Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>
1390001
  Наумова Л. "Фізичне тіло" телебачення // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 90-98. – ISSN 1997-4264


  Розглянуто виникнення відео як елементу телевізійного процесу.
1390002
  Чик Д.Ч. "Фізіологічний нарис" в українській та англійській літературі першої половини ХІХ ст. (Квітка-Основ"яненко, Є. Гребінка, Ч. Діккенс) // Кременецькі компаративні студії : збірник наукових праць / Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний ін-т ім. Тараса Шевченка. – Кременець, 2012. – Вип. 2 : Діккенс 2012. – С. 35-43. – ISBN 978-966-1546-22-5
1390003
  Тищенко К. "Філологічний метод" у розвідках А.Ю. Кримського // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 19-23. – (Філологічні науки ; вип. 1)


  У статті значну увагу звернено на давні писемні пам"ятки як пріоритетне джерело дослідженя історії мови в інтерпретації А. Кримського.
1390004
  Наєнко М. "Філологічний семінар": його витоки й розтоки // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8 : Художня форма. Присвячується 100-літтю філологічного семінару та його засновнику - професору Перетцу В.М. – С. 4-9.


  1904 року в Київському університеті імені Св. Володимира відбулися перші засідання "Симинария русской филологии", які проводив проф. Володимир Михайлович Перетц
1390005
  Наєнко М. "Філологічний семінар": його витоки й розтоки // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 43-48. – ISBN 978-966-2133-74-5
1390006
   "Філологічні семінари" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 186-187. – ISBN 978-966-2133-74-5
1390007
  Астаф"єв О. "Філологічні семінари" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка : [відгук шостий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 195-196. – ISBN 978-617-7480-98-2


  "Майже сто років тому (1904 р.) в Київському університеті під керівництвом професора Володимира Миколайовича Перетца розпочав роботу філологічний семінар, науковою проблемою якого була методологія історії російської літератури".
1390008
  Баглай В.В. "Філософ історичної інформатики": штрихи до наукової біографії В.В. Підгаєцького. // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 76-83. – (Серія історична ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
1390009
  Кралюк П. "Філософ на троні" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26-27 травня (№ 88/89). – С. 20


  Князь-книжник Володимир Василькович.
1390010
  Гривінський Р. "Філософ свободи" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11 листопада (№ 205). – С. 3


  Не стало видатного французького мислителя й друга України Андре Глюксмана.
1390011
  Троян Д.М. "Філософія вчинку" М.М. Бахтіна // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 76-77
1390012
  Тимошенко Ю.О. "Філософія життя" в контексті танцювальної культури модерну // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 178-183
1390013
  Нірванас П. [Філологічні спогади / Павлос Нірванас ; за ред. Костаса Кафандаріса. – Афіни : Одіссеас, 1988. – 194,[5]с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1390014
  Хюсейноглу Т. [Філософічно-історичні нариси] / [Тофік Хюсейноглу]. – [Баку : б. в.], 2000. – 164, [2] с. – Кн. азерб. мовою, бібліогр. здійснено за перекладом на укр.


  У пр. №1549186 напис: Многоуважаемой Людмиле Васильевне с исренними пожеланиями от автора. Підпис. 23. XII. 2003. г. Баку
1390015
  Нокс Д. Фізик-хемічні обчислення / Д. Нокс. – Х.-Дніпропетровськ, 1932. – 234с.
1390016
  Лученко А.І. Фізико-хімічна модифікація поверхні монокристалічного кремнію та її властивості : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Лученко Анжеліка Ілліріонівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1390017
  Лученко А.І. Фізико-хімічна модифікація поверхні монокристалічного кремнію та її властивості : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Лученко Анжеліка Ілларіонівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 159 л. – Бібліогр.: л. 130-159
1390018
  Сокольський Г.В. Фізико-хімічні аспекти утворення і властивості функціональних оксидних матеріалів на основі мангану (IV) : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 / Сокольський Георгій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 412, [4] л. – Додатки: л. 413-416. – Бібліогр.: л. 375-412
1390019
  Третьяков Д.О. Фізико-хімічні властивості систем сіль літію (LiBF4, LiCIO4, LiNO3, LiSO3CF3, LiN(SO2CF3)2) - апротонний диполярний розчинник ((CH3)2SO2, (C2H5)2SO2,(CH3)2SO, C3H4O3, C8H18O4) : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Третьяков Дмитро Олегович ; Міжвідомче відділ. електрохім. енергетики Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – 138 л. – Додатки: л. 119-121. – Бібліогр.: л. 122-138
1390020
   Фізико-хімічні властивості хлорованого та амінованого активованого вугілля / Л.М. Гріщенко, О.М. Задерко, Т.М. Безугла, А.В. Вакалюк, О.В. Місчанчук, В.Є. Діюк // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 11/12, ноябрь - декабрь. – С. 19-23. – ISSN 0041-6045
1390021
  Будько М.О. Фізико-хімічні умови процесу перетворення енергії біомаси при переестерифікації рослинних олій у біодизельне паливо : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Будько Марина Олександрівна ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1390022
  Чайненко Г.М. Фізиологія вищої нервової діяльності / Г.М. Чайненко, Н.Л. Яковенко. – К., 1997. – 46с.
1390023
  Мисів В.М. Фізична активність студентів: стан та деякі теоретичні аспекти посилення відповідної мотивації / В.М. Мисів, Г.А. Єдинак, Л.В. Балацька // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 439-446. – ISBN 978-966-7359-77-5
1390024
   Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010-. – ISSN 2221-1217
№ 3 (21). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390025
   Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010-. – ISSN 2221-1217
№ 4 (22). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390026
   Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010-. – ISSN 2221-1217
№ 1 (23). – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390027
  Островський І.В. Фізична акустика твердого тіла ("Пружні хвилі в твердих тілах") : навч. посібник для студ. фізич. фак. / І.В. Островський, М.К. Жабітенко, О.О. Коротченков. – Київ : Київський університет, 1997. – 62 с.
1390028
  Островський І.В. Фізична акустика твердого тіла (розділ "Акустоелектричні та акустооптичні явища") : навч. посібник / І.В. Островський, М.К. Жабітенко, О.О. Коротченков. – Київ : Київський університет, 1997. – 45 с.
1390029
  Островський Ігор Фізична акустооптика : Навчальний посібник для студ. фізич.спец. / Островський Ігор, Коротченков Олег; КНУ імені Тараса Шевченка; Рец.: Горбань І.С., Данильченко Б.А. – Київ : Київський університет, 2000. – 347с. – ISBN 966-594-130-5
1390030
  Максакова В. Фізична географія : Початковий курс / В. Максакова; За ред. Дмитрієва М.І. – Харків : Радянська школа, 1933. – 350с. : Іл.
1390031
  Счастнев П.Н. Фізична географія / П.Н. Счастнев, М.Н. Тихомиров. – 3-е изд. – К.-Х., 1938. – 283с.
1390032
  Счастнев П.Н. Фізична географія / П.Н. Счастнев, М.Н. Тихомиров. – К.-Х., 1938. – 283с.
1390033
  Счастнєв П.М. Фізична географія / П.М. Счастнєв, М.Н. Тіхоміров. – 3-е вид. – Київ : Радянська школа, 1940. – 280с.
1390034
  Барков А.С. Фізична географія / А.С. Барков, О.О. Половінкін. – вид. 12-е. – Київ : Радянська школа, 1949. – 144с.
1390035
  Барков О.С. Фізична географія / О.С. Барков, О.О. Половінкін. – вид. 16-е. – Київ, 1953. – 143с.
1390036
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Київ, 1955. – 155с.
1390037
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 3-е. – К., 1957. – 156с.
1390038
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 4-е. – Київ, 1958. – 156с.
1390039
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 6-е. – К., 1960. – 156с.
1390040
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 7-е. – К., 1961. – 136с.
1390041
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 8-е. – К., 1962. – 136с.
1390042
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 9-е. – К., 1963. – 136с.
1390043
  Медина В.С. Фізична географія : Предмет і завдання / В.С. Медина. – Київ : Радянська школа, 1964. – 119с.
1390044
  Заславський Й.І. Фізична географія : Початковий курс. Підручник для 5 класу восьмирічної школи / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – 10-те вид. – Київ : Радянська школа, 1964. – 135с. : Іл.
1390045
  Шевяков П.М. Фізична географія / П.М. Шевяков, Й.І. Заславський. – К., 1964. – 132с.
1390046
  Максимов М.О. Фізична географія : підручник для 5 кл. / М.О. Максимов. – Київ, 1974. – 184с.
1390047
  Заставецька О.В. Фізична географія : збірник задач і вправ : 6-8 класи / О.В. Заставецька. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 48 с. – ISBN 966-7437-52-3
1390048
  Шуйський Ю.Д. Фізична географія в Одеському університеті (до 150-річчя заснування кафедри) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 60-64. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
1390049
  Половина І.П. Фізична географія Європи : Hавч. посібник для студ. геграфічних спец. вищ. навч. закладів / І.П. Половина; Міжнародний фонд "Відродження". Програма "Трансформація гуманітарно освіти в Укра ни. – Київ : АртЕк, 1998. – 272 с. : іл. – ISBN 966-505-155-5
1390050
  Удовиченко В.В. Фізична географія материків і океанів : навчально-методичний комплекс / Удовиченко В.В.; КНУТШ, Географічний факультет, Каф-ра географії України. – Київ, 2007. – 94с.
1390051
   Фізична географія материків та океанів : [підруч. для студ. ВНЗ] : у 2 т. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-257-7
Т. 1 : Азія / [П.Г. Шищенко та ін. ; за ред. П.Г. Шищенко]. – 2009. – 643 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 584-587
1390052
   Фізична географія материків та океанів : у 2 т. : [підруч. для студентів ВНЗ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-273-7
Т. 2 : Європа / [Шищенко П.Г. та ін. ; за ред. П.Г. Шищенка],. – 2010. – 464 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 416–418
1390053
  Петрина Н.В. Фізична географія материків та океанів. Африка : серія карт : [комплект із 14 карт] / Н.В. Петрина, В.Т. Петрина ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Редакційно-видавничий центр Збройних Сил України, 2017. – [14] к., вклад. в папку. – Дод. до підруч. "Фізична географія материків та океанів. Африка" / Шищенко П.Г., Удовиченко В.В., Петрина Н.В. 2016


  До серії включено карти: Африка. Фізична карта Африка. Центри давнього і сучасного зледеніння Африка. Басейни зовнішнього та внутрішнього стоку Африка. Озера та водосховища Африка. Перезволожені землі Африка. Річковий стік Африка. Ресурси ...
1390054
  Гаврилюк В.С. Фізична географія Південної Америки / В.С. Гаврилюк. – Київ : Вища школа, 1993. – 135 с. – ISBN 5-11-003965-8
1390055
  Баранский М.М. Фізична географія СРСР / М.М. Баранский. – Вид. 3-е, випр. – К.-Х.
1. – 1937. – 112с.
1390056
  Баранський М.М. Фізична географія СРСР / М.М. Баранський. – Пер. з ос. 3-го випр. вид. Вид. 3-е, випр. – Київ-Харків : Радянська школа
1. – 1937. – 112с.
1390057
   Фізична географія СРСР. – К, 1940. – 40с.
1390058
  Чефранов С.В. Фізична географія СРСР / С.В. Чефранов. – 6-е, доп. – М., 1948. – 192с.
1390059
  Чефранов С.В. Фізична географія СРСР / С.В. Чефранов. – 7-е, доп. – М., 1949. – 200с.
1390060
  Добринін В.Ф. Фізична географія СРСР : Європейська частина і Кавказ / В.Ф. Добринін. – Вид. 2-е. – Київ : Радянська школа, 1954. – 320 с.
1390061
  Федорченко Т.П. Фізична географія СРСР : (ООснови районування та регіональний огляд) / Т.П. Федорченко. – Київ : Київський університет, 1962. – 140с. + карта
1390062
   Фізична географія СРСР. – вид. 2-е. – К, 1972. – 232с.
1390063
   Фізична географія СРСР : для 7 класу. – вид. 4-е. – Київ, 1974. – 232с.
1390064
  Шищенко П.Г. Фізична географія СРСР : Посібник для вчителя / П.Г. Шищенко. – Київ : Радянська школа, 1975. – 289с.
1390065
   Фізична географія СРСР. – К, 1976. – 215 с.
1390066
   Фізична географія СРСР. – вид. 8-е. – К., 1983. – 217 с.
1390067
   Фізична географія СРСР. – вид. 9-е. – К., 1984. – 215 с.
1390068
   Фізична географія СРСР. – вид. 11-е. – К., 1987. – 205 с.
1390069
  Баринова І.І. Фізична географія СРСР : додаток до підручника 7 класу / І.І. Баринова, А.С. Єрмошкіна. – Київ : Радянсьеа школа, 1987. – 30с.
1390070
   Фізична географія СРСР. – 12-е вид. – К., 1989. – 205 с.
1390071
  Добринін В.Ф. Фізична географія СРСР. Європейська частина і Кавказ : Підручник для географ. фак. ун-тів и пед. ін-тів / В.Ф. Добринін. – Пер. з 2-го рос. вид. – Київ : Радянська школа, 1950. – 323с. + 12 кольорових карт
1390072
  Суслов С.П. Фізична географія СССР / С.П. Суслов. – К., 1950. – 540с.
1390073
  Суслов С.П. Фізична географія СССР / С.П. Суслов. – К., 1955. – 696с.
1390074
  Суслов С.П. Фізична географія СССР : Азіатська частина / С.П. Суслов. – Київ : Радянська школа, 1955. – 696с.
1390075
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – 1970. – 180 с.
1390076
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 2. – 1970. – 166 с.
1390077
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – 1970. – 216 с.
1390078
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 4 : Карст України. – 1970. – 167 с.
1390079
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – 1971. – 190 с.
1390080
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 6. – 1971. – 104 с.
1390081
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 7. – 1972. – 157 с.
1390082
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 8. – 1972. – 157 с.
1390083
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – 1973. – 176 с.
1390084
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – 1973. – 170 с.
1390085
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 11. – 1974. – 208 с.
1390086
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – 1974. – 144 с.
1390087
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 13. – 1975. – 208 с.
1390088
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – 1975. – 192 с.
1390089
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 15. – 1976. – 134 с.
1390090
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 16. – 1976. – 136 с.
1390091
   Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Либідь, 1970-. – ISSN 0201-4122
Вип. 38. – 1991. – 184с.
1390092
   Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Либідь, 1970-. – ISSN 0201-4122
Вип. 39. – 1992. – 160 с.
1390093
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0201-4122
Вип. 40. – 2001. – 181 c.
1390094
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 41. – 2001. – 185 c.
1390095
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 42. – 2002. – 171 c.
1390096
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 43. – 2002. – 115 c.
1390097
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 44. – 2003. – 231 c.
1390098
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 45. – 2003. – 256 c.
1390099
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 46, т. 1. – 2004. – 273 c.
1390100
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 46, т. 2. – 2004. – 254 c.
1390101
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 49. – 2005. – 115 c.
1390102
   Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – 2006. – 226 c.
1390103
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 54. – 2008. – 256 c.
1390104
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 55. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Присвяч. 60-річчю заснув. кафедр землезнав. та геоморфології, гідрології та гідроекол., метеорології та кліматології геогр. ф-ту Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
1390105
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 56. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Присвяч. 60-річчю заснув. кафедр землезнав. та геоморфології, гідрології та гідроекол., метеорології та кліматології геогр. ф-ту Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
1390106
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 57. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Присвяч. 60-річчю заснув. кафедр землезнав. та геоморфології, гідрології та гідроекол., метеорології та кліматології геогр. ф-ту Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
1390107
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1390108
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1390109
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (73). – 2014. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390110
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (74). – 2014. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390111
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (75). – 2014. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390112
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (76). – 2014. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390113
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (77). – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390114
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (78). – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390115
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (79). – 2015. – 199 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390116
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (80), ч. 2. – 2015. – 198 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390117
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (81). – 2016. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390118
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (82). – 2016. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390119
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (83). – 2016. – 105 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390120
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (84). – 2016. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390121
  Заставний Ф.Д. Фізична географія України : Підручник для учнів 8 кл. сер.загальноосвіт.шк. / Ф.Д. Заставний. – Київ : Вища школа, 1999. – 256 с. – ISBN 5-11-004825-8
1390122
  Заставний Ф.Д. Фізична географія України : підручник для 8 класу серед. загальноосвіт. шк. / Ф.Д. Заставний. – 2-е вид., зі змінами. – Київ : Форум, 2001. – 239 с. : іл. – ISBN 966-7786-27-7


  Розглядаються питання геополітики України, етнічного складу й антропології її населення. Досліджуються історичні аспекти становлення кордонів, розвитку історично-географічних, етнічних та етнографічних земель тощо. Навчальний посібник для студентів ...
1390123
  Маринич О.М. Фізична географія України : Підручник / О.М. Маринич, П.Г. Шищенко. – Київ : Знання, 2003. – 479с. – (Київському національному Університету імені Тараса Шевченка 170 років). – ISBN 966-620-199-2


  Розкривається об"єктно-предметна сутність регіональної фізичної географії України, аналізуються її природні умови і природні ресурси, регіональні ландшафтні структури, геоекологічні проблеми. Для студентва географ., геоеколог., природоохорон. Спеціал
1390124
  Петрина Н.В. Фізична географія України : Програма курсу та методичні вказівки до його вивчення (для студ. денної форми навчання) / Н.В. Петрина; КНУТШ; Географічний факультет; кафедра географії України. – Київ : Центр інформаційних технології, 2004. – 60с.
1390125
  Маринич О.М. Фізична географія України : Підручник / О.М. Маринич, П.Г. Шищенко. – Київ : Знання, 2005. – 512 с. – ISBN 966-346-092-Х


  Розкривається об"єктно-предметна сутність регіональної фізичної географії України, аналізуються її природні умови і природні ресурси, регіональні ландшафтні структури, геоекологічні проблеми. Для студентва географ., геоеколог., природоохорон. Спеціал
1390126
  Шищенко П.Г. Фізична географія України : Підручник для 8 кл. загальноосвітніх навч. закл. / П.Г. Шищенко, Н.В. Муніч. – Київ : Зодіак-ЕКО, 2005. – 256с. – ISBN 966-7090-36-1
1390127
  Маринич О.М. Фізична географія України : Підручник / О.М. Маринич, П.Г. Шищенко. – 3-те вид., стереот. – Київ : Знання, 2006. – 511с. – ISBN 966-620-248-4


