Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>
233001
  Ярошенко М. "Боротьба з корупцією в Україні" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 50-52
233002
  Громакова Н.Ю. "Боротьба за душі": польсько-російське протистояння в освітній сфері у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 270-276. – ISSN 2218-0567
233003
  Семенюк Г. "Боротьба за університет була боротьбою двох національних ідей - української та російської" (із спогадів про М. Зерова та П. Филиповича) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 48-52
233004
   "Боротьба між "Волтерами Дюранті" і "Гаретами Джонсами" триває" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 листопада (№ 217). – С. 4-5


  Під час вручення Премії імені Джеймса в газеті "День" обговорили політику пам"яті та сучасну журналістику.
233005
  Астахова В.И. "Бороться и искать, найти и не сдаваться!" // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 29-44. – ISSN 1993-5560


  "В статье дается оценка деятельности Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» за 25 лет его существования. Аргументируется вывод об успешном завершении многолетнего социального эксперимента по становлению учебного ...
233006
  Демиденко А. "Борщ на дачі Андрія Малишка ми їли дерев"яними, розписаними народними умільцями ложками" / спілкувалася Ольга Сметанська // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 26 квітня (№ 16). – С. 1,7
233007
  Степаненко А. Боротьба з "відмиванням" грошей у банківському секторі економіки : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 3-10. – ISSN 1605-2005
233008
  Кулініч О. Боротьба з "відмиванням" грошей: міжнародний досвід // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 69-73. – ISSN 1729-7036
233009
  Сьомін С. Боротьба з "тінню" і справжні загрози // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С.3-9. – ISSN 0868-8273


  Як події 11 вересня 2001 року вплинули на міжнародні відносини та проблеми безпеки
233010
  Даниленко В.М. Боротьба з "українським буржуазним націоналізмом" // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 707-724. – ISBN 966-00-0025-1
233011
  Телійчук В.Г. Боротьба з бандитизмом та розбійними нападами в Україні в післявоєнні (1946-1953) роки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 18-23. – (Серія: Право ; № 1 (43)). – ISSN 1813-338Х
233012
   Боротьба з безпілотними літальними апаратами (за досвідом проведення ООС (раніше АТО) : [навч.-метод. публкація] / Центр оператив. стандартів і методики підгот. Збройних Сил України спільно з Голов. упр. підгот. Збройних Сил України. – Київ : Центр учбової літератури, 2022. – 42, [2] с. : іл., табл. – На тит. арк.: Обмеження розповсюдження: обмежень для розповсюдженння немає. – Бібліогр.: с. 42. – ISBN 978-611-01-2801-8
233013
  Остроушко Ю. Боротьба з безпритульністю та бездоглядністю в Російській імперії за правління Катерини II (аналіз законодавчих джерел) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 524-527. – ISBN 978-966-171-783-0
233014
  Байлема Т. Боротьба з безробіттям у добу національних урядів 1917-1921 рр. на Поділлі // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 161-162
233015
  Шевченко О. Боротьба з бідністю як пріоритне завдання євроінтеграційної політики України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 12 (314). – С. 39-41. – ISSN 1810-3944
233016
  Мельниченко О. Боротьба з бідністю як складова передвиборчих програм на парламентських перегонах у 2006 р. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 123-131.
233017
  Ковальчук А.Т. Боротьба з відмиванням брудних капіталів: міжнародні стандарти та національні реалії = Anti-money laundering: international standards and national fundamentals / Андрій Ковальчук. – Київ : Знання, 2016. – 318, [2] с., 8 с. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 190-206. - Додатки укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0396-5
233018
  Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей : Комплекс. порівняльно-правовий аналіз відповідності законодав. України acguis Європ. Союзу в сфері боротьби та запобіг. легаліз. доходів, отриманих злочинним шляхом / За участю М. Парапана; Тарас Качка. – Київ : Реферат, 2004. – 288с. – ISBN 966-8058-02-Х
233019
  Белік Р. Боротьба з відмиванням грошей: як ЄС допоможе Україні протидіяти корупції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2024. – 16-29 лютого (№ 7/8). – С. 23. – ISSN 1992-9277


  Зусилля ЄС щодо захисту громадян і фінансової системи від відмивання грошей і фінансування тероризму виходять на новий рівень. Ці кроки також матимуть наслідки і для України.
233020
   Боротьба з відмиванням коштів : правовий, організаційний та практичний аспекти / С.Г. Гуржій, О.Л. Копиленко, Янушевич, , , О.Ю. Фещенко, А.Т. Ковальчук; С.Г. Гуржій, О.Л. Копиленко, Я.В. Янушевич, О.Ю. Фещенко, А.Т. Ковальчук ; Державний комітет фінансового моніторингу України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; [за ред. М.Я. Азарова]. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 216 с. – ISBN 966-611-363-5
233021
  Усенко Г.П. Боротьба з втратами - важливий резерв збільшення виробництва зерна / Г.П. Усенко. – Х., 1955. – 20с.
233022
   Боротьба з гайдамацьким рухом // Петро Калнишевський: нескорений духом : монографія / Г.Г. Коцур, Ю.І. Шовкун. – Київ ; Переяслав-Хмельницьки : Книга-XXI, 2012. – С. 68-77. – ISBN 978-617-614-027-6
233023
   Боротьба з господарськими злочинами. – Донецьк, 1997. – 160с. – ISBN 5120045340
233024
  Клець М.В. Боротьба з економічною злочинністю: проблема ефективності / М.В. Клець, Д.В. Клець // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 40-41. – Бібліогр.: 13 назв
233025
  Волошенко А.В. Боротьба з економічною корупцією в системі оподаткування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління" ; голова ред. ради С.А. Єрохін ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (186). – С. 40-50. – ISSN 1993-6788
233026
  Міронова І. Боротьба з жебрацтвом у Херсонській губернії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 21-33. – ISSN 1998-4634
233027
  Сванідзе Е. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю : права затриманих і обов"язки працівників правоохоронних органів : 11 ключових запитань та відповідей / Ерік Сванідзе ; [пер. Сергій Колесник] ; Генеральний директорат з прав людини і правових питань ; Рада Європи. – Київ : К.І.С., 2009. – 40 с. – Бібліогр.: с. 37-39
233028
  Мардох Д. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю та ефективне розслідування жорстокого поводження : доповідь по Україні / Джім Мардох ; [переклад С. Колесника ; Відділ реформування правосуддя і поліції ; Департамент правових питань і питань сприяння розвитку прав людини ; Директорат з техн. співробітництва та ін.]. – Київ : К.І.С., 2010. – 108 с.
233029
  Тригубенко Г Боротьба з злочинністю як засіб подолання правового нігілизму // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.127-129. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
233030
  Ніколаєць Ю.О. Боротьба з інакомисленням у роки хрущовської "відлиги" у працях українських дослідників // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 130-134. – ISBN 966-614-021-7
233031
  Козерод О. Боротьба з іудаїзмом в радянській Україні у першій половині 20-х років ХХ ст. // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ, 2000. – С. 242-250. – (Політологія і етнологія ; Вип. 12). – ISBN 966-02-1643-0
233032
  Кончаковська В. Боротьба з катуваннями-шлях до правової та демократичної держави // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 112-115.
233033
  Безнесюк А. Боротьба з кіберзлочинністю: досвід ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 155-158
233034
  Єршов Р.В. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил на морському транспорті // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 4. – С. 17-22.
233035
  Шпакова О.С. Боротьба з контробандою зброї в Україні: напрямки, способи, аналіз боротьби, можливі реформи // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 27-31. – ISBN 966-594-145-Х
233036
  Кучма Л.Д. Боротьба з корупцією - життєво необхідна справа / Л.Д. Кучма. – Київ : ІАЕ УААН, 2004. – 36с. – ISBN 966-669-095-0
233037
  Каращук Е. Боротьба з корупцією - основне завдання державної політики // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 78-80.
233038
  Головкін О. Боротьба з корупцією - пріоритет на шляху зміцнення законності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-85.
233039
  Мельничук І. Боротьба з корупцією - пріоритетний напрям у діяльності прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 9-14
233040
  Пришко А. Боротьба з корупцією // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 22-28.
233041
  Сьомін С.В. Боротьба з корупцією в секторі безпеки і оборони: світовий досвід і Україна / С.В. Сьомін, С.В. Дрьомов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 19-24. – ISSN 2306-5664
233042
  Вітик І. Боротьба з корупцією в Україні крізь призму реформування правоохоронних органів: окремі нотатки до Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 39-43. – ISSN 0132-1331
233043
  Федорчук О. Боротьба з корупцією в україні. Реалії сьогодення очима адвокатів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 лютого - 24 березня (№ 8/11). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
233044
  Присяжнюк В. Боротьба з корупцією вимагає не балачок, а рішучих дій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 12-17.
233045
  Кульчицький Н. Боротьба з корупцією захлинається через конкуренцію силовиків // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 22
233046
  Холодницький Н. Боротьба з корупцією у Наддніпрянській Україні в роки національно-визвольних змагань (1917-1921) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10. – С. 28-34
233047
   Боротьба з корупцією у сфері державних послуг : хроніка реформ у Грузії. – Вашингтон : Світовий банк, 2012. – XII, 116 с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 115-116
233048
  Ільєнок Т.В. Боротьба з корупцією: міжнародний досвід // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 71-77. – ISSN 2222-5374
233049
  Молєв Є.В. Боротьба з кровососними комахами в тваринництві / Є.В. Молєв. – К., 1963. – 102с.
233050
  Андрущенко І. Боротьба з легалізацією (відмивааням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.61-65
233051
  Зеленецький В.С. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму : (економіко-правовий аналіз): науково-практичний посібник / В.С. Зеленецький, В.Л. Кротюк, Д.А. Файєр; Академія правових наук України, Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 668с. – ISBN 966-8759-28-1
233052
  Онісьєв В.А. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом: міжнародна нормативно-правова регламентація // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 151-160.
233053
  Дребот Н.П. Боротьба з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 26-33
233054
  Азаров Ю.Ю. Боротьба з легалізацією коштів, отриманих протиправним шляхом: стан і перспективи розвитку // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 345-352. – ISSN 1609-0462
233055
   Боротьба з міжнародним тероризмом : нормативна база. – Київ : КНТ, 2007. – 248 с. – (Національна і міжнародна безпека). – ISBN 966-373-177-Х
233056
  Шинкаренко І.Р. Боротьба з наркозлачинністю у США / І.Р. Шинкаренко, Л.С. Верченко // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 86-88.
233057
  Янушевич Я. Боротьба з незаконним відшкодуванням ПДВ // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 20. – С.18-22
233058
  Бублейник В.А. Боротьба з незаконним збутом наркотичних засобів: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти : Дис. ... канд. юрид. наук. : спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Дніпропетровськ. держ. ун-т внутрішніх справ ; В.А. Бублейник. – Днепропетровск : [Б. и.], 2007. – 239л. + Додатки: л.209-239. – Бібліогр.: л.183-208
233059
  Бублейник В.А. Боротьба з незаконним збутом наркотичних засобів: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Бублейник В.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
233060
  Пірлік А. Боротьба з незаконним обігом наркотичних речовин у діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 107-110
233061
  Безногих В.С. Боротьба з нелегальними доходами в США: від Аль Капоне до Патріотичного Акту // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 243-247
233062
   Боротьба з нелегальною міграцією та торгівлею людьми : міжнародна конференція. – Київ : Національна академія внутрішніх справ України, 2004. – 194 с. – ISBN 966-96280-4-0
233063
  Маркевич А. Боротьба з нестатутними взаємовідносинами в армії // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.90-95
233064
  Смирнов А.А. Боротьба з організованною злочинністю: теоретико-прикладні шляхи вдосконалення нормативно-правової бази // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 403-409. – ISSN 1563-3349
233065
  Пономаренко І. Боротьба з організованою злочинністю - під контролем прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-11.
233066
  Маматюк Ю. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією - елемент стратегії держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 62-64. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальним питанням кримінологічного аспекту боротьби зі злочинністю на території Придністровсько-Молдавської Республіки. Висвітлено актуальні проблеми державної політики боротьби зі злочинністю. Надано конкретні пропозиції щодо ...
233067
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 3. – 2001
233068
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 4. – 2001
233069
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2/3 (25/26). – 2011. – 391 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
233070
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2 (28). – 2012. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
233071
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 1 (29). – 2013. – 383 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
233072
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2 (30). – 2013. – 307 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
233073
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 3 (31), спецвипуск. – 2013. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
233074
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 1 (32). – 2014. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
233075
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2 (33), спецвипуск. – 2014. – 213 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
233076
  Медведько О. Боротьба з організованою злочинністю та корупцією // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.6-11
233077
  Невзоров І.Л. Боротьба з організованою злочинністю у Китайській Народній Республіці / І.Л. Невзоров, А.О. Расюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 170-180. – ISSN 1609-0462
233078
  Ущаповський В. Боротьба з організованою злочинністю: напрями та проблеми та потреби нормативного визначення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.118-120. – ISSN 0132-1331
233079
  Усатий Г. Боротьба з організованою злочинністю: нові шляхи // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С. 72-75


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
233080
  Усик Світлана Боротьба з осінньою втомою / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 5-6 : фото
233081
  Репік С.В. Боротьба з офшорами як елемент державної антикризової політики // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 54-62
233082
  Сахаров О.Б. Боротьба з пережитками - боротьба за нову людину. / О.Б. Сахаров. – К., 1963. – 36с.
233083
  Козина Д.В. Боротьба з піратством в сфері авторського права в Україні та в США // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 58-60. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
233084
  Мигулін О. Боротьба з польовими шкідниками весною / О. Мигулін. – Х, 1931. – 48с.
233085
  Індиченко П.Д. Боротьба з порушеннями колгоспної демократії / П.Д. Індиченко, 1952. – 23с. – Окр. відб. з Юридичного збірника КДУ №5. 1952
233086
  Киренко С.Г. Боротьба з посяганнями на права неповнолітніх під приводом здійснення релігійної чи громадської діяльності // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.14-15
233087
  Сенчик М.О. Боротьба з правопорушеннями в торгівлі у світлі ленінських ідей // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 73-78. – (Серія права ; № 11)


  Широкое использование в наше время теоретического наследия В.И. Ленина способствует дальнейшему совершенствованию хозяйственных органов советского государства, в том числе и торговли. В.И. Ленин отмечал, что посягательство на советскую торговлю ...
233088
  Цибуленко Т.Д. Боротьба з рекетом за умов встановлення громадянського суспільства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 212-218.
233089
  Тарапон О. Боротьба з релігією в Україні 1920-1930-х рр.: феномен культурного шоку і втрата цінносних орієнтирів українського сусупільства // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 23-27
233090
  Лугова О.В. Боротьба з релігійним підпіллям на Донеччині після Великої Вітчизняної війни // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 19-23. – ISSN 1728-3671
233091
  Рябчинська Олена Павлівна Боротьба з розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства і жорстокості : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Рябчинська Олена Павлівна; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 2002. – 211л. + Додатки: л. 212 - 211. – Бібліогр.: л. 192 - 212
233092
  Рябчинська Олена Павлівна Боротьба з розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства і жорстокості : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Рябчинська О.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. + Додатки: л. 212 - 211. – Бібліогр.: 5 назв
233093
  Дехтярьов М.С. Боротьба з садовими шкідниками / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1929. – 52 с.
233094
  Светлов О.Я. Боротьба з службовими злочинами / О.Я. Светлов. – Київ, 1976. – 48с.
233095
  Тітенко І. Боротьба з сутенерством і втягненням у заняття проституцією: міжнародно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 115-118
233096
  Ліпкан В.А. Боротьба з тероризмом / В.А. Ліпкан, Д.Й. Никифорчук, М.М. Руденко. – Київ : Знання України, 2002. – 254с. – ISBN 966-7999-13-0
233097
  Ліпкан В.А. Боротьба з тероризмом : у визначеннях та поняттях / В.А. Ліпкан. – Київ : Магістр - 21 сторіччя, 2009. – 162с. – ISBN 966-8817-38-10
233098
  Пономарьова Г. Боротьба з тероризмом і міжнародне гуманітарне право // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 53-63. – ISSN 1814-3385


  Можливості боротьби з тероризмом.
233099
  Дьомін Ю. Боротьба з тероризмом та проблеми, що виникають при цьому // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 119-123.
233100
  Сербіна К. Боротьба з тероризмом як інформаційна технологія контролю над простором // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 157-162
233101
  Ченцов В.В. Боротьба з українським націоналізмом / В.В. Ченцов, Д.В. Архієрейський // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 259-283. – ISBN 966-00-0025-1
233102
  Неборак В. Боротьба з Франком // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.257-262.
233103
  Звєрезомб-Зубовський Боротьба з шкідниками сільськогосподарських рослин / Звєрезомб-Зубовський. – С. 139-204. – 63
233104
  Матвієвський О.С. Боротьба з шкідниками та хворобами в колективних і присадибних садах / О.С. Матвієвський. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – К, 1977. – 144 с.
233105
  Савковський П.П. Боротьба з шкідниками та хворобами в садах і ягідниках / П.П. Савковський. – Київ, 1954. – 12 с.
233106
  Комір О. Боротьба з ярами / О. Комір. – Х.-К., 1932. – 56с.
233107
  Яворська В. Боротьба за "Київські фрески" - кінострічку про події Великої Вітчизняної війни: архівна розвідка // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 782-788. – ISBN 978-966-97201-1-5
233108
  Мушинка М. Боротьба за "минуле" / розмову вів Володимир Гула // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 28-29 травня (№ 89/90). – С. 6-7


  Про дослідника русинсько-українського національного грунту Миколу Мушинку.
233109
  Брюховецька Л. Боротьба за великий фільм. Пам"яті Івана Миколайчука з нагоди його 70-річчя // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 158-167. – ISSN 2075-1222
233110
  Галамай С. Боротьба за визволення України 1929-1989 = The Struggle to liberate Ukraine 1929-1989 / Степан Галамай ; Канадське наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто : Канадське наук. т-во ім. Шевченка, 1991. – 343 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою .- На тит. арк. : Канадське наукове товариство ім. Шевченка ; т. 35. – ISBN 0-919502-23-7
233111
  Галамай С. Боротьба за визволення України 1929-1989 : Степан Галамай / С. Галамай. – Репринтне видання. – Львів : Каменяр, 1993. – 343с. – Вих. даны оригыналу: Торонто ; Нью-Йорк, 1991. – ISBN 5-7745-0573-1
233112
  Воловик В.П. Боротьба за Владу Рад на Поділлі (1917-1920 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Воловик В. П.; КДУ. – К., 1968. – 436л. – Бібліогр.:л.1-42
233113
  Зарецький І.І. Боротьба за владу Рад на Україні / І.І. Зарецький. – Київ, 1966. – 47с.
233114
  Роні Старший Боротьба за вогонь / Ж.А. Роні Старший. – Київ, 1957. – 182 с.
233115
  Сергійчук Володимир Боротьба за волю, а не колаборація / Сергійчук Володимир. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – 42с. – ISBN 966-7060-14-4
233116
  Щербак І.П. Боротьба за встановлення і утвердження Радянської влади на Запоріжжі. / І.П. Щербак. – Запоріжжя, 1957. – 47с.
233117
  Дубина К.К. Боротьба за встановлення Радянської влади на Україні. / К.К. Дубина. – Київ, 1948. – 30с.
233118
  Дзюба І. Боротьба за Галичину - боротьба за Україну // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 14-21
233119
  Магась В.О. Боротьба за демократизацію освіти та суспільства організацій Всеросійського загальносемінарського союзу в Україні (1907-1908 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 41-45. – ISSN 2076-1554
233120
  Адамчук І. Боротьба за державно-територіальний статус Північної Буковини, Акерманського, Ізмаїльського і Хотинського повітів Бессарабії, острова Зміїного та Закарпатської України у 1917-1947 рр. : історико-правове дослідження: [монографія] / Ігор Адамчук; Львівськ. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2007. – 160с. – ISBN 978-966-326-284-0
233121
  Мирний М. Боротьба за дітей у окупації // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 14-15


  Як полегшити абітурієнтам із ОРДЛО та Криму вступ до українських вишів.
233122
  Короденко М. Боротьба за зміни : [відбулося засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  На засіданні з доповіддю виступив голова Наукового комітету Національної ради України О. Колежук.
233123
  Комишанченко М. Боротьба за ідейність та реалізм української літератури у 50-70-х роках 19 століття / М. Комишанченко. – К., 1953. – 68с.
233124
  Галушко К. Боротьба за ім"я та спадщину // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 324-348. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Історичні долі русинів та українців.
233125
  Воскресенський М. Боротьба за існування / М. Воскресенський. – Харків; Київ, 1930. – 60с.
233126
  Лазебний Л. Боротьба за конкуренцію. Чи багато назбиралось картельних змов за 2021 р.? // Юридична газета. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 3)
233127
  Герасименко В.Я. Боротьба за критичний реалізм в українській літературі / В.Я. Герасименко. – К, 1958. – 44с.
233128
  Лисиціна О.О. Боротьба за матеріалістичне тлумачення квантової механіки на Україні за останні 20 років / О.О. Лисиціна, В.С. Семерик, О.В. Шугайлін // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
233129
  Острянін Д.Ф. Боротьба за матеріалістичні ідеї у вітчизняній біології в прешій половині XIX століття / Д.Ф. Острянін. – Київ, 1952. – 36с.
233130
  Гайдуцький А. Боротьба за мігрантів. Україні приготуватися. Що робити Україні в епоху високого попиту на українців? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 1, 3


  "Проблема трудової міграції для України справді набирає дедалі серйозніших обертів. Але конструктивних підходів до її вирішення не спостерігається. Ба більше, запуск безвізового режиму тільки прискорив цей процес. Розв"язати цю проблему заважають як ...
233131
  Сюндюков І. Боротьба за місце в історії. Гаряча фаза // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15-16 квітня (№ 67/68). – С. 19


  Чому українській громадськості важливо звернути увагу на тези III Всеросійського з"їзду викладачів історії та суспільствознавства.
233132
  Барчан О. Боротьба за мову у структурі культурологічної проблематики в публіцистиці В. Гренджі-Донського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 103-120. – (Серія журналістика ; Вип. 31)


  Автор аналізує публіцистику В. Нренджі-Донського 20-30-х років ХХ ст. і вказує на єдність боротьби за українську мову і формування національної свідомості українців Карпатської України
233133
  Косик В. Боротьба за незалежність України в 1938-1941 роках : втрати України у Другій світовій війні / Володимир Косик. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 173, [2] c. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-611-01-2115-6
233134
  Іваницький І.В. Боротьба за незалежність України в праці Лонгина Цегельського "Русь-Україна і Московщина" // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 24-25. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
233135
  Марусик Т. Боротьба за непаперовий статус української мови триває // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 травня (№ 19). – С. 2
233136
  Кіслов Д.В. Боротьба за новий світовий порядок і гібрідні кризи // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 15. – С. 15-37. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
233137
  Сільченко А. Боротьба за Олега Сенцова триває // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 листопада (№ 44). – С. 2
233138
  Лавріненко Ю. Боротьба за освітній центр відродження України (Василь Каразин) // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 499-542.
233139
  Пруниця С.Ю. і Хланта О.В. Боротьба за перемогу пролетарського інтернаціоналізму в чехословацьму робітничому русі / С.Ю. і Хланта О.В. Пруниця. – К., 1974. – 239с.
233140
  Винниченко В. Боротьба за перші підвалини автономії // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 154-164. – ISSN 0869-3587
233141
  Буднак О. Боротьба за політичні права жінок у Російській імперії (за матеріалами різнопланових форумів) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 209-216. – ISSN 1998-4634


  Здійснена спроба аналізу питань, пов"язаних з легітимацією політичних прав жінок на основі аналізу програмних документів різнопланових організацій і партій на початку XX ст. у Російській імперії. Серед перших політичних партій та організацій, які ...
233142
  Теремцова Н. Боротьба за права жінки, в оповіданнях Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 284-285
233143
  Александров О. Боротьба за права української мови у сфері судочинства в другій половині XIX ст.: голос Олександра Кониського // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 9-14.
233144
  Огнева Л. Боротьба за правду про великий Голод // Україна козацька : занальнаціональна газета Українського реєстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – жовтень (№ 17/18). – С. 12


  До 80-ї річниці Голодомору в Україні.
233145
  Ленін В.І. Боротьба за пролетарську партію / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 249с.
233146
  Компанієць В.І. Боротьба за Радянську Владу на Буковині / В.І. Компанієць. – К., 1950. – 64с.
233147
  Шевченко Ф. Боротьба за Радянську владу на Закарпатській Україні / Ф. Шевченко. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1950. – 93 с.
233148
  Горбенко А.А. Боротьба за реалізацією ідеалу Соборної України в добу Директорії // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 232-234. – ISBN 978-617-7777-14-3
233149
  Бабишин О.К. Боротьба за реалізм в українській літературі кінці ХІХ - початку ХХ ст. : (на матеріалах літ. критики) / О.К. Бабишин; О.К. Бабишкін ; Акад. наук УРСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Акад наук УРСР, 1961. – 179 с.
233150
  Лавров П.А. Боротьба за реконструкцію народного господарства України. / П.А. Лавров, П.С. Загорський. – К., 1957. – 59с.
233151
  Плекан Ю.В. Боротьба за реформу виборчого законодавства до Австрійського парламенту та Галицького сейму (кінець 19 - початок 20 ст.) : монографія / Юрій Плекан ; МОНУ ; Коломийський ін-т Держ. вищого навч. закладу Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2008. – 204 с. – ISBN 978-966-1521-25-3
233152
  Кралюк П. Боротьба за руську спадщину в середині й другій половині XIV ст. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 15


  "В українській історіографії, як і в російській, литовській та польській, мало звертають уваги на півстолітню війну на нинішніх західноукраїнських землях, яка велася одночасно зі Столітньою війною — з 1340-го по 1392 рік. У горнилі цієї війни загинуло ...
233153
  Требін М.П. Боротьба за свідомість людей в епоху постправди / М.П. Требін, Т.О. Чернишова // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 3 (50). – С. 153-171. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
233154
  Якименко А. Боротьба за свободу в творчості Жуль Верна // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 269-274. – ISBN 978-966-306-020-4
233155
  Слабченко М.Є. Боротьба за системи землеволодіння і форми господарки в Україні ХІХ-ХХ ст / М.Є. Слабченко. – Одеса, 1927. – 62с.
233156
  Леп"явко С. Боротьба за Сіверщину на початку Лівонської війни // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С.123-125
233157
  Боригорець І. Боротьба за славян і за народні права. – (Елосоветград) Кіровоград : Друкарня Бр. Броун., у Елосоветграді, 1915. – 85 с.
233158
  Головченко В. Боротьба за соборність України в контексті Другої світової війни // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 802-824. – ISBN 966-7522-07-5
233159
  Молотов В.М. Боротьба за соціялізм і боротьба за мир : Доповідь VI з"їздові Рад СРСР / В Молотов. – Київ : Пролетар, 1931. – 128 с.
233160
  Дубина М.І. Боротьба за спадщину Т.Г.Шевченка на західноукраїнських землях у 20-30-х роках ХХ ст. / М.І. Дубина, 1961. – [12] с.
233161
  Козак С. Боротьба за спадщину Шевченка в першій половині 1860-х років // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 110-129. – ISBN 978-966-02-6612-4
233162
   Боротьба за створення марксиської партії в Росії. Утворення РСДРП. виникнення більшовізму як течії політичної думки і як політичної партії. (1894-1904 рр.). - Матеріали на допомогу вивчаючим історію К / В.Є. Лось, В.П. Столяренко, В.М. Тишківський, С.Г. Фіногеєв; МВ і ССО УРСР. Відділ викладання суспільних наук. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченко, 1960. – 88с.
233163
   Боротьба за створення марксиської партіїв Росії. Утворення РСДРП. Виникнення більшовізму як течії політичної дулітичної партії. (1894-1904 рр.) : - Матеріали на доп. вивчаючим історію КПРС / В.Є. Лось, В.П. Столяренко, В.М. Тишківський, С.Г. Фіногеєв; МВО УРСР. Відділ викладання суспільних наук. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченко, 1957. – 96с.
233164
  Адамов І.Г. Боротьба за створення матеріально-технічної бази комунізму / І.Г. Адамов. – Київ : Держ.вид.політичної літератури УРСР, 1960. – 90с.


