Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>
1408001
  Гривінський Р. "Спеціаліст...по Росії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 березня (№ 47/48). – С. 29


  У столиці представили документальну стрічку про письменника Фрідріха Горенштейна.
1408002
  Суржик Л. "Спецназ" науки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 1лютого - 8 лютого (№ 4). – С. 12


  Ексклюзивне інтерв"ю президента Українського наукового клубу, акад. НАН України Олега Кришталя з нагоди п"ятиріччя УНК і відкриття наукового кафе. Тут усе нестандартне й символічне - химерні архітектурні форми, в яких відображено шляхи й перипетії ...
1408003
  Луб"янов І. "Спецслужби стежать мало не за всіма хоч трохи публічними людьми" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 29 (182). – С. 30-33


  Наприкінці травня 2013 р. на площі Таксім у Стамбулі розпочалися масові протести проти уряду.
1408004
  Лескова Н. "Спешите делать добро!" Святые врачеватели Ф.П. Гааз и В.Ф. Войно-Ясенецкий // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 3 (41). – С. 148-161


  В.Ф. Войно-Ясенецкий-врач и священнослужитель в 1904 г. окончил медицинский факультет Университета Св. Владимира.
1408005
  Торчинский О. "Спешите делать добро" = К 160-летию со дня смерти Ф.П. Гааза // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2014. – № 2. – С. 177-179. – ISSN 0131-2332
1408006
  Сергійчук В. "Спинити походу не можна" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 180-191. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 85-х роковин від дня смерті Михайла Грушевського.
1408007
  Казьмирчук М. Специфіка "пам"ятних книжок" у відображенні соціального розвитку Київської губернії наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 24-26. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується малодосліджена проблема та вивчається специфіка пам"ятних книжок як джерел, їхню інформативність, зміст та цінність при вивченні соціального розвитку Київської губернії у післяреформений період. The article analyses the unknown ...
1408008
  Іващенко І.В. Специфіка "Поетичної динаміки" Д. Стейна / І.В. Іващенко, В.О. Стрельчук // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 193-200. – ISSN 2225-7586


  "Уперше проведено мистецтвознавче дослідження системи навчання актора «Поетична динаміка»; визначено специфіку та новаторство, філософську концепцію, теоретичні та практичні принципи Д. Стейна, а також здійснено порівняльний аналіз із методиками Є. ...
1408009
  Холод Г.Я. Специфіка "шапок" у "Кіно-газеті" (1928–1932) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 56-63. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (40)). – ISSN 2219-8741
1408010
  Рехколайнен В. Специфіка авторських неологізмів ("толкінізмів") на матеріалі трилогії "Володар перснів" Дж.Р.Р. Толкіна: проблеми перекладу // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 8. – С. 92-98. – ISSN 2307-0544
1408011
  Куцевська О. Специфіка авторського редагування у текстах промов Олеся Гончара // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 231-236. – ISSN 2078-1911
1408012
  Струк В. Специфіка адаптації інтернаціоналізмів у хорватській мові // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 104-111. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються проблеми адаптації інтернаціоналізмів у хорватській мові. Описано основні види адаптації у хорватській мові, визначено поняття "інтернаціоналізм". В статье рассматриваются проблемы адаптации интернационализмов в хорватском ...
1408013
  Безручко О.В. Специфіка адаптації першокурсників у навчальний процес Інституту телебачення, кіно і театру Київського міжнародного університету // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 74-91. – ISSN 2219-438X
1408014
  Цимбаленко Я.Ю. Специфіка адміністративних процесів у державному управлінні: на прикладі ВНЗ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 62-65. – (Державне управління ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Адміністративний процес розглядається як складова державного управління. Увага зосереджується на специфіці адміністративних процесів у державному управлінні по відношенню до вищих навчальних закладів. Значна увага приділяється вищим навчальним закладам ...
1408015
  Петленко І.В. Специфіка актуалізації проблеми теодицеї в індуїзмі // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 240-243. – ISSN 2076-1554
1408016
  Деркач Н.В. Специфіка актуалізації темпоральних ознак англійського мовлення: фізичний і психофізіологічний аспекти // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т ; редкол.: Болдирев Р.В., Георгінова Л.В., Тараненко Л.І. [та ін.]. – Київ ; Буча, 2015. – Вип. 5, (т. 7). – С. 48-60. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1408017
  Губко М.В. Специфіка алюзії в поетичному творі І. Боланд "The shadow doll" / М.В. Губко, В.П. Гайдар // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 46-49. – ISBN 978-966-921-000-5
1408018
  Мулик К.О. Специфіка англійського діалогічного мовлення соціально-педагогічної спрямованості // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 128-132
1408019
  Мізецька В.Я. Специфіка англо-китайського перекладу суспільно-політичного дискурсу: лексико-граматичний аспект / В.Я. Мізецька, О.М. Образцова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 154-156. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
1408020
  Старченко А. Специфіка антропоморфних образів Подільської балади // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 319-325


  У статті розглянуто основні антропоморфні символи українських народних балад Поділля. У дослідженні представлені парадигми функціонування чотирьох найпоширеніших персонажів: жінки, чоловіка, свекрухи та коханки. В статье рассмотрены основные ...
1408021
  Павлюк Х.Б. Специфіка афористичної багатозначності ліричних текстів Улли Ган зі збірки "Herz uber kopf" // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 204-222


  Окреслюються відмінності жіночої моделі картини світу, презентованої в поезії сучасної німецької авторки Улли Ган, зокрема, у текстах збірки "Herz ?ber Kopf". Розглядаються особливості співіснування жіночого ліричного Я та чоловічої особи в ліричному ...
1408022
  Юник І. Специфіка бренд-комунікації викладача вишу зі студентською цільовою аудиторією // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 3/4 (201/202), березень - квітень. – С. 146-152. – ISSN 2308-4634
1408023
  Батрименко О.В. Специфіка бюрократії в демократичній політичній системі суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 373-382
1408024
  Веклич О.О. Специфіка вартісного виміру цінності екосистемних послуг при визначенні збитку від забруднення навколишнього природного середовища // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (691), червень. – С. 54-78 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2522-9303
1408025
  Семашко Т.Ф. Специфіка вербалізаторів тактильних відчуттів у структурі етнокультурних стереотипів (на лексикографічному матеріалі) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 278-287


  У запропонованій розвідці на широкому історичному матеріалі обгрунтовується необхідність комплексного діахронічного розгляду формування етнокультурних стереотипів із тактильним компонентом. Надійним джерелом вивчення лінгвокультурних феноменів у ...
1408026
  Тімкова Т.М. Специфіка вербалізації концепту ВІТЕР у турецькій мовній картині світу // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 61-68. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 32). – ISSN 2411-5991
1408027
  Богомолець-Бараш Специфіка вербалізації концепту ЄВРОПА в мовній картині світу Г. Сковороди // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Чернюх Б.В., Голубовська І.О., Руда Н.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 18. – С. 39-54. – ISSN 2411-1562


  У статті розглянуто особливості вербалізації концепту ЄВРОПА в мовній картині світу Г.С. Сковороди. З цією метою в текстах видатного філософа виокремлено лексичні репрезентанти названого концепту: Європа, європейський, європеєць; численні назви ...
1408028
  Бісовецька Т.В. Специфіка вербалізації національних стереотипів носіями польської мови (за даними вільного асоціативного експерименту) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 2 (114). – С. 154-162
1408029
  Коломієць Н.В. Специфіка вербальної репрезентації концепту "думка" в китайській мові // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 107-109. – (Серія: Філологія ; вип. 8, т. 1)
1408030
  Климентова О. Специфіка вербальної сугестії на основі кореляції з відчуттям провини (на матеріалі українських молитов) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-15. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вербальну сугестію на основі кореляції з відчуттям провини та актом каяття на матеріалі українських молитов. Значну увагу приділено засобам вербалізації цього емоційного модусу та їх взаємодії з різними рівнями текстової ...
1408031
  Климентова О.В. Специфіка вербальної сугестії на основі кореляції сакральних текстів з емоцією гніву // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 325-333. – ISBN 978-966-171-476-1
1408032
  Рожкова Ю.В. Специфіка взаємовідносин особистості і громадянського суспільства в сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 238-246
1408033
  Менмен Чень Специфіка взаємодії змісту й форми у вокальній мініатюрі Хуан Цзи на вірші Лью Сиан "Ідучи снігом" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 233-241. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
1408034
  Каблова Специфіка вивчення регіональної хорової культури в соціальному контексті розвитку ХХ – початку ХХІ ст. / Каблова, С.В. Румянцева // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 179-184. – ISSN 2225-7586
1408035
  Котляренко С. Специфіка вивчення учнями старших класів літературних творів // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 4 (82). – С. 15-18
1408036
  Баганець О.В. Специфіка видів принципи адміністративно-правовоо регулювання координаційної ролі як функції держави: теоретико-правовий зміст // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (2 квіт. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: М.Б. Мельник, А.В. Іваницький] ; за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 10-13. – ISBN 978-617-7625-72-7
1408037
  Прокопов Д. Специфіка визначення права в теорії М. Ренненкампфа крізь призму доктрини природного права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-20.
1408038
  Васейко Ю. Специфіка викладання "Практичного курсу польської мови" для студентів спеціальності "Мова та література (польська)" // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 5. – С. 8-12. – ISSN 2306-028X
1408039
  Щеголєва Т. Специфіка викладання англійської мови за професійним спрямуванням прикордонникам в умовах євроінтеграції // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 1 (199), січень. – С. 150-155. – ISSN 2308-4634
1408040
  Козаченко О.М. Специфіка викладання і навчання польської мови україномовних мовців // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 23-28. – (Педагогічні науки ; № 1 (126)). – ISSN 2414-5076
1408041
  Берзін П. Специфіка викладання кримінального права в Київському університеті періоду 1834-1960 років (методологічні аспекти) // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 157-172. – ISBN 978-966-349-240-7
1408042
  Скляров О.Д. Специфіка викладання курсу "Фортепіано" у вищих навчальних закладах культури // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 200-208. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1408043
  Мамонтова Е. Специфіка викладання курсу політології у вищій технічній школі / Е. Мамонтова, Н. Кудінова // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 2/3. – С.56-63. – ISSN 1682-2366
1408044
  Сандюк Г.О. Специфіка викладання міжнародного морського права та морського приватного права для студентів різних спеціальностей: досвід кафедри морського та господарського права НУК / Г.О. Сандюк, О.Ю. Дубинський // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 2 (10). – С. 223-233. – ISSN 2524-101X


  Стаття присвячена методиці викладання міжнародного морського права та морського приватного права. Врахований досвід викладачів кафедри морського та господарського права НУК імені адмірала Макарова. Досліджена відмінність у тематичних планах, методах ...
1408045
  Сищенко С.В. Специфіка викладання навчальної дисципліни "Методика викладання спецдисциплін" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 106-113. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 56). – ISSN 2410-5333


  Усесторонньо розкрито особливості викладання навчальної дисципліни "Методика викладання спецдисциплін" для студентів освітньо-професійного рівня "магістр" у Харківській державній академії культури (ХДАК). Наголошено на специфіці мети, завдань, змісті, ...
1408046
  Захарченко А.П. Специфіка викладання практичних курсів у царині нових медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 276-281


  У статті запропоновано методику викладання дисциплін у царині мережевої журналістики та нових медіа, яка б дала змогу максимально наблизити студентів до реальних умов роботи в інтернет-ЗМІ, а також адекватно оцінювати набуття ними практичних навичок ...
1408047
  Хомяк М. Специфіка викладання теорії ймовірностей для студентів напряму "Соціологія" // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 83-87. – ISSN 2306-3974
1408048
  Селезньова О.М. Специфіка викладання юридичних дисциплін студентам економічних спеціальностей: проблеми та можливості дистанційного навчання // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2021. – С. 166-178. – (Економічні науки ; вип. 1 (81)). – ISSN 2310-8185
1408049
  Сєров Ю. Специфіка використання YouTube-каналів як бази знань для ефективного вивчення іноземної мови / Ю. Сєров, А. Соломон // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 6 (263), червень. – С. 46-48. – ISSN 2076-9326
1408050
  Горохова І.В. Специфіка використання англійської мови для формулювання філософських проблем // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 15-17
1408051
  Нічий В.В. Специфіка використання безособових конструкцій у мовознавчих, фізичних та математичних наукових текстах ( на матеріалі французької мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 238-244. – Бібліогр..: 43 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1408052
  Холод Г. Специфіка використання ейдотехнології під час вивчення творчості І. Карпенка-Карого в закладах середньої освіти // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (60). – С. 220-225. – ISSN 2520-6346


  Порушено проблему розвитку образного мислення учнів на уроках української літератури, зокрема під час вивчення творчості І. КарпенкаКарого; розкрито особливості використання ейдотехнології, що сприяє розвитку креативності учнів, їхнього критичного ...
1408053
  Ромах О.В. Специфіка використання засобів продукування тривожності та страху в медіатекстах : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Ромах Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. соц. комунікацій. – Київ, 2016. – 216 арк. – Додатки: арк. 172-216. – Бібліогр.: арк. 157-171
1408054
  Холод Г. Специфіка використання засобів психологізму у творі Осипа Маковея "Самота" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 230-234


  Досліджено специфіку використання засобів психологізму у творі Осипа Маковея "Самота". Зокрема, звернено особливу увагу на особливості нарації, її інтонаційний малюнок, емотиви, композицію твору, художні засоби. Исследовано специфику использования ...
1408055
  Юзва Л. Специфіка використання комбінованої рефлексивної методики для вивчення групи національних цінностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 45-53. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  В епоху постмодернізму особливої ваги набувають певні групи цінностей. В Україні до такої групи належать національно-культурні цінності. Проблематика цінностей у соціологічному полі повсякчас актуальна. У запропонованому дослідженні обґрунтовано ...
1408056
  Саяпіна С. Специфіка використання лекції як активної форми навчання майбутніх магістрів педагогіки вищої школи / С. Саяпіна, Г. Бєлікова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (95). – С. 4-19. – ISSN 2077-1827
1408057
  Прекратило О.В. Специфіка використання маркетингу комерційними банками України / О.В. Прекратило, Л.І. Кирилова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 29-32
1408058
  М"яснянкіна Л. Специфіка використання мовних одиниць в емоційному рекламному тексті // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 53-57
1408059
  Тхоровська С.В. Специфіка використання слів з дифузною семантикою в організації ідеологічного дискурсу редакційної статті (на матеріалі редакційних статей The Daily Telegraph) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 247-253
1408060
  Корольова Л.В. Специфіка виникнення мовного бар"єру у студентів-першокурсників філологічних факультетів закладів вищої освіти: шляхи його подолання // Англістика та американістика : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. і іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова ; редкол.: Л.І. Белехова, Жан-Ремі Ляпер, Каха Габунія [та ін.]. – Дніпро, 2022. – Вип. 19. – С. 55-58. – ISSN 2313-500Х
1408061
  Чікало О. Специфіка виникнення пісень-хронік: до проблеми колективного та індивідуального // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 71-76
1408062
  Лозова О.Ю. Специфіка вираження психологізму у ХХ ст. і психологічний роман, його жанромодифікуючі особливості // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 2 (114). – С. 213-219
1408063
  Тарнавська І.О. Специфіка висвітлення євроінтеграційних процесів в Україні // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Демченко В.Д., Бутиріна М.В., Підмогильна Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 19. – С. 70-75. – ISSN 2617-1813
1408064
  Блавацький С.Р. Специфіка висвітлення НДМ УНР на Паризькій мирній конференції (1919-1920 рр.) (за матеріалами української франкомовної преси в Європі) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 9-19. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 13). – ISSN 2078-2551
1408065
  Кульнева М Г. Специфіка відносин відтворення людського капіталу в Україні / М Г. Кульнева, М .К. Бургман // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 44-47. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1408066
  Чудінов В.А. Специфіка відображення в математиці
1408067
  Муравецька Я. Специфіка відображення Танатосу в призмі культурно-історичних епох // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 200-205. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті аналізується Танатос у призмі культурно-історичних епох, залежність теми смерті від часу створення текстів. Акцентовано на відмінностях зображення між романтичними і реалістичними напрямками, окреслено термін "Літературознавча танатологія".
1408068
  Онищук М.І. Специфіка відтворення англійських суперлативних прикметників українською: корпусний підхід // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 55. – С. 150-163. – ISSN 2312-0665
1408069
  Шевчук І.Г. Специфіка відтворення біблійної тематики в кантаті М. Лисенка "Радуйся, ниво неполитая" // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.І. Самойленко, С.В. Осадча, О.В. Сокол [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27, кн. 2. – С. 288-302. – ISSN 2524-0447
1408070
  Гуменна К.О. Специфіка відтворення в українських перекладах лінгвостилістичних особливостей франкомовного історичного роману (на матеріалі роману Шарля Де Костера "Легенда про Уленшпігеля") : дис. ... д-ра філософії : 035 ; 03 / Гуменна Крістіна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 212 арк. – Додатки: арк. 210-212. – Бібліогр.: арк. 187-208
1408071
  Москалець В.І. Специфіка відтворення ключових лексичних одиниць у перекладі судових промов у літературних творах / В.І. Москалець, І.Є. Фролова // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 116-121. – ISBN 978-966-285-684-2
1408072
  Артьомцев О.В. Специфіка відтворення концептуального та семантико-прагматичного змісту політичних промов у перекладі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 145-151. – (Серія "Філологічні науки")
1408073
  Леськова М. Специфіка відтворення характеру й конфлікту в журналістських дослідженнях Дмитра Донцова. Проблема образу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 135-147. – (Журналістика ; Вип. 4)
1408074
  Гаюк І.Я. Специфіка вірменської видавничої справи в Україні: історичний дискурс // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 103-109. – ISSN 2226-3209
1408075
  Макаренко Л.П. Специфіка вітчизняних протестних форм комунікації суспільства з державою // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 343-348. – ISSN 2076-1554
1408076
  Чижмар О. Специфіка власних назв персонажів повісті Ю. Станинця "Юра Чорний" та роману "Сусіди" // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 601-612. – ISBN 978-966-8760-98-3
1408077
  Цепа О. Специфіка внутрішніх колізій персонажа в новелі "Гайдамака" Валер"яна Підмогильного // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 227-230. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (19), квітень). – ISSN 2519-4038
1408078
  Акімова Н.В. Специфіка впливу мови інтернету на рівень грамотності (за результатами експериментального дослідження) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 245-250
1408079
  Матушкіна С.В. Специфіка впровадження етнополітики в Україні на сучасному етапі її розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 341-346


  Визначено основні фактори політизації етнічності в Україні. Проаналізовано специфічні риси державної етнополітики й участі громадянського суспільства в її здійсненні. Визначено основні напрямки розвитку етнополітики в Україні. Ключові слова: ...
1408080
  Попова І.С. Специфіка вставних та вставлених компонентів у романі М. Матіос "Нація" // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 19. – С. 118-127. – ISSN 2313-4593
1408081
  Ревізор А.С. Специфіка втілення античної трагедії в сценічному мистецтві України та Європи (кінець XX - початок XXI ст.) // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 268-269. – ISBN 978-966-8308-26-0
1408082
   Специфіка газового режиму ефузивних процесів під час формування андезитів Вигрлат-Гутинського пасма / Наумко Ігор, Скакун Леонід, Бринський Тарас, Сахно Богдан // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 139-141 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-6220
1408083
  Голинська Х.О. Специфіка гендерного мейнстрімингу в управлінні розвитком міст // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 84-86
1408084
  Юрова І.Ю. Специфіка головного героя прозових творів І. Костецького // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 83-89
1408085
  Бережницька Г.І. Специфіка господарського використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств Львівської області // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 2 (136). – С. 54-59. – ISSN 2071-4653
1408086
  Рілов Р. Специфіка господарської діяльності Феодора I Ласкаря та Іоанна III Дуки Ватаца // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 98
1408087
  Іванова Л.С. Специфіка готовності першокурсників до адаптації у вищій школі // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 102-108
1408088
  Кірносова Н.А. Специфіка графічного вираження морфемних значень у китайській ієрогліфіці // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21, т. 4 (193). – С. 360-365. – ISSN 2522-493Х
1408089
  Сербін Специфіка гуманітарного знання та прагматистська методологія / Сербін, М-К // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 94-95
1408090
  Жерновникова О.А. Специфіка дидактичної підготовки студентів-математиків педагогічних ВНЗ до роботи у коледжах та професійних ліцеях // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 97-106. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
1408091
  Шелефонтюк А.А. Специфіка диджитальної діяльності регіональних газет // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 71-80. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (46)). – ISSN 2219-8741
1408092
  Кожем"якіна І.В. Специфіка дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 120-123. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1408093
  Щербак С. Специфіка дитячого світосприйняття у малій прозі В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 284-286. – ISBN 966-594-246-8
1408094
  Шадріна Т.В. Специфіка діалогу між автором та читачем у літературі постмодернізму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 13-17. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1408095
  Ладика О. Специфіка діахронного підходу до вивчення лінгвокультурного концепту // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 50-55. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (28)). – ISSN 978-966-7425-97-5
1408096
  Лебедєва Н.Г. Специфіка діяльності вищих технічних навчальних закладів та необхідність формування відданості персоналу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 269-273. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1408097
  Анісімов Н.О. Специфіка дослідження та реалізації інтервального інтераційного методу типу Рунге високого порядку збіжності / Н.О. Анісімов, П.С. Сеньо // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 30-31
1408098
  Попович М.Д. Специфіка дослідження цінностей у трансцендентальній прагматиці К.–О. Апеля та теорії комунікативної дії Ю. Габермаса // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 134-139. – ISSN 2076-1554
1408099
  Коваль Ю.О. Специфіка досліджень "державної регуляторної політики" у місцевому самоврядуванні України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 397-405
1408100
  Міхно К.О. Специфіка досліджень професійних уявлень представників соціономічних професій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 92-95. – Бібліогр.: С. 95. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена огляду сучасного стану досліджень в області професійного становлення, розвитку та формування професійної свідомості, а саме теоретичному аналізу емпіричних досліджень уявлень про майбутню професію (професійних уявлень) представників ...
1408101
  Черненко О. Специфіка думової трансмісії в світлі сучасної літературної риторики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 452-457


  У дослідженні дума розглядається як різновид риторичного висловлювання. Використовується праця Г. Лаусберга "Літературна Риторика», у якій подана детальна характеристика риторичних родів художньої мови. А також дума розглядається в світлі риторичної ...
1408102
  Жила Н.В. Специфіка ейдологічної системи трилогії "Крамниця" Ервіна Штріттматтера // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 233-240
1408103
  Сафонова Н. Специфіка експлікації та імплікації суб"єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 203-214. – ISSN 1728-9572
1408104
  Старовойтенко Р.В. Специфіка електорального вибору в кризових суспільствах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-81. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
1408105
  Павлюк Т.С. Специфіка естетичного сприйняття бального танцю (на прикладі бальної секвенції "Вальс у сутінках" стилю Нью Воуг // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 134-144. – ISSN 2225-7586


  "Розглянуто та проаналізовано чотиривимірну просторово-часову симетрію бальних танців на прикладі рухів бальної секвенції стилю Нью Воуг у ритмі Віденського вальсу «Вальс у сутінках»; досліджено специфіку естетичного сприйняття бального танцю ...
1408106
  Наконечна О.П. Специфіка естетичного як виміру людського буття // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 42-47. – ISSN 1729-360Х
1408107
  Бойченко Н.М. Специфіка етичного осмислення економічних засад діяльності викладача вищої школи // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 104-120. – (Філософія ; вип. 45, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1408108
  Пишньоха О.А. Специфіка етнокультурних компонентів у турецькій мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – C. 79-88. – ISSN 2520-6397


  Присвячена питанню аналізу, правильної інтерпретації та передачі етнокультурної лексики турецької мови українською. Проведено культу- рологічний і семантичний аналіз етнокультурних компонентів на матері- алі вибраних із погляду поняття "нація" ...
1408109
  Кіндря С.О. Специфіка ефірної промоції радіостанції "Русское радио" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 138-141. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (20)). – ISSN 2219-8741
1408110
  Кіндра С.О. Специфіка ефірної промоції радіостанцій "Шансон" та "Хіт-ФМ" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 145-151


  У статті комплексно висвітлено чільні моменти, які стосуються специфіки ефірної промоції радіостанцій "Шансон" та "Хіт ФМ". Йдеться про основи радіореклами та наведено загальну методику її використання. Водночас залучається чимала теоретична база щодо ...
1408111
  Верлата А. Специфіка жанрових структур у драматургії Василя Пачовського // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – C. 4-12. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
1408112
  Тарасенко К.В. Специфіка жанрово-стильової організації роману Генрі Робертса "Феандер, цнотливий лицар" (1595) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 31-35. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
1408113
  Дяченко М. Специфіка жанрової палітри сатири та гумору в регіональній пресі (на прикладі запорізьких газет 50-90-х pp. XX ст.) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 78-89


