В. "В зотлілій темряві дерева" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (916), лютий. – С. 100-104. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезія.
234004
  Дятлов Володимир "В ім"я Бога і загального добра". Нижні верстви населення німецького міста і Реформація / Дятлов Володимир; Ін-тут укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ; Чернігів.держ. пед. ін-т. – Чернігів : Сіверянська думка, 1997. – 351с. – ISBN 5-7763-8952-6
234005
  Дубов Д.В. "В інтересах іншої держави...": проблеми виявлення та протидії агентам впливу : аналіт. доповідь / [Д.В. Дубов, І.О. Корецька] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2018. – 46, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. надзаг. парал. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-305-3
234006
  Дулова Е.В. "В каждой моей ноте есть капля моей живой крови" : Переписка Дмитрия Шостаковича с Верой Дуловой // Наше наследие : Иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2006. – № 79/80. – С. 161-175. – ISSN 0234-1395
234007
  Гарзавина А.В. "В Казань, профессору К.Ф.Фуксу..." / А.В. Гарзавина. – Казань, 1987. – 239 с.
234008
  Татарчук В. "В качестве дипломной работы студент КПИ Константин Калинин представил... построенный им самолет, на котором совершил перелет из Киева в Харьков, а затем - в Москву"" / вел беседу Игорь Осипчук // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 10 февраля (№ 20). – С. 26


  "...Ровно 130 лет назад родился создатель первого отечественного пассажирского лайнера, массово выпускавшегося в 30-е годы прошлого века. Имя авиаконструктора Калинина долгое время замалчивалось из-за того, что он стал жертвой сталинских репрессий". ...
234009
  Пастух Тарас "В кожного даль, що його перевершує" : (про декілька естетичних домінант у поезії Київської школи) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 10 (574). – С. 75-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються естетичні домінанти, властиві текстам поетів Київської школи. Автор зупиняється на питаннях метафізичності цих текстів, їхньої метафоричності та верлібровоі форми. Аналізовані домінанти ставляться в контекст модерної естетичної ...
234010
  Костюк Г. "В костюмі прапрадіда Адама" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 290, березень : березень. – С. 7-10, 29-32


  Про книжку спогадів Анатоля Гак "Від Гуляй-Поля до Нью-Йорку".
234011
  Хвощинский А. "В кризис лучше всех держаться фирмы с очень качественной системой финансового управления", - Александр Хвощинский / подготовила Анна Тришичева // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 6)
234012
  Белова Анна "В куклы я никогда не играла" = Детские игрушки в российской дворянской культуре XVIII- середины XIX века // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11. – С. 92-94. – ISSN 0235-7089
234013
  Белова Анна "В куклы я никогда не играла..." Детские игрушки в российской дворянской культуре XVIII - середины XIX века // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11. – С. 92-94. – ISSN 0235-7089
234014
  Журавлев Дмитрий "В Ленинграде сейчас по вечерам темнота жуткая..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 144-147. – ISSN 0235-7089


  Радянсько-фінська війна.
234015
  Макаров Юрій "В літературі я всеїда..." : розмова з Юрієм Макаровим // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 95. – ISSN 0130-5212
234016
  Іскорко-Гнатенко "В літопис шани і любові" // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 53. – ISBN 978-617-7442-69-0
234017
  Капсамун І. "В лоб Росію ми не переможемо. Ми можемо її обіграти" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 травня (№ 81). – С. 2


  В Острозькій академії відкрито міжнародний проект "Острог Forum", який став продовженням ідеї Острозького клубу вільного інтелектуального спілкування молоді.
234018
  Губерський Л. "В майбутнє дивимося з оптимізмом" / Інтерв"ю вела Леся Іванова // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 1, 2 : фото


  Про сьогодення КНУ імені Тараса Шевченка розмова з ректором академіком Л.В.Губерським.
234019
  Кіпоренко М. "В мене власна погорда єсть" // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 150-158


  Спогади про Василя Симоненка-студента.
234020
  Голомша М. "В ментальному коді тисячоліть душа українця - республіканська" / спілкувався Микола Цимбалюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 серпня (№ 31). – С. 1, 3
234021
  Олійник С.І. ...В ім"я добра - супроти зла : вірші, біографічні оповідання / С.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 170 с.
234022
  Коуард Н. ...в которой мы служим / Н. Коуард. – Москва, 1944. – 155 с.
234023
  Богомолов Н.А. В зеркале "серебряного века" : Русская поэзия начала ХХ века / Н.А. Богомолов. – Москва : Знание, 1990. – 40 с.
234024
  Степанов Л.Л. В зеркале голубого Дуная / Л.Л. Степанов. – Москва : Мысль, 1964. – 312с.
234025
  Семин А.В. В зеркале исследований китайских ученых // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 12 (641). – С. 2-7. – ISSN 0321-5075
234026
  Соловьев С.В. В зеркале отца / С.В. Соловьев. – К., 1987. – 37с.
234027
  Горев А.Т. В зеркале памяти / А.Т. Горев. – Днепропетровск, 1983. – 31с.
234028
  Семенов М.Г. В зеркале сатиры / М.Г. Семенов. – Волгоград, 1974. – 350с.
234029
  Олейник Б.И. В зеркале слова : Стихотворения и поэмы / Б.И. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1984. – 136с.
234030
  Широкий В. В зеркале экрана. / В. Широкий. – Кишинев, 1971. – 128с.
234031
  Светина Б. В знак признания. В Национальной академии наук США - наш человек! [В. Фортов] // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 16 мая (№ 19/20). – С. 8-9


  Президент Российской академии наук Владимир Фортов избран иностранным членом Национальной академии наук США.
234032
  Жигалов С.А. В зной на крутом льду / С.А. Жигалов. – Куйбышев, 1982. – 224с.
234033
  Отрощенко В.І. В зозулиній тиші : поезії / В.І. Отрощенко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 101 с.
234034
  Дмитерко Л.Д. В золотой раме / Л.Д. Дмитерко. – Москва, 1958. – 159 с.
234035
  Машкин Г.Н. В зоне вечной мерзлоты / Г.Н. Машкин. – М., 1986. – 303с.
234036
  Падерин Г.Н. В зоне невиданных глубин / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1980. – 287с.
234037
  Макарова Н.В. В зоне поражения / Н.В. Макарова. – Новосибирск, 1973. – 112с.
234038
  Гененко А.Т. В зоне циклона / А.Т. Гененко. – Донецк, 1982. – 240с.
234039
  Чемерис В. В зоні змієносця : Роман // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 14-69. – ISSN 0131-2561
234040
  Бережний В. В зоряні світи : науково-фантастична повість / В.П. Бережний. – Київ : Молодь, 1956. – 143 с. – (Бібліотека пригод та наукової фантастики)
234041
  Бережний В.П. В зоряні світи : науково-фантастична повість / В.П. Бережний. – Київ : Молодь, 1958. – 152 с. – (Бібліотека пригод та наукової фантастики)
234042
  Гриб К.К. В зоряну ніч : оповідання / К.К. Гриб. – Київ, 1970. – 163 с.
234043
  Парамонова К.К. В зрительном зале -- дети / К.К. Парамонова. – М., 1967. – 190с.
234044
  Дрейден С.Д. В зрительном зале - Владимир Ильич / С.Д. Дрейден. – 3-е изд., доп. – Москва
Кн.1. – 1986. – 381с.
234045
  Дрейден С.Д. В зрительном зале - Владимир Ильич / С.Д. Дрейден. – 3-е изд., доп. – Москва
Кн.2. – 1986. – 543с.
234046
  Дрейден С.Д. В зрительном зале - Владимир Ильич. Новые страницы / С.Д. Дрейден. – Москва, 1970. – 415с.
234047
  Сергель С. В Зырянском крае / С. Сергель. – Москва-Ленинград, 1928. – 80с.
234048
  Засодимский П. В Зырянском краю : (Путевые очерки) / П. Засодимский. – Москва : Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и К, 1901. – 52 с.
234049
  Сафронов В.М. В зятьях / В.М. Сафронов. – Тула, 1969. – 144с.
234050
  Никитин Ю.З. В игре слова / Ю.З. Никитин. – Киев, 1988. – 112с.
234051
  Скрипко А.В. В игре стремительный волан / А.В. Скрипко, В.С. Шульман. – Минск, 1990. – 141с.
234052
  Литвин В. В идеале Конституция должна быть "без права переписки // Известия, 2003. – 24 декабря


  [Беседа с главой Верховной Рады В. Литвином по поводу конституционной реформы в Украине и итогах встречи с Президентом Российской Федерации В.Путиным /Беседу вела Е.Григорьева]
234053
  Целищев Н.Н. В идейном наступлении / Н.Н. Целищев, Б.М. Морозов. – М., 1987. – 190с.
234054
  Советов Н.М. В изгибе развития / Н.М. Советов. – Саратов, 1991. – 318с.
234055
  Цветков-Просвещенский В изгнании / Цветков-Просвещенский. – М., 1924. – 117с.
234056
  Лебеденко П.П. В излучине Дона / П.П. Лебеденко. – М., 1965. – 173с.
234057
  Зелинский К.Л. В изменяющемся мире / К.Л. Зелинский. – Москва, 1969. – 423с.
234058
   В Израиль - через Хайфу! : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 44-45 : Фото. – ISSN 1998-8044
234059
  Напалков С.Н. В империи доллара / С.Н. Напалков. – Л., 1954. – 224с.
234060
  Бонзельс В. В Индии / В. Бонзельс. – Москва-Пг., 1923. – 167с.
234061
  Черкасов Н.К. В Индии : Путевые заметки / Н.К. Черкасов. – Ленинград : Советский писатель, 1952. – 148с.
234062
  Гвоздецкий Н.А. В Индии : впечатления географа / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Географгиз, 1960. – 184с.
234063
  Кармалито С. В Индии родился "наноавтомобиль" - машина для всех // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-47. – ISSN 0234-1670


  В Індії, "країні чудес", з"явився автомобіль-малютка "Нано"
234064
  Кренек Л. В Индии. / Л. Кренек. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 279с.
234065
  Можейко И.В. В Индийском океане : очерки истории пиратства в Индийском океане и южных морях (15-20 вв.) / Можейко И.В. – Москва : Наука, 1977. – 336 с.
234066
  Громова А.Г. В Институте Времени идет расследование / А.Г. Громова, Р.И. Нудельман. – М., 1973. – 367с.
234067
  Варкулова С.Н. В институте и в школе / С.Н. Варкулова, Н.Д. Гедеонова. – Ленинград, 1959. – 32 с.
234068
   В интересах библиотечного сообщества. Консолидация и поиск новых форм взаимодействия : беседу вела Татьяна Филиппова // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 6 (240). – С. 2-5. – ISSN 1727-4893


  Юбилейной XX ежегодной конференции РБА. Накануне этого события мы встретились с президентом РБА Владимиром Руфиновичем Фирсовым
234069
  Матвеев В.А. В интересах всего человечества СССР-США / В.А. Матвеев. – М., 1974. – 112с.
234070
  Ушаков С.Ф. В интересах всех фронтов. / С.Ф. Ушаков. – Москва, 1982. – 176с.
234071
  Каневский Е.М. В интересах каждого / Е.М. Каневский. – М, 1977. – 63 с.
234072
  Стрельцов А. В интересах компании : колонизация Северной Америки : Часть I : Первые виргинцы // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 4 (64). – С. 4-23. – ISSN 1812-867Х
234073
  Стрельцов А. В интересах компании : колонизация Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 5 (65). – С. 4-19. – ISSN 1812-867Х
234074
  Стрельцов А. В интересах компании : колонизация Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 6 (66). – С. 4-23. – ISSN 1812-867Х
234075
  Стрельцов А. В интересах компании: колонизация Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 7 (67). – С. 4-19. – ISSN 1812-867Х
234076
  Стрельцов А. В интересах компании: колонизация Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 8 (68). – С. 4-23. – ISSN 1812-867Х
234077
  Платонов Л.А. В интересах комплексного развития / Л.А. Платонов. – М., 1989. – 137с.
234078
  Симоненко Г.С. В интересах матери и ребенка / Г.С. Симоненко. – М., 1976. – 79с.
234079
  Черкасов Г.Н. В интересах миллионов / Г.Н. Черкасов. – М, 1964. – 39с.
234080
  Тарасов К.С. В интересах монополий / К.С. Тарасов. – Москва, 1964. – 142с.
234081
  Петровский В.Ф. В интересах народов всего мира / В.Ф. Петровский. – Москва, 1980. – 191с.
234082
   В интересах народов мира. – М, 1980. – 376с.
234083
  Александрова Наталья В интересах общества, власти и бизнеса : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 15
234084
   В интересах покупателей. – К, 1983. – 167с.
234085
  Климко Г.Н. В интересах прогресса и независимости / Г.Н. Климко. – Киев, 1974. – 103с.
234086
   В интересах прочного мира и добрососедства.. – М, 1981. – 48 с.
234087
  Мелещенко В.И. В интересах трудящихся / В.И. Мелещенко. – Л., 1988. – 245с.
234088
  Устенко В интересах трудящихся : Сущность и пути развития непроизводственной сферы развитого социализма. / Устенко, В.А. Шиндлер. – Киев, 1980. – 135с.
234089
  Жуков Г.П. В интересах Японии - нейтралитет / Г.П. Жуков. – Москва, 1960. – 93с.
234090
  Фрейман Нина В интересном положении : В курсе // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 90-93 : Фото
234091
  Есипенко Р.Н. В интернацоинальном единении / Р.Н. Есипенко. – К, 1987. – 130с.
234092
  Багхаджати Е В интернете новый сленг: сэлфи, лифтолук, хэштэг... / Е Багхаджати, // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 24 июня (№ 136). – С. 13. – ISSN 1997-1249


  "Комсомолка" составила словарь распространенных терминов в социальных сетях, которые пригодятся тем, кто любит фотографироваться. Позабыв о фотоаппаратах-"мыльницах", совр. юзеры чаще доверяют свои мгновения жизни смартфонам, которые всегда под рукой. ...
234093
  Аникин Андрей В иорданской глубинке : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 50-59 : Фото
234094
   В Ираке растет число старых дев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С.67. – ISSN 0321-5075


  [Традиция выкупа невест в Ираке.]
234095
  Лавров В. В Иране все спокойно // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2006. – № 40. – С. 48-50


  Революційна ситуація в Ірані
234096
   В исключительных обстоятельствах. – Владивосток, 1984. – с.
234097
   В исключительных обстоятельствах. – Владивосток, 1987. – 379с.
234098
   В исключительных обстоятельствах. – Владивосток, 1988. – 429с.
234099
   В исключительных обстоятельствах. – Владивосток, 1991. – 512с.
234100
  Ольшевский В.И. В искусстве и в жизни / В.И. Ольшевский. – Л., 1975. – 79с.
234101
  Колосов Е.Н. В Исламском Иране : география. Регионы зарубежного мира / Е.Н. Колосов, Н.Н. Колосова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 23-28 : Іл. – ISSN 0016-7207
234102
  Первенцев А.А. В Исландии / А.А. Первенцев. – М, 1952. – 120с.
234103
  Питкэрн Ф. В Испании / Ф. Питкэрн. – Москва, 1936. – 133 с.
234104
  Загребельный А.С. В исполком обратился гражданин... / А.С. Загребельный. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 103с.
234105
  Попов Г.В. В исполком пришло письмо. / Г.В. Попов. – Л, 1972. – 51с.
234106
  Номероцкий С. В истоках Унго / С. Номероцкий. – Иркутск, 1952. – 196с.
234107
  Неделин В. В истории города - история Руси // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 3 (111). – С. 4-17. – ISSN 1812-867Х
234108
  Кузьмин В. В истории остается только культура, остальное сгорает. Древние христианские храмы Кавказа // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 12


  Християнська архітектура Середньоріччя
234109
  Смирнов С.С. В Италии / С.С. Смирнов. – Москва, 1961. – 110с.
234110
  Шалимов Ю. В их рукак жизнь / Ю. Шалимов. – Элиста, 1965. – 56с.
234111
  Граля И. В июле 1410-го. Спорные вопросы вокруг великой битвы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 9-14. – ISSN 0235-7089


