Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>
236001
  Александрова С.П. "Великая Ремонстрация" и требования английского парламента о контроле над исполнительной властью // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 12. – С. 32-37. – ISSN 1812-3805


  "Великая Ремонстрация" не раз являлась объектом научного исследования, в связи с этим следует обратить внимание на два основных момента при рассмотрении ее содержания: на значение положений этого документа для становления в Англии конституционной ...
236002
   "Великая Россия". Географические, этнографические и культурно-бытовые очерки современной России. – Москва : Типография Шнакенбург
Т. 1 : Сибирь. – 1912. – 236 с.
236003
   "Великая Россия". Географические, этнографические и культурно-бытовые очерки современной России. – Москва : Типография Шнакенбург
Т. 2 : Поволжье. Приуралье. – 1912. – 262, [2] с.
236004
   "Великая Россия". Географические, этнографические и культурно-бытовые очерки современной России. – Москва : Товарищество Дело
Т. 3 : Тундры. Северо-лесная область. – 1912. – 247, [2] с.
236005
   "Великая французская революция и пути русского освободительного движения" : Тезисы докладов науч. конф. "Великая французская революция и пути русского освободительного движения" 15-17 дек. 1989 г. – Тарту : ТГУ, 1989. – 110с. – Библиогр. в примеч. в конце докл.
236006
  Майоров А. "Великая Хорватия, называемая "белой" : к вопросу о происхождении и значении хорватских этнических названий // Княжа доба. Історія і культура / НАНУ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича; [відп. ред. Я.Д. Ісаєвич]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАНУ, 2007. – Вип. 1. – С. 13-44. – ISBN 966-02-3935-1(серія); 966-02-3935-Х(Вип.1)
236007
   "Великая хроника" о Польше, Руси и их соседях 11-13 вв.. – М., 1987. – 259с.
236008
   "Великая" дайка Побужья / В.А. Ентин, О.Б. Гинтов, С.В. Мычак, В.Н. Бельский, Ю.В. Гейко, Е.Б. Поляченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 77-96 : рис., табл. – Библиогр.: с. 93-94. – ISSN 0203-3100
236009
  Царук А. "Велике зніздо" : лірика // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 106-110. – ISSN 0868-4790
236010
  Брюховецька Л. "Велике кіно завжди національне..." // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 305/306/307. – C. 208-223
236011
  Таранова Анна "Велике нечитоме" і академічний канон: проникнення масової літератури до парадигми літературознавства


  У статті розглядається процес змінення ставлення до "масової літератури" в академічному літературознавстві протягом другої половини XX ст. Протиставлення "елітарної", "високої" та "низької", "масової" словесності, яке переважало в науковій думці до ...
236012
  Таранова Анна "Велике нечитоме" і академічний канон: проникнення масової літератури до парадигми літературознавства


  У статті розглядається процес змінення ставлення до "масової літератури" в академічному літературознавстві протягом другої половини XX ст. Протиставлення "елітарної", "високої" та "низької", "масової" словесності, яке переважало в науковій думці до ...
236013
  Славинський Микола "Велике щастя - спостерігати, як літають ластівки" : членові редакційної ради "Наукового світу" Миколі Сороці - 75 років! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 4 (141). – С. 11-12 : Фото
236014
  Пупышева Н.В. "Великие элементы" как знаковая система буддийской культуры // Религиоведение : научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2008. – № 4. – С. 73-78
236015
  Вдовиченко В. "Великий вибір" Італіїї та майбутнє Європейського Союзу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 6-9. – (Історичні науки)
236016
  Муза Е.В. "Великий град Петра" / Е.В. Муза. – М., 1977. – 54с.
236017
  Каревин А. "Великий демократ" (памяти Ельцина) // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 19-25 апреля (№ 16). – С. F 2


  23 апреля исполняется 6-я годовщина со дня смерти Бориса Ельцина. Шесть лет назад его кончина породила множество откликов. Несмотря на все ошибки и недостатки, покойный был "выдающимся государственным деятелем". Политики и журналисты подчеркивали его ...
236018
  Зеркаль О. "Великий договір" - нюанси вирішують усе. Договір про дружбу вичерпав себе в усіх можливих сенсах / О. Зеркаль, Т. Качка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 1, 4


  " Виступаючи на Київському безпековому форумі, президент Петро Порошенко заявив, що запропонує Верховній Раді припинити дію окремих положень Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією: "Наступним кроком буде ...
236019
  Дорофеєв А. "Великий договір" у російсько-українських відносинах // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 154-157. – ISBN 978-966-171-783-9
236020
  Енина Ю. "Великий и Возлюбленній Король" Рама V Чулалонгкорн // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 11 (83 ). – С. 56-77. – ISSN 1812-867Х
236021
  Воробьева Мария "Великий меценат России Петр Иванович Щукин" : Культпоход // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 80 : Іл.
236022
  Пушкарук Н. "Великий німець і великий європеєць" / Н. Пушкарук, В. Огризко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20 червня (№ 104)


  Світові лідери вшановують екс-канцлера Німеччини Гельмута Коля.
236023
  Кульчицький Станіслав Владиславович "Великий перелом": Україна в період 1923 - весни 1930 рр. Стаття третя "Курс на колективізацію" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-56. – Бібліогр. в кінці ст.
236024
  Кульчицький Станіслав Владиславович "Великий перелом": Україна в період 1923 - весни 1930 рр. Стаття третя "Курс на колективізацію" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 52-56. – Бібліогр. в кінці ст.
236025
  Кульчицький Станіслав Владиславович "Великий перелом": Україна в період 1923 - весни 1930 рр. Стаття четверта "Політика Кремля щодо України" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-56. – Бібліогр. в кінці ст.
236026
  Чепурда Г.М. "Великий план перетворення природи" (1948 - 1965 pp.) та його вплив на довкілля України // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 26. – С. 23-34. – (Серія : Історичні науки ; вип. 10)
236027
  Ржевська В.С. "Великий план", або проект Християнської Республіки Генріха IV - М. де Сюллі як проект "вічного миру" для Європи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 372-375


  Надається систематичний виклад положень "Великого плану" Генріха IV - М. де Сюллі зі створення в Європі Християнської Республіки, що мають міжнародно-правовий зміст, і встановлюється значення цього проекту "вічногомиру" у світлі розвитку міжнародного ...
236028
  Тегопулос-Фітракіс [Великий новогрецький словник / Тегопулос-Фітракіс ; під ред. Марії Мандали. – 3-є вид. – Афіни : Армонія, 2002. – XV, 1494 с. – Книга новогрецькою мовою. - Авт. зазнач. на обкл. та корінці. – ISBN 960-7598-04-0
236029
  Васильев С.А. Великая Отечественная : стихи и поэмы / С.А. Васильев. – Москва : Молодая гвардия, 1944. – 71 с.
236030
   Великая Отечественная ... : краткая, иллюстрированная история войны для юношества. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 572, [3] с. : фотоил., карты
236031
   Великая Отечественная война : энциклопедия / Асташин Н.А. [и др.] ; [сост. Ю.А. Никифоров] ; [отв. ред. Чубарьян А.О.] ; [ред. рук. авт. кол. : Мягков М.Ю.]. – Москва : Медиа Групп, 2010. – 672 с. – На тит. лист. 65-летию Великой Победы посвящается. – ISBN 978-5-373-03030-4
236032
  Томсинов В.А. Великая Отечественная война (1941-1945): что это было? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 16-34. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
236033
  Мерцалов А.Н. Великая Отечественная война в историографии ФРГ. / А.Н. Мерцалов. – М., 1989. – 287с.
236034
  Ткаченко Г.С. Великая Отечественная война в кривом зеркале манипуляторов сознания / Г.С. Ткаченко. – Київ : Україна, 2009. – 48 с. – (Правда історії про Велику Вітчизняну війну). – ISBN 978-966-524-393-9
236035
  Дробов Л.Н. Великая Отечественная война в произведениях белорусской живописи / Л.Н. Дробов. – Минск, 1987. – 38с.
236036
  Полищук Э.А. Великая Отечественная война в произведениях изобразительного искусства / Э.А. Полищук. – Москва, 1969. – 40с.
236037
  Таганов Л.Н. Великая Отечественная война в советской поэзии 40-70-х годов: уч. пособие. / Л.Н. Таганов. – Иваново, 1978. – 180с.
236038
  Александров Г.Ф. Великая Отечественная война советского народа / Александров Г.Ф. – Алма-Ата : КазОГИЗ, 1941. – 14 с.
236039
  Крутиков А.Н. Великая Отечественная война Советского Союза / А.Н. Крутиков. – Москва, 1947. – 208 с.
236040
   Великая Отечественная война Советского Союза. – М., 1947. – 47 с.
236041
  Тельпуховский Б.С. Великая Отечественная война Советского Союза : (1941-1945). Лекции, прочитанные на Историческом факультете Московского универсиетта / Б.С. Тельпуховский. – Москва : Московсий университет, 1952. – 251с.
236042
  Тельпуховский Б.С. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг / Б.С. Тельпуховский. – М., 1959. – 575с.
236043
  Анисимов И.В. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945гг. : краткий ист. очерк / И.В. Анисимов, Г.В. Кузьмин (полк.). – Москва : Военное издательство, 1952. – 191 с.
236044
  Кожевников И Ф. Великая Отечественная война Советского Союза и некоторые вопросы международного права / И Ф. Кожевников, . – М., 1954. – 222с.
236045
  Воробьев Ф.Д. Великая Отечественная война Советского Союза. / Ф.Д. Воробьев, В.М. Кравцов. – Москва, 1961. – 456с.
236046
   Великая Отечественная война. Юбилейное издание / [авт.-состав. О.А. Ржешевский, Ю.А. Никифоров] ; [науч. ред. Ржешевский О.А.] ; [науч.-ред. совет : Чубарьян А.О. (председ.) и др.]. – Юбилейное изд. – Москва : Медиа Групп, 2010. – 624 с. – На тит. лист. 65-летию Великой Победы посвящается. – ISBN 978-5-373-03105-9
236047
   Великая Отечественная. Фотоальбом. – Москва, 1982. – 388 с.
236048
   Великая Отечественная. Фотоальбом. – 3-е изд., доп. – Москва : Планета, 1985. – 391 с.
236049
   Великая партия Ленина. – Москва, 1963. – 528с.
236050
  Клинов В. Великая перестройка мировой экономики : ( О книге А.А. Акаева "От эпохи Великой дивергенции к эпохе Великой конвергенции" ) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 11. – С. 144-155. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0042-8736
236051
  Нидал Лама Оле Великая печать : Взгляд Махамудры. Буддизм Алмазного Пути / Нидал Лама Оле; Пер. с агл. В. Рагимов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Алмазный Путь, 2000. – 248с. – ISBN 5-94303-002-6
236052
   Великая победа. – Смоленск, 1975. – 233с.
236053
   Великая Победа. – М., 1971. – 131с.
236054
   Великая Победа. – М.
3. – 1987. – 171 с.
236055
  Поляков Ю.А. Великая Победа 1945 г. и как ею распоряжались // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-8. – ISSN 0869-5687
236056
  Ван Тиен Зунг Великая победа весной семьдесят пятого = Dai thang mua xuan / Ван Тиен Зунг. – Москва : Военное издательство, 1980. – 247 с.
236057
  Ломов Н.А. Великая Победа и ее историческое значение // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 5 (485). – С. 3-6. – ISSN 0321-2068
236058
   Великая победа и мировой революционный процесс. – Минск, 1985. – 172с.
236059
   Великая победа на Волге. – М., 1965. – 527с.
236060
  Артамонов В.А. Великая победа над Полтавой // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2009. – № 1. – С. 148-165
236061
  Сорокин А.И. Великая Победа народа и армии / А.И. Сорокин. – М., 1984. – 128с.
236062
  Васильев А.В. Великая победа под Москвой / А.В. Васильев. – Москва, 1952. – 96с.
236063
  Васильев А.В. Великая победа под Москвой / А.В. Васильев. – Москва, 1953. – 96с.
236064
   Великая победа под Сталинградом : Рекомендованій указатель литературі. – Москва : [Тип. биб-ка им. В.И. Ленина], 1952. – 54 с.
236065
  Молочко А.Д. Великая победа советского народа / А.Д. Молочко. – Минск, 1965. – 38с.
236066
  Брежнев Л.И. Великая Победа советского народа / Л.И. Брежнев. – М, 1965. – 48с.
236067
   Великая победа советского народа (1941-1945) : Материалы научной конференции посвященной 30-летию победы советского народа в великой отечественной войне 1941-19450. – Москва : Наука, 1976. – 648с.
236068
  Шатагин Н.Н. Великая победа советского народа над гитлеровской Германией / Н.Н. Шатагин. – М., 1947. – 39с.
236069
  Осипов З.С. Великая победа советского народа над империалистической Японией / З.С. Осипов. – М, 1947. – 48с.
236070
   Великая Победа, 1941-1945 : Рек.библиогр.указ. – Москва : Книга, 1979. – 255с.
236071
  Мацуленко В.А. Великая Победа. / В.А. Мацуленко. – М., 1985. – 64с.
236072
   Великая Победа. К 40-летию победы сов. народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : Советская историография. – Москва : ИНИОН
Ч. 1. – 1985. – 250 с.
236073
   Великая победа: 1941-1945 : Рек. библиогр. указ. – Москва : Книга, 1985. – 223с.
236074
   Великая Победа: К 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. : Советская историография. – Москва : ИНИОН
Ч. 2. – 1985. – 207 с.
236075
  Супруненко Ю. Великая полярная гонка // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 1 (49). – С. 92-108. – ISSN 1812-867Х
236076
  Супруненко Ю.Л. Великая полярная гонка // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 1 (49). – С. 92-107. – ISSN 1812-867Х
236077
  Буйлова Л. Великая поэтесса и знаменитая любовница // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 2. – С. 16-17.


  Японська поетеса Ідзумі Сікібу
236078
  Жук Н.И. Великая поэтесса Украины / Н.И. Жук, В.Ф. Передерий. – Москва, 1963. – 32с.
236079
  Ермолаев А.И. Великая преобразующая сила / А.И. Ермолаев, Н.В. Романовский. – М., 1986. – 153с.
236080
   Великая программа борьтбы за коммунизм. – Х., 1962. – 68с.
236081
  Вишневский Ю. Великая пустота. Почему индийцы смогли открыть нуль // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 2 октября (№ 40). – С. 21


  "Компьютеры перерабатывают информацию в двоичном коде, состоящем из нулей и единиц. По сути, весь цифровой мир, включая телепередачи и наше общение по скайпу, представляет собой не более чем мельтешение этих двух цифр. Понятие о единице сформировалось ...
236082
  Эфруси Е. Великая революция во Франции / Е. Эфруси. – 2-е изд. – М. – 126с.
236083
  Немирович-Данченко В.И. Великая река : (картины из жизни и природы на Волге) / Вас. Ив. Немирович-Данченко. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1903. – 158 с. – Бесплатное прилож. к журн.: Природа и люди. – (Сочинения Вас. Ив. Немировича-Данченко)
236084
  Немирович-Данченко Великая река : (картины из жизни и природы на Волге) / Вас. Ив. Немирович-Данченко // У голубого моря : (люди и природа в низовьях Волги) / Немирович-Данченко. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1902. – 158 с. – (Сочинения Вас. Ив. Немировича-Данченко)
236085
   Великая реформа : 1861 - 19 февраля - 1911 : Сб. ст.: А.И. Яковлева, В.И. Семевского, В.Я. Уланова, В.Е. Чешихина-Ветринского. – Москва : Изд. Т-ва "Образование", 1911. – 192 с., 8 л. ил.


  Авторы: Яковлев Алексей Иванович; Семевский Василий Иванович (1848/49-1916); Уланов Василий Яковлевич; Чешихин-Ветринский, Василий Евграфович (1866/67-1923) Содерж.: Очерк истории крепостного права до половины 18 века / А.И. Яковлев. Правительство, ...
236086
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. ; ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. – Юбилейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т.1. – 1911. – XVI, 261, [2] с. : ил., портр.


  Помещичьи крестьяне в Великороссии; Крестьянские волнения до XIX в.; Законодательство о крестьянах при императорах Павле I и Александре I; Военные поселения; Противники крепостного права в начале XIX в.; Масонство и крепостное право; Декабристы и ...
236087
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. ; ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. – Юбилейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 2. – 1911. – 254, [5] с., [20] л. ил. : ил., портр.


  Помещичьи крестьяне в Великороссии; Крестьянские волнения до XIX в.; Законодательство о крестьянах при императорах Павле I и Александре I; Военные поселения; Противники крепостного права в начале XIX в.; Масонство и крепостное право; Декабристы и ...
236088
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. ; ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. – Юбилейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 3. – 1911. – 266, [6] с., [22] л. ил. : ил., портр.


  Эпоха «официальной народности» и крепостное право; Быт помещичьих крестьян; Крестьянские волнения; Крепостная интеллигенция; Помещичье хозяйство накануне реформы; Крепостная фабрика; Дворянские проекты по крестьянскому вопросу при Николае I; ...
236089
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. (Общество распространения технический знаний (Москва)) ; ред. А.К. Дживелегова, С.П. Мельгунова, В.И. Пичета. – Юблейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 4. – 1911. – 280, [4] с., [22] л. ил., портр


  Крепостное право в народной поэзии; Изображение крепостного права в произведениях Т.Г. Шевченко; Крепостное право в поэзии Н.А. Некрасова: Крепостное право в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина; Из воспоминаний о крепостном праве; Крестьянский вопрос в ...
236090
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. ; ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. – Юбилейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 5. – 1911. – 308, [4] с., [30] л. ил. ил., портр.
236091
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. ; ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. – Юбилейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 6. – 1911. – 352, [4] с., [30] л. ил. ил., портр.
236092
  Рейн Г.Е. Великая реформа в современном акушерстве и хирургии // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 181-199. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
236093
  Кублицкий Г.И. Великая речная держава / Г.И. Кублицкий. – 2-е изд. – М, 1952. – 336с.
236094
  Майоров С.М. Великая Российская Федерация / С.М. Майоров, Н. Михайлов. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 103 с.
236095
  Власов И.А. Великая Российская Федерация / И.А. Власов. – Москва, 1947. – 35с.
236096
  Казин А.Л. Великая Россия : Религия. Культура. Политика / А.Л. Казин. – Санкт-Петербург : Петрополис, 2007. – 612 с. – ISBN 978-5-9676-0074-4
236097
  Рыленков Н.И. Великая Росстань / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1949. – 192с.
236098
  Рыленков Н.И. Великая Росстань / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1963. – 360с.
236099
  Пиксанов Н.К. Великая русская литература / Н.К. Пиксанов. – М, 1946. – 72 с.
236100
  Яников Г.В. Великая северная экспедиция / Г.В. Яников. – Москва, 1949. – 164с.
236101
  Островский Б.Г. Великая северная экспедиция. 1733-1743 / Б.Г. Островский. – Архангельск, 1937. – 208с.
236102
  Ромашов Б.С. Великая сила / Б.С. Ромашов. – М Л,, 1948. – 136с.
236103
  Ромашев Б. Великая сила / Б. Ромашев. – МоскваЛ., 1949. – 12 с.
236104
  Ромашов Б.С. Великая сила / Б.С. Ромашов. – М, 1950. – 198с.
236105
   Великая сила братского единства : Материалы республиканской научной конференции, посвященной 60-летию образования союза СССР. – Киев : Политиздат, 1983. – 318с.