  Досліджуються особливості функціонування та різновиди жанрів сатири та гумору на сторінках запорізької преси 50-90-х pp. XX ст. This article deals with peculiarities of functioning and varieties of the genres of satire and humor on the pages of ...
1408114
  Мостова Л.Б. Специфіка жанру та стилістичний потенціал лексики інтермедій до драми Якуба Гаватовича / Л.Б. Мостова, А.Л. Порожнюк // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова, Філолог. ф-т ; редкол.: Шляхова Н.М., Сивокінь Г.М., Шпильова О.В. [та ін.]. – Одесса, 2000. – Вип. 6. – С. 97-106. – ISBN 966-587-078-5
1408115
  Миронюк Л.В. Специфіка жанру та стилю історичного роману у віршах "Маруся Чурай" Ліни Костенко // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 153-156. – (Філологічні науки ; № 2)
1408116
  Рева М.М. Специфіка життєвої перспективи студентів-психологів з різним ціннісним профілем // Психологія і особистість : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред.: Седих К.В., Максименко С.Д. – Полтава ; Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 104-115. – ISSN 2226-4078
1408117
  Гапоненко Г. Специфіка заголовкових комплексів в Інтернет-ЗМІ // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.А. Войцева, О.Г. В"язовська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 9. – С. 24-27. – ISBN 978-617-689-300-4
1408118
  Курман О.В. Специфіка залучення спеціалістів при розслідуванні нецільового використання фінансових ресурсів // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 72-77. – ISSN 1993-0917
1408119
  Попова І.С. Специфіка засобів зв"язку компонентів складного речення в синтаксичній системі "Щоденників" Олеся Гончара // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, С.П. Бибик [та ін.]. – Дніпро, 2019. – 2019. – С. 50-59. – ISSN 2313-4437
1408120
  Холод Г.Я. Специфіка засобів просування кінопродукції в газеті "Кіно-тиждень" (1927 р.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 106-111. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
1408121
  Козак К.Б. Специфіка застосування інструментів аутсорсингу, аутстафінгу та лізингу в системі управління персоналом / К.Б. Козак, Б.В. Мироненко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 1. – C. 73-79. – ISSN 2312-847X
1408122
  Неліпа Д.В. Специфіка застосування комп"ютерного стимуляційного моделювання в державному управлінні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 144-148. – ISSN 2306-6814
1408123
  Головко Г. Специфіка застосування культурно-семантичного підходу у процесі дослідження "укра їнсько-ніппонського словника А. Діброви і В. Одинця" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 8-12


  У статті розглянуто культурно-семантичний методологічний підхід як засіб дослідження національно-культурного пласту слів "Українсько-ніппонського словника А. Діброви і В. Одинця", а також проблему національно-культурної адаптації мовних одиниць при ...
1408124
  Жулькевська Олена Володимирівна Специфіка застосування мережевого аналізу в соціології : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.02 / Жулькевська Олена Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 240 л. + Додатки: л. 193 - 240. – Бібліогр.: л.179 - 193
1408125
  Патійчук В. Специфіка застосування методів моднлювання в країнознавчих дослідженнях / В. Патійчук, А. Саванюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 7-13. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (316)). – ISSN 1729-360Х
1408126
  Боровський О. Специфіка застосування методу дерев рішень в аналізі масиву данних на прикладі порівняльного дослідження / О. Боровський, С. Літвінов // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 115-127. – ISSN 1563-3713
1408127
  Корольов Д.К. Специфіка застосування методу інтерв"ю для підбору персоналу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 95-105.
1408128
  Хрімлі О.Г. Специфіка захисту прав суб"єктів підприємництва // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 222-226. – ISBN 978-617-7320-15-8
1408129
  Сердега Р.Л. Специфіка зачину народної соціально-побутової казки // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Голобородько К.Ю., Даниленко А.І., Попов С.Л. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 51. – С. 124-134. – ISSN 2312-0665
1408130
  Рябуха Н.О. Специфіка звукообразного мислення К. Дебюссі: онто-сонологічний підхід. - // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – C. 217-228. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 63). – ISSN 2410-5325
1408131
  Лиськов М. Специфіка здійснення лотерейної діяльності в країнах ЄС: порівняльно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 58-62


  У статті досліджено правові аспекти формування національної екологічної мережі України. Проведено аналіз нормативно-правових актів із цього питання. Доводиться, що основним шляхом прискорення роботи з формування національної екологічної мережі є ...
1408132
  Бевз Т. Специфіка здійснення реформи децентралізації в регіонах України: здобутки і прорахунки // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (379), травень - червень. – С. 65-75. – ISSN 2664-4282
1408133
  Тітова С.В. Специфіка земельних відносин та раціональне використання земель / С.В. Тітова, Ю.С. Малиновська // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 120-125


  У статті розкрито сучасні аспекти земельних відносин щодо раціонального землекористування в умовах реформування земельних відносин на сучасному етапі розвитку України. Запропоновано шляхи вирішення проблеми нераціонального використання земель. Изучено ...
1408134
  Півторак О.В. Специфіка змісту молодіжного контенту телеканалу "ТЕТ" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 237-244
1408135
  Співак Л.М. Специфіка змісту та структури національної самосвідомості особистості у психологічній науці // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 73-78
1408136
  Стецюк С.Ю. Специфіка зображення гендерних стереотипів у прозі Ганни Барвінок // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 252-259
1408137
  Єнальєва О. Специфіка зображення дитячої субкультури в німецькому психологічному романі для дітей першої половини 1980-х років (на матеріалі творів К. Бойє, М. Преслер та Г. Мебс) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 103-107. – ISSN 2307-2261
1408138
  Приліпко І.Л. Специфіка зображення духовенства у прозі Михайла Павлика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 451-457


  Досліджено особливості розкриття у художніх творах М. Павлика негативних явищ, що характеризували життя й діяльність галицького попівства другої половини XIX - початку XX ст. Окрема увага приділена з"ясуванню специфіки сатиричного зображення ...
1408139
  Приліпко І. Специфіка зображення релігійних проблем, образів католицького та уніатського духовенства у творах І.Франка "Місія" й "Чума" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 226-235


  У статті розкриваються особливості зображення у творах І. Франка «Місія» й «Чума» релігійних відносин та міжцерковних протиріч на західноукраїнських землях другої половини ХІХ ст.; показується взаємозв`язок релігійних, політичних та національних ...
1408140
  Брюховецький В.С. Специфіка и функції літературно-критичної діяльності / В.С. Брюховецький ; АН Укр.РСР. Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1986. – 171 с.
1408141
  Ярошенко Р. Специфіка і значення видань громадянсько-політичної лірики Тараса Шевченка в історії українського народу: відгомін у сучасності / Р. Ярошенко, А. Іванова // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4, грудень. – С. 55-57
1408142
  Бурдельова І. Специфіка і особливості управлінської діяльності // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 39-40
1408143
  Нестерчук І.К. Специфіка і просторові особливості гастрономічного туризму: теоретичний конструкт // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 203-213
1408144
  Шестаков Д.Ю. Специфіка інноваційного проекту як передумова управління ризиками інвестиційного портфеля на ринках венчурного капіталу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 92-97. – ISSN 2222-4459
1408145
  Овдійчук Л. Специфіка інтегрованого вивчення літературознавчих курсів у професійній підготовці майбутніх вчителів української мови і літератури // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П.[та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 48-59. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
1408146
  Білик Н. Специфіка інтермедіальності роману М. Продановича "Сад у Венеції": семантичний аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 332-336
1408147
  Недо А. Специфіка інтернет-журналістики в сучасному суспільстві // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоц. політичних наук ; редкол.: Андрущенко В.П., Андрусишин Б.І., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 88-93
1408148
  Торкут Н.М. Специфіка інтерпретації "жіночого питання" в англійській ренесансній літературі // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 134-139. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-208-2
1408149
  Мазніченко О.І. Специфіка інтерференції при українсько-російському та арабсько-французькому білінгвізмах // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 52. – С. 36-45. – ISSN 1682-671Х
1408150
  Антонюк А.М. Специфіка інфляції в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 35-36
1408151
  Чуйко Г.В. Специфіка інформації в Інтернеті / Г.В. Чуйко, І.М. Зварич // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2019. – Vol. 5, iss. 12 (32). – С. 21-42. – ISSN 2414-0023
1408152
  Новикова В.І. Специфіка інфраструктури гірськолижних курортів / В.І. Новикова, О.С. Івко // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 179-188
1408153
  Воробей О. Специфіка історизації дійсності у творчості Тянь Ханя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-42. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню особливостям відображення історичної тематики у п"єсах одного з провідних драматургів Китаю початку XX ст.-Тянь Ханя. Увага акцентується на соціально-викривальному характері творів автора у жанрі розмовної драми, а також ...
1408154
  Самчук Р. Специфіка історико-філософських досліджень Інституту філософії АН УРСР у 1980-х роках // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 : Академічна філософія. – С. 58-69. – ISSN 2522-9338
1408155
  Шальман Т.М. Специфіка й особливості ранкових телепрограм в українському медіапросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 42-46


  У статті розглянуто актуальні питання специфіки й особливостей ранкових телевізійних програм українського медіапростору. Проаналізовано основні характеристики ранкових інформаційно-розважальних програм. The article deals with topical issues and the ...
1408156
  Старовойтова Г.М. Специфіка й особливості становлення та формування харизматичного лідерства // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 2 (58). – С. 59-65. – (Серія: Гуманітарні науки). – ISSN 2079-4819
1408157
  Колесникова І.А. Специфіка категорій "адресант" і "адресат" у професійному дискурсі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 114-118


  Стаття присвячена аналізу специфіки категорій "адресант" і "адресат" у професійному дискурсі і визначенню кваліфікаційних ознак цих категорій.
1408158
  Черкасова Н.О. Специфіка кінематографа і кінопрокатної ситеми в сучасній моделі кінопроцесу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 230-243
1408159
  Патійчук В. Специфіка класифікації релігійно-паломницьких турів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 36-48 : табл. – Бібліогр.: 34 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
1408160
  Харитонов В.І. Специфіка клініко-психопатологічних проявів депресивних розладів у хворих на епілепсію в інтеріктальному періоді // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. М.В. Маркова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 2 (54). – С. 74-77. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2308-6300
1408161
  Приходько К. Специфіка кольорового рішення сучасного коворкінг-центру // Культура і сучасність : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 130-135. – ISSN 2226-0285
1408162
  Торкут Н.М. Специфіка комічного у структурі англійського ренесансного джесту // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 139-147. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-208-2
1408163
  Рідченко Л.О. Специфіка комп"ютерної віртуальної реальності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 51-53
1408164
  Сошніков А.О. Специфіка комплектування єгипетських колекцій музеїв Півдня України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 258-265. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333
1408165
  Ніколенко Р.В. Специфіка композиторської інтерпретації жанру прелюдії у творчості Самуїла Фейнберга // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 74. – С. 55-60. – ISSN 2410-5325
1408166
  Шкільник Б. Специфіка композиторської творчості представників "Нової школи церковної музики" в жанрі обробки української різдвяної пісні (кінець XIX - перша половина XX століття) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 136-143. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1408167
  Шайда Н. Специфіка конструювання початків і кінцівок інформаційних програм на телебаченні. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 47-57.
1408168
  Криворучко С.К. Специфіка конфлікту у романі Шань Са "Та, що грає в го" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 86-95. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (77), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Роман має складну наративну систему: два наративи-жіночий і чоловічий-втілюють два типа культур. 1) Жіночий-китайську / конфуціанську (маньчжурську); 2) чоловічий-японську. Повіствування в обох наративах ведеться від першої особи. Наративами ...
1408169
  Ду Хон Вей Специфіка конфуціанства та його вплив на соціальні проблеми Китаю / Ду Хон Вей // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Левицька О.І., Левчук Л.Т., Лічкова В.А. (та ін.). – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 85-94. – ISBN 966-638-110-9
1408170
  Самчук О.О. Специфіка концепції симулякрів у філософії Ж. Бодріяра // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 196-201
1408171
  Яковенко Р.В. Специфіка корпоративної соціальної відповідальності у сфері вищої освіти України державного сектору в умовах пандемії COVID-19 // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 57-62. – ISSN 2306-6814
1408172
  Атаманчук І.А. Специфіка кримінально-процесуальних відносин при здійсненні судового контролю // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 555-560. – ISSN 1563-3349
1408173
  Булавін Л.А. Специфіка критичних явищ в малих об"ємах. Ч.І / Л.А. Булавін, К.О. Чалий // Тез. доп. І Укр.конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем"
1408174
  Булавін Л.А. Специфіка критичних явищ в малих об"ємах / Л.А. Булавін, К.О. Чалий // УФЖ, 1995. – №8
1408175
  Чалий К.О. Специфіка критичних явищ в малих об"ємах рідин. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.14 / Чалий К.О.; МО України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 22л.
1408176
  Мизнікова Т.В. Специфіка культури видання "жіночої" прози на книжковому ринку України // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. – Львів, 2020. – № 1 (79). – С. 142-149. – ISSN 0554-4866


  Проаналізовано сучасні тенденції культури видання прози жіночого авторства на книжковому ринку України. Аналіз здійснено на основі загального огляду кни говидавничої ситуації та з урахуванням реалізації "жіночої" прози четвіркою популярних видавничих ...
1408177
  Левіт Д.А. Специфіка культурного простору університетів у тоталітарному суспільстві // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.Г. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 118 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 60-69
1408178
  Єлизавета Я. Специфіка культурної політики як засобу міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 111-113
1408179
  Маймескул О.А. Специфіка лексико-сематичної системи французької мови Бельгії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 125-128. – ISBN 966-581-373-0
1408180
  Миколенко Д. Специфіка ліберальних та консервативних партій Болгарії на зламі ХІХ і ХХ століть // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 728. – С. 171-179. – (Історія ; Вип. 38). – ISSN 0453-8048
1408181
  Дергач Д.В. Специфіка лінгвістичної інтерпретації онімів як компонентів лексичної системи мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 92-101


  У статті проаналізовані особливості лінгвістичної інтерпретації власних назв в аспекті обґрунтування їх місця та функціональних можливостей у системі мовної лексичної парадигми. Розглядаються актуальні питання сучасної теоретичної ономастики: ...
1408182
  Гоменюк О. Специфіка лінгвоментальних величин зі сфери фауни і флори у творах для дітей Є. Гуцала // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 70-75
1408183
  Чижмар О. Специфіка літературно-художньої антропонімії роману І. Долгоша "Колочава" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 120-123. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)


  У статті аналізується літературно-художня антропонімія закарпатоукраїнського письменника XX століття І. Долгоша. Висока питома вага соціальнозначущих онімів, соціально вмотивована оцінність низки власних назв персонажів виступають виразними прикметами ...
1408184
  Язвінська О. Специфіка літературного бароко в Україні // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 282-286. – ISSN 2078-0850
1408185
  Овдійчук Л. Специфіка літературознавчої підготовки майбутнього учителя української мови та літератури в умовах діджиталізації освіти // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 116-125. – ISSN 2307-4914
1408186
  Філоненко Н.Г. Специфіка логічного втілення авторської ідеї у синтаксичних дієслівних конструкціях (на матеріалі твору Альбера Камю "La Chute" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 351-362. – ISBN 966-581-231-9
1408187
  Філоненко Н.Г. Специфіка логічного втілення авторської ідеї у синтаксичних дієслівних конструкціях:(На матеріалі твору Альбера Камю) // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1408188
  Артамонова В.С. Специфіка локалізації комп"ютерних ігор / В.С. Артамонова, Т.Г. Лук"янова // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – C. 7-10. – ISBN 978-966-285-684-2
1408189
  Орлова М.О. Специфіка маргінального героя у творах німецьких письменників генерації 1968-го року // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 96. – С. 247-261. – ISSN 2306-2908


  "Пропоноване дослідження позиціонується як спроба міждисциплінарної взаємодії різних наук, які вивчають явище маргінальності, а саме соціології, історії, культурології та літературознавства. Виявлено специфіку маргінального героя в оповіданні П. ...
1408190
  Наумова Є. Специфіка маркування чоловічого та жіночого родів у сучасній англійській мові // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 68-73
1408191
  Гончар Ю. Специфіка маскулінного письма і чоловічої рецепції Тараса Шевченка // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 251-259. – ISBN 978-966-493-489-0
1408192
  Кривопишина А. Специфіка мелодрами "Мати все" Люко Дашвар у контексті масової літератури // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 245-249. – ISSN 2307-2261
1408193
  Левіщенко М. Специфіка методики викладання англійської мови для фахівців з права // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 346-347
1408194
  Зухба Д. Специфіка методології дослідження вартості і інноваційній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-34. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  У статті виявлено особливості методології аналізу вартості інновацій, яка є адекватною сучасному стану господарської системи і досягнутому рівню розвитку науки. Доведено, що особливості методології пов"язані з використанням еволюційного підходу, ...
1408195
  Мартиненко О. Специфіка методології дослідження судової правотворчості як явища юридичної дійсності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 224-231. – ISSN 1026-9932


  У статті проаналізовано методологічні особливості дослідження судової правотворчості у світлі прагматичного праворозуміння. Визначено принципи, якими слід керуватись під час наукової розвідки проблематики суддівського права. Зосереджено особливу увагу ...
1408196
  Дротянко Л.Г. Специфіка методологічних засобів науки в процесі її інформатизації // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 11-15. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
1408197
  Гордієнко О.О. Специфіка методологічного підходу Джозефа Нідема в дослідженні філософії Китаю // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 208-210
1408198
  Дубінін В.В. Специфіка механізмів функціонування та реалізації інтересів народу в різних соціально-політичних системах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 38-62
1408199
  Рассудіна К. Специфіка мислення католицьких філософів на прикладі дослідження людської особи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 4 : Католицька філософія. – С. 59-68. – ISSN 0235-7941
1408200
  Гладій І. Специфіка міжнародних економічних криз у ХХ-ХХІ ст. і фрагментація світової економіки / І. Гладій, Г. Гладій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 26-33. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1408201
  Мусієнко О.І. Специфіка міжнародного податкового планування в країнах ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-91. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються особливості європейської податкової системи та вивчаються можливості оптимізації оподаткування при веденні транскордонної комерційної діяльності в країнах ЄС. The article is devoted to the analysis of the European tax system. ...
1408202
  Лубкович І. Специфіка МК і проблеми іміджології в журналістиці // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 93-96


  У статті зроблено спробу аргументувати актуальність проблем іміджології в журналістиці, проаналізовано типи харизматичних особистостей у масовій комунікації. В статье сделана попытка аргументировать актуальность проблем имиджелогии в журналистике, ...
1408203
  Кундеревич О.В. Специфіка мовних жанрів та красномовство в ранній християнській філософсько-теологічній думці // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 87-90. – ISSN 2312-4679


  "Метою роботи є аналіз ставлення ранніх християнських мислителів до мистецтва слова, до поезії та красномовства, з’ясування ролі і значення таких мовних жанрів, як «хвала», «плач», «сповідь». Методологія дослідження базується на застосуванні ...
1408204
  Слобода Н. Специфіка мовної гри у графічно неадаптованих англіцизмах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 108-111. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (250) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1408205
  Яворська Г.М. Специфіка мовної лояльності на пострадянському просторі (приклад Молдови) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 49-55. – ISSN 0027-2833
1408206
  Яворська Г. Специфіка мовної лояльності на пострадянському просторі (приклад Молдови) // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 128-136
1408207
  Тригубишин В.І. Специфіка мовної особистості І. Малковича // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 308-314


  У статті досліджується мовна особистість І. Малковича у співвіднесенні з типом мовної особистості Дитина за Еріком Берном, визначаються специфічні риси мовної особистості поета, що дають підстави для такого співвіднесення. Статья посвящена изучению ...
1408208
  Холод Г.Я. Специфіка моделювання образу Марусі Богуславки в однойменній поемі Пантелеймона Куліша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 212-218. – ISSN 2520-6346
1408209
  Рогожа М.М. Специфіка моралі доби плинної сучасності // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (4). – С. 24-35. – ISSN 2616-9967


  Автор показує специфіку феномена моралі в соціокультурних умовах плинної сучасності. Методологічною основою дослідження ста- ли конструкції Г. Арендт, яка висвітлила створення тканини моральної взаємодії в конкретності місця і часу. У статті ...
1408210
  Ванюшина О.Ф. Специфіка морального змісту міфології : Автореф... канд.філос.наук: 09.00.07 / Ванюшина О.Ф.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1997. – 22с.
1408211
  Рогожа М.М. Специфіка моральної регуляції у соціокультурному просторі модерну : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Рогожа М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 388 л. – Бібліогр.: л. 341-388
1408212
  Богдановський В.І. Специфіка мормонізму як різновиду навколохристиянського релігійного нетрадиціоналізму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 192-199


  В статті розглядаються віровчення, організаційна структура, культова та благодійна діяльність Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів. В статье рассматривается вероучение, организационная структура, культовая и благотворительная деятельность Церкви ...
1408213
  Маценка С. Специфіка музично-семантичного аналізу в "Інструментальній музиці Бетховена" У. Т. А. Гофмана // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 260-270. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Есе Е. Т. А. Гофмана "Інструментальна музика Бетховена" ("Beethovens Instrumentalmusik") розглянуто як критичну статтю, надруковану в "Allgemeine Musikalische Zeitung", а також як художню імпровізацію композ. Крайслера зі збірки "Крайслеріана" ...
1408214
  Кірдеєва М. Специфіка музичної інтерпретації картин Арнольда Бекліна Максом Регером // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Кетуракіс, Р. Пучетайте [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (11). – С. 39-42. – ISSN 2616-9967


  У статті розглянуто взаємодію мистецтв на прикладі програмного твору "Чотири симфонічні поеми за А. Бекліном" Макса Регера, написаного під враженням від картин швейцарського художника-символіста Арнольда Бекліна. Віднайдені нові перспективи у ...
1408215
  Пшенична І.А. Специфіка мультиплікативної семантики в межах дієслівної плюральності // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 224-229. – (Філологія)
1408216
  Самбор М.А. Специфіка набуття фізичними особами-громадянами України права власності на земельні ділянки шляхом їх безоплатної приватизації // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 1 (112). – С. 20-24.
1408217
  Іонова О. Специфіка навчання рідної мови у вальдорфській школі / О. Іонова, С. Лупаренко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1/2 (107). – С. 77-84. – ISSN 1562-529Х
1408218
  Столяр З. Специфіка навчання синтаксису в умовах формування мовної особистості майбутнього словесника // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 115-119. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
1408219
  Бойніцька О. Специфіка наративних стратегій в англійському історіографічному романі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-53. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості наративних стратегій в англійському історіографічному романі межі ХХ - ХХІ ст. Зокрема, аналізується поєднання глузливих якостей пародії та міметичних особливостей пастишу, яке зумовлює появу специфічної парадоксальної форми ...
1408220
  Зайцева М. Специфіка наративу в судовому дискурсі США / М. Зайцева, Л. Пелепейченко // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Громик Ю., Богдан С., Тарасюк Т. [та ін.]. – Луцьк, 2021. – Вип. 14. – С. 46-60. – ISSN 2413-0923
1408221
  Дьяковська Г. Специфіка наративу як форми буття соціальної пам"яті соціальних спільнот // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 131-134. – ISSN 1728-9343
1408222
  Дяків В. Специфіка народної релігійності українців в умовах більшовицької окупації 1930-х років // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 975-994. – ISSN 1028-5091
1408223
  Броннікова Л.В. Специфіка науки і наукової комунікації в суспільстві початку XXI ст. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (16))
1408224
  Тарасенко К.В. Специфіка наукової рецепції романного жанру в літературознавстві кінця ХХ - початку ХХІ століття: стан вивченості, дискусійні аспекти, перспективи дослідницького пошуку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 4-9. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
1408225
  Соколова А.В. Специфіка національних форм соціуму Британії й Київської Русі в їх спиранні на візантійську модель державотворення // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 38. – С. 9-13. – ISSN 2226-2180
1408226
  Заблоцька Р.О. Специфіка національної політики регулювання сфери обміну послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 202-211
1408227
  Колеснікова Т. Специфіка неповних речень у повісті Олеся Бердника "Зоряний корсар" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (122). – С. 49-51
1408228
  Акулов Ю. Специфіка нормативно-правового регулювання обмеження майнових прав на твори в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 5-8. – (Юридичні науки ; вип. 4 (111)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано окремі питання та специфіку нормативно-правового регулювання обмеження майнових прав автора на твори в Україні через призму європейських і міжнародних підходів, а також законодавство України, міжнародні та європейські нормативні джерела ...
1408229
  Акулов Ю. Специфіка нормативно-правового регулювання обмеження майнових прав на твори в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 5-8. – (Юридичні науки ; вип. 2 (113)). – ISSN 1728-3817
1408230
  Левченко Н.М. Специфіка обліку та оподаткування компенсації орендарями вартості спожитих комунальних послуг / Н.М. Левченко, О.М. Силенко, А.О. Гапонова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 45-49. – ISSN 2306-6814
1408231
  Іщенко А. Специфіка образів тварин у японських казках // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 304-309. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
1408232
  Разживін В.М. Специфіка образотворення в українській історичній повісті 20-30-х років XX століття // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 224-230
1408233
  Юрченко В.П. Специфіка образу персонажів у повоєнній прозі ХХ століття // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 409-413. – ISBN 978-966-171-013-8
1408234
  Калініна А.К. Специфіка одноактних п"єс Славомира Мрожека // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 460-465. – ISSN 2520-2103
1408235
  Трищенко І.В. Специфіка оповіді в творах детективного жанру // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 298-304
1408236
  Кравченко С. Специфіка опрацювання джерельної бази в дослідженнях з історії української та зарубіжної періодики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 150-155


