Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>
1408001
  Венус Г.Д. "Солнце этого лета" / Г.Д. Венус. – Ленинград, 1957. – 324с.
1408002
  Дручек А. "Солнце, жизнь и хлорофил" // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 85-91. – ISSN 0869-7078


  Выдающийся естествоиспытатель - Климент Тимирязев. В 2008 г. исполнилось 165 лет со дня его рождения.
1408003
  Перцовский В.Ш. "Солнцеворот" В.Луговского и проблемы поэзии середины 50-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Перцовский В.Ш.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 21л.
1408004
  Турчин В. "Соловей" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 3 (11)
1408005
  Букет Є. "Соловецька проща" - 2013 // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 199-203. – ISSN 2222-5250


  Пам"яті жертв політичних репресій.
1408006
  Водотика Т. "Солодкі" гроші для Кобзаря. Про підприємницьку долю та меценатство Платона Симиренка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ, 2021. – № 45 (729) , 12.11-18.11.2021. – С. 36-40. – ISSN 1996-1561


  Після повернення із заслання Тарас Шевченко прожив кілька відносно спокійних років. Він відвідував рідні місця, знайомився, листувався, боровся проти цензури, вклеював аркуші із забороненими творами в уже виданий наклад "Кобзаря" й опікувався ...
1408007
  Філоненко І. "Солодкі" музеї, як об"єкти пізнавально-розважального туризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 92-100. – Бібліогр.: 29 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1408008
  Васильчук В. "Соломійчин притулок", "Ненька-Україна в нас одна!" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2023. – 31 жовтня (№ 19/20)


  Новели.
1408009
  Бєлозерцева В. "Соломка" у Солом"янському // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: Л.І. Ващенко, Н.О. Кисиленко, О.Ю. Крепель [та ін.]. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 52-54


  Профілактика наркоманії.
1408010
  Ханох Левін "Соломон Грип" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8 (1123/1124). – С. 131-154. – ISSN 0320-8370


  Драма у двох діях.
1408011
  Сидоржевський М. "Солотвин. З глибин минулого до наших днів" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2023. – 31 жовтня (№ 19/20)


  Побачила світ книжка Михайла Сидоржевського «Солотвин. З глибин минулого до наших днів». Два уривки з книжки.
1408012
  Антипенко І. "Соляна дорога"... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 84/85). – С. 17


  На Херсонщині розпочинається туристичний сезон.
1408013
  Рябінін Є. "Сомалізація" Африканського континенту // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 9. – С. 30-33
1408014
  Ставицька Я. "Сон Богородиці" в контексті фольклорної культури // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 189-195. – ISSN 2313-8505
1408015
  Панченко В. "Сон далекої Еллади...". Микола Зеров: три літа у Баришівці // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2017. – № 9/10. – С. 78-87. – ISSN 0208-0710
1408016
  Семена М. "Сон розуму породжує чудовиськ" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня - 1 травня (№ 78/79). – С. 14-15


  Грекам Криму корисно було б згадати свою історію і вивчити передбачення геніального художника Франсіско Гоя.
1408017
  Москалюк М. "Сон у Різдвяну ніч" : новела, поезії // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 4 (6). – С. 112-119
1408018
  Волинський П.К. "Сон" ("На панщині пшеницю жала") Т.Г. Шевченка // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ : Наукова думка, 1978. – № 3 (207)
1408019
  Колошук Н. "Сонет вагомий, як стилет": табірна лірика І. Гнатюка та І. Світличного в контексті української сонетної традиції (стаття друга) // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 80-89. – ISSN 2304-9383
1408020
  Колошук Н. "Сонет вагомий, як стилет": табірна лірика І. Гнатюка та І. Світличного в контексті української сонетної традиції (стаття перша) // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – C. 68-79. – ISSN 2304-9383
1408021
  Луценко І. "Сонет" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 470


  Крикуненко В., поет і літературний критик (Москва ). До антології української поезії Росії: антології поезії , народженої в українському серці на теренах Росії, - бути. Знайомлю з деякими віднайденими мною текстами поетів із Кубані. Вірш.
1408022
  Радков Р. "Сонети любові" : вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (1093/1094). – С. 24-27. – ISSN 0320-8370
1408023
  Скрябін О. "Сонети" (варіації) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 101-104


  Твори учасників конкурсу відповідно до зайнятих ними призових місць.
1408024
  Дениско Г. "Сонного духу не було - хрещені вогнем його знають" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 грудня (№ 49). – С. 5


  "Полтавська "Просвіта" видала і презентувала книгу вибраних творів Людмили Старицької-Черняхівської".
1408025
  Кравець Л. "Сонце ясне, ти святе, ти прекрасне" (Метафори сонця в мові української поезії XX століття) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко ; редкол.: Н. Бондаренко, М.Ільницький, О. Ковальчук [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (711). – С. 35-40. – ISSN 0130-5263
1408026
  Кралюк П. "Сонцепоклонник" Миколи Руденка // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 634-638. – ISBN 978-966-2254-74-7
1408027
  Кралюк П.М. "Сонцепоклонник" Миколи Руденка // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 634-638. – ISBN 978-966-373-777-5
1408028
  Бондаренко Ю. "Сонячна машина" В. Винниченка: ідеаційність проти сенситивності (Застосування філософсько-історичних підходів до вивчення літератури) // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 7. – С.17-23. – ISSN 0130-5263
1408029
  Сиваченко Г.М. "Сонячна машина" Володимира Винниченка і роман-антиутопія ХХ століття // Українська література в системі літератур Європи і Америки ( 19 - 20 ст.) / НАНУ; Відп. ред.: Д.С.Наливайко. – Київ : Заповіт, 1997. – С. 152-178. – ISBN 966-72-72-08-7
1408030
  Зеров М. "Сонячна машина" як літературний твір // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 432-452. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1408031
  Вановська І. "Сонячна" жінка українського народу - Ольга Басараб // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (212), квітень 2019. – С. 38-43
1408032
  Марченко Н.П. "Сонячний зайчик" української літератури // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 375-379


  На пошану В.З. Нестайка, 1930 - 2014.
1408033
   "Сонячний класик". До 90-річчя від дня народження В.В. Нестайка (1930-2014) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2019. – № 1, 2020, 1 квартал. – С. 40-49. – ISSN 0130-2043
1408034
  Морозов В. "Сонячний танець" Олега Лишеги // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 31 грудня (№ 26)
1408035
  Панченко В. "Сонячний" лікар Юркевич і його "культурне гніздо" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 28 (400), 17-23.07.2015 р. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  "У селі Кривому, що між Брусиловом і Попільнею, можна побачити залишки садиби земського лікаря Йосипа Венцеславовича (в українській версії В"ячеславовича) Юркевича (1853–1910), яка в 1880–1910 роках була одним із найколоритніших українських "культурних ...
1408036
  Арфіст Д. ...сонце моє серце... : поезії / Домінік Арфіст. – Київ : Просвіта, 2016. – 269, [11] с. : іл. – ISBN 978-617-7201-31-0
1408037
  Скарімбас Я. [Соло Фігаро / Яніс Скарімбас ; за ред. Катерини Коціу. – Афіни : Нефелі, 1992. – 177 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-211-139-9
1408038
  Елітіс О. [Сонце. Сонцепоклонник / Одісей Елітіс. – Афіни : Ікарос, 1996. – 29 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-96-4
1408039
  Язневич В. «Соляріс» Станіслава Лема слов"янськими мовами // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 324-330. – ISBN 978-617-7480-12-8
1408040
  Дондокова Ц.-Д.Д. Солнце-гора : стихи / Цырен Дондокова; пер. с бурят. С.Кузнецовой. – Москва : Советский писатель, 1967. – 96 с.
1408041
  Джологуа В. Солнце рождается в океане / Джологуа В. – Москва, 1988. – 295 с.
1408042
  Кербабаев Б.М. Солнце с севера : повести / Б.М. Кербабаев; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1971. – 431 с.
1408043
  Захаров С.И. Солнце с четырех сторон / С.И. Захаров. – Йошкар-Ола, 1978. – 207с.
1408044
  Фрейлих С.И. Солнце светит всем / С.И. Фрейлих. – Москва, 1961. – 69с.
1408045
  Фрейлих С.И. Солнце светит всем / С.И. Фрейлих. – Москва, 1976. – 191 с.
1408046
  Розанов В.А. Солнце сияет для нас! / В.А. Розанов. – М, 1960. – 319с.
1408047
  Квливидзе М.Г. Солнце сквозь листья : стихи / М.Г. Квливидзе. – Москва : Советский писатель, 1955. – 80 с.
1408048
  Вайсенберг Л.М. Солнце сквозь тучи / Л.М. Вайсенберг. – Ленинград, 1968. – 246с.
1408049
  Мустафин Я.М. Солнце смеется / Я.М. Мустафин. – Ижевск, 1974. – 216с.
1408050
  Цветов А.И. Солнце спрятано в каждом / А.И. Цветов. – М., 1966. – 79с.
1408051
  Колесников Г.С. Солнце степь греет. / Г.С. Колесников. – Ростов -на-Дону, 1979. – 176с.
1408052
  Вермишева С.К. Солнце стоит высоко / С.К. Вермишева. – Ереван : Айастан, 1970. – 49, [3] с.
1408053
  Митаров М. Солнце Сулака : поэма / Муталиб Митаров ; пер с табасаран. – Махачкала, 1977. – 99 с.
1408054
  Армен М.Г. Солнце у порога : повести и рассказы / Мкртич Армен ; авториз. пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1959. – 312 с.
1408055
  Родионов А В. Солнце у штурвала / А В. Родионов. – Х., 1978. – 47с.
1408056
  Цитрин Солнце улыбается всем на земле обетованной. / Цитрин, Бен-Цион, Кнаан Давид. – Тель-Авив
1. – 1991. – 167с.
1408057
  Черняк Ю Солнце улыбается добрым / Ю Черняк. – Ярославль, 1964. – 204с.
1408058
  Пестушко Валерий Солнце успокаивается? : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 52
1408059
  Гордин Р.Р. Солнце Фэт-Фрумоса / Р.Р. Гордин. – Кишинев, 1968. – 131с.
1408060
  Балакаев А.Г. Солнце, благослови меня : повесть : [для сред. и ст. возраста] / Алексей Балакаев ; авториз. пер. с калм. Г. Семенова ; худож. В. Челинцова. – Москва : Детская литература, 1984. – 95 с.
1408061
  Калимуллин И. Солнце, влейся в песню / И. Калимуллин. – Казань : Татарское кн.изд-во, 1966. – 64 с.
1408062
  Яблоновский Солнце, воздух и вода / Яблоновский, В. Добровольский. – Москва, 1925. – 37 с.
1408063
  Воробьев-Обухов Алексей Солнце, воздух и вода : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 86-89 : Фото
1408064
  Семейкин Б.Е. Солнце, его дети и внуки / Б.Е. Семейкин. – Харьков : Госиздат Украины, 1925. – 75 с.
1408065
  Тимирязев К.А. Солнце, жизнь и хлорофилл : избранные работы / К.А. Тимирязев. – Москва : Сельхозгиз, 1956. – 228 с.
1408066
  Смарт В. Солнце, звезды и вселенная : пер. с англ. / В. Смарт. – Москва, Ленинград : ОНТИ, 1935. – 322 с.
1408067
  Чекалов Л. СОлнце, здравствуй. / Л. Чекалов, А. Яковлев. – Москва, 1966. – 128с.
1408068
  Колдунов С.А. Солнце, которое не заходит. Роман. / С.А. Колдунов. – Москва, 1957. – 404с.
1408069
  Вуд Дж. Солнце, Луна и древние камни : пер. с англ. / Дж. Вуд. – Москва : Мир, 1981. – 268 с.
1408070
  Ероховец А.С. Солнце, не падай / А.С. Ероховец. – Красноярск, 1968. – 286с.
1408071
  Эйгенсон М.С. Солнце, погода и климат / М.С. Эйгенсон. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1963. – 275 с.
1408072
   Солнце, погода и климат / Герман, , Р. Джон, Голдберг, , А. Ричард. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 319с.
1408073
   Солнце, электричество, жизнь. – Москва, 1969. – 104с.
1408074
   Солнце, электричество, жизнь. – Москва, 1972. – 123с.
1408075
  Занис Е.С. Солнце. Цвет. Человек / Е.С. Занис. – Баку, 1974. – 61с.
1408076
  Эпик И.П. Солнце: по новейшим исследованиям / И.П. Эпик. – Москва : Книжная помощь, 1922. – 119 с.
1408077
  Эпик И.П. Солнце: по новейшим исследованиям / И.П. Эпик. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1925. – 155 с.
1408078
  Агузаров А.Т. Солнцеворот : роман / Агузаров А.Т. ; пер. В.Чукреева. – Орджоникидзе : Ир, 1970. – 295 с.
1408079
  Агузаров А.Т. Солнцеворот : роман / Ахсарбек Агузаров ; пер. с осет. В.Чукреева. – Москва : Современник, 1976. – 287 с.
1408080
  Полуянов И.Д. Солнцеворот : Сборник / Иван Полуянов. – Архангельск ; Вологда : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1986. – 509 с.
1408081
  Демурханашвили С. Солнцеворот : повесть / С. Демурханашвили; пер. с груз. – Москва : Политиздат, 1986. – 351 с.
1408082
  Матвеева Н. Солнцеворот : праздники, обычаи, предания. (Церковно-народный месяцеслов) / H. Матвеева. – Киев : Український центр духовної культури, 1995. – 240 с. – ISBN 5-7707-6288-8
1408083
  Эренбург И.Г. Солнцеворот (октябрь1941-февраль 1942) / И.Г. Эренбург. – М, 1942. – 96с.
1408084
  Дымов Осип Солнцеворот [рассказы] и Ню [трагедия] / Осип Дымов [псевд.]. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Шиповник, 1913. – 240 с.
1408085
  Тарасенко Н.Ф. Солнцеворот. / Н.Ф. Тарасенко. – Симферополь, 1977. – 80с.
1408086
  Дрозд В.Г. Солнцеворот. / В.Г. Дрозд. – М., 1990. – 432с.
1408087
  Луговской В.А. Солнцеворот. Синяя весна / В.А. Луговской. – Москва, 1961. – 179с.
1408088
  Гуков О.Я. Солнцеголовый - (Флаттер) / О.Я. Гуков. – Воронеж, 1970. – 206с.
1408089
  Монтан Ив Солнцем полна голова. / Монтан Ив. – Москва, 1956. – 183с.
1408090
  Монтан Ив Солнцем полна голова. / Монтан Ив. – Москва : Искусство, 1956. – 144 с.
1408091
  Водолагин А.В. Солнцепоклонник. // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 3 (25). – С. 205-211.
1408092
  Савельев М.П. Солнцепоклонники / М.П. Савельев. – Москва, 1982. – 63с.
1408093
   Солнцестояние. – Саранск, 1974. – 183с.
1408094
  Антошкин Е.А. Солнцестояние : стихи / Евгений Антошкин. – Москва : Правда, 1976. – 32 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 13)
1408095
  Козаев И.С. Солнцестояние. Стихи и поэма ("Возвращение"). / И.С. Козаев. – М., 1975. – 78с.
1408096
  Жуков Борис Солнцу и ветру навстречу // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 78-90 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1408097
  Терзян А. Солнцу навстречу / А. Терзян. – Ереван, 1956. – 37с.
1408098
   Солнцу навстречу. – Саратов, 1960. – 60с.
1408099
  Шор Б.М. Солнцу навстречу / Б.М. Шор. – Петропавловск-Камчатский, 1961. – 41с.
1408100
   Солнцу навстречу. – М., 1982. – 126с.
1408101
  Николаев В.А. Солнышко - всем / В.А. Николаев. – М, 1976. – 220с.
1408102
  Вечканов С. Солнышко : стихи / С. Вечканов; пер. с морд.-эрзя И.Пеняева. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1960. – 80 с.
1408103
  Дементьева Л.Н. Солнышко / Л.Н. Дементьева. – Днепропетровск, 1989. – 14с.
1408104
   Солнышко : Трофей: зонтик // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 108 : Іл.
1408105
  Никонов Н.Г. Солнышко в березах / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1974. – 280с.
1408106
  Никонов Н.Г. Солнышко в березах / Н.Г. Никонов. – М, 1980. – 381 с.
1408107
  Алункачева Гулизар Солнышко за Полярным кругом : Слово о коллеге // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 44. – ISSN 1727-4893
1408108
  Алункачева Гулизар Солнышко за Полярным кругом : Слово о коллеге // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 44. – ISSN 1727-4893
1408109
  Волков В.А. Солнышко моё / В.А. Волков. – Саранск, 1978. – 67 с.
1408110
   Соло 2. – М., 1991. – 96с.
1408111
  Холодов Ю. Соло для альта : [новеллы и повесть] / Юрий Холодов. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2006. – 264, [6] с. – (Русское зарубежье : коллекция поэзии и прозы). – ISBN 5-89329-864-0
1408112
  Баранов Віктор Соло для всієї родини : П"єса // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 145-169. – ISSN 0208-0710
1408113
  Рожен А. Соло для выхлопной трубы. Украинские ученые предлагают неожиданные технологии превращения тепла в электричество // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 7 марта (№ 10/11). – С. 19


  Чтобы рассказать о термоэлектричестве, академик НАНУ Лукьян Анатычук не прибегает к сложным моделям. Он любит наглядную простоту. Обычно ставит чашку с кипятком на термоэлектрическую пластинку, и сразу же происходит чудо - начинает вращаться пропеллер ...
1408114
  Кулис Э. Соло для лета : повести, рассказы / Э. Кулис; пер. с латыш. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 222 с.
1408115
   Соло для оркестра. – М., 1987. – 526с.
1408116
  Андреева Н. Соло для пистолета с оркестром / Наталья Андреева. – Москва ; Владимир : АСТ : Астрель : ВКТ, 2011. – 318, [2] с.
1408117
  Прохоров В.Ф. Соло на балалайке / В.Ф. Прохоров. – М., 1982. – 208с.
1408118
   Соло на гитаре : сборник адаптированных рассказов на испанском языке. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 94 с.
1408119
  Жуков Борис Соло на губе / Жуков Борис, Гомилле Аксель // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 124-132 : фото
1408120
  Малыгин Ю.М. Соло на розе ветров : Стихотворения. / Ю.М. Малыгин. – Одесса, 1997. – 95с.
1408121
  Жиленко І.В. Соло на сольфі : поезії / І.В. Жиленко. – Київ : Молодь, 1965. – 78 с.
1408122
  Іваничук Р. Соло на флейті : Оповідання // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 3/4. – С. 16-90. – ISSN 0130-1608
1408123
  Казаков М.В. Соло на ЭВМ / М.В. Казаков, Н.С. Слепцов. – М, 1988. – 191с.
1408124
  Золотоноша Л.А. Соло Свічі : вірші / Л.А. Золотоноша. – Київ : Фенікс, 2001. – 136 с. – ISBN 966-581-258-0
1408125
  Вертіль О. Соло, що стало піснею Україні // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 22 травня (№ 97). – С. 5