  Розкривається об"єктно-предметна сутність регіональної фізичної географії України, аналізуються її природні умови і природні ресурси, регіональні ландшафтні структури, геоекологічні проблеми. Для студентва географ., геоеколог., природоохорон. Спеціал
1390128
  Байцар А.Л. Фізична географія України : навч.-метод. посібник / А.Л. Байцар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 353, [1] с. : табл. – Словник: с. 312-351. – Бібліогр.: с. 352 та наприкінці ч.
1390129
  Мирон І.В. Фізична географія України (загальна характеристика природи) / Мирон І.В.; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – 101с.
1390130
   Фізична географія України. Програма для учнів 8 класу 12-річної школи (52 год, 1,5 год на тиждень) : Програми і підручники // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 20-24
1390131
  Ланько А.І. Фізична географія Української РСР / А.І. Ланько. – Київ : Радянська школа, 1969. – 268с. : Карти. – (Бібліотека вчителя географії)
1390132
   Фізична географія Української РСР. – Київ : Вища школа, 1982. – 208 с.
1390133
  Коваленко К.О. Фізична географія УРСР (1840-1958 рр.) : Бібліографічний покажчик / К.О. Коваленко, П.Ю. Висоцька. – Київ : АН УРСР, 1960. – 402с.
1390134
   Фізична географія Харьківської області. – Харків, 1993. – 396с.
1390135
   Фізична географія Харьківської області. – Харків, 1993. – 96с.
1390136
   Фізична географія частин світу. – Київ, 1949. – 44 с.
1390137
  Счастнєв П.М. Фізична географія частин світу / П.М. Счастнєв, П.Г. Терехов. – 4-е вид. – К., 1959. – 200с.
1390138
  Тростянська З.К. Фізична географія частин світу / З.К. Тростянська, Я.Ф. Столярова. – Київ
1. – 1967. – 41 с.
1390139
   Фізична географія частин світу. – Київ, 1969. – 36 с.
1390140
  Тростянська З.К. Фізична географія частин світу / З.К. Тростянська, Я.Ф. Столярова. – Київ
2. – 1969. – 55 с.
1390141
  Максимов М.О. Фізична географія. Підруч. для 5 кл. / М.О. Максимов. – К., 1972. – 183с.
1390142
  Максимов М.О. Фізична географія. Підруч. для 5 кл. / М.О. Максимов. – К.., 1975. – 184с.
1390143
  Максимов М.О. Фізична географія: підруч. ля 5 кл. / М.О. Максимов. – 6-е вид. – К., 1973. – 182с.
1390144
  Максимов М.О. Фізична географія: підруч. ля 5 кл. / М.О. Максимов. – 8-е вид. – К., 1976. – 176с.
1390145
  Максимов М.О. Фізична географія: підруч. ля 5 кл. / М.О. Максимов. – 11-е вид. – К., 1979. – 175с.
1390146
  Максимов М.О. Фізична географія: підруч. ля 5 кл. / М.О. Максимов. – 16-е вид., перероб. – К., 1984. – 145с.
1390147
  Максимов М.О. Фізична географія: підруч. ля 5 кл. / М.О. Максимов. – 19-е вид. – К., 1988. – 188с.
1390148
  Максимов М.О. Фізична географія: підруч. ля 6 кл. / М.О. Максимов. – 19-е вид., переробл. – К., 1990. – 158с.
1390149
  Гарбар В.В. Фізична деградація рендзин (rendzic leptosols) Подільських Товтр // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 74-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1390150
  Єфремов І.М. Фізична досконалість / І.М. Єфремов. – К, 1973. – 38с.
1390151
   Фізична екологія : кредитно- модульна система : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Ю. Новоселецький [та ін.]. – Київ : Кондор, 2009. – 480 с. : іл. – ISBN 978-966-351-238-9
1390152
  Корнійчук Л. Фізична економія. Українська школа / Л. Корнійчук, В. Шевчук, Л. Воробйова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.55-63. – ISSN 0131-775Х
1390153
  Корнійчук Л. Фізична економія. Українська школа / Л. Корнійчук, В. Шевчук, Л. Воробйова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 66-72. – ISSN 0131-775Х
1390154
  Гринів Л.С. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку = Physical economics: new models of sustainable development / Лідія Гринів ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Ліга-прес, 2016. – 423, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 399-423. – ISBN 978-617-397-133-0
1390155
  Хвесик М.А. Фізична економія: оновлення поглядів на концепт сталого розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 92-94. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1390156
  Поп С.С. Фізична електроніка : Розліли: Емісійні явища. Методи діагностики поверхні / С.С. Поп, І.С. Шароді; МОНУ; Ужгородський національний ун-тет. – Львів : Євросвіт, 2001. – 250с. – (Біб-ка державного фонду фундамент.досліджень). – ISBN 966-7343-24-3
1390157
  Левитський С.М. Фізична електроніка : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / КНУТШ; С.М. Левитський. – Київ : Київський університет, 2005. – 153с. – ISBN 966-594-681-1
1390158
   Фізична електроніка. Емісійна електроніка : навч. посібник / В.В. Ільченко [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 127 с. – ISBN 978-966-439-384-0
1390159
  Ліпатников В.Є. Фізична і коллоідна хімія / В.Є. Ліпатников, К.М. Казаков. – Київ : Вища школа, 1983. – 198 с.
1390160
  Малющицький І.П. Фізична і колоїдна хімія / І.П. Малющицький. – Київ, 1964. – 183с.
1390161
  Каданер Л.І. Фізична і колоїдна хімія / Л.І. Каданер. – К., 1971. – 284с.
1390162
  Каданер Л.І. Фізична і колоїдна хімія / Л.І. Каданер. – Київ, 1977. – 139с.
1390163
  Каданер Л.І. Фізична і колоїдна хімія / Л.І. Каданер. – К., 1983. – 287с.
1390164
  Кононський О.І. Фізична і колоїдна хімія : підручник для підготовки фахівців в аграрних вищих навч. закл. II-IV рівнів акредитації за напрямками 1305 - ветеринарна мед. та 1302 - зооінженерія / О.І. Кононський. – Вид. 2-е, допов. і випр. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 312 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299. – ISBN 978-966-364-921-4 (978-966-7417-98-5)
1390165
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 11, № 4, жовтень - грудень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390166
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 11, № 1, січень - березень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390167
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 11, № 2, квітень - червень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390168
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 11, № 3, липень - серпень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390169
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 12, № 1, січень - березень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390170
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 12, № 2, квітень - червень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390171
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 12, № 3, липень - вересень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390172
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 12, № 4, жовтень - грудень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390173
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 13, № 2, квітень - червень. – 2015. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390174
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 13, № 1, січень - березень. – 2015. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390175
  Білий О.В. Фізична колоїдна хімія / О.В. Білий, Л.М. Біла. – Київ, 1981. – 128с.
1390176
  Рудаков В.А. Фізична концепція термоядерного реактора-стеларатора, заснована на неокласичних транспортних процесах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Рудаков Василь Андрійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – 37 с. – Бібліогр.: 39 назв
1390177
  Чиж Ю.А. Фізична культура - джерело здоров"я / Ю.А. Чиж. – К., 1977. – 88с.
1390178
  Суптель Фізична культура - фактор гармонійного розвитку особи / Суптель, К.П. Шаповалова. – К., 1982. – 48с.
1390179
  Адирхаєв С.Г. Фізична культура в житті студентів з обмеженими можливостями здоров"я // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2013. – № 12. – С. 3-10. – ISSN 1818-9172
1390180
  Мокрієва М.Г. Фізична культура в побуті. / М.Г. Мокрієва. – К, 1980. – 85с.
1390181
  Маковецький О.Ф. Фізична культура для людей старшого віку / О.Ф. Маковецький. – К., 1963. – 44с.
1390182
  Корабльов М.В. Фізична культура і здоров"я учнів. / М.В. Корабльов. – К., 1963. – 32с.
1390183
  Новосельський В.Ф. Фізична культура і здоров"я школярів / В.Ф. Новосельський. – К, 1984. – 47с.
1390184
  Куроченко І.О. Фізична культура і спорт : Інформаційно-методичний довідник з питань фізичної культури і спорту / Іван Куроченко. – Київ, 2004. – 1184с. – ISBN 966-8454-10-3
1390185
  Трофим"як Б.Є. Фізична культура і спорт в Українській РСР. / Б.Є. Трофим"як. – Львів : Вища школа, 1987. – 157с.
1390186
  Волошин А.П. Фізична культура і спорт на селі / А.П. Волошин. – Київ : [Б. в.], 1972. – 19 с. – (Сер. Т-во "Знання" УРСР)
1390187
  Булавін Л.А. Фізична механіка полімерів : Навчальний посібник з курсу "Основи молекулярної фізики" для студентів фізичного факультету / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта; КУ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-111-9
Ч.1. – 1999. – 226с.
1390188
  Коваль В.І. Фізична модель "електричного" ока / В.І. Коваль, Д.Д. Пилипко, Ю.Л. Трофімов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 411-420. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Створена фізична модель "електричного" ока людини з урахуванням анатомічних та фізіологічних даних, що використовують в офтальмології. Виконано моделювання розподілу щільності електричних зарядів по поверхні сітківки ока та визначено напрямок сумарного ...
1390189
   Фізична модель інфрачервоного спектрорадіометра з підвищенням просторової розрізненості за допомогою субпіксельної обробки зображень / В.І. Лялько, М.О. Попов, С.А. Станкевич, С.В. Шкляр, В.М. Подорван, М.І. Лихоліт, В.М. Тягур, К.В. Добровольська // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С 16-28. – ISSN 1815-2066


  Наведено математичну та фізичну моделі нового кадрового інфрачервоного спектрорадіометра на основі мікроболометричного матричного приймача із субпіксельною реєстрацією зображень. Спектрорадіометр планується включити до складу бортового обладнання ...
1390190
  Козак П.М. Фізична модель руху маломасової метеорної частинки, дотичної до верхніх шарів атмосфери // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 2016. – Т. 22, № 4 (101). – С. 51-57. – ISSN 1561-8889
1390191
  Блащук Т. Фізична особа як суб"єкт підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С .161-163
1390192
  Шепель С.І. Фізична підготовка - одна з вагомих складових професійної підготовки сучасного воїна // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 209-215
1390193
  Бородін Ю.А. Фізична підготовка курсантів у вищих військових навчальних закладах інженерно-операторського профілю / Ю.А. Бородін. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 417 с. – ISBN 978-966-660-508-8
1390194
  Головачук В.В. Фізична підготовка як засіб підготовки висококваліфікованого майбутнього фахівця / В.В. Головачук, А.М. Медвідь // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 1. – С. 100-102. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
1390195
  Одеров А. Фізична підготовленість майбутніх офіцерів Збройних сил України / А. Одеров, С. Федак, М. Кузнецов // Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту / Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1, 2. – С. 274-278. – ISBN 978-966-2328-96-7. – ISSN 1996-1448
1390196
  Кртречко С.О. Фізична природа пластичної деформації та руйнування полікристалічних ОЦК-металів в неоднорідних силових полях : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Кртречко С.О. ; НАН України, Ін-т металофізики. – Київ, 1995. – 46 с.
1390197
  Гев"як О.М. Фізична реабілітація в гострий період крововиливу в головний мозок // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 12-14. – ISSN 2524-0412
1390198
  Богдановська Н.В. Фізична реабілітація різних нозологічних груп : навчальний посібник для студентів факультету фізичного виховання спеціальності "Фізична реабілітація" / Н.В. Богдановська ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 136, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 134-136
1390199
  Смолюк І. Фізична реабілітація студентів засобами оздоровчо-лікувальної фізичної культури / І. Смолюк, В. Смолюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 99-103. – ISSN 2220-7481


  На підставі вивчення мотивів, інтересів і ставлення студентів педагогічних спеціальностей до занять фізичною культурою в статті розкрито технологію пошуку нових, більш прогресивних організаційно-методичних форм діяльності спеціальних навчальних груп. ...
1390200
  Ромман Хайсам Фізична реабілітація школярів з функціональними порушеннями зору на постклінічному етапі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Ромман Хайсам Дж. М. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1390201
  Шорохов І.М. Фізична система і поняття середовища / І.М. Шорохов, В.С. Семерик // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
1390202
  Красовський І.В. Фізична та колоідна хімія / І.В. Красовський, Є.Й. Байль. – Київ, 1959. – 412с.
1390203
   Фізична та колоїдна хімія. – К
1. – 1963. – 19с.
1390204
   Фізична та колоїдна хімія. – К
2. – 1963. – 19с.
1390205
   Фізична та колоїдна хімія. – К
4. – 1963. – 22с.
1390206
  Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія = Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Гомонай; Мін-во освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Патент, 2006. – 496с. – ISBN 966-8760-15-8
1390207
  Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія : підручник для студентів ВНЗ / В.І. Гомонай. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 494, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 477-485. – Бібліогр.: с. 486. – ISBN 978-966-382-056-9
1390208
   Фізична та колоїдна хімія : навч. посібник для студ. біологічних і медичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.В. Бондарєв, О.М. Цурко, Н.О. Водолазька, С.В. Єльцов ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; під ред. М.В. Бондарєва. – Вид. 2-ге, виправлене, переробл. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 324 с. – ISBN 966-623-328-2
1390209
  Вовкотруб М.П. Фізична та колоїдна хімія. Практикум : навчальний посібник для студ. біологічних, агробіологічних та агрохімічних спец. вищих навч. закладів / М.П. Вовкотруб, Л.П. Олексенко, Ю.М. Вовкотруб ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 335 с. – ISBN 978-966-439-345-1
1390210
  Мороз А.С. Фізична та колоїдна хімія: Навч. посібник для студ. медичних вузів. / А.С. Мороз, А.Г. Ковальова. – Львів, 1994. – 279с.
1390211
  Гомонай В.І. Фізична хімія : Навч. посібник для студ.хімічних спец.ун-тетів / В.І. Гомонай, О.В. Гомонай; Мін-во освіти і науки України.Ужгород.держ.ун-тет. – Ужгород : Мистецька лінія. – ISBN 966-7400-06-2
Ч.1 : Хімічна термодинаміка. – 2000. – 292с.
1390212
  Білий О.В. Фізична хімія : навч. поібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Білий. – Київ : ЦУЛ ; Фітосоціоцентр, 2002. – 364 с. – Бібліогр.: с. 355. – (Хімічні науки). – ISBN 966-7938-68-9
1390213
  Гомонай В.І. Фізична хімія : Навч. пос. для студ. хім. спец.ун-тетів / МОіНУ. Ужгород. держ. ун-тет; Василь Гомонай, Олена Гомонай. – Ужгород : Мистецька лінія. – ISBN 966-7400-06-2, 966-7511-83-9
Ч.2 : Хімічна кінетика. Каталітичні реакції. Фізико-хімія поверхневих явищ. Фото- та радіаційно-хімічні процеси. Електрохімія. – 2003. – 479с.
1390214
  Гомонай В. Фізична хімія : Підручник для студ. хім. спец. внз / В. Гомонай, О. Гомонай. – Ужгород : Патент, 2004. – 712 с. – ISBN 966-7725-96-0
1390215
  Лебідь В.І. Фізична хімія : підруч. для студентів хім. спец. ВНЗ / В.І. Лебідь ; [худож.-оформлювач С.І. Правдюк]. – Харків : Фоліо, 2005. – 476, [4] с. : іл., табл. – Предм. покаж.: с. 470-477. – Бібліогр.: с. 478. – ISBN 966-03-2751-X
1390216
  Чумак В.Л. Фізична хімія : підручник для студ. вищ. навч. закл / В.Л. Чумак, С.В. Іванов ; [Національний авіаційний університет]. – Київ : Книжкове видавництвово Національного авіаційного університету, 2007. – 646, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 636. – ISBN 978-966-598-403-0
1390217
  Ковальчук Є.П. Фізична хімія : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Є.П. Ковальчук, О.В. Решетняк ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 800с. – ISBN 978-966-613-540-0
1390218
  Яцимирський В.К. Фізична хімія : Підручник для вищих навчальних закладів / Віталій Яцимирський. – Київ; Ірпінь : Перун, 2007. – 512с. : іл. – 175-й річниці заснування Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка присвячується. – ISBN 978-966-569-224-9
1390219
  Лебідь В.І. Фізична хімія : підручник для студентів хімічних спец. вищих навч. закладів / В.І. Лебідь. – Харків : Гімназія, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-8319-94-5
1390220
  Яцимирський В.К. Фізична хімія : підручник для вищих навчальних закладів / Віталій Яцимирський. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 511, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 509-511. – Бібліогр.: с. 5. – ISBN 978-966-569-224-9
1390221
  Стадник В.П. Фізична хімія (конспективний курс) : Навчальний посібник / В.П. Стадник. – Львів, 2006. – 176с.
1390222
   Фізична хімія дисперсних мінералів. – Київ, 1997. – 128с.
1390223
  Нижник В.В. Фізична хімія дисперсних систем та полімерів : підручник для студентів вищ. навч. закладів, що навчаються за спец. "Біотехнологія" / В.В. Нижник, В.А. Волошинець, І.О. Усков ; [ред. Баранова Г.І.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244. – ISBN 978-966-306-151-9
1390224
   Фізична хімія кремнезему і нанодисперсних силікатів : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Корнілович Б.Ю., Андрієвська О.Р., Племянніков М.М., Спасьонова Л.М.] ; за ред. Б.Ю. Корніловича ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Освіта України, 2013. – 178 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. - Предм. покажч.: с. 171-176. – Бібліогр.: с. 167-170. – ISBN 978-617-7111-09-1
1390225
  Олексенко Л.П. Фізична хімія міжфазних явищ : Навч. посібник для студ. хім. спец. вищих навч. закладів / Л.П. Олексенко; Ред. Т.П. Гуз; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 109с. – ISBN 966-594-659-5
1390226
  Олексенко Л.П. Фізична хімія міжфазних явищ : навчальний посібник [для студентів хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Л.П. Олексенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 270, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 264. – ISBN 978-966-439-365-9
1390227
  Нижник В.В. Фізична хімія полімерів : Релакційні явища, стани рівноваги, фізико-механічні властивості / В.В. Нижник, Т.Ю.Нижник; КНУТШ. – Київ, 2006. – 72с. – ISBN 966-581-773-6
1390228
  Нижник В.В. Фізична хімія полімерів : підручник для студ. хімічних та хіміко-технологічних спеціальностей вищих навч. закладів / Нижник В.В., Нижник Т.Ю. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 424с. – ISBN 978-966-306-149-2
1390229
  Яцимирський В.К. Фізична хімія процесів : Навчальний посібник для студ. хімічних спец. / В.К. Яцимирський; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 143с. – Бібліогр.:с.142-143. – ISBN 966-594-121-6
1390230
  Яцимирський В.К. Фізична хімія. Електрохімія : навч. посібник [для студентів хім. ф-тів ВНЗ] / В.К. Яцимирський, О.Ю. Болдирєва, О.С. Роїк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет ; LAT & K, 2015. – 138, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138. – ISBN 978-617-7061-14-3
1390231
  Роїк О.С. Фізична хімія. Основи термодинаміки : навчальний посібник для студ. хім. фак-тів вищ. навч. закл. / О.С. Роїк, Н.І. Усенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 251с. – ISBN 978-966-439-300-0
1390232
  Павліщук А.В. Фізична хімія. Практикум і тестові завдання : навч. посіб. для студ. біол. спец. ВНЗ / А.В. Павліщук, Л.П. Олексенко, Л.В. Пенкова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218. – ISBN 978-966-439-736-7
1390233
  Рубцов В.І. Фізична хімія: задачі та вправи : навч. посібник / В.І. Рубцов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 414, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 385-386. – ISBN 978-966-623-804-0
1390234
  Беверакі Д.О. Фізичне безсмертя як спосіб досягнення просвітлення у літературному напрямку натхів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Стаття присвячена розгляду релігійно-філософської школи натхів та аналізу головної особливості їх йогічної практики, а саме досягнення просвітлення шляхом отримання фізичного безсмертя. Дослідження проводиться на базі ідейно-дидактичного твору ...
1390235
  Ричкова М. Фізичне виховання в системі вищої освіти України та США. Сутність та зміст проблеми // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 70, ч. 1. – С. 114-122. – ISSN 2077-1827


