Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>
1400001
  Орищенко І.О. "Становлення та розвиток медієвістики в Київському університеті Св. Володимира в 30-х роках XIX - на початку XX ст." : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Орищенко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 240 л. – На тит. арк. помилково: Становлнення та розвиток... – Бібліогр.: л. 199-240
1400002
  Петрова Г.В. "Стану буйства я жизни живым отголоском" (В.Я. Брюсов и А.А. Фет) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2011. – Вып. 11. – С. 64-69. – Бібліогр.: Лит.: С. 69; 16 поз. – ISBN 978-966-439-400-7


  У ліриці Брюсова виділяється величезна кількість цитат, алюзій і різного роду перифраз з пейзажів Фета. Наводяться приклади різноманіття фетовських вкраплень в текст віршів Брюсова. В лирике Брюсова выделяется огромное количество цитат, аллюзий и ...
1400003
  Токмань Г. "Станція Ворожба" Галини Гордасевич: мотиви і магічно-сугестивна поетика ліричного циклу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (652). – С. 15-28. – ISSN 0236-1477
1400004
   "Стань донором - врятуй життя" // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 7


  В університеті відбулася акція "Стань донором - врятуй життя", яку організувала Координаційна рада КНУ. Співробітники Київського міського центру крові та представники Асоціації молодих донорів України. розповіли, хто такі донори і провели первинний ...
1400005
  Кац Б.А. "Стань музыкою, слово!" / Б.А. Кац. – Л., 1983. – 151с.
1400006
   "Стапель". – Одесса, 1969. – 143с.
1400007
  Дяченко В. "Стара Волинь і Волинське Полісся" - класична праця з волинезнавства // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 563-566. – ISBN 978-966-171-795-3


  Олександр Цинкаловський - представник краєзнавчої еліти дослідників Волині та Полісся.
1400008
  Секистов В.А. "Старанная война" в Западной Европе и в бассейне Средиземного моря. / В.А. Секистов. – М, 1958. – 419с.
1400009
  Вергелис О. "Старая актриса на роль миллиардерши" : есе // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 116-122


  Твори міжнародного літературного конкурсу "Наше серце".
1400010
  Истомин К.К. "Старая манера" Тургенева : (1834-1855 гг.) : Опыт психологии творчества / К.К. Истомин. – Москва : Тип. Имп. Акад. наук, 1913. – [4], 128 с
1400011
   "Старий Відень" у Конча-Заспі" : Україна/готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 12 : Фото
1400012
  Короткий В. "Старий українець" Михайло Максимович // У пошуках омріяної України : вибрані українознавчі твори / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2003. – С. 8-25. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0299-5
1400013
  Кліпкова О. "Старий" і "новий" роман: творчі підходи Юрія Яновського та Алена Роб-Гріє // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 189-193


  І Юрій Яновський, і Ален Роб-Гріє "старому" традиційному роману, в основі якого лежав хронологічно та логічно зв"язаний сюжет, протиставляють роман "новий", в якому не треба просто "розказувати історію", який і без сюжету може дати панорамну картину ...
1400014
  Руденко А. "Старины не рушим, новизны не вводим". Украинские земли в составе Великого княжества Литовского // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар" ; голов. ред. А. Шерман. – Киев, 2014. – № 11/12 (87), ноябрь - декабрь : Украина - Литва. Код Независимости. – С. 41-48. – ISSN 2222-436X
1400015
  Анжелоу М. "Старі сміються..." : міні-антологія англомовної поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 30-41. – ISSN 0320-8370
1400016
  Кость С.С. "Старожитності і пам"ятки землі Чеської" у творчості Карела Запа (в контексті чеського національного відродження) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 192-201. – ISSN 2075-437X


  Aвmoр аналізує "Cmaрoжumнocmi і пам "яmкu землі Чecькoї" Ф.Miкoвцa і К. Запа, звeрнyвшu увагу на icmoрuчнi й cycпiльнo-пoлimuчнi acnernnu цієї праці, doeodumb зaкoнoмiрнicmь її noявu y кoнmeкcmi чecькoгo нaцioнaльнoгo вiдрoджeння. На думку aвmoрa, ...
1400017
  Калугін О.В. "Старожитності" та "археологія": еволюція понять і використання їх у навчальному процесі (на прикладі Харківського університету 1805-1884 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 56-65. – (Серія "Історія" ; вип. 56). – ISSN 2220-7929
1400018
  Білодід О.І. "Старокиевский говор есть прямой предок нынешней малорусской речи…" / О.І. Білодід, О.Д. Лукашук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 5-12
1400019
  Федорова А.І. "Старообрядець" - перша старообрядницька газета // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 99-108. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Аналізується поява першого старообрядницького періодичного видання - газети «Старообрядець», що виходила впродовж 1878–1888 рр. під редакцією інока Николи (Чернишова), уродженця м. Вилкового. Друкувався «Старообрядець» в м. Коломиї в друкарні М. ...
1400020
  Таранець С. "Старообрядницький Єрусалим". З історії поселення липованів у с. Біла Криниця на Буковині // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 59-70. – ISSN 2222-5250
1400021
  Якимович С. "Старосветский Бандуриста" М.В. Закревського і цензура / Сергій Якимович. – [Б. м. – [6] с. – Окрем. відб.: С. 67-72
1400022
  Барабаш Ю. "Старосвітські поміщики" Ідилія? Пародія? Драма? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 44 (364). – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Пушкін назвав "Старосвітських поміщиків" "жартівливою, зворушливою ідилією", не помітивши в повісті тієї межі, яка відділяє ідилію від вічної драми смерті.
1400023
   [Старовинні корейські географічні карти] : [в 2 т.]. – [Тегу] : [Вид-во Музею ун-ту Йоннам]
[Т. 1 : Збірник карт]. – 1998. – 222, [1] с. – Видання корейською мовою, книга описана за перекладом
1400024
   [Старовинні корейські географічні карти] : [в 2 т.]. – [Тегу] : [Вид-во Музею ун-ту Йоннам]
[Т. 2 : Коментарі до карт]. – 1998. – 199, [1] с. – Видання корейською мовою, книга описана за перекладом
1400025
  Кабула О.В. Становленння та розвиток українського театру: історико-педагогічний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 251-259
1400026
  Сівков І.В. Становлення адміністративної лексики в Єгипті (кін. XVIII - поч. XIX ст.) (на базі історіографічних трактатів Абдуррахмана аль-Джабарті) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 161- 169. – ISSN 1682-671Х
1400027
  Буруковська Н.В. Становлення аксіологічного аспекту філософії освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У статті розглядаються особливості станоілення та усвідомлення аксіологічних проблем сучасної філософії освіти. Автор звертає увагу на вплив загальної постмодерністської тенденції, яка, охопивши сферу гуманітарного та природничого знання, породжує нові ...
1400028
  Кравченко М. Становлення архівного законодавства у II Речі Посполитій: Декрет про організацію державних архівів та опіку над архівними матеріалами 7 лютого 1919 року // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 40-41
1400029
  Кравець А.Ю. Становлення біополітики як самостійної наукової дисципліни в межах сучасної політичної науки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1400030
  Коршук Т.П. Становлення Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна як наукової установи у післявоєнні роки // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 261-261. – ISBN 978-966-437-390-3
1400031
  Лягуша А. Становлення взаємовідносин між Чеською Республікою та Європейським Союзом у 1933-1998 рр.: політико-історичний дискурс // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 101-106. – ISSN 1728-9343
1400032
  Романюк Н.С. Становлення видавничої справи Єлисаветграда і прилеглих територій (кінець XVIII- початок XX ст.) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Романюк Наталя Сергіївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 186, [61] арк. – Додатки: [61] арк. – Бібліогр.: арк. 157-186
1400033
  Поліщук Г.В. Становлення вимовної норми американського варіанту англійської мови: соціально-історичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 371-372; 10 назв
1400034
  Коломієць Т. Становлення вищої жіночої освіти в Харкові на початку XX століття // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 141-144
1400035
  Ященко О.Г. Становлення відповідальності за терористичну діяльність в деяких зарубіжних державах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 264-268
1400036
  Петренко І.Є. Становлення військово-політичних відносин України з Кубанню в 1917 році // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 28-31. – ISSN 2076-1554


  На основі документальних і архівних джерел проаналізовано процес становлення військово-політичних зв"язків між національно-демократичними силами України і Кубані в 1917 році.
1400037
  Садівничий В.О. Становлення вітчизняного інформаційного простору в сегменті медичної преси Наддніпрянської України XIX - початку XX століть: типологія, функціонально-змістові особливості, комунікативно-прагматичні складники : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Садівничий Володимир Олексійович ; М-во освіти і науки україни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 480 арк. – Додатки : арк. 471-480. – Бібліогр.: арк. 412-470
1400038
  Епштейн А. Становлення гомосексуальної ідентичності та формування стіни відчуження між дорослими дітьми та їхніми батьками // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 187-197. – ISSN 1563-3713
1400039
  Кругляк М.І. Становлення деонтичної логіки та її парадокси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
1400040
  Каштанюк І.О. Становлення джазу та його вплив на музичну культуру сучасності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 100-102
1400041
  Блинова О.Є. Становлення до самореалізації за кордоном студентів різних регіонов України // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 38-48. – ISSN 2227-1376
1400042
  Морозова О.О. Становлення досліджень масовокомунікативного впливу в СРСР (на прикладі діяльності Інституту громадської думки "Комсомольської правди") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 12-15


  У статті розглянуто діяльність Інституту громадської думки молодіжної газети "Комсомольська правда" - першого дослідного центру в СРСР, який почав вивчати аудиторію ЗМІ та проводити масові опи- тування радянського населення. The article is devoted to ...
1400043
  Луцишин Г.М. Становлення екологічного страхування // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.14. – С. 99-103. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1400044
  Леоненко А.В. Становлення еліт країн пострадянського простору на прикладі Росії, України та Білорусі // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 171-179
1400045
  Пилипенко К.В. Становлення емоційної стійкості майбутніх практичних психолгів у системі ВНЗ // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 500-509. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 23). – ISSN 2072-4772
1400046
  Жадан В.Б. Становлення етики гедонізму в античній філософії // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 127-135
1400047
  Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка. Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953 рр.) / Т.А. Вовк, В.В. Різун // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 38-58


  Дослідження присвячено вивченню умов становлення та особливостей розвитку журналістської освіти на відділенні журналістики філологічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (1947–1953).Згадуються викладачі КДУ: Іщук А.О., ...
1400048
  Шандра Р. Становлення законодавства про авторське право в Сполучених Штатах Америки // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 135-138
1400049
  Овчаренко В. Становлення і особливості функціонування управлінської мережі державної етнонаціональної політики в сучасній Україні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 90-94


  У статті розглядаються найбільш характерні тенденції розвитку організаційно- управлінської структури державної етнонаціональної політики у незалежній Україні. В статье рассматриваются наиболее характерные тенденции развития ...
1400050
  Сапожніков С.В. Становлення і розвиток вищої освіти в республіці Молдова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 236-239. – (Педагогіка ; № 2)
1400051
  Корнієвський О.А. Становлення і розвиток державності та громадянського суспільства в Україні : навч. посібник / Корнієвський О.А. – Чернігів : Освітній центр, 2015. – 259, [1] с. – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 252-258, наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 979-966-544-342-9
1400052
  Даньків Й.Я. Становлення і розвиток економіки, управління, права та обліку в Україні-Русі у IX-XIV ст. / Й.Я. Даньків, М.Я. Остапюк, Н.М. Шостаківська // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 75-77. – ISBN 978-611-01-0721-1
1400053
  Ігнатюк О.В. Становлення і розвиток категорії "судове провадження" в кримінальному процесі України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 100-104. – ISSN 2220-1394
1400054
  Легошина О.А. Становлення і розвиток кредитних товариств у країнах Західної Європи у другій половині XIX - на початку XX століть // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 77-79
1400055
  Пхиденко С.С. Становлення і розвиток логічного вчення в Стародавньому Китаї : [навчальний посібник] / Пхиденко С.С. ; МОНУ ; Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т соц. наук. – Вид. 2-е, розшир. і допов. – Луцьк : Надстир"я, 2010. – 92 с. – ISBN 978-966-517-682-4
1400056
  Малиновський В.Я. Становлення і розвиток місцевого самоврядування у Волинській області (1990-2010 рр.) : монографія / В.Я. Малиновський. – Луцьк : Ініціал, 2013. – 349, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7501-45-7


  У прим. № 1693700 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Т. Шевченка від автора! Підпис. 12.12.14.
1400057
  Пусепліна Н. Становлення і розвиток освітньовиховної діяльності музеїв навчальних закладів // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 3 (59). – С. 143-148. – ISSN 2075-1478


  У 1834-1837 рр. при Київському університеті створено Музей старожитностей, де зберігалися цінні колекції пам’яток історії Київської Русі (понад 6,5 тис. речей). У Нумізматичному музеї університету налічувалося біля 34 тис. давніх монет і медалей, у ...
1400058
  Журавльов С.А. Становлення і розвиток освітянської діяльності Сергія Федоровича Грушевського у другій половині XIX ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 191-196. – (Історія та географія ; вип. 48)


  С.Ф. Грушевський - український професор, педагог, організатор народної освіти, публіцист, дійсний статський радник (рос. статский советник), меценат, батько Грушевського Михайла Сергійовича.
1400059
  Федущак-Паславська Становлення і розвиток правових конструкцій у Давньому Римі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 120-126. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1400060
  Ждан А. Становлення і розвиток психологічних знань у форматі історії культури // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 39-50. – ISSN 1810-2131
1400061
  Вертій О. Становлення і розвиток світоглядно-духовних та художньо-естетичних підстав народної пісенності українців румунької провінції Банат // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 33-43. – ISSN 2225-5095


  На основі родинно-побутових, соціально-побутових, баладних та інших пісень у записах відомих фольклористів І. Хланти, І. Ребошапки, І. Лібера у статті досліджено діалектику становлення і розвитку жанрів старої пісенної верстви в репертуарі українців ...
1400062
  Чекарева Є.С. Становлення і розвиток системи префіксальних дієслів у грецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 363-369. – Бібліогр.: с. 369; 10 назв
1400063
  Коробка М. Становлення і розвиток українських товариств "Просвіта" як осередків національно-культурного відродження (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 142-148. – ISSN 2309-9356


  У статті розкриваються основні етапи просвітницького руху в Україні, передумови до виникнення громадсько-культурних товариств " Просвіта" у другій половині ХІХ - першій половині ХХ ст. та їх діяльність у справі національно-культурного відродження. В ...
1400064
  Омельченко В.Ю. Становлення і розвиток філософсько-правових вчень в Університеті св. Володимира : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Омельченко Вікторія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 202 арк. – Бібліогр.: арк. 180-202
1400065
  Омельченко В.Ю. Становлення і розвиток філософсько-правових вчень в Університеті св. Володимира : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Омельченко Вікторія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 34 назви
1400066
  Орлова Н.В. Становлення і формування української журналістикознавчої думки кінця XIX - початку XXI ст. (за матеріалами термінології журналістикознавства) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій / Орлова Наталя Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
1400067
  Копійка В.В. Становлення ідеї єдиної Європи: історичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 76-80. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Розглянуто проблеми становлення та історичного розвитку ідеї європейської інтеграції. The article deals with the issues of build-up and luistorical development of the European integration idea.
1400068
  Кравченко Т.А. Становлення інституту дорадництва в Україні : історичний аспект та зарубіжний досвід : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 73-76 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1400069
  Зінченко Н. Становлення інституту захисту прав біжинців у системі міжнародного права: сучасний етап // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 12 (297). – С. 2-4
1400070
  Войтовський В.С. Становлення інституту касації у цивільному судочинстві України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (160). – С. 40-43
1400071
  Ясь А.О. Становлення інституту кримінальної відповідальності за порушення виборчих прав на території України протягом 1917-1991 років // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 134-138. – ISSN 1563-3349
1400072
  Тарнавська А. Становлення інституту медіації в умовах євроінтеграційних процесів України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 211-218. – ISSN 2306-9082
1400073
  Медведєва В. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / Валентина Медведєва ; Нац. акад. наук Укараїни імені В.І. Вернадського. – Київ : Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2013. – 176, [1] с. – Бібліогр.: с. 151-176. – ISBN 978-966-02-7008-4
1400074
  Приймак В. Становлення інформаційної економіки в Україні та світі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 9-15. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1400075
  Величко В.В. Становлення історичного релігієзнавства в Китаї: деякі методологічні підходи та їхні інновації // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 100-110. – ISBN 978-966-02-5736-8
1400076
  Бітаєва О.В. Становлення історичної концепції живопису Яна Матейка (1863-1878) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 275-283. – ISSN 2225-7586
1400077
  Дубасенюк О.А. Становлення й розвиток університетів Центрально-Східної Європи як культурно-освітніх та наукових осередків / О.А. Дубасенюк, О.Є. Антонова // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 3-10. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
1400078
  Княжева І.А. Становлення й розвиток університетської освіти в ХІ – ХVІІІ століттях та її роль у підготовці майбутніх викладачів вищої школи // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1 (156). – С. 48-55. – ISSN 2227-2747


  Стаття присвячена з"ясуванню основних тенденцій розвитку університетської освіти від моменту її виникнення до XVIII ст. і визначенню її ролі в підготовці викладачів вищої школи. Автором розкрито проблемні аспекти виникнення із зазначенням перших вищих ...
1400079
  Головко М. Становлення Київського земства на поч. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 35-40. – ISBN 978-966-171-795-3
1400080
  Шпиталевська Г. Становлення компонентів готовності майбутніх учителів початкових класів до формування в молодших школярів загальнокультурної компетентності // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 111-116. – (Серія: Педагогічні науки)
1400081
  Литвин М.В. Становлення концепції впровадження міжнародних стандартів банківської діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 58-63
1400082
  Старосуд І.М. Становлення концепції екологічної освіти і виховання в міжнародних правових актах // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 101-106. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1400083
  Смолінська О. Становлення концепції українського університету // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 9 (122). – С. 22-31. – ISSN 1682-2366


  М. Х. Бунге, поклавши в основу розробки університетського статуту ідеї В. фон Гумбольдта про свободу навчання і викладання в університеті та розуміючи роль інтелектуального капіталу та інтелектуальної власності, накреслив для Київського університету ...
1400084
  Козій В. Становлення медичної освіти в Києві (друга половина XIX – початок XX ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 113-116. – ISSN 2309-9356


  У статті здійснено історичний аналіз розвитку медичної освіти в місті Києві на прикладі Першого Київського медичного коледжу. "...У 1834 р. було засновано Університет Св. Володимира у Києві, у якому через шість років був відкритий медичний факультет. ...
1400085
  Сергієнко В.Г. Становлення мережі православних церковних братств Лівобрежної України в другій половині XIX - на початку XX ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 219-222. – ISBN 978-966-493-676-4


  У статті аналізуються суспільно-політичні, культурні та законодавчі передумови створення православних церковних братств у другій половині XIX -на початку XX ст. Висвітлюються питання становлення структури братств Лівобережноъ України та причини, які ...
1400086
  Дубов Г.О. Становлення методології юридичних досліджень: особливості радянського та сучасного етапів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дубов Геннадій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 221 л. – Бібліогр.: л. 179-221
1400087
  Буткевич О. Становлення міжнародно-правових поглядів у стародавній період // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 33-41


  У статті аналізуються основні етапи розвитку міжнародно-правових поглядів у стародавній період: міфологічного, ідеологічного, правового та міжнародно-правового. Кожен з них характеризується особливим розумінням міжнародно-правової дійсності, що згодом ...
1400088
  Батрименко В.І. Становлення місцевого самоврядування в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 150-151
1400089
  Мордвінов О.Г. Становлення місцевого самоврядування: зарубіжний досвід і українська практика // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 45-48. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1400090
  Антонишин А. Становлення місцевої адміністрації на Поділлі в добу Гетьманату П. Скоропадського // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 19-21
1400091
  Микитюк О.Р. Становлення мовної норми в Україні // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 71-79


  Проаналізовано формування мовної норми на основі дівніх писемних пам"яток, виокремлено критерії становлення мовної норми, показано послідовність етапів вибору, кодифікації, упровадження та вдосконалення мовної норми
1400092
  Карлович А.В. Становлення напівпрезидентської форми правління у республіці Польща // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 73-78. – ISSN 2078-3736
1400093
  Бугрій В.С. Становлення наукових засад історичного краєзнавства в Україні (друга половина XIX - початок XXст.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2014. – № 23. – С. 11-17. – ISSN 2227-183Х


  У статті проаналізовано становлення наукових засад історичного краєзнавства в Україні другій половині XIX - на початоку XXст. З"ясовано,що у цей період завдяки діяльності М.Костомарова, О.Ллазаревського, В.Антоновича та їх послідовників
1400094
  Бенера В.Є. Становлення наукових шкіл у вищих закладах освіти : друга половина XIX ст. - початок XX ст. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. педагогічних наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 58-64


  Визначено особливості становлення наукової педагогічної школи Університету Св. Володимира, надано характеристики продуктивності наукових шкіл.
1400095
  Бондар С.В. Становлення наукового пізнання в період середньовіччя // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 150-157
1400096
  Терентьєва Н.О. Становлення наукової вузівської інтелігенції в Україні у 20-х роках XX сторіччя // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 137-141. – (Серія: Педагогічні науки)
1400097
  Матвієнко К.О. Становлення науковця-правознавця П. П. Михайленка // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 97-101
1400098
  Солов’яненко А.А. Становлення національних форм оперної режисури. К синтезу театральних традицій: київська сцена // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 177-181


  Дореволюційний період.
1400099
  Купрійчук В. Становлення національної шкільної освіти як напрям гуманітарної політики в добу української національної революції (1917-1920 рр.) // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – Вип. 2. – С. 179-188
1400100
  Гайдай Д.Ю. Становлення незалежної Чорногорії: у пошуках ідентичності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 377-392
1400101
  Кулик О. Становлення новітньої вітчизняної філософії освіти: євроінтеграційний контекст // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 48-56. – ISSN 1682-2366
1400102
  Кульчій О.О. Становлення обов"язкового договірного страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 173-177
1400103
  Калмиков Т.О. Становлення одноособових органів як складова частина стратегій розвитку міжнародних організацій: порівняльно-персонологічний аспект // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 250-258. – ISSN 2224-9281
1400104
  Кичкирук Т.В. Становлення особистості в інтерпретації нелінійної концепції мислення // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 59-66. – (Серія "Гуманітарні студії")
1400105
  Деревінський В.Ф. Становлення особистості В. Чорновола в шкільні роки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (120), квітень. – С. 132-135. – ISSN 2077-1800
1400106
  Жердецька Л. Становлення особистості студента: конфлікти та шляхи їх подолання // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 19, ч. 2. – С. 37-44. – ISSN 2312-1246
1400107
  Надурак Н. Становлення ОУН в українських зарубіжних дослідженнях: історіографічний огляд // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 273-287. – (Серія історична ; Вип. 46). – ISSN 2078-6107
1400108
  Литвин Ю. Становлення партизанського маркетингу в сучасних умовах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 96-67. – бібліогр. в кінці ст.