  Книга подготовлена по материалам состоявшейся 1-2 октября 1982 года в Киеве республиканской научной конференции, посвященной 60-летию образования СССР. В докладах и сообщениях раскрыто непереходящее значение 60-летнего опыта Союза ССР - цитадели дружбы ...
236106
  Верховцев И.П. Великая сила дружбы народов СССР / И.П. Верховцев. – Москва, 1954. – 96с.
236107
  Тимофеев Т.Т. Великая сила интернационалистской солидарности / Т.Т. Тимофеев. – М. : Знание, 1983. – 59 с.
236108
   Великая сила интернационального единства. – Киев, 1979. – 335с.
236109
  Марков В.С. Великая сила коммунистических идей / В.С. Марков. – М, 1978. – 64с.
236110
  Андреев А.А. Великая сила ленинских идей дружбы трудящихся / А.А. Андреев. – Москва, 1960. – 69 с.
236111
  Целищев Н.Н. Великая сила пролетарского интернационализма / Н.Н. Целищев. – М., 1978. – 182с.
236112
  Бекижев М.М. Великая сила пролетарского интернационализма. / М.М. Бекижев. – Черкесск : Ставроп. кн. изд-во. Карачаево-Черкес. отд-ние, 1984. – 135 с.
236113
   Великая сила советской демократии. – М., 1954. – 42с.
236114
  Костин А.Ф. Великая сила союза рабочих и крестьян / А.Ф. Костин. – Москва, 1954. – 72с.
236115
   Великая сила труда. – Л., 1954. – 468с.
236116
  Васильева Н.И. Великая Скифия / Н.И. Васильева // Русская Скифия. – Москва : Мегагалактика, 2006. – с. 5-460. – (Подлинная история). – ISBN 5-85141-111-2
236117
  Омельченко А. Великая смута / А. Омельченко. – Ленинград. – 166 с.
236118
  Волин Б.М. Великая совнтская держава / Б.М. Волин, 1943. – 120 с.
236119
  Раева С.Н. Великая сокровищница науки / С.Н. Раева. – Москва, 1954. – 88с.
236120
  Дронов О.Н. Великая степь / О.Н. Дронов. – Москва, 1984. – 352 с.
236121
  Ананьев М.Н. Великая стройка коммунизма на Днепре. (Южно-Уральский и Северо-Крымский каналы) : стенограмма публичной лекции ... / Ананьев М.Н. ; Всесоюз. о-во по распростр. полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1952. – 23 с. – (Серия III ; № 40)
236122
  Яхневич В. Великая стройка на Волге / В. Яхневич. – М, 1951. – 109с.
236123
  Яхневич В. Великая стройка на Волге. / В. Яхневич. – Куйбышев, 1951. – 104с.
236124
  Лутошкин Г.Д. Великая стройка нашего времени. / Г.Д. Лутошкин. – М., 1982. – 64с.
236125
  Удвал С. Великая судьба / С. Удвал. – Москва : Прогресс, 1977. – 341 с.
236126
  Удвал С. Великая судьба // Тревожные годы / Д. Намдаг. – Москва : Радуга, 1982. – С. – (Библиотека монгольской литературы)
236127
  Барятинский М. Великая танковая война 1939-1945 / Михаил Барятинский. – Москва : Яуза , Эксмо, 2009. – 413, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 412-414. – (Великая Отечественная. Танки в бою). – ISBN 978-5-699-33087-4
236128
  Хинчин А.Я. Великая теорема Ферма / А.Я. Хинчин. – 3-е. – Москва-Ленинград, 1934. – 55 с.
236129
  Колодко Г. Великая трансформация. Могло ли быть лучше? Будет ли лучше? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-14. – ISSN 0131-2227
236130
  Гавриличев Валентин Андреевич Великая Францезская революция в немецкой буржуазно-юнкерской историографии 50-60-х гг. XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Гавриличев Валентин Андреевич; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 23л.
236131
   Великая французская буржуазная революция : Указ. рус. и сов. лит. – Москва, 1987. – 216с.
236132
  Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция XVIII века / А.З. Манфред. – Москва : Политиздат, 1956. – 286 с.
236133
  Джеджула К.Е. Великая французская буржуазная революция и Европа 1789-1799 гг. : Сокращенный курс лекций, прочитанных в Киевском ордена Ленина государственном университете им. Т.Г. Шевченко / К.Е. Джеджула. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1965. – 96 с.
236134
  Бакс Б. Великая французская революция / Б.Б. ; Пер. с англ. [Смирнова]. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону : Изд. Н. Парамонова ; Донская речь ; [Элетропечатня Г.М. Пуховича], 1905. – 99 с.
236135
  Бакс Б. Великая французская революция / Б.Б. ; Пер. с англ. [Смирнова]. – 2-е изд. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Т-ва "Народная польза"], 1906. – 96 с.
236136
  Захер Я.М. Великая французская революция / Я.М. Захер. – Л., 1927. – 146с.
236137
  Лотте С.А. Великая французская революция / С.А. Лотте. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1933. – 307 с.
236138
  Манфред А.З. Великая французская революция / А.З. Манфред. – Москва : Наука, 1956. – с.
236139
  Манфред А.З. Великая французская революция / А.З. Манфред; АН СССР. Ин-т всеобщей истории; Отв. ред. В.М.Далин. – Москва : Наука, 1983. – 429 с.
236140
  Линдов Г. Великая Французская революция / Г. Линдов. – Пг., 1919. – 84с.
236141
  Линдов Г. Великая Французская революция / Г. Линдов. – М., 1919. – 78с.
236142
  Кропоткин П.А. Великая Французская революция / П.А. Кропоткин. – Птгр-М, 1922. – 608с.
236143
  Кропоткин П.А. Великая Французская революция / П.А. Кропоткин. – М, 1979. – 575с.
236144
  Кропоткин П.А. Великая Французская революция 1789-1793 / [Соч.] П. Кропоткина ; Пер. с фр. под ред. авт. – Лондон : Тип. листков "Хлеб и воля", 1914. – VIII, 703 с.
236145
   Великая Французская революция XVIII в. в освещении зарубежной историографии : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1981. – 330, [1] с. – Библиогр.: с. 324-330, в нач. ст. и в подстроч. примеч. – (Серия "Проблемы всеобщей истории")
236146
  Кулишер И.М. Великая французская революция и еврейский вопрос / И.М. Кулишер. – Л., 1924. – 120с.
236147
  Домнич М.Я. Великая Французская революция и католическая церковь / М.Я. Домнич. – М, 1960. – 196 с.
236148
   Великая французская революция и литературная жизнь Европы. – Куйбышев, 1989. – 168с.
236149
   Великая французская революция и Россия. – М., 1989. – 550с.
236150
  Семенова А.В. Великая французская революция и Россия. / А.В. Семенова. – М., 1991. – 63с.
236151
   Великая французская революция и русская литература. – Л. : Наука, 1990. – 405 с.
236152
  Михайлов Я. (Захер) Великая французская революция и церковь : в 2-х т. / Я.Михайлов [псевд.] (Захер). – Москва ; Ленинград : ОГИЗ ; Московский рабочий
Т. 1. – 1930. – 276 с.
236153
  Михайлов Я. (Захер) Великая французская революция и церковь : в 2-х т. / Я.Михайлов [псевд.] (Захер). – Москва ; Ленинград : ОГИЗ ; Московский рабочий
Т. 2. – 1931. – 184 с.
236154
   Великая французская революция, 1789-1799. – Л., 1989. – 119с.
236155
  Петрушевский Д.М. Великая хартия вольностей / Д. Петрушевский. – Ростов-на-Дону : Донская речь, 1904. – 54 с.
236156
  Петрушевский Д Великая хартия вольностей : с приложением переревода текста Великой хартии / Д. Петрушевский // Англия и англичане, их прошлое и настоящее / А. Быкова. – Ростов-на-Дону : Изд. : Н. Парамонова "Донская речь" ; [Электро-печатня А. Тер-Абрамиан], 1906. – 55, 12 с.
236157
  Петрушевский Д.М. Великая хартия вольностей : с приложением перевода текста Великой хартии / Д. Петрушевский. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону : Донская речь ; [С.-Петербург. Коммерч. скороп. А Гольдберга], 1906. – 54, 12 с.
236158
  Крашенинникова Н.А. Великая хартия вольностей 1215г.(современная интерпретация) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.86-108. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
236159
  Петрушевский Д.М. Великая хартия вольностей и конституционная борьба в английском обществе во второй половине ХІІІ века. : С приложением латинского и русского текста Великой хартии и др. документов / Д.М. Петрушевский. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*], 1915. – 176 с.


  На тит. стр. № 40946 дарственная надпись: Дорогому Николаю Прокофьевичу Василенко от любящего его автора 19. I.15
236160
  Петрушевский Д.М. Великая хартия вольностей и конституционная борьба в английском обществе во второй половине ХІІІ века. / Д.М. Петрушевский. – 2-е изд. – М., 1918. – 176с.
236161
  Поляков Н.В. Великая хартия университетов / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 575-577. – ISBN 978-966-551-249-3
236162
  Филюшкин А. Великая хозяйка маленького хозяйства. Анекдоты о Екатерине Великой // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – С. 27-28. – ISSN 0235-7089
236163
  Бжезинский З. Великая шахматная доска : Господство Америки и его геостратегические императивы / З. Бжезинский. – Москва : Международные отношения, 1998. – 256с. – ISBN 5-7133-0967-3
236164
  Бжезинский З. Великая шахматная доска = The Grand Chessboard : Господство Америки и его геостратегические императивы / Збигнев Бжезинский. – Москва : Международные отношения, 2005. – 256с. – ISBN 5-7133-0967-3
236165
  Бжезинский З. Великая шахматная доска = The Grand Chessboard : Господарство Америки и его геостратегические императивы / Збигнев Бжезинский. – Москва : Международные отношения, 2006. – 256с. – ISBN 5-7133-0967-3
236166
  Рыльский М. и Арцимович В. Великая эпопея Мицкевича // Собрание сочинений : в 5 т. ; [пер. с пол.] ; под ред. Д.Д. Благого и др. / А. Мицкевич. – Москва : Гос. изд. Художественной литературы, 1949. – Т. 2 : Под ред. М.В. Рыльского, Н.А. Славятинского. – С. 2-27
236167
  Цамерян И. Великая эпоха формирования и развития социалистических наций в СССР. / И. Цамерян. – М., 1951. – 55с.
236168
  Андроников И.Л. Великая эстафета : воспоминания, беседы : [для ст. возраста] / Ираклий Андроников. – Москва : Детская литература, 1975. – 303 с. : ил. – (Библ. серия)
236169
  Андроников И.Л. Великая эстафета / И.Л. Андроников. – 3-е изд. – Москва, 1988. – 355с.
236170
  Андроников И.Л. Великая эстафета : воспоминания, беседы : [о рус. искусстве и лит. : для сред. и ст. шк. возраста] / Ираклий Андроников. – [3-е изд.]. – Москва : Детская литература, 1988. – 333, [2] с. : ил.
236171
  Соегов М. Великая Яса Чингисхана и туркменская народная мудрость: к вопросу об основах тенгрианства // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2015. – № 71/72. – С. 87-98. – ISSN 1682-671Х
236172
  Стадник С. Великдень - миле свято: Сценарій проведення свята Великодня // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.25-26. – ISSN 0131-6788
236173
   Великдень [Електронний ресурс] : мультимедійне видання. – Київ : Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім. Т. Шевченка : World musik, 2006. – 1 CD. – Системні вимоги : звичайний CD програвач, комп"ютер.-Заголовок з етикетки диску


  Мультимедійне видання про Весняний цикл святкувань в Україні, що дозволяє як слухання музики в звичайному CD пргравачі, так і перегляд диску на будь-якому комп"ютері за допомогою Microsoft Internet Explorer без додаткової інсталяції. -Етнографічна ...
236174
  Подобєд О. Великдень біженців. У статусі "переміщених осіб" у Західній Німеччині українці знаходили сили і способи відзначити Воскресіння // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 24 квітня (№ 47). – С. 9


  "Після завершення Другої світової війни частина українців упродовж другої половини 1940-х років перебувала на території Західної Німеччини, що тоді була під контролем США, Великої Британії та Франції. Вони отримали статус «переміщені особи» (англ. ...
236175
   Великдень в українській поезії / упоряд. - Надія Данилевська ; [ред. М. Ткач]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 135, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-340-324-3


  Збірник "Великдень в українській поезії" - перше зібрання віршів українських поетів, у яких висвітлюється одне з найвеличніших свят українців - Великдень. Зібрані поезії охоплюють період від XII до XXI ст.
236176
  Коцоєв А. Великдень Гіго / А. Коцоєв. – К., 1963. – 20с.
236177
  Дерев"яний І. Великдень за гратами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20-21 квітня (№ 70/71)


  Великдень для в"язнів-українців у роки поневірянь був не лише стовпом національної ідентичності та моральної стійкості, а й елементом опору системі.
236178
  Демірська Г.К. Великдень у Романівці / Ганна Демірська. – Київ : Верещинські [та ін.], 2011. – 156, [4] с. : іл. – Без тит. арк. – ISBN 978-966-95771-6-0
236179
  Старков В. Великдень у традиційній календарній обрядовості українців // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.93-96. – ISSN 0869-3595
236180
  Середюк О. Великдень, чи Паска, Паска, чи Воскресіння? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 березня - 10 квітня (№ 13/14). – С. 8-9, 17
236181
  Ковалів Ю. Великдень: відлуння у слові (розмова про те, як відбивається світло Воскресіння Христового у слові, з відомим літературознавцем, лауреатом премії імені Тараса Шевченка, професором Юрієм Ковалівим) / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 161-170. – ISBN 966-7379-16-7
236182
  Андрієнко Л.В. Велике багатство України. Парторганізації республіки в боротьбі за збільшення виробництва зерна / Андрієнко Л.В. – Київ : Політвидав України, 1968. – 132 с.
236183
  Гринько Валерій Володимирович Велике біле братство як неорелігійний феномен : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Гринько Валерій Володимирович; НАН Укр. Ін-тут філософії ім. Г.С.Сковороди. – К., 1998. – 20л.
236184
  Прокопенко М. Велике будівництво у зоні відчуження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 квітня (№ 74). – С. 10


  Кореспонденти "Дня" побачили, які об"єкти зараз зводять навколо ЧАЕС і для чого.
236185
  Ракитевит Т.Л. Велике воде на Дунаву код Новог Сада. / Т.Л. Ракитевит. – Нови Сад, 1957. – 8с.
236186
  Пришляк К.О. Велике життя // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 7-13
236187
  Динкова М. Велике життя маленької Лілії / М. Динкова. – Київ, 1965. – 140с.
236188
  Динкова М. Велике життя маленької Лілії / М. Динкова. – Київ, 1976. – 127с.
236189
  Гавриленко В.С. Велике життя, яке продовжиться в нашій пам"яті // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова" : науковий журнал / Нац. акад. аграр. наук України ; Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна ; голов. ред. Гавриленко В.С. – Асканія-Нова, 2018. – Т. 20. – С. 115-120. – ISSN 1682-2374


  Пам"яті Едуарда Олександраовича Фальц-Фейна, меценату, засновнику заповідних об"єктів в Асканії-Новій.
236190
  Шило С.Й. Велике завоювання соціалізму / С.Й. Шило. – К., 1964. – 68с.
236191
  Хаустов П.П. Велике Запоріжжя / П.П. Хаустов. – Харків ; Одеса : Молодий більшовик, 1931. – 24 с. – (Дітям про п"ятирічку)
236192
  Горбань Ю. Велике зерцало // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 12-13. – ISSN 2076-9326


  Рецензоване видання є однією з перших вітчизняних праць, в якій на основі значного масиву досліджень висвітлено основні етапи розвитку української та світової книги
236193
  Кіслова Вікторія Велике і світле свято хрещення Господнього // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 2 : фото
236194
  Острянин Д.Х. Велике історичне значення твору В.І. Леніна "Матеріалізм і емпіріокритицизм" / Д.Х. Острянин. – Київ, 1959. – 3-51с.
236195
  Толмацький І. Велике князівство Литовське в період правління князя Вітовта // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 37 : Історія. – С. 19-29. – ISSN 1728-9572
236196
  Мілош Ч. Велике князівство літератури : вибрані есеї / Чеслав Мілош ; [пер. з пол. : О. Коваленко, І. Ковальчук, А. Павлишин ; упоряд. : О. Коваленко, І. Ковальчук ; наук. ред. А. Павлишин]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 439, [1] с. – Кн. видано до 100-річчя з дня народження Чеслава Мілоша. – Бібліогр.: с. 437-439. – ISBN 978-966-378-219-5
236197
  Наконечний В. Велике місто як об"єкт управління і самоврядування: світовий досвід і Україна // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С.84-94. – ISSN 1609-5499
236198
   Велике п"ятдесятиріччя. – К., 1967. – 110с.
236199
   Велике переселення видів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 20 : фото
236200
  Пивовар С.Ф. Велике переселення народів / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 47-49. – ISBN 966-642-073-2
236201
  Методієв Димитр Велике переселення. / Методієв Димитр. – Київ, 1975. – 123с.
236202
  Пацера М. Велике переселення. Майстриня розсаджує пернатих та пухнастих жителів київських парків на лавочки, поближчедо людей // Україна молода. – Київ, 2019. – 2 жовтня (№ 110). – С. 11