  Характеристика основних рис матеріально-технічної бази комуністичного суспільства, розповідається про боротьбу радянського народу за її створення в період розгорнутого будівництва комунізму.
233165
  Гриценко І. Боротьба за створення флоту УНР у листопаді 1917 - лютому 1918 років / Ігор Гриценко ; [за ред. А. Сєрикова]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2018. – 71, [1] с. – Сер. засн. в 1990 р. – Бібліогр.: с. 69-71. – (Народна бібліотека "Пам"ятки України" ; вип. 10-11) ( Бібліотека журналу "Пам"ятки України" ; кн. 57). – ISBN 978-617-7548-05-7
233166
  Ткач С. Боротьба за суцільну колективізацію і робота серед бідноти / С. Ткач. – К., 1931. – 40с.
233167
  Бодашко В. Боротьба за таланти на ринку праці юристів // Юридична газета. – Київ, 2021. – 21 грудня (№ 24) : Юридичний бізнес
233168
  Ромоданов А.П. Боротьба за тверезість : досвід і проблеми / А.П. Ромоданов. – Київ, 1990. – 32с.
233169
  Дівак В.В. Боротьба за територіальну цілісність України. Пошук шляхів виходу з кризи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 72-81. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
233170
  Гельман В.М. Боротьба за технічний прогрес у сільському господарстві України / В.М. Гельман, Г.Г. Іванов; АН УРСР. Інститут економіки. – Київ : АН УРСР, 1958. – 73 с.
233171
  Тяпченко С. Боротьба за торжество ленінсько-сталінської національної політики на Україні / С. Тяпченко. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1948. – 51 с.
233172
  Шпонтак К.О. Боротьба за угорський трон між Габсбургами та Ягеллонами й позиція Яна Іскри (1440-1444) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 123-134. – (Історія ; Вип. 24)
233173
  Тригуб О. Боротьба за українізацію православ"я у Херсонсько-Одеській єпархії часів національно-визвольних змагань (1917-1920 pp.] // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 24-29. – ISSN 1998-4634
233174
  Мельник Л.Г. Боротьба за українську державність (XVII ст.) / Л.Г. Мельник. – Київ : Освіта, 1995. – 192 с. – ISBN 5-330-02319-X
233175
  Квітковський Д. Боротьба за українську ідею : збірник публіцистичних творів / Денис Квітковський ; упорядкував і зредагував Василь Верига ; Науково-дослідний ін-т ім. О. Ольжича ; Дослідна фундація ім. О. Ольжича у ЗСА. – Детройт ; Нью-Йорк ; Торонто : Прешовська друкарня, 1993. – 603 с. – Накладом і коштом Родини. Парал. тит. арк. анг. мовою. – ISBN 80-967053-1-8 (у м"як. обкл.)
233176
  Захожай З.В. Боротьба за українську освіту у Східній Галичині в 20-30 pp. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 62-63. – (Історія ; вип. 63/64)


  Проаналізовано стан розвитку української освіти у Східній Галичині в 1920-1930-рр.
233177
  Коряк В.Д. Боротьба за Шевченка / В. Коряк. – Харьків : Дервидав України, 1925. – 115 с.
233178
  Комишанченко М.П. Боротьба за Шевченка / М.П. Комишанченко. – Київ : Знання, 1964. – 48с.
233179
  Міронова І.С. Боротьба за юридичні права жінок у Російській імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 2. – С. 163-175. – ISSN 2664-9950
233180
  Журавель В. Боротьба зі злочинами з ознаками корупції у військових формуваннях - пріоритетний напрям діяльності військових прокуратур // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 12-14.
233181
  Некрасов В.А. Боротьба зі злочинами у сфері грального бізнесу: (оперативно-розшуковий аспект) / В.А. Некрасов, Є.В. Айдемський ; Держ. фіск. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : КНТ, 2015. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 144-163. – (Серія: Проблеми оперативно-розшукової діяльності). – ISBN 978-966-373-787-4
233182
  Мусієнко А. Боротьба зі злочинами у сфері трансплантації органів або тканин людини // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 89-91.
233183
  Бандурка О.М. Боротьба зі злочинністю в аспекті її організації / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 9-19. – ISSN 2304-4556
233184
  Садиков М.А. Боротьба зі злочинністю в банківській сфері // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-39
233185
  Екхарт Боротьба зі злочинністю на інституційному рівні в ЄС / Екхарт, фон Бубнофф // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.41- 50. – ISBN 966-667-078-Х
233186
  Тацій В.Я. Боротьба зі злочинністю на межі ХХІ століття - проблема сьогодення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 3-18. – ISSN 0201-7245
233187
  Анісімов О. Боротьба зі злочинністю у Збройних силах України / О. Анісімов, Ю. Бобров // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.110- 112
233188
  Тацій В. Боротьба зі злочинністю у сфері економічних відносин як вирішальний напрямок діяльності правоохороних органів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.13-18


  проблеми невідповідності окремих норм чинного законодавства України Конституції
233189
   Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності : (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми). – Харків : Право, 2001. – 264 с. – ISBN 966-7146-47-2
233190
  Гросгейм Н.О. Боротьба зі шкідниками плодових культур / Н.А. Гросгейм ; Всесоюзний досл. ін-т плодово-ягідного господарства ; пер. з рос. М. Жуковського. – Київ : ДВОУ Держсільгоспвидав. – 16 с.
233191
  Романець Н.Р. Боротьба зі шкідництвом в аграрному секторі України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 54-59. – ISSN 2077-1800
233192
  Комишанченко М.П. Боротьба І. Франка за реалізм української літератури в 90-х рр. ХІХ ст. // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 27-28
233193
  Острянін Д.Х. Боротьба І.І. Мечнікова Проти ідеалізму та метафізики в біології / Д.Х. Острянін. – 85-128с.
233194
  Острянін Д.Х. Боротьба І.І. Мечнікова проти філософського ідеалізму та релігії / Д.Х. Острянін. – К., 1951. – 31с.
233195
  Комишанченко М.П. Боротьба Івана Франка за високу ідейність, реалізм та народність української літератури у 70-х роках XIX ст. / М.П. Комишанченко. – Київ, 1952. – [22 с]. – Окр. відбітиок з: Наукові записки Київ. держ. пед. ін-ту, Т. 14, філологічна серія, № 4 (с. 77-98)
233196
  Ряшко О.В. Боротьба Івана Франка за соціально-правовий стан жінки в Україні / О.В. Ряшко, Л.О. Остапенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 86-96. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
233197
  Сербин Р. Боротьба Івана Химки з "українськими мітами": хибні методи // Критика. – Київ, 2012. – Червень, (число 6). – С. 15-18. – ISSN 1563-6461
233198
  Капельгородська Н.М. Боротьба ідеологій в сучасному кіномистецтві / Н.М. Капельгородська. – Київ : Знання, 1974. – 48 с.
233199
  Лабоженко Д.Б. Боротьба із загальнокримінальним бандитизмом в Україні в роки війни (1941-1945 рр.) // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 308-316. – ISSN 2072-8670
233200
  Капля О. Боротьба із злочинністю-одне з основних завдань Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 135-138
233201
  Комар С. Боротьба із корупцією: міжнародний досвід // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 425-426. – ISBN 978-966-301-169-1
233202
  Столяр О.П. Боротьба із наркоторгівлею як основний напрямок співробітництва між Мексикою та США у безпековій сфері // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 438-442. – ISSN 2076-1554
233203
  Рой А.Т. Боротьба із нелегальним обігом культурних цінностей як фактор співробітництва між країнами Латинської Америки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 473-478
233204
   Боротьба із плагіатом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України підписало меморандум з компанією Plagiat.pl, що дасть можливість українським вишам протягом п"яти років безоплатно використовувати сучасну систему для виявлення плагіату.
233205
  Солодко Є. Боротьба із рейдерством на законодавчому рівні-доцільність і перспективи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 110-112.
233206
  Лінда С.М. Боротьба із символами: зелений міст у Вільнюсі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 82-89. – ISSN 2077-3455
233207
  Шаригін Н. Боротьба індонезійського народу за незалежність на сучасному етапі / Н. Шаригін. – К., 1950. – 27с.
233208
  Войтенко О. Боротьба індонезійського народу за свою незалежність : стенограма публічної лекції / О. Войтенко. – Київ, 1950. – 49 с.
233209
  Сіренко В.Ф. Боротьба К. Маркса, Ф. Енгельса, В.І. Леніна проти анархізму і сучасність // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 81-83. – (Серія права ; № 12)


  В статье охарактеризованы основне этапы борьбы К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина против анархизма и показано, как используются анархистские идеи некоторыми современными буржуазными философами и социологами, а также оппортунистами, ревизионистами и ...
233210
  Казьмирчук Г.Д. Боротьба кальничан за земельні права (70-ті роки XIX - початок XX ст.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 30-47. – ISBN 978-966-171-277-4
233211
  Гордійчук О. Боротьба Київського товариства грамотності за українську культуру та освіту // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 34-37. – ISBN 978-966-485-045-9
233212
  Ван Мін Боротьба китайського народу проти японського агресора і Велика Соціалістична революція в СРСР / Ван Мін. – б.м.в. : Партвидав ЦК КП(б)У, 1938. – 14 с.
233213
  Спиридонова К. Боротьба КНР з міжнародним тероризмом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 52-53
233214
  Дем"янюк О.Й. Боротьба князя Любарта-Дмитра Гедиміновича за волинську спадщину // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 3-13. – ISSN 2313-5603
233215
  Ісакова В.Т. Боротьба комбідів України за хліб у 1919 р. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 51-56. – (Серія історії ; № 9)
233216
  Матвійчук М.М. Боротьба комсомольсько-молодіжного підпілля Житомирщини проти німецько-фашистських загарбників / М.М. Матвійчук, Г.П. Міщенко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 40-51. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 2)
233217
   Боротьба комуністичних і робітничих партій проти сучасного ревізіонізму : (збірник статей). – Київ : Держполітвидав УРСР, 1959. – 760 с.
233218
  Цеткін К. Боротьба комуністичних партій проти війни й військової небезпеки : з передмовою М. Попова / Клара Цеткін. – Харків : Головполітосвіта; вид. "Щлях освіти" при наркомосвіті УСРР, 1923. – 94 с.
233219
  Калюжний І.Ф. Боротьба Комуністичногої партії за розвиток соціалістичної революції і зміцення Радянської влади / І.Ф. Калюжний. – Київ, 1960. – 80с.
233220
  Мілюкова Н.О. Боротьба Комуністичної партіі України за підвищення культурно-технічного рівня робітночого класу / Н.О. Мілюкова. – Київ : Держполітвидав України, 1960. – 127с.
233221
  Бородін О.А. Боротьба Комуністичної партії за відбудову і розвиток народного господарства в післявоєнний період (1946-1953 р.) : матеріали на допомогу вивчаючим історію КПРС / О.А. Бородін, Г.І. Продан, А.П. Черченко ; МВО УРСР, Відділ викладання суспільних наук. – Київ : Видавництво КДУ, 1957. – 111 с. – Бібліогр.: с. 109-110
233222
  Шкварець В.П. Боротьба Комуністичної партії за дальше зміцнення колгоспного ладу в період між ХХ і ХХІ з"їздами КПРС : Дис... канд. істор.наук: / Шкварець В.П.; КДУ. Каф. історії КПРС. – Київ, 1967. – 349, ХХІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
233223
  Хижняк В.П. Боротьба Комуністичної партії за зміцнення Радянської влади на Україні (лист. 1918 р. - липень 1919 р.) : Дис... канд. історич.наук: / Хижняк В.П.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Каф. історії КПРС. – Київ, 1958. – 254л. – Бібліогр.:л.242-254
233224
  Герасименко В.І. Боротьба Комуністичної партії за підготовку і виховання інженерно-технічних кадрів вузами і технікумами України в роки четвертої п"ятирічки (1946-1950) : Дис... канд. іст.наук: / Герасименко В.І.; МВ і ССО УРСР. КДУ. – К., 1975. – 189л. – Бібліогр.:л.I-XVII
233225
  Мазило В.М. Боротьба Комуністичної партії за посилення виховання трудящих в дусі інтернаціоналізму і держави народів у післявоєнний період // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 13-14
233226
  Хижняк В.П. Боротьба Комуністичної партії за утворення комітетів бідноти на Україні (1918-1919 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 12-23. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
233227
  Ковальчук А.С. Боротьба Комуністичної партії Радянського Союзу за підвищення культурно-технічного рівня робітничого класу в роки четвртої п"ятирічки (на матеріалах важкої промисловості України) : Дис... канд. іст.наук: / Ковальчук А.С.; Ровенський держ. пед. ін-т. – К, 1969. – 251л. – Бібліогр.:л.238-251
233228
  Кос В.І. Боротьба комуністичної партії Радянського Союзу за поліпшення роботи МТС як вирішальної матеріальної технічної бази колгоспного виробництва у п"ятій п"ятрічці : Дис... канд. іст.наук: / Кос В.І.; КДУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1956. – 294л.
233229
  Хайнас В.С. Боротьба Комуністичної партії Угорщини за єдиний робітничий і народний фронт, проти фашизму і війни 1933-39 рр. / В.С. Хайнас. – Львів, 1969. – 210с.
233230
  Крикуненко О.М. Боротьба Комуністичної партії України за здійснення ленінського кооперативного плану / Крикуненко О.М. – Львів, 1970. – 164 с.
233231
  Лихолат А.В. Боротьба Комуністичної партії України за інтернаціональну єдність трудящих. / А.В. Лихолат. – Київ : Знання, 1978. – 48 с. – (Суспільно-політична)
233232
  Александра М.Ф. Боротьба Комуністичної партії України за піднесення матеріального і культурного рівня робітничого класу у відбудовний період./1921-1925 рр/ : Дис... канд. іст.наук: / Александра М.Ф.; Кам"янець-ПОдільський пед. інститут. – Кам"янець-Подільський, 1963. – 258л. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
233233
  Зубань О.К. Боротьба Комуністичної партії України за розвиток освіти і підготовку кадрів для народного господарства (1945-1952 рр.) / О.К. Зубань. – Львів, 1967. – 232 с.
233234
  Поліщук М.М. Боротьба Комуністичної партії України за створення і виховання інженерно-технічних кадрів : Дис... канд. іст. наук / Поліщук М.М. ; КДУ. – Київ, 1971. – 204 л.
233235
  Місюра В.П. Боротьба Комуністичної партії Чехословаччини за союз робітничого класу і селянства 1929-1938 рр. / В.П. Місюра. – Львів, 1975. – 184с.
233236
  Бортнічук М.Т. Боротьба Комуністичної партіїза соціалістичну індустріалізацію країни і підготовку суцільної колективізації сільского господарства (1926-1929) / М.Т. Бортнічук, І.А. Зозуля; МВ і ССО УРСР. Відділ викладання суспільних наук. – Київ : Київський університет, 1959. – 103с.
233237
  Баламуш М.А. Боротьба концепцій у процесі становлення та розвитку міграційного законодавства України // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 118-120. – ISBN 978-966-927-199-0
233238
  Юрчук В.И. Боротьба КП України за відбудову і розвиток народного господарства (1945-1952 рр.) / В.И. Юрчук. – К., 1965. – 256с.
233239
  Бачинський П.П. Боротьба КП України проти троцькізму, за єдність рядів партії (1918-1927 рр.) / П.П. Бачинський, О.А. Бородін. – Київ : Політвидав України, 1968. – 186 с. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
233240
  Панчук М.І. Боротьба КПЗУ за ідейне й організаційне зміцнення партійних лав і посилання впливу на маси. / М.І. Панчук. – Київ, 1982. – 200 с.
233241
   Боротьба КПРС за втілення в життя ленінських ідей : навч.-метод. посібник для семінарських занять з історії КПРС. – Київ : Вища школа, 1973. – 214 с. – Бібліогр. в кінці розділів
233242
  Кудрицький А.В. Боротьба КПРС за втілення в життя положень заключного ака загальноєвропейської наради. / А.В. Кудрицький. – Київ, 1979. – 48с.
233243
  Тимченко В.В. Боротьба КПРС за соціалістичну перебудову сільского господарства в післявоєнний період (1946-1950 рр.) : Дис... канд. історич.наук: / Тимченко В.В.; Ін-т підвищ. кваліф. виклад. маркс.-лен. при КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Киев, 1954. – 232л. – Бібліогр.:л.215-232
233244
  Щусь В.І. Боротьба КПСР за виховання колгоспних кадрів у післявоєнний період // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 11-13
233245
  Коновалов М.А. Боротьба КПУ за зміцнення созу робітничих і селян / М.А. Коновалов. – Київ, 1959. – с.
233246
  Волошин В.В. Боротьба країн, що розвиваються,за встановлення нового міжнародного економічного порядку / В.В. Волошин. – Київ : Знання, УРСР, 1987. – 48с.


  Розглядаються сучасні тенденції боротьби держав, що визволилися, за перебудову міжнародних економічних відносин, зміну концепції нового міжнародного економічного порядку під впливом колективної позиції країн, що розвиваються, і руху неприєднання. ...
233247
  Бараннік В. Боротьба кримських татар за національно–державне самовизначення у 1917 році: історико–правовий аспект // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 151-152
233248
  Кульчицький С. Боротьба кримських татар за повернення на Батьківщину (1956-1989 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 75-109. – ISSN 0130-5247
233249
  Макаренко Н.Ю. Боротьба кримських татар за поновлення соціально-політичних прав (50-80-ті рр. XX ст.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 79-85. – ISBN 978-966-581-930-1
233250
  Повторева С.М. Боротьба магнатів Острозьких при підтримці протестантів за збереження Православної Церкви: уроки історії / С.М. Повторева, І.І. Старовойтова // Актуальні проблеми філософії та соціології : наукове фохове видання / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; редкол.: Е.А. Гансова, І.В. Голубович, О.М. Дікова-Фаворська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 25. – С. 82-90. – ISSN 2410-3071
233251
  Павленко Г.В. Боротьба марксизму проти опортунізму по селянському питанню у німецькій соціал-демократії / Г.В. Павленко. – Ужгород, 1969. – 68с.
233252
  Пясковский Б.В. Боротьба матеріалізму з ідеалізмом в сучасній математиці / Б.В. Пясковский. – Київ, 1960. – 40 с.
233253
  Мельников Г.Б. Боротьба матеріалізму з ідеалізмом у біології / Г.Б. Мельников. – К., 1959. – 32с.
233254
  Омельяновський М.Е. Боротьба матеріалізму і ідеалізму в сучасній фізиці / М.Е. Омельяновський. – Київ, 1953. – 39 с.
233255
  Медведєва М.П. Боротьба матеріалізму і ідеалізму на Україні в роки столипінскької реакціх : Дис... канд.філософ.наук: / Медведєва М.П.; КДУ. – К., 1965. – 307л. – Бібліогр.:л.1-14
233256
  Олексюк М.М. Боротьба матеріалізму проти ідеалізму в домарксистській філософії / М.М. Олексюк. – Львів, 1966. – 208с.
233257
  Омельяновський М.Е. Боротьба матеріалізму проти ідеалізму в сучасній фізиці / М.Е. Омельяновський. – Київ, 1947. – 40 с.
233258
   Боротьба матеріалізму проти ідеалізму та релігії. – Львів : Львівський університет, 1964. – 103 с.
233259
  Іваницька Л. Боротьба між виробничими колективами - творцями ЕОМ першого покоління як процес наукового та позанаукового суперництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 20-23. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються процеси, що стали однією із причин хронічного відставання в розвитку вітчизняної обчислювальної техніки від зарубіжних аналогів - позанаукове втручання та суперництво між різними науковими колективами, що брали участь у створенні ...
233260
  Ласло-Куцюк Боротьба між добром і злом у Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 437-440. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
233261
  Макарова Т.М. Боротьба між духовністю та бездуховністю у п"єсі В. Винниченка "Пригвождені" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 67-71
233262
  Гайнетдінов Д.Р. Боротьба між київським та харківським центрами в Українській автокефальній православній церкві в другій половині 1920-х рр. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2014. – Вип. 37. – С. 108-117
233263
  Роздимаха Є. Боротьба між Кримським ханством і Росією за вплив на казанську зовнішню політику (1515 - 1521 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 30-31
233264
   Боротьба між матеріалізмом та ідеалізмом на Україні в 19 ст.. – Київ : Наукова думка, 1964. – 244 с. – Бібліогр.: с. 241-243
233265
  Рой А.Т. Боротьба між релігійною та світською владами за вплив на політичну культуру Ізраїля // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 308-312
233266
  Греченко В.А. Боротьба міліції з проституцією в УСРР у добу непу (1921–1929 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 22-33. – ISSN 1999-5717
233267
  Головко О.М. Боротьба міліції з самогоноварінням в УСРР у роки НЕПу (1921–1929 рр.) / О.М. Головко, В.А. Греченко // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – C. 20-29. – ISSN 1727-1584
233268
  Капцан М. Боротьба на два фронти / М. Капцан. – Харків : Держвидав України, 1930. – 41 с.
233269
  Зятьєв С. Боротьба на два фронти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 жовтня (№ 185). – С. 5


