Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>
1406001
  Якубіна В.Л. "Три кити" теорії ідентичності Мануеля Кастельса - технології, досвід, влада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 93-96. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Проведено теоретичний аналіз поняття "ідентичність", історія його становлення та інтерпретація у наукових працях. Автор аналізує поняття-концепти "технології", "досвід" та "влада" як фундамент ідентичності у теорії Мануеля Кастельса. Також, у статті ...
1406002
  Любка А. "Три книжки, які раджу прочитати" / спілкувався Олег Коцарев // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18-19 грудня (№ 232/233). – С. 25, 31


  Презентаційний тур на честь виходу нового роману "Карбід".
1406003
  Дериева Регина "Три месяца зимы..." : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 5. – С. 46-47. – ISSN 0321-1878
1406004
  Смирнов Д.А. "Три народных принципа" Сунь Ятсена как идейный источник теории "новой демократии" Мао Цзедуна // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3. – С. 44-54. – ISSN 0869-1908
1406005
  Филина О. "Три основы долгосрочного успеха в интернете" // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2, березень-квітень. – С. 51-57 : рис. – ISSN 1606-3732
1406006
   "Три песни о Ленине". – М., 1972. – 131с.
1406007
  Іщук-Пазуняк "Три розмови" Володимира Соловйова як результат його філософічних пошуків // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 437-469. – ISBN 978-966-355-044-2
1406008
  Ермилов В.В. "Три сестры". Исследование / В.В. Ермилов. – Москва, 1948. – 171с.
1406009
  Бороздина Л.В. "Триада риска" в онтогенезе / Л.В. Бороздина, О.В. Пукинска // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 6. – С. 24-32. – ISSN 0042-8841
1406010
  Терехова В.А. "Триадный" подход к экологической оценке городских почв / В.А. Терехова, М.А. Пукальчик, А.С. Яковлев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 1145-1152 : рис., табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0032-180Х
1406011
  Товкайло В. "Триблаженне (Преблаженне) древо" в українському фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 184-190
1406012
  Лось Й.Д. "Трибуна люду" - газета польських комуністів / Й.Д. Лось. – Львів, 1979. – 112с.
1406013
  Федор О.Т. "Тривожна валіза" у надзвичайній ситуації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 27-28 : фото
1406014
  Сірук М. "Тривожний довгостроковий тренд" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 98). – С. 3


  У казахстанському місті Актобе силовики відбили атаку бойовиків, що пограбували два магазини зброї.
1406015
   ...Три, два, один!. – М., 1989. – 495с.
1406016
  Елітіс О. [Три поезії з щасливої нагоди / Одісей Елітіс. – Афіни : Ікарос, 1992. – 39, [2] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-13-1
1406017
  Лейко Святослав Григорьевич Три-геодезические отображения пространств аффинной связности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Лейко Святослав Григорьевич; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1406018
  Сорокин Н. Три исследования по теории чисел / Н. Сорокин. – с.
1406019
  Подшивайлова А.М. Три исследовательских направления школы профессора В.И. Шаховского: коллективная монография "Человек в коммуникации: мотивы, стратегии и тактики" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 2 (38). – С. 53-57
1406020
  Дыховичный В.А. Три истории о любви / В.А. Дыховичный, М.Р. Слободской. – М, 1962. – 95с.
1406021
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 12с.
1406022
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Ленинград, 1949. – 16с.
1406023
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Ленинград : Политиздат, 1950. – 16 с.
1406024
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Ленинград, 1951. – 16с.
1406025
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1952. – 16с.
1406026
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1953. – 16с.
1406027
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1958. – 14с.
1406028
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1960. – 8с.
1406029
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1962. – 15с.
1406030
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1963. – 16с.
1406031
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1965. – 15с.
1406032
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1968. – 15 с.
1406033
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1969. – 15 с.
1406034
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1970. – 64с.
1406035
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1975. – 64 с.
1406036
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1978. – 71с.
1406037
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Киев, 1987. – 21с.
1406038
  Юревич Три источника и три составные части поддержания нравственности в обществе / Юревич, // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 20-35. – ISSN 0042-8841


  Автор выделяет три основных элемента поддержания нравственности в обществе: 1) распространение новых видов морали, 2) их перевод с социального уровня на уровень индивидуальной нравственности, 3) понуждение к соблюдению нравственных норм. В современном ...
1406039
  Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1983. – 63 с. : 8 портр., ил. – Миниатюрное издание
1406040
  Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма / В.И. Ленин. – Москва : Книга, 1988. – 126 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание
1406041
  Пешков И.В. Три июля в беседах о речевом общении / И.В. Пешков. – М., 1989. – 61с.
1406042
   Три Івани : документи і матеріали / Благодійний фонд "Іст. спадщина" ; [упоряд.: М.І. Бушин, О.М. Филь]. – Черкаси : Гордієнко Є.І., 2018. – 478, [2] с. : портр., іл., табл. – ISBN 978-966-9730-48-2
1406043
  Деснянський І. Три ідилії : Цигани 1920-23 р. ; Полісся 1940-43 р. ; Амазонки 1950 р. / І. Деснянський. – Англія : [б.в.], 1951. – 38 с.
1406044
  Лузік Е.В. Три іпостасі вищої технічної освіти в інформатизації майбутнього суспільства // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – С. 4-8. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1)


  Актуальність даного дослідження пов"язана з формуванням сучасної парадигми технічної освіти, розв"язком питання: яким повинен бути технічний університет майбутнього століття?
1406045
  Петросаняк Г. Три іпостасі Галини Петросаняк / розмову вела Людмила Таран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 вересня (№ 171/172). – С. 31
1406046
  Луначарский А.В. Три кадета : Памфлет / А. Луначарский. – Санкт-Петербург : Изд. Шиповник, 1907. – 162 с.
1406047
   Три казахские поэмы. – Алма-Ата, 1957. – 224с.
1406048
  Нємцова Б. Три казки / Б. Нємцова. – Київ, 1958. – 48 с.
1406049
  Калита П. Три камертони ділової культури сучасного світу для України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 6


  "Все, чого потребує Україна для свого відродження, вже зроблено і апробовано в розвинених країнах. У світі накопичено величезний досвід, який у сконцентрованому вигляді відображено у діловій культурі. І необхідно лише розплющити очі і розгледіти, чим ...
1406050
   Три каравеллы на горизонте. – М., 1991. – 203с.
1406051
  Емцев Т М. Парнов Три кварка / Т М. Парнов Емцев. – Москва, 1969. – 253с.
1406052
  Пугач О. Три кварки для містера Марка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 30 серпня (№ 34/35). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  Про американського вченого Маррі Гелл-Мана (1929 - 2019), лауреата Нобелівської премії з фізики.
1406053
  Зюзиков А. Три кейса продаж с помощью Facebook // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 6 (93), листопад-грудень. – С. 51-55 : рис. – ISSN 1606-3732
1406054
  Гравишкис В. Три кило золота / В. Гравишкис. – М, 1964. – 111с.
1406055
   Три кинокомедии, занятые, веселые, очень смешные: "Звонят, откройте дверь!", "Айболит-66", "Кавказская пленница". – М., 1969. – 160с.
1406056
  Слабошпицький М. Три Кисельових // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 8). – С. 8-9
1406057
  Слабошпицький М. Три Кисельових : Леонтійович // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 лютого (№ 9)


  Родина Кисельових. "Разом із Віктором Некрасовим та українською інтелігенцією Кисельов підписував протестні листи, коли розпочалися арешти в Україні, стояв в обороні кримських татар."
1406058
  Андреев Ю.А. Три кита здоровья / Андреев Ю.А. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 335, [1] с. : ил.
1406059
  Сергеева Елена Три кита ребрендинга авиакомпании "Сибирь" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 43 : Фото
1406060
  Исакина Юлия Три кита самостоятельных путешествий // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 14-15 : фото
1406061
  Фишман О.Л. Три китайских новеллиста XVII-XVIII вв : Пу Суньлин , Цзи Юнь, Юань Мэй / О.Л. Фишман. – М, 1980. – 430с.
1406062
  Доброхлоп Єгор Три кити Миколаївщини // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 20-23 : фото
1406063
  Лучук І. Три кити, на яких розмістилася поезія (один із варіантів) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 331-340


  У статті розглянуто три складові поетичного дискурсу: мова, слово, твір. Увагу звернуто на особливості цих трьох елементів. Усі вони певним чином висвітлюють деякі аспекти осмислення сутності поезії.
1406064
  Суховецький М.М. Три кілометри від станції. / М.М. Суховецький. – Одеса, 1977. – 119с.
1406065
  ТолстойИ.И Три клада русских денех ХУ и начала ХУ1 века / ТолстойИ.И. – 20с.
1406066
   Три клена. – М., 1969. – 32с.
1406067
  Рерих Е.И. Три Ключа : [посвящается 130-летию со дня рождения Елены Ивановны Рерих] / Е.И. Рерих. – Москва ; Київ : Междунар. Центр Рерихов ; Междунар. обществ. организация "Укр. Рериховское о-во" ; Майстерня кн., 2009. – 47, [1] с. : портр. – Текст парал. на укр. и рус. языках. – (Жива Етика українською мовою). – ISBN 978-966-2260-16-8
1406068
  Согрин В.В. Три ключевые проблемы в исследовании истории нового курса Ф.Д.Рузвельта // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 5. – С. 3-24. – ISSN 0130-3864
1406069
  Качалов И. Три ключевых параметра развития и кризисов компаний // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2010. – № 2. – С. 16-20
1406070
  Ушаков Н.Н. Три книги : Стихи и переводы / Н.Н. Ушаков. – Киев : Дніпро, 1974. – 207с.
1406071
  Воронин С.А. Три книги / С.А. Воронин. – Ленинград, 1978. – 541с.
1406072
  Третяк М. Три книги із серії "Розстріляне Відродження": від Поліщука до Куліша // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 листопада (№ 43). – С. 12


  Круглий стіл і презентація трьох видань "Смолоскипа" - вибраних творів Валер"яна Поліщука і Миколи Куліша, а також антології "Українська авангардна поезія (1910-1930-ті рр.)
1406073
  Хокинг С. Три книги о пространстве и времени : [науч.-популярные бестселлеры] / Стивен Хокинг ; [пер. с англ.: И.И. Иванов, М.В. Кононов, Н.Я. Смородинская]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2014. – 366, [2] с. : ил. – Пер. изд. : A Brief History of Time / Stephen Hawking, 1988. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Вселенная Стивена Хокинга). – ISBN 978-5-367-02790-7


  Содержание: Краткая история времени ; Черные дыры и молодые Вселенные ; Теория всего.
1406074
  Стрілько-Тютюн Три кола пекла : (Голодомори 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 років на Бориспільщині) / Валентина Стрілько-Тютюн. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Правда Ярославичів, 2019. – 603, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 592-597. – ISBN 978-617-7626-89-2
1406075
  Ратна Галина Три кола українських див // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 3 (990). – С. 40-41. – ISSN 0868-9644


  Акція "Сім чудес України"
1406076
  Коротецкая Л.М. Три колесницы Будды : разные пути к Пробуждению // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 123-128. – ISSN 0869-1908
1406077
  Грабар Сергій Три кольори спокуси : Повість // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 12. – С. 144-152
1406078
  Виноградов А.К. Три кольори часу / А.К. Виноградов. – Київ, 1956. – 580с.
1406079
   Три комедии : Пожертвование собою, драма в трех действиях. Ненависть к людям и раскаяние, комедия в пяти действиях, г. Коцебу. Дочь любви, семейная картина в четырех действиях , г-на Цен. Григория Глинки. – В Санктпетербурге, 1801. – розд.пагин. – Книга без титул. арк. Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XІХ ст.- картон, корінець зі шкіри
1406080
   Три компонента безопасности : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 50-53
1406081
  Куликов Дмитрий Три компонента безопасности. Часть 1. Страх отпуска, или Фобии туристов : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 32-35 : Фото
1406082
   Три компонента майстерності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 10. – ISSN 2219-5793
1406083
  Гордієнко К. Три комунарки / К. Гордієнко. – Харків, 1931. – 29 с.
1406084
  Ганковский Ю.В. Три конституции Пакистана / Ю.В. Ганковский, В.Н. Москаленко. – М, 1975. – 125с.
1406085
  Мамин-Сибиряк Д.Н. Три конца : Уральская летопись / Д.Н. Мамин-Сибиряк. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1909. – [2], 625 с. – Без тит. л.
1406086
  Мамин-Сибиряк Три конца / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1982. – 415с.
1406087
  Кадыров П. Три корня : роман / Примкул Кадыров; пер. с узбек. В.Чукреева. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 365 с.
1406088
  Винниченко Т. Три короны Марии Стюарт // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 10 (50). – С. 32-49. – ISSN 1819-6268
1406089
  Гнида П. Три крапки і дефіс Наталі Пасічник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 15


  Збірка "Кирилиця" видана у 2016 році й містить, як зазначається в анотації, вірші, написані впродовж 2014-2015 років.
1406090
  Фабиан З. Три крика / З. Фабиан. – М, 1970. – 160с.
1406091
  Уманець О.Я. Три криниці: повісті. / О.Я. Уманець. – К., 1989. – 455с.
1406092
  Митру А. Три Криша / А. Митру. – Бухарест, 1973. – 48 с.
1406093
  Воронько П.Н. Три кроки : Поеми / П.Н. Воронько. – Київ : Дитвидав, 1953. – 56с.
1406094
  Нескромнюк Леся Три кроки до мандрів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 90-91 : фото
1406095
  Ревенко А. Три кроки назад. Україна знову погіршила позиції в Індексі людського розвитку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 7


  "30 березня Представництво Програми розвитку ООН в Україні презентувало чергову, уже 27-му за ліком, Доповідь про людський розвиток. Крім координатора системи ООН, постійного представника цієї організації в Україні Ніла Вокера, в обговоренні ...
1406096
  Дудин М.А. Три круга : Книга новых стихотворений / М.А. Дудин. – Москва : Современник, 1984. – 124с.
1406097
  Колосов М.М. Три круга войны : повесть / М.М. Колосов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 464с.
1406098
  Колосов М.М. Три круга войны / М.М. Колосов. – Москва, 1984. – 464с.
1406099
  Колосов М.М. Три круга войны / М.М. Колосов. – Москва, 1986. – 429с.
1406100
  Колосов М.М. Три круга войны / М.М. Колосов. – Москва, 1986. – 444с.
1406101
  Колосов М.М. Три круга войны / М.М. Колосов. – Москва, 1988. – 448с.
1406102
  Кудрявцев Ю.Г. Три круга Достоевского : Событийное. Социальное. Философское / Ю.Г. Кудрявцев. – Москва, 1979. – 343 с.
1406103
  Кудрявцев Ю.Г. Три круга Достоевского / Ю.Г. Кудрявцев. – М : МГУ, 1991. – 400 с.
1406104
  Соколов А.В. Три кругосветных плавания М.П.Лазарева / А.В. Соколов, Е.Г. Кушнарев. – Москва, 1951. – 208с.
1406105
  Колосов М.М. Три куля черных сухарей / М.М. Колосов. – Москва, 1979. – 608с.
1406106
  Яновський С. Три лабораторії в одному університеті [Херсонському державному університеті] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 грудня (№ 245). – С. 7


  Це дві лабораторії робототехніки, а також лабораторія молекулярної біології.
1406107
  Шупта Д. Три ластівки орієнталістики // Науковий світ : Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України" Щомісячний журнар-ревю наукових новин / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2002. – № 11. – С.17