  У статті розглядаються особливості опрацювання іншомовних періодичних видань, складнощі, зумовлені лінгвістичними, соціокуль-турними та іншими факторами. The article is about the peculiarities of work with foreign periodicals, barriers which were ...
1408237
  Левицька Л.А. Специфіка організації навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів Німеччини / Л.А. Левицька, І.А. Руденко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 45-50. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
1408238
  Буданова Л.Г. Специфіка організації професійної підготовки майбутніх фармацевтів у східноєвропейських вищих навчальних закладах // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 62-72. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471


  У статті проаналізовано науково-теоретичне підгрунтя проблеми специфіки організації професійної підготовки майбутніх фармацевтів у східноєвропейських країнах: Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія.
1408239
  Макаренко В.І. Специфіка організації процесу природничо-наукової підготовки майбутніх лікарів // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.: Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (170). – C. 29-32. – ISSN 2221-6316
1408240
  Шигаль Д.А. Специфіка освітнього цензу , встановленого Судовими статутами 1864 р. для мирових суддів // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 29-35. – ISSN 0201-7245
1408241
  Кривдік С.Г. Специфіка парагенезисів мінералів у карбонатитах Чернігівського масиву (Західне Приазов"я) // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 3. – С. 48-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2519-2396
1408242
  Погорєлова О.В. Специфіка паратекстуальності лірики О. Ірванця // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 91-100. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У статті розглянуто погляди літературознавців на паратекстуальність та її різновиди, зокрема заголовок та епіграф, як особливу зону між текстовою та позатекстовою реальністю, що є авторським коментуванням тексту і безпосередньо впливає на читацьке ...
1408243
  Кошечко Н. Специфіка педагогічних конфліктів у вітчизняній вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 39-45. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз актуальних ідей із проблеми педагогічних конфліктів у ВНЗ України. Особливий акцент поставлено на особливостях динаміки конфліктів у ВШ. Виняткову увагу приділено профілактиці педагогічних конфліктів у вітчизняних ВНЗ. The article ...
1408244
  Білик О.І. Специфіка передачі відомостей про Русь у ісландських "Королівських сагах" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 51-55. – (Б-ка Ін-ту філології)
1408245
  Козуб Л.С. Специфіка перекладу англійських комп"ютерних термінів українською мовою / Л.С. Козуб, О.Ю. Малишко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 151-156. – (Серія "Філологічні науки")
1408246
  Гончарук Д.Д. Специфіка перекладу італійських оцінних іменників українською мовою (на матеріалі оповідання Карла Коллоді "Пригоди Піноккіо") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 282-288


  У статті розглянуто специфіку перекладу італійських оцінних іменників українською мовою (на матеріалі оповідання Карла Коллоді "Пригоди Піноккіо"). В статье рассмотрена специфика перевода итальянских оценочных имен существительных на украинский язык ...
1408247
  Попов О. Специфіка перекладу новітніх китайськомовних науково-технічних термінів (на матеріалі китайської, англійської, німецької, української та російської мов) // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – С. 84-93. – (Лінгвістичні науки ; № 32). – ISSN 2616-5317
1408248
  Молчанова Ю.С. Специфіка перекладу постмодерністських творів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 431-435. – Бібліогр.: Літ.: с. 434-435; 14 назв. – ISSN 1729-360Х
1408249
  Ромашкін Д.Д. Специфіка перекладу сучасного гумору на прикладі мультиплікаційних серіалів для дорослих / Д.Д. Ромашкін, Д.М. Кайсіна // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 148-153. – ISBN 978-966-285-684-2
1408250
  Мироник О.В. Специфіка перекладу термінів фахової підмови "біржа" в англійській, німецькій та українській мовах: компаративний аспект // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 139-147. – ISSN 2311-2697


  Біржова термінологія та термінографія в Україні досі знаходяться в зародковому стані. В межах пропонованої статті здійснюється зіставний термінологічний аналіз термінів фахової підмови "Біржа" і розглядаються стратегії та прийоми перекладу окремих ...
1408251
  Леміш Н.Є. Специфіка перекладу технічних паспортів на присадки до нафтопродуктів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 98-105


  У статті висвітлено специфіку перекладу технічних паспортів на присадки до нафтопродуктів. По-перше, окреслено термінологічні труднощі в перекладі технічних документів нафтопереробної промисловості з англійської на українську мову. По-друге, на ...
1408252
  Пирогов В.Л. Специфіка перекладу тривіршів хайку з точки зору дихтомії "ієрогліфічне - буквенно-фонетичне письмо: (порівняльно-типологічний аспект) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 132-144


  Статтю присвячено дослідженню можливостей трансляції національно специфічних реалій, що містяться в японських тривіршах хайку, в контекст неієрогліфічних мов. Аналізується зв"язок між мисленням і способом вербалізації поетичних образів хайку з погляду ...
1408253
  Покровська І. Специфіка перекладу турецьких зоофразеологізмів українською мовою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 16-18. – (Східні мови та літератури ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядаються способи перекладу турецьких зоофразеологізмів засобами української мови. Подається класифікація фразеологічних та нефразеологічних способів перекладу фразеологізмів та характеристика доцільності використання кожного з них. ...
1408254
  Гесть А. Специфіка перекладу фразеологізмів німецької мови / А. Гесть, А. Гурко // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 52-54. – ISSN 2410-2202
1408255
  Вєдєрнікова Т.В. Специфіка перекладу фразеологічних одиниць (на матеріалі п"єси Б. Шоу "Пігмаліон") // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2019. – С. 3-14. – (Літературознавство ; вип. 4 (94)). – ISSN 2312-1068
1408256
  Білас А.А. Специфіка перекладу французьких арготичних фразеологізмів (на матеріалі роману Л.-Ф. Селіна "Подорож на край ночі") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-59. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Присвячено питанням відтворення французьких арготичних фразеологізмів у перекладах роману Л.-Ф. Селіна "По-дорож на край ночі" українською мовою. Проаналізовано мовний склад фразеологічного блоку твору. Розглянуто мож-ливі способи передачі змістових та ...
1408257
  Єременко В. Специфіка периферизаційних проблем для соціально-орієнтованих економік // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 191201


  На підставі міжнародного та вітчизняного досвіду доводиться, що концептуальними основами уникнення глобальних периферизаційних тенденцій та подоланню стану периферизованості в сучасній міжнародній системі мають стати ідеї "змішаної економіки", ...
1408258
  Лоїк Г.Б. Специфіка підготовки майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти / Г.Б. Лоїк, В.О. Вихрущ, Н.Ю. Брижак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 235-238. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1408259
  Кічук Я.В. Специфіка підготовки майбутнього педагога як суб"єкта освітніх правовідносин у вищій школі // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 119-121. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1408260
  Паніна Е.В. Специфіка пізнавальної діяльності у філософії по структуралізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1408261
  Чікало О. Специфіка пісень-хронік як жанру українського ліро-епосу // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 4 (12). – С. 41-48. – ISSN 2225-5095
1408262
  Горян А. Специфіка побажань // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 135-145. – Бібліогр.: С. 145
1408263
  Колотілова Н.А. Специфіка побудови аргументації в ораторських промовах у Ф. Прокоповича // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 129-130
1408264
  Криницький І. Специфіка побудови податково-процесуальних правових норм // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-108.
1408265
  Мажара А. Специфіка побутування актуального українського мистецтва в системі культурно-мистецьких орієнтацій сучасної студентської молоді м. Київ // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 75-76
1408266
  Дубинка В.Б. Специфіка поетичного образу в баладній творчості А. фон Дросте-Гюльсхофа // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 238-243
1408267
  Акімова А.О. Специфіка поєднання візуального та вербального у новітній китайській драмі та в сучасній українській драмі (на прикладі п"єси Лю Шугана "Візит мертвого до живих" та п"єси-мініатюри Олени Савчук "Побачення зі смертю") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 49-53
1408268
  Захаренко К.В. Специфіка позиціонування політичної партії в інформаційному просторі держави і суспільства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 338-348. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1408269
  Пазиніч Юлія Специфіка політичної системи України другої половини XVII-XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : Збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2007. – Вип. 16. – С. 264-269. – ISBN 978-966-89991-7-8
1408270
  Биндас О.М. Специфіка понять "медіаграмотність", "медіакомпетентність" та "медіаосвіта" в підготовці вчителів іноземних мов // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2020. – № 3 (175). – C. 20-30. – ISSN 2227-2747
1408271
  Верменич Я. Специфіка порубіжної ідентичності: теоретичні конструкти і сучасні виклики // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (378), березень - квітень. – С. 5-27. – ISSN 0130-6936
1408272
  Гутник І.М. Специфіка постановки одноактних балетів за мотивами літературних творів при вивченні дисципліни "Мистецтво балетмейстера" (спеціалізація "народна хореографія") // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 124-133. – ISSN 2225-7586


  Метою роботи є аналіз етапів роботи над постановкою одноактних балетів за мотивам літературних творів у процесі вивчення дисципліни «Мистецтво балетмейстера» при підготовці магістрів хореографії. Методологія дослідження полягає в застосуванні ...
1408273
  Сажина А.В. Специфіка постаті реципієнта рекламного твору // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 335-341. – ISBN 966-581-617-9
1408274
  Кулевська В. Специфіка походження есхатологічних мотивів в українських інтермедіях XVII-XVIII століть // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 147-155. – ISBN 966-7773-70-1
1408275
  Виходець Є.С. Специфіка правової природи договору ренти // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 420-423. – ISBN 978-966-190-861-0
1408276
  Аністратенко Ю.І. Специфіка правової регламентації соціального захисту працівників органів Державної фінансової інспекції України // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 1 (23). – С. 36-40
1408277
  Дмитрієнко Ю.М. Специфіка правової регуляції нормами правосвідомості у контексті рівності її суб"єктів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 336-345. – (Юридична ; Вип. 3)
1408278
  Гевко В.Л. Специфіка прагматизму оцінки міжфірмових взаємозв"язків підприємств мережевих структур в умовах макротрендів бізнесу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 2 (74). – С. 68-76. – ISSN 2078-9165
1408279
  Мотриченко В.М. Специфіка приватизації державних підприємств у Китаї та Росії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 59-69. – ISSN 1993-6788
1408280
  Мотриченко Валентина Михайлівна Специфіка приватизації державних підприємств у Китаї та Росії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 59-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено особливості реформування державних підприємств у Китаї та в Росії, здійснено порівняння процесів їх реформування, визначено наслідки для кожної країни.
1408281
  Кирєєва І.В. Специфіка припинення публічних форм права власності на землю // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 136-140
1408282
  Будишевська О.О. Специфіка проблем і завдань мережевої етики у контексті розвитку мережевого суспільства / О.О. Будишевська, Ю.Д. Доброносова // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки, Ф-т економіки та права ; голов. ред. Волобуєва С.В. – Київ, 2016. – Вип. 3 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 5-12
1408283
  Мороз С.А. Специфіка проблеми внутрішнього і зовнішнього у палеонтології та палеоекології / С.А. Мороз, В.І. Онопрієнко
1408284
  Власова О.І. Специфіка прогнозування життєвого шляху підлітками з особистісними відхиленнями розвитку / О.І. Власова, К.Л. Мілютіна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 187-191. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1408285
  Анисенко О.В. Специфіка проектування міжміської автомагістралі / О.В. Анисенко, Д.Р. Шаповаленко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2, січень. – С. 47-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1408286
  Нестеренко Н.М. Специфіка просодії повтору як риторичного прийому в публічному виступі / Н.М. Нестеренко, К.В. Лисенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 36. – С. 65-81. – ISSN 2413-5593


  В статті розглядаються особливості інтонаційного оформлення окремих елементів такого риторичного прийому як повтор на матеріалі аудіо записів п"єс Шекспіра в хронології, а саме риторичні питання, що належать до висловлень своєрідної інтерогативної ...
1408287
  Малахов М.А. Специфіка професійного становлення жінок-військовослужбовців у аеромобільних підрозділах, підрозділах зв"язку сухопутних військ, корабельного складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 223-227


  У статті досліджені питання професійного становлення жінок-військовослужбовців до військової служби. Розглянуті активні форми, методи психологічного впливу на жінок-військовослужбовців, як індивіда, включеного в загальну систему суспільних зв"язків і ...
1408288
  Малахов М.А. Специфіка професійного становлення жінок-військовослужбовців у Збройних Силах України // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 221
1408289
  Бойко В.Г. Специфіка професійної діяльності диригента академічного хору // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – C. 8-18. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 63). – ISSN 2410-5325
1408290
  Танана С. Специфіка професійної діяльності фахівців філологічних спеціальностей в інноваційному освітньому середовищі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П.[та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 78-85. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
1408291
  Богданець А.В. Специфіка професійної підготовки майбутніх фахівців-юристів у непрофільних вищих навчальних закладах // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 123-130
1408292
  Голубенко Т.О. Специфіка професійної підготовки працівників соціальної сфери в контексті вимог Болонського процесу / Т.О. Голубенко, М.Ю. Миньківська // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 14-21
1408293
  Огієнко О. Специфіка професійної підготовки фахівців економічного профілю у розвинених країнах // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 129-139. – ISSN 2312-5993
1408294
  Сорокопуд О. Специфіка процесу інкорпорації гендерної перспективи у дослідженні політичних систем // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 33. – С. 207-223. – ISBN 966-02-4186-0
1408295
  Мінєнкова Н.Є. Специфіка процесу люстрації в посткомуністичній Чехії // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 222-229. – ISSN 2079-1828
1408296
  Дорош О.О. Специфіка проявів гендерного аспекту мовної особистості в текстах романів М. Дюрас // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 54-58
1408297
  Дячук В.П. Специфіка прямого телеефіру: проблеми зображувальних ідентифікацій у телевізійному просторі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-40
1408298
   Специфіка психоемоційних станів дорослої особистості після розлучення / О.М. Макаренко, А.О. Андрейчева, Ю.Ю. Король, Н.М. Царук // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 168-177
1408299
  Гапонов К.Д. Специфіка психопатологічної симптоматики у осіб з алкогольною залежністю, різним психотравматичним досвідом та рівнем психосоціального стресу // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 44-53 : мал., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-5675
1408300
  Вашека О. Специфіка ранніх етапів онтогенезу Polystichum lonchitis (L.) Roth та Polystichum tsus-simense (Hook.) J.Sm. в умовах культури / О. Вашека, І. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Описано морфологічні особливості проростків, ювенільного та іматурного вікових станів препродуктивного періоду онтогенезу двох видів роду Polystichum Roth - P. lonchitis (L.) Roth та P. tsus-simense (Hook.) J.Sm. (Dryopteridaceae) в умовах ...
1408301
  Ніколаєску Е. Специфіка реалізації енантіосемії в коміксі як креолізованому тексті // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (7). – С. 142-163. – ISSN 2617-8923
1408302
  Шаоцян Юйань Специфіка реалізації здоров"язбережувальних технологій у процесі вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 381-391. – ISSN 2312-5993
1408303
  Маковій М.Г. Специфіка реалізації концепції творчої особистості в п"єсі Світлани Лелюх "Цирк життя нашого" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 143-147. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128


  У статті досліджено специфіку реалізації концепції творчої особистості в п"єсі Світлани Лелюх "Цирк життя нашого", визначено подвійне кодування (адже твір розрахований на "дітей і дорослих"), а також окреслено стильовий синтез і пошуки автором ...
1408304
  Мафтин Н. Специфіка реалізації новелістичного типу мислення в малій прозі Юрія Липи // Історико-літературний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В. Полтавчук, О. Александров, Л. Грицик [та ін.]. – Одеса, 2008. – № 15. – С. 33-43
1408305
  Дяченко В.В. Специфіка реалізації політики протекціонізму у зовнішньоторговельній практиці країн, що розвиваються // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 31-33. – ISBN 978-617-696-385-1
1408306
  Осипова Н.П. Специфіка реалізації правосвідомості в процесі правового регулювання // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 89-93. – ISSN 0201-7245
1408307
  Шаповалова Г.В. Специфіка реалізації просвітницької функції в сучасних українських друкованих ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті схарактеризовано особливості втілення просвітницької функції в сучасних загальноукраїнських та закарпатських виданнях. The article deals with the peculiarities of implementation of enlightenment function in the modern Ukrainian and ...
1408308
  Нурмухаметова М.Г. Специфіка реалізації стратегічного курсу розвитку країни в залежності від форми правління // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 194-200


  Виділено найбільш перспективні напрямки застосування наукових гіпотез щодо залежності стратегічного курсу розвитку держави від форми правління. Подано пропозиції щодо вдосконалення реалізації стратегій впровадження курсу розвитку держави в змішаних ...
1408309
  Левчин І. Специфіка революційної поезії Хасана Хосейні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 66-70. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817
1408310
  Шиманська О. Специфіка регулювання європейських ринків праці: досвід для України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 91-99. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1408311
  Попович К. Специфіка регулювання непоіменованих договорів в законодавстві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 179-180
1408312
  Ткаченко О.О. Специфіка рекламної діяльності навчальних закладів у контексті їх позиціонування // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 1 (71). – С. 209-215. – ISSN 0554-4866
1408313
  Тарасенко К. Специфіка репрезентації гендерної проблематики в романі Генрі Робертса "Виклик Фортуні" (1590) // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – С. 155-166
1408314
  Павлов І.О. Специфіка ресурсних платежів в системі реформування податкової системи України // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 106-108
1408315
  Сєрік Ю.В. Специфіка ризик-менеджменту у банках України // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 51-54.
1408316
  Колотій В.М. Специфіка ринку державних закупівель // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.24-26.
1408317
  Остроух В.І. Специфіка роботи редактора під час створення навчальних електронних картографічних посібників // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 91-93


  Розглянуто особливості підготовки навчальних електронних картографічних посібників. Розкрито специфіку роботи редактора під час основних етапів створення посібників (проектування та редагування),аналізуються основні проблемні питання редакційної ...
1408318
  Остроух В.І. Специфіка роботи редактора при створенні навчальних електронних картографічних посібників // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 91-94. – ISSN 2075-1893


  Розглянуто особливості створення навчальних електронних картографічних посібників. Розкрито специфіку роботи редактора при проектуванні та редагуванні основних етапів створення посібників. Показано основні проблемні питання редакційної підготовки таких ...
1408319
   Специфіка розвитку аутсорсингу в умовах інноваційної економіки / М.О. Дзюба, Л.В. Гончар, С.О. Головко, А.М. Шнурко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (249). – С. 106-113. – ISSN 2522-1620
1408320
  Сорока А.А. Специфіка розвитку банківського сектора в перехідних економіках : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 76-82 : Табл., рис. – Бібліогр.:10 назв
1408321
  Голечек Р. Специфіка розвитку політичного плюралізму в Чеській Республіці // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 25-29. – ISSN 2519-2949
1408322
  Кушнір Т.Б. Специфіка розвитку сектору роздрібної торгівлі в Україні // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 130-138
1408323
  Мандрик І. Специфіка розвитку туристичної сфери Китаю / І. Мандрик, К. Гнедько // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 184-189. – (Серія: Географічні науки ; № 10 (383)). – ISSN 1729-360Х
1408324
  Мірошніченко Л.В. Специфіка розкриття концепту кола в зображенні панорами "пекла" в романі Галини Тарасюк "Між пеклом і раєм" // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 250-259
1408325
  Кудря О. Специфіка розкриття національної проблематики у поезії Тараса Шевченка періоду "Трьох літ" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 85-91


  У статті зoсередженo увaгу нa пoезiї Тaрaсa Шевченкa перioду "Трьoх лiт", рoзглянутo евoлюцiю aвтoрської свідомості вiд рoмaнтизму дo реaлiзму, з"ясoвaнo специфiку рoзкриття нaцioнaльнoї прoблемaтики шляхом детальногo aнaлiзу свiдoмих i пiдсвiдoмих ...
1408326
  Індюков М.С. Специфіка розмовних жанрів телевізійного мовлення / М.С. Індюков. – Київ, 1965. – 63с.
1408327
  Фінін Г.І. Специфіка розробки курикулуму в сучасній освіті та інноваційний потенціал курикулярних пропозицій // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 1 (40). – С. 86-95. – (Серія: Філософія). – ISSN 2075-7190
1408328
  Цушко І.І. Специфіка розробки стратегії телевізійної рекламної кампанії // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 121-127


  В основі статті – визначення особливостей методології побудови рекламної кампанії, характеристика та аналіз її етапів. Також розглянуто основні аспекти створення телевізійного рекламного ролика, його спрямованість на потенційного споживача. Розкрито ...
1408329
  Щербина Н.С. Специфіка розуміння поваги як прояву цінності у Т. Гоббса // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 117-118
1408330
  Акімова Н. Специфіка розуміння текстів інтернету в молодості / Н. Акімова, А. Акімова // Psycholinguistics : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 32, iss. 1. – С. 6-28. – ISSN 2309-1797
1408331
  Голець О.Я. Специфіка розуміння шляху в філософських традиціях буддизму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 206-208
1408332
  Перцов М. Специфіка ролі флейти в інструментальних камерних творах Олега Безбородька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 10-17. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
1408333
  Потапенко Г.І. Специфіка романтизму в творчості письменників Англії // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 114-124. – (Серія "Філологія" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
1408334
  Філатова Ю.М. Специфіка самозахисту володіння: вітчизняний і міжнародний досвід // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 293-297
1408335
  Луцишин З. Специфіка світових фінансових криз в умовах глобалізації // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 1. – С.152-163. – ISBN 966-654-102-5
1408336
  Зимовець Г. Специфіка семантики відзоонімних комерційних власних назв // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 592-604
1408337
  Саєвич І. Специфіка семантики назв музичних інструментів // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 193-200. – ISBN 966-603-098-5
1408338
  Усачова К. Специфіка семантики приміток у творах Наталени Королеви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-25. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості змістового та функціонального навантаження авторських приміток у творах Наталени Королеви. Використано маловідомі архівні матеріали та прижиттєві видання творів письменниці, що дозволяє зробити аналіз максимально повним. Іs ...
1408339
  Коваленко В. Специфіка синтагматики дієслова політичного дискурсу // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 165-168
1408340
  Зелінська М. Специфіка синтаксичних структур у мовленні молодого покоління носіїв польської мови Львівщини // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Стаття присвячена аналізові синтаксичних структур, що не відповідають нормам загальнопольської мови, проте зареєстровані у польському мовленні учнів, які навчаються у польських суботньо-недільних школах Львівщини. Для досліджуваної групи учнів польська ...
1408341
  Муравйова В. Специфіка систематизації видань у класі "82 Література. Літературознавство" / В. Муравйова, Ю. Набхан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (269), грудень. – С. 35-37. – ISSN 2076-9326
1408342
  Муравйова В. Специфіка систематизації видань у класі "82 Література. Літературознавство" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (268), листопад. – С. 43. – ISSN 2076-9326
1408343
  Бохун Н.В. Специфіка словесного портрета персонажа в іспанській літературі ХХ століття // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 33-41


  Статтю присвячено окресленню специфіки портретної репрезентації персонажа в іспанських художніх творах ХХ століття. Проаналізовано мовностилістичні особливості створення портрета дійової особи в іспанській літературі вказаного періоду. Вивчено ...
1408344
  Щербина В.Л. Специфіка соціалізації в ситуації культурної багатоукладності // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 166-168
1408345
  Тащенко Алла Казимирівна Специфіка соціалізації учнівської та студентської молоді за умов перехідного суспільства (на матеріалах Криворізького регіону) : Дис.... канд. соціолог. наук: 22.00.06 / Тащенко Алла Казимирівна; Криворізький держ. педагог. ун-тет. – Кривий Ріг, 2001. – 207 л. + Додатки: л.160-207. – Бібліогр.: л.148-160
1408346
  Тащенко Алла Казимирівна Специфіка соціалізації учнівської та студентської молоді за умов перехідного суспільства(на матеріалах Криворізького регіону) : Автореф. дис. ... канд.соціолог. наук:22.00.06 / Тащенко А.К.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1408347
  Кулинич А.О. Специфіка соціальних комунікацій у практиках краудфандингу // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 150-152
1408348
  Зайдлер Н. Специфіка соціально-історичного хронотопу в романі Галини Тарасюк "Храм на болоті" / Н. Зайдлер, К. Зінченко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 75-80. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1408349
  Тихоненко Володимир Деи"янович Специфіка соціального управління в соціалістичному суспільстві / Тихоненко Володимир Деи"янович. – Київ : Наукова думка, 1978. – 110с.
1408350
  Глебова Н.І. Специфіка соціальної компетентності фахівців водного транспорту в умовах сучасного ринку праці : автореф. дис. ... д-ра соц. наук : 22.00.04 / Глебова Наталя Іванівна ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1408351
  Іценко О.Г. Специфіка співвідношення релігії і науки в релігійно-філософських поглядах С.Л. Франка // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 5. – C. 77-86. – ISSN 2077-1800
1408352
  Сіненко О.О. Специфіка співтворчості учасників студентського аматорського хорового колективу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 230-237. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  В умовах розвитку національної культури все більше усвідомлюється роль хорового співу як компонента соціальної регуляції в організації духовної, художньо-творчої, культурнодозвіллєвої діяльності серед студентів ВНЗ немистецького профілю. Важливого ...
1408353
  Лінцова Н.Ю. Специфіка споживання в умовах сільського способу життя // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 83-87. – ISSN 2077-1800
1408354
  Серажим К.С. Специфіка сприйняття і розуміння журналістського тексту // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 94-111. – ISBN 966-594-015-5
1408355
  Шипіцина Ю.В. Специфіка сприйняття концептів ділової етики в американському суспільстві // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 561-569


