Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>
236001
  Гончаренко М. "Бюджет завдань" як інструмент управління місцевими фінансами : досвід Польщі // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 241-247
236002
  Гусєв В. "Бюджет інноваційного розвитку" як ресурс активізації інноваційних процесів в Україні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 149-157. – Бібліогр.: на 8 пунктів
236003
   "Бюджет розвитку" як засіб стимулювання підприємницької активності в Україні : Збірник наукових статей. – Київ : Сатсанга, 2001. – 107с. – (Безпека економічних трансформацій ; Вип.14). – ISBN 966-95452-7-3
236004
  Яценюк Арсеній "Бюджетний комітет повинен узгодити всі цифри" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 12
236005
  Яценюк Арсеній "Бюджетний комітет повинен узгодити всі цифри" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 12
236006
  Яценюк Арсеній "Бюджетний комітет повинен узгодити всі цифри" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 12
236007
  Карцева Е.Н. Бэтт Дэвис. / Е.Н. Карцева. – М., 1967. – 114с.
236008
  Джами Бэхарестан / Джами, Нур-Эд-Дин Абд-Эр-Рахман Ибн Ахмед, 1935. – 87с.
236009
   Бювети Києва. Якість артезіанської води. – Київ, 2003. – 110с. – ISBN 966-7863-25-5
236010
  Гюго В. Бюг-Жаргаль / В. Гюго. – Х., 1928. – 261с.
236011
  Гюго В. Бюг-Жаргаль / В. Гюго. – Москва, 1958. – 166с.
236012
  Гюго В. Бюг-Жаргаль / В. Гюго. – Волгоград, 1984. – 128с.
236013
  Гюго В. Бюг-Жаргаль. Последний день приговоренного к смерти. Клод Ге. Драмы : [пер. с фр.] / Виктор Гюго ; [сост., вступ. ст. и примеч. М.С. Трескунова ; иллюстрации В.В. Лукашова]. – Москва : Правда, 1987. – 410, [2] с. – (Библиотека зарубежной классики)
236014
  Доценко-Білоус Бюджет-2002: балансування на межі реальності // Нова політика : Науково-публіцистичний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.2-5
236015
  Комаров В. Бюджет-2005: молочные реки и кисельные берега для избирателей // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2004. – № 18. – С. 6-7
236016
  Бадрак В. Бюджет-2020: шлагбаум для розвитку армії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 жовтня (№ 37). – С. 3


  "У 2020 році Міноборони одержить ресурси на утримання армії і трохи на тактичну війну", - сказав мені генерал з 20-річним досвідом підготовки програм і документів у секторі безпеки після ознайомлення з проєктом бюджету програми уряду. Зітхнув і додав: ...
236017
  Шулікін Д. Бюджет-2021: освітній вимір // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 21 грудня (№ 49)
236018
   Бюджет-2023 ухвалено: що додали на освіту і науку? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 листопада (№ 44/45). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793
236019
   Бюджет - 2001 та розвиток міжбюджетних відносин. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 160с. – (Закон. Практика. Проблеми). – ISBN 966-611-078-4
236020
  Штурм Ренэ Бюджет : С прил. ст. доц. М.И. Фридмана: "Наше законодательство о бюджете" / Ренэ Штурма, чл. Ин-та, проф. Шк. полит. наук ; Пер. А.С. Изгоева с 5-го изд., пересмотр. и приведен. в соответствие с новейшими данными. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1907. – [8], 600 с. – (Библиотека "Общественной пользы")
236021
  Брюханов Н.П. Бюджет 1927-28 г. основные задачи нашего экономического строительства / Н.П. Брюханов. – М., 1928. – 96с.
236022
  Полозенко Д.В. Бюджет 2005 - новий етап соціального розвитку : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 25-31 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
236023
   Бюджет Агентства на 1969 год и программа на 1969-74 годы. – Вена, 1968. – 213с.
236024
  Самаєва Ю. Бюджет бідняка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 листопада (№ 42). – С. 1, 9


  "Із 1195 млрд грн видатків держбюджету наступного року 424 млрд держава витратить на погашення боргів та їх обслуговування, 294 млрд - на соціальні виплати і пенсії, 258 млрд - на освіту й медицину, 246 млрд грн - на безпеку та оборону. І все. Якщо ...
236025
  Юкельсон М.Д. Бюджет буржуазной и Советской Литвы : Автореф... канд. экономич.наук: / Юкельсон М.Д.; Моск. финансовый ин-т. – Каунас, 1953. – 30 с.
236026
  Бойко А. Бюджет в системі управління страхової компанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 35-37
236027
   Бюджет времени городского населення. – М, 1971. – 248с.
236028
  Чернов И.В. Бюджет времени и организация труда / И.В. Чернов. – Ростов -на-Дону, 1981. – 168с.
236029
  Думнов Д.И. и др. Бюджет времени населения / Д.И. и др. Думнов. – М., 1984. – 160с.
236030
  Агабекова Н.В. Бюджет времени населения Республики Беларусь: методология проведения обследования и анализ результатов / Н.В. Агабекова, С.В. Новоселова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 74-80 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
236031
  Фомин В.Г. Бюджет времени научного работника / В.Г. Фомин. – Новосибирск, 1967. – 116с.
236032
  Болгов В.И. Бюджет времени при социализме. Теория и методы исследования / В.И. Болгов ; АН СССР, Ин-т социол. исследований. – Москва : Наука, 1973. – 287 с.
236033
   Бюджет времени сельского населения. – М, 1979. – 272с.
236034
   Бюджет времени студента. – Минск : Вышэйшая школа, 1971. – 92 с.
236035
   Бюджет времени студентов - одна из важнейших характеристик их образа жизни. – Каунас
Ч. 1. – 1983. – 162 с.
236036
   Бюджет времени студентов - одна из важнейших характеристик их образа жизни. – Каунас
Ч. 2. – 1983. – 137 с.
236037
  Супрун П.И. Бюджет времени трудящихся / П.И. Супрун. – Москва, 1972. – 175с.
236038
  Яшин Д.Я. Бюджет времени трудящихся и резервы роста производительности труда. (На примере металлургич. предприятия) : Автореф... кандидата эконом.наук: / Яшин Д.Я.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по экон. наукам. – Новосибирск, 1965. – 29л.
236039
   Бюджет времени трудящихся промышленности : (методические рекомендации и материалы исследования). – Москва, 1984. – 135 с.
236040
  Кропотов Д.Н. Бюджет времени учителя / Д.Н. Кропотов. – М, 1926. – 46с.
236041
   Бюджет времени: вопросы изучения и использования. – Новосибирск : Наука, 1977. – 287 с.
236042
  Поляк Г.Б. Бюджет гор. Москвы, его развитие и пути дальнейшего укрепления : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Поляк Г.Б.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1972. – 19л.
236043
  Поляк Г.Б. Бюджет города / Г.Б. Поляк. – М., 1978. – 128 с.
236044
  Койфман Е.Г. Бюджет города Баку. : Автореф... Канд.экон.наук: / Койфман Е.Г.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1956. – 23л.
236045
  Чантладзе А.Э. Бюджет города Тбилиси и некоторые вопросы развития городского хозяйства. : Автореф... канд. экон.наук: / Чантладзе А.Э.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1958. – 33л.
236046
  Швецов Ю. Бюджет государства как общественное достояние // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 119-132. – ISSN 0207-3676
236047
  Тюлюндиева Н. Бюджет государства как политическая категория (концептуальные подходы) // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 17-24. – ISSN 0207-3676
236048
  Шарипов У.З. Бюджет и бюджетная система Ирана / У.З. Шарипов. – М., 1976. – 155с.
236049
   Бюджет и бюджетніе комиссии местных Советов. – М, 1965. – 143с.
236050
  Харченко В.А. Бюджет и его влияние на реализацию программы социально-экономического развития региона // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-13.
236051
  Харченко В.А. Бюджет и его влияние на реализацию программы социально-экономического развития региона // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст.
236052
  Котляревский С.А. Бюджет и местные финансы / С.А. Котляревский. – М, 1926. – 146 с.
236053
  Плотников К.Н. Бюджет и развитие тяжелой промышленности СССР / К.Н. Плотников. – Москва, 1955. – 95с.
236054
  Аднан Бюджет Ирака (1950-1958) : Автореф... канд. эконом.наук: / Аднан аль-Зухейри Ибрагим; АН Аз.ССР. Ин-т народов Ближнего и СРеднего Востока. – Баку, 1969. – 57л.
236055
  Павлюк К.В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України / Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України; К.В. Павлюк. – Київ : НДФІ, 2006. – 584с. – ISBN 966-7675-31-9
236056
  Воробйов Ю.М. Бюджет і податки: взаємозв"язок і протиріччя // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 4 (9). – С. 6-12
236057
  Єпіфанов А.О. Бюджет і фінансова політика України : Навчальний посібник для студентів економічних факультетів вузів. / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, І.І. Д"яконова. – Київ : Наукова думка, 1997. – 304с. – ISBN 966-00-00121-5
236058
  Єпіфанов А.О. Бюджет і фінансова політика України : Навч. посіб. / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, І.І. Д"яконова. – 2-ге вид-ня. – Київ : Наукова думка, 1999. – 304с. – ISBN 966-00-0520-2
236059
  Падейский Н.А. Бюджет капиталистического государства / Н.А. Падейский. – М, 1957. – 56с.
236060
  Богачевский М.Б. Бюджет капиталистического государства / М.Б. Богачевский. – Москва : Госфиниздат, 1960. – 196 с.
236061
  Сікора І. Бюджет Києва 2017: "ручні" пріоритети під прикриттям формальної прозорості // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 1, 7


  "Демонструючи певний прогрес у дотриманні нескладних законодавчих вимог щодо оприлюднення проекту та термінів затвердження столичного кошторису, Київрада навіть забезпечує фасадну прозорість процесу — публікує протоколи роботи постійних комісій і ...
236062
  Гэ Бюджет Китая в переходной период / Гэ, Чжи-Да. – М., 1958. – 252с.
236063
  Байрачний О.С. Бюджет колгоспної сім"ї / О.С. Байрачний. – Харків : Кн. вид-во, 1959. – 47 с.
236064
  Чуприна Л. Бюджет Конституційного Суду України - одна з гарантій здійснення конституційної юрисдикції в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36-43
236065
  Шулікін Д. Бюджет країни, яка воює: що з освітою і наукою? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 3 жовтня (№ 38/39). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793


  Проєкт Державного бюджету України на 2023 рік презентували у сесійній залі Верховної Ради 21 вересня. Половину запланованих видатків головного кошторису країни передбачено на сферу оборони і безпеки. Щодо освіти і науки: порівняно з 2022 роком ...
236066
   Бюджет крестьян Харьковской кубернии в 1922-23 году. – Х, 1924. – 78с.
236067
  Студенский Г.А. Бюджет крестьянского хозяйства / Г.А. Студенский. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1927. – 166с.
236068
  Скачко А.Б. Бюджет мира и бюджет войны. / А.Б. Скачко. – М., 1958. – 32с.
236069
  Балацький Є.О. Бюджет міста у системі фінансів території : монографія / Є.О. Балацький. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – 301, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 274-286. – ISBN 978-966-8958-71-7
236070
   Бюджет міста Харкова на 1946 рік та виконання бюджету міста за 1945 рік. – Х, 1946. – 111с.
236071
   Бюджет міста Харкова на 1947 рік та виконання бюджету міста за 1946 рік. – Х, 1946. – 80с.
236072
  Поляк Г.Б. Бюджет Москвы / Г.Б. Поляк. – М., 1968. – 208с.
236073
  Черник Д.Г. Бюджет Москвы: взгляд сквозь столетие, 1890-1990 / Д.Г. Черник. – Москва, 1991. – 190 с.
236074
  Ипатов П.Ф. Бюджет Московской области в четвертой сталинской пятилетке. : Автореф... канд. эконом.наук: / Ипатов П.Ф.; Москов. фин. ин-тут. – Москва, 1953. – 16 л.
236075
  Ипатов П.Ф. Бюджет Московской области в четвертой сталинской пятилетке. : Автореф... канд. эконом.наук: / Ипатов П.Ф.; Москов. фин. ин-тут. – Москва, 1953. – 15 л.
236076
  Винокур Р.Д. Бюджет народного благополучия / Р.Д. Винокур, В.С. Куликов. – Москва, 1965. – 32с.
236077
   Бюджет Одеської округи на 1929-30 р.. – Одеса, 1930. – 35с.
236078
   Бюджет освіти і науки - 2018 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 15 січня (№ 1/2). – С. 6. – ISSN 2219-5793
236079
  Когут І. Бюджет освіти і науки 2018: що пропонує уряд / І. Когут, Є. Стадний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 12


  "Уряд підготував проект бюджету освіти і науки. П"ять років поспіль ми аналізуємо проект бюджетних видатків на освіту і науку на етапі його подачі Урядом та після прийняття парламентом. Озираючись назад, можемо сказати, що проект 2018 року більше ...
236080
  Огонь Ц.Г. Бюджет освіти: підсумки та напрями вдосконалення // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-27.
236081
   Бюджет Пенсійного фонду України на 2012 рік // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2012. – № 2 (116). – С. 8-9
236082
  Савченко А.Г. Бюджет повної зайнятості та фіскальна політика : фінансова політика й економічне регулювання / А.Г. Савченко, С.М. Соломенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-12 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
236083
  Рябошлик Володимир Бюджет послабив оподаткування сигарет // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 2. – С. 76-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
236084
  Русское техническое общество. Постоянная комиссия по техническому образованию Бюджет Постоянной комиссии по техническому образованию. – Санкт-Петербург : [Б. и.]
На 1910 год. – 1910. – 21, 4 с.
236085
  Шулікін Д. Бюджет пристрасті // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 28 грудня (№ 52)


  Законопроект про держбюджет на 2016-й р., "під ялинку", а також низка інших законопроектів, які безпосередньо стосуються сфери освіти і науки, викликали великий резонанс у суспільстві. Як зміниться життя галузі?
236086
  Жук Л.А. Бюджет рабочего времени и его использование в органах внутренних дел / Л.А. Жук. – К., 1975. – 36с.
236087
  Татарская Н.Н. Бюджет рабочей семьи / Н.Н. Татарская, А.В. Гурьянов. – М., 1957. – 31с.
236088
  Ильинский В. Бюджет рабочих СССР в 1922-1926 годах / В. Ильинский. – Москва-Л., 1928. – 124с.
236089
  Алексеев В.П. Бюджет Разряда в 1650-52 гг. : Новый документ к истории земского собора 1648-49 г. / В. Алексеев. – Москва : Печатня А.И. Снегиревой,, 1900. – 23 с.
236090
  Буковинський С.А. Бюджет розвитку та пріоритети бюджетних інвестицій / С.А. Буковинський, В.А. Комаров // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 3-19
236091
  Батажок С.Г. Бюджет розвитку територіальної громади в умовах обмеженості формування доходів місцевих бюджетів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (253). – С. 152-161. – ISSN 2522-1620
236092
  Запатріна І.В. Бюджет розвитку у контексті забезпечення економічного зростання в Україні // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 43-55 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
236093
  Ляхов П.А. Бюджет советского государства / П.А. Ляхов. – Л., 1951. – 32с.
236094
  Плотников К.Н. Бюджет Советского государства / К.Н. Плотников. – Москва, 1945. – 105с.
236095
  Плотников К.Н. Бюджет Советского социалистического государства / К.Н. Плотников. – Москва, 1950. – 32 с.
236096
  Лион В.Я. Бюджет советской семьи / В.Я. Лион. – Москва, 1965. – 32с.
236097
  Саенко О.П. Бюджет советской семьи / О.П. Саенко. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
236098
  Скачко А.Б. Бюджет Соединенных Штатов Америки на службу агрессии. : Автореф... Аанд.экон.наук: / Скачко А.Б.; МВО СССР.Моск.финанс.ин-т. – Москва, 1952. – 19 с.
236099
  Плотников К.Н. Бюджет социалистического государства / К.Н. Плотников. – Ленинград, 1948. – 372 с.
236100
  Шеховцов Г.К. Бюджет социалистического государства / Г.К. Шеховцов. – М., 1983. – 167с.
236101
  Брюханов Н. Бюджет социалистического строительства / Н. Брюханов. – М.0Л., 1929. – 64с.
236102
  Лавров В.В. Бюджет страны социализма / В.В. Лавров. – М., 1950. – 88с.
236103
  Субботович Ю. Бюджет у механізмі реалізації фінансової політики держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 11-13. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються специфічні риси бюджетних відносин притаманних вітчизняному розвитку економічної системи з огляду на необхідність реалізації тактичних та стратегічних цілей фінансової політики держави. Besides this article studies the specific ...
236104
  Скворцова С.Я. Бюджет у світлі теорій суспільного блага і суспільного вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 46-48. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається сутність бюджету в світлі теорій суспільного блага і суспільного вибору і світовий досвід теорії і практики його функціонування. The essence of the budget in the light of the theories of public good and public choice and world"s ...
236105
  Єпіфанов А.О. Бюджет України : монографія : у двох книках / А.О. Єпіфанов, І.І. Д"яконова, І.В. Сало. – Суми : УАБС НБУ. – ISBN 978-966-8958-61-8
Кн. 1 : Бюджет - головна ланка фінансів держави. – 2010. – 201 с.
236106
  Єпіфанов А.О. Бюджет України : монографія : у двох книгах / А.О. Єпіфанов, І.І. Д"яконова, І.В. Сало. – Суми : УАБС НБУ. – ISBN 978-966-8958-62-5
Кн. 2 : Виконання бюджету. – 2010. – 187 с.
236107
  Воробйов О.І. Бюджет України: стан та перспективи // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2013. – № 2 (21). – С. 12-18
236108
  Гай-Нижник Бюджет Української держави за гетьманату Павла Скоропадського // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.55-59
236109
  Патриляк І. Бюджет університету... Як це було в 1834 // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 4