  У статті розкрито сутність та зміст поняття "фізичне виховання", розглянуто термін в системі вищої освіти України та США.
1390236
  Аляб`єва М.М. Фізичне виховання дітей раннього віку в сім`ї / М.М. Аляб`єва. – Київ, 1975. – 128с.
1390237
   Фізичне виховання і здоров"я нації : Методичні рекомендації. – Київ : Київський університет, 2003. – 47с.
1390238
   Фізичне виховання і спорт у подоланні негативних наслідків стресу : Методичні рекомендації для студ.ун-тету. – Київ : Київський університет, 2001. – 30с.
1390239
  Петров Ю.Л. Фізичне виховання йогів / Ю.Л. Петров. – Київ, 1960. – 64с.
1390240
  Москаленко Н.В. Фізичне виховання молодших школярів : монографія / Н.В. Москаленко. – Дніпропетровськ : Інновація, 2007. – 251, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 192-205. – ISBN 966-96438-8-0
1390241
  Баранівський В. Фізичне виховання особистості як проблема сучасної філософії освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 352-360
1390242
  Левченко І. Фізичне виховання студентів Київського державного університету імені Тараса Шевченка як складова формування радянської ідентичності (за матеріалами газети "За радянські кадри" // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 94-103
1390243
  Дубовис М.С. Фізичне виховання учнів 4-8 класів / М.С. Дубовис. – Київ, 1979. – 156 с.
1390244
   Фізичне виховання учнів I-IV класів. – К, 1951. – 148с.
1390245
  Козленко М.П. Фізичне виховання учнів молодших класів / М.П. Козленко. – К., 1977. – 144с.
1390246
  Черевков М.А. Фізичне виховання учнів УІІІ-Х класів. / М.А. Черевков. – К., 1951. – 128с.
1390247
  Тамуріді Р.І. Фізичне виховання школярів в сім"ї. / Р.І. Тамуріді. – К., 1953. – 100с.
1390248
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 1 (21). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390249
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 2 (22). – 2013. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390250
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 3 (23). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390251
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 4 (24). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390252
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 1 (25). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390253
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 2 (26). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390254
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 4 (28). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390255
  Поліщук Р.В. Фізичне здоров"я в педагогічній системі Антона Макаренка: проблеми досвіду, гармонії, специфіки // Здоров"я. Гармонія. Особистість : фізичне здоров"я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 105-141. – ISBN 978-966-493-990-1
1390256
  Поліщук Р. Фізичне здоров"я як проблема в історії зарубіжної (європейської, світової) педагогічної думки // Про здорове тіло і здоровий дух : фіз. здоров"я як пед. проблема та основа гармон. розвитку особистості: світовий досвід : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 13-32. – ISBN 978-966-493-790-7
1390257
  Довгань Н. Фізичне і психічне насильство: співвідношення понять // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 339-344. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті проаналізовано співвідношення понять фізичного і психічного насильства. Робимо висновок, що проводити такий поділ недоцільно.
1390258
   Фізичне матеріалознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-256-8
Ч. 2 : Діелектрики. – 2007. – 390, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 382-385
1390259
   Фізичне матеріалознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [авт. ч. 1:] Ю.І. Якименко, С.О. Воронов, Ю.М. Поплавко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-458-6
Ч. 1 : Перспективні напрями матеріалознавства. – 2011. – 300, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. авт.: Ю.М. Поплавко, В.І. Ільченко. С.О. Воронов, Ю.І. Якименко. – Бібліогр.: с. 300
1390260
   Фізичне матеріалознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів, які навч. за спец. "Прикладна фізика" / [авт. ч. 3:] Ю .М. Поплавко, С.О. Воронов, Ю.І. Якименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-413-5
Ч. 3 : Провідники та магнетики. – 2011. – 372 с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. авт.: Ю.І. Якименко, Ю.М. Поплавко, С.О. Воронов. – Бібліогр.: с. 372
1390261
   Фізичне матеріалознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [авт. ч. 4:] Ю.М. Поплавко, В.І. Ільченко, С.О. Воронов, Ю.І. Якименко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-335-0
Ч. 4 : Напівпровідники. – 2011. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 332-333
1390262
  Мудрий С.І. Фізичне матеріалознавство : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / С.І. Мудрий, І.І. Штаблавий ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 416, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 413. – ISBN 978-966-613-928-6
1390263
  Горідько М.Я. Фізичне матеріалознавство: лабораторний практикум / М.Я. Горідько; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 1997. – 48 с.
1390264
  Терещенко Л.М. Фізичне моделювання динаміки наносів, стійкості захисних споруд та території для будівництва і експлуатації місць збереження та відстою плавзасобів / Л.М. Терещенко, В.В. Хомицький, Л.П. Абрамова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 209-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі проведено фізичне моделювання взаємодії вітрових хвиль з захисними огороджувальними спорудам. В дослідах отримані результати вказують - характер взаємодії хвиль зі спорудами відповідає прийнятій в СНіП області розрахунків. Ключові ...
1390265
   Фізичне моделювання електромагнітних полів у геологічному середовищі = Physical modeling of elektromagnetic fields in geologocal media / В.М. Кобзова., С.А. Дещиця, Б.Т. Ладанівський, І.П. Мороз ; НАНУ, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна, Карпатське відділення. – Київ : Наукова думка, 2008. – 168с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0965-8
1390266
  Олішевський О.В. Фізичне насильство в контексті визначення суспільно небезпечної інформації // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 124-134. – ISSN 2304-4556
1390267
   Фізичне та психічне здоров"я нації - могутність держави : Методичні рекомендації для студ.університету. – Київ : Київський університет, 2001. – 44с.
1390268
   Фізичний експеримент у середній школі. – Київ
3. – 1966. – 476 с.
1390269
   Фізичний експеримент у середній школі. – К
4. – 1968. – 335с.
1390270
   Фізичний експеримент у школі. – Київ
2. – 1936. – 368 с.
1390271
   Фізичний експеримент у школі. – Київ ; Харків
4. – 1938. – 300 с.
1390272
   Фізичний експеримент у школі. – Київ
5. – 1941. – 472 с.
1390273
  Манжул І.В. Фізичний захист ядерної безпеки: поняття, цілі, умови досягнення // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 12-18. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1390274
   Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів. – ISSN 1563-3969
Т. 7. – 2008. – мова резюме укр. англ. мовами
1390275
  Пилипко Д.Д. Фізичний зміст коефіцієнта Ардена в електроокулографії // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 499-504. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  З метою забезпечення теоретичного обгрутнування електроокулографічних досліджень розроблена модель "електричної" сітківки ока людини у вигляді шару електричних дипломів, який має форму півсфери. Аналітичний вирази, які отримані у межах елементарної ...
1390276
  Охріменко Б. Фізичний зміст планківської одиниці довжини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-40. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто властивості електромагнітного випромінювання, довжина хвилі якого дорівнює планківській одиниці довжини. Для пучка такого випромінювання дифракційна розбіжність "врівноважується" гравітаційною самодією. Розглянуто проблеми, що виникають при ...
1390277
   Фізичний кур"єр : науково-інформаційне видання. – Київ
№ 3. – 2000
1390278
  Шпак А.П. Фізичний лексикон = Физический лексикон : 1. Базові поняття фізики. 3. Структура та властивості макроскопічних систем : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Шпак А.П., Остафійчук Б.К., Ніколенко А.М. ; НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; М-во транспорту і зв"язку України ; Укр. держ. акад. залізнич. транспорту. – Київ ; Івано-Франківськ ; Харків : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – 166, [1] с. – Парал. назва рос. мовою. - Текст кн. парал. укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-640-280-9
1390279
  Лопаткін Ю.М. Фізичний образ світу : навчальний посібник / Ю.М. Лопаткін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 194, [1] с. : табл. – Додаток: с. 186-194. – Бібліогр.: с. 162-164. – ISBN 978-966-657-359-2
1390280
  Соколов А.П. Фізичний практикум / А.П. Соколов. – Київ ; Харьків, 1938. – 484 с.
1390281
  Винниченко В.Є. Фізичний практикум / В.Є. Винниченко. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – Київ : Радянська школа, 1954. – 400 с.
1390282
  Винниченко В.Є. Фізичний практикум / В.Є. Винниченко. – Вид. 3-є, випр. і доп. – Київ, 1959. – 442 с.
1390283
   Фізичний практикум. – Львів, 1965. – 148 с.
1390284
   Фізичний практикум. – Київ, 1965. – 387 с.
1390285
   Фізичний практикум. – К
1. – 1968. – 107с.
1390286
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 1 : Механіка. – 1968. – 106с.
1390287
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 2 : Молекулярна фізика. – 1970. – 136с.
1390288
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 3 : Електрика. – 1970. – 112с.
1390289
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 4 : Оптика. – 1971. – 172с.
1390290
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 5 : Атомна фізика. – 1971. – 126с.
1390291
  Бублей Р.Є. Фізичний практикум : навч. посібник / Р.Є. Бублей, Є.М. Бублей. – Київ : Вища школа, 1974. – 111 с.
1390292
   Фізичний практикум. – Київ : Вища школа при КДУ
Ч. 3 : Електрика. – 1975. – 84 с.
1390293
   Фізичний практикум : навч.посібник. – Київ : Вища школа
Ч. 1. – 1981. – 248с.
1390294
   Фізичний практикум. – Київ : КДУ
Ч. 2 : Молекулярна фізика. – 1982. – 104 с.
1390295
   Фізичний практикум : навч.посібник. – Київ : Вища школа
Ч. 2. – 1984. – 254с.
1390296
   Фізичний практикум. – К, 1997. – 65с.
1390297
  Студеняк І.П. Фізичний практикум "Оптика" : [навч. посібник] / І.П. Студеняк, В.М. Бенца, Б.М. Коперльос ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Каф. фізики напівпровідників. – Ужгород : УжДУ, 2000. – 107, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 105. – ISBN 966-7400-09-2
1390298
  Чепуренко В.Г. Фізичний практикум в середній школі : Посібник для вчителів / В.Г. Чепуренко. – Київ : Радянська школа, 1955. – 240 с.
1390299
   Фізичний практикум для факультативних занять / Чепуренко В.Г. – Київ : Радянська школа, 1971. – 240с.
1390300
  Величко С.П. Фізичний практикум з курсу загальної фізики для студентів нефізичних спеціальностей / С.П. Величко, Е.П. Сірик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 183-188. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1390301
  Соколов А.П. Фізичний практикум. / А.П. Соколов. – Київ ; Харків, 1940. – 484 с.
1390302
   Фізичний практикум. Механіка. – Київ : Київський університет, 1997. – 65с.
1390303
  Пластунов Б.А. Фізичний розвиток студентів-першокурсників вищих навчальних закладів і чинники, що його формують / Б.А. Пластунов, М.О. Ковалів // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 66-74. – ISSN 1029-4244
1390304
  Ольховик А.В. Фізичний розвиток та фізична підготовленість студентів спеціальної медичної групи із захворюванням на вегето-судинну дистонію за змішаним типом // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 38-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1390305
  Сітько С.П. Фізичний сенс рівняння Шредінгера в контексті синергетичної концепції // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 103-107. – ISSN 1023-2427
1390306
  Біленко І.І. Фізичний словник / І.І. Біленко. – Київ : Вища школа, 1979. – 336 с.
1390307
  Біленко І.І. Фізичний словник / І.І. Біленко. – 2-е, доповнене і перероб. – Київ : Вища школа, 1993. – 319 с. – ISBN 5-11-002563-0
1390308
  Калієвський М.В. Фізичний стан чорнозему опідзоленого за мінімалізації основного обробітку в короткоротаційних сівозмінах / М.В. Калієвський, П.В. Костогриз, В.О. Єщенко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 58-65 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1390309
  Пластунов Б.А. Фізичний та інтелектуальний розвиток вступників вищого медичного навчального закладу (ВМНЗ) / Б.А. Пластунов, М.О. Ковалів // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 51-56 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
1390310
   Фізичний термінологічний бюлетень. – Київ : УкрАН, 1935. – 82 с.
1390311
   Фізичний факультет - фундаментальна підготовка з фізики та астрономії // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 71-74. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1390312
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана факультету. Є фото декана.
1390313
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту, член-кор. НАНУ про факультет - для учасників олімпіади.
1390314
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1390315
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту для учасників Олімпіади "Київський університет - 98".
1390316
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1390317
  Булавін Л.А. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Листопад (№ 9)


  Інформація декана про факультет для майбутніх абітурієнтів.
1390318
  Булавін Л. Фізичний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 6
1390319
  Булавін Л.А. Фізичний факультет // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 134-144.
1390320
  Булавін Л.А. Фізичний факультет / Л.А. Булавін, В.С. Копань, П.В. Бурлій // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 308-312. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1390321
  Макарець М. Фізичний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Перші фізичні дослідження в Київському університеті виконав у 1865 р. проф. Авенаріус М.П. Це були піонерські на той час роботи в галузі фазових перетворень та критичних явищ у рідинах. Як самостійний підрозділ Київського університету фізичний ...
1390322
  Макарець М. Фізичний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1390323
   Фізичний факультет.Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей : 01.04.02-теорет.фіз.;01.04.05-оптика,лазерна фіз.;01.04.07-фізика твердого тіла;01.04.13-фізика металів;01.04.14-теплофіз.,молек.фізика;01.04.16-фізика ядра,елементарн.частинок і високих енергій;. – Київ : Київський університет, 2001. – 35с.
1390324
  Орловська С.Г. Фізичні аспекти екології : навч. посібник / С.Г. Орловська, В.В. Калінчак ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2017. – 144 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 142-143. – ISBN 978-617-689-220-5
1390325
   Фізичні аспекти передачі двовимірного зображення по волоконним світловодам / І.А. Гожик, В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 228-233. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі проаналізовані фізичні засади передачі зображення через волоконні світловоди, реалізована двостороння передача двовимірного зображення (розподілу інтенсивності поперечного перерізу пучка збуджуючого випромінювання) через багатомодовий ...
1390326
  Остапенко В.О. Фізичні аспекти прогнозування спалахової активності / В.О. Остапенко, В.П. Бабій // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 25-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Запропоновано огляд фізично значних ознак прояву спалахового процесу з достатньою для практики завчасністю. Всі головні висновки про місце появи спалаху, умови виходу потоків частинок і навіть про бал спалаху одержуються на основі оптичних та ...
1390327
   Фізичні величини та їх одиниці: Основні поняття, співвідношення = Физические величины и их единицы: Основные понятия, соотношения. – Київ : Либідь, 1997. – 110с.
1390328
   Фізичні величини: основні положення, терміни та одиниці згідно з державними стандартами України. – Київ : Київський університет, 2002. – 20с.
1390329
  Шабатура Олександр Вікторович Фізичні властивості гранітоїдів Східного Приазов"я і їх практичне застосування : Дис. ... канд. геолог. наук: 04.00.22 / Шабатура О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 138л. – Бібліогр.: л.129-138
1390330
  Шабатура Олександр Вікторович Фізичні властивості гранітоїдів Східного Приазов"я і їх практичне застосування : Автореф. дис. ... канд. геолог. наук: 04.00.22 / Шабатура О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв.
1390331
  Баранник А.В. Фізичні властивості грунтів полонин Чорногірського масиву Українських Карпат // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 3 (26). – С. 47-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1390332
  Салюк М.З. Фізичні властивості грунтів Ужгородського району / М.З. Салюк, М.М. Микита, Ю.Ф. Бабинець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 315-320 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1390333
  Куртяков Н.Н. Фізичні властивості грунту / Н.Н. Куртяков. – Х.-К, 1932. – 210с.
1390334
  Мірошниченко А.П. Фізичні властивості джерел із крутими спектрами у декаметровому діапазоні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-88. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Матеріали конференції пам"яті Манджоса А.В. та Петрова О.З., що відбулася на АО КНУ 22-24.05.2002 року. На основі вибірки джерел із крутим радіоспектром із каталогу УТР-2 розглянуто середній спектральний індекс, відношення світностей у декаметровому ...
1390335
  Голик О.З. Фізичні властивості і будова розчинів хлористого літію в спиртах. / О.З. Голик, А.В. Орищенко, 1954. – 331-335с. – Окр. відб.: Доповіді АН УРСР №5, 1954, фізична хімія
1390336
  Козинець О.В. Фізичні властивості кремнієвих фотоперетворювачів з вбудованими дельта- та псі- шарами : Автореф. дис. ... кнад. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Козинець О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1390337
  Козинець О.В. Фізичні властивості кремнієвих фотоперетворювачів з вбудованими дельта- та ПСІ- шарами : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків / Козинець О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 142л. – Бібліогр.: л. 131-142
1390338
  Мельник О.В. Фізичні властивості малонаселевих груп галактик місцевого надскупчення : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Мельник О.В.; НАНУ; Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 33 назви
1390339
  ПартикаТ Фізичні властивості мінеральних грунтів Верхньодністерської рівнини: специфіка формування та їх екологічна роль // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 84-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1390340
   Фізичні властивості поверхні, розмір ядра та еволюція орбіти комети Хейла-Боппа / В.Г. Кручиненко, К.І. Чурюмов, Л.М. Смертюк, Р.В. Макарчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 73-80. – (Астрономія ; вип. 35)


  Наведені дані про спостереження комети Дейла-Боппа (С/ 1995 01), про зміну її блиску з часом, а також деякі аргументи на користь її великого за розміром ядра. Для визначення розміру ядра комети Дейла-Боппа складено і проаналізовано рівняння балансу ...
1390341
  Голик О.З. Фізичні властивості речовини в рідкому стані і періодичний закон Д. І. Менделєєва. / О.З. Голик, 1955. – 349-353с. – Окр. відб.: Доповіді АН УРСР №4, 1955, фізика
1390342
  Савенко В.С. Фізичні властивості рідинних систем на основі лапоніту : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Савенко Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 127 л. – Бібліогр.: л. 117-127
1390343
  Савенко В.С. Фізичні властивості рідинних систем на основі лапоніту : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Савенко Володимир Сергійович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1390344
  Бабик Ю. Фізичні властивості скупчення галактик Ейбелл 13 // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2012. – Т. 16, № 1/2. – С. 1904-1-1904-7. – ISSN 1027-4642
1390345
  Козицкий С.В. Фізичні властивості структура сульфіду та селеніду цинку, отриманих методом самопоширюваного високотемпературного синетезу. : Автореф... Доктора фіз-мат.наук: 01.04.10 / Козицкий С.В.; Мін-во освіти Укр. – Одеса, 1995. – 32л.
1390346
  Веклич А.М. Фізичні властивості термічної багатокомпонентної плазми з домішками парів металів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Веклич Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 74 назви
1390347
  Веклич А.М. Фізичні властивості термічної багатокомпонентної плазми з домішками парів металів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Веклич Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 304 л. – Бібліогр.: л. 277-304
1390348
  Жовтянський Віктор Андрійович Фізичні властивості щільної низькотемпературної неоднорідної плазми : Автореф. дис. ... док. фіз.-мат. наук:01.04.08 / Жовтянський В.А.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 33 с.
1390349
  Захаренко М.І. Фізичні властивості, стабільність фаз та параметри електронної структури в невпорядкованих металічних системах : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.13 - фізика металів / Захаренко М.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 419л. + Додатки : л.393-419. – Бібліогр. : л.348-392
1390350
  Захаренко М.І. Фізичні властивості, стабільність фаз та параметри електронної структури в невпорядкованих металічних системах : автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.13 - фізика металів / Захаренко М.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 54 назв.
1390351
  Христинін В.І. Фізичні вправи для людей розумової праці в процесі робочого дня / В.І. Христинін. – К, 1964. – 68с.
1390352
  Весловуцький Ц.В. Фізичні вправи з обтяженнями / Ц.В. Весловуцький. – Київ, 1984. – 104с.
1390353
  Мурза В.П. Фізичні вправи і здоров"я / В.П. Мурза. – К., 1991. – 253с.
1390354
   Фізичні ефекти в кремнієвих дифузійних резисторах при протіканні великих струмів / Л.Д. Коноваленко, В.В. Кушніренко, Г.К. Нінідзе, С.П. Павлюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 325-334. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Із збільшенням струму напруга на кремнієвих дифузійних резисторах (КДР) стрибком зростає. При цьому в КДР виникає смуга, що світиться; вона розташована нормально до напрямку протікання струму. Подальше його зростання призводить до появи замість смуги ...
1390355
  Григорук Валерій Іванович Фізичні закономірності перетворення оптичного випромінювання у волоконних світловодах і пристроях на їх основі : Дис...доктора фіз.-мат.наук:01.04.05 / Григорук Валерій Іванович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 296л. – Бібліогр.:л.273-296
1390356
  Григорук В.І. Фізичні закономірності перетворення оптичного випромінювання у волоконних світловодах і пристроях на їх основі : Автореф...доктора фіз.-мат. наук:01.04.05 / Григорук В.І.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 37с. – Бібліогр.:с.32-34
1390357
  Ромака В.А. Фізичні засади розроблення термометричних елементів на основі інтерметалічних напівпровідників : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.11.04 / Ромака В.А.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 37с. – Бібліогр.: 36 назв
1390358
   Фізичні засади синтезу карбонового матеріалу для суперконденсаторів / С.Л. Рево, І.М. Будзуляк, Б.І. Рачій, М.М. Кузишин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 353-358. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглянуто вплив складу та структури електродного нанокомпозиційного матеріалу (НКМ) з карбону для створення з водним розчином КОН суперконденсаторів з підвищеною до (140... 160) Ф/г енергоємністю та підвищеними експлуатаційними ...
1390359
   Фізичні засади формоутворення прецизійних поверхонь під час механічної обробки неметалевих матеріалів / Ю.Д. Філатов, В.І. Сідорко, О.Ю. Філатов, С.В. Ковальов ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ : Наукова думка, 2017. – 246, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 231-242. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1580-7
1390360
  Студзинський Сергій Леонідович Фізичні і оптичні явища в напівпровідних полімерних композиціях з поліметиновими барвниками : Автореф. дис. ... канд. хіміч. наук: 02.00.06 / Студзинський С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1390361
  Найдьонов Ч.А. Фізичні і хімічні форми руху матерії у класифікації Ф. Енгельса // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
1390362
  Петровский В.С. Фізичні культура і спорт у закладах відпочинку / В.С. Петровский. – К., 1976. – 126с.
1390363
  Афанасьєва К.С. Фізичні методи в молекулярній генетиці : навч. посібник / К.С. Афанасьєва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 127, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с.122-124. – Бібліогр.: с. 118-121
1390364
   Фізичні методи дослідження мономерів і полімерів. – К, 1968. – 73с.
1390365
  Авраменко Лариса Федотівна і Шевченко Людмила Ларіонівна Фізичні методи дослідження мономерів і полімерів : Практикум / Лариса Федотівна і Шевченко Людмила Ларіонівна Авраменко; МВ і ССО УРСР; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1976. – 68с.
1390366
   Фізичні методи дослідження речовин: Атлас ІЧ та ЯМР-спектрів. ІЧ-спектри : навч.-метод. посібник / Геннадій Сіренко, Ганна Стефанюк, Дарія Фундюр [та ін.]. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2017. – 105, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 98-104. – ISBN 978-617-7468-07-2
1390367
  Каспрова А.В. Фізичні механізми взаємодії розчинів з фібрилярними білками : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Каспрова Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 122 л. – Бібліогр.: л. 112-122
1390368
  Каспрова А.В. Фізичні механізми взаємодії розчинів з фібрилярними білками : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Каспрова А.В.; Каспарова Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1390369
  Теліман К.О. Фізичні механізми дифузії рідинних систем в надмолекулярних біоструктурах / К.О. Теліман, Вергун, (Актан) // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 24-25
1390370
  Черняк Валерій Якович Фізичні механізми керування нерівноважністю плазми в стаціонарних динамічних газорозрядних системах : Дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.08 / Черняк В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 336л. – Бібліогр.: л. 309 - 336
1390371
  Черняк Валерій Якович Фізичні механізми керування нерівноважністю плазми в стаціонарних динамічних газорозрядних системах : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.08 / Черняк В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 39с. – Бібліогр.: 24 назв.
1390372
   Фізичні механізми формування коротких оптичних імпульсів у волоконних світловодах / С.О. Босак, В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 259-264. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто вплив дисперсійних та нелінійних ефектів на формування коротких оптичних імпульсів у волоконних світловодах. Коефіцієнти компресії визначаються швидкістю свіпування частоти, характеристиками матеріалу хвилевода і густиною потужності ...
1390373
   Фізичні моделі розвитку пухлин та поширення метастазів : тексти лекцій / Л.А. Булавін [та ін.]. – Київ : Сучасні печатні технології "Бавок", 2010. – 60 с.
1390374
  Беленок В.Ю. Фізичні основи аерокосмічного знімання для проведення великомасштабного картографування територій : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Беленок Вадим Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 24 назви
1390375
   Фізичні основи впливу адсорбційно-емісійних процесів на формування функціонально важливих параметрів гетерофазних напівпровідникових сенсорних структур для систем контролю в біоінженерії та енергоком. : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 129с. : 70 рис., 4 таб. – Бібліогр.: 124 дж.


