Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>
1409001
  Дороз В. Сучасні культурологічні підходи до навчання учнів-білінгвів другої мови
1409002
  Дорошенко В. Сучасні литі металоконструкції на основі природних аналогів // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 57-53. – ISSN 1819-7329
1409003
  Закутіна М. Сучасні лінгвістичні дослідження в галузі туристичної реклами (бібліографічний огляд: Китай, Корея) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  У доповіді здійснено спробу виокремити і стисло охарактеризувати найголовніші, на думку автора, сучасні (2000-2017 рр.) лінгвістичні дослідження в галузі туристичної реклами на матеріалі двох мов, зокрема китайської та корейської. В докладе ...
1409004
  Слухай Н.В. Сучасні лінгвістичні теорії концепту як мовно-культурного феномену // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 462-470. – ISBN 966-581-388-9
1409005
  Місеньова В.В. Сучасні лінгвістичні теорії та моделі дослідження українських та англійських мовних одиниць // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 143-150. – ISSN 2522-493X


  У статті досліджується структурно-системна парадигма мови, в річищі якої сформувалися структурно-семантична та функціонально-семантична парадигми. На матеріалі української та англійської мови створюються моделі дослідження слів та одиниць більш ...
1409006
  Білоус О. Сучасні лінгвістичні технології / О. Білоус, А. Міщенко // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 198-202. – ISBN 978-966-553-924-7
1409007
  Єфименко В. Сучасні літературні казки про Сплячу красуню: інтертекстуальність та жанрові трансформації // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 79-84. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1409008
   Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ : Вид. центр КНЛУ. – ISBN 966-638-152-4
Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – 2004
1409009
  Громова Н. Сучасні магічні обрядодії на Бойківщині, приурочені до різдвяного циклу свят // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-20. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  На етнографічному матеріалі Бойковщини досліджено магічну складову різдвяних святкових ритуалів. The magic component of Christmas celebratory rituals is investigated on ethnographic materials of Boyky.
1409010
  Андрієнко О. Сучасні маркетингові екологічні стратегії підприємств // Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 18-21. – ISSN 1606-3732
1409011
  Бойко О. Сучасні маркетингові комунікативні технології в умовах розвитку глобального ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 207-208
1409012
  Довгунь О.С. Сучасні маркетингові підходи в контексті формування підприємствами лояльності клієнтів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 9-15. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1409013
  Бліщук К.М. Сучасні маркетингові стратегії // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 301-308
1409014
  Разінькова М.Ю. Сучасні маркетингові тенденції і підходи до надання туристичних послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 8 : Розвиток енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах. – C. 253-257. – ISSN 2222-4459
1409015
  Богомолова Г. Сучасні маркетингові технології рекламних кампаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 204-206
1409016
  Кузьменко О. Сучасні мас-медіа: до питання про музику // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 60-66. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Розглянуто роль музики як мас-медіа. Названо основні характеристики. Досліджено стан звукозапису в Україні та виділено основні проблеми на його сучаному етапі розвитку".
1409017
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 1 (28). – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409018
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 2 (29). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409019
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 3 (30). – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409020
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 4 (31). – 2016. – 115 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409021
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 1 (32). – 2017. – 65 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409022
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 2 (33). – 2017. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409023
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 3 (34). – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409024
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 4 (35). – 2017. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409025
   Сучасні медіа-технології як засіб забезпечення відкритості та прозорості діяльності міської влади / огляд підгот. Н. Матвійчук // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 55-56. – ISSN 1728-6220


  Інститут трансформації суспільства (ІТС) провів у Києві два тренінги "Сучасні медіа-технології як засіб підвищення ефективності роботи прес-секретарів та забезпечення прозорості в діяльності місцевих органів влади". Заходи проходили в рамках проекту ...
1409026
  Наумова М. Сучасні медіа та доля тілесності // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 151-158


  Нові медійні системи мають креативний ресурс відносно соціальних значень та змістів. У статті розглядаються ці властивості й атрибути медіа, що мають онтологічні гарантії, і трансформують нашу рефлексію й нашу тілесність. Авторка робить спробу ...
1409027
  Холод О.М. Сучасні медіа як спосіб ізоляції індивіда від суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 196-199


  Трансформація свідомості суспільства повинна розглядатися, на наш погляд, як фактор порушення пра-вил, вульгаризації рідної мови. Проте журналісти не розуміють того, яка їхня роль в інмутації суспільствапісля негативних ефектів, демонстрованих у сценах ...
1409028
  Топольник Я.В. Сучасні медіаосвітні технології як засіб модернізації вищої школи // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 231-237. – ISSN 2227-2844
1409029
  Галлін Д.С. Сучасні медіасистеми. Три моделі відносин ЗМІ та політики / Деніел С. Галлін , Паоло Манчіні ; [переклад з англ. О. Насика]. – Київ : Наука, 2008. – 318, [2] с. – Бібліогр.: с. 294-314. – ISBN 978-966-96972-0-2
1409030
  Сова М. Сучасні медіатехнології трансформації соціально-комунікативного простору / М. Сова, С. Дєніжна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Розкрито комунікативний та технологічний потенціал медіатехнологій у трансформації соціально-комунікативного простору; здійснено опис GR- технологій; розглянуто можливості технології трансмедійного сторітеллінгу в залученні цільової аудиторії до ...
1409031
  Промська О.Л. Сучасні метабібліографічні ресурси України: всеукраїнський і регіональний рівні / О.Л. Промська, Л.В. Глазунова // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 179-188


  Охарактеризовано сучасні вітчизняні мета бібліографічні ресурси та напрями їх подальшого створення в електронному середовищі. Презентовано новий проект харківських бібліотек "Метабібліографія Харківщини".
1409032
  Васянович О. Сучасні метеорологічні знання та вірування гуцулів // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (346), листопад - грудень. – С. 13-26. – ISSN 0130-6936
1409033
  Михайлова І. Сучасні методи автономного навчання німецької мови у вищій школі // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 257-264. – ISSN 2078-340X


  Стаття висвітлює проблему організації автономного навчання іноземної мови студентів. Розглянуто концепції автономного навчання на основі аналізу наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних учених. Обгрунтованоя його сутність як виду самостійної ...
1409034
  Павліковський А.М. Сучасні методи аналізу і прогнозування як інструмент попередження фінансової кризи на підприємстві / А.М. Павліковський, Д.В. Повторенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 65-71
1409035
  Гроха І.В. Сучасні методи аналізу інвестиційних проектів // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 56-59


  Наведено огляд сучасних підходів до аналізу ефективності інвестиційних проектів на основі новітніх методів. Визначено основні методи, які доцільно застосовувати в умовах світової кризи економіки. Дана характеристика основних проблем застосування ...
1409036
   Сучасні методи аналізу розвитку міста / Н.О. Денисенко, О.О. Тригуб, А.І. Зав"ялова, І.С. Вакульчик // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 2, вип. 155. – С. 16-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1409037
  Бойко Н.І. Сучасні методи аналізу та контролю логістичної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 25-29. – ISSN 0321-0499
1409038
  Жукова Н.К. Сучасні методи антикризового управління підприємством // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 14-18.
1409039
  Лазарєва С.Ф. Сучасні методи аудита інформаційних технологій / С.Ф. Лазарєва, Р.Л. Ус // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 29-35. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1409040
  Кучеренко М.Є. Сучасні методи біохімічних досліджень : Учбовий посібник / М.Є. Кучеренко, Ю.Д. Бабенюк, В.М. Войціцький. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 424с. – ISBN 966-7938-21-2
1409041
  Всехсвятський С.К. Сучасні методи вивчення Всесвіту : стенограма публічної лекції / С.К. Всехсвятський, проф. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1948. – 36 с. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР)
1409042
  Люта А.В. Сучасні методи вивчення іноземних мов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 98-106. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1409043
  Самохін Г.В. Сучасні методи вивчення найглибших карстових порожнин // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 121-127. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1409044
  Соколовський І.Л. Сучасні методи вивчення новітніх рухів земної кори і вибір їх раціональних комплексів для окремих частин території УРСР / І.Л. Соколовський, М.Г. Волков // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 103-118. – Бібліогр.: 57 назв
1409045
  Цирульнева Ю. Сучасні методи визначення діуретиків у фармацевтичних та біологічних об"єктах / Ю. Цирульнева, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 17-26. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз даних літератури щодо сучасних методів визначення і виявлення діуретиків у фармацевтичних препаратах та біологічних рідинах. Показано, що до найбільш розповсюджених відносяться хроматографічні та спектроскопічні, зокрема люмінесцентні, ...
1409046
  Білоус М.В. Сучасні методи визначення просторових переміщень тунелів метрополітену : геодезія / М.В. Білоус, Р.В. Шульц // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 13-16 : Мал. – Бібліогр.: 10 назв
1409047
  Романов М. Сучасні методи викладання економічної і соціальної географії України / М. Романов, О. Жемеров // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 67-70 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
1409048
  Пернарівська Т. Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 8 (151), серпень. – С. 111-115. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто місце та роль курсу іноземної мови професійного спрямування на сучасному етапі підготовки здобувачів вищої освіти, визначено вимоги до викладання даного курсу - професійні компетентності, підходи, методи викладачів.
1409049
  Худзей О.О. Сучасні методи викладання іноземної мови у вищій школі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 283-287. – ISBN 978-617-7132-63-8


  "На сучасному етапі перед викладачами іноземної мови гостро постає проблема пошуку шляхів підвищення пізнавального інтересу студентів до вивчення іноземної мови, зміцнення їх позитивної мотивації в навчанні. Робота зі студентами ВНЗ вимагає поєднання ...
1409050
  Атаманюк А.В. Сучасні методи викладання інформатики / А.В. Атаманюк, Є.В. Геделевич // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 6-10
1409051
  Мосійчук І.В. Сучасні методи викладання у вищій школі // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 56-57
1409052
  Кривошей О.В. Сучасні методи викладання фармацевтичної хімії // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 67-70. – ISSN 1681-2751
1409053
  Спольнік О. Сучасні методи викладання фізики у закладах вищої освіти / О. Спольнік, А. Гайдусь, Л. Каліберда // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (103). – C. 77-83. – ISSN 1562-529Х
1409054
  Бут Н.К. Сучасні методи використання ландшафтного дизайну в міському середовищі // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 206-210
1409055
  Комар О. Сучасні методи впровадження комунікативного підходу до навчання англійської мови // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 107-114. – ISSN 2307-4906
1409056
  Вольвач Ж.В. Сучасні методи групового навчання у вищій школі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 81-85. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X


  У статті розглянуто особливості групового навчання для вдосконаленя мовленнєвої діяльності, ролі й місця рідної мови та диференціації процесу навчання іноземних мов.
1409057
  Сніжко С.І. Сучасні методи дослідження гідрохімічних систем // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 67-69. – ISBN 966-521-109-9
1409058
  Пархоменко В.О. Сучасні методи дослідження російської історіографії кавказької війни 1817 – 1864 рр. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ю.П. Волосник ; редкол.: Бережна С.В., Горак А., Готовська-Хенце Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 21. – C. 115-121. – ISSN 2077-7280
1409059
  Шарапов О.Д. Сучасні методи дослідження складних фінансово-економічних систем / О.Д. Шарапов, В.Д. Дербенцев, В.М. Соловйов // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 100-110.
1409060
  Полусин О.Б. Сучасні методи захисту мультимедійної інформації / О.Б. Полусин, О.В. Тимченко, В.І. Сабат // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 79. – С. 160-165. – ISSN 2309-7647
1409061
  Горінов Олександр Сергійович Сучасні методи ідентифікації клієнтів банками України / Горінов Олександр Сергійович, Колдовський Микола Васильович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 161-166. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано сучасний механізм протидії відмиванню грошей у банківському секторі - політики "знай свого клієнта". Підкреслено значущість банків порівняно з іншими суб"єктами первинного фінансового моніторингу у протидії відмиванню грошей. ...
1409062
  Горінов О.С. Сучасні методи ідентифікації клієнтів банками України / О.С. Горінов, М.В. Колдовський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 161-166. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано сучасний механізм протидії відмиванню грошей у банківському секторі - політики "знай свого клієнта". Підкреслено значущість банків порівняно з іншими суб"єктами первинного фінансового моніторингу у протидії відмиванню грошей. ...
1409063
   Сучасні методи контролю та оцінювання рівня знань студентів у вищих медичних та фармацевтичних закладах / І. Гриценко, А. Котвіцька, Л. Буданова, І. Свєточева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 72-76. – ISSN 1562-529Х
1409064
  Зазірний І.М. Сучасні методи лікування переломів дистального епіметафіза променевої кістки (огляд літератури) / І.М. Зазірний, А.В. Василенко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 107-112. – ISSN 0030-5987
1409065
  Лесів Й. Сучасні методи менеджменту, основані на ринковій економіці / Й. Лесів. – Ужгород, 1994. – 255 с.
1409066
  Власенко М.О. Сучасні методи мотивації персоналу / М.О. Власенко, А.О. Швайка // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 35-37. – ISBN 978-617-645-229-4
1409067
   Сучасні методи навчання в дорадництві / О.І. Шаманська, А.В. Спірін, С.І. Кормановський, І.В. Твердохліб // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 337-341. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Наведено та проаналізовано сучасні методи навчання в дорадництві, такі як: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного викладу, частково-пошуковий, або евристичний, дослідницький. Приведены и проанализированы современные методы учебы ...
1409068
  Задунайська Ю.В. Сучасні методи навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах // Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колект. монографія / М.І. Олійник, Н.І. Мачинська, А.Ю. Войтович, Г.О. Бойко, М.О. та ін. Стахів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 165-181. – ISBN 978-617-10-0462-7
1409069
  Костик Є. Сучасні методи навчання іншомовному діловому спілкуванню // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П.[та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 29-38. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
1409070
  Кіщенко Ю.В. Сучасні методи навчання письма іноземною мовою // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 222-229. – ISSN 2227-2844


  "Статтю присвячено сучасним методам навчання писемного мовлення іноземною (англійською) мовою. Визначено основні причини, які обумовлюють необхідність навчання письма, серед яких спроможність письма підсилювати інші види мовленнєвих умінь, розвивальна ...
1409071
  Кобеляцький Ю.Ю. Сучасні методи об"єктивізації болю та ноцицепції / Ю.Ю. Кобеляцький, О.О. Шайда // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – C. 19-23. – ISSN 2224-0586
1409072
  Дороженко Л.І. Сучасні методи обліку витрат у контексті зарубіжного досвіду // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 72-76 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1409073
  Артамонова Н. Сучасні методи оперативного та стратегічного управління витратами. Зарубіжний досвід та українські реалі / Н. Артамонова, Є. Артамонов // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 12 (232). – С. 5-21. – ISSN 2409-9260
1409074
  Велігоцька Ю.С. Сучасні методи оптимізації прийняття архітектурних рішень будівель // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 435-444 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1409075
   Сучасні методи органічного синтезу : Короткий конспект лекцій. – Київ : Київський університет, 2001. – 72с.


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1409076
  Коваленко О.В. Сучасні методи оцінки інституціонального середовища розвитку підприємництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 10 (204). – С. 157-161. – ISSN 2221-1055
1409077
  Колосінський Є.Ю. Сучасні методи оцінки комерційної нерухомості в Україні / Є.Ю. Колосінський, М.І. Колосінська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 83-92. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
1409078
  Пожуєв О.В. Сучасні методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 193-197. – ISSN 2072-1692
1409079
  Кудрявський І.В. Сучасні методи оцінки фінансової діяльності на підприємствах // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 104-110
1409080
  Соколова А.М. Сучасні методи прогнозування розвитку кредитних спілок України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 49-53. – (Економічні науки)
1409081
  Петренко О. Сучасні методи протидії відмиванню коштів у банківських установах // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 10 (72). – С. 21-22
1409082
  Мальцева Т.В. Сучасні методи радіохімічної переробки відпрацьованого ядерного палива / Т.В. Мальцева, А.М. Шишута, С.О. Лукашин // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2019. – № 1 (81). – С. 52-57. – ISSN 2073-6231
1409083
  Синюшко В.Г. та ін. Сучасні методи рентгенівської спектроскопії : навч. пос. / В.Г. та ін. Синюшко. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1981. – 85с.
1409084
  Заборовець М.О. Сучасні методи розв"язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь : навчально-методичний посібник / М.О. Заборовець, Ф.А. Левченко, М.Г. Охріменко ; МОНУ ; Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 76 с. – ISBN 966-574-865-3
1409085
  Швайка Ол. Сучасні методи синтезу лікарських засобів : Курс лекцій / Ол. Швайка, М. Олійник; МОУ. НАНУ. ДонДУ. – Донецьк, 1999. – 166с.
1409086
  Короткова А.Я. Сучасні методи спостережень за станом сільськогосподарських культур // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 125-130 : Табл. – Бібліогр.: 31 назва
1409087
  Ніколайчук Е.В. Сучасні методи стабілізації валюти : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.14 / Ніколайчук Е. В.; Укр. Ін-т міжнар. віднос. при КГУ. – Київ, 1993. – 18 с.
1409088
  Корчак Ю. Сучасні методи та засоби захисту інформації / Ю. Корчак, Ю. Фургала, Л. Корчак // Електроніка та інформаційні технології : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 8. – С. 3-17. – ISSN 2224-087Х
1409089
  Федосов Ю.О. Сучасні методи та інструменти реалізації грошово-кредитної політики Центрального банку // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 196-198
1409090
   Сучасні методи та інформаційні технології математичного моделювання, аналізу і оптимізації складних систем : Монографія / Ф.С. Гаращенко, М.Ф. Кириченко, Ю.В. Крак, В.А. Стоян, Д.Я. Хусаїнов, ін. та; Авт.: Ф.Г. Гаращенко, М.Ф. Кириченко, Ю.В. Крак, В.А. Стоян та ін.; За ред. Ф.Г. Гаращенко, І.І. Харченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 200с. – ISBN 966-594-702-8
1409091
  Гринчук М.С. Сучасні методи та технології інформаційного тероризму // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 64-75. – ISSN 2522-4050


  "Розглянуті основні тенденції розвитку та функціонування інформаційного тероризму як явища, що виникло в результаті стрімкої глобалізації, інформатизації суспільства, та збільшення впливу мережі Інтернет на всі сфери життя. Було проаналізовано та ...
1409092
  Фролова Ю.О. Сучасні методи та технології політичного лобіювання // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 141-143
1409093
  Гужва І.Ю. Сучасні методи та форми міжнародного науково-технічного співробітництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 66-70
1409094
  Мартиненко В.П. Сучасні методи управлiння виробничою діяльністю промислового підприємства / В.П. Мартиненко, Л.С. Шиманська // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 112-116. – ISSN 2310-5534
1409095
  Колеснік Я.В. Сучасні методи управління банківськими ризиками // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (93). – С. 39-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
1409096
  Бегун В.В. Сучасні методи управління безпекою на основі інформаційних технологій / В.В. Бегун, В.Ф. Гречанінов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 13-14 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
1409097
  Буряк Г.С. Сучасні методи управління змінами в контексті антикорупційної політики // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 26-32. – ISSN 1811-9824


  У статті йдеться про засади формування антикорупційної політики в сучасній системі господарювання в Україні. Розглянуто сучасні підходи впровадження організаційних змін у корпоративній структурі, запропоновано новітні методи оптимізації управлінських ...
1409098
  Морозюк Д.І. Сучасні методи управління оборотним капіталом підприємств та оцінка їх ефективності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 114-119. – ISSN 2306-6814
1409099
  Чала Н.Д. Сучасні методи формування лексичної компетенції у студентів нефілологічних спеціальностей / Н.Д. Чала, І.В. Ковальова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 215-221. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 8). – ISSN 2522-1477
1409100
  Гайда Я.І. Сучасні методи хірургічного лікування вогнепальних поранень печінки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Гайда Ярослав Іванович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2020. – 26 с. – Бібліогр.: 23 назви
1409101
  Слушаєнко Н. Сучасні методи ціноутворення при плануванні стратегічної діяльності фармацевтичних підприємств України / Н. Слушаєнко, Д. Апенько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 58-63. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджено роль ціноутворення для стратегічної діяльності фармацевтичних підприємств. Була модифікована дифузійна модель Басса для нових продуктів, проведене емпіричне тестування моделі на вибірці з продуктів фармацевтичного ринку ...
1409102
  Єщенко М. Сучасні методи, засоби та форми активізації пізнавальної діяльності випускників ЗОШ у системі довузівської підготовки України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 9 (152), вересень. – C. 191-196. – ISSN 2308-4634


  "...У статті розкрито поняття "пізнавальна діяльність" - це свідома діяльність молоді, яка складається з чуттєвого сприйняття, теоретичного мислення та практичної діяльності та спрямована на одержання конкретних знань при підготовці до вступу у ВНЗ."
1409103
  Холоденко В.С. Сучасні методики встановлення екологічно допустимих мінімальних витрат води на річках Прип"ятського Полісся України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 241-249 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1409104
   Сучасні методики навчання й оцінювання знаньстудентів у клініці інфекційних хвороб / Н.Ю. Вишневська, О.Л. Івахів, Н.А. Васильєва, І.С. Іщук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 8-13. – ISSN 1681-2751
1409105
   Сучасні методики навчання у міжнародників // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 7


  Інформація про проведення відкритих занять у рамках спільного проекту кафедри міжнародних медіакомунікацій і комунікативних технологій та кафедри іноземних мов. Про значення цих занять схвально відізвався директор ІМВ В.В. Копійка.
1409106
  Тімоті Сучасні методики ЯМР високого розділення в хімії / Тімоті Д.В. Кларидж; Пер. з англ. Турова О.В. і Пенського Д.О. – Київ, 2006. – 350с. : іл.
1409107
  Боровець О.В. Сучасні методичні підходи до викладання анатомії та фізіології людини студентам за фахом "Фізична терапія, ерготерапія" // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (21). – С. 191-201. – ISBN 978-966-7359-77-5
1409108
  Качалай В. Сучасні методичні підходи до калькування собівартості продукції на промислових підприємствах // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 23-28


  Увага акцентується на посиленні конкуренції між суб"єктами господарської діяльності в умовах економічної глобалізації.
1409109
  Брезіцька О.В. Сучасні методичні підходи до оцінки вартості підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 1. – С. 3-8
1409110
  Вовченко О.С. Сучасні методичні підходи до оцінки фінансової стабільності банку // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 161-169. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1409111
  Дем"янюк О.С. Сучасні методичні підходи до оцінювання екологічного стану грунту за активністю мікробіоценозу / О.С. Дем"янюк, Л.Ю. Симочко, О.В. Тертична // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 22, № 1. – C. 127-142. – ISSN 2312-2056
1409112
  Топузов Олег Сучасні методичні прийоми навчання географії : наукові дослідження / Топузов Олег, Вішнікіна Любов // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 35-40. – Бібліогр.: 5 назв
1409113
  Дворніцька Л. Сучасні методології вивчення та викладання творчості Тараса Шевченка (у середній та вищій школі) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 106-115