  Про фінансування університетської освіти з часів заснування університету. Про кошти, які виділяв уряд в різні роки існування університету та про оклади працівників. Проведено статистичний аналіз фінансування.
236110
  Сизоненко О. Бюджет участі в системі публічних фінансів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 111-120. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
236111
  Іщйкін К.Є. Бюджет участі: особливості запозичення досвіду // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 145-152. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
236112
  Бова А.А. Бюджет часу київського студентства (досвід соціологічного дослідження) / А.А. Бова, О.А. Бєлєнок // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (57). – C. 8-18. – ISSN 1681-116Х


  Об"єктом дослідження є студентська молодь денних відділень чотирьох київських ВНЗ: КНУ ім. Т. Шевченка, НТУУ"КПІ", КНУ кльтури і мистецтв, НПУ ім. М. Драгоманова.
236113
  Абкин Г. Бюджет школьного времени : по материалам кружков по НОТ при базовых метод. об-ниях / Г. Абкин, Н. Жинкин. – Москва : Новая Москва, 1927. – 56 с. – (Центральная педагогическая лаборатория МОНО)
236114
  Качула С.В. Бюджет як джерело фінансового забезпечення розвитку людського потенціалу в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 26/1. – С. 176-183. – ISSN 2306-546X
236115
  Корягін М.В. Бюджет як економічна категорія та його значення у ринковій економіці // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 226-231. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
236116
  Макогон В.Д. Бюджет як інструмент економічного зростання // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 28/1. – С. 203-208. – ISSN 2306-546X
236117
  Гусаревич Н.В. Бюджет як інструмент соціально-економічного розвитку країни // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 212-216. – ISSN 2306-546X
236118
  Канєва Т.В. Бюджет як інструмент соціально-економічного розвитку країни // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 45-51. – ISSN 2306-6814
236119
  Михайленко С.В. Бюджет як об"єкт управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 154-160. – ISSN 1993-6788
236120
  Юрій С. Бюджет, бюджетна доктрина та бюджетна політика держави: сучасна парадигма, іманентний детермінізм, реалії і перспективи / С. Юрій, В. Дем"янишин // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 7-27. – ISSN 1818-5754
236121
  Брюханов Н.П. Бюджет, финансы, хозяйство СССР в 1926-1927 г. / Н.П. Брюханов. – М., 1927. – 98с.
236122
  Огонь Ц.Г. Бюджет: взаємозалежність зобов"язань і фінансових можливостей держави // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 2 (219). – С. 7-18. – ISSN 2305-7645
236123
   Бюджет: цифри і новації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Як прийнятий Закон України "Про держбюджет на 2017 рік" позначиться на розвитку освіти?
236124
   Бюджети домовлодінь Одеси за 1928 рік. – Одеса, 1929. – 20с.
236125
   Бюджети міських домоволодінь за 1925 - 26 рік. – Х, 1929. – 38с.
236126
  Саманцов О.П. Бюджети промислових робітників поч. XX ст. у дослідженні С. Прокоповича // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 248-258. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Дослідження сімейних бюджетів робітників дозволяє фахівцям аналізувати реальне економічне становище та прогнозувати зміни у різних суспільних групах населення. Набувши свого поширення на поч. ХХ ст., вони стали головним джерелом інформації про ...
236127
   Бюджети робітників и службовців у 1928 - 29 р.. – Х, 1930. – 72с.
236128
  Сторонянська І.З. Бюджети розвитку місцевих бюджетів: проблеми формування та використання в контексті поглиблення фінансової децентралізації / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 5 (246). – С. 34-47. – ISSN 2305-7645
236129
  Запорожець И. Бюджетирование в системе управления судностроительным предприятием : суднобудівельна промисловість // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 46-47 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
236130
  Костырко Р.А. Бюджетирование денежных потоков предприятия / Р.А. Костырко, Н.В. Перловская // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 2. – С. 119-127. – Бібліогр.: на 14 пунктів
236131
  Волкова О.Н. Бюджетирование и финансовый контроль в коммерческих организациях / О.Н. Волкова. – Москва : Финансы и статистика, 2005. – 272с. – ISBN 5-279-02731-6
236132
  Бабин М.М. Бюджетирование как инструмент контроллинга в системе управления затратами сельскохозяйственных предприятий // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 31-33 : рис. – Библиогр.: 8 назв
236133
  Дикки Т. Бюджетирование малого бизнеса. Азбука предпринимательства. Практические советы, как достигнуть финансового успеха / Т. Дикки. – Санкт-Петербург : Полигон, 1999. – 240с. – ISBN 5-89173-057-Х
236134
  Романов П. Бюджетирование с чистого листа / Пётр Романов // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 10-11. – ISSN 0869-4915


  В 1970 г. американский экономист Петер А. Пирр опубликовал статью, в которой впервые в истории управления финансами изложил концепцию "бюджетирования с нуля". Ее суть состояла в том, что все виды деятельности, а также относящиеся к ним расходы и доходы ...
236135
  Солоха Д.В. Бюджетна безпека держави як умова для економічного зростання // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 303 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 47-55. – (Серія "Економіка")
236136
  Тимчишин Ю.В. Бюджетна безпека регіонів України в умовах децентралізації державного управління // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 3 (93). – C. 106-114. – ISSN 1562-0905
236137
  Глущенко Ю.А. Бюджетна безпека та проблеми наповнення місцевих бюджетів в умовах децентралізації управління в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 1. – С. 122-131. – ISSN 2220-1394
236138
  Онищенко С.В. Бюджетна безпека України в умовах фінансової глобалізації : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Онищенко Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 475 арк. – Додатки: арк. 433-475. – Бібліогр.: арк. 381-432
236139
  Онищенко С.В. Бюджетна безпека України в умовах фінансової глобалізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Онищенко Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 60 назв
236140
  Кошіль А.П. Бюджетна безпека України: напрями вдосконалення / А.П. Кошіль, Ю.І. Пантак // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 63-64
236141
  Онищенко С.В. Бюджетна безпека Украни: сутність, загрози та шляхи забезпечення : монографія / С.В. Онищенко. – Київ : Знання України, 2017. – 403, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 340-372 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-411-3
236142
  Вудвуд В.В. Бюджетна безпека як важливий фактор соціально-економічного розвитку держави / В.В. Вудвуд, А.О. Рудько // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2 (78), лютий 2020 р. – С. 28-31. – ISSN 2304-5809
236143
  Бондарук Т.Г. Бюджетна безпека як фактор економічного розвитку держави / Т.Г. Бондарук, Л.Є. Момотюк, О.С. Бондарук // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 40-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
236144
  Сукач О.М. Бюджетна децентралізація в Україні: проблеми і перспективи / О.М. Сукач, Н.О. Луценко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 120-127. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (23)). – ISSN 2078-1628
236145
  Корень Н.В. Бюджетна децентралізація в Україні: результати реформи та пріоритети розвитку // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 2 (43) : Серія "Економіка". – С. 81-88. – (Серія "Економіка" ; № 2 (43)). – ISSN 2306-5664
236146
  Наконечна Г. Бюджетна децентралізація в Україні: сутність та основні переваги реалізації реформи / Г. Наконечна, Н. Матвійчук // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 1 (13). – С. 39-44. – ISSN 2409-4544
236147
  Шапоренко О.О. Бюджетна децентралізація в Україні: сучасний стан та подальші кроки // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 3 (59). – С. 13-22. – ISSN 2222-8810
236148
  Возняк Г. Бюджетна децентралізація й економічний ріст регіонів України: аналіз та оцінка // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 105-117. – ISSN 1818-5754
236149
  Субботович Ю. Бюджетна децентралізація та зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-46. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми та запропоновано шляхи розвитку системи управління фінансами на місцевому рівні, в контексті формування адекватної вимогам сучасності системи доходів місцевих бюджетів та підвищення ефективності здійснення видатків в Україні. ...
236150
  Кнір М. Бюджетна децентралізація та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів України / М. Кнір, В. Делас, Н. Будник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 11-18. – (Економіка ; вип. 5 (212)). – ISSN 1728-3817
236151
  Тітенко З.М. Бюджетна децентралізація як фактор розвитку сільських територій України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 87-91 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
236152
  Возняк Г.В. Бюджетна децентралізація: європейський досвід та перспективи для України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С. 56-62. – ISSN 2071-4653
236153
  Далєвська Т. Бюджетна децентралізація: передумови та напрями реалізації // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 149-159. – ISSN 1818-5754
236154
  Палкін А. Бюджетна децентралізація: самодостатність чи самоуправство? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 11-24 червня (№ 22/23)
236155
  Баранова В. Бюджетна децентралізація: стан та перспективи / В. Баранова, Г. Немченко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 6 (238). – C. 18-29. – ISSN 2409-9260
236156
  Гавриленко А.С. Бюджетна децентралізація: стан та проблеми в умовах України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 158-161. – ISSN 2220-1394
236157
  Чернадчук В.Д. Бюджетна діяльність як сфера виникнення та розвитку бюджетних правовідносин // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 65-70
236158
  Леонець А. Бюджетна дотація для сільськогосподарських товаровиробників // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 37
236159
  Никифоров А.Є. Бюджетна ефективність податкового стимулювання інноваційної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (306). – С. 97-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2305-7645
236160
  Борзенкова О.Д. Бюджетна ефективність податку на прибуток в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 30-36


  Розглянуто методологічні підходи до аналізу бюджетної ефективності податків. Проаналізовано бюджетну ефективність податку на прибуток підприємств в Україні та обгрунтоване визначення бюджетоутворюючих елементів податку.
236161
  Полозенко Д. Бюджетна і кредитна політика України на сучасному етапі : макроекономіка / Д. Полозенко, К. Раєвський // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 10 (163), ч. 2 : Бухгалтерський облік фінансових інструментів у банках України. – С. 7-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
236162
  Полозенко Д. Бюджетна і кредитна політика України на сучасному етапі / Д. Полозенко, К. Раєвський // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 10 (164). – С. 7-10
236163
   Бюджетна і податкова системи України у запитаннях і відповідях : навчальний посібник / [М.І. Бондар та ін. ; передм. Т.І. Єфименко] ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 333, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 209-210. – (Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-44-6
236164
  Тимошик М. Бюджетна інтелігенція, вихована колоніальною владою: Чому значна її частина все ще в неприхованій опозиції до українського національного відродження? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 9-15 серпня (№ 32)


  "За свою більше ніж 45-літню журналістську практику не вперше стикаюся з випадками, коли мої публікації викликали в когось гнів і обурення. Здебільше йшлося про конкретних посадовців різних рівнів, неспростовні факти про неправедну діяльність яких ...
236165
  Ринзак В. Бюджетна класифікація та її роль у реформуванні бухгалтерського обліку та звітності // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2013. – № 3 (86). – С. 41-44


  Інтерв"ю з докт. філолог. наук, зав. кафедрою мови та стилістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Наталією Шумаровою про культуру мовлення.
236166
  Чеберяко О.В. Бюджетна комісія при ВУЦВК (1922 - 1929 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 420-426. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074


  У даній статті на основі документів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, нормативних актів і даних періодичних видань висвітлюється історія становлення та функціонування бюджетної комісії Всеукраїнського ...
236167
  Бандида М. Бюджетна компонента місцевої влади / М. Бандида, Д. Гризоглазов // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 39-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
236168
  Подвальникова О.А. Бюджетна незбалансованість як фактор фінансової нестабільності ЄС // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 18-20. – ISSN 1728-6220


  Аналізуються особливості бюджетної системи Європейського Союзу, а також специфіка формування національних бюджетів держав - члені ЄС.
236169
  Борщ А.Г. Бюджетна підтримка аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів в економіці України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 2 (172). – С. 111-116
236170
  Маленька І.М. Бюджетна підтримка аграрного сектору економіки України: стан та проблеми / І.М. Маленька, С.Д. Лучик // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 294-303. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
236171
  Супіханов Б.К. Бюджетна підтримка сільського господарства // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 2. – С. 61-66.
236172
  Цибок В.О. Бюджетна підтримка сільськогосподарських підприємств України за рахунок спеціального режиму справляння ПДВ : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 71-79 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв
236173
  Запатріна І.В. Бюджетна підтримка як елемент розвитку публічно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-10. – Бібліогр.: с. 6


  Проаналізовано підходи, що застосовуються до бюджетної підтримки житлово-комунального господарства України. Запропоновано шляхи поліпшення бюджетного регулювання реформування й розвитку цієї надзвичайно важливої для життєзабезпечення суспільства галузі ...
236174
  Запатріна І.В. Бюджетна підтримка як елемент розвитку публічно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-10. – Бібліогр.: с. 6


  Проаналізовано підходи, що застосовуються до бюджетної підтримки житлово-комунального господарства України. Запропоновано шляхи поліпшення бюджетного регулювання реформування й розвитку цієї надзвичайно важливої для життєзабезпечення суспільства галузі ...
236175
  Запатріна І.В. Бюджетна підтримка як елемент розвитку публічно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-10.
236176
  Палійчук Т.В. Бюджетна політика АПК України на сучасному етапі // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 72-73
236177
  Субботович Ю.Л. Бюджетна політика в забезпеченні соціально-економічного розвитку / Ю.Л. Субботович, Л.М. Демиденко, Г.В. Артамонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються актуальні питання реалізації бюджетної політики 2007 року. The article is devoted of some aspects of forming Ukrainian fiscal policy.
236178
  Заїчко І.В. Бюджетна політика в контексті макроекономічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 67-69
236179
  Мазуренко В.П. Бюджетна політика в розвинених країнах в умовах фінансово-економічної кризи 2008-2009 років: уроки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 126-137. – ISSN 2308-6912