  Об"єкт дослідження - Емісійні та адсорбційні процеси на гетерофазних поверхнях металів та напівпровідників. Мета роботи - вивчення фізичних процесів, що обумовлюють ефективність явищ емісії та адсорбції в гетерофазних нанорозмірних шаруватих ...
1390376
  Заворотько Ю.М. Фізичні основи геофізичних методів дослідження свердловин : підручник для студ. вищих навч. закладів I-II рівнів акредитації, які навчаються за спец. "Пошук та розвідка геофізичними методами" й спеціалізац. "Геофізичні методи дослідження у свердловинах" / Ю.М. Заворотько ; Український держ. геологорозвідувальний ін-т. – Київ : УркДГРІ, 2010. – 339 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-336. – ISBN 978-966-8398-20-9
1390377
  Ляшенко О.В. Фізичні основи електроних обчислювальних машин : Навчальний посібник / О.В. Ляшенко, М.К. Жабітенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2001. – 78с.
1390378
  Розенберг Н.М. Фізичні основи електроніки / Н.М. Розенберг. – Київ : Радянська школа, 1970. – 280 с.
1390379
  Погорелов В.Є. Фізичні основи квантової електроніки : підручник для студ. фізичних і фізико-технічних факультетів університетів / В.Є. Погорелов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 133 с. : іл. – ISBN 966-594-964-0
1390380
  Бех І.І. Фізичні основи комп"ютерної електроніки : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготовки "Комп"ютерна інженерія" / І.І. Бех, С.М. Левитський. – Київ : Карбон, 2010. – 233 с. – ISBN 978-966-1692-04-5
1390381
  Дейнеко Н.В. Фізичні основи конструктивно-технологічних рішень тильних електродів плівкових сонячних елементів з базовим шаром з телуриду кадмію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Дейнеко Наталя Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1390382
   Фізичні основи конструювання двигуна на парафіновому паливі для гібридних ракет. Кінетика плавлення і горіння / О.Ю. Актан, Ю.Ф. Забашта, В.Я. Черняк, С.Г. Орловська, О.С. Свєчнікова, Ф.Ф. Карімова, М.С. Шкоропадо // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 3. – С. 28-33. – ISSN 1561-8889
1390383
  Ільічова В.О. Фізичні основи магнітоплазмової переробки відпрацьованого ядерного палива зі зниженням накопичення радіоактивних відходів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.21 / Ільічова Віра Олегівна ; Нац. акад. наук України, Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1390384
  Хайкін С.Е. Фізичні основи механіки / С.Е. Хайкін. – Київ. – 743с.
1390385
  Федорченко А.М. Фізичні основи механіки / А.М. Федорченко, Г.Є. Чайка. – Київ : Вища школа, 1982. – 88с. – (Бібліотека фізико-математичної школи ; Фізика)
1390386
  Находкін М.Г. Фізичні основи мікро- та наноелектроніки : Підручник для студ. вищ. навч. закл. освіти / М.Г. Находкін, Д.І. Шека; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 431с. – ISBN 966-594-841-5
1390387
  Находкін М.Г. Фізичні основи мікро- та наноелектроніки в задачах : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Г. Находкін, П.В. Мельник, А.О. Голобородько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 350, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 340-343. – ISBN 978-966-439-774-9
1390388
  Чугай О.М. Фізичні основи модифікації властивостей кристалів AIIBVI формуванням природно упорядкованої дефектної структури : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.04.07 / Чугай О.М.; НАНУ; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 44 назви
1390389
  Скришевський В.А. Фізичні основи напівпровідникових хімічних сенсорів : Навчальний посібник / В.А. Скришевський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 190с. – ISBN 966-594-720-6
1390390
  Третяк О.В. Фізичні основи напівпровідникової електроніки : навч. посібник / О.В. Третяк, В.В. Ільченко ; [ред. Л.П. Львова] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 206-207. – ISBN 978-966-439-434-3
1390391
   Фізичні основи неруйнівного контролю : навч. посібник / Р.Т. Боднар [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 384, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 377-384. – ISBN 978-966-694-181-0
1390392
  Судаков О.О. Фізичні основи підвищення інформативності сигналів магніторезонансної томографії для медичних технологій : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.03 / О.О.Судаков; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1390393
  Судаков Олександр Олександрович Фізичні основи підвищення інформативності сигналів магніторезонансної томографії для медичних технологій : Дис...канд.фіз.-мат. наук:01.04.03 / Судаков Олександр Олександрович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 130л. – Бібліогр.:л.121-130
1390394
  Судаков Олександр Олександрович Фізичні основи підвищення інформативності сигналів магніторезонансної томографії для медичних технологій : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.03 / Судаков О.О.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1390395
  Судаков Олександр Олександрович Фізичні основи підвищення інформативності сигналів магніторезонансної томографії для медичних технологій : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 / Судаков О.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1390396
   Фізичні основи поляриметрії високої інформативної здатності : монографія / [Г.В. Бекетов, О.С. Климов, І.Є. Матяш та ін.] ; під ред. Б.Г. Сердеги ; М-во освіти і науки України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – 249, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 236-245. – ISBN 978-966-622-608-5
1390397
  Горват А.А. Фізичні основи сенсорики : Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.А. Горват, Ю.М. Височанський; МОН України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : УжНУ, 2007. – 120с. – ISBN 966-7400-80-8
1390398
   Фізичні основи спінової електроніки : Монографія / О.В. Третяк, В.А. Львов, Барабанов, ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 314с. – ISBN 966-594-323-5
1390399
   Фізичні основи спінтроніки : навч. посібник / О.І. Товстолиткін [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 499, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 495-499. – ISBN 978-617-7121-93-9
1390400
   Фізичні основи теорії надійності : підручник / Жердєв М.К. [ та ін. ] ; за ред. М.К. Жердєва ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 215с. – ISBN 978-966-439-094-8
1390401
  Ткаченко В.Г. Фізичні основи фотоелектроніки металічних кристалів / В.Г. Ткаченко, О.І. Кондрашев, І.М. Максимчук ; НАНУ ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ : [Академперіодика], 2009. – 214 с. : іл. – ISBN 978-966-02-5631-6
1390402
  Кравченко О.П. Фізичні основи функціональної мікроелектроніки / О.П. Кравченко. – Київ : Либідь, 1993. – 216 с.
1390403
  Ляшенко О.В. Фізичні основи функціонування електронних обчислювальних машин : Навчальний посібник / О.В. Ляшенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-501-7
Ч.2. – 2004. – 76 с.
1390404
   Фізичні основи функціонування медичного обладнання : навч. посіб. для студентів ВНЗ МОЗ України / В.Д. Дідух, Ю.А. Рудяк, Р.Б. Ладика [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ ; Уркмедкнига, 2015. – 283,[1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 281-283. – ISBN 978-966-673-244-9
1390405
  Єфімов О. Фізичні особи та вексель // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.83-86
1390406
  Гринько С.Д. Фізичні особи як суб"єкти деліктних зобов"язань за римським приватним правом // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (54). – C. 49-59. – ISSN 2078-9165
1390407
  Тагієв С.Р. Фізичні особи як суб"єкти екологічних обов"язків за законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 490-496. – ISSN 1563-3349
1390408
  Мостовенко С. Фізичні особи як суб"єкти оподаткування в операціях з цінними паперами // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 4 (66). – С. 118-125


  Про особливості оподаткування операцій з цінними паперами.
1390409
  Прилуцький Р.Б. Фізичні особи як суб"єкти цівільного права / Р.Б. Прилуцький, А.П. Миргородська // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 40-47. – ISSN 2222-5374
1390410
  Борецький В.Ф. Фізичні особливості багатокомпонентної плазми електродугового розряду у потоці газу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Борецький В.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1390411
  Борецький В.Ф. Фізичні особливості багатокомпонентної плазми електродугового розряду у потоці газу : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Борецький В.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 145 л. – Бібліогр.: л. 132145
1390412
  Присяжневич І.В. Фізичні особливості плазми динамічних газорозрядних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Присяжневич Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1390413
  Присяжневич І.В. Фізичні особливості плазми нерівноважних динамічних газорозрядних систем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Присяжневич Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 182 л. – Бібліогр.: л. 166-182
1390414
  Слінченко Ю.А. Фізичні особливості поширення оптичного випромінювання у волоконних елементах та коротких типових і спеціальних світловодах : дис. ... канд. фіз - мат. наук : 01.04.05 / Слінченко Ю.А.; Сліпченко Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 132 л. + Додаток: л. 123 - 132. – Бібліогр.: л. 109 - 122
1390415
  Слінченко Ю.А. Фізичні особливості поширення оптичного випромінювання у волоконних елементах та коротких типових і спеціальних світловодах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Слінченко Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1390416
  Пільгун Ю.В. Фізичні особливості формування інформаційного сигналу в лазерній диференційно-фазовій скануючій мікроскопії : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Пільгун Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 166 л. – Бібліогр.: л. 158-166
1390417
  Пільгун Ю.В. Фізичні особливості формування інформаційного сигналу в лазерній диференційно-фазовій скануючій мікроскопії : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Пільгун Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1390418
  Шабас Наталія Леонідівна Фізичні параметри плазмових хвостів комет 1Р/Галея, 67Р/Чурюмова-Герасименко, С/1970N1(АБЕ), С/1982 М1 (Остин) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук: 01.03.02 / Шабас Н.Л.; Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 24 назв.
1390419
   Фізичні параметри плазмового хвоста комети [... Lovejoy] / В.В. Клещонок, І.В. Лук"яник, Ю.М. Горбаньов, В. Кашуба, Р.В. Нишенко // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 79
1390420
  Шабас Н.Л. Фізичні параметри плазмового хвоста комети 67Р Чурюмова-Терасименко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-83. – (Астрономія ; вип. 35)


  Для двох моментів спостережень комети 67Р Чурюмова-Герасименко отримано більш точні (порівняно з даними роботи [3]) оцінки індукції магнітного поля, повздовжніх та поперечних дифузійних коефіцієнтів та інших фізичних параметрів у плазмовому хвості ...
1390421
  Аксьом Н.М. Фізичні передумови інфільтрації води атмосферних опадів на схилах для їх схематизації та формалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 46-49. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено обгрунтуванню фізичних передумов інфільтрації води атмосферних опадів на схилах для їх схематизації та формалізації при аналізі ступеня стійкості.
1390422
  Дрозд О.О. Фізичні показники яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від типу саду і строку збору / О.О. Дрозд, О.В. Мельник, І.О. Мельник // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 57-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1390423
  Кандрачук І.В. Фізичні поля прийомних криволінійних акустичних антен з екранами : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Кандрачук І.В. Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1390424
  Стадник І.С. Фізичні пошкодження електротранспортного ланцюга мітохондрій клітин електромагнітним випромінюванням надвисокочастотного діапазону / І.С. Стадник, А.П. Бурлака // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 59
1390425
  Іваницький В.О. Фізичні приладдя : ілюстр. проспект наочних приладь / В.О. Іваницький. – Харків, 1931. – 175 с.
1390426
  Лісняк Павло Григорович Фізичні процеси в контактах силіцид металу - кремній при зовнішніх діях : Автореф... канд. фіз.-матем.наук: 01.04.10 / Лісняк Павло Григорович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 16л.
1390427
  Гаврильченко І.В. Фізичні процеси в сенсорних гетероструктурах на основі модифікованих шарів поруватого кремнію : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Гаврильченко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 145 л. – Бібліогр.: л. 129 -145
1390428
  Гаврильченко І.В. Фізичні процеси в сенсорних гетероструктурах на основі модифікованих шарів поруватого кремнію : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Гаврильченко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1390429
   Фізичні процеси в центрах поглинання та люмінесценції кристалічних та невпорядкованих середовищ з p-, d- та f-елементами : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 337c. : 112 рис., 21 таб. – Бібліогр.: 302 дж.


  Об"єкт дослідження - оксидні кристали, активовані іонами рідкісноземельних та перехідних елементів, вода і водні розчини електролітів з домішками молекулярних аніонів. Мета роботи - дослідження загальних фізичних властивостей в центрах люмінесценції ...
1390430
  Породько Л.В. Фізичні процеси, що відбуваються при обробці матеріалів лазерним випромінюванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 263-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі дослідження розширені на напівпрозорі матеріали (діелектрики, напівпровідники), у яких область поглинання значно перевищує умовний приповерхневий шар. Процес взаємодії лазерного випромінювання з речовиною умовно можна розділити на ...
1390431
  Олійник Р.В. Фізичні та газохроматографічні властивості хелатів металів з 3-метилацетилацетоном : хімія / Р.В. Олійник, І.П. Середа, В.П. Михайленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 14-18 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
1390432
  Ольшевський Сергій Валентинович Фізичні та плазмохімічні процеси в несамостіному розряді, стимульованому плазмовим потоком : 01.04.08 : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Ольшевський Сергій Валентинович; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 145 л. – Бібліогр. : л. 137-145
1390433
  Ольшевський С.В. Фізичні та плахмохімічні процеси в несамостійному розряді, стимубованому плазмовим потоком : Автореф... канд. фіз .мат.наук: 01.04.08 / Ольшевський C.В.; КУ. – Київ, 1999. – 16л.
1390434
  Акульшин Олександр Олексійович Фізичні та технологічні основи підвищення видобутку нафти з використанням іонізуючих опромінень і водонабрякаючих полімерів в умовах неоднорідності пластів : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.06 / Акульшин Олександр Олексійович; Івано-франк. держ. техн. ун-тет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1999. – 31л.
1390435
  Пясецька С.І. Фізичні умови (температура, швидкість та напрямок вітру) при досягненні відкладеннями ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) максимальних діаметрів на території України на сучасному етапі зміни клімату (2001-2010 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 160-166. – ISSN 0868-6939


  У статті подано результати дослідження стосовно фізичних умов - температури, швидкості та напрямку вітру при досягненні відкладеннями ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) максимальних діаметрів на дротах стандартного ожеледного станка. ...
1390436
  Пясецька С.І. Фізичні умови (температура, швидкість та напрямок вітру) при досягненні відкладеннями ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) максимальних діаметрів на території України у другій половині ХХ сторіччя (1991-2000 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 116-123. – ISSN 0868-6939