  У статті зазначається, що в наші дні творчий доробок Великого Кобзаря, зорієнтований на самопізнання людини, самовизначення її як громадянина і як частки Всесвіту, заслуговує на максимум уваги шевченкознавців та педагогів. Зміна парадигми освіти з ...
1409114
  Сунцова О.О. Сучасні методології у сфері дослідження макрофінансової стабільності національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 148-161. – ISSN 1993-6788


  Виявлено позитивні і негативні властивості методологій у сфері дослідження макрофінансової стабільності, запропоновано власну методологію комплексного оцінювання фінансової системи.
1409115
  Молдован О.О. Сучасні методологічні виклики теорії економічної безпеки держави як самостійної наукової дисципліни // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 10-15. – ISSN 2306-6806
1409116
  Кадомцева Л.О. Сучасні методологічні засади мовознавчої освіти // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1990. – Вип. 17. – С. 3-8


  Визначаються напрямки розвитку мовознавчої освіти у зв"язку з новими, перебудовними процесами викладання гуманітарних дисциплін, у тому числі й філологічної; вказано на можливі розбудови описових курсів української мови, а також їх історико-філологічну ...
1409117
  Руденко С.В. Сучасні методологічні концепції дослідження історії української філософії : монографія / С.В. Руденко ; [наук. ред. І.В. Огородник] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 249-278 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-608-7
1409118
  Фішер Й.З. Сучасні методологічні питання статистичної фізики / Й.З. Фішер, М.П. Коваленко, Г.О. Полікарпов // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
1409119
  Коломієць А.М. Сучасні методологічні підходи в організації вищої педагогічної освіти / Алла Миколаївна Коломієць, Наталія Іванівна Лазаренко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 47-52. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті на основі аналізу змін, що відбуваються в суспільстві, зроблено висновок про необхідність нової методології педагогічної професійної освіти. Показано, що методологічною основою організації діяльності педагогічних ВНЗ має бути симбіоз різних ...
1409120
  Мазуренко В.І. Сучасні методологічні підходи до аналізу боргових криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 155-168


  Ця стаття присвячена аналізу сучасної боргової кризи. Автор ставить за мету дослідити характер та основні причини її виникнення. У статті робиться спроба проаналізувати основні погляди щодо створення механішу протидії виникненню боргових криз. Зта ...
1409121
  Крехівський О.В. Сучасні методологічні підходи до визначення високотехнологічних галузей: рекомендації щодо застосування в Україні / О.В. Крехівський, О.Б. Саліхова, І.О. Крехівський // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 71-79. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті висвітлюються сучасні проблеми методології та практики дефініції високотехнологічних секторів економіки. Проаналізовано досвід провідних міжнародних та національних організацій щодо вибору системи критеріїв для оцінки рівня технологічності ...
1409122
  Піжук О.І. Сучасні методологічні підходи до оцінювання рівня цифрової трансформації економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 39-47. – ISSN 2222-4459
1409123
  Свида І.Ю. Сучасні методологічні підходи до оцінювання та прогнозування рівнів воєнної небезпеки для держави // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 16-19
1409124
  Нестуля С. Сучасні методологічні підходи до розробки освітньої програми підготовки магістрів "Педагогіка вищої школи" / С. Нестуля, Н. Кононец // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (194). – С. 25-38. – ISSN 1682-2366
1409125
  Курбатов С.В. Сучасні методологічні підходи до розробки університетських рейтингі // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 37-42. – ISSN 2304-06294
1409126
  Жовтанецька Я.В. Сучасні методологічні підходи до формування системи антикризового управління фінансового діяльністю банків // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 100-107. – ISSN 1562-0905
1409127
  Кельман М.С. Сучасні методологічні уявлення про розмаїття правової проблематики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 148-152. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1409128
  Єрохін С.А. Сучасні метологічні проблеми економічної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.3-10
1409129
   Сучасні механізми забезпечення конкурентоспроможності національної економіки : монографія / [Л.В. Кривенко, Є.В. Мішенін, М.І. Макаренко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.В. Кривенко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 329, [1] c. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 10. – Бібліогр.: с. 306-329. – ISBN 978-966-657-720-0
1409130
  Шаульська Г. Сучасні механізми публічного адміністрування: питання удосконалення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 121-126. – ISSN 2220-1394
1409131
  Возняк Г.В. Сучасні механізми реалізації бюджетної політики розвитку: регіональний вимір // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 187-193 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-0712
1409132
  Колосюк А.А. Сучасні механізми регіонального розвитку України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 94-99. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1409133
  Отченаш К.Г. Сучасні механізми регулювання та саморегулювання на фондовому ринку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 272-278


  Пропонуються напрями вдосконалення законодавства, що сприятимуть більш широкому застосуванню саморегулювання в умовах адміністративної реформи.
1409134
  Макаренко І.О. Сучасні механізми стабілізації діяльності підприємств харчової промисловості : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 93-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1409135
  Батрименко В.В. Сучасні механізми трансформації грошово-банківської сфери України як необхідна умова виходу із фінансово-економічної кризи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 17-20. – ISSN 1728-6220
1409136
  Цицик Р.В. Сучасні механізми управління фіскальною стійкістю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 54-62
1409137
  Рожкова І. Сучасні механізми управління якістю в системі охорони здоров"я // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 126-130
1409138
  Неліпа К.Г. Сучасні міграційні потоки Запорізької області та їх вплив на розселенський потенціал регіону // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 241-244. – ISBN 978-966-285-361-2


  Міграція є складним соціально-демографічним процесом, який тісно пов’язаний з розселенням населення. Цей процес виступає індикатором напруженості та стійкості соціально-економічної, екологічної, військово-політичної ситуації в регіоні, визначає ...
1409139
  Стеблянко І.О. Сучасні міграційні процеси в Європейському Союзі: основні чинники та наслідки / І.О. Стеблянко, О.О. Козич // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – C. 90-105. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 9). – ISSN 2409-9228
1409140
  Коваліско Н.В. Сучасні міграційні процеси і соціальне сирітство: соціологічний дискурс : монографія / Коваліско Наталія Володимирівна, Ілик Христина Василівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Ліга-Прес, 2019. – 234, [1] : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-222. – ISBN 978-617-10-0502-0
1409141
  Крисаченко В.С. Сучасні міграційні тенденції та їх вплив на етнодемографічну ситуацію в Україні // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 11 : На пошану 75-річчя професора П.П. Кононенка. – С. 515-534.
1409142
  Крисаченко В.С. Сучасні міграційні тенденції та їх вплив на етнодемографічну ситуацію в Україні // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 9 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – С. 515-534.
1409143
  Ніколаєв Є. Сучасні міжнародні академічні стандарти. Як і Коли адаптуємо до них публікації дослідницьких розвідок у вітчизняних наукових журналах? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 10 - 17 грудня (№ 50). – С. 10
1409144
   Сучасні міжнародні відносини і перспективи інтеграції України в євроатлантичну спільноту : підручник / В.В. Балабін, О.О. Безносюк, О.Г. Заруба, В.І. Коряк; Балабін В.В., Безносюк О.О., Заруба О.Г., Коряк В.І. та ін; Військовий ін-т; КНУТШ; за заг. ред. В.В. Балабіна. – Київ : Інфодрук, 2007. – 300с. – тверде перепл. – ISBN 978-966-8207-82-2
1409145
   Сучасні міжнародні відносини і перспективи інтеграції України в євроатлантичну спільноту : підручник / В.В. Балабін, О.О. Безносюк, О.Г. Заруба, В.І. Коряк, Л.Ф. та ін. Компанцева; Балабін В.В., Безносюк О.О., Заруба О.Г., Коряк В.І., Компанцева Л.Ф. та ін. ; Військовий ін-т КНУТШ; за заг. ред. В.В. Балабіна. – Київ : Інфодрук, 2007. – 300с.
1409146
  Дмитрієв Є.Є. Сучасні міжнародні загрози для національної економічної та фінансової безпеки України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2013. – Вип. 37. – С. 244-255. – ISSN 2305-7491
1409147
  Солоненко О.М. Сучасні міжнародні стандарти забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 95-103
1409148
  Жуковська Ю.Г. Сучасні міжнародні та національні центральні статистичні класифікації в процесі їх розвитку // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 63-69.
1409149
  Толстов С.В. Сучасні міжнародно-політичні процеси як відображення еволюції міжнародної системи // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 26-39. – ISBN 978-966-02-7888-2
1409150
  Проценко І. Сучасні міжнародно-правові засоби захисту права власності цивільних осіб під час збройних конфліктів // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11. – С. 91-109. – ISSN 1026-9932
1409151
  Аракелян Р.Ф. Сучасні міжнародно-правові моделі кримінальної процесуальної медіації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 240-244. – ISSN 2219-5521
1409152
  Лосич Т.С. Сучасні міжнародно-правові стандарти кримінальної відповідальності за вчинення або погрозу вчинення насильства щодо судді та інших представників системи юстиції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 305-311. – ISSN 2219-5521
1409153
  Балюн О. Сучасні міжнаціональні україно-єврейські відносини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 29-33
1409154
  Лепіх Я.І. Сучасні мікроелектронні датчики для інтелектуальних систем / Я.І. Лепіх, А.А. Євтух, В.О. Романов // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 40-49. – ISSN 0372-6436


  Розв"язано комплексну проблему створення мікроелектронних датчиків нового покоління на основі нових принципів, функціональних матеріалів і структур для забезпечення інтелектуальних систем первинним сигналом високої якості в режимі on-line та інтеграції ...
1409155
  Борейко Ю. Сучасні міфології масової свідомості в повсякденному бутті українського суспільства // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 69-74. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
1409156
   Сучасні мови програмування для систем надання телекомунікаційних послуг / А.О. Макаренко, А.П. Бондарчук, Є.Б. Хотинський, В.М. Лимар // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2016. – № 4 (44). – С. 21-33. – ISSN 2518-7678
1409157
  Літяга В.В. Сучасні мовознавчі підходи до поняття "концептосфера" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 459-463


  Стaттю присвяченo aнaлізу мoвoзнaвчих підхoдів дo тлумaчення пoняття “кoнцептoсферa”. Узaгaльненo oснoвні тлумaчення терміну “кoнцепт” тa йoгo гoлoвні типoлoгії. Рoзглянутo співвіднoшення кoнцептoсфери мoви із кoнцептoсферoю культури. Дaнa стaття ...
1409158
  Райковський Б. Сучасні моделі виборчих систем: проблеми теорії і практики / Б. Райковський, М. Рибачук // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 44-52.
1409159
  Клименко В.Г. Сучасні моделі вивчення курсу "Фізична географія України" у вищій школі // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 77-80 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
1409160
  Бутурліна О.В. Сучасні моделі впровадження STEM-освіти: світовий досвід та українська реальність // Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти : зб. тез до I-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 24 жовт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти", КВНЗ "Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Ватковська, О.О. Патрикеєва, О.В. Бутурліна]. – Дніпро ; Київ : Ліра, 2017. – С. 16-21. – (STEM: Science. Technology. Engineering. Math). – ISBN 978-966-383-937-0
1409161
  Банчук М.В. Сучасні моделі державного управління закладами охорони здоров"я // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 124-125
1409162
  Маятіна Н. Сучасні моделі дистанційного навчання / Н. Маятіна, О. Дмитрієнко, Т. Лисенко // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 84-95. – ISSN 2411-1317
1409163
  Агєєв О.Д. Сучасні моделі інституту омбудсмана: перспективний досвід для створення української моделі омбудсмана з питань міграції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 28-34. – ISSN 2220-1394
1409164
  Клименко І.В. Сучасні моделі компетенцій державних службовців : монографія / І.В. Клименко, О.О. Акімов, Е.А. Афонін ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. управління. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-172. – ISBN 978-617-673-437-6


  У пр. №1703076 напис: Дарунок бібліотеці від автора. Акімов О.О. Підпис
1409165
  Підлісна Т.В. Сучасні моделі лідерства: досвід для України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 347-356. – ISSN 2078-9165
1409166
  Сендерович А.Й. Сучасні моделі оцінки вартості компанії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 99-106. – ISSN 2306-6814
1409167
  Кажан В.А. Сучасні моделі оцінки кредитного ризику позичальника в банківській системі Європейського союзу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 29-35.
1409168
  Майнина М.С. Сучасні моделі партисипітарної демократії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 44-46
1409169
  Ананьєв М.Ю. Сучасні моделі побудови обліково-розрахункової інфраструктури ринку цінних паперів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 64-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1409170
  Безбородова Т.В. Сучасні моделі регулювання фінансових ринків / Т.В. Безбородова, О.А. Теряник // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 68-74. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (84)). – ISSN 1814-1161


  У статті проведено оцінювання реального стану розвитку фінансового ринку в Україні, досліджено його особливості й фактори, що впливають на його розвиток, визначено тенденцій його подальшого розвитку. Розглянуто основні моделі державного регулювання ...
1409171
  Чілачава Т.Р. Сучасні моделі редакційної діяльності та праці журналістів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 117-125


  У статті розглядаються новітні інформаційні технології як сукупність важливих засобів для досягнення творчої мети: оптимізації журналістської праці та редакційної діяльності. In the article it is researched the modern information technologies as a ...
1409172
  Корецький М. Сучасні моделі ринкової економіки у розвинених країнах // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.93-103. – ISBN 966-73-53-51-Х
1409173
  Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні : монографія / Мещанінов Олександр Павлович ; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могил. акад.". – Київ : Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 459, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 409-455. – ISBN 966-336-021-6
1409174
  Циблієва Т.І. Сучасні моделі ручного в"язання / Т.І. Циблієва. – К, 1992. – 287с.
1409175
  Фурсова Н.А. Сучасні моделі соціальної безпеки країни: зарубіжний та вітчизняний досвід // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 5 (42), жовтень. – P. 182-188


  Циклічність економічного зростання в Україні: двофазна економіка. У статті досліджується тривалість українських циклів ВВП. Надано рекомендації щодо подолання негативних наслідків кризи.
1409176
  Жуковська А. Сучасні моделі соціальної відповідальності бізнесу: класифікація та порівняльна характеристика / А. Жуковська, К. Велічко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Сьогодні соціальна відповідальність виступає невід"ємною частиною іміджу підприємства та підвищує його прибутковість. Різні аспекти соціальної відповідальності бізнесу досліджували як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, але, незважаючи на множину такого ...
1409177
  Сковронський Д.М. Сучасні моделі соціальної держави // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 264-271. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1409178
  Афонченко У.Г. Сучасні моделі стратегічного планування / У.Г. Афонченко, Г.В. Кіш, В.І. Дідик // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 15-18. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1409179
  Нікітін Ю.О. Сучасні моделі та механізми мотивації персоналу українських підприємств / Ю.О. Нікітін, Рукас-Пасічнюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 238-246 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
1409180
  Шпорт В.І. Сучасні моделі управління запасами підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 260-264. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1409181
  Транченко Л.В. Сучасні моделі управління та їх вплив на економічну ефективність підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 4454-463 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1409182
  Шашкова Л.О. Сучасні моделі філософської освіти: досвід наукового семінару // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 5-6. – ISSN 2414-5823


  "Проблеми модернізації філософської освіти в Україні стали предметом обговорення, теоретичних дискусій і вироблення практичних рекомендацій в межах наукового семінару "Сучасні моделі філософської освіти", який започаткований у квітні 2014 року і його ...
1409183
  Середюк Т.Б. Сучасні модифікації теорії дифузії інновацій та шляхи їх реалізації на ринках високих технологій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 105-111. – ISSN 2306-6806
1409184
  Скоробагатько М.А. Сучасні можливості вдосконалення технічного забезпечення проведення динамічних випробувань під час виконання судово-балістичних досліджень / М.А. Скоробагатько, Ю.В. Вересенко // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2015. – № 4 (43). – С. 50-55. – ISSN 2411-3816
1409185
  Бондаренко Е. Сучасні можливості геоінформаційного картографування природних факторів впливу на поширення хвороб населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 97-101. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні можливості геоінформаційної схеми картографування для виявлення природних факторів впливу на поширення хвороб населення для створення відповідних карт поширення природно-вогнищевих інфекційних захворювань населення. Визначено їхні ...
1409186
   Сучасні можливості дистанційних форм на післядипломному етапі освіти / Л.Ю. Науменко, В.В. Лепський, І.С. Борисова, В.М. Березовський // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 225-228. – ISSN 2077-4214


  В країні, як і у всьому світі, виникає значний інтерес до можливостей удосконалення підходів та освітніх інноваційних заходів - дистанційної освіти, яка стає все більш затребуваною. Наказ МОЗ "Про внесення змін до Положення про порядок проведення ...
1409187
  Прокопенко Н. Сучасні можливості експертного дослідження слідів губ людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 157-159.
1409188
   Сучасні можливості лікування негоспітальних пневмоній / М.М. Селюк, М.М. Козачок, О.В. Селюк, М.І. Омеляшко // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 65-73. – ISSN 1605-7295
1409189
   Сучасні можливості міжнародного співробітництва в галузі суспільної географії / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, Н.В. Гусєва, Є.Ю. Телебєнєва, Л.В. Ключко // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 29-32. – ISBN 978-617-7069-75-8


  Міжнародна співпраця Харьківского національного університету імені В. Н. Каразіна з іншими університетами світу.
1409190
  Неня О.В. Сучасні можливості оптичних методів криміналістичних досліджень мікрооб"єктів : монографія / Олена Неня ; [за заг. ред. Н.І. Клименко] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ : Нілан-ЛТД, 2016. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 191-218. – ISBN 978-966-924-351-5
1409191
  Жеребко О. Сучасні можливості судової експертизи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 163-166
1409192
  Гонгало С. Сучасні можливості судової техніко-криміналістичної експертизи документів та перспективи її розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 162-170. – ISSN 0132-1331
1409193
   Сучасні можливості та практичні реалії у проґнозуванні перебігу міокардіальної дисфункції у хворих із перенесеним інфарктом міокарда / В.П. Іванов, О.В. Щербак, В.Ю. Масловський, В.П. Щербак // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 4. – C. 76-84. – ISSN 1029-4244
1409194
  Половина.И.П Сучасні можливості управління погодою / Половина.И.П. – К., 1981. – 48с.
1409195
  Зозуля А.І. Сучасні можливості хірургічного лікування судинної патології головного мозку // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика : М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Л. Анкін, О.О. Біляєва [та ін.] / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 1. – C. 34-44. – ISSN 2227-7404
1409196
  Патика М.В. Сучасні молекулярно-біологічні методи вивчення мікробного біому та метагеному грунтів аграрного використання / М.В. Патика, О.Ю. Колодяжний, Ю.П. Борко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 116-124 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0587-2596
1409197
  Губрієнко О. Сучасні монархії у світі - загальний огляд // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 33-37.
1409198
   Сучасні морфодинамічні процеси в межах комплексної пам"ятки природи "Стільська" / І.П. Ковальчук, Є.А. Іванов, Ю.М. Андрейчук, П.М. Волошин, Р.М. Гнатюк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 59-70 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1409199
  Кириченко П. Сучасні мотиви давньої казки (соціокультурні аспекти українського фольклору) // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. С.336-342. – ISBN 966-7053-09-1
1409200
  Прохоров Д.А. Сучасні музейні колекції з історії кримських караїмів: проблеми та перспективи розвитку // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 373-376. – ISSN 2218-4805
1409201
  Маньковська Р. Сучасні музейні комунікації та перспективи їх розвитку // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 75-84. – ISSN 2222-5250
1409202
  Галюк В.М. Сучасні мультимедійні методи навчання іноземних студентів як спосіб підвищення якості знань при вивченні абдомінальної хірургії // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 27-29. – ISSN 1681-2751
1409203
  Дідик Р. Сучасні навчальні технології в системі підготовки інженерних кадрів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11/12 (125). – С. 45-50. – ISSN 1682-2366
1409204
  Філюк В. Сучасні найвпливовіші терористичні організації Африки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – C. 95-100. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 8 (392)). – ISSN 1729-360Х
1409205
  Ященко Т. Сучасні напрями вдосконалення надання адміністративних послуг в Україні з урахуванням стандартів Common Assessment Framework // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 131-133. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1409206
  Кушнир Н.В. Сучасні напрями вдосконалення реалізації принципу гендерної рівності у трудовому праві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 227-236. – ISSN 1999-5717
1409207
   Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія : матеріали доповідей Міжнар. наук. конференції, (14-15 квітня 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов ; [відп. ред. О.В. Семенова ; редкол. : В.М. Докашенко, О.В. Семенова, С.О. Колода та ін.]. – Горлівка : ГДПІІМ
Ч. 1. – 2011. – 320 с.
1409208
   Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія : матеріали доповідей Міжнар. наук. конференції, (14-15 квітня 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов ; [відп. ред. О.В. Семенова ; редкол. : В.М. Докашенко, О.В. Семенова, С.О. Колода та ін.]. – Горлівка : ГДПІІМ
Ч. 2. – 2011. – 340 с.
1409209
  Кучин С.П. Сучасні напрями державної культурної політики в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 175-182. – ISSN 2078-9165
1409210
  Михалюк М.М. Сучасні напрями дослідження західної географії культури // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 216-226. – ISSN 2308-135X
1409211
  Бирський В.В. Сучасні напрями досліджень економічних систем // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 73-77. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1409212
  Спірін О. Сучасні напрями досліджень з інформаційно-комунікаційних технологій в галузі педагогічних наук. / О. Спірін, А. Светлорусова // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 8. – С. 158-161. – ISSN 1998-6939


  У публікації визначені сучасні напрями досліджень з інформаційно-комунікаційних технологій в галузі педагогічних наук. Описано основні вимоги паспорту нової спеціальності 13.00.10.- інформаційно-комунікаційні технології в освіті з якої може проводитися ...
1409213
  Мамалига А. Сучасні напрями досліджень мови соціальних комунікацій // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 15-21


  У статті розглядаються напрями дослідження мови соціальних комунікацій з огляду на становлення і розвиток необхідних наукових засад. Наголошується на важливості медіалінгвістики не лише як самостійного дослідницького спрямування, але й як органічного ...
1409214
  Вірченко О.В. Сучасні напрями економічних досліджень землі // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 27-29. – ISBN 978-966-188-219-4
1409215
  Стегней М.І. Сучасні напрями забезпечення сталого розвитку сільських територій: європейський досвід і українські реалії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 125-133 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1409216
  Аберніхіна І.Г. Сучасні напрями запобігання відтоку депозитів на основі симбіозу банку та страхової компанії / І.Г. Аберніхіна, І.Г. Сокиринська // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 2 (58). – С. 85-94. – ISSN 2073-9982
1409217
  Носенко Е.Л. Сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості : підруч. для студентів ВНЗ напряму "Психологія" / Елеонора Львівна Носенко, Ірина Федорівна Аршава ; за ред. С.Д. Максименка ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2010. – 261, [3] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-551-329-2
1409218
  Копитко Т. Сучасні напрями оптимізації використання електронно-інформаційних / Тетяна Копитко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 4 (225). – С. 21-24. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядається роль бібліотек в інформаційному суспільстві, зокрема сучасні напрями розвитку та використання оптимізованих електронно-інформаційних ресурсів на базі книгозбірень, нові підходи до їх каталогізації. Проаналізовано формування їх ...
1409219
  Гоблик-Маркович Сучасні напрями організації дозвілля у закладах ресторанного господарства / Гоблик-Маркович, І.Ю. Ковач // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 174-181 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-8164
1409220
  Шурпа С. Сучасні напрями підвищення ефективності інвестування в людський капітал // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 28-32
1409221
  Палієнко В.П. Сучасні напрями пошукових морфоструктурних і неотектонічних досліджень // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 17-21. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
1409222
  Павликівський В.І. Сучасні напрями реформування кримінального законодавства у сфері правового забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 170-176. – ISSN 2306-9082
1409223
  Цудзевич Н.Б. Сучасні напрями реформування фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 96-97. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядаються сучасні напрями реформування фінансового забезпечення системи охорони здоров"я в Україні.
1409224
  Морозов Ю.П. Сучасні напрями розвитку геотермальної енергетики // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 2. – С. 107-118. – ISSN 1682-3591
1409225
  Збарський В.К. Сучасні напрями розвитку індустрії туризму в Україні / В.К. Збарський, Д.В. Грибова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 28-31 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
1409226
  Шеремет М. Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності бібліотек КНР // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 200-214. – ISSN 2224-9516