  Молода київська художниця Яна Хачикян використовує досить неординарні види мистецтва - вона розмальовує... морські камінці.
236203
  Шишова З.К. Велике плавання / З.К. Шишова. – К, 1963. – 471с.
236204
  Шишова З.К. Велике плавання / З.К. Шишова. – К, 1965. – 471с.
236205
  Шишова З.К. Велике плавання / З.К. Шишова. – К, 1965. – 471с.
236206
  Шишова Зинаїда Велике плавання : Історичний роман / Шишова Зинаїда. – Київ : Веселка, 1966. – 470, [1] с.
236207
  Єленський В. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних відносинах кінця ХХ - початку ХХІ століття / Віктор Єленський ; [Ін-т історії Церкви Укр. католицького ун-ту]. – Львів : Український католицький університет, 2013. – 503, [1] с. – Покажчики: с. 488-503. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2778-01-4
236208
  Дробаха О. Велике серце Гетьманщини : художньо-документальна повість / Олександр Дробаха. – Київ : Просвіта, 2008. – 176с. – ISBN 978-966-2133-12-7
236209
  Грищенко І. Велике таїнство творення : Урок вивчення роману Павла Загребельного "Диво" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (628/629). – С. 68-70. – ISSN 0130-5263
236210
  Пилипенко О.В. Велике таїнство творення в романі П. Загребельного "Диво" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 26 (246). – С. 14-17
236211
  Гуменна Д. Велике цабе / Д. Гуменна. – Нью-Йорк, 1952. – 155с.
236212
  Мірошниченко О.А. Велике щастя маленького чоловічка : гумористичні оповідання та повість / О.А. Мірошниченко. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 176 с.
236213
  Сремац Стеван Велики жупан Часлав / Сремац Стеван; од Стевана Сремца. – У Новом Саду (Нови Сад) : Изд. Матице Српске, 1903. – 174 с. – (Кньиге за народ / изд. Матица Српска за задужбине П. Коньевичьа ; Св.104, 105 ; Из кньига староставних, 1)
236214
  Станчев С. Велики Преслав / С. Станчев. – София, 1966. – 92с.
236215
  Гальский Д. Великие авантюры = История создания Суэцкого и Панамского каналов / Д. Гальский. – Москва : Прогресс, 1986. – 438с.
236216
  Гальский Д. Великие авантюры / Д. Гальский. – М, 1990. – 438с.
236217
   Великие акты 18 февраля 1905. Их значение, основы избирательной системы. Государева Дума. – Санкт-Петербург : Тип. Тов. М.О.Вольф, 1905. – 16 с. – Экз. дефектн., отсутств. посл.стр.
236218
  Трент В., Эрскин Дж. Великие американские писатели : пер. с англ. / В. Трент и Дж. Эрскин. – Санкт-Петербург : Изд. П.И. Певина, 1914. – 143, [1] с. – (Библиотека современника)


  Авт.: Эрскин Джон (05.10.1879, Нью-Йорк, США -02.06. 1951) Содержание: Франклин, Брокден, Броун и Ирвинг . - С . 3-14 Вильям Кулем Брайян . - С . 15-23 Джемс Финимор Купер . - С . 24-37 Эдгар Аллен По . - С . 55-73 Трансцендталисты . - С . ...
236219
  Трент В., Эрскин Дж. Великие американские писатели : пер. с англ. / В. Трент и Дж. Эрскин. – Санкт-Петербург : Изд. П.И. Певина, 1914. – 143, [1] с.


  Авт.: Эрскин Джон (05.10.1879, Нью-Йорк, США -02.06. 1951) Содержание: Франклин, Брокден, Броун и Ирвинг . - С . 3-14 Вильям Кулем Брайян . - С . 15-23 Джемс Финимор Купер . - С . 24-37 Эдгар Аллен По . - С . 55-73 Трансцендталисты . - С . ...
236220
  Дмитревский Ю.Д. Великие африканские озера. / Ю.Д. Дмитревский, И.Н. Олейников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 215с.
236221
  Дикси Ф. Великие африканские разломы / Ф. Дикси. – Москва : Иностранная л-ра, 1959. – 123с.
236222
  Смирнов К.А. Великие болгары / К.А. Смирнов. – М., 1960. – 36с.
236223
  Айдаров С.С. Великие Булгары / С.С. Айдаров. – Казань, 1971. – 68с.
236224
  Айдаров С.С. Великие Булгары : путеводитель по Булгар. ист.-архитектур. заповеднику / С.С. Айдаров, Н.Д. Аксенова. – 3-е изд., испр. и доп. – Казань : Татарское книжное издательство, 1983. – 71 с. : ил. – Библиогр.: с. 70-71
236225
  Фехнер М.В. Великие Булгары. Казань. Свияжск / М.В. Фехнер. – Москва, 1978. – 279 с.
236226
   Великие версты. – М., 1976. – 112с.
236227
   Великие версты. – М., 1976. – 254с.
236228
  Титок Е. Великие военные руководители // Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 2008. – № 2. – С. 40-41.
236229
  Яброва М.М. Великие географичеие открытия и начало колониальных захватов. / М.М. Яброва. – Саратов, 1987. – 50с.
236230
   Великие географы и путешественники России XV-XVIII вв. : Состав. И.А.Ерофеев Частина: Вип.1. – Москва : Школа-Пресс, 1993. – 64с : География в школе
236231
  Хэллем Э. Великие геологические споры / Э. Хэллем. – Москва : Мир, 1985. – 216с.
236232
   Великие годы. – М., 1957. – 207с.
236233
  Наседкин Ф.И. Великие голодранцы : Повесть. / Ф.И. Наседкин. – М., 1979. – 383с.
236234
  Наседкин Ф.И. Великие голодранцы. Повесть. / Ф.И. Наседкин. – Москва, 1968. – 302с.
236235
  Аппельрот В. Великие греческие ваятели IV-го века до Р.Х. / Апельрот В. – Москва : Университетская тип.
1 : Пракситель. – 1893. – XX, 305 с., IV табл.
236236
  Таубе В.О. Великие дела маленьких существ / В.О. Таубе. – М.-Л., 1948. – 115с.
236237
  Листиков С.В. Великие державы и "русский вопрос": решения Версальской мирной конференции 1919-1920 годов и их последствия // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 15-29. – ISSN 0869-5687


  О Версальской мирной конференции 1919 года и обсуждении "русской темы", включающей анализ внутригосударственной борьбы в России и определение собственной политики держав-победителей.
236238
  Писарев Ю.А. Великие державы и Балканы накануне первой мировой войны. / Ю.А. Писарев. – М., 1985. – 285с.
236239
  Пресняков А.З. Великие державы и послевоенное урегулирование в Венгрии (1918-1921 годы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 3. – С. 39-56. – ISSN 0130-3864
236240
  Пресняков А.З. Великие державы и решение Адриатической проблемы в 1918-1920 годах // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 5. – С. 20-36. – ISSN 0130-3864
236241
  Чертан Е.Е. Великие державы и формирования Румынского независимого государства / Е.Е. Чертан. – Штиинца, 1980. – 283с.
236242
   Великие дни. – М., 1967. – 527с.
236243
  Богданович Т.А. Великие дни революции 23 февраля - 12 марта 1917 г. : 23 февраля - 12 марта 1917 г. / Т. Богданович. – Петроград : Временный ком. Гос. думы, 1917. – 36 с.
236244
  Горянов Л.Б. Великие дуэли / Л.Б. Горянов. – М., 1974. – 135с.
236245
  Шахова К.А. Великие европейские живописцы ХV - ХVII вв / К.А. Шахова. – Київ : Вища школа, 1988. – 191с.
236246
  Варшавский А.С. Великие еретики / А.С. Варшавский, К.М. Поничева. – Москва, 1965. – 224с.
236247
   Великие естествоиспытатели. – М., 1980. – 94с.
236248
   Великие естествоиспытатели. – Москва : Знание, 1983. – 95с. – (Человек и природа ; 10)
236249
   Великие естествоиспытатели. – Москва : Знание, 1985. – 95 с. – (Нар. ун-т. Фак. Человек и природа ; № 6)
236250
   Великие естествоиспытатели и природа. – М., 1988. – 94с.
236251
   Великие естествоиспытатели и природа. – М., 1989. – 93с.
236252
   Великие завоевания. – Симферополь, 1958. – 88с.
236253
  Кукал З. Великие загадки Земли = Атлантида в свете современных знаний. Загадка бермудского треугольника / З. Кукал. – Москва : Прогресс, 1989. – 396 с. – ISBN 5-01-001077-1
236254
  Вилкинсон Ф. Великие зодчие : Иллюстрации Роберта Ингпена / Ф. Вилкинсон, М. Поллард. – Москва : Лик пресс, 1998. – 92с. – (Мистические места мира). – ISBN 5-7839-0057-5
236255
  Володин А. Великие и грозные явления природы. / А. Володин. – Москва, 1945. – 29с.
236256
  Бутромеев В.П. Великие и знаменитые / В.П. Бутромеев. – М., 1995. – 302с.
236257
  Половко И.К. Великие и малые явления природы / И.К. Половко. – Киев : Киевский университет, 1957. – 32с.
236258
  Акимов В.М. Великие и трудные судьбы : страницы лит. жизни Петрограда / В.М. Акимов. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 67, [1] с. – Библиогр.: с. 66-67. – (Библиотечка политинформатора "Вопрос ответ")
236259
   Великие идеалы коммунизма. – М., 1962. – 416с.
236260
  Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли / И.А. Резанов. – 2-е , перераб. и доп. – Москва : Наука, 1980. – 175с.
236261
  Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли / И.А. Резанов. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Наука, 1984. – 175с.
236262
  Резанов И.А. Великие катастрофы и истории Земли / И.А. Резанов. – Москва : Наука, 1972. – 162с.
236263
  Фанк Маккензи Великие китайские пещеры. Империя скал / Фанк Маккензи, Питер Карстен // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 92-111 : фото
236264
  Блон Ж. Великие кочевья / Ж. Блон. – Москва : Мысль, 1975. – 158с.
236265
  Шапошников В.Н. Великие литературные открытия / В.Н. Шапошников. – 1-е изд. – Новосибирск, 1981. – 111с.
236266
   Великие Луки. – Л., 1976. – 352с.
236267
  Иванова П.Е. Великие Луки / П.Е. Иванова. – Л, 1978. – 118с.
236268
   Великие Луки. 800 лет. – Л., 1966. – 375с.
236269
  Дюринг Е. Великие люди в литературе : критика современной литературы с новой точки зрения / Е. Дюринг ; пер. с нем. Ю.М. Антоновского. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. О.Н. Поповой ; Тип. учил. глухонемых, 1897. – [4], VIII, 553 с.
236270
   Великие мастера : январь юбилейный / Р. Барашев, А. Каревин, А. Костенко, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 27 декабря - 2 января (№ 52). – С. С 1-2


  6 янв. - 75 л. со дня рождения Валерия Лобановского, выдающегося футбольного тренера; 1 янв. - 165 л. со дня рождения Василия Образцова, выдающегося терапевта, новатора в диагностике заболеваний пищеварительной и сердечно-сосудистой систем; 5 янв. - 85 ...
236271
  Флекель М.И. Великие мастера рисунка - Рембрандт , Гойа , Домье / М.И. Флекель. – Москва, 1974. – 271с.
236272
  Никифоровский В.А. Великие математики Бернулли / В.А. Никифоровский. – М., 1984. – 177с.
236273
  Петров М.Т. Великие месяцы. / М.Т. Петров. – Саранск, 1972. – 311с.
236274
  Левандовский А.П. Великие мечтатели. Повести. / А.П. Левандовский. – М., 1973. – 240с.
236275
  Куамен Дєвид Великие миграции / Куамен Дєвид, Сартури Джоул // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 144-163 : Фото
236276
  Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы: И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Бетховен / В.Б. Григорович. – М., 1982. – 224с.
236277
   Великие мысли великих людей : Антология афоризма в 3-х томах. – Москва : Рипол классик
Том 1 : Древний мир. – 1999. – 512с.
236278
   Великие мысли великих людей : Антология афоризма в 3-х томах. – Москва : Рипол классик
Том 2 : От Средневековья до Просвещения. – 1999. – 736с.
236279
   Великие мысли великих людей. – Москва : Рипол классик
Том 3 : 19-20 века. – 1999. – 736с.
236280
  Григорян С.Н. Великие мыслители Арабского Востока. / С.Н. Григорян. – М, 1960. – 24с.
236281
   Великие мыслители Востока. – Москва : Крон-Пресс, 1999. – 656с. – ISBN 5-232-01079-4
236282
   Великие мыслители Запада. – Москва : Крон-Пресс, 1999. – 656с. – ISBN 5-232-01087-5
236283
   Великие мыслители о великих вопросах : Современная западная философия. – Москва : Гранд, 2000. – 400с. – (Грандиозный мир). – ISBN 5-8183-0183-4
236284
  Григорян С.Н. Великие мыслители Средней Азии / С.Н. Григорян. – Москва, 1958. – 32с.
236285
   Великие мыслители ХХ века. – Москва : Мартин, 2002. – 512 с. – ISBN 5-8475-0127-7
236286
  Уитц Р. Великие обещания перед лицом больших надежд:социально-экономические права в практике венгерского конституционного правосудия // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 77-99. – ISSN 1812-7126
236287
  Погодин Н.Ф. Великие образы / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1962. – 32 с.
236288
  Келлер Б.М. Великие оледенения в истории Земли / Б.М. Келлер, Ю.А. Лаврушин. – Москва : Знание, 1970. – 64с.
236289
  Иванов Н.Н. Великие основоположники марксизма / Н.Н. Иванов, Н.В. Матковский. – 2-е изд. – Москва, 1967. – 200с.
236290
  Аугуста И. Великие открытия / И. Аугуста. – Москва, 1967. – 227с.
236291
  Левитан Е. Великие открытия Галилео Галилея // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 7
236292
  Шварцбах М. Великие памятники природы : (Известные места геолгических исследований) / М. Шварцбах. – Москва : Мир, 1973. – 335с.
236293
  Делюсин Л.П. Великие перемены в китайской деревне / Л.П. Делюсин. – Москва, 1957. – 176с.
236294
  Николаев Т. Великие перемены во Вьетнаме / Т. Николаев. – М., 1953. – 144с.
236295
  Кубиков И.Н. Великие писатели России / И.Н. Кубиков, 1925. – 84 с.
236296
  Кошелев Ф.П. Великие победы советского народа в борьбе за послевоенную Сталинскую пятилетку / Ф.П. Кошелев, проф. – Москва, 1950. – 112с.
236297
   Великие полотна [Електронний ресурс] : живопись эпохи Возрождения / "Цифровой архив", ЗАО "Новый диск". – Екатеринбург : "Цифровой архив", 2008. – 1 DVD. – DVD ROM, интерактивный.-Мультимедийный программный продукт.-Игра, в которую можно играть на DVD-плеере или компьютере.-Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (DVD викторина)


  На диске представлены картины 30 художников эпохи Возрождения. Полотна анимированы, их просмотр сопровождается классической музыкой. Игровой тур подразумевает вопросы на знание европейской культуры 14-16 веков.Игра предназначена всем, кто ...
236298
  Шюре Э. Великие посвященные : Очерк эзотеризма религий / Э. Шюре. – 2-е испр. изд.Репринтное воспроизведение издания 1914г. – Калуга, 1990. – 419с. – ISBN 5-7160-0007-Х
236299
  Пагирев Г.В. Великие права / Г.В. Пагирев, А. Чепуров. – Ленинград, 1950. – 52 с.
236300
  Уманский Я.Н. Великие права и основные обязанности граждан СССР / Я.Н. Уманский. – Москва, 1952. – 32с.
236301
   Великие права советских людей. – Ярославль, 1951. – 36с.
236302
  Зарубаев Н.В. Великие преобразования на юге Украины и в Крыму / Н.В. Зарубаев. – Л., 1952. – 108с.
236303
  Радзиевский В.В. Великие противостояния Марса / В.В. Радзиевский. – Москва : Знание, 1971. – 48 с.
236304
   Великие путешествия. – Москва : Либрос, 1997. – 222с. – (Атлас чудес света). – ISBN 5-80340001-7
236305
  Гуэрра Тонино Великие путешествуют по Италии : Абориген // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 42-45 : Фото
236306
  Гречишникова А.Д. Великие революционеры-демократы о детской литературе / А.Д. Гречишникова. – М.-Л., 1952. – 24с.
236307
   Великие революционные декларации. – М., 1958. – 39с.
236308
  Борсук О.А. Великие реки - мировые цивилизации // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 77-78. – ISSN 0016-7207
236309
  Беттани Великие религии Востока / Беттани и Дуглас ; Пер. с англ. Л.Б. Хавкиной ; Под ред. и со вступ. ст. проф. А.Н. Краснова. – Москва : Т-во И.Д. Сытина, 1899. – XVIII, 300, IV, 180, [3] с. : ил. – Ч. 2 имеет самостоят. тит. л.
236310
  Миркина З.А. Великие религии мира / З.А. Миркина, Г.С. Померанц. – М., 1995. – 416с.
236311
  Понтелеймонов В. Великие религиозные системы мира: буддизм, христианство, ислам // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – № 1. – С. 38-47.
236312
  Сироткин В.Г. Великие реформаторы России / В.Г. Сироткин. – М, 1991. – 61с.
236313
   Великие реформы в России 1856-1874. – М., 1992. – 333с.
236314
   Великие российские династии / составил почетный вольный общник Императорской академии художеств и действительный член Императорского русского археологического общества П.Н. Петров. – Москва : Иллюстрированная энциклопедия русский мир, 2008. – 304с. : илл. – Текст печатается по изданию: История родов русского дворянства : 2-х томах. - Санкт-Петербург, 1886. – ISBN 978-5-359-00035-2
236315
  Савицкая А.И. Великие русские актеры и выдающиеся мастера русской драматической сцены / А.И. Савицкая. – Москва, 1948. – 68 с.
236316
  Ефимов А.В. Великие русские географические открытия (в XVII и первой половине XVIII в.) / А.В. Ефимов. – Москва; Ленинград : Правда, 1949. – 24с.
236317
  Сухов А.Д. Великие русские естествоиспытатели-атеисты. / А.Д. Сухов. – М, 1974. – 64с.
236318
  Львова Л. Великие русские изобретатели / Л. Львова. – М., 1948. – 39с.
236319
   Великие русские люди. – 2-е изд. – М., 1985. – 416с.
236320
  Дюринг Е. Великие русские люди в литературе : [извлечения] / [предисл. К.И. Попов] ; Перевод [gер. с нем. ]Ю. М. Антоновского // Две поэтессы народного горя (Ада Негри и Мария Кононицкая) / Л.Н. – Санкт-Петербург : Тип. Монтвида, 1902. – V, 64 с. – (Свобода и христианство ; Кн. 10)
236321
  Прокофьев В.И. Великие русские мыслители в борьбе против идеализма и религии / В.И. Прокофьев. – М., 1951. – 32с.
236322
  Прокофьев В.И. Великие русские мыслители в борьбе против идеализма и религии / В.И. Прокофьев. – М., 1952. – 198с.
236323
  Прокофьев В.И. Великие русские мыслители в борьбе против идеализма и религии / В.И. Прокофьев. – М., 1952. – 64с.
236324
  Кружков В.С. Великие русские мыслители и революционные демократы / В.С. Кружков. – М, 1946. – 96с.
236325
  Тихомиров О.Н. Великие русские полководцы и флотоводцы / Олег Тихомиров ; художник Л.В. Козлов. – Москва : Дрофа-Плюс, 2007. – 112 с. : илл. – (Наше Отечество). – ISBN 978-5-9555-1166-5
236326
  Ракушева Л.Ф. Великие русские просветители о естественно-научной пропаганде. / Л.Ф. Ракушева. – Л, 1947. – 112с.
236327
  Берг Л.С. Великие русские путешественники : для старшего и среднего возраста / Л.С. Берг. – Москва; Ленинград : Детгиз, 1950. – 296с.
236328
  Гаджиев В.Г. Великие русские революционеры демократы о борьбе горцев Дагестана и Чечни / В.Г. Гаджиев, А.М. Пикман. – Махачкала, 1972. – 76с.
236329
  Сельчук В.В. Великие русские революционные демократы Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов : краткий обзор литературык / В.В. Сельчук. – Москва : Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, 1954. – 84 с. : 4 л. портр.
236330
  Фриш Александр Самойлович Великие русские революционные демократы о роли народных масс в истории : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Фриш Александр Самойлович ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1958. – 16 с.
236331
  Прокофьев В.И. Великие русские ученные в борьбе с религиозными предрассудками / В.И. Прокофьев. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 62 с.
236332
  Фигуроский Н.А. Великие русские химики-патриоты: Ломоносов, Бутлеров, Менделеев / Н.А. Фигуроский. – М., 1950. – 20с.
236333
  Антонов В.С. Великие сибирские реки : некоторые проблемы переброски вод сибирских рек на Юг. / В.С. Антонов. – Москва : Знание, 1976. – 46 с. – Библиогр.: с. 44. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Наука о Земле" ; №10 1976 ; №10 1976)
236334
   Великие сооружения сталинской эпохи : (Сборник статей великих ученых). – [Москва] : Изд. ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1951. – 207 с., 1 л. карт. : карт. : карт.
236335
  Перегудов В.С. Великие сосны / В.С. Перегудов. – Москва : Художественная литература, 1990. – 494с.
236336
  Барг М.Г. Великие социальные революции XVII-XVIII веков: В структуре переход. эпохи от феодализма к капитализму / М.Г. Барг, Е.Б. Черняк. – М., 1990. – 254с.
236337
  Дубровский Игорь Великие спартанцы : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 152 : Іл.
236338
  Вильмонт Н.Н. Великие спутники / Н.Н. Вильмонт. – Москва, 1966. – 590с.
236339
  Кухаренко Л.И. Великие сталинские стройки на Днепре : К 20-ти летию Днепровской гидроэлектростанции им. В.И.Ленина (1932-1952) / Л.И. Кухаренко. – Киев : Изд. Киевского гос ун-та им. Т.Г. Шевченко, 1952. – 115 с., 3 л. ил., карт. : ил., карт.
236340
  Куманёв Г.А. Великие стратеги ХХ века - Маршалы Победы Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 8 (628). – С. 65-73. – ISSN 0321-0626


