Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>
1404001
  Шиян Л. "Статус людини знатної - це статус доброчинної людини" : інтерв"ю взяла Лариса Осадчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 листопада (№ 199)


  Про уроки князів Вишневецьких для сучасної еліти.
1404002
   [Статівка Анатолій Миколайович] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 266-267. – ISSN 1993-0909


  Український вчений в галузі земельного та аграрного права, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України.
1404003
  Пері М. [Статті з наратології / Массімо Пері ; за ред. С.Н. Філіппідиса. – Афіни : Вид-во Критського університету, 1994. – 163 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7309-68-5
1404004
  Богданов В.Л. «Статут – це свого роду конституція Національної академії наук України» // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 4-8. – ISSN 1027-3239
1404005
  Жигайло Олексій Михайлович Статистична ідентифікація моделей динаміки та її застосування у задачах адаптивного управління : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.07 / Жигайло О.М.;Одеск. держ. поліех. ін-тут. – Одеса, 2001. – 21 с.
1404006
   Статистична обробка та одержання метрологічних характеристик вимірювання хімічного складу неорганічних матеріалів спектральними методами : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт зі спецкурсів "Рентгеноспектральний аналіз","Емісійний спектральний аналіз","Атомно-абсорбційний аналіз" для студ. хімічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 31с.
1404007
  Федорів Р.Ф. Статистична радіометрія / Р.Ф. Федорів. – К., 1979. – 263с.
1404008
  Мінаков А.О. Статистична радіофізика : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / А.О. Мінаков, О.Ф. Тирнов. – Харків : Факт, 2003. – 528с. – ISBN 966-637-172-3
1404009
  Черничук Любов Василівна Статистичне вивчення природного відтворення населення Чернівецького регіону : Дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Черничук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 276л. + Додатки: л. 238 - 276. – Бібліогр.: л. 224 - 238
1404010
  Черничук Л.В. Статистичне вивчення природного відтворення населення Чернівецького регіону : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Черничук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.:13 назв
1404011
  Манцуров І. Статистичне дослідження факторів інтенсивного відтворення в економіці України // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Том 5, (№ 1). – С. 19-29. – ISSN 1684-906Х
1404012
  Євсєєнко Ольга Федорівна Статистичне забезпечення процесу регулювання фондового ринку в Україні : Дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Євсєєнко О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 251с. + Додатки: л. 200 - 251. – Бібліогр.: л.: 185 - 200
1404013
  Головач А.В. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика : Навчальний посібник / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.В. Головач; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 333с. – ISBN 966-574-716-9


  Розглядаються основні питання статистичного забезпечення управління якістю, при цьому значна увага приділяється методології статистичного аналізу даних і процесів діяльності підприємства
1404014
  Захожай В.Б. Статистичне забезпечення управління якістю : Навчальний посібник / В.Б. Захожай, А.Ю. Чорний; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 340с. – ISBN 966-364-003-0


  Розглядаються основні питання статистичного забезпечення управління якістю, при цьому значна увага приділяється методології статистичного аналізу даних і процесів діяльності підприємства
1404015
  Ігнатович Сергій Ромуальдович Статистичне моделювання множинного руйнування конструкційних матеріалів : Автореф... докт. техн.наук: 01.02.06 / Ігнатович Сергій Ромуальдович; КПІ. – К., 1993. – 31л.
1404016
  Рахімов Арзикул Кушбакович Статистичне моделювання однорідного і ізотропного випадкового поля : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Рахімов Арзикул Кушбакович; Мін-во освіти України; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 16 с.
1404017
  Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування : Навч. посібник / А.М. Єріна; Мін-во освіти і науки України. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 172с. – ISBN 966-574-209-4
1404018
  Майборода Р.Є. Статистичний аналіз сумішей : Навчальний посібник / Р.Є. Майборода; КНУТШ; Механіко-математичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 176с. – ISBN 966-594-521-1
1404019
  Война Олександр Андрійович Статистичний аналіз та оптимізація частково спостережуваних стохастичних систем з дискретним втручанням випадку : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Война Олександр Андрійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 30 с.
1404020
  Кубайчук Оксана Олексіївна Статистичний аналіз характеристик випадкових величин по спостерженнях із суміші : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Кубайчук О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1404021
   Статистичний збірник : Загальноосвітні, позашкільні, дошкільні та професійно-технічні навчальні заклади (1996-2000 рр.). – Київ : Компас, 2001. – 136с. – ISBN 966-7170-27-6
1404022
  Бараник З.П. Статистичний підхід до оцінювання впливу факторів структури населення на рівень безробіття в Україні 7 // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 75-80
1404023
   Статистичний щорічник м. Києва за 2005 рік. – Київ : Консультант, 2006. – 360с. – ISBN 966-8459-12-1


  У статистичному щорічнику наведено данні про соціально-економічне становищеУкраїни у 2002 р.у порівнянні з іншіми роками. Висветленно показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової сфери, населення і соціальної сфери т
1404024
   Статистичний щорічник України за 2000 рік. – За ред Осауленка О.Г. – Киев : Техніка, 2001. – 599с. – ISBN 966-575-129-8
1404025
   Статистичний щорічник України за 2002 рік = Statistical Yearbook of Ukraine for 2002. – Київ : Консультант, 2003. – 664с. – ISBN 966-8459-02-4


  У статистичному щорічнику наведено данні про соціально-економічне становищеУкраїни у 2002 р.у порівнянні з іншіми роками. Висветленно показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової сфери, населення і соціальної сфери т
1404026
   Статистичний щорічник України за 2003 рік = Statistical Yearbook of Ukraine for 2003. – Київ : Консультант, 2004. – 632с. – ISBN 966-8459-06-7


  У статистичному щорічнику наведено данні про соціально-економічне становищеУкраїни у 2002 р.у порівнянні з іншіми роками. Висветленно показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової сфери, населення і соціальної сфери т
1404027
   Статистичний щорічник України за 2005 рік. – Київ : Консультант, 2006. – 576с. – ISBN 966-8459-11-3


  У статистичному щорічнику наведено данні про соціально-економічне становищеУкраїни у 2002 р.у порівнянні з іншіми роками. Висветленно показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової сфери, населення і соціальної сфери т
1404028
   Статистичні властивості проб неоднорідно забруднених грунтів : [препринт]. – Чорнобиль, 2006
1404029
  Нетреба Андрій В"ячеславович Статистичні ефекти та оптимальна обробка сигналів у магнітнорезонансній і проективній томографії : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 / Нетреба А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 146л. – Бібліогр.: л.137-146
1404030
  Нетреба Андрій В"ячеславович Статистичні ефекти та оптимальна обробка сигналів у магнітнорезонансній і проективній томографії : Автореф. дис. ... кандид. фізико-математ. наук: 01.04.03 / Нетреба А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
1404031
  Просянюк Наталія Сергіївна Статистичні задачі теорії чисел : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Просянюк Н.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв
1404032
  Вардеман С.Б. Статистичні методи забезпечення якості / С.Б. Вардеман, Дж.М. Джоуб; Переклад Р.Григоренка, А.Півторака, С. Яблонського; Передмова А. Мазаракі. – Київ : КНТЕУ, 2003. – 256с.
1404033
  Мацюк Леся Василівна Статистичні оцінки параметрів розподілів "надійності" : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Мацюк Леся Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 16л.
1404034
  Локотош Тетяна Володимирівна Статистичні та динамічні властивості систем з сильними водневими зв"язками : Автореф. дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.04.02; 01.04.14 / Локотош Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 24 назв
1404035
  Писаренко Г.С. Статистичні теорії міцності та їх застосування до металокерамічних матеріалів / Г.С. Писаренко, В.Т. Трощенко. – К., 1961. – 106с.
1404036
  Молодцов С.Н. Статистичский анализ флуктаций параметров световых волн в средах с крупномасштабными случайными неоднородностями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Молодцов С.Н.; Горьков. гос. ун-т. – Горький. – 17л.
1404037
  Пальян З.О. Статистичский взгляд на эволюцию модели рождаемости в Украине // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 8. – С. 75-78. – ISSN 0320-8168
1404038
  Абдул С. Статистко-экономический анализ трудовых ресурсов Афганистана. : Автореф... Канд.эконом.наук: 08.00.11 / Абдул С.; МВиССО УССР. – Киев, 1978. – 27л.
1404039
  Грошева А.В. Статистчиеские исследования в области латинской фонологии (позиции начала и исхода слова) : Автореф... канд. филол.наук: 10.673 / Грошева А.В.; АН СССР. Ленингр. отд-ние ин-та языкознания. – Л., 1971. – 19л.
1404040
  Горески Роберт М.М. Статифицированнная теория Морса / Роберт М.М. Горески. – Москва : Мир, 1991. – 349 с.
1404041
  Берковский Б.С. Статическая аэрогидроупругость несущих элементов : учеб. пособ. / Б.С. Берковский ; Иркутск. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск : ИГУ, 1981. – 100 с. : ил. – Библиогр.: с. 98-100 (43 назв.)
1404042
  Берковский Б.С. Статическая аэрогидроупругость несущих элементов и их систем, работающих в близи границ / Б.С. Берковский. – Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 1983. – 122 с. – Библиогр.: с. 118
1404043
  Леб Л.Б. Статическая электризация / Л.Б. Леб. – Москва ; Ленинград, 1963. – 408 с.
1404044
  Гольдштейн Ю.Б. Статически определимые конструкции: Конспект лекций по строит. механике. / Ю.Б. Гольдштейн. – Петрозаводск, 1979. – 79с.
1404045
  Русина Е.А. Статические и динамические задачи несвязанной термоупругости оболочек и пластин с термочувствительной толщиной. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Русина Е.А.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 2000. – 19л.
1404046
  Тимошенко С.П. Статические и динамические проблемы теории упругости / С.П. Тимошенко. – Киев : Наукова думка, 1975. – 563с.
1404047
   Статические и динамические свойства магнитоупорядоченных кристаллов. : межвуз. науч. сборник. – Уфа : Издательство Башкирского университета, 1990. – 87с.
1404048
  Лисы Владимир Статические и динамические свойства систем частиц с внутренней динамикой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лисы Владимир; Объединен. ин-т ядерн. исследований. – Дубна, 1987. – 11л.
1404049
   Статические и динамические экспертные системы : Учебное пособие для студентов вузов / Э.В. Попов, И.Б. Фоминых, Е.Б. Кисель, М.Д. Шапот. – Москва : Финансы и статистика, 1996. – 320с. + Приложения: с.225-316. – ISBN 5-279-01598-9
1404050
  Дементьев В.Е. Статические методы учета боковой рефракции // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 7-12 : рис. – Библигр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
1404051
  Маршев В.И. Статические модели экономического равновесия. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Маршев В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1972. – 19л.
1404052
  Кантер И.И. Статические преобразователи частоты / И.И. Кантер. – Саратов, 1966. – 406 с.
1404053
  Гласко А.С. Статические связи и их реакции / А.С. Гласко. – Москва
1. – 1969. – 40 с.
1404054
  Абидов М.А. Статические характеристики диодных структур / М.А. Абидов. – Москва : Радио и связь, 1989. – 151, [1] c. – Библиогр.: с. 150-151
1404055
  Назаренкова Г.А. Статические характеристики нагрузок и их учет в расчетах электрических сетей. : Автореф... Канд.техн.наук: / Назаренкова Г.А.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Новосибирск, 1963. – 22л.
1404056
  Вулис Л.А. Статические электроинтеграторы и и применение к моделированию нелинейных явлений переноса / Вулис Л.А. , Лукьянов А.Т. – Москва, 1959. – 15 с.
1404057
  Вулис Л.А. Статические электроинтеграторы и их применение к моделированию нелинеейныых явлений перенова / Л.А. Вулис. – Москва, 1959. – 15с.
1404058
  Вулис Статические электроинтеграторы и их применение к моделированиюю нелинейных явлений переноса. / Вулис, А.Т. Лукьянов. – Москва, 1959. – 15с.
1404059
  Рожанский Л.Л. Статические электромагнитные преобразователи частоты / Л.Л. Рожанский. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 95 с.
1404060
  Дзибалов Ю.И. Статический электроинтегратор "СЗИ-41" / Ю.И. Дзибалов. – Алма-Ата, 1979. – 165с.
1404061
  Снитко Н.К. Статическое и динамическое давление грунтов и расчет подпорных стенок / Н.К. Снитко. – Ленинград-Москва : Госстройиздат, 1963. – 395с.
1404062
  Казанжи К.К. Статическое электричество / К.К. Казанжи. – Москва, 1965. – 32 с.
1404063
  Каверзнев В.А. Статическое электричество в полупроводниковой промышленности / В.А. Каверзнев, А.А. Зайцев, Ю.А. Овечкин. – Москва : Энергия, 1975. – 113 с.
1404064
  Дроздов Н.Г. Статическое электричество в промышленности. / Н.Г. Дроздов. – М.-Л., 1949. – 176с.
1404065
   Статична и динамічна тарифікація електроенергії автономних Micro Grid / В.Я. Жуйков, Ю.С. Ямненко, І.Ю. Бойко, Л.Є. Клепач // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 66-75. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
1404066
  Стрелков М.Т. Статична модель структури системи ринку електричної енергії // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 22-31. – ISSN 1813-5420
1404067
  Дацишин Х.І. Статична та динамічна метафора в сучасному українському політичну дискурсі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 128-140


  У статті аналізується проблема динамічної і статичної метафори в політичному дискурсі, автор наголошує на особливому місці статичної, колективної метафори в мові політики. The article analyses the problem of dynamic and static metaphor in political ...
1404068
  Сунєгін С.О. Статичний елемент романо-германської правової сім"ї - юридичні норми, принципи та інститути // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 74-79. – ISSN 1563-3349
1404069
  Лях В.В. Статичні граничні задачі для пружного зрізаного клина : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла / Лях В.В.; МОНУ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 124л. – Бібліогр.: л.109-124
1404070
  Лях В.В. Статичні граничні задачі для пружного зрізаного клина : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04. - Механіка деформівного твердого тіла / Лях В.В. ; МОНУ, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1404071
   Статичні електричні потенціали як показники стану очікування за умов формування емоційного вигорання у студентів / С. Федорчук, Л. Чікіна, Т. Герасько, І. Зима, С. Тукаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Статичні електричні потенціали (СТЕП) в біологічно активних зонах шкіри людини (БАЗ) відображають рівень фонової активації мозкових структур і рівень психічного стресу. Мета дослідження полягала в тому, щоб визначити характер розподілу СТЕП в ...
1404072
  Процюк Ю.Б. Статичні задачі термопружності для шаруватих термочутливих тіл канонічної форми : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Процюк Ю.Б. ; НАН України ; Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1404073
   Статичні інформаційні показники якості інтелектуальних систем / В.В. Вишнівський, О.В. Зінченко, Ю.І. Катков, С.О. Сєрих // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (59). – С. 14-20. – ISSN 2412-4338
1404074
  Дегтярьов К.Г. Статичні та динамічні характеристики елементів конструкцій ракетної техніки з урахуванням явищ гідропружності та пластичності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.09 / Дегтярьов Кирило Георгійович ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
1404075
  Самаєва Ю. Статки на латки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 7


  "На зарплати чиновників щороку йде близько 80% усіх видатків держбюджету, призначених органам держуправління. Суми чималі, але в армії бюрократів вони розчиняються, і статкам спеціаліста середньої ланки навряд чи хтось позаздрить. Навіть посадові ...
1404076
   Статодинамическая устойчивость тела гимнастов высокой квалификации / Ю.В. Литвиненко, Садовски Ежи, Нижниковски Томаш, В.Н. Болобан // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 46-51 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
1404077
  Андреев Олег Дмитриевич Статсумма и одноточечные функции Грина в теории струн и двумерных конформных теориях поля : Автореф... канд. физико-математич.наук: 01.04.02 / Андреев Олег Дмитриевич; Московский физико-технический ин-т. – Долгопрудный, 1991. – 16л.
1404078
  Мороз П. Статський радник. Невідомі сторінки історії степового лісоразведення // Свята справа - XXI : еколого-краєзнавчий часопис / Еколого-туристичне об"єднання "Орлан" ; ред. рада: П. Чегорка, О. Завгородній, Г. Іващенко [та ін.]. – Верховцеве, 2016. – № 1/2 (10). – С. 93-95
1404079
  Горький М. Статті / М. Горький. – Харків, 1934. – 309с.
1404080
  Фучік Ю. Статті / Ю. Фучік. – К, 1952. – 232с.
1404081
  Петлюра С.В. Статті / Симон Петлюра; Упоряд. та авт. передм. О.О. Климчук. – Київ : Дніпро, 1993. – 341с. – ISBN 5-308-01572-4
1404082
  Ленін В.І. Статті 1923 р. / В.І. Ленін. – Київ, 1939. – 40с.
1404083
  Ленін В.І. Статті 1923 р. / В.І. Ленін. – Київ, 1957. – 107с.
1404084
  Ленін В.І. Статті 1923 р. / В.І. Ленін. – Київ, 1967. – 64с.
1404085
  Богатирьов І.Г. Статті 75, 76 Кримінального кодексу України потребують удосконалення / І.Г. Богатирьов, О.М. Звенигородський // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 23-28.
1404086
  Ковалів Ю. Статті з "Літературознавчої енциклопедії" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1404087
  Босенко О. Статті з естетики та поетики у другому томі "Європейського словника філософій" / О. Босенко, А. Пучков // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, В.О. Тузов [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 94-99. – ISSN 2309-8406
1404088
  Вовчок Марко Статті і дослідження / Вовчок Марко. – Київ, 1957. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1404089
  Вовчок Марко Статті і дослідження / Вовчок Марко. – Київ, 1985. – 311 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1404090
  Франко І. Статті і матеріали : збірник 5 / І. Франко. – Львів, 1956. – 324 с.
1404091
  Орджонікідзе Г.К. Статті і промови / Г.К. Орджонікідзе. – Київ
Т. 1 : 1910-1926 рр. – 1957. – 503 с.
1404092
  Ленін В.І. Статті і промови 1922-1923 рр. / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 123с.
1404093
  Ленін В.І. Статті і промови про Україну / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 368 с.
1404094
  Скрипник М.О. Статті й промови / М.О. Скрипник. – Харків
4, 1. – 1930. – 524с.
1404095
  Скрипник М.О. Статті й промови / М.О. Скрипник
5. – 1930. – 290с.
1404096
  Пивовар С.Ф. Статті М. Бажана як джерело вивчення проблеми висвітлення історії української державності в радянській історіографії (друга половина 1940-х років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 125-127. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто політико-публіцистичні статті Миколи Бажана як джерело вивчення проблеми висвітлення історії української державності в радянській історіографії другої половини 1940-х років. The political and publicistic articles of Mykola Bazhan consider ...
1404097
  Рильський М.Т. Статті про літературу / М.Т. Рильський; М.Т. Риьський. – Київ : Дніпро, 1980. – 511 с. : 1 арк. портр. ; іл.
1404098
  Санд Ж. Статті про літературу і мистецтво // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 1 (855). – С. 221-243. – ISSN 0868-4790
1404099
  Іщук А.О. Статті про радянську ліературу / А.О. Іщук. – К., 1958
1404100
  Ішук А.О. Статті про радянську літературу / А.О. Ішук. – К., 1958. – 192с.
1404101
  Чимирис І. Статті Спиридона Черкасенка у "Літературно-науковому віснику" // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 18-20
1404102
   Статті та матеріали, опубліковані в журналі "Економічний часопис-ХХІ" у 2008 році // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 53-56. – ISSN 1728-6220
1404103
  Коваленко Л.М. Статті та нариси / Л.М. Коваленко. – К, 1987. – 421с.
1404104
  Петлюра Симон Статті, листи, документи = Articles, correspondence, documents / Петлюра Симон; Ред. кол.: Л. Дражевська, Н. Лівицька-Холодна, Л.Чикаленко та ін.; Центр. комітет вшанування пам"яті Симона Петлюри в Америці. – Нью Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1956. – 480с.
1404105
  Петлюра С. Статті, листи, документи = Articles, correspondence, documents / С. Петлюра; Укр.вільна АН у США, Б-ка ім.С.Петлюри в Парижі; Ред. кол. Т.Гунчак, Л.Дражевська, П.Йосипишин та ін. – Hью-Йорк
Т. 2. – 1979. – 626 с.
1404106
  Петлюра Симон Статті, листи, документи / Петлюра Симон; Упоряд. В.Сергійчук. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7601-02-1
Т.III. – 1999. – 616с
1404107
  Гмиря Б.Р. Статті, листи, спогади / Б.Р. Гмиря. – Київ : Музична Україна, 1975. – 432 с.
1404108
   Статті, надруковані в журналі "Країна знань" у 2014 році // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
1404109
   Статті, опубліковані в журналі "Країна знань" у 2012 році. // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 9/10 (91). – С. 54-55
1404110
   Статті, рецензії та відгуки про творчість Ю.Ф. Ярмиша // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 48-51
1404111
  Белінський В.Г. Статті, рецензії та листи / В.Г. Белінський. – Київ : ДЛВ, 1952. – 270, [6] с.
1404112
  Петлюра С. Статті. Листи. Документи / Симон Петлюра; КНУТШ, Центр українознавства, Центральн. держ. архів вищих органів влади і управління України; Упоряд. В. Сергійчук. – Київ : ПП Сергійчук М.І. – ISBN 966-2911-00-6
Т.4. – 2006. – 704с.
1404113
  Петлюра С.В. Статті. Листи. Документи / Симон Петлюра ; [за ред. В. Сергійчука]. – Вишгород : Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-76-3
Т. 5. – 2016. – 632 с. – Імен. покажчик: с. 569-605. – Бібліогр.: с. 630-632 та в підрядк. прим.
1404114
  Москаленко М.Н. Статті. Публіцистика. Спогади про Михайла Москаленка : [зб. праць] / Михайло Москаленко ; [упоряд. М. Лабінський]. – Київ : Основи, 2011. – 542, [2] с. : портр., іл. – Імен. покажч.: с. 518-540. – Бібліогр.: с. 509-517 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-500-328-1
1404115
  Тетеріна О. Стаття "Спалений роман" Ю. Бойка-Блохина (у контексті сприйняття "Собору" О. Гончара) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 207-218. – ISSN 2520-6346