  Рецензія на кн.: Бондаренко І.П.,Хіно Такао. "Кишеньковий японсько-український словник".- Одеса: Астропринт,2002. - 330с.
1406108
  Лемко І. Три легенди про кохання / Ілько Лемко. – Львів : Апріорі, 2010. – 110, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2154-45-0
1406109
  Горобець Ірина Три легенди Стокгольма : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 56-61
1406110
  Уметалиев Т.У. Три легенды / Т.У. Уметалиев. – Фрунзе : Киргизучпедгиз, 1958. – 67 с.
1406111
   Три легенды за четыре моря : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 6. – С. 46-51 : Фото
1406112
   Три легких удара в дверь. – Ставрополь, 1977. – 230с.
1406113
  Федорюк М.В. Три лекции по элементарным асимптотическим методам / М.В. Федорюк. – Л., 1972. – 50 с.
1406114
   Три лесных стрелка. – Л., 1972. – 159с.
1406115
  Ульяновский Р.А. Три лидера великого индийского народа / Р.А. Ульяновский. – Москва : Политиздат, 1986. – 231 с.
1406116
  Валеев Д.Н. Три лика / Д.Н. Валеев. – Москва, 1990. – 269с.
1406117
   Три лика Гоби. Гурван Сайхан, Монголия : источник бесконечного вдохновения // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 84 : фото
1406118
  Волков Г. Три лика культуры / Г. Волков. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 336 с.
1406119
  Лубянская Г.И. Три лика лирики / Г.И. Лубянская. – Тула, 1987. – 214 с.
1406120
   Три листи Володимира Антоновича до Антонія Мйодушевського // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 136-139. – ISBN 966-7272-00-1
1406121
  Шевчук В.О. Три листки за вікном : роман-триптих / В.О. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 587 с.
1406122
  Федорак Н. Три листки одного аркуша (герої та оповідачі роману Валерія Шевчука "Три листки за вікном") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 99-101. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1406123
  Гагарин С С. Три лица Януса / С С. Гагарин, . – Орджоникидзе, 1988. – 262с.
1406124
  Шевченко Т. Три лірники // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 659-664. – ISBN 978-966-500-300-7
1406125
  Козаченко В. Три літа : Оповідання / В. Козаченко. – Київ, 1945. – 120с.
1406126
  Шевченко Тарас Три літа : Автографи поезій 1843-1845 років / Шевченко Тарас. – Київ : Наукова думка, 1966. – Тит. л., 107, [12] л. з іл.; XIV, I
1406127
  Нечай М.В. Три літа / М.В. Нечай. – Львів, 1972. – 175с.
1406128
  Шевченко Т.Г. Три літа : Вибране: Поезії. Драми. Повісти. Листування / Т.Г. Шевченко. – Київ : Посредник, 1994. – 413с. – (Бібліотека ліцеїста). – ISBN 5-7101-0275-Х
1406129
  Шевченко Т.Г. Три літа / Т.Г. Шевченко. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 228 с. – ISBN 966-7053-00-9
1406130
  Шевченко Т. Три літа // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 677-679. – ISBN 978-966-500-300-7
1406131
  Шевченко Т.Г. Три літа / Тарас Шевченко ; [упорядкув., прим. Сергія Гальченка ; вступ. ст. Миколи Жулинського]. – Київ : Либідь, 2013. – 375, [1] с. : іл. – За оригіналом рукопис. зб. "Три літа", що зберігається у від. рукопис. фондів та текстології Ін-ту л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. - На авантитулі: Т. Шевченко - 200. – Бібліогр.: Ббліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0657-9
1406132
  Качкан В. Три літературні есеї // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 131-137. – ISSN 0868-4790


  Подано три літературні есеї В. Качкана "Така бездонна туга і печаль" (про Неонілу Стефурак і її поезію), "Тривкий "разовий хліб Євгена Барана" (творчий портрет ), "Осягнення парадигми зрілості" (про поета Ярослава Ткачівського)
1406133
   Три лучших предприятия радиотехнической промышленности США. – М., 1962. – 27с.
1406134
  Урусов В.Г. Три любви - три степени свободы : стихотворения / В.Г. Урусов. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 159с. – ISBN 5-235-01277-1
1406135
  Слоним М. Три любви Достоевского / М. Слоним. – Москва : Советский писатель, 1991. – 304 с. – ISBN 5-265--02270-8
1406136
  Слоним М.Л. Три любви Достоевского / М.Л. Слоним. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 320с. – ISBN 5-222-00465-1
1406137
  Павлинов В.К. Три любви: Стихи / В.К. Павлинов. – М., 1979. – 191с.
1406138
  Христенко І.М. Три любові / І.М. Христенко. – К, 1989. – 76с.
1406139
  Зубицька Н.П. Три любові : Вірші та роздуми / Н.П. Зубицька. – Київ : Академія, 2000. – 160с. – ISBN 966-580-093-0
1406140
  Грабовський С. Три любові масона Єфремова // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-83. – ISSN 1812--514Х
1406141
  Фастівець Г.Ф. Три любові Петра Однолюба : повість / Григорій Фастівець. – Вид. 2-ге. – Суми : Мрія-1, 2017. – 212 с., [1] арк. портр. – ISBN 978-966-566-684-4
1406142
  Яковлев Ю.Я. Три любящих мамы / Ю.Я. Яковлев. – М., 1964. – 46с.
1406143
  Онишко Сергій Три М в Альпах // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 72-79 : фото
1406144
  Сантаї Я. Три малоймовірні оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 178-188. – ISSN 0320 - 8370
1406145
  Кычаков И.С. Три мандарина. / И.С. Кычаков. – М., 1975. – 223с.
1406146
   Три маралухи. – М., 1986. – 244с.
1406147
  Гандон Ив. Три Маргариты / Ив. Гандон. – М., 1980. – 80с.
1406148
  Цвейг С. Три мастера. Триумф и трагедия Єразма Роттердамского : пер. с нем. / С. Цвейг. – Москва : Республика, 1992. – 286 с.
1406149
  Гюйгенс Х. Три мемуара по механике : перевод / Х. Гюйгенс. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1951. – 379 с. – (Классики науки)
1406150
  Васильев Г.Н. Три месяца в чужом городе / Г.Н. Васильев. – Таллин, 1965. – 301с.
1406151
  Любопытнов Ю.Н. Три месяца лета : рассказы / Ю.Н. Любопытнов. – Москва, 1988. – 269 с.
1406152
  Нижегородов А.И. Три метра по фронту / А.И. Нижегородов. – Днепропетровск, 1978. – 183с.
1406153
  Каганов В.И. Три мечтателя-энтузиаста // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 10 (114). – С. 7-12


  Циалковский К.Э., Герман Оберт, Роберт Годдард
1406154
  Донцова Дарья Три мешка хитростей : Роман / Донцова Дарья. – Москва : Эксмо-Пресс, 2001. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-008789-6
1406155
   Три миллиметра от смерти. – М., 1965. – 31с.
1406156
  Матюшин Г.Н. Три миллиона лет до нашей эры / Г.Н. Матюшин. – М., 1986. – 155с.
1406157
  Сахнин А Я Три минути до катастрофы / А Я Сахнин. – М., 1962. – 176с.
1406158
  Сахнин А.Я. Три минути молчания / А.Я. Сахнин. – М., 1967. – 64с.
1406159
  Сабов А.Д. Три минуты истории / А.Д. Сабов. – М., 1986. – 316с.
1406160
  Владимов Г.Н. Три минуты молчания : роман / Георгий Владимов. – Москва : Современник, 1976. – 382 с. – (Новинки "Современника")
1406161
  Владимов Г.Н. Три минуты молчания. / Г.Н. Владимов. – Москва, 1976. – 382с.
1406162
  Шулькина И.З. Три минуты счастья / И.З. Шулькина. – Рига, 1968. – 174с.
1406163
  Эрлихман В. Три мира - три Гайдара // Личности. – Киев, 2006. – № 3. – С. 42-49. – ISSN 1819-6268
1406164
  Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка / [Соч.] В. Ламанского ; Под ред. и с предисл. Г.М. Князева. – Посмерт. (2-е) изд. учеников авт., с портр. его. – Петроград : Тип. Т-ва А.С. Суворина "Новое время", 1916. – XX, 152 с., 1 л. портр.


  Авт. предисл., ред.: Князев, Гавриил Михайлович
1406165
  Бервальд Джули Три мира японских морей : подводный мир / Бервальд Джули, Скерри Брайан // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 124-143 : Фото
1406166
  Герасимчук В. Три мисливці...за словом! // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 11 жовтня (№ 20). – С. 18-19


  Світлій пам"яті Івана Драча і Миколи Кравчука.
1406167
  Сидоренко Віктор Три мистецтва Бунраку : Технологія дива / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 116-117 : Іл.
1406168
  Кобзар В.М. Три місяці в Атлантиді / В.М. Кобзар. – К., 1966. – 39с.
1406169
  Франко І.Я. Три міхи хитрощів : Казка / І.Я. Франко. – Київ : Дитвидав, 1961. – 16с.
1406170
  Корюненко М. Три мови як мінімум повинен знати наш випускник. Тільки в цьому майбутнє і дитини, і країни // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 31 травня (№ 22). – С. 3. – ISSN 2219-5793
1406171
  Дятлов Н. Три модели жизненных циклов и развития организации // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 11. – С. 11-15
1406172
  Карпов А.О. Три модели обучения // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 8. – С. 14-26. – ISSN 0869-561Х


  Рассмотрены обобщенные формы обучения : дискурсивно-аргументивная, эмоцийно-суггетивная и исследовательская, характерная как для классической педагогической позиции, так и для современной электичной.
1406173
  Свиридов С.В. Три модели описания авторской песенности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 61-68. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1406174
  Романенко В.А. Три моделі міжінституційних відносин держави і церкви: соціологічний аспект // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 3. – C. 96-101. – ISSN 2077-1800
1406175
  Дем"яненко Б.Л. Три моделі тоталітаризму : Порівняльний аналіз фашизму, більшовизму та націонал-соціалізму / Б.Л. Дем"яненко. – Київ : Нелень, 2000. – 288с. – ISBN 966-7114-49-X
1406176
  Дробчак Г. Три музеї одного села / Г. Дробчак. – Одесса, 1970. – 68с.
1406177
  Дюма А. (отец) Три мушкетера : исторический роман / сщчинение А. Дюма ; перевел М. Руммель. – Москва : Манухин
Ч. 1-2. – 1866. – 274, 245 с. – Тит. л. 1 ч. утрачен, описано по тит. л. 2 ч., переплетеной с 1-й
1406178
  Дюма А. Три мушкетера : Роман / А. Дюма. – Каунас : Спиндулис, 1950. – 688с.
1406179
  Дюма А. Три мушкетера : Роман / А. Дюма. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1952. – 708с.
1406180
  Дюма А. Три мушкетера / А. Дюма. – М., 1956. – 675с.
1406181
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Москва, 1975. – 668с.
1406182
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Кишинев, 1976. – 671с.
1406183
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Москва, 1976. – 576с.
1406184
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Грозный, 1978. – 702с.
1406185
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Москва, 1978. – 623с.
1406186
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Якутск, 1979. – 703с.
1406187
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Иркутск, 1980. – 703с.
1406188
  Дюма А. Три мушкетера : роман / Александр Дюма. – Москва : Машиностроение, 1985. – 720 с. – (Библиотека приключений)
1406189
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Москва, 1985. – 719с.
1406190
  Дюма А. Три мушкетера / А. Дюма. – Ашхабад, 1985. – 568с.
1406191
  Дюма А.(отец) Три мушкетера : В 20-ти томах Роман / А.(отец) Дюма. – Москва : Машиностроение
Т. 19. – 1985. – 720с.
1406192
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – 2-е изд. – Фрунзе, 1986. – 653,1с.
1406193
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Москва, 1990. – 718с.
1406194
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Ярославль, 1991. – 653,1с.
1406195
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Владимир, 1992. – 669,3с.
1406196
  Дюма А. Три мушкетера : роман / Александр Дюма ; [пер. с фр. В.С. Вальдман и др.]. – Харьков : Основа, 1992. – 636, [4] с. : ил. – ISBN 5-7768-0085-4
1406197
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Москва
5. – 1992. – 511с.
1406198
  Дюма А. Три мушкетера : роман / Александр Дюма ; [пер. с фр. ; послесл. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 668 с., [2] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5696-2
1406199
  Безорудько В. Три мушкетера из Сухих Млинцев : юмористические повести и рассказы / В. Безорудько. – Москва : Советский писатель, 1966. – 343 с.
1406200
  Дюма О.(батько) Три мушкетери / О.(батько) Дюма, 1929. – 404с.
1406201
  Дюма О. Три мушкетери / О. Дюма. – Львів
2. – 1938. – 207с.
1406202
  Дюма А.(отец) Три мушкетери / А.(отец) Дюма. – Душанбе, 1981. – 639 с.
1406203
  Дюма А.(отец) Три мушкетери / А.(отец) Дюма. – К., 1982. – 614с.
1406204
  Дюма А.(батько). Три мушкетери / А.(батько). Дюма. – К., 1992. – 621,1с.
1406205
  Безорудько В. Три мушкетери з Сухих Млинців : гумористична повість / В. Безорудько. – Київ : Молодь, 1965. – 118 с.
1406206
  Безорудько В. Три мушкетери з Сухих Млинців : гумористичні повісті / В. Безорудько. – Київ : Дніпро, 1969. – 325 с.
1406207
  Грифцов Б.А. Три мыслителя: В. Розанов, Д. Мережковский, Л. Шестов / Б. Грифцов. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1911. – [2], 189, [2] с.;
1406208
  Сепетий Д.П. Три найвпливовіші аргументи проти матеріалізму у сучасній філософії свідомості // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 4 (56). – С. 75-82. – ISSN 1728-3671
1406209
  Дімаров А.А. Три наречені для нашого тата : Містечкові історії / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1982. – 182 с.
1406210
  Фройд Зигмунд Три нариси з теорії сексуальності / пер. на укр. мову з вид.: Freud S. Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. - Leipzing und Wienn, 1905. - 84 p.; пер.: Ю. Кузнєцов, А.В. Фурман // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 45-91. – ISSN 1810-2131
1406211
  Савицька О. Три народження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15 травня (№ 82). – С. 7


  15 травня літературно-меморіальний музей Михаїла Булгакова відсвятковує 128-річчя письменника, 130-річчя його будинку і 30-річчя його музею.
1406212
  Гелитович М. Три народні маляри кінця ХVІ - початку ХVІІ століття // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 2 (66) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 23-37. – ISSN 1728-6875
1406213
  Антонович В.Б. Три національні типи народні // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 171-190. – ISSN 0130-5247


  Представлено типологічні характеристики українців, росіян і поляків у світлі соціогуманітарних знань та етнокультурних уявлень кінця XIX ст.
1406214
  Харламов В.Б. Три начала / В.Б. Харламов. – М, 1979. – 191с.
1406215
  Корнієнко В. Три начерки про Анатолія Перепадю // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 237-257
1406216
  Торба В. Три невикористаних шанси // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2 березня (№ 37)


  "Історія останніх українських революцій - це історія змов на тлі громадського обурення", - експерт.
1406217
  Прилежаева М.П. Три невыдуманных рассказа / М.П. Прилежаева. – М, 1965. – 112с.
1406218
  Прилежаева М.П. Три невыдуманных рассказа / М.П. Прилежаева. – М, 1965. – 112с.
1406219
  Давыдов И. Три недели / И. Давыдов. – Свердловск, 1987. – 461с.
1406220
  Искендеров Мамед Абдул оглы Три недели в Соединенных Штатах Америки / Искендеров Мамед Абдул оглы. – Баку, 1962. – 116с.
1406221
  Тельман И.Г. Три недели декабря : Повесть-хроника, очерки / И.Г. Тельман. – Киев : Радянський письменник, 1975. – 243с.
1406222
  Волгина В. Три недуга русского языка / Валентина Волгина // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 10. – С. 2-7. – ISSN 0869-4915


  Одним из важнейших элементов культуры являются правила речевого этикета. Представление о человеке, его образ во многом зависят от того, как он разговаривает. Автор статьи рассматривает основные причины засорения литературной речи жаргонами и ...
1406223
  Гарди Т. Три незнакомца : [рассказ] / Томас Гарди ; пер. с англ. М.И. Клягтной-Кондратьевой. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 32 с. – (Массовая серия)
1406224
  Гарди Т. Три незнакомца. Мэр Кестербриджа / Т. Гарди. – М, 1948. – 400с.
1406225
  Шумовский Т.А. Три неизвестные (стихотворные) лоции Ахмада ибн Маджида, арабского лоцмана Васко да-Гамы, в уникальной рукописи Института востоковедения АН СССР / Т.А. Шумовский. – М.-Л., 1957. – 195с.
1406226
  Сірук М. Три несподіванки польських виборів / М. Сірук, М. Кобоско Сівець, Л. Зашкільняк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27 жовтня (№ 194). – С. 3


  Чого очікувати Україні від приходу до влади консервативної партії Ярослава Качинського.
1406227
  Сірук М. Три несподівнки на виборах у Німеччині / М. Сірук, А. Гетьманчук, А. Умланд // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26 версеня (№ 170). – С. 10-11
1406228
  Гусев П.Л. Три Новгородские уничтоженные церкви / Петр Гусев. – С.-Петербург : Синодальная Типография, 1914. – 19 с. : ил. – Отд. оттиск: Вестник [истории и] археологии, издаваемый Археологическим институтом в Санкт-Петербурге. Вып. 22
1406229
  Гончар О. Три новели / О. Гончар. – Львов : Каменяр, 1966. – 75с.
1406230
  Тарасюк Г. Три новели // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 99-114. – ISSN 0208-0710
1406231
  Слапчук В. Три новели // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 1/2. – С. 25-51. – ISSN 0130-1608
1406232
  Тютюнник Микола Три новели : новели // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 89-98. – ISSN 0208-0710
1406233
  Вайно М. Три новели // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 64-74. – ISSN 0130-321Х
1406234
  Ламбер Мішель Три новели : Новели : "Гавкун", "День зникнення неба", "Мажор" // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 11. – С. 139-159
1406235
  Таран Л. Три новели : проза: новели // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 182-205


  Опубліковано три новели: "Свіжина", "Утаємничена", "Люся".
1406236
  Горбатюк В. Три новели : проза: новели // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 9/10. – С. 13-27. – ISSN 0130-1608


  Опубліковано три новели: "Ягоди-черешні", "Голубці"; "Алжир".
1406237
  Иноуэ Я. Три новеллы / Я. Иноуэ. – М, 1982. – 142с.
1406238
  Баровский В.В. Три новых вида Lithophilus Frhl. из Азиатской России (Coleoptera, Coccinellidae) / В. Баровский // [Компакт. 3, № 259134] / В.В. Баровский. – 4 с.
1406239
  Баровский В.В. Три новых вида Lithophilus Frhl. из Азиатской России (Coleoptera, Coccinellidae) / В. Баровский // [Компакт. 4, № 259135] / В.В. Баровский. – 4 с.