  Як Українська Повстанська Армія боролася за незалежність України проти гітлерівців та більшовиків.
233270
  Капсамун І. Боротьба на полі противника // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 1-2 жовтня (№ 125/126). – С. 4-5


  "Україна продовжує формувати і просувати власний порядок денний щодо корінних народів Російської Федерації", - експерт.
233271
  Іванов О. Боротьба навколо прийняття надзвичайних законів та її вплив на розвиток молодіжного руху у ФРН в 1966-1968 рр. / О. Іванов, Н. Гусєва // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 5. – С. 74-79. – ISSN 1728-9343
233272
  Передерко Л.С. Боротьба навколо скорочення американської військової присутності в Європі на початку 1970-х рр. з погляду Генрі Кіссінджера // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 298-300. – ISBN 966-2980-20-2
233273
  Губаржевський І. Боротьба навколо української загальнотехнічної термінології в УРСР (III) // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1986. – Vol. 37, № 434, квітень : квітень. – С. 24-26
233274
  Губаржевський І. Боротьба навколо української загальнотехнічної термінології в УРСР (V) // Нові дні : українськи універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1987. – Vol. 38, № 443, січень : січень. – С. 20-24
233275
  Шевченко О.О. Боротьба народів Близького Сходу проти неоколоніалізму / О.О. Шевченко. – Київ, 1973. – 46 с.
233276
  Джеджула А.О. Боротьба народів В"єтнаму, Лаосу і Камбоджі за свою свободу і незалежність / А.О. Джеджула. – Київ, 1955. – 39с.
233277
  Броз-Тіто Боротьба народів поневоленої Югославії / Йосип Броз-Тіто. – Київ : Українське державне видавництво, 1945. – 33 с.
233278
  Троян М.В. Боротьба народних мас Закарпаття за своє соціальне і національне визволення та возз"єднання з Радянською Україною в 1918-1919 роках : Дис... канд. історич.наук: / Троян М.В.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Ужгород, 1953. – 339л.
233279
  Чирков С.Ю. Боротьба НАТО з загрозами нового типу: попередження, виявлення і захист від кібернетичних атак // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 316-324
233280
  Тітуніна К.В. Боротьба національної поліції з корупцією в Україні / К.В. Тітуніна, Ф.О. Кіріленко // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 152-160. – ISSN 2524-0064
233281
  Бутирська Н. Боротьба несумісностей. У Гонконзі тривають масові акції протесту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 вересня (№ 35). – С. 5


  "У Гонконзі не припиняються безпрецедентні за своєю тривалістю масові демонстрації. За три з половиною місяці мирні протести проти ухвалення владою регіону закону про екстрадицію до Китаю і Тайваню підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя, ...
233282
  Кремер Г. Боротьба німецьких банків з відмиванням грошей - результати емпіричного дослідження // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 11-17. – ISSN 1998-6068
233283
  Папенко Н.С. Боротьба Німецької комуністичної партії за права західнонімецької молоді в кінці 60-х - середині 70-х років // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 82-93. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье исследуется одна из важнейших проблем деятельности Германской коммунистической партии - отношение коммунистов к молодежному движению ФРГ. На основе программных документов ГКП анализируется деятельность западногерманских коммунистов, ...
233284
  Серебрянников В.В. Боротьба нового з старим у процесі будівництва комунізму / В.В. Серебрянников. – Київ, 1966. – 48с.
233285
  Дончик Віталій Боротьба нового і старого чи витіснення національного? : (постмодернізм - український варіант сьогодні й завтра) / Дончик Віталій, Дроздовський Дмитро, Іванишин Петро // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 16-34. – ISSN 0236-1477
233286
   Боротьба нового і старого чи витіснення національного? Постмодернізм - український варіант сьогодні і завтра // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 16-35. – ISSN 0236-1477
233287
  Бодрухін В. Боротьба Ольговичів за гегемонію в Південній Русі // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С. 53-58
233288
  Галака С.П. Боротьба ООН проти розповсюдження ядерної зброї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 30-35


  У статті розглядається роль ООН у галузі нерозповсюдження ядерної зброї.
233289
  Пономаренко Р. Боротьба ОУН-УПА з німецькими окупантами в роки Другої Світової війни // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 3. – С. 95-107. – ISSN 0869-3595
233290
  Ясько Р.О. Боротьба ОУН-УПА з окупаційними режимами в роки Другої світової війни та в післявоєнний період // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 313-322
233291
  Павлів Б. Боротьба ОУН-УПА на просторах Архипелагу концентраційних таборів СССР : кінця 40-х - першої половини 50-х років / Богдан Павлів. – Київ : [б. в.], 1998. – 55, [2] с., включ. обкл.
233292
  Медведенко І.В. Боротьба ОУН Бандери за незалежність України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 92-94. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
233293
  Боднарюк Б. Боротьба палестинського чернецтва з єретичними рухами у 4 - 5 ст. // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 94-96. – ISBN 978-966-485-023-7
233294
  Голіченко В.Д. Боротьба партії за зміцнення чекістських органів України (1918-1922 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 24-36. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
233295
  Безпалко М.Г. Боротьба партійних організацій України за більшовизацію Рад в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції (лютий 1917 р. -- січень 1818 р.) : Дис... канд. іст.наук: / Безпалко М. Г.; КДУ. – К., 1964. – 319-34л. – Бібліогр.:л.1-34
233296
  Ткач Н.І. Боротьба партійних організацій України за дальший розвиток і зміцнення колгоспного ладу в період завершення соціалістичної реконструкції народного господарства і перемоги соціалізму в СРСР, 1933-193 : Дис... канд. історич.наук: / Ткач Н.І.; КДУ ім. Т.Шевченка. – К., 1963. – 334л. – Бібліогр.:л.303-334
233297
   Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватікану та унії (10-початок 17 ст.) : зб. докум. і матеріалів ; АН УРСР, Ін-т сусп. наук, Центр. держ. іст. архів УРСР у м. Львові ; [упоряд. Є.А. Гринів та ні. ; редкол. Є.А. Гринів (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Наукова думка, 1988. – 286, [2] с. – ISBN 5-12-000113-0
233298
  Свідерський Ю.Ю. Боротьба Південно-Західної Русі проти католицької експансії в Х-ХІІІ ст / Ю.Ю. Свідерський. – К., 1983. – 127с.
233299
  Ковальчук М. Боротьба повстанської армії Н. Махна проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна в листопаді - грудні 1919 р. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 79-95. – ISSN 0869-3595
233300
  Ковальчук М. Боротьба повстанської армії Нестора Махна проти білогвардійських військ генерала Антона Дєнікіна в листопаді-грудні 1919 р. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 6 (90) листопад - грудень. – С. 24-32
233301
  Куликовський М.Д. Боротьба Польської робітничої партіх за союз робітничого класу і селянства (144-1948 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Куликовський М. Д.; КДУ, каф. іст. КПРС. – К., 1967. – 334л.
233302
  Прокіпчак І. Боротьба починається. / І. Прокіпчак. – Пряшев, 1956. – 86с.
233303
  Магась-Демидас Боротьба принципів централізму та децентралізації у розвитку кооперативного руху н а ІІ Всеросійському кооперативному з"їзді 1913 р // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 68-73. – ISSN 1998-4634
233304
  Уваров В.Д. Боротьба прити куркульства в період хлібозаготівель / В.Д. Уваров. – К, 1954
233305
  Пащук В.В. Боротьба прогресивних сил Латинськох Америки за незалежність і суверенітет / В.В. Пащук. – Київ, 1983. – 48с.
233306
  Кюлявков К. Боротьба продовжується / К. Кюлявков. – Київ, 1946. – 104с.
233307
  Ісакович С.В. Боротьба проти апартеїду і расизму / С.В. Ісакович. – К, 1979. – 48с.
233308
  Греченко В.А. Боротьба проти бандитизму в Україні в перші повоєнні роки (1945-1946 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 25-32. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 29). – ISSN 2227-6505
233309
  Калантаєвська Г.П. Боротьба проти більшовизму в працях І. Багряного // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 151-158. – ISBN 978-966-657-737-8
233310
  Лукіянчук В. Боротьба проти дискримінації ромів у Великій Британії (1945-1994 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 44-49. – ISSN 1998-4634
233311
  Почапський А.М. Боротьба проти ідеології українського буржуазного націоналізму : Дис... канд.філос.наук: / Почапський А.М.; КДУ. – Київ, 1965. – 268л.
233312
  Білокінь Сергій Боротьба проти історії. Спецфонди // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 1 (988). – С. 34-35. – ISSN 0868-9644
233313
  Головачко В.М. Боротьба проти корупції в Україні, Румунії, Угорщині та Словаччині / В.М. Головачко, Д.В. Максименко, В.В. Шершун // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2019. – С. 27-32. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (12)). – ISSN 2313-8114
233314
  Шліхтер О.Г. Боротьба проти націоналістичних ухилів на сучасному етапі / О. Шліхтер. – [Київ] : Партвидав ЦК КП(б)У, 1933. – 80 с.
233315
  Тичина Владислав Євгенович Боротьба проти німецьких окупантів і внутрішньої контрреволюції на Україні у 1918 році / Тичина Владислав Євгенович. – Харків : ХГУ, 1969. – 284с.
233316
  Тичина В.Є. Боротьба проти німецьких окупантів на Чернігівщині в 1918 році / В.Є. Тичина. – Харків : ХГУ, 1959. – 104 с.
233317
  Гончар Ю. Боротьба проти підривної та шпигунської діяльності: досвід США у роки Першої світової війни // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 175-183
233318
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 3 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2003. – Том 6 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 3:1948. – с.1-509. – ISBN 966-02-2846-6, 0-920092-75-6
233319
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: Інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 2 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2002. – Том 5 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 2:1946- 1947. – с.1-573. – ISBN 966-02-2627-6,966-022846-5
233320
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959.. Книга 1 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2002. – Том 4 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 1: 1943-1945. – С. 1-596. – ISBN 966-02-0627-6,966-02-2628-4
233321
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959.. Книга 4 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2003. – Том 7 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ; Кн.4: 1949-1959. – с.1-705. – ISBN 966-02-3087-7, 0-920092-80-2
233322
  Кастеллі Є. Боротьба радянського народу під керівництвом КПРС за перетворення в життя істричних рішень XX з"їзду в галузі зовнішньої політики / Є. Кастеллі. – Київ, 1958. – 48с.
233323
  Труба Р. Боротьба радянського режиму з львівською історичною школою Михайла Грушевського (на прикладі Омеляна Терлецького) // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 262-269. – ISBN 978-966-1594-12-7


  Висвітлено боротьбу комуністичної системи з Омеляном Терлецьким, представником львіської історичної школи Михайла Грушевського. Показано, як тоталітарна система брутально нищила історичні традиції, історичну пам"ять й національну історичну науку та її ...
233324
  Сорока Ю. Боротьба радянського тоталітарного режиму проти національно-визвольного руху в західних областях України: 1940-1950-ті роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-108. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто трагічні наслідки придушення радянською владою національно-визвольного руху в західних областях України. The article deals with tragic consequences of the abolition of national-liberation movement at Ukraine"s western regions made by Soviet ...
233325
  Кучинська О.О. Боротьба радянської влади з небільшовицьким громадським рухом національних меншин Української СРР у першій половині 20-х рр. ХХ ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 37-44. – ISSN 2076-1554
233326
  Слободянюк Е.П. Боротьба радянської влади проти православ"я на Україні (кінець 20-х - 30-ті роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 153-159. – (Історія ; вип. 34)


  Аналізується на основі вивчення джерел державна політика радянської влади щодо православ"я на Україні у 20-30-х роках XX ст.; досліджуються напрямки антирелігійної діяльності тоталітарної держави і наслідки примусової атеїзації українського суспільства.
233327
  Нікітін В.М. Боротьба радянської науки за довголіття людини : Стенограма публічної лекції / В.М. Нікітін. – Київ, 1955. – 39 с.
233328
  Горб П.М. Боротьба районних партійніх організацій за зниження трудових затрат на виробництво продукції сільского господарства : Дис... канд. іст.наук: / Горб П.М.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1959. – 305л. – Бібліогр.:л.297-305
233329
  Карнаух Г.П. Боротьба революційних мас за встановлення Радянської влади на Україні / Г.П. Карнаух. – Київ, 1958. – 64 с.
233330
  Сургай Г.І. Боротьба робітників-цукровиків України за відбудову промисловості і зміцнення союзу з селянством (1923-1925 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 32-41. – (Серія історії та права ; № 7)
233331
  Кулик І. Боротьба робітників і селян за встановлення і зміцнення радянської влади на Україні (1917-1920 рр.) / І. Кулик. – К., 1947. – 32с.
233332
   Боротьба робітників і селян за встановлення Радянської влади на Єлисаветградщині : березень 1917 - лютий 1918 р. – Кіровоград : [Б. в.], 1957. – 76 с. : іл.
233333
  Білан Ю.Я. Боротьба робітників і селян України проти австро-німецьких окупантів і Гетьманщини в період червня - вересня 1918 р. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 3-16. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 1)
233334
  Кучер О.О. Боротьба робітників України за відбудову важкої промисловості після громадянської війни / О.О. Кучер. – Х., 1959. – 164с.
233335
  Лойко О.Г. Боротьба робітничого класу і трудового селянства України за здійстення Ленінського заклику "Все для фронку, все для перемоги". : Дис... Канд. іст. наук: / Лойко О.Г.; КДУ. – К, 1971. – 210л.
233336
  Шиян К. Боротьба робітничого класу України за відбудову промисловості (1921-1925 рр.) / К. Шиян. – Київ : Держполітвидав, 1959. – 303 с.
233337
  Голобородько О.Н. Боротьба робітничого класу України за впровадження робітничого контролю в період підготовки Великої Жовтневої соціалістичної революції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 5-12. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  В статье на основании произведений классиков марксизма-ленинизма и решений Коммунистической партии излагается сущность и значение рабочего контроля в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. На архивных и других ...
233338
  Шепета М.Т. Боротьба робітничого класу України за розвиток промисловості : навчальний посібник / М.Т. Шепета ; МВ і ССО УРСР ; Чернівецький держ. ун-т. – Чернівці, 1970. – 127 с.
233339
  Кір"янова О. Боротьба Романа Шухевича та українських інтегральних націоналістів з репресивно-каральною системою Другої Речі Посполитої (середина червня 1934 р. – початок січня 1937 р.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 120-126
233340
  Марченко М.І. Боротьба Росії і Польщі за Україну. / М.І. Марченко. – К, 1941. – 116с.
233341
  Марченко М. Боротьба Росії й україни проти шляхетскої Польщі в перше десятиліття після Переявлавскої Ради 1654-1664 рр. : Дис... наук: / Марченко М.; 162-167. – 167л.
233342
  Тімірязєв К.А. Боротьба рослин з посухою / К.А. Тімірязєв. – Київ, 1953. – 52с.
233343
  Тімірязев К.А. Боротьба рослин з посухою : Публічна лекція, чит. в Москві 26 березня 1892 р. / К.А. Тімірязев. – Київ : Держсільгоспвидав, 1953. – 52 с.
233344
  Амплеева Т.Ю. Боротьба с судебным произволом чиновников в Московской Руси ( XVI-XVIIвв.) // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 10. – С. 73-81. – ISSN 0132-0769
233345
  Матвєєв С.Ф. Боротьба самбо / С.Ф. Матвєєв. – К., 1972. – 126с.
233346
  Матвєєв С.Ф. Боротьба самбо / С.Ф. Матвєєв. – К., 1977. – 152с.
233347
  Підвальна Є.З. Боротьба світової спільноти із злочинами терористичної спрямованості: фатальні помилки у боротьбі з терористами в Беслані // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 39-40
233348
  Гуржій Г.О. Боротьба селян і робітників України проти феодально-кріпосницького гніту / Г.О. Гуржій. – К., 1958. – 168с.
233349
  Вовк А.А. Боротьба селян Київської губернії за здійснення ленінського декрету про землю (листопад 1917 - січень 1918 р.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 17-31. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 1)
233350
  Стеблій Ф.І. Боротьба селян Східної Галичини проти феодального гніту в першій половині ХІХ cn/ / Ф.І. Стеблій. – Київ, 1961. – 184 с.
233351
  Уткін П.М. Боротьба соціалістичної єдиної партії Німеччини за єдину демократичну Німецьку республіку в 1948-1949 рр. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 26-31. – (Серія історії ; № 11)
233352
  Гай-Нижник Боротьба спецслужб П. Скоропадського з антигетьманським підпіллям в Україні // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 107-115. – ISSN 2222-5250
233353
  Бруз В.С. Боротьба СРСР за колективну безпеку в Європі в період початку фашистської агресії і політика Західних держав 1935-1937 р.р / В.С. Бруз; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 1969. – 89с.
233354
  Бруз В.С. Боротьба СРСР за мир і колективну безпеку в Європі 1935-1937 р.р / В.С. Бруз; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 1966. – 53с.
233355
  Гапученко І.М. Боротьба східних слов"ян за вихід до Чорного моря / І.М. Гапученко. – Київ, 1966. – 152с.
233356
  Білас М.І. Боротьба Т. Джефферсона з расизмом у контексті формування "американської мрії" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 59-60
233357
  Єгорова Л. Боротьба та будівництво : рухома хрестоматія української сучасної літератури / [уклад.: Л. Єгорова, В. Павловський, Я. Чепіга] ; Держ. наук.-методол. ком. Наркомосвіти УСРР по секції соц. виховання дозволив до вжитку, як посіб. у роб. б-ці учня установ соцвих. – [Харків] : Держ. Вид-во України
Т. 2 : Робоча бібліотека учня установ соціального виховання. – 1929. – 413 с. – Вип. окремими палітурками


  Автори: Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) (1875–1938) Склад хрестоматії: Вступ до рухомої хрестоматії «Боротьба та будівництво». – С. 3–8. Вип. 1 : В боротьбі за Жовтень. – С. 9–142. Вип. 2 : Ленін. – С. 143–176. Вип. 3 : Руїна заводу й міста. ...
233358
  Стромилюк Л.В. Боротьба таємної поліції Російської імперії проти українських політичних партій (1900-1914 років) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Стромилюк Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 4 назви
233359
  Стромилюк Л.В. Боротьба таємної поліції Російської імперії проти українських політичних партій (1900 - 1914 рр.) : Дис. ...канд. іст. наук: Спец.07.00.01 - іст. України / Л.В.Стромилюк; КНУТШ. – Київ, 2007. – 245л. – Додатки: л.237-245. – Бібліогр.: л. 200-236
233360
  Нестеренко М.В. Боротьба тілесного і духовного в людині за романом Валеріана Підмогильного "Місто" // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С.114-117. – (Філософські науки)
233361
  Ігнатенко М. Боротьба триває : поезії / М. Ігнатенко. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 116 с.
233362
  Яковенко Г.П. Боротьба триває : роман та повість / Г.П. Яковенко. – Донецьк, 1978. – 158 с.
233363
   Боротьба триває : пригодницькі повісті : пер. з польс., чеської, ісп. – Київ : Молодь, 1987. – 384 с.
233364
   Боротьба трудящих Буковини за визволення з-під гніту панської Польщі і возз"єднання з Українською РСР. – Луцьк
1. – 1957. – 272с.
233365
   Боротьба трудящих Буковини за соціальне й національне визволення і возз"єднання з Українською РСР : 1917-1941 : документи й матеріали. – Чернівці : Облвидав, 1958. – 452 с.
233366
   Боротьба трудящих Волині за визволення з-під гніту панської Польщі і возз"єднання з Радянською Україною (1921-1939 р.) : збірник документів і матеріалів. – Луцьк : Волинське обласне видавництво. – (Партархів Волинського обкома КП України, Державний архів Волинської області)
Ч. 1 : 1921-1928 р. – 1957. – 272 с.
233367
   Боротьба трудящих Волині за возз"єднання з Радянською Україною : [1921-1939 р.] : збірник документів і матеріалів. – Львів : Каменяр. – (Партійний архів Волинського обкому КП України, Державний архів Волинської області)
Ч. 2 : (1929-1939 р.) / упоряд.: В.О. Замлинський, П.В. Кашевський, Л.М. Мінаєва, Л.І. Ракова, ред. кол.: О.М. Швидак та ін. – 1965. – 432 с.
233368
  Гамрецький М.М. Боротьба трудящих Волині проти гніту панської Польщі в 1648-1654 рр. / М.М. Гамрецький. – Київ, 1954. – [20] с. – Окр. відбиток
233369
  Мельничук П.У. Боротьба трудящих Волині проти іноземних інтервентів і внутрішньої контрреволюції в період громадянської війни 1918-20 рр. : Дис... канд.іст.наук: / Мельничук П.У.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1964. – 381л.
233370
  Богодист І.П. Боротьба трудящих Галичини за Радянську владу в 1918-1920 рр. / І.П. Богодист. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1952. – 132 с.
233371
  Богодіст І.П. Боротьба трудящих Галичини під керівництвом комуністичних організацій за Радянську владу в 1918-1920 рр. : Дис... наук: / Богодіст І.П.; МВО СРСР. Інст. підвищ. кваліф. виклад. маркс-ленін. при КДУ ім.Т.Шевченка. – К., 1961. – 225л. – Бібліогр.:л.219-225
233372
  Мессінг Д.М. Боротьба трудящих за своє визволення і воз"єднання з Радянською Україною : документи і матеріали : [1921-1939 р.] / Д.М. Мессінг, Г.М. Ордовська, Л.А. Підгайчук [та ін.]. – Станіслав : Станіславське обласне видавництво, 1957. – 320 с. – (Державний Архів Станіславської області)
233373
  Кривчик П.Т. Боротьба трудящих за утверждення Радянської влади на території Запорізької області (1918-1920 роки.) / П.Т. Кривчик, 1957. – 64с.
233374
   Боротьба трудящих західних областей УРСР проти фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу / В.О. Замлинський, Ю.В. Примєров, В.П. Чугайов, І.П. Стафійчук, В.К. Мороз; АН УРСР. Інститут суспільних наук. – Київ : Наукова думка, 1984. – 239с.


  У монографії на основі широкого кола джерел, переважно архівних, розкривається цілісна картина боротьби трудящихся західних областей УРСР проти фашистських загарбників та їх найманців - українських буржуазних націоналістів у роки Великої Вітчизняної ...
233375
  Йова П.В. Боротьба трудящих Західної України за воз"эднання з Радянською Україною / П.В. Йова. – Львів, 1954. – 116с.
233376
  Дудикевич Б.К. Боротьба трудящих Західної України за возз"єднання з Радянською Україною / Б.К. Дудикевич. – Київ, 1959. – с.
233377
  Герасименко М.П. Боротьба трудящих Західної України за возз"єднання з Радянською Україною / М.П. Герасименко, Б. Дудикевич. – Київ, 1960. – 225 с.
233378
  Герасименко М.П. Боротьба трудящих Західної України за возз"єднання з Радянською Україною (1921-1939 рр.) / М.П. Герасименко, Б. Дудикевич. – К, 1955. – 242 с.
233379
  Кулик І. Боротьба трудящих Західної України за радянську владу і возз"єднання з Радянською Україною / І. Кулик. – Київ, 1951. – 51с.
233380
  Буз Л.В. Боротьба трудящих Київщини проти німецьких інтервентів і націоналістичної контрреволюції за відновлення влади Рад на України / Буз Л.В. ; Т-во для поширення політ. і наук. знань Укр. РСР Київ. обласне від-ня. – Київ, 1957. – 56 с.
233381
  Береза Г.І. Боротьба трудящих Кіровоградської області під керівництвом більшовицьких організацій проти німецько-фашистських окупантів (1941-1944 рр.) : Дис... канд. іст. наук / Береза Г.І. ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Каф. марксизму-ленінізму. – Київ, 1950. – 262 л. – Бібліогр.: л. 253-260
233382
   Боротьба трудящих Львівщини проти німецько-фашистських загарбників : (1941-1944 р.) : збірник документів і матеріалів. – Львів : Вільна Україна, 1949. – 236 с. : портр. – (Львівський обласний архів УМВС)
233383
   Боротьба трудящих Північної Буковини і Бессарабії за своє соціальне і національне визволення : матеріали міжвузівської наукової конференції присвяченої 28-й річниці возз"єднання Північної Буковини і колишніх Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії з Українською РСР. – Чернівці : [Б. в.], 1970. – 198 с. – (Секція суспільних наук АН УРСР / Чернівецький державний університет)
233384
   Боротьба трудящих Північної Буковини проти соціального і національного гноблення у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. : збірник документів і матеріалів. – Ужгород : Карпати, 1979. – 288 с.
233385
  Ананійчук В.Б. Боротьба трудящих промислового Придніпров"я проти фашистської агресії (червень - вересень 1941 р.) / Ананійчук В.Б., Мартишевський М.А. – Київ : Київський університет, 1972. – 96 с.