  На основе воспоминаний о встрече с Маршалами Советского Союза Г.К. Жуковым и К.К. Рокоссовским автор освещает их вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
236341
  Касимовский Е.В. Великие стройки коммунизма / Е.В. Касимовский. – М., 1951. – 104с.
236342
  Молоденков Л.В. Великие стройки коммунизма / Л.В. Молоденков. – Новосибирск, 1951. – 38с.
236343
  Винтер А.В. Великие стройки коммунизма / А.В. Винтер. – Москва, 1951. – 88с.
236344
   Великие стройки коммунизма : Рекомендованый указатель литературы. – Ленинград : [Тип. Публичной биб-ки], 1952. – 85 с.
236345
   Великие стройки коммунизма : (Сборник стенограмм лекций0. – Москва : Знание, 1952. – 360 с., 2 л. портр. : ил., карт., портр. – (Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний ; Серия 2; ; №№ 65-80)
236346
  Морозова В.К. Великие стройки коммунизма / В.К. Морозова. – М., 1952. – 35с.
236347
  Мезенин М. Великие стройки коммунизма / М. Мезенин. – Иваново, 1952. – 75с.
236348
   Великие стройки коммунизма : репертуарный сборник. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 64 с.
236349
   Великие стройки коммунизма : литературно-художественный сборник. – Киров : Кировское областное государственное издательство, 1952. – 304 с.
236350
   Великие стройки коммунизма : литературно-художественный сборник. – Киров : Кировское книжное издательство, 1953. – 280 с.
236351
  Гак Д.В. Великие стройки коммунизма и преобразование природы / Д. Гак и Н. Рономаренко. – Симферополь : Крымиздат, 1952. – 116 с.
236352
  Звонков В.В. Великие стройки коммунизма и транспорт. / чл.-кор. Акад. наук СССР В.В. Звонков. – Москва : АН СССР, 1952. – 96 с., 1 л. карт. : ил., карт. – (Научно-популярная серия / Акад. наук СССР ; Ком. содействия строительству гидроэлектростанций, каналов и оросит. систем)
236353
  Листов П.Н. Великие стройки коммунизма и электрификация сельского хозяйства / П.Н. Листов. – М, 1951. – 19с.
236354
   Великие стройки коммунизма на Юге Украинской ССР и в Северном Крыму : Сборник статей. – Киев : АН УССР, 1951. – 55с.
236355
  Цунц М.З. Великие стройки на реках Сибири. / М.З. Цунц. – М., 1956. – 78с.
236356
  Хотон Б. Великие тайны и загадки истории / Брайан Хотон. – Харьков ; Белгород : Книжный клуб семейного досуга, 2008. – 412, [3] с. : ил. – Алф. указ.: с. 151-409. – Библиогр.: с. 386-403. – ISBN 978-966-343-882-5
236357
  Михайлов М.А. Великие тайны собачьей азбуки / М.А. Михайлов. – М, 1972. – 56с.
236358
  Карская Т.Я. Великие традиции русского классического театра / Т.Я. Карская. – Л., 1955. – 32с.
236359
  Бельчиков Н.Ф. Великие традиции русской классической литературы / Н.Ф. Бельчиков. – Л., 1953. – 36 с.
236360
  Семанов С.Н. Великие уроки / С.Н. Семанов. – М., 1979. – 48с.
236361
  Волгин В.П. Великие утописты / В.П. Волгин. – Москва, 1936. – 28с.
236362
  Кадыров А.А. Великие ученые-медики средневековья / А.А. Кадыров, У.Т. Саипов. – Ташкент, 1988. – 42с.
236363
   Великие ученые Средней Азии и казахстана (VIII-XIX вв.). – Алма-Ата, 1965. – 238с.
236364
  Блинников Л.В. Великие философы : Словарь-справочник / Л.В. Блинников. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Логос, 1999. – 432с. – ISBN 5-88439-027-0
236365
  Блинников Л.В. Великие философы : Словарь-справочник для студ. высш. учеб. зав. / Л.В. Блинников. – 2-е изд., перераб. и дополненное. – Москва : Логос, 2000. – 432с. – ISBN 5-88439-027-0
236366
   Великие химики. – М., 1972. – 80с.
236367
  Манолов К.Р. Великие химики : в 2-х т. / К.Р. Манолов. – М.
Т. 1. – 1985. – 468с.
236368
  Манолов К.Р. Великие химики : в 2-х т. / К.Р. Манолов. – М.
Т. 2. – 1985. – 438с.
236369
  Манолов К.Р. Великие химики : в 2-х т. / К.Р. Манолов. – М.
Т. 1. – 1986. – 467с.
236370
  Манолов К.Р. Великие химики : в 2-х т. / К.Р. Манолов. – М.
Т. 2. – 1986. – 438с.
236371
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 17 : Эжен Делакруа. – 2004
236372
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 18 : Гюстав Курбе. – 2004
236373
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 19 : Теодор Жерико. – 2004
236374
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 20 : Джон Констебл. – 2004
236375
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 21 : Уильям Тернер. – 2004
236376
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 22 : Каспар Давид Фридрих. – 2004
236377
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 23 : Ж.О.Д. Энгр. – 2004
236378
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 24 : Тарас Шевченко. – 2004
236379
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 25 : Оноре Домье. – 2004
236380
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 26 : Ян Матейко. – 2004
236381
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 27 : Прерафаэлиты. – 2004
236382
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 28 : Александр Мурашко. – 2004
236383
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 29 : Климт Густав. – 2004
236384
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 30 : Франсиско Гойя. – 2004
236385
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 31 : Джотто Ди Бондоне. – 2004
236386
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 32 : Фра Анджелико. – 2004
236387
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 33 : Паоло Уччело. – 2004
236388
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 34. – 2004
236389
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 35 : Пьеро Делла Франческа. – 2004
236390
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 36 : Микеланджело Буонарроти. – 2004
236391
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 37 : Леонардо да Винчи. – 2004
236392
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 38 : Рафаэль. – 2004
236393
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 39 : Андреа Мантенья. – 2004
236394
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 40 : Мазаччо. – 2004
236395
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 41. – 2004
236396
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 42 : Филиппо Липпи. – 2004
236397
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 43 : Якопо Понтормо. – 2004
236398
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 44 : Лоренцо Лотто. – 2004
236399
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 45 : Пьетро Перуджино. – 2004
236400
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 46 : Дюрер Альбрехт. – 2004
236401
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 47 : Джорджоне. – 2004
236402
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 48 : Корреджо. – 2004
236403
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 49 : Тинторетто. – 2004
236404
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 50 : Тициан. – 2004
236405
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 51 : Ян Ван Эйк. – 2004
236406
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 52 : Ханс Мемлинг. – 2004
236407
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 53 : Иероним Босх. – 2004
236408
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 54 : Лукас Кранах. – 2004
236409
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 55 : Гольбейн Ганс. – 2004
236410
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 56 : Брейгель Питер Старший. – 2004
236411
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 57 : Ван дер Вейден Рогиль. – 2004
236412
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 58 : Пармиджанино. – 2004
236413
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 59 : Веронезе Паоло. – 2004
236414
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 60 : Рублев Андрей. – 2004
236415
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 61 : Вермеер Ян ван Делфт. – 2004
236416
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 62 : Рембрандт. – 2004
236417
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 63 : Рубенс. – 2004
236418
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 64 : Эль Греко. – 2004
236419
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 65 : Караваджо. – 2004
236420
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 66 : Веласкес Диего. – 2004
236421
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 67 : Жорж Де Латур. – 2004
236422
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 68 : Ван Дейк Антонис. – 2005
236423
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 69 : Франс Халс. – 2005
236424
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 70 : Никола Пуссен. – 2005
236425
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 71 : Франсиско Сурбаран. – 2005
236426
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 72 : Голландские пейзажисты 17 века. – 2005
236427
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 73 : Аннибале Карраччи. – 2005
236428
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 74 : Лоррен Клод. – 2005
236429
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 75 : Бартоломе Эстебан Мурильо. – 2005
236430
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 76 : Джованни Антонио Каналетто. – 2005
236431
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 77 : Врубель Михаил. – 2005
236432
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 78 : Буше Франсуа. – 2005
236433
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 79 : Гейнсборо Томас. – 2005
236434
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 80 : Ватто Антуан. – 2005
236435
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 81 : Шарден Жан Батист Симеон. – 2005
236436
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 82 : Гварди Франческо. – 2005
236437
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 83 : Фрагонар. – 2005
236438
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 84 : Хогарт Уильям. – 2005
236439
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 85 : Давид Жак Луи. – 2005
236440
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 86 : Робер Юбер. – 2005
236441
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 87 : Французские портретисты 18 века. – 2005
236442
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 88 : Джошуа Рейнолдс. – 2005
236443
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 89 : Тьеполо. – 2005
236444
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 90 : Русские и украинские портретисты 18-19 вв. – 2005
236445
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 91 : Пикассо. – 2005
236446
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 92 : Мунк Эдвард. – 2005
236447
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 93 : Кубизм. – 2005
236448
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 94 : Анри Матисс. – 2005
236449
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 95 : Фовизм. – 2005
236450
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 96 : Дюшан Марсель. – 2005
236451
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 97 : Дадаизм. – 2005
236452
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 98 : Василий Кандинский. – 2005
236453
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 99 : Михаил Бойчук и его школа. – 2005
236454
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 100 : Пит Мондриан. – 2005
236455
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 101 : Малевич Казимир. – 2005
236456
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 102 : Модильяни Амедео. – 2005
236457
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 103 : Леже Фернан. – 2005
236458
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 104 : Нарбут. – 2005
236459
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 105 : Дали Сальвадор. – 2005
236460
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 106 : Сюрреализм. – 2005
236461
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 107 : Джорджо Де Кирико. – 2005
236462
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 108 : Поярков Сергей. – 2005
236463
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 109 : Миро Хуан. – 2005
236464
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 110. – 2005
236465
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 111 : Хоппер Эдвард. – 2005
236466
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 112 : Виллем Де Кунинг. – 2005
236467
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 113 : Татьяна Яблонская. – 2005
236468
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 114 : Немецкие экспрессионисты. – 2005
236469
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 115 : Сутин Хаим. – 2005
236470
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 116 : Футуризм. – 2005
236471
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 117 : Шагал Марк. – 2005
236472
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 118 : Русский конструктивизм. – 2005
236473
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 119 : ПОП--АРТ. – 2005
236474
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 120 : Купка Франтишек. – 2005
236475
  Голованов Я.К. Великие цифры великого плана / Я.К. Голованов, В.В. Орлов. – М., 1962. – 64с.
236476
  Липсон Г. Великие эксперименты в физике : пер. с англ. / Г. Липсон. – Москва : Мир, 1972. – 215 с.
236477
   Великие явления и очерки природы : по сочинениям. – С.-Петербург : Типография Н. Тиблена и Комп. (Н. Неклюдова)
Т.2. – 1867. – 424, [4] с. – Географическая хрестоматия
236478
  Бублейников Ф.Д. Великие явления природы / Ф.Д. Бублейников. – М., 1946. – 56с.
236479
   Великие, незабываемые дни. – Москва, 1970. – 320с.
236480
  Бертельс Е. Великий азербайджанский поэт Низами / Е. Бертельс. – Баку, 1940. – 147с.
236481
  Араслы Гамид Таги оглы Великий азербайджанский поэт Физули : [к 400-летию со дня смерти ] / Араслы Гамид Таги оглы ; [пер. с азерб. Ю.З. Ширвани]. – Баку : Детюниздат, 1958. – 237 с., [8] л. ил.
236482
   Великий Акафіст // Псалтир = Псалтырь Давида пророка и царя, и Песни Мойсеевы с избранными псалмы. – Вільно (Vilnius) : Типографія П.Мстиславця в домі Мамоничів, 1576. – 17 арк.
236483
  Погадаев В.А. Великий актер Малайзии / В.А. Погадаев, П.В. Погадаева // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4 (621). – С. 71-73. – ISSN 0321-5075


  Пі Рамлі - кіноактор, постановник фільмів, музикант, співак - він собою втілює частину національної культури Малайзії
236484
  Хох Эдвард Великий американский роман : рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2009. – № 7. – С. 75-81
236485
  Хох Эдвард Великий американский роман : повесть // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 7. – С. 75-81
236486
  Джадхав Нарендра Великий аналитик // Индия: перспективы. – Hью-Дели, 2016. – Т. 30, вып. 1. – С. 28-33. – ISSN 0970-5074


  Достижения Д-ра Бхимрао Рамджи Амбедкара, как экономиста, основываются на четкой и последовательной экономической философии.
236487
  Вейцман Е.М. Великий английский материалист Томас Гоббс / Е.М. Вейцман. – Москва, 1960. – 48с.
236488
   Великий английский материалист Томас Гоббс / Вейцман Е.М. – М., 1960. – с.
236489
  Тотомианц В. Великий англичанин / В. Тотомианц. – М. – 156с.
236490
   Великий англо-китайський словник = A new English-Chinese dictionary. – 2е вид, виправ. – Пекін : Шанву иншу, 1985. – 1613с.
236491
   Великий англо-український словник : Автор-укладач М.В. Адамчик. – Донецьк : Сталкер, 2002. – ISBN 966-596-977-3
236492
   Великий англо-український словник = A comprehensive English-Ukrainian dictionary : 112 000 слів та словосполучень. – Харків : Фоліо, 2006. – 790с. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 966-03-3246-7
236493
   Великий антикварний салон 2012 : [каталог] / [кер. проекту: Наталія Заболотна ; ред. текстів та переклад: Т. Март, Л. Прокопенко ; фото М. Білоусов]. – Київ : Мистецький Арсенал, 2012. – 197, [9] с. : фотоіл. – Текст парал. укр., англ.
236494
  Дмитриевский В.Н. Великий артист. / В.Н. Дмитриевский. – Л., 1973. – 216с.
236495
  Шубинский Валерий Великий без оговорок / Шубинский Валерий, Пальцева Анастасия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 148-154 : фото
236496
  Дронов Георгий Великий безрогий : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 20-22 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
236497
  Славинський М. Великий бібліофіл // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 17 (373). – С. 58-59


  До 200-річчя Тараса Шевченка.
236498
  Сологуб Ф. Великий благовест / Ф. Сологуб. – М.-Птгр., 1923. – 70с.
236499
  Сиротюк М.Й. Великий благовіст : роман у двох книгах / М.Й. Сиротюк. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 511 с.
236500
  Десятерик Д. Великий божевільний // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 22


  Лондон - Великий божевільний.
236501
  Северикова Н.М. Великий борец за справедливость // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 2. – С. 68-78. – ISSN 0235-1188
236502
  Невмержицкая Н.Н. Великий Боталло (к 500-летию со дня рождения) // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Білаш С.М. [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 2, т. 1 (150). – C. 10-12. – ISSN 2077-4214
236503
  Онищенко О.С. Великий будівничий української науки [Патон Б.Є.] / О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 11. – C. 34-78. – ISSN 1027-3239


