Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>
1402001
  Сірук В.Г. "Суржикіада" Богдана Жолдака: комунікативний аспект // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 4 : Філологічні науки. – С. 107-112. – ISSN 1729-360Х
1402002
  Свердан Т. "Суржикізація" сучасних видань для дітей / Т. Свердан, Л. Радик // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 8-13. – Бібліогр. в примітк. (18 поз.). – ISSN 0130-5263
1402003
  Журавльов Д. "Сурогатне материнство" має право на захист нотаріусом // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 111-112.
1402004
  Циховська Е. "Суспіільство спектаклю" :перспективи та загрози сучасних ЗМІІ // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 231-240


  У статті розглянуто різноманітні концепції та погляди на перспективи тазагрози функціонування засобів масової інформації та їх впливу на сучасне суспільство та реальність людини в цьому суспільстві. The article deals with the various conceptions and ...
1402005
  Слуцька Т.І. "Суспільна небезпечність перевищення влади або службових повноважень" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 7 (57). – С. 19-23
1402006
  Куліна О.С. "Суспільне" та "соціальне": проблема визначення категорій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 149-152. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему визначення найважливіших категорій соціальної філософії та суспільних наук. The problem of definition of the most important categories of social philosophy and social sciences is considered.
1402007
   "Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України" : матеріали 5 міжнародної наукової конференції, (Київ, 21-23 жовтня 2010 року) / КНУТШ, Геогр. ф-тет ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України ; Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.І. Іщук, К.В. Мезенцев та ін.]. – Київ : Обрії, 2010. – 210 с.
1402008
  Гриневич Л. "Суспільство треба змінювати через освіту" / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5-6 жовтня (№ 180/181). – С. 6-7


  Як це робитимуть в Україні, пояснює міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
1402009
   Супутник Київського географічного щорічника : Науковий альманах. – Київ : Видавництво географічної літератури "Обрії", 2002-. – ISBN 966-95774-1-1
Вип. 1 : Загальні проблеми палеогеоморфології та розвиток рельєфу Землі у фанерозої. Барщевський М. Є. – 2003
1402010
   Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах. – Київ : Видавництво географічної літератури "Обрії", 2002-. – ISBN 966-340-047-1
Вип. 2 : Подніпров"я в перигляціалі. Ч.1. Зміни водності річок.\Пазинич В.Г.\. – 2004
1402011
   Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах. – Київ : Видавництво географічної літератури "Обрії", 2002-. – ISBN 966-95774-3-9
Вип. 5 : Пащенко В.М."Екоеволюція від сталого розвитку". – 2005
1402012
   Супутник піонера. – К., 1990. – 200с.
1402013
   Супутник спортсмена-підводника. – К., 1960. – 168с.
1402014
  Панішева О.В. Супутник учителя математики / О.В. Панішева. – Харків : Основа, 2008. – 176с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 4(64)). – ISBN 978-966-333-687-9
1402015
  Карлаш В.Л. Супутник юного фотографа / В.Л. Карлаш. – К, 1986. – 166с.
1402016
  Голованьова К.Є. Супутники культурних рослин / К.Є. Голованьова. – Київ : Радянська школа, 1987. – 161 с.
1402017
  Левківський А.П. Супутники Марса і геніальне передбачення сатирика Джонатана Свіфта / А.П. Левківський, П.Т. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 2 (99). – С. 14-15
1402018
  Будько Євген Супутників для молоді : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 80-81 : Фото
1402019
  Бабак В.П. Супутникова радіонавігація / В.П. Бабак, В.В. Конін, В.П. Харченко. – Київ : Техніка, 2004. – 328с. – ISBN 966-575-056-9
1402020
  Філіпович Володимир Супутникова технологія визначення теплового навантаження на місто / Філіпович Володимир, Шевчук Руслан // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 1 (113), січень - лютий. – Бібліогр.: 4 назв.
1402021
  Дроб"язко В. Супутникове мовлення та авторське право // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.24-28. – ISSN 1608-6422
1402022
  Ковальчук Н. Супутникове телебачення // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 165-169. – ISBN 966-95840-5-1
1402023
  Галицька Є.І. Супутникові дані розподілу аерозолів в Україні як альтернативне джерело інформації (на прикладі супутникового приладу MODIS) // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 67-69
1402024
   Супутникові радіонавігаційні системи : навч. посібник / [Корнієнко І.В., Богом"я В.І., Терещук О.І., Корнієнко С.П.] ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – 278, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 274-278. – ISBN 978-966-7496-61-6
1402025
  Галкін Олександр Супутниці життя Івана Багряного : публіцистика // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 113-120. – ISSN 0130-1608
1402026
  Тімашова В.М. Супутня структурна атрибутика політичної сфери сучасного суспільства політична культура // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 246-250. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін)
1402027
  Чомко Д. Супутньо-пластова вода нафтових родовищ як гідромінеральна сировина / Д. Чомко, М. Рева, О. Диняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 77-81. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  Мета роботи - дослідити можливості супутньо-пластових вод нафтових родовищ для подальшого їх використання як гідромінеральної сировини для видобутку цінних компонентів. Визначено актуальність питання видобутку супутньо-пластових вод на нафтових ...
1402028
  Рева М. Супутньо-пластова вода як важлива економічна складова функціонування нафтовидобувних підприємств України / М. Рева, Д. Чомко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 93-98. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  Видобуток нафти завжди супроводжується вилученням разом з нею пластових вод, так званої супутньо-пластової води (СПВ). Коефіцієнт обводнення видобутого флюїду виділяється як основний елемент, що зменшує доходи компанії в процесі видобутку нафти. В ...
1402029
  Рева М. Супутньо-пластові води в Східному нафтогазовому регіоні України як джерело небезпеки або цінний ресурс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Мета дослідження - проаналізувати проблему видобування супутньо-пластових вод на нафтових та газових родовищах з точки зору їх впливу на навколишнє середовище та екологічну безпеку, а також можливості використання вод як сировини для видобутку корисних ...
1402030
  Аборский А.И. Сур : рассказы / А.И. Аборский. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1955. – 82 с.
1402031
  Стожук А. Сура від Івана // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 24 серпня (№ 17). – С. 1, 12


  Книга Івана Драча "Солом"яний вогонь".
1402032
  Курбансахатов К.Д. Сурай : рассказы / К.Д. Курбансахатов; пер. с туркм. Б.Шатилова. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1955. – 139 с.
1402033
  Радаев В.К. Сурай / В.К. Радаев. – Саранск, 1985. – 57с.
1402034
  Гвасалия М. Сурами : роман / М. Гвасалия; пер. с груз. Г.Миндадзе. – Москва : Советский писатель, 1969. – 212 с.
1402035
  Чонкадзе Д. Сурамская крепость : повесть / Д. Чонкадзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1939. – 119 с.
1402036
  Чонкадзе Д. Сурамская крепость : повесть / Д. Чонкадзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1952. – 96 с.
1402037
  Муис А. Сурапати / А. Муис. – М., 1956. – 158с.
1402038
  Муіс А. Сурапаті / А. Муіс. – К., 1959. – 172с.
1402039
  Ушаков А.П. Сураханское нефтяное месторождение. / А.П. Ушаков. – Баку, 1955. – 179с.
1402040
  Юхма М. Сурбан : стихи / Михаил Юхма ; пер. с чуваш. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 64 с.
1402041
   Сурва - 2015. Маски Болгарії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 34-37 : фото
1402042
   Сурвилло Раймонд. Выставка произведений. Москва. 1985. – Москва, 1985. – 31с.
1402043
  Дука М.В. Сургай Геннадій Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 299. – ISBN 96966-8060-04-0
1402044
   Сургай Геннадій Іванович (1933-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 467. – ISBN 978-966-439-754-1
1402045
  Андрест Е. Сургуч и его производство. Руководство к приготовлению домашним и фабричным способом и собрание лучших рецептов / Андрест Е. ; пер. с немец. под ред. М.П. Петрова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Издательство М.П. Петрова, 1904. – 32 с.
1402046
  Цветков Ю.В. Сурдас и его поэзия / Ю.В. Цветков. – М., 1979. – 168с.
1402047
  Криштопа О. Сурдокамера : Проза / О. Криштопа. – Київ : Смолоскип, 2001. – 196с. – ISBN 966-7332-44-6
1402048
  Дьячков А.И. Сурдопедагогика / А.И. Дьячков. – М, 1960. – 100с.
1402049
   Сурдопедагогика. – Москва, 1989. – 382с.
1402050
  Залесский В.Ф. Сурен Акимович Кочарян / В.Ф. Залесский. – М, 1955. – 86с.
1402051
  Алянский Ю.Л. Сурен Кочарян / Ю.Л. Алянский. – Москва : Искусство, 1983. – 177 с., [8] л. ил. – (Мастера советской эстрады)
1402052
  Ломуновв К.Н. Сурен Кочарян исполняет "Крейцерову сонату" / К.Н. Ломуновв. – Москва, 1960. – 47 с.
1402053
  Володин Б. Сурен Кочарян читает "Одиссею". / Б. Володин. – Москва, 1964. – 32с.
1402054
  Каретникова И.А. Сурен Ливонович Степанян / И.А. Каретникова. – М, 1965. – 47с.
1402055
   Сурен Мальян: Керамика.. – М., 1991. – 47с.
1402056
  Казарян М.М. Сурен Сафарян / М.М. Казарян. – М., 1978. – 69с.
1402057
  Закарян А.Г. Сурен Спандарян о литературе : Автореф... канд.филол.наук: / Закарян А.Г.; Академия наук Армянской ССР. Ин-т лит-ры им.М.Абегяна. – Ереван, 1952. – 16 с.
1402058
   Сурен Тигранович Еремян. – Ереван, 1984. – 97с. – (Материалы к биобиблиографии ученых АрмССР ; Вып. 33)
1402059
  Казарян М.М. Суренянц / М.М. Казарян. – М., 1962. – 30с.
1402060
  Курохтина Т.Н. Суржик в Интернете // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 101-112. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1402061
  Дзюбишина-Мельник Суржик і суржикізми: стилістичні ресурси // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 111 : Філологічні науки
1402062
  Фудерер Тетяна Суржик у контексті мовної освіти
1402063
  Фудерер Т. Суржик у контексті мовної освіти
1402064
  Корольова В.В. Суржик у мовленні персонажів сучасної української драми // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 3-12. – ISSN 2313-4437


  Стаття присвячена вивченню суржику в мовленні дійових осіб сучасних українських п’єс. Визначено типологію суржикомовних персонажів залежно від авторської художньо-естетичної настанови; доведено відсутність патогенності в драматургійних текстах із ...
1402065
  Брага І.І. Суржик у родинному спілкуванні дітей // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 96-105


  Статтю присвячено вивченню особливостей мовлення дітей, соціалізація яких відбувається у родинному середовищі батьків, що послуговуються суржиком та мешкають в м. Суми і містах - районних центрах Сумської області. Для мовної поведінки таких дітей ...
1402066
  Крупеньова Т.І. Суржик у романі Михайла Бриниха "Шахмати для дибілів" // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 12-15. – ISSN 2307-4558
1402067
  Масенко Л. Суржик у сучасній художній літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (649). – С. 25-30. – ISSN 0130-5263
1402068
  Кащенко В. Суржик хоче до "русского міра". Філологічне питання в політичній площині // Україна молода. – Київ, 2019. – 6 листопада (№ 124). – С. 3


  "Ватажки самопроголошеної «ДНР», вочевидь, передбачаючи недовге життя своєї «держави», просто пнуться зі шкіри геть, щоб улаштуватись у існуючій світобудові, добитись визнання цивілізованого світу. Зазвичай держави домагаються цього завдяки ...
1402069
  Врублевська Г. Суржик як елемент міської субкультури
1402070
  Левченко Т.М. Суржик як засіб пейоративної оцінки у мові засобів масової комунікації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 72-76. – (Серія "Філологія" ; вип. 85). – ISSN 2227-1864
1402071
  Томіленко Л.М. Суржик як об"єкт наукових досліджень і дискусій // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 69-80. – ISSN 0027-2833


  У статті порушено актуальну на сьогодні проблему змішаного українсько-російського мовлення, відомого під назвою "суржик". Розглянуто визначення цього поняття у вітчизняній лінгвістиці, причини появи суржику тощо. Проаналізовано погляди вчених щодо ...
1402072
  Радевич-Винницький Суржик як породження непаритетної двомовності // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 171-183. – ISBN 978-966-489-161-2
1402073
  Масенко Л.Т. Суржик: між мовою і язиком / Лариса Масенко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 135, [1] с. – Бібліогр.: с. 127-135 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-558-1
1402074
  Масенко Л.Т. Суржик: між мовою і язиком / Лариса Масенко. – 2-ге вид., зі змінами і допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – 229, [2] с. : табл. – Покажч. імен: с. 226-229. – Бібліогр.: с. 200-209. – ISBN 978-966-518-759-2
1402075
  Флаєр Майкл Суржик: правила утворення безладу // Критика. – Київ, 2000. – Червень, (число 6). – С. 16-17
1402076
  Белей Л. Суржик: соціолінгвістична перспектива // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 5-8
1402077
  Захарків О. Суржикове мовлення і суржикізований правопис як ознаки хворого суспільства // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2005. – № 1. – С.19-25. – Бібліогр.: 7 назв.


  [Погляди авторки збігаються з концепцією Проекту нової, остаточної редакції Українського правопису (К., 1999). Ці правописні засади збережено ів самій статті]
1402078
  Дружинин С.Н. Суриков : путеводитель по выставке / С.Н. Дружинин. – М-Л : Искусство, 1937. – 52 с.
1402079
  Евдокимов И.В. Суриков / И.В. Евдокимов. – М.-Л., 1940. – 20с.
1402080
  Машковцев Н.Г. Суриков / Н.Г. Машковцев. – Москва, 1960. – 70с.
1402081
  Волошин М.А. Суриков / М.А. Волошин. – Ленинград, 1985. – 224с.
1402082
   Суриков Василий Иванович 1848-1916 : [альбом]. – Москва : Искусство, 1974. – 142, [2] с. : ил.
1402083
   Суриков Василий Иванович.Альбом репродукций. – М., 1958. – 64с.
1402084
  Сидоренко Віктор Сурин. Свято з хоботом // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 58-65 : фото
1402085
  Петрова Ольга Суринам: самая маленькая страна на континенте : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 64-67 : Фото
1402086
   Сурия Керимовна Татевян // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 65 : фото. – ISSN 0016-7126
1402087
  Франко І.Я. Сурка. По-людськи : Поема / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1926. – 49с.
1402088
   Сурки : Распространение и экология. – Москва : Наука, 1978. – 223с. – (Промысловые животные СССР и среда их обитания)
1402089
   Сурки. – Москва, 1980. – 221с.
1402090
  Бибиков Д.И. Сурки и чума в горах Средней Азии. : Автореф... Доктора биол.наук: / Бибиков Д.И.; Моск.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 35л. – Бібліогр.:с.32-35
1402091
  Михайлов Константин Сурки с Хохальпенштрассе // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 66-68 : фото
1402092
  Бибиков Д.И. Сурки. / Д.И. Бибиков. – М., 1989. – 254с.
1402093
  Проскурін Д.П. Сурма на Мо (110): робота виходу та структура системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 346-352. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В широкому діапазоні покриттів та температур досліджено роботу виходу, структуру та вторинно-електронні спектри сурми на поверхні Мо(110). Виявлено, що при температурах більших 1020 К, атоми сурми занурюються у підкладку, реконструюючи її.
1402094
  Малишко А.С. Сурмач : поезії / А.С. Малишко. – Київ, 1976. – 287 с.
1402095
   Сурмач. – Київ, 1987. – 239 с.
1402096
   Сурмач. – Лондон : Assoc. of Ukr. former combatants in Great Britain. – ISSN 0491-6204
Рік 39, ч. 1/4 (131/134). – 1997
1402097
  Карп"юк А. Сурмач визвольних змагань // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 березня (№ 11). – С. 12-13


  Герась Соколенко — український поет-романтик.
1402098
  Дубина М.І. Сурмачі возз"єднання / М.І. Дубина. – Київ, 1976. – 239с.
1402099
  Донченко О. Сурми / О. Донченко. – Харків, 1928. – 63 с.
1402100
  Рекубрацький А.З. Сурми / А.З. Рекубрацький. – Дніпропетровськ, 1975. – 46с.
1402101
  Бровченко Володимир Яковлевич Сурми : Вірші та поеми / Бровченко Володимир Яковлевич. – Київ : Дніпро, 1976. – 255с. : іл., 1л.портр.
1402102
  Лисюк Д. Сурми : поетична збірка / Дмитро Лисюк. – Хмельницький : Цюпак А.А., 2012. – 99, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-513-152-7


