Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>
1406001
  Коваленко В. "... чогось той рай стає пеклом" = Проблема любові і шлюбу в творчості І. Нечуя-Левицького // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 3. – С. 234-278. – ISBN 978-966-493-818-8
1406002
  Мельник Я. "...Чого ще не згриз зуб часу": українські рукописні збірники в науковій спадщині Михайла Возняка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 220-227. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто історико-літературні й теоретичні аспекти студій М. Возняка українських рукописних збірок, а також текстологічні принципи вченого при публікації рукописних пам"яток, насамперед співаників
1406003
  Жиленко І. "Читання" преподобного Нестора про святих Бориса і Гліба: джереда та вірогідність змісту // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 10/12 (218/220). – С. 20-29. – ISSN 0131-2685
1406004
  Загоруйко Наталья "Читать - это круто!" : украинский опыт отношения к чтению детей / Загоруйко Наталья, Дзюба Наталья // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 23-25. – ISSN 1727-4893


  Сегодня уже не вызывает сомнения то, что все средства массовой информации, включая телевидение, видео, компьютер, могут и должны использоваться в качестве помощников по привлечению детей к чтению.
1406005
  Бабійчук Т. "Читацька конференція "Захоплюючий світ детективу" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 57-62
1406006
  Сабадаш С.Ю. "Читацька критика" Л. Виготського у культурному просторі XX сторіччя // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 98-103. – ISSN 2312-4679
1406007
  Герман С. "Читача слід поважати, а не підпихати йому готові концепції..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 8


  Розмова з С. Германом з приводу виходу його нового роману "Інге"
1406008
  Аношкіна Г. "Читачу! Поглянь, усміхнись: я твій, я не вмер, я живий!" М. Рильський // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 10 (120). – С. 67-70
1406009
  Дзюба І. "Читаючи власне серце" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 28 вересня (№ 38). – С. 8-9


  Поезія Миколи Рачука.
1406010
  Дзюба І. "Читаючи власне серце" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 39). – С. 11


  Поезія Миколи Рачука.
1406011
  Кроп Т. "Читаючи Зерова, почуваєш себе людиною" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 28 травня (№ 22). – С. 16


  Про талант, місце письменника в українській культурі, його страдницьку долю говорили на відкритті виставки "Лицар культури", що відкрилася з нагоди 125-річчя від дня народження митця у Музеї книги і друкарства України. "... Микола Зеров стоїть у ряду ...
1406012
  Гопко Г. "Чітке визначення країни-агресора-окупанта" / Г. Гопко, М. Сірий, А. Сенченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17 листопада (№ 209). – С. 3


  Експерти "Дня" - про ухвалення ООН резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)", ініційованої Україною.
1406013
  Шаров Володимир "Чого ти друже так розхвилювався?" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-29. – ISSN 0130-5212
1406014
  Золотюк Л. "Чоловік - творчість - жінка" у прозі Володимира Винниченка // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 48-60
1406015
  Музичко О. "Чоловік великої і ніжної душі, глибокої прихильності і сміливих поривань": Олексій Олександрович Андрієвський : (до 165-річчя з дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 186-188. – ISBN 966-8126-27-0
1406016
  Журавська Н.В. "Чоловік із Руб-аль-Халі" - творчий портрет сучасного оманського поета Сейфа Ар-Рахбі // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 166-174. – ISSN 1608-0599
1406017
  Голобородько Я. "Чоловіча" проза Василя Шкляра // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 57-63. – ISSN 0372-6436
1406018
  Леньо Т.В. "Чоловіче" та "жіноче" у весільній обрядовості бойків Закарпаття. Гендерний аспект // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 54-62
1406019
  Касян Л. "Чому ж, друзі, вас так мало?" : Екстра- та інтралінгвальні фактори формування Б.Антоненка-Давидовича як мовної особистості // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 19-23.
1406020
  Зубчик О.А. "Чому освітню політику важко обгрунтувати?": система державного управління вищою освітою в Україні // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – C. 189-198. – (Державне управління ; вип. 2 (5)). – ISSN 2414-5858
1406021
  Горицвіт В. "чому тобі болить той клоун..."; "в цьому домі ніколи не буде для мене ковдри"; "розріж моє горло і вирви із нього цей камінь..."; "що не сон - то розпач, ридання, молитва..."; "Поговоріть зі мною про щось..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 141-144
1406022
  Малімон Н. "Чому хтось може жити й не бути рабом, а ми маємо бути рабами?" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 липня (№ 115/116)


  Історії волинських жінок - учасниць національного підпілля.
1406023
  Міщененко Т. "Чорна діра" для коштів на соціальний захист // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11 (118). – С. 46-47
1406024
  Орлова Т.В. "Чорна п"ятниця" / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 414-415. – ISBN 966-642-073-2
1406025
  Король В. "Чорна піхота" - як все було // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 11/12. – С. 18-26


  Друга світова війна. Однією з трагічних і, водночас, героїчних сторінок війни є доля сотень тисяч юнаків, яких в ході визволення України від нацистських загарбників мобілізували так звані польові військомати і які, за задумом радянського командування, ...
1406026
  Газін В.В. "Чорна Рада" 1663 р.: її підгрунтя та наслідки для Української козацької держави // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 85-88. – ISBN 5-7702-0775-2
1406027
  Горобець В.М. "Чорна Рада" 1663 р.: подія та її соціополітичний контекст // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 78-111. – ISSN 0130-5247
1406028
  Горобець В. "Чорна рада" 1663 року = "The Black Council " of 1663 : передумови, результати, наслідки / Віктор Горобець ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2013. – 199, [1] с. – Додатк. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 191-199 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6884-5
1406029
  Гурдуз А.І. "Чорна рада" П. Куліша: роман як знакова система // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 15. – Бібліогр. в кінці ст.
1406030
  Гурдуз А "Чорна рада" П.Куліша: роман як знакова система // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 10-11.
1406031
  Бенцал С. "Чорна рада" Пантелеймона Куліша - перший історичний роман в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Редакція журналу "Дивослово". – Київ, 2011. – № 8 (653). – С. 43-46. – ISSN 0130-5263
1406032
  Конончук М.М. "Чорна рада" Пантелеймона Куліша у радіопубліцистиці Юрія Лавріненка "Літературний світ" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 237-245


  Йдеться про заборонену в радянський час повість класика української літератури П. Куліша "Чорна рада", про яку мовилося в кількох радіопередачах Ю. Лавріненка в проекті "Літературний світ" на радіо "Свобода" в Нью.Йорку в 60-ті роки XX століття
1406033
  Парахіна М. "Чорна Рада" розкол чи об"єднання: парадокси історичної долі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-47. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  Смерть Б.Хмельницького 27 червня 1657 р. змінила розклад політичних сил у відносинах між Гетьманщиною і Москвою, та підштовхнула останню до перегляду домовленостей по статусу України як васала Москви, а ніжинські події 1663 р., відомі на сьогодні під ...
1406034
  Орлова Т.В. "Чорна смерть" / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 415. – ISBN 966-642-073-2
1406035
  Овсієнко Наталія "Чорна сповідь моєї вітчизни..." : урок-психологічне дослідження роману Василя Барки "Жовтий князь" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1406036
  Овсієнко Н. "Чорна сповідь моєї вітчизни..." : психологічне дослідження роману Василя Барки "Жовтий князь" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 9-14. – ISSN 0130-5263
1406037
  Кириченко Г. "Чорна сповідь моєї Вітчизни..." / Г. Кириченко, А. Соколова // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 38
1406038
  Шкляр В. "Чорний Ворон перелетів океан" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 30 січня (№ 19). – С. 8


  Твори В. Шкляра перекладено англійською, словацькою, болгарською, вірменською, португальською та іншими мовами.
1406039
  Шевнін О. "Чорний ворон" порушив мовчання // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 12 (87). – С. 89
1406040
  Сірук М. "Чорний день" для Меркель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 березня (№ 44). – С. 3


  Про несподіванки на трьох земельних виборах у Німеччині.
1406041
  Кириченко К.В. "Чорний піар" як соціально-комунікативна технологія (на матеріалі виборчих кампаній у ЗМІ)" : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.06 / Кириченко К. В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 270с. + Додатки: л. 195-270. – Бібліогр.: л. 172-194
1406042
  Кириченко К.В. "Чорний піар" як соціально-комунікативна технологія (на матеріалі виборчих кампаній у ЗМІ)" : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Кириченко К.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
1406043
  Кириченко К.В. "Чорний піар": підходи до наукової кваліфікації явища // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 38-44


  Розглядається проблема наукового визначення "чорного піару" в системі сучасної масової комунікації, виділяються проблеми інституціоналізації поняття, пропонуються шляхи їх вирішення. На основі узагальнення сучасних поглядів на функціонування системи ...
1406044
  Липовецький С. "Чорний прапор з кривавою смугою" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 11-16 червня (№ 21). – С. 1, 15


  У 1956-му, 60 років тому, було реорганізовано систему сумно відомого ГУЛАГу. Того року на волю вийшли сотні тисяч в"язнів. "Якщо за три роки до "таємної доповіді" (Хрущова на ХХ З"їзді КПРС. — C.Л.) було реабілітовано трохи більше ніж 7,5 тис. в"язнів, ...
1406045
  Чалий С. "Чорні дири" виборчого права // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 32-34. – ISSN 1812--514Х
1406046
  Зятьєв С. "Чорні дошки" України // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 11 (181). – C. 46-51
1406047
  Коломієць П.П. "Чорні маски" в досвітній імлі : повість / П.П. Коломієць. – Київ, 1990. – 188 с.
1406048
  Тоцький В.Є. "Чорноморська синергія" та "східне партнерство" - нова регіональна політика Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 141-150
1406049
  Тоцький В.Є. "Чорноморська синергія" та "Східне партнерство" - нова регіональна політика ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 19-21
1406050
  Савельева М.С. "Чортова дюжина". К вопросу о творчестве Федора Сологуба и истоках романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 171-177. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1406051
  Волосянчук Х. "Чотири мішані хори без супроводу" Бориса Лятошинського: загадка драматургії // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 162-176


  "...Розглянуто хоровий цикл «Чотири мішані хори без супроводу» Б. Лятошинського на слова Максима Рильського, op. 65, другий із пари циклів на слова цього видатного українського поета, давнього друга композитора. Недосліджені, відомі лише за кількома ...
1406052
  Кравчук О. "Чотири мови уживаються вкупі, голублять повітря": мовні інтерференції у ліриці Рози Ауслендер // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 160-165. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1406053
  Михайлин І.Л. "Чотири теорії преси" Ф. Сіберта, Т. Петерсона, У. Шрамма // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 79-87. – ISBN 978-966-680-459-7
1406054
  Ялова Галина "Чотирилапа проблема" міських вулиць / Ялова Галина, Гітайло Валентина // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 29-30 : фото
1406055
  Гончар Б.М. "Чотирнадцять пунктів" Вільсона // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 732-733. – ISBN 966-316-045-4
1406056
  Амбадзоглу П. [Чого хоче пані Фріман / Петрос Амбадзоглу. – 4-е вид. – Афіни : Кедрос, 1993. – 102 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0015-6
1406057
  Brunner R.J. [Чому і навіщо вивчають латину? (про актуальність великої європейської традиції)] // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (1). – С. 79-89


  Дана розвідка присвячена розгляду питання значущості латинської мови та проблемі багатовимірності помирання мов. Автор висвітлює поняття койне, діалекту та аналізує сфери застосування латини. Данное исследование посвящено рассмотрению вопроса ...
1406058
  Саввідіс Г.П. [Чорнозем : 1979-1989 : 55 нарисів, вступів, рецензій, полемічних листів / Г.П. Саввідіс. – Афіни : Кастаніотіс, 1989. – 264, [2] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – (Думка, час і творці). – ISBN 960-03-0341-Х
1406059
  Афанасенко Олена Читання як об"єктивний чинник розвитку книжкового ринку України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 9-11. – Бібліогр. в кінці ст.


  Обгрунтовується взаємозалежність читання друкованої продукції і стану книжкового ринку. Проаналізовано вплив читання на функціонування книжкового ринку України у 1991-2007 роках та запропоновано шляхи підвищення читаності населення.
1406060
  Богатирьова К. Читання, присвячені Т. Сковороді та М. Максимовичу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1 (613). – С. 121-122. – ISSN 0236-1477


  6-8 жовтня 2011 р. на базі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди відбулися XV (ювілейні) всеукраїнські Сковородинівськи читання та ІІІ всеукраїнські Максимовичівські читання.
1406061
  Сенченко М. Читання, соціальна неравність, електронна книга // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 3-6. – ISSN 2076-9326
1406062
  Блюм А.В. Читатели и книжные работники в русской художественной литературе / А.В. Блюм. – Л, 1989. – 62с.
1406063
  Шартье Р. Читатели и чтение в эпоху электронных текстов // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 19-24. – ISSN 0130-1640


  Библиотеки должны стать инструментом, который поможет новым читателям найти свой путь в цифровом мире. Читателю грозит опасность потеряться среди текстовых архипелагов, блуждая по цифровой сфере без руля и ветрил.
1406064
   Читатели изданий Московской типографии в середине XVII века.. – Л., 1983. – 167 с.
1406065
  Стефановская Н.А. Читатели о чтении - мир субъективных представлений // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.110-118. – ISSN 0132-1625
1406066
   Читателю о библиотеке Академии наук СССР.. – Л., 1970. – 24с.
1406067
   Читателю о библиотеке КуАИ.. – Куйбышев, 1971. – 16с.
1406068
  Амбарцумян З.Н. Читателям о библиотечных каталогах / З.Н. Амбарцумян. – Москва, 1962. – 47с.
1406069
  Амбарцумян З.Н. Читателям о библиотечных каталогах / З.Н. Амбарцумян. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Книга, 1968. – 61с.
1406070
  Езова Светлана Андреевна Читатель "массовый" или "штучный"? : в поисках библиотечных менеджеров и промоутеров / Езова Светлана Андреевна, Хамаганова Роза Иринчеевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 15-16. – ISSN 1727-4893


  Публичный библиотекарь - явление уникальное. Бесспорно, таковые есть не в каждой библиотеке, но там, где они есть, где проявляют себя в этом качестве, растет престиж библиотеки и библиотечной профессии.
1406071
  Езова Светлана Андреевна Читатель "массовый" или "штучный"? : в поисках библиотечных менеджеров и промоутеров / Езова Светлана Андреевна, Хамаганова Роза Иринчеевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 15-16. – ISSN 1727-4893


  Публичный библиотекарь - явление уникальное. Бесспорно, таковые есть не в каждой библиотеке, но там, где они есть, где проявляют себя в этом качестве, растет престиж библиотеки и библиотечной профессии.
1406072
  Амлинский Л.З. Читатель в научной библиотеке информационного общества // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 7. – С. 5-17. – ISSN 0130-9765
1406073
  Чернішева О.А. Читатель в романе А.С.Пушкина "Капитанская дочка" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 62-69. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті на матеріалі роману О.С.Пушкіна "Капітанська дочка" та нарису М.Цвєтаєвої "Пушкін і Пугачов" розглядається участь читача у події художнього твору.
1406074
  Москалев М.В. Читатель в романе И. Кальвино "Если однажды зимней ночью путник" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 79-85. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1406075
   Читатель в современном информационном пространстве // Библиотека в эпоху перемен: философско-культурологические и информационные аспекты : информационный сборник (дайджест) / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2008. – Вип. 3 (39). – С. 117-142.
1406076
   Читатель в творческом сознании русских писателей.. – Калинин, 1986. – 169с.
1406077
  Пирамидин В.А. Читатель и газета. / В.А. Пирамидин. – Свердловск, 1967. – 85с.
1406078
  Калитин Н.И. Читатель и книга / Н.И. Калитин. – М, 1962. – 48с.
1406079
   Читатель и книга.. – Х., 1925. – 99с.
1406080
  Прозоров В.В. Читатель и литературный процесс / В.В. Прозоров. – Саратов, 1975. – 212с.
1406081
  Семилет Н. Читатель изменился. А мы?! / Н. Семилет, Г. Гречко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 17-20. – ISSN 1811-377X
1406082
  Пальгуева Г. Читатель или пользователь // Информация для жизни / Е. Кузьмин, 2010. – С. 38 - 39
1406083
  Игнатенко Николай Андреевич Читатель как участник литературного процесса : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Игнатенко Николай Андреевич; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1977. – 27л.
1406084
  Черняк Мария Александровна Читатель массовой литературы: мифы и реальность : О сужении диапазона культурных потребностей // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 6-10. – ISSN 1727-4893
1406085
  Черняк Мария Александровна Читатель массовой литературы: мифы и реальность : О сужении диапазона культурных потребностей // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 6-10. – ISSN 1727-4893
1406086
  Градов Р. Читатель поднимается на трибуну / Р. Градов, Т. Яковлев. – М, 1961. – 43с.
1406087
  Вороничева О.В. Читательская деятельность и культура чтения / Ольга Викторовна Вороничева // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 5. – С. 59-65. – ISSN 0869-608Х


  В статье дается теоретическое обоснование термина "читательская деятельность", описаны содержательные признаки этой деятельности. Приводятся характеристики квалифицированного читателя.
1406088
  Орлова О. Читательская рецепция в структуре литературного произведения: история вопроса // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 24-31. – ISSN 2075-1486
1406089
  Дорохина С.В. Читательские интересы современной молодежи: проблемы формирования и регулирования в информационном обществе // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 5 (49). – С. 194-197. – ISSN 1997-0803


  Статья рассматривает проблемы чтения современной молодежи и ставит задачу выработки актуальных для информационного общества инструментов формирования и регулирования читательских интересов. Исследуется понятие "качества чтения молодежи" с позиций ...
1406090
  Метелкин Н.М. Читательские конференции по сельскохозяйственным книгам. / Н.М. Метелкин. – М., 1954. – 24с.
1406091
   Читательский спрос в массовых библиотеках в 1977 г.. – М., 1978. – 83с.
1406092
  Демьянков В.З. Читательское замешательство: модульный подход к пониманию текста // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 2 (38). – С. 26--30. – ISSN 1562-1391
1406093
  Гордон О. Читати Львів за словником століть : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 2-6. – ISSN 0868-4790
1406094
  Бойко В. Читати! Читати! Читати! : штрих до портрета українських феміністок // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-28. – Бібліогр. в кінці ст.
1406095
  Степанищев А.Т. Читать можно быстрее. / А.Т. Степанищев. – М., 1988. – 201с.
1406096
  Ниренберг Джерард Читать человека - как книгу / Ниренберг Джерард, Калеро Генри. – М., 1990. – 47с.
1406097
  Колесникова Т. Читацька активність студентів технічного ВНЗ (читання літератури іноземними мовами) / Т. Колесникова, Н. Біла // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 2 (232). – C. 26-32. – ISSN 1029-7200


  Аналізуються результати анкетування студентів Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ), визначається рівень активності студентів у читанні літератури іноземними мовами, в т. ч. з ...
1406098
  Іванченко О. Читацька аудиторія як головний об’єкт у діяльності видавництва „Веселка” // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 147-181
1406099
  Фасоля А. Читацька компетентність: що формуємо, що і як перевіряємо й оцінюємо // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 9 (726), вересень. – С. 8-15. – ISSN 0130-5263
1406100
  Линецька Р.С. Читацька конференція "Твір Дж.К. Ролінг Гаррі Поттер і філософський камінь": "за" та "проти" : інтегрований урок // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 38
1406101
   Читацька конференція по обговоренню роботи бібліотеки.. – К., 1952. – 22с.
1406102
  Кириченко К.В. Читацькі зацікавлення у Великому князівстві Литовському на початку XVI ст. та рецепція прочитаного (на матеріалі Віленського списку Хронографа 1262 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 4-20. – ISSN 0130-5247
1406103
  Орлова О. Читацькі очікування як теоретична проблема // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 57-61. – ISSN 2075-1486
1406104
  Смілянська В. Читач-адресат поезії Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (639). – С. 35-50. – ISSN 0236-1477


  У статті зроблено спробу висвітлити контактний характер Шевченкової поезії, її відкритість і зверненість до читача, спираючись на уявлення теоретичної поетики про читача-адресата як про закодованого в тексті співтворця естетичного феномену - поетичного ...
1406105
  Якуніна Н. Читач буде задоволений // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Автор розповідає про роботу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича : ії інформаційний ресурс, який поєднує бібліотечні документні фонди, інтегрований Електронний каталог, електронний фонд. Користувачі мають доступ не тільки до електронного каталогу ...
1406106
  Соловій Галина Романівна Читач в українському літературно-критичному дискурсі першої половини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Соловій Г.Р.; НАНУ. Ін-тут літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 3 назв.
1406107
  Ліненко Л.П. Читач веде розмову про книги / Л.П. Ліненко, Б.В. Сухоруков. – К., 1963. – 44с.
1406108
  Коваль Т. Читач наукової бібліотеки // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 4/5. – С. 48-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1682-2366
1406109
  Стародуб Н. Читач року. Як це було? // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 5


  "Наприкінці року в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича відзначали найерудованіших читачів серед студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу та серед партнерів закладу, які активно поповнюють бібліотечні фонди. Церемонія «Читач року» ...
1406110
  Трипачук В. Читач чужих думок: сатира та гумор / В. Трипачук. – Львів : Каменяр, 1989. – 208 с.
1406111
  Пригоровська Л. Читач як об"єкт виховання в педагогічних поглядах О.П. Довженка // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 136-139
1406112
  Ігнатенко М.А. Читач як учасник літературного процесу / М.А. Ігнатенко. – Київ, 1980. – 172с.
1406113
  Трачук Л.Ф. Читачеорієнтованість електронних каталогів обласних універсальних наукових бібліотек України в контексті концепції "Бібліотека 2.0" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С.67-78. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 48). – ISSN 2410-5333