  У статті висвітлено світовий досвід реалізації бюджетної політики, зо- крема здійснено аналіз бюджетної політики в розвинених країнах, обґрунтовано напрями удосконалення бюджетної політики в Україні. This article deals with global experience in ...
236180
  Цицик Р.В. Бюджетна політика в структурній перебудові економіки України // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 226-227. – ISBN 978-966-188-293-4
236181
   Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки : аналіт. доповідь / [Молдован О.О. та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : Фенікс, 2012. – 75, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-287-2
236182
  Пасічник В.А. Бюджетна політика в умовах економічних перетворень // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 126-131. – ISSN 2222-4459
236183
  Чугунов І.Я. Бюджетна політика в умовах трансформації економіки / І.Я. Чугунов, К.В. Брижан // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 241-251. – ISSN 2306-546X
236184
  Возняк Г.В. Бюджетна політика в умовах трансформації фінансових основ місцевого самоврядування в Україні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 82-85. – ISSN 1728-6220
236185
  Сторонянська І. Бюджетна політика в умовах формування моделі конвергентного регіонального розвитку в Україні : фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (580). – С. 43-52 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
236186
  Дишлева А.М. Бюджетна політика в умовах циклічного розвитку економіки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 3 (52). – С. 59-68
236187
  Полинюк Н. Бюджетна політика держави в умовах децентралізаційних реформ в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 132-137. – ISSN 2078-5860


  Досліджено роль бюджетної політики як важливої складової системи державного регулювання економіки. Здійснено аналіз основних аспектів формування та реалізації бюджетної політики України. Визначено пріоритетні напрями проведення фінансової ...
236188
  Лисяк Л.В. Бюджетна політика держави в умовах фінансової глобалізації // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 15-20.
236189
  Луніна І.О. Бюджетна політика держави та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-6. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано динаміку та рівень доходів місцевих бюджетів України у контексті створення умов для соціально-економічного розвитку регіонів. Обґрунтовано середньострокові завдання щодо підвищення ефективності інвестиційних видатків місцевих бюджетів та ...
236190
  Дем"янишин В. Бюджетна політика держави: концептуальні засади, ефективність, розвиток стратегії і тактики // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 7-20. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
236191
  Татарчук М.І. Бюджетна політика економічного розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 68-74. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
236192
  Мітал О.Г. Бюджетна політика європейських країн в умовах фінансово-економічної кризи // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 28-34
236193
  Пасічний М.Д. Бюджетна політика за умов економічної кризи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – C. 28-32. – ISSN 2306-6814
236194
  Тарангул Л.Л. Бюджетна політика забезпечення місцевих інноваційних програм / Л.Л. Тарангул, О.А. Крамаренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 346-351. – ISSN 2222-4459
236195
  Мискін Ю.І. Бюджетна політика забезпечення соціально-економічного розвитку України : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.08 / Мискін Юрій Ігоревич ; М-во фінансів України, Ін-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2020. – 35 с. – Бібліогр.: 51 назва
236196
  Лютий І.О. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України / І.О. Лютий, Л.М. Демиденко, Ю.Л. Субботович // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 3-12
236197
  Захарін С.В. Бюджетна політика інвестиційної активності // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-62 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
236198
  Савчук С.В. Бюджетна політика на місцевому рівні в контексті забезпечення соціального розвитку регіону / С.В. Савчук, З.М. Комінко // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 103-105. – ISBN 978-966-654-490-5
236199
  Діденко Н.Г. Бюджетна політика нейтральних країн - членів ЄС в оборонній сфері: досвід для України / Н.Г. Діденко, В.В. Цвірова // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 176-182. – ISSN 2306-5664
236200
  Возняк Г.В. Бюджетна політика регіонів України у фокусі реформи фінансової децентралізації: концептуалізація та напрями вдосконалення / Г.В. Возняк, А.О. Пелехатий // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 170-177
236201
  Возняк Г.В. Бюджетна політика розвитку регіонів України: сучасна парадигма та орієнтири подальших реформ : монографія / Г.В. Возняк ; [наук. ред. Сторонянська І.З.] ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України", 2016. – 519, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 423-448 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7975-9
236202
  Пелехатий А.О. Бюджетна політика розвитку територій: методологія дослідження // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 476-484. – ISSN 2222-4459
236203
  Запатріна І.В. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації : бюджет / І.В. Запатріна, Т.Б. Лебеда // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-45 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
236204
  Василенко Д.В. Бюджетна політика США. Сучасний стан та актуальні проблеми // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 98-110. – ISSN 2221-5719
236205
   Бюджетна політика та боргова стратегія України у 2003 році. – Київ, 2002. – 96с. – ISBN 966-02-1591-6
236206
  Пасічний М.Д. Бюджетна політика та економічний розвиток // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 44. – С. 153-164. – ISSN 2306-546X
236207
  Сизов А.І. Бюджетна політика та її вплив на фінансову безпеку держави / А.І. Сизов, О.П. Остапенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теоретичні основи бюджетної політики як складової фінансової системи держави з її цілями та механізмом реалізації. Також звертається увага на основні напрями реалізації бюджетної політики, що дозволять державі ефективно реагувати ...
236208
  Пушко-Цибуляк Бюджетна політика та контроль, як складові та інструменти соціального розвитку // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 133-135
236209
  Пелехатий А.О. Бюджетна політика у забезпеченні розвитку територій: концептуальні домінанти та напрями модернізації : монографія / А.О. Пелехатий ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 385, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-371 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0537-2
236210
   Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : У 6-ти томах. – Київ : НДФІ. – ISBN 966-7675-20-3; 966-7675-16-5 (т.1)
Т.1 : Пріоритети бюджетної політики та економічне зростання в Україні. – 2004. – 640с.
236211
   Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : У 6-ти томах. – Київ : НДФІ. – ISBN 966-7675-20-3; 966-7675-14-9 (т.2)
Т.2 : Соціальна спрямованість бюджетної політики. – 2004. – 376с.
236212
   Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : У 6-ти томах. – Київ : НДФІ. – ISBN 966-7675-20-3; 966-7675-12-2 (т.3)
Т.3 : Розвиток системи податків як основи зміцнення державних фінансів. – 2004. – 308с.
236213
   Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : У 6-ти томах. – Київ : НДФІ. – ISBN 966-7675-20-3; 966-7675-18-1 (т.4)
Т.4 : Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі. – 2004. – 368с.
236214
   Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : У 6-ти томах / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, О.І. Барановський, Ю.М. та ін. Пахомов; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України; За ред. М.Я. Азарова та ін.; Авт.: М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, О.І. Барановський, Ю.М. Пахомов та ін. – Київ : НДФІ. – ISBN 966-7675-20-3; 966-7675-13-0 (т.5)
Т.5 : Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування. – 2004. – 400с.
236215
   Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : У 6-ти томах / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, О.І. Барановський, Ю.М. та ін. Пахомов; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України; Редкол.: М.Я. Азаров, В.М. Геєць та ін.; Авт.: М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, О.І. Барановський, Ю.М. Пахомов та ін. – Київ : НДФІ. – ISBN 966-7675-20-3; 966-7675-15-7 (т.6)
Т.6 : Підвищення ефективності боргової політики держави. – 2004. – 348с.
236216
  Гаврилова Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 62-70. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
236217
  Григорська О.С. Бюджетна політика у системі соціально-економічного розвитку суспільства // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 183-184. – ISBN 978-966-188-219-4
236218
  Петраш С.Р. Бюджетна політика у системі управління місцевими фінансами // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 164-165
236219
  Лисяк Л. Бюджетна політика у сфері видатків в координатах соціального розвитку / Л. Лисяк, С. Качула, А. Абдін // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 39-55 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
236220
  Сидор І. Бюджетна політика у функціонуванні соціальної сфери: проблеми визначення ефективності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 31-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
236221
  Жибер Т.В. Бюджетна політика України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 7-11
236222
  Воробей Г.М. Бюджетна політика України // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 49-51
236223
  Макієнко Н.В. Бюджетна політика України в умовах трансформації суспільства / Н.В. Макієнко, Я.О. Кисіль // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 68-70
236224
  Цицик Р.В. Бюджетна політика України на сучасному етапі: проблеми та перспективи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 334-335. – ISBN 978-966-188-219-4
236225
  Шеїн О.Ю. Бюджетна політика України у контексті економічної безпеки: теоретичні і практичні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8 (254/255). – С. 35-41. – ISSN 2522-1620
236226
  Чеберяко О. Бюджетна політика України у сфері видатків як базис перспективного економічного розвитку / О. Чеберяко, О. Клекота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Досліджено основні тенденції бюджетної політики у сфері видатків як основної умови удосконалення системи управління бюджетними видатками. Проаналізовано структуру видатків бюджетів на різних рівнях та основні напрями використання бюджетних видатків. ...
236227
  Джура І.С. Бюджетна політика України, напрями визначення її розвитку // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 55-58
236228
  Петричко М.М. Бюджетна політика України: реалії та перспективи // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 247-256. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (3)). – ISSN 2313-8114
236229
  Височина А.В. Бюджетна політика України: сучасний стан, проблеми та перспективи // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 2 (35). – С. 17-21. – ISSN 2077-6330
236230
  Рибалко Н.О. Бюджетна політика України: теоретико-методичні засади, мета та основні завдання в 2012-2013 роках // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 2 (141). – С. 24-26
236231
  Сідельникова Л.П. Бюджетна політика фінансового забезпечення обороноздатності України / Л.П. Сідельникова, С.О. Рудик // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 2. – С. 56-67. – ISSN 2313-8246
236232
  Григорська О. Бюджетна політика як інструмент державного регулювання економіки // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 29-33


  Розглянуто роль та місце бюджетної політики в системі державного регулювання. Розкрито зміст понять бюджетна політика, бюджетне регулювання та державне регулювання економіки.
236233
  Онофрійчук І.Г. Бюджетна політика як інструмент економічного зростання України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 70-71
236234
  Собчук С.І. Бюджетна політика як інструмент економічного розвитку країни // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 156-162. – (Економічні науки ; вип. 4 (60)). – ISSN 2310-8185
236235
  Сокровольська Н.Я. Бюджетна політика як інструмент інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.12. – С. 318-324. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
236236
  Кухарська Г.З. Бюджетна політика як інструмент розвитку економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 77-81. – ISSN 2306-6814
236237
  Гребеник К.В. Бюджетна політика як складова державного регулювання економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 193-198. – ISSN 2222-4459
236238
  Буряк О.В. Бюджетна політика, інноваційна спрямованість розвитку та соціалізація економіки США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-13. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті, з позицій використання в Україні при формуванні стратегічних цілей та інституціональних основ бюджетної політики постперехідного періоду, досліджуються методологічні, теоретичні та практичні засади взаємодії держави та корпоративного капіталу ...
236239
  Двігун А.О. Бюджетна політики у сфері вищої освіти як чинник розвитку конкуренції на ринку освітніх послуг України / А.О. Двігун, О.І. Дацко // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 3 (60). – С. 65-75
236240
  Кудряшов В.П. Бюджетна резолюція: пропозиції з удосконалення // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 21-32.
236241
  Мітюков І.О. Бюджетна реформа й основні напрями удосконалення бюджетної політики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.16-23
236242
   Бюджетна реформа: крок за кроком : дайджест аналітичних матеріалів. – Київ
№ 2. – 2001
236243
   Бюджетна реформа: крок за кроком : дайджест аналітичних матеріалів. – Київ
№ 3. – 2001
236244
   Бюджетна реформа: крок за кроком : дайджест аналітичних матеріалів. – Київ
№ 5. – 2001
236245
   Бюджетна реформа: крок за кроком : дайджест аналітичних матеріалів. – Київ
№ 6. – 2001
236246
  Сунцова О.О. Бюджетна реформа: особливості та перспективи формування місцевих бюджетів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.24-30
236247
  Іванов В.М. Бюджетна система : Конспект лекцій / В.М. Іванов; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 1999. – 80с. – ISBN 966-608-002-8
236248
  Опарін В.М. Бюджетна система : Навчально-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / В.М. Опарін, В.І. Малько, С.Я. Кондратюк; Мін-во освіти України.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 208с. – ISBN 966-574-083-0
236249
   Бюджетна система : Навчально-метод.посібникдля самост. вивчення дисц. / В.М. Опарін, В.І. Малько, С.Я. Кондратюк, Г.Б. Коломієць; МОіНУ; Київ. нац. економ. ун-тет. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 336с. – ISBN 966-574-304-X
236250
  Старостенко Г.Г. Бюджетна система : Навчальний посібник / Г.Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 240с. – ISBN 966-364-280-7
236251
   Бюджетна система : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / К.М. Владимиров [та ін.]. – Київ : Кондор, 2009. – 220 с. – Бібліогр.: с. 215-219. – ISBN 978-966-8447-43-7
236252
  Чала Н.Д. Бюджетна система : навчальний посібник / Н.В. Чала, Л.В. Лазоренко. – Київ : Знання, 2010. – 223с. – ISBN 978-966-346-763-4
236253
   Бюджетна система = Budget system : підручник / [В.В. Бабіченко та ін.] ; за наук. ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – Київ ; Тернопіль : Центр учбової літератури ; Економічна думка, 2012. – 871, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм.-імен. покажч.: с. 862-871. – Бібліогр.: 826-836 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-674-088-0
236254
   Бюджетна система : навч. посібник для студентів ВНЗ напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" / [Т.А. Говорушко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Говорушко Т.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 288, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта України). – ISBN 978-617-574-099-6
236255
   Бюджетна система : навч. посібник для студентів ВНЗ напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" / [Т.А. Говорушко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Говорушко Т.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 288, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-574-099-6
236256
  Мочерний С.В. Бюджетна система (- сукупність бюджетів різних рівнів у їх взаємодії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 684-685. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
236257
  Чугунов І.Я. Бюджетна система в інституційному середовищі суспільства / І.Я. Чугунов, Л.В. Лисяк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 3-11
236258
  Риков М.Г. Бюджетна система в Україні: історія та сучасність // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 17-26
236259
  Чеберяко О. Бюджетна система в УСРР (1919-1923 рр.): від "воєнного комунізму" до НЕПу // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 250-260. – ISBN 978-966-611-889-2


  Розкривається історія становлення бюджетної системи УСРР у 1919 - 1923 рр., значний вплив на формування якої здійснювали не лише фінансово-господарські відносини, а політика "воєнного комунізму" та перехід до нової економічної політики і так званий ...
236260
  Когут І.А. Бюджетна система та бюджетний устрій в умовах реформування системи публічного управління // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2018. – С. 284-292. – (Економічні науки ; № 1 (36)). – ISSN 2519-884X
236261
  Юрій С.І. Бюджетна система України : Навчальний посібник / С.І. Юрій, Й.М. Бескид. – Київ : НІОС, 2000. – 400с. – ISBN 966-95321-3-2
236262
  Василик О.Д. Бюджетна система України : Підручник для студ. вищих навч. закладів / О.Д. Василик, К.В. Павлюк; МОіНУ. КНУШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 544с. – ISBN 966-83651-43-7
236263
  Пасічник Ю.В. Бюджетна система України : Навчальний посібник / Ю.В. Пасічник. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 607с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-044-9


  Одна з перших праць, опублікованих на Україні. У кінці кожного розділу наводяться висновки і контрольні запитання.
236264
  Фещенко Л.В. Бюджетна система України : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Л.В. Фещенко, П.В. Проноза, Н.В. Кузьминчук ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2008. – 440 с. – ISBN 978-966-351-192-4
236265
  Пасічник Ю.В. Бюджетна система України : навчальний посібник / Ю.В. Пасічник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 672с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-373-5


  Одна з перших праць, опублікованих на Україні. У кінці кожного розділу наводяться висновки і контрольні запитання.
236266
  Кучерявий А.М. Бюджетна система України в умовах економічних перетворень : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Кучерявий Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європейський ун-т". – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
236267
  Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Ю.В. Пасічник. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 496с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-45-0


  Одна з перших праць, опублікованих на Україні. У кінці кожного розділу наводяться висновки і контрольні запитання.
236268
  Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн : Навчальний посібник / Ю.В. Пасічник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 523с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-311-007-4


  Одна з перших праць, опублікованих на Україні. У кінці кожного розділу наводяться висновки і контрольні запитання.
236269
  Нікітан Н.О. Бюджетна система України та її невід"ємна ланка - державна казначейська служба України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 74-76. – Бібліогр.: 19 назв
236270
  Грех Х.І. Бюджетна система України та шляхи її вдосконалення / Х.І. Грех, М.І. Кульчицький // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.7. – С. 194-198. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
236271
  Черпіцька Л. Бюджетна система України як об"єкт фінансово-правового регулювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 82-88
236272
  Перощук З.І. Бюджетна система України як складова фінансової системи держави // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 2 (16). – С. 29-31