  У пр. № 1719074 напис: Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. 21.06.2018 р. Підпис.
1402103
  Гайовий Г. Сурми бурлеску під шатами сатиричної ліри : літературно-публіцистичні розвідки / Гриць Гайовий. – Київ : Гарт, 2005. – 64с. – ISBN 966-955-92-6-X
1402104
  Петльований В. Сурми грають зорю / В. Петльований. – К, 1952. – 551с.
1402105
  Петльований В. Сурми грають зорю / В. Петльований. – К, 1965. – 551 с.
1402106
  Петльований В. Сурми грають зорю / В. Петльований. – Київ, 1973. – 661 с.
1402107
  Гузюк П. Сурми кличуть / П. Гузюк. – Львів, 1958. – 540с.
1402108
  Гузюк П.Ф. Сурми кличуть / П.Ф. Гузюк. – 2-е. – Львів, 1969. – 524с.
1402109
   Сурми на зорі.. – Одеса, 1977. – 191с.
1402110
  Осадчук П.І. Сурми на світанні : поезії / П.І. Осадчук. – Київ, 1985. – 109 с.
1402111
   Сурми Перемоги.. – Львів, 1975. – 159с.
1402112
  Сердюк Ю.О. Сурми серця : поезії / Ю.О. Сердюк. – Київ : Молодь, 1965. – 94 с. – (Перша книга)
1402113
  Козак В.С. Сурми серця / В.С. Козак. – Одеса, 1975. – 31с.
1402114
  Марсюк В.А. Сурмлять тополі / В.А. Марсюк. – К, 1973. – 54с.
1402115
  Сацункевия И.Л. Суровая быль / И.Л. Сацункевия; И.Л. Сацункевич. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск : Беларусь, 1979. – 288 с.
1402116
  Рядченко И.И. Суровая вахта : книга стихов / И.И. Рядченко. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 115с.
1402117
  Осин Д.Д. Суровая весна / Д.Д. Осин. – Смоленск, 1955. – 356с.
1402118
  Харитонов В.Г. Суровая доверчивая Русь / В.Г. Харитонов. – М., 1973. – 207с.
1402119
   Суровая драма народа.. – М, 1989. – 510с.
1402120
   Суровая красота // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 67 : фото
1402121
  Асеева Л.П. Суровая летопись : повести / Л. П. Асеева. – Москва : Современник, 1979. – 332 с. – (Новинки "Современника")
1402122
  Погорелов Л.А. Суровая молодость / Л.А. Погорелов. – Ростов-на-Дону, 1967. – 109с.
1402123
  Ширшов Б.В. Суровая молодость. / Б.В. Ширшов. – Молотов, 1947. – 83с.
1402124
  Адамов А.М. Суровая нежность / А.М. Адамов. – Махачкала, 1967. – 59с.
1402125
  Бурлака С.В. Суровая нежность / С.В. Бурлака. – Кишинев, 1968. – 100с.
1402126
  Поливин Н.Г. Суровая нежность / Н.Г. Поливин. – М, 1973. – 188с.
1402127
  Файзуллин Р.А. Суровая нежность / Равиль Файзуллин ;. – Москва, 1975. – 22 с.
1402128
  Коршак Г.В. Суровая нежность / Г.В. Коршак. – М., 1978. – 104с.
1402129
  Балин А.И. Суровая нежность : Стихотворения. Избранное, 1963-1983 / А.И. Балин ; предисл. А. Зорина ; ил.: И. Пчелко. – Москва : Мол. гвардия, 1984. – 303 с. : ил.
1402130
  Лысков П.Г. Суровая осень / П.Г. Лысков. – Архангельск, 1959. – 121с.
1402131
  Лысков П.Г. Суровая осень / П.Г. Лысков. – Архангельск, 1967. – 144с.
1402132
  Дроботов В.Н. Суровая память / В.Н. Дроботов. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1974. – 192 с.
1402133
  Сикорский Я.П. Суровая память / Я.П. Сикорский. – Кишинев, 1977. – 244с.
1402134
   Суровая память. – Свердловск, 1985. – 176с.
1402135
  Перегудов А.В. Суровая песня / А.В. Перегудов. – М, 1963. – 475с.
1402136
  Перегудов А.В. Суровая песня / А.В. Перегудов. – М, 1966. – 448с.
1402137
  Перегудов А.В. Суровая песня / А.В. Перегудов. – Москва, 1976. – 416с.
1402138
  Козловский М.И. Суровая повесть / М.И. Козловский. – Воронеж, 1981. – 118с.
1402139
  Шолохов-Синявский Суровая путина / Шолохов-Синявский. – изд. испр. и доп. – М, 1938. – 324с.
1402140
  Шолохов-Синявский Суровая путина / Шолохов-Синявский. – Ростов -на-Дону, 1946. – 308с.
1402141
  Шолохов-Синявский Суровая путина / Шолохов-Синявский. – Ростов -на-Дону, 1952. – 344с.
1402142
  Шолохов-Синявский Суровая путина / Шолохов-Синявский. – Ростов -на-Дону, 1961. – 746с.
1402143
  Шолохов-Синявский Суровая путина / Шолохов-Синявский. – Ростов -на-Дону, 1972. – 392с.
1402144
  Буш Паула Суровая школа / Буш Паула. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1975. – 111с.
1402145
  Бессонов Ю.Н. Суровая юность / Ю.Н. Бессонов. – М., 1955. – 464с.
1402146
  Аношкин М.П. Суровая юность : повесть / М.П. Аношкин. – Челябинск : Книжное изд-во, 1958. – 192 с. : ил.
1402147
  Соловьев А.Г. Суровая юность : Из воспоминаний / А.Г. Соловьев. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 288с.
1402148
  Козловский М.И. Суровая юность / М.И. Козловский. – Воронеж, 1973. – 216с.
1402149
  Мустафин Я.М. Суровое детство / Я.М. Мустафин. – М., 1984. – 413с.
1402150
  Мирошин Л.А. Суровое и нежное / Л.А. Мирошин. – Брянск, 1961. – 48с.
1402151
  Баканов Н.А. Суровое испытание : рассказы о военном мастерстве, военной хитрости и смекалке советских воинов на фронтах Великой Отечественной вофны / Николай Баканов. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1958. – 167 с.
1402152
  Баширов Г. Суровое испытание : повести, рассказы, эссе / Гумер Баширов; пер. с татар. – Москва : Современник, 1991. – 266 с.
1402153
  Садовский В.Л. Суровое начало / В.Л. Садовский. – Пенза, 1962. – 151с.
1402154
  Белоконь К.Ф. Суровое небо / К.Ф. Белоконь. – 2-е доп. изд. – Харьков, 1973. – 267с.
1402155
  Калинин А.В. Суровое поле. Роман. / А.В. Калинин. – М., 1958. – 53с.
1402156
  Калинин А.В. Суровое поле. Роман. / А.В. Калинин. – Москва, 1959. – 143с.
1402157
  Калинин А.В. Суровое поле. Роман. / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону, 1959. – 135с.
1402158
  Калинин А.В. Суровое поле. Роман. / А.В. Калинин. – М. : Молодая гвардия, 1961. – 390 с.
1402159
  Калинин А.В. Суровое поле. Романы. Повести. Рассказы / А.В. Калинин. – М. : Современник, 1977. – 445 с.
1402160
  Калинин А.В. Суровое поле. Романы. Повести. Рассказы / А.В. Калинин. – М. : Художественная литература, 1986. – 749 с.
1402161
  Цмокаленко Д.И. Суровое совершеннолетие : повесть / Дмитро Цмокаленко ; авт. пер с укр. Игоря Собчука. – Москва : Воениздат, 1969. – 301 с.
1402162
  Антонов И.П. Суровое счастье : стихотворения / Иван Антонов ; худож. В.И. Цикота. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 56 с. : ил.
1402163
  Мориц Ю.П. Суровой нитью / Ю.П. Мориц. – Москва, 1974. – 160с.
1402164
  Липшиц С.Г. Суровые будни / С.Г. Липшиц. – Ростов -на-Дону, 1944. – 47с.
1402165
  Коряков О.Ф. Суровые будни / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1954. – 96с.
1402166
  Арсентьев И.А. Суровые будни : дилогия / Арсентьев И.А. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 600 с.
1402167
  Всеволожский И. Суровые времена / И. Всеволожский, Д. Руднев. – Москва, 1959. – 80с.
1402168
  Плотников А.Н. Суровые галсы / А.Н. Плотников. – М., 1986. – 340с.
1402169
  Скоморовский Р.С. Суровые годы / Р.С. Скоморовский. – Киев, 1957. – 473с.
1402170
  Булавин М.Я. Суровые годы / М.Я. Булавин. – Воронеж, 1960. – 290с.
1402171
  Лаврентьев В.В. Суровые годы / В.В. Лаврентьев. – Новосибирск, 1964. – 406с.
1402172
  Бирюзов С.С. Суровые годы / С.С. Бирюзов. – Москва, 1966. – 560с.
1402173
  Королев В.Г. Суровые годы / В.Г. Королев. – М, 1971. – 112с.
1402174
  Арсланбеков Б. Суровые годы : повесть / Багаудин Арсланбеков; пер. с дарг. А.Буртынского. – Москва : Советская Россия, 1977. – 224 с.
1402175
  Хорошайлов Н.Ф. Суровые годы войны / Н.Ф. Хорошайлов. – Киев, 1977. – 179с.
1402176
  Проскурина Л. Суровые годы. / Л. Проскурина. – Сталинград, 1946. – 40с.
1402177
  Гриневская И.А. Суровые дни : драматическая поэма из времен Пугачевщины : в 5 д., в стихах / Изабелла Гриневская. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Мир" В.Л. Богушевского ; [Тип. Д.П. Вейсбрута], 1909. – XVI, 238, [1] с.
1402178
  Рза Р.И. Суровые дни : стихи / Р.И. Рза. – Баку : Азернешр, 1946. – 75 с.
1402179
  Ахтанов Т. Суровые дни : роман : пер. с каз. / Ахтанов Т. – Москва : Воениздат, 1958. – 362 с.
1402180
  Ахтанов Т. Суровые дни : роман / Ахтанов Т. – Москва, 1960. – 379 с.
1402181
  Келлер И.И. Суровые дни / И.И. Келлер. – Пермь, 1963. – 221с.
1402182
  Кулиев К.М. Суровые дни / Клыч Кулиев;; авториз. пер. с туркм. В.Курдицкого. – Ашхабад : Туркменистан
кн.1. – 1967. – 286 с.
1402183
  Кулиев К.М. Суровые дни. Черный караван : романы / Клыч Кулиев; пер. с туркм. – Москва : Художественная литература, 1979. – 671 с.
1402184
  Сазонов Б.И. Суровые зимы и засухи / Б.И. Сазонов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 239с.
1402185
  Майоров Н.К. Суровые испытания / Н.К. Майоров. – М, 1971. – 398с.
1402186
  Майоров Н.К. Суровые испытания / Н.К. Майоров. – М, 1982. – 592с.
1402187
  Поленок Е.Т. Суровые лица / Е.Т. Поленок. – Сталино-Донбасс, 1959. – 28с.
1402188
  Очкин А.Я. Суровые люди / А.Я. Очкин. – М, 1972. – 176с.
1402189
  Халилецкий Г.Г. Суровые острова : Повести и рассказы / Г.Г. Халилецкий. – Москва : Воениздат, 1972. – 264с.
1402190
  Коржиков В.Т. Суровые острова. Стихи. / В.Т. Коржиков. – Владивосток, 1961. – 64с.
1402191
  Крымов А.Г. Суровые страницы истории китайской революции в годы реакции (воспоминания и исследования) // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1983. – № 3 (225). – С. 169-203
1402192
   Суровые судьбы.. – Воронеж, 1971. – 191с.
1402193
  Федоров В.Д. Суровые тропы / В.Д. Федоров. – Москва, 1961. – 136с.
1402194
  Пинясов Я.М. Суровые тропы : повесть / Яков Пинясов; пер. с морд. Н.Попова. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1974. – 200 с.
1402195
  Моторин П.А. Суровые тропы / П.А. Моторин. – Куйбышев, 1988. – 219с.
1402196
  Кратт И.Ф. Суровый берег / И.Ф. Кратт. – Л., 1947. – 192с.
1402197
  Кратт И.Ф. Суровый берег / И.Ф. Кратт. – Л., 1947. – 223с.
1402198
  Уткин И.П. Суровый ветер. / И.П. Уткин. – Москва, 1950. – 28с.
1402199
  Арсентьев И.А. Суровый воздух : повесть / Арсентьев И.А. – Куйбышев : Куйбышев. кн. изд-во, 1957. – 328 с., [1] л. ил.
1402200
  Арсентьев И.А. Суровый воздух : повесть / Арсентьев И.А. – Куйбышев : [Куйбышев. кн. изд-во], 1962. – 666 с. : ил.
1402201
  Арсентьев И.А. Суровый воздух : повесть / Арсентьев И.А. ; предисл. Н. Сорокина. – Куйбышев : Куйбышев. кн. изд-во, 1972. – 318 с. : портр.
1402202
  Арсентьев И.А. Суровый воздух / И.А. Арсентьев. – Москва, 1979. – 304с.
1402203
  Кузнецов В.Н. Суровый воздух. Стихи / В.Н. Кузнецов. – Л., 1957. – 87с.
1402204
  Шепелев А.М. Суровый горизонт / А.М. Шепелев. – Нальчик, 1965. – 157с.
1402205
  Собко В.Н. Суровый друг : Роман / В.Н. Собко; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 253с.
1402206
  Пильник Б.Е. Суровый закон движения / Б.Е. Пильник. – Горький, 1973. – 128с.
1402207
  Фочкин Олег Суровый закон Шуацзю : Дорожный блокнот. Чудеса света // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 112-120 : Фото. – ISSN 1813-4777
1402208
  Чичкина Светлана Суровый климат празднику не помеха : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 60 : Фото
1402209
   Суровый край России.. – Новосибирск, 1969. – 263с.
1402210
  Семенихин Г. Суровый март / Г. Семенихин. – М., 1969. – 48с.
1402211
  Шаврин Ю.А. Суровый наказ выполняя... / Ю.А. Шаврин. – Ижевск, 1961. – 48с.
1402212
  Шаврин Ю.А. Суровый наказ выполняя... / Ю.А. Шаврин. – 2-е изд. – Ижевск, 1966. – 100с.
1402213
  Шаврин Ю.А. Суровый наказ выполняя... / Ю.А. Шаврин. – 3-е изд. – Ижевск, 1975. – 132с.
1402214
  Давыдов С.Д. Суровый праздник / С.Д. Давыдов. – Л, 1989. – 158с.
1402215
  Кружков Н.Н. Суровый ревихзор / Н.Н. Кружков. – М, 1959. – 64с.
1402216
   Суровый север.. – Якутск, 1960. – 144с.
1402217
  Гурьянов В. Суровый удел : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 9. – С. 45-67. – ISSN 0027-8238
1402218
  Горохолінська І.В. Сурогатне материнство - шанс на сімейне щастя чи торгівля людьми? (Етичні аспекти використання новітніх технологій ) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 13-16
1402219
  Ільницька Н.Д. Сурогатне материнство // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 16-18
1402220
  Ясевін В. Сурогатне материнство в Україні - правові прогалини та колізії // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 12 (39), грудень. – С. 12-16
1402221
  Оніщенко О.В. Сурогатне материнство в Україні та за кордоном: порівняльно-правовий аспект / О.В. Оніщенко, П.Ю. Козіна // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 102-108. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1402222
  Бєлінська К. Сурогатне материнство як об"єкт цивільних прав / К. Бєлінська, О. Бєлінський // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (117), червень 2021 р. – С. 105-123
1402223
  Попович К. Сурогатне материнство як один із видів надання послуг // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 215-217. – ISBN 978-617-7069-17-0
1402224
  Логвінова В.О. Сурогатне материнство: правові аспекти // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 243-245. – ISBN 978-966-419-279-5
1402225
  Воробей В. Сурогатне материнство: проблеми нормативно-правового регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 165-166. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1402226
  Кравцова Т. Сурогатне материнство: проблеми правового регулювання та судової практики / Т. Кравцова, М. Корнієнко // Юридична газета. – Київ, 2020. – 7 липня (№ 13). – С. 28-29
1402227
  Журавльов Д. Сурогатне материнство» має право на захист нотаріусом / Д. Журавльов, З. Журавльова // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 89-90.
1402228
  Шаталов М.М. Сурожский золоторудный узел Приазовского мегаблока Украинского щита // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 26-33 : рис., фото. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1682-721Х
1402229
  Зубов В. Суррогатная инвестиционная система / В. Зубов, В. Иноземцев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 3. – С. 76-86 : табл., рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0042-8736
1402230
  Никитинский Я.Я. Суррогаты и необычные в России источники пищевых средств / Я.Я. Никитинский. – М, 1921. – 136с.
1402231
  Таварес Р.У. Сурррогат счастья / Р.У. Таварес. – Москва, 1977. – 398 с.
1402232
  Пятаев Е.И. Сурские напевы. / Е.И. Пятаев. – Саранск, 1961. – 64с.
1402233
  Яльмаров А. Сурский привет. / А. Яльмаров. – Чебоксары, 1955. – 40с.
1402234
  Блажевич О. Сурядні ряди у надфразних єдностях поезій Т.Г. Шевченка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 69-72
1402235
  Сігалова С. Сурядність і однорідність у публіцистичному синтаксисі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 278-284. – (Журналістика ; Вип. 4)
1402236
  Барчук В.М. Сурядність: типологічний аспект // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 13-20. – ISSN 0027-2833
1402237
  Яценко П.І. Сурядно-підрядний поліном у науковому дискурсі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 619-628. – ISBN 978-966-8904-46-2
1402238
   Сурьма - висмут : [cборник статей]. – Москва : Наука, 1973. – 247 с. – (Популярная библиотека химических элементов)
1402239
  Белаш Ф.Н. Сурьма / Ф.Н. Белаш. – М.-Л.
17. – 1946. – с.
1402240
   Сурьма.. – М, 1954. – 88с.
1402241
  Индолев Л.Н. и др. Сурьмяное оруденение Верхояно-Колымской провинции / Л.Н. и др. Индолев. – Новосибирск, 1980. – 232с.
1402242
  Остащенко Б.А. и др. Сурьмяное оруденение Канинского антиклинория / Б.А. и др. Остащенко. – Сыктывкар, 1978. – 50с.
1402243
  Бергер В.И. Сурьмяные месторождения (закономерности размещения и критерии прогнозирования) / В.И. Бергер. – Ленинград : Недра, 1978. – 296с.
1402244
  Имшенецкий Н.И. Сусамыр / Н.И. Имшенецкий. – Фрунзе, 1954. – 199с.
1402245
  Хардель Лило Сусанна в Мерцдорфе / Хардель Лило. – Москва, 1979. – 62 с.
1402246
  Коваленко В. Сусід з каменем за пазухою : В яких випадках національна меншина стає п"ятою колоною? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 11/12 (205/206). – С. 8-17


  В яких випадках національна меншина стає п"ятою колоною?
1402247
  Ганусець О.І. Сусідам треба дружити / О.І. Ганусець. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1966. – 48с. ; Сер.3№6


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
1402248
  Копиленко О. Сусіди / О. Копиленко. – Київ, 1955. – 88 с.
1402249
  Іщенко М.Г. Сусіди : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 321 с.
1402250
  Радутний Р. Сусіди : роман // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 78-115. – ISSN 0131-2561
1402251
  Вітошинська О. Сусіди й меншини / Oльга Вітошинська. – Лондон ; Париж : Українська видавнича спілка, 1994. – 108 с. : карта
1402252
  Дудар Є.М. Сусіди не дрімають : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 151 с.
1402253
  Цибульник В. Сусіди, стережіться! Сербія лідирує в гонці озброєнь на Західних Балканах // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 5


  "Сербія опинилася в центрі двох шпигунсько-збройових скандалів. Перший продемонстрував, що російські спецслужби й далі працюють проти свого сербського "друга" та союзника. "Чому це відбувається?" - сербський президент Александар Вучич ...
1402254
  Куштенко І.Ф. Сусіди. / І.Ф. Куштенко. – К., 1984. – 384с.
1402255
  Іщенко М.Г. Сусіди. Смуга відчуження : романи / М.Г. Іщенко. – Київ, 1977. – 663 с.
1402256
  Горбатюк В. Сусідка з Ельгену й Таскану, або два листи з недомовками // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 14-28 травня (№ 9/10). – С. 23. – ISSN 2519-4429


  До 125-ліття Надії Суровцевої.
1402257
  Очаповский Л. Суслик / Л. Очаповский. – М-Л, 1926. – 40с.
1402258
  Гальков В.П. Суслики и меры борьбы с ними / В.П. Гальков. – Петроград, 1922. – 45 с.
1402259
   Сусло Дмитро Спиридонович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 447. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1402260
  Фурса С.Я. Сусло Дмитро Спиридонович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 7. – ISBN 978966-97130-0-1
1402261
   Сусло Дмитро Спиридонович (1909-1988) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 467-468. – ISBN 978-966-439-754-1
1402262
  Адамов А.К. Суспензионные антигены, антитела и иммуносорбенты / Адамов А.К., Агафонов В.И. – Москва : Медицина, 1969. – 176 с. : граф. – Библиогр.: с. 156-174
1402263
  Капто О.С. Суспільна активність як моральна риса будівника комунізму / О.С. Капто. – Київ, 1968. – 271с.
1402264
  Козловська Л.Г. Суспільна власність на засоби виробництва - основа виробничіх відносин соціалізму / Л.Г. Козловська. – Львів, 1957. – 40с.
1402265
  Шаблій О.І. Суспільна географія = Human geography: theory, history, ukrainian studies : Теорія, історія, українознавчі студії / О.І. Шаблій. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 744с. – ISBN 966-613-033-5
1402266
  Шаблій О.І. Суспільна географія = Human geography : у 2 кн. / Олег Шаблій ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0267-8 (кн. 1)
Кн. 1 : Проблеми теорії, історії та методики дослідження. – 2015. – 812, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Парал. тит. арк. анг. Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1402267
  Шаблій О.І. Суспільна географія = Human geography : у 2 кн. / Олег Шаблій ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0268-5 (кн. 2)
Кн. 2 : Проблеми українознавства, регіоналістики і краєзнавства. – 2015. – 705, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк., рез. англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1402268
  Шевчук С.М. Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень наукових шкіл) : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Шевчук Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назв.
1402269
  Шевчук С.М. Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень наукових шкіл) : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Шевчук Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Полтава, 2017. – 508 арк. – Додатки: арк. 448-508. – Бібліогр.: арк. 410-447
1402270
  Шевчук С.М. Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень) = Human geography in Ukraine (theory and practice of research) : монографія / Сергій Шевчук ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. від. Укр. геогр. т-ва. – Полтава : АСМІ, 2017. – 483, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Анот. англ. - Імен. покаж. : с. 469-483. – Бібліогр.: с. 350-387. – ISBN 978-966-182-459-0
1402271
  Нємець Л.М. Суспільна географія в Харківському регіоні: історія, напрямки та перспективи розвитку : монографія / Л.М. Нємець, Ю.І. Кандиба, К.А. Нємець ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 260 с. – (Суспільно-географічні дослідження регіонів України). – ISBN 978-966-623-612-1
1402272
  Омельченко В.В. Суспільна географія та оцінка міських земель: напрямки досліджень // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 46-54. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1402273
  Олійник Я.Б. Суспільна географія України: проблеми і перспективи розвитку (по матеріалах ХІ з"їзду Українського географічного товариства) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 154-162
1402274
  Олійник Я. Суспільна географія України: територіальні аспекти розвитку // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 13


  Про наукові центри, у яких проводяться теоретико-методологічні дослідження у сфері суспільної географії. До таких центрів відносяться: Ін-т географії НАН України, географічний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка, Ін-т економіки природокористування і сталого ...
1402275
  Разумний Максим Суспільна дія: кризові детермінанти // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2008. – № 4 (49). – С. 5-16. – ISBN 966-7332-13-6
1402276
  Шостак І. Суспільна діяльність луцько-житомирського римо-католицького єпископа К.К. Цецішовського // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 386-388
1402277
  Горбатюк В.І. Суспільна довіра в системі управління державними фінансами / В.І. Горбатюк, Я.В. Матузка // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (269). – С. 93-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
1402278
  Піскун В. Суспільна єдність і досвід формування авторитетів у культурно-історичному поступі українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 14-19
1402279
  Александрова О.С. Суспільна злагода як результат оптимальної взаємодії конкуренції та партнерства в процесі становлення середнього класу в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 27-32. – ISSN 2077-1800
1402280
  Дудник Н.З. Суспільна значимість педагогічної діяльності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 277-282


  У статті розглянуто вагомість педагогічної фаховості у вихованні молодого покоління Актуалізовано проблему морального становлення педагога як наставника молоді. Виокремлені проблему кризових явищ в освіті щодо суспільної значущості педагогічної ...
1402281
  Мірошниченко П.В. Суспільна значущість лідера думок під час інформаційного протистояння / П.В. Мірошниченко, А.А. Нестеренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 36-41. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
1402282
  Васильєва Л.П. Суспільна зумовленість існування чорногорської мови // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 116-126. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5
1402283
  Пахаренко В. Суспільна й естетична цінність публіцистики Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 29-35. – ISBN 966-693-015-3
1402284
  Соловей Е. Суспільна й літературна доба в "Щоденнику" Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 12-22. – ISBN 966-693-015-3
1402285
  Черленяк І. Суспільна консолідація: роль державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 77-83
1402286
  Пащенко О.О. Суспільна корисність кримінально-правових норм // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 71-81. – ISSN 2524-0323
1402287
  Шаров Ю. Суспільна корисність муніципальних проектів: оцінка з позицій концепції якості та результативності діяльності / Ю. Шаров, І. Чикаренко // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.187-195. – ISBN 966-7800-15-6
1402288
  Злобіна О. Суспільна криза і життєві стратегії особистості / НАНУ. Ін-тут соціології; Олена Злобіна, Всеволод Тихонович. – Київ : Стилос, 2001. – 238с. – ISBN 966-7321-83-5
1402289
  Савка В.Є. Суспільна місія державних та громадських соціальних служб // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 73-78. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (6))
1402290
  Сакало О. Суспільна місія університету у філософії Хосе Ортеги -і- Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 467-475. – ISBN 978-966-423-392-4
1402291
  Кучера Т.М. Суспільна модернізація в регіональних координатах сучасної України // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 57. – С. 108-116. – ISSN 2072-1692
1402292
  Маслікова І.І. Суспільна мораль та колективний суб"єкт: етико-економічний аналіз // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  В нормативному сенсі задля дієвості моралі принциповим стає створення певних умов для прийняття колективного рішення, індикатором якого слугувала б ідея суспільного блага. Такий колективний вибір повинен розумітися як низка дій, що здійснюється ...
1402293
  Припхан І.І. Суспільна мораль у системі правового регулювання суспільних відносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 256-261. – ISSN 1563-3349
1402294
  Рабінович С. Суспільна мораль як предмет етики й юриспруденції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 173-179. – ISSN 0132-1331
1402295
  Савченко А.В. Суспільна моральність як об"єкт злочинних посягань : монографія / Савченко А.В., Репецький С.П. ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. – 278, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 255-278. – ISBN 978-966-8098-21-8


  У пр. № 1728437 напис: Шановному Павлу Сергійовичу з глибокою повагою від авторів. Підпис /А.В. Савченко/. Підпис /С.П. Репецький/
1402296
  Пономарьова Т. Суспільна небезпека аудіостимуляторів: кримінально-правовий аналіз // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 24 (333). – С. 10-12
1402297
  Заярний О. Суспільна небезпека, як критерій розмежування адміністративних правопорушень та злочинів, вчинених в інформаційній сфері // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 94-96. – ISBN 978-617-7069-15-6
1402298
  Берзін П.С. Суспільна небезпечнвсть діяння: загальна характеристика // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 108-150. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1402299
  Панов М. Суспільна небезпечність діяння - фундаментальна ознака поняття "кримінальне правопорушення" / М. Панов, С. Харітонов // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 22 листопада - 5 грудня (№ 47/48). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1402300
  Панов М.І. Суспільна небезпечність діяння - фундаментальна ознака поняття "кримінальне правопорушення" / М.І. Панов, С.О. Харітонов // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (202). – С. 13-20. – ISSN 2308-9636
1402301
  Панов М.І. Суспільна небезпечність діяння в системі ознак поняття "кримінальне правопорушення" / М.І. Панов, С.О. Харитонов // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 124-140. – ISSN 2224-9281
1402302
  Берзін П.С. Суспільна небезпечність діяння: загальна характеристика // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 142-150
1402303
  Жмур Юлія Суспільна небезпечність злочину, передбаченого ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 144-147
1402304
  Гродецький Ю.В. Суспільна небезпечність провокації злочину // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 163-172. – ISSN 0201-7245
1402305
  Хряпинський П.В. Суспільна небезпечність розбещення неповнолітніх / П.В. Хряпинський, О.О. Світличний // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 146-154
1402306
  Черніков Є. Суспільна небезпечність та протиправність неналежного виконання професійних обов"язків медичним або фармацевтичним працівником як об"єктивні ознаки злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 77-81
1402307
  Головкін Б. Суспільна небезпечність тяжких та особливо тяжких корисливо-насильницьких злочинів // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 84-90
1402308
  Головкін Б Суспільна небезпечність тяжкої корисливо-насильницької злочинності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 29-33. – ISSN 0132-1331
1402309
  Оробець К. Суспільна небезпечність як підстава встановлення меж кримінально-правової санкції за вчинення злочину // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 87-92
1402310
  Кравчук О.Л. Суспільна небезпечність, винність та караність як ознаки порушення присяги // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 166-174. – ISSN 2078-9165
1402311
  Титов В.Д. Суспільна необхідність реформи логічної освіти // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
1402312
  Манько А. Суспільна опіка як один із напрямків діяльності земств на Катеринославщині у 1914-1918 рр. // Roxolania historica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Ю.А. Святець, С.І. Світленко, Г.С. Антипенко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (17). – С. 170-180. – ISSN 2664-9993
1402313
  Манько А.О. Суспільна опіка як один із напрямків діяльності земств на Катеринославщині у роки Першої світової війни // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 58-62. – ISSN 2312-2587