  Стаття присвячена дослідженню специфіки сприйняття концептів ділової етики в американському суспільстві на матеріалі текстів етичних кодексів американських бізнес-компаній. Встановлено, що основу текстів етичних кодексів складає акціональний фрейм ...
1408356
  Гришко Ю. Специфіка сприйняття читачами фонетичних оказіоналізмів у структурі сучасного поетичного дискурсу // Psycholinguistics : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 31, iss. 2. – С. 33-56. – ISSN 2309-1797
1408357
  Фінін Г.І. Специфіка становлення національної системи військової освіти: модернізація або реформування // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 1 (44). – С. 120-131. – (Серія: Філософія). – ISSN 2075-7190
1408358
  Горпинич Ю.С. Специфіка становлення та розвитку художньої манери Миколи Малишка (1961-1967 рр.) // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – C. 187-193. – ISSN 2226-0285
1408359
  Гробова Г. Специфіка статевого виховання шкільної молоді у скандинавських країнах // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 144-148. – ISBN 978-966-2633-02-3
1408360
  Скрипнюк О. Специфіка статусу Конституції як Основного Закону України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 4-8
1408361
  Башук А. Специфіка стратегії дискредитації в політичному мовленні // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 16-28


  У статті розглядається специфіка стратегії дискредитації в політичному мовленні, зокрема в міжнародних політичних комунікаціях, на прикладі промови М. Саакашвілі на 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН (25.09.2013). Аналізуються шляхи реалізації ...
1408362
  Казюка Н.П. Специфіка стратегічного менеджменту туристичного підприємства // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 2. – С. 246-253. – ISSN 2313-8246
1408363
  Томарева-Патлахова Специфіка стратегічного планування регіонального розвитку в Україні та напрями його вдосконалення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 64-68. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1408364
  Могилевська О.Ю. Специфіка стратегічного управління промисловим підприємством // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 30-32.
1408365
  Кушлик О. Специфіка структури та семантики словотвірних парадигм відприкметникових інхоативних дієслів // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 55-65. – ISSN 1682-3540
1408366
  Грищенко І. Специфіка суб"єкт-суб"єктивного моделювання етнічного інакшого у фольклорі // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 282-287. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті досліджується суб’єкт-суб’єктний зв’язок між персонажами-представниками різних етносів у фольклорно-му тексті та з’ясовується специфіка суб’єкт-суб’єктного моделювання етнічного “Інакшого”. Встановлено, що це дозволяє говорити про сприйняття ...
1408367
  Степаненко Ю.М. Специфіка суб"єктів виконання договору оренди об"єктів державного та комунального нерухомого майна // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 180-185


  У статті проаналізовано наукові підходи до визначення суб"єктів договорів оренди нерухомого майна державної та комунальної власності, приділено увагу особливостям статусу суб"єктів орендного правовідношення на стадії виконання такого договору оренди.
1408368
  Васильчук С.С. Специфіка суб"єктно-об"єктного складу податкового контролю за справлянням непрямих податків // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 158-161
1408369
  Радченко Л. Специфіка судового захисту інвесторів житлового будівництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-53. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості судового захисту прав та інтересів учасників сфери інвестування у житлове будівництво, досліджуються окремі способи захисту суб"єктивних прав, надаються пропозиції по удосконаленню чинного законодавства у сфері ...
1408370
  Павліченко Л.В. Специфіка сучасного англомовного дискурсу досудового слідства (комунікативно-прагматичний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 303-312


  Предcтавлено результат аналізу специфіки усного англомовного дискурсу на матеріалі транскриптів досудового слідства з погляду використаних тактик вивідування інформації. Представлен результат анализа специфики усного англоязычного дискурса на ...
1408371
  Павліченко Л.В. Специфіка сучасного англомовного правничого дискурсу в контексті розгляду матеріалів досудового розслідування // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 152-159


  У статті предcтавлено результат аналізу специфіки усного англомовного дискурсу на матеріалі транскриптів досудового розслідування з точки зору використаних стратегій і тактик вивідування інформації. В статье представлен результат анализу специфики ...
1408372
  Петрова Ю.І. Специфіка сучасного діалекту Верхнього Єгипту // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 180-187. – ISSN 1608-0599
1408373
  Кривоший О. Специфіка та межі присутності "жіночого" в культурному просторі Запорожжя: військовий аспект // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 5 (95) вересень - жовтень. – С. 20-28
1408374
  Русин М.Ю. Специфіка та основні ознаки сучасного фольклору // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 133-153
1408375
  Набока С.В. Специфіка та основні риси функціонування інституту мирових посередників у 1863-1865 рр. на Правобережній Україні під час проведення селянської реформи // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 90-100. – ISBN 978-966-96992-6-8
1408376
  Кризська Р.Ю. Специфіка та пріоритетні напрями впровадження кластерної моделі регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 62-64
1408377
  Хорунжак Н.М. Специфіка та проблеми застосування методу обліку витрат за центрами виникнення в бюджетних установах // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 71-75 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1408378
  Омельченко Н.В. Специфіка та регіональні відмінності в рівні урбанізації (на прикладі Херсонської області) // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 66-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1408379
  Тимчула А.В. Специфіка танцювальної лексики українців Закарпаття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 241-250. – ISSN 2225-7586
1408380
  Артеменко І.А. Специфіка тарифного та нетарифного регулювання міжнародних торговельних операцій у сучасних умовах // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 16-20. – (Економічні науки)
1408381
  Вязовський Г.А. Специфіка творчого труда письменника : [Текст] : дослідження / Г.А. Вязовський. – Одеса : Дніпро, 1964. – 91 с.
1408382
  Гоян В.В. Специфіка творчості телевізійного журналіста в екранній комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 74-80


  У статті розглядається поняття творчості, зокрема на телебаченні, увага акцентується на специфіці екранних мас-медіа та особливості творчої професійної діяльності тележурналіста, окреслюються акту альні напрями досліджень у сфері телевізійної ...
1408383
  Ян І.М. Специфіка театрально-глядацької взаємодії в українському музично-драматичному театрі (остання третина XIX - початок XX століття) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 253-260. – ISSN 2225-7586
1408384
  Ніка О.І. Специфіка текстопобудови в діахронії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 360-366. – ISBN 978-966-171-092-3
1408385
  Мазур І.І. Специфіка тінізації в трансформаційних економіках та її детінізація // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 148-157.


  Теоретичне обґрунтування причин виникнення тіньової економіки в трансфор маційних економіках. Аналізуються процеси детінізації економіки. The Theoretic grounding of reasons of shady economy rising in transformation economies. The author ...
1408386
  Цікавий С. Специфіка топосу фіктивного міста в романах Любка Дереша // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; відп. ред. В. Просалова. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 125-139. – ISSN 2308-1902


  "Стаття присвячена особливостям художнього конструювання вимишленого міста Мідні Буки в романах українського письменника Л. Дереша. У пропонованому дослідженні місто визначається як топос, якому підпорядковані конкретні просторові одиниці нижчого ...
1408387
  Свєженцева Оксана Специфіка тоталітарного режиму у Чехословаччині в 1948-1953 роках // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 188-195. – (Історія ; Вип. 18)
1408388
  Рудакевич О. Специфіка трактування фольклорного матеріалу в хорових обробках М. Колесси (на прикладі волинських та поліських пісень). Художньо-виконавський аспект // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 196-208. – ISSN 2310-0583
1408389
  Лілова О.Є. Специфіка трансформації петрарківського канону в поетичних вставках роману "Пригоди добродія F.J." Дж. Гасконя // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 51-54. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
1408390
  Пожоджук Р. Специфіка укладання договору постачання електричної енергії через приєднану мережу з побутовим споживачем // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.84-87
1408391
  Обметко Оксана Специфіка українських земських установ (1864-1894 рр.) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 48-52. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье анализируются особенности национального, социального формирования и экономической деятельности земств Украины в последней четверти XIX века.
1408392
  Горобець В.М. Специфіка українського козацького державотворення // Історія українського козацтва : Нариси у 2-х томах / НАНУ; Ін-т історії України; В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. Горобець та ін.; Редкол.: В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін. – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 1. – C. 282-285. – ISBN 966-518-349-4
1408393
  Примуш М.В. Специфіка українського націоналізму з позиції ідеології та політичного утопізму // Політичне життя : [науковий журнал] / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 1/2. – C. 55-60. – ISSN 2519-2949
1408394
  Бондар Л.О. Специфіка української драматургії "нової хвилі" 80-х років ХХ століття: проблема легітимності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 245-249. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
1408395
  Ривак О.С. Специфіка української кризи та вихід із неї // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.13. – С. 287-297. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1408396
  Мартиненко В. Специфіка управління власними доходами місцевих бюджетів умовах фінансової децентралізації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 51-61. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1408397
  Пономарьова О.А. Специфіка управління самостійною роботою студентів в умовах дистанційного навчання // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 50-51
1408398
  Ніколенко О. Специфіка уроку зарубіжної літератури в старших класах // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1
1408399
  Кауров П. Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 29-37. – ISSN 2312-5993
1408400
  Грабовська І. Специфіка філософсько-світоглядного аналізу трансформаційних процесів українського соціуму // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 33-39
1408401
  Кундеревич О.В. Специфіка філософсько-художнього осягнення світу як проблема цілісності духовної культури // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 21-27. – ISSN 2226-0285
1408402
  Кралюк П.М. Специфіка філософської думки в Києво-Могилянській академії // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 240-246. – ISBN 978-966-373-777-5


  У 1632 р., як зазначалося, відбулося об’єднання лаврської школи й школи Київського братства. Об’єднана школа існувала на Подолі, тобто на території братства і під його наглядом. Вона іменувалася колегіумом (спочатку Києво-Братським, а потім ...
1408403
  Боднарчук Л. Специфіка філософської компаративістики Бертрана Рассела // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 265-267. – ISSN 2076-1554
1408404
  Школа В. Специфіка фольклорно-літературних зв"язків // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 220-225. – ISBN 978-966-171-889-9
1408405
  Дмитренко М. Специфіка фольклору: ознаки, функції // Актуальна фольклористика : акад. дискурс і навч.-освіт. процес / М.К. Дмитренко. – Київ : Сталь, 2019. – С. 201-223. – ISBN 978-617-676-148-8
1408406
  Синоруб Г.П. Специфіка формування медійної компетентності інтернет-аудиторії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 160-163


  Розглянуто значення медіакомпетентності, виділено та проаналізовано показники рівнів її розвитку. Визначено специфіку роботи інтернет-аудиторії з медіатекстами. In the article it is researched the meaning of mediaсompetenсе as well as it is selected ...
1408407
  Газізова О.О. Специфіка формування національної ідентичності в умовах незалежності України // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 44-50
1408408
  Коваль Ю.О. Специфіка формування національної моделі місцевого самоврядування в Україні: історичне минуле та сучасні реалії // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 213-222. – ISSN 2079-1828
1408409
  Твердовська О.В. Специфіка формування особистості в контексті соціально-ціннісних соціальних трансформацій // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 121-123
1408410
  Савченко О.В. Специфіка формування психологічних меж особистості підлітків в залежності від стилю сімейного виховання // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 127-132. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2310-4368
1408411
  Захаріна М.І. Специфіка формування рис соціальної держави засобами освіти у науковій школі В. Зеньковського // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 1 (11). – С. 44-52. – ISSN 2412-1185


  У статті аналізуються погляди філософа В. Зеньковського на особливу роль освіти в процесі розбудови соціальної демократичної держави.
1408412
  Капустін О.О. Специфіка формування типології інтуїтивізму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 10-21


  В цій статті робиться спроба побудови типології інтуїтивної філософії. Дана проблематика рідко досліджується в історико-філософському співтоваристві, через що інтуїтивізм не досить часто згадується як самостійна та самодостат- ня течія. Визначення ...
1408413
  Мозговий В.І. Специфіка формування української топонімної культури XVI-XVIII ст. у складі інших топонімних систем / В.І. Мозговий, Л.М. Воробйова // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 45-48. – ISSN 2219-4290
1408414
  Рожко О. Специфіка формування фінансових ресурсів держави в умовах фінансової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблеми формування централізованих та децентралізованих фінансових ресурсів держави. Визначаються чинники, які впливають на ефективність формування державних фінансових ресурсів на загальнодержавному та місцевому рівнях. ...
1408415
  Мініахметова Е.Х. Специфіка фразеологічних антонімів у сучасній турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 71-78


  У статті розглядаються способи використання антонімічних груп фразеологізмів у літературній турецькій мові. Дана стаття присвячена проблемі розробки лексикографічних принципів антонімії фразеологізмів турецької мови. Метою даної роботи є поглиблення ...
1408416
  Сушко О.І. Специфіка фразеологічних одиниць офіційно-ділового стилю / О.І. Сушко, Ю.Л. Мосенкіс // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 147-150. – ISBN 966-581-622-5
1408417
  Баган М.П. Специфіка фразеологічної реалізації заперечення в українській мові // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 68-75. – Бібліогр.: Літ. в приміт. – ISSN 0027-2833
1408418
  Макар Н.М. Специфіка фрілансу в проведенні аудиторської перевірки // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 88-90 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
1408419
  Олійник Л.В. Специфіка фукціонування метафори у німецькому молодіжному соціолекті // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 76-82


  У статті аналізуються моделі метафоричного переосмислення лексичних одиниць німецької молодіжної мови, а також пропонується семантична характеристика синонімічних рядів субстативної та дієслівної метафори.
1408420
  Рожнова А. Специфіка функцій засобів масової комунікації в інтернет-журналістиці на прикладі матеріалів інтернет-ресурсів korrespondent.net та focus.ua // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 41-43


  У статті досліджується специфіка інформаційних жанрів інтернет-видань та ідейно-тематичне спрямування їх матеріалів, зокрема, таких інтернет-ресірсів, як korrespondent.net та focus.ua. На основі аналізу інформаційного наповнення визначаються основні ...
1408421
  Мороз Є.О. Специфіка функціонального статусу поняття "культурний капітал" серед розуміння сутності нематеріальних типів капіталів у теоретичній соціології // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 121-122
1408422
  Подвойська О.В. Специфіка функціонування біоінженерних термінів у німецькомовних наукових та публіцистичних текстах // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 101-108. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 35). – ISSN 2411-5991
1408423
  Круковський В.І. Специфіка функціонування заголовка у французькому патенті на винаходи та його перекладу / В.І. Круковський, С.В. Мелішкевич, Я.І. Припишнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-61. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Аналізується специфіка функціонування заголовка до французького патенту на винахід, який є одночасно науково-технічним текстом та юридичним (охоронним) документом.
1408424
  Васейко Ю. Специфіка функціонування концепту "чоловік" в оповіданнях Я.Л. Вишневського // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 6. – С. 31-34. – ISSN 2306-028X
1408425
  Прокопів Б. Специфіка функціонування НАБУ та НАЗК у системі спеціалізованих антикорупційних органів України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 144-148. – ISSN 2524-0129
1408426
  Кашперська Д.О. Специфіка функціонування онімів у публіцистичному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 167-173


  Статтю присвячено аналізу онімів у публіцистиці в контекстірозгляду особливостей розвитку української преси. У роботі розглянуто та проаналізовано основні екстралінгвальні механізми формування онімів у публіцистиці. Досліджено функцію оніма як засобу ...
1408427
  Рачинська О.А. Специфіка функціонування соціальних медій в рамках європейської інформаційної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 57-62. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена актуальним проблемам функціонування соціальних медій у перехідних суспільствах; виокремленню основних характеристик нових медій як об"єкту соціально-комунікаційних досліджень. Увагу приділено аналізу законотворчого процесу щодо ...
1408428
  Го Чанлу Специфіка функціонування сучасного оперного театру в культуротворчій сфері Китаю // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – C. 123-134. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 63). – ISSN 2410-5325
1408429
  Руденко В.В. Специфіка функціонування фіскального механізму на українських землях за козацьких часів / В.В. Руденко, Н.В. Добіжа // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2021. – С. 120-129. – (Серія "Економіка" ; т. 8, № 1). – ISSN 2313-8114


  Вивчення джерел наповнення і напрямів використання державної скарбниці за козацьких часів набуває особливої актуальності, адже дозволяє з’ясувати, чи здійснювався цей процес на українських землях хаотично, або ж мав виразну упорядкованість. Мета ...
1408430
  Пустовіт В. Специфіка хронотопу в епістолярії М. Коцюбинського // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 139-145. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1408431
  Черниш А. Специфіка хронотопу в романі-біографії М. Слабошпицького "Марія Башкирцева (Життя за гороскопом)" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 154-158. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1408432
  Іщенко О. Специфіка хронотопу в романі "Горянин. Води Господніх русел" Мирослава Дочинця // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 120-124. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (19), квітень). – ISSN 2519-4038
1408433
  Резюк А. Специфіка художніх деталей у новелі Марка Черемшини "Село вигибає" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 27-29
1408434
  Пилипей О.В. Специфіка художнього вираження авторської позиції в оповіданні В. Винниченка "Кумедія з Костем" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті зроблено спробу дослідити своєрідність художнього вираження позиції автора щодо проблеми дитячого знедолення у оповіданні В. Винниченка "Кумедія з Костем". The article investigates an originality of art expression of an author position ...
1408435
  Ткалич І. Специфіка художнього мислення М. Драй-Хмари в літературі non-fiction: трагічне, іронічне, ліричне // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 19-27. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті здійснюється спроба дослідження специфіки художнього мислення українського поета-літературознавця М. Драй-Хмари через звернення до літератури non-fiction.
1408436
  Головко Л.Г. Специфіка художнього часу в повісті "Нічний автобус" Л. Первомайського // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 459-465. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1408437
  Касяненко Д.С. Специфіка юридичного перекладу: функціональне призначення та статус перекладу законодавчих актів ЄС // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 303-307


  У статті досліджено специфіку юридичного перекладу на прикладі перекладу законодавчих актів ЄС різними цільовими мовами з огляду на функціональне призначення та статус перекладу вихідного тексту у цільовій мові. Статья посвящена исследованию специфики ...
1408438
  Олійник О. Специфіка юридичної риторики адвоката як професійного учасника судового процесу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 4-8
1408439
  Хвойницька Х.М. Специфіка юснатуралістичних ідей Дж. Локка та С. Пуфендорфа // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 230-234. – ISSN 2076-1554


  Розглядається проблема природного права у творах мислителів епохи Нового часу Дж. Локка та С. Пуфендорфа. Метою статті є здійснення ретроспективного аналізу природно–правових ідей мислителів, окреслення та визначення специфіки розуміння природного ...
1408440
  Ломоносова О. Специфікації елементів зовнішнього середовища закладів вищої освіти // Економіст : події, особистості та ідеї, дослідження та прогнози = Events, persons & ideas, researches & forecasts / Ю.С. Коваленко ; & ГО "Ін-т перспективних досліджень" ; голов. ред. О. Мірошниченко. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 118-120. – ISSN 1810-3944
1408441
  Трош С.Е. Специфікація гендерних мотивів у творчості Філіпа Сідні та Бахадир Ґерай Хана І (Резмі) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена аналізу специфікації гендерних мотивів лірики Ф. Сідні та Бахадир Герай Хана І у компаративному аспекті. Дослідження функціонування гендерних мотивів репрезентує не тільки особливості творчості англійського та кримськотатарського ...
1408442
  Ареф’єва А.Ю. Специфікація освітнянських технологій та виставково–бібліотечної діяльності в умовах глобалізації культури // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 108 (№ 5)
1408443
  Ткач А.А. Специфікація прав власності як базисного економічного інституту інфраструктури ринку // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 229-235. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1408444
  Жорнова О.І. Специфікація тесту навчальних досягнень: загально-методичні розвідки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 217-223


  У статті йдеться про специфікацію тесту навчальних досягнень студентів як опис способів, завдяки яким можливе визначення ступеня відповідності між: змістом тестових завдань та змістовою площиною тесту. Описується унормована процедура розробки тесту ...
1408445
  Карнишова С.М. Специфікація як спосіб набуття права власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 342-346. – ISSN 1563-3349
1408446
  Сватко Ю.І. Специфічна предметність європейської філософії в її співвіднесенні з проблемою визначення історико-філософських епох і філософських практик // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.3-17
1408447
  Коцур Н. Специфічна профілактика інфекційних захворювань: наукові здобутки і виклики сучасності // Scientia et societus : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Коцур Н.І., Дзюбенко О.В., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 1. – C. 86-96. – ISSN 2786-6319
1408448
  Комаренко В.І. Специфічний вплив ацетилхоліну на судини печінки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 34-36. – (Біологія ; Вип. 29)


  У ході експериментів показано, що ацетилхолін у судинному руслі печінки діє через ендотелій судин шляхом підвищення утворення ендотелійзалежного фактора, який спричиняє звуження венозних судин печінки.
1408449
  Мандзюк Ф.Г. Специфічний дефіцит : гумор і сатира / Ф.Г. Мандзюк. – Львів : Каменяр, 1988. – 87 с.
1408450
  Литвинюк С. Специфічний мультиплікативний ефект на сучасному фінансовому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-57. – (Економіка ; Вип. 46)


  Досліджується вплив зовнішніх факторів на фінансовому ринку.
1408451
  Карпов Н.С. Специфічний погляд на проблеми боротьби зі злочинністю // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.27-33
1408452
  Ігнатова І.С. Специфічні акцизи як засіб перерозподілу ресурсів в економіці // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 34-38 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1408453
  Панченко К.В. Специфічні аспекти розподілу ПП у країнах Центральної та Східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 314-319
1408454
  Нестерчук О. Специфічні волинсько-поліські суфікси для творення варіантів імен // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 248-251
1408455
  Різун В. Специфічні методи дослідження в журналістикознавстві / В. Різун, Т. Скотникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-22. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Наведено визначення і подано стислу характеристику спеціальних методів, які застосовуються в журналістикознавстві. Приведены определения и краткая характеристика специальных и межддисциплинарных методов, которые исполузуются в журналистиковедении. It ...
1408456
  Педь І.В. Специфічні непрямі податки в національних податкових системах країн світу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 85-90.
1408457
  Шульга Є.В. Специфічні ознаки адміністративно-деліктних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 70-74. – ISSN 2219-5521
1408458
  Колос О.В. Специфічні ознаки повторності злочинів у теорії кримінального права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 336-340. – ISSN 2219-5521


  Дана стаття присвячена вивченню інституту множинності злочинів у кримінальному праві України. Поняття «множинність злочинів» вживається у вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі з кінця 1960-х рр. як родове поняття, що охоплює відносно ...
1408459
  Макогон В.Д. Специфічні ознаки права і моралі та шляхи їх збереження в період будівництва комунізму // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1408460
  Татаренко Н.О. Специфічні основи сучасної реструктуризації глобального простору // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1. – С. 18-21. – ISSN 1729-7036
1408461
  Богуславський О. Специфічні особливості здійснення підприємницької діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 78-81. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито особливості здійснення підприємницької діяльності в Україні. Показано специфіку впливу державної влади на розвиток бізнесу. Проаналізовано проблеми і перспективи розвитку підприємництва в Україні. Ключові слова: підприємництво, ...
1408462
  Гаврилюк П.І. Специфічні особливості змісту і форми в мистецтві / П.І. Гаврилюк. – К., 1963. – 144с.
1408463
  Жук Т.В. Специфічні особливості казкового тексту // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 25-30
1408464
  Жук Т.В. Специфічні особливості казкового тексту // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 25-30
1408465
  Луцький М.Г. Специфічні особливості управління міжнародними корпораціями // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 3-6.
1408466
  Дніпренко Н.К. Специфічні особливості функціонування інформації в ЗМІ та ЗМК в умовах переходу до демократії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 64-70. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1408467
  Ворох А.О. Специфічні принципи проектування та організації віртуальних лабораторних робіт з теорії механізмів і машин // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 158-167. – ISSN 2227-2844


  Визначення дидактичних принципів проведення віртуальних лабораторних робіт під час вивчення дисципліни "Теорія механізмів і машин" інженерами-механіками як головного фактору при створені умов для ефективності навчання.
1408468
  Бугров В.А. Специфічні проблеми в аналізі мови В. Квайна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 120-123. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про логічну та філософську точки зору на мову, висловлені Віллардом ван Орманом Квайном.
1408469
  Пономарьова І. Специфічні риси в системі харчування греків Приазов"я // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 5 (357), вересень - жовтень. – С. 24-37. – ISSN 0130-6936
1408470
  Андрійченко Ю.В. Специфічні риси емотивного фону в художніх текстах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 11-15. – Бібліогр.: Літ.: с. 15; 6 п.