  Велика увага відведена висвітленню військово-бойової діяльності Дніпропетровського і Запорізького обкомів КП України в справі мобілізації сил трудящих для боротьби з фашистськими загарбниками.
233386
  Шевчук Г.І. Боротьба трудящих Радянської України проти контрреволюції на Півдні в 1920 р. / Г.І. Шевчук. – К., 1956. – 196с.
233387
  Сливка Ю.Ю. Боротьба трудящих Східної Галичини проти іноземного поневолення / Ю.Ю. Сливка. – К., 1973. – 255с.
233388
  Гуржій І.О. Боротьба трудящих України за соціальне і національне визволення / І.О. Гуржій, М.Н. Лещенко. – Київ, 1967. – 48с.
233389
  Міщенко С.О. Боротьба трудящих України проти білогвардійської армії Денікіна / С.О. Міщенко. – Ужгород, 1963. – 75 с.
233390
  Супруненко М.І. Боротьба трудящих України проти деніківщини / М.І. Супруненко ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1979. – 288 с.
233391
  Саженюк С.Н. Боротьба трудящих України проти німецьких окупантів і внутрішньої контрреволюції в 1918 році / С.Н. Саженюк. – Київ, 1958. – 52с.
233392
  Скляренко Є.М. Боротьба трудящих України проти німецько-авторійских окупантів і гетьманцини. / Є.М. Скляренко. – К, 1960. – 284 с.
233393
  Смішко П.Г. Боротьба трудящих українських Придункайських земель за возз"єднання з УРСР. / П.Г. Смішко. – Львів, 1969. – 260 с.
233394
  Кудлай О.С. Боротьба трудящих Харківщини за відбудову промисловості і сільского господарства 1921-1925. / О.С. Кудлай. – Харків, 1961. – 208с.
233395
   Боротьба трудящих Харківщини за побудову фундаменту соціалістичної економіки 1926-1932 : збірник документів і матеріалів. – Харків : Книжкове видання, 1959. – 704 с.
233396
   Боротьба трудящих Черкаської області за дострокове виконання семирічного плану : тези доповідей на науково-теоретичній конференції. – Черкаси : Черкаський державний педагогічний інститут, 1965. – 96 с.
233397
  Верстюк В.Ф. Боротьба трудящого селянства України за зміцнення влади Рад / В.Ф. Верстюк. – Київ, 1984. – 143 с.
233398
  Вербовський В. Боротьба у правлячих колах Великої Британії щодо вирішення вірменської проблеми (1878-1923) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-9. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано неоднозначні наслідки втручання Великої Британії у внутрішні справи Туреччини стосовно вірменського питання. In the article ambiguous consequences of intervention of the Great Britain in internal affairs of Turkey concerning to the ...
233399
   Боротьба угорського народу за соціалізм : матеріали республ. наук сесії, присвяченої 50-річчю проголошення Угорської Радянської Республіки 1919 року. – Ужгород : [Б. в.], 1970. – 264 с.
233400
  Кипаренко Г.М. Боротьба Угорської Соціалістичної Робітничої Партії за соціалістичне перетворення сільського господарства(1948-1962). / Г.М. Кипаренко. – Львів, 1973. – 192с.
233401
  Шолота Х.В. Боротьба українських жіночих організацій Канади за права людини та незалежність України (50-80-ті рр. ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 72-78. – ISSN 2076-1554
233402
  Тимощук О. Боротьба українських загонів та австро-німецьких військ з махновцями (лютий - грудень 1918 р.) // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 35-38
233403
  Лозінський К. Боротьба українського духовенства за збереження своїх прав та привілеїв у другій половині XVIII ст. // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2000. – № 1/2. – С. 45-49. – ISSN 0203-5863
233404
  Дядиченко А В. Стецюк Боротьба українського народу за воз"єднання України з Росією. / А В. Стецюк Дядиченко. – Київ, 1953. – 67 с.
233405
  Дядиченко А В. Стецюк Боротьба українського народу за возз"єднання України з Росією / А В. Стецюк Дядиченко. – Київ, 1954. – 135 с.
233406
  Бойко І. Боротьба українського народу за державну незалежність у 1917 - 1921 рр. : уроки для сучасної України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 182-191. – ISSN 1026-9932
233407
  Вітик І. Боротьба українського народу за незалежність на початку XX століття / Ігор Вітик, Юлія Вітик, Олександр Беляєв ; [за заг. ред. І.Р. Вітика]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 104 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 102. – ISBN 978-966-1516-73-0
233408
   Боротьба українського народу проти німецьких загарбників : збірка статтей. – [Київ] : Видання Академії Наук УРСР, 1942. – 48 с.
233409
   Боротьба українського народу проти панської Польщі. – Київ, 1940. – 44с.
233410
   Боротьба українського народу проти панської Польщі. – Київ : Держполітвидав, 1940. – 44 с.
233411
  Макарець О. Боротьба українського народу проти панської Польщі в XVII столітті / О. Макарець. – Київ, 1940. – 60 с.
233412
  Індиченко П.Д. Боротьба українського радянського селянства проти гітлерівської "земельної реформи" в період Великої Вітчизняної війни / П.Д. Індиченко, 1954. – 16с. – Окр. відб. з: Праці КДУ. Гуманітарні науки. 1954
233413
  Круковський В. Боротьба української діаспори за багатокультурність Канади (1962-1971) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (380), липень - серпень. – С. 101-108. – ISSN 2664-4282
233414
  Недужко Ю.Ю. Боротьба української діаспори країн Заходу за права людини в Україні ( середина 70-х -початок 80-х рр. XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 147-154. – (Історія ; Вип. 20)
233415
  Мищак І. Боротьба українців за національні права та інтереси в австрійському парламенті (друга половина XIX ст. — 1918 р.) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 161-167. – ISSN 0132-1331
233416
  Коваленко Л. Боротьба українців за права української мови в Російській імперії ( за матеріалами російськомовної української періодики кінця 19 - початку 20 ст.) // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.61-74. – ISSN 1609-5499
233417
  Цюцюра Т.-Б. Боротьба українців у Віденському парляменті за загальне виробниче право і національну автономію // Український історик : Журнал Українського історичного товариства. – Нью-Йорк [та ін.], 1980. – Рік 17, №1/4 (65/68). – С. 23-44
233418
  Звірковський І.В. Боротьба УПА проти гітлеровських загарбників у Другій світовій війні / І.В. Звірковський, Н.В. Завалко // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 91-99. – ISBN 978-966-581-772-1
233419
  Ісакович С.В. Боротьба УРСР в Організації Об"єднаних Націй за економічні і соціальні права людини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 62-67. – (Серія права ; № 6)


  В статье показана борьба УССР и других социалистических государств в ООН за признание и включение социальных и экономических прав человека во Всеобщую декларацию прав человека и в Пакт о правах человека. Автор рассматривает влияние Декларации о ...
233420
  Олексюк М.М. Боротьба філософських течій на західно-українських землях у 20-30-х роках ХХ ст. / М.М. Олексюк. – Львів, 1970. – 300с.
233421
  Захара І. Боротьба філософських течій у Галичині на початку XX ст.Філософські розмисли митрополита Андрея Шептицького та Івана Франка про соціальні питання // Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2015. – № 8. – С. 71-77. – ISSN 2307-0463


  Розглянуто питання про соціально-економічні, політичні умови написання пастирського послання Митрополита Андрея Шептицького "О квестії соціальній". Проаналізовано ставлення А.Шептицького та І.Франка до соціалізму. Висвітлено змагання філософських течий ...
233422
  Джеджула К.О. Боротьба французького народу за національну незалежність, мир і демократію / К.О. Джеджула, доц. – Київ : [Радянська Україна], 1953. – 54 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
233423
  Левський В.М. Боротьба чехословацького народу за народно-демократичну владу / В.М. Левський. – Київ : Радянська Україна, 1960. – 45 с. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР ; Серія I, № 13)
233424
  Гряник В.О. Боротьба щодо конституційного устрою Королівства сербів, хорватів та словенців // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 364-367. – ISBN 978-966-493-676-4
233425
  Шморгун О. Боротьбі з контрбандою - підвищену увагу органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 23-25
233426
  Йова В П. Боротьбою і працею загартована / В П. Йова. – К., 1974. – 47с.
233427
  Мартиросян Э.Р. Бороться за дисциплину / Э.Р. Мартиросян. – Новосибирск, 1987. – 80с.
233428
  Устинов Д.Ф. Бороться за мир, укреплять обороноспособность / Д.Ф. Устинов. – М., 1983. – 16с.
233429
  Каневский З.М. Бороться и искать! : Размышления о профессии полярника / З.М. Каневский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 136с.
233430
  Тамарин С. Бороться и искать. Уроженец Николаева флотский лейтенант Георгий Брусилов стал прообразом одного из главных героев приключенческого романа В. Каверина "Два Капитана" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32. – С. 3


  "Я воспользовался историей двух отважных завоевателей Крайнего Севера, - писал Вениамин Каверин в "Очерке работы". - У одного я взял мужественный и ясный характер, чистоту мысли, ясность цели - все что отличает человека большой души. Это был Седов. У ...
233431
  Сахаров А.Б. Бороться с пьянством - без компромиссов! / А.Б. Сахаров. – М., 1986. – 79с.
233432
  Абдулхаков М.Р. Бороться, чтобы побеждать! : кн. для учащихся / М.Р. Абдулхаков, А.А. Трапезников. – Москва : Просвещение, 1990. – 125, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 127. – (Спорт в твоей жизни)
233433
  Фролов Володимир Васильович Борошниста роса дині в степовій зоні України та створення проти неї стійких сортів : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.11 / Фролов Володимир Васильович; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1997. – 15л.
233434
  Жам О.М. Борошномельне виробництво Правобережної України кін XVIII - поч. XX ст.: аналіз технічної літератури імперського періоду // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 7-16. – ISSN 2077-9496
233435
  Господаренко Г.М. Борошномельні властивості зерна сортів пшениці спельти залежно від умов мінерального живлення / Г.М. Господаренко, В.В. Любич, І.О. Полянецька // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 60-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
233436
  Никишов П.П. Бороьба с басмачеством и его разгром на юге Киргизии (1918-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Никишов П. П.; АН КиргССР, Ин-т ист. – Фрунзе, 1956. – 16л.
233437
  Сурис Б. Борс Угаров / Б. Сурис. – Л., 1965. – 59с.
233438
  Лякишев Н.П. Борсодержащие стали и сплавы. / Н.П. Лякишев. – М., 1986. – 192с.
233439
  Корнєєв О.П. Борсук. Екологія та використання в мисливському господарстві / О.П. Корнєєв. – К., 1967. – 80с.
233440
  Леонов Л.М. Борсуки / Л.М. Леонов. – К, 1971. – 328с.
233441
  Назаров Н.А. Бортний дуб на межі: релікти індоєвропейського звичаєвого права у давньоруських та староукраїнських пам"ятках XI-XVII ст. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – С. 55-70. – ISSN 0027-2803


  Стаття має на меті показати приховану семантику норм староукраїнського звичаєвого права, які врегульовували проведення межі. Для цього було використано порівняльно-історичний підхід. Спершу було проаналізовано староукраїнські джерела (Книга київського ...
233442
   Бортник Сергій Юрійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 18-19
233443
   Бортник Сергій Юрійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 27-28 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
233444
   Бортник Сергій Юрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 48. – ISBN 978-966-439-754-1
233445
   Бортник Сергій Юрійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 28-30. – ISBN 978-966-439-961-3
233446
  Маринич О.М. Бортник Сергій Юрійович (- географ, геоморфолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 372. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
233447
   Бортник Сергій Юрійович (1961) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 55. – ISBN 978-966-933-054-3
233448
   Бортник Сергій Юрійович (1961) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 55. – ISBN 978-966-933-054-3
233449
   Бортник Сергій Юрійович [1961] // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 16-17. – ISBN 966-95774-3-5
233450
  Іскорко-Гнатенко Бортников А.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 47. – ISBN 978-617-7442-69-0
233451
   Бортнику Сергію Юрійовичу - 50! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817
233452
   Бортнику Сергію Юрійовичу - 55! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 80. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  14 листопада 2016 року виповнюється 55 років з дня народження завідувача кафедри землезнавства та геоморфології, доктора географічних наук, професора Сергія Юрійовича Бортника.
233453
   Бортництво Полісся : [альбом] / Вишгород. іст.-культур. заповідник ; [упоряд.: Д. Шевченко, А. Плотнікова ; редкол.: В. Литовченко та ін. ; фотоіл. О. Думанської]. – Київ : Мистецтво, 2020. – 223 с. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-577-295-8
233454
  Литовченко В. Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі : наук.-метод. вид-ня Вишгород. іст.-культур. заповідника / [В. Литовченко, Г. Бондаренко, Д. Шевченко ; Вишгород. іст.-кульутур. заповідник]. – Київ : Мистецтво, 2020. – 77, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 7. - За підтримки "Укр. культур. фонд". – Бібліогр.: с. 52-61. – ISBN 978-966-577-296-5
233455
   Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі [Образотворчий матеріал] : комплект з 16 інтерактив. листівок із текстівками укр. мовою / Вишгород. іст.-культур. заповідник [та ін.]. – Київ : Мистецтво, 2020. – 16 арк. в обгортці : кольор. фото ; 105 х 147 мм. – Комплект із 16 інтерактивних листівок із текстівками українською мовою
233456
   Бортницька станція аерації: виклики, загрози та шляхи вирішення екологічних проблем // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 1 (107), січень - лютий. – С. 8-9 : фото
233457
  Астаф"єв О.Г. Бортняк Анатолій Агафонович (- поет, публіцист) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 373-374. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
233458
  Ковалев К.П. Бортнянский / К.П. Ковалев. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 302 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 701). – ISBN 5-235-00681-X
233459
  Геник С. Бортнянський Дмитро // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 27-28 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
233460
  Воропаєва Т. Бортнянський Дмитро Степанович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 195-197. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
233461
  Жуков С.А. Бортова секвентна РЛС для виявлення рухомих цілей на поверхні землі / С.А. Жуков, В.Б. Бахвалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Розглядається питання побудови нової бортової секретної РЛС для виявлення рухомих цілей на поверхні землі та у лісі, яка використовує зондувальний сигнал у виді періодичної послідовності відеоімпульсів поля радіохвиль дуже короткої тривалості без ...
233462
   Бортовий ракетний фотометр для спостережень ефектів інжекції плазми / В.М. Івченко, В.П. Лапчук, Ю.І. Процюк, Ю.Я. Ружин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 142-150. – (Астрономія ; вип. 33)


  Описано ракетний фотометр для оптичних спостережень при активних експериментах в космосі. В фотометрі використовуються фотодіоди ФД-7К або, для розширення смуги спектральної чутливості в УФ діапазоні до 180 нм, ФДУК-1. Застосування логарифмічного ...
233463
  Кашафутдинов И.В. Бортовой 408 / И.В. Кашафутдинов. – Тула, 1971. – 120с.
233464
  Горгадзе Шота Бортовой дневник адвоката // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 64-67 : фото. – ISSN 1029-5828
233465
  Сизов Н.И. Бортовые источники электрического питания / Н.И. Сизов, В.К. Шабловский. – М., 1973. – 99с.
233466
  Кузнецов В.Н. Бортовые огни: стихотворения / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1986. – 158с.
233467
   Бортовые радиолокационные системы. – Москва : Воениздат, 1964. – 672 с. – (Основы проектирования управляемых ракет)
233468
  Погрибной В.А. Бортовые системы обработки сигналов / В.А. Погрибной. – Киев, 1984. – 216 с.
233469
  Матов В.И. и др. Бортовые цифровые вичислительные машины и системы / В.И. и др. Матов. – Москва : Высшая школа, 1988. – 216с.
233470
  Корж О. Борть : поезії / О. Корж. – Харків, 1926. – 63 с.
233471
  Нікулов В. Бортьба з легалізацією "брудних" грошей // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.89-93
233472
  Карлов Е.Н. Бортьба Ленинградской городской партийной организации за выполнение решений XVIII съеза ВКП(б) в области развития тяжелой промышленности (июнь 1939 -1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Карлов Е. Н.; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
233473
  Глебов А.Н. Бортьба партии за завершение социалистической реконструкции народного хозяйства. Победа социализма в СССР (1933-1937 гг.) / А.Н. Глебов. – Москва, 1964. – 32с.
233474
  Зябрев А Борус Яснолобый / А Зябрев. – Москва : Современник, 1978. – 288 с.
233475
  Касьянов Г. Борцем за незалежність Богдан Хмельницький став на початку 1990-х : Інтерв"ю / Георгій Касьянов ; інтерв"ю взяв [Олександр Куриленко] // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 40 (93). – С. 30-32