  "Проаналізовано рецепцію "Собору" О. Гончара з огляду на різні її аспекти як в Україні, так і в діаспорі (Ю. Бойко, В. Дончик, В. Коптілов, І. Кошелівець, Д. Павличко, А. Погрібний, Л. Рудницький, Є. Сверстюк, Г. Тютюнник, Ю. Шерех). Крізь призму ...
1404116
  Ярмоленко О.С. Стаття 1633 КУпАП: підстави настання відповідальності // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 2 (16). – С. 38-41


  Статтю присвячено дослідженню підстав настання адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог посадових та службових осіб органів ДПС України.
1404117
  Куріс Е. Стаття 18 Європейської конвенції з прав людини: підхід Страсбурзького суду // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 22-28
1404118
  Колівер С. Стаття 19: ООН зміцнює право на свободу слова та інформації // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2011. – № 2/3. – С. 55-57
1404119
  Задоя К.П. Стаття 192. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 171-179. – ISBN 978-617-7020-87-4
1404120
  Хавронюк М.І. Стаття 197. Порушення обов"язків щодо охорони майна // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 223-231. – ISBN 978-617-7020-87-4
1404121
  Лантінов Я.О. Стаття 202 КК України як прояв державної регламентації вільності підприємництва за чинним кримінальним законодавством України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 3. – С.199-202. – ISBN 966-7784-65-7
1404122
  Хавронюк М.І. Стаття 278. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 395-405. – ISBN 978-617-7020-87-4
1404123
  Хавронюк М.І. Стаття 289. Незаконне заволодіння транспортним засобом // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 405-419. – ISBN 978-617-7020-87-4
1404124
  Червяцова А.О. Стаття 3 Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини (порушення статті і правомірне застосування сили) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 35-39. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1404125
  Савченко В. Стаття 3 Конституції України: зміст та проблема реалізації // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 90-92
1404126
  Буткевич С.А. Стаття 306 Кримінального кодексу України: науково-практичний коментар // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 2 (11). – С. 139-146
1404127
  Хавронюк М.І. Стаття 376 Кримінального кодексу України: здобуток чи прорахунок? // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 10 (110). – С. 6-13
1404128
  Міщенко М.Н. Стаття 39 Конституції України: проблемні питання застосування / М.Н. Міщенко, С.А. Солоткий // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 1. – С.56-59
1404129
  Хавронюк М.І. Стаття 410. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 419-433. – ISBN 978-617-7020-87-4


  продовження назви: шляхом шахрайства або зловживання службови становищем
1404130
  Федчишина Ю. Стаття 5 Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 136-138
1404131
  Печений О. Стаття 6 Цивільного кодексу України спроба доктринального тлумачення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 120-135. – ISSN 1993-0909
1404132
  Брюховецький В. Стаття stand-by // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 22 червня (№ 23/24). – С. 6-9


  "Під супровід скандалу, пов"язаного з імовірним викриттям як агента радянських спецслужб Віктора Петрова, що зник із Німеччини майже сім років тому, в 1955 році мюнхенська "Українська літературна газета" вибухає публікацією невідомої його статті про ...
1404133
  Вахтель А. Стаття Арона Гурвіча "On the Intentionality of Consciousness": теоретичний аспект і мовні особливості // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 5 : Термінологія / Terminology. – С. 6-13. – ISSN 0235-7941
1404134
  Бондар Є.П. Стаття в газеті / Є.П. Бондар. – К, 1972. – 74с.
1404135
  Шулінова Л.В. Стаття в системі жанрів сучасної української літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 23-30
1404136
  Яровенко Т. Стаття Василя Марка "Біль, який не гоять роки" в регіональному контексті славутичезнавства // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 311-315. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1404137
  Федорук О. Стаття Володимира Міяковського про генезу Шевченкового псевдоніма Кобзар Дармограй // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 42-45. – ISSN 0236-1477


  У статті здійснено атрибуцію нотатки В. Міяковського про генезу Шевченкового псевдоніма Кобзар Дармограй. Проведено паралель між Шевченковим і Кулішевим уживанням псевдонімів
1404138
  Ісаєва Ганна Стаття вчителя - вищий рівень творчості : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 16-17. – Бібліогр.: 3 назви
1404139
  Микитенко О.О. Стаття І. Шишманова "Значението и задачата на нашата етнография" (1889) у контексті становлення українсько-болгарських наукових взаємин // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 240-247. – ISSN 2075-437X


  У своїй програмній статті "Значението и задачата на нашата етнография" (СбНУ, 1889) І.Д. Шишманов вперш.е у Болгарії зробив аналіз шляху, який пройшло на той час болгарське та європейське народознавство, визначив завдання подальш.ої збирацької та ...
1404140
  Штаєрман І.Я. Стаття І.І. Рахманінова "Рівновага гнучкої нерозтяжної поверхн" // Історико-математичний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 2. – С. 77-88
1404141
  Полякова Л. Стаття Івана Франка "Старе й нове в сучасній українській літературі" (до проблеми української модерни) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 72-76. – ISSN 0130-528Х


  У дослідженні розглянуто погляди Івана Франка на сучасний йому літературний процес і його концепцію українського модернізму, яку він виклав у рецензії на статтю С. Русової
1404142
  Логвін В.П. Стаття й кореспонденція в газеті / В.П. Логвін. – Харків, 1958. – 31с.
1404143
  Церковня-Городецька Стаття К. Грушевської "З примітивного господарства. Кілька завважень про засоби жіночої господарчої магії у зв"язку з найстаршими формами жіночого господарства" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 277-281
1404144
   Стаття К.Д.Ушинського "Рідне слово".. – Львів, 1960. – 23с.
1404145
  Безущак О. Стаття Клима Глібовицького "Микола Генрих Абель і єго значіннє в математиці" // У світі математики : український математичний журнал для школярів / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Т. 12, вип. 4. – С. 89-94. – ISSN 1029-4171
1404146
   Стаття О.В. Фоміна "Сад-музей. Київський ботанічний сад" / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 217-218. – ISBN 978-617-7397-32-7
1404147
  Булгакова Д.О. Стаття присвячена вивченню специфічних рис "первинних" джерел права // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 5-14


  Стаття присвячена вивченню специфічних рис "первинних" джерел права Європейського Союзу. Аналізується проблематика правомірності розподілу джерел права ЄС на первинні та вторинні, причини та наслідки такого под ілу, а також головні особливості ...
1404148
  Сидорук Т. Стаття про стародавні назви міста Києва з ранньої творчості Омеляна Пріцака // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 46-59
1404149
  Ходак І. Стаття Стефана Таранушенка з Нарбутівського збірника: кілька штрихів до історії написання // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – Число 2 (54) : Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Архітектура. – С. 84-87. – ISSN 1728-6875
1404150
  Зелінська Н.В. Стаття у фаховому виданні: комунікація, імітація, профанація? // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 54-60. – ISBN 978-966-360-233-2 (вип. 8) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Про проблеми, пов"язані з якістю наукових статей.
1404151
  Бріцин В.М. Стаття Шарля Баллі "Syntaxe de la modalite explicite" (Синтаксис експліцитної модальності") і сучасна лінгвістика / В.М. Бріцин, Л.В. Аніщенко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер (голов. ред.), С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 43-51. – ISSN 0027-2803
1404152
  Слюсаренко М. Стаття як жанр журналістики // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 58-67. – ISSN 2312-6809
1404153
  Варич М.В. Стаття як жанр науково-популярної журналістики: тенденції і перспективи розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 154-158


  У статті розглядаються науково-популярні тексти, опубліковані на сторінках сучасних українських журналів. Також у роботі аналізуються причини зниження зацікавленості науково-популярною журналістикою в суспільстві, вивчається досвід популяризації цього ...
1404154
  Малікова О.В. Стаття як жанр християнського теологічного дискурсу: когнітивно-прагматичні виміри // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 230-238


  Стаття присвячена розгляду когнітивних і прагматичних особливостей теологічної статті як жанру популярного християнського теологічного дискурсу. В статье рассматриваются семантические, стилистические, синтаксические, способы реализации дискурсивных ...
1404155
  Іщук О. Стаття Ярослава Богдана "Міжнародний огляд" як віддзеркалення поглядів підпілля ОУН на закінчення Другої світової війни // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 142-148
1404156
  Дзейко Ж.О. Стаття, глава, розділ закону як елементи його структури // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 5-10
1404157
  Дудоров О.О. Стаття188-1. Викрадання електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання / О.О. Дудоров, К.П. Задоя // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 108-118. – ISBN 978-617-7020-87-4
1404158
  Соколов О.М. Статує внутрішньо переміщених осіб: цивільно-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 182-193. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1404159
  Каллистрат Статуи // Картины / Филострат, и Младший) (Старший. – Москва ; Ленинград : Изогиз, 1936. – С. 133-150
1404160
  Мунтяну Ф. Статуи никогда не смеются / Ф. Мунтяну. – Москва, 1962. – 420с.
1404161
  Мунтяну Ф. Статуї ніколи не сміються / Ф. Мунтяну. – Київ, 1962. – 324с.
1404162
  Козленко І.В. Статус "-ти" інфінітива в системі дієслівних афіксів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  З"ясовується статус -ти у структурі інфінітива. Розглядаються ознаки, що дозволяють кваліфікувати -ти як флексію.
1404163
  Розумюк В.М. Статус "молодшого брата" в історії східної дипломатії // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 52-62
1404164
  Кадикало А. Статус "об"єктивного" суб"єкта в науковому пізнанні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 99-107. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
1404165
  Жарко С. Статус абревіації в сучасній українській мові // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 149-154. – ISSN 2411-6548
1404166
   Статус авиарейсов - через SMS // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 6 : Фото. – ISSN 1998-8044
1404167
  Малахова Ю.А. Статус авторизованого економічного оператора як фактор міжнародної конкурентоспроможності підприємства / Ю.А. Малахова, І.В. Повшедний // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 113-121. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1404168
  Сущено Ю. Статус адвоката - критична необхідність чи пережиток минулого? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 22 грудня (№ 24). – С. 36-37
1404169
  Пономаренко Д. Статус адвоката - міф чи реальність? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2 - 8 червня (№ 22)
1404170
  Святоцька В.О. Статус адвоката в Англії, Німеччині, Франції: порівняльне дослідження // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 362-365. – ISSN 2524-017X
1404171
  Новіцький В. Статус адвоката в кримінальному процесі України: основні напрямки впливу права зарубіжних країн / В. Новіцький, Т.М. Кучер // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 367-371. – ISBN 978-966-2781-18-2
1404172
  Мацелик Т. Статус адміністративних судів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 55-58.
1404173
  Івашків-Когут Статус аугментативності в англійській мові у контексті сучасних теорій мовної структуризації // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 84-88
1404174
  Гудвин-Гилл Статус беженца в международном праве / Гудвин-Гилл; Пер. с англ. под.ред.М.И.Левиной. – Москва : ЮНИТИ, 1997. – 647с. – ISBN 5-85171-035-7
1404175
  Романов П.С. Статус библиотековедения и оценка эффективности современной библиотеки за рубежом // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2011. – № 2. – С. 140-145. – ISSN 1997-0803


  В данной статье автор раскрывает взаимосвязь теоретических изысканий в зарубежном библиотековедении с оценкой эффективности деятельности библиотеки как социального учреждения.
1404176
  Абрамович С.Д. Статус Біблії як "Книги книг" (сакральний текст як інтертекст культури) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 29-40. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1404177
  Сірант М.М. Статус біженців у Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 - міжнар. право / Сірант М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1404178
  Сірант М.М. Статус біженців у Європейському Союзі : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Сірант М.М.; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 234л. – Бібліогр.: л. 181 - 234
1404179
  Стронько Борислав Юрійович Статус буттєвого часу в музиці : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Стронько Б.Ю.; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2003. – 14 с. – Бібліогр.: 6 назв
1404180
  Ярошенко Є. Статус буферних держав у системі міжнародних відносин // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 57-59
1404181
  Затурець В. Статус в соціальних мережах як фольклорний текст // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 114-123. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті йдеться про таке явище сучасного фольклору як статус в соціальних мережах. Доводиться його належність до фольклору шляхом виділення та аналізу в ньому основних рис фольклорного тексту. Також представлені основні види статусів та їх тематичні ...
1404182
  Піддубний М.Д. Статус великого князя литовського за жалуваними ярликами золотоординських і кримських ханів // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 10-16. – ISSN 1996-9872
1404183
  Карповець Х.М. Статус викладача в освітньому процесі сучасного університету // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 231-233. – ISBN 978-966-698-290-5
1404184
  Мельник М. Статус вищої кваліфікаційної комісії суддів України у процесі призначення на посаду судді: генезис.ю проблемні питання, шляхи вирішення // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 18-21
1404185
  Гончаренко О. Статус Вищої ради юстиції // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 26-32.
1404186
  Кеба О.М. Статус вібрантів у сучасній фонології та фонетиці // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 36. – С. 219-235. – ISSN 2413-5593


  Статтю присвячено вивченню дрижачих звуків/вібрантів. Для сучасної лінгвістики характерним є прагнення до вивчення звукових функціональних одиниць усного мовлення, які забезпечують адекватність сприйняття змісту та ефективність комунікації. З"ясування ...
1404187
  Рабовська С.Я. Статус відділу примусового виконання рішень органів державної виконавчої служби в адміністративному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 85-88. – ISSN 2219-5521
1404188
  Кісель В.Й. Статус військових частин збройних сил України як суб"єктів цивільних правовідносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 107-111. – (Право. Економіка. Управління)
1404189
  Полуда В.А. Статус військовополонених в нацистських таборах на території рейхскомісаріату "Україна" та в зоні військової окупації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 67-71. – ISSN 2076-1554
1404190
  Вітренко Ю. Статус ВНЗ - якими йому бути? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 березня (№ 14/15). – С. 5
1404191
  Рябець А.В. Статус внутрішньо переміщеної особи за міжнародним правом і правом України // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 111-113
1404192
  Шумський П.В. Статус Генерального прокурора України / П.В. Шумський, К.О. Рубейкіна // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 455-457
1404193
  Михайленко О. Статус генерального прокурора України: історія, теорія і сучасність // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.20- 25. – ISBN 966-667-078-Х
1404194
  Сухонос В.В. Статус глави держави в умовах авторитарного режиму // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – № 1 (6). – С. 20-25
1404195
  Гришина Т.В. Статус глотального приступа гласных современного немецкого языка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 106-111. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1404196
  Лисьев А.В. Статус Государственной Думы в законодательном процессе // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 8 (50). – С. 10-16. – ISSN 1812-8696
1404197
  Батанов О. Статус громад. У пошуках оптимального варіанту конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні: теорія і практика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1404198
  Батанов О. Статус громади у пошуках оптимального варіанту конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні: теорія і практика // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 48-64. – ISSN 2308-9636
1404199
  Батанов О. Статус громади. У пошуках оптимального варіанту конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні: теорія і практика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 7-13 листопада (№ 44). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1404200
  Посохова Л. Статус давньогрецької мови в "латинських школах" Гетьманщини та Слобідської України (XVIII - початок XIX ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 16-27. – ISSN 0130-5247
1404201
   Статус депутата.. – Париж : Економіка, 1992. – 114 арк.
1404202
  Луканська А. Статус держави визначають економіка та чисельність населення // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 13 травня (№ 87)
1404203
  Сульженко Ю. Статус державних виконавців та Державної виконавчої служби України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.113-117. – ISSN 0132-1331
1404204
  Левицький В. Статус державних службовців в органах прокуратури України: особливості законодавчого регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 91-93. – ISBN 978-617-7069-28-6
1404205
  Гриценко В.А. Статус державного службовця в системі державного управління // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 147-149. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1404206
  Моряк-Протопопова Статус державного службовця за австрійським законодавством другої половини XIX - початку XX століття (на прикладі галицького намісництва) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 178-189. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1404207
  Міць А. Статус державної мови в контексті Конституції України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: С. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – C. 156-166. – ISSN 2310-6158
1404208
  Дергач Д.В. Статус деривації в аспекті динаміки медійної онімної парадигми // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 206-218


  У статті визначається статус і місце деривації в контексті динамічних процесів розвитку мас-медійної ономастичної парадигми. До уваги беруться теоретичні концепції щодо лексико-семантичного і морфологічного способів словотвору як основних для ...
1404209
  Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала : [учеб. пособие для вузов по направлению и спец. "Юриспруденция"] / Демин Ю.Г. – Москва : Международные отношенния, 1995. – 208 с. – Библиогр.: с. 199-203. – ISBN 5713308448
1404210
  Савельева М.Ю. Статус естествознания в эпоху просвещения: Кант и Линней // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 257-271
1404211
  Нікітюк В.О. Статус етнонаціональних меншин / В.О. Нікітюк. – Київ, 1996. – 188с. – ISBN 966-950003-4-6
1404212
  Вдовиченко О.І. Статус європейської комісії після Лісабонського договору // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 86-88. – ISBN 978-966-600-475-1
1404213
  Перерва Володимир Степанович Статус єпархіальних органів влади та парафіяльного священства в київській митрополії кінця XVIII-XIX століття : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Перерва Володимир Степанович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
1404214
  Перерва Володимир Степанович Статус єпархіальних органів влади та парафіяльного священства в Київськй митрополії наприкінці XVIII - XIX ст. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Перерва Володимир Степанович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 211 л. – Бібліогр.: л.180-211
1404215
  Бржестовський Д.С. Статус Єрусалима як фактор впливу у арабо-ізраїльському конфлікті // Вісник Одеського національного університету : Збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – Том 9, Вип.9 : Соціологія і політичні науки. – С. 193-203.
1404216
  Яговец В.В. Статус женщины в дренерусском обществе (историографический и методологический аспекты) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 144-151. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
1404217
  Кушнірук І.В. Статус жінки-мусульманки поза родиною наприкінці XX - на початку XXI ст. // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 34-37. – ISBN 978-617-7090-41-9
1404218
  Жук В. Статус жінки в період європейської модернізації (в кінці XIX - на початку XX ст.) / В. Жук, І.І. Боровець // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 50-54
1404219
  Талимончик В.П. Статус журналистов: международные документы и и законодательство отдельных государств // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 140-149. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1404220
  Берегова О.А. Статус загадки як текстової категорії // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 11. – С. 17-21. – (Серія: Мовознавство ; вип. 20 (1)). – ISSN 2312-2919
1404221
  Рева Н.С. Статус заголовка в друкованый рекламы на матерыалы англомовного дискурсу // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 99-103. – Бібліогр.: С.102-103; 28 назв


  Категорія заголовка як актуалізатора текстової інформації. Фокусується увага на таксономії заголовків, їх поліфункціональності на матеріалі англомовного дискурсу.
1404222
  Смирнов Є. Статус захисника як суб"єкта доказування у кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 82-85
1404223
  Михайлюта О. Статус зобов"язує. Завдання для нового очільника флагмана української освіти - Київського національного університету. Бесіда з кандидатом на посаду ректора Сергієм Болтівцем // Україна молода. – Київ, 2020. – 6-7 листопада (№ 108)