  Статтю присвячено мовному аналізу вираження емотивного фону в художніх текстах.Це дає можливість з"ясувати існцвання факторів, які впливають на збільшення цільності емотивної тканини текстів. Це прагматичний, лінгвістичний, текстовий ...
1408471
  Савченко А.В. Специфічні риси методології порівняльного кримінального права // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 78. – С. 8-14.
1408472
  Натуркач Р.П. Специфічні риси норм виборчого права України, як підгалузі конституційного права України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 59-64. – (Юридичні науки ; № 3)
1408473
   Специфічні риси принципів та методів оцінки ефективності управлінських рішень на промислових підприємствах України / Н.О. Кондратенко, М.М. Новікова, М.В. Боровик, І.А. Тернова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 7 (534) : Вплив російської агресії на продовольчу безпеку України та світу. – С. 210-217. – ISSN 2222-4459
1408474
  Олефіренко Г.Г. Специфічні риси становлення релігійно-філософської думки Київської Русі : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.04 / Олефіренко Г. Г.; КУ. – К., 1996. – 23л.
1408475
  Олефіренко Григорій Григорович Специфічні риси становлення релігійно-філософської думки Київської Русі : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.04 / Олефіренко Григорій Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 163л. – Бібліогр.:л.152-163
1408476
  Шевченко Г.М. Специфічні способи життя людини в умовах сучасного інформаційного простору // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 169-171
1408477
  Нефедова Т. Специфічні страхи у жінок під час пандемії Covid-19 залежно від віку та наявності дітей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 47-51. – (Психологія ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817
1408478
  Рудик А.О. Специфічні форми політичної відповідальності глави держави в сучасних монархіях // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 150-163. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1408479
  Мортіков В. Специфічність людського активу в економіці праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-5.
1408480
  Макаревич О.В. Специфічність поняття інтелектуального капіталу та зв"язок емоційного інтелекту з його формуванням // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 85-88. – ISSN 2306-6792
1408481
  Тищенко О. Специфічність сюрреалістичної техніки Емми Андрієвської // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 286-288. – ISBN 966-8110-14-5
1408482
  Копоть В. Специфічність та особливість концепції правового реалізму // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С.98-100. – ISSN 1561-4999
1408483
  Матвієць М.В. Специфічність фінансових потоків консолідованих корпоративних структур // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 197-202 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1408484
  Гнатюк А.Д. Специфічнопобутова та просторічна лексика в національно-культурному аспекті контрастивних досліджень французької і української мов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 108-113. – ISBN 978-966-171-165-4


  В статті проводиться порівняльне дослідження спцифічнопобутової та розмовно-просторічної лексики, яка стала яскравим надбанням обох мов та культур і знайшла широке використання в художніх творах французьких і українських письменників. В статье ...
1408485
  Барабаш М.С. Спеціалізація - основа розвитку колгоспу / М.С. Барабаш. – Харків : Прапор, 1971. – 44 с.
1408486
  Падалка Г. Спеціалізація "Наукометрія, бібліометрія" як складова підготовки сучасного фахівця інформаційної справи // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 31-32. – ISBN 978-966-941-056-6
1408487
  Шубравська О.В. Спеціалізація агропродовольчого експорту України: тенденції, драйвери, перспективи // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (713). – С. 51-67 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
1408488
  Хотинська О. Спеціалізація адвокатів України в умовах війни: стан і перcпективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 97-101. – (Юридичні науки ; вип. 5 (124)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив воєнного стану , запровадженого в Україні , на розвиток спеціалізації адвокатської діяльності . Охарактеризовано сучасний стан розвитку спеціалізації адвокатської діяльності в умовах війни в Україні та окресле - но її перспективи з ...
1408489
  Черваньов Д.М. Спеціалізація виробництва в умовах науково-технічного прогресу / Д.М. Черваньов. – Київ : Знання України, 1975. – с.
1408490
  Остапець В. Спеціалізація державних обвинувачів у справах про злочини неповнолітніх // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 38-44
1408491
  Паламарчук М.М. Спеціалізація економічних районів як категорія територіальної організації виробництва / М.М. Паламарчук, Н.П. Процько // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 3-13 : Табл.
1408492
  Бардієр Ф. Спеціалізація і кооперування в соціалістичній промисловості / Ф.Ф. Бардієр. – Київ : Політвидав, 1970. – 99 с.
1408493
  Бондаренко К.Ф. Спеціалізація і поєднання галузей в радгоспах і колгоспах, раціональні розміри сельськогосподарських підприємств : лекція на допомогу слухачам / К.Ф. Бондаренко ; ВПШ при ЦК КП України, Каф. економіки і організації с.-г. виробництва. – Київ : [б. в.], 1965. – 41 с.
1408494
  Палій А.Р. Спеціалізація і рентабельність сільськогосподраських підприємств / А.Р. Палій. – К, 1979. – 135с.
1408495
  Беляневич О.А. Спеціалізація норм права у сфері регулювання господарських договірних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-22. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються окремі питання галузевої та функціональної спеціалізації правових норм щодо господарських договорів. The questions of branch-wise and functional specialization of the law rules concerning economic contracts are examined in the article.
1408496
  Єременко Ю. Спеціалізація органів прокуратури (соціально–економічна природа та ознаки) // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 268-270
1408497
  Холодова О.Ю. Спеціалізація освіти як дійовий механізм підготовки судових експертів-товарознавців // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 65-66. – ISBN 978-966-937-203-1


  Одним із проявів судової реформи в Україні є професіоналізація судово-експертної діяльності, яка базується на фундаментальній підготовці майбутнього судового експерта у вищому навчальному закладі.
1408498
  Іщук С.І. Спеціалізація промислового комплексу Києва і напрямки її вдосконалення / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 132-135. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 40)


  Розглядаються напрямки спеціалізації промислового комплексу Києва, ефективність розвитку провідних груп галузей на основі концентрації випуску однорідної продукції на підприємствах і об"єднаннях. З метою оптимізації спеціалізації промисловості ...
1408499
  Погорєлов М.С. Спеціалізація радгоспів України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 27-31. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье освещается роль специализации совхозов в деле организации крупного производства, в деле высокоэффективного использования земли, сельскохозяйственной техники, всесторонней механизации производственных процессов, использование трудовых ресурсов ...
1408500
  Завальнюк І.Я. Спеціалізація синтаксичних одиниць в інформаціних газетних жанрах // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 82-85
1408501
   Спеціалізація сільського господарства в Глинянському районі (Західний лісостеп). – Київ, 1962. – 162с.
1408502
  Білаш Т. Спеціалізація сільського господарства України (районування). / Т. Білаш. – Х., 1930. – с.
1408503
  Городовенко В.В. Спеціалізація суддів як гарантія забезпечення належної якості та ефективності правосуддя // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-15.
1408504
  Городовенко В. Спеціалізація судів у судовій системі України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 60-66
1408505
  Гаркуша О.О. Спеціалізація судової діяльності як фактор оптимального функціонування судової влади // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 2 (101). – С. 4-8.
1408506
  Сотченко З.Я. Спеціалізація та кооперування промислових підприємств / З.Я. Сотченко. – К., 1964. – 60с.
1408507
  Заячук М. Спеціалізація фермерських господарств Кіровоградської області (1995 - 2015 рр.) / М. Заячук, Л. Семенюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – С. 11-18 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
1408508
  Дороніна Н. Спеціалізація філологічних дисциплін на історико-філологічному факультеті Імператорського університету Св. Володимира (1834–1917) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 82-88. – ISSN 2309-9356


  Порушено питання еволюції спеціалізації та окремих галузей наук на історико-філологічному факультеті Імператорського університету Св. Володимира. Аналізується університетська структура, розподіл наук за спеціальностями, атестація наукових і ...
1408509
  Коваленко Р.І. Спеціалізація як необхідна умова трудового договору // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 98-99. – ISBN 978-617-7069-52-1
1408510
  Хотинська О. Спеціалізація як перспектива розвитку адвокатури України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 12. – С. 84-96. – ISSN 1026-9932
1408511
  Руденко М. Спеціалізація як принцип побудови прокурорської системи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 20-26 жовтня (№ 42)
1408512
  Руденко М. Спеціалізація як принцип побудови прокурорської системи України (науково-практичний прогноз) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 27-32
1408513
  Лапкін А. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: проблеми організації та діяльності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 63-70. – ISSN 1026-9932
1408514
  Руденко М. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: становлення, розвиток, організація та функціонування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1. – С. 5-13
1408515
  Садівничий В. Спеціалізована газета "Сезонный листок Славянских минеральных вод" у вітчизняному інформаційному просторі // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 30-39


  У статті розглядаються генеза, типоформуючі ознаки, специфіка функціонування, тематика спеціалізованого газетного видання медичного спрямування "Сезонный листок Славянских минеральных вод". In the article genesis, typical signs, specific of ...
1408516
  Миколаєнко А.Ю. Спеціалізована й популярна медіакритика: український досвід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 40-44. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (38)). – ISSN 2219-8741
1408517
  Коробко О.В. Спеціалізована комп"ютерна система для контролю та параметричної оптимізації термоакустичних процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Коробко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1408518
  Школьна О. Спеціалізована преса як відображення і чинник господарського життя регіону (на прикладі видань Катеринославської губернії кінця XIX - початку XX ст.) // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 239-244. – ISBN 966-02-2347-1
1408519
  Мусієнко Б.Ю. Спеціалізована трудова юстиція в контексті реформування судової системи України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 347-350. – ISSN 1563-3349
1408520
  Палюх Л. Спеціалізоване судочинство у справах неповнолітніх: основні тенденції та перспективи в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 373-377. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1408521
  Болотов Г.І. Спеціалізований комунікаційний простір: проблеми - тенденції - перспективи // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 216-220 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1408522
  Герасимова О. Спеціалізований підхід для основних бізнес-процесів на прикладі платіжної системи комерційного банку : безготівкові розрахунки / О. Герасимова, В. Денисов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 3 (157). – С. 28-36 : Рис. – Бібліогр.: 26 назв
1408523
  Вакаренко О. Спеціалізований ресурс для академічних книг: концепція і пілотна версія / О. Вакаренко, А. Радченко, З. Болкотун // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (265). – С. 3-15. – ISSN 1029-7200
1408524
  Сірук О.Б. Спеціалізований тезаурус з комп"ютерної ідеографії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 172-176
1408525
  Олексів І. Спеціалізовані бібліотечні зібрання: дефініція поняття, типологія, функції // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (263). – С. 50-63. – ISSN 1029-7200
1408526
   Спеціалізовані вчені ради // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 4. – ISBN 978-966-439-593-6
1408527
   Спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з галузей знань та за спеціальностями : додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2020 р. № 1555 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Лютий (№ 2). – С. 50-96
1408528
   Спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук : додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2022 р. № 894 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Жовтень - грудень (№ 10/12)
1408529
   Спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук : додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 серпня 2022 р. № 724 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Серпень (№ 8). – С. 31-32
1408530
  Пуйда В.Я. Спеціалізовані засоби систем ідентифікації зображень двовимірних об"єктів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Пуйда В.Я.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1998. – 18л.
1408531
  Батуревич І. Спеціалізовані Інтернет-медіа як сектор Укрнету: існування чи функціонування? // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 287-293
1408532
   Спеціалізовані маркерні індекси стресу для оцінки якості пшениці / Н.А. Пасічник, В.П. Лисенко, О.О. Опришко, Н.О. Ясінська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 3. – С. 80-86. – ISSN 2077-4893
1408533
  Кальченко Г.А. Спеціалізовані мови. Визначення, загальна характеристика та типологія мови наукової комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 196-200
1408534
  Чернега В. Спеціалізовані норми сімейного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 41-45. – ISSN 2663-5313
1408535
  Голяк Л.В. Спеціалізовані омбудсмани у тендерному мейнстрімінгу: досвід скандинавських країн // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 168-173. – ISSN 1563-3349
1408536
   Спеціалізовані педагогічні практики : Методичний посібник для студ. зі спец. "Музична педагогіка і виховання та художня культура". – Луганськ : Луганський держ. пед. ун-т, 2001. – 79с.
1408537
  Сидоренко М.О. Спеціалізовані програмні застосунки автоматичної обробки метаданих і збагачення контенту для розширення сервісів Semantic Web : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Сидоренко Марина Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 197 л. – Додатки: л. 170-197. – Бібліогр.: л. 156-169
1408538
  Сидоренко М.О. Спеціалізовані програмні застосунки автоматичної обробки метаданих і збагачення контенту для розширення сервісів Semantic Web : атореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Сидоренко Марина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.:12 назв
1408539
  Попова В.В. Спеціалізовані професійні видання як засіб формування іміджу фахової спільноти // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 129-133


  У статті висвітлюються роль та засадничі функції спеціалізованих корпоративних періодичних видань України як творців та носіїв іміджу професійного напряму. Здійснено аналіз співвідношення термінів "спеціальне", "спеціалізоване", "корпоративне", ...
1408540
  Стрямець С.П. Спеціалізовані системи паралельної обробки інформціі на базі однорідних обчислювальних середовищ : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Стрямець С.П.; Нац.агенство з питань інформ.при Презид.Укр. – Львів, 1998. – 17 с.
1408541
  Андрощук Г. Спеціалізовані суди з інтелектуальної власності: практика Польщі і України // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 33-37
1408542
  Штефан О. Спеціалізовані суди України в механізмі захисту прав та законних інтересів суб"єктів права інтелектуальної власності // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 20-25
1408543
   Спеціалізовані та спеціальні автотранспортні засоби для системи МВС України : наук.- практ. посібник / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: М.Г. Вербенський, В.О. Криволапчук, Т.О. Проценко та ін.]. – Київ : ДНДІ МВС України, 2017. – 213, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.:с. 208-212 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7589-64-7
1408544
  Бернацький А.А. Спеціалізовані територіальні одиниці: їх особливості та критерії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 10-13. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Проблема дослідження спеціалізованих територій не лише в Україні, а й в інших державах є актуальною. Визнання державою за окремими регіонами особливого статусу виражається через прийняття установчої норми, яка створює особливий регіон, дає йому назву й ...
1408545
   Спеціалізовані установи системи ООН. – Київ : Либідь, 1995. – 120с. – ISBN 5-325-00729-7
1408546
  Берзін П.С. Спеціаліст у галузі радянського та іноземного кримінального права Яків Маркович Брайнін // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 775-810. – ISBN 978-617-7020-05-8
1408547
  Філіпченко Ю.А. Спеціальна генетика / Ю.А. Філіпченко. – Харків-Київ
1 : Рослини. – 1932. – 180с.
1408548
  Дмитренко Ю.П. Спеціальна дисциплінарна відповідальність окремих суб"єктів трудових правовідносин та їх правові гарантії // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 63-70.
1408549
  Шевардіні В.І. Спеціальна дисциплінарна відповідальність: характеристика та законодавче удосконалення // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 152-154. – ISBN 978-617-7069-63-7
1408550
  Селіна М.Б. Спеціальна інформаційна операція: історія становлення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 132-137. – ISSN 2219-5521
1408551
  Нерсесян А.С. Спеціальна конфіскація активів і захист майнових прав громадян та юридичних осіб // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 347-354. – ISSN 0869-2491
1408552
  Винник А.О. Спеціальна конфіскація майна як інший захід кримінально-правового характеру за кримінальним правом України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Винник Анна Олегівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1408553
  Винник А. Спеціальна конфіскація у кримінальному праві : монографія / Анна Винник ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 195, [1] с. – Анотація укр., англ. – Бібліогр.: с. 184-195 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-325-7
1408554
  Демський О. Спеціальна конфіскація як додатковий вид адміністративного стягнення за правопорушення у сфері господарювання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 23-31 грудня (№ 51/52). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1408555
  Пироженко О.С. Спеціальна конфіскація: загальні аспекти й еволюція вітчизняної кримінально-правової думки // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 70-79. – ISSN 2304-4556
1408556
  Процик І.Р. Спеціальна лексика в соціолекті українських футбольних фанатів // Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 2 (2). – С. 125-131. – ISSN 2221-8807
1408557
  Романова О.О. Спеціальна лексика української мови як об"єкт лінгвістичного дослідження: термін і номен // Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 55-62. – ISSN 2221-8807
1408558
  Козьяков І. Спеціальна підготовка кандидата на посаду прокурора: європейський досвід // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 5-14
1408559
  Тихомирова Є.Б. Спеціальна подія як інформаційний привід // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 123-126
1408560
  Никифорук Б. Спеціальна поліграфічна продукція у грошовій системі України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 22-28. – ISSN 1605-2005
1408561
  Коваль В.М. Спеціальна правова норма і спеціальний закон як категорії господарського права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 79-85
1408562
  Вітковський В.В. Спеціальна пропаганда радянських військ на теренах України у роки Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 6-9. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Проведено ретроспективний аналіз ефективності інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ противника за результатами спеціальної пропаганди Червоної Армії на землях України в 1941-1944 роках. Мake геtrospective analysеs of the ...
1408563
  Биргеу М.М. Спеціальна профілактика як основа системи профілактики злочинів республіки Молдова // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.48-51. – ISSN 1727-1584
1408564
  Кобильченко В.В. Спеціальна психологія : підручник / Вадим Кобильченко, Ірина Омельченко. – Київ : Академія, 2020. – 222, [2] с. : іл. – Сер. "Альма-матер" засн. в 1999 р. - Термінол. словник: с. 218-219. – Бібліогр.: с. 220-223. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-591-5
1408565
  Оверчук С. Спеціальна та персональна підсудність в аспекті принципу рівності громадян перед законом і судом // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.110-115
1408566
  Шевченко А.Є. Спеціальна техніка та її використання у правоохоронній діяльності – мета і основні принципи / А.Є. Шевченко, І.Ф. Харабюш // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 210-217
1408567
   Спеціальна техніка: основні поняття, терміни та визначення : навч. посібник / Нац. акад. внутр. справ ; [уклад.: Кобець М.В., Жуков Б.В., Артеменко П.П., Кудінов В.А.]. – Київ : Аванпост-Прим, 2013. – 189 с. – Бібліогр.: с. 179-187. – ISBN 978-617-502-044-9
1408568
  Бортник С.М. Спеціальна трудова правосуб"єктність поліцейських // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 84-88. – ISSN 1727-1584
1408569
  Мельник Костянтин Спеціальна трудова правосуб"єктність професійних суддів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 158-161.
1408570
   Спеціальна фізична підготовка як засіб підвищення ефективності професійної діяльності військовослужбовців сухопутних військ / В. Кирпенко, В. Романчук, С. Романчук, С. Федак // Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2015. – № 4 (22). – С. 12-16. – ISSN 2221-1217
1408571
  Клепікова О. Спеціальне галузеве державне регулювання транспортної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджуються особливості державного регулювання транспортної діяльності. Визначається окремий рівень державного регулювання - спеціальне галузеве регулювання. Исследуются особенности государственного регулирования транспортной деятельности. ...
1408572
  Кислюк К.В. Спеціальне документознавство : модульний курс : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Кислюк К.В. – Київ : Кондор, 2011. – 192 с. – Бібліогр.: с. 190-191. – ISBN 978-966-351-357-7
1408573
  Кучинська О. Спеціальне досудове розслідування і судове провадження (in absentia) та відеоконференція: порівняльний аналіз / О. Кучинська, І. Черниченко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 43-50. – ISSN 1026-9932


  На основі дослідження міжнародних та національних нормативно-правових актів, досвіду зарубіжних країн, практики Європейського суду з прав людини здійснено порівняльний аналіз інститутів спеціального досудового розслідування і судового провадження (in ...
1408574
  Шаренко С. Спеціальне досудове розслідування і судове провадження: проблемні питання правового регулювання / С. Шаренко, О. Шило // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 58-65. – ISSN 1026-9932
1408575
  Стародуб І. Спеціальне забезпечення // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 18 травня (№ 19/20) : Інтелектуальна власність. – С. 20


  Реєстрація прав забезпечує власнику повний юридичний захист і певну гарантію від неправомірного використання його інтелектуальної власності іншими особами.
1408576
  Боровик А. Спеціальне звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 51-57. – ISSN 2311-6676
1408577
  Нагорнюк-Данилюк Спеціальне кримінальне провадження в кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нагорнюк-Данилюк Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1408578
  Нагорнюк-Данилюк Спеціальне кримінальне провадження в кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нагорнюк-Данилюк Олександр Олександрович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро, 2016. – 239 арк. – Додоатки : арк. 235-239. – Бібліогр.: арк. 199-234
1408579
  Нагорнюк-Данилюк Спеціальне кримінальне провадження в кримінальному процесі України : монографія / Нагорнюк-Данилюк О.О., Татаров О.Ю. ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Херсон : Гельветика, 2019. – 198, [2] с. – Бібліогр.: с. 176-198 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-894-8
1408580
  Мицик В.В. Спеціальне національне законодавство щодо захисту національних меншин їх країн походження: проблема відповідності загальним принципам і нормам міжнародного права // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 162-174. – ISBN 966-7196-06-2
1408581
  Кощинець В.В. Спеціальне психологічне пізнання в юрисдикційному процесі : монографія / В.В. Кощинець. – Київ : Освіта України : Маслаков, 2018. – 280, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-280. – ISBN 978-617-7777-04-4
1408582
  Каменський Д. Спеціальне розслідування виборів Президента США: від інавгурації до імпічменту - один крок? / Д. Каменський, О. Дудоров // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 9-15 серпня (№ 32). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1408583
  Каменський Д. Спеціальне розслідування виборів Президента США: від інавгурації до імпічменту - один крок? / Д. Каменський, О. Дудоров // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 16-22 серпня (№ 33). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1408584
  Пархоменко П. Спеціальний зал судових засідань як елемент правосуддя, дружнього до дитини: організаційно-правовий аспект // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (35). – С. 16-26. – ISSN 2707-6849
1408585
  Абдуліна І. Спеціальний звіт 301 Торговельного представництва США щодо захисту інтелектуальної власності: Україна в списку! // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 4-9. – ISSN 1608-6422
1408586
  Яцюк О. Спеціальний звіт 301. Що може доповісти Україна про стан боротьби з порушеннями авторських та суміжних прав в мережі Інтернет? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 28-29
1408587
  Вєдєнєєв Д.В. Спеціальний орган з координації розвідувально-диверсійної діяльності на окупованій гітлерівськими агресорами територій України: історичний досвід / Д.В. Вєдєнєєв, А.В. Слюсаренко // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 3-18. – ISSN 2313-5603
1408588
  Андрієвський К.В. Спеціальний податково-правовий режим: поняття, ознаки // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 248-254. – ISSN 0201-7245
1408589
  Мостовенко В С. Спеціальний правовий режим інвестиційної діяльності на окремих територіях // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 56-61. – (Правознавство ; Вип. 253)
1408590
  Матвєєва А.В. Спеціальний правовий режим інноваційної діяльності: проблеми правового регулювання // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 49-54
1408591
   Спеціальний практикум з нелінійної оптики : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Київ : Київський університет, 2005. – 55с.
1408592
  Віхров О.П. Спеціальний режим господарювання на територіях, радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи / О.П. Віхров, І.О. Віхрова // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 119-126. – (0). – ISSN 2078-9165
1408593
  Зельдіна О. Спеціальний режим господарювання як інститут господарського права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 57-60. – ISSN 0132-1331
1408594
  Василенко М.Д. Спеціальний режим господарювання: адміністративно-правове регулювання технопарків // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 52-57. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Дослідження та в з"ясування можливостей спеціального режиму господарювання для технопарків у останній редакції Закону, прийнятій у 2006 році [8], а також можливих перспектив його розвитку вмайбутньому з урахуванням технологічних змін у світі.
1408595
  Кулик Б.М. Спеціальний семінар з української мови. Метод. посібник для викладачів мови пед. ін-тів. / Б.М. Кулик. – Київ, 1959. – 116с.