  Партизанський маркетинг (guerilla marketing) - малобюджетні способи реклами і маркетингу, що дозволяють ефективно просувати товар або послугу, залучати нових клієнтів і збільшувати прибуток, не вкладаючи або майже не вкладаючи грошей.
1400109
  Кузіна Н. Становлення першотравневого свята на українських землях / Н. Кузіна, Аль-Анні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-41. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано особливості становлення і розвитку першотравневого свята на українських землях наприкінці ХІХ століття. В статье проанализированы особенности становления и развития первомайского праздника на украинских землях в конце XIX ...
1400110
  Витичак У. Становлення поетики вака // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 166-171


  У статті досліджено процес становлення поетики вака. Розглянуто класифікацію жанрів японської поезії М. Конрада, перші поетичні антології та перший трактат з теорії японської поезії - Передмову Кі-но Цураюкі до "Кокінвакашю". В статье исследован ...
1400111
  Ликова А. Становлення політики Росії в Чорноморському регіоні // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 56-59. – (Історичні науки)
1400112
  Гриценко І.С. Становлення поліцейського права на українських землях // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 11-14. – ISBN 978-966-667-624-8
1400113
  Дурманенко О. Становлення поняття онтологічної безпеки особистості: від Р. Лейнга до Е. Гідденса // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 40-44. – ISSN 2306-3974
1400114
  Садовий М. Становлення понять компетенція та компетентність / М. Садовий, О. Трифонова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 141, ч. 1. – С. 11-14. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  Погляди дослідників на проблему понять компетенції та компетентність та окреслити основні напрямки їх розвитку на майбутнє.
1400115
  Футей Б. Становлення правової держави в Україні 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine 1991-2011 / Богдан Футей. – 3-є вид., переробл. і доповн. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 455, [1] с., [8] арк. фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-489-3
1400116
  Борисова Т. Становлення принципів міжнародної договірної політики України // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 21-37


  Принципи міжнародної договірної політики УРСР.
1400117
  Сейтназаров К.Р. Становлення принципу змагальності в радянському кримінальному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 105-110. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Автор розглядає суть принципу змагальності і його становлення в радянському кримінальному процесі на прикладі кримінально-процесуального законодавства України, Узбекистану і Російської Федерації.
1400118
  Лялюк Г.М. Становлення професійної ідентичності майбутніх педагогів як психолого-педагогічна проблема // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 145-153. – ISSN 2227-1376
1400119
  Коняєва Л. Становлення професійної ідентичності студентів в процесі соціалізації у вищому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-19. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовані уявлення сучасних дослідників щодо змісту професійної ідентичності, загальних закономірностей і механізмів її формування. Визначені основні характеристики та психологічні особливості профідентичності студентів, основні етапи, ...
1400120
  Кучер О.Б. Становлення процесуальних норм щодо міжнародного судового розгляду за участі індивідів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кучер Олена Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 243 л. – Бібліогр.: л. 216-243
1400121
  Кучер О.Б. Становлення процесуальних норм щодо міжнародного судового розгляду за участі індивідів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кучер Олена Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
1400122
  Черняков Б.І. Становлення ранньої ілюстрованої періодики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 61-65. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Показано розвиток ілюстрування вітчизняних і зарубіжних періодичних видань від ХVІІ до середини ХІХ ст. як складової зародження і формування зображальної журналістики, вплив соціокультурних факторів на типологію періодики. Розглянуто еволюцію та ...
1400123
  Швед З.В. Становлення релігійно-філософських поглядів в Японії // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – С. 43-46


  У статті проаналізовані суспільно-історичні фактори та роль культурних запозичень у становленні релігійно-філософських поглядів в Японії. Проведено порівняльний аналіз розумітрини Японії. В статье проанализированы общественно-исторические факторы и ...
1400124
  Рютин В. Становлення розвідувальної служби військового відомства Росіської імперії в Китаї (1848-1881 рр.) / В. Рютин, С. Фалько // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 33-36. – ISSN 2076-1554
1400125
  Красовський Я. Становлення самосвідомості українського селянина пореформеної доби на Поділлі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 49-52. – ISBN 978-966-439-147-1
1400126
  Казєва О.О. Становлення світоглядних орієнтирів Михайла Драгоманова в умовах суспільної полікультурності II половини XIX // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : зб. наук. пр. звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2010 р. : Київ, 9-10 лют. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2011. – С. 133-134
1400127
  Левицька О. Становлення сексуальності головного героя у романі Морі Оґай "Віта сексуаліс" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 63-64. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Досліджується проблема становлення сексуального життя головного героя повісті Морі Оґай "Віта сексуаліс" Канаї Шідзука крізь призму літературної ситуації в Японії кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя. Исследуется проблема становления сексуальной жизни ...
1400128
  Жорнова О.І. Становлення середнього класу в Україні: до внеску вищої школи у соціально-політичну розбудову українського суспільства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 211-220
1400129
  Сердюк Ж.М. Становлення середньої жіночої освіти в Одесі (XIX - початок XX ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 147-149. – ISBN 978-966-493-676-4
1400130
  Карпов В. Становлення символіки Збройних сил України // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2008. – № 2 (38). – С. 94-106
1400131
  Козенко А.О. Становлення системи вертикального фінансового вирівнювання в Україні / А.О. Козенко, П.В. Дроща, Т.А. Данюк // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Український ін-т експертизи сортів рослин. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 78-81


  Проаналізовано проблематику формування та розвитку вертикального фінансового вирівнювання в контексті процесів, що розпочалися після набуття Україною суверенітету. Виявлено основні етапи і тенденції розвитку вертикального фінансового вирівнювання в ...
1400132
  Кайдановська О. Становлення системи вищої архітектурної освіти України // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 67-75. – ISSN 2075-1478
1400133
  Скубій Т.В. Становлення системи вищої освіти в університетах Німеччини та США // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – С. 40-44. – (Серія педагогічна ; Вип. 19). – ISSN 2307-4507


  У статті подано особливості навчання студентів курсу теоретичної фізики.
1400134
  Магєррамова Ю. Становлення системи колективної безпеки регіону Перської затоки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 40-51. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
1400135
  Куліш С. Становлення системи контролю за якістю знань студентів в Харківському імператорському університеті (ХІХ – початку ХХ ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 125. – C. 88-93. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  Мета статті – проаналізувати діяльність професорсько-викладацького корпусу, адміністрації Харківського університету в пошуках технології потрібного контролю за якістю знань студентів в ХІХ – початку ХХ ст. як у галузі методики викладання предметів так ...
1400136
  Кравченко А.А. Становлення системи освіти в контексті філософських ідей епохи просвітництва // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – C. 25-27. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (16))
1400137
  Милько В. Становлення системи освіти в Україні XIX ст.: до історії створення Харківського, Одеського та Київського навчальних округів (1803-1839) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – № 3. – С. 15-18
1400138
  Яценко В.В. Становлення системи підготовки дошкільних працівників до професійної діяльності (1930-1941 рр.) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 60-69. – (Педагогічні науки ; № 3 (21))
1400139
  Бельтюков Є. Становлення системи управління знаннями як пріоритет інноваційного розвитку підприємств : економіка підприємств / Є. Бельтюков, Т. Черкасова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 52-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1400140
  Коперльос Р.Ю. Становлення складного мислення в процесі наукового дослідження складних систем // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 75-80. – ISBN 966-7943-03-8
1400141
  Загороднюк В.Є. Становлення соціально-комунікаційної технології "ед"ютейнмент" та перспективи її впровадження на українському телебаченні : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Загороднюк Владислава Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. телебачення та радіомовлення. – Київ, 2015. – 287 арк. – Додатки: арк. 213-287. – Бібліогр.: арк. 174-212
1400142
  Валлє В. Становлення сучасного авторського права: Велика Британія і Сполучені Штати Америки (XVIII-XIX ст.) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 33-42. – ISBN 978-966-378-141-9
1400143
  Набока С.В. Становлення та діяльність інституту мирових посередників на Правобережній Україні (1861-1914 рр.) / Набока С.В. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 257, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 194-242. – ISBN 978-617-7107-05-6
1400144
  Сергієнко В.Г. Становлення та діяльність православних церковних братств Лівобережної України (1864-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сергієнко Вікторія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1400145
  Шаблієнко А. Становлення та загальна характеристика поняття "електронна комерція" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 220-227. – ISSN 1026-9932
1400146
  Задорожній О.В. Становлення та нормативний зміст принципу територіальної цілісності держав як основного принципу міжнародного права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 231-248. – ISSN 2078-9165


  Розглянуто становлення і нормативний зміст основного принципу міжнародного права - принципу територіальної цілісності держав у його взаємозв"язку з принципом рівноправності та самовизначення народів.
1400147
  Береза О.Д. Становлення та особливості інституційної основи антикорупційної політики України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 116-122. – ISSN 2220-1394
1400148
  Бойко І.Й. Становлення та особливості розвитку інституту покарання у кримінальному праві Української козацької держави (середина XVI-XVIII ст. ) // Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 170-235. – ISBN 978-617-10-0004-9
1400149
  Мілімко Л.В. Становлення та перспективи розвитку земельних відносин в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 462-467. – ISSN 1563-3349
1400150
  Глухова Д.А. Становлення та розвиток NBIC - технологій: глобальний вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 145-150


  В умовах стрімкого розвитку науково-технічного прогресу відбувається трансформація всіх сфер життєдіяльності людства на основі синтезу та дихотономії, поєднання протилежних компонентів та поділ найменших частинок. В результаті створюються нові не ...
1400151
  Тимчук Л. Становлення та розвиток андрагогіки в Україні (кінець ХІХ - ХХ століття) : монографія / Людмила Тимчук ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 463, [1] с. : табл. – Бібліогр.: 412-463. – ISBN 978-966-423-348-1
1400152
  Шоханова Г. Становлення та розвиток архівної справи в США у першій половині XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 53-54
1400153
  Подоляка Н.С. Становлення та розвиток видавничої справи Сумського краю (1861-1917 рр.): осередки, репертуар, розповсюдження : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Подоляка Надія Степанівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1400154
  Тарнавська С. Становлення та розвиток вищої школи в УСРР (1920-1933 роки): історіографічний аспект // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 5 (43). – С. 103-113


  У статті розглядається історіографія проблеми становлення та розвитку вищої школи в УСРР у 1920-1933 рр. Аналізується внесок радянських, сучасних вітчизняних та вчених української діаспори у розробку та дослідження питання розвитку вищої освіти в ...
1400155
  Майдич І.І. Становлення та розвиток вчення про фінансову безпеку у вітчизняній науці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 178-183. – (Серія : Економіка ; вип. 7 (4)). – ISSN 9125-0912
1400156
  Байдак Л.А. Становлення та розвиток Дніпропетровської гідробіологічної школи: дослідження техногенно-трансформованих екосистем Дніпровського водосховища (1927–1941 рр.) / Л.А. Байдак, А.І. Дворецький // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 111-121. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто діяльність наукового колективу дніпропетровських гідробіологів з вивчення техногенно-трансформованих екосистем новоствореного Дніпровського водосховища у період 1927 - 1941 рр. Висвітлено головні напрями експедиційних досліджень та їх ...
1400157
  Макєєв С.П. Становлення та розвиток економічних відносин України та Республіки Білорусь (1991-1998 рр.) // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 56-64. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
1400158
  Кикоть М. Становлення та розвиток економічної географії в Україні у другій половині XIX - на початку XX століть // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – С. 126-131
1400159
  Дунаєвська Л.Г. Становлення та розвиток законодавства в сфері медицини / Л.Г. Дунаєвська, Р.В. Дунаєвський // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – № 94. – С. 3-6
1400160
  Штелик С. Становлення та розвиток інстанційності в судовій системі Франції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 97-102
1400161
  Нагорний Є.В. Становлення та розвиток інституту громадянства України (1917-2007 рр.) / Євген Нагорний. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 186, [1] с. – Список термінів і понять: с. 170-182. – Бібліогр.: с. 147-169. – ISBN 978-966-8126-92-5
1400162
  Гетьман А. Становлення та розвиток інституту екологічних прав людини у законодавстві України / А. Гетьман, В. Костицький // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 180-202. – ISSN 0132-1331
1400163
  Ріжняк Р. Становлення та розвиток інформатики та кібернетики в Україні в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історіографія проблеми


  У статті досліджуються історіографічні напрямки та етапи розвитку наукової думки про історію становлення та розвитку кібернетики та інформатики в Україні протягом другої половини ХХ - на початку ХХІ століття. Визначені два історіографічні етапи, до ...
1400164
  Бойко І. Становлення та розвиток історико-правової школи на юридичному факультеті Львівського університету / І. Бойко, В. Кахнич // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 87-108. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1400165
  Рогач О.Я. Становлення та розвиток категорії зловживання правом у законодавстві Німеччини (XVIII.XIX ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 35-39
1400166
  Міхневич Л.В. Становлення та розвиток Київського комерційного інституту як вищого навчального закладу // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 31-54. – ISBN 978-966-483-563-0
1400167
   Становлення та розвиток Кримської АСРР (20-30-і роки) / Г.В. Касьянов, В.І. Марочко, О.Н. Мовчан, Л.І. Ткачова // Минуле України: відновлені сторінки. / Хворостяний І.М. – Київ : Наукова думка, 1991. – С. 122-134
1400168
  Спрягайло О.В. Становлення та розвиток культивованої дендрофлори лісостепового Придніпров"я // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2010. – № 2. – С. 69-75. – ISSN 1605-6574
1400169
  Галкін С.І. Становлення та розвиток ландшафтного паркобудівництва в Західній Європі та Росії в XVIII-XIX cт. // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 2. – С. 69-74. – ISSN 1605-6574


  Проаналізовано передумови зародження та становлення на Європейському континенті ландшафтного стилю паркобудівництва. Зазначено головні особливості цього напряму, а також названо творців перших пейзажних садів у Західній Європі. Висвітлено історію ...
1400170
  Кориневич А.О. Становлення та розвиток міжнародно-правового регулювання використання енергетичних ресурсів // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 50. – С. 69-79
1400171
  Атонюк С. Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Польщі / С. Атонюк, О. Антонюк // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 5 (43). – С. 55-62


  У статті аналізується процес становлення та розвитку місцевого самоврядування у Польщі.
1400172
  Фролов О. Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Польщі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 14 (299). – С. 19-23
1400173
  Фурса Становлення та розвиток нових процесуальних галузей правової науки в Україні / Фурса, СЯ // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 11-14
1400174
  Алексєєв О.Г. Становлення та розвиток нормативно-правового регулювання адміністративної відповідальності за правопорушення у фармацевтичній сфері // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 26-29
1400175
  Тищик Б. Становлення та розвиток органів судочинства у Галичині (Х-ХХ ст.) / Б. Тищик, І. Бойко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 110-119. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1400176
  Витичак У. Становлення та розвиток поетики танка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 126-135. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто основні етапи становлення та розвитку поетики жанру танка: трансформацію художньо-естетичних принципів та категорій, типологію тематики та образів.
1400177
  Ващук Д.П. Становлення та розвиток правової системи Великого князівства Литовського у другій половині ХVІ ст.: на прикладі Київщини й Волині // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.98-112. – ISSN 0130-5247
1400178
  Зіміна О. Становлення та розвиток публічного управління і можливості його впровадження в Україні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 34-43
1400179
  Ніколаєнко О.І. Становлення та розвиток римської епіграми // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 59-63
1400180
  Кухлєв А. Становлення та розвиток системи адміністративно-територіального устрою України (1917 - 1940 роки) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 12-13
1400181
  Мельников О.С. Становлення та розвиток системи державних закупівель в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 40-44. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1400182
  Андрєєв П. Становлення та розвиток системи державного внутрішнього фінансового контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-9. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні підходи до визначення ролі державного внутрішнього фінансового контролю в процесі управління державними фінансами та європейські моделі побудови системи контролю. Розглянуто сучасні тенденції та перспективи реформування ...
1400183
  Юсупов В.В. Становлення та розвиток судової експертології // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 185-192. – ISSN 1993-0917
1400184
  Черепніна Становлення та розвиток суспільства знань як основи забезпечення конкурентоспроможності / Черепніна, 0.І. // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 45-51


  В статті розкрито сутність та основні напрями становлення і розвитку суспільства знань. Показано, що економіка суспільства знань - це інноваційна економіка, що забезпечує конкурентоспроможніть на всіх її рівнях.
1400185
  Закрепа А.В. Становлення та розвиток теоретико-методологічного забезпечення економічної безпеки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 123-131
1400186
  Маслов А.О. Становлення та розвиток теорії інформаційної економіки у другій половині XX ст. - на початку XXI ст. : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Маслов Анатолій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 451 л. – Додатки: л. 444-451. – Бібліогр.: л. 411-443
1400187
  Маслов А.О. Становлення та розвиток теорії інформаційної економіки у другій половині XX ст. - на початку XXI ст. : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Маслов Анатолій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 43 с. – Бібліогр.: 51 назва
1400188
  Ковтуненко Е.С. Становлення та розвиток теорії соціальних трансформацій: концептуальний та методичний аспекти // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 47-56. – ISBN 978-966-651-861-9


  В.статті здійснено дослідження пізнавального потенціалу соціологічних теорій , в полі зору яких знаходяться соціальні зміни. Проаналізовані концептуальні положення спеціалізованих соціологічнихї парадигм, об"єктом яких виступають трансформаційні ...
1400189
  Федунь Ю. Становлення та розвиток франчайзингової стратегії ведення бізнесу у світовій економіці / Ю. Федунь, С. Огінок // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 293-299. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1400190
  Бусол К.І. Становлення та тенденції розвитку міжнародно-правового захисту культурних цінностей : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Бусол Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 194 л. – Бібліогр.: л. 168-194
1400191
  Шкабко С. Становлення та функціонування Української Гельсінської групи та її вплив на рух опору в другій половині 70-х - 80-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 65-66
1400192
  Кравчук О.В. Становлення топографічної служби збройних сил України : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 40-44 : Фото
1400193
  Чайка Я.М. Становлення трансдисциплінарного підходу в сучасній науці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 40-48
1400194
  Шандор Ф.Ф. Становлення туристичної галузі в Закарпатті: історичний аспект // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 183-189 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1400195
  Шандор Ф.Ф. Становлення туристичної галузі в Закарпатті: історичний аспект // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 183-189. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1400196
  Чук О.В. Становлення України як постіндустріального суспільства в контексті формування української нації // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / Мін-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 30. – С. 26-34
1400197
  Ємець Т. Становлення українознавства як вияв процесу націєтворення // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 39-44
1400198
  Божук Л. Становлення українознавчої освіти за межами України: історичний контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 52-55. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблеми становлення та основні етапи розвитку українознавчої освіти за кордоном. Робиться висновок про залежність розвитку освіти українського зарубіжжя від процесів державотворення в самій Україні. М. Драгоманов. - С. ...
1400199
  Різун В. Становлення українських журналістикознавчих досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 4-6. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає українську журналістику як складник світового інформаційного простору. Звертає увагу на особливості журналістської освіти в нашій державі. Характеризує засади, на яких сформувалась українська наукова школа журналістикознавства з-поміж ...
1400200
  Дейбук В.В. Становлення українсько-німецьких відносин 1991 - 1994 рр.: політико-правовий аспект // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 63-64
1400201
  Михайленко Т. Становлення українського географічного краєзнавства і його нинішній стан / Тетяна Михайленко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 275-279. – (Серія географічна ; вип. 48). – ISSN 2078-6441
1400202
  Попик В. Становлення української довідкової біографіки: від Козацької доби до витоків національного відродження // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 33-42. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано розвиток основних форм збирання і систематизації ресурсів історико-біографічної інформації в Україні від часів Козацької доби до витоків національного відродження.
1400203
  Єрошенко О.В. Становлення української опери в контексті національно-культурного руху в другій половині XIX - на початку XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 233-242
1400204
  Мандебура О. Становлення української семіотики у працях Миколи Сумцова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 53-58


  Стаття присвячена науковій спадщині видатного українського вченого, громадського діяча Миколи Сумцова (1864 - 1922). Ранні роботи дослідника, написані під впливом міфологічної школи, розглядаються в контексті дослідження історії української семіотики, ...
1400205
  Логвіненко Н. Становлення української фантастичної прози // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 31-36


  У статті розглядаються фантастичні твори В. Винниченка, Д. Бузька, що сприяли становленню української фантастичної прози в 20-30-х роках XX ст., пропонуються форми й методи їх опрацювання на факультативних заняттях
1400206
  Радчик Р.В. Становлення Уласа Самчука як письменника та журналіста // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 84-92


  Досліджується мадовідомий пласт творчості Уласа Самчука як журналіста і редактора газети "Волинь". Простежується еволюція поглядів автора на тлі доби. An unknown fact of Ulas Samchuk"s creativity as a journalist anil a newspaper"s " Volyn " editor ...
1400207
  Самчук О.О. Становлення феномену наративної ідентичності особистості в історико-філософських парадигмах // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 140-145
1400208
  Настенко В С. Становлення художнього образу в іспанських поетичних текстах "Золотого віку" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 131-137