  На обл. дарств. надпись: Дорогому Алексею Георгиевичу Якобсону от искренне преданного ему автора 21/9. 1909 СПб.
1406240
  Совинский В.В. Три новых кавказких разновидности чешуекрылых / [соч.] Вадима Совинского // Новая филогенетически интересная форма Euchloe cardamines L. (Lepidoptera, Pierididae) и некоторые замечания о var. phoenissa Kalchberg того же вида / В Совинский, 1905. – С. 108-110
1406241
  Нестеров П.В. Три новых хвостатых амфибии из Курдистана / П.В. Нестеров. – 1916с.
1406242
  Вишневский Д.К. Три ночи / Д.К. Вишневский. – Москва, 1971. – 463с.
1406243
  Вишневський Д.К. Три ночі / Д.К. Вишневський. – Харьков, 1971. – 384с.
1406244
  Вишневський Д.К. Три ночі. / Д.К. Вишневський. – Харьков, 1987. – 382с.
1406245
  Єрмоленко В. Три обличчя відкритости // Критика. – Київ, 2005. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 20-22
1406246
  Рибак В. Три обличчя федералізму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 42 (414), 23-29.10.2015 р. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Як організована система регіональної влади в Німеччині, США та Великій Британії.
1406247
  Зубарева Анна Три образа для одного сада // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 5. – С. 68-73 : фото
1406248
  Калакура Я.С. Три образи Гетьманату П. Скоропадського в українській історіографії // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 56-66
1406249
  Дубровский Сергей Три обряда вне очереди : Обрядный отсчет. Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – С. 22-35 : Фото
1406250
  Фокина О.А. Три огонька / О.А. Фокина. – М., 1983. – 111с.
1406251
  Мариин Н. Три океана / Н. Мариин. – Симферополь, 1979. – 53 с.
1406252
  Сбитнев Ю.Н. Три оленьих перехода / Ю.Н. Сбитнев. – М., 1968. – 48с.
1406253
  Мамин-Сібіряк Д. Три оповідання / Д. Мамин-Сібіpяк ; З малюнками художників Погpібняка й Магалевського. – Відень ; Катеринослав : Укp. Вид-во в Катеpинославі. Дpук. Мехітаpистів, 1919. – 45, [2] с.: мал.


  Зміст: Стаpий Гоpобець / З pосійської мови пеpеклав Г. Чеpняхівський; Пpигоди статечної миші / Пеpеклад учнів IV класи Пеpшої Укpаїнської Катеpинославської Гімназії; Поганий день Василя Івановича / Пеpеклав Є. Виpовий.
1406254
  Міщенко Д. Три оповідання // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 37-59. – ISSN 0131-2561
1406255
  Бондар В. Три оповідання // Бахмутський шлях : Літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2005. – № 1/2. – С.46-67
1406256
  Рудюк Р. Три оповідання // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 214/215. – С. 106-126.
1406257
  Захарченко І. Три оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 86-103. – ISSN 0130-321Х
1406258
  Ткаченко Н. Три оповідання : проза: оповідання ("...як та хмарка"; "Полонез Огінського"; "Чорноморець, матінко, чорноморець") // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 85-102. – ISSN 0208-0710
1406259
  Борхерт Вольфганг Три оповідання : оповідання : "Тут і там"; "Дрова на завтра"; "Ворони ввечері летять додому" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 143-153
1406260
  Шевчук В. Три оповідання із різночасся // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 99-126. – ISSN 0208-0710
1406261
  Андрєєв Л.М. Три оповідання: (Валя; Пропасть; Сміх) / Лєонїд Андреєв. – Коломия : Галицька накладня Я. Оренштайна. [З друк. А.В. Кисілевського і Ски], 1910. – 56 с. – Рік вид. встановлено за жуpн.: Літературно-науковий вісник, 1910, т. 50, кн. 6. – (Загальна бібліотека ; [№] 48)
1406262
  Николаев Г.Ф. Три опоры / Г.Ф. Николаев. – Москва, 1974. – 191с.
1406263
  Николаев Г.Ф. Три опоры / Г.Ф. Николаев. – Ленинград, 1987. – 443с.
1406264
  Рашковский Е.Б. Три оправдания: стержневые темы философии Вл. Соловьева 1890-х годов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 6. – С.94-104,342-52.-31. – ISSN 0042-8744


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1406265
  Миколюк В. Три ордени / В. Миколюк. – Х., 1932. – 44с.
1406266
  Лобин А. Три осады Смоленска // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 9 : Смоленску 1150 лет. – С. 23-25. – ISSN 0235-7089
1406267
  Бзаров Р.С. Три осетинских общества в середине XIX века. / Р.С. Бзаров. – Орджоникидзе, 1988. – 151с.
1406268
  Третяк Наталія Три особистості - у трьох іпостасях // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 6. – ISSN 0868-9644
1406269
  Нестеренко Марина Три остановки по Дороге романтики : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 146-147 : Фото
1406270
   Три отеля для Афродиты // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 28-29 : фото
1406271
  Мейсак Н.А. Три открытия Сибири / Н.А. Мейсак. – Новосибирск, 1970. – 320с.
1406272
  Ламонова О. Три офорти Павла Макова // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 15. – ISSN 2519-4429
1406273
  Машбаш И.Ш. Три охотника : стихи для детей / Исхак Машбаш ; пер. с адыг. И.Курлата. – Майкоп : Адыг. кн. изд-во, 1958. – 32 с.
1406274
  Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе : Умозрение в красках. Два мира в древне-русской иконописи. Россия в ееиконе / князь Евгений Трубецкой. – Москва : Иинфо-Арт, 1991. – 112 с. – ISBN 5-250-01707-Х
1406275
  Храмович Г.А. Три партизанских года. / Г.А. Храмович. – Минск, 1981. – 286с.
1406276
  Цвейг С. Три певца своей жизни : Казанова, Стендаль, Толстой / С. Цвейг. – Москва : Республика, 1992. – 367с.
1406277
  Цвейг С. Три певца своей жизни : Казанова. Стендаль. Толстой / С. Цвейг. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 352с. – (Исторические силуэты). – ISBN 5-222-0020-12
1406278
  Цвейг С. Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой : пер. с нем. / Стефан Цвейг. – Киев : Україна, 1991. – 269 с. – ISBN 5-319-00955-0
1406279
  Антонич Б.І. Три перстені / Богдан-Ігор Антонич ; [передм. : М. Ільницький ; упоряд., підгот. текстів, наук. та літ. редагування : Д. Ільницький]. – Львів : Літопис, 2008. – 128 с. : іл. – ISBN 978-966-7007-66-9


  «Три перстені» – друга прижиттєва поетична збірка Богдана Ігоря Антонича. Вона побачила світ у Львові 1934-го року після попередніх публікацій окремих творів у періодиці. Збірку передруковували у всіх пізніших зібраннях творів Б. І. Антонича, однак ...
1406280
  Сото В. Три песеты прошлого / В. Сото. – М., 1986. – 301с.
1406281
  Эмин Г. Три песни / Г. Эмин. – М, 1957. – 234с.
1406282
  Асатиани Ладо Три песни : стихи / Асатиани Ладо; пер. с груз. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 120 с.
1406283
  Бушекан Т. Три песни / Т. Бушекан. – Бухарест, 1968. – 48с.
1406284
  Деляну Л. Три песни века / Л. Деляну. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1967. – 138 с.
1406285
  Московіс В. Три печалі на узбережжі : оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 56-64. – ISSN 0320 - 8370
1406286
  Усова Г.С. Три пиалы / Г.С. Усова. – Алма-Ата, 1990. – 109с.
1406287
  Копейко В.И. Три письма на Север. / В.И. Копейко. – Днепропетровск, 1985. – 158с.
1406288
  Грінченко Б.Д. Три питання нашого правопису : з додатком ["Чи справді важко вивчити правопис з "ї"] професора А.Е. Кримського / Б. Грінченко. – Київ : Електр. друк. К.Н. Мелевського і Ко, 1908. – 38, [2] с. – Відбиток з "Рідного Краю"


  Га тит. стор. дарчий надпис: Камянец-Подільській "Просвіті на гніздом", від Олени Пчілки. Київ 1909 р.
1406289
  Хейфец В.Л. Три пишем, двенадцать - в уме : Размышления о мексиканской электоральной математике / В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 4-19. – ISSN 044-748Х
1406290
  Новік Г.В. Три підходи до формотворення металевих конструкцій як засобів виразності інтер"єра в період з кінця XVIII - до початку XIX ст. // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 102-110. – ISSN 2415-8151
1406291
  Цао Хе Три пісні про розлуку в спадку Шан Деї: жанрові ознаки прихованого вокального циклу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 223-232. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
1406292
   Три плана по мясу за год. – М., 1959. – 159с.
1406293
  Солонин М. Три плана товарища Сталина // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 18 (1183). – С. 20-23. – ISSN 0234-1670


  22 июня - день страшной катастрофы. Она длилась не один месяц, но началась именно утром. Огромная армия огромной страны рухнула по первого же удара агрессора, имея многократное превосходство в вооружении, воюя на своей территории. Это была не только ...
1406294
  Солонин М. Три плана товарища Сталина // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 19 (1184). – С. 28-31. – ISSN 0234-1670
1406295
  Солонин М. Три плана товарища Сталина // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 20 (1185). – С. 22-25. – ISSN 0234-1670
1406296
  Солонин М. Три плана товарища Сталина // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 4 (1212). – С. 10-19. – ISSN 0234-1670


  Начало Великой Отечественной войны.
1406297
  Осипов К. Три победы / К. Осипов. – М, 1961. – 411с.
1406298
  Осипов К. Три победы / К. Осипов. – М, 1966. – 327с.
1406299
  Козаков М. Три повести / М. Козаков. – Ленинград, 1934. – 299 с.
1406300
  Георгиевская С.М. Три повести / С.М. Георгиевская. – М, 1957. – 568с.
1406301
  Павлов Н.Ф. Три повести / Н.Ф. Павлов. – М, 1958. – 94с.
1406302
  Бакланов Г.Я. Три повести / Г.Я. Бакланов. – Москва, 1963. – 382с.
1406303
  Неклюдова О.С. Три повести / О.С. Неклюдова. – М., 1964. – 452с.
1406304
  Лидин Вл. Три повести / Вл. Лидин. – Москва, 1967. – 560с.
1406305
  Ходза Н.А. Три повести / Н.А. Ходза. – Л., 1971. – 343с.
1406306
  Антонов С.П. Три повести / С.П. Антонов ; ил. Л. Гритчин. – Москва : Известия, 1973. – 511 с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
1406307
  Буланов И.И. Три повести / И.И. Буланов. – Ташкент, 1976. – 448с.
1406308
  Дубов Н.И. Три повести / Н.И. Дубов. – К, 1977. – 296с.
1406309
  Железников В.К. Три повести / В.К. Железников. – Москва, 1978. – 304с.
1406310
  Бондарев Ю.В. Три повести / Ю.В. Бондарев. – Москва : Военное издательство, 1980. – 487 с.
1406311
  Гулиа Г.Д. Три повести / Г.Д. Гулиа. – Сухуми, 1981. – 336с.
1406312
  Громович И.И. Три повести : повести / И.И. Громович. – Минск, 1983. – 478 с.
1406313
  Гордин Я.А. Три повести / Я.А. Гордин. – Л, 1983. – 431с.
1406314
  Близнец В.С. Три повести / В.С. Близнец. – М., 1985. – 367с.
1406315
  Адамович А.М. Три повести / Алесь Адамович ; [худож. И. А. Нечаев]. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1988. – 554 с. : ил.
1406316
  Бондарев Ю.В. Три повести / Ю.В. Бондарев. – М, 1989. – 446с.
1406317
  Киктенко В. Три повести // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 11/12. – С.20-23. – ISSN 0132-2036
1406318
  Малюгин Л.А. Три повести для театра / Л.А. Малюгин. – Москва : Советский писатель, 1968. – 247с.
1406319
  Гусаров Д.Я. Три повести из жизни Петра Анохина / Д.Я. Гусаров. – Москва : Художественная литература, 1970. – 368 с.
1406320
  Гусаров Д.Я. Три повести из жизни Петра Анохина / Д.Я. Гусаров. – Петрозаводск : Карелия, 1974. – 382 с.
1406321
   Три повести о войне. – М., 1985. – 237с.
1406322
  Липкович Я.С. Три повести о любви : Повести / Я.С. Липкович. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 523с.
1406323
  Тургенев Иван Три повести о любви (Ася. Первая любовь) / Тургенев Иван. – На языке малаялам. – М., 1987. – 464с.
1406324
  Розен А.Г. Три повести. / А.Г. Розен. – Л, 1945. – 127с.
1406325
  Друц И.М. Три повести. / И.М. Друц. – Л, 1957. – 318с.
1406326
  Никулин М.А. Три повести. / М.А. Никулин. – М, 1958. – 536с.
1406327
  Никонов Н.Г. Три повести. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1969. – 316с.
1406328
  Рыжаков В.С. Три повести. / В.С. Рыжаков. – Горький, 1976. – 296с.
1406329
  Тургенев Иван Сергеевич Три повести. Ася. Первая любовь. Вешние воды / Тургенев Иван Сергеевич. – Сталинград, 1954. – 256с.
1406330
  Тургенев Иван Сергеевич Три повести: Ася. Первая любовь. Вешние воды / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1987. – с.
1406331
  Ткач Д.В. Три повісті : Для середн. шк. віку / Д.В. Ткач. – Київ : Веселка, 1972. – 359с.
1406332
   Три погляди на одну проблему : (фото) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 3. – С. 23-32


  Круглий стіл в НСЖУ "Проблеми професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації журналістів" зібрав багато поважних учасників - представників освіти, міністерських високопосадовців, керівників регіональних організацій спілки, редакторів ...
1406333
   Три подарка. – М., 1967. – 144с.
1406334
  Коротеев Н.И. Три подвига / Н.И. Коротеев. – М., 1966. – 30с.
1406335
  Авдеенко С.И. Три подвига Василия Петрова : повесть / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2017. – 204 с. : фотоил. – ISBN 978-966-197-470-7
1406336
  Кудрявцева Г. Три подвига Владимира Комарова / Г. Кудрявцева. – Москва, 1969. – 120с.
1406337
  Ялунер Я.И. Три подруги. / Я.И. Ялунер. – М., 1960. – 21с.
1406338
   Три поездки Ильи Муромца: Илья Муромец и Соловей-разбойник. – Киев, 1982. – 32с.
1406339
  Клочек Г. Три поезії Бориса Олійника


  Дещо про магію Олійникового слова.
1406340
  Бородін В.С. Три поеми Т.Г. Шевченка "Сова", "Сліпий", "Наймичка" / В.С. Бородін. – Київ, 1964. – 132с.
1406341
  Федюк Т. Три поети // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 19 квітня (№ 8). – С. 14-15


  Творчі портрети: Людмили Дядченко, Наталії Пасічни та Юлі Нестерової
1406342
  Ярошева Г. Три поетичні дні... Вірші стали мостом порозуміння між українцями і шведами на Meridian Poltava // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 14-15 червня (№ 66). – С. 13


  "Три дні в Полтаві тривав ІІ Міжнародний українсько-шведський поетичний фестиваль Meridian Poltava. Він покликаний налагодити співпрацю, культурний обмін між Україною та Швецією, відкрити як сучасну українську, так і шведську літературу. У зв"язку з ...
1406343
  Бареш Г. Три поєдинки Яна Зіки / Г. Бареш. – Київ, 1964. – 343с.
1406344
   Три покликання Миколи Величка // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 14-15


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
1406345
  Пермитин Е.Н. Три поколения / Е.Н. Пермитин. – М., 1965. – 759с.
1406346
  Пермитин Е.Н. Три поколения / Е.Н. Пермитин. – М., 1972. – 759с.
1406347
   Три поколения борцов за свободу.. – Москва, 1969. – 320 с.
1406348
   Три поколения борцов за свободу.. – М., 1969. – 320 с.
1406349
  Калмыкова М.М. Три поколения Стевенов (к истории реконструкции семейной библиотеки) // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 133-144. – ISBN 978-617-689-046-1
1406350
  Буланова-Трубникова Три поколения. / Буланова-Трубникова. – М.-Л., 1928. – 215с.
1406351
  Лян Б. Три поколения. / Б. Лян. – М., 1960. – 450с.
1406352
  Мелешко Ф. Три покоління : повість / Фотій Мелешко. – Краків ; Львів : Українське вид-во, 1943. – 195 с.
1406353
  Воронько П.Н. Три покоління : Вірші для дітей / П.Н. Воронько. – Київ : Молодь, 1950. – 195с.
1406354
  Мартиновський Д. Три покоління прав людини: від понять до міжнародних стандартів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 1 (115). – С. 61-66
1406355
  Сизов А.А. Три покосева / А.А. Сизов. – М., 1983. – 319с. – В кн. также : Побег / В.В. Курносенко
1406356
  Сопельняк Б.Н. Три покушения на Ленина : Трижды он был на волосок от смерти, и трижды его спасло чудо... / Борис Сопельняк. – Москва : Молодая гвардия, 2005. – 345 с. : фот. – (Дело №). – ISBN 5-235-02852-Х
1406357
  Молоков В.С. Три полёта / В.С. Молоков. – Ленинград, 1939. – 231с.
1406358
  Литвина И.И. Три пользы / И.И. Литвина. – Москва, 1989. – 206с.
1406359
  Шама О. Три попытки Чемберлена // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 36 (212), 4 октября 2018. – С. 62-65


  "80 лет назад британский премьер Невилл Чемберлен трижды встречался с Адольфом Гитлером, пытаясь уберечь Европу от войны."
1406360
  Грод П. Три поради від діаспори / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 травня (№ 91). – С. 10-11


  Президент Світового конгресу українців (СКУ) Павло Град: "Важливо, щоб Президент набрав людей, які працюватимуть у євроатлантичному векторі та будувати сильну українську ідентичність".
1406361
  Муратова В. Три пори життя генія // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 13 жовтня (№ 41). – С. 10. – ISSN 2519-4429


  До 75-річчя композитора Євгена Станковича.
1406362
  Зеров М. Три пори українського романтизму // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 73-75. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1406363
  Михалков С.В. Три поросенка / С.В. Михалков. – Киев, 1989. – 22с.
1406364
  Алиева Ф.Г. Три портрета : стихи и поэма : пер. с авар. / Фазу Алиева ; ил. А. Ляшенко. – Москва : Современник, 1972. – 111 с. : ил.
1406365
  Ершов Л.Ф. Три портрета / Л.Ф. Ершов. – М : Правда, 1985. – 48с.
1406366
  Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой французской революции: (О Руссо, Мирабо, Робеспьере) / А.З. Манфред. – Москва : Мысль, 1978. – 440с.
1406367
  Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой французской революции: (О Руссо, Мирабо, Робеспьере) / А.З. Манфред. – Москва, 1979. – 440с.
1406368
  Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой французской революции: (О Руссо, Мирабо, Робеспьере) / А.З. Манфред. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 430с.
1406369
  Бибиков В. Три портрета: Стендаль. Флобер. Бодлер / [Соч.] Виктора Бибикова. – Санкт-Петербург : Тип. Л. Бермана и Г. Рабиновича, 1890. – [4], IV, [4], 241 с.