  На тит.л.дарчий напис від автора
1408596
  Форостян О. Спеціальний слідчий експеримент: окремі питання його реалізації // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 284-286
1408597
  Мотузка О.М. Спеціальний стандарт поширення даних та статистика міжнародної технічної допомоги // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 29-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1408598
  Базов О.В. Спеціальний трибунал по Лівану: правові та інтитуційні засади діяльності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (211). – С. 48-57. – ISSN 2308-9636
1408599
   Спеціальний фізичний практикум. Техніка спектроскопії. – Київ : Київський університет, 1973. – 104с.
1408600
  Юшко С.В. Спеціальний фонд у складі доходів державного бюджету України: особливості формування та використання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (257). – С. 22-41 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1408601
  Пехник А. Спеціальні (вільні) економічні зони та території пріоритетного розвитку в Україні як інструмент інвестиційної політики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 254-258. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1408602
  Липова Л. Спеціальні (елективні) курси як змістовний блок профільного навчання / Л. Липова, В. Малишев, О. Рибіцька // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.18-21. – ISSN 0131-6788
1408603
  Антонюк У.В. Спеціальні (поресурсові) гарантії забезпечення екологічних прав в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 6-8. – ISBN 978-966-916-708-8
1408604
  Хорішко Л.С. Спеціальні PR-події у формуванні іміджу політичних партій // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 616-620. – ISSN 2076-1554
1408605
  Поспєлов А.С. Спеціальні антипартизанські формування Португалії у колоніальних війнах в Анголі та Мозамбіку у 1970 -1974 роках // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 101-103. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
1408606
  Дондик Н.Я. Спеціальні бухгалтерські знання та їх застосування під час розкриття та розслідування економічних злочинів : [ монографія ] / Н.Я. Дондик ; Запорізький юридичний ін-т Дніпропетровського держ. ун-ту внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2007. – 144с. – ISBN 978-966-326-279-6
1408607
  Панова Л.В. Спеціальні види зберігання // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 720. – ISBN 978-966-667-341-4
1408608
  Романюк Б.В. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності в Україні: умови, порядок та перспективи розвитку цього субінституту : монографія / Романюк Б.В., Бантишев О.Ф. ; [наук. ред. М.В. Костицький]. – Київ : Крок, 2019. – 342, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-692-555-2
1408609
  Вознюк А.А. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих злочинних об"єднань : монографія / Вознюк Андрій Андрійович ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2015. – 235, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7241-62-0


  У пр. № 1742012 напис: Вельмишановному Павлу Сергійовичу Берзіну з глибокою повагою від автора. Підпис. 1.12.15
1408610
  Марін О. Спеціальні види зловживання можливостями спеціального статусу у кримінальному праві України: поняття та система // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 140-149. – (Серія юридична ; вип. 73). – ISSN 0136-8168
1408611
  В"юник М.В. Спеціальні види покарань за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / В"юник Максим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1408612
  Баличев О.Ю. Спеціальні види співучасті у тероризмі за кримінальним законодавством України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Баличев Олег Юрійович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1408613
  Соколова Світлана Спеціальні відзнаки - вітчизняним режисерам // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 20. – ISSN 0868-9644


  Бердянський міднар. кінофестиваль
1408614
  Лапутін М.П. Спеціальні вправи важкоатлета. / М.П. Лапутін, А.М. Горбунов. – К., 1971. – 164с.
1408615
  Варшавчик М.А. Спеціальні галузі історичної науки / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 347-348. – ISBN 966-642-073-2
1408616
  Калакура Я.С. Спеціальні галузі та дисципліни історичної науки в системі підготовки істориків (до 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 4-7. – (Історія ; вип. 41)


  Показано місце і роль спеціальних галузей та спеціальних дисциплін у структурі історичної науки, узагальнено досвід їх дослідження і вивчення в Національному університеті імені Тараса Шевченка. В. Антонович. - С. 4-5; І. Войцехівська. - С. 5-6; М. ...
1408617
  Лужанський А.В. Спеціальні гарантії як складова конституційно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини в Україні // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 175-179. – ISSN 2524-017X
1408618
  Діптан І. Спеціальні державні інституції боротьби з дитячою безпритульністю в Українській СРР (1919-1932 рр.) : чинники зорганізації, механізм і результати діяльності // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 88-98
1408619
  Краснова М.В. Спеціальні еколого-правові засади екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 49-51. – ISBN 978-617-566-151-2
1408620
  Ткач С.М. Спеціальні економічні зони в Україні: досвід і нові пріоритети просторової організації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 86-97. – ISSN 1562-0905
1408621
  Польова І. Спеціальні економічні зони та їх вплив на становлення ринкових відносин в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.191-193
1408622
  Довбенко О. Спеціальні економічні зони туристично-рекреаційного типу: порівняльна характеристика // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – C. 135-142. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1408623
  Штань М.В. Спеціальні економічні зони України в умовах глобалізації світового господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 71-77. – ISSN 1993-6788
1408624
  Наконечна К.В. Спеціальні економічні зони як дієвий засіб регіональної економічної політики. Досвід Польщі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 29-35. – ISSN 2306-6792
1408625
  Скиба М. Спеціальні економічні зони як інструмент активізації інвестиційно-інноваційної діяльності: теоретико-прикладний аспект // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 129-137


  У статті класифіковано основні типи С(В)ЕС відповідно до мети їх створення, розглянуто префереції, що надаються урядами для їх ефективної діяльності. Вироблено рекомендації щодо удосконалення правового забезпечення функціонування С(В)ЕЗ в Україні.
1408626
  Килимчук А.А. Спеціальні економічні зони як об"єкт суспільно-географічного дослідження // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 207-215. – ISSN 2308-135X
1408627
  Войцеховська Ю.В. Спеціальні економічні зони: зарубіжний досвід та перспективи в Україні / Ю.В. Войцеховська, А.О. Мавріна, В.В. Войцеховська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 42-48. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
1408628
  Григоренко Я.О. Спеціальні економічні зони: зарубіжний та вітчизняний досвід функціонування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 1 (66). – С.49-57
1408629
  Михайловська О.В. Спеціальні економічні утворення в системі міжнародних інтеграційних процесів : Монографія / О.В. Михайловська; Чернівецьк. торговельно-економ. ін-т КНТЕУ. – К. : Кондор, 2005. – 198с. – ISBN 966-351-036-6
1408630
  Сідляр В.В. Спеціальні економічні утворення: цільове спрямування та проблеми розвитку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 37-40
1408631
  Булан А. Спеціальні загрози національній безпеці в сучасних умовах // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 62-64.
1408632
  Шинкарьов Ю.В. Спеціальні засади призначення покарання за Литовським статутами // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 80-86. – ("Право" ; вип. 29). – ISSN 2312-1661
1408633
  Шинкарьов Ю.В. Спеціальні засади призначення покарання у Руській правді // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 106-114. – ("Право" ; вип. 28). – ISSN 2312-1661
1408634
  Попій А.С. Спеціальні засади призначення покарання як передумова для його індивідуалізації // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 119-124. – ("Право" ; вип. 27). – ISSN 2312-1661
1408635
   Спеціальні засоби забезпечення кінологічних підрозділів системи МВС України : монографія / [Д.В. Смерницький та ін.] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ : ДНДІ МВС України, 2019. – 256, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 255-256. – Бібліогр.: с. 246-254. – ISBN 978-617-7828-37-1
1408636
  Кобилянський О.Л. Спеціальні засоби захисту документів від підробки: криміналістична характеристика // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України, Нац. акад. внутр. справ ; Редкол.: В.В. Чернєй, О.А. Федотов, О.М. Головко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (26). – С. 30-37. – ISSN 1992-4437
1408637
  Болокан І.В. Спеціальні засоби захисту права власності суб"єктів підприємницької діяльності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 249-254. – ISSN 1563-3349
1408638
  Архіпов В.В. Спеціальні знання в галузі товарознавства при вирішенні судових справ про захист прав споживачів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 135-141.
1408639
  Попелюшко В.О. Спеціальні знання в кримінальному процесі та захист // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 71-81.
1408640
  Петрушка А.І. Спеціальні знання в структурі компетентності фахівців у мас-медійній діяльності як вияв конвергенції // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 234-239


  Конвергенція трансформує методологічні підходи до формування компетентнісної моделі професії "журналіст", що передбачає органічне поєднання традиційних поглядів на журналістську майстерність з умінням застосовувати інформаційні технології та володінням ...
1408641
  Скорич О. Спеціальні знання експерта та спеціаліста: проблеми співвідношення понять // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 467-468. – ISBN 978-617-7069-28-6
1408642
  Земцова І. Спеціальні знання та внутрішнє переконання експерта при проведенні судової експертизи // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 31-37.
1408643
  Дячук В.І. Спеціальні знання у кримінально-процесуальній діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 202-209
1408644
  Штоквиш О. Спеціальні інформаційні операції в економічному протиборстві / О. Штоквиш, М. Галамба, В. Петрик // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-62.
1408645
  Литвиненко О.В. Спеціальні інформаційні операції в сучасній історії РФ: теорія та приклади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-64. – (Міжнародні відносини ; вип. 17)


  Проаналізовано найяскравіші приклади спеціальних інформаційних операцій, що були здійснені в РФ протягом 1998-2000 рр. In the article the Special Information Operations in modern RF: the theory and the examples we discuss aboot two SIO in RF at ...
1408646
  Грушевський Д.О. Спеціальні інформаційні операції та інформаційні війни в сучасному світі (досвід Афганістану) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С. 267-276
1408647
  Литвиненко О.В. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампаніїї : монографія / О.В. Литвиненко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Ун-т "Острозька академія". – Київ : ВКФ "Сатсанга", 2000. – 219, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-95452-4-2


  Вельмишановний Володимиру Прокоповичу Крижанівському З повагою, підпис, 25.10.01р.
1408648
  Литвиненко О.В. Спеціальні інформаційні та психологічні операції: від сивої давнини до сьогодення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 216-221
1408649
  Варшавчик М.А. Спеціальні історичні дисципліни / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 348-349. – ISBN 966-642-073-2
1408650
   Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [І.Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В.В. Томазов (заст. кер. авт. кол.), М.Ф. Дмитрієнко та ін.]. – Київ : Либідь, 2008. – 519 с. – ISBN 978-966-06-0538-1
1408651
  Яременко М. Спеціальні історичні дисципліни : навч. посібник для студ. історичних спеціальностей / Максим Яременко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. – 198 с. : іл. + Додатки-іл. : с. 169-197. – Бібліогр.: с. 164-165. – ISBN 978-966-2424-57-7
1408652
  Воронов В.І. Спеціальні історичні дисципліни : підручник / В.І. Воронов ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2019. – 160 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-981-141-7
1408653
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів. – Київ. – ISBN 966-02-2067-7
№ 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – 2001
1408654
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів. – Київ. – ISBN 966-02-2067-7
№ 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – 2001
1408655
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ. – ISBN 966-02-2554-7
№ 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – 2002. – 500 с.
1408656
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць. – Київ
№ 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – 2004. – резюме - укр, англ. мовами
1408657
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ
Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – 2004. – резюме - укр, англ. мовами
1408658
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ
Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – 2007. – 456 с. – Резюме укр., англ. мовами
1408659
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ
Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – 2011. – 248 с.
1408660
  Окіпнюк В. Спеціальні колегії судів у системі тоталітарної влади УСРР: юридичний аналіз діяльності у 1935-1936 рр // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 134-139. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1408661
  Балабін В.В. Спеціальні компетентності військового перекладача // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21, т. 2 (191). – С. 448-453. – ISSN 2522-493Х
1408662
  Мельник Т.О. Спеціальні компетентності фахівців, які здійснюють інформаційно-аналітичне забезпечення публічного управління регіональним розвитком / Т.О. Мельник, І.О. Дегтярьова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18, вересень. – С. 72-77. – ISSN 2306-6814
1408663
  Непомняща Т.В. Спеціальні комунікативні конструкції у вивчені математичних дисциплін як засіб розвитку особистості студента технічного вищу // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 70-79
1408664
  Алексєєва О.А. Спеціальні критерії, показники місця й ролі вищої освіти в демократизації українського суспільства // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 149-151. – ISBN 966-594-559-9
1408665
  Зоріна І.А. Спеціальні курси і семінари з математики для студентів економічних спеціальностей // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Додаткові курси з математики підвищують якість фахової підготовки студентів економічних спеціальностей.
1408666
   Спеціальні лексеми у предметній області управління документацією / Л.І. Біловус, О.Є. Гомотюк, Н.М. Ліщинська, І.Р. Недошитко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2021. – № 3. – С. 14-22. – ISSN 2409-9805
1408667
  Фугело М.А. Спеціальні математичні методи аналізу та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем в умовах невизначеності і ризику / М.А. Фугело, П.М. Фугело // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 89-101. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
1408668
  Павлов Є.В. Спеціальні методи програмування та моделювання у фізиці твердого тіла : навч. посібник для студентів спеціальності "Фізичне матеріалознавство" / Є.В. Павлов, В.А. Макара ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 115 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 113
1408669
  Сень І.З. Спеціальні норми у кримінальному праві України : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сень Ірина Зеновіївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1408670
  Герасименко Є.С. Спеціальні ознаки нормативних актів // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 382-385. – ISBN 978-966-667-624-8
1408671
  Іщенко І.А. Спеціальні ознаки правового регулювання: проблеми визначення поняття, сутності та їх співвідношення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 85-91. – ISSN 1563-3349
1408672
   Спеціальні палеогеоморфологічні дослідження при розшукових роботах на розсипища в умовах північно-західної частини Українського щита / Ю.О. Кошик, В.М. Тимофєєв, О.О. Комлєв, С.М. Волеваха // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 8-13 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 21)
1408673
   Спеціальні питання електропостачання та електрозахисту електричних мереж залізорудних кар"єрів : підручник / О.М. Сінчук, І.О. Сінчук, А.В. Пироженко, М.Л. Барановська ; за ред. О.М. Сінчука. – Кривий Ріг : Щербатих А.В., 2019. – 319, [1] с. : іл., портр., табл. – ISBN 978-617-639-236-1
1408674
  Ляшко С.І. Спеціальні питання оптимізації : навч. посібник / С.І. Ляшко, В.В. Семенов, Д.А. Клюшин ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 177-180
1408675
  Мороз М.В. Спеціальні підстави припинення договору найму (оренди) / М.В. Мороз, І.А. Чуркін // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (27). – С. 69-75. – ISSN 2311-4894
1408676
  Ісаєв Ю.В. Спеціальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ісаєв Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1408677
  Ісаєв Ю.В. Спеціальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ісаєв Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 213 л. – Бібліогр.: л. 189-213
1408678
  Мединська Т.В. Спеціальні податкові режими : загальні положення, облік і звітність : навч.- практ. посібник / Мединська Т.В., Чабанюк О.М. – Київ : Алерта, 2017. – 238, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 145-152. – (Бібліотека бухгалтера). – ISBN 978-617-566-409-4
1408679
  Мединська Т.В. Спеціальні податкові режими в контексті реформування Податкового кодексу України / Т.В. Мединська, О.М. Чабанюк, А.Т. Малець // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 162-168. – ISSN 2308-1988
1408680
  Боровик П. Спеціальні податкові режими для аграрного бізнесу: сучасні проблеми та перспективи подальшого застосування / П. Боровик, О. Непочатенко, В. Сліпченко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 2. – С. 24-29 : табл. – Бібліогр.: 22 назв
1408681
  Музиченко О.В. Спеціальні податкові режими стимулювання самозайнятості: особливості застосування в трансформаційних економіках // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 145-149
1408682
  Мартинів А.І. Спеціальні податкові режими України: поняття та ознаки // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 166-171. – ISBN 978-617-7293-17-9
1408683
  Браславець О.Ю. Спеціальні податкові режими як метод забезпечення фінансових інтеересів малого підприємництва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 3. – С.20-29
1408684
  Ковтун О.М. Спеціальні поліноміальні сплайни третього, четвертого і п"ятого степенів у геометричному моделюванні : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.01.01 / Олександр Михайлович Ковтун ; МОНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 8 назв
1408685
  Шаповалова С.М. Спеціальні права запозичення як інструмент глобалізації економіки : світове господарство і міжнародні економічні відносини / С.М. Шаповалова, Г.М. Карамишева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 17-23 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1408686
  Сеник С.В. Спеціальні права сторін щодо позову у цивільному процесі: проблеми та перспективи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 7 (81). – С. 40-46
1408687
  Пашинська О. Спеціальні правила посвідчення договорів купівлі продажу житла // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 74-76
1408688
  Єгорова О.О. Спеціальні правові режими економічної діяльності у сучасній державній регіональній політиці в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 211-217.
1408689
  Литвин О.П. Спеціальні принципи здійснення управління місцевими фінансами в Україні // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 67-76. – ISSN 2408-9257
1408690
  Каденюк Д.Л. Спеціальні принципи інформаційного права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 54-58. – ISSN 2220-1394
1408691
  Маланюк А. Спеціальні принципи надання правової допомоги у сфері кримінального судочинства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.510-519. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1408692
  Ващишин М.Я. Спеціальні принципи правового регулювання у сфері формування і збереження національної екомережі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 78-88. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1408693
  Ортинська Н.В. Спеціальні принципи правової політики щодо неповнолітніх // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 195-198. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1408694
  Комліченко К.О. Спеціальні принципи соціального контролю за пенітенціарною системою // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 133-136. – ISBN 978-966-2456-11-0
1408695
  Савелова М.О. Спеціальні програми Goethe–Institut Ukraine 2015–2016 в рамках "Східного партнерства" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1408696
  Вебрайте В. Спеціальні процедури в цивільному процесі Литви та вплив на них законодавства Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 154-159. – ISSN 1026-9932
1408697
  Вакім В.Е. Спеціальні режими інноваційної діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Вакім Вадад Еліасівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1408698
  Коцан Н.Н. Спеціальні режими функціонування вільної економічної зони "Курортополіс Трускавець" // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 160-167. – Бібліогр.: 5 назви. – ISBN 966-521-126-9
1408699
  Михайленко В.М. Спеціальні розділи математики / В.М. Михайленко, Н.Д. Федоренко. – Київ : Вища школа, 1992. – 213 с.
1408700
  Шкільняк С.С. Спеціальні секвенційні числення логік однозначних квазіарних предикатів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 279-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для відношень істиннісного, хибнісного і сильного логічного наслідку композиційно-номінативних логік однозначних квазіарних предикатів побудовано спеціальні секвенційні числення. Для такої побудови використано спеціальні предикати, які визначають ...
1408701
  Нікітченко М. Спеціальні секвенційні числення чистих композиційно-номінативних логік першого порядку / М. Нікітченко, С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-45. – (Кібернетика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено чисті першопорядкові композиційно-номінативні логіки часткових однозначних предикатів. Введено розширення логіки спеціальними предикатами, які визначають наявність значення для змінних. На цій основі для таких логік побудовано числення ...
1408702
   Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення : наук. вид. : у 5 т. / НАН України, Ін-т історії України, Нац. акад. Служби безпеки України. – Київ : Прометей. – ISBN 978-617-7502-00-4
Т. 1 : Спецслужби України у IX - середині XVII ст. / В.А. Смолій, М.Ф. Котляр, В.С. Степанков ; редкол.: В.С. Грицак [та ін.]. – 2017. – 246 с. : іл. – До 25-ї річниці створення СБУ. - Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 222-228. - Геогр. покажч.: с. 229-235. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1408703
   Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення : наук. вид. : у 5 т. / НАН України, Ін-т історії України, Нац. акад. Служби безпеки України. – Київ : Прометей. – ISBN 978-617-7502-01-1
Т. 2. : Українські спецслужби доби національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. / В.С. Сідак ; редкол.: В.С. Грицак [та ін.]. – 2017. – 471, [1] с. : іл., табл. – До 25-ї річниці створення СБУ. - Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 448-463. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1408704
   Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення : наук. вид. : у 5 т. / НАН України, Ін-т історії України, Нац. акад. Служби безпеки України. – Київ : Прометей. – ISBN 978-617-7502-31-8
Т. 3 : Спецслужба Військового міністерства Державного Центру УНР в екзилі (1926-1936 рр.) / В.С. Сідак, Т.В. Вронська, О.В. Скрипник ; редкол.: В.С. Грицак [та ін.]. – 2018. – 259, [1] с. : іл., портр. – До 25-ї річниці створення СБУ. - Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 234-237. - Геогр. покажч.: с. 238-241. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1408705
  Петров В.В. Спеціальні служби: у "сірій зоні" гібридного миру й гібридних війн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 135. – С. 35-48. – ISSN 2308-6912


  Викладені сутність, характерні риси, передісторія та сучасні тенденції розвитку підривних операцій спецслужб як необхідного елементу керованого хаосу гібридного миру й гібридних війн. Проаналізовані ймовірні шляхи послаблення й попередження ...
1408706
  Коваль І.Ф. Спеціальні способи захисту права суб"єкта господарювання на торговельну марку // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 14-18
1408707
  Кот О. Спеціальні способи захисту суб"єктивних цивільних прав // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 91-100. – ISSN 1026-9932
1408708
  Майкут Х. Спеціальні способи захисту честі, гідності та ділової репутації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 73-77
1408709
  Коваленко Л.П. Спеціальні суб"єкти адміністративно-деліктних відносин у сфері охорони довкілля // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 122-127. – ISSN 0201-7245
1408710
  Саєнко М.І. Спеціальні суб"єкти державного контролю у сфері фінансових послуг: поняття та фінансово-правові особливості // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 3 (13). – С. 38-42
1408711
  Вовкун В.В. Спеціальні сценічні ефекти // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 189-195. – ISSN 2226-2180


  У статті розглянуто спецефект або спеціальний сценічний ефект (в англійській мові вживається абревіатура SPFX, SFX або просто FX), що використовується у кінематогра-фії, на телебаченні, в комп"ютерних іграх, а також у масових видовищах. Спецефекти ...
1408712
   Спеціальні та галузеві соціології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Каравела, 2003. – 304 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-27-Х


  У посібнику розглядаються теоректико-методологічні засади спеціальних та галузевих соціаологій як теорій середнього рівня. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів
1408713
   Спеціальні та галузеві соціології : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Є. Пилипенко, І.М. Попова, В.В. Танчер, Н.В. Баланова, Вишняк; Пилипенко В.Є. [ та ін.] ; за ред. В.Є. Пилипенка. – 2-е вид. – Київ : Фоліант, 2007. – 451с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-8474-49-1


  У посібнику розглядаються теоректико-методологічні засади спеціальних та галузевих соціаологій як теорій середнього рівня. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів
1408714
   Спеціальні та галузеві соціології : навч. посібник для студентів закладів вищ. освіти / [С.К. Андрійчук та ін.] ; за заг. ред. В.М. Пічі ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т гуманіт. та соц. наук, Каф. соціології та соц. роботи. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 421, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-46-0
1408715
  Лукашевич М.П. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії : навч. посібник / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : МАУП, 1999. – 344 с. – ISBN 966-7312-50-Х
1408716
  Лукашевич М.П. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков; МАУП. – 2-е вид., доп., і виправлене. – Київ : МАУП, 2004. – 464с. – ISBN 966-608-320-5
1408717
  Романенко Ю.В. Спеціальні технології програмування свідомості і зомбування в діяльності міжнародних організацій / Ю.В. Романенко, Г. Дженкова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 91-96
1408718
   Спеціальні транспортні засоби для забезпечення робіт із розмінування та перевезення вибухонебезпечних предметів : довідник / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: М.Г. Вербенський, В.О. Криволапчук, М.П. Будзинський та ін.]. – Київ : Людмила, 2021. – 104, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 100-103. – ISBN 978-617-8071-23-3
1408719
  Попов В.М. Спеціальні туристичні зони: активізація розвитку туризму в регіонах / В.М. Попов, В.Е. Попов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 31-34
1408720
  Білоколос Є.Д. Спеціальні функції в задачах математичної фізики : навч. посібник / Є.Д. Білоколос, А.П. Юрачківський, Д.Д. Шека ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 92 с. – ISBN 966-594-136-4
1408721
  Кохановська О. Спеціальні цивільно-правові способи захисту інформаійних прав: теоретичні та практичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 7-10
1408722
  Поединок О.Р. Спеціальні, автономні, самодостатні, функціональні та цільові режими в міжнародному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 501-507. – ISSN 1563-3349
1408723
  Тимошик М. Спеціальність "Видавнича справа та редагування": самостійна, самодостатня, а не в тіні журналістики // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 15-22.
1408724
  Матвієнко О.В. Спеціальність "консолідована інформація" у системі інформаційної освіти України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 1. – С. 63-68.
1408725
  Добржанська О.Л. Спеціальність "міжнародна інформація": сучасні проблеми та шляхи модернізації // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 59-60
1408726
  Куліш В.В. Спеціальність "прикладана фізика": фізико-технічний інститут при КПІ // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: Л.І. Ващенко, Н.О. Кисиленко, О.Ю. Крепель [та ін.]. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 39
1408727
  Матвієнко Спеціальність 029 "Інформаційна, бібліотечна, та архівна справа": у пошуках "інформаційного фахівця" / Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С. 32-35. – ISSN 2076-9326
1408728
   Спеціальність Громадське здоров"я у закладах вищої освіти України: перспективи і шляхи впровадження / Є.В. Імас, С.М. Футорний, І.В. Уряднікова, О.В. Маслова // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 8-12. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1992-7894
1408729
  Єлісовенко Ю.П. Спеціальність у тенетах професії чи навпаки ? // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 158-161.
1408730
  Семененко В. Спеціально- кримінологічні заходи запобігання грабежам в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 63-66
1408731
  Глоба К. Спеціально-кримінологічие запобігання незаконній приватизації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 69-72. – ISSN 0132-1331
1408732
  Мірошниченко С. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам проти правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 68-74
1408733
  Гусак А. Спеціально-кримінологічне запобігання насильницьким злочинам щодо неповнолітніх // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 132-136. – ISSN 2409-4544
1408734
  Плутицька К. Спеціально-кримінологічне запобігання примушуванню до вступу в статевий зв"язок // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 76-80
1408735
  Оберемко Ю.О. Спеціально-кримінологічне запобігання умисним вбивствам з корисливих мотивів // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 167-178. – ISSN 2224-9281
1408736
  Лісовий А. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинам у сфері порушення авторського права в мережі Інтернет // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (33). – С. 98-109. – ISSN 2707-6849
1408737
  Андрейцев В. Спеціально-правові гарантії захисту права людини та населення на екологічну безпеку // Науковий вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2002. – № 25. – С.3-20. – ISBN 966-95902-0-5
1408738
  Печуляк В. Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у системі суб"єктів державного регулювання відносин у сфері лісового господарства: проблеми правового статусу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 110-114
1408739
   Спеціальності "Логистика" в Україні виповнилося 10 років // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 15-18
1408740
   Спеціальності "Міжнародна інформація" - 20 років // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 5