  Статтю присвячено комплексному дослідженню семантики художніх образів системи іспанських поетичних текстів "Золотого віку" з виходом у площини лінгвостилістичних процесів. Розглянуто критерії, які визначають семантику і встановлено стильові домінанти, ...
1400209
  Романюк Л. Становлення цінностей в розвитку особистості студента: соціалізація у вищій освіті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-37. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У даній статті робиться спроба з"ясування психологічних особливостей становлення цінностей особистості у загальному процесі її розвитку, впливу на цей процес умов освітнього середовища і внутрішньо-особистісних чинників, а також виявлення індикаторів ...
1400210
  Мазніченко О.В. Становлення школи Наталії Чмутіної в контексті архітектурної культури України радянської доби : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мазніченко Олена Володимирівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1400211
  Резнік Г. Становлення ювенальної юстиції в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 133-136
1400212
  Заморська Л. Становлення юридичного позитивізму // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 104-109. – ISSN 1561-4999
1400213
  Сторожук М. Становлення, розвиток і сутність інституту закриття кримінальної справи при недоведеності участі обвинуваченого у вчиненні злочину // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 146-150
1400214
  Моряк-Протопопова Становленя та розвиток радянського законодавства про шлюб в перший половині XX ст. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 74-77
1400215
  Нікуленко С.І. Становлерння вищої мистецької школі в Україні (1917-1934 гг.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Нікуленко Світлана Івановна ; М-во культури України ; Укр. акад. мистецтва. – Киев, 1997. – 20 с.
1400216
  Кассиль Л.А. Становой хребет / Л.А. Кассиль. – Москва, 1939. – 47с.
1400217
  Сергеев Ю.В. Становой хребет / Ю.В. Сергеев. – М., 1987. – 475с.
1400218
  Кравченко С.А. Становящаяся сложная социальная реальность: проблемы новых уязвимостей // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5 (337). – С. 3-13. – ISSN 0132-1625
1400219
  Донникова Становящееся индивидуальное бытие как формообразование культуры / Донникова, и.А. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 98-108. – ISSN 2072-1692
1400220
  Годлевська В.Ю. Станолення нового іспанського кіно в поставторитарний період // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 106-109. – ISSN 2076-1554
1400221
  Сауті Роберт Станси, написані в бібліотеці : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8 (979/980). – С. 21-33. – ISSN 0320 - 8370
1400222
  Арабей Л.Л. Стану песней... : докум. повесть / Лидия Арабей ; авториз. пер. с белорус. Т. Горбачевой. – Москва : Советский писатель, 1982. – 239 с. : портр.
1400223
  Арбатова Н. Станут ли страны СНГ "яблоком раздора" в отношениях России и ЕС? // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 6. – С. 15-20. – ISSN 0131-2227
1400224
  Рожков В.А. Станут мальчишки рабочими / В.А. Рожков. – М, 1979. – 64с.
1400225
   Станции в космосе. – М., 1960. – 445с.
1400226
  Соколов А.М. Станции Ленинградского метро / А.М. Соколов. – Ленинград, 1957. – 60 с.
1400227
   Станции управления. – Москва : ВНИИЭМ
Вып. 1. – 1964. – 176 с.
1400228
   Станции управления. – Москва : ВНИИЭМ
Вып. 2. – 1965. – 160 с.
1400229
  Ламтев Н.Н. Станционарные аккумуляторные установки / Н.Н. Ламтев. – изд. 3-е, перераб. – Москва-Ленинград, 1939. – 184 с.
1400230
  Элашвили А.Г. Станционарные подалгебры точек общего положеиня для полупростых линейных групп Ли. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Элашвили А.Г.; МГУ. – М, 1971. – 9л.
1400231
  Прокопенко А.Г. Станционарные, переменные и пусковые режимы энергоблоков ТЭС. / А.Г. Прокопенко, И.С. Мысак. – М, 1990. – 315с.
1400232
  Мнацаканян С. Станционная ветка : стихи / С. Мнацаканян. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 32 с.
1400233
  Глухенький Т.Е. Станционные трубопроводы , их изготовление и монтаж / Т.Е. Глухенький. – 2-е изд. перераб. – М, 1977. – 414с.
1400234
   Станционные устройства вещания по проводам : [учеб. пособие для электротехникумов связи] / Л Н. Безладнов, С.Е. Гликман, Б.Г. Поздеев, Н.А. Савина; [Н.Л. Безладнов и др. ; под общ. ред. Н.Л. Безладнова]. – Москва : Связьиздат, 1955. – 492 с., [3] л. схем : ил.
1400235
  Пушкин А.С. Станционный смотритель / А.С. Пушкин. – Ленинград. – 16 с.
1400236
  Ваншенкин К. Станция / К. Ваншенкин. – Москва, 1970. – 144с.
1400237
  Яковлев Ю.Я. Станция "Мальчики" / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1961. – 120с.
1400238
  Дудинцев В.Д. Станция "Нина" / В.Д. Дудинцев. – Москва, 1952. – 56с.
1400239
   Станция "Северный полюс". – М., 1938. – 88с.
1400240
   Станция "Северный полюс". Жизнь папанинцев на дрейфующей льдине. – Москва : Молодая гвардия, 1938. – 88с.
1400241
   Станция № 46. Камэяма // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 3. – С. 22-24
1400242
   Станция № 49. Цутияма // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 6. – С. 17-19
1400243
   Станция № 50. Минакути // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 7. – С. 24-26
1400244
  Цветков С. Станция № 52 Кусацу // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 9. – С. 11-13
1400245
   Станция №42 Кувана // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 12. – С. 10-12
1400246
  Максимов А.Н. Станция Алонка: новеллы о строителях БАМа. / А.Н. Максимов. – М., 1978. – 127с.
1400247
  Ляпунов Б.В. Станция вне Земли. / Б.В. Ляпунов. – М., 1963. – 151с.
1400248
  Калинин Ю.Н. Станция детства / Ю.Н. Калинин. – Симферополь : таврия, 1986. – 87 с.
1400249
  Решетов А.Л. Станция Жизнь: Стихи. / А.Л. Решетов. – Свердловск, 1990. – 285с.
1400250
  Шевченко О.Ф. Станция Журавлиха / О.Ф. Шевченко. – М, 1981. – 79с.
1400251
  Савинов Е.Ф. Станция любовь. / Е.Ф. Савинов. – М., 1967. – 119с.
1400252
  Тельпугов В.П. Станция Люся / В.П. Тельпугов. – Москва, 1976. – 48с.
1400253
  Кривенко Е.И. Станция Мечта. Лирика. / Е.И. Кривенко. – Киев, 1961. – 112с.
1400254
  Кабо Р.Ф. Станция назначения - жизнь. / Р.Ф. Кабо. – М., 1964. – 215с.
1400255
  Кларов Ю.М. Станция назначения - Харьков / Ю.М. Кларов. – Москва, 1986. – 336 с.
1400256
  Руссков В.А. Станция назначения. / В.А. Руссков. – Хабаровск, 1974. – 207с.
1400257
  Минчковский А.М. Станция назначения: Рассказы и очерки. / А.М. Минчковский. – Л., 1979. – 312с.
1400258
  Симкин С.Х. Станция отправления / С.Х. Симкин. – Калининград, 1966. – 63с.
1400259
   Станция отправления. – Ставрополь, 1977. – 143с.
1400260
  Дариенко П. Станция отправления : стихи и поэмы / Петря Дариенко; пер. с молд. Ф.Чуева. – Москва : Современник, 1977. – 78 с.
1400261
  Амлинский В.И. Станция первой любви : рассказы / В.И. Амлинский ; [ил.: Н.Н. Поливанов]. – Москва : Советская Россия, 1961. – 144 с. : ил.
1400262
  Перепелинская Е. Станция прогрес // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 30 мая (№ 22). – С. 19. – ISSN 1563-6755


  Президентский и парламентский законопроекты содержат прогрессивные положения о судебном контроле и содействии в отношении международного арбитража, а недоработки вполне исправимы.
1400263
  Алексеев В.А. Станция Свеча : стихи / В.А. Алексеев. – Иркутск : Восточно-Сибирское издательство, 1981. – 46 с.
1400264
  Подлеснов Н. Станция счастья / Н. Подлеснов. – Ташкент, 1982. – 31с.
1400265
  Симанович Д.Г. Станция тревоги и любви / Д.Г. Симанович. – Минск, 1972. – 110с.
1400266
  Котовская Р.Н. Станция формирования. / Р.Н. Котовская. – М., 1981. – 47с.
1400267
  Пушкін О.С. Станційний доглядач / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 24с.
1400268
  Пушкін О.С. Станційний доглядач / О.С. Пушкін. – К, 1948. – 20с.
1400269
  Гусейнов Г.Д. Станційні пасторалі : Сповідь дитинства / Г.Д. Гусейнов. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 1999. – 264с. – ISBN 966-7388-27-1
1400270
  Гусейнов Григорій Станційні пасторалі : Сповідь дитинства / Гусейнов Григорій. – 2-е вид., доповнене : Акта, 2005. – 540 с. – ISBN 966-7021-92-0
1400271
  Харчук Б.М. Станція Настуся : повісті та оповідання / Борис Харчук. – Київ : Веселка, 1965. – 151 с.
1400272
  Грищук Б.А. Станція Сподівань : роман / Б.А. Грищук. – Київ, 1984. – 255 с.
1400273
  Остоич Д. Станчев / Д. Остоич. – М., 1957. – 46с.
1400274
  Гусев Г.М. Стань другом подростков / Г.М. Гусев. – М, 1964. – 32с.
1400275
  Роузен Х.У. Стань миллионером. / Х.У. Роузен. – М, 1992. – 96с.
1400276
  Чопра Ю Д. Стань моложе, живи дольше = Grow younger, live longer. 10 sters to reverse aging : 10 шагов к омоложению / Дипак Чопра, Дэвид Саймон. – Киев; Москва : София; ИД "Гелиос", 2003. – 368с. – ISBN 5-344-00315-3
1400277
  Кузьменко Ю. Стань письменником! // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 283-285


  27 березня 2019 р. Ін-т філології приймав учасників щорічного Всеукраїнського конкурсу літературної творчості "Стань письменником!". Конкурс проводить кафедра історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості сред талановитих ...
1400278
  Бальмина Рита Стань раком : Стихи,поэмы / Бальмина Рита; Илл.автора. – Тель-Авив, 1998. – 144 с. : ил. – ISBN 9657094038
1400279
  Залесский М.З. Стань сильным / М.З. Залесский. – М, 1991. – 110с.
1400280
  Мушкетик Ю. Станьмо патріотами // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 2-3
1400281
  Матат Д. Станьте ініціаторами якісних змін! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20 лютого (№ 6). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  "...У МОН України закликають громадськість стати ініціаторами якісних змін - не зволікати та долучатися до оновлення навчальних програм для учнів 5-9 класів".
1400282
  Кадкин О.К. Стапеля над Невой / О.К. Кадкин. – Л. : Советский писатель, 1979. – 94 с.
1400283
  Бондар Н.П. Стапропечатные книги библиотеки Н.С. Маклакова в собрании Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 169-183. – ISSN 2224-1825


  В статье проанализирован состав богатого давними раритетными изданиями книжного собрания купца, предпринимателя, уроженца Путивля Н.С. Маклакова, подаренного им по завещанию родному городу.
1400284
  Горышин Г.А. Стар и млад / Г.А. Горышин. – Москва : Современник, 1978. – 447 с.
1400285
  Лукас Едвард Стара-нова холодна війна / спілкувався Богдан Цюпин // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 13 (333). – С. 6-7. – ISSN 1996-1561


  "Нова холодна війна пов"язана з російськими грішми для перекуповування слабших на Заході та використання енергії як зброї".
1400286
  Кръстев К. Стара българска живопис / К. Кръстев, В. Захариев. – София : Из-во "Български художник", 1960. – 212 с. : илл.
1400287
  Константинов Г. Стара българска литература : Отъ Св. Св. Кирилъ и Методий до Пансий Хилендарски / Г. Константинов. – София, 1943. – 185 с.
1400288
  Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся = Ancient Volyn and Volynian Polissia : (краєзнавчий словник - від найдавніших часів до 1914 р.) / проф. Олександер Цинкаловський. – Вінніпег : Волинь. – (Інститут дослідів Волині, ISSN Research Institute of Volyn ; ч. 52)
Т. 1. – 1984. – 600 с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 9-16 та в передм.
1400289
  Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся = Ancient Volyn and Volynian Polissia : (краєзнавчий словник - від найдавніших часів до 1914 р.) / проф. Олександер Цинкаловський. – Вінніпег : Волинь. – (Інститут дослідів Волині = Research Institute of Volyn ; ч. 55)
Т. 2. – 1986. – 578, [1] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ.
1400290
  Фіцич Наталка Стара добоа Англія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 56-65 : фото
1400291
  Жулавський Ю. Стара земля / Ю. Жулавський. – Київ, 1928. – 280 с.
1400292
  Во І. Стара історія : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 69-90. – ISSN 0320-8370
1400293
  Гуцал С. Стара коаліція, новий уряд // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 березня (№ 10). – С. 5


  "Обрання Ангели Меркель федеральним канцлером і призначення 14 березня уряду нарешті завершило майже піврічний марафон формування владної коаліції в Німеччині. Четвертий строк Ангели Меркель на посаді канцлера збігся з четвертим у повоєнній історії ФРН ...
1400294
  Лукас Едвард Стара модель журналістики як бізнесу зазнала краху / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 25, 28


  Редактор тижневика The Economist, старший віце-президент Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас - про відповідальність медіа за розвиток громадської думки.
1400295
   Стара Одеса. – Одеса, 1927. – 56 с.
1400296
  Сукманова О. Стара пісня про нову судову реформу // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 8-9
1400297
  Троян С.С. Стара політика в новому прочитанні: сучасна польська національна візія німецького "Drang nach osten" // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 309-310. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
1400298
  Рева І. Стара Самар / І. Рева, О. Репан // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 28 (193). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  На околицях Дніпропетровська збереглися рештки фортеці, збудованої Іваном Мазепою на місці давнішого козацького поселення.
1400299
  Лялька Я. Стара Сіль / Ярослав Лялька, Павло Романюк // Літопис нескореної України / Науково-дослід. центр історії нац.-визвольних змагань України. – Львів : Каменяр, 2002. – Кн. 3 : Стара Сіль/Я. Лялька, П. Романюк. – 308 с. – ISBN 5-7745-0935-4
1400300
  Терзичь С. Стара Србиjа : (XIX-XX век) : драма jедне цивилизациjе : Рашка, Косово и Метохиja, Cкопско-Тетовска област / Славенко Терзичь ; Православна реч, Ист. ин-т Београд ; уред.: Зоран Гутовичь, Срджьан Рудичь. – Нови Сад ; Београд : Православна реч ; Историjски институт, 2012. – 662, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 578-596. – ISBN 978-86-83903-58-0


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1400301
  Руднєв Є. Стара табірна миска // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня - 10 травня (№ 16). – С. 1, 15


  8 травня у всьому світі відзначається День перемоги над нацистською Німеччиною.
1400302
  Возняк М.С. Стара українська драма і новійші дослїди над нею : Наукова хроніка: [рец. на кн.]: В.И. Рязанов - Из истории русской драмы. М., 1910 ; Н.И. Петров - Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII веков. К., 1911. – [У Львові [Львів]] : [З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1912. – 53 с. – Окр. відб.: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. Наук. часоп., присв. перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяці під ред. Михайла Грушевського. Львів, т.112, с. 139-191


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. ...
1400303
  Адріанова-Перетц В.П. Стара українська етимологія слова "горілка" / Варвара Адріянова-Перетц, 1928. – [5] с. – Окрем. відбиток: с. 197-201
1400304
  Бєляєв В.П. Стара фортеця / В.П. Бєляєв. – Львів : Вільна Україна, 1947. – 248 с.
1400305
  Бєляєв В.П. Стара фортеця : трилогія / В.П. Бєляєв. – Київ : Молодь, 1953. – 792 с. : 1 портр.
1400306
  Конашевич С. Стара фортеця Ескі-Кермен // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 5). – С. 4
1400307
  Айні С. Стара школа : повість та оповідання : для серед. шк. віку / Садріддін Айні ; [пер. з тадж. О. Шокала] ; худож. Є. Котляр. – Київ : Веселка, 1985. – 96 с. : іл.
1400308
  Айні С. Стара школа : повість та оповідання. Для середнього шкільного віку / С. Айні. – Київ : Веселка, 1985. – 94, [2] с.
1400309
   Стара Юзовка. 1869-1905. – К., 1937. – 319с.
1400310
  Седина А.М. Стараницы из истории рабочего движения на Кубани. / А.М. Седина. – Карснодар, 1961. – 100с.
1400311
  Стоянов Б.Й. Старата родопска архитектура / Б.Й. Стоянов. – София, 1964. – 116с.
1400312
  Ганибесов В.П. Старатели / В.П. Ганибесов. – Л., 1950. – 303с.
1400313
  Ганибесов В.П. Старатели / В.П. Ганибесов. – Чита, 1950. – 172с.
1400314
  Ганибесов В.П. Старатели / В.П. Ганибесов. – Челябинск, 1958. – 255с.
1400315
  Ганибесов В.П. Старатели / В.П. Ганибесов. – Челябинск, 1984. – 407с.
1400316
  Дерюгин Ю.Н. Старательская добыча золота в Гвинее = Artisanal gold mining in Guinea / Ю.Н. Дерюгин. – Москва : Акварель, 2015. – 240, [1] с., включ. обл. : ил., табл. – Текст парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 233-234. – ISBN 978-5-904787-43-1
1400317
   Старательські способи видобутку бурштину в Українському Поліссі / С.О. Волненко, Г.В. Мельничук, Я.С. Курепа, С.В. Мамчур // Вісті Донецького гірничого інституту : всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Покровськ, 2017. – № 1 (40). – С. 118-122. – ISSN 1999-981Х
1400318
  Бланк М.И. Старатиграфическое значение фораминифер и история геологического развития восточной части Днепровско-Донецкой впадины и северо-западной окрины Донбасса в юрский период. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Бланк М.И.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1967. – 20л.
1400319
  Колосов М.М. Старая акация / М.М. Колосов. – Москва, 1975. – 48с.
1400320
  Ланн Е. Старая Англия / Е. Ланн. – М., 1943. – 462с.
1400321
  Пермяк Е.А. Старая ведьма / Е.А. Пермяк. – Москва, 1961. – 191с.
1400322
  Петри Б.Э. Старая вера / Б.Э. Петри. – Иркутск, 1928. – 78 с.
1400323
  Чапек Карел Старая веселая Англия. / Чапек Карел. – МоскваЛ., 1927. – 96с.
1400324
  Варакин И.Н. Старая Вологда. / И.Н. Варакин, Н.П. Дмитриевский. – Вологда, 1922. – 31с.
1400325
  Кервуд Старая дорога / Кервуд. – Волгоград. – 252 с.
1400326
  Шадрин А.И. Старая дорога / А.И. Шадрин. – М., 1985. – 368с.
1400327
  Новиков Н.Г. Старая дружба / Н.Г. Новиков. – Москва, 1986. – 95с.
1400328
  Чаянов А. Старая западная гравюра : Краткое руководство для музейной работы / А. Чаянов. – Москва : М. и С. Сабашниковых, 1926. – 81 с., [15] с.
1400329
  Каназов М. Старая зимовка : повести / Молдахмет Каназов; пер. с каз. Г.Мурзахметовой. – Алма-Ата : Жалын, 1985. – 320 с.
1400330
  Игнатьева П.С. Старая и новая Даниловка. Рассказы рабоч. фаб-ки им. М.В. Фрунзе. / П.С. Игнатьева, 1940. – 223с.
1400331
  Шуваев К.М. Старая и новая деревня. / К.М. Шуваев. – М., 1937. – 357с.
1400332
  Астахова А.М. Старая и новая Карелия в частушке / Астахова А.М., Колпакова Н.П. ; Карельский науч.-иследовательский ин-т культуры. – Петрозаводск : Кирья, 1937. – 160 с.
1400333
  Никулин Л. Старая и новая Москва в литературе / Л. Никулин. – Москва, 1947
1400334
  Корниль Л.Л. Старая и новая техника в стекольном производстве / Л.Л. Корниль. – 79с.
1400335
  Голобородько И.И. Старая и новая Турция / И.И. Голобородько. – Москва : Типо-литогр. Русского Товарищества печатн. и издательского дела, 1908. – 282, [6] с. – Научно-популярная библиотека. Серія 2, № 1-2
1400336
  Познаньска К. Старая и новая Турция / К. Познаньска. – Москва, 1974. – 191с.
1400337
  Амп П. Старая история / П. Амп ; пер.с фр. К.И. Варшавской. – Ленинград : Сеятель, 1925. – 95 с. – (Общедоступная библиотека "Сеятель" : Отд. худож. литературы ; № 31-32)


  Содержание: Хозяйка. Случай. Погибший сад. Его честь. Болезни святых. Нарядная Богородица
1400338
  Шифрин Михаил Старая карта. Семь великих каналов // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 26 : карта
1400339
  Беляев В.П. Старая крепость : трилогия / В.П. Беляев. – Киев : ГИХЛ, 1951. – 771, [4] с. : 1 портр.
1400340
  Беляев В.П. Старая крепость / В.П. Беляев. – Ленинград : Лениздат, 1952. – 796 с. : ил. – (Библиотека школьника)
1400341
  Беляев В.П. Старая крепость / В.П. Беляев. – Львов, 1962. – 724с.
1400342
  Беляев В.П. Старая крепость / В.П. Беляев. – Москва
1. – 1971. – 448с.
1400343
  Беляев В.П. Старая крепость : трилогия / В.П. Беляев. – Москва : Молодая гвардия. – (Тебе в дорогу романтик)
Кн. 3. – 1971. – 462 с.
1400344
  Беляев В.П. Старая крепость : трилогия / В.П. Беляев. – 4-е изд. – Москва : Детская литература, 1975. – 719 с. – (Школьная библиотека : Для средней школы)
1400345
  Беляев В. Старая крепость : трилогия / В. Беляев. – Киев : Радянська школа, 1985. – 576 с.
1400346
  Беляев В.П. Старая крепость : трилогия / Владимир Беляев ; [послесл. В. Разумневича ; худож. А.И. Сухоруков]. – Москва : Воениздат, 1986. – 446, [1] с. : ил.
1400347
  Беляев В.П. Старая крепость : роман : [трилогия : для ст. шк. возраста] / Владимир Беляев ; [худож. В.В. Соколов]. – Минск : Юнацтва. – (Библиотека приключений и фантастики)
Кн. 3. – 1986. – 395, [2] с. : ил.
1400348
  Беляев В.П. Старая крепость : трилогия : [для ст. и сред. шк. возраста] / Владимир Беляев ; [худож. В. Топков]. – Горький : Волго.-Вят. книжное изд-во, 1987. – 654, [2] с. : ил.
1400349
  Беляев В.П. Старая крепость : трилогия : [для детей] / В.П. Беляев ; [худож. Ш. Булгаков]. – Ташкент : Укитувчи, 1988. – 652, [1] с. : ил. – ISBN 5-645-00230-X
1400350
  Беляев В.П. Старая крепость. Дом с привидениями. Город у моря : трилогия : [для сред. возраста ; ил. В. и Л. Петровы] / В.П. Беляев. – Москва : Детская литература, 1968. – 725 с. : ил., 1 л. портр.
1400351
  Беляев В.П. Старая крепость. Дом с привидениями. Город у моря : трилогия / В.П. Беляев ; послесл. С.С. Смирнова ; ил. В. Додэ. – Ставрополь : Книжное изд-во, 1968. – 848 с. : ил., 1 л. портр.
1400352
  Беляев В.П. Старая крепость. Дом с привидениями. Город у моря : трилогия / В.П. Беляев ; [вступ. ст. С.С. Смирнов ; ил. О.В. Кожеков]. – Киев : Дніпро, 1976. – 760 с. : ил.
1400353
  Паклин С.А. Старая кузница / С.А. Паклин. – Челябинск, 1960. – 216с.
1400354
  Молховец Е.И. Старая кухня России / Е.И. Молховец. – Ростов -на-Дону
1. – 1991. – 480с.
1400355
  Бранденбург Н.Е. Старая Ладога / Н.Е. Бранденбург ; рисунки и техническое описание акад. В.В. Суслова. – Юбилейное издание Императорского Русского Археологического О-ва. – Санкт-Петербург : В тип. Главного управления Уделов, 1896. – [8], 323 с., 90 л. ил., карт. : ил.. карт., портр.