  Рік вид. встановлено за кн.: Білоус М., Теpлак З. Василь Сімович. 1880-1944: Життєпис.-бібліогp. наpис. - Львів, 1995
1406370
  Канубриков А Три портрета: Стихи. / А Канубриков. – Одесса, 1980. – 55с.
1406371
  Богданович А.В. Три последних самодержца / А.В. Богданович. – М, 1990. – 604с.
1406372
  Соколенко Н. Три постаті сучасного європейського театру крізь призму Міжнародного театрального фестивалю "Діалог–Вроцлав"’09 // Курбасівські читання : науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ, 2010. – № 5 : Театральна режисура XXI ст.: метаморфози професії. – С. 164-182. – ISSN 1997-8642
1406373
  Троицкий М.В. Три поэмы / М.В. Троицкий. – Л, 1934. – 60с.
1406374
  Каменский В.В. Три поэмы / В.В. Каменский. – Ленинград : Художественная литература, 1935. – 330 с.
1406375
  Кулешов А.А. Три поэмы : поэмы / А.А. Кулешов. – Москва, 1946. – 120 с.
1406376
  Цадаса Г. Три поэмы / Г. Цадаса; пер. с авар. С.Липкина. – Дагестан : Даггиз, 1950. – 110 с.
1406377
  Яшин А.Я. Три поэмы / А.Я. Яшин. – М., 1955. – 244с.
1406378
  Казин В.В. Три поэмы / В.В. Казин. – М. : Современник, 1974. – 76 с.
1406379
  Журавлев Три поэмы / Журавлев, В.(В.А.). – Москва, 1988. – 112с.
1406380
   Три поэмы о В.И.Ленине. – Уфа, 1982. – 128с.
1406381
  Чаренц Е. Три поэмы о Ленине / Чаренц Егише; пер. с арм. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 32 с.
1406382
   Три поэта-воина. – Казань, 1979. – 80с.
1406383
  Эвентов И.С. Три поэта / И.С. Эвентов. – Л, 1980. – 424с.
1406384
  Эвентов И.С. Три поэта / И.С. Эвентов. – 2-е изд., доп. – Л, 1984. – 463с.
1406385
   Три поэта из Хиросимы: Тамики Хара, Санкити Тогэ, Мунэтоси Фукагава. – М., 1970. – 139с.
1406386
  Шніцер І.О. Три Празькі угоди як спроби вирішення словацького питання в Чехословацькій республіці (1945-1946 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 85-89. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1406387
  Карпенко В. Три президенти, яких я знав особисто // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 1/2 (207/208). – С. 44-50


  Третій сюжет з книжки відомого публіциста і науковця, Заслуженого журналіста України Віталія Карпенка "Уроки пройдених доріг". Віктор Ющенко: плюси і мінуси
1406388
  Самохин Н.Я. Три прекрасных витязя. / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1972. – 208с.
1406389
  Самохин Н.Я. Три прекрасных витязя. / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1972. – 208с.
1406390
  Долинский Д.М. Три признания / Д.М. Долинский. – М., 1966. – 127с.
1406391
  Воронцовы Н. и Три призыва / Н. и Воронцовы. – Ленинград, 1938. – 48с.
1406392
  Михайловский А.В. Три принципа "политической теологии" в круге Штефана Георге // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 149-160. – ISSN 0042-8744
1406393
  Мишин Г.И. Три причины стресса / Г.И. Мишин. – Ленинград, 1990. – 159с.
1406394
  Бєлоцерковські Елі Три пріоритети ізраїльського посла // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4 листопада (№ 206). – С. 8


  Розмова з послом Держави Ізраїль в Україні Елі Бєлоцерковські.
1406395
  Ядренко М.Я. Три проблеми з теорії геометричних побудов // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 43. – ISSN 1029-4171
1406396
  Лагунов П.А. Три проекції класичної бінарної логіки: філософія, математика, музична теорія // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 35-42. – ISSN 2226-2180
1406397
  Шмерлинг С.Б. Три пуда соли / С.Б. Шмерлинг. – Пермь, 1964. – 87с.
1406398
  Залыгин С.П. Три пункта бытия / С.П. Залыгин. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 604с.
1406399
  Мусий В. Три путешествия Вильгельма Кюхельбекера // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (8). – С. 33-47. – (Серія: Філологія)
1406400
  Хват Л.Б. Три путешествия к Берингову проливу / Л.Б. Хват. – М,Л., 1949. – 280с.
1406401
  Дикарев А.Д. Три путешествия по Китаю / А.Д. Дикарев, А.В. Лукин. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 238 с.
1406402
  Поляков И.С. Три путешествия по Олонецкой губернии / И.С. Поляков. – Петрозаводск, 1991. – 213с.
1406403
  Викторов В.Я. Три пятерки. / В.Я. Викторов. – Москва, 1957. – 61с.
1406404
  Брехт Б. Три пьесы / Б. Брехт. – М, 1983. – 240с.
1406405
  Белов В.И. Три пьесы / В.И. Белов. – М., 1983. – 192с.
1406406
  Погодин Три пьесы о В.И.Ленине / Погодин, н.Ф. – М., 1982. – 223с.
1406407
   Три пьесы о колхозной деревне. – М., 1947. – 111с.
1406408
  Погодин Н.Ф. Три пьесы о Ленине / Н.Ф. Погодин. – Ростов-на-Дону, 1988. – 191с.
1406409
  Дарасели В. Три пьесы. / В. Дарасели. – Тбилиси, 1963. – 226с.
1406410
  Горчивкин М.Ст. Три радости / М.Ст. Горчивкин. – София, 1961. – 167с.
1406411
  Зайцев А.С. Три радуги / А.С. Зайцев. – М., 1981. – 62с.
1406412
  Соловьев В. Три разговора. – Санкт-Петербург, 1900. – 245с.
1406413
  Беркли Д. Три разговора между Гиласом и Филонусом / Д. Беркли. – Москва, 1937. – 127с.
1406414
  Соловьев В.С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории / В.С. Соловьев. – Москва : Знание, 1991. – 63с. – (Новое в жизни, науке и технике. Сер. "Наука убеждать. Риторика" ; №11). – ISBN 5-07-001701-2
1406415
  Соловьев В.С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об Антихристе и с приложениями / В.С. Соловьев. – Москва : Фирма "Пик" ; Товарищество "А.Н. Сытин и К", 1991. – 192 с.
1406416
  Соловьев В.С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об Антихристе. Разговор второй / В.С. Соловьев. – Москва, 1991. – 64с. – (Новое в жизни, науке и технике. Сер. "Наука убеждать. Риторика" ; №12)
1406417
  Гарт Брет Три рассказа : книга для чтения на анг. яз. в 7 классе средней школы / Гарт Брет. – Изд. 2-е. – Москва : Просвещение, 1969. – 64 с.
1406418
  Гарт Ф.Б. Три рассказа / Ф.Б. Гарт. – Москва, 1983. – 64 с.
1406419
  Пьецух В. Три рассказа // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 9. – С. 88-104. – ISSN 0130-7673
1406420
  Гончарова Марианна Три рассказа : рассказы // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 9. – С. 3-23. – ISSN 0131-8136
1406421
  Фриджери Оливер Три рассказа : Рассказы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 12. – С. 123-135. – ISSN 0321-1878
1406422
  Ермакова А. Три рассказа : проза: три рассказа // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 8. – С. 3-16. – ISSN 0131-8136


  Рассказы : "Мамаиха", "Не в такт", "Две жизни грома"
1406423
  Александрова Н.А. Три рассказа в один вечер / Н.А. Александрова. – Москва : Известия, 1971. – 256 с.
1406424
  Марков Е. Три рассказа и фуга : проза: рассказы // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 12. – С. 126-147. – ISSN 0131-2332
1406425
  Богомолов В.О. Три рассказа о войне / В.О. Богомолов. – Новосибирск, 1977. – 144с.
1406426
  Сольский В. Три рассказа о посторонних / В. Сольский. – М, 1927. – 45с.
1406427
  Бузулукский А. Три рассказа одного цикла // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 83-98. – ISSN 0321-1878
1406428
  Тредиаковский Василий Три рассуждения о трех главнейших древностях российских, а именно: о первенстве словянского языка перед тевтоническими, О первоначалии россов. О варягах руссах словенского звания, рода и языка. – С-Пб, 1773. – 275с.
1406429
  Пушкин В.В. Три раунда / В.В. Пушкин. – М, 1956. – 183с.
1406430
  Ленин Н. Три революции / Н. Ленин. – Москва-Ленинград : Государственное издательство иностранных и национальных словарей
Вып. 2. – 1926. – 370 с.
1406431
  Стасова Е.Д. Три революции / Е.Д. Стасова. – М, 1928. – 32с.
1406432
  Зародов К.И. Три революции в Росси и наше время / К.И. Зародов. – 3-е изд. – М., 1983. – 640с.
1406433
  Зародов К.И. Три революции в Росси и наше время / К.И. Зародов. – 2-е изд. – Москва, 1983. – 636с.
1406434
  Марушкин Б.И. Три революции в России и буржуазная историография. / Б.И. Марушкин. – М, 1977. – 279с.
1406435
  Кузнецов П. Три революции: 1789, 1917, 1991 = Послесловие к Жозефу де Местру и Александру Солженицыну // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 12. – С.181-194. – Библиогр.: Лит.: с. 194; 19 примеч. – ISSN 0321-1878
1406436
  Соколов А. Три революции: очерк истории революционного движения в России в ХХ веке. / А. Соколов. – Екатеринбург, 1924. – 208с.
1406437
  Бенвенуто С. Три регистра. Реальное // Лакан сегодня / С. Бенвенуто, А. Луччи. – Київ : ПВУЗ МИГП, 2017. – С. 131-171. – ISBN 978-966-97479-3-8


  "Сам Лакан считал базовой для своего учения схему «воображаемое» — «символическое» — «реальное», которую он начал разрабатывать с 1953 года и подробно изложил на своём самом знаменитом семинаре (1974—1975). Эту схему он обычно представлял в виде ...
1406438
  Ванчура В. Три реки / В. Ванчура. – Москва, 1969. – 288 с.
1406439
  Скляренко С. Три республіки / С. Скляренко. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 218с.
1406440
  Топелиус З. Три ржавых колоса / З. Топелиус. – Ленинград, 1980. – 16 с.
1406441
  Балакаев А.Г. Три рисунка : маленькая повесть / А.Г. Балакаев; авториз. пер. с калм. А.Исбаха. – Элиста : Калмиздат, 1964. – 55 с.
1406442
  Федотова І.О. Три рівні митних правовідносин за участю митних посередників // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 140-146. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу митних правовідносин за участю митних посередників. Автор визначає особливості митних правовідносин за участю митних посередників, класифікує їх, пропонує власну точку зору на суб"єктний склад і структуру у вигляді трьох ...
1406443
  Шергін С. Три різних країни однієї Азії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 16-21


  Країни АСЕАН у фокусі уваги України.
1406444
  Трибой О. Три різні чоловічі серця на тлі образу Есмеральди : Урок поглибленої роботи з текстом роману В.Гюго "Собор Паризької Богоматері" на проектно-діяльнісній основі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (343). – С. 19-21.
1406445
  Ванчура В. Три ріки / В. Ванчура. – Пряшів, 1962. – 297с.
1406446
  Книш І. Три ровесниці. 1860-1960 = Three Ukrainian contemporaries (1860-1960) : до 100-річчя народин Уляни Кравченко, Марії Башкірцев, Марії Заньковецької / Ірена Книш. – Winnipeg : National publishers, 1960. – 320 с. : портр. – Назва корінця: Три ровесниці. – Бібліогр. в підрядк. прим. і в кінці розд.
1406447
  Апросимов Д.Н. Три родника : стихотворения / Дмитрий Апросимов ; пер. с якут. Б. Романоав, Б. Сиротина. – Москва : Современник, 1981. – 79 с. – (Новинки "Современника")
1406448
  Ханзадян С.М. Три роки 291 день / С.М. Ханзадян. – Київ, 1984. – 284 с.
1406449
  Блавацький В. Три роки Львівського Оперного Театру // Київ : журнал літератури і мистецтва / Літературно-мистецьке т-во в Філадельфії ; ред. Б. Романенчук. – Philadelphia, 1950. – 3, листопад-грудень. – С. 152-157
1406450
  Лоза П. Три роки після Майдану // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 27 листопада (№ 48). – С. 4. – ISSN 0027-8254
1406451
   Три роки українсько-німецькій кафедрі екологічного менеджменту й підприємництва // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Ректор Л. Губерський прийняв німецьку делегацію на чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом Німеччини в Україні докт. Кристофом Вайлєм з нагоди третьої річниці з дня створення українсько-німецької кафедри на економічному факультеті.
1406452
   Три роки українсько-німецькій кафедрі екологічного менеджменту й підприємництва // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 2


  У рамках відзначення третьої річниці з дня створення на економічному факультеті українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва університет відвідала делегація з Німеччини, у складі якої був Почесний професор Київського нац. ...
1406453
  Клименко І.В. Три роки членства у СОТ: тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період : аналітична доповідь / Клименко І.В., Федірко О.А., Ус І.В. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 120 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-554-140-0
1406454
  Яхнин А.Р. Три роли Эммы Поповой. / А.Р. Яхнин. – Л. : Искусство, 1984. – 63 с.
1406455
  Комаров Л.С. Три ролика магнитной ленты / Л.С. Комаров. – Москва : Современник, 1976. – 189с.
1406456
  Сениця П. Три романси для середнього голосу з фортепіано / П. Сениця. – К., 1960. – 16с.
1406457
  Заславський І.Я. Три російські переклади з української поезії // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 91-100
1406458
  Устинова В.А. Три рубашки счастья. / В.А. Устинова. – М., 1966. – 359с.
1406459
  Воздвиженский М.В. Три с половиной / М.В. Воздвиженский. – Москва, 1991. – 263с.
1406460
  Райнов Б. Три самітники / Б. Райнов. – Львів, 1988. – 270с.
1406461
  Казимировский С.Н. Три свидания. / С.Н. Казимировский. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 381с.
1406462
  Кононенко Є. Три світи : Вибрані новели / Євгенія Кононенко. – Львів : Піраміда, 2006. – 152с. – (Праватна колекція). – ISBN 966-8522-68-0
1406463
  Ермичев А.А. Три свободы Николая Бердяева / А.А. Ермичев. – М., 1990. – 63с.
1406464
  Коцур Г. Три святині, даровані кошовим отаманом Петром Калнишевським // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 51-56