  Обґрунтовується необхідність урахування розробниками бібліотечних інформаційно-пошукових систем і бібліотекарями-бібліографами такої властивості електронних каталогів, як читачеорієнтованість. Подані результати аналізу електронних каталогів обласних ...
1406114
  Гусєв В.А. Читачі масової та елітарної літератури в "епоху глядачів" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 31-40. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Феномен читання належить до фундаментальних досягнень культури, його особлива роль у розвитку будь-якого розвиненого суспільства не ви- кликає сумніву. Однак тих, хто вміє читати, стає більше, а читачів художньої літ. - менше. Класичні автори, якщо ...
1406115
  Тимошенко Ірина Володимирівна Читачі публічних бібліотек України: основні напрями вивчення (1900-1930 рр. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. історич. наук / Тимошенко Ірина Володимирівна; Тимошенкко І.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1406116
   Читачу про бібліографію : Рек. бібліогр. покажч. – Харків, 1989. – 32с.
1406117
  Шкляревский И.И. Читаю "Слово о полку Игореве" / И.И. Шкляревский. – М., 1991. – 76с.
1406118
  Тичина П.Г. Читаю, думаю, нотую : Статті, нотатки, рецензії, інтерв"ю / П.Г. Тичина; упор. С. Тельнюка. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 403 с.
1406119
  Караванський С. Читаючи "Роксолану" Загребельного. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 4. – С. 90-100. – ISSN 0042-9422
1406120
  Манько О. Читаючи Ващенка... // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 квітня - 18 квітня (№ 17/18)


  Історія педагогіки. 135 років від дня народження видатного українського педагога Григорія Ващенка - он був ідейним батьком Спілки української молоді,чиїм основним гаслом було " Бог і Україна
1406121
  Білоус П. Читаючи Дмитра Лихачова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5 (605). – С. 41-47. – ISSN 0236-1477


  У статті переглядаються деякі концепції російського медієвіста Дмитра Лихачова (зокрема щодо походження літератури Київської Русі, стилю монументального історизму), позначених впливом імперського дискурсу у тлумаченні давнього письменства. Автор статті ...
1406122
  Стрельник Л. Читаючи Ігоря Павлюка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 140-141. – ISSN 0868-4790


  Творчий портрет письменника
1406123
  Соболь В. Читаючи Остапа Лапського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 81-86. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано вибрані вірші українського поета з Польщі Остапа Лапського (7 липня 1926 - 20 жовтня 2012). Наголошено на впливі давньоруської поезії на творчість Остапа Лапського, який переклав польською твори Касіяна Саковича, Олександра ...
1406124
  Ващенко В.В. Читаючи професора В.В. Підгаєцького: деякі проблеми методології історичної науки // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 302-313. – ISBN 978-966-551-327-8
1406125
  Вортман Д.Я. Читаючи топонімічний довідник // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 261-325. – ISBN 978-966-651-543-1


  Книжка "Київ. Короткий топонімічний довідник" (ККТД), укладачами якої є Л. Пономаренко та О. Різник. В основу книжки покладено топонімічний словник, який є додатком до довідника "Вулиці Києва".
1406126
  Варганова Галина Читающая нация формируется с детства : система работы с детьми и подростками // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 5-8. – ISSN 1727-4893


  По данным тестирования PISA (Programme for International Student Assessment) именно финские школьники являются лучшими в мире по чтению, в чём, вне всяких сомнений, велика роль библиотек.
1406127
   Читающая семья на плакате : [Всероссийский конкурс плаката "Читающая семья"] // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 27. – ISSN 1727-4893
1406128
  Титова Галина Павловна Читающее Поморье : идеи и проекты Регионального Центра книги АОНБ // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 24-26. – ISSN 1727-4893
1406129
  Титова Галина Павловна Читающее Поморье : идеи и проекты Регионального Центра книги АОНБ // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 24-26. – ISSN 1727-4893
1406130
  Титова Галина Павловна Читающее Поморье : идеи и проекты Регионального Центра книги АОНБ // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 24-26. – ISSN 1727-4893
1406131
  Бирман Н.Я. Читающие автоматы / Н.Я. Бирман, Л.М. Синдилевич. – М., 1965. – 48с.
1406132
  Рахманов М.К. Читающие автоматы и их применение / М.К. Рахманов. – Ленинград, 1969. – 124 с.
1406133
   Читающие автоматы и распознавание образов.. – К., 1965. – 288с.
1406134
  Рябов В. Читая военные мимуары... / В. Рябов. – М., 1988. – 48с.
1406135
  Белкин А.А. Читая Достоевского и Чехова / А.А. Белкин. – Москва, 1973. – 301с.
1406136
  Сухарев Д.А. Читая жизнь : Стихи / Д.А. Сухарев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 143с.
1406137
  Гамарра Пьер Читая и перечитывая / Гамарра Пьер. – Москва, 1985. – 222 с.
1406138
  Ровенский Н.С. Читая и перечитывая... / Н.С. Ровенский. – Алма-Ата, 1976. – 200с.
1406139
  Соколова Н.В. Читая книги улиц. / Н.В. Соколова. – М., 1965. – 119с.
1406140
  Саидбаев Т. Читая Коран... / Т. Саидбаев. – Грозный, 1966. – 96с.
1406141
  Саидбаев Т. Читая Коран... / Т. Саидбаев. – Грозный, 1966. – 96с.
1406142
  Трушков В.В. Читая Ленина сегодня / В.В. Трушков. – М., 1988. – 142с.
1406143
  Нечкина М.В. Читая Маркса... / М.В. Нечкина. – М., 1984. – 150с.
1406144
   Читая Нарекаци.. – Ереван, 1974. – 99с.
1406145
  Мороз Д.П. Читая прошлого страницы / Д.П. Мороз. – Минск, 1989. – 286 с.
1406146
  Рождественский В.А. Читая Пушкина / В.А. Рождественский. – Ленинград : Детская литература, 1962. – 192 с.
1406147
  Рождественский В.А. Читая Пушкина / В.А. Рождественский. – Ленинград : Детская литература, 1966. – 192 с.
1406148
  Фейнберг И.Л. Читая теради Пушкина / И.Л. Фейнберг. – М. : Советский писатель, 1976. – 264 с.
1406149
  Фейнберг И.Л. Читая теради Пушкина / И.Л. Фейнберг. – 2-е. – М. : Советский писатель, 1981. – 431 с.
1406150
  Фейнберг И.Л. Читая теради Пушкина / И.Л. Фейнберг. – М. : Советский писатель, 1985. – 678 с.
1406151
  Альтман М.С. Читая Толстого / М.С. Альтман. – Тула, 1966. – 168с.
1406152
  Абросимова Е.А. Читая Фицджеральда : пособие по домашнему чтению / Е.А. Абросимова, И.А. Банникова ; Сарат. гос. ун-т им. Т.Г. Чернышевского. – Саратов, 1987. – 70 с.
1406153
  Беляева С. Читая, считайте. Доступ к электронным ресурсам позволяет оценить научную активность. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 ноября (№ 47)


  Поставленная президентом задача “увеличить к 2015 году долю публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных “Сеть науки” (WEB of Science), до 2,44 процента”. Так как же ее ...
1406154
  Василевский В.И. Читинская областная организация КПСС / Василевский В.И. – Чита, 1984. – 145 с.
1406155
  Кремнев А.И. Читинская область : краткий очерк природы, экономики и культуры / А.И. Кремнев. – 2-е изд., испр. и доп. – Чита : Читинское книжное из-во, 1959. – 160 с.
1406156
   Читинская область.. – Иркутск, 1978. – 126с.
1406157
   Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г. Чернышевского : Кратк. справка. – Чита, 1969. – 35с.
1406158
   Читинский областной комсомольской организации 50 лет.. – ЧИта, 1971. – 32с.
1406159
  Трухина В.С. Читинский острог / В.С. Трухина, И.С. Попков. – Иркутск, 1985. – 383с.
1406160
  Сатхе А. Читра / А. Сатхе. – М., 1959. – 104с.
1406161
  Зарницкий С.В. Чичерин / С.В. Зарницкий, А.Н. Сергеев. – М., 1966. – 256с.
1406162
  Зарницкий С.В. Чичерин / С.В. Зарницкий, А.Н. Сергеев. – М., 1975. – 288с.
1406163
  Зорькин В.Д. Чичерин / В.Д. Зорькин. – Москва, 1984. – 109с.
1406164
  Зархи А.Г. Чичерин / А.Г. Зархи. – М, 1989. – 100с.
1406165
  Куницын А.С. Чичерин Б.Н. как поборник идеи естественного права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 11. – С. 87-95. – ISSN 0132-0769
1406166
  Короткий В.А. Чичерін Борис Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 199. – ISBN 966-06-0393-2
1406167
  Симпсон К. Чичестер - вояж века / К. Симпсон, К. Ангелоглу. – М., 1969. – 96с.
1406168
   Чичирко Володимир Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 405 : фото
1406169
  Андонова Нина Чичо Стоян / Андонова Нина. – София, 1982. – 119 с.
1406170
  Соколов В.Г. Чия віра краща. / В.Г. Соколов. – Х., 1930. – 69с.
1406171
  Коваль С.В. Чия мова вторинна і пародійна / Сергій Коваль. – 5-те вид., доопр., доп. – Чернівці : Зелена Буковина, 2007. – 36 с. – ISBN 966-8410-68-3
1406172
  Вольвач П. Чия мова та освіта - того й держава: перші спроби українізації в Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 11 серпня (№ 32). – С. 3


  "...Влітку 1954 року започатковано обмін педагогічними кадрами між Кримською областю й ВНЗ України. У Кримському педагогічному університеті та обласному інституті післядипломної освіти упродовж 1954 року організували перепідготовку майже 1,5 тисячі ...
1406173
  Гирич І. Чия пам"ять у київських пам"ятниках? // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 10-12.


  Монументальні символи незалежної України
1406174
  Сидоренко Віктор Чіанг-Май. Золоте на зеленому : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 48-54 : Фото
1406175
  Казьмирчук Г.Д. Чіколіні Людмила Сергіївна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 309. – ISBN 96966-8060-04-0
1406176
  Лимар Ю.В. Чілі / Ю.В. Лимар. – К., 1961. – 39с.
1406177
  Бакуменко О. Чінгіз Айтматов : Кожний письменник приречений на те, аби щось не завершити : до 85-річчя від дня народження // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 2 грудня (№ 24). – С. 1, 2, 3
1406178
  Ян В.Г. Чінгізхан. / В.Г. Ян. – Київ, 1982. – 338с.
1406179
  Ян В.Г. Чінгізхан. / В.Г. Ян. – К., 1991. – 334с.
1406180
  Бушанський Валентин Чіо-Чіо-Сан померла // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 36-39


  Дівчата з групи "неАнгели" схожі на двох гермафродитів. Ці грубі риси та вилиці, голоси, подібні до гудіння трансформатора, - прекрасні. Бентежать не їхні оголені тіла, увінчані пір"їстими капелюхами (цього добра навалом на будь-якому телевізійному ...
1406181
  Бушанський Валентин Чіо-Чіо-Сан померла // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 36-39


  Дівчата з групи "неАнгели" схожі на двох гермафродитів. Ці грубі риси та вилиці, голоси, подібні до гудіння трансформатора, - прекрасні. Бентежать не їхні оголені тіла, увінчані пір"їстими капелюхами (цього добра навалом на будь-якому телевізійному ...
1406182
  Мирний П. Чіпка / П. Мирний. – Київ : Дитвидав, 1962. – 44с.
1406183
  Мирний П. Чіпка : Уривки з роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні?": Для молодш. шк. віку / П. Мирний. – Київ : Веселка, 1984. – 40с.
1406184
  Ткаченко І. Чітке моделювання нечітких економічних систем : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 93-95. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1406185
  Тирпак Іван Васильович Чіткість трудового ритму / Тирпак Іван Васильович. – К. : Політвидав України, 1984. – 181с.
1406186
   Чіткість, прозорість, дотримання вимог // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 21-28 листопада (№ 50)


  21 листопада міністр МОНмолодьспорту Дмитро Табачник під час брифінгу у Кабінеті Міністрів України розповів про особливості вступної кампанії 2013 року та проінформував про підсумки проведення цьогорічної вступної кампанії. У КНУТШ конкурс на державне ...
1406187
   Чітко, по діловому // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 квітня - 18 квітня (№ 17/18)


  Президентом Національної академії педагогічних наук України одностайно обрано Василя Григоровича Кременя - діючого очільника вищої наукової педагогічної установи.
1406188
   Чічановський Анатолій Анатолійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 355-357. – ISBN 978-966-2726-03-9
1406189
  Черемшина Марко Чічка. / Черемшина Марко. – Київ, 1956. – 20с.
1406190
  Дудко В.А. ЧК стало известно... / В.А. Дудко. – Владивосток, 1988. – 492с.
1406191
  Дудко В.А. ЧК стало известно... / В.А. Дудко. – М., 1991. – 495с.
1406192
  Бобров Н.В. Чкалов / Н.В. Бобров. – М, 1941. – 296с.
1406193
  Бобров Н.В. Чкалов / Н.В. Бобров. – М, 1941. – 296с.
1406194
  Бобров Н.В. Чкалов / Н.В. Бобров. – М, 1947. – 296с.
1406195
  Бобров Н.В. Чкалов / Н.В. Бобров. – Горький : Горьковское издательство, 1949. – 376 с.
1406196
  Бобров Н.В. Чкалов / Н.В. Бобров. – Москва : Советский писатель, 1952. – 580 с.
1406197
  Байдуков Г.Ф. Чкалов / Г.Ф. Байдуков. – М., 1975. – 335с.
1406198
  Байдуков Г.Ф. Чкалов / Г.Ф. Байдуков. – 2-е изд., доп. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 351 с. – (Жизнь замечательных людей = ЖЗЛ ; Вып. 1 (552))
1406199
  Байдуков Г.Ф. Чкалов / Г.Ф. Байдуков. – 3-е изд. – М., 1983. – 351с.
1406200
  Байдуков Г.Ф. Чкалов / Г.Ф. Байдуков. – Минск, 1984. – 335с.
1406201
  Байдуков Г.Ф. Чкалов / Г.Ф. Байдуков. – 4-е изд. – М., 1986. – 350с.
1406202
  Байдуков Г.Ф. Чкалов / Г.Ф. Байдуков. – 5-е изд., доп. – М., 1991. – 350с.
1406203
   Чкаловск - родина экранопланов : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 80-81 : Фото
1406204
  Крылов В.В. Чкаловская область в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крылов В.В.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
1406205
   Чкаловские колхозники во Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И.Ленина.. – Чкалов, 1949. – 40с.
1406206
   Член-кореспондент Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені В.І. Леніна Почерняєв Федір Кузьмич (1929-1987) : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1956-1988 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В.А. Вергунов та ін. ; авт. вступ. ст. М.В. Зубець]. – Київ : Аграр. наука, 2010. – 88 с., [8] арк. іл., [1] арк. портр. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; кн. 31)
1406207
   Член-кореспондент НАН України Вадим Іванович Лялько // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 206-207 : фото. – ISSN 0367-4290
1406208
   Член-кореспондент НАН України Вадим Іванович Лялько (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 139-140 : фото
1406209
   Член-кореспондент НАН України Олександр Дмитрович Федоровський (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 112-113 : фото
1406210
  Кушнір Р. Член-кореспондент НАНУ Роман Кушнір: "Реальної альтернативи академічній науці в Україні немає" : спілкувався Б. Залізняк // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 17/23 жовтня (№ 41). – С. 7


  Нещодавно минуло 35 р. від дня створення Інституту прикладних проблем механіки і математики (ІППММ) ім. Я. С. Підстригача НАНУ - провідної наук.-дослід. установи західного регіону України в галузі мат., мат. проблем механіки та мат. моделювання. Як ...
1406211
   Член-кореспондент Національної академії наук України Сергій Михайлович Рябченко : до 75-річчя від дня народження // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 12, № 3. – С. 53-55. – ISSN 1815-7459
1406212
   Член-корреспондент Академии художеств СССР, народный художник РСФСР Борис Александрович Дехтерев / Дехтерев, Выставка, Москва. произведений., 1985. – М., 1985. – 64с.
1406213
   Член-корреспондент НАН Украины Николай Федорович Шульга. – Харьков : Квант, 2007. – 64с. – к 60-летию со дня рождения. – ISBN 966-96691-4-6
1406214
  Казанский Н.Н. Член-корреспондент РАН Александр Владимирович Бондарко (К 80-летию со дня рождения) / Н.Н. Казанский, И.Н. Смирнов, М.Д. Воейкова // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 67-70. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 1). – ISSN 0321-1711
1406215
  Демьянков В.З. Член-корреспондент РАН Виктор Алексеевич Виноградов = к 70-летию со дня рождения / В.З. Демьянков, В.Я. Порхомовский // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 74-77. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 2). – ISSN 0321-1711


  Директор Інституту мовознавства РАН, видатний мовознавець
1406216
  Никифоров К.В. Член-корреспондент РАН Владимир Константинович Волков (1930-2005) / К.В. Никифоров, А.Л. Шемякин // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 1. – С. 221-231. – ISSN 0130-3864
1406217
  Алпатов В.М. Член-корреспондент РАН Зинаида Владимировна Удальцова ( 1918-1987 ) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 6. – С. 185-196. – ISSN 0130-3864
1406218
  Баранов А.Н. Член-корреспондент РАН Юрий Николаевич Караулов. К 75-летию со дня рождения // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 64-65. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 6). – ISSN 0321-1711


  Имя Ю.Н. Караулова связано с тремя важнейшими областями современной русистики - разработкой словаря тезаурусного типа, авторской лексикографией и понятием "языковой личности"
1406219
  Миронов Г.М. Член Военного совета / Г.М. Миронов. – М., 1976. – 159с.
1406220
  Востриков Ю.А. Член партийного комитета / Ю.А. Востриков, Н.И. Федулов. – Москва, 1961. – 32с.
1406221
  Чернобривец Светлана Григорьевна Член предложения двойственной связи со значением состояния в русском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Чернобривец Светлана Григорьевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 230л. – Бібліогр.:л.175-200
1406222
  Спарк М. Член сім"ї : оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 140-148. – ISSN 0208-0710
1406223
  Галянтич М. Член сім"ї як суб"єкт житлових правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 60-63. – ISSN 0132-1331
1406224
   Член театрального общества : Избранное. Михаил Александрович Ульянов // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 146-149 : Фото


  Рудольфо Валентино
1406225
   Члена-кореспонденту НАН України, академіку НАПрН України О. Л. Копиленку - 50 років // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 289-290. – ISSN 0132-1331
1406226
  Порциг В. Членение индоевропейской языковой области / В. Порциг. – М., 1964. – 332с.
1406227
  Лепская Н.И. Членение слова по данным афазии. (К вопросу о слоге) : Автореф... канд. филол.наук: 681 / Лепская Н.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филол. фак. – М., 1968. – 11л.
1406228
  Бондаренко Людмила Петровна Членение спонтанной речи паузами колебания с синтагматическим членением : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Бондаренко Людмила Петровна; ЛГУ. – Л., 1978. – 17л.
1406229
   Члени-кореспонденти НАПрН України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 9. – С. 338-345 : фото. – ISSN 1026-9932
1406230
   Члени Національної академії правових наук // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 9. – С. 333-334 : фото. – ISSN 1026-9932
1406231
  Винниченко І. Члени роду Бунге в науковому просторі країн оселення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-12. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється діяльність науковців - представників роду Бунге. Activities of Bunge family members is illustrated.
1406232
  Соколова Ирина Федоровна Членимость и производность английского глагола (опыт синхронно-диахронической характеристики префиксальных структур) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Соколова Ирина Федоровна; МВ и ССО СССР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 36л.
1406233
  Островерхова-Плотникова Членистоногие -- обитатели высших базидальных грибов некоторых районов Западной Сибири. : Автореф... Канд.биол.наук: / Островерхова-Плотникова Г.П.; Объедин.совет.по биол.и мед.наукам при Томском гос.ун-т. – Томск, 1964. – 20л.
1406234
  Крашкевич К.В. Членистоногие вредители запасов продовольствия и меры борьбы с ними / К.В. Крашкевич, М.А. Губергриц. – Москва, 1972. – 80с.
1406235
   Членистоногие и гельминты.. – Новосибирск, 1984. – 128с.
1406236
  Линдеман В, К. Членистоногие как распространители заразных болезней : лекции читанные в 1911 г. врачам-санитарам / В.К. Линдеман, проф. – Киев : Тип. Имп. Ун-та св. Владимира, Акц. о-ва Н.Т. Корчак-новицкого, 1911. – 71 с. – Приложение к 15 годовому отчету О-ва для борьбы с заразными болезнями
1406237
  Тарасов В.В. Членистоногие переносчики возбудителей болезней человека. / В.В. Тарасов. – М., 1981. – 287с.
1406238
   Членистоногие Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1980. – 148с.
1406239
   Членистоногие Сибири и Дальнего Востока.. – Новосибирск, 1985. – 221с.
1406240
  Тагильцев А.А. Членистоногие убежищного комплекса в природных очагах арбовирусных инфекций. / А.А. Тагильцев, Л.Н. Тарасевич. – Новосибирск, 1982. – 231с.
1406241
  Задорожний К.М. Членистоногі. Розробка теми / К.М. Задорожний. – Харків : Основа, 2004. – 112с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.3(15)). – ISBN 966-333-002-3
1406242
  Рускова М.П. Членная форма в болгарском языке XVIII века: лингво-стат. анализ. / М.П. Рускова. – Л., 1989. – 74с.
1406243
  Вінк Марк Членство в ЄС та НАТО - це стабільність, процвітання і демократія: досвід Бельгії : інтерв"ю пана Марка Вінка, Посла Королівства Бельгія в Україні / Вінк Марк, Матвійчук-Соскіна Надія; інтерв"ю провела Н. Матвійчук-Соскіна // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
1406244
  Федоров И.Ф. Членство в КПК: Как строилась партия "идей Мао Цзэдуна" / И.Ф. Федоров, В.Г. Зубаков. – М., 1980. – 144с.
1406245
  Тюрин Д.И. Членство в КПСС. / Д.И. Тюрин. – М, 1962. – 80с.
1406246
  Горшенев Н.И. Членство в ленинской партии / Горшенев Н.И. – Челябинск, 1962. – 84 с.
1406247
  Мингазов Л.Х. Членство в организации объединенных наций и проблема признания новых государств : Автореф... канд. юрид.наук: 716 / Мингазов Л.Х.; МГУ. – М., 1972. – 26л.
1406248
  Єфремов С.О. Членство в організованому злочинному угрупованні: поняття, критерії визначення, типові прояви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 43-46. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються ознаки, критерії визначення членства в організованому злочинному угрупованні, а також типові його прояви - злочинні діяння, що можуть здійснюватися особами, котрі входять до складу даного стійкого злочинного об"єднання, у межах його ...
1406249
  Слепов Л.А. Членство в партии / Л.А. Слепов. – М., 1947. – 51с.
1406250
  Слепов Л.А. Членство в партии / Л.А. Слепов. – М., 1953. – 40с.
1406251
  Бузинар Б. Членство в СОТ - уроки для України / Б. Бузинар, Н. Березніченко, М. Колодич // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 23-25
1406252
  Сталоверова Г.В. Членство Великобританії в Євросоюзі: дискусія в ЄС. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 127-132. – ISSN 2076-1554
1406253
  Ноговіцина Ю.О. Членство Румунії у ЄС як чинник українсько-румунських відносин у контексті врегулювання відкритих питань двостороннього співробітництва. Зовнішньополітична тактика України щодо Румунії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 61-66. – (Європейські дослідження)
1406254
  Олешко Олеся Членство с оговорками // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 47. – С. 40-42