  Київський Національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ), який іще за радянських часів складав конкуренцію Московському та Ленінградському, котирується в рейтингу найвідоміших вишів планети. І завжди, з дня заснування, наперекір усім ...
1404224
  Бараненко І. Статус зони вільної торгівлі з ЄС. Експорт, імпорт та можливості для бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2017. – 16 травня (№ 18/19). – С. 22-23
1404225
  Беленьков Николай Фролович Статус и особенности синтагматического членения предложения в немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Беленьков Николай Фролович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1404226
  Беленьков Н.Ф. Статус и особенности синтагматического членения предложения в немецком языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Беленьков Н. Ф.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1983. – 183л. – Бібліогр.:л.152
1404227
  Орлов Денис Статус и размер : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 82-84 : Іл.
1404228
   Статус иностранцев в СССР : Сборник. – Москва : Общественные науки и современность, 1984. – 101 с.
1404229
  Максименко Ю. Статус і повноваження депутатів місцевих рад // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 175-179. – ISSN 2663-5313
1404230
  Макарець Ю.С. Статус і стан української мови в незалежній Україні: соціолінгвістичний вимір : монографія / Юлія Макарець. – Київ : ЛАТ&К, 2019. – 208, [1] с. – Бібліогр.: с. 185-208 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7824-02-1
1404231
  Марцеляк О. Статус і функціонування регіональних представницьких омбудсманів: світовий досвід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.149-154. – ISSN 0132-1331
1404232
  Новородовький В.В. Статус іноземних добровольців в Україні (2014-2018): політико-правове забезпечення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 3/4 (95/96), травень - серпень. – С. 254-271. – ISSN 2524-0137
1404233
  Буткевич О. Статус іноземців у стародавньому міжнародному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 3. – С. 44-60


  У статті аналізується становлення міжнародно-правового статусу іноземців. Автор доводить, що процес формування відповідних міжнародно-правових норм відбувався вже у стародавній період. Зокрема заперечується поширена в науці думка про цілковиту ...
1404234
  Шмельов О.О. Статус інституту прокуратури в системі органів державної влади України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 265-268
1404235
  Гукалова І.В. Статус категорії "якість життя населення" в географії і сучасна її динаміка у регіонах України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 4 (84). – С. 48-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1404236
  Розумеєнко Н.В. Статус категорії окличності в емотивно-експресивному синтаксисі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 236-242. – ISBN 966-581-727-2
1404237
  Перерва В.С. Статус київських митрополитів кінця XVIII-XIX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 42-46. – (Історія ; вип. 48)


  В статті аналізується статус київських архієреїв кінця XVIII-XIX ст.
1404238
  Артамонова К.Ю. Статус Кипра в условиях Османской и Британской империй (до начала XX в.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 56-66. – ISSN 2077-7280
1404239
  Губанова Т.О. Статус коледжу як вищого навчального закладу за Законом України "Про вищу освіту" // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 76-84. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню нормативно-правого регулювання статусу коледжу як одного з типів вищих навчальних закладів в Україні. У статті проведено аналіз новизни Закону України "Про вищу освіту", а також досліджено проблемні питання щодо визначення ...
1404240
  Алисиевич Е.С. Статус Конвенции Совета Европы о правах человека и постановлений Европейского Суда по правам человека в российской правовой системе / Е.С. Алисиевич, Н.В. Кислицына // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 1 (33). – С. 24-37. – ISSN 1560-2893
1404241
  Москвич Л.М. Статус Конституційного Суду в контексті конституційної реформи 2016 р // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 72-74. – ISBN 978-617-7096-97-8
1404242
  Сакун О.Ф. Статус консульских органов в современном международном праве : Автореф... кандидата юрид.наук: / Сакун О.Ф.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1964. – 27л.
1404243
  Славова Л.Л. Статус концепту "політик" у свідомості сучасних американців та українців (за даними асоціативного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 88-96


  Стаття присвячена визначенню статусу концепту ПОЛІТИК у свідомості сучасних американців та українців (за даними асоціативного експерименту). Результати асоціативного експерименту були розділені на декілька груп, що відображають різні сторони ...
1404244
  Бірюков О. Статус країни з ринковою економікою для України // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – С. 141-143.
1404245
  Бикова Т. Статус Кримської Республіки // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 24 липня (№ 14)
1404246
  Синиця В. Статус латинських номінативних утворень з пропріальним компонентом мікротерміно системи "Інфекційні хвороби" / В. Синиця, О. Мироник // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 1 (17). – С. 43-48. – ISSN 2311-9896
1404247
  Карасик В.И. Статус лица в значении слова / В.И. Карасик. – М, 1989. – 109с.
1404248
  Черниченко С.В. Статус личности и международное право. : Автореф... доктор юрид.наук: 12.00.10 / Черниченко С.В.; Дипломатическая Акад. МИД СССР. – М., 1979. – 28л.
1404249
  Задорожний А. Статус Луны и ее ресурсов в современном международном праве // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 47-50
1404250
  Рябова Ольга Статус місцевих органів виконавчої влади у м. Києві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 71-76
1404251
  Колосова Г.А. Статус міфоніму cthulhu у повісті Говарда Філліплса Лавкрафта "The Call of Cthulhu" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 161-162. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
1404252
  Тищенко-Монастирська Статус мови і мовний ландшафт (на матеріалі кримськотатарської мови) // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 261-271
1404253
  Ажнюк Б.М. Статус мови як інструмент мовного планування // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 257-267. – ISBN 978-966-1673-17-4
1404254
  Кобяков О.О. Статус мовчання у міфологемах // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 56-59. – Бібліогр.: С. 59; 13 назв
1404255
  Ігнатьєв П.М. Статус мусульманської меншини в Індії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 41-51
1404256
  Москвич Л.Н. Статус найвищого суду країни: історичний та порівняльно-правовий аналіз // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 15-28. – ISSN 1026-9932
1404257
  Зиновьев А.В. Статус народного депутата СССР / А.В. Зиновьев. – Л, 1987. – 159с.
1404258
  Моисеева Н.А. Статус национального характера в пространстве социального взаимодействия // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 1 (40). – С. 239-247. – ISSN 1811-0916
1404259
  Войтович К. Статус національних конституційних судів у процедурі преюдиційних запитів до трибуналу справедливості ЄС // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – N 2. – С. 135-141. – ISSN 2082-4939
1404260
  Рушковська К.Й. Статус національних меншин: вітчизняний та міжнародний : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Рушковська К.Й.; ОНЮА. – Одеса, 2000. – 24л. – Бібліогр.:с.21
1404261
  Рушковська К.Й. Статус національних меншин: вітчизняний та міжнародний досвід : Автореф...канд.політичн.наук:23.00.02 / Рушковська К.Й.;ОНЮА. – Одеса, 2000. – 24с. – Бібліогр.:с.21
1404262
   Статус національного // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 6 травня (№ 18). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Тернопільський медичний університет імені І. Горбачевського отримав статус національного.
1404263
   Статус Національного банку України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 12
1404264
  Монолатій І. Статус німецької меншини Галичини в національній поліітиці Західноукраїнської Народної Республіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.141-143. – Бібліогр.: 11 н. – ISSN 0132-1331
1404265
  Лактіонова А.В. Статус нормативності у неокантіанських підходах : перспектива становлення проблематики сучасної практичної філософії // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.197-210
1404266
   Статус органів публічного обвинувачення : міжнародні стандарти, зарубіжне законодавство і пропозиції щодо реформування в Україні / Центр політико-правових реформ ; Міжнар. фонд "Відродження" ; [за заг. ред. О.А. Банчука ; гол. ред. Гайдук Н.М. ; ред. : Гайдук Н.М., Коновал С.С.]. – Київ : Атіка, 2012. – 623, [1] с. – Додатки: с. 599-623. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-446-2
1404267
  Исаенкова О.В. Статус органов государственной власти в гражданском процессе России и Украины / О.В. Исаенкова, Н.С. Бандорина // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 397-400. – ISBN 978-966-171-322-1
1404268
  Кучма О.Л. Статус особи, до якої застосовано запобіжний захист тримання під вартою або домашній арешт, в соціальному страхуванні та трудовому законодавстві // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 115-118. – ISBN 978-617-7069-34-7
1404269
  Арутюнян А. Статус Палестини як держави-спостерігача // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 9-10
1404270
  Совгиря О. Статус парламентської опозиції в Україні // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 68-69
1404271
  Совгиря О.В. Статус парламентської опозиції в Україні: стан та перспективи правового регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 22-31.
1404272
  Іваницька Х.І. Статус патентного повіреного в контексті сучасної судової реформи // Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Орлюк О.П., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6. – С. 52-54. – ISBN 978-617-696-870-2. – ISSN 2308-0329
1404273
  Урусова А. Статус писем ГНАУ // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 5. – С.23


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1404274
  Ніконов В.О. Статус підприємства в аспектах економічного та юридичного підходів до його визначення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 249-257. – ISBN 966-7958-13-2
1404275
   Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / Центр політико-правових реформ ; [за заг. ред. О.А. Банчука]. – Київ : Москаленко О.М., 2013. – 585, [1] с. – ISBN 978-966-2214-26-0
1404276
  Хахуцяк О.Ю. Статус понятого у кримінальному провадженні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4. – С. 154-160. – ISSN 2222-5374
1404277
  Завадська О.В. Статус поняття "спецслужби" в українській та англійській лінгвокультурах: лексико-семантичний аналіз // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 48-54
1404278
  Гедеков Довран Статус постоянно нейтральных государств в современном международном праве // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41-45. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1404279
  Томашевский Р. Статус преподавателя во второй декаде XXI века // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 285-288
1404280
  Томашевский Р.Е. Статус преподавателя во второй декаде XXI века // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 42-44. – ISSN 1562-529Х
1404281
  Загнітко А. Статус прикладної лінгвістики в системі лінгвістичних наук // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 291-318. – ISSN 1728-9572
1404282
  Пастушенко Т. Статус радянських військовополонених у роки Другої світової війни: на терезах міжнародного, нацистського та радянського права // Історія великих страждань : нацист. табори для радянських військовополонених у м. Славуті на Хмельниччині: дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [упоряд.: В.Г. Берковський та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2011. – С. 18-28. – ISBN 978-966-97201-0-8
1404283
  Зинченко А.В. Статус России в иерархии современных международных отношений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 21-26. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1404284
  Фаріон І. Статус руської (української) мови крізь призму правових документів XIV-XVII ст. // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 11/12 (229/230). – С. 35-40


  Соціолінвістичний контекст статусу руської мови в діяхронії (XIV-XVII ст.) крізь призму мовної свідомости провідних шляхетсько-урядових середовищ. Діяхронний аналіз не лише мовно-суспільних, але і мовно-філософських, мовно-психологічних, ...
1404285
  Іщенко А. Статус свідка у цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 401
1404286
  Рибалка О.В. Статус слідчого в процесі кримінально-процесуального доказування // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 5 (128). – С. 33-36
1404287
  Дворник Д. Статус слідчого згідно з новим Кримінально-процесуальним кодексом // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2013. – № 1. – С. 83-84. – ISSN 2306-0050
1404288
  Костич Л. Статус словотвірної категорії // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 29-41. – ISSN 0320-3077


  У статті простежується історія cтановлення поняття про словотвірну категорію, розглядаються складові словотвірної категорії в аспекті їх систематизації та ієрархічного упорядкування.
1404289
  Бойченко І.В. Статус соціальний / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 354. – ISBN 966-642-073-2
1404290
  Серьогін В.О. Статус спеціалізованих органів з питань прайвесі: порівняльно-правовий аспект // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 309-311. – ISBN 978-966-171-322-1
1404291
  Вінциславська М.В. Статус спеціалізованих організацій, що здійснюють реалізацію майна боржника у виконавчому провадженні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 1 (45). – С. 153-158. – (0). – ISSN 2078-9165
1404292
  Батанов О. Статус столиці України - міста Києва у дзеркалі сучасних законопроектних ініціатив: досвід експертного аналізу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 20-31 грудня (№ 51/52). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1404293
  Батанов О. Статус столиці України - міста Києва у дзеркалі сучасних законопроектних ініціатив: досвід експертного аналізу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 1-23 січня (№ 1/2). – С. 22. – ISSN 1992-9277
1404294
  Батанов О.В. Статус столиці України у дзеркалі сучасних законопроєктних ініціатив. Досвід експертного аналізу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (203). – С. 10-20. – ISSN 2308-9636
1404295
  Васильченко О. Статус студента землі // Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / Издательский дом "Редактор М". – Киев, 2009. – № 7 (7). – С. 26-29.


  Студентське посвідчення ISIC стало універсальним студентським квитком.
1404296
  Савельева М.Ю. Статус субъекта историко-философского исследования в эпоху постмодерна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 87-88. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1404297
  Лобода О. Статус судді захищай у суді // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.19-20. – ISSN 1726-3077
1404298
  Хотинська-Нор Статус судді у відставці: поняття та зміст // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (215). – С. 57-59. – ISSN 2308-9636
1404299
  Борова Ю.В. Статус суддів в контексті проведення судово-правової реформи // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 416-419. – ISBN 966-660-151-6
1404300
  Москвич Л.М. Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз / Л.М. Москвич, 2004. – 224с.
1404301
  Рустамзаде А.Х. Статус Судебно-правового Совета Азербайджанской Республики в свете международно-правовых стандартов: проблемы функционирования и реформирования : монография / Рустамзаде Айхан Ханкиши оглы ; Ин-т законодательства Верхов. Рады Украины. – Киев : Инcтитут законодательства Верховной Рады Украины, 2015. – 307, [1] с. – Библиогр.: с. 283-307. – ISBN 978-966-7166-34-2
1404302
  Бартельс Г.-О. Статус судових виконавців згідно з німецьким правом // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор А. Рачок ; ред. А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3/4 (179/180). – С. 41-49
1404303
  Зубченко В.М. Статус та динаміка розвитку мовознавчих інституцій української академії наук у 20-х ороках XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 244-249
1404304
   Статус та організація роботи депутата сільської, селищної ради : Практичний посібник. – Київ : Купріянова О.О., 2005. – 448с. – ISBN 966-8668-10-3
1404305
  Тищенко І.В. Статус та повноваження ректора в організаційно-управлінській структурі докласичного університету // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 44. – С. 167-175. – ISBN 978-617-7188-08-6


  У статті висвітлено особливості становлення перших європейських університетів, визначено специфічні риси їх організаційно-управлінської структури.
1404306
  Макарук Л. Статус та роль піктограм у сучасному англомовному комунікативному просторі // East european journal of psycholinguistics / Lesya Ukrainka Eastern national university. – Lutsk, 2015. – Vol. 2, № 1. – С. 96-105. – ISSN 2312-3265
1404307
  Шестакова Е.Г. Статус та роль художності в словесності нового часу // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 37-43. – Бібліогр.: Літ.: с.42-43; 16 п. – ISBN 978-966-171-217-0
1404308
  Саплін Ю.Ю. Статус та складники лінгвокультури // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 50-54. – Бібліогр.: Літ.: с. 53-54; 22 назв. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
1404309
  Культенко О. Статус та структура Інтерполу. Система органів Міжнародної організації кримінальної поліції, їх функції та специфіка професійної діяльності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 236-240. – ISSN 0132-1331
1404310
  Мартынов А.С. Статус Тибета в 17 - 18 веках в традиционной китайской системе политических представлений / А.С. Мартынов. – М, 1978. – 282с.
1404311
  Дзюбишина-Мельник Статус у сучасній літературній мові слів з ремаркою "діалектне" // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 74-84. – ISSN 2304-9383
1404312
  Вус Д. Статус української мови та мов національних менших в УНР періоду Української Центральної Ради // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 158-159
1404313
  Залізняк Г.М. Статус української та російської мов у дзеркалі громадської думки киян // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 89-96. – ISSN 0027-2833
1404314
  Залізняк Г. Статус української та російської мов у дзеркалі громадської думки киян // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 176-185


  "Стаття присвячена проблемі визначення статусу української та російської мов. Дані соціологічних досліджень громадської думки киян дозволили виявити зміни у ставленні громадськості до функціонування двох мов залежно від змін у мовній політиці. Разом з ...
1404315
  Халмурзаев Т.Х. Статус урду в современной Индии и тенденции его развития. / Т.Х. Халмурзаев. – Ташкент, 1979. – 112с.
1404316
  Мельниченко В. Статус уряду в контексті конституційної реформи: можливість зробити перший крок до самостійності? / В. Мельниченко, Н. Плахотнюк // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 29-33
1404317
  Єфіменко Г. Статус УСРР та її взаємовідносини з РСФРР: довгий 1920 рік / Геннадій Єфіменко. – Київ : Інситут історії України НАН України, 2012. – 366, [1] с. – Імен. покажч.: с. 359-366. – Бібліогр. в підрядк прим. – ISBN 978-966-02-6396-3
1404318
  Дем"яненко О. Статус фізичної особи - підприємця: проблеми застосування законодавства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 96-99
1404319
  Монаєнко А. Статус фонду // Юридична газета. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21/22). – С. 32-33
1404320
  Рассохин Иван Статус члена парламента в Республике Польша // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 2 (69). – С. 55-63. – ISSN 1812-7126
1404321
  Лук"яненко О. Статус чоловіка у сімейному житті українців кінця ХІХ – початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 94-98
1404322
  Файзуллин С Ф. Статус этноса и этнические интересы как факторы национальной полтики // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 12 (344). – С. 139-144. – ISSN 0132-1625
1404323
  Граб Д.І. Статус юридичного терміна та його специфіка // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 405-411
1404324
  Олійник О.Б. Статус юридичної риторики в епоху Середньовіччя ті Відродження // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 123-126. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7))
1404325
  Сірук М. Статус як символ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  "Україні потрібно сконцентруватися на посиленні діючих безпекових програм із США", - експерт.
1404326
  Сабат П. Статус, богословське значення та актуальність літургійних ухвал Берестейської унії // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 165-178. – ISSN 2306-3548
1404327
  Багров В М. Статус, місія і перспектива географії: про сучасні підвалини давньої науки / В М. Багров, Г Л. Руденко, І.Г. Черваньов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 5-13. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 1561-4980
1404328
  Сокирська О.С. Статус, ознаки та особливості функціонування висловлювань відмови в англійському діалогічному мовленні // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 214-221
1404329
  Яцюк О.В. Статуси податкового боргу: теоретичне та практичне значення / О.В. Яцюк, М.П. Міщук // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 318-323. – ISSN 1563-3349
1404330
  Гнатюк Я.С. Статуси філософії : [навч. посібник] / Я.С. Гнатюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Філос. ф-т. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2018. – 155, [1] с. – Бібліогр.: с. 154-155 та в темах. – ISBN 978-966-286-136-5
1404331
  Скуріхін С.М. Статусна та компетентна правова культура військовослужбовців Збройних Сил України : монографія / С.М. Скуріхін ; за ред. Ю.М. Оборотова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". – Одеса : Фенікс, 2011. – 207, [5] с. – Бібліогр.: с. 177-202. – ISBN 978-966-438-492-3
1404332
  Скаржинская Е. Статусная рента в образовании / Е. Скаржинская, В. Чекмарев // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 9. – С.12-18. – ISSN 0321-0383
1404333
  Бідун А. Статусні й компетентнісні трансформації сучасного редактора // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (284), березень. – С. 9-13. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто аспкекти трансформації статусу й компетенцій сучасного редактора, що визначають специфіку його роботи з контенторм книги на довидавничому, видвничому й позавидавничому етапах
1404334
  Плужникова Т.И. Статусность морфемы как экспликанта семантики слова // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 128-131. – ISSN 2219-4290
1404335
  Голенкова З.Т. Статусные характеристики рабочих России / З.Т. Голенкова, Е.Д. Игитханян
1404336
   Статусот на модалната морфема БИ во македонскиот jазик и неjзините функционални еквиваленти во другите словенски и несловенски jазици = The status of the modal morpheme BI in Macedonian and its functional equivalents in Slavic and non-Slavic languages / Македонска акад. на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика ; [уредник: Зузана Тополиньска ; ред. одбор: Зузана Тополиньска, Marjan Maрковик]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2018. – 167 с. : илустр. – Проект: Местото на македонскиот jазик во словенскиот и во балканскиот jазичен свет. - Парал. тит. арк. англ. – Библиогр. кон трудовите. – (Морфосинтаксички студии ; 4). – ISBN 978-608-203-222-1
1404337
  Янчук В.З. Статут - правова основа діяльності колгоспів / В.З. Янчук. – Київ, 1974. – 80с.
1404338
  Пристінський І.О. Статут (положення) релігійної організації як документ, що визначає її адміністративно-правовий статус // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 7 (106). – С. 31-34
1404339
  Охотнікова Н. Статут 1804 року як нормативна основа відкриття та функціонування Харківського імператорського університету


  Завідуючий кафедри теорії держави і права юридичного факультету КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
1404340
  Охотнікова Н. Статут 1804 року як нормативна основа відкриття та функціонування Харківського імператорського університету // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 15-17
1404341
  Мокляк В. Статут 1884 р.: перехід від університетської автономії до централізованого контролю // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавс. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 69. – C. 109-116. – ISSN 2075-1478