  У статті проаналізовано благодійність Петра Калнишевського, зокрема його участь у виготовленні трьох Євангелій, які ввійшли до списку світових шедеврів мистецтва. В статье рассматривается благотворительность Петра Калнышевского, в частности его ...
1406465
  Франко І.Я. Три святі грішниці : старохристиянські легенди / І.Я. Франко; перекл. з передм. Івана Франка. – Львів : Накл. автора, 1910. – 56 с. – (Універсальна бібліотека ; № 9)
1406466
  Чех-Кукгоф Три священные обезьнки / Чех-Кукгоф. – М, 1959. – 82с.
1406467
  Чемерис В. Три секунди на вибір / В. Чемерис. – Дніпропетровськ, 1987. – 263 с.
1406468
  Смирнов С. Три сердца, две сабли = Баснословные мемуары : проза: роман / окончание. Начало в № 8, 2012 // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 9. – С. 116-170. – ISSN 0131-2332
1406469
  Халтурин Ф.Н. Три сердца. / Ф.Н. Халтурин. – Москва, 1984. – 207с.
1406470
  Чехов А.П. Три сестры / А.П. Чехов. – МоскваЛ., 1950. – 111с.
1406471
  Чехов А.П. Три сестры / А.П. Чехов. – К, 1953. – 95с.
1406472
  Первенцев А.А. Три сестры / А.А. Первенцев. – М, 1971. – 56с.
1406473
  Чехов А.П. Три сестры / А.П. Чехов. – М, 1985. – 80с.
1406474
  Чехов А.П. Три сестры. Вишневый сад // Гамлет, принц Датский. Король Лир : пьесы : для 9-го класса / В. Шекспир. – Москва : Искусство, 1986. – С. 391-506. – (Школьная библиотека)
1406475
  Москалець В. Три сили для людини: від "Великого інквізітора" до канонічної психології Володимира Роменця // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 2 (48). – С.6-14. – ISSN 1810-2131
1406476
  Анак Ш.Г. Три синих холма : стихи / Анак Ш.Г. ; пер. с татарск. С. Куняев. – Москва : Совецкий писатель, 1971. – 112 с.
1406477
  То Хоай Три сказки / То Хоай. – М, 1963. – 136с.
1406478
  Гульянц Е.И. Три сказки / Е.И. Гульянц. – М., 1977. – 176с.
1406479
  Михалков С.В. Три сказки / С.В. Михалков. – Москва, 1983. – 63с.
1406480
  Каверин В.А. Три сказки и еще одна. / В.А. Каверин. – Москва, 1963. – 158с.
1406481
  Каверин В.А. Три сказки. / В.А. Каверин. – Москва : Детгиз, 1960. – 144 с.
1406482
  Грица С. Три складові фольклорної проекції в поезії Тараса Шевченка // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (343), травень - червень. – С. 34-39. – ISSN 0130-6936
1406483
   Три скорости Валерия Харламова : [ Сборник ]. – 2-е изд.. перераб. и доп. – Москва : Воениздат, 1988. – 157 с. : [16] л. илл. – ISBN 5-203-00564-8
1406484
  Невмержицький О. Три слова - суть буття людського : афоризми про виховання ( власні та почуті від людей ) / Олександр Невмержицький. – Київ : ЩеК, 2005. – 70 с. – ISBN 5-8459-01701-7
1406485
  Гончаров В.М. Три слова / В.М. Гончаров. – Краснодар, 1951. – 51с.
1406486
  Мельников А.П. Три слова / А.П. Мельников. – Минск, 1980. – 37с.
1406487
  Детков В.П. Три слова / В.П. Детков. – Воронеж, 1981. – 117с.
1406488
  Наровчатов С.С. Три слова. (О Некрасове, Блоке, Туманяне). / С.С. Наровчатов. – М., 1972. – 48с.
1406489
  Стремядин В.В. Три слоя времени или Парадокс Эббингауза / Валентин Стремядин. – Киев : Новий друк, 2010. – 279, [1] с. : фотоил. – ISBN 978-966-8527-83-8
1406490
  Шекли Р. Три смерти Бена Бакстера / Р. Шекли. – Нижний Новгород, 1991. – 237с.
1406491
  Толстой Л.Н. Три смерти. -- Холстомер / Л.Н. Толстой. – Москва, 1947. – 64с.
1406492
  Толстой Л.Н. Три смерти. -- Холстомер / Л.Н. Толстой. – Москва, 1949. – 56с.
1406493
  Мейзерська Т. Три сни Нимидори: оніричний простір повісті І.С. Нечуя-Левицького "Микола Джеря" // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 91-97. – ISBN 966-638-152-4
1406494
  Северцев С.Л. Три сокровища / С.Л. Северцев. – Ташкент, 1965. – 274с.
1406495
  Егоров Ю. Три солдата / Ю. Егоров, Ю Победоносцев, . – М., 1950. – 80с.
1406496
  Рижинашвили У.И. Три солнца / У.И. Рижинашвили. – Х, 1964. – 52с.
1406497
  Каменная Г.А. Три солнца / Г.А. Каменная. – Москва : Советский писатель, 1967. – 87 с.
1406498
  Яхьяев М.-С.Я. Три солнца : повесть об У.Буйнакском / Магомед Султан Яхьяев; пер. с кумык. Б.Сарнова. – Москва : Политиздат, 1985. – 426 с.
1406499
  Добричанин Д. Три соловья / Д. Добричанин. – Л.-М., 1957. – 79с.
1406500
  Тельнюк С.В. Три сонця на одному небі / С.В. Тельнюк. – К., 1988. – 293с.
1406501
  Заурих А. Три сосны / А. Заурих. – Москва : Советский писатель, 1970. – 96 с.
1406502
  Разумов В.И. Три составляющие в логике научного исследования и их синтез / В.И. Разумов, В.П. Сизиков // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 1 (40). – С.28-40. – ISSN 1560-7488
1406503
  Бондарев Е.М. Три составляющие стандартов профессиональной деятельности адвокатов // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 1( 51). – С. 45-48. – ISSN 1680-2721
1406504
   Три составляющих качественного отдыха // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 8-9 : Фото
1406505
  Рассохин Олег Три составляющих успеха в вопросах и ответах : Спецвыпуск-Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 46-49
1406506
  Ричка В. Три Софії Всеслава Полоцького // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 5-6 червня (№ 96/97). – С. 11


  Доля середньовічного відчайдуха і авнтюриста. Саме з нащадками Ярослава Мудрого вів тривалу боротьбу Всеслав Полоцький.
1406507
  Лобачевский Н.И. Три сочинения по геометрии / Н.И. Лобачевский. – Москва, 1956. – 415 с.
1406508
  Мартыненко П. Три способа анализа художественного произведения // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 152-155. – ISSN 2307-3195
1406509
  Балацкий Е.В. Три способа познания // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 130-144. – ISSN 0869-0499


  В статье рассматриваются три способа познания, лежащие в основе естественно-научного, социального и интуитивного знаний. Дана характеристика методологической основы каждого из них - формальной, диалектической и холистической логики. Раскрыты и ...
1406510
  Некрасов Андрій Три способи відпочити в Туреччині : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-68 : Фото
1406511
  Кожедуб И.Н. Три сражения / И.Н. Кожедуб. – Москва : Военное издательство, 1945. – 39 с.
1406512
  Прохорова А. Три срібні нагороди // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  М. А. Вирлєєва, стариший викладач кафедри фізичного виховання та спорту виборола три срібні нагороди на дистанціях 500, 1500 та за сумою балів у багатоборстві у Москві, де відбувся 4-й міжнародний меморіал ім. Є. Гришина.
1406513
  Ширинский И.Д. Три стадии развития капитализма в промышленности. / И.Д. Ширинский. – М., 1956. – 32с.
1406514
  Качинская Л.Я. Три станции / Л.Я. Качинская. – Саратов, 1982. – 48с.
1406515
  Бондарин С.А. Три старика. Картины Балкарии / С.А. Бондарин. – М, 1937. – 83с.
1406516
   Три старинных романа. – М.
1. – 1990. – 623с.
1406517
   Три старинных романа. – М.
2. – 1990. – 573с.
1406518
  Возняк М.С. Три статейки з полемічного письменства (з додатком недрукованих листів Потія) / Подав Михайло Возняк. – [У Львові] : [З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1930. – 50 с. – Окр. відб.: . Записки Hаукового Товаpиства імени Шевченка. 1930, т. 99 - Ювілейний збірник на пошану Кирила Студинського. Праці філологічні, ч. 1
1406519
  Усиевич Е. Три статьи / Е. Усиевич. – Москва, 1934. – 48 с.
1406520
  Бор Н. Три статьи о спектрах и строении атомов : пер. с нем. / Н. Бор. – Москва ; Петербург : Госиздат, 1923. – 156 с.
1406521
  Маркс К. Три статьи против анархизма. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Л., 1934. – 40с.
1406522
  Колесник С.П. Три стежки Степана Колесника : Штрихи до літературного портрета лауреата Шевченківської премії / Розмову вів Михайло Каменюк // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 2-15. – ISSN 0208-0710


  Літературний портрет, письменника, журналіста, доцента кафедри журналістики Київського державного університету ім. Т. Шевченка (1984-1999) Степана Павловича Колесника.
1406523
  Еремин А.А. Три степени доверия / А.А. Еремин. – Горький, 1970. – 400с.
1406524
  Сильверстейн Ш. Три стихотворения : поэзия: стихи (новые переводы) // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 10 (1026). – С. 127-128. – ISSN 0130-7673
1406525
  Литвиненко О. Три стовпи політики з РФ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 7


  "Пострадянський період у відносинах з РФ завершився. Пил війни спадатиме ще довго, але нова картина поступово вже вимальовується. Захоплення Криму дозволило РФ контролювати Чорне море і відкрити шлях на Близький Схід. Здійснивши збройну агресію у ...
1406526
  Ткач В. Три стовпи популізму як новітньої зброї XXI століття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 13


  Супероснови "хочу"-"можу"-"маю" в царині популізму втрачають свою органічну координацію, відтак, шуканий "затишок" як симфонія супероснов стає недосяжним. Чому ми ніяк не можемо зрозуміти, що таке радість, щастя, втіха? Тому що це дуже прості, атомарні ...
1406527
   Три столетия французского плаката : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1977. – 26 с.
1406528
  Шульгин В.В. Три столицы / В.В. Шульгин. – Москва, 1991. – 495 с.
1406529
  Аникин Андрей Три столицы за окном // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 108-112 : фото
1406530
   Три столицы. Три большие разницы: Сеул, Пекин, Куала Лумпур : Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 56-63 : Іл.
1406531
   Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету : Збірник матеріалів Ювілейної наукової конференції, присвяченої 300-річчю Чернігівського колегіуму і 85-річчю Чернігівського держ. педагогічного ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів : Сіверянська думка, 2001. – 125с. – ISBN 966-7743-14-4
1406532
  Саричев В. Три століття козацького флоту = Three centuries of the kozak fleet / В"ячеслав Саричев ; Нац. заповідник "Хортиця", Благод. фонд "Хортиця". – Запоріжжя : Кераміст, 2015. – 136 с. : іл., портр., карти. – Тит. арк., дані обкл. та текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 134-135. – ISBN 978-966-653-390-9
1406533
  Колибенко О.В. Три століття неперервного освітнього процесу на Переяславщині / О.В. Колибенко, Л.М. Набок, В.В. Нікітіна // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 232-240. – ISBN 5-7763-1258-2
1406534
  Дикий А. Три сторінки / Антон Дикий ; обкл. та рис. худ. М. Глущенка. – 2-е вид. – Харків ; Одеса : Держвидав України, 1930. – 72 с.
1406535
  Юдовский М. Три стороны медали : проза: повесть в рассказах // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 2. – С. 4-72. – ISSN 0131-8136
1406536
  Белянинов А.С. Три стороны света / А.С. Белянинов. – Алма-Ата, 1969. – 176с.
1406537
  Буравкин Г. Три страницы из легенды. / Г. Буравкин. – Москва, 1968. – 63 с.
1406538
  Буравкин Г.Н. Три страницы из легенды. / Г.Н. Буравкин. – Москва, 1983. – 64 с.
1406539
  Артемов Станислав Три страны одного города // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 68-75 : рис., фото
1406540
  Некрасов Н.А. Три страны света / Н.А. Некрасов. – Саранск, 1959. – 830с.
1406541
  Некрасов Н.А. Три страны света / Н.А. Некрасов. – Курск, 1960. – 830с.
1406542
  Некрасов Н.А. Три страны света / Н.А. Некрасов. – Москва, 1990. – 765с.
1406543
  Кассиль Л.А. Три страны, которых нет на карте / Л.А. Кассиль. – Москва, 1978. – 178с.
1406544
  Павличко Д. Три строфи // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 4-22. – ISSN 0208-0710
1406545
  Павличко Д. Три строфи : Поезії / Дмитро Павличко. – Київ : Основи, 2007. – 127с. – ISBN 966-500-275-9
1406546
  Степовичка Л. Три строфи в німецькому свічаді // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 26 липня - 1 серпня (№ 30)


  Дмитро Павличко. "Три строфи". Вірші українською та німецькою. Видавництво Українського вільного університету, Мюнхен. 2018. - 288 с. Переклад: Ірена Качанюк-Сп"єх та Йозеф Сп"єх.
1406547
  Бондарчук П.Ф. Три струни / П.Ф. Бондарчук. – Донецк, 1980. – 128с.
1406548
  Логинов В.Н. Три студенных дня / В.Н. Логинов. – Воронеж, 1968. – 255с.
1406549
  Филиппенко И.Ф. Три студеных месяца / И.Ф. Филиппенко, Г.В. Тепляков. – 2-е изд., доп. – Донецк, 1990. – 358с.
1406550
  Якубов Э. Три ступени вверх : Библиотечные проекты по развитию толерантности // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 12 (126). – С. 30. – ISSN 1727-4893
1406551
  Пасічник І. Три ступені відприкметникової вербалізації (на матеріалі роману М. Вінграновського "Северин Наливайко") // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 301-311
1406552
   Три ступені ракети. – К., 1967. – 16с.
1406553
  Панкратов С.А. Три ступеньки в траве. / С.А. Панкратов. – М., 1970. – 208с.
1406554
  Янушите Л. Три субботы : одноактная комедия в 3-х карт. / Люция Янушите ;. – Москва : Искусство, 1958. – 24 с.
1406555
  Кравець Я. Три судження Олексія Чичеріна про Еміля Вергарна // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 169-174. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
1406556
  Ливанова А.М. Три судьбы / А.М. Ливанова. – Москва, 1959. – 173с.
1406557
  Ливанова А.М. Три судьбы / А.М. Ливанова. – 3-е изд. доп. – М., 1975. – 224с.
1406558
  Горелов А.Е. Три судьбы / А.Е. Горелов. – Ленинград : Советский писатель, 1978. – 623 с.
1406559
  Горелов А.Е. Три судьбы / А.Е. Горелов. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 624 с.
1406560
  Ливанова А.М. Три судьбы. Постижение мира / А.М. Ливанова. – Москва : Знание, 1969. – 352с. – (Жизнь замечательных идей ; Выпуск 2)
1406561
  Карліна О. Три суспільні стани і проблема міста в середні віки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-32. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Внаслідок поглиблення поділу праці як на локальному, так і на міжнародному рівні та розвитку міських центрів у класичному середньовіччі появився четвертий рівень суспільної діяльності. Зроблено висновок, що механізм переходу від тричленного до ...
1406562
  Езова С. Три сущности "К" // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 32 - 34. – ISSN 0869-4915
1406563
  Бареш Г. Три схватки Яна Зики / Г. Бареш. – М, 1965. – 351с.
1406564
  Добревський Д. Три сходинки до трону : роман / Димитр Добревський ; Пер. с болг. – Київ : Молодь, 1985. – 294 с. – В одній кн.: Танго / Георгій Караславов, с. 190-292
1406565
  Кипоренко О.Я. Три сходинки творчості: репродукція - трансформація - твореність // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 15-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Досліджуються філософські та психологічні сторони творчості.
1406566
  Деревянко А.П. Три сценария перехода от среднего к верхнему палеолиту : Сценарий первый: переход к верхнему палеолиту на территории Северной Азии // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (43). – С. 2-32. – ISSN 1563-0102
1406567
  Деревянко А.П. Три сценария перехода от среднего к верхнему палеолиту. Сценарий третий: переход от среднего к верхнему палеолиту в Африке и проблема заселения Евразии человеком современного антропологического типа // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение Росийской акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2011. – № 2 (46). – С. 2-29. – ISSN 1563-0102
1406568
  Бутакова Я.С. Три сценария экономического развития современной России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (35). – С. 19-20. – ISSN 1728-8878
1406569
  Райхель Ю. Три сценарії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 вересня (№ 174/175). – С. 5


  Про особливий правовий статус Донбасу.
1406570
  Костенко Анастасія Три сценарії взаємин віри і розуму в середньовічному християнстві // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.55-67. – ISSN 1728-9572
1406571
  Юзич М. Три сценарії розвитку українського експорту від учених // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 101). – С. 7