  Грюнвальдська битва.
234112
  Соколов Б.С. В июле, после войны: повесть. / Б.С. Соколов. – Куйбышев, 1977. – 127с.
234113
  Арсірій А. В ідеалі vs на практиці: можливості ЄСІТС та "Електронного суду" // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
234114
  Гордієнко А.Т. В ідейних битвах сучасності / А.Т. Гордієнко. – К, 1981. – 183с.
234115
  Афанасьєв В.А. В ім""я життя, в ім"я людини : (Стенограма лекції, прочитаної на Республіканській художній виставці 1963 р.) / В.А. Афанасьєв. – Київ : Знання, 1964. – 44 с. : іл. – Бібліогр.: с. 44. – (Т-ов "Знання" Укр. РСР ; Серія № 4 ; № 5)
234116
  Карамаш С. В ім"я благочестя // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Січень (№ 1)


  До 400-річчя з дня народження Петра Могили, заслугою якого є відкриття в Києві першої вищої школи (колегіума) в Україні, пізніше відроджена як Києво-Могилянська академія, що в наш час діє як національний університет; створення латинської колегії в ...
234117
  Сургай Г.І. В ім"я вищої мети партії / Г.І. Сургай. – Київ, 1984. – 112с.
234118
  Падура М. В ім"я вільної науки, або Математика без марксизму // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 17-18 грудня (№ 147/148)


  До 65-річчя від часу смерті Володимира Левицького (1872 - 1956).
234119
  Міщенко М.О. В ім"я добра / М.О. Міщенко. – К., 1981. – 142с.
234120
  Мельничук А. В ім"я добра // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 14). – С. 12-13


  110 років від дня народження Степана Олійника - корефея українського гумору.
234121
  Дегтярев О.В. В ім"я досягнення спільної мети. Роль президента НАН України академіка Б.Є. Патона у створенні ракетно-космічної техніки // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 5 (114). – С. 53-59. – ISSN 1561-8889
234122
  Кацнельсон А.І. В ім"я життя / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1953. – 108 с.
234123
   В ім"я життя. – К, 1987. – 260с.
234124
   В ім"я закону. – Київ : Логос, 2006. – 252 с. – ISBN 966-581-802-3
234125
  Цвєтков Г.М. В ім"я збереження миру / Г.М. Цвєтков. – К, 1986. – 78с.
234126
  Сергійчук В. В ім"я збереження української державності // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 241-251. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 100-річчя укладення українсько-польського перемир"я.
234127
  Кравченко Ф.Т. В ім"я людини : повість / Ф.Т. Кравченко. – Київ, 1978. – 212 с.
234128
   В ім"я майбутнього нації : Документи і матеріали про організацію допомоги українською діаспорою студентам-емігрантам у 1920-2000 роках. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2005. – 920с. – ISBN 966-7060-82-9
234129
  Брежнєв Л.І. В ім"я миру і щастя радянських людей / Л.І. Брежнєв. – К, 1975. – 31с.
234130
  Брежнєв Л.І. В ім"я миру і щастя радянських людей / Л.І. Брежнєв. – К, 1979. – 30с.
234131
   В ім"я миру та єдності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 122-123 : фото
234132
  Суярко В.О. В ім"я миру та єдності трудящих / В.О. Суярко. – Київ, 1974. – 48с.
234133
  Гребчева М. В ім"я народу / М. Гребчева. – Київ, 1964. – 339с.
234134
  Буцько М.О. В ім"я перемоги / М.О. Буцько, О.С. Масний. – Київ, 1967. – 196с.
234135
  Снітко П.Г. В ім"я перемоги / П.Г. Снітко. – Київ, 1967. – 87с.
234136
  Шуляк О. В ім"я правди : (до історії повстанчого руху в Україні) / О. Шуляк. – Роттердам : [б. в.], 1947. – 35, [1] с.
234137
  Сергійчук В.І. В ім"я правди й історичної справедливості або Вимушена післямова до виступу на Міжнародному форумі з Голодомору : конф. Дмитра Штогрина : зб. матеріалів : [лекція] / Володимир Сергійчук. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – 49, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-776-9


  У пр. №1734867 на тит. арк. екслібрис: Україна. Бібліотека Володимира Сергійчука
234138
  Кизилова В.В. В ім"я прийдешніх поколінь: феномен Івана Франка в дитячій літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 178-188. – ISSN 2520-6346
234139
   В ім"я розвитку національної освіти. До 150-річчя від дня народження М. І. Демкова (1859-1939) // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 2, 2 квартал. – С. 77-84. – ISSN 0130-2043


  Брав участь в організації народного університета ім. Т. Г. Шевченка
234140
  Коцур В.П. В ім"я свободи совісті : (до питання боротьби радянської тоталітарної системи з релігійним дисидентством) / В.П. Коцур, О.І. Висовень ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький : [Книги-ХХI], 2013. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
234141
  Воронько П.М. В ім"я твоєї волі : Поезії / П.М. Воронько. – Львів : Вільна Україна, 1949. – 90с.
234142
  Роговий В.М. В ім"я творення національної еліти : матеріальна підтримка українського студенства на чужині в 1920-1991 роках : монографія / Владислав Роговий ; [наук. ред. В.І. Сергійчук]. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – 448 с. : іл., табл. – Покажч.: с. 409-443. – Бібліогр.: с. 409-443 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2911-26-8
234143
  Бондар М.Г. В ім"я теперішнього і майбутнього / М.Г. Бондар. – К, 1987. – 46с.
234144
  Василевський Пантелеймон В ім"я України: Кубань, Буковина, Колима : Спогади і бібліографія / П.К. Василевський. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ, 2000. – 34с. : Бібліографія українознавства. Бюлетень Комісії української бібліографії Міжнародної асоціації україністів ; Вип. 4. – ISBN 966-02-1764-1
234145
  Мельниченко В. В ім"я українського слова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 січня (№ 2). – С. 10-11


  До 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського. Згадується його фундаментальна "Історія України-Руси", яка назавжди посіла видатне місце в суспільно-політичному і науковому житті незалежної України, здобула широке міжнародне визнання.
234146
  Сергійчук В.І. В ім"я честі і слави української зброї // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 271-274. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 90-річчя Зимового походу Армії УНР.
234147
  Міщенко Г. В ім"я чого треба творити ? // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 108-111. – ISSN 0130-1799
234148
  Міщенко Г. В ім"я чого треба творити? // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 11/12. – С.170-173. – ISSN 0131-2561


  Художник Ф. Гуменюк
234149
   В ім’я великої мети. – Х, 1977. – 182с.
234150
   В ім’я справи партії, справи народу. – К, 1980. – 16с.
234151
  Мороз В. В інвестиційному колі // Юридична газета. – Київ, 2016. – 22 березня (№ 12). – С. 18


  "Чи є перспективи створення та функціонування в Україні інвестиційно-інноваційних банків?".
234152
  Ковтонюк О. В Інститутах післядипломної педосвіти має бути більше українських патріотів // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 4 лютого (№ 5). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  25 січня 2013 р. заст. міністра освіти і науки, молоді та спорту Борис Жебровський провів нараду з керівниками (ректорами й директорами) обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти (ОІППО).
234153
   В Інституті журналістики новий керманич // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 11 січня (№ 4). – С. 2


  6 січні наказом ректора призначено нового директора Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка професора Володимира Володимировича Різуна.
234154
  Носенко Т. В Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ : Наукова думка, 1978. – № 3 (207)
234155
  Семенюк Г.Ф. В Інституті філології вивчають 33 іноземні мови / розмову вів В. Мукан // Газета по-українськи. – Київ, 2014. – 24 червня (№ 48). – С. 5 : фото


  Директор Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Григорій Семенюк розповідає про нові та популярні спеціальності в інституті.
234156
  Кузьменко Ю. В Інституті філології відбулася зустріч із Андрієм Хадановічем // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 6 грудня (№ 24). – С. 5
234157
   В інституті філології готуватимуть лінгвістів-експертів // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 5


  В Інституті філології з 2015-2016 н. р. готуватимуть судових лінгвістів-експертів. З 2014 року за ініціативи професорки Л.І. Шевченко й за підтримки керівництва університету та Інституту філології для магістрів першого року навчання спеціальності ...
234158
  Кузьменко Ю. В Інституті філології презентували переклад керроллівського "Полювання на Снарка" Юрка Позаяка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 22 листопада (№ 23). – С. 19
234159
  Мукан В. В Інституті філології провели нічні екскурсії // Газета по-українськи. – Київ, 2016. – 15 листопада (№ 92). – С. 3


  В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка студенти провели дві нічні екскурсії. Із 19:30 до 21:30 кожні півгодини набирали групи відвідувачів та розповідали їм про історію університету.
234160
  Нахлік Є. В інтелектуальній орбіті Івана Франка: Іван Копач / Є. Нахлік, О. Нахлік // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 164-173. – ISSN 0130-528Х


  У статті висвітлено наукові й особисті стосунки І. Франка з українським публіцистом , критиком, філософом, педагогом Іваном Копачем (1870-1952): зустрічі, взаємні відгуки, дискусії, листування, співпраця у пресі, роль І. Копача у похованні письменника ...
234161
  Наливайченко В. В інтересах безпеки особи, суспільства, держави // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 91-96
234162
  Королько В.Г. В інтересах великого бізнесу / В.Г. Королько. – К, 1974. – 199с.
234163
  Короденко М. В інтересах вищої школи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 14 червня (№ 22). – С. 1, 6-7 : фото Л. Губерського. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулися загальні збори Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. Заслухали звіт президента спілки Леоніда Губерського за період із 2019 по 2021 роки та обрали нового керівника цього професійного об"єднання Петра ...
234164
  Волинець А. В інтересах дітей // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "В Україні створено центральний орган, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері усиновлення і захисту прав дітей".
234165
  Брик М.В. В інтересах кожного / М.В. Брик. – К, 1981. – 184с.
234166
  Забігайло К.С. В інтересах миру і безпеки в Європі / К.С. Забігайло, П.Ф. Кірпенко. – Київ, 1975. – 47 с.
234167
  Забігайло К.С. В інтересах миру і дружби між народами. / К.С. Забігайло. – К., 1974. – 335с.
234168
   В інтересах миру і дружби між народами./Міжнародноправова діяльність УРСР. 1945-1972 р./ : Документи і коментарі. – Київ : Вища школа, 1974. – 336с.


  У книзі в хронологічній послідовності, виходячи з міжнародного права, висвітлюються питання участі УРСР у здійсненні зовнішньополітичного курсу Радянської держави від часу вступу республіки в ООН до січня 1973 р.
234169
  Удовенко Г.Й. В інтересах миру і співробітництва / Г.Й. Удовенко. – К., 1984. – 47с.
234170
   В інтересах народів світу. – Київ : Політвидав, 1973. – 144 с.


  У брошурі розглядаються основні принципи і цілі радянської зовнішньої політики у світлі рішень XXIV з"їду КПРС, простежуються ті позитивні зміни у розвитку світової політики, що відбулися під впливом Програми миру.
234171
   В інтересах народів світу. – К, 1973. – 142с.
234172
  Грицик Л. В інтересах справи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 47-55. – ISSN 2520-6346


  "Розглянуто причетність О. Гончара до відкриття кафедри українського сходознавства в КНУ імені Тараса Шевченка, наведено архівні матеріали, зокрема лист письменника до тодішнього ректора університету В. В. Скопенка Досліджено творчі зв"язки української ...
234173
  Вервес Г.Д. В інтернаціональних літературних зв"язках / Г.Д. Вервес. – Київ, 1976. – 388с.
234174
  Вервес Г.Д. В інтернаціональних літературних зв"язках / Г.Д. Вервес. – Київ, 1983. – 384с.
234175
  Іщенко Н. В Інтернет без нагляду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 25, 27


  З проекту закону "Промедіа" приберуть розділ про онлайн-ЗМІ.
234176
  Сорока М. В інформаційний простір - "від плуга". Минуло сто років від дня народження Дмитра Прилюка, визначного журналіста, письменника, викладача // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 09 листопада (№ 212). – С. 11
234177
  Угляр Я. В інформаційній окупації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 4


  Інформаційний простір України. Українське телебачення
234178
  Співак Г.Ч. В інших світах = In other worlds : есеї з питань культурної політики / Гаятрі Чакраворті Співак ; пер. з англ.: [Р. Ткачук, І. Супрунець, А. Кулаков ; передм. С. Шліпченко ; комент. М. Гхош]. – Київ : Всесвіт, 2006. – 477, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 966-8439-01-5
234179
  Співак Г.Ч. В інших світах [Електронний ресурс] : есеї з питань культурної політики / Гаятрі Чакраворті Співак ; з англ. пер. Р. Ткачук, І. Супрунець, А. Кулаков ; передм. С. Шліпченко ; комент. М. Гхош. – Київ : Всесвіт, 2006. – 480 с. – ISBN 966-8439-01-5
234180
  Яворівський В. В іншій країні Ліна Костенко була б лауреатом Нобелівської премії // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 18 (71). – С. 44-47
234181
  Білоцерківець Наталка В іншому світлі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 44. – ISSN 0868-9644


  В іншому світлі. Антологія української літератури в англомовних перекладах Вірляни Ткач і Ванди Фиппс та в театральних дійствах мистецької групи "Яра". -Упорядкування, редагування, вступне слово та біографічні довідки Ольги Лучук. Передмова Наталії ...
234182
  Сербін С. В іншому часі - в іншому місці : З архіву родини В. Голубовича // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 279-289
234183
  Сербін Сергій В іншому часі - в іншому місці (з архіву родини В. Голубовича ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 279-289
234184
   В Ісландії почали вилучати СО2 з атмосфери // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 4. – С. 8 : фото
234185
  Дзьобак Василь В істини є проста мова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 20


  Цей філософський постулат мудрого українця Григорія Сковороди, без сумніву, відомий авторові книги "Захищаючи права закарпатців" І.І. Миговичу, народному депутату двох скликань (III і IV), доктору філософських наук, професорові. Читачам "Голосу ...
234186
  Дзьобак Василь В істини є проста мова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 20


  Цей філософський постулат мудрого українця Григорія Сковороди, без сумніву, відомий авторові книги "Захищаючи права закарпатців" І.І. Миговичу, народному депутату двох скликань (III і IV), доктору філософських наук, професорові. Читачам "Голосу ...
234187
  Дзьобак Василь В істини є проста мова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 20


  Цей філософський постулат мудрого українця Григорія Сковороди, без сумніву, відомий авторові книги "Захищаючи права закарпатців" І.І. Миговичу, народному депутату двох скликань (III і IV), доктору філософських наук, професорові. Читачам "Голосу ...
234188
  Лісова Л. В її орнаменті закодована наша Перемога! // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 20 травня (№ 108). – С. 1, 4


  19 травня - урочистий день для кожної людини в Україна - День вишиванки. У Черкасах з"явилася ідея створити вишиванку саме для українських захисників. Втілювати задум взялися в арт-майстерні засл. художниці України, "академіка" української вишиванки ...
234189
  Касьянова О. В її Слові стверджуються Україна, нація, народ // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 11-17 червня (№ 16/17). – С. 15


  У студентів-філологів Київського національного університету імені Тараса Шевченка побували Генеральний директор видавництва "Фоліо" О. Красовицький та піар-менеджер видавництва М. Суботіна. У співпраці з кафедрою історії української літератури, теорії ...
234190
  Кроп Т. В його книжках - всі бюарви слова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 23 жовтня (№ 41). – С. 1, 3


