Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>
236001
  Воробьева Мария "Валентин Серов в Русском музее" : Культпоход // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 80 : Іл.
236002
  Таирова-Яковлева "Валуевский циркуляр" и запрет использования украинского языка // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 55-60. – (Серия 2 "История" ; вып. 4). – ISSN 1812-9323
236003
  Співак І.В. "Валютні війни" як новітня парадигма забезпечення інтересів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 85-91


  Сподіваючись прискорити відновлення своїх економік, різні країни світу намагаються вдатися до неодноразово випробуваної зброї - девальвації національних валют. Але всі валюти одночасно девальвуватися не можуть. Державам доводиться вести своєрідну гонку ...
236004
  Васьків М. "Вальдштепи" Миколи Хвильового як фрагмент завершеного роману, проблеми інтерпретації й інтертекстуального прочитання
236005
  Машкін А. "Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия": П.А. Столипін та значення його перетворень для Південно-Західного краю, Малоросії та Новоросії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 2. – С. 1-8
236006
  Машкін А. "Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия": П.А.Стол ипін та значення його перет ворень для південнно-західного краю, Малоросії та Новоросії : (До 150 річниці від дня народження Великого Реформатоора) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 3. – С. 1-7


  Окремі факти й критики реформ Столипіна "знизу".
236007
  Дундуков М.Ю. "Вам придется начинать с нуля. У нас нет разведывательной службы" // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 3 (647). – С. 41-45. – ISSN 0321-0626


  Разведка США накануне и в годы Второй мировой войны.
236008
  Пушкарук Н. "Вам тут не раді" / Н. Пушкарук, В. Хандогій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15 березня (№ 45). – С. 4


  "Тереза Мей оголосила про вислання російських дипломатів і низку заходів проти Росії після отруєння екс-шпигуна Скрипаля."
236009
  Дзюба С. "Вампір" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 218-233. – ISSN 08-68-4790-1
236010
  Гінда В. "Вана загинула за національну ідею, а він - за неї" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 7 (110). – С. 53-53


  Поетесу Олену Телігу стратили в Бабиному Яру. ЇЇ чоловік добровільно пішов на смерть разом із нею.
236011
   "Ванемуйне" сегодня и вчера. – Тарту, 1970. – 112 с.
236012
  Селянкин О.К. "Ваня Коммунист" / О.К. Селянкин. – Пермь, 1963. – 94с.
236013
   "Ваплітянство" і його історичне значення (До 25-ої річниці змушеної самоліквідації "ВАПЛІТЕ") // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 286-290. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
236014
  Пархоменко М.В. "Варвари чи ромеї"? До питання про роль варварського компоненту в етнічному складі населення ранньосередньовічного Херсонеса- Херсона // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 175-180. – ISSN 2218-0567
236015
  Ивченко О. "Варварские" подражания римским золотым монетам на територии Украины // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 8
236016
  Мызгин К.В. "Варварские" подражания римским монетам на территории черняховской культуры // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2009. – Вып. 8. – С. 90-106. – ISBN 978-966-86-03-89-1
236017
  Нестор И. "Варварский мир" и конец античного мира / И. Нестор. – М., 1970. – 9с.
236018
   [Валентина Олександрівна Радкевич] // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Липень - серпень (№ 4). – С. 8


  Директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Радкевич Валентина Олександрівна.
236019
   Валентин-перешеек - поселок древних рудокопов. – М., 1987. – 245с.
236020
  Лебедев Г.Е. Валентин Серов / Г.Е. Лебедев. – Л.-М., 1946. – 50с.
236021
  Сарабьянов Д.В. Валентин Серов / Д.В. Сарабьянов. – Москва, 1961. – 32с.
236022
  Смирнова-Ракитина Валентин Серов / Смирнова-Ракитина. – М., 1961. – 336с.
236023
   Валентин Серов. – Ленинград, 1990. – 46с.
236024
  Розенвассер В.Б. Валентин Серов / В.Б. Розенвассер. – М., 1990. – 53с.
236025
  Пружан И.Н. Валентин Серов (1880-1900) : [альбом] / Ирина Николаевна Пружан ; [ред. В.П. Лось] ; Гос. русский музей. – Вып.1. – Москва : Изобразительное искусство, 1975. – 28 с., 19 ил. : ил. – (Образ и цвет)
236026
   Валентин Серов [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ..-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Русский художник Валентин Серов - живописец и график, представитель русского импрессионизма и модерна. Благодаря тонкому психологизму, умению увидеть и показать "коего духа человек перед ним", Серов был ведущим портретистом России. Многие годы художник ...
236027
   Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. – Ленинград
2. – 1971. – 599с.
236028
   Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников.. – Л
1. – 1971. – 717с.
236029
   Валентин Серов в переписке, документах и интервью.. – Л, 1985. – 431с.
236030
  Чугунов Г.И. Валентин Серов в Петербурге / Г.И. Чугунов. – Л, 1990. – 253с.
236031
  Копшицер М.И. Валентин Серов. / М.И. Копшицер. – М., 1967. – 453с.
236032
   Валентин Серов.. – Ленинград, 1970. – 18с.
236033
  Копшицер М.И. Валентин Серов. / М.И. Копшицер. – 2-е изд. – М., 1972. – 399с.
236034
  Кафезчиев А. Валентин Серов. / А. Кафезчиев. – София, 1978. – 86с.
236035
  Серов В. Валентин Серов. / В. Серов. – Ленинград, 1987. – 272с.
236036
  Побожій С.І. Валентин Сєров і Сумщина / С.І. Побожій. – Суми : Університетська книга, 2005. – 74с. : іл.
236037
  Найдюк О. Валентин Сильвестров відбувається заново // Критика. – Київ, 2013. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 41-43. – ISSN 1563-6461
236038
   Валентин Степанович Підгорський : [біобібліографія] / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; [авт. вступ. ст. Н.К. Коваленко ; укл. : О.В. Андрієнко, Л.А. Хоменко]. – Київ : Академперіодика, 2012. – 128 с. : фотоіл. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-188-5
236039
  Орочко Н.Н. Валентин Тавлай и традиции революционной поэзии : Автореф... Канд.филол.наук: / Орочко Н.Н.; АН БССР.ин-т литературы. – Минск, 1967. – 17л.
236040
  Рудницкая Ю.Л. Валентин Федорович Щебланов (1927-1978). / Ю.Л. Рудницкая. – Л., 1982. – 56с.
236041
  Абрамова Д.Н. Валентин Филатов / Д.Н. Абрамова ; М-во культуры СССР, Союзгосцирк. – Москва : Искусство, 1970. – 40 с. : ил.
236042
   Валентин Фріцевич Берзін // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України. – Київ, 2015. – Вип. 60 : Присвячується 50-річчю з дня заснування. – C. 522-524. – ISSN 0130-2655
236043
  Тиханова Валентина Александровна Валентин Цаневич Валев / Тиханова Валентина Александровна. – М. : Советский художник, 1958. – 56с.
236044
  Орлова В.М. Валентин Чемерис "Олівія". Історія короткого й трагічного життя юної гречанки // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 33 (469), листопад. – С. 23-28
236045
  Журавлев В.А. Валентина / В.А. Журавлев. – Москва, 1968. – 222с.
236046
  Миндлин Э.Л. Валентина Александрована Сперантова / Э.Л. Миндлин. – Москва-Л. : Искусство, 1950. – 60 с.
236047
   Валентина Апухтина, Дмитрий Кобозев, Михаил Крунов, Сьюзен Лайт, Берил Робинсон, Су Шорван : живопись. Графика. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1990. – [36] с. : ил., цв. ил.
236048
   Валентина Апухтина. Николай Желтушко. Аннамухамед Зарипов. Лариса Наумова. Виктор Скалкин. Людмила Сошинская : Живопись. Скульптура : [кат .выставки]. – Москва : Советский художник, 1989. – [40] с. : ил.
236049
   Валентина Бахчеван (альбом). – М, 1984. – 48с.
236050
  Фігурний Ю. Валентина Борисенко - відома дослідниця українських етнокультурних традицій // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 11-21. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізуються життєвий шлях і наукові здобутки відомої дослідниці українських етнокультурних традицій - доктора історичних наук, професора Валентини Борисенко. Автор переконаний, що завдяки їй українці більше дізналися про минуле і сьогодення ...
236051
   Валентина Борисенко // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 88. – ISSN 2664-4282


  Борисенко Валентина Кирилівна (Ільченко; 1945) - український етнолог, історик культури, доктор історичних наук з 1992 року, професор з 1997 року. Завідувач відділу архівних наукових фондів рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, ...
236052
   Валентина Василівна Рубан // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (352), листопад - грудень. – С. 117-119. – ISSN 0130-6936


  Некролог.
236053
   Валентина Владимирова. – Москва, 1972. – 16с.
236054
  Михайлин І.Л. Валентина Галич: Олесь Гончар крізь призму журналістики // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 164-176. – ISBN 978-966-680-459-7
236055
   Валентина Григорівна Куліченко (До 80-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 118 : фото. – ISSN 0367-4290
236056
  Дрофань Л. Валентина Давиденко - триптих муз : мистецтво // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 10. – С. 188-193. – ISSN 0208-0710


  Валентина Іванівна Давиденко (1955) - українська поетеса, перекладач, журналіст, художник. Заслужений журналіст України (1998).
236057
   Валентина Денисовна Прокопова / С.И. Посохов, В.И. Кадеев, Б.П. Зайцев, С.М. Куделлко // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 246-247


  Прокопова Валентина Денисовна (1935-2005) - заведующая справочно-библиографическим отделом Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.
236058
   Валентина Илларионовна Астахова : Биобиблиографический указатель. – Харьков, 2000. – 110с.
236059
  Жигинас Т. Валентина Кочур. Мне снился сон / Татьяна Жигинас. – Киев : Основа, 2016. – 135, [1] с., [16] л. цв. фотоил. : ил. – На обл.: Мне снился сон ... Валентина Кочур. – ISBN 978-966-699-869-2


  В пр. №1708968 напис: В дарунок науковій бібліотеці ім. М. Максимовича від народної артистки України, солістки Національної опери України ім. Т.Г. Шевченко, професора НМА України ім. П.І. Чайковського Кочур В.О. XI - 2016 р. Підпис.
236060
  Денисова Олена Валентина Крамарчук: "Якщо справа не творча, навіщо її робити" : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 14 : Фото
236061
   Валентина Куцевич = Valentina Kutsevich : живопись, графика / [ред.: Ирина Стежка ; пер. на англ. яз.: Юлия Кольбиг]. – Москва : Территория культуры Росатома, 2010. – 156, [1] с. : ил., цв. ил., портр. – Текст парал. рус., англ.
236062
  Станкевич Н.И. Валентина Лаврентьевна Рыбалко / Н.И. Станкевич. – Ленинград, 1986. – 175с.
236063
   Валентина Михайлівна Оржеховська : До 65-річчя від дня народження. Каталог виставки. – Київ, 2004. – 42с. – (Ювіляри АПН України ; Вип. 22)
236064
   Валентина Михайловна Диффинэ-Кристи. – М., 1979. – 29с.
236065
   Валентина Николаевна Шацкая. Очерк жизни и творчества.. – М., 1972. – 64с.
236066
  Супрун В. Валентина Петрівна Шевченко // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 2-9 червня (№ 22/24). – С. 7
236067
   Валентина Ханко: Пером і пензлем. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2007. – 16с. – ISBN 978-966-2922-37-0
236068
  Каликин О.И. Валентинины дети / О.И. Каликин. – М. : Современник, 1980. – 222 с.
236069
  Цимир Я. Валентині Павлівні Павловій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 97-100


  Старшому раднику юстиції, ветерану війни та праці - 90 років.
236070
   Валентину Андрійовичу Сминтині – 70! // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 15, № 3. – C. 89-91. – ISSN 1815-7459
236071
   Валентину Илларионовну Астахову - с юбилеем ! // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 1 (40). – С. 4-5.
236072
   Валентину Кириловичу Хільчевському - 60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 80-81. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
236073
  Гайдуков П.Г. Валентину Лаврентьевичу Янину - 80 лет / П.Г. Гайдуков, А.Р. Канторович // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-9. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
236074
  Руцинский Ю. Валентину Сильвестрову - 75! // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 9 ноября (№ 45)


  Двумя концертами в Национальной филармонии Украины 30-го и 31 октября отметил Киев 75-летний юбилей известного композитора. О творческом пути Валентина Васильевича Сильвестрова.
236075
   Валентину Тофільовичу Липському - 60 : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 41 : Фото
236076
   Валентину Яковичу Ковтуну - 50 // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 70-71 : фото. – ISSN 2311-9780
236077
  Швайка О.М. Валентний аналіз дієслова лексико-семантичної групи "zahlen/палити" в німецькій та українській мовах


  Об"єктом дослідження є дієслова лексико-семантичної групи (ЛСГ) "zahlen/палити", як зустрічаються в економічних текстах, їхні українські еквіваленти та їхня семантична і граматична структура. Дієслова ЛСГ zahlen особливо пристосовані унаочнювати ...
236078
  Носенко І. Валентний потенціал відносних ад"єктивів української мови // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 130-135. – ISSN 2075-1486
236079
  Орендарчук О.Л. Валентнісні відношення дієслів to see/бачити у межах концепту зір у контрастивному аспекті (на матеріалі англійської та української мов) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 340-349
236080
  Нестеренко А.К. Валентнісні особливості афіксів безвідносного ступенювання прикметників // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 132-141
236081
  Іванова Л.Л. Валентність і семантико-синтаксична структура речень із дистрибутивними предикатами // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 320-326. – (Філологія)
236082
  Кремзикова С.Ю. Валентність мовних одиниць та її реалізація у старофранцузькому словотворенні


  Проаналізовано структурно-семантичні особливості старофранцузьких багатоланкових словотвірних рядів, з основою, що ускладнюється. Доведено, що такі особливості зумовлені валентністю мотивуючих іменників та дієслів, системними чинниками (типом ...
236083
  Костусяк Н. Валентність предикативних прислівників (на матеріалі творів М. Вінграновського) // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 311-328
236084
  Гринюк О. Валентність твірних основ та словотвірних афіксів віддієслівних іменників на позначення дії у сучасній німецькій мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 64-70. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
236085
  Заика Н.М. Валентностная и персональная вариативность баскского глагола с дативным актантом, связанная с морфологическими запретами и редкими формами // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 35-44. – ISSN 0373-658Х
236086
  Коулсон Ч. Валентность : Пер. с англ. / Ч. Коулсон; Под ред. Н. Д. Соколова. – Москва : Мир, 1965. – 426с.
236087
  Страхова В.С. Валентность в структуре сложноподчиненного предложения. : Автореф... Канд.филол.наук: 677 / Страхова В.С.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1972. – 28л.
236088
  Шубникова Г.А. Валентность глагола-сказуемого личных пассивных конструкций в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шубникова Г.А.; МВ и ССО РСФСР. Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 18л.
236089
  Колобова Людмила Семеновна Валентность глаголов в сопоставлении с валентностью отглагольных существительных (на материале синонимического ряда глагола travailler) : Автореф... канд. филолог.наук: / Колобова Людмила Семеновна; Московский гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1983. – 24л.
236090
  Панкратова С.М. Валентность единиц лексико-фразеологического уровня. / С.М. Панкратова. – Л., 1988. – 158с.
236091
  Агашкова Таисия Васильевна Валентность и потенции конституентов детерминативных композит : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Агашкова Таисия Васильевна ; Киев. ин-т иностр. языков. – Киев, 1984. – 21 с.
236092
  Картмелл Э. Валентность и строение молекул / Э. Картмелл, Г. Фоулз. – М., 1979. – 359с.
236093
  Кондратенко Марина Владимировна Валентность имен действия и способы ее выражения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кондратенко Марина Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 24л.
236094
  Нестерова Д.И. Валентность инфинитивных групп в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Нестерова Д. И.; Льв,ГУ. – Львов, 1980. – 20л.
236095
  Король Т.В. Валентность как лингвистическое понятие / Т.В. Король. – Рига, 1972. – 28с.
236096
  Лисина Л.Л. Валентность слов категории состояния в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Лисина Л.Л.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 16л.
236097
  Черкасова Т.Б. Валентность фазовых глаголов в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Черкасова Т.Б.; МП УССР. Киев. пед. ин-т. – К., 1975. – 20л.
236098
  Пипеев Евгений Константинович Валентность французских глаголов : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Пипеев Евгений Константинович ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1983. – 23 с.
236099
  Тулуб Валентность. / Тулуб, С.Г. Семенов. – Л., 1989. – 30с.
236100
  Морева Н З. Валентные разряды и структурно-семантическая характеристика прилагательных современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: / Морева З.Н; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1967. – 16л.
236101
  Броновицкий Борис Иосифович Валентные свойства глаголов call и send в современном английском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Броновицкий Борис Иосифович ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1965. – 21 с.
236102
  Семенюк М.В. Валентные свойства глаголов в форме страдальеного залога в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Семенюк М.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1968. – 14л.
236103
  Курьянова Валентина Кузьминична Валентные свойства имен существительных процессуальной семантики в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Курьянова Валентина Кузьминична; АН УССР. Ин-т языковедения. – Киев, 1982. – 24л.
236104
  Левитене Л.Г. Валентные связи в глагольном словообразовании (на матер. предложно-наречных глагольн. соед. в совр. нем. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Левитене Л. Г.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1965. – 17л.
236105
  Гончаренко М.С. Валеологический словарь / М.С. Гончаренко; Харьковский гос. университет. – Харків, 1999. – 316с. – Национальная программа "Дети Украины". – Библиогр.: с.305-314. – ISBN 966-623-000-1
236106
  Брехман И.И. Валеология - наука о здоровье / И.И. Брехман. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Физкультура спорт, 1990. – 206с.
236107
   Валеология. – Донецк : БАО, 1998. – 449 с. – (Сер.:Справочник школьника). – ISBN 966548043Х
236108
  Торохова Е.И. Валеология : Словарь / Е.И. Торохова. – Москва : Флинта, Наука, 1999. – 248c. – ISBN 5-89349-190-4; 5-02-011656-4
236109
  Вайнер Э.Н. Валеология : Учебник для вузов / Э.Н. Вайнер. – 4-е изд., испр. – Москва : Флинта, 2006. – 416 с. – (Здоровый образ жизни). – ISBN 5-89349-329-X
236110
  Белов В.И. Валеология : здоровье, молодость, красота, долголетие / В.И. Белов, Ф.Ф. Михайлович. – Москва : Недра Коммюникейшенс, 1999. – 664с. – ISBN 5-88694-049-9
236111
  Матеюк О.П. Валеологічна культура студентів як пріоритет та результат навчання у вищій школі / О.П. Матеюк, Ю.О. Суходоля, О.А. Прохоров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 216-223. – ISSN 2524-0056


  Стаття присвячена проблемі формування валеологічної культури студентів у вищій школі як пріоритетному напрямку освіти.
236112
  П"ясецька Н.А. Валеологічна культура як фактор особистісного професійного розвитку майбутнього вчителя / Н.А. П"ясецька, М.О. Шпильова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 296-300
236113
  Жукова В.П. Валеологічна складова підготовки бібліотечних фахівців // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 53-61. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Досліджено чинники електронного середовища та їхню ідентифікацію з метою формування валеологічного світогляду бібліотечного спеціаліста. Ідентифіковано такі чинники комп"ютерного середовища: фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні, які ...
236114
  Бельорін-Еррера Валеологічний підхід до підвищення самооцінки студентів / Бельорін-Еррера, Д.В. Бондар, Т.М. Чикало // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 50-54. – (Серія " Валеологія: сучасність і майбутнє" ; вип. 22). – ISSN 2073-3771