  Статтю присвячено вивченню сутності бюджетної системи України як складової фінансової системи держави. Розглянуто зміст правових та економічних категорій і понять, які є основоположними як для фінансової системи України у цілому, так і для бюджетної ...
236273
  Боголіб Т.М. Бюджетна система України: нова реальність і глобальні виклики // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 156 (1-2). – С. 41-43. – ISSN 1728-6220
236274
  Лободіна З. Бюджетна система України: проблеми функціонування та перспективи вдосконалення // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 29-42. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
236275
  Пасічник Ю. Бюджетна система України: сучасні реалії та специфіка навчальної дисципліни // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 1. – С.34-44 : ф. автора. – ISSN 1682-2366
236276
  Арістов Ю.Ю. Бюджетна система як інструмент соціально-економічного розвитку країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 154-159. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
236277
   Бюджетна система. Вишкіл студії : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / [С.І. Юрій та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.І. Юрія, д-ра екон. наук, проф. О.П. Кириленко ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 423, [1] с. : іл., табл. – До 50-річчя Тернопіл. нац. екон. ун-ту. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.та в кінці кн. - Словник: с. 391-398. - Предм. покажчик: с. 401-402. – Бібліогр.: с. 399-400 та в переліку тематики практ. занять: с. 206-232. – ISBN 978-966-654-261-1
236278
  Ярошевич Н.Б. Бюджетна система: практикум : навч. посібник / Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Якимів А.І. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", ТзОВ "АЙКЮ ХОЛДИНГ". – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 340-376. – ISBN 978-617-7519-26-2
236279
  Ярошевич Н.Б. Бюджетна система: практикум : навч. посібник / Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Якимів А.І. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка", ТзОВ "Айкю Холдинг". – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 340-376. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-26-2
236280
  Пархомчук Т. Бюджетна сокира. Зрадницький для України американський шатдаун // Україна молода. – Київ, 2023. – 4 жовтня (№ 40). – С. 5


  Україна відчуває, прораховує, складаючи пазли з поведінки її союзників, що, напевне, питання щодо російсько-української війни вже вирішено. Можновладці з високих київських пагорбів знають це напевне, але знову, як і напередодні повномасштабного ...
236281
  Рибак С.О. Бюджетна стратегія в контексті структурних реформ // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 12 (181). – С. 32-43
236282
  Макогон В.Д. Бюджетна стратегія інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 58-62. – ISSN 2222-4459
236283
  Макогон В. Бюджетна стратегія соціально-економічного розвитку країни // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 1 (90). – С. 74-82. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
236284
  Варналій З.С. Бюджетна стратегія України: формування в умовах посилення євроінтеграційних процесів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 124-127. – ISSN 2305-7645
236285
  Рибак С. Бюджетна стратегія: українські реалії та зарубіжний досвід : фінанси, податки, кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 8 (597). – С. 40-45. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
236286
  Чуприна Л.М. Бюджетна установа як особливий суб"єкт фінансових правовідносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 103-110.
236287
   Бюджетна формула для вишів // Світ. – Київ, 2020. – Листопад (№ 43/44). – С. 2
236288
  Труш О.О. Бюджетна, сільськогосподарська, торговельна та конкурентна політики ЄС : модуль 7 : навчальний посібник / О.О. руш, Н.В. Мирна, В.Ю. Стрельцов ; за ред. М. Бойцуна, О. Рудіка, Я. Мудрого [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. НАДУ ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Харків : Магістр, 2009. – 168 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-390-067-4
236289
  Юшков А. Бюджетная децентрализация и региональный экономический рост: теория, эмпирика, российский опыт // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 94-110 : табл. – Библиогр.: 54 назв. – ISSN 0042-8736
236290
  Викулин А.Ю. Бюджетная политика в системе категорий финансового права / А.Ю. Викулин, Ю.А. Крохина // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 2. – С.41-49. – ISSN 0132-0769
236291
  Усков И.В. Бюджетная политика в условиях трансформации системы местных финансов в Украине : монография / И.В. Усков. – Симферополь : АРИАЛ, 2012. – 452 с. : табл. – Библиогр.: с.418-443. – ISBN 978-617-648-017-4
236292
  Боголиб Т.М. Бюджетная политика как инструмент макроэкономической стабильности // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – С. 84-87. – ISSN 1728-6220
236293
  Боголиб Т. Бюджетная политика Украины как основа макроэкономической стабильности // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 4 (318). – С. 13-16. – ISSN 1810-3944
236294
   Бюджетная резолюция 2001-избавление от бюджетной спирали : Аналитический доклад. – Київ, 2000. – 16с.
236295
  Якобсон Л. Бюджетная реформа: федерализм или управление по результатам? // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 8. – С. 31-45. – ISSN 0042-8736
236296
   Бюджетная система и единый финансовый план СССР. – М, 1932. – 320с.
236297
  Горегляд В. Бюджетная система и экономический потенциал страны // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.67-77. – ISSN 0042-8736
236298
  Дементьев Д.В. Бюджетная система РФ : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / Д.В. Дементьев, В.А. Щербаков. – Москва : Кнорус, 2008. – 256с. – ISBN 978-5-85971-583-1
236299
   Бюджетная система Союза ССР. – М, 1947. – 734с.
236300
  Ипатов П.Ф. Бюджетная система СССР / П.Ф. Ипатов. – М, 1957. – 30с.
236301
  Никитина Л.М. Бюджетная система СССР / Л.М. Никитина. – Кишинев, 1961. – 38с.
236302
   Бюджетная система: Беларусь, Украина : учебник для вузов / [И.А. Еремеева и др.] ; под общ. ред. Ю.В. Пасичника ; Белорус. гос. экон. ун-т ; Нац. ун-т ГНС Украины ; Черкас. гос. технол. ун-т. – Ирпень : Издательство НУГНСУ, 2013. – 549, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 527-537. – ISBN 978-966-337-329-4
236303
  Катасонов Ю.В. Бюджетная статистика Пентагона и реальности военного финансирования США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1980. – № 24. – С. 129-153
236304
  Костицький В.В. Бюджетне адміністрування в системі управління державними фінансами // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 110-114.
236305
  Возняк Г.В. Бюджетне вирівнювання в системі фінансового забезпечення розвитку регіонів України: сучасний стан і вектор розвитку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 24-30. – ISSN 2222-0712
236306
  Возняк Г.В. Бюджетне вирівнювання: теоретико-методологічні аспекти // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (257). – С. 42-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
236307
  Зайва Ю.В. Бюджетне відшкодування ПДВ в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 54-58
236308
  Шевченко А. Бюджетне відшкодування податку на додану вартість: про застосування теорії на практиці // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 57-61.
236309
  Музика І.С. Бюджетне забезпечення галузі охорони здоров"я: стан та проблеми (на прикладі Львівської області) // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 111-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1562-0905
236310
  Пасічник Ю. Бюджетне забезпечення державних соціальних програм // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 4-9. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 2, т. 1). – ISSN 2306-4420
236311
  Білоусова О.С. Бюджетне забезпечення процесів активного старіння в контексті стійкості державних фінансів // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (87). – С. 72-85 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2519-1853
236312
  Колеснік В.І. Бюджетне забезпечення процесу формування статистичної інформаційної бази // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 45-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
236313
  Лободіна З. Бюджетне забезпечення соціальної сфери в умовах побудови соціально-орієнтованої економіки в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 69-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
236314
  Сидор І. Бюджетне забезпечення соціальної функції держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 19-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1818-5754
236315
  Тропіна В.Б. Бюджетне забезпечення соціальної функції держави в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 15-31. – Бібліогр.: с. 17-19, 21-22, 26-29


  Розглянуто теоретичні засади фіскального регулювання соціального розвитку суспільства. Досліджено основні напрями бюджетного забезпечення реалізації соціальної функції держави в Україні в умовах суспільної трансформації. Запропоновано напрями ...
236316
  Кічурчак М.В. Бюджетне забезпечення сфери культури України : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 36-45 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
236317
  Сторонянська І.З. Бюджетне забезпечення сфери освіти в територіальних громадах Карпатського регіону: виклики сучасних реформ / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (260). – С. 7-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
236318
   Бюджетне законодавство України / [уклад. І. С. Тимощук]. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 370, [2] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-454-1
236319
  Опришко В.Ф. Бюджетне законодавство України : навчальний посібник / В.Ф. Опришко, А.Т. Ковальчук, Н.А. Фукс ; за заг. ред. В.Ф. Опришка ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 238, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-216, в підрядк. прим. та в кінці розд. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. серії Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-49-1
236320
   Бюджетне законодавство України: Збірник нормативних актів : Бюджетний кодекс. Бюджетний процес. Загальні положення. Пдготовка державного бюджету. Виконання державного бюджету. Відповідальність. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 416с. – ISBN 966-667-028-3
236321
  Ющенко І.М. Бюджетне законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 417-422. – ISSN 1563-3349
236322
  Латковська Т. Бюджетне законодавство: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 57-64. – ISSN 1026-9932
236323
  Шляхов І. Бюджетне зобов"язання, його поняття та ознаки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 89-94. – (Юридичні науки ; вип. 3 (122)). – ISSN 1728-3817


  Визначено основні ознаки бюджетного зобов"язання як фінансово-правової категорії, сторони такого зобов"язання задля подальшого наукового вивчення підстав виникнення бюджетних зобов"язань та їх виконання. Дослідження проводилось із застосуванням ...
236324
  Письменний В. Бюджетне кредитування економіки в умовах ринкових перетворень // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 151-158. – ISSN 1818-5754
236325
  Дем"янишин В. Бюджетне нормування: прагматизм і проблематика // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 41-49. – ISBN 966-654-157-2
236326
  Мортиков В.В. Бюджетне обмеження держави як об"єкт економічного аналізу : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 25-29. – Бібліогр.: 5 назв
236327
  Мортіков В.В. Бюджетне обмеження домогосподарства: питання теорії та державної політики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 19-26.
236328
  Мортіков В.В. Бюджетне обмеження підприємства та його кадрова політика : фінанси інституційних секторів економіки / В.В. Мортіков, А.М. Моклякова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 109-117. – Бібліогр.: 3 назви
236329
  Васильченко З.М. Бюджетне планування видатків на утримання особового складу збройних сил України : бюджетна політика / З.М. Васильченко, С.М. Чімишенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
236330
  Хаймьонова Н.С. Бюджетне планування витрат у системі обліково-інформаційного забезпечення процесу управління підприємства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 287-291. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
236331
  Малиняк Б.С. Бюджетне планування і пріоритети розвитку громад: інструменти гармонізації та проблеми їх застосування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (292). – Бібліогр.: 30 назв
236332
  Микитюк І.С. Бюджетне планування як елемент управління бюджетом // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 230-234. – ISSN 2306-546X