  В Уманському педагогічному університеті дбають про можливості професійного зростання майбутніх випускників у європейському просторі.
1408126
  Лавик-Гудолл Соло: История щенка гиеновой собаки / Лавик-Гудолл, Гуго, ван. – Москва : Мир, 1977. – 110с.
1408127
  Деко О.А. Солов""ї співають на світанні / О.А. Деко. – К, 1988. – 263с.
1408128
  Корнієнко О.З. Солов""ї співають навесні / О.З. Корнієнко. – К, 1962. – 124с.
1408129
  Єжов В.І. Солов""їна ніч. / В.І. Єжов. – К, 1969. – 84с.
1408130
  Дудін М.О. Солов"ї / М.О. Дудін. – К., 1976. – 159с.
1408131
  Моренець В. Солов"їна далечінь Володимира Сосюри // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 18-19
1408132
  Ярош Я.Є. Солов"їна діброва / Я.Є. Ярош. – Ужгород, 1982. – 88с.
1408133
  Коваль Г.П. Солов"їна криниця : поезії / Г.П. Коваль. – Київ, 1984. – 142 с.
1408134
  Гончар О.Т. Солов"їна сторожа : Оповідання: Для мол. шк. віку / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1989. – 16с.
1408135
   Солов"їна Україна. – К., 1965. – 52с.
1408136
   Солов"їна Україна : звуковий альбом : до 100 річчя від дня народження Леніна. – Київ : Мистецтво, 1970. – 32 с.
1408137
  Шмушкевич М.Ю. Солов"їний Гай : повість / Михайло Шмушкевич. – Київ : Молодь, 1966. – 250 с.
1408138
  Сосюра В. Солов"їні далі : Поезії / В. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 169с.
1408139
  Хоменко І.Є. Солов"їні світанки : поезії / І.Є. Хоменко. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 138 с.
1408140
  Терес Н.В. Солов"яненко Анатолій Борисович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 393-397. – ISBN 978-966-8653-95-7
1408141
  Рыклин Г.Е. Соловей-пташечка / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1946. – 47с.
1408142
  Бядуля З. Соловей / З. Бядуля. – Харьков, 1929. – 180 с.
1408143
  Бядуля З. Соловей : повесть / З. Бядуля ; пер. с бел. Е.М. Блинова. – Смоленск : [б. и.], 1935. – 140 с.
1408144
  Винецкий Я.Б. Соловей / Я.Б. Винецкий. – Казань, 1953. – 195с.
1408145
  Бядуля З. Соловей : повесть / З. Бядуля; пер. с бел. П.Кобзаревского. – Минск : Госиздат БССР, 1960. – 157 с.
1408146
  Рахман С. Соловей : рассказы и повести, / С. Рахман. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 171 с.
1408147
  Андерсен Х.К. Соловей : сказка Анедрсена : для мл. шк. возраста / Андерсен Х.К. ; ил. Е. Нарбута. – Ленинград : Художник РСФСР, 1980. – 9 с. : ил. – (Художники детям. Из истории детской книги)
1408148
  Северянин И. Соловей / И. Северянин. – М., 1990. – 20с.
1408149
  Дарбни А.М. Соловей в амбулатории. : басни и стихи / Аршавир Дарбни; авториз. пер. с арм.Л.Гиизбурга. – Москва : Правда, 1959. – 47 с.
1408150
  Годованець Н.П. Соловей в курятнике. / Н.П. Годованець. – М, 1960. – 59с.
1408151
  Пастухова Н.М. Соловей и газовый режим Балтийского моря : Автореф... канд. геогр. наук / Пастухова Н.М.; Ленингр.гидрометеорол.ин-т. – Л, 1970. – 23л.
1408152
  Часовников А.М. Соловей из Полесья / А.М. Часовников. – Кострома, 1955. – 80с.
1408153
  Заболотских Б.В. Соловей из Шуши / Б.В. Заболотских. – Москва : Советский композитор, 1987. – 109 с.
1408154
   Соловей Леонід Антонович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 454-455. – ISBN 978-966-439-754-1
1408155
  Кильгас П. Соловей пел на заре : трагедия в 2-х ч. / Пауль Кильгас; пер. с эст. В.Поздняковой. – Таллин : Эстгосиздат, 1962. – 91 с.
1408156
  Чак А.Я. Соловей поет басом : стихи / Александр Чак; пер. с латыш. – Москва : Художественная литература, 1986. – 333 с.
1408157
  Лагоза В.М. Соловей у курнику / В.М. Лагоза. – Х, 1981. – 64с.
1408158
  Минко В.П. Соловей у міліції. / В.П. Минко. – К., 1963. – 86с.
1408159
  Волиняк П. Соловей України // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 97, лютий : лютий. – С. 11-13


  З нагоди 60-ліття В. Сосюри.
1408160
  Соболев Л.С. Соловей.Фронтовые рассказы / Л.С. Соболев. – М, 1942. – 64с.
1408161
  Шерстюк Г.П. Соловейко. Одуд : Оповідання / Гр. Шерстюк. – [Київ] : [Укр. Учитель ; Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1911. – 14, [2] с. : мал. – (Видавництво "Український Учитель" : Ілюстрована бібліотека для дітей ; № 44)


  В кн. також урив. з віршів М.К. Вороного, Л.І. Глібова, В.І. Самійленка
1408162
  Толмасов В.А. Соловецкая повесть / В.А. Толмасов. – Архангельск, 1971. – 222с.
1408163
  Жигулин А.В. Соловецкая чайка / А.В. Жигулин. – Москва, 1979. – 333с.
1408164
  Богуславский Г.А. Соловецкие острова : путеводитель / Г.А. Богуславский. – Москва : Советская Россия, 1968. – 103 с. : ил.
1408165
   Соловецкие острова. – Ленинград, 1969. – 26с.
1408166
   Соловецкие острова. – Москва, 1985. – 158 с.
1408167
  Фруменков Г.Г. Соловецкий монастырь в XVI-XIX веках как секретная государственная тюрьма и пограничная военная крепость Русского государства : Автореф... д-ра ист.наук: / Фруменков Г.Г.; ЛГУ. – Архангельск, 1966. – 31л.
1408168
  Фруменков Г.Г. Соловецкий монастырь и оборона Поморья в XVI-XIX веках. / Г.Г. Фруменков. – Архангельск, 1963. – 140с.
1408169
  Иоанн Соловецкий Сад / Архиепископ Иоанн. – Москва : София-пресс, 2003. – 272с. – ISBN 5-98068-001-2
1408170
  Барсуков Н.А. Соловецкое восстание. (1668-1676 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Барсуков Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории СССР. – М., 1960. – 18л.
1408171
  Шубин Л. Соловецкое сидение // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 12. – С. 22-39. – ISSN 0321-1878
1408172
  Саєнко В.П. Соловецька тема в контексті життя й наукової творчості театрознавця Н. Б. Кузякіної // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 124-131. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1408173
  Саєнко В. Соловецька тема в науковій спадщині Наталії Кузякіної // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 8 (620). – С.66-74. – ISSN 0236-1477


  Стаття складається з двох мікророзділів: у першому на прикладі аналізу книжки професора Н. Кузякіної "Театр на Соловках. 1923-1937", уперше видрукуваної в Англії в серії "Русский театральній архив" 1994 р., вивчається генеза й особливості генеральної ...
1408174
  Кулиняк Д.І. Соловецький в"язень / Д.І. Кулиняк. – К., 1991. – 70с.
1408175
  Малюта Іван Соловецький могікан // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-33. – ISSN 0868-9644


  Звільнений зі сталінських концтаборів неспішно крокує з дерев"яною валізкою по алеї у Москві. Серед натовпу призупиняє перехожого з подібним простецьким саквояжем. Начебто з потребою прикурити. Глянули приязно один одному у вічі та й розійшлися. Під ...
1408176
  Шевченко С.В. Соловецький реквієм / Сергій Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – 591, [1] с., [16] арк. фотогр. : іл., портр. – Імен. покажч.: 573-586. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2530-59-9
1408177
  Скрипник О. Соловецькі втікачі - на службі розвідки УНР // Спецоперація "НЕКРО" : розсекречені історії з архіву розвідки / О. Скрипник. – Київ : АДЕФ-Україна, 2023. – С. 496-500. – ISBN 978-617-7906-36-9
1408178
  Береза Р. Соловій Солов"яненко. Таланту тенора з Донецька підкорилися зоряні сцени "Ла Скала" і "Метрополітен-опера" // Україна молода. – Київ, 2019. – 30 липня (№ 83). – С. 12


  "Наприкінці 70-х років минулого століття знавців, пошановувачів та меломанів оперного мистецтва вразив вихід у світ гігант-диска, випущеного всесоюзною фірмою «Мелодія», під назвою «Арії з опер зарубіжних композиторів. Співає Анатолій Солов’яненко». ...
1408179
  Короткий В.А. Соловйов Сергій Михайлович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 137. – ISBN 966-06-0393-2
1408180
  Янковська О. Соловйова Анастасія Агеївна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 217. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1408181
  Иоанн Блаженный Соловки - Вторая Голгофа / Блаженный Иоанн. – 6-е изд., исправл. – Киев : Саммит-книга, 2011. – 560 с. : илл. – ISBN 978-966-7889-67-8
1408182
  Богомил И. Соловки - Вторая Голгофа / Иоанн Богомил ; [ред.-сост. Эммануила Краснова]. – Ужгород : Колірія, 2019. – 559, [1] с. : ил. – Вип. дан. укр. : Іоанн Богоміл. Соловки - Друга Голгофа. – ISBN 978-617-7714-17-9
1408183
  Потехина И.А. Соловки : Рассказы / Потехина И.А. – Москва, 1988. – 172 с.
1408184
  Листопад А. Соловки = Solovky : поетична епопея / Антоніна Листопад. – Київ : Смолоскип, 2009. – 567, [1] с. : іл., фот. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 564. – ISBN 978-966-1676-13-7
1408185
  Шевченко Сергій Соловки без ілюзій // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-48. – ISSN 0130-5212
1408186
  Богданова Светлана Соловки выполняют "госзаказ" : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 56-59 : Фото
1408187
  Букет Є. Соловки: земля саамів та ченців-бунтарів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 17-23 листопада (№ 41). – С. 7


  Як москва знищила традиції Новгородщини та пертворила Соловецькі острови з найбагатшого промислового й культурного центру північного Помор"я на катівню.
1408188
  Ніколенко О. Соловки: міні-модель СРСР : Інтерв"ю / Ольга Ніколенко ; [інтерв"ю взяв] Сергій Шебеліст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11-12 травня (№ 78/79)


  Сценарист фільму з циклу "Соловецькі в"язні з України" Ольга Ніколенко - про Миколу Зерова та відновлення перерваних зв"язків між минулим і сучасним.
1408189
  Шаповал Ю.І. Соловки: трагедія української еліти // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 163-179. – ISBN 966-7769-54-2
1408190
   Соловьев Владимир Алиевич (1935-2015) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 11. – С. 2103 : фото. – ISSN 0016-7886
1408191
   Соловьев, Лев Николаевич. Выставка живописи. Москва. 1977. – М., 1977. – 9с.
1408192
  Простаков В.Б. Соловьева переправа. / В.Б. Простаков. – М., 1976. – 135с.
1408193
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-268-8
Вып. 6. – 2003
1408194
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-269-6
Вып. 7. – 2003
1408195
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-304-8
Вып. 8. – 2004
1408196
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-332-3
Вып. 9. – 2004
1408197
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-381-1
Вып. 10. – 2005
1408198
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-403-6
Вып. 11. – 2005
1408199
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-404-4
Вып. 12. – 2006
1408200
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-186-X
Вып. 13. – 2006
1408201
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 978-5-89482-530-4
Вып. 14. – 2007
1408202
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 978-5-89482-481-9
Вып. 15 : Библиография В.С. Соловьева (1990 - 2006. – 2007
1408203
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов / Ивановский гос. энергетический ун-т имени В.И. Ленина. – Иваново, 2001-. – ISBN 978-5-89482-522-9
Вып. 16 : В.С. Соловьев в истории философии. – 2008
1408204
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов / Ивановский гос. энергетический ун-т имени В.И. Ленина. – Иваново, 2001-. – ISBN 978-5-89482-524-3
Вып. 17 : Онтология, теория познания и социальная философия В.С. Соловьева. – 2008
1408205
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов / Ивановский гос. энергетический ун-т имени В.И.Ленина. – Иваново, 2001-. – ISBN 978-5-89482-526-7
Вып. 18 : Философия жизни. Этика. Философская антропология. Эстетика и литературная критика. – 2008
1408206
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов / Ивановский гос. энергетический ун-т имени В.И. Ленина. – Иваново, 2001-. – ISBN 978-5-89482-557-1
Вып. 19 : Тезисы докладов Международной научной конференции "Философия В.С. Соловьева в истории мысли и современных дискуссиях", 1-5 октября 2008г., Россия, Иваново, ИГЭУ. – 2008
1408207
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов; спецвыпуск / Ивановский гос. энергетический ун-т имени В.И. Ленина. – Иваново, 2001-. – ISBN 978-5-89482-528-1
Вып. 20 : К 10-летию Соловьевского семинара. – 2008
1408208
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 3 (23). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1408209
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 4 (24). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1408210
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 1 (25). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1408211
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 2 (26). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1408212
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 3 (27). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1408213
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 4 (28). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1408214
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 1 (29). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1408215
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 2 (30). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1408216
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 3 (31). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1408217
   Соловьевские исследования = Solov"evskie issledovaniya=Solov"ev studies / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 4 (32). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1408218
   Соловьевские исследования = Solov"evskie issledovaniya=Solov"ev studies / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 1 (33). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1408219
   Соловьевские исследования = Solov"evskie issledovaniya=Solov"ev studies / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 2 (34). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1408220
  Мусолов В.Н. Соловьевский антихрист как литературно-философский персонаж: смыслы и функции образа // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 143 -152. – ISSN 0042-8744
1408221
  Герасимов И.А. Соловьи / И.А. Герасимов. – М., 1964. – 237с.
1408222
  Котыш Н.Т. Соловьи / Н.Т. Котыш. – М, 1965. – 48с.
1408223
  Фатьянов А.И. Соловьи : Стихотворения и песни / А.И. Фатьянов. – Москва : Художественная литература, 1971. – 191с.
1408224
  Дудин М.А. Соловьи / М.А. Дудин. – Ярославль, 1972. – 255с.
1408225
  Касаткин П.Е. Соловьи / П.Е. Касаткин. – Воронеж, 1973. – 126с.
1408226
   Соловьи. – М., 1986. – 75с.
1408227
  Берилов Н.Т. Соловьи и море : стихи и поэма / Н.Т. Берилов. – Донецк : Донбас, 1968. – 82 с. : портр.
1408228
  Швец Соловьи и разбойники. / Швец, лИ.А. – Орел, 1962. – 18с.
1408229
  Серебряков Г.В. Соловьи на снегу / Г.В. Серебряков. – М, 1988. – 173с.
1408230
  Ющенко О. Соловьи рассветные : поезії / О. Ющенко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 94 с.
1408231
  Палькин Н.Е. Соловьи России / Н.Е. Палькин. – М, 1975. – 96с.
1408232
  Мурашко Р. Соловьи святого Поликара : роман / Рыгор Мурашко ; пер. с белорус. Л.Соловья. – Минск : Беларусь, 1970. – 288 с.
1408233
  Жубанов А.К. Соловьи столетий / А.К. Жубанов. – Алма-Ата, 1967. – 409с.
1408234
  Фатьянов А.И. Соловьи, соловьи. / А.И. Фатьянов. – Тула, 1977. – 270с.
1408235
  Байбурин Г.Г. Соловьиная весна : стихи, поэма ["Девушка с Дуная"] / Г.Г. Байбурин ; [перевод с башкир. Н. Милованова и С. Северцева]. – Уфа : Башкнигоиздат, 1965. – 96 с.
1408236
  Перминова Н.И. Соловьиная ветка / Н.И. Перминова. – Киров, 1991. – 251с.
1408237
  Немирович-Данченко Соловьиная ночь / В. И. Немирович-Данченко // "Кончился" : рассказ / П. Поливанов. – Ростов-на-Дону, 1906. – 8 с. – (Новый сборник рассказов ; 2)
1408238
  Фирсов В.И. Соловьиная ночь / В.И. Фирсов. – М, 1982. – 329с.
1408239
  Дробот Г.В. Соловьиная ночь / Г.В. Дробот. – М., 1989. – 270с.
1408240
  Ручьев Б.А. Соловьиная пора : [стихи] / Борис Ручьев ; [худож. А.Р. Туманов]. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд., 1976. – 71 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1408241
  Романенко Л.Н. Соловьиная пристань / Л.Н. Романенко. – Рига, 1972. – 128с.
1408242
  Фалей В. Соловьиная провинция / В. Фалей. – М, 1969. – 48с.
1408243
  Кузубов Л.Т. Соловьиная россыпь / Л.Т. Кузубов. – Боргород, 1963. – 112с.
1408244
  Елагина А.Г. Соловьиная роща / А.Г. Елагина. – Москва, 1962. – 143с.
1408245
  Белевич А.П. Соловьиная роща : стихи / Белевич А.П. ; авториз. пер. с белорус. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1966. – 143 с. : ил.
1408246
  Ларин С.В. Соловьиная роща / С.В. Ларин. – Ярославль, 1972. – 199с.
1408247
  Москвитин А.М. Соловьиная улица / А.М. Москвитин. – Алма-Ата, 1973. – 104с.
1408248
  Горохов Н.А. Соловьиное иго / Н.А. Горохов. – Москва, 1979. – 167с.
1408249
  Фет А.А. Соловьиное эхо / А.А. Фет. – Тула, 1978. – 159с.
1408250
  Ким А.А. Соловьиное эхо / А.А. Ким. – М., 1980. – 608с.
1408251
  Кобликов В.В. Соловьиные зори / В.В. Кобликов. – Москва, 1975. – 176с.
1408252
  Халтурин Ф.Н. Соловьиные зори. / Ф.Н. Халтурин. – М., 1977. – 168с.
1408253
  Зорин Э.П. Соловьиный дозор / Э.П. Зорин. – Ярославль, 1973. – 119с.
1408254
  Ваншенкин К.Я. Соловьиный коридор / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1967. – 173с.
1408255
  Большак В.Г. Соловьиный край : повесть и рассказы / В. Большак ; пер. с укр. Г. Шипова ; [ил. Г.Е. Хомаза]. – Москва : Советский писатель, 1962. – 414 с. : ил.
1408256
  Кедрин Д.Б. Соловьиный манок : стихотворения, поэмы / Дмитрий Кедрин ; [вступ. ст. (с. 5-43) и сост. С.Д. Кедриной ; худож. Г.А. Дауман]. – Москва : Книга, 1990. – 381с. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-212-00272-9 (в пер.)
1408257
  Абдуллин И.А. Соловьиный разъезд : рассказы : пер. с башк. / Ибрагим Абдуллин. – Москва : Советский писатель, 1960. – 197 с. : ил.
1408258
   Соловьиный родник. – Йошкар-Ола, 1970. – 280с.
1408259
   Соловьиный родник. – Йошкар-Ола, 1979. – 264с.
1408260
   Соловьиный родник. – 3-е, доп. – Йошкар-Ола, 1984. – 367с.
1408261
  Мурзалиев К. Соловьиный сад : стихи / Кадыр Мурзалиев ;. – Москва : Советский писатель, 1971. – 184 с.
1408262
  Блок А.А. Соловьиный сад : стихотворения и поэмы / Александр Блок ; [худож. Н.А. Абакумов]. – Москва : Современник, 1981. – 280 с. : ил.
1408263
  Дубровина Э.М. Соловьиный час / Э.М. Дубровина. – М, 1982. – 79с.
1408264
  Ревунов В.С. Соловьянная ночь / В.С. Ревунов. – М., 1962. – 191с.
1408265
  Артемова Л.В. Солодка високорентабельність або чому цукроваріння сприяло розвиткові благодійних атракцій Терещенків у Глухові // Сіверщина в історії України : наукове видання / Нац. заповідник "Глухів" , Ін-т історії України НАН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженко ; редкол.: І.В. Мошик, С.І. Білокінь, Г.В. Боряк [та ін.]. – Ніжин, 2022. – Вип. 15. – С. 90-93. – ISSN 2218-4805
1408266
  Матіос М. Солодка Даруся : Драма на три життя / Марія Матіос. – Львів : Піраміда, 2004. – 176с. – ISBN 966-7188-98-1
1408267
  Матіос М.В. Солодка Даруся : драма на три життя / Марія Матіос. – Вид. 3-тє. – Львів : Піраміда, 2005. – 174, [2] с. : портр. – Лауреат Нац. премії України ім. Т. Шевченка 2006 р. Переможець Всеукр. рейтингу "Книжка року - 2004". – ISBN 966-7188-98-1
1408268
  Матіос М. Солодка Даруся : драма на три життя / Марія Матіос. – Вид. 4-те. – Львів : Піраміда, 2007. – 187, [1] с. : іл. – На тит. арк. також зазнач.: Найкраща книга останнього 15-річчя, яка вплинула на укр. світ. Національна премія України ім. Т. Шевченка - 2005. Переможець рейтингу "Книга, яку найбільше читають" - 2007. – ISBN 978-966-441-032-5
1408269
  Матіос М. Солодка Даруся : драма на три життя / Марія Матіос. – Вид. 7-ме. – Львів : Піраміда, 2011. – 187, [1] с. – ISBN 978-966-441-211-4
1408270
  Матіос М. Солодка Даруся : драма на три життя / Марія Матіос. – Вид. 2-ге. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020. – 207. [1] с. – ISBN 978-617-585-195-1
1408271
  Домбровський А.І. Солодка земля / А.І. Домбровський. – Київ, 1983. – 175 с.
1408272
  Соколов В.В. Солодка земля. / В.В. Соколов. – К., 1967. – 155с.
1408273
  Ляшко М.М. Солодка каторга / М.М. Ляшко. – К., 1958. – 592с.
1408274
  Пташник В. Солодка недоторканність // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 20-31 грудня (№ 51/52). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1408275
  Большак В.Г. Солодка нива : портр. сучасника : [докум. повість про двічі Героя Соц. Праці, бригадира механіз. ланки буряководів колгоспу ім. Суворова Жашків, р-ну Черкас. обл. О.Н. Парубка] : для серед. та ст. шк. віку / В.Г. Большак ; слайди Б.А. Коробейникова ; худож. оформл. В.П. Вересюка. – Київ : Веселка, 1984. – 167 с., [5] арк. іл. : іл. – (Життя - подвиг)
1408276
  Пархомчук Т. Солодка парочка. Німецького ангела люцифера путіна українці звинувачують у тисячах смертей співвітчизників // Україна молода. – Київ, 2023. – 12 липня (№ 28). – С. 7