  Членство Болгарії в Європейському Союзі.
1406255
  Джусов А. Членство Украины в НАТО: экономический аспект // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 9/10. – С. 28-30. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISSN 1728-6220
1406256
  Макогон Ю.В. Членство Украины во Всемирной торговой организации: вызовы современности / Ю.В. Макогон, И.В. Хаджинов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 3-8


  У статті розглянуті наслідки від членства Україною в СОТ. Розглянуто можливі наслідки для України від членства в митному союзі Російської Федерації, Білорусі з одного боку, і в зоні вільної торгівлі з ЄС з іншого боку.
1406257
  Артемишин М.Б. Членство України в НАТО як передумова та чинник наближення нашої держави до вступу до Євросоюзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 67-72. – (Європейські дослідження)
1406258
  Федорова А.Л. Членство України у Раді Європи: нові перспективи співробітництва // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 148-152. – ISSN 0132-1331
1406259
  Заярна Н.М. Членство України у Світовій організації торгівлі: переваги та недоліки / Н.М. Заярна, С.М. Олексин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.18. – С. 187-192. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1406260
  Атаманенко А. Членство Українського історичного товариства (1965-1991): структура та склад // Наукові записки : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 344-354. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-62-1
1406261
   Члену-кореспонденту НАМН України, професору Юрію Івановичу Караченцеву - 60 років // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 5. – С. 101-102. – ISSN 2224-0721


  17 серпня 2017 року виповнилося 60 років із дня народження члена-кореспондента НАМН україни, професора, доктора медечних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, кавалера орденів "За заслуги" Юрія Івановича Караченцева.
1406262
   Члену-кореспонденту НАН України В"ячеславу Андрійовичу Даниленку - 60 років // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 167-168. – ISSN 0203-3100
1406263
  Дегтярев О.В. Члену-кореспонденту НАН України Володимиру Йосиповичу Драновському 80 років // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 1 (86). – С. 68-90. – ISSN 1561-8889
1406264
   Члену-кореспонденту НАН України Мікловді Василю Петровичу - 70 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 175-176 : фото. – ISSN 1562-0905
1406265
   Члену-кореспонденту НАПрН України Володимиру Дмитровичу Гончаренку - 65 років // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 337. – ISSN 0132-1331
1406266
   Члену-кореспонденту НАПрН України Олександру Васильовичу Дзері - 65 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 347. – ISSN 0132-1331


  Редакційна колегія та колектив редакції журналу "Право України" вітають Олександра Васильовича з 65-річним ювілеєм.
1406267
   Члену-кореспонденту НАПрН України Олександру Назаровичу Ярмишу - 60 років // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 407-408. – ISSN 0132-1331


  Біографія О.Н. Ярмиша. Редакційна колегія та колектив редакції журналу "Право України" вітає О.Н. Ярмиша з 60-річним ювілеєм.
1406268
  Качура А.В. Членування та паузація як фактори комунікативного впливу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 176-180. – ISBN 966-8188-07-1
1406269
  Непийвода Н. Членування тексту як один із способів організації змісту повідомлення // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 54-85
1406270
   Члены предложения в английском, немецком и французском языках. – Грозный, 1979. – 183с.
1406271
  Мураталиев М. Члены предложения в киргизском языке / М. Мураталиев, А. Турсунов. – Фрунзе, 1961. – 148с.
1406272
  Кротевич Е.В. Члены предложения в современном русском языке / Кротевич Е.В., 1954. – 38 с. – Библиогр. в подстр. прим.
1406273
   Члены предложения в языках различных типов.. – Ленинград : Наука, 1972. – 131 с.
1406274
  Лущай В.В. Члены предложения и виды синтаксической связи. / В.В. Лущай. – Киев, 1989. – 45с.
1406275
   Члены предложения и классы слов в романских и германских языках.. – Ленинград, 1983. – 137с.
1406276
  Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи / И.И. Мещанинов. – Москва-Ленинград, 1945. – 321с.
1406277
  Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи / И.И. Мещанинов. – Л, 1978. – 388с.
1406278
  Чиковани З.В. Члены предложения русского языка и их изучение в грузинской средней школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Чиковани З.В.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1963. – 17л.
1406279
  Моисеев Н.Н. Чловек и ноосфера / Н.Н. Моисеев. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 351с.
1406280
  Барченков С.А. Чловек разговаривает с машиной / С.А. Барченков. – М., 1974. – 134с.
1406281
  Кантор Л.Я. ЧМ приемник с обратной связью по частоте. / Л.Я. Кантор. – М., 1958. – 40с.
1406282
  Королів-Старий Чмелик : роман для юнацтва з ілюстраціями / В. Королів-Старий. – 2-ге вид. – Монреаль : Видавництво Ігоря Федіва, 1955. – 419, [3] с. – (Довкола світу)


  В пр. №1520076 напис: На спомин для Юрка! Вуйко - Петрушевич Роман. Монреаль 1вересня 1956.-
1406283
  Паламарчук О.Л. Чмир Олена Романівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 237. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1979) Київського університету. З 1996 р. - викладач, з 2006 р. - доцент кафедри слов"янської філології Інституту філології Київського університету ім.Т. Шевченка
1406284
   Чмихов М.О.:Збірник на пошану пам`яті. – Київ : Academia, 2000. – 56с. – (Вчені НаУКМА). – ISBN 966-518-117-3
1406285
  Дука М.В. Чмихов Микола Олександрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 310. – ISBN 96966-8060-04-0
1406286
  Аспиз М.Е. Чмпионы по плавания / М.Е. Аспиз. – Москва, 1979. – 44с.
1406287
  Ткаченко Л.В. Чмур : гуморески та рибальські оповідання / Л.В. Ткаченко, С.Г. Нікіташенко. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 183 с.
1406288
  Череватенко И. Чоpномоpець : Водевиль у двох діях, чотыpех каpтынах / Скомпуновав И. Чеpеватенко. – Київ : Вид. кныгаpни С.И. Гомолинського ; Тип. Г.Л. Фpонцкевича, 1891. – 62, [2] с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1406289
  Гроха Л.П. Чобіт лиха наробив : комедія / Л.П. Гроха. – Київ, 1946. – 27 с.
1406290
  Гроха Л.П. Чобіт лиха наробив : комедія / Л.П. Гроха. – Київ, 1977. – 168 с.
1406291
  Jанковичь С. Човjек од магле : роман / Слободан Jанковичь. – Баньа Лука ; Београд : Задужбина Петар Кочичь, 1997. – 337, [2] с. – (Библиотека Мргуда / директор и гл. и одговор. уред. Н. Вуколичь). – ISBN 85-7250-010-5
1406292
  Овчаров Д. Човек и добре да вивее умира / Д. Овчаров. – София, 1992. – 164с.
1406293
  Еме М. Човекіт, който преминаваше през стени. / М. Еме. – София, 1966. – 224с.
1406294
  Барух А. Човекът в литературата на сцената и екрана / А. Барух. – София : Български писател, 1958. – 224 с.
1406295
   Човекът вярност. – София : Партиздат, 1983. – 288 с.
1406296
  Каракашев В. Човекът на новото човечество / В. Каракашев. – София, 1979. – 240с.
1406297
  Воробйов М.П. Човен : поезії / Микола Воробйов. – Київ : Український письменник, 1999. – 79, [1] с. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-049-8
1406298
  Задорожний В.У. Човен літа / В.У. Задорожний. – Київ, 1975. – 29с.
1406299
  Положій В.І. Човен у тумані : роман, повісті, оповідання / В.І. Положій. – К., 1986. – 348с.
1406300
  Галан Я.О. Човен хитається / Я.О. Галан. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1953. – 91с.
1406301
  Кюранов Чавдар Човешките общности. / Кюранов Чавдар. – София, 1982. – 236 с.
1406302
  Сікора В. Човни і хвилі, або Національна держава в епоху глобалізації // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 4. – С.11-12


  Національна мова у національній незалежній державі: Світовий досвід. На прикладі Фінляндії, Данії, Франції, Ізраїля, США та інш.
1406303
  Палій О. Чого варта пасивність влади у вирішальний момент // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 15). – С. 4


  До 95-річчя бою під Крутами.
1406304
  Оркін М. Чого вартий безкоштовний кредит у казино? / М. Оркін, Р. Какігі // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 61-67. – ISSN 1029-4171
1406305
  Шпонтак І.М. Чого воліє дитяча природа? (Головний пріоритет - саморозвиток дитини) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 10. – С. 17-20. – Бібліогр.: 3 назв.
1406306
  Романіка П.Т. Чого вчить досвід лекторів з Кагарлика / П.Т. Романіка. – Київ, 1964. – 32 с.
1406307
  Нойфельд В. Чого вчить українців сьогодні "Слово о полку Ігореві" або осмислення сучасної кризової ситуації України на основі психологічно-літературного аналізу архетипів української ментальності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 151-170. – (Консультативна психологія та психотерапія ; т. 3, вип. 11). – ISSN 2072-4772
1406308
  Лосєв І. Чого історик Россолінський - Лібе може навчитися в офіцера КДБ? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16-17 березня (№ 46/47)


  Лекція аспіранта Гамбурзького університету Г. Россолінського-Лібе про український національно-визвольний рух, прочитана в найкращих традиціях радянського АГІТПРОМУ часів Сталіна.
1406309
  Олійник Б. Чого ми варті в цьому світі грішнім: Поезія // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.2-5. – ISSN 0130-321Х
1406310
  Кравчук М. Чого може навчитися Україна з досвіду реформування освіти у Фінляндії? // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 9/10). – С. 2
1406311
  Омецинський Д. Чого навчав Сергій Капіца // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 1лютого - 8 лютого (№ 4). – С. 11


  У день закоханих, 14 лютого, виповнюється 85 років від дня народження видатного вченого та популяризатора науки Сергія Петровича Капіци. Рівно півроку йому не судилося дожити до свого ювілею. До останнього дня він був сповнений енергії, зберіг юнацьку ...
1406312
  Дарманський П.Ф. Чого навчають "заповіді божі" / П.Ф. Дарманський. – Київ, 1988. – 46 с.
1406313
  Белов А.В. Чого навчають адвентисти / А.В. Белов. – К., 1966. – 74с.
1406314
  Стріха М. Чого навчила нас "дискусія про Волинь"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 червня (№ 109). – С. 5
1406315
  Самчук У. Чого не гоїть огонь : [роман] / Улас Самчук ; [упоряд., передм. Г. Александрової]. – Київ : Персонал, 2008. – 311, [1] с. : іл. – (Бібліотека української героїки ; вип. 5). – ISBN 978-966-608-776-1
1406316
  Письменна Л.М. Чого не знав Ерудит / Л.М. Письменна. – Київ, 1989. – 198с.
1406317
  Панченко В. Чого не зрозумів Янукович // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 грудня (№ 221). – С. 5


  Те, чого найбільше боявся Янукович, сталося: він отримав Майдан. І це означає, що він нічого не зрозумів.
1406318
   Чого не помітила країна // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 14-15. – ISSN 0130-5212
1406319
   Чого очікують від медичного юриста // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 7


  При Навчально-науковому центрі медичного права юридичного факультету працює гурток із медичного й фармацевтичного права. Студенти та аспіранти мають змогу регулярно брати участь у майстер-класах, тренінгах, експертних дискусіях під керівництвом ...
1406320
  Рухані Хасан Чого хоче досягти Іран 2014 року? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 січня (№ 4). – С. 8
1406321
  Бєляєва М. Чого цьогоріч чекати вступникам і приймальним комісіям? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 3 червня (№ 22). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1406322
  Третяк О.В. Чого чекаємо від фахівця? // Освіта, 1998. – № 50
1406323
  Сищук Олексій Чого чекати від бюджету-2009? / підгот. О. Сищук // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 3-5


  У вересні традиційно відбувається урядова презентація проекту держбюджету на наступний рік. Протягом осінніх місяців Кабінет Міністрів, Верховна Рада і Президент скрупульозно мали б працювати над узгодженням головного фінансового документа.
1406324
  Фуєр В. Чого чекати від Додона? / В. Фуєр, М. Сиркелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 лютого (№ 27). – С. 5


  "Якщо відбудеться федералізація Молдови, то політична і військова присутність Росії біля південно-західних кордонів України посилиться", - експерт.
1406325
  Дитюк Ю. Чого чекати від нової редакції закону "Про лікарські засоби" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 46-47
1406326
  Короткевич В. Чозения : повесть / В. Короткевич. – Москва, 1969. – 203 с.
1406327
  Короткевич В.С. Чозения // Тартак / И.Н. Пташников. – Москва, 1973. – С. 197-302
1406328
  Короткевич В.С. Чозенія : повість / В.С. Короткевич. – Київ, 1972. – 164 с.
1406329
  Сулейменов Р.Б. Чокан Валиханов - востоковед / Р.Б. Сулейменов. – Алма-Ата, 1985. – 112с.
1406330
  Бегалин С.И. Чокан Валиханов : повесть / С.И. Бегалин. – Москва : Детская литература, 1976. – 174 с.
1406331
  Сатпаева Ш.К. Чокан Валиханов и русская литература / Ш.К. Сатпаева. – Алма-Ата, 1987. – 181с.
1406332
   Чокан Валиханов и современность.. – Алма-Ата, 1988. – 320с.
1406333
  Хасанов К. Чокан Валиханов как уйгоровед / К. Хасанов. – Алма-Ата, 1963. – 64с.
1406334
   Чокан Велиханов в воспоминаниях современников. – Алма-Ата, 1964. – 223с.
1406335
  Добрянський П.К. Чоколядовий капелюх : гумор / П.К. Добрянський. – Ужгород : Карпати, 1989. – 294 с.
1406336
  Рамишвили Д.И. Чола Ломтатидзе. : Автореф... Доктора филол.наук: / Рамишвили Д.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 34л.
1406337
  Цицишвили Г.Ш. Чола Ломтатидзе. / Г.Ш. Цицишвили. – Тбилиси, 1972. – 360 с.
1406338
  Соколов В.Н. Чолгар: повести и рассказы / В.Н. Соколов. – Ташкент, 1982. – 133с.
1406339
  Тен Б. Чоло : поезії, переклади / Борис Тен. – Київ : Гранослов, 1997. – 88с.
1406340
  Семенюк М Чоло зерна. / М Семенюк. – Дніпропетровськ, 1988. – 38с.
1406341
  Сенатович О.П. Чоловік з трояндою / О.П. Сенатович. – К., 1988. – 99с.
1406342
  Джаган М. Чоловік і життя : [оповідання]. – Львів : Загальна друк., 1907. – 102 с.


  Зміст: Буpевістник; Супеpечка; Скеля; Хвиля; Тополі; Моpське сеpце; Дві птиці; Дівчина чайка; Маpа; Обpаз великого; Стpумочок; Всякому своє; Певний пpитулок; Дивний ткач; Снище; Плавні гоpять; Гаpмонія; Білий чоpт; Собака; Таємниця; За душу; Кобза; ...
1406343
  Осіпова Т.Ф. Чоловік і жінка: стратегії й тактики невербальної комунікації // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 16/18 (416/418). – С. 87-91
1406344
  Слабошпицький М Чоловік із козацьким прізвищем [Полковенко Віктор Васильович] // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 15 серпня (№ 31). – С. 1, 4


  Вітальне слово до Віктора Васильовича Полковенка з нагоди 80-ліття , викладача факультету журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка
1406345
  Слабошпицький М. Чоловік не з нашого часу (Микола Лукаш) // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2015. – № 9/10. – С. 176-185. – ISSN 0208-0710
1406346
  Качур К.Л. Чоловік та жінка у світі, що змінюється: новий погляд на формування сім"ї // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 115-117
1406347
  Скуїнь З. Чоловік у розквіті літ / З. Скуїнь. – Київ, 1982. – 277с.
1406348
  Дікова-Фаворська Чоловік як об"єкт насильства в сучасній сім"ї // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 225-232. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1406349
  Ліла Ролдан Васкес де Муан Чоловіки-дипломати - справжні "кабальєро" // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 37 (138). – С. 4-7


  Світське інтерв"ю Посла Аргентини в Україні.
1406350
  Полачек К. Чоловіки в офсайді : ( З життя клубних уболівальників) / К. Полачек. – Пер. з чеської. – Київ : Молодь, 1972. – 184с.
1406351
  Лупій О.В. Чоловіки не відчувають болю : роман, кіноповість / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 246 с.
1406352
  Шульгіна Лілія Чоловіки світу очима простої українки : чоловіки світу / Шульгіна Лілія, Лук"янченко Ігор // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 32-34 : Мал.
1406353
  Кушнір С. Чоловіки та чоловіча тема — чи домінують вони у ЗМІ? // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 70-72
1406354
  Гавришко М.І. Чоловіки, жінки й насильство в ОУН та УПА в1940-1950-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 4 (529 ), липень-серпень. – С. 89-107. – ISSN 0130-5247
1406355
  Косиченко Л. Чоловіча пісня / Л. Косиченко. – Київ : Молодь, 1973. – 115 с.
1406356
  Кіт Л. Чоловіча справа – захищати // Київський університет. – Київ, 2016. – Жовтень (№ 9). – С. 4


  У серпні 2014 року в фойє Головного корпусу Університету з’явився плакат із зображеннями перших добровольців – вихованців КНУ, які боронять країну на Сході. Серед них – Олександр Приходін, нині співробітник групи технічних засобів НМЦ організації ...
1406357
   Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина = Мужское здоровье, гендекная и психосоматическая медицина=Men"s health, gender and psichosomatic medicine : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС-центр". – ISSN 2413-8843
№ 1 (03). – 2016. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1406358
   Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина = Мужское здоровье, гендекная и психосоматическая медицина=Men"s health, gender and psichosomatic medicine : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС-центр". – ISSN 2413-8843
№ 2 (04). – 2016. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1406359
  Гопкало О.В. Чоловіче та жіноче черняхівське вбрання // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 17-34. – ISSN 0235-3490
1406360
   Чоловіче чтиво: комедія з елементами драми : комедія з елементами драми / авт.-упоряд. Олексій Кононенко ;[ худож.: В. Кононенко]. – Київ ; Харків : Криниця ; Фоліо, 2013. – 286, [2] с. : іл. – На обкл. назва сер.: Антологія українського анекдота. - Розгорнутий тит. л. – (Серія "Антологія українського анекдота "Українська веселка" : у 7 кн. ; [кн. 4]). – ISBN 978-966-2434-12-5
1406361
  Антонов О.В. Чоловічий та жіночий комунікативні стилі персонажного мовлення (на матеріалі сучасної американської драми) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 100-106


  Стаття присвячена аналізу гендерного аспекту комунікативного стилю у персонажному мовленні американських драматичних творів. Аналізується поняття комунікативного стилю, розглядаються його особливості, функції та специфічні риси.
1406362
  Чубик Ю. Чоловічий шляхетський одяг як невід"ємний елемент матеріального життя волинської шляхти XVI - XVII століть // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 83-97
1406363
  Рульова Н. Чоловічі імена та їх структурно-словотвірні варіанти в основі прізвищ Західного Поділля // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 333-345
1406364
  Ільченко І. Чоловічі імена як засіб створення хронотопу в романі Р. Іванченко "Гнів Перуна" / І. Ільченко, Д. Бабич // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 47-53. – ISSN 2413-0923
1406365
  Фінн В.В. Чоловічі клітини скритонасіньових рослин / В.В. Фінн, 1928. – 11с.
1406366
  Грушецька В.О. Чоловічі смушеві шапки у побуті тюркського та тюркомовного населення Криму XIX – першої третини XX ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 31-36. – ISSN 2076-1554


  Був зроблений системний та комплексний порівняльно–типологічний аналіз невисоких смушевих шапок «калпак» як невід’ємної частини традиційного чоловічого костюма кримських татар і циган, кримських караїмів та кримчаків, які широко використовувалися на ...
1406367
  Єзерська І.В. Чоловічі та жіночі імена за матеріалами хрещень Катедрального костелу Львова ( XVII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 202-214. – ISSN 0130-5247
1406368
  Брежньов Г. Чолом тобі, земле / Г. Брежньов. – Харків, 1948. – 110с.
1406369
  Летюк Є.М. Чолом тобі, світе! : лірика / Є.М. Летюк. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 107 с.
1406370
   Чолом тобі, Славутичу.. – Дніпропетровськ, 1972. – 118с.
1406371
   Чолом тобі, Славутичу.. – 2-е вид. – Дніпропетровськ, 1977. – 136с.
1406372
  Іщенко М.Г. Чолом тобі, юність : оповідання / М.Г. Іщенко. – Київ : Молодь, 1963. – 194 с.
1406373
   Чолом тобі.. – Дніпропетровськ, 1982. – 352с.
1406374
  Самохин Ф.И. Чолпонбай. / Ф.И. Самохин. – 2-е издание. – Фрунзе, 1982. – 125с.
1406375
  Малицька К. Чом, чом, земле моя / Костянтина Малицька ; [упоряд., прим., наук. ред.: О.М. Івасюк, В.Є. Бузинська]. – Чернівці : Букрек, 2015. – 510, [2] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 469-506. – ISBN 978-966-399-670-7


  Поезія, проза, драматургія, публіцистика, спогади і листування Костянтини Малицької
1406376
  Прохненко І. Чомський археологічний комплекс // Історичні студії / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Каф. історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2007. – Вип. 1 : Проблеми давньої і середньовічної історії та етнології. – С. 46-64
1406377
  Євгеньєва А. Чому "Європа" має значення: європеїзація законодавчого процесу та парламентських практик в Україні : [аналітичний звіт] : переклад з англ. мови / Анжела Євгеньєва, Денис Ковриженко ; Лабораторія законодавчих ініціатив ; [Центр Європейських реформ ; Фундація міжнар. відносин та зовнішнього діалогу]. – Київ : [ФОП Жорін Р.В.], 2010. – 74 с. – ISBN 978-966-8875-68-7
1406378
  Данильчук Д. Чому "пан" "мужчине" не товариш // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10 (117). – С. 60-62
1406379
  Доній О. Чому "студентська революція" так і лишилася "на граніті"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 липня (№ 132)