  Є фото: Патон Б.Є з ректором КДУ ім. Т.Г. Шевченка М.У. Білим.
236504
  Берия Л.П. Великий вдохновитель и организатор побед коммунизма / Л. Берия. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 22 с.
236505
  Терещенко Г.М. Великий вибух / Г.М. Терещенко. – Київ : Молодь, 1968. – 284 с.
236506
  Джудіс Д.Б. Великий вибух популізму = The populist explosion : як екон. криза змінила світову політику / Джон Б. Джудіс ; [пер. з англ. Н. Палій]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 192 с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. у прим.: с. 178–192. – ISBN 978-617-12-3913-5


  У пр. №1718627 відбиток: Книжковий клуб "Нова Україна"
236507
  Ніжинський М.П. Великий вихователь - труд / М.П. Ніжинський. – К., 1959. – 35с.
236508
  Острянін Д.Х. Великий вклад у марксистську фіолсофію / Д.Х. Острянін. – Київ, 1959. – 52с.
236509
  Павлов М.И. Великий водный путь в пустыне. / М.И. Павлов. – М., 1952. – 66с.
236510
  Очурова О. Великий вождь - кровавый гений / О. Очурова, Г. Щербак, Т. Иовлева // Личности. – Киев, 2007. – № 4. – С. 40-66. – ISSN 1819-6268
236511
   Великий вождь и друг трудящихся. – Л., 1960. – 40с.
236512
   Великий вождь і учитель : [Оповідання старих робітників про роботу товариша Сталіна в Закавказзі]. – Київ : Вид. "Пролетарська правда" Київського Обкому КП(б)У, 1937. – 52 с., 1 л. портр., 6 л. іл.
236513
  Багиров М.Д. Великий вождь народов : [К 70-летию со дня рождения И. В. Сталина] / М.Д. Багиров. – Баку : Изд. и тип. Азернешр, 1950. – 40 с.
236514
  Дубов И.В. Великий волжский путь / И.В. Дубов. – Л, 1989. – 255с.
236515
  Кралюк П. Великий Волинянин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3 грудня (№ 227)


  Євген Серстюк. Щоб зрозуміти Сверстюка, певно, треба зрозуміти його малу батьківщину.
236516
  Губарев В.Г. Великий волшебник / В.Г. Губарев. – М, 1956. – 66с.
236517
  Мостовой С.Н. Великий воспитатель / С.Н. Мостовой. – М, 1965. – 49с.
236518
  Воскобойников В.М. Великий врачеватель: Авиценна / В.М. Воскобойников. – Москва, 1972. – 206с.
236519
  Воскобойников В.М. Великий врачеватель: Авиценна / В.М. Воскобойников. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 206с.
236520
  Попова С. Великий Всеукраїнський фольклорний фестиваль "Калина об Різдві" // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 8


  Фольклорний фестиваль, організований КНУ імені Тараса Шевченка, Центром української культури й мистецтва, а також 7-і фольклористичні читання були присвячені пам"яті засновниці кафедри фольклористики, проф.ю Л.Дунаєвської. На фестивалі виступив ...
236521
  Никулин Н. Великий вьетнамский поэт Нгуен Зу. / Н. Никулин. – М, 1965. – 118с.
236522
  Мельников Л.Н. Великий Гагаринский старт // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 4. – С. 8-13. – ISSN 0130-7045
236523
  Кустодиев В. Великий Гектор // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 4. – С. 44-50


  Гектор Берлиоз (1803-1869) - французский композитор, дирижёр, музыкальный писатель периода романтизма. Член Института Франции (1856).
236524
  Эчегарай Х. Великий Гелеотто / Х. Эчегарай. – Москва. – 97с.
236525
  Дмитрієнко М. Великий Герб нашої держави / М. Дмитрієнко, Ю. Савчук // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 104-109


  До невiд"ємниx атрибутiв держави, якi є її iдентифiкацiйними символами, належать герб, прапор i гiмн. Kоли йдеться про державний герб, то у свiтовiй практицi не усталилося суворої регламентацiї засад його творення. Це, так би мовити, „нацiональний ...
236526
  Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі : Ніч лагідна; Романи / Ф.С. Фіцджеральд; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з англ. М.Пінчевського. – Харків : Фоліо, 2003. – 397с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2065-5
236527
  Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі : романи / Френсіс Скотт Фіцджеральд ; пер. з англ. Мара Пінчевського ; [передм., прим.: Т. Денисова] ; Ін-т літ. ім.Т.Г.Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2013. – 395, [5] с., [1] арк. портр. : іл. – У змісті також: Ніч лагідна. - Сер. засн. в 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-6554-4


  Зміст: Великий Гетсбі ; Ніч лагідна
236528
  Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі = The great Gatsby : [роман] / Ф. Скотт Фіцджеральд ; пер. з англ. Андрія Пехника. – Київ : Знання, 2014. – 198, [2] с. – Сер. засн. в 2014 р. – (English Library). – ISBN 978966-346-708-5
236529
  Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі / Ф. Скотт Фіцджеральд ; пер. з англ. Андрія Пехника. – Київ : Знання, 2014. – 198, [2] с. – Сер. засн. у 2013 р. – (Серія "Lego ergo vivo" ) ( Скарби : передплатна серія ; № 1). – ISBN 978-617-07-0162-6
236530
  Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі. Ніч лагідна : Романи / Ф.С. Фіцджеральд. – Київ : Дніпро, 1982. – 472с.
236531
  Дудко Ф. Великий гетьман : історичний роман / Федір Дудко. – 3-є, виправл. авт. вид. – Авгсбург : Накладом гуртівні паперу, 1948. – 216 с.
236532
  Летунов Ю.А. Великий говорящий / Ю.А. Летунов. – Москва, 1966. – 96с.
236533
  Грицак Я. Великий голод // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 36 (289) 17 вересня 2015. – С. 34-36


  Історія Голодомору підводить до кількох важливих висновків. Перший стосується генези радянського тоталітаризму. Чи справді був Голодомор - окремий український голод?
236534
  Грицак Я. Великий Голод // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 35 (288), 10 вересня 2015. – С. 35-37


  Голодомор в Україні.
236535
   Великий голод в Україні 1932-1933 років : у 4-х томах / Ін-т історії України НАНУ ; [ наук. ред. Кульчицький С.В.; виконавчий директор Комісії Д. Мейс ]. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-474-4
Т. 2 : Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США. – 2008. – 814с.
236536
   Великий голод в Україні 1932-1933 років : у 4-х томах / Ін-т історії України НАНУ; [ наук. ред. Кульчицький С.В.; виконавчий директор Комісії Д. Мейс]. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-476-8
Т. 4 : Звіт Конгресово-президентської Комісії США з дослідження Великого голоду 1932-1933 рр. в Україні. – 2008. – 622с.
236537
   Великий голод в Україні 1932-33 років : у 4-х томах / Ін-т історії України НАНУ ; [ наук. ред. Кульчицький С.В.; виконавчий директор Комісії Д. Мейс ]. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-473-7
Т. 1 : Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США. – 2008. – 838с.
236538
   Великий голод в Україні 1932-33 років : у 4-х томах / Ін-т історії України НАНУ ; [ наук. ред. Кульчицький С.В.; виконавчий директор Комісії Д. Мейс]. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-475-1
Т. 3 : Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США. – 2008. – 782 с. – Шифр. дубл. 9у2 Вели. (доп. карт. по каб.)
236539
   Великий голод в Україні 1932-33 рр.. – Торонто, 1988. – 162с.
236540
  Васильєв В. Великий голод і велике начальство // Критика. – Київ, 2008. – Грудень, (число 12). – С. 11-14
236541
  Чорногуз О. Великий голодомор в... Росії, або "Правда" по-кремлівськи : Відповідь фальсифікаторам // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 1/2. – С. 6-16. – ISSN 0130-1608
236542
  Кудрявцев А.А. Великий город на Каспии / А.А. Кудрявцев. – Махачкала, 1982. – 179с.
236543
  Сагайдак М.А. Великий город Ярослава / М.А. Сагайдак. – Киев : Наукова думка, 1982. – 96с.
236544
  Соловьев В.А. Великий государь / В.А. Соловьев. – М.-Л., 1945. – 207с.
236545
  Алексеев В.П. Великий государь и его власть. – С. 112-123. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск.
236546
  Блейман М.Ю. Великий гражданин / М.Ю. Блейман. – Л.М.
1. – 1938. – 72с.
236547
   Великий гражданин. – Л., 1940. – 126с.
236548
  Тимошенко Е. Великий гражданин вселенной // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 19-23. – ISSN 0235-7089
236549
  Верменич Я. Великий громадянин [Євген Чикаленко] // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2004. – № 10. – С. 299-309. – ISBN 966-7522-09-1
236550
  Кекелидзе К. Великий грузинский поэт и гуманист средневековья / К. Кекелидзе. – 131с.
236551
  Евгеньев-Максимов Великий гуманист / Евгеньев-Максимов. – Петербург : Учитель, 1922. – 32 с.
236552
  Челышев Е. Великий гуманист Индии // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 5 (185). – С. 44-50. – ISSN 0869-7078
236553
  Булычев Кир Великий Гусляр / Булычев Кир. – Минск, 1987. – 266,2с.
236554
  Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби : Роман. Последний магнат: Роман. Рассказы/ пер. с англ. / Ф.С. Фицджеральд. – Москва : Художественная литература, 1990. – 335с.
236555
  Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби : роман / Фрэнсис Скотт Фицджеральд ; [пер. с англ. Е. Калашниковой ; предисл. Ю. Ковалева]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2014. – 244, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01995-9
236556
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна / С.Ф. Фицджеральд. – Кишинев, 1981. – 655с.
236557
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна / С.Ф. Фицджеральд. – Махачкала, 1990. – 670с.
236558
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна / С.Ф. Фицджеральд. – Томск, 1990. – 491с.
236559
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна : Романы / С.Ф. Фицджеральд. – Киев : Выща школа, 1990. – 493с. – ISBN 5-11-002035-3
236560
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна / С.Ф. Фицджеральд. – М, 1992. – 445с.
236561
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна ; Рассказы / С.Ф. Фицджеральд. – Фрунзе, 1989. – 668с.
236562
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна ; Рассказы / С.Ф. Фицджеральд. – Минск, 1989. – 685с.
236563
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна ; Рассказы / С.Ф. Фицджеральд. – М, 1989. – 509с.
236564
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; По эту сторону рая / С.Ф. Фицджеральд. – Иркутск, 1987. – 382с.
236565
  Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби. Ночь нежна : романы, рассказы / Ф. Скотт Фицджеральд ; [пер. с англ. Е. Калашниковой и др.]. – Москва : Мартин, 2014. – 510, [2] с. – На обл. также: Трагедии "потерянного поколения". – (Избранная классика). – ISBN 978-5-8475-0727-1
236566
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби. Ночь нежна. Рассказы / С.Ф. Фицджеральд. – Москва : Художественная литература, 1985. – 703 с.
236567
  Дацюк Ф. Великий дар Петра й Дорис Кулів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38. – ISSN 0868-9644
236568
  Калганов М.И. Великий дар природы / М.И. Калганов, М.А. Коссовский. – М., 1968. – 256с.
236569
  Иовчук М.Т. Великий демократ патриот русского народа. / М.Т. Иовчук, В.Е. Евграфов. – К, 1940. – 79с.
236570
  Бануш М. Великий день / М. Бануш. – М, 1954. – 96с.
236571
  Левицкий В. Великий день / В. Левицкий. – М, 1990. – 174с.
236572
  Водопьянов П.А. Великий день гнева : Экология и эсхатология / П.А. Водопьянов, В.С. Крисаченко. – Минск : Университетское, 1993. – 282с. – ISBN 5-7855-0629-7
236573
  Бедзик Ю.Д. Великий день інків : Роман: Для серед. шк. віку / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Веселка, 1970. – 359 с.
236574
  Бедзик Ю.Д. Великий день інків : Фантаст. повість: Для сер. шк. віку / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Веселка, 1975. – 343 с.
236575
  Бедзик Ю.Д. Великий день інків : Пригодницька повість: Для сер. та ст. шк. віку / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Веселка, 1989. – 285с.
236576
  Веремійчик О. Великий державник України Симон Петлюра у дослідженнях істориків // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 квітня - 11 травня (№ 17/18). – С. 5


  Згадується, що професор В. Сергійчук написав серію книжок, присвячених С. Петлюрі і його добі, серед них у 1997 р. він упорядкував Збірник пам"яті Симона Петлюри "У 70-річчя Паризької трагедії"; у 1999 році В. Сергійчук підготував том III "Симон ...
236577
  Трегубова Я. Великий дивак і українофіл // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-14 лютого (№ 5/6). – С. 10


  "Радіо Свобода" зібрало спогади про дисидента, мовознавця та автора багатьох словників - Святослава Караванського. Серед інших згадується виступ канд. філол. наук, доцента Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (кафедра теорії і практики ...
236578
  Новик К.О. Великий Донбасс : Історія становлення проблеми та результати досліджень / К.О. Новик, В.В. Пермяков; АН УРСР. Рада науково-технічної пропаганди. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 52с. : Іл. – Бібліогр.: с.49-51
236579
  Сліпушко О. Великий дороговказ для Русі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 лютого (№ 23/24). – С. 20


  Про "Слово про Закон і Благодать" митрополита Іларіона.
236580
  Руднев Д.Ф. Великий дубовий скрипун / Д.Ф. Руднев. – Київ, 1935. – 143с.
236581
  Іщук-Пазуняк Великий духом. До 40-річчя смерті О. Ольжича // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 286-294. – ISBN 978-966-355-044-2
236582
  Капельгородська Н.М. Великий екран сьогодні / Н.М. Капельгородська. – Київ, 1970. – 48с.
236583
   Великий енциклопедичний ілюстрований словник : [18 000 : наук. статті та іл.] / Богатиренко В.В. [та ін.] ; [пер. з рос. Данилюк І.Г. ; ред. : Ю.Є. Єфременкова та ін.]. – Донецьк : БАО, 2012. – 767, [1] с. – На обкл. та коренці кн. зазнач. ВЕІС (Великий енциклопедичний ілюстрований словник). – ISBN 978-966-481-712-4
236584
   Великий енциклопедичний юридичний словник. – Київ : Юридична думка, 2007. – 992с. – (доп. карт.м/в.). – ISBN 978-966-8602-45-0
236585
   Великий енциклопедичний юридичний словник / [Азаров Д.С. та ін.] ; за ред. Ю.С. Шемшученка ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Юридична думка, 2012. – 1017, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 1018–1019. – ISBN 978-617-665-001-0
236586
   Великий Жовтень - прапор нашої епохи. – К., 1967. – 176с.
236587
   Великий Жовтень. – К., 1977. – 155с.
236588
   Великий Жовтень. – К., 1977. – 157с.
236589
   Великий Жовтень в українській радянській літературі. – К., 1966. – 54с.
236590
  Грищенко М.М. Великий Жовтень відкрив трудящим шлях до освіти // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 43-49. – (Історія ; вип. 19)
236591
   Великий Жовтень і громадянська війна в народній творчості України. – Київ, 1957. – 408с.
236592
   Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. – Київ : Наукова думка, 1973. – 255 с.
236593
   Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. – К., 1987. – 630с.
236594
  Ткач А.П. Великий Жовтень і закономірності розвитку Радянської соціалістичної держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 3-8. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье на основе анализа исторического опыта раскрываются закономерности становления и развития Советского социалистического государства. Особо выделяются те из них, которые выкристаллизовались в результате победы Великой Октябрьской социалистической ...
236595
  Кондуфор Ю.Ю. Великий Жовтень і захист його завоювань / Ю.Ю. Кондуфор. – К, 1971. – 252с.
236596
  Курас І.Ф. Великий Жовтень і крах націоналістичного реформізму на Україні. / І.Ф. Курас. – К., 1985. – 46с.
236597
   Великий Жовтень і криза світового капіталістичного господарства. – Харків : Харківський університет, 1967. – 395с.
236598
  Загородній В.І. Великий жовтень і матеріальний добробут народу / В.І. Загородній. – Київ, 1968. – 30с.
236599
   Великий Жовтень і міжнародний робітничий та національно-визвольний рух : 50-річчю великого жовтня присвячується. – Львів : Львівський ун-т, 1967. – 467 с.