  Стаття студентки КНУТШ про сценарії розвитку українського експорту у разі членства в Митному союзі, вступу до зони вільної торгівлі з ЄС і, нарешті, безпосереднього членства в ЄС.
1406572
  Юзич М. Три сценарії розвитку української ІТ-галузі, або Як державна політика може стимулювати зростання одного з найбагатших секторів економіки / М. Юзич, В. Валєєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 6 жовтня (№ 180). – С. 9
1406573
  Осеева В.А. Три сына / В.А. Осеева. – М, 1975. – 32 с.
1406574
  Ласкин Б.С. Три танкиста / Б.С. Ласкин. – М, 1956. – 48с.
1406575
   Три танских поэта. - Ли Бо, Ван Вэй, Ду Фу. – М., 1960. – 495с.
1406576
  Семенов В.В. Три теореми про напівнеперервні зверху опуклі функціонали // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 195-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Описано задані в локально опуклих просторах спеціального типу опуклі функціонали, що досягають максимуму на довільній опуклій, замкненій та обмеженій множині. Одержано узагальнення теореми Вайнберга про слабку неперервність, доведено критерій двоїстого ...
1406577
  Яценко І.С. Три теорії поділеної влади. Генеза теорії поділу влади за Ричардом Малайним // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 152-160. – ISSN 2227-796X
1406578
  Сурков А.А. Три тетради / А.А. Сурков. – Москва, 1943. – 127с.
1406579
  Симонов К.М. Три тетради : Стихи, поэмы / К.М. Симонов. – Москва : Воениздат, 1964. – 591с.
1406580
  Прилежаєва М.П. Три тижні спокою / М.П. Прилежаєва. – К, 1980. – 208с.
1406581
  Осипов Е. Три типа профдвижения и их эволюция / Е. Осипов. – 115с.
1406582
  Щеглов Д.А. Три тире / Д.А. Щеглов. – Москва, 1963. – 352с.
1406583
  Щеглов Д.А. Три тире / Д.А. Щеглов. – Москва, 1967. – 584с.
1406584
  Захидов В.Ю. Три титана (Абу Наер Фараби, Абу Райхал Беруни, Абу Али ибн Сина) / В.Ю. Захидов. – Ташкент, 1973. – 86с.
1406585
  Ремарк Е.М. Три товариші / Е.М. Ремарк. – Київ : Молодь, 1959. – 416с.
1406586
  Ремарк Е.М. Три товариші : роман / Еріх Марія Ремарк ; пер. Д. Радієнко. – Харків : Фоліо, 2008. – 432 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 978-966-03-4121-0
1406587
  Ремарк Э.М. Три товарища / Э.М. Ремарк. – Минск, 1980. – 411с.
1406588
  Ремарк Э.М. Три товарища / Э.М. Ремарк. – Л, 1981. – 767с.
1406589
  Ремарк Э.М. Три товарища / Э.М. Ремарк. – Барнаул, 1988. – 588с.
1406590
  Ремарк Э.М. Три товарища : роман / Э.М. Ремарк. – Ташкент : Мехнат, 1990. – 368с. – ISBN 582440738X
1406591
  Ремарк Э.М. Три товарища / Э.М. Ремарк. – Тула, 1990. – 332с.
1406592
  Ремарк Эрих Мария Три товарища : Роман / Ремарк Эрих Мария; Пер. с нем. – Москва, Харьков : АСТ, Фолио, 1998. – 496с. – ISBN 5-237-01483-6
1406593
  Ремарк Э.М. Три товарища = Drei kameraden / Пер. И.Шрайбера, Т.Яковенко; Эрих Мария Ремарк. – Москва : Вагриус, 2002. – 448с. – ISBN 5-264-00583-4
1406594
  Муратханов Вадим Три товарища : триптих // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 9 (1013). – С. 43-55. – ISSN 0130-7673
1406595
  Олеша Ю.К. Три товстуни / Ю.К. Олеша. – К., 1983. – 166с.
1406596
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – Книга без тит. л. – 189 с.
1406597
   Три толстяка, 1935. – 32с.
1406598
  Моисеев И.А. Три толстяка / И.А. Моисеев, 1935. – с.
1406599
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – М., 1979. – 156с.
1406600
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – Ленинград, 1986. – 154с.
1406601
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – 2-е изд., стер. – Одесса, 1987. – 165с.
1406602
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – М., 1988. – 176с.
1406603
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – Баку, 1988. – 139с.
1406604
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – М., 1989. – 160с.
1406605
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – Нижний Новгород, 1991. – 189с.
1406606
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – Киев, 1991. – 156с.
1406607
  Комия М. Три толстяка в романе "Зависть": система персонажей в романах Ю. Олеши // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 140-147. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В настоящей статье анализируется роман "Зависть" Ю.К. Олеши в кон- тексте сказки-романа "Три Толстяка". Особое внимание уделяется сходству системы образов обоих романов, а также преломлению различных обстоятельств лит. жизни 1920-х гг. в романе ...
1406608
  Стрельбицький М.П. Три тополі : поезії / М.П. Стрельбицький. – Одеса : Маяк, 1981. – 64 с.
1406609
  Нанкевич А Три тополі на вітрі / А Нанкевич. – К., 1985. – 183с.
1406610
  Борщаговский А.М. Три тополя / А.М. Борщаговский. – Москва, 1974. – 575с.
1406611
  Борщаговский А.М. Три тополя / А.М. Борщаговский. – Москва, 1986. – 539с.
1406612
  Іванович В.І. Три торби сміху людям на втіху : гумор, сатира / В.І. Іванович. – Київ : Дніпро, 1967. – 174 с.
1406613
  Боков В.Ф. Три травы / В.Ф. Боков. – Минск, 1975. – 302с.
1406614
  Знаков В.В. Три традиции психологических исследований - три типа понимания // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 4. – С.24-32. – ISSN 0042-8841
1406615
  Цицерон Марк Туллий Три трактата об ораторском искусстве / Цицерон Марк Туллий; Под ред. М.Л. Гаспарова. – Москва : Наука, 1972. – 471с.
1406616
  Вейн А.М. Три трети жизни / А.М. Вейн. – Москва : Знание, 1979. – 143с.
1406617
  Вейн А.М. Три трети жизни / А.М. Вейн. – 2-е изд., доп. – Москва, 1991. – 236с.
1406618
  Руттен М.Я. Три триады и шесть невидимок / М.Я. Руттен. – М, 1976. – 142с.
1406619
   Три трудных шага. – М., 1977. – 80с.
1406620
  Никитин Дмитрий Три тысячи меж нами долгих ли : Лабиринты истории // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 52-59 : Фото


  Сеул
1406621
   Три тысячи советов. – Краснодар, 1990. – 415с.
1406622
  Степаненко В.И. Три удара Пеле / В.И. Степаненко. – М., 1971. – 159с.
1406623
  Пурэв Ж. Три узла / Ж. Пурэв. – Москва : Художественная литература, 1978. – 416 с.
1406624
  Шведов И. Три украинских портрета. Мазепа, Вертинский, Кондратюк : Репертуар Киевского государственного тетра исторического портрета / Игорь Шведов; Упор.: Л.С.Томашевська. – Киев, 2002. – 228 с.
1406625
  Шейхзаде М. Три улыбки : стихи / М. Шейхзаде. – Ташкент : Гослитиздат Уз ССР, 1961. – 103 с.
1406626
  Широкий В.А. Три улыбки в дождливое утро / В.А. Широкий. – Кишинев, 1968. – 331с.
1406627
  Андрущенко В. Три університети Михайла Драгоманова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 269-275. – ISSN 0869-3595
1406628
  Андрущенко В.П. Три університети Михайла Драгоманова // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 1/2. – C. 187-193
1406629
  Наєнко М.К. Три уроки шістдесятництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-8. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Ідеться про художні відкриття письменників-шістдесятників, про їхнє соціальне й естетичне обличчя, про зв"язки з традиціями класики і новаторськими пошуками світової літератури.
1406630
  Кульчицький С. Три фази комунізму. Як радянські лідери планували настання "світлого майбутнього" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 1/2 (633/634), 11-16.01.2020. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561
1406631
   Три фарса об адвокате Пателене. – М., 1951. – 164с.
1406632
  Симонов П.В. Три фрази в реакциях организма на возрастающий стимул / П.В. Симонов. – М., 1962. – 244с.
1406633
   Три французские повести. – М., 1982. – 392с.
1406634
  Базунов Б.А. Три фута под килем / Б.А. Базунов, В.Б. Гантман. – Москва : Мысль, 1965. – 216с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
1406635
  Петруньок Н.. Три хвилі рецепції епістемологічного анархізму П. Феєрабенда від філософії науки до міждисциплінарності // Філософія: між природничими та гуманітарними науками : тези 11-ої міжнар. наук. конф. "Філософія: нове покоління", Київ, НаУКМА, 24-25 берез. 2016 р. / Філософія: між природничими та гуманітарними науками, міжнар. наук. конф. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 44-47
1406636
  Завальнюк Л.А. Три холостяка / Л.А. Завальнюк. – Москва, 1970. – 207с.
1406637
  Степовик Д. Три храми перед Лицем Господнім // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15-16 травня (№ 82/83). – С. 11


  Єрусалимський храм - Софія Константинопольська - Софія Київська: спільне й відмінне.
1406638
  Муратов П.Д. Три художника / П.Д. Муратов. – Новосибирск, 1969. – 104с.
1406639
  Агєєва Н.Є. Три художника, три пори життя у жанрі автопортрету // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 54-55. – ISSN 2518-7104
1406640
  Навроцька Зоя Три художники - три шляхи... // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644


  Волинські художники Луцька : Наталя Кумановська, Кость Борисюк, Петро Архипчук
1406641
  Наєнко М. Три художні Роксолани: стамбульська, львівсько-київська і Загребельна // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 21 грудня (№ 47/48). – С. 18-19
1406642
   Три царства - медное, серебряное и золотое. – Москва, 1987. – 18с.
1406643
   Три царства природы. – Пермь, 1988. – 446с.
1406644
  Павлов С.Ф. Три цвета / С.Ф. Павлов. – Ярославль, 1966. – 64с.
1406645
  Виноградов А.К. Три цвета времени / А.К. Виноградов. – Москва, 1945. – 512с.
1406646
  Виноградов А.К. Три цвета времени : Роман в четырех частях / А.К. Виноградов. – Москва : Художественная литература, 1956. – 639с.
1406647
  Виноградов А.К. Три цвета времени / А.К. Виноградов. – Москва, 1957. – 623с.
1406648
  Виноградов А.К. Три цвета времени / А.К. Виноградов. – Москва, 1958
1406649
  Виноградов А.К. Три цвета времени / А.К. Виноградов. – Куйбышев, 1967. – 623с.
1406650
  Виноградов А.К. Три цвета времени / А.К. Виноградов. – Москва, 1978. – 621с.
1406651
  Виноградов А.К. Три цвета времени / А.К. Виноградов. – Москва, 1979. – 621с.
1406652
  Виноградов А.К. Три цвета времени / А.К. Виноградов. – Москва, 1985. – 639с.
1406653
  Виноградов А.К. Три цвета времени / А.К. Виноградов. – Кемерово, 1987. – 558с.
1406654
  Шкаруба Л.М. Три цветка японского театра // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 6. – С. 54-63
1406655
  Пархоменко В.А. Три центра Древнейшей Руси / В.А. Пархоменко. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1913. – 9 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесносьти , 1913, т. 18, кн. 2
1406656
  Кудров В.М. Три центра империализма / В.М. Кудров. – М., 1987. – 63с.
1406657
  Сутулин А.М. Три центра империализма / А.М. Сутулин. – Москва : Международные отношения, 1987. – 196 с.
1406658
  Михалкин В.А. Три центра империалистического соперничества / В.А. Михалкин. – М., 1984. – 46с.
1406659
  Дрозд В.Г. Три чарівні перлини : новели / В.Г. Дрозд. – Київ, 1981. – 335 с.
1406660
  Сажин П.А. Три часа / П.А. Сажин. – М., 1967. – 349с.
1406661
  Арясов И.Е. Три часа на выяснение истины / И.Е. Арясов. – Москва, 1988. – 285с.
1406662
  Меркулов А.А. Три часа одиночества / А.А. Меркулов. – Волгоград, 1964. – 60с.
1406663
  Воеводин Е.В. Три часа перед казнью : Повесть о Викторе Кингисеппе / Е.В. Воеводин. – Москва : Политиздат, 1970. – 448с. – (Пламенные революционеры)
1406664
  Солодовников А.В. Три часа радости / А.В. Солодовников. – Москва : Московский рабочий, 1968. – 200 с.
1406665
  Петрухин Г.В. Три части света : роман / Г.В. Петрухин. – Бишкек, 1991. – 350с.
1406666
   Три части треугольника света // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 82-87 : фото
1406667
  Забіла Н.Л. Три чверті віку / Н.Л. Забіла. – Київ, 1978. – 255с.
1406668
  Щур Е. Три чверті позаду й ні хвильки спочинку ! [Анатолію Михайловичу Самойленку] // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (40). – С. 71. – ISSN 1819-7329


  Другого січня 2013 року виповнилося 75 років найславетному сучасному математику, лауреатові трьох Державних премій України ( у т.ч. щойно встановленомої освітянської) Анатолію Михайловичу Самойленку.
1406669
  Кава В.І. Три червоні гвоздики : художньо-документальні повісті / В.І. Кава, В.О. Землинський. – Київ : Веселка, 1986. – 240 с.
1406670
  Шмелев О.М. Три черепахи / О.М. Шмелев. – Москва, 1984. – 271с.
1406671
  Лагин Л.И. Три черноморца. / Л.И. Лагин. – М-Л, 1946. – 132с.
1406672
  Казаринов П.К. Три четверти века / П.К. Казаринов. – Иркутск, 1926. – 32с.
1406673
  Вишенський В. Три чи тридцять - все одно // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 74-77. – ISSN 1029-4171
1406674
  Шорохов А. Три чорні дні у світлому Львові // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 15 грудня (№ 50). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Масові погроми 1918 року.
1406675
  Проценко А. Три Чорнобильських скалки // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (881), березень. – С. 180-183. – ISSN 0868-4790
1406676
  Еленин М.С. Три шага в пустыне / М.С. Еленин. – Ленинград, 1963. – 263с.
1406677
  Гансовский С. Три шага к опасности / С. Гансовский. – М, 1969. – 272с.
1406678
  Бгатрігарі Три шатакі (сто строф про Мудрість життєву) // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 56. – ISBN 978-966-668-480-9
1406679
  Штейн А.Л. Три шедевра А.Островского / А.Л. Штейн. – М. : Советский писатель, 1967. – 180 с.
1406680
  Чумак Р.М. Три шляхи : роман / Р.М. Чумак. – Київ, 1984. – 327 с.
1406681
  Сендик З. Три штрихи до портрета професора В.І. Стрельського: вченого архівіста і людини // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 109-112. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
1406682
  Тарле Е.В. Три экспедиции русского флота / Е.В. Тарле. – М., 1956. – 460с.
1406683
  Дженкинс Р.Е. Три электронных метода анализа газов содержащихся в буровом растворе. / Р.Е. Дженкинс. – М, 1960. – 19с.
1406684
  Цюпа І.А. Три явори : оповідання / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 128 с.
1406685
  Малишко В.А. Три явори / В.А. Малишко. – Київ, 1986. – 127с.
1406686
  Федькович О.Ю. Три як рідні брати. Опришок / Осип Юрій Федькович. – Львів : Коштом і заходом Т-ва "Просьвіта" ; Друк. "Дїло", 1917. – 32 с. – В кн. також біогр. відомості про авт. – (Просьвітні листки ; № 46)
1406687
  Славич С.К. Три ялтинских зимы. / С.К. Славич. – Симферополь, 1979. – 271с.
1406688
  Сароян В. Три, четыре, пять, вышел зайчик погулять / В. Сароян. – М., 1958. – 69с.
1406689
  Коваль Б.И. Триада : независимость - освобождение - свобода // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 12-26. – ISSN 044-748Х


  К толкованию этического опыта Латинской Америки.
1406690
  Дяченко М. Триада рассказов / М. Дяченко, С. Дяченко // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2004. – № 9. – С. 26-59. – ISSN 0131-8136
1406691
  Свенцицкая Э.М. Триада рая. Проза жизни : повесть и рассказы / Элина Свенцицкая. – Киев : Изд. дом Д. Бураго, 2012. – 364, [2] с. – ISBN 978-966-489-145-2


  Это книга о жизни – о ее комизме в самых грустных моментах, о глубокой значимости обыденных ситуаций. Это попытка увидеть в мелочи – удивительный мир. И еще эта книга о переживаниях личности, которая не может не думать, а значит – не писать.
1406692
  Коваль Б.И. Триада: независимость - освобождение - свобода // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 4-18. – ISSN 044-748Х