  Подано результати дослідження стосовно фізичних умов - температури, швидкості та напрямку вітру при досягненні відкладеннями ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) максимальних діаметрів на дротах стандартного ожеледного станка протягом ...
1390437
  Войтешенко І.С. Фізичні чинники спіральності 2" - дезоксирибополінуклеотидів: квантово-механічне моделювання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Войтешенко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назв.
1390438
  Войтешенко І.С. Фізичні чинники спіральності 2" - дезоксирибополінуклеотидів: квантово-механічне моделювання : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Войтешенко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 160 л. + Додаток: л. 138-160. – Бібліогр.: л.122-137
1390439
   Фізичні явища в твердих тілах : матеріали X Міжнародної конференції (6-9 грудня 2011 р.) : [тези доповідей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [відп. за вип. В.С. Криловський, В.П. Пойда]. – Харків : Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 124, [1] с. – Статті укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
1390440
   Фізичні явища в твердих тілах : матеріали ХI Міжнар. конф. : (3-6 грудня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [під ред. В.С. Криловського, В.П. Пойди]. – Харків : Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 175, [1] с. : табл. – Статті укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1390441
   Фізичні явища в твердих тілах : матеріали ХII Міжнар. конф., (1-4 груд. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [відп. за вип.: В.С. Криловський, В.П. Пойда]. – Харків : ХНУ, 2015. – 179, [1] с. – Загол. обкл.: XII Міжнародна наукова конференція "Фізичні явища в твердих тілах". - Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1390442
   Фізичні явища в твердих тілах : матеріали ХIІI Міжнар. конф. (5-8 груд.2017 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [під ред. В.С. Криловського, В.П. Пойди]. – Харків : ХНУ, 2017. – 175, [1] с., [1] арк. портр., включ. обкл. – Назва обкл.: XIII Міжнародна наукова конференція "Фізичні явища в твердих тілах" 5-8 грудня 2017 року: Присвячена 100-річчю з дня народження академіка І.М. Ліфшиця. - Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1390443
  Реклю Елизе Фізичні явища на земній кулі / Реклю Елизе. – Київ, 1936. – 258с.
1390444
  Булавін Л.А. Фізичному факультету 60 років / Л.А. Булавін, М.Я. Горідько // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 401-410. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття містить інформацію про досягнення фізичного факультету за 60 років його існування.
1390445
  Козленко М.О. Фізичну культуру - в побут школярів / М.О. Козленко. – К., 1979. – 96с.
1390446
  Кадикало А. Фізікалістські принципи матеріалістичної інтерпретації природи свідомості // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 23-29. – ISSN 0321-0499
1390447
  Ковальчук В. Фізіократи, або на підступах до вершини // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 158-164. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
1390448
  Хохуляк В.В. Фізіократична доктрина в науці фінансового права: становлення концептуальних підходів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 145-149. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1390449
   Фізіологічна активність оздоровлювального напою "Трускавецька кришталева з алое" / П.Г. Костюк, С.В. Івасівка, В.М. Філь, О Т. Ільницька-Рибчич, В.М. та ін. Києнко; Ін-т фізіології ім.О.О. Богомольця НАНУ; Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка; [ П.Г. Костюк, С.В. Івасівка, В.М. Філь, Т.О. Ільницька-Рибчич, В.М. Києнко та ін. ]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – 144с. – ISBN 978-966-2946-42-0
1390450
  Антонюк О.П. Фізіологічна атрезія - закономірний етап розвитку травної системи людини // Клінічна та експериментальна патологія : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 15, № 2 (56), ч. 2. – C. 7-12. – ISSN 1727-4338
1390451
  Кладницька Л.В. Фізіологічна відповідь організму собак за різних способів антигенного подразнення. : Автореф... канд. ветеринарн.наук: 03.00.13 / Кладницька Л.В.; Львів. акад. ветеринарн. медицини ім. С.З.Гжицького. – Львів, 1998. – 18л.
1390452
  Лисенко Олена Миколаївна Фізіологічна реактивність кардіореспіраторної системи і особливості прояву фізичної працездатності кваліфікованих спортсменів : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Лисенко Олена Миколаївна; Держ.науково-дослідний ін-тут фізичної культури і спорту. – Киев, 2002. – 300л. + Додатки:л.248-300. – Бібліогр.:л.207-248
1390453
  Лисенко Олена Миколаївна Фізіологічна реактивність кардіореспіраторної системи і особливості прояву фізичної працездатності кваліфікованих спортсменів : Автореф. дис. ... канд. біологічн. наук: 03.00.13 / Лисенко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1390454
  Присяжнюк Л.М. Фізіологічна реакція рослин озимої пшениці на дію високих температур та термопротекторів. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Присяжнюк Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
1390455
  Присяжнюк Лариса Миколаївна Фізіологічна реакція рослин озимої пшениці на дію високої температури та термопротекторів : Дис... канд. біол.наук: 03.00.12. / Присяжнюк Лариса Миколаъвнв; КУ. – Київ, 1995. – 165 л. – Бібліогр.:л.137-165
1390456
  Ковальчук Наталія Віталіївна Фізіологічна роль лектинів у процесах дозрівання і проростання насіння квасолі : Дис...канд. біолог. наук: 03.00.12 / Ковальчук Наталія Віталіївна; НАНУ, Ін-т ботаніки ім.М.Г.Холодного. – Київ, 2001. – 135л. – Бібліогр.:л.107-135
1390457
  Ковальчук Наталія Віталіївна Фізіологічна роль лектинів у процесах дозрівання і проростання насіння квасолі (Phaseolus vulgaris L.) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.12 / Ковальчук Наталія Віталіївна; Кавальчук Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
1390458
  Майкова Г.В. Фізіологічна фармакологія : конспект лекцій / Г.В. Майкова, Л.М. Карпов ; М-во освіти та науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса : ОНУ. – ISBN 978-617-689-164-2
Ч. 1 : Надходження, транспорт і розподіл речовин в організмі, механізм дії. – 2016. – 89, [1] с. : іл., табл. – Слов. понять та термінів: с. 80-89. – Бібліогр.: с. 79
1390459
  Галайтатий Григорій Давидович Фізіологічна характеристика фізичної і розумової працездатності студентів з різним рейтингом успішности і фізичної підготовленості : Дис... канд. біологічнихнаук: 03.00.13 / Галайтатий Григорій Давидович; Львівський держ. мед. ун-т. – Львів, 1997. – 208л. – Бібліогр.:л.175-206
1390460
  Галайтатий Григорій Давидович Фізіологічна характеристика фізичної і розумової працездатності студентів з різним рейтиногом успішності і фізичної підготовленості : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Галайтатий Григорій Давидович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 20л.
1390461
  Палладін О.В. Фізіологічна хеміія : підручник для ст. і лікарів / О.В. Палладін. – 4-е вид., випр. і доп. – Київ : Держмедвидав, 1935. – 498 с.
1390462
  Палладін О.В. Фізіологічна хімія / О.В. Палладін. – Харків, 1927. – 405с.
1390463
  Палладин О.А. Фізіологічна хімія / О.А. Палладин. – Х.-К, 1932. – 486с.
1390464
  Клименко Л.О. Фізіологічна школа П.Г. Богача - фахівця у галузі фізіології травлення та гіпоталамічних механізмів регуляції // Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Л.О. Клименко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – С. 117-129. – ISBN 978-966-306-190-8
1390465
  Романенко В.О. Фізіологічне обгрентування професійно орієнтованої фізичної підготовки : Автореф... канд. біол.наук: / Романенко В. О.; КУ. – Київ, 1994. – 50л.
1390466
  Коцан Ігор Ярославович Фізіологічне обгрунтування ефективності впливу туристично-краєзнавчої діяльності на організм підлітків : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Коцан І.Я.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 32 с. – Бібліогр.: 38 назв
1390467
  Коцан Ігор Ярославович Фізіологічне обгрунтування ефективності впливу туристично-краєзнавчої діяльності на організми підлітків : Дисертація...доктора біологічних наук Спеціальність 03.00.13 / Коцан Ігор Ярославович; Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського. – Одеса, 2000. – 297л. – Бібліогр.:л.276-297
1390468
  Садовська Ю.Я. Фізіологічне обгрунтування оздоровчої ефективності впливів рухів у формі ритмічної гімнастики : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Садовська Ю. Я.; КУ. – К., 1999. – 18л.
1390469
  Приходько Т. Фізіологічний афект - одна з підстав визнаня особи обмежено осудною // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.53-55. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1390470
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 41, № 3/4. – 1995
1390471
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 41, № 5/6. – 1995
1390472
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 41, № 1/2. – 1995
1390473
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 43, № 3/4. – 1997
1390474
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 43, № 5/6. – 1997
1390475
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 45, № 3. – 1999
1390476
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 45, № 4. – 1999
1390477
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 45, № 5. – 1999
1390478
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 45, № 6. – 1999
1390479
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 45, № 1/2. – 1999
1390480
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 46, № 1. – 2000
1390481
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 46, № 2. – 2000
1390482
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 46, № 3. – 2000
1390483
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 46, № 4. – 2000
1390484
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 46, № 5. – 2000
1390485
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 46, № 6. – 2000
1390486
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 47, № 2. – 2001
1390487
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 47, № 3. – 2001
1390488
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 47, № 4. – 2001
1390489
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 47, № 5. – 2001
1390490
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 47, № 6. – 2001
1390491
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 47, № 1. – 2001
1390492
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 48, № 3. – 2002
1390493
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 48, № 2. – 2002
1390494
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 48, № 1. – 2002
1390495
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 48, № 5. – 2002
1390496
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 48, № 4. – 2002
1390497
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 48, № 6. – 2002
1390498
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 1. – 2003
1390499
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 2. – 2003
1390500
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 3. – 2003
1390501
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 4. – 2003
1390502
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 5. – 2003
1390503
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 6. – 2003
1390504
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 1. – 2004
1390505
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 2. – 2004
1390506
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 3. – 2004
1390507
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 4. – 2004
1390508
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 5. – 2004
1390509
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 6. – 2004
1390510
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 6. – 2005
1390511
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 5. – 2005
1390512
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 4. – 2005
1390513
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 3. – 2005
1390514
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 2. – 2005
1390515
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 1. – 2005
1390516
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 52, № 1. – 2006
1390517
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 52, № 2. – 2006
1390518
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 52, № 3. – 2006
1390519
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 52, № 4. – 2006
1390520
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 52, № 5. – 2006
1390521
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 52, № 6. – 2006
1390522
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 53, № 4. – 2007
1390523
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 53, № 5. – 2007
1390524
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 53, № 6. – 2007
1390525
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 53, № 1. – 2007
1390526
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 53, № 2. – 2007
1390527
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 53, № 3. – 2007
1390528
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 54, № 1. – 2008
1390529
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 54, № 2. – 2008
1390530
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 54, № 6. – 2008
1390531
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 54, № 3. – 2008
1390532
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 54, № 4. – 2008
1390533
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 54, № 5. – 2008
1390534
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 55, № 1. – 2009
1390535
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 55, № 2. – 2009
1390536
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 55, № 6. – 2009
1390537
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 55, № 5. – 2009
1390538
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 55, № 3. – 2009
1390539
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 55, № 4. – 2009
1390540
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 56, № 3. – 2010
1390541
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 56, № 4. – 2010
1390542
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 56, № 5. – 2010
1390543
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 56, № 1. – 2010
1390544
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 56, № 2. – 2010
1390545
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 56, № 6. – 2010
1390546
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 57, № 1. – 2011. – мова резюме укр., англ., рос.
1390547
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 57, № 2. – 2011. – мова резюме укр., англ., рос.
1390548
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 57, № 3. – 2011. – мова резюме укр., англ., рос.
1390549
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 57, № 4. – 2011. – мова резюме укр., англ., рос.
1390550
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 57, № 5. – 2011. – мова резюме укр., англ., рос.
1390551
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 57, № 6. – 2011. – мова резюме укр., англ., рос.
1390552
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 58, № 1. – 2012. – мова резюме укр., англ., рос.
1390553
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 58, № 2. – 2012. – мова резюме укр., англ., рос.
1390554
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 58, № 3. – 2012. – мова резюме укр., англ., рос.
1390555
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 58, № 4. – 2012. – мова резюме укр., англ., рос.
1390556
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 58, № 5. – 2012. – мова резюме укр., англ., рос.
1390557
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 58, № 6. – 2012. – резюме укр., англ., рос. мовами
1390558
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 59, № 4. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390559
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 59, № 1. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390560
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 59, № 2. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390561
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 59, № 3. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390562
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 59, № 6. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390563
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 59, № 5. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390564
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 60, № 4. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390565
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 60, № 1. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390566
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 60, № 2. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390567
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 60, № 5. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390568
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 60, № 3. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390569
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 60, № 6. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390570
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 61, № 1. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390571
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 61, № 2. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390572
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 61, № 3. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390573
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 61, № 4. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390574
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 61, № 5. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390575
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 61, № 6. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390576
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 62, № 1. – 2016. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390577
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 62, № 2. – 2016. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390578
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 62, № 3. – 2016. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390579
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 62, № 4. – 2016. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390580
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 62, № 5. – 2016. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390581
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 62, № 6. – 2016. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390582
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 63, № 6. – 2017. – 139 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390583
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 63, № 4. – 2017. – 114 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390584
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 63, № 5. – 2017. – 94 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390585
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 63, № 3. – 2017. – 103 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390586
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 63, № 2. – 2017. – 112 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390587
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 63, № 1. – 2017. – 111 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390588
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 64, № 1. – 2018. – 119 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390589
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 64, № 2. – 2018. – 105 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1390590
  Стовбецька Л.С. Фізіологічний стан та яєчна продуктивність перепілок за впливу комплексу амінокислот і вітаміну Е : автореф. дис. … канд. вет. наук : 03.00.13 / Стовбецька Людмила Степанівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1390591
  Одинцова Валентина Анатоліївна Фізіологічні аспекти захисту насаджень абрикоса від весняних приморозків в умовах півдня України : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Одинцова В.А.; Укр. акад. аграрних наук. Нікітський ботанічний сад - національний науковий центр. – Ялта, 2003. – 210 л. + Додатки: л. 194 - 210. – Бібліогр.: л. 176 - 194
1390592
  Одинцова Валентина Анатоліївна Фізіологічні аспекти захисту насаджень абрикоса від весняних приморозків в умовах півдня України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Одинцова В.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв.
1390593
   Фізіологічні дослідження над цукровим буряком. – Х, 1930. – 114-233с.
1390594
  Гордій С.К. Фізіологічні механізми клітинної інтеграції : навчальний посібник / С.К. Гордій, І.В. Шостаковська. – Львів : ЛДУ, 1985. – 82 с.
1390595
  Голуб В.О. Фізіологічні основи біопродуктивності та стійкості Triticocecale до хвороб за різних систем удобрення / В.О. Голуб, С.М. Голуб, О.В. Онопріяк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 158-163 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2227-3220
1390596
  Пацко О.В. Фізіологічні основи використання асоціацій діазотрофів з метою підвищення ефективності симбіотичної азотфікації : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / Пацко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 186 л. – Бібліогр. : л. 157-186
1390597
  Пацко О.В. Фізіологічні основи використання асоціацій діазотрофів з метою підвищення ефективності симбіотичної азотфіксації : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Пацко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1390598
  Вивалько І.Г. Фізіологічні основи застосування добрив під картоплю на осушених торфових грунтах Української РСР / І.Г. Вивалько, В.К. Лемпіцька; АН УРСР; Ін-т фізіології рослини. – Київ : Наукова думка, 1969. – 83с.
1390599
  Власюк П.А. Фізіологічні основи зимостійкості ячменю / П.А. Власюк, Е.Д. Остаплюк. – Київ : Наукова думка, 1973. – 152с.
1390600
   Фізіологічні основи підвищення продуктивності рослин. – К, 1959. – 322с.
1390601
  Оканенко А.С. Фізіологічні основи підвищення цукристості цукрових буряків / А.С. Оканенко. – К., 1966. – 312с.
1390602
  Ляшенко Г.І. Фізіологічні особливості дітей дошкільного віку / Г.І. Ляшенко. – Київ, 1982. – 152с.
1390603
  Губанова Тетяна Борисівна Фізіологічні особливості контрастних постійкосі до борошнистої роси видів, сортів та форм персиків й нектаринів : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.12 / Губанова Тетяна Борисівна; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1998. – 18л.
1390604
  Горго Ю. Фізіологічні особливості оцінки працездатності операторів різного віку / Ю. Горго, Харковлюк-Балакіна, Р. Шарафі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-46. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено психофізіологічні та вегетативні особливості працездатності операторів різного віку. Виявлено прискорений темп старіння в операторів віком після 40 років на фоні зниження розумової працездатності, що відображає вплив специфіки їх роботи. ...
1390605
  Вашека О.В. Фізіологічні особливості папоротей-інтродуцентів родини dryopteridaceae ching з різними ритмами сезонного розвитку : Автореф .дис. на здобуття наук. ступ. канд. біол. наук. 03.00.12. / Вашека О.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Bibliogr.: с.16-17
1390606
  Вашека Олена Володимирівна Фізіологічні особливості папоротей-інтродуцентів родини DRYOPTERIDACEAE CING з різними ритмами сезонного розвитку : Дис....канд.біологічних наук: 03.00.12 / Вашека Олена Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 169л. – Бібліогр.:л.140-169
1390607
  Голубенко А. Фізіологічні особливості спокою та проростання насіння деяких видів роду Gentiana L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-46. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Підібрано оптимальні умови для септичного і асептичного пророщування, визначено тип і глибину спокою насіння чотирьох видів роду Gentiana L. Optimal seed germination conditions were pick out and the seed rest types of the four species of the Gentiana ...
1390608
  Кудінова Олеся Володимирівна Фізіологічні реакції проростків Pinus sylvestris L. на інфекцію Нeterobasidion annosum (Fr.) Bref : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Донецький нац. ун-тет; Кудінова О.В. – Донецьк, 2003. – 233 л. – Бібліогр.: л. 195-233
1390609
  Кудінова Олеся Володимирівна Фізіологічні реакції проростків pinus sylvestris L. на інфекцію нетеrobasidion annosum (FR.) bref : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Кудінова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 22 назв.
1390610
  Мусієнко М.М. Фізіологічні реакції пшениці на дію свинцевого навантаження / М.М. Мусієнко, О.І. Косик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень змін вмісту фотосинтетично активних пігментів та їх співвідношення у різних за рівнем стійкості сортів озимої пшениці (Triticum aestivum L.) під впливом свинцевого навантаження. Показано, що свинець викликає зміни ...
1390611
  Антонюк Т. Фізіологічні та еколого-біохімічні характеристики представників роду рододендрон (Rhododendron) при формуванні екологічної пластичності інтродуцентів / Т. Антонюк, А. Зарубенко, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 21-24. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Представлено огляд літературних джерел щодо біохімічного складу представників родини Рододендронів. Висвітлені окремі фізіологічні реакції адаптивного потенціалу даних інтродуцентів та розглянута можливість участі вторинних метаболітів у процесах ...
1390612
  Скляров О.Я. Фізіологічні та клінічні основи гастроенторології = Physiological and clynical basis of the gastroenterology : Навч. посібник / О.Я. Скляров, Є.Р. Косий, Є.Я. Скляров; За ред. Є.М. Панасюка. – Львів, 1997. – 348с. – ISBN 5-8326-0044-4
1390613
  Багірова Н. Фізіологічні та психологічні фактори поведінки дітей на дорозі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 28-30
1390614
  Гуменна О.А. Фізіологічні характеристики організму дітей молодшого шкільного віку в різних умовах навчання : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13- фізіологія людини і тварин / Гуменна О.А.; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2005. – 194 л. + Додатки: л. 180-194. – Бібліогр.: л. 149-180
1390615
  Гуменна О.А. Фізіологічні характеристики організму дітей молодшого шкільного віку в різних умовах навчання : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Ольга Андріївна Гуменна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1390616
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 1. – 1999
1390617
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 2. – 1999
1390618
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 1. – 2000
1390619
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 2. – 2000
1390620
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків, 1998-. – ISSN 0533-1153
№ 1. – 2001
1390621
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 2. – 2001
1390622
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 1. – 2002
1390623
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 2. – 2002
1390624
  Шевченко В.Г. Фізіологічно активні речовини та особливості онтогенезу в цибридах тютюну / В.Г. Шевченко, Т.В. Євдокименко, М.К. Зубко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 89-90. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено результати фенологічних спостережень і біохімічних досліджень цитоплазматичних гібрідів тютюну (Nicotiana tabacum L.).
1390625
  Харченко Д П. Фізіологія вищої нервової діяльності : навчалий посібник / Д П. Харченко, Г.М. Чайченко. – Киев : Вища школа, 1977. – 395 с.
1390626
  Чайченко Г.М. Фізіологія вищої нервової діяльності / Г.М. Чайченко. – Київ : Либідь, 1993. – 218с. – ISBN 5-325-00385-2
1390627
  Чайченко Г.М. Фізіологія вищої нервової діяльності : Навчальний посібник для бакалаврів біологічних та психологічних спец. / Г.М. Чайченко, Н.Л. Яковенко; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 45с.
1390628
  Павлов І.П. Фізіологія вищої нервової діяльності. / І.П. Павлов. – Київ, 1951. – 236с.
1390629
  Палагеча Р.М. Фізіологія зимостійкості та інтродукції деяких видів роду магнолій (Magnolia L.) в умовах Київського Полісся та Лісостепу / Р.М. Палагеча, Н.Ю. Таран, Л.М. Бацманова. – Київ : Вид-во Українського фітосоціологічного центру, 2009. – 166, [1] с., [8] арк. фотогр. : іл., табл. – Резюме рос., англ. – Бібліогр.: с. 151-165. – ISBN 978-966-306-151-9
1390630
  Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Я.В. Крушельницька; МОНУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2002. – 182с. – ISBN 966-574-305-8
1390631
  Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці : Підручник / Я.В. Крушельницька; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 367 с. – ISBN 966-574-500-Х
1390632
  Павлов І.П. Фізіологія і психологія при вивченні вищої нервової діяльності тварин. / І.П. Павлов. – Київ, 1954. – 24с.
1390633
   Фізіологія людини. – Київ; Харків
1. – 1937. – 390с.
1390634
   Фізіологія людини. – Київ; Харків
2. – 1938. – 454с.
1390635
  Кучеров І.С. Фізіологія людини / І.С. Кучеров. – К., 1981. – 408с.
1390636
  Філімонов В.І. Фізіологія людини : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації : [пер. з рос.] / В.І. Філімонов. – Київ : Медицина, 2010. – 775, [1] с. : іл., табл. – Пер. вид.: Физиология человека / В.И. Филимонов. - К.: Медицина, 2008. – Бібліогр.: с. 770-775. – ISBN 978-617-505-070-5
1390637
   Фізіологія людини і тварин. – К
1. – 1969. – 48с.
1390638
  Ярослав С.Ю. Фізіологія людини і тварин / С.Ю. Ярослав, М.Т. Ананенко. – 2-е вид. – Київ, 1971. – 448с.
1390639
  Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин : Навчальний посібник для студ. природничих факультетів педагогічних інститутів / І.С. Кучеров. – Київ : Вища школа, 1991. – 327 с. – ISBN 5-11-002573-8
1390640
  Яновський І.І. Фізіологія людини і тварин : Практикум: Навч. пос. для студ. в природ.-геогр.фак-тів педагог. ін-тутів / І.І. Яновський, П.В. Ужако. – Київ : Вища школа, 1991. – 175с. – ISBN 5-11-002574-6
1390641
  Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин : Підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Г.М. Чайченко, В.О. Цибенко, В.Д. Сокур. – Київ : Вища школа, 2003. – 463с. – ISBN 966-642-013-9
1390642
   Фізіологія людини і тварин : фізіологія нервової, м"язової і сенсорних систем : підручник / [М.Ю. Клевець та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 302, [2] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2009 р. - Покажч.: c. 275-303. – Бібліогр.: с. 271-274. – (Серія "Біологічні студії"). – ISBN 978-966-613-877-7
1390643
   Фізіологія людини і тварин : фізіологія нервової, м"язової і сенсорних систем : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Клевець М.Ю. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 310, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2009 р. - Імен. покажч.: с. 283-286. - Предм. покажч.: с. 287-311. - Авт. зазн. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2009 р. – Бібліогр.: с. 279-282. – (Серія "Біологічні студії"). – ISBN 978-966-613-961-3
1390644
  Клевець М.Ю. Фізіологія людини і тварини : Навчальний посібник / М.Ю. Клевець, В.В. Манько; Мін-во освіти і науки України; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-210-9
Кн.2 : Фізіологія вісцеральних систем. – 2002. – 233с.
1390645
   Фізіологія нервово-м"язового апарату : Методичні рекомендачії. – Луцьк : РВВ Вежа Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2004. – 35с.
1390646
   Фізіологія нервової системи : Тематичний і підсумковий контроль; Методичні рекомендації. – Луцьк : РВВ Вежа Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2004. – 71с.
1390647
  Савчук М.П. Фізіологія розвитку тваринних організмів. / М.П. Савчук. – К., 1950. – 320с.
1390648
  Савчук М.П. Фізіологія розвитку тваринних організмів. / М.П. Савчук. – К., 1950. – 320с.
1390649
  Лебедєв С.І. Фізіологія рослин / С.І. Лебедєв. – Київ, 1960. – 343с.
1390650
  Білокінь І.П. Фізіологія рослин / І.П. Білокінь, Л.Я. Сіренко. – Харків, 1962. – 96с.
1390651
   Фізіологія рослин. – К, 1963. – 25с.
1390652
   Фізіологія рослин. – К
3-4. – 1963. – 128с.
1390653
  Лебедєв С.І. Фізіологія рослин / С.І. Лебедєв. – Київ, 1967. – 384с.
1390654
  Поліщук Л.К. Фізіологія рослин / Л.К. Поліщук. – Київ : Вища школа, 1971. – 399с.
1390655
  Сухарєва І.Х. Фізіологія рослин / І.Х. Сухарєва. – К., 1972. – 174с.
1390656
  Лебедєв С.І. Фізіологія рослин / С.І. Лебедєв. – 2-е вид. перероб. доп. – К., 1972. – 414с.
1390657
  Проценко Д.П. Фізіологія рослин : Підручник / Д.П. Проценко. – 2-е, перероб.та доп. – Київ : Київський університет, 1978. – 352с.
1390658
  Векірчик К.М. Фізіологія рослин / К.М. Векірчик. – Київ : Вища школа, 1984. – 235с.
1390659
  Векірчак К.К. Фізіологія рослин / К.К. Векірчак. – Київ : Вища школа, 1984. – 240с.
1390660
  Альошин Є.П. Фізіологія рослин / Є.П. Альошин, О.О. Пономарьов. – Київ : Вища школа, 1988. – 222 с.
1390661
  Мусієнко М.М. Фізіологія рослин : Підручник / М.М. Мусієнко. – Київ : Вища школа, 1995. – 503 с.
1390662
   Фізіологія рослин : Практикум / Мусієнко М.М. – Київ, 1995. – 191с.
1390663
  Мусієнко М.М. Фізіологія рослин : Підручник для студ. вищ. навч. закладів, що вивч. дисципліну "Фізіологія рослин" / М.М. Мусієнко; КНУТШ. – 2-е вид., випр. та допов. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 392с. – ISBN 966-7459-86-1
1390664
  Мусієнко М.М. Фізіологія рослин : Підручник для студ. біологіч. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.М. Мусієнко. – 2-ге вид., доповнене і перероб. – Київ : Либідь, 2005. – 808с. – Шифр дубл.58 Мусі.Доп.карт.бл. – ISBN 966-06-0373-8