  Предметом роботи є теоретико-методологічні засади бюджетного планування як елемента управління бюджетом. Метою статті є визначення економічної сутності бюджетного планування як елемента управління бюджетом. Методологічною основою дослідження є ...
236333
  Панасюк М.Я. Бюджетне планування: теоретико-методологічний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 132-134
236334
  Костюченко О.А. Бюджетне податкове та митне законодавство України : Посібник / О.А. Костюченко, В.П. Жиромський, Т.М. Моторіна; Акад. адвокатури України; Школа адвокатської підготовки. – Київ : Прецедент, 2006. – 93c. – (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; Вип. 13). – ISBN 966-520-081-X
236335
  Бандурка О.М. Бюджетне право України : Підручник для вузів / О.М. Бандурка, О.П.Гетьманець; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2003. – 156с. – ISBN 966-610-076-2
236336
  Бабін І.І. Бюджетне право України : навч. посібник / Ігор Бабін ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 295, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-423-118-0
236337
  Сікорська А І. Бюджетне правопорушення: поняття, склад, відповідальність за вчинення // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.96-101. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
236338
  Макогон В.Д. Бюджетне прогнозування як інструмент державного регулювання економічних процесів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 314-318. – ISSN 2222-4459
236339
  Пустоваров В.В. Бюджетне регулювання відтворювальних процесів у національній економіці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 13, липень. – С. 98-103. – ISSN 2306-6814
236340
  Мельниченко С.І. Бюджетне регулювання економічного розвитку // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 82-88. – Бібліогр.: 12 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
236341
  Підгородецька С.М. Бюджетне регулювання регіонального розвитку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 381-385. – (Право. Економіка. Управління)
236342
  Козарезенко Л.В. Бюджетне регулювання розвитку людського потенціалу // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 31-34. – ISSN 1728-6220
236343
  Макогон В.Д. Бюджетне регулювання у системі соціально-економічного розвитку країни // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 26-31 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
236344
  Присяжнюк А.Ю. Бюджетне стимулювання кластеризації інноваційної моделі розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 108-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
236345
  Пустоваров В.В. Бюджетне стимулювання розвитку галузей та секторів національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 107-112. – ISSN 2306-6814
236346
  Крайник О.П. Бюджетне управління соціально-економічними процесами в регіоні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 16-22. – ISSN 1562-0905
236347
  Крамченко Р.А. Бюджетне фінансове забезпечення соціальної сфери України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 372-377. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
236348
  Булат Г.В. Бюджетне фінансування - форма бюджетного механізму / Г.В. Булат, К.В. Іжицька // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 138-141. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
236349
  Кириченко А.В. Бюджетне фінансування агропромислового виробництва за регіонами України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 6 (176). – С. 73-77
236350
  Кобченко Л.С. Бюджетне фінансування загальної середньої освіти України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 97-98. – Бібліогр.: 5 назв
236351
  Свистун І.І. Бюджетне фінансування наукових та науково-дослідних установ в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 71-73
236352
  Бабіченко В. Бюджетне фінансування охорони навколишнього природного середовища в Україні / В. Бабіченко, В. Глухова, Х. Кравченко // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (93). – С. 39-47. – ISSN 2307-9878
236353
  Бікулов Д.Т. Бюджетне фінансування проектів у сфері житлово-комунального господарства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 5-7. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті досліджено актуальні проблеми енергозбереження та розроблено механізм бюджетного фінансування проектів у сфері житлово-комунального господарства. Запропоновано створити регіональні фонди енергоефективності та здійснювати їх фінансування у ...
236354
  Оприсок Мирослава Дмитрівна Бюджетне фінансування розвитку Тернопільської області: від "відомчих" до "проектних" критеріїв виділення коштів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 50-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто сутність та значення бюджетного фінансування для розвитку економіки регіону, а саме - формування дохідної частини бюджету. Проаналізована методологія програмно-цільового та традиційного методів формування бюджетів, яка полягає у різниці ...
236355
  Захожай К.В. Бюджетне фінансування сільського господарства в Україні / К.В. Захожай, І.Й. Кравченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 84-91 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
236356
  Лопушняк Г.С. Бюджетне фінансування соціальних видатків в умовах трансформації економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 38-46
236357
  Сторонянська І.З. Бюджетне фінансування соціально-економічного розвитку регіону: програмно-цільовий підхід / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 1 (141). – С. 34-38. – ISSN 2071-4653
236358
  Лободіна З. Бюджетне фінансування соціального захисту в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – C. 7-19. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
236359
  Куценко Т.Ф. Бюджетне фінансування соціальної сфери в Україні: короткий аналітичний огляд // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 32-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
236360
  Степанюк Н.І. Бюджетне фінансування: принципи, форми, методи та шляхи вдосконалення // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 1 (27). – С. 107-119. – ISSN 2310-9734
236361
  Вітюк Н.П. Бюджетний дефіцит в умовах нестабільності економіки // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 54-55
236362
  Макаренко Є.В. Бюджетний дефіцит в умовах світової фінансової кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 72-74
236363
  Ярош Я. Бюджетний дефіцит держави в умовах соціальної, економічної та політичної кризи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 541-542. – ISBN 978-617-7069-28-6
236364
  Богдан Т.П. Бюджетний дефіцит і державний борг // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 1. – С. 98-110 : табл. – ISSN 1811-3141
236365
  Величкін В.О. Бюджетний дефіцит і державний борг як чинники економічної небезпеки держави / В.О. Величкін, В.Я. Олійник, І.В. Дем"яненко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 108-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
236366
  Футерко О.І. Бюджетний дефіцит і державний борг: динаміка та основні проблеми управління // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 37-40. – ISSN 1728-6220
236367
  Кудряшов В.П. Бюджетний дефіцит і фінансування критичних послуг // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (715). – С. 59-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2522-9303
236368
  Роздобудько С.С. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування в сучасних умовах // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 80-81
236369
  Шевчук І.Л. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування в сучасних умовах // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2013. – Вип. 1 (17), ч. 1. – С. 226-232
236370
  Дем"янишин В. Бюджетний дефіцит та його вплив на кризову ситуацію в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 120-123. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
236371
  Федина К.М. Бюджетний дефіцит та шляхи його подолання в Україні / К.М. Федина, М.М. Колеснікова // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 237-243. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
236372
  Пасічний М.Д. Бюджетний дефіцит у системі фінансової політики України // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 137-144 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
236373
  Полозенко Л.В. Бюджетний дефіцит України в державному бюджеті Росії в средині ХІХ - на початку ХХ століття / Л.В. Полозенко, Г.О. П"ятаченко, М.Д. Пасічний // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 11 (180). – С. 111-120
236374
  Оченаш І.П. Бюджетний дефіцит як чинник розвитку економіки країни в сучасних умовах / І.П. Оченаш, О.В. Скалецька // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – № 2 (8). – С. 96-102
236375
  Колісник О.Я. Бюджетний дефіцит: причини, економічні ефекти та особливості управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 26-37. – ISSN 2306-6806
236376
  Снісаренко О. Бюджетний дисбаланс України та вплив на нього міжнародних фінансових регуляторів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 26-36. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Досліджено вплив інтеграційних процесів та наслідків світової економічної кризи на дисбаланс бюджетної системи України.
236377
   Бюджетний і податковий огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
І півр. 2001р. – 2001
236378
   Бюджетний і податковий огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
ІІІ кв. 2001р. : Аналіз проекту Бюджету - 2002. – 2001
236379
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
ІІІ кв. і жовтень. – 1999
236380
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
ІІ кв. – 1999
236381
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
січень - серпень 2000 : Аналіз проекту Бюджету - 2001. – 2000
236382
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
ІІ кв. – 2002
236383
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
І кв. – 2002
236384
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
січ.- груд. 2001р. : Аналіз бюджету - 2002. – 2002
236385
   Бюджетний кодекс України : Офіційне видання; Прийнятий 21 червня 2001р. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 64с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-108-Х
236386
   Бюджетний кодекс України : Станом на 15 лютого 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 80с. – ISBN 966-7714-63-2
236387
   Бюджетний кодекс України : Текст відповідає офіційному станом на 1 листопада 2003 р. – Київ : Школа, 2003. – 80с. – ISBN 966-661-122-8
236388
   Бюджетний кодекс України : Офіційний текст. – Київ : Кондор, 2004. – 92с. – ISBN 966-8251-49-0
236389
   Бюджетний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненями на 18 червня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 168с. – ISBN 966-313-162-4
236390
   Бюджетний кодекс України : Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 5 квітня 2004 року. – Київ : Атіка, 2004. – 88с. – ISBN 966-7714-63-2
236391
   Бюджетний кодекс України : За станом на 20 квітня 2004 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 84 с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-294-9
236392
   Бюджетний кодекс України : [Cтаном на 12 квітня 2004 року]. – Київ : Велес, 2004. – 64с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-12-X
236393
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на15 жовтня 2005 р. (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
236394
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 березня 2005 р. (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
236395
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 березня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : Паливода А.В., 2006. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
236396
   Бюджетний кодекс України : За станом на 24 липня 2006 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 96с. – (Б-ка офіційних видань). – ISBN 966-611-487-9
236397
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 липня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
236398
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 грудня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
236399
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2007 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 84с. – Шифр. дубл. 34 (Код) Бюдж. доп. карт. юр. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
236400
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 березня 2007 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
236401
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 жовтня 2007 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 84 с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
236402
   Бюджетний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 травня 2008 року. : (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 84 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-058-2
236403
   Бюджетний кодекс України : за станом на 22 липня 2008 р. / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 68с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 978-966-611-631-7
236404
   Бюджетний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 січня 2008 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : Паливода А.В., 2008. – 84 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-058-2
236405
   Бюджетний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 2 вересня 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 116, [2] с. – ISBN 978-611-01-0129-5
236406
   Бюджетний кодекс України : із змінами та допов. станом на 18 жовт. 2021 р. : офіц. текст. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2021. – 216 с. – Бібліогр. в тексті. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-041-6
236407
  Марковський А.І. Бюджетний кодекс України в контексті бюджетної реформи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 3-18
236408
   Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року. – Київ : Атіка, 2001. – 80с. – ISBN 966-7714-63-2
236409
   Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року. – Київ : Атіка, 2002. – 80с. – ISBN 966-7714-63-2
236410
   Бюджетний кодекс України. Митний кодекс України : офіційне видання: із змінами та доповненнями станом на 1 березня 2007 р. – Київ : Ін Юре, 2007. – 352с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-313-311-9
236411
   Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар : станом на 1 березня 2011 року / [Л.К. Воронова та ін.] ; за ред. : Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослід. ін-т держ. будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. – Харків : Право, 2011. – 608 с. – ISBN 978-966-458-234-3


  Видання розраховане на юристів і економістів, працівників фінансових, податкових та контрольно-ревізійних органів, суддів, депутатів місцевих рад та народних депутатів України, працівників підприємств, установ, організацій, пов’язаних з використанням ...
236412
   Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 320с. – ISBN 966-611-170-5
236413
  Чорноус Н. Бюджетний Кодекс України: зміни в зарахуванні до бюджетів місцевих податків і зборів та окремих неподаткових надходжень // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 18. – С.28-32
236414
  Доценко Н. Бюджетний кодекс: чи всі фінансові проблеми вирішено? // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 8. – С.9-11
236415
  Теремцова Н. Бюджетний контроль за дотриманням бюджетного законодавства України і відповідальність за бюджетні правопорушення // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 361-366. – ISBN 978-966-306-020-4
236416
  Теремцова Н. Бюджетний контроль за дотриманням бюджетного законодавства України і відповідальність за бюджетні правопорушення // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 126-128
236417
  Кириленко О. Бюджетний контроль при плануванні місцевих бюджетів / О. Кириленко, О. Вацлавський // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (57). – С. 40-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1818-5754
236418
  Андрющенко І.Є. Бюджетний контроль та аналіз бюджетних відхилень на підприємстві / І.Є. Андрющенко, А.І. Парапанова // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 203-209. – ISSN 2308-1988
236419
  Глущенко Ю.А. Бюджетний контроль як важливий інструмент управління коштами територіальних громад // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 116-122. – ISSN 2220-1394
236420
  Гузар Б.С. Бюджетний контроль як складова бюджетного менеджменту та напрями його удосконалення // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 66-70. – ISSN 2306-6806
236421
  Душечкіна В.І. Бюджетний контроль: не залякування, а виховання відповідальності // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 2. – С.61-63
236422
  Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент : Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.Д. Сафонова; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 186с. – ISBN 966-574-206-Х
236423
   Бюджетний менеджмент : Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова, О. Романенко, В. Андрущенко та ін.; За заг.ред. В.Федосова; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 864с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-637-5
236424
  Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Є. Клець ; МОН України ; Донбаська держ. машинобуд. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 640 с. – ISBN 966-364-414-1
236425
   Бюджетний менеджмент : тренінг-курс : навчальний посібник / [Л.Д. Сафонова та ін.] ; за заг. ред. Є.О. Малік ; Держ. навч.-наук. устнова "Академія фінансовго управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 398, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 305-311 та в підрядк. прим. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-47-7
236426
   Бюджетний менеджмент : навч. посібник / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; [уклад.:] Благун І.Н., Коцупей В.М., Сорока Р.С., Горалько О.В. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 229, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 223-229. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-2025-15-4
236427
  Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз / Л.Є. Клець ; МОНУ ; Донбаська держ. машинобудівна акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 640 с. – ISBN 966-364-414-1


  Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають нормативну дисципліну „Бюджетний менеджмент”. В посібнику наведена детальна характеристика бюджету, його функції та складові; розглянуто ...
236428
  Фролов С.М. Бюджетний менеджмент прикордонних територій : (теорія і практика) : навч. посібник / С.М. Фролов, І.Д. Скляр ; [ред. : Н.А. Гавриленко, Н.В. Лисогуб, С.М. Симоненко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 339, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-657-410-0
236429
  Михайленко С.В. Бюджетний менеджмент: визначення, принципи, функції : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 223-229. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
236430
  Воробйов Ю.М. Бюджетний метод регулювання фінансового капіталу підприємницьких структур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Досліджується процес формування фінансового капіталу за рахунок використання бюджетного методу.
236431
  Косарев О.Й. Бюджетний метод управління як інструмент забезпечення стійкого розвитку авіакомпанії : бюджет / О.Й. Косарев, У.М. Пліс // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 75-78 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
236432
  Гордей О.Д. Бюджетний механизм забезпечення зростання суспільного добробуту : бюджет / О.Д. Гордей, Д.О. Василик // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 29-32 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
236433
  Крикун Т.І. Бюджетний механізм видатків розвитку // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 33-39


  Розкрито сутність бюджетного механізму видатків розвитку як складової економічного зростання. Визначено основні напрями формування цих видатків з урахуванням пріоритетності державної підтримки галузей економіки, необхідності створення відповідних ...
236434
  Дем"янишин В.Г. Бюджетний механізм держави: сутність та роль у регулюванні соціально-економічних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 3-11.
236435
  Єрошкіна О.О. Бюджетний механізм державного регулювання розвитку депресивних регіонів: світовий досвід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 136-139. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
236436
  Малярчук О.В. Бюджетний механізм забезпечення інноваційного розвитку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 43-51. – ISSN 2309-1533


  Бюджетні програми щодо фінансування наукової сфери. Подається динаміка планових видатків державного бюджету на науку.
236437
  Чугунов І.Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку / І.Я. Чугунов; Мін-во фінансів України. Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ : НІОС, 2003. – 488с. – ISBN 966-96315-0-5
236438
  Батіщева С.М. Бюджетний механізм стимулювання соціально-економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 193-197
236439
  Гуменюк В.В. Бюджетний механізм туристичної галузі // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 105-111
236440
  Наумова Л.Ю. Бюджетний механізм фінансової стабілізації економіки : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 19-28 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
236441
  Чімишенко С.М. Бюджетний механізм фінансування особового складу Збройних Сил України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Чімишенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 257 л. – Додатки: л. 235-257. – Бібліогр.: л. 219-234
236442
  Чімишенко С.М. Бюджетний механізм фінансування особового складу Збройних Сил України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Чімишенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
236443
  Серватинська І.М. Бюджетний механізм: виклики сьогодення // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 94-99. – (Серія "Економіка" ; вип. 21 (49)). – ISSN 2311-5149
236444
  Онищенко С.В. Бюджетний механізм: методологічні підходи та практика бюджетної децентралізації / С.В. Онищенко, А.Ю. Бережна, О.М. Філонич // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (47). – С. 107-122. – ISSN 2222-0712
236445
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за 2010 рік : контракт № 121-А-00-08-00708-00, жовт. 2008 / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД), Проект "Зміцнення місц. фін. ініціативи", Агентство США з міжнар. розв. (USAID) ; [упоряд.: Щербина І.Ф. та ін.]. – Київ : Нора-друк, 2011. – 144 с. : іл., табл.
236446
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за січень - червень 2012 року / Ін-т бюджету та соц.-екон. досліджень (ІБСЕД) ; [упоряд.: Щербина І.Ф. та ін.]. – Київ : Нора-друк, 2012. – 72 с. : іл., табл. – На обкл.: USAID від американського народу. – (Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження"). – ISBN 978-617-688-000-4
236447
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за січень - червень 2013 року / Ін-т бюджету та соц.-екон. досліджень (ІБСЕД) ; [упоряд.: Зубенко В.В. та ін.]. – Київ : Нора-друк, 2013. – 72 с. : іл., табл. – На обкл.: USAID від американського народу. – (Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження"). – ISBN 978-966-8659-32-4
236448
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за 2013 рік / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД), Проект "Зміцнення місцевої фін. ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження", Агентство США з міжнар. розвитку (USAID) ; [упоряд.: Зубенко В.В. та ін.]. – Київ : Нора-друк, 2014. – 79, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: USAID від американського народу. – ISBN 978-966-8659-36-2
236449
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за січень - червень 2016 року / Ін-т бюджету та соц.-екон. досліджень (ІБСЕД) [та ін.] ; [упоряд.: Зубенко В.В. та ін.]. – Київ : Клименко Ю.Я., 2016. – 80 с. : іл., табл. – На обкл.: USAID від американського народу. – (Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження")
236450
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за 2015 рік / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД) [та ін.] ; [створили та впоряд.: В.В. Зубенко, І.В. Самчинська, А.Ю. Рудик та ін.]. – Київ : Клименко Ю.Я., 2016. – 80 c. : іл., табл. – Проект: "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження", проект; USAID від американського народу". - Точка доступу: ibser.org.ua. – Бібліогр. в підрядк. прим.
236451
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за 2016 рік / Ін-т бюджету та соц.-екон. досліджень (ІБСЕД) [та ін.] ; [упоряд.: Зубенко В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 92 с. – На обкл.: USAID від американського народу. – (Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження")
236452
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за січень-червень 2017 року / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД) [та ін.] ; [створили та впоряд.: В.В. Зубенко, І.В. Самчинська, А.Ю. Рудик та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 88 с. : іл., табл. – На обкл.: USAID від американського народу. - Точка доступу: ibser.org.ua. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II))
236453
  Свірко С.В. Бюджетний облік в Україні: новації ХХI ст. / С.В. Свірко, М.Ю. Самчик // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Замула І.В. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 1 (36). – C. 221-246. – ISSN 1994-1749
236454
  Ющенко В. Бюджетний обман // Без цензури, 2004