  Відділення міжнародної інформації створено у 1993 р. для підготовки фахівців з інформаційно-аналітичної діяльності в сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, державного управління. Завсновник і перший завідувач кафедри - проф. В.П. Гондюл. З ...
1408741
  Борейчук О. Спеціальності "переклад" - 50 років // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  "В Інституті філології відсвяткували 50-річчя перекладацької спеціальності. З вітальним словом перекладачів-випускників Ін-ту філології виступили: проректор П.О., проф. Бех, директор ІФ, проф. Семенюк Г.Ф., проф. Чередниченко О.І., Семенець О.Є.
1408742
  Якімова А. Спеціальності "Українська філологія" у Софійському університеті - 15 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 220-221


  Професор М. Драгоманов у 1889-1895 роках очолював кафедру історії у Вищій школі (так спочатку називався Софійський університет).
1408743
  Урись Т. Спеціальності завтрашнього дня // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-12 червня (№ 21/22). – С. 7


  Щодо освітньо-професійної програми "Українська і англійська мови: переклад та редагування" в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка.
1408744
  Посохова В.В. Спеціфіка життєконструювання користувачів за допомогою сервісів інтерент-мережі // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 132-197
1408745
  Лозова О.М. Спеціфіка ідентифікації псевдослів носіями близькоспоріденних мов / О.М. Лозова, Є К. Нікода // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 102-110. – ISBN 978-617-7009-07-7
1408746
  Шульгіна В. Спеціфіка комп"ютерного діалогу // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 242-246


  У статті розглянуто поняття "комп"ютерний діалог", проаналізовано його специфічні ознаки. Порушене питання пов"язується з перспективою створення діалогових систем "людина—комп"ютер". The notion of "computer dialogue"is introduced by the author. The ...
1408747
  Гирич З.І. Спеціфіка навчання російської мови іноземних тюркомовних студентів інженерного профілю // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 120-127. – ISSN 2312-5993
1408748
  Герасимович В.А. Спеціфіка підготовки, організації та проведення політичних переговорів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 109 (№ 6)
1408749
  Тарасюк В. Спеціфіка репортажу в українській інтернет - журналістиці (за матеріалами сайту "Літ-Акцент") // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 245-251. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті розглядається специфіка подачі репортажу в інтернет-виданні "Літ-Акцент". Зроблено висновок, що матеріали у вишеназваному жанрі можуть успішно використовуватися у всесвітній мережі, якщо враховувати всі особливості й складність побудови ...
1408750
  Беліченко М. Спеціфіка символізації часопросторових екзистенційних констант у структурі історичної прози // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 301-307
1408751
   Спеціялізація сільського господарства України (районування). – Харків : Радянський селянин, 1930. – 445 с.
1408752
  Хаяли Р.И. Спецконтингент: крымский народ в условиях трансформации советской этнополитики (1944-1967 гг.) / Р.И. Хаяли. – Научное изд. – Симферополь : ДОЛЯ, 2006. – 176с. – ISBN 966-366-067-8; 978-966-366-067-7
1408753
  Хавронюк М. Спецконфіскація: покарання без вироку суду, або покарання без злочину // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2-19 січня (№ 1/2). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1408754
  Цибульський А. Спецкор " Київської правди" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 86-88
1408755
  Черных Е.Д. Спецкор уходит на задание / Е.Д. Черных. – Москва, 1983. – 128с.
1408756
  Ажигиров А.А. Спецкурс-семинар "Водная эрозия на Земле" : Методика и опыт. Высшая школа / А.А. Ажигиров, Т.М. Савцова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 65-67 : Схема. – Бібліогр.: 5 назв
1408757
  Печерська Г.О. Спецкурс-тренинг як засіб корекції професійних ціннісних орієнтацій учителів у системі післядипломної педагогічної освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 185-190. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1408758
  Барциц В.В. Спецкурс " От теории к практике: экономическая теория в географии условий и образа жизни населения " (окончание) : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 46-47 : Табл. – ISSN 0016-7207
1408759
  Герман В. Спецкурс "Академічна риторика" в системі фахової підготовки вчителя-філолога // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 49-56. – Бібліогр. в кінці ст.
1408760
  Панова С. Спецкурс "Історія шкільного підручника математики": зміст та структура // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 206-215. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
1408761
  Алексюк І.А. Спецкурс "Логічний аналіз природної мови" // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 3-4
1408762
  Балабанова К.Є. Спецкурс "Основи наукового редагування" для магістрантів технічних спеціальностей // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 2 (138). – С. 421-426
1408763
  Анголенко В.В. Спецкурс "Основи соціальної роботи в службі пробації" як інструмент вдосконалення професійної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери у сучасних умовах // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – Вип. 3 (84), ч. 2 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – C. 6-14. – ISSN 2220-6310
1408764
  Барциц В.В. Спецкурс "От теории к практике: экономическая теория в географии условий и образа жизни населения" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 52-54 : Табл. – ISSN 0016-7207
1408765
  Чухно А.А. Спецкурс "Экономические интересы и механизм их сочетания в развитом социалистичесом обществе" / А.А. Чухно. – К, 1973. – 34с.
1408766
  Бондаренко Т. Спецкурс для магістрантів "Управління поведінкою аудиторії": фахова запотребуваність і змістовне наповнення // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (19), березень. – С. 3-7


  У статті зосередждено увагу на професійній запотребуваності фахівця із залучення аудиторії; доведено доцільність спецкурсу для магістрантів "Управління поведінкою аудиторії"; запропоновано його орієнтовне змістове наповнення та завдання.
1408767
  Фисун Г.Н. Спецкурс для развития навыков устной речи по специальности на юридическом факультете университетов / Г.Н. Фисун. – Ярославль, 1987. – 58с.
1408768
  Гош О.П. Спецкурс з "Капіталу" К. Маркса : навч. посібник для студентів спец. "Екон. теорія" (6.030501) / О.П. Гош ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т упр. та економіки освіти, Каф. екон. теорії. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 138, [1] с. : табл. – Назва обкл.: Спецкурс з "Капіталу" Карла Маркса. – Бібліогр.: Бібілогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-660-919-2
1408769
  Серебрякова А.Н. Спецкурс о роли классической музыки в духовном развитии молодежи // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 10 (306). – С. 147-152. – ISSN 0132-1625
1408770
  Фомина Т.Н. Спецкурс по анноированию и реферированичю математического немецкого научного текста / Т.Н. Фомина, И.С. Виноградова. – Ярославль, 1985. – 73с.
1408771
  Орлова В.И. Спецкурс по русской фразеологии в условиях двуязычия / В.И. Орлова. – Чебоксары, 1977. – 120с.
1408772
  Боденчук В. Спецкурси майстра // Пам"ять століть відтворена у слові / Ред. кол.: А.В.Денисенко, М.П.Присяжний, В.П.Прокопенко та ін. – Київ : ІВЦ "Планета", 2004. – С. 133-135. – ISBN 966-7522-02-4


  Володимир Йосипович Здоровега — професор Львівського університету, доктор філологічних наук, заслужений журналіст України.
1408773
  Боденчук В. Спецкурси майстра / Володимир Боденчук // Слово - зброя? / Національна спілка журналістів України ; [ упоряд. : Ю.В. Бондар, С.В. Шевченко, В.Л. Фатько ; редкол. : О.М. Бриж, О.Є. Бухтатий, Г.О. Головченко та ін. ]. – Київ : ЕксОб, 2009. – С. 365-367. – ISBN 966-7769-79-6
1408774
   Спецкурсы и спецсеминары : Программы и метод. указания для студентов-заочников 2-6 курсов отд. журналистики. – Алма-Ата, 1965. – 20 с.
1408775
   Спецкурсы кафедры русской литературы. – Саратов : Саратовский университет
Вып. 1. – 1974. – 112 с.
1408776
  Кузьминых А.Л. Спецлагеря для бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену и окружении противника / А.Л. Кузьминых, С.И. Старостин // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 48-53. – ISSN 0869-5687
1408777
  Даницкий И.С. Спецоборудование летательных аппаратов / И.С. Даницкий. – К, 1975. – 116с.
1408778
  Мащенко І. Спецоперації СІ-ЕН-ЕН // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 3. – С.54-56
1408779
  Мащенко І. Спецоперації СІ-ЕН-ЕН // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 4. – С.42-57
1408780
  Косик В. Спецопераціїї НКВД-КГБ проти ОУН: боротьба Москви проти українського націоналізму 1933-1943. Дослідження методів боротьби / В. Косик. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 159, [1] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1754-8
1408781
  Гривінський Р. Спецоперація a la francaise // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 5-6 лютого (№ 19/20). – С. 30


  Історик та ессеїст, директор російського бюро журналу Politique International Галя Акерман - про те, чому Canal + вирішив наслідувати Russia Today? Мова про "спеціальне розслідування" Поля Морейри "Україна: маски революції", присвячене подіям кількох ...
1408782
  Бажан О.Г. Спецоперація КДБ УРСР "Блок": розробка, хід, наслідки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 30-35. – ISSN 1996-5931
1408783
  Сенченко М. Спецоперація оргвійни: "Хаотична Україна" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (284), березень. – С. 3-5. – ISSN 2076-9326
1408784
  Чубко О. Спецпатент - особливості обліку та оподаткування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 5. – С.3-11
1408785
  Еннанов В. Спецпереселенець // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 28 вересня (№ 35/36). – С. 20


  Депортація кримських татар із Криму.
1408786
  Касперович Е.А. Спецпереселенцы / Е.А. Касперович. – Минск, 1991. – 110с.
1408787
   Спецпідготовка майбутніх суддів завершилася врученням свідоцтв // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 10 вересня (№ 167). – С. 8


  8 вересня 2013 року в актовій залі Червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка Національна школа суддів України провела урочистості з нагоди вручення кандидатам на посаду судді свідоцтв про успішне проходження ...
1408788
   Спецподготовка завершилась // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 20 августа (№ 34). – С. 3. – ISSN 1563-6755


  8 сентября 2013 г. в актовом зале красного корпуса Киевского национального университета им. Тараса Шевченко будут вручены свидетельства Национальной школы судей Украины слушателям школы, которые успешно прошли специальную подготовку кандидатов на ...
1408789
  Бердинских И. Спецпоселенцы в начале Великой Отечественной войны // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 153-155. – ISSN 0042-8779
1408790
  Сивцева С.И. Спецпоселенцы в Якутии в 1930-1950-х годах // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 108-117. – ISSN 0869-5687


  Якутія як місце спецпоселень
1408791
  Ніколайчук В.І. Спецпрактикум з фізіології і біохімії рослин : Навч. посібник / В.І. Ніколайчук, В.Й. Белчгазі, П.П. Білик; Мін-во освіти і науки України.УДУ. – Ужгород, 2000. – 210с. – ISBN 966-7400-08-08
1408792
  Саитова Г.И. Спецпрактикум на микро- и мини- ЭВМ / Г.И. Саитова, Н.В. Макарова, М.А. Путинцева. – Ленинград, 1988. – 46 с.
1408793
  Кретова Г.А. Спецпрактикум на мини- и микроЭВМ / Г.А. Кретова. – М., 1987. – 148с.
1408794
  Седин В.А. Спецпрактикум по аналоговым методам решения краевых задач : учебное пособие для студентов / В.А. Седин; СГУ. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 1. – 1978. – 100 с.
1408795
  Седин В.А. Спецпрактикум по аналоговым методам решения краевых задач. : Учебное пособие для студентов / В.А. Седин; СГУ. – Саратов : Изд-во Саратов ун-та
Часть 2. – 1979. – 109с.
1408796
   Спецпрактикум по астрофизике. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 84 с.
1408797
  Волков С.И. Спецпрактикум по мини- и микро- ЭВМ / С.И. Волков, В.И. Саркисян, Ю.Г. и др. Слесарев. – Киев : Высшая школа, 1989. – 149 с.
1408798
   Спецпрактикум по молекулярной физике : учеб. пособие. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1 : Физическая газодинамика и неравновесные процессы. – 1985. – 103с.
1408799
   Спецпрактикум по молекулярной физике. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2 : Физика жидкостей и реальных кристаллов. – 1986. – 170с.
1408800
   Спецпрактикум по прикладной механике. – М.
1. – 1987. – 81с.
1408801
  Николаева В.В. и др. Спецпрактикум по психологии / В.В. и др. Николаева. – Москва, 1979. – 43с.
1408802
  Иванова Е.М. и др. Спецпрактикум по психологическому изучению профессиональной деятельности / Е.М. и др. Иванова. – М, 1980. – 84с.
1408803
   Спецпрактикум по сверхвысоким частотам : руководство к лабораторным занятиям. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1964. – 84 с.
1408804
   Спецпрактикум по сверхвысоким частотам. – изд. 2-е, доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1969. – 132 с.
1408805
  Гусев Ю.А. Спецпрактикум по сверхвысоким частотам / Ю.А. Гусев, А.А. Гусев. – Казань, 1974. – 179 с.
1408806
   Спецпрактикум по социальной психологии. – М.
1. – 1976. – 24с.
1408807
  Богомолова Н.Н. Спецпрактикум по социальной психологии / Н.Н. Богомолова, К.Е. Данилин ; МГУ, Фак-т психологии, Каф. соц. психологии. – Москва : Издательство МГУ, 1979. – 60 с.
1408808
  Алешина Ю.Е. Спецпрактикум по социальной психологии: опрос, семейное и индивидуальное консультирование / Ю.Е. Алешина, К.Е. Данилин, Е.М. Дубовская; МГУ им. М.В. Ломоносова, Фак. психологии, Каф. социал. психологии. – Москва : МГУ, 1989. – 62 с. – Библиогр.: с. 31
1408809
  Остробородова В.В. Спецпрактикум по физике полупроводников / В.В. Остробородова, В.Д. Егоров; Под ред. В.С. Вавилова. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1974. – 76 с.
1408810
  Юнович А.Э. Спецпрактикум по физике полупроводников / А.Э. Юнович, В.В. Остробородова. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1976. – 107с.
1408811
   Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, (30-31 травня 2011 р.) : у 7-ми томах / [голова оргкомітету : Корецький Н.Х. ; відп. ред. Біла К.О.]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-966-2447-71-2
Т. 1 : Гуманітарні науки. – 2011. – 144 с. – Бібліогр.: с. 140 та в кінці розділів
1408812
   Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., Київ-Дніпропетровськ, 23-24 трав. 2016 р. / [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – 69, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл. : Збірник наукових праць X Міжнародної науково-практичної конференції "Спецпроект: аналіз наукових досліджень", Київ-Дніпропетровськ, 23-24 травня 2016 р. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-645-237-9
1408813
  Ткач В.Ф. Спецпропаганда як інформаційний складник гібридної війни Росії проти України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 99-109. – (Серія "Політика" ; № 1 (38)). – ISSN 2306-5664
1408814
  Воронин Євген Спецрепортаж. На Кубу! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 20-26 : фото
1408815
  Мельниченко Настя Спецрепортаж. Три береги Мексики // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 76-79 : фото
1408816
  Ільченко Руслана Спецрепортпж. Пригоди бравих українців у Чехії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 54-57 : фото
1408817
  Білак Н.В. Спецрозділи математики : навч. посібник / Н.В. Білак, О.А. Сущенко, А.М. Кліпа ; М-во освіти освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2018. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 278-279. – ISBN 978-966-932-084-1
1408818
  Пичкуренко Я.Л. Спецсеминар "Первая буржуазно-демократическая революция в России 1905-1907 годов" / Я.Л. Пичкуренко. – М, 1966. – 36с.
1408819
  Гуркина А.П. Спецсеминар по детской психологии / А.П. Гуркина. – М., 1967. – 48с.
1408820
  Удальцова И Е. Спецсеминар по дошкольной педагогике. / И Е. Удальцова. – М, 1962. – 15с.
1408821
  Глаголев В.П. Спецсеминар по истории СССР. / В.П. Глаголев. – М., 1964. – 52 с.
1408822
   Спецсеминар по основным проблемам политической экономии социализма. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1971. – 35с.
1408823
  Аксенова Е.М. Спецсеминар по поэтике : для студентов-заочников V кураса факультета русского языка и литературы педагогических институтов / Е.М. Аксенова, А.М. Скробова. – Москва : Учпедгиз, 1962. – 40 с.
1408824
  Каламина И.А. Спецсеминар по русскому языку (для студ.-заоч.) / И.А. Каламина. – Горький, 1961. – 53с.
1408825
  Шелгунова Л.М. Спецсеминар по современному русскому языку / Л.М. Шелгунова. – М., 1973. – 104с.
1408826
  Баскевич И.З. Спецсеминар по творчеству А.А.Фадеева : для студентов-заочников V курса фак. рус. яз. и лит. пед. ин-тов / И.З. Баскевич ; Гл. впр. высш. и сред. пед. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР ; Москов. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 72 с.
1408827
  Александров Б.И. Спецсеминар по творчеству А.П. Чехова : для студентов-заочников V курса факультета русского языка и литературы педагогических институтов / Б.И. Александров. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 103 с.
1408828
  Александров В.И. Спецсеминар по творчеству А.П. Чехова для студентов биологического факультета : для студентов филологического факультета / В.И. Александров ; Горьковский гос. пед. ин-т им. М. Горького. – Горький, 1957. – 105 с.
1408829
  Тиховодов А.А. Спецсеминар по творчеству Л.Н.Толстого / А.А. Тиховодов. – М. : Учпедгиз, 1961. – 184с.
1408830
  Трусенев В.М. Спецсеминар по творчеству М.А.Шолохова / В.М. Трусенев. – Москва, 1958. – 46 с.
1408831
   Спецсеминары кафедры общего и славянского языкознания. – Саратов, 1975. – 36с.
1408832
   Спецсеминары кафедры русского языка. – Саратов, 1976. – 44с.
1408833
   Спецсеминары кафедры русского языка. – Саратов, 1983. – 52с.
1408834
  Луценко І.А. Спецсемінар з українскької радянської літератури. Для студентів-заочників пед. ін-тіів. / І.А. Луценко. – К., 1959. – 60с.
1408835
  Захаров Є. Спецслужба без меж і контролю, або Що не так із законопроектом про СБУ? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1408836
  Горак В. Спецслужби Нестора Махна // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.38-39
1408837
  Маєвський М. Спецслужби Польської Народної Республіки проти осередків зарубіжних українських організацій // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 122-134. – ISSN 0130-5247
1408838
  Нездоля А.И. Спецслужбы и власть Украины / Александр Нездоля. – Донецк : Каштан, 2011. – 807, [1] с. – Библиогр.: с. 786-800. – ISBN 978-966-427-253-4


  Валерию Владимировичу с глубоким уважением и на добрую память от автора. Подпись. 18.07.2012
1408839
  Урляпов В.Ф. Спецслужбы Индонезии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 93-102. – ISSN 0869-1908
1408840
  Семин Н.Л. Спецслужбы Канады вчера и сегодня // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 10 (502). – С. 118-126. – ISSN 0321-2068
1408841
  Дерфи Л. Спецслужбы против мафии / Леовал Дерфи. – Киев : Детективная повесть, 2017. – 214 с. – (Контрразведчик-6)
1408842
  Машкин А. Спецслужбы Российской империи в Отечественной войне 1812 года (на примере военной разведки) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 5-8
1408843
  Воронов В. Спецслужбы: игра в войну // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2013. – декабрь (№ 12). – С. 28-29. – ISSN 2075-7522


  34 года назад началось советское вторжение в Афганистан. Документы, связанные с его подготовкой, скорее всего, уничтожены.
1408844
  Михайленко В. Спецсуб"єкти під контролем (окремі аспекти дозволу на проведення негласних заходів щодо суддів та адвокатів) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 22 січня - 4 лютого (№ 3/4). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
1408845
   Спецтексты для студентов биологического факультета ГГУ (французский язык). – Горький, 1966. – 52с.
1408846
   Спецтексты для студентов механико-математического факультета ГГУ (французский язык). – Горький, 1965. – 110с.
1408847
   Спецтексты для студентов химического факультета ГГУ (немецкий язык). – Горький, 1965. – 56с.
1408848
   Спецтексты по физике на английском языке. – Горький, 1966. – 17с.
1408849
   Спецтрибунал для путіна і лукашенка // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-24 січня (№ 1/3)


  Європарламент на минулому тижні ухвалив резолюцію, яка закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії росії проти України.
1408850
   Спецтрибунал для рф // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 березня (№ 9/10)


  Україна разом із партнерами продовжує роботу над створеням Спецтрибуналу для рф. Міжнародна коаліція продовжує зростати.
1408851
   Спецфакультет по перепідготовці кадрів з нових перспективних напрямків науки і техніки // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 189-193
1408852
   Спецфонд Книжкової палати України (1917-1921 рр.) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : Книжкова палата України, 2003. – 360с. – ISBN 966-647-045-4
1408853
   Спецфонд Книжкової палати України (1917-1921 рр.) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : Книжкова палата України. – ISBN 966-647-033-0
Додатковий випуск. – 2003. – 60 с.
1408854
  Дояр Л. Спецфонд Книжкової палати України (1917-1921 рр.): заборонені книгодруки з історичної галузі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 7 (264), липень. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326


  Стаття продовжує тематику авторських досліджень, присвячену проблемі заборони книгодруків у Радянській Україні. Авторка пропонує ознайомитися з яскравими епізодами вилучення книгодруків історичного змісту, наводить відомі й маловідомі імена, розглядає ...
1408855
  Соколовский А.П. Спеши встречать солнце / А.П. Соколовский. – Калининград, 1963. – 110с.
1408856
   Спеши делать добро. – М., 1967. – 32с.
1408857
  Пасенюк Л.М. Спеши опалить крылья / Л.М. Пасенюк. – Москва, 1965. – 330с.
1408858
  Ковалев В.Д. Спеши творить добро / В.Д. Ковалев. – Ярославль, 1966. – 127с.
1408859
  Рощин М.М. Спешите делать добро / М.М. Рощин. – М, 1981. – 77с.
1408860
  Рощин М.М. Спешите делать добро. / М.М. Рощин. – М, 1984. – 368с.
1408861
  Чапкина М. Спешу поздравить! История русской открытки // Русская школа : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа" ; глав. ред. А.Н. Кондряков. – Киев, 2017. – № 2, март - апрель. – С. 35-37
1408862
  Руданський С.В. Спивомовкы [співомовки] Ст. Руданського / [Авт. пеpедм. та пpиміт. H-й Г-ъ Волынський [О. Пчілка]]. – Киев : Выдав H-й Г-ъ Волынськый ; Тип. С. В. Кульженко, 1880. – 72 с. – H-й Г-ъ Волынськый (тобто: Невеличкий гурток Волинський (Ольга Косач). - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1408863
  Шевелев А.С. Спид-загадка века / А.С. Шевелев. – Москва, 1988. – 141с.
1408864
  Шевелев А.С. Спид-загадка века / А.С. Шевелев. – 2-е изд., исправл. и дополн. – Москва : Советская Россия, 1991. – 141с. – ISBN 5-268-00338-0
1408865
  Фролов А.Ф. СПИД - рана человечества / А.Ф. Фролов. – К, 1989. – 47с.
1408866
   СПИД - синдром пробретенного иммунодефицита. – Киев : Здоровья, 1988. – 230с. – ISBN 5-311-00358-7
1408867
  Покровский В.И. Спид / В.И. Покровский. – Москва, 1988. – 44 с.
1408868
  Султанов Г.В. СПИД : Синдром приобретенного иммунодефицита / Г.В. Султанов, И.Ф. Таран. – Махачкала, 1988. – 32с.
1408869
  Широбоков В.П. СПИД / В.П. Широбоков, А.И. Евтушенко. – Киев, 1989. – 93с.
1408870
  Козлов В.А. СПИД / В.А. Козлов. – Новосибирск, 1989. – 28с.
1408871
   СПИД. – Москва, 1990. – 94с.
1408872
  Дмитревский А А. СПИД : приговор отменяется / Андрей Дмитревский, Ирина Сазонова. – Москва : Олимп ; АСТ, 2003. – 368 с. – ISBN 5-17-015201-9
1408873
  Тищенко Л.Д. и др. СПИД. Проблемы лечения и профилактики : Учеб. пособ. / Л.Д.Тищенко, Г.К. Гагаев, А.Б. Сомов. – Москва : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1989. – 64с. : Ил. – Библиогр.: с.62-63
1408874
  Покровский В.В. СПИД: вопросы и ответы / В.В. Покровский, А.Д. Плецитый. – Москва : Знание, 1988. – 95 с. ил. – В изд. также: Пьянство и венерические болезни / Ю.К. Скрипкин. – (Народный университет. Факультет здоровья)
1408875
  Лалаянц И.Э. СПИД: катастрофа XX века / И.Э. Лалаянц, Л.С. Милованова. – Москва, 1990. – 63с.
1408876
  Покровский Спид: можна ли остановить эпидемию? / Покровский, Поль, Ральф-Торстен. – Москва : Секретариат СЭВ, 1989. – 44с.
1408877
  Покровский Спид: можна ли остановить эпидемию? / Покровский, Поль, Ральф-Торстен. – Москва, 1990. – 46с.
1408878
  Рытик П.Г. и др. СПИД: Синдром приобретенного иммунного дефицита / П.Г. Рытик, А.Г. Коломиец, Н.Д. Коломиец. – Минск : Беларусь, 1988. – 127с. : Ил. – На обкл. назва: СПИД. – Библиогр.: с.114-115
1408879
  Литвин В. Спикер ВР Владимир Литвин: У нас все друг друга слушают // Комсомольская правда в Украине, 2005. – 24 марта