  Автор зробила спробу висвітлити етапи становлення служби соціальної опіки в Катеринославській губернії. Проаналізовано роль земств у забезпеченні незахищених верств суспільства у роки Першої світової війни. Статистичні дані наочно ілюструють ...
1402314
  Волянюк О.Я. Суспільна пам"ять і політика: мистецтво можливого : монографія / Ольга Волянюк ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети, 2013. – 169, [3] с. – Бібліогр.: с. 147-170. – ISBN 978-966-8809-95-8
1402315
  Рудаківська С.В. Суспільна перспектива екологічної освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 157-168


  Проаналізовано співвідношення понять "екологічна освіта" і "освіта для сталого розвитку", а також наявні пропозиції щодо реалізації сталого розвитку у ХХІ ст. Вказано, що найбільш перспективне поєднання освіти для сталого розвитку зі створенням ...
1402316
  Ковбасюк Ю.В. Суспільна політика та аналіз політики в Україні: предметне поле досліджень і термінологічний апарат // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 5-11. – ISSN 2310-2837
1402317
  Дзьобань О.П. Суспільна правосвідомість як комунікативно-дискурсивний феномен / О.П. Дзьобань, Ю.Ю. Калиновський // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 160-166
1402318
  Замура О. Суспільна практика дозволів на християнське поховання в Переяславсько-Бориспільській єпархії середини XVIII ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 36-44. – ISSN 0869-3595
1402319
  Устенко О.А. Суспільна праця і її продуктивність. / О.А. Устенко. – Дрогобич, 1962. – 64с.
1402320
  Безклубенко С.Д. Суспільна природа мистецтва / С.Д. Безклубенко. – К, 1972. – 283с.
1402321
   Суспільна свідомість і її форми. – Х., 1961. – 163с.
1402322
  Черниш Н.Й. Суспільна свідомість молоді / Н.Й. Черниш. – Львів, 1990. – 365с.
1402323
  Яцук Н.Є. Суспільна свідомість постіндустріального суспільства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 203-214
1402324
  Яцук Н.Є. Суспільна свідомість постіндустріального суспільства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 118-128. – ISSN 2077-8309
1402325
  Кундеревич О. Суспільна свідомість сьогодення: соціально-інформаційні механізми впливу // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 289-297


  В статті розглядаються соціально-інформаційні механізми впливу на суспільну свідомість, обґрунтовується можливість подолання чисельних абу в процесі становлення самосвідомості людини і соціуму. В статье рассматриваются социально-информационные ...
1402326
  Уваров Ю.В. Суспільна свідомість як соціальний організм у філософському розумінні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С.68-69. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1402327
  Іванов О.Ф. Суспільна ситуація в НДР за декілька років до падіння Берлінського муру // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 31-35. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1402328
   Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення : аналітична доповідь / [Зеленько Г.І. та ін. ; за ред. О.М. Майбороди] ; НАН України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6662-9
1402329
  Коруля І.В. Суспільна сутність корупції // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 4. – С. 56-61.
1402330
  Дроботенко М.О. Суспільна та культурна значущість популярної філософії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 181-184. – ISSN 2076-1554
1402331
  Рибалкін С. Суспільна та художня проблематика у віршах туніських поетів ХХ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті розглядається еволюція арабомовної поезії Тунісу протягом ХХ ст. Визначаються роль і місце літературної критики, а також ключові етапи та тематика творчості туніських письменників. Дослідження супроводжується авторським перекладом і аналізом ...
1402332
   Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід / В. Бурлачук, О. Іваненко, В. Казаков, В. Королько, В. та ін. Степаненко; В. Бурлачук, О. Іваненко, В. Казаков, В. Королько та ін.; НАНУ, Ін-т соціології; За ред. В.В.Танчера, В.П. Степаненка. – Київ : Ін-т соціології НАНУ, 2004. – 244с. – ISBN 966-02-3264-0
1402333
  Цвєтков В.В. Суспільна транформація і державне управління в Україні : політико-правові детермінанти / В.В. Цвєтков В.В., І.О. Кресіна, А.А. Коваленко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; НАНУ. – Київ : Ін Юре, 2003. – 496 с. – ISBN 966-313-060-1
1402334
  Дмитриченко Л. Суспільна форма праці в інтернаціональній сфері економіки, методологія дослідження // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 28-31. – ISSN 1728-9343
1402335
  Рафальський О.О. Суспільна функція політичної науки та її роль на сучасному етапі розвитку України // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 44-47. – ISSN 1027-3239
1402336
  Маслікова І.І. Суспільне благополуччя як мета державної політики: спроби етичної концептуалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 294-297. – ISSN 2076-1554
1402337
  Загородній В.І. Суспільне виробництво і добробут трудящих в умовах розвитого соціалізму / В.І. Загородній, Ю.Ф. Дробноход. – Київ, 1974. – 48 с.
1402338
  Кобзар Б.С. Суспільне виховання подростаючого покоління / Б.С. Кобзар. – Київ, 1967. – 47с.
1402339
  Кудінова А.В. Суспільне відтворення в глобальній економіці: ключові детермінанти трансформації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 29-33. – ISSN 2222-4459
1402340
  Дучинська Н. Суспільне відтворення трансформаційної економіки: проблеми і протиріччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-17. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості суспільного відтворення трансформаційної економіки. Проаналізовано проблеми нагромадження капіталу і його вплив на деформацію процесів відтворення. The article deals with the specifics of social formation in transition economy. ...
1402341
  Кудінова А.В. Суспільне відтворення: основні моделі // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С.І. Дем"яненко. – Київ, 2014. – № 33. – С. 15-25
1402342
  Цихуляк І.М. Суспільне вчення католицизму: зміст, соціокомунікативний мандат та форми реалізації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Цихуляк Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1402343
  Небрат В.В. Суспільне господарство та державні фінанси в теорії народного добробуту Івана Вернадського // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 15-18


  Статтю присвячено історико-теоретичному аналізу категорій "суспільне господарство" та "державні фінанси" в теорії добробуту І. Вернадського.
1402344
  Бойченко І.В. Суспільне життя / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 360-361. – ISBN 966-642-073-2
1402345
  Слюсаревський М.М. Суспільне життя і соціальна психологія: спроба співвіднесення траєкторій розвитку // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 7 (160). – С. 1-5
1402346
  Гордієнко А.Т. Суспільне життя і художній талант / А.Т. Гордієнко. – Київ, 1972. – 308с.
1402347
   Суспільне значення землі для сучасності та майбутнього України. Ринковий обіг сільськогосподарських земель має забезпечити реалізацію суспільної функції земельної власності і невіддільного права селян на землю / В. Геєць, А. Гриценко, О. Бородіна, Л. Молдаван, Т. Осташко, О. Попова, І. Прокопа, В. Сіденко, О. Шубравська, В. Кравців, Е. Лібанова, М. Хвесик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 листопада (№ 42). – С. 9


  "Останні місяці українське суспільство активно (в тому числі у формі пікетів, багатолюдних мітингів, демонстрацій, маршів тощо) реагує на заяви представників влади і законодавчі ініціативи, метою яких є скасування мораторію на продаж ...
1402348
  Чепурняк Т.О. Суспільне мовлення в Україні на сучасному етапі: проблеми, перспективи // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 29-30
1402349
  Чепурняк Т.О. Суспільне мовлення та процес його запровадження в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 22-29


  У статті висвітлено особливості суспільного мовлення (завдання, ознаки), його значення для українського народу. Автором відзначено, що такий тип мовлення забезпечує відображення всіх точок зору, які побутують у суспільстві, гарантує неупереджене якісне ...
1402350
  Гресько О.В. Суспільне мовлення України в контексті міжнародних медіакомунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 92-95. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1402351
  Житарюк Суспільне мовлення України в контексті соціокультурного моделювання / Житарюк, м. // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 62-64


  У статті розглянуто проблеми, пов"язані з трансформацією Національної телекомпанії України з державної на громадську. In this article the attention is focused on the problems connected with National TV company of Ukraine and it"s transformation from ...
1402352
  Макарський О. Суспільне мовлення: чи дочекаємось ?.. // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8. – С. 28-29


  Сьогодні 49 країн мають суспільне телебачення і радіо. Їх було б півсотні, аби й у нас запрацював прийнятий вже понад 14 років тому відповідний закон
1402353
  Цибенко Л. Суспільне надбання в знаках для товарів і послуг / Л. Цибенко, І. Шатова // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 31-35. – ISSN 1608-6422
1402354
  Чуніхіна С. Суспільне ставлення до освітніх реформ: дослідження проблеми відкритості суджень (open-mindedness) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 63-70. – (Психологія ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817
1402355
  Марчук О.А. Суспільне становище вчителів в УРСР (друга половина 1950-х–перша половина 1960-х років) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 78-86. – ISSN 0320-9466
1402356
  Шалімова Н.С. Суспільний (публічний) інтерес у контексті регулювання обов"язкового аудиту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 6-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6806
1402357
   Суспільний вектор сталого розвитку (питання теорії та практики) : монографія / Куценко В. І. [та ін.] ; за наук. ред. Куценко В.І. ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України". – Чернігів : Лозовий В.М., 2013. – 334, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. і обкл. зазнач. перші три авт. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2765-52-6
1402358
  Лукашук М.А. Суспільний вибір інноваційної конфігурації сучасних знань: українські реалії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Лукашук Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1402359
  Отрошко О. Суспільний вибір: інституційні засади формування та реалізації : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 3. – С. 34-41. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1402360
  Зубріцька М. Суспільний вимір академічного мислення Івана Вакарчука // Світогляд : Науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 25-28. – ISSN 1819-7329
1402361
  Іванченко С.М. Суспільний дискурс як спосіб організації інформаційного простору та формування громадської думки // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 236-244
1402362
  Гордей О.Д. Суспільний добробут в умовах інтеграційних процесів : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 38-43. – Бібліогр.: 5 назв
1402363
  Руссо Ж.Ж. Суспільний договір // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 363-385. – ISBN 978-966-8865-81-7
1402364
  Бакалінська О. Суспільний договір як основа для виникнення та розвитку криптовалют / О. Бакалінська, С. Чаплян // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 6 (268). – С. 71-75. – ISSN 2307-8049
1402365
  Карпінський В. Суспільний і державний устрій СРСР / В.А. Карпінський. – Київ : Укр. вид. політ. літератури, 1946. – 90 с.
1402366
  Осичнюк Ю.В. Суспільний ідеал і життєва позиція молоді / Ю.В. Осичнюк. – Київ, 1978. – 48с.
1402367
  Осичнюк Ю.В. Суспільний ідеал і соціальна активність особи / Ю.В. Осичнюк. – К, 1974. – 120с.
1402368
  Полисаєв О.П. Суспільний ідеал як складова трансісторичності міфологічної свідомості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 75-86
1402369
  Турило А.М. Суспільний інноваційний розвиток і теоретико-методологічні підходи до визначення науково-практичної категорії "економічний менеджмент підприємства" / А.М. Турило, О.А. Зінченко, А.А. Турило // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1402370
  Геєць В.М. Суспільний капітал - 25: одержавленість чи державотворчість? // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 8 (657). – С. 3-6. – ISSN 0131-775Х
1402371
  Генега Р.Я. Суспільний контекст українського національного руху на прикладі етносоціальних змін у складі й становищі населення Львова другої половини 1940-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 139-152. – ISSN 0130-5247
1402372
  Пилипчук Я.В. Суспільний лад та державна організація кипчаків IX - XIII ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 78-89. – ISSN 1608-0599
1402373
  Кахнич В. Суспільний лад та державний устрій Середньовічних міст - держав Новгород і Пскова // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 82-83
1402374
  Дубровіна А Суспільний лад,механізм управління та право України в період разкладу феодально-кріпосницької системи і зростання капіталістичних відносин (перша половина ХІХ ст) / А Дубровіна. – Київ, 1966. – 112 с.
1402375
  Присухін С. Суспільний мир як цінність і принцип "культури життя" (у світлі праць св. Івана Павла II) // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 252-262
1402376
  Назаренко М. Суспільний мовник опановує японський досвід об"єктивного висвітлення парламентських виборів // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5 липня (№ 27). – С. 11
1402377
  Макєєва О. Суспільний нагляд в аудиті: виклики для України та майбутні стратегічні рішення Європейської комісії // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – № 12. – С. 44-49
1402378
  Чефранов В.О. Суспільний прогрес / В.О. Чефранов. – Х., 1965. – 27с.
1402379
  Жулькевська О.В. Суспільний простір міста як об"єкт соціологічного вивчення та емпіричний референт соціальних змін / О.В. Жулькевська, М.В. Грищенко // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 61-66. – ISSN 2306-3974
1402380
  Комариця М. Суспільний резонанс у пресі по смерті Івана Франка // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2016. – Вип. 8 (24). – C. 103-112. – ISSN 2524-0315
1402381
  Афонін Е.А. Суспільний розвиток від Різдва Христового : Офіційне видання / Е.А. Афонін, О.М. Бандурка, А.Ю. Мартинов; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 312с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-052-0
1402382
   Суспільний розвиток та соціально-гуманітарна політика держави : навч. посіб. / Руденко О.М. [та ін.] ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 167, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 156-167 та в кінці розд. – ISBN 978-617-696-079-9
1402383
  Жук М. Суспільний розвиток у XXI столітті: освітній потенціал соціальних трансформацій, транзитів, інновацій / М. Жук, С. Костанчак // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2012. – Вип. 2. – C. 25-34


  У статті розглядаються проблеми критеріїв розвитку за умов глобалізації, традиційна та інноваційна моделі розвитку, “суспільство знань”, особливості сучасних перехідних процесів, роль інноваційної освіти в забезпеченні трансфо- рмаційних процесів і ...
1402384
  Світленко С.І. Суспільний рух на Катеринославщині у 50-80-х роках 19 століття = Social movement in Katerynoslav region in 50-80s of the XIXth century : монографія / С.І. Світленко. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського національного університету, 2006. – 268 с. : іл. – ISBN 966-551-203-Х
1402385
  Гірник Є.В. Суспільний сектор економіки в параметрах інституцій держави: структурно-теоретичний аналіз // Науковий погляд: економіка та управління : (правонаступник наукового журналу "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Економіка") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (55). – С. 161-168. – ISSN 2310-0672
1402386
  Гірник Є.В. Суспільний сектор економіки в стратегіях соціальної політики України в умовах глобалізації // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі : міжнар. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2018 р. : збірник тез / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Укр. асоціація економістів-міжнародників, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [голов. ред. Сіденко С.В.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 74-77
1402387
  Длугопольський О. Суспільний сектор економіки: сутність, тенденції розвитку та ефективність // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 41-59. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1402388
  Чабан А.І. Суспільний стан і тенденції розвитку малого підприємництва // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 33-39
1402389
  Фаріон Ірина Суспільний статус української мови в добу Литовського князівства і Речі Посполитої // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 178-186
1402390
  Капустін С.В. Суспільний та освітній дискурс світогляду молоді в суспільстві стрімких змін : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Капустін Сергій Валентинович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1402391
  Кічурчак М.В. Суспільний товар як економічна категорія у поглядах економістів ХХ ст. // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 46-49. – ISSN 1729-7206
1402392
  Карєв В. Суспільний устрій і громадське управління // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8. – Бібліогр.: 8 назв
1402393
  Сащук Г.М. Суспільний чинник телевізійної інфраструктури // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 69-75.
1402394
  Мортіков В. Суспільні блага та економічна політика // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 29-32
1402395
  Мортіков В. Суспільні блага: соціально-трудовий аспект // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 18-21. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-6912 03
1402396
  Отрошко О.В. Суспільні блага: уявні та дійсні відмінні риси // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 70-74


  Представлені результати аналізу найбільш поширених в економічній літературі дефініцій суспільних благ. Показано, що деякі із відмінних рис, що їх зазвичай приписують суспільним благам, насправді такими не є.
1402397
  Линниченко І. А. Суспільні веpстви Галицької Руси XIV-XV в. / Розвідка Івана Линниченка. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1899. – [6], 268 с. – Показчик імен особових і геогpафічних, згаданих у 7 т. "Руської іст. б-ки" : с. 249-268. – (Руска Історична біблїотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 7 ; Т. ХІ)
1402398
  Линниченко І. А. Суспільні веpстви Галицької Руси XIV-XV в. / Розвідка Івана Линниченка. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1899. – [6], 268 с. – Показчик імен особових і геогpафічних, згаданих у 7 т. "Руської іст. б-ки" : с. 249-268. Конволют. Переплетено з: Розвідки про церковні відносини на Укераїні-Руси XVI-XVIII вв. Львів, 1900. - [VI], 162 с. – (Руска Історична біблїотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 7 ; Т. ХІ)
1402399
  Телешун С.О. Суспільні виклики та ефективна публічна влада: українські реалії // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С.8-11. – ISSN 0868-8117
1402400
   Суспільні відносини та розвиток: теорія, історія, практика : монографія / [А.М. Михненко та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2009. – 394, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 316-327. – Бібліогр.: с. 370-384 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-619-267-0
1402401
  Пайда Ю.Ю. Суспільні відносини як об"єкт регулювання релігійних норм // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 68-78. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1402402
  Терно Сергій Олександрович Суспільні відносини: сучасний погляд на проблему // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-23. – Бібліогр. в кінці ст.
1402403
  Горкуша О. Суспільні запити на трансформацію віроповчального елементу релігійної системи // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2016. – № 78 : Релігія в проблемах її структури і функціональності. – С. 18-22. – ISSN 2306-3548
1402404
  Іллюшин І.І. Суспільні і політичні передумови утворення селянською партією власних збройних формувань під час гітлерівської коаліції Польщі в 1939-1945 роках // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 146-152. – (Історія ; вип. 33)


  Проаналізовано суспільно-політичні фактори, які зумовили утворення селянською партією збройної організації під час гітлерівської окупації Польщі в роки другої світової війни.
1402405
  Ярмоленко П.Я. Суспільні ідеали та ідеали особистості / П.Я. Ярмоленко. – К., 1970. – 48с.
1402406
  Розумний М.М. Суспільні ідеї як чинник формування політичної нації : Дис. ... д-ра політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Розумний М.М.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Киев, 2006. – 452с. – Бібліогр.: л. 374-452
1402407
  Розумний М.М. Суспільні ідеї як чинник формування політичної нації : Автореф. дис. ... д-ра політичних наук: 23.00.03 / Розумний М.М.; КНУТШ. – Киев, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 34 назв
1402408
   Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи узгодження : аналіт. доп. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 190, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8178-3
1402409
  Гавловський В.Д. Суспільні інформаційні відносини - об`єкт кримінально - правової охорони і захисту: кримінолого - когнітологічні аспекти / В.Д. Гавловський, В.С. Цимбалюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.158-167. – ISSN 1609-0462
1402410
  Триндюк В.А. Суспільні комунікативні процеси та їх вплив на студентську молодь // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 111-114. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
1402411
  Соболь В.А. Суспільні конфлікти у державному управлінні: аналітико-теоретичні основи : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 114-116. – Бібліогр.: 7 назв
1402412
  Піньковська Г.В. Суспільні механізми підтримки сфери культури територіальних громад // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 90-95. – ISSN 2218-1199
1402413
  Абрамов Ф.В. Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 26-31. – ISSN 2222-4459
1402414
  Павко А. Суспільні науки в контексті європейської модернізації вищої освіти в Україні // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 25-30. – ISSN 0372-6436