  Ил.: Суслов, Владимир Васильевич (1859-1921)
1400356
  Равдоникас В.И. Старая Ладога : Материалы археологических экспедиций ; сборник / В.И. Равдоникас. – Ленинград : Гос. музей Этнографии, 1948. – 140 с.+ прилож. – Из содерж. : Равдоникас В. И. Памяти Н. И. Репникова / В. И. Равдоникас, с. 6-10
1400357
  Орлов С.Н. Старая Ладога / С.Н. Орлов. – Ленинград, 1949. – 48с.
1400358
   Старая Ладога. – Ленинград, 1973. – 24с.
1400359
  Васильев Б.Г. Старая Ладога / Б.Г. Васильев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1984. – 24 с.
1400360
  Шушунова Л. Старая Ладога : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 6. – С. 13-15. – ISSN 0321-1878
1400361
  Киличичаков М.Е. Старая лиственница / М.Е. Киличичаков. – М., 1979. – 128с.
1400362
  Мальцев В.Н. Старая любовь / В.Н. Мальцев. – Донецк, 1980. – 208с.
1400363
  Абикеева Гульнара Старая любовь не ржавеет // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 4. – С. 124-131. – ISSN 0130-6405


  Казахское кино на старте
1400364
  Маковей О.С. Старая Мадьярка / О.С. Маковей. – М., 1959. – 160с.
1400365
  Бахрушин С.В. Старая Москва : стенограмма публичной лекции чл.-корр. Акад. наук СССР С.В. Бахурина, прочитанной 17 ноября 1944 года в Доме ученых в Москве / Бахрушин С.В. ; Лекционное бюро при Комитете по делам Высшей Школы при СНК СССР. – Москва : [б. и.], 1945. – 23 с.
1400366
  Бахрушин С.В. Старая Москва / Бахрушин С.В. ; АН СССР. – Москва : Госиздат культурно-просветительной литературы, 1947. – 31 с. – Библиогр.: с. 30-31. – (В помощь лектору)
1400367
  Гольденберг П.И. Старая Москва / П.И. Гольденберг. – Москва, 1947. – 96 с.
1400368
  Кукрыниксы. Старая Москва. / Кукрыниксы. – М, 1961. – 49с.
1400369
   Старая Москва. Гравюры Ивана Павлова. – Москва : Искусство, 1947
1400370
  Пыляев М.И. Старая Москва: Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы / М.И. Пыляев. – Москва, 1990. – 416с.
1400371
  Тарасова М.Б. Старая музыка / М.Б. Тарасова. – М., 1987. – 158с.
1400372
  Коргунюк Ю.Г. Старая новая кожа российской политики: Партийно-политическая жизнь России весной 2006 г. // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : Журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2006. – № 1 (весна). – С. 180-208.
1400373
  Тагдиси Д.Г. Старая новая наука / Д.Г. Тагдиси. – Москва, 1989. – 63с.
1400374
  Борисова Е. Старая новая проблема // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 35 - 36. – ISSN 0869-4915
1400375
  Де-Рибас А. Старая Одесса : Исторические очерки и воспоминания. – Одесса : Книжный магазин Георгия Руссо, 1913. – 379 с.
1400376
  Атлас Д.Г. Старая Одесса, ее друзья и недруги / Атлас Д.Г. ; вступ. ст. Е. Голубовского, О. Губаря, Г.Г. Семыкиной. – Одесса : Ласми, 1992. – 206, [1] с. – ISBN 5-206-00348-4
1400377
  Ромашов А.П. Старая пашня. - Первый снег / А.П. Ромашов. – ПЕрмь, 1968. – 208с.
1400378
  Штифтер А. Старая печать / А. Штифтер. – М, 1960. – 63с.
1400379
  Седова Т.А. Старая Пинакотека в Мюнхене / Т.А. Седова. – М, 1990. – 277с.
1400380
  Шевелев М.П. Старая пластинка. / М.П. Шевелев. – К, 1989. – 334с.
1400381
  Обухов А.Ф. Старая подкова / А.Ф. Обухов. – Днепропетровск, 1990. – 148с.
1400382
  Васильев А.Н. Старая приманка / А.Н. Васильев. – Москва, 1959. – 56с.
1400383
  Щеголихин И.П. Старая проза / И.П. Щеголихин. – Алма-Ата, 1990. – 414с.
1400384
  Холцманис А. Старая Рига / А. Холцманис, И. Страутманис. – Рига : Лиесма, 1970. – 48 с.
1400385
   Старая Рига. – Рига : Лиесма, 1976. – 48 с.
1400386
  Зорин Л.Г. Старая рукопись / Л.Г. Зорин. – М., 1983. – 431с.
1400387
  Вязинин И.Н. Старая Русса / И.Н. Вязинин. – 3-е изд перераб и доп. – Ленинград, 1980. – 144с.
1400388
  Гладков Ф. Старая секретная / Ф. Гладков. – Москва-Л., 1930. – 384с.
1400389
  Гладков Ф. Старая секретная. Повесть о былом / Ф. Гладков. – М, 1935. – 155с.
1400390
  Жеребцов Б. Старая Сибирь в воспоминаниях современников / Б. Жеребцов. – Иркутск, 1939. – 194с.
1400391
  Львова А.Л. Старая сказка : [сборник стихов] / Н. Львова. – 2-е изд., доп. посмертными стихотворениями. – Москва : Книгоиздат "Альциона", 1914. – 123 с.
1400392
  Крутилин С.А. Старая скворечня / С.А. Крутилин. – М., 1973. – 304с.
1400393
  Токарева В. Старая собака : рассказы / В. Токарева. – Москва : Журнал "Огонек", 1991. – 46 с. – (Библиотека "Огонек")
1400394
  Кавабата Я. Старая столица. / Я. Кавабата. – М., 1984. – 255с.
1400395
  Юфит М.И. Старая тетрадь в клетку. / М.И. Юфит. – Москва, 1968. – 310с.
1400396
  Брэгг У. Старая техника и новые знания / У. Брэгг. – М.-Л., 1928. – 176с.
1400397
  Козлєницкая С. Старая Украйна : сборник дум, песен, легенд, переработаны с малороссийского по-русски С. Козлєницкой. – Петроград : Изд. М.И. Семенова ; Тип. Печатный труд, 1916. – 266, [2] с.


  На переднем форзаце экслибрис: Библиотека Коллегии Павла Галагана
1400398
  Мартен Роже Дю Гар Старая франция / Мартен Роже Дю Гар. – Москва : Гослитиздат, 1936. – 123 с.
1400399
  Гонимов И.А. Старая Юзовка / Гонимов И.А. – Сталино, 1953
1400400
  Гонимов И.А. Старая Юзовка / И.А. Гонимов. – Москва, 1967. – 672с.
1400401
  Еськов М.Н. Старая яблоня с осколком / М.Н. Еськов. – М, 1982. – 237с.
1400402
  Галина М. Старая, новая. сверхновая...: Журналы фантастики на постсоветском пространстве : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 8. – С. 151-159. – ISSN 0130-7673
1400403
  Макаренко М. Старгородська божниця та її малювання / М. Макаренко. – К, 1928. – 21с.
1400404
  Мова (Лиманський) В.С. Старе гнiздо і молодi птахи : в 5 дїях і 8 одмінах / Василь Мова (Лиманський [псевд.]) ; Для сцени пристосував [з передм.] Гнат Хоткевич. – Львів : Друк. І. Айхельбергера і Сп., 1909. – 216 с.
1400405
  Мова (Лиманський) В.С. Старе гнiздо й молодi птахи : драматичні образи / Василь Мова (Лиманський [псевд.]). – Київ : Дpук. Петра Баpського, 1907. – 223, V с. – Hа обкл.: Дpук. Пеpшої Київ. Дpук. Спілки ; Пеpедpук із жуpн.: Літ.-Hаук. Вістник
1400406
  Мова Старе гніздо й молоді птахи / Мова, (Лиманський). – Київ : Дніпро, 1990. – 420 с.
1400407
  Павлів О. Старе і нове в історії празького "Кобзаря" 1941 р. // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 травня (№ 20). – С. 9
1400408
   Старе српске биографиjе. – Београд, 1968. – 302с.
1400409
  Возняк М.С. Старе українське письменство : Для сеpедніх шкіл. – Hакладом Укp. Пед. Т-ва. – Львів : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 512с. : мал., поpтp.


  Hа обкл. після назви: Вибіp текстів з істоpично-літеpатуpним оглядом, поясненнями та слівничком: (З 68 ілюстpаціями). – Деякі тексти церковнослов. – В кн. поpтp.: Єлисея Плетенецького, Іпатія Потія, Мелетія Смотpицького, К.К. Остpозького, Петpа Могили, ...
1400410
  Ледянко М.А. Старе, молоде і "Лідія" / М.А. Ледянко. – Харків-Київ, 1931. – 64с.
1400411
  Цвирко М.Ф. Старейшая школа Беларуси // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 265-273. – ISSN 2308-135X
1400412
   Старейшие мастера Малого театра. – М., 1949. – 108с.
1400413
   Старейшие советские художники о Средней Азии и Кавказе. – М., 1973. – 285с.
1400414
  Маргайлик Г.И. Старейший ботанический сад Белоруссии: (Горец. ботан. сад) / Г.И. Маргайлик, Л.А. Кирильчик. – Минск, 1984. – 110с.
1400415
  Любомудров М.Н. Старейший в России : Творческий путь Ярославского драматического театра / М.Н. Любомудров. – Москва : Искусство, 1964. – 264с.
1400416
  Тугутов Старейший музей Забайкалья / Тугутов, А.Н. Орлова. – Улан-Удэ, 1956. – 48с.
1400417
  Николаев С. Старейший на Урале / С. Николаев. – Молотов, 1947. – 20с.
1400418
  Николаев С. Старейший на Урале / С. Николаев. – Молотов, 1949. – 44с.
1400419
  Стенько М.И. Старейший на Юге. / М.И. Стенько. – Ростов-на-Дону, 1961. – 128с.
1400420
  Незнамов М. Старейший русский театр на Урале / М. Незнамов, 1948. – 132 с.
1400421
  Хаткевич Василий Старейший трон германских императоров : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 3 : Іл.
1400422
  Павлов Н.Н. Старене пластмасс в естественных и искусственных условиях / Н.Н. Павлов. – Москва : Химия, 1982. – 220 с.
1400423
   Старение бумаги. – Москва-Л. : Наука, 1965. – 163 с. : ил.
1400424
  Казарян В.О. Старение высших растений. / В.О. Казарян. – Москва, 1969. – 315с.
1400425
  Фролькис В.В. Старение и биологические возможности организма. / В.В. Фролькис. – Москва, 1975. – 272с.
1400426
  Мачерет Е.Л. Старение и двигательные возможности / Е.Л. Мачерет. – К., 1989. – 172с.
1400427
  Киппер А. Старение и конечное время жизни фотона в космологическом пространстве / А. Киппер. – Таллин : Валгус, 1981. – 59 с.
1400428
  Маньковский Н.Б. Старение и нервная система. (очерки клинич. нейрогеронтологии) / Н.Б. Маньковский, А.Я. Минц. – К., 1972. – 279с.
1400429
  Нагорный А.В. Старение и продление жизни / А.В. Нагорный. – Москва, 1948. – 215с.
1400430
  Войтенко В.П. Старение и продолжительность жизни: взгляд в будущее / В.П. Войтенко. – Київ, 1987. – 47с.
1400431
   Старение и стабилизация полимеров. – М., 1966. – 210с.
1400432
  Минскер К.С. и др. Старение и стабилизация полимеров на основе винилхлорида / К.С. и др. Минскер. – Москва, 1982. – 272с.
1400433
  Кириллова Э.И. Старение и стабилизация термопластов / Э.И. Кириллова, Э.С. Шульгина. – Л., 1988. – 239с.
1400434
  Бурльер Ф. Старение и старость. Основы гигиены и терапии. / Ф. Бурльер. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 96с.
1400435
  Фролькис В.В. Старение и увеличение продолжительности жизни. / В.В. Фролькис. – Л., 1988. – 239с.
1400436
   Старение и физиологические системы организма. – К., 1969. – 712с.
1400437
  Кугель Р.В. Старение машин и их элементов : (в помощь слушателям семинара по надежности и прогрессив. методам контроля качества продукции) / Р.В. Кугель. – Москва : Знание, 1984. – 97с. – В изд. также : Принципы расходования ресурса и их использование для оценки надежности / Г.Д. Карташов
1400438
  Шаравский П.В. Старение меднозакисных выпрямлений / П.В. Шаравский, 1937. – 1189-1193с.
1400439
  Чуистов К.В. Старение металлических сплавов / К.В. Чуистов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 230 с.
1400440
  Петров Д.А. Старение металлов / Д.А. Петров. – Москва, 1953. – 24с.
1400441
   Старение мозга. – Л., 1991. – 279с.
1400442
  Насонова Т.И. Старение мозга: возможности нейрогеропротекторной терапии / Т.И. Насонова, И.В. Сазонов // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2014. – № 5 (67). – C. 79-86. – ISSN 2224-0713
1400443
  Кудрин А. Старение населения и угроза бюджетного кризиса / А. Кудрин, Е. Гурвич // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 52-79. – ISSN 0042-8736
1400444
  Флеров В.Н. Старение натрий-цинкатных растворов и его влияние на электродные процессы : Автореф... канд. техн.наук: / Флеров В.Н.; Горьк. политехн. ин-т им. А.А.Жданова. Кафедра технологии электрохим. производств. – Горький, 1955. – 11л.
1400445
  Мотылев В.М. Старение научно-технической литератуты / В.М. Мотылев. – Л, 1986. – 159с.
1400446
  Калугин И.В. Старение организма и полиморбильность / И.В. Калугин, Е.А. Хаустова // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 36-44
1400447
  Неугодов В.В. Старение рабочей силы: сущность, причины и социально-экономические последствия. / В.В. Неугодов, С.М. Зверев. – Новосибирск, 1989. – 181с.
1400448
  Комарова М.Ф. Старение сплавов системы алюминий - магний с высоким содержанием магния : Автореф... канд. техн.наук: 046 / Комарова М.Ф.; АН СССР. Ин-т физики металлов. Объедин. учен. совет. – Свердловск, 1969. – 21л.
1400449
  Самохоцкий А.И. Старение черных и цветных металлов / А.И. Самохоцкий. – М.-Л. : Оборонгиз, 1939. – 332 с.
1400450
  Западнюк В.И. Старение, активное долголетие и лекарства / В.И. Западнюк. – Киев : Здоров"я, 1987. – 76с.
1400451
  Дупленко Ю.К. Старение: очерки развития проблемы / Ю.К. Дупленко. – Ленинград : Наука, 1985. – 192с.
1400452
  Малинин В.Н. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания : историко-литературное исследование В. Малинина. – Киев : Тип. Киево-Печерской Успенской Лавры, 1901. – [1029] c. разд. паг. – Приложение на древне-русском яз.


  На обл. мягкого переплета дарственная надпись: Глубокоуважаемому Федору Яковлевичу Фортинскому от автора Киев. 3 мая 1901 год
1400453
  Громов Д. Старец и Сталин // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 45 (482). – С. 58-60


  Монах Киево-Печерской лавры с грузинскими корнями мо бы изменить ход истории XX века, если бы ему удалось убедить своего воспитанника Иосифа Джугашвили стать не роволюционером, а священником
1400454
  Вааранди Д.Ю. Старец из Юлемисте и юный градостроитель : поэма / Д.Ю. Вааранди; пер. с эст. Л.Тоома. – Таллин : Эстгостиздат, 1975. – С. 12-37
1400455
  Лука Старец Феодосий Молченский - сподвижник Паисия Величковского / Лука, (Коваленко) // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 387-395
1400456
  Салтыков-Щедрин Старец. / Салтыков-Щедрин, 1937. – 45с.
1400457
  Іларіон Старець Паїсій Величковський: його життя, праця та наука. = Staretz Paisii Velychkovskyi : Історична літературно-богословська монографія / Іларіон; За ред. С. Ярмуся; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Товариство "Волинь", 1975. – 151с.
1400458
  Насонова Алла Стареющие дрожжи, неразборчивые дрозофилы и другие открытия // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 26 : фото
1400459
  Северина Т.И. Стареющие распределения и описываемые ими модели накопления повреждений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Северина Т. И.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1975. – 20л.
1400460
  Арская Л.П. Стареющий рабочий в тисках эксплуатации / Арская Л.П. – Москва : Профиздат, 1987. – 190, [1] с. : ил. – (Империализм: события, факты, документы)
1400461
   Старженецкая, Тамара Георгиевна. Выставка произведений. Москва. 1980. – М., 1980. – 16с.
1400462
  Михайлов К. Стари български родове / К. Михайлов, Д. Шалев. – София : Издателство на отечествения фронт, 1989. – 231 с.
1400463
  Страjничь Н. Стари грчки лиричари / Никола Страjничь. – Нови Сад : Савез педагошких друштава Воjводине, 1999. – 143 с.
1400464
  Нечуй-Левицький І.С. Стари гультяи : Оповидання. – 2-е выд. – Кыив (Київ) : Выд. Е. Череповського, 1906. – 71 с. – На звороті тит. арк.: Тип. И.И.Чоколова ; Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Дешева сільська бібліотека ; № 6)
1400465
  Бораковський Г.М. Стари до молодых не пидгортайтесь [Старі до молодих не підгортайтесь] : Водевиль в 1-м действіи Г. Боpаковскаго. – Киев (Київ) : Изд. книгопpодавца С.И. Гомолинскаго ; Тип. б[ывшая] Федоp[ова], аp[енд]. Л. Блехманом, 1880. – 63 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1400466
   Стари записи = The aged notes. – Скопje : Менора, 1996. – 200 с. – ISBN 9989632170
1400467
  Стадний Є. Старий-новий держплан для вищої освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 11


  "Про поставку продукції для державних потреб" - саме так до 2012 року називався закон, за яким здійснювалося державне фінансування вищої освіти. Потім назву закону змінили, проте принципи радянського державного замовлення нікуди не зникли". Йдеться ...
1400468
  Крим Анатолій Старий // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 170-176. – ISSN 0208-0710
1400469
  Константинов В. Старий ворог кращий за нових двох? США впровадили безпрецедентні санкції проти Ірану // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 листопада (№ 42/43). – С. 4


  "На початку листопада США впровадили нові санкції проти Ісламської республіки Іран. Нинішній пакет наймасштабніший із будь-коли прийнятих Вашингтоном проти Тегерана. Розмаїттям сфер іранського політичного життя, що потрапляють під санкції, та ...
1400470
  Сядристий Микола Старий гімн // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2 с. обкл. – ISSN 0868-9644
1400471
  Людкевич М.Й. Старий годинникар / М.Й. Людкевич. – К., 1991. – 103с.
1400472
  Красильников Г.Д. Старий дім / Генадій Красильников;. – Москва, 1961. – 152 с.
1400473
  Білкун М.В. Старий друг / М.В. Білкун. – Київ : Радянська Україна, 1955. – 64 с.
1400474
  Білоусенко О. Старий заповіт : біблійна історія : для всіх шкіл / О. Білоусенко [псевд.]. – Луцьк : Міська друк., 1941. – 160 с.
1400475
  Білоусенко О. Старий Заповіт / О. Білоусенко. – Київ, 1993. – 160с.
1400476
  Поповченко О. Старий Заповіт як джерело спадкового права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 37-39
1400477
  Аверинцев С. Старий Заповіт як пророцтво про Новий: загальна проблема очима перекладача // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 34-47
1400478
  Хемінгуей Е. Старий і море / Е. Хемінгуей. – К., 1966. – 68с.
1400479
  Хемінгуей Е. Старий і море / Е. Хемінгуей. – К., 1971. – 68с.
1400480
  Хемінгуей Е. Старий і море : Повість / Е. Хемінгуей. – Київ : Дніпро, 1991. – 180 с. – ISBN 5-308-00963-5
1400481
  Нікольська Лана Старий і море = Зебек Володимир Євгенович : Краєвиди душі / Нікольська Лана, Горобець Світлана // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 98-101 : Іл.
1400482
  Паталаєєв О.В. Старий Київ : зі спогадів Старого Грішника / О.В. Паталаєєв ; [упоряд., вступ. ст., примітки та добір іл. О. Друг]. – Київ : Либідь, 2008. – 432 с. : іл. – ISBN 978-966-06-0472-8
1400483
  Бенітес Ф. Старий король : роман / Ф. Бенітес ; пер. з іспан. П. Соколовського. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 175 с. : іл.
1400484
  Толкін Дж.Р.Р. Старий ліс : Уривки з епопеї "Володар Перснів" // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 124-135. – ISSN 0320 - 8370
1400485
  Пляшко Л. Старий Ніжин - місто юності славетного Миколи Гоголя // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 7 (239), серпень. – С. 37-41. – ISSN 0131-2685
1400486
  Краєвой Р. Старий новий світ : драма в двох діях // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
1400487
  Суховій А. Старий Носферату краще, ніж два нових (про німецький кіноекспресіонізм) // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 283-288
1400488
  Мокроусова О.Г. Старий Печерськ: гармата і хрест / Олена Мокроусова ; [голов. ред. С. Головко ; сучас. світлини: К. Денисова]. – Київ : Либідь, 2018. – 95, [1] с. : іл. – Сер. засн. 2014 р. – Бібліогр.: с. 91. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0777-4
1400489
  Талалай Леонід Старий скрипаль : Поезія // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 2. – С. 13-24
1400490
  Мартич Ю.М. Старий театральний квиток / Ю.М. Мартич. – К : Мистецтво, 1974. – 176 с.
1400491
  Кравченко В. Старий товар у новій обгортці. Україна і альянс вирішили провести ребрендинг програми співробітництва // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 1, 5