  Одна версія історії, хоч би якою вона була, не зможе об"єднати всю Україну - вважає історик Георгій Касьянов.
233476
  Щоголів І.А. Борци за мріи [Борці за мрії] : драматычни ескызы сельского жыття [дрматичні ескізи сільського життя] у 5 діях / соч. Тогобочнего [псевд.]. – Харьков : Выдано Вс.И. Гуpтом [колект. псевд.] ; Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1903. – 139 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – ([Видано Вс.И. Гуpтом] ; № 13)
233477
  Щоголів І.А. Борци за мріи [Борці за мрії] : драматычни ескызы сельского жыття [дрматичні ескізи сільського життя] у 5 діях И.Тогобочнего. – Харьков : Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.Н. Гагарина, 1903. – 164 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
233478
   Борци за свобода и просвета. – София : Народна просвета, 1989. – 579, [3] с. : ил, 16 л. ил. – (Учители - будители)
233479
   Борці-антифашисти : [біогр. нариси про учасників антифашист. руху на Закарпатті: збірник]. – Ужгород : Карпати, 1988. – 435, [1] с. : портр. – ISBN 5-7757-0010-4
233480
  Крюі П. Борці з голодом / П. Крюі. – К, 1936. – 120с.
233481
  Селівачова Н. Борці за владу / Н. Селівачова, В. Гримаєнко. – К, 1969. – 141с.
233482
   Борці за владу Рад на Україні : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ : Політвидав України, 1987. – 85 с.
233483
   Борці за возз"єднання : біогр. довід. – Львів : Каменяр, 1989. – 359 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-7745-0174-4
233484
  Ситченко А. Борці за волю рідної України. Вивчення казки І.Нечуя-Левицького "Запорожці" / А. Ситченко, Н. Огренич // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2007. – № 11. – С.2-5.
233485
   Борці за Жовтень. – Одеса : Облвидав
Вип. 3 : Збірник коротких біографій активних діячів Жовтневої революції і громадянської війни в Одеській області. – 1957. – 160 с.
233486
   Борці за Жовтень розповідають : спогади учасників бооротьби за владу Рад на Катеринославщині. – Дніпропетровськ : [Облвидав], 1957. – 416 с. – (Партійний архів Дніпропетровського обкому КП УКраїни)
233487
   Борці за комуністичне господарювання. – Київ, 1964. – 88с.
233488
  Тогобочний І.А. Борці за мрії : драма на 4 дії / І.А. Тогобочний; І. Тогобочній [псевд.]. – Харків : Коопер. вид. Рух, 1924. – (Театральна бібліотека ; Ч. 9)
233489
  Фігурний Юрій Борці за незалежність України. До 65-річчя від дня офіційного утворення Української Повстанської Армії (УПА) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 139-142
233490
  Кащенко А. Борці за правду : іст. повість / А. Кащенко ; [Т-во "Універсальна бібліотека"]. – [Б. м.] : На чужині, 1947. – 174 с. – Кн. пошкоджена
233491
   Борці партії. – Ужгород : Карпати, 1984. – 376, [7] с.
233492
  Крайнова В.Н. Борцы-революционеры в истории немецкого рабочего движения / В.Н. Крайнова. – 2-е изд. – М., 1979. – 96с.
233493
  Крайнова В.Н. Борцы - революционеры немецкого рабочего движения / В.Н. Крайнова. – М., 1974. – 96с.
233494
  Порфирьев Б.А. Борцы / Б.А. Порфирьев. – Киров, 1988. – 381с.
233495
  Осадчий Т.И. Борцы за землю и правду : Роман-былое из социал. жизни на Украине / Т. Осадчий. – Киев : Киев: кн. маг. С.И. Иванова и К* ; [Тип. Петра Барского], 1908. – IV, 236 с.
233496
   Борцы за коммунизм : (за победу пролетарской революции и власть Советов) : рекомендательный указатель литературы. – 2-е изд., доп. – Москва : [Б. и.], 1962. – 71 с.
233497
  Звягинцев Е.А. Борцы за народное дело - братья Гракхи / Е. Звягинцев. – 2-е изд. – Москва : Задуга ; Тип. Т-ва Рябушинских, 1917. – 36 с. – (Популярная историческая библиотека)
233498
  Шпадарук И.П. Борцы за народное дело / И.П. Шпадарук. – Минск, 1968. – 110с.
233499
   Борцы за народное счастье : [именами названы улицы нашего города] : краткий указатель литературы. – Днепропетровск : Промінь, 1967. – 223 с. – (Днепропетровская горная публичная библиотека)
233500
   Борцы за народное счастье : сб. очерков. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1977. – 260 с. : портр.
233501
  Гернет М.Н. Борцы за свободу в Шлиссельбургской крепости / М.Н. Гернет, проф. – Москва : Изд. "Начало", 1917. – 30 с.
233502
  Стеклов Ю.М. Борцы за социализм : Очерки истории общественных и революционных движений в России : в 2 ч. / Ю.М. Стеклов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Петроград : Госиздат. ; Нап. в Москве
Ч. 1 : 1923. – 1923. – 398 с.
233503
   Борцы за счастье народное : [сб. ст. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1987. – 231, [1] с. : ил. – (Библиотечная серия МССР)
233504
   Борцы Латвии в Испании 1936-1939 : воспоминания и документы. – Рига : Лиесма, 1970. – 560 с. : ил.
233505
  Фолланд Бернд Борцы сумо = Из жизни великанов : Традиции // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 46-58 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
233506
   Борцям Жовтня. Пам"ятники революційної слави на Україні : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1977. – 224 с.
233507
  Мамлеев Д.Ф. Борщ на берегу Нигера / Д.Ф. Мамлеев. – Москва, 1968. – 223с.
233508
   Борщ по - МАНівські, або вивчаймо українські традиції разом! : [каталог учасників Всеукр. конкурсу учнівської молоді "Український борщ – національний бренд кулінарної культури"] / Департамент освіти і науки виконавчого органу Київ. міської Ради (Київ. міської держадмін.), КПНЗ "Київ. Мала акад. наук учнівської молоді" ; [авт. ідеї: Є.В. Моїсеєнко ; відп. за вип. І. Поліщук ; ред. Н. Земляк]. – [Київ : б. в., 2021. – 126, [1] с., включ. обкл. : іл., портр. – Без тит. арк.
233509
  Костирко С. Борщагівська історія першої половини ХХ століття (вчительський погляд) // Про землю і про людей Святошинських : [колект. дослідження / авт. ідеї та керівник проекту: В. Мазепа ; ред. рада: І. Бібко, С. Вакулишин, В. Гузій та ін. ; фото: В. Буряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 331-334. – ISBN 978-966-8396-07-6
233510
  Захарченко Р. Борщагівська святиня : Нарис історії храму Ікони Божої Матері "Живоносне джерело" / Р.Захарченко. – Київ : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2006. – 124с. – На тит. арк.: Присвячується закінченню робіт по відродженню храму. – ISBN 966-7567-16-8
233511
  Вакулишин С. Борщагівські та святошинські околиці Києва в літературному дзеркалі : публіцистика // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 1/2. – С. 130-147. – ISSN 0208-0710
233512
  Попова Г.С. Борщак Л.І. : історіографія спадщини // Лукомор"я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор"я : наукове видання / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. Історичний фак-т; та інш . – Одеса, 2007. – Вип. 1. – С. 304-308
233513
  Кормашов Александр Борщевик : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 2 (1006). – С. 8-35. – ISSN 0130-7673
233514
  Сацыперова И.Ф. Борщевики флоры СССР - новые кормовые растения : Перспективы использования в народном хозяйстве / И.Ф. Сацыперова; АН СССР; Ботанический ин-т; Отв. ред.: А.А.Федоров, Н.Н.Цвелев. – Ленинград : Наука, 1984. – 224 с.
233515
  Короткий В. Борщевський Валентин Якович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 378. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
233516
  Швець Г.Р. Борщівка. Сторінки болючої пам"яті : краєзнавчий нарис / Ганна Швець. – Рівне : Азалія, 2007. – 50, [2] с. : іл. – Видано за сприяння відділу культури Здолбунівської райдержадміністрації. – (Бібліотечка Рівненської "Просвіти" ; число 16). – ISBN 978-966-8883-32-3
233517
   Борщівник - небезпечна, отруйна рослина! (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 6 : фото
233518
  Кірічук Тетяна Борщівник - отруйний монстр // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 6-7 : фото
233519
   Борщівщіна : народне мистецтво, побут та звичаї. – Нью-Йорк : Український музей, 1994. – 64 с.
233520
   Борщов Ілля Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 20. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
233521
   Борщов Ілля Григорович (1833-1878) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 55-56. – ISBN 978-966-933-054-3
233522
   Борщов Ілля Григорович (1833-1878) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 55-56. – ISBN 978-966-933-054-3
233523
  Леонтьев А.П. Борющийся Вьетнам / А.П. Леонтьев. – Москва, 1954. – 68с.
233524
   Борющийся экран : [материалы кинофестиваля. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1980. – 142 с., [8] л. ил. : ил.
233525
  Фінкельштейн Б. Боря і чарівні двері : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (1077/1078). – С. 134-142. – ISSN 0320-8370
233526
   Боряк Аврора Костянтинівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 14
233527
  Нимб Б.А. Борьа КПСС за мир в послевоенных период, как воплощение пниципов пролетраского интерназионализма : Автореф... канд. ист.наук: / Нимб Б. А.; МГУ, ИПКП марск. лен. – М., 1955. – 16л.
233528
  Турин Л.Б. Борьба - спорт сильных / Л.Б. Турин. – Москва : Физкультура и спорт, 1966. – 48 с.
233529
  Николаев А. Борьба / А. Николаев, А. Эйнберг. – М.Л,, 1929. – 236с.
233530
  Петров В.И. Борьба / В.И. Петров. – Воронеж, 1939. – 332с.
233531
  Лацис В.Т. Борьба : рассказы / В.Т. Лацис; пер. с латыш. – Москва : Гослитиздат, 1943. – 80 с.
233532
   Борьба : метод. пособ. для студ. отделения заочн. обучения ин-тов физической культуры. – Москва : Физкультура и спорт, 1953. – 52 с.
233533
   Борьба. – М., 1956. – с.
233534
  Акопян В.А. Борьба / Акопян В.А. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 592 с. – (Тебе в дорогу романтик)
233535
  Черепахина Т.Б. Борьба "двух лагерей" в вопросе о международно-правовом режиме территориального моря. : Автореф... канд. юрид..наук: / Черепахина Т.Б.; Свердлов. юрид. ин-т. – Свердловск, 1950. – 20 с.
233536
  Гиоргадзе О.Я. Борьба "отцов" и "детей" по вопросам литературного языка в грузинской литературе 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гиоргадзе О.Я.; Акад.наук Груз ССР. – Кутаиси, 1955. – 16л.
233537
  Прямков А.В. Борьба "Правды" за большевистскую литературную критику (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Прямков А.В.; АОН при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 33 л.
233538
  Фоминов А.К. Борьба "Стандарт Ойл" за мировую монополию : Автореф... канд. экон.наук: / Фоминов А.К.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1954. – 15л.
233539
  Бондарев Л.А. Борьба А.М. Горького за пролетарский атеизм : Дис. ... канд. филос. наук / Л.А. Бондарев ; Ин-т. повышения квалификации преподават. марксизма-ленин. при КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев : [Б. и.], 1954. – 284, IX л. – Библиогр.: л. 1-9
233540
  Балабанова Н.С. Борьба А.М. Горького с натуралистическими тенденциями в драме и ее значение для современного театрального искусства. : Автореф... кандидата искусствоведениянаук: / Балабанова Н.С.; Акад. обществ. наук. при ЦК КПСС. – М., 1960. – 24л.
233541
  Нарожнова Н.М. Борьба А.М.Горького за богатство, чистоту и выразительность языка художественной литературы : Автореф... канд. филолог.наук: / Нарожнова Н.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра теории и истории литературы. – Москва, 1953. – 15 с.
233542
  Французова Н. Борьба А.М.Горького против реакционного буржуазного искусства (1928-1936) : Автореф... канд. филос.наук: / Французова Н.; МГУ. – М., 1954. – 15л.
233543
  Гогатишвили Домна Васильевна Борьба Абхазской организации Компартии Грузии за вовлечение женщин в социалистическое строительство в 1921-1941 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гогатишвили Домна Васильевна; Ин-т истории партии при ЦК Компартии Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1973. – 37л.
233544
  Кварцхава Аполлон Константинович Борьба Абхазской организации КП Грузии за развитие субтропического хоязйства (1946-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кварцхава Аполлон Константинович; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1973. – 36л.
233545
  Гусейнов С.Г. Борьба азербайджанских колхозников за развитие сельского хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гусейнов С.Г.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 21л.
233546
  Ахмедов О.Б. Борьба азербайджанского народа за осуществление ленинских идей орошения в республике (1920-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахмедов О.Б.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 18л.
233547
  Тагиев Керамет Гидаят оглы Борьба азербайджанской советской печати против религиозных пережитков в период развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Тагиев Керамет Гидаят оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.27
233548
  Бондаренко Иван Иванович Борьба алжирского народа за некапиталистический путь развития : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Бондаренко Иван Иванович; АН СССР. Ин-т востоковедения. – М., 1973. – 20л.
233549
  Ланда Р.Г. Борьба алжирского народа против европейской колонизации / Р.Г. Ланда. – М., 1976. – 307с.
233550
  Смолин В.В. Борьба Алжирской Народной Демократической Республики за равноправные внешнеэкономические связи (в вопросах освоения и использовния нефти и газа Сахары) : Автореф... канд. экон.наук: 08.603 / Смолин В.В.; Моск. гос. ун-т междунар. отношений. – М., 1970. – 26л.
233551
  Курков Н.В. Борьба американских шахтеров / Н.В. Курков. – М., 1971. – 236с.
233552
  Курков Н.В. Борьба американских шахтеров в 1929-1939 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Курков Н.В.; АН СССР. – М., 1967. – 33л.
233553
  Цинман Б.А. Борьба Англии и Фарнции из-за Египта (сентябрь 1882 -- август 1887 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цинман Б. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1954. – 18л.
233554
  Зимулина Л.А. Борьба английских доминионов за расширение политических прав в 1923-1929 годах : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Зимулина Л.А. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 18 с.
233555
  Маслова Наталья Мироновна Борьба английских профсоюзов за социально-экономические интересы трудящихся (конец 60-х - начало 70-х годов) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Маслова Наталья Мироновна; Высш. школа прфс. движ. ВЦСПС. – М., 1979. – 27л.
233556
  Суна У.Ф. Борьба Андрея Упита против декадентской эстетики. (1905-1911 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Суна У.Ф.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор эстетики. – М., 1968. – 20л.
233557
  Кништедт К. Борьба антифашистских демократических сил за миролюбивый, демократический Западный Берлин (1958-1963 годы) : Автореф... канд. ист.наук: 572 / Кништедт К.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1968. – 26л.
233558
   Борьба аргентинских марксистов против идеологии национализма в 60-е -- начале 70-х гг : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Шемякин Я. Г,; Шемякин Я. Г,; Ин-т Лат. Амер. АН СССР. – М., 1978. – 26л.
233559
  Степанян А.А. Борьба Армении и Парфии с римской экспансией и Рандейский договор. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Степанян А.А.; М-во просвещения Армянской ССР.Армянск.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1975. – 35л.
233560
  Сысоев П.С. Борьба астраханских большевиков за осуществление ленинской думской тактики в период первой русской революции / П.С. Сысоев. – Астрахань, 1958. – 36с.
233561
  Бабаходжаев М.А. Борьба Афганистана за независимость (1838-1842) / М.А. Бабаходжаев ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1960. – 107 с. – Библиогр.: с. 97-100
233562
  Макаров А.А. Борьба африканского населения ЮАР (70-е годы ХХ в) / А.А. Макаров. – М, 1981. – 205с.
233563
  Гаджиев Исмаил Бабаевич Борьба бакинсого пролетариата под руководством коммунистов против английских интервентов в 1918-1920 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Гаджиев Исмаил Бабаевич; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1960. – 25л.
233564
  Галимова Флара Арслановна Борьба башкирской областной партийной организации за осуществление политики партии по повышению благосостояния народа в период между XXIII и XXV съездами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Галимова Флара Арслановна; МГУ им. М.В.Ломоносова. Спец. совет К053 05 45 по истории КПСС. – М., 1983. – 24л.
233565
  Саяхов Ф.Л. Борьба башкирской партийной организации за осуществление ленинского плана построения социализма (1926-1937 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Саяхов Ф.Л. ; Перм. ГУ. – Пермь, 1968. – 52 с.
233566
  Ягфаров С.А. Борьба Башкирской партийной организации за укрепление кадров сельского хозяйства (1953-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ягфаров С.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 26л.
233567
  Абдуллин М.И. Борьба башкирской партийной организации за укрепление советского государственного аппарата. : Автореф... канд.ист.наук: / Абдуллин М.И.; М-во высш.и сред.спец. образования РСФСР. – Казань, 1962. – 23л.
233568
  Решодько П.Ф. Борьба беднейшего крестьянства Харьковщины под руководством большевиков за установление Советской власти в деревне (ноябрь 1917 -- январь 1918 гг.). / П.Ф. Решодько, 1964. – 27-42с.
233569
  Бродский Л.И. Борьба без компромиссов / Л.И. Бродский, В.И. Стрепетов. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 214 с.
233570
  Якобсон А. Борьба без линии фронта : драм. повесть в 4-х д. / Аугуст Якобсон; пер. с эст. Л.Тоом. – Таллин : Искусство, 1948. – 132 с.
233571
  Крючок Р.Р. Борьба белорусского народа за воссоединение Белоруссии с Россией во время русско-польской войны 1645-1667 гг.. : Автореф... канд. ист.наук: / Крючок Р.Р.; АН БелССР. Ин-тут истории. – Минск, 1955. – 17л.
233572
  Игнатенко Александр Петрович Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией. (Вторая половина XVII - XVIII в.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Игнатенко Александр Петрович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 43л. – Бібліогр.:с.42-43
233573
  Абецедарский Л.С. Борьба белорусского народа за соединение с Россией : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абецедарский Л.С. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1965. – 45 с. – Бібліогр. : с. 44-45
233574
  Трухан А.В. Борьба белорусской прогрессивной общественности за демократизацию народного образования во второй половине XIX - начале ХХ вв. : Автореф... канд. пед.наук: / Трухан А.В.; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1969. – 22л.
233575
  Чернявский Г.И. Борьба болгарских коммунистов за создание Рабочего молодежного союза. 1926-1929 гг. : Автореф... канд. истор.наук: / Чернявский Г.И.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – М., 1958. – 16л.
233576
   Борьба болгарского народа за мир и дружбу между народами. – София : Издательство литературы на иностранных языках, 1960. – 60 с. : ил.
233577
  Позолотин М.Е. Борьба болгарского народа за свободу и независимость в период второй мировой войны / М.Е. Позолотин. – Москва, 1954. – 152с.
233578
  Ганевич И.В. Борьба болгарского народа под руководством Коммунистической партии за национальное и социальное освобождение / И.В. Ганевич. – К., 1959. – 324с.
233579
  Муртузалиев С.И. Борьба болгарского народа против исламизаторской политики Османской империи в XV-XVI вв. / С.И. Муртузалиев. – Махачкала, 1986. – 81 с.
233580
  Мешвелиани К.Л. Борьба болгарского народа против турецких захватчиков в 15-16 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мешвелиани К.Л.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1957. – 17л.
233581
  Попов Г.Н. Борьба Болгарской коммунистической партии за подъем культурного уровня трудящихся масс (1949-1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попов Г.Н.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. Каф. маркс.-лен. – Харьков, 1954. – 16л.
233582
  Пинкас К.И. Борьба Болгарской рабочей социалдемократической партии (тесных социалистов) против реформистской тактики широких социалистов в годы имериалистической войны : Автореф... канд. ист.наук: / Пинкас К.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1960. – 17л.
233583
  Кочарли Х.С. Борьба большевиков Азербайджана за интернациональное сплочение трудящихся в годы первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Кочарли Х.С.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 30л.
233584
  Иманов С.Д. Борьба большевиков Азербайджана за интернациональную солидарность трудящихся (1917-1920) : Автореф... канд. ист.наук: / Иманов С.Д.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова, Азерб. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – Баку, 1959. – 24л.
233585
  Богданов А.В. Борьба большевиков Балтийского флота за матросские массы в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Богданов А. В.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1953. – 26л.
233586
  Козляков В.Е. Борьба большевиков Белорусии против идеологии и политики эсеров в период подготовки и победы социалистической революции, упрочения советской власти. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Козляков В.Е.; Минский гос.пед.ин-т. – Минск, 1982. – 24л.
233587
  Добродомова Л.Ф. Борьба большевиков в годы столыпинской реакции за сохранение и укрепление нелегальной революционной партии / Л.Ф. Добродомова. – Москва, 1955. – 40с.
233588
   Борьба большевиков в Сибири против либералов и областников (1905 - февраль 1917 г.) : межвуз. сб. науч. трудов. – Омск : [Б. и.], 1989. – 106 с.
233589
  Шулепов К С. Борьба большевиков во главе с В.И. Лениным за партийные кадры в годы реакции / К С. Шулепов. – М, 1974. – 80с.
233590
  Ним Б.А. Борьба большевиков во главе с В.И.Лениным за чистоту марксистской теории в годы реакции. / Б.А. Ним. – Свердловск, 1959. – 20с.
233591
  Станкевич Н.И. Борьба большевиков во главе с В.И.Лениным против "левого" оппортунизма в годы реакции (1907-1910 годы). : Автореф... канд. ист.наук: / Станкевич Н.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1964. – 16л.
233592
  Скотаренко П.Я. Борьба большевиков во главе с В.И.Лениным против ликвидаторов и укрепление местных патийных организаций в начале нового революционного подъема 1910-1911 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 07.570 / Скотаренко П.Я.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1970. – 23л.
233593
  Панавас Ч.В. Борьба большевиков во главе с В.И.Лениным против оппортунистической теории и политики Бунда (1903 - окт. 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Панавас Ч.В.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1972. – 22л.
233594
  Столяренко В.П. Борьба большевиков Волыни за коллективизацию сельского хозяйства : Автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Столяренко В.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
233595
  Сванидзе Д.С. Борьба большевиков Грузии за осуществление ленинских идей союза рабочго класса и крестьянства в 1902-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сванидзе Д. С.; Тбил.Гу. – Тбилиси, 1973. – 28л.
233596
  Чагунава С.П. Борьба большевиков Грузии за созыв Пражской партийной конференции. : Автореф... канд. истор.наук: / Чагунава С.П.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1954. – 22л.
233597
  Квайчадзе Дж.П. Борьба большевиков Грузии против буржуазного национализма меньшевиков и уклонов по национальному вопросу (1917-1924 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : / Квайчадзе Дж.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И,Ленина. – Москва, 1950. – 20 с.
233598
  Крохин А.Н. Борьба большевиков Дона за оживление работы Советов (1924-1926 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крохин А.Н.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. истории ВКП(б). – Москва, 1950. – 27 л.
233599
  Гапшенко И. Борьба большевиков Дрогобыччины за социалистическое переустройство сельского хозяйства в послевоенной сталинской пятилетке : Автореф... канд.ист.наук: / Гапшенко И. – Киев, 1951. – 17 с.
233600
  Мишенев М.А. Борьба большевиков европейского Севера России за массовые организации трудящихся в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Мишенев М.А.; Петрозавод. гос. ун-т.. – Петрозаводск, 1971. – 26л.
233601
  Оленин И.Т. Борьба большевиков за аграрную программу в годы первой русской революции / И.Т. Оленин. – Москва, 1963. – 88с.
233602
  Климачев В.И. Борьба большевиков за армию в революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Климачев В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 16л.
233603
  Баталов А.Н. Борьба большевиков за армию в Сибири, 1916 - февр. 1918 / Баталов А.Н. ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1978. – 285 с.
233604
   Борьба большевиков за армию в трёх революциях. – Москва : Политиздат, 1969. – 271 с. – Библиогр. : с. 263-270
233605
  Козырев И.А. Борьба большевиков за армию и флот в период первой русской революции : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Козырев И.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
233606
  Козырев И.А. Борьба большевиков за армию и флот в период революции 1905-1907 рр / И.А. Козырев. – М, 1955. – 180с.
233607
  Демидов В.А. Борьба большевиков за бездейшее крестьянство в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Демидов В. А.; Лен. гос. пед. ин-т, Каф. ист. КПСС. – Л., 1960. – 16л.
233608
   Борьба большевиков за власть Советов в Крыму : [сб. ст.]. – Симферополь : Крымиздат, 1957. – 296 с., [17] л. ил. : ил., карт.
233609
  Чикобава Н.А. Борьба большевиков за гегемонию пролетариата в период первой русской революции. : Автореф... канд. истор.наук: / Чикобава Н.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1956. – 20л.
233610
  Филимонова М.Н. Борьба большевиков за гегемонию пролетариата в период подъема первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Филимонова М.Н.; ЛГУ Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1955. – 16л.
233611
  Полунина Ф.Ф. Борьба большевиков за гегемонию пролитариата в период первой русской революции : Дис... канд.ист.наук: / Полунина Ф.Ф.; КГУ. – К, 1954. – 264л.
233612
  Коников Е.В. Борьба большевиков за демократический мир среди солдат действующей армии, март 1917 г. - март 1918 г. / Е.В. Коников. – Саратов, 1981. – 198с.
233613
  Баранова Анна Николаевна Борьба большевиков за демократическое студенчество в период реакции /1907-1910 гг/ : Автореф... канд ист.наук: 07.00.01 / Баранова Анна Николаевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 28л.
233614
  Медведева Надежда Федоровна Борьба большевиков за демократическую интеллигенцию в годы реакции (1907-1910) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Медведева Надежда Федоровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 27л.
233615
  Макаева А.Т. Борьба большевиков за единство партии в годы столыпинской реакции (1908 г.-- январь 1912 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Макаева А. Т.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1955. – 16л.
233616
  Булгакова Н.С. Борьба большевиков за единство партии на буржуазно-демократическом этапе революции в России (1903 - феввраль 1917 г.) / Н.С. Булгакова. – Москва : Высшая школа, 1981. – 177 с.
233617
  Якупов Н.М. Борьба большевиков за завоевание солдатских масс Одесского военного округа в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Якупов Н.М. ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1965. – 32 с.
233618
  Зорин Д.Д. Борьба большевиков за изоляцию либеральной буржуазии в период нарастания революции 1905-1907 гг. (Янв.-дек. 1905 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зорин Д.Д.; Ленинград. гос. ордена Ленина ун-тет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 18 с.
233619
  Даллакян Г.М. Борьба большевиков за интернациональное сплочение трудящихся Закавказья (1914-1917 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Даллакян Г.М.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 72л.
233620
  Ильина Л.А. Борьба большевиков за коллективизацию сельского хозяйства Татарии в годы первой сталинской пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Ильина Л.А.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Ленингр. гос. ордена Ленина ун-те им. А.А.Ж. – Ленинград, 1952. – 16 с.
233621
  Шутов И.Д. Борьба большевиков за крестьянские массы Рязанской, Тамбовской и Тульской губерний в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (март - окт. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 001 / Шутов И.Д.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 24л.
233622
  Гайсинский М. Борьба большевиков за крестьянство в 1917 г. Всероссийские съезды Советов крестьянских депутатов / М. Гайсинский. – Москва, 1933. – 296с.
233623
  Бочарникова С.Т. Борьба большевиков за крестьянство в период второй Государственной думы : Автореф... канд. ист.наук: / Бочарникова С.Т.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М. – Москва, 1953. – 16 с.
233624
  Цымбалюк Д.Н. Борьба большевиков за крестьянство в период столпынской реакции и нового подъема рабочего движения перед первой империалистической войной (июнь 1907 - авг. 1914 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Цымбалюк Д.Н.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 277л.
233625
  Цымбалюк Д.Н. Борьба большевиков за крестьянство в период столыпинской реакции и нового подъема рабочего движения перед первой империалиситческой войны (июнь 1907 -- июль 1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цымбалюк Д. Н.; ИПКП маркс. лен. КГУ. – Киев, 1953. – 20л.
233626