  Усебічне вивчення досвіду і наслідків приєднання України до Болонського процесу, критичний аналіз постБолонської ситуації у вітчизняній вищій освіті, здійснені силами причетних до глобалізаційних процесів науковців і викладачів на шпальтах ...
1402415
  Князев В.М. Суспільні науки, соціальна технологія і сучасна практика // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 6-12. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розглядається малодосліджена у вітчизняній філософії та соціології проблема соціальної технології як форми суспільної практики, соціального управління та науково-практичного знання. Соціальна технологія посідає важливе місце у поглибленні зв"язку ...
1402416
  Горак Г.І. Суспільні науки: особливості , генезіс, структура / Г.І. Горак. – Київ : Вища школа при КДУ, 1977. – 198с.
1402417
  Ващук І.М. Суспільні орієнтири у публіцистичних есе Юрія Андруховича // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 310-312. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1402418
  Міщенко О. Суспільні передумови розвитку екотуризму в національних природних парках Волинської області // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 22 (1). – C. 105-110. – ISSN 2076-1333
1402419
  Попко В. Суспільні передумови та роль глобалізації у формуванні транснаціонального кримінального права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (282). – С. 236-243. – ISSN 2663-5313
1402420
   Суспільні процеси: психолого-педагогічні та соціальні аспекти : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет права, 2004. – 336 с.
1402421
  Руденко О. Суспільні пртиріччя як важливий фактор впливу на стабільність суспільного розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 59-68
1402422
  Бакрадзе Л.М. Суспільні реформи як вид політичного управління // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 321-326. – ISSN 2076-1554
1402423
  Іллящук О.Б. Суспільні та інституційні трансформації в сучасних індустріальних соціальних системах // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 26-34
1402424
  Зінченко В.В. Суспільні та інституційні трансформації в сучасних соціальних системах // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 173-179. – ISSN 2076-1554
1402425
  Філкова О. Суспільні та політико-правові основи меценатської діяльності в сфері мистецтва в Україні 1990-2000-х рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 339-342. – ISBN 978-966-171-795-3
1402426
  Курінний Є.В. Суспільні та правові потреби протидії корупції в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (74). – С. 18-25. – ISSN 2078-3566
1402427
  Лагутов Ю. Суспільні трансформації в країнах північної Африки: причини і тенденції (аналітичний огляд) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 34-36
1402428
  Вовканич С.Й. Суспільні трансформації в умовах глобалізації: соціогуманістичні імперативи, неекономічні чинники та євроінтеграційні пріоритети // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 66-80. – ISSN 1562-0905
1402429
  Дмитренко М.А. Суспільні трансформації та політичні аспекти загроз національній безпеці України : монографія / М.А. Дмитренко ; Ін-т операт. діяльності та держ. безпеки. – Київ : Знання України, 2006. – 347, [1] с. – Бібліогр.: с. 333-344. – ISBN 966-316-126-4
1402430
  Вовканич С.Й. Суспільні трансформації цінностей української ідеї: новітні виклики і загрози // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2015. – Вип. 1 (111). – С. 144-151. – ISSN 2071-4653
1402431
  Коляда Т. Суспільні умови розвитку середньої освіти у Великій Британії (ХІХ - перша половина ХХ століття) // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (5). – С. 179-192. – ISSN 2618-0715
1402432
  Сангаєвська Наталія Суспільні фактори розвитку сотеріологічного вчення у світових релігіях // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 73-76. – ISSN 1999-4966
1402433
  Дерлиця А.Ю. Суспільні фінанси та феномен публічності: семантична конструкція, історична формація, теоретична концепція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (276). – С. 106-123 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1402434
  Качула С.В. Суспільні фінанси у забезпеченні пріоритетних напрямів розвитку людського потенціалу // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (29). – С. 24-29. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  Визначено пріоритетні напрями розвитку людського потенціалу в Україні та обгрунтовано джерела їх фінансового забезпечення з урахуванням національних особливостей і глобалізованого світу. Проаналізовано роль суспільних фінансів у розвитку людського ...
1402435
  Марченко С. Суспільні фонди споживання в колгоспах в період розгорнутого будівництва комунізму : Дис... канд.економ.наук: / Марченко С.,С.; Ін-т підвищення кваліфікаціх викладачів суспільних наук при КДУ. Кафедра політекономії. – Чернівці, 1965. – 276л. – Бібліогр.:л.266-276
1402436
  Дорофєєв В.М. Суспільні фонди споживання і гармонійний розвиток людини / В.М. Дорофєєв. – К., 1979. – 46с.
1402437
  Черевченко В.М. Суспільні фонди споживання та їх використання колгоспним селянством при переході до комунізму : Дис... канд. економ.наук: / Черевченко В.М.; КДУ. Кафедра політичної економії гуманітарних фак-тів. – К., 1964. – 268л. – Бібліогр.:л.1-40
1402438
  Чухно А.А. Суспільні фонди споживання та їх роль // Комуніст України, 1961. – №10
1402439
  Мазурик О. Суспільні функції та можливості соціального аудиту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 79-83. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу практики застосування соціального аудиту та зіставлення його зі спорідненими поняттями (діагностикою, моніторингом та експертизою) теоретично визначені суспільні функції соціального аудиту. Розширені та конкретизовані принципи ...
1402440
  Щербина В. Суспільні функції трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 65-69.
1402441
  Бочарова О. Суспільні функції університетів та концепції розвитку // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 24-31. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  Розглянуто суспільні функції університетів, а також вплив університетської освіти та диплому на подальшу долю випускника. Університети виконують роль своєрідних «камер схову мільйонів молодих людей», особливо перед безробіття. «Надлишок» випускників ...
1402442
  Обушний М. Суспільні цінності в контексті розробки ідеології консолідації українців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-9. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу ряду суспільних цінностей, на яких ґрунтується ідеологічна діяльність держави та політичних партій, спрямована на консолідацію українців. Серед них: державна незалежність і суверенітет, демократичний суспільний устрій, громадянське ...
1402443
   Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах : монографія / [Михальченко М.І. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 334, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-6840-1
1402444
  Бєльска Т.В. Суспільні цінності як фактор впливу на державну політику в умовах сучасних цивілізаційних викликів // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 30-39. – ISSN 2414-05-62
1402445
  Котовська О.П. Суспільні цінності як фактор становлення та розвитку зовнішньої політики України // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 49-58
1402446
  Ортинський В.Л. Суспільно- небезпечні прояви нелегальної економічної діяльності в державному секторі економіки України: постановка проблеми // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.51-57
1402447
  Дорошенко В.3. Суспільно-виробничий характер видатків бюджету соціалістичної держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 67-77. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  Задача этой статьи - на анализе общественно-производственного использования бюджетных средств при социализме раскрыть содержание бюджета как категории марксистско-ленинской политэкономии и принципиальное отличие бюджета при социализме от бюджета ...
1402448
  Шетеля В. Суспільно-виховний потенціал лірики В. Гренджі-Донського 20–30-х рр. (на матеріалі журналів "Пчілка" та "Наша земля") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 145-151
1402449
  Руднєва М. Суспільно-географічіні аспекти формування виноробних кластерів Нової Зеландії // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 175-177
1402450
  Сегіда К.Ю. Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02, 10 / Сегіда Катерина Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна М-ва освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва освіти і науки України. – Харків, 2017. – 541 арк. – Додатки: арк. 409-541. – Бібліогр.: арк. 13-23, 376-408
1402451
  Сегіда К.Ю. Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Сегіда Катерина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 44 с. – Бібліогр.: 83 назви
1402452
  Мацієвська Т.В. Суспільно-географічна концепція функціонування інтегрованих територіальних агропромислових комплексів (ІТАК) // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 112-116. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-7293-90-4
1402453
   Суспільно-географічна оцінка збалансованості розвитку міст України: перцептивна складова / Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, І.В. Гукалова, А.А. Мозговий, С.А. Покляцький // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 3 (115). – С. 19-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
1402454
   Суспільно-географічна оцінка змін у регіональному природокористуванні України / С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк, С.А. Покляцький, В О. Чіпко Горміз // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 16-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
1402455
  Коцан Н.Н. Суспільно-географічна оцінка спеціальної економічної зони "Яворів" та її пільговий митно-правовий статус // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 136-144. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1402456
  Грицку Вероніка Стенанівна Суспільно-географічна оцінка сруктурних зрушень в АПК Чернівецької області : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Грицку Вероніка Стенанівна; КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 16л.
1402457
  Грицку В.С. Суспільно-географічна оцінка структурних зрушень в АПК Чернівецької області : 11.00.02: Дис. ... канд. георграф. наук / Грицку В. С.; ЧДУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 144л. – Бібліогр.: С.132-144
1402458
  Пилипенко І.О. Суспільно-географічна периферія: концепція, параметризація і делімітація : монографія / І.О. Пилипенко ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 211-254. – ISBN 978-617-7243-83-9
1402459
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічна підготовка в Київському університеті / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Економічна та соціальна географія. – вип.48
1402460
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічна підготовка магістрів в Київському національному університеті / Я.Б. Олійник, ПІстун // Географічна наука та освіта в Україні: Збірник наукових праць
1402461
   Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / [ за ред. Я.Б. Олійника ] ; КНУТШ. – Київ : Ніка-Центр, 2007. – 600 с. – 175-річчю Київського університету і 75-річчю географічного факультету присвячується. – ISBN 978-966-521-457-1
1402462
  Дудник І. Суспільно-географічна система як методологічна підвалина досліджень регіонів низового рівня / І. Дудник, О. Борисюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 744/745. – С. 132-135. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1402463
  Кравець Т.М. Суспільно-географічна сутність військової сфери України // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 57. – C. 50-57. – ISSN 2308-135X
1402464
  Мезенцева Н.І. Суспільно-географічна сутність інвестиційної діяльності в АПК / Н.І. Мезенцева, Л.Г. Тодорашко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 142-147. – Бібліогр.: 2 назви
1402465
  Шаповал Б.О. Суспільно-географічна трансформація зовнішньоекономічного комплексу Чехії в умовах інтеграції до ЄС / Б.О. Шаповал, Є.Ю. Авраменко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 230-235


  В публікації зазначено та проаналізовано основні аспекти трансформації зовнішньоекономічного комплексу Чехії на сучасному етапі. Ключові слова - трансформація, зовнішньоекономічний комплекс, інтеграція,інвестиції, зовнішня торгівля товарами. В статье ...
1402466
  Пугач С. Суспільно-географічна характеристика житлового фонду Волинської області / С. Пугач, А. Сліпчук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 744/745. – С. 173-176. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1402467
  Заблотовська Н.В. Суспільно-географічна характеристика Закарпатського регіонального ринку праці / Н.В. Заблотовська, Ю.В. Бундзяк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 744/745. – С. 136-139. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1402468
  Бобровицький А.В. Суспільно-географічна чутність інтеграції в світовий географічний простір // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 127-138. – Бібліогр.: 10 назв.
1402469
  Кича К. Суспільно-географічне дослідження будівельного комплексу Рівненської області / К. Кича, А. Кича // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 20-24. – ISSN 2413-7154


  У статті представлено дослідження основних процесів територіальної організації обласного будівельного комплексу таких як: розміщення, зосередження, інтеграція, галузево-територіальна структуризація. У результаті, вивчено галузеву структуру ...
1402470
  Степанець І.О. Суспільно-географічне дослідження взаємозв"язків молоді та місцевого самоврядування на прикладі м. Києва // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 109-120. – ISSN 2308-135X
1402471
  Кривець О.О. Суспільно-географічне дослідження гендерних співвідношень в регіонах України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Кривець Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 231 л. – Додатки: л. 191-231. – Бібліогр.: л. 171-190
1402472
  Кривець О.О. Суспільно-географічне дослідження гендерних співвідношень в регіонах України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Кривець Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1402473
  Горин І.В. Суспільно-географічне дослідження гірськолижного туризму Львівської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 83-91. – ISSN 2308-135X
1402474
  Машіка Г.В. Суспільно-географічне дослідження господарського потенціалу Карпатського регіону: теорія і практика : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Машіка Ганна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 482, [8] арк. – Додатки: арк. 466-482, [8]. – Бібліогр.: арк. 10-16, 432-465
1402475
  Машіка Г.В. Суспільно-географічне дослідження господарського потенціалу Карпатського регіону: теорія і практика : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Машіка Ганна Василівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1402476
  Донець Ірина Анатоліївна Суспільно-географічне дослідження екологічних проблем м.Запоріжжя : Автореф. дис. ... канд. географ. наук:11.00.02 / Донець І.А.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21с.
1402477
  Донець Ірина Анатоліївна Суспільно-географічне дослідження екологічних проблем м.Запоріжжя : Дис...канд. географічних наук:11.00.02 / Донець Ірина Анатоліївна; Мелітопольський держ. пед. ун-т. – Мелітополь, 2001. – 162л. + Додатки:л.155-162. – Бібліогр.:л.145-154
1402478
  Шульга В.П. Суспільно-географічне дослідження екологічного туризму Сумської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Шульга Володимир Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1402479
  Шульга В.П. Суспільно-географічне дослідження екологічного туризму Сумської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Шульга Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 214, [23] л. – Додатки: 23 л. – Бібліогр.: л. 199-214
1402480
  Запотоцький С. Суспільно-географічне дослідження екологічної поведінки населення (на прикладі міст Києва та Чернігова) / С. Запотоцький, О. Кононенко, Ю. Голуб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 48-53. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  У дослідженні розглянуто теоретичні засади екологічної поведінки населення. Описано основні чинники, які впливають на екологічну поведінку людини. З"ясовано, що зовнішні чинники включають соціальну, культурну, економічну, правову та інші складові. Вони ...
1402481
  Михалюк М.М. Суспільно-географічне дослідження єврейського етнокультурного потенціалу (на прикладі малих містечок столичного сгр України) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  Мета статті. Метою статті є здійснення інтегральної оцінки етнокультурного потенціалу єврейського етносу малих містечок Столичного суспільно-географічного району України. Методика. Методичні засади дослідження включали застосування як загальнонаукових, ...
1402482
  Ободовська В.О. Суспільно-географічне дослідження зовнішньоекономічних зв"язків України та Республіки Польща : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ободовська Валентина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 227 арк. – Додатки: арк. 193-227. – Бібліогр.: арк. 170-192 та в додатках: арк. 225-227
1402483
  Ободовська В.О. Суспільно-географічне дослідження зовнішньоекономічних зв"язків України та Республіки Польща : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ободовська Валентина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1402484
  Костащук Іван Суспільно-географічне дослідження конфесійного простору Хмельницької області / Костащук Іван, Вацеба Володимир, Білоус Вікторія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 88-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
1402485
  Кича К.Ф. Суспільно-географічне дослідження легкої промисловості Рівненської області / К.Ф. Кича, А.С. Кича // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 189-191. – ISBN 978-966-285-259-2
1402486
  Клімчук Б.П. Суспільно-географічне дослідження малого підприємництва // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 176-180


  Висвітлені підходи до суспільно-географічного дослідження малого підприємництва. Обґрунтовано суспільно-географічну сутність малого підприємництва, розкрито зміст та визначено основні його класифікаційні таксони. Розглянуто особливості формування та ...
1402487
  Чеченя О.В. Суспільно-географічне дослідження національного туризму України в регіональному вимірі : дис. ...канд. геогр. наук : 11.00 02 / Чеченя Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 262 л. – Додатки: л. 199-262. – Бібліогр.: л. 175-198
1402488
  Чеченя О.В. Суспільно-географічне дослідження національного туризму України в регіональному вимірі : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Чеченя Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1402489
  Вавринів Л. Суспільно-географічне дослідження поведінкового середовища як чинника формування поведінки молоді // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 148-154 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1402490
  Трохименко І. Суспільно-географічне дослідження послуг сільського зеленого туризму Кіровоградської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 160-164. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасний стан розвитку туристичної галузі у сільській місцевості на прикладі Кіровоградської області. Досліджено нові форми господарювання та об"єкти розміщення, що надають послуги сільського зеленого туризму. Установлено їхню кількість за ...
1402491
  Гладкий О.В. Суспільно-географічне дослідження промислових агломерацій України теорія, методи, практика : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Гладкий О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 453, [4] л. + Додатки: л. 407-453. – Бібліогр.: л. 372-406
1402492
  Гладкий О.В. Суспільно-географічне дослідження промислових агломерацій України: теорія, методи, практика : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02. / Гладкий О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40с. – Бібліогр.: 63 назви
1402493
  Воронін І.М. Суспільно-географічне дослідження процесів інформатизації суспільства : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Воронін Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012. – 412 л. – Додатки: л. 347-412. – Бібліогр.: л. 313-346
1402494
  Воронін І.М. Суспільно-географічне дослідження процесів інформатизації суспільства : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Воронін Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 33 назви
1402495
  Мезенцев К.В. Суспільно-географічне дослідження регіонального розвитку з використанням карт самоогрганізації // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 164-171. – ISBN 966-7650-87-1
1402496
  Когатько Ю.Л. Суспільно-географічне дослідження релігійної діяльності та сакральних просторів Чернігівської області : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Когатько Ю.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 198 л. + Додатки: л. 184-198. – Бібліогр.: л. 168-183
1402497
  Когатько Ю.Л. Суспільно-географічне дослідження релігійної діяльності та сакральних просторів Чернігівської області : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Когатько Ю.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1402498
  Запотоцька В.А. Суспільно-географічне дослідження ринку житла Київського регіону : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Запотоцька Вікторія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 297 арк. – Додатки: арк. 238-297. – Бібліогр.: арк. 9-11, 218-237
1402499
  Запотоцька В.А. Суспільно-географічне дослідження ринку житла Київського регіону : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Запотоцька Вікторія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1402500
  Ковтун А.В. Суспільно-географічне дослідження ринку праці педагогічних кадрів сільської місцевості регіону (на прикладі Київської області) : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Ковтун А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 215л. – Додаток : л. 156-215. – Бібліогр. : л. 140-155
1402501
  Ковтун А.В. Суспільно-географічне дослідження ринку праці педагогічних кадрів сільської місцевості регіону (на прикладі Київської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ковтун А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
1402502
  Маншиліна Т.І. Суспільно-географічне дослідження розвитку міст-супутників та приміської зони Києва : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Маншиліна Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екон. та соц. географії. – Київ, 2015. – 264 арк. – Додатки: арк. 200-264. – Бібліогр.: арк. 180-199
1402503
  Маншиліна Т.І. Суспільно-географічне дослідження розвитку міст-супутників та приміської зони Києва : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Маншиліна Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1402504
  Атаман Л.В. Суспільно-географічне дослідження сакральних просторів Поділля : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Атаман Людмила Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1402505
  Атаман Л.В. Суспільно-географічне дослідження сакральних просторів Поділля : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Атаман Людмила Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 211 арк. – Додатки: арк. 187-211. – Бібліогр.: арк. 170-186
1402506
  Кобилін П. Суспільно-географічне дослідження сфери торгівлі Харківської області за показниками системного розвитку // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 20 (1). – С. 154-165. – ISSN 2076-1333
1402507
  Фоменко С.О. Суспільно-географічне дослідження транснаціональних корпорацій Сполучених Штатів Америки // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 240-243
1402508
  Барановський М.О. Суспільно-географічне дослідження трансформації господарства постіндустріальних країн // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 307-309
1402509
  Левицька О.Л. Суспільно-географічне дослідження трансформацій планувальної структури міста Івано-Франківська : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Левицька Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 231 арк. – Бібліогр.: арк. 192-209
1402510
  Левицька О.Л. Суспільно-географічне дослідження трансформацій планування структури міста Івано-Франківька : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Левицька Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1402511
  Ващенко О.В. Суспільно-географічне дослідження трудового потенціалу Київської області : дис. … канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ващенко Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 265, [5] арк. – Додатки: арк. 220-265, [5]. – Бібліогр.: арк. 199-219
1402512
  Ващенко О.В. Суспільно-географічне дослідження трудового потенціалу Київської області : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ващенко Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1402513
  Єрко І.В. Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Єрко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв.
1402514
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області : монографія / Я.Б. Олійник, І.В. Єрко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2014. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 128-141. – ISBN 978-966-361-758-9
1402515
  Растворова М.О. Суспільно-географічне дослідження управління розвитком міста (на прикладі міста Запоріжжя) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Растворова Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 180, [70] арк. – Додатки: [70] арк. – Бібліогр.: арк. 11-15, 152-180
1402516
  Растворова М.О. Суспільно-географічне дослідження управління розвитком міста (на прикладі міста Запоріжжя) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Растворова Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1402517
  Перегуда Ю.А. Суспільно-географічне дослідження формування середнього класу Столичного макрорайону України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Перегуда Юлія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 285 арк. – Додатки: арк. 240-285. – Бібліогр.: арк. 215-239
1402518
  Перегуда Ю.А. Суспільно-географічне дослідження формування середнього класу Столичного макрорайону України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Перегуда Юлія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 31 назва
1402519
  Чубрей Х.Ю. Суспільно-географічне дослідження щодо особливостей проведення зовнішнього незалежного оцінювання з географії // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 228-231
1402520
  Дністрянський М. Суспільно-географічне макрорайонування України: нові методологічні підходи і пропозиції // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 140-149. – (Серія географічна ; вип. 46). – ISSN 2078-6441
1402521
  Горміз О.В. Суспільно-географічне оцінювання впливу господарської діяльності на навколишнє середовище // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 112-114. – ISBN 978-617-7069-75-8
1402522
  Мезенцев К.В. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку : Монографія / К.В. Мезенцев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 253с. – ISBN 966-594-737-0
1402523
  Мезенцев К.В. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку: теорія, методологія, практика : Дис. ... доктора географічних наук. Спец.11.00.02 - економічна та соціальна географія / Мезенцев К.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 407л. + Додатки л. 328 - 407. – Бібліогр.: л. 303 - 327
1402524
  Мезенцев К.В. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку: теорія, методологія, практика : Автореф. ... дис. д-ра географ. наук: Спец. 11.00.02 / Мезенцев К.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 40 назв
1402525
  Пістун М.Д. Суспільно-географічне районування України : Тексти лекції з курсу " Економічна і соціальна географія України " для студ. географ. ф-тів / М.Д. Пістун; КУ. – Київ : Київський університет, 1999. – 41с.
1402526
  Мезенцева Н.І. Суспільно-географічне районування України : Навчальний посібник для студ. географ. та екон. спец. / Н.І. Мезенцева, К.В. Мезенцев; КНУТШ; Географічний факультет. – Київ : Київський університет, 2000. – 228с. – ISBN 966-594-156-9
1402527
  Атаман Л. Суспільно-географічний аналіз гендерних співвідношень на Вінницькому регіональному ринку праці // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Олійник Я.Б., Антіпова К.А., Арслан М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 83. – С. 21-28. – ISSN 2413-7154
1402528
  Клочко Р.Ю. Суспільно-географічний аналіз геополітичного положення України у сучасній Європі : Автореф. дис. ... канд.географічних наук: 11.00.02 / Клочко Р.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1402529
  Клочко Р.Ю. Суспільно-географічний аналіз геополітичного положення України у сучасній Європі : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Клочко Р.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 162л. + Додатки: л.145-162. – Бібліогр.: л.136-144
1402530
  Афоніна О.О. Суспільно-географічний аналіз демографічного потенціалу поселень Чернігівської області / О.О. Афоніна, І.М. Філоненко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 200-209. – ISSN 2308-135X
1402531
  Мельник Л.В. Суспільно-географічний аналіз динаміки чисельності міського населення регіонів України / Л.В. Мельник, О.О. Кривець, С.П. Батиченко // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 236-238. – ISBN 978-966-285-361-2


  Міста у кожній області історично формувалися як центри територій, які стали їх ядрами та сконцентрували у собі такі функції: управління і торгівлі, культури та освіти, промислового виробництва, обслуговування населення та інші. Міста є вузлами ...
1402532
  Килимчук А.А. Суспільно-географічний аналіз зон вільної торгівлі в КНР // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 201-211. – ISSN 2308-135X
1402533
  Сайчук В. Суспільно-географічний аналіз міграції населення Хмельницької області // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 178-181
1402534
  Сільченко Ю.Ю. Суспільно-географічний аналіз міграційних процесів у Кіровоградській області / Ю.Ю. Сільченко, Л.Л. Семенюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 134-138 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
1402535
  Горин І. Суспільно-географічний аналіз Моршинського і Трускавецького бальнеологічних курортів Львівської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 102-109. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Моршинський і Трускавецький бальнеологічні курорти є важливими складовими лікувально-оздоровчого, рекреаційного та економічного потенціалу Львівської області. Щорічно до м. Моршин і м. Трускавець приїжджає близько 300 тисяч українських та іноземних ...
1402536
  Андріюк Р.О. Суспільно-географічний аналіз потенціалу відновлюваних джерел енергії в регіонах України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 222-235 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв.
1402537
  Мельник Л.В. Суспільно-географічний аналіз продовольчої безпеки України / Л.В. Мельник, Г.В. Собченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 204-211 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1402538
  Мезенцева Н.І. Суспільно-географічний аналіз ринку праці в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-34. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Здійснено регіональний аналіз основних рис і тенденцій ринку праці України. In the article are maid the regional analysis of main specialties and tendencies of Ukrainian labour market.
1402539
  Живага А.Ю. Суспільно-географічний аналіз рівня народжуваності та смертності населення в Україні // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 131-134
1402540
  Мезенцева Н.І. Суспільно-географічний аналіз розвитку поштового зв"язку в Україні / Н.І. Мезенцева, В.В. Лисенко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 189-194. – Бібліогр.: 4 назви
1402541
  Рутинський М.Й. Суспільно-географічний аналіз сучасних тенденцій, проблем і перспектив відродження палітри брендових дестинацій етнофестивального туризму у західному регіоні України в кризових реаліях сьогодення / М.Й. Рутинський, М.Я. Топорницька // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 46. – C. 3-18. – ISSN 2308-135X
1402542
  Мельник Л.В. Суспільно-географічний аналіз формування та розвитку зернопродуктового ринку в Україні / Л.В. Мельник, Петренко, ОЮ // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 261-267