  Творчий портрет Євгена Гуцала.
234191
  Сагайдачний П. В його тіні : Симон Петлюра в історії українського народу / Петро Сагайдачний. – Ню Йорк : Українське вид-во, 1951. – 64 с.
234192
  Сагайдачний П. В його тіні : Симон Петлюра в історії укр. народу / Петро Сагайдачний. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 64, [2] c. – ISBN 978-611-01-1846-0
234193
  Цвик В.Л. В кадре и за кадром / В.Л. Цвик. – К., 1988. – 182с.
234194
  Рыбак Л.А. В кадре режиссер / Л.А. Рыбак. – М : Искусство, 1974. – 152 с.
234195
  Филиппова Н.В. В каждой букве ЛЮБОВЬ... : моей Любви посвящается / Наталья Филиппова. – Днепр : Лира, 2016. – 172 с. : ил. – ISBN 978-966-383-723-9
234196
  Агашина М.К. В каждой песне - берёза... : стихи / Маргарита Агашина ; [худож. В.В. Киселев]. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1984. – 127 с., ил.
234197
  Рабинович В.Л. В каждом дереве скрипка / В.Л. Рабинович. – М., 1978. – 94с.
234198
   В каждую семью, в каждый дом. – Курган, 1967. – 44с.
234199
  Уварова Л.З. В каждую субботу, вечером / Л.З. Уварова. – Москва, 1979. – 271с.
234200
  Нурхрат А. В казакських степах. / А. Нурхрат. – Х.-К., 1932. – 52с.
234201
  Яцків М. В казармі / М. Яцків. – Київ, 1953. – 20 с.
234202
  Пругавин А.С. В казематах : Шлиссельбург. Суздальская тюрьма. Петропавловская крепость : Очерки и материалы по истории рус. тюрем / А.С. Пругавин. – Санкт-Петербург : Тип. 1 Спб. труд. артели, 1909. – 365 с. : ил., портр.
234203
  Шевченко Т. В казематі // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 680-684. – ISBN 978-966-500-300-7
234204
  Финикова О.Н. В каких случаях возможно выселение в судебном порядке / О.Н. Финикова. – М, 1961. – 50с.
234205
  Смирнов С.А. В каких случаях государственные пенсии назначаются членам колхозов / С.А. Смирнов. – Москва, 1963. – 78 с.
234206
   В каких случаях человек может получить справку у нотариуса о том, что он жив? // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 21, октябрь. – С. 4
234207
  Марьянин А.М. В какой бы дом я ни входил... / А.М. Марьянин. – Москва, 1987. – 310с.
234208
  Пархоменко В.А. В какой мере было тенденциозно не сохранившееся древнейшее "Житие Антония Печерского"? : (по поводу новой книги г. Приселкова) / В.А. Пархоменко. – Петроград : Тип. Имп. Акад. наук, 1914. – 5 с. – Отд. оттиск: Известия отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. СПб., т. 19, кн. 1. - Без. тит. л.
234209
  Калядин А. В какой реформе нуждается Совет Безопасности ООН // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 7. – С. 48-59. – ISSN 0131-2227
234210
  Успенский Е.Е. В какой среде протекают жизненные процессы : Пособие для учителя и самообразования / Успенский Е.Е. ; Гос. Тимиряз ННИ изуч. и пропаганды естеств.-науч. основ диамата. – Вологда : Северный печатник, 1926. – 25 с. – (На пути к материализму : Серия 9 ; Выпуск 13)
234211
  Королева-Борсоди В какой стране демократии больше? // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2009. – № 3. – С. 93-103. – ISSN 0132-0831


  Порядок работы палат парламентов Российской Федерации и Швейцарской Конфедерации
234212
  Юрин А. В каком виде? Александр Лукашенко потребовал определиться с форматом академии // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 января (№ 3)


  Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителями научной общественности республики. А. Лукашенко отметил, что наука в последнее время развернулась в сторону производства, что акцент в научных проектах сделан на практической ...
234213
  Макарова Н.В. В каком времени прошлое? / Н.В. Макарова. – Новосибирск, 1969. – 103с.
234214
   В каком направлении мы движемся? Взгляд на потенциальный объем производства // Перспективы развития мировой экономики. – Washington, 2015. – Апрель 2015 : Неравномерный рост. Краткосрочные и долгосрочные факторы. – С. 73-117. – (Обзоры мировой экономики и финансов). – ISBN 978-1-48435-773-6


  Делается вывод о замедлении темпов роста потенциального объема производства в странах с развитой экономикой и формирующимся рынком в последние годы.
234215
  Кареев Н. В каком смысле можно говорить о существовании феодализма в России? : По поводу теории Павлова-Сильванского / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. Шредера, 1910. – IV, 145 с.
234216
  Окунева Л. В какую воду вошел президент Лула? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 1. – С. 25-46. – ISSN 044-748Х


  Президентська кампанія 2006 р. в Бразилії
234217
  Внуков К. В какую же Азию интегрируется Россия? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 44-50. – ISSN 0130-9625
234218
  Басангов Б.Б. В калмыцкой степи : рассказы и очерки / Б.Б. Басангов ; пер. с калм. ; предисл. С. Липкина. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 167 с. : ил., портр.


  Содерж.: Рассказы и очерки: Булгун. - Черный джолум. - Хоочи-Манджи. - Отец и сын. - Калмык - партизан Брянских лесов. - Подвиг, затмивший древнюю легенду. Пьесы: Чуче. - Песнь о матери.
234219
  Карпов Г.А. В кальдере вулкана / Г.А. Карпов. – Москва : Наука, 1980. – 96с.
234220
  Ветров М.С. В Камбодже - древней стране кхмеров / М.С. Ветров. – Москва, 1958. – 64с.
234221
  Галшоян М. В каменной долине : роман и повесть / М. Галшоян; пер. с арм. – Москва : Известия, 1977. – 364 с.
234222
  Иконников М.И. В каменном мешке / М.И. Иконников. – Архангельск, 1963. – 71с.
234223
  Петров И.Ф. В камне и бронзе / И.Ф. Петров. – Омск, 1981. – 319с.
234224
  Гропянов Е.В. В Камчатку / Е.В. Гропянов. – Владивосток, 1990. – 351с.
234225
  Серафимович А.С. В камышах : [рассказ] / А. Серафимович. – Ростов-на-Дону : Изд. Н.Е. Парамонова "Донская речь", 1905. – 15 с. – Без тит. л. - Описано по обл. - На обл. № 69
234226
  Троепольский Г.Н. В камышах / Г.Н. Троепольский. – Воронеж, 1975. – 446с.
234227
  Шахов А.А. В камышах Балхаша / А.А. Шахов. – М, 1959. – 376с.
234228
  Пузанов И.Е. В канун бабьего лета / И.Е. Пузанов. – М, 1974. – 284с.
234229
  Пузанов И.Е. В канун бабьего лета / И.Е. Пузанов. – Ростов н/Д, 1978. – 381с.
234230
  Короленков А.В. В канун великих испытаний: споры о советской предвоенной политике // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2 (41). – С. 29-43
234231
  Соколов С.А. В канун Великого почина / С.А. Соколов. – Саратов, 1974. – 173с.
234232
  Зимин А.А. В канун грозных потрясений : предпосылки первой Крестьянской войны в России / А.А. Зимин. – Москва : Мысль, 1986. – 331с.
234233
  Голиков А.Г. В канун Октября / А.Г. Голиков. – Москва, 1977. – 127с.
234234
  Иванов Л.И. В канун отрадных перемен / Л.И. Иванов. – Москва, 1977. – 96с.
234235
  Яшин А.А. В канцелярии / А.А. Яшин. – Тула, 1991. – 286с.
234236
  Браверман Л. В капкане / Л. Браверман. – Вильнюс, 1971. – 322с.
234237
  Прахье Б.С. В капкане. / Б.С. Прахье. – 2-е изд., перераб и доп. – Одесса, 1975. – 200с.
234238
  Давыдов Л.Д. В капле- море / Л.Д. Давыдов. – М, 1959. – 209с.
234239
  Беленький Б.А. В капле росы : [очерки] / Беленький Б.А. – Кишинев : Картя молдовеняскє, 1979. – 100 с. – (Наш современник)
234240
   В карауле бессонном.... – М, 1984. – 223с.
234241
  Нечуй-Левицький І. В Карпатах. – Львов, 1885. – 64, 80 с.
234242
  Вашенцев С.И. В Карпатах / С.И. Вашенцев. – Москва, 1952. – 46с.
234243
  Карабелеш А.В. В Карпатах / А.В. Карабелеш, 1955. – 239с.
234244
  Чиркин А.А. В Карфаген и обратно / А.А. Чиркин. – Донецк, 1977. – 159с.
234245
  Бутов М. В карьере: Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 7. – С.110-119. – ISSN 0130-7673
234246
  Борисенков Г. В каспийских джунглях / Г. Борисенков. – Саратов, 1946. – 48с.
234247
  Українка Леся В катакомбах : [П"єса на 1 дію] ; Посвята шановному побратимові А. Кримському. – [Полтава] : [Друк. О.Л. Брауде], 1917. – 24 с.


  [Дpаматичні твоpи] Зміст: Касандpа; У пущі; Камінний Господаpь. Примірники: 35788, 35789 - тверда палітурка; 108004 - м"яка палітурка
234248
  Украинка Леся В катакомбах / Украинка Леся. – Харьков ; Екатеринослав, 1922. – 24 с.
234249
  Українка Леся В катакомбах / Українка Леся. – Київ, 1970. – 88с.
234250
  Українка Леся В катакомбах / Українка Леся. – Київ, 1971. – 88с.
234251
   В катакомбах Аджимушкая. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Симферополь, 1975. – 238с.
234252
   В катакомбах Аджимушкая : Документы, Воспоминания. Статьи. – 4-е изд., перераб. и доп. – Симферополь : Таврия, 1982. – 268 с., [16] л. ил. : ил.
234253
  Корольков Ю.М. В катакомбах Одессы / Ю.М. Корольков. – М, 1968. – 175с.
234254
  Українка Леся В катакомбах. В дому pоботи - в кpаїні неволі. Hа полі кpови / Леся Українка. – [Київ] : Всеукp. Вид-во. Київ. філіяи ; [2-а Рад. дpук.], 1920. – 70, [2] с. : поpтp. – Hа обкл. назва: В катакомбах (!)і інші п"єси. - Hа обкл.: Всеукp. (!)Деpж. Вид-во. - Hа с. 5: Пpисвята шановному побpатимові А. Кpимському. – (Унівеpсальна бібліотека ; № 2)
234255
  Шумило С.В. В катакомбах. Православное подполье в СССР : конспект по истории Истинно-Православной Церкви в СССР / Сергей Шумило ; [науч. ред. Ткаченко В.В.]. – Луцк : Терен, 2011. – 269, [3] с. – Библиогр. в примеч.: с. 202-230. – ISBN 978-966-2276-52-7
234256
  О"Брайен В Катангу и обратно. / О"Брайен. – М., 1963. – 462с.
234257
  Диб М. В кафе / М. Диб. – М., 1958. – 64с.
234258
  Фрадкин А.В. В кафе молодежном... / А.В. Фрадкин, М.И. Эпштейн. – Москва, 1964. – 94с.
234259
  Ржевская Е. В каширской библиотеке. / Е. Ржевская. – М., 1950. – 56с.
234260
  Губин Д. В квартале номер шесть // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 10 (5119). – С. 18-19. – ISSN 0131-0097
234261
  Руденко Диана В Кению в одиночку // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 2. – С. 44-51 : фото
234262
   В Киев! : Что делали, видели и слышали в Киеве подписчицы и подписчики "Вестника знаний", съехавшиеся на праздник своего единения (11-19 июня 1911 г.) / Ст. и лекции В.В. Битнера, М.В. Довнар-Запольского, К.Ф. Жакова, Н.Д. Полонской и участников Съезда, подписчиков "Вестн. знания". – Санкт-Петербург : Вестн. знания, 1911. – 128 с. : Со многими рис., портретами, группами и снимками киев. древностей
234263
   В Киеве прошла конференция "Формирование современной теории и практики маркетинга в условиях глобализации" // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 3 (186). – С. 48-49 : Фото


  15 марта 2012 г. при содействии экономического факультета КНУТШ состоялась Международная научно-практическая конференция, организатором которой выступила кафедра международной экономики КНУТШ. В состав организационного комитета вошли: А.А. Старостина, ...
234264
  Удовиченко А. В Киеве цветут...пальмы: 200-летняя австралийская красавица расцвела только к 180 годам // Киевские ведомости. – Київ, 2000. – 19 января. – С. 3


  Расцвела уникальная 26-метровая пальма Ливистона в климатроне Ботанического сада им. акад. Фомина КНУ имени Тараса Шевченко.
234265
  Копанева Е. В Киево-Могилянской академии год обучения подешевел на две-три тысячи гриве, а в Киевском политехе, наоборот, подняли расценки // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 17 мая (№ 83). – С. 22


  Особенности вступительной кампании нынешнего года. В КНУ имени Тараса Шевченка цена учебы осталась на прежнем уровне.
234266
  Делоне Б. В Киевском университете // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 362-365. – ISBN 5-7707-1061-6
234267
   В Києві відкрили меморіальну дошку на честь визначних вчених // Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 2014. – 15 жовтня (№ 150). – С. 2 : фото


  11 жовтня на адмінбудівлі Ботанічного саду ім. О.В. Фоміна (вул. Симона Петлюри, 1) було урочисто відкрито меморіальну дошку Е.Р. Траутфеттеру та Й.Г. Гохгуту - особам, які посідають визначне місце в історії Імператорського університету Св. Володимира ...
234268
  Воронков А.К. В Кизеловском угольном бассейне / А.К. Воронков. – Москва : Углетехиздат, 1953. – 212с.
234269
  Воронков А.К. В Кизеловском угольном бассейне / А.К. Воронков. – Москва, 1953. – 212с.
234270
  Сурков Е.Д. В кино и театре / Е.Д. Сурков. – М, 1977. – 495с.
234271
  Чичкина Светлана В Киргизии за туризм взялись серьезно : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 60 : Фото
234272
  Пшеничников В.А. В Киркюшкине топятся бани / В.А. Пшеничников; Смерть экзистенциалиста / Н.В. Курочкин // Сутоки / Н.Н. Старченко. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – С. 111-220. – (Молодые голоса)
234273
  Туровская Л. В кирпиче и камне. 1 ноября (1900) - 120 лет со дня рождения Александра Васильевича Власова, крупнейшего украинского и российского архитектора // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 34. – С. 2


  Власов Александр Васильевич (1900-1962)- советский архитектор. Главный архитектор Киева с 1944 по 1950, главный архитектор Москвы с 1950 по 1955, президент Академии архитектуры СССР с 1955 по 1956. В произведениях Власова использовано классическое ...
234274
  Верещагин А. В Китае : воспоминания и рассказы 1901-1902 гг. / А. Верещагин. – С.-Петербург : Типография Э. Арнгольда, 1903. – 223 с.
234275
  Буров В.Г. В Китае возрождается культ Конфуция // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 4 (645). – С. 8-14. – ISSN 0321-5075


  О духовной составляющей социализма с китайской спецификой.
234276
  Якутенко Ирина В Китае роботы начали управлять людьми. Цифровой Мао. Оценочное суждение // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 2 (2929). – С. 64-69 : фото
234277
  Кравченко Н. В Китай! : путевые наброски художника / Н. Кравченко. – С.-Петербург : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1904. – 219 с.
234278
  Анастасьев А.Н. В китайском театре. Путевые заметки / Анастасьев А.Н. – Москва : Советский писатель, 1957. – 71 с. : ил.
234279
  Стасів І. В кігтях нацистських тиранів : спогади в"язня 11961 / Іван Стасів. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 159, [1] с. – ISBN 978-611-01-2020-3
234280
  Ла Гума В кінці сезону туманів. Час сорокопуда : повісті ; переклад з англійської / Ла Гума, Алекс. – Київ : Молодь, 1980. – 272 с.
234281
  Яблуненко В. В кіхтях білого орла / В. Яблуненко. – Канада, 1924. – 23с.
234282
  Желтухін Э. В ККСУ сформована: науковці обрали своїх кандидатів // Юридична газета. – Київ, 2015. – 7 липня (№ 27/28). – С. 46-47 : фото


  Про З"їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, який відбувся 30 червня 2015 року в КНУ імені Тараса Шевченка. З"їзд обрав двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України С.М. Прилипка та А.В. Василенка. ...
234283
  Артемьева Е.Н. В классе К.Н. Дорлиак : обобщение вокально-педагогического процесса / Артемьева Е.Н. – Москва : Музыка, 1969. – 344 с. : ил.
234284
  Перельман Н.Е. В классе рояля: корот. рассуждения / Н.Е. Перельман. – Л., 1970. – 55с.
234285
  Перельман Н.Е. В классе рояля: корот. рассуждения / Н.Е. Перельман. – 4-е изд., доп. – Л., 1986. – 79с.
234286
  Сергеев К. В классическом стиле. Томский госуниверситет держит марку // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 28 декабря (№ 52)


  В 2012-м в ТГУ было открыто пять малых предприятий, нацеленных на внедрение результатов интеллектуальной деятельности вуза: ООО “АльтерДиз” (оказание услуг по разработке дизайна, брендов компаний, знаков и логотипов), ООО “СемиКон” (производство ...
234287
  Захаржевский В.П. В клинике / В.П. Захаржевский. – Москва, 1957. – 214с.
234288
  Гармаш С. В клітці з агресором / розмову вів Валентин Торба // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня - 1 травня (№ 78/79). – С. 5