  Петрашева П.П. Борьба большевиков за ленинскую аграрную программу в революции 1905-1907 гг. : Автореф... кандид. историч.наук: / Петрашева П.П.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. Институт повышения квалификации препод.мар. – Ленинград, 1950. – 18 с.
233627
  Сабадырев И.Л. Борьба большевиков за ленинскую аграрную программу на юге Украины и в Молдавии : (1903 - февраль 1917 г.) / И.Л. Сабадырев ; Ин-т истории партии при ЦК КП Молдавии - филиал ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1972. – 395 с.
233628
  Огарышева С.Е. Борьба большевиков за массы в период измбирательной кампании в третью Государственную думу : Автореф... канд. итс.наук: / Огарышева С. Е.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 15л.
233629
  Майковская Г Борьба большевиков за массы в Петрограде в период подготовки Великой Октябрьской Социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Майковская Г К.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 20 с.
233630
  Красноярский М.П. Борьба большевиков за массы рабочих железнодорожного транспорта в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Красноярский М.П.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1987. – 16л.
233631
  Неелов М.М. Борьба большевиков за мир / М.М. Неелов. – Омск, 1958. – 84с.
233632
  Ацаркин А.Н. Борьба большевиков за осуществелние ленинской программы по вопросам войны, мира и революции / А.Н. Ацаркин, А.Т. Барулина. – Москва : Высшая школа, 1963. – 92 с.
233633
  Аксенов Д.Е. Борьба большевиков за осуществление всеобщего обучения в советской Молдавии : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Аксенов Д.Е. ; Академия педагогических наук РСФСР. Институт теории и истории педагогики. – Кишинев, 1949. – 16 с.
233634
  Кучеренко С.Д. Борьба большевиков за осуществление ленинских тактических лозунгов по вопросам войны, мира и революции в годы первой мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кучеренко С.Д.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – 23л.
233635
  Буланцев А.В. Борьба большевиков за осуществление ленинской идеи мирного развития социалистической революции в России в 1917 году. / А.В. Буланцев. – Москва, 1961. – 74с.
233636
  Занин Виктор Алексеевич Борьба большевиков за осуществление ленинской идеи революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства и перерастание революции демократической в социалистическую : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Занин Виктор Алексеевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1977. – 32л.
233637
  Нагайник В.А. Борьба большевиков за осуществление ленинской тактики "левого блока" в период подъема первой революции в России. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Нагайник В.А.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1980. – 24л.
233638
  Фещенко Василий Трофимович Борьба большевиков за осуществление ленинской тактики в годы нового революционного подъема в России : Дис... канд. ист.наук: / Фещенко Василий Трофимович; Уманский гос. пед. ин-т им. П.Г.Тычины. – Умань, 1979. – 217л.
233639
  Фещенко В.Т. Борьба большевиков за осуществление ленинской тактики в годы нового революционного подъема в России : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Фещенко В.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
233640
  Гусев В.И. Борьба большевиков за осуществление ленинской тактики на выборах во Всероссийское и Всеукраинское Учредительное собрание. : Автореф... Канд.ист.наук: 001 / Гусев В.И.; КГУ. – К, 1972. – 25л.
233641
  Масликова Тамара Николаевна Борьба большевиков за осуществление тактики левого блока в период подъема революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Масликова Тамара Николаевна; Моск. гос. пед. институт. – М., 1972. – 25л.
233642
  Семенов М.Г. Борьба большевиков за партию нового типа между 2 и 3 съездами РСДРП. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенов М.Г.; Ленингр.гос.ордена ленина ун-т. – Ленинград, 1951. – 22 с.
233643
  Дятлова Н.Д. Борьба большевиков за партию нового типа между 4 и 5 съездами РСДРП : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Дятлова Н.Д. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей макрсизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
233644
  Елуфимова Н.А. Борьба большевиков за победу и упрочение советской власти в Рязанской губернии (март 1917-1918 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Елуфимова Н.А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 24 с.
233645
  Яненко И.Е. Борьба большевиков за победу и упрочение Советской власти на Брянщине (март 1917 - июль 1918 гг.) / И.Е. Яненко. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1977. – 208 с.
233646
  Лайпанов К.Т. Борьба большевиков за победу советской власти в Карачае и Черкесии (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лайпанов К.Т.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
233647
  Зайцев Я.В. Борьба большевиков за преодоление полуменьшевистских ошибок германских левых социал-демократов по вопросу о партии в довоеннный период (1903-1914 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Зайцев Я.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра всеобщей истории. – Москва, 1954. – 16л.
233648
  Могучев В.А. Борьба большевиков за претворение в жизнь ленинского учения в руководящей роли марксистской партии в демократической революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Могучев В.А.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1962. – 21л.
233649
  Серов И.Д. Борьба большевиков за проведение в жизнь решений Пражской партийной конференции (1912 - июль 1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Серов И.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 16л.
233650
  Скрипов Б.А. Борьба большевиков за рабоче-крестьянскую молодежь в 1917-1918 гг и образование комсомола : автореф. дис. ... канд. истор. наук / Скрипов Б.А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 24 с.
233651
  Максимова Л.В. Борьба большевиков за рабочие массы в годы первой мировой войны (авгуть 1914 -- февраль 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Максимова Л. В.; МВССО РСФСР,Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1975. – 22л.
233652
  Горовский Ф.Я. Борьба большевиков за разрешение национального вопроса в годы нового революционного подъема : Дис... канд. ист.наук: / Горовский Ф.Я.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра марксизма-ленинизма. – К., 1950. – 262л. – Бібліогр.:л.I-XV
233653
  Горовский Ф.Я. Борьба большевиков за разрешение национального вопроса в годы нового революционного подъема (На материалах деятельность большевиков в 4 Государственной думе) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Горовский Ф.Я. ; КГУ, Каф. маркс. лен. – Киев, 1950. – 18 с.
233654
  Розенфельд Ю.Н. Борьба большевиков за революционизирование солдатских масс в тыловых гарнизонах ан Украине в перид подготовки социалистической революции (март -- октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Розенфельд Ю. Н.; МВССО УССР, ХГУ, Каф. ист. КПСС. – Х., 1963. – 19л.
233655
  Селин М.А. Борьба большевиков за революционную аграрную программу накануне и в период первой буржуазно-демократической революции в России. : Автореф... канд.ист.наук: / Селин М.А.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1956. – 19л.
233656
  Шустов Д.Т. Борьба большевиков за решение национального вопроса в первый период диктатуры пролетариата (1917 г. ноябрь - август 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шустов Д.Т.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Ленинград, 1950. – 20 с.
233657
  Тропин В.И. Борьба большевиков за руководство крестьянским движением в 1905 г. / В.И. Тропин. – Москва, 1970. – 180с.
233658
  Семенов П.С. Борьба большевиков за Советы в уездах Петроградской губернии в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд.ист.наук: / Семенов П.С.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1950. – 22л.
233659
  Семкина Н.И. Борьба большевиков за соединение пролетарских профсоюзов и руководство ими в период первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семкина Н.И.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1962. – 17л.
233660
   Борьба большевиков за создание коммунистического Интернационала : Материалы и документы 1914-1919 гг. – Москва : Партиздат, 1934. – XI, 246 с.
233661
  Хакимов М.Х. Борьба большевиков за создание национальной советской государственности в Туркестане / М.Х. Хакимов, Я.М. Серый. – Ташкент, 1964. – 131с.
233662
  Соколовская Галина Николаевна Борьба большевиков за создание революционно-демократического фронта в период империалистической войны и проведения Февральской буржуазно-демократической революции (На материалах Украины) : Автореф... канд. историческихнаук: 07.00.01 / Соколовская Галина Николаевна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 16л.
233663
  Забалуев В. Борьба большевиков за создание социалистической промышленности в Туркмении в годы восстановления и реконструкции народного хозяйства : Автореф... канд. ист.наук: / Забалуев В. – Киев, 1952. – 22 с.
233664
  Левин Ф.Н. Борьба большевиков за солдатские массы Петроградского гарнизона в 1917 году в период двоевластия : Автореф... канд. ист.наук: / Левин Ф. Н.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 46 с.
233665
  Зуев А.И. Борьба большевиков за солдатские массы Северного фронта в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (апрель - ноябрь 1917 года). : Автореф... канд. истор.наук: / Зуев А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Л., 1954. – 17л.
233666
  Павлюченко Ф.К. Борьба большевиков за солдатские массы Юго-Западного фронта в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март-дек. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Павлюченко Ф.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1957. – 16л.
233667
  Мещеряков Б.М. Борьба большевиков за сохранение и укрепление партии в период реакции 1907 - 1910 годов : Автореф... Канд.ист.наук: / Мещеряков Б.М.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – Москва, 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.25
233668
  Князева Г.В. Борьба большевиков за сочетание нелегальной и легальной партийной работы в годы реакции (1907-1910 гг. / Г.В. Князева. – Л., 1964. – 192с.
233669
  Князева Г.В. Борьба большевиков за сочетание нелегальной и легальной партийной работы в годы реакции (1907-1910 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: / Князева Г.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 32л.
233670
  Саркисян Б.О. Борьба большевиков за союз рабочго класса и крестьянства в годы перовой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Саркисян Б. О.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1970. – 32л.
233671
  Попик И.Н. Борьба большевиков за союз рабочего класса и крестьянства в годы первой русской революции. (На матер. Украины) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Попик И.Н. ; МВ и ССО УССР , Ин-т повыш. квалиф. препод. обществ. наук при КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 21 с.
233672
  Кунцевич Ф.П. Борьба большевиков за союз рабочего класса и крестьянства в первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Кунцевич Ф.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1954. – 16л.
233673
  Горичев И.С. Борьба большевиков за союз рабочего класса и крстьянства в период первой русской революции (1905-1907 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Горичев И. С.; ЛГУ, ИПКП маркс. лен. – Л., 1955. – 17л.
233674
  Хвостов Н.А. Борьба большевиков за трудовое казачество на востоке страны, 1917-1930 гг. / Н.А. Хвостов. – Красноярск, 1991. – 236с.
233675
  Томшич Т.С. Борьба большевиков за трудящееся крестьянство Удмуртии в период подготовки и проведения социалистической революции и упрочения Советской власти (март 1917 г. - март 1919 г.). : Автореф... канд. ист.наук: / Томшич Т.С.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 19л.
233676
  Синельщикова А.Е. Борьба большевиков за укрепление связей с рабочим классом в годы столыпинской реакции (1908-1912 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Синельщикова А.Е.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 14л.
233677
   Борьба большевиков за упрочнение Советской власти, восстановление и развитие народного хозяйства Крыма : [сб. ст.]. – Симферополь : Крымиздат, 1958. – 315 с., [5] л. ил. и карт. : ил.
233678
  Глебов Л.Д. Борьба большевиков за установлекние и упрочнение советской власти в Курской губернии (Март 1917 г. - декабрь 1918 г.) / Л.Д. Глебов. – Курск, 1952. – 176с.
233679
  Глебов Л.Д. Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Глебов Л.Д.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1950. – 30 л.
233680
   Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти в Петроградской губернии (1917-1918 г.) : очерки и документы. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 463 с. : 1 л. ил. – Библиогр.: с. 446-452
233681
  Беликова Л.И. Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти в Приморье. (1917-1918 гг.) / Беликова Л.И. – Владивосток : Приморское кн. изд-во, 1957. – 152 с. – Библиогр.: с. 151 (14 назв.)
233682
  Гнутов М.А. Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии (апрель 1917 г. - июнь 1918 г.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Гнутов М.А.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 1 с.
233683
  Губарева В.М. Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти на Северо-Западе России / В.М. Губарева. – Л, 1982. – 134с.
233684
  Губарева Варвара Михайловна Борьба большевиков за установление и упрочнение Советской власти на Северо-Западе России : Автореф... д-ра ист.наук: / Губарева Варвара Михайловна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 64л.
233685
  Близнякова А.В. Борьба большевиков за установление Советской власти в приамурском крае. : Автореф... Канд.ист.наук: / Близнякова А.В.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Ленингр.гос.ордена Ленина ун-те. – Ленинград, 1951. – 20 с.
233686
  Попов А.С. Борьба большевиков за утверждение пролетарского интернационализма в организационном строении партии в годы нового революционного подъема. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Попов А.С.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
233687
  Кныш Г.Н. Борьба большевиков за учащуюся молодежь накануне и в годы первой русской революции (1903-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кныш Г.Н.; Днепроп. гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1977. – 22л.
233688
  Яровенко Екатерина Петровна Борьба большевиков за учащуюся молодежь Сибири накануне и в ходе первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Яровенко Екатерина Петровна; МГУ. Специализированный ученый совет по истории КПСС. – М., 1973. – 24л.
233689
  Даллакян Г.М. Борьба большевиков Закавказья за интеранациональое сплочение трудящихся в период первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Даллакян Г.М.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16л.
233690
  Григорян Эдгар Завенович Борьба большевиков Закавказья за ленинскую думскую тактику в революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Григорян Эдгар Завенович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1977. – 27л.
233691
  Петросян Л.М. Борьба большевиков Закавказья за союз рабочего класса и крестьянства в годы первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Петросян Л.М.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1969. – 23л.
233692
  Варданян А.Г. Борьба большевиков Закавказья против "Армянской социал-демакратической рабочей организации" (спецификов) 1903-1921 гг. : Автореф... д-ра ист.наук: / Варданян А.Г.; Ереван. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1955. – 47л.
233693
  Волкова Г.К. Борьба большевиков Западной Сибири за рабочий контроль и социалистические преобразования промышленности, транспорта и банков (март 1917 г. - июнь 1918 г.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Волкова Г.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 20л.
233694
  Суверов В.М. Борьба большевиков Западной Сибири за укрепление союза рабочего класса с беднейшим крестьянством в первый период советской власти (окт. 1917 - июнь 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Суверов В.М.; Новосибир. гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 20л.
233695
  Солодянкин А.Г. Борьба большевиков Иркутска против интервентов и белогвардейцев в годы гражданской войны в СССР. : Автореф... канд. ист.наук: / Солодянкин А.Г.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – Москва, 1953. – 15 с.
233696
  Николаев В.Н. Борьба большевиков Казанской губерни за единство действий пролетариата и революционно-демократических сил в первой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Николаев В. Н.; Казан.ГУ,. – Казань, 1972. – 24л.
233697
  Талов Л.Н. Борьба большевиков Костромской губернии за организацию комитетов бедноты и дальнейшее развертывание социалистической революции в деревне : Автореф... кандид. ист.наук: / Талов Л.Н.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Кафедра марксизма-ленинизма. – Москва, 1952. – 16 с.
233698
  Протасов П.П. Борьба большевиков Красноярска за установление и упрочение Советской власти в Енисейской губернии (1917 - май 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Протасов П.П.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 20 с.
233699
  Зюзин А.С. Борьба большевиков Кубани за организационно-хозяйственное укрепление колхозов (1933-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зюзин А.С.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1951. – 24л.
233700
  Суриков Б.П. Борьба большевиков Латвии за армию в период революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Суриков Б.П.; Латв. гос. ун-т МВО СССР. – Рига, 1955. – 20л.
233701
  Шмидре Д.П. Борьба большевиков Латвии против немецких оккупантов и американо-английских империалистов в 1918 году. : Автореф... канд. ист.наук: / Шмидре Д.П.; Латв. гос. ун-т. Каф. маркс.-лен. – Рига, 1953. – 15 с.
233702
  Рутман И.К. Борьба большевиков Латвии с ликвидаторством в годы нового революционного подъема. (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рутман И.К.; Латв. гос. ун-т. Каф. маркс.-лен. – Рига, 1953. – 15л.
233703
  Майорова А.Я. Борьба большевиков Ленинграда за культурно-технический подъем рабочих в период первой Сталинской пятилетки (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Майорова А. Я.; ЛГУ. – Ленинград, 1951. – 19 с.
233704
  Кутовой С.П. Борьба большевиков Молдавии за восстановление и развитие местной промышленности (1944-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кутовой С.П.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 20 с.
233705
  Кутовой Борьба большевиков Молдавии за восстановление и развитие местной промышленности (авгут 1944-1950 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Кутовой С. П; МВ ССОР, ИПКП маркс.-лен. при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1951. – 249л. – Бібліогр.:л.I-XVI
233706
  Гуськов Н.Ф. Борьба большевиков на Украине в 1905 году за реализацию аграрной программы РСДРП. : Дис... канд. ист.наук: / Гуськов Н.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Ин-т повышения квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма. – К., 1952. – 317л.
233707
  Кольченко В.В. Борьба большевиков на Украине за выполнение решений Пражской партийной конференции в 1912 году : Дис... канд.ист.наук: / Кольченко В.В.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 249л. – Бібліогр.:л.1-Х
233708
  Малышева Н.С. Борьба большевиков о главе с В.И.Лениным за идейное и организационное единство РСДРП (1910 - январь 1912 года) : Автореф... кадн. ист.наук: / Малышева Н.С.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 18л.
233709
  Хайруллин Н.Б. Борьба большевиков Омска за подготовку социалистической революции и установление Советской власти в области. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хайруллин Н.Б.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1965. – 15 с.
233710
  Бабаева Н.П. Борьба большевиков Петербурга против меньшевиков , эсеров и анархистов в период первой русской революции 1905-1907 гг : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Бабаева Н.П.; ЛГУ им А.А.Жданова. – Л, 1968. – 21л.
233711
  Кривов И.З. Борьба большевиков Петрограда за осуществление ленинской теории и тактики по вопросам войны, мира и революции. : Автореф... канд. ист.наук: / Кривов И.З.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 16л.
233712
  Бегичев Н.Н. Борьба большевиков под руководством В.И. Ленина и И.В. Сталина за завоевание массовых легальных рабочих организаций в годы нового революционного подъема (1912 - 1914 гг.) : автореф. дис. ... канд. истор. наук / Бегичев Н.Н. – Москва, 1953. – 16 с.
233713
  Зубарев С.П. Борьба большевиков Прикамья за республику Советов против буржуазного парламентаризма (март 1917- ноябрь 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Зубарев С.П.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 24л.
233714
  Андреенко Е.Я. Борьба большевиков промышленных губерний Центральной России за превращение Советов из органов вооруженного восстания в органы государственной власти. (Сентябрь 1917 г. - март 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Андреенко Е.Я.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1971. – 28л.
233715
  Оганесян Н.О. Борьба большевиков против армянского буржуазного национализма в 1907-1914 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Оганесян Н. О.; МВО СССР, Ер.ГУ. – Ереван, 1958. – 20л.
233716
  Анохин П.И. Борьба большевиков против буржуазного либерализма в период первой русской революции (1905-1907 гг.). : Дис. канд. ист. наук: / П.И. Анохин ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – XII, 323 с., XIII л. – Библиогр.: л. I-XIII
233717
  Кувшинов В.А. Борьба большевиков против буржуазных партий в период о Февраля к Октябрю / В.А. Кувшинов, Е.В. Козаченко. – Москва, 1990. – 133с.
233718
  Борисов С.П. Борьба большевиков против военно-промышленных комитетов (1915-1916 г.) / С.П. Борисов. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 88 с.
233719
  Благодаров Н.Н. Борьба большевиков против кадетов в период первой и второй Государственных дум : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Благодаров Н.Н. ; М-во высш. образования СССР. – Киев, 1954. – 19 с.
233720
  Благодаров Н.Н. Борьба большевиков против кадетов в период первой и второй Государственных дум (1906-1907 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Н.Н. Благодаров ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г. Шевченко, Кафедра марксизма-ленинизма. – Киев : [б. и.], 1955. – XV, 259, XVI л. – Библиогр.: л. I-XVI
233721
  Поляков Н.Я. Борьба большевиков против ликвидаторов и отзовистов в годы столыпинской реакции за партию нового типа (1907-1912 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Поляков Н.Я.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 24 с.
233722
  Жуков А.Ф. Борьба большевиков против мелкобуржуазной идеологии эсеров-максималистов : Автореф... канд. ист.наук: / Жуков А. Ф.; ЛГУ. – Л., 1970. – 15л.
233723
  Ветров Р.И. Борьба большевиков против мелкобуржуазных партий в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ветров Р.И.; Киев. гос. ун-т. – К., 1985. – 49л.
233724
  Панавас Ч.В. Борьба большевиков против оппортунистической теории и политики Бунда. / Ч.В. Панавас. – Москва, 1972. – 119с.
233725
  Мирошниченко В.Г. Борьба большевиков против попыток контрреволюции организовать "вторую корниловщину" (сентябрь - октябрь 1917 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Мирошниченко В.Г. ; Одес. гос. ун-т , Кафедра истории КПСС. – Одесса, 1968. – 32 с.
233726
  Соболева П.И. Борьба большевиков против правых эсеров и меньшевиков в период упрочнения Советской власти / П.И. Соболева. – М, 1961. – 94с.
233727
  Арапов Анатолий Сергеевич Борьба большевиков против эсеро-ментшевистской пропаганды и агитации (октябрь 1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 00.01. / Арапов Анатолий Сергеевич; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1972. – 27л.
233728
  Жуков А.Ф. Борьба большевиков против эсеровского максимализма (1906-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00. 01 / Жуков А. Ф.; ЛГУ. – Л., 1980. – 31л.
233729
  Ракин В.А. Борьба большевиков респубики Коми за коллективзацию сельского хозяйства. : Автореф... канд.ист.наук: / Ракин В.А.; М-во провещения РСФСР.Моск.област.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 14 с.
233730
  Печеных Н.И. Борьба большевиков с сибирским областничеством в период подготовки и провденеия Октябрьской социалистиеской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Печеных Н.И.; ЛГУ. Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1955. – 16л.
233731
  Печеных Н.И. Борьба большевиков с сибирским областничеством в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Печеных Н.И.; ЛГУ. Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 14 с.
233732
  Шалагин К.Д. Борьба большевиков с троцкизмом / К.Д. Шалагин. – М, 1965. – 119с.
233733
  Шалагин К.Д. Борьба большевиков с троцкизмом / К.Д. Шалагин. – М, 1965. – 119с.
233734
  Валисевич И.С. Борьба большевиков Сибири за крестьянство в годы иностранной военной интревенции и гражданской войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Валисевич И.С.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1958. – 22л.
233735
  Резниченко А.Н. Борьба большевиков Сибири против меньшевиков и эсеров в 1917-1918 годы : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Резниченко А.Н. ; МГУ , Каф. истории КПСС гуманитарных наук. – Москва, 1959. – 16 с.
233736
  Пилипенко И.А. Борьба большевиков Ставрополья за проведение сталинского устава колхозной жизни в четвертой (первой послевоенной) пятилетке (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Пилипенко И.А.; Рост. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Кафедра марксизма-ленинизма. – Ростов -на-Дону, 1952. – 23 с.
233737
  Каратеева М.С. Борьба большевиков Сталинской области за уголь в период третьей пятилетке (1938-1941 гг.) : Автореф... канд.ист.наук: / Каратеева М.С. – Киев, 1950. – 21 с.
233738
  Маленко Е.Е. Борьба большевиков Сумщины за установление и упрочение Советской власти (март 1917 г. - март 1918 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Маленко Е.Е. ; Харьк. гос. ун-т , Каф. истории КПСС. – Харьков, 1965. – 28 с.
233739
  Чеснокова О.Н. Борьба большевиков Татарии за индустриализацию республики в годы первой сталинской пятилетки. : Автореф... канд. истор.наук: / Чеснокова О.Н.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 16 с.
233740
  Куглеев И.П. Борьба большевиков Узбекистана против буржуазных националистов -- организаторов басмачества. : Автореф... Канд.ист.наук: / Куглеев И.П.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Ленинградском гос.ун-т. – Ленинград, 1950. – 20 с.
233741
  Мельник Ф.А. Борьба большевиков Украины за выполнение решений 15 съезда ВКП(б) по колхозному строительству. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельник Ф.А.; МВО СССР.Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 16 с.
233742
  Мельник Ф.А. Борьба большевиков Украины за выполнение решений ХУ съезда ВКП/б/ по колхозному строительству (декабрь 1927 г. - ноябрь 1929 г.) : Дис... канд.ист.наук: / Мельник Ф.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1952. – 286л.
233743
  Илюшина Л.И. Борьба большевиков Украины за демократические слои в период революции 1905-1907 годов. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Илюшина Л.И.; Одес. гос. ун-тет. – Одесса, 1978. – 22л.
233744
  Замкововой П.В. Борьба большевиков Украины за осуществление ленинского лозунга о рабочем контроле над производством в период перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую (март-окт 1 : Автореф... канд. ист.наук: / Замкововой П.В.; Ин-т истории партии ЦК КП Украины - Филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Киев, 1964. – 24л.
233745
  Гусев В.И. Борьба большевиков Украины за осуществление ленинской тактики на выборах во Всероссийское и Всеукраинское Учредительные собрания (март 1917 -- январь 1918 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Гусев В.И.; КГУ. Кафедра ист. КПСС гуманит. фак-тов. – К., 1972. – 274л. – Бібліогр.:л.І-ХХІІІ
233746
  Сердюк А.В. Борьба большевиков Украины за осуществление ленинской экономической программы социалистической революции (март-дек. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сердюк А.В.; ВПШ при ЦК КПУ. – К., 1986. – 23л.
233747
  Якунин В.К. Борьба большевиков Украины за победу Великого Октября, против внешней и внутренней контрреволюции / В.К. Якунин. – Днепропетровск, 1985. – 88с.
233748
  Полохало Владимир Иванович Борьба большевиков Украины за привлечение средних слоев городского населения на сторону рабочего класса : Дис... канд.ист.наук: / Полохало Владимир Иванович; КГУ. – К, 1977. – 174л.
233749
  Полохало Владимир Иванович Борьба большевиков Украины за привлечение средних слоев городского населения на сторону рабочего класса в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революц. (1917-янв.1918г : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Полохало Владимир Иванович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1977. – 25 с.
233750
  Дудукалов С.Н. Борьба большевиков Украины за привлечение трудящихся женщин к защите завоеваний великой октябрьской социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Дудукалов С.Н.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