  Російсько-українська війна, що триває з 2014 року, поставила під сумнів політичний спадок колишнього канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель. У німецькому бундестазі ексканцлера Ангелу Меркель звинувачують у тому, що вона була ...
1408277
  Тищенко Алла Солодка радість чи шкода для здоров"я? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 31 : фото
1408278
  Гранкина В.П. Солодка уральская / В.П. Гранкина, Т.П. Надежина; Соболевская К.А. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1991. – 152 с. : табл. 21, ил. 24, библиогр. 343 назв.
1408279
  Гранкина В. п. Солодка уральская в Барабинской и Кулундинской степях Западной Сибири и перспективы ее использования : Автореф... канд. биол.наук: / Гранкина В. п.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1970. – 24л.
1408280
  Біла А. Солодка хвороба Андрусяка // Критика. – Київ, 2002. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 24
1408281
  Авраменко О.І. Солодка чара гіркоти : повість та новели / Олександр Авраменко. – Київ : Молодь, 1971. – 199 с.
1408282
  Авраменко О.І. Солодка чара гіркоти : повісті, новели, нариси / Олександр Авраменко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 357, [3] с. : іл.
1408283
  Авраменко О.І. Солодка чара гіркоти : повість, новели / Олександр Авраменко ; передм. Б. Олійника. – Київ : Дніпро, 1983. – 296 с.
1408284
  Воронина Леся Солодке життя в зимовій Анталії : спецрепортаж. Туреччина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-47 : Фото
1408285
   Солодке золото України. До Дня пасічника // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, Л.А. Кухар [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 83-91. – ISSN 0130-2043
1408286
  Цвек Д.Я. Солодке печиов / Д.Я. Цвек. – 4-е вид, доп. – Львів, 1986. – 126с.
1408287
  Худайбергенов Э.Б. Солодки Казахстана. / Э.Б. Худайбергенов. – Алма-Ата, 1979. – 128с.
1408288
  Леськів І.В. Солодкий газ Афганістану / Ігор Леськів. – Київ : Фенікс, 2008. – 319, [1] с., [16] арк. фотоіл. : фотоіл., табл. – ISBN 978-966-651-537
1408289
  Доломан Є.М. Солодкий запах полину : поезії / Є.М. Доломан. – Київ : Дніпро, 1984. – 231 с.
1408290
  Сюндюков І. Солодкий мед нездобутої перемоги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 234). – С. 8


  Історія однієї фотографії. 14.12. 1918 - Директорія УНР на чолі з Винниченком та Петлюрою зайняла Київ.
1408291
  Соловей О. Солодкий привид Жадана // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 333-338.
1408292
  Бен С. Солодкий світ : поезії / Степан Бен. – Харків : Плужанин, 1929. – 64 с.
1408293
  Гембік Ольга Солодкий смак Анталії : Туреччина / Гембік Ольга, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 70-73 : Фото
1408294
  Михайленко В.М. Солодкий смак гіркоти : роман / Валентина Михайленко. – Житомир : Євенок О.О., 2017. – 271, [1] с. – ISBN 978-617-7607-45-7
1408295
  Ферчук А.М. Солодких справ майстер Черіковський Микола Васильович // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2015. – Вип. 21. – С. 31-36. – ISSN 2079-2999


  Стаття присвячена діяльності видатного інженер-технолога, винахідника, педагога, громадського діяча другої половини ХІХ ст. Черіковського Миколи Васильовича. Мета даної публікації - відновити в реєстрі видатних особистостей України незаслужено стерте ...
1408296
  Паламарчук Г.О. Солодкі радощі земні / Г.О. Паламарчук. – К, 1979. – 80с.
1408297
  Обухов А.Н. Солодковый корень, его заготовка, переработка и сбыт / А.Н. Обухов. – М-Л, 1934. – 96с.
1408298
  Гран П. Солом"яна вдова : Київ - Логос - 2007 / Паша Гран. – Вид. 2-ге. – [Б. м.] : АРХІВ
Ч. 1 : А - Н. – 2021. – 36 с.
1408299
  Гран П. Солом"яна вдова : Київ - Логос - 2007 / Паша Гран. – Вид. 2-ге. – [Б. м.] : АРХІВ
Ч. 2 : Н - Я. – 2021. – 32 с.
1408300
   Солом"яний бичок. – К., 1985. – 15с.
1408301
  Панч П. Солом"яний дим : Зб. оповідань / П. Панч. – 4-е вид. – Харків : Лім, 1931. – 291с.
1408302
  Безорудько В. Солом"яний капелюх : сатира та гумор / Віктор Безорудько. – Київ : Держлітвидав України, 1964. – 216 с.
1408303
  Басьо М. Солом"яний плащ мавпи / М. Басьо; Поетичний переклад, впорядкування та передмова Сіренка Артура. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2001. – 92с. – ISBN 966-7060-31-4
1408304
  Грищук Б. Солом"яні дзвони : роман-колаж // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 55-96. – ISSN 0208-0710
1408305
  Грищук Б. Солом"яні дзвони : публіцистично-ліричний роман-колаж // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 24-104. – ISSN 0208-0710
1408306
  Гулин Игорь Солома вместо пластика : искусство // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 39 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
1408307
   Соломарська Олена Олександрівна (н. 1940) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 455. – ISBN 978-966-439-754-1
1408308
  Пружан И.Н. Соломаткин Л. И. / И.Н. Пружан. – М., 1961. – с.
1408309
   Соломахіна Ванда Михайлівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 46. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1408310
  Давыдов Ю.В. Соломенная сторожка / Ю.В. Давыдов. – М, 1986. – 431с.
1408311
  Давыдов Ю.В. Соломенная сторожка / Ю.В. Давыдов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 520с.
1408312
  Эдлис Ю.Ф. Соломенная Сторожка. / Ю.Ф. Эдлис. – М., 1976. – 64с.
1408313
  Давыдов Ю.В. Соломенная сторожка. (Две связки писем) : Современники о Юрии Давыдове / Ю.В. Давыдов. – Москва : Астрель, Олимп, АСТ, 2000. – 592с. – (Отражение.ХХ век). – ISBN 5-271-00306-Х. 5-7390-0961-8
1408314
  Степанов В.А. Соломенное лето. / В.А. Степанов. – Москва, 1980. – 24 с.
1408315
   Соломенные пираты. – М., 1970. – 288с.
1408316
  Солоухин В.А. Соломенный кордон / В.А. Солоухин. – Москва, 1974. – 318с.
1408317
  Минков С. Соломенный фельдфебель. / С. Минков. – Москва, 1956. – 190с.
1408318
  Доленко В. Соломия в Киеве // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 21 (90). – С. 7
1408319
  Врублевская В.В. Соломия Крушельницкая : роман-біографія / В.В. Врублевская. – Москва : Дніпро, 1989. – 399 с.
1408320
  Матіяш Б. Соломія // Критика. – Київ, 2006. – Червень, (число 6). – С. 34


  Соломія Павличко - письменниця, літературознавець, перекладач, публіцистка, автор праць з теорії літератури, історії фемінізму.
1408321
  Майчик І. Соломія Крушельницька // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 192-195
1408322
   Соломія Крушельницька : спогади. матеріали, листування : у 2-х ч. – Київ : Музична Україна
Ч. 1. – 1978. – 398 с.
1408323
   Соломія Крушельницька : спогади. матеріали, листування : у 2-х ч. – Київ : Музична Україна
Ч. 2. – 1978. – 447 с.
1408324
  Врублевська В.В. Соломія Крушельницька : роман-біографія / В.В. Врублевська. – Вип.45. – Київ : Молодь, 1979. – 336 с. – (Серія біографічних творів "Уславлені імена" ; Вип. 45)
1408325
  Врублевська В.В. Соломія Крушельницька : роман-біографія / В.В. Врублевська. – Київ : Дніпро, 1986. – 358 с.
1408326
   Соломія Крушельницька : Поштові зображення // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2005. – № 9/10. – С. 3-4 обкл.
1408327
  Ковтун А. Соломія Крушельницька // Зрослись душею, сплелись корінням / А. Басенко, В. Васецький, А. Ковтун, В. Кульова, та ін. Лисенко-Єржиківська. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – С. 21-28. – ISBN 978-966-2082-09-8
1408328
  Радевич-Винницька Соломія Крушельницька і Бойківщина (до 140-х уродин великої співачки) // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич, 2012. – Ч. 2/83 (94). – С. 78-82
1408329
  Кліш І. Соломія Крушельницька і Станіслав Людкевич: творча співпраця митців // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – № 1 (96), січень. – С. 86-89
1408330
  Коляда І. Соломія Крушельницька та радянська влада: від зірки зі світовою славою до забуття / І. Коляда, В. Дрозденко // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 178-182. – ISBN 978-617-7196-23-4
1408331
  Верба А. Соломія Крушельницька у Варшаві // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 162-167
1408332
  Криворучка І. Соломія Крушельницька у відгуках німецькомовної критики // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – № 3(25)за 2009/№ 1(26)за 2010. – С. 138-143
1408333
  Криворучка І. Соломія Крушельницька у дзеркалі німецькомовної критики // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 3/4 (5/6). – С. 88-92. – ISSN 2224-0926
1408334
  Антонюк І.В. Соломія Крушельницька у кінофотофонодокументах // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1994. – № 1/6 (234), січень - грудень. – С. 31-34. – ISSN 0320-9466
1408335
  Лучук О. Соломія Павличко в листах і поза ними : (на основі матеріалів з архіву Юрія Луцького) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 153-157. – ISSN 0868-4790
1408336
   Соломко Анатолій Олексійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 378-379 : фото
1408337
   Соломко Анатолій Олексійович (1938-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 455. – ISBN 978-966-439-754-1
1408338
   Соломко Володимир Петрович (1927-1991) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 455-456. – ISBN 978-966-439-754-1
1408339
  Шарпатий В. Соломон // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 18-19


  Соломон - третій цар Ізраїлю, за його царювання Ізраїльсько-Іудейське царство досягло вершин у своєму рзвитку.
1408340
  Трешников А.Ф. Соломон Андрэ / А.Ф. Трешников, В.М. Пасецкий. – Москва, 1957. – 46с.
1408341
  Мартин М.М. Соломон Бейм і націоналізм кримських караїмів


  Стаття присвячена націоналізації спільноти кримських (східноєвропейських) караїмів. Впродовж другої половини ХІХ - першої половини ХХ ст. ця спільнота, яка історично сприймала себе як частина "бней ізраель", юдейської громади в широкому сенсі цього ...
1408342
   Соломон Бенедиктович Телингатер - художник книги : каталог выставки. – Москва : Союз художников, 1963. – 32 с.
1408343
   Соломон Бенедиктович Телингатер. – Москва : Советский художник, 1965. – [12] с.
1408344
   Соломон Борисович Никритин.. – М, 1969. – 28с.
1408345
  Бродский В.Я. Соломон Борисович Юдовин / В.Я. Бродский, А.М. Земцова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 80 с. : ил.
1408346
   Соломон Борисович Юдовин 1892-1954 : Каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1956. – 19 с.
1408347
  Стецюк Наталія Соломон Гольдельман і його оцінка конституційно-правового регулювання статусу національних меншин в Українській Народній Республиці // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 102-105
1408348
  Максимчик А.Н. Соломон Захарович Каценбоген // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 75-90. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Пионер социологии в Беларуси. Профессор, заместитель ректора БГУ.
1408349
   Соломон Исаакович Пекар. – Киев : Наукова думка, 1988. – 37, [3] с.
1408350
   Соломон Ісаакович Пекар - ним пишається Академія наук України // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (151). – С. 5-7. – ISSN 2518-7104
1408351
  Храмов Ю.О. Соломон Ісакович Пекар і його наукова школа (до 100-річ чя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (98). – С. 107-121. – ISSN 0374-3896
1408352
  Кариева Т. Соломон Кириллович Таутиев. / Т. Кариева. – Дзауджикау, 1953. – 36с.
1408353
  Ардазиани Л.П. Соломон Меджгануашвили : роман / Л.П. Ардазиани; пер. с груз. Н.Долидзе и В.Киреевой. – Тбилиси : Заря Востока, 1949. – 112 с.
1408354
  Ардазиани Л.П. Соломон Меджгануашвили : повесть / Л.П. Ардазиани; пер. с груз. Н.Долидзе и В.Киреевой. – Тбилиси : Заря Востока, 1955. – 108 с.
1408355
  Порецкий Я.И. Соломон Рысинский / Я.И. Порецкий. – Минск, 1983. – 158с.
1408356
   Соломон Самсонович Боим : графика : каталог выставки / Боим Соломон Самсонович. Выставка графики; С.С. Боим ; сост.: Г.В. Маревичева ; отв.: Л.С. Кейдан ; [предисл. А. Чегодаева] ; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : Советский художник, 1978. – [29] с., 7 л. ил. : ил.
1408357
  Дзидзария Г.А. Соломон Теймуркович Званба. / Г.А. Дзидзария. – Сухуми, 1955. – 3-40с.
1408358
  Федоров Е. Соломонея / Е. Федоров. – Л., 1938. – 62с.
1408359
  Балябина В.Г. Соломонова тысяча : Повесть. Воспоминания. Забайкальская старина / В.Г. Балябина; Ред.-сост. Е.Ф.Куренная-Берцик. – Чита : Поиск, 2004. – 200с. – ISBN 5-93119-125-9
1408360
  Малаховский К.В. Соломоновы острова / К.В. Малаховский. – Москва : Наука, 1978. – 96с.
1408361
  Пале С. Соломоновы острова: спорная независимость // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 58-62. – ISSN 0321-5075
1408362
  Щипко Л.М. Солона вода морская / Л.М. Щипко. – Новосибирск, 1979. – 288 с.
1408363
  Конецький В.В. Солона крига / В.В. Конецький. – К., 1982. – 288с.
1408364
  Залигін С.П. Солона Падь / С.П. Залигін. – К., 1970. – 376с.
1408365
  Залигін С.П. Солона Падь / С.П. Залигін. – К., 1976. – 396с.
1408366
  Егоров Г.В. Солона ты, земля! / Г.В. Егоров. – Барнаул, 1973. – 535с.
1408367
  Егоров Г.В. Солона ты, земля! / Г.В. Егоров. – Барнаул : Алт.кн.изд-во, 1981. – 511 с.
1408368
  Егоров Г.В. Солона ты, земля! / Г.В. Егоров. – Барнаул, 1991. – 526с.
1408369
  Яньков Н.Д. Солонец / Н.Д. Яньков. – Иркутск, 1974. – 88с.
1408370
  Костик Ю. Солонець Руслан Анатолійович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України ; Львів. нац. наук.б-ка України ім. В. Стефаника ; Н.-д. ін-т пресознавства ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2010. – Вип. 17. – С. 281-282. – ISBN 978-966-02-5597-5
1408371
  Орлов В.В. Солоний кавун / В.В. Орлов. – К., 1965. – 323с.
1408372
  Листопад А. Солоний Хрещатик. Небесна Сотня : поезії / Антоніна Листопад. – Київ : Світ Успіху, 2014. – 83, [1] c.
1408373
  Екимов Б.П. Солонич / Б.П. Екимов. – Москва, 1989. – 205с.
1408374
  Олійників О.С. Солоні вітри / О.С. Олійників. – Одеса, 1988. – 132с.
1408375
  Бурксер Е.С. Солоні озера на Україні. / Е.С. Бурксер, 1928. – 349с.
1408376
  Купріян О. Солоні поцілунки : повість / Ольга Купріян. – 2-ге вид. – Київ : Академія, 2020. – 127, [1] с. – ISBN 978-966-580-599-1
1408377
  Тимочко Тетяна Солоні ріки - піщані береги / Тимочко Тетяна, Чистяков Олександр // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 23-24 : фото
1408378
  Самбур Г.М. Солонцеві грунти УРСР та їх поліпшення. / Г.М. Самбур, І.Г. Демеденко. – Київ; Харків, 1951. – 36с.
1408379
  Можейко А.М. Солонцовые почвы южной части Среднего Приднепровья и их культурное освоение. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Можейко А.М.; Харьков. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1964. – 54л. – Бібліогр.:с.52-54
1408380
  Минкин М.Б. Солонцы юго-востока Ростовской области / М.Б. Минкин, В.М. Бабушкин и др. ; В.Ф. Вальков. – Ростов-на-Дону : [Б. и.], 1980. – 271 с.
1408381
  Тер-Маркарьян Солончаки / Тер-Маркарьян. – Ростов -на-Дону, 1975. – 71с.
1408382
  Грот А.И. Солончаки в дорожном строительстве УзССР : Автореф... канд. техн.наук: / Грот А.И.; Средне-Азиатский научно-исслед. ин-т ирригации "САНИИРИ". – Ташкент, 1951. – 10 с.
1408383
  Ковда В.А. Солончаки и солонцы / В.А. Ковда. – Москва-Ленинград, 1937. – 245с.
1408384
  Бреслер Э. Солончаки и солонцы : принципы, динамика, моделирование : пер. с англ. / Э. Бреслер, Б. Л. Макнил, Д. Л. Картер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 296 с. – Библиогр.: с. 269-286
1408385
  Малишев Ю.В. Солоспіви / Ю.В. Малишев. – К., 1968. – 219с.
1408386
  Ніколаєва Лідія Солоспіви Анатолія Кос-Анатольського як феномен української камерно-вокальної музики // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – С. 28-34. – ISSN 1728-6875
1408387
  Федоренко Є.О. Солоспіви Домініки Чекун у контексті традиційного народнопісенного виконавства Рівненського Полісся // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 131-132. – ISBN 978-966-8308-26-0
1408388
  Карась Г. Солоспіви композиторів української діаспори на тексти Максима Рильського крізь призму синтезу слова і музики. // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (385), травень - червень. – 104-111. – ISSN 2664-4282
1408389
  Чайка С. Солоспіви Тарасові Шевченку // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 9). – С. 14