  [Пряма телефонна лінія Голови Верховної Ради України В.Литвина]
1408880
  Иваник М.М. Спикулы губок из елигоценовых отложений предкарпатья и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 128 / Иваник М.М. ; АН УССР, Ин-тут геол. наук. – Киев, 1969. – 24 c.
1408881
  Гилярова М.А. Спилиты кончезерского района Карелофинской ССР / М.А. Гилярова. – Л., 1941. – 129с.
1408882
  Мелков Г.А. Спин-волновая нестабильность в ферромагнитніх диєлектриках / Г.А. Мелков, И.А. Дерюгин // Вестник Киевского университета, сер. Физики и химии, 1968. – №8
1408883
  Мелков Г.А. Спин-волновая нестабильность при удвоении частоты в ферритах / Г.А. Мелков, И.А. Дерюгин // Радиотехника и электроника, 1966. – №1
1408884
  Данилов В.В. Спин-волновые процессы в слоистых структурах магнитодиэлектрик-парамагнетик : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 / Данилов Вадим Васильевич ; АН СССР, Ин-т радиотехники и электроники. – Москва, 1984. – 32 с. – Библиогр.: 53 назв.
1408885
   Спин-жидкостная теория одно-и двухподрешеточных магнетиков. – Москва : ЦНИИатоминформ, 1990. – 26 с.
1408886
  Третяк О.В. Спин-зависимая генерация неравновесных носителей / О.В. Третяк, В.И. Борисов, В.И. Стриха // ФТП, 1984. – № 9
1408887
  Третяк О.В. Спин-зависимая перенос носителей заряда в контакте IAI. Ч.3 / О.В. Третяк, Р.П. Комиренко, В.І. Стриха // Х Всес.конф. по физике полупроводников
1408888
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация в пластически деформированном кремнии / О.В. Третяк, Л.С. Мима, В.И. Стриха // ФТП, 1980. – №11
1408889
  Мима Лидия Сергеевна Спин-зависимая рекомбинация в пластически деформированном кремнии : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Мима Лидия Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 131л. – Бібліогр.:л.124-131
1408890
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация в полупроводниках / О.В. Третяк, Л.С. Мима // ФТП, 1981. – №9
1408891
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация в полупроводниках и полупроводниковых структурах / О.В. Третяк, В.И. Стриха // Оптика и спектрометрия, 1982. – №4
1408892
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация на поверхности кремния / О.В. Третяк, И.А. Коломиец // VI Всес. совещ. по физике поверхностных явлений в полупроводниках. Тезисы докладов, 1977. – №6
1408893
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация на поверхности кремния / О.В. Третяк, И.А. Коломиец // Вестник КГУ. Сер.Физика, 1979. – Вип.20
1408894
   Спин-зависимая рекомбинация неравновесных носителей заряда в полупроводниках. Т.1 / О.В. Третяк, Ф.И. Борисов, Л.С. Мима, В.И. Стриха // Труды Всесоюз. конф. по физике полупроводников
1408895
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация при поляризующем оптическом возбуждении / О.В. Третяк, Л.С. Мима, В.И. Стриха // ФТП, 1982. – №9
1408896
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация тока в пластически деформированном кремнии. Ч.2 / О.В. Третяк, Л.С. Мима, В.И. Стриха // 2-е Всес. совещ. по глубоким уровням в полупроводниках: Тезисы докл.
1408897
  Третяк О.В. Спин-зависимая спектроскопия поверхностных центров в кремнии / О.В. Третяк, Ф.Т. Борисов, А.А. Шматов // Всес.школа по физике поверхности (Тезисы оригинальных докладов)
1408898
   Спин-зависимая электропроводность в нелегированном поликремнии / О.В. Третяк, В.Г. Кобка, Р.П. Комиренко, Ю.П. Медведев, В.И. Стриха // УФЖ, 1985. – №2
1408899
  Дьячков П.Н. Спин-зависимые зонные структуры нанотрубок / П.Н. Дьячков, Е.П. Дьячков // Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 61, № 10. – С. 1320-1324. – ISSN 0044-457Х
1408900
   Спин-зависимый перенос носителей заряда в контакте / О.В. Третяк, И.А. Коломиец, Р.П. Комиренко, В.И. Стриха // Поверхность. Физика, химия, механика, 1986. – №3
1408901
   Спин-зависимый перенос носителей заряда через границу раздела металл-полупроводник и кремниевый р-n переход / О.В. Третяк, Ф.Л. Борисов, Р.П. Комиренко, В.И. Стриха // Всес.школа по физике поверхности. Тезисы докладов
1408902
  Третяк О.В. Спин-зависимый перенос носителей заряда через границу раздела металл-проводников / О.В. Третяк, И.А. Коломиец // Полупроводниковые приборы с барьером Шотки, 1977. – №6
1408903
   Спин-зависимый перенос тока в пластически деформированном кремнии / О.В. Третяк, И.А. Коломиец, В.И. Стриха, Л.С. Мима // ФТП, 1979. – №3
1408904
   Спин-зависимый перенос тока на поверхности кремниевого p-n перехода / О.В. Третяк, В.И. Борисов, В.С. Львов, В.И. Стриха // Физика поверхности: Тезисы докладов
1408905
  Орлов В.Н. Спин-переоринетационные переходы и магнитоупругие свойства редкоземельных гранатов при низких температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Орлов В.Н.; МВ и ССО СССР.Моск.гос.ун-т. – М, 1985. – 16л.
1408906
  Сакун В.П. Спин-решеточная релаксация в твердом теле, содержащем локальные дефекты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сакун В.П.; АН СССР. Ин-т химич. физики. – М., 1968. – 16л.
1408907
  Леваи Ш. Спин-решеточная релаксация и насыщение сигнала ядерного магнитного резонанса в кристаллах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Леваи Ш.; МГУ, Физ. фак. – М., 1966. – 10л.
1408908
  Салувере Т.А. Спин-решеточная релаксация ядер азота в жидкостях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Салувере Т.А.; АН ЭССР. Совет физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1408909
  Грачев В.Г. Спин-решеточная релаксация, структура зоны проводимости и сверхтонкое взаимодействие в кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Грачев В.Г. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
1408910
  Шекун Л.Я. Спин-решеточные взаимодействия в слоях редкоземельных элементов : Автореф... канд физ. мат.наук: / Шекун Л. Я.; МВО СССР, Каазн.ГУ. – Казань, 1956. – 6л.
1408911
  Кожухарь А.Ю. Спин-спиновые взаимодействия ионов никеля и меди в парамагнитных фторосиликатах при высоких давлениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Кожухарь А.Ю.; Ан УССР. – Донецк, 1976. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1408912
   Спин-фононные взаимодействия в кристаллах (ферритах). – Ленинград : Наука, 1991. – 146с.
1408913
  Насыров А. Спин-фононные взаимодействия в некоторых ферритах в диапазоне частот 50-230 Мгц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.50 / Насыров А.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1408914
  Мима Лидия Сергеевна Спин - зависимая рекомбинация в пластически деформированном кремнии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Мима Лидия Сергеевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 25 с.
1408915
  Трошин С.М. Спин в физике высоких энергий. / С.М. Трошин, Н.Е. Тюрин. – Москва : Наука, 1991. – 175с.
1408916
  Альперин М. Спин мезона. : Дис... наук: / Альперин М.;. – 78л.
1408917
   Спинальний дізрафізм: пренатальна діагностика, клініко-неврологічні особливості, випадки з практики / І.Ю. Гордієнко, Т.В. Авраменко, О.А. Шевченко, О.М. Тарапурова, А.В. Величко, Г.О. Гребініченко // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 23-30. – ISSN 2413-550Х
1408918
  Репина З.А. Спинальные нейронные механизмы висцеромоторных рефлексов : Автореф... канд. биол.наук: / Репина З.А.; Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца АН УССР. – Киев, 1967. – 19л.
1408919
  Данилов В.В. Спинволновая электродинамика / В.В. Данилов, И.В. Зависляк, М.Г. Балинский. – Киев : Либидь, 1991. – 212 с. : Ил.75. – Библ.:164 назв. – ISBN 5-11-0001688-7
1408920
  Гуляев Ю.В. Спинволновая электроника / Ю.В. Гуляев, П.Е. Зильберман. – Москва, 1988. – 63 с.
1408921
  Саркисян Э.Г. Спиндоктор и журналист: общее и особенное // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 134-136
1408922
   Спининг. – М., 1952. – 24с.
1408923
  Тарновський М.Ю. Спинися, хвилино! : повісті / М.Ю. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 200 с.
1408924
  Смоляк Б. Спинити слово на найвищому леті... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 1 грудня (№ 24)


  Потрійне творче розкриття однієї новелети Андрія Содомори.
1408925
  Колганов Д.И. Спиннинговый спорт. / Д.И. Колганов. – М.Л., 1936. – 167с.
1408926
  Фридман А.П. Спинномозговая жидкость / А.П. Фридман. – Л., 1932. – 339с.
1408927
  Орловская Т.Г. Спиннорные представления групп движения квазинеевклидовых пространств и их геометрические применения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 0101.04 / Орловская Т.Г.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1973. – 14л.
1408928
  Кожевников Н.В. Спиновая динамика -- модели ферроммагнитных полупроводников и металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Кожевников Н.В.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1980. – 18л.
1408929
  Шахов В.В. Спиновая динамика многоподрешеточных ромбических антиферромагнетиков. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Шахов В.В.; АН Укр.ин-т монокристаллов. – Х, 1992. – 14л.
1408930
  Поповкин И.В. Спиновая ориентация электронов полупроводника в поле сильной электромагнитной волны. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Поповкин И.В.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1408931
  Гольдман М. Спиновая температура и ЯМР в твердых телах : Пер.с англ. / М. Гольдман. – Москва : Мир, 1972. – 342 с.
1408932
  Тычинский А.В. Спиновое эхо в ферримагнитных кристаллах : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Тычинский А.В.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 157л. – Бібліогр.:л.154-157
1408933
  Тычинский Александр Викторович Спиновое эхо в ферромагнитных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Тычинский Александр Викторович ; Киев. гос. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1408934
  Ахиезер А.И. Спиновые волны : [монография] / А.И. Ахиезер, В.Г. Барьяхтар, С.В. Пелетминский; А.И. Ахизер, В.Г. Барьяхтар, С.В. Пелетминский. – Москва : Наука, 1967. – 368 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 364-368
1408935
  Фарзтдинов М.М. Спиновые волны в ферро - и антиферромагнетиках с доменной структурой. / М.М. Фарзтдинов. – Москва : Наука, 1988. – 240с.
1408936
  Гинзбург А.Э. Спиновые волны, флуктуации и процессы рассеяния нейтронов и света в магнитоупорядоченных кристаллах влизи точки антиферро-ферромагнитного перехода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Гинзбург А.Э.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1972. – 16л.
1408937
  Романов Ю.И. Спиновые и угловые корреляции в нейтрино (антинейтрино)-лептонных взаимодействияхё : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романов Ю. И.; Аз.ГУ. – Баку, 1965. – 14л.
1408938
  Тимошин С.И. Спиновые и электрослабые эффекты в лептон-нуклонном рассеянии / С.И. Тимошин. – Гомель, 2002. – 121с. – ISBN 985-420-042-6
1408939
  Вассерман А.М. Спиновые метки и зонды в физикохимии полимеров / А.М. Вассерман, А.Л. Коварский. – Москва, 1986. – 244с.
1408940
  Коренблит И.Я. Спиновые стекла / И.Я. Коренблит, Е.Ф. Шендер. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
1408941
  Мория Т. Спиновые флуктуации в магнетиках с коллективизированными электронами / Т. Мория; Пер. с англ. – Москва : Мир, 1988. – 287 с. – ISBN 5-03-000067-4
1408942
  Радюк А.Ф. Спиновые частицы в поле плоской электромагнитной волны. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Радюк А.Ф.; Белорус.гсо.ун-т. – Минск, 1977. – 14л.
1408943
  Бабаев А.А. Спиновые эфекты при плоскостном каналировании релятивистских электронов, позитронов и тяжелых водородоподобных ионов : автореф. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.02 / Бабаев А.А. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 2009. – 15 с. – Библиогр.: 11 назв
1408944
  Голоскопов Сергей Витальевич Спиновые явления в квазипотенциальной теории высокоэнергетического рассеяния адронов : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Голоскопов Сергей Витальевич; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1985. – 20л.
1408945
  Замараев К.И. Спиновый обмен. Теория и физико-химические приложения / К.И. Замараев. – Новосибирск : Наука, 1977. – 320 с.
1408946
  Ауэрбах Б. Спиноза : жизнь мыслителя / Б. Ауэрбах ; перевод А.Г. Сахаровой. – Санкт-Петербург : Изд-во М.М. Ледерле и Ко, 1894. – 377 с. : ил., портр. – (Моя библиотека ; № 70, 71, 72, 73)
1408947
  Болин В. Спиноза : Биогр. и культурноист. очерк / В. Болин, проф. Гельсингфорс. ун-та ; Пер. с нем. З.Н. Журавской и Д.В. Страндена ; Под ред. П. Струве. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой, 1899. – [4], 186 с., 1 л. портр. – (Образовательная библиотека ; № 5)
1408948
  Беленький М.С. Спиноза / Беленький М.С. – Москва : Молодая гвардич, 1964. – 238 с., [13] л. ил. : ил. и карт. – Библиогр.: с. 236-237. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий / основана в 1933 г. М. Горьким ; вып. 12 (387))
1408949
  Соколов В.В. Спиноза / В.В. Соколов. – Москва : Мысль, 1973. – 224с. – (Мыслители прошлого)
1408950
  Маньковский Л.А. Спиноза и материализм. / Л.А. Маньковский. – М.-Л., 1930. – 207с.
1408951
  Беленький М.С. Спиноза о религии, боге и Библии / М.С. Беленький ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Ин-т науч. атеизма. – Москва : Мысль, 1977. – 120 с. – Список лит.: с. 119. – (Из истории свободомыслия и атеизма)
1408952
  Соколов В.В. Спиноза. / В.В. Соколов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1977. – 223с.
1408953
   Спиной к глобальным проблемам. – М., 1986. – 263с.
1408954
  Румер Ю.Б. Спинорный анализ / Ю.Б. Румер. – Москва-Ленинград, 1936. – 104с.
1408955
  Дирак П. Спиноры в гильбертовом пространстве : Пер.с англ. / П. Дирак. – Москва : Мир, 1978. – 123 с.
1408956
  Пенроуз Р. Спиноры и пространство-время. Два-спинорное исчисление и релятивистские поля : Пер. с англ. / Р. Пенроуз, В. Риндлер. – Москва : Мир, 1987. – 528с.
1408957
  Пенроуз Р. Спиноры и пространство-время. Спинорные и твисторные методы в геометрии пространства-времени : Пер. с англ. / Р. Пенроуз, В. Риндлер. – Москва : Мир, 1988. – 572 с. – ISBN 5-03-001049-1
1408958
  Носсак Г.Э. Спираль / Г.Э. Носсак. – М, 1982. – 624с.
1408959
  Панджикидзе Г. Спираль : роман-фантасмагория / Г. Панджикидзе; пер. с груз. А.Федорова-Циклаури. – Москва : Советский писатель, 1989. – 397 с.
1408960
  Штенгелов Е.С. Спираль : Повести / Е.С. Штенгелов. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 254с.
1408961
  Смолдырев В.А. Спираль Архимеда / В.А. Смолдырев. – М, 1970. – 80с.
1408962
  Смолдырев В.А. Спираль Архимеда / В.А. Смолдырев. – М, 1971. – 78с.
1408963
  Мацаков А.Г. Спираль капитана Синичника: Докум. повести. / А.Г. Мацаков. – Минск, 1977. – 223с.
1408964
  Мартыновский А.Д. Спираль. / А.Д. Мартыновский. – Краснодар, 1989. – 350с.
1408965
  Шаров А.С. Спиральная галактика Мессье 33 / А.С. Шаров. – Москва : Наука, 1988. – 248 с.
1408966
  Юрцев О.А. Спиральные антенны / О.А. Юрцев, А.В. Рунов, А.Н. Казарин. – Москва : Советское радио, 1974. – 223 с.
1408967
  Горенштейн И.В. Спиральные коаксиальные линии : Автореф... канд .техн.наук: / Горенштейн И. В.; МВО СССР, Лен. политехн. ин-т. – Л., 1956. – 15л.
1408968
  Щур Е. Спираючись на безцінну духовну спадщину Вернадського // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 4 (129). – С. 21-22.
1408969
  Бакуменко О. Спираючись на отчу землю // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 квітня (№ 16). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Народний художник України П. Печерний.
1408970
  Назаренко В. Спираючись на погляди краєзнавців та істориків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23 червня (№ 108). – С. 5


  Декомунізація. Про підхід до перйменування на Чернігівщині.
1408971
  Годованець Т. Спираючись на рiздвяних Василiв. Політичне сходження українського режисера з криму: Олег Сенцов набирає ваги в нашому політикумі // Україна молода. – Київ, 2020. – 15 січня (№ 4). – С. 4


  "Ми не пророкуємо, ми тверезо оцінюємо реальність і маємо чимало гіркого досвіду й розчарувань, щоб розуміти й хотіти, аби нинішні вже зійшли з політичної арени й повернулись на свій ігровий майданчик. Сил терпіти немає, а після трагедії з нашим ...
1408972
  Егоров Д.Е. Спиридон Михайлович Михайлов (Историко-педагогический очерк) / Д.Е. Егоров. – Чебоксары, 1968. – 96с.
1408973
  Кукуруза П. Спиридон Черкасенко (П. Стах) // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 122, березень : березень. – С. 3
1408974
  Жицька Т.В. Спиридон Черкасенко і театр : Автореф... канд. мистецтвозн.наук: 17.00.02 / Жицька Т. В.;. – К., 1998. – 18л.
1408975
  Мятлюк Е.В. Спириллиниды, роталииды, эпистомиды и астеригериниды / Е.В. Мятлюк. – Ленинград; Москва, 1953. – 273с.
1408976
  Вержболович М.О. Спиритизм, 1903
1408977
  Сидяченко А.И. Спирифериды и стратиграфия фаменских отложений Центрального и Юго-Восточного Каратау / А.И. Сидяченко; Отв. ред. Безносова Г.А. – Москва : АН СССР, 1962. – 154с.
1408978
  Бобейко В.А. Спиросолановатые гликозы / В.А. Бобейко, П.К. Кинтя ; отв. ред. Д.Г. Батыр ; АН Респ. Молдова, Ин-т генетики. – Кишинев : Штиинца, 1991. – 113, [2] с. – Библиогр. в конце глав
1408979
  Джапаридзе К.Г. Спирохромены. / К.Г. Джапаридзе. – Тбилиси, 1979. – 112с.
1408980
  Курдиани И. Спиртовые психометрические таблицы. / И. Курдиани. – Тбилиси, 1949. – 90с.
1408981
  Рыжков Г.Ф. Спиртопорошковое производство / Г. Ф. Рыжков, Н. Г. Абрамов. – Архангельск ; Вологда : Севкрайгиз ; Северный печатник, 1934. – 206, [2] с.
1408982
  Скрябин К.И. Спирураты животных и человека и вызываемые ими заболевания / К.И. Скрябин, А.А. Соболев. – М.
1. – 1963. – 1-512с.
1408983
  Скрябин К.И. Спирураты животных и человека и вызываемые ими заболевания / К.И. Скрябин, А.А. Соболев. – М.
2. – 1964. – 1-335с.
1408984
  Скрябин К.И. и др. Спирураты животных и человека и вызываемые ими заболевания / К.И. и др. Скрябин. – М.
3. – 1965. – 1-574с.
1408985
  Скрябин К.И. и др. Спирураты животных и человека и вызываемые ими заболевания / К.И. и др. Скрябин. – М.
4. – 1967. – 1-624с.
1408986
  Зливков В.Л. Спис Гіппократа: основи психології спілкування для медичних працівників / Валерій Зливков, Світлана Лукомська. – Ніжин : Лисенко М.М., 2017. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206. – ISBN 978-617-640-349-4
1408987
  Синицький З.П. Спис летить чимраз далі / З.П. Синицький. – К., 1975. – 160с.
1408988
  Красівський Л. Спис наук. праць геолога пров Л. Красівського / Л. Красівський. – Київ-Кам"янець на Под., 1928. – 48 с.
1408989
  Дорошенко Володимир Спис творів Івана Франка : з додатком статей про нього і рецензій на його писання / Уложив Володимир Дорошенко. – У Львові : З Дурк. Наукового Т-ва імені Шевченка. – (Матеріали до української бібліографії = Beitrage zur ukrainischen Bibliographie / Бібліографічна Комісія НТШ ; Т. 4)
Вип. 1 : (ч. 1 - 2044). – 1918. – [4], 80с.
1408990
  Дорошенко Володимир Спис творів Івана Франка : з додатком статей про нього і рецензій на його писання / Уложив Володимир Дорошенко. – У Львові : З Дурк. Наукового Т-ва імені Шевченка. – (Матеріали до української бібліографії = Beitrage zur ukrainischen Bibliographie / Бібліографічна Комісія НТШ ; Т. 4)
Вип. 2 : (ч. 2045 - 3607). – 1930. – X, 81-184 с.
1408991
  Кошанин Н. Списак колеоптера у Музеjy Српске земле. – Београд, 1904. – 26 с.
1408992
   Списак птица у Музеjу Српске землье. – Београд : Штампано у Краль.-Срп. державноj штампариjи, 1904. – 24 с.
1408993
  Дідула Р.Т. Списана гора / Р.Т. Дідула. – Львів, 1982. – 88 с.
1408994
  Тишин А.С. Списание и анализ вероятности деления доактидных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Тишин А.С.; Ин-т ядерных исслед. АН УССР. – К., 1977. – 19л.
1408995
  Кирш А.К. Списание расхода электроэнергии на подачу питательной воды насосами типа 5Ц10 Берданского механического завода / А.К. Кирш, А.Г. Щишкин. – Москва, 1961. – 20с.
1408996
  Ковалів І. Списати - означає украсти. Українські студенти звикли вдаватися до плагіату, але незабаром цьому покладуть край // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 7 серпня (№ 143). – С. 1, 5


  Яким чином можна підвищити рівень академічної культури та покращити стандарти навчання в університетах?
1408997
  Лагоза В.М. Списати! / В.М. Лагоза. – Х, 1959. – 104с.
1408998
  Подобєд П. Списи в руку! Шаблі геть! Які перемоги могли б ушановувати сучасні українці // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 26 (606), 27.06 - 4.07.2019. – С. 30-33. – ISSN 1996-1561


  "На жаль, колективна пам’ять не завжди зберігає для нас переможні чи трагічні сторінки минулого. Запам’ятовування та збереження інформації — це складний суспільний процес. Тим більше що для України у ХХ столітті він супроводжувався примусовим ...
1408999
  Панікарський А.В. Списи та дротики ранніх слов"ян: функціональна класифікація // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 39-50. – ISSN 0235-3490
1409000
  Любащенко В. Списки "Паренесису" св. Єфрема Сирина у Галицько-Волинській Русі // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 44-54. – ISBN 966-7379-70-1
<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,