  Досліджено сучасні інформаційно-комунікаційні аспекти діяльності бібліотек Китайської Народної Республіки. Розглянуто стратегії розвитку цифрових бібліотечних фондів (E-Only), стратегії диверсифікованого просвітницького обслуговування користувачів і ...
1409227
  Дем"янюк Л. Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек (За матеріалами зарубіжних фахових видань) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 7-19. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто основні напрями інформаційно-комунікаційної діяльності зарубіжних наукових бібліотек та бібліотечно-інформаційних центрів, висвітлені у зарубіжних періодичних виданнях.
1409228
  Юсупов В. Сучасні напрями розвитку криміналістики в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 3 (265). – С. 163-167. – ISSN 2307-8049
1409229
  Коцан Р.І. Сучасні напрями розвитку лімології // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 25-29. – ISSN 2519-2949
1409230
  Самсонюк К.О. Сучасні напрями розвитку публічних просторів м. Києва // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 215-218
1409231
  Мірошниченко О. Сучасні напрями розвитку ресурсної концепції / О. Мірошниченко, К. Кривко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-34. – (Економіка ; вип. 5 (170)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні напрями розвитку ресурсної концепції управління підприємством. Охарактеризовано особливості використання концепції управління знаннями, концепції відкритих інновацій та ресурсної теорії системної організації економіки для формування ...
1409232
  Камінський В.Ф. Сучасні напрями стабілізації землекористування / В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України" ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (91). – С. 3-7. – ISSN 0372-8498
1409233
  Лумпова Т.І. Сучасні напрями створення інтегрованих інформаційних систем у статистиці // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 76-82 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
1409234
  Олійник Я. Сучасні напрями суспільно-географічних досліджень регіонального розвитку та прогнозування в університетах США, Канади та Великої Британії / Я. Олійник, К. Мезенцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасні суспільно-географічні дослідження в провідних університетах США, Канади та Великої Британії. Визначено основні теоретичні та методичні здобутки англо-американських географів у сфері вивчення регіонального роз-витку та ...
1409235
  Лозова Г. Сучасні напрями та перспективи розвитку адвокатування конкуренції в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 40-43. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто один із сучасних напрямів конкурентної політики - адвокатування конкуренції, що реалізується з метою підвищення свідомості суспільства, захисту конкуренції та прав споживачів. Розкрито особливості проведення та оцінки адвокатування ...
1409236
  Збарський В.К. Сучасні напрями функціонування сфери туризму в Україні / В.К. Збарський, Д.В. Грибова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 11-16. – ISSN 2306-6814
1409237
  Нікорич А.Г. Сучасні напрямки вдосконалення інституту адвокатури // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 365-367. – ISBN 978-617-7096-97-8
1409238
  Воробйова Г.Ю. Сучасні напрямки дослідження політичних метафор // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 8-10
1409239
   Сучасні напрямки зарубіжної соціальної психології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.: А.Е. Пасніченко]. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 283, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 271–283. – ISBN 978-617-7611-29-4
1409240
  Геренчук К.І. Сучасні напрямки застосувань математичних методів у комплексній фізичній географії / К.І. Геренчук, О.Г. Топчієв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 9-13. – Бібліогр.: 12 назв
1409241
  Мостова Ю.О. Сучасні напрямки реформування адвокатури України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 359-362. – ISBN 978-617-7096-97-8
1409242
  Шевкун Е.В. Сучасні напрямки розвитку лексикографічної практики: модельне представлення об"єкта словникової обробки // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 210-220. – ISSN 2521-1218
1409243
  Харитонова О.В. Сучасні напрямки розвитку наукової думки у дослідженні кримінально-правових наслідків злочину // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 8. – С. 42-46. – ISSN 2304-4556
1409244
  Луценко Є.В. Сучасні напрямки та методи дослідження просодії китайської мови // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 52. – С. 25-35. – ISSN 1682-671Х
1409245
  Фадєєв Володимир Борисович Сучасні напрямки теорії соціальної практики // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 124-153. – Бібліогр.: с. 125-136, 138-143, 146, 148. – ISSN 0235-7941
1409246
   Сучасні напрямки української геологічної науки : збірник наукових праць ІГН НАН України. – Київ, 2006. – 296с. : іл. – ISBN 966-02-4001-5
1409247
  Корсак К. Сучасні науки про особливості мислення підлітків та історичних діячів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 10 (159)
1409248
  Бєлашова Н.В. Сучасні наукові визначення поняття та сутності державного управління гуманітарною сферою в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 128-133. – ISSN 2220-1394
1409249
  Товтин Я.І. Сучасні наукові дискусії щодо походження неандертальця // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 73-76. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
1409250
   Сучасні наукові парадигми : матеріали 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції 12 березня 2010 р. / МОН України ; Горлівський держ. пед. ін-т іноз. мов ; [ редкол.: Таукчі О.Ф. (відп. ред.), Докашенко В.М., Теркулов В.І. та ін. ]. – Горлівка : ГДПІМ, 2010. – 300 с.
1409251
   Сучасні наукові парадигми : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 березня 2011 р. / М-во освіти і науки України, Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов ; [редкол.: В.М. Докашенко та ін. ; відп. ред. О.Ф. Таукчі]. – Горлівка : ГДПІМ, 2011. – 151, [1] с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1409252
  Чернявський С.С. Сучасні наукові підходи до визначення та класифікації фінансових злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 118-127.


  Розглянуто наукові підходи щодо визначення поняття "фінансові злочини" та їх класифікації. На основі проведеного аналізу запропоновано авторське бачення цієї проблеми. In the article the scientific approaches to determination “financial crimes” and ...
1409253
  Дмитренко Ю.С. Сучасні наукові підходи до застосування методичного інструментарію проведення опитування з використанням поліграфу // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – C. 53-54
1409254
  Антипенко І.В. Сучасні наукові підходи до концептуалізації політичного ризику // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 107-112. – ISSN 2306-6814
1409255
  Ткачова Н.О. Сучасні наукові підходи до організації громадянської освіти студентської молоді / Н.О. Ткачова, С.І. Ткачов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 337-341
1409256
  Набок М. Сучасні наукові підходи до оцінювання ефективності управління освітою регіону // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2012. – Вип. 3. – С. 17-21


  В статті аналізуються сучасні наукові підходи до оцінювання ефективності управління освітою регіону.
1409257
  Молчанов К.А. Сучасні наукові підходи щодо з"ясування сутності політичного іміджу та його складових // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 130-136


  Розглядається поняття політичного іміджу, та основні підходи до його визна- чення. Виділяються складові політичного іміджу та його характеристики. The author investigates concept of the political image, and basic approaches to its definition. ...
1409258
  Молчанов К.А. Сучасні наукові підходи щодо з"ясування сутності політичного іміджу та його складових // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 389-391
1409259
  Сабліна Н.В. Сучасні наукові уявлення шодо особистісних чинників адаптації студентів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 491-500. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 23). – ISSN 2072-4772
1409260
  Наумова Н.М. Сучасні науково-концептуальні підходи до проблеми забезпечення недоторканності житла в юриспруденції Іспанії та Португалії // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 133-. – ISSN 2072-8670
1409261
  Марена Т.В. Сучасні науково-методичні підходи до визначення рівня національної валютної безпеки / Т.В. Марена, М.Г. Іноземцева // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 37-47. – (Серія: Економіка ; вип. 16). – ISSN 2226-2822
1409262
  Ткаченко О.В. Сучасні науково-правові погляди на розуміння поняття корупції // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 531-534. – ISBN 966-660-151-6
1409263
   Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права : "круглий стіл" : (Харків, 6 грудня 2013 р.) : зб. тез наук. доповідей / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред. А.П. Гетьмана. – Харків : Право, 2013. – 333, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-458-572-6
1409264
  Двигун С.М. Сучасні науково-теоретичні основи державного регулювання зовнішньоторговельних операцій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 105-107. – Бібліогр.: 8 назв
1409265
  Крехівський О.В. Сучасні національні інноваційні стратегії: методологія і практика створення : (наукова доповідь) / Крехівський О.В., Саліхова О.Б. ; НАНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва ; М-во пром. політики України ; ДП Держ. ін-т комплексних техн.-екон. досліджень. – Київ : Феникс, 2009. – 56 с. : табл. – ISBN 978-966-651-694-0
1409266
  Шум М.А. Сучасні національні та міжнародні концепції обліку в системі управління людськими ресурсами / М.А. Шум, Д.Є. Філіпська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 11-15
1409267
  Шевельова А.С. Сучасні недоліки архітектурного середовища військових містечок Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 230-234. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
1409268
  Ковалевська Т.Ю. Сучасні нейролінгвістичні технології дослідження мовленнєвого впливу: Мілтон-модель // Вісник Одеського національного університету : наук/ журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Т. 17, вип. 4. – С. 86-97. – (Філологія)


  У статті висвітлено специфіку Мілтон-моделі як креативної технології нейролінгвістичного програмування, скерованої на дослідження мовленнєвого і комунікативного впливу, розглянуто її основні складники та прикладні перспективи в процесах аналізу й ...
1409269
  Мартинюк Л.В. Сучасні новації в системі початкової мистецької освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 183-184
1409270
  Яворська В.В. Сучасні новітні тенденції у регіональних геодемографічних процесах в Україні / В.В. Яворська, Н.В. Дімова, О.М. Тюрін // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 92-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1409271
  Плешакова-Боровинська Сучасні нормативні вимоги до роботи з управлінською інформацією в електронному форматі на підприємстві // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (275), червень. – С. 18-22. – ISSN 2076-9326


  Аналіз нормативних вимог щодо роботи з інформацією в електронному форматі згідно з Постановою КМУ від 17.01.2018 №55 "Деякі питання документування управлінської діяльності "
1409272
  Іванчук С. Сучасні нукові дослідження базових понять екоцентричної парадигми освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 159-167. – ISSN 2077-1827
1409273
  Карпенко М.І. Сучасні ознаки корупційної злочинності та їх зміст / М.І. Карпенко, В.В. Пашковський // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 54-61. – ISSN 2222-5374
1409274
  Бондаренко В.М. Сучасні ознаки формування конкуренції на ринку підприємствами України // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 10 (14). – C. 26-36. – ISSN 2411-4413
1409275
  Размєтаєв А.С. Сучасні окупаційні режими: огляд концептуальних інтерпретаці // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 169-188. – ISSN 2411-7587
1409276
  Антонов В.М. Сучасні операційні системи: основні поняття (Вступ до спеціальності) : монографія / В.М. Антонов, Ю.В. Антонова-Рафі ; Нац. техн. ун-т України "КПІ", Укр. акад. акмеології. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 309, [3] с. : іл., табл., схеми. – Бібліогр.: с. 288. – ISBN 978-617-646-293-4
1409277
  Малярець Л.М. Сучасні оптимізаційні методи в середовищі MatLab : навч. посібник / Малярець Л.М., Рєзнік Є.В., Сінкевич Б.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-511-9
Ч. 1. – 2011. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 348-357
1409278
  Коверда В.М. Сучасні опціони на акції та фондові індекси як найбільш динамічні інструменти ринку деривативів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 61-67
1409279
  Онищенко В.П. Сучасні організаційні форми та моделі міжнародного бізнесу // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 3 (80). – C. 20-31. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507


  В статті зроблено огляд основних інноваційних підходів до організації міжнародного бізнесу та особливостей концептуальних підходів до розробки та реалізації бізнес-стратегій ТНК. Зроблено наголос на тому, що сьогодні конкуренція на світових ринках ...
1409280
  Герман В. Сучасні орієнтири формування мовнокультурологічної компетенції педагога (з досвіду викладання української мови за професійним спрямуванням) / В. Герман, Н. Громова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 218-228. – ISSN 2312-5993
1409281
  Утюж І.Г. Сучасні освітні парадигми: соціально-філософський контекст : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Утюж Ірина Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 413 л. – Бібліогр.: 383-413
1409282
  Утюж І.Г. Сучасні освітні парадигми: соціально-філософський контекст : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Утюж Ірина Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 39 назв
1409283
  Кристопчук Т. Сучасні освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 87-94. – ISSN 1609-8595


  У статті розглянуто структури освітніх систем у країнах Західної Європи та країнах БЕНІЛЮКС, а також Східної Європи.
1409284
  Ісаєнко О. Сучасні освітні та професійні виклики майбутніх фахівців з бібліотечної справи // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 202-204
1409285
   Сучасні освітні технології : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ : Віпол
вип.1. – 1999. – 60с.
1409286
   Сучасні освітні технології : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ, 1999-
№ 3. – 2003
1409287
  Машкевич С.А. Сучасні освітні технології : компаративний підхід при викладанні зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 13-17
1409288
  Машкевич С. Сучасні освітні технології : Компаративний підхід при викладанні зарубіжної літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С. 30-34
1409289
  Ткачук Л. Сучасні освітні технології в активізації пізнавальної діяльності студентів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 3-10. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 2)
1409290
  Копчикова І.В. Сучасні освітні технології дистанційного навчання при викладанні облікових дисциплін // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 39-40
1409291
   Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – 86, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
1409292
  Чистякова Л. Сучасні освітні технології у розвитку екологічної культури майбутніх учителів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 6/7 (185/186), листопад - грудень. – С. 111-115. – ISSN 2308-4634
1409293
  Гулівата І.О. Сучасні освітні технології: особливості представлення навчального контенту вищої та прикладної математики / І.О. Гулівата, І.І. Ніколіна // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 3 (21). – С. 48-52. – ISSN 2413-1571
1409294
  Сущенко О.М. Сучасні освітні тренди в економічній науці // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 301-302
1409295
  Пилипчук В.П. Сучасні освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівців з маркетингу // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 99-141


  У статті запропоновано удосконалений варіант галузевого стандарту "Освітньо-кваліфікаційні характеристики"... фахівців з маркетингу. В основі пропозицій лежить останні положення "Закону про вищу освіту", нормативних документів та зміни в економічній ...
1409296
  Брижко В.М. Сучасні основи захисту персональних даних в європейських правових актах // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (18). – С. 45-57
1409297
  Топалова І.А. Сучасні основи регіонального маркетингу // 25 років незалежності України : історія, сьогодення, стратегії майбутнього розвитку : зб. наук. праць за матеріал. Міжвуз. наук.-практ. конф. 12 квіт. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; Одес. ін-т ; [редкол.: В.П. Марущак, О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – С. 36-40. – ISBN 978-966-2710-86-1
1409298
  Липчук Л.М. Сучасні особистісно зорієнтовані технології навчання на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 6-8 : фото
1409299
  Мотуз М. Сучасні особливості викриття та подолання протидії розслідуванню злочинів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 474-476. – ISBN 978-617-7069-15-6
1409300
  Удовиченко І.В. Сучасні особливості географічної освіти в школі: проблеми та перспективи // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 298-300. – ISBN 978-617-7069-75-8
1409301
  Снгіда К.Ю. Сучасні особливості демографічного переходу в Харківській області // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 177-179. – ISBN 978-966-285-361-2
1409302
  Дарнопих Г.Ю. Сучасні особливості злочинів економічної спрямованості у сфері паливно-енергетичного комплексу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 32-35. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1409303
  Кочубей Л. Сучасні особливості зовнішньої політики Франції в умовах модернізації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 93-113
1409304
  Булатова О.В. Сучасні особливості імплементації політики протекціонізму як прояву економічного націоналізму в країнах світу / О.В. Булатова, Т.В. Марена // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 18-26
1409305
  Галазюк Н.М. Сучасні особливості інтеграції України у світовий економічний простір / Н.М. Галазюк, О.М. Зелінська, О.А. Урбан // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 9/10. – C. 14-17. – ISSN 1728-6220
1409306
  Бреус С.. Сучасні особливості оподаткування пенсій // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 39
1409307
   Сучасні особливості парадигми медичної освіти в Україні / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, І.І. Солонинко, О.М. Радченко, Л.М. Стрільчук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 2 (78). – C. 61-64. – ISSN 1681-2751
1409308
  Башавець Н.А. Сучасні особливості педагогічного процесу фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів і рекомендації щодо його вдосконалення // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 105-111. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1409309
  Клюйко Т. Сучасні особливості процесів субурбанізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-66. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан розвитку урбанізаційних процесів у світі. Розкрито поняття урбанізації у вузькому та широкому сенсі, виявлено основні чинники поширення процесів урбанізації. Виділено світові етапи,стадії та просторові закономірності ...
1409310
  Поручинська І. Сучасні особливості роботи міського електричного транспорту в Україні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 71-75 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1409311
  Митко А. Сучасні особливості розвитку електронного урядування в Республіці Білорусь та Польщі: порівняльний аналіз / А. Митко, М. Гловацька // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 95-101. – ISSN 2306-028X
1409312
  Осаул А.О. Сучасні особливості розвитку індустріального туризму в світі / А.О. Осаул, К. Бурлакова // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – С. 270-275. – ISBN 978-966-599-550-0
1409313
  Козловський К.В. Сучасні особливості розвитку інфраструктури обслуговування ринку авіаперевезень в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 217-223


  У статті досліджується сучасна інфраструктура обслуговування ринку авіаперевезень в Україні, проблеми і перспективи розробки державної програми підтримки цієї галузі.
1409314
  Пальчук В. Сучасні особливості розвитку методів контент-моніторингу і контент-аналізу інформаційних потоків. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 506-526. – ISSN 2224-9516
1409315
  Дунас Н.В. Сучасні особливості розвитку ринку іпотеки в європейських країнах: уроки для України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 278-287. – ISSN 2222-4459
1409316
  Соколова О.В. Сучасні особливості розвитку туристичного ринку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 3-8
1409317
  Самоленко І.С. Сучасні особливості розвитку туристичного ринку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 29-33
1409318
  Збарський В.К. Сучасні особливості розвитку туристичної галузі в Україні / В.К. Збарський, Д.В. Грибова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 81-84 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6806
1409319
  Шуст О.А. Сучасні особливості розвитку фермерських господарств в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 89-92. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1409320
  Кравцов Ю.С. Сучасні особливості розуміння правової держави / Ю.С. Кравцов, А.О. Якуніна // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 21-22. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
1409321
  Остапчук В. Сучасні особливості спортивних туристських походів в Україні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 93-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1409322
  Оніщенко А.А. Сучасні особливості структури та динаміки міжнародної торгівлі та світового ВВП // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 57-59. – ISBN 978-617-696-385-1
1409323
  Качала Т.М. Сучасні особливості та інновації в інституційному розвитку економіки країні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 4-6
1409324
  Кельман В.Д. Сучасні особливості та моделі адміністрування та управління мережевого ритейлу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 121-130 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1409325
  Євдоченко О.О. Сучасні особливості та стратегічні пріоритети двостороннього співробітництва України з Китаєм // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2015. – Вип. 4 (4). – C. 14-19. – ISSN 2410-9576
1409326
  Пандяк І.Г. Сучасні особливості та тенденції розвитку світової готельної індустрії // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 111-120. – ISSN 2308-135X
1409327
  Гловацька М. Сучасні особливості транскордонного співробітництва між Україною та Польщею в межах єврорегіону "Буг" // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Оляндер Л.К., Жулинський М.Г., Радишевський Р.П. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Т. 3. – С. 74-78. – ISSN 2306-028X
1409328
  Остапчук В.В. Сучасні особливості туманів на Чернігівщині / В.В. Остапчук, М.О. Убозько // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (99/100). – С. 44-53. – ISSN 0868-6939
1409329
  Красовська О.Ю. Сучасні особливості управління маркетингом послуг суб"єктів господарювання сфери туризму // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 72-78. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1409330
  Черенько Л.М. Сучасні особливості формування рівня життя населення України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 140-154.
1409331
  Заблотовська Н.В. Сучасні особливості формування та розвитку Хмельницької міжрайонної системи розселення / Н.В. Заблотовська, І.В. Левіцька // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 92-94 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1409332
  Остапчук Валентина Сучасні особливості циркуляційних умов формування термічного режиму на території України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 54-61 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1409333
  Пасько Т.О. Сучасні особливостіформування бюджетної політики України у сфері доходів // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 117-119
1409334
  Кириченко В.І. Сучасні паливно-мастильні матеріали: стан та поступ розвитку / Віктор Кириченко, Геннадій Сіренко, Сергій Бойченко. – Івано-Франківськ : Супрун В.П. – ISBN 978-966-8969-83-6
Ч. 1 : Паливні матеріали. – 2016. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 198-204
1409335
  Кириченко В.І. Сучасні паливно-мастильні матеріали: стан та поступ розвитку / Віктор Кириченко, Геннадій Сіренко, Вадим Кириченко. – Івано-Франківськ : Супрун В.П. – ISBN 978-617-7468-03-4
Ч. 2 : Мастильні матеріали. – 2017. – 288 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-283
1409336
  Гончарук-Чолач Сучасні парадигми державного управління: теоретико-філософське осмислення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 72-81. – ISSN 1810-2131
1409337
  Ключко Ю.М. Сучасні парадигми освітньої діяльності музеїв // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 4 (40). – С. 65-71. – ISSN 2077-9496
1409338
  Веселов М.Ю. Сучасні парадигми та моделі ювенальної юстиції // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 146. – С. 149-157. – ISSN 2224-9281
1409339
  Собченко К.А. Сучасні педагог та студент вищого медичного навчального закладу, суб"єкт-суб"єктна взаємодія // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 1 (19). – С. 45-52
1409340
  Матвейчук-Юдіна Сучасні педагогічні вимоги та норми впровадження засобів інформатизації навчального процесу у вищій школі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 254-258. – (Педагогіка ; № 2)
1409341
  Коноваленко Ю. Сучасні педагогічні професії. Тьютори, Едвайсери, Коучі, Фасилітатори, Ментори, Наставники... // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 березня ( 11/12 )
1409342
  Зайчук В.О. Сучасні педагогічні технології : дидактично-інформаційний аспект / Валентин Зайчук, Андрій Нісімчук, Андрій Білан ; Луцький гуманітарний ун-т ; Ін-т пед. технол. – Луцьк : Твердиня. – ISBN 978-966-2115-90-1
Т. 1. – 2009. – 288 с.
1409343
  Зайчук В.О. Сучасні педагогічні технології : дидактично-інноваційний аспект / Валентин Зайчук, Андрій Нісімчук, Ніна Тарадюк ; Луцький гуманітарний ун-т ; Ін-т пед. технол. – Луцьк : Твердиня. – ISBN 978-966-2115-90-2
Т. 2. – 2009. – 312 с.
1409344
  Зайчук В.О. Сучасні педагогічні технології : дидактично-виховний аспект / Валентин Зайчук, Андрій Нісімчук, Александр Панасюк ; Луцький гуманітарний ун-т ; Ін-т пед. технол. – Луцьк : Твердиня. – ISBN 978-966-2115-90-3
Т. 3. – 2009. – 320 с.
1409345
  Герасименко О. Сучасні педагогічні технології вивчення курсу "Географія: регіони і країни" // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 1. – С. 36-44. – ISSN 2307-4906
1409346
  П"ятакова Г.П. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі : Навч.-методичний посібник для студ. та магістрантів вищої школи / Г.П. П"ятакова, Н.М. Заячківська; МОНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 55 с. – (Навчально-методичні матеріали ; Вип. 4)