  "Проблема не в Мінських угодах, а в процесі, який їм не відповідає, який спотворений на догоду Росії".
234289
  Сизов Н. В клубах и дворцах культуры / Н. Сизов. – М., 1954. – 136с.
234290
  Шлыкович А.С. В клубе, в дороге и дома / А.С. Шлыкович. – Москва, 1969. – 111с.
234291
  Левицький М. В клуни : (жаpт в 1 діи) М. Левицького и І. Попова / М. Левицький, І. Попов // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 31 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
234292
  Левицький М.П В клуни : (жарт в одній дії) М. Левицького и І. Попова. – Кіев : Вик. Тип. H.А. Гиpич, 1903. – 31 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – ([Селянська бібліотека] ; № 31)
234293
  Климов-Южин В книге гостей : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 11 (1027). – С. 112-115. – ISSN 0130-7673
234294
  Донець Г.П. В Кобзаревім краю : поезії / Г.П. Донець. – Київ, 1961. – 82 с.
234295
  Красильников А.М. В кого кинуть камень? / А.М. Красильников. – Горький, 1968. – 184с.
234296
  Гамсун Кнут В когтях у жизни : драма / Кнут Гамсун ; Пер. с норв. М. Корецкого // У врат царства : пролог / Гамсун Кнут. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К* ; Типо-лит. Русского Т-ва, 1908. – 154 с. – (Универсальная библиотека ; № 101)
234297
  Кувшинников А.Б. В кокаиновой петле. / А.Б. Кувшинников. – М., 1987. – 126с.
234298
  Хуторський П. В колективі / П. Хуторський. – Харків, 1930. – 19 с.
234299
  Яремчук Г.Ф. В колективності - сила керівництва / Г.Ф. Яремчук. – Київ, 1962. – 66с.
234300
  Позняк В.Т. В колективності - сила партійного керівництва / В.Т. Позняк. – Київ, 1976. – 199 с.
234301
  Титов Вадим Александрович В коллективе растет человек : Кн. для старшеклассников по пробл. нравств. воспитания / Титов Вадим Александрович. – Москва : Просвещение, 1981. – 144 с.
234302
  Шабшина Ф.И. В колониальной Корее (1940-1945) / Ф.И. Шабшина. – М., 1992. – 280с.
234303
  Спешилов А.Н. В колхозе "Зарево" / А.Н. Спешилов. – Молотов, 1951. – 148с.
234304
   В колхозной деревне. – М, 1955. – 520с.
234305
  Александров М.Н. В колхозной Чапаевке : [Физкульт. работа в колхозе им. Чапаева, Золотонош. района] / М.Н. Александров. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 95 с.
234306
  Ребрин П.Н. В колыбельных местах / П.Н. Ребрин. – М., 1984. – 287с.
234307
  Ребрин П.Н. В колыбельных местах. / П.Н. Ребрин. – М., 1977. – 80с.
234308
  Болдырев С. В Колымо-Индигирской тайге : записки журналиста / С. Болдырев. – Москва; Ленинград : Главсевморпути, 1947. – 143с.
234309
  Федосеев И.Е. В колымской глуши / И.Е. Федосеев. – Москва : Советская Россия, 1985. – 96 с.


  Художественно - документальная повесть о революционере С. И. Мицкевиче, отбывавшем политическую ссылку в Якутии
234310
  Манаков Н.А. В кольце блокады / Н.А. Манаков. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград, 1961. – 215 с.
234311
  Гененко А.Т. В кольце ветров / А.Т. Гененко. – Донецк, 1985. – 206с.
234312
  Пурс Л. В кольце лучей : роман / Лаймонис Пурс; пер. с латыш. М.Шноре. – Москва : Советский писатель, 1968. – 267 с.
234313
  Медведовский Л. В кольце соблазнов / Л. Медведовский. – Рига, 1978. – 176с.
234314
   В кольце фронтов. – Москва, 1963. – 415 с.
234315
  Васюхин М.И. В команде академика В.М. Глушкова // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 61-74. – ISBN 978-966-622-589-7
234316
  Ибрагимбеков Р В командировке и дома : рассказы / Рустам Ибрагимбеков ;. – Баку : Гянджлик, 1970. – 108 с.
234317
  Турунтаев В.Ф. В командировке. -- Маленькая бухта в Японском море / В.Ф. Турунтаев. – Свердловск, 1975. – 119с.
234318
  Бернасовская В.П. В комендантский час : повесть : [биогр. справка: с. 199] / В.П. Бернасовская. – Киев : Гослитиздат, 1963. – 199 с. : ил.
234319
  Амлинский В.И. В коммуне нет посторонних / В.И. Амлинский. – Москва : Знание, 1962. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 10 ; 7 : Молодежная)
234320
  Нариньяни С.Д. В комнате напротив : фельетоны / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1949. – 64 с.
234321
  Арсеньев А.М. В Комсомольском полку / Арсеньева А.М. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 240 с. : ил.
234322
  Старовойтенко І.П. В комунізм ходою семирічки / І.П. Старовойтенко. – К., 1960. – 40с.
234323
  Коншон Ж. В конечном счете : [роман о закулисных сторонах жизни делового мира Франции] / Жорж Коншон ; [Пер. с франц. Л. Лунгиной и К. Наумова]. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 231 с.
234324
  Терентьев А.Г. В конечном счете / А.Г. Терентьев. – Пермь, 1974. – 200с.
234325
  Сквиренко Г.П. В конечном счете: роман / Г.П. Сквиренко. – Кишинев, 1980. – 366с.
234326
  Сквиренко Г.П. В конечном счете: роман и повесть. / Г.П. Сквиренко. – Кишинев, 1976. – 232с.
234327
  Гольфман И. В конкурентной борьбе... // Антиквар : журнал об антиквариате, искусстве и коллекционировании / ООО "Визувий-2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2011. – № 12 (59), декабрь : Ювелирное искусство. – С. 74-75. – ISSN 2222-436X


  О ювелирном магазине Фаберже в Киеве.
234328
  Боткина О. В контексте административной и бюджетной реформ / Ольга Боткина // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 1 (79). – С. 90-93. – ISSN 1608-4071


  6 июля 2012 г. в новом корпусе Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова (Россия) состоялся Межрегиональный Круглый стол "Методическая служба региональной библиотеки в рамках реализации ФЗ-83". В статье представлен аналитический обзор ...
234329
  Буданцев Ю.П. В контексте жизни. / Ю.П. Буданцев. – Москва, 1979. – 262с.
234330
  Сальников В. В контексте истории // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 94-97.


  Скульптор Володимир Соскієв
234331
  Соснов А. В контексте контента. В Санкт-Петербурге наградили тех, кто разошелся на цитаты. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 31 мая (№ 22). – С. 9


  Ничто в научном мире не ценится так дорого, как информация. В том числе о количестве опубликованных тем или иным автором статей и частоте их цитирования. Не случайно учредителем международной премии Scopus Award для плодовитых исследователей выступила ...
234332
  Вуль Р.М. В конторе адвоката / Р.М. Вуль. – Горький, 1977. – 144 с.
234333
  Атоян О.Н. В конфликте с государством. Крестьянское правосознание в Украине 1917-1919 годов = In conflict with the State. Peasant sense of justice in Ukraine in 1917-1919 : монография / О.Н. Атоян ; МВД Украины; Луганская акад. внутр. дел им. 10-летия независимости Украины. – Луганск, 2003. – 512 с. – (История права). – ISBN 966-8129-32-6
234334
  Власов А.И. В конфликте с реальностью : Кризис внешнеполитической пропаганды США / А.И. Власов. – Москва, 1972. – 224с.
234335
  Васецкий Н.А. В конфликте с эпохой / Н.А. Васецкий. – Москва, 1985. – 270с.
234336
  Кальницкий М. В конце XIX века любое переименование улиц, переулков и площадей в городах требовало царской визы // Факты и комментарии. – Киев, 2020. – 29 октября - 4 ноября (№ 43). – С. 29


  Новые названия городских улиц — один из самых популярных информационных поводов для СМИ. В истории Киева не раз случалось, что его улицы в одночасье подвергались глобальным переименованиям. В 1869 году нынешний бульвар Шевченко был назван Бибиковским, ...
234337
  Виноградов А.А. В конце аллеи / А.А. Виноградов. – Москва, 1983. – 334с.
234338
  Мигунова М.Г. В конце апреля / М.Г. Мигунова. – Симферополь, 1955. – 160с.
234339
  Левченко Е.М. В конце войны / Е.М. Левченко. – Днепропетровск, 1983. – 270с.
234340
  Левченко Е.М. В конце войны : Политические романы, повести / Е.М. Левченко. – 2-е. – Днепропетровск : Промінь, 1984. – 286с.
234341
   В конце войны. – М, 1987. – 465с.
234342
  Драгунский Д.А. В конце войны. / Д.А. Драгунский. – Тбилиси, 1968. – 236с.
234343
  Камбулов Н.И. В конце войны: Повести. / Н.И. Камбулов. – М. : Военное издательство, 1979. – 399 с.
234344
   В конце восьмидесятых. – Л, 1989. – 171с.
234345
  Казанский В.И. В конце зимы / В.И. Казанский. – Москва : Советский писатель, 1976. – 79 с.
234346
  Полевой Б.Н. В конце концов / Б.Н. Полевой. – Москва, 1969. – 416с.
234347
  Полевой Б.Н. В конце концов / Б.Н. Полевой. – Москва, 1972. – 239с.
234348
  Слепян Д.Ф. В конце коридора / Д.Ф. Слепян. – Л.-Москва, 1958. – 111с.
234349
  Левина Р.С. В конце лета / Р.С. Левина. – Х, 1977. – 180с.
234350
  Левина Р.С. В конце лета / Р.С. Левина. – Х, 1983. – 165с.
234351
  Белякова А.М. В конце марта : рассказы / Алла Белякова ; [худож. А. Мешков]. – Москва : Советский писатель, 1981. – 383 с. : ил.
234352
  Маткович М. В конце пути / М. Маткович. – Москва, 1975. – 295с.
234353
  Трифонов Ю.В. В конце сезона / Ю.В. Трифонов. – Москва : Физкультура и спорт, 1961. – 128с.
234354
  Ла Гума В конце сезона туманов / Ла Гума, Алекс. – Москва, 1973. – 62 с.
234355
  Ла Гума Алекс В конце сезона туманов : пер. с английского / Ла Гума Алекс. – Москва : Прогресс, 1974. – 174 с. – (Современная зарубежная повесть)
234356
   В конце семидесятых. – Л : Лениздат, 1980. – 326 с.
234357
  Волков О.В. В конце тропы / О.В. Волков. – Москва, 1978. – 351с.
234358
  Маргарит Татьяна В концепции свободы и полета // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 5. – С. 50-53 : фото
234359
  Кобринский А.М. В координатах творческой логики = In the coordinates of creative logic / Александр М. Кобринский. – [Иерусалим] : Evgarm, 2012. – 157, [3] с. : ил. – ISBN 978-965-90667-7-3
234360
  Первенцев А.А. В Корее / А.А. Первенцев. – М, 1950. – 83с.
234361
  Борисова Е. В Корее полюбили родное кино // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.45. – ISSN 0234-1670