  "...Після впровадження класичної системи освіти в середніх навчальних закладах в урядових колах виникла думка про нову університетську реформу задля встановлення тіснішого зв"язку університетів з гімназіями. Новостворений статут, прийнятий 23 серпня ...
1404342
   Статут Академії економічних наук України // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 192-196. – ISSN 1729-7206
1404343
   Статут Академії Наук Української Соціалістичної Радянської Республіки : Затверджено РНК УСРР 21.02.1936 р. – Київ, 1936. – 19 с.
1404344
   Статут Асоціації організаторів виборів країн Європи // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-51


  17-та міжнародна конференція АОВЄ
1404345
   Статут Беларускай Академії навук. Зацверджані 22 жніуня 1933 года. – Менск : Выдавецтва Беларускай Акадэмії навук, 1934. – 18 с.
1404346
   Статут великаго княжества Литовскаго с подведением в надлежащих местах ссылки на конституции / Перевод с польскаго. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : Печатан при правительствующем сенате
Ч. 1 : С перваго раздела по седьмый. – 1811. – 550 с. – Видання старою орфографією


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
1404347
   Статут Великого княжества Литовского. – Минск, 1960. – 254 с.
1404348
  Осипян Б.А. Статут Великого Княжества Литовского 1529 г. как первый русский конституционный образец единой христианско-правовой идеологии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 10. – С. 95-103. – ISSN 0132-0769
1404349
   Статут Великого княжества Литовского 1588 : [Статут Великого княжества Литовского]. – Б. м. : [Изд. ред. "Временник Моск. о-ва истории и древностей российских"]. – 24, 582 с. – Экз. дефектный, без обл., тит. л. и окончания. - 1588 годах на западнорусском языке
1404350
   Статут Великого княжества Литовского. С подведением в надлежащих местах ссылки на Конституции, приличныя содержания оного : Пер. с польского. – Спб. : Печатан при Правит. Сенате
Часть 2-я : От 7-го раздела до конца. – 1811. – XXII, 480с. – Польською та російською мовами
1404351
  Олійник О. Статут Великого князівства Литовського як джерело з дослідження традицій врядування на українських теренах у ранньомодерну добу // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 12-21
1404352
   Статут Великого князьства Литовского 1566 года // Старый Литовский статут 1529 года : [Статут Великого княжества Литовского]. – Б. м. : [Изд. ред. "Временник Моск. о-ва истории и древностей российских"]. – 540 с.
1404353
   Статут ВЛКСМ. – К, 1982. – 32с.
1404354
  Затулко К. Статут внутрішнього водного транспорту СРСР в системі законодавчого регулювання господарської діяльності у сфері внутрішнього водного транспорту України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 382-384
1404355
   Статут Всесоюзної Комуністичної Партії (більшовиків). – Київ : Політвидав, 1941. – 32 с.
1404356
   Статут Всесоюзної Комуністичної Партії (більшовиків). – Київ : Політвидав, 1946. – 32 с.
1404357
   Статут Всесоюзної Комуністичної Партії /більшовиків/.. – Київ-Харків, 1944. – 32с.
1404358
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – Львів : Молодь, 1949. – 20 с.
1404359
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1958. – 40с.
1404360
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1959. – 40с.
1404361
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1962. – 34с.
1404362
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1964. – 32с.
1404363
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1971. – 32с.
1404364
  ВЛКСМ Статут Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді / ВЛКСМ Статут. – Київ : Молодь, 1987. – 32 с.
1404365
   Статут Всеукраїнського товариства рибоводства та рибальства = Устав Всеукраинского общества рыбоводства и рыболовства. – Київ : Дpук. Р.К. Лубковського, 1918. – 19 с.
1404366
   Статут Всеукраїнської Академії Наук : Проєкт статутарної комісії при президії. – Київ, 1930. – 20 с.
1404367
   Статут Всеукраїнської громадської організації "Спілка дипломатів України" // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 266-280. – ISSN 0869-3595
1404368
   Статут Всеукраїнської громадської організації товариства "Знання" України // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 28-33. – ISSN 0868-8117
1404369
  Гавриленко О.А. Статут генуезьких колоній на чорному морі 1449 р. - пам"ятка середньовічного італійського права на українських теренах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 18-24. – (Серія "Право" ; вип. 27). – ISSN 2075-1834
1404370
  Гончаренко О. Статут господарського товариства як засіб саморегулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 37-42. – ISSN 2663-5313
1404371
  Березівська Л.Д. Статут єдиної школи (1919) як проект диференційованого підходу до розвитку шкільної освіти в Україні // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 34-37


  Стаття присвячена історії та змісту Статуту єдиної школи (1919) - документу, що визначив фундаментальні принципи розвитку шкільної освіти в Україні, зокрема диференціації навчання.
1404372
   Статут і додаткова оплата праці в колгоспах. – К, 1957. – 104с.
1404373
   Статут і штати Української Академії Наук у Київі // Западнорусская церковная уния в ее богослужении и обрядах / А.Ф. Хойнацкий. – Киев : Изд. Киево-Печерской лавры, 1871. – 23 с.
1404374
   Статут і штати Української Академії Наук у Київі. – Київ : Дpук. Укp. Hаук. Т-ва., 1919. – 23 с.
1404375
   Статут Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Видання Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1939. – 31, [2] с.
1404376
   Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : [б.в., 2003. – 38 c.
1404377
   Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Полігр. Центр Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2005. – 28, [1] c.
1404378
   Статут Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – 40с.
1404379
   Статут Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – 45с.
1404380
   Статут Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 1997. – 30 с. – На тит. арк. також: Прийнято Конф. труд. колективу Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. Протокол № 1 від 03.06.97
1404381
  Стародуб А.В. Статут Київської Православної Богословської Академії (1920-1924) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12. – С. 253-258
1404382
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : прийнятий XIX з"їздом партії. – Київ : Держ. вид-во політ. літ. УРСР, 1953. – 111 с. – Мініатюрне видання
1404383
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : прийнятий з"їздом XIX партії : (часткові зміни внесені XX з"їздом КПРС). – Київ : Держ. вид-во політ. літ. УРСР, 1956. – 111 с. – Мініатюрне видання
1404384
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1958. – 32с.
1404385
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом КПРС. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 162 с. – Мініатюрне видання
1404386
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1966. – 32с.
1404387
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII з"їздом КПРС. – Київ : Політвидав України, 1968. – 64 с. – Мініатюрне видання
1404388
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII з"їздом КПРС. – Київ : Політвидав України, 1969. – 63 с. – Мініатюрне видання
1404389
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII і XXIV з"їздами КПРС. – Київ : Політвидав України, 1971. – 64 с. – Мініатюрне видання
1404390
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1971. – 31с.
1404391
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1972. – 64с.
1404392
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1973. – 64с.
1404393
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII і XXIV з"їздами КПРС. – Київ : Політвидав України, 1977. – 115 с. – Мініатюрне видання
1404394
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – Київ : Політвидав України, 1977. – 64 с. – Мініатюрне видання
1404395
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII і XXIV з"їздами КПРС. – Київ : Політвидав України, 1983. – 76 с. – Мініатюрне видання
1404396
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : (з пропонованими змінами) / КПРС. – Київ : Політвидав України, 1985. – 30 с.
1404397
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затв. XXVII з"їздом КПРС / КПРС. – Київ : Політвидав України, 1986. – 30 с.
1404398
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затв. XXVIII з"їздом КПРС / КПРС. – Київ : Політвидав України, 1990. – 16 с. – ISBN 5-31-00850-3
1404399
  Хвостенко С.П. Статут КПРС - втілення ленінських норм партійого життя / С.П. Хвостенко. – К, 1962. – 75с.
1404400
  Гальчинська В.А. Статут КПРС - втілення ленінських організаційних основ ператії, норм партійного життя і принципів парійного керівництва / В.А. Гальчинська. – Київ, 1961. – 53 с.
1404401
  Іващенко М.К. Статут КПРС - основний закон партійного життя / М.К. Іващенко. – Київ : [б. в.], 1973. – 80 с.
1404402
   Статут Міжнародної асоціації філософії права та соціальної філософії // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.202-206. – ISBN 966-568-656-9
1404403
  Кульчицький В. Статут міста Львова 1870 року // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 115-116
1404404
  Габович О. Статут НАНУ як скарбниця "цінностей" радянського права / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 75-89. – ISBN 978-966-518-698-4
1404405
   Статут Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 244 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 6-16
1404406
   Статут національної бібліотеки Української народної республіки в м. Київі при Українській академії наук. – Київ : Печатня Вид[авн.] Т-ва "Дpукаpь", 1919. – 14 с. : 1 табл.
1404407
   Статут Національної спілки письменників України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 грудня (№ 49). – С. 2, 10-11
1404408
  Горбачова О.О. Статут НПФ як установчий документ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 162-166
1404409
  Рижков В. Статут ООН має українські корені // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13-14 липня (№ 120/121)


  Павлоградці хочуть встановити пам"ятник Лео Пасвольському, який будучи спеціальним помічником держсектаря США в період президентства Ф. Рузвельта став безпосереднім автором тексту Статуту ООН.
1404410
   Статут Організації Об"єднаних Націй / [ Організація Об"єднаних Націй ]. – Київ : Департамент громадської інформації ООН, 2008. – 69с.
1404411
   Статут Організації Об"єднаних Націй та Статут Міжнародного Суду. – [Б.м. : б.в., 1963. – 122 с. – Мініатюрне видання
1404412
  Поляков Н.В. Статут Парижского университета о методах чтения лекций. Постановление факультета искусств (1355) / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 570-571. – ISBN 978-966-551-249-3
1404413
  Шигаль Д.А. Статут про покарання, що накладаються мировими суддями (1864 року) та його застосування мировими суддями Харківської губернії // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.32-35. – ISSN 1727-1584
1404414
  Ахундов М.Д. Статут пространства и времени в научном познании / М.Д. Ахундов, Л.Б. Баженов // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
1404415
   Статут професійних спілок СРСР. – К, 1954. – 20с.
1404416
  Данількевич М. Статут територіальної громади - нове явище у праві України / М. Данількевич, Ю. Величко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.27-29. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1404417
  Калиновський Б. Статут територіальної громади в системі актів місцевого самоврядування // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 56-57
1404418
  Чудик Н.О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права України проблемні питання становлення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 284-291. – ISSN 1563-3349
1404419
  Чудик Н.О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права: поняття, юридичні ознаки, функції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 98-106
1404420
  Чудик Н.О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права: проблемні питання теорії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 131-137.
1404421
  Гураль П. Статут територіальної громади як джерело муніципального права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.223-228. – Бібліогр.: 5н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1404422
  Баєва Лілія Статут територіальної громади як засіб реалізації конституційного права громадян на участь у місцевому самоврядуванні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 11-15
1404423
  Лялюк О.Ю. Статут територіальної громади як один з елементів правової основи місцевого самоврядування в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 20-27. – ISSN 0201-7245
1404424
  Батанов О.В. Статут територіальної громади: проблеми теорії і практики : Науково-практичне видання; Статут територіальної громади міста Маріуполя (авторський проект) / О.В. Батанов, Ю.О. Волошин, С.В. Маліков; Центр проблем законотворчості та порівняльного правознав. ін-ту держ. і права ім. В.М.Корецько; За ред.: В.Ф. Погорілка. – Київ, 2004. – 192 с. – ISBN 966-107-15-2
1404425
   Статут Товариства друзів радянської кінематографії(ТДРКіна) на Київщині. – Київ, 1927. – 8 с.
1404426
   Статут Українського Вільного Університету. – Мюнхен, 1985
1404427
  Гаранін О. Статут Українського Вільного Університету в Мюнхені // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 203-214
1404428
   Статут Українського Літературно-Художнього товариства. – Петроград (Сакт-Петербург) : [Друк. Бр. В. та І. Линників], 1917. – 15 с. – (Українське літературно-художнє товариство)


  На тит. стор №1316441 - підпис Ів. Капустянського
1404429
   Статут Українського Наукового Товариства у Київі. – Київ : Друкарня Барського, 1907. – 10 с. – На одному екз. вид-во : Друкарня 2-ї Артїли, без дати.
1404430
   Статут Українського товариства охорони природи та сприяння розвитку природних багатств. – К, 1965. – 36с.
1404431
   Статут університету 1835 [Імператорського університету св. Володимира] // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 438-457. – ISBN 978-966-189-081-6
1404432
   Статут університету 1863 // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 463-488. – ISBN 978-966-189-081-6
1404433
   Статут університету 1884 // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 492-520. – ISBN 978-966-189-081-6
1404434
   Статут фонду імені Ігоря Білозора [проект] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 12 -19 липня (№ 31). – С. 2
1404435
   Статут цивільного будівництва. – Б.м., 1928. – 19с.
1404436
  Дорожинська М. Статути - джерело до вивчення діяльності народовських товариств Галичини 60-х рр. - XIX - початку XX ст. // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 194-200. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
1404437
  Пашук В. Статути "Просвіти" // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 16-26. – ISBN 966-7551-00-8
1404438
   Статути Великого князівства Литовського : У 3-х томах. – Одеса : Юридична література. – ISBN 966-7694-76-3
Т.1 : Статут Великого князівства Литовського 1529 року. – 2002. – 464с.
1404439
  Федоренко Н. Статути вторинної зайнятості студентів в економічному просторі міста // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 2, квітень - червень. – С. 142-158. – ISSN 1563-3713
1404440
  Цимбал Богдана Статути громадських організацій української еміграції: Союзу українців - жертв російсько-комуністичного терору та Організації демократичної української молоді як історичне джерело ( 50-60-ті роки XX ст.) // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 102-106
1404441
  Тимошенко Л. Статути дрогобицьких братств ХVI ст. // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 1/94 (105). – С. 96-103
1404442
  Хоменко Г. Статути європейських та українських університетів: порівняльна характеристика // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (78). – С. 79-86. – ISSN 2078-1016


  "У 1834 р. було засновано в Києві Університет св. Володимира, а в 1842 р. він отримав новий статут. У ньому дещо розширювалася свобода викладання, вводився інститут доцентів (щоб не посилати викладачів за кордон для підготовки до професорського ...
1404443
   Статути Збройних сил України : Положення про проходження військової служби. – Киев : Атіка, 2002. – 640с. – ISBN 966-7714-93-4
1404444
   Статути Збройних Сил України. – Київ, 2004. – 498 с.
1404445
   Статути Збройних Сил України : затверджені Законами України від 24 березня 1999 року № 548-XIV ; № 551-XIV ; №550-XIV ; №549-XIV. – Львів : Львівський військовий ін-т ім. гетьмана П. Сагайдачного Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. – 507 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-372-459-1
1404446
   Статути Збройних Сил України : збірник офіц. текстів законів станом на 1 листоп. 2018 р. / [упоряд. С.В. Петков]. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 527, [1] с. : іл. – Зміст: "Про національну гвардію України", "Про статут внутрішньої служби Збройних Сил України", "Про статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України", "Про дисциплінарний статут Збройних Сил України". – ISBN 978-611-01-1222-2
1404447
   Статути Збройних Сил України : зб. законів із змінами та допов. станом на 19 листоп. 2019 р. : офіц. тексти. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. – 393, [1] с. : іл., табл., ноти. – Зміст: Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України ; Про дисциплінарний Статут Збройних Сил України ; Про Статут гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України ; Про стройовий Статут Збройних Сил України. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-576-3
1404448
   Статути Збройних Сил України : зб. законів із змінами та допов. станом на 01 листоп. 2021 р. : офіц. тексти. – Київ : Алерта, 2021. – 435, [1] с. : іл., табл., ноти. – Зміст: Статут внутрішньої служби Збройних Сил України ; Дисциплінарний статут Збройних Сил України ; Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України ; Стройовий статут Збройних Сил України. – (Закондавство України). – ISBN 978-617-566-576-3
1404449
  Маложон О.І. Статути Казимира та їх роль у законодавстві Великого князівства Литовського та Польського Королівства // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 94-99
1404450
   Статути Київського університету 1833-2020 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. та авт. лекцій: В.А. Короткий (керівник авт. колективу), А.Г. Соломаха]. – Київ : Кандиба Т.П., 2020. – 875, [1] с. : табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-75-7


  У пр. № 1737915 напис: В дар бібліотеці Alma Mater 22.03.2021 Короткий
1404451
  Хмарський В.М. Статути Одеського товариства історії та старожитностей // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту / Ізмаїльський державний педагогічний інститут. – Ізмаїл, 2001. – № 11. – С.27-30
1404452
  Севастьянов О.В. Статути Російського товариства з вивчення Криму - джерела з історії інституалізації краєзнавчого руху в Кримській АСРР в 20-і роки XX ст. // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2008. – № 2 : (за матеріалами Міжнародної наукової конференції "Технічний музей: історія, досвід, перспективи"). – С. 12-17
1404453
  Чудик Н.О. Статути територіальних громад як джерело конституційного права у зарубіжних країнах: історія та сучасність // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 125-131.
1404454
  Федоренко В.Л. Статути територіальних громад як джерело муніципального права України / В.Л. Федоренко, В.Ф. Нестерович // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 9 (95). – С. 26-36
1404455
  Коваленко О. Статути університетів. Як відновити роль? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14-21 жовтня (№ 42). – С. 4


  Після прийняття нового Закону "Про вищу освіту" постає питання про уніфікацію та вдосконалення внутрішніх нормативно-правових документів, які регулюють роботу вищих навчальних закладів. В першу чергу це стосується їх статутів. Згадується Статут ...
1404456
  Лахно О.П. Статутна реформа радянського баптизму1959 - 1960-х років як каталізатор конфесійного розколу // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 25-32. – ISSN 2075-1451
1404457
  Полякова О.С. Статутна форма зміцнення військової дисципліни - головний адміністративно-правовий засіб попередження правопорушень у збройних силах України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 239-246. – ISSN 0201-7245
1404458
  Кіселичник В.П. Статутне право Львова (друга половина XIX - початок XX ст.) // Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 56-60. – ISBN 978-617-644-044-4
1404459
  Хорт Ю. Статутний капітал акціонерного товариства: захист інтересів учасників акціонерних правовідносин : монографія / Юлія Хорт. – Харків : ФІНН, 2010. – 276 с. – ISBN 978-966-8030-53-6
1404460
  Орлюк О. Статутний капітал банку: правове регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.42-47. – ISSN 0132-1331
1404461
  Закамська А. Статутний капітал: як сформувати та змінити відповідно до нового законодавства // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 листопада (№ 48). – С. 23
1404462
  Кальченко Т.В. Статутність міжнародних організацій у регіонально фрагментованій структурі світової системи // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 31-37
1404463
  Ходза Е.Н. Статуэтки актеров древней и средней комедии в собрании Эрмитажа // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.206-213. – ISSN 0321-0391


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1404464
  Лесницкая М.М. Статуя Августа. / М.М. Лесницкая. – Л., 1962. – 19с.
1404465
  Башкирова О. Статуя в художній системі драматичної поеми Ліни Костенко "Сніг у Флоренції" // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 20-25. – ISSN 0236-1477
1404466
  Петрусевич Н.Б. Статуя Вольтера работы Гудона. / Н.Б. Петрусевич. – Л., 1964. – 31с.
1404467
  Петрусевич Н.Б. Статуя Вольтера работы Гудона. / Н.Б. Петрусевич. – Л., 1970. – 38с.
1404468
  Ладынин И.А. Статуя Дария I из Суз: к интерпретации памятника в свете религиозно-идеологических представлений Египта и Переднего Востока // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2011. – № 1 (276). – С. 3-27. – ISSN 0321-0391
1404469
  Кандилис Ж. Стать архитектором / Ж. Кандилис. – Москва, 1979. – 272 с.
1404470
  Регистан Г. Стать березой / Г. Регистан. – Москва, 1970. – 110с.
1404471
  Якименко А. Стать бы ей пиастро-физической / взял интервью Барашев Р. // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. В 3


  Позицию Министерства образования и науки, молодежи и спорта в связи с реорганизацией Крымской астрофизической обсерватории, в интервью корреспонденту "2000" изложил директор департамента научной деятельности и лицензирования МОНМС Александр Якименко.
1404472
  Сергеев Б.Ф. Стать гением / Б.Ф. Сергеев. – Л., 1991. – 219с.
1404473
  Арнэр С. Стать другим человеком / С. Арнэр. – Москва, 1977. – 379с.
1404474
  Завьялов А.С. Стать радиофизиком / А.С. Завьялов, В.З. Нилов, Б.Н. Пойзнер. – Томск, 1988. – 98 с.
1404475
  Чучвара Адріана Стать Респондента і формування семантики твірної основи прізвиська (на матеріалі неофіційного іменника школяра) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 80-88
1404476
  Говорун Т.В. Стать та сексуальнисть / Т.В. Говорун. – К, 1999. – 384с.
1404477
  Беркеши А. Стать человеком : роман / Андраш Беркеши ; авториз. пер. с венг. Ф. Осколкова ; [худож. А.Я. Салтанов]. – Москва : Воениздат, 1984. – 375 с. : ил.
1404478
  Байкалов К.К. Статьи - воспоминания / Байкалов К.К. – Якутск : Книжное издательство, 1968. – 216 с.
1404479
  Хлебников Статьи / Хлебников. – с.
1404480
  Горький Максим Статьи : 1905-1916 гг. / М. Горький. – Петроград : Книгоизд. "Парус", 1918. – 212, [1] с. – Экз. в разных пер.