  "Не минуло й року після обстрілу та захоплення росіянами українських військових кораблів і полону наших моряків, як у Брюсселі вирішили надіслати Україні "потужний сигнал підтримки". І відправили до Києва та Одеси членів Північноатлантичної ради - ...
1400492
  Бібік О.П. Старий токар. / О.П. Бібік. – Х., 1929. – 208с.
1400493
  Короткий В. Старий українець" Михайло Максимович // Вибрані твори / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 8-25. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0322-3
1400494
  Пазюра Н. Старий український консерватизм у висвітленні Михайла Грушевського // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 174-186. – ISSN 2415-8003
1400495
  Третьяков А.П. Старий Хрещатик і його домовласники / Аркадій Третьяков ; [ред. Віра Карпенко]. – Київ : Сучасний письменник, 2019. – 327, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 307-323. – Бібліогр.: с. 324-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8620-24-9
1400496
  Трифонов Ю.В. Старик / Ю.В. Трифонов. – М, 1979. – 240с.
1400497
  Трифонов Ю.В. Старик / Ю.В. Трифонов. – М, 1980. – 350с.
1400498
  Давыдычев Л.И. Старик и его самая большая любовь / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1965. – 32с.
1400499
  Рецептер В. Старик и ласточки : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 90-92. – ISSN 0130-7673
1400500
   Старик и лось.. – Воронеж, 1972. – 184с.
1400501
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – К, 1956. – 74с.
1400502
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1966. – 94с.
1400503
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1974. – 94с.
1400504
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1977. – 95с.
1400505
  Хемингуэй Э. Старик и море : повесть, рассказы и очерки / Э. Хемингуэй. – Одесса : Маяк, 1977. – 247 с. – (Школьная библиотека)
1400506
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Л, 1979. – 111с.
1400507
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Л, 1980. – 64с.
1400508
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1980. – 103с.
1400509
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Ленинград, 1980. – с.
1400510
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1981. – 94с.
1400511
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Орджоникидзе, 1982. – 78с.
1400512
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Саранск, 1982. – 71с.
1400513
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Сыктывкар, 1982. – 64с.
1400514
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – 2-е изд. – Фрунзе, 1982. – 74с.
1400515
  Хемингуэй Э. Старик и море = The old man and the sea / Э. Хемингуэй. – Москва : Просвещение, 1983. – 63 с.
1400516
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Одесса, 1983. – 240с.
1400517
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Чебоксары, 1984. – 72с.
1400518
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Одесса, 1985. – 240с.
1400519
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Казань, 1988. – 350с.
1400520
  Хемингуэй Э. Старик и море : рассказы / Эрнест Хемингуэй ; [сост., перевод, прилож., вступ. ст., коммент. Б. Гиленсона ; худож. А. Бегак]. – Москва : Книга, 1989. – 518 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
1400521
  Хемингуэй Э. Старик и море. Опасное лето. Острова в океане : [сборник] ; пер. с англ. / Эрнест Хемингуэй ; [посл. А.Старцева]. – Москва : Правда, 1989. – 574 с.
1400522
  Крелин Ю.З. Старик подносит снаряды. Повести и рассказы / Ю.З. Крелин. – Москва, 1970. – 224с.
1400523
  Минчковский А.М. Старик прячется в тень : повесть / А.М. Минчковский. – Л., 1982. – 239с.
1400524
  Минчковский А.М. Старик прячется в тень, и другие истории. / А.М. Минчковский. – Л., 1976. – 376с.
1400525
  Минчковский А.М. Старик прячется в тень. / А.М. Минчковский. – Л., 1966. – 302с.
1400526
   Старик у дерева.. – М, 1960. – 32с.
1400527
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч : повесть-сказка : для младшего школьного возраста / Л.И. Лагин ; худож. А. Василенко. – Киев : Вэсэлка, 1988. – 328, [2] с., [4] л. цв. ил. : ил. – ISBN 5-301-00224-4
1400528
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч / Л.И. Лагин. – Таллин, 1990. – 237с.
1400529
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч / Л.И. Лагин. – М, 1990. – 205с.
1400530
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч / Л.И. Лагин. – М, 1991. – 350с.
1400531
  Лагин Л. Старик Хоттабыч / Л. Лагин ; художник А. Чукавин. – Москва : АСТ; Астрель, 2007. – 400с. : ил. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-17-025326-5
1400532
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – М, 1956. – 817с.
1400533
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – М, 1961. – 779с.
1400534
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – М, 1979. – 346с.
1400535
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – М, 1987. – 375с.
1400536
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – Саратов, 1989. – 280с.
1400537
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. Броненосец "Анюта" / Л.И. Лагин. – Ташкент, 1988. – 272 с.
1400538
  Тихолаз Антон Старик, посадивший лес : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 7-39. – ISSN 0130-7673
1400539
  Кузаков Н.Д. Старик. / Н.Д. Кузаков. – Иркутск, 1966. – 24с.
1400540
  Рязанов Э.А. Старики-разбойники / Рязанов Э.А. – Москва, 1972. – 152 с.
1400541
  Никитин С.К. Старики / С.К. Никитин. – М, 1958. – 48с.
1400542
  Сиренко В. Старики и молодежь: кто кого кормит?! // Актуальные проблемы современной Украины (правовой аспект) : сб. статей : война, язык, сепаратизм, декоммунизация, собственность, бедность, суды, пенсия / В. Сиренко. – Киев : Прогрес, 2017. – С. 144-151. – ISBN 978-617-7027-03-03
1400543
  Каминский М.С. Старики на танцплощадке / М.С. Каминский. – М. : Современник, 1990. – 204 с.
1400544
  Валеев Д.Н. Старики, мужчины, мальчишки / Д.Н. Валеев. – Москва, 1975. – 173с.
1400545
  Слезкин Ю. Старики. / Ю. Слезкин. – Куйбышев, 1943. – 40с.
1400546
   Старикова Олена Миколаївна // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 255
1400547
   Старикова Олена Миколаїна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 459. – ISBN 978-966-439-754-1
1400548
  Зырянова И.В. Старикова тайна / И.В. Зырянова. – Пермь, 1981. – 224с.
1400549
  Колин Д.И. Старикъ Аркадий. / Д.И. Колин, С.Ю. Хазанов. – М., 1990. – 189с.
1400550
  Кондратюк А.І. Старина : повісті, оповідання, спостереження / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 203, [1] с. – ISBN 978-966-416-450-1


  У пр. №1714598 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - дарунок автора. 14 травня 2017 року. Підпис. м. Київ
1400551
  Достоевский М. Старина и быт Средней Азии / М. Достоевский. – Москва : Образование, 1917. – 63 с.
1400552
  Аргентов В.А. Старина и новь Магриба / В.А. Аргентов. – Москва, 1985. – 246с.
1400553
  Колчанов А.П. Старина оханская / А.П. Колчанов. – Пермь, 1962. – 248с.
1400554
  Снегирев И.М. Старина русской земли : Ист.-археол. исслед., биографии, учено-лит. переписка, заметки и дневник воспоминаний Ивана Михайловича Снегирева. – Санкт-Петербург : Издание А.Д. Ивановского
Т. 1, кн. 1. – 1871. – XVI, 292, 32 с.
1400555
  Смит Д. Старина Четвероног. / Д. Смит. – М, 1962. – 216с.
1400556
  Стефанов С. Старините по долния басейн на Янтра. / С. Стефанов. – София, 1956. – 87с.
1400557
  Грушевський М.С. Старинна історія . Греко-Римський світ / М. Грушевський. – [Київ] : [Друкарня акц.тов. "Петро Барський"], 1918. – 159 с.
1400558
  Фроянов И.Я. Старинная история: былин. эпос / И.Я. Фроянов, Ю.И. Юдин. – М., 1991. – 61с.
1400559
  Листопадов М А. Старинная козачья свадьба на Дону / М А. Листопадов, . – Ростов -на-Дону, 1947. – 120с.
1400560
  Трунова Н.И. Старинная кухня : Скромные и постные блюда.Пасхальный стол / Н.И. Трунова. – Нижний Новгород : Куръер, 1991. – 255 с.
1400561
  Ландовска В. Старинная музыка : Пренебрежение к старинным мастерам; Сила звучности; Стиль; Исполнение; Виртуозы; Меценаты в музыке / Ванда Ландовска при сотруд. Г. Лев-Ландовского. – Москва : Муз. издат.. П. Юргенсона, 1913. – 133 с.
1400562
  Булучевский Ю.С. Старинная музыка. / Ю.С. Булучевский, В.С. Фомин. – Л., 1974. – 144с.
1400563
   Старинная повесть : [сборник повестей 30-х годов]. – Ленинград : [Изд. писателей в Ленинграде ; Гос. тип. им. Евг. Соколовой], 1929. – 357, [2] с.


  Авторы: А. Марлинский. М. Погодин. В. Одоевский. О. Сенковский. А. Вельтман. А. Шидловский
1400564
   Старинная русская медицина .. – Тверь, 1990. – 41с.
1400565
   Старинная русская повесть : Статьи и исследования. – Москва : Изд-во АН СССР, 1941. – 284с.
1400566
  Виташевская М.Н. Старинная русская почта / М.Н. Виташевская. – Москва, 1969. – 80с.
1400567
  Славянина О.А. Старинная севская свадьба / О.А. Славянина. – Москва, 1978. – 183с.
1400568
  Юров Г. Старинная студенченская песня // Огни Кузбасса : литературно-художественный и общественно-политический альманах, орган Кемеровской организации Союза писателей РСФСР. – Кемерово, 1983. – № 4 (81), октябрь - декабрь. – С. 52-56
1400569
  Боровицкая В.Н. Старинная тетрадь / В.Н. Боровицкая. – М, 1989. – 99с.
1400570
  Аннист А. Старинная эстонская словесность и "Досуг при свете лучины" / А. Аннист, И. Левин // Досуг при свете лучины / Мантейффель П.
1400571
  Ильин Г.Ф. Старинное индийское сказание о героях древности "Махабхарата". / Г.Ф. Ильин. – Москва, 1958. – 141с.
1400572
   Старинное художественное оружие.. – К., 1989. – 34с.
1400573
   Старинные албанские сказания.. – М., 1958. – 283с.
1400574
   Старинные албанские сказания.. – М., 1971. – 223с.
1400575
  Меликсет-Беков Л.М. Старинные армянские надписи в музее Общества истории и древностей в Одессе / Л.М. Меликсет-Беков. – Тифлис : Тип. "Эпоха", 1912. – 22, [1] с. : ил.
1400576
  Соболева Н.А. Старинные гербы российских городов / Н.А. Соболева. – М, 1985. – 176с.
1400577
  Петровский Н. Старинные гравюры из Книги Бытия : Типо-литография Императорского университета, 1898. – 10 с. – Отд. оттиск из : Изв. Общ. Арх. Ист. и Этн., т. 14, вып.4
1400578
  Слуцкий В. Старинные деньги из меха и кожи // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 100-108. – ISSN 1812-867Х
1400579
   Старинные диковинки. – Москва : Советская Россия
Т. 3, кн. 1. – 1991. – 491 с.
1400580
   Старинные диковинки. – Москва : Советская Россия
Т. 3, кн. 2. – 1992. – 512 с.
1400581
  Попов М. Старинные диковинки или приключения славнских князей. – 2-е изд. – СПб, 1778. – 308 с.
1400582
  Баврин И.И. Старинные задачи : книга для учащихся / И.И. Баврин, Е.А. Фрибус. – Москва : Просвещение, 1994. – 128 с. – ISBN 5-09-005128-3
1400583
  Чистяков В.Д. Старинные задачи п элементарной математике / В.Д. Чистяков. – 3-е изд., испр. – Минск, 1978. – 270 с.
1400584
  Олехник С.Н. и др. Старинные занимательные задачи / С.Н. и др. Олехник. – Москва : Наука, 1985. – 160 с.
1400585
  Олехник С.Н. и др. Старинные занимательные задачи / С.Н. и др. Олехник. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1988. – 160 с.
1400586
   Старинные и современные загадки русского народа.. – Горький, 1959. – 157с.
1400587
   Старинные и современные народные песни Воронежской области.. – Воронеж, 1949. – 27с.
1400588
   Старинные исторические песни.. – М., 1971. – 63с.
1400589
  Агафонов О. Старинные казачьи знамена. Опыт исторической реконструкции // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8. – С. 38-42. – ISSN 0235-7089
1400590
  Богданова Н.Ф. Старинные книги и рукописи в Интернете // Библиотека в эпоху перемен: философско-культурологические и информационные аспекты : информационный сборник (Дайджест) / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2009. – Вип. 3 (43) : Виртуальная реальность и культура єпохи интернета. – С. 81-84


  Знакомство с интернет-ресурсами, обеспечивающими доступ к текстовым материалам рукописных книг XI - XII веков, историческим памятникам письменности XVIII ст.
1400591
  Гванон Ким Старинные корейские кухни в сравнении с кухнями Китая и Японии // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2017. – T. 13, № 3 : Кухня в корейском доме: от простого очага до виртуальной реальности. – C. 13-17. – ISSN 1738-8252
1400592
  Кирьянов И.А. Старинные крепости Нижегородского Поволжья. Очерк о старинных русских дерево-земельных крепостях. / И.А. Кирьянов. – Горький, 1961. – 107с.
1400593
  Горленко В. Старинные малороссийские портреты // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.602-606


  описание портретов Ивана Мазепы, Ивана Самойловича, Иосифа Тукальского, Иосафа Горленко
1400594
  Беликов Д.Н. Старинные монастыри Томского края / Д.Н. Беликов. – Томск : Паровая типо-лит. П.И. Макушина, 1898. – [4], 211 с.
1400595
  Виноградов В.Б. Старинные монеты- свидетели прошлого / В.Б. Виноградов. – Нальчик, 1990. – 79с.
1400596
  Довнар-Запольский М.В. Старинные описи Литовской метрики / М.В. Довнар-Запольский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1901. – [2], 9 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1901, т. VI, кн. 3, с. 353-361


  РГБ имеет электронный ресурс
1400597
  Лисициан С. Старинные пляски и театральные представления армянского народа / С. Лисициан. – Ереван
1. – 1958. – 615 с.
1400598
  Лисициан С. Старинные пляски и театральные представления армянского народа / С. Лисициан. – Ереван
2. – 1972. – 502 с.
1400599
  Лазаревский А.М. Старинные польско-русские календари / А.М. Лазаревского. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандер, 1900. – 22 с.
1400600
  Лазаревский А.М. Старинные польско-русские календари / А.М. Лазаревский; А.М. Лазаревского. – [Киев] : [Типография Т.Г. Мейнандер], 1900
1400601
  Котляревский Н.А. Старинные портреты : Е.А. Баратынский, Д.В. Веневитинов, кн. В.Ф. Одоевский, В.Г. Белинский, И.С. тургенев, гр. А.К. Толстой / [соч.] Н. Котляревского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1907. – VI, [2], 457 с.
1400602
   Старинные публики : материалы для этнологии и быта. – Чернигов : Типография Губернского Правления, 1897. – 23 с.
1400603
  Подшивалов В.С. Старинные пушки / В.С. Подшивалов, И.С. Миляков. – М, 1979. – 84с.
1400604
   Старинные русские народные пословицы и поговорки.. – Пенза, 1958. – 139с.
1400605
   Старинные русские песни.. – М., 1959. – 192с.
1400606
   Старинные русские романсы.. – Изд. 2-е, доп. – К., 1988. – 244с.
1400607
  Симони П. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII-XIX столетий / собрал и приготовил Павел Симони. – Санкт-Петербург : Тип. императорской Академии наук
Вып. 1 : с приложением XIII-ти таблиц снимков с рукописей : I-II. – 1899. – [268] с. разд. паг., 13 л. факс. – Отд. оттиск: Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Т. LXVI, № 7
1400608
  Симони П. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII-XIX столетий / собрал и приготовил Павел Симони. – Санкт-Петербург : Тип. императорской Академии наук. – (Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук ; Т. LXVI, № 7)
Вып. 1 : с приложением XIII-ти таблиц снимков с рукописей : I-II. – 1899. – [268] с. разд. паг., 13 л. факс. : ил. факс.


  Академия наук СССР. Отделение русского языка и словесности. Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук : т. 1-101, Санкт-Петербург : 1867-1928.
1400609
  Симони Павел Старинные сборники русских пословиц,поговорок ,загадок и проч.XVII-XIX столетий. – Санкт-Петербург, 1899. – 216 с.
1400610
  Добровольский П.М. Старинные украинские тракты / П.М. Добровольский. – Чернигов : Тип. губ. земства, 1900. – 15 с. – Отт. из "Земского сборника Черниговской губ" №5 1900 г.
1400611
  Васильев В.Н. Старинные фейерверки в России. / В.Н. Васильев. – Ленинград, 1960. – 58 с.
1400612
  Котовщикова А.А. Старинные часы / А.А. Котовщикова. – Л., 1986. – 240с.
1400613
  Котовщикова А.А. Старинные часы / А.А. Котовщикова. – Л., 1986. – 240с.
1400614
   Старинные часы XVI-XIX вв.. – М., 1991. – 25с.
1400615
  Метелкин Николай Старинные часы еще идут : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 3
1400616
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – Москва-Л, 1952. – 192с.
1400617
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – М, 1983. – 303с.
1400618
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – Москва, 1987. – 365 с.
1400619
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – Москва, 1991. – 236 с.
1400620
   Старинные экипажи на выставках Эрмитажа.. – Л., 1980. – 12с.
1400621
  Крейцвальд Ф.Р. Старинные эстонские народные сказки. / Ф.Р. Крейцвальд. – Таллин, 1953. – 304с.
1400622
  Крейцвальд Ф.Р. Старинные эстонские народные сказки. / Ф.Р. Крейцвальд. – Таллин, 1969. – 295с.
1400623
  Крейцвальд Ф.Р. Старинные эстонские народные сказки. / Ф.Р. Крейцвальд. – Таллин, 1980. – 278с.
1400624
  Филдинг Н. Старинный кулон : Роман / Нора Филдинг; Пер. с англ. Л.С. Девочкиной. – Москва : Панорама, 2002. – 192с. – ISBN 5-7024-1330-X
1400625
   Старинный малорусский письмовник: "Книга глаголемая Листовня" / С предисл. Б.Д. Гринченко. – Чернигов : Тип. Губернского земства, 1901. – XIV, 41 с.
1400626
  Беликов Д.Н. Старинный раскол в пределах Томского края / Прот. Д.Н. Беликов. – Томск : Паровая тип. Н.И. Орловой, 1905. – [4], 67 с.
1400627
   Старинный русский город Пенза. Таким он выглядит в настоящее время. – Саратов, 1969. – 110с.
1400628
   Старинный спектакль в России.. – Л.
2. – 1928. – 386с.
1400629
  Старк Э. Старинный театр / Э. Старк. – Пб., 1922. – 75с.
1400630
   Старинный театр в России XVII-XVIII вв.. – Пб., 1923. – 180с.
1400631
   Старинный южно-русский театр и в частности вертеп / Петров Н. // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.438-480
1400632
  Ирасек А. Стариные сказания чешского народа / А. Ирасек. – М, 1943. – 104с.
1400633
  Бидзинашвили Л.М. Старитграфия и моллюсковая фауна среднего миоцена Имерети. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Бидзинашвили Л.М.; МВ и ССО Грузинской ССР. – Тбилиси, 1974. – 22л.
1400634
  Цветков Д.А. Старица и окрестности / Д.А. Цветков. – Москва, 1977. – 168 с.
1400635
  Цветков Д.А. Старица и окрестности / Д.А. Цветков. – Москва, 1986. – 140 с.
1400636
   Старицька-Черняхівська Людмила Михайлівна // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 263-272
1400637
  Поліщук В Старицький і Шевченко: з історії родоводів // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 32-37. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Реалізується спроба повнішої реставрації родоводу Михайла Старицького й пошуку типологічних паралелей із родоводом Тараса Шевченка для подальшого з"ясування генези світоглядних і творчих шляхів двох класиків української літератури
1400638
   Старицький Михайло Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 373. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1400639
  Жадько В. Старицький Михайло Петрович (- письменник, поет, драматург,прозаїк, перекладач) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 814-815. – ISBN 978-966-8567-14-8
1400640
  Короткий В. Старицький Михайло Петрович (1840-1904) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 440-441. – ISBN 5-7707-1062-4
1400641
  Полякова К.И. Старичок-Лесовичок. / К.И. Полякова. – 2-е изд. – Х., 1974. – 183с.
1400642
  Лазарева А. Старі "труби" та нові виклики / А. Лазарева, Я. Куцай // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 49 (421) 11-17 .12.2015. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561


  Кліматична конференція ООН у Парижі ставить перед людством запитання, до яких виявилися неготовими ані політики, ані вчені.
1400643
  Сотник О. Старі вигадки у новій упаковці // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 05 (149), березень. – С. 5