  У статті охарактеризовано особливості становлення і розвитку зерно продуктового ринку в Україні. Визначено чинники формування та напрямки підвищення ефективності зернового виробництва. В статье охарактеризованы особенности становления и развития ...
1402543
  Кібка А.В. Суспільно-географічний аспект розвитку малого підприємництва в регіонах України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 252-255
1402544
  Заваріка Г.М. Суспільно-географічний вимір постконфліктного розвитку туризму на прикладі східних територій України : дис. ... д-ра географ. наук : 11.00.02 / Заваріка Галина Михайлівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 468 арк. – Додатки: арк. 415-468. – Бібліогр.: арк.369-414
1402545
  Заваріка Г.М. Суспільно-географічний вимір постконфліктного розвитку туризму на прикладі східних територій України : автореф. дис. ... канд. д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Заваріка Галина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1402546
  Редько Т.В. Суспільно-географічний вимір сприйняття туристичної привабливості регіонів України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Редько Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1402547
  Редько Т.В. Суспільно-географічний вимір сприйняття туристичної привабливості регіонів України : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Редько Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 180 л. + Додаток: л. 160-180. – Бібліогр.: л. 151-159
1402548
  Борисюк О.А. Суспільно-географічний підхід до визначення рівнів розвитку регіональних авіатранспортних систем // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 235-242 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1402549
  Басич А.В. Суспільно-географічний погляд на зелені публічні простори міста // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 69-71. – ISBN 978-966-136-643-4
1402550
  Бейдик О. Суспільно-географічні аспекти взаємодії України та Євросоюзу в рекреаційно-туристичній галузі / О. Бейдик, С. Сировець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-39. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано пріоритетні напрями взаємодії України та країн ЄС в галузі туризму, запропоновано карти кількісної структури в"їзного та виїзного туризму "Україна - ЄС". Priority lines of interaction between Ukraine and European Union (EU) Member ...
1402551
  Лисенко В.В. Суспільно-географічні аспекти вивчення інформаційної сфери // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 178-183. – Бібліогр.: 4 назви
1402552
  Мархонос С. Суспільно-географічні аспекти вивчення працересурсного потенціалу туристичної сфери України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-54. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність працересурсного потенціалу туристичної сфери і його територіальної організації . Визначено проблеми територіальної організації працересурсного потенціалу туристичної сфери України та фактори його формування. The features of forming ...
1402553
  Заволока Ю.Ю. Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харківської області : Автореф. дис. ... канд географічних наук: спец. 11.00.02 / Заволока Ю.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.:12 назв
1402554
  Заволока Ю.Ю. Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харьківської області : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Заволока Ю.Ю.; Харківський націон. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Каф-ра соціально-економічної географії і регіонознавства. – Харків, 2008. – 210л. + Додатки: л.183-210. – Бібліогр.: л.163-182
1402555
  Гринюк Д.Ю. Суспільно-географічні аспекти дослідження конкурентоспроможності регіону (на прикладі Київської області) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гринюк Діана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 217 арк. – Додатки: арк. 208-217. – Бібліогр.: арк. 186-207
1402556
  Гринюк Д.Ю. Суспільно-географічні аспекти дослідження конкурентоспроможності регіону (на прикладі Київської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гринюк Діана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 32 назви
1402557
  Глибовець В.Л. Суспільно-географічні аспекти дослідження міст як центрів туризму (на прикладі Столичного суспільно-географічного району) : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Глибовець В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 252 л. + Додаток: л. 190-252. – Бібліогр.: л. 179-189
1402558
  Олійник С.Л. Суспільно-географічні аспекти дослідження самоорганізації населення в Україні : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Олійник Світлана Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 193 арк. – Додатки: арк. 175-193. – Бібліогр.: арк. 152-174
1402559
  Олійник С.Л. Суспільно-географічні аспекти дослідження самоорганізації населення в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Олійник Світлана Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1402560
  Гнатюк О.М. Суспільно-географічні аспекти дослідження територіальної ідентичності населення Подільського регіону : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гнатюк Олексій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
1402561
  Гнатюк О.М. Суспільно-географічні аспекти дослідження територіальної ідентичності населення Подільського регіону : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гнатюк Олексій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 277 арк. – Додатки: арк. 195-277. – Бібліогр.: арк. 175-194
1402562
  Нич Т.В. Суспільно-географічні аспекти дослідження формування інтелектуального потенціалу Хмельницької області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Нич Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 26 назв
1402563
  Глибовець В.Л. Суспільно-географічні аспекти досліждення міст як центрів туризму (на прикладі Столичного суспільно-географічного району) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Глибовець В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1402564
  Добровольська Н.В. Суспільно-географічні аспекти екологічно збалансованого землеробства (на прикладі Харківської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Добровольська Наталія В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1402565
  Батиченко С.П. Суспільно-географічні аспекти захворюваності населення регіонів України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Батиченко Світлана Павлівна.; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екон. та соціальної географії. – Київ, 2014. – 230 л. – Додатки: л. 175-230. – Бібліогр.: л. 154-174
1402566
  Батиченко С.П. Суспільно-географічні аспекти захворюваності населення регіонів України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.02.02 / Батиченко Світлана Павлівна ; М-во освіти і науки УКраїни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1402567
  Хільчевська Ірина Геннадіївна Суспільно-географічні аспекти зовнішніх зв"язків України та Німеччини : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Хільчевська Ірина Геннадіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 197л. + Додатки: л.177 - 197. – Бібліогр.: л.157 - 177
1402568
  Хільчевська Ірина Геннадіївна Суспільно-географічні аспекти зовнішніх зв"язків України та Німеччини : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Хільчевська І.Г.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 23 с. + Додатки: л.177 - 197. – Бібліогр.: 9 назв
1402569
  Вовк І. Суспільно-географічні аспекти інноваційної діяльності промислових підприємств Львівської області // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 103-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1402570
  Гудзеляк Ірина Суспільно-географічні аспекти інтегральної оцінки демографічної безпеки України та Львівської області / Гудзеляк Ірина, Верчин Наталія // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 84-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2076-1333
1402571
  Шум І.В. Суспільно-географічні аспекти інтеграціі України в пан"європейську транспортно-логістичну систему : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Шум І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.; 7 назв
1402572
  Шум І.В. Суспільно-географічні аспекти інтеграції України в пан"європейську транспортно-логістичну систему : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Шум І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 231л. + Додатки: л.187-231. – Бібліогр.: л.169-186
1402573
  Шум І.В. Суспільно-географічні аспекти інтеграції України в пан"європейську транспортно-логістичну систему : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Шум І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 21 назв.
1402574
  Соколова О.І. Суспільно-географічні аспекти планування туристично-рекреаційного розвитку приморських територій України : дис. ... канд. геог. наук : 11.00.02 / Соколова О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 223 л. + Додаток: л.193-223. – Бібліогр.: л. 168-192
1402575
  Соколова О.І. Суспільно-географічні аспекти планування туристично-рекреаційного розвитку приморських територій України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Соколова О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1402576
  Гаєвська Н.С. Суспільно-географічні аспекти поширення бідності в Луганській області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гаєвська Надія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 284 л. – Додатки: л. 198-284. – Бібліогр.: л. 171-197
1402577
  Гаєвська Н.С. Суспільно-географічні аспекти поширення бідності в Луганській області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гаєвська Надія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1402578
   Суспільно-географічні аспекти поширення протестантизму в Україні / Маслова Наталія, Мирза-Сіденко Валентина, , Перевєдєнцев Володимир // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 77-86 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1402579
  Мельничук Анатолій Леонідович Суспільно-географічні аспекти природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення України : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Мельничук А.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 179 л. – Бібліогр.: л. 158-179; Дод.: л. 1-23
1402580
  Мельничук Анатолій Леонідович Суспільно-географічні аспекти природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення України : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Мельничук А.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.:6 назв
1402581
  Сировець С.Ю. Суспільно-географічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 54-58
1402582
  Семенюк Л.Л. Суспільно-географічні аспекти розвитку сільської місцевості Кіровоградської області : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Семенюк Л.Л.; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова. – Київ, 2006. – 241с. + Додатки: л. 186-241. – Бібліогр.: л. 169-185
1402583
  Семенюк Л.Л. Суспільно-географічні аспекти розвитку сільської місцевості Кіровоградської області : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Семенюк Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. + Додатки: л. 186-241. – Бібліогр.: 11 назв
1402584
  Ковтун А.В. Суспільно-географічні аспекти сільського розселення в Київській області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 98-104. – Бібліогр.: 4 назви
1402585
  Штельмах Ольга Олександрівна Суспільно-географічні аспекти соціальної безпеки регіонів України : Автореф. дис. ... канд. географічних наук; 11. 00. 02 / Штельмах О. О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 7 назв
1402586
  Штельмах О.О. Суспільно-географічні аспекти соціальної безпеки регіонів України : Дис. ...канд. геогр. наук: Спец. 11.00.02 - економ. та соціал. географія / Ольга Олексіївна Штельмах; КНУТШ. – Київ, 2006. – 171, [53]л. – -Додатки л. [53]
1402587
  Петровський С.В. Суспільно-географічні аспекти споживчої поведінки домогосподарств міста Львова // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 199-202. – ISBN 978-617-7069-75-8
1402588
  Любіцева О. Суспільно-географічні аспекти сталого розвитку туризму в Україні / О. Любіцева, С. Сировець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 33-37. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні положення формування сталого розвитку туризму в Україні. Досліджено стратегічні цілі, завдання та основні складові сталого розвитку туризму в Україні. Сформульовані стратегічні напрямки розвитку туризму в Україні відповідно до ...
1402589
  Яворська В. Суспільно-географічні аспекти старіння населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 34-41. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Україна належить до країн з високою інтенсивністю депопуляційних процесів, що зумовлюється низкою різнопланових чинників економічного, соціально-культурного, інституціонального характеру. Масштабна та затяжна депопуляція виступає нині складовою і одним ...
1402590
  Мельник І.Г. Суспільно-географічні аспекти старіння населення в України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 1 (62). – С. 73-84
1402591
  Луць В.М. Суспільно-географічні аспекти стратегічного планування розвитку регіону (на прикладі Вінницької області) : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Луць В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 204л. + Додаток : л.182-204. – Бібліогр. : л.163-181
1402592
  Луць В.М. Суспільно-географічні аспекти стратегічного планування розвитку регіону (на прикладі Вінницької області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02. / Луць В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: Быблыогр.: 10 назв
1402593
  Сировець С. Суспільно-географічні аспекти територіальної організації рекреаційно-туристичної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-53. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні положення територіальної організації рекреаційно-туристичної діяльності. Досліджено стратегічні цілі, завдання та основні складові рекреаційно-туристичної діяльності. Сформульовані стратегічні напрямки розвитку ...
1402594
  Заваріка Г.М. Суспільно-географічні аспекти трансформації розселення у високоурбанізованому регіоні (на прикладі Луганської області) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Заваріка Г.М. ; М-во освіти та науки України ; Нац пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 223 л., табл. + Додаток: л. 188-223. – Бібліогр.: л. 171-187
1402595
  Заваріка Г.М. Суспільно-географічні аспекти трансформації розселення у високоурбанізованому регіоні (на прикладі Луганської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Заваріка Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1402596
  Осіпчук І. Суспільно-географічні аспекти удосконалення адміністративно-територіального устрою на прикладі Корецького району Рівненської області / І. Осіпчук, П. Черняк, В. Бриж // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 12-20. – ISSN 2413-7154
1402597
  Дудник І. Суспільно-географічні аспекти управління регіоном / І. Дудник, І. Борисюк // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 94-97. – ISSN 2076-1333
1402598
  Ярошевич М.А. Суспільно-географічні аспекти формування Східноєвропейського газового хабу : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ярошевич Мар"яна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1402599
  Кравець Т.М. Суспільно-географічні аспекти функціональної трансформації аграрної сфери Львівської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 209-216 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
1402600
  Сайчук В.С. Суспільно-географічні аспекти функціонування та прогноз розвитку регіонального ринку праці // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 258-265. – Бібліогр.: 7 назв
1402601
  Дорошенко В. Суспільно-географічні аспекти функціонування товарного ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-25. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто (просторові) географічні підходи до вивчення ринків товарів та послуг. The article deals with the geographical approach to the commodity market research.
1402602
  Лимаоь Т.В. Суспільно-географічні аспекти функціонування трубопровідного транспорту Полтавської області // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 207-210. – ISBN 978-966-182-397-5
1402603
  Сергєєва Ю. Суспільно-географічні атрибути реляційних баз даних геоінформаційних систем // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 195-199. – ISSN 2076-1333
1402604
  Мамчур О. Суспільно-географічні дисципліни: роль у формуванні професійних компетентностей / О. Мамчур, І. Ванда, Л. Котик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 73-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1402605
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічні дослідження в першій половині ХХ-ст. / Я.Б. Олійник, С.І. Іщук, В.М. Матвієнко // Вісник.Географія,вип.45
1402606
  Іщук С.І. Суспільно-географічні дослідження в першій половині ХХ століття / С.І. Іщук, Я.Б. Олійник, В.М. Матвієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-14. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 45)


  Розкрито основні напрямки розвитку вітчизняної суспільної географії в першій половині ХХ ст.
1402607
  Качаев Ю.Д. Суспільно-географічні дослідження інвестиційної діяльності: становлення та сучасний стан : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-43 : Табл. – Бібліогр.: 34 назви. – ISSN 1561-4980
1402608
  Гудзеляк І. Суспільно-географічні дослідження процесів народжуваності в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 28-34. – ISSN 2413-7154
1402609
  Нефедова Н.Є. Суспільно-географічні дослідження транспортно-логістичних мереж та систем // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 107-114. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1402610
  Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики : навч. посібник для студ. географічних спеціальностей вищ. навч. закладів / О.Г. Топчієв; МОНУ, Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 632с. – ISBN 966-318-404-3


  Розглянуто методологичні принципи й предметна область суспільної географії як нової для вітчизняної географічної науки дисципліни, що вивчає територіальну організацію життєдіяльності в цілому
1402611
  Масляк П.О. Суспільно-географічні засади адміністративно-територіальної реформи в Україні // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 89-92. – ISBN 978-617-7069-75-8
1402612
  Корнілова Н.В. Суспільно-географічні засади дослідження територій з критичної екологічною ситуацією (на прикладі Київської області) : Автореф. дис. ...кагд. географ. наук: 11.00.02 / Наталія Володимирівна Корнілова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1402613
  Корнілова Наталія Володимирівна Суспільно-географічні засади дослідження територій з критичною екологічною ситуацією (на прикладі Київської області) : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Корнілова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 229 л. + Додатки: л.161-229. – Бібліогр.: л.145-160
1402614
  Ярошенко О. Суспільно-географічні засади розвитку зовнішньоторговельної діяльності в Рівненській області / О. Ярошенко, І. Осіпчук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 202-206. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
1402615
  Мельник Ірина Геннадіївна Суспільно-географічні засади розвитку малих і середніх міст Луганської області : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Мельник І.Г.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 270л. + Додатки: л.205-270. – Бібліогр.: л.189-204
1402616
  Грицку Вероніка Суспільно-географічні засади формування кластерів сільського зеленого туризму з метою удосконалення туристичної діяльності у транскордонних регіонах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 123-132 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
1402617
  Чорний М. Суспільно-географічні зв"язки: понятійно-термінологічна система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 78-80. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено основні терміни та поняття супільно-географічних зв"язків, а також розроблено понятійно-термінологічну систему(ПТС) досліджуваних зв"язків через категорію "Світового господарства". Запропоновано свій погляд на суспільно-географічні ...
1402618
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічні знання про Україну / Я.Б. Олійник, П.П. Борщевський // Економічна та соціальна географія. – вип.48
1402619
   Суспільно-географічні навчальні посібники для вищої освіти: релевантність вимогам сучасності / М.М. Книш, О.І. Мамчур, І.В. Ванда, Л.І. Котик // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 320-322. – ISBN 978-617-7069-75-8
1402620
  Марчук Ю.І. Суспільно-географічні основи дослідження житлового господарства найбільших міст України // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 162-164
1402621
   Суспільно-географічні основи дослідження інтегрального потенціалу території: теоретико-методологічні підходи та досвід оцінки : суспільно-географічні дослідження / Г.П. Підгрушний, В.П. Нагірна, М.І. Фащевський, Ю.Д. Качаєв, Н.М. Пашинська // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 42-48 : Карта. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1561-4980
1402622
  Підгрушний Г.П. Суспільно-географічні основи дослідження інтегрального потенціалу центрів соціально-економічної активності: теоретико-методологічні підходи та досвід оцінки : суспільно-географічні дослідження / Г.П. Підгрушний, Ю.Д. Качаєв, О.О. Денисенко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 42-44. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1561-4980
1402623
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічні основи дослідження комплексно-пропорційного розвитку регіону / Я.Б. Олійник, Л.Я. Лотоцька // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 193-198. – Бібліогр.: 5 назв.
1402624
  Смаль В.В. Суспільно-географічні основи дослідження постіндустріальної трансформації господарства країн Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Смаль Валентина Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1402625
  Смаль В.В. Суспільно-географічні основи дослідження постіндустріальної трансформації господарства країн Європейського Союзу : дис. ... д-ра географічних наук : 11.00.02 / Смаль В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 409 л. + Додатки: л. 373-409. – Бібліогр.: л. 347-372
1402626
  Нємець К.А. Суспільно-географічні основи інформаційного розвитку соціогеосистем : Дис. ... доктора географічних наук. Спец. 11.00.02- економічна та соціальна географія / Нємець К.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 433 л. + Додатки: 406-433. – Бібліогр.: л. 371-406
1402627
  Нємець К.А. Суспільно-географічні основи інформаційого розвитку соціогеосистем : Автореф. дис. ...канд. географ.наук: Спец.11.00.02 / Костянтин Аркадійович Нємець; КНУТШ. – Київ, 2006. – 30с. – Бібліогр.: 37 назв
1402628
   Суспільно-географічні основи регіонального природокористування : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 300с. : 33 рис., 35 таб. – 6 додатків. – Бібліогр.: 115 дж.


  Об"єкт дослідження: суспільно-географічні процеси регіонального природокористування. Мета роботи: розробка і впровадження принципів суспільно-географічних основ регіонального природокористування. Методи дослідження: системний підхід, статистичний, ...
1402629
   Суспільно-географічні основи регіонального природокористування : монографія. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 284 с. – ISBN 966-521-420-9


  Об"єкт дослідження: суспільно-географічні процеси регіонального природокористування. Мета роботи: розробка і впровадження принципів суспільно-географічних основ регіонального природокористування. Методи дослідження: системний підхід, статистичний, ...
1402630
  Афанасьєв О.Є. Суспільно-географічні основи регіонального природокористування: теорія і методологія (на прикладі Південно-Східної України) : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Афанасьєв Олег Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 564 л. – Додатки: л. 536-564. – Бібліогр.: л. 467-535
1402631
  Афанасьєв О.Є. Суспільно-географічні основи регіонального природокористування: теорія і методологія (на прикладі Південно-Східної України) : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Афанасьєв Олег Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 41 с. – Бібліогр. : 55 назв
1402632
  Стецький В. Суспільно-географічні основи формування та загальні підходи досліджень адміністративно-районних освітніх систем // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 114-118. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1402633
  Стецький В. Суспільно-географічні основи формування та загальні підходи досліджень багато-адміністративно-районних освітніх систем // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 68-72. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1402634
  Кандиба Юрій Суспільно-географічні особливості відтворення населення Чугуївського району Харківської області / Кандиба Юрій, Логвинова Марина // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 89-93 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2076-1333
1402635
  Ковач О.Д. Суспільно-географічні особливості внутрішніх міграційних процесів в Україні // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 165-168. – ISBN 978-966-285-399-5
1402636
  Дудкіна Г.Є. Суспільно-географічні особливості інвестиційної діяльності Луганської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Дудкіна Ганна Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1402637
  Бульба Ю.М. Суспільно-географічні особливості інвестиційної привабливості Чернігівського регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 160-169 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1402638
  Стеценко Т.О. Суспільно-географічні особливості столичного ринку праці України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 228-230
1402639
  Гребень А. Суспільно-географічні особливості територіальної організації системи охорони здоров"я Рівненської області // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 63-68. – ISSN 2413-7154
1402640
  Бойко З.В. Суспільно-географічні особливості трудових ресурсів Дніпропетровської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Бойко Зоя Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1402641
  Сєрокурова Н.А. Суспільно-географічні особливості туристсько-рекреаційного потенціалу Харківського регіону : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сєрокурова Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1402642
  Тиква В. Суспільно-географічні особливості формування міських поселень Сумської області в період Польсько-Литовської доби // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 186
1402643
  Запухляк Н.І. Суспільно-географічні особливості формування ринку праці // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 83-88. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1402644
  Фащевський М.І. Суспільно-географічні особливості формування та реалізації працересурсного потенціалу Київської області / М.І. Фащевський, Н.І. Середа, Л.Ю. Шабашова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – №4 (80). – С. 31-35 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
1402645
  Височин М.Ю. Суспільно-географічні особлівості міграції в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Височин М.Ю.; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 14 назв
1402646
  Соляник М.Л. Суспільно-географічні передумови євроатлантичної інтеграції України, перспективи та можливі ризики // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 149-160. – ISSN 2308-135X
1402647
  Топалова О.І. Суспільно-географічні передумови та перспективи розвитку адаптивного туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Топалова Олеся Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
1402648
  Топалова О.І. Суспільно-географічні передумови та перспективи розвитку адаптивного туризму в Україні : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Топалова Олеся Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 230 арк. – Додатки: арк. 176-230. – Бібліогр.: арк. 154-175
1402649
  Корнілова Н.В. Суспільно-географічні підходи до районування територій з критичною екологічною ситуацією // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 195-204
1402650
  Стецький В. Суспільно-географічні підходи досліджень формування й розвитку обласних освітніх систем // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 100-106 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1402651
  Руденко В. Суспільно-географічні праці академіка Аркадія Жуковського в англомовній "Encyclopedia of Ukraine" (vol. I-V, 1984-1993) / В. Руденко, А. Пирогівська // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 140-143. – ISSN 2076-1333
1402652
  Котик Л.І. Суспільно-географічні проблеми діяльності підприємств Львівської області // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 205-210 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1402653
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 1999 р.). – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7293-81-3
Ч. 4. – 1999. – 77с.
1402654
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 1999 р.). – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7293-81-3
Ч. 3. – 1999. – 61с.
1402655
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 1999 р.). – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7293-81-3
Ч. 2. – 1999. – 71с.
1402656
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 1999 р.). – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7293-81-3
Ч. 1. – 1999. – 56с.
1402657
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 1999 р.). – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7293-81-3
Ч. 5. – 1999. – 93с.
1402658
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : матеріали 2 міжнар. наук.-практич. конф. ( Київ, 15-16 травня 2001 р.). – Київ : Ніка-Центр, 2001. – 200 с. – ISBN 966-521-131-5
1402659
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : матеріали 3 Всеукраїнської науково-практичної конференції (20-21 квітня 2004 року). – Київ : ВГЛ Обрії, 2004. – 308 с.
1402660
  Адамович З.М. Суспільно-географічні системи глобальної економіки знань : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Адамович Зоряна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 217, [92] л. – Додатки: 92 л. – Бібліогр.: л. 197-217
1402661
  Адамович З.М. Суспільно-географічні системи глобальної економіки знань : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Адамович Зоряна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1402662
  Запотоцький С. Суспільно-географічні складові формування вартості житла міст-обласних центрів Західного регіону України / С. Запотоцький, В. Запотоцька, І. Горин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 53-58. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються теоретичні та прикладні засади формування вартості житла обласних центрів Західного регіону України. Визначено залежність вартості житла від соціально-економічного стану області. Проведено аналіз вартості житла в межах окремих ...
1402663
  Кича А. Суспільно-географічні трансформації промислового комплексу Рівненської області за сучасних умов / А. Кича, К. Кича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 88-91. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретико-методичні та прикладні засади розвитку промисловості Рівненської області. Динаміка показників розвитку промисловості продемонстрована на прикладі індексів промислової продукції, розрахунок яких здійснено за допомогою ланцюгового ...
1402664
  Запотоцький С. Суспільно-географічні трансформації ринку житла в Україні / С. Запотоцький, В. Запотоцька, А. Екезлі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-45. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  В роботі розглядаються теоретико-методичні та прикладні засади формування ринку житла. Визначено підходи до формування і класифікації ринку житла та його роль і місце в господарському комплексі регіону. Проведено аналіз чинників, що формують попит та ...
1402665
  Западнюк С.О. Суспільно-географічні фактори міграції населення : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-45 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
1402666
  Новосад Н.О. Суспільно-географічні фактори розвитку в"їзного туризму України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 37-41 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1402667
  Семенюк Л.Л. Суспільно-географічні фактори формування криміногенної ситуації у Кіровоградській області / Л.Л. Семенюк, Ю.Ю. Сільченко, Т.І. Уваєва // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 157-160. – ISBN 978-966-285-361-2
1402668
  Олійник Я. Суспільно-географічні фактори формування та використання трудового потенціалу Київської області / Я. Олійник, О. Ващенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-10. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Виявлено суспільно-географічні фактори формування та використання трудового потенціалу регіону. Запропоновано 23 показники-індикатори чотирьох підсистем із шістьма складовими, які визначають формування й використання трудових ресурсів регіону. ...
1402669
  Кононенко О.Ю. Суспільно-географічні чинники екологічних та ресурсоощадних практик населення України // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 114-116. – ISBN 978-617-7069-75-8
1402670
  Качмарик З. Суспільно-географічні чинники розвитку фінансової інфраструктури Західного регіону України . // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 84. – С. 55-66. – ISSN 2413-7154
1402671
  Стафійчук В.І. Суспільно-географічні чинники та наслідки перенесення столиць у ХХ столітті / В.І. Стафійчук, О.О. Денисенко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 263-271. – Бібліогр.: 5 назв
1402672
  Буткалюк К.О. Суспільно-географічні чинники формування регіональних ринків праці // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 78-83. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1402673
  Бородієнко Олександра Володимирівна Суспільно-географічні чинники формування системи регіональної економічної інтеграції в північній Америці : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Бородієнко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 166л. – Бібліогр.: л.155 - 166
1402674
  Бородієнко Олександра Володимирівна Суспільно-географічні чинники формування системи регіональної економічної інтеграції в північній Америці : Автореферат дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / КНУТШ; Бородієнко О. В. – Київ, 2005. – 25с. – Бібліогр.: 5 назв
1402675
  Килимчук А.А. Суспільно-географічні чинники функціонування спеціальних економічних зон Китаю : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Килимчук Анна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1402676
  Килимчук А.А. Суспільно-географічні чинники функціонування спеціальних економічних зон Китаю : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Килимчук Анна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 209 арк. – Надзаг. дані тит. арк. продубльовано. - Додатки: арк. 190-209. – Бібліогр.: арк. 170-189 та в додатках: арк.207-209
1402677
  Єрко І.В. Суспільно-георафічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Єрко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 183 л. + Додаток: л. 157-183. – Бібліогр.: л. 142-156
1402678
  Купрієнко С.А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Купрієнко Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 250 л. – Додатки: л. 205-250. – Бібліогр.: л. 179-204
1402679
  Купрієнко С.А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Купрієнко Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1402680
  Логвин М.М. Суспільно-духовні аспекти сучасних демографічних процесів // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 122-129. – Бібліогр.: 7 назв