  На старті виборчої кампанії та напередодні до 21-ї річниці з Дня Незалежності Олесь ДОНІЙ розповідає про одну з найбільш знакових подій початку 90-х та розмірковує про українські втрачені шанси.
1406380
  Шевчук Ю. Чому "українські" олігархи мали б, але ніяк не полюбляють українську мову // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 8-9
1406381
  Шульга О. Чому "феноменологічна соціологія" неможлива // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 1, січень - березень. – С. 46-58. – ISSN 1563-3713


  Статтю присвячено аналізу аргументації противників терміна "феноменологічна соціологія". Розглянуто праці Альфреда Шюца, Пітера Бергера, Томаса Лукмана та інш. представників феноменологічної течі в соціальних науках.
1406382
  Микаелян А. Чому агрострахування в Росії не працює навіть при держпідтримці сільгоспвиробників // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 4. – С. 42-43 : рис. – ISSN 1810-7923
1406383
  Міліневський Г.П. Чому антарктичний криль? / Г.П. Міліневський, І.Ю. Микитюк // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 4
1406384
  Герасимчук Д.К. Чому біжить останній : повість / Д.К. Герасимчук. – Львів : Каменяр, 1981. – 224 с.
1406385
  Кабанець Є. Чому був зруйнований Успенський собор Києво-Печерської лаври // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28-29 вересня (№ 174/175)
1406386
  Кульчицький С. Чому був створений колгоспний лад? // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 47-48
1406387
  Соллогуб В.Б. Чому бувають землетруси / В.Б. Соллогуб, Т.С. Лебедєв. – Київ : "BGW", 1958. – 37с.
1406388
  Гаврилов І.В. Чому бувають сонячні та місячні затемнення / І.В. Гаврилов. – К., 1957. – 28с.
1406389
  Клименко-Мудрий Чому була усунута від влади українська Центральна Рада // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 289-299. – ISBN 5-7702-0821-X
1406390
  Кульчицький С. Чому в Кремлі замовчували голод 1921 року в Україні? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 26 (502), 30.06-06.07.2017 р. – С. 36-39. – ISSN 1996-1561
1406391
  Тригуб Віктор Чому в Музеї Полтавської битви відсутній Іван Мазепа? // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 12-13
1406392
  Одотюк І. Чому в нас не прискорюється інноваційний розвиток? // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 20 січня (№ 11). – С. 4


  Наука та інноваційний розвиток в Україні.
1406393
  Мацієвський Ю. Чому в нас немає політичної науки // Критика. – Київ, 2012. – Червень, (число 6). – С. 10-12. – ISSN 1563-6461
1406394
  Шушарін Д. Чому в Росії ненавидять українців? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6-7 червня (№ 102/103). – С. 4


  Кремль і опозиція спільними зусиллями готуються до ... великої війни.
1406395
  Гаврилюк Р. Чому в Україні не відбулась Оголошена Революція у сфері прав людини? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 35-43. – ISSN 1026-9932
1406396
  Зборовська Н. Чому в українській літературі немає любовних романів // Критика. – Київ, 1999. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 27-31


  Роман "Вільхова кров" Миколи Бабака.
1406397
  Треніна А.С. Чому в холодну пору року ми хворіємо більше? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 6 : фото
1406398
  Ісмагілов С. Чому важко на Донбасі бути патріотом України // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 18 (221). – С. 38-41


  Розповідає муфтій Саїд Ісмагілов із Донецька.
1406399
  Ахмедов А. Чому важливий інститут warranty для страхової компанії // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 4 (48). – С. 58-59. – ISSN 1810-7923
1406400
  Шутяк Софія Чому важливі щорічні зустрічі юристів громадського інтересу з цілого світу // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 55-56 : фото
1406401
  Терно С. Чому важливо розвивати критичне мислення учнів ? // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 10 (122). – С. 30-34
1406402
  Буркут І. Чому варіант із "городничими" небезпечний? / розмрву вела Юлія Лучик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 березня (№ 45). – С. 4


  Розмова студентки КНУТШ Юлії Лучик з чернівецьким політологом, канд іст. наук Ігорем Беркутом: "Українці все - таки мали у своїй історії століття самоврядування у вигляді магдебурзького права."
1406403
  Якунов А.В. Чому варто навчатися на фізика // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)
1406404
  Козак О. Чому варто спілкуватися українською мовою? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 листопада (№ 46). – С. 12
1406405
  Крігер М. Чому верховенство права є надто важливим, щоб лишити його юристам // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 323-349. – ISSN 2227-7153
1406406
  Гнатюк Л. Чому вивчення мови Григорія Сковороди актуальне для українців у XXI столітті // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 5 (674), травень. – С. 53-62. – ISSN 0130-5263


  У статті показано, що дослідження мови найвидатнішого укр. філософа 18 ст. Григорія Сковороди проливає світло на специфіку мовної свідомості тогочасного українця, яка істотно відрізняється від сучасної мови свідомості українськомовної людини. Чимало ...
1406407
  Василенко П. Чому виникають трудові конфлікти? // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 15-17
1406408
  Дурманенко Олександр Чому віримо : особливості формування та підтримки почуття онтологічної безпеки особистості в контексті сучасної релігійної ситуації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 13-15. – Бібліогр. в кінці ст.


  Нинішня релігійна ситуація в усіх своїх інституціональних проявах, звичайно, є цілковитою протилежністю тим традиційним формам, які були їй притаманні ще кілька десятків років тому. Ці процесуальні зміни, до того ж не завжди еволюційні та позитивно ...
1406409
  Дурманенко Олександр Чому віримо : особливості формування та підтримки почуття онтологічної безпеки особистості в контексті сучасної релігійної ситуації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 13-15. – Бібліогр. в кінці ст.


  Нинішня релігійна ситуація в усіх своїх інституціональних проявах, звичайно, є цілковитою протилежністю тим традиційним формам, які були їй притаманні ще кілька десятків років тому. Ці процесуальні зміни, до того ж не завжди еволюційні та позитивно ...
1406410
  Матущак Ю. Чому вони досі бояться Стуса? / інтерв"ю взяла Катерина Яковенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 грудня (№ 232)


  Розмова з громадським активістом Юрком Марущаком про розвиток ситуації навколо музею Стуса в Донецьку.
1406411
  Корсун Л. Чому вони стали військовими добровольцями? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 березня (№ 11). – С. 1, 12-13


  Узагальнений портрет у фільмі Лариси Артюгіної "Babylon 13".
1406412
  Лук"янчук Г. Чому вчать щоденники Євгена Чикаленка... // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 27 січня - 2 лютого (№ 4). – С. 10
1406413
   Чому вчить історія ВКП(б).. – К., 1951. – 172с.
1406414
  Бубенко П. Чому гальмуються інноваційні процеси в Україні? / П. Бубенко, В. Гусєв // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (571). – С. 30-38. – ISSN 0131-775Х
1406415
  Барабаш Ю. Чому Гоголь писав російською? // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 4 (396). – С. 57-61
1406416
  Швець В. Чому голодомор став можливим? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 26 листопада - 2 грудня (№ 47). – С. 2-3
1406417
  Швець В. Чому Голодомор став можливим? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 26 листопада (№ 45). – С. 1, 10
1406418
  Иогансон О. Чому дитина стаэ забобонна. / О. Иогансон. – Х-К, 1930. – 20с.
1406419
  Калениченко П. Чому діячі мистецтва не люблять Міністерство економіки? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 10
1406420
  Семенуха Р. Чому домінують "старі схеми"? / розмову вів Іван Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 червня (№ 100). – С. 4-5


  "Ми досі не можемо вибратися з постколоніального синдрому, бо російська метрополія довго і систематично випалювала українські гени".
1406421
  Швець В. Чому Дональд Трамп? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 10-11
1406422
  Зеленський С.Є. Чому досі не сфотографований електрон? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 13-15


  Данило Кирилович Заболотний - мікробіолог, епідеміолог, Президент Всеукраїнської академії наук (1928-1929 роки). В 1895-1897 рр. працював на кафедре загальної паталогії медичного факультету Університету Св. Володимира.
1406423
  Кочубей Л. Чому еліта безвідповідальна? // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 26-28.
1406424
  Кострицька І. Чому емітенти й досі залишаються у складному становищі? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 31 січня (№ 5)


  "... Порядок збільшення та зменшення статутного капіталу акціонерних товариств приведено у відповідність із Законом "Про акціонерні товариства"".
1406425
  Мельник Ю. Чому Європа не знає про українську трагедію? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 листопада (№ 214/215)


  Голодомор. Погляд президента Італійської асоціації українознавчих студій Джованни Броджі.
1406426
  Птахів Семен Чому Єгипет... лижі обвалив // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 54-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1406427
  Лук"яненко О.П. Чому загинули бангути / О.П. Лук"яненко. – Київ, 1984. – 144 с.
1406428
  Кушинська Л. Чому закони "сплять"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 лютого (№ 31). – С. 7


  Про мовне питання, національну ідентичність та непрості уроки вітчиняної історії.
1406429
  Лапаєв Ю. Чому замерзла "русская весна" / Ю. Лапаєв, Р. Малко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Дмитро Крапивенко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (484), 24.02-2.03.2017 р. – С. 25-27. – ISSN 1996-1561


  Що завадило кремлівським кураторам реалізувати кримський сценарій у більшості регіонів українського Південного Сходу.
1406430
   Чому запізнився другий фронт? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48
1406431
   Чому запізнився другий фронт? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48
1406432
  Лосєв І. Чому Захід боїться розпаду Російської Федерації? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 12 (384), 27.03-2.04.2015 р. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561


  Нині кремлівська пропаганда відчайдушно залякує Захід "жахливими наслідками" розпаду Росії. На багатьох західних лідерів ці страшні казки таки вливають.
1406433
  Баганець О. Чому злочинність постійно хочуть приховати, а не побороти? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 22-31 грудня (№ 51/52). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  "...Я чітко усвідомлюю, що нинішня влада вперто не звертає увагу на стан криміногенної обстановки в державі, яка погіршується з року в рік, починаючи із 2014 року. Спочатку вищі посадові особи України пояснювали це війною на Донбасі, потім почали ...
1406434
  Лизанчук В. Чому ЗМІ активно виробляють в українців особливу форму російської свідомості ?! // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3. – С. 28-31
1406435
  Кучеренко Валентина Чому змінюється клімат? : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 15
1406436
  Геєць В.М. Чому знову настав час починати спочатку? // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 5/6 (666/667). – С. 31-38. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1406437
  Чухно А.А. Чому зростання продуктивності праці має випереджати зростання заробітної плати? // Комуніст України, 1958. – №9
1406438
   Чому Зубець, а не Марченко / І. Капсамун, Ю. Щербак, П. Олещук, А. Плахонін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 189). – С. 5


  Чому це стало можливим і як уникнути подальших помилок. Йдеться про нагородження судді Г. Зубця орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, "який свого часу за СРСР засудив дисидента Валерія Марченка (і, ігноруючи хворобу останнього, прирік його на ...
1406439
  Фаріон І. Чому і досі пишемо по-сталінському? З нагоди 90-ліття правописної конференції у Харкові // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 червня (№ 23). – С. 5
1406440
  Тихолаз Б. Чому і навіщо Шевченко? (неювілейні роздуми) // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11-12 березня (№ 42/43). – С. 13
1406441
  Літошенко О.Я. Чому і як ми старіємо?. / О.Я. Літошенко. – К., 1990. – 47с.
1406442
  Сидоренко М. Чому і як необхідно підвищувати професійність підготовки юристів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 12-14.
1406443
  Злотіна М.Л. Чому і як розвиваються явища дійсності / М.Л. Злотіна. – Київ, 1961. – 48с.
1406444
  Аржевітін С. Чому і як слід реформувати систему гарантування вкладів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 11 (177). – С. 3-7
1406445
  Коновал О. (США) Чому Іван Багряний не хотів повертатися до СРСР? // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 40-41


  Іван Багряний, відомий український письменник, що жив після Другої світової війни в діаспорі, усі свої значні прозові твори, за винятком "Тигроловів", написав за межами України, на еміграції, у Німеччині. Одна з його праць - брошура "Чому я не хочу ...
1406446
   Чому Ізраїлю вдалося, а Україні - поки ні? / І. Капсамун, М. Сірук, Ю. Щербак, Е. Бєдлцерковські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9-10 грудня (№ 225/226). – С. 4


  "Вони формувалися як винятково ідеологічна держава, ми ж тільки зараз підходимо до цього питання. Наш шлях болісніший і довший", - Юрій Щербак.
1406447
  Ксу Жонг Чому інвестиційні банки настільки ризикують? Теоретичний аналіз причин кризи субстандартного кредитування = why did investment banks take more risk than optimal? A theoretical analysis of reasons for subprime crisis / Ксу Жонг, Жао Ксі Юнь, Жень Жіганг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 373-380 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1406448
  Каганець Ігор Чому Іуда зрадив Ісуса? // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-39. – ISSN 0868-9644


  Це одне з ключових питань Євангелія, тобто Доброї Новини. Вона є посланням сучасному кризовому людству, тому історія з Іудою може нести для нас дуже важливий сенс.
1406449
  Васюк М. Чому Караваєві Дачі? // Столиця. – Київ, 2000. – 11 січня (№ 2). – С. 12


  Чому Караваєві Дачі Названі на честь професора Київського університету В.О. Караваєва.
1406450
  Охріменко Ю.М. Чому католицизм модернізує обрядовість / Ю.М. Охріменко, В.М. Шевченко. – К, 1973. – 119с.
1406451
  Люта Г. Чому кияни змушені платити за вдвічі більшу кількість тепла?! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 березня (№ 8). – С. 8


  "У "Київенерго" не можуть аргументовано пояснити, чому при порівняно однакових середньомісячних температурах кількість тепла в платіжках жителів столиці в опалювальному сезоні 2016/2017 рр. збільшилася у два й більше разів порівняно з попереднім. Чому ...
1406452
  Сіренко В.Ф. Чому комуністи затребувані часом і народом? / В.Ф. Сіренко. – Київ : Оріяни, 2003. – 20с. – (Бібліотека освідченої людини). – ISBN 966-8305-09-4
1406453
   Чому конкурс не став святом? / Редакція // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 6-7
1406454
  Усач Г.Д. Чому краб ходить боком : казки: для дошк. і мол. шк. віку / Г.Д. Усач. – Одеса : Маяк, 1983. – 22 с.
1406455
  Петкявічус В. Чому курличуть журавлі / В. Петкявічус. – Київ, 1977. – 158 с.
1406456
  Попович М.М. Чому латинський займенник ILLE став французьким артиклем LE? (гіпотетичні міркування) // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 372-378. – ISBN 966-7890-03-1
1406457
  Дуб В.Є. Чому люди не одружуються. / В.Є. Дуб. – К., 1987. – 156с.
1406458
  Кругла Л.В. Чому людина, народжена бути Тарасом Бульбою, стає Іваном Никифоровичем? : урок-дослідження з вивчення творів М. Гоголя. 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 48-50. – Бібліогр. в кінці ст.
1406459
  Потєхін О.В. Чому людству потрібне нове мислення. / О.В. Потєхін, В.М. Щітка. – К., 1991. – 44с.
1406460
  Матушек О.Ю. Чому М.Ф. Сумцов не став доктором словесності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 16-20. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1406461
  Доній О. Чому Майдан не запропонував альтернативу? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23 вересня (№ 172). – С. 4


  Розмова з депутатом VI та VII скликань Олесем Донієм.
1406462
  Кухалейшвілі Г. Чому Маріуполь проголосував за уламки "Партії регіонів"? // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 6-7. – (Історичні науки)
1406463
  Соколов Б. Чому Мединський - не Ейнштейн // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 25). – С. 5


  "...У Росії науковий ступінь потрібен, щоб обійняти чимало високих посад, відповідено, поки буде попит на липові дисертації - буде й пропозиція".
1406464
  Палійчук Ю. Чому ми - слов"яни? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 10. – С. 18-20


  З історії відомо, що територію України населяли кімеріійці, скіфи, сармати, готи. Чому ми себе ідентифікуємое як слов"яни?
1406465
  Кремень В. Чому ми бідні, якщо такі освічені? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 21-27 лютого (№ 6). – С. 13


  Про методологічні проблеми освіти в Україні.
1406466
  Дяків О. Чому ми в нашій боротьбі ставимо на власні сили українського народу? // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 309-318. – ISBN 978-966-1513-01-2
1406467
  Яблонський В. Чому ми досі не маємо Силіконової долини? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14 березня (№ 44)


  В ЗМІ як відгук на започаткування в Росії проекту "Сколково" з"явилося закономірне запитання: чи можлива в Україні Кремнієва долина чи аналог Сколково? До того ж вони посилаються на висловлювання В. М. Литвина, що Київський національний університет ім. ...
1406468
  Танчер В.К. Чому ми пропагуємо атеїзм / В. Танчер. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 32 с.
1406469
  Амосов Н. Чому ми проти пасхи / Н. Амосов. – Київ : Партвидав ЦК КП(б) У, 1938. – 32 с.
1406470
  Осипов П.І. Чому ми так говоримо : науково-етимологічний довідник / П.І. Осипов; МОНУ. – Київ : Ін Юре, 2008. – 248с. – ISBN 978-966-313-366-9
1406471
  Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України. / С. Рудницький. – Львів, 1994. – 410с.
1406472
  Косенко О. Чому мова - питання державної ваги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 листопада (№ 200/201). – С. 13
1406473
  Мотиль О. Чому можливий бар "КГБ"? // Критика. – Київ, 2008. – Червень, (число 6). – С. 10-15


  "Бар "КГБ" став у Нью-Йорку чимось на кшалт літературного закладу".
1406474
  Лучик Ю. Чому молодь стоїть на Євромайдані? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 листопада (№ 219/220). – С. 6
1406475
  Корж Віталій Чому молодь тікає з села // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 222-225
1406476
  Сюндюков І. Чому Мономах? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28-29 грудня (№ 239/240)


  2013 року минає 900 років сходження на Київський великокняжий стіл князя Володимира Мономаха.
1406477
  Стріха М. Чому навчає приклад академіка Комісаренка // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 7/8 (237/238). – С. 49-51
1406478
  Стріха М. Чому навчає приклад академіка Комісаренка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 липня (№ 115/116). – С. 14


  Сергій Васильович Комісаренко (1943), український науковець, державний та політичний діяч, дипломат. Академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України. Директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. ...
1406479
  Куц С. Чому нам потрібен новий закон про благодійну діяльність // Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (9). – С. 20-25.
1406480
  Виханський Б. Чому нам судилось лише виправдовуватись? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28 лютого (№ 8). – С. 6-7


  До 70-річчя операції "Вісла".
1406481
  Гейман Н. Чому наше майбутнє залежить від бібліотек, читання і фантазії : лекція Ніла Геймана // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 7/8 (432), липень - серпень. – С. 57-59


  "Скільки книжок на рік ви читаєте? Як часто заходити в бібліотеку? Можливо, інтернет замінив вам книжки і походи в книгарні та книгозбірні? Англійський письменник-фантаст прочитав цікаву лекцію про користь читання. Це не просто пристрасна апологія, це ...
1406482
  Водолажський В.П. Чому наше село зветься Білка : історичний роман / В.П. Водолажський. – Харків : Майдан, 2001. – 584с. – ISBN 966-7903-05-2
1406483
  Орел С. Чому наші революції "ходять задом наперед"? -3 / С. Орел, Т. Літковець, Т. Букрєєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 лютого (№ 20). – С. 11


  "Суспільство як рушійна сила Євромайдану не підготувалося до домінуючої ролі після повалення режиму Януковича", - експерт.
1406484
  Гирич І. Чому не вдалося польсько-українське порозуміння у XIX - на початку XX ст.? // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (171), листопад. – С. 14-16
1406485
  Березін С. Чому не професура в Одесі? (Архівні документи до біографії Міністра Г.О. Афанасьєва) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 46-48. – (Політичні науки)


  "Відзначення ювілею Української Революції об"єктивно потребує всебічного вивчення процесу державотворення, однією з найважливіших складових якого, безперечно, є формування системи дипломатичної служби. В цьому сенсі актуальним завданням є пошук ...
1406486
  Прокопчук І. Чому не спрацьовує інструментарій ОБСЄ? / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20 червня (№ 104)


  "Потрібен політико-адміністративний тиск, щоб змусити Російську Федерацію виконати взяті нею зобов"язання".
1406487
  Міщенко Д.О. Чому не сходяться дороги : Роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 312с.
1406488
  Міщенко Д.О. Чому не сходяться дороги : Роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро, 1967. – 312 с.
1406489
  Прокопенко О. Чому не треба зважати на моду на фах? // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 23 грудня (№ 243). – С. 1,4
1406490
  Ющук І. Чому небезпечно зрікатися рідної мови? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 10
1406491
  Кінан Е. Чому неможливо збагнути російську історію, не збагнувши історії руської // Критика. – Київ, 2008. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 23-26
1406492
  Гирич І. Чому необхідно переосмислювати минуле? / Ігор Гирич, Юрій Шаповал ; [Фонд Конрада Аденауера]. – Київ : [Б.в.], 2010. – 44 с. – (Політична освіта = Kas policy paper)
1406493
  Остролуцька Л. Чому нестійка українська економіка? // Світ. – Київ, 2017. – Вересень (№ 35/36). – С. 1, 2-3


  І коли презентуватиме уряд проект бюджету на президії Національної академії наук України?
1406494
  Шинкаренко Т. Чому ніяковіє пан полковник і коли мадам - не мадам // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 36-37.
1406495
  Шевельов Ю.В. Чому общерусский язык, а не вібчоруська мова? З проблем східнослов"янської глотогонії // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 177-194. – ISBN 978-966-439-859-3