  Розглядаються загальні засади педагогіки, теорія навчання (дидактика), теорія виховання і основи школознавства. Для студентів і викладачів вузів
1409347
  Богосвятська А.-М. Сучасні педагогічні технології у практиці вчителя світової літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. пед. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 3 : Сучасні технології навчання. – С. 2-9
1409348
  Білокура Н. Сучасні педагогічні технології. Якісна підготовка студентів коледжу до ДПА/ЗНО з української мови та літератури // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Березень - квітень (№ 3/4) : Підготовка до ЗНО. – С. 60-79


  Використання ІКТ на уроках словесності: - інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки - віртуальна екскурсія -он-лайн-тестування; тести програми «EasyQuizzy» - ресурси PowerPoint - ресурси Publisher - медіадиктант - блоги платформи Blogspot.com - ...
1409349
  Зеленко В.А. Сучасні пенсійні системи країн пострадянського простору і досвід України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 159-166. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз пенсійних систем у країнах пострадянського простору та в Україні, визначено позитивні та негативні сторони кожної із систем, підкреслено необхідність використання іноземного досвіду при подальших кроках пенсійної реформи в ...
1409350
  Зеленко Василь Анатолійович Сучасні пенсійні системи країн пострадянського простору і досвід України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 159-166. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз пенсійних систем у країнах пострадянського простору та в Україні, визначено позитивні та негативні сторони кожної із систем, підкреслено необхідність використання іноземного досвіду при подальших кроках пенсійної реформи в ...
1409351
  Зеленко Василь Анатолійович Сучасні пенсійні системи країн пострадянського простору і досвід України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 159-166. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз пенсійних систем у країнах пострадянського простору та в Україні, визначено позитивні та негативні сторони кожної із систем, підкреслено необхідність використання іноземного досвіду при подальших кроках пенсійної реформи в ...
1409352
  Аксьонова Л.О. Сучасні пенсійні системи: стан та проблеми розвитку / Л.О. Аксьонова, В.П. Курач // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 4-7. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1409353
  Тодоров В. Сучасні передумови розвитку історико-етнографічних досліджень в Україні // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 37. – С. 270-275. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1409354
  Буслов М.М. Сучасні перекладацькі інтерпретації поезії Вордсворта "Rersonal Talk" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – C. 182-187. – ISSN 978-966-551-401-5
1409355
   Сучасні переклади поезій Тараса Шевченка польською мовою // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24
1409356
   Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. Архієреєва С.І., Дерід І.О., Сідорова В.І.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 131, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл. : Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні перетворення міжнародного бізнесу". Матеріали конференції 26 квітня 2018 р. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-489-3
1409357
   Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – 178, [2] с. : іл., табл. – Назва обкл.: II Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні перетворення міжнародного бізнесу". Матеріали конференції 16 квітня 2019 р. - Деякі ст. рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-568-5
1409358
  Лісовска Ю.П. Сучасні перспективи розвитку квантової безпеки як дифузійно якісна цифрова модель у міжнародній інформації знань // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (35). – С. 92-97. – ISSN 2616-6798
1409359
  Трубников В.М. Сучасні перспективи розвитку юридичної науки: філософське і методологічне обгрунтування / В.М. Трубников, Т.А. Денисова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 13-17. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
1409360
  Степаненко М.І. Сучасні письменники Полтавщини : довідник / Микола Степаненко. – Вид. 2-ге, змін. і допов. – Київ : Гаража М.Ф., 2016. – 112, [2] с. : фот. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2989-45-8
1409361
  Герасименко Н. Сучасні письменники про війну на Сході України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (205). – С. 70-79. – ISSN 1682-2366
1409362
   Сучасні письменнкики Чехословаччини. – К., 1963. – 359с.
1409363
   Сучасні питання економіки і права : збірник наукових праць / Міжнар. ун-т бізнесу і права ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ. – ISSN 2222-5323
Вип. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409364
  Синьов В. Сучасні питання методології системи наук про спеціальну освіту / В. Синьов, А. Шевцов // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (80). – С. 63-71. – ISSN 2078-1016
1409365
  Вотченіков М.В. Сучасні питання обліку нематеріальних активів підприємства (організації) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-70. – (Економіка ; Вип. 54)


  Простежено хронологічний аспект розвитку досліджуваного питання, а також здійснено постановку теоретичних і практичних підходів до розгляду поставленої проблеми.
1409366
  Лісова Т.В. Сучасні питання правового забезпечення відновлення земель // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 125-128. – ISBN 978-966-7957-20-9
1409367
  Марченко В.Б. Сучасні питання правового регулювання у сфері електронної ідентифікації та довірчих послуг в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 136-143. – ISSN 2227-796X
1409368
  Васильєва Л.П. Сучасні південнослов"янські мови: сербська, хорватська та чорногорська - з погляду соціолінгвістики // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 29-38. – ISSN 0027-2833
1409369
  Астаф"єв О. Сучасні підручники з теорії літератури: канони та інновації // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 170-175.
1409370
  Ротаєнко М.А. Сучасні підходи банків до залучення коштів клієнтів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 281-286. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Визначено економічну сутність депозитів у сучасних економічних умовах як для банків, так і для основної групи споживачів цих банківських продуктів - населення. Зазначено, що за останній час значення депозитів для населення дещо змінюється. Усвідомлення ...
1409371
  Шестакова О.М. Сучасні підходи в викладанні ділової англійської мови студентам філологічних спеціальностей // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2019. – Т. 25. – С. 282-288. – ISSN 1993-5560
1409372
  Василенко О.М. Сучасні підходи в організації бібліотечної статистики // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 27-30. – ISBN 978-966-479-052-6
1409373
  Осецький В. Сучасні підходи в практиці захисту конкуренції на прикладі досвіду антимонопольного регулювання ринково розвинених країн / В. Осецький, В. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано аналіз підстав державного втручання в економіку з метою захисту конкуренції і розглянуто деякі сучасні підходи до створення регулюючих механізмів такого захисту. The article is told about the analysis of bases of government intervention ...
1409374
  Берестенко В.І. Сучасні підходи до аналізу національної конкурентоспроможності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 62-68
1409375
  Дубравська Д.М. Сучасні підходи до аналізу семантики композитів в англійській мові / Д.М. Дубравська, О.І. Ванівська // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 126-132


  У статті розглянуто основні характеристики композитів як продуктивного способу словотворення в англійській мові, описано класифікацію композита як феномену, подано результати лінгвістичного дослідження графічного зображення композитів та частотності ...
1409376
  Клиновський А. Сучасні підходи до аналізу суті та ролі малого бізнесу в макроекономічному середовищі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 48-51. – ISSN 1993-0259
1409377
  Лозовська Л.І. Сучасні підходи до вартісної оцінки програмних продуктів / Л.І. Лозовська, В.В. Дудник // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 131-139. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1409378
  Безверхий К. Сучасні підходи до вдосконалення обліку непрямих витрат на збут, рекламу і маркетинг : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – № 12. – С. 14-19 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв
1409379
  Ганич Н.М. Сучасні підходи до вдосконалення якості готельних послуг в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 118-122. – Бібліогр.: 7 назв.
1409380
  Литвин А. Сучасні підходи до вивчення безпеки життєдіяльності у ЗВО при підготовці кваліфікованих фахівців з охорони праці. // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 42, вип. 2 : Педагогіка. – С. 83-92. – ISSN 2308-5126
1409381
  Гранчак Т. Сучасні підходи до вивчення бібліотеки як соціального інституту // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 20-26. – ISSN 1029-7200
1409382
  Кирилюк З. Сучасні підходи до вивчення зарубіжної літератури в школі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1409383
  Афанасьєва О.М. Сучасні підходи до вивчення медіаритуалу у лінгвопрагматичному висвітленні // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – C. 35-43. – ISSN 2520-6397


  Присвячено огляду й аналізу сучасних теорій медіаритуалу, зокрема підходів, які розвиваються в річищі медіа антропології і, ширше, теорії спек- таклю та тлумачення комунікації як ритуалу. Виділяються категорії й ознаки медіаритуалу, його типи. Поняття ...
1409384
  Дідура С.В. Сучасні підходи до вивчення особливостей німецькомовних рекламних текстів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 48-51
1409385
  Дуда С.Т. Сучасні підходи до вивчення поняття продуктивності праці / С.Т. Дуда, А.І. Винницький // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 340-344. – ISBN 5-7763-2435-1
1409386
  Когут І.А. Сучасні підходи до вивчення правової культури: теоретичний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 94-102. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
1409387
  Губіна Сучасні підходи до вивчення проблеми розвитку відкритої освіти в Україні / Губіна, 0.Ю. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 33-37. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1409388
  Приходько Т.В. Сучасні підходи до вивчення стилів життя молоді : специфіка соціально-філософського підходу // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С.46-55
1409389
  Лисник К. Сучасні підходи до вивчення страху рецидиву раку. Огляд іноземних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 57-60. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
1409390
  Клюй А.С. Сучасні підходи до вивчення умов становлення ноосфери // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2007. – № 2. – С. 92-94.
1409391
  Нікітченко К. Сучасні підходи до виділення та моделювання магнітного поля літосфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 51-59. – (Геологія ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методики визначення магнітного поля літосфери, проблеми його виділення та інтерпретації. У роботі коротко проаналізовано методи моделювання регіональних магнітних тіл. В останні роки накопичився великий об"єм векторних і скалярних магнітних ...
1409392
  Кузнецова І. Сучасні підходи до визначення економічної безпеки підприємства / І. Кузнецова, О. Кюне // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 12 (232). – С. 121-135. – ISSN 2409-9260
1409393
  Флегантова А.П. Сучасні підходи до визначення економічної сутності терміна "інвестиції" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 184-187. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1409394
  Солов"янчик А.В. Сучасні підходи до визначення конкурентоспроможності туристичних підприємств // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 1 (56). – С. 161-169. – ISSN 2313-4569
1409395
  Сумець О.М. Сучасні підходи до визначення логістичного менеджменту // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 380-390. – ISSN 1993-5560


  "Стаття присвячена критичному аналізу сучасних концепцій визначення дефініції «логістичний менеджмент». Вказано на необхідність запровадження в господарчу діяльність підприємств логістичного підходу. Цей підхід вітчизняними і закордонними вченими ...
1409396
  Костецький С.В. Сучасні підходи до визначення поняття "сценічний бальний танець" // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – C. 325-331. – ISSN 2226-2180
1409397
  Дмитрик О.О. Сучасні підходи до визначення поняття "фінансове законодавство" // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 98-104. – ISSN 0201-7245
1409398
  Максакова Р.М. Сучасні підходи до визначення поняття та змісту установчої влади // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 7-10
1409399
  Жилінкова І. Сучасні підходи до визначення правової природи шлюбу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 107-116. – ISSN 1993-0909
1409400
  Якимчук Н.Я. Сучасні підходи до визначення предмета правового регулювання та структури системи бюджетного права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 56-62
1409401
  Шинкаренко А. Сучасні підходи до визначення проникності порід-колекторів за даними геофізичних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 45-54. – (Геологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817


  Проникність гірської породи - це фізична властивість, що характеризує її здатність пропускати крізь себе флюїди за наявності градієнта тиску. У роботі представлено коротку характеристику та аналіз основних методів визначення проникності колекторів ...
1409402
  Скрипник А.В. Сучасні підходи до визначення рівня оподаткування фізичних осіб / А.В. Скрипник, Г.Г. Гендлер // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
1409403
  Іщенко В.С. Сучасні підходи до визначення структури аналітичної компетентності майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 1 (166). – C. 20-28. – ISSN 2227-2747
1409404
  Дземан А.М. Сучасні підходи до визначення сутності антикризового управління підприємством // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 110-111. – ISBN 978-617-7069-02-6
1409405
  Дмитрієв Є.Є. Сучасні підходи до визначення сутності національної фінансової безпеки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 271-279
1409406
  Буковецька Ю.І. Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації інновацій // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 1. – С. 32-37. – ISSN 1993-0259
1409407
  Цвих В. Сучасні підходи до визначення сутності та меж функціювання груп інтересів/тиску // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.41-54. – ISSN 1609-5499
1409408
  Квасницька Р.С. Сучасні підходи до визначення сутності та складових інвестиційних ресурсів // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 73-75. – ISSN 1728-6220
1409409
  Богатирьов І. Сучасні підходи до визначення сфери діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 44-52
1409410
  Гнєшева І. Сучасні підходи до визначення та оцінки фінансової стійкості підприємства / І. Гнєшева, Д. Русских // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 86-90. – ISSN 1993-0259
1409411
  Поліха Л.Я. Сучасні підходи до визначення терміна "стиль" у дизайні періодичних видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 285-287


  У статті подається трактування терміна "стиль" у дизайні періодичних видань, розглядаються точки зору на це питання українських та зарубіжних дослідників. The article deals with the interpretation of the term "style" in design periodicals, terms of ...
1409412
  Геруш І.В. Сучасні підходи до викладання біоорганічної і біологічної хімії в медичних ВНЗ / І.В. Геруш, Н.П. Григор"єва, Н.В. Давидова // Медична та клінічна хімія : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Т. 18, № 4 (69). – C. 114-117. – ISSN 2410-681Х


  Розглянуто застосування сучасних методичних і технічних прийомів (використання методів мозкового штурму, дискусій, круглих столів, демонстрації відеороликів, біохімічного експерименту тощо) під час практичних занять для засвоєння інтегральних та ...
1409413
  Смовженко Л. Сучасні підходи до викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 244-250. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Проаналізовано основні сучасні підходи до викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах з метою покращення якості знань студентів та урізноманітнення, вдосконалення процесу викладання іноземних мов. The thesis deals with the analysis of the ...
1409414
  Богословець О.Г. Сучасні підходи до викладання теми "Демографічна ситуація в Україні" у курсі "Регіональна економіка" / О.Г. Богословець, Н.О. Бойко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 17-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1409415
  Ємельянова О.І. Сучасні підходи до викладання фармакогнозії студентам-фармацевтам заочної форми навчання вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації за умов кредитно-модульної системи // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2015. – Т. 19, № 1 (73). – С. 255-257. – ISSN 1684-7903


  У статті наведено основні положення та особливості впровадження в навчальний процес кредитно-модульної системи при вивченні фармакогнозії в Національному медичному унверситеті імені О.О. Богомольца студентам фармацевтичного факультету заочної форми ...
1409416
  Волков Д.П. Сучасні підходи до виміру ефективності державного фінансового контролю // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 159-162. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1409417
  Ратушняк Т.В. Сучасні підходи до вимірювання якості життя населення // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 92-100
1409418
  Бондаренко З. Сучасні підходи до виховання студентської молоді в умовах вищого навчального закладу // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 3 (49). – С. 3-17. – ISSN 2304-4470
1409419
  Антошко Т.Р. Сучасні підходи до впровадження корпоративної соціальної відповідальності підприємств України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 37-39. – Бібліогр.: 8 назв
1409420
  Момот Ю.В. Сучасні підходи до впровадження проектної технології у навчально-виховний процес закладів середньої освіти // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 184-189. – ISSN 2045-146X
1409421
  Шестопалов В.М. Сучасні підходи до гідрогеологічного районування України / В.М. Шестопалов, Г.Г. Лютий, І.В. Саніна // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 3-12 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1682-721Х
1409422
  Маркіна І.А. Сучасні підходи до державного управління екологічною безпекою в аграрній сфері / І.А. Маркіна, М.І. Сьомич, М.О. Стеценко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 52-61. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1409423
  Горбатюк О.М. Сучасні підходи до діагностики і хірургічного лікування хвороби гіршпрунга у дітей раннього віку // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 51-56. – ISSN 2226-1230
1409424
  Павлик Х.Б. Сучасні підходи до дослідження політичних ділових циклів / Х.Б. Павлик, Б.О. Ватаманюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 202-209. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1409425
  Нікогосян О. Сучасні підходи до дослідження політичних партій // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 182-186. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1409426
  Прокіп А. Сучасні підходи до енергозабезпечення людства в умовах формування суспільства сталого розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (606). – С. 85-90. – ISSN 0131-775Х


  Визначено вимоги до енергоресурсного забезпечення в контексті парадигми сталого розвитку. Встановлено вектори трансформації енергоресурсного забезпечення людства, зумовленої необхідністю формування суспільства сталого розвитку.
1409427
  Задорожна Г.С. Сучасні підходи до забезпечення безперервної освіти як чинника розвитку особистості // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 7-11. – (Педагогічні науки ; № 4 (117)). – ISSN 2414-5076
1409428
  Іваницька О.М. Сучасні підходи до забезпечення прозорості фінансової діяльності державних інституцій // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 40-44. – ISSN 1729-7036
1409429
  Саньоцька Г.Б. Сучасні підходи до забезпечення якості освіти для дітей з особливими освітніми потребами // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 257-259. – ISBN 978-966-654-490-5
1409430
  Толстова О.М. Сучасні підходи до забезпечення якості освіти для дітей з особливими освітніми проблемами // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 267-269. – ISBN 978-966-654-490-5
1409431
  Кузьміна Л.А. Сучасні підходи до забезпечення якості освіти при викладанні комп"ютерних дисциплін для здобувачів вищої освіти в умовах інклюзії / Л.А. Кузьміна, Н.В. Левченко // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 239-241. – ISBN 978-966-654-490-5
1409432
  Голда Н. Сучасні підходи до залучення інвестицій / Н. Голда, О. Міщук // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 4 (47). – С. 133-138
1409433
  Залуцький І.Р. Сучасні підходи до застосування державного земельного кадастру для оцінювання виробничого потенціалу сільських територій Львівської області / І.Р. Залуцький, Х.М. Притула // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 45-50. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-7468
1409434
  Балаж М.С. Сучасні підходи до застосування заходів фізичної терапії осіб із вогнепальними ураженнями верхньої кінцівки / М.С. Балаж, Н.О. Шестопал // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 68-74. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1992-7894
1409435
  Безносова О.О. Сучасні підходи до захисту сої від шкідників і хвороб // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 98-100. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1409436
  Сидоренко Т.В. Сучасні підходи до збереження фондів у бібліотеках України: історіографія дослідження / Т.В. Сидоренко, А.О. Фігура // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 6-13. – ISSN 2409-9805


  Дослідження пов"язано з аналізом бібліотекознавчих видань з питань збереження документів у бібліотеках України. Методологія дослідження. У процесі дослідження застосованонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення та історіографічний метод
1409437
  Регейло І. Сучасні підходи до здійснення наукового керівництва докторськими програмами в європейському освітньому просторі // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 115-117
1409438
  Ліснича В. Сучасні підходи до ідентифікації державно-приватного партнерства // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 206-208
1409439
  Анісімова Ганна Сучасні підходи до інституціоналізації правової категорії "екологічний інтерес" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 5 (117), вересень - жовтень. – Бібліогр.: 4 назв.
1409440
  Лобузіна К. Сучасні підходи до інтеграції електронних інформаційних ресурсів бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 12 (197). – С. 24-28. – ISSN 2076-9326


  "Треба відзначити також національний формат обміну даними УКРМАРК, який має загальнодержавне значення і був створений у рамках міжвідомчої групи розробників, що об"єднувала фахівців Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (Національна ...
1409441
  Яєчник О.Р. Сучасні підходи до інтенсивної терапії декомпенсованої гастроінтестинальної дисфункції в пацієнтів із черепно-мозковою травмою, поєднаною з травмою кісток скелета // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 101-106. – ISSN 2224-0586
1409442
  Берназюк Я.О. Сучасні підходи до класифікації актів глави держави: конституційно-правовий аспект // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 5-15
1409443
  Фрасенюк А.М. Сучасні підходи до класифікації банківських інновацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 324-329
1409444
  Булкат М.С. Сучасні підходи до класифікації зовнішніх функцій України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 60-65


  У статті аналізуються та узагальнюються підходи до классифікації зовнішніх функцій України. Запропонованіоснови сучасної класифікації.
1409445
  Палига Є.М. Сучасні підходи до класифікації інститутів / Є.М. Палига, В.Б. Базилюк // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 153-158. – ISSN 1998-6912
1409446
  Пухтецька А. Сучасні підходи до класифікації принципів адміністративного права в країнах Європейського Союзу та Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 237-238
1409447
  Рідей Н.М. Сучасні підходи до класифікації рекреаційних ресурсів / Н.М. Рідей, Т.Ф. Хітренко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 202-208 : рис. – Бібліогр.: с. 208. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1409448
  Чупіков А.А. Сучасні підходи до класифікації рівнів економічної безпеки та їх взаємовпливів // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5. – С. 14-20. – ISSN 2409-1944
1409449
  Ткаченко Ю.О. Сучасні підходи до класифікації соціальних послуг // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 299-301. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
1409450
  Барна М.Ю. Сучасні підходи до класифікації чинників впливу на розвиток внутрішньої торгівлі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 151-161. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Розглянуто підходи до класифікації чинників впливу на розвиток внутрішньої торгівлі, здійснені вітчизняними і зарубіжними вченими. За результатами здійсненого контент-аналізу та власних досліджень представлено авторську класифікацію чинників впливу на ...
1409451
  Курач Т.М. Сучасні підходи до класифікування географічних карт : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 15-19 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1409452
  Чернишов О.Ю. Сучасні підходи до кластерного розвитку економіки України // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 2 (79). – С. 164-171. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
1409453
  Літовченко О.В. Сучасні підходи до комплексної психокорекційної роботи з подолання заїкання у дошкільників // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 104-109. – ISSN 2414-5076
1409454
  Квасова О.Г. Сучасні підходи до контролю та оцінювання іншомовної міжкультурної компетентності // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 3 (71). – С. 50-57. – ISSN 1817-8510