  Проаналізовано перші наукові географічні дослідження в Україні у 18 ст. Дано оцінку засновника української географії, голву Південно-Західного відділу РГТ - Володимира Баніфатійовича Антоновича.
1402681
  Дудник І.М. Суспільно-екологічне районування - новий підхід в суспільно-географічних та екологічних дослідженнях / І.М. Дудник, І.В. Литовченко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 184-196. – Бібліогр.: 16 назв
1402682
  Литовченко І.В. Суспільно-екологічне районування Полтавської області : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Литовченко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 253л. + Додатки: л.183-253. – Бібліогр.: л.165-182
1402683
  Литовченко І.В. Суспільно-екологічне районування Полтавської області : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.02 - Економічна та соціальна географія / Литовченко І.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1402684
  Корнійчук Л.Я. Суспільно-економічна думка на Україні в 70-х роках 19 ст. / Л.Я. Корнійчук. – Київ : Київський університет, 1971. – 255с.
1402685
  Мальська М. Суспільно-економічна сутність послуг // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 218-223. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
1402686
  Гаталяк О.М. Суспільно-економічний розвиток Волині у складі Польщі у XVI-XVIII ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 36-42. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 40)). – ISSN 2311-3383
1402687
  Полушкіна Тетяна Володимирівна Суспільно-економічні аспекти розвитку науки в Україні в 90-х роках 20 століття : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Полушкіна Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1402688
  Полушкіна Тетяна Володимирівна Суспільно-економічні аспекти розвитку науки в Україні в 90-х роках 20 столяття : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Полушкіна Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 206 л. – Бібліогр.: л. 179-199; Дод.: л. 200-206
1402689
  Крюкова І.О. Суспільно-економічні аспекти синергетики // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 53-57. – ISSN 1728-6220
1402690
  Климко Н.Г. Суспільно-економічні перетворення в Німецькій Демократичній Республіці / Н.Г. Климко. – Львів, 1959. – 36с.
1402691
  Керунова В. Суспільно-економічні питання вдосконалення системи соціального стратухвання // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 12 (589). – С.78-84. – ISSN 0131-775Х
1402692
  Назаркевич І. Суспільно-економічні проблеми розвитку інтелектуального потенціалу України / І. Назаркевич, М. Негрей // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 214-217. – ISSN 2078-5860
1402693
  Кучерук Т.В. Суспільно-економічні трансформації: еволюція наукових поглядів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 41-45. – Бібліогр: на 12 пунктів
1402694
  Борисова Н.В. Суспільно-економічні умови розвитку іншомовної освіти на Україні у 1917-1920 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-41. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Освітні процеси в Україні 1917-1920-х pp. відбувалися поряд із суспільними, економічними та політичними. Іноземні мови вивчались у школах, гімназіях, коледжах і в інших навчальних закладах. Видавались програми, в яких іноземним мовам відводилось ...
1402695
  Грицюта Н.М. Суспільно-етичні концепти соціальної реклами в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 134-142


  У статті розглянуто домінантні тенденції вітчизняної соціальної реклами в контексті суспільно-етичних проблем національного соціуму. Увагу приділено шляхам подолання труднощів розвитку соціальної комунікації, що має на меті гуманізацію суспільства, ...
1402696
  Філоненко М.В. Суспільно-історична концепція православ"я / М.В. Філоненко. – К, 1966. – 47с.
1402697
  Швед З.Б. Суспільно-історична природа хасидизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1402698
   Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любаківщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Україна, Львів, 7 верес. 2018 р. / Львів. облдержадмін., Львів. облрада, Світова Федерація Укр. Лемків. Об"єднань [та ін. ; упоряд. Я. Галик]. – Львів : Левада, 2018. – 319, [1] с. : іл., портр., табл. – Анот. парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7527-36-6
1402699
  Жулковський В. Суспільно-історичні передумови розвитку системи національно-патріотичного виховання молоді в західній українській діаспорі у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 52-58. – ISSN 2309-9127
1402700
  Рябенко В. Суспільно-історичні та гносеологічні передумови трактування освітології // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2015. – № 4. – С. 99-104. – ISSN 2226-3012
1402701
  Бідзіля Ю. Суспільно-історичні умови зародження періодики на Закарпатті // Періодика транскордоння в контексті міжнаціональної комунікації : монографія / Ю. Бідзіля. – Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2016. – С. 56-69. – ISBN 978-617-7132-48-5
1402702
  Захарчук О.І. Суспільно-історичні форми рабства : зміст та особливості прояву : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Захарчук Ольга Ігнатівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 193 арк. – Бібліогр.: арк. 178-193
1402703
  Захарчук О.І. Суспільно-історичні форми рабства : зміст та особливості прояву : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Захарчук Ольга Ігнатівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с.. – Бібліогр.: 12 назв
1402704
  Хмелькова Г. Суспільно-корисна діяльність сільського священника II половини XIX - початку XX століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 113-115. – ISBN 978-966-171-893-6
1402705
  Дудка Раїса Анатоліївна Суспільно-культурна діяльність інтелігенції України у другій половині 50-х - на початку 60-х років ХХ століття : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Дудка Раїса Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 180л. – Бібліогр.:л.160-180
1402706
  Дудка Р.А. Суспільно-культурна діяльність інтелігенції України у другій половині 50-х на початку 60-х років 20 століття : Автореф... Канд.істор.наук: 07.00.01 / Дудка Р.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1996. – 22л.
1402707
  Яручик О. Суспільно-культурне та наукове життя української еміграції в міжвоєнній Варшаві
1402708
  Миронова Т.В. Суспільно-культурні складові контемпорарної проектної діяльності у контексті художнього музею України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Миронова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1402709
  Локарєва Г.В. Суспільно-нормативна поведінка учнівської молоді в творчих неформальних об"єднаннях як соціально-педагогічна проблема : монографія / Галина Локарєва, Катерина Петровська ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 386, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-262. – ISBN 978-966-599-474-9
1402710
  Ісіченко І. Суспільно-педагогічний вимір вивчення української літератури X-XVIII ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 10 (715). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263


  Розглядається проблема національної ідентичності та її зв"язку з вивченням курсу української літератури X-XVIII ст. в українських університетах, наголошуючи на інтегрованості українського письменства в загальноєвропейській літературний процес і потребі ...
1402711
  Келембетова В.Ю. Суспільно-побутові функції радянської обрядовості / В.Ю. Келембетова. – К, 1984. – 192с.
1402712
  Кондрацький А.А. Суспільно-політична активність робітничого класу Української РСР в умовах розвинутого соціалізму / А.А. Кондрацький Акад. наук Української РСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1978. – 160 с. – ISBN 978-966-8009-87-7
1402713
   Суспільно-політична активність та історична пам"ять єврейської спільноти в контексті євроінтеграції України / [М.І. Михальченко та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. – 279, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-02-9334-2
1402714
  Малацай І. Суспільно-політична діяльність Адольфа Івановича Добрянського // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 24–31. – ISSN 2309-9356
1402715
  Боднарчук Л.С. Суспільно-політична діяльність Б. Рассела в США // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 13-18


  Розглядаються погляди Бертрана Рассела на політику та культуру Сполучених Штатів Америки ХХ ст. та особливості суспільно-політичної діяльності філософа щодо політики США. Багатогранність постаті видатного мислителя проявилася у діаметрально протилежних ...
1402716
  Вавренюк Р.С. Суспільно-політична діяльність декабриста Олексія Юшневського : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07..00.03 / Вавренюк Р.С.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1993. – 26 с.
1402717
  Бойчук Л. Суспільно-політична діяльність К. Трильовського (середина 1920-х - 1930-х рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 63-67. – ISSN 1728-9343
1402718
  Магась В.О. Суспільно-політична діяльність Київського педагогічного товариства взаємної допомоги в роки першої російської революції // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 147-158. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
1402719
  Малиновський Р.І. Суспільно-політична діяльність Комуністичної партії України (1993-2004 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Малиновський Р.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 239л. – Бібліогр.: л.202-239
1402720
  Малиновський Р.І. Суспільно-політична діяльність Комуністичної партії України (1993-2004 рр.) : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.01 / Малиновський Р.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
1402721
  Малиновський Р. Суспільно-політична діяльність Комуністичної партії України в умовах незалежності: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 111-113. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Уперше розглянуто актуальні питання історіографії суспільно-політичної діяльності Комуністичної партії України в умовах незалежності, проаналізовано основні висновки вчених, які досліджували нові політичні партії України, а також зроблено спроби ...
1402722
  Шіцина К.В. Суспільно-політична діяльність Луція Корнелія Сулли : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.02 / Шіцина К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 200 л. + Додаток: л. 175-181. – Бібліогр.: л. 182-200
1402723
  Шіцина К.В. Суспільно-політична діяльність Луція Корнелія Сулли : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Шіцина К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 6 назв
1402724
  Хоменко В. Суспільно-політична діяльність Михайла Грушевського в еміграції (1919-1924 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 45-49. – ISSN 1998-4634
1402725
  Клименко Н. Суспільно-політична діяльність Насті Грінченко на Полтавщині // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 246-257. – ISSN 2222-5250
1402726
  Хмельницька Л. Суспільно-політична діяльність О.Я. Шумського в контексті проведення політики українізації 1920-х років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 61-65. – ISSN 2309-9356


  У статті проведено неупереджений, комплексний аналіз ролі та місця суспільно-політичної та громадської діяльності О. Я. Шумського в тому числі й на посаді Наркома освіти УСРР 1924-1926 рр. в контексті проведення політики українізації. Опрацювання ...
1402727
  Бутриновська О. Суспільно-політична діяльність польських студентів університету Св. Володимира в перші роки його існування // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 189-191. – ISBN 978-966-171-893-6
1402728
  Могильний Л. Суспільно-політична діяльність С. Єфремова в період Гетьманату (29 квітня - 14 грудня 1918 р.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 31-33
1402729
  Могильний Л. Суспільно-політична діяльність С. Єфремова в період Директорії (14 грудня 1918 - 21 листопада 1920 р.) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 71-73.
1402730
  Могильний Л. Суспільно-політична діяльність Сергія Єфремова наприкінці XIX- початку XX ст. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 439-441
1402731
  Могильний Л. Суспільно-політична діяльність Сергія Єфремова наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет ; Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 2 : Історія. – С. 183-185.
1402732
  Гуйванюк М. Суспільно-політична діяльність української літературної інтелігенції в період ЗУНР // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 54-59. – (Історія ; вип. 2 (44)). – ISSN 2414-9012
1402733
  Міщук А. Суспільно-політична діяльність УРП - УСРП: стан наукової розробки / А. Міщук, М. Міщук // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 148-155. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
1402734
  Борисенко В.Й. Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900 - першій половині 1907рр. / В.Й. Борисенко, Г.А. Непорожня; Мін-во освіти і науки України; Нац. педагогічний ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – 149 с. – ISBN 966-660-085-4
1402735
  Фабрика-Процька Суспільно-політична і культурно-мистецька діяльність лемківських товариств на сучасному етапі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 211-215. – ISBN 978-966-452-035-2
1402736
  Матковська О.В. Суспільно-політична і культурно-освітня діяльність братств в Україні ( кінець ХVІ - перша половина ХVІІ ст. ) // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С.36-40. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1402737
  Галушка-Адайкін Суспільно-політична криза в Республіці Індонезія та повстання PRRI // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – С. 72-84
1402738
  Сівков І.В. Суспільно-політична лексика в Корані // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 145-158. – ISSN 1608-0599
1402739
  Колегіна Н.Л. Суспільно-політична лексика в українських пам"ятках XVIII ст. (на матеріалі "Договорів і постанов прав і вольностей військових" П. Орлика) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 66


  Присвячена аналізу особливостей суспільно-політичної лексики "Договорів і постанов...". Визначено сутність поняття "суспільно-політична лексика". Простежено наслідки міжмовних і міжкультурних контактів українців у XVII-XVIII ст. на лексичному рівні ...
1402740
  Швед В. Суспільно-політична модернізація Туреччини: досвід для України / В. Швед, Н. Мхитарян // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. С.В. Толстов ; редкол.: В.А. Гошовська, Б.І. Гуменюк, О.В. Зернецька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8/9. – С. 25-30. – ISSN 2663-2675
1402741
  Могильний Л. Суспільно-політична позиція Всеволода Ганцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-56. – (Історія ; вип. 3 (138)). – ISSN 1728-3817


  Наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. у середовищі української інтелігенції сформувалася думка про особистий внесок кожного для розвитку свого народу у сфері науки і культури. Одним із тих, хто відгукнувся на подібний неофіційний заклик, став Всеволод ...
1402742
  Могильний Л. Суспільно-політична позиція Григорія Голоскевича / Л. Могильний, О. Лященко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. в середовищі української інтелігенції сформувалася думка про особистий внесок кожного для становлення своєї Батьківщини у сфері науки і культури. Одним із тих, хто відгукнувся на подібний неофіційний заклик, став ...
1402743
  Могильний Л. Суспільно-політична позиція Людмили Старицької-Черняхівської // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 25-30. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано життєвий шлях і суспільно-політичну позицію відомої української письменниці та громадської діячки Людмили Старицької-Черняхівської. Досліджено причини і напрями її активної культурно-освітньої та суспільно-політичної діяльності з кінця ...
1402744
  Борисенко В.Й. Суспільно-політична позиція учнівської молоді Півдня України (друга половина XIX ст.) : монографія / В.Й. Борисенко, А.В. Тарасов. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2013. – 216, [2] с. – Імен. покажч.: с. 203-210. – Бібліогр.: с. 187-202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7104-16-1


  У пр. № 1700246 напис: Бібліотеці КНУ ім. Тараса Шевченка від авторів у дар! Підпис. 20.Х.15 р.
1402745
  Пархітько О.В. Суспільно-політична проблематика на шпальтах одеської українськомовної преси (1917–1918) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 124-129


  статті досліджено проблематику одеської українськомовної періодики 1917–1918 рр., яка, незважаючи на свою нечисленність та маргінальність, порушила низку загальнонаціональних питань. Наголошено, що тогочасні українські часописи стали важливим етапом ...
1402746
  Халімончук А.М. Суспільно-політична сатира Івана Франка. / А.М. Халімончук. – Львів, 1955. – 92с.
1402747
  Бобош Я. Суспільно-політична ситуація у Галичині та її вплив на культурно-мистецьке життя другої половини XIX - початку XX ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий


  У 1873 р. було засноване Наукове товариство імені Т.Г. Шевченка (НТШ ім. Т.Г. Шевченка), яке понад 15 років очолював М. Грушевський. Воно згуртувало майже всіх провідних східно- та західноукраїнських учених,, а також науковців з європейських країн. ...
1402748
  Палій О.П. Суспільно-політична ситуація у Чехії 60-х років XX ст.: передумова постмодерного стану у чеській культурі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 206-. – ISSN 2075-437X


  У cmammi здiйcнeнo огляд ocновних cycniльнo-noлimuчнux та культурних подій у Чexocлoвaччuнi 1960-х рoкiв, які cymmeeo вплинули на рoзвumoк чecькoї nрoзu цієї do6u. Cumyaцiя у cycniльcmвi ma кyльmyрi oцiнюєmьcя як neрeдyмoвa для вuнuкнeння nocmмoдeрнoгo ...
1402749
  Жмундуляк Д.Д. Суспільно-політична складова "міфу Чернівців" другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (за документами Державного архіву Чернівецької області) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – C. 10-21. – ISSN 0320-9466
1402750
  Балан М.І. Суспільно-політична стабільність: змістовні ознаки та вербальні витоки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 170-176. – ISSN 2306-6814
1402751
  Кучер В. Суспільно-політична та військова діяльність отамана Ю. Тютюнника у першій половині 1919 р. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 110-121. – ISBN 978-966-02-5322-3
1402752
  Шкабко С.І. Суспільно-політична та державна діяльність Леоніда Кучми (1975-2005 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шкабко Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 254 арк. – Додатки: арк. 231-254. – Бібліогр.: арк. 198-230
1402753
  Шкабко С.І. Суспільно-політична та державна діяльність Леоніда Кучми (1975-2005 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шкабко Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1402754
  Череняк І. Суспільно-політична та економічна база розвитку конституційної реформи в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 268-278.
1402755
  Волківський М. Суспільно-політична та культурна діяльність Ярослава Сейферта в 1940 - 1986 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 440-443. – ISBN 978-966-171-893-6
1402756
  Тельвак В. Суспільно-політична та наукова діяльність Михайла Грушевського доби Центральної Ради очима сучасників // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 345-358. – ISBN 978-966-611-826-7
1402757
  Проскурняк В. Суспільно-політична та наукова діяльність Осипа Маковея = Social and political and scietific activities of Osyp Makovei : монографія : до 150-річчя від дня народж. Осипа Маковея / Василина Проскурняк ; Наук. т-во ім. Шевченка в Україні. – Львів : Наукове товариство ім. Шевченка в Україні, 2018. – 333, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 310-328. – Бібліогр.: с. 142-166 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7546-05-3
1402758
  Щавлінський М. Суспільно-політична та національно-культурна діяльність єврейських організацій у Білорусі в роки Першої світової війни (1914 - 1918 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 141-144. – ISSN 2519-1942
1402759
  Кпиш І. Суспільно-політична та педагогічна діяльність М. Міхновського // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 288-291. – ISBN 978-617-640-146-9
1402760
   Суспільно-політична трансформація Азербайджану у XXI ст. // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 236-249. – ISBN 978-966-02-8276-6
1402761
  Дробот І. Суспільно-політичне життя буковинських українців (1920-30-ті роки) // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.68-84. – ISSN 0869-3595
1402762
  Гайдай В.В. Суспільно-політичне життя євреїв в роки Другої Речі Посполитої // Вісник аграрної історії : зб наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 180-186
1402763
  Футала Василь Петрович Суспільно-політичне життя Західної України у 1920 - 1930-х рр.: стан і перспективи дослідження // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 195-210. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті проаналізовано праці українських істориків, що вийшли друком за останні півтора десятка років і присвячені діяльності політичних партій, рухів та громадських організацій Західної України міжвоєнної доби XX ст. Показано особливості розвитку ...
1402764
  Ніколаєнко О. Суспільно-політичне життя поляків на Поділлі в 70-90-і рр. ХІХ ст. // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2006. – № 3. – С. 14-18
1402765
   Суспільно-політичне життя трудящих Української РСР. – К.
1. – 1973. – 319с.
1402766
   Суспільно-політичне життя трудящих Української РСР. – К.
2. – 1974. – 391с.
1402767
  Комаров Володимир Олексійович Суспільно-політичне життя України в кінці 80-х - на початку 90-х рр. XX ст. : (з досвіду формування історичних понять) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 12-17
1402768
  Романчишин В.Г. Суспільно-політичне життя України наприкінці ХХ століття як культурологічна модель самоідентифікації національного досвіду // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 67-72. – ISSN 2226-3209