  "Дві статті з проблем східнослов"янської глотогонії — це погляд відомого мовознавця Юрія Шевельова, представника української діаспори у США, на постання української мови на тлі інших слов"янських мов, головне східнослов"янських." Різнотрактування ...
1406496
  Висоцька Н. Чому оглянувся Орфей? Гендерне рецентрування міфологічного сюжету у п"єсі Сейри Рул "Евридіка" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 24-30
1406497
  Александрова В.П. Чому партія надає великого значення переважному розвиткові важкої промисловості / В.П. Александрова. – Київ, 1956. – 64с.
1406498
   Чому переміг Трамп: "наукове" пояснення / Дубовик-Рохова, Е. Райнерт, В. Панченко, Юваль Ноах Харарі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11-12 листопада (№ 205/206)


  Економісти - про світову кризу неолібералізму, "марний" клас та які висновки має зробити з усього цього Україна.
1406499
  Шкраб"юк П. Чому плакав Джон Стейнбек // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 лютого - 1 березня (№ 37/38). – С. 11


  Тарас Шевченко та закордонні діячі культури: епізоди шани та любові.
1406500
  Швачка В. Чому позичали віру. / Партія Український Соціалістів-Революціонерів ; Швачка В. – 2-ге вид., 1915. – 17, [3] с.
1406501
  Корнійчук О.Є. Чому посміхалися зорі : Комедія на 3 дії / О.Є. Корнійчук. – Київ, 1958. – 100с.
1406502
  Неживий О. Чому потрібна нова публікація оповідання Григора Тютюнника "Деревій" // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 141-143. – ISSN 0208-0710
1406503
  Корсунський С. Чому потрібна реформа Дипломатичної академії України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 6


  "Дипломатична академія при Міністерстві закордонних справ України проіснувала понад 20 років, і тому багатьох, необізнаних із нинішнім станом речей, новина про її реформування здивувала, якщо не сказати — обурила. Тим часом про необхідність ...
1406504
  Баган О. Чому почалася Перша світова війна? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-7 жовтня (№ 40). – С. 1, 14


  Геополітичне значення Галичини в оцінках українських істориків початку XX ст.
1406505
  Баган О. Чому почалася Перша світова війна? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 22-28 жовтня (№ 43). – С. 12
1406506
   Чому почалася Перша світова війна? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 14
1406507
  Босенко В.О. Чому природознавство, що пізнає форми руху, не може розвиватися далі без філософії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
1406508
  Турченко Г.Ф. Чому проект "Новоросія" - не птиця-фенікс, або Про історію мертвонародженого задуму / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 21


  Розмова з доктором історичних наук, професором Запорізького національного університету Турченко Галиною Федорівною.
1406509
  Захарін С. Чому професор ВНЗ не займається наукою? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 липня (№ 25). – С. 12
1406510
  Нантой Оазу Чому Путін втрачає Придністров"я? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 2 квітня (№ 59). – С. 3


  Програмний директор Інституту суспільної політики( Кишинів) Оазу Нантой: Якби не Україна, Молдова давно була б у складі російської губернії.
1406511
  Сидорчук О. Чому ректору КНЕУ закон - не указ? Продовження освітянського детективу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1406512
  Шахін Ю.В. Чому розпалась Югославія? Версії української історіографії // Записки історичного факультету : наук.-істор. видання / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Вип. 23. – С. 364-377. – ISBN 978-617-689-047-8
1406513
  Акименко І.В. Чому роса червона / І.В. Акименко. – Львів, 1965. – 275с.
1406514
  Райхель Ю. Чому російський математик Григорій Перельман відмовився прийняти премію в 1 млн. доларів? // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 252-261. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
1406515
  Кралюк П. Чому російські мас-медіа компроментують Острозьку академію? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 жовтня (№ 194/195). – С. 21
1406516
  Кузьо Т. Чому Росія щодо України поводиться саме так // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 36 (339), 22 вересня 2016. – С. 22-24


  Російську національну ідентичність визначають імперіалізм і націоналізм.
1406517
  Тамаш Ю. Чому русини/руснаки Бачки частина українського народу // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. – Свидник, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 228-240. – ISBN 978-80-89755-32-5
1406518
  Жулинський М. Чому свобода з острахом зазирає в скриньку пандори? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 3/4 (197/198). – С. 4-12
1406519
  Лиховид І. Чому скасували заняття? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 січня (№ 7). – С. 2


  Соцмережі бурхливо обговорюють дистанційне навчання в КНУ імені Шевченка.
1406520
   Чому слід обрати наш факультет? // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет соціології. – С. 1


  Йдеться про те, що факультет соціології дає глибокі знання із соціальних технологій, які надає однойменна освітня програма факультету. Вона створює можливості успішно працювати у галузях менеджменту, маркетингу, політичної аналітики та масової ...
1406521
  Абліцов В. Чому слов"янські з"їзди зігнорували претензії Москви на європейське лідерство // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 травня (№ 18). – С. 3


  Нотатки на теми призабутих сторінок історії та маніакального нав"язування світу путінським Кремлем міфів про месіанську роль Росії. Якби не Й. Броз Тіто, то замість ОВД (мілітарної Організації Варшавського договору - 1955 - 1991) та РЕВ (Ради ...
1406522
  Абліцов В. Чому слов"янські з"їзди зігнорували претензії Москви на європейське лідерство // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 травня (№ 19). – С. 6


  Нотатки на теми призабутих сторінок історії та маніакального нав"язування світу путінським Кремлем міфів про месіанську роль Росії.
1406523
  Ленін В.І. Чому соціал-демократія повинна оголосити рішучу і нещадну війну соціалістам-революціонерам? / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 32с.
1406524
  Ленін В.І. Чому соціал-демократія повинна оголосити рішучу і нещадну війну соціалістам-революціонерам? / В.І. Ленін. – Київ, 1983. – 34с.
1406525
  Лучик Ю. Чому стать досі впливовіша за особистісний потенціал? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 4


  Стаття студентки КНУТШ про жінок в політиці. Яка ситуація в Україні порівняно зі світом?
1406526
  Демиденко Г. Чому стратили Сократа? (Деякі уроки кризи реальної демократії) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 94-104. – ISSN 1993-0909
1406527
  Прісняков В.Ф. Чому суспільство з плановою економікою не має майбутнього (до питання про стійкість риноковї та планової економік) // Економічна кібернетика : Міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1/2. – С. 4-19
1406528
  Михайленко Н. Чому сучасні українські дівчата не поспішають заміж // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 15


  "Їй до двадцяти п"яти років. Вона розумна, приваблива, незалежна. Має освіту, вміє заробляти гроші, забезпечує свої потреби. В анамнезі кілька стосунків, можливо, один чи два "цивільні" шлюби. Але офіційного заміжжя поки що не планує."
1406529
  Віднянський С.В. Чому та як Українська РСР стала однією з країн-засновниць ООН? // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - гру день. – С. 174-194. – ISSN 0130-5247


  До 70-річчя Організації Об"єднаних Націй і членства в ній України.
1406530
  Віднянський С.В. Чому та як Українська РСР стала однією з країн-засновниць ООН? (до 70-річчя Організації Об"єднаних Націй і членства в ній України) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 172-185. – ISSN 0130-5247
1406531
  Король В. Чому таку дорогу, неоплатиму ціну ми заплатили за перемогу над фашизмом у 1939-1945 рр.? // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 3. – С. 21-26
1406532
  Глаглєв С.М. Чому тварини не всміхаються? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
1406533
  Денисенко А.В. Чому теологія визвольного руху використовує марксистські ідеї ? // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 182-193
1406534
  Слабошпицький М. Чому Толстой і Достоєвський не захотіли познайомитися? // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 70-77. – ISSN 0208-0710
1406535
  Готліб Н.Б. Чому треба читати Кларісу Ліспектор? // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 1/2 (1033/1034). – С. 219-221. – ISSN 0320-8370
1406536
  Андрусів П. Чому у нас нема історичного малярства? // Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. / Вид-во ім. Олени Теліги. – Київ, 2006. – № 1/6. – С. 65-73.
1406537
  Лукашенко А. Чому убили Гапона? // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 1 (41). – С. 41-44
1406538
  Рябошлик В. Чому Україна - експортер газу? // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 9. – С. 20-21. – ISSN 1810-3944
1406539
  Фрейзер Дерек Чому Україна важлива для Канади // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 січня (№ 15). – С. 3
1406540
  Павлюк І. Чому Україна досі не має нобелівського лауреата // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 2. – С. 155-157. – ISSN 0130-321Х
1406541
  Каспрук Віктор Чому Україна не захищає свої інтереси в Україні? // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 268-279
1406542
  Дементьєв В. Чому Україна не інноваційна держава: інституційний аналіз / В. Дементьєв, В. Вишневський // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 3. – С. 5-20. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1811-3141
1406543
  Громенко С. Чому Україна програє сусідам війни за історію // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 35 ( 355 ). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561
1406544
  Токар Л. Чому українознавство необхідно розвивати як цілісну науку? // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 50-55
1406545
  Сюндюков І. Чому українська свобода необхідна світові? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 травня (№ 89). – С. 9


  Учасники Міжнародної конференції "Мислити з Україною", інтелектуали європейського рівня, були солідарні з нашим народом.
1406546
  Москаленко Леся Чому українським туристам невигідно прикидатися москалями // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 119
1406547
  Грицак Я. Чому українців не було в "таблиці народів" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 23 (276), 11 червня 2015. – С. 30-32
1406548
  Скрипник О. Чому фельдшер наказав довго жити // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 листопада - 1 грудня (№ 45). – С. 13


  "... По всій Україні цього тижня стартувала акція під гаслом "Не дай знищити "Швидку"!" Рівно опівдні карети швидкої допомоги, які мчать на виклики у великих і малих містах, вмикають проблискові маячки та звукові сирени. Всього на 5 хвилин. Так медики ...
1406549
  Баумейстер А. Чому філософію необхідно вивчати в школі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 листопада (№ 210/211). – С. 30


  Точка зору доктора філософських наук, доцента філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка. "...Школа й університет повинні формувати такі важливі у найближчому майбутньому компетенції, як аналітичне і творче мислення, уміння аргументувати і ...
1406550
  Бутова В.О. Чому фінські школярі найрозумніші, або особливості системи освіти Фінляндії. // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 2. – С. 124-131.
1406551
  Солодько А. Чому французьким університетам вигідно бути прозорими? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 23-29 травня (№ 18). – С. 12


  "...Новий закон про вищу освіту передбачає, що діяльність ВНЗ має бути прозорою. Однак виші не поспішають виконувати цю норму закону. Міністерству освіти довелося звертатися до керівників ВНЗ зі спеціальним листом-нагадуванням, що на сайті вишу мають ...
1406552
   Чому Харків український? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 4-5
1406553
  Потапенко С. Чому Харків український? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 39 (359), 26 вересня - 2 жовтня. – С. 30-33. – ISSN 1996-1561


  Росія вперто намагається накинути свій понад двохсотрічної давності міф про те, що Харків не є частиною України. Місто пережило кілька хвиль русифікації, але від того не стало російським, як цього хотілося б кремлівським політтехнологам.
1406554
  Левченко О. Чому Хорватії все вдалося? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1406555
   Чому Хорватії все вдалося? Як країна повернула власні території після років окупації та гібрідної війни // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 25-31серпня (№ 34). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1406556
  Літвінко Катерина Чому Хорватія? : спецрепортаж. Хорватія / Літвінко Катерина, Крамський Влад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-61 : Фото
1406557
  Нойгауз Норберт Чому християнин повинен ангажувати себе у суспільстві та політиці? // Християнин і світ : журнал для християн, фахівців своєї справи. – Львів, 2010. – № 2. – С. 55-58
1406558
  Пахаренко В. Чому Шевченко - геній // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 12-29. – ISBN 978-966-493-489-0


  Іменувати Тараса Шевченка генієм (як і пророком, апостолом, кобзарем, батьком укр. нації тощо) стало загальноприйнятою традицією і в науці, і в публіцистиці, в освіті. Усі ці ознаки слушні, але зазвичай вживаються в суто ритуально-компліментарному ...
1406559
  Стріха М. Чому я не культуролог // Критика. – Київ, 2002. – Грудень, (число 12). – С. 27
1406560
  Мир-Могамаді Чому я не нон-когнітивіст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-61. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Чи живемо ми в світі, якому не притаманні об"єктивні цінності? Нон-когнітивісти є тими, хто вважає, що ми живемо в світі, якому не притаманні об"єктивні цінності. Джерело цінності тоді - в нас самих; кожен з нас робить свій власний вибір. Насправді, ...
1406561
  Ковінька О.І. Чому я не сокіл, чому не літаю? / О.І. Ковінька. – К., 1961. – 133с.
1406562
  Багряний І. Чому я не хочу вертатись до СРСР? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 8 жовтня (№ 38). – С. 14
1406563
  Толмачова Т. Чому я не хочу повернення СРСР // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2016. – № 7/9. – С. 2-26. – ISSN 0130-1608
1406564
  Лавриш Ю. Чому я не хочу повертатися до СРСР? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20 грудня (№ 233)


  Студенти Львівського національного університету ім. І. Франка підсумували рік, що минає, памфлетом Івана Багряного із серії "Бронебійна публіцистика".
1406565
  Багряний Іван Чому я не хочу повертатися до СССР? / Багряний Іван; Український суходоловий інститут. – Відень, 1946. – 16с. – На правах рукопису. – (Видання Українського суходолового інституту ; ч.7)
1406566
  Дулуман Є.К. Чому я перестав вірити в бога / Є.К. Дулуман. – К., 1957. – 40с.
1406567
  Кіт Л. Чому я пішов у лайфгарди? // Київський університет : дайджест. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 8). – С. 6


  "23 життя врятували впродовж літа студенти нашого Університету. Під час канікул вони працювали в команді «Пляжний патруль», де складали основний актив лайфгардів. А нещодавно строката команда рятувальників на чолі зі своїм керівником Артемом Гальчуком ...
1406568
  Верхоломов М.С. Чому я порвав з релігією / М.С. Верхоломов. – Київ, 1960. – 27с.
1406569
   Чому я тут? / Е. Матросова, М. Ковальчук, ЯручикЮ, А. Романдаш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13-14 липня (№ 120/121)


  Стаття студентки КНУТШ Е. Матросової про учасників акції на захист рідної мови, які поділилися з "Днем" особистими історіями про те, що їх вело під Український дім.
1406570
  Сліпушко Оксана Чому Ярослав Мудрий став лідером нації на початку ХХІ століття // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 4-5. – ISSN 0868-9644


  Під час урочистостей з нагоди 900-ліття Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря та 1020-ліття хрещення Київської Руси-України здійснено чин канонізації великого князя Ярослава Мудрого, благовірного князя Костянтина Острозького, святителя Іова ...
1406571
  Бача Юрій Чому, коли і як? : Запитання й відповіді з історії і культури русинів-українців Чехо-Словаччини / Бача Юрій, А. Ковач, М. Штець. – Прашів-К., 1992. – 84с.
1406572
  Зуб Д.І. Чонгар / Д.І. Зуб. – Одеса, 1968. – 243с.
1406573
  Розумієнко О. Чонгарці / О. Розумієнко. – Харків-Київ, 1933. – 134 с.
1406574
  Кашкадамова Екатерина Чонге-чон - говорящий ручей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 86-90 : фото
1406575
  Верешмарти М. Чонгор и Тюнде / М. Верешмарти. – Москва, 1955. – 167с.
1406576
  Верешмарти М. Чонгор и Тюнде / М. Верешмарти. – Москва, 1984. – 211с.
1406577
  Ярошенко В.И. Чоновцы / В.И. Ярошенко. – К., 1973. – 164с.
1406578
  Кротов В.Л. Чоновцы / В.Л. Кротов. – М, 1974. – 128с.
1406579
  Долин В.А. Чоновцы на Осколе / В.А. Долин. – М., 1966. – 128с.
1406580
   Чоп - місто зустрічі друзів.. – Ужгород, 1963. – 15с.
1406581
  Макар Ю.В. Чоп. / Ю.В. Макар. – Ужгород, 1980. – 47с.
1406582
   Чопик Володимир Іванович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 285
1406583
  Карпов Е.В. Чопрайские зори. / Е.В. Карпов. – Ставрополь, 1967. – 96с.
1406584
  Огаркова Т. Чоран/Соран: одна людина, два життя // Критика. – Київ, 2012. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 14-17
1406585
  Стеценко С. Чорна Акула в червоній воді : Роман / С. Стеценко. – Черкаси : Асоціація підтримки української популярної літератури, 1999. – 344с. – ("Український бестселер"). – ISBN 966-7686-00-0
1406586
  Сенченко І.Ю. Чорна брама / Сенченко І.Ю. – Харків : ДЛВ, 1936. – 158 с.
1406587
  Михайлов В.С. Чорна брама / В.С. Михайлов. – К, 1962. – 128с.
1406588
  Мокрієв Ю.О. Чорна буря : роман / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 276 с.
1406589
  Саєнко Ю. Чорна влада із "чорного золота" // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 5/6 (199/200). – С. 3-6
1406590
  Утевський А. Чорна вода. / А. Утевський, 1929. – 143с.
1406591
  Вахек Еміл Чорна зоря / Вахек Еміл. – Київ, 1969. – 188с.
1406592
  Ордівський С. Чорна Ігуменя / С. Ордівський. – Львів, 1994. – 410с.
1406593
  Шевчук В. Чорна кішка, яка шукала батька : Повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 37-67. – ISSN 0208-0710
1406594
  Памук О. Чорна книга : роман / Орхан Памук ; [пер. з турец. О.Б. Кульчинського]. – Харків : Фоліо, 2012. – 668, [4] с. – Пер. вид. : Kara Kitap / Orhan Pamuk. Istanbul, 1994. - Лауреат Нобелів. премії з л-ри 2006. – ISBN 978-966-03-5920-8
1406595
   Чорна книга комунізму = Le livre noir du communisme : crimes, terreur et repression : злочини, терор і репресії / Стефан Куртуа, Ніколя Верт, Жан-Луї Панне, Анджей Пачковський, Карел Бартошек, Жан-Луї Марголен у співпраці з Ремі Коффером, П"єром Рігульо, Паскалем Фонтена, Івом Сантамарія та Сільвеном Булюком ; [пер. з фр. Я. Кравця]. – Львів : Афіша, 2008. – 712 с., [ 32 ] с. іл. : фотогр. – ISBN 978-966-325-087-8
1406596
  Верт Н. Чорна книга комунізму : Частина перша Держава проти свого народу // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 18-28


  З німецької переклала студентка Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Оксана Павлюк. Автор та науковий керівник проекту завідуючий кафедрою теорії і практики перекладу з німецької мови, професор Тарас Кияк.
1406597
  Верт Н. Чорна книга комунізму : Частина перша Держава проти свого народу // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 19-34


  З німецької переклала студентка Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Людмила Москалець. Автор та науковий керівник проекту завідуючий кафедрою теорії і практики перекладу з німецької мови, професор Тарас ...
1406598
  Шаповал Ю. Чорна книга ображеного бібліографа // Критика. – Київ, 2000. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 28-30


  Полемічні нотатки з приводу рецензії історика Ярослава Грицака, в якій він проаналізував кілька праць, присвячених репресіям в СРСР.
1406599
   Чорна книга України : Збірник документів,архівних матеріалів,листів,доповідей,статей,досліджень,есе. – Київ : Просвіта, 1998. – 783с. – ISBN 5-7707-8340-0
1406600
  Усик Світлана Чорна королева лісу / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 2 : фото
1406601
  Трачук О.В. Чорна металургія в соціально-економічному житті східних слов"ян на території України (друга половина V-X ст.) / О.В. Трачук ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький : Олег Філюк ; Центр учбової літератури, 2017. – 307, [1] с. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 274-299. – ISBN 978-611-01-0904-8
1406602
  Шевченко А.Ю. Чорна металургія України / А.Ю. Шевченко. – К, 1947. – с.
1406603
  Середенко М.М. Чорна металургія України. 1917 - 1957. / М.М. Середенко. – Київ, 1957. – 168с.
1406604
   Чорна металургія УРСР у 9-й п"ятирічці. – К., 1972. – 52с.
1406605
  Павличко Д. Чорна нитка : поезії / Д.В. Павличко. – Київ, 1958. – 35 с.
1406606
  Костакова Л. Чорна ніч // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 23-28.
1406607
  Просяник І.Г. Чорна паморозь. / І.Г. Просяник. – К., 1990. – 204с.
1406608
  Винниченко В.К. Чорна пантера і білий ведмідь / В.К. Винниченко. – Київ : Дзвін, 1918. – 57с.
1406609
  Винниченко В.К. Чорна пантера і білий ведмідь : П"єса на 4 дії / В.К. Винниченко. – Київ : Дзвін, 1918. – 57с.
1406610
  Винниченко В.К. Чорна Пантера і Білий Медвідь : драми / Володимир Винниченко. – Київ : Знання, 2014. – 253, [1] с. – В кн. також: Гріх ; Брехня ; Між двох сил. - Сер. засн. в 2009 р. – (Класна література : передплатна серія ; № 5). – ISBN 978-617-07-0166-4
1406611
  Харитонова Р. Чорна перлина : [збірка поезій] / Раїса Харитонова. – Київ : Факт, 2008. – 108, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-359-287-9
1406612
  Куліш П.О. Чорна рада / П.О. Куліш. – Полтава, 1918. – 269с.
1406613
  Куліш П.О. Чорна рада / П.О. Куліш. – Київ, 1925. – 216с.
1406614
  Куліш П.О. Чорна рада / П.О. Куліш. – Київ; Харків, 1929. – 248с.
1406615
  Куліш П.О. Чорна рада / П.О. Куліш. – Київ, 1939. – 195с.
1406616
  Куліш П.О. Чорна рада / П.О. Куліш. – К.-Х., 1944. – 164с.
1406617
  Куліш П.О. Чорна рада : Хроніка 1663 року та оповідання / П.О. Куліш. – Київ : Веселка, 1990. – 256с.
1406618
  Куліш П.О. Чорна рада / П.О. Куліш. – Х., 1990. – 272с.
1406619
  Куліш П.О. Чорна рада / П.О. Куліш. – Київ, 1991. – 166с.
1406620
  Куліш П.О. Чорна рада : роман, оповідання, вірші / Пантелеймон Куліш. – Харків : Фоліо, 2008. – 288с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4028-2
1406621
  Куліш П. Чорна рада : для старшого шкільного віку / Пантелеймон Куліш ; [передм., коментарі, прим. та навч.-метод. матеріали І.М. Андрусяка]. – Київ : Національний книжковий проект, 2010. – 352 с. – (Бібліотека шкільної класики. Обов"язкова програма. 9 клас). – ISBN 978-966-339-881-5
1406622
  Кулиш П. Чорна Рада, 1857
1406623
  Кулиш П. Чорна Рада, 1857
1406624
  Куліш П.О. Чорна Рада : Хpоника 1663 pоку / напысав П. Кулиш. – вид. 2-ге. – Одесса : Тип. Е.И. Фесенко, 1901. – 252 с. : 15 аpк. іл.: поpтp. – Слова из "Чоpнои Рады", котоpи нє всяке чувало, або читало [слов. тлумач.]: с. 250-251.- Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографі. - Прим. № 34733 дефектний, без обкл. та відсутні 15 арк. іл.