  Відповідь на закиди про безбожність Т. Шевченка.
1400644
  Шагала В. Старі громадські будівлі // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ, 2019. – № 5/6 (261/262). – С. 51-78. – ISSN 0131-2685
1400645
   Старі дерева Ботанічного саду Київського університету / З. Бонюк, Г. Гревцова, І. Іванова, А. Гірін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – C. 9-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Колекція деревних рослин незахищеного ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка налічує понад 2150 видів і внутрішньовидових таксонів, що відносяться до 220 родів, 69 родин, 33 порядків, ...
1400646
  Дмитрук А. Старі добрі паравози // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – С. 16-19. – ISSN 2518-7104
1400647
  Дмитрук А. Старі добрі паровози. Частина 2 // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (144). – С. 43-45. – ISSN 2518-7104
1400648
  Ізотова О. Старі думки - нові слова / Ізотова Олександра. – Київ : Бланк-Прес, 2015. – 53, [1] с. : іл. – Вірші укр., рос. – ISBN 978-966-8843-17-4
1400649
  Сумцов М.Ф. Старі зразки української народної словесности / Н. Сумцов. – Харків : Дpук. "Печ. Дело", 1910. – 20 с. – В кн. також укр. нар. пісні
1400650
  Сумцов М.Ф. Старі зразки української народної словесности / проф. М. Сумцов. – Черкаси : Видавниче Т-во "Сіяч", 1918. – 32 с.
1400651
  Стефанівський П. Старі і нові хати на Лемківщині // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 301-303
1400652
  Залізняк Л. Старі імперські міфи проти нових українських. Міфоборець Євген Синиця проти міфотворця Михайла Грушевського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 11 (539), 16-22.03.2018. – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Євген Синиця - доцент кафедри археології Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. З 2014 року бере участь у програмі, спрямованій на "розвінчання історичних міфів і фейків російської пропаганди". Дослідник є прибічником доступного для широкого читача ...
1400653
   Старі казки говорять з нами : українські народні казки. – Донецьк : Донбас, 2007. – 208с., [ 16с. іл. ]. – ISBN 5-7740-0835-5
1400654
  Бойко В. Старі комплекси все ще мають місце // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 червня (№ 113). – С. 5


  "Днями в Бухаресті відбувся круглий стіл, присвячений 100-річчю українсько-румунських міждержавних взаємин."
1400655
  Діброва С.С. Старі мотиви на новий лад: "Українознавство" в системі імперіаліст. пропаганди / С.С. Діброва. – К., 1984. – 47с.
1400656
  Говяда В. Старі пісні для давніх закоханих / В. Говяда. – К, 1981. – 72с.
1400657
  Логвиненко Б.О. Старі правопорушення у новій площині (адміністративні правопорушення у мережі Інтернет) // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (74). – С. 220-225. – ISSN 2078-3566
1400658
  Муратов О. Старі русла // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 16-47. – ISSN 0130-1608
1400659
  Драгоманов М.П. Старі хартіі вільности [Старі хартії вільності] : історичні нариси / Мих. Драгоманов. – Вид. 2-ге. – Київ : [Ранок ; [Друкарня Барського], 1907. – 84 с. – (Видавництво "Ранок" ; № 11)
1400660
  Шагала В. Старі хати Старосамбірщини // Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2019. – Вип. 4/6 (66/68). – С. 93-119
1400661
  Таранушенко С.А. Старі хати Харькова [Харкова] / Таранушенко С. – Харьків (Харків) : [Тип. Hаp. Комиссаpиата Пpосвещения], 1922. – 16 с.:50 с. іл : 27 табл. – (Матеpьяли до істоpії укp. мистецтва. [Сеp.] Будівництво ; В[ип.] 1)


  На обкл. надпис: Високоповажному проф. Г. Г. Павлуцькому від автора
1400662
  Огнєва О.Д. Старі храми і нові мандрівники на теренах Внутрішньої Монголії (30-ті рр. ХХ ст.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – С. 74-82. – ISSN 1608-0599
1400663
  Галан Я.О. Старі шпигуни на новій службі : Памфлети, статті / Я.О. Галан. – Львів : Каменяр, 1967. – 135с.
1400664
  Марочко В. Старів Семен Митрофанович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 404-405. – ISBN 978-617-642-388-1


  Семен Старів - автор книги спогадів "Страта голодом". Семен Старів вперше опублікував спогади про драматичні події 1930-1933 років в рідному селі Вергуни на Черкащині за кордоном англійською мовою під псевдонімом Мирон Долот.
1400665
  Шаншіашвілі С. Старійшина Гоча / С. Шаншіашвілі. – К., 1957. – 99с.
1400666
  Шаншіашвілі С.І. Старійшина Гоча / С.І. Шаншіашвілі. – К., 1975. – 91с.
1400667
  Олексюк О. Старійшина письменницького цеху Таврії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 10 квітня (№ 7). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Засновник і керівник Літературного клубу "Елінг" - український письменник Микола Каляка.
1400668
  Євтух М.Б. Старійшина українських педагогів Сава Христофорович Чавдаров / М.Б. Євтух, О.К. Проніков // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 12-37. – ISBN 978-617-640-364-7
1400669
  Афанасьев М.М. Старіння котельного заліза та робота його в котлі / М.М. Афанасьев, С.В. Малашенко ; ВУАН, Ін-т будівельної механіки. – Київ : ВУАН
№ 11. – 1935. – 149 с. – Бібліогр.: с. 148
1400670
  Курило І.О. Старіння населення в Україні у дзеркалі соціально-демографічної політики // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (18). – С. 23-32. – ISSN 2072-9480
1400671
  Мельничук Г.С. Старіння населення світу: наслідки та виклики для оподаткування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (287). – С. 58-72. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1400672
  Гудзеляк І. Старіння населення України / І. Гудзеляк, У. Стефаник // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 16 (1). – С. 89-94. – ISSN 2076-1333
1400673
  Курило І. Старіння населення, його особливості та соціально-економічні наслідки в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 30-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1400674
  Любченко В.Є. Старіння та оновлення географічних карт. Теоретичні розвідки // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 46-53 : Табл. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1561-4980
1400675
  Крайніков Е. Старість: вік компенсацій проти віку дефіцитів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-49. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті підбито підсумки результатів досліджень ефективності когнітивного функціонування у пізньому віці. Проаналізовані дані дозволяють зробити висновок про визначальну роль особистісних та біографічних факторів, що компенсують обумовлені віком ...
1400676
  Швидкий В. Старков Валерій Андрійович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 220-222. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1400677
   Старков Олег Вікторович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 214. – ISBN 978-617-573-038-6
1400678
  Шифман А.И. Старницы жизни Льва Толстого / А.И. Шифман. – М, 1983. – 72с.
1400679
  Добрев И. Старо-бьлгарска граматика / И. Добрев. – София, 1982. – 212с.
1400680
  Рифтин А.П. Старо-вавилонские юридические и административные документы в собраниях СССР / А.П. Рифтин. – Москва; Ленинград, 1937. – 178 с.
1400681
  Меньшов Д.П. Старо-Киевская и Печерская крепости / Д.П. Меньшов. – Киев : Тип. Окружного штаба, 1913. – 20 с.
1400682
  Рудинський М.Я. Старо-Орлицький скарб неолітичної доби / М.Я. Рудинський. – Київ, 1929. – С. 261-268. – Окр. відбитка з Антропології, річника Кабінету Антропології ім. Ф. Вовка ВУАН, за р. 1928
1400683
  Соколов М. Старо-русские солнечные боги и богини : историко-этнографическое исследование / М. Соколов. – Симбирск : Типография А.Т. Токарева, 1887. – 48 (180) с. – Дефект. кн. (із 180 - 48 с.)
1400684
  Ващенко О.О. Старо - та новогрецизми у складі чеського лексикону (історичний, культурологічний та мовознавчий аспекти дослідження) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 8 (162). – C. 97-105
1400685
  Фоменко Старобельск / Фоменко, Ф.И. Королько. – Донецк, 1972. – 39с.
1400686
  Мирошниченко И.Е. Старобельск / И.Е. Мирошниченко, В.А. Бутков. – Донбас, 1986. – 32с.
1400687
  Блажко И Н. Старобельщина (природа, ее преобразование. население, народное хозяйство, перспективы развития) : Автореф... Канд.географ.наук: / Блажко Н.И,; Моск.гос.пед.ин-т., 1953. – 20 с.
1400688
  Воровка В.П. Старобердянський ліс як лісокультурний парадинамічний ландшафт / В.П. Воровка, С.В. Гришко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 84-90 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
1400689
  Мірошниченко І.О. Старобільщина : історико-краєзнавчий нарис / І.О. Мірошниченко; І. Мирошниченко; Старобільська районна держ. адміністрація. – Луганськ : ЛОД, 2002. – 112с. – На тит. арк.: 10-річчю незалежності України присвячується. – ISBN 966-7566-13-7
1400690
  Филкова П. Староболгарские традиции в истории русского литературного языка / П. Филкова. – София, 1991. – 496с.
1400691
  Мосенкис Ю. Староболгарские фонетические особенности в языке "Слова о полку Игореве" (поетическая реконструкция фрагментов текста) // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 335-344. – ISBN 978-2-919320-44-8
1400692
  Метельский Г.В. Староборское лето. / Г.В. Метельский. – Вильнюс, 1975. – 522с.
1400693
  Гумилев Л.Н. Старобурятская живопись / Л.Н. Гумилев. – Москва, 1975. – 57с.
1400694
  Лескин А. Старобългарска граматика / А. Лескин. – София, 1981. – 260с.
1400695
  Петканова Д. Старобългарска литература IX - XVIII век / Д. Петканова. – София : Климент Охридски, 1992. – 604 c.
1400696
  Гьлъбов И. Старобългарски език с увод в славянското езикознание / И. Гьлъбов. – София
ч. 1. – 1980. – 180с.
1400697
  Стоянов С. Старобългарски език. / С. Стоянов, М. Янакиев. – 5-то изд. – София, 1976. – 243с.
1400698
  Ивановъ Й. Старобългарски разкази. / Й. Ивановъ. – София, 1935. – 322 с.
1400699
   Старобългарски текстове = Collection of Old Bulgarian Texts. – София : Лингва, 1996. – 165с. – ("Свети наум" No 1). – ISBN 954-8942-01-1
1400700
  Рашев Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав (VII-XI в.) / Р. Рашев. – Варна, 1982. – 236с.
1400701
  Ангелов Б.С. Старобългарско книжовно наследство / Б. Ст. Ангелов ; БАН, Ин-т. за българска литература. – София : Наука и изкуство, 1989. – 236 с.
1400702
  Мавродинов Н. Старобългарското изкуство 11-13 в. / Н. Мавродинов. – София : Български художник, 1966. – 160 с. : илл.
1400703
  Боченков В. Староверы в войне 1812 года // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 8. – С. 161-174. – ISSN 0131-2332
1400704
  Миронова Катерина Староверы Кореи. Деревня в тени небоскребов. Назад из будущего // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 26-33 : фото
1400705
  Соколовская Марина Староверы. Как жить без электричества и связи и зачем. США У Христа за пазухой // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №10 (2949). – С. 54-61 : фото
1400706
  Хоміч Д. Старовижівщина під час франко-російської війни 1812 року // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 196-200
1400707
  Ковалів П. Старовинна богослужбова пам"ятка // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 10/11 (106/107). – С. 13-15
1400708
  Міллер М. Старовинна ікона Св. Димитрія Туптала // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 10/11 (106/107). – С. 21-23
1400709
  Тимошик М. Старовинна скриня як талісман // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 15). – С. 12


  16-17 квітня в Інституті журналістики і міжнародних відносин КНУКіМ відбувся Другий Всеукраїнський фестиваль молодих редакторів і видавців "Видавничий NON-STOP". Організатори фестивалю - перша в Україні кафедра видавничої справи і мережевих видань ...
1400710
  Гайдей С.П. Старовинна таврована цегла як важливий історіографічний матеріал / С.П. Гайдей, Д.К. Жданов, А.О. Княжев // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса - ЮНЕСКО) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 січ. 2015 р., м. Одеса / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж., Міжнар. рада з охорони пам"яток та іст. місць [та ін.] ; [редкол.: В.С. Дорофєєв (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – С. 209-212. – ISBN 978-966-190-989-1
1400711
  Широцький К. Старовинне мистецтво на Україні. / К. Широцький. – К., 1918. – 23с.
1400712
  Іваннікова Л. Старовинний український звичай "ралець": традиція і трансформації // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (362), липень - серпень. – С. 7-15. – ISSN 0130-6936
1400713
  Софронова Л.А. Старовинний український театр / Л.А. Софронова; ЛНУ ім. І.Франка; Кафедра театрознавства та актор. майстер. фак-ту культури і мистецтв. – Львів, 2004. – 336с. – ISBN 966-613-349-0
1400714
  Хведченя С.Б. Старовинні карти розкривають таємниці Лаврських печер / С.Б. Хведченя. – К, 1991. – 32с.
1400715
   Старовинні маєтки України = The old estates of Ukraine : маєток як синтез мистецтв, архітектура садів і парків, поетика старовинної садиби : [книга-альбом]. – Київ : Мистецтво, 2006. – 383, [1] с. : іл. – На тит. арк., уклад. зазнач. як авт. - Парал. тит. арк., зміст англ. - Резюме укр., англ., рос. мовами. - На обкл. назва парал. укр, англ. – Бібліогр. в прим.: с. 372. – ISBN 966-577-192-2
1400716
  Цинкаловський О. Старовинні пам"ятки Волині = Monuments of antiquity in Volhynia : проф. Олекасндр Цинкаловський ; Ін-т дослідів Волині / О. Цинкаловський. – Торонто : Волинь, 1975. – 124 с. : фотоіл., портр. – Паралю тит. арк. англ.
1400717
  Клименко Ю.О. Старовинні парки Київщини / Ю.О. Клименко, А.В. Клименко. – Київ : Журнал "Квіти України", 2003. – 62 с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 58-61. – (Бібліотека квітникаря ) ( Квіти України ; № 4, 2003 р.)
1400718
  Глєбова І.Ю. Старовинні портрети з одеського музею // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 47. – ISSN 2518-7104
1400719
  Шевченко Л.С. Старовинні присадибні парки Полтавщини як своєрідна форма синтезу мистецтв // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 144-150. – ISBN 978-966-929-202-5
1400720
  Уварова Г.Ш. Старовинні садиби як об"єкти туризму в Україні // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 10 (212). – С. 41-47 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1400721
  Скорнякова Н. Старовинні танці на сучасній сцені : студентська творчість // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  Студія старовинного танцю "Джойсанс" Молодіжного центру культурно-естетичного вихавання розпочала свою діяльність шість років тому, в лютому 2005 р.; заняття проводяться в Головному навч. корпусі КНУ імені Тараса Шевченка.
1400722
  Захарченко Р. Старовинному дзвону з Володимирського собору виповнилося 370 років! // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2011. – № 01 (289), січень. – С. 8
1400723
  Сібільов М.В. Старовинності Ізюмщини : 84 табл. малюнків / М.В. Сібільов. – Ізюм : Друк. Червона Зоря
Вип. 4. – 1930. – 28 с.
1400724
  Волошин Ю. Старовіри Гетьманщини в Генеральному описі Лівобережної України 1765 - 1769 рр. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.117-142. – ISSN 0869-3595
1400725
   Старовойтенко Олена Борисівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 459. – ISBN 978-966-439-754-1
1400726
  Нагорна Н.М. Старогрецька комедія - "комос" як жанровий архетип великої поетичної форми у творчості Тараса Шевченка // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 49-55. – ISBN 966-581-295-6
1400727
  Милев А Старогръцка граматика / Милев Ал., Михайлов Г. – 2-е изд. – София : Наука и изкуство, 1961. – 351с.
1400728
  Бешевлиев В. Старогръцка христоматия / В. Бешевлиев. – София : Университетска печатница, 1943. – 355 с.
1400729
   Стародавнє виробництво на території України. – К., 1992. – 196с.
1400730
  Черниш О.П. Стародавнє населення Подністров"я в добу мезеоліту / О.П. Черниш. – К., 1975. – 167с.
1400731
   Стародавнє населення Прикарпаття і Волині / Черниш О.П. – К., 1974. – 287с.
1400732
  Солонська Н. Стародавні бібліотеки Київської Русі в контексті спеціальних історичних дисциплін // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 66-82
1400733
  Романець Т.А. Стародавні витоки мистецтва української народної кераміки / Т.А. Романець. – Київ : Просвіта, 1996. – 207 с.
1400734
  Казакевич Г. Стародавні кельти: історична реальність чи історіографічна конструкція? // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 142-148
1400735
   Стародавні способи догляду за садом-городом. – Львів, 1993. – 48с.
1400736
  Білоус П. Стародавні шкільні звичаї // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (738), вересень. – С. 47-51. – ISSN 0130-5263


  Розглянуто організацію української освіти у ХVІ-ХVІІI ст., звичаї українських школярів, спосіб їхнього життя із залученням літературних творів. Автор намагається подати й психологічний портрет тогочасних спудеїв.
1400737
  Малиновський О Стародавній державний лад східних слов"ян і його пізніші зміни : нариси з історії права / О. Малиновський ; Всеукр. АН, Збірник соціально-економічного відділу. – У Київі (Київ) : З друк Всеукр. Акад. Наук, 1929. – 186 с.
1400738
   Стародавній Єгипет // Перша інформаційна.. : інформація та інформаційна політика на Стародавньому Сході / Ю.В. Бондар. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – С. 5-23. – ISBN 978-966-2530-46-9
1400739
  Рева Л. Стародавній і середньовічний Київ - центр давньої української культури // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 176-179. – ISBN 966-95758-1-8
1400740
  Шовкопляс І.Г. Стародавній кам"яний вік на Україні / І.Г. Шовкопляс. – К., 1955. – 64с.
1400741
  Толочко П.П. Стародавній Київ / П.П. Толочко. – Київ : Наукова думка, 1966. – 84с.
1400742
   Стародавній Київ / Толочко П.П. – К., 1975. – 214с.
1400743
   Стародавній Київ : Археологічні дослідження 1984-1989. Збірник наукових праць / Толочко П.П. – Київ : Наукова думка, 1993. – 272с. – ISBN 5-12-003879
1400744
  Іванцов І.О. Стародавній Київ / І.О. Іванцов; За ред.: Ю.В. Павленка. – Київ : Фенікс, 2003. – 255 с. – ISBN 966-651-117-7
1400745
  Степенькіна Парасковія Стародавній Корсунь // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 47-54. – ISSN 0869-3595
1400746
   Стародавній Рим. – Харків, 1952. – 316 с.
1400747
  Васильченко В. Стародавній римський порядок спадкування за законом та його можливий вплив на зміст сучасного спадкування у цивільному праві України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 180-181


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1400748
  Жиленко І.Р. Стародавній світ: зародження медійних явищ : навч. посібник / Ірина Жиленко ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 158, [1] с. – Бібліогр.: с. 157-158. – ISBN 978-966-657-630-2
1400749
  Коваленко В.П. Стародавній Седнів та війна Олега з сіверянами у 884 р. // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 150-161. – ISBN 978-966-2276-63-3
1400750
  Хохлова Є.В. Стародавній Чернігів та його патріотичні традиції. / Є.В. Хохлова. – К., 1970. – 16с.
1400751
  Шалагінов Б.Б. Стародавня афінська комедія // Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 10. – С.62-64
1400752
  Кликавка О. Стародавня Безводівка // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський науково-популярний журнал ілюстрованої національної історії та культури / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 6 (238), липень. – С. 12-15. – ISSN 0131-2685


  "Унікальна українська пригоризонтна обсерваторія на Чернігівщині - посестра англійського Стоунхенджа - може зникнути через злочинне свавілля орендарів землі та бездіяльність місцевої та центральної влади".
1400753
   Стародавня Греція. – К., 1955. – 219с.
1400754
   Стародавня Греція : книга для читання. – видання друге. – Київ : Радянська школа, 1959. – 321, [2] c. : фотоіл.
1400755
  Парцей М. Стародавня Жовква / Мирон Парцей; І.В. Ключковська, дизайн та художнє оформлення. – Львів : Світ, 2005. – 168 с. : 186 іл. – (Історичні місця України). – ISBN 966-603-396-8
1400756
  Віппер І. Стародавня історія / І. Віппер. – 2-е вид. – Київ, 1924. – 179 с.
1400757
  Семенов-Зусер Стародавня історія / С.А. Семенов-Зусер. – Київ : Радянська школа. – (Університет на дому / Комітет у справах культурно-освітних установ УРСР)
Вип. 1. – 1949. – 179 с.
1400758
  Слесаренко О.О. Стародавня історія в поглядах М.П. Драгоманова.. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 125-130


  У статті аналізується нове бачення М.П. Драгоманова проблем стародавньої історії, висвітлюється процес зародження та основні етапи розвитку поглядів на вивчення історії в Європі.
1400759
  Лук"янчук Г. Стародавня історія міста на унікальному панно в Софії Київській // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 2-8 червня (№ 15/19). – С. 14
1400760
  Українка Леся Стародавня історія східних народів / Леся Українка ; [Пеpедм. О.П. Косач-Кpивинюк]. – 1-е вид. – Катеринослав : Дpук. І. Вісман та І. Моpдхилевич, 1918. – 252 с, [3] с. : фот. – Hа тит. аpк. пpиміт.: Видання пеpше О. Косач-Кpивинюк. - Прим.за № 446878 втрачен, але є ксерокс тогож видання. с однаком номером


  Пеpедм. О.П. Косач-Кpивинюк.
1400761
  Українка Л. Стародавня історія східних народів / Леся Українка ; [ Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Науково-дослідний ін-т Лесі Українки ВНУ ім. Л. Українки ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАНУ ; упоряд., підготовка текстів та іл., коментарі, примітки О. Огнєвої та Н. Сташенко ]. – Репринтне видання. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 256 с., 48 с. – Вихідні дані орігіналу : Катеринослав : Друкарня І. Вісман та І. Морділевич, 1918. – ISBN 978-966-361-330-7
1400762
  Українка Л. Стародавня історія східних народів / Леся Українка. – Кам"янець-Подільський : Буйницький А.О., 2008. – 164с. – Перевидання здійснено за даними оригіналу : Стародавня історія Східних народів/ Л. Українка.- вид. 1-ше О. Косач-Кривинюк : Катеринослав : Друкарня І. Вісман та І. Мордхілевич, Феодосійська 9. - 1918. – ISBN 978-966-2937-53-4
1400763
  Залізняк Л. Стародавня історія України / Леонід Залізняк ; [ред. Вікторія Олексієнко]. – Київ : Темпора, 2012. – 541, [1] с., [5] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 525-541. – ISBN 978-617-569-083-3
1400764
  Залізняк Л.Л. Стародавня історія України // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 149-150. – ISSN 0235-3490
1400765
  Масленіков В. Стародавня історія України в легенді про братів-засновників Києва та в інших легендах і джерелах : Історичний етимологічний словник / В. Масленіков. – 2-е вид. – Київ, 2004. – 92 c.
1400766
  Москаленко О.Ю. Стародавня історія України з археологією : [навч.- метод. посіб.] / О.Ю. Москаленко ; М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДПУ, 2001. – 89 с. – Бібліогр.: с. 87-89
1400767
  Дубрівна А.П. Стародавня образотворча культура як першооснова абстрактного мистецтва України // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 209-218. – ISSN 2226-2180