  У книзі висвітлюються основні етапи світового розвитку після Великої Жовтневої соціалістичної революції, показано вплив успіхів соціалістичного будівництва в СРСР на робітничий, демократичний та національно-визвольний рух.
236600
  Патлажан Ю.І. Великий Жовтень і національно-визвольний рух / Ю.І. Патлажан. – Київ, 1966. – 46с.
236601
  Олійниченко Г.М. Великий Жовтень і некапіталістичний шлях розвитку / Г.М. Олійниченко. – Київ, 1968. – 16с.
236602
  Петерс І.А. Великий Жовтень і революційне перетворення світу / І.А. Петерс. – К, 1977. – 48с.
236603
  Пархомчук С.М. Великий Жовтень і революційне піднесення в Румунії (1917-1921) / С.М. Пархомчук. – Київ, 1967. – 264с.
236604
  Рущенко П.Т. Великий Жовтень і революційний рух у Болгарії в 1923 році / П.Т. Рущенко. – Харків, 1967. – 178 с.
236605
  Калениченко П.М. Великий Жовтень і революційний рух у Польщі / П.М. Калениченко. – Київ, 1971. – 344с.
236606
  Бойко В.А. Великий Жовтень і революційно-визвольна боротьба трудящих Північної Буковини. / В.А. Бойко. – Чернівці, 1957. – 79с.
236607
  Литвин В.М. Великий Жовтень і розвиток ленінських ідей у галузі вищої освіти на Україні // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 24-31. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
236608
   Великий Жовтень і розквіт воз"єднаного Закарпаття. – Ужгород, 1970. – 605с.
236609
  Корнієнко Є.А. Великий Жовтень і світовий комуністичний рух / Є.А. Корнієнко. – Київ, 1967. – 48с.
236610
  Уваров В.Д. Великий Жовтень і соціалістичне пперетворення сільського господарства на Київщині / В.Д. Уваров. – К, 1967. – 38с.
236611
  Цвєтков Г.М. Великий жовтень і сучасний світ: до 70-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції / Г.М. Цвєтков. – К, 1987. – 48с.
236612
   Великий Жовтень і Україна : 70-річчю великого жовтня присвячується. – Київ : Політвидав, 1987. – 350 с. – монографія


  Висвітлються основні етапи підготовки та здійснення соціалістичної революції на Україні, процес соціалістичних перетворень в республіці. Значна увага приділяється видкриттю буржуазних і буржуазно-націоналістичних фальсифікацій жовтневих подій, історії ...
236613
  Чирко В.А. Великий Жовтень і утверження нових міжнаціональних відносин / В.А. Чирко. – Київ, 1974. – 80с.
236614
  Дешинський Л.Є. Великий Жовтень на Волині. / Л.Є. Дешинський. – Львів, 1977. – 184с.
236615
   Великий Жовтень на Київщині. – Київ, 1957. – 355 с.
236616
  Данишев С.О. Великий Жовтень на Полтавщині / С.О. Данишев. – Харків, 1969. – 235с.
236617
  Кондуфор Ю.Ю. Великий Жовтень на Україні / Ю.Ю. Кондуфор. – Київ : Радянська школа, 1977. – 135 с. : ыл.
236618
  Волошина Галина Григорівна Великий Жовтень на Україні : Рек. покажчик літератури / Уклад.: Г. Г. Волошина, А. М. Комська, Т. В. Кришевич. – Київ : Політвидав. Укр., 1978. – 55с.
236619
   Великий Жовтень на Україні та захист його завоювань : Бібліогр. покажч., 1977-1986 рр. – Київ, 1987. – 241с.
236620
  Стрельский Г.В. Великий Жовтень на Україні у спогадах учасників / Г.В. Стрельский. – Київ : Вища школа, 1989. – 62с.
236621
  Стрельский Г.В. Великий Жовтень на Україні у спогадах учасників. / Г.В. Стрельский. – К., 1989. – 60с.
236622
  Жданова Рона Станиславівна Великий Жовтень у працях, опублікованих на Україні : Покажчик літератури. 1967-1976 рр. / Жданова Рона Станиславівна, Скляренко Євген Михайлович; АН УРСР; Центр. наук. б-ка. – Київ : Наукова думка, 1978. – 185с.
236623
  Петрянов И.В. Великий закон / И.В. Петрянов. – М., 1976. – 128с.
236624
  Петрянов И.В. Великий закон / И.В. Петрянов, Д.Н. Трифонов. – 2-е изд. – М., 1984. – 128с.
236625
  Мерман С.А. Великий закон природы : к 100-летию период. закона Д.И. Менделеева : рек. указатель литературы / С.А. Мерман. – Москва : Знание, 1969. – 16 с. – (В помощь лектору / Всесоюз. о-во "Знание". Центр. политехн. б-ка)
236626
  Пугачев Е.М. Великий закон природы (о методол. значении закона сохранения и первращения энергии) / Е.М. Пугачев. – М, 1961. – 31с.
236627
  Поліщук Т. Великий зал консерваторії назвуть ім"ям Василя Сліпака // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 квітня (№ 65). – С. 7
236628
  Сюндюков І. Великий захисник беззахисних // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11жовтня (№ 183). – С. 2


  Завдяки зусиллям Нансена були врятовані від жахливої смерті під час Великого Голоду 1921 - 1922 років мільйони українців.
236629
  Коптєлов П.Л. Великий зачин. / П.Л. Коптєлов. – К, 1966. – 335с.
236630
   Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики : [біля] 253 000 [слів]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. – 887 с. – ISBN 966-569-178-3


  Враховує лексичний матеріал, представленний майже в усіх орфографічних, тлумачних, енциклопедичних, термінологічних, фахових та галузевих словниках, виданних в україні у другій половині XX - у перши роки XXI століть
236631
  Тернопільська Н. Великий знак повернення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 18


  Документальний фільм про Квітку Цісик, американську співачку українського походження.
236632
  Грищенко Арнольд Великий зодчий на ниві українського мовознавства / Грищенко Арнольд, Степаненко Микола


  До 100-річчя від дня народження Михайла Андрійовича Жовтобрюха
236633
  Крец Себастьян Великий золотой путь. По великому золотому пути // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 84-100 : фото. – ISSN 1029-5828
236634
  Мирано Адриано Великий и прекрасный Корелли // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 6. – С. 11-36
236635
  Гоппе Б Г. Верховский Великий и простой / Б Г. Верховский Гоппе. – Ленинград, 1962. – 111 с.
236636
  Алексеенко И. Великий и ужасный // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 50-53


  Шарль де Голь.
236637
  Шумилин С. Великий и ужасный. Большой адронный коллайдер // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2009. – № 8 (39). – С. 72-78.
236638
  Тельканов С. Великий или Тихий / С. Тельканов. – Хабаровск, 1959. – 88с.
236639
  Поженян Г.М. Великий или Тихий / Г.М. Поженян. – М, 1969. – 88с.
236640
  Федосеев П.Н. Великий интернациональный подвиг советского народа / П.Н. Федосеев. – М, 1973. – 78с.
236641
  Рутенбург В.И. Великий итальянский атеист Ванини / В.И. Рутенбург. – М, 1959. – 127с.
236642
  Бойко И. Великий історичний акт - приєднання України до Росії 1654 року / И. Бойко. – Київ, 1946. – 36с.
236643
  Сергієнко Г.Я. Великий історичний акт / Г.Я. Сергієнко. – К., 1978. – 47с.
236644
  Ярмиш Ю. Великий казкар [Г.-К. Андерсен] // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2005. – № 3/4. – С.134-136. – ISSN 0130-321Х
236645
   Великий каменяр : проза та драматургія Івана Франка. – Київ : Грамота, 2006. – 669, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Шкільна бібліотека" ; Українська література). – ISBN 966-8066-04-9


  В кн. твори: Борислав сміється: повість ; Захар Беркут: образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці ; Грицева шкільна наука ; Ліси і пасовиська: оповідання бувшого пленіпотента ; Украдене щастя: драма з сільського життя ...
236646
  Франко Т.І. Великий Каменяр / Т.І. Франко. – Львів, 1966. – 79 с.
236647
  Дорошенко В. Великий Каменяр (життя і заслуги Івана Франка) : З нагоди 100-ліття народження й 40-ліття смерті / В. Дорошенко. – Вінніпег : Накладом Комітету Українців Канади, 1956. – 63 с.


  В кн. твори: Борислав сміється: повість ; Захар Беркут: образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці ; Грицева шкільна наука ; Ліси і пасовиська: оповідання бувшого пленіпотента ; Украдене щастя: драма з сільського життя ...
236648
  Вишневська М. Великий Каменяр і Чернівці // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 11-17 серпня (№ 32). – С. 9


  27 серпня світова громадськість відзначатиме 160- річчя від дня народження Івана Яковича Франка.
236649
  Тебешевська О. Великий Каменяр у рецепції Зеновії Франко // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич, 2012. – Ч. 2/83 (94). – С. 87-98
236650
  Колесник П.Й. Великий каменяр. / П.Й. Колесник. – К., 1966. – 20с.
236651
  Задорожний М.П. Великий Каньйон // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 43-45 : фото
236652
   Великий каньйон Колорадо // Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С.53-54. – ISSN 1605-9875


  [Археологические раскопки на кургане Аржан-2. (Россия).]
236653
  Денисик Г.І. Великий каньйон Криму / Г.І. Денисик, А.М. Оліферов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 68-69. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
236654
  Сизиков В. Великий Карл // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 7. – С. 2-23.


  Карл Брюллов
236655
   Великий китайский народ в борьбе за социализм международную безопасность. – Київ, 1958. – 39с.
236656
  Федоренко Н.Т. Великий китайский писатель Лу Синь / Н.Т. Федоренко. – М., 1953. – 32с.
236657
  Будько Євген Великий Китайський дракон // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 92-99 : фото
236658
   Великий китайський словник. – Шанхай : Шанхай цишу, 1986. – 1744с.
236659
  Метельова Т.О. Великий китайський шлях реформ: стратегія Ден Сяопіна та результати її реалізації // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Акад.політичних наук ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Думенко С.П., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (13). – С. 140-171. – (Серія "Бібліотека "АПН"). – ISSN 2518-7546
236660
  Корсакова Надія Великий киянин Олександр Вертинський // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 82-87. – ISSN 0130-5212
236661
  Астанков В. Великий князь Александр Александрович и Александр II // Российская история / Росс.акад. наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2013. – № 1. – С. 120-136. – ISSN 0869-5687
236662
  Маньков Сергей Великий князь в борьбе за это. Извилистые комбинации убийцы Распутина // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 : 20 век Русская эмиграция первая волна. – С. 88-91. – ISSN 0235-7089
236663
  Сюндюков І. Великий князь Володимир Святий: велич, непідвладна часові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15 липня (№ 124). – С. 5


  Володимир Великий - Хреститель України-Руси.
236664
  Терещенко Ю. Великий князь литовський Вітовт - речник зміцнення Литовсько-Руської держави // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 20
236665
  Терещенко Ю. Великий князь литовський Вітовт - речник зміцнення Литовсько-Руської держави // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 20
236666
  Келембет С. Великий князь Роман Михайлович II - останній самостійний володар Чернігова // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 3-16


  Роман Михайлович II, великий князь Чернігівський, уперше згадується у 1372 р. як союзник Московської держави. Між 1372 та 1375 рр. він уступив Чернігівське князівство великому князю Литовському Ольгерду, отримавши взамін Брянське князівство. Наприкінці ...
236667
  Демиденко Г.Г. Великий князь Руси Ярослав Мудрый : научно-популярный очерк / Г.Г. Демиденко. – Харьков : Право, 2011. – 328 с., [16] с. илл. – Библиогр.: с. 305-309. – ISBN 978-966-458-220-6
236668
  Пєтков С. Великий князь Святослав Ігорович: у пам"ятних знаках та витворах мистецтва // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 467-479
236669
   Великий князь Ярослав Мудрий // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 4 (26), жовтень-грудень. – С. 5-6
236670
  Наєнко М. Великий Кобзар в імперських ГУЛАГах // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 березня (№ 10). – С. 1, 6-7


  Згадуються: акад. О. Білецький, який в 1957 р. говорив, що на виручку від щорічного продажу Шевченкового "Кобзаря" утримувалися практично три академічні інститути; щоденникові записки С. Єфремова, що свідчать як практично з радянських видань цензурою ...
236671
   Великий Кобзар в пам"яті народній : Збірник висловлювань про Т.Г. Шевченка. – Київ : Политиздат, 1961. – 180с.
236672
  Курченко О. Великий Кобзар в уявленні великого пісняра (на матеріалі поеми Янки Купали "Тарасова доля") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 81-89


  В статті аналізується поема Янки Купали "Тарасова доля" з метою висвітлення особливостей презентації особи Тараса Шевченка в уявленні білоруського письменника. Здійснено огляд останніх досліджень та публікацій, в яких порушується проблема ...
236673
  Неживий О. Великий Кобзар і Луганщина // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 3-9 жовтня (№ 39). – С. 9


  У творчості Тараса Шевченка, особливо в головній книзі "Кобзар", нерозривно пов"язане минуле, сучасне та майбутнє українського народу, право кожної людини на вільне, щасливе життя. Бути гідними ймення Тараса Шевченка означає тепер постійно ...
236674
  Глущенко В. Великий Кобзар і Миронівщина : (краєзнавчий нарис про перебування Т.Г. Шевченка на території Миронівського району Київської області) / Віктор Глущенко. – Вид. 2-ге, доп. – Миронівка : Миронівський край, 1999. – 125 с. – До 185-річчя від дня народження Великого Кобзаря. – ISBN 966-7320-00-6
236675
  Поляков М.Я. Великий Кобзарь / М.Я. Поляков. – М., 1961. – 46с.
236676
  Фрай Н. Великий код: біблія і література = The great code. The Bible and literature / Нортроп Фрай ; з англ. пер. І. Старовойт. – Львів : Літопис, 2010. – 360, [2] с. – ISBN 978-966-8853-04-3


  "Великий код” – це книга про взаємозв’язки Біблії і західної літератури, про тисячолітні впливи Біблії на творчу уяву. Як і саму Біблію, книжку укладено за принципом дзеркального відображення. Друга її частина у зворотному порядку поглиблює і ...
236677
  Стойко А.Г. Великий композитор / А.Г. Стойко. – Л, 1972. – 335с.
236678
  Ільїн Я.Н. Великий конвеєр / Я.Н. Ільїн. – Харків; Одеса, 1934. – 327с.
236679
  Ільін Я.Н. Великий конвеєр / Я.Н. Ільін. – К.-Одесса, 1935. – 457с.
236680
  Гурев Г.А. Великий конфликт / Г.А. Гурев. – М., 1965. – 215с.
236681
  Лучининов С. Великий кораблестроитель. / С. Лучининов. – М., 1951. – 96с.
236682
   Великий корифей марксистско-ленинской науки : К 60-летию со дня рождения И. В. Сталина. – Москва : Госвоениздат Наркомата обороны Союза ССР, 1940. – 216 с. 1 л. портр. : портр.


  Ред.: Ильичев, Леонид Федорович
236683
   Великий Краббен. – Новосибирск, 1983. – 255с.
236684
   Великий крах или начало новой жизни! / Е.В. Магда, С.А. Черванчук, И.В. Шпак, В.А. Шумилкин. – Киев : АДЕФ-Украина, 2009. – 84 с. – ISBN 978-966-7936-97-6
236685
  Севриновский Владимир Великий курильщик // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 114-115 : фото
236686
  Литвин Н.М. Великий лаврський оповідач // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, В.В. Ластовський, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 15, спецвип. 6 : До 80-річчя Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. – С. 92-93


  Спогади про Шиденка Василя Артемовича.
236687
  Мензбир М.А. Великий ледниковый период Евпропы / М.А. Мензбир. – Пг., 1923. – 120с.
236688
  Мензбир М.А. Великий ледниковый период Евпропы / М.А. Мензбир. – Пг., 1923. – 120с.
236689
  Саченко Б.И. Великий Лес / Б.И. Саченко. – Москва : Советский писатель, 1983. – 567 с.
236690
  Акопян Г. Великий летчик Валерий Чкалов / Акопян Г. – Москва : Военгиз, 1940. – 63 с. – (Библиотека красноармейца)
236691
  Ордин А. Великий летчик нашего времени Валерий Павлович Чкалов / А. Ордин. – Москва, 1949. – 24с.
236692
  Голобородько Ю.К. Великий лиман : роман / Ю.К. Голобородько. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 313 с.
236693
  Кекилов А. Великий лирик / А. Кекилов. – Ашхабад, 1963. – 211 с.
236694
  Шкребтієнко Валерій Великий лікар і велика людина // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 157-159. – ISSN 0869-3595
236695
  Рябий М.О. Великий літній трикутник / М.О. Рябий. – К., 1978. – 240с.
236696
  Оне Ж. Великий Лом : повість фрацуска Юрія Онета / [пеpеложив з фpанцуского Александеp Боpковский]. – У Львові : Hакл. pед. "Діла" ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1887. – 313 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. дефектний, бракуэ с. 80-313. – (Бібліотека найзнаменнитших повістей : літературний додаток до "Діла" / під ред. І. Белея ; Т. 23)
236697
  Чумак Р.М. Великий Луг : роман / Р.М. Чумак. – Київ, 1979. – 384 с.
236698
  Чумак Р.М. Великий Луг : роман / Р.М. Чумак. – Київ, 1983. – 397 с.
236699
  Малявський Ю.К. Великий Любінь. / Ю.К. Малявський. – Львів, 1975. – 79с.
236700
  Кош Эрих Великий Маг и рассказы / Кош Эрих; Пер. с сербохорват. ; Предисл. Н. Яковлевой. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 216 с.
236701
  Борщак І. Великий мазепинець Григор Орлик // Пилип Орлик - Гетьман України / В. Різниченко. – Київ : Український письменник, 1996. – с.
236702
  Шлапак Я. Великий майстер епізоду // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 12


  80 років від дня народження Борислава Брондукова, українського кіноактора.
236703
  Крупко О.І. Великий майстер малого жанру // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 156-165
236704
  Кош Е. Великий мак / Е. Кош. – Київ : Дніпро, 1989. – 479 с.
236705
  Шорохов А. Великий малий король із українським корінням // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 9 лютого (№ 6). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Владислав I Локетек — князь Брест-Куявський (з 1275), польський король з династії П"ястів (з 1320).
236706
   Великий мастер сатиры. – Душанбе, 1976. – 58с.
236707
  Туманина Н.В. Великий мастер. 1878-1893 / Н.В. Туманина. – Москва, 1968. – 488 с.
236708
  Каганович Л.М. Великий машиність локомотива історії / Л.М. Каганович. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1940. – 16 с.
236709
  Нихаус Мишель Великий Меконг. Обуздать Меконг иди убить его? / Нихаус Мишель, Гуттенфельдер Дэвид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 120-135 : фото
236710
  Дмитрук Андрей Великий мечтатель из маленького Нанта // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 40-47 : Іл.
236711
  Дмитрук Андрей Великий мечтатель из маленького Нанта // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 40-45 : Іл.
236712
  Дмитрук А. Великий мечтатель из маленького Нанта // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 2/3 (77)
236713
  Дмитрук А.В. Великий мечтатель из маленького Нанта // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 1 (76)
236714
  Глазкова Н. Великий миротворец всех народов // Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / "Природа и человек" ("Свет"). – Москва, 2007. – № 12. – С. 70-71. – ISSN 0868-488Х


  Прообраз Санти Клауса святитель Микола Мирлікійський (Святий Миколай)
236715
  Ярмиш Ю.Ф. Великий мисливець / Ю.Ф. Ярмиш. – Київ, 1980. – 135 с.
236716
  Козаровецкий В. Великий мистификатор // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 5 (1256). – С. 24-27. – ISSN 0234-1670


  Наброски Пушкина на полях рукописей, были "задумчивой игрой", фантазированием.
236717
  Лишега О.Б. Великий міст / О.Б. Лишега. – Київ : Молодь, 1989. – 48 с.
236718
  Сергійчук В. Великий міф про "чесний" перепис 1937-го. І як у Москві користуються ним // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 10 лютого (№ 24). – С. 14-15
236719
  Усачев А.А. Великий могучий русский язык : [ стихи ] / Андрей Усачев. – Москва : Эгмонт Россия Лтд., 2006. – 112 с. : илл. – (Школа прикола). – ISBN 5-9539-1191-2
236720
  Винниченко В.К. Великий молох : П"єса на 3 розділи / В.К. Винниченко. – (Репертуар театра ім. Т. Шевченка). – Київ : Спілка, 1923. – 126с. – (Б-ка "Спілки". Сеp. дpаматична ; № 7)
236721
  Экштут С. Великий морской предводитель // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – С. 87-92. – ISSN 0235-7089