  11 лютого в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулися урочистості з відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка.
1408390
  Сидоржевський М.О. Солотвин. З глибин минулого до наших днів / Михайло Сидоржевський. – Київ : Ліра-К, 2023. – 515, [1] с. : іл., фотоіл., портр., карти. – ISBN 978-617-520-536-5
1408391
   Солотвино. Провалля, прірва, пекло // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 15
1408392
   Солотвино. Провалля, прірва, пекло // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 15
1408393
   Солотвино. Провалля, прірва, пекло // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 15
1408394
  Романенчук Анна Солотвино: провалля ширшає на очах, а вода шукає вихід : редакція журналу "Віче" продовжує відстежувати катастрофічну ситуацію, що склалася в селищі Солотвино на Закарпатті // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 51
1408395
  Коновалов Д Солотчинские были / Д Коновалов. – М., 1971. – 112с.
1408396
  Короткий В. Солтановський Автоном Якимович (1826-1886) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 440. – ISBN 5-7707-1062-4
1408397
  Караславов С.Х. Солунские братья : трилогия / С.Х. Караславов; Перевод с болг. – Москва : Прогресс, 1982. – 623 с.
1408398
  Битоски К. Солунските атентати 1903 / К. Битоски ; Ин-т за национална историjа. – Скопjе : Гоце Делчев, 1985. – 236, [2] с.
1408399
  Караславов С.Х. Солунські брати : трилогія / С.Х. Караславов; Переклад с болг. О. Кеткова та Л. Копиленка. – Москва : Радянський письменник, 1982. – 471 с.
1408400
  Домбровский О.И. Солхат и Сурб-Хач / О.И. Домбровский, В.А. Сидоренко. – Симферополь, 1978. – 126с.
1408401
  Луганская А.Н. Солюбилизация пигментов и их фотохимическая активность в водных растворах дегергентов : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Луганская А.Н.; АН СССР.Ин-т биохимии. – Минск, 1975. – 31л.
1408402
   Солюбілізація нерозчинних у воді речовин міцелами флуоресцеїнвмісних кополіестерів / М.В. Яковів, М.І. Нагорняк, В.Я. Самарик, С.М. Варваренко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 196
1408403
  Косыгин Ю.А. Соляная и гипсовая тектоника Актюбинской области. / Ю.А. Косыгин, 1940. – с.
1408404
  Лоури Н.А. Соляная кислота и сульфат натрия / Н.А. Лоури. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 120 с.
1408405
  Курнаков Н.С. Соляная проблема и химическая промышленность. / Н.С. Курнаков. – М.Л., 1931. – 15с.
1408406
  Музылев Виктор Соляная симфония Соледара : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 108-110 : Фото
1408407
  Дубровин М.А. Соляная тектоника Верхне-Ленской впадины Сибирской платформы / М.А. Дубровин. – Новосибирск, 1979. – 95с.
1408408
  Китык В.И. Соляная тектоника Днепровского-Донцкой впадины / В.И. Китык. – Киев : Наукова думка, 1970. – 203с. : Карти
1408409
  Конищев В.С. Соляная тектоника Припятского прогиба / В.С. Конищев. – Минск, 1975. – 150с.
1408410
  Бокун А.Н. Соляниые структуры Солотвинской впадины (Особенности строения, история формирования и механизм образования : Автореф... канд. геол.минер.наук: 04.00.04 / Бокун А. Н.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1978. – 21л.
1408411
  Ільченко Наталія Соляні лампи: користь та шкода // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 22 : фото
1408412
  Литвиновська М. Соляні промисли Донбасу XVII-XVIII ст. в економіко-історичній літературі / М. Литвиновська, В. Пірко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 90-96. – ISSN 1728-9572
1408413
  Пендерецький О. Соляні промисли Західної України як об"єкти промислового туризму // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 150-156


  Досліджено історію соляних промислів Західної України та сучасні підходи щодо можливості використання їх для промислового туризму. Запропоновано нові методи на основі нейромережі для дослідження вмісту хімічних елементів у соляних шахтах з метою ...
1408414
  Дробний В. Соляні промисли Одеського повіту Херсонської губернії ХІХ - початку ХХ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 4 (36), жовтень-грудень. – С. 72-85. – ISSN 1998-4634
1408415
  Болтрик Ю.В. Соляні промисли Північного Причорномор"я в скіфський час // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 4. – С. 63-80. – ISSN 0235-3490
1408416
  Рудько Г.І. Соляні ресурси Передкарпаття та перспективи їх використання = Соляные ресурсы Предкарпатья и перспективы их использования = Salt resourcts of Ciscarpathia and prospects of their use / Г.І. Рудько, В.Ю. Петришин ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г.І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 471, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., підсумки та зміст парал. укр., рос. та англ. – ISBN 978-966-399-848-0
1408417
  Бабаев А.Г. Соляно-ангидритовая формация верхней юры и нефтегазоносность нижележащей карбонатной толщи Средней Азии / Бабаев А.Г., Гаврильчева Л.Г. ; Ин-т геологии и разведки нафт. и газовых месторождений. – Ташкент : Фан, 1986. – 107, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 101-108
1408418
  Бабаев А.Г. Соляно-ангидритовая формация юго-восточной части бухаро-Хивинской области и ее роль в формировании залежей нефти и газа / Бабаев А.Г., Раубходжаева Т.С. ; М-во геологии Узб.ССР, Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Москва : Недра, 1972. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 167-174
1408419
  Васильев П.Н. Соляной бунт / П.Н. Васильев. – Перизд. – Омск, 1982. – 175с.
1408420
  Васильев П.Н. Соляной бунт / П.Н. Васильев. – Москва, 1983. – 127с.
1408421
  Короткевич Гг.В. Соляной карст / Гг.В. Короткевич. – Ленинград : Недра, 1970. – 256с.
1408422
  Дзенс-Литовский Соляной карст СССР / Дзенс-Литовский. – Ленинград : Недра, 1966. – 168с.
1408423
  Космо-Демьянский Соляной промысел на Украине и рынок украинской соли / Космо-Демьянский. – К., 1919. – 25с.
1408424
  Тарабаев С.И. Солянокислый метод в металлургии свинца и цинка / С.И. Тарабаев ; Акад. наук КазССР, Ин-т металлургии и обогащения. – Алма-Ата : Изд-во Акад. наук КазССР, 1962. – 196 с. – Библиогр.: с. 192-195
1408425
   Солянокупольная тектоника и нефтегазоносность бассейна Мексиканского залиа. – М, 1967. – 39с.
1408426
   Солянокупольные регионы СССР и и х нефтегазоносность. – К, 1969. – 320с.
1408427
   Солянокупольные регионы СССР и их нефтегазоносность. – К, 1969. – 360с.
1408428
  Ларченков А.Я. Солянокупольные структуры северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины и перспективы их нефтегазоносности : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Ларченков А. Я.; Моск. ин-т нефтехим. и газов. пром., Каф. геол. – М., 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1408429
  Франк-Каменецкий Соляные (гуджирные) озера Восточной Сибири / Франк-Каменецкий. – М.-Иркутск, 1934. – 63с.
1408430
  Смольников Е.А. Соляные ванны для термической обработки изделий / Е.А. Смольников, Ф.И. Жданова. – М., 1963. – 124с.
1408431
   Соляные купола Урало-Эмбенской нефтеносной области. – Москва-Ленинград
Части 1 и 2. – 1943. – 392с.
1408432
   Соляные месторождения Югозападного Таджикистана : Материалы к геологии. – Ленинград : ОНТИ, 1935. – 116с.
1408433
  Посохов Е.В. Соляные озера Казахстана / Е.В. Посохов. – Москва : АН СССР, 1955. – 188с.
1408434
   Соляные озера Крыма. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1936. – 278с.
1408435
  Дзенс-Литовский Соляные озера СССР и их минеральные богатсва / Дзенс-Литовский. – Ленинград : Недра, 1968. – 120с.
1408436
  Николаев В.И. Соляные проблемы в СССР и физико-химический анализ / В.И. Николаев. – Л, 1931. – 107с.
1408437
  Понизовский А.М. Соляные ресурсы Крыма / А.М. Понизовский. – Симферополь, 1965. – 163с.
1408438
  Лем С. Солярис / Лем С. – Москва, 1988. – 480 с.
1408439
  Лем С. Солярис. Магеланово облако / С. Лем. – Москва : Радуга, 1987. – 462с. – (Библиотеак фантастики ; Т.19)
1408440
  Лем С. Соляріс / Станіслав Лем; з польської переклав Дмитро Андрухів. – Львів : Кальварія, 2007. – 200с. – ISBN 978-966-663-257-2
1408441
  Лем С. Соляріс. Едем : Роман / С. Лем. – Київ : Молодь, 1987. – 416с.
1408442
  Янковська Ж. Солярна символіка в українській культурній традиції: символ вінка // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 164-169. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Проблеми символіки в українській культурній традиції є надзвичайно цікавими і такими, що потребують наукового осмислення. Саме в цьому семантичному полі написана й ця розвідка, адже солярна символіка є однією з найбільш давніх і до неї рефлексують ...
1408443
  Качановська Т. Солярно-місячні образи в сонетах Ш. Бодлера та їхніх українських перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 165-179


  Розглянуто специфіку функціонування домінант семантичних полів "сонця" та "місяця" в сонетах Ш. Бодлера та проаналізовано трансформації, яких вони зазнають при перекладі. Рассматривается специфика функционирования доминант семантических полей "солнца" ...
1408444
  Бобылев И.Ф. Соль-Илецк : исторический очерк / И.Ф. Бобылев, М.С. Клипиницер. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1970. – 108 с.
1408445
  Павлинов В.К. Соль : Стихи / В.К. Павлинов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 111с.
1408446
  Дяченко М. Соль : повесть / М. Дяченко, С. Дяченко // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 7. – С. 46-84. – ISSN 0131-8136
1408447
  Цыганко Е.П. Соль ветров. / Е.П. Цыганко. – М., 1985. – 77с.
1408448
  Атаджанов А. Соль дорог : стии : пер. с туркм. / Атаджанова А. ; предисл. Е. Исаева ; ил.: Г. Кудрявцева. – Москва : Художественная литература, 1972. – 207 с., [1] л. портр.
1408449
  Платнер А. Соль жизни : стихи / Айзик Платнер; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1961. – 104 с.
1408450
  Ленч Л.С. Соль жирных кислот / Л.С. Ленч. – Москва, 1944. – 64с.
1408451
  Виттлин Ю. Соль земли / Ю. Виттлин. – Москва, 1937. – 283с.
1408452
  Марков Г.М. Соль земли : роман / Г.М. Марков. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 365 с.
1408453
  Уилсон М. Соль земли / М. Уилсон. – Москва, 1957. – 133 с.
1408454
  Марков Г.М. Соль земли / Г.М. Марков. – М, 1960. – 544с.
1408455
  Марков Г.М. Соль земли / Г.М. Марков. – М, 1962. – 576с.
1408456
  Синякович Г.А. Соль земли / Г.А. Синякович. – Минск, 1962. – 32с.
1408457
  Марков Г.М. Соль земли / Г.М. Марков. – Москва : Художественная литература, 1965. – 536с.
1408458
  Марков Г.М. Соль земли : роман / Г.М. Марков. – Москва : Советский писатель, 1971. – 544 с.
1408459
  Марков Г.М. Соль земли / Г.М. Марков. – М, 1979. – 511с.
1408460
  Марков Г.М. Соль земли : роман в 2-х книгах / Г.М. Марков. – Москва : Советская Россия, 1981. – 691 с.
1408461
   Соль земли : [стихи и очерк о г. Березники / сост. И. Лепин ; худож. Е. Нестеров]. – Пермь : Пермское кн. из-во, 1982. – 92 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1408462
  Клименко А.В. Соль земли / А.В. Клименко. – Москва, 1985. – 112с.
1408463
  Марков Г.М. Соль земли / Г.М. Марков. – К, 1987. – 576с.
1408464
  Марков Г.М. Соль земли / Г.М. Марков. – К, 1988. – 573с.
1408465
   Соль Земли // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 15
1408466
  Клуге К.К. Соль земли: записки рус. художника / К.К. Клуге. – М., 1992. – 207с.
1408467
   Соль на губах. – М, 1966. – 32с.
1408468
  Черкашин Н.А. Соль на погонах / Н.А. Черкашин. – М, 1980. – 173с.
1408469
  Павлов В.В. Соль партизанской земли. Записки подрывника / В.В. Павлов. – Москва, 1973. – 192с.
1408470
  Еленин М.С. Соль чужбины : Роман-хроника / М.С. Еленин. – Ленинград : Советский писатель
Кн. 1 : Искупление. – 1989. – 472с.
1408471
  Корин Г.А. Соль: Стихотв.. и поэма. / Г.А. Корин. – М., 1986. – 174с.
1408472
  Бовыкин Б.А. Сольватационное и протонное равновесия в комплексных соединениях треьохвалентного коальта : Автореф... канд. хим.наук: / Бовыкин Б. А.; Кишин. ГУ. – Кишинев, 1966. – 19л.
1408473
   Сольватация дицианамида тетрафенилфосфония / В.В. Скопенко, С.В. Гарбуз, Н.Н. Герасимчук, А.М. Шахворост // Теор. и эксперим.химия, 1988. – № 3
1408474
  Борода Юрий Павлович Сольватация ионов и структура смешанных водно-органических растворителей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Борода Юрий Павлович; МВ и ССО. Харьк. ун-т. – Х., 1979. – 18л.
1408475
  Скопенко В.В. Сольватация нитрозодицианметанида калия по данным 14N и 13С ЯМР - спектроскопии / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук, С.И. Тюхтенко // Докл. АН УССР. Сер. Б. – № 12
1408476
  Третьяков В.П. Сольватация основного и переходного состояний в сольволизе трет. бутилхлорида. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Третьяков В.П.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1970. – 20л.
1408477
  Бургер К. Сольватация, ионные реакции и комплексообразование в неводных средах / К. Бургер. – Москва : Мир, 1984. – 256с.
1408478
  Пикаев А.К. Сольватированный электрон в радиационной химии / А.К. Пикаев; АН СССР, Ин-т физ. химии. – Москва : Наука, 1969. – 459 с.
1408479
  Скопенко В.В. Сольватокомплексы иодидов щелочноземельных элементов с диметилформамидом / В.В. Скопенко, Е.Я. Горенбейн, Д Т. Заика // Журн. неорганич. химии, 1973. – №1
1408480
   Сольватохромия. – Л, 1989. – 318с.
1408481
  Ярошенко А.И. Сольватохромия некоторых ароматических соединений и их реакционная способность при каталитическом и электрохимическом восстановлении : Автореф... канд. хим.наук: / Ярошенко А.И.; Сиб. технол. ин-т. – Красноярск, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1408482
  Кіпріанов А.І. Сольватохромія / А.І. Кіпріанов, 1950. – С. 287-307. – Окр. відб.: АН УРСР, Збірник праць
1408483
  Иванов В.В. Сольватохромный эффект бензальдегидов и N-нитрозо-N-метиланилинов и их реакционная способность при каталитическом гидрировании. : Автореф... канд. хим.наук: / Иванов В.В.; Сиб. технолог. ин-тут. – Красноярск, 1968. – 14л.
1408484
  Погребная В.Л. Сольватохромный эффект и реакционная способность некоторых азосоединений в реакциях каталитического гидрирования : Автореф... канд. хим.наук: / Погребная В.Л.; Объедин. совет по присуждению учен. степеней по хим. наукам и хим. технологии при Томском гос. ун-те им. – Красноярск, 1966. – 16л.
1408485
  Пермяк Е.А. Сольвинские мемории. Царство Тихой Лутони / Е.А. Пермяк. – Москва, 1970. – 295с.
1408486
  Кесслер Ю.М. Сольвофобные эффекты / Ю.М. Кесслер, А.Л. Зайцев. – Ленинград : Химия, 1989. – 312 с.
1408487
  Бочаров Г.Н. Сольвычегодск. Великий Устюг. Тьома = Solvytchegodsk. Veliki Oustioug. Totma / Г.Н. Бочаров, В.П. Выголов. – Москва : Искусство, 1983. – 336 с. : ил. – Библиогр.: с. 319-322. – (Художественные памятники 13 - 19 в.)
1408488
  Зимомря М. Сольність його духовності = Олександру Астафьєву - 60 / М. Зимомря, Р. Радишевський // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 9-37. – ISBN 978-966-2763-27-0
1408489
   Сольные песни. – М, 1938. – 32с.
1408490
  Кучаев А.Л. Сольный концерт / А.Л. Кучаев. – М., 1985. – 118с.
1408491
  Лопатинський Л.В. Сольо-Терно!!! : Оповіданє з льотеpийних пpигод / Лев Лопатинский. – Львів : Hакл. А. Хойнацкого ; З дpук. В.А. Шийковського, 1899. – 40 с.
1408492
  Вожегов С.Г. Сольовий баланс грунтів рисових сівозмін / С.Г. Вожегов, К.В. Дудченко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 54-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0587-2596
1408493
  Романова Є.О. Сольовий режим озера Катлабух та моделювання часової мінливості мінералізації за різних сценаріїв водообміну водойми / Є.О. Романова, Ж.Р. Шакірзанова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 78-80. – ISSN 2306-5680
1408494
  Казюта О.М. Сольовий склад водної витяжки грунтів заплави малої річки Пробужка Липоводолинського району Сумської області // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 170-186 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 184-186. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1408495
  Цуркан О.І. Сольовий та карбонатний режими чорноземів південних в умовах краплинного зрошення / О.І. Цуркан, Я.М. Біланчин // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (33). – С. 55-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1408496
  Рощин А.А. Сольфеджио : сб. стихов / Александр Рощин. – Киев : Логос, 2017. – 98, [1] с. – ISBN 978-617-7442-88-1
1408497
  Морев Г.В. Сольцы. / Г.В. Морев. – Л., 1981. – 103с.
1408498
  Хаткевич Василий Сом-рекордсмен // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 3 : Іл.
1408499
  Чубенко В. Сом : вірші: переклади // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)
1408500
  Рофэйл Э. СОМ и СОМ+ = Mastering COM and COM+ : Полное руководство / Э. Рофэйл, Я. Шохауд; Пер. с англ.; Под ред. И.Н. Матюх. – Киев : Век, 2000. – 560с. – ISBN 966-7140-14-8
1408501
   Сома. – Москва, 1968. – 88 с.
1408502
  Саксена Р. Сома : історичний роман з ведійського життя // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 27-112. – ISSN 0320 - 8370
1408503
   Сомали. – Москва : Географиздат, 1962. – 18с. : 1 л. карт.
1408504
  Вобликов Д.Р. Сомали / Д.Р. Вобликов. – Москва, 1970. – 120с.
1408505
  Надеждин Г.В. Сомали / Г.В. Надеждин. – Москва, 1976. – 32с. – (У карты мира)
1408506
  Шерр Е.С. Сомали в борьбе за социалистическую ориентацию / Е.С. Шерр. – М, 1974. – 230с.
1408507
  Хазанов А. Сомали и Эфиопия: роль этнических проблем в региональной политике // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1981. – № 5 (218). – С. 134-146
1408508
  Казаков Г.В. Сомали на современном этапе развития / Г.В. Казаков. – Москва, 1976. – 144с.
1408509
  Симоненко Константин Сомали. Пираты ХХІ века // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 3. – С. 72-79 : фото
1408510
  Иванова Л.В. Сомали: надежда на мир в "самом опасном месте на земле" // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 2. – С. 112-124. – ISSN 0130-3864
1408511
  Капчиц Г.Л. Сомали: страна поэтов и пиратов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 2 (643). – С. 65-68. – ISSN 0321-5075
1408512
  Хазанов А.М. Сомалийская республика / А.М. Хазанов. – Москва, 1961. – 147 с.
1408513
  Сергеева И.С. Сомалийская республика / И.С. Сергеева. – Москва, 1965. – 192с.
1408514
   Сомалийские пословицы и поговорки. – Москва, 1983. – 284 с.
1408515
  Турьинская Х.М. Сомалийцы в федеративной системе Эфиопии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 33-36. – ISSN 0321-5075
1408516
  Беккин Р. Сомалиленд - мечта Адама Смита и Чарльза Дарвина // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 52-58. – ISSN 0321-5075