  "...Задля підвищення самооцінки студентів, на підгрунті опрацьованих наукових джерел, був розроблений та впроваджений у навчально-виховний процес комплекс валеологічних методів для підвищення самооцінки студентів, до якого увійшли: нейролінгвістичне ...
236115
  Соколов В. Валеологічний супровід бібліотечно-інформаційної діяльності в шкільних бібліотеках // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 10-17. – ISSN 1029-7200
236116
  Булич Е.Г. Валеологія : Теоретичні основи валеології. Навч. посібник для студ. педагог. навч. закладів / Е.Г. Булич, І.В. Муравов; Мін-во освіти України. Ін-тут змісту і методів навчання. – Київ, 1997. – 224с. – ISBN 5-7763-8993-3
236117
  Царенко А.В. Валеологія : Hавч. посібник для 8-9 кл. серед. загальноосвіт. шк. / А.В. Царенко, Г.Ф. Яцук. – Київ : Генеза, 1998. – 136 с. : іл. – ISBN 9665041916
236118
  Книш Т. Валеологія : Навч. посібник / Т. Книш. – Луцьк : Вежа, 1999. – 138с. – ISBN 5-7763-2584-6
236119
   Валеологія. – Київ, 2000
236120
  Петрик О.І. Валеологія : Курс лекцій / О.І. Петрик, Ю.М. Валецький. – Луцьк : Вежа, 2000. – 111с. – ISBN 966-600-001-6
236121
   Валеологія. – Київ
№ 1. – 2001
236122
   Валеологія. – Київ
№ 2. – 2001
236123
   Валеологія. – Київ
№ 3. – 2001
236124
  Грибан В.Г. Валеологія : Навчальний посібник / В.Г. Грибан; МОНУ; Мін-во внутрішніх справ України; Юрид. акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 256с. – ISBN 966-364-089-8
236125
  Грибан В.Г. Валеологія : підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.Г. Грибан; МОНУ; Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 214с. – ISBN 978-966-364-604-6
236126
  Міхеєнко О.І. Валеологія: основи індивідуального здоров"я людини : навч. посібник для студ. ВНЗ / О.І. Міхеєнко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 446, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 439-446. – ISBN 978-966-680-517-4
236127
  Міхеєнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров"я людини : навчальний посібник / О.І. Міхеєнко. – Суми : Університетська книга, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-680-434-4
236128
   Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : VII міжнародна науково-практична конференція : матеріали конференції : (2-5 квітня 2009 року) / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Укр. асоц. валеологів ; [ за ред. М.С. Гончаренко]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-312-2
Т. 1. – 2009. – 319 с.
236129
   Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : VII міжнародна науково-практична конференція : матеріали конференції : (2-5 квітня 2009 року) / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Укр. асоц. валеологів ; [ за ред. М.С. Гончаренко]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-573-5
Т. 2. – 2009. – 264 с.
236130
   Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : VII міжнародна науково-практична конференція : матеріали конференції : (2-5 квітня 2009 року) / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Укр. асоц. валеологів ; [ за ред. М.С. Гончаренко]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-574-2
Т. 3. – 2009. – 280 с.
236131
   Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції : (8-10 квітня 2010 року) / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Укр. асоц. валеологів ; [ за ред. М.С. Гончаренко]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-644-2 (Т. 1)
Т. 1. – 2010. – 260 с.
236132
   Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції : (8-10 квітня 2010 року) / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Укр. асоц. валеологів ; [ за ред. М.С. Гончаренко]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-665-7 (Т. 2)
Т. 2. – 2010. – 254 с.
236133
   Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : VIII міжнародна науково-практична конференція : матеріали конференції : (8-10 квітня 2010 року) / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Укр. асоц. валеологів ; [ за ред. М.С. Гончаренко]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-692-3 (Т. 3
Т. 3. – 2010. – 154 с.
236134
   Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 квіт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. валеологів ; [редкол.: М.С. Гончаренко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 260 с. : іл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-623-912-2
236135
   Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : тези доповідей Х Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 квіт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. валеологів ; [редкол.: М.С. Гончаренко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 241, [2] с. : табл., іл. – Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-623-843-9
236136
   Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : тези доп. XI міжнар. наук.-практ. конф, 11 квіт.-13 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Українська асоц. валеологів ; [редкол.: М.С. Гончаренко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 234, [1] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-623-951-1
236137
   Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали XI міжнар. наук.-практ. конф, 11-13 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. валеологів ; [редкол.: М.С. Гончаренко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 111, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-064-2
236138
   Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали ХII Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 квіт. 2014 р / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. валеологів ; [редкол.: М.С. Гончаренко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 246, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-094-9
236139
  Гончаренко М.С. Валеопедагогіка у схемах і таблицях : навч. посібник / М.С. Гончаренко, С.Є. Лупаренко ; М-во освіти і науки молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 263, [1] с. : схеми, табл. – Бібліогр.: с. 251-263. – ISBN 978-966-623-939-9
236140
  Шевченко А.О. Валеософия как творческий потенциал // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 106-107
236141
  Пясковская О.А. Валеософия на примере водных видов спорта // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 52-54
236142
  Мельник В.О. Валер"ян Підмогильний / В.О. Мельник. – К., 1991. – 48с.
236143
  Ковалів Ю. Валер"ян Підмогильний // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 2 (698), лютий. – С. 57-63. – ISSN 0236-1477
236144
  Мовчан Р. Валер"ян Підмогильний (1901-1937) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (649). – С. 34-40. – ISSN 0130-5263
236145
  Хамедова О.А. Валер"ян Підмогильний і Борис Антоненко-Давидович: поетика діалогу // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 202-209. – ISBN 978-966-551-315-5
236146
  Седлерова А.І. Валер"ян Підмогильний і естетичний принцип "об"єктивного реалізму" Гі Де Мопассана: перекладацький контекст // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 278-283


  У статті аналізуються мовно-стилістичні особливості французьких романів "Любий друг" і "Монт-Оріоль" Гі де Мопассана та їхній переклад українською мовою В. Підмогильного. В статье анализируются языково-стилистические особенности французских романов ...
236147
  Чабан М. Валер"ян Підмогильний у спогадах сучасників // Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2003. – С. 167-170. – ISBN 966-562-925-45
236148
  Мовчан Р. Валер"ян Підмогильний. 1901-1937 // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2 (647). – С. 51-57. – ISSN 0130-5263
236149
  Поляков М.В. Валер"ян Підмогильний: на перехрестях історії та сучасності // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 3-6. – ISBN 978-966-551-315-5
236150
   Валер"ян Підмогильний: рядки, написані кров"ю // Соловецький реквієм / С.В. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – С. 223-230. – ISBN 978-966-2530-59-9
236151
  Ковалів Ю. Валер"ян Поліщук // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 86-92. – ISSN 0236-1477
236152
  Жуковский-Жук Валериан Андреевич Осинский / Жуковский-Жук. – М., 1926. – 62с.
236153
  Соколов А.А. Валериан Андреевич Урываев : Жизнь,отданная науке о воде / А.А. Соколов, В.И. Корзун. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 88с.
236154
  Потапов И.А. Валериан Васильев / И.А. Потапов. – Л., 1979. – 167с.
236155
   Валериан Васильевич Щеглов. – Москва : Советский художник, 1954. – 89 с.
236156
   Валериан Владимирович Куйбышев. – М, 1987. – 93 с.
236157
   Валериан Владимирович Куйбышев. – Москва, 1988. – 383 с.
236158
  Куйбышева В Е. Валериан Владимирович Куйбышев 1888-1935 : из воспоминаний сестры / Елена Куйбышева. – Москва : Госполитиздат, 1938. – 64 с.
236159
   Валериан Владимирович Куйбышев. / Куйбышева Г.В. – М, 1966. – 359с.
236160
  Куйбышева Е.В. Валериан Куйбышев. / Е.В. Куйбышева. – М-Л, 1939. – 96с.
236161
  Соловьев Н. Валериан Лангер. Старые годы / Н. Соловьев. – Санкт-Петербург : Типография Сириус, 1912. – 18 с.
236162
  Деркач С.С. Валериан Николаевич Майков : Автореф... канд. филол.наук: / Деркач С. С.; ЛГУ, 1958. – 6л.
236163
   Валериана лекарственная. – Москва : Изд-во медицинской литературы, 1953. – 112с.
236164
   Валерий Андреевич Евдокимов: Скульптура, рисунок. Каталог Выставки. – М., 1981. – 9с.
236165
   Валерий Балабанов. Станислав Морозов. Петр Пророков, Сергей Резников, Юрий Трусевич : каталог выставки. – Москва : Сов. художник, 1985. – 36 с.
236166
  Богатырев Е. Валерий Борзов / Е. Богатырев. – М, 1979. – 49с.
236167
  Ашукин Н.С. Валерий Брюсов в автобиографических записях, письмах, воспоминаниях современников и отзывах критики. / Н.С. Ашукин. – Москва : Федерация, 1929. – 403 с.
236168
  Лозинский М. Валерий Брюсов и его перевод "Давида Сасукского" // Мастерство перевода. : сб. ст. / [Ред. кол. П.Г. Антокольский, В.А. Дынник, И.А. Кашкин и др. ]. – Москва, 1959. – С. 389-393
236169
  Жирмунский В.М. Валерий Брюсов и наследние Пушкина. Опыт сравнительно-стилистического исследования / В.М. Жирмунский. – Пб., 1922. – 104с.
236170
  Сивоволов Б.М. Валерий Брюсов и передовая русская литература его времени / Б.М. Сивоволов. – Харьков : Изд-во при ХГУ "Вища школа", 1985. – 136 с.
236171
  Сивоволов Б.М. Валерий Брюсов на путях к Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сивоволов Б.М.; Харьков. гос. учительский ин-т. – Киев, 1951. – 21 с.
236172
  Бурлаков Н.С. Валерий Брюсов: Очерк творчества. / Н.С. Бурлаков. – М., 1975. – 240с.
236173
   Валерий Брюсов: проблемы мастерства. – Ставрополь, 1983. – 168с.
236174
  Тарасенко В.В. Валерий Васильевич Тарасенко (1911-1979) : живопись, графика. Каталог выставки / В.В. Тарасенко. – Москва : Советский художник, 1983. – 10 с.
236175
   Валерий Вікторович Акуленко. (29.07.1925 - 20.07.2007) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 120. – ISSN 0027-2833


  ") липня обірвалося життя відомого фахівця в галузі мовознавства.В.В. Акуленко тривалий час був професором каф. англійської філології КНУТШ
236176
   Валерий Владимирович Ватенин, 1933-1977. – Москва, 1990. – 46с.
236177
  Воскобойников В. Валерий Воскобойников о Иосифе Прекрасном, Архимеде, Николае Чудотворце, Феодосии Печерском, Аврааме Линкольне, Джоне Ленноне, Билле Гейтсе / Валерий Воскобойников. – Киев : Грани-Т, 2007. – 143, [1] с. : ил. – (Жизнь замечательных детей). – ISBN 978-966-465-083-7
236178
  Абрамавичюс В.Е. Валерий Врублевский. : 1836-1908 / В.Е. Абрамавичюс, В.А. Дьяков. – Москва : Мысль, 1968. – 159 с. : ил. – Библиогр. в прмеч.: с. 151-158
236179
  Бахарь Я. Валерий Гаврюшев / Бахарь Я., Целикова А. – Красноярск : Красноярское краевое изд-во, 1948. – 22 с. : портр.
236180
  Ломтадзе А.М. Валерий Давидович Ломтадзе / А.М. Ломтадзе. – СПб, 1997. – 44с.
236181
  Левитин Г.М. Валерий Доррер / Г.М. Левитин. – Л, 1977. – 123с.
236182
  Кагарлицкий Б.Ю. Валерий Золотухин / Б.Ю. Кагарлицкий. – Москва, 1987. – 42с.
236183
   Валерий Иванович Талиев. Очерк жизни и деятельности.. – Москва, 1960. – 75с.
236184
  Даугуле А. Валерий Лобановский // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2012. – № 3 (60). – 90-99. – ISSN 1818-3948
236185
  Зырянов А. Валерий Лобановский: футбольная наука // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 12 (112). – С. 30-49. – ISSN 1819-6268
236186
  Дератани Н.Ф. Валерий Марциал / Н.Ф. Дератани. – М., 1937. – 5-15с.
236187
  Фурсов В.М. Валерий Михайлович Єрмоленко (1920-2006) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 4 (86)


  В липня1944 р. обіймав посаду наукового співробітника Зоологічного музею КДУ. В період 1949-1959 працював асистентом на каф. зоології безхребетних біологічного фак-ту КНУТШ, яку очолював проф. А.П. Маркевич
236188
   Валерий Михайлович Формозов: Живопись, графика: Кат. выст.. – М., 1989. – 67с.
236189
  Авдеенко С.И. Валерий Нестеров. В поисках истины / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2019. – 33 с. : ил.
236190
   Валерий Николаевич Еремеев : к 70-летию со дня рождения // Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 2012. – № 1, январь - февраль. – С. 85-86. – ISSN 0233-7584


  Директор інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, директор Океанологічного центру НАН України.
236191
   Валерий Оюсович Тапасханов (к 70-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 128. – ISSN 0130-2906
236192
  Чкалова О.Э. Валерий Павлович Чкалов / О.Э. Чкалова. – Горький, 1978. – 223с.
236193
  Чкалова О.Э. Валерий Павлович Чкалов / О.Э. Чкалова. – 2-е изд. – Горький, 1981. – 223с.
236194
  Чкалова О.Э. Валерий Павлович Чкалов / О.Э. Чкалова. – 2-е изд. – М., 1982. – 158с.
236195
  Пекар В. Валерий Пекар:"Маркетинг подарков приобретает особую ценность в условиях экономики впечатлений" // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 5 (177). – С. 26-27
236196
  Буторина Е.И. Валерий Сергеевич Алфеевский : монография / Е.И. Буторина. – Москва : Советский художник, 1965. – 128 с. : ил.
236197
   Валерий Сергеевич Алфеевский : живопись, графика : каталог выставки / Алфеевский Валерий Сергеевич. Выставка произведений; В.С. Алфеевский ; предисл. М. Лазарева ; Союз художников СССР, Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : Советский художник, 1979. – 17 с., [18] л. ил. : ил.
236198
   Валерий Трофимович Трощенко : Ученый в обл. механики. – Киев : Наукова думка, 1989. – 62с. – (Биобиблиография ученых УССР). – ISBN 5-12-001636-7
236199
   Валерий Фаминский, Виктор Усков.. – М, 1989. – 47с.
236200
   Валерий Федорович Мещеряков: человек, ученый, гражданин. – Харьков, 2007. – 192с. – ISBN 966-623-402-5
236201
   Валерий Харитонов.. – М., 1986. – 23с.
236202
  Шестериков М.В. Валерий Чкалов / М.В. Шестериков. – Горький, 1950. – 98с.
236203
  Водопьянов М.В. Валерий Чкалов / М.В. Водопьянов. – Москва, 1954. – 288с.
236204
  Беляков А.В. Валерий Чкалов / А.В. Беляков. – М., 1987. – 173с.
236205
   Валерий Чкалов.. – М., 1980. – 160с.
236206
   Валерий Яковлевич Брюсов (1873-1924). – М, 1973. – 25с.
236207
   Валерия Владимировна Барсова : [артистка оперы]. – Москва : Искусство, 1954. – [16] с. : ил.
236208
  Дмитренко В. Валерия Мессалина: оклеветанная?.. // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 11(87). – С. 68-87. – ISSN 1819-6268
236209
   Валерия Новодворская. 10 фактов... // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2014. – № 15/16 (254). – С. 66. – ISSN 1811-8984
236210
  Куйбишева О. Валеріан Володимирович Куйбишев : з спогадів сестри / Олена Куйбишева. – Київ : Вид. ЦК ЛКСМУ "Молодий Більшовик", 1938. – 164 с.
236211
   Валерієві Петровичу Поліщуку - 55 / Колектив ННЦ "Інститут біології"та кафедри вірусології // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 4


  Зав. кафедри вірусології ННЦ "Інститут біології", докт. біологічних наук, проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки В.П. Поліщук відзначив свй ювілей. Про його творчу біографію.
236212
   Валерій Анатолійович Чехович // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 124-125. – ISBN 978-966-924-219-8
236213
  Шарманська О. Валерій Бебик - "Чехов українського телебачення" // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 13-15
236214
  Бойко В. Валерій Бойко: "В ургентній хірургії влучення має бути тільки в десятку" / бесіду вела О. Скрипник // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 1, 12


  "Нічого наші лікарі не вміють і не знають. Такі безапеляційні висловлювання можна почути не тільки від пацієнтів, роздратованих своїми недугами, дорожнечею ліків і чергами в лікарнях, а й від держчиновників, які воліють лікуватися за кордоном, а вдома ...
236215
   Валерій Бортяков - феномен Львова / О. Оверчук, Є. Бондаренко, Г. Доможирова, С. Іванова, М. Білокінь, З. Демцюх // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – № 1/2 (23/24). – С. 28-38


  Росіянин, львівський художник, сценограф, режисер, актор (1941-2007)
236216
   Валерій Брюсов, 1873-1924 : Статті: Ю. Каменева, та Б. Якубського. – Київ : Держвидав України, 1925. – 168 с.
236217
   Валерій Володимирович Булдигін : [некролог] // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. І-ІІ. – ISSN 0868-6904
236218
   Валерій Володимирович Тіщенко : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Наук. б-ка ; [уклад. С.І. Єленич ; наук. ред.: В.М. Дрьомін, М.М. Солодухіна]. – Одеса : Фенікс, 2012. – 61, [3] с. : портр. – Покажч.: с. 52-61. – (Серія "Вчені Національного університету "Одеська юридична академія" ; вип. 20). – ISBN 978-966-438-682-8
236219
   Валерій Володимирович Тіщенко : біобібліогр. покажчик / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Наук. б-ка ; [уклад.: С.І. Єленич ; наук. ред.: С.В. Ківалов та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Одеса : Юридична література, 2017. – 90, [2] с. : портр. – (Серія "Вчені Національного університету "Одеська юридична академія" ; вип. 26). – ISBN 978-966-419-294-8
236220
  Геєць Валерій Михайлович Валерій Геєць: "Кластери і мережеві структури в економіці - тема досить цікава, але на сьогодні ще до кінця не вивчена..." : інтерв"ю з директором Інституту економіки і прогнозування НАН України, академіком-секретарем відділення економіки НАН України Валерієм Михайловичем Геєцем // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 10-11. – ISSN 1810-3944
236221
  Голенко Валерій Миколайович Валерій Голенко: "Ми маємо чітку позицію з усіх основних, навіть найскладніших проблем" : [інтерв"ю з головою Луганської обласної ради В.М. Голенком] / підгот. А. Антипова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 52-55
236222
  Вежель Л.М. Валерій Іванов. Нарис про науковця. Список наукових праць Іванова Валерія Феліксовича / Л.М. Вежель, М.П. Бабак // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 91-103


  У статті, присвяченій ювілею професора, йдеться про наукові досягнення доктора філологічних наук; наводиться біографічна та бібліографічна інформація. The article is dedicated to the anniversary of the professor. It concerns scientific achievements of ...
236223
  Кредісов А.І. Валерій Іванович Терещенко // Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А.І. Кредісов. – Київ : Знання України, 2009. – С. 156-157. – ISBN 978-966-316-239-3
236224
  Бойчук Б. Валерій Ілля - поет із розширеними очима (23.VI1939 - 27.VII.2005) // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 12. – С. 177-182
236225
  Білкун М. Валерій Коваленко : повість / Микола Васильович Білкун. – Київ : Молодь, 1957. – 198 с.
236226
  Кур В. Валерій Кур: "Злочинність подолати неможливо, її потрібно просто контролювати" / спілкувався Лесь Курінний // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
236227
  Савін С. Валерій Марченко: Право називатися Людиною чи ленінградські яблука? // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 1
236228
  Никитюк Валерій Петрович Валерій Никитюк: "Довіра до клієнта та всебічна фінансова підтримка його починань - найважливіші принципи роботи "УкрСиббанку" : інтерв"ю з начальником Подільського регіонального департаменту АКІБ "УкрСиббанк" Валерієм Петровичем Никитюком // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 57-59. – ISSN 1810-3944
236229
   Валерій Олександрович Подміногін (1956-2012) // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 3-12. – ISBN 978-966-8558-97-4


  Подміногін Валерій Олександрович (1956-2012) - викладач кафедри теорії і практики перекладу Харківського гуманітарного університетуту "Народна українська академія". Бібліографія.
236230
   Валерій Павлович Кухар [некролог] // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 31 березня (№ 61). – С. 4


  Валерій Павлович Кухар - доктор хімічних наук, професор, академік НАНУ. Протягом 1976-1996 років читав курс лекцій з хімії елементоорганічних сполук й асиметричного синтезу в КНУ імені Тараса Шевченка.
236231
  Панфілов В. Валерій Панфілов : альбом. (На укр. и на русс. яз.) / В. Панфілов. – Київ : Мистецтво, 1974. – [36] с.
236232
   Валерій Посвалюк // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 3 (63) : Театр. Музика. Кіно. – C. 122-123. – ISSN 1728-6875


  Валерій Терентійович Посвалюк — український виконавець на трубі, доктор мистецвознавства, професор.
236233
  Степанков В.С. Валерій Смолій: чаруючі звершення українського історика : (до 60-річчя від дня народж. і 40-річчя наук. діяльності д-ра іст. наук, проф., акад. НАН України, дир. Ін-ту історії України НАН України Валерія Андрійовича Смолія) / В.С. Степанков ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 31, [1] с. – Бібліогр.: с. 24-31 та в прим. на с. 23. – ISBN 978-966-496-120-9
236234
  Кальчук А. Валерій Тертичний:"За кожною справою стоїть жива людина" // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.7-9


  Інтерв"ю з головою державної судової адміністрації у львівській області
236235
  Франчук В.О. Валерій Франчук. Сад любові : живопис, графіка : альбом-каталог / [упоряд.: В. Франчук, А. Франчук, Л. Піддубна]. – Київ : Ірідіум, 2012. – 211, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-96868-4-8


  У пр. №1726857 напис: Від щирого серця Леоніду Васильовичу Губерському на добру пам"ять і на довгу співпрацю! З повагою: Підпис. 11,11,14 р.
236236
   Валерій Чалий прочитав лекцію в КНУ / Колеги // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 6 : фото