  Фізіологія рослин. В цьому сучасному підручнику з фізіології рослин розглядаються головні життєві функції рослинного організму, молекулярні основи фізіологічних процесів, механізми регуляції та інтеграції їх в системі цілісного організму. Для ...
1390665
  Бессонова В.П. Фізіологія рослин : навч. посібник / В.П. Бессонова, С.О. Яковлева-Носарь. – Дніпропетровськ : Свідлер А.Л., 2014. – 596 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 576-583. – ISBN 978-617-627-069-0
1390666
  Проценко Д.П. Фізіологія рослин. / Д.П. Проценко. – К, 1958. – 479с.
1390667
  Галай О.О. Фізіологія рухової активності : навч. посібник для студентів спец. 227 "Фізична терапія, ерготерапія" ВНЗ / О.О. Галай ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – 214, [2] с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 205-210. – ISBN 978-966-416-510-2
1390668
  Леонтович А.В. Фізіологія свійських тварин / А.В. Леонтович. – Х, 1928. – 284с.
1390669
  Цибенко В.О. Фізіологія серцево-судинної системи : Навч. посібник для студ. вищ.закладів освіти / В.О.Цибенко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 248с. – ISBN 966-306-006-9
1390670
  Соболєв В.І. Фізіологія серцево-судинної системи : (навчальний посібник) / В.І. Соболєв, В.В. Труш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 182, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: 168-179. – Бібліогр.: с. 180-182. – ISBN 978-966-639-480-7
1390671
  Акаєвський А.І. Фізіологія сільськогосподарських тварин з основами анатомії / А.І. Акаєвський, Д.Я. Криницин. – Київ, 1958. – 324с.
1390672
   Фізіологія тварин і людини : Методич. вказівки для заочників природничих фак-в пед. ін-в. – Київ : Радянська школа, 1940. – 34с.
1390673
  Воронцов Д.С. Фізіологія тварин і людини : підручник для біолог. ф-тів / Д.С. Воронцов, А.І. Ємченко. – Київ : Радянська школа, 1952. – 656 с.
1390674
  Кржишковський К.Н. Фізіологія тварин. / К.Н. Кржишковський. – Х.-К., 1931. – 556с.
1390675
  Клековкін О. Фізіологія театру в Україні XIX ст. // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 49-53. – ISSN 2309-8813
1390676
  Маліков М.В. Фізіологія фізичних вправ : Навчальний посібник для студ. фак-тів фізичного вихован. вищ. навч. закл. / М.В. Маліков; Мін-во освіти і науки України; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 112 с. – ISBN 966-599-235-Х
1390677
  Макарчук М.Ю. Фізіологія центральної нервової системи : підручник для студ. вищих навч. закладів / М.Ю. Макарчук, Т.В. Куценко ; [ред. Казанцева Н.В.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 336 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-335. – ISBN 979-966-439-295-9
1390678
  Гіттік Л.С. Фізіологія центральної нервової системи і вищої нервової діяльності : Лабораторний практикум та методичні рекомендації / Л.С. Гіттік, С.Є. Швайко, Н.О. Козачук. – Луцьк : Ред.-вид.відд. "Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Л.Українки, 2003. – 94 с. – ISBN 966-600-117-9
1390679
  Палагеча Р. Фізіолого-біохімічні дослідження інтродукованих листопадних магнолій та збереження їх у культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 54-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати багаторічних фізіологічних, біохімічних та анатомо-морфологічних характеристик тканин пагонів магнолій та рекомендовано використовувати їх як діагностичні критерії рівня зимостійкості інтродуцентів у процесі добору видів та форм ...
1390680
   Фізіолого-біохімічні механізми виразкоутворення : монографія / Л.І. Остапченко, Т.В. Берегова, В.О. Чайка, Г.М. Толстанова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 176 с. – ISBN 978-966-439-173-0
1390681
  Косаківська Ірина Василівна Фізіолого-біохімічні основи адаптації рослин до стресів : Дис... докт. біолог.наук: 03.00.12 / Косаківська Ірина Василівна; НАН УКраїни, Ін-т ботаніки ім М.Г.Холодного. – Київ, 1997. – 262л. – Бібліогр.:л.226-262
1390682
  Косаківська І.В. Фізіолого-біохімічні основи адаптації рослин до стресів : Автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.12 / Косаківська І.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 50 с.
1390683
  Косаківська І.В. Фізіолого-біохімічні основи адаптації рослин до стресів = Physiological and biochemical aspects of plant adaptation to stresses / І.В. Косаківська; НАНУ. Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Сталь, 2003. – 192с. – ISBN 966-7589-20-Х
1390684
   Фізіолого-біохімічні основи підвищення продуктивності рослин.. – К., 1963. – 463с.
1390685
  Бойко М.І. Фізіолого-біохімічні особливості системи pinus sylvestris L -- Heterobasidion annosum (Fr) Bref пепспективи практичного викоритстання екзометаболітів деяких дереворуйнівних грибів : Автореф... докт. біол.наук: 03.00.12, 03.00.24 / Бойко М. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 51л.
1390686
  Ольхович О.П. Фізіолого-біохімічні показники вищих водяних рослин як тест-реакції на дію токсикантів : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Ольхович О. П.; КУ. – К., 1994. – 20л.
1390687
  Ольхович Ольга Петрівна Фізіолого-біохімічні показники вищих водяних рослин як тест-реакції на дію токсикантів (на прикладі важких металів) : Дис... канд. біол.наук: 03.00.12 / Ольхович Ольга Петрівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 212л. – Бібліогр.:л.165-212
1390688
   Фізіолого-біохімічні реакції люцерни на інокуляцію альго-ризобіальними асоціаціями / О. Пацко, Д. Ситніков, С. Коць, Т. Паршикова, П. Славний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-60. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Досліджено фізіолого-біохімічні показники рослин сої за інокуляції альго-ризобіальними асоціаціями, створеними на основі Tn- 5 мутантів Bradyrhіzobіum japonіcum та синьозеленої водорості Nostoc punctiforme. Було показано позитивний вплив бінарної ...
1390689
  Виноградова О.М. Фізіолого-біохімічні реакції рослин за умов техногенно забрудненого середовища у Донбасі : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / Виноградова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 21 назва
1390690
  Міщенко Л.Т. Фізіолого-біохімічні реакції рослин пшениці на вірусну інфекцію / Л.Т. Міщенко, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 75-78. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Вивчено фізіолого-біохімічні реакції рослин пшениці різних сортів на вірусну інфекцію в модельних дослідах і в умовах природного інфекційного фону. Обговорюється механізми стійкості і патогенезу при інфікуванні рослин вірусом смугастої мозаїки пшениці ...
1390691
   Фізіолого-біохімічні та продукційні властивості сої при застосуванні сірковмісних добрив / А.М. Косян, О.В. Ситар, А.В. Капустян, Н.Ю. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-45. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Подано фізіологічні й біохімічні параметри сої (Glycine max.(L.) Merr.) при внесенні сірчаних добрив. Показано, що підживлення сірчаними добривами регулює фізіологічні о біохімічні реакції, пов"язані з активуванням ростової активності, захисних ...
1390692
  Товма Л.Ф. Фізіолого-гігієнічна оцінка добового раціону харчування військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань і його коригування шляхом введення білково-вітамінного продукту "VitаBar" / Л.Ф. Товма, В.В. Євлаш, В.В. Глущенко // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 131-138. – ISSN 2078-7480
1390693
  Брухно Р.П. Фізіолого-гігієнічні особливості праці операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв у скляну тару у сучасному виробництві // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 55-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-7477
1390694
   Фізіотерапія в фізичній реабілітації хворих із наслідками травм нижніх кінцівок в Житомирських лікувально-відновних закладах / О.Д. Желєзний, Г.Б. Засік, В.М. Мухін, Н.О. Склярова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 26-33 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
1390695
  Блях В.А. Фізкультура дошкільника / В.А. Блях. – Х, 1930. – 81с.
1390696
  Клименко В.В. Фізкультура і естетичне виховання / В.В. Клименко, В.П. Омельчук. – Київ : Радянська школа, 1987. – 135с.
1390697
  Мошков В.М. Фізкультура при ожирінні / В.М. Мошков. – Київ : Здоров"я, 1979. – 48с.
1390698
  Патриляк І. Фізкультура столітньої давнини // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  В Імператорському університеті Св.Володимира вперше питання про необхідність залучати студентів до занять фізкультурою і спортом поставив професор-медик Микола Оболонський.(публікація підготовлена за документами, вміщеними у виданні "Alma mater. ...
1390699
   Фізкультурні маяки. – К, 1963. – 96с.
1390700
  Леонов О.З. Фізкультурно-массова і спортивна робота в піонерському таборі / О.З. Леонов. – К, 1978. – 133с.
1390701
  Чередніченко П.П. Фізкультурно-спортивна рухова активність: світоглядний дискурс // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 103-105
1390702
  Орел Н.І. Фізкультхвилинки на уроках: деякі поради // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (143). – С. 16-17
1390703
  Філюшин В.А. ФІілософсько-методологічні основи аналізу взаємодії ціннісних систем громадської моралі і права // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 85-91
1390704
  Чеберяко О.В. Фіінансові передумови та оцінка фінансування оборони в умовах російсько-української гібридної війни / О.В. Чеберяко, З.С. Варналій // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Гонта О.І., Коваленко Л.О., Шкарлет С.М. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 4 (12), ч. 1. – С. 143-149. – ISSN 2410-9576
1390705
  Гордей О.Д. Фіінансування соціальних гарантій як чинник зростання суспільного добробуту // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.44--51
1390706
  Мельник Т. Фіксація варіантності у "Російсько-українському словнику" (1924-1933 роки) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 41-45. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1390707
  Чуєшкова О.В. Фіксація гендерних стереотипів у лексикографічних працях // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 235-240. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1390708
  Зеров К.О. Фіксація змісту веб-сторінки в мережі Інтернет як елемент здійснення права на захист авторських прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (173). – С. 17-22
1390709
  Томбулатова І.І. Фіксація історичного тла в футуристичній поезії // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 205-216. – ISSN 2312-6809


  У статті йдеться про спороби фіксації історичного тла в футуристічній поезії. Аналізуючи вірші українського поета-футуриста Гео Шкурупія, дослідники натрапляють на ряд деталей, що подають типове для історичної доби початку ХХ століття як на рівні ...
1390710
  Манорик А.В. Фіксація молекулярного азоту симбіотичними системами / А.В. Манорик. – Київ, 1976. – 164с.
1390711
  Кулик Н.Д. Фіксація німецьких адвербіальних фразеологізмів у реєстровій частині лексикографічної статті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 218-224. – Бібліогр.: Літ.: с. 224; 22 назв.
1390712
  Степаненко В. Фіксація нотаріального процесу технічними засобами як одна з умов його достовірності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 3 (147). – С. 14-18
1390713
  Карпенко М.І. Фіксація слідів на сипучому матеріалі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 87-90. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье показаны различные способы фиксации следов на сыпучих материалах, которые разрабатывались криминалистами-учеными и практиками, начиная с 20-30-х годов. На основании личной проверки некоторых из них экспериментальным путем автор оценивает ...
1390714
  Бойчук А. Фіксація станів дитячої рецепції у дитячій літературі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 90-95. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
1390715
  Дерев"янко Г. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих дій / Г. Дерев"янко, О. Плотник // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 126-133. – ISBN 978-617-7363-14-8
1390716
  Козлов О. ФІксація, збирання та дослідження доказів, отриманих у мережі Інтернет: проблемні питання // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 4 (12), квітень. – C. 38-40
1390717
  Ткачук В.А. Фіксоване і нефіксоване віддзеркалення рубрик у кириличних друкованих та рукописних літургійних текстах київської митрополії XVI-XVIII ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 5-12
1390718
  Білик М.Д. Фіксований сільськогосподарський податок в умовах нового законодавства / М.Д. Білик, О.О. Ушаков // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 89-94
1390719
  Юшко С.В. Фіксований сільськогосподарський податок: історія та перспективи застосування : податки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 63-72 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1390720
  Воробйова Л. Фіксування географічних назв у матеріалах пам"яток української ділової писемності XVII - XVIII ст. // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 5-7
1390721
  Гринюк О.Б. Фіксування максимальної абелевої калібровки в SU (2) теорії Янга-Міллса на гратці на графічних процесорах з використанням OPENCL / О.Б. Гринюк, Е.-М. Ільгенфріц // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C.80-81
1390722
  Король В.В. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів як складова засади гласності і відкритості кримінального провадження // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 104-110
1390723
  Демидова А.М. Фіктивне (умисне) банкрутство як спосіб зловживання правом суб"єктами господарювання // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 103-106
1390724
  Козирєва В.П. Фіктивне банкрутство // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 9 (95). – С. 74-80
1390725
  Лекарь С.І. Фіктивне банкрутство як загроза безпеці податково-боргових відносин / С.І. Лекарь, Н.М. Михальчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 33-41 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1390726
  Цикунова М.Є. Фіктивне підприємництво // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Донецьк, 2000


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1390727
  Коваленко А. Фіктивне підприємництво в системі господарських злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 61-64
1390728
  Чех О. Фіктивне підприємництво: окремі проблеми кваліфікації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 427-429. – ISBN 978-617-7069-14-9
1390729
  Проців Н. Фіктивне підприємництво: причини виникнення та господарсько-правові засоби попередження і усунення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 286-288. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1390730
  Мандибура В. Фіктивний капітал в умовах сучасної світової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-9. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  В контексті еволюції наукових підходів розглянуті проблемні питання теоретичного визначення економічної сутності фіктивного капіталу. Розкриваються якісні особливості та прояви сучасної трансформації фіктивного капіталу, які призводять до порушення ...
1390731
  Мандибура В.О. Фіктивний капітал та його вплив на кризу глобальної фінансової системи // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 3. – С. 27-41. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1811-3141
1390732
  Брінцева О. Фіктивний людський капітал: концептуальні підходи та особливості оцінювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 29-32. – (Економіка ; вип. 4 (181)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено основні методи та здійснено вартісну оцінку національного людського капіталу. З огляду на фіктивізаційні процеси, їх суттєві негативні наслідки для національної економіки та соціально-трудової сфери, було проведене оцінювання ...
1390733
  Грішнова О.А. Фіктивний людський капітал: сутність,характерні особливості, чинники формування / О.А. Грішнова, О.Г. Брінцева // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 90-101. – ISSN 2072-9480


  Поширення непродуктивних форм людського капіталу, процеси його фіктивізації в сучасних умовах набувають глобального масштабу, суттєво впливаючи на формування, нагромадження та використання людського капіталу на всіх рівнях.
1390734
  Алієв Р.Г. Фікх як теорія мусульманського права / Р.Г. Алієв, В.І. Лубський // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1390735
  Бевзенко В.М. Фікції в адміністративному процесі й адміністративному процесуальному праві України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 99-108. – ISSN 2227-796X


  В статті названі фікції, які використовуються в адміністративному процесі, обгрунтовано їх практичне значення. Визначено види адміністративних процесуальних фікцій, сформульовано їх сутнісні ознаки й поняття. The article studies fictions which are ...
1390736
  Кобзар Ю. Фікційне як інструмент викриття суспільно-політичної дійсності 30-х рр. XX ст. (на матеріалі п"єс "Кінець світу", "Асторія", "Вінета" Юри Зойфера) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 176-182. – ISSN 2078-340X


  Розвідку присвячено проблемі фікційного як інструменту викриття суспільно-політичної дійсності 1930-х рр. у “апокаліптичних” ревізіях австрійського письменника Юри Зойфера у драматичній трилогії “Кінець світу”, “Асторія”, “Вінета”. Розглянуто, зокрема, ...
1390737
  Бичко І.В. Фікціоналізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 651. – ISBN 966-316-069-1
1390738
  Задорожний М.П. Філантроп Джон Говард і Україна // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 45 : фото
1390739
  Судетік Ч. Філантропія Джорджа Сороса = The philanthropy of George Soros / Чак Судетік ; [пер. з англ.: В. Черняк ; наук. ред. перекладу: К. Гломозда]. – Київ : Дух і Літера ; KMBS Києво-Могилянська Бізнес Школа, 2014. – 349, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. та геогр. покажч.: с. 343-349. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-378-337-6
1390740
  Пашнюк Л. Філантропія та спонсорство як складові соціальної відповідальності бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-38. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність соціальної відповідальності бізнесу та можливі результати від її впровадження. Досліджено такі складові соціальної відповідальності як філантропія й спонсорство та охарактеризовано їх відмінності. Рассмотрена сущность социальной ...
1390741
  Короткий В.А. Філарет (Амфітеатров Федір Георгійович) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 64-65. – ISBN 966-06-0393-2
1390742
  Жеплинський Б. Філарет Колесса - автор творчих кобзарських біографій // Кобзарськими стежинами / Б.М. Жеплинський. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 261-263. – ISBN 966-02-1422-7
1390743
  Білинська М. Філарет Колесса // Український календар. 1977. – Варшава, 1977
1390744
  Грица С.Й. Філарет Михайлович Колесса / С.Й. Грица. – Київ, 1962. – 111 с.
1390745
  Нестеренко Ірина Філармонічна Шевченкіана // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3. – ISSN 0868-9644
1390746
  Яременко О. Філателістична шевченкіана = Уперше на поштовій марці
1390747
  Яременко О. Філателістична шевченкіана (до 200-річного ювілею Тараса Шевченка)
1390748
  Пиріг Л. Філателістична Шевченкіана мовами народів світу // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 10-16 жовтня (№ 40). – С. 10