  У статті представлено огляд сучасних зарубіжних підходів до контролю та оцінювання міжкультурної комуникативної компетентності, аналізуються спроби визначення її конструкту як вихідної ланки у процесі контролю та оцінювання, наводиться приклад ...
1409455
  Кравченко О.В. Сучасні підходи до корекції мікробіоценозу піхви на етапі преконцепційної підготовки // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (38). – С. 26-29. – ISSN 2309-4117
1409456
  Кунинець Г.Я. Сучасні підходи до корекції порушень балансу мікрофлори піхви // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 129-131. – ISSN 2226-1230
1409457
   Сучасні підходи до лікування хворих на післяопераційний перитоніт / М.І. Шеремет, Я.В. Гирла, В.П. Дорош, А.П. Скорина // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 35-36. – ISSN 1727-0847
1409458
  Батечко Н. Сучасні підходи до моделювання підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 125-130. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 7 (256)). – ISSN 1729-360Х
1409459
  Кравченко Т.А. Сучасні підходи до модернізації змісту навчальних програм у системі підвищення кваліфікації щодо лідерської підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 92-97. – (Серія: Державне управління ; № 4 (48)). – ISSN 1813-3401
1409460
  Красильникова Г. Сучасні підходи до моніторингу якості результатів навчання у вищій школі // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – № 1 (96), січень. – С. 93-98


  У статті висвітлена практика використання ситуативного тесту під час проведення державного іспиту як шлях зміни існуючого процесу моніторингу результатів навчання на етапі підсумкового контролю.
1409461
  Паладій М. Сучасні підходи до мотивації праці банківського персоналу : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 29-31 : Рис.
1409462
  Шульженко Сучасні підходи до мотитвації персоналу в менеджменті / Шульженко, ФІ.В, Т.О. Сазонова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 79-83. – (Економічні науки)
1409463
  Дідух О.О. Сучасні підходи до навчання англомовної дискусії та дебатів студентів мовних спеціальностей // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 103-106. – (Серія : Педагогічні науки)
1409464
  Попадинець О.О. Сучасні підходи до навчання професійної англійської мови студентів неспеціальних факультетів // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 78-79
1409465
  Шевченко Л.Ю. Сучасні підходи до наукового вивчення лідерства // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2013. – С. 516-524. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 9). – ISSN 2072-4772
1409466
  Шмиголь Н.М. Сучасні підходи до обліку фінансових результатів діяльності підприємств / Н.М. Шмиголь, А.А. Антонюк, О.Ю. Косимськова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 67-71. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (90)). – ISSN 1814-1161
1409467
  Никифоренко В.Г. Сучасні підходи до оновлення понять щодо розвитку людських ресірсів // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2013. – № 2 (66). – С. 60-64. – ISSN 1683-1942
1409468
  Кушмар Л.В. Сучасні підходи до оптимізації та індивідуалізації безперервної мовної освіти в немовних вищих навчальних закладах / Л.В. Кушмар, Л.І. Бербенець, Л.А. Зощенко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 72-76. – (Педагогічні науки ; № 1 (32)). – ISSN 2522-4360
1409469
  Шашина М.В. Сучасні підходи до організації інноваційно-орієнтованої політики управління персоналом / М.В. Шашина, Р.В. Тульчинський, О.Ю. Федотов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 22-27. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1409470
  Волошин В.О. Сучасні підходи до організації медичної допомоги в разі бойової хребетної та хребетно-спинномозкової травм / В.О. Волошин, М.М. Сальков // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 2 (18). – С. 60-67. – ISSN 2312-7104
1409471
  Шатило В.Й. Сучасні підходи до організації невідкладної допомоги з участю парамедиків в умовах бойових дій і надзвичайних ситуацій / В.Й. Шатило, П.В. Яворський, В.З. Свиридюк // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2016. – № 4/1 (41). – С. 237-242. – ISSN 2077-6594
1409472
  Кучеренко К.В. Сучасні підходи до організації процесу формування міжнародного туристичного бренду країни // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 12, червень. – С. 96-100. – ISSN 2306-6814
1409473
  Вижва С.А. Сучасні підходи до організації сейсмічного моніторингу як частини геофізичного моніторингу довкілля / С.А. Вижва, О.Б. Черніговцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 24-28. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 19)


  Наводиться і узагальнюється досвід щодо організації національних і міжнародних систем сейсмічних спостережень, описуються завдання і функції сейсмічного моніторингу, основні принципи функціонування розширених національних систем сейсмічного ...
1409474
  Чумаченко О.В. Сучасні підходи до організації систем міжнародних вантажних перевезень // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 93-96. – ISBN 978-966-641-732-2
1409475
  Запорожан В.М. Сучасні підходи до освітнього процесу з підготовки високопрофесійних фахівців / В.М. Запорожан, М.М. Каштальян, О.В. Чернецька // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 27-31. – ISSN 1681-2751
1409476
  Угриновська О.І. Сучасні підходи до оскарження та видачі виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів / О.І. Угриновська, Н.С. Скрипець // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 8 (82). – С. 31-36
1409477
   Сучасні підходи до охорони науково-технічної інформації як результату інтелектуальної творчої діяльності / Г. Дорожко, А. Ромашко, Л. Кравець, О. Поладько // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (119). – С. 34-44. – ISSN 2308-0361
1409478
  Слаутенко Є.Г. Сучасні підходи до оцінки впливу на здоров"я населення запахів, обумовлених забруднюючими речовинами повітря / Є.Г. Слаутенко, В.В. Моргульова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (85). – С. 47-51 : фото, табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
1409479
  Затонацька Т.Г. Сучасні підходи до оцінки економічного розвитку регіонів України за допомогою виробничих функцій : фінансова політика й економічне регулювання / Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицький // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 61-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1409480
  Смоквіна Г.А. Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки промислового підприємства: теоретичний досвід і практичне використання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 231-239. – ISSN 2222-4459
1409481
  Дунас Н.В. Сучасні підходи до оцінки застави на ринку іпотечного банківського кредитування // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 322-330. – ISSN 2222-4459
1409482
  Кириленко В.І. Сучасні підходи до оцінки інноваційних проектів / В.І. Кириленко, Т.В. Томашевська // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України ; Держ.вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 31. – С. 52-60
1409483
  Покотило О.В. Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності агроформувань // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.236-241. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1409484
  Салавеліс Д. Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 11 (263). – С. 163-178. – ISSN 2409-9260
1409485
  Забалдіна Ю.Б. Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності туристичних дестинацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 165-168
1409486
  Вітько Д.О. Сучасні підходи до оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/2. – С. 9-12. – ISSN 2409-1944
1409487
  Черняк Є. Сучасні підходи до оцінки понятійно-категоріального апарату проблематики гарантування (забезпечення) Конституції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджено правову категорію – "гарантування (забезпечення) Конституції" та пов"язану з нею термінологію. Проведено аналіз сучасних наукових підходів щодо сутності даної категорії. Виявлено, що ряд науковців ототожнює поняття "правова охорона ...
1409488
  Прокопенко О.О. Сучасні підходи до оцінки продовольчої безпеки
1409489
  Прокопенко О.О. Сучасні підходи до оцінки продовольчої безпеки // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 214-216. – ISBN 978-617-7069-02-6
1409490
  Криленко В.І. Сучасні підходи до оцінки регуляторної політики держави у сфері фінансового забезпечення аграрного сектору економіки // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (73). – С. 71-79
1409491
  Молодан Я.Є. Сучасні підходи до оцінки та аналізу основних вітрових характеристик для цілей вітроенергетики // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 115-120 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
1409492
  Перетятько А.Ю. Сучасні підходи до оцінки фінансово-господарської діяльності як основи ефективного управління підприємством / А.Ю. Перетятько, О.М. Таряник // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 19-22.
1409493
  Романюк В.М. Сучасні підходи до оцінювання ефективності корпоративного управління // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 399-406


  Розглядаються основні категорії управління ризиками. Запропоновано проводити аналіз господарської діяльності підприємств через оцінку його фінансового стану.
1409494
  Романюк В.М. Сучасні підходи до оцінювання ефективності корпоративного управління // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 324-326. – ISBN 78-966-1555-47-09
1409495
  Вартанова О. Сучасні підходи до оцінювання іміджу підприємства // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 35-41. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1409496
  Слатвінський М.А. Сучасні підходи до оцінювання інноваційно-інвестиційних проектів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 53-56
1409497
  Вядрова Н.Г. Сучасні підходи до оцінювання рівня конкуренції на банківському ринку // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 1 (20). – С. 70-76. – ISSN 2410-9576
1409498
  Коркішко О. Сучасні підходи до патріотичного виховання здобувачів вищої освіти в умовах вищого навчального закладу / О. Коркішко, А. Шахова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (76). – С. 64-73. – ISSN 2077-1827
1409499
  Здражко А.Є. Сучасні підходи до перекладу текстів для дітей // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 69-75


  У статті зроблена спроба схарактеризувати різноманітні сучасні підходи до перекладу дитячої літератури з англійської мови на українську. Автор розглядає перекладацькі майстерні двох відомих перекладачів творів дитячої літератури. В статье сделана ...
1409500
  Лашкул О.С. Сучасні підходи до периопераційної тактики у гінекологічних хворих : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Лашкул О. С.; Лашкун Ольга Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1409501
   Сучасні підходи до питань діагностики та лікування сарком матки / [М.В. Красносельський та ін.] ; за ред. проф. Сухіної О.М. ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т мед. радіології та онкології ім. С.П. Григор"єва НАМН України". – Харків : Точка, 2020. – 130, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7856-18-3
1409502
  Федюкін Р.О. Сучасні підходи до підвищення ефективності організації праці / Р.О. Федюкін, Г.Є. Рябик // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 102-104. – ISBN 978-617-645-228-7
1409503
   Сучасні підходи до підготовки лікарів -інтернів ортопедів-травматологів в умовах симуляційного тренінгового центру / С.Й. Запорожан, А.Г. Шульгай, А.І. Цвях, А.Я. Господарський, І.Р. Копитчак, В.М. Сидоренко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 95-97. – ISSN 1681-2751
1409504
  Гапон В. Сучасні підходи до планування підготовці фахівців з вищою освітою / В. Гапон, Н. Стеблюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 21-26. – ISSN 1993-0259
1409505
  Вижва С. Сучасні підходи до побудови геолого-геофізичної моделі нафтогазових покладів / С. Вижва, А. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-9. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються сучасні комп"ютерні технології побудови цифрових геолого-геофізичних моделей. Розглянутий приклад побудови геолого-геофізичної моделі з використанням програмного забезпечення Tesseral 2D, ProMAX, FOCUS, Petrel 2005 за сейсмічними та ...
1409506
  Міненко М.А. Сучасні підходи до побудови ефективної системи адміністративного менеджменту підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 4-7 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
1409507
  Аніщенко В.О. Сучасні підходи до побудови інноваційної університетської освіти (філософсько-управлінський аспект) / В.О. Аніщенко, О.Г. Гончаренко, С.М. Петькун // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 6-9. – (Педагогічні науки)


  Проведено порівняння двох сучасних підходів до створення інноваційного університету та обгрунтовано право на іх застосування з позицій управлінської практики та філософії пізнання істини й корисності процесу навчання.
1409508
  Пархоменко І.І. Сучасні підходи до побудови моделі культурних індустрій // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 174-177
1409509
  Данич О.Ф. Сучасні підходи до побудови моделі соціальної держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 50-54
1409510
  Русіна Н. Сучасні підходи до побудови навчальних програм підготовки фахівців напрямку землевпорядкування в університетах Республіки Польща // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С. 93-101. – ISSN 2312-5993
1409511
  Гаман С.М. Сучасні підходи до побудови системи управління підприємства легкої промисловості // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.81-84. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1409512
  Харченко В.В. Сучасні підходи до покращення підготовки лікарів з питань клінічної дієтології в системі післядипломної освіти // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – Київ, 2017. – Вип. 27. – С. 105-112. – ISSN 2227-7404
1409513
  Бричук М.С. Сучасні підходи до проведення екологічного моніторингу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 60-67. – ISSN 0868-6939
1409514
  Жильцов О. Сучасні підходи до проектування навчального процесу в умовах євроінтеграції // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 40-49. – ISSN 1682-2366


  У статті розкриваються сучасні принципи і підходи до організаціі навчального процесу в Київському університеті ім. Б. Гринченка.
1409515
  Сердюк В.Р. Сучасні підходи до професійної підготовки економічно активного населення як складової інноваційного розвитку економіки України : монографія / В.Р. Сердюк, І.В. Заюков ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 177 с. – ISBN 978-966-641-228-0
1409516
  Логін І.В. Сучасні підходи до професіоналізації особистості в особливих умовах діяльності / І.В. Логін, Н.М. Мась // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-46. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті здійснено теоретичний аналіз основних підходів у вітчизняній та зарубіжній психології, що стосуються проблеми професійного становлення як одного з ключових етапів професіонального розвитку особистості. Ключові слова: професійне ...
1409517
  Пуховська Л. Сучасні підходи до професіоналізму вчителя в різних освітніх системах // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.20-26


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1409518
  Михальський А.В. Сучасні підходи до реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров"я
1409519
  Михальський А.В. Сучасні підходи до реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров"я // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 109-111 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1409520
  Бикова М. Сучасні підходи до реалізації принципу полікультурності у вихованні // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 294-304. – ISSN 2312-5993
1409521
  Желюк Т. Сучасні підходи до реалізації публічної політики у сфері охорони здоров"я // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 37-50. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1409522
  Кривцова С М. Сучасні підходи до реформування та реалізації регіональної соціальної політики в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 2 (57). – С. 239-246. – ISSN 2313-4569
1409523
  Дурицька Г.В. Сучасні підходи до ризик-менеджменту міжнародних інвестиційних проектів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 129-138. – ISSN 1562-0905
1409524
  Митрофанов І. Сучасні підходи до розв"язання проблем реалізації кримінальної відповідальності. // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 109-115
1409525
  Олійник В. Сучасні підходи до розвитку кадрового потенціалу системи післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 3-7
1409526
  Ігнатьєва І.А. Сучасні підходи до розробки стратегії промислових підприємств в умовах ринкових трансформацій / І.А. Ігнатьєва, О.Ю. Євлах // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 53-58. – (Економічні науки ; № 1)
1409527
  Чабанюк В.С. Сучасні підходи до розроблення електронних атласів у контексті "великих даних" / В.С. Чабанюк, О.П. Дишлик // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 49-57 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1561-4980
1409528
  Шкавро В. Сучасні підходи до розроблення тестових завдань із мовознавчих дисциплін задля вимірювання навчальних досягнень студентів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 121-130. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517


  У статті розкрито підходи дослідників проблеми тестового контролю як педагогічної категорії. Акцентовано увагу на те, що важливою проблемою теорії і практики навчання визначено контроль, як ефективний засіб перевірки навчальних досягнень, оцінювання та ...
1409529
  Зьолка В.Л. Сучасні підходи до розуміння адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державної прикордонної служби України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 216-222. – ISSN 1563-3349
1409530
  Мовчан В. Сучасні підходи до розуміння елементів судової системи України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 373-375
1409531
  Золотіна Г.В. Сучасні підходи до розуміння інтертекстуальності художнього тексту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 114-118.
1409532
  Бєлова Ю. Сучасні підходи до розуміння категорії персональних даних // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 15-16
1409533
  Пліткова Є.В. Сучасні підходи до розуміння нації // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 106-107
1409534
  Онищенко Я.О. Сучасні підходи до розуміння сутності поняття "управління навчальним закладом" // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 28-30. – ISBN 978-966-698-283-7
1409535
  Шутак І.Д. Сучасні підходи до розуміння універсальності прав людини / І.Д. Шутак, Д.В. Мазур // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 208-210. – ISBN 978-966-171-322-1
1409536
  Пашков В.В. Сучасні підходи до самоосвіти педагога // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 180-182
1409537
  Лебеда Т.Б. Сучасні підходи до системного дослідження проблеми впливу рівня податкового навантаження на макроекономічну динаміку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 23-30
1409538
   Сучасні підходи до способів моделювання виразки шлунка / Т.Л. Проценко, Т.Д. Хілько, І.В. Якубцова, О.В. Скопенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-68. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Наведені сучасні способи моделювання виразок шлунка. Різноманітність методів зумовлено поліетіологічним механізмом захворювання, у патогенезі якого лежить порушення рівноваги між факторами "агресії" шлункового соку та факторами "захисту" слизової шлунка.
1409539
   Сучасні підходи до створення іммобілізованих металокомплексних каталізаторів процесів гідрування, метатезису алкенів і крос-сполучення (огляд) / М.О. Іваниця, С.В. Рябухін, Д.М. Волочнюк, С.В. Колотілов // Теоретична та експериментальна хімія : науковий журнал / НАН України, Ін-т фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського ; редкол.: В.Д. Походенко (голов. ред.), А.Л. Бучаченко, О.О. Іщенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 56, № 5. – С. 267-288. – ISSN 0497-2627
1409540
  Мороз В. Сучасні підходи до створення нової структури військового резерву людських ресурсів в умовах переходу до професійної армії / В. Мороз, О Шекера // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.149-156
1409541
  Сіряченко І.І. Сучасні підходи до створення правової урбоекології в України // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – C. 269-272. – ISBN 978-966-7957-20-9
1409542
  Чупрова Т.Л. Сучасні підходи до стратегічного планування оптимальних умов впровадження інноваційних технологій у корпоративні структури // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.44-51. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1409543
  Шульга В.П. Сучасні підходи до стратегічного планування розвитку екологічного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 24-29 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1409544
  Ковальчук В. Сучасні підходи до стратегічного управління персоналом в забезпеченні конкурентоспроможності організації / В. Ковальчук, Д. Руда, Д. Яремчук // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3. – С. 135-140. – ISSN 2410-0919
1409545
  Ткач О.І. Сучасні підходи до сутності держави в країнах Латинської Америки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 37-44.
1409546
  Голов С. Сучасні підходи до теорії бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 3. – С. 18-23
1409547
  Пентилюк Марія Сучасні підходи до типології уроків // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2-5. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1409548
  Лобода Ю.А. Сучасні підходи до тлумачення категорії експресивності при перекладі англомовних політичних промов // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 169-173
1409549
  Кузьменко Д.Ф. Сучасні підходи до тлумачення поняття "інтертекстуальності" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 347-351
1409550
  Ковальчук Н.П. Сучасні підходи до трактування категорії "макроекономічний ризик" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 57-59. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються сучасні підходи щодо трактування категорії "макроекономічний ризик", пропонується авторське визначення даного системного поняття. Анализируются современные подходы к трактовке категории "макроэкономический риск", предлагается авторское ...
1409551
  Сенейко Ю. Сучасні підходи до трактування категорії "ризик" // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 206-211. – Бібліогр. на 22 пункта. – ISSN 1562-0905
1409552
  Пєшкова О.А. Сучасні підходи до трактування поняття інтремедіальність та суміжних з ним термінів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 210-215


  У статті проанлізовано варіанти тлумачення терміна "інтермедіальність". Систематизовано різні підходи до дослідження цього явища. Зроблено спробу відмежувати термін "інтермедіальність" від суміжних понять. В статье проанлизованы варианты толкования ...
1409553
  Петрович Й. Сучасні підходи до улравління персоналом : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С.92-93. – Бібл. 3 назви. – ISSN 0131-775Х
1409554
  Тригуб О.В. Сучасні підходи до управління власним капіталом банків / О.В. Тригуб, Р.С. Миколаєнко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 154-161
1409555
  Шиманська О.А. Сучасні підходи до управління державними інвестиціями: зарубіжний досвід // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 1 (66). – С. 29-39
1409556
  Марцінковська О. Сучасні підходи до управління командами в контексті реалізації проекту // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 102-108 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1409557
  Ткаченко Є.Ю. Сучасні підходи до управління прибутком промислового підприємства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 270-276. – ISSN 2072-1692
1409558
  Богдан Т. Сучасні підходи до управління ризиками державного боргу : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 11 (189). – С. 10-17 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1409559
  Попович О.В. Сучасні підходи до управління фінансовими взаємовідносинами підприємств / О.В. Попович, В.В. Матвеев // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 8. – С. 29-31
1409560
  Костюк О.Д. Сучасні підходи до управління якістю продукції // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 378-381.
1409561
   Сучасні підходи до формування високопрофесійного викладача в Івано-Франківському національному медичному університеті / М.М. Рожко, Г.М. Ерстенюк, В.В. Капечук, М.О. Іванців, С.М. Луцак, В.В. Дзвонковська, В.М. Сенчій // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 2 (78). – C. 65-68. – ISSN 1681-2751
1409562
  Скрипчук П.М. Сучасні підходи до формування водогосподарського менеджменту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 26-30 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1409563
  Батечко Н.Г. Сучасні підходи до формування змісту підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 5-20. – ISSN 2078-1687
1409564
  Штефан Л.В. Сучасні підходи до формування комунікативної компетентності педагога // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 384-394. – ISSN 2074-8167
1409565
  Колісник О. Сучасні підходи до формування національної свідомості та патріотизму у курсантів закладів військової освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 78-83. – ISSN 2308-4634
1409566
  Матвєєв В.В. Сучасні підходи до формування прав власності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.2-6
1409567
  Григоренко Т. Сучасні підходи до формування професійної компетентності психолога (спеціального, клінічного) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 107-118. – ISSN 2312-5993
1409568
  Кривенко Л.В. Сучасні підходи до формування ринку праці сфери фінансових послуг в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 36-43. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
1409569
  Головко О.М. Сучасні підходи до формування теорії здорового харчування: економічний аспект // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – C. 11-16. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2313-8114
1409570
  Майєр Н.В. Сучасні підходи до формування тестової компетентності майбутнього вчителя іноземних мов і культур // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (97). – С. 22-29. – ISSN 1817-8510
1409571
  Романюк О.М. Сучасні підходи до хірургічного лікування аортальних вад у новонароджених та немовлят (літературні дані та власний досвід) // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2 (24). – С. 26-31. – ISSN 2226-1230
1409572
  Сігаєва Л. Сучасні підходи до якості освіти: теоретичний аспект // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 213-229. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1409573
  Черепєхіна О. Сучасні підходи до визначення педагогічної компетентності майбутнього викладача психології // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 103-110. – ISSN 2226-3012
1409574
  Батечко Н. Сучасні підходи добору методів навчання майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури. // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 53-59. – ISSN 2078-1687
1409575
  Олійник Я.Б. Сучасні підходи дослідження наукових шкіл та напрямків у методології української суспільної географії // Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – Т. 5 : Вища школа / [редкол.: Євтух М.Б. (відп. ред.) та ін.]. – С. 318-326. – ISBN 978-966-644-217-1
1409576
  Адамюк Д.І. Сучасні підходи Європейського Союзу до стимулювання інноваційних процесів // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 96-104
1409577
  Василенко В Н. Сучасні підходи концепції інклюзивної освіти в Україні: нормативно-правове забезпечення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 3-9. – (Серія: педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  Розглянуто поняття "інклюзія". Проаналізовано сутність і зміст існуючих підходів в організації інклюзивної освіти. Вказано основні тенденції оновлення правових, традиційних підходів до системи організації інклюзивної освіти. Визначено сутність ...
1409578
  Діковська І.А. Сучасні підходи міжнародного приватного права та колізійні норми договорів про правову допомогу у цивільних справах // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 1. – С. 126-141. – ISSN 1993-0909
1409579
  Лихолет С.І. Сучасні підходи оцінки ефективності економічного стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 9-14. – ISSN 2306-6814
1409580
  Огнєв В.А. Сучасні підходи післядипломної підготовки магістрів у Харківському національному медичному університеті / В.А. Огнєв, С.Г. Усенко // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 333-334. – ISSN 2077-6594
1409581
  Шевченко О.В. Сучасні підходи створення та просування бренду держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 2. – С. 52-59.
1409582
  Канавець М.В. Сучасні підходи та зарубіжний досвід децентралізації публічної влади на місцевому і регіональному рівнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 103-109. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено основні проблеми забезпечення ефективного функціонування місцевого самоврядування та децентралізації влади, а також проаналізовано польський досвід впровадження стандартів та принципів доброго врядування на місцевому і регіональному ...
1409583
  Яворський П.В. Сучасні підходи та інноваційні технології в практичній підготовці медичних фахівців // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / Житомир. медичний ін-т Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 2 (22). – С. 106-112. – ISSN 2618-1592
1409584
  Коваленко О. Сучасні підходи та інструментарій діагностики загрози банкрутства промислових підприємств // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 176-185. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1409585
  Якубовський В.В. Сучасні підходи та моделі в менеджменті безперервності бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 91-100. – ISSN 2308-6912