  [Продукты питания в Каире. Традиции.]
234362
  Петрухинцев Н. В корнях суворовского древа // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 3-9. – ISSN 0235-7089
234363
  Рубанов Сергей В королевстве горных лыж // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 42-47 : фото
234364
  Алхазова Н.Д. В Королевстве, где говорят по-английски / Н.Д. Алхазова, Л.И. Кройтореску. – Кишинев, 1989. – 224с.
234365
  Кобец-Филимонова В королевстве... / Кобец-Филимонова. – Минск, 1969. – 176с.
234366
  Алешин Н.П. В коротком рейсе : повесть / Алешин Н.П. – Кострома : Книжное издательство, 1961. – 83 с. : ил.
234367
  Комаров В.Н. В космическом зеркале / В.Н. Комаров. – Москва : Советская Россия, 1989. – 237 с.
234368
   В космос. – Горький, 1961. – 40с.
234369
  Макарова Г.И. и др. В космос / Г.И. и др. Макарова. – Киев, 1964. – 465с.
234370
  Бирзович Леонид В космос по билетам : Мозаика // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 18-20 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
234371
   В космосе - двое : [ О летчиках-космонавтах Героях Советского Союза А.Г. Николаеве и П.Р. Поповиче. Сб. материалов ]. – Спец. выпуск. – Москва : Известия, 1962. – 191 с. : илл. – (Б-ка "Известий")
234372
   В космосе Николаев и Попович. – М, 1963. – 495с.
234373
  Метелкин Николай В который раз - о тайнах пирамид : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 3 : Іл.
234374
  Ющенко О.Я. В коханні признаюсь : лірика / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 168 с.
234375
  Гардінг Дж. В країні вогняних птахів. Пригоди юнаків-природознавців на вест-індійських островах / Дж. Гардінг. – К, 1929. – 94с.
234376
  Кизя Л.Є. В країні долара / Л.Є. Кизя. – К., 1966. – 42с.
234377
  Брагін В.Г. В країні дрімучих трав / В.Г. Брагін. – К., 1966. – 454с.
234378
  Брагін В. В країні дрімучих трав : роман / Владімір Брагін. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 297, [2] с. – ISBN 978-611-01-1424-0
234379
  Ярмусь Степан В країні моїх батьків = In the land of my fathers : Рефлексії з відвідин України (травень-червень 1991) / Ярмусь Степан; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Накладом друзів автора, 1991. – 175с. – ISBN 1-895360-08-0
234380
  Дорфман Я.Г. В країні рекордних чисел : нариси : пер. з рос. / Я.Г. Дорфман. – Харків ; Київ : ДВОУ ; Державне вид. "Пролетаріат", 1931. – 108 с.
234381
  Марчевський М. В країні троянд. / М. Марчевський. – Х-Одеса, 1933. – 102 с.
234382
  Шуф В. В край иной / В. Шуф. – Санкт-Петербург, 1906
234383
  Бернов Ю.В. В краковской эмиграции : жизнь и деятельность В.И. Ленина в 1912-1914 гг. / Ю.В.Бернов, А.Я. Манусевич. – Москва : Политиздат, 1988. – 283, [2] с., [9] л. ил. : ил. – ISBN 5-250-00203-X
234384
  Сологуб В.П. В краплині - відбилося сонце / В.П. Сологуб. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 236 с.
234385
   В красе нетленной предстает. – М, 1977. – 310с.
234386
  Юдин В.Н. В красном уголке на ферме. / В.Н. Юдин. – Саратов, 1956. – 24с.
234387
  Церетели Т.С. В краю "Золотого руна". / Т.С. Церетели. – Тбилиси, 1962. – 12с.
234388
  Карху Э.Г. В краю "Калевалы" : (крит. оч. о совр. лит. Карелии) / Эйно Карху. – Москва : Современник, 1974. – 223 с. : 1 л. портр. – (Литературная карта РСФСР)
234389
  Акулов В.Е. В краю белой ночи : стихи / В.Е. Акулов. – Челябинск : Челябинское книжное издательство, 1957. – 31 с.
234390
   В краю белых лилий. – М, 1986. – 365с.
234391
  Малов Ф.И. В краю Берендеевом. / Ф.И. Малов. – М., 1963. – 48с.
234392
  Москалець В.К. В краю білокорих беріз : роман / В.К. Москалець. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 490 с.
234393
  Орлов В.К. В краю большого медведя / В.К. Орлов. – Москва : Мысль, 1988. – 175с.
234394
  Барашев П. В краю большой медведицы : (Записки репортера) / П. Барашев. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 136с
234395
  Барашев П.Р. В краю Большой Медведицы : записки репортера [участника дрейфующей станции "Северный полюс-3"] / П.Р. Барашев. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 135 с., [6] л. ил. : карт.
234396
   В краю великих вдохновений : Времена года. Михайловское, Петровское, Тригорское, Святогорский монастырь. Фотоальбом. – Москва : Планета, 1972. – 120 с.
234397
  Линдблад Я. В краю гоацинов / Я. Линдблад. – Москва : Знание, 1976. – 56с. – (Наука о Земле ; №7)
234398
  Стрелкова И. В краю голубой марсианки. / И. Стрелкова. – Алма-Ата, 1961. – 82с.
234399
  Свиридов Г.И. В краю голубых алмазов / Г.И. Свиридов. – Москва : Политиздат, 1978. – 351с. – (Повести о делах и людях партии)
234400
  Арутюнов С.А. В краю гор, садов и виноградников : книга для чтения с комментарием и словарем на испанском языке / Арутюнов С.А., Кобычев В.П. – Москва : Русский язык, 1989. – 263с .
234401
  Самойленко Л.Г. В краю далеком... / Л.Г. Самойленко. – Киев, 1987. – 269с.
234402
  Бочарников В.А. В краю деда Мазая / В.А. Бочарников. – Москва, 1981. – 88с.
234403
  Пришвин М.М. В краю дедушки Мазая / М.М. Пришвин. – Архангельск, 1981. – 158с.
234404
  Иванов А.С. В краю долгой весны / А.С. Иванов. – Москва, 1963. – 240с.
234405
   В краю Донском. – Ростов-на-Дону, 1954. – 112с.
234406
  Карасев А.И. В краю дубрав / А.И. Карасев. – Саранск, 1956. – 72с.
234407
  Семенов В.И. В краю заоблачных вершин / В.И. Семенов. – Петропавловск-Камчатский, 1970. – 139с.
234408
  Пачулиа В.П. В краю золотого руна / В.П. Пачулиа. – М., 1964. – 126с.
234409
  Пачулиа В.П. В краю золотого руна / В.П. Пачулиа. – Изд. 2-е, доп. – М., 1968. – 136с.
234410
  Рябцев И.Г. В краю золотого руна / И.Г. Рябцев. – Ростов-на-Дону : Ростиздат, 1973. – 96 с.
234411
  Васильев И.А. В краю истоков / И.А. Васильев. – Москва, 1981. – 383с.
234412
  Ругоев Я.В. В краю Калевалы : стихи / Я.В. Ругоев. – Москва : Госиздат, 1959. – 239 с.
234413
  Ругоев Я. В краю Калевалы : кн. о Карелии / Я. Ругоев. – Москва : Детская литература, 1968. – 128 с.
234414
   В краю Калевалы. – М, 1989. – 517с.
234415
  Мирошников И.И. В краю космодромов / И.И. Мирошников. – Х., 1964. – 48с.
234416
  Суичмезов А.М. В краю лазоревых степей / А.М. Суичмезов. – Москва, 1975. – 48 .
234417
   В краю ландыша и азалии. – К, 1989. – 204с.
234418
  Демченко А.А. В краю легенд / А.А. Демченко. – Барнаул, 1968. – 144с.
234419
  Демченко А.А. В краю легенд / А.А. Демченко. – Барнаул, 1973. – 144с.
234420
  Демченко А.А. В краю легенд / А.А. Демченко. – М., 1977. – 208с.
234421
   В краю легенд и сказок. – Элиста, 1969. – 92с.
234422
  Швец И.А. В краю легенд. / И.А. Швец. – Брянск, 1960. – 64с.
234423
  Гарди Т. В краю лесов / Т. Гарди. – Москва : Художественная литература, 1973. – 351 с.
234424
  Чарнолуский В.В. В краю летучего камня. / В.В. Чарнолуский. – М., 1972. – 272с.
234425
  Даль Г.С. В краю мангров / Г.С. Даль. – Москва : Мысль, 1966. – 148с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
234426
   В краю моем родимом. – М : Советская Россия, 1984. – 194 с.
234427
  Прокофьев А.А. В краю моем. / А.А. Прокофьев. – Л, 1948. – 116с.
234428
  Прокопчик Л.Т. В краю Налибокской пущи / Л.Т. Прокопчик. – Минск, 1979. – 159с.
234429
  Никитин П.А. В краю нартов / П.А. Никитин. – М, 1967. – 47с.
234430
  Авербух О.К. В краю невидимок : про електон. для серед. шк. віку : нарис / О.К. Авербух. – Київ : Веселка, 1964. – 125 с. : іл.
234431
  Пришвин М.М. В краю непуганых птиц. Осударева дорога / М.М. Пришвин. – Петрозаводск : Изд-во "Карелия", 1970. – 368 с.
234432
  Литвинов А.А. В краю огнедышащих гор / А.А. Литвинов. – Свердловск, 1963. – 211с.
234433
  Демидов В.И. В краю огня / В.И. Демидов. – К, 1963. – 95с.
234434
  Устинов Г.А. В краю озер и лесов. / Г.А. Устинов. – Челябинск, 1972. – 75с.
234435
  Чернышев Б.И. В краю оленьих троп / Б.И. Чернышев. – Иркутск, 1962. – 64с.
234436
  Лапцуй Л.В. В краю оленьих троп : стихотворения и поэмы / Леонид Лапцуй. – Москва : Художественная литература, 1982. – 190 с.
234437
   В краю оловянных гор. – Хабаровск, 1982. – 254с.
234438
  Бандрівський Д.Г. В краю Орлів / Д.Г. Бандрівський. – Львів : Каменяр, 1967. – 64 с.
234439
  Плешевеня В.К. В краю партизанском / В.К. Плешевеня. – Москва, 1983. – 127с.
234440
   В краю полуночного солнца. – Мурманск, 1961. – 195с.
234441
  Вяхирев М.В. В краю пурги и льдов / М.В. Вяхирев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 104с.
234442
  Смоляков С.А. В краю родном / С.А. Смоляков : Дальгиз, 1946. – 94с.
234443
  Гафез В краю родном / Гафез. – Москва, 1974. – 128с.
234444
  Кончиц А.А. В краю родном. / А.А. Кончиц. – М., 1987. – 254с.
234445
  Светлов В.С. В краю саван / В.С. Светлов. – Москва, 1971. – 192с.
234446
  Устинович Н.С. В краю сибирском. / Н.С. Устинович. – Красноярск, 1947. – 100с.
234447
   В краю синих гор. – М, 1973. – 36 с.
234448
   В краю синих гор. – М, 1974. – 39 с.
234449
   В краю синих гор. – М : Советская Россия, 1982. – 64 с.
234450
  Литвинцев Данил В краю сказок. Приключения японца в России // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 3 (168). – С. 148-150 : фото. – ISSN 1029-5828
234451
  Расстригин В.П. В краю солнца / В.П. Расстригин. – Кишинев, 1973. – 211с.
234452
  Шесталов Ю. В краю Сорни-кай / Ю. Шесталов. – М., 1976. – 304с.
234453
   В краю степей и гор. – М, 1964. – 144с.
234454
   В краю счастливых тролей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 66-72 : фото
234455
   В краю таежном. – Сыктывкар, 1965. – 279с.
234456
  Лавринайтис В.Б. В краю таежном / В.Б. Лавринайтис. – М., 1967. – 80с.
234457
  Заплатин М.А. В краю таежных рек / М.А. Заплатин. – М., 1972. – 120 с.
234458
  Олефир С.М. В краю танцующих хариусов / С.М. Олефир. – Л., 1988. – 229 с.
234459
  Альбиг В краю трех озер : Лаго-Маджоре, Комо, Гарда / Альбиг, Йорг-Уве // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 30-40 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
234460
  Травушкин Н.С. В краю тысячи рек / Н.С. Травушкин. – М, 1988. – 142с.
234461
  Улин И. В краю угля. / И. Улин. – М., 1950. – 112с.
234462
  Ростовцев М.И. В краю янтаря и сланца / М.И. Ростовцев. – Москва, 1965. – 207с.
234463
  Савилова Светлана Алексеевна В краю, где живет Йоулупукки : на библиобусе по Лапландии // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 25-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Как осуществляется библиотечное обслуживание в краях, где северные олени встречаются чаще, чем люди, а утро почти незаметно переходит в ночь? Как отыскать своего читателя в чаще леса и сделать библиотечные услуги и Интернет равно доступными и ...
234464
  Ефимов М.Д. В краю, где солнце не заходит : стихи / Моисей Ефимов; пер. с якут. – Москва : Советский писатель, 1965. – 80 с.
234465
  Бондин Б.Н. В края птичьих стай / Б.Н. Бондин, С.В. Мараков. – Алма-Ата, 1984. – 49с.
234466
  Никулин Л. В Кремле / Л. Никулин. – Москва, 1955. – 88с.
234467
  Кунецкая Л.И. В Кремле жил и работал Ленин / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1986. – 284с.
234468
  Кунецкая Л.И. В Кремле жил и работал Ленин. / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – М., 1973. – 223с.
234469
  Липневич В. В кресле под яблоней // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 2. – С. 69-102. – ISSN 0130-7673
234470
  Шаронова В.И. В кривом зеркале : по поводу измышлений буржуаз. идеологов в сов. культуре / В.И. Шаронова. – Л., 1982. – 48с.
234471
   В кривом зеркале фальсификаций. – Днепропетровск, 1979. – 199с.
234472
  Зозуляк В. В кровавом тумане / В. Зозуляк. – Братислава, 1956. – 323с.
234473
  Филиппова Татьяна В круге ближнем. По следам одного автографа // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 14. – С. 7-12. – ISSN 1727-4893
234474
  Горбовский А.А. В круге вечного возвращения? / А.А. Горбовский. – Москва, 1989. – 46 с.
234475
  Флиер А. В круге главном // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С. 12-16. – ISSN 0130-7045


  О православном храме: Собор Святой Софии - Премудрости Божией ( Константинополь) - бывший патриарший православный собор, впоследствии - мечеть, ныне - музей; всемирно известный памятник византийского зодчества, символ "золотого века" Византии. ...
234476
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – Москва : Художественная литература, 1990. – 766 с.
234477
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – Саратов, 1990. – 607с.
234478
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – Москва : Современник, 1990. – 730с.
234479
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – Москва : Книжная палата, 1990. – 591с. – (Популярная библиотека)
234480
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – М., 1991. – 751с.
234481
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – Омск, 1991. – 715с.
234482
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – Свердловск, 1991. – 604с.
234483
  Солженицын А.И. В круге первом : роман / Александр Солженицын. – Москва : ПРОЗАиК, 2009. – 778, [6] с. – ISBN 978-5-91631-042-9


  В настоящем издании представлен его знаменитый роман "В круге первом", созданный в период с 1955 по 1958 годы. Плотное действие романа происходит в три декабрьских дня 1949 года - в "шарашке" (научно-исследовательском институте-тюрьме для заключенных ...
234484
   В круге света. – Кишинев, 1988. – 684с.
234485
  Семашкевич Р. В круговерти дней : повести / Рыгор Семашкевич ; пер. с белорус. В.Щедриной. – Москва : Советский писатель, 1989. – 219 с.
234486
  Сальников Ю.В. В кругу друзей / Ю.В. Сальников. – Новосибирск, 1952. – 128с.
234487
  Удалов Н.Н. В кругу друзей / Н.Н. Удалов. – Фрунзе, 1981. – 272 с.
234488
  Тимофеев Л.В. В кругу друзей и муз : Дом А.Н.Оленина / Л.В. Тимофеев. – Л. : Лениздат, 1983. – 287 с.
234489
  Селезнев М.С. В кругу друзей. / М.С. Селезнев. – Днепропетровск, 1958. – 52с.
234490
  Чекала-Муха В кругу пустого полумесяца / Чекала-Муха. – Москва : Наука, 1981. – 189с.
234491
  Гордейчев В.Г. В кругу родимом / В.Г. Гордейчев. – М, 1984. – 111с.
234492
  Удалов Н.Н. В кругу товарищей / Н.Н. Удалов. – Фрунзе, 1950. – 143с.
234493
  Сломский В. В кругу фундаментальных вопросов коммуникации // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 132-140. – ISSN 1606-951Х
234494
  Лодыгин М.А. В кружке конкретной экономики / М.А. Лодыгин. – Иваново, 1961. – 20с.
234495
  Манн Ю.В. В кружке Станкевича : историко-литературный очерк / Ю.В. Манн. – Москва : Детская литература, 1983. – 319 с.
234496
  Варгин В.К. В Крутом Засеке / В.К. Варгин. – Горький, 1959. – 192с.
234497
  Северинов С.С. В Крым на отдых : Справочник / С.С. Северинов. – Симферополь : Таврія, 1988. – 127с.
234498
  Горянов Л.Б. В крымской степи / Л.Б. Горянов. – М., 1956. – 80с.
234499
  Козлов И.А. В Крымском подполье / И.А. Козлов. – Москва, 1972. – 480с.
234500
  Козлов И.А. В крымском подполье. -- В городе русской славы. / И.А. Козлов. – Симферополь, 1952. – 496с.
234501
  Козлов И.А. В крымском подполье. / И.А. Козлов. – Москва, 1948. – 363с.
234502
  Козлов И.А. В крымском подполье. / И.А. Козлов. – Москва, 1949. – 340с.
234503
  Козлов И.А. В крымском подполье. (Воспоминания). -- В городе русской славы. (Севастополь в период нем.-фашистсткой оккупации). / И.А. Козлов. – Москва, 1954. – 472с.
234504
  Козлов И.А. В крымском подполье. (Воспоминания). / И.А. Козлов. – Симферополь, 1958. – 499с.
234505
  Холендро Д.М. В Крыму / Д.М. Холендро. – Симферополь, 1945. – 98с.
234506
   В Крыму появился новый пятизвездочный отель // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 9 : фото
234507
  Толстихин О.Н. В крю наледей / О.Н. Толстихин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 95с.
234508
  Франко И.Я. В кузнице и другие рассказы / И.Я. Франко. – Москва : Гослитиздат, 1951. – 158 с.
234509
  Франко И.Я. В кузнице и другие рассказы / И.Я. Франко. – Грозный : Кн. изд-во, 1954. – 160 с.
234510
  Цесарская Г. В Куинсе говорят на сорока языках // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2001. – № 5. – С. 90-94. – ISSN 0869-4915


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
234511
  Маланюк Є. В Кулішеву річницю // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 306-316
234512
  Абрамов И. В культурном скиту : (Среди неплюевцев) / Иван Абрамов. – Санкт-Петербург : Тип. "Труд", 1902. – 127 с.
234513
  Аткай В кумыкской степи : проза, поэзия / Аткай; пер. с кумык. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1960. – 264 с.
234514
  Веля Н. В курительной яме / Н. Веля. – Бухарест, 1982. – 48с.
234515
  Автомонов П.Ф. В курляндском котле / П.Ф. Автомонов. – Москва, 1951. – 118 с.


  Герои романа пограничники,которые первыми отражали нападение фашистских войск 22 июня 1941года на советскую землю.Напряженные бои на границе,горький путь отступлениягероическая оборона Киева,партизанские действия на Полтавщине,выход сов.войск и ...
234516
  Автомонов П.Ф. В курляндском котле / П.Ф. Автомонов. – Москва, 1955. – 168 с.