  У статті визначено роль культурологічних досліджень провідних українських науковців кінця ХІХ – початку ХХ століття у процесі відродження та утвердження національної самосвідомості та самоідентифікації національного досвіду. Простежено вплив цих ...
1402769
  Галущак М. Суспільно-політичне значення львівської неформальної преси кінця 80-х - початку 90-х років XX століття // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 119-131. – ISSN 2413-7065
1402770
  Шип Н.А. Суспільно-політичне і духовне життя українців у складі Російської імперії (XIX ст.) : нариси для самостійного опрацювання з курсу "Історія України" / Н.А. Шип; Мін-во економіки та з питань європейськ. інтеграції України ; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ : УАЗТ, 2004. – 97 с.
1402771
  Кульчицький С.В. Суспільно-політичне й соціально-економічне становище України в 2010 - першій половині 2015 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 154-175. – ISSN 0130-5247
1402772
  Гресько О.В. Суспільно-політичне мовлення на телеканалі ua: перший як інструмент дієвої журналістики / О.В. Гресько, Т.Г. Грабажей // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 37-42. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
1402773
  Ширай В.В. Суспільно-політичне становище кримських татар в Україні кінця XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ширай Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1402774
  Ширай В.В. Суспільно-політичне становище кримських татар в Україні кінця XX - початку XXI ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ширай Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 203 л. – Бібліогр.: л. 180-203
1402775
  Філінюк А. Суспільно-політичне становище селян Правобережної України на межі XVIII-XIX століть // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 51-55
1402776
  Мельник А.І. Суспільно-політичне становище українського населення Австро-Угорщини як фактор формування державно-правових поглядів Ю. Романчука // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 135-141. – ISSN 1563-3349
1402777
  Конта Р. Суспільно-політичний аспект розвитку української етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка (на матеріалах "Хронік НТШ") // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 8-13. – ISSN 2309-9356


  У статті досліджується проблема впливу суспільно-політичного чинника на розвиток української етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка, яка розкривається шляхом аналізу "Хронік НТШ". В статье исследуется проблема влияния общественно-политического ...
1402778
  Дубняк М.О. Суспільно-політичний вимір діяльності транснаціональних корпорацій // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 611-615. – ISSN 2076-1554
1402779
  Петришин О.О. Суспільно-політичний вимір реформи децентралізації в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 39. – С. 11-30. – ISSN 1993-0941
1402780
  Кіпень В.П. Суспільно-політичний дискурс щодо розвитку та майбутнього України // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 90-95. – ISSN 2519-2949
1402781
  Катрич В.М. Суспільно-політичний ідеал В.Г. Бєлінського // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 123-130. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  В статье дается изложение революционно-демократических взглядов В.Г. Белинского на вопросы социализма и революции. При этом подчеркивается, что социалистические взгляды В.Г. Белинского выражали его глубокую ненависть к самодержавию и крепостничеству, ...
1402782
  Кульчицький С. Суспільно-політичний лад, який був збудований в СРСР // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 20-21 листопада (№ 220/221). – С. 20


  Російсько-радянський комуносоціалізм очима українських емігрантів.
1402783
  Кульчицький С. Суспільно-політичний лад, який був збудований в СРСР // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 27-28 листопада (№ 225/226). – С. 20


  Російсько-радянський комуносоціалізм очима українських емігрантів. Облудність радянського федералізму згодом стала зрозумілою і для Михайла Грушевського.
1402784
  Кульчицький С. Суспільно-політичний лад, який був збудований в СРСР // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 грудня (№ 230/231). – С. 21


  Російсько-радянський комуносоціалізм очима українських емігрантів.
1402785
  Якубова Л. Суспільно-політичний простір Криму на периферії "русского мира" // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 12. – С. 9-31. – ISSN 2519-2760
1402786
   Суспільно-політичний розвиток західних областей УРСР. – К., 1989. – 453с.
1402787
  Косачевич М. Суспільно-політичний розвиток Західно-Українських земель у 50 - 70-х рр. XIX ст. у складі Австор-Угорської імперії : (Історія України, 9 кл.Приглиблений курс.Семінар для допитливих) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3. – С. 39-44
1402788
  Галушка-Адайкін Суспільно-політичний розвиток Республіки Індонезія у першій половині 50-х рр. XX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 16. – С. 85-94. – ISSN 2077-7280
1402789
  Петречко О. Суспільно-політичний розвиток Римської імперії = Socio-political development of the Roman Impire : в I – на поч. III ст. н. е.: від "відновлення" Республіки до сенатської монархії / Олег Петречко ; [наук. ред. Т. Біленко] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 396 с. – Бібліогр.: с. 334-377 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-686-5
1402790
  Набока С. Суспільно-політичний розвиток України в 1964-1984 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-36. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено особливості розвитку суспільно-політичних процесів в Україні у 1964-1984 рр. Проаналізовано зміни в культурно-освітній, суспільно-громадській, політико-управлінській сферах життя в ці роки. Визначено закономірності і ...
1402791
  Бойко О.Д. Суспільно-політичний розвиток України в період перебудови (квітень 1985 - серпень 1991 р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-64. – (Історія ; вип. 39)


  Аналізуються етапи, характерні риси та особливості суспільно-політичних процесів в Україні в часи перебудови.
1402792
  Ніколаєць К.М. Суспільно-політичний розвиток УРСР у другій половині 60-х - на початку 90-х років XX століття: українська історіографія : дис. ... д-ра історичних наук : 07.00.06 / Ніколаєць Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 450 л. – Бібліогр.: л. 368-450
1402793
  Ніколаєць К.М. Суспільно-політичний розвиток УРСР у другій половині 60-х - на початку 90-х років XX століття: українська історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Ніколаєць Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1402794
  Буцик А.К. Суспільно-політичний рух в Росії 30-50 років ХІХ ст. / А.К. Буцик. – Київ : Радянська школа, 1964. – 260с.
1402795
  Казьмирчук Г.Д. Суспільно-політичний рух в Росії середини 20 - початку 60-х років XIX ст. в дослідженнях істориків України (1956-1980 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 70-79. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье освещается научная деятельность исследователей Советской Украины на современном этапе по изучению проблем освободительного движения в России после поражения восстания декабристов и до ликвидации крепостного права.
1402796
  Гордієнко Л.М. Суспільно-політичний рух в Україні 40-60-х років ХІХ ст. Романтизм як творчий метод і літературний напрям // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 31 (215). – С. 15-18
1402797
  Білан А.М. Суспільно-політичний рух на Україні в кінці 50-х - на початку 60-х років ХІХ ст. : (за матеріалами судово-слідчих установ) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 75-85. – (Серія історії ; № 14)
1402798
  Сергієнко Г.Я. Суспільно-політичний рух на Україні після повстання декабристів / Г.Я. Сергієнко. – Київ, 1971. – 300с.
1402799
  Білобровець О.М. Суспільно-політичний рух поляків Правобережної України у 1863-1914 рр. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 - історія України / Білобровець О.М.; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2005. – 230л. – Бібліогр.: л. 203-230
1402800
  Білобровець О.М. Суспільно-політичний рух поляків Правобережної України у 1863-1914 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Білобровець О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1402801
  Михайлюк Віталій Павлович Суспільно-політичний та соціально-економічний розвиток українського села в 70-х на початку 80-х років : Дис... докт. історичнихнаук: 07.00.01 / Михайлюк Віталій Павлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 330л. – Бібліогр.:л.310-330
1402802
  Мзее Хасан Саїд. Суспільно-політичний устрій Занзібару // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 106. – (Серія права ; № 6)
1402803
  Босенко Н.П. Суспільно-політичний устрій Київської Русі (історіографічний нарис) // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 3-14. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1402804
  Перещ В.М. Суспільно-політичний устрій мійонського Криту (друга половина 17-середина 15 ст. до н.е.) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. історичн. наук: спец. - 07.00.02. - Всесвітня історія / Перещ В.М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1402805
  Перещ В.М. Суспільно-політичний устрій мінойського Криту (друга половина 17 - середина 15 ст. до н.е.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Перещ В.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 202л. + Додатки: л.182-183. – Бібліогр.: л.183-202
1402806
  Ковальчук М.В. Суспільно-політичний устрій Османської імперії XVI ст. на основі султанських канун-наме : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ковальчук Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1402807
  Ковальчук М.В. Суспільно-політичний устрій Османської імперії XVI ст. на основі султанських канун-наме : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02, 03, 032 / Ковальчук Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 254 арк. – Додатки: арк. 221-254. – Бібліогр.: арк. 183-220
1402808
  Примаченко Л. Суспільно-політичний фактор в системі зовнішньої політики ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 55-57
1402809
  Солдатенко В. Суспільно-політичні альтернативи революційної доби / В. Солдатенко, О. Любовець // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 54-62. – ISSN 0372-6436
1402810
  Мостіпан О.М. Суспільно-політичні аспекти першої державної історії Японії "Ніхон Сьокі" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 31. – С. 74-80


  Представлено аналіз історичних та суспільно-політичних засад створення першого проекту державної історії в Японії, що дав поштовх процесам інституційного будівництва, а також оформлення механізмів та структур державного управління, які засвідчили свою ...
1402811
   Суспільно-політичні аспекти системи освіти на Тернопільщині в 1939-1941 рр. / Л.В. Кравчук, Т.Б. Кадобний, О.В. Лабівка, Н.Д. Островська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 68-73. – ISSN 1681-2751
1402812
  Філатов М. Суспільно-політичні дискусії в США з приводу політики щодо КНР (початок ХХІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 50-53. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Запропонована стаття є спробою охарактеризувати дискусію в американському суспільстві й політичному істеблішменті щодо "китайської політики" США на початку ХХІ століття. The article makes an attempt to characterize discussion in the American society ...
1402813
  Філатов М.В. Суспільно-політичні дискусії в США щодо відносин з КНР (2001- 2009 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Філатов Максим Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 236 л. – Бібліогр.: л. 200-236
1402814
  Філатов М.В. Суспільно-політичні дискусії в США щодо відносин з КНР (2001- 2009 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Філатов Максим Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1402815
  Бака В.О. Суспільно-політичні зміни в Чехословаччині та її розпад (грудень 1989-1992 р.р.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Бака Віталій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ, 2016. – 230 арк. – Додатки: арк. 224-230. – Бібліогр.: арк. 180-223
1402816
  Бака В.О. Суспільно-політичні зміни в Чехословаччині та її розпад (грудень 1989-1992 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Бака Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1402817
  Майстренко Л. Суспільно-політичні зміни на західноукраїнських землях внаслідок революції 1848 р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 72-74
1402818
  Головаха І.П. Суспільно-політичні і філософські погляди Лесі Українки / І.П. Головаха; АУ УРСР. Інститут філософії. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1953. – 212с.
1402819
  Манзенко П.Т. Суспільно-політичні і філософські погляди М. Павлика / П.Т. Манзенко. – Київ : Вид-во Академії наук УРСР, 1962. – 124 с.
1402820
  Галів М. Суспільно-політичні ідеї в історико-педагогічному наративі Дмитра Багалія // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 113-118. – ISSN 2308-4634
1402821
  Побережець Г.С. Суспільно-політичні ідеї В.М. Чорновола // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 130-135. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1402822
  Сліпушко О. Суспільно-політичні ідеї Кирило-Мефодіївського братства у художньому просторі поезій Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 66-75


  У статті досліджуються суспільно-політичні ідеї Кирило-Мефодіївського братства у художньому просторі поезій Тараса Шевченка. Наголошується на взаємному впливові політичного світогляду братчиків і творчості Т. Шевченка.
1402823
  Лукач У.Р. Суспільно-політичні ідеї Наталії Кобринської крізь призму партійного будівництва в Західній Україні наприкінці XIX ст. // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 129-134
1402824
  Сліпушко О. Суспільно-політичні ідеї Тараса Шевченка у поемі "Сон" // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 297-309. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
1402825
  Борисенко М. Суспільно-політичні інститути радянської комунальної квартири та їх функції. (20–30-ті роки XX століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 32-38
1402826
  Рудницький С.В. Суспільно-політичні інтереси поляків незалежної України / Сергій Рудницький. – Житомир : Євенок О.О., 2014. – 620, [2] с. – Бібліогр.: с. 562-621. – ISBN 978-966-2534-62-7
1402827
   Суспільно-політичні клуби імені Я. Галана. – Київ, 1985. – 79с.
1402828
  Львова О.Г. Суспільно-політичні наслідки міжнародної міграції для приймаючих країн у 90-х роках ХХ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 57 : Політичні науки
1402829
  Резнік О. Суспільно-політичні наслідки пандемії COVID-19 як виклики легітимності соціального порядку в Україні / О. Резнік, О. Рахманов, В. Резнік // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 91-112. – ISSN 1563-3713
1402830
  Гриневич В.А. Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) / В.А. Гриневич; НАНУ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – 520с. – ISBN 978-966-02-4486-5
1402831
  Гордіна Н.О. Суспільно-політичні настрої населення УРСР в умовах "перебудови" (1985-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гордіна Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
1402832
  Гордіна Н.О. Суспільно-політичні настрої населення УРСР в умовах "перебудови" (1985 - 1991 рр.) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Гордіна Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 182 л. – Бібліогр.: л. 156-182
1402833
  Кикоть С. Суспільно-політичні настрої української молоді в умовах соціально-політичних трансформацій другої половини 80-х років ХХ століття. - // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 260-272. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1402834
  Кирилюк О. Суспільно-політичні неологізми як віддзеркалення мовної картини воєнного протистояння // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 58-62. – ISSN 0252-3108
1402835
  Головко М.Л. Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939-1945 рр. : Монографія / М.Л. Головко; Акад. праці і соц. відносин федерац. спілок України. – Київ : Олан, 2004. – 704 с. – ISBN 966-95837-1-3
1402836
  Дяків В. Суспільно-політичні передумови особливих форм народної релігійності в підрадянській Україні 1930-их рр. // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 555-563. – ISSN 1028-5091
1402837
  Могильний Л. Суспільно-політичні переконання Олександра Гребенецького // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 377-387. – (Історичні науки ; Т. 30). – ISSN 2309-2254
1402838
  Бухалов Ю.Ф. Суспільно-політичні погляди / Ю.Ф. Бухалов. – К, 1957. – 152с.
1402839
  Хомутенко А. Суспільно-політичні погляди Б. Грінченка наприкінці 80-х років ХІХ на початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-40. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються політичні позиції Бориса Дмитровича Грінченка кінця 80-х років ХІХ ст. - початок ХХ століття; його участь в організації і діяльності Української радикальної партії; вплив Б. Грінченка на літературну боротьбу в Україні (кінець ХІХ ...
1402840
  Ленько Олександр Валерійович Суспільно-політичні погляди Джавахарлала Неру та становлення індійської державності : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.02 / Ленько О.В.; Харк. нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2001. – 19 с.
1402841
  Матлай Л.С. Суспільно-політичні погляди дипломата Фернандо Морана Лопеса та його діяльність на посту глави МЗС Іспанії (1982-1985 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 182-189. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1402842
  Магуза Г.О. Суспільно-політичні погляди і громадянська позиція О.Довженка : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Магуза Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Біблогр.: 12 назв
1402843
  Магуза Г.О. Суспільно-політичні погляди і громадянська позиція О.Довженка : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Магуза Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 251с. + Додатки : л. 197-213. – Бібліогр.: л. 214-251
1402844
   Суспільно-політичні погляди Івана Франка в світлі його творів та листування : збірна студія. – Харків : Рух, 1931. – 200 с.
1402845
  Могильний Л. Суспільно-політичні погляди й напрями наукової діяльності Олександра Черняхівського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 20-25. – (Історія ; вип. 2 (137)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано формування національних переконань відомого українського громадсько-політичного діяча та вченого Олександра Черняхівського наприкінці ХІХ ст. Досліджено значення і вплив українського громадівського руху та його найвідоміших представників ...
1402846
  Євдокименко В.Ю. Суспільно-політичні погляди М.М.Коцюбинскьго / В.Ю. Євдокименко. – К., 1964. – 59с.
1402847
  Діптан І. Суспільно-політичні погляди М.П. Драгоманова: візія І.П. Лисяка-Рудницького // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 165-186. – ISSN 2075-1222
1402848
  Булгаріна Н. Суспільно-політичні погляди О.І.Герцена та питання української державності // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.12-19. – ISBN 966-7800-03-2
1402849
  Могильний Л. Суспільно-політичні погляди Осипа Гермайзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 33-38. – (Історія ; вип. 4 (147)). – ISSN 1728-3817
1402850
  Євдокименко В.Ю. Суспільно-політичні погляди Панаса Мирного / В.Ю. Євдокименко. – К., 1955. – 192с.
1402851
  Слюсарчук Роман Олексійович Суспільно-політичні погляди Петра Івановича Ліницького : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.0 / Слюсарчук Роман Олексійович; КНУТШ. – К., 2001. – 175л. – Бібліогр.:л.169-175
1402852
  Слюсарчук Р.О. Суспільно-політичні погляди Петра Івановича Ліницького : Автореф...канд.філософ.наук:09.00.05 / Слюсарчук Р.О.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 15с. – Бібліогр.:с.12-13
1402853
  Дмитриченко В.С. Суспільно-політичні погляди Я.П.Козельського. / В.С. Дмитриченко. – К., 1957. – 68с.
1402854
  Позняков О. Суспільно-політичні події очима військової періодики (1917-1918 рр.) // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 109-115. – ISBN 966-7181-44-8
1402855
  Бекиров С.Н. Суспільно-політичні проблеми облаштування кримських татар = Аналіз їх висвітлення на сторінках газети "Авдет" (1990-2009 рр.) // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 36-38. – ISSN 0868-8117


  Аналіз і систематизація матеріалів газети, вивчення проблеми облаштування депортованих народів і зміни їх стану
1402856
   Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ
Вип. 2. – 2016. – 200 с.
1402857
   Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ. – ISSN 2518-7546
Вип. 3. – 2016. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
1402858
   Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ. – ISSN 2518-7546
Вип. 4. – 2016. – 308 с. – Резюме укр., англ. мовами
1402859
   Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2518-7546
Вип. 1 (5). – 2017. – 363, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1402860
   Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Мудрієвська І.Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2518-7546
Вип. 2/3 (6/7). – 2017. – 306, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1402861
   Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Бабкіна О.В., Батрименко О.В., Гошовська В.А. [та ін.]. – Київ : ПОЛІТТЯ. – ISSN 2518-7546
Вип. 1 (8). – 2018. – 272 с. – Резюме укр., англ. мовами
1402862
   Суспільно-політичні процеси = Suspilno-politychni protsesy : науково-популярне видання / Акад.політичних наук ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Думенко С.П., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ : Політія. – ISSN 2518-7546
Вип. 1 (11). – 2019. – 471, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Бібліотека "АПН")
1402863
   Суспільно-політичні процеси = Suspilno-politychni protsesy : науково-популярне видання / Акад.політичних наук ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Думенко С.П., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ : Політія. – ISSN 2518-7546
Вип. 2 (12). – 2019. – 369, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Бібліотека "АПН")
1402864
   Суспільно-політичні процеси = Suspilno-politychni protsesy : науково-популярне видання / Акад.політичних наук ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Думенко С.П., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ : Політія. – ISSN 2518-7546
Вип. 3 (13). – 2019. – 349, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Бібліотека "АПН")
1402865
   Суспільно-політичні процеси = Suspilno-politychni protsesy : науково-популярне видання / Акад. політичних наук ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Думенко С.П., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ : Політія. – ISSN 2518-7546
Вип. 4 (14). – 2019. – 367, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Бібліотека "АПН")
1402866
  Тищенко Ю.А. Суспільно-політичні процеси в АР Крим: основні тенденції / Юлія Тищенко, Рустем Халілов, Михайло Капустін ; Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2008. – 84с. – ISBN 978-966-8136-90-0
1402867
  Романцов В. Суспільно-політичні процеси в грецьких селах Маріупольського повіту в Українській Народній Республіці доби Центральної Ради // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 114-117. – ISSN 1728-9343
1402868
  Рафальський О. Суспільно-політичні процеси в Україні в умовах російсько-української війни // Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – С. 296-315. – ISBN 978-966-02-8820-1
1402869
  Міщенко М. Суспільно-політичні процеси в Україні після парламентських виборів 2006 року в дзеркалі громадської думки // Політичний портрет України : часопис Фонду "Демократичні ініціативи" / Фонд "Демократичні ініціативи". – Київ, 2007. – № 37/38. – С. 57-66
1402870
  Мазур Є. Суспільно-політичні процеси в українських землях на етапі створення і формування уніатської церкви // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 60-64. – ISBN 978-966-171-795-3
1402871
  Ніколаєць Ю.О. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х - першої половини 1960-х років: українська історіографія : Дис. ... доктора історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавства та спеціальні історичні дисципліни / Ніколаєць Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 481л. – Бібліогр.: л.385-481
1402872
  Ніколаєць Ю.О. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х - першої половини 1960-х років:українська історіографія : Автореф. дис. ... доктора історичних наук. Спец.07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Ніколаєць Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 40с. – Бібліогр.: 38 назв
1402873
  Мотрук С. Суспільно-політичні процеси в Чеських землях за часів Першої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-59. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено становище Чеських земель в роки Першої світової війни, проаналізовано внутрішні та зовнішні чинники, які сприяли остаточному формуванню концепції вирішення чеського питання та курсу на створення незалежної держави. В статье ...
1402874
  Андрухів І. Суспільно-політичні процеси на території Станіславської області в першій половині 1944 року / І. Андрухів, О. Безносюк, В. Ковалик // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 80-86. – ISSN 1728-9343
1402875
  Мохнатюк І. Суспільно-політичні процеси у Галичині початку XX століття у творчості І.Я. Франка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 88-91. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто погляди І. Франка на роль і місце громади в житті українського суспільства, його розуміння проблеми праці та життя простих робітників. Висвітлено Франкові ідеї бажаного соціально-політичного устрою, заснованого на громадівських засадах. The ...
1402876
  Гомза І.А. Суспільно-політичні рухи : навч. посібник / Іван Гомза ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2018. – 175, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 162-175 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7668-03-8
1402877
  Кінка С.М. Суспільно-політичні рухи в Латвії доби перебудови за матеріалами республіканської радянської преси (допарламентський етап: 1985 - початок 1989 рр.) // Записки історичного факультету : наук.-істор. видання / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Вип. 23. – С. 265-287. – ISBN 978-617-689-047-8
1402878
  Кизименко Ірина Олексіївна Суспільно-політичні рухи в Україні (90-ті роки 20 ст.) : історіографія : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Кизименко І.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 176с. – Бібліогр.: л. 155 - 176
1402879
  Кизименко Ірина Олексіївна Суспільно-політичні рухи в Україні (90-ті роки ХХ ст.): історіографія : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Кизименко І.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 14с. – Бібліогр.: 3 назв.
1402880
  Кизименко І.О. Суспільно-політичні рухи в Україні 90-ті рр. XX ст.: історіографія проблеми // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 100-109
1402881
  Ніколаєць Ю.О. Суспільно-політичні рухи трудящих УРСР середини 40-х - середини 60-х років ХХ ст. у працях вітчизняних науковців // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 221-226. – ISBN 966-614-021-7
1402882
  Гончарук П.С. Суспільно-політичні та історичні погляди Т.Г. Шевченка : монографія / П.С. Гончарук ; Мін-во культури і туризму ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – 232 с. – До 195-ої річниці від дня народження. – ISBN 978-966-452-029-1
1402883
  Гірняк С. Суспільно-політичні та історичні чинники формування української мови в Галичині кінця XIX - початку XX століть // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2011. – С. 89-99. – (Sectio FF, Philologiae ; vol. 29, 2). – ISSN 0239-426X
1402884
  Бичковська Г.М. Суспільно-політичні та культурні передумови створення Центру пам‘яткознавства НАН України і УТОПІК / Г.М. Бичковська, А.О. Горькова // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 11-15. – ISSN 2218-4805