  В рамках виконаного аналізу показана актуальність проведення робіт з системного підходу до менеджменту безперервності бізнесу. Продемонстрована ефективність застосування стохастичних уявлень при опису поведінки організаційних систем під впливом ...
1409586
   Сучасні підходи та технології соціально-психологічної та корекційної роботи з різними віковими групами населення : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 черв. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова (м. Одеса), Ін-т інновац. та післядиплом. освіти [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Дунаєва(голова), Л.С. Смокова, У.В. Варнава та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2014. – 427, [5] с. : іл., табл. – Статті укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-689-83-6
1409587
  Макаревич О.В. Сучасні підходи тлумачення сутності інтелектуального капіталу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 57-61
1409588
  Бойко Ю.В. Сучасні підходи у визначенні параметрів глибоких рівнів в напаіпровідниках методом релаксаційної спектроскопії : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.04.10 / Бойко Ю. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1409589
  Бойко Ю.В. Сучасні підходи у визначенні параметрів глибоких рівнів в напівпровідниках методом релаксаційної спектроскопії : 01.04.10: Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Бойко Ю.В.; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 129л. – Бібліогр.:л.122-129
1409590
  Пухир С.Т. Сучасні підходи у формуванні та реалізації державної політики регіонального розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 26-33. – ISSN 1562-0905
1409591
  Петренко С.М. Сучасні підходи щодо визначення ефективності інвестиційних проектів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.397-400. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1409592
  Михайлов В.С. Сучасні підходи щодо дослідження китайсько-далекосхідного цивілізаційного світу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 87-93. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (13))
1409593
  Коваль Т. Сучасні підходи щодо забезпечення інформаційної безпеки бібліотечно-інформаційної діяльності / Т. Коваль, О. Лопата // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 43-44. – ISSN 2518-7341


  Йдеться про організацію та механізми захисту електронних ресурсів бібліотечно-інформаційних систем та інформаційну безпеку користувачів відповідно до європейських стандартів на прикладі БД "Читачі НБУВ".
1409594
  Ткаченко А. Сучасні підходи щодо оцінки ефективності діяльності суб"єкта господарювання / А. Ткаченко, Ю. Філіпська // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 117-119 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1729-7206
1409595
  Афендікова Н.О. Сучасні підходи щодо розвитку підприємництва в сільському господарстві України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10, травень. – С. 8-11. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1409596
  Прилипко С.М. Сучасні підходи щодо розвитку соціальної держави // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 72-78


  З"ясовується сутність соціальної держави і визначена роль права в контексті можливості розбудови такої держави та забезпечення її інноваційного розвитку.
1409597
  Плескач В.Л. Сучасні підходи щодо фінансового регулювання механізму реалізації регіональних цільових програм : фінансова політика й економічне регулювання / В.Л. Плескач, Ю.Г. Желябовський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 1 (158). – С. 58-72 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1409598
   Сучасні пісні. – Київ, 1962. – 16 с.
1409599
  Ковальчук Т.Т. Сучасні платіжні системи : монографія / Т.Т. Ковальчук, В.С. Лук"янов. – Київ : Знання, 2010. – 190, [2] с. – Бібліогр: c.175-190 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-346-838-9
1409600
  Алєксєєва К.Д. Сучасні платформи для аналізу хештегів / К.Д. Алєксєєва, К.Д. Алєксєєв // Математичні машини і системи : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 21-29. – ISSN 1028-9763
1409601
  Харкова Л.О. Сучасні поглиблені та розширені митні союзи // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2012. – № 237. – С. 56-58. – ISSN 1562-0808
1409602
  Харкова Л.О. Сучасні поглиблені та розширені митні союзи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 4 (69). – С. 46-52
1409603
   Сучасні погляди на алгоритм ведення пацієнтів з цукровим діабетом та еректильною дисфункцією / Н.В. Пасєчко, Т.І. Крицький, Л.В. Наумова, М.А. Джула, В.М. Кульчінська // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8 (80). – С. 80-87. – ISSN 2224-0721
1409604
  Нечипорук В.М. Сучасні погляди на біосинтез і механізм дії тиреоїдних гормонів / В.М. Нечипорук, М.М. Корда // Медична та клінічна хімія : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – Т. 17, № 2 (63). – C. 87-93. – ISSN 2410-681Х
1409605
  Райтер Н.І. Сучасні погляди на визначення суті кооперації та її значення в системі аграрного виробництва // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 220-229. – (Економічні науки)
1409606
  Каламбет С.В. Сучасні погляди на вищу освіту та її фінансування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 69-73. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1409607
  Дюженко М.М. Сучасні погляди на діагностику, корекцію та профілактику соціалізованого розладу поведінки у підлітків // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1 (3). – С. 24-30. – ISSN 2312-5675
1409608
   Сучасні погляди на дослідження китайської мови та літератури. – Шанхай : Видавництво Фуданьського ун-ту, 1991. – 544 с. – Видання китайською мовою
1409609
  Шевченко Т.О. Сучасні погляди на ефективність лікування пацієнтів з хворобою Меньєра з точки зору якості їх життя // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Гукович В.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 13-20. – ISSN 0044-4650
1409610
  Шепітько В.Ю. Сучасні погляди на європейську криміналістику // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 153. – С. 213-215. – ISSN 2224-9281
1409611
  Науменко А. Сучасні погляди на забезпечення психічного здоров"я особистості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 90-95


  Розглянуто сучасні теорії збереження та підтримання психічного здоров"я особистості у працях зарубіжних і вітчизняних вчених. Проаналізовано основні джерела науково-методичної та монографічної літератури різних наукових напрямів, а також підходи різних ...
1409612
  Длугопольський А.В. Сучасні погляди на корупцію та мінімізацію її негативного впливу на економіку України / А.В. Длугопольський, Ю.П. Івашук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 13-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 0131-775Х
1409613
  Даценко І.С. Сучасні погляди на медичне забезпечення пацієнтів із рідкісними хворобами системи кровооббігу в Україні і світі / І.С. Даценко, А.В. Кабачна, В.С. Гульпа // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Трохимчук В.В. ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 76, № 4, липень - серпень. – С. 16-31. – ISSN 0367-3057
1409614
  Коршняк В.О. Сучасні погляди на механізми впливу вибухової хвилі на центральну нервову систему та формування неврологічної симптоматики / В.О. Коршняк, Б.А. Насібуллін // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2016. – № 6 (84). – C. 139-142. – ISSN 2224-0713
1409615
  Мяловицька О.А. Сучасні погляди на патогенетичні механізми розвитку когнітивних порушень у хворих на розсіяний склероз / О.А. Мяловицька, Ю.В. Хижняк, Я.Я. Небор // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 2. – C. 11-16. – ISSN 2524-0412
1409616
  Лекомцева Є.В. Сучасні погляди на патогенетичні механізми участі лімбічної системи мозку у формуванні больових синдромів // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11. – С. 38-42. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2312-5675
1409617
  Ольшевський Ю.В. Сучасні погляди на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих військових навчальних закладах / Ю.В. Ольшевський, В.І. Колесник, Р.М. Серветник // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; голов. ред. Осьодло В.І. – Київ, 2016. – № 2 (34). – С. 162-170
1409618
  Ткач Б.М. Сучасні погляди на проблему адиктивної поведінки учнівської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114-117. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність адитивної поведінки як проблеми особистості, а також значення біологічних, соціальних та психологічних факторів, що провокують її виникнення. Розглянуто формування наркоманії та її наслідки для суспільства.
1409619
  Лук"янов Д. Сучасні погляди на проблему класифікації та типології правових систем // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 376-382. – ISSN 1026-9932
1409620
  Самойлова О.П. Сучасні погляди на проблему розладів адаптації (огляд наукової літератури) // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С. 32-37 : фото. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2312-5675
1409621
   Сучасні погляди на профілактику гіпогалактії / О.О. Лошак, Л.В. Язикова, Т.В. Петрицюк, В.О. Счаслива, Т.О. Білявська // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 99-100. – ISSN 2226-1230
1409622
  Милославський Д.К. Сучасні погляди на роль і місце лікувально-профілактичної дієтетики при захворюваннях внутрішніх органів // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 83-92. – ISSN 1605-7295
1409623
  Боярко І.М. Сучасні погляди на сутність аналізу платоспроможності підприємства / І.М. Боярко, Л.Л. Гриценко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 157-165 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1409624
  Устенко Э.В. Сучасні погляди на теорію вуглеводних систем / Э.В. Устенко, В.Д. Петруняк, С.А. Вижва // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 59-68


  Моделювання вуглеводних систем є одним з найефективніших методів прогнозування перспективності нафтогазоносності..
1409625
  Казанчук І. Сучасні погляди на теорію провадження у справах про адміністративні правопорушення, що стосуються охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 76-80
1409626
  Знаменська Т.К. Сучасні погляди на харчування передчасно народжених дітей після виписки із стаціонару / Т.К. Знаменська, Т.В. Куріліна // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 101-110. – ISSN 2226-1230
1409627
  Кучальський В.О. Сучасні погляди та можливості в наданні екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 19-22 : фото
1409628
  Вахновська Н.А. Сучасні податкові інновації як пріоритетна складова фінансового інжинірингу бізнес-процесів в Україні / Н.А. Вахновська, Л.І. Іщук, В.Г. Поліщук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 337-342. – ISSN 1993-6788
1409629
  Мельник В.М. Сучасні податкові реформи у нових країнах - учасницях ЄС / В.М. Мельник, Т.В. Кощук // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 102-118 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
1409630
  Шевченко С. Сучасні поетичні польсько-українські взаємини // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті йдеться про важливі видання польської поезії в Україні - в оригіналі й перекладі, починаючи з 90-х років минулого століття і до нині, про особливості цієї поезії, її зв"язок з українськими реаліями та її вплив на українських творців. З іншого ...
1409631
  Хомутенко Л.І. Сучасні позиції КНР в умовах світової глобалізації / Л.І. Хомутенко, А.С. Терещенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 65-71. – ISSN 2222-4459
1409632
  Посмєтна О. Сучасні показники економічної ефективності бібліотечно-інформаційної діяльності наукової бібліотеки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 400-410. – ISSN 2224-9516


  Оцінка діяльності бібліотеки є важливим аспектом адаптації завдань та функцій наукової бібліотеки до можливостей цифрової бібліотеки. Враховуючи практику визначення ефективності бібліотечної діяльності на основі ISO 11620 "Інформація і документація. ...
1409633
  Мніщенко І.О. Сучасні полімерні комплекси [...]-дикетонів на основі рідкоземельних елементів для новітніх OLED технологій / І.О. Мніщенко, І.О. Савченко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 152
1409634
  Чорногуз О.М. Сучасні політичні інтернет-технології в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 268-270
1409635
  Даценко А.Ю. Сучасні політичні конфлікти в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 12-14
1409636
  Станкевич І.П. Сучасні політичні конфлікти: джерела та шляхи розв"язання : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Станкевич І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 213 л. – Бібліогр.: л. 192-213
1409637
  Станкевич І.П. Сучасні політичні конфлікти: джерела та шляхи розв"язання : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. / Станкевич І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: назв
1409638
  Гойман О.О. Сучасні політичні міфи в російсько-українському інформаційному просторі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 18-20
1409639
  Кривошея В. Сучасні політичні партії в Україні та їх класифікація за участю у виборах // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 125-155
1409640
  Райковський Б. Сучасні політичні партії та блоки у виборчих процесах // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-33.
1409641
  Войтків В.О. Сучасні політичні партії та їх роль у формуванні і здійсненні державної політики в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 204-212
1409642
  Яблонський В.М. Сучасні політичні партії України : довідник / В.М. Яблонський. – Київ : Лексикон, 1996. – 152 с.
1409643
  Тимчук О.Л. Сучасні політичні режими країн світу: порівняльно-правовий аналіз // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 11-19. – (Юридична ; Вип. 1)
1409644
  Приступенко Т.О. Сучасні політичні та економічні умови діяльності журналістики України. / Т.О. Приступенко. – К., 1997. – 74с.
1409645
  Ювченко А.І. Сучасні політичні трансформації гендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ювченко Аліна Ігорівна ; М-во науки і освіти України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1409646
  Ювченко А.І. Сучасні політичні трансформації гендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ювченко Аліна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 204 л. – Бібліогр.: л. 179-204
1409647
  Якубовська-Кравчик Сучасні польські видання про українсько-польське культурне пограниччя // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 254-260


  У статті досліджуються сучасні польські видання про українсько-польське культурне пограниччя. Аналізуємо термін «пограниччя» як території (фізичні і ментальні), на яких зустрічаються народи, культури, релігії. В статье исследуются современные польские ...
1409648
   Сучасні польські оповідання. – К., 1951. – 175с.
1409649
   Сучасні польські письменники. – К., 1960. – 262с.
1409650
  Романчук О. Сучасні польсько-українські стосунки на сторінках українських мас-медія // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.289-295. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1409651
  Самусенко О.М. Сучасні пошуки методів викладання української мови як іноземної // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 245-249


  Стаття присвячена проблемі викладання української мови іноземцям. У праці йдеться про сучасні пошуки методів і технологій навчання української мови як іноземної, аналізуються методи, які використовуються у навчальному процесі вищої школи. Статья ...
1409652
  Притика Д. Сучасні правові засади організації і діяльності господарської юрисдикції України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.3-7. – ISSN 0132-1331
1409653
  Нестор Н. Сучасні правові основи застосування примирення // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 107-112
1409654
  Нестор Наталія Сучасні правові основи застосування примирення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 126-129
1409655
  Ариф Джаміль оглу Гулієв Сучасні правові принципи екологічної безпеки України // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-68.
1409656
  Баклан О.В. Сучасні правові проблеми адміністративних договорів у сфері підприємництва та господарської діяльності // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 96-102
1409657
  Мельник Н.О. Сучасні правові проблеми відшкодування втрат сільськогосподарського чи лісогосподарського виробництва // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 263-271. – ISSN 0201-7245
1409658
  Булычева Н.А. Сучасні правові та організаційні проблеми фінансування вищої освіти в Україні / Н.А. Булычева, Ю.І. Пивовар // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 411-416. – ISSN 1563-3349
1409659
  Фіголь Н.М. Сучасні правописні дискусії // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 91-95
1409660
  Юдін О.К. Сучасні практики впровадження системи аудиту інформаційної безпеки на об"єктах критичної інфраструктури / О.К. Юдін, Р.В. Зюбіна, Матвійчук-Юдіна // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. В.В. Козловський, ; редкол.: В.В. Бараннік, А.Я. Білецький, С.В. Бойченко, [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (41). – C. 36-43. – ISSN 2075-0781
1409661
  Довгерт А.С. Сучасні приватноправові реформи в Україні з огляду на формування всесвітньоцивільного права // Збірник наукових доповідей членів Академії правових наук України (2008-2009 роки) / Академія правових наук України, Київський регіональний центр. – Київ : АДЕФ-Україна, 2009. – С. 91-113. – ISBN 978-966-187-053-5
1409662
  Довгерт Сучасні приватноправові реформи в Україні з огляду на формування всесвітньоцивільного права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 41-50. – (Право. Економіка. Управління)
1409663
  Фірсова С.Г. Сучасні принципи корпоративного управління // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 130-135. – Бібліогр.: на 4 пункти. – ISBN 966-614-021-7
1409664
  Батрименко В.І. Сучасні принципи міжнародно-правового регулювання економічних санкцій // Економічні санкції у сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька, О.А. Чугаєв, В.І. та ін. Мазуренко. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 68-82. – ISBN 978-966-933-059-8
1409665
  Сандлер Д.М. Сучасні принципи організації й регулювання пенсійного забезпечення : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 98-100. – Бібліогр.: 8 назв
1409666
  Нікітішин А. Сучасні принципи побудови податкової системи і реалізації податкової політики // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 130-136. – ISSN 1818-5754
1409667
  Калач Д.М. Сучасні принципи реалізації міжконфесійної толерантності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 143-145
1409668
  Пивоваров К.В. Сучасні принципи системи фінансового контролю в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 75-77. – ISSN 2306-6814
1409669
  Данилова Н.В. Сучасні причини "економічної експансії" для освоєння ринку альтернативних джерел енергії ЄС // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 31-32. – ISBN 78-966-1555-47-09
1409670
  Семененко В. Сучасні причини й умови грабежу в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 81-85


  Розкриваються причини й умови грабежів в Україні, зокрема: економічно-соціальні, морально-психологічні, культурно-виховні, організаційно-управлінські, сімейно-побутові тощо.
1409671
  Кравченко Л.О. Сучасні прізвиська Полтавщини // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 150-158. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
1409672
  Стехна П.М. Сучасні прізвища Запорізької Приазовщини : словник / П.М. Стехна ; за ред. В.О. Горпинича ; МОНУ ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2009. – 91с. – (Ономастика і апелятиви ; 33)
1409673
  Вирста Н.Б. Сучасні прізвища Покуття, омонімічні з назвами професій чи посад // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 118-127. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
1409674
  Білошапка В.А. Сучасні пріоритети наукових досліджень професійного розвитку менеджерів у міжнародному бізнесі : економіка та управління підприємствами / В.А. Білошапка, Ю.Є. Кулик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 39-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1409675
  Кіш Є.Б. Сучасні пріоритети регіональної політики Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 85-89
1409676
  Горбачова Л.О. Сучасні пріоритети та напрямки гідроекологічних досліджень річкових басейнів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 338-342. – Бібліогр.: 6 назв
1409677
  Ілляшенко К.В. Сучасні проблем підвищення ефективності використання земельних ресурсів на місцевому рівні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 124-129. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1409678
   Сучасні проблеми авіакосмічних технологій та систем : тези доп. наук.-практ. семінару, 23-27 черв. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т аеронавігації [та ін.] ; [редкол: В.П. Харченко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НАУ, 2014. – 21, [2] с. : іл. – Ст. укр. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1409679
   Сучасні проблеми авіакосмічних технологій та систем : тези доп. наук.-практ. семінару, 23-25 черв. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т аеронавігації ; [редкол: В.П. Харченко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НАУ, 2015. – 22, [2] с. : іл. – Ст. укр. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1409680
  Криволапов Б. Сучасні проблеми адаптації банківського законодавства України до права Європейського Союзу // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 197-207. – ISSN 2304-1773


  Стаття присвячена проблемам відповідальності банківського права України нормативам ЄС в цій сфері.
1409681
  Мазнєва М.В. Сучасні проблеми адаптації інновацій в аграрних підприємствах : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 127-131 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1409682
   Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу : Матеріали 1 Міжнародної науково-методичної конференції. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка
Вип. 1. – 2006. – 514с.
1409683
  Кубко Є. Сучасні проблеми адміністративної юстиції у Великій Британії // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 112-116
1409684
   Сучасні проблеми археології : зб. наук. праць, [присвяч. пам"яті В.Ф. Генінга]. – Київ : Академперіодика, 2002. – 259, [1] с. : табл. – Ст. укр., англ., пол., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та на с. 23-32. – ISBN 966-02-2378-1
1409685
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник: спецвипуск. – Київ. – ISBN 5-7763-8598-9
Вип. 6 : Київ архітектурний: шляхи розвитку міського середовища. – 1999
1409686
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник. – Київ
Вип. 9. – 2001
1409687
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник. – Київ
Вип. 10. – 2002
1409688
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник. – Київ
Вип. 11/12. – 2003
1409689
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник. – Київ
Вип. 13. – 2004
1409690
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник. – Київ, 1997-
Вип. 14. – 2005. – резюме - укр., рос. мовами
1409691
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1997-
Вип. 15. – 2006. – резюме - укр., рос. мовами
1409692
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1997-
Вип. 16. – 2006. – резюме - укр., рос. мовами
1409693
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1997-
Вип. 17. – 2007. – резюме - укр., рос. мовами
1409694
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1997-
Вип. 18. – 2007. – резюме укр., рос. мовами
1409695
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-
Вип. 19. – 2008. – резюме укр., рос. мовами
1409696
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-
Вип. 20. – 2008. – резюме укр., рос. мовами
1409697
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-
Вип. 21. – 2009. – резюме укр., рос. та англ. мовами
1409698
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-
Вип. 22. – 2009. – резюме укр., рос. та англ. мовами
1409699
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 23. – 2010. – резюме укр., рос. та англ. мовами
1409700
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 24. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1409701
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 25. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1409702
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 26. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1409703
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 27. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1409704
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 28. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1409705
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 29. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1409706
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 30. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1409707
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 31. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1409708
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 32. – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1409709
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 33. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409710
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 34. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409711
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 35. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409712
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 36. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409713
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 37. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409714
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 38. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409715
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 39. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409716
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 40. – 2015. – 487 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409717
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 41. – 2015. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409718
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 42. – 2016. – 359 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409719
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 43, ч. 1. – 2016. – 365 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409720
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 43, ч. 2. – 2016. – 455 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409721
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 44. – 2016. – 468 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409722
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 46. – 2016. – 464 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409723
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 47. – 2017. – 564 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409724
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 48. – 2017. – 544 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409725
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 49. – 2017. – 544 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409726
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 52. – 2018. – 453, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409727
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 53. – 2019. – 359, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409728
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 54. – 2019. – 479, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409729
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 55. – 2019. – 359, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409730
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 56. – 2020. – 395, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409731
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 57. – 2020. – 419, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409732
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 58. – 2020. – 319, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409733
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 59. – 2021. – 367, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409734
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 60. – 2021. – 305, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409735
  Гуменюк І. Сучасні проблеми базового соціального стандарту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 118-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1409736
  Волков С.Л. Сучасні проблеми безпеки кібернетичного простору / С.Л. Волков, Н.Ф. Казакова, Ю.В. Щербина // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2018. – Вип. 2 (13). – С. 6-12. – ISSN 2412-5288
1409737
   Сучасні проблеми біоетики / ред. кол.: Ю.Н. Кундієв (відп. ред.), Л.А. Пиріг, Комісаренко та ін. ; НАНУкраїни ; Нац. наук. центр з медико-біотехн. проблем. – Київ : Академперіодика, 2009. – 278 с. – ISBN 978-966-360-122-9
1409738
   Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 558, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр в кінці ст.
1409739
   Сучасні проблеми біофізики : Під ред. В.М. Казакова, М.Ф. Шуби. – Донецьк : Лебідь, 2001. – 208с. – ISBN 966-508-339-2
1409740
  Пархоменко В. Сучасні проблеми бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1. – C. 3-6
1409741
  Маліношевська К.І. Сучасні проблеми бюджетування маркетингових комунікацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 164-169 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1409742
  Сосницький Ю.О. Сучасні проблеми в організації предметно - просторового середовища на прикладі реорганізованих просторів Харкова // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 111-119. – ISSN 2225-7586