  "...Відомий український дипломат, політичний експерт Центру Разумкова Валерій Чалий прочитав у КНУ відкриту лекцію на тему "Зовнішньополітичні аспекти анексії Криму".".
236237
  Байдуков Г.П. Валерій Чкалов : біографічна повість / Г.П. Байдуков. – Київ : Молодь, 1981. – 320 с.
236238
  Онищенко Н. Валерій Шевчук без Нобеля... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – С. 8


  80-річчя Валерія Шевчука стало приводом для літературознавців, поціновувачів його творчости до аналізу української літератури як самобутнього естетичного феномену.
236239
  Солецький О. Валерій Шевчук і бароко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 35-40. – ISSN 0130-5263
236240
   Валерій Шевчук у вертрограді українсько-польської барокової поезії // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
236241
  Козачук Н. Валерій Шевчук як герой творів Володимира Даниленка
236242
  Монахова Т. Валерій Шевчук: залаштунковий погляд у письменство
236243
   Валерій Юхимович Биков : До 60-річчя від дня нардження. Каталог виставки. – Київ : Атіка, 2005. – 64с. – (Ювіляри АПН України. Вип. 23). – ISBN 966-326-115-3
236244
   Валерію Миколайовичу Пересєкіну - 60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 82. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
236245
   Валерію Петровичу Михайленку - 65! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 78. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
236246
   Валерію Сергійовичу Рибалкіну 60 // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 209-212. – ISSN 1608-0599


  Валерій Сергійович Рибалкін - відомий український арабіст, перекладач, дипломат.
236247
   Валерія Андріївна Кухаренко // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 1 (13). – С. 139-141


  Ювілей видатного філолога
236248
  Курінна М. Валерія Вірська: "Ми були справжні діти війни..." // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 3 (63) : Театр. Музика. Кіно. – C. 82-86. – ISSN 1728-6875


  Автобіографічні спогади народної артистки УРСР Валерії Вірської. Мемуари містять дані загальноісторичного характеру (життя Києва в період окупації 1941 - 1943 рр.), відомості про становлення київської балетної школи в 1940-х роках, спогади про майстрів ...
236249
  Врублевська В. Валерія Врублевська - жінка в літературі і про літературу : інтерв"ю / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 202-208. – ISBN 966-7379-16-7
236250
  Дорошенко О. Валерія Джулай: з біографії приватного та публічного // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 261-270. – ISSN 2078-6077
236251
  Акімочкіна Олександра Валерія Лутковська: Люблю блукати вуличками Страсбурга // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 100
236252
  Стратій Я. Валерія Михайлівна Нічик // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 74-91. – ISSN 0235-7941
236253
  Сверсюк Є. Валерія Новодворська: "Героям Слава"! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 19 липня - 8 серпня (№ 26). – С. 11
236254
  Колесник П.Й. Валеріян Підмогильний. / П.Й. Колесник. – Х., 1931. – 32с.
236255
  Гайдабура В. Валеріян Ревуцький. Перша зірка (Тамара Позняківна) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 202-205. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
236256
   Валерй Андреевич Евдокимов: Скульптура. Графика. – М., 1990. – 21с.
236257
  Решетников В.П. Валеркина охота / В.П. Решетников. – Ярославль, 1974. – 62с.
236258
  Петренко-Лисак Валерстайн Імануїл // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 308-310. – ISBN 978-966-418-286-4
236259
  Каравайцева О.В. Валив типу виборчої системи на структурування представницьких органів влади у Балканських країнах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 178-188. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
236260
  Успенский А.Б. Валидация результатов спутникового мониторинга температуры поверхности суши / А.Б. Успенский, А.В. Кухарский, С.А. Успенский // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 81-95 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0130-2906
236261
  Мельникова О.Т. Валидность качественных исследований в ракурсе полипарадигмальности современной психологии / О.Т. Мельникова, Д.А. Хорошилов // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 1. – С. 28-38. – ISSN 0042-8841
236262
  Заруцкая Е.В. Валидность устных тестов по иностранному языку // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 78-82. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
236263
   Валильєва Ольга Юріївна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 16-17
236264
  Мирзабеков А.Д. Валиновая тРНК 1. Структурная основа узнавания : Автореф... докт. хим.наук: 02.079 / Мирзабеков А.Д.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1972. – 51л.
236265
  Стрелкова И.И. Валиханов / И.И. Стрелкова. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 284с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биография ; Вып. 6(635))
236266
  Стрелкова И.И. Валиханов / И.И. Стрелкова. – 2-е изд., доп. – М., 1990. – 292с.
236267
  Татаренко Ірина Валід Арфуш: Мені подобаються Анджеліна Джолі й Женя Тимошенко : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 18-20 : фото
236268
   Валідація in silico методів визначення ліпофільності/розчинності для раціонального дизайну лікарських засобів / М.В. Протопопов, О.Ю. Нипорко, В.Г. Бджола, С.А. Старосила, С.М. Ярмолюк // Ukrainica bioorganica acta : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2013. – Т. 11, № 1. – С. 44-52


  Точність розрахунку значень LogР і LogS є надзвичайно важливою під час розробки лікарських препаратів. Нами проведено валідацію найбільш розповсюджених методів оцінки цих параметрів з метою визначення найбільш точного. Проаналізовано літературу, що ...
236269
  Бурмака О.В. Валідація ВЕРХ-методики кількісного визначення енісаміуму йодиду в активному фармацевтичному інгредієнті // Фармацевтичний часопис : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Т. Грошовий ; редкол.: А. Богуцка-Коцка, Д. Берашвілі, А. Дашевський [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (49). – С. 71-78. – ISSN 2312-0967


  "Проведено валідацію методики кількісного визначення енісаміуму йодиду та експериментально доведено, що запропонована методика придатна для кількісного визначення енісаміуму йодиду в активному фармацевтичному інгредієнті".
236270
  Борисенко В.І. Валідація моделі реактора ВВР-М, розробленої в коді SCALE / В.І. Борисенко, В.В. Горанчук // Ядерна енергетика та довкілля : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (18). – С. 42-47. – ISSN 2311-8253
236271
  Ковальська Є.В. Валідизація використання індексу соціального статусу особи в емпіричному соціологічному дослідженні в Україні : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Ковальська Єлєна Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 201 арк. – Додатки: арк.166-201. – Бібліогр.: арк. 12-13, 151-165 та в додатках: арк. 199-201
236272
  Ковальська Є.В. Валідизація використання індексу соціального статусу особи в емпіричному соціологічному дослідженні в Україні : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Ковальська Єлєна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
236273
  Царенко Ю. Валідизація опитувального інструментарію методами когнітивного аналізу // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 360-361
236274
  Нагорняк К.М. Валідизація уточненої методики базових індивідуальних цінностей Шалома Шварца: результати двох претестів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 118-126. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
236275
  Музичко Л.В. Валідність та надійність експресивних методик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-65. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  У статті розглядаються спроби аналізу результатів експресивних технік, зокрема, тест Дерева К. Коха, з позиції оцінки їх діагностичних якостей - валідності і надійності. Наводяться дані найбільше цікавих досліджень, що збагачують теорію і практику ...
236276
  Яковенко І. Валіза без ручки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23-24 вересня (№ 171/172). – С. 27


  Що спільного між розлученням Анджеліни Джолі - Бреда Пітта і СНД.
236277
  Лапаєв Ю. Валіза Шредінгера // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 6 (638), 7-13.02.2020. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561
236278
  Рущенко П.Т. Валки : Краєзнавчий нарис / П.Т. Рущенко. – Харків : Прапор, 1965. – 109 с.
236279
  Лисенко І.М. Валківська енциклопедія / І.М. Лисенко. – Харків - Київ - Нью-Йорк : Видавництво М.П.Коць, 2000. – 400с. – ISBN 966-7087-38-7
236280
  Рущенко П.Т. Валківський район. Валки / П.Т. Рущенко, 1955. – [11] с. – Отд. оттиск
236281
  Гаман В.П. Валківські верби : земляцькі етюди / Віктор Гаман. – Київ : Український письменник, Вир, 1996. – 367 с. – ISBN 5-333-01456-6
236282
  Алєксандрова О.В. Валла Лоренцо // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 207-209. – ISBN 966-316-069-1
236283
  Щигленко Евгений Валленберг. Часть 2 = Миссия Дауля Валленберга : Биография // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 199-206 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
236284
  Шиллер Ф. Валленштейн / Ф. Шиллер. – Москва, 1980. – 592с.
236285
   Валлийский рассказ.. – М., 1983. – 143с.
236286
  Лошкарева М.Е. Валлийское обычное право: закон Хауэла Доброго // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 13. – С. 27-29. – ISSN 1812-3805
236287
  Эйдус З. Валмиерские герои / З. Эйдус. – Рига, 1950. – 80 с.
236288
  Раузан Г.А. Валмира / Г.А. Раузан. – Рига, 1973. – 45 с.
236289
  Крилова Анна Олександрівна Валова додана вартість як індикатор порівняння фінансових систем // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 90-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено зарубіжний досвід проведення операцій документарного кредитування та можливості їх широкого впровадження у практиці діяльності вітчизняних банків. Проведення банками цих операцій сприяє раціональному використанню кредитних ресурсів та ...
236290
  Скидан О.В. Валова додана вартість як індикатор регіональної економічної безпеки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 79-83 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
236291
  Махнарилов Ю.В. Валова кредитоємність підприємств легкої промисловості : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 59-60 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
236292
  Кваснюк Б. Валовий внутрішній продукт // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-117 : табл., рис. – ISSN 1811-3141
236293
  Меламед М. Валовий внутрішній продукт України за міжнародними паритетами купівельної спроможності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С.12-18. – ISSN 1605-2005
236294
  Стеблянко І.О. Валовий внутрішній продукт України: просторова та структурна динаміка // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 51-54. – ISSN 2306-6806
236295
  Тарлопов Ігор Олегович Валовий внутрішній продукт України: структура та тенденції відтворення : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Тарлопов І.О.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
236296
  Тарлопов Ігор Олегович Валовий внутрішній продукт України:структура та тенденції відтворення : Дис...канд.екон. наук: 08.01.01 / Тарлопов Ігор Олегович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 184л. – Додатки: л. 177-184. – Бібліогр.:л.164-176
236297
  Меламед М. Валовий внутрішній проукт України за міжнародними паритетами купівельної спроможності : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 19-25 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
236298
  Беседін В. Валовий галузевий продукт як показник обсягу внутрішнього продукту галузі та її продуктивності : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 31-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0131-775Х
236299
  Борисейко Ю.В. Валовий дохід: проблеми трактування // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 15-18. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
236300
  Петрович В.Б. Валовий доход та гарантована оплата праці в колгоспах / В.Б. Петрович. – Київ, 1970. – 187с.
236301
  Вилко Г.Т. Валовий і чистий доход колгоспів і радгоспів / Г.Т. Вилко. – Київ, 1973. – 34с.
236302
  Круглик С. Валовий національний дохід країн світу / Сергій Круглик, Олексій Єременко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 3 (193). – С. 3-5 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
236303
   Валові збори сільськогосподарських культур по УКраїнській РСР.. – Київ, 1959. – 340с.
236304
  Чекалина В.Я. Валовой доход в хозрасчетных отношениях колхозного производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Чекалина В.Я.; Костром. технол. ин-т. – Кострома, 1978. – 25л.
236305
  Свободин В.А. Валовой доход колхоза и его использование. / В.А. Свободин. – М., 1972. – 141с.
236306
  Белян Евгения Григорьевна Валовой доход колхозов в процессе общественного воспроизводства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Белян Евгения Григорьевна; МГУ. – М., 1975. – 24л.
236307
  Барамидзе Лейла Шакроевна Валовой доход колхозов и его распределение : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Барамидзе Лейла Шакроевна; Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1973. – 55л.
236308
   Валовой доход колхозов и совхозов и эффективность его использования.. – Уфа, 1977. – 163с.
236309
  Болокадзе Е.А. Валовой доход кооперативной торговли и его использование (На примере Грузпотрбесоюза) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Болокадзе Е. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1975. – 47л. – Бібліогр.:с.47
236310
  Романченко Г.Р. Валовой и чистый доход в колхозах : Автореф... докт. экон.наук: / Романченко Г. Р.; АН УССР, От-ние обществ. наук. – Киев, 1961. – 41л. – Бібліогр.:с.40
236311
  Рыженков Е.В. Валовой и чистый доход колхозов. / Е.В. Рыженков. – М, 1969. – 152с.
236312
  Гош А.П. Валовой продукт колхозов и его форм : Автореф... докт. экон.наук: 08.00.01 / Гош А. П.; КГУ. – К., 1977. – 48л.
236313
  Гош Александр Петрович Валовой продукт колхозов и его формы (проблемы качественной и количественной определенностей) : Дис... докт. экон.наук: / Гош Александр Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1976. – 390л. – Бібліогр.:л.I-XXX
236314
  Аринушкина Е.В. Валовой химический анализ почв и грунтов / Е.В. Аринушкина ; МГУ. – Москва : Издательство Московского университета, 1949. – 178 с.
236315
  Кириченко В.Ф. Валовый доход в отраслях колхозного животноводства : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Кириченко В.Ф.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1968. – 17л.
236316
  Максименко Р.А. Валовый доход и его планирование в торговле / Р.А. Максименко, Н.Н. Ушакова. – Киев, 1981. – 33с.
236317
  Ширалиев Асиф Исмаил оглы Валовый доход, накопление и потребление в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ширалиев Асиф Исмаил оглы; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниат-заде. – Баку, 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.25-26
236318
  Егоров Н.Н. Валовый и конечный общественны продукт как категории социалистического воспроизводства. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Егоров Н.Н.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1976. – 26л.
236319
  Суддя В.І. Валокордин для крокодила / В. Суддя // У ногу з часом : гумор та сатира / С.І. Бортников. – Київ : Молодь, 1991. – С.
236320
  Савіна Ю. Валоративна інконгруентність як механізм створення комізму (на матеріалі творів Джером К. Джерома і О. Генрі) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 173-176. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
236321
  Нічаєнко І.І. Валоративний епістрат концепту КРАСА в іспанській літературі XIX - XX століття та його відтворення в українських перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 79--85
236322
  Гербер Мэри Валориан / Гербер Мэри. – М, 1994. – 656с.
236323
  Пундяк Н.Б. Валоризація процесів інноваційного розвитку гірничих підприємств та джерела його фінансування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 84-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6814
236324
  Мрожек С. Валтасар : автобиография // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 159-233. – ISSN 1130-6545
236325
  Бреза Тадеуш Валтасаров пир; Лабиринт / Бреза Тадеуш. – Москва, 1976. – 614с.
236326
  Полтава Л. Валторна : (збірка поезій, лірична) / Леонід Полтава ; обкладинка Романа Василишина-Гармаша. – Нью-Йорк, 1972. – 48 с.
236327
  Капнік О. Валуєвський оскал. Активісти домоглися правок до нового Закону "Про освіту", якій міг стати загрозою для української мови // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 21-22 жовтня (№ 134). – С. 13
236328
  Казакевич О. Валуєвський циркуляр 1863 року в історіографічних оцінках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 69-74. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізовано праці вітчизняної та зарубіжної історіографії присвячені Валуєвському циркуляру. Особливу увагу приділено дискусійним питанням інтерпретації історичних обставин появи Валуєвського циркуляру та наслідків його реалізації в ...
236329
  Тимошик М. Валуєвський циркуляр: як, ким, чому? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17 липня (№ 123). – С. 5


  150 років від дня підписання так званого Валуєвського таємного цензурного циркуляра, яким заборонялося друкувати й поширювати на всій території імперії книжки українською мовою. Із тексту:Літопис Григорія Граб’янки був першим історичним документом, ...
236330
  Амирханов Валунный гравийно-песчаный материал Чирютовского месторождения / М.-Ш.И. Амирханов. – Махачкала : Дагестанский государственный университет, 1963. – 19 с.
236331
   Валуноподібні скелі північно-західної частини Коростенського плутону (історія вивчення валуноутворення у контексті досліджень Волинського мегаблоку) / К. Деревська, С. Коженевський, Р. Пац, Є. Мирижук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 90-96. – (Серія геологічна ; вип. 29). – ISSN 2078-6425
236332
  Алексиев С. Валутни престъпления и валутни нарушения / Серафим Алексиев. – София : Наука и искусство, 1989. – 240 с.
236333
   Валы, подшипники, муфты.. – М., 1961. – 160с.
236334
  Резнікова Н. Валюта vs золото: що вразливіше під час глобальної кризи? // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 4. – С. 62-72
236335
  Лисовский В.И. Валюта и международные отношения / В.И. Лисовский. – М., 1974. – 94с.
236336
  Науменкова С.В. Валюта і валютна політика / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – Київ : Знання, 2010. – 82, [2] с. : табл. – (Бібліотечка товариства "Знання" ; № 2/3 - 2010 ; Серія "Економічна"). – ISBN 978-966-346-836-5
236337
  Бантишев О.Ф. Валюта й валютники / О.Ф. Бантишев. – К, 1989. – 46с.
236338
  Исупов В.Т. Валюта Федеративной Республики Германии : Автореф... канд. экон.наук: / Исупов В.Т.; Москов. гос. ин-тут междунар. отношений. – Москва, 1963. – 16л.
236339
  Суворкін В.А. Валюта як предмет контрабанди: кримінально-правові та кримінологічні аспекти проблеми // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 5. – С. 80-85.
236340
  Лоленко О.М. Валюта як фактор економічної стабілізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-21. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто методику прогнозування валютного курсу.
236341
   Валюта: одним - добра, іншим - люта = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 114 : Іл.
236342
  Мелих О.Ю. Валютна безпека України: проблеми та шляхи підвищення у посткризовий період // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 60-75


  Проаналізовано рівень валютної безпеки в Україні, який охарактеризовано як ризиковий, що підтверджено оцінкою порогових значень показників – індикаторів стану валютної безпеки. Окреслено шляхи підвищення і стійкості валютної сфери у посткризовий період.
236343
  Чугаєв О.А. Валютна інтеграція в Європейському Союзі : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / О.А. Чугаєв ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ : Київський університет, 2010. – 191 с. – Бібліогр.: с. 178-191. – ISBN 978-966-439-271-3
236344
  Селінков С. Валютна інтеграція західноєвропейських країн та її наслідки для України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 25-28. – Бібліогр.: 10 назв
236345
  Степаненко В.П. Валютна криза сучасного капіталізму / В.П. Степаненко. – К., 1968. – 48с.
236346
  Арутюнян Р.Р. Валютна криза: сутність, причини та наслідки в Україні / Р.Р. Арутюнян, С.С. Арутюнян, О.В. Ітигіна // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 3 (58). – С. 242-247. – ISSN 2313-4569
236347
  Кораблін С. Валютна лібералізація по-українськи: втеча від реформ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 6


  "За останні 25 років спливло чимало води. І не тільки весняної. За цей час багато наших сусідів зуміли не лише стати членами ЄС і скасувати валютне регулювання, а й відмовитися від своїх національних валют на користь євро (Словенія, Словаччина, ...
236348
  Реутов І. Валютна лібералізація: аналіз основних змін // Юридична газета. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 3). – С. 13, 14-15
236349
  Ширман В. Валютна лібералізація: бути чи не бути // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 листопада (№ 48). – С. 11
236350
  Булкот О. Валютна мультиполярність у системі глобальних фінансів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 6-10. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ключові детермінанти визначення та розвитку міжнародного статусу валюти. Виокремлено головні тенденції формування валютного компоненту сукупних світових резервів. Проаналізовано параметри основних міжнародних резервних валют, проведено їх ...
236351
  Татарчук О. Валютна позиція: облік та регулювання в комерційних банках України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 65-68 : Табл.
236352
  Дзюблюк О.В. Валютна політика : підручник / О.В. Дзюблюк. – Київ : Знання, 2007. – 422с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-289-2
236353
  Лапчук Б.Ю. Валютна політика : навчальний посібник / Б.Ю. Лапчук. – Київ : Знання, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-346-320-9
236354
  Журавка Ф.О. Валютна політика в умовах трансформаційних змін економіки України : монографія / Ф.О. Журавка. – Суми : КВК "Ділові перспективи"; ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 334с. – ISBN 978-966-2965-05-6
236355
  Щербакова О. Валютна політика Національного Банку України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 6-9.
236356
  Біленко Ю.І. Валютна політика та її вплив на ефективність функціонування економіки в країнах ЦСЄ / Ю.І. Біленко, О.І. Білоган // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 243-252. – ISSN 0321-0499
236357
  Лютий І.О. Валютна політика та перспективи входження України в міжнародне економічне співтовариство / І.О. Лютий; Рец.: Румянцев А.П., Глушко В.І. – Київ, 2000. – 60с. – Бібл.С.1-43. – ISBN 966-7184-23-4
236358
  Маринич Т.О. Валютна політика у забезпеченні фінансової стабільності економіки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 12. – С. 9-12
236359
  Лизанець А.Г. Валютна політика України: реалії та концептуальні напрямки розвитку / А.Г. Лизанець, С.П. Кізляк // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 114-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-8164
236360
  Шаров О.М. Валютна політика України: чверть сторіччя невизначеності // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 41-73. – ISSN 1605-7988
236361
  Дзюблюк О.В. Валютна політика як фактор макроекономічної стабілізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 11 (252). – С. 33-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
236362
  Нідзельська І. Валютна політика: основні етапи та особливості її реалізації в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 12-18. – ISSN 1605-2005
236363
  Джавага А.В. Валютна правосуб"єктність, поняття і види суб"єктів валютних правовідносин // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 175-184. – ISSN 2227-796X