  Зміст: Оpыся; Сичови гости; Гоpдовыта паpа; Дивоче сеpце; Сиpа кобыла; Пивпивныка; Цыган; Лысты с хутоpа. Конволют з 2-х книжок: Про злодія у сели Гакивныци [Про злодія у селі Гаківниці] : Оповидання / П.О. Куліш; П.О. Кулиш // Оповидання ...
1406625
  Куліш П. Чорна Рада : Хроніка 1663 року: Оповідання / П. Куліш. – Харків : Євроекспрес; ТАСТ-М, 2000. – 384с. – (Історія України в романах). – ISBN 966-7297-44-6
1406626
  Куліш П. Чорна Рада // Пантелеймон Куліш : Літературний портрет / М. Жулінський. – Київ : Бібліотека українця, 2000. – с.38 -226. – (Бібліотека українця)
1406627
  Куліш П. Чорна Рада : Роман, оповідання, вірші / Пантелеймон Куліш. – Харків : Фоліо, 2006. – 287с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3379-X
1406628
  Куліш П. Чорна Рада : Історичний роман / Пантелеймон Куліш. – Київ : Велес, 2007. – 192с. – (Класика української літератури). – ISBN 966-7263-30-8
1406629
  Маслак В. Чорна рада 1663 p. в сучасній російській історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-45. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу доробку сучасних російських істориків в ділянці дослідження проблематики Чорної ради 1663 р. Досліджуються їхні концептуальні підходи та їх місце в історіографічній ситуації. Статья посвящена анализу разработки современными ...
1406630
  Куліш П. Чорна рада, хроніка 1663 року / П. Куліш, 1857
1406631
  Куліш П.О. Чорна рада. Михайло Чарнишенко : [іст. романи] / Пантелеймон Куліш ; [упоряд. та передм. А. Яцько]. – Київ : Персонал, 2008. – 450, [2] с. : іл. – Сер. засн. 2008 р. – (Бібліотека української героїки ; вип. 1). – ISBN 978-966-608-864-5
1406632
  Андрушків Богдан Чорна скрижаль України / Андрушків Богдан. – Тернопіль : Джура, 2001. – 276с. – (Молоді про історію рідного краю). – ISBN 966-7497-49-6
1406633
  Скрипник О. Чорна смуга в Інституті Шалімова / О. Скрипник, О. Сова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 19-25 січня (№ 2). – С. 1, 12


  Скандал в Інституті імені Шалімова. Винятком із правил стало багатосторінкове звернення, підписане докторами та кандидатами медичних наук, завідувачами відділень, провідними науковими працівниками, яке не тільки опинилося в центрі уваги Академії ...
1406634
  Горєлов М.Є. Чорна сотня антикомунізму / М.Є. Горєлов, Є.Є. Камінський. – Харків, 1983. – 120с.
1406635
  Стівенсон Р.Л. Чорна стріла / Р.Л. Стівенсон. – К., 1958. – 224с.
1406636
  Горбуров К. Чорна таємниця сталінського режиму: "третій голод" в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 березня (№ 39/40). – С. 14
1406637
   Чорна тінь голодомору 1932-1933 рр. над Тернопіллям : Книга пам"яті. – Тернопіль : Джура, 2003. – 292с. : іл. – ISBN 966-8017-66-8
1406638
  Асанга Афім Чорна хвиля / Асанга Афім. – Харьков, 1929. – 196с.
1406639
  Хмельковський Л. Чорна хмара над Україною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 квітня (№ 75/76)


  До 75-річчя Великого терору 1937-1938 -го рр.
1406640
  Роговцева А. Чорна, біла, червона // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 3/4. – С. 80-98. – ISSN 0130-1608
1406641
  Петренко М. Чорне горнятко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 листопада (№ 46). – С. 13


  Пам"яті Лариси Крушельницької.
1406642
  Ластовський В.В. Чорне духовенство Переяславсько-Бориспільської єпархії як соціально-політичне та економічне явище в історії України XVIII століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 136-141. – (Історія ; Вип. 36)


  На основі архівних документів та опублікованих джерел розглядається роль і місце чорного духовенства в українському суспільстві XVIII ст.
1406643
  Кідрук Максим Чорне золото Мексики : хуліганське оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 4. – С. 16-50. – ISSN 0130-321Х
1406644
  Ковалевська О. Чорне море в геополітичних візіях українців // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 42 (466), 21-27.10.2016 р. – С. 28-30. – ISSN 1996-1561
1406645
   Чорне море об"єднує Туреччину й Україну // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 11. – С. 62


  У рамках українсько-турецької літературної зустрічі "Сила письменницького слова", організованої Платформою "Діалог Євразії", у Національній спілці письменників України відбулася презентація перекладу нової книги знаного турецького педагога, журналіста ...
1406646
  Панч П. Чорне небо : Повість / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 222с.
1406647
  Гжицький В.З. Чорне озеро / В.З. Гжицький. – Х., 1929. – 405с.
1406648
  Гжицький В.З. Чорне озеро (Кара-кол) : Екзотичний роман / В.З. Гжицький. – Регенсбург : Українське слово, 1948. – 405с.
1406649
  Гжицький В.З. Чорне озеро (Кара-Кол) : роман / В.З. Гжицький. – Київ : Художественная литература, 1957. – 303с.
1406650
  Гжицький В.З. Чорне озеро (Кара-Кол) : роман / Володимир Гжицький ; передм. Сніжани Жигун. – Київ : Академія, 2015. – 350, [2] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-468-0
1406651
  Симоненко Р.Г. Чорне перо фальсифікаторів / Р.Г. Симоненко. – К., 1968. – 62с.
1406652
  Ришковський П. Чорне провалля / П. Ришковський. – Х., 1929. – 32 с.
1406653
  Ткач Д.В. Чорне сальто : Повість: Для серед. шк. віку / Д.В. Ткач. – Київ : Дитвидав, 1962. – 128с.
1406654
  Ткач Д. Чорне сальто : Повість / Д. Ткач. – Київ : Веселка, 1970. – 128с.
1406655
  Ткач Д.В. Чорне сальто : Повісті: Для дітей / Д.В. Ткач. – Київ : Радянська школа, 1986. – 287с.
1406656
  Головченко І. Чорне сонце / І. Головченко. – Київ, 1966. – 459 с.
1406657
  Гудима А.Д. Чорне сонце : лірика / А.Д. Гудима. – Київ, 1993. – 103 с.
1406658
  Драч І. Чорне сонце безжальне : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4/5. – С. 8-19. – ISSN 0208-0710
1406659
  Сюндюков І. Чорне сонце над Україною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 220/221). – С. 21


  Видавництво "Кліо" випустило великий збірник усних свідчень жертв, що неспростовно доводять геноцидну природу Голодомору 1932 - 1933 років.
1406660
  Ярункова К. Чорне сонцестояння / К. Ярункова. – Львів, 1985. – 274с.
1406661
  Калініченко М. Чорне та біле на тлі демократії: расова ідентичність у романі Г. Мелвілла "Мобі Дік" // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 117-126
1406662
  Венгер А.Г. Чорне та Біле: громадянин і науковець М. Бречкевич про початок "Великої європейської війни" // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 279-291. – ISSN 2313-1993


  Проаналізовано погляди відомого вченого-славіста початку XX ст. М. Бречкевича на причини Першої світової війни. Професор М. Беркевич з 1944 р. до 1950 року очолював кафедру історії середніх віків Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
1406663
  Процюк С. Чорне яблуко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 11 січня (№ 1). – С. 12-13


  З роману про українського письменника Архипа Тесленка
1406664
  Процюк С.В. Чорне яблуко : роман про Архипа Тесленка / Степан Процюк. – Київ : Академвидав, 2013. – 191, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р. – (Автографи часу). – ISBN 978-617-572-053-0
1406665
  Слісаренко О.А. Чорний ангел / О.А. Слісаренко. – К., 1990. – 557с.
1406666
  Фурзікова О. Чорний біль України // Історія України. – Київ, 2013. – квітень (№ 7). – С. 18-20


  26 квітня - Міжнародний день пам"яті Чорнобиля.
1406667
  Кустенко О.М. Чорний блиск / О.М. Кустенко. – К., 1985. – 335с.
1406668
  Фольварочний В. Чорний бумер : роман // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 24-80. – ISSN 0208-0710
1406669
  Мушкетик Ю.М. Чорний вершник : Поезії / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Український письменник, 1992. – 126с.
1406670
  Прилуцький М. Чорний вік причистої берези : Поліська повість / М. Прилуцький. – Київ : Зелений Світ, 1994. – 222с. – ISBN 5-7707-5247-5
1406671
  Фабіан К. Чорний вовк / К. Фабіан. – К, 1967. – 220с.
1406672
  Шкляр В. Чорний ворон : фрагменти роману // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 150-159.
1406673
  Шкляр В. Чорний ворон : фрагменти з роману "Залишенець" // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 8. – С. 84-116.
1406674
  Шкляр В. Чорний ворон / Василь Шкляр. – Львів : Ярославів Вал, 2009. – 356 с. – ISBN 978-966-2151-25-1
1406675
  Шкляр Василь Чорний ворон : роман / Закінчення. Поч. у № 9, 2009 // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 11. – С. 18-134
1406676
  Шкляр В. Чорний Ворон. Залишенець : роман / Василь Шкляр. – Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2014. – 425, [3] с. – (Національний бестселер). – ISBN 978-966-14-7839-7
1406677
  Малик В.К. Чорний екватор : роман / В.К. Малик. – Київ, 1960. – 171 с.
1406678
  Латишев М.С. Чорний жбир / М.С. Латишев. – К, 1963. – 63с.
1406679
  Короткевич В.С. Чорний замок Ольшанський : роман / Володимир Короткевич; авториз. пер. з білорус. Карла Скрипченко. – Київ : Дніпро, 1984. – 486 с. – У виданні також: Дике полювання короля Стаха : повість / Володимир Короткевич
1406680
  Гайдамака Наталка Чорний кіт у весняних сутінках. Фантастичне оповідання // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 20-21 : Фото
1406681
  По Е. Чорний кіт: Оповідання : Оповідання ; Пер. з англ. / Е. По. – Київ : Дніпро, 2001. – 368с. – (Скарбниця). – ISBN 966-578-026-3
1406682
  Юань Ц. Чорний Коник / Ц. Юань. – Киев, 1961. – 155 с.
1406683
  Сичевський В.П. Чорний лабіринт / В.П. Сичевський. – К, 1963. – 395с.
1406684
  Сичевський В.П. Чорний лабіринт / В.П. Сичевський. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К, 1986. – 382с.
1406685
  Сичевський В.П. Чорний лабіринт / В.П. Сичевський. – Київ : Молодь, 1987. – 272 с.
1406686
  Сичевський В.П. Чорний лабіринт / В.П. Сичевський. – К, 1991. – 284с.
1406687
  Бедзик Ю.Д. Чорний лабіринт або Довгий шлях в Альпи : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Воєнвидав, 1991. – 319с.
1406688
  Шафета П.Г. Чорний легіон. / П.Г. Шафета. – К., 1988. – 188с.
1406689
  Омелянчук В.К. Чорний лелека / В.К. Омелянчук. – Киев, 1990. – 86с.
1406690
  Грен І. Чорний месник / І. Грен. – К., 1929. – 130с.
1406691
  Ремарк Е.М. Чорний обеліск / Е.М. Ремарк. – Київ, 1961. – 368с.
1406692
  Васильченко С.В. Чорний орел : Осетинська казка / С. Васильченко. – Київ : Криниця, 1917. – 27 с.
1406693
  Круковець О.В. Чорний павіан / О.В. Круковець. – Львів : Каменяр, 1978. – 206 с.
1406694
  Могучий Н. Чорний похід / Н. Могучий. – Х-К, 1931. – 264с.
1406695
  Сухолотюк Ігор Чорний пояс для Криму : розвідка боєм / Сухолотюк Ігор, Пузанов Вадим // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 122-125 : Фото
1406696
  Мушкетик Ю.М. Чорний хліб : Повість / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1960. – 196с.
1406697
  Ліпатов В.В. Чорний Яр / В.В. Ліпатов. – К., 1968. – 343с.
1406698
  Каменюк М.Ф. Чорнило для Геродота : поезії / М.Ф. Каменюк. – Київ : Молодь, 1985. – 88 с.
1406699
  Базилевський В. Чорним на золотому // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 165. – С. 79-91
1406700
  Пармелен Е. Чорним по білому / Е. Пармелен. – Київ, 1961. – 540с.
1406701
  Федюк Т.О. Чорним по білому : поезії / Т.О. Федюк. – Київ : Молодь, 1990. – 104 с.
1406702
  Тубальцева Н. Чорним по білому : Махновські бувальщини // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 187. – С. 163-204
1406703
  Логвиненко В.А. Чорні бушлати / В.А. Логвиненко. – Київ, 1983. – 368 с.
1406704
  Авдєєнко О.О. Чорні дзвони : роман / О.О. Авдєєнко ; пер. з рос. В.А. Гнатовського. – Київ : Молодь, 1964. – 205 с. : іл.
1406705
  Пахомов М.Н. Чорні дияволи / М.Н. Пахомов. – К., 1970. – 231с.
1406706
  Шевченко Сергій Чорні діла Біленького // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 36-39. – ISSN 0130-5212
1406707
  Марочко Василь Чорні дошки України: геноцид по-сталінськи // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 192-210. – ISSN 0869-3595
1406708
   Чорні жнива : Голод 1932-1933 років у Валківському та Коломацькому районах Харківщини (документи, спогади, списки померлих). – Київ; Харків; Нью Йорк; Філядельфія : Вид-во М.П. Коць, 1997. – 368с. – ISBN 966-581-023-5
1406709
  Михайлов В.Д. Чорні журавлі Всесвіту / В.Д. Михайлов. – Київ, 1966. – 232с.
1406710
  Жигулін А.В. Чорні камені / А.В. Жигулін. – Київ, 1989. – 253с.
1406711
  Грицак Я. Чорні книги червоного терору // Критика. – Київ, 2000. – Травень, (число 5). – С. 4-6
1406712
  Райнов Б. Чорні лебеді / Б. Райнов. – К, 1986. – 352с.
1406713
  Свірський А.І. Чорні люди. / А.І. Свірський. – Х.-К., 1930. – 17-84с.
1406714
  Васильченко С.В. Чорні маки : Оповідання / С.Васильченко. – Київ : Всеукраїнськен держвидав, 1920. – 64 с. : 1 портр. – Рік вид. встановлено за кн.: Українські письменники: Біо-бібліогр. слов. Т. 2 / Уклали: М. Пивоваров та ін. - К., 1963. – (Універсальна бібліотека ; № 8)


  Зміст: На золотому лоні; Під святий гомін; Чорні маки; Отруйна квітка.
1406715
  Андрєєв Л.М. Чорні маски : Штука в двох дїях і пяти картинах / Леонід Андреєв ; Перевела Ольга Гамораківна ; [Післямова М. Яцкова: "Леонїд Андреєв на тлі своєї творчости"]. – Львів : Накл.: В.Боберського ; З друк. Ставропіг. Ін-ту під зар. М. Рефця, 1912. – 90 с. – (Новітня бібліотека ; Вип. 3)


  Зміст: Оpигінальний чоловік; Бpехня; Сьміх; Пеpед стpаченєм; Маpсильєза; В незнану далечінь.
1406716
  Цалик С. Чорні списки / С. Цалик, П. Селігей // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1. – С.144-169. – ISSN 0208-0710
1406717
  Драбкіна Є.Я. Чорні сухарі / Є.Я. Драбкіна. – К, 1990. – 330с.
1406718
   Чорні тюльпани. – К
вип. 1. – 1999. – 560с.
1406719
   Чорні тюльпани. Афганський мартиролог України. – Київ : Столиця. – ISBN 966-95583-0-1
вип.1. – 1999. – 560с.
1406720
  Нечуй-Левицький Чорні хмари / Нечуй-Левицький. – Київ, 1941. – 371с.
1406721
  Корсак І. Чорні хмари зі Сходу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 31 березня (№ 12). – С. 8-9


  Оповідання. 6 квітня - 180 років від дня народжеення Миколи Скліфосовського.
1406722
  Бризгун-Шанта Чорні хмари над золотистим полем : повість / Леся Бризгун-Шанта ; мал. М. Пшінки. – Київ : Ярославів Вал, 2005. – 110 с. – ISBN 966-8135-19-9
1406723
  Ганжуров Ю.С. Чорно-біла "відлига" у дзеркалі преси : газетні публікації як джерело вивчення політичної системи України 1956-1964 рр. / Ю.С. Ганжуров. – Київ : Оріяни, 1999. – 151с. – ISBN 966-7374-30-4
1406724
  Лангенбах М. Чорно-біла контрасність художньої графіки Тараса Шевченка : (на матеріалі поезії періоду заслання) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 117-121
1406725
  Юхимович В.Л. Чорно-білі листівки : поезії / В.Л. Юхимович. – Київ, 1972. – 63 с.
1406726
  Приліпко М.В. Чорнобаївщина : велична історія рідного краю : (від найдавніших часів до сьогодення) / Марія Приліпко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2008. – 538 с. – 55-річчю Черкаської області та 85-річчю Чорнобаївського району присвячується. – ISBN 978-966-493-141-7
1406727
  Кондрацова Л.Д. Чорнобиль- трагедія України : Інтегрований урок з історії та літератури / Л.Д. Кондрацова, М.Д. Кондрацов // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2006. – № 11. – С.25-27.
1406728
  Киридон А. Чорнобиль-1986: актуалізація смислових кодів у просторі пам"яті // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 32-35. – (Історичні науки)
1406729
   Чорнобиль - зона відчуження : Збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 2001. – 548с. – ISBN 966-00-0658-6
1406730
  Вовчук Сергій Чорнобиль - найвідоміше у світі місто України / Вовчук Сергій, Сливінська Інна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 33-34 : фото
1406731
  Швець В. Чорнобиль - перший постріл останньої війни // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 14 вересня (№ 36). – С. 6-7
1406732
   Чорнобиль - поруч = Chornobyl concerns everyone : Фотоальбом. – Київ : Дніпро, 2000. – 200с. : іл. – На титул. аркуші зміст: Ейфорія; Катастрофа; Подолання; Пустка; Пам"ять. – ISBN 966-578-000-X
1406733
  Яценко В.О. Чорнобиль - Прип"ять - історія, архітектура, забуття // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 57. – С. 491-500. – ISSN 2076-815X
1406734
  Даєн Л. Чорнобиль - трава гірка : документальна повість / Л. Даєн. – Київ : Веселка, 1988. – 176 с.
1406735
  Сливінська Інна Чорнобиль - трагедія, яка не має повторитись // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 31
1406736
  Саєнко Ю. Чорнобиль - Фукусіма: комфортно-споживацький колапс // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 11/12 (229/230). – С. 9-10
1406737
  Квурт Костянтин Чорнобиль - це назавжди // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 4 (153). – С. 2-3 : Фото
1406738
  Щербак Ю.М. Чорнобиль : документальна повість / Ю.М. Щербак. – Київ : Дніпро, 1989. – 222 с. – (Романи й повісті)
1406739
  Степаненко М.І. Чорнобиль в аксіологічній парадигмі щоденникового дискурсу Олеся Гончара // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 79-85


  Статтю присвячено аналізу чорнобильського дискурсу як окремого самодостатнього типу щоденниково-го тексту з властивим йому набором диференційних рис. Схарактеризовано зокрема спектр семантичних асоціацій світоглядно-ментального знака "Чорнобиль" з ...
1406740
   Чорнобиль і військова прокуратура : [збірник посвячено 30-річчю Чорнобил. трагедії] / укладач Андрій Іванович Амонс. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 188 с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 180-183. - Текст укр., рос. – ISBN 978-617-7500-01-7
1406741
   Чорнобиль і преса: реалії взаємодії. – К., 1992. – 80с.
1406742
   Чорнобиль і соціум. – Вип.1. – Київ, 1995. – 109с.
1406743
   Чорнобиль і соціум. – Вип.2. – Київ, 1995. – 161с.
1406744
   Чорнобиль і соціум. – Вип.3. – К., 1997. – 269с.
1406745
   Чорнобиль і соціум : соціально-психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп потерпілих від Чорнобиль. – Київ. – ISBN 966-02-1478-2
№ 5. – 1999
1406746
   Чорнобиль і соціум : соціально-психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп потерпілих від Чорнобиль. – Київ. – ISBN 966-7600-03
№ 6. – 2000
1406747
   Чорнобиль і соціум. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8009-16-9
№ 7 : Соціально психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп, потерпілих від чорнобильської аварії: аналіз та рекомендації. – 2001
1406748
   Чорнобиль і соціум. – Київ : Стилос. – ISBN 966-7600-20-3
№ 8 : Розробка моделей життєдіяльності в умовах підвищенного ризику внаслідок надзвичайних ситуацій та катастроф: з урахуванням досвіду Чорнобильської катастрофи. – 2002
1406749
   Чорнобиль і соціум. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8474-13-9
№ 9 : Розробка моделей життєдіяльності в умовах підвищення ризику внаслідок надзвичайних ситуацій та катастроф з урах. досвіду Чорнобильської катастрофи. – 2003
1406750
   Чорнобиль і соціум. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8474-23-6
№ 10 : Сучасні ризики: тенденції, перспективи, шляхи мінімізації наслідків. – 2004
1406751
   Чорнобиль і соціум. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8474-39-2
№ 11 : Постчорнобильский соціум: 20 років по аварії. – 2005
1406752
   Чорнобиль і соціум. – Київ : ПЦ "Фоліант". – ISBN 966-8474-53-0
№ 12 : Суспільство ризику: Чорнобильська детермінанта. – 2006
1406753
  Бутенко М.П. Чорнобиль кличе на сполох. І.Драч "Чорнобильська мадонна" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 12. – С.17-21.
1406754
  Гоцинець І. Чорнобиль у поетичній картині Бориса Олійника // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 15 (307). – С. 26-29