  Путеводная звезда адмирала Ушакова.
236722
  Красавин Ю.В. Великий мост / Ю.В. Красавин. – М., 1990. – 446с.
236723
  Антоновская А.А. Великий Моурави / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Москва : ГИХЛ. – (Исторические романы)
Ч. 1. – 1939. – 223 с.
236724
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея : в 6 т. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Бориса Черного. – Москва : Художественная литература
Ч. 2. – 1939. – 280 с.
236725
  Тбилели И. Великий Моурави : поэма 18 в.о Пеоргии Саахадзе / Иосиф Тбилели; пер. с груз. Пеоргия Цагарели. – Москва : Гослитиздат, 1945. – 82 с.
236726
  Антоновская А.А. Великий Моурави / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Москва : ГИХЛ
Ч. 5. – 1947. – 511 с.
236727
  Антоновская А.А. Великий Моурави / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Советский писатель. – (Б-ка избранных произведений Советской литературы)
Кн. 1. – 1949. – 552 с.
236728
  Антоновская А.А. Великий Моурави / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Москва : Советский писатель. – (Б-ка избранных произведений Советской литературы 1917-1947)
Кн. 3. – 1949. – 489 с.
236729
  Антоновская А.А. Великий Моурави : [Георгий Саакадзе. Грузия 16-17 вв.] / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Гослитиздат
Ч. 6-7. – 1953. – 751с.
236730
  Антоновская А.А. Великий Моурави : [Георгий Саакадзе. Грузия 16-17 вв.] / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Гослитиздат
Ч. 8. – 1957. – 586 с.
236731
  Антоновская А.А. Великий Моурави : [Георгий Саакадзе. Грузия 16-17 вв.] / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Гослитиздат
Ч. 9-10. – 1958. – 800 с.
236732
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Литература да хеловнеба
Кн. 3 : Жертва. – 1966. – 422 с.
236733
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Литература да хеловнеба
Кн. 4 : Ходи невредимым!. – 1967. – 676 с.
236734
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Литература да хеловнеба
Кн. 5 : Базалетское озеро. – 1967. – 510 с.
236735
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Литература да хеловнеба
Кн. 6 : Город мелодичных колокольчиков. – 1969. – 692 с.
236736
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Бориса Черного. – Тбилиси : Мерани
Кн. 1 : Пробуждение барса. – 1977. – 584 с.
236737
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Мерани
Кн. 2 : Жертва. – 1978. – 551 с.
236738
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Мерани
Кн. 3 : Время освежающего дождя. – 1978. – 496 с.
236739
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Мерани
Кн. 4 : Ходи невредимым!. – 1979. – 790 с.
236740
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Мерани
Кн. 5 : Базалетский бой. – 1980. – 600 с.
236741
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея : в 6 т. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Мерани
Ч. 6 : Город мелодичных колокольчиков. – 1981. – 824 с.
236742
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Мерани
Кн. 6 : Город мелодичных колокольчиков. – 1981. – 823 с.
236743
  Пономарьов О. Великий мрійник у педагогіці. До 195-річчя від дня народження К.Д. Ушинського / О. Пономарьов, М. Черемський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (96). – С. 79-87. – ISSN 1562-529Х
236744
  Погадаев В.А. Великий мусульманский правитель Явы султан Агунг // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 11. – С. 127-135. – ISSN 0042-8779


  Чакракусума Нгабдуррахман Агунг — султан (1613—1645) Матараму (Індонезія). Прагнув відродити імперію Маджапіхіт.
236745
  Сюндюков І. Великий мученик за віру // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 березня (№ 51/52). – С. 8


  До 150-річчя від дня народження митрополита Василя Липківського.
236746
  Сорока М. Великий мученик науки. До 115-річчя від дня народження Михайла Кравчука // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 851-860. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
236747
  Шарипов А. Великий мыслитель Абу Райхан Беруни / А. Шарипов. – Ташкент, 1972. – 175с.
236748
  Луначарський А.В. Великий народний поет (Т.Г.Шевченко) / А.В. Луначарський. – Киев, 1961. – 40с.
236749
  Луначарський А.В. Великий народний поет (Тарас Шевченко) / А. Луначарський ; Пеpеклав з pукопису [та авт. пеpедм.] Микола Богун [М. Чудінов]. – Львів : Hакладом В. Левинського ; Із Ставpопиг. дpук. під заpядом М. Рефця, 1912. – 40 с. – (Соціялістична бібліотека ; Ч. 1)
236750
  Луначарський А.В. Великий народний поет (Тарас Шевченко) / А. Луначарський ; Пеpеклав з pукопису [та авт. пеpедм.] [Микола Чудінов (М. Богун). – Полтава : Накладом Чудінова ; Друк. М.Г. Амчиславського, 1917. – 31 с.
236751
  Луначарський А.В. Великий народний поет (Тарас Шевченко) / А. Луначарський ; Пеpеклав з pукопису [та авт. пеpедм.] [Микола Чудінов (М. Богун) // Конспект Дополнительного курса теории словесности / Л. Кублановский. – [Одесса]. – 31 с.
236752
  Бурачек М.Г. Великий народный художник : [Альбом] : з 75 репродукциiями художнiх творiв Т.Г. Шевченка / М.Г. Бурачек. – Київ : Мистецтво, 1939. – [58] с., 75 ил., цв. ил.
236753
  Корсунская В.М. Великий натуралист Чарлз дарвин / В.М. Корсунская. – Ленинград : Детская литература, 1956. – 319 с. : ил.
236754
  Мельник С. Великий науковий потенціал, який поки що не до кінця оцінений // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 15 червня (№ 110). – С. 4


  Голова ВР України А. Порубій відкрив виставку наукових досягнень Національної академії наук України та національних галузевих академій наук.
236755
  Кравченко К.И. Великий национальный праздник Румынского народа / К.И. Кравченко, С.И. Петухов. – М., 1966. – 34с.
236756
  Коваль В. Великий невидимый / В. Коваль, П. Горжейш. – Л, 1966. – 163с.
236757
  Галацкая В.С. Великий немецкий композитор Роберт Шуман / В.С. Галацкая. – Москва : Знание, 1956. – 32 с.
236758
  Неустроев В.П. Великий немецкий поэт Фридрих Шиллер. (1759-1805). / В.П. Неустроев. – М., 1955. – 32с.
236759
  Форестье Луи Великий немой / Форестье Луи. – М, 1945. – 111с.
236760
   Великий неспокій: Друга половина ХІІ-ХІІIст.. – Київ : Україна, 1992. – 431с. – (Історія України в прозових творах та документах)
236761
   Великий німецько-український словник : Близко 170 000 слів та словосполучень. – Київ : Чумацький шлях, 2005. – 792с. – ISBN 966-8272-04-8
236762
  Мюллер В. Великий німецько-український словник = Das grosse deutsch-ukrainische Worterbuch : близько 170 000 слів та словосполучень / В. Мюллер. – 3-тє вид., випр. та допов. – Київ : Чумацький шлях, 2008. – 787, [1] с. – ISBN 966-8272-14-5
236763
  Данилевский В.В. Великий новатор А.С. Попов / В.В. Данилевский. – Молотов, 1945. – 90 с.
236764
   Великий Новгород - культурно-исторический исток русского мира : филологический альбом / М-во образовования и науки Рос. Федерации, Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого ; [авт.-сост.: Гореликов Е.Л., Гореликов Л.А., Лисицына Т.А.]. – Великий Новгород : Новгород. гос. ун-т, 2011. – 98, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 89-98. – ISBN 978-5-89896-406-1
236765
  Тараканова-Белкина Великий Новгород / Тараканова-Белкина. – Москва, 1940. – 16 с.
236766
  Коваленко Г. Великий Новгород 1611 - 1617 гг. Между Москвой и Стокгольмом (по материалам архивов Швеции) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 170-187
236767
  Пронштейн А.П. Великий Новгород в XVI веке / А.П. Пронштейн. – Харьков, 1957. – 288с.
236768
  Некрасов А.И. Великий Новгород и его художественная жизнь / А.И. Некрасов. – Москва, 1924. – 96 с.
236769
  Бессуднова М.Б. Великий Новгород конца XV в. между Ливонией и Москвой // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 3-9. – (История ; вып. 2). – ISSN 1812-9323
236770
  Янин Валентин Великий Новгород. История независимости // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 9
236771
  Литвинцев Данил Великий Новгород. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 100-105 : фото. – ISSN 1029-5828
236772
  Потахин С.Б. Великий Новгород: комплексная географическая характеристика городской среды / С.Б. Потахин, С.П. Гриппа // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 63-64. – ISSN 0016-7207
236773
  Полонская Н.Д. Великий Новгородъ и XV археологический съезд : Доклад, читанный в заседании Исторической секціи Общества Любителей соціальных знаній, 21 января 1912 г. – Кіев : Тип. Киевк. военного округа, 1912. – 16 с.
236774
   Великий образ. – М., 1970. – 343с.
236775
   Великий озерній этап в неогеновой истории Зауралья и его палеоландшафты. – Л., 1979. – 121с.
236776
   Великий озерный этап в неогеновой истории Зауралья и его палеландшафты : (Сборник научных трудов). – Ленинград, 1979. – 121 с.
236777
  Кратт И.Ф. Великий океан / И.Ф. Кратт. – М., 1950. – 512с.
236778
  Кратт И.Ф. Великий океан / И.Ф. Кратт. – М., 1951. – 472с.
236779
  Кратт И.Ф. Великий океан / И.Ф. Кратт. – Л., 1955. – 556с.
236780
  Кратт И.Ф. Великий океан / И.Ф. Кратт. – Хабаровск : Хабаровское кн. изд-во, 1960. – 512 с.
236781
  Кратт И.Ф. Великий океан : Роман / И.Ф. Кратт. – Москва : Правда, 1989. – 412с.
236782
  Кратт И.Ф. Великий океан / И.Ф. Кратт. – Пермь, 1990. – 462с.
236783
   Великий Октябрь - 70 лет. Научно-технический и социальный прогресс. – М., 1987. – 434с.
236784
  Немцова В.И. Великий Октябрь - знаменосец мира / В.И. Немцова. – Москва, 1966. – 48с.
236785
   Великий Октябрь - источник силы и гарантия социалистического развития Чехословакии. – М., 1967. – 151с.
236786
   Великий Октябрь - коренной поворот в исторических судьбах нардов мира. – К., 1988. – 452с.
236787
   Великий Октябрь - наше прошлое, настоящее и будущее. – Таллин, 1988. – 52с.
236788
   Великий Октябрь - торжество идей марксизма-ленинизма. – Минск, 1970. – 240с.
236789
   Великий Октябрь - торжество идей марксизма-ленинизма. – М., 1987. – 236с.
236790
   Великий Октябрь - торжество идей марксизма-ленинизма : материалы конференции ; [16-18 сент. 1986 г. – Москва ; [Калинин]
2. – 1987. – 250 с. – Библиогр. в примеч. в конце докл.


  Минц, Исаак Израилевич (1896-1991)
236791
   Великий Октябрь : репертуарный сборник. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 112 с.
236792
   Великий Октябрь. – М., 1957. – 279с.
236793
   Великий Октябрь. – Москва, 1958. – 744с.
236794
   Великий Октябрь. – М., 1961. – 428с.
236795
  Гаврилов Л.М. Великий Октябрь / Л.М. Гаврилов, В.В. Кутузов. – Москва, 1967. – 160с.
236796
  Голиков Г.Н. Великий Октябрь / Г.Н. Голиков. – Москва, 1977. – 223с.
236797
   Великий Октябрь. – М., 1977. – 270с.
236798
   Великий Октябрь. – М., 1977. – с.
236799
   Великий Октябрь : Краткий справочник. – Москва : Политиздат, 1987. – 360с.
236800
   Великий Октябрь. – Москва, 1987. – 222с.
236801
   Великий Октябрь. – Москва, 1988. – 222с.
236802
  Герменчук В.В. Великий Октябрь в Белоруссии / В.В. Герменчук. – Минск, 1987. – 79с.
236803
  Малинкович В.П. Великий Октябрь в изображении советской художественной литературы / В.П. Малинкович. – Винница, 1957. – 43 с.
236804
   Великий Октябрь в исторических судьбах нардов Дагестана. – Махачкала, 1989. – 227с.
236805
   Великий Октябрь в Казахстане. – Алма-Ата, 1977. – 263с.
236806
  Зима А.Г. Великий Октябрь в Киргизии / А.Г. Зима. – Фрунзе, 1987. – 248с.
236807
  Минц И.И. Великий Октябрь в Москве / И.И. Минц. – М., 1947. – 95с.
236808
  Макарова В.Н. Великий Октябрь в Петрограде / В.Н. Макарова. – М., 1966. – 28с.
236809
   Великий Октябрь в произведениях советских художников. – Ленинград, 1960. – 10с.
236810
   Великий Октябрь в работах советских и зарубежных историков. – М., 1971. – 230с.
236811
  Аладина Н.В. Великий Октябрь в советской живописи : рек. библиогр. укз. изобраз. материала и лит. (за 1966-1977 гг.) / Н.В. Аладина, И.А. Ярушевич ; Акад. художеств СССР ; Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина ; Науч. б-ка Акад. художеств СССР. – Ленинград, 1979. – 47 с.
236812
   Великий Октябрь в советской и зарубежной исторической литературе. – Тбилиси, 1980. – 354с.
236813
   Великий Октябрь в советском изобразительном искусстве : К 70-летию Великой Октябрьской соц. революции: Рекоменд. библиогр. указ. / Сост.: Н.В.Аладина. – Ленинград, 1989. – 123с.
236814
  Сербин П.К. Великий Октябрь в творчестве В.В.Маяковского. / П.К. Сербин. – Житомир, 1957. – 43 с.
236815
  Клюшин Г.И. Великий Октябрь в формирование нового человека. / Г.И. Клюшин, Мостовой, с.Н. – М., 1967. – 48с.
236816
  Воложенин А.П. Великий Октябрь в художественной литературе / А.П. Воложенин. – Москва, 1967. – 72с.
236817
   Великий Октябрь и Азербайджан (1917-1967). – Баку, 1967. – 172с.
236818
  Ушкевич Н.Ф. Великий Октябрь и активизация деятельности рабочего движения развитых капиталистических стран в области культуры / Н.Ф. Ушкевич. – Пермь, 1984. – 84 с.
236819
   Великий Октябрь и актуальние проблемы международных отношений. – Киев : Политиздат Украины, 1988. – 271 с. – монографія. – ISBN 5-319-00101-0