  У статті автор досліджує поняття валютно-правових відносин, надає класифікацію суб"єктів валютних правовідносин, досліджує функції державних органів і банківської системи України у сфері валютного контролю, аналізує валютну правосуб"єктність, яку ...
236364
  Иоэльсон М.Ф. Валютная война / М.Ф. Иоэльсон. – М, 1934. – 63с.
236365
  Пиердзех К. Валютная война / К. Пиердзех, Г. Штадтманн, Л. Целаури // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 64-65 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв
236366
  Лоевецкий Д.А. Валютная политика и валютное законодательство / Д.А. Лоевецкий. – М., 1923. – 48 с.
236367
   Валютная политика капиталистических стран. – М., 1990. – 221с.
236368
  Биндер А. Валютная политика КНР: исторический аспект / А. Биндер, А. Кононов // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 2. – С. 24-31. – ISSN 0131-2227
236369
  Лоевецкий Д.А. Валютная политика СССР / Д.А. Лоевецкий. – М., 1926. – 109с.
236370
  Федоров Б.Г. Валютная политика СССР: взгляд в будущее / Б.Г. Федоров. – М., 1990. – 93с.
236371
  Богданов А.С. Валютная политика стран Запада: тенденции и противоречия / А.С. Богданов. – М, 1984. – 80с.
236372
  Смыслов Д.В. Валютная система современного капитализма / Д.В. Смыслов. – Москва, 1973. – 56 с.
236373
  Богданов О.С. Валютная система современного капитализма / О.С. Богданов. – Москва, 1976. – 271с.
236374
  Айзенберг И.П. Валютная система СССР / И.П. Айзенберг. – Москва : Соцэкгиз, 1962. – 268 с. – Библиогр.: с. 250-266
236375
  Олейнов А. Валютная структура международных экономических отношений в начале ХХІ века // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2005. – № 4. – С. 43-57. – ISSN 0042-8736
236376
  Калініченко Г. Валютне законодавство на шляху здійснення іноземних інвестицій // Юридична газета. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21/22). – С. 37
236377
  Костюченко О.А. Валютне законодавство України : Навчальний посібник / О.А. Костюченко; Акад. адвокатури України. – Київ : Атіка, 2006. – 620с. – ISBN 966-326-137-4


  Розрахований на студентів юридичних та економічних закладів освіти, викладачів, працівників банків, а також усіх, хто цікавиться проблемами банківського права
236378
  Боришкевич О. Валютне кредитування в Україні: проблеми та перспективи : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 2. – С. 43-46 : Табл., рис.
236379
  Делас В. Валютне кредитування: проблеми та перспективи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 17-19. – (Економіка ; вип. 116). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості надання кредитів у іноземній валюті та їх місце в структурі валютних операцій, що проводяться комерційними банками. А також аналізується роль валютних кредитних операцій в діяльності уповноважених банків та їх вплив ...
236380
  Вдовічен В. Валютне право як інститут фінансового права / В. Вдовічен, Л. Вдовічен // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 41-45
236381
  Ющенко В.А. Валютне регулювання : Навч. посібн. / В.А. Ющенко, В.І. Міщенко; Нац. банк України. – Київ : Знання, 1999. – 359с. – ISBN 966-7293-94-7
236382
  Науменкова С.В. Валютне регулювання : навч.-метод. посібник / С.В. Науменкова, К.Ф. Черкашина. – Київ : Компринт, 2013. – 154, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 125-129 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-2719-51-2
236383
   Валютне регулювання в Україні : Закони. Укази. Постанови. Накази. Інструкції. – К. : Компас, 1996. – 200с.
236384
  Мазуренко В.І. Валютне регулювання в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 144-156. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
236385
  Резнікова О. Валютне регулювання на міждержавному рівні та його вплив на національну валютну систему : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 50-52
236386
  Місяць Н.О. Валютне регулювання поточних торговельних операцій в Україні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 9-16
236387
   Валютне регулювання та контроль : навчальний посібник / Боришкевич О.В., Краснова І.В., Білошапка В.С., Баріда Н.П. ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-483-051-2
236388
  Мішакіна Л. Валютне регулювання: останні зміни // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 22-23
236389
  Шаров О. Валютне регулювання: польський досвід в Україні // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 3). – С. 301-311. – ISSN 1684-906Х
236390
  Шоломінська Т.Г. Валютне співробітництво країн СНД // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.3. – С. 334-340. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
236391
  Задоя А.О. Валютний індекс як чинник та результат міжнародної конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 77-84


  Обгрунтована необхідність введення у науковий обіг категорії "валютний індекс" як співвідношення ринкового (офіційного) валютного курсу та паритету купівельної спроможності. Запропонована методика використання валютного індексу для прогнозування умов ...
236392
  Пилявець І.С. Валютний кліринг // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 140-142. – (Серія "Економічні науки")
236393
  Кравченко Л. Валютний контроль // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.105-109
236394
  Ярова О.В. Валютний контроль в системі протидії "втечі капіталу" в країнах з перехідною економікою : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.05.01- світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ярова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 242л. + Додатки :л. 214-242. – Бібліогр.: л. 194-213
236395
  Ярова Ольга василівна Валютний контроль в системі протидії "втечі капіталу" в країнах з перехідною економікою : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Ярова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
236396
  Бутук О. Валютний контроль і конвертованість валют : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 48-55 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1605-2005
236397
  Бутук О. Валютний контроль і конвертованість валют // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 1. – С. 45-53. – ISSN 1605-2005
236398
  Духовна О. Валютний контроль по-новому: що змінилося? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 36-37
236399
  Присяжнюк В. Валютний контроль помер, хай живе валютний контроль! // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 березня (№ 10)
236400
  Шевчук О. Валютний контроль як вид державного фінансового контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 69-74. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються шляхи підвищення дієвості валютного контролю як неодмінного системоутворюючого елементу державного фінансового контролю. Пропонується авторське визначення валютного контролю, тлумачення його функціонального призначення, ...
236401
  Ярова О.В. Валютний контроль, як основний елемент здійснення валютної політики держави (на прикладі України) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.213-217
236402
  Санжаревський В. Валютний контроль,протидія "відмиванню" коштів та системні банківські ризики // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 7. – С.42-45


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
236403
  Паробок Д.О. Валютний кошик доби Визвольних Змагань (1917-1921рр.) як індикатор суспільної підтримки української державності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 45-59. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
236404
  Паценко О.Ю. Валютний курс в Україні: прогнозування динаміки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 183-194
236405
  Кораблін С. Валютний курс гривні: деякі ефекти та обмеження // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 76-87 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
236406
  Чентуков Ю.І. Валютний курс і валютна політика: вплив на розвиток міжнародних економічних відносин // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 108-112. – (Серія: Економіка ; вип. 3). – ISSN 2226-2822
236407
  Береславська О.І. Валютний курс і зовнішня торгівля: теоретичні й емпіричні аспекти взаємозв"язку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 66-76
236408
  Задоя А.О. Валютний курс та інтереси суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 19-29


  У статті аналізується вплив ринково валютного курсу і його співвідношення з паритетом купівельної спроможності національної валюти на мотивацію поведінки суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності. Розроблено систему визначення рейтингу країни залежно ...
236409
  Задоя А.О. Валютний курс та проблеми зовнішньоторговельної діяльності / А.О. Задоя, О.І. Галась, Д.Б. Круцяк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 5-9
236410
  Попов Є.Є. Валютний курс та фінансова система держави // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 10-13.
236411
  Прохницька Г.Л. Валютний курс як фактор впливу на динаміку цін та кон"юнктуру автомобільного ринку Європи : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 66-73 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
236412
  Заблоцький М.Б. Валютний курс: виробничо-обмінні аспекти регулювання стабілізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 130-137. – ISSN 1562-0905
236413
  Жан-Поль Бландіньєр Валютний курс: його місце і роль у перехідній економіці : грошово-кредитна політика // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 107-113 : Табл.
236414
  Ілюк А. Валютний легалайз // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 липня (№ 30/31). – С. 34
236415
  Бєлінська Я. Валютний механізм і принципи його структурування : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С.19-27 : Табл. – Бібл. 17 назв. – ISSN 0131-775Х
236416
  Белінська Я. Валютний механізм і принципи його структурування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 19-27. – ISSN 0131-775Х
236417
  Співак І.В. Валютний механізм функціонування глобальної економіки : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Співак Інна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 488, [10] л. – Додатки: л. 437-488,[10] л. – Бібліогр.: л. 382-436
236418
  Співак І.В. Валютний механізм функціонування глобальної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Співак Інна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 37 с. – Бібліогр.: 29 назв
236419
  Ніколенко С.С. Валютний паритет як відображення конкуреноспроможності національної економіки // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.3-6. – (Економічні науки ; № 2)
236420
  Біла О.Г. Валютний ризик торговельного підприємства : фінанси підприємств / О.Г. Біла, О.І. Юсипович // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 88-91. – Бібліогр.: 3 назви
236421
  Шкляр А.І. Валютний ринок в Україні: проблеми та виклики / А.І. Шкляр, К.В. Ануфрієва // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, липень - вересень. – С. 51-55. – ISSN 1605-7988
236422
  Колдовський А.В. Валютний ринок України: основні тенденції та перспективи розвитку / А.В. Колдовський, К.В. Чернега // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 179-183. – ISSN 2309-1533
236423
  Король М.М. Валютний ринок України: стан, проблеми й перспективи / М.М. Король, О.Р. Стасишина // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 65-70. – ISSN 2308-1988
236424
  Старинський М. Валютний ринок як фінансово-правова категорія // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 67-70
236425
  Шкрабалюк Ю.О. Валютні аспекти підвищення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 156-163


  Розглянуто роль валютного курсу в підвищенні міжнародної конкурентоспроможності національної економіки. Проаналізовано види валютної політики держави та їх вплив на конкурентні переваги експортноорієнтованих галузей економіки. Обгрунтовано позитивні ...
236426
  Старинський М.В. Валютні відносини: окремі проблеми правового регулювання = Currency relationship: some problems of the legal regulation : монографія / М.В. Старинський ; Нац. банк України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". – Суми : Мрія, 2014. – 207, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 195-207 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-473-132-1
236427
  Романов Д.С. Валютні війни: місце та роль СОТ та МВФ у їх запобіганні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 100-104
236428
  Делас В. Валютні депозитні операції комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 67-69. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості залучення коштів у іноземній валюті та їх місце в структурі валютних операцій, що проводяться комерційними банками. Також аналізується роль валютних депозитних операцій в діяльності уповноважених банків та їх вплив на ...
236429
  Абасова К. Валютні деривативи в Україні: стан та перспективи // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 9 (223). – С. 45-49. – ISSN 2310-2624
236430
  Лукашенко С. Валютні дисбаланси як передумова поширення валютно-фінансових криз // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 175-184. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
236431
  Криволапов Б.М. Валютні застереження в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 109-114


  Стаття присвячена проблемам валютних застережень в міжнародному приватному праві.
236432
  Стадник Д. Валютні зміни 2019: покращення вже сьогодні? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 7
236433
  Шпенюк О. Валютні інтервенції як інструмент валютно-курсової політики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 1 (291). – С. 66-69. – ISSN 1810-3944
236434
  Жмурко Н. Валютні інтервенції як інструмент валютно-курсової політики в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 185-192. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
236435
  Делас В. Валютні конверсійні операції комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості здійснення конверсійних валютних операцій, їх місце в структурі операцій з валютою, що проводяться комерційними банками. А також аналізується роль здійснення валютообмінних операцій в формування валютних активів ...
236436
  Мальський М. Валютні кредити незаконні? / М. Мальський, Т. Березенська // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 79-80
236437
  Коваленко Н.В. Валютні кризи і вплив глобалізації економічних процесів на формування і динаміку валютних курсів // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2004. – № 1. – С. 49-57. – Бібліогр.: на 35 пунктів. – (Економічні науки)
236438
  Чугаєв О.А. Валютні кризи на межі XX-XXI століть : монографія / О.А. Чугаєв. – Київ : Леся, 2007. – 416 с. – До 175-річчя Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка присвячується. – ISBN 966-8126-61-0
236439
  Луцишин З.О. Валютні курси як інструмент економічних воєн в умовах фундаментальної розбалансованості світової економіки / З.О. Луцишин, Н.В. Резнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 11-22. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовано основні причини фундаментальної розбалансованості сучасної світової економіки, розкрито особливості її виникнення, форми прояву та наслідки. Обґрунтовано роль валютних курсів у системі вирівнювання дисбалансів та неоднозначність ...
236440
  Шелудько Н.М. Валютні облігації внутрішньої державної позики: ризики та перспективи для України / Н.М. Шелудько, А.І. Шкляр // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 21-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
236441
  Шевченко А. Валютні обмеження як деструктивний фактор впливу на розвиток національної економіки / А. Шевченко, І. Гончаренко // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 300-306. – ISSN 2078-5860


  Досліджено проблеми валютного регулювання в Україні і перспективи його розвитку. Запропоновано авторське визначення поняття "валютне регулювання". Визначено напрями лібералізації валютного регулювання; окреслено валютні обмеження, що діють на ...
236442
  Курищук К. Валютні ОВДП як інструмент внутрішніх державних запозичень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-22. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовано доцільність диверсифікації інструментів внутрішніх державних запозичень через подальше удосконалення механізму обігу державних облігацій, номінованих у іноземній валюті, з акцентом на активізації їх розміщення серед населення. ...
236443
  Петрашко Л.П. Валютні операції : Навчальний посібник / Л.П. Петрашко; МОН України, Київський нац. економ. унів. – Київ : КНЕУ, 2001. – 204с. – ISBN 966-574-262-0
236444
  Патика І Н. Валютні операції : навч. посіб. для дистанц. навчання / Н.І. Патика ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2008. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-185. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 978-966-388-220-8
236445
  Петрашко Л.П. Валютні операції : навчальний посібник / Л.П. Петрашко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 271 с. – ISBN 978-966-346-972-0
236446
  Божидарнік Н.В. Валютні операції : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Н.В. Божидарнік, Т.В. Божидарнік. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 696, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: c. 583-587 та наприкінці розд. – ISBN 978-617-673-154-2
236447
  Лопатюк Т. Валютні операції free // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 22-23
236448
  Кирилюк С. Валютні операції в комерційних банках : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 16-22 : Табл., рис.
236449
  Камінська Н.В. Валютні операції комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-69. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглядаються особливості здійснення валютних операцій комерційних банків, можливості зменшення валютних ризиків.
236450
  Науменко В. Валютні операції на умовах "спот": порядок здійснення та особливості бухгалтерського обліку : бухгалтерський облік // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 7 (173). – С. 56-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
236451
  Чирка Д. Валютні операції як основа валютного ринку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 129-132. – ISSN 1993-0259
236452
  Веріга Г. Валютні показники фінансової стійкості економіки України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 69-72. – ISSN 1993-0259
236453
  Максіменцев М.Г. Валютні ради в європейських країнах з перехідною економікою: мотиви та ефективність застосування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 131-145
236454
  Сіску Т. Валютні режими і валютнокурсова політика України у вимірах "благословенної" і "неблагословенної" трійці / Т. Сіску, Є. Савельєв // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 2). – С. 143-171. – ISSN 1684-906Х
236455
  Козюк В.В. Валютні резерви в глобальних умовах : міжнародні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 127-137 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва
236456
  Паливода К.В. Валютні резерви держави як інвестиційний ресурс // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 36-42
236457
  Чугаєв О.А. Валютні резерви та величина економіки // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 67-68
236458
  Власенко Є.Ю. Валютні резерви як основна складова валютних інтервенцій / Є.Ю. Власенко, І.Г. Брітченко // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 1 (21). – С. 22-29


  Розглянуто валютні інтервенції як один із основних інструментів валютного регулювання, який має вагомий вплив на валютний курс в Україні.
236459
  Власенко Є.Ю. Валютні резерви: принципи формування иа перспективи // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 147-157
236460
  Ковальчук А.Т. Валютні резерви: проблеми формування, розміщення та використання / А.Т. Ковальчук, А.В. Матіос // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 13-16. – ISSN 1728-6220
236461
  Делас В.А. Валютні ризики банків та їх класифікація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Розглядається поняття, характеристика та класифікація валютного ризику, який є найбільш характерним для фінансово-кредитних установ які щоденно і в значних обсягах проводять валютні операції. This article deals with the problems of concept, role and ...
236462
  Волицька А.А. Валютні ризики як впливові чинники ведення банківського бізнесу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 73-82. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – ISBN 966-566-284-8
236463
  Дідківський М.І. Валютні ринки / М.І. Дідківський, О.В. Комендант // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 372-386. – ISBN 978-617-696-407-0
236464
  Степура О.М. Валютні ф"ючерси та перспективи їх використання в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 225-231. – бібліогр.: 8 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
236465
  Аптекар С. Валютні ф"ючерси як інструмент хеджування на валютному ринку / С. Аптекар, В. Дорохольський // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 373-375. – ISSN 1993-0259
236466
  Лозенко М. Валютній лібералізації бути? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 10-11
236467
  Баринов Э.А. Валютно-кредитные отношения во внешней торговле / Э.А. Баринов. – Москва : 1 Федеративная Книготорговая Компания, 1998. – 272 с. – ISBN 5-7814-0063-Х
236468
  Звонова Е.А. Валютно-кредитный механизм коммерческих связей предприятия. / Е.А. Звонова. – М, 1990. – 109с.
236469
  Максіменцев М.Г. Валютно-курсова політика в Україні: аналіз ефективності та умови вдосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-65. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Проаналізовано валютно-курсову політику в Україні до і після валютної кризи 1998 р. Виявлено низку недоліків цієї політики, запропоновано напрями її вдосконалення. This article presents in-depth analysis of exchange-rate policy in Ukraine before and ...
236470
  Горохова О.В. Валютно-курсова політика держави як складова економічної безпеки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 29-31. – Бібліогр.: 8 назв
236471
  Галушка О. Валютно-курсова політика КНР // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 108-110
236472
  Барамія Вахтанг Нугзарович Валютно-курсова політика країн з перехідною економікою (приклад України) : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Барамія Вахтанг Нугзарович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 198л. + Додатки: л. 192 - 198. – Бібліогр.: л.169 - 192
236473
  Барамія Вахтанг Нугзарович Валютно-курсова політика країн з перехідною економікою (приклад України) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Барамія В.Н.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. + Додатки: л. 192 - 198. – Бібліогр.: 4 назв.
236474
  Журавка Ф.О. Валютно-курсова політика Національного банку України в умовах трансформаційної економіки : монографія / Ф.О. Журавка. – Суми : Ділові перспективи, 2007. – 70с. – ISBN 966-29-65-02-5
236475
  Кучеренко С.А. Валютно-курсова політика НБУ та її вплив на макроекономічні чинники // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 328-338. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
236476
  Гладинець Н.Ю. Валютно-курсова політика НБУ як інструмент регулювання економіки / Н.Ю. Гладинець, Д.В. Левко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – № 21 (16). – С. 125-132. – ISSN 2311-8164
236477
  Максіменцев М.Г. Валютно-курсова політика та бюджетна дисципліна в європейських країнах з перехідною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 132-139
236478
  Мелих О. Валютно-курсова політика та її вплв на фінансову безпеку держави // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 50-55.
236479
  Лютий І. Валютно-курсова політика та її вплив на організацію грошового обігу / І. Лютий, Т. Продан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається вплив валютно-курсової політики на організацію грошового обігу. Обґрунтовуються способи підвищення ефективності трансмісійного механізму грошово-кредитної політики України, доцільність реалізації стратегії прямого контролю над ...
236480
  Мелих О.Ю. Валютно-курсова політика та монетарні ефекти її реалізації в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 211-225
236481
   Валютно-курсова політика України : монографія / [Крупка М.І. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 365, [1] с. : іл, табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 339-365. – ISBN 978-617-10-0009-4
236482
  Барсєгян А.Г. Валютно-курсова політика України в системі макроекономічного регулювання : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / А.Г. Барсєгян ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2007. – 204 л. + Додатки: л. 197 - 204. – Бібліогр.: л. 178 - 196
236483
  Барсєгян А.Г. Валютно-курсова політика України в системі макроекономічного регулювання : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.02 / Барсєгян А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
236484
  Кораблін С.О. Валютно-курсова політика України: стабілізаційні ефекти та можливі перспективи розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 112-123.
236485
  Горшкова Н. Валютно-курсова політика: практичний досвід та рекомендації // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 62-67
236486
  Кораблін С.О. Валютно-курсова стратегія України // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.30-36. – ISSN 1605-7988
236487
  Дзюблюк О. Валютно-курсові аспекти антикризової економічної політики // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (145). – С. 14-33. – ISSN 1605-2005
236488
  Сысоев И.Н. Валютно-финансовая политика международных монополий / И.Н. Сысоев. – М., 1977. – 142с.
236489
  Ершов М.В. Валютно-финансовые механизмы в современном мире (кризисный опыт конца 90-х) / М.В. Ершов. – Москва : Экономика, 2000. – 319с. – ISBN 5-282-01978-7
236490
  Царевски Н.В. Валютно-финансовые отношения в условиях интеграции / Н.В. Царевски. – М, 1978. – 71 с.
236491
  Константинов Ю.А. Валютно-финансовые отношения Восток-Запад / Ю.А. Константинов. – М., 1986. – 44с.
236492
  Лавров С.Н. Валютно-финансовые отношения предприятий и организаций с зарубежными партнерами. / С.Н. Лавров, Б.А. Фролов. – М., 1992. – 158с.
236493
   Валютно-финансовые отношения развивающихся стран. – М., 1971. – 208с.
236494
  Злобин И.Д. Валютно-финансовые противоречия империализма / И.Д. Злобин. – Москва, 1959. – 286с.
236495
   Валютно-финансовый кризис в Аргентине - уроки для России // Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований / Институт Европы Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 2. – С.117-120. – ISSN 0201-7083
236496
  Васильев Е.А. Валютно-финансовый кризис и международное право / Е.А. Васильев. – Москва, 1982. – 174с.
236497
   Валютно-фининсовые отношения капитализма: проблемы и противоречия 80-х годов. – М., 1988. – 173с.
236498
  Атаманюк Ю.А. Валютно-фінансова взаємодія з ЄС в контексті структурних зрушень в економіці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 243-250.


  Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів валютно-фінансової взаємодії України з ЄС в контексті структурних зрушень у вітчизняній економіці. Проаналізовані позитивні та негативні елементи впливу розширення Європейської валютної ...
236499
  Поштар Є. Валютно-фінансова інтеграція ЄС і перспективи розвитку європейської фінансової конвергенції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 122-127


  Стаття присвячена аналізу сучасних умов та стадій розвитку валютно-фінансової інтеграції в Європейському Союзі, даються характеристики її важливим тенденціям та перспективам розвитку.
236500
  Луцишин З.О. Валютно-фінансова інтеграція: сучасні тенденції та перспективи // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 183-198. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
236501
  Редзюк Є.В. Валютно-фінансова політика країн G7 в умовах негативного впливу глобалізації // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (700). – Бібліогр.: 13 назв
236502
  Ямненко Т.М. Валютно-фінансове право ЄС: основні напрямки становлення та подальшого розвитку // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 108-110. – ISBN 978-966-916-708-8
236503
  Боринець С.Я. Валютно-фінансовий аспект глобального конкурентного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-71. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Обгрунтовано необхідність змін у підходах до аналізу глобальної фінансової системи та діяльності міжнародних фінансових організацій.
236504
  Васенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник / В.К. Васенко; Мін-во освіти і науки України; Сумський держ. ун-тет. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 216с. – ISBN 966-8568-11-7


  На основі дослідження зарубіжного і вітчизнянного досвіду викладені основні проблеми і завдання дисципліни, її теоретико-пізнавальні та методологічні основи
236505
  Мукоєд С.Л. Валютно-фінансовий потенціал інтеграції України до Європейського валютного союзу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 111-113 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
236506
  Бутук О.І. Валютно-фінансові відносини : Навч. посіб. / О.І. Бутук. – Київ : Знання, 2006. – 349с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-103-9
236507
  Волковинська Тетяна Володимирівна Валютно-фінансові відносини в західноєвропейському інтеграційному процесі : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.05.01 / Волковинська Т.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
236508
  Волковинська Тетяна Володимирівна Валютно-фінансові відносини в західноєвропейському інтеграційному процесі : Дис...канд.економічних наук:08.05.01 / Волковинська Тетяна Володимирівна; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2001. – 229л + Додатки:л.194-229. – Бібліогр.:л.182-193
236509
  Луцишин З. Валютно-фінансові кризи як детермінанта реформування світової валютно-фінансової системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 82-88. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
236510
  Тарасенко І.Л. Валютно-фінансові кризи: міжнародні підходи до попередження та подолання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-29. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Проведено критичний аналіз сучасних підходів до проблеми інституційної перебудови світової валютно-фінансової системи з метою забезпечення її більшої стабільності в умовах глобалізації світових фінансових ринків. Особливий інтерес для економічної думки ...
236511
  Кондусова Л.Ф. Валютно-фінансові розрахунки зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / Кондусова Л.Ф., Нескородєва І.І. ; МОНУ ; Харк. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 199 с. : табл. – Бібліогр.: с. 169-182. – ISBN 978-966-676-626-0
236512
  Гулей А.І. Валютно-фінансові стратегії за умов глобалізації та інформатизації: методологічні та прикладні аспекти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 318-323
236513
  Якубовський С.О. Валютно-фінансові чинники формування міжнародної інвестиційної позиції країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 12-16.
236514
  Дорофеев Б.Ю. Валютное право России : учебник / Б.Ю. Дорофеев, Н.Н. Земцов, В.А. Пушин. – 2-е изд., пересмотренное и доп. – Москва : Норма, 2008. – 240с. – ISBN 978-5-468-00192-9
236515
  Савельєв Є. Валютнокурсова політика України: сучасні тенденції та вибір валютного курсу / Є. Савельєв, В. Куриляк // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 4). – С. 424-444. – ISSN 1684-906Х
236516
  Линников В.Н. Валютные бури Запада / В.Н. Линников. – М., 1986. – 80 с.
236517
  Быстров Ф.П. Валютные и кредитные отношения в вмеждународной торговле / Ф.П. Быстров. – М, 1972. – 136с.
236518
  Любский М.С. Валютные и кредитные отношения стран СЭВ / М.С. Любский. – Москва, 1978. – 160с.
236519
  Носкова И.Я. Валютные и финансовые операции / И.Я. Носкова. – 2-е перераб. и дополн. – Москва : Финансы, Юнити, 1998. – 334с. – ISBN 5-238-00007-3
236520
  Фрей Л.И. Валютные и финансовые расчеты капиталистических стран / Л.И. Фрей. – М, 1969. – 309с.
236521
  Рогов В.В. Валютные клиринги стран Западной Европы после воторой мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Рогов В. В.; МВТ СССР, Ин-т внешн. торг. – М., 1955. – 16л.
236522
  Авдеева Е.Г. Валютные кризисы: модели третьего поколения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 31-39. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Дана характеристика третього покоління моделей валютної кризи; представлена теоретична модель кризи ліквідності, розроблена А. Веласко та Р. Чангом.
236523
  Ачаркан В.А. Валютные курсы в экономике современного капитализма / В.А. Ачаркан. – Москва : Международные отношения, 1986. – 176 с. – Библиогр.: с. 164-173
236524
  Горбунов С.В. Валютные курсы при капитализме: проблемы и противоречия / С.В. Горбунов. – М, 1979. – 240с.
236525
  Миронов М.П. Валютные ограничения стран Западной Европы после второй мировой войны : Автореф... канд. эконом.наук: / Миронов М.П.; Ин-т внешней торговли. – М., 1953. – 18л.
236526
  Юровский Б. Валютные операции : государственное регулирование, налоговый и бухгалтерский учет / Борис Юровский, Мария Карпушенко, Светлана Колесник. – Харьков : Консульт, 2002. – 324с. – (Энциклопедия бухгалтера и экономиста ; №21-22 ноябрь 2002)
236527
  Яковлев А.Л. Валютные операции и их учет / А.Л. Яковлев. – Москва : Инфра-М, 1997. – 160с. – ISBN 5-86225-525-7
236528
  Сурен Л. Валютные операции. Основы теории и практики / Л. Сурен. – Москва : Дело, 1998. – 176с. – ISBN 5-7749-0039-8
236529
   Валютные отношения во внешней торговле СССР : правовые вопросы. – Москва : Международные отношения, 1968. – 352с.
236530
  Королев И.С. Валютные отношения копитализма / И.С. Королев. – М, 1986. – 232 с.
236531
  Стадниченко А.И. Валютные потрясения на Западе / А.И. Стадниченко. – М., 1968. – 111с.
236532
  Смирникова Ю.Л. Валютные правоотношения как элемент механизма финансово-правового регулирования // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 17-21. – ISSN 1812-3910
236533
  Аникин А.В. Валютные проблемы Западной Европы / А.В. Аникин ; АН СССР, Ин-т мир. экономики и междунар. отношений. – Москва : Изд-во ин-та международных отношений, 1960. – 180 с.
236534
  Селихов Е.И. Валютные проблемы и противоречия современного капитализма / Е.И. Селихов. – М, 1976. – 159 с.
236535
  Былиняк С.А. Валютные проблемы и экономический рост развивающихся стран / С.А. Былиняк. – Москва, 1976. – 295с.
236536
  Богданов О.С. Валютные проблемы капитализма / О.С. Богданов. – М, 1981. – 64 с.
236537
  Столяров Ю.С. Валютные проблемы современной Японии / Ю.С. Столяров ; АН СССР. Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1974. – 168 с.
236538
  Фоминых Дмитрий Борисович Валютные проблемы стран Юго-Восточной Азии. (На примере Бирмы, Малайзии, Сингапура, Шри Ланка) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Фоминых Дмитрий Борисович; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1976. – 22л.
236539
  Чунтулов А.В. Валютные проблемы стран Южной Азии : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Чунтулов А.В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра междунар. валютных и кредитных отношений. – М., 1970. – 30л.
236540
  Ильясов В.А. Валютные проблемы США / В.А. Ильясов. – М., 1972. – 120с.
236541
  Ильясов В.А. Валютные проблемы США после второй мировой войны. : Автореф... канд. эконом.наук: 603 / Ильясов В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 23л.
236542
  Шалашов В.П. Валютные расчеты в Российской Федерации ( при экспортно-импортных операциях ) / В.П. Шалашов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Бизнес-школа Интел-Синтез, 1999. – 368с. – ISBN 5-87057-171-5
236543
  Нахимсон М. Валютные реформы на Западе / М. Нахимсон. – Москва-Ленинград. – 179с.
236544
   Валютный и денежный рынок = An introduction to foreing exchange & money markets : курс для начинающих. – Москва : Альпина Паблишер, 2002. – 340 с. – (Reuters для финансистов). – ISBN 5-94599-018-3
236545
  Задоя А.А. Валютный индекс и внешнеэкономическая деятельность // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 107-115. – ISSN 2074-5354
236546
  Казакевич В.П. Валютный кризис и новые международные активы / В.П. Казакевич. – М, 1979. – 95с.
236547
  Казакевич В.П. Валютный кризис и проблемы покрытия платежных дефицитов в капиталистических странах / В.П. Казакевич. – М, 1980. – 57с.
236548
  Стадниченко А.И. Валютный кризис капитализма / А.И. Стадниченко. – М., 1970. – 232с.
236549
  Аникин А.В. Валютный кризис на Западе / А.В. Аникин ; АН СССР. – Москва : Наука, 1975. – 199 с. – Библиогр.: с. 193-198. – (Экономическая серия)
236550
  Наговицин А.Г. Валютный курс / А.Г. Наговицин, В.В. Иванов. – М., 1995. – 176с.
236551
  Задоя А.А. Валютный курс и его влияние на мотивацию внешнеэкономической деятельности // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 137-150. – ISSN 2074-5354
236552
  Гнездовский Ю.Ю. Валютный курс и паритет покупательной способности, как инструменты межстрановых измерений // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 61-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
236553
  Бункина М.К. Валютный рынок / М.К. Бункина. – Москва : ДИС, 1995. – 112с. – (Сер.:Искусство финансиста). – ISBN 5865090186
236554
   Валютный рынок и валютное регулирование : Учебное пособие. – Москва : БЕК, 1996. – 475с. – ISBN 5-85639-154-3, 3-406-41356-0
236555
  Балабанов И.Т. Валютный рынок и валютные операции в России / И.Т. Балабанов. – Москва : Финансы и статистика, 1994. – 239 с.
236556
  Алехин Б. Валютный рынок и микроструктурные финансы // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.51-65. – ISSN 0042-8736
236557
   Валютный справочник. – М., 1967. – 358с.
236558
   Валюты стран мира. – Москва, 1970. – 384с.
236559
   Валюты стран мира. – М., 1976. – 384с.
236560
   Валюты стран мира. – Изд. 4-е, доп. – Москва, 1981. – 382 с.
236561
   Валюты стран мира. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Москва, 1987. – 380 с.
236562
  Залата Л.Д. Валя / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ, 1957. – 23с.
236563
  Ляшенко В.Г. Валя / В.Г. Ляшенко. – Брянск, 1959. – 42с.
236564
  Познанська М.А. Валя Котик : поема / М.А. Познанська. – Київ, 1962. – 48 с.
236565
  Познанська М.А. Валя Котик : поема / М.А. Познанська. – Київ : Веселка, 1965. – 46 с.
236566
  Познанская М.А. Валя Котик / М.А. Познанская. – Москва, 1971. – 95 с.
236567
  Панова В.Ф. Валя. -- Володя. / В.Ф. Панова. – Москва, 1961. – 103с.
236568
  Панова В.Ф. Валя. -- Володя. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1966. – 80с.
236569
  Ткачов П. Валянки / П. Ткачов. – Киев, 1983. – 12 с.
236570
  Сидоренко Віктор Валь-Д"ізер. Лижі для гурманів : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 52-54
236571
  Сидоренко Віктор Валь - Торанс. Дах Трьох долин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 80-83 : фото
236572
   Валь (Wahl) Жан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 695. – ISBN 966-316-069-1
236573
  Хвильовий М. Вальдшнепи : роман / Микола Хвильовий. – Зальцбург : Нові дні, 1946. – 121, VIII с.
236574
  Хвильовий М. Вальдшнепи / роман // Аглая : повість : спроба продовження роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" 60-ті роки XX століття / А. Сокіл. – Київ : Смолоскип, 2010. – 222с. – ISBN 978-966-2164-08-4
236575
  Шеметов А.И. Вальдшнепы над тюрьмой. / А.И. Шеметов. – М, 1968. – 415с.
236576
  Шеметов А.И. Вальдшнепы над тюрьмой. : Повесть о Николаеве Федосееве / А.И. Шеметов. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1972. – 415с. – (Пламенные революционеры)
236577
  Нікітюк М. Вальс Апатія : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 37-42
236578
  Вегин П.В. Вальс деревенской луны / П.В. Вегин. – Москва, 1983. – 143с.
236579
  Іршад Улла Хан Вальс життя: з книжки "Афганістан це лише початок" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 30. – ISSN 0320-8370
236580
  Цалик С. Вальс киевской Золушки // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 31/32 (490), 05.08.2016. – С. 48-50. – ISSN 2075-7093
236581
  Славникова О.А. Вальс с чудовищем : роман, рассказы / Ольга Славникова. – Москва : Вагриус, 2007. – 416с. – На титул. листе содержание : Один в зеркале : роман ; Басилевс. Конец Монплезира. Мышь : рассказы. – ISBN 978-5-9697-0457-2
236582
  Пальников Григорий Вальсируют все! // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 116-120 : фото
236583
  Кравченко В. Вальсуючі. У Відні Путіна зустрічали оплесками і рукостисканнями // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 - 15 червня (№ 22)


  "Владімір Путін в останні чотири роки нечастий гість у Європі. Після нападу Росії на Україну, анексії Криму й окупації Донбасу російський президент опинився в м"якій міжнародній ізоляції. У цій ситуації кожен візит Путіна в Старий Світ обростає ...
236584
  Рязанов М. Вальтазар Богишич об исследовании славянского права - важной составляющей славяноведения // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 3. – С. 15-18. – ISSN 1561-4999
236585
  Ирмер Г.Ю. Вальтер-фон-дер-Фогельвейде : очерк / [Соч.] Г.Ю. Ирмера, докт. Импер. Харьк. ун-та. – Харьков : Тип. Вольфа Дарре, 1894. – 76 с. – Отд. оттиск: Записки Харьк. ун-та, 1894, вып. 1


  Есть на обл. срезанный переплетом автограф: автор
236586
  Костін П. Вальтер Беньямін: політика в кадрі / П. Костін, А. Яригіна // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 107-108. – ISBN 978-966-285-572-2
236587
  Винниченко І. Вальтер Олександер Петрович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 292-295. – ISBN 978-966-7863-77-7
236588
  Москаленко В.Ф. Вальтер Олександр Петрович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 25-27 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Анатом і фізіолог, доктор медицини (1845), екстраординарний (1845), ординарний (1847) професор, один із засновників кафедри фізіологічної анатомії з мікрографією (1844-1868) Університету Св. Володимира. Учень М.І. Пирогова.
236589
   Вальтер Олександр Петрович (1817-1889) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 62. – ISBN 978-966-439-754-1
236590
   Вальтер Олександр Петрович (1817-1889) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 354-355. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
236591
   Вальтер Олександр Петрович (1817-1889) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 70. – ISBN 978-966-933-054-3
236592
   Вальтер Райнер // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 70. – ISSN 0130-6545


  Вальтер Райнер - немецкий поэт-экспрессионист
236593
  Бельский А.А. Вальтер Скотт / А.А. Бельский. – М., 1958. – 40с.
236594
   Вальтер Скотт. – М., 1958. – 84с.
236595
  Пирсон Вальтер Скотт / Пирсон, , Хескет. – М., 1978. – 303с.
236596
  Пирсон Х. Вальтер Скотт / Х. Пирсон. – М., 1983. – 239с.
236597
  Кирпичников А.И. Вальтер Скотт и Виктор Гюго : две публичные лекции, читанные в Одессе в 1890 г. проф. А.И. Кирпичниковым. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Пантеон литературы" ; Тип. И.А. Лебедева, 1891. – 64 с. – Отд. оттиск: Пантеон литературы. 1890, окт., нояб., дек.
236598
  Білецький О.І. Вальтер Скотт і його роман "Квентін Дорвард". / О.І. Білецький. – Одеса, 1937. – 16с.
236599
  Фіголь О.О. Вальтер Скотт у творчій рецепції українських письменників // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 24-28.
236600
  Фіголь О.О. Вальтер Скотт у творчій рецепції українських письменників ХІХ ст. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 24-28. – Бібліогр. в кінці ст.
236601
  Фіголь О.О. Вальтер Скотт у творчій рецепції українських письменників ХІХ століття // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-64.
236602
  Юсипович І. Вальтер Скотт. "Айвенго" // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ, 2013. – № 10 (391). – С. 6-10
236603
  Синдеев Вальтер Хальштейн / Синдеев, А // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 52-71. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности немецкого политика и государственного деятеля ФРГ В. Хальштейна.
236604
  Винниченко І. Вальц Яків Якович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 295-298. – ISBN 978-966-7863-77-7
236605
   Вальц Яків Якович (1841-1904) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 62-63. – ISBN 978-966-439-754-1
236606
   Вальц Яків Якович (1841-1904) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 70. – ISBN 978-966-933-054-3
236607
  Мартин М. Вальядолідські статті 1412 р. Інструмент сегрегації чи асиміляції? // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 13-21


  Історія євреїв Іспанії в середні віки.
236608
   Вальяс Семердзидис. Греция : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1966. – 4, [16] с.
236609
  Ступко Вам - девушки, юноши. / Ступко, С.В. Соколова. – К., 1987. – 184с.
236610
  Задорожный Олег Вам Gucci не жмет? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 94-99 : фото
236611
  Пылев С.П. Вам бы птицами родиться: рассказы / С.П. Пылев. – М., 1984. – 125с.
236612
  Сгибнев А.А. Вам было приказано... / А.А. Сгибнев. – М., 1959. – 29с.
236613
  Кашкаров А. Вам в "клуб" ? Нет.- в "зал"... // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 10. – С. 8-9. – ISSN 0869-4915
236614
  Мамбетова А. Вам вибирати- віртуальне життя чи реальність // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 53-54
236615
  Гиллер В.Е. Вам доверяю люди / В.Е. Гиллер, О.М. Зив. – М., 1966. – 544с.
236616
  Гиллер В.Е. Вам доверяются люди / В.Е. Гиллер, О.М. Зив. – М., 1963. – 586с.
236617
   Вам жить в 21 веке. – Москва, 1986. – 205с.
236618
  Торопов И.Г. Вам жить дальше : рассказы и повести / Иван Торопов ; пер. с коми С.Панкратова. – Москва : Современник, 1977. – 511 с.
236619
  Торопов И.Г. Вам жить дальше : рассказы и повести / Иван Торопов ; пер. с коми С.Панкратова. – Москва : Советский писатель, 1985. – 427 с.
236620
  Решетников Г.С. Вам за 40. / Г.С. Решетников. – Москва, 1981. – 55с.
236621
  Щербакова Г.Н. Вам и не снилось / Г.Н. Щербакова. – Москва, 1983. – 352с.
236622
   Вам и не снилось... [Електронний ресурс] : по одноимен. повест. Г. Щербаковой, мелодрама, продолж. 86 мин. – Москва : RUSCICO, 2005. – 1 DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню : рус., англ.- Звук. версии : mono : русский, DOLBY DIGITAL 5.1.- рус., англ., франц.-Субтитр. версии : русск., англ..- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера


  Знаменитый фильм 80-х гг. с изумительной музыкой А. Рыбникова о первой любви, не понятой и не оцененной взрослыми. История Ромео и Джульеты, снова вернувшихся в этот мир... 14 ВКФ в Вильнюсе - Второй приз творческому коллективу, 1981 МКФ детских и ...
236623
  Улюра Г.А. Вам і не снилося, російські 1990-ті: стратегії повернення у "Велику Літературу" Галини Щербакової // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 460-465. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
236624
  Панасюк А.Ю. Вам нужен имиджмейкер? Или о том, как создавать свой имидж / А.Ю. Панасюк. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Дело, 2001. – 240с. – ISBN 5-7749-0124-6
236625
   Вам обязаны жизнью. – М., 1968. – 236с.
236626
   Вам отвечает артист : (книга-интервью). – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 208 с.
236627
  Алексин А.Г. Вам письмо! / А.Г. Алексин. – Москва, 1962. – 91с.
236628
  Рахманина Т.В. Вам поможет библиотерапевт // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 74-75. – ISSN 0869-4915
236629
   Вам поручается.... – Днепропетровск, 1987. – 284с.
236630
  Брюсов П.Г. Вам предстоит операция / П.Г. Брюсов. – Москва, 1987. – 96с. – В изд. также: Уролог - будущей матери / П.Г. Шабад, Л.Ю. Коткин. – (Народный университет. Факультет здоровья : Издается ежемесячно с 1964 г. ; № 8)
236631
  Мартынов В.Б. Вам привет от Песталоции! / В.Б. Мартынов. – Воронеж, 1972. – 150с.
236632
  Нагнибіда М.Л. Вам присвячую : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 111 с.
236633
  Кирст Х.Х. Вам решать, комиссар! // Вздымающийся ад / Р.М. Штерн. – Москва : Терра, 1994. – С. 337-607. – (Терра-детектив)
236634
  Крищенко В.Д. Вам руку подаю : поезії / В.Д. Крищенко. – Київ, 1987. – 107 с.
236635
  Колесников Ю.В. Вам строить звездолеты. / Ю.В. Колесников. – М., 1990. – 205с.
236636
  Катренко А. Вам, "как человеку с истинно профессорской головой, следует искать места профессора в Киевском университете..." (Листи О.Ф. Кістяківського до П.Г. Житецького) // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 86-95.
236637
  Соловьев Е.В. Вам, велотуристы Ленинграда / Е.В. Соловьев. – Л., 1990. – 175с.
236638
  Павлов Г.Р. Вам, взлет!.. / Г.Р. Павлов. – Краснодар, 1981. – 190с.
236639
   Вам, девушки!. – М., 1960. – 272с.
236640
   Вам, дорогі й прекрасні! : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 32 : Фото
236641
  Файзи А.С. Вам, друзья / Ахмед Файзи ;. – Москва, 1961. – 190 с.
236642
  Зигель Ф.Ю. Вам, земляне / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Недра, 1976. – 236с.
236643
  Зигель Ф.Ю. Вам, земляне / Ф.Ю. Зигель. – 2-е изд., перераб. – Москва : Недра, 1983. – 160с.
236644
  Завойська Л. Вам, Людмило Юріївно, з вдячністю... // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 26-27
236645
   Вам, милые женщины. – Житомир, 1992. – 159с.
236646
   Вам, молодята. – К., 1969. – 335с.
236647
   Вам, молодята. – 2-е, перероб. – Київ : Молодь, 1974. – 304с.
236648
  Барський Ю.П. Вам, рицарі шахів : оповідання : для серед. та старш. шкільн. віку / Ю.П. Барський ; пер. з рос. рукопису Зіновії Рябчик. – Київ : Веселка, 1981. – 240 с.
236649
  Тихонов Н.С. Вамбери / Н.С. Тихонов. – Москва : Мысль, 1974. – 45с. – (Замечательные географы и путешественники)
236650
  Тихонов Николай Семенович Вамбери. Повесть / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Мысль, 1974. – 45с.
236651
  Рони-старший Ж.-А. Вамирэх (Человек каменного века) / Рони-старший. – Кемерово : Кн. изд-во, 1977. – 96 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
236652
  Роні Ж. Вамірег / Роні Ж., старший. – Київ, 1925. – 175 с.
236653
  Стокер Б. Вампир / Б. Стокер. – М, 1991. – 366с.
236654
  Паршина Алевтина Вампиризм во благо : Медпрактикум // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 190-197 : Іл.
236655
  Гармаш Л.В. Вампирические мотивы в романе Ф.К. Сологуба "Тяжелые сны" // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 49-55. – (Русская филология ; № 4 (53) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
236656
  Олшеври Вампиры / Олшеври. – Москва, 1990. – 232с.
236657
  Одесский М. Вампиры в ранней прозе А.К. Толстого. Опыт построения сюжетной топики // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 207-241. – ISSN 0042-8795
236658
  Тернер П. Ван-Дейк / П. Тернер. – 80с.
236659
   Ван-дер-Ваальсова модель газу флуктуацій параметра порядку поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Б.Ж. Абдікарімов, Л.А. Булавін, Ю.Л. Остапчук, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 215-218. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів і моделі системи поблизу критичної точки як газу флуктуацій параметра порядку, що відповідає рівнянню Ван-дер-Ваальса. запропоновано вираз для флуктуаційної частини термодинамічного потенціалу. ...
236660
  Тершовчин Р.Т. Ван Вей- основоположник школи чань у китайській поезії // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 364-369


  Стаття присвячена особливостям чань-буддійського світогляду відомого китайського поета доби Тан Ван Вея (699-759). Статья посвящена особенностям чань-буддистского мировоззрения известного китайского поэта эпохи Тан Ван Вэя (699-759). The article is ...
236661
  Стоун И. Ван Гог / И. Стоун. – Ленинград, 1973. – 470с.
236662
  Ван Гог Ван Гог / Ван Гог, Винсент. – Москва, 1976. – 24 с.
236663
  Мурина Е.Б. Ван Гог / Е.Б. Мурина. – М., 1978. – 438с.
236664
  Варшавская М.Я. Ван Дейк / М.Я. Варшавская. – Ленинград, 1963. – 152с.
236665
  Короткий В.А. Ван дер Ваальс Ян (Йоганн) Дідерік / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 278. – ISBN 966-06-0393-2
236666
  Шатохина-Мордвинцева Ван дер Капеллен // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 38-53. – ISSN 0042-8779
236667
  Виноградова Маргарита Ван Клиберн : "Мне кажется, я вас знал всегда" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 36/37 (1107/1108). – С. 44-45. – ISSN 0234-1670


  Відомий американський піаніст Ван Кліберн дає інтерв"ю на першому фестивалі майстер-класів "Слава маестро!", присвяченому Мстиславу Ростроповичу
236668
  Стороженко А.Г. Ван остается жить / А.Г. Стороженко. – Ленинград, 1959. – 262 с.
236669
  Петров А.А. Ван Чун - древнекитайский материалист и просветитель / А.А. Петров. – Москва, 1954. – 104с.
236670
   Ван эйк. Триптих.. – М., 1955. – 8с.
236671
  Богданов А.А. Ван Юн-Чан / А.А. Богданов. – М, 1933. – 59с.
236672
  Сырокомский В.С. Ванадатометрия / В.С. Сырокомский, Ю.В. Клименко. – Свердловск-М., 1950. – 172с.
236673
  Фотиев А.А. Ванадаты двухвалентных металлов / А.А. Фотиев, В.К. Трунов, В.Д. Журавлев ; Отв. ред. В.И. Спицын. – Москва : Наука, 1985. – 165 с. : ил.
236674
  Роннингер Г. Ванадаты со структурной гранатаизомрфизм, синтез соединений, рост кристаллов : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Роннингер Г.; Голог. фак. Каф. кристаллограф. и кристаллохим. – М., 1971. – 24л.
236675
  Фотиев А.А. Ванадаты: состав, синтез, структура, свойства / А.А. Фотиев, Б.В. Слободин, М.Я. Ходос ; Отв. ред. Р.Н. Плетнев. – Москва : Наука, 1988. – 272 с.
236676
   Ванадиевые катализаторы для контрольного производства серной кислоты.. – М, 1963. – 175с.
236677
   Ванадиевые катализаторы для контрольного производства серной кислоты.. – М, 1963. – 175с.
236678
   Ванадиевые катализаторы окисления гетероциклических соединений. – Рига, 1990. – 253с.
236679
   Ванадиевые кристаллофосфоры. Синтез и свойства. – Москва : Наука, 1976. – 205 с.
236680
   Ванадиеносность нефтей Украины, Белоруссии и Прибалтики / Е.Ф. Шнюков, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко, Э.Е. Гусева, Р.М. Морозова // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 23-28 : табл., рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0367-4290
236681
  Холодов В.И. Ванадий : (геохимия,минералогия и генетические типы месторождений в осадочных породах) / В.И. Холодов. – Москва : Наука, 1968. – 248с.
236682
  Борисенко Л.Ф. Ванадий (минералогия, геохимия и типы эндогенных месторождений) / Л.Ф. Борисенко. – Москва : Недра, 1973. – 192с.
236683
  Виноградов А.П. Ванадий в морских организах : (Представлено акад. В.И. Вернадским в ОФМ 25..V.1930) / А.П. Виноградов // [Компакт 6 оттисков] / А.П. Виноградов. – С. 465-467


  На оттиске дарств. надпись Н.Я. Кузнецову от автора
236684
  Виноградов А.П. Ванадий в организах / А.П. Виноградов // [Компакт 6 оттисков] / А.П. Виноградов. – 7 с.


  На оттиске дарств. надпись Н.Я. Кузнецову от автора
236685
  Голиков И.Н. Ванадий в стали. / И.Н. Голиков. – М, 1968. – 292с.
236686
  Ефимов Ю.В. Ванадий и его сплавы / Ю.В. Ефимов, В.В. Барон. – Москва : [Б, и.], 1969. – 254 с.
236687
  Пятницкий П.П. Ванадий и законы его распространения в минералах и горных породах / П.П. Пятницкий. – Вып. XXIV. – Киев : Укр. отделение Всесоюз. н.-и. И- тута минсырья, 1936. – 94с.
236688
  Чирва Е.Ф, Ванадинит / Е.Ф. Чирва : АН СССР, Ломоносовский ин-т геохимии, кристаллографии и минералогии ; Минералогия союза, под общей ред. акад. А.Е. Ферсмана. – Москва Ленинград : Изд. АН СССР ; ["Образцовая тип., Ленинград], 1936. – 34, [2] с. : ил. – Экз. деф., отсутств. с. 129-139. – Библиогр.: Указатель статей о применении ванадинита в пром-ти (на 31-й с.) - "Библиогр. указатель" (с. 32-35). – (Минералогия союза / АН СССР, Ломоносовский ин-т геохимии, кристаллографии и минералогии, под общей ред. акад. А.Е. Ферсмана ; Вып. 7)
236689
  Дрозд В.О. Ванадити барію та рідкісноземельних елементів складу LnBa2V3O9-[дельта] / В.О. Дрозд, С.А. Неділько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 74-79. – (Хімія ; Вип. 34)


  Досліджено можливість утворення оксидів складу LnBa[нижній індекс 2]V[нижній індекс 3]O[нижній індекс 9-[дельта]], де Ln = La, Nd, Eu, Dy, Yb. Однофазні продукти утворюються у випадку Ln = Eu, Dy. Знайдено фазовий склад, параметри комірки фаз та ...
236690
  Ихимаэра В. Ванау. / В. Ихимаэра. – Москва, 1979. – 167с.
236691
  Стоянова К. Ванга, или Откровение ясновидящей. / К. Стоянова. – М., 1990. – 157с.
236692
  Стоянова К. Ванга. / К. Стоянова. – М., 1991. – 80с.
236693
  Усиевич Е.Ф. Ванда Василевская / Е.Ф. Усиевич. – Москва, 1941. – 64с.
236694
  Венгеров Л. Ванда Василевская / Л. Венгеров. – Москва, 1955. – 132с.
236695
  Усиевич Е.Ф. Ванда Василевская. / Е.Ф. Усиевич. – К, 1951. – 64с.
236696
  Усиевич Е.Ф. Ванда Василевская. / Е.Ф. Усиевич. – Москва : Советский писатель, 1953. – 160с.
236697
  Лещенко М.П. Ванда Василевська: Нарис життя і творчості / М.П. Лещенко. – К., 1986. – 150с.
236698
  Свириденко Н.С. Ванда Ландовська та її відкриття старовинної музики (до 130-річчя від дня народження та 50-річчя від дня смерті) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 167-273


  Ванда Ландовська (1879-1959) - польска піаністка і клавесинистка, музичний педагог, що відіграла ключову роль у відродженні клавесина в XX ст. Вчилася у Варшавській консерваторії в 1896—1900 рр., вивчала композицію в Берліні у Генріха Урбана.
236699
  Гусєв В.І. Вандали / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 45. – ISBN 966-642-073-2
236700
  Колоколов Н.А. Вандализм в ХХI веке: проблемы правового регулирования / Н.А. Колоколов, О. Пашутина // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2005. – № 8. – С. 19-23. – ISSN 1812-3805
236701
  Розенко С.В. Вандализм как преступление экстремистской направленности // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 191-202. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
236702
  Писана Н. Вандалізм по-російськи // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 3 липня (№ 127)


  Оприлюднено найбільш показові факти пошкодження й знищення Росією в українському Криму об"єктів культурної спадщини, які згідно з міжнародним правом належать нашій державі.
236703
  Латиш К.В. Вандалізм: предмет і способи його вчинення // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 323-330. – ISSN 2224-9281
236704
  Ковальчук Г. Вандалы ХХI века / Г. Ковальчук, Д. Фионик // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2017. – № 45 (551), 10.11.2017. – С. 48-53. – ISSN 2075-7093


  Кто, как и когда может уничтожить археологические раскопки на Почтовой площади в Киеве.
236705
  Рождественский И.Д. Вандейское восстание в представлении депутатов Национального Конвента // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 231-239. – ISSN 0130-3864
236706
  Розенфельд А.З. Ванджские говоры таджикского языка / А.З. Розенфельд. – Л, 1964. – 192с.
236707
  Михайлюк М. Ванзейська нарада: учасники, основні питання, рішення // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 79-83. – ISSN 1998-4634
236708
   Вани IV. Археологические раскопки. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 171 с. – (На грузинском и русском языках)
236709
  Стендаль Ф. Ванина Ванини : Итальянские хроники / Ф. Стендаль. – Москва : Художественная литература, 1972. – 240с. – (Народная библиотека)
236710
  Стендаль Ванина Ванини / Стендаль ; [вступ. ст. и послеслов. В.Я. Бахмутского ; пер. с фр. Н. И. Немчиновой ; худож. И.Д. Кириакиди]. – Москва : Книга, 1983. – 167 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
236711
  Стендаль Ванина Ванини или подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Минск, 1967. – 46 с.
236712
  Стендаль Ванина Ванини или подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Москва, 1972. – 48 с.
236713
  Стендаль Ванина Ванини или Подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Москва, 1936. – 40 с.
236714
  Стендаль Ванина Ванини или Подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Москва, 1956. – 39с.
236715
  Стендаль Ванина Ванини, или Некоторые подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Минск : Юнацтва, 1983. – 28с.
236716
  Стендаль Ванина Ванини, или Подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Москва, 1974. – 46с.
236717
  Стендаль Ванина Ванини. / Стендаль. – 4-е изд. испр. и доп. – М., 1985. – 31с.
236718
  Пелешенко Н.І. Ванітативний мотив в українській літературі 1960-1980-х років : на матеріалі творів О.Ільченка, В.Дрозда, В.Шевчука // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 53-65
236719
  Кулікова О.В. Ванітативний мотив та його відгомони в поезії Т.Шевченка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 271-275. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
236720
  Іщенко С. Ванкуверська зима : Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 10-17. – ISSN 0131-2561
236721
  Чернюк Вікторія Ванна з молока і шампанське на сніданок : Україна/готель / Чернюк Вікторія, Іващенко Микола // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 22-23 : Фото
236722
   Ванны для химической и электролитической обработки металлов. – Москва, 1959. – 108с.
236723
  Сеженский К.К. Вано Мурадели / К.К. Сеженский. – Москва : Советский композитор, 1962. – 91 с.
236724
  Кашмадзе Ш. Вано Сараджишвили / Ш. Кашмадзе. – Тблиси, 1963. – 79с.
236725
  Пиотровский Б.Б. Ванское царство. (Урарту) / Пиотровский Б.Б. – Москва, 1959. – 284 с.
236726
  Добротин Р.Б. Вант-Гофф / Р.Б. Добротин. – М, 1977. – 271с.
236727
  Прейгер Д. Вантажний транзит на морському транспорті: стан, проблеми, перспективи для України : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 10 (587). – С. 24-35 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
236728
   Вануату. Республика счастья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 3. – С. 46-53 : фото
236729
  Ханум Ванцетта Ванцетта Ханум / Ханум Ванцетта. – М., 1984. – 6с.
236730
  Зимелев А.Г. Ванэ С. Кипр: маленький остров и великие державы // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; глав. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 13. – С. 184-189
236731
  Долгопят Е. Ванюша : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 139-173.
236732
  Приставкин А.И. Ванюша и Селигерович: Худож.-докум. повесть. / А.И. Приставкин. – М., 1977. – 70с.
236733
  Сиянов Н.И. Ванюшкин меридиан / Н.И. Сиянов. – М, 1989. – 381с.
236734
  Германов П.Н. Ванюшкины зори / П.Н. Германов. – Ярославль, 1969. – 47с.
236735
  Суханов В.И. Ванюшкины игры / В.И. Суханов. – М., 1990. – 111с.
236736
  Лісовий І.І. Ваня Васильченко / І.І. Лісовий. – Харків, 1963. – 148 с.
236737
  Лесовой И.И. Ваня Васильченко / И.И. Лесовой. – Москва, 1971. – 128 с.
236738
  Лоза Г.А. Ваня Минайленко / Г.А. Лоза. – Х., 1958. – 57с.
236739
  Шим Э.Ю. Ваня песенки поет. / Э.Ю. Шим. – М., 1969. – 272с.
236740
  Чехов А.П. Ванька / А.П. Чехов. – Л, 1930. – 16с.
236741
  Рыжих Н.П. Ванька Проскурин. / Н.П. Рыжих. – М, 1974. – 223с.
236742
  Гончар Б.М. Ваньсянський договір // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 166. – ISBN 966-316-039-X
236743
   Вапліте. – Харків
Зошит перший. – 1926. – 104 с.
236744
   Вапліте. – Харків
Зошит перший. – 1927. – 104 с.
236745
   Вапліте : літературно-художній журнал. – Харків : урядова друкарня імені тов. Фрунзе
№ 1. – 1927. – 154, [3] с.
236746
   Вапліте : літературно-художній журнал. – Харків : урядова друкарня імені тов. Фрунзе
№ 2. – 1927. – 202, [2] с.
236747
   Вапліте : літературно-художній журнал. – Харків : урядова друкарня імені тов. Фрунзе
№ 3. – 1927. – С. 1-16, 33-210, [3] с.
236748
   Вапліте : літературно-художній журнал. – Харків : урядова друкарня імені тов. Фрунзе
№ 4. – 1927. – 236, [2] с.
236749
   Вапліте : літературно-художній журнал. – Харків : урядова друкарня імені тов. Фрунзе
№ 5. – 1927. – 216 с.
236750
  Кавун Л. ВАПЛІТЕ в українському літературознавстві // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 82-86. – (Філологічні науки)
236751
  Кавун Л. ВАПЛІТЕ і ваплітяни в літературознавстві Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 195-198. – ISBN 966-693-015-3
236752
  Матлай Лідія Вапняковий нанопланктон титонських відкладів південно-західного Криму // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 101-103. – Бібліогр.: с. 103. – ISSN 0869-0774
236753
  Матлай Л.М. Вапняковий нанопланктон юрських відкладів Західного Причорномор"я // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 47-51 : карта-схема, табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
236754
  Луців Б. Вапсаssuгапсе - як форма ефективної співпраці банків і страхових компаній / Б. Луців, О. Притула // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 119-123. – ISSN 1818-5754
236755
   Вапцаров. – София, 1981. – 220с.
236756
  Митрев Д. Вапцаров. Есеи и статии. / Д. Митрев. – Скопjе, 1954. – 180с.
236757
  Кантор Георгий Вар, верни легионы! : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 86-95
236758
  Клюшин Д.А. Варiацiйний пiдхiд до моделювання i оптимiзацiї трансдермального перенесення лiкiв iз систем мiкроголок // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 3 (123)