233751
  Дудукалов Сергей Николаевич Борьба большевиков Украины за привлечение трудящихся женщин к защите завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции (1918-1920 гг.) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Дудукалов Сергей Николаевич; КГУ. – Киев, 1987. – 225л. – Бібліогр.:л.196-225
233752
  Кормич Анатолий Иванович Борьба большевиков Украины за создание их в органы вооруженного восстания в период первой революции в России : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кормич Анатолий Иванович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1979. – л.
233753
  Ремезовский И.Д. Борьба большевиков Украины за укрепление военно-политического союза УССР с РСФСР в годы гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф...канд.ист.наук: / Ремезовский И.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 17 с.
233754
  Буравченкова С.Б. Борьба большевиков Украины против идеологии и политики украинских социал-демократов (март 1917 -- январь 1920 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Буравченкова С. Б.; КГУ. – К., 1981. – 233л. – Бібліогр.:л.195-233
233755
  Буравченкова С.Б. Борьба большевиков Украины против идеологии и политики УСРП (март 1917-январть 1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Буравченкова С. Б.; КГУ. – К., 1981. – 24л.
233756
  Ветров Р.И. Борьба большевиков Украины против мелкобуржуазных партий в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 г. -- январь 1918 г.) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.01 / Ветров Р. И.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1985. – 436л. – Бібліогр.:л.372-436
233757
  Ветров Р.И. Борьба большевиков Украины против мелкобуржуазных партий в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции /март 1917-1918 гг./. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.01. / Ветров Р.И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 49 с.
233758
  Резников Анатолий Викторович Борьба большевиков Украины против меньшевиков за пролетарские массы в год первой мировой войны : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Резников Анатолий Викторович; КГУ. – Киев, 1988. – 225л. – Бібліогр.:л.160-206
233759
  Резников Анатолий Викторович Борьба большевиков Украины против меньшевиков за пролетарские массы в годы первой мировой войны (1914 - февраль 1917 гг.) : Автореф... канд. историческихнаук: 07.00.01 / Резников Анатолий Викторович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
233760
  Коваль В.С. Борьба большевиков Украины против соглашательских партий в социалиситической революции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Коваль В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 26 с.
233761
  Коваль Василий стефанович Борьба большевиков Украины против соглашательских партий в социалистический революции (март- декабрь 1917г). На материалах Донбасса : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Коваль Василий стефанович; Вор .гос. пед. ин-т им Шевченко. – Ворошиловград, 1982. – 207л. – Бібліогр.:л.182-207
233762
  Коваль С В. Борьба большевиков Украины против соглашательских партий в социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Коваль В.С. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 26 с.
233763
  Чулкина М.А. Борьба большевиков Урала за вовлечение демократической интеллигенции и учащейся молодежи в революционное движение в годы первой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чулкина М.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 29л.
233764
  Анисимова В.Ф. Борьба большевиков Урала за коллективизацию сельского хозяйства в годы первой Сталинской пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Анисимова В.Ф. ; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. Институт повышения квалификации преподавателей мар. – Ленинград, 1950. – 16 с.
233765
  Катаев Л.В. Борьба большевиков Урала за крестьянство в марте 1917г. - июне 1918г. : Автореф... канд.ист.наук: 750 / Катаев Л. В.; Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького. – Свердловск, 1970. – 22л.
233766
   Борьба большевиков Урала за массы в 1905-1917 годах : [сб. ст.]. – Челябинск : ЧГПИ, 1986. – 129, [1] с.
233767
  Плеханов М.Е. Борьба большевиков Урала за организацию социалистического соревнования на новостройках в годы первой сталинской пятилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Плеханов М.Е. – Свердловск, 1952. – 16 с.
233768
  Жуков В.М. Борьба большевиков Урала за развитие социалистической революции и упрочение Советской власти в деревне (1917-1918 гг.) (По метр. б. Перм. губ.) : Автореф... канд. ист.наук: / Жуков В. М.; Урал.ГУ. – Свердовск, 1964. – 21л.
233769
  Попов Н.Н. Борьба большевиков Урала за солдатские массы в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. (март 1917 - февр. 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Попов Н.Н.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 22л.
233770
  Цапко М.И. Борьба большевиков Харьковщины за коллективизацию сельского хозяйства (1928-1932 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Цапко М.И.; Ин-тут повышения квалиф. перпод. марксизма-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 305л.
233771
  Касьян С.Т. Борьба большевиков Черкасского района, Киевской области за выполнение плана и дальнейшего развития сельского хозяйства в четвертой (первой послевоенной) сталинской пятилетке : Автореф... канд.ист.наук: / Касьян С. Т.; МВО СССР. -Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Киевск. гос. ун-т им. Т. Г. Шев. – Киев, 1952. – 18л.
233772
  Касьян С.Т. Борьба большевиков Черкасского района, Киевской области за выполнение плана и дальнейшего развития сельсого хозяйства в четвертой (первой послевоенной) сталинской пятилетке : Автореф... канд.ист.наук: / Касьян С. Т.; МВО СССР. -Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Киевск. гос. ун-т им. Т. Г. Шев. – К., 1952. – 18л.
233773
  Касьян С.Т. Борьба большевиков Черкасского района, Киевской области за выполнение плана и дальнейшего развития сельсого хозяйства в четвертой (первой послевоенной) сталинской пятилетке : Автореф... канд.ист.наук: / Касьян С. Т.; МВО СССР. -Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Киевск. гос. ун-т им. Т. Г. Шев. – К., 1952. – 18л.
233774
  Куц М. Борьба большевиков Черниговщины за коллективизацию сельского хозяйства (1928-1935 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Куц М.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. ист. ВКП(б). – Киев, 1951. – 20 с.
233775
  Красико Н. Борьба большевиков Черниговщины за развитие советской социалистической культуры в годы послевоенной сталинской пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Красико Н.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. ист. ВКП(б). – К., 1952. – 20л.
233776
  Сусоров В.Д. Борьба большевиков юга Украины за союз рабочего класса и крестьянства накануне и в период первой русской революции. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сусоров В.Д.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1979. – 24л.
233777
  Богульский А.А. Борьба большевиков юга Украины за фабзавкомы и профсоюзы в период подготовки проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Богульский А. А. ; Харьк. ГУ, Каф. истории КПСС. – Харьков, 1969. – 21 с.
233778
  Лисовский Н.К. Борьба большевиков Южного Урала за упрочение Советской власти. (Октябрь 1917 - май 1918) : Автореф... канд. ист.наук: / Лисовский Н.К.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М. – Москва, 1953. – 15 с.
233779
  Алемасова А.В. Борьба большевиков Ярославской области за социалистическую индустриализацию (1926-1932гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Алемасова А. В.; Моск. гос. пед. ин-т им. Потемкина, каф. марск.-лен. – Москва, 1950. – 19 с.
233780
  Барашенков В.М. Борьба большевисткой партии за создание новой, советской интилигенции в годы первой Сталинской пятилетки /1928-1932 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Барашенков В.М.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1950. – 18 с.
233781
  Михневич А.П. Борьба большевистских газет "Пролетарий" за марксистскую партию нового типа 14 (27)/V по 12 (25)/XI 1905 г., 21 (3)/ІХ 1906 г. по 28/ХІ(11/ХІІ) 1909 г. : Автореф... наук: / Михневич А.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 12 с.
233782
  Михневич А.П. Борьба большевистских газет "Пролетарий" за марксистскую партию нового типа 14 (27)/V по 12 (25)/XI 1905 г., 21 (3)/ХІ 1906 г. по 28/ХІ(11//ХІІ) 1909 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Михневич А.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 15л.
233783
  Петрик И.И. Борьба большевистских органзиаций Украины за подготовку и осуществление вооруженного восстания в 1905 году : Дис... канд. ист.наук: / Петрик И. И.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1958. – 399л. – Бібліогр.:л.I-XIX
233784
  Липецкий Эдуард Антонович Борьба большевистских организаций Белоруссии с мелкобуржуазными партиями в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 - январь 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Липецкий Эдуард Антонович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1973. – 20л.
233785
  Арацев Владимир Иванович Борьба большевистских организаций Владимирской губернии за завоевание и упрочение Советской власти (март 1917 г. - конец 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Арацев Владимир Иванович; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1961. – 16л.
233786
  Чачуа Ш.Я. Борьба большевистских организаций Грузии за осуществление ленинской аграрной программы (1903-1907 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чачуа Ш.Я.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1960. – 33л.
233787
  Свалидзе Н.Г. Борьба большевистских организаций Грузии за победу Советской Власти в 1917-1921 гг : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Свалидзе Н. Г.;. – Тбилиси, 1978. – 25л.
233788
  Церетели К.Е. Борьба большевистских организаций Закавказья за победу и упрочение советской власти (1917-1925 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Церетели К. Е.; Ин-т ист. пар. при ЦК КП Грузии, Фил. Ин-та маркс. лен. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1966. – 52л.
233789
  Удумян К.Б. Борьба большевистских организаций Закавказья за трудящиеся массы в период подготовки и проведения Великой Октябрськой социалистической революции (март 1917-март 1918 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Удумян К.Б. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1955. – 16 с.
233790
  Сванидзе Н.Г. Борьба большевистских организаций Кутаисского и Лечхмского уездов за Советскую власть (1917-1921 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сванидзе Н. Г.; Ин-т ист. парт. при ЦК КП Груз. филиал ин-та маркс. лен. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1976. – 24л.
233791
  Перекрестов В.Д. Борьба большевистских организаций на Украине против ликвидаторов и отзовистов в годы столыпинской реакции. : Дис... Канд. ист. наук: / Перекрестов В.Д.; КУ ім. Т.Шевченка. – К, 1953. – 236л.
233792
  Щекина О.Н. Борьба большевистских организаций Украины за легальные рабочие организации в период нового революционныого подъема : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Щекина О.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР.Киев. ордена Ленина КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1961. – 20 с.
233793
  Куляпин С.И. Борьба большевистских организаций Урала за создание Красной гвардии (март 1917 г. - июнь 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Куляпин С.И.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 19л.
233794
  Щекина О.Н. Борьба большевистских оргнизаций Украины за легальные рабочие организации в период нового революционного подъема (1910-1914 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Щекина О.Н.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. обществ. наук при КГУ. – Киев, 1961. – 256, 14л.
233795
  Тармисто К.И. Борьба большевистской газеты "Кийр" за массы в Эстонии в годы нового революционного подъема (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тармисто К.И.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ле. – Ленинград, 1953. – 14 с.
233796
  Леванов Б.В. Борьба большевистской партии во главе с В. И.Лениным против политического авантюризма эсеро в годы первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Леванов Б. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1968. – 16л.
233797
  Степанов А.Н. Борьба большевистской партии во главе с В.И.Лениным против эсеров в период нового революционного подъема. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Степанов А.Н.; Акад.обще.наук.при ЦК КПСС. – М, 1970. – 22л.
233798
  Капшуков С.Г. Борьба большевистской партии за армию в период первой мировой войны / Капшуков С.Г. – Москва, 1957. – 164 с.
233799
  Перегудова А.И. Борьба большевистской партии за воспитание социалистического отношения к труду в рабочем классе в годы 1-й пятилетки : Автореф... кандид. историч.наук: / Перегудова А.И.; Моск. ин-т народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1952. – 16 с.
233800
  Михайлова Е.Г. Борьба большевистской партии за восстановление Донбасса в 1921 году. : Автореф... канд. истор.наук: / Михайлова Е.Г.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. маркс.-лен. – Москва, 1950. – 16 с.
233801
  Алексева Л.В. Борьба большевистской партии за выход из империалистической войны в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Алексева Л. В.; ЛГУ, Ин-т пов. квл. преп. марк.-лен. – Ленинград, 1954. – 17л.
233802
  Эльвих А.А. Борьба большевистской партии за дальнейшее развитие тяжелой промышленности в период третьей сталинской пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Эльвих А.А.; Акад.обществ.наук при Цк ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
233803
  Смирнова Г.П. Борьба большевистской партии за дальнейшее укрепление советского государственного аппарата в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства. (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Смирнова Г.П.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
233804
  Юркевич П.Ш. Борьба большевистской партии за дальнейшее укрепление союза рабочего класса и крестьянства в годы революционного подъема (1910-1914 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Юркевич П.Ш.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Ин-т повыш. квалиф. преподавателей обществ. наук. – К., 1962. – 307л. – Бібліогр.:л.295-306
233805
  Павленко Е.Н. Борьба большевистской партии за единство профессионального движения в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (март-окт. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Павленко Е.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1966. – 21л.
233806
  Скрыпник Николай Анисимович Борьба большевистской партии за единство рабоч. класса на буржуазно-демократическом этапе революции в России (1903 - февраль 1917 г. на материале парторганизаций Украины) : Дис... доктора историческихнаук: 07.00.01 / Скрыпник Николай Анисимович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 380л. – Бібліогр.:л.70
233807
  Мотышева А.Т. Борьба большевистской партии за единство рабочего движения в период подготовки и победы Великой Октябрьской социалистической революции (июль-октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мотышева А.Т.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1965. – 16л.
233808
  Лосев А.М. Борьба большевистской партии за единство рабочего класса в период нового революционного подъема. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лосев А.М.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1953. – 16л.
233809
  Скрыпник Н.А. Борьба большевистской партии за единство рабочего класса на буржаузно-демократическом этапе революции в России. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.01 / Скрыпник Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1986. – 50л.
233810
  Скрыпник Н.А. Борьба большевистской партии за единство рабочего класса на буржуазно-демократической этапе революции в России : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.01 / Скрыпник Н.А.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 50 с.
233811
  Карпенко А.И. Борьба большевистской партии за женские пролетарские массв в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Карпенко А. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1951. – 14 л.
233812
  Кац Н.И. Борьба большевистской партии за завоеваниелегальных организаций и укрепление связей с рабочим классом в годы столыпинской реакции (1907-1912 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кац Н.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 16л.
233813
  Чернушенко В.С. Борьба большевистской партии за идейный подъем литературы и искусства в послевоенный период (1946-1950 гг). : Автореф... канд. истор.наук: / Чернушенко В.С.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
233814
  Бурмистрова Т.Ю. Борьба большевистской партии за интернациональное сплочение трудящихся масс России 1917 году / Т.Ю. Бурмистрова. – Л., 1957. – 79с.
233815
  Мужиков И.П. Борьба большевистской партии за коллективизацию сельского хозяйства Киргизии (1929-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мужиков И.П.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 19 с.
233816
  Сычев Ф.И. Борьба большевистской партии за коммунисическое воспитание советского народа в период послевоенной сталинской пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Сычев Ф.И. – Ленинград, 1952. – 16 с.
233817
  Парусова П.П. Борьба большевистской партии за крестьянство в период двоевластия. : Автореф... канд.ист.наук: / Парусова П.П.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 16л.
233818
  Занд Е. Борьба большевистской партии за массы в обстановке двоевластия (27 февраля - 4 июля 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Занд Е.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1958. – 14л.
233819
  Шишкин Игорь Борисович Борьба большевистской партии за массы в период подготовки и проведения февральской буржуазно-демократической революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шишкин Игорь Борисович; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 28л.
233820
  Дахия Я.М. Борьба большевистской партии за мобилизацию масс на выполнение первого пятилетнего плана в области промышленности (по материалам Ленинграда) : Автореф... канд. ист.наук: / Дахия Я.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1951. – 20л.
233821
  Чивадзе Ш.И. Борьба большевистской партии за осуществление принципов пролетарского интернационализма в рабочем движении Закавказья накануне и в период первой русской революции. : Автореф... канд. истор.наук: / Чивадзе Ш.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 18л.
233822
  Янгиров М.Я. Борьба большевистской партии за победу колхозного строя и организационно-хозяйственное укрепление колхозов в 1929-1934 г.г. (на примере Башкирской АССР) : Автореф... кандид. историч.наук: / Янгиров М.Я.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 25 л.
233823
  Почебут Г.А. Борьба большевистской партии за подъем партийного просвещения в период восстановления народного хозяйства страны (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Почебут Г.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 20 с.
233824
  Гинзбург А.С. Борьба большевистской партии за привлечение трудящихся масс угнетенных национальностей России на сторону социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гинзбург А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1955. – 16л.
233825
  Катюшкин Н.Г. Борьба большевистской партии за проведение в жизнь Ленинского декрета о земле (1917-1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Катюшкин Н.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 20л.
233826
  Редакова Е.П. Борьба большевистской партии за проведение декрета о земле (по материалам Петроградской губернии, октябрь 1917 г. - март 1919 г.) : Автореф... кандид. ист.наук: / Редакова Е.П.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 22 с.
233827
  Фурсова Л.И. Борьба большевистской партии за проведение ленинско-сталинской национальной политики в период подготовки Октябрьской социалистической революции (март-октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Фурсова Л.И. – Москва, 1950. – 26 л.
233828
  Огурцов П.И. Борьба большевистской партии за пролетарских интернационализм в годы первой мировой войны (1914 -- март 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Огурцов П. И.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – Москва, 1955. – 15л.
233829
  Юницын Н.М. Борьба большевистской партии за рабочий контроль в промышленности Петрограда в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции (апрель 1917 г. - июль 1918 г.) : Автореф... кандид. ист.наук: / Юницын Н.М.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-лени. – Ленинград, 1952. – 22 с.
233830
  Янчев К.Т. Борьба большевистской партии за развитие советской торговли на Украине : Дис... канд. экономич.наук: / Янчев К.Т.; Мин-во высшего бразования СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. политэкономии. – Киев, 1950. – 295л. – Бібліогр.:л.1-14
233831
  Янчев К.Т. Борьба большевистской партии за развитие советской торговли на Украине : Автореф... кандид.экон.наук: / Янчев К.Т. – Киев, 1951. – 21 с.
233832
  Миркин А.И. Борьба большевистской партии за реорганизацию рабоче-крестьянской инспекции в 1923-1925 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Миркин А.И. ; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1950. – 20 с.
233833
  Коновалов Н.Д. Борьба большевистской партии за решение задач новой экономической политики в первый год ее проведения : Автореф... кандид. историч.наук: / Коновалов Н.Д.; Военная ордена Ленина Академия бронетанковых и механизированных войск Советской Армии им. И.В.Сталина. – Москва, 1952. – 20 с.
233834
  Кикачешвили Г.П. Борьба большевистской партии за решение проблемы промышленных кадров в годы первой Сталинской пятилетки (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кикачешвили Г.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1950. – 18л.
233835
  Кикачейшвили Г.П. Борьба большевистской партии за решение проблемы промышленных кадров в годы первой Сталинской пятилетки (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кикачейшвили Г.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 18 с.
233836
  Малаховский Л.Ф. Борьба большевистской партии за руководство профессиональным движением петроградского пролетариата в период подготовки и проведения Великой Октябрьской соц. революции : Автореф... канд. ист.наук: / Малаховский Л.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1950. – 22л.
233837
  Берзин Е.И. Борьба большевистской партии за слом старого буржуазного государственного аппарата и создаение советского государственного аппарата. : Автореф... Канд.ист.наук: / Берзин Е.И.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.гос.ун-те. – М, 1952. – 15л.
233838
  Попов Н.П. Борьба большевистской партии за Советы в период подготовки Октябрьского вооруженного восстания (авг. - окт. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попов Н.П.; Ростов. н/Д гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Краснодар, 1954. – 24л.
233839
  Прокладова А.Ф. Борьба большевистской партии за Советы в Петрограде в 1917 году. : Автореф... канд. ист.наук: / Прокладова А.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Ленинград, 1953. – 17 с.
233840
  Церетели К.Е. Борьба большевистской партии за создание Закавказской Советской Федерации : Автореф... канд. ист.наук: / Церетели К. Е.; АОН при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 35 л.
233841
  Ионов А. Борьба большевистской партии за солдатские массы петроградского гарнизона в 1917 г. / А. Ионов. – Москва, 1954. – 168с.
233842
  Паутов Д.И. Борьба большевистской партии за сочетание демократических и социалистических задач рабочего класса в годы первой мировой войны / Д.И. Паутов. – Саратов, 1965. – 54с.
233843
  Паутов Д.И. Борьба большевистской партии за сочетание социалистических и демократических задач рабочего класса в годы первой мировой войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Паутов Д.И.; Сарат.ун-т. – Саратов, 1966. – 24л.
233844
  Хоминич С.И. Борьба большевистской партии за союз пролетариата и крестьянства в буржуазно-демократической революции в России (1905 г. - февр. 1917 г.) : Дис... канд. историч.наук: / Хоминич С.И.;. – Киев, 1953. – 294, ХІл. – Бібліогр.:л.І-ХІ
233845
  Хоминич С.И. Борьба большевистской партии за союз пролетариата и крестьянства в буржуазно-демократической революции в России (1905 г. - февраль 1917 г.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Хоминич С.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
233846
  Куклин Н.И. Борьба большевистской партии за союз рабочего класса и крестьянства в период нового революционного подъема. : Автореф... Канд.ист.наук: / Куклин Н.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1955. – 19л.
233847
  Егоров В.К. Борьба большевистской партии за союз рабочего класса и крестьянства в период подготовки и свершения Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Егоров В.К.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 22л.
233848
  Левина Л.Т. Борьба большевистской партии за союз рабочего класса и крестьянства на этапе буржуазно-демократической революции (1903-март1917 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Левина Л. Т.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1954. – 16л.
233849
  Москвин П.П. Борьба большевистской партии за техническое перевооружение и дальнейший подъем угольной промышленности Донбасса (1930-1931 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Москвин П.П.; Акад. общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1950. – 30 л.
233850
  Калугин А.Х. Борьба большевистской партии за укрепление единства своих рядов в период между XIV и XV съездами (1926-1927 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист.наук : / Калугин А.Х.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ. – Киев, 1953. – 18 с.
233851
  Калугин А.Х. Борьба большевистской партии за укрепление единства своих рядов в период между XIV и XV съездами (1926-1927 гг.) : Дис... канд. ист. наук / Калугин А.Х. ; Ин-т повышения квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 265, XV л. – Бібліогр.:л.I-XV
233852
  Пономаренко Ф.Н. Борьба большевистской партии за укрепление профсоюзов в первые годы НЭПа (1921-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Пономаренко Ф.Н.; АОН при ЦК ВКП (б). Каф. истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 16 с.
233853
  Пирцхалава С Г. Борьба большевистской партии за укрепление связи с массами в годы столыпинской реакции : Автореф... канд. ист.наук: / Пирцхалава Г.С,; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1955. – 16л.
233854
  Девяткина И.И. Борьба большевистской партии за улучшение качества состава своих рядов в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920) : Автореф... канд. ист.наук: / Девяткина И.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. прподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 19 с.
233855
  Алфеева Г.И. Борьба большевистской партии за упрочение Советской власти на Украине в 1920 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Алфеева Г. И.; МВО СССР, ИПКП основ маркс.-лен. при КГУ им. Шевченко. – Киев, 1951. – 22 с.
233856
  Алфеева Г.И. Борьба большевистской партии за упрочение советской власти на Украине в 1920 году : Дис... канд. истор.наук: / Алфеева Г.И.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленин. при Киевск. гос. ун-те им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 275л.
233857
  Беликова Л.И. Борьба большевистской партии за установление и упрочение Советской власти в Приморской области март 1917 года - сентябрь 1918 года. (Владивостокская партийная организация) : Автореф... кандид. историч.наук: / Беликова Л.И.; Министерство просвещения РСФСР. Московский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 20 с.
233858
  Кулумбегов А.Е. Борьба большевистской партии за установление Советской власти в Юго-Осетии в 1917-1921 годах : Автореф... канд. ист.наук: / Кулумбегов А.Е.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1954. – 16л.
233859
  Боровикова Е.М. Борьба большевистской партии за экономический и культурный подъем национальных республик в период второй Сталинской пятилетки : Автореф... кандид. историч.наук: / Боровикова Е.М.; Академия Общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1950. – 36 л.
233860
  Шестак Ю.И. Борьба большевистской партии против национализма и оппортунизма Бунда / Ю.И. Шестак. – Москва : Политиздат, 1980. – 112 с.
233861
  Малич М.И. Борьба большевистской партии против эсеров за укрепление союза рабочего класса и беднейшего крестьянства в период подготовки и проведения Великой Октябрьской соц. революции (февраль-октябрь 1917 год : Автореф... канд. ист.наук: / Малич М.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 14л.
233862
  Малич М.И. Борьба большевистской партии против эсеров за укрепление союза рабочего класса и беднешего крестьянства в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Дис... канд.ист.наук: / Малич М.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма пр КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1953. – 256л. – Бібліогр.:л.1-Х1Х