  Сучасна політична ситуація в країні Сомалі
1408517
  Велюров Аркадій Сомалізація України // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2009. – № 1/2 (49/50). – С. 20-22. – ISSN 1812--514Х
1408518
  Остафійчук О.Д. Соматизм hand у фразеологічних одиницях англійської мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 140-143
1408519
  Лефтерова О.М. Соматизми в мистецько-літературній течії XVI ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 12-29


  Статтю присвячено питанням дослідження тіла людини в мистецько-літературній парадигмі XVI ст. Аналіз текстів у структурі розглянутого контексту показав, що тіло людини може виступати як об"єкт, як предмет, як символ. Характер презентації тіла людини в ...
1408520
  Лавриненко Г.Я. Соматизми в німецькій та українській фразеології / Г.Я. Лавриненко, З.В. Гасіч // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 141-147. – ISSN 1729-360Х
1408521
  Сівков І.В. Соматизми в різносистемних мовах: семантико-дериваційний, номінаційний та етимологічний аспекти (на матеріалі арабської мови, мови іврит, англійської, української та російської мов) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 119-125. – ISSN 1608-0599
1408522
  Сівков І.В. Соматизми кістка та кров в арабській та українській мовах: етимологічно-дериваційний аналіз, структурне дослідження семантичних полів // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 79-90. – ISSN 1682-671Х
1408523
  Левко О.В. Соматизми як засоби вербалізації гніву в давньогрецькій та українській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Голубовська І.О., Звонська Л.Л., Корольов І.Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 82-89. – ISSN 2411-1562


  У статті досліджено фразеологізми з соматичними компонентами у давньогрецькій та українській мовах на позначення негативних емоцій, зокрема гніву, роздратування, злості та ненависті. Зіставлено засоби мовної об"єктивації соматичного коду в ...
1408524
   Соматическая гибридизация пасленовых / В.А. Сидоров, Н.М. Пивень, Ю.Ю. Глеба, К.М. Сытник; АН УССР, Ин-т ботаники. – Киев : Наукова думка, 1985. – 130с.
1408525
  Акинщикова Г.И. Соматическая и психофизиологическая организация человека / Акинщикова Г.И. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1977. – 160 с.
1408526
  Гребенюк Н. Соматическая лексика в древнерусских канонических памятниках (Остромирово Евангелие, Архангельское Евангелие, Мстиславово Евангелие) // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 16-22. – ISBN 978-617-689-129-1
1408527
  Хохряков А.П. Соматическая эволюция однодольных / А.П. Хохряков. – Москва, 1975. – 196 с.
1408528
  Гуанцзе Ч. Соматические фразеологизмы в русском и китайском языках: структурно-грамматический анализ // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / М-во образования и науки РФ ; Междунар. ассоциация преподавателей рус. яз. и литературы ; Гос. ин-т рус. языка им. А.С. Пушкина. – Москва, 2014. – № 4 (245). – С. 61-66. – ISSN 0131-615X
1408529
   Соматические эффекты хронического гамма-облучения. – М, 1986. – 198с.
1408530
  Сівков І.В. Соматична лексика в арабській мові, мові іврит, англійській та українській мовах (структурно-семантичний та етимологічний аспекти) // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 65/66. – С. 120-125. – ISSN 1682-671Х
1408531
  Сокіл-Клепар Соматична лексика в номінації географічного простору Карпат // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 646-652. – ISSN 1028-5091
1408532
  Богуцький В.М. Соматична лексика як засіб просторової номінації в українській, англійській та іспанській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 61-67. – Бібліогр.: Літ.: с. 67; 10 п.
1408533
  Клименко С.В. Соматична мінливість у кизилу справжнього (Cornus mas L.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – C. 28-31. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Кизилу, як й іншим видам рослин, властива соматична мінливість. Унаслідок багаторічних досліджень на цій основі створено три сорти кизилу: Елегантний, Світлячок та Екзотичний; вони передані до Державного сортовипробування України.
1408534
  Горошкевич О. Соматична фразеологія в курсі вивчення японської мови як іноземної // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання включення фразеологізмів з соматичним компонентом в підручниках з японської мови для студентів-іноземців. Основна увага зосереджена на шляхах оптимізації засвоєння частотних соматичних фразеологізмів в процесі вивчення японської ...
1408535
  Суховій О.О. Соматична фразеологія із семантичним центром "око" (на матеріалі збірника казань XVII ст. Варлаама Ясинського) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 159-165. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Досліджуються фразеологізми, згруповані навколо гніздового слова "око" на матеріалі рукописного збірника казань кінця XVII ст. Варлаама Ясинського, простежуються деякі особливості їх трансформації та входження до фразеологічного складу сучасної ...
1408536
  Газнюк Л.М. Соматичне буття персонального світу особистості : Монографія / Л.М. Газнюк; МОіНУ. Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – 356с. – ISBN 966-7500-18-7
1408537
  Краснобаєва-Чорна Соматичний код культури ціннісної картини світу (на матеріалі фраземіки одно- та різносистемних мов) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 196-204. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
1408538
  Горошкевич О. Соматичний сегмент японської мовної картини світу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 234-241. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
1408539
  Кульбака В. Соматичні культи бронзового віку півдня Східної Європи / В. Кульбака, В. Качур; Маріупольський Гуманітарний ін-т; Маріупольська археол. експедиція; Археолог. тов-во штату Огайо,США. – Маріуполь : Издат.-полит. центр ПГТУ, 1998. – 60с. – ISBN 966-604-021-2
1408540
  Приходько І.М. Соматичні найменування в історії лексичної системи української мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Приходько Ілона Миронівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1408541
  Барабаш О. Соматичні права в системі прав людини: право власності на своє тіло // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права (продовження). – С. 108-121. – ISSN 1026-9932
1408542
  Мельниченко Т. Соматичні права людини: проблеми розуміння та класифікації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 157-158
1408543
  Залужна О.О. Соматичні приватні дієслова (на матеріалі англійської та української мов) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 43-56. – ISSN 2075-4205
1408544
  Грозян Н. Соматичні фразеологізми в перекладах Степана Масляка / Ніна Грозян // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 98-103. – ISSN 0320-3077
1408545
  Левко О. Соматичні фразеологізми з компонентом "рука" в Септуагінті та Новому Завіті // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 93-96. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
1408546
  Левко О.В. Соматичні фразеологізми з компонентом [текст грецькою мовою] "серце" у Септуагінті та Новому Завіті // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 93-98


  У статті досліджено фразеологічні одиниці з соматизмом [текст грецькою мовою] "серце" у грецькій мові Септуагінти та Нового Завіту, проаналізовано їх семантику та вживання у біблійній лінгвокультурі. У результаті аналізу встановлено, що соматичні ...
1408547
  Решетова О. Соматичні фразеологічні одиниці англійської та української мов // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 337-340. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1408548
  Хмара В.В. Соматичні фразеологічні одиниці з компонентом нога в східнослов"янських та західногерманських мовах: зіставний аспект // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 464-473


  У статті проведено зіставний аналіз соматичних фразеологічних одиниць з компонентом нога на матеріалі російської, української, німецької та англійської мов для виявлення семантичних особливостей та виокремлення ізоморфних та аломорфних рис в чотирьох ...
1408549
  Довбня В. Соматичність буття "вольової, характерної людини" у філософсько-педагогічній концепції Григорія Ващенка // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 220-235
1408550
  Волков Л.В. Соматологічна характеристика українських легкоатлетів вищих спортивних розрядів // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 20-29
1408551
   Соматосенсорная и канестическая чувствительность в норме и паталогии. – Иркутск, 1985. – 187с.
1408552
   Соматосенсорная и кинестетическая чувствительность в норме и патологии. – Иркутск, 1988. – 197с.
1408553
  Михалков С.В. Сомбреро / С.В. Михалков. – Москва, 1957. – 72с.
1408554
  Иваненко Анна Сомкнутые обьятия // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 82-86 : фото
1408555
  Рябий В. Сомнамбула : повість-вітраж // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С.56-69. – ISSN 0868-4790
1408556
  Рише Ш. Сомнамбулизм, демонизм и яды интеллекта. – Санкт-Петербург : А.С. Суворин, 1885. – [3], 484, II с.
1408557
  Онищенко Г.Г. Сомнения в пользу привлекаемого. Разъяснительное письмо Роспотребнадзора и комментарии к нему : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 28-35
1408558
  Вигорь Ю.П. Сомнительная версия / Ю.П. Вигорь. – Москва, 1991. – 429с.
1408559
  Ресз Е. Сомнительная победа / Е. Ресз : [пер. с англ. Мария Ван]. – Санкт-Петербург : [Т-во "Екатерингофское печ. дело"]. – 31 с. – Бесплатное приложение к журналу: За 7 дней, № 112
1408560
  Аллард Э. Сомнительные достоинства концепции модернизации // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 9. – С.60-66. – ISSN 0132-1625
1408561
  Горький Максим Сомов и другие / Горький Максим. – Москва, 1955. – 76с.
1408562
  Горький Максим Сомов та інші / Горький Максим. – Київ, 1954. – 96с.
1408563
   Сомпания CrjwdVision стала объектом инвестиций фонда Amadeus Ventures // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 4 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1408564
  Шостак О.О. Сон-трава / О.О. Шостак. – К., 1972. – 31с.
1408565
   Сон-трава. – М., 1980. – 270с.
1408566
  Канониди Зинаида Михайловна Сон-трава. / Канониди Зинаида Михайловна. – М. : Московский рабочий, 1969. – 176 с.
1408567
  Байрон Джорж Гордон Сон / (из Байрона) ; [в переводе Петра Вейнберга]. – [Санкт-Петербург], 1864. – [8] с. – Отд. оттск из журн.: Русское слово, под ред. Н. А. Благовещенского, 1864, февраль, отдел 1, с. 13-80
1408568
  Мирний П. Сон : різдвяна приповістка / написав П. Мирний. – Полтава : Електр. Друк. Г.І. Маркевича, 1906. – 16 с. – Додаток до № 1 часописі "Рідний край"
1408569
  Сизов М.И. Сон : биологический очерк / М.И. Сизов. – Петроград : Тип. П.П. Сойкина, 1915. – 36 с.
1408570
  Сизов М.И. Сон : с 40 рис. в тексте и одной карт. в красках / Биологический очерк М.И. Сизова. – Петроград : Изд. П.П. Сойкина, 1915. – 36 с., 1 л. ил. : ил. – (Знание для всех : Общедоступный журнал для самообразования ; 1915 г., № 10)
1408571
  Толстой Л.Н. Сон / Л.Н. Толстой. – Москва : Задруга ; Тип. Т-ва "Задруга", 1917. – 16 с. – (Серия сочинений Л.Н. Толстого, запрещавшихся цензурой / Толстовское Общество в Москве ; под ред. В.Ф.Булгакова ; № 8)
1408572
  Шевченко Т.Г. Сон / Т.Г. Шевченко. – Київ : Друкарня "Герольд", 1917. – 21 с.
1408573
  Шевченко Т. Сон / Т. Шевченко. – Харків, 1928. – 32с.
1408574
  Шевченко Т. Сон / Т. Шевченко. – Харків : Книгоспілка, 1929. – 16 с.
1408575
  Коцюбинський М.М. Сон / М.М. Коцюбинський. – Харків; Одеса, 1930. – 58с.
1408576
  Шевченко Т. Сон / Т. Шевченко. – Харків, 1934. – 48с.
1408577
  Шевченко Т. Сон / Т. Шевченко. – Київ, 1943. – 16 с.
1408578
  Мирний П. Сон / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1950. – 20с.
1408579
  Мирний П. Сон / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1955. – 12с.
1408580
  Шевченко Т.Г. Сон : (комедія) / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро, 1966. – 31 с.
1408581
  Пряхин Г.В. Сон / Г.В. Пряхин. – Москва, 1984. – 288с.
1408582
  Оровецький П.А. Сон / П.А. Оровецький. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 134 с.
1408583
  Михеенков С. Сон : рассказ // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 6. – С. 72-78. – ISSN 0132-2036
1408584
  Шевченко Т. Сон // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 684-688. – ISBN 978-966-500-300-7
1408585
  Шевченко Т. Сон ("Гори мої високії...") // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 684-688. – ISBN 978-966-500-300-7
1408586
  Шевченко Т. Сон (комедія) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 623-637. – ISBN 978-966-500-300-7
1408587
  Дилан Б. Сон Боба Дилана / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 14-15. – ISSN 0320-8370
1408588
  Мердок А. Сон Бруно. Черный принц: Романы. / А. Мердок. – М., 1992. – 640с.
1408589
  Цзао Сон в красном тереме / Цзао, Сюа-Цзинь
1. – с.
1408590
  Цзао Сон в красном тереме / Цзао, Сюа-Цзинь
2. – с.
1408591
  Цао Сюэ-цинь Сон в красном тереме / Цао Сюэ-цинь. – М.
1. – 1958. – 879с.
1408592
  Цзао Сон в красном тереме. / Цзао, Сюе-Цзань, Оу. Гао. – Пекин
1. – 1957. – 660с.
1408593
  Цзао Сон в красном тереме. / Цзао, Сюе-Цзань, Оу. Гао. – Пекин
2. – 1957. – 661-1340с.
1408594
  Цао Сюэ-цинь. Сон в красном тереме. / Сюэ-цинь. Цао. – М.
2. – 1958. – 863с.
1408595
  Миллер Л.Л. Сон в летний день / Линда Лейл Миллер. – Ярославль : Гринго, 1995. – 190 с. – На обл. авт. не указ. - В изд. также: Вне времени / Анна Дженнет. – (Храм любви). – ISBN 5-88723-006-1
1408596
  Шекспир У. Сон в летнюю ночь / Уильям Шекспир ; в проз. перелож. Чарлза Лэмба ; обр., прим. и сл. С.С. Толстого. – Москва : Издательство литературы на иностранных языках, 1947. – 44 с.
1408597
  Шекспир В. Сон в летнюю ночь / В. Шекспир. – Москва, 1954. – 92с.
1408598
  Шекспир В. Сон в летнюю ночь = Midsummer night"s dream / Уильям Шекспир ; [пер. Т. Щепкиной-Куперник ; вступ. ст. Д. Урнова (с. 5-36) ; примеч. А. Смирнова ; худож. Ю. Гукова]. – Москва : Книга, 1987. – 205, [2] с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
1408599
  Салтыков-Щедрин Сон в летнюю ночь. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1939. – 56с.
1408600
  Рытхэу Ю.С. Сон в начале тумана : роман / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Советская Россия, 1972. – 542с.
1408601
  Рытхэу Юрий Семенович Сон в начале тумана. Иней на пороге. Метательница гарпуна / Рытхэу Юрий Семенович. – Ленинград : Художественная литература, 1976. – 725с. : ил.
1408602
   Сон в Нефритовом павильоне. – М., 1982. – 768с.
1408603
  Кулида С. Сон в руку... Эдгар Кейси являлся пожалуй, самым известным провидцем XX века // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 3


  Когда Кейси нетактично спрашивали, почему ему достался столь непостижимый дар, прорицатель всегда отвечал словами Будды: "Никогда не спрашивайте - почему". К концу жизни Эдгар Кейси (он умер в 1945 году) было задокументировано более 14 тысяч "чтений" - ...
1408604
  Зирнитис П.К. Сон в тысячу колоколов / П.К. Зирнитис; пер. с лат. Д.Цесельчук. – Москва : Советский писатель, 1983. – 135 с.
1408605
  Улагай-Красовський Сон весняної ночи. / Улагай-Красовський. – Х., 1925. – 76с.
1408606
  Сонін Л. Сон дійсности / Л. Сонін. – Х.-К., 1930. – 32с.
1408607
  Пэрн Н.Я. Сон и его значение / Н.Я. Пэрн. – Петроград : Гос. учебно-практ. школа-тип. им. тов. Алексеева, 1923. – 77 с.
1408608
  Первов Л.Г. Сон и его нарушения / Л.Г. Первов. – Москва, 1965. – 40с.
1408609
  Первов Л.Г. Сон и его нарушения / Л.Г. Первов. – Ленинград : Знание, 1976. – 32с.
1408610
  Эпштейн А.Л. Сон и его расстройства / А.Л. Эпштейн. – Москва-Ленинград : Типография Печатный Двор, 1928. – 408 с.
1408611
  Фишер Сон и сновидения / Фишер-Дедуа. – Ленинград-Москва : Петроград, 1925. – 112 с.
1408612
  Ефимов В.В. Сон и сновидения / В.В. Ефимов. – Воронеж, 1948. – 36с.
1408613
  Ходос Х.Г. Сон и сновидения / Х.Г. Ходос. – Иркутск, 1949. – 40с.
1408614
   Сон и сновидения. – М., 1990. – 63с.
1408615
  Косенко З.В. Сон и сновидения. / З.В. Косенко, 1946. – 24с.
1408616
  Ротенберг В.С. Сон и стресс // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 5. – С.64-73. – ISSN 0042-8841
1408617
  Шницлер А. Сон и явь / А. Шницлер. – Москва-Л., 1927. – 104с.
1408618
  Бакіна Т. Сон і сновидіння в літературі для дітей // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 5-9. – Бібліогр.: Літ.: с. 9; 7 п. – ISBN 966-638-152-4
1408619
  Міськевич Юл. Сон і ява : (Вірші) / Юл. Міськевич. – Львів : Накладом З. Ткачука ; [З друк. І. Айхельбергера], 1910. – 48 с.
1408620
  Даниленко В. Сон із дзьоба стрижа : Оповідання / Володимир Даниленко. – Львів : Піраміда, 2006. – 384с. – ISBN 966-8522-85-0
1408621
  Даниленко В.Г. Сон із дзьоба стрижа : [ оповідання ] / Володимир Даниленко. – Львів : Піраміда, 2007. – 384 с. – ISBN 978-966-441-047-9
1408622
  Манасеина М.М. Сон как треть жизни человека, или физиология, патология, гигиена и психология сна / М.М. Манасеина. – Москва : Русская типо-литография, 1892. – LXVII, 246, IV с.
1408623
  Подъячев С.П. Сон Калистрата Степаныча / С.П. Подъячев. – Москва-Ленинград, 1930. – 32с.
1408624
  Шрайер В. Сон капитана Лоя : Роман и повесть / В. Шрайер. – Москва : Воениздат, 1984. – 383с.
1408625
  Варгас Льоса Сон кельта : роман / Маріо Варгас Льоса ; [пер. з ісп. В.Й. Шовкуна]. – Харків : Фоліо, 2012. – 537, [3] с. – Пер. вид. : El sueno del Celta / Mario Vargas Llosa. 2010. - Лауреат Нобелівської премії з літератури 2010. - Пер. вид.: El sueno del Celta / Mario Vargas Llosa. – (Карта світу. Перу). – ISBN 978-966-03-5934-5
1408626
  Варгас Льоса Сон кельта : роман / Маріо Варгас Льоса ; [пер. з ісп. В.Й. Шовкуна]. – Харків : Фоліо, 2013. – 537, [5] с. – На тит. арк. також: Лауреат Нобелівської премії з літератури 2010 р. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека Нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-6524-7
1408627
  Ластовець М.Ю. Сон Клітемнестри: від Стесіхора до Есхіла // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 290-294