  Філателістична Шевченкіана у вузькому розумінні цього поняття стосується філателістичного матеріалу (пошт. марки, конверти, листівки, пам"яткові штемпелі, пошт. календарні штемпелі населених пунктів імені Т. Шевченка). За ширшого підходу до цього ...
1390749
  Яременко О. Філателістична Шевченкіана. Автопортрети Тараса Шевченка
1390750
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Зарубіжні філателістичні випуски
1390751
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Земляки, друзі, знайомі Т. Шевченка
1390752
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Іконографія Тараса Шевченка


  Про портретну галерею Т. Шевченка.
1390753
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Літературні вподобання Тараса Шевченка


  У статі йдеться про багаторічний судовий процес щодо літературної спадщини Т. Шевченка, зніційований видавцем І. Лисенкомвим.
1390754
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Музеї Тараса Шевченка
1390755
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Подорожі Тараса Шевченка в Україну
1390756
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Спеціальні поштові штемпелі, присвячені Т. Шевченкові
1390757
  Яременко О. Філателістична Шевченкіана. Тарас Шевченко - художник
1390758
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Тарас Шевченко мовами світу
1390759
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Тарас Шевченко у бронзі та граніті
1390760
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Ушановано іменем Тараса Шевченка


  "... У березні 1939 р. з нагоди 125-річчя з дня народження навпроти головного корпусу було відкрито пам"ятник поетові, а 5 березня 1939 р. університету присвоєно ім"я Т. Шевченка. Уперше будівлю Київського національного університету імені Тараса ...
1390761
  Пиріг Любомир Філателістичні сторінки медицини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 28-30 : Фото


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
1390762
  Пиріг Л. Філателія і слава Тараса Шевченка // Шевченківський краєзнавчий альманах : Науково-популярне видання. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 2006. – С. 34, 41


  Відтворення численних пам"ятників Тарасові Шевченку у філателії (поштові марки, конверти, поштові марковані картки, пам"яткові штемпелі).
1390763
  Мамонов Георгій Філателія і філокартія у викладанні історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 30-33
1390764
  Мамонов Г. Філателія і філокартія у викладанні історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 30-35.
1390765
  Пиріг Л. Філателія про героїчну сторінку січового стрілецтва в історії України // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 20-23. – ISSN 1819-7329
1390766
  Пиріг Любомир Філателія про зародження і розвиток української писемності, освіти та науки // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 5 (19). – С. 55-61. – ISSN 1819-7329
1390767
  Пиріг Л. Філателія про зародження і розвиток української писемності, освіти та науки // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 26-29
1390768
  Пиріг Л. Філателія про козацьку славу України // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 2 (21). – С. 88-108
1390769
  Пиріг Л. Філателія про мальовничу Україну та її творців // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 202-213. – ISSN 1992-5514
1390770
   Філатов Юрій Данилович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 262. – ISBN 978-617-7530-19-9
1390771
   Філдсівський лауреат - Почесний доктор нашого університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 1


  Відзнаку університету "Почесний доктор" на вченій раді вручено видатному математикові, лауреату Філдсівської премії (1994 р.), проф. Каліфорнійського університету (США) Юхиму Зельманову, який активно співпрацює з механіко-математичним факультетом КНУ ...
1390772
  Зельманов Ю. Філдсівський лауреат і практична математика / інтерв"ю редакціїї газети // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Січень (№ 1) : Механіко-математичний факультет. – С. 2


  Вже декілька років лекції із сучасних проблем алгебри читає для студентів механіко-математичного факультету Університету лауреат найпрестижнішої в математичному світі Філдсівської премії Юхим Зельманов, професор Каліфорнійського університету ...
1390773
   Філдсівський лауреат Юхим Зельманов прочитав відкриту лекцію в КНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 2


  Провідний математик світу Юхим Зельманов прочитав відкриту лекцію з прикладної абстрактної алгебри у КНУ імені Тараса Шевченка а також відвідав механіко-математичний факультет, де зустрівся з викладачами та студентами. Почесного доктора аудиторії ...
1390774
  Барбіл О.В. Філіація значень як засіб розширення лексикону новолатинської мови у працях М. Лучкая / О.В. Барбіл, Н.С. Шепа // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 20-23. – ISBN 978-617-7132-80-5
1390775
  Мацюк О.Я. Філіграні архівних документів України / О.Я. Мацюк; АНУ, Археографічна комісія. – Київ : Наукова думка, 1992. – 352с. – ISBN 5-12-003302-4
1390776
  Бондар Н. Філігранологічний аналіз примірників острозокої Біблії 1581 р. як джерело історико-книгознавчих досліджень // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 288-302
1390777
  Бондар Н.П. Філігранологічний аналіз східнослов"янських кириличних стародруків другої половини XVI ст. як джерело книгознавчих досліджень // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 211-240. – ISSN 2222-4203
1390778
  Мацюк О.Я. Філігранологія як спеціальна історична дисципліна // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін / Архівне управління при Раді Міністрів УРСР ; [ред. кол. : І.Л. Бутич, А.М. Катренко, Ф.П. Шевченко]. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР], 1968. – Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – С. 187-202
1390779
  Бойчук П.М. Філії (територіальні управління) як місцеві структурні підрозділи Національного банку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 135-137. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні риси правового статусу філій (територіальних управлінь) Національного банку України, подвійна правова природа їх, деякі питання організації здійснення управлінських функцій даних структурних підрозділів НБУ, вносяться пропозиції з ...
1390780
  Вовчук Л. Філіп Альфонс Фрайгер Мумм фон Шварценштейн - німецький дипломат "старого загартування" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11. – С. 50-52. – (Політичні науки)
1390781
   Філіпенко Антон Сергійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 80. – ISBN 966-8352-11-4
1390782
   Філіпенко Антон Сергійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 264. – ISBN 978-617-7530-19-9
1390783
  Ільченко Володимир Філіпіни. Дикі танці та півнячі бої // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 52-63
1390784
  Шляхова Валерія Філіппіни. Аборигени раю : Вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-92 : Фото
1390785
  Ільченко Владимир Філіппіни. Сім тисяч островів і пляшечка рому // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 96-106
1390786
  Вальзер М. Філіпсбурзькі подружжя : Романи / М. Вальзер. – Київ : Дніпро, 1984. – 480с.
1390787
  Лукіянович Д.Я. Філістер : подїї з родинного життя / Л. Журбенко [псевд.]. – Львів : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [Друк. "Руської Ради" в Чернівцях. Під зар[ядом] І. Захарка]. – (Літературно-наукова бібліотека україсько-руської видавничої спілки ; Сер. 1 ; Число 120)
[Ч. 1]. – 1909. – 275 с.
1390788
  Совгіра С.В. Філогенез екологічного світогляду // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 119-129. – Бібліогр. в кінці ст.


  Рассмотрен исторический аспект генезиса и эволюции философских взглядов на мировоззрение. Предложена периодизация развития взглядов на взаимодействие в системе "общество-природа".
1390789
  Бонюк З.Г. Філогенез роду Таволга (Spiraea L.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-6. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз поширення видів роду Spiraea L у минулому і тепер. Відмічено сучасний ареал роду таволга, філогенетичні зв"язки його видів та центри формоутворення. According to literary investigations the analysis on an expansion of the genus ...
1390790
   Філогенетична спорідненість українських ізолятів вірусу мозаїки кавуна 2 / Т.О. Руднєва, Т.П. Шевченко, В.О. Цвігун, І.Г. Будзанівська, В.П. Поліщук // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 4 (28). – С. 15-25. – ISSN 2076-0558
1390791
   Філогенетичне порівняння вірусів грипу сезону 2010-2011 років, виділених в Україні / Л.В. Лейбенко, С.В. Бабій, Т.А. Кардаш, А.П. Міроненко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 48-49
1390792
   Філогенетичний аналіз вірусів грипу людей A(H3N2), виділених в Україні в епідемічному сезоні 2011-2012 років / Л.В. Лейбенко, В.П. Поліщук, Л.В. Радченко, А.П. Міроненко // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2013. – № 1 (21). – С. 37-47. – ISSN 2076-0558


  Метою роботи було провести генетичний аналіз сегментів, що кодують гемаглютинін (НА) та нейрамінідазу (NA) вірусів грипу типу A(H3N2), виділених в Україні в епідемічному сезоні 2011-2012 років.
1390793
  Лейбенко Л.В. Філогенетичний аналіз вірусів грипу людей типів А та В, циркулюючих в Україні : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Лейбенко Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 164 л. – Бібліогр.: л. 148-164
1390794
  Лейбенко Л.В. Філогенетичний аналіз вірусів грипу людей типів А та В, циркулюючих в Україні : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.06 / Лейбенко Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1390795
  Будзанівська І.Г. Філогенетичний аналіз та штамове різноманіття РНК-вмісних вірусів рослин в Україні / І.Г. Будзанівська, І. Бубряк, В.П. Поліщук // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 19-20
1390796
  Будзанівська І.Г. Філогенетичний аналіз та штамове різноманіття РНК-вмісних вірусів рослин в Україні : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.06 / Будзанівська Ірина Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 325 л. – Бібліогр.: л. 278-325
1390797
  Будзанівська І.Г. Філогенетичний аналіз та штамове різноманіття РНК-вмісних вірусів рослин в Україні : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.06 / Будзанівська Ірина Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 43 с. – Бібліогр.: 26 назв
1390798
   Філогенетичний аналіз штамів-продуцентів лізину порівнянням послідовностей гена 16S рРНК / Г.С. Андріяш, Г.М. Заболотна, В.С. Бондаренко, С.М. Шульга // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2014. – Vol. 7, № 6. – С. 40-45. – ISSN 1995-5537


  Проведено дослідження штамів мікроорганізмів - продуцентів незамінних амінокислот аспартатної родини: Corynebacterium glutamicum, Brevibacterium flavum, Brevibacterium sp. 90, Brevibacterium sp. 90Н, Brevibacterium sp. Е531 із "Колекції штамів ...
1390799
  Зеров Д.К. Філогенія мохоподібних і їх місце в системі рослинного світу / Д.К. Зеров
8. – 1951. – С. 3-14
1390800
  Маркевич О.П. Філогенія тваринного світу / О.П. Маркевич. – Київ, 1964. – 200с.
1390801
  Маркевич О.П. Філогенія тваринного світу. Лекції для студентів-заочників природничих фак-тів пед. ін-тів та природничо-географічних відділів учит. ін-тів. / О.П. Маркевич. – К., 1953. – 144с.
1390802
   Філозов Роман Сергійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 283-284 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1390803
   Філозоф Роман Сергійович // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 183-184


  В 2005 р. закінчив кафедру геодезії та картографії. В 2010 р. захистив дисертацію: “Картографічне геоінформаційне забезпечення створення регіональних ландшафтних парків (на прикладі РЛП «Голосіїв»). Наукові інтереси: прикладна геоінформатика, ...
1390804
  Прокопенко І.І. Філоксера і заходи боротьби з нею. / І.І. Прокопенко. – Київ; Харків, 1939. – 16с.
1390805
  Дмітрієв А. Філологи-автономісти і автономія філології у пізньоімперській Росії: Ніколай Мар, Ян Бодуен де Куртене та Агатангел Кримський // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 2-15
1390806
  Дмітрієв А. Філологи-автономісти і автономія філології у пізньоімперській Росії: Ніколай Мар, Ян Бодуен де Куртене та Агатангел Кримський // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 8-14
1390807
   Філологи - призери VIII Всеросійської Олімпіади з перської мови // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  За повідомленням кафедри Близького Сходу, в Інституті країн Азії та Африки при МДУ ім. М. Ломоносова відбулася Олімпіада з перської мови та літератури, в роботі якої як член жюрі взяла участь асистент кафедри Близького Сходу Інституту філології І.Д. ...
1390808
   Філологи для поранених в АТО // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 3


  Ще у вересні в "Головному військовому клінічному госпіталі" Києва для поранених бійців, які брали участь у бойових діях на Сході України, виступали студенти-фольклористи з народного ансамблю української музики "Роксоланія" Інституту філології. ...
1390809
   Філологи здобули кубок Університету // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 8


  Студентський парламент Інституту філології здобув кубок Університету за найкращу діяльність студентського самоврядування серед факультетів та Інститутів КНУ. Філологи стали найкращими завдяки наполегливості, ввічливості та старанням, які проявили під ...
1390810
   Філологи зустрілися з телеведучим / прес-центр Інституту філології // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 6


  На запрошення білоруського культурного центру Інституту філології відбулася зустріч з білоруським телеведучим С. Дорофєєвим.
1390811
  Яровий О. Філологічна ерудиція сучасного молодого покоління: формування пріоритетів // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 239-247.
1390812
  Конончук Т. Філологічна методологія як ретро- чи перспектива? : [відгук сімнадцятий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 228-230. – ISBN 978-617-7480-98-2
1390813
  Франчук В. Філологічна освіта в середньовічній Україні // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 327-330. – ISBN 966-7865-75-4
1390814
  Галенко І. Філологічна славістика у Львіському університеті: початковий етап // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 32-48. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1390815
  Сойко І.В. Філологічна спадщина проф. І.В. Шаровольського // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 194-197
1390816
  Чемес В.Ф. Філологічна спадщина проф. С.В. Семчинського // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 260-264
1390817
  Ляшук Н.А. Філологічна термінологія як складник метамови науки // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 165-167. – ISBN 978-966-96911-8-7
1390818
  Наєнко М. Філологічна школа і модерні її розгалуження в період новітньої літератури // Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – С. 130-153. – ISBN 966-580-009-4
1390819
  Сизонов Д. Філологічне видання КНУ - у рейтингу світової наукової періодики // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 2


  Збірник наукових праць книжкового типу "Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика", який випускає кафедра історії та стилістики української мови КНУ імені Тараса Шевченка, першим з українських філологічних видань увійшов до ...
1390820
  Сизонов Д. Філологічне видання КНУ – у рейтингу світової наукової періодики // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 2


  Збірник наукових праць книжкового типу "Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика", який випускає кафедра історії та стилістики української мови, першим з українських філологічних видань увійшов до наукометричної бази РІНЦ та ...
1390821
  Беценко Т. Філологічний аналіз поезії Василя Голобородька "З дитинства: дощ" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 6 (711). – С. 47-51. – ISSN 0130-5263
1390822
  Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики) : [навч. посібник] / Науменко А.М. ; М-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 416 с. – Бібліогр.: c. 354-415. – ISBN 966-7890-95-3
1390823
  Беценко Т. Філологічний аналіз художнього тексту // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 10 (667). – С. 42-45. – ISSN 0130-5263
1390824
  Беценко Т. Філологічний аналіз художнього тексту (на прикладі поезії В. Стуса "На колимськім морозі калина")
1390825
   Філологічний дискурс = Philological discourse : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015-
Вип. 1. – 2015. – 107 с. – Резюме укр., англ. мовами
1390826
   Філологічний дискурс = Philological discourse : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015-. – ISSN 2411-4146
Вип. 2. – 2015. – 145 с. – Резюме укр., англ. мовами
1390827
   Філологічний дискурс = Philological discourse : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015-. – ISSN 2411-4146
Вип. 3. – 2016. – 264 с. – Резюме укр., англ. мовами
1390828
   Філологічний дискурс = Philological discourse : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2015-. – ISSN 2411-4146
Вип. 4. – 2016. – 306 с. – Резюме укр., англ. мовами
1390829
   Філологічний дискурс = Philological discourse : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2015-. – ISSN 2411-4146
Вип. 5. – 2017. – 238 с. – Резюме укр., англ. мовами
1390830
   Філологічний дискурс = Philological discourse : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2015-. – ISSN 2411-4146
Вип. 6. – 2017. – 322 с. – Резюме укр., англ. мовами
1390831
   Філологічний збірник. – К, 1958. – 345с.
1390832
  Пастух Т. Філологічний метод В.Перетца та його відображення у сучасному літературознавстві // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 19-28. – ISBN 978-966-171-790-8


  В статті розглядаються основи філологічного методу Володимира Перетца. Цей метод репрезентує позитивістичні настанови свого часу. Водночас у ньому виявлено зацікавлення формальним аспектом літературного твору. Також автор статті звертає увагу на ...
1390833
  Наєнко М.К. Філологічний семінар - школа наших традицій / Михайло Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – 278, [2] с. : 47 с. фотоіл. – ISBN 978-966-2133-74-5
1390834
  Наєнко М.К. Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / Михайло Наєнко ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Маслаков, 2017. – 325, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7480-98-2


  В пр. №1716129 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича від автора
1390835
   Філологічний семінар // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 184-184. – ISBN 978-966-2133-74-5
1390836
  Бернадська Н. Філологічний семінар


  Нариси з історії Інституту філології.
1390837
   Філологічний семінар : [відгук четвертий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 193. – ISBN 978-617-7480-98-2


  20 грудня 1999 р. в КНУ імені Тараса Шевченка відбулося чергове - шосте засідання міжнародного "Філологічного семінару".
1390838
  Наєнко М. Філологічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1390839
  Наєнко М. Філологічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1390840
   Філологічний факультет / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [відп. за вип. М.К. Наєнко]. – Київ : Школяр, 1997. – 24 с.
1390841
  Наєнко М. Філологічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1390842
   Філологічний факультет Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова : Бібліографія 1991-2001. – Одеса : Астропринт, 2003. – 248с. – ISBN 966-549-895-9
1390843
   Філологічний факультет. Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей : 10.01.01-укр.літер.;10.01.02-рос.літер.;10.01.05-порівняльне літературознавство;10.01.06-теорія літер.;10.01.07-фольклористика;10.02.01-укр.мова;10.02.02-рос.мова;10.02.03-слов"янські мови. – Київ : Київський університет, 2001. – 172с.
1390844
  Степаненко М. Філологічні грані Анатолія Мойсієнка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 11 липня (№ 26). – С. 15
1390845
   Філологічні дослідження : збірник наукових праць з нагоди 80-річчя члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Юрія Олександровича Карпенка / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова (Universitas nationalis Odessae) ; [редкол. : Бондар О.І. (відп. ред.), Ковалевська Т.Ю., Бабич О.І. ; Бардіна Н.В., Зубов М.І. та ін.]. – Одеса : Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2009. – 276 с. – Бібліогр.: с. 274-275
1390846
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 1. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1390847
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 2. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1390848
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 1 (4). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1390849
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 2 (5). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1390850
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 3 (6). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1390851
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 1 (7). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1390852
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 8. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1390853
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 9. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1390854
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 10. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1390855
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 11. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1390856
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 13. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
1390857
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 14. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
1390858
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 15. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
1390859
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 16. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
1390860
   Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП. – ISBN 978-617-7109-99-9
Ч. 2. – 2015. – 422, [1] с. : табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1390861
   Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП. – ISBN 978-966-921-000-5
Ч. 3. – 2015. – 371, [1] с. : табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1390862
   Філологічні науки, 1996 : науково - допоміжний бібліографічний покажчик. – Киев : Стилос, 2007. – 527 с. – ISBN 978-966-8518-71-3
1390863
  Іванишин М. Філологічні презентації в Дрогобичі : зі студентами і викладачами зустрілися Галина Пагутяк і Василь Габор // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 19