  Содержание: Заметки о мещанстве. Разрушение личности. О цинизме. О современности. Издалека. О "карамазовщине". Еще о "карамазовщине". Речь на собрании представителей печати. Ответ на анкету по вопросу об антисемитизме. Две души. Письма к читателю. О ...
1404481
  Толстой А.Н. Статьи / А.Н. Толстой. – Москва, 1944. – 1434 с.
1404482
  Гвердцители Г. Статьи / Г. Гвердцители. – Тбилиси, 1964. – 144с.
1404483
  Белинский В.Г. Статьи / Белинский В.Г. – Калининград : Кн. изд-во, 1972. – 320 с. : портр. – (Школьная библиотека)
1404484
  Добролюбов Н.А. Статьи / Н.А. Добролюбов. – Л., 1977. – 245с.
1404485
  Эттингер П.Д. Статьи / П.Д. Эттингер. – М., 1989. – 365с.
1404486
  Ленин В.И. Статьи 1923 г. / В.И. Ленин. – Ленинград, 1939. – 32с.
1404487
  Ленин В.И. Статьи 1923 г. / В.И. Ленин. – Ленинград, 1951. – 48с.
1404488
  Ленин В.И. Статьи 1923 г. / В.И. Ленин. – Москва, 1952. – 87с.
1404489
  Леонов Л.М. Статьи военных лет / Л.М. Леонов. – М, 1946. – 255с.
1404490
  Тютчев Н.С. Статьи и воспоминания / Н.С. Тютчев. – М.
1. – 1925. – 192с.
1404491
  Тютчев Н.С. Статьи и воспоминания / Н.С. Тютчев. – М.
2. – 1925. – 207с.
1404492
  Саянов В.М. Статьи и воспоминания / В.М. Саянов. – Ленинград : Советский писатель, 1958. – 230 с.
1404493
  Глиэр Р.М. Статьи и воспоминания / Р.М. Глиэр. – Москва : Музыка, 1975. – 219 с.
1404494
  Хачатурян А.И. Статьи и воспоминания / А.И. Хачатурян. – Москва : Советский композитор, 1980. – 422 с.
1404495
  Тургенев Иван Сергеевич Статьи и воспоминания / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1981. – 303 с.
1404496
   Статьи и воспоминания о Василии Шукшине. – Новосибирск, 1989. – 324с.
1404497
  Ойкунский П.А. Статьи и воспоминания. 1893-1968 / П.А. Ойкунский. – Якутск, 1969. – 232 с.
1404498
  Волгин В.П. Статьи и выступления / В.П. Волгин. – Москва, 1979. – 275с.
1404499
  Басов Н.Г. Статьи и выступления / Н.Г. Басов. – Москва : Знание, 1982. – 206 с. : ил.
1404500
  Калинин М.И. Статьи и выступления по вопросам агитационно-пропагандистской работы / М.И. Калинин. – Нальчик, 1946. – 92с.
1404501
  Романовская Е.Е. Статьи и доклады / Е.Е. Романовская. – Ташкент, 1957. – 283с.
1404502
   Статьи и доклады отдела сейсмологии. – Фрунзе, 1959. – 104с.
1404503
  Твардовский А.Т. Статьи и заметки о литературе / А.Т. Твардовский. – Москва, 1961. – 221с.
1404504
  Твардовский А.Т. Статьи и заметки о литературе / А.Т. Твардовский. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1963. – 258с.
1404505
  Твардовский А.Т. Статьи и заметки о литературе / А.Т. Твардовский. – 3-е изд., доп. – Москва, 1972. – 294с.
1404506
  Стасов В.В. Статьи и заметки, публиковавшиеся в газетах и не вошедшие в книжные издания / В.В. Стасов. – Москва
Т. 1. – 1952. – 319 с.
1404507
  Стасов В.В. Статьи и заметки, публиковавшиеся в газетах и не вошедшие в собрания сочинений / В.В. Стасов. – Москва
Т. 2. – 1954. – 459 с.
1404508
  Десницкий В. Статьи и исследования / В. Десницкий. – Л.-М. : Художественная литература, 1933. – 392 с.
1404509
   Статьи и материалы. – Тбилиси, 1946. – 122с.
1404510
   Статьи и материалы. – Тбилиси, 1947. – 130с.
1404511
  Вагнер Р. Статьи и материалы / Р. Вагнер. – Москва, 1974. – 199с.
1404512
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
2. – 1952. – 108с.
1404513
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
3. – 1953. – 151с.
1404514
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
4. – 1953. – 168с.
1404515
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
5. – 1954. – 136с.
1404516
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
6. – 1954. – 136с.
1404517
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
7. – 1955. – 132с.
1404518
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
8. – 1958. – 120с.
1404519
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
9. – 1959. – 160с.
1404520
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
10. – 1962. – 147с.
1404521
  Воровский В.В. Статьи и материалы по вопросам внешней политики / В.В. Воровский. – Москва, 1959. – 254с.
1404522
  Кулаковский А.Е. Статьи и материалы по якутскому языку / А.Е. Кулаковский. – Якутск, 1946. – 152с.
1404523
  Стравинский И.Ф. Статьи и материалы. / И.Ф. Стравинский. – М., 1973. – 527с.
1404524
  Катаяма С. Статьи и мемуары (К столетию со дня рождения) / С. Катаяма. – М., 1959. – 344с.
1404525
  Гете В.И. Статьи и мысли об искусстве / В.И. Гете. – Л..-Москва, 1936. – 412с.
1404526
  Песталоцци И.Г. Статьи и отрывки из педагогических сочинений / И.Г. Песталоцци. – Москва, 1939. – 112с.
1404527
  Ленин В.И. Статьи и отрывки из произведений. / В.И. Ленин. – Ленинград, 1936. – 279с.
1404528
  Мамин-Сибиряк Статьи и очерки / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1947. – 407с.
1404529
  Дзасохов Г. Статьи и очерки / Г. Дзасохов. – Орджоникидзе, 1970. – 308с.
1404530
  Бернандт Г.Б. Статьи и очерки / Г.Б. Бернандт ; [авт. предисл. И. Сац]. – Москва : Советский композитор, 1978. – 405 с. : ил. – Библиогр. авт. и сост. работ. Г.Б. Бернандта: с. 384-390
1404531
  Карачайлы И. Статьи и очерки / И. Карачайлы. – Черкесск, 1984. – 176с.
1404532
  Гольцев В.В. Статьи и очерки. / В.В. Гольцев. – М. : Советский писатель, 1958. – 620 с.
1404533
  Горький Максим Статьи и памфлеты / Горький Максим. – Ленинград : Молодая гвардия, 1948. – 352 с. : портр.
1404534
  Горький Максим Статьи и памфлеты / Горький Максим; Вступ. ст., ред. текста и примеч. Бурсов Б.И. – Ленинград : Молодая гвардия, 1949. – 360 с.
1404535
  Бестужев Н.А. Статьи и письма / Н.А. Бестужев ; ред. вступ. ст. и прим. И.М. Троцкого. – Москва ; Ленинград : Изд. политкаторжан и ссыльнопоселенцев, тип. им. Володарского в Ленинграде, 1933. – 328 с., 2 л. портр. – Библиогр. в подстрочн. примеч.
1404536
  Федосеев Н.Е. Статьи и письма / Н.Е. Федосеев. – Москва, 1958. – 356 с.
1404537
  Азадовский М.К. Статьи и письма : неизд. и забытое / М.К. Азадовский ; [вступ. ст. Н. Яновского]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978. – 240 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 238-239
1404538
  Чаадаев П.Я. Статьи и письма / П.Я. Чаадаев. – М., 1987. – 367с.
1404539
  Чаадаев П.Я. Статьи и письма / П.Я. Чаадаев. – 2-е, доп. – М., 1989. – 621с.
1404540
  Амальрик А. Статьи и письма 1967-1970 / А. Амальрик. – Амстердам : Фонд им. Герцена, 1971. – 100 с. – (Серия "Библиотека самиздата" ; № 2)
1404541
  Выка Казимеж Статьи и портреты / Выка Казимеж. – Москва, 1982. – 220 с.
1404542
   Статьи и рецензии композиторов Франции. – Л, 1972. – 376с.
1404543
  Ленин В.И. Статьи и речи / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 456с.
1404544
  Молотов В.М. Статьи и речи / В.М. Молотов. – Москва, 1937. – 270с.
1404545
  Ленин В.И. Статьи и речи / В.И. Ленин. – Москва, 1945. – 124с.
1404546
  Георгиу-Деж Статьи и речи / Георгиу-Деж. – Бухарест, 1955. – 938с.
1404547
  Георгиу-Деж Статьи и речи / Георге Георгиу-Деж. – Москва : Госполитиздат
Т. 1 : (Октябрь 1945 - сентябрь 1952 г.). – 1956. – 483 с.,1 л. портр.
1404548
  Орджоникидзе Г.К. Статьи и речи / Г.К. Орджоникидзе. – Москва
Т. 1 : 1910-1926 гг. – 1956. – 516 с.
1404549
  Георгиу-Деж Статьи и речи / Георге Георгиу-Деж. – Москва : Госполитиздат
Т. 2 : (Январь 1953 - май 1956 г.). – 1956. – 448 с.
1404550
  Кодовилья В. Статьи и речи / В. Кодовилья. – М., 1957. – 362с.
1404551
  Орджоникидзе Г.К. Статьи и речи / Г.К. Орджоникидзе. – Москва
Т. 2. – 1957
1404552
  Гомулка В. Статьи и речи / В. Гомулка. – М., 1959. – 375с.
1404553
  Калмыков Б.Э. Статьи и речи / Б.Э. Калмыков. – Нальчик, 1961. – 151с.
1404554
  Гхош А.К. Статьи и речи / А.К. Гхош. – М., 1962. – 352с.
1404555
  Блюхер В.К. Статьи и речи / В.К. Блюхер. – Москва : Военное издательство, 1963. – 232 с.
1404556
  Максвелл Дж.К. Статьи и речи / Дж.К. Максвелл. – Москва : Наука, 1968. – 423 с.
1404557
  Лауэ М. Статьи и речи : пер. с нем. / М. Лауэ. – Москва : Наука, 1969. – 368 с.
1404558
  Больцман Л. Статьи и речи / Л. Больцман. – Москва, 1970. – 406 с.
1404559
  Деннис Ю. Статьи и речи (1947-1951) : Пер. с англ. / Юджин Деннис. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 208 с., 1 л. портр.
1404560
  Ленин В.И. Статьи и речи 1922-1923 гг. / В.И. Ленин. – Москва, 1947. – 128 с.
1404561
  Молотов В.М. Статьи и речи 1935-1936 / В.М. Молотов, 1937. – 272с.
1404562
  Флоринский В.М. Статьи и речи Василия Марковича Флоринского : с портретом и факсимиле. – Изд. по смерти авт. М.Л. Флоринской. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1903. – 578, II с., 1 л. портр.
1404563
  Киршон В.М. Статьи и речи о драматургии, театре и кино / В.М. Киршон. – Москва : Искусство, 1962. – 294 с.
1404564
  Калинин М.И. Статьи и речи о коммунистическом воспитании. 1925-1945 / М.И. Калинин. – Москва, 1951. – 206с.
1404565
  Ленин В.И. Статьи и речи о профессиональных союзах / В.И. Ленин. – Ленинград-Москва, 1925. – 167с.
1404566
  Ленин В.И. Статьи и речи об Украине / В.И. Ленин. – Киев, 1936. – 383с.
1404567
  Луначарский А.В. Статьи и речи по вопросам международной политики / А.В. Луначарский. – М, 1959. – 451с.
1404568
  Потемкин В.П. Статьи и речи по вопросам народного образования. / В.П. Потемкин. – М.-Л., 1947. – 303с.
1404569
  Димитров Г.М. Статьи и речи против фашизма / Г.М. Димитров. – Уфа, 1980. – 286с.
1404570
  Шерипов А.Д. Статьи и речи. / А.Д. Шерипов. – 3-е изд. – Грозный, 1990. – 176с.
1404571
  Калинин М.И. Статьи и речи. (1936-1937) / М.И. Калинин. – Москва, 1938. – с.
1404572
  Островский Н.А. Статьи и речи. Письма / Н.А. Островский. – Краснодар, 1952. – 9-142с.
1404573
  Бубнов А.С. Статьи и речьи о народном образовании. / А.С. Бубнов. – М., 1959. – 416с.
1404574
  Гашек Я. Статьи и фельетоны, написанные по-русски / Я. Гашек. – Новосибирск, 1959. – 58с.
1404575
  Грамши А. Статьи из "Ордине нуово" .-Проблемы революции.-Проблемы культурной жизни / А. Грамши. – Москва, 1960. – 126с.
1404576
   Статьи из "Энциклопедии", принадлежащие к Турции / Перевел Семен Башилов. – В Санктпетербурге : [Тип. Акад. наук]
Том 1 : содержащий статьи светские, то есть придворные, военные и гражданские. – 1769. – [4], 186 с. – В сб. ст. Л. Жокура, Э. Малле, Н. Лангле дю Френуа, Д. Дидро, Г. Леблона


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- папір
1404577
  Битов А.Г. Статьи из романа / Андрей Битов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 317 с.
1404578
   Статьи научного и педагогического содержания, изданные лицами, состоящими на службе при средних и низших учебных заведениях Киевского учебного округа : Опыт системат. каталога ; Сост. в 1895 г. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, в Москве, Киев. отд-ние, 1895. – 60, II с.
1404579
  Овсянико-Куликовский Д Статьи о Базарове и его времени / Д Овсянико-Куликовский, . – Москва, 1924. – 133 с.
1404580
  Богданов-Березовский Статьи о балете / Богданов-Березовский. – Л, 1962. – 207с.
1404581
  Красовская В.М. Статьи о балете / В.М. Красовская. – Ленинград : Искусство, 1967. – 340 с.
1404582
  Соллертинский И.И. Статьи о балете / И.И. Соллертинский. – Л. : Музыка, 1973. – 208 с.
1404583
  Ванслов В.В. Статьи о балете. / В.В. Ванслов. – Ленинград, 1980. – 191с.
1404584
  Спенсер Г. Статьи о воспитании : С портр. авт. / Гербетра Спенсера ; Пер. с англ. М.А. Энгельгардта. – Санкт-Петербург : Издательство газ. "Школа и жизнь"
Вып. [1]. – 1914. – 80 с. : портр.
1404585
  Белинский В.Г. Статьи о Гоголе : о русской повести и повести Гоголя / Белинский В.Г. – Москва ; Пг. : ГИЗ, 1923. – 150 с. – (Классики русской литературы ; 65)
1404586
  Луначарский А.В. Статьи о Горьком / А.В. Луначарский. – М : Художественная литература, 1938. – 207 с.
1404587
  Касторский С.В. Статьи о Горьком / С.В. Касторский. – Ленинград : Советский писатель, 1953. – 546 с.
1404588
  Касторский С.В. Статьи о Горьком / С.В. Касторский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л. : Советский писатель, 1955. – 603 с.
1404589
  Луначарский А.В. Статьи о Горьком / А.В. Луначарский. – М : Художественная литература, 1957. – 110 с.
1404590
   Статьи о Горьком. – М : Художественная литература, 1957. – 421с.
1404591
  Срезневский И.И. Статьи о древних русских летописях (1853-1866) / [Соч.] И.И. Срезневского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1903. – [2], 131 с.
1404592
  Кржевский Б.А. Статьи о зарубежной литературе / Б.А. Кржевский. – М.-Л., 1960. – 437с.
1404593
  Миримский И.В. Статьи о классиках : Дефо, Вольтер, Гете, Гофман, Гейне, немецкие революции 1848 года, Генрих Манн / И. Миримский. – Москва : Художественная литература, 1966. – 252 с.
1404594
  Белинский В.Г. Статьи о классиках / Белинский В.Г. – Москва : Художественная литература, 1970. – 607 с.
1404595
  Белинский В.Г. Статьи о классиках / Белинский В.Г. – Москва : Художественная литература, 1973. – 607 с.
1404596
  Плеханов Г.В. Статьи о Л. Толстом / Г.В. Плеханов. – Москва, 1924. – 95 с.
1404597
  Белинский В.Г. Статьи о Лермонтове : 1, 2. "Герой нашего времени". Стихотворения М. Лермонтова : Вступ. ст. Иванова-Разумника: "Белинский о Лермонтове" / В.Г. Белинский. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – XXVIII, [2], 265 с. – (Историко-литературная библиотека / Под ред. со ст. и примеч. Иванова-Разумника ; № 76)


  Ст.: Иванов-Разумник (1878-1946) На тит. л. экз. № 123746 печать кн. маг.
1404598
  Эйхенбаум Б.М. Статьи о Лермонтове / Б.М. Эйхенбаум. – М, 1961. – 376 с.
1404599
  Люксембург Р. Статьи о литературе / Р. Люксембург. – Москва-Л., 1934. – 174с.
1404600
  Луначарский А.В. Статьи о литературе / А.В. Луначарский. – М : Художественная литература, 1957. – 735 с.
1404601
  Тарасенко А.К. Статьи о литературе / А.К. Тарасенко. – М.
1. – 1958. – 446с.
1404602
  Тарасенко А.К. Статьи о литературе / А.К. Тарасенко. – М.
2. – 1958. – 464с.
1404603
  Беспалов И.М. Статьи о литературе / И.М. Беспалов. – Москва, 1959. – 207с.
1404604
  Берковский Н.Я. Статьи о литературе / Н.Я. Берковский. – Москва ; Ленинград : Гослитиздат : Ленинградское отд-ние, 1962. – 452 с.
1404605
  Кун Б. Статьи о литературе / Б. Кун. – Москва, 1966. – 131с.
1404606
  Добролюбов Н.А. Статьи о литературе / Н.А. Добролюбов. – Москва, 1979. – 186с.
1404607
  Филиппов Б. Статьи о литературе / Б. Филиппов. – London, 1981. – 239с.
1404608
  Мирский Д.П. Статьи о литературе / Д. Мирский ; [вст. ст. Н. Анастасьева]. – Москва : Художественная литература, 1987. – 303 с.
1404609
  Луначарский А.В. Статьи о литературе / А.В. Луначарский. – М
1. – 1988. – 478с.
1404610
  Луначарский А.В. Статьи о литературе / А.В. Луначарский. – М : Художественная литература
2. – 1988. – 492 с.
1404611
  Горький М. Статьи о литературе и литературной технике / М. Горький. – Ленинград-Москва, 1931. – 112с.
1404612
  Роскин А.И. Статьи о литературе и театре / А.И. Роскин. – М., 1959. – 438с.
1404613
  Азадовский М.К. Статьи о литературе и фольклоре / М.К. Азадовский ; предисл. Б.Н. Путилова. – Москва ; Ленинград : Гослитиздат, 1960. – 547 с., 1 л. портр. : ил., портр.
1404614
  Чернышевский Н.Г. Статьи о литературе. / Н.Г. Чернышевский. – М, 1980. – 80с.
1404615
  Одоевский В.Ф. Статьи о М.И. Глинке / В.Ф. Одоевский. – Москва : Музгиз, 1953. – 100 с.
1404616
  Белинский В.Г. Статьи о М.Ю. Лермонтове / В.Г. Белинский ; [сост., вступ. ст., прим. и общ. ред. П. Максяшева]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1981. – 159 с. – Миниатюрное издание
1404617
  Богданов-Березовский Статьи о музыке / Богданов-Березовский. – Ленинград : Советский композитор, 1960. – 240 с.
1404618
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
1. – 1974. – 433с.
1404619
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
2. – 1976. – 438с.
1404620
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
3. – 1977. – 355с.
1404621
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
4. – 1978. – 397с.
1404622
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
5. – 1980. – 420с.
1404623
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
5. – 1980. – 271с.
1404624
  Розенов Э.К. Статьи о музыке : избранное / Э.К. Розенов. – Москва : Музыка, 1982. – 272 с.
1404625
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
1. – 1984. – 414с.
1404626
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
2. – 1985. – 352с.
1404627
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
3. – 1987. – 410с.
1404628
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
4. – 1988. – 444с.
1404629
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
5. – 1989. – 343с.
1404630
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
6. – 1990. – 341с.
1404631
  Ансерме Э. Статьи о музыке и воспоминания / Эрнест Ансерме ; пер. с фр. Е.Ф. Бронфин, Б.С. Урицкой ; [предисл. Е. Бронфин ; вступ. ст. К. Раппопорта, с. 9-51]. – Москва : Советский композитор, 1986. – 223, [2] с. : ил.
1404632
  Евгеньев В. Статьи о Н.А.Некрасове / В. Евгеньев. – с.
1404633
  Гюго В. Статьи о писателях / В. Гюго. – Москва, 1956. – 47с.
1404634
  Мопассан Ги де Статьи о писателях / Мопассан Ги де. – М., 1957. – 80с.
1404635
  Тургенев Иван Сергеевич Статьи о писателях / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1957. – 87с.
1404636
  Трощенко Е.Д. Статьи о поэзии / Е. Трощенко. – Москва : Советский писатель, 1962. – 256 с.
1404637
  Томсинов В.А. Статьи о праве собственности в гражданских кодексах Франции и Германии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 188-111. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1404638
  Белинский В.Г. Статьи о Пушкине : Вступ. ст. Иванова-Разумника: "Белинский о Пушкине" : Ч. 1-2 : 1-11 / В.Г. Белинский. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича. – (Историко-литературная библиотека / Под ред., со статьями и примечаниями Иванова-Разумника ; № 74 ; Статьи о Пушкине)
Ч. 1. – 1911. – [4], 330, [2] с.