  Розглянуто мотив віщого сну Клітемнестри в трагедіях Стесіхора та Есхіла. Сон в сюжеті трагедії проаналізовано з літературного та етно-психологічного боку. Проведено детальний аналіз кожного з елементів сну та виділено його основні функції в трагедіях
1408628
  Шекспір В. Сон літньої ночі / В. Шекспір. – Харків, 1941. – 175с.
1408629
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – Москва-Л, 1927. – 48с.
1408630
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – Л, 1946. – 31с.
1408631
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – Куйбышев, 1947. – 35с.
1408632
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – Москва : Художественная литература, 1949. – 64 с.
1408633
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – К, 1958. – 31с.
1408634
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – М, 1985. – 32с.
1408635
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – М, 1989. – 254с.
1408636
  Айзенштейн Е. Сон Марины Цветаевой о М. Слониме // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 10. – С. 154-158. – ISSN 0321-1878
1408637
  Підгірянка М. Сон на могилах / М. Підгірянка. – Львів, 1918. – 16с.
1408638
  Ритхеу Ю.С. Сон на початку туману. Іній на порозі : Романи / Ю.С. Ритхеу. – Київ : Дніпро, 1981. – 526 с.
1408639
  Каряка О. Сон Наталія Олександрівна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 218. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1408640
  Федичев Р.И. Сон о белом городе. / Р.И. Федичев. – М, 1991. – 303с.
1408641
  Левитанский Ю.Д. Сон о дороге / Ю.Д. Левитанский. – М, 1989. – 29с.
1408642
  Комаров Л.С. Сон о красных шарах / Л.С. Комаров. – Челябинск, 1966. – 86с.
1408643
  Славейков П. Сон о счастье / П. Славейков. – М., 1962. – 168с.
1408644
  Каприоло Паола Сон о ягненке : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С.3-81. – ISSN 1130-6545
1408645
  Каприоло Паола Сон о ягненке : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С.140-183. – ISSN 1130-6545
1408646
  Казанчян Ж. Сон об Урарту // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 2. – С. 66-87


  Урарту (Арарат) - древ. государство в юго-западной Азии, располагавшееся на территории Армянского нагорья (совр. Армения, восточ. Турция и сев.-запад. Иран). Существование Урарту как союза племён документально подтверждено с XIII, как государства - с ...
1408647
  Гончаров И.А. Сон Обломова / И.А. Гончаров. – Курск, 1955. – 72с.
1408648
  Кускова Е. Сон под первое мая / Е. Кускова. – 32с.
1408649
  Моррис В. Сон про Джона Болла / В. Моррис. – М. – 111с.
1408650
  Григоренко А.Ю. Сон разума рождает чудовищ: критич. очерки о мистике и иррационализме / А.Ю. Григоренко. – Л., 1986. – 175с.
1408651
  Вирениус А. Сон ребенка / А. Вирениус. – Вып. 35. – С.-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1901. – 42, [2] с.
1408652
  Гутгарц Н. Сон Святослава / Н. Гутгарц. – Москва : Слово, 2000. – 8с. – 8ртГутг Шифр дубл. – ISBN 5-9290-0010-7
1408653
  Гутгарц Н. Сон Святослава : на русском языке и на украинском языке / Н. Гутгарц. – Москва : Слово, 2001. – 16с. – 8ртГутг Шифр дубл. – ISBN 5-9290-039-5
1408654
  Некряч О.В. Сон сенсотворчий і структуротворчий чинник у поемі Т. Шевченка "Сон" і у повісті М. Костомарова "Сорок лет" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 56-59
1408655
  Толстой А.К. Сон статского советника Попова / А.К. Толстой. – Берлин. – 21с.
1408656
  Баняс В.В. Сон у літературі романтизму / В.В. Баняс, Н.Ю. Баняс // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – C. 18-30. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У статті розглядається творчість фран. письменника-романтика Жерара де Нерваля, точніше - один її аспект: ставлення (художнє та світо- глядне) автора до сновидінь. Обгрунтовується думка про окремішнє місце Нерваля в цьому контексті: на тлі епохи, в ...
1408657
  Зірнітіс П. Сон у тисячу дзвонів / П. Зірнітіс. – К, 1989. – 37с.
1408658
  Остромысленский И.И. Сон у человека и животных : (Популярный очерк) / И.И. Остромысленский. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1918. – 120, [2] с.
1408659
  Цао Сюецінь Сон у червоному теремі : роман : розділи 1-40 / Цао Сюецінь ; [переклад В.С. Бойка ; передм. та приміт. В.П. Чорнобая] ; Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Харків : Фоліо, 2011. – 571, [1] с. – На обкл. кн. Китайська література. - Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4989-6
1408660
  Цао Сюецінь Сон у червоному теремі : роман : розд. 1-40 / Цао Сюецінь ; [переклад В.С. Бойка ; передм. та прим. В.П. Чорнобая]. – Харків : Факт, 2013. – 571, [4] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-966-637-751-0
1408661
  Пачовський В. Сон української ночи : трагедія / Василь Пачовський. – Львів : Hакладом М. Петpицькогот ; [Дpук. Уділова], 1912. – [4], 289, [8] с. : 1 аpк. поpтp. – Уваги для pіжних читачів [поясн. до тексту]: с. [2-5] в кінці кн.
1408662
   Сон царя Міноса // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 22-25 : фото
1408663
  Вейн А.М. Сон человека / А.М. Вейн, К. Хехт. – Москва, 1989. – 269с.
1408664
  Гірняк М. Сон як модель ір-реального та ір-раціонального існування (на матеріалі інтелектуальної прози В.Домонтовича) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 18-30. – ISBN 966-7773-70-1
1408665
  Кривда Н.Ю. Сон як семіотичне вікно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
1408666
  Нечаенко Д.А. Сон, заветных исполненный знаков / Д.А. Нечаенко. – М., 1991. – 302с.
1408667
  Гаккель Л.Б. Сон, сновидения, гипноз / Л.Б. Гаккель. – Ленинград, 1955. – 27с.
1408668
  Карманова И.Г. Сон, спячка и условно-рефлекторная деятельность / И.Г. Карманова, Х.М. Сафаров, Э.Н. Нуритдинов. – Душанбе
1. – 1989. – 80с.
1408669
  Карманова И.Г. Сон, спячка и условно-рефлекторная деятельность / И.Г. Карманова, Х.М. Сафаров, Э.Н. Нуритдинов. – Душанбе
2. – 1990. – 102с.
1408670
  Шевченко Т. Сон. Кавказ / Т. Шевченко. – Київ : Держлітвидав, 1927. – 45 с.
1408671
  Шевченко Т.Г. Сон. Кавказ / Т.Г. Шевченко. – Київ; Харків, 1935. – 15-60с.
1408672
  Шевченко Т. Сон. Кавказ / Т. Шевченко. – Київ : Держлітвидав, 1937. – 31 с.
1408673
  Шевченко Т. Сон. Кавказ / Т. Шевченко. – Київ, 1939. – 40с.
1408674
  Аламышев А. Сона : поэма / А. Аламышев ; перевод с туркм. В. Рыбина. – Ашхабад : Туркмения, 1976. – 67 с.
1408675
  Бобкова Т.В. Сонанти українського, російського та польського мовлення на матеріалі кінорентгену (експериментально-фонетичне дослідження) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Бобкова Тетяна Вадимівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 171 л. – Бібліогр.:л.156-171
1408676
  Бобкова Т.В. Сонанти українського, російського тапольского мовлення на матеріалі кінорентгену. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.15 / Бобкова Т.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 18л.
1408677
  Мордель Г. Сонарол / Г. Мордель. – Рига, 1971. – 74с.
1408678
  Попова Т.В. Соната / Т.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1962. – 96 с.
1408679
  Назаров В.А. Соната / В.А. Назаров. – Красноярск, 1965. – 67с.
1408680
  Гуртовенко В.А. Соната : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 71 с.
1408681
  Башмакова Н.В. Соната для армандоліни й баса continuo Дж. Б. Саммартіні в аспекті відображення художніх ідеалів пізнього Бароко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 10-15. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
1408682
  Цюпа Соната для осені / Цюпа, І. – Київ, 1986. – 318с.
1408683
   Соната дьявола. – Л., 1991. – 411с.
1408684
  Нейман С.К. Соната земных горизонтов / С.К. Нейман. – Москва, 1986. – 254с.
1408685
  Ларионова О.Н. Соната моря : научно-фантастическая повесть / Ольга Ларионовав. – Ленинград : Детская литература, 1985. – 124 с.
1408686
  Мисник П.Д. Соната сподівання / П.Д. Мисник. – К., 1978. – 191с.
1408687
  Єрьоменко А.Ю. Сонати А. Гайденка для баяна соло в контексті тенденцій розвитку жанру в Україні // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 296-305. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна полягає у виявленні особливостей трактування сонатного жанру в двох розглянутих творах А. Гайденка та у позначенні їхнього місця в еволюції української баянної сонати. Висновки. Обгрунтовано належність обох баянних сонат композитора до ...
1408688
  Шевченко Л.М. Сонати О. Скрябіна як репертуарний здобуток одеських піаністів // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 159-168. – ISSN 2225-7586


  "Наукова новизна роботи базується на концепції глибинності досягнень салонного мистецтва Одеси, довір’я до якого сформувало захоплене прийняття одеською публікою піаніста і композитора О. Скрябіна 1898 р., а також безумовну пошану до музичних ...
1408689
  Любарець Н. Сонатна форма в композиції та стилі романів Вірджинії Вульф // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 192-196
1408690
  Куббель Л.Е. Сонгайская держава / Л.Е. Куббель. – М, 1974. – 430с.
1408691
  Гильен Н. Сонгоро косонго / Н. Гильен. – М., 1967. – 95с.
1408692
  Подобед М.Б. Сонет 130 Уильяма Шекспира. Величие простоты = 450-річний ювілей Вільяма Шекспіра // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 7/8 (413/414). – С. 23-24
1408693
  Чапля Василь Сонет в українській поезії. / Чапля Василь. – Харків, 1930. – 80с.
1408694
  Астапенко І. Сонет Емми Андієвської: індивідуально-авторська модифікація жанру // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 3 (663). – С. 29-36. – ISSN 0236-1477
1408695
  Осень В. Сонет и стихотворение в сонетной форме / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2012. – 93, [1] с. – Библиогр.: с. 91-92. – ISBN 978-966-389-353-2


  НБ им. М. Максимовича в дар от автора 27.02.2013 г. Печать, подпись
1408696
  Погодин Н.Ф. Сонет Петрарки / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1957. – 95с.
1408697
   Сонет серебряного века. – М., 1990. – 767с.
1408698
  Турчин М. Сонет як багаторівнева образна система // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 263-275. – ISBN 966-7773-70-1
1408699
  Мойсієнко А. Сонет як текст // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 1 (53). – С. 50-72. – ISSN 0320-3077


  Присвячено опису сонета як текстової структури на основі таких категорійних ознак, як зв’язність і цілісність. На широкому матеріалі поетичних творів українських авторів простежено засоби вираження зв’язності і цілісності, представлені різними типами ...
1408700
  Огуй О. Сонетарій В. Шекспіра - щоденник його душі (до 450-ої річниці від дня народження поета) / О. Огуй, О. Івасюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 173-176. – ISSN 0320 - 8370
1408701
  Боковець А. Сонетарій В. Шекспіра: особливості рецепції петраркізму в контексті англійської ренесансної лірики // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – С. 63-72
1408702
  Мороз О. Сонетарій Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 522-527. – ISBN 978-617-7201-57-0
1408703
  Яровенко Т. Сонетарій Яра Славутича: канон, поетика, митець // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 135-140. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1408704
  Рильський М.Т. Сонети / М.Т. Рильський. – Київ. – с.
1408705
  Франко І.Я. Сонети / І.Я. Франко. – Львів, 1955. – 116с.
1408706
  Шекспір В. Сонети / Вільям Шекспір ; пер. з англ. Дмитра Паламарчука. – Київ : Дніпро, 1966. – 195 с. : іл.
1408707
  Рильський М.Т. Сонети / М.Т. Рильський; Упор. Б. Рильського. – Київ : Молодь, 1969. – 223 с.
1408708
  Рильський М.Т. Сонети / М.Т. Рильський; Упор. Б. Рильського. – Київ : Молодь, 1974. – 198 с.
1408709
  Павличко Д.В. Сонети / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1978. – 368 с.
1408710
  Колодій В.С. Сонети / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1980. – 168 с.
1408711
  Франко І.Я. Сонети / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1984. – 119с.
1408712
  Бурлаков С.Р. Сонети : поезії / С.Р. Бурлаков. – Київ : Молодь, 1989. – 140 с.
1408713
  Шекспір В. Сонети = Sonnets / Вільям Шекспір ; пер. з англ. Дмитра Павличка. – Київ : Дніпро, 2001. – 167, [9] с. – Авт., назва, текст парал. англ., укр. – (Бібліотека банку "Аваль" ; Світова класика рідною мовою). – ISBN 966-578-056-5


  У пр. № 1734897 напис: Київському Університетові ім. Т. Шевченка Д. Павличко
1408714
  Андієвська Е. Сонети // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 158. – С. 135-146
1408715
  Павличко Д.В. Сонети : Світовий сонет. Шекспір Бодлер. Гвездослав. Янка Купала / Д.В. Павличко. – Київ : Генеза, 2004. – 536с. – ISBN 966-504-388-9


  У пр. №1556086 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
1408716
  Ющенко О.Я. Сонети : [поезії] / Олекса Ющенко. – Київ : Щек, 2007. – 222, [2] с. : портр. – ISBN 966-2031-01-0


  У пр. № 1745623 напис: Шановному сусідові Михайлу Наєнку - сердечно Олекса Ющенко
1408717
  Песоа Фернанду Антоніу Ногейра Сонети / пер. з англ. Г. Пилипенко // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 149-154. – ISSN 0320 - 8370
1408718
  Песоа Фернанду Антоніу Ногейра Сонети // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С.149-154. – ISSN 0320 - 8370
1408719
  Шекспір В. Сонети = Sonnets / Вільям Шекспір ; переклад Г. Пилипенко. – Тримовне видання. – Київ - Ірпінь : Перун, 2008. – 320с. – ISBN 966-569-174-0
1408720
  Шекспір В. Сонети = Sonnets = Сонеты : тримовне видання / Вільям Шекспір ; Георгій Пилипенко переклад. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 319, [2] с. : портр. – Розгорнутий тит. арк. - Назва на корнці: Сонети. - На обкл. також. зазнач.: Вперше! Тримовне видання. – (Поетична Поличка "Перуна"). – ISBN 966-569-174-0
1408721
  Поліщук П.М. Сонети : вибране / Петро Поліщук. – Умань : Жовтий О.О., 2012. – 331, [1] c. : іл. – На тит. арк. дарчий напис авт. – ISBN 978-617-525-095-2


  У пр. 1746845 на тит. арк. дарчий напис авт.
1408722
  Мойсієнко А. Сонети / Анатолій Мойсієнко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (196), вересень 2019. – С. 62
1408723
  Мойсієнко А. Сонети : вірші // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (192), травень 2019. – С. 63
1408724
  Миронюк Н.П. Сонети В. Шекспіра в перекладах Д. Павличка: лінгвстичний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 81-83. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
1408725
  Сірук В. Сонети В. Шекспіра у ранніх перекладах І. Франка: творча історія, засоби мовно-стилістичної еквівалентності // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 82. – С. 41-50. – ISSN 0130-528Х
1408726
  Латник Г.В. Сонети дніпровстьких весен / Г.В. Латник. – К, 1987. – 105с.
1408727
  Гершкович М.Ф. Сонети дня і ночі / М.Ф. Гершкович. – Балта, 1994. – 64с.
1408728
  Дроздовський Д. Сонети Емми Андрієвської як вияв катахретичної свідомості // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10 (586). – С. 27-38. – ISSN 0236-1477
1408729
  Баррет-Бравнінг Елізабет Сонети з португальської / пер. з англ. та вступ. В. Марача // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
1408730
  Зеров М.К. Сонети і елегії / М.К. Зеров. – Київ : Час, 1990. – 80 с. – ISBN 5-88520-085-8
1408731
  Списаренко Б.Д. Сонети моїй Княгині Світлані / Б.Д. Списаренко. – Київ : Просвіта, 2004. – 228с. – ISBN 966-8547-21-7
1408732
  Павличко Д.В. Сонети подільської осені : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 111 с.
1408733
  Гамзатов Р.Г. Сонети. Вірші / Р.Г. Гамзатов. – Київ, 1979. – 128 с.
1408734
  Кицан О. Сонетна традиція в сучасній українській літературі // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 130-143
1408735
  Мойсієнко А. Сонетний вірш Лесі Українки як динамічна система // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (730). – С. 3-13. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано сонетну творчість Лесі Українки, зокрема динамічну систему сонетного вірша, на образно-змістовому, лексикограматичному рівнях. Простежено роль засобів внутрішньотекстової організації поетичного твору, функціональних особливостей ...
1408736
  Бутурлин П.Д. Сонеты : посмертное изд. / гр. П. Бутурлин. – [Киев] : [Тип. Г.Л. Фронцкевича], 1895. – [4], 58 с.
1408737
  Федоров А.М. Сонеты / А.М. Федоров. – Санкт-Петербург, 1907
1408738
  Федоров А.М. Сонеты / А.М. Федоров. – Санкт-Петербург, 1911
1408739
  Мицкевич А. Сонеты / А. Мицкевич. – Москва, 1958. – 62с.
1408740
  Бехер И.Р. Сонеты / И.Р. Бехер ; пер. с нем. [сост. и предисл. Л. Гинзбурга]. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 191 с. : ил.
1408741
  Камоэнс Л. Сонеты / Л. Камоэнс. – М., 1964. – 95с.
1408742
  Гамзатов Р. Сонеты / Р. Гамзатов; авториз. пер. с авар. Н.Гребнева. – Москва : Советский писатель, 1973. – 71 с.
1408743
  Мицкевич А. Сонеты / А. Мицкевич. – Л., 1976. – 343с.
1408744
  Павлычко Д. Сонеты / Д. Павлычко. – Москва, 1978. – 167 с.
1408745
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Саратов, 1980. – 104 с.
1408746
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Минск, 1981. – 239 с.
1408747
  Шекспир В. Сонеты. – Свердловск : Средне-Уральское кн. из-во, 1981. – 174 с.
1408748
  Петрарка Ф. Сонеты. – Москва : Художественная литература, 1981. – 192с.
1408749
  Рыльский М.Ф. Сонеты / М.Ф. Рыльский. – Москва : Советский писатель, 1981. – 159с.
1408750
  Петрарка Ф. Сонеты / Ф. Петрарка. – Минск, 1982. – 176с.
1408751
  Шекспир В. Сонеты : [на англ. яз. с парал. рус. текстом] / Уильям Шекспир. – Москва : Радуга, 1984. – 366 с.
1408752
  Шекспир В. Сонеты. – Хабаровск : Хабар. кн. изд-во, 1987. – 221 с.
1408753
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Новосибирск : Новосибирское кн. изд-во, 1987. – 190 с.
1408754
  Шекспир В. Сонеты. – Петрозаводск : Карелия, 1988. – 236 с.
1408755
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Москва, 1988. – 191 с.
1408756
  Белле Д. Сонеты / Дю Белле ; пер. с фр. С.Я. Бронина. – Москва : Скорпион, 1992. – 130 с.
1408757
  Шекспир У. Сонеты = The sonnets / Пер. А.М.Финкеля, В.В.Чухно и др.; Уильям Шекспир. – Москва : Эксмо, 2002. – 320с. – ISBN 5-04-008574-5
1408758
  Шекспир Уильям Сонеты / Уильям Шекспир. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 432с. – (Антология современных переводов). – ISBN 5-352-01220-4
1408759
  Шекспир У. Сонеты / У. Шекспир ; [ил.: И.И. Яхин]. – Харьков : Фолио, 2008. – 176 с. : 1 портр., ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4615-4
1408760
  Петрарка Ф. Сонеты : [пер. с ит.] / Франческо Петрарка ; [пер. с итал.: Е. Солонович]. – Харьков : Фолио, 2009. – 221, [1] с. : ил., портр. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-3780-0
1408761
  Анджольери Чекко Сонеты : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 12 (1016). – С. 141-147. – ISSN 0130-7673
1408762
  Кобринский А.М. Сонеты = Sonnets / Александр М. Кобринский. – Иерусалим; Москва : Издательское содружество Э.РА, 2010. – 238, [2] с. : портр. – ISBN 978-5-905016-31-8
1408763
  Заедная Т.А. Сонеты Андреса Грифуса : Автореф... канд. филол.наук: / Заедная Т.А.;. – Л, 1972. – 30л.
1408764
  Вышеславский Л.Н. Сонеты и баллады / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1966. – 1598с.
1408765
  Жоашен Дю Белле Сонеты из книги "Сожаления" : поэзия : сонеты / вступление М. Бородицкой о поэте // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 186-200. – ISSN 1130-6545


  Жоашен дю Белле (Иоахим дю Беллэ), 1522-1560) - один из выдающихся франц. поэтов XVI века, член поэтической группировки "Плеяда" и ближайший друг её руководителя Ронсара
1408766
  Бордюк Г.Д. Сонеты Иоганесса Роберта Бехера. : Дис. ... канд. филол. наук: / Г.Д. Бордюк ; МВ и ССО УССР, Каменец-Подольский гос. пед. ин-т им. В.П. Затонского. – Каменец-Подольский : [Б. и.], 1980. – 200 л.
1408767
  Бордюк Галина Дмитриевна Сонеты Иоганнеса Роберта Бехера : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Бордюк Галина Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 19л.
1408768
  Бордюк Галина Дмитриевна Сонеты Иоганнеса Роберта Бехера : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Бордюк Галина Дмитриевна; КГУ. – К., 1980. – 19л.
1408769
  Рильке Р.М. Сонеты к Орфею // Протей : Перекладацький альманах / Народна українська академія; Кафедра теорії та практики перекладу. – Харків, 2006. – Вип. 1. – С. 319-320. – ISBN 966-8558-62-6
1408770
  Сапгир Г.В. Сонеты на рубашках / Г.В. Сапгир. – М, 1998. – 32с.
1408771
   Сонеты современнико Шекспира / [пер. Г.А. Русакова ; вступ. ст., коммент. Вл. Э. Орла ; ил. Ю.Ю. Перевезенцева]. – Москва : Книга, 1987. – 363 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.