  У статті уточнено та доповнено критерії оцінки формування предметно-просторового середовища міста з урахуванням екологічного чинника. Визначено основні принципи: ком-позиційність, екологічність, масштабність забудови, функціональність, художня ...
1409743
  Білокриницький В. Сучасні проблеми взаємодії Африканського Союзу з іншими міжнародними організаціями щодо підтримання миру та безпеки в Африці // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 119-121
1409744
  Ганчук О. Сучасні проблеми взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 249-258.
1409745
  Цельєв О.В. Сучасні проблеми взаємозв"язку особи, суспільства й держави // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1409746
  Бальцій Ю.Ю. Сучасні проблеми виборчого законодавства стосовно виборів сільських, селищних, міських голів // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 21-26. – ISBN 978-617-7069-57-6
1409747
  Хрипко С.І. Сучасні проблеми вивчення мовленнєвого етикету // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 404-409


  У статті подається загальна характеристика сучасних проблем вивчення мовленнєвого етикету, а також особливості вивчення етикету в різних науках. Осолива увага приділяється дослідженням різних вченних, які займаються цим питанням та характеристиці ...
1409748
  Сушко Є.Р. Сучасні проблеми визначення поняття принципів права: загальнотеоретична характеристика // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 46-59. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1409749
  Попадинець Н.М. Сучасні проблеми використання природно-ресурсного потенціалу територіальних громад в Україні в умовах децентралізації / Н.М. Попадинець, Х.О. Патицька, І.В. Лещух // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 3-9. – ISSN 2071-4653
1409750
  Чухрай В. Сучасні проблеми вищих навчальних закладів / В. Чухрай, В. Єремєєва // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6 (113). – C. 28-32
1409751
  Виткалов С. Сучасні проблеми вищої школи очима регіонального педагога // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11/12 (125). – С. 85-90. – ISSN 1682-2366


  Аналізуються проблеми сучасної вищої школи, зокрема пов"язані з організацією наукової діяльності в Україні. Йдеться про необхідність публікацій у наукометричних виданнях.
1409752
  Загорняк Н.Б. Сучасні проблеми відповідальності за умисне невиконання підприємцем договірних зобов"язань // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 62-68. – ISSN 2310-9769
1409753
  Борис Т.Г. Сучасні проблеми віктимізації // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 24-25
1409754
  Сінгуцький О.В. Сучасні проблеми впровадження енергозбереження в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 36-40 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1409755
  Бойко С.М. Сучасні проблеми впровадження курсу "Українознавство" в освітній простір України // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 80-83
1409756
  Анісімова Л. Сучасні проблеми впровадження систем менеджменту якості в корпораціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-16. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються сучасні проблеми розробки та впровадження систем якості ISO 9001: 2008 на великих підприємствах. Аналізуються вимоги, що висуваються до організацій при побудові системи управління якістю та переваги, які отримує організація при ...
1409757
  Марков С.Ю. Сучасні проблеми впровадження системи земельного кадастру в Україн // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 191-195


  В статті проаналізовані основні недоліки існуючих підходів до створення в Україні автоматизованої системи державного земельного кадастру. Недоліки мають юрідичну, процедурну і технічну природу. Запропоновані деякі міри з метою ліквідації цих ...
1409758
  Плавлич В. Сучасні проблеми гармонізації законодавства України з нормами міжнародного та європейського права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 89-94


  У статті аналізується процес інтеграції України до європейського правового простору і створення в Україні нової правової системи за європейською моделлю.
1409759
   Сучасні проблеми географічної науки в Українській РСР. – Київ : Наукова думка, 1966. – 312с.
1409760
   Сучасні проблеми геодезії, землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами : матеріали Студент. наук.-практ. конференції : 28 берез. 2019 р., м. Одеса : [збірник] / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т ; [редкол.: Л.Ф. Вікуліна (голова) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-542-4


  Розроблено в рамках співпраці Одеської обласної сільськогосподарської дорадчої служби «Центр розвитку та правової підтримки села» (ORACS) з Українськоим проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) який фінансується М-вом міжнародних справ ...
1409761
   Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – 393, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6827-2
1409762
   Сучасні проблеми геологічної науки : Збірник наукових праць інституту геологічних наук. – Київ, 2003. – 352с. – ISBN 966-02-3090-7
1409763
  Гутник П.М. Сучасні проблеми гласності судового розгляду з позицій практикуючого адвоката // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 7 (118). – С. 20-22
1409764
   Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління : Міжнародна науково-практична конференція. Тези доповідей. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2000. – 250с. – ISBN 966-623-029-1
1409765
  Манаєв О.Ю. Сучасні проблеми державного регулювання охорони культурної спадщини (на прикладі А Р Крим) // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 5-34. – ISBN 966-531-142-5
1409766
  Козарь Г.П. Сучасні проблеми державного регулювання ринку праці на регіональному рівні в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 78-80
1409767
  Михаліцька Н.Я. Сучасні проблеми державного управління / Н.Я. Михаліцька, М.Т. Бець // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 250-258. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1409768
   Сучасні проблеми державної політики у сфері видобутку нетрадиційних вуглеводнів в Україні : зб. наук. праць / Наук.-техн. центр "Псіхєя" ; за ред. Г.Л. Рябцева і С.В. Сапєгіна. – Київ : Псіхєя, 2013. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-95379-9-7
1409769
  Шорін М. Сучасні проблеми діяльності прокурорів у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 13-19.
1409770
  Шевчук В.М. Сучасні проблеми дослідження криміналістичних інновацій: поняття, властивості та суттєві ознаки // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 21. – С. 25-45. – ISSN 1993-0917
1409771
  Троян С. Сучасні проблеми дослідження міжнародних відносин, зовнішньої політики та національної безпеки України // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 6-11. – (Історичні науки)
1409772
  Аркушин Г.Л. Сучасні проблеми дослідження польсько-східнослов"янського мовного суміжжя // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (71). – С. 144-148. – ISSN 1682-3540
1409773
   Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Академія мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ. – ISSN 1992-5557
Вип. 5. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1409774
   Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Академія мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ. – ISSN 1992-5557
Вип. 6. – 2009
1409775
   Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол.: В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань [та ін.]. – Київ : ІПСМ НАМ України. – ISSN 1992-5557
Вип. 12/13. – 2017. – 334, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409776
  Яценко Б. Сучасні проблеми досліджень в країнознавстві // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 122-125.
1409777
   Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. – Київ : ІВЦ Видавництво Політехніка
Вип. 2. – 2007
1409778
   Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ : ІВЦ Видавництво Політехніка
Вип. 3. – 2008
1409779
   Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2310-5534
Вип. 19. – 2017. – 251, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409780
   Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2310-5534
Вип. 20. – 2017. – 265, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409781
   Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2310-5534
Вип. 21. – 2018. – 204, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409782
   Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2310-5534
Вип. 22. – 2018. – 286, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409783
   Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2310-5534
Вип. 23. – 2019. – 155, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409784
  Даниленко В.Л. Сучасні проблеми екосистем Телігульського лиману / В.Л. Даниленко, І.О. Мазур, І.В. Наконечний // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 44-50 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2227-3220
1409785
  Михайлик О.О. Сучасні проблеми екосистеми малих річок // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 68. – С. 140-146. – ISSN 2076-815X
1409786
  Передерій В.Ф. Сучасні проблеми естетики / В.Ф. Передерій. – Київ, 1970. – 48с.
1409787
  Куликова В. Сучасні проблеми євроатлантичної інтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 15-17.
1409788
  Прохорова М.Е. Сучасні проблеми європейської валютної системи / М.Е. Прохорова, Д.Г. Макаренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 196-207


  В даній статті представлений аналітичний огляд макроекопамічшіх показників країн-членів ЄС, що мають найбільші складнощі в економічній сфері, проаналізовані причини появи тимчасової кризи як в Європейському Союзі в цілому, так і в конкретних країнах ...
1409789
  Комеліна О.В. Сучасні проблеми забезпечення енергоефективності житлового будівництва в Україні / О.В. Комеліна, С.А. Щербініна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 108-114 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-0712
1409790
  Баулін О.В. Сучасні проблеми забезпечення прав і законних інтересів особи затриманої за підозрою у вчиненні злочину / О.В. Баулін, О.С. Мазур // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 108-112. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1409791
  Шевченко В.Є. Сучасні проблеми забеспечення професійного здоров"я та психологічної готовності до діяльності персоналу підрозділів сил спеціальних операцій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 327-332. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1409792
  Гетьман А.П. Сучасні проблеми законодавчого забезпечення використання й охорони природно-ресурсного потенціалу України в контексті державної інноваційної й екологічної політики / А.П. Гетьман, Г.В. Анісімова // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 7-21. – ISSN 2311-4894
1409793
  Котлюба С. Сучасні проблеми залучення ПІІ в економіку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 31-33
1409794
  Чечуліна О.О. Сучасні проблеми застосування внутрішнього державного фінансового контролю і аудиту в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 4 (155). – С. 17-20
1409795
  Тихий В. Сучасні проблеми застосування і вдосконалення кримінально-правових норм про відповідальність за злочини проти громадської безпеки // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39-43.
1409796
  Кузнецов В.В. Сучасні проблеми застосування статті 176 Кримінального кодексу України // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., 26 жовт. 2018 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса [та ін. ; уклад.: С.І. Мінченко, Н.В. Лісова, С.П. Барандич, С.В. Садова]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 226-228. – ISBN 978-617-7500-68-0
1409797
  Бєляєва Л.А. Сучасні проблеми захисту інформації на підприємствах / Л.А. Бєляєва, Ю.В. Шипік // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 287-289. – ISBN 978-966-930-102-4
1409798
  Гальченко В. Сучасні проблеми захисту прав людини в Україні // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.301-311
1409799
   Сучасні проблеми збереження історичного ландшафту у м. Киеві / Л.В. Самойленко, В.Ф. Рибін, І.А. Черевко, В.О. Куциба, Канарьова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-14 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1409800
  Демиденко Ольга Сучасні проблеми збереження пам"яток українського козацтва // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 112-116. – ISBN 966-7865-75-4
1409801
  Березюк С.В. Сучасні проблеми землекористування в сільському господарстві / С.В. Березюк, Ю.Б. Березюк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 47-52. – ISSN 2221-1055
1409802
  Мельник Л.Ю. Сучасні проблеми землекористування в сільському господарстві України / Л.Ю. Мельник, С.В. Васильєв, В.О. Олексюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 3-7 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1409803
  Галака С. Сучасні проблеми зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 194-195
1409804
  Артьомов М.П. Сучасні проблеми і напрямки розвитку систем землеробства в Україні // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (12). – С. 60-65. – ISSN 2311-1828
1409805
  Ткачук О. Сучасні проблеми і напрямки спрощення судових процедур у цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 19-24


  У статті досліджуються сучасні проблеми спрощення судових процедур у цивільному судочинстві та шляхи їх вирішення. Розглядаються основні проблеми, що виникають у судовій практиці застосування спрощених процедур. На підставі аналізу наукових концепцій ...
1409806
   Сучасні проблеми і перспективи аерокосмічного зондування Землі // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 117-118
1409807
  Гора І.В. Сучасні проблеми ідентифікації особи методом ДНК-аналізу / І.В. Гора, А.В. Сідєльніков // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 88-94. – ISSN 2310-9769
1409808
  Сологуб О.П. Сучасні проблеми інноваційного розвитку України в контексті світової глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 40-44
1409809
  Шемякін О.М. Сучасні проблеми інституту державної реєстрації морських торговельних суден у міжнародному морському праві / О.М. Шемякін, Г.Ф. Півторак // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 290-293
1409810
  Качала Т.М. Сучасні проблеми інституційного розвитку України // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 2 (16). – С. 48-54. – ISSN 1729-7206
1409811
  Орленко О. Сучасні проблеми інтеграції аграрного ринку України до світового ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 3-5


  У тезах розглянуті особливості сучасних проблем інтеграції аграрного ринку України до світового ринку в умовах фінансово-економічної кризи. Розглянуті можливості вдосконалення цінової політики в аграрному секторі шляхом істотного поліпшення ринкових ...
1409812
  Клімашевський Ю. Сучасні проблеми інформатизації судочинства / Ю. Клімашевський, В. Савицький, М. Швець // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.24-34
1409813
   Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті (матеріали конференції) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 9. – С.4-74
1409814
  Скляренко О.А. Сучасні проблеми інформаційної безпеки України в умовах внутрішніх трансформацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 125-131.
1409815
  Гоц Н.Є. Сучасні проблеми інформаційної підтримки оптичної пірометрії : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 45-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1409816
  Кагановська Тетяна Сучасні проблеми кадрового забезпечення системи державного управління // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 75-78
1409817
  Науменкова С.В. Сучасні проблеми капіталізації банківської системи України / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2013. – Вип. 2 (15). – С. 3-11. – ISSN 2306-4994
1409818
  Прохорова Ю.В. Сучасні проблеми капіталізації української банківської системи в умовах фінансової глобалізації // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Ун-т банківської справи Нац. банку України (м. Київ). – Харків, 2012. – Вип. 2 (13). – С. 53-57


  Досліджено теоретичні та прикладні аспекти процесу капіталізації банків України, проаналізовано існуючі проблеми поповнення капіталу комерційного банку, досліджено процеси входження іноземного капіталу в український банківський сектор та його наслідки ...
1409819
  Мілішенко М.В. Сучасні проблеми конкурентної політики України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 198-208
1409820
  Пронкіна Л.І. Сучасні проблеми конкурентоспроможності держави / Л.І. Пронкіна, О.М. Гавриш // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 32-36. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1409821
  Іванов І.Ю. Сучасні проблеми консолідації українського суспільства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 39-41. – (Історія ; вип. 44)


  У статті аналізується ряд найважливіших проблем консолідації українського суспільства, визначаються цілісні орієнтири, спрямовані на досягнення консолідації суспільства, громадянської злагоди
1409822
  Єзеров А.А. Сучасні проблеми конституційно-правової організації виконавчої влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 51-59.
1409823
  Момонт Т.В. Сучасні проблеми контролю грошових потоків суб"єктами господарювання // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 94-96
1409824
  Спасибо-Фатєєва Сучасні проблеми корпоративного управління в Україні // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.92-103
1409825
  Дяченко Т.О. Сучасні проблеми корпоративного управління в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 71-75.
1409826
  Бельтюков Є. Сучасні проблеми кредитування промислових підприємств в Україні / Є. Бельтюков, О. Даншова, В. Кочвар // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 11 (219). – C. 32-42
1409827
  Шевчук В.М. Сучасні проблеми криміналістичної тактики: традиційні та інноваційні напрямки розвитку // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 199-216. – ISSN 2224-9281
1409828
  Омельчук О.М. Сучасні проблеми кримінально - правової кваліфікації контрабанди // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.111-116
1409829
   Сучасні проблеми літології : Матер-ли наук. конф., присвяч. 100-р. від дня народження Д. П. Бобровника. Львів, 20-22 грудня 2000. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 86с.
1409830
   Сучасні проблеми маркетингу ринку праці : матеріали наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (25 жовт., м. Київ) / Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.Ю. Вілкова та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2012. – 234, [1] с. : табл., іл. – Текст укр. та рос. – Бібліогр. в кінці наук. доп. – ISBN 978-617-649-018-0
1409831
   Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих та інформаційних технологіях : тези доп. XV Міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених : 13–14 берез. 2020 р., [м. Харків] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Студент. наук. т-во ф-ту математики і інформатики ; [редкол.: О.Л. Ямпольський та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2020. – 37, [3] с. : іл., табл. – Ст.: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-623-1
1409832
   Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : OPTIMA : тези доп. 9-ї Міжнар. наук. конф. / М-во освіти і науки України, НАН України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: І.М. Конет (голова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний укніверситет імені Івана Огієнка, 2020. – 135, [1] с. : іл., табл. – Ст.: укр., рос., англ. - На обкл. також: КПНУ 1918. Тези доповідей IX Міжнародної наукової конференції. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-643-093-2
1409833
  Черваньов Д.М. Сучасні проблеми менеджменту конкурентоспроможності національної економіки в глобальному середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 68-70. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто сучасні проблеми та еволюція впливу держави на розвиток національної конкурентоспроможності.
1409834
  Зозульов О. та інш. Сучасні проблеми менеджменту українських підприємств // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.41-46. – ISSN 0131-775Х
1409835
  Єфремова Н. Сучасні проблеми методології функціонального навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 11-14. – Бібліогр.: 17 назв
1409836
  Шкварчук Л. Сучасні проблеми методологічного забезпечення процесу ціноутворення // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 167-173. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1409837
  Пилипенко О.Є. Сучасні проблеми міжнародної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 16-23. – ISSN 2308-6912


  Серед існуючих численних сучасних проблем міжнародної безпеки можна назвати багато факторів: глобалізація, інтеграція конвергенція, регіоналізація, сепаратизм, тероризм, демографічні проблеми, голод, поглиблення екологічної кризи. Розглянуті актуальні ...
1409838
   Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород. – ISBN 966-8110-14-5
Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – 2005
1409839
   Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць. – Ужгород. – ISBN 966-7400-79-4
Вип. 10. – 2006
1409840
   Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць. – Ужгород : Говерла
Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – 2007
1409841
   Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород : Говерла
Вип. 12 : Українська діалектна лексика як об"єкт словникарства та лінгвогеографії. До 100-річчя Миколи Андрійовича Грицака. – 2008
1409842
   Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород : Говерла
Вип. 13. – 2009. – мова резюме англ., укр.
1409843
   Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород
Вип. 14. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1409844
   Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород
Вип. 15. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1409845
   Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород
Вип. 16. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1409846
   Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Говерла
Вип. 17. – 2012. – резюме укр., англ., рос. мовами
1409847
   Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород
Вип. 18. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1409848
   Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород
Вип. 19 : Присвячується 90-річчю від дня народження професора В.І. Добоша. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1409849
   Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород
Вип. 20. – 2015. – 163 с. – Резюме укр., англ. мовами
1409850
   Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 1998-
Вип. 22. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами
1409851
   Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Ю.М. Бідзіля [та ін.]. – Ужгород : [б. в.], 1998-
Вип. 24. – 2019. – 99, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1409852
   Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. асоц. з прикладної геометрии ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.]. – Мелітополь. – ISBN 978-617-7055-43-2
Вип. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409853
   Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. асоц. з прикладної геометрии ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.]. – Мелітополь. – ISBN 978-617-7055-44-9
Вип. 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409854
   Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. асоц. з прикладної геометрії ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького [та ін.] ; редкол.: Найдиш А.В., Верещага В.М., Спірінцев Д.В. [та ін.]. – Мелітополь. – ISBN 978-617-7055-93-7
Вип. 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409855
   Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. асоц. з прикладної геометрії ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького [та ін.] ; редкол.: Найдиш А.В., Верещага В.М., Спірінцев Д.В. [та ін.]. – Мелітополь. – ISBN 978-617-7346-41-7
Вип. 5. – 2016. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409856
   Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. асоц. з прикладної геометрії ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького [та ін.] ; редкол.: Найдиш А.В., Верещага В.М., Спірінцев Д.В. [та ін.]. – Мелітополь. – ISBN 978-617-7346-42-4
Вип. 6. – 2016. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409857
   Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. асоц. з прикладної геометрії ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького [та ін.] ; редкол.: Найдиш А.В., Верещага В.М., Спірінцев Д.В. [та ін.]. – Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького. – ISBN 978-617-7346-55-4
Вип. 7. – 2016. – 187 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409858
   Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. асоц. з прикладної геометрії ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького [та ін.] ; редкол.: Найдиш А.В., Верещага В.М., Спірінцев Д.В. [та ін.]. – Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького. – ISBN 978-617-7346-67-7
Вип. 8. – 2017. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409859
   Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць : наукове фахове видання / М-во освіти і науки України ; Укр. асоц. з прикладної геометрії ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького [та ін.] ; редкол.: Найдиш А.В., Верещага В.М., Спірінцев Д.В. [та ін.]. – Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького. – ISBN 978-617-7346-68-4
Вип. 9. – 2017. – 181 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409860
   Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць : наукове фахове видання / М-во освіти і науки України ; Укр. асоц. з прикладної геометрії ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького [та ін.] ; редкол.: Найдиш А.В. (голов. ред.), Верещага В.М., Спірінцев Д.В. [та ін.]. – Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького. – ISSN 2313-125X
Вип. 11. – 2018. – 196 с.
1409861
   Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць : наукове фахове видання / М-во освіти і науки України ; Укр. асоц. з прикладної геометрії ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького [та ін.] ; редкол.: Найдиш А.В. (голов. ред.), Верещага В.М., Спірінцев Д.В. [та ін.]. – Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького. – ISSN 2313-125X
Вип. 12. – 2018. – 188 с.
1409862
   Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць : наукове фахове видання / М-во освіти і науки України ; Укр. асоц. з прикладної геометрії ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького [та ін.] ; редкол.: Найдиш А.В. (голов. ред.), Верещага В.М., Спірінцев Д.В. [та ін.]. – Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького. – ISSN 2313-125X
Вип. 13. – 2018. – 201 с.
1409863
   Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць : наукове фахове видання / М-во освіти і науки України ; Укр. асоц. з прикладної геометрії ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького [та ін.] ; редкол.: Ковальов Ю.М., Найдиш А.В., Спірінцев Д.В. [та ін.]. – Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького. – ISSN 2313-125X
Вип. 16. – 2019. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409864
   Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць : наукове фахове видання / М-во освіти і науки України ; Укр. асоц. з прикладної геометрії ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького [та ін.] ; редкол.: Найдиш А.В. (голов. ред.), Верещага В.М., Спірінцев Д.В. [та ін.]. – Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького. – ISSN 2313-125X
Вип. 17. – 2019. – 158 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409865
   Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць : наукове фахове видання / М-во освіти і науки України ; Укр. асоц. з прикладної геометрії ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького [та ін.] ; редкол.: Ковальов Ю.М., Найдиш А.В., Спірінцев Д.В. [та ін.]. – Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького. – ISSN 2313-125X
Вип. 18. – 2020. – 199 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409866
   Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць : наукове фахове видання / М-во освіти і науки України ; Укр. асоц. з прикладної геометрії ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького [та ін.] ; редкол.: Ковальов Ю.М., Найдиш А.В., Спірінцев Д.В. [та ін.]. – Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького. – ISSN 2313-125X
Вип. 19. – 2020. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409867
   Сучасні проблеми молекулярної фізики : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2006. – 301с.
1409868
  Черняхович І.А. Сучасні проблеми мотивації праці та шляхи їх вирішення / І.А. Черняхович, М.М. Грендач // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 53-54
1409869
   Сучасні проблеми народної і нетрадиційної медицини : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 16-17 жовт. 2014, м. Київ / Нац. наук. мед. б-ка України [та ін.] ; за ред. д. мед. н., проф. В.А. Туманова, д. мед. н., проф. В.М. Князевича, д. мед. н., проф. Т.П. Гарник. – Київ : Київський медичний університет УАНМ, 2014. – 144, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1409870
  Золотарьова О. Сучасні проблеми науки трудового права у контексті реформування трудового законодавства України / О. Золотарьова, С. Клименко // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 39-47. – ISBN 978-617-7768-14-1
1409871
   Сучасні проблеми неорганічної хімії, всеукраїнська конференція. – Київ, 1999. – 166с.
1409872
  Музика Стефанчук Сучасні проблеми об"єктів бюджетних правовідносин // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 4 (18). – С. 23-26
1409873
  Мартиненко В. Сучасні проблеми операційного менеджменту на підприємствах сільськогосподарського машинобудування // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 15-19. – ISBN 966-303-007-1
1409874
  Андрющенко Г.О. Сучасні проблеми організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 40-42
1409875
  Павлишин О. Сучасні проблеми організації та обслуговування повітряного руху при міжнародних повітряних сполученнях // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 68-75