  У Київському університеті Св. Володимира було створено Тимчасовий комітет для розшуку старожитностей (1835–1845 рр.). Пріоритетними завданнями для членів комітету було вивчення історичного минулого, традицій, старожитностей Наддніпрянської України та ...
1402885
  Іваницька Лілія Василівна Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти становлення і розвитку кібернетичної науки в Україні в другій половині 20 - на початку 21 століття : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Іваницька Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 179с. + Додатки: л. 177-179. – Бібліогр.: л. 160-176
1402886
  Іваницька Лілія Василівна Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти становлення і розвитку кібернетичної науки в Україні в другій половині 20 - на початку 21 століття : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Іваницька Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1402887
  Кравчук Л.В. Суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації на Тернопільщині (вересень 1939 - червень 1941 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Кравчук Леонід Васильович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1402888
  Донець Г.П. Суспільно-політичні та філософські погляди О.І. Герцена / Г.П. Донець. – Чернівці, 1961. – 43с.
1402889
  Яцюк М.В. Суспільно-політичні та церковно-релігійні причини розколу в Харківській єпархії українського екзархату російської православної церкви у 20-х роках хх століття // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 66-73. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  Автор досліджує суспільно-політичні і церковно-релігійні причини виникнення розколу на єпархіально-регіональному рівні в межах тогочасної Харківській єпархії Українського Екзархату Російської Православної Церкви у 20-х роках ХХ ст. У зазначений період ...
1402890
  Пренковська А. Суспільно-політичні терміни в лексикографії радянського і пострадянського періодів (Порівняльний аспект) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 35-39. – ISSN 0130-5263
1402891
   Суспільно-політичні трансформації в країнах Сходу на сучасному етапі / [Матвєєва Л.В. та ін. ; упоряд.: О.С. Мавріна, І.В. Отрощенко ; відп. ред. Л.В. Матвєєва] ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2012. – 218, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 219. - Геогр. покажч.: c. 205-208. - Анот. парал. рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6589-9
1402892
  Данилевський В.В. Суспільно-політичні трансформації доби перебудови (1985-1991 рр.) на сторінках вітчизняних часописів : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Данилевський Валерій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
1402893
  Бортнікова А. Суспільно-політичні умови запровадження магдебурзького права в містах волині (хv–60-ті рр. ХVІ ст.). // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2017. – Вип. 7. – C. 254-260. – ISSN 2312-8933
1402894
  Крупський І.В. Суспільно-політичні умови зародження, особливості функціонування, основні проблемно-тематичні мотиви публікацій газети "Рада" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 12-16


  Висвітлюються суспільно-політичні умови, в яких зародилася і функціонувала українськомовна газета "Рада", акцентується увага на основних проблемно-тематичних блоках газети, розкривається зміст деяких публікацій Elucidation social-political ...
1402895
  Шейхо К. Суспільно-політичні умови розвитку сирійської преси // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 252-257


  Розглянуто історичні, політичні, суспільні умови, в яких зароджувалася, розвивалася сирійська преса, визначено основні засади її функціонування, охарактеризовано принципи інформування населення в сучасний період. Historical, political, public ...
1402896
  Костирєв А.Г. Суспільно-політичні функції засобів масової інформації в демократичному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 230-234. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто функції засобів інформації в демократичному суспільстві. Констатуючи генетично суперечливий характер функціонування медіа-системи, автор доходить висновку, що саме внутрішня суперечливість і робить вільну пресу необхідною умовою ...
1402897
  Рибачук В.О. Суспільно-політичні цінності афінської демократії // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 120-126
1402898
  Осипчук О.Ю. Суспільно-політичні чинники в динаміці змін традиційної культури українців передмістя Києва другої половини XX століття // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 288-295


  Досліджуються деформаційні процеси в етнокультурі українців передмістя Києва другої половини 20 століття та чинники, що їх зумовлювали. Доводиться, що радянська тоталітарна система була збудована на таких принципах, які в подальшому мали сприяти ...
1402899
  Адамович Н.М. Суспільно-політичні чинники конституційного процесу в Україні (90- ті рр. 20 ст. - початок 21 ст.) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.01 - Історія України / Адамович Н. М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1402900
  Адамович Н.М. Суспільно-політичні чинники конституційного процесу в Україні )90-ті рр. 20 ст. - початок 21 ст.) : дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 - історія України / Наталія Миколаївна Адамович; КНУТШ. – Київ, 2008. – 328 л. + Додптки: л. 302-328. – Бібліогр.: л. 235-301
1402901
  Вєнцева Н. Суспільно-політичні чинники розвитку педагогічної освіти // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – C. 19-25. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1402902
  Марушинець А.В. Суспільно-політичні чинники трансформації аграрної сфери України // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 210-222 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1402903
  Назаренко І.Д. Суспільно-політичні, філософські, естетичні та атеїстичні погляди Т.Г.Шевченка / І.Д. Назаренко. – Вид. 2-е, доп. – Київ, 1964. – 400с.
1402904
  Грабська А.В. Суспільно-правовий іномовник DW (Deutsche Welle): особливості німецького досвіду : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Грабська Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 215 арк. – Додатки: арк. 212-215. – Бібліогр.: арк. 189-211
1402905
  Грабська А.В. Суспільно-правовий іномовник DW (DEUTSCHE WELLE): особливості німецького досвіду : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Грабська Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1402906
  Цвєткова Ю.В. Суспільно-правові, історичні та соціально-політичні передумови виникнення Кормчих книг на території Київської Русі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-74. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Проведено аналіз передумов появи на території Київської Русі збірок церковного і світського права, які увійшли в історію під назвою "Кормчі книги". At the article were analyzed preconditions of the appearance of the religious and non-religious law ...
1402907
  Медалієва О.З. Суспільно-просвітницький напрямок у діяльності наукових університетських історичних товариств Наддніпрянської України // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 26-30. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються В. Антонович,Т. Флоринський, М. Довнар-Запольський, І. Лучицький та ін.
1402908
  Здіорук С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні 21 століття : Монографія / Здіорук С.І.; НІСД. – Київ : Знання України, 2005. – 552с. – ISBN 966-554-096-3
1402909
  Чернадчук В.Д. Суспільно-територіальні утворення як суб"єкти бюджетних правовідносин // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 436-444. – ISSN 1563-3349
1402910
  Кралюк П.М. Суспільно-філософські погляди Іпатія Потій // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 210-211. – ISBN 978-966-373-777-5


  До яскравих діячів уніатського табору належав Іпатій (в миру - Адам) Потій (1541-1613). Він був не лише блискучим полемістом, а й одним з головних організаторів уніатської церкви. І.Потій походив з сім’ї православних українців, що жили у Влодавському ...
1402911
  Кралюк П. Суспільно-філософські погляди Іпатія Потія // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 210-211. – ISBN 978-966-2254-74-7
1402912
  Лошака І. Суспільно-церковні відносини в Україні : історіографічний аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 230-237. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
1402913
  Ломака І. Суспільно-церковні відносини в Україні: історіографічний аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 230-237. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
1402914
  Павлов С. Суспільно–географічні аспекти дослідження релігійної сфери // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 353-357. – ISSN 2076-1554
1402915
  Кузишин Андрій Суспільно географічна характеристика електоральної культури на виборчому полі областей Карпатсько-Подільського регіону // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 104-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1402916
  Черленяк І.І. Суспільно еволюційний запит реформування політичної та конституційної систем України на сучасному етапі // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 40-50.
1402917
  Северин-Мрачковська Суспільно зорієнтоване підприємництво: соціально-філософський аналіз // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 140-149


  У статті на основі соціально-філософського аналізу здійснюється спроба роз криття сутності, специфіки та перспектив розвитку суспільно зорієнтованого підприємництва. Автором досліджуються пріоритетні напрямки соціально зорієнтованої діяльності ...
1402918
  Кукуруз О.В. Суспільно корисна взаємодія політики і права: наукова складова // Auctoritate magis quam imperio… Юридична наука у громадянському суспільстві : зб. наук. пр. : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 жовт. 2019 р.) : до 70-ліття Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 27-30. – ISBN 978-966-02-9034-1
1402919
  Рижикова Р.Я. Суспільно корисна діяльність піонерів / Р.Я. Рижикова. – К, 1962. – 35с.
1402920
  Любжина Т.К. Суспільно корисна праця засуджених до позбавлення волі // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 169-175. – ISSN 0201-7245
1402921
  Шушківський О.О. Суспільно корисна праця учнів. / О.О. Шушківський. – К, 1963. – 69с.
1402922
  Хоменко І.А. Суспільно корисний вплив оригінальної радіодраматургії / І.А. Хоменко, В.І. Фоменко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 108-110


  Статтю присвячено українському радіомистецтву; зокрема, досліджується історія національної радіоп"єси та проблема впливу її на вітчизняну аудиторію.
1402923
  Кондра О. Суспільно небезпечне діяння у ст. 232-1 КК України "незаконне використання інсайдерської інформації" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 349-360. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1402924
  Строган А.Ю. Суспільно небезпечне діяння як визначальна і провідна ознака злочину та його складу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 563-568. – ISSN 1563-3349
1402925
  Кондра О. Суспільно небезпечні наслідки злочину у ст. 232-1 КК України "незаконне використання інсайдерської інформації" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 354-363. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Висвітлено проблеми суспільно небезпечних наслідків злочину передбаченого ст. 232-1 КК України. Досліджено питання поняття шкоди, яка характеризує ці наслідки, визначено її форми, обсяг та сферу поширення. Є авторські висновки теоретичного характеру ...
1402926
  Гринчак С.В. Суспільно небезпечні наслідки кримінальних правопорушень, які вчиняються у сфері медичної діяльності // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 150-160. – ISSN 2224-9281
1402927
  Газдайка-Василишин Суспільно небезпечні наслідки некорисливих злочинів проти власності: проблемні аспекти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 240-246. – (Юридична ; Вип. 1)
1402928
  Білецький І. Суспільно небезпечні прояви у виборчому процесі в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 139-142.
1402929
  Розвадовська Т. Суспільно орієнтоване навчання в умовах закладу вищої освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 77-84. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1402930
  Блецкан М.І. Суспільно політична та філософська думка в Україні кінця ХІХ-ХХ столітть / М.І. Блецкан. – Ужгород, 1995. – 64с.
1402931
  Цимбалюк М. Суспільнобуттєва рівновага та онтологія справедливості // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 212-219. – ISSN 0132-1331
1402932
  Цимбалюк М.М. Суспільнобуттєві кореляти деформацій правосвідомості // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 9-16.
1402933
  Соловйов О.П. Суспільнокорисна праця учнів / О.П. Соловйов. – Київ, 1957. – 27с.
1402934
   Суспільнокорисна праця учнів (З досвіду роботи шкіл Вінницької області). – Київ : Радянська школа, 1957. – 111 с.
1402935
  Партолін М.П. Суспільнополітичні погляди М.М.Коцюбинського / М.П. Партолін. – Харків, 1953. – 139с.
1402936
  Шульга О. Суспільство-2016: 12 підсумкових тез // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 50). – С. 13


  "Наприкінці року можна і потрібно підбити підсумки: з якими настроями входить українське суспільство у новий — 2017-й — рік? Окреслимо деякі основні тренди, які проявилися в році, що минає, не претендуючи на повноту з огляду на обсяг статті*".
1402937
  Кононенко П.П. Суспільство - людина - герой літератури... / П.П. Кононенко. – Київ, 1968. – 126с.
1402938
   Суспільство - людині. – К., 1989. – 39с.
1402939
  Буян І. Суспільство – соціальний чинник задоволення нужд людини // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 2 (64). – C. 105-122. – ISSN 1810-2131


  Абульханова К. Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця
1402940
  Слабошпицький М. Суспільство активізується проти теледебілізації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 1, 4


  Інформаційний простір України: загрози, виклики, перспективи
1402941
  Судаков В. Суспільство без довіри: інноваційна стратегія наукового дослідження складної соціологічної проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 66-67. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817
1402942
  Гелбрейт Д.К. Суспільство блага = The good society : пора гуманності : пер. з англ. / Джон Кенет Гелбрейт. – Київ : Скарби, 2003. – 158, [2] с. – Алф. покажч.: с. 151-158. - Парал. тит. арк. ориг. – ISBN 966-8016-04-1
1402943
  Старокожева М.С. Суспільство всезагальної комунікації як чинник подолання насилля // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – C. 196-207. – ISSN 2076-1554
1402944
  Шинкаренко О. Суспільство за межею реальности // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 36-38


  "Майстер угорського авторського кіна Бела Тар (Bela Tarr) задумав узятися за екранізацію романів свого сучасника й співвітчизника Ласло Красногоркаї (Laszlo Krasznahorkai) ще у 1985 році. На той час у режисера з"явилося досить чітке уявлення, що, ...
1402945
  Дзвінчук Дмитро Суспільство знань - чергова мрія чи реальність майбутнього? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 16-19. – Бібліогр. в кінці ст.


  Історичні джерела дають можливість науковцям не лише досліджувати перебіг різноманітних подій, а й, хоч і не завжди, відтворювати провідні уявлення мислителів минулих часів про стан і найможливіший шлях подальшого розвитку людства. З підвищенням ...
1402946
  Дзвінчук Дмитро Суспільство знань - чергова мрія чи реальність майбутнього? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 16-19. – Бібліогр. в кінці ст.


  Історичні джерела дають можливість науковцям не лише досліджувати перебіг різноманітних подій, а й, хоч і не завжди, відтворювати провідні уявлення мислителів минулих часів про стан і найможливіший шлях подальшого розвитку людства. З підвищенням ...
1402947
  Броннікова Л.В. Суспільство знань і постнекласична наука: взаємовплив контекстів // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – C. 35-38. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (22)). – ISSN 2411-5606


  Розглядаються зміни в науці на тлі соціальних трансформацій початку XXI століття.
1402948
  Балабанова Н.В. Суспільство знань та інновацій: шлях до майбутнього України / Н.В. Балабанова. – Київ : Арістей, 2005. – 104 с. – ISBN 966-8458-55-9
1402949
  Піскун В. Суспільство знань чи простір неконтрольованого капіталу... // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 237-239. – ISBN 966-7060-92-6
1402950
  Романкова Л.М. Суспільство знань як чинник виховання особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 218-227
1402951
  Ярмак І. Суспільство знань як чинник модернізації вищої освіти у Європейському Союзі // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 174-175. – ISBN 978-966-644-324-6
1402952
  Рижко Л.В. Суспільство знань: нові можливості та нові проблеми // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 225-237. – ISSN 2077-8309
1402953
  Макаренко Е.М. Суспільство і аномія: соціально-філософський аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-97. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1402954
  Балагура О. Суспільство і вища національна освіта у процесі трансформації // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 5 (107). – С. 27-34. – ISSN 1682-2366
1402955
  Карпенко В.О. Суспільство і засоби масової інформації: проблеми правового регулювання взаємин : Текст лекції для студ.Ін-ту журналіст.з курсу "Основи професійн.комунікації" / В.О. Карпенко; КНУТШ; Ін-т журналіст. – Київ : Центр вільної преси, 2001. – 24с. – шифр дубл. – ISBN 966-7139-51-4
1402956
  Сухоносов С.М. Суспільство і особа / С.М. Сухоносов. – Дрогобич, 1960. – 28с.
1402957
  Кононенко С.В. Суспільство і політика за умов олігархії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 60-70. – ISBN 978-966-02-4604-1
1402958
  Марченко Н. Суспільство і процес маніпулювання: історичний аспект // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 60-63


  Розглядається історичний аспект питання включення соціуму в процеси маніпулювання, які здійснюються як вербальним, так і невербальним способами, а також небезпека здійснюваних владними структурами маніпулятивних дій по відношенню до суспільства як в ...
1402959
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 1 (13). – 2011
1402960
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 2 (14). – 2011
1402961
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№5/6 (17/18 ). – 2011
1402962
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 9 (21). – 2011
1402963
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 12 (24). – 2011
1402964
  Андрущенко В. Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / Віктор Андрущенко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 246, [1] с. : іл., фот. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-931-159-7
1402965
  Стафійчук М.В. Суспільство крізь призму освіти // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 114-116. – (Історичні науки ; т. 3). – ISSN 2617-3417


  Огляд наукового семінару "Проблеми освіти й освіченості в середньовічній та ранньомодерній Україні".
1402966
  Згуровський М. Суспільство має з оптимізмом дивитись у майбутнє // Світ. – Київ, 2020. – Грудень (№ 47/48)


  Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку працює на базі НТТУ "Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського" з 2006 р. Центр надає доступ українській науковій спільноті до глобальних інформаційних ресурсів ССД, збирає і ...
1402967
  Корсак Костянтин Суспільство майбутнього? Як його назвемо, таким воно і буде... // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 2 (127). – С. 2-5 : Фото
1402968
  Забілик С.У. Суспільство миру і творення / С.У. Забілик. – К, 1985. – 153с.
1402969
  Беззуб"як М.Й. Суспільство національне та суспільство громадянське // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 28-35. – ISBN 978-966-02-4604-1
1402970
  Колінько В. Суспільство Нейтральних територій / [Володимир Колінько ; іл. К. Скритуцький, Є. Рибальченко]. – Київ : Люта справа, 2016. – 446, [2] с. : іл. – На обкл.: Для всіх і назавжди, а не сьогодні і мені. – ISBN 978-617-7420-16-2
1402971
  Куценко О.Д. Суспільство нерівних. Класовий аналіз нерівностей в сучасному суспільстві : Спроби західної соціології / О.Д. Куценко; МОУ. Харк. нац. ун-тет ім. В.Н. Каразіна; Рец.: В.С. Бакіров, Ю.О. Чернецький. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2000. – 316с. – На обкл. назва: Общество неравных. – Бібліогр.: С.298-314. – ISBN 966-623-039-9
1402972
  Горбачик А.П. Суспільство під мікроскопом / А.П. Горбачик, Л.В. Малес // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  До 175-річчя Університету. Факультет соціології.
1402973
  Багмет М.С. Суспільство розвинутого соціалізму / М.С. Багмет, А.Д. Шенін. – Київ : Політвидав України, 1974. – 189 с. – Бібліогр. посилання в підрядк. приміт.
1402974
  Патока В.В. Суспільство розвинутого соціалізму / В.В. Патока. – Київ, 1981. – 56с.
1402975
  Єрмолаєв М.М. Суспільство соціальної справедливості / М.М. Єрмолаєв. – Київ, 1981. – 88с.
1402976
  Мороз Б.І. Суспільство соціальної справедливості / Б.І. Мороз. – Київ, 1985. – 47с.
1402977
  Рижко О.М. Суспільство споживання і кризові процеси у віддзеркаленні видань УГКЦ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 29-33


  У статті проаналізовано публікації греко-католицьких видань, присвячені проблемі надмірного спожи вацтва та породжених ним кризовим процесам. Ці матеріали розглядаються як логічно вмотивована й орга нічна складова частина інформаційної політики УГКЦ, ...
1402978
  Павловський М.А. Суспільство та економіка перехідного періоду. Шлях України : Шлях вліво, шлях вправо - хибний шлях... / М.А. Павловський. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Техніка, 1997. – 148с. – ISBN 966-575-150-6
1402979
  Михальченко Микола Іванович Суспільство чекає нових політичних лідерів : [інтерв"ю з доктором філософських наук, професором, членом-кореспондентом НАН України, президентом Академії політичних наук М.І. Михальченком] / Михальченко Микола Іванович, Бушанський Валентин; розмову вів В. Бушанський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 5-6


  Як іноді хочеться байдуже ставитися до політики! Просто забути, що вона існує. Забути, як абсолютно прості речі, нецікаві заняття. Як звички, що стали частиною єства, наприклад, звичка дихати чи засинати, коли стемніє. Хочеться. А не виходить. Бо єству ...
1402980
  Михальченко Микола Іванович Суспільство чекає нових політичних лідерів : [інтерв"ю з доктором філософських наук, професором, членом-кореспондентом НАН України, президентом Академії політичних наук М.І. Михальченком] / Михальченко Микола Іванович, Бушанський Валентин; розмову вів В. Бушанський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 5-6


  Як іноді хочеться байдуже ставитися до політики! Просто забути, що вона існує. Забути, як абсолютно прості речі, нецікаві заняття. Як звички, що стали частиною єства, наприклад, звичка дихати чи засинати, коли стемніє. Хочеться. А не виходить. Бо єству ...
1402981
  Фадєєв В.Б. Суспільство як категорія соціальних наук // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 45-55
1402982
  Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / Геєць В.М. ; НАНУ; Ін-т екон. та прогнозув. – Київ : Ін-т екон. та прогноз. НАНУ, 2009. – 864с. – ISBN 978-966-02-5437-4


  Монографія є результатом міждисциплінарного дослідження проблем взаємодії та парт­нерства суспільства, держави й економіки, що є однією з фундаментальних ідей даної роботи. Автор, застосовуючи феноменологічний підхід, проаналізував і розкрив сутність ...
1402983
  Гриценко О. Суспільство, держава, інформація / О. Гриценко; Ін-т журналістики КНУ. – Київ : Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2001. – 165с. – ISBN 966-594-207-7
1402984
  Нагірняк П.А. Суспільство, колектив, працівник та їх інтереси / П.А. Нагірняк, М.Л. Поліщук. – Київ, 1966. – 115с.
1402985
  Яровий О.С. Суспільство, література і критика у дзеркалі "ЛУ": 1983 та 2008 // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 133-143. – ISBN 978-966-171-217-0
1402986
  Калмиков Г.В. Суспільство. Особистість. Взаємини. Громадянскість: гуманістичний погляд В.О. Сухомлинського у майбутнє : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Калмиков. – Київ : Переяслав-Хмельницький держ. пед. ін-тут, 2002. – 180с. – ISBN 5-7763-1252-3
1402987
  Артемюк Б.Т. Суспільство: свобода і розвиток / Артемюк Б.Т. – Киев, 2006. – 192с. – ISBN 966-531-162-X
1402988
   Суспільствознавство. – К., 1963. – 360с.
1402989
   Суспільствознавство. – 2-е вид. – К., 1964. – 383с.
1402990
   Суспільствознавство. – 4-е вид. – К., 1966. – 365с.
1402991
   Суспільствознавство. – 5-е вид. – К., 1967. – 366с.
1402992
   Суспільствознавство. – 6-е вид. – К., 1968. – 368с.
1402993
   Суспільствознавство. – 11-е вид. – К., 1973. – 387с.
1402994
   Суспільствознавство. – 23-е вид. – К., 1974. – 390с.
1402995
   Суспільствознавство. – 16-е вид. – К., 1978. – 360с.
1402996
   Суспільствознавство. – Київ : Радянська школа, 1987. – 359 с.
1402997
  Горак Г.І. Суспільствознавство і соціальна практика / Г.І. Горак. – Київ : Вища школа при КДУ, 1986. – 124с. – Бібліогр.:с.118-123
1402998
   Суспільствознавчі науки та відродження нації. – Луцьк
1. – 1997. – 206с.
1402999
   Суспільствознавчі науки та відродження нації. – Луцьк
2. – 1997. – 168с.
1403000
   Суспільствознавчі науки та відродження нації. – Луцьк
3. – 1997. – 176 с.
<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,