  Авт.: Т. Уайетт, Г. Говард, граф Суррей, Д. Гаскойн, Ф. Сидни, Ф. Гревиль, Э. де Вер, У. Рели, Ф. Грин, Т. Лодж, Д. Флетчер-старший и др.
1408772
  Шекспир В. Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака / В. Шекспир. – М., 1949. – 199с.
1408773
  Шекспир В. Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака / В. Шекспир. – М., 1952. – 195с.
1408774
  Шекспир В. Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака / В. Шекспир. – Москва, 1955. – 198с.
1408775
  Шекспир Вильям Сонеты Шекспира в переводах С.Маршака / Шекспир Вильям. – Москва : Советский писатель, 1952. – 194с.
1408776
  Петрарка Ф. Сонеты, избранные канцоны, секстины, баллады, автобиографическая проза / Ф. Петрарка. – Москва : Правда, 1984. – 590с.
1408777
  Камоэнс Л. Сонеты. Лузиады / Л. Камоэнс. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 480с. – ISBN 5-04-002514-9
1408778
  Даниленко В. Сонечко моє, чорне й волохате : проза: повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 60-103. – ISSN 0208-0710
1408779
  Михайловський Л.В. Сонечко сіє купаву / Л.В. Михайловський. – Київ : Молодь, 1969. – 112с.
1408780
  Давидов А.І. Сонечко спить у дзвониках / А.І. Давидов. – К., 1986. – 207с.
1408781
  Айрапетьянц А.Э. Сони / А.Э. Айрапетьянц; Ленинградский гос. ун-т. – Ленинград, 1983. – 192с. – (Жизнь наших птиц и зверей ; Вып.5)
1408782
  Лозан М.Н. Сони Юго-Запада СССР / М.Н. Лозан. – Кишинеыв, 1990. – 144с.
1408783
   Сонин Виктор Александрович. – Москва, 1984. – 50с.
1408784
   Сонна Німеччина. У передвиборчій кампанії країни серйозніші виклики залишаються без уваги // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 32 (508), 11-17.08.2017 р. – С. 32-33. – ISSN 1996-1561
1408785
  Шмидт В. Сонная одурь / Владимир Шмидт // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [14] с.
1408786
   Сонник. – Минск, 1992. – 39с.
1408787
   Сонник. – К., 1995. – 56с.
1408788
  Победин К. Сонник разума // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 19/20. – С. 122-153. – ISSN 1609-5359
1408789
  Болдуїн Джеймс Сонні грає блюз : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7/8 (967/968). – С. 90-110. – ISSN 0320 - 8370
1408790
  Мартынов Семен Сонное царство // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 30-31 : фото
1408791
  Патрина Дарья Сонное царство // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 2 (2917). – С. 26-27 : фото
1408792
  Бодюл А.П. Соновные направления совершенствования бытового обслуживания сельского населения (На примере Молд.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Бодюл А. П.; Моск. технолог. ин-т. – М., 1971. – 16л.
1408793
  Кардаш В.Я. Соновные направления совершенствования снабжения народного хозяйства цементом : Автореф... канд .экон.наук: 08.00.06 / Кардаш В. Я.; КИНХ. – К., 1974. – 23л.
1408794
  Дейч Е М. Соновы аэродинамики осевых турбомашин / Е М. Дейч, Г.С. Самойлович. – М, 1959. – 428с.
1408795
  Дейч Е М. Соновы аэродинамики осевых турбомашин / Е М. Дейч, Г.С. Самойлович. – М, 1959. – 428с.
1408796
  Самойлова Сонографічні особливості діагностики ендометріозу яєчників / Самойлова, М.-В.В // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 17-19. – ISSN 2413-550Х
1408797
  Дзюба О.М. Соноеластографiя в діагностиці захворювань репродуктивної системи (огляд літератури та власні спостереження) // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 39-42. – ISSN 2413-550Х
1408798
  Рябуха Н.О. Сонологія музики в дослідженнях Ю.М. Хомінського // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 114-115. – ISBN 978-966-8308-26-0
1408799
  Задорожний М.П. Сонора // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 31-35 : фото
1408800
  Задерацький В. Сонористичне перетворення принципу остинатності у творчості Олів"є Мессіана // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / редкол.: Боровик М.К., Герасимова-Персидська Н.О., Гнатів Т.Ф. [та ін.]. – Київ, 1979. – № 14. – С. 103-135
1408801
  Кондратенко О.О. Сонорна лексика як елемент створення художнього образу в оригіналі та перекладі (на матеріалі оповідання М. Ріваса "Мова метеликів") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І. Голубовська, М. Іваницька [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (72). – С. 29-40. – ISSN 2520-6397


  У статті представлено міркування щодо можливих перекладацьких труднощів, які можуть спіткати перекладача під час роботи з сонор- ною лексикою, а також подано їхній детальний аналіз. На матеріалі оповідання сучасного іспанського письменника був ...
1408802
  Шурдак М. Сонорна техніка композиції та її значення в музичній мові Д. Лігеті (на прикладі циклу "Десять п"єс для духового квінтету") // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 238-252. – ISSN 2310-0583


  Стаття присвячена дослідженню сонорної техніки композиції на прикладі циклу «Десять п’єс для духового квінтету» Д. Лігеті. В цьому циклі композитор працює не лише з сонорною технікою та її проявами. Цей твір – яскравий приклад, в якому композитор ...
1408803
  Касьянова О.А. Сонорні губні приголосні в поезії Лесі Українки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 2 (61). – С. 62-69. – ISSN 2520-6346


  Досліджено функціонування сонорних губних приголосних у поезії Лесі Українки, зокрема звукові ряди із сонорними лабіальними консонантами, які завдяки своїм артикуляційно-акустичним умовам творення є вираженням милозвучності мовлення, що формує у ...
1408804
  Варданян С.Н. Сонорные в составе финальных консонантных комплексов современного английского языка в речи и пении. / С.Н. Варданян. – Ереван, 1987. – 156 с.
1408805
  Махмудов А.А. Сонорные узбекского языка. / А.А. Махмудов. – Ташкент, 1980. – 60с.
1408806
  Кривоцюк М.Ю. Сонце - ворог і друг // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 35-36
1408807
  Всехсвятський С.К. Сонце / С.К. Всехсвятський, проф. – Київ : Держвидав Технічної лі-ри України, 1946. – 39 с. – (Науково-популярна бібліотека)
1408808
  Копиленко О.І. Сонце / О.І. Копиленко. – Київ : Укрдержвидав, 1964. – 45 с.
1408809
  Компанієць Л.О. Сонце в дорозі / Л.О. Компанієць. – К., 1965. – 106с.
1408810
  Фольварочний В.І. Сонце в зернині / В.І. Фольварочний. – Київ : Дніпро, 1972. – 200 с.
1408811
  Коваленко Л.Н. Сонце в зіницях / Л.Н. Коваленко. – К, 1965. – 95с.
1408812
  Курашкевич К.В. Сонце в лютому / К.В. Курашкевич. – Одеса, 1973. – 63с.
1408813
  Чернявський М.А. Сонце в полинах : трилогія / М.А. Чернявський. – Київ, 1979. – 400 с.
1408814
  Павлов В. Сонце в твоїх руках / В. Павлов. – Київ, 1970. – 64с.
1408815
  Кулінич Микола Сонце в Україну йде з Далекого Сходу // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 20-23
1408816
  Євлампієв В.В. Сонце гасить свічки / В.В. Євлампієв. – Львів, 1974. – 144с.
1408817
   Сонце для душі : книга самодопомоги для біженців : інформація та вправи, які можуть допомогти впоратися з травмат. досвідом / концепція та текст: Анне-Маргрет Вільд ; іл.: Жанетт Ніке ; пер.: Людмила Москаленко [та ін.]. – Nurnberg : Trauma Hilfe Zentrum, 2022. – 134 с. : іл. – Кн. описана за обкл. – Бібліогр.: с. 132-134
1408818
   Сонце з Кремля. – К., 1938. – 96с.
1408819
  Бичко В.В. Сонце зустрічаю / В.В. Бичко. – Київ : ДЛВ, 1951. – 240 с. : 1 портр.
1408820
   Сонце і вітер даватимуть електрику // Світ. – Київ, 2018. – Серпень (№ 29/30). – С. 4


  Вчені Національного авіаційного університету вперше в Україні розробили, виготовили та ввели в дію гібридну енергетичну установку.
1408821
  Гірник М.А. Сонце і грози : поезії / М.А. Гірник. – Київ, 1958. – 236 с.
1408822
  Цесевич В.П. Сонце і життя / В.П. Цесевич. – Київ : Знання України, 1954. – 24 с.
1408823
  Драч І.Ф. Сонце і слово : поезії / І.Ф. Драч. – Київ : Дніпро, 1978. – 367 с.
1408824
  Процик І.В. Сонце Івана Драча // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 356-361
1408825
   Сонце море чекають на Вас! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  Запрошення на відпочинок до оздоровчо-спортивного комплексу в с. Берегове Бахчисарайського району.
1408826
  Куліш Л.П. Сонце на колоску / Л.П. Куліш. – Одеса, 1967. – 99с.
1408827
  Демерджі Д.Л. Сонце на крилах чайки / Д.Л. Демерджі. – Дніпропетровськ, 1968. – 65с.
1408828
  Шапа Л. Сонце на погонах / Л. Шапа. – Львів : Каменяр, 1969. – 192 с.
1408829
  Маскалевич І. Сонце на розпродаж. Ціна питання - два десятки мільярдів євро // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 1, 8


  "Нинішній рік за темпами розвитку відновлюваної енергетики просто шалений. Генеруючих потужностей побудували в півтора разу більше, ніж за всі роки незалежності, разом узяті. За ідеєю, треба радіти. Але є зворотний бік "зеленої" енергетики. ...
1408830
  Науменко О.П. Сонце на шаблі / О.П. Науменко. – Київ : Донбас, 1967. – 160 с.
1408831
  Федотюк П.К. Сонце над барханами : оповідання, повість / П.К. Федотюк; Роман Федорів. – Київ, 1976. – 154 с.
1408832
  Козланюк П.С. Сонце над Верховиною : оповідання і нариси / П.С. Козланюк. – Львів, 1957. – 15 с.
1408833
  Ладижець В.І. Сонце над Верховиною : поезії / В.І. Ладижець. – Київ, 1979. – 31 с.
1408834
   Сонце над вічним полем. – Дніпропетровськ, 1982. – 174с.
1408835
  Бичко В. Сонце над головами : поезії / В. Бичко. – Харків ; Одеса : Дитвидав, 1935. – 76 с.
1408836
  Колодій В.С. Сонце над грозами : поеми / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1977. – 132 с.
1408837
  Гойда Ю.А. Сонце над Карпатами : поезії / Ю.А. Гойда. – Київ, 1951. – 138 с.
1408838
  Мегелик Д. Сонце над Поліссям / Д. Мегелик. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 80 с.
1408839
  Дін Л. Сонце над рікою Сангань / Л. Дін. – К., 1950. – 236с.
1408840
  Бондар В.Т. Сонце над хмарами : поезії / В.Т. Бондар ; [біогр. довідка: с. 110]. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 111 с.
1408841
  Неяченко І.І. Сонце над Ялтою : Ілюстрований краєзнавчий нарис / І.І. Неяченко. – Симферополь : Таврія, 1988. – 144с.
1408842
  Вишневецький Л.М. Сонце нашої вулиці : оповідання / Л.М. Вишневецький. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 83 с.
1408843
  Лозовий В. Сонце недалеко : повість / В. Лозовий. – Львів : Каменяр, 1959. – 292 с.
1408844
  Лозовий В. Сонце недалеко : повість / В. Лозовий. – Київ, 1968. – 298 с.
1408845
  Рубан Л.Д. Сонце опівночі / Л.Д. Рубан. – Київ, 1982. – 104с.
1408846
  Супруненко Н.А. Сонце осені / Ніна Супруненко. – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 499, [1] с. : портр., фотоіл. – ISBN 978-966-593-702-9
1408847
  Цушко С.В. Сонце осені : вірші й переклади / Сергій Цушко. – Київ : Пульсари, 2010. – 181, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-2171-64-8
1408848
  Дзюба С. Сонце пахне снігом і яблуками = The sun smells of snow : вибр. вірші / Сергій Дзюба ; англ. з укр. пер.: Л. Гавур, Б. Бойчук ; [до зб. в цілому]: Тетяна та Сергій Дзюби. – New York ; Чернівці : BOGDANI ; Букрек, 2014. – 103, [2] с., 51, [3] c. – ISBN 978-1-291-75045-4
1408849
  Чернов Л. (Малошийченко) Сонце під веслами / Л. (Малошийченко) Чернов. – Х., 1929. – 236с.
1408850
  Лупій О.В. Сонце поміж соснами : роман / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 298 с.
1408851
  Гохват Б.А. Сонце працює / Б.А. Гохват. – К, 1962. – 65с.
1408852
  Прилюк Д.М. Сонце свободи над світом / Д.М. Прилюк. – Київ, 1965. – 5 8с.
1408853
  Ріпецький Н. Сонце сходить із заходу : (Історія майже правдива) / Нестор Ріпецький ; [обкл. М. Дмитренка]. – Торонто : Арка, 1954. – 119 с.
1408854
  Тарба І.К. Сонце сходить у нас : роман / Іван Тарба ; пер. с груз. – Київ, 1976. – 191 с.
1408855
  Цесевич В.П. Сонце та його значення у житті Землі / В.П. Цесевич. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1951. – 24 с.
1408856
  Луцишина О. Сонце так рідко заходить : роман / Оксана Луцишина. – Київ : Факт, 2007. – 356 с. – (Exceptis еxcipiendis). – ISBN 978-966-359-198-8
1408857
  Нехода І.І. Сонце Травня / І.І. Нехода. – Київ : Молодь, 1947. – 107с.
1408858
  Волошин І.І. Сонце у росі / І.І. Волошин. – Київ, 1964. – 224 с.
1408859
  Легун Ю. Сонце у спадок / спілкувалася Олеся Шуткевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 18 лютого (№ 29). – С. 9


  Про регіональну ідентичність крізь символізм герба Поділля, - розповідає Юрій Легун, геральдист, директор Державного архіву у Вінницькій області.
1408860
  Лисенко О.М. Сонце української музики / О.М. Лисенко. – Київ, 1967. – 48с.
1408861
  Панарін О. Сонце, море, Берегове… // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 8


  Про цьогорічній відпочинок у Центрі рекреації та туризму (Берегове). Про недоліки та позитивні зміни, які сталися завряди позиції ректора Л. Губерського щодо комфортного відпочинку наших студентів та співробітників.
1408862
  Ейгенсон М.С. Сонце, погода і клімат / М.С. Ейгенсон. – Київ : Знання, 1962. – 36 с.
1408863
  Треніна А.С. Сонце, спекотне літо, дорога - увага, водії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 19-20
1408864
  Лиходід М.Х. Сонце. Поезії / М.Х. Лиходід. – Київ : Держ. вид-во художньої літератури, 1963. – 53 с.
1408865
  Лозицький В. Сонце: міфи і наукові дані // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  На думку Наталії Лозицької, заслуженого працівника освіти України, співробітника Астрономічної обсерваторія КНУ, на відміну від іншіх базових предметів, астрономія не була обов"язковою в усіх закладах середньої освіти. Тепер обсерваторія може ...
1408866
  Ковалевський О.В. Сонцевир / О.В. Ковалевський. – Київ, 1990. – 106 с.
1408867
  Шумило Н. Сонцедайна людина // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 16-17
1408868
  Малахута М.Д. Сонцедари : художньо-документальна повість / М.Д. Малахута. – Київ, 1979. – 141 с.
1408869
  Галл І. Сонцелюб. / І. Галл. – Ужгород, 1983. – 168с.
1408870
  Мартинов В. Сонцелюби / В. Мартинов. – Львів, 1977. – 100с.
1408871
  Дрофань А.П. Сонцелюби. / А.П. Дрофань. – К., 1980. – 180с.
1408872
  Яременко М.Т. Сонцем повняться літа... : поезїі / М.Т. Яременко. – Донецьк : Донбас, 1966. – 42 с.
1408873
  Сергійчук В. Сонцем правди до України // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – С. 177-179. – ISBN 978-617-7837-01-4