  У поданій статті йдеться про художнє осмислення образу Чорнобиля в поетичних текстах Бориса Олійника, визначено основні асоціативні, емоційні й оцінні рівні цього образу в національному літературному контексті.
1406755
  Мирний С. Чорнобиль як інфо-травма // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 18-22
1406756
  Гощинець І. Чорнобиль як словесний образ в українській поезії кінця XX століття // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 13 (269). – С. 24-6
1406757
   Чорнобиль. Дні випробувань. – К., 1987. – 470с.
1406758
  Стоєцький В. Чорнобиль. Наша біль. Наша пам"ять // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 12-13
1406759
  Фрімен Гордон Чорнобиль. Чорно-біла зона // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 42-51
1406760
  Троць П. Чорнобиль...часів Київської Русі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 7


  Археологи шукають у Зоні поселення тих часів і домініканський монастир XVII століття. В яких умовах працюють та що вже знайшли - у репортажі "Дня".
1406761
   Чорнобиль: іспит на мужність : зб. спогадів та короткі біографії учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобил. АЕС - ветеранів акад., які першими вступили в боротьбу з наслідками планетар. катастрофи / М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Рада асоц. "Чорнобиль" НАВС ; [підгот.: В.В. Дурдинець та ін. ; упоряд.: В.С. Заяць]. – Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2016. – 299, [1] с. : портр., іл., фот. – ISBN 978-966-8923-28-9
1406762
  Михайленко А. Чорнобиль: реконструкція болю : проза: повість-есе // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 5. – С. 139-155. – ISSN 0208-0710
1406763
  Михайленко А. Чорнобиль: реконструкція болю // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 8 квітня (№ 7). – С. 3
1406764
  Дзюбак В. Чорнобиль: Тривожний травень 1986 // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 18-20
1406765
   Чорнобиль: час подолання = Chornobyl: time of overcoming. – Київ : Чорнобильінтерінформ, 2001. – 192с. – ISBN 966-7600-005
1406766
  Малей Антоніна Чорнобилька зона. Безвізовий режим : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 20-27 : Фото
1406767
  Пестушко В.Ю. Чорнобильська АЕС як туристична дестинація / В.Ю. Пестушко, Ю.П. Чубук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 82-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1406768
   Чорнобильська АЕС: шлях до закриття = Chornobyl nuclear power station:the way to syutdown : Книжкова виставка до міжнародних парламентських слухань. (Бібліографічний покажчик). – Київ, 2000. – 36с.
1406769
  Неживий О. Чорнобильська експедиція "Пам"яток України" // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 6 (226). – С. 14-23. – ISSN 0131-2685
1406770
   Чорнобильська зона не пробачає легковажності / В. Бар"яхтар, В. Шестопалов, Д. Гродзинський, Б. Прістер // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 30 травня - 6 червня (№ 19). – С. 12


  У ЗМІ з"явилися повідомлення про підготовку пропозицій Міністерством екології та природних ресурсів щодо значного зменшення території Чорнобильської зони відчуження та безумовного (обов"язкового) відселення і створення на її теренах біосферного ...
1406771
  Середюк Олексій Чорнобильська зона. Незвані гості // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 20-23 : фото
1406772
   Чорнобильська катастрофа : настільна книга для вчителів / Д.А. Базика, Є.В. Гарін, П.В. Замостьян, Л.С. Ладижев, С.М. та ін. Зінкевич; [ Базика Д.А. та ін. ]. – 3-тє вид., доопрацьоване. – Київ, 2007. – 68с. – ISBN 978-966-8474-59-X
1406773
  Васюта С.І. Чорнобильська катастрофа в контексті соціоекологічних проблем // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 4. – С.75-111. – ISSN 0130-5247
1406774
   Чорнобильська катастрофа та подолання її наслідків : Нормативні документи. – Київ : КНТ, 2007. – 312с. – ISBN 966-373-185-0
1406775
  Стецькович С. Чорнобильська катастрофа у висвітленні "The New York Times" (квітень - травень 1986 р.) // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 423-425. – ISBN 978-966-493-651-1
1406776
  Лібанова Е.М. Чорнобильська катастрофа: 25 років потому // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 3-18. – ISSN 2072-9480
1406777
  Алексієвич С. Чорнобильська молитва : хроніка майбутнього / Світлана Алексієвич ; переклад і післямова Оксани Забужко. – Київ : Комора, 2016. – 285, [2] с. – Пер. за вид.: Чернобыльская молитва / Светлана Алексиевич. Москва: Время, 2013. – (Nobel prize winner). – ISBN 978-617-7286-05-8


  Художньо-документальний роман Нобелівської лауреатки 2015 року, білоруської письменниці Світлани Алексієвич, створений на основі розлогих інтерв’ю зі свідками Чорнобильської трагедії: ліквідаторами та їхніми близькими, вимушеними переселенцями з ...
1406778
  Солошенко Н. Чорнобильська проблема в міжнародному вимірі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 7 (292). – С. 31-33
1406779
  Нетреба М.. Чорнобильська трагедія в українській публіцистиці останнього десятиліття / М. Нетреба, М.О. Грудєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 63-67. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
1406780
   Чорнобильський науковий вісник. Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 1 (37). – 2011. – мова резюме англ., рос.До 2011 р. назва Бюлетень екол. стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення
1406781
   Чорнобильський науковий вісник. Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 2 (38). – 2011. – мова резюме англ., рос.До 2011 р. назва Бюлетень екол. стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення
1406782
  Коніщук В.В. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у системі Пан"європейської екомережі // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 71-81. – Бібліогр.: с. 80-81. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
1406783
  Торба В. Чорнобильський рубікон // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 4-5


  Працівники ЧАЕС наочно розповіли японській делегації та журналістам історію створення станції, про розвиток подій 26 квітня 1986 року та завдання, які стоять перед вченими нині.
1406784
  Мужук Л. Чорнобильський час : Сценарій документального фільму // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 58-79. – ISSN 0130-321Х
1406785
  Урупа М. Чорнобильські виплати та компенсації // Людина і праця : щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України / Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 11-13.
1406786
  Симчич М.З. Чорнобильської катастрофи могло не бути // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 28 квітня (№ 16). – С. 14


  До 30-ліття аварії на ЧАЕС.
1406787
  Симчич Чорнобильської катастрофи могло не бути / Симчич, Микола-Зеновій // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 21 квітня (№ 15). – С. 6


  До 30-ліття аварії на ЧАЕС.
1406788
  Курашкевич К.В. Чорнобривці / К.В. Курашкевич. – Одеса, 1966. – 63с.
1406789
  Коваленко А.П. Чорнобыль - каким его увидел мир / А.П. Коваленко, Ю.В. Рисованый. – К, 1989. – 176с.
1406790
   Чорновіл В"ячеслав Максимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 152. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1406791
   Чорногірський географічний стаціонар : Навчальний посібник. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 132с. – ISBN 966-613-225-7
1406792
  Загорулько Б.Т. Чорногора : роман / Б.Т. Загорулько. – Львів : Каменяр, 1980. – 392 с.
1406793
  Загорулько Б.Т. Чорногора : роман / Б.Т. Загорулько. – Львів : Каменяр
2. – 1984. – 368 с.
1406794
  Райхель Ю. Чорногорія - 29-й член НАТО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 травня (№ 88). – С. 11


  Альянс розширюється попри погрози Москви.
1406795
  Капіруліна С.Л. Чорногорія // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 35-39 : фото
1406796
  Малко Ромко Чорногорія. Барви Чорних гір : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 66-68 : Фото
1406797
   Чорногорія. Сезон краси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 76-77 : фото
1406798
  Гудзевата Марина Чорногорія. Серпантинова країна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 142-147 : фото
1406799
  Гудзевата Марина Чорногорія. Хорватія. Словенія. Берегами Ядранського моря : Вояж-колекція / Гудзевата Марина, Муха Роман // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 74-81 : Іл.
1406800
  Федоренко К. Чорногорія: перемога неліберальних європейців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 жовтня (№ 38/39). – С. 5


  Парламентські вибори в Чорногорії завершилися 16 жовтня перемогою правлячої Демократичної партії соціалістів (ДПСЧ), очолюваної чинним прем"єр-міністром Міло Джукановичем. Багато хто вже встиг оголосити про черговий тріумф майже беззмінного лідера ...
1406801
  Григор"єв А. Чорногорська місія Є.П. Ковалевського 1838 р. // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 60-65. – Бібліогр.:119 назв.
1406802
  Васильєва Л. Чорногорська мова сьогодні (соціолінгвальний аспект) // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 121-132. – Бібліогр.: С. 130-131; 33 назв.


  Про сучасний стан розвитку чорногорської мови як офіційної у зв"язку з набуттям Чорногорією статусу незалежної держави. Для вирішення мовних питань у державі 2008 р. створено Раду з питань стандартизації. В "Офіційному кур"єрі" за сприяння ...
1406803
  Клименко М.Д. Чорнозем : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 91 с.
1406804
  Гнатюк І.Ф. Чорнозем : лірика і поеми / І.Ф. Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1981. – 111 с.
1406805
  Бедзик Д.И. Чорнозем ожив : Драма на три дії / Д.И. Бедзик. – 2-е вид. – Харків : Держвидав України, 1925. – 49с. – (Театральна б-ка)
1406806
  Бедзик Д.И. Чорнозем ожив : Драма на три дії / Д.И. Бедзик. – Харків : Держвидав України, 1925. – 55с. – (Театральна б-ка)
1406807
   Чорнозем підвівся. – К., 1971. – 284с.
1406808
  Сергійчук В. Чорнозем створив українців // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 7 червня (№ 101). – С. 12-13
1406809
   Чорноземи масивів зрошення Одещини : монографія / [Біланчин Я.М. та ін. ; за наук. ред. Є.Н. Красєхи та Я.М. Біланчина] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2016. – 194 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 162-175. – ISBN 978-617-689-161-1
1406810
  Канівець С.В. Чорноземи Поліського Опілля = Черноземы Полесского Ополья = Chernozems of Polissian Opillia : монографія / Сергій Канівець ; за ред. д-ра с.-г. наук, проф. Д.Г. Тихоненка ; ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського [та ін.]". – Харків : Майдан, 2013. – 121, [3] с., [3] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 107-121. – ISBN 978-966-372-482-9
1406811
  Позняк С.П. Чорноземи у наукових дослідженнях і пам"яті народів світу // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 2 (94). – С. 26-31 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1561-4980
1406812
  Позняк С.П. Чорноземи України: географія, генеза і сучасний стан // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1(93). – С. 9-13. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
1406813
  Добровольський С. Чорноземний Дніпрельстан (радгосп "Гігант" / С. Добровольський. – Х., 1931. – 37с.
1406814
  Добровольський С. Чорноземний Дніпрельстан (радгосп "Гігант" / С. Добровольський. – Х., 1931. – 37с.
1406815
   Чорноземно-лучні грунти на лесових островах у Поліссі: генеза, властивості / С.В. Канівець, М.М. Пархоменко, С.О. Хмарна, О.І. Чабовська // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 79-84 : табл. – Бібліогр.: с. 84. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1406816
  Серафимович О.С. Чорної ночі. / О.С. Серафимович. – К., 1955. – 116с.
1406817
  Чендей І.М. Чорнокнижник / І.М. Чендей. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 28 с.
1406818
  Шапцев М.С. Чорнолакова кераміка з пізньоскіфського городища Булганак // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 110-113. – ISSN 0235-3490
1406819
  Гафури М. Чорнолиці / М. Гафури. – Київ, 1953. – 100 с.
1406820
  Крушельницька Л.І. Чорноліська культура Середнього Придністров"я : (за матеріалами непоротівської групи пам"яток) / Л.І. Крушельницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1998. – 220, [4] с., [7] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 216-221 та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-0454-X
1406821
  Близнюк А.С. Чорномор у Гонолулу. Григорій Матчет — фейлетоніст житомирської газети "Волинь" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 86-89


  У статті розглядається нетривалий (1896-1900) період перебування Григорія Мачтета у Житомирі,його співпраця з губернською газетою "Волинь" у контексті загальноукраїнського літературного та публі -цистичного руху. Аналізуються основні публіцистичні ...
1406822
   Чорноморець Юлія Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 295-296 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1406823
   Чорноморець Юлія Олександрівна (1979) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 173. – ISBN 966-95774-3-5
1406824
  Липа Юрій Чорноморська доктрина / Липа Юрій; Український морський інститут. – 3-е вид. – Женева, 1947. – 82с. – На правах рукопису. – (Видання Українського морського інституту ; 57)
1406825
  Чухліб Т.В. Чорноморська доктрина Гетьма Хмельничького, або Як козаки з турками і татарами замирювалися // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 245-253. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1406826
  Чухліб Т. Чорноморська доктрина Гетьмана Хмельницького, або Як козаки з турками і татарами замирювалися // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12-13 червня (№ 101/102). – С. 8


  Богдан Хмельницький був не лише визначним полководцем, але й талановитим дипломатом, який вмів знаходити спільну мову з різними державами. У випадку з Туреччиною це полегшувалось тим, що гетьман володів мовою Османської імперії та знав її традиції і ...
1406827
  Дубров Б.І. Чорноморська квітка / Б.І. Дубров. – Одеса, 1965. – 70с.
1406828
  Саприкін А. Чорноморська концепція у геополітичній доктрині Юрія Липи та її реалізація у незалежній Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 153-156. – ISBN 978-966-171-783-0
1406829
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса. – ISBN 978-617-7261-66-6
Вип. 10. – 2015. – 118 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1406830
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 11. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1406831
  Чухліб Т.В. Чорноморська політика гетьмана Богдана Хмельницького: історичні реалії, історіографічна дискусія та геополітичні перспективи // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет. – Кам"янець-Подільський, 2008. – На пошану професора В.С. Степанкова. – С. 24-34. – (Історичні науки ; Т. 18). – ISBN 978-966-2187-02-1


  Розглянуті основні аспекти Чорноморської політики гетьмана Б. Хмельницького, зокрема історичні реалії, історіографічна дискусія та геополітичні перспективи проблеми. Завдання чорноморської політики Б. Хмельницького полягало в тому, щоб в особі ...
1406832
  Краснікова О. Чорноморська торгівля Київської Русі та Хозарського каганату в IX - X століттях // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 23-30. – ISSN 2077-7280
1406833
  Губар О.І. Чорноморська хвиля / О.І. Губар. – Донецьк, 1995. – 239 с.
1406834
  Романюк О.В. Чорноморське економічне співробітництво - приклад регіонального співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 85-98
1406835
  Дудченко М.А. Чорноморське економічне співробітництво та Європейська енергетична Хартія як передумови диверсифікації джерел енергоносіїв для України / М.А. Дудченко, О.І. Муравйов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 45-49. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Аналізується необхідність диверсифікації джерел енергоносіїв для України в процесі трансформації економіки до ринку. Поглиблюється думка, що підсилення інтернаціоналізації виробництва і обміну, розширення інтеграційних процесів у міжнародній економіці ...
1406836
  Голобуцький В.О. Чорноморське козацтво / В.О. Голобуцький. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-511-351-8
1406837
  Волинський В. Чорноморське козацтво у політичних планах Російської імперії (кінець XVIII - початок XX ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 29-32. – ISBN 978-966-171-795-3
1406838
  Мхитарян Н.І. Чорноморське регіональне співробітництво як геопоітичний чинник міжнародних інтеграційних процесів. : Автореф... Канд.політ.наук: 23.00.04 / Мхитарян Н.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко.Ін-т міжнар.відносин. – Київ, 1999. – 24л.
1406839
  Мхитарян Н.І. Чорноморське регіональне співробітництво як геополітичний чинник міжнародних інтеграційних процесів (1990-1998 рр.) : 23.00.04: Дис. ... канд. олит. наук / Мхитарян Н.І.; НАН України. Ін-т світової економіки та міжнар. відносин. – Київ. – 211л. – Бібліогр.: С.178-209
1406840
  Мухитарян Наталія Ігорівна Чорноморське регіональне співробітництво як геополітичний чинник міжнародних інтеграційних процесів (1990-1998 рр.) : Дис... кандид. політич.наук: 23.00.04 / Мухитарян Наталія Ігорівна; НАН України. Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. – К., 1998. – 211л. – Бібліогр.:л.178-209
1406841
  Гетьман В.І. Чорноморський біосферний заповідник // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 44-46 : фото
1406842
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : Науковий журнал. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 2, № 1. – 2006
1406843
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во осв. і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; М.Ф. Бойко. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 13, № 1. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1406844
  Глушко О.К. Чорноморський заповідник / О.К. Глушко. – Одеса, 1972. – 32с.
1406845
   Чорноморський збірник. – Одеса : Видання Українського чорноморського інституту ; Ч.27
Кн.5. – 1944. – 79с. – На правах рукопису
1406846
   Чорноморський збірник. – Одеса. – (Видання Українського чорноморського інституту ; Ч.24)
Кн.6. – 1945. – 36с. – На правах рукопису
1406847
   Чорноморський збірник. – Одеса. – (Видання Українськьго морського інституту ; Ч.30)
Кн.7. – 1946. – 44с. – На правах рукопису
1406848
   Чорноморський збірник. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; 36)
Книга 8. – 1946. – 54с. – На правах рукопису
1406849
   Чорноморський збірник. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; 41)
Книга 9. – 1946. – 43с. – На правах рукопису
1406850
   Чорноморський збірник. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; Ч.47)
Кн.10. – 1947. – 80с. – На правах рукопису
1406851
   Чорноморський збірник. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; 59)
11. – 1947. – 90с. – На правах рукопису
1406852
   Чорноморський літопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т іст. україни НАН України. – Миколаїв, 2010-. – ISSN 2079-682X
Вип. 10. – 2014. – 213 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1406853
  Глущак А. Чорноморський меридіан Петра Осадчука // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 1)
1406854
  Давидова В. Чорноморський регіон : проблеми та перспективи регіональної інтеграції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 288-296. – ISBN 978-966-02-5496-1
1406855
  Аєдінова М.А. Чорноморський регіон і проблеми міжнародної безпеки початку XXI ст. // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 64-72. – ISBN 978-966-02-7888-2
1406856
  Черник П. Чорноморський регіон як зона стратегічного домінування / П. Черник, А. Шумка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 118-132. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333


  Розглянуто аспекти, що впливають на розвиток геополітичної обстановки в Чорноморському регіоні. Туреччина є однією з впливових держав ЧР, яка розгорнула активну діяльність з метою перетворення країни на глобальний транзитний пункт транспортування ...
1406857
  Шергін С. Чорноморський регіон: конфронтація чи діалог? // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5. – С. 14-17. – (Історичні науки)
1406858
  Матвієнко В. Чорноморський союз: нереалізовані наміри // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 105-108. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано спроби керівництва УНР на останньому етапі національно-визвольних змагань створити стійкий військово-політичний союз державних утворень, що виникли на теренах постімперської Росії.
1406859
  Биковський Лев Чорноморський факультет Таврійського державного університету / Биковський Лев; З коррефератом доц.д-ра Михайла Антоновича; Укр. морський інститут. – Женева, 1946. – 32с. – На правах рукопису. – (Видання Українського морського інституту ; 40)
1406860
  Мажар Л.С. Чорноморський Флот Росії як предмет та джерело міжнародних спорів // Морське право: актуальні питання теорії та практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. морська акад. – Одеса, 2014. – Вип. 8. – С. 18-28
1406861
  Гриценко І. Чорноморський флот у часи Центральної Ради // Пам"ятки України: науковий альманах / голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (43). – C. 3-16
1406862
  Зайцев Ю.П. Чорноморські береги України / Ю.П. Зайцев ; НАНУ, Ін-т біології південних морей ім. О.О. Ковалевського, Одеський філіал. – Київ : Академперіодика, 2008. – 242с. – ISBN 978-966-360-094-9
1406863
  Гомон М.В. Чорноморські криниці / М.В. Гомон. – К., 1981. – 167с.
1406864
  Мажар Л.С. Чорноморські протоки Босфор і Дарданелли: міжнародні морські спори з приводу їх використання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 157-161
1406865
  Машевський О.П. Чорноморські протоки у політиці міжнародних союзів (70-ті рр. XIX ст. - 1918 р.) : автореф. дис. ... доктора іст. наук : 07.00.02 / Машевський О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 30 с. – Бібліогр. : 33 назви
1406866
  Машевський Олег Петрович. Чорноморські протоки у політиці міжнародних союзів (70-ті рр. XIX ст. - 1918 р.) : дис. ... д-ра істор. наук : 07.00.02 / Машевський Олег Петрович ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 446 л. – Бібліогр. : л.386-446
1406867
  Роговська А.С. Чорноморсько-балтійський союз в інтерпретації С. Рудницького як перспектива сучасної української геополітики // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 144-145
1406868
  Косяк М.С. Чорноморсько-Каспійський регіон та інтереси позарегіональних структур // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 32-33. – ISSN 0868-8117
1406869
  Мацкевий Леонід Георгійович Чорноморсько-середземноморський коридор упродовж останніх 30 тис. років / Мацкевий Леонід Георгійович, Г. Панахид // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 109-111. – ISSN 0235-3490
1406870
   Чорноморському державному університету імені Петра Могили - 20 років // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 6. – ISSN 1682-2366
1406871
  Старицький М.П. Чорноморци [Чорноморці] : опеpетта в 3 каpтынах / По Кухаpенку скомпанував М.[ихайло]С.[тарицький] ; музыка М. Лысенка. – Киев : Изд. кн. и муз. магазина Б. Коpейво ; тип. Г.Л. Фpонцкевича, 1885. – 78, 32 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Примірник № 52232 дефектний, стор. 67-78 надруковані на друк. машинці, сторінки з нотами (32) втрачені
1406872
  [Грінченко М.М.] Чорноморци у неволи [Чорноморці у неволі] : оповидання: / П[pеказано] З Р[осійськ]-ои. – Київ : Вид. книгаpни С.И. Гомолинського ; Дpук. б[ывшая] Фед[оpова], аp[енд]. Л.И. Блехманом, 1889. – 32 с. – Авт. та скоpочення "П[еpеказано] З. Р[осійськ]-ои" встановлено за кн.: Бібліотечні колекції: Б.Д. Грінченко. К., 1988. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  . Псевдоніми та криптоніми — М. Загірня, М. Чайченко, М. Доленко, П. З. Р-ой та інші. Дружина Бориса Грінченка.
1406873
   Чорноморци у неволи [Чорноморці у неволі] ; Як чоловик конем був ; Улас Павленко : Тpы оповидання / П[еpеробки] З. Р[осійськ]-ой. – У Чернигови : [Видав Б. Гpінченко] ; Дpук. Губеpн. Пpавл., 1895. – 32 с. – Скоpочення "П[еpеробки] З. Р[осійськ]-ои" встановлено за кн.: Бібліотечні колекції: Б.Д. Гpінченко. - К., 1988. - Оповідання "Чорноморци у неволи" та "Як чоловик конем був" М.М. Грінченко. - Вид. укр. м. у трансліт. симв. рос. м.старої орфогр.