  В Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені І. Франка відбулася зустріч студентів і викладачів з львівськими письменниками: Г. Пагутяк та В. Габором
1390864
   Філологічні семінари. – Київ : Київський університет
Вип. 1 : Реалістичний тип творчості : теорія і сучасність. – 1998. – 55 с.
1390865
   Філологічні семінари. – Київ : Київський університет, 1998-. – ISBN 966-594-263-8
Вип. 2 : Мова і література: кроки до національної ідентичності. – 1999. – 75 с.
1390866
   Філологічні семінари. – Київ : Київський університет, 1998-. – ISBN 966-594-263-8
Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – 2001. – 131 с.
1390867
   Філологічні семінари. – Київ : Київський університет, 1998-
Вип. 5 : Типи художньої творчості в епоху постмодернізму: реальність чи віртуальність?. – 2002. – 119 с.
1390868
   Філологічні семінари. – Київ : Київський університет, 1998-
Вип. 6 : Література як стиль і метод. – 2003. – 173 с.
1390869
   Філологічні семінари. – Київ : Київський університет, 1998-
Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – 2004. – 245 с.
1390870
   Філологічні семінари. – Київ : Київський університет, 1998-
Вип. 8 : Художня форма. Присвячується 100-літтю філологічного семінару та його засновнику - професору Перетцу В.М. – 2005. – 242, [4] с.
1390871
   Філологічні семінари. – Київ : Київський університет, 1998-
Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – 2006. – 301 с.
1390872
   Філологічні семінари. – Київ : Київський університет, 1998-
Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – 2007. – 391 с.
1390873
   Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1998-
Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – 2008. – 320 с.
1390874
   Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998-. – ISBN 978-966-171-217-0
Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – 2009. – 243 с.
1390875
   Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1998-. – ISBN 978-966-171-312-2
Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – 2010. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390876
   Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 1998-. – ISBN 978-966-171-392-4
Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – 2011. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390877
   Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 1998-. – ISBN 978-966-171-485-3
Вип. 15 : Художні стилі, течії, напрями : історико-теоретичний аспект. – 2011. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390878
   Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 1998-. – ISBN 978-966-171-673-4
Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – 2013. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390879
   Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 1998-. – ISBN 978-966-171-790-8
Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – 2014. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390880
   Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 1998-. – ISBN 978-966-171-901-8
Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – 2015. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390881
   Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Логос, 1998-. – ISBN 978-966-171-889-9
Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – 2016. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390882
   Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2008-
Вип. 4. – 2013. – 244 с.
1390883
   Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2008-
Вип. 5. – 2014. – 222 с.
1390884
   Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2008-. – ISSN 2305-3852
Вип. 10. – 2014. – 298 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390885
   Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2008-. – ISBN 978-617-689-129-1
Вип. 6. – 2015. – 261 с.
1390886
   Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2008-. – ISSN 2305-3852
Вип. 12. – 2015. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390887
   Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2008-. – ISSN 2305-3852
Вип. 13. – 2015. – 471 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390888
   Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2008-. – ISSN 2305-3852
Вип. 14. – 2016. – 330 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390889
   Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2008-. – ISSN 2305-3852
Вип. 15. – 2016. – 318 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390890
   Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; редкол.: Колоїз Ж.В., Білоконенко Л.А., Білоусенко П.І. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2008-. – ISSN 2305-3852
Вип. 17. – 2018. – 284 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390891
   Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ. – ISSN BIB-ID 83558
Вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1390892
   Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 1994-
Т. 1, № 2. – 2009. – резюме укр., англ. мовами ; до 2009р. назва видання "Вісник СумДУ. Сер." Філологічні науки"
1390893
   Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 1994-
Т. 1, № 3/4. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами ; до 2009р. назва видання "Вісник СумДУ. Сер." Філологічні науки"
1390894
   Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 1994-
Т. 2, № 1. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами ; до 2009р. назва видання "Вісник СумДУ. Сер." Філологічні науки"
1390895
   Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 1994-
Т. 2, № 2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами ; до 2009р. назва видання "Вісник СумДУ. Сер." Філологічні науки"
1390896
   Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 1994-
Т. 2, № 3. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами ; до 2009р. назва видання "Вісник СумДУ. Сер." Філологічні науки"
1390897
   Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 1994-
Т. 2, № 4. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами ; до 2009р. назва видання "Вісник СумДУ. Сер." Філологічні науки"
1390898
   Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 1994-
Т. 3, № 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами ; до 2009р. назва видання "Вісник СумДУ. Сер." Філологічні науки"
1390899
   Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 1994-
Т. 3, № 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами ; до 2009р. назва видання "Вісник СумДУ. Сер." Філологічні науки"
1390900
   Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 1994-
Т. 3, № 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами ; до 2009р. назва видання "Вісник СумДУ. Сер." Філологічні науки"
1390901
   Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 1994-
Т. 4, № 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами ; до 2009р. назва видання "Вісник СумДУ. Сер." Філологічні науки"
1390902
   Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 1994-
Т. 4, № 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами ; до 2009р. назва видання "Вісник СумДУ. Сер." Філологічні науки"
1390903
   Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 5, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1390904
   Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 5, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1390905
   Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 5, № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1390906
   Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 6, № 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1390907
   Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 6, № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1390908
   Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 6, № 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1390909
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 6, № 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1390910
   Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 7, № 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1390911
   Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 7, № 2. – 2015. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1390912
   Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 7, № 3. – 2015. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1390913
   Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 7, № 4. – 2015. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1390914
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 8, № 1. – 2016. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1390915
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 8, № 2. – 2016. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1390916
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 8, № 3. – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1390917
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 8, № 4. – 2016. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1390918
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 9, № 1. – 2017. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1390919
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 9, № 2. – 2017. – 183 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1390920
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 9, № 3. – 2017. – 161 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1390921
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 9, № 4. – 2017. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1390922
   Філологія : Збірник наукових праць. – Харків, 2006-
№ 1. – 2006
1390923
  Халимоненко Г. Філологія без мови? Чи змінять вибори в Інституті філології головного ВНЗ держави курс і керівництво в "кузні" українських мовознавців? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 11 червня (№ 82). – С. 1-4


  Критика Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.
1390924
  Наєнко М. Філологія в новому столітті // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 16 лютого (№ 7). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулося заняття "Філологічного семінару". Вступна доповідь Михайла Наєнка "Прогнози реальні і можливі".
1390925
  Нечитайло А. Філологія з фактами та емоціями. Кому муляють успіхи Інституту філології Шевченкового університету // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 19 червня (№ 87). – С. 6-7 : фото
1390926
   Філологія і культура. – К, 1996. – 134с.
1390927
  Воробйова О.П. Філологія як життя (до 80-річчя від дня народження професора О.М. Мороховського) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – С. 5-6. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 1). – ISSN 2311-0821


  Видатний вчений, доктор наук, професор Олександр Миколайович Мороховський присвятив своє життя філології; точніше, для нього філологія і виступала способом буття.
1390928
  Ковалів Ю.І. Філологія як міждисциплінарна наука: стан, перспективи / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 198-202
1390929
  Нарівська В.Д. Філологія як спосіб життя : До ювілею професора М.К. Наєнка // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 9-13. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
1390930
  Мелашенко Д. Філологія. "і віконниці стануть хрестами...", "До Стіксу похилили коси крон...". Мы не в Канзасе. фізики і лірики. "Тушь залила свинцовый запад...". "-Сестры и братья!" : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 54-57
1390931
  Глогер Г. Філомела несла прапор / Г. Глогер. – К, 1956. – 604с.
1390932
  Алєксандрова О.В. Філон Александрійський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 301-303. – ISBN 966-316-069-1
1390933
  Леп"явко С. Філон Кміта-Чорнобильський // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.137-138
1390934
   Філоненко Катерина Григорівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 396-397
1390935
   Філонов Володимир Петрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 322-323. – ISBN 978-617-573-038-6
1390936
  Кальян Сергій Філосемітизм російської інтелектуальної еліти ( XIX ст.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 100-110
1390937
  Мащенко С.Т. Філосовський світ Миколи Маркова / Станіслав Мащенко. – Чернігів, 2006. – 68с. – ISBN 966-7905-77-2
1390938
  Головаха І. Філософ-гуманіст Г.С.Сковорода / І. Головаха, І. Стогній. – Київ : Політвидав, 1972. – 76с.
1390939
   Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015-
Вип. 1. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1390940
  Цофнас А. Філософ Авенір Уйомов. Останнє інтерв"ю // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 5 : Філософія і особистість. – С. 95-112. – ISSN 0235-7941
1390941
  Сандомірська І. Філософ бездомних і голодних // Критика. – Київ, 2007. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 22-26


  Михайло Бахтін — російський та український філософ, літературознавець і мистецтвознавець.
1390942
  Савченко С. Філософ в історії. До 100-річчя від дня народження О. Компан (1916-1986) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 72-77. – ISSN 2306-3505


  Олена Станіславівна Компан входить до когорти найвизначніших репрезентантів історичної науки в Україні другої половини ХХ ст. Як талановита дослідниця вона глибоко оволоділа теоретичними підвалинами своєї науки – історіософії. Водночас О. Компан ...
1390943
  Інжуватова Х. Філософ волокон із чвертю ставки. Дослідження Ярослава Шпотюка допомагають розпізнавати молекули патологій // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 29 грудня (№ 165). – С. 10


  Ярослав Шпотюк - фізик-матеріалознавець, закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка та займався науковими дослідженнями у Франції. Науковець здійснив майже неможливе і захистився одразу в двох навчальних закладах: у ЛНУ та ...
1390944
   Філософ європейської візії : (до 70-річного ювілею професора А.А. Герасимчука) / [уклад.: Саух П.Ю. та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 86, [2] с., [2] арк. фот. – Бібліогр. в кінці ст.


  Леонід Васильович! Згадую тебе завжди з теплотою і вдячністю. Твоя допомога в далекі студентські і післястудентські роки була своєрідним трампліном, який зробив мене тим, ким я є сьогодні. Поклін тобі - вченому, незрівняному менеджерові, ...
1390945
  Шендеровський В. Філософ з Галичини


  Петро Демчук
1390946
  Веремійчик О. Філософ і поет української історії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 9-15 березня (№ 10). – С. 3


  Український історик Михайло Юліанович Брайчевський.
1390947
  Шендеровський В. Філософ із Галичини // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 1 (37). – С. 4-5
1390948
  Колодний А. Філософ із українською душею // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (46). – С. 54-58. – ISSN 1819-7329


  До 101-річчя Володимира Олексюка.
1390949
  Онищенко О. Філософ людиноцентризму [В. Кремень] / розмову вела А. Луканська // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 24 червня (№ 115). – С. 10
1390950
  Дубовик О. Філософ рояля Святослав Ріхтер народився у Житомирі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 16-22 грудня (№ 50). – С. 10-11
1390951
  Кірізвас М.В. Філософ сьогодення // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 15-17
1390952
  Цимбал Я. Філософ та мандрівник // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 10. – С. 142-145. – ISSN 0130-321Х


  На "Йогансен-fest" у жовтні 2011 року у Харкові зібралися митці, музиканти, літературознавці, шанувальники красного письменства й просто фанати Майка Йогансена
1390953
  Рогожа М.М. Філософ у просторі і часі культури (хронотоп життєвчення). Частина І // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – С. 47-51


  Стаття присвячена осмисленню філософського способу життя як інваріанта західної культури. У статті містяться відповіді на питання: який вплив на особу, яка мислить, мають час і місце її життя і чи взагалі можливо ставити питання таким чином? ...
1390954
  Грабовський С. Філософ української синтези // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 вересня (№ 162). – С. 9


  Ідейні пошуки Миколи Шлемкевича.
1390955
  Діденко Л.В. Філософ як виразник ідей епохи (на грунті персоналістичної спадщини Г. Кониського та В. Петрова) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 18-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
1390956
  Ільїна Г.В. Філософ як глядач: поняття [гр. "теорія"] у "протрептику" Аристотеля // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1390957
  Бистрицький Є. Філософ, що знайшов істину // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 лютого (№ 6). – С. 3


  "Коли у дні прощання з Мирославом Поповичем мене запитали, що найголовнішого я міг би сказати про нього, відповідь з"явилася сама собою. У потрібний час він зайняв і обстоював єдино правильну позицію в історичному виборі України - незалежність. Якщо ...
1390958
  Кримський С. Філософ, якого "не спіймав світ" // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 364-367. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7


  Творчість Г. Сковороди.
1390959
  Кретов П.В. Філософема символу та мова сучасної науки // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 35-37
1390960
  Шиллер Ф. Філософи : вірш / Фрідріх Шиллер ; вступ. ст., пер. з нім., підбір іл. та слов. персоналій В.Я. Кисіль. – Одеса : Видавництво ВМВ, 2017. – 54, [1] с. : іл., портр. – Слов. персоналій: с. 31-54. – ISBN 978-966-413-613-3
1390961
  Рудинеско Е. Філософи в обіймах бурі = Philosophes dans la tourmente / Елізабет Рудинеско ; [пер. з фр. та наук. ред. О.А. Юдін]. – Київ : Ніка-Центр, 2007. – 208 с. – Паралел. тит. арк. на укр. та англ. мовах. – ISBN 978-966-521-456-4
1390962
  Захарчук Е. Філософи обрали свою Музу // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 6 : фото


  Філософський факультет провів традиційні змагання за діадему та титул першої красуні факультету. Перемогла студентка 1 курсу Анна П"ятенко.
1390963
   Філософії та науки : тези шостої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління", 10-11 берез. 2011 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд.: Миронов П.О.]. – Київ : НаУКМА, 2011. – 54, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті
1390964
  Щурат В.Г. Філософічна основа творчості Куліша : В 25-літтє смерти письменника. – Накладом автора. – Львів : Діла, 1922. – 133 с.
1390965
  Кодак Микола Філософічна трасологія Миколи Бажана (з мислительської біографії поета)


  У статті розглядаються поеми М. Бажана 1930-х рр. "Число", "Смерть Гамлета", "Трилогія пристрасті", "І сонце таке прозоре..." З"ясовано філософське навантаження сюжету, особливості індивідуальної мікропоетики і стилістики, основаних на художньому ...
1390966
  Возняк Т. Філософічні есе / Тарас Возняк. – Київ : Дух і Літера, 2016. – 588, [1] с. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – Бібліогр.: с. 46-47. – ISBN 978-966-378-416-8
1390967
  Чаадаєв П.Я. Філософічні листи. Апологія божевільного. Уривки та різні думки (1828-1850-ті роки) / Петро Якович Чаадаєв; Упорядник М.Г. Житарюк ; Пер. з рос. М.Г. Житарюка, В.А. Житарюк. – Львів, 2005. – 168с. – ISBN 5-8326-0145-9
1390968
  Андрущенко Віктор Філософічність освіти: теорія, методологія, практика // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 10-18. – Бібліогр.: с. 11


  Філософію здавна називають "наукою наук". І хоча таке визначення містить у собі значне перебільшення, як кажуть, "кожна наука, що досягає рівня осмислення власних підвалин розвитку", стає філософією, все ж "диму без вогню не буває". В силу своєї ...
1390969
  Андрущенко Віктор Філософічність освіти: теорія, методологія, практика // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 10-18. – Бібліогр.: с. 11


  Філософію здавна називають "наукою наук". І хоча таке визначення містить у собі значне перебільшення, як кажуть, "кожна наука, що досягає рівня осмислення власних підвалин розвитку", стає філософією, все ж "диму без вогню не буває". В силу своєї ...
1390970
  Прокойченко А.В. Філософічність та особливості поетичного стилю Т.С. Еліота // Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 64-74. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 1). – ISSN 2307-1591


  Т.С. Еліот увійшов в історію літератури та культури минулого ст. як реформатор англомовної поезії та літературної критики. Т.С. Эллиот вошел в историю литературы и культуры прошлого в. как реформатор англоязычной поэзии и литературной критики.
1390971
  Степаненко І.В. Філософію за борт? Або про перспективи вищої / університетської освіти // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 205-207


  Перед вітчизняною філософією стоїть завдання, навіть складніше, ніж перед філософією і філософами інших країн, пов"язане з необхідністю подолати свій залишковий пострадянський стан в умовах радикального скорочення видатків на освіту та науку. Вона має ...
1390972
  Попов М.В. Філософія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / М.В. Попов. – Київ : Медицина, 2011. – 343, [1] с. – Бібліогр.: с. 318-326 та в кінці розд. – ISBN 978-617-505-076-7
1390973
  Губерський Л.В. Філософія : історія, суспільство, освіта / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, В.В. Ільїн ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 575, [1] с. : іл., фотоіл., портр. – Слов. філос. термінів: с. 554-575. – Бібліогр. в кінці розд,. – ISBN 978-966-439-395-6
1390974
  Стрелкова А.Ю. Філософія "порожнечі" у "Ваджраччхедіка-праджняпараміта-сутра" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 52-61
1390975
  Лютий Т.В. Філософія plus література: проблема авторського вираження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1390976
  Діденко Л.В. Філософія vs філософування: культуровкорінення мудрості // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 244-250. – ISSN 2076-1554
1390977
  Молчанова Е. Філософія глобальних проблем у контексті нового економічного порядку. // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2016. – № 1 (24). – C. 103-125. – ISSN 1811-9824
1390978
  Муляр О.А. Філософія демократії: концепції та проблеми // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 85-87
1390979
  Лактіонова А.В. Філософія дії та активності: нова перспектива теоретичних і практичних філософських дисциплін : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.04 / Лактіонова Анна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 35 с. – Бібліогр.: 57 назв
1390980
  Гречаний О.Ф. Філософія здібностей у контексті пріоритету духовного над матеріальним : монографія / О.Ф. Гречаний, В.О. Сабадуха ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; НДІ метології та економіки вищ. шк.Терноп. нац. екон. ун-ту ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Луганськ ; Тернопіль ; Івано-Франківськ : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2015. – 211, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-590-962-0
1390981
  Опанасюк Ю. Філософія інформаційної освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (64). – С. 37-41. – ISSN 2078-1016
1390982
  Капранов С.В. Філософія Лао-цзи у працях Конісі Масутаро // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 214-217
1390983
  Єрмоленко С. Філософія мови Тараса Шевченка // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, І. Вихованець, П. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (50). – С. 3-18. – ISSN 1682-3540
1390984
  Костик. О.І. Філософія модальності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 178-186
1390985
  Айтов С.Ш. Філософія науки К. Поппера: історично-антропологічні елементи методології // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 45-49. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1390986
  Кірик Т. Філософія освіти про ноолексикон для вищої школи XXI ст. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (64). – С. 30-36. – ISSN 2078-1016
1390987
  Берегова Г.Д. Філософія освіти: прагматистсько-інструменталістська концепція формування людини майбутнього у вищій школі // Future human image : the scientific journal / International society of philosophy and cosmology ; Ukrainian philosophical foundation. – Kiev, 2016. – № 3 (6). – С. 32-45. – ISSN 2311-8822


  У роботі розглянуто можливість формування продиктованих часом нових, планетарнокосмічних, світоглядних установок людини майбутнього засобами філософських наук і через систему вищої освіти. Стверджується особлива місія філософії освіти у формуванні ...
1390988
  Бандура О.О. Філософія права як система (деякі загальні міркування) // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 8-13. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1390989
  Брижко В.М. Філософія права: герменевтика в сфері інформаційного права // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 18-22
1390990
  Брижко В.М. Філософія права: гносеологія у сфері інформаційного права // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 25-32
1390991
  Максюта М.Є. Філософія світогляду національно-культурної консолідації М.П. Драгоманова / М.Є. Максюта, А.І. Коломієць // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 20-34


  У статті розглядаються погляди М.П. Драгоманова щодо національно-культурної консолідації. Згадуються професори КУ - Костомаров М.І., Антонович В.Б., Грушевський М.С., Кістяківський Б.О.
1390992
  Губерський Л. Філософія створення "Симбітеру" має найвищий рівень гуманізму // Медиа курьер в Украине. – Киев, 2017. – 8-14 февраля (№ 6). – С. 5


  Йдеться про творчу співпрацю КНУ імені Тараса Шевченка з науково-виробничою компанією "О.Д. Пролісок", "...що створила і випускає живі мультипробіотики сімейства "Симбітер". Цю команду професіоналів очолює доктор біологічних наук, професор, лауреат ...
1390993
  Кірізвас М.В. Філософія та громадянське суспільство: український контекст // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 72-74
1390994
  Синяков С.В. Філософія та економічна наука / С.В. Синяков, Е.А. Юрченко // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 154-160. – ISSN 2413-0966
1390995
  Білоус Т.М. Філософія та економічна наука: варіативність розуміння дихотомії "позитивне - нормативне" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 10-12
1390996
  Березинець І.В. Філософія та природничі науки початку XX ст. їх зв"язок та взаємовплив // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 21-22
1390997
  Ясна І.М. Філософія у школі: світові взірці та українські напрацювання // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 156-158
1390998
  Баумейстер А. Філософія як аскеза, самоосвіта, здивування. "Україні потрібні кілька показових "супершкіл" і "суперуніверситетів" / розмову вели Роман Гривінський, Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23 листопада (№ 213). – С. 5


  Розмова з доктором філософських наук, доцентом філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
1390999
  Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хрестоматія / Людмила Рижак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 2-ге, перероб., допов. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 530, [2] с. – Імен. покажч.: с. 526-530. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0253-1
1391000
  Курило В.Б. Філософія як спосіб життя (Василь Липківський) // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 92-93
<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,