  "Досліджено витоки абстрактного мистецтва в Україні на прикладах матеріальної та художньої культури первісної епохи. Виявлено вихідні художньо-символічні компоненти, пов"язані між собою спадковістю зображувальної практики, що є свідченням єдиного ...
1400768
  Лідін В.Г. Стародавня повість / В.Г. Лідін. – К., 1960. – 28с.
1400769
  Кирилюк Федір Стародавня політологія : Навчальний посібник / Кирилюк Федір. – Київ : Знання, 2000. – 192с. – ISBN 966-618-113-4
1400770
   Стародруки–сироти. Колектив унікальної книгозбірні Львівського університету вирішили «прорідити» за наказом Дмитра Табачника. В бібліотеці вважають, що це знищить заклад // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 6 лютого (№ 19). – С. 8


  Аж на 43 працівники має бути скорочено штат Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка згідно з наказом №1058 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, підписаним Дмитром Табачником. Це майже третина працівників ...
1400771
   Стародруки XVI - першої половини XVIII ст. з колекції "Polonica" бібліотеки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя : каталог / Ніжин. культур.-просвіт. спілка громадян пол. походження "Астер" ; Б-ка Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя, Музей рідкісної книги ; [відп. за вип. Белінська Ф.Ф. ; упоряд. каталогу стародродруків Морозов О.С. ; авт. тексту передм.: Морозов О.С. та ін.]. – Ніжин : Гідромакс, 2010. – 174, [2] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Сер. засн. в 2010 р. - Покажч.: с. 147-172. – Бібліогр.: с. 173. – (Серія "Книжкові пам"ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя"). – ISBN 978-966-96864-9-7


  Каталог книжкових пам"яток у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя відкриває серію видань, спрямованих на науково-бібліографічне розкриття фондів одного з найдавніших бібліотечно-просвітницьких закладів ...
1400772
   Стародруки XVII ст. відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва : каталог / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; [уклад.: Т.Р. Кароєва, О.В. Сафронова ; пер. англ. О.А. Ткачук ; пер. пол. В.В. Франчук ; відп. за вип. Л.Б. Сеник]. – Вінниця : Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2018. – 91, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 78-87. - Резюме англ., пол. - Текст укр., пол. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-583-236-3
1400773
  Ціборовська-Римарович Стародруки бібліотек осередків Товариства Ісуса, що діяли на теренах Луцької діецезії у XVII-XVIII ст., у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: особливості історичної долі, шляхи надходження, історико-культурне значення // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 183-209. – ISSN 2222-4203
1400774
  Бондар Н.П. Стародруки з бібліотеки П.М. Попова (у фонді відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – Вип. 1 : Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – С. 149-155. – ISBN 966-02-0832-4
1400775
   Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали Міжнародних книгознавчих читань, (Одеса, 14-16 вересня 2009 р.) : [збірник статей] / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; [упоряд. : О.В. Полевщикова, В.В. Самодурова, О.В. Суровцева ; наук. ред. І.С. Грєбцова ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 304 с. : іл. – ISBN 978-966-190-358-5


  В книзі також: Д.М. Парафіло, И.В. Пигулевская, Е.В. Полевщикова, Е.А. Родзиховская, Е.В. Савельева, В.В. Самодурова
1400776
   Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / [М.В. Алєксєєнко та ін. ; відп. ред.: М.О. Подрезова , О.В. Полевщикова ; бібліогр. ред. О.С. Мурашко] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2013. – 332, [1] с. : портр., фотоіл. – Відом. про авт.: с. 330-332. - Ст. укр., рос., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-689-046-1
1400777
   Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IV Міжнар. книгознавчих читань, (Одеса, 2-3 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. бібліотека ; [упоряд.: М.В. Алєксєєнко, О.В. Суровцев ; наук. ред.: І.С. Грєбцова]. – Одеса : ОНУ, 2019. – 287, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-689-359-2


  В книзі також: Д.М. Парафіло, И.В. Пигулевская, Е.В. Полевщикова, Е.А. Родзиховская, Е.В. Савельева, В.В. Самодурова
1400778
  Ціборовська-Римарович Стародруки та давні історико-культурні бібліотечні комплекси як джерела національної історичної пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 173-181
1400779
  Шатрова М.Б. Стародруковані видання в дослідженнях українських книгознавців кінця ХХ - початку ХХІ ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 56-67. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 49). – ISSN 2410-5333


  Запропоновано історіографічний огляд наукових досліджень української стародрукованої книги в 90-х рр. ХХ - на початку ХХІ ст. Розглянуто й. визначено найактуальніші науково-дослідницькі теми: методологія та новітні принципи вивчення й описування ...
1400780
  Осталецька О.І. Стародруковані видання Ніколя де Фера у фонді Сектора картографії НБУВ / О.І. Осталецька, М.С. Романчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 377-388


  У статті відображені основні віхи професійного становлення французького видавця і картографа Ніколя де Фера (Nicolas de Fer, 1646-1720). Поданий огляд його різноманітних творів, що зберігаються у фондах сектора картографічних видань НБУВ. Описано новий ...
1400781
  Астафьев В.П. Стародуб : повести / Виктор Астафьев. – Москва : Советская Россиия, 1969. – 528с.
1400782
  Астафьев В.П. Стародуб : повесть : для ст. возраста / Виктор Астафьев. – Москва : Детская литература, 1982. – 63с.
1400783
  Астафьев В.П. Стародуб : повести / Виктор Астафьев. – Кемерово : Современник : Кемеровское отделение, 1990. – 543с.
1400784
  Пусь В. Стародубские страдания // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 133-136. – ISSN 0235-7089


  Раскольники на современной Брянщине.
1400785
  Рендюк Т. Стародубщина - зрусифікована й окупована українська порубіжна земля // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (389), січень - березень. – C. 5-15. – ISSN 2664-4282
1400786
  Таранець С. Стародубщина як один з провідних духовних центрів старообрядців у другій половині XVIII - на початку XX століття // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 133-138. – ISSN 2222-5250
1400787
  Роздобудько І. Стародубщина: з історії сучасного українського культурного руху // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 (21). – С. 138-141. – ISSN 2313-8505
1400788
  Верховский Т.А. Стародубье : Записки прот. Т.А. Верховского // Стародубье : Записки прот. С.-Петерб. Никольск. единоверческ. церкви Т.А. Верховского, высочайше командированного в 1845-1848 г. государем имп. Николаем Павловичем для устройства единоверия в Черниговск. старообрядческ. посадах / Т.А. Верховский. – Казань : Унив. тип., 1874. – Ч. 1 : 1845 г. – 112 с.
1400789
  Верховский Т.А. Стародубье : Записки прот. Т.А. Верховского // Стародубье : Записки прот. С.-Петерб. Никольск. единоверческ. церкви Т.А. Верховского, высочайше командированного в 1845-1848 г. государем имп. Николаем Павловичем для устройства единоверия в Черниговск. старообрядческ. посадах / Т.А. Верховский. – Казань : Унив. тип., 1874. – Ч. 1 : 1845 г. – 99 с.
1400790
  Верховский Т.А. Стародубье : Записки прот. С.-Петерб. Никольск. единоверческ. церкви Т.А. Верховского, высочайше командированного в 1845-1848 г. государем имп. Николаем Павловичем для устройства единоверия в Черниговск. старообрядческ. посадах. – Казань : Унив. тип.
Ч. 1 : 1845 г. – 1874. – 208 с. – Без обл. - Конволют. - Пер. с кн. 3 оттисками


  Содержание конволюта: 1. Стародубье. Ч. 1; 2. Стародубье. Ч. 2; 3. Стародубье. Ч. 3
1400791
  Баруздин С. Старое - молодое : повести, рассказы / С.А. Баруздин ; ил. А. Лурье. – Москва : Воениздат, 1969. – 271 с.
1400792
  Цензор Д. Старое гетто. – [СПб] : Книгоиздательство "ЕОЗ", 1907. – 40 с.
1400793
  Крашенинникова Н.Л. Старое здание государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина / Н.Л. Крашенинникова, П.А. Тельтевский. – Москва, 1957. – 32с.
1400794
  Перец И.-Л. Старое и новое / И.-Л. Перец. – Вильно. – 212 с.
1400795
  Салазкин С.С. Старое и новое. – Санкт-Петербург, 1897. – с. 69-139. – Отдельный оттиск из: "Русский Архив Патологий, Клинической Медицины и Бактериологии"
1400796
  Философов Д.В. Старое и новое. – Москва, 1912. – 308 с.
1400797
  Крылова Л. Старое и новое / Л. Крылова. – М, 1933. – 32с.
1400798
  Рудницкий Л. Старое и новое / Л. Рудницкий. – Москва, 1958. – 191с.
1400799
  Шкловский В.Б. Старое и новое / В.Б. Шкловский. – Москва, 1966. – 159с.
1400800
  Харин Н.В. Старое и новое в исследованиях судьбы журналиста и разведчика Рихарда Зорге // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № ! (40). – С. 129-138.
1400801
  Малинин А.А. Старое и новое в исторической науке : Лампрехт и его оппоненты : реферат, читанный в Историческом о-ве при Имп. Моск. ун-те / А.А. Малинин. – Москва : т-во "Печ. С.П. Яковлева",, 1900. – [2], II, 47 с.
1400802
  Падерина Е. Старое и новое в непрвзойденной гоголевской развязке "Игроков" (Гоголь и Лесаж) // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 40-67. – ISSN 0042-8795
1400803
  Супоницкая И.М. Старое и новое в политике Герберта Гувера // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 7. – С. 119-133. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности американского президента Г. Гувера.
1400804
  Литцман Вальтер Старое и новое о круге / Литцман Вальтер. – Москва, 1960. – 60 с.
1400805
  Воскресенская З.И. Старое кресло / З.И. Воскресенская. – Москва, 1984. – 19с.
1400806
  Осадчий О.М. Старое письмо / О.М. Осадчий. – М, 1972. – 112с.
1400807
  Крашевский Ю.И. Старое предание / Ю.И. Крашевский. – Москва, 1950. – 396с.
1400808
  Крашевский Ю.И. Старое предание : роман из жизни IX века ; пер. с пол. / Юзеф Игнаций Крашевский. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1956. – 395 с. : ил.
1400809
  Созинова Н.И. Старое русло / Н.И. Созинова. – Новосибирск, 1970. – 87с.
1400810
  Рекемчук А.Е. Старое русло Клязьмы / А.Е. Рекемчук. – Москва : Советский писатель, 1986. – 512 с.
1400811
  Белинский А.А. Старое танго : заметки телевиз. практика / Белинский А.А. – Москва : Искусство, 1988. – 173, [2] с. : ил.
1400812
  Кашликов Антон Старое шведское село // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 46. – С. 56-61
1400813
  Билбиjа С.С. Староевропски jезик и писмо етрураца / С.С. Билбиjа. – Chicago : Inst. of Etruscan Studies, 1984. – 298 p.
1400814
  Люцидарская А.А. Старожилы Сибири / А.А. Люцидарская. – Новосибирск, 1992. – 194с.
1400815
  Ботина Л.Г. Старожильческий говор правобережья верхней Лены. (Грамматико-лексический очерк) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ботина Л.Г. ; Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Самарканд, 1965. – 21 с.
1400816
  Німчук В. Старожитнє ім"я Дніпра // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1990. – Вип. 24. – С. 196-201. – ISSN 0206-8001
1400817
  Карпенко О.П. Старожитні ойконіми Житомирщини // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 50-57. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
1400818
   Старожитності I тисячоліття нашої ери на території України : [збірка наук. пр.]. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2003. – 195, [1] с. : іл., табл., портр. – До 80-річчя з дня народження Є.В. Максимова. - Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 966-02-2836-8
1400819
  Яджуйчук К. Старожитності в програмі діяльності Кременецького ліцею // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 90-92. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлюються окремі аспекти діяльності Кременецького ліцею, пов"язані з вивченням старожитностей. Separate aspects of Cremenetc lyceum activity were clarified related tj the study of old livings.
1400820
  Костомаров М.І. Старожитності Волині : З прожитих на Волині днів / М.І. Костомаров. – Броди : Просвіта, 1999. – 32с. – ISBN 966-7544-00-3
1400821
   Старожитності Гуцульщини : джерела з етн. історії населення Українських Карпат : каталог пам"яток історії та культури : у 2 т. / Івано-Франків. облдержадмін. [та ін.]. – Івано-Франківськ ; Львів : Історико-археологічне видання ; Манкскрипт. – ISBN 978-966-2067-10-1
Т.1 : Сакральна спадщина Гуцульщини / М. Кугутяк. – 2011. – 447, [1] с. : іл., кольор. фотоіл. – Покажчики: с. 435-447. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1400822
  Карпенко О.П. Старожитності Житомищини ХV-ХVI ст. (на матеріалі ойконімів) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 37-44. – Bibliogr.: Літ.: в приміт.; 20 п. – ISSN 0027-2833
1400823
   Старожитності Лівобережного Подніпров"я - 2015 : зб. наук. пр. / Центр пам"яткознавства Акад. наук України і Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Ін-т археології НАН України, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. ; [редкол.: Івакін Г.Ю та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 207, [1] с., [4] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-68-0
1400824
   Старожитності Південної Русі : матеріали III історико-археологічного семінару "Чернігів і його округа в IX-XIII ст." Чернігів, 15-18 травня 1990 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 1993. – 185 с.
1400825
   Старожитності Посулля = Antiguities of the Sula Regions : пам"яті С.К. Кульжинського (1867-1943) : зб. наук. праць / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Біляєва С.О. та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – 183, [1] с., IV c. іл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-84-0
1400826
  Діденко Я.Л. Старожитності родового маєтку Хмельницьких - Суботова в "Мандрівках історично-археологічних Україною" Ф. Равіти-Гавронського / Я.Л. Діденко, Н.В. Кукса // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 114-121. – ISBN 978-966-8999-37-6
1400827
   Старожитності Русі-України. – Київ : Киъвська академыя Євробізнесу, 1994. – 263 с. – ISBN 5-8565-022-0
1400828
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму. – Запоріжжя. – ISBN 966-599-191-4
Том 10. – 2002. – 286с.
1400829
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму : збірник наукових праць / С.М. Агульніков, С.Б. Буйських, И.И. Вдовиченко, В.М. Зубар, Н.С. [та ін.] Колотова; [Агульніков С.М. та ін. ; редкол.: П.П. Толочко (голов. ред.) та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя
Т. 13. – 2006. – 183, [1] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на с. 183. - Текст рос. та укр. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1400830
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму : збірник наукових праць / Ю.В. Болтрик, А.В. Буйських, С.Б. Буйських, Г.М. Буров, О.О. та ін. Волошінов; Болтрик Ю.В., Буйських А.В., Буйських С.Б., Буров Г.М., Волошінов О.О. та ін.; Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т" МОНУ; [pедкол.: П.П.Толочко, В.М. Зубар, Д.Н. Козак та ін.]. – Запоріжжя
Том 14. – 2007. – 262с. : іл.
1400831
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму : зб. наук. праць / [Агульников С. та ін. ; редкол.: П.П. Толочко та ін.] ; Держ. вищ. навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : [б. в.]
Т. 16. – 2012. – 229, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 229. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1400832
  Коваленко В. Старожитності українського козацтва у творчій спадщині Тараса Шевченка // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 17-23. – ISSN 2078-0850
1400833
  Ясновська Л.В. Старожитності Чернігівщини у дослідженнях К.І. Самбурського (20-ті роки XX ст.) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 186-190. – ISSN 2078-0133
1400834
  Діденко Я.Л. Старожитності Чигиринщини в "Історіях та пейзажах: нарисах з блукань по Україні" З.Л. Фіша (Тадеуша Падалиці) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 215-218. – ISSN 2218-4805


  Стаття присвячена цінному джерелу з історії Середньої Наддніпрянщини – твору польського новеліста та публіциста З.Л. Фіша «Історії та пейзажі: нариси з блукань по Україні». Його подорожні нотатки містять відомості щодо пам’яток історико-культурної ...
1400835
  Ульяновський В. Старожитня бібіліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря : спроба реконструкції кириличної збірки / Василій Ульяновський, Оксана Кошіль ; [наук. ред. В.М. Колпакова] ; Нац. Києво-Печерськ. іст.-культур. заповідник. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-570-7
[Вип. 1] : Cпроба реконструкції кириличної збірки. – 2008. – 191, [1] с. : табл. – На обкл. напис: Випуск 1. – Бібліогр.: с. 190-191 та в підрядк. прим.
1400836
  Шульгач В.П. Старожитня гідронімія України і праслов"янський ономастичний континум // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 50-61. – ISSN 0027-2833
1400837
  Карпенко О.П. Старожитня гідронімія Центрального Полісся в загальнослов"янському аспекті // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 77- 90. – ISSN 0027-2833
1400838
  Карпенко О. Старожитня гідронімія Центрального Полісся в загальнослов"янському аспекті // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 239-263. – ISBN 978-966-02-4860-1
1400839
  Большаков Я.И. Старожуковский сельский совет. / Я.И. Большаков. – Саратов, 1948. – 48с.
1400840
  Гофман І.Т. Старозавітня спадщина у християнській музичній культурі : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Гофман Ірина Тадеївна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1400841
   Старозаимочные земли : Решения Харьк. окр. суда по искам крестьян. о-в к Харьк. казен. палате о старозаимоч. землях, с прил. жалованных Слобод. полкам грамот и др. документов. – Изд. Николая Чижевского, присяж. пов. окр. Харьк. судеб. палаты. – Харьков : Тип. Окружного штаба, 1883. – [2], VI, 123 с.


  Изд.: Чижевский, Николай Иванович
1400842
  Юдович М. Староиндийская защита / М. Юдович. – Москва, 1967. – 231с.
1400843
  Зумакулова Т.М. Старой песни новая строка : стихи / Т.М. Зумакулова; пер. с балкар. Н.Гребнева и Ю.Неймана. – Москва : Детская литература, 1977. – 112 с.
1400844
  Булгаков А.И. Старокатолическое и христианокатолическое богослужение и его отношение к римско-католическому богослужению и вероучению : Исслед. А. Булгакова. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1901. – [6], II, 260 с. – Отд. оттиск: Тр. Киев. духов. акад., 1898-1901 г.
1400845
  Александров О.В. Старокиївська агіографічна проза 11-першої третини 13 ст. : Монографія / О.В. Александров; НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Одеса : АстроПринт, 1999. – 272 с. – ISBN 966-549-285-3
1400846
  Іванисько С. Старокиївська парафія Української автокефальної православної церкви та збереження Софії Київської // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 17-20. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про заходи, яких вживала Старокиївська парафія Української автокефальної православної церкви для збереження та ремонту Софійського собору. The article tells about measures, that have been taken by the Old Kiev Parish of the Ukrainian ...
1400847
  Наєнко М. Старокиївські билини як народні думи // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 213-217


  Йдеться про билини як жанр народного епосу часів Київської Русі-України; автор розглядає його як історичного попередника українських народних дум. Звернута увага на особливості поетики билин та дум, що виросли з єдиного етнічного джерела і мають ...
1400848
  Шестаковский А.Ф. Староконюшенный переулок, 33 / А.Ф. Шестаковский. – Москва : Моск. рабочий, 1990. – 61 с.
1400849
  Ганшин А. Старомерчанские курганы скифского времени на Харьковщине // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 8-15
1400850
  Вовк Ольга Старомерчицький палац : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 31-33 : Фото. – Бібліогр.: 5 назв
1400851
  Сабо М. Старомодна історія / М. Сабо. – К., 1984. – 421с.
1400852
  Сабо М. Старомодная история / М. Сабо. – М., 1980. – 480с.
1400853
  Сабо М. Старомодная история / М. Сабо. – М., 1983. – 479с.
1400854
  Вострышев М.И. Старомосковские жители / М.И. Вострышев. – Москва, 1988. – 249с.
1400855
  Лазарук Т.К. Старонкі гераічнага летапісу / Т.К. Лазарук. – Мінськ, 1970. – 49с.
1400856
   Старонкі літататурных сувязей.. – Мінськ, 1970. – 214с.
1400857
  Кретович А. Старообрядництво Київщини як рушійна сила промислового та соціального розвитку регіону наприкінці XVIII - на початку XX ст. // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 425-430. – ISBN 978-617-7399-06-2
1400858
  Панарін О. Старообрядницька громада Києва // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 389-392. – ISBN 978-617-7399-39-0
1400859
  Мордвінцев В.М. Старообрядницький рух у першій половині XVIII ст. // На межі тисячоліть : християнство як феномен культури. – Київ, 2000
1400860
  Заболотна Н.В. Старообрядницькі почаївські книги з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: особливості примірників, історія побутування / Н.В. Заболотна, О.О. Железняк // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 239-249. – ISSN 2222-4203
1400861
  Мордвінцев В. Старообрядські громади України другої половини XVIII століття та ставлення до них влади // Соціум : альманах соціальної історії. – Київ, 2002
1400862
  Таранець С.В. Старообрядці Бессарабії та їх переслідування російським урядом у XIX - на початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 84-94. – ISSN 0130-5247
1400863
  Моісеєнко Л. Старообрядці в Україні в XIX - на початку XX ст. (на прикладі Слов"яносербського повіту Катеринославської губернії) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 461-471. – ISBN 966-7379-70-1
1400864
  Таранець С.В. Старообрядці й "культура" хабарництва в Росії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 50-79. – ISSN 0130-5247
1400865
  Мащенко С. Старообрядці на Придесенні // Любов до мудрості і віра : Вибрані статті з історії вітчизняної філософії та релігії / С. Мащенко. – Чернігів, 2006. – С. 122-139. – ISBN 966-502-361-6
1400866
  Федорова А.І. Старообрядці у Франції (за листуванням з Ф.Ю. Мельниковим, 1930-ті - початок 1940-х років) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 144-152. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1400867
  Гагарин Ю.В. Старообрядцы / Ю.В. Гагарин. – Сыктывкар, 1973. – 143с.
1400868
  Енаке Дж. Старообрядцы на территории Румынии в первой половине XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 11. – С. 160-164. – ISSN 0042-8779