  We consider the variational approach to simulation and optimization of transdermal drug transport from hollow microneedles systems. We solve a one-dimensional problem of vertical transport of solvable drugs through the porous media with point sources ...
236759
  Пазилова В. (публикация) Варавва : фрагменты романа; 2000 лет назад / окончание. Нач. в № 2, 2010 // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 7. – С. 35-39. – ISSN 0130-7045
236760
  Лагерквіст П. Варавва : [романи] / Пер Лаґерквіст ; пер. зі швед. Ольги Сенюк ; [передм. та комент. А.О. Мацевича] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Харків : Фоліо, 2011. – 346, [2] c., [1] арк. портр. – На обл. кн. : Шведська література. - Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5651-1
236761
  Лагерквіст П. Варавва : романи / Пер Лаґерквіст ; [пер. з швед. О.Д. Сенюк]. – Харків : Фоліо, 2011. – 504, [2] с. – Зміст кн.: Карлик. Варавва. Сивіла. Маріамна. - Лауреат Нобел. премії з л-ри 1951 р. — Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-5851-5
236762
   Варавва.. – Москва, 1994. – 287с.
236763
  Декав Л. Варавва.Проповеди в долине / Л. Декав, Стейнлен, 1926. – 127 с.
236764
  Дудкін Іван Варадеро. Райська смолильня : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 24-29
236765
  Красноголовый Б.Н. Варакторные умножители частоты / Б.Н. Красноголовый, Л.Г. Плавский. – Минск, 1979. – 287 с.
236766
  Пестов Марк Варан - современник динозавров. Беззащитный властелин пустыни // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 58 : фото
236767
  Дяченко М. Варан : роман / Марина та Сергій Дяченки; [переклад з рос. Я. Житіна]. – Харків : Фоліо, 2008. – 316с. – ISBN 978-966-03-4111-1
236768
  Герберт З. Варвар у саду = Barbarzynca w ogrodzie / Збігнєв Герберт ; [пер. з польської : А. Павлишин ; Центр європейських гуманітарних досліджень ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-378-083-2
236769
   Варвара Андріанова-Перетц (1888-1972) // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / голов. ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А-К. – С. 48-49 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
236770
  Леонова Н.Г. Варвара Аркадьевна Раевская / Н.Г. Леонова. – Ленинград, 1972. – 19с.
236771
  Алянский Ю.Л. Варвара Асенкова : докум. повесть о судьбе рус. артистки в восьми главах и двух письмах автора героине / Ю.Л. Алянский. – [Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение, 1974. – 208 с., [8] л. ил. – ([Корифеи русской и зарубежной сцены])
236772
  Лозовой А.Н. Варвара Бубнова / А.Н. Лозовой. – М., 1984. – 136с.
236773
  Кожевникова И.П. Варвара Бубнова, русский художник в Японии / И.П. Кожевникова. – М., 1984. – 224с.
236774
  Бубнова В.Д. Варвара Дмитриевна Бубнова = Акварели литографии : акварели литографии. Каталог / В.Д. Бубнова; Авт. вступ. ст. и сост.: К.В. Безменова; под общ. ред.: И.Е. Даниловой. – Москва : Советский художник, 1976. – 21 с.
236775
  Брянский А. Варвара Николаевна Асенкова, 1817-1841 / А. Брянский. – Л., 1947. – 62с.
236776
  Родина Т.М. Варвара Николаевна Асенкова. 1817-1841 / Т.М. Родина. – М., 1952. – 60с.
236777
  Дурылин С.Н. Варвара Николаевна Рыжова / С.Н. Дурылин. – Москва-Л., 1945. – 68с.
236778
   Варвара Николаевна Рыжова. – М., 1949. – 12с.
236779
  Афанасьев В.А. Варвара Осиповна Массалитинова : 1878-1945 / В.А. Афанасьев. – Москва : Искусство, 1951. – 79 с. : ил., 9 л. ил.
236780
  Маркова О.И. Варвара Потехина / О.И. Маркова. – Свердловск, 1948. – 120с.
236781
  Маркова О.И. Варвара Потехина / О.И. Маркова. – Свердловск, 1957. – 141с.
236782
  Власенко Андрій Варвара проти варварів : Камо грядеши? / Власенко Андрій, Редчук Дмитро // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 76-78 : Фото
236783
  Зайцев П. Варвара Репніна // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (січень - березень). – С. 26-28. – ISSN 1814-5078


  Донька Малоросійського генерал-губернатора князя Миколи Рєпніна-Волконського і княгині Варвари з Розумовських, небога відомого декабриста Сергія Волконського. Її ім"я було тісно пов"язане з культурним життям України середини XIX століття, зокрема, вона ...
236784
  Братусь І. Варвара Чередниченко про Ольгу Кобилянську // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 29-34
236785
  Галич О. Варвара Чередниченко та Олесь Гончар. Історія критичного розносу 1941 року // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 76-79.
236786
  Горький М. Варвари / М. Горький. – Київ, 1954. – 124с.
236787
  Сюндюков І. Варвари вбивають книгу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 квітня (№ 66). – С. 4


  Про репресії проти бібліотеки української літератури в Москві.
236788
  Дубина К.К. Варвари двадцятого віку / К.К. Дубина. – Саратов, 1942. – 16с.
236789
  Шелковая Н.В. Варваризация и массовизация как феномены современной культуры // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 59-70. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 60). – ISSN 2226-0994
236790
  Парыгина Н.Д. Варварино поле / Н.Д. Парыгина. – М., 1964. – 103с.
236791
  Зиньковская И.В. Варварские государства раннесредневековой Европы : учеб. пособие / И.В. Зиньковская ; М-во образования РФ, Федерал. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Воронеж. гос. ун-т". – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. – 245, [3] с. – Библиогр.: с. 223-246. – ISBN 978-5-9273-2190-2
236792
  Соколова А.М. Варварские правды : учеб.-метод. пособие по курсу истории сред. веков для студентов заоч. отд-ния ист. фак. / канд. ист. наук А.М. Соколова ; Чит. гос. пед. ин-т им. Н.Г. Чернышевского, Заоч. отд-ние. – Чита : [б. и.], 1969. – 116 с.
236793
  Билль-Белоцерковский Варварский берег / Билль-Белоцерковский. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 252 с.
236794
   Варварский мир северопонтийских земель в сарматскую эпоху : сборник статей к 60-летию А.Н. Дзиговского / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т археол. НАН Украины ; [редкол.: Смынтына Е.В. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Олег Філюк, 2013. – 245, [1] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 230-231 и в конце ст. – ISBN 978-617-7122-06-6
236795
  Гладких М.І. Варварство / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 45. – ISBN 966-642-073-2
236796
  Віднянський С. Варварцев Микола Миколайович / С. Віднянський, О. Іваненко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (552), травень - червень. – С. 235-237. – ISSN 0130-5247


  Пам"яті українського історика, дослідника історії міжнародних відносин, зарубіжної історіографії України й української еміграції, доктора історичних наук, професора.
236797
  Огурцов С.И. Варвары / С.И. Огурцов. – Ставрополь, 1944. – 34 с.
236798
   Варвары. – М, 1980. – 239с.
236799
  Пакулов Г.И. Варвары / Г.И. Пакулов. – Иркутск, 1981. – 238с.
236800
  Марченко К.К. Варвары в составе населения Березани и Оливии во второй половине VII - первой половине I в. до н.э. / К.К. Марченко. – Л, 1988. – 142с.
236801
  Марченко К.К. Варвары в составе населения Березани и Ольвии во второй половине VII - первой половине I вв. до н.э. (по матер. лепной керамики). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Марченко К.К.; Лен. отд. ин-та археол. АН СССР. – Л., 1974. – 20л.
236802
  Попов А. Варвары: происхождение исторического термина // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 10 (106). – С. 62-63. – ISSN 1812-867Х
236803
  Таммсааре А. Варгамяэ : пер. с эст. Р. Минны / Антон Таммсааре ;. – 3-е. – Таллин : Ээсти раамат, 1975. – 580 с.
236804
  Ризаев С.А. Вардан Аджемян / С.А. Ризаев. – М, 1978. – 256с.
236805
  Демирчян Д.К. Вардананк : ист. роман / Д.К. Демирчян; пер. с арм. А.Тадеосян. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 735 с.
236806
  Демирчян Д. Вардананк / Д. Демирчян. – Москва : Известия Советов депутатов трудящихся СССР
Кн. 1. – 1961. – 396, [4] c.
236807
  Демирчян Д.К. Вардананк : ист. роман / Д.К. Демирчян; пер. с арм. А.Тадеосян. – Москва : Известия
2. – 1961. – 398 с.
236808
  Демирчян Д.К. Вардананк : историч. роман / Дереник Демирчян; авториз. пер. с арм. – Ереван : Айастан
1. – 1974. – 384 с.
236809
  Демірчян Д.К. Вардананк / Д.К. Демірчян; Дереник Демирчян;. – Київ
1. – 1984. – 349 с.
236810
  Гуринова О.Н. Вардарская Македония в геополитических планах Сербии в 1913-1915 гг. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 816. – С. 281-291. – (Історія ; Вип. 40). – ISSN 0453-8048
236811
  Габашвили Ц.Р. Вардзиа / Ц.Р. Габашвили. – Тбилиси, 1949. – 76с.
236812
  Ткешелашвили Г.И. Вардзиа / Г.И. Ткешелашвили. – Тбилиси, 1951. – 134с.
236813
  Мелитаури К.Н. Вардзиа / К.Н. Мелитаури. – Тбилиси, 1963. – 18 с.
236814
   Вардзиа. – Ленинград, 1975. – 236 с.
236815
  Обшарська Раїса Вареники, або Вісімнадцята гризота = Сцени з життя сучасної української родини. Події відбуваються в неділю : п"єса // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 12. – С. 111-133. – ISSN 0130-321Х
236816
   Вареники/Пироги / упоряд. Микола Савчук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. – 27, [1] с., 28 с. : іл. – Кн.-"переверт". В спіл. оправі з кн.: Сало/Солонина. – (Наш сміх : щокв. гуморист. серія / засн. і вид. М. Савчук ; вип. 4). – ISBN 978-966-428-384-4
236817
   Варениця Ольга Петрівна // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 27-29
236818
   Варенные овощи тоже полезны // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 38. – ISSN 1029-5828
236819
  Черемухин Варенье из горчицы. / Черемухин. – София, 1963. – 138с.
236820
  Новиков И. Варенька из Прилеп и др. рассказы. – Москва : Творчество, 1917. – 63 с.
236821
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Иваново, 1962. – 216с.
236822
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Ярославль, 1964. – 214с.
236823
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Ярославль, 1968. – 436с.
236824
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Ярославль, 1975. – 221с.
236825
  Гарин-Михайловский Н.Г. Вариант : Очерк. Рассказы / Н.Г. Гарин-Михайловский ; [сост. и авт. послеслов. А.А. Шмаков ; худож. О. и В. Штукатуровы]. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1982. – 215 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
236826
  Авдеенко Ю.Н. Вариант : роман, повесть / Юрий Авдеенко ; вступ. ст. Б. Леонова. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 430 с.
236827
  Гарин-Михайловский Вариант / Гарин-Михайловский. – Уфа, 1985. – 299с.
236828
  Крумов Б. Вариант №1 : На альпийской вершине - Повести / Б. Крумов. – Донецк : Донбас, 1987. – 277с.
236829
  Исупов Л.П. Вариант анизотропной моментной теории упругости для волокнистого композита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Исупов Л.П.; МГУ. – Москва, 1980. – 17л.
236830
  Мествиришвили А.Н. Вариант взаимодействия и правила отбора по изотопическому спину в процессах распада К2-мезона. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мествиришвили А.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
236831
  Забирко В.С. Вариант Войнуха : фантастические повести / В.С. Забирко. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 253с.
236832
  Перестюк М.О. Вариант вступительных экзаменов по математике в КГУ в 1986г. / М.О. Перестюк, В.И. Сущанський // Квант, 1987. – №5
236833
  Тельнов Г.В. Вариант методики анализа и рейтинговой оценки методической работы кафедры и факультета. // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 5. – С. 95-99. – ISSN 1726-667Х
236834
  Геммерлинг Г.А. Вариант неассоциированного закона течения и некоторые задачи неупругой устойчивости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Геммерлинг Г.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 7л.
236835
  Сельцер Ш.З. Вариант нелокальной теории слабых и электромагнитных взаимодействий. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 041 / Сельцер Ш.З.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.17
236836
  Еременко А.М. Вариант нефиналистичного историзма // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 41-44. – ISSN 2077-1800
236837
   Вариант перспективного плана топливоснабжения СССР на второе пятилетие.. – М-Л, 1932. – 160с.
236838
  Снегов С.А. Вариант Пинегина / С.А. Снегов. – Калининград, 1961. – 80с.
236839
  Глаголев В.В. Вариант постановки и решение задач предельного равновесия анизотропной среды : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Глаголев В.В.; Тульск.политехн.ин-т. – Тула, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
236840
  Махновецкий Э.С. Вариант Щербатова : повесть / Э.С. Махновецкий. – Петрозаводск, 1982. – 176с.
236841
  Малицкий Ю.В. Вариант экстраградиентного алгоритма для монотонных вариационных неравенств / Ю.В. Малицкий, В.В. Семенов // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 2014. – Т. 50, № 2. – С. 125-132. – ISSN 0023-1274


  Предлагается новый итерационный алгоритм решения вариационного неравенства с монотонным и липшицевым оператором, действующим в гильбертовом пространстве.
236842
   Вариант! 5 самых ароматных городов мира : Запах городов // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 96-101 : Фото
236843
  Титлин Ю.Г. Вариантивность гласных сегментов немецкого языка в различных ситуативных коммуникативных нормах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Титлин Ю. Г.;. – Львов, 1987. – 16 с.
236844
  Халупко Владимир Филиппович Вариантивность некоторых синтаксических конструкций в социолекте студентов ГДР и ФРГ : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Халупко Владимир Филиппович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 160л. – Бібліогр.:л.151-160
236845
  Чекунова И.А. Вариантивность прямообъективных конструкций в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Чекунова И.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
236846
  Марцинкус Е.О. Вариантивность фонологической системы английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Марцинкус Е.О.; Пед. ин-т им. языков им. Мориса Тореза. – М., 1985. – 22л.
236847
  Прокопьева С.М. Вариантивность фразеологических единиц как прагматический феномен. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Прокопьева С.М.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1980. – 23л.
236848
  Качановська Т. Вариантні відповідники власних назв в українських перекладах французьких сонетів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 181-186. – Бібліогр.: Літ.: 181-186; 16 назв. – ISBN 966-7825-79-5
236849
  Белей Любомир Емельянович Вариантность антропонимов на разных уровнях украинского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Белей Любомир Емельянович ; МВ и ССО УССР, Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 23 с.
236850
  Фомченко Н.С. Вариантность интонационной структуры повествовательного предложения в немецком языке. (На материле предложений с инфинитивными оборотами) : Автореф... канд. филос.наук: 663 / Фомченко Н.С.; Моск. гос. пед. ин-т иностран. яз. – М., 1972. – 29л.
236851
  Нефедова Е.А. Вариантность как отражение эволюции русских говоров // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 283-295. – ISBN 978-966-1673-36-5
236852
  Эрматов С. Вариантность корневых морфем и морфологические чередования в древнеанглийском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Эрматов С.; ЛГУ. – Л, 1971. – 22л.
236853
  Гарник Антонина Васильевна Вариантность лексического состава фразеологизмов современного польского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Гарник Антонина Васильевна; АН БССР, Ин-т языкознания. – Минск, 1988. – 17л.
236854
  Мальковский Г.Е. Вариантность материального аспекта терминологического словосочетания в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мальковский Г.Е. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1966. – 15 с.
236855
  Жердева А.П. Вариантность просодии устного текста как функция интерпретации : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жердева А. П.; ОГУ. – Одесса, 1986. – 16л.
236856
  Литвин Л.П. Вариантность синтаксических средств в структуре простого предложения современного украинского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02. / Литвин Л.П.; Киев.гос.ин-т. – К, 1984. – 24л.
236857
  Шкрабо Ирина Григорьевна Вариантность слов в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Шкрабо Ирина Григорьевна; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1977. – 24л.
236858
  Горбачевич К.С. Вариантность слова и языковая норма / К.С. Горбачевич. – Л., 1978. – 238с.
236859
  Лещенко Валентина Лукинична Вариантность словосочетаний в современном русском литературном языке (в сопоставлении с белорусским) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Лещенко Валентина Лукинична; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1982. – 18л.
236860
  Лепешкин Виктор Владимирович Вариантность флексий имен существительных в белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Лепешкин Виктор Владимирович; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1977. – 19л.
236861
  Диброва Е.И. Вариантность фразеологических единиц в современном русском языке / Е.И. Диброва. – Ростов н/Д, 1979. – 192с.
236862
  Сологуб Н.Н. Вариантные флексии предложного падежа имен существительных в современном украинском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Сологуб Н.Н. ; АН УССР, Ин-т языкознания. – Киев, 1975. – 27 с.
236863
  Абрамов А.П. Вариантные формы определительного придаточного предложения / А.П. Абрамов ; отв. ред. Ю.Н. Власова ; Северо-Кавказ. науч. центр высш. шк. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1983. – 56 с. – Библиогр.: с. 54-55
236864
  Абрамов А.П. Вариантные формы определительного придаточного предложения как средство выражения дейкических отношений : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Абрамов А.П. ; МГУ. – Москва, 1975. – 29 с.
236865
  Загрязкина Т.Ю. Вариантология как направление в изучении языков, культур и регионов // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 22-48. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
236866
  Портнов В. Варианты / В. Портнов. – Баку, 1979. – 98с.
236867
   Варианты вступительных экзаменов. Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко / Н.А. Перестюк, В.А. Вышенский, А.А. Капшивый, К.В. Корсак, Г.Л. Кулинич // Квант, 1986. – № 5
236868
  Ядренко М.И. Варианты заданий по математике / М.И. Ядренко, А.Я. Дороговцев. – Киев, 1976. – 76с.
236869
   Варианты задач по математике. – Москва, 1975. – 30с.
236870
  Садовой О.С. Варианты и преобразование структур однофазных трансформаторов и реакторов с витыми магнитопроводами // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 15-20 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
236871
   Варианты и решения задач по химии, предлагавшиеся на вступительных экзаменах в 1972-1973 годах на Химическом факультете МГУ.. – М, 1974. – 101с.
236872
  Скоробогатова Е.А. Варианты инвариантных образов ребенок-чудо и ребенок-жертва в романе Л.Н. Толстого "Анна Каренина" / Е.А. Скоробогатова, А.С. Бакараева // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 44-51. – (Русская филология ; № 2 (64) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
236873
  Зрелов Л.П. Варианты исключаются / Л.П. Зрелов. – М, 1985. – 270с.
236874
  Чирцов А.С. Варианты использования компьютерных технологий для интенсификации практикумов и приближения учебных работ к научным исследованиям / А.С. Чирцов, В.П. Марек // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 9 (248). – С. 22-34. – ISSN 0234-0453


  В статье рассматриваются новые варианты использования компьютерных технологий в обучении экспериментальной физике. Обсуждается возможность усиления лабораторных работ «Газовый разряд в воздухе при пониженных давлениях» и «Исследования в ...
236875
  Слободянюк Н.А. Варианты коммерциализации интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов предприятия : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 159-166 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
236876
   Варианты контрольной работы по латинскому языку и методические указания к их выполнению.. – Харьков, 1978. – 55с.
236877
  Киян И.В. Варианты моделей дистанционного образования и их интеграция // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 1. – С. 70-74. – ISSN 1726-667Х
236878
  Рыбас С.Ю. Варианты Морозова / С.Ю. Рыбас. – М., 1984. – 655с.
236879
  Карпюк М.Д. Варианты неличных глагольных форм в современном украинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Карпюк М. Д.; Ужгор. ГУ. – Ужгород, 1981. – 24л.
236880
  Посудиевская О.Р. Варианты осмысления "своего" и "чужого" в раннем творчестве Р. Киплинга: английская и англо-индийская проекции ("Письма Марка", 1887-1888) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 73-78. – ISSN 2312-3036


  "Рассматривается цикл рассказов Р. Киплинга «Письма Марка» (1887-1888), написанных во время поездки писателя по Раджпутане - экзотической индийской территории, которая находилась под протекторатом Британской короны. Особое внимание уделяется специфике ...
236881
   Варианты перехода российской армии на пррофессиональную основу / Э Воробьев, Е Любошиц, Е. Хрусталев, В. Цымбал // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.65-69
236882
  Ермаков С.М. Варианты письменных работ по математике / С.М. Ермаков, В.С. Сабанеев. – Ленинград, 1972. – 84с.
236883
   Варианты письменных работ по математике, предлагавшихся на вступительных экзаменнах в 1964-1968 гг.. – Иркутск, 1970. – 52с.
236884
   Варианты полинациональных литературных языков. – Киев : Наукова думка, 1981. – 280 с.