  Пробл. бюджет. політики: Ст. лідера блоку "Наша Україна"
236455
   Бюджетний огляд за 1999 рік : бюджет / М.М. Шаповалова, О.В. Сердюк, Т.В. Каракай, О.П. Шитко // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 86-101 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
236456
  Третяк Д.Д. Бюджетний потенціал місцевого соціально-економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 180-183
236457
  Волковський Є.І. Бюджетний потенціал та потенціал бюджету території: методичні аспекти / Є.І. Волковський, Г.М. Котіна, М.М. Степура // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 357-362 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
236458
  Скрипник А.В. Бюджетний потенціал українських національних лотерей / А.В. Скрипник, Е.К. Букін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 59-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
236459
  Лобова Н.С. Бюджетний процес в забезпеченні макроекономічної стабільності України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 256-257. – ISBN 978-966-188-219-4
236460
  Бобро А. Бюджетний процес в Україні в 1998-2000 роках: спроба реформ / А. Бобро, Є. Жовтяк. – Київ : Просвіта, 2001. – 320с. – ISBN 966-7551-38-5
236461
  Януль І.Є. Бюджетний процес в Україні та напрями його вдосконалення : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 25-29. – Бібліогр.: 6 назв
236462
  Варналій З.С. Бюджетний процес в Україні: стан та проблеми інституційного забезпечення : монографія / З.С. Варналій, Т.В. Бугай, С.В. Онищенко. – Київ ; Полтава : ПолтНТУ, 2014. – 270, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-616-127-0
236463
  Сарахман Ю.Б. Бюджетний процес в умовах воєнного стану // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 149-150. – ISBN 978-617-8037-75-8
236464
  Конончук І. Бюджетний процес Європейського Союзу // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 50-54. – ISSN 2409-4544
236465
  Теремцова Н.В. Бюджетний процес за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук:12.00.07 / Теремцова Н.В.; Одес. нац. юрид. академія. – Одеса, 2009. – 224 л. + Додатки: л.196-199. – Бібліогр.: л. 200-224
236466
  Теремцова Н.В. Бюджетний процес за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. / Теремцова Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Біблдіогр.: 15 назв
236467
  Короленко А.В. Бюджетний процес та бюджетний календар // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С. 74-78
236468
  Януль І.Є. Бюджетний процес як фактор фінансової стабілізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.68-70
236469
  Ніщимна С. Бюджетний процес: деякі принципи // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 101-105. – ISSN 1561-4999
236470
   Бюджетний процес: спеціфіка передвиборчого обговорення // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 11. – С.29-36
236471
  Міронова Л.О. та інш. Бюджетний процес: сутність, стадії здійснення та методи управління // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (28) : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансоваої академії. – С. 129-133. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
236472
  Шляхов І.С. Бюджетний регламент як важливий елемент системи правового регулювання бюджетного процесу на місцевому рівні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 46-50. – ISSN 2312-1831
236473
  Чеберяко О.В. Бюджетний унітаризм: деякі теоретичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-46. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Теоретичні питання бюджетного унітаризму. Зокрема, зроблена спроба сформулювати визначення бюджетного унітаризму, а також сутність розподілу доходів і видатків між бюджетами різних рівнів в унітарній державі. The theoretical issues of budgetary ...
236474
  Педченко Н.С. Бюджетний федералізм у фінансовій системі держави: моделі та принципи / Н.С. Педченко, С.І. Заворотній // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – С. 320-327. – (Економічні науки ; вип. 24)
236475
  Бутурлакіна Т.О. Бюджетний федералізм як концепція організації міжурядових фінансових відносин / Т.О. Бутурлакіна, В.Т. Мінкович // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 93-99. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
236476
  Тарасюк М.В. Бюджетний цикл торговельного підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 124-130 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
236477
  Малиновська О.Ю. Бюджетні авіакомпанії (low cost): специфіка діяльності та географія перевезень // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 155-161 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
236478
  Пасічник Ю.В. Бюджетні важелі управління національним господарством // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 176-179. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
236479
  Мазур Г.Ф. Бюджетні важелі фінансово-економічного механізму розвитку агропромислового виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 59-63. – ISSN 2221-1055
236480
  Кириленко О.П. Бюджетні видатки на розвиток інфраструктури держави: теоретичне обгрунтування, вітчизняний досвід / О.П. Кириленко, Б.С. Малиняк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 3-16. – Бібліогр.: с. 5-7, 10, 12-13, 15


  Досліджено теоретичні основи спрямування бюджетних видатків на розвиток інфраструктури держави. Детально проаналізовано сучасну практику використання ресурсів державного і місцевих бюджетів України для інвестування в інфраструктуру, з"ясовано наявні ...
236481
  Затонацька Т.Г. Бюджетні видатки на розвиток людського капіталу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 53-60. – Бібліогр.: с. 53-55, 58-59


  Досліджено сучасний стан фінансування людського капіталу в Україні. Показано участь бюджетних видатків у розвитку людського капіталу та наведено пропозиції щодо підвищення ефективності цих видатків.
236482
  Пашинська В.В. Бюджетні видатки та бюджетне фінансування державних цільових програм // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 78-87
236483
  Макогон В. Бюджетні видатки у системі соціально-економічного розвитку країни // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (86). – С. 114-124. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
236484
  Самошкіна О.А. Бюджетні видатки як інструмент економічного зростання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 50-56. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
236485
  Чугунов В.І. Бюджетні видатки як складова фінансового забезпечення суспільного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 64-69. – ISSN 2306-6814
236486
  Бутук О. Бюджетні виклики сучасності та пошук відповідей на них // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 122-127. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-2005
236487
   Бюджетні висновки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 листопада (№ 42)
236488
  Сищук Олексій Бюджетні гроші люблять владну тишу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 4-5


  Перед тим, як приступити до внесення змін до головного кошторису держави, Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк провів серію консультацій із радою коаліції та опозицією!
236489
  Сищук Олексій Бюджетні гроші люблять владну тишу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 4-5


  Перед тим, як приступити до внесення змін до головного кошторису держави, Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк провів серію консультацій із радою коаліції та опозицією!
236490
  Сищук Олексій Бюджетні гроші люблять владну тишу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 4-5


  Перед тим, як приступити до внесення змін до головного кошторису держави, Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк провів серію консультацій із радою коаліції та опозицією!
236491
  Богдан Т. Бюджетні дефіцити і державний борг України під впливом шоків пандемії та повномасштабної агресії / Т. Богдан, І. Богдан // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2023. – № 5 (330). – С. 7-29 : Рис., табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 2305-7645
236492
  Шульга Т.М. Бюджетні доходи від природокористування та їх класифікація // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 57-62. – ISSN 0201-7245
236493
  Луніна І. Бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади : Фінанси. Податки. Кредит / І. Луніна, Н. Фролова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 37-47 : Таб., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
236494
  Луніна І. Бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади / І. Луніна, Н. Фролова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 37-47. – Бібліогр.: с. 37, 40, 44, 46-47. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано рівень податкових доходів місцевих бюджетів України та унітарних держав Європи. Акцентовано увагу на податкових повноваженнях місцевих органів влади. Обгрунтовано пропозиції щодо напрямів розширення податкових гарантій для місцевих ...
236495
  Биндю В.А. Бюджетні доходи, як джерело інвестиційного розвитку територіальних громад / В.А. Биндю, Л.А. Попель // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 224-233. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185


  "Бюджетні доходи є важливою складовою місцевих бюджетів. Саме вони створюють фінансову основу виконання видаткових потреб територіальних громад. Доходи місцевих бюджетів - це грошові надходження, які формуються в процесі розподілу і перерозподілу ...
236496
  Шулікін Д. Бюджетні закони: цифри і новації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 18 січня (№ 1/2). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  25 грудня парламент ухвалив Закон України "Про Державний бюджет на 2015 рік". Як відповідні рішення вплинуть на галузь освіти та науки?
236497
  Шулікін Д. Бюджетні закони: що далі? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Парламент розглянув низку бюджетних законів, які безпосередньо стосується сфери освіти: оплати праці, стипендіального забезпечення, фінансування закладів освіти.
236498
  Слободянюк Н.О. Бюджетні інвестиції в системі стратегічного розвитку національної економіки // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 270-280. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
236499
  Рожко О. Бюджетні інвестиції та ефективність бюджетних програм // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 80-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1818-5754
236500
  Малиняк Б.С. Бюджетні інвестиції як інструмент прискорення реформування реального сектора економіки України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 82-90
236501
  Романенко А.Л. Бюджетні інвестиції, їх вплив на економіку та фактори ефективного використання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 36-40
236502
  Куйбіда С.В. Бюджетні інструменти стимулювання інноваційного розвитку як засіб структурної перебудови економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 41-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
236503
  Бондарук О.С. Бюджетні інтереси в системі економічної безпеки держави : (публікується англійською мовою) // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (77). – С. 90-95 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
236504
  Поліщук С. Бюджетні кошти потребують посиленого прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 11-16.
236505
  Радіонов Ю.Д. Бюджетні кошти як інвестиційний ресурс України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 9 (634). – С. 35-53. – ISSN 0131-775Х


  Розкрито роль бюджетних коштів у соціально-економічному розвитку України. Встановлено причини низької ефективності та результативності інвестиційних програм і проектів. Визначено системні вади інвестиційної діяльності держави та підкреслено ...
236506
  Василик О.Д. Бюджетні методи регулювання економічного й соціального розвитку / О.Д. Василик, Д.О. Василик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – C. 4-8. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Рзглядається сутність бюджетних методів регулювання економічного й соціального розвитку, їх види, вказуються шляхи вдосконалення бюджетного регулювання. The article demonstrates the essence of budget methods for regulation of economic and social ...
236507
  Возняк Г.В. Бюджетні механізми підтримки розвитку регіонів в умовах модернізації економіки України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 205-216. – ISSN 1562-0905
236508
  Цехановський І.Л. Бюджетні механізми та соціально-економічний розвиток територіальних громад // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 28-34
236509
  Козловський П.А. Бюджетні механізми фінансування розвитку об"єднаної територіальної громади // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 82-83
236510
  Бережнюк О. Бюджетні місця - для найкращих університетів? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 квітня (№ 77)


  Міністерство освіти планує перерозподіл державного замовлення на підготовку фахівців, що дозволить скоротити кількість вищих навчальних закладів. Коментар директора Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Ігора Лікарчука.
236511
  Геєць В.М. Бюджетні можливості України щодо фінансування вакцинації проти COVID-19 в умовах розвитку глобального ринку вакцин / В.М. Геєць, І.О. Луніна, О.В. Степанова // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (715). – С. 3-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2522-9303
236512
  Мортиков В.В. Бюджетні обмеження діяльності підприємства : фінанси підприємств / В.В. Мортиков, А.М. Моклякова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 15-20. – Бібліогр.: 8 назв
236513
  Сідельникова Л. Бюджетні обмеження та їх вплив на фінансову забезпеченість регіону / Л. Сідельникова, Н. Костіна // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 27-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1818-5754
236514
  Шулікін Д. Бюджетні питання // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій розглянули законопроекти про Державний бюджет України на 2020 рік, а також про внесення змін до Бюджетного кодексу. Які ж зміни пропонують нардепи до проекту головного ...
236515
  Кириченко П.В. Бюджетні пільги дітям, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС / П.В. Кириченко, Т.В. Жибер // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – вип. 1 (23). – С. 57-68. – ISSN 2310-9734
236516
  Сідор М.І. Бюджетні повноваження Державної фіскальної служби України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 182-186
236517
  Нікітіна Л.О. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 354-361. – ISSN 1563-3349
236518
  Заверуха Олег Богданович Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування в Україні : Дис...канд.юрид.наук:12.00.07 / Заверуха Олег Богданович; ЧДУ ім.Ю.Федьковича. – Київ, 2001. – 235л. + Додатки:л.224-235. – Бібліогр.:л.194-223
236519
  Заверуха Олег Богданович Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Заверуха Л.Б.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
236520
   Бюджетні повноваження Парламенту. – Київ, 1997. – 143с.
236521
  Джемесюк А. Бюджетні порушення - втрати фінансових можливостей // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т Держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [и др.]. – Київ, 2013. – № 11 (94). – С. 49-51
236522
  Воронова Л.К. Бюджетні права союзної республіки за новою Конституцією СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 23-31. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье раскрывается конституционное установление демократически централизованного руководства бюджетной деятельностью в условиях возросшей роли Союза ССР. Рассматриваются конституционные нормы, регулирующие бюджетные полномочия союзной республики как ...
236523
  Горун Ольга Віталіївна Бюджетні права України : Дис... канд. юридичн.наук: 12.00.07 / Горун Ольга Віталіївна; Мін-во освіти України. Чернівецький держ. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1998. – 207л. – Бібліогр.:л.196-207
236524
   Бюджетні права України : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.07 / Горун О. В,; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 22л.
236525
  Воронова Л.К. Бюджетні права Української РСР : Дис... канд. юрид.наук: / Воронова Л. К.; КДУ ім. Т. Шевченка, Юрид.-єконом. фак-т. – К., 1963. – 302л. – Бібліогр.:л.I-XXI
236526
  Харенко М.В. Бюджетні правовідносини на стадії виконання державного бюджету // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 96-104
236527
  Чернадчук В.Д. Бюджетні правовідносини як об"єкт правової охорони // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 45-50. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
236528
  Дем"янюк А. Бюджетні пріоритети в умовах ринкових та демократичних трансформацій // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 25-32. – ISSN 1818-5754
236529
  Волощук В. Бюджетні програми як об"єкт державного фінансового аудиту // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 16-26. – ISSN 2409-9260
236530
  Луніна І.О. Бюджетні ризики соціально-економічної політики держави // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 146-148. – ISBN 978-617-571-143-9
236531
  Мельник О.Л. Бюджетні ризики та методи управління ними / О.Л. Мельник, Я.В. Кудря // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 117-122
236532
  Апарова О.В. Бюджетні системи країн Європи та СНД в умовах економічних коливань // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 5, березень. – С. 41-46. – ISSN 2306-6814
236533
  Кириленко О.П. Бюджетні слухання як елемент бюджетного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-29. – (Економіка ; вип. 45)


  Розглядаються питання бюджетного слухання в бюджетному процесі.
236534
  Музика О Бюджетні субсидії як джерело доходів місцевих бюджетів (порівняльно- правовий аспект) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.64-66
236535
  Фрич А.О. Бюджетні та податкові важелі впливу на розвиток житлово-комунального господарства України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 202-206. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
236536
   Бюджетні хроніки // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 28 жовтня (№ 43). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Верховна Рада підтримала проект Державного бюджету на 2020 рік, в якому передбачено "за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою "Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка" (код 2201280) обсягом 47, 5 ...
236537
  Сторонянська І.З. Бюджетні чинники економічного зростання регіонів в умовах поширення пандемії COVID-19 / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2022. – № 1 (103). – С. 51-61. – ISSN 1562-0905
236538
   Бюджетно-інвестиційна спрямованість податкового регулювання діяльності постійних лісокористувачів як фактор конкурентоспроможності лісового сектора / А.І. Карпук, О.М. Дзюбенко, Ю.М. Марчук, О.М. Кватирко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 47-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
236539
  Шакарян Г. Бюджетно-кредитная система и хозяйственно-культурное строительство в Армянской ССР / Г. Шакарян. – Ереван, 1955. – 255с.
236540
  Шакарян Г.Л. Бюджетно-кредитная система и хозяйственно-культурное строительство в Армянской ССР / Г.Л. Шакарян. – Ереван, 1955. – 255с.
236541
   Бюджетно-податкова безпека : (у схемах і таблицях) : навч. посібник / [Г.В. Миськів та ін. ; за ред. Г.В. Миськів] ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 275, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Назва обкл. та на корінці : Бюджетно-податкова безпека. – Бібліогр. в кінці тем та підтем. – ISBN 978-617-511-326-4
236542
  Горник В.Г. Бюджетно-податкова політика в стратегії забезпечення конкурентоспроможності держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 120-122
236543
  Чугунов І. Бюджетно-податкова політика в умовах невизначеності / І. Чугунов, В. Макогон // Scientia Fructuosa : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. торговельно-економ. ун-т ; Познанський ун-т економіки та бізнесу ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Герасименко А.Г. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (150). – С. 19-31. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2786-2978
236544
  Тарангул Л.Л. Бюджетно-податкова політика України: реалії та перспективи // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 105-113. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (23)). – ISSN 2078-1628
236545
  Максимова Л. Бюджетно-податкова політика як чинник економічної безпеки України / Л. Максимова, Н. Костіна // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 97-101. – ISSN 1818-2682
236546
  Лосєва С.О. Бюджетно-податкова реформа і підвищення ефективності місцевого оподатковування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 174-175. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Прямий зв"язок між реформуванням бюджетно-податкового законодавства і ефективністю місцевого оподаткування проводиться з метою прискорення становлення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування і чіткого розуміння ролі у цьому процесі ...
236547
   Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні : збірник наук. праць за матеріалами круглого столу та наук.-практ. інтернет-конференції / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, НДІ фін. права ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта, 2012. – 311, [1] с. – Бібліогр в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-186-4
236548
  Кириченко А.В. Бюджетно-податкове регулювання в системі державного регулювання економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 78-82
236549
  Тропіна В.Б. Бюджетно-податкове регулювання економіки України в кризових умовах // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2013. – P. 82-89. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (4)). – ISSN 2223-1633