  На экз. печать кн. маг.
1404639
  Белинский В.Г. Статьи о Пушкине : Вступ. ст. Иванова-Разумника: "Белинский о Пушкине" : Ч. 1-2 : 1-11 / В.Г. Белинский. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича. – (Историко-литературная библиотека / Под ред., со статьями и примечаниями Иванова-Разумника ; № 75 ; Статьи о Пушкине)
Ч. 2. – 1911. – [4], 469, [4] с.


  На экз. № 123 747 печать кн. маг.
1404640
  Гершензон М.О. Статьи о Пушкине / М.О. Гершензон. – М., 1926. – 123с.
1404641
  Цявловский М.А. Статьи о Пушкине / М.А. Цявловский. – М., 1962. – 436 с.
1404642
  Белинский В.Г. Статьи о Пушкине : [для детей] / Белинский В.Г. ; послесл. и примеч. С.П. Красновой. – Москва : Художественная литература, 1974. – 191 с. – (Народная библиотека)
1404643
  Белинский В.Г. Статьи о Пушкине, Лермонтове, Гоголе / Белинский В.Г. ; вступ. ст. В.И. Кулешова. – Москва : Просвещение, 1983. – 272 с. : портр. – (Школьная библиотека)
1404644
  Лафарг П. Статьи о религии / П. Лафарг. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1919. – 98 с.
1404645
  Плеханов Г.В. Статьи о религии / Г.В. Плеханов. – Киев : Государственное издательство Украины, 1923. – 131 с.
1404646
  Плеханов Г.В. Статьи о религии / Г.В. Плеханов. – 2-е изд. – Київ : Государственное издательство Украины, 1925. – 250 с.
1404647
  Чичерин Г.В. Статьи о речи по вопросам международной политики. / Г.В. Чичерин. – М., 1961. – 516с.
1404648
  Стасов В.В. Статьи о Римском-Корсакове / В.В. Стасов. – Москва : Музгиз, 1953. – 92 с.
1404649
  Мериме П. Статьи о русских писателях / П. Мериме. – М. : Художественная литература, 1958. – 87 с.
1404650
  Котов А.К. Статьи о русских писателях / А.К. Котов. – Москва : Художественная литература, 1958. – 160 с.
1404651
  Котов А.К. Статьи о русских писателях / А.К. Котов. – Москва, 1958. – 160с.
1404652
  Акимов Ю.Л. Статьи о русских писателях / Ю.Л. Акимов. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 190 с., [1] л. портр.
1404653
  Котов А.К. Статьи о русских писателях. / А.К. Котов. – М : Художественная литература, 1962. – 182 с.
1404654
  Котов А.К. Статьи о русских писателях. / А.К. Котов. – М : Художественная литература, 1979. – 206 с.
1404655
  Котов А.К. Статьи о русских писателях. / А.К. Котов. – М : Художественная литература, 1986. – 204 с.
1404656
  Данелиа С.И. Статьи о русской литературе / С.И. Данелиа. – Тбилиси, 1956. – 112 с.
1404657
  Засулич В.И. Статьи о русской литературе / В.И. Засулич. – Москва : Художественная литература, 1960. – 308 с.
1404658
  Воровский В.В. Статьи о русской литературе / В.В. Воровский. – Москва, 1986. – 447с.
1404659
  Белинский В.Г. Статьи о русской литературе : [для сред. и ст. шк. возраста] / В.Г. Белинский. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 204, [2] с. : портр. – (Школьная библиотека)
1404660
  Скафтымов А.П. Статьи о русской литературе. / А.П. Скафтымов. – Саратов, 1958. – 391с.
1404661
  Кашкин Н.Д. Статьи о русской музыке и музыкантах / Н.Д. Кашкин. – М., 1953. – 84с.
1404662
  Ходасевич Владислав Статьи о русской поэзии / Ходасевич Владислав. – Петербург : ЗПОХА, 1922. – 122 с.
1404663
  Ольминский М.С. Статьи о Салтыкове-Щедрине / М.С. Ольминский. – М., 1959. – 119с.
1404664
   Статьи о силе тяжести и фигуре Земли. – Москва : Геодезлитературы, 1961. – 152с.
1404665
   Статьи о смуте, извлеченные из Хронографа 1617 года и отповедь в защиту патриарха Гермогена. – Санкт-Петербург : Издание Археографической комиссии, 1909. – [1], II с., 50 стб. – Извлеч. из 13 т. "Русской исторической библиотеки". – Библиогр. в тексте предисл.
1404666
  Луначарский А.В. Статьи о советской литературе / А.В. Луначарский. – М, 1958. – 480 с.
1404667
   Статьи о советской литературе. – Сталинабад, 1961. – 92 с.
1404668
  Луначарский А.В. Статьи о советской литературе / А.В. Луначарский. – 2-е изд. – М, 1971. – 567с.
1404669
  Дементьев А.Г. Статьи о советской литературе / А.Г. Дементьев. – Москва : Художественная литература, 1983. – 414 с.
1404670
  Сохор А.Н. Статьи о советской музыке / А.Н. Сохор. – Л., 1974. – 215с.
1404671
  Шнеерсон Г.М. Статьи о современной зарубежной музыке / Г.М. Шнеерсон. – М., 1974. – 356с.
1404672
  Кожинов В.В. Статьи о современной литературе / В.В. Кожинов. – Москва : Современник, 1982. – 303 с.
1404673
  Кожинов В.В. Статьи о современной литературе / В.В. Кожинов. – Москва : Советская Россия, 1990. – 544 с.
1404674
  Курахара К. Статьи о современной японской литературе. / К. Курахара. – М., 1959. – 210с.
1404675
  Луначарский А.В. Статьи о театре и драматургии / А.В. Луначарский. – М, 1938. – 255с.
1404676
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва. – 23с.
1404677
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1949. – 44с.
1404678
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1955. – 47с.
1404679
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1960. – 63с.
1404680
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1988
1404681
  Толстой И.И. Статьи о фольклоре / И.И. Толстой. – М-Л, 1966. – 250с.
1404682
  Джонс Э. Статьи о чартистской программе. Письма / Э. Джонс. – Москва, 1970. – 116с.
1404683
  Луначарский А.В. Статьи о Чернышевском / А.В. Луначарский. – М, 1958. – 120с.
1404684
   Статьи о Чехове. – Ростов -на-Дону, 1972. – 109с.
1404685
  Стасов В.В. Статьи о Шаляпине / В.В. Стасов. – М, 1952. – 24с.
1404686
  Морозов М.М. Статьи о Шекспире. / М.М. Морозов. – М., 1964. – 311с.
1404687
  Ольминский М.С. Статьи о Щедрине / М.С. Ольминский. – М.-Л., 1930. – 192с.
1404688
  Кеменов В.С. Статьи об искусстве / В.С. Кеменов. – М, 1956. – 467с.
1404689
  Неедлы З. Статьи об искусстве / З. Неедлы. – Л-М., 1960. – 632с.
1404690
  Адамян А.А. Статьи об искусстве / А.А. Адамян; общ. ред.: В.Ф. Асмус; ред.: Н. Шахназарова. – Москва : Мосгорсовнархоз, 1961. – 432 с. : портр.
1404691
  Виппер Б.Р. Статьи об искусстве / Б.Р. Виппер. – Москва : Искусство, 1970. – 591 с.
1404692
  Чегодаев Статьи об искусстве Франции, Англии, США / Чегодаев, АД. – Москва, 1978. – 267 с.
1404693
  Добролюбов Н.А. Статьи об Островском / Н.А. Добролюбов. – Москва : Художественная литература, 1956. – 270 с.
1404694
  Пархоменко М.Н. Статьи об украинской литературе. / М.Н. Пархоменко. – Киев, 1986. – 339 с.
1404695
  Адамян А.А. Статьи об эстетике / А.А. Адамян. – Ереван : Айастан, 1967. – 455 с. : портр.
1404696
  Воронов А.П. Статьи по архивоведению : (Пособие для слушателей Имп. С.-Петреб. археол. ин-та) / А.П. Воронов. – Санкт-Петербург : Типо-лит. П.Т. Ревина, 1909. – 32 с. – Без тит. л.
1404697
  Динник А.Н. Статьи по горному делу / А.Н. Динник. – М., 1957. – 195с.
1404698
  Фриче В.М. Статьи по западноевропейской литературе. / В.М. Фриче. – М, 1931. – 48с.
1404699
   Статьи по земледелию и животноводству. – Владимир, 1959. – 48с.
1404700
  Гусейнов Г. Статьи по истории развития философской и общественной мысли в Азербайджане / Гейдар Гусейнов ; АН Азербайджанской СССР, Ин-т философии. – Баку : Изд. АН Азербайджанской ССР, 1948. – 155 с.
1404701
  Дитятин И.И. Статьи по истории русского права / И.И. Дитятин. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Паровая скороп. А. Пороховщикова, 1895. – [4], 631, [1] с., [1] л. портр. – Экз. в разных тип. перелетах. – Библиогр. в примеч.


  В ТОУНБ им. А. С. Пушкина. есть электронный ресурс
1404702
  Вилинский С.Г. Статьи по истории русской литературы : Из "Народной энциклопедии" / С.Г. Вилинский. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1911. – С. 368-562. – Отд. оттиск с тит.л. из Истории русской литературы
1404703
   Статьи по истории средних веков / ред. Пр.-Д. И. Х. У. Н. Гольдин ; филолог. отдел Общества взаимопомощи студентов Харьк. ун-та. – Изд. 1-е. – Харьков : Типо-Литорафия С. Иванченко
Ч. 1. – 1909. – 207, [III] с.
1404704
   Статьи по истории энциклопедий : В изд.: Труды Института, книги, документа, письма. – Ленинград : Изд-во АН СССР
Ч. 2. – 1934. – 116с.
1404705
  Богородицкий В.А. Статьи по начальному преподаванию русской грамматики и изучению художественно-литературных произведений. – Казань, 1919. – 68с.
1404706
  Дондуа К.Д. Статьи по общему и кавказскому языкознанию / К.Д. Дондуа. – Л., 1975. – 319с.
1404707
  Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию / Е.Д. Поливанов. – Москва : Наука, 1968. – 376 с.
1404708
  Лысенко Т.Д. Статьи по селекции и генетике. / Т.Д. Лысенко. – Воронеж, 1939. – 232с.
1404709
   Статьи по славяноведению : Под редакциею ординарного академика В.И. Ламанского. – С.-Петербург : Императорская Академия Наук
Вып. 3. – 1910. – 308 с.
1404710
  Мазель Л.А. Статьи по теории и анализу музыки / Л.А. Мазель. – М, 1982. – 328с.
1404711
  Лотман Ю. Статьи по типологии культуры / Ю. Лотман. – Тарту, 1970. – 108с.
1404712
  Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры / Ю.М. Лотман. – Тарту, 1973. – 95с.
1404713
   Статьи по химии из научных журналов на английском языке для студентов третьего курса. – М, 1974. – 27с.
1404714
  Шиллер Ф. Статьи по эстетике / Ф. Шиллер. – Москва-Ленинград : Академия, 1935. – 671 с.
1404715
  Чернышевский Н.Г. Статьи по эстетике / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1938. – 316с.
1404716
  Джанашиа Н.С. Статьи по этнографии Абхазии. / Н.С. Джанашиа. – Сухуми, 1960. – 130с.
1404717
  Федоров В. Статьи разных лет / В. Федоров; Петровская Акад.наук и искусств;Донец.гос.ун-т. – Донецьк, 2000. – 244с. – ISBN 966-7277-81-Х
1404718
  Покусаев Е.И. Статьи разных лет. / Е.И. Покусаев. – Саратов, 1989. – 234 с.
1404719
   Статьи соглашения Международного Валютного Фонда : [приняты 22 июля 1944 г. в Бреттон-Вудсе на Валют.-фин. конф. Объедин. наций] / [подгот. Службой переводов МВФ]. – Вашингтон : Международный Валютный Фонд, 2011. – VIII, 136, [1] c. – Предм. указ.: c. 99-136. – ISBN 978-1-61635-263-9
1404720
  Гнесин М.Ф. Статьи, воспоминания, материалы / М.Ф. Гнесин. – Москва : Советский композитор, 1961. – 324 с.
1404721
  Мильштейн Я.И. Статьи, воспоминания, материалы / Я.И. Мильштейн. – М, 1990. – 288с.
1404722
  Баталов Н.П. Статьи, воспоминания, письма / Н.П. Баталов. – Москва : Искусство, 1971. – 208с.
1404723
  Кожевников С.Е. Статьи, воспоминания, письма / С.Е. Кожевников. – Новосибирск, 1976. – 192 с.
1404724
  Айтматов Ч.Т. Статьи, выступления, диалоги, интервью / Чингиз Айтматов. – Москва : Издательство Агенства печати "Новости", 1988. – 384 с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 381-383. – (Библиотечка АПН)
1404725
  Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы / Д. Вертов. – Москва : Искусство, 1966. – 320 с.
1404726
  Вишневский В.В. Статьи, дневники, письма : о литературе и искусстве / В.В. Вишневский. – Москва : Советский писатель, 1961. – 702 с.
1404727
  Овечкин В.В. Статьи, дневники, письма / Валентин Овечкин; [сост.: Л.Ш. Вильчек, В.В. Овечкин, А.Н. Узилевский]. – Москва : Советский писатель, 1972. – 383 с.
1404728
  Овечкин В. Статьи, дневники, письма / В. Овечкин. – Москва : Советский писатель, 1979. – 383 с.
1404729
  Русанов В.А. Статьи, лекции, письма : Литературное наследство выдающегося русского полярного исследователя начала XX века / В.А. Русанов. – Москва; Ленинград : Главсевморпути, 1945. – 425с. : Карта
1404730
  Конюс Г.Э. Статьи, материалы, воспоминания / Г.Э. Конюс. – Москва : Музыка, 1965. – 144 с.
1404731
  Табидзе Т.Ю. Статьи, очерки, переписка / Т.Ю. Табидзе. – Тбилиси : Литература да хеловнебп, 1964. – 299 с. : 1 портр.
1404732
  Роллан Р. Статьи, письма : пер с фр. / Ромен Роллан ; сост. и пред. Т.Л. Мотылевой. – Москва : Радуга, 1985. – 408 с.
1404733
  Спандарян С.С. Статьи, письма и документы / С.С. Спандарян. – М, 1958. – 359с.
1404734
  Спандарян С.С. Статьи, письма, документы / С.С. Спандарян. – Ереван, 1940. – 410с.
1404735
  Спандарян С.С. Статьи, письма, документы / С.С. Спандарян. – М, 1982. – 350с.
1404736
  Сатпаев К.И. Статьи, публицистика и материалы к биобиблиографии / К.И. Сатпаев. – Алма-Ата, 1970. – 326 с.
1404737
  Адлер В. Статьи, речи и письма : изд. ЦК социал-демократ. рабочей партии нем. Австрии / В. Адлер. – Москва : Книга
Вып. 1 : Виктор Адлер и Фридрих Энгельс / пер. С. Салитан. – 1924. – 205 с.
1404738
  Собинов Л.В. Статьи, речи, высказывания / Л.В. Собинов. – Москва : Искусство
2. – 1970. – 552 с.
1404739
  Ленин В.И. Статьи, речи, доклади. / В.И. Ленин. – София, 1976. – 347с.
1404740
  Ганди И. Статьи, речи, интервью / И. Ганди. – Москва, 1975. – 432с.
1404741
  Фолкнер У. Статьи, речи, интервью, письма : пер. с англ. / Уильям Фолкнер ; сост. и общ. ред. А.Н. Николюкина. – Москва : Радуга, 1985. – 488 с. – (Век. Пистель и время)
1404742
  Арманд И.Ф. Статьи, речи, письма / И.Ф. Арманд. – Москва : Политиздат, 1975. – 287 с., [4] л. ил. – Список лит. в примеч.: с. 265-269
1404743
  Артем Статьи, речи, письма / Артем (Ф.А. Сергеев). – Москва : Политиздат, 1983. – 351 с., [1] л. портр.
1404744
  Марр Ю.Н. Статьи, сообщения и резюме докладов / Ю.Н. Марр. – М.-Л, 1936. – 104с.
1404745
  Яншин М.М. Статьи,воспоминания и письма / М.М. Яншин; Виноградская И.Н. – Москва, 1984. – 392с.
1404746
  Дебюсси К.А. Статьи. / К.А. Дебюсси. – М.-Л., 1964. – 279с.
1404747
  Вульфиус П.А. Статьи. / П.А. Вульфиус. – Ленинград, 1980. – 271с.
1404748
  Михоэлс С.М. Статьи. Беседы. Речи / С.М. Михоэлс. – Москва : Искусство, 1960. – 299 с.
1404749
  Михоэлс С.М. Статьи. Беседы. Речи / С.М. Михоэлс. – 2-е изд. расшир. – Москва, 1965. – 612 с.
1404750
  Родченко А.М. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма / А.М. Родченко. – М., 1982. – 223с.
1404751
  Кастальский А.Д. Статьи. Воспоминания. Материалы / А.Д. Кастальский. – Москва : Музгиз, 1960. – 292 с.
1404752
  Хачатурян С. Статьи. Воспоминания. Письма. Документы. / С. Хачатурян. – Ереван, 1969. – 255с.
1404753
  Афиногенов А.Н. Статьи. Дневники. Письма : воспоминания [об А.Н. Афиногенове] / Афиногенов А.Н. ; вступ. ст. А. Богуславского, А. Сокольского. – Москва : Искусство, 1957. – 371 с., [17] л. ил.
1404754
  Ренуар Ж. Статьи. Интервью. Воспоминания. Сценарий / Ж. Ренуар. – Москва : Искусство, 1972. – 255 с.
1404755
  Зорге Р. Статьи. Корреспонденции. Рецензии / Р. Зорге. – Москва, 1971. – 221с.
1404756
  Кулешов Л.В. Статьи. Материалы / Л.В. Кулешов. – Москва : Искусство, 1979. – 239 с.
1404757
  Дикий А.Д. Статьи. Переписка. Воспоминания / А.Д. Дикий. – М., 1967. – 503с.
1404758
  Ленский А.П. Статьи. Письма. Записк / А.П. Ленский. – Москва-Л, 1935. – 671 с.
1404759
  Ленский А.П. Статьи. Письма. Записки / А.П. Ленский. – Изд. 2-е доп. – Москва : Искусство, 1950. – 371 с.
1404760
  Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы / В.Э. Мейерхольд. – Москва
1. – 1968. – 350 с.
1404761
  Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы / В.Э. Мейерхольд. – Москва : Мейерхольд В.Э.
2. – 1968. – 644 с.
1404762
  Станиславский К.С. Статьи. Речи. Беседы. Письма / К.С. Станиславский. – Москва, 1953. – 783с.
1404763
  Висконти Л. Статьи. Свидетельства. Высказывания / Л. Висконти. – Москва : Искусство, 1986. – 302с.
1404764
  Добролюбов Н.А. Статьи. Стихотворения / Н.А. Добролюбов. – Москва : Московский рабочий, 1972. – 456 с.
1404765
  Плетнев П.А. Статьи. Стихотворения. Письма / П.А. Плетнев. – Москва : Советская Россия, 1988. – 384с. – ISBN 5-268-008625
1404766
  Цвейг С. Статьи. Эссе : пер. с нем. / Стефан Цвейг. – Москва : Радуга, 1987. – 448 с.
1404767
  Шифман А.И. Статья "Не могу молчать" Л.Н. Толстого / А.И. Шифман. – Тула, 1958. – 72с.
1404768
  Кочетова С.А. Статья "Памяти Гоголя" В.Ф. Ходасевича в контексте эстетики писателя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 143-147
1404769
  Мэрдок Дж.Л. Статья 5 Европейской конвенции по правам человека "Защита свободы и неприкосновенности личности" = Article 5 of the European convention on human rights "The protection of liberty and security of person"= Article 5 de la Convention europeenne des droits de l"homme "La protection de la liberte et de la surete de la personne" : [Русская версия] / Дж.Л. Мэрдок; Council of Europe. – Strasbourg : Council of Europe, 1996. – 50с. – На тит. стор.: 1994 р. – (Досье по правам человека = Human rights files = Dossier sur les droits de l"homme ; №. 12)
1404770
  Тертычный А. Статья анализом сильна... // Журналист. – Москва, 2002. – № 5. – С.66-68. – ISSN 0130-3589
1404771
  Хлынов Н.М. Статья в газете / Н.М. Хлынов. – М, 1954. – 68с.
1404772
  Полынский П.А. Статья дохода - бережливость / П.А. Полынский. – М., 1976. – 96с.
1404773
  Браз М. Статья и фельетон : опыт пособия по газетной публицистике / Браз М. и М. Гуз. – Москва : Работник просвещения, 1928. – 323 с.
1404774
  Колегаева И.М. Статья музейного каталога: когнитивно-коммуникативный феномен // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 38-46. – ISSN 2307-4604
1404775
  Хасбулатов Р. Статья первая. Доклад Стиглица "О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса" : Доклад Комиссии финансовых экспертов ООН. (Пер. с англ. М.: Международные отношения, 2010.324 с.) // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 5-26. – ISSN 2074-6040
1404776
   Стафилококк. – К, 1988. – 246с.
1404777
  Акатов А.К. Стафилококки / А.К. Акатов, В.С. Зуева ; АМН СССР. – Москва : Медецина, 1983. – 255 с. : ил. – Библиогр.: с. 241-253
1404778
   Стафилококки и стафилококковая инфекция / Акатов А.Я., Бароян О.В., Беляков В.Д. – Саратов, 1980. – 320с.
1404779
  Шаманова Г.П. Стафилококки молока и их санитарное значение. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шаманова Г.П.; Вологд.молочн.ин-т. – Вологда, 1967. – 20л.
1404780
  Проскуров В.А. Стафилококковые инфекции / В.А. Проскуров. – Москва, 1984. – 64с.
1404781
   Стафилококковые пищевые токсикозы и энтероколиты. – К, 1976. – 110с.
1404782
   Стафійчук Валентин Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 143
1404783
   Стафійчук Валентин Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 261-262 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1404784
   Стафійчук Валентин Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 271-272. – ISBN 978-966-439-961-3
1404785
   Стафійчук Валентин Іванович (1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 154-155. – ISBN 966-95774-3-5
1404786
   Стафілокок. Механізми модулюючої дії на плазматичну мембрану збудливих клітин / І.Б. Філіпов, Т.Л. Давидовська, Л.П. Савінайнен, М.Ф. Шуба // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 4-7. – (Біологія ; Вип. 28)