  Герои романа пограничники,которые первыми отражали нападение фашистских войск 22 июня 1941года на советскую землю.Напряженные бои на границе,горький путь отступлениягероическая оборона Киева,партизанские действия на Полтавщине,выход сов.войск и ...
234517
  Автомонов П. В курляндському котлі : нотатки партизана / П. Автомонов. – Львів : Вільна Україна, 1948. – 144 с.
234518
  Эйнбаум Ф. В курортном городе. / Ф. Эйнбаум. – Л., 1951. – 144с.
234519
  Эйнбаум Ф. В курортном городе. / Ф. Эйнбаум. – Таллин, 1951. – 160с.
234520
  Эйнбаум Ф. В курортном городе. / Ф. Эйнбаум. – Л., 1952. – 180с.
234521
  Подольский В.А. В курсе дела / В.А. Подольский. – Киев, 1959. – 204 c.
234522
  Подольский В.А. В курсе дела / В.А. Подольский. – Киев, 1983. – 367 с.
234523
  Гореловский Г.А. В кустах, или Апология крестьянства / Г.А. Гореловский. – М, 1992. – 361с.
234524
  Лаврушкина Вера В кущах информационного рая : выставочная деятельность универсальной научной библиотеки : зачем и кому она нужна? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – С. 32 - 34. – ISSN 1727-4893
234525
  Яцків М. В лабетах (танець тіней) : повість / Михайло Яцків. – Львів, 1956. – 280 с.
234526
  Іванов О.Ф. В лабетах монополій. / О.Ф. Іванов. – К, 1962. – 48с.
234527
   В лабиринтах буржуазного сознания. – М, 1978. – 230с.
234528
  Мезенцев В.А. В лабиринтах живой природы / В.А. Мезенцев. – М, 1979. – 288с.
234529
  Мезенцев В.А. В лабиринтах живой природы / В.А. Мезенцев. – 2-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 304 с.
234530
  Овсепян Р.П. В лабиринтах истории отечественной журналистики. Век XX / Р.П. Овсепян. – Москва : РИП-Холдинг, 1999. – 315, [1] с. – Библиогр.: с. 312. – (Практическая журналистика). – ISBN 5-900045-17-X
234531
  Данелян Р.Г. В лабиринтах качества / Р.Г. Данелян. – М, 1989. – 128с.
234532
  Беляева Светлана В лабиринтах квантового мозга : Ярмарка идей / Беляева Светлана, Тарасов Василий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 86-92 : Іл.
234533
  Дудашвили С.Д. В лабиринтах небесных гор / С.Д. Дудашвили, В.Н. Михайлев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1990. – 139 с.
234534
   В лабиринтах психологии личности : Мир психических явлений. – Харьков : Прапор, 1997. – 414с. – ISBN 5-7766-0658-6
234535
  Бычко И.В. В лабиринтах свободы / И.В. Бычко. – М., 1976. – 159с.
234536
  Бычко И.В. В лабиринтах свободы : Социальный прогресс и буржуазная философия / И.В. Бычко. – Москва : Политиздат, 1976. – 159с.
234537
  Андронов М.В. В лабиринтах смертельного риска : художественно-документальная повесть / Михаил Андронов ; [худож. Ю.П. Ребров]. – Москва : Художественная литература, 1991. – 190 с. : ил.
234538
  Каревин А. В лабиринтах судьбы = Май юбилейный / А. Каревин, А. Мартыненко, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 25 апреля - 1 мая (№ 16/17). – С. F 1, F 6


  4 мая - 125 лет со дня рождения Марии Донец-Тессейр, выдающейся оперной певицы (колоратурное сопрано), проф. Киевской консерватории, народной артистки Украины; 4 мая — 250 лет со дня рождения Петра Лодия, видного укр. ученого; 11 мая — 75 лет со дня ...
234539
  Роб-Грийе В лабиринте
234540
  Волощук Е.В. В лабиринте "чужого" мира // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 156-163


  Впечатления Фридриха Дюрренматта от поездки в СССР 1964 года и его речь о Тарасе Шевченко.
234541
  Леманн Дирк В лабиринте Меконга. В водном лабиринте / Леманн Дирк, Дресслер Хауке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 2 (191), февраль : Вьетнам. – С. 74-85 : фото. – ISSN 1029-5828
234542
  Бишоф Юрген В лабиринте познания / Бишоф Юрген, Мэтр Паскаль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 108-115 : фото. – ISSN 1029-5828
234543
  Ерофеев В.В. В лабиринте проклятых вопросов / В.В. Ерофеев. – Москва : Советский писатель, 1990. – 442 с.
234544
  Араб В лабиринте пророчеств : соц. прогнозирование и идеол. борьба / Э.А. Араб-Оглы. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 303 с.
234545
  Суровцев Ю.И. В лабиринте ревизионизма. / Ю.И. Суровцев. – М, 1972. – 334с.
234546
  Зиммель Й.М. В лабиринте секретных служб / Йоханнес Марио Зиммель ; [пер. с нем. И.Я. Дроздецкий]. – Москва : Фемида, 1991. – 397, [3] с. – (Остросюжетный детектив ; вып. 7). – ISBN 5-86810-001-8
234547
  Дерябин А.А. В лабиринте цен : (Ответы на вопросы читателей) / А.А. Дерябин. – Москва : Знание, 1989. – 64 с.
234548
  Кропив"янський П.М. В лабіринтах абверу : документальна повість / П.М. Кропив"янський, Я.М. Тумаркін. – Київ : Політвид, 1974. – 286 с.
234549
  Яроцький П.Л. В лабіринтах східної політики Ватикану: девальвація унії і уніатизму // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 87-100. – ISBN 978-966-182-372-2
234550
  Адамов Е.А. В лаборатории лектора / Е.А. Адамов. – Москва : Знание, 1968. – 80 с.
234551
  Разин В.И. В лаборатории лекторского мастерства / В.И. Разин. – М, 1978. – 32с.
234552
  Шаррельман Г. В лаборатории народного учителя : Опыты нагляд. обучения / Г. Шаррельман ; Пер. С. Розенблат. – Петроград : Изд-во общ.-пед. газ. "Школа и жизнь", 1916. – 72 с. : ил.
234553
  Шаррельман Г. В лаборатории народного учителя / Г. Шаррельман. – 2-е изд. – Пб., 1921. – 84с.
234554
  Медведев П. В лаборатории писателя / П. Медведев. – Л, 1933. – 212с.
234555
  Медведев П.Н. В лаборатории писателя / П.Н. Медведев. – Л, 1960. – 319с.
234556
  Медведев П.Н. В лаборатории писателя / П.Н. Медведев. – Ленинград, 1971. – 392с.
234557
  Чуковская Л.К. В лаборатории редактора / Л.К. Чуковская. – М, 1960. – 332с.
234558
  Чуковская Л.К. В лаборатории редактора / Л.К. Чуковская. – 2-е изд. – М, 1963. – 352с.
234559
  Вулис А.З. В лаборатории смеха / А.З. Вулис. – Москва, 1966. – 144с.
234560
  Гуревич С.А. В лаборатории учителя / С.А. Гуревич. – М., 1975. – 64с.
234561
  Шварц А.И. В лаборатории чтеца. / А.И. Шварц. – М., 1960. – 207с.
234562
  Малинов Л. В лавах безстрашних / Л. Малинов, П. Осипович. – К., 1967. – 76с.
234563
  Мерц В лавах передових: Нім. національний район. / Мерц. – К., 1934. – 49с.
234564
   В лагере. – М, 1956. – 128с.
234565
  Шатилов Б.А. В лагере / Б.А. Шатилов. – М., 1968. – 128с.
234566
  Горовиц Энтони В лагере укрощенных террористов : общество // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 154-161. – ISSN 1029-5828
234567
  Самохвалов А.Н. В лагерь! / А.Н. Самохвалов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1978. – [13] с.
234568
  Ийеш Д. В ладье Харона / Д. Ийеш. – Москва, 1978. – 525 с.
234569
  Иванова М. В Латвии ортопед вступил в должность президента // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 27. – С. 20-21. – ISSN 0234-1670
234570
  Мартынов Б. В Латинской Америке хорошо знают цену терроризму // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2003. – № 6. – С.127-140. – ISSN 0130-9625
234571
  Ирфон Х. В лачугах кустарей : роман / Хасан Ирфон ; авториз. пер. с тадж. С.Щукиной. – Москва : Советский писатель, 1970. – 304 с.
234572
  Девятов Д.П. В Лебяжьем / Д.П. Девятов. – М, 1951. – 64с.
234573
  Девятов Д.П. В Лебяжьем / Д.П. Девятов. – М, 1952. – 120с.
234574
  Орлов С.С. В легкой песне берез... / С.С. Орлов. – Москва, 1982. – 191с.
234575
  Мархасев Л.С. В легком жанре / Л.С. Мархасев. – Л, 1984. – 280с.
234576
  Мархасев Л.С. В легком жанре / Л.С. Мархасев. – Л, 1986. – 290с.
234577
  Илиев П. В леговището на вълците / П. Илиев. – 2-изд. перераб. и доп. – София, 1983. – 439с.
234578
  Маркин В.А. В ледяном мире гор / В.А. Маркин, В.Г. Ходаков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 144с.
234579
  Пинегин Н.В. В ледяных просторах : Экспедиция Г.Я.Седого к Северному полюсу 19121-1914 / Н.В. Пинегин. – Ленинград, 1924. – 272с.
234580
  Пинегин Н.В. В ледяных просторах : Экспедиция Г.Я.Седого к Северному полюсу / Н.В. Пинегин. – 2-е изд. – Ленинград, 1933. – 308с.
234581
  Руделев В.Г. В лексической системе языка / В.Г. Руделев. – Тамбов, 1984. – 75 с.
234582
  Шевченко А.С. В Ленинградских лесах / А.С. Шевченко. – Л, 1962. – 263с.
234583
   В ленинских музеях Алтая. – Барнаул, 1970. – 175с.
234584
  Мурашев А.А. В Ленинскую партию (Из истории ленинского призыва) / А.А. Мурашев. – М., 1960. – 54с.
234585
  Криволуцкий А.Е. В Ленской тайге / А.Е. Криволуцкий. – М., 1958. – 120с.
234586
  Якутенко Ирина В лес не убежит. Собака волку не родня. Собака не волк?.. // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 4 (2931. – С. 90-94 : фото
234587
  Кудрявцева В.М. В лес по ягоды зимой. / В.М. Кудрявцева. – Свердловск, 1984. – 271с.
234588
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Ленинград
Т. 1,2. – 1936. – 610с.
234589
  Мельников П.И. В лесах : в 2-х кн. / П.И. Мельников. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1955. – 616с.
234590
  Мельников П.И. В лесах : в 2-х кн. / П.И. Мельников. – Москва : Художественная литература
Кн. 2. – 1955. – 616, 576с.
234591
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Горький
кн.1. – 1956. – 593 c.
234592
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1958. – 615с.
234593
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Москва : Художественная литература
Кн. 2. – 1958. – 576с.
234594
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Москва
1. – 1977. – 621с.
234595
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Москва
2. – 1977. – 557с.
234596
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Пермь, 1983. – 488с.
234597
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Москва : Советская Россия
1. – 1984. – 496 с.
234598
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Минск
2. – 1984. – 453с.
234599
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Москва
2. – 1984. – 459с.
234600
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Минск
Кн. 1. – 1986. – 620с.
234601
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Минск
2. – 1986. – 556с.
234602
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Москва
1. – 1989. – 638с.
234603
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Москва
2. – 1989. – 574с.
234604
  Мельников-Печерский В лесах / Мельников-Печерский. – Воронеж, 1991. – 592с.
234605
  Мельников-Печерский В лесах / Мельников-Печерский. – Воронеж, 1991. – 559с.
234606
  Мельников П.И. В лесах : роман : [в 2 т.] / П.И. Мельников (Андрей Печерский) ; [художник А.В. Харламов]. – Москва : АСТ ; Астрель. – (Русская классика). – ISBN 978-5-17-065909-8
Т. 1, ч. 1-2. – 2011. – 605, [3] с. : ил.
234607
  Мельников П.И. В лесах : роман : [в 2 т.] / П.И. Мельников (Андрей Печерский) ; [художник А.В. Харламов]. – Москва : АСТ ; Астрель. – (Русская классика). – ISBN 978-5-17-065910-4
Т. 2, ч. 3-4. – 2011. – 605, [3] с. : ил.
234608
  Лидман Х. В лесах бескрайних / Х. Лидман. – Москва, 1966. – 120с.
234609
  Шушканов Г.Г. В лесах Волыни. / Г.Г. Шушканов. – М, 1970. – 189с.
234610
  Бакусов Г.А. В лесах за Соротью : докум. повесть : [о борьбе подпольщиков Пушкин. края с фашистами в 1941-1943 гг.] / Г.А. Бакусов. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 318, [2] с. : ил.
234611
  Ярославцев Б. В лесах Закарпатья / Б. Ярославцев. – Ужгород, 1953. – 146с.
234612
  Кириков С.В. В лесах и степях Южного Урала. / С.В. Кириков. – М., 1953. – 167с.
234613
  Христофоров Василий В лесах и сугробах Суоми : публицистика // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 3. – С. 129-152. – ISSN 0321-1878


  Семьдесят лет назад, 12 марта 1940 г., закончилась советско-финская "зимняя" война. Документальные материалы
234614
  Королев В.К. В лесах Карелии / В.К. Королев. – Петрозаводск, 1981. – 392 с.
234615
  Королев В.К. В лесах Карелии / В.К. Королев. – Петрозаводск, 1983. – 392с.
234616
  Милованов В.А. В лесах моя молодость. / В.А. Милованов. – Минск, 1980. – 63с.
234617
  Ветров И В лесах под Новомосковском / И Ветров, . – 2-е изд. испр. и доп. – Днепропетровск, 1968. – 296с.
234618
  Шорин Н.С. В лесах Приветлужья / Н.С. Шорин. – Горький, 1949. – 152с.
234619
  Твердов Е.Г. В лесах Прионежья / Е.Г. Твердов. – Москва : Советский писатель, 1966. – 252 с.
234620
  Молчанов И.Н. В лесах Севера / И.Н. Молчанов. – Москва, 1955. – 95с.
234621
  Заплатин М.А. В лесах Северной Сосьвы / М.А. Заплатин. – Свердловск, 1969. – 122с.
234622
  Логунова Т.А. В лесах Смоленщины / Т.А. Логунова. – М., 1947. – 276с.
234623
  Арамилев И.А. В лесах Урала : повесть / Иван Арамилев. – Москва : Советский писатель, 1954. – 332 с.
234624
  Кочетков Н.И. В лесном домике / Н.И. Кочетков. – Москва : Физкультура и спорт, 1958. – 96 с.
234625
  Красильников А.М. В лесном краю / А.М. Красильников. – Горький, 1959. – 74с.
234626
  Попов Н. В лесном краю. Стихи / Н. Попов, С. Караваев. – Молотов, 1949. – 56с.
234627
  Леонидов И.Я. В лесном поселке / И.Я. Леонидов. – Архангельск, 1953. – 64с.
234628
  Ершов Н.М. В лесном поселке / Н.М. Ершов. – М, 1957. – 114с.
234629
  Ершов Н.М. В лесном поселке / Н.М. Ершов. – М, 1958. – 152с.
234630
  Бондин А.П. В лесу / А.П. Бондин. – Изд. 3-е. – Свердловск, 1946. – 152с.
234631
  Бондин А.П. В лесу / А.П. Бондин. – Челябинск, 1951. – 140с.
234632
  Ардов В.Е. В лесу : комедия в 1-м д. : режисер. примеч. М.В. Поповой / В.Е. Ардов. – Москва : Госкультпросветиздат, 1954. – 32 с. – (Библиотечка "Художественной самодеятельности")
234633
  Бондин А.П. В лесу / А.П. Бондин. – Свердловск, 1959. – 164с.
234634
  Иванов А.М. В лесу мгновений, дней и лет... / А.М. Иванов. – Ташкент : Изд-во лит-ры и искусства им.Гафура Гуляма, 1983. – 238 с.
234635
  Северцев И.А. В лесу прифронтовом / И.А. Северцев. – М., 1961. – 210с.
234636
  Симаков С.У. В лесу прифронтовом / С.У. Симаков. – Калуга, 1962. – 190с.
234637
  Дубровская Е. В лесу родилась велочка...Часть I // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 12 (60). – С. 60-83. – ISSN 1812-867Х


  История превращения ели в рождественское дерево.
234638
  Дубровская Екатерина В лесу родилась елочка... : Праздники и традиции / Продовження. Поч. у № 12, 2009 р. // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 1 (61). – С. 28-51. – ISSN 1812-867Х


  Історія виникнення свята нового року та традиції прикрашати ялинку
234639
  Иванов С.Н. В лесу. / С.Н. Иванов. – Свердловск, 1953. – 144с.
234640
  Хаиндрава Л. В лесу... Рассказы / Л. Хаиндрава. – Тбилиси, 1972. – 231с.
234641
  Тухватуллин Р.Г. В летний зной : рассказы / Р.Г. Тухватуллин. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 48 с.
234642
  Воротников Евгений В Ливан возвращается стабильность : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 12
234643
  Мартынов В.А. В Ливане / В.А. Мартынов. – Москва, 1959. – 53с.
234644
  Тамарина Р.М. В ливнях и грозах / Р.М. Тамарина. – Алма-Ата, 1968. – 63с.
234645
  Кривов Т.С. В лининском строю / Т.С. Кривов. – Чебоксары, 1969. – 182с.
234646
  Степанов П.Д. В липягах / П.Д. Степанов. – Саратов, 1936. – 52с.
234647
  Чичкина Светлана В Литве наблюдается смена тенденций : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 66-67 : Фото
234648
  Шмаков А.А. В литературной разведке / А.А. Шмаков. – Челябинск, 1973. – 139с.
234649
   В литературном строю : Воспоминания о сов. писателях: Рек. билиогр. справ. – Москва : Книга, 1986. – 246с.
234650
  Кремлев И.Л. В литературном строю. Воспоминания / И.Л. Кремлев. – М., 1968. – 326с.
234651
  Селивановский А.П. В литературных боях / А.П. Селивановский. – М, 1959. – 464с.
234652
  Селивановский А.П. В литературных боях / А.П. Селивановский. – М, 1963. – 612с.
234653
  Заник Х. В Лісабоні відкрили перший в Португалії пам"ятник Шевченкові // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 22 вересня (№ 38). – С. 10. – ISSN 0027-8254
234654
  Симоненко М.Д. В лісах над Остром / М.Д. Симоненко. – К., 1969. – 75с.
234655
  Шеремет М.С. В лісах України / М.С. Шеремет. – Київ, 1944. – 93 с.
234656
  Антоненко-Давидович В літературі й коло літератури : статті, нариси, фейлетони / Б.Д. Антоненко-Давидович. – Випр. і доп. вид. – Київ : Молодь, 1964. – 239 с.
234657
   В літопис шани і любові : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 1989. – 296с. – ISBN 5-11-001545-7


