Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>
1239001
  Колінько О.П. "Ритмічність і музикальність як елементарні об"яви зворушень душі" (І. Франко) у модерністській новелі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 314-323. – ISSN 2075-437X


  У статті робиться спроба проаналізувати явища художнього синтезу в модерністській новелі та показати, як музичні елементи в її структурі сприяли поглибленому відтворенню / вираженню внутрішнього стану людини fin de siecle, її "я" у свідомому й ...
1239002
  Аристотель "Риторика" Аристотеля / с греч. пер. [с предисл.] Надежда Платонова. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева и К*, 1894. – XII, 204 с.
1239003
  Алексеев А.П. "Риторика" М.В. Ломоносова и классические идеалы аргументации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 24-33. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1239004
  Глокке Н. "Рифмотворная псалтырь" Симеона Полоцкого и отношение к польской псалтыри Яна Кохановского. – Киев, 1896. – 18 с.
1239005
  Кравчук І. "Рівновага - дисбаланси - криза" в теоретичних концепціях та ретроспективі глобального економічного розвитку // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 73-82. – ISSN 1818-2682
1239006
  Орел А. "Рівнозначність" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 130
1239007
  Мойсієнко О.А. [Ритм у прозі: стилістичні особливості Джуліана Барнза в оповіданні "Східний вітер"] // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 87-93


  Стаття присвячена вивченню питання ритму в прозі на матеріалі сучасного британського оповідання. Ритмічна дуальність в оповіданні Дж. Барнса "Східний вітер" постає як діалог ритмів, виражених на різних мовних рівнях. Статья лежит в пределах ...
1239008
   [Рігас. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса, 1953. – 406 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; 10])
1239009
  Эйзенштейн С.М. Рисунки / С.М. Эйзенштейн. – Москва, 1961. – 226с.
1239010
  Сойфертис Л.В. Рисунки / Л.В. Сойфертис. – Москва : Крокодил, 1961. – [47] с.
1239011
  Бидструп Херлуф Рисунки / Бидструп Херлуф. – М.
1. – 1968. – 174с.
1239012
  Бидструп Херлуф Рисунки / Бидструп Херлуф. – М.
3. – 1968. – 186с.
1239013
  Бидструп Херлуф Рисунки / Бидструп Херлуф. – Пер. с дат 2-е изд. – М.
1. – 1969. – 30с.
1239014
  Бидструп Херлуф Рисунки / Бидструп Херлуф. – М.
4. – 1969. – 138с.
1239015
  Серов В. Рисунки / В. Серов. – Ленинград, 1970. – 29 с.
1239016
  Бидструп Херлуф Рисунки / Бидструп Херлуф. – М.
3. – 1970. – 184с.
1239017
  Бидструп Херлуф Рисунки / Бидструп Херлуф. – Пер. с датск. 2-е изд. – М.
3. – 1970. – 184с.
1239018
  Бидструп Херлуф Рисунки / Бидструп Херлуф. – Пер. с дат., 2-е изд. – М.
4. – 1970. – 141с.
1239019
  Рушева Н. Рисунки / Н. Рушева. – Минск, 1974. – 21с.
1239020
  Бидструп Херлуф Рисунки / Х. Бидструп. – Москва : Полигран, 1992. – 184 с.
1239021
  Лактионов А.И. Рисунки А. Лактионова / А.И. Лактионов. – Ленинград, 1962. – 12с.
1239022
  Докучаева В.Н. Рисунки Алексея Кравченко / В.Н. Докучаева. – Москва : Советский художник, 1974. – 54, 81 с.
1239023
  Проханов А.А. Рисунки баталиста : Роман / А.А. Проханов. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 270с.
1239024
  Дворников Е.И. Рисунки без теней / Е.И. Дворников. – М., 1985. – 288с.
1239025
  Бидструп Херлуф Рисунки в 4-х томах / Бидструп Херлуф. – М.
2. – 1969. – 52с.
1239026
  Серов В.А. Рисунки В.А.Серова к сказкам А.С.Пушкина. / В.А. Серов. – Л, 1955. – 14с.
1239027
  Сержент Ж. Рисунки Виктора Гюго / Ж. Сержент. – Москва, 1970. – 71с.
1239028
  Петрочук О.К. Рисунки Винсента Ван Гога / О.К. Петрочук. – Москва : Искусство, 1974. – 188с. – Расст знак для научного фонда СФ/570588
1239029
  Петрочук О.К. Рисунки Винсента Ван Гога. Альбом / О.К. Петрочук. – Москва, 1974. – 42с.
1239030
  Нессельштраус Ц.Г. Рисунки Дюрера / Ц.Г. Нессельштраус. – Москва : Искусство, 1966. – 158 с. : ил.
1239031
  Кибрик Е.А. Рисунки Е. Кибрика : альбом. Великий октябрь в произведениях советских художников / Е.А. Кибрик. – Ленинград : Художник РСФСР, 1961. – 12, [13] с.
1239032
   Рисунки З.Е.Серебряковой. – Москва, 1987. – 47с.
1239033
   Рисунки западно-европейских художников ХІХ века. – Москва, 1961. – 19с.
1239034
  Савинский В.Е. Рисунки и акварели / В.Е. Савинский. – Ленинград, 1963. – 18с.
1239035
   Рисунки и акварели русских художников конца XVIII- начала XX в. из частных собраний Ленинграда : каталог выставки. – Ленинград : Художник РСФСР, 1964. – 167 с.
1239036
   Рисунки и гравюрі лауреата Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами, члена Академии художеств СССР скульптора Джакомо Манцу. – Москва : Советский художник, 1969. – [42 с.]
1239037
   Рисунки и гравюры Тадеуша Кулисевича / Кулисевич, Выставка, Ленинград. произведений., 1975. – Л., 1975. – 19с.
1239038
  Бидструп Херлуф Рисунки и карикатуры / Х. Бидструп; ред.: С. Швецов. – Москва : Правда, 1958. – 64 с.
1239039
  Куньял А. Рисунки из тюрьмы / А. Куньял. – Лиссабон, 1975. – 25 с.
1239040
   Рисунки итальянских театральных хужодников XVIII века : каталог выставки. – Ленинград : Аврора, 1975. – 35с.
1239041
  Доброклонский М.В. Рисунки итальянской школы ХVII-ХVIII веков : каталог / Сост.: М.В. Доброклонский. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1961. – 514 с.
1239042
  Рачев Е.М. Рисунки к басням И.А.Крылова / Е.М. Рачев. – Ленинград, 1961. – 8с.
1239043
   Рисунки к историческому описанию одежды и вооружения Российских войск. Ч. 3 : 1848
3. – 294-493с.
1239044
   Рисунки к произведениям Демьяна Бедного. – М, 1963. – 32с.
1239045
   Рисунки к сторическому описанию одежды и вооружения российских войск
Ч. 2. – 157-293 с.
1239046
  Манцу Д. Рисунки лауреата Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами", почетного члена Академии художеств СССР Джакомо Манцу. Италия / Д. Манцу. – Москва, 1976. – 3с.
1239047
  Баренбойм П. Рисунки Микеланджело. Ключ к загадкам Капеллы Медичи // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 17. – С. 191-197. – ISSN 1609-5359
1239048
  Андреев Н.А. Рисунки Н.А.Андреева. Портреты политических деятелей, ученых, писателей, художников / Андреев Н.А. – Москва : Совецкий художник, 1967. – 30 портр.
1239049
  Сидоров А.А. Рисунки Н.Н. Жукова, А.В. Кокорина, М.В. Маторина : Румыния, Венгрия, Чехословакия, Австрия / А.А. Сидоров. – Москва : Искусство, 1951. – 77, [1] с.
1239050
  Беднов В.А. Рисунки на асфальте / В.А. Беднов. – Архангельск, 1975. – 67с.
1239051
  Зубков Ю.А. Рисунки на асфальте / Ю.А. Зубков. – М, 1981. – 63с.
1239052
  Тяпаев А.П. Рисунки на бересте : стихи, баллады / Анатолий Тяпаев ;. – Москва : Современник, 1976. – 63 с.
1239053
  Шацкий Г.В. Рисунки на камне / Г.В. Шацкий. – Ташкент, 1973. – 159с.
1239054
  Уильямс А.Р. Рисунки на песчанике "состарились". Рисунки постарели // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 56 : фото
1239055
  Савватеев Ю.А. Рисунки на скалах / Ю.А. Савватеев. – Петрозаводск, 1967. – 167с.
1239056
  Майстер Мартин Рисунки на скалах = Сокровище Пылающей горы. : Археология // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 118-134 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1239057
  Мазурова Л.П. Рисунки на снегу / Л.П. Мазурова. – Красноярск, 1979. – 15с.
1239058
  Рушева Н. Рисунки Нади Рушевой / Н. Рушева. – Москва : Советский художник, 1970. – [16] с.
1239059
  Рушева Н. Рисунки Нади Рушевой : каталог выставки / Н. Рушева. – Новосибирск : Академгородок, 1975. – 55 с.
1239060
   Рисунки наших детей : альбом. – Москва : Советский художник, 1962. – 142 с.
1239061
   Рисунки по археологии.Пещеры и орудия каменного века. – 14с.
1239062
  Глузман С.Ф. Рисунки по памяти, или воспоминания отсидента : [воспоминания] / Семен Глузман ; [предисл. В. Маковий]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго ; Горобец, 2016. – 528, [2] с. – Предисл. укр. – ISBN 978-966-2377-28-6


  У ПР. № 1713214 напис: Сотрудникам Национального университета им. Т.Г. Шевченко от автора. Подписть. 20 июня 2017 г.
1239063
  Эфрос А. Рисунки поэта / А. Эфрос. – М : Федерация, 1930. – 367 с.
1239064
  Четверухин Н.Ф. Рисунки просторових фігур у курсі геометрії / Н.Ф. Четверухин. – Київ, 1953. – 188 с.
1239065
   Рисунки Пуссена в собрании Эрмитажа : каталог. – Ленинград : Аврора, 1971. – 57, [39] с.
1239066
  Цявловская Т.Г. Рисунки Пушкина / Т.Г. Цявловская. – М. : Искусство, 1970. – 168 с.
1239067
  Цявловская Т.Г. Рисунки Пушкина / Т.Г. Цявловская. – 4-е, стереот. – М. : Искусство, 1986. – 445 с.
1239068
  Цявловская Т.Г. Рисунки Пушкина / Т.Г. Цявловская. – Изд. 4-е, стереот. – Москва : Искусство, 1987. – 446 с.
1239069
  Кузнецов Ю.И. Рисунки Рубенса / Ю.И. Кузнецов. – М., 1974. – 25с.
1239070
  Кузнецов Ю.И. Рисунки Рубенса из музеев СССР : (К 325-летию со дня смерти художника) / Ю.И. Кузнецов. – Ленинград-Москва : Советский художник, 1965. – 34 с.
1239071
   Рисунки русских писателей XVII-начала XX. – Москва, 1988. – 245с.
1239072
   Рисунки русских художников конца XIХ - начала XX века : каталог выставки. – Ленинград : Ленуприздат, 1974. – 22 с.
1239073
   Рисунки советских художников. Из собрания Государственного Русского музея : каталог выставки. – Ленинград : Ленуприздат, 1976. – 22 с.
1239074
  Савваитов П. Рисунки старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов / П. Савваитов. – С.-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1896. – [16] с.
1239075
   Рисунки старых мастеров. – Москва, 1959. – 148с.
1239076
   Рисунки старых мастеров. – Ленинград-Москва, 1965. – 4с.
1239077
   Рисунки фламандских и голландских мастеров XVII века : из музеев Бельгии, Голландии и Нидерландского института в Париже. – Москва : Советский художник, 1974. – 227 с.
1239078
  Доброклонский М.В. Рисунки фламандскойшколы ХVII-ХVIII веков / М.В. Доброклонский. – М., 1955. – 264с.
1239079
   Рисунки художников Татарии периода Великой Отечественной войны : каталог выставки. – Ленинград : Художник РСФСР, 1969. – 35 с.
1239080
  Зернов Б.А. Рисунки, акварели, печатная графика немецких художников XiX-XX вв. из собрания Эрмитажа : каталог выставки / Б.А. Зернов, Т.А. Илатовская. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1990. – 100 с.
1239081
  Анастасов С. Рисунки. Илюстрации / Анастасов С. – [Б. м.] : Български художник, 1964. – 60 с.
1239082
   Рисунок : учебные постановки. – Москва : Академия художеств СССР, 1960. – 22 с.
1239083
  Веснин А.А. Рисунок / А.А. Веснин. – Москва, 1961. – 14с.
1239084
   Рисунок : сборник учебных заданий для студентов-заочников художественно-графических факультетов педагогических институтов. – Ленинград : Учпедгиз, 1963. – 60 с.
1239085
  Левитан И.И. Рисунок / И.И. Левитан. – Москва, 1963. – 25с.
1239086
   Рисунок : учебные постановки. – 2-е изд. – Москва : Академия художеств СССР, 1963. – 23 с.
1239087
  Хитров А.Е. Рисунок : пособие для обучающихся в художеств.-промышл. уч. завед. и мастеров прикл. искусства / А.Е. Хитров; Под общ. ред. Ф.Ф. Волошко. – Москва : Легкая индустрия, 1964. – 239 с., [4] с.
1239088
   Рисунок : учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. – Москва : Просвещение, 1975. – 271 с.
1239089
  Тихонов Сергей Владимирович Рисунок / Тихонов Сергей Владимирович. – Москва : Стройиздат, 1983. – 296с.
1239090
   Рисунок [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям)
Фильм 1. – 2005. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
1239091
   Рисунок [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям)
Фильм 2. – 2005. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
1239092
  Джонстон К. Рисунок XVII-XVIII веков в Болонье / К. Джонстон. – Москва, 1985. – 96с.
1239093
  Никитин С.К. Рисунок акварелью / С.К. Никитин. – М, 1981. – 254с.
1239094
  Громов П.А. Рисунок в обучении физической географии : (Из опыта работы) / П.А. Громов. – 2-е изд.. испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1979. – 128 с
1239095
  Барщ А.О. Рисунок в средней художественной школе / А.О. Барщ. – Москва : Искусство, 1957. – 196 с. : ил., 1 вкл. табл.
1239096
  Добровольский Е.Н. Рисунок времени / Е.Н. Добровольский. – М, 1973. – 335с.
1239097
  Смирнов Г.Б. Рисунок головы и портретные задания / Г.Б. Смирнов. – Ленинград : Министерство просвещения РСФСР, 1963. – 44, [25] с.
1239098
  Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека : метод. пособие / В.Е. Нестеренко. – Минск : Вышэйшая школа, 1992. – 123, [5] с.
1239099
   Рисунок и акварель. – М, 1952. – 160с.
1239100
   Рисунок и акварель. – М, 1955. – 131с.
1239101
   Рисунок и акварель. – М, 1956. – 136с.
1239102
   Рисунок и акварель. – М, 1956. – 215с.
1239103
   Рисунок и акварель. – Москва, 1983. – 25с.
1239104
   Рисунок и живопись : руководство для самодеятельных художников. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1961. – 205 с.
1239105
   Рисунок и живопись : руководство для самодеятельных художников. – Москва : Искусство
Т. 2. – 1961. – 363 с.
1239106
   Рисунок и живопись : руководство для самодеятельных художников. – 2-е изд. – Москва : Искусство
Т.1. – 1963. – 209 с.
1239107
   Рисунок и живопись : руководство для самодеятельных художников. – 2-е изд. – Москва : Искусство
Т. 2. – 1963. – 194 с.
1239108
   Рисунок и живопись : дополнительное пособие для курса станковой живописи и графики повышенного отделения. – 2-е перераб. изд. – Москва : Советская Россия, 1967. – 169 с.
1239109
  Гамаюнов В.Н. Рисунок и живопись / В.Н. Гамаюнов. – Москва, 1971. – 164с.
1239110
   Рисунок и живопись. – 4-е изд. – Москва, 1976. – 178 с.
1239111
  Горелов Р.Г. Рисунок и живопись интерьера / Р.Г. Горелов. – М, 1968. – 56с.
1239112
  Смирнов Г.Б. Рисунок и живопись пейзажа : пособие для студентов-заочников художественно-графических факультетов пед. институтов / Г.Б. Смирнов, А.А. Унковский. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1965. – 55 с.
1239113
  Смирнов Г.Б. Рисунок и живопись пейзажа : пособие по рисунку и живописи для студ.-заоч. худож.-графич. фак. пед. институтов / Г.Б. Смирнов, А.А. Унковский. – 2-е перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1975. – 37, [3] с.
1239114
  Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции / Г.И. Кулебакин; под ред.: Т.Л. Кильпе. – 3-е перераб. и доп. изд. – Москва : Высшая школа, 1988. – 128 с.
1239115
  Федоров М.В. Рисунок и перспектива / М.В. Федоров. – Москва : Искусство, 1960. – 129, [87] с.
1239116
  Викторов А.С. Рисунок ландшафта. / А.С. Викторов. – Москва : Мысль, 1986. – 177,2с.
1239117
  Копанев Н.И. Рисунок лета / Н.И. Копанев. – Минск, 1978. – 80с.
1239118
  Гаращенков В.Н. Рисунок мастеров итальянского Возрождения : очерки истории, теории и практики / В.Н. Гаращенков; В.Н. Гращенков. – Москва : Искусство, 1963. – 428 с.
1239119
  Семернин В.Н. Рисунок на асфальте. / В.Н. Семернин. – М., 1964. – 136с.
1239120
  Шавлы С. Рисунок на кленовом листе / С. Шавлы. – Москва, 1981. – 111 с.
1239121
  Василевская Г.О. Рисунок на снегу : докум. повесть / Г.О. Василевская; пер. с белорус. В.Щепотев. – Москва : Детская литература, 1971. – 78 с.
1239122
  Хургина И.Я. Рисунок на тему - любовь. / И.Я. Хургина. – М., 1980. – 109с.
1239123
  Самокиш Н.С. Рисунок пером / Н.С. Самокиш. – Москва : Академия художеств СССР, 1959. – 18, [6] с.
1239124
  Лаптев А.М. Рисунок пером / А.М. Лаптев. – Москва : Академия художеств СССР, 1962. – 167 с.
1239125
  Завальнюк Л.А. Рисунок по памяти : стихи / Л.А. Завальнюк. – Москва : Советский писатель, 1982. – 116с.
1239126
  Котляров Б.И. Рисунок полета / Б.И. Котляров. – Х, 1974. – 142с.
1239127
   Рисунок русских и советских художников из коллекции А.А. Сидорова : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1975. – 87 с.
1239128
  Сидоров А.А. Рисунок русских мастеров (вторая половина XIX в.) : история русского рисунка 3 / А.А. Сидоров. – Москва : Академия наук СССР, 1960. – 558, [2] с.
1239129
  Сидоров А.А. Рисунок старых русских мастеров : история русского рисунка 2 / А.А. Сидоров. – Москва : Академия наук СССР, 1956. – 527, [2] с.
1239130
  Бушуева М.С. Рисунок утра / М.С. Бушуева. – Новосибирск, 1977. – 31с.
1239131
  Заславский И.И. Рисунок учителя на уроках географии / И.И. Заславский. – Москва-Л., 1947. – 108с.
1239132
   Рисунок художников Киргизии. – Фрунзе : Кыргызстан, 1981. – 104 с.
1239133
   Рисунок, акварель. – Ленинград, 1981. – 155с.
1239134
   Рисунок, акварель, пастель французских художников второй половины ХІХ-ХХ века в собрании Эрмитажа : каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1985. – 64 с.
1239135
  Гиляжев Х. Рисунок, выжженный огнём : стихи / Х. Гиляжев. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1972. – 63 с.
1239136
  Александров В.В. Рисунок, чертёж, картина на ЭВМ / В.В. Александров, В.С. Шнейдеров. – Ленинград : Машиностроение, 1987. – 128 с. – (Научно-популярная библиотека школьника : НПБШ)
1239137
   Рисунок. Акварель. – Москва, 1966. – 22с.
1239138
  Аксенов К.Н. Рисунок. В помощь художнику-оформителю : в помощь художнику-оформителю / К.Н. Аксенов. – Изд. 2-е, перераб. и допол. – Москва : Панорама, 1990. – 192 с.
1239139
   Рисунок.Живопись. Композиция : хрестоматия. – Москва : Просвещение, 1989. – 204 с.
1239140
  Иванов Ю.П. Рисуночная диагностика в развитии пространственных образов родного края : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 71-74 : Табл. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 0016-7207
1239141
  Зенкевич Б. Рисурки / Зенкевич. – с.
1239142
  Расул-заде Н. Рисую птицу : рассказы и повесть / Н. Расул-заде. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 239 с.
1239143
  Голубева Э.И. Рисуют дети блокады / Э.И. Голубева, А.А. Крестинский. – Ленинград : Аврора, 1969. – 80 с.
1239144
  Рыбачук А.Ф. и Мельниченко В.В. Рисуют дети острова Колгуев / А.Ф. и Мельниченко В.В. Рыбачук. – М., 1969. – 64с.
1239145
  Рыбачук А.Ф. и Мельниченко В.В. Рисуют дети острова Колгуев / А.Ф. и Мельниченко В.В. Рыбачук. – М., 1970. – 58с.
1239146
  Ермолаев Владимир Рисующий музыку : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 44-51 : Фото
1239147
  Калиниченко В. Рисуя победу : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 5. – С. 6-10. – ISSN 0131-2332
1239148
  Галахов А.В. Рисчорриты Хибинского щелочного массива / А.В. Галахов. – М.-Л. : АН СССР, 1959. – 172с.
1239149
  Великанов В. Рита / В. Великанов. – Иваново, 1958. – 100с.
1239150
  Кнорре Ф.Ф. Рита / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1959. – 90с.
1239151
  Гудкова О.О. Рита Григорівна Дегтяр (1918-2001) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 60-61. – ISSN 2518-7104


  Біохімік.
1239152
  Лукс В.К. Рита начинает жить : поэма / В.К. Лукс. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 49 с.
1239153
  Гаккебуш В.В. Рита Нещадименко / В.В. Гаккебуш. – Київ : Мистецтво, 1983. – 72 с.
1239154
  Афинская Т. Ритейл и поставщик: кто кого? // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 64-67
1239155
  Белоглазова Р.В. Ритка / Р.В. Белоглазова. – М, 1982. – 333с.
1239156
  Винокуров Е.М. Ритм / Е.М. Винокуров. – Москва, 1966. – 87с.
1239157
   Ритм , пространство и время в литературе и искусстве. – Л, 1974. – 299с.
1239158
   Ритм , пространство, время в художественном произведении. – Алма Ата, 1984. – 133с.
1239159
  Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. / В.А. Гринер. – М., 1966. – 154,17с.
1239160
  Грибанова Н.Є. Ритм в музиці як філософсько-естетична проблема : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Грибанова Н. Є.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 18л.
1239161
  Грибанова Наталья Евгеньевна Ритм в музыке как философско-эстетическая проблема : Дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Грибанова Наталья Евгеньевна ; Российский гос. пед. ун-т. – Санкт-Петербург, 1999. – 187 л. – Библиогр.: л. 172-187
1239162
  Наумова Л. Ритм в українському кінематографі 20-х років XX століття в теорії Леоніда Скрипника // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (65) : Театр. Музика. Кіно. – С. 19-27. – ISSN 1728-6875
1239163
  Шпорк Петер Ритм жизни : Что задает ритм жизни? Наука // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 172-185 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1239164
  Веретенников В.О. Ритм жизни : стихи юных лет / Виктор Веретенников. – Днепропетровск : ЛИРА, 2015. – 76, [4] с. : ил. – ISBN 978-966-383-625-6
1239165
  Теряев Д.А. Ритм звучащей поэзии (экспериментально-фонетическое исследование) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 10. – С. 307-316
1239166
  Усеинов Т.Б. Ритм и образ в крымскотатарской письменной поэзии классического периода (конец XVI - начало XVIII вв.) : монография / Тимур Усеинов. – Симферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2012. – 423, [1] с. – Библиогр.: с. 305-341. – ISBN 978-966-354-481-6
1239167
  Орагвелидзе Г.Г. Ритм и рифма Маяковского при переводе на французских язык : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Орагвелидзе Г.Г. ; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1963. – 15 с.
1239168
  Шервинский С.В. Ритм и смысл / С.В. Шервинский. – М : Академии наук, 1961. – 272 с.
1239169
  Смирнов П.Ф. Ритм і краса праці / П.Ф. Смирнов. – К., 1974. – 110с.
1239170
  Васік Ю. Ритм і семантика політичного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 77-80. – Бібліогр.: Літ.: С. 80; 11 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1239171
  Янковська В.Ю. Ритм її серця : вірші / Вікторія Янковська. – Одеса : Юридична література, 2017. – 67, [1] с. – ISBN 978-966-419-314-3
1239172
  Белый А. Ритм как диалектика и "Медный всадник" / А. Белый. – Москва, 1929. – 280с.
1239173
  Городницкий Е.А. Ритм как структурообразующий фактор в произведениях белорусской классической поэзии // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 77-82. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Исследуется белорусская классическая поэзия как сложное художественное явление, представляющее одно из главных направлений развития всей белорусской поэзии в течение ХХ в. и на современном этапе.
1239174
  Немченко Наталья Федоровна Ритм как форма организации текста (на матер. англоязычной сказки) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Немченко Наталья Федоровна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1985. – 21 с.
1239175
  Князева Е.М. Ритм как эстетическая категория: тенденции осмысления от античности до наших дней // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С. 35-41. – ISSN 2073-9702
1239176
  Чичерин А Ритм образа. / А Чичерин. – М., 1973. – 278с.
1239177
  Чичерин А Ритм образа. : стил. проблемы / А.В. Чичерин. – 2-е изд., расшир. – Москва : Советский писатель, 1980. – 336 с.
1239178
   Ритм перестройки.Новая система управления экономикой. – М, 1988. – 302с.
1239179
   Ритм перестройки.Экономика на новом этапе. – М, 1987. – 263с.
1239180
  Пахолок З.О. Ритм поетичного і прозового мовлення // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 69-79. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються проблеми філологічного вивчення ритму. Проаналізовано різні точки зору на ритм у художньому творі, зокрема визначено одиниці мовних рівнів, які беруть участь у формуванні ритму, а також виявлено взаємозв"язок ритму та ...
1239181
  Ворошилов В.Н. Ритм развития у растений / В.Н. Ворошилов; Отв.ред.Н.В.Цицин. – Москва, 1960. – 136с.
1239182
  Каримов Х.Х. Ритм развития эфемероидов Западного Памиро-Алая / Х.Х. Каримов. – Душане, 1981. – 144с.
1239183
  Андреева И.И. Ритм сезонного развития растений буково-каштановых лесов Батумского побережья Кавказа : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Андреева И.И. ; Моск. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – Москва, 1966. – 17 с.
1239184
  Белянина Н.Б. Ритм сезонного развития растений разных высотных поясов южного склона Крымских гор : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Белянина Н.Б. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 24 с.
1239185
   Ритм сердца у спортсменов. – М, 1986. – 144с.
1239186
  Бродский В.Я. Ритм синтеза белка / В.Я. Бродский, Н.В. Нечаева. – Москва : Наука, 1988. – 240 с. : табл.,. – Бібліогр.: с. 206-231. – ISBN 5-02-005257-4
1239187
  Ситюк Г.П. Ритм современной немецкой художественной прозы : Автореф. дис. ... канд.филол. наук : 10.02.04 / Ситюк Г.П. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 26 с.
1239188
  Любарець Н.О. Ритм у романі Вірджинії Вулф "До маяка" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 366-372. – ISBN 966-581-481-8
1239189
  Любарець Н.О. Ритм у романі Вірджинії Вулф "Між актами" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 211-216
1239190
  Любарець Н.О. Ритм у структурі роману Вірджинії Вульф "Хвилі" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 207-210. – ISBN 966-638-08406
1239191
   Ритм ускорения. – Ростов -на-Дону, 1987. – 125с.
1239192
  Гиршман М.М. Ритм художественной прозы / М.М. Гиршман. – М., 1982. – 367с.
1239193
  Луцак С. Ритм художнього твору як домінантний емоційно-когнітивний чинник естетичної комунікації (на матеріалі прози Івана Франка) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 8-14. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1239194
  Чхаїдзе А.В. Ритм художньої прози


  Досліджено проблеми ритму художньої прози; особливу увагу приділено розвитку поглядів на зазначену проблему ХХ ст. Ритм розглянуто на рівнях художнього твору: від фонетичної структури до сюжетного рівня.
1239195
  Любарець Н.О. Ритм художньої прози Вірджинії Вулф : автореф. дис. ...канд. філол. наук : спец.: 10.01.04 - література зарубіжних. країни / Любарець Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1239196
  Любарець Н.О. Ритм художньої прози Вірджинії Вулф : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Любарець Н.О.; КНУТШ, Ін-т філології, Каф-ра зарубіжної літератури. – Київ, 2008. – 202л. + Додатки: л.190-202. – Бібліогр.: л.171-189
1239197
  Литвиненко О.Д. Ритм як динамічна складова інтегральної індивідуальності // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 125-131
1239198
  Берковець В. Ритм як засіб вираження експресії (на матеріалі наукової прози Івана Франка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 26-30. – ISBN 966-594-298-0
1239199
  Юр М. Ритм як стилетворний чинник у побудові простору живописних творів М. Бойчука та бойчукістів // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 21-28


  Михайло Львович Бойчук (1882-1937) - укр. художник, маляр-монументаліст, лідер групи "бойчукістів". Член НТШ (1912), УНТ (1917). Один із засновників монументального мистецтва України 20 ст. Представник Розстріляного відродження
1239200
  Пэрна Н. Ритм, жизнь и творчество / Н. Пэрна. – Л.-М., 1925. – 143с.
1239201
  Колядич Ю. Ритм, простір, час у новелістиці Романа Іваничука // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 211-216. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1239202
  Ягодинский В.Н. Ритм, ритм, ритм! : Этюды хронобиологии / В.Н. Ягодинский. – Москва : Знание, 1985. – 192с. – (Наука и прогресс)
1239203
  Мордань В.Г. Ритми : поезії / В.Г. Мордань. – Київ : Молодь, 1965. – 134 с.
1239204
  Бахно В.Я. Ритми : поезії / Бахно В.Я. – Ужгород : Карпати, 1985. – 46 с.
1239205
  Лещук Є. Ритми душі : Пісні / Є. Лещук. – Львів : ПОЛЛІ, 1998. – 124с.
1239206
  Дрозд В.Г. Ритми життя : роман-біографія / В.Г. Дрозд. – Київ, 1974. – 236 с.
1239207
  Дрозд В.Г. Ритми життя : роман-біографія / В.Г. Дрозд. – Київ, 1977. – 256 с.
1239208
  Донець Г.П. Ритми життя : вибране / Г.П. Донець. – Київ : Дніпро, 1979. – 220 с.
1239209
  Дрозд В.Г. Ритми життя : роман-біографія / В.Г. Дрозд. – Київ, 1984. – 447 с.
1239210
  Білоус В. Ритми зраненого серця : поезії (1956-1987 роки) / Василь Білоус. – Київ : Сучасний письменник, 2009. – 200с. – ISBN 978-966-8620-10-2
1239211
  Калашнікова Л. Ритми росту і розвитку деревних рідкісних видів Червоної Книги України, інтродукованих у правобережному Лісостепу, у посушливі 2005-2007 роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 126-128. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено дані спостережень за ритмом росту та розвитку 12 видів деревних рідкісних рослин з Червоної книги України у посушливі 2005 - 2007 рр. в умовах дендрологічного парку "Олександрія", розташованого в Правобережному Лісостепу України. ...
1239212
  Ситнік С. Ритми росту і розвитку представників родини Myrtaceaе R.Br., інтродукованих на Південний берег Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 33-35. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання адаптації представників родини Myrtaceae R.Вr. різного географічного походження при їх інтродукції на Південний берег Криму на підставі аналізу ритмів росту і розвитку та їх відповідності погодно-кліматичним умовам. The thesis is ...
1239213
  Яворська О.С. Ритми сезонного розвитку видів роду Ficus L. в оранжереях Донецького Ботанічного саду НАН України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-34. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Подано результати фенологічних досліджень за родом Ficus L. (Moraceae Link), на основі яких виділено три феноритмотипи, два з яких мають по два підтипи.
1239214
  Кондратюк В.Г. Ритми сезонного розвитку вовчих ягід в умовах культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-39. – (Біологія ; Вип. 30)


  Наведено результати вивчення сезонних ритмів розвитку та ступеня зимостійкості восьми видів роду Daphne L. Зроблено висновок про відповідність інтродукованих видів до природних умов Полісся та Лісостепу України.
1239215
  Березкіна В. Ритми сезонного розвитку представників секції Sedum роду Sedum L. при інтродукції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати вивчення сезонних ритмів росту та розвитку представників секції Sedum роду Sedum L. (Crassulaceae DC.) в умовах інтродукції. The results of study of seasonal rhythms of development of representatives of the section Sedum of the ...
1239216
   Ритми сучасної філології : До 50-річчя професора Т.А. Космеди: Збірник наукових статей. – Львів : ПАІС, 2007. – 364с. – ISBN 978-966-7651-65-7
1239217
  Ле І. Ритми шахтьорки : Оповідання / І. Ле : ВУСПП, 1927. – 24с. – Окремий відбиток з журн. "Гарт" № 1. – (Б-ка Всеукраїнської Спілки Пролетарських Письменників)
1239218
  Ле І. Ритми шахтьорки : Оповідання / І. Ле. – Київ : Пролетарська Правда, 1929. – 48с.
1239219
  Конорова Е. Ритмика в театральной школе / Е. Конорова. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1947. – 138 с.
1239220
  Гнатюк Л.В. Ритмика и мышление. О природе субъективного мира : монография / Л.В. Гнатюк. – Сумы : Университетская книга, 2010. – 206, [1] с. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-680-496-2
1239221
  Ивлев Д.Д. Ритмика Маяковского и традиции русского классического стиха. Уч. пособие / Д.Д. Ивлев. – Рига, 1973. – 106 с.
1239222
  Стоянов П.Ф. Ритмика молдавской дойны. / П.Ф. Стоянов. – Кишинев, 1980. – 173с.
1239223
   Ритмика природных явлений. – Л, 1976. – 158с.
1239224
  Шелюх О. Ритмика Т. Шевченка в дослідженнях Василя Сімовича // Збірник праць Всеукраїнської XXXVII наукової шевченківської конференції : 22-24 квіт. 2009 р. / Всеукраїнська наукова шевченківська конференція. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. – С. 117-126. – ISBN 978-966-493-285-8
1239225
  Чамата Н.П. Ритмика Шевченко. (1-сложный стих, четырехстопный ямб). : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Чамата Н.П.; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1971. – 23л.
1239226
  Ганцкая Т.Б. Ритмико-мелодическое членение повествовательной фразы во французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ганцкая Т.Б. – Москва, 1951. – 16 с.
1239227
  Белоусова А.С. Ритмико-синтаксическая организация русской, итальянской и английской октавы: к проблеме "стих и язык" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1239228
  Кононенко Е.Т. Ритмико-синтаксическая структура художественной прозы. На материале прозы Ш. О"Кейси : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кононенко Е.Т.; Пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1973. – 24л.
1239229
  Дайнеко В.В. Ритмико-эвфонические особенности организации парных словосочетаний-терминов // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 34-35
1239230
  Гусельников В.И. Ритмическая активность в сенсорных системах / В.И. Гусельников, А.Ф. Изнак. – М, 1983. – 214с.
1239231
  Гусельников В.И. Ритмическая активность головного мозга / В.И. Гусельников, А.Я. Супин. – М, 1968. – 256с.
1239232
  Теряев Д.А. Ритмическая гармония русской поэтической речи в аспекте "золотого сечения" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 320-327. – ISBN 966-581-617-9
1239233
  Лисицкая Т.С. Ритмическая гимнастика / Т.С. Лисицкая. – М., 1985. – 96с.
1239234
   Ритмическая гимнастика на ТВ. – М, 1989. – 76с.
1239235
  Антипова Антонина Михайловна Ритмическая организация английской речи (экспериментально-теоретическое исследование ритмообразующей функции просодии) : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.04 / Антипова Антонина Михайловна ; Московский гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1980. – л.
1239236
  Задоенко Т.П. Ритмическая организация потока китайской речи / Т.П. Задоенко. – М., 1980. – 268с.
1239237
  Антипова А.М. Ритмическая система английской речи : учеб. пособ. для пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностр. яз." / А.М. Антипова. – Москва : Вышэйшая школа, 1984. – 119 с. – Библиогр.: с. 114-118. – (Библиотека филолога)
1239238
  Адамов Е.Б. Ритмическая структура книги / Адамов Е.Б. – Москва : Книга, 1974. – 94 с. : ил. – Список лит.: с. 93-94 (35 назв.). – (Библиотека оформителя книги)
1239239
  Ступинская А.Г. Ритмические клаузулы А.Корнелия Цельса. : Автореф... Канд.филол.наук: 673 / Ступинская А.Г.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1970. – 22л.
1239240
  Атдаев А. Ритмические строй туркменского стиха : Автореф... наук: / Атдаев А.; АН Туркм. ССР. Отд. обществ. наук. – Ашхабад, 1966. – 21л.
1239241
  Мосиенко Зинаида Семеновна Ритмические характеристики немецкой спонтанной монологической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мосиенко Зинаида Семеновна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1982. – 21л.
1239242
  Ярец Виктор Владимирович Ритмический строй современной белорусской лирики : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Ярец Виктор Владимирович; АН БССР. Ин-т литературы им. Янки Купалы. – Минск, 1976. – 12л.
1239243
  Кольс О.Р. Ритмичесое возбуждение в соматических нервах / О.Р. Кольс, Г.В. Максимов. – М., 1987. – 175с.
1239244
  Луканюк Б. Ритмичне варіювання. Інтерполяція // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 90-112. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 10)
1239245
  Повилайтис М.М. Ритмично-расслоенные гранитные интрузии и оруденение. / М.М. Повилайтис. – М., 1990. – 239с.
1239246
  Савцова Т.М. Ритмичность в ноосфере : точка зрения // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 3-6 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
1239247
  Басигараев Мадибек Мадишеович Ритмичность добычи руды истабилизации е качества как факторы повышения эффективности производства в горной промышленности. (На примере ордена Октябрьской революции комбината "Ачполиметалл"). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Басигараев Мадибек Мадишеович; АН КазССР. Ин-т экномики. – Алма-Ата, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1239248
  Тохтуев Г.В. Ритмичность железистых кварцитов Кривого Рога / Г.В. Тохтуев. – К, 1979. – 58с.
1239249
  Чалышев В.И. Ритмичность карбонатных отложений / В.И. Чалышев. – М, 1977. – 40с.
1239250
  Карогодин Ю.Н. Ритмичность осаднонакопления и нефтегазоносность. / Ю.Н. Карогодин. – М., 1974. – 177с.
1239251
  Балашов П.И. Ритмичность производства : опыт машиностроительного обьединения / П.И. Балашов. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер."Экономика и организация производства" ; № 10)
1239252
  Зинченко А.Ф. Ритмичность производства и ее влияние на экономические показатели промышленных предприятий : Автореф... канд. экон.наук: / Зинченко А.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. фак. Каф-ра экономики пром-сти. – М., 1968. – 20л.
1239253
  Богачев Д.В. Ритмичность процессов и явлений в географической оболочке Земли // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 29-31 : Табл.
1239254
  Костаков В.Г. Ритмичность работы промышленного предприятия и экономико-статистические методы ее изучения (На прим. маш. строен.) : Автореф... канд. экон.наук: / Костаков В. Г.; МГУ. – М., 1955. – 16л.
1239255
  Диденко А.Н. Ритмичность распределения фосфора в мезозойских отложениях северной части Ульяновско-Саратовского прогиба / А.Н. Диденко. – Казань, 1976. – 118с.
1239256
  Кучеров И.С. Ритмичность трофических процессов в организме человека и животных : Автореф... д-ра биол.наук: 102 / Кучеров И.С.; АН УССР. Объедин. совет биол. наук. – К., 1971. – 50л. – Бібліогр.:с.46-50
1239257
  Чалышев В.И. Ритмичность флиша и моласс / В.И. Чалышев. – Л, 1976. – 276с.
1239258
  Куниця Н.А. Ритмичные изменения малакофауны Украины в плейстоцене и ее зональная структура // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 17. – С. 71-78. – Бібліогр.: 25 назв
1239259
  Мудраченко Т.Б. Ритмізація як основа реалізації сугестивного потенціалу віршованого тексту (на прикладі англомовних католицьких молитов) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 92-98. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
1239260
  Матвіїшина Ж.М. Ритміка заплавного грунтоутворення в пізньому голоцені як індикатор змін фізико-географічних умов / Ж.М. Матвіїшина, О.В. Мацібора // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 2 (90). – С. 24-32 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1561-4980
1239261
  Яременко Ю.А. Ритміка кольору прози Е. Хемінгуея на матеріалі новели "Indian Camp"


  Досліджується ритмічна послідовність передачі кольору, яка викликає відповідні психологічні асоціації.
1239262
  Чамата Н.П. Ритміка Т.Г. Шевченка / Н.П. Чамата. – Київ, 1974. – 146 с.
1239263
  Рябоволенко І. Ритміка та паузація висловлювань розпоряджень та наказів у японській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 83-88
1239264
  Сидоренко Г.К. Ритміка Шевченка / Г.К. Сидоренко. – Київ, 1967. – 183с.
1239265
  Ніколаєнко О.І. Ритміко-звукові особливості епіграм Марціала // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 308-314
1239266
  Харковенко Є.В. Ритміко-метричні виміри поезії вагантів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 400-406. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У даній статті розглядаються ритміко-метричні особливості середньовічної латинськомовної поезії вагантів. Подається тлумачення поняттю ритм, прослідковується історія становлення ритмічної системи віршування середньовічної Європи, розглядаються основні ...
1239267
  Теряєв Д. Ритмічна бідова української народної пісні (експериментально-фонетичне дослідження) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 227- 236. – Бібліогр.: С. 235-236
1239268
  Полєєва Ю.С. Ритмічна будова як складова когнітивної стратегії актуалізації мовлення (на матеріалі англомовної лекції) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 210-215
1239269
  Содомора П.А. Ритмічна організація Гомерової "Одіссеї" та ії наслідування в українських перекладах (до питання про національні форми гекзаметра) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – C. 226-233. – ISBN 966-581-295-6
1239270
  Забужанська І. Ритмічна організація мовлення: когнітивний аспект // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 26-29. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1239271
  Кобзиста І. Ритмічна своєрідність поезій Олександра Олеся (1904-1917) / Ірина Кобзиста // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 14-17. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Робиться спроба дослідити широку метричну амплітуду поезій О. Олеся на основі аналізу поетичного доробку 1904-1917 рр.
1239272
  Теряєв Д.О. Ритмічна структура віршованого мовлення в оригіналі та перекладах (експереминтально-фонетические дослідження) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1239273
  Теряєв Д.О. Ритмічна структура віршованого мовлення в оригіналі та перекладах (експериментально-фонетичне дослідження) // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 456-461. – ISBN 966-7890-03-1
1239274
  Теряєв Д.О. Ритмічна структура поетичного мовлення Тараса Шевченка за акустичними параметрами // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 120-125.
1239275
  Вербич Н. Ритмічна структура проповіді // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 143-147. – ISSN 0320-3077
1239276
   Ритмічне коло єднання - унікальні практичні інструменти роботи в згуртуванні освітніх спільнот / Є. Кочерга, С. Лук"янченко, С. Шапошніков, Р. Кандибур, А. Хлистік // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (77). – С. 52-58. – ISSN 2078-1016
1239277
  Ковалевський В.В. Ритмічні засоби українського літературного вірша / В.В. Ковалевський. – Київ, 1960. – 236с.
1239278
  Лещинська С. Ритмічні моделі деяких коротких жанрів пісенного фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 228-234


  У статті розглядаються закономірності формування ритмічних моделей коломийок та подібних до них коротких жанрів українського пісенного фольклору.
1239279
  Ільєнко І.М. Ритмічні новації як фактор еволюції музично-хореографічного мистецтва ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 345-351
1239280
  Піхманець Р.В. Ритмічні принципи організації художнього тексту Марка Черемшини // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 75-93. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1239281
  Мальцев В. Ритмічні форми піввіршів в українському із-заскладовому вірші XVIII століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 118-122
1239282
  Костенко Н.В. Ритмічні форми українського 4-іктового дольника // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 256- 261


  У статті вперше в українському віршознавстві розглянуто діапазон ритмічних форм 4-іктового дольника на матеріалі української поезії 1920-1930-х рр. , особливо в творах В. Свдзинського
1239283
  Гаврилюк Н. Ритмічні форми ямба у поезії кропивничан // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 116-129
1239284
  Зінов"єва О.С. Ритмічно-еволюційний розвиток плану Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 90-91. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1239285
  Єфремов Є. Ритмокомпозиційна будова траиційних колядок і щедрівок - розмаїття і єдність // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблем. н.-д. лаб. по вивч. народ. муз. творч. [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Грица С.И. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 8-14. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 5)


  "...Різні назви й обрядова приуроченість колядок і щедрівок, відмінності у їх виконавському складі, змісті текстів та словесно-музичній формі обумовлюють величезне розмаїття і багатство зимового обрядового репертуару в Україні. Втім, аналіз їх ...
1239286
  Соколова В. Ритмомелодика ранньої лірики П. Карманського: психологічний компонент і естетична мода // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 138-144. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто особливості ритмомелодики ранньої лірики Петра Карманського, визначено вплив внутрішніх психологічних ознак і зовнішньої естетичної моди раннього символізму на формальні елементи поезії. Проаналізовано різні рівні ритмічної структури вірша, ...
1239287
  Бурденюк Г.М. Ритмопедия в обучении иностранным языкам / Г.М. Бурденюк. – Кишинев, 1985. – 130с.
1239288
  Ромашко О.М. Ритмостратиграфический анализ некоторых геофизических особенностей кайносойских моласс Северо-Восточной Ферганы : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Ромашко О. М.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1969. – 29л.
1239289
  Попов В.И. Ритмостратиграфия докембрия Памирского смятия. / В.И. Попов. – Ташкент, 1979. – 179с.
1239290
  Берковець В. Ритмотвірні властивості синтагматичного членуванняв українських народних лікувальних замовляннях / Віра Берковець // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 33-39. – ISSN 0320-3077
1239291
  Тотров Р.Х. Ритмы восхода / Р.Х. Тотров. – М, 1969. – 209с.
1239292
  Михайлов А.А. Ритмы времени. / А.А. Михайлов. – Москва : Художественная литература, 1973. – 528 с.
1239293
  Макаев И.И. Ритмы времени. / И.И. Макаев. – Саранск, 1990. – 126с.
1239294
   Ритмы глянциальных процессов. – Москва, 1979. – 160с.
1239295
  Петриченко А. Ритмы далеких бубнов // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 2 (33). – С. 135-146. – ISSN 1681-7559


  Нанайські культурні цінності:вирізки з бумаги (РФ)
1239296
  Надъярных Н.С. Ритмы единения: Интернационализм и патриотизм сов. лит. / Н.С. Надъярных. – Киев, 1986. – 321с.
1239297
  Доскин В.А. Ритмы жизни / В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева. – М, 1980. – 112с.
1239298
  Дрозд В.Г. Ритмы жизни : роман-биография / В.Г. Дрозд. – Москва : Советский писатель, 1980. – 422 с.
1239299
  Дрозд В.Г. Ритмы жизни : роман-биография / В.Г. Дрозд. – Москва, 1982. – 415 с.
1239300
  Доскин В.А. Ритмы жизни / В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева. – 2-е перераб. и доп. – М, 1991. – 172с.
1239301
  Сухотин А.К. Ритмы и алгоритмы / А.К. Сухотин. – М., 1983. – 224с.
1239302
  Сухотин А.К. Ритмы и алгоритмы / А.К. Сухотин. – 2-е изд. – М., 1988. – 221с.
1239303
  Хомазюк И.Н. Ритмы и реакции дыхания и его взаимоотношения с кровообращением у больных гипертонической болезнью : Автореф... д-ра мед.наук: / Хомазюк И.Н.; Киевский мед. ин-т. – К., 1967. – 24л.
1239304
  Ботвинкина Л.Н. Ритмы и циклы в осадочных горных породах (периодичность осадконакопления) / Л.Н. Ботвинкина. – Москва : Знание, 1977. – 48с. – (Новое в жизни, науке, технике " Науки о Земле" ; 3/1977)
1239305
  Агаджанян Б Н.А. Соколов Ритмы космоса стучат в нашем сердце / Б Н.А. Соколов Агаджанян. – Тула : Приокское книжное из-во, 1989. – 168с.
1239306
  Хмельницкий А.П. Ритмы Кубы / А.П. Хмельницкий. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1968. – 83 с.
1239307
  Симоненок В.Н. Ритмы мелодий : стихи / В.Н. Симоненок. – Москва : Советский писатель, 1979. – 126с.
1239308
  Савицкий П. Ритмы монгольского века. / П. Савицкий. – Прага, 1937. – 104-155с.
1239309
  Дрилинга А. Ритмы моря : стихи / А. Дрилинга; пер. с лит. Л.Таракановой. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 62 с.
1239310
  Гангнус А.А. Ритмы нашего мира ( о цикличности природных процессов) / А.А. Гангнус. – Москва : Мысль, 1971. – 142с.
1239311
  Иванов С.М. Ритмы нашей жизни / С.М. Иванов. – Москва : Детская литература, 1987. – 237 с.
1239312
   Ритмы нового : [альбом репродукций]. – Москва : Советский художник, 1975. – [4] с. ;15 л. ил. : ил. – Перед загл. авт. Таир Салахов, народный художник СССР
1239313
  Энгельке Г. Ритмы новой Европы. / Г. Энгельке. – Л.Москва, 1925. – 95с.
1239314
   Ритмы природы Сибири и Дальнего востока. – Иркутск, 1979. – 158с.
1239315
  Балкарей Б.И. Ритмы Пхеньяна : навстречу XIII Всемир. фестивалю молодежи и студентов / Б.Й. Балкарей. – Москва : Знание, 1989. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Молодежная : Взгляды, дела, пробл. ; 5/1989)
1239316
  Иваницкий Г.Р. Ритмы развивающихся сложных систем / Г.Р. Иваницкий. – Москва, 1988. – 47 с.
1239317
  Шилова Н.В. Ритмы роста и пути структурной адаптации тундровых растений / Н.В. Шилова. – Л., 1988. – 215с.
1239318
  Макитов С.И. Ритмы сердца : стихи / Сафар Макитов ; пер. с балкар. – Москва : Советский писатель, 1978. – 118 с.
1239319
  Бюннинг Э. Ритмы физиологических процессов / Э. Бюннинг. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 184с.
1239320
  Клейнер Г. Ритмы эволюционной экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 123-136. – ISSN 0042-8736
1239321
  Хажкасимов Х. Ритмы. Рассказы / Х. Хажкасимов. – Нальчик, 1971. – 144с.
1239322
  Хажкасимов Х. Ритмы. Рассказы / Х. Хажкасимов. – Нальчик, 1971. – 144с.
1239323
  Корнилова Е.Н. Риторика-искусство убеждать : Своеобразие публицистики античной эпохи: Учебное пособие / Е.Н. Корнилова; Ун-т Российской акад. образования. МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва : УРАО, 1998. – 206с. – ISBN 5-204-00146-8
1239324
  Мурашов А.А. Риторика - инструмент педагогического успеха // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 4. – С. 125-137.
1239325
  Булибенко Г.В. Риторика - мистецтво красномовства // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 6/7 (118). – С. 53-55
1239326
  Сагач Г.М. Риторика : Монографія / Г.М. Сагач; Мін-во освіти України.Ін-т системних досліджень освіти. – Київ : ІСДО, 1993. – 148с.
1239327
  Сагач Г.М. Риторика : Монографія / Г.М. Сагач. – Київ, 1993. – 205с.
1239328
  Кохтев Н.Н. Риторика / Н.Н. Кохтев. – М., 1994. – 207с.
1239329
  Зарецкая Е.Н. Риторика / Е.Н. Зарецкая. – М, 1998. – 480с.
1239330
  Александров Д.Н. Риторика : учебное пособие для студентов вузов / Александров Д.Н. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 534 с. – ISBN 5-238-00093-6
1239331
   Риторика. – Минск : Амалфея, 2000. – 464с. – ISBN 985-441-081-1
1239332
  Сагач Галина Риторика : Навчальний посібник / Сагач Галина; КНУТШ. – 2-е вид, перер. і доп. – Київ : ІнЮре, 2000. – 568с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7752-22-4
1239333
  Александров Д.Н. Риторика : Учебное пособие для студ.высших учеб.заведений / Д.Н. Александров. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 534с. – ISBN 5-238-00093-6
1239334
  Абрамович С.Д. Риторика : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / С.Д. Абрамович, М.Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2001. – 240 с. – ISBN 966-603-106--Х


  Докладно висвітлено особливості розвитку риторики в різні історичні епохи, всебічно проаналізовані основні види красномовства (академічне, політичне, судове, церковне, суспільно-побутове). Докладно висвітлено особливості розвитку риторики в різні ...
1239335
   Риторика : Курс лекций. – Минск : БГУ, 2002. – 175 с. – ISBN 985-445-848-2
1239336
   Риторика : Навчальна програма для студ. Ін-ту журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 26с.
1239337
  Зарецкая Е.Н. Риторика : Теория и практика речевой коммуникации / Е.Н. Зарецкая; Акад. народного хозяйства при Правительстве РФ. – 4-е изд. – Москва : Дело, 2002. – 480с. – ISBN 5-7749-0114-9
1239338
  Мацько Л.І. Риторика : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – Київ : Вища школа, 2003. – 311с. – ISBN 966-642-159-3


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1239339
  Чибисова Н.Г. Риторика : Учебное пособие для высших учебних заведений / Н.Г. Чибисова, О.И. Тарасова; Народная Украинская акад. – Харьков : НУА, 2003. – 304с. – ISBN 966-7557-55-3
1239340
  Чибісова Н.Г. Риторика : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.Г. Чибісова, О.І. Тарасова; МОіНУ. Народна Українська академія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 228 с. – ISBN 966-8253-57-4
1239341
  Мацько Л.І. Риторика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вища школа, 2006. – 310, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 306-308 та у підрядк. прим. – ISBN 966-642-331-6
1239342
  Вандишев В.М. Риторика : Екскурс в історію вчень і понять: Навчальний посібник / В.М.Вандишев. – Київ : Кондор, 2006. – 264с. – ISBN 966-7982-26-2
1239343
  Колотілова Н.А. Риторика : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Н.А. Колотілова; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 232 с. – ISBN 978-966-364-473-8
1239344
  Спанатій Л.С. Риторика : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.С. Спанатій ; МОНУ. – Київ : Ін Юре, 2008. – 144 с. – Бібліогр.: с. 141-142. – ISBN 978-966-313-368-3
1239345
  Онуфрієнко Г.С. Риторика : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Г.С. Онуфрієнко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-364-598-8
1239346
  Олійник О. Риторика : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ольга Олійник ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2009. – 170с. – ISBN 978-966-351-224-2
1239347
  Крикун В.Ю. Риторика : навч. посібник / В.Ю. Крикун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 221-223 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-025-3
1239348
  Клюев Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция.) : Учебное пособие для вузов / Е.В. Клюев. – Москва : Приор, 1999. – 272с. – ISBN 5-7990-0238-5
1239349
  Поплавська Н.М. Риторика аргументації публіцистичного тексту (на матеріалі української публіцистики кінця XVI — початку XVII ст.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 28-33


  На прикладі української публіцистики кінця XVI - початку XVIІ ст. у статті розглянуто специфіку аргументації публіцистичного тексту, визначено її роль у переконуванні реципієнтів, звернено увагу на джерельну базу, з якої запозичувалися аргументи ...
1239350
  Малишена Ю.О. Риторика Аристотеля у соціально-епістемологічній інтепретації С. Фуллера // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1239351
  Ломачинська С.В. Риторика Арістотеля: від красномовства до мистецтва маніпуляції // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1239352
  Вагапова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах / Д.Х. Вагапова. – Москва : Цитадель, 1999. – 460с. – ISBN 5-7657-0097-7
1239353
  Ісаєнко Т. Риторика в системі підготовки фахівців із документознавства та інформаційної діяльності / Т. Ісаєнко, В. Мартинюк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 9 (254). – С. 35-38. – ISSN 2076-9326


  У статті визначено місце і роль дисципліни "Риторика" у процесі підготовки фахівців із документо-знавства та інформаційної діяльності; доведено потребу у використанні риторичної бази під час формування фахової компетентності, що охоплює комунікативну ...
1239354
  Сагач Г.М. Риторика в системі професійної підготовки студентів гуманітарного профілю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1239355
  Вандышев В.Н. Риторика в современной политике как сокрытие смыслов // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 153-155
1239356
   Риторика в современном обществе и образовании : сборник материалов 3-5 Международных конференций по риторике ; [ сост. и ред. В.И. Аннушкин ]. – Москва : Флинта ; Наука, 2003. – 328с. – ISBN 5-89349-261-7
1239357
  Ковельман А.Б. Риторика в тени пирамид (массовое сознание римского Египта) / А.Б. Ковельман. – Москва : Наука, 1988. – 190 с. – (По следам исчезнувших культур Востока)
1239358
  Щербакова О. Риторика гармонізуючого діалогу як духовна константа аудіовізуальної журналістики // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 33-46.


  Стаття присвячена риториці гармонізуючого діалогу, представленої духовною константою аудіовізуальної журналістики та противагою засобами животворящого і благодатного слова існуючим проявам медіа-агресії та маніпулювання свідомості. Ураховуючи ...
1239359
  Поліщук А.С. Риторика Давньої Греції: доарістотелівський період : навч. посібник / А.С. Поліщук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Логос, 2018. – 354, [2] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7446-20-9


  В пр. № 1719907 напис: Високоповажному Леоніду Васильовичу - Філософу, Вченому, Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка з глибокою пошаною від автора /Підпис/
1239360
  Лисоченко О.В. Риторика для журналистов : прецедентность в языке и в речи : учеб. пособие для студентов / О.В. Лисоченко ; отв. ред. Л.В. Поповская (Лисоченко). – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 320 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-10431-6
1239361
  Вернудіна І.В. Риторика естетизму в дослідженні мистецтва й художньої творчості // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 10


  У статті обґрунтовується концептуальна роль естетики в дослідженні мис- тецтва й художньої творчості як естетичних феноменів. Шляхом виокремлення базових аспектів естетичного аналізу доводиться першочергова роль мистецтва і творчості як домінантних ...
1239362
  Абрамович С.Д. Риторика загальна та судова : навч. посібник / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чікарькова. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 416 с. – ISBN 966-667-011-9
1239363
  Лісовий В. Риторика замість аргументації // Критика. – Київ, 2004. – Березень, (число 3). – С. 17-18


  Укріїнський філософ Віталій Табачковський про Київську філософську школу.
1239364
  Захарова О.И. Риторика и западноевропейская музыка XVII -- первой половины XVIII века: принципы, приемы. / О.И. Захарова. – М., 1983. – 77с.
1239365
  Адамович Р. Риторика и культура речи в работе со студентами-русистами // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2008. – N 2 : Роль и значение иностранных языков в международной коммуникации. – С. 88-93. – (Neofilologia). – ISSN 1898-1577
1239366
   Риторика и стиль. – М, 1984. – 136с.
1239367
  Сидоренко Л.П. Риторика или общая риторика? К вопросу о названии науки // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 250-254. – ISSN 2076-1554


  Проанализированы основы формирования и развития риторики как науки. Рассмотрены некоторые этапы, связанные с взлетами и падениями этой дисциплины в ее поступательном развитии. Особенное внимание уделено современным процессам формирования науки и ...
1239368
  Тимошенко Ю. Риторика і культура : (про типологшічну телеологію тропів) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 3-17. – (Філологічні науки)
1239369
  Зінов"єва М.С. Риторика і піар: аспекти співвідношення дисциплін // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 80-82
1239370
  Чжу Веньфен Риторика і стилістика оперного твору: від словесно-музичного тексту до образного змісту (на матеріалі творчості російських композиторів XIX століття) : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Чжу Веньфен ; М-во культури та інформ. політики України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. – Одеса, 2021. – 17 с. – Бібліогр. : 4 назви
1239371
  Лісовський А.М. Риторика і сучасна літературна освіта // Педагогічна риторика : історія, теорія, практика : монографія / О.А. Кучерук, Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна, С.О. Караман, О.В. та ін. Караман. – Київ : КНТ, 2019. – С. 188-196. – ISBN 978-966-485-103-6
1239372
  Крамар Н.А. Риторика науки: здобутки і перспективи // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 122-130


  У статті подано огляд розвитку риторики науки як нової міждисциплінарної галузі з 1970-х рр. до нашого часу. Проаналізовано філософські основи риторики науки, зокрема її зв"язок з постпозитивізмом та релятивізмом. Розглянуто основні методологічні ...
1239373
  Багрій О.І. Риторика наукової дискусії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 42-47
1239374
  Малкина С.М. Риторика о преодолении метафизики: сериация и цепочка дополнений // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 17-25. – (Философия ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
1239375
  Мацишина І.В. Риторика пам’ятників воїнам-афганцям в Україні: проблема комеморації // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 102-107. – ISSN 2519-2949
1239376
  Кравець Л. Риторика після Еллади // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 4. – С.45-48


  Практична риторика.
1239377
  Махлин В.Л. Риторика поступка М. Бахтина / В.Л. Махлин. – М., 1991. – 62с.
1239378
  Олійник О.Б. Риторика прокурора у судових дебатах. Обвинувальна промова // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 12 (62). – С. 2-8
1239379
  Рождественский Ю.В. Риторика публичной лекции / Ю.В. Рождественский. – Москва : Знание, 1989. – 63 с,. – (Новое в жизни, науке, технике. Лекторское мастерство ; №1/1989)
1239380
  Магдич Т. Риторика радикального дефляціонізму Ричарда Рорті // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 49-54
1239381
  Ипатова И.С. Риторика судебной речи // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 19-26
1239382
  Худолій А.О. Риторика та зовнішня політика президента Трумена періоду розв"язання "холодної війни" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 646-652. – ISSN 2076-1554
1239383
  Мельник О. Риторика тілесності у прозі Михайла Яцкова
1239384
  Загинайко І.В. Риторика у діловому мовленні юриста // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – с. 119-121
1239385
  Клименко Л.В. Риторика французької художньої афіші // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 337-347


  У статті досліджено особливості риторичної організації повідомлень жанру французької художньої афіші як особливого різновиду текстів креолізованого типу. Визначено, що унікальність риторики художньої афіші зумовлено взаємодією кодів різних семіотичних ...
1239386
  Женжера Д.В. Риторика як незворотність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1239387
  Мироненко В. Риторика як необхідність : Викладання риторики в загальноосвітній школі
1239388
  Аннушкин В.И. Риторика. Вводный курс : учебное пособие / В.И. Аннушкин. – 3-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2008. – 296 с. – ISBN 978-5-89349-933-9
1239389
  Львов М.Р. Риторика. Культура речи : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / М.Р. Львов. – 2-е изд., исп. – Москва : Академия, 2004. – 272с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-1936-3
1239390
  Аннушкин В.И. Риторика. Экспресс-курс : учебное пособие / В.И. Аннушкин. – 2-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2008. – 224 с. – ISBN 978-5-89349-896-7
1239391
  Вандишев В.М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Вандишев. – Київ : Кондор, 2003. – 264с. – ISBN 966-7982-26-2
1239392
  Молдован В.В. Риторика: загальна та судова : Навчальний посібник / В.В. Молдован; КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2-е видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 320с. – ISBN 966-7302-39-3
1239393
  Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна : підручник для студентів і курсантів юрид. спеціальностей : підручник для студентів ВНЗ / О.В. Рогожкин ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Вид. 2-ге, допов. – Донецьк : ДЮІ МВС, 2012. – 298, [1] с. – Бібліогр.: с. 297-298. – ISBN 978-966-8950-67-4
1239394
  Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации / Е.Н. Зарецкая. – Москва : Дело, 1998. – 480с. – ISBN 5-7749-0114-9
1239395
  Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации / Е.Н. Зарецкая; АНХ при Правительстве РФ. – Москва : Дело, 1999. – 480с. – ISBN 5-7749-0114-9
1239396
  Вомперский В.П. Риторики в России XVII-XVIII вв. / В.П. Вомперский. – Москва, 1988. – 180с.
1239397
  Олійник О. Риторико-правові аспекти відмови від державного обвинувачення в суді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 62-66
1239398
  Олійник О. Риторико-правові аспекти відмови від державного обвинувачення в суді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 41-51.
1239399
  Артюхова А.А. Риторико-просодическая специфика немецкого митингового выступления // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 52-56


  У статті розглядаються риторичні та просодичні особливості мітингового виступу на матеріалі німецької мови. Дослідження базується на результатах фонетичного експерименту. Визначено ступінь просодичної інтенсивності мітингового виступу та встановлено ...
1239400
  Лисенко К.В. Риторико-просодичні особливості радіовистав за п"єсами В. Шекспіра : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Лисенко Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1239401
  Лисенко К.В. Риторико-просодичні особливості радіовистав за п"єсами В. Шекспіра : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Лисенко Катерина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 246 арк. – Додатки: арк. 223-246. – Бібліогр.: арк. 8, 181-222
1239402
  Хазанова Е.Л. Риторические вопросы и восклицания в белорусских и украинских родильно-крестильных песнях Яловенко О.В. топос дому у творчості Д. Лагірі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 104-107


  В статье исследуются структура, семантика и функционирование риторических вопросов и риторических восклицаний как синтаксических средств выразительности белорусских и украинских родильно-крестильных народных песен.
1239403
  Бучацкая Л.Н. Риторические вопросы и их стилистическое использование в стиле художественной речи и в публцистическом стиле : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бучацкая Л.Н. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т. иностр. яз. – Москва, 1965. – 14 с.
1239404
   Риторические основы журналистики. Работа над жанрами газеты : учебное пособие / З.С. Смелкова, Л.В. Ассуирова, М.Р. Савова, О.А. Сальникова; З.С. Смелкова, Л.В. Ассуирова, М.Р. Савова, О.А. Сальникова. – 5-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 320с. – ISBN 978-5-89349-425-9
1239405
  Прокопенко В.В. Риторические практики Платона в диалогах раннего периода // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 81-86. – ISSN 2077-1800
1239406
  Потапенко С.И. Риторический аспект функционирования детерминативов английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Потапенко С.И.; Гос. пд. ин-т ин. языков. – К., 1991. – 16л.
1239407
  Канафьева А.В. Риторическое высказывание: формы и семантика // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 13-21. – ISSN 0130-9730
1239408
  Алымова Е.В. Риторическое измерение философского дискурса: софисты, Платон, Аристотель // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 3-10р. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1239409
  Голуб Н. Риторична компетентність учнів старших класів як показник сучасної мовної освіти
1239410
  Калініченко Л. Риторична культура як основа формування професійної мовнокомунікативної компетентності майбутніх правників // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 1 (95). – С. 192-198. – ISSN 2312-5993
1239411
  Крикун В.Ю. Риторична логіка Л. Валли // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 184-188
1239412
  Чулінда Л.І. Риторична майстерність : Посібник / Л.І. Чулінда, І.С. Паримський; Національна Академія Внутрішніх Справ України. Укр. Акад. зовнішньої торгівлі. – Київ, 2000. – 80с. – ISBN 966-7474-16-Х
1239413
  Олексенко О.А. Риторична майстерність Г.С. Сковороди // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Голобородько К.Ю., Даниленко А.І., Попов С.Л. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 51. – С. 116-123. – ISSN 2312-0665
1239414
  Переломова О.С. Риторична особистість у комунікативному просторі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 36-37


  Стаття розглядає структуру риторичної особистості, її формування, а також етапи діяльності в процесі підготовки риторичного виступу та безпосереднього його виголошення, параметри взаємодії з аудиторією, умови успішної комунікативної діяльності ...
1239415
  Онищак Ніна Петрівна Риторична структура стилю : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 01. 06 / Онищак Н. П.; КНУТШ. Інститут філології. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 14 назв
1239416
  Онищак Н.П. Риторична структура стилю : Дис. ...канд. філол.наук: Спец. 10.01.06 - теорія літ-ри / Н.П. Онищак; КНУТШ. – Київ, 2007. – 183л. – Бібліогр.: л.169-183
1239417
  Турчина Т.В. Риторична традиція в "Євангелії учительному" Кирила Транквіліона Ставровецького // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 195 : Філологічні науки (Літературознавство). – C. 54-59. – ISSN 1996-5931
1239418
  Дворжецька М.П. Риторична фонетика мовленнєвої комунікації у соціокультурному контексті / М.П. Дворжецька, А.В. Сотников // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 105-110
1239419
  Попелюшка В.І. Риторичне : [збірка поезій] / Валентина Попелюшка (Бурлака-Жук). – Дніпро : Середняк Т.К., 2017. – 230 с. : іл. – Справжнє ім"я авт.: Валентина Іванівна Жук-Бурлака. – ISBN 978-617-7479-34-4
1239420
  Гуцуляк І. Риторичне звертання в українському бароковому поетичному тексті // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С.104-108.
1239421
  Синчак О. Риторичне значення рольового дейксису в жіночому автобіографічному дискурсі ("Польові дослідження з українського сексу" О. Забужко) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 94-105. – ISBN 966-7773-70-1
1239422
  Загорулько М.А. Риторичне мистецтво ампліфікації і поняття decorum в духовній спадщині "Чернігівських Афін" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 73-76
1239423
  Голуб А.В. Риторичне обгрунтування філософського знання // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 13-14


  "... Погляд на риторику як основу багатьох форм діяльності викликаний загальним рухом до розуміння практичного життя людини та кризою цінностей, що чітко виявляє себе сьогодні. У цьому тексті намагатимусь висловити тезу про необхідність риторичного ...
1239424
  Попова Н.М. Риторичне оформлення іспаномовного суспільно-політичного дискурсу: лінгвопрагматичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 186-189
1239425
  Кірпічніков Василь Риторичне питання про побутові відходи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 31
1239426
  Базан О. Риторичне питання у системі синтаксичних одиниць української мови // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 50-59. – ISSN 2304-9383
1239427
  Гурко О.В. Риторичне питання як непрямий засіб вираження ствердження в українській мові // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 28-37


  Проаналізовано сутність риторичного питання в лінгвістичних дослідженнях. З’ясовано, що риторичні питання є непрямим засобом вираження ствердження в українській мові. Розглянуто функціонування риторичних питань на матеріалі сучасної української ...
1239428
  Базан О.М. Риторичне питання: логічний чи лінгвістичний феномен?


  У статті досліджуються характеристики риторичного питання як терміноодиниці кількох гуманітарних наук: філософії, риторики, лінгвістики, і робиться спроба встановлення специфіки його галузевої приналежності. В статье исследуются характеристики ...
1239429
  Базан О.М. Риторичне питання: логічний чи лінгвістичний феномен? // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 80-88


  У статті досліджуються характеристики риторичного питання як терміноодиниці кількох гуманітарних наук: філософії, риторики, лінгвістики, і робиться спроба встановлення специфіки його галузевої приналежності. В статье исследуются характеристики ...
1239430
  Путятицька Л.В. Риторичний аспект в образно-смисловій взаємодії слова і музики в українських монодичних піснеспівах XVII-XVIII століть // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірка наукових статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – Вип. 120 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. – С. 141-163. – ISSN 2522-4190


  "Монодія, як одноголосна музична інтерпретація сакральних текстів, вимагає особливих методів дослідження з урахуванням усіх її компонентів. Молитовні слова піснеспівів залишаються практично незмінними з моменту їхнього історичного впрова-дження. Цей ...
1239431
  Черненко О. Риторичний аспект вивчення думового епосу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 281-286


  У запропонованій статті розглядається дума як певний різновид риторичного висловлювання. На матеріалі думи, " Фесько Ганжа Андибер ", досліджуються наявні у тексті певні засоби мовного впливу, які в контексті пропонованого дискурсу, називаємо ...
1239432
  Будянський Д.В. Риторичний воркшоп (workshop) у системі професійної підготовки майбутнього вчителя // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 46-47. – ISBN 978-966-698-283-7
1239433
  Заярна І. Риторичний дискурс російського авангарду: актуалізація барокової естетики на початку XX ст.
1239434
  Астаф"єв О. Риторичний дискурс Станіслава Оріховського як система моральної філософії // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті розкрито життєвий і творчий шлях видатного полеміста і гуманіста українсько-польського пограниччя Станіслава Оріховського. Велику увагу приділено його системі моральної філософії, яка разюче вплинула на розвиток історичної пам"яті і ...
1239435
  Ткаченко Л. Риторичний доробок Григорія Сковороди // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (98). – С. 63-67. – ISSN 1562-529Х
1239436
  Сагач Г.М. Риторичний квітник: афористичний золотослів / Галина Сагач ; Міжнародна акад. фундаментальних основ буття. – Київ : Слово, 2004. – 264 с. – ISBN 966-8424-06-9
1239437
  Дудаш Т.. Риторичний підхід до правового аргументування // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 110-131. – ISSN 2227-7153
1239438
  Переломова О. Риторичний потенціал мовотворчості Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 177-184. – ISBN 978-966-02-7585-0
1239439
  Куньч Зоряна Риторичний словник / Куньч Зоряна; Українский науково-виробничий центр "Рідна мова" Ред.Л.О.Пустовіт. – Київ : Рідна мова, 1997. – 344с. – Бібліогр.с.: 338-341. – ISBN 5-7707-9737-2
1239440
  Колотілова Н.А. Риторичний та аргументативний типи дискурсів // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 36-38
1239441
  Колотілова Н.А. Риторичні аспекти дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-45. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1239442
  Бутиріна М.В. Риторичні аспекти комунікативної ефективності ранньохристиянських апологій / М.В. Бутиріна, Є.О. Бабенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 11-17. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
1239443
  Білоус А.О. Риторичні аспекти комунікації в Інтернет–мережі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 178-183. – ISSN 2076-1554
1239444
  Власенко Н.І. Риторичні витоки діалогічності роману: особливості проблематизації в жанровому метадискурсі // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 9-25. – ISSN 2312-3036


  "Реконструйовано трансісторичне - утворене на перетині векторів становлення теорії романного жанру і ліній формування його дисциплінарної історії - поле рефлексії риторико-дискурсивного ресурсу комунікації, основоположного для розкриття естетичного ...
1239445
  Васильєва К. Риторичні звертання в табірних сонетах Олекси Різниківа (На матеріалі збірки "Двострунне грало") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 12 (729), грудень. – С. 34-39. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто риторичні звертання в табірних сонетах О. Різниківа, проаналізовано їхню стилістичну роль та смислове навантаження у збірці «Двострунне грало».
1239446
  Солодка О. Риторичні обертони та дискурсивні засади українського публічного простору // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 206-216. – ISBN 966-8797-20-5
1239447
  Гончарова О.М. Риторичні особливості проповідей як виду релігійного красномовства // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 97-101
1239448
  Артюхова А.О. Риторичні особливості українського та німецького мітингових дискурсів (зіставний аспект) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 111-115
1239449
  Макар І.С. Риторичні питання в контексті ідіостилю Лонга (на матеріалі роману "Дафніс і Хлоя") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 92-96. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1239450
  Жуковець Г.Л. Риторичні прийоми повтору та протиставлення в сучасному політичному дискурсі та принципи їх засвоєння


  На базі аналізу 17 промов прем"єр-міністра Великої Британії Тоні Блера у статті висвітлюється вживання риторичних прийомів повтору та протиставлення, які є основними прийомами аргументації. Протиставлення в промовах Тоні Блера відбувається за допомогою ...
1239451
  Сиротинська Н. Риторичні прийоми у структурі візантійської гимнографії та української сакральної монодії // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 40 : Музикознавчий універсум. – С. 19-29. – ISSN 2310-0583
1239452
  Остроушко О. Риторичні фігури в поемі Івана Франка "Іван Вишенський" // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 199-203
1239453
  Єлісовенко Ю. Риторичні фігури в українському красномовстві // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 151-157
1239454
  Деркач Л. Риторичні функції газетних заголовків // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 76-85. – ISSN 2311-5165


  У статті йдеться про застосування в публіцистичному стилі комунікативних стратегій і тактик, які грунтуються на ефекті участі адресата у формуванні змісту висловлення. З"ясовано, що функція цілеспрямованого впливу на читача безпосередньо пов"язана з ...
1239455
  Свиридюк Т.В. Риторичні функції ідіоетнізмів у промовах британських політиків: ситуативний аспект // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С.317-325. – Бібліогр.: Літ.: с. 324-325; 32 п.


  У статті розкрито тематичну, адресатну та локативну функції ідіоетнізмів у виступах колишніх британських прем"єр-міністрів У.Черчілля та Г. Вільсона. В статье раскрыты тематическая, адресатная и локативная функции идиоэтнизмов в выступлениях бывших ...
1239456
  Черноіваненко Є.М. Риторичність і художність як дві форми вияву естетичного в літературі // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 30-36. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
1239457
  Патро-Куцаб Риторичність похоронних промов і посмертних спогадів (на прикладі панегіриків, присвячених Алоізію Фелінському) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 119-128


  У статті проаналізовано дві промови, виголошені на смерть Алоізія Фелінського, визначено класичні частини надгробного панегірика, а також риторичні фігури для створення відповідного настрою. The paper analyzes two speeches proclaimed on occasion of ...
1239458
  Гнезділова Я.В. Риторічні риси емотивного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 255-260


  У статті йдеться про емотивний дискурс як спланований, завчасно підготовлений вид мовленнєвої діяльності; звертається особлива увага на риторичні риси, що визначають ступінь експресивності цього дискурсу, та на критерії його виокремлення. В статье ...
1239459
  Шалыганова А.Л. Риттер Павел Григорьевич // Правление Харьковской общественной библиотеки 1885-1918 : биобиблиогр. словарь : [справочное изд.] / А.Л. Шалыганова. – Харьков : Федорко, 2016. – С. 207-209. – ISBN 978-617-7298-43-3
1239460
  Дяченко М. Ритуал : чарівний роман / Марина та Сергій Дяченки ; [авторизов. переклад з рос. О. Негребецького]. – [2-е вид.]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. – 304 с. : іл. – (Фентезі). – ISBN 968-617-585-013-8
1239461
  Емельянов В.В. Ритуал в Древней Месопотамии / В.В. Емельянов. – Санкт-Петербург : Азбука-классика ; Петербургское Востоковедение, 2003. – 317, [1] с. – Библиогр.: с. 309-317 и в подстроч. примеч. – (Мир Востока ; Месопотамия). – ISBN 5-352-00449-6; 5-85803-247-8
1239462
  Балушок В.Г. Ритуал вступу возного на посаду в ранньомодерній Україні (спроба інтерпретації) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 135-139. – (Серія історична ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
1239463
  Холох О.І. Ритуал дарування в антропологічній концепції соціального процесу В. Тернера // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 74-78. – ISBN 966-7943-03-8
1239464
  Мікштайте-Чичюркене Ритуал заклинання зими пастухами в Литві // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 86-90. – ISSN 0130-6936
1239465
  Абабина Н. Ритуал и ритуальное действие в юмористике Чехова // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 21-25
1239466
  Еремина В.И. Ритуал и фольклор / В.И. Еремина. – Л., 1991. – 206с.
1239467
  Саяпіна Т.В. Ритуал і ритуальне утворення в системі міфопоетики художнього твору ("Він іде!" М. Коцюбинського) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 128-131. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1239468
  Маєрчик М. Ритуал і тіло = Ritual and body : структурно-семант. аналіз укр. обрядів родинного циклу / Марія Маєрчик. – Київ : Критика, 2011. – 324, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчик: с. 297-317. – Бібліогр.: с. 265-293. – ISBN 978-966-8978-49-4


  "Гендер для медій" є новим сучасним підручником з гендерної теорії. Його створено для старших курсів бакалаврського рівня навчання. ви знайдете в ньому чимало історичних екскурсів, карикатур, графіків, таблиць, схем, кросвордів, інформації про цікаві ...
1239469
  Афанасьєва О. Ритуал та його кореляції з іншими регулятивно-внормувальними форматами комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 6-10. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено основні кореляції поняття ритуалу з іншими поняттями регулятивного і внормувального плану, передусім увічливості. Аналіз основних положень сучасних досліджень ритуалу та їх зіставлення із традиційними і новітніми постулатами теорії ...
1239470
  Клименко Т. Ритуал як інтертекстуальний елемент у романі "Чорна рада" П. Куліша // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 74-79
1239471
  Сторожик М.І. Ритуал як культурний феномен у традиційному та інноваційному аспектах // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 83-87. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (24))
1239472
  Пасько З. Ритуал як культурно-історична практика // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 135-138. – ISSN 1728-9343
1239473
  Шуляк С. Ритуал як позамовний контекст дослідження мови українських замовлянь // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 250-255. – ISBN 978-2-919320-44-8
1239474
  Юферева О.В. Ритуали в українських тревел-журналах:антропологічні аспекти дослідження медійного контенту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 26-28


  У статті висвітлюються питання змістового насичення та форм експлікації ритуалу в сучасній тревел-журналістиці, аналізується характер впливу процесів медіаритуалізації на контент українських тури стичних видань. Приділяється увага традиційним ...
1239475
  Шолом В. Ритуали жертвоприношення в доісламських культах Аравійського півострова // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 246-249. – ISBN 978-2-919320-44-8
1239476
  Колісніченко Н. Ритуали смерті : поезія: вірші // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 16-19. – ISSN 2075-1222
1239477
   Ритуали, обряди, звичаї. – Київ : Експрес-об"ява. – ISBN 966-7111-12-1
Ч.1. – 1998. – 36с.
1239478
  Волкова Г.В. Ритуаловедение Емиля Дюркгейма в формировании герменевтики культуры // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 63-71. – ISSN 2226-2180
1239479
  Муркок М. Ритуалы бесконечности : фантастические романы / Майкл Муркок ; [пер. с англ. : Е.Е. Трирог, Р.А. Шаца]. – Харьков : Основа, 1992. – 360 с. – ISBN 5-7768-0122-2
1239480
  Хохлова Л.В. Ритуалы в сикхской общине: история и современность // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – Выпуск посвящен проблемам религий стран Азии и Африки: история и современность. – С. 155-171. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1239481
  Ардзинба В.Г. Ритуалы и мифы древней Анатолии / В.Г. Ардзинба ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1982. – 252 с. – Библиогр.: с. 224-237
1239482
  Щученко С.П. Ритуалы обыденности / С.П. Щученко. – Киев, 1997. – 93с.
1239483
  Шалак О. Ритуальний сміх у системі міфопоетичного мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-74. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Відбито різні значення та своєрідність контекстового функціонування "сміху" з його символізацією в традиційній культурі.
1239484
  Лащенко С.К. Ритуальний сміх: досвід тдумачення смислових витоків (за матеріалами української традиції) : Автореф. дис. ...д-ра мистецтвознавства: Спец.17.00.01 / Світлана Костянтинівна Лащенко; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 28 назв
1239485
  Вертієнко Г.В. Ритуальний сон у контексті скіфського щорічного свята // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 132-142. – ISSN 1608-0599
1239486
  Котигорошко В. Ритуальний центр Малокопанського городища // Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т", Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2014. – Вип. 43. – С. 14-159


  Городище належить до ключових пам’яток дакійської культури Верхнього Потисся. Розміщене на вершині гори окраїни Рокосівсько-Хустського вулканічного хребта (правобереж-жя р. Тиси). В адміністративному відношенні це с. Мала Копаня Виноградівського р-ну ...
1239487
  Коваль Г. Ритуально-магічна парадигма календарно-обрядової творчості // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 219-227
1239488
  Дубянский А.М. Ритуально-мифологические истоки древнетамильской лирики / А.М. Дубянский. – М, 1989. – 234с.
1239489
  Ребрик О. Ритуально-міфологічна основа поезії Василя Голобородька


  У статті проаналізовано поезію В. Голобородька, увагу акцентовано на використанні елементів міфологічного світогляду на їхньому вияві у творчості поета.
1239490
  Каленченко О.О. Ритуально-міфологічний підхід до інтерпретації поеми Т. Шевченка "Гайдамаки" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 81-84
1239491
   Ритуально-міфологічний підхід до інтерпретації тексту : Збірник наук. праць. – Київ, 1998. – 336с. – ISBN 9665970283
1239492
   Ритуально-міфологічний підхід до інтерпритації літературного тексту. – К, 1995. – 246с.
1239493
  Петриченко О. Ритуально-міфологічні інтенції як джерело імплікацій у текстах сучасної реклами: епізод перший // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 239-242
1239494
  Матушенко В.Б. Ритуально-обрядове значення весільної символіки // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 96-102
1239495
  Тарасенко Т. Ритуальное винопитие в Китае и его отражение в русском переводе романа Мо Яня "Страна вина" // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 136-141. – ISBN 978-617-646-477-8
1239496
  Довнар-Запольский Ритуальное значение коровайного обряда у белоруссов // Юбилейный сборник в честь Всеволода Федоровича Миллера, изданный его учениками и почитателями / под ред. Н.А. Янчука. – Москва : Типо-литограф. А.В. Васильева, 1900. – С. 284-291
1239497
  Франк Ф. Ритуальное убийство перед судом истины и справедливости / Ф. Франк. – Київ : Тип. Р.К.Лубковского, 1912
1239498
  Борисова М.И. Ритуальные жесты / М.И. Борисова. – Л, 1983. – 327с.
1239499
  Папченко Анна Ритуальные костры Испании. Прожигатели жизни // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 4 (2943). – С. 42-50 : фото
1239500
  Ландяк О.М. Ритуальные мотивы в интерпретации женских образов постсоветских сериалов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 93-98. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1239501
  Колчак Ами Ритуальные пещеры майя. Подземные храмы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 52 : фото
1239502
  Буксикова Ольга Борисовна Ритуальные танцы народов Восточной Сибири // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 49-52. – ISSN 2073-9702
1239503
  Навратилова А. Ритуальные функции наготы в чешской обрядовой культуре // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 6. – С. 24-35. – ISSN 0132-1366
1239504
   Ритуальный обряд. – М, 1993. – 16с.
1239505
  Богров В.А. Риф між аналітичною та континентальною філософією: чи насправді він існує? // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 9-15.
1239506
   Рифей и венд Белорусии. – Минск : Наука и Техника, 1976. – 360с.
1239507
   Рифей и венд Европейского Севера СССР. – Сыктывкар, 1987. – 124с.
1239508
  Фурдуй Р.С. Рифей и венд срединных массивов Северо-Востока СССР : Дис... канд. геол.-минерал. наук / Фурдуй Р.С. ; Северо-Восточ. геол. управление КГУ. – Магадан, 1968. – 187 л. – Бібліогр.: л. 172-180
1239509
  Фурдуй Р.С. Рифей и венд срединных массивов Северