Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>
1408001
  Дурдыев О. "Чудодей" Э.Штриттматтера как роман воспитания / О. Дурдыев. – Ашхабад, 1980. – 98с.
1408002
  Чоповський В. "Чуєш, брате мій..." : до 120-ліття українського поселення в Канаді // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 6 (102), листопад - грудень. – С. 916-932. – ISSN 1028-5091
1408003
   "Чужа молитва": двічі врятовані // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 22 травня (№ 20). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Напередодні 73-ї річниці депортації кримських татар у КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч студентів із багаторічним дисидентом і правозахисником, лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим. Під час лекції відбулася презентація ...
1408004
  Кожевникова Н.А. "Чужая речь" в изображении Ф.М.Достоевского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.120-130. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 1). – ISSN 0201-7385
1408005
  Прошкина Е.П. "Чужая речь" в творчестве Ч.Диккенса.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.644 / Прошкина Е.П.; ЛГУ. – Л., 1971. – 14л.
1408006
  Пристайко Т.С. "Чужие" среди "своих": заимствования-метафоры в экономической терминосфере русского языка / Т.С. Пристайко, М.Г. Зеленцова // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 11-15. – ISBN 966-594-839-3
1408007
  Астаф"єв О. "Чужий стиль": семантика запозичених сенсів // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2003. – Вип. 6 : Література як стиль і метод. – С. 11-20
1408008
  Стусенко О. "Чужий текст" як іронічна структура // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 308-312
1408009
  Нетреб"юк З.М. "Чужий я в цьому світі лжі..." : інтегрований урок з вивчення поетичного світу Байрона. 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 43-47
1408010
  Гармель О.В. "Чужий" текст як ім"я у творчості Онуте Нарбутайте // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 99-104. – ISSN 2226-0285
1408011
  Василишин О. "Чужі вітри грудбми ламати мушу" / О. Василишин, І. Фарина // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 123-125. – ISSN 0236-1477
1408012
  Монолатій І.С. "Чужі" як об"єкт волі "своїх". Дилема співвідношення етнонаціоналізмів на західноукраїнських землях у транзитивний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 206-209. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  На прикладі західноукраїнської етнополітичної сфери та особливостей міжетнічної взаємодії у статті проаналізовано компоненти соціологічних (Л. Віртс, К. Симонс-Симоналевич), політологічних і психологічних (М. Гайдман, Г. Айгайзер) типологій ...
1408013
  Семчук О Ю. "Чужое слово" в поэтике Осипа Мандельштама. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01 / Семчук Ю.О,; МО Укр.Харьк.гос.пед.ин-т. – Харьков, 1992. – 16л.
1408014
  Парипса М.С. "Чужому навчайтесь, свого не цурайтесь..." // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 170-174. – ISBN 978-601-80179-5-7


  Діяльність Павлодарського Товариства української культури ім. Т.Г. Шевченка, заснованого у 1992 р. і яке з 1999 р. входить до складу республіканської Асоціації "Українці Казахстану".
1408015
  Семенов К. "Чук и Гек" / К. Семенов. – М., 1953. – 44с.
1408016
  Чікарькова М.Ю. "Чуттєва культура" сьогодення ( етичний вимір буття сучасного мистецтва ) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.174-178
1408017
   "Чуття єдиної родини" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3


  "Тут краса, тут велич духу, тут вистраждане прагнення до єдиної Української державності", - таку оцінку дала експонатам виставки образотворчого мистецтва "Соборність" Омбудсман України Ніна Карпачова.
1408018
   "Чуття єдиної родини" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3


  "Тут краса, тут велич духу, тут вистраждане прагнення до єдиної Української державності", - таку оцінку дала експонатам виставки образотворчого мистецтва "Соборність" Омбудсман України Ніна Карпачова.
1408019
  Ганжа А. "Чуттями повню кожне слово..." (Лінгвопоетичний портрет Володимира Калашника) / А. Ганжа, С. Єрмоленко // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 85-92. – ISSN 0201-419
1408020
  Дроздов В. "Чухонских топей дикий патриарх..." : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 7. – С. 121-122. – ISSN 0321-1878
1408021
  Ленков Павел Дмитриевич "Чэн Вэй Ши Лунь" как источник по истории школы Фасян : Автореф. дисс. ... канд. истор. наук: 07.00.09 / Ленков П.Д.; РАН. Ин-тут востоковедения. Санкт-Петербургское отделение. – Санкт-Петербург, 2002. – 28 с. – Библиогр.: 5 назв.
1408022
  Липилин В.Г. "Шаг влево, шаг вправо...": Рассказы. / В.Г. Липилин. – Л., 1989. – 32с.
1408023
   "Шаляпин Палас Отель": в прошлое - с комфортом : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 46 : Фото
1408024
  Харитонова В.И. "Шаманизм" в современной России : к проблеме возрождения // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 148-164. – ISSN 0869-5415
1408025
   "Шампаньтранс" - лидер автоперевозок Украины // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 68 : фото
1408026
  Букет Є. "Шамраївські читання" у Василькові // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 179-181
1408027
  Винниченко І. "Шануватимемо себе, шануватимуть нас інші" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 22-28 жовтня (№ 43). – С. 14


  11 жовтня на адмінбудівлі Ботанічного саду ім. О.В. Фоміна (вул. Симона Петлюри, 1) було урочисто відкрито меморіальну дошку Е.Р. Траутфеттеру та Й.Г. Гохгуту - особам, які посідають визначне місце в історії Імператорського університету Св. Володимира ...
1408028
  Кислашко О. "Шануй батька і матір - тоді тобі буде добре і довго житимеш на землі" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 26-31. – Бібліогр. в кінці ст.
1408029
  Сидоржевський М. "Шануй батьків своїх..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 лютого (№ 4). – С. 4


  Творчий портрет української письменниці Катерини Кузьменко-Лісовенко
1408030
  Олексюк О. "Шануймо свої самоцвіти!" Нарис про культурно-просвітницький рух на Херсонщині // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 червня (№ 22). – С. 6-7
1408031
  Назаренко Юрій "Шануймось о труді і труднім Слові!" : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 151-156. – ISSN 0208-0710
1408032
   [Ш. Бронте. Джен Ейр] = Charlotte Bronte. Jane Eyre : кн. для читання англ. мовою / технологія роботи з текстом і філол. комент. Євченко В.В., Сидоренка С.І. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 616 с. – Бібліогр. опис складено за макетом каталож. карт. - На тит. л. та обкл. назва: Charlotte Bronte. Jane Eyre. – ISBN 978-966-382-316-4


  На обкл. також: Use classic literature to learn English : homereading. Метод. і філол. оброб. тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідк. матеріали і комент. В.В. Євченко, С.І. Сидоренко
1408033
   Чу-Илийский рудный пояс : Строение земной коры. – Алма Ата : Наука, 1979. – 195с.
1408034
   Чу-Илийский рудный пояс : Металлогения. – Алма Ата : Наука, 1980. – 231с.
1408035
   Чу-Илийский рудный пояс : Рудные полезные ископаемые. – Алма Ата : Наука, 1980. – 287с.
1408036
   Чу-Илийский рудный пояс. Геология Чу-Илийского региона. – Алма Ата, 1980. – 503с.
1408037
  Чуковский К.И. Чудо-дерево / К.И. Чуковский. – К, 1985. – 262с.
1408038
  Чуковский К.И. Чудо-дерево и другие сказки / К.И. Чуковский. – М, 1988. – 398с.
1408039
  Воробьева Светлана Чудо-елки : феномен // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 8-16
1408040
  Сотников И.В. Чудо-камень / И.В. Сотников. – Уфа, 1964. – 167с.
1408041
  Сотников И.В. Чудо-камень / И.В. Сотников. – Уфа, 1975. – 191с.
1408042
  Иосифов К.В. Чудо-компасы. / К.В. Иосифов. – М., 1969. – 224с.
1408043
  Клементьев С.Д. Чудо-машини. / С.Д. Клементьев. – К, 1953. – 96с.
1408044
   Чудо-сканер американської армії // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 4 (20). – С. 38-40. – ISSN 2312-7104
1408045
   Чудо-созвездие. – Магадан, 1974. – 223с.
1408046
  Неверов А.С. Чудо-чудесное / А.С. Неверов. – Москва, 1937. – 31с.
1408047
  Николаев Н.И. Чудо-юдо / Н.И. Николаев. – Ростов-на-Дону, 1982. – 78с.
1408048
  Насонова Алла Чудо-юдо рыба-кит // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 74-75 : фото
1408049
  Ожоговская Г. Чудо-юдо, Агнешка и апельсин / Г. Ожоговская. – М., 1974. – 255с.
1408050
  Макнот Д. Чудо с замужеством Джулианы // Праздник любви : [Сборник]. – Москва : АСТ, 1999. – с. 135-238. – (Откровение ; Вып. 27)
1408051
  Метерлинк М. Чудо святого Антония. / М. Метерлинк. – М. – 64с.
1408052
  Микулина Е.Н. Чудо семи гор. / Е.Н. Микулина. – М., 1970. – 192с.
1408053
  Бэшем А.Л. Чудо, которым была Индия / А.Л. Бэшем. – Москва : Наука, 1977. – 616 с. – (Культура народов Востока)
1408054
  Серафимович А.С. Чудо. / А.С. Серафимович. – М., 1937. – 51с.
1408055
  Булль П. Чудо. / П. Булль. – М., 1965. – 39с.
1408056
  Серафимович А.С. Чудо. Рассказы. / А.С. Серафимович. – М., 1964. – 63с.
1408057
  Гусев Б.С. Чудова быль : Докум. повесть о первом секретаре Чудовского райокма партии Е.А. Волковой / Б.С. Гусев. – Москва : Советская Россия, 1976. – 239с. : портр. – (Люди Советской России)
1408058
   Чудова верба / Пеpеклад з сеpбської мови. – Кам"янець на Поділлю : [Укp. Вид-во в Катеpинославі. Пpавобеpеж. філія] ; Дpук. Когена і Дунаєвецького, 1919. – 8 с. – (Укpаїнське видавництво в Катеpинославі. Пpавобеpежна філія ; № 7)
1408059
  Грінченко Б.Д. Чудова дівчина та інші оповідання Бориса Грінченка. – Київ : Дpук. 1-ої Київ. Спілки Дpук. Спpави; [Катеpинослав: Вид. Т-ва "Пpосвіта"], 1913. – 174, [2] с. – Hа обкл. поpтp. авт. – (Бібліотека "Молодість" . Т. 7 ; Видання товариства "Пpосвіта" в Катеpинославі ; № 4)


  Зміст: Чудова дівчина; Сестpиця Галя; Ксеня; Олеся; Гpицько; Укpала; Кавуни; Панько; Батько та дочка; Дзвоник; Пан Коцький; Сам собі пан.
1408060
  Грінченко Б.Д. Чудова дівчина та інші оповідання Бориса Грінченка. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. "Губеpн. Пpавл."], 1917. – 157, [3] с : мал. – (Бібліотека "Молодість" ; № 7)


  Зміст: Сестpиця Галя; Ксеня; Олеся; Гpицько; Укpала; Кавуни; Панько; Батько та дочка; Дзвоник; Пан Коцький.
1408061
  Вышеславский Л.Н. Чудовиденье / Л.Н. Вышеславский. – Москва : Правда, 1970. – 32 с.
1408062
  Селінджер Д.Д. Чудовий день для рибки-бананки : Оповідання // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 7/8. – С.159-167. – ISSN 0320-8370
1408063
  Сказбуш М. Чудовий краєвид / М. Сказбуш. – Х, 1929. – 47с.
1408064
   Чудовий математик і педагог / Колектив мех.-мат. фак-ту // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Колектив мех.-математичного ф-ту вітає колегу професора Вілена Ілліча Михайловського з 80-річчям. Про творчий шлях, педагогічну діяльність вченого-математика. Є фото.
1408065
  Ованесян Р.К. Чудовий садівник : поезії / Р.К. Ованесян. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 167 с.
1408066
  Эйвельманс Б. Чудовища морских глубин / Б. Эйвельманс; Сост. Н.Н. Немомнящий. – Москва : Прибой, 1997. – 496с. – (Неведомое, необъяснимое, невероятное). – ISBN 5-7735-0061-2
1408067
  Хаггард Г.Р. Чудовище : роман, повести, рассказы / Г.Р. Хаггард. – Новосибирск, 1990. – 318с.
1408068
  Эдогава Рампо Чудовище во мраке / Эдогава Рампо. – Москва : Правда, 1990. – 463 с. – Загл. обл.: Чудовище во мраке. - На обл. авт. не указ. - В изд. также: На каждом шагу констебли / Найо Марш ; Вокруг одни враги / Росс Макдональд. – (МП : Мир приключений). – ISBN 5-253-00143-3
1408069
  Эдогава Рампо Чудовище во мраке / Эдогава Рампо. – Киев : МППП фонда "Милосердие" ЮЗЖД, 1991. – 63 с. – ISBN 5-7707-1037-7
1408070
  Эдогава Рампо Чудовище во мраке : Детективно-психологический роман / Эдогава Рампо. – Москва : Политиздат, 1991. – 75 с. – ISBN 5-253-00143-3
1408071
   Чудовище во мраке. – М, 1992. – 232с.
1408072
  Ван Вогт Чудовище. / Ван Вогт, Альфред. – Москва, 1989. – 16с.
1408073
  Коровин Е.А. Чудовищные злодеяния американских агрессоров в Корее / Е.А. Коровин. – Москва, 1952. – 24с.
1408074
   Чудовищные злодеяния финско-фашистских захватчиков на территории Карело-Финской ССР. – Л, 1945. – 303с.
1408075
   Чудові пересмішники : Сатиричні твори класиків української літератури: Навчальний посібник. – Київ : Грамота, 2002. – 543с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-01-4
1408076
  Штриттматтер Э. Чудодей / Э. Штриттматтер. – М, 1960. – 518с.
1408077
  Измалкова Н.А. Чудодейственные пчёлы / Н.А. Измалкова. – Воронеж, 1991. – 77с.
1408078
  Штріттматтер Е. Чудодій / Е. Штріттматтер. – К
1. – 1961. – 506с.
1408079
  Штріттматтер Е. Чудодій : Роман / Е. Штріттматтер. – Київ : Дніпро, 1976. – 480с.
1408080
  Штріттматтер Е. Чудодій / Е. Штріттматтер. – К
1. – 1976. – 480с.
1408081
  Зязюн Л. Чудодійний Люрд: Віра, Надія, Любов / Л. Зязюн. – Харків, 2002. – 112с. – 2Зязю Шифр дубл. – ISBN 966-620-107-0
1408082
  Кербабаев Б.М. Чудом народжений : роман-хроника / Б.М. Кербабаев. – Київ : Художественная литература, 1969. – 223 с.
1408083
  Кербабаев Б.М. Чудом рожденный : роман-хроника / Б.М. Кербабаев. – Москва : Советский писатель, 1967. – 328 с.
1408084
  Пенчев Георги Чудомир - познатият и непознат нашенец / Пенчев Георги. – София : Университетско изд-во "Св.Климент Охридски", 1995. – 149с. – ISBN 954-07-0570-3
1408085
  Богданов И. Чудомир / И. Богданов. – София, 1961. – 108 с.
1408086
  Адруг А. Чудотворна ікона "Іллінської Богоматері" / Анатолій Адруг. – Чернігів : [ЦНТЕІ], 2006. – 28 с. – ISBN 966-7905-76-4
1408087
  Тендряков В.Ф. Чудотворная / В.Ф. Тендряков. – Вологда, 1961. – 100с.
1408088
  Тендряков В.Ф. Чудотворная / В.Ф. Тендряков. – М., 1967. – 112с.
1408089
  Тендряков В.Ф. Чудотворная : повесть / В.Ф. Тендряков. – Москва : Современник, 1984. – 61с.
1408090
  Тендряков В.Ф. Чудотворная / В.Ф. Тендряков. – Київ, 1985. – 429с.
1408091
  Задорожнюк Андрій Чудотворні ікони Богодиці на Поділлі // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 23-31. – ISSN 0869-3595
1408092
  Резчиков М.А. Чудотворное лекарство / М.А. Резчиков. – Рига, 1955. – 32 с.
1408093
  Зырянов А.П. Чудские деревья / А.П. Зырянов. – М., 1973. – 10с.
1408094
   Чудско-Псковское озеро. – Ленинград, 1983. – 160с.
1408095
  Ковалев П.М. Чудской сиг как объект акклиматизации и интродукции. : Автореф... канд. биол.наук: / Ковалев П.М.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. Каф. зоологии. – Л., 1964. – 19л.
1408096
  Котко К. Чудсправмайстрі : друга збірка гуморесок / Кость Котко (літ. псевд.- Любченко М. П.). – Харків : Держвидав, 1921. – 41 с.
1408097
  Езерский М.В. Чудь белоглазая / М.В. Езерский. – Москва, 1929. – 317с.
1408098
  Курочка А.Я. Чуєш, батьку... / А.Я. Курочка. – Х, 1980. – 64с.
1408099
  Хорунжий Ю.М. Чуєш, брате мій : повісті / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Дніпро, 1989. – 472 с.
1408100
  Денисенко Г.Т. Чуєш, брате мій ! : спогади, фотодокументи / Галина Денисенко ; [відп. ред.: Ю. Буряк]. – Київ : Укр. письменник, 2013. – 236, [8] с. : фотоіл. – В кінці кн. авт. зазнач. як упоряд. – ISBN 978-966-579-398-4
1408101
  Олійник М. Чуєш, брате мій... : повість / М. Олійник. – Львів, 1959. – 88 с.
1408102
  Лялько М.П. Чуєш, Верховино?.. Докум. повість. / М.П. Лялько. – Ужгород, 1974. – 191с.
1408103
  Барвінок Г.С. Чуєш, Дніпре! / Г. Барвінок, Л. Євселевський, П. Пустовіт. – Харків : Прапор, 1966. – 86с.
1408104
  Смаль О. Чужа війна сержанта Маріо // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 червня (№ 23). – С. 15


  "Ім"я італійського письменника Маріо Рігоні-Стерни (1921–2008) майже не відоме українському читачеві. Хіба що колись потрапив до рук російський переклад 1982 року найвідомішого його твору Il sergente nella neve ("Сержант у снігах"). Та ось, нарешті, ця ...
1408105
  Грабовський С. Чужа війна: українцями не було створено жодного музичного шедевра про "Велику вітчизняну" // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 18 (183). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561
1408106
  Кашин В.Л. Чужа зброя : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1978. – 207 с.
1408107
  Кашин В.Л. Чужа зброя : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1978. – 248 с.
1408108
  Мороз А.Т. Чужа кохана : роман / А.Т. Мороз. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 315 с.
1408109
  Мороз А.Т. Чужа кохана : роман / А.Т. Мороз. – Київ, 1967. – 246 с.
1408110
  Мороз А.Т. Чужа кохана. Довга-довга хвилина : роман та повість / А.Т. Мороз. – Київ, 1978. – 452 с.
1408111
   Чужа преса про дії Української Повстанської Армії (УПА) : травень 1946. – [Б. м.] : Видання Т.П.А. З.Ч.ОУН, Відвито в друкарні ОУН ім. Миколи Хвильового, 1946. – 14 с. – На тит. арк. та обкл. також: Свобода народам! Свобода людині! За самостійну Соборну Українську Державу! - Відбито в друк. ОУН ім. Миколи Хвильового
1408112
  Караосманоглу Я.К. Чужак / Я.К. Караосманоглу. – Л, 1980. – 351с.
1408113
  Хайнлайн Р. Чужак в чужой стране : фантастический роман / Р. Хайнлайн. – Москва : Глаголь, 1992. – 458 с. – (Библиотека фантастики "Атлас". Лауреаты премии "Хьюго" 1962). – ISBN 5-7312-0010-6
1408114
  Бодсворт Ф. Чужак с острова Барра / Ф. Бодсворт. – М, 1974. – 384с.
1408115
  Бодсворт Ф. Чужак с острова Барра / Ф. Бодсворт. – Магадан, 1980. – 317с.
1408116
  Пирогов В.А. Чужак. / В.А. Пирогов. – Тула, 1972. – 64с.
1408117
  Павлов Н.А. Чужаки / Н.А. Павлов. – К, 1957. – 342с.
1408118
  Павлов Н.А. Чужаки / Н.А. Павлов. – Челябинск, 1969. – 574с.
1408119
  Евпланов А.Я. Чужаки / А.Я. Евпланов. – Москва, 1990. – 238,2с.
1408120
  Вольф Ф. Чужая / Ф. Вольф. – Москва-Ленинград, 1945. – 147с.
1408121
   Чужая агония. – М, 1991. – 223с.
1408122
  Кибек М. Чужая беда : повести, рассказы / М. Кибек. – Москва : Советский писатель, 1965. – 271 с.
1408123
  Романов И.С. Чужая беда / И.С. Романов. – Ставрополь, 1967. – 88с.
1408124
  Крюков М.С. Чужая беда / М.С. Крюков. – Орджоникидзе, 1968. – 228с.
1408125
  Изюмский Б.В. Чужая боль / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1968. – 295с.
1408126
  Ильенков В.П. Чужая боль : роман / В.П. Ильенков. – Москва : Советский писатель, 1969. – 374с.
1408127
  Добровольский Е.Н. Чужая боль / Е.Н. Добровольский. – М, 1978. – 334с.
1408128
   Чужая боль. – Фрунзе, 1981. – 108с.
1408129
  Чуяко Ю.Г. Чужая боль : повесть, рассказы / Ю.Г. Чуяко; пер. с адыг. – Москва : Современник, 1985. – 320 с.
1408130
  Добровольский Е.Н. Чужая боль = Повесть о Вере Засулич / Е.Н. Добровольский. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1988. – 334с.
1408131
  Бархатов А.А. Чужая весна / А.А. Бархатов. – М., 1990. – 233с.
1408132
  Лиманская Н. Чужая война цвета фламинго : криминальный роман / Надежда Лиманская. – Киев : Книга, 2010. – 352 с. – ISBN 978-966-8314-62-9
1408133
  Адамчик В.В. Чужая вотчина : роман / В.В. Адамчик; авториз. пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Советский писатель, 1980. – 334 с.
1408134
  Адамчик В.В. Чужая вотчина : роман, рассказы / В.В. Адамчик; пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1989. – 399 с.
1408135
  Фельдеак Я. Чужая дочь / Я. Фельдеак. – Москва, 1974. – 192с.
1408136
  Каменщик В.М. Чужая душа : [повесть] / Каменщик В.М. – Свердловск : Свердловское книжное издательство, 1958. – 116 с.
1408137
  Анашенков Б.А. Чужая жизнь / Б.А. Анашенков. – Москва, 1962. – 208с.
1408138
  Одегов Илья Чужая жизнь = Из цикла рассказов : проза // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 116-129. – ISSN 0012-6756
1408139
  Ерышева О. Чужая жизнь : проза: рассказы // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 93-101. – ISSN 0027-8238
1408140
  Каминский Е. Чужая игра // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 2. – С. 8-50. – ISSN 0321-1878
1408141
  Кирилин А.В. Чужая игра: Повести и рассказы. / А.В. Кирилин. – Барнаул, 1987. – 222с.
1408142
  Парадизи Э. Чужая кожа = La peau des autres : роман / Эрик Парадизи ; [ пер. с французского О. Решетько ]. – Киев : Елисейские Поля, 2006. – 128 с. – (Современная французская проза). – ISBN 966-96654-2-6
1408143
  Кмит И. Чужая кровь : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 9. – С. 147-174. – ISSN 0130-6405
1408144
  Нейштадт В. Чужая лира / В. Нейштадт. – М.-Пб., 1923. – 164с.
1408145
  Данилов И.П. Чужая луна / И.П. Данилов. – Волгоград, 1964. – 31с.
1408146
  Рогов В.С. Чужая луна: повести и рассказы / В.С. Рогов. – М., 1983. – 255с.
1408147
  Мороз А.Т. Чужая любовь : роман / А.Т. Мороз. – Москва : Советский писатель, 1969. – 292 с.
1408148
  Маринина А. Чужая маска : Роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 400с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-000413-3
1408149
  Маринина А. Чужая маска : Повесть / Александра Маринина. – Москва : Астрель.Грампус Эйт, 1998. – 448с. : Перехват. – ISBN 5-79-470087-4
1408150
  Маринина А. Чужая маска : Роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 480с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-000387-0
1408151
  Холендро Д.М. Чужая мать / Д.М. Холендро. – Москва, 1984. – 447с.
1408152
  Борисенко Александра Чужая повседневность : статьи, эссе // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 122-130. – ISSN 1130-6545
1408153
  Джикия Н.Е. Чужая речь в грузинском языке и ее преподавание в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Джикия Н. Е.; Тбил.гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1978. – 29л.
1408154
  Щербакова В.А. Чужая слава / В.А. Щербакова. – Москва, 1965. – 232с.
1408155
  Кавторин В. Чужая собственная жизнь : проза : главы из романа / окончание. Нач в № 7, 2010 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 8. – С. 53-115. – ISSN 0321-1878
1408156
  Реут Н.С. Чужая стая. / Н.С. Реут, М.Е. Скрябин. – М.-Л., 1962. – 253с.
1408157
  Суомела Э.К. Чужая страна - черника / Э.К. Суомела. – Москва, 1980. – 144 с.
1408158
  Бекоев Е. Чужая судьба : рассказы и повесть / Е. Бекоев; пер. с осет. М.Гржендзица. – Тбилиси : Мерани, 1973. – 144 с.
1408159
  Симонов К.М. Чужая тень : Драма в 4-х действиях, 6-ти картинах / К.М. Симонов. – Москва : Госкультпросветиздат, 1949. – 88с. – (Б-ка "Художественная самодеятельность" ; №12)
1408160
  Симонов К.М. Чужая тень : Драма в 4-х действиях, 6-ти картинах / К.М. Симонов. – Москва : Искусство, 1949. – 159с.
1408161
  Пресман Г.А. Чужая удача / Г.А. Пресман. – Воронеж, 1962. – 140с.
1408162
  Резчиков М.А. Чужая улица. / М.А. Резчиков. – РИга, 1963. – 92с.
1408163
  Крушинська Олена Чужбинський про батьківщину // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 126-130 : фото
1408164
  Карпунин Г. Чужбину пересилив : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 97-101. – ISSN 0131-2332
1408165
  Литвинець М.І. Чуже весілля : віршований роман / М.І. Литвинець. – Київ, 1963. – 141 с.
1408166
  Гудима А.Д. Чуже весілля : роман / А.Д. Гудима. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 279 с.
1408167
  Точицький М. Чуже відчути, як своє // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 3-14. – ISSN 0868-8273
1408168
  Проценко О.В. Чуже мовлення в текстах ЗМК: проблема достовірності інформації // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 135-137. – ISSN 2076-1554
1408169
  Червоткіна І. Чуже. Урбаністичне : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 47-49
1408170
  Кушниров М. Чужеземец // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 9. – С. 6-39. – ISSN 0012-6756
1408171
  Кунцевич М. Чужеземка / М. Кунцевич; Пер. с польского Т. Лурье. – Москва : Художественная литература, 1982. – 221 с.
1408172
  Раквитц Э. Чужеземные тропы, незнакомые моря. / Э. Раквитц. – М, 1969. – 526с.
1408173
  Бабаджанян Г.А. Чужеродное опыление растений / Г.А. Бабаджанян. – Ереван, 1962. – 199с.
1408174
  Гутман В.И. Чужеродные ионы в процессах аддитивного ли фотохимического окрашивания кристаллов щелочно-галоидных солей. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Гутман В.И.; Петрозаводский гос.ун-т. – Петрозаводск, 1964. – 11л.
1408175
  Александров В Чужие-близкие / В Александров. – Ташкент, 1978. – 286с.
1408176
  Лупан А.П. Чужие : рассказы / А.П. Лупан. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1965. – 90 с.
1408177
  Катаенко К.Ф. Чужие / К.Ф. Катаенко. – Краснодар, 1966. – 256с.
1408178
  Черноскулов А.Т. Чужие / А.Т. Черноскулов. – Новосибирск, 1979. – 343с.
1408179
  Черноскулов А.Т. Чужие / А.Т. Черноскулов. – Новосибирск, 1979. – 343с.
1408180
  Волков А.М. Чужие / А.М. Волков. – Москва, 1989. – 15с.
1408181
  Ржанников Дмитрий Чужие : Нравы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 62-67 : Фото
1408182
  Дементьев Н.С. Чужие близнецы / Н.С. Дементьев. – М, 1965. – 124с.
1408183
  Коростелев П.А. Чужие в доме / П.А. Коростелев. – М, 1967. – 291с.
1408184
  Брэнд М. Чужие в стране / М. Брэнд. – М., 1955. – 92с.
1408185
  Прозоровский Л.В. Чужие ветры / Л.В. Прозоровский. – Рига, 1957. – 304с.
1408186
  Прозоровский Л.В. Чужие ветры / Л.В. Прозоровский. – Рига, 1964. – 526с.
1408187
  Рудов В.С. Чужие ветры. / В.С. Рудов. – Минск, 1969. – 342с.
1408188
  Деев Роман Чужие гены наших побед // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 92-99 : фото
1408189
  Баннов Б.Г. Чужие голоса в эфире / Б.Г. Баннов, Г.Н. Вачнадзе. – М, 1981. – 287с.
1408190
  Стюарт Э. Чужие грехи : Роман / Э. Стюарт; Пер. с англ. А.В.Санина. – Москва : Элит-клуб, 2000. – 320с. – (Моя любовь). – ISBN 1503105
1408191
  Малочевский Б.А. Чужие дела. Рассказы. / Б.А. Малочевский. – М., 1975. – 221с.
1408192
  Робер Чужие дела: роман / Робер, Ж-М. – М., 1985. – 159с.
1408193
  Ачимович Т.М. Чужие дети / Т.М. Ачимович. – Киев, 1979. – 457с.
1408194
  Романов А.С. Чужие здесь не ходят / А.С. Романов. – М., 1992. – 90с.
1408195
  Тарасенкова Н.Н. Чужие и близкие / Н.Н. Тарасенкова. – М., 1966. – 95с.
1408196
  Гумилевский Л.И. Чужие крыши / Л.И. Гумилевский. – Москва : Советская Россия, 1991. – 240с.
1408197
  Сахнин А Я Чужие люди / А Я Сахнин. – М., 1986. – 485с.
1408198
  Карсак Ф. Чужие миры / Ф. Карсак. – Киев
1. – 1992. – 320 с.
1408199
  Карсак Ф. Чужие миры / Ф. Карсак. – Киев
2. – 1992. – 294 с.
1408200
  Синяк Д. Чужие острова // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 29 (441), 24.07.2015. – С. 50-54. – ISSN 2075-7093


  Офіційно, Фолклендські острови — це автономні заморські території Об"єднаного Королівства Великої Британії, але за фактом є спірною територією між Аргентиною і Великобританією, що адмініструється останньою. Фолклендська війна 1982 року між Великою ...
1408201
  Бадигин К.С. Чужие паруса / К.С. Бадигин. – Москва, 1959. – 222с.
1408202
  Бадигин К. Чужие паруса / К. Бадигин. – Калининград, 1970. – 334с.
1408203
  Бадигин К.С. Чужие паруса / К.С. Бадигин. – Архангельск, 1973. – 229с.
1408204
  Ткаченко А.С. Чужие печали : Повести и рассказы / А.С. Ткаченко. – Москва : Современник, 1988. – 330с. – (Новинки "Современника")
1408205
  Рязанцева Н.Б. Чужие письма / Н.Б. Рязанцева. – М, 1978. – 79с.
1408206
  Стрекач В.П. Чужие поезда / В.П. Стрекач. – Краснодар, 1965. – 108с.
1408207
  Вьюрков А.И. Чужие пороги / А.И. Вьюрков. – Москва, 1958. – 344с.
1408208
  Клочко Р. Чужие среди своих // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 48 (638), 5 декабря. – С. 38-40. – ISSN 2305-3364


  За независимость Украины в 1917-1921 годах воевали австрийский эрцгерцог и царский генерал, тульские крестьяне и еврейские милиционеры.
1408209
  Ульянникова Ю. Чужие среди чужих, чужие среди своих: Русско-японская война и эвакуация Сахалинской каторги в контексте имперской политики на Дальнем Востоке // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2010. – № 4. – С. 170-196. – ISBN 978-5-89423-110-5
1408210
  Жукова Т.В. Чужие среди чужих: Положение иностр. рабочих в странах Зап. Европы. / Т.В. Жукова, Е.А. Малиновская. – Одесса, 1990. – 173с.
1408211
  Носенко- Штейн Чужие среди чужих: существует ли православная еврейская идентичность? // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 20-35. – ISSN 0869-5415
1408212
  Слуцкис М. Чужие страсти. Жажда. Адамово яблоко / М. Слуцкис. – Москва, 1974. – 830 с.
1408213
  Цанкар И. Чужие. На улице бедняков. Мартин Качур : Романы / И. Цанкар. – Москва : Художественная литература, 1987. – 411с.
1408214
  Яновська Л. Чужий / Л. Яновська, 1910
1408215
  Юргелевич І. Чужий / І. Юргелевич. – К, 1968. – 250с.
1408216
  Мотієнко Я.В. Чужий / Я.В. Мотієнко. – Донецьк : Донбас, 1982. – 320 с.
1408217
  Глушко О. Чужий : оповідання // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 52-116. – ISSN 0131-2561
1408218
  Дайнеко В.В. Чужий голос як структурний елемент тексту / В.В. Дайнеко, О.М. Гон // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 100-102. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Послуговуючись теорією М.М. Бахтіна про діалогізм як своєрідну рису творів, де зустрічаються поліфонічна взаємодія декількох різноманітних голосів, автори намагаються з"ясувати смислотворчу роль таких риторичних прийомів, як використання ілюзій, ...
1408219
  Галушко К. Чужий сучасникам, але корисний нащадкам // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 19 (287). – С. 34-37. – ISSN 1996-1561


  Правління гетьмана Павла Скоропадського у 1918 році залишило по собі спадок, яким досі, після десятиліть радянської окупації, користується незалежна Україна.
1408220
  Олійник М.Я. Чужина : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Дніпро, 1973. – 167 с. – (Романи й повісті ; 1973 р. Вип. №9)
1408221
  Дрига І.М. Чужина та вигнання в румелійських та урумських турецьких піснях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 34-37. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Стаття ставить ціллю порівняння пісень про чужину та вигнання румелійських тюрків та урумів Приазов"я на матеріалі польових записів Деліорману, Герлово та Кирджалі, а також Маріуполя. Семантема подорожі до чужини не лише віддзеркалює історичні реалії, ...
1408222
  Владимирова В. Чужина як духовний антисвіт у поезії Т. Шевченка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 57-59
1408223
  Кабаненко М.С. Чужина, мов та мачуха... / М.С. Кабаненко. – Одеса, 1965. – 160с.
1408224
  Улюра Г. Чужинець у ліжку: іноземець як фантазм (на матеріалі російської жіночої прози початку 2000-х років) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 184-191. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1408225
  Кузьмович-Головінська Чужиною = On foreign soil : спомини / Марія Кузьмович-Головінська. – Торонто : Добра книжка, 1977. – 159 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1408226
  Мединський С. Чужиною : [Збірка Віршів] / Степан Мединський. – Лондон ; Канада : [б.в.], 1995. – 61 с. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада
1408227
  Січинський Володимир Чужинці про Україну = Foreign voices on Ukraine : Вибір з описів подорожів по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть / Січинський Володимир. – 5е видання. – Авгсбург : Павлович, 1946. – 118с. : іл.
1408228
  Січинський В. Чужинці про Україну / В. Січинський. – Львів, 1991. – 96с.
1408229
  Січинський В.Ю. Чужинці про Україну / В.Ю. Січинський. – Київ : Довіра, 1992. – 255с. – (Серія "Відродження"). – ISBN 5-7707-2313-0
1408230
  Січинський В. Чужинці про Україну // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 14-24. – ISSN 0130-7037
1408231
  Січинський В. Чужинці про Україну / Володимир Січинський ; [передм. та післямова М. Слабошпицького ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 249, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-2151-96-1


  Книга містить огляд відгуків чужоземців про Україну та українців від найдавніших часів до середини ХІХ ст. Багато уваги приділяється відомостям про Запорозьку Січ періоду Б. Хмельницького, гетьмана І. Мазепи. Наводяться цікаві дані про побут і ...
1408232
  Зінченко А. Чужинці, війна і слава в домусульманській арабській поезії // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 81-92.
1408233
   Чужинче, іди скажи Україні : увічнення трагедії Закерзоння в 1944-1947 роках : фотоальбом за ред. Б. Гука / Б. Гук, М. Козак, М. Новосад, А. Яремко; Богдан Гук, Михайло Козак, Микола Новосад, Адам Яремко ; Об"єднання українців у Польщі, відділ у Перемишлі. – Перемишль : Перемиський відділ ОУП, 2001. – 253 с. : фотогр. – ISBN 83-914404-1-9
1408234
  Черепахова Э.М. Чужих нет. / Э.М. Черепахова. – М., 1963. – 96с.
1408235
  Глазовий Андрій Чужі гроші : всім сувенірам сувенір // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 116-120 : Фото
1408236
  Петльований В. Чужі листи / В. Петльований. – К, 1956. – 88с.
1408237
  Лагоза В.М. Чужі млинці. / В.М. Лагоза. – Х, 1978. – 110с.
1408238
  Юнга Чужі широти / Юнга. – Х., 1933. – 65с.
1408239
  Селігей Пилип Чужого навчаємося, а свого цураємося... // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 36-40. – Бібліогр.: с. 38-40. – ISSN 0130-5263
1408240
  Салури Р. Чужое добро / Р. Салури. – М, 1986. – 272с.
1408241
  Волочаев М.О. Чужое имущество как предмет хищения: вопросы правоприменения // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С.277-280. – ISSN 1684-2626
1408242
  Абэ Кобо Чужое лицо : романы / Кобо Абэ; [пер. с яп., сост. и предисл. В.С. Гривина. – Москва : Радуга, 1982. – 432 с. : ил. – Библиогр.: с. 426-428. – (Мастера современной прозы / редкол.: Андреев Л.Г. и др.)
1408243
  Саченко Б.И. Чужое небо : роман в новеллах / Б.И. Саченко; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1977. – 352 с.
1408244
  Саченко Б.И. Чужое небо / Б.И. Саченко. – Москва, 1979. – 364 с.
1408245
  Ласкин С.Б. Чужое прошлое / С.Б. Ласкин. – Л, 1981. – 320с.
1408246
  Нагибин Ю.М. Чужое сердце : Повести и рассказы / Ю.М. Нагибин. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 350с.
1408247
  Горюнов И.Г. Чужое слово / И.Г. Горюнов. – Куйбышев, 1967. – 177с.
1408248
  Загорянский Е.А. Чужое солнце / Е.А. Загорянский. – М., 1959. – 180с.
1408249
  Назаров Р.В. Чужое счастье / Р.В. Назаров. – Л.-М., 1957. – 71с.
1408250
  Бочкарева К.И. Чужое счастье / К.И. Бочкарева. – Ставрополь, 1960. – 211с.
1408251
  Байджиев М. Чужое счастье : новеллы, повесть, киноповесть / М. Байджиев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1969. – 203 с.
1408252
   Чужое: опыты преодоления : Очерки из истории культуры Средиземноморья. – Москва : Алетейа, 1999. – 384с. – Посвящается 180-летнему юбилею Ин-та востоковедения РАН. – (ОКО). – ISBN 5-89321-031-X
1408253
  Кунцевич М. Чужоземка : романи / М. Кунцевич; З польської переклала О. Медещенко. – Київ : Дніпро, 1989. – 526 с.
1408254
  Кордт В.А. Чужоземні подорожі по Східній Европі до 1700 р. / В. Кордт. – У Київі (Київ) : З друк. Української Академії Наук, 1926. – 208 с. – (Українська академія наук Збірник Історико-філологічного відділу ; № 38)
1408255
  Попович Т. Чужой / Т. Попович. – М., 1961. – 659с.
1408256
  Сысоев П.В. Чужой / П.В. Сысоев. – Воронеж, 1979. – 190с.
1408257
  Таган А. Чужой : повести и рассказы / А. Таган. – Москва : Советский писатель, 1986. – 398 с.
1408258
  Рыжиков Ю. Чужой // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 10. – С. 51-54. – ISSN 0132-2036
1408259
  Вебер Андреас Чужой : Ответ природы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1029-5828
1408260
  Чубакова В.С. Чужой беды не бывает / В.С. Чубакова. – М, 1982. – 304с.
1408261
  Клименченко Ю.Д. Чужой ветер / Ю.Д. Клименченко. – Л., 1965. – 346с.
1408262
  Островский Андрей Чужой дедушка // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 142-150 : фото
1408263
  Катерли Н. Чужой дедушка и рыба Нельма : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 4. – С. 120-121. – ISSN 0321-1878
1408264
  Гранин Д.А. Чужой дневник / Д.А. Гранин. – М, 1988. – 653с.
1408265
  Хайн К. Чужой друг / К. Хайн. – М., 1987. – 198с.
1408266
  Маркова Е.Г. Чужой звонок : повести / Е.Г. Маркова. – Москва : Советский писатель, 1982. – 240с.
1408267
  Романова А.П. Чужой как объективная реальность, данная нам в ощущениях и размышлениях / А.П. Романова, С.Н. Якушенков // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 49-53. – ISSN 0042-8744
1408268
  Галина Мария Чужой квартал : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 5 (1021 ). – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
1408269
  Зарипов М.Х. Чужой медовый месяц / М.Х. Зарипов. – М, 1968. – 132с.
1408270
  Магомед-Расул Чужой муж : повести / Магомед-Расул. – Москва : Советский писатель, 1982. – 360 с.
1408271
  Магомед-Расул Чужой муж : роман, повести / Магомед-Расул. – Москва : Советский писатель, 1988. – 512 с.
1408272
  Голубев А.Д. Чужой патрон / А.Д. Голубев. – М., 1985. – 431с.
1408273
  Арбенов Э. Чужой порог / Э. Арбенов. – Ташкент, 1966. – 189с.
1408274
  Шквариков В.В. Чужой ребенок / В.В. Шквариков. – М, 1934. – 92с.
1408275
  Левитин М. Чужой спектакль / М. Левитин. – М, 1982. – 129с.
1408276
  Корюн М. Чужой успех : басни / М. Корюн. – Москва : Советский писатель, 1962. – 62 с.
1408277
  Гурский И.Д. Чужой хлеб : роман-памфлет / И.Д. Гурский; пер. с белорус. А.Тонкеля. – Москва : Советский писатель, 1974. – 327 с.
1408278
  Гудманян Артур Чужомовна пропріальна лексика у фонографічній системі української мови : У 3-х книгах / Гудманян Артур; МОУ. Ужгородськ. держ. ун-т. – Ужгород. – ISBN 5-7707-2710-7
Кн 1. : Теоретичні аспекти. – 1999. – 483с.
1408279
  Гудманян А.Г. Чужомовна пропріальна лексика у фонографічній системі української мови : У 3-х книгах / А.Г. Гудманян; МОУ. Ужгородськ. держ. ун-т. – Ужгород. – ISBN 5-7707-2710-7
Кн. 2 : Орфографічні правила передачі. Чужомовні власні назви у фонографічній системі української мови. – 1999. – 559с.
1408280
  Гудманян А.Г. Чужомовна пропріальна лексика у фонографічній системі української мови : У 3-х книгах / А.Г. Гудманян; МОУ. Ужгородськ. держ. ун-т. – Ужгород. – ISBN 5-7707-2710-0
Кн 3 : Словники української передачі англійських і німецьких власних назв. – 1999. – 504с.
1408281
   Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914-1939) = World literature in western Ukrainian periodicals, 1914-1939 : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 194с. – (Українська біобібліографія : Нова серія ; Ч.13). – ISBN 966-613-182-X
1408282
  Федурко М.Ю. Чужомовне слово в сучасному газетному тексті: лінгвокультурний та морфонолого-словотвірний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 356-360


  Статтю присвячено запозиченим одиницям сучасних газетних текстів. Їх проаналізовано в контексті відповідності лексичним, словотвірним, морфонологічним нормам сучасної української мови. Статья посвящена заимствованным единицам современных газетных ...
1408283
  Береговський М. Чужомовні й різномовні пісні в євреїв України, Білоруси й Польщі / Мусій Береговський. – [Київ], 1930. – С. 37-51. – Отд. оттиск: Етнографічний вісник, кн. 9 / Всеукраїнська Академія Наук; За головним редагуванням акад. Андрія Лободи, 1930
1408284
  Самійленко В. Чужомовні слова в українській мові / В. Самійленко. – Х, 1945. – 16с.
1408285
  Пагіря О. Чужорідне тіло // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 21 (238). – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  Компартія Франції. Прищеплений на стовбурі французького соціалізму, ленінський комунізм був тоталітарним елементом у тамтешній демократії.
1408286
  Гордієнко К. Чужу ниву жала / К. Гордієнко. – Київ : Державне літературне видавництво, 1940. – 236 с.
1408287
  Гордієнко К. Чужу ниву жала : роман / К. Гордієнко. – Харків : Харківське книжково-газетне видавництво, 1947. – 317 с.
1408288
  Гордієнко К. Чужу ниву жала : роман / К. Гордієнко. – Київ, 1951. – 259 с.
1408289
  Гордієнко К. Чужу ниву жала : роман / К. Гордієнко. – Харків, 1954. – 292 с.
1408290
  Гордієнко К.О. Чужу ниву жала : роман / К.О. Гордієнко. – Київ, 1966. – 384 с.
1408291
  Гордієнко К. Чужу ниву жала... : роман / К. Гордієнко. – Київ : Держлітвидав
1. – 1939. – 171 с.
1408292
  Гордиенко К. Чужую ниву жала / К. Гордиенко. – Киев, 1951. – 261 с.
1408293
  Гордиенко К.А. Чужую ниву жала / К.А. Гордиенко. – М, 1956. – 364с.
1408294
  Гордиенко К.А. Чужую ниву жала / К.А. Гордиенко. – М, 1974. – 352с.
1408295
  Головко О. Чуйков Євген Васильович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 11 : Євген Чуйков. – С. 3-31.
1408296
   Чуйков С.А.Выставка произведений. москва. 1983. – Москва, 1983. – 25с.
1408297
  Шишков В.Я. Чуйские были / В.Я. Шишков. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1986. – 496с.
1408298
  Демченко А.А. Чуйские зори / А.А. Демченко. – Барнаул, 1954. – 356с.
1408299
  Демченко А.А. Чуйские зори / А.А. Демченко. – 2-е испр. изд. – Барнаул, 1956. – 358с.
1408300
  Самохин Ф.И. Чуйские разливы : повесть / Ф.И. Самохин ; [ил. В.А. Максимов]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1968. – 188 с.
1408301
  Кламм Валерий Чуйский тракт // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 142-154 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1408302
  Шабатин П.Ю. Чуйським трактом : подорожні нотатки / П.Ю. Шабатин. – Киев : Радянський письменник, 1977. – 154 с.
1408303
  Гайдар А.П. Чук и Гек / А.П. Гайдар. – М., 1978. – 111с.
1408304
  Гайдар А.П. Чук и Гек / А.П. Гайдар. – Москва, 1982. – 76с.
1408305
  Гайдар А.П. Чук и Гек / А.П. Гайдар. – К., 1986. – 54с.
1408306
  Иванова Е. Чуковский - Харджиев - Маяковский: о ком был написан "Гимн критику"? // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 196-217. – ISSN 0042-8795
1408307
  Сивоконь С.И. Чуковский и дети / С.И. Сивоконь. – Москва, 1983. – 96с.
1408308
   Чукоккала. – М, 1979. – 447с.
1408309
  Семушкин Т.З. Чукотка. Повесть. / Т.З. Семушкин. – М., 1939. – 252с.
1408310
  Семушкин Т.З. Чукотка. Повесть. / Т.З. Семушкин. – М., 1948. – 400с.
1408311
  Семушкин Т.З. Чукотка. Повесть. / Т.З. Семушкин. – М.-Л., 1950. – 344с.
1408312
  Семушкин Т.З. Чукотка. Повесть. / Т.З. Семушкин. – М., 1954. – 427с.
1408313
  Семушкин Т.З. Чукотка. Приключения Айвама. / Т.З. Семушкин. – М., 1957. – 391с.
1408314
  Дзини Стефания Чукотка: зимой и летом разным цветом : Большое путешествие // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 62-82 : Фото, карта
1408315
  Шутова Наталья Чукотка: информация из первых уст : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 58-59 : Фото
1408316
  Решето Юрий Чукотка: Там, где рождается день / Решето Юрий, Лемешев Константин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 64-76 : фото. – ISSN 1029-5828
1408317
  Сергеев В.А. Чукотская весна / В.А. Сергеев. – М., 1961. – 79с.
1408318
  Рытхэу Ю.С. Чукотская сага / Ю.С. Рытхэу. – Москва, 1956. – 372 с.
1408319
  Рытхэу Ю.С. Чукотская сага / Ю.С. Рытхэу. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 381 с.
1408320
   Чукотская экспездиция 1900-1910 гг. – Л.М,, 1953. – 46с.
1408321
   Чукотские встречи. – Магадан, 1964. – 96с.
1408322
  Миронов А. Чукотские новеллы / А. Миронов. – М., 1936. – 48с.
1408323
  Миронов А. Чукотские новеллы / А. Миронов. – Архангельск, 1936. – 99с.
1408324
  Миронов А. Чукотские новеллы / А. Миронов. – 2-е изд. доп. испр. – Архангельск, 1937. – 108с.
1408325
  Меновщиков Г.А. Чукотские эскимосские корякские сказки / Г.А. Меновщиков. – Хабаровск, 1969. – 154 с.
1408326
  Гущин И.В. Чукотский национальный округ / И.В. Гущин, А.И. Афанасьев. – Магадан, 1956. – 99с.
1408327
   Чукотское и эскимосское искусство : из собрания Загорского гос. историко-худож. музея-заповедника. – Ленинград : Художник РСФСР, 1981. – 179 с.
1408328
  Филимонов В.Л. Чукоча / В.Л. Филимонов. – М, 1985. – 247с.
1408329
  Горбачов Д. Чукурюк! // Критика. – Київ, 1998. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 4-7


  Перша в Україні виставка картин Давида Бурлюка — українського художника-футуриста, поета, теоретика мистецтва, літературного і художнього критика, видавця.
1408330
  Богораз В.Г. Чукчи : религия / В.Г. Богораз. – Ленинград : Главсевморпути
Ч. 2. – 1939. – 193, [14] с.
1408331
  Логінов Володимир Чукчі без анекдотів : modus vivendi // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 38-42 : Фото
1408332
  Шкловский В.Б. Чулков и Левшин / В.Б. Шкловский. – Л., 1933. – 264с.
1408333
  Касимов Э.С. Чулман - река внуков / Э.С. Касимов. – М., 1976. – 399с.
1408334
  Касимов Э.С. Чулман - река внуков / Э.С. Касимов. – М., 1980. – 400с.
1408335
  Козьмин В.А. Чум в культуре народов Западной Сибири и вопросы его происхождения. // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2001. – № 1. – С.79-93. – ISSN 0869-5415
1408336
  Франко І.Я. Чума / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1927. – 56с.
1408337
  Франко І.Я. Чума / І.Я. Франко. – Львів : Книж.-журн. вид-во, 1955. – 104с.
1408338
  Камю Альбер Чума / Камю Альбер; Пер. с французского Н.Жарковой. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 400с. – (Азбука - 2000). – ISBN 5-267-00313-1
1408339
  Мелихов А. Чума : роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 10. – С. 32-102. – ISSN 0130-7673
1408340
  Мелихов А. Чума : роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 9. – С. 24-82. – ISSN 0130-7673
1408341
  Камю А. Чума : романи, повість : переклад з франц. / Альбер Камю ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2006. – 462с. – (Бібліотека світової літератури = Б). – ISBN 966-03-3536-9


  Увазі читачів пропонується безсмертний твір Я.Гашека лПригоди бравого вояка Швейка+, який є одним із перших антитоталітарних романів у світовій літературі. Персонажі роману показані на тлі суспільних процесів, викликаних Першою світовою війною
1408342
  Горский С.Д. Чума в Москве / С. Горского. – Москва : Книгоиздат "Дело", 1913. – 80 с. – (Историческая библиотека ; № 71)
1408343
  Гамалея Н.Ф. Чума и крысы : с приложением наставления к истреблению крыс / Н.Ф. Гамалея. – Одесса : Тип. Акционерного Южно-Русского Общества Печатного Дела, 1902. – 39 с.
1408344
  Драгун О. Чума пришла с Милоса. / О. Драгун. – М., 1958. – 69с.
1408345
  Свинцов П.М. Чума птиц / П.М. Свинцов. – М., 1950. – 24с.
1408346
  Камю А. Чума. Посторонний : Романы / А. Камю; Пер. с фр. – Москва : АСТ.Фолио, 2003. – 333с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-017080-7
1408347
  Прісовський І. Чумак // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 107-113
1408348
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Чумаки : комедія на 4 дї / Карпенко-Карий. – Харків : Рух, 1924. – 64с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 6)
1408349
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Чумаки : комедія на 4 дї / Карпенко-Карий (Тобілевич); І.К. Тобілевич. – Київ : Мистецтво, 1950. – 79 с. – (Бібліотека української драматургії)
1408350
  Данилевский Г.П. Чумаки / Г.П. Данилевский. – К, 1992. – 109с.
1408351
  Кудінова Чумаки у традиційній культурі українців: історіографія проблеми / Кудінова, (Скоряк) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 582-586. – ISBN 978-966-171-795-3
1408352
  Морачевський П.С. Чумаки, або Смутні часи України : поема в 6 піснях, співана свідком тих часів столітнім чумаком Іваном Чуприною на ночлігах чумацьких, у 1948 року / Списана Хвилимоном Галузенком [псевд.]. – Чеpнигов : Тип. Ильинскаго монастыpя
[Ч.] 1. – 1864. – 142 с.
1408353
  Акимов А Чумакинский колхозный хор Ульяновской области / А Акимов. – Москва, 1956. – 36с.
1408354
   Чумарочка рябесенька : укр. нар. пісні у записах Надії Данилевської та Миколи Ткача / [упоряд. та ред.: Н. Данилевська, М. Ткач]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 223, [1] с. : іл., ноти. – ISBN 978-966-340-413-4
1408355
  Куюмджиев И. Чумата по свинете и борбата с нея / И. Куюмджиев. – София. – 54с.
1408356
  Мушник С.М. Чумацкий шлях : стихи / С.М. Мушник. – Москва : Советский писатель, 1970. – 111 с.
1408357
  Рудченко І.Я. Чумацкія народные песни И.Я. Рудченка [Чумацькі народні пісні І.Я. Рудченка] / [уклад., авт. пеpедм., пpиміт. І.Я. Рудченко]. – Киев : Тип. М.П. Фpица, 1874. – VII, XIII, 257 с., 5 с. нот. – Пеpедм., пpиміт. pос. - Hа окp. аpк.: Посвящается Михаилу Петpовичу Дpагоманову. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  В кн. також ст. І.Я. Рудченка "Чумаки в наpодных песнях" (pос.). - Пісні зібpані в Київській, Волинській, Подольській, Чеpнігівській та Хаpківській губеpніях. - Указатель песен по месту их записки: с. 241-244. - Словаpь pеже употpебляемых слов с ...
1408358
  Щербак А.В. Чумацтво і кооперація в Україні: досвід минулого та сучасність // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 154-163. – ISSN 0320-4421
1408359
  Іванюк С. Чумацтво на Полтавщині // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 2, (квітень - червень). – С. 22-24. – ISSN 1814-5078
1408360
  Букатевич Н.І. Чумацтво на Україні. : історико-етнографічні нариси / Н.І. Букатевич ; Мапу склав Ф. Петрунь. – Одеса : Тип. "Изестия", 1928. – 95 с., 1 л. мапа. – Окр. відб. з: Записки Одеського інституту народного господарства


  У виданні досліджується чумацтво як явище соціально-економічного життя в історії України. Зокрема значну увагу приділено огляду історіографії чумацтва, теорій походження слова чумак. Досконало досліджено основні шляхи пересування чумацьких валок, види ...
1408361
  Мазур І.І. Чумацтво як передумова виникнення підприємництва в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 191-195


  У статті розглядається становлення та розвиток чумацтва в Україні. Це явище мало соціально-економічне значення як торговельна мандрівна асоціація українців. Сьогодні чумацтво майже не досліджується. Розкрито роль чумацтва як зародження підприємництва.
1408362
  Проскурова С.В. Чумацтво як українське соціокультурне явище : Автореф. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Проскурова С.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 15 - 16 с.
1408363
  Проскурова Світлана Володимирівна Чумацтво як українське соціокультурне явище : Дис....канд.історичних наук:09.00.12 / Проскурова Світлана Володимирівна; НАН України.Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ, 2001. – 194л. + Додатки.:л.182-194. – Бібліогр.:л.174-182
1408364
   Чумацький шлях : часопис. – Харків : Інтербук - Україна, 1992-
№ 1 : Світ людини: космос, життя, література. – 1992. – 280 с.
1408365
  Малик В. Чумацький шлях : Роман / В. Малик. – Київ : Український письменник, 1993. – 285с. – ISBN 5-333-01316-0
1408366
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2001
1408367
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001
1408368
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
1408369
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2002
1408370
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2002
1408371
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2002
1408372
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2002
1408373
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2002
1408374
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2002
1408375
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2003
1408376
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2003
1408377
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2003
1408378
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2003
1408379
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2003
1408380
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2004
1408381
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
1408382
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004
1408383
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004
1408384
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2004
1408385
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2004
1408386
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2005
1408387
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2005
1408388
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2005
1408389
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2005
1408390
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5. – 2005
1408391
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 6. – 2005
1408392
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2006
1408393
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2006
1408394
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2006
1408395
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2006
1408396
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5. – 2006
1408397
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2007
1408398
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2007
1408399
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2007
1408400
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2007
1408401
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5. – 2007
1408402
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 6. – 2007
1408403
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2008
1408404
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2008
1408405
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2008
1408406
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2008
1408407
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5. – 2008
1408408
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 6. – 2008
1408409
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2009
1408410
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2 : Вишневе. – 2009
1408411
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2009
1408412
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2009
1408413
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5/6. – 2009
1408414
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2010
1408415
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2010
1408416
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3 : Умань. – 2010
1408417
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2010
1408418
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2011
1408419
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2011
1408420
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2011
1408421
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2011
1408422
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1 (січень - березень). – 2012
1408423
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2 (квітень - червень). – 2012
1408424
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3 (липень-_вересень). – 2012
1408425
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4 (жовтень - грудень) : Санаторій Харакс - 90 - Дніпро. Календар, 2013 р. – 2012
1408426
  Малик В. Чумацький шлях : роман, оповідання / Володимир Малик. – Харків : Бібколектор, 2013. – 313, [5] с. – Зміст: Чумацький шлях ; Дві перемоги. – ISBN 978-617-7013-14-2
1408427
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1 ( січень - березень). – 2013
1408428
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2 (квітень - червень). – 2013
1408429
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3 (липень - вересень). – 2013
1408430
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4 (жовтень - грудень) : "Я не одинокий , є з ким в світі жить..." Календар, 2014 р. – 2013
1408431
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1 (січень - березень). – 2014
1408432
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2015. – 31 с.
1408433
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2, (квітень - червень). – 2015. – 31 с.
1408434
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3, (липень - вересень). – 2015. – 31 с.
1408435
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2015. – 31 с.
1408436
  Коломієць О. Чумацький шлях як визначальний символ роману-тетралогії Докії Гуменної "Діти Чумацького шляху" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 245-249


  У статті розглядаються особливості використання Докією Гуменною традиційного для українського світобачення символу Чумацького Шляху, його еволюція до архетипного образу
1408437
   Чумацький шлях. Професор Василь Чумак: Бібліографічний покажчик. – Ужгород : Мистецька лінія, 2000. – 68с. – ISBN 966-7511-16-2
1408438
  Кукса В.М. Чумацькими шляхами України / В.М. Кукса, В.В. Кукса // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 9-20
1408439
   Чумацькі пісні / [упоряд. та вступ. ст. Г.А. Нудьги]. – Київ : Музична Україна, 1969. – 255 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
1408440
   Чумацькі пісні. – К. : Наукова думка, 1976. – 542с. – (Українська народна творчість)
1408441
   Чумацькі пісні = Chumak songs : пісенник / [упоряд. та передмова А.І. Іваницького]. – Київ : Музична Україна, 1989. – 246 с. : іл., ноти. – Мініатюрне видання
1408442
  Кушпа М.З. Чумацькі пісні: генеза, художня своєрідність : 10.01.07:Дис.на здоб.наукового ступеня канд.філологічних наук / Кушпа М.З.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 224л. – Бібліогр.: С.184-224
1408443
  Кушпа М.З. Чумацькі пісні: генеза, художня своєрідність : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Кушпа М.З.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 16л.
1408444
  Копылов А.И. Чумбаров-Лучинский. / А.И. Копылов. – Архангельск
. – 1951. – 74с.
1408445
  Кирницкий Б.Т. Чумиза - ценная культура / Б.Т. Кирницкий. – Кишинев, 1954. – 39с.
1408446
   Чумиза.. – К.-Х., 1950. – 60с.
1408447
   Чумиза.. – М., 1952. – 20с.
1408448
  Шекли Р. Чумной район / Р. Шекли. – М, 1991. – 185с.
1408449
   Чумогон з української Чоботарки. 150 років від дня народження Данила Заболотного // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 24 грудня (№ 244). – С. 8
1408450
  Бойко И. Чумчирик / И. Бойко. – Харьков, 1931. – 39с.
1408451
  Чжао Тин-цзянь Чунцин / Чжао Тин-цзянь. – М., 1960. – 115с.
1408452
  Рудаков М.І. Чупахівка чотирьохсотлітня / Микола Рудаков. – Київ : Українська хата, 2003. – 80с. : іл. – ISBN 966-7025-02-0
1408453
   Чупіс Микола Максимович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 212-215. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1408454
   Чуприна Олександр Якович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 405-406 : фото
1408455
  Сом М. Чупринка - се легенда : До 130-річчя від дня народження поета // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 9-12. – ISSN 0208-0710
1408456
  Галицька Е.В. Чупров Олександр Іванович: до 100-річчя з дня смерті (1842-1908 рр.) // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 107-108
1408457
  Дедюхин Б.В. Чур меня / Б.В. Дедюхин. – Саратов, 1982. – 351с.
1408458
  Бутенко В.А. Чур меня / В.А. Бутенко. – М., 1989. – 48с.
1408459
  Волков О.В. Чур, заповедано! / О.В. Волков. – Москва : Советсая Россия, 1976. – 399 с. : ил.
1408460
  Ельянов А.М. Чур, мой дым! / А.М. Ельянов. – Л., 1969. – 175с.
1408461
  Ельянов А. Чур, мой дым! / А. Ельянов. – 2-е изд. – Л., 1974. – 174с.
1408462
  Бременер М.С. Чур, не игра! / М.С. Бременер. – М, 1963. – 159с.
1408463
  Бременер М.С. Чур, не игра! / М.С. Бременер. – М, 1976. – 399с.
1408464
  Гребенщиков Г.Д. Чураевы / Г.Д. Гребенщиков. – Иркутск, 1982. – 432с.
1408465
  Ілляшенко В.В. Чураївна : [п"єса] : іст. легенда о чотирьох дійствах / Василь Ілляшенко. – Київ : Просвіта, 2007. – 111, [1] с. : іл., портр. – ISBN 966-8547-91-8
1408466
   Чураков Михаил: катало выставки. Скульптура. Графика.. – М., 1991. – 25с.
1408467
  Яковлев Е.В. Чурики сгорели / Е.В. Яковлев. – М, 1970. – 96с.
1408468
  Юдин Н.И. Чуриковщина: (Секта "трезвенников") / Н.И. Юдин ; О-во "Знание" РСФСР, Ленингр. отд-ние. – Ленинград, 1963. – 64 с.
1408469
   Чурин, Андрей Александрович. – Ярославль, 1978. – 39с.
1408470
  Шудря Є. Чурлу Мамут Юсуфофич // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 98-100. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1408471
  Леман Б.А. Чурлянис / Б.А. Леман. – С.-Пб. – 28с.
1408472
  Элляй Чурумчуку / Элляй. – Якутск, 1946. – 27с.
1408473
  Єфіменко В. Чурюмов Клим Іванович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  15 жовтня 2016 р. помер головний науковий співробітник Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук Чурюмов Клим Іванович.
1408474
  Тихолоз Н. Чути себе українцями. Франкові діти: вибір, покликання, доля // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 29 червня - 5 липня (№ 26). – С. 11
1408475
  Бойко О.Д. Чутка як інструмент формування та корегування колективної пам"яті // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 3-13
1408476
  Ковалев Д.М. Чуткая глубина / Д.М. Ковалев. – Москва : Советская Россия, 1973. – 335с.
1408477
  Ковалев Д.М. Чуткая глубина / Д.М. Ковалев. – М, 1973. – 335с.
1408478
  Крючков В.В. Чуткая Субарктика / В.В. Крючков. – Москва : Наука, 1976. – 137с. – (Человек и окружающая среда)
1408479
  Вінник О. Чутки під час російської окупації Львова 1914-1915 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 163-176. – (Серія історична ; Вип. 44)
1408480
  Рябий М.О. Чутки про смерть перебільшено / М.О. Рябий. – Одеса, 1975. – 184с.
1408481
  Поляков Б.А. Чутки. / Б.А. Поляков. – К., 1978. – 23-148с.
1408482
  Кажаров П.Х. Чуткость : стихи и поэма / П.Х. Кажаров. – Москва : Советский писатель, 1977. – 79 с.
1408483
  Седов И.П. Чуткость на голосовании / И.П. Седов. – Саратов, 1964. – 228с.
1408484
  Мамін-Сибіряк Чутлива совість. Татко / Мамін-Сибіряк. – Коломия. – 64с.
1408485
  Каширіна Л.С. Чутливе поле / Л.С. Каширіна. – Київ : Музична Україна, 1986. – 110 с.
1408486
  Поліщук В. Чутливий до поезії Нечуй // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 листопада (№ 45). – С. 1, 5
1408487
  Майданюк А. Чутливий спектрофлуориметричний метод кількісного визначення АТФ / А. Майданюк, О. Матишевська, В. Пивоваренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-18. – (Біологія ; Вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий чутливий спектрофлуориметричний метод кількісного визначення АТФ. The sensitive method forfluorimetric assays of ATP has been developed.
1408488
  Крайовський В.Я. Чутливі елементи термоперетворювачів на основі напівпровідникового матеріалу n-HfNiSn : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Крайовський Володимир Ярославович ; Ін-т техн. теплофізики Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1408489
  Чохань М.І. Чутливі елементи тонкоплівкових сенсорів газових середовищ для харчової промисловисті : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Чохань М.І. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1408490
   Чутливість до аміаку контактів нікель - n-кремній та титан - n-кремній з бар"єром Шоткі / О.Й. Бомк, Я.В. Булавацька, В.В. Ільченко, Г.В. Кузнєцов, О.М. Пінчук, В.І. Стріха // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 250-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Наведено результати досліджень впливу аміаку на формування чазової чутливості контактних структур нікель-кремній та титан-кремній з надтонкими металевими шарами.
1408491
   Чутливість до Н2 сенсорів на основі наноматеріалів SnO2-Sb2O5 з добавками церію / Г. Арінархова, І. Матушко, Л. Олексенко, Н. Максимович, В. Ручко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 60-63. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено газочутливі властивості напівпровідникових сенсорів на основі SnO2-Sb2O5 з різним вмістом СеО2. Встановлено екстремальний характер залежності чутливості сенсора від потужності його нагрівача. Mаксимум чутливості сенсорів відповідає ...
1408492
  Шевченко В.О. Чутливість картографії до подій у суспільстві // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 72-78. – ISBN 966-7650-87-1
1408493
  Франко І. Чутливість на барви, її розвиток і значення в органічній природі = Wrazliwosc na barwy, jej rozwoj i znaczenie w organicznej przyrodzie : Реферат на працю американського природознавця Аллена Гранта / Іван Франко ; ЛНУ ім. І. Франка, Наукова біб-ка, Львівське обласне відділення Товариства зв"язків з українцями за межами України ( Тов-во "Україна - Світ" ) ; [ пер. Ю. Ромашин, О. Сербенська ; редкол. : Б. Якимович, Н. Бічуя, Г. Чопик та ін. ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 133 с. – (Дрібненька бібліотека ; ч. 17). – ISBN 966-613-473-Х
1408494
  Цирюк О. Чутливість парієтальних клітин до стимуляторів шлункової секреції після тривалого введення омепразолу / О. Цирюк, Т. Берегова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 228-233. – (Серія: Біологічні науки ; № 2 (302)). – ISSN 1729-360X
1408495
   Чутливість різних варіантів імуноферментного аналізу при індикації вірусної інфекціїлюпину : біологія / А.Л. Бойко, О.В. Молчанець, В.І. Трусов, Н.В. Тайкова, Т.Б. Гращенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 51-54 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
1408496
   Чутливість теплофізичних властивостей рідин до потенціалу сил відштовхування / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков, О.К. Мироненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 283-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом Монте-Карло досліджені теплофізичні властивості двовимірної модельної системи частинок, які взаємодіють за допомогою оберненого степеневого потенціалу (модель м"яких дисків) і показниками m=4 та m=12 в широкому інтервалі температур і густин. ...
1408497
   Чутов Юрій Іванович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 287
1408498
   Чутов Юрій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 294. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1408499
   Чутов Юрій Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 406 : фото
1408500
  Котюк І.І. Чуттєве і раціональне в інформаційному забезпеченні свідомості та формуванні судових показань // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 429-434. – ISSN 1563-3349
1408501
  Райбедюк Г. Чуттєве й духовне начала в любовній ліриці Миколи Руденка // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 187-194
1408502
   Чуттєве споглядання як перший рівень пізнання. – Чернівці, 1996. – 11с.
1408503
  Стоян С.П. Чуттєвість жіночих образів у живописі Т. Г. Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 256-258
1408504
  Тичина Павло Чуття єдиної родини / Тичина Павло. – Вид. 3-е. – Київ : ДЛВ, 1938. – 115с.
1408505
  Лисенко В.Г. Чуття єдиної родини / В.Г. Лисенко, І.Г. Голубничий. – Дніпропетровськ, 1968. – 77с.
1408506
   Чуття єдиної родини. – К, 1972. – 324с.
1408507
   Чуття єдиної родини. – Київ : Дніпро, 1972. – 332с.
1408508
  Тичина П. Чуття єдиної родини / П. Тичина. – Київ, 1987
1408509
  Шевченко Людмила Чуття єдиної родини : [П"ятий з"їзд Національної спілки театральних діячів України] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 5-7. – ISSN 0868-9644
1408510
  Базилевський В.О. Чуття землі небесне... : поезії / В.О. Базилевський. – Київ : Молодь, 1983. – 79 с.
1408511
  Остен Д. Чуття і чутливість : Роман / Джейн Остен; Пер з англ. В.К.Горбатька. – Харків : Фоліо, 2005. – 319с. – (Світова література). – ISBN 966-03-2968-7
1408512
  Родионов М.И. Чуть-чуть / М.И. Родионов. – Москва : Советская Россия, 1965. – 61 с.
1408513
  Семенов М.Г. Чуть озорные рассказы / М.Г. Семенов. – Москва, 1969. – 48с.
1408514
  Беляева С. Чуть помедленнее. Физики пересчитали скорость нейтрино // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 марта (№ 12)


  Участники эксперимента ICARUS из лаборатории Гран-Сассо в Италии сообщили о перепроверке данных о скорости нейтрино. По данным исследователей, сенсационная прошлогодняя новость о превышении элементарной частицей скорости света на пути между двумя ...
1408515
  Хрипин М. Чутьё // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.119-130. – ISSN 1728-8568
1408516
  Платонов А.П. Чутье правды / А.П. Платонов. – М., 1990. – 462с.
1408517
   Чухно Анатолій Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 262. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1408518
  Вишня Остап Чухраїнці / Вишня Остап : Плужанин, 1928. – 30с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Гумористична серія "Весела книжка" ; №21)
1408519
   Чучаєв Олександр Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 244-245. – ISBN 978-617-573-038-6
1408520
  Железников В.К. Чучело / В.К. Железников. – М, 1981. – 206с.
1408521
  Железников В.К. Чучело / В.К. Железников. – М, 1988. – 189с.
1408522
  Железников В.К. Чучело / В.К. Железников. – Петрозаводск, 1989. – 222с.
1408523
  Железников В.К. Чучело / Владимир Железников. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 384с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-026294-6
1408524
  Константиновский Д.Л. Чучело, махина, красавица / Д.Л. Константиновский. – Новосибирск, 1963. – 24с.
1408525
  Панайотов Филип Чучулигите: Документ. разказ за първите български социал. / Панайотов Филип. – София, 1981. – 200с.
1408526
  Бакуменко Д.О. Чую серце твоє : поезії / Д.О. Бакуменко. – Київ, 1979. – 189 с.
1408527
  Мельник В.П. Чую, батьку! / В.П. Мельник. – Київ, 1966. – 66с.
1408528
  Цхакая А.Д. Чхалтинское землетрясение. / А.Д. Цхакая. – Тбилиси, 1967. – 56с.
1408529
   Чхандогья упанишада. – М, 1965. – 256с.
1408530
  Вишневская Наталья Александровна Чхаявад и проблемы становления новой индийской поэзии : Автореф... доктора филологическихнаук: 10.01.06 / Вишневская Наталья Александровна; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького. – М., 1989. – 40л.
1408531
  Вишневская Н.А. Чхаявад и проблемы формирования новой литературной системы в поэзии хинди 20 века / Н.А. Вишневская. – Москва, 1988. – 139с.
1408532
   Чхунхянджон квонджитан. – М, 1968. – 96с.
1408533
   Чюрлёнис. – М., 1971. – 111с.
1408534
  Гуков Г.В. Чье имя ты носишь, растение? / Г.В. Гуков. – Хабаровск, 1989. – 302с.
1408535
  Пальм А.Я. Чьи глаза у мечты / А.Я. Пальм. – К, 1975. – 120с.
1408536
  Штюренберг Михаэль Чьи монументы всех милее, всех прекрасней и древнее? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 72-83 : фото. – ISSN 1029-5828
1408537
  Фомин С. Чьи наши волосы? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 21-28 февраля (№ 8). – С. С 5


  Большинство народов мира произошли в результате смешения различных племен и народностей, и украинцы в этом отношении не исключение. Факты свидетельствуют, что украинский народ имеет, помимо славянских, также глубокие евразийские, тюркские корни. Если ...
1408538
  Мошин В. Чьирилски рукописи у Повиjусном музеjу хрватске. Копитарева збирка словенских рукописа и цоjсов Чьирилски одломак у Льубльани / В. Мошин. – Београд : Народна библиотека СР Србиjе ; Српска кньижевна задруга, 1971. – 206, [4] с. – (Опис Jужнословенских Чьирилских рукописа / уредн. Д. Богдановичь ; т. 1)
1408539
  Холендро Д.М. Чья-то жизнь / Д.М. Холендро. – М., 1965. – 63с.
1408540
  Макмертри Л. Чья-то любимая / Л. Макмертри. – М., 1995. – 384с.
1408541
  Веселов В.В. Чья-то судьба / В.В. Веселов. – Челябинск, 1974. – 150с.
1408542
  Коган Ю.Я. Чья вера лучше / Ю.Я. Коган. – М., 1937. – 48с.
1408543
  Коган Ю.Я. Чья вера лучше / Ю.Я. Коган. – М., 1939. – 80с.
1408544
  Тихомирова Анна Чья крыша выше : Другая страна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 76-81 : Фото
1408545
  Шергина Н. Чья нога на полюсе? // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2006. – № 39. – С.25-28. – ISSN 0131-0097
1408546
  Штерн Б.Г. Чья планета? / Б.Г. Штерн. – Киев, 1987. – 198с.
1408547
  Кантор А.М. Ш. Акмухаммедов / А.М. Кантор. – М., 1986. – 87с.
1408548
  Сулейманов Б.Б. Ш.Л. Монтескье о судебной власти // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2005. – № 8. – С. 26-29. – ISSN 1812-3805
1408549
  Кулиева Л.Р. Ш.Ф.Мехтиев : Библиография / Л.Р. Кулиева, Г.С. Мамедьярова. – Баку, 1970. – 110с.
1408550
  Нікітюк Зоя Ша! Одесса имеет сказать пару слов / Нікітюк Зоя, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 124-131 : фото
1408551
  Шабанов А.В. Шабанов А.В. // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 2. – С. 92-95. – ISSN 1815-3186


  Рассмотрена комплексная задача создания цифровых копий для собраний русских рукописных книг.
1408552
  Каледин С.Е. Шабашка Глеба Богдышева / С.Е. Каледин. – М. : Известия, 1991. – 400 с.
1408553
  Вініченко Б.О. Шабда як форма авторитетного знання в індуїзмі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 205
1408554
  Кульчицький Ю. Шаблі з плугів : Український Повстанський рух у визвольних змаганнях / Ю. Кульчицький. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ, 2000. – 260с. – ISBN 966-02-1824-9
1408555
  Ровенчак І.І. Шаблій Олег Іванович / І.І. Ровенчак, Р.І. Сосса // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 39 : фото
1408556
   Шабліовський Володимир Євгенович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 358. – ISBN 978-966-2726-03-9
1408557
  Кирсанов А.В. Шаблон противопоказан. / А.В. Кирсанов. – М., 1970. – 32с.
1408558
  Лопшиц А.М. Шаблоны для гармонического анализа и синтеза / А.М. Лопшиц. – М.-Л, 1948. – 31с.
1408559
  Конрадова Наталья Шаблоны Камчатки // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 142-155 : фото
1408560
  Шаллоуей А. Шаблоны проектирования : Новый подход к объектно-ориентированному анализу и проектированию / Алан Шаллоуей, Джеймс Р. Тротт; Пер. с англ. С.А. Мельника, К.В. Сальникова, А.В. Слепцова. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 288 с. – (Шаблоны проектирования). – ISBN 5-8459-0301-7
1408561
  Жариков М Л. Шабля / М Л. Жариков, . – Сталино, 1961. – 27с.
1408562
  Покальчук Ю.В. Шабля і стріла / Ю.В. Покальчук. – К, 1990. – 311с.
1408563
  Покальчук Ю. Шабля і стріла / Юрій Покальчук. – Харків : Фоліо, 2003. – 543с. – (Література). – ISBN 966-03-2161-9


  Зібрані оповідання і повісті різного часу написання і позірно різної тематики, але їх об"єднує головна ідея - світло і темінь почуттів людини
1408564
  Драч І.Ф. Шабля і хустина : вірші / І.Ф. Драч. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 160 с.
1408565
  Сушинський Б. Шабля, освячена Римом : історичний роман / Богдан Сушинський // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 7/8 (1039/1040). – С. 125-199. – ISSN 0320-8370
1408566
  Бунякина Т.А. Шабо / Т.А. Бунякина. – Одесса, 1974. – 27с.
1408567
   Шаболовка 53: Страницы истории телевидения. – М., 1988. – 255с.
1408568
  Шехтер Д.А. Шабская легенда : рассказы / Д.А. Шехтер; пер. с молд. – Кишинев : Картя мллдовеняскэ, 1971. – 144 с.
1408569
  Фірдоусі Шаг-наме, або Іранська книга царів / Hаписав Абуль Касим Фіpдовсій Туський (941-1020) ; З пеpської мови пеpеложив [та авт. пеpедм., пpиміт.] А. Кpимський. – Львів : З дpук. Ставpопиг. ін-та
Вип. 1. – 1896. – [2], 107 с. – Бібліогp. пеpекладів "Шах-наме" / Уклад. А. Кpимський: с. 14-22
1408570
  Корсун С.М. Шаг в бездну / С.М. Корсун. – Харьков, 1980. – 94с.
1408571
  Салеев Н.П. Шаг в бессмертие. / Н.П. Салеев. – Донецк, 1975. – 54с.
1408572
   Шаг в будущее. – Москва, 1988. – 159 с.
1408573
  Черепахова Э.М. Шаг в жизнь. / Э.М. Черепахова. – М., 1974. – 62с.
1408574
  Баимов Роберт Нурмухамедович Шаг в зрелость / Баимов Роберт Нурмухамедович. – Уфа : Башк.кн.изд-во, 1975. – 190с.
1408575
  Драчук В. Шаг в неведомое / В. Драчук. – Симферополь : Крим, 1971. – 101с. – (Археологические памятники Крыма)


  Об изучении памятников древнего и средневекового Крыма - знаков, рисунков, надписей
1408576
  Михал К. Шаг в сторону / К. Михал. – М, 1965. – 357с.
1408577
  Феофанов Ю.В. Шаг в сторону / Ю.В. Феофанов. – М, 1978. – 175с.
1408578
  Соколов В.П. Шаг в сторону. / В.П. Соколов. – Иркутск, 1970. – 152с.
1408579
  Кудрявцев В.П. Шаг в темноту. / В.П. Кудрявцев, В.М. Понизовский. – М., 1966. – 208с.
1408580
  Глотов В.В. Шаг влево. шаг вправо... / В.В. Глотов. – М, 1989. – 61с.
1408581
  Максимов Никита Шаг вперед - два шага вниз : наука / Максимов Никита, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 166-171 : Фото
1408582
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад / В.И. Ленин. – Л., 1947. – 219с.
1408583
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад / В.И. Ленин. – М., 1961. – 223с.
1408584
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад. / В.И. Ленин, 1931. – 240с.
1408585
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад. / В.И. Ленин. – М., 1932. – 164с.
1408586
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад. / В.И. Ленин. – М., 1939. – 78с.
1408587
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад. / В.И. Ленин. – Л., 1950. – 220с.
1408588
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад. / В.И. Ленин. – Л., 1952. – 359с.
1408589
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад. / В.И. Ленин. – Л., 1952. – 220с.
1408590
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад. / В.И. Ленин. – М., 1953. – 220с.
1408591
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад. / В.И. Ленин. – М., 1969. – 336с.
1408592
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад. / В.И. Ленин. – М., 1970. – 231с.
1408593
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад. / В.И. Ленин. – Л., 1975. – 202с.
1408594
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад. / В.И. Ленин. – М., 1977. – 222с.
1408595
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад. / В.И. Ленин. – М., 1980. – 315с.
1408596
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад. / В.И. Ленин. – М., 1984. – 222с.
1408597
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад. / В.И. Ленин. – М., 1985. – 222с.
1408598
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад. / В.И. Ленин. – М., 1986. – 220с.
1408599
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад. / В.И. Ленин. – М., 1987. – 220с.
1408600
  Гусев К.М. Шаг времени / К.М. Гусев. – М, 1985. – 94с.
1408601
   Шаг длинною в полвека // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 16-17
1408602
  Бадмахалгаев Л.Ц. Шаг длиною в семь лет. / Л.Ц. Бадмахалгаев. – Элиста., 1966. – 72с.
1408603
  Шастин А.М. Шаг до истины... / А.М. Шастин. – М., 1969. – 112с.
1408604
  Востоков В. Шаг до пропасти / В. Востоков. – Ташкент, 1974. – 132 с.
1408605
  Фортунатова Е. Шаг за шагом / Е. Фортунатова, Л. Шлегер. – М. – 60с.
1408606
  Омулевский И.В. Шаг за шагом / И.В. Омулевский. – М-Птгр, 1923. – 430с.
1408607
  Сирге Р. Шаг за шагом : повести и рассказы / Р. Сирге; пер. с эст. Н.Кооля. – Москва : Советский писатель, 1949. – 180 с.
1408608
  Салениек Э. Шаг за шагом : роман / Э. Салениек; авториз. пер. с латыш. Р.Трофимова. – Рига : Латгостиздат, 1953. – 230с.
1408609
  Омулевский И.В. Шаг за шагом / И.В. Омулевский. – Иркутск, 1953. – 368с.
1408610
  Омулевский И.В. Шаг за шагом / И.В. Омулевский. – Новосибирск, 1960. – 444с.
1408611
  Сворень Р.А. Шаг за шагом : Усилители и радиоузлы / Р.А. Сворень. – Москва : Детская литература, 1965. – 269 с.
1408612
   Шаг за шагом : Сб. адаптированных рассказов. – Москва, 1971. – 84 с.
1408613
  Омулевский И.В. Шаг за шагом / И.В. Омулевский. – Иркутск, 1983. – 573с.
1408614
  Журавлев Н.И. Шаг за шагом / Н.И. Журавлев. – М., 1986. – 288с.
1408615
  Коростелев Н.Б. Шаг за шагом / Н.Б. Коростелев. – М, 1987. – 108с.
1408616
  Шевцова С.В. Шаг за шагом к совершенству в английском языке / С.В. Шевцова. – Москва, 1981. – 192с.
1408617
  Сворень Р.А. Шаг за шагом. От детекторного приемника до супергетеродина. / Р.А. Сворень. – М., 1963. – 336с.
1408618
  Савельева В.В. Шаг за шагом: кн. для чтения на нем. яз. в 7-м кл. ср. шк. / В.В. Савельева. – М., 1983. – 112с.
1408619
   Шаг за шагом: проблемы сообщества потребителей инъекционных наркотиков и пути их решения : Методические рекомендации. – Киев, 2004. – 195 с.
1408620
  Койшибаев О Б. Шаг к любви / О Б. Койшибаев. – Алма-Ата, 1984. – 161с.
1408621
  Бээкман В.Э. Шаг меридианов : впечатления раздумья / В.Э. Бээкман; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1975. – 310 с.
1408622
   Шаг на дорогу. – Екатеринбург, 1992. – 202с.
1408623
  Ерофеев В.И. Шаг на пути к доверию / В.И. Ерофеев. – Москва : Международные отношения, 1987. – 93с.
1408624
  Крашенинникова Е.А. Шаг навстречу / Е.А. Крашенинникова. – М., 1988. – 143с.
1408625
  Филатова Ирина Шаг навстречу : юношеская кафедра сближает подростка и книгу/ / И. Филатова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 9. – С. 37-38. – ISSN 1727-4893
1408626
  Орешин Н.Н. Шаг по земле / Н.Н. Орешин. – Казань, 1983. – 208с.
1408627
  Погодин П Р. Шаг с крыши / П Р. Погодин. – Л., 1968. – 207с.
1408628
  Бобров Р.Л. Шаг, продиктованный историей / Р.Л. Бобров. – Москва, 1982. – 174с.
1408629
  Бобров Р.Л. Шаг, продиктованый историей / Р.Л. Бобров. – М, 1974. – 183с.
1408630
  Волков В.Н. Шагаем в небо / В.Н. Волков. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 174с.
1408631
  Волков В.Н. Шагаем в небо / В.Н. Волков. – Москва, 1973. – 207с.
1408632
  Бордадын А.Ф. Шагает Китай / А.Ф. Бордадын. – М., 1959. – 150с.
1408633
  Бармичев В.Д. Шагает новый человек / В.Д. Бармичев. – Минск, 1962. – 159с.
1408634
   Шагает юность с песней трудовой. – Минск, 1986. – 93с.
1408635
   Шагай вперед, комсомольское племя. – Куйбышев, 1964. – 411с.
1408636
  Зубков В.А. Шагай вперед, комсомольское племя! / В.А. Зубков. – Л, 1968. – 110с.
1408637
   Шагай с нами рядом, песня!. – М, 1962. – 192с.
1408638
   Шагай с нами рядом, песня!. – М., 1962. – 192с.
1408639
  Виноградов И.И. Шагай, капитан! / И.И. Виноградов. – Москва, 1965. – 203с.
1408640
  Науменко Ю.А. Шагай, пехота! / Ю.А. Науменко. – М, 1989. – 268с.
1408641
  Шур Я.И. Шагай, страна, быстрей моя / Я.И. Шур. – М., 1947. – 159с.
1408642
  Срывцев А.Н. Шагал по земле человек. / А.Н. Срывцев. – Кемерово, 1964. – 84 с.
1408643
   Шагал. Возвращение мастера. – Москва, 1988. – 326с.
1408644
  Межунц Б.Х. Шагахский диалект : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Межунц Б.Х.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 20л.
1408645
  Межунц Бармик Хачатурович Шагахский поддиалект : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Межунц Бармик Хачатурович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 26л.
1408646
  Дегтярев Л.С. Шагают миллионы / Л.С. Дегтярев. – М, 1958. – 448с.
1408647
  Баныкин В.И. Шагающие деревья / В.И. Баныкин. – М, 1971. – 256с.
1408648
  Вукобратович М. Шагающие роботы и антропоморфные механизмы / М. Вукобратович. – Москва, 1976. – 543с.
1408649
  Самурский Кирилл Шагающие сосны : новости // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 42 : Фото, карта
1408650
  Покровская Л.А. Шагая по жизни / Л.А. Покровская. – Иркутск, 1980. – 256с.
1408651
  Никитин Сергей Шагая по тверской : Большое путешествие / Никитин Сергей, Вейсман Лев // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 82-101 : Іл., карти
1408652
  Белинский Я.Л. Шаги / Я.Л. Белинский. – Москва, 1964. – 151с.
1408653
  Лапко В.М. Шаги / В.М. Лапко. – Челябинск, 1965. – 82с.
1408654
  Разлацкий А.Б. Шаги / А.Б. Разлацкий. – Куйбышев, 1965. – 122с.
1408655
  Некрасов Г.А. Шаги / Г.А. Некрасов. – Л., 1965. – 106с.
1408656
  Ширшов Б.В. Шаги / Б.В. Ширшов. – Пермь, 1965. – 106с.
1408657
  Соловьева В.Б. Шаги / В.Б. Соловьева. – Калининград, 1966. – 40с.
1408658
  Рядченко И.И. Шаги / И.И. Рядченко. – Одесса : Маяк, 1967. – 167 с.
1408659
  Афанасьев А.П. Шаги : стихи / А.П. Афанасьев. – Ужгород : Карпаты, 1968. – 32 с.
1408660
   Шаги. – М, 1969. – 320с.
1408661
  Леднев В.В. Шаги / В.В. Леднев. – Волгоград, 1970. – 96с.
1408662
  Савельев В.С. Шаги / В.С. Савельев. – М., 1974. – 112с.
1408663
  Бровка Петрусь Шаги : стихи / Бровка Петрусь; пер. с белорус. Я.Хелемский. – Москва : Правда, 1975. – 32 с.
1408664
  Чернышев М.А. Шаги / М.А. Чернышев. – М., 1980. – 94с.
1408665
   Шаги Амурской пятилетки. – Благовещенск, 1982. – 135 с.
1408666
  Парфенов А.В. Шаги батальона : Повесть / А.В. Парфенов. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 168с.
1408667
  Парфенов А.В. Шаги батальона. / А.В. Парфенов. – Калинин, 1962. – 182с.
1408668
  Парфенов А.В. Шаги батальона. / А.В. Парфенов. – Тула, 1964. – 167с.
1408669
  Клыковский В.С. Шаги большой культуры. Культурные будни села Крестово-Городища / В.С. Клыковский, Ю.В. Сазонов. – Ульяновск, 1961. – 56с.
1408670
  Михановский В.Н. Шаги в бесконечности. / В.Н. Михановский. – М., 1973. – 271с.
1408671
   Шаги в бессмертие. – М, 1965. – 359с.
1408672
  Езерский Ф.С. Шаги в бессмертие / Ф.С. Езерский, В.И. Федоров. – Ленинград, 1990. – 219с.
1408673
  Милюха В.Т. Шаги в бессмертие. / В.Т. Милюха. – Х, 1964. – 151с.
1408674
   Шаги в бессмертие.. – М., 1965. – 359с.
1408675
  Адабашев И.И. Шаги в грядущее. Рассказ о восьмой пятилетке / И.И. Адабашев. – Москва, 1967. – 183с.
1408676
  Голов В.С. Шаги в завтра / В.С. Голов, Е.М. Ересько. – Краснодар, 1965. – 68с.
1408677
   Шаги в мужество. – Москва, 1967. – 152 с.
1408678
   Шаги в мужество / Головнев Г. – М, 1967. – 152с.
1408679
  Гансовский С.Ф. Шаги в неизвестное / С.Ф. Гансовский. – М, 1963. – 255с.
1408680
  Никитин М. Шаги великана / М. Никитин. – М, 1948. – 59с.
1408681
   Шаги великой Победы. – М, 1978. – 472с.
1408682
   Шаги Великой Победы.. – М., 1978. – 472с.
1408683
  Костыря В.А. Шаги весны. Стихи / В.А. Костыря. – Ташкент, 1964. – 239с.
1408684
  Рекшиня Ф. Шаги во тьме / Ф. Рекшиня, А. Талцис. – Рига, 1970. – 304с.
1408685
  Слетов П.В. Шаги времени / П.В. Слетов. – М., 1958. – 512с.
1408686
  Сурков А.А. Шаги времени / А.А. Сурков. – М., 1983. – 304с.
1408687
  Игумнова Т.С. Шаги времени / Т.С. Игумнова. – М., 1983. – 543с.
1408688
  Карпенко У.А. Шаги выявления первокорня // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 136-139. – ISBN 978-966-2668-24-7
1408689
  Доброчеев О. Шаги глобального кризиса: Россия, ЕС, США, далее - везде // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 4 : Россия в глобальном мире. – С. 4-16. – ISSN 2074-6040
1408690
  Демченко В.Г. Шаги за горизонт / В.Г. Демченко. – Ужгород, 1969. – 74с.
1408691
  Гейзенберг В. Шаги за горизонт / В. Гейзенберг. – М., 1987. – 366с.
1408692
  Гейзенберг В. Шаги за горизонт / В. Гейзенберг; Общ. ред. Н.Ф.Овчинникова. – Москва : Прогресс, 1987. – 368с.
1408693
  Фурманова З.Л. Шаги за горизонтом / З.Л. Фурманова. – М, 1987. – 110с.
1408694
  Ковалев В. Шаги и время / В. Ковалев. – М, 1981. – 63с.
1408695
  Хавин А.Ф. Шаги индустрии / А.Ф. Хавин. – М., 1957. – 176с.
1408696
  Воскресенский Ю.В. Шаги индустрии / Ю.В. Воскресенский. – Москва, 1965. – 48с.
1408697
  Максимов В.Е. Шаги к горизонту. Рассказы / В.Е. Максимов. – М., 1966. – 64с.
1408698
  Максимов В.Е. Шаги к горизонту: Повести / В.Е. Максимов. – М., 1967. – 424с.
1408699
  Винокуров В.И. Шаги к истине / В.И. Винокуров. – 2-е изд., доп. – Москва, 1985. – 287с.
1408700
  Мизиев И.М. Шаги к истокам этнической истории Центрального Кавказа / И.М. Мизиев. – Нальчик, 1986. – 180с.
1408701
  Александров В.К. Шаги к микроразмерам / В.К. Александров. – Минск, 1983. – 72 с.
1408702
  Подсвиров И.Г. Шаги к перевалу / И.Г. Подсвиров. – Тула, 1973. – 319с.
1408703
   Шаги к рассвету.. – Краснодар, 1986. – 396с.
1408704
  Косырев Е.А. Шаги квантовой электроники / Е.А. Косырев. – Москва : Воениздат, 1970. – 112 с.
1408705
   Шаги комсомола Приморья. – Владивосток, 1970. – 47с.
1408706
   Шаги комсомола Приморья /хроника дат и событий/.. – Владивосток, 1970. – 47с.
1408707
  Угляренко П.В. Шаги на улице / П.В. Угляренко. – Москва, 1967. – 200 с.
1408708
  Ильин Е.Н. Шаги навстречу: Из опыта работы учителя. / Е.Н. Ильин. – М., 1986. – 32с.
1408709
  Мамбетов Р. Шаги над облаками / Р. Мамбетов. – Ташкент, 1978. – 72с.
1408710
  АфонинС.Г Шаги над пропастью / АфонинС.Г. – Саранск, 1970. – 284с.
1408711
  АфонинС.Г Шаги над пропастью / АфонинС.Г. – Саранск, 1978. – 304с.
1408712
  Гусев О.П. Шаги научно-технического прогресса / О.П. Гусев. – К, 1986. – 118с.
1408713
  Митрофанов А.В. Шаги новой геополитики / А.В. Митрофанов. – Москва : Русский вестник, 1997. – 298с. – ISBN 5-83346-018-8
1408714
  Бершов С.И. Шаги по вертикали. / С.И. Бершов. – Киев, 1985. – 143с.
1408715
  Рышков Ю.М. Шаги по земле / Ю.М. Рышков. – Тбилиси, 1965. – 100с.
1408716
  Песков В.М. Шаги по росе / В.М. Песков. – 2-е. – Москва, 1964. – 350 с.
1408717
  Медведев Н.Е. Шаги по теплой земле : повесть / Н.Е. Медведев. – Москва : Детская литература, 1979. – 160 с.
1408718
  Чичков В.М. Шаги по чужой земле. / В.М. Чичков. – М., 1966. – 126с.
1408719
  Чичков В.М. Шаги по чужой земле. / В.М. Чичков. – М., 1983. – 398с.
1408720
  Горшков М.К. Шаги профессионализма // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 1. – С. 4-12. – ISSN 1561-2465


  В статье характеризуется состояние системы профессионального социологического образования в 124 российских вузах.
1408721
  Погодин Н.Ф. Шаги революции / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1979. – 220с.
1408722
   Шаги реформы. – Оренбург, 1970. – 214с.
1408723
  Шкаредный И.И. Шаги саженьи / И.И. Шкаредный. – Киев, 1977. – 134 с.
1408724
   Шаги саженьи. – М, 1980. – 499с.
1408725
   Шаги семилетки, 1964. – 20с.
1408726
   Шаги семилетки. – Вып.6. – Кемерово, 1965. – 204с.
1408727
   Шаги Советов. – М, 1979. – 516с.
1408728
   Шаги Советов. – М, 1981. – 558с.
1408729
   Шаги Советов. – М, 1985. – 655с.
1408730
  Рыльский В.А. Шаги советской энергетики / В.А. Рыльский. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
1408731
   Шаги утренней смены. – Ашхабад, 1966. – 140с.
1408732
   Шаги утренней смены.. – Ашхабад, 1966. – 140с.
1408733
   Шаги.. – Новосибирск, 1967. – 425с.
1408734
  Пятков Г.И. Шаги. Стихи. / Г.И. Пятков. – Симферополь, 1966. – 166с.
1408735
  Мустафин Г. Шагинак Берсиев : повесть / Г. Мустафин. – Москва : Советский писатель, 1947. – 280 с.
1408736
  Кузыев Р.У. Шагит Худайбердин / Р.У. Кузыев. – Уфа, 1964. – 95с.
1408737
  Будзиновський В. Шагін Герай : історичне оповідання / В. Будзиновський, 1924. – 64 с.
1408738
  Сигел Д. Шагни в будущее. Стратегия в эпоху электронного бизнеса = Futurize your enterprise. Business strategy in the age of the e-customer / Дэвид Сигел ; [пер. с англ. С. Борисов ; науч. ред. М. Отставнов]. – Москва : Олимп-Бизнес, 2001. – 384 с. : ил. – ISBN 5-901028-24-4
1408739
  Гуськов С.В. Шагни первым / С.В. Гуськов. – М., 1967. – 309с.
1408740
   Шагни первым. – М., 1985. – 284с.
1408741
   Шагни первым. – М., 1989. – 176с.
1408742
   Шагнувшие в бессмертие. – Саратов, 1971. – 268с.
1408743
   Шагнувшие в бессмертие. – Саратов
1. – 1971. – 268с.
1408744
   Шагнувшие в бессмертие.. – Саратов, 1971. – 268с.
1408745
   Шагнувшие в бессмертие.. – Саратов, 1971. – 268с.
1408746
  Очкин А.Я. Шагнувший в бессмертие / А.Я. Очкин. – М, 1966. – 159с.
1408747
  Очкин А.Я. Шагнувший в бессмертие / А.Я. Очкин. – М, 1967. – 80с.
1408748
  Денисов В.В. Шагнувший через полюс / В.В. Денисов. – М., 1971. – 144с.
1408749
   Шаговые электродвигатели и электронные коммутаторы дискретных автоматических систем. – М., 1965. – 14с.
1408750
   Шаговые электродвигатели и электронные коммутаторы дискретных автоматических систем.. – М., 1965. – 14с.
1408751
  Остапенко Б.В. Шагренева трава / Б.В. Остапенко. – К., 1991. – 50с.
1408752
  Матвійчук А. Шагренева шкіра українського медіапростору // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 236-241


  Після здобуття Україною незалежності українською державною елітою було проігноровано важливість інформаційної політики, тому національний медіапростір було віддано на відкуп великому капіталу, серед якого є чимало іноземних компаній. Це створює загрозу ...
1408753
  Бальзак Оноре де Шагренева шкіра. Батько Горіо. Гобсек : Романи. Повість:Для старш.шкільного віку / Бальзак Оноре де; Пер.з франц.Мал.Ївгена Котляра. – Київ : Веселка, 1998. – 527с. : іл. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 9660100906
1408754
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа / Бальзак Оноре де. – Москва; Ленинград, 1936. – 438с.
1408755
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа / Бальзак Оноре де. – Вильнюс, 1954. – 262с.
1408756
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа / Бальзак Оноре де. – Москва, 1955. – 275с.
1408757
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа / Бальзак Оноре де. – Москва, 1970. – 320с.
1408758
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа / Бальзак Оноре де. – Москва, 1977. – 270с.
1408759
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа / Бальзак Оноре де. – Ижевск, 1979. – 232с.
1408760
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа / Бальзак Оноре де. – Махачкала, 1980. – 270 с.
1408761
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа / Бальзак Оноре де. – Москва, 1980. – 270с.
1408762
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа / Бальзак Оноре де. – Минск, 1980. – 239с.
1408763
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа / Бальзак Оноре де. – Ростов-на-Дону, 1980. – 364с.
1408764
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа / Бальзак Оноре де. – Москва, 1982. – 272с.
1408765
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа = La peau de chagrin : [роман] / Оноре Бальзак ; [вступ. ст. (с. 5-30) и примеч. В.Я. Бахмутского ; С.М. Бархин]. – Москва : Книга, 1983. – 431 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1408766
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа / Бальзак Оноре де. – Фрунзе, 1983. – 254с.
1408767
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа / Бальзак Оноре де. – Вильнюс, 1985. – 277с.
1408768
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Гобсек : [роман, повесть] / Оноре де Бальзак ; [послесл. Д.С. Наливайко ; примеч. Е.Б. Алексеенко]. – Харьков : Фолио, 2010. – 364, [4] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. указ. название 1-го произведения и серия: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5312-1
1408769
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Гобсек : [роман, повесть] / Оноре де Бальзак ; [послесл. Д.С. Наливайко ; примеч. Е.Б. Алексеенко]. – Харьков : Фолио, 2011. – 364, [4] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. - На обл. указ. название 1-го произвед. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5312-1
1408770
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Евгения Гранде / Бальзак Оноре де. – Москва, 1982. – 400с.
1408771
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Евгения Гранде. Гобсек / Бальзак Оноре де. – Саратов, 1985. – 400с.
1408772
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Обедня безбожника / Бальзак Оноре де. – Москва, 1984. – 110с.
1408773
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Обедня безбожника / Бальзак Оноре де. – Цхинвали, 1985. – 272с.
1408774
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Отец Горио / Бальзак Оноре де. – Куйбышев, 1984. – 496с.
1408775
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Полковник Шабер. Отец Горио. Обедня безбожника / Бальзак Оноре де; Пенр. с французского. – Москва : Художественная литература, 1982. – 336с.
1408776
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Эжени Гранде. Отец Горио / Бальзак Оноре де. – Москва, 1987. – 701с.
1408777
  Бальзак О. де Шагреневая кожа. Эликсир долголетия. Поиски Абсолюта / О.де Бальзак ; [ пер. с французского Б.А. Грифцова ]. – Харьков : Фолио, 2009. – 512 с. – (Классика). – ISBN 978-966-03-4539-3
1408778
  Бальзак Оноре де Шагреньова шкура / Бальзак Оноре де. – Харків, 1929. – 230с.
1408779
  Курбансахатова М.К. Шаджа Батырович Батыров. / М.К. Курбансахатова. – Ашхабад, 1968. – 44с.
1408780
  Шадр И.Д. Шадр / И.Д. Шадр. – М., 1978. – 255с.
1408781
   Шадр И. Д.. – М., 1962. – 50с.
1408782
  Зотов А.И. Шадр Иван Дмитриевич. 1807-1941. / А.И. Зотов. – М.-Л., 1944. – 16с.
1408783
  Воронова О.П. Шадр. / О.П. Воронова. – Москва, 1969. – 190с.
1408784
  Воронова О.П. Шадр. / О.П. Воронова. – Москва, 1969. – 190с.
1408785
  Полякова Е.Н. Шадринская рукопись 1687-88 годов как памятник делового языка XVII века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Полякова Е.Н. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1968. – 16 с.
1408786
  Федоров Е.А. Шадринский гусь / Е.А. Федоров. – 2-е изд. – Челябинск, 1938. – 61с.
1408787
  Федоров Е.А. Шадринский гусь / Е.А. Федоров. – 3-е изд. – Курган, 1953. – 134с.
1408788
  Коваленко А. Шадрін Олександр Петрович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 5 : Олександр Шадрін. – С. 3-30.
1408789
  Давитадзе Эмен Автандилович Шаири в грузинской народной словескости (по материалам аджарского фольклора) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Давитадзе Эмен Автандилович; АН ГрССР. Ин-т истории грузинской лит-ры им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1979. – 28л.
1408790
   Шаислам Махмудович Шамухамедов. – Ташкент : Фан, 1981. – 47с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Узбекистана)
1408791
  Франк Л. Шайка разбойников. Оксенфуртский мужской квартет. Из трех миллионов трое / Л. Франк. – Москва : Художественная литература, 1970. – 496с.
1408792
   Шайкевич Ігор Андрійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 289
1408793
  Нефедьев К.М. Шайтан-гора / К.М. Нефедьев. – Челябинск, 1959. – 68с.
1408794
  Трускиновская Д. Шайтан-звезда / Далия Трускиновская. – Москва : ФОРУМ, 2006. – 704с. – (Другая сторона). – ISBN 5-8199-0265-3
1408795
  Колосов Ю.Г. Шайтан-Коба - мустьєрська стоянка Криму / Ю.Г. Колосов. – К., 1972. – 160с.
1408796
  Петров П.П. Шайтан-поле / П.П. Петров. – Иркутск, 1966. – 432с.
1408797
  Петров П.П. Шайтан-поле / П.П. Петров. – Иркутск, 1979. – 419с.
1408798
  Загороднюк І. Шакал (Canis aureus) в Україні: сучасна експансія та статус виду // Вісник Національного науково-природничого музею / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 12. – С. 100-105 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2219-7516
1408799
  Якобсон А. Шакали : пьэси / А. Якобсон. – Київ, 1953. – 144 с.
1408800
  Якобсон А. Шакалы : драм. сатира / А. Якобсон. – Москва : Советский писатель, 1952. – 111 с.
1408801
  Сатпаева Ш.К. Шакарим Кудайбердиев / Ш.К. Сатпаева; НАН Респ. Казахстан, Ин-т лит. и искусства. – Алматы : Гылым, 1993. – 115с. – ISBN 5-628-00977-6
1408802
  Ионайтите А. Шакский говор. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ионайтите А.; Вильнюс. гос. ун-тет им В.Капсукаса. – Вильнюс, 1962. – 16л.
1408803
  Ільїн В.В. Шакті // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 77. – ISBN 966-316-069-1
1408804
  Рахманов М.К. Шакур Бурханов / М.К. Рахманов. – Ташкент, 1974. – 173с.
1408805
  Пяткин Б.Н. Шалаболинские петрглифы / Б.Н. Пяткин, А.И. Мартынов. – Красноярск, 1985. – 188с.
1408806
  Тесленко О.К. Шалата дика : оповідання / О.К. Тесленко. – Київ : Молодь, 1989. – 189 с.
1408807
  Безносиков В.И. Шалая речка : три повести / В.И. Безносиков; пер. с коми В.Л.Стерина. – Сыктывар : Коми кн. изд-во, 1982. – 319 с.
1408808
  Цицишвили Г.Ш. Шалва Дадиани. / Г.Ш. Цицишвили. – Тбилиси, 1977. – 436с.
1408809
   Шалва Нуцубидзе (1888-1969) : [Философ]: Биобиблиография. – Тбилиси : Мецниереба, 1986. – 38с. – (Биобиблиографическая серия "Грузинские ученые")
1408810
  Пачкория В.А. Шалва Элиава / В.А. Пачкория. – Тбилиси, 1974. – 83с.
1408811
  Товстонос В.П. Шалена : Комедія на одну дію / В Товстонос. – Київ : Дpук. 2-ї Аpтілі, 1913. – 24 с.
1408812
  Бомарше П.О. Шалений день або весілля Фігаро : Комедія на 5 дій (1784) / П"єр-Огюстен-Кароль Бомарше ; Переклад Гната Юри. – Вінниця : Друк. Т-ва "Просвіта", 1920. – 108 с. – На тит. арк. епіграф з твору авт
1408813
  Бомарше Карон П.О. Шалений день або одруження Фігаро / Карон П.О. Бомарше. – Х, 1930. – 183с.
1408814
  Пустовійт Аркадій Шалений Мік? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 72-74. – ISSN 0130-5212
1408815
  Боровко М. Шалений час вітрила напина : поезія // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 75-80. – ISSN 0130-321Х
1408816
  Островський О.М. Шалені гроші / О.М. Островський. – Київ, 1954. – 128с.
1408817
  Лапідус Є. Шалені гроші = Snabba cash : [скандинавський гостросюжет. роман] / Єнс Лапідус ; [пер. В. Бойка]. – Харків : Фоліо, 2016. – 606, [2] с. – Пер. з вид.: Snabba cash / Jens Lapidus. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Швеція ; Швеція). – ISBN 978-966-03-7525-3
1408818
  Литовченко Т.І. Шалені шахи : [роман] / Тимур і Олена Литовченки. – Харків : Фоліо, 2015. – 313, [4] с. – ISBN 978-617-7012-09-1
1408819
  Мінковський О. Шаленство Майки Сковрон. / О. Мінковський. – К., 1975. – 180с.
1408820
  Лонг В. Шалите, но в меру // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2006. – № 9. – С.74-81. – ISSN 0132-0831
1408821
  Беднарский Владимир Шалить. Греческий смоковник : Тема номера: Чемодан отпускника // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 68-78 : Фото
1408822
  Печенюк Таміла Шаліли, шаліємо, чи будемо шаліти далі? (До питання новацій у сучасному художньому текстилі) // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 1 (25) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 100-112. – ISSN 1728-6875
1408823
  Федоренко Т. Шалімовська ріка життя // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 80-83
1408824
  Калинина Д. Шаловливый дедушка : Роман / Дарья Калинина. – Москва : ЭКСМО, 2002. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-00763-6
1408825
  Гутник Г Шалом. Русско-ивритский разговорник для повседневного общения / Г Гутник. – Киев : Радянський пысьмэннык, 1991. – 181 с. – ISBN 5-333-01126-5
1408826
  Миляков М.В. Шалоник. / М.В. Миляков. – М, 1969. – 80с.
1408827
  Вудхауз П.Г. Шалости аристократов / П.Г. Вудхауз. – Москва, 1992. – 224с.
1408828
  Промет Л.А. Шалости земли : повести, рассказы, миниатюры / Л.А. Промет; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1982. – 495 с.
1408829
  Федосеев И.С. Шалости с огнем опасны / И.С. Федосеев. – изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1960. – 40с.
1408830
  Джаганова А. Шалунья / А. Джаганова. – Алма-Ата, 1972. – 152с.
1408831
  Джаганова А. Шалунья. / А. Джаганова. – Алма-Ата, 1983. – 192с.
1408832
  Диргела П. Шалфейная гора : роман / П. Диргела, П. Диргела; пер. с эст. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 270 с.
1408833
  Куляшов П.Ф. Шалые люди: роман, повести / П.Ф. Куляшов. – Ижевск, 1989. – 477с.
1408834
  Никонов В.Г. Шалый плес / В.Г. Никонов ; [ил.: Г.Г. Леви]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. – 191с., [1] л. портр.
1408835
  Новиков-Прибой Шалый. / Новиков-Прибой. – М., 1924. – 46с.
1408836
  Янковский М.О. Шаляпин / М.О. Янковский. – М., 1955. – 72с.
1408837
  Дмитриевский В.Н. Шаляпин в Петербурге -- Петрограде. / В.Н. Дмитриевский. – Л., 1976. – 263с.
1408838
  Дмитриевский В.Н. Шаляпин и Горький / В.Н. Дмитриевский. – Л., 1981. – 240с.
1408839
  Тучинская А. Шаляпин и Мейерхольд в кино : к 100-летию российского кинопроизводства // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 11. – С. 104-119
1408840
  Янковский М.О. Шаляпин и русская оперная культура / М.О. Янковский. – М.-Л., 1947. – 223с.
1408841
  Раскин А.Г. Шаляпин и русские художники / А.Г. Раскин. – Л.М., 1963. – 163с.
1408842
   Шальиве народне приче. – Београд, 1971. – 140 с.
1408843
   Шальиве народне приче. – Београд : Просвета, 1971. – 139 с.
1408844
  Потанин В.Ф. Шальная весна / В.Ф. Потанин. – М., 1969. – 191с.
1408845
  Щеголихин И.П. Шальная неделя. / И.П. Щеголихин. – Алма-Ата, 1987. – 414с.
1408846
  Самойлов В.П. Шальная осень. / В.П. Самойлов. – Харьков, 1980. – 143с.
1408847
   Шальное лето. – М., 1968. – 192с.
1408848
   Шальное лето.. – М., 1968. – 192с.
1408849
  Джолето Аму Шальные деньги // Запах лука. Хоронить еще рано : повести / Аппиа Пегги. – Москва : Художественная литература, 1987. – С. 197-350. – (Произведения писателей Африки. Гана)
1408850
  Коваль Ю.И. Шамайка / Ю.И. Коваль. – М, 1990. – 125с.
1408851
  Коренев В.В. Шаман-Коса / В.В. Коренев. – Хабаровск, 1963. – 200с.
1408852
  Смоляк А.В. Шаман / А.В. Смоляк. – М., 1991. – 276с.
1408853
  Спицын А.А. Шаманизм в отношении к русской археологии / А.А. Спицын. – 16с.
1408854
  Гладышевский А.Н. Шаманизм в Хакасии и его реакционная сущность : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Гладышевский А.Н. ; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1954. – 16 с.
1408855
  Алексеев Н.А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири / Н.А. Алексеев; Гурвич. – Новосибирск, 1984. – 233с.
1408856
  Білик О. Шаманізм і філософія // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 31-33. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1408857
  Ятченко Володимир Шаманізм і шаманство в українців: вигадка чи реальність? ( Роздуми й запрошення до дискусії ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 233-237
1408858
  Сапожников В.К. Шаманка / В.К. Сапожников. – Новосибирск, 1969. – 183с.
1408859
  Кремер Ю.В. Шаманское целительство, психотерапия и признание целительских методик, распространенных среди коренных народов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 40-52. – ISSN 0869-5415


  Рассматривается место и роль духовного исцеления в вероучительной и бытовой практике христиан веры
1408860
  Козловский Борислав Шаманы. Бубновый балет / Козловский Борислав, Крупар Станислав // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 94-113 : фото. – ISSN 1029-5828
1408861
  Брежнева А. Шамбор - замок мечты : музеи мира // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 11 (71). – С. 58-79. – ISSN 1812-867Х


  Замок Шамбор - самый крупный из всех замков Луары. Был построен по приказу Франциска I (1519-1547), который хотел быть ближе к любимой даме - графине Тури
1408862
  Брежнева А. Шамбор - замок мечты // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 12 (72). – С. 34-59. – ISSN 1812-867Х


  Замок Шамбор - найбільший замок на Луарі. Зведений за наказом короля Франциска І, який бажав бути ближче до своєї коханої - графині Турі, що проживала поруч. Шедевр Відродження розташований на схід від Блуа, домінує над усією місцевістю. Одні вважають, ...
1408863
   Шамиль -- ставленник султанской Турции и английских колонизаторов. – Тбилиси, 1953. – 557с.
1408864
   Шамиль - ставленник султанской Турции и английских колонизаторов.. – Тбилиси, 1953. – 557с.
1408865
  Чичагова М.Н. Шамиль на Кавказе и в России / Чичагова А. Н. – М., 1991. – 206с.
1408866
  Павленко П. Шаміль. Повість / П. Павленко. – Київ, 1941. – 275с.
1408867
  Рагимов С. Шамо : роман / С. Рагимов. – Баку : Азернешр, 1957. – 607 с.
1408868
  Рагимов С. Шамо : роман / С. Рагимов. – Баку : Азернешр
3. – 1976. – 607 с.
1408869
  Рагімов С. Шамо / С. Рагімов. – К, 1988. – 588с.
1408870
  Пирогів Андрій Шамоні. Льодовик льодовиків : Троянда вітрів / Пирогів Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 50 : Фото
1408871
  Басинский Павел Шамординский ужас : документальная повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 4 (1020 ). – С. 102-123. – ISSN 0130-7673


  Фрагмент из книги "Ледяной дождь. Об уходе и смерти Льва Толстого", которая гоотовится к выходу в изд-ве "АСТ"
1408872
  Селівестрова Світлана Шамота Микола Захарович // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 107-110. – ISSN 0236-1477
1408873
  Замятин Степан Романович Шамотный бетон на глинисто-фосфатной связке : Автореф... канд. техн.наук: 350 / Замятин Степан Романович; Уральск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1969. – 18л.
1408874
  Литинский Л. Шамоты и силикаты. Их свойства, применение и испытание. / Л. Литинский. – Берлин, 1927. – 354с.
1408875
  Борель П. Шампавер / П. Борель. – Ленинград, 1971. – 206с.
1408876
  Амп П. Шампанское / П. Амп. – М.-Л., 1927. – 140с.
1408877
  Доброхотов Павел Шампанское "Священной дружины" // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 136-140 : фото
1408878
  Амп П. Шампанське / П. Амп. – Х., 1928. – 168с.
1408879
  Нацентов Д.И. Шампиньоны / Д.И. Нацентов, Н.Г. Нейгардт. – М., 1937. – 72с.
1408880
  Громов Н.Г. Шампиньоны / Н.Г. Громов. – М., 1957. – 168с.
1408881
  Громов Н.Г. Шампиньоны / Н.Г. Громов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1960. – 176с.
1408882
   Шамрай Костянтин Павлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 407 : фото
1408883
   Шамрай Микола Григорович: доктор історичних наук, професор : вибрані твори / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. ін-т історії філософії, Каф. історії та етнології України ; [уклад.: О.З. Силка, Л.І. Синявська ; наук. ред. Масненко В.В.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2011. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 25
1408884
   Шамрай, Агапій Пилипович. Матеріали наукової конференції, присвяченої 100-річчю від часу народження видатного вченого-літературознавця і педагога. – Суми, 1996. – 41с.
1408885
   Шамурад Ташлиевич Ташлиев. – Ашхабад : Илим, 1984. – 96с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Туркменистана ; Вып. 16)
1408886
  Кошовий С. Шан Ян і його концепція держави // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 137-148. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена проблемі реформаторських рухів та пошуку оптимальних методів і засобів управління періоду Чжаньго в історії Стародавнього Китаю. Автор розглядає причини, витоки та особливості формування концепції держави у зазначений період. ...
1408887
  Федірко І. Шана і вдячність учителю // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Заняття на військовій кафедрі розширює можливості студентів у вивченні нових навчальних дисциплін. Автор статті пригадує знайомство і спілкування з викладачем кафедри Затилковим В"ячеславом Федоровичем.
1408888
   Шана людська // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  Колектив університету вітає з ювілеєм Галину Миколаївну Дмитриченко. Є фото.
1408889
  Науменко О. Шана національному любомудрові // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 11


  У Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті імені Григорія Сковороди відбулися урочистості, присвячені 293-й річниці від дня народження видатного українського філософа, поета та прозаїка, байкаря, композитора і співака, педагога, ...
1408890
  Мельник А.М. Шана та вдячність ліквідаторам Чорнобильської катастрофи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 3-4 : фото
1408891
  Ризаев Сунатулла Шаназар Шаабдурахманович Шаабдурахманов / Ризаев Сунатулла. – Ташкент : Фан, 1984. – 32с. – (Материалы к биобилиографии ученых Узбекистана)
1408892
  Гидаш А.Ф. Шандор Петефи / А.Ф. Гидаш. – М., 1949. – 176с.
1408893
  Гидаш А.Ф. Шандор Петефи / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1949. – 176 с.
1408894
  Гидаш А.Ф. Шандор Петефи / А.Ф. Гидаш. – М., 1950. – 368с.
1408895
   Шандор Петефи. – М, 1950. – 5с.
1408896
  Гидаш А.Ф. Шандор Петефи / А.Ф. Гидаш, 1951. – 352с.
1408897
  Гидаш А.Ф. Шандор Петефи / А.Ф. Гидаш. – М., 1958. – 350с.
1408898
  Гидаш А.Ф. Шандор Петефи / А.Ф. Гидаш. – М., 1960. – 366с.
1408899
  Гершкович А.А. Шандор Петефи / А.А. Гершкович. – М., 1961. – 32с.
1408900
  Ийеш Д. Шандор Петефи / Д. Ийеш; Пер. с венгерского Малыхиной Е. – Москва : Художественная литература, 1972. – 496с.
1408901
  Умнякова Е.В. Шандор Петефи / Е.В. Умнякова. – Москва, 1972. – 48с.
1408902
  Ийеш Д. Шандор Петефи / Д. Ийеш. – М., 1984. – 467с.
1408903
  Петефи Ш. Шандор Петефи о самом себе / Ш. Петефи. – Будапешт, 1972. – 56с.
1408904
  Шахова К.О. Шандор Петефі - співець угорської революції 1848-1849 / К.О. Шахова. – Київ : Київський університет, 1969. – 326с.
1408905
  Шахова К.О. Шандор Петефі / К.О. Шахова. – Київ, 1972. – 218с.
1408906
  Эк Ш. Шандор Эк. Выставка произведений : Каталог / Ш. Эк. – Москва : Советский художник, 1965. – 29 с., [7] с.
1408907
  Деркач В. Шандра звичайна - перспективна для введення у промислову культуру лікарська рослина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 26-27. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Шандра звичайна, Маrrubium vulgare L. - лікарська рослина з різнобічним терапевтичним ефектом. Включена до сучасних Європейської та Української фармакопей. Поширена по всій території України розсіяно, природні запаси незначні. Придатна для ...
1408908
   Шандринский мамонт. – Новосибирск : Наука, 1974. – 16с.
1408909
  Козловский Е.А. Шанель / Е.А. Козловский. – М., 1992. – 96с.
1408910
  Ільїн В.В. Шанкара // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 77. – ISBN 966-316-069-1
1408911
  Исаева Н.В. Шанкара и нидийская философия / Н.В. Исаева. – М, 1991. – 197с.
1408912
  Кізлова А. Шановані ікони в сакрумі Києво-Печерської лаври (кінець XVIII - перші десятиріччя XX ст.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 354-365. – ISBN 966-7379-70-1
1408913
   Шановна Тетяно Олегівно ! / кафедра ТМК [Ін-т журналістики] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С. 12