  Питання організації повітряного руху при міжнародних повітряних сполученнях останнім часом привертають значну увагу не лише окремих спеціалістів. В них тісно переплітаються як державні інтереси безпеки, так і комерційні інтереси великих авіакомпаній. У ...
1409876
  Сібільова Н.В. Сучасні проблеми організації та функціонування в Україні судової влади // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 79-90. – ISBN 966-8467-41-8
1409877
  Манаєв Олександр Сучасні проблеми охорони пам"яток мусульманської архітектури в Криму // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 109-112. – ISBN 966-7865-75-4
1409878
  Омельченко О. Сучасні проблеми охорони прав і свобод учасників кримінального провадження на стадії судового розгляду / О. Омельченко, В. Ребезюк // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (29). – С. 71-82
1409879
  Кушнарьов С.В. Сучасні проблеми пенітенціарної теорії та практики // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 99-103
1409880
  Тісагдіо І.Ю. Сучасні проблеми підбору персоналу і механізм їх реалізації : проблеми зайнятості та ринку праці / І.Ю. Тісагдіо, А.В. Семенькова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 110-112 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1409881
  Тербіш Батзаяа Сучасні проблеми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у Монголії / Тербіш Батзаяа // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 146-149. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 14 (24))
1409882
  Семенченко А.І. Сучасні проблеми підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців України щодо технологій електронного урядування / А.І. Семенченко, І.Б. Жиляєв, Т.О. Власюк // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 31-42. – (Серія "Політика" ; № 1 (38)). – ISSN 2306-5664
1409883
  Трикоз Л.В. Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих закладах освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 125-126
1409884
  Бєкрєнєва Г.О. Сучасні проблеми побудови інформаційних моделей непрямих витрат промислових підприємств - загальний огляд // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 114-120.
1409885
   Сучасні проблеми порівняльного правознавства : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Ужгород. нац. ун-т [та ін.] ; [редкол: Ю. Шемшученко (голова) та ін.]. – Ужгород ; Київ : Говерла, 2015. – 215, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос., англ., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7132-26-3
1409886
  Лісова Т.В. Сучасні проблеми правового регулювання земельних відносин в Україні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 154-157. – ISSN 0201-7245
1409887
  Кожем"яко Т. Сучасні проблеми правового регулювання праці жінок // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 41-43
1409888
  Лялюк О. Сучасні проблеми правової основи організації та діяльності місцевих рад // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 62-66
1409889
  Бошицький Ю.Л. Сучасні проблеми правової охорони географічних зазначень в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 212-220. – ISSN 2219-5521
1409890
  Федорова А.Л. Сучасні проблеми правової регламентації евтаназію // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 112-120.
1409891
   Сучасні проблеми правової системи України : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції : 29жовтня - 1 листопада 2009 р., м. Алушта (АРК) / Київ ун-т права НАН України ; [ ред. кол.: Ю.С. Шемшученко, С.В. Бобровник та ін. ]. – Київ : Європейський університет, 2009. – 542с. – ISBN 978-966-301-180-6
1409892
   Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька та ін.]. – Київ : Київ ун-т права НАН України. – ISBN 978-966-301-227-1
Вип. 3. – 2011. – 413, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1409893
   Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., 22 листопада 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Вид-во Ліра-К. – ISBN 978-966-2609-41-7
Вип. 4. – 2012. – 513, [1] с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1409894
   Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор. – ISBN 978-966-2781-18-2
Вип. 5. – 2013. – 506, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1409895
   Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка. – ISBN 978-617-7363-7-0
Вип. 7. – 2015. – 346, [1] с. : іл. – На тит. арк.: До 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України. – Бібліогр. в кінці ст.
1409896
  Андрейцев В.І. Сучасні проблеми правознавства в об"єктиві молодих дослідників (Привітальне слово) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-11. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Привітальна промова декана юридичного факультету, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України, заслуженого юриста України В.І. Андрейцева.
1409897
  Попович Олена Сучасні проблеми продовольства в світі : Використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 30
1409898
  Чумаченко І. Сучасні проблеми процесуальних відносин у трудовому праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 107-111. – ISSN 2663-5313
1409899
  Баришнікова В.В. Сучасні проблеми реалізації потенціалу України як морської держави // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 78-80 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1409900
  Серьогін О.Ю. Сучасні проблеми реалізації права на самовизначення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 153-157. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1409901
  Морщ Я.І. Сучасні проблеми реалізації фіскальної політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 113-118. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (75)). – ISSN 1814-1161
1409902
  Пістун М.Д. Сучасні проблеми регіонального розвитку : навчальний посібник / М.Д. Пістун, А.Л. Мельничук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 200 с. – ISBN 978-966-439-200-3
1409903
  Бойко Євген Іванович Сучасні проблеми регіонального розвитку внутрішньої торгівлі : [рецензія] // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 252-255. – ISSN 1562-0905
1409904
  Пістун М.Д. Сучасні проблеми регіонального розвитку України : навч. посібник / М.Д. Пістун, А.Л. Мельничук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 3-тє вид., допов. – Київ : Київський університет, 2013. – 290, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-290. – ISBN 978-966-439-641-4
1409905
  Ткаченко Є. Сучасні проблеми рекламної етики та їх державне регулювання в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 114-115
1409906
  Кулініч О.М. Сучасні проблеми ресурсоспоживання економіки України в умовах глобальних процесів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 12-14
1409907
  Васильчак С.В. Сучасні проблеми реформування пенсійної системи в Україні / С.В. Васильчак, С.Б. Соловій, Л.М. Лояк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (206/207). – С. 110-117
1409908
  Осетинський А. Сучасні проблеми реформування системи правосуддя у контексті адаптації до європейських стандартів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 4-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1409909
  Осетинський А. Сучасні проблеми реформування системи правосуддя у контексті адаптації до європейських стандартів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 4-13. – ISSN 0132-1331
1409910
  Русанова І.О. Сучасні проблеми реформування судової влади в Україні // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали Загальнонац. юрид. форуму (25 трав. 2018 р.), [м. Сєвєродонецьк] / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ваіте, 2018. – С. 143-145. – ISBN 978-617-7627-06-6
1409911
  Баранецький І.О. Сучасні проблеми розвитку венчурного підприємництва в Україні // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 8-14. – (Економічні науки ; № 1)
1409912
   Сучасні проблеми розвитку економіки міст України : (на матеріалах міста Дніпродзержинська). – Київ, 1998. – 346с. – ISBN 5-7763-2181-6
1409913
  Єрмоленко С.О. Сучасні проблеми розвитку інтелектуального капіталу // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 34-35. – ISBN 978-617-7069-02-6
1409914
  Гура В.Л. Сучасні проблеми розвитку молочної промисловості України та шляхи їх подолання // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 21-24
1409915
  Злобін С.В. Сучасні проблеми розвитку органів самоорганізації населення в Україні // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 6. – С. 72-82
1409916
  Коцан Н.Н. Сучасні проблеми розвитку польсько-українського транскордонного співробітництва в Єврорегіоні “Буг” / Н.Н. Коцан, А.В. Вавринюк, Р.І. Коцан // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С.99-104. – ISSN 1729-360Х
1409917
  Нікуліна В.Б. Сучасні проблеми розвитку регіональних агропромислових кластерних формувань // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 85-89. – (Економіка ; Вип. 30)
1409918
  Чувардинський О.Г. Сучасні проблеми розвитку торговельно-інвестиційного співробітництва України і країн - членів Європейського Союзу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-15.
1409919
  Савчин М.В. Сучасні проблеми розуміння природи конституційного права та чинність Конституції // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 6-12. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1409920
   Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – 238 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
1409921
  Погребський Т.Г. Сучасні проблеми системи охорони здоров"я Волинської області // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 247-249. – ISBN 978-966-285-361-2
1409922
  Балашов А.М. Сучасні проблеми соціального захисту населення в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 82-84
1409923
  Носаченко І.М. Сучасні проблеми соціального захисту населення в Україні / І.М. Носаченко, Ю.С. Носаченко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 29, ч. 2. – С. 70-76. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  В роботі розглядаються питання соціальної нерівності і бідності, аналізується ефективність систем соціального захисту населення в Україні і подолання бідності. Метою роботи є дослідження нерівності та бідності населення у світі та в Україні, зокрема, а ...
1409924
  Теремецький В.І. Сучасні проблеми спадкового права України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 99-106. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
1409925
  Росовська І.Ю. Сучасні проблеми співвідношення правових та релігійних норм у регулюванні суспільних відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Росовська Ірина Юріївна ; Приват. ВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1409926
  Іващенко В.О. Сучасні проблеми становлення міжнародного кримінального права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 67-74
1409927
  Савич В. Сучасні проблеми страхування іпотеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються деякі проблеми страхування іпотеки в Україні. Main issues of mortgage insurance in Ukraine are analyzed.
1409928
  Архіпов В.В. Сучасні проблеми судово-товарознавської експертизи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 154-157.
1409929
  Геєць І.0. Сучасні проблеми та економічні аспекти розвитку світового ринку авіабудування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 78-83
1409930
  Лузан Ю.Я. Сучасні проблеми та основні фактори розвитку аграрного сектору України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 6 (236), червень. – С. 5-9. – ISSN 2221-1055
1409931
  Сотник І.М. Сучасні проблеми та особливості розвитку ресурсозбережних процесів в економіці України / І.М. Сотник, Л.А. Кулик // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2013. – С. 5-15. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
1409932
  Охїрамович М.М. Сучасні проблеми та перспективи застосування фотоелектричного перетворення сонячної енергії / М.М. Охїрамович, Ю.В. Каменчук, Л.О. Ряба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 65-69


  У статті розглядаються рані аспекти досліджень, розробок і застосування фотоелектричного методу перетворення сонячної енергії: результати досліджень сонячних елементів, шляхи підвищення їх ефективності, зниження вартості "сонячної" електроенергії, ...
1409933
  Шаповал Р.В. Сучасні проблеми та перспективи післядипломної освіти в Україні // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Кузнєцов Є.В. ; редкол.: Антонюк Л.Л., Антонюк Н.В., Бураковський І.В. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1, ч. 2. – С. 33-39
1409934
  Патрікац Л. Сучасні проблеми та перспективи розвитку фінансово-банківської освіти і науки в Україні : економічна освіта // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 9 (163). – С. 32-36 : Табл., рис.
1409935
  Патрікац Л. Сучасні проблеми та перспективи розвитку фінансово-банківської освіти і науки в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 9 (163). – С. 32-35
1409936
  Мосійчук І.Б. Сучасні проблеми та тенденції розвитку соціального страхування в Україні // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 105-108 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
1409937
  Бондар О.І. Сучасні проблеми та удосконалення наукових шкіл в галузі екології та природокористування / О.І. Бондар, О.А. Машков // Екологічні науки : науково-практичний журнал / М-во екології та природних ресурсів України ; Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 5-24. – ISSN 2306-9716


  Розглянуті сучасні аспекти створення наукових шкіл у галузі екології та природокористування.
1409938
   Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : матеріали VI Міжнар. іхтіологічної наук.-практ. конф., 9-11 жовт. 2013 р., м.Тернопіль, Україна / М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [редкол.: Грубінко В.В. (відп. ред.), Хоменчук В.О.]. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 327, [1] с. : табл. – Текст: укр., рос., англ. - Назва обкл. : Матеріали VI Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології". – Бібліогр. в наприкінці ст.
1409939
  Власенко Ю.В. Сучасні проблеми теорії і практики інноваційного розвитку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 82-85
1409940
  Вакуленко М.О. Сучасні проблеми термінології та української наукової термінології / Вакуленко М.О. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 64с.
1409941
   Сучасні проблеми токсикології : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 1/2 (60/61). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409942
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 3 (62). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409943
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 4 (63). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409944
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 1/2 (64/65). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409945
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 3/4 (66/67). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409946
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 5 (68). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409947
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 1/2 (68/69). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409948
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 3 (71). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409949
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 4 (72). – 2015. – 58 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409950
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 1 (73). – 2016. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409951
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 2 (74). – 2016. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409952
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 3 (75). – 2016. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409953
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.] ; редкол.: М.Г. Проданчук, Г.М. Баган, І.М. Трахтенберг [та ін.]. – Київ : ІВО "Медицина України", 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 4 (76). – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409954
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.] ; редкол.: М.Г. Проданчук, Г.М. Баган, І.М. Трахтенберг [та ін.]. – Київ : ІВО "Медицина України", 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 1/2 (77/78). – 2017. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409955
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.] ; редкол.: М.Г. Проданчук, Г.М. Баган, І.М. Трахтенберг [та ін.]. – Київ : ІВО "Медицина України", 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 3 (79). – 2017. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409956
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.] ; редкол.: М.Г. Проданчук, Г.М. Баган, І.М. Трахтенберг [та ін.]. – Київ : ІВО "Медицина України", 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 4 (80). – 2017. – 66 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1409957
  Венедіктов В.С. Сучасні проблеми трудового права України : навч. посібник для магістрів та аспірантів (напрям підгот. 081 "Право") / В.С. Венедіктов ; Харків. екон.-прав. ун-т. – Харків : Право, 2018. – 293, [1] с. – Бібліогр.: с. 285-293, в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-448-6
1409958
  Буцик І.М. Сучасні проблеми у підготовці інженерів аграрного профілю до дослідницької професійної діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 26-31. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1409959
  Мовчан О. Сучасні проблеми у сфері зайнятості населення Донецької та Луганської областей та шляхи їх подалання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 2. – С. 23-27. – Бібліогр.: 6 назв
1409960
  Середа Г. Сучасні проблеми удосконалення прокурорського нагляду за додержанням законів при вирішенні заяв і повідомлень про злочини // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 12-18
1409961
  Богачик П.П. Сучасні проблеми українського суспільства як наслідок втрати високої релігійної свідомості // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 136-138
1409962
  Вакуленко О.Л. Сучасні проблеми української етнопсихології : монографія / О.Л. Вакуленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 111, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 109-110, в кінці розд. та в підрядк. прим.
1409963
  Лісова Т. Сучасні проблеми управління в галузі використання й охорони земель // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 93-97.
1409964
  Русаліна Л.В. Сучасні проблеми управління ефективністю банківського бізнесу // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 110-116. – ISSN 2413-743X
1409965
  Фролова О.Г. Сучасні проблеми управління міжнародною правоохоронною діяльністю органів внутрішніх справ // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 126-131. – ISSN 0201-7245
1409966
   Сучасні проблеми фізики конденсованого стану : ІІ міжнародна конференція, [6-9 жовт. 2010 р. : праці] / КНУТШ ; [програм. ком.: В. Макара (Україна), співголова та ін. ; міжнар. ком. радників: Л. Булавін (Україна), голова та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – 151, [1] с. : іл., табл. – Статті укр., англ. та рос. мовами .- Вказівник авт.: с. 149-151. – Бібліогр. в кінці ст.
1409967
   Сучасні проблеми фізики твердого тіла : [тези доп. міжнар. конф., Київ, 2-4 жовт. 2007 р.]. – Київ : Логос, 2007. – 259, [1] с. : іл., табл. – Статті укр., англ. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-581-917-2
1409968
   Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров"я людини : збірник наукових праць : спільне українсько-молдавське міжнародне наукове видання / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Гос. учеб. заведение "Приднестр. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко". – Кам"янець-Подільський
Вип. 4. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1409969
   Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров"я людини : збірник наукових праць : спільне українсько-молдавське міжнародне наукове видання / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Гос. учеб. заведение "Приднестр. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко". – Кам"янець-Подільський
Вип. 5. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1409970
   Сучасні проблеми філології. – К., 1993. – 256с.
1409971
  Баклагов Ю.Б. Сучасні проблеми фінансово-економічного підґрунтя місцевого самоврядування в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 54-56
1409972
  Мєшков А.В. Сучасні проблеми фондового ринку України // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.55-60. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1409973
  Рябоконь Н.П. Сучасні проблеми формування вітчизняного кадрового потенціалу / Н.П. Рябоконь, А.С. Деркач // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 173-180.
1409974
  Осадча Н.В. Сучасні проблеми формування зон вільної торгівлі в Україні // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 121-123. – ISSN 1729-7206
1409975
  Фісун А.О. Сучасні проблеми формування конкурентоспроможної національної економіки з високим інноваційним потенціалом // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 33-40. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1409976
  Колєшня Л. Сучасні проблеми формування системи робочих місць в умовах інноваційного розвитку економіки / Л. Колєшня, Н. Анішина // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 9-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1409977
  Плавич В.П. Сучасні проблеми формування та розвитку нової парадигми права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 3-13. – ISSN 1563-3349
1409978
  Шахно А.Ю. Сучасні проблеми формування та розвитку ринку праці України в кризових умовах / А.Ю. Шахно, Н.А. Третяк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 205-213


  Висвітлено основні тенденції й аспекти формування та розвитку сучасного ринку праці України за кризових умов. Проаналізовано проблеми безробіття, неформальної і нестандартної зайнятості, рівень доходів громадян, міграційні процеси тощо. Досліджено, що ...
1409979
  Смущинська І.В. Сучасні проблеми французького словотворення: словоскладання та телескопія // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 449-457


  У статті аналізуються проблеми сучасного французького словотворення та можливості формування нових слів через словоскладання та телескопію. Особлива увага приділяється різним підходам до аналізу та інтерпретації зазначеного мовного феномену. В статье ...
1409980
  Василенко О.І. Сучасні проблеми функціонування вищих навчальних закладів аграрної освіти // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – С. 44-49. – ISSN 2306-6792
1409981
   Сучасні проблеми хімії : Сьома Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів. Збірка тез доповідей. (18-19 травня 2006 р.). – Київ : Київський університет, 2006. – 344с.
1409982
   Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ. – ISBN 278-966-1648-15-8
Вип. 4 : Медіосвіта а Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку. – 2008
1409983
   Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ
Вип. 5 : Музичне мистецтво ХХІ століття (Київ). – 2009
1409984
   Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, В.О. Тузов [та ін.]. – Київ : Фенікс. – ISSN 2309-8406
Вип. 8. – 2013. – 270, [2] с. – Всеукраїнська акція "Мистецтво молодих". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1409985
  Сташкевич Н.М. Сучасні проблеми ціноутворення в Україні / Н.М. Сташкевич, К.В. Красільнікова // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 2/3 (63/64). – С. 135-143. – ISSN 2313-4569
1409986
  Мерзлікіна Т. Сучасні проблеми юридичної освіти в Україні та шляхи їх вирішення // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 249-252. – ISBN 978-966-2075-20-5
1409987
  Плюйко В. Сучасні проблеми ядерної фізики та атомної енергетики, NPAE-Kyiv 2012 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  В університеті пройшла міжнародна конференція з ядерної фізики, організаторами якої є Інститут ядерних досліджень НАН України та КНУТШ. Конференція проходила в Інституті післядипломної освіти. Від імені ректора КНУТШ учасників конференції привітав ...
1409988
  Эсынова Н.Л. Сучасні проблеми якості трудового життя населення України // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: Чорна М.В. (відпов. ред.), Гросул В.А., Миїайлова О.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 2 (28). – С. 165-171. – ISSN 2312-394X
1409989
  Скуляк М.В. Сучасні проблемидослідження бюджетного процесу на місцевому рівні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 257-260. – ISSN 1563-3349
1409990
  Житкова Н.Ю. Сучасні промислові будівлі, стилі, конструкції, матеріали // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 79-89
1409991
  Руденко Л.Г. Сучасні просторові дослідження: виклики та відповіді : суспільно-географічні дослідження / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 38-41 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
1409992
  Василенко Є.В. Сучасні просторові зміни характеристик весняного водопілля в межах української частини басейну р. Прип"ять // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 83-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
1409993
  Нагорний С. Сучасні процеси демократизації в країнах Арабського Сходу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 12 (297). – С. 7-9
1409994
  Пилипович Ольга Сучасні процеси рельєфоутворення у басейні річки Орява (лівий доплив опору) / Пилипович Ольга, Михнович Андрій // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 194--205 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв.
1409995
  Коркуна І.І. Сучасні процеси розвитку дуальної освіти: запорука стабільності кадрового потенціалу // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 4 (132). – С. 90-94. – ISSN 2071-4653
1409996
  Гвоздь В. Сучасні процеси світової глобалізації та їх вплив на Україну // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (9). – С. 4-16


  "Головна особливість розвитку сучасної цивілізації полягає в тому, що вона інтегрується в єдину цілісну світову систему в рамках поширення процесів глобалізації. Це відповідно позначається на всіх сферах життєдіяльності людства, включно з економікою, ...
1409997
  Назаркевич Л. Сучасні процеси сканування й одночасного мікрофільмування, збереження та оперативного доступу до документованої інформації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – С. 15 - 16. – ISSN 2076-9326
1409998
  Підгрушний Г.П. Сучасні процеси територіальної організації промисловості регіонів України : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 28-37 : Рис., табл. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1561-4980
1409999
  Сегеда О. Сучасні процеси цифровізації в дипломатичній службі України та Кувейту / О. Сегеда, В. Смолянюк // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 42. – С. 77-88. – ISSN 2519-4518
1410000
  Сорочук Л. Сучасні прояви етнокультурного поступу українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розглядається питання функціонування народної традиції в сучасному житті українців. Автором виявлено соціокультурну своєрідність майданного фольклору як протесту владі під час Революції Гідності. The question of folk traditions in Ukrainian modern ...
<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,