  Монография посвящена 70-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, исследуется наиболее актуальные вопросы международных отношений. Особое внимание уделено борьбе КПСС и советского государства за реализацию внешнеполитической программы ...
236820
   Великий Октябрь и актуальные проблеми арабского мира. – М., 1979. – 261с.
236821
   Великий Октябрь и актуальные проблемы научного коммунизма. – М., 1967. – 224с.
236822
   Великий Октябрь и Африка. – Москва, 1980. – 279 с.
236823
   Великий Октябрь и Болгария. – Ленинград, 1988. – 133с.
236824
   Великий Октябрь и борьба за Советскую власть в Азербайджане. – Баку, 1958. – 504с.
236825
  Антюхина-Московченко Великий Октябрь и борьба Советского Союза за прочный мир / В.И. Антюхина-Московченко. – Москва : [б. и.], 1977. – 51 с. – Список лит.: с. 50 (10 назв.)
236826
  Казакова Л.А. Великий Октябрь и буржуазная "социология революции" / Л.А. Казакова, М.Л. Гавлидн. – М, 1987. – 221с.
236827
   Великий Октябрь и Венгерская Советская республика. – М., 1983. – 280с.
236828
   Великий Октябрь и Восточная Сибирь. – Иркутск, 1968. – 532с.
236829
  Нгуен Кхань Тоан Великий Октябрь и Вьетнам. / Нгуен Кхань Тоан. – М., 1979. – 231с.
236830
   Великий Октябрь и гражданская война в Поволжье. – Куйбышев, 1986. – 127с.
236831
   Великий Октябрь и гражданская война в России: проблемы историографии. истониковедения, археографии. – Калинин, 1987. – 160с.
236832
  Новак А.Э. Великий Октябрь и зарождение коммунистического движения. / А.Э. Новак. – Кишинев, 1987. – 253с.
236833
   Великий Октябрь и зарубежный Восток. – Ташкент, 1977. – 174с.
236834
   Великий Октябрь и защита его завоеваний. – М.
1. – 1987. – 478с.
236835
   Великий Октябрь и защита его завоеваний. – М.
2. – 1987. – 407с.
236836
  Федюкин С.А. Великий Октябрь и интеллигенция / С.А. Федюкин. – М, 1972. – 472с.
236837
   Великий Октябрь и исторические завоевания советского народа. – Л., 1980. – 180с.
236838
  Фаворский А. Великий Октябрь и исторические судьбы Латвии. / А. Фаворский, В. Штейн. – Рига, 1968. – 96с.
236839
  Носов А.П. Великий Октябрь и исторические судьбы нашей Родины / А.П. Носов. – М, 1977. – 40с.
236840
   Великий Октябрь и исторический опыт организации и дальнейшего ускорения индустриального развития Сибири. – Кемерово, 1987. – 197с.
236841
   Великий Октябрь и исторический прогресс. – М., 1987. – 301с.
236842
   Великий Октябрь и коммунистические партии Латинской Америки. – М., 1978. – 224с.
236843
   Великий Октябрь и крах непролетарских партий в России. – Калинин, 1989. – 151с.
236844
  Модржинская Е.Д. Великий Октябрь и кризис буржуазной идеологии. / Е.Д. Модржинская. – М, 1967. – 48с.
236845
   Великий Октябрь и кубинская революция. – М., 1977. – 298с.
236846
   Великий Октябрь и Кубинская революция. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 286с.
236847
  Лукин Ю.А. Великий Октябрь и культурная революция в СССР / Ю.А. Лукин. – М., 1967. – 41с.
236848
  Сафонова О.В. Великий Октябрь и культурное строительство в БССР / О.В. Сафонова. – Минск, 1987. – 91с.
236849
  Сиволобов А.М. Великий Октябрь и Латинская Америка / А.М. Сиволобов. – Москва, 1967. – 30с.
236850
   Великий Октябрь и Латинская Америка. – М., 1987. – 243с.
236851
   Великий Октябрь и Латинская Америка. – М., 1988. – 188с.
236852
  Турченко Ф.Г. Великий Октябрь и ликвидация эксплуататорских классов на Украине / Ф.Г. Турченко. – К.-Одесса, 1987. – 199с.
236853
   Великий Октябрь и литература. – Архангельск, 1965. – 59с.
236854
   Великий Октябрь и литературный процесс современной эпохи, 1917-1977. – М., 1979. – 375с.
236855
   Великий Октябрь и международное коммунистическое движение. – Москва, 1981. – 367с.
236856
  Иванов Н.И. Великий Октябрь и международные экономические отношения нового типа. / Н.И. Иванов, А.И. Лощаков. – М, 1978. – 64с.
236857
   Великий Октябрь и мировая литература. – М., 1967. – 424с.
236858
   Великий Октябрь и мировое развитие. – Москва : Политиздат, 1988. – 180с.
236859
   Великий Октябрь и мировое революционное движение. – М., 1967. – 502с.
236860
  Крапивенский С.Э. Великий Октябрь и мировой революционный прогресс / С.Э. Крапивенский. – Волгоград, 1967. – 32с.
236861
  Платонов Р.П. Великий Октябрь и мировой революционный процесс / Р.П. Платонов. – Минск, 1967. – 40с.
236862
   Великий Октябрь и мировой революционный процесс. – М., 1967. – 464с.
236863
  Ветров М.В. Великий Октябрь и мировой революционный процесс / М.В. Ветров. – Москва, 1978. – 35с.
236864
   Великий Октябрь и мировой революционный процесс. – М., 1987. – 180с.
236865
   Великий Октябрь и молодежь. – Л., 1978. – 139с.
236866
   Великий Октябрь и народы Востока. – М., 1957. – 419с.
236867
   Великий Октябрь и народы стан Центральной и Юго-Восточной Европы. – М., 1987. – 285с.
236868
  Бугреев А.Н. Великий Октябрь и наука. / А.Н. Бугреев. – Волгоград, 1967. – 32с.
236869
  Степанов С А. Великий Октябрь и национальная политика КПСС. / С А. Степанов. – М., 1982. – 94с.
236870
   Великий Октябрь и национально-государтсвенное строительство в Белоруссии. – Минск, 1987. – 174с.
236871
  Демидов В.А. Великий Октябрь и национальный вопрос в Сибири 1917-1923 гг. : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.02 / Демидов В. А.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т ист. филол. и фиос. – Новосибирск, 1978. – 39л.
236872
  Яблоньский Генрик Великий Октябрь и независимость Польши / Яблоньский Генрик. – Москва, 1967. – 125с.
236873
   Великий Октябрь и некоторые вопросы патриотического воспитания трудящихся. – Красноярск, 1977. – 33с.
236874
   Великий Октябрь и некоторые вопросы формирования Татарской социалистической нации. – Казань, 1989. – 124с.
236875
   Великий Октябрь и непролетарские партии. – Москва, 1982. – 255с.
236876
   Великий Октябрь и нравственные ценности человечества. – Москва, 1988. – 162с.
236877
  Крючков В.А. Великий Октябрь и обновление советского общества / В.А. Крючков. – М., 1989. – 30с.
236878
   Великий Октябрь и образование СССР в современной идеологической борьбе. – Фрунзе, 1984. – 295 с.
236879
   Великий Октябрь и опыт культурного строительства в СССР. – М., 1987. – 237с.
236880
  Лебади Великий Октябрь и освободительное движение в Южной Африке / Лебади. – Москва, 1967. – 64с.
236881
  Клецкий Л.Р. Великий Октябрь и освобождение Африки. / Л.Р. Клецкий. – Л, 1968. – 47с.
236882
  Лебедев Н.И. Великий Октябрь и перестройка международных отношений / Н.И. Лебедев. – Москва, 1978. – 455 с.
236883
  Еременко А.К. Великий Октябрь и перестройка международных экономических оношений / А.К. Еременко. – Киев, 1980. – 84с.
236884
  Жвания Г.К. Великий Октябрь и победа Советской власти в Грузии / Г.К. Жвания. – Тбилиси, 1987. – 360 с.
236885
   Великий Октябрь и победа социалистической революции в Закавказье : Указ. сов. литературы. – Москва : ИНИОН, 1977. – 222с.
236886
  Переверзев А.Я. Великий Октябрь и преобразование деревни / А.Я. Переверзев. – Воронеж, 1987. – 214с.
236887
   Великий Октябрь и Прибалтика. – Вильнюс, 1968. – 144с.
236888
   Великий Октябрь и проблемы построения социализма в СССР. – Л., 1987. – 271с.
236889
   Великий Октябрь и прогрессивная Америка. – М., 1967. – 350 с.
236890
  Шишкин В.Ф. Великий Октябрь и пролетарская мораль / В.Ф. Шишкин. – Москва : Мысль, 1976. – 123 с.
236891
   Великий Октябрь и пролетарский интернационализм. – Кишинев, 1989. – 150с.
236892
  Росс Э. Великий Октябрь и рабочее движение Австралии / Э. Росс. – Москва, 1967. – 144с.
236893
  Семенов В.С. Великий Октябрь и развитие новых общественных отношений / В.С. Семенов. – М., 1967. – 38с.
236894
   Великий Октябрь и развитие права в условиях совершенствования социализма. – Калинин, 1987. – 160 с.
236895
  Лукин Ю.А. Великий Октябрь и развитие социалистического искусства / Ю.А. Лукин. – М., 1977. – 103с.
236896
   Великий Октябрь и раскрепощение женщин Северного Кавказа и Закавказья, 1917-1936 гг.. – М., 1979. – 350 с.
236897
   Великий Октябрь и раскрепощение женщин Средней Азии и Казахстана (1917-1936 гг.). – М., 1971. – 463с.
236898
   Великий Октябрь и расцвет социалистической культуры Молдавии. – Кишинев, 1977. – 192с.
236899
   Великий Октябрь и реальный социализм. – М., 1988. – 240с.
236900
   Великий Октябрь и революции 40-х годов в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. – 2-е изд., перараб. и доп. – М., 1982. – 535с.
236901
  Калениченко Павел Михайлович Великий Октябрь и революционная борьба польских трудящихся (1917-1920 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 573 / Калениченко Павел Михайлович; АН УССР, Ин-т истории. – Киев, 1970. – 75л. – Бібліогр.:с.69-75
236902
  Аветисян Г.А. Великий октябрь и революционная Венгрия / Г.А. Аветисян. – Ереван : АН АрмССР, 1989. – 269 с.
236903
  Привалов В.Е. Великий Октябрь и революционная молодежь / В.Е. Привалов. – Л, 1968. – 32с.
236904
  Кобылянский К.В. Великий Октябрь и революционное движение в Италии / К.В. Кобылянский. – М, 1968. – 264с.
236905
   Великий Октябрь и революционное движение в Среднем Поволжье. – Куйбышев, 1978. – 130с.
236906
  Халипов В.Ф. Великий Октябрь и революционное обновление мира. / В.Ф. Халипов. – М., 1987. – 62с.
236907
   Великий Октябрь и решение национльного вопроса. – Ереван, 1982. – 268с.
236908
  Майер В.Ф. Великий Октябрь и рост материального благосостояния трудящихся СССР / В.Ф. Майер. – Москва : Знание, 1967. – 32 с.
236909
   Великий Октябрь и русский язык. – Киев : Вища школа : С. : Лейпциг : Энциклопедия, 1977. – 294 с. – монографія


  В монографии освящается использование русского языка в качестве языка межнационального общения в СССР. Показана его роль в укреплении дружеских связей между СССР и другими социалистическими странами. Раскрывается мировое значение русского языка.
236910
  Алпатова Г.М. Великий Октябрь и сдвиги в политической тактике английской буржуазии : учеб. пособие по спецкурсу / Г.М. Алпатова ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Перм. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : Перм гос. университет, 1982. – 97 с.
236911
  Иоффе Г.З. Великий Октябрь и современная идеологическая борьба / Г.З. Иоффе, Н.В. Романовский. – М, 1985. – 64с.
236912
  Баранов В.И. Великий Октябрь и современная историко-революционная проза / В.И. Баранов. – Москва, 1977. – 64 с.
236913
   Великий Октябрь и современная эпоха. – М., 1977. – 223 с.
236914
   Великий Октябрь и современная эпоха. – М., 1978. – 360 с.
236915
   Великий Октябрь и современная эпоха. – М., 1978. – 447с.
236916
   Великий Октябрь и современная эпоха. – М., 1978. – 335с.
236917
  Баглай М.В. Великий Октябрь и современное международное профсоюзное движение / Баглай М.В. – Москва : Профизда, 1977. – 95 с.
236918
  Тепер Е.М. Великий Октябрь и современность : Беседы о кн. / Е.М. Тепер; Под ред.: Ю.М.Чернецовского. – Москва : Книга, 1979. – 29с. – (Мир. Труд. Коммунизм ; Вып. 69)
236919
   Великий Октябрь и современность. – М., 1987. – 126с.
236920
   Великий Октябрь и современность. – М., 1988. – 383с.
236921
  Воробьев А.И. Великий Октябрь и современные международные отношения / А.И. Воробьев. – Москва, 1977. – 63с.
236922
  Почепко В.А. Великий Октябрь и современный мировой революционный процесс / В.А. Почепко. – Л, 1967. – 20с.
236923
  Чистяков О.И. Великий Октябрь и создание Советского государства / О.И. Чистяков. – М., 1968. – 71с.
236924
   Великий Октябрь и социалистическая культура. – Киев, 1987. – 299с.
236925
   Великий Октябрь и социалистическая структура советского общества.. – Минск, 1987. – 367с.
236926
   Великий Октябрь и социалистическая структура советского общества. Интеллигенция. – Минск, 1988. – 294с.
236927
   Великий Октябрь и социалистическая структура советского общества. Крестьянство. – Минск, 1987. – 237с.
236928
   Великий Октябрь и социалистические переобразования в с Чечено-Ингушетии. – Грозный, 1987. – 125с.
236929
   Великий Октябрь и социалистические переобразования в Сибири. – Новосибирск, 1980. – 352с.
236930
   Великий Октябрь и социалистические переобразования в Сибири. – Омск, 1987. – 158с.
236931
   Великий Октябрь и социалистические переобразования в советской деревне. – Горький, 1983. – 99с.
236932
   Великий Октябрь и социалистические преобразования в Сибири : секции 4, 5, 6. – Новосибирск, 1987. – 174 с.
236933
   Великий Октябрь и социалистические преобразования в Сибири : секции 7, 8. – Новосибирск, 1987. – 153 с.
236934
   Великий Октябрь и социалистические преобразования в Сибири : секции 1, 2, 3. – Новосибирск, 1987. – 163 с.
236935
   Великий Октябрь и социалистическое содружество. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1987. – 245с.


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
236936
   Великий Октябрь и социально-экономический прогресс. – М., 1987. – 245с.
236937
   Великий Октябрь и социально-экономический прогресс в Туркменистане. – Ашхабад, 1977. – 196с.
236938
   Великий Октябрь и социально-экономический прогресс Казахстана. – Алма-Ата, 1987. – 335с.
236939
  Веселов В.Р. Великий Октябрь и становление народного образования / Веселов В.Р. – Москва, 1987. – 62 с.
236940
  Гимпельсон Е.Г. Великий Октябрь и становление советской системы управления народным хозяйством / Е.Г. Гимпельсон. – М., 1977. – 312с.
236941
   Великий Октябрь и становление социалистической цивилизации. – Минск, 1987. – 205с.
236942
  Терещенко Ю.И. Великий Октябрь и становление социалистической экономики на Украине / Ю.И. Терещенко. – К., 1986. – 255с.
236943
  Парвизпур Б.Х. Великий Октябрь и суверенитет Ирана / Б.Х. Парвизпур. – Тбилиси, 1984. – 98с.
236944
  Цветков Г.Н. Великий Октябрь и США: враждебные действия посольства США в России (1917-1918 гг.) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 9-15. – (Международные отношения и международное право ; № 25)
236945
  Нилов А. Великий Октябрь и творчество масс. / А. Нилов. – Элиста, 1967. – 196с.
236946
  Кулешов С.В. Великий Октябрь и торжество ленинской национальной программы партии: реальность истории и банкротство ее фальсификаций / С.В. Кулешов. – М., 1987. – 142с.
236947
   Великий Октябрь и триумф идей коммунизма. – М., 1980. – 367с.
236948
   Великий Октябрь и Турция. – Тбилиси, 1982. – 240с.
236949
  Хейфец А.Н. Великий Октябрь и угнетенные народы Востока / А.Н. Хейфец. – М, 1959. – 196с.
236950
   Великий Октябрь и художественная литература. – Минск, 1977. – 157с.
236951
  Доланский Юлиус Великий октябрь и чешская литература : (Стенограмма публичной лекции...) / Юлиус Доланский, Чл.-кор. Чехословацкой акад. наук Юлиус Доланский ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : [б. и.], 1957. – 16 с. – На првах рукописи
236952
  Иоффе Г.З. Великий Октябрь и эпилог царизма / Г.З. Иоффе. – М, 1987. – 364с.
236953
  Кондуфор Ю.Ю. Великий Октябрь на Украине : [пер. с укр. доп.] / Ю.Ю. Кондуфор. – Киев : Радянська школа, 1986. – 185 с.
236954
   Великий Октябрь, борьба за мир и нвоое политическое мышление. – М., 1989. – 286с.
236955
   Великий Октябрь, его влияние на общественный погресс и современность. – М., 1988. – 151с.
236956
  Потулов Б.М. Великий Октябрь, Ленин, здравоохранение / Б.М. Потулов. – Москва : Медицина, 1987. – 360 с.
236957
   Великий Октябрь, рабочий класс и современная буржуазная историография. – М., 1977. – 127с.
236958
  Голиков Г.Н. Великий Октябрь. / Г.Н. Голиков. – М, 1982. – 207с.
236959
   Великий Октябрь. История, историография, источниковедение. – М., 1978. – 311с.
236960
   Великий Октябрь. К 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – М., 1987. – 126с.
236961
   Великий Октябрь: право на спорт. – М., 1977. – 176с.
236962
   Великий Октябрь: проблемы истории. – М., 1987. – 286с.
236963
  Яроцинский Д. Великий оптимист / Д. Яроцинский, Е. Андреева // Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 2007. – № 3. – С. 92-99.


  Микола Реріх
236964
  Апресян Г.З. Великий оратор революции : О некоторых чертах и особенностях ораторского искусства В.И. Ленина / Г.З. Апресян. – Москва : Знание, 1974. – 190 с., [2] л. ил. : ил.
236965
   Великий освободительный поход. – М., 1970. – 312с.
236966
   Великий осяг ідеалізму в поезії Михайла Ореста // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 274-276. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
236967
  Марков С.Н. Великий охотник / С.Н. Марков. – Смоленск : ОГИЗ, 1946. – 106с.
236968
  Сюндюков І. Великий Пастир // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26-27 липня (№ 132/133). – С. 21


  Папа Іван Павло II і духовне звільнення українців.
236969
  Сюндюков І. Великий Пастир // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2-3 серпня (№ 137/138). – С. 21


  Папа Іван Павло II і духовне звільнення українців.
236970
  Дубов В. Великий патріот України : (до 95-річчя з дня народження О.П. Ляшка) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 12-17. – ISSN 0130-7037


  Життя Олександра Павловича Ляшка є зразком вірного служіння Вітчизні і своєму народові. Він пройшов великий трудовий шлях, від робітника до вищих посад у пролітичному і державному керівництві Української РСР та колишнього СРСР. Все його життя, трудова ...
236971
  Буцик А.К. Великий патріотичний подвиг / А.К. Буцик, В.І. Стрельський. – К., 1962. – 44с.
236972
  Нурмагамбетова О.А. Великий певец / О.А. Нурмагамбетова, А. Тажибаев. – Алма-Ата, 1972. – 55 с.
236973
  Опимах И. Великий певец и великий художник // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 1. – С. 114-125.


  Ф. Шаляпін і Б. Кустодієв
236974
  Луначарський А.В. Великий переворот / А.В. Луначарський. – Петербург
1. – 1919. – 100с.
236975
  Дейниченко Петр Великий переворот // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 108 : фото. – ISSN 1029-5828
236976
  Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського = Unmaking imperial Russia: Mykhailo Hrushevsky and the writing of Ukrainian history / Сергій Плохій ; [авториз. пер. з англ. Миколи Климчука ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2011. – 598, [2] c. – Парал. тит. арк. ориг. - Перекладено за вид.: Unmaking imperial Russia: Mykhailo Hrushevsky and the writing of ukrainian history / S. Plokhy. Univ. of Toronto press, 2005. - Покажч.: с. 573-593. – Бібліогр. в прим.: с. 423-572. – ISBN 978-966-8978-40-1
236977
  Чирсков Б.Ф. Великий перелом / Б.Ф. Чирсков. – М., 1947. – 148с.
236978
  Резніков П.Д. Великий перелом : роман / П.Д. Резніков. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 384 с.
236979
  Бахарев А.Н. Великий перетворювач природи Іван Володдимирович Мічурін, його життя і вчення / А.Н. Бахарев. – Київ, 1949. – 164 с.
236980
  Тихоплав В.Ю. Великий переход / Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. – Санкт-Петербург : Весь, 2002. – 256 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 250-256. – ISBN 5-94435-078-4
236981
  Смолянов И.Д. Великий писатель-революционер А.Н.Радищев (К 200-летию со дня рождения) / И.Д. Смолянов. – Псков, 1949. – 32 с.
236982
   Великий писатель земли русской (к 150-летию со дня рождения Л.Н.Толстого). – Москва, 1978. – 43 с.
236983
  Якименко Л.Г. Великий писатель современности / Л.Г. Якименко. – М, 1975. – 64с.
236984
  Ковда В.А. Великий план преобразования природы / В.А. Ковда. – Москва : АН СССР, 1952. – 109, [2] с., 1 л. карт. – (Научно-популярная серия / АН СССР ; , Ком. содейств. строит. гидроэлектростан., каналов и оросит. систем)
236985
  Рыльский Великий подвиг / Рыльский, Ф. – М., 1957. – 23с.
236986
  Рильський М.Т. Великий польський поет Адам Міцкевич / М.Т. Рильський. – Київ, 1955. – 20 с.
236987
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – Москва, 1934. – 48с.
236988
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 83с.
236989
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – М., 1942. – 32с.
236990
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – М., 1944. – 28с.
236991
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1944. – 31с.
236992
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1946. – 40с.
236993
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – М., 1946. – 44с.
236994
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 39с.
236995
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1951. – 40с.
236996
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – Л., 1951. – 40с.
236997
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – М., 1953. – 40с.
236998
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1960. – 104с.
236999
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – М., 1980. – 60с.
237000
  Ленин В.И. Великий почин : (О героизме рабочих в тылу. По поводу "коммунистических субботников") / В.И. Ленин. – Москва : Книга, 1984. – 127 с. : ил. – Изд. выпускается к 65-летию со дня выхода брошюры в свет. -Миниатюрное издание
<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,