233863
  Прокофьев В.С. Борьба большевистской партии с реакционной идеологией сменовеховства. : Автореф... канд. ист.наук: / Прокофьев В.С.;. – Ленинград, 1951. – 27 с.
233864
  Пинто Брага Маркос Борьба бразильского народа за независимость, ликвидацию рабства и установление республики : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Пинто Брага Маркос; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1976. – 26л.
233865
  Садовская М.С. Борьба бриттов против римского владычества в I - начале III вв. н. э. : Автореф. дис... канд. ист. наук / Садовская М. С. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 19 с.
233866
  Ватульян Ф.В. Борьба буржуазных партий Индии по вопросам индийско-советских отношений : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Ватульян Ф.В. ; МГИМО. – Москва, 1972. – 31 с.
233867
  Девет Хр. Борьба буров с Англией : Воспоминания бурского генерала Хр. Девета / Пер. с гол. ориг. [и предисл.] Е.Н. Половцовой ; С введ., примеч. и доп. гол. пастора Гиллота. – 2-е стереотипное изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – XVI, 502 с. : фронт. (портр.), ил.
233868
  Девет Хр. Борьба буров с Англией : Воспоминания бурского генерала Хр. Девета / Пер. с гол. ориг. [и предисл.] Е.Н. Половцовой ; С введ., примеч. и доп. гол. пастора Гиллота. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – XVI, 502 с. : фронт. (портр.), ил.
233869
  Девет Хр. Борьба буров с Англией : Воспоминания бурского генерала Хр. Девета / Пер. с гол. ориг. [и предисл.] Е.Н. Половцовой ; С введ., примеч. и доп. гол. пастора Гиллота. – 3-е стереотипное изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1904. – XVI, 502 с. : фронт. (портр.), ил.
233870
  Горошко Г.Б. Борьба в Индии по вопросам внешней политики / Г.Б. Горошко. – Москва, 1966. – 144с.
233871
  Краснов Н.А. Борьба в Континентальном конгрессе США по вопросам внешней политики в 1778-1779 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 121-127. – ISSN 0042-8779
233872
  Блосфельд Е.Г. Борьба в лейбористкой партии Великобритании по внутриполитическим проблемам в 1931-1937 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 573 / Блосфельд Е.Г.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.26
233873
  Прудникова Т.П. Борьба в печати в связи с подготовкой реформы 1861 года. : Автореф... канд. ист.наук: / Прудникова Т.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1949. – 19 с.
233874
  Корзун Наталия Валентиновна Борьба в профсоюзах США по вопросам внешней политики. 1968-1972 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Корзун Наталия Валентиновна; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра междунар. ком., рабочего и нац.-освободит. дви. – М., 1974. – 20л.
233875
  Бестужев И.В. Борьба в России по вопросам внешней политики : 1906-1910 / И.В. Бестужев ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва : [б. и.], 1961. – 406 с.
233876
  Слитинская Л.И. Борьба в русской критике вокруг И.С.Тургенева в 1855-1861 годах. : Автореф... канд.филол.наук: / Слитинская Л.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1954. – 18л.
233877
  Джумалиев К. Борьба в степи : поэмы / К. Джумалиев; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1959. – 135 с.
233878
  Подлесный П.Т. Борьба в США вокруг "перегрузки" российско-американских отношений // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 2 (506). – С. 38-54. – ISSN 0321-2068
233879
  Беляев А.Р. Борьба в эфире : повести / А.Р. Беляев ; худож. А. Филиппов. – Пермь : Книжное изд-во, 1991. – 474, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 470-475. – ISBN 5-7625-0106-X
233880
  Никонов В.И. Борьба В. И. Ленина за единство международного коммунистического движения (1919-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Никонов В. И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1971. – 21л.
233881
  Коровенко Н.Н. Борьба В. И. Ленина за партию нового типа на II съезде РСДРП : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Коровенко Н. Н. ; ОГУ. – Одесса, 1965. – 26 с.
233882
  Горенский М.Г. Борьба В. И. Ленина за развертывание критики и самокритики внутри партии -- важнейшее условие единства ее рядов (1894-1912 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Горенский М. Г.; ИркутГУ, Каф. марск. лен. – Красноярск, 1954. – 24л.
233883
  Саакян А.А. Борьба В. И. Ленина за разгром "экономизма" как главного препятствия на пути создания марксистской партии в России : Автореф... канд. ист.наук: / Саакян А. А.; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1954. – 16с.
233884
  Побережный И.Н. Борьба В. И. Ленина против "левого" оппортунизма в международном коммунистическом движении в период межу I и II конгрессами Коминтерна / И.Н. Побережный. – Киев, 1970. – 39с.
233885
  Шеманин Г.М. Борьба В. И. Ленина против агностицизма и ее значение для разгрома современной буржуазной философии : Автореф... канд. филос.наук: / Шеманин Г. М.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1952. – 16 с.
233886
  Алексанян Т.А. Борьба В. И. Ленина против махизма в России и ее значение для критики современной буржуазной философии : Автореф. дис. ... докт. филос. наук / Алексанян Т.А. ; Ин-т филос. АН СССР. – Москва, 1953. – 36 с.
233887
  Окулов А.Ф. Борьба В. И. Ленина против философских основ реформизма и ревизионизма : Автореф... докт. филос.наук: / Окулов А. Ф.; АН СССР, Ин-т филос. – М, 1958. – 48л.
233888
  Рогова В.А. Борьба В. И. Ленина с буржуазно-либерильным влиянием на рабочее движение накануне революции 1905-1907 гг. (1895-1904 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Рогова В. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1978. – 15л.
233889
  Козловский В.И. Борьба В.В.Маяковского за высокую идейность и художественное мастерство в послеоктябрьский период его творчества. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козловский В.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 20 с.
233890
  Рябков И.А. Борьба В.Г. Белинского и А. И. Герцена против идеализма славянофилов (40-е гг.XIX в.) : Автореф... канд. филос.наук: / Рябков И. А.; БГУ, Каф. ист. филос. и логики. – Минск, 1963. – 15л.
233891
  Халипов А.С. Борьба В.И. Ленина за выход из партийного кризиса после II съезда РСДРП / А.С. Халипов. – Минск, 1971. – 172с.
233892
  Матьяс О.А. Борьба В.И. Ленина за идеологические основы марксистской партии / О.А. Матьяс. – Москва, 1955. – 56с.
233893
  Халипов А.С. Борьба В.И. Ленина за интернациональное единство партии, 1895-1921 / А.С. Халипов. – Минск, 1985. – 159с.
233894
  Носов А.П. Борьба В.И. Ленина за партийность исторической науки / А.П. Носов, Д.Н. Намазов. – Ташкент, 1967. – 224с.
233895
  Халипов А.С. Борьба В.И. Ленина за партию нового типа между 2 и 3 съездами РСДРП : Автореф... Канд.ист.наук: / Халипов А.С.; М-во высш.образования СССР.Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1958. – 20л.
233896
  Кретов Ф.Д. Борьба В.И. Ленина за сохранение и укрепление РСДРП в годы столыпинской реакции / Ф.Д. Кретов. – Москва, 1969. – 196с.
233897
   Борьба В.И. Ленина и Коммунистической партии Советского Союза против троцкизма. – Москва : Политиздат, 1970. – 400 с.
233898
   Борьба В.И. Ленина и партии против троцкизма. – Киев : "Знание" УССР, 1989. – 22. [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (В помощь лектору / О-во "Знание" УССР)
233899
  Суворов Л.Н. Борьба В.И. Ленина против антимарксистских философских концепций в послеоктябрьский период / Л.Н. Суворов. – М., 1974. – 156с.
233900
  Романов В.В. Борьба В.И. Ленина против антипартийной группы "демократического централизма" / В.В. Романов. – Москва : Мысль, 1969. – 215 с.
233901
  Кантемиро Д.С. Борьба В.И. Ленина против идеализма и метафизики в теории познания / Д.С. Кантемиров. – Алма-Ата : Главиздат, 1963. – 198 с.
233902
  Шестаков М.Г. Борьба В.И. Ленина против идеалистической социологии народничества / М.Г. Шестаков. – Москва, 1959. – 218 с.
233903
  Шестаков М.Г. Борьба В.И. Ленина против идеалистической социологии эсеров / М.Г. Шестаков. – Москва, 1975. – 144 c.
233904
  Полищук И.П. Борьба В.И. Ленина против идеологии кадетской партии в годы реакции : Дис... канд. филос.наук: / Полищук И.П.; КГУ. – К, 1952. – 256л. – Бібліогр.:л.256
233905
  Халилов А.С. Борьба В.И. Ленина против ликвидаторства 1908-1914 / А.С. Халилов. – Минск, 1982. – 208с.
233906
   Борьба В.И. Ленина против мелкобуржуазной революционности и авантюризма. – Москва : Мысль, 1966. – 317 с.
233907
  Антонов В.И. Борьба В.И. Ленина против народников в самарский период его революционной деятельности (1889 - 1893 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Антонов В.И. – Ленинград, 1951. – 17 с.
233908
  Волин Я.Р. Борьба В.И. Ленина против оппортунизма, за создание и укрепление партии нового типа, 1894-1904 / Я.Р. Волин. – Пермь, 1965. – 659 с.
233909
  Халипов Н.А. Борьба В.И. Ленина против субъективной социологии либерального народничества / Н.А. Халипов. – Минск, 1954. – 240с.
233910
  Окулов А.Ф. Борьба В.И. Ленина против философии реформизма и ревизионизма / А.Ф. Окулов. – Москва, 1959. – 419 с.
233911
  Карамышев Г.В. Борьба В.И. Ленина против эклетики и софистики и ее историческое значение : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Карамышев Г, В.; Моск. обл. пед. инзт. – М., 1974. – 25л.
233912
  Соболева П.И. Борьба В.И. Ленина с народничеством, "легальным марксизмом" и "экономизмом" / П.И. Соболева. – М, 1958. – 38с.
233913
  Каданцев П.С. Борьба В.И. Ленина, партии за создание и развитие популярной большевистской печати / П.С. Каданцев. – Рязань, 1986. – 155с.
233914
  Друговская А.Ю. Борьба В.И. Ленина, социал-демократии за революционное наследие 60-70-х годов 19 века в России / А.Ю. Друговская. – Воронеж, 1988. – 174с.
233915
  Павлова К.С. Борьба В.И.Ленина за аграрную программу марксистской партии в 90-х годах в период "Искры". : Автореф... канд. ист.наук: / Павлова К.С.; МВО СССР. Москов. экон-.стат. ин-т. – М., 1954. – 16л.
233916
  Потемкин И.И. Борьба В.И.Ленина за воинствующий атеизм : Автореф... канд. филос.наук: / Потемкин И.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории философии... – Москва, 1955. – 16л.
233917
  Сеничкин И.Ф. Борьба В.И.Ленина за воинствующий материализма в послеоктябрьский период. : Автореф... Канд.филос.наук: / Сеничкин И.Ф.; Высш парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1960. – 18л.
233918
  Емельянов В.В. Борьба В.И.Ленина за идейное наследие русских революционных демократов против либерального народничества : Автореф... канд. флис.наук: / Емельянов В.В.; Мос. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
233919
  Новиков А.И. Борьба В.И.Ленина за материалистические традиции в русской философии (1908-1914 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Новиков А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 15л.
233920
  Вахмистров А.В. Борьба В.И.Ленина за организационные принципы марксистской партии : Автореф... http://qopt.phys.msu.su/pasha/jrrtales/photo/vlad/FOTO-001.JPGист.наук: / Вахмистров А.В.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
233921
  Пономарева И.А. Борьба В.И.Ленина за партию в годы реакции (подготовка и проведение 5 конференции РСДРП) / И.А. Пономарева. – М., 1965. – 80с.
233922
  Львов Л.И. Борьба В.И.Ленина за повышение руководящей роли Коммунистической партии в Советском государстве (1921-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Львов Л.И.; ВПШ при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 17л.
233923
  Поповцев И.А. Борьба В.И.Ленина за революционную марксистскую партию в годы столыпинской реакции. : Автореф... канд. ист.наук: / Поповцев И.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 17л.
233924
  Петижев У.И. Борьба В.И.Ленина за создание и укрепление партии нового типа (1900-1904 гг.) (по материалам центра, юга России и Женевской подгруппы) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Петижев У.И. ; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1960. – 20 с.
233925
  Скрыпник А Н. Борьба В.И.Ленина за создание и укрепление социал-демократических организаций Украины между 1 и 2 съездами РСДРП. : Автореф... Канд.ист.наук: / Скрыпник Н.А,; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1971. – 36л.
233926
  Черненко А.М. Борьба В.И.Ленина за создание партийных кадров в период образования РСДРП (1893-1903 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Черненко А.М.; МВО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. истории КПСС. – Львов, 1957. – 15л.
233927
  Щелкунов С.А. Борьба В.И.Ленина за сохранение и укрепление марксистской партии в годы реакции : Автореф... Канд.ист.наук: / Щелкунов С.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1964. – 16л.
233928
  Зотов М.А. Борьба В.И.Ленина за сплочение местных организаций партии на позициях большевизма в период между 2 и 3 съездами РСДРП. Авг. 1903 г. - апр. 1905 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Зотов М.А.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1961. – 17л.
233929
  Василюк О.м. Борьба В.И.Ленина за теоретические основы Коммунистической партии : Автореф... канд. ист.наук: / Василюк О.м.; Акад. обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16л.
233930
  Зашкильняк А.С. Борьба В.И.Ленина за укрепление большевистской партии (1903-1905 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Зашкильняк А.С.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1963. – 44л.
233931
  Семенчук Е.А. Борьба В.И.Ленина за укрепление большевистской партии в период массовых революционных выступлений рабочего класса. : Автореф... канд.ист.наук: / Семенчук Е.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1960. – 17л.
233932
  Виноградов М.В. Борьба В.И.Ленина за укрепление партии в условиях становления и упрочения Советской власти. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградов М.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 16л.
233933
  Начкебия Георгий Багратович Борьба В.И.Ленина и большевиков против бонапартизма в 1917 году : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Начкебия Георгий Багратович; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1972. – 37л.
233934
  Каравичев Ф.Е. Борьба В.И.Ленина и большевиков против меньшевиков за марксистскую аграрную программу на IV (объединительном) съезде РСДРП : Автореф. дис. ... канд. ист.наук : / Каравичев Ф.Е.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при Моск. гос. ун-те им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 18 с.
233935
  Коваленко М.А. Борьба В.И.Ленина и большевиков против меньшевистской тактики по отношению к либеральной буржуазии накануне и в период первой российской революции (1903-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Коваленко М.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 19л.
233936
  Коваленко Михаил Алексеевич Борьба В.И.Ленина и большевиков против меньшевитской тактики от отношению к либеральной буржуазии накануне и в период первой российской революции (1903-1907 гг) : Дис... канд.ист.наук: 07.00.01 / Коваленко Михаил Алексеевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 239л. – Бібліогр.:л.206-238
233937
  Панченко Т.В. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина за всеобщий демократический мир в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд.ист.наук / Панченко Т.В. – Минск, 1953. – 18 с.
233938
  Жданов М.Е. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина за идеологические основы марксистьской партии (1900-1903 гг.) : Автореф... канд.ист.наук / Жданов М.Е. – Москва, 1950. – 26 л.
233939
  Чернуха Г.А. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина за марксистскую партию - партию нового типа в период между II и III съездами РСДРП (1903-1905 гг.) : Автореф... канд.ист.наук / Чернуха Г.А. – Харьков, 1949. – 15 с.
233940
  Ковалевский А.З. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина за создание большевистской партии и роль газеты "Вперед" (декабрт 1904 - май 1905 гг.) : Автореф... канд.ист.наук / Ковалевский А.З. – Москва, 1949. – 16 с.
233941
  Тотров В.С. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина за созыв III съезда РСДРП : Автореф... канд.истор.наук: / Тотров В.С. – Москва, 1952. – 16 с.
233942
  Серебренникова Б.И. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина против анархизма в период первой русской революции : Автореф... канд.ист.наук: / Серебренникова Б.И. – Киев, 1952. – 21 с.
233943
  Левина П.М. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина против буржуазно-националистических течений в РСДРП (1903-1912 гг.) : Автореф... канд.ист.наук: / Левина П.М. – Ленинград, 1951. – 18 с.
233944
  Гервиц Р.М. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина против вульгарного материализма : Автореф... канд.филос.наук: / Гервиц Р.М.; Ин-т фс АН СССР. – Москва, 1950. – 24 с.
233945
  Шугрин М.В. Борьба В.И.Ленина и Коммунистической партии против народническо-эсеровской тактики заговора и индивидуального террора (1893-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шугрин М.В.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1956. – 16л.
233946
  Зотов И.С. Борьба В.И.Ленина И.В.Сталина за единство коммунистической партии в период профсоюзной дискуссии и работы Х съезда партии : Автореф... канд. ист.наук: / Зотов И.С. – Москва, 1952. – 18 с.
233947
  Крутикова Н.И. Борьба В.И.Ленина на Штутгартском конгрессе против оппортунистов ІІ Интернационала (авг. 1907 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Крутикова Н.И. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Москва, 1954. – 16 с.
233948
  Заплаткин В.В. Борьба В.И.Ленина против "империалистического экономизма" (1914 - февраль 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Заплаткин В.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1965. – 16л.
233949
  Заплаткин В.В. Борьба В.И.Ленина против "империалистического экономизма" (1914 - февраль 1917 г.) / В.В. Заплаткин. – Москва, 1967. – 168с.
233950
  Побережный Ион Никандрович Борьба В.И.Ленина против "левого" оппортунизма в международном коммунистическом движении (1917-1923 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 09.00.02 / Побережный Ион Никандрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 51с.
233951
  Дробышев Георгий Александрович Борьба В.И.Ленина против "легального марксизма" (1894-1901 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Дробышев Георгий Александрович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 22л.
233952
  Давыдов Н.Е. Борьба В.И.Ленина против "легального марксизма" в 90-х годах XIX века : Автореф... канд. ист.наук: / Давыдов Н.Е.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1964. – 15л.
233953
  Жуйков Г.С. Борьба В.И.Ленина против "экономизма" / Г.С. Жуйков. – М., 1980. – 223с.
233954
  Тимошенко Леонид Владимирович Борьба В.И.Ленина против буржуазных и оппортунистических фальсификаций истории большевизма периода реакции и нового революционного подъема : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Тимошенко Леонид Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 236л. – Бібліогр.:л.197-232
233955
  Кожурякин А.Д. Борьба В.И.Ленина против идеологии кадетов в 1910-1914 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Кожурякин А.Д.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1977. – 18л.
233956
  Полищук И.П. Борьба В.И.Ленина против идеологии кадетской партии в годы реакции : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: / Полищук И.П. ; МВО СССР, Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. Кафедра истории философии. – Киев, 1952. – 15 с.
233957
  Чернецовский Ю.М. Борьба В.И.Ленина против каутскианской ревизии марксизма / Ю.М. Чернецовский. – Ленинград, 1965. – 218с.
233958
  Наумов Е.Е. Борьба В.И.Ленина против контрреволюционной идеологии "Вех" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : / Наумов Е.Е. – Москва, 1950. – 16 с.
233959
  Спицын М.Ф. Борьба В.И.Ленина против либерального народничества за марксистскую экономическую науку в 90-х годах XIX века. : Автореф... канд. экон.наук: / Спицын М.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. Каф. истории нар. хоз. и экон. учений. – Москва, 1953. – 17 с.
233960
  Ахремчик М.И. Борьба В.И.Ленина против махистской ревизии теории исторического материализма в годы реакции. (1908-1910 гг.) : Автореф... канд. философ.наук: / Ахремчик М.И.; Ин-т философии Акад. наук БССР. – Минск, 1959. – 20л.
233961
  Катушкин В.М. Борьба В.И.Ленина против мелкобуржуазного революционизма в "Искровский" период 1900-1903 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Катушкин В.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 15л.
233962
  Такелла Э.И. Борьба В.И.Ленина против неокантианства : Автореф... канд. философ.наук: / Такелла Э.И.; Белорусский гос. университет им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии. – Минск, 1950. – 21 с.
233963
  Зобнина Г.М. Борьба В.И.Ленина против оппортунизма и ревизионизма в 90-е годы : Автореф... канд. ист.наук: / Зобнина Г.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра истории КПСС. – М., 1959. – 16л.
233964
  Есин Д.И. Борьба В.И.Ленина против пацифизма, за превращение войны империалистической в войну гражданскую : Автореф... канд. ист.наук: / Есин Д.И.; ЛГУ. – Л., 1951. – 31л.
233965
  Старостенко А.М. Борьба В.И.Ленина против проявлений мещанства в идеологии и политике. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.03 / Старостенко А.М.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21
233966
  Шестопалова Л.М. Борьба В.И.Ленина против ревизии марксистского учения о пролетарской революции и диктатуре пролетариата (1918-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шестопалова Л.М.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1958. – 19л.
233967
  Науменко Алексей Яковлевич Борьба В.И.Ленина против реформизма и оппортунизма (1914-1917 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 570 / Науменко Алексей Яковлевич; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1969. – 43л.
233968
  Смирнова А.П. Борьба В.И.Ленина против социал-шовинизма и централизма в годы первой мировой войны (1914 - март 1917 г.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Смирнова А.П.; Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – Москва, 1952. – 20 с.
233969
  Табунщик Георгий Дмитриевич Борьба В.И.Ленина против философского и политического ревизионизма в годы реакции за идейное единство марксистской партии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Табунщик Георгий Дмитриевич; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1974. – 25л.
233970
  Нильве А.И. Борьба В.И.Ленина с ревизионизмом в аграрном вопросе и ее международное значение. / А.И. Нильве. – М., 1973. – 147с.
233971
  Петряев К.Д. Борьба В.И.Ленина с ревизионизмом в международном рабочем движении. / К.Д. Петряев, В.В. Тульский. – Одесса, 1962. – 60с.
233972
  Суворов Л.Н. Борьба В.И.Ленина с софистикой и эклектикой оппортунизма II Интернационала за боевую империалистическую диалектику. (1914-1916 годы) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Суворов Л.Н. ; МГУ , Филос. фак. – Москва, 1953. – 16 с.
233973
  Зотов В.И. Борьба В.И.Ленина с софистской и эклектикой оппортунизма ІІ Интернационала за материалистическую диалектику в годы первой мировой войны (1914-1918 гг.) : Автореф... канд. философ.наук: / Зотов В.И.; Ленинград. гос. ордена Ленина ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 18л.
233974
  Кременюк В.А. Борьба Вашингтона против революции в Иране. / В.А. Кременюк. – М., 1984. – 175с.
233975
  Повхан И.Г. Борьба Венгерской Народной Республики за мир и безопасность в Европе (1945-1962 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Повхан И.Г. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1967. – 32 с.
233976
  Борецкий-Бергфельд Борьба Венгрии за независимость : исторический очерк / Н. Борецкий-Бергфельд, 1906. – 112 с.
233977
  Мельник В. Борьба Византии за право владений Италией: историко-юридическая характеристика войны 541-552 гг. // Аннали юридичної історії : міждисциплінарний науковий журнал / Міжнар. центр громад. політології при Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка ; Львів медієвістичний клуб при Львів. нац. нац. ун-ті ім. І. Франка ; голов. ред. В.М. Мельник ; редкол.: М.Р. Арпентьєва, О.А. Бакалець, О.О. Белов [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 3, № 1/2, січень - червень. – С. 65-104. – ISSN 2520-2553
233978
  Кулагин К.И. Борьба ВКП(б) за создание социалистической интеллигенции и культурную революцию (на материалах Таджикской ССР) : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : / Кулагин К.И.; Моск. гор. пед. ин-т им В.П.Потемкина. Кафедра философии. – Москва, 1950. – 25 с.
233979
  Джеймс И. Борьба ВЛКСМ за укрепление европейской безопасности и развитие сотрудничества с демократическими молодежными организациями континента (1971-1980 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Джеймс И.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1981. – 23л.
233980
  Трухина Н.Н. Борьба внутри римского нобилитета в конце III начале II в. в. до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Трухина Н.Н.; МГУ. – М., 1974. – 20л.
233981
  Харахоркин Л.Р. Борьба вокруг атеистических идей дарвинизма в России во второй половине 19 -- начале 20 вв. : Автореф... Канд.филос.наук: / Харахоркин Л.Р.; АН СССР.Ин-т философии. – М, 1961. – 17л.
233982
  Давыдов Ю.Н. Борьба вокруг гегелевской "Феноменологии духа" в философии XIX - первой половины ХХ в. : Автореф... канд. филос.наук: / Давыдов Ю.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филос. фак. – М., 1960. – 20л.
233983
  Лапин Н.И. Борьба вокруг идейного наследия молодого Маркса. / Н.И. Лапин. – М., 1962. – 79с.
233984
  Борев Ю.Б. Борьба вокруг концепции личности в искусстве ХХ века / Ю.Б. Борев. – Москва : Общество "Знание" РСФСР, 1976. – 38 с. – Библиогр.: с. 37. – (В помощь лектору / Общество "Знание" РСФСР ; Науч. метод. совет по пропаганде литературы и искусства)
233985
  Вульфсон Г.Н. Борьба вокруг реформы 1861 г. в Казанской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Вульфсон Г.Н.; Моск. гос. историко-архивный ин-т. – М., 1950. – 20л.
233986
  Чулков Евгений Артемьевич Борьба Волгоградской областной партийной органиазции за технический погресс в промышленности в годы восьмой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Чулков Евгений Артемьевич; Моск. истор.-архив. ин-т. – М., 1980. – 24л.
233987
   Борьба вольная : программа для спортивных секций коллективов физической культуры. – Москва : Физкультура и спорт, 1945. – 56 с. – Библиогр.: с. 64
233988
  Алиханов И.И. Борьба вольная / И.И. Алиханов. – Москва, 1956. – 248с.
233989
  Алиханов И.И. Борьба вольная : учеб. пособие для занятий с начинающими / И.И. Алиханов. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 248 с. : ил. – (В помощь инструктору-общественнику)
233990
   Борьба вольная и классическая = Lutte (libre et greco-romaine) : спортивные термины на пяти языках: рус., франц., англ., нем., исп. – Москва : Русский язык, 1979. – 92 с.
233991
   Борьба вольного стиля : правила соревнований. – 2-ге вид. – Москва : Физкультура и спорт, 1939. – 32 с.
233992
  Фефелов В.М. Борьба Воронежской большевистской организации за установление власти Советов и проведение первых земельных преобразований в Воронежской губернии (октябрь 1917 г. - июнь 1918 г.). : Автореф... канд. истор.наук: / Фефелов В.М.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1963. – 26л.
233993
  Сивоволов Д.В. Борьба Воронежской губернской большевистской организации за создание и укрепление советского государственного аппарата (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Сивоволов Д.В.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 20л.
233994
  Шемарулина А.П. Борьба Всемирной федерации демократической молодежи за единство молодежи мира (1949-1954 г.г) : Автореф... канд. ист.наук: / Шемарулина А. П.; АОН при ЦК КПС, Каф. новой. ист. – М., 1955. – 16л.
233995
  Ирмуханов Б.Б. Борьба Всеобщей конфедерации труда Франции за единство действий профсоюзов в защиту непосредственных социально-экономических требований и демократические свободы (1958-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ирмуханов Б.Б.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 16л.
233996
  Безушко П.П. Борьба ВСРП за консолидацию революционных сил и дальнейшее строительство социализма в Венгрии (1956 - 1958 гг.) : Автореф... канд. ист. наук / Безушко Павел Павлович ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1965. – 15 л.
233997
  Киселев А.Т. Борьба Вятской (Кировской) партийной организации за социалистическую индустриализацию (1926-1933 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Киселев А.Т.; Моск. обл. пед. ин-т. Каф-ра марксизма-ленинизма. – Москва, 1950. – 32 л.
233998
  Подкопаев И.Я. Борьба вьетнамского народа за свободу / И.Я. Подкопаев. – Москва, 1953. – 32с.
233999
  Мхитарян С.А. Борьба вьетрамского народа за национальную независимость, демократию и мир / С.А. Мхитарян. – М., 1957. – 198с.
234000
  Зейналов М.Б. Борьба Г.В.Плеханова за материалистическую диалектику (1883-1903 гг.) : Автореф... канд. философ.наук: / Зейналов М.Б.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра истории философии. – М., 1958. – 17л.
<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,