  Наведено огляд літератури з проблеми дослідження взаємодії токсинів, активних субстанцій стафілококу із штучними бімолекулярними ліпідними мемебранами, плазматичною мемебраною клітин серцевого та гладеньких м"язів. Обговорюються механізми їх модулюючої ...
1404787
  Александер Кэролайн Стаффордширские сокровища. Золото английских лордов / Александер Кэролайн, Кларк Роберт, Докью Дэниел // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 100-120 : фото
1404788
  Шевченко А.Ю. Стаханівський рух і освоєння техніки в чорній металургії / А.Ю. Шевченко. – Київ, 1940
1404789
  Гершберг С.Р. Стаханов и стахановцы / С.Р. Гершберг. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 207с.
1404790
   Стахановская песня. – М, 1936. – 80с.
1404791
  Гуревич Ф. Стахановская школа / Ф. Гуревич, Ф. Шейн. – М.-Л., 1937. – 44с.
1404792
  Герчиков С.С. Стахановские методы работы в каменно-угольной промышленности / С.С. Герчиков. – М.-Л., 1937. – 248с.
1404793
  Городницкий М.А. Стахановские методы работы в фотоцинкографских и лито-офсетных цехах / М.А. Городницкий. – М.-Л., 1941. – 68с.
1404794
  Угаров Н.Г. Стахановский опыт - в массы / Н.Г. Угаров, И.Ю. Лившиц. – М.Л., 1939. – 36с.
1404795
  Каганович Л.М. Стахановско-кривоносовское движение - залог нового мощного подъема социалистического хозяйства : речь 15 ноября 1935 г. / Л.М. Каганович. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. – 32 с., 1 л. портр.
1404796
  Каганович Л.М. Стахановско-кривоносовское движение - залог нового мощного подъема социалистического хозяйства : Речь на Первом Всесоюзном совещании рабочих и работниц - стахановцев / Л.М. Каганович. – Москва : Трансжелдориздат, 1935. – 48 с.
1404797
  Кузьминков И.И. Стахановское движение - высший этап социалистического соревнования / И.И. Кузьминков. – М, 1940. – 220с.
1404798
   Стахановское движение - непреодолимое движение современности. – М, 1950. – 124с.
1404799
   Стахановское движение. – М
1. – 1940. – 272с.
1404800
  Черкасов И.М. Стахановское движение в машиностроительной промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: / Черкасов И.М.;. – Москва, 1950. – 38 с.
1404801
  Куленев М.Р. Стахановское движение в социалистическом земледелии колхозов Казахстана в годы Великой Отечественной войны и послевоенной пятилетки : Автореф... канд. экон.наук: / Куленев М.Р.; Казахский гос. сельскхозох. ин-т. – Алма-Ата, 1951. – 20 с.
1404802
  Шверник Н.М. Стахановское движение и задачи профессиональных союзов. / Н.М. Шверник. – М, 1935. – 32с.
1404803
  Акимов Г.М. Стахановское движение и коммунизм : Автореф... канд. философ.наук: / Акимов Г.М.; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-тет им. А.А.Жданова. Кафедра диалектического и исторического материализ. – Ленинград, 1950. – 19 с.
1404804
  Меезон Ж. Стахановское движение и перестройка партийной работы / Меезон Ж. – Москва, 1936. – 104 с.
1404805
  Ерманский О.А. Стахановское движение и стахановские методы / О.А. Ерманский. – М., 1940. – 370с.
1404806
  Куцовский Ф.В. Стахановское движение на ЗИС / Ф.В. Куцовский. – Л., 1936. – 68с.
1404807
  Ковыршин Н.П. Стахановское движение на шахтах Дона. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ковыршин Н.П.; Моск.ин-т.народ.хоз. – Москва, 1951. – 16 с.
1404808
  Козлов В.А. Стахановское движение: время и люди. / В.А. Козлов, О.В. Хлевнюк. – М., 1984. – 64с.
1404809
  Лебедева Н.Б. Стахановское движение: Традиции и преемственность / Н.Б. Лебедева, Р.Я. Хабибулина. – Л., 1985. – 135с.
1404810
  Тронь П.П. Стахановський завод / П.П. Тронь, И.М. Кановський. – К., 1939. – 43с.
1404811
  Швернік Н.М. Стахановський рух и завдання профспілок. / Н.М. Швернік, Г. Вейнберг. – К, 1936. – 55с.
1404812
  Кабалкін А.С. Стахановський рух і продуктивність праці у вугільному Донбасі / А.С. Кабалкін. – Київ, 1940. – 157с.
1404813
  Панібудьласка В.Ф. Стахановські традації сьогодні : до 50-річчя стах. руху / В.Ф. Панібудьласка, Л.М. Новохатько. – К., 1985. – 47с.
1404814
  Постишев П.П. Стахановці - нові люди епохи соціалізму / П.П. Постишев. – К., 1935. – 31с.
1404815
  Скляренко Є.М. Стахановці / Є.М. Скляренко. – К, 1984. – 110с.
1404816
   Стахановці нової Сталінської п"ятирічки в сільському господарстві УРСР. – Київ : Політвидав, 1949. – 526 с.
1404817
   Стахановці поліграфії м. Київа. – К, 1936. – 93с.
1404818
   Стахановцы-механизаторы на стройках. – Л - М, 1941. – 27с.
1404819
   Стахановцы восьмидесятых ( о продолжении и развитии стахановских традиций). – Москва : Политиздат, 1987. – 253 с.
1404820
   Стахановцы города Ленина. – Л, 1936. – 195с.
1404821
   Стахановцы коксохимии. – Х, 1939. – с.
1404822
  Василевская В.А. Стахановцы литейного цеха / В.А. Василевская, Л.А. Слуцкий. – Москва, 1950. – 84с.
1404823
   Стахановцы новой пятилетки. – Ростов -на-Дону, 1947. – 80с.
1404824
   Стахановцы полей. – М, 1985. – 239с.
1404825
  Чернецкий А.Л. Стахановцы ремонта / А.Л. Чернецкий. – М.-Л., 1936. – 52с.
1404826
   Стахановцы Рутченковского коксохимического завода. – Сталино, 1939. – 64с.
1404827
  Васильев В.Г. Стахановцы судостроения / В.Г. Васильев, Колчанов-Шнуровский. – Ленинград-Москва, 1936. – 131с.
1404828
  Крупская Н.К. Стахановцы требуют научно-популярной литературы / Н.К. Крупская. – М, 1936. – 24с.
1404829
  Федоров Р.Ф. Стахастические преобразователи информации / Р.Ф. Федоров. – Л., 1978. – 303с.
1404830
  Пугачев В.С. Стахастические системы / В.С. Пугачев. – Москва
1. – 1973. – 66 с.
1404831
  Парамонова С.Н. Стахастический интеграл по случайной нормально распределенной аддитивной функции множеств : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Парамонова С.Н.; МВ и ССО УССР,Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1974. – 12л.
1404832
  Петров Д.А. Стаховое право : Учебное пособие / Д.А. Петров; СПб ин-тут внешнеєкономических связей, єкономики и права. – Санкт-Петербург : Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. – 139с. – ISBN 5-7320-0536-6
1404833
   Стаховський Микита Миколайович (1901-1988) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 460. – ISBN 978-966-439-754-1
1404834
  Назаров Г.В. Стахоновские методы работы на подсочке / Г.В. Назаров. – М.-Л., 1953. – 64с.
1404835
   Стахування депозитів як основний інструмент захисту банківських вкладів // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Спецвипуск 10 : Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України. – С. 71-92. – ISBN 966-7574-01-6
1404836
   Стахурський Леонід Леонідович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 381 : фото
1404837
  Емельянов А.Ф. Стациальные, пищевые и зоогеографические связи цикадовых Центрального Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Емельянов А.Ф.; Зоол. ин-т АН СССР. – Л., 1965. – 11л.
1404838
  Тотиева Т.Ц. Стационарная и нестационарная фотопроводимость в (Х=0,30). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Тотиева Т.Ц.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1980. – 16л.
1404839
  Литош В.А. Стационарная нелинейно-вязкая модель ледника. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.023 / Литош В.А.; АН УзССР. – Ташкент, 1971. – 16л.
1404840
  Абдурахманов И.М. Стационарная фильтрация при наличии трещин и слабопроницаемых завес. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.08 / Абдурахманов И.М.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1973. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1404841
  Ермаков Юрий Александрович Стационарное и кинетические исследование карбоксигемоглобина в условиях фотодиссоциации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Ермаков Юрий Александрович; МГУ физ. фак. – М., 1976. – 17л.
1404842
  Ле В.Т. Стационарное и периодические режимы дискретных стохастических динамических систем гильбертовом пространстве : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Ле В. Т.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1988. – 17л.
1404843
   Стационарное изучение плоскостного смыва в Предкарпатье. – Львов, 1976. – 115с.
1404844
  Сковородко П.А. Стационарное истечение струн релаксирующего газа в вакуумю. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.14 / Сковородко П.А.;. – Новосибирск, 1977. – л.
1404845
  Прокофьев В.А. Стационарное одномерное движение газа с учетом излучения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прокофьев В.А.; Ин-т механики АН СССР. – Москва, 1951. – 4 л.
1404846
  Малинковский Юрий Владимирович Стационарное функционирование приоритетных систем массового обслуживания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Малинковский Юрий Владимирович; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1979. – 17л.
1404847
  Пулидо Г.И. Стационарные аксиально симметричные гравитационные поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пулидо Г.И.; Ун-т дружбы народов. – М., 1973. – 12л.
1404848
   Стационарные биогеографические исследования в Северном и Центральном Тянь-Шане. – Бишкек, 1991. – 110с.
1404849
  Кираковский Н.Ф. Стационарные газовые двигатели. / Н.Ф. Кираковский. – К.М., 1953. – 280с.
1404850
  Улановский М. Стационарные группы движений пространств аффинной и проективной связности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Улановский М.;, 1949. – 3 с.
1404851
  Набиуллин М.К. Стационарные движения и устойчивость упругих спутников / М.К. Набиуллин. – Новосибирск : Наука, 1990. – 216 с.
1404852
  Степанов С.Я. Стационарные движения спутника-гидротата и их устойчивость. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Степанов С.Я.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 8л.
1404853
  Курепанов Ю.М. Стационарные и нестационарные задачи обтекания плоской пластинки со срывом струй : Автореф... кан. физ-мат.наук: 024. / Курепанов Ю. М.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 8л.
1404854
  Иванов В.А. Стационарные и переходные режимы мощных паротурбинных установок. / В.А. Иванов. – Л., 1971. – 280с.
1404855
  Ле В.Т. Стационарные и периодические режимы дискретных стохастических динамических систем в гильбертовом пространсве : Автореф... канд .физ .мат.наук: 01.01.05 / Ле В. Т.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1988. – 17л.
1404856
  Ле Вань Тхуан Стационарные и периодические режимы дискретных стохастических динамических систем в гильбертовом пространстве : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ле Вань Тхуан; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1988. – 131л. – Бібліогр.:л.129-131
1404857
   Стационарные исследования в лесах Сихотэ-Алиня. – Владивосток, 1977. – 152с.
1404858
   Стационарные исследования геосистем. – Москва, 1984. – 271с.
1404859
  Миллер Г.П. Стационарные исследования динамики внутренней структуры фаций Черногоры : ландшафтные предпосылки регионального природопользования / Г.П. Миллер, В.Н. Петлин // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 30. – С. 66-69 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
1404860
   Стационарные исследования и моделирование геосистем. – Иркутск, 1977. – 175с.
1404861
  Попович Н.М. Стационарные колебания нелинейных систем, возбуждаемые периодическим импульсами. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Попович Н.М.; Днепропетр. ин-т ж.-д. транспорта. – Днепропетровск, 1975. – 29л.
1404862
  Гуров Б.Г. Стационарные непотенциальные течения идеальной жидкости в плоских каналах конечной длинны. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Гуров Б.Г.; Новосиб.гос.ун-т. – Новосибирск, 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1404863
  Мельник В.Н. Стационарные неравновесные распределения ионов, формируемые при взаимодействии с электронным термостатом : препринт №125 / В.Н. Мельник. – Харьков : ИРЭ, 1979. – 32с.
1404864
  Купецкий В.Н. Стационарные полыньи в замерзающих морях : Автореф... канд. геогр.наук: / Купецкий В.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 12л.
1404865
  Терешкова С.Г. Стационарные процессы массопереноса в халькогенидах серебра и меди и иониде меди : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Терешкова С. Г.; АН БССР, От-ние хим. и геол. наук, Объед. сов. ин-то физ.-орган. хим. и общей и неорган. хим. – Минск, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1404866
  Васильев Г.С. Стационарные пункты технического обслуживания / Г.С. Васильев, К.И. Диков, С.В. Дубинский. – Москва : Россельхозиздат, 1983. – 117с.
1404867
  Демченко И.Ю. Стационарные распределения в моделях управления запасами // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 2016. – Т. 52, № 2. – C. 163-166. – ISSN 0023-1274
1404868
  Средний И.Е. Стационарные режимы в линейных и нелинейных цепях / И.Е. Средний. – Киев : Государственное издательство технической литературы УССР, 1963. – 168 с.
1404869
  Савельев С.А. Стационарные режимы транзисторных автогенераторов и их устойчивость : Автореф... канд. техн.наук: / Савельев С. А.; МВССО СССР, Моск. энергет. ин-т. – М., 1971. – 21л.
1404870
  Розанов Ю.А. Стационарные случайные процессы / Ю.А. Розанов. – М, 1963. – 284с.
1404871
  Крамер Г. Стационарные случайные процессы / Г. Крамер, М. Лидбеттер. – Москва : Мир, 1969. – 399 с.
1404872
  Розанов Ю.А. Стационарные случайные процессы / Ю.А. Розанов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1990. – 271 с. – ISBN 5-02-014467-3
1404873
  Приц А.К. Стационарные состояния открытых систем и динамика популяций. : Автореф... доктор техн.наук: 01.01.11 / Приц А.К.; АН СССР. Всесоюз. НИИ системных исследований. – М,, 1987. – 39л.
1404874
  Чжан Ли. Стационарные состояния системы электронов-позитронов и аннигилационные переходы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чжан Ли.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 9л.
1404875
  Окулов Н.А. Стационарные течения в каналах при наличии скрещивающихся магнитного и токового полей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Окулов Н. А.; МГУ. – М., 1978. – л.
1404876
  Стеблова Р.С. Стационарный и нестационарный режим атмосферного озона. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Стеблова Р.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 14л.
1404877
  Кульский Л.А. Стационарный хлоратор непрерывного действия ЛК-3 / Л.А. Кульский. – К., 1936. – 42с.
1404878
  Деркач А.А. Стационарный электрический разряд с диффузно-испаряющимся в вакууме катодом : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.08. / Деркач А.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 12 с. – Библиогр.: 7 назв.
1404879
  Деркач А.А. Стационарный электрический разряд с диффузно испаряющимся в вакууме катодом : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Деркач А.А. ; АН УССР ; Ин-т ядерных технологий. – Киев, 1990. – 137 л. – Библиогр.: л. 125-137
1404880
  Нагорный Ю.И. Стациораные волны в цилиндрической оболочке с заполнителем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Нагорный Ю.И.; МВ и ССО. Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 12л.
1404881
  Кілочицька Н.П. Стаціальний розподіл самок кровоисних комарів у Солом"янському районі Києва // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 71-75. – (Серія "Біологія, медицина" ; вип. 4 (2)). – ISSN 2310-4155
1404882
  Куценко О.Г. Стаціонарна взаємодія в"язкопружного стрижня з жорсткою перепоною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-62. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Розглянута задача про стаціонарну взаємодію в"язкопружного стрижня з жорсткою перепоною, яка є модельною задачею теорії ультразвукових двигунів. За допомогою гармонічного аналізу вона зведена до рівняння Фредгольма другого роду, що доводить існування ...
1404883
  Кулик Ю.В. Стаціонарна дифузія в мембрані / Ю.В. Кулик, В.М. Сисоєв, К.В. Черевко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 408-413. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Користуючись рівняннями термодинаміки нерівноважних процесів введена замкнена система диференційних рівнянь, котра описує перебудову бінарних розчинів неелектролітів з урахуванням осмотичного ефекту в рідинах. Отримані оціночні профілі розподілу ...
1404884
  Куценко О.Г. Стаціонарна контактна взаємодія циліндричних тіл // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 108-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглянуто задачу про гладкий контакт між пружним циліндром та системою штампів, яка рівномірно обертається відносно його осі. Відповідна змішана задача динамічної теорії пружності зведена до системи парних суматорних рівнянь по тригонометричним ...
1404885
  Овечко В.С. Стаціонарне рівняння для густини імовірності чистих квантових станів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 440-445. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виконано перехід від стаціонарного рівняння Шредингера для v - функції [подано формулу]до рівняння для густини імовірності - р -функції. Показано, що рівняння Шредингера і v- функція [подано формулу] утворюються на проміжному етапі роз"вязку рівняння ...
1404886
  Індик В.І. Стаціонарний і Динамічний Всесвіт. Нова космологічна теорія / В.І. Індик ; [пер. з рос. Л.І. Індик]. – Харків : Майдан, 2014. – 250, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-372-595-6
1404887
  Лівінський М.О. Стаціонарний розподіл в мережах з альтернуючим вхідним потоком і вузлами типу Gl|M|[нескінченність] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 215-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається мережа масового обслуговування типу [Gl|M|[нескінченність]][верхній індекс r] з альтернуючим вхідним потоком. Доведено теорему про умови існування стаціонарного режиму та отримано явний вигляд змішаних моментів другого порядку через ...
1404888
  Гомілко О.М. Стаціонарний рух нестисливої в"язкої рідини Стокса в скінченному циліндрі / О.М. Гомілко, В.С. Малюга, А.Т. Улітко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 30-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглянута гранична задача Стокса про стаціонарний рух рідини в скінченному циліндрі. Течія збуджується рівномірним прямолінійним рухом торцевих поверхонь циліндра. Дано зведення цієї задачі до нескінченної регілярної системи лінійних алгебраїчних ...
1404889
  Гриневецький В.Т. Стаціонарні геофізичні і геохімічні дослідження ландшафтів Київського Полісся / В.Т. Гриневецький, О.М. Маринич, Л.М. Шевченко; НАН України; Ін-т географії. – Київ : Наукова думка, 1994. – 108с. – ISBN 5-12-003670-8
1404890
  Мельник Ю.В. Стаціонарні дослідження динаміки природних територіальних комплексів в Україні, Грузії і Росії // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 13-24. – ISSN 0868-6939
1404891
  Шевченко Л.М. Стаціонарні дослідження кислотності й хімічного складу атмосферних опадів у ландшафтах Київського Полісся : географія / Л.М. Шевченко, В.Т. Гриневецький // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 51-55 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
1404892
  Саєнко Володимир Антонович Стаціонарні електричні розряди з однорідним випаровуванням електрода у вакуумі та їх застосування в джерелах плазми, іонів та термоіонному напиленні : Автореф... доктора техн.наук: 05.27.02 / Саєнко Володимир Антонович; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – К., 1999. – 31л.
1404893
  Безим"янна Е.М. Стаціонарні мікротечії рідини у прямокутній порожнині / Е.М. Безим"янна, А.А. Жмуріна, М.Д. Чорниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 73-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається виникнення вихорів у рідині в залежності від швидкостей руху стінок та розмірів порожнини. Ключові слова: мікрорідина, течія Стокса, точка стагнації. Occurrence of vortices in fluids depending on speeds of moving walls and aspect ratio ...
1404894
  Михайленко С.В. Стаціонарні роз"вязки рівняння нелінійного осцилятора з моногармонічним збудженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 17-20. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1404895
  Корченко О. Стаціонарні системи виявлення і попередження кібератак в інтересах кіберзахисту та кіберконтррозвідки (на прикладі США) / О. Корченко, І. Логінов, С. Скворцов // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, вип. 1. – С. 5-12. – ISSN 2225-5036
1404896
  Діденко Т.П. Стаціонарні стани радіаційної повзучості при наявності комплексів дефектів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Діденко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 111 л. – Бібліогр.: л. 103-111
1404897
  Діденко Т.П. Стаціонарні стани радіаційної повзучості при наявності комплексів дефектів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Діденко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1404898
  Конет І.М. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в ортотропних сферичних областях / І.М. Конет ; [відп. ред. М.П. Ленюк] ; М-во освіти України, Кам"янець-Поділ. держ. пед. ун-т. – Київ : Ін-т математики НАН України, 1998. – 209, [1] с. – Бібліогр.: с. 201-209. – ISBN 5-7763-2051-8
1404899
  Конет І.М. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в циліндрично-кругових областях / І.М. Конет, М.П. Ленюк ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. держ. пед. ун-т, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут, 2001. – 310, [1] с. – Бібліогр.: с. 295-302. – ISBN 966-560-098-2
1404900
  Трофимчук О.Ю. Стаціонарні та періодичні за розподілом розв"язки інтегро-диференцїальних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Розглядається інтегро-диференціальне рівняння х"(t) = A(t)x(t) = |a(t, u)du + E(t) (подано формулу), tєR (l) у банаховому просторі В із періодичною з періодом Т детермінованою функцією Е є С(R, B) або з періодичним за розподілом Т випадковим процесом Е ...
1404901
  Губа А.О. Стаціонарні та рівномірно-обертові конфігурації точкових вихорів : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.02.05 - механіка рідини, газу та плазми / Губа А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 127л. – Бібліогр.: л. 115 - 127
1404902
  Губа А.О. Стаціонарні та рівномірно-обертові конфігурації точкових вихорів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.02.05 / Губа А.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1404903
  Конет І.М. Стаціонарні температурні поля в багатошарових ортотропних клиновидних порожнистих парашутних тілах / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 101-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Методом фундаментальних функцій побудовано точний аналітичний розв"язок стаціонарної задачі теплопровідності для (n+1)-шарових ортотропних клиновидних порожнистих парашутних тіл.
1404904
  Пророченко О.С. Стаціонарні характеристики мережевої моделі з неординарним пуассонівським вхідним потоком вимог / О.С. Пророченко, О.А. Чечельницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 170-173. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Досліджено стаціонарний режим мережевої моделі з неординарним вхідним пуассонівським потоком вимог. Отриманий ергодичний розподіл процесу обслуговування. Ключові слова: мережева модель, неординарний пуассонівський вхідний потік, ергодичний ...
1404905
   Стачечная борьба рабочих Сибири в период империализма. – Томск, 1978. – 323с.
1404906
  Смирнов В.В. Стачечное движение в Иваново-Вознесенске в 1905 году. / В.В. Смирнов. – Иваново-Вознесенск, 1924. – 79с.
1404907
  Смирнов В.С. Стачечное движение в Иваново-Вознесенске в 1905 году. / В.С. Смирнов. – Ивано-Вознесенск, 1924. – 79с.
1404908
  Власов Б.С. Стачечное движение петроградского пролетариата в годы первой мировой империалистической войны. (1914-1916 гг.) : Автореф... кандидата историческихнаук: / Власов Б.С.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории. – Москва, 1952. – 15 с.
1404909
   Стачечное движение рабочих России в годы первой мировой войны. – М, 1986. – 270-508 с.
1404910
  Язьков Е.Ф. Стачечное движение сельскохозяйственного пролетариата США в 1929-1935 годах / Е.Ф. Язьков. – М, 1962. – 72с.
1404911
  Мадор Ю.П. Стачка в буржуазном обществе / Ю.П. Мадор. – Москва, 1984. – 303 с.
1404912
  Чандлер Д. Стачка в зеленой долине / Д. Чандлер. – М, 1975. – 319с.
1404913
  Байкова А.Н. Стачка горняков Великобритании, 1984-1985 / Байкова А.Н. АН СССР, Ин-т междунар. раб. движения. – Москва, 1988. – 188 с. : ил.
1404914
  Ярославский Е. Стачка и вооруженное восстание в революции 1905 года / Е. Ярославский. – МоскваЛ,, 1931. – 64с.
1404915
  Войтинский И.С. Стачка и рабочий договор по русскому праву / И.С. Войтинский. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и К°,, 1911. – [4], 72 с.
1404916
  Бутовский А.Н. Стачка на торгах / А.Н. Бутовский // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 152-161
1404917
   Стачки 1881 - 1895. – М, 1930. – 304с.
1404918
   Стачки при капитализме. – Москва, 1989. – 220 с.
1404919
   Стачки: история и современность. – Москва, 1978. – 344 с.
1404920
  Верба І.В. Сташевський Євген Дмитрович / І.В. Верба, Л.В. Губицький, Ю.В. Цимбал // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 296. – ISBN 96966-8060-04-0
1404921
  Короткий В.А. Сташевський Євген Дмитрович (1884-1938) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 140-141. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1404922
  Губерський Л.В. Сташевський Станіслав Телісфорович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 514. – ISBN 966-316-045-4
1404923
   Сташис В.В. - видатний вчений і педагог // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 3-6. – ISSN 1993-0909
1404924
   Сташис Володимир Володимирович // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 214-219. – ISBN 966-8467-41-8
1404925
   Сташис Володимир Володимирович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 310-314. – ISBN 978-617-573-038-6
1404926
  Чмир О.Р. Сташкевич Кіндратій Федорович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 219-220. – ISSN 2075-437X
1404927
   Стащук Василь Степанович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 61-62
1404928
   Стащук Василь Степанович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 460. – ISBN 978-966-439-754-1
1404929
  Склокін В. Стаючи публічними: історики як публічні інтелектуали у пострадянській Україні // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 30-37
1404930
  Адамов А.Г. Стая : повесть / Аркадий Адамов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 272 с. : ил.
1404931
  Филиппович А.С. Стая / А.С. Филиппович. – М, 1986. – 237с.
1404932
  Дудин М.А. Стая : [избр. стихотворения и поэмы] / Михаил Дудин. – Москва : Книга, 1986. – 317 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1404933
  Бээкман Эмэ Стая белых ворон : роман / Эмэ Бээкман; пер. с эст. Е.Поздняковой. – Таллин : Ээсти раамат, 1970. – 287 с.
1404934
  Корпачев Э.М. Стая воспоминаний / Э.М. Корпачев. – Москва, 1984. – 399с.
1404935
  Бишоф Юрген Стая как объект исследований : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 2. – С. 38-47 : Фото. – ISSN 1029-5828
1404936
  Ткешелашвили Р.Г. Стая обреченных : роман-хроника / Роланд Ткешелашвили ;. – Тбилиси : Мерани, 1987. – 461 с.
1404937
  Гуэрра Т. Стая птиц / Т. Гуэрра. – М., 1983. – 128с.
1404938
  Битоков В.М. Стая фениксов / В.М. Битоков. – Нальчик, 1978. – 39с.
1404939
   Стваранье. – Титоград, 1974
1404940
   Стваранье. – Титоград, 1977
1404941
   Стваранье. – Титоград, 1978
1404942
   Стваранье. – Титоград, 1979
1404943
   Стваранье. – Титоград, 1980
1404944
  Дрок К.Л. Ствердження : поезії / К.Л. Дрок. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 126 с.
1404945
  Залата Д Ф. Ствол / Д Ф. Залата. – Днепропетровск, 1975. – 256с.
1404946
  Залата Ф.Д. Ствол : Роман / Ф.Д. Залата. – Москва : Советский писатель, 1981. – 288с.
1404947
  Залата Ф.Д. Ствол / Ф.Д. Залата. – 2-е. – Днепропетровск : Проминь, 1988. – 252 с.
1404948
  Якайтис Бронюс Юозо Стволовые вредители и их энтомофаги на сплошных вырубках сосны и ели в условиях Литовской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Якайтис Бронюс Юозо; МВ и ССО ЛССР. Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 26с.
1404949
  Аверенский А.И. Стволовые вредители лесов Южной Якутии. : Автореф... Канд.биол.наук: 06.01.11 / Аверенский А.И.; АН СССР. – Владивосток, 1974. – 21л.
1404950
  Валента В.Т. Стволовые вредители сосны и меры борьбы с ними в условиях Литовской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Валента В.Т.; М-во высш.и сред.спец.образования СССР. – Вильнюс, 1960. – 24л.
1404951
   Стволовые клетки в опухолевый рост.. – К., 1985. – 255с.
1404952
  Федосеев Семен Стволы закона / Федосеев Семен, Чичьянц Ростом, Алексеевская Оксана // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 102-114 : рис.
1404953
   Створему мережу трансферу технологій // Світ. – Київ, 2019. – березня (№ 7/8)