  У збірнику висвітлюются малодосліджені факти життя і творчості великого Українського мислителя, поета і художника Тараса Шевченка. Автори-письменики літературознавці, фахівці в галузі шевченкознавства-прагнуть розкрити значення творчої спадщини ...
234658
  Расторгуев М.А. В логове врага. / М.А. Расторгуев. – Свердловск, 1979. – 176с.
234659
  Мориц Ю.П. В логове голоса : кн. стихотворений / Ю.П. Мориц. – М., 1990. – 397с.
234660
  Цагарели Г. В логове зверя : из фронтовых записей / Георгий Цагарели ;. – Тбилиси : Заря Востока, 1947. – 149 с.
234661
  Цюй Б. В логове Чорного Коршуна / Б. Цюй. – М., 1963. – 470с.
234662
  Лобко Н.П. В логове. / Н.П. Лобко. – Иваново, 1952. – 195с.
234663
  Вознюк В. В лоджії : проза: новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 74-85. – ISSN 0868-4790
234664
  Лаштовичка Б. В Лондоне во время войны / Б. Лаштовичка. – М, 1966. – 254с.
234665
  Степняк-Кравчинский В лондонской эмиграции / Степняк-Кравчинский. – Москва, 1968. – 447с.
234666
   В Лувре откроется выставка украинского скульптора // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 9 ноября (№ 45)


  Это работы Иоганна Георга Пинзеля, которого называют галицким Микеланджело. О жизни этого мастера почти ничего не известно - где он родился и умер, где получил образование. Специалисты могут сказать только, что творил он в середине 18 в. во Львове, ...
234667
  Коноплин Н.Т. В лунном свете. Повести и рассказы / Н.Т. Коноплин. – Воронеж, 1965. – 223с.
234668
  Лебедев Л.Г. В лучах олимпийского огня / Л.Г. Лебедев. – М., 1977. – 103с.
234669
  Софронов Е.В. В лучах прожекторов / Е.В. Софронов, Л.П. Телешев. – М., 1980. – 192с.
234670
   В лучах света. – М, 1976. – 224с.
234671
  Зайцев Вадим В лучах славы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 19 : фото
234672
  Фролов И.Д. В лучах эксцентрики / И.Д. Фролов. – М, 1991. – 192с.
234673
  Кузин А.С. В луче солнца / А.С. Кузин. – Ижевск, 1983. – 71 с.
234674
  Стаут Р. В лучших семействах / Р. Стаут. – М, 1992. – 348с.
234675
  Эдмондс Патриция В любовь - с головой // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 19 : фото
234676
  Лапин К.К. В любовь надо верить / К.К. Лапин. – Мурманск, 1959. – 144с.
234677
  Чумак І.В. В людей питайтеся : оповідання / І.В. Чумак. – Київ, 1991. – 197 с.
234678
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Петроград, 1918. – 333 с.
234679
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Москва; Ленинград, 1930. – 316с.
234680
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Москва, 1933. – 318с.
234681
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Москва, 1937. – 343с.
234682
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Москва-Ленинград, 1941. – 288с.
234683
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Саратов, 1948. – 307с.
234684
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Москва; Ленинград, 1948. – 276с.
234685
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Свердловск, 1953. – 319с.
234686
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Москва, 1953. – 320с.
234687
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Ташкент, 1987. – с.
234688
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Минск, 1988. – 618с.
234689
  Горький Максим В людях : Повесть / Горький М. – Москва : Радуга, 1990. – ? с. – На кхмерском языке
234690
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Москва, 1991. – 334с.
234691
  Ма Фин і Сі Жун В Люйлянських горах : повість / Фин і Сі Жун Ма. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 524 с.
234692
  Ма Ф. і Сі Ж. В Люляйських горах / Ф. і Сі Ж. Ма. – М., 1954. – 524с.
234693
  Самойлович Р.Л. В льдах Арктики : Поход "Красина" летом 1928 года / Р.Л. Самойлович. – Ленинград, 1934. – 340с.
234694
  Іщенко Н. В майбутнє без газет? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 7-8 травня (№ 81/82). – С. 25, 29


  Криза ринку друкованої преси може перетвортися на катастрофу.
234695
  Шаховський С.М. В майстерні поетичного слова / С.М. Шаховський. – Київ, 1958. – 252 с.
234696
  Шатев П. В Македония под робство / П. Шатев. – София, 1983. – 419с.
234697
  Бернаскони Е. В Малайзии знают, что такое "поцелуй жизни" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 38. – С. 35-38. – ISSN 0234-1670


  Подорож в Малайзію
234698
  Бэлчин Н. В маленькой лаборатории / Н. Бэлчин. – Ленинград, 1946. – 346 с.
234699
  Муравьев В.Б. В маленьком городе / В.Б. Муравьев. – Иркутск, 1950. – 192с.
234700
  Письменный А.Г. В маленьком городе / А.Г. Письменный. – М, 1956. – 662с.
234701
  Письменный А.Г. В маленьком городе / А.Г. Письменный. – М, 1959. – 649с.
234702
  Письменный А.Г. В маленьком городе / А.Г. Письменный. – М, 1966. – 592с.
234703
  Рощин М.М. В маленьком городе. / М.М. Рощин. – Сталинград, 1956. – 112с.
234704
  Филипп Ш.Л. В маленьком городке / Ш.Л. Филипп. – Москва, 1928. – 34 с.
234705
  Пархомовский Э.Я. В малом измерении : Фельетоны / Э.Я. Пархомовский. – Москва : Политиздат, 1975. – 191с.
234706
  Литовченко Елена В малые города за большой историей : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 22-23
234707
  Букалов А. В Мальтийском ордене - смена власти // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 11. – С. 23. – ISSN 0234-1670


  Новий Великий магістр суверенного військового Мальтійського ордену
234708
  Рунг О. В Мальтузиан / Отто Рунг ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – (Библиотечка издания "Хронос" ; № 54)
234709
   В Манавумбе нефть пахнет кровью. – М, 1982. – 280с.
234710
   В мареве атолла. – М, 1973. – 254с.
234711
  Кравченко В.А. В масках и без масок / В.А. Кравченко. – Х, 1983. – 111с.
234712
  Гордеенкова Е. В массы! Европа взяла курс на общедоступное онлайн-образование. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 1 ноября (№ 44). – С. 15


  Европейский саммита по открытому и онлайновому образованию и программе модернизации европейского образования состоялся недавно в Брюсселе. Подводя итоги саммита, участники постановили, что необходимо распространять передовой опыт университетов в ...
234713
  Алянский Ю.Л. В мастерской на Петроградской стороне : [о скульпторе М.К. Аникушине] / Ю.Л. Алянский. – Москва : Советский художник, 1985. – 144 с., [4] л. ил. : ил. – (Рассказы о художниках)
234714
  Зисельман Е. В мастерской Павла Антокольского. Из истории русского Барбье // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1971. – № 8 : 1971. – С. 143-186
234715
  Шмидт И.М. В мастерской скульптора / И.М. Шмидт. – Л., 1966. – 95с.
234716
  Озеров Л.А. В мастерской стиха / Л.А. Озеров. – Москва : Знание, 1968. – 63 с.
234717
  Тренин В.В. В мастерской стиха Маяковского / В.В. Тренин. – Москва : Советский писатель, 1978. – 182 с.
234718
  Тренин В.В. В мастерской стиха Маяковского / В.В. Тренин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 238 с.
234719
  Котов М.П. В мастерской стиха Твардовского. / М.П. Котов. – Саратов, 1963. – 148с.
234720
  Никич А.Ю. В мастерской художника / А.Ю. Никич. – Москва, 1971. – 31с.
234721
  Белецкий А.И. В мастерской художника слова : [сборник] / А.И. Белецкий ; сост., авт. вступ. ст. и коммент. А.Б. Есин. – Москва : Высшая школа, 1989. – 158, [2] с. : 1 л. потр. – (Классика литературной науки). – ISBN 5-06-000257-8
234722
  Шишкан Б К. В мастерской чудодея / Б К. Шишкан, . – М, 1995. – 67с.
234723
   В масштабе эпохи : Современники об А.П. Ляшко. – Київ : Ірідіум, 2003. – ISBN 966-96062-3-3
234724
  Онегов А.С. В медвежьем краю / А.С. Онегов. – М, 1989. – 414с.
234725
  Коллинз Б. В медном котле : роман ; пер. с англ. / Бэтти Коллинз. – Москва : Прогресс, 1972. – 186 с. : ил.
234726
  Квіт С. В межах, поза межами і на межі / С. Квіт. – Київ : Нова література, 1999. – 78с.
234727
  Мещеряков Н.Л. В меньшевистском раю / Н.Л. Мещеряков. – Москва, 1921. – 56с.
234728
  Эмме Кристин В меньшинстве : Вьетнам. Народы // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 90-91 : Іл. – ISSN 1029-5828
234729
  Липатов В.А. В мертвом кольце : воспоминания бывшего узника фашистских тюрем и концлагерей / Виктор Андреевич Липатов. – Ташкент : Еш гвардия, 1964. – 211 с.
234730
  Станюкович К.М. В места не столь отдаленные / К.М. Станюкович. – Новосибирск, 1964. – 237с.
234731
  Коничев К.И. В местах отдаленных. / К.И. Коничев. – Архангельск, 1954. – 220с.
234732
  Коничев К.И. В местах отдаленных. / К.И. Коничев. – Вологда, 1956. – 248с.
234733
   В месяц кукушки. – Ставрополь, 1991. – 527с.
234734
  Кайяк В. В метель : [повесть] / В. Кайяк ; [авториз. пер. с латыш. В. Беркович ; ил.: В. Грант]. – Рига : Лиесма, 1966. – 221с. : ил.
234735
  Айзенберг М. В метре от нас / Михаил Айзенберг. – Москва : Новое литературное обозрение, 2004. – 100 с. – (Премия Андрея Белого). – ISBN 5-86793-340-7
234736
  Барьяхтар В.Г. В миpе магнитных доменов / В.Г. Барьяхтар, Б.А. Иванов; В.Г. Баpьяхтаp, Б.А. Иванов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 159 с. – (Научно-популярная литература)


  Книга знакомит с основными идеями и достижениями физики магнитных доменов, областями их использования в совpеменной технике, в частности вичислительной, лазеpной, pадио- и электpотехнике.
234737
  Виноградов Ю.А. В миллиметрах от смерти / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1972. – 96с.
234738
  Литвинцев Данил В минус тридцать на ХЗ : авто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 5 (158). – С. 152-153 : Фото. – ISSN 1029-5828
234739
  Вахидов Эркин В минуту песни не провись, струна... : стихотворения и поэма / Вахидов Эркин; пер. с узб. – Москва : Художественная литература, 1986. – 253 с.
234740
   В минуту поздних сожалений. – Иркутск, 1990. – 221с.
234741
  Неверли И. В минуты роковые. / И. Неверли. – Москва, 1991. – 272с.
234742
   В мир прекрасного. – Казань, 1966. – 215с.
234743
  Гармаш И.И. В мир роботов / И.И. Гармаш. – Киев, 1980. – 127с.
234744
  Адельгейм И.В. В мире "Реала". Молодая польская проза в реалии постсоциалистической Польши // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2007. – № 1. – С. 28-40. – ISSN 0132-1366
234745
  Семанов С.Н. В мире "Тихого Дона" / С.Н. Семанов. – М., 1987. – 253с.
234746
  Преображенский П.Ф. В мире античных идей и образов. / П.Ф. Преображенский. – М., 1965. – 394с.
234747
  Борухович В.Г. В мире античных свитков / В.Г. Борухович. – Саратов, 1976. – 223с.
234748
  Воронов Ю.Н. В мире архитектурных памятников Абхазии / Ю.Н. Воронов. – Москва, 1978. – 175 с.
234749
   В мире безмолвия / Кусто, , Жак-Ив, Ф. Дюма. – Москва : Мысль, 1975. – 429с.
234750
   В мире безмолвия. Живое море / Кусто, , Жак-Ив, Ф. Дюма, Д. Даген. – Москва : Знание, 1966. – 462с.
234751
  Кусто Ж.-И. В мире безмолвия. Живое море / Ж.-И. Кусто, Ф. Дюма. – Москва : Мысль, 1976
234752
   В мире бесправия. – М, 1979. – 320с.
234753
  Дунаев В.П. В мире бизнеса : Сценарии докум. телефильмов / В.П. Дунаев. – Москва : Искусство
2. – 1981. – 158 с.
234754
  Дунаев В.П. В мире бизнеса : Сценарии докум. телефильмов / В.П. Дунаев. – Москва : Искусство
3. – 1985. – 131 с.
234755
  Быков Б.А. В мире биоценозов / Б.А. Быков. – Алма-Ата : Наука, 1980. – 152 с.
234756
   В мире Блока. – М, 1981. – 535с.
234757
  Кузнецов Ф.Ф. В мире боец... / Ф.Ф. Кузнецов. – М., 1975. – 72с.
234758
  Розен Б.Я. В мире больших молекул / Б.Я. Розен. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 207 с.
234759
  Розен Б.Я. В мире больших молекул. / Б.Я. Розен. – М, 1952. – 207с.
234760
  Ыйглане Х.Х. В мире больших скоростей / Х.Х. Ыйглане. – Москва, 1967. – 264 с.
234761
  Матвеев В.М. В мире вежливости / В.М. Матвеев, А.Н. Панов. – 3-е изд., доп. – М., 1983. – 190с.
234762
  Смирнов В.И. В мире вечного мрака / В.И. Смирнов. – Москва, 1964. – 110с.
234763
  Фрадкина С.Я. В мире героев Веры Пановой / С.Я. Фрадкина. – Пермь, 1961. – 252 с.
234764
  Резников А.Г. В мире гормонов / А.Г. Резников. – Киев, 1985. – 167с.
234765
  Назаревич А.Ф. В мире горской народной сказки. Дагестанские тетради / А.Ф. Назаревич. – Махачкала, 1962. – 366с.
234766
  Лагерквист П. В мире гость / П. Лагерквист. – М, 1972. – 302с.
234767
  Молодчиков А.И. В мире грибов / А.И. Молодчиков. – М., 1947. – 70с.
234768
  Липунов В.М. В мире двойных звезд / В.М. Липунов. – Москва : Наука, 1986. – 204 с.
234769
  Безмоздин Л.Н. В мире дизайна / Безмоздин Л.Н. ; Ташк. политехн. ин-т им. Беруни. – Ташкент : Фан, 1990. – 311 с.
234770
   В мире Добролюбова : Сборник чтатей. – Москва : Советский писатель, 1989. – 574 с.
234771
  Селезнев Ю.И. В мире Достоевского / Ю.И. Селезнев. – М : Современник, 1980. – 376 с.
234772
  Оснос Ю. В мире драмы / Ю. Оснос. – М. : Советский писатель, 1971. – 408 с.
234773
  Орлов Ю.А. В мире древних животных : Очерки по палеонтологии позвоночных / Ю.А. Орлов. – Москва : АН СССР, 1961. – 191с.
234774
  Орлов Ю.А. В мире древних животных : очерки по палеонтологии позвоночных / Ю.А. Орлов. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1968. – 211с.
234775
  Орлов Ю.А. В мире древних животных : Очерки по палеонтологии позвоночных / Ю.А. Орлов. – 3-е изд. – Москва : Наука, 1989. – 162с. – ISBN 5-02-004617-5
234776
   В мире Есенина. – М : Советский писатель, 1986. – 654 с.
234777
  Кустанович С.Д. В мире живой природы : Рассказы натуралиста / С.Д. Кустанович. – Москва : Наука, 1980. – 161с. – (Человек и окружающая среда)
234778
   В мире живописи. – Москва : Высшая школа, 1989. – 156с.
234779
  Воинственский М.А. В мире животных / М.А. Воинственский. – Киев : Наукова думка, 1966. – 128 с.
234780
  Наседкина В.А. В мире животных / В.А. Наседкина. – Москва, 1975. – 96с.
234781
   В мире животных. – Ростов-на-Дону, 1979. – 192с.
234782
  Дроздов Н.Н. В мире животных / Н.Н. Дроздов, А.К. Макеев. – Москва : Лесная промышленность, 1984. – 129с.
234783
  Дроздов Н.Н. В мире животных / Н.Н. Дроздов, А.К. Макеев. – Москва : ВО Агропромиздат, 1987. – 221с.
234784
  Дроздов Н.Н. В мире животных / Н.Н. Дроздов, А.К. Макеев. – Москва : ВО Агропромиздат
4. – 1991. – 270с.
234785
  Дроздов Н.Н. В мире животных. / Н.Н. Дроздов, А.К. Макеев. – Москва : Колос, 1992. – 255 с.
234786
  Земляной Б. В мире занимательных фактов / Б. Земляной, Ю. Чевокина. – Алма-Ата, 1964. – 351с.
234787
  Новожилов В.А. В мире запахов / В.А. Новожилов. – М., 1988. – 32с.
234788
  Дежкин В В. В мире заповедной природы / В В. Дежкин, . – М, 1989. – 253с.
234789
  Охотников В.Д. В мире застывших звуков / В.Д. Охотников. – Москва-Ленинград : ОГИЗ "Гостехиздат", 1947. – 40 с. – (Научно-популярная библиотека)
234790
  Охотников В.Д. В мире застывших звуков / В.Д. Охотников. – Москва : ОГИЗ "Гостехиздат", 1948. – 46 с. – (Научно-популярная библиотека)
234791
  Лебединский А.И. В мире звезд / А.И. Лебединский. – Москва; Ленинград : ОГИЗ, 1946. – 40 с.
234792
  Лебединский А.И. В мире звезд / А.И. Лебединский. – Москва : Воениздат, 1947. – 47 с.
234793
  Паренаго П.П. В мире звезд / П.П. Паренаго. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 96 с.
234794
  Лебединский А.И. В мире звезд. / А.И. Лебединский. – Сартов, 1948. – 40с.
234795
  Поляков М.Я. В мире идей и образов : ист. поэтика и теория жанров / М.Я. Поляков. – Москва, 1983. – 367 с.
234796
  Сушков Б.Ф. В мире идей и образов: о нравственных идеалах русской и советской литературы и их историческом движении / Б.Ф. Сушков. – Тула, 1987. – 271с.
234797
  Горбаневский М.В. В мире имен и названий / М.В. Горбаневский. – М., 1983. – 192с.
234798
  Горбаневский М.В. В мире имен и названий / М.В. Горбаневский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1987. – 206 с.
234799
  Альперин А.И. В мире интересных вещей / А.И. Альперин, П. Рожков. – Магадан, 1963. – 79с.
234800
  Охотников В мире исканий / Охотников, Д. – М.-Л., 1949. – 336с.
234801
  Охотников В мире исканий / Охотников, Д. – М.-Л., 1952. – 272с.
234802
   В мире искусства. – Казань, 1991. – 148с.
234803
   В мире исследователей. Новая эра открытий // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 40-53 : фото
234804
  Лаптев Ю.П. В мире исчезающих растений / Ю.П. Лаптев. – Москва : Колос, 1980. – 128с.
234805
  Удалова Р.А. В мире кактусов / Р.А. Удалова, Н.Г. Вьюгина. – Москва : Наука, 1977. – 135с.
234806
  Удалова Р.А. В мире кактусов / Р.А. Удалова, Н.Г. Вьюгина. – 2-е. – Москва : Наука, 1983. – 143с.
234807
  Ступель А.М. В мире камерной музыки / А.М. Ступель. – изд. 2-е. – Л, 1970. – 88с.
234808
  Яковлев А.А. В мире камня / А.А. Яковлев. – М.-Л., 1951. – 272с.
234809
  Галюк В.А. В мире камня / В.А. Галюк. – М, 1971. – 26с.
234810
  Афанасьев В.А. В мире катализа / В.А. Афанасьев, Г.Е. Заиков. – Москва : Наука, 1977. – 107 с.
234811
   В мире кино. – Москва : Просвещение, 1988. – 126с.
234812
  Якубович О.В. В мире кинолент / О.В. Якубович. – М, 1964. – 32с.
234813
  Якубович О.В. В мире кинолент / О.В. Якубович. – М, 1964. – 30с.
234814
  Романенко А.Р. В мире киносказки / А.Р. Романенко. – М., 1983. – 48с.
234815
  Томилин А.Г. В мире китов и дельфинов / А.Г. Томилин. – Москва : Знание, 1974. – 207с.
234816
  Томилин А.Г. В мире китов и дельфинов. / А.Г. Томилин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 224с.
234817
  Адарюков Я В. В мире книг и гравюр : воспоминания / Адарюков В.Я,. – Москва : Книга, 1984. – 60 с. : ил. – На тит. л.: М.: Гос. Акад. худож. наук, 1926. Б-ка книговедения и граф. пр-в; Вып. 1/3 . - Факс. воспроизведение изд. 1926 г. - Влож. с прил. в обертку. – Библиогр. в примеч.: с. 91-102. – (Библиофильские редкости)