  ВітанняТ. О. Приступенко з ювілеєм !
1408914
   Шановний Леоніде Васильовичу! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 13)


  Колектив Київського національного університету імені Тараса Шевченка привітав Л.В. Губерського з ювілеєм.
1408915
  Жулинський М. Шановний Тарасе Юрійовичу! // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1 (613). – С. 30. – ISSN 0236-1477
1408916
  Гриценко І. Шановний читачу! // Відповідальність у публічному праві / П. Андрушко, І. Безклубий, А. Берлач, Ю. Баулін, В. та ін. Гринюк. – Київ : Грамота, 2014. – С. 6. – (Серія "Про українське право"). – ISBN 978-966-349-471-5
1408917
  Гриценко І. Шановний читачу! // Відповідальність у приватному праві / І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик, В. Бажанов, Т. та ін. Боднар. – Київ : Грамота, 2014. – С. 6. – (серія "Про українське право"). – ISBN 978-966-349-467-8
1408918
  Гриценко І. Шановний читачу! // Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія / І. Безклубий, С. Бобровник, І. Гриценко, Т. Андрусяк, Н. та ін. Армаш. – Київ : Грамота, 2014. – С. 6. – (Серія "Про українське право"). – ISBN 978-966-349-468-5
1408919
  Губерський Л.В. Шановний читачу! // Філософія Г.С. Сковороди / Д.І. Чижевський. – Репр. відтв. вид. 1934 р. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 1. – (Серія "Джерела філософської думки у Київському університеті"). – ISBN 978-966-439-684-1
1408920
  Тихий В. Шановні автори, колеги, друзі! // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – С. 15


  Вітальне слово до наукової спільноти з появою спеціалізованого професійного видання - журнал "Вісник кримінального судочинства", засновники КНУ імені Тараса Шевченка, Тов. "Правова Єдність".
1408921
  Скопенко В. Шановні друзі / Віктор Скопенко // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 3-4. – ISBN 966-95774-3-5
1408922
  Губерський Л.В. Шановні друзі! // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 5-6. – ISBN 978-966-439-696-4


  До 80-річчя географічного факультету.
1408923
  Губерський Л.В. Шановні колеги! : [Привітання директора Інституту міжнародних відносин викладачам, співробітникам і студентам відділення "Міжнародна інформація" з нагоди 10-ої річниці його створення] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 43, ч. 1. – С. 3
1408924
  Губерський Л.В. Шановні колеги! : [вітання редакційній колегії журналу "Приватне право" з нагоди започаткування видання] // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 19
1408925
  Губерський Л. Шановні колеги! // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 1


  Вітання ректора університету колективу з нагоди входження університету до ТОП-500 світового рейтингу університетів QS World Universite Rankings 2013.
1408926
  Гриценко І. Шановні колеги! // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – С. 14


  "...Колектив юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка виносить на розсуд юридичної громади новий журнал "Вісник кримінального судочинства".
1408927
  Погорецький М. Шановні колеги, друзі! // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – С. 16


  Про журнал "Вісник кримінального судочинства", засновники КНУ імені Тараса Шевченка, Тов. "Правова Єдність".
1408928
  Фурдичко О.І. Шановні колеги, друзі! / О.І. Фурдичко, О.В. Устименко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 6-9. – ISSN 2077-4893


  До 100-річного ювілею Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН.
1408929
  Ніколаєнко С. Шановні науковці! // Голос України, 2004


  Привітання міністра освіти і науки з Днем науки]
1408930
  Гриценко І.С. Шановні учасники та гості конференції! // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 3-4. – ISBN 978-617-7293-17-9
1408931
  Франко-Ключко Шановні учителі і дорогі учні восьмирічної школи в Підберізцях // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 125-126. – ISSN 0868-4790
1408932
  Кучер Т.М. Шановні читачі, колеги, всі зацікавлені особи! // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 8 (82). – С. 63-64


  Про збірник наукових статей "Цивілістична процесуальна думка" за заг. ред. д.ю.н., проф.Фурси С.Я.. Ця книга присвячується створенню у КНУ імені Тараса Шевченка нової кафедри "Нотаріального та виконавчого процесу адвокатури" та започатковується видання ...
1408933
  Чубков Ю.Д. Шанс / Ю.Д. Чубков. – М, 1990. – 226с.
1408934
  Коваль К. Шанс адвокатури. Механізм реалізації реформування адвокатури України в рамках Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 24-30 жовтня (№ 42). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1408935
   Шанс виявити інтелектуальний потенціал / Оргкомітет конкурсу // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 2


  На економічному ф-ті відбулася підсумкова науково-практична конференція Всеукр. конкурсу наук. студент. робіт у галузі науки "Кількісні методи в економіці (статистика, економіко-математичне моделювання)". Середпереможців - студенти екон. ф-ту нашого ...
1408936
  Дубровик-Рохова Шанс відновити будівництво LNG-термінала // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 листопада (№ 216). – С. 8


  Загострення відносин РФ і Туреччини може поховати "Турецький потік".
1408937
  Мамаев Ш. Шанс для генерала // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 32. – С. 50-52


  Політична ситуація в Пакістані
1408938
  Робертс Дж. Шанс для мира? Советская кампания в пользу завершения "холодной войны". 1953-1955 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 6. – 35-75. – ISSN 0130-3864
1408939
  Ромпей Г. Шанс для референдуму у Європі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 квітня (№ 65). – С. 3


  Для просування вперед проекту європейської інтеграції потрібна комплексна політична угода.
1408940
  Шпилько Сергей Шанс есть только у независимых изданий : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 33 : Фото
1408941
  Шуткевич О. Шанс закінчити університет імені Стуса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 26 січня (№ 11). – С. 10


  У Донецькому національному університеті створили робочу групу щодо перейменування вишу.
1408942
  Філоненко Світлана Шанс на виправлення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 70
1408943
  Філоненко Світлана Шанс на виправлення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 70
1408944
  Філоненко Світлана Шанс на виправлення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 70
1408945
  Сухобокова О.О. Шанс на незалежність: українські перспективи в Другій світовій війні в концепції Н.Я. Григорієва // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 273-280. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)


  Никифор Якович Григоріїв - визначний український політичний і громадський діяч, суспільствознавець, публіцист, освітянин.
1408946
   Шанс на приключение. – Петрозаводск, 1991. – 304с.
1408947
  Афанасьев Игорь Шанс на спасение : планетарий / Афанасьев Игорь, Воронцов Дмитрий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 7 (2826). – С. 22-30
1408948
  Смбатян А. Шанс познакомиться. Населению СНГ предстоит открыть для себя заново мир соседей / беседу вела Е.Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 18 января № (1/2)


  Сегодня на форумы и фестивали, организованные Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, съезжаются граждане не только стран Содружества, но и Балтии, Грузии... Видно, что-то в жизни меняется. По просьбе ...
1408949
  Бернштейн Ю. Шанс уцелеть // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – Казань, 2015. – № 4. – С. 167-176. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
1408950
  Грабовський С. Шанс. Потрібен своєрідний "пакт Монклоа" по-українськи: новітній варіант суспільної угоди між усіма... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5 квітня (№ 60)


  Національний круглий стіл "Місія інтелігенції та вільних людей України". Автор статті говорить про необхідність компромісу між різними політичними силами і суспільними групами.
1408951
  Верн Жюль Шанселлор. Черная Индия. – Санкт-Петербург : П.П. Сойкин. – (Полное собрание сочинений Жюля Верна ; Т. 18-19)
[Ч. 2]. – 1906. – 134 (т.18), 135 (т.19) с. : ил. – На обл. назв. сер.: Библиотека романов : (приключения на суше и на море)
1408952
  Пісс П. Шанси і виклики міжнародної литовсько-польсько-української бригади (ЛитПолУкрбрит) // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 443-452. – ISBN 978-83-64286-14-8
1408953
  Шлюсарчик Богуслав Шанси і загрози, які створює перед Польщею світова економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-52. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто теоретичні засади оцінки міжнародної конкурентності національної економіки та джерела конкурентності у світлі теорії міжнародної торгівлі. Особливу увагу приділено участі Польщі в міжнародному поділі праці, її конкурентоспроможності ...
1408954
  Шлюсарчик Б. Шанси і загрози, які створює перед Польщею світова економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-52. – ISSN 1993-6788
1408955
  Шлюсарчик Богуслав Шанси і загрози, які створює перед Польщею світова економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-52. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто теоретичні засади оцінки міжнародної конкурентності національної економіки та джерела конкурентності у світлі теорії міжнародної торгівлі. Особливу увагу приділено участі Польщі в міжнародному поділі праці, її конкурентоспроможності ...
1408956
  Семенко А. Шанси на Нобелівську премію є... / розмову вела Інна Лиховид // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22-23 січня (№ 9/10). – С. 14-15


  Молодий учений Антон Сененко, про те, як зберегти науку зараз для старту в майбутньому, про зв"язок між грошима й результатом, я чому наука - це довгостроковий бізнес.
1408957
   Шанси на підписання угоди з ЄС нині кращі, ніж будь-коли раніше // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 3 вересня (№ 162). – С. 7


  Про виступ заступника міністра закордонних справ Віктора Майко перед студентами ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка.
1408958
  Некрасса І. Шанси на те, що "проскочить" диплом, куплений на базарі - нульові: інтерв"ю / бесіду вела О.Коваленко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 23 квітня (№ 17)


  Про роботу Департамента роботи з персоналом і керівними кадрами МОНмолодьспорту розповідає директор Ігор Некрасса.
1408959
  Вайгль Барбара Шанси та загрози багатокультурної освіти // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 43-46. – Бібліогр. в кінці ст.
1408960
  Трушенко О.М. Шанси та ризики використання франчайзингу для суб"єктів підприємницької діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 248-251. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1408961
   Шанси Тимошенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 9 жовтня (№ 182). – С. 4


  Експерти "Дня" - про те, чи зміцнить "вибіркове милосердя" "вибіркове правосуддя"?
1408962
  Морев Л.Н. Шанский язык. / Л.Н. Морев. – М., 1983. – 134с.
1408963
  Коллинз Д. Шансы / Д. Коллинз; Пер. с англ. Ю.Г.Григорьева. – Москва : Новости, 1997. – 688с. – (Интрига). – ISBN 5-7020-0843-X
1408964
   Шантаж. – М., 1991. – 315с.
1408965
  Шушарін Д. Шантаж тероризмом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 листопада (№ 217/218). – С. 7


  Кремль здійснює шантаж тероризмом. як нещодавно - застосуванням ядерної зброї. Завдання кремля - обнулити НАТО. Загострення відносин Російської Федерації і Туреччини після збитого російського бомбардувальника.
1408966
  Робертс Г.Д. Шантарам = Shantaram / Грегори Дэвид Робертс ; [пер. с англ.: Л. Высоцкий, М. Абушик]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2012. – 858, [4] с. – (The big book). – ISBN 978-5-389-01095-6
1408967
   Шантарский архипелаг. – Хабаровск, 1989. – 221с.
1408968
   Шантеклер. – Л., 1989. – 70с.
1408969
  Бенет Джо Шантийи - столица Новой Франции // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 10 (82 ). – С. 66-74. – ISSN 1812-867Х
1408970
  Славінська Інна Шанувальникам зимової риболовлі присвячується // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 36 : фото
1408971
  Галуйко Р.М. Шанування ікон в апологетичному вченні преподобного Феодора Студита // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 2. – С. 3-9. – ISSN 1728-3671
1408972
  Бакуменко О. Шанувати традицію і ламати стереотипи // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 20 червня (№ 12). – С. 14-15


  Презентація "Української літературної газети" у Національній парламентській бібліотеці України, яка в жовтні відзачатиме своє п"ятиріччя.
1408973
  Черкаська Г. Шанує Буковина, Україна і світ // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 червня (№ 25). – С. 9


  75-річчя з дня народження українського кіноактора та сценариста Івана Миколайчука.
1408974
   Шанує Україна. – К., 1970. – 112с.
1408975
   Шануємо пам"ять жертв нацизму // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  У рамках відзначення Міжнародного дня визволення в"язнів фашистських концтаборів та 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років у Навчально-науковому центрі «Інститут біології» відбулася зустріч студентів із членами Української ...
1408976
  Пляченко А.Г. Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – 267, [1] с. : іл., фот. – ISBN 978-966-927-118-1
1408977
  Бейер М.М. Шануймо і бережімо свій рідний край / М.М. Бейер. – Полтава, 1919. – 16с.
1408978
  Біленко В. Шануймо істину // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 16 червня (№ 12). – С. 6


  Юрій Бадзьо - не адепт Шамоти.
1408979
  Білан А. Шануймо предків // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 16. – ISSN 0868-9644
1408980
  Панасенко С. Шануймо рідну пісню: Для селян і козак. / С. Панасенко, 1919. – 24с.
1408981
  Гончарук Я.В. Шануйся замолоду : повість / Я.В. Гончарук. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 261 с.
1408982
  Казьмирчук Г.Д. Шануючи пам"ять // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 25-26. – ISBN 978-966-171-565-2


  Декабристи в Україні.
1408983
   Шануючи пам"ять. До 100-річчя з дня народження Віктора Никифоровича Котова / Кафедра історії для гуманітарних факультетів // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 115. – ISBN 978-966-171-569-0
1408984
  Кривцун Д. Шанхай - найзахідніше місто на Сході // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 жовтня (№ 187/188). – С. 16-17
1408985
  Хазанов А. Шанхай - экономическое сердце Китая // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 66-67. – ISSN 0321-5075


  Подорож до Шанхаю
1408986
  Ян Ху Шанхай : Взгляд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 1. – С. 116-128 : Фото. – ISSN 1029-5828
1408987
  Шоман Штефан Шанхай. Взлет и падение мегаполиса // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 128-133 : фото. – ISSN 1029-5828
1408988
  Хауптмайер Ариэль Шанхай. Сделано в Китае // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 76-83 : фото. – ISSN 1029-5828
1408989
  Губин Дмитрий Шанхай. Шар в шаре : Китай / Губин Дмитрий, Бялобрежский Петер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 2 (179), февраль. – С. 90-99 : фото. – ISSN 1029-5828
1408990
  Чаевич А. Шанхайская организация сотрудничества как важный фактор обеспечения безопасности в Центральной Азии // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2007. – № 3. – С. 38-50. – ISSN 1607-7334
1408991
  Барский К. Шанхайская организация сотрудничества накануне саммита в Бишкете: основные задачи момента // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 5. – С. 18-36. – ISSN 0130-9625
1408992
  Барский К. Шанхайская организация сотрудничества: новое слово в мировой политике // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 8. – С. 11-25. – ISSN 0130-9625
1408993
  Борисов Д.А. Шанхайская организация сотрудничества: формирование единого Центрально-Азиатского образовательного пространства // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 5 (38). – С. 46-57. – ISSN 1811-0916


  Автор анализирует деятельность Шанхайской организации сотрудничества в сфере образования на пространстве Центральной Азии. В статье исследована сущность и специфика развития «шанхайского образовательного процесса», который происходит в условиях ...
1408994
   Шанхайский поезд утрет самолетам нос // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 27 : фото
1408995
   Шанхайский театр Пекинской музыкальной драмы, 1956. – 64с.
1408996
  Кузес В.С. Шанхайское восстание "Союза малых мечей", 1853-1855 / В.С. Кузес. – М., 1980. – 200с.
1408997
  Чжоу Шанхайское утро / Чжоу, Эр-Фу. – Пекин, 1958. – 504с.
1408998
  Гримська М.І. Шанхайська організація співробітництва в зовнішньополітичній стратегії КНР // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 344-356
1408999
  Капранов С.В. Шанхайський Храм літератури: історія та сучасний стан // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 44-56. – Бібліогр.: С. 55-56; 28 назв. – ISSN 1682-671Х
1409000
  Горбунова М.Н. Шаньдун (Экон.гегр. характеристика) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Горбунова М.Н. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1960. – 18 с.
<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,