  До 95-річчя від дня народження Ярослава Розумного.
1408874
  Березяк В. Сонцепоклонство чи Християнство? Віра в Сонце (Гора/Хора) чи Осіріса - Ісуса? : розвідки у галузі прадавньої укр. історії / Віктор Березяк. – Київ : Стебеляк О.М., 2016. – 137, [2] с. : іл. – На обкл. також: Таємниця Святого Христофора. – ISBN 978-966-1635-18-9
1408875
  Ламзін С. Сонцепромінний поет Шебелинки : З нагоди виходу нової збірки поезій Миколи Пивовара "Заметіль" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 215-216
1408876
  Гаман В.П. Сонцестояння / В.П. Гаман. – Киев, 1964. – 72с.
1408877
   Сонцю і вітру назустріч. – К., 1966. – 74с.
1408878
  Мельничук Ю.С. Сонцю світити вічно : статті, памфлети, нариси / Ю.С. Мельничук. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 238 с.
1408879
  Глотка О. Сонця!; "Один вагон, другий вагон..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, О.Г. Астаф"єв, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 12-14
1408880
  Карусель Вероника Соня всегда в эфире : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 164-171 : Фото
1408881
  Юрлова Е.С. Соня Ганди. Трагедии и триумфы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 42-48. – ISSN 0321-5075
1408882
  Бальвас І. Соня Делоне - українка, яка "дала колір" світу високої моди // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 7-10. – ISBN 978-966-171-783-9
1408883
  Вернер Р. Соня рапортует / Р. Вернер. – Москва, 1980. – 266с.
1408884
   Соняна країна. – К., 1977. – 276с.
1408885
  Любарський Р. Сонях над сивим полем : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 126-129. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
1408886
  Мотрич К.В. Соняхи : новели / К.В. Мотрич. – Київ : Молодь, 1978. – 128 с.
1408887
  Всехсвятський С.К. Сонячна активність і вплив Сонця на земні явища. / С.К. Всехсвятський, проф. – Київ, 1946. – [7] с.
1408888
  Васильєва І.Е. Сонячна активність і землетруси // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2/3 (147). – С. 23-27. – ISSN 2518-7104
1408889
   Сонячна активність та її геофізичні прояви / В.М. Єфіменко, В.Н. Криводубський, В.Г. Лозицький, С.І. Мусатенко, М.М. Пасєчник, М.І. Пішкало // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 96-97
1408890
   Сонячна активність та її геофізичні прояви / В.М. Єфіменко, В.Н. Криводубський, В.Г. Лозицький, С.І. Мусатенко, М.М. Пасєчник, М.І. Пішкало // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 54-78. – ISBN 966-594-644-7
1408891
  Усик Світлана Сонячна алергія / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 6
1408892
  Німенко А.В. Сонячна брама : поезії / А.В. Німенко. – Київ, 1985. – 142 с.
1408893
  Терещенко Ю.В. Сонячна віть / Ю.В. Терещенко. – К., 1980. – 40с.
1408894
  Гвелесиани Г.Г. Сонячна Грузія / Г.Г. Гвелесиани. – Київ, 1962. – 108с.
1408895
  Слободянюк Б.Й. Сонячна долина : повість / Б.Й. Слободянюк. – Київ, 1954. – 272 с.
1408896
  Бездольний Б.І. Сонячна долина : повість / Бездольний Б.І. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 183 с.
1408897
  Пулінець П.В. Сонячна доля / П.В. Пулінець. – К, 1969. – 58с.
1408898
  Ющенко О.Я. Сонячна дорога : книга лірики / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 167 с.
1408899
  Бахарев О. Сонячна дорога : нариси про будівництво Волго-Донського каналу / О. Бахарев. – Киев : Молодь, 1952. – 64 с., [1] вкл. л.
1408900
  Чепурко Б.П. Сонячна дорога : поезії / Богдан Чепурко. – Львів : Каменяр, 1984. – 54 с.
1408901
   Сонячна електростанція у виші // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14 листопада (№ 45). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  В освітньо-виробничому центрі "Сучасні технології в енергетиці" Харківського національного університету міського господарства імені А.М. Бекетова відкрили інноваційну лабораторію "Сонячна електростанція". Це перший комплекс із такою потужністю, ...
1408902
  Литовченко В.Г. Сонячна енергетика: порядок денний для світу й України / В.Г. Литовченко, М.В. Стріха ; Укр. фіз. товариство ; Наук. рада "Фізика напівпровідників та діелектриків" НАН України. – Київ : К.І.С., 2015. – 37, [3] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр.: с. 36-37. – ISBN 978-617-684-095-4
1408903
  Дем"янчук В.В. Сонячна енергія як альтернатива електроенергії в сільському господарстві // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 14-16. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
1408904
  Пішкало М. Сонячна корона і прогноз амплітуди 24-го циклу сонячної активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-14. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  За спостереженнями корони під час повних сонячних затемнень у мінімумі активності 11-23 сонячних циклів проведено дослідження залежності амплітуди сонячного циклу від таких кількісних характеристик форми і структури сонячної корони як індекси ...
1408905
  Пішкало М. Сонячна корона під час повних сонячних затемнень 29 березня 2006 р. і 1 серпня 2008 р. / М. Пішкало, Є. Садовенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-26. – (Астрономія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено структуру і форму сонячної корони під час повних сонячних затемнень 29 березня 2006 р. і 1 серпня 2008 р. Корона 29 березня 2006 р. є короною проміжного перед-мінімального типу, корона 1 серпня 2008 р. - короною біля-мінімального типу. В ...
1408906
  Пішкало М. Сонячна корона під час повного сонячного затемнення 1 серпня 2008 р. і полярні магнітні поля Сонця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 23-27. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Сонячна корона, спостережена під час повного сонячного затемнення 1 серпня 2008 р., порівнюється з модельною конфігурацією "відкритих" магнітних силових ліній у короні. Магнітне поле у короні розраховувалося в рамках потенціальної класичної моделі з ...
1408907
  Винниченко В.К. Сонячна машина / В.К. Винниченко. – Харків : Держвидав України
Ч. 3. – 1928. – 270с.
1408908
  Винниченко В.К. Сонячна машина / В.К. Винниченко. – 2-ге вид. – Харків : Держвидав України
Ч. 2. – 1929. – 236с.
1408909
  Винниченко В.К. Сонячна машина : Роман / В.К. Винниченко. – Київ : Дніпро, 1989. – 618 с. – ISBN 5-308-00538-9
1408910
  Винниченко В. Сонячна машина / Володир Винниченко. – Київ : Сакцент плюс, 2005. – 640 с. – ISBN 966-8583-21-3
1408911
  Думбадзе Н.В. Сонячна ніч : роман / Нодар Думбадзе. – Київ, 1968. – 150 с.
1408912
  Сонячна Г. Сонячна поезія / Ганка Сонячна. – Хмельницький : О.М. Казаков, 2014. – 64 с. – Загол. обкл.: Ганка Сонячна Поезія


  У пр. №1748196 напис: Вельмишановному Анатолію Кириловичу із подякою за керування й підтримку, побажаннями натхнення творчих перемог і здоров"я! Г.С. 5.11.15
1408913
  Рибченко Л.С. Сонячна радіація та максимальна температура повітря у періоди інтенсивної засухи 2011-2015 рр. / Л.С. Рибченко, С.В. Савчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (20). – С. 131-145
1408914
  Гольденберг Ш. Сонячна соната / Ш. Гольденберг. – К., 1958. – 283с.
1408915
  Вільний В.М. Сонячна соната : лірика, поема / В.М. Вільний. – Київ, 1965. – 154 с.
1408916
  Голованівський С.О. Сонячна сторона : п"єса / С.О. Голованівський. – Київ, 1955. – 115 с.
1408917
  Верес Б. Сонячна теорема / Б. Верес. – Київ, 1975. – 184с.
1408918
  Верес Б. Сонячна теорема. / Б. Верес. – Київ, 1974. – 183с.
1408919
  Чумарна М.І. Сонячная музика. / М.І. Чумарна. – К., 1982. – 48с.
1408920
  Стоянова Е.П. Сонячне весілля : (до питання вітальності болгарського острівного ідіому в Україні) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 247-260. – Бібліогр.: с. 247-250, 253-256, 259. – ISSN 0027-2833


  У статті йдеться про ментефакт фольклорної культури етнічних болгар України - обрядову пісню "Пуснал ми Господ две люлки" ("Запустив Господь дві гойдалки"), що виконується під час народного календарного свята Гергьовден. Порівняння варіантів цього ...
1408921
   Сонячне гроно. – Київ, 1970. – 334 с.
1408922
  Всехсвятський С.К. Сонячне затемнення 30 червня 1954 року / С.К. Всехсвятський, д-р фізико-мат. наук. – Київ : Знання, 1954. – 36 с. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР : Серія V ; № 3)
1408923
  Давиденко Є. Сонячне мистецтво / Є. Давиденко, В. Павлов. – Київ : Радянська Україна, 1967. – 56 с.
1408924
  Лондон Джек Сонячне пір"я / Лондон Джек. – Харків : Книгоспілка. – 32 с.
1408925
  Веремійчик О. Сонячне слово Ярослава Павуляка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 13-26 квітня (№ 15/16)
1408926
  Паламарчук Г.О. Сонячне сплетіння / Г.О. Паламарчук. – К, 1987. – 83с.
1408927
  Гончаров Володимир Сонячний берег: нові іспанські перспективи // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
1408928
  Женченко В В. Сонячний бік вулиці / В В. Женченко. – К, 1980. – 96с.
1408929
   Сонячний бік життя : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 88-89 : Іл.
1408930
  Дацей В.В. Сонячний Верх : [повість] / Василь Дацей ; [післямова О. Мишанича]. – Київ : Дніпро, 1990. – 214 с.
1408931
  Глущак А.С. Сонячний вітер / А.С. Глущак. – Одеса, 1977. – 95с.
1408932
  Прокопенко Г.Н. Сонячний вітер / Г.Н. Прокопенко. – Дніпропетровськ, 1979. – 62с.
1408933
  Славута-Логвиненко Сонячний вітер / Славута-Логвиненко. – К., 1981. – 128с.
1408934
  Положій В.І. Сонячний вітер : фантаст. оповідання та повісті / В.І. Положій. – К., 1986. – 159 с.
1408935
  Лисюк Д.П. Сонячний вітер : [поетична збірка] / Дмитро Лисюк. – Хмельницький : Цюпак А.А., 2014. – 71, [1] с. – ISBN 978-617-513-281-4


  У пр. № 1719070 напис: Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. 21.06.2018 р. Підпис.
1408936
  Сухоруков А. Сонячний вміст кремнію в наближенні ЛТР в одновимірних моделях / А. Сухоруков, Н. Щукіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-28. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Визначено вміст кремнію в одновимірних напівемпіричних моделях атмосфери Сонця в наближенні ЛТР. Для моделі HOLMUL він дорівнює 7.594±0.015 dex. Для сонячних сил осциляторів, за якими визначався вміст, доведені якість, легітимність та можливість ...
1408937
  Петренко М.Є. Сонячний годинник : поезії / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1968. – 79 с.
1408938
   Сонячний годинник. – Ужгород, 1976. – 159с.
1408939
  Тернавський М.Я. Сонячний годинник : поезії / М.Я. Тернавський. – Харків, 1976. – 71 с.
1408940
  Крикуненко В.Г. Сонячний годинник / В.Г. Крикуненко. – К., 1990. – 92с.
1408941
  Ільницький М. Сонячний годинник Володимира Панченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 9 жовтня (№ 20). – С. 14-15
1408942
   Сонячний Дагестан. – К., 1967. – 339с.
1408943
  Ткач М.М. Сонячний зайчик : [вірші для дітей] / Микола Ткач. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2013. – 12 с. : іл.
1408944
  Кащук Н.О. Сонячний камертон : оповіді, роздуми, спогади / Н.О. Кащук. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 207 с.
1408945
  Барда О.В. Сонячний камінь і "місячні" ландшафти / О.В. Барда, Н.П. Волненко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 43-45 : фото
1408946
   Сонячний класик. До 75-річчя від дня народження В.З. Нестайки // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2005. – на 2005 рік. – С. 19-22
1408947
   Сонячний край. – К., 1980. – 208с.
1408948
  Дичук Б.Ю. Сонячний обруч / Богдан Дичук. – Чернівці : ДрукАрт, 2015. – 167, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-617-7172-55-9
1408949
  Ткач М.М. Сонячний полудень : оповідання / М.М. Ткач. – Київ : Молодь, 1979. – 103 с. = Перша книжка прозаїка
1408950
  Яновський С. Сонячний проект державного вишу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 13). – С. 4


  "Черговий крок до енергетичної незалежності зробили у національному виші - Херсонському державному університеті. У рамках програми "ЕкоХДУ" тут уже замовили проєкт власної електростанції з сонячних панелей потужністю 50 кіловат. Сонячна ...
1408951
  Грінченко Б.Д. Сонячний промінь : повість. / Б. Грінченко. – вид. 5-те. – Київ : [Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союз. Деpж. Дpук.], 1919. – 207 с. – (Всеукpаїнський Коопеpативний Видавничий Союз ; [№] 30)
1408952
  Грінченко Б.Д. Сонячний промінь / Б.Д. Грінченко. – Львів, 1924. – 128 с.
1408953
  Грінченко Б.Д. Сонячний промінь / Б.Д. Грінченко. – 6-е вид. – Київ, 1928. – 220 с.
1408954
  Заброда Тамара Сонячний промінь : Лірика / Заброда Тамара. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 92с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7276-91-0
1408955
  Івасюк Н.Г. Сонячний світ дитинства у творі Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра" : урок засвоєння нових знань. 5 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 36
1408956
  Годенков І.Л. Сонячний спів : Вірші. Вірші, що стали піснями. "Прозаріки" / Ігор Годенков ; [худож.: Н.В. Алимова]. – Київ : АртЕк, 2015. – 100 с. : іл., ноти. – ISBN 978-617-7264-15-5
1408957
  Драч І.Ф. Сонячний фенікс : вірші, драматична поема / І.Ф. Драч. – Київ : Молодь, 1978. – 160 с.
1408958
  Кононенко П.П. Сонячний Фенікс: Зародження - Самоспалення - Воскресіння : поезії / Петро Кононенко ; [упоряд. Ангеліна Пономаренко]. – Київ : Український письменник, 2017. – 190, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-579-525-4
1408959
  Безхутрий М.М. Сонячний художник : повість про життя та творчість С.І. Васильківського, 1854-1917 рр. : для серед. шк. віку / М.М. Безхутрий. – Київ : Веселка, 1967. – 228 с.
1408960
  Кочережко Н.Я. Сонячні барви : нариси для середнього та старшого шкільного віку / Н.Я. Кочережко. – Київ : Веселка, 1978. – 130, [6] с.
1408961
  Самойлович В.В. Сонячні батареї як складова зовнішнього опорядження будівель // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 361-366. – ISSN 2076-815X
1408962
  Міщенко Олександр Сонячні бризки : повість // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 19-28
1408963
  Кочевський В.В. Сонячні весла : поезії / В.В. Кочевський. – Харків : Прапор, 1965. – 80 с.
1408964
  Логінова О. Сонячні вікна творчості Ольги Кобилянської // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2024. – 18-24 січня (№ 2)


  22 листопада в межах локального проєкту «Ольга Кобилянська: відома і незнайома», започаткованого Чернівецькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Михайла Івасюка до 160-річчя від дня народження письменниці у відділі обслуговування юнацтва ...
1408965
   Сонячні гони. – Київ : Дніпро, 1967. – 263 с.
1408966
  Гриненко Г.О. Сонячні грона. / Г.О. Гриненко. – Київ, 1975. – 82с.
1408967
   Сонячні джерела. – Тернопіль, 1992. – 152с.
1408968
   Сонячні джерела. – Тернопіль, 1994. – 188 с.
1408969
   Сонячні зажинки. – Х., 1976. – 207с.
1408970
  Колчинський І.Г. Сонячні затемнення / І.Г. Колчинський. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1952. – 24 с.
1408971
   Сонячні затемнення 04.12.2002 і 31.05.2003 у мікросплесках радіошумів іоносфери / С.І. Мусатенко, В.Я. Чолій, Є.В. Курочка, О.С. Сліпченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 91-94. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Наведено порівняння результатів вимірювань радіошумів іоносфери в Києві під час проходження магніто-спряженого для північної півкулі сонячного затемнення 04.12.2002 р., що відбувалось у південній півкулі, і прямого затемнення 31.05.2003 р. Показано, що ...
1408972
  Шапіро О. Сонячні імпресії Віктора Чауса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29 травня (№ 92). – С. 24


  До 75-річчя видатного українського художника.
1408973
  Зіновчук М.М. Сонячні камені / М.М. Зіновчук. – К, 1978. – 121с.
1408974
  Тичина П.Г. Сонячні кларнети : поезії / Павло Тичина. – 3-тє вид. – Харків : ДВУ, 1925. – 68 с.
1408975
  Тичина П.Г. Сонячні кларнети : поезії / Павло Тичина ; [упоряд. С. Гальченко]. – Київ : Дніпро, 1990. – 399 с.
1408976
   Сонячні кларнети : зб. віршів членів літстудії Чернів. держ. ун-ту / [упоряд.: У.Б. Хаварівський ; вступ. сл.: М.Н. Хаварівська]. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 167, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-457-320-4
1408977
   Сонячні кларнети : [зб. творів учасників та переможців обл. (із розширенням) фестивалю-семінару "Сонячні кларнети"] / [редкол.: Н.Є. Бонь, О.М. Галаєва, С.П. Веренич та ін. ; уклад. О. Галаєва]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2021. – 127, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7787-42-5
1408978
  Бойченко В.П. Сонячні кола : поезії / В.П. Бойченко ; [іл. О. Толкачов]. – Сімферополь : Таврія, 1975. – 88 с. : іл.
1408979
   Сонячні криниці. – Братіслава, 1977. – 175с.
1408980
  Стуканов Є. Сонячні люди // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 102-106. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
1408981
  Дубовик Ольга Сонячні мандри Марії Томен // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 5 (157), жовтень - грудень. – С. 80-85 : фото
1408982
  Іщенко М.Г. Сонячні межі : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 371 с.
1408983
  Гасвіані Г. Сонячні мелодії:[Цикл оповідань] // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.51-77
1408984
  Сосюра В.М. Сонячні мечі : Вірші й поеми / В.М. Сосюра. – Київ : Дніпро, 1967. – 223с.
1408985
  Чернишов К.К. Сонячні мости / К.К. Чернишов. – Дніпропетровськ, 1980. – 96с.
1408986
  Попов О. Сонячні несподіванки // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1985. – Вип. 19. – С. 232-239. – ISSN 0206-8001


  Про проблеми фізики сонця.
1408987
  Омельченко В.І. Сонячні орбіти / В.І. Омельченко. – Київ, 1974. – 55 с.
1408988
  Жолоб С.К. Сонячні пагорби / С.К. Жолоб. – К, 1982. – 80с.
1408989
  Квітневий В.М. Сонячні перевесла / В.М. Квітневий. – Л, 1981. – 112с.
1408990
  Пішкало М.І. Сонячні плями: нове життя чисел Вольфа // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 7-11. – ISSN 2518-7104
1408991
  Щур Едуард Сонячні пристрасті у приязно сонячному Херсоні // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 10 (135). – С. 23
1408992
  Світлична Г.П. Сонячні причали : поезії / Г.П. Світлична. – Дніпропетровськ : Промінь, 1966. – 84 с.
1408993
  Забіла Н. Сонячні релі. / Н. Забіла. – Х, 1928. – 32с.
1408994
  Пільгук І.І. Сонячні розсипи : оповідь про митця / І.І. Пільгук. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 248 с.
1408995
  Бандрівський Д.Г. Сонячні сліди : новели, оповідання, етюди / Д.Г. Бандрівський. – Льлвів : Каменяр, 1980. – 112 с.
1408996
  Фея О. Сонячні спалахи та магнітні бурі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 42 (518), 20-26.10.2017 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561
1408997
  Віта В. Сонячні струни / В. Віта. – Київ, 1976. – 71с.
1408998
  Михайлов О.О. Сонячні та місячні затемнення / О.О. Михайлов. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1950. – 36 с.
1408999
  Марсюк В.А. Сонячні терези / В.А. Марсюк. – К, 1986. – 157с.
1409000
  Іванчук В.Г. Сонячні хромосферні спікули / В.Г. Іванчук, М.І. Пішкало // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 161. – (Астрономія ; вип. 33)


  Реферат депонованого рукопису. Проводиться огляд опублікованих робіт і аналіз сучасного стану дослідження сонячних хромосферних спікул. Проаналізовані відомості з морфології, динаміки, параметрів спектральних ліній спікул та фізичних умов у спікулах. ...
<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,