  Міністерство освіти і науки України запускає пілотний проект зі створення центрів трансферу технологій за допомогою яких дослідники зможуть впроваджувати в життя свої розробки, а бізес знаходити нові ідеї.
1404954
  Гаркуша Н.І. Створена В.М. Глушковим кафедра теоретичної кібернетики // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 102-113 : Фото. – ISBN 978-617-571-085-2


  "...10 вересня 2012 р. до 90-ліття академіка Івана Івановича Ляшка на колоні праворуч від входу до корпусу факультету кібернетики урочисто відкрито меморіальну дошку. <...>. 5 травня 2005 р. на лівій колоні в день факультету кібернетики було ...
1404955
  Бойніцький В.В. Створений світ Дж.Р.Р. Толкієна "Володар Кілець" як ігровий феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-53. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Розглядається ігрова природа створеного Толкієном самозавершеного художнього світу. Залучається теорія гри, розроблена Йоганом Гейзінгою. Аналізуються формальні ознаки гри, притаманні створеному Толкієном світу, своєрідність створеного світу як ...
1404956
  Тарасенко М.І. Створенння тривимірних моделей для потреб реставрації історичних споруд : геоінформатика і кадастр / М.І. Тарасенко, А.Г. Тіщенко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 41-46 : Мал. – Бібліогр.: 12 назв
1404957
  Орещенко А.В. Створенння тривимірних реалістичних моделей у програмі 3ds Max : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 35-40 : Мал. – Бібліогр.: 7 назв
1404958
  Лукінова Т.Б. Створення "Етимологічного словника української мови" - важливий етап порівняльно-історичного вивчення слов"янської лексики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 24-39. – ISSN 0027-2833
1404959
  Журавель В.М. Створення вихідного матеріалу для селекції гірчиці сизої та білої методом хімічного мутагенезу : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 06.01.05 / Журавель В.М.; Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр"єва Української академії аграрних наук. – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1404960
  Луговський О. Створення військових архівів і військово-історичної комісії в Україні у 1918 році // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 121-150
1404961
  Бондаренко Е.Л. Створення віртуальних карт регіонів як один із способів web-картографування // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 59-63. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-631-331-6
1404962
  Прудка Ольга Володимирівна Створення віртуальних стендів для дистанційного курсу "Методи вимірювання фізичних величин" на базі NI LabVIEW / Прудка Ольга Володимирівна, Дрозденко Катерина Сергіївна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-49. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті надано аналіз передумов створення віртуальних лабораторій для навчання студентів інженерних спеціальностей, опис спроектованої лабораторної установки для дослідження роботи логометра.
1404963
  Агеєв Віталій Створення власної системи нагород стало вагомим кроком у розвитку української державності // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 22-25
1404964
   Створення екологічних коридорів в Україні : посібник щодо законодавства, ландшафтно-екологічного моделювання та менеджменту для поєднання природоохоронніх об"єктів на підставі досвіду в Карпатах / Держ. служба заповід. справи Мін. охорони навколиш. природ. середовища України та ін. ; [ ред.: Флоріс Деодатус, Леонід Проценко, Андрій-Тарас Башта та ін. ; укр. переклад Марина Хазан ]. – Київ : Журнал Радуга, 2010. – 160 с. : іл. – ISBN 978-90-79341-06-1
1404965
  Куст Ніна Створення екологічної стежки (на прикладі м.Ржищева Київської області) : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 36-39 : Фото. – Бібліогр.: 3 назви
1404966
  Ковальчук Галина Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам"яток в НБУВ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються методичні підходи та проблемні питання щодо виготовлення електронних каталогів та повнотекстових баз даних книжкових пам"яток - рідкісних і цінних видань. Подається інформація про напрацювання відділу стародруків та рідкісних ...
1404967
  Ковальчук Галина Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам"яток в НБУВ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються методичні підходи та проблемні питання щодо виготовлення електронних каталогів та повнотекстових баз даних книжкових пам"яток - рідкісних і цінних видань. Подається інформація про напрацювання відділу стародруків та рідкісних ...
1404968
  Слипецький Денис Створення електронного репозиторію Інституту біології південних морів НАН України на основі вільно поширюваного програмного забезпечення / пер. з рос. Н. Маслакової // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається досвід створення відкритого електронного архіву (репозиторію) в Інституті біології південних морів Національної академії наук України (ІнБПМ НАНУ) на основі вільно поширюваного програмного забезпечення з відкритим кодом (DSpace).
1404969
  Слипецький Денис Створення електронного репозиторію Інституту біології південних морів НАН України на основі вільно поширюваного програмного забезпечення / пер. з рос. Н. Маслакової // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається досвід створення відкритого електронного архіву (репозиторію) в Інституті біології південних морів Національної академії наук України (ІнБПМ НАНУ) на основі вільно поширюваного програмного забезпечення з відкритим кодом (DSpace).
1404970
  Горохов С. Створення земських економічних органів у Харківській та Чернігівській губерніях на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-86. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес створення земських економічних органів у Харківській та Чернігівській губерніях на початку ХХ ст. Основну увагу приділено структурі та формам взаємовідносин між повітовими та губернським земськими економічними органами. The process ...
1404971
  Криворучко Н.В. Створення індустріальних парків як фактор залучення іноземних інвестицій в інноваційний розвиток УЦкраїни // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 36-40. – ISBN 966-614-021-7
1404972
  Рижков М.М. Створення інформаційних приводів для ЗМІ як основа інформаційної безпеки держави / М.М. Рижков, І.В. Поліщук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 239-242
1404973
  Слєсар Вероніка Створення інформаційної електронної бази періодичних і продовжуваних видань України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-11. – Бібліогр. в кінці ст.
1404974
  Даценко Л. Створення карт туристичного спрямування на основі новітніх комп"ютерних технологій / Л. Даценко, В. Остроух // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 45-50.
1404975
  Гутнік Н.В. Створення класіфикатора та АРМ для підгалузі птахівництва засобами інтелектуальної інформаційної системи "Норма" : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 38-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1404976
  Кір"ян Т. Створення конкурентного ринку праці в умовах інтеграції України у світову економічну систему // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-11.
1404977
  Кір"ян Т. Створення конкурентного ринку праці в умовах інтеграції України у світову економічну систему // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-11
1404978
  Алексєєв Вадим Створення людини: "гріхопадіння" та здобуття розуму : (екстраполяція за мотивами біблійної легенди про створення людини) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 16-19


  Статья посвящена рассмотрению вопросов создания человека в контексте "грехопадения" и приобретения разума.
1404979
  Аніщенко В.О. Створення моделі стану соціо-еколого-економічної системи регіону: теоретичні та методологічні аспекти : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 133-144 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1404980
   Створення морфоструктурної моделі як основа регіонального геоморфологічного аналізу / С.Ю. Бортник, В.М. Тімофєєв, О.В. Ковтонюк, Н.М. Погорільчук, Л.О. Лісова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-24. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Розкрито суть регіонального геоморфологічного аналізу, етапи створення морфоструктурної моделі.
1404981
  Казанцев С.А. Створення науково-методичних та нормативних засад фахових систем сертифікації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.01.02 / Казанцев С.А.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1404982
  Притика Д. Створення науково обгрунтованої системи правосуддя в Україні - головна мета судової реформи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 71-84. – ISSN 0132-1331
1404983
  Фоменко В. Створення нової концепції світу у романі Івана Франка "Борислав сміється" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 44-47. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1404984
  Ястремська О.М. Створення нової продукції: організаційно-економічний та маркетинговий аспекти / О.М.Ястремська, Н.К. Гіковата, В.К. Гіковатий. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 232с. – ISBN 966-676-190-4
1404985
  Іваднєв В. Створення поштового зв"язку на Дніпровському торговому шляху // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 167-176. – ISSN 0869-3595
1404986
  Васьківський Ю. Створення рекламного відділу: деякі аспекти проблеми. / Ю. Васьківський, Т. Мартинюк // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 68-71.
1404987
  Глушков В.О. Створення системи антитерористичної безпеки у Чорноморському регіоні // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 172-190. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1404988
  Гжегурські С. Створення системи відновлення даних на ушкоджених носіях інформації : інформаційні технології в економіці та управлінні / С. Гжегурські, В. Собецький // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 61-64 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1404989
  Олійник О. Створення системи довгострокового кредитування населення в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 81-87. – ISSN 1605-2005
1404990
  Гонтар Н.І. Створення стабілізаційних добавок для водооборотних систем охолодження з використанням промислових відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 - екол. безпека / Гонтар Н.І. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1404991
  Матвієнко П. Створення стабільної політичної системи України-пріоритетне завдання державного управління // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 182-200.
1404992
  Федулова Л. Створення та використання об"єктів промислової власності в промисловості України / Л. Федулова, В. Хаустов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 24-31. – ISSN 1810-3944
1404993
  Чугаєвська Л.В. Створення та діяльність українських студентських організацій в еміграції (1920-1939 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Чугаєвська Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 204л. – Бібліогр. : л.176-204
1404994
  Чугаєвська Л.В. Створення та діяльність українських студентських організацій в еміграції (1920-1939 рр.) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - Історія України / Чугаєвська Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1404995
  Мар"яновський В.А. Створення та дослідження гнучких гомогенних архітектур кластерних систем : автореф. ...канд. техн. наук :05.13.05 / Мар"яновський В.А. ; НАН України; Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1404996
  Пурська І. Створення та утримання конкурентних переваг туристичної організації в процесі побудови стратегії міжнародного маркетингу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 238-242. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1404997
  Сліпченко А. Створення та функціонування сучасної європейської системи регулювання повітряного руху // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 124-128. – ISSN 0132-1331
1404998
  Розметова О.Г. Створення умов інвестиційної привабливості розвитку санаторно-курортних послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 64-67.
1404999
   Створення фіскального простору для економічного зростання. Огляд державних фінансів України : 14 вересня 2006 року: Звіт № 36671- UA. – Б.м. : Б.в., 2006. – 204с.
1405000
  Бондаренко А. Створення фондів ризикового капіталу : аналізують науковці української академії банківської справи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 21-23 : Рис.
<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,