  В монографии рассматривается вариантность литературных языков,которая облуживает несколько наций и, функционируя на протяжении длительного времени в разных районах мира, претерпевают местные видоизменения. Исследуются два вида языковых ...
236885
  Воронов А.Л. Варианты слов в немецком языке / А.Л. Воронов. – Горький, 1973. – 218с.
236886
  Рогожникова Р.П. Варианты слов в русском языке. / Р.П. Рогожникова. – Москва, 1966. – 160с.
236887
  Михайлова В.И. Варианты терминов и их функционирование в современном английском языке (к вопросу о тождестве слова) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Михайлова В.И.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1976. – 26л.
236888
  Фальцман В.К. Варианты технологической мордернизации России // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 4 (52). – С. 5-18. – ISSN 0201-7083
236889
  Михина А.Ф. Варианты фамилий тюркского происхождения в болгарской диаспоре Северного Приазовья // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 384-390. – ISBN 978-966-489-126-1
236890
  Паулаускене Э.С. Варианты фразеологических единиц в совредменном английском языке. : Автореф... канд.филол.наук: / Паулаускене Э.С.; Моск.гор. пед.ин-т. – М, 1956. – 15л.
236891
  Ядренко М.И. Варианты экзаменационных заданий по математике / М.И. Ядренко, А.Я. Дороговцев. – изд. 2-е, испр. и доп. – Киев, 1983. – 176с.
236892
  Кыдырбаева Р. Варианты эпоса "Манас" / Р. Кыдырбаева. – Фрунзе, 1988. – 158с.
236893
  Адеева В.В. Вариативная фатальность судьбы // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 18-24. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
236894
  Ситникова Е.В. Вариативность ассоциативных связей языковых маркеров национально-культурного сознания лингвокультурного типа // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 122-126. – ISSN 2307-4558


  На сучасному етапі розвитку науки про мову актуальною є проблема співвідношення мовної та етнокультурної свідомості. Етнокультурна специфіка образу мовної свідомості детермінована реальною дійсністю, оскільки явища реальної дійсності, що сприймаються ...
236895
   Вариативность в германских языках. – Калинин
Ч. 1. – 1988. – 128 с.
236896
   Вариативность в германских языках. – Калинин
Ч. 2. – 1988. – 287с.
236897
  Хруцкая Н.В. Вариативность в морфологии. Родовые варианты имен существительных // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 275-284. – ISBN 966-8906-05-5
236898
  Кочетова М.Г. Вариативность в современном английском языке в лингвокультурном контексте // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 73-79. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
236899
  Ладыженская С.Ю. Вариативность вокализма в молодежной речи // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 31-36. – ISSN 2307-4558
236900
  Дородных Анатолий Игнатьевич Вариативность глагольных средств выражения модальных значений в современном литературном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дородных Анатолий Игнатьевич; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1976. – 22л.
236901
  Крылова О.А. Вариативность грамматических форм как источник текстовой экспрессии / О.А. Крылова, Е.Н. Ремчукова // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 2. – С.57-63. – ISSN 0130-9730
236902
  Чеснокова М.В. Вариативность динамических характеристик речи представителей разных возрастных категорий // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 52-57. – ISSN 2307-4558
236903
   Вариативность единиц разных уровней языковой структуры. – Орджоникидзе, 1978. – 138 с.
236904
  Власко Наталья Константиновна Вариативность и норма в синтаксисе современного английского языка в Индии : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Власко Наталья Константиновна; Московский гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 19л.
236905
  Грек А. Вариативность именования главных героев в романе М.А. Шолохова "Тихий Дон" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 22-27. – ISBN 978-617-689-129-1
236906
  Мартынюк А.П. Вариативность морфологических средств выражения видо-временных значений в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Мартынюк А.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 21 с.
236907
  Мартынюк Алла Петровна Вариативность мофологических сердств выражения видо-временных значений в современном английском языке : Дис... канд.филол.наук: 10.02.04 / Мартынюк Алла Петровна; Харьковский гос.ун-т им.А.М.Горького. – Харьков, 1983. – 182л. – Бібліогр.:л.165-179
236908
  Халупко В.Ф. Вариативность некоторых синтаксических конструкций в социолекте студентов ГДР и ФРГ : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Халупко В.Ф.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 24 с.
236909
  Парина И.С. Вариативность немецких идиом и трудности ее словарного описания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 151-158. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
236910
  Крысин Л.П. Вариативность нормы как естественное свойство литературного языка // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 3-8. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 4). – ISSN 0321-1711
236911
  Акимова Н.В. Вариативность понимания как особенность современной интернет-коммуникации // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – C. 34-37. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
236912
  Чекунова Ирина Анатольевна Вариативность прямообъектных конструкций в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Чекунова Ирина Анатольевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 244л. – Бібліогр.:л.192-237
236913
  Назаров Анатолий Иосифович Вариативность серийных ассоциаций / Назаров Анатолий Иосифович, Соколов Роман Владимирович // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 150-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Изучалась изменчивость свободных и тематических серийных ассоциаций, регистрируемых у одних и тех же испытуемых через разные промежутки времени. Такие временные срезы необходимы для получения данных, позволяющих рассматривать ассоциативные процессы ...
236914
  Хруцкая Н.В. Вариативность слова как рефлексия эволюции кодифицированной нормы литературного языка // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 29-33. – ISBN 966-594-839-3
236915
  Погосян В. Вариативность социальных процессов и событий // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.172-185
236916
  Иванова О. Вариативность стыковых согласных в английской спонтанной речи // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 129-138. – ISBN 978-617-7132-02-07
236917
  Абрамович С.Д. Вариативность текста песни "Вставай, страна огромная!" и проблема ее народности // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 185-192
236918
  Алексеева А.Л. Вариативность терминосистемы (на материале англоканадской терминологии орнитофауны) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Алексеева А.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 239л. – Бібліогр.:л.188-205
236919
  Алексева А.Л. Вариативность терминосистемы (на материале англоканадской терминологии орнитофауны) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Алексева А.Л. ; МВиССО УССР, КГУ иа. Т. Шевченко. – Киев, 1987. – 16л.
236920
  Алексева А.Л. Вариативность терминосистемы (на материале англоканадской терминологии орнитофауны) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Алексева А. Л.; МВиССО УССР, КГУ иа. Т. Шевченко. – Киев, 1987. – 17л.
236921
  Трусова О.В. Вариативный подход развития выносливости школьников / О.В. Трусова, Р.Е. Ковалева, К.В. Гамалицкий // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 167-170 : табл. – Библиогр.: 3 назв.
236922
  Меркель М.М. Вариации в зеркале / М.М. Меркель. – Москва, 1980. – 112 с.
236923
   Вариации вектора индукции в Японии / В.И. Бабак, Т.А. Климкович, И.И. Рокитянский, А.В. Терешин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 153-158 : рис. – Библиогр.: с. 158. – ISSN 0203-3100
236924
  Дорман Л.И. Вариации галактических космических лучей / Л.И. Дорман. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 214 с.
236925
   Вариации геомагнитного поля в меловом периоде / А.Ю. Куражковский, Н.А. Куражковская, Б.И. Клайн, В.Ю. Брагин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 930-939 : рис., табл. – Библиогр.: с. 938-939. – ISSN 0016-7886
236926
  Абдуллабеков К.Н. Вариации геомагнитного поля, связанные с упругими напряжениями в земной коре сейсмоактивных районов / К.Н. Абдуллабеков, С.Х. Максудов ; АН УзССР, Ин-т сейсмологии. – Ташкент : Фан, 1975. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 119-127
236927
  Рокитянский И.И. Вариации геомагнитных функций отклика в Японии / И.И. Рокитянский, В.И. Бабак, А.В. Терешин // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 126-138 : рис. – Библиогр.: с. 137. – ISSN 0203-3100
236928
   Вариации глобальных характеристик солнца. – Киев : Наукова думка, 1992. – 304 с. – ISBN 5-12-001905-6


  В монографии приведен исследовательский образ основных проблем и результатов исследования диаметра светимости и активности Солнца, потемнения центр - край на диске Солнца и асимметрии фраунгоферовых линий, движения плазм и структуры магнитного поля, ...
236929
  Фукс Л. Вариации для темной струны / Л. Фукс. – М, 1970. – 373с.
236930
  Джикия Н.Е. Вариации и тождества фразеологических единиц в их отношении к лексической системе языка (На матер. франц. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Джикия Н. Е.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 43л.
236931
   Вариации изотопного отношения 238U/235U в минералах гидротермальных урановых месторождений / И.В. Чернышев, В.Н. Голубев, А.В. Чугаев, А.Н. Баранова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1059-1078 : рис., табл. – Библиогр.: 55 назв. – ISSN 0016-7525
236932
  Кендзера А.В. Вариации интегрального коэффициента усиления грунтами сейсмических колебаний на территории Киева / А.В. Кендзера, Ю.В. Семенова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 1. – С. 129-141 : рис., табл. – Библиогр.: 138-139. – ISSN 0203-3100
236933
  Кошелев В.В. Вариации ионной структуры в нижней части области F-ионосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Кошелев В.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
236934
   Вариации ионосферных параметров во время магнитных бурь в январе-феврале 1974 г.. – М, 1986. – 148с.
236935
   Вариации ионосферы во время магнитосферных возмущений.. – М, 1980. – 131с.
236936
   Вариации компонент вектора индукции и горизонтального тензора перед землетрясением Тохоку 11 марта 2011 г. по данным японских геомагнитных обсерваторий / И.И. Рокитянский, В.И. Трегубенко, В.И. Бабак, А.В. Терешин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 115-130 : рис. – Библиогр.: с. 128-130. – ISSN 0203-3100
236937
  Мавашев Б.Э. Вариации концентрации родона в термоминеральной воде Приташкентского артезианского бассейна в связя с проявлениями сейсмичности в Ташкентской очаговой зоне : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Мавашев Б. Э.; АН Уз.ССР, Отд. наук о Земле, Объед. уч. сов. по геолог. наукам. – Ташкент, 1972. – 20л.
236938
  Дорман Л.И. Вариации космических лучей / Л.И. Дорман. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 492 с.
236939
  Кузьмин А.И. Вариации космических лучей высоких энергий / А.И. Кузьмин. – М, 1964. – 127с.
236940
   Вариации космических лучей и исследование космоса. – Москва : ИЗМИРАН, 1986. – 300 с.
236941
   Вариации космических лучей и солнечный ветер : сб. науч. трудов. – Якутск : СО АН СССР, 1980. – 109 с.
236942
  Белов Борис Александрович Вариации магнитного поля в высоких широтах в связи с условиями в межпланетном пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Белов Борис Александрович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1980. – 13л.
236943
   Вариации магнитного поля в околоземном пространстве.. – М, 1986. – 176с.
236944
  Лейко У.М. Вариации магнитной асимметрии Солнца // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гллав. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и.др.]. – Киев, 2016. – Т. 32, № 6 (192). – С. 56-67. – ISSN 0233-7665
236945
  Иванов Л.Д. Вариации множеств и функций. / Л.Д. Иванов. – М., 1975. – 352с.
236946
  Ронен И. Вариации на пушкинские темы в "Трагедии господина Морна" // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 8. – С. 202-210. – ISSN 0321-1878
236947
  Жилинскайте В. Вариации на тему : юморески и рассказы / В. Жилинскайте. – Москва : Советский писатель, 1983. – 255 с.
236948
  Гулакова М.А. Вариации на тему "еврейского вопроса" в современной России // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 19-24


  Статья посвящена анализу документа "письмо 500" в религиозно-политической жизни современной России. После краткого обзора предпосылок написания данного письма, автор обращается к анализу реакции в международных СМИ, как на явление в дискурсе приемов ...
236949
  Сандрацкий Б.М. Вариации на тему Баха / Б.М. Сандрацкий. – Таллин, 1989. – 142с.
236950
  Баженов Г.В. Вариации на тему любви : повести / Г.В. Баженов. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 365 с.
236951
  Муратханов В. Вариации на тему рока : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 122-125. – ISSN 0130-7673
236952
  Черных Наталия Вариации на тему элегий к Максиму : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 122-126. – ISSN 0130-7673
236953
   Вариации общего содержания диоксида азота в атмосфере на Северном Кавказе / А.Н. Боровский, А.Я. Арабов, Г.С. Голицын, А.Н. Груздев, Н.Ф. Еланский, А.С. Елохов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 2. – С. 29-44 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0130-2906
236954
  Кузнецов С.Н. Вариации радиационных поясов в связи с некоторыми геофизическими явлениями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецов С.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 8л.
236955
  Брянцева В.Н. Вариации Рахманинова на тему Корелли / В.Н. Брянцева. – М., 1961. – 23с.
236956
  Федорова Е.В. Вариации рентгеновского спектра активного ядра галактики NGC 4945 по данным космической обсерватории INTEGRAL / Е.В. Федорова, В.И. Жданов // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 2016. – Т. 32, № 4 (190). – С. 23-35. – ISSN 0233-7665
236957
  Богданов Ю.А. Вариации сейсмоэлектромагнитного фона Земли и сейсмическая активность / Ю.А. Богданов, В.П. Коболев, В.Н. Шуман // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 95-106 : Рис. – Бібліогр.: с.105-106. – ISSN 0203-3100
236958
  Леонтович А.В. Вариационная статистика / А.В. Леонтович. – Москва : Сельхозгиз, 1935. – 204 с.
236959
  Постников М.М. Вариационная теория геодезических / М.М. Постников. – М., 1965. – 248с.
236960
  Фролов Б.Н. Вариационне принципы в тетрадной и компенсирующей трактовках гравитационного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Фролов Б.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
236961
  Калис Х.Э. Вариационно-разностные методы для решения краевых задач / Х.Э. Калис. – Рига, 1989. – 56с.
236962
  Багаев Борис Михайлович Вариационно-разностный метод решения элиптических уравнений с малым параметром при старших производных : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.01.07 / Багаев Борис Михайлович; АН СССР Сб отд. Выч. центр. – Новосибирск, 1981. – 15л.
236963
  Савелов А.А. Вариационное исчисление / А.А. Савелов. – Новосибирск, 1962. – 129с.
236964
  Краснов М.Л. Вариационное исчисление : учеб. пособие / М.Л. Краснов. – Москва : Наука, 1973. – 191 с.
236965
  Буслаев В.С. Вариационное исчисление / В.С. Буслаев. – Ленинград, 1980. – 287 с.
236966
  Коша А. Вариационное исчисление / А. Коша. – М., 1983. – 279 с.
236967
  Эльсгольц Л.Э. Вариационное исчисление : Учебник для физических и физико-математических ф-тов / Л.Э. Эльсгольц. – 6-е изд. – Москва : КомКнига, 2006. – 208 с. – (Классический учебник МГУ). – ISBN 5-484-00425-X
236968
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление в новом изложении / В.П. Ермаков. – Киев : Тип. Императоского Университета Св. Владимира. – Кн.нап.:рос.м.стар.орф.
236969
  Пантелеев А.В. Вариационное исчисление в примерах и задачах : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.В. Пантелеев. – Москва : Высшая школа, 2006. – 272с. – (Прикладная математика для ВТУЗов). – ISBN 5-06-005327-X
236970
  Зейферт Г. Вариационное исчисление в целом [Електронний ресурс] / Г. Зейферт, В. Трельфалль. – Ижевск : Удмуртский университет, 2000. – 160 с. – Вых.ан. оригинала: Москва : Гос. изд-во иностр. лит., 1947. – (Регулярная и хаотическая динамика ; Том 14)
236971
  Андреева Е.А. Вариационное исчисление и методы оптимизации : учебное пособие для студентов математических специальностей и направлений подготовки ун-тов / Е.А. Андреева, В.М. Цирулева. – Москва : Высшая школа, 2006. – 584с. – ISBN 5-06-004746-6
236972
  Поломошнова Р.С. Вариационные задачи на классах аналитических функций в круговом кольце : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Поломошнова Р.С.; Объедин. совет по присуждению учен. степеней по физ.-мат. наукам (математика и механика) при Томском г. – Томск, 1965. – 8л.
236973
  Гольдштейн Ю.Б. Вариационные задачи статики оптимальных стержневых систем. / Ю.Б. Гольдштейн, М.А. Соломещ. – Л., 1980. – 208с.
236974
  Байокки К. Вариационные и квазивариационные неравенства / Клаудио Байокки, Антонио Капело ; пер. с англ. В.И. Агошкова [и др.]. – Москва : Наука, 1988. – 448 с. – Библиогр.: с. 415-445
236975
  Гулд С. Вариационные методы в задачах о собственных значениях. Введение в метод промежуточных задач Ваинштеина / С. Гулд. – Москва : Мир, 1970. – 328 с.
236976
  Михлин С.Г. Вариационные методы в математической физике / С.Г. Михлин. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1970. – 512с.
236977
  Мосолов П.П. Вариационные методы в механике сплошных сред : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 002 / Мосолов П.П.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
236978
  Биргер И.А. Вариационные методы в строительной механике турбомашин / И.А. Биргер, 1959. – 28с.
236979
  Михайлов Ю.А. Вариационные методы в теории нелинейного тепло- и массопереноса / Ю.А. Михайлов, Ю.Т. Глазунов. – Рига : Зинатне, 1985. – 190 с.
236980
  Абрамов Ю.Ш. Вариационные методы в теории операторных пучков : спектр. оптимизация / Ю.Ш. Абрамов ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1983. – 178 с. – Библиогр.: с. 173-178
236981
  Перов А.И. Вариационные методы и теории нелинейных колебаний / А.И. Перов. – Воронеж, 1981. – 196с.
236982
  Марчук И.М. Вариационные методы исследования некоторых краевых задач механики упруго-пластического тела : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Марчук И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 19 с.
236983
  Вайнберг М.М. Вариационные методы исследования нелинейных операторов / М.М. Вайнберг. – Москва, 1956. – 344 с.
236984
  Попова А.А. Вариационные методы приближенного решения краевых задач математической физики с несимметричным оператором : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Попова А.А. ; КГУ. – Киев, 1981. – 23 с.
236985
  Попова А.А. Вариационные методы приближенного решения краевых задач математической физики с несимметричным оператором.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попова А.А.; КГУ. – К., 1981. – 24л.
236986
  Образцов И.Ф. Вариационные методы расчета тонкостенных авиационных пространственных конструкций / Образцов И.Ф. – Москва : Машиностроение, 1966. – 392 с. : черт. – Библиогр.: с. 389
236987
  Юрьев М.С. Вариационные методы теории возмущений и их применение в теории атома : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Юрьев М.С.; ЛГУ. – Л., 1970. – 12л.
236988
  Петров Ю.П. Вариационные методы теории оптимального управления / Ю.П. Петров. – Л., 1977. – 280с.
236989
  Нгуен Ван Тхоа Вариационные принципы в локальной релятивистской электродинамике движущихся сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Нгуен Ван Тхоа; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 13л.
236990
  Био Морис Вариационные принципы в теории теплообмена : Унифицированный анализ диссипативных явлений методом Лагранжа / Био Морис; Пер. с англ. В.Л. Колпащикова и Т.С. Кортневой; Под ред. А.В. Лыкова. – Москва : Энергия, 1975. – 209 с.
236991
  Рудаков В.С. Вариационные принципы для полюсов S-матрицы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рудаков В.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Физ. ф-тет. – Л., 1966. – 6л.
236992
  Жуков М.В. Вариационные расчеты энергии связи и размеров легких ядер / М.В. Жуков, В.Н. Максименко. – Киев, 1971. – 12с.
236993
  Венецкий И.Г. Вариационные ряды и их характеристики / И.Г. Венецкий. – Москва, 1970. – 159с.
236994
  Фоменко Александр Васильевич Вариационный метод в задачах управления и устойчисоти распределенных колебательных процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Фоменко Александр Васильевич; КГУ. – К., 1981. – 20л.
236995
  Лаврентьев М.А. Вариационный метод в краевых задачах для систем уравнений эллиптического типа / М.А. Лаврентьев. – М., 1962. – 136с.
236996
  Колесников В.К. Вариационный метод приближенного решения задачи равновесия плазмы в токамаке и его использование / В.К. Колесников, В.Д. Хаит. – Москва, 1983. – 32с.
236997
  Пахолков Г.А. и др. Вариационный метод синтеза сигналов и фильтров / Г.А. и др. Пахолков. – М., 1981. – 233с.
236998
  Нейман Ю.М. Вариационный метод физической геодезии / Ю.М. Нейман. – Москва : Недра, 1979. – 200 с.
236999
  Кротов В.Ф. Вариационный принцип упругого равновесия пространственно-временного континуума / В.Ф. Кротов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1987. – 111 с.
237000
  Королівський С.М. Вариационный ряд / С.М. Королівський. – К, 1967. – 22с.
<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,