  О липованах Румынии - староверах, выходцах из России.
1400869
  Конрадова Наталья Старообрядцы по требованию // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 58-66 : фото, рис.
1400870
  Хисамутдинов А.А. Старообрядцы: из России в Америку через Китай // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 90-102. – ISSN 0042-8779
1400871
  Гринченко Я.С. Старообрядческая культура в Волгоградском регионе: традиции и современность // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 97-102. – ISSN 2073-9702


  Рассмотрена малоизученная культура старообрядцев-поповцев белокриницкого согласия, проживающих на территории Волгоградской обл. Автор дает характеристику структурообразующих элементов современ. материальной и духовной культуры староверов региона, ...
1400872
  Подмазов А.А. Старообрядчество в Латвии / А.А. Подмазов. – Рига : Лиесма, 1970. – 112 с.
1400873
   Старообрядчество в Латвии без прикрас. 1920-1940 : сборник документов. – Рига : Латгосиздат, 1961. – 163 с.
1400874
  Миловидов В.Ф. Старообрядчество в прошлом и настоящем / В.Ф. Миловидов. – Москва : Мысль, 1969. – 112 с.
1400875
  Таранец Сергей Старообрядчество города Киева и Киевской губернии / Таранец Сергей; НАН Украины; Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского, Музей ист. и культ. рус. старообряд. Укр. – Киев, 2004. – 352 с. – ISBN 966-02-3386-8
1400876
  Андерсон В. Старообрядчество и сектантство : Ист. очерк рус. религ. разномыслия / Владимир Андерсон. – Санкт-Петербург : Изд. В.И. Губинского, 1908. – 460 с.
1400877
  Миловидов В.Ф. Старообрядчество и социальный прогресс / В.Ф. Миловидов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1400878
  Таранец Сергей Старообрядчество Подолии / Таранец Сергей; НАНУ; Ин-т украинской археографии и источниковедения им. М.С. грушевского.Киевский ин-т "Славянский университет". – Киев, 2000. – 239с. – ISBN 966-02-1802-8
1400879
  Катунский А.Е. Старообрядчество. / А.Е. Катунский. – М, 1972. – 120с.
1400880
  Соловей Т. Старообрядчество:новый взгляд // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 7. – С. 111-122. – ISSN 0869-44435
1400881
  Гузев В.Г. Староосманский язык / В.Г. Гузев. – М, 1979. – 95с.
1400882
   Старопечатные издания в фонде библиотеки ДонНУ (1652-1825 гг.) : указатель / Донец. нац. ун-т, Науч. б-ка ; [сост.: Е.К. Белявская, Т.Н. Черных ; вступ. ст. Л.П. Борисова ; ред. В.А. Кротова ; отв. за вып. Н.А. Карягина]. – Донецк : [б. и.], 2012. – 250, [2] с. : ил. – Указ.: с. 248-250. – Библиогр.: с. 247-248
1400883
   Старопечатные издания Кирилловского шрифта : XV – первая половина XVI ст. : кат. коллекции. – Одеса : ОКФА, 1998. – 126, [2] с. – 1000-ліття літописання і кн. справи в Україні. - Указ.: с. 41-44, 126. – Библиогр. на боковиках. – ISBN 966-571-091-5
1400884
  Миловидов А.И. Старопечатные славяно-русские издания, вышедшие из западно-русских типографий. / А.И. Миловидов. – 27 с.
1400885
  Санжеев Г.Д. Старописьменный монгольский язык / Г.Д. Санжеев. – Москва, 1964. – 92с.
1400886
  Йовков Й. Старопланинские легенды / Й. Йовков. – Москва, 1959. – 126с.
1400887
  Йовков Й. Старопланинские легенды : [Сборник] / Йордан Йовков ; Пер. с болг. – Москва : Художня література, 1990. – 367 с.
1400888
  Йовков Й. Старопланинські легенди. / Й. Йовков. – К, 1976. – 351с.
1400889
   Старопримислові регіони Західної та Східної Європи в умовах інтеграції = Old-industrial regions of western and eastern europe in conditions of integration : Збірник накових праць. – Донецк, 2003. – 550с. – ISBN 966-639-053-8
1400890
  Григорьев В.П. Старопровансальский язык и литература / В.П. Григорьев. – Кишинев, 1990. – 159с.
1400891
  Барановський М.О. Старопромислові регіони України: проблеми та тренди сучасного розвитку (на прикладі Донецької та Луганської оьластей) / М.О. Барановський, В.В. Смаль, О.В. Барановська // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 1 (113). – С. 34-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1561-4980
1400892
  Бабушкин В.Ф. Староречье / Виктор Бабушкин. – Сталинград : САЛГИЗ. – 176 с.
1400893
  Пиксанов Н.К. Старорусская повесть : Введение в историю повести. Темы для литературных работ. Систематическая библиография. Руководящие вопросы : [пособие для высшей школы, преподавателей словесности и самообразования] / Н.К. Пиксанов. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 92, [4] с.
1400894
   Старорусские музеи.. – Л, 1982. – 142с.
1400895
  Бачинин В.А. Старорусский бунт 1831 года, "ресентимент" М.Шелера и "подполье" Ф.Достоевского // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 4 ( июль - август). – С. 116-127. – ISSN 0236-2007
1400896
  Вязинин И.Н. Старорусский край : очерки по истории города и городских районов с древнейших времен до наших дней / И.Н. Вязинин. – Новгород : Книжная ред. "Новгородская правда", 1958. – 178 с., 1 л. карт. – Библиогр.: с. 173-176
1400897
   Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлебніковський) і список Четвертинського (Погодинський) = The Old Rus" Kievan and Galician-Volhynian chronicles: the Ostroz"kyj (Xlebnikov) and Cetvertyns"kyj (Pogodin) codices. – Cambridge : Український науковий інститут Гарвардського унів., 1990. – 89,761 с. – Факсимільне відтворення літописів. – (Гарвардська бібліотека давнього українського письменства = Harvard library of early Ukrainian literature : Корпус текстів / Editorial board: O. Pritsak, I.Sevcenko a.o. ; Том 8). – ISBN 0-916458-37-7
1400898
  Скорик М.Т. Старорябинівські етюди : поезія / Михайло Скорик. – Київ : КИТ, 2016. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2279-48-1
1400899
  Нечуй-Левицкий Старосветские батюшки и матушки / Нечуй-Левицкий. – М., 1979. – 448с.
1400900
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Птгр. – 54с. – (1809-1852)
1400901
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – М-Л, 1933. – 38с. – (1809-1852)
1400902
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Иркутск, 1938. – 30с. – (1809-1852)
1400903
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – М, 1946. – 96с. – (1809-1852)
1400904
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Л, 1949. – 84с. – (1809-1852)
1400905
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Л, 1952. – 64с. – (1809-1852)
1400906
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Л, 1952. – 32с. – (1809-1852)
1400907
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – М, 1953. – 48с. – (1809-1852)
1400908
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики. Вий. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем : [повести] / Николай Васильевич Гоголь ; [вступ. ст., с. 5-58, примеч. Л. Барбашовой, В. Гуминского ; ил. П.Б. Розенберга]. – Москва : Книга, 1983. – 480 с. : ил. – На суперобл. загл.: Повести. - Миниатюрное издание
1400909
  Закревский Н. Старосветский бандурист
кн.1. – 1860
1400910
  Закревский Н.В. Старосветский бандуриста : [в 3 кн.] / собрал Николай Закревский. – Москва : В Унив. тип.
Кн. 1 : Избранные малороссийские и галицкие песни и думы. – 1860. – [2], 136, VI с., в кн. 2-3 пагинация продолжается. – Кн. 1 без тит. л., опис. по тит. л. кн. 2. - Конволют. Перепл. с кн. 2-3. - В изд. тексты песен и дум на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
1400911
  Закревский Н.В. Старосветский бандуриста. Кн. 2 / собрал Николай Закревский // Старосветский бандуриста : [в 3 кн.] / Н.В. Закревский. – Москва : В Унив. тип., 1860. – Кн. 1 : Избранные малороссийские и галицкие песни и думы. – С. 137-244
1400912
  Закревский Н.В. Старосветский бандуриста. Кн. 3 / собрал Николай Закревский // Старосветский бандуриста : [в 3 кн.] / Н.В. Закревский. – Москва : В Унив. тип., 1860. – Кн. 1 : Избранные малороссийские и галицкие песни и думы. – С. 245-628
1400913
  Свербигуз Володимир Старосвітське панство / Свербигуз Володимир. – Варшава, 1999. – 248с.
1400914
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки / Нечуй-Левицький. – 5-е вид. – Черкаси, 1918. – 306с.
1400915
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки : Повість-хроніка / Нечуй-Левицький. – Київ : Молодь, 1963. – 270с.
1400916
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки / Нечуй-Левицький. – Київ, 1972. – 430с.
1400917
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки / Нечуй-Левицький. – Київ, 1985. – 356с.
1400918
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки : повість-хроніка / Іван Нечуй-Левицький. – Київ : Знання, 2014. – 261, [1] с. – Сер. засн. у 2009 р. – (Серія "Класна література"). – ISBN 978-617-07-0172-5
1400919
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки : повість-хроніка / Іван Нечуй-Левицький. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 323, [1] с. – ISBN 978-617-673-772-8
1400920
  Голод М.-А. Старосвітські легенди / Анна-Марія Голод ; [передм. М. Слабошпицький]. – Київ : Рада, 1995. – 76, [4] с. – Назва обкл.: Янгол у наймах. Старосвітські легенди. – ISBN 5-7707-6496-1
1400921
  Булатова Р.В. Старосербская глагольная акцентуация. / Р.В. Булатова. – М., 1975. – 281с.
1400922
  Саксєєв С.В. Старослав"янізми у мові творів Тараса Шевченка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 102-106. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1400923
  Трофимович К.К. Старослав"янська мова / К.К. Трофимович. – Львів, 1958. – 48с.
1400924
  Николаева О.М. Старославянизмы (церковнославянизмы) в современном белорусском и русском литературых языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02; 10.02.01 / Николаева О. М.; АН БССР, Ин-т языкознан. – Минск, 1989. – 19л.
1400925
   Старославянизмы в языке Т. Г. Шевченко : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Деркач А. Г,; Деркач А. Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 14 с.
1400926
  Супрун А.Е. Старославянские числительные / А.Е. Супрун. – Фрунзе, 1961. – 108с.
1400927
  Изотов А.И. Старославянский и церковнославянский языки : грамматика, упражнения, тексты : [учеб. пособие для средних и высших учеб. заведений] / А.И. Изотов. – Москва : Филоматис, 2007. – 232, [6] с. – На авантит. л.: Памяти моего отца Изотова Ивана Трифоновича (1893-1982), канд. словесн. Император. Варшавского ун-та, д-ра филол. наук, профессора. – ISBN 978-5-98111-084-8
1400928
   Старославянский словарь ( по рукописям Х-ХІ веков ) : Около 10 000 слов. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1999. – 842с. – ISBN 5-200-02704-7
1400929
  Немченко В.Н. Старославянский язык - древнейший литературный язык славянских народов / В.Н. Немченко. – Горький, 1966. – 44с.
1400930
  Никифоров С.Д. Старославянский язык / С.Д. Никифоров. – М.-Л., 1946. – 109с.
1400931
  Селищев А.М. Старославянский язык / А.М. Селищев. – М
1. – 1951. – 336с.
1400932
  Никифоров С.Д. Старославянский язык : учебное пособие / С.Д. Никифоров. – Москва : Госуарственное учебно-педагогическое издательство, 1952. – 112с.
1400933
  Селищев А.М. Старославянский язык / А.М. Селищев. – М
2. – 1952. – 206с.
1400934
  Бойчук Н.К. Старославянский язык : Автореф... канд. филол.наук: / Бойчук Н. К.; МВО СССР, Льв.ГУ. – Львов, 1954. – 16л.
1400935
  Никифоров С.Д. Старославянский язык / С.Д. Никифоров. – 2-е. – Москва, 1955. – 112с.
1400936
  Врадий А.А. Старославянский язык / А.А. Врадий, Е.Ш. Мирочник. – Ташкент, 1959. – 111с.
1400937
  Горшков А.И. Старославянский язык / А.И. Горшков. – М., 1963. – 294с.
1400938
  Иванова Т.А. Старославянский язык / Т.А. Иванова. – Л, 1965. – 53с.
1400939
  Скупский Б.И. Старославянский язык / Б.И. Скупский. – Махачкала
1. – 1965. – 350с.
1400940
  Бурдин С.М. Старославянский язык / С.М. Бурдин. – Ташкент, 1966. – 276с.
1400941
  Скупский Б.И. Старославянский язык / Б.И. Скупский. – Махачкала
2. – 1967. – 192с.
1400942
  Кривчик В.Ф. Старославянский язык / В.Ф. Кривчик, Н.С. Можейко; под ред. М.А. Жидович. – Минск : Вышэйшая школа, 1970. – 244с.
1400943
  Кретова В.Н. Старославянский язык / В.Н. Кретова. – Воронеж, 1970. – 64с.
1400944
  Кривчик В.Ф. Старославянский язык / В.Ф. Кривчик, Н.С. Можейко. – 2-е изд. доп. – Минск, 1974. – 303с.
1400945
  Горшков А.И. Старославянский язык / А.И. Горшков. – М., 1974. – 324с.
1400946
  Хабургаев Г.А. Старославянский язык : учеб. пособие / Г.А. Хабургаев. – Москва : Просвещение, 1974. – 432 с.
1400947
  Иванова Т.А. Старославянский язык / Т.А. Иванова. – Москва : Высшая школа, 1977. – 199с.
1400948
  Самохвалова Е.И. Старославянский язык : методические указания и лингвистический комментарий к отрывкам из памятников для студентов-заочников / Е.И. Самохвалова. – Киев, 1978. – 74 с.
1400949
  Новикова А.С. Старославянский язык / А.С. Новикова. – М., 1984. – 276с.
1400950
  Кривчик В.Ф. Старославянский язык / В.Ф. Кривчик, Н.С. Можейко. – 3-е изд. испр. – Минск, 1985. – 303с.
1400951
  Хабургаев Г.А. Старославянский язык / Г.А. Хабургаев. – Москва : Просвещение, 1986. – 287с.
1400952
  СупрунА.Е Старославянский язык / СупрунА.Е. – Минск, 1991. – 79с.
1400953
  Иванова Т.А. Старославянский язык : Учебник / Т.А. Иванова; СПбургский государственный университет. – 2-е издание. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет, 1998. – 224с. – ISBN 5-288-02012-4
1400954
  Войлова К.А. Старославянский язык : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по напр. 540300 Филол. образование : [пособие для пед. вузов] / К.А. Войлова. – Москва : ДРОФА, 2003. – 366, [2] с. : ил. – (Высшее образование). – ISBN 5-7107-5612-1
1400955
  Селищев А.М. Старославянский язык : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / А.М. Селищев; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд. – Москва : Из-во Моск. ун-та; Наука, 2006. – 496с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-06129-2
1400956
  Судавичене Л.В. Старославянский язык в текстах и таблицах. / Л.В. Судавичене. – Вильнюс, 1987. – 83с.
1400957
  Беседина-Невзорова Старославянский язык. / Беседина-Невзорова. – Харьков, 1962. – 360с.
1400958
  Шевелева М.Н. Старославянский язык. / М.Н. Шевелева. – М, 1990. – 80с.
1400959
  Елкина Н.М. Старославянский язык. Метод. указания для студ.-заочников II курса фил.фак-тов. гос. ун-тов. / Н.М. Елкина. – М., 1970. – 30с.
1400960
  Елкина Н.М. Старославянский язык. Метод. указания для студентов-заочников II курса фил.фак-тов. гос. ун-тов. / Н.М. Елкина. – М., 1964. – 34с.
1400961
  Елкина Н.М. Старославянский язык. Методические указания. Для студентов-заочников II курса философских факультетов гос. ун-тов. / Н.М. Елкина. – Л., 1960. – 44с.
1400962
  Елкина Н.М. Старославянский язык. Учеб. пособие для студентов филол. фак. пед. ин-тов и ун-тов / Н.М. Елкина. – Москва, 1960. – 223с.
1400963
  Скобликов Г.Н. Старослободские повести. / Г.Н. Скобликов. – Челябинск, 1989. – 237с.
1400964
  Мозолюк О.М. Старослов"янізми в історичній епопеї "Наш бій за Державність" Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 80-85. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1400965
  Нестеренко Т.А. Старослов"янізми в прозі В. Винниченка (на матеріалі повісті "На той бік") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 219-223. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1400966
  Мозолю О.М. Старослов"янізми в релігійній поезії "Філософські містерії" Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 269-273. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
1400967
   Старослов"янська мова : історична фонетика : збірник контрольно-тренувальних вправ і методичні вказівки до їх виконання. – Київ : Вища школа, 1973. – 75 с.
1400968
  Майборода А.В. Старослов"янська мова / А.В. Майборода. – Київ : Вища школа, 1975. – 294 с.
1400969
  Майборода А.В. Старослов"янська мова : Навч. посібник / А.В. Майборода, Л.І. Коломієць. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1992. – 165с.
1400970
  Леута О.І. Старослов"янська мова : Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей / О.І. Леута. – Київ : Вища школа, 2001. – 256 с. – ISBN 966-642-068-6


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1400971
  Леута О.І. Старослов"янська мова : Збірник вправ і завдань. Навч. посібник для студ. філолог. спец. / О.І. Леута, В.І. Гончаров. – Київ : Вища школа, 2004. – 199с. – ISBN 966-642-189-5


  Подано матеріал з фонетики, морфології, синтаксису та фразеології. Збірник побудований на уривках з пам"яток старослов"янської писемності.
1400972
  Леута О.І. Старослов"янська мова : підручник для студ. філологічних спеціальностей вищих навч. закладів / О.І. Леута. – Київ : " ІНКОС", Центр навчальної літератури, 2007. – 256 с. – ISBN 966-8347-49-8


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1400973
  Царалунга І.Б. Старослов"янська мова : навчальний посібник / І.Б. Царалунга. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 188 с. – ISBN 966-418-043-2
1400974
  Юсип-Якимович Старослов"янська мова : модульний курс : навчальний посібник / Ю.В. Юсип-Якимович, О.В.Шимко. – Київ : Знання, 2009. – 279 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-575-3


  Рекомендовано для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів
1400975
  Гнатюк Л.П. Старослов"янська мова : практикум : навч. посібник для студентів філол. спец. / Лідія Гнатюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2015. – 245, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-174, в підрядк. прим. та наприкінці тем. – ISBN 978-617-07-0248-7
1400976
  Федик Л. Старослов"янська мова : зб. тест. завдань : навч. посібник / Любов Федик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 558, [2] с. – Бібліогр.: с. 554-555. – ISBN 978-617-10-0259-3
1400977
  Скаб М.В. Старослов"янська мова : модульний курс : навч.-метод. посібник / Марія Скаб, Галина Артеменко ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – 111, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-29
1400978
  Гнатюк Л.П. Старослов"янська мова : практикум : навч. посібник для студентів філол. спец. / Лідія Гнатюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Київський університет, 2020. – 242, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-933-108-3
1400979
   Старослов"янська мова.. – К, 1963. – 24с.
1400980
  Станівський М.Ф. Старослов"янська мова. : підручник / М.Ф. Станівський. – Львів, 1964. – 471 с.
1400981
  Станівський М.Ф. Старослов"янська мова. / М.Ф. Станівський. – Київ : Вища школа, 1983. – 264с.
1400982
  Заплатинський В.З. Старослов"янські витоки та символи понять "небезпека" і "безпека" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 21-24. – Бібліогр.: 10 назв.
1400983
  Белей Старослов"янсько-український словник / Белей Л., Белей О. – Львів : Свічадо, 2001. – 332 с. – ISBN 966-561-223-9
1400984
  Кока Н.А. Старословянский словарь с приложением текстов для чтения / Н.А. Кока. – Алма-Ата, 1965. – 159с.
1400985
  Шулежкова С.Г. Старословянский язык, древнерусский язык и историческая граматика русского языка: опыт сопоставительного изучения : учебно-методическое пособие / С.Г. Шулежкова. – Москва : Флинта : Наука, 2010. – 128 с. – ISBN 978-5-9765-0842-2


  Пособие является вводным, предваряющим выпуск методических рекомендаций и заданий к контрольным работам по историко-лингвистическим дисциплинам. Выполненное в сопоста-вительном ключе, оно содержит опорные сигналы к основным темам курсов ...
1400986
  Глинка В. Старосольская повесть / В. Глинка. – Ленинград, 1948. – 267с.
1400987
  Чехов А.П. Староста / А.П. Чехов. – К, 1939. – 16с.
1400988
  Успенский В.Д. Староста Страны Советов / В.Д. Успенский. – М, 1985. – 208с.
1400989
  Гоголь М. Староствітські поміщики / М. Гоголь. – Х.-К., 1930. – 38с.
1400990
  Георгиевская С.М. Старости не бывает / С.М. Георгиевская. – М, 1976. – 767с.
1400991
   Старостіна Алла Олексіївна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 77. – ISBN 966-8352-11-4
1400992
   Старостіна Алла Олексіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 459-460. – ISBN 978-966-439-754-1
1400993
  Догель А.С. Старость и смерть / А.С. Догель. – Петроград : Мысль, 1922. – 45 с.
1400994
  Кулагин Н. Старость и смерть по учени. естествоиспытателей / Н. Кулагин. – Москва, 1907. – 44с.
1400995
  Бутакова Л. Старость как концептуальный феномен: региональный и возрастной аспекты ассоциативной семантики // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 25-39. – (Philology ; vol. 23, issue 2). – ISSN 2309-1797
1400996
  Маканин В. Старость, пятая кнопка : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 10. – С. 35-46. – ISSN 0130-7673
1400997
   Старотатарская деловая письменность.. – Казань, 1981. – 171с.
1400998
  Фазылов Э.И. Староубекский язык / Э.И. Фазылов. – Ташкент, 1971. – 216 с.
1400999
  Нимчук В.В. Староукраинская лексикография : автореф. дис. ... докт. филол. наук : 10.02.02 / Нимчук В. В. ; АН УССР, Ин-т языковед. – Киев, 1981. – 49 с.
1401000
  Німчук В.В. Староукраїнська лексикографія в її зв"язках з російською та білоруською / В.В. Німчук. – Київ, 1980. – 304 с.
<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,