  К толкованию этического опыта Латинской Америки.
1406693
  Григорий Палама св. Триады в защиту священно-безмолвствующих / Палама св. Григорий. – М., 1995. – 384с.
1406694
  Григорий Палама Триады в защиту священно-безмолствующих : История христианской мысли в памятниках / Григорий Палама. – Москва : Канон, 1995. – 384с. – ISBN 5-88373026-4
1406695
  Лазарев Валентин Васильевич Триады и Троица в наследии Павла Флоренского // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 65-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1406696
  Починок В.Я. Триазеноспирты из пара-азилоацетофен.... / В.Я. Починок. – Киев, 1951. – .
1406697
  Починок В.Я. Триазены / В.Я. Починок. – Киев : Изд-во Киевского университета, 1968. – 227 с. – Библиогр. : С. 216-226
1406698
  Михальчишин Г.Т. Триазены как реагенты в аналитической химии. / Г.Т. Михальчишин. – 322-326с.
1406699
  Починок В.Я. Триазены, их синтез и реакция их расщепления : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Починок В.Я. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1961. – 30 с. – Бібліогр. : с. 28-30
1406700
  Задорожная О.Г. Триалектика как методология познания человечного хозяйства // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 3 (59). – С. 9-22. – ISSN 2073-9982
1406701
  Мельник Л.Г. Триалектика эволюции капитала и стоимости в процессе развития экономических систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 25-34. – ISSN 1993-6788
1406702
  Менабде М.В. Триалети в эпоху поздней бронзы -- раннего железа. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.06 / Менабде М.В.; АН ГССР.Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1973. – 33л.
1406703
  Габуния М.К. Триалетская мезолитическая культура : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Габуния М.К.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1970. – 25л.
1406704
  Олейник А.Н. Триангуляция в контент-анализе. Вопросы методологии и эмпирическая проверка // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2 (298). – С.65-79. – ISSN 0132-1625
1406705
   Трианонский мирный договор. – М., 1926. – 184с.
1406706
  Богатырев Б.А. Триас-юрские коры выветривания и бокситы юга Средней Азии и Кавказа / Б.А. Богатырев; АН СССР. ИН-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – Москва : Наука, 1980. – 198с.
1406707
  Савельева Л.М. Триас Восточного Предкавказья / Л.М. Савельева. – Москва : Наука, 1978. – 91с.
1406708
  Липатова Валентина Васильевна Триас юго-востока Восточно-Европейской платформы : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Липатова Валентина Васильевна; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1974. – 40л. – Бібліогр.:с.38-40
1406709
  Иванов К.П. Триасовая трапповая формация Урала. / К.П. Иванов. – М., 1974. – 155с.
1406710
  Швырева А.А. Триасовые аммоноидеи Юга СССР : Автореф... канд. биол.наук: / Швырева А. А.; АН СССР, Палеонтол. ин-т. – М., 1966. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1406711
  Дагис А.С. Триасовые брахиоподы Сибири / А.С. Дагис. – М, 1965. – 188с.
1406712
  Миних М.Г. Триасовые двоякодышащие рыбы востока Европейской части СССР : монография / М.Г. Миних; Воробьева Э.И., Очев В.Г. – Саратов : Из-во Саратовского ун-та, 1977. – 97с.
1406713
  Темирбекова У.Т. Триасовые и юрские милиолиды Северного Кавказа / У.Т. Темирбекова, З.А. Антонова; Отв. ред.: Друщиц В.В., Горбачик Т.Н. – Москва : Наука, 1985. – 105с.
1406714
  Славин В.И. Триасовые и юрские отложения восточных Карпат и Паннонского срединного массива / В.И. Славин. – М., 1963. – 174с.
1406715
  Григорьев Н.В. Триасовые отложения Волгоградского Поволжья в связи с их нефтегазоносностью : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.127 / Григорьев Н.В.; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркаск, 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.24-26
1406716
   Триасовые отложения Восточно-Европейской платформы. – Саратов, 1985. – 160 с.
1406717
  Коростелев В.И. Триасовые отложения Восточног Верхоянья / В.И. Коростелев. – Якутск, 1972. – 174с.
1406718
   Триасовые отложения Северного Кавказа и Закаспия. – М., 1975. – 103с.
1406719
  Киселевский Ф.Ю. Триасовые харофиты северо-западной части Прикаспийской впадины и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Киселевский Ф.Ю.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 23л.
1406720
  Кизерицкий В.А. Триба / В.А. Кизерицкий. – Л., 1928. – 7с.
1406721
  Красняк О.І. Триба Bromeae Dumort. (Poaceae) у флорі України (критико-таксономічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Красняк Олена Іванівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1406722
  Карпенко Н.І. Триба coronilleae (Adans) Boiss. (Fabaceae Lindi.) флори України : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.05 / Наталія Іванівна Карпенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1406723
  Карпенко Н.І. Триба Coronilleae (Adans.) Boiss. (Fabaceae Lindl.) флори України : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.05- ботаніка / Карпенко Н.І.; Каб. Мін. України; КНУТШ. – Київ, 2006. – 168 л. + Додатки: л. 136-168. – Бібліогр.: л. 118-136
1406724
  Меликсетова И.М. Трибализм и государственность : (Этнонац. и социал.-полит. процессы в Папуа-Новой Гвинее в 60-80-е гг. XX в.) / И.М. Меликсетова ; АН СССР. – Москва : Наука, 1985. – 172 с. : ил., карт.
1406725
  Марченко Д.Д. Триболічні дослідження процесу зношування пари тертя "канатний блок - канат" при коченні з урахуванням проковзування // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 211-221 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
1406726
  Заславский Ю.С. Трибология смазочных материлов / Ю.С. Заславский. – М., 1991. – 239с.
1406727
  Марченко Д.Д. Трибологічні дослідження процесу зношування пари тертя "канатний блок - канат" при коченні з урахуванням проковзування // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 169-178 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
1406728
  Богатырев А.Е. Трибометрический метод контроля чистоты поверхности кремниевых пластин : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Богатырев Александр Евгеньевич ; Горьковский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Горький, 1977. – 21 с. – Библиогр.: 6 назв.
1406729
  Туриця Ю.О. Триботехнічні параметри контакту тертя в умовах динамічного навантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Туриця Юлія Олександрівна ; Нац. транспорт. ун-т. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1406730
   Триботехнологические проблемы в машиностроении. – Рига, 1988. – 184с.
1406731
  Хайнике Г. Трибохимия / Г. Хайнике. – М., 1987. – 582с.
1406732
  Гусєв В.І. Трибун / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 373. – ISBN 966-642-073-2
1406733
  Хоменко В.Я. Трибун нової культури. / В.Я. Хоменко. – Київ, 1969. – 48с.
1406734
  Митрофанов Н.Н. Трибун революционного дела: О А.М.Коллонтай / Н.Н. Митрофанов. – М., 1987. – 78с.
1406735
  Муратов І.Л. Трибуна : лірика, балади, поеми / І.Л. Муратов. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 99 с.
1406736
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 1995
1406737
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 1995
1406738
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 1995
1406739
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 1995
1406740
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 1995
1406741
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 1995
1406742
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 1996
1406743
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 1996
1406744
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 1996
1406745
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 1996
1406746
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 1996
1406747
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 1996
1406748
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 1997
1406749
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 1997
1406750
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 1997
1406751
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 1997
1406752
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 1997
1406753
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 1997
1406754
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-0117
№ 1/2. – 1998
1406755
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-0117
№ 3/4. – 1998
1406756
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-0117
№ 5/6. – 1998
1406757
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-0117
№ 7/8. – 1998
1406758
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-0117
№ 9/10. – 1998
1406759
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-0117
№ 11/12. – 1998
1406760
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 1999
1406761
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 1999
1406762
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 1999
1406763
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 1999
1406764
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 1999
1406765
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2000
1406766
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2000
1406767
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2000
1406768
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2000
1406769
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2000
1406770
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2000
1406771
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ
№ 1/2. – 2001
1406772
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал товариства "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2001
1406773
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал товариства "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ
№ 5/6. – 2001
1406774
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал товариства "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ
№ 7/8. – 2001
1406775
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал товариства "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ
№ 9/10. – 2001
1406776
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал товариства "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ
№ 11/12. – 2001
1406777
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2002
1406778
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2002
1406779
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2002
1406780
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2002
1406781
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2002
1406782
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2002
1406783
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2003
1406784
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2003
1406785
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2003
1406786
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2003
1406787
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2003
1406788
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2003
1406789
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2004
1406790
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2004
1406791
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2004
1406792
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2004
1406793
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2004
1406794
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2004
1406795
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2005
1406796
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2005
1406797
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2005
1406798
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2005
1406799
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2005
1406800
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2005
1406801
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2006
1406802
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2006
1406803
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2006
1406804
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2006
1406805
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2006
1406806
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2006
1406807
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2008
1406808
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2008
1406809
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2008
1406810
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2008
1406811
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2008
1406812
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2008
1406813
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2009
1406814
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2009
1406815
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2009
1406816
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2009
1406817
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2009
1406818
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2009
1406819
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2010
1406820
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2010
1406821
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2010
1406822
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2010
1406823
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/10, 11/12. – 2010
1406824
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2/3/4. – 2011
1406825
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/6/7/8. – 2011
1406826
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/10/, 11/12. – 2011
1406827
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2/3/4. – 2012
1406828
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/8. – 2012
1406829
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/12. – 2012
1406830
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/4. – 2013
1406831
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/8. – 2013
1406832
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/12. – 2013
1406833
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/4. – 2014
1406834
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/12. – 2014
1406835
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/8. – 2015
1406836
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/12. – 2015. – 47 с.
1406837
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2016. – 47 с.
1406838
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ : Преса України, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2016. – 47 с.
1406839
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2017. – 47 с.
1406840
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2017. – 47 с.
1406841
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2018. – 47 с.
1406842
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ : Преса України, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2018. – 47 с., включ. обкл.
1406843
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/4. – 2019. – 47 с.
1406844
   Трибуна лектора. – Київ, 1965. – 95 с.
1406845
   Трибуна лектора. – К., 1965. – 80с.
1406846
   Трибуна лектора. – К., 1965. – 62с.
1406847
   Трибуна лектора. – К.
1. – 1966. – 94с.
1406848
   Трибуна мастеров тяжелой атлетики. – М., 1965. – 223с.
1406849
  Муханов А.Я. Трибуна миллионов / А.Я. Муханов. – М., 1958. – 266с.
1406850
   Трибуна мільйонів. – Київ, 1969. – 266с.
1406851
   Трибуна народа. – Свердловск, 1962. – 128с.
1406852
  Вартанов Г.І. Трибуна партійної і громадської думки. / Г.І. Вартанов. – Київ, 1985. – 47с.
1406853
  Войцехівська О. Трибуна правдивого слова // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2. – С. 14-15
1406854
  Солдатенко В.Ф. Трибуна пролетарского интернационализма / В.Ф. Солдатенко. – К., 1977. – 184с.
1406855
  Седина А.М. Трибуна рабочего коллектива. / А.М. Седина. – М, 1959. – 60с.
1406856
  Лісовий П.И. Трибуна трудящих / П.И. Лісовий, М.І. Бабидорич. – Ужгород, 1970. – 156с.
1406857
  Позельская А. Трибуна, место под солнцем или журнал для избранных: обзор московской библиотечной периодики / Александра Позельская // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2009. – № 2. – С. 12-16
1406858
  Котыш Н.Т. Трибунал совести / Н.Т. Котыш. – М, 1964. – 152с.
1406859
  Павлов Д.Б. Трибунальный этап советской судебной системы. 1917-1922 гг. // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 3-16. – ISSN 0042-8779
1406860
  Гусєв В.І. Трибуни військові / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 374. – ISBN 966-642-073-2
1406861
  Каранфилов Е. Трибуни и поети / Е. Каранфилов. – София, 1983. – 235 с.
1406862
  Бауман Г.Г. Трибунисты - революционные марксисты Нидерландов / Г.Г. Бауман. – Ростов, 1981. – 188с.
1406863
  Михайловский Ф.А. Трибунская власть в политической системе принципиата. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Михайловский Ф.А.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1986. – 16л.
1406864
   Триває конкурс "Мій Шевченко" // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 3). – С. 2


  Згідно з наказом ректора "Про проведення загальноуніверситетського конкурсу студентських наукових робіт та есе "Мій Шевченко", в університеті з 2 березня по 16 квітня триває конкурс "Мій Шевченко", присвячений вивченню постаті та літературно-мистецької ...
1406865
  Смілянська А. Триває реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 14 лютого (№ 29)
1406866
  Золотов С.М. Тривала міцність сталеклейових анкерних з"єднань на акрилових клеях : Автореф... канд. техніч.наук: 05.23.01 / Золотов С.М.; КІНІ. – К., 1993. – 18л.
1406867
  Кочерга О. Тривале спотворювання та новітні спотворення семантики українських слів та словосполук // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників XIV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016", м. Львів, 29 верес. - 1 жовт. 2016 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Б. Рицар (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Мисак]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 3-6. – ISBN 978-617-607-958-3


  У статті розглянуто найпоширеніші семантично спотворені мовні конструкції та зроблено спробу подати замість них властиві українські вислови.
1406868
  Сапеляк С.Є. Тривалий рваний зойк / С.Є. Сапеляк. – К, 1991. – 187с.
1406869
  Решетник М.Д. Тривалість // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 649. – ISBN 966-316-069-1
1406870
  Ромушкевич В.І. Тривалість весняного сезону на Україні / В.І. Ромушкевич, В.М. Бабиченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 113-120 : Табл., рис., карта. – Бібліогр.: 10 назв
1406871
   Тривалість елементарних подій в структурі шуму дорожнього руху великого міста / В.О. Бараннік, К.В. Данова, Л.С. Попова, А.І. Решетченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 126-129 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1406872
  Кунах В.А. Тривалість життя людини і біотехнологія рослин / В.А. Кунах, Л.П. Можилевська // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – C. 18-25. – ISSN 2310-9270
1406873
   Тривалість нічного сну школярів як гігієнічна проблема / С.В. Гозак, О.Т. Єлізарова, Т.В. Станкевич, А.М. Парац
1406874
  Шкода Т. Тривалість робочого дня згідно з Кодексом законів про працю України та проектом Трудового кодексу України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 3 (117). – С. 111-115
1406875
  Головчак М.М. Тривалість строків давності за Кримінальним кодексом України // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 56-62
1406876
  Кічук Н.С. Тривалість схильного припливу дощових паводків рідкісної ймовірності перевищення на території Півдня України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 56-63. – ISSN 2306-5680


  Розглянуті питання, пов"язані з визначенням тривалості схильного припливу дощових паводків на території Півдня України. Рассмотрены вопросы, связанные с определением продолжительности склонного притока дождевых паводков на территории Юга Украины. The ...
1406877
  Ободовський О.В. Триваючі злочини у кримінальному праві України : монографія / О.В. Ободовський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2016. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 234-253. – ISBN 978-966-419-245-0
1406878
  Ширков Б.І. Тривимірна геоелектрична модель Голованівської шовної зони Українського щита : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Ширков Богдан Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 163 арк. – Бібліогр.: арк. 146-163
1406879
  Ширков Б.І. Тривимірна геоелектрична модель Голованівської шовної зони Українського щита : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Ширков Богдан Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1406880
  Ващенко В.М. Тривимірна геометрична теорія некласичних фокусуючих дифракційних граток / В.М. Ващенко, Є.А. Лоза, Ж.І. Патлашенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 235-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В даній роботі представлені результати розробки математичного апарату для точного абераційного розрахунку траєкторій променів в дифракційному монохроматорі із некласичними оптичними елементами (асферичні поверхні, нерівномірність кроку нарізки штрихів ...
1406881
  Багаєв А.В. Тривимірна гідрофізична модель транспорту й трансформації антропогенного стійкого хлорорганічного забруднення на шельфі Чорного моря : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Багаєв Андрій Володимирович ; НАН України ; Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1406882
  Орещенко А.В. Тривимірна графіка для кіно: виникнення і розвиток // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 153-181


  Розглянуто історію розвитку класичних спецефектів. Охарактеризовано перехід до використання комп"ютерів у кіновиробництві. Викладено історію використання комп"ютерних спецефектів, описано деякі технологічні особливості їх створення. Зазначено перехід ...
1406883
  Богданов В.Р. Тривимірна динамічна задача концентрації пластичних деформацій і напружень біля вершини тріщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Розвинуто метод щодо визначення вірогідних тривимірних полів значень пластичних деформацій і напружень, що отримано з чисельного розв"язку три вимірних задач у пружно-пластичній динамічній математичній постановці. Розроблена методика добре моделює ...
1406884
   Тривимірна дозиметрія в променевій терапії / О.Ч. Торунок, О.В. Дяченко, М.Є. Альохіна, О.А. Безшийко, Голінка-Безшийко, І.М. Каденко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 84-88. – (Серія : Фізика ; вип. 35)