  Накопичувальне пенсійне забезпечення в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
236550
  Кириченко А.В. Бюджетно-податкове регулювання розвитку агропромислового виробництва України : монографія / А.В. Кириченко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦП "Компринт", 2012. – 243, [1] с. : табл. – Додатки: с. 161-230. – Бібліогр.: с. 231-243. – ISBN 978-966-2719-12-3
236551
  Січняк О.О. Бюджетно-податкове регулювання соціально-економічного розвитку в Україні: проблеми та стратегічні перспективи // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 9/2. – C. 23-28. – ISSN 2409-1944
236552
  Ігнатова О.А. Бюджетно-податкове стимулювання розвитку вітчизняної економіки / О.А. Ігнатова, О.М. Сидоренко // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 89-96. – ISSN 1813-1271
236553
  Шушкова Ю. Бюджетно-податкові інструменти підтримки конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Україні // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред.: Башнянин Г.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 137-144. – ISSN 2410-0919
236554
  Грицюк В І. . Бюджетно-податкові інструменти регулювання дефіциту бюджету // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 146-152. – ISSN 1993-0259
236555
  Дишлева А.М. Бюджетно-податкові інструменти стимулювання зайнятості населення в рамках реалізації антикризової політики держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 92-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
236556
  Булана О.О. Бюджетно-податкові механізми стимулювання посткризової активізації підприємницької діяльності // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 53-62. – ISSN 1605-7988
236557
  Лившиц Б. Бюджетно-сдельная система оплаты труда / Б. Лившиц. – Москва, 1922. – 34с.
236558
  Бояр А.А. Бюджетно-финансовые последствия интеграции Украины в ЕС // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 11 (640). – С. 71-86. – ISSN 0131-7741
236559
  Батажок С.Г. Бюджетно-фінансова децентралізація як фактор зміцнення місцевого самоврядування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (206/207). – С. 36-45
236560
  Бояр А.О. Бюджетно-фінансові наслідки інтеграції України в ЄС // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 11 (648). – С. 71-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
236561
  Жадобина Н.Н. Бюджетно - правовой статус муниципального образования и его структура // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.135-141. – ISSN 1608-8794
236562
   Бюджетное жилье : Архитектура // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 154-166 : Фото. – ISSN 1029-5828
236563
  Карасева М.В. Бюджетное право в контексте теории права собственности // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 2. – С. 52-62. – ISSN 0132-0769
236564
  Бекерская Д.А. Бюджетное право и бюджетный процесс в Украине : учеб.-метод. пособ. / Д.А. Бекерская. – Одесса : Юридична література, 2004. – 208 с. – ISBN 966-8104-71-4
236565
  Котляревский С.А. Бюджетное право СССР / С.А. Котляревский ; Институт Советского права. – 2-е изд. – Москва : Госиздат, 1925. – 134 с. – (Учебники и учебные пособия для ВУЗОВ)


  На обороте тит. л.: "Все труды Ин-та сов. права изд. под общ. ред. дир. Ин-та проф. А. Г. Гойхбарга"
236566
  Агабекова Ф.Д. Бюджетное устройсво и бюджетный процесс союзной республики. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Агабекова Ф.Д.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1970. – 25л.
236567
   Бюджетное устройство в Российской Федирации. – М, 1997. – 87с.
236568
  Ишина И.В. Бюджетное финансирование образования:назначение, состояние,проблемы. // Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : обзорная информация / Мин. образования Российской Федерации. Научно-исследовательский институт высшего образования. – Москва, 2001. – № 3 : Бюджетное финансирование образования: назначение, состояние, проблемы. – C.1-78. – (Экономика высшей школы). – ISSN 0202-3083
236569
  Воронова Л.К. Бюджетноправове регулювання в СРСР / Л.К. Воронова. – Київ : Радянська школа, 1975. – 184с.


  У книзі розглядається діюче законодавство, що регулює велике коло суспільних відносин у галузі бюджетної діяльності Радянської держави, розмежування повноважень суб"єктів радянської союзної федерації і місцевих Рад дипутатів трудящих та їх виконавчих ...
236570
  Ипатов П.Ф. Бюджетные комиссии местных Советов / П.Ф. Ипатов, П. Никольский. – М, 1956. – 48с.
236571
   Бюджетные места в вузах в этом году сокращать не будут // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 27 марта (№ 54). – С. 1


  Министр образования С. Квит : крымским студентам сохраняются бюджетные места.
236572
  Балаева Т. Бюджетные места в вузах сократят до минимума // Вести. – Киев, 2014. – 21 ноября (№ 213). – С. 3


  "...В проекте "Стратегии реформирования высшего образования до 2020 года" на сайте МОН содержатся довольно радикальные пункты.<...> Мнения экспертов по поводу целесообразности таких изменений разделились. Проректор КНУ имени Тараса Шевченко Владимир ...
236573
  Теплов Л.Ф. Бюджетные методы финансирования Англией второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Теплов Л. Ф.; МГИМО МИД СССР. – Москва, 1950. – 35 л.
236574
  Бокарев Ю.П. Бюджетные обследования крестьянских хозяйств 20-х годов как исторический источник / Ю.П. Бокарев ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1981. – 309 с.
236575
  Кореневская Н.Н. Бюджетные обследования крестьянских хозяйств в дореволюционной России / Н.Н. Кореневская. – Москва, 1954. – 156с.
236576
  Лашковас И.М. Бюджетные обследования семей Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лашковас И.М.; Моск. экон. ин-т. – Москва, 1968. – 24 с.
236577
   Бюджетные отели от Travelodge - теперь в Amadeus // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 3 (прилож.). – ISSN 1998-8044
236578
  Пискотин М.И. Бюджетные права местных Советов депутатов трудящихся / М.И. Пискотин. – М, 1961. – 332с.
236579
  Ровинский Е.А. Бюджетные права местных Советов депутатов трудящихся. Уч. пособие для студ. 4 курса / Е.А. Ровинский, О.Н. Горбунова. – М., 1972. – 82с.
236580
  Горбунова О.Н. Бюджетные права местных Советов народных депутатов / О.Н. Горбунова, И.Г. Кутафина. – М, 1987. – 84с.
236581
  Химичева Н.И. Бюджетные права областных /краевых/ Советов депутатов трудящихся / Н.И. Химичева. – Москва : Юридическая литература, 1966. – 120 с.
236582
  Химичева Н.И. Бюджетные права районного, городского Совета : Библиотечка для работников районных, городских советов). / Н.И. Химичева. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 95 с.
236583
  Матвеев В.И. Бюджетные права районных Советов депутатов трудящихся / В.И. Матвеев. – М., 1956. – 75с.
236584
  Химичева Н.И. Бюджетные права сельского, поселкового Совета. / Н.И. Химичева. – Москва, 1969. – 54с.
236585
  Коган М.Л. Бюджетные права союзных республик / М.Л. Коган. – Москва, 1960. – 132с.
236586
  Коган М.Л. Бюджетные права союзных республик. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Коган М.Л.; Моск.юрид.ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
236587
  Воронова Л.К. Бюджетные права Украинской Советской Социалистической Республики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Воронова Л.К. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1963. – 20 с.
236588
  Гурвич Е. Бюджетные правила: избыточное ограничение или неотъемлемый инструмент бюджетной устойчивости? / Е. Гурвич, И. Соколов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 4. – С. 5-29 : рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0042-8736
236589
  Васильев В.С. Бюджетные приоритеты республиканцев: от Р.Рейгана до Дж. Буша-мл. / В.С. Васильев, Н.М. Травкина // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 11. – С. 3-20. – ISSN 0321-2068
236590
   Бюджетный кодекс Российской Федерации. – Москва : ИНФРА-М, 2007. – 224 с. – (Библиотека кодексов ; Вып. 3 (119)). – ISBN 978-5-16-002936-8
236591
  Бессон Э. Бюджетный контроль во Франции и за границей : Ист. и критич. исслед. фин. контроля первостеп. государств Европы Э. Бессона / Пер. с фр. [и вступ. ст.] гл. контролера Николаев. ж. д. С.Л. Халютина. – Санкт-Петербург : Тип. Дома призрения малолет. бедных, 1901. – 382, IX с.
236592
  Шаститко А. Бюджетный процесс в стратегиях социально-экономического развития : (постановка проблемы) / А. Шаститко, М. Овчинников // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 134-151. – Бібліогр.: с. 134, 136-143, 145-148. – ISSN 0042-8736
236593
  Горюнов Е. Бюджетный разрыв: оценка для России / Е. Горюнов, Л. Котликофф, Синельников-Мурылев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 7. – С. 5-26 : табл., рис. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0042-8736
236594
  Голощапов В.А. Бюджетный учет / В.А. Голощапов. – Москва, 1963. – 256с.
236595
  Андреев И.А. Бюджетный учет : учеб. пособие / И.А. Андреев ; Казан. финансово-экономич. ин-т. – Казань : Издательство Казанского университета, 1966. – 284 с.
236596
  Голощапов В. Бюджетный учет / В. Голощапов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1969. – 288с.
236597
   Бюджетный учет. – М, 1975. – 336с.
236598
  Дедков П Е. Бюджетный учет / П Е. Дедков, . – М, 1978. – 238с.
236599
  Дедков П Е. Бюджетный учет / П Е. Дедков, . – 2-е изд доп и перераб. – М, 1983. – 232с.
236600
  Жутова З.У. Бюджетный учет в СССР (в банках и бюджетных учреждениях) / З.У. Жутова. – Л., 1967. – 160с.
236601
  Жутова З.У. Бюджетный учет и отчетность / З.У. Жутова. – Москва, 1970. – 215с.
236602
  Дедков П Е. Бюджетный учет и отчетность / П Е. Дедков, . – М, 1975. – 221с.
236603
  Підгорний А.З. Бюджетування - ефективний засіб управління фінансами ВНЗ / А.З. Підгорний, Т.С. Корольова, І.С. Лапіна // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса, 2013. – № 2 (49), ч. 1. – С. 155-162


  Обгрунтовано необхідність впровадження у ВНЗ нових принципів управління фінансовими ресурсами в умовах бюджетного дефіциту.
236604
  Лісовенко В. Бюджетування в системі охорони здоров"я / В. Лісовенко, Р. Корнацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 197-207. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
236605
  Курташова І.В. Бюджетування в системі управління операційною діяльністю інтернет-представництв : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 122-126 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
236606
  Бердар М.М. Бюджетування в системі управління фінансовими ресурсами підприємства // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 82-88. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто теоретичні та методологічні засади формування та розвитку систем комплексного управління фінансовими ресурсами підприємствами на основі розроблених методичних рекомендацій з упровадження та організації на них процесу бюджетування. ...
236607
  Попович В. Бюджетування в системі управлінського обліку // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 338-343. – ISSN 1815-3232
236608
  Корінько М.Д. Бюджетування в системі управлінського обліку корпоративних об"єднань // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 79-87. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
236609
  Пилипів Н.І. Бюджетування в управлінні діяльністю підприємств нафтогазової промисловості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 170-173
236610
  Сажинець С.Й. Бюджетування в управлінні діяльностю підприємства з капітального інвестування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 244-253. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
236611
  Михальська О.Л. Бюджетування витрат виробничих підрозділів олійно-жирових підрозділів як умова вдосконалення їх обліку // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 183-188
236612
  Білик М.Д. Бюджетування діяльності суб"єктів господарювання : навч. посібник / М.Д. Білик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 689, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 522-529. – Бібліогр.: с. 530. – ISBN 978-966-483-670-5
236613
  Коноваленко В.М. Бюджетування закупівельної діяльності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 38-47. – ISSN 1993-6788
236614
  Бобало О. Бюджетування маркетингової діяльності вищих навчальних закладів // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 21-25. – ISSN 1728-9343


  Розглянуто види бюджетів відповідно до строковості бюджету, особливості і специфіку бюджетування маркетингової діяльності вузів. Проведено аналіз позитивних і негативних сторін двох методів бюджетування.
236615
  М"ягков Є. Бюджетування на промисловому підприємстві: досвід ВАТ "Дніпроспецсталь" / Є. М"ягков, С. Кийко, В. Баликін // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 23-31 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
236616
  Демчук А.В. Бюджетування підприємства в умовах започаткування зовнішньоекономічної діяльності: сутність, технологія, проблеми // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 41-46. – ISSN 0321-0499
236617
  Новицька О. Бюджетування природоохоронної діяльності у контексті її фінансового управління // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 58-60. – ISSN 1728-9343
236618
  Пойда Ю.М. Бюджетування та його роль у системі обліку і контролю // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 9. – С. 92-97
236619
  Лебідь О.В. Бюджетування у банках : навч. посібник / Лебідь О.М. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-242. – ISBN 978-966-676-511-9
236620
  Жилінський А.І. Бюджетування у комерційному банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-64. – (Економіка ; вип. 47)


  Розглядається методика формування бюджету комерційного банку. Основна мета статті - визначення і обгрунтування найпринятнішого погляду автора методики формування бюджету комерційного банку. Основним завданням статті є способи розв"язання проблем ...
236621
  Партин Г.О. Бюджетування у системі управління витратами підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 50-53 : Рис.
236622
  Проць Н.В. Бюджетування у системі управління фінансами підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 188-193
236623
  Білик М.Д. Бюджетування у системі фінансового планування // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С.97-109
236624
  Коркуна Д. Бюджетування у системі фінансового планування підприємства // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 330-334. – ISSN 0201-758Х
236625
  Носвіт В. Бюджетування фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 15-18. – ISSN 1728-9343
236626
  Шумило Ю.О. Бюджетування як важливий елемент операційного планування : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 105-111 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
236627
  Безверхий К. Бюджетування як дієвий інструмент управління непрямими витратами промислових підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 4. – С. 31-47
236628
  Подолянчук О.А. Бюджетування як елемент внутрішньогосподарського контролю // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 3 (197). – С. 55-58. – ISSN 2221-1055
236629
  Бовцаревська Н. Бюджетування як елемент управління підприємством / Н. Бовцаревська, П. Кузьмович // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 138-142. – ISSN 1993-0259
236630
  Колосок В. Бюджетування як інструмент стратегічного управління підприємствами металургійного холдингу / В. Колосок, М. Верескун, К. Дроботіна // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 30-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
236631
  Бень Т.Г. Бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового менеджменту підприємств : фінанси підприємств / Т.Г. Бень, С.Б. Довбня // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 48-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
236632
  Гомонай І.В. Бюджетування як інструмент управління підприємством в сучасних ринкових умовах // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2009. – № 7 (2). – С. 128-135
236633
  Сіра Ю.В. Бюджетування як інструмент управлінського обліку при виробництві молочної продукції : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 176-182 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
236634
  Котова С.О. Бюджетування як один з інструментів підвищення якості управління сільськогосподарським підприємством : економіка і управління АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 152-158 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
236635
  Бузак Н.І. Бюджетування, облік і контроль затрат на впровадження сучасних інформаційних технологій : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С.185-189. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
236636
  Бєльська О.І. Бюджетування, орієнтоване на результат: чилійський досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 75-78 : рис. – Бібліогр.: 17 назв
236637
  Белоусова І.А. Бюджетування: місце в системі управління підприємством // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2004. – С. 29-34. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
236638
  Ермакова Н.А. Бюджеты жизненного цикла семьи / Н.А. Ермакова, В.М. Жеребин, В.Н. Землянская // Вопросы статистики : Научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2006. – № 11. – С. 39-43. – ISSN 0320-8168
236639
   Бюджеты крестьян Харьковской губернии в 1922-23 году. – Х, 1924. – 168 с.
236640
   Бюджеты ленинградских рабочих и служацих в 1922-1926 гг.. – Ленинград, 1927. – 177 с.
236641
  Маркузон Ф.Д. Бюджеты населения в капиталистических странах в 1918-1932 гг. / Ф.Д. Маркузон. – М, 1962. – 88с.
236642
   Бюджеты рабочих и служащих. – М, 1929. – 715с.
236643
  Лопаков И.Г. Бюджеты районных Советов депутатов трудящихся : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лопаков И.Г. ; МВО СССР, Моск. финанс. ин-т. – Москва, 1950. – 14 л.
236644
  Богомолов В.Е. Бюжет сельского Совета / В.Е. Богомолов. – Тула : Приокское книжное издательство, 1968. – 96 с.
236645
  Пасічник Ю.В. Бюлджетні важелі регулювання демографічних процесів // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – № 4 (8). – С. 139-144. – ISSN 2221-8440
236646
   Бюлетень : січень. 1933. Національна картинна галерея. – Київ : Київський Облліт, 1933. – 24 с.
236647
   Бюлетень / Наукове товариство ім. Шевченка. Канадійний відділ; Канадійний від. Наук. т-ва ім. Шевченка. – Торонто : [б. в.]
Рік 3, ч. 1(3), Липень/Серпень. – 1952
236648
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 1. – 2001. – (Митний кур"єр)


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
236649
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 2. – 2001. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 1 (36))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
236650
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 3. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 2 (30))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
236651
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 4. – 2001. – (Податки та платежі ; № 1 (35))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
236652
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 5. – 2001. – (Митний кур""єр ; № 3 (31))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
236653
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 6. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
236654
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 7. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
236655
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 8. – 2001. – (Судова практика та економіка ; № 1 (19))
236656
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 9. – 2001. – (Податки та платежі ; № 2 (36))
236657
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 10. – 2001. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 1 (15))
236658
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 11. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 5 (33))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
236659
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 12. – 2001. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій. ; № 3 (38))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
236660
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 13. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 6/34/)


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
236661
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 14. – 2001. – (Податки та платежі ; №3/37/)
236662
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 15. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 7)
236663
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 16. – 2001. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій. ; № 4(39))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
236664
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 17. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 8(36))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
236665
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 18. – 2001. – (Нове в бухобліку та звітностіі ; № 2 (16))
236666
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 19. – 2001. – (Податки та платежі ; № 4 (38))
236667
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 20. – 2001. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій (все про банкрутство) ; № 5 (40))
236668
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 2. – 2002. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 1 (41))
236669
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 3. – 2002. – (Податки та платежі ; № 1)
236670
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 4. – 2002. – (Митний кур"єр ; № 2)
236671
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 6. – 2002. – (Судова практика та економіка ; № 1 (20))
236672
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 7. – 2002. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 2 (42))
236673
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 8. – 2002
236674
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 9. – 2002. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 1)
236675
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 10. – 2002. – (Податки та платежі ; № 2)
236676
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 13. – 2002. – (Податки та платежі ; № 3 (41))
236677
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 14. – 2002. – (Митний кур"єр ; № 6 (42))
236678
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 19. – 2002. – (Податки та платежі ; № 4(42))
236679
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 20. – 2002. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 2(18))
236680
   Бюлетень № 2.10 сесії Верховної Ради УРСР 6 скликання. – К., 1966. – 44с.
236681
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 1996
236682
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 1996
236683
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 1996
236684
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 1996
236685
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 1996
236686
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 1996
236687
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 1996
236688
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 1996
236689
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 1997
236690
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 1997
236691
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 1997
236692
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 1997
236693
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 1997
236694
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 1997
236695
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7. – 1997
236696
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 1997
236697
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 1997
236698
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 1997
236699
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 1997
236700
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 1997
236701
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 1998
236702
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 1998
236703
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 1998
236704
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 1998
236705
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 1998
236706
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 1998
236707
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7/9. – 1998
236708
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 1998
236709
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 1998
236710
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 1998
236711
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 1999
236712
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 1999
236713
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 1999
236714
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 1999
236715
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 1999
236716
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 1999
236717
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7. – 1999
236718
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 1999
236719
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 1999
236720
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 1999
236721
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 1999
236722
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 1999
236723
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 2000
236724
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 2000
236725
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 2000
236726
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 2000
236727
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 2000
236728
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 2000
236729
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7. – 2000
236730
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 2000
236731
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 2000
236732
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 2000
236733
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 2000
236734
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 2000
236735
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 2001
236736
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 2001
236737
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 2001
236738
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 2001
236739
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 2001
236740
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 2001
236741
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 2001
236742
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 2001
236743
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10/12. – 2001
236744
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 2002
236745
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 2002
236746
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 2002
236747
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 2002
236748
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 2002
236749
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 2002
236750
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7. – 2002
236751
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 2002
236752
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 2002
236753
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 2002
236754
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 2003
236755
   Бюлетень Б. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
Квітень. – 1997
236756
   Бюлетень Б. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
Вересень. – 1997
236757
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 7. – 2001
236758
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 8. – 2001
236759
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 9. – 2002
236760
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 10. – 2003
236761
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 11. – 2005
236762
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 12. – 2005
236763
   Бюлетень Виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів. – Київ
№ 1. – 1984
236764
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 1. – 1997
236765
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 2. – 1997
236766
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 3. – 1997
236767
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 4. – 1997
236768
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 1. – 1998
236769
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 2. – 1998
236770
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 3. – 1998
236771
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 4. – 1998
236772
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 1. – 1999
236773
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 2. – 1999
236774
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 3. – 1999
236775
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 4. – 1999
236776
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 5. – 1999
236777
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 6. – 1999
236778
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 1. – 2000
236779
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України : спецвипуск. – Київ
№ 2. – 2000
236780
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 3. – 2000
236781
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 4. – 2000
236782
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 5. – 2000
236783
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 6. – 2000
236784
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2001
236785
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2001
236786
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2001
236787
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2001
236788
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2001
236789
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2001
236790
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2002
236791
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2002
236792
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2002
236793
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2002
236794
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2002
236795
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2002
236796
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2002
236797
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2002
236798
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2002
236799
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2002
236800
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2002
236801
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2002
236802
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2003
236803
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2003
236804
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2003
236805
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2003
236806
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2003
236807
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2003
236808
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2003
236809
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2003
236810
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2003
236811
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2003
236812
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2003
236813
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2003
236814
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2004
236815
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2004
236816
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2004
236817
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2004
236818
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2004
236819
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2004
236820
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2004
236821
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2004
236822
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2004
236823
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2004
236824
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2004
236825
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2004
236826
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2005
236827
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2005
236828
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005
236829
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2005
236830
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2005
236831
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2005
236832
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2005
236833
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2005
236834
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2005
236835
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2005
236836
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2005
236837
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2005
236838
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2006
236839
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2006
236840
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2006
236841
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2006
236842
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2006
236843
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6 : Сімейні правовідносини.Законодавство.Позовні заяви. – 2006
236844
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2006
236845
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2006
236846
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2006
236847
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2006
236848
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2006
236849
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2006
236850
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2007
236851
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007
236852
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007
236853
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007
236854
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2007
236855
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2007
236856
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2007
236857
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2007
236858
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2007
236859
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2007
236860
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2007
236861
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2007
236862
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2008
236863
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2008
236864
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2008
236865
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2008
236866
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2008
236867
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2008
236868
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2008
236869
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2008
236870
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2008
236871
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2008
236872
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2008
236873
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2008
236874
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 1 (111). – 2009
236875
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 2 (112). – 2009
236876
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 3 (113). – 2009
236877
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 4 (114). – 2009
236878
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 5 (115). – 2009
236879
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 6 (116). – 2009
236880
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 7 (117). – 2009
236881
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 8 (118). – 2009
236882
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 9 (119). – 2009
236883
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 10 (120). – 2009
236884
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 11 (121). – 2009
236885
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 12 (122). – 2009
236886
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 1 (123). – 2010
236887
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 2 (124). – 2010
236888
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 3 (125). – 2010
236889
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 4 (126). – 2010
236890
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 5 (127). – 2010
236891
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 6 (128). – 2010
236892
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 7 (129). – 2010
236893
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 8 (130). – 2010
236894
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 9 (131). – 2010
236895
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 10 (132). – 2010
236896
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 11 (133). – 2010
236897
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 12 (134). – 2010
236898
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 1 (135). – 2011
236899
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 2 (136). – 2011
236900
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 3 (137). – 2011
236901
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 4 (138). – 2011
236902
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 5 (139). – 2011
236903
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 6 (140). – 2011
236904
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 7 (141). – 2011
236905
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 8 (142). – 2011
236906
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 9/10 (143/144). – 2011
236907
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 11 (145). – 2011
236908
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 12 (146). – 2011
236909
   Бюлетень відділу КУК у Торонті. – Торонто, 1995
236910
   Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків
Вип. 5. – 2017. – 148 с.
236911
   Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків
Вип. 6. – 2017. – 176 с.
236912
   Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків : [б. в.]
Вип. 7. – 2019. – 189, [1] c.
236913
   Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків : [б. в.]
Вип. 8. – 2020. – 195, [1] c.
236914
   Бюлетень геофізичних явищ [Електронний ресурс] : листопад 2017 р. / Держ. космічне агентство України, Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів. – Київ : [б. в.], 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) + Систем. вимоги: Data. Music. Video ; Patron 700Mb, 80 min., 52xspeed ; CD-R. - Назва з етикетки диску
236915
   Бюлетень геофізичних явищ [Електронний ресурс] : грудень 2017 р. / Держ. космічне агентство України, Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів. – Київ : [б. в.], 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) + Систем. вимоги: Data. Music. Video ; Patron 700Mb, 80 min., 52xspeed ; CD-R ; Назва з етикетки диску
236916
   Бюлетень геофізичних явищ [Електронний ресурс] : вересень 2017 р. / Держ. космічне агентство України, Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів. – Київ : [б. в.], 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Систем. вимоги: Data. Music. Video ; Patron 700Mb, 80 min., 52xspeed ; CD-R ; Назва з етикетки диску
236917
   Бюлетень геофізичних явищ [Електронний ресурс] : жовтень 2017 р. / Держ. космічне агентство України, Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів. – Київ : [б. в.], 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Систем. вимоги: Data. Music. Video ; Patron 700Mb, 80 min., 52xspeed ; CD-R ; Назва з етикетки диску
236918
   Бюлетень геофізичних явищ [Електронний ресурс] : травень 2020 р. / Держ. космічне агентство України, Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів. – Київ : [б. в.], 2020. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Систем. вимоги: TDK ; 10х8x4x High speed ; CD-RW 700Mb, 80 min.; For high speed CD-RW Recorders ; Назва з етикетки диску
236919
   Бюлетень Державного Нікітського ботанічного саду / Державний Нікітський ботанічний сад. – Ялта
Вип. 83. – 2001
236920
   Бюлетень Державного Нікітського ботанічного саду / Державний Нікітський ботанічний сад. – Ялта
Вип. 84. – 2001
236921
   Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки / Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН. – Київ
Вип. 4. – 2004
236922
  Державна Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки. – Київ
Вип. 1. – 2011
236923
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 1 (6). – 1996
236924
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 12. – 1998
236925
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 14. – 1999
236926
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 15. – 2000
236927
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 16. – 2000
236928
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1993-
№ 17. – 2001
236929
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 18. – 2001. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
236930
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1(19). – 2002. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
236931
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 2 (20). – 2002. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
236932
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1(21). – 2003. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
236933
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 2 (22). – 2003. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
236934
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1 (23). – 2004. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
236935
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1993-
№ 2 (24). – 2004. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
236936
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1 (25). – 2005. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
236937
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 2 (26). – 2005. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
236938
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1. – 2006. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
236939
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1 (27). – 2006. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
236940
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 2 (28). – 2006. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
236941
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1 (29). – 2007. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
236942
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильский науковий вісник. – Київ, 1994-
№ 2 (30). – 2007. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
236943
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильский науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 1 (31). – 2008. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
236944
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильский науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 2 (32). – 2008. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
236945
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильський науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 1 (33). – 2009. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
236946
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильський науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 2 (34). – 2009. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
236947
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильський науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 1(35). – 2010. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
236948
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильський науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1999-
№ 2 (36). – 2010. – З 2011 р. назва "Чорнобильський науковий вісник"
236949
   Бюлетень економічної кон"юнктури України. – Київ
№ 3. – 1999
236950
   Бюлетень економічної кон"юнктури України. – Київ
№ 4. – 1999
236951
   Бюлетень з корпоративного управління. – Київ
№ 3. – 2001
236952
   Бюлетень з корпоративного управління. – Київ
№ 4. – 2001
236953
   Бюлетень з корпоративного управління. – Київ
№ 5. – 2001
236954
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1. – 1999
236955
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 1 : Адвокатура в Україні. – 2000
236956
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 3. – 2000
236957
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 2 : Орендні відносини в Україні. – 2001
236958
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 3 : Фінансові санкції за законодавством України. – 2001
236959
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 4 : Екологічне законодавство України. – 2001
236960
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 5 : Правове регулювання кредитних відносин в Україні. – 2001
236961
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 7 : Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин. – 2001
236962
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 8 : Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. – 2001
236963
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 11 : Законодавство України про громадянство. – 2001
236964
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 12 : Законодавство України про землю. – 2001
236965
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 1 : Державна служба в Україні. – 2002
236966
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 2 : Бюджетне законодавство України. – 2002
236967
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 3 : Законодавство України про сім"ю. – 2002
236968
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 4 : Законодавство України про банкрутсво. – 2002
236969
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 8 : Приватна власність в Україні. – 2002
236970
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 1 : Законодавство і судова практика з питань приватизації. – 2003
236971
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 2 : Експортно-імпортні операції в Україні. – 2003
236972
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 3 : Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика. – 2003
236973
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 4 : Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України. – 2003
236974
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 5 : Цивільний кодекс України. – 2003
236975
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 8 : Законодавство України про стандартизацію, метрологію і сертифікацію. – 2003
236976
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 10 : Право на звернення. Коментар Закону України "Про звернення громадян". Законодавство. Судова практика. – 2008
236977
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 11 : Захист прав інтелектуальної власності в господарському судочинстві. – 2008
236978
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 12 : Земельні ділянки. Законодавство. Роз"яснення. Судова практика. – 2008
236979
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Відповідальність за адміністративні правопорушення. – 2009
236980
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2 : Податкові спори. – 2009
236981
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 3 : Кримінальний кодекс України. Практика судів України з кримінальних справ 2007-2008. – 2009
236982
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища.". – 2009
236983
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Нотаріат в Україні. Законодавство. Судова практика. – 2009
236984
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 8 : Кримінально-процесуальні документи. Досудове та судове провадження. /Кучинська О.П./. – 2009
236985
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Науково-практичний коментар Закону України "Про акціонерні товариства". – 2009
236986
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 10 : Науково-практичний коментар Лісового кодексу України. – 2009
236987
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 11 : Прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби .Законодавство. Судова практика. – 2009
236988
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 12 : Рішення Європейського суду з прав людини в цивільних справах. Захист власності, приватного і сімейного життя та свободи поглядів. – 2018. – 320, [8] с.
236989
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Кодекс Украъни з процедур банкрутства. Господарський процесуальний кодекс України. – 2019. – 350, [2] с.
236990
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання: науково-практичний посібник / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; шеф-ред. В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Помилки в юридичних документах: попередження та уникнення: Коментар. Роз"ясненя. Судова практика /С.О. Теньков. – 2020. – 254, [2] с.
236991
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2/3 : Практика проваджень в антикорупційних справах. – 2020. – 451, [1] c.
236992
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Правовий статус громадських об"єднань. Коментар. Законодавство. Судова практика. – 2020. – 319, [5] c.
236993
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5/6 : Аліменти. Законодавство. Коментар. Судова практика. – 2020. – 397, [3] с.
236994
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 8/9 : Порушення правил дорожнього руху. Судова практика. Роз"яснення. – 2020. – 437, [3] c.
236995
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4/5 : Практика застосування новел процесуального законодавства в 2018-2021 роках (ГПКУ, ЦПКУ, КАСУ). – 2021. – 354, [6] с.
236996
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Порядок доступу до публічної інформації. Законодавство. Судова практика. Коментар. – 2021. – 350, [2] c.
236997
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Правова основа Європейських держав. Конституції Франції, Італії, Польщі. – 2022. – 144, [4] c.
236998
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 3 : Волонтерська та благодійна допомога збройним силам України, іншим військовим формуванням. – 2023. – 296, [4] c.
236999
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4/5 : Правове регулювання реалізації послуг в окремих сферах і галузях економіки. Нормативно-правові акти. Роз"яснення. Судова практика. – 2023. – 508, [4] c.
237000
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Кримінальний кодекс України. – 2023. – 311, [1] c.
<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,