  Псевдоніми та криптоніми — М. Загірня, М. Чайченко, М. Доленко, П. З. Р-ой та інші. Дружина Бориса Грінченка; На обкл. № 107776 надпис: Д. Дорошенко
1406874
  Кучер В.С. Чорноморці : роман / В.С. Кучер. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 587 с.
1406875
  Кучер В.С. Чорноморці : роман / В.С. Кучер. – Київ, 1956. – 588 с.
1406876
  Кучер В.С. Чорноморці : роман / В.С. Кучер. – Київ, 1968. – 547 с.
1406877
  Кучер В.С. Чорноморці : Роман / В.С. Кучер. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 560 с. : іл.
1406878
  Кучер В.С. Чорноморці : роман / В.С. Кучер. – Сімферополь, 1975. – 552 с.
1406879
  Єрмоленко В.М. Чорносмородиновий зморшкуватий пильщик Eriocampa Dorpatica RNW (Hym. Tnthredinidae) - новий в складі фауни Середнього Уралу шкідливий вид / В.М. Єрмоленко, 1956. – 148-152с.
1406880
  Омельянчук І.В. Чорносотенний рух на Україні в 1904-1914 рр. : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Омельянчук І. В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 18 с.
1406881
  Омельянчук І.В. Чорносотенці в Україні: на початку ХХ століття: ідеологія, структура, соціальний склад // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 57-66. – (Історія ; Вип. 35)


  Аналізуються передумови виникнення, ідеологія, структура, соціальний склад чорносотенних організацій на Україні на початку XX ст. Уперше до наукового обігу введено новий фактичний матеріал, що віддзеркалює загальні аспекти історії монархічного руху.
1406882
  Мисик В.О. Чорнотроп / В.О. Мисик. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 111 с.
1406883
   Чорнухинський історико-краєзнавчий музей. – Х., 1978. – 36с.
1406884
  Зуб Т.С. Чорнухинський історико-краєзнавчий музей / Т.С. Зуб. – Х, 1990. – 58с.
1406885
  Виноградов А.К. Чорный консул / А.К. Виноградов. – Москва, 1936. – 357с.
1406886
  Виноградов А.К. Чорный консул / А.К. Виноградов. – Москва, 1956. – 367с.
1406887
  Виноградов А.К. Чорный консул : Историческая повесть в 3-х ч. / А.К. Виноградов. – Минск : Вышэйшая школа, 1982. – 256с. – (Б-ка отеч. и зарубежной классики)
1406888
  Виноградов А.К. Чорный консул / А.К. Виноградов. – Ташкент, 1982. – 336с.
1406889
  Виноградов А.К. Чорный консул : Историческая повесть в 3-х ч. / А.К. Виноградов. – Минск : Народна освета, 1982. – 256с. – (Б-ка отеч. и зарубежной классики)
1406890
  Виноградов А.К. Чорный консул / А.К. Виноградов. – Москва, 1986. – 687с.
1406891
  Коельо Пауло Чорт і панна Прим / Коельо Пауло; Пер. з португальської Віктора Морозова. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 184с. – ISBN 966-7493-36-9
1406892
  Патрус-Карпатський Чорт на мотоциклі / Патрус-Карпатський. – К., 1966. – 71с.
1406893
  Мордвинкин П. Чорт паленый / П. Мордвинкин. – М., 1919. – 35с.
1406894
  Маківчук Ф.Ю. Чорт штовхнув / Ф.Ю. Маківчук. – Львів, 1964. – 79 с.
1406895
  Новак Тадеуш Чорти: Роман. / Новак Тадеуш. – Київ, 1981. – 200с.
1406896
  Косач Юрій Чортівська скеля : Роман / Косач Юрій. – Нью-Йорк : Коць, 1988. – 456с.
1406897
  Каліберда Юрій Чортківська офензива Галицької армії за спогадами сучасників // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 169-180. – ISSN 0869-3595
1406898
  Шток И.В. Чортова мельница / И.В. Шток. – М, 1954. – 84с.
1406899
  Дроздовський Дмитро Чортове колесо антиестетики: останній оберт // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-12. – ISSN 0868-9644
1406900
  Апанович О. Чортомлицька Запорозька Січ. : до 345 річниці заснування / Олена Апанович. – Київ : Українське козацтво, 1998. – 80 с. – ISBN 5-7707-1070-5
1406901
  Андрійчук В.К. Чортополох / В.К. Андрійчук. – Львів, 1963. – 51с.
1406902
  Дудко Ф. Чорторий : (Фільми української боротьби 1919-1920 рр.) / Федір Дудко. – Вид. 2-ге. – Авгсбург : [б. в.], 1946. – 206 с.
1406903
  Лазарук М. Чорторийські марева-видіння // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 10 червня (№ 11). – С. 18-19


  Фрагмент з роману у новелах "Двоє на крутих віражах". До 75-річчя Івана Миколайчука.
1406904
  Нечуй-Левицький Чортяча спокуса / Нечуй-Левицький, 1889
1406905
  Нечуй-Левицький Чортяча спокуса / Нечуй-Левицький, 1889
1406906
  Нечуй-Левицький І.С. Чортяча спокуса : оповідання. – 3-є вид. – Черкаси : Сіяч ; [Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч"], 1918. – 53 с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 41)
1406907
  Толстой Л.М. Чортячий напиток : фантастична казка у 4-х подіях ; Переклад для украінськоі сцени з піэси Л. Толстого "Первий винокур" / [Пер.] К.І. Ванченко [К.І. Ванченко-Писанецький]. – Ташкент : Комерч. друк. Я. П. Эдельмана, 1912. – 22 с. – На тит. арк. та обкл. К.І. Ванченко зазначений як авт.
1406908
  Церковняк-Городецька Чосапис "Первісне громадянство та його пережиткина Україні" як чинник формування історико-антропологічного підходу у фольклористиці другої половини XIX - початку XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 259-265


  У 1926 році побачив світ перший випуск наукового щорічника "Первісне громадянство та його пережитки на Україні (Примітивна культура та її пережитки на Україні, соціальна преісторія, народна творчість в соціологічному освітленню)". Нове культурологічне ...
1406909
  Марчевський М. Чотарі. / М. Марчевський. – Х, 1932. – 135с.
1406910
  Сірук М. Чотири "нюанси" перемоги Трюдо / М. Сірук, І. Бардин, А. Шевченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 жовтня (№ 190). – С. 3


  Парламентські вибори в Канаді.
1406911
  Кропотова Н. Чотири аспекти професії як соціокультурного феномену // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 44-50. – ISSN 1682-2366
1406912
  Стельмах М.О. Чотири броди / М.О. Стельмах. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 527 с.
1406913
  Стельмах М.О. Чотири броди / М.О. Стельмах. – Київ : Дніпро
Ч. 1. – 1979. – 253 с.
1406914
  Стельмах М.О. Чотири броди : роман / М.О. Стельмах. – Київ : Дніпро. – (Роман й повісті)
Ч. 2. – 1979. – 285 с.
1406915
  Стельмах М.О. Чотири броди : роман / М.О. Стельмах. – Київ : Художня література, 1981. – 509 с.
1406916
  Стельмах М.О. Чотири броди / М.О. Стельмах. – Київ, 1989. – 608с.
1406917
  Стельмах М. Чотири броди : роман / М. Стельмах. – Київ : Дніпро, 1995. – 592с. – ISBN 5-308-01629-1
1406918
  Стельмах М.О. Чотири броди / Михайло Стельмах. – Харків : Фоліо, 2008. – 576 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4358-0
1406919
  Цюпа І.А. Чотири вітри : оповідання / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 133 с.
1406920
  Кулакевич Ю.С. Чотири головні помилки при наданні домедичної допомоги дитині // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 27
1406921
  Даніель М Чотири дні / М Даніель, . – Харків, 1934. – 84 с.
1406922
  Золя Е. Чотири дні Івана Гурдон / Еміль Золя ; Пеpеклав Т. Омецінський. – Львів : Hакладом pед. "Hаp. Слова". З "Загальн. дpук.", 1908. – 72 с.
1406923
  Єніна В.М. Чотири довгих роки. Спогади воєн. літ (про письменників, художників). / В.М. Єніна. – К., 1974. – 187с.
1406924
  Гарсія Льорка Чотири драми : Криваве весілля. Пустошня. Панна Розіта. Господа Бернарди Альби. / Ф.Гарсія Льорка; Переклад з есп. В.Вовк у співроб. з В.Бургардтом. – Б.м. : Сучасність, 1974. – 229с. – Парал. тит. арк. ісп. мовою
1406925
  Кияновська Л. Чотири духовні іпостасі першого голови "Просвіти" : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Л. Кияновська, Л. Мельник; Національна Спілка письменників України // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 93-98. – ISSN 0868-4790
1406926
  Берлін І. Чотири есе про свободу / І. Берлін. – Київ : Основи, 1994. – 272. – ISBN 5-7707-5606-3
1406927
  Осипенко М.С. Чотири загадки давньоруських літописів про перші русько-половецькі контакти 50–70-х рр. ХІ ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 44-50. – ISSN 1608-0599
1406928
  Алістер Томсон Чотири зміни парадигм в усній історії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 7-24. – ISBN 978-966-86-03-42-6
1406929
  Джаліль М. Чотири квітки / М. Джаліль. – Київ, 1972. – 169с.
1406930
  Сірук М. Чотири ключові напрями співпраці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 211). – С. 3


  Експерти - про очікування Києва від брюссельського саміту Східного партнерства.
1406931
  Малишко А.С. Чотири літа : поезії 1941-1945 / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав України, 1946. – 208 с.
1406932
  Зузяк П.М. Чотири механізми взаємодії дислокації з слабкими стопорами та умови їх реалізації / П.М. Зузяк, А.М. Коломієць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 337-340. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  В рамках моделі ланцюжка перегинів розглянуто чотири можливих види впливу точкових дефектів на кінетику утворення та розбігання парних перегинів. Зазначені умови, при яких можлива реалізація кожного із чотирьох випадків. Аналітично доведено вплив ...
1406933
  Суржик Л. Чотири мільярди на плагіат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 травня (№ 18)


  "Незважаючи на серію гучних дисертаційних скандалів, жоден з викритих у плагіаті посадовців та наближених до них осіб не поніс відповідальності. Здавалося б, після появи експертного висновку фахівців Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, ...
1406934
  Кудін В.О. Чотири місяці в Техасі / В.О. Кудін. – К, 1988. – 139с.
1406935
   Чотири нагороди української команди // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 8


  У Румунії відбулася VIII Міжнародна олімпіада з астрономії та астрофізики. В олімпіаді взяли участь випускники Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка. З Румунії наша команда привезла чотири нагороди: срібну медаль отримав ...
1406936
  Мостяєв О.І. Чотири наукові підходи в українознавстві: загальна характеристика // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 86-96.
1406937
  Яремчук І. Чотири невідомі листи Михайла Дяченка до редакції журналу "Дажбог" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 337-348. – ISSN 0130-528Х
1406938
  Федотюк П. Чотири новели // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 75-91. – ISSN 0131-2561
1406939
  Качкан В. Чотири ноти - у вінець пам"яті Богдана Лепкого // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 84-89. – ISBN 5-87322-078-0
1406940
  Голубничий В.С. Чотири олімпійських сходження. / В.С. Голубничий. – К., 1976. – 118с.
1406941
  Бондаренко М. Чотири оповідання / М. Бондаренко. – К, 1926. – 36с.
1406942
  Таранавський Ю. Чотири оповідання // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 179/181. – С. 3-95
1406943
  Бажан М.П. Чотири оповідання про надію : Варіації на тему Р.М. Рільке / М.П. Бажан. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 67с.
1406944
  Яремчук О. Чотири парадокси Швеції // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 31 жовтня (№ 198). – С. 3


  Як уроки капіталізму вплинули на скандинавську модель "функціонального соціалізму".
1406945
  Ніколаєнко С. Чотири питання міністру: Інтерв"ю з міністром освіти і науки України // Світ, 2005. – № 11-12 берез


  [Про пріоритети у науково-інновац. діяльності]
1406946
  Аврошко А.Я. Чотири подорожі по індустріальному Прикарпаттю. Борислав. Стебник. Новий Роздол. Новояворівське = Четыре путешествия по индустриальному Прикарпатью : Путівник / А. Аврошко. – Львів : Каменяр, 1974. – 68с. – На обкл. авт. не вказ.; Обкл. укр.мовою; Текст та тит. арк. парал. укр. та рос. мовами
1406947
  Мушинка М. Чотири празькі видання творів Тараса Шевченка періоду Другої світової війни // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (343), травень - червень. – С. 7-14. – ISSN 0130-6936


  У статті розглянуто місце Праги в історії україністики та історію чотирьох видань творів Т. Шевченка періоду Другої світової війни. У кожному із цих видань цензура Протекторату Чехії та Моравії викреслила з його віршів і приміток до них місця з ...
1406948
  Чарута А. Чотири прізвища жителів с. Бокового на Долинщині. Записи у метричних книгах XVIII-XX ст. Ч. 2 // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 217-226
1406949
  Кочерга Ю.Т. Чотири світанки віку / Ю.Т. Кочерга. – Київ, 1965. – 96с.
1406950
   Чотири сезони в Лондоні : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 16-21 : Фото
1406951
  Пронкевич О. Чотири смерті Анни Карениної: кохання-пристрасть крізь призму кінематографа // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 1. – С. 34-37
1406952
   Чотири спогади про Кобзаря / О.М. Лазаревський, М.К. Чалий, К.І. Герн, Ф.П. Пономарьов // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2014. – № 1. – С. 094-103. – ISSN 0130-321Х
1406953
  Ярмолюк М.Я. Чотири справи інспектора Турчина : повість / М.Я. Ярмолюк. – Київ, 1978. – 192 с.
1406954
  Павленко М. Чотири стихії буття Ірини Жиленко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Редакція журналу "Дивослово". – Київ, 2011. – № 7 (652). – С. 41-44. – ISSN 0130-5263
1406955
  Мелещенко О.К. Чотири століття британської журналістики / О.К. Мелещенко, Б.І. Черняков // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 191-228
1406956
  Каменюк М.Ф. Чотири струни : поезії / М.Ф. Каменюк. – Одеса : Маяк, 1971. – 63 с.
1406957
  Крупа Л.М. Чотири струни / Л.М. Крупа. – Львів, 1986. – 46с.
1406958
  Гарбар Р. Чотири сценарії Єврореволюції в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 5). – С. 5
1406959
   Чотири тактики педагогічної підтримки дитини. – Київ : Шкільний світ, Видавець Л. Галіцина, 2006. – 112с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-060-3; 966-256-096-7
1406960
  Пшимановський Я. Чотири танкісти і пес : Повість / Я. Пшимановський. – Київ : Дніпро, 1987. – 774с.
1406961
  Пшимановський Я. Чотири танкісти і пес: повість / Я. Пшимановський. – К., 1968. – 254с.
1406962
  Пшимановський Я. Чотири танкісти і пес: повість. / Я. Пшимановський. – К., 1971. – 500с.
1406963
  Пшимановський Я. Чотири танкісти і пес: повість. / Я. Пшимановський. – К.
ч. 3. – 1973. – 269с.
1406964
  Шутц М. Чотири тижні в Україні // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Студент Мартін Шутц, майбутній інженер у сфері водних ресурсів з Інституту прикладних наук м. Магдебург (Німеччина) - перший іноземний студент, який улітку пройшов стажування на новоствореній українсько-німецькій кафедрі екологічного менеджменту та ...
1406965
   Чотири українських ВНЗ - у рейтингу найкращих // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 16 вересня (№ 37). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Британська міжнародна компанія Quacquarelli Symonds (QS) представила щорічний рейтинг найкращих вищих навчальних закладів світу World University Rankings 2013/2014. За результатами рейтингу КНУ імені Тараса Шевченка увійшов до Топ-500 кращих вищих ...
1406966
  Лавриш Ю. Чотири уроки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 13


  Учасники міжфакультетського Дискусійного клубу Львівського національного університету ім. І. Франка продовжили сучасне прочитання "Бронебійної публіцистики". Під мислиннєвим мікроскопом - "Таборовий зошит" Василя Стуса.
1406967
  Кравчук Ольга Чотири уроки на тему "Підприємство та підприємництво" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 20-24 : Табл.
1406968
  Шагінян М.С. Чотири уроки у Леніна / М.С. Шагінян. – К., 1973. – 248с.
1406969
  Клименко О.О. Чотири хвилі української еміграції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 356-361.


  В статті проведено причинно-наслідковий аналіз української еміграції на достатньо репрезентативній інформації. Особливу увагу приділено четвертій хвилі еміграції та економічним причинам та наслідкам цього явища. The cause and effect analysis of the ...
1406970
  Малахов В. Чотири чверті шляху. Роздуми про генераційний злам у київському філософському середовищі 1970-х років // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 5 : Філософія і особистість. – С. 65-80. – ISSN 0235-7941


  У своєму нарисі автор розповідає про київську філософську спільноту, викладачів і студентів філософського факультету КДУ 60-70 рр., їх професійне та духовне формування. Згадуються викладачі філософського факультету: І.В. Бичко, І.В. Бойченко, В.О. ...
1406971
  Банг Г. Чотири чорти / Герман Банг ; Пеpеклад Л. Будая [С.О. Буда]. – Київ : Дpук. Р. К. Лубковського, 1918. – 48 с.
1406972
  Яновський Ю. Чотири шаблі : роман / Ю. Яновський. – Київ, 1930. – 226 с.
1406973
  Яновський Ю.І. Чотири шаблі : романи, оповідання / Ю.І. Яновський. – Київ : Дніпро, 1990. – 366 с.
1406974
  Яновський Ю. Чотири шаблі : роман / Ю. Яновський. – Київ, 1997. – 339-498с.
1406975
  Яновський Ю.І. Чотири шаблі : оповідання, есеї, романи / Юрій Яновський ; [передм. та коментарі Г.І. Хоменко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 572 с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5618-4
1406976
  Гутиря С. Чотири, а не три : проза: есе // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 193-199
1406977
  Магда О.В. Чотиривимірні алгебри Лі та точні розв"язки квазілінійних рівнянь гіперболічного типу // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 89-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розв"язано задачу групової класифікації одного класу квазілійних рівнянь гіперболічного типу з двома незалежними змінними відносно чотиривимірних та п"ятивимірних алгебр Лі та знайдені точні розв"язки деяких рівнянь розглядуваного вигляду.
1406978
  Абраменко А.О. Чотиривимірні алгебри Лі та точно розв"язні матричні моделі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В даному повідомлені проведено класифікацію нееквівалентних зображень розв"язних чотиривимірних алгебр Лі. Одержані зображення використано для побудови точно розв"язних матричних моделей рівняння Шредінгера.
1406979
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці / В.М. Брадіс. – 10-е вид. – Київ, 1953. – 64с.
1406980
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 19 вид. – Київ : Радянська школа, 1962. – 93 с.
1406981
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 20-те вид. – Київ : Радянська школа, 1963. – 94 с.
1406982
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 22 вид. – Київ : Радянська школа, 1965. – 93 с.
1406983
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 23 вид. – Київ : Радянська школа, 1966. – 93 с.
1406984
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 24 вид. – Київ : Радянська школа, 1967. – 93 с.
1406985
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 31 вид. – Київ : Радянська школа, 1974. – 95 с.
1406986
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці / В.М. Брадіс. – 33-є вид. – Київ : Радянська школа, 1976. – 94с.
1406987
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці / В.М. Брадіс. – Київ, 1983. – 92с.
1406988
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці / В.М. Брадіс. – 41-е вид. – Київ : Радянська школа, 1984. – 94с.
1406989
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці / В.М. Брадіс. – 47-е вид. – К., 1991. – 92с.
1406990
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці для середньої школи. / В.М. Брадіс. – Харків, 1936. – 47с.
1406991
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці. / В.М. Брадіс. – 32-е вид. – К., 1975. – 95с.
1406992
  Орос Я. Чотирикутна зірка / Я. Орос. – Київ, 1995. – 327 с.
1406993
  Фінкельштейн Д.Л. Чотирикутник і трикутники // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 19-25. – ISSN 1029-4171
1406994
   Чотирилисник на щастя. – К., 1984. – 310с.
1406995
  Гродзинський Д.М. Чотиримовний словник назв рослин : (українсько-російсько-англійсько-латинський) / Д.М. Гродзинський ; Ін-т клітинної біології і генетичної інженерії; НАН України. – Київ, 2001. – 312c. – ISBN 966-7938-28-X
1406996
  Якубівський М. Чотириста пісень для України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 14 вересня (№ 36). – С. 7, 13


  Український поет, композитор і виконавець пісень Теодор Кукуруза.
1406997
  Женченко М. Чотириста сторінок адміністративно-територіального устрою // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 22 лютого (№ 36). – С. 5


  Про книгу "Україна. Адміністративно-територіальний устрій", яка вийшла наприкінці 2012 року, у Видавництві Верховної Ради.
1406998
  Федорченко І.І. Чотирї артикули : [Статті]. – Київ : Друкарня І.І. Чоколова, 1912. – 43с. – (Укр.-Руське книгарство "Гасло" ; № 4)


  Зі змісту: Чиншове право; Далекий Схід і його заселення. – Решта ст. рос.
1406999
   Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Укр. хім. т-во ім. Д.І. Менделеєва ; [склад організац. ком.: Воловенко Ю.М. (голова), Запорожець О.А., Войтенко З.В. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2013. – 283, [1] с. : іл., табл. – Алфавіт. покажч. авт.: с. 227-283. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1407000
  Климко М.С. Чотирнадцятий з"їзд КП(б)У / М.С. Климко. – Київ, 1964. – 144с.
<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,