  В роботі проведено критичний огляд стану систем тривимірної дозиметрії починаючи з найперших дозиметрів і закінчуючи сучасними системами. Увага приділяється таким типам дозиметрів як дозиметр Фріке, поліуретановий радіохромний дозиметр та дозиметри на ...
1406885
  Панчук В.І. Тривимірна модель переносу забруднюючих речовин у повітряному басейні міста / В.І. Панчук, О.В. Панчук // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 204
1406886
   Тривимірна реконструкція в задачах технічної діагностики і дистанційного зондування / Б.П. Русин, Ю.В. Лисак, О.А. Луцик, Р.Я. Косаревич ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2017. – 174, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-171. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1567-8
1406887
  Тищенко М.А. Тривимірна реконструкція людського обличчя в задачах ідентифікації особи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Тищенко Максим Анатолійович ; НАН України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1406888
  Беба Н.В. Тривимірне картографування зимових видів рекреаційної діяльності в гірських районах : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 24-27 : Мал., табл. – Бібліогр.: 15 назв
1406889
  Аксьом Н. Тривимірне моделювання при розрахунках стійкості схилів з використанням ГІС (на прикладі м. Києва) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 67-71. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено дані про зсувні процеси в м. Києві, розглянуто метод тривимірної оцінки стійкості схилів з використанням ГІС. Репрезентативною ділянкою досліджень обрано зсувні схили пагорбу Андріївської церкви в м. Києві. Наведено результати ...
1406890
  Ріпенко А. Тривимірний земельний кадастр: проблеми міжгалузевого правового регулювання та перспективи запровадження в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 8. – С. 14-21
1406891
  Поморцева О.Є. Тривимірний кадастр нерухомості, проблеми зберігання та управління інформацією // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 23-26 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1406892
  Вовк В І. Тривимірний потік в"язкої нестисливої рідини у циліндричному каналі з двома діафрагмами / В І. Вовк, Я.П. Троценко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 7 : Математика, природознавство, технічні науки. – С. 17-25. – ISSN 1025-6415
1406893
  Гринькевич О.І. Тривимірні вихорові солітони в плазмі / О.І. Гринькевич, О.І. Якименко, Ю.М. Бідасюк // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 10
1406894
  Ткаченко Е.А. Тривимірні задачі стійкості шаруватих конструкційних елементів з покриттям : автореф. дис. ...д-ра. техн. наук : спец.:01.02.04 - механіка деформ. твердого тіла / Ткаченко Е.А. ; НАНУ ; Ін-т механіка ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 2008. – 35 с. – Бібліогр.: 45 назв
1406895
  Орещенко А.В. Тривимірні реалістичні картографічні моделі: теорія і практика створення : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.12 / Орещенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 16 назв
1406896
  Орещенко А.В. Тривимірні реалістичні картографічні моделі: теорія і практика створення : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Орещенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 223 л. + Додаток: л. 183-223. – Бібліогр.: л. 163-182
1406897
  Семенець С.П. Тривимірні структури зовнішнього та внутрішнього проявів компетентності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 250-254 : рис. – Бібліогр.: с. 253. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1406898
  Ворожбит О. Тривкий консенсус // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 33 (613), 16-22.08.2019. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561
1406899
  Глюксман А. Тривкість однієї ілюзії // Критика. – Київ, 2005. – Листопад, (число 11). – С. 6-7


  Образ Росії на заході.
1406900
  Фольварочний В.І. Тривога / В.І. Фольварочний. – К, 1966. – 70с.
1406901
  Поліщук А.С. Тривога / А.С. Поліщук. – Київ, 1970. – 42 с.
1406902
  Горинь Б. Тривога за долю України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 грудня (№ 49). – С. 1, 10-11


  Нова книга Юрія Щербака "Україна в епоху війномиру".
1406903
  Горинь Б. Тривога за долю України // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 лютого (№ 4). – С. С. 1, 3


  Книга Юрія Щербака ""Україна в епоху війномиру".
1406904
  Горинь Б. Тривога за долю України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 лютого - 11 березня (№ 9/10). – С. 7-8


  Книга Юрія Щербака "Україна в епоху війномиру".
1406905
  Горинь Б. Тривога за долю України // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 6-7


  Книга Юрія Щербака "Україна в епоху війномиру.
1406906
  Терен В.В. Тривога і обов"язок / В.В. Терен. – К, 1985. – 162с.
1406907
  Варненська М. Тривога на рисових полях. / М. Варненська. – Київ, 1968. – 106с.
1406908
  Мандич О. Тривога, скорбота, надія в серцях українців // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 12-14. – ISSN 0130-5263


  Оповідання Катерини Мотрич "Політ журавлів над нетолоченими травами"
1406909
  Звірик А.П. Тривоги : поезії / А.П. Звірик. – Одеса : Маяк, 1971. – 70 с.
1406910
  Соколов В.В. Тривоги серця. / В.В. Соколов. – К., 1965. – 75с.
1406911
  Лішунов М.В. Тривожна валіза (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 23 : фото
1406912
  Крижанівський Є.М. Тривожна доля / Є.М. Крижанівський. – Київ, 1971. – 175с.
1406913
  Угляренко П.В. Тривожна ніч : роман / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1977. – 174 с.
1406914
  Курочка А.Я. Тривожна пам"ять / А.Я. Курочка. – Х, 1967. – 47с.
1406915
  Бурхан В.М. Тривожна радосте моя / В.М. Бурхан. – Дніпропетровськ, 1978. – 63с.
1406916
  Любитов Й.М. Тривожне прикордоння / Й.М. Любитов. – Київ : Політвидав України, 1977. – 104с.
1406917
  Шамякін І.П. Тривожне щастя / І.П. Шамякін. – Київ, 1975. – 408с.
1406918
  Найдьонова Л. Тривожний інформаційний вир коронавірусу:як здолати? // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Березень - квітень (№ 2). – С. 7
1406919
  Савченко В.В. Тривожний крик папуги : повість, оповідання / В.В. Савченко. – Київ : Молодь, 1982. – 168 с.
1406920
  Смирнов В.В. Тривожний місяць вересень / В.В. Смирнов. – Київ, 1974. – 301с.
1406921
  Осика Л.М. Тривожний місяць вересень / Л.М. Осика, В.В. Смирнов. – К, 1977. – 46с.
1406922
  Сафулько С. Тривожний місяць вересень, або Деякі неупереджені міркування щодо облаштування судової системи України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 7-13 жовтня (№ 40). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1406923
   Тривожний час дивізії "Галичина" // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.14-17
1406924
  Мельничайко В. Тривожні видиви на розпуттях історії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 182-189. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790


  Про поетичні цикли Ліни Костенко "Летючі катрени" та "Інкрустації".
1406925
  Титикайло Євген Юрійович Тривожні громи : Поезії / Титикайло Євген Юрійович. – Львів : Каменяр, 1986. – 47с.
1406926
  Маківка С.А. Тривожні дороги : спогади / С.А. Маківка. – Львів : Каменяр, 1967. – 119 с.
1406927
  Романюк В.С. Тривожні зіниці : поезії / В.С. Романюк. – Львів : Каменяр, 1979. – 52 с.
1406928
  Зоценко М.В. Тривожні зустрічі. Оповідання / М.В. Зоценко. – К., 1962. – 100с.
1406929
  Нечай М.П. Тривожні наші дні / М.П. Нечай. – Київ, 1987. – 293с.
1406930
  Кологойда І. Тривожні ночі / І. Кологойда. – К., 1939. – 132с.
1406931
  Дідух Я. Тривожні передвісники. Кліматогенні зміни та їх можливі наслідки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 13


  "Уся історія життя на нашій планеті супроводжується змінами всіх компонентів біосфери, і клімат не є винятком, адже теплі періоди змінювалися холодними, льодовиковими, у результаті чого відбувалися кардинальні пертурбації екосистем. Однак в останні ...
1406932
   Тривожні часи не минулися // Київський університет. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 3


  "Студент юридичного факультету КНУ Бекір Аблаєв з дитинства пише оповідання. Його остання збірка "Тривожні часи", що вийшла наприкінці минулого року, складається з оповідань про кримських татар, про довоєнний Крим, про депортацію і життя на чужині. ...
1406933
  Гринечко А. Тривожність як чинник виникнення неврозу страху // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 232-238. – ISBN 978-966-2763-39-3
1406934
  Ковригин Б.Н. Триггерные схемы / Б.Н. Ковригин. – М.
1. – 1976. – 77с.
1406935
  Ковригин Б.Н. Триггерные схемы / Б.Н. Ковригин. – Москва
Ч. 2. – 1977. – 56 с.
1406936
  Зельдин Е.А. Триггеры / Е.А. Зельдин. – Москва, 1983. – 97 с.
1406937
  Перлов Б.В. Триггеры с эмиттерной связью на транзисторах с проводимостью разного типа / Б.В. Перлов. – Москва : Энергия, 1969. – 112 с.
1406938
  Панова Я.Л. Тригерні механізми конвекції як предиктори її прогнозу / Я.Л. Панова, Н.М. Міщенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 141-143. – ISSN 2306-5680
1406939
  Велієв С. Триглав, триглав... / С. Велієв. – Київ, 1981. – 199 с.
1406940
  Велиев С. Триглав, Триглав... : роман / С. Велиев; авториз. пер. с азерб. И.Третьякова. – Москва : Воениздат, 1966. – 182 с.
1406941
  Велиев С. Триглав, Триглав... : роман / С. Велиев; авториз. пер. с азерб. И.Третьякова. – 2-е. – Москва : Воениздат, 1971. – 215 с.
1406942
  Харченко П.А. Тригнозис : Hачала тринітарних знань / П.А. Харченко; Міжнародний конвент тринітарних знань. Укр. акдемія оригінальних ідей. – Київ : Аграрна наука.Газета "Вечірній Ки в", 1998. – 398с. – Бібліогр.С.338-378. – ISBN 5770793333
1406943
  Боцман А.В. Тригональна апроксимаційно-асимпотична модель порівняння германських мов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 56-71


  Стаття пов"язана з проблемою створення ефективної моделі аналізу мовних явищ германських мов. У мовному аспекті окреслюється пангерманський тригон і мікротригональна модель. Найефективнішою є медіальна тригональна модель, яка позбавлена як ...
1406944
  Белов Александр Сергеевич Тригонеметрические ряды и полиномы с неотрицательными частными суммами : Автореф. дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.01.01 / Белов А.С.; Матем. ин-тут РАН им. В.А.Стеклова. – Москва, 2003. – 24 с. – Библиогр.: 18 назв
1406945
   Тригонометрические выражения и их проебразования.. – М., 1985. – 64с.
1406946
  Чернышев В.О. Тригонометрические и векторные преобразования в вычислительных устройствах на вращающихся трансформаторах / В.О. Чернышев. – М., 1964. – 25с.
1406947
  Бари Н.К. Тригонометрические ряды / Н.К. Бари. – Москва, 1961. – 936 с.
1406948
  Зигмунд А. Тригонометрические ряды / А. Зигмунд. – Москва
1. – 1965. – 615 с.
1406949
  Зигмунд А. Тригонометрические ряды / А. Зигмунд. – Москва
2. – 1965. – 537 с.
1406950
  Паплаускас А.Б. Тригонометрические ряды (от Фурье до Лебега). : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Паплаускас А.Б.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1962. – 18л.
1406951
  Лукомский С.Ф. Тригонометрические ряды с лакунами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Лукомский С.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Саратов. гос. ун-тет. – Саратов, 1974. – 10л.
1406952
  Штейнберг А.С. Тригонометрические ряды Фурье / А.С. Штейнберг. – Киев, 1960. – 24 с.
1406953
  Жук В.В. Тригонометрические ряды Фурье и элементы теории аппроксимации / В.В. Жук, Г.И. Натансон. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1983. – 188 с.
1406954
  Юдин А.А. Тригонометрические суммы в нижних оценках аналитической теории чисел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Юдин А.А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1968. – 7л.
1406955
  Коробов Н.М. Тригонометрические суммы и их приложения / Н.М. Коробов. – Москва : Наука, 1989. – 237 с.
1406956
  Гунявый Олег Анатольевич Тригонометрические суммы и их приложения : Дисс. ... канд. физико-математических наук: 01.01.06 / Гунявый О.А.; ОНУ. Ин-тут математики, экономики и механики. – Одесса, 2003. – 167с. – Библиогр.: л.164 - 167
1406957
  Бородуля И.Т. Тригонометрические уравнения и неравенства / И.Т. Бородуля. – Москва, 1989. – 239 с.
1406958
   Тригонометрические уравнения, неравенства и их системы.. – Киев, 1980. – 123с.
1406959
  Крамор В.С. Тригонометрические функции / В.С. Крамор, П.А. Михайлов. – М., 1979. – 144с.
1406960
  Крамор В.С. Тригонометрические функции / В.С. Крамор, П.А. Михайлов. – Изд. 2-е, доп. – М., 1983. – 159с.
1406961
  Панчишкин А.А. Тригонометрические функции в задачах. / А.А. Панчишкин, Е.Т. Шавгулидзе. – Москва : Наука, 1986. – 159 с.
1406962
  Лазарев Г.Е. Тригонометрическое нивелирование и гравиметрические исследования в Антарктиде / Г.Е. Лазарев; АН СССР ; Междуведомственная комиссия по изучению Антарктики ; отв. ред. Ю.Д. Буланже. – Москва : Наука, 1970. – 76 с. : табл., рис.
1406963
  Скибицький Н.М. Тригонометрична теорема Птолемея / Н.М. Скибицький, Ф.М. Юдін // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 10-15. – ISSN 1029-4171
1406964
  Денисюк В.П. Тригонометричні ряди та сплайни : монографія / В.П. Денисюк ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2017. – 211, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 211. – ISBN 978-966-932-030-8
1406965
  Гунявий Олег Анатолійович Тригонометричні суми та їх застосування : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Гунявий О.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв
1406966
  Серре И.А. Тригонометрия / И.А. Серре. – СПб. – 320 с.
1406967
  Рашевский К.Н. Тригонометрия : пособие для поступающих в вузы, составленное по программе Наркомпроса РСФСР 1928 года / К.Н. Рашевский. – 2-е изд. – Москва : Гос. учеб.-пед. изд-во, 1931. – 76, [2] с., [2] с. объявл.
1406968
  Бермант О.Ф. Тригонометрия / А.Ф. Бермант, Л.А. Люстерник. – К., 1955. – 183с.
1406969
  Бермант А.Ф. Тригонометрия / А.Ф. Бермант, Л.А. Люстерник. – Изд. 2-е. – М, 1957. – 180с.
1406970
  Кожеуров П.Я. Тригонометрия / П.Я. Кожеуров. – 5-е изд. – Москва, 1959. – 336 с.
1406971
  Кожеуров П.Я. Тригонометрия / П.Я. Кожеуров. – 5-е изд. – Москва, 1960. – 336 с.
1406972
  Кожеуров П.Я. Тригонометрия / П.Я. Кожеуров. – 6-е изд. – Москва, 1961. – 336 с.
1406973
  Бермант А.Ф. Тригонометрия / А.Ф. Бермант, Л.А. Люстерник. – 4-е. – М., 1967. – 176 с.
1406974
  Раббот Х.М. Тригонометрия / Х.М. Раббот. – 3-е, испр. и доп. – Москва, 1969. – 176с.
1406975
   Тригонометрия. – Москва, 1974. – 80 с.
1406976
   Тригонометрия : Задачник к школьному курсу 8-11 класс. – Москва : АСТ-Пресс, Магистр-S, 1998. – 656с. – ISBN 5-7805-0212-9, 966-557-035-8
1406977
  Гессенберг Г. Тригонометрия на плоскости / Г. Гессенберг. – Москва. – 101 с.
1406978
   Тригонометрия.. – Изд. 5-е. – М., 1970. – 80с.
1406979
   Тригонометрия.. – Изд. 6-е. – М., 1971. – 80с.
1406980
  Зверев Н.И. Тригонометрия. Показательная и логарифмическая функции : Учеб. пособие для студ.-иностранцев / Н.И. Зверев, И.В. Грибков, И.П. Пацей. – Москва, 1988. – 107с.
1406981
  Рашевский К.Н. Тригонометрия. Пособие для поступ. / К.Н. Рашевский. – Москва, 1929. – 88с.
1406982
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – Москва, 1956. – 96 с.
1406983
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 2-е изд. – Москва, 1957. – 96 с.
1406984
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 3-е изд.. – Москва, 1958. – 96 с.
1406985
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 4-е изд. – Москва, 1959. – 96 с.
1406986
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 6-е изд. – Москва, 1961. – 96 с.
1406987
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 9-е изд. – Москва, 1964. – 96 с.
1406988
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 11-е изд. – Москва, 1965. – 96 с.
1406989
  Чайковський М. Тригонометрія : Для вищих кляс середніх шкіл і для самоосвіти / М. Чайковський. – Київ ; Відень : Дніпросоюз, 1921. – 219 с.
1406990
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія : Підруч. для серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 5-е. – Київ, 1960. – 96 с.
1406991
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія : Підруч. для серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 11. – Київ, 1966. – 96 с.
1406992
  Кованцов Л.В. Тригонометрія / Л.В. Кованцов, І.Г. Малишев. – К, 1975. – 124с.
1406993
  Гайштут О.Г. Тригонометрія : Довідник-задачник / О.Г. Гайштут, Р.П. Ушаков. – Київ : Магістр-S, 1997. – 256с. – ISBN 966-557-033-1
1406994
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для 9-10 кл. серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – Київ, 1956. – 96 с.
1406995
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для 9-10 кл. серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 2-е вид. – Київ, 1957. – 96 с.
1406996
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для 9-10 кл. серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 4-е вид. – Київ, 1959. – 96 с.
1406997
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 7-е вид. – Київ, 1962. – 96 с.
1406998
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 8-е вид. – Київ, 1963. – 96 с.
1406999
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 10-е вид. – Київ, 1965. – 96 с.
1407000
  Гейченко С.С. Тригорское / С.С. Гейченко. – Л, 1965. – 21с.
<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,