  Прил.: Гравюра и литография в книге XIX века; Портреты издателей и художников русской книги / В.Я. Адарюков. Биогр. справка о В.Я. Адарюкове; Примеч. к факс. изд. / О.С. Острой. - 103 с., ил. - Тр. В.Я. Адарюкова, посвящ. кн. графике: с. 78.
234818
   В мире книжных сокровищ. – К, 1987. – 40с.
234819
  Голубева О.Д. В мире книжных сокровищ / О.Д. Голубева. – Л., 1988. – 272с.
234820
  Кудряшкин Н.И. В мире книжных сокровищ: О редких изд. в фонде Куйбышев. обл. б-ки / Н.И. Кудряшкин. – Куйбышев, 1981. – 64с.
234821
  Беляк В.И. В мире контрастных теней / В.И. Беляк. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1974. – 127 с. : ил.
234822
   В мире красок и звуков. – Нальчик, 1966. – 40с.
234823
  Крылов И.Ф. В мире криминалистики / И.Ф. Крылов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1980. – 279 с.
234824
  Крылов И.Ф. В мире криминалистики / И.Ф. Крылов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л., 1989. – 327с.
234825
  Пухальский В. В мире крылатых. / В. Пухальский. – Варшава, 1968. – 12с.
234826
   В мире Лескова : Сборник статей. – Москва : Советский писатель, 1983. – 367 с.
234827
  Дайсон Д.Л. В мире льда / Д.Л. Дайсон. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 232с.
234828
  Барьяхтар В.Г. В мире магнитных доменов / В.Г. Барьяхтар, Б.А. Иванов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 158, [1] с. : Библиогр.: с. 157. – (Научно-популярная литература)
234829
  Лэнгдон Н. В мире математики и калькуляторов / Н. Лэнгдон. – Москва : Педагогика, 1990. – 143 с.
234830
   В мире Маяковского. – М : Советский писатель
Кн. 1. – 1984. – 462 с.
234831
   В мире Маяковского. – М : Советский писатель
Кн. 2. – 1984. – 415 с.
234832
  Венецкий С.И. В мире металлов / С.И. Венецкий. – Изд.2-е, перераб. и доп. – Москва, 1988. – 168ёс.
234833
  Ляпунов Б.В. В мире мечты : обзор научно-фантастической литературы / Б.В. Ляпунов. – [Москва : Книга, 1970. – 213 с. : ил.
234834
  Черная Н.И. В мире мечты и предвидения : Научная фантастика, ее проблемы и художественные возможности / Н.И. Черная; АН УССР. Ин-т литературы им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Накова думка, 1972. – 228с.
234835
  Ляхович В.В. В мире микроминералов / В.В. Ляхович. – Москва : Наука, 1989. – 157с.
234836
   В мире минералов. – Москва : Знание, 1973. – 64с.
234837
  Рабинович М. А. В мире миниатюрной книги / СПб добровольное общество любителей книги ; Клуб любителей миниатюрной книги. – Санкт-Петербург : Изд-во Н. Куприянова, 2001. – 256 с. – Миниатюрное издание. – (Библиофильская серия). – ISBN 5-901363-09-4
234838
  Нечаев А.П. В мире миров / А.П. Нечаев. – Херсон : Госиздат Украины, 1923. – 62 с.
234839
  Силкин Б.И. В мире множества лун: спутники планет / Б.И. Силкин. – Москва : Наука, 1982. – 208 с.
234840
   В мире мудрых мыслей. – Изд. 2-е. – Казань, 1962. – 360с.
234841
   В мире мудрых мыслей. – Москва, 1962. – 321 с.
234842
   В мире мудрых мыслей. – Уфа, 1974. – 112с.
234843
   В мире мудрых мыслей. – Уфа, 1985. – 245с.
234844
   В мире мудрых мыслей. Великие об образовании и воспитании : Учебное пособие для студентов, стажеров и аспирантов. – Харьков, 2002. – 140с. – ISBN 966-7557-43-Х
234845
   В мире мудрых мыслей. Великие об образовании и воспитании / Народная укр. акад. ; [сост.: Г.Н. Зобова, О.В. Тарасова, О.И. Цыганок]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Изд-во НУА, 2013. – 201, [3] с. : портр. – ISBN 978-966-2298-11-6


  Дарунок від Народної української академії
234846
  Газарян С.С. В мире музыкальных инструментов / С.С. Газарян. – М., 1985. – 223с.
234847
  Газарян С.С. В мире музыкальных инструментов / С.С. Газарян. – 2-е изд. – М., 1989. – 192с.
234848
  Луначарский А.В. В мире музыки / А.В. Луначарский. – М, 1923. – 91с.
234849
  Луначарский А.В. В мире музыки / А.В. Луначарский. – М, 1958. – 549с.
234850
  Луначарский А.В. В мире музыки / А.В. Луначарский. – 2-е изд. – М, 1971. – 540с.
234851
   В мире музыки : календарь. – Москва : Советский композитор, 1973. – 112 с.
234852
   В мире музыки : календарь, 1975. – Москва : Советский композитор, 1974. – 112 с. : ил.
234853
   В мире музыки : календарь, 1976. – Москва : Советский композитор, 1975. – 112 с. : ил.
234854
   В мире музыки : книга для чтения на англ. яз. – Москва, 1991. – 140 с.
234855
  Гоноболин Ф.Н. В мире мыслей и чувств / Ф.Н. Гоноболин. – М., 1965. – 240с.
234856
  Панфилов Д.В. В мире насекомых. / Д.В. Панфилов. – Москва, 1969. – 128с.
234857
  Панфилов Д.В. В мире насекомых. / Д.В. Панфилов. – М., 1972. – 128с.
234858
  Панфилов Д.В. В мире насекомых. / Д.В. Панфилов. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 127с.
234859
  Конфитовский Б.С. В мире насилия и наживы / Б.С. Конфитовский. – Симферополь, 1986. – 61с.
234860
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 1. – 1989. – с. 105
234861
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 2. – 1989. – с. 95
234862
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 3. – 1989. – с. 107
234863
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 4. – 1989. – с. 100
234864
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 5. – 1989. – с. 105
234865
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 6. – 1989. – с. 100
234866
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 7. – 1989. – с. 105
234867
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 8. – 1989. – с. 108
234868
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 9. – 1989. – с. 100
234869
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 10. – 1989. – с. 105
234870
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 11. – 1989. – с. 145
234871
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 12. – 1989. – с. 105
234872
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 1. – 1990. – с. 112
234873
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 2. – 1990. – с. 112
234874
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 3. – 1990. – с. 112
234875
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 4. – 1990. – с. 112
234876
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 5. – 1990. – с. 112
234877
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 6. – 1990. – с. 112
234878
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 1. – 1991. – с. 100
234879
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 2. – 1991. – с. 100
234880
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 5. – 1991. – с. 100
234881
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 6. – 1991. – с. 100
234882
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 7. – 1991. – с. 100
234883
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 8. – 1991. – с. 100
234884
   В мире науки = Scientific American : иллюстрированный журнал / пер. с англ. – Москва : Мир, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 1. – 1993. – с. 95
234885
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал ; спец. выпуск. – Москва, 1983-
№ 1. – 2003
234886
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 4. – 2003
234887
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 5. – 2003
234888
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 6. – 2003
234889
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 7. – 2003
234890
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 8. – 2003
234891
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 9. – 2003
234892
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 1. – 2004
234893
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 3. – 2004
234894
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 5. – 2004
234895
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 6. – 2004
234896
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 7. – 2004
234897
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 11. – 2004
234898
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 2. – 2005
234899
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 6. – 2005
234900
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 10. – 2005
234901
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 11. – 2005
234902
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал: Специальный выпуск. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 12 : Будущее человечества. – 2005
234903
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 1. – 2006
234904
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 5. – 2006
234905
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 6. – 2006
234906
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 10. – 2006
234907
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 11. – 2006
234908
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 12. – 2006
234909
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 3. – 2007
234910
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 4. – 2007
234911
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 8. – 2007
234912
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 9. – 2007
234913
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 10. – 2007
234914
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 11. – 2007
234915
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 12 : Голодание и обжорство. – 2007
234916
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 1. – 2008
234917
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 2. – 2008
234918
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 5. – 2008
234919
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 7. – 2008
234920
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 8. – 2008
234921
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал. Спецвыпуск / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 12 : Превратности приватности. – 2008
234922
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 1. – 2009
234923
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 2. – 2009
234924
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 3. – 2009
234925
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал. Спецвыпуск / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 4 : Эволюция продолжается. – 2009
234926
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 5. – 2009
234927
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 6. – 2009
234928
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 7. – 2009
234929
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 8. – 2009
234930
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 9. – 2009
234931
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 10. – 2009
234932
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 11. – 2009
234933
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 12. – 2009
234934
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 1. – 2010
234935
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 2. – 2010
234936
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 3. – 2010
234937
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 4. – 2010
234938
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 5. – 2010
234939
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 6. – 2010
234940
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 7. – 2010
234941
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 8/9. – 2010
234942
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 10. – 2010
234943
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 11/12. – 2010. – в журналі також: спецвып. :Всё кончается
234944
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 1. – 2011
234945
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 2. – 2011
234946
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 3. – 2011
234947
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 4. – 2011
234948
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 5. – 2011
234949
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 6. – 2011
234950
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 7. – 2011
234951
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 8. – 2011
234952
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 9. – 2011
234953
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнёры"; Некоммерческое партнёрство "Международное партнёпство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 10. – 2011
234954
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал: спецвыпуск / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 11 : Будущее городов : разумнее, экологичнее, благополучнее. – 2011
234955
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки" ; ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Мижнар. партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 12. – 2011
234956
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 1. – 2012
234957
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 2. – 2012
234958
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 3. – 2012
234959
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 4. – 2012
234960
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 5. – 2012
234961
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 6. – 2012
234962
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 7. – 2012
234963
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 8. – 2012
234964
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 9. – 2012
234965
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 10. – 2012
234966
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал: спецвыпуск / Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 11 : За пределами познания. – 2012
234967
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 12. – 2012
234968
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 1, январь. – 2013
234969
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 2, февраль. – 2013
234970
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 3, март. – 2013
234971
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 4, апрель. – 2013
234972
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 4, спецвыпуск : Курчатовский институт - 70 лет. Из прошлого в будущее. – 2013
234973
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 5, май. – 2013
234974
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 6, июнь. – 2013
234975
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 7/8, июль - август. – 2013
234976
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 9, сентябрь. – 2013
234977
   В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 10, октябрь. – 2013
234978
   В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 11, ноябрь. – 2013
234979
   В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 12, декабрь. – 2013
234980
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 1, январь. – 2014
234981
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 2, февраль. – 2014
234982
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 3, март. – 2014
234983
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 4, апрель. – 2014
234984
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 5, май. – 2014
234985
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 6, июнь. – 2014
234986
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 7/8, июль - август. – 2014
234987
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 9, сентябрь. – 2014
234988
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 10, октябрь. – 2014
234989
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 11, ноябрь. – 2014
234990
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 12, декабрь. – 2014
234991
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
Спецвыпуск. – 2015
234992
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 2, февраль. – 2015
234993
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 4, апрель. – 2015
234994
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 5/6, май - июнь. – 2015
234995
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 7, июль. – 2015
234996
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 8/9, август - сентябрь. – 2015
234997
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 11, ноябрь. – 2015
234998
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 12, декабрь. – 2015
234999
  Мусницкая Е.В. В мире науки и техники / Е.В. Мусницкая. – М., 1979. – 126с.
235000
  Ирина В.Р. В мире научной интуиции / В.Р. Ирина, А.А. Новиков. – М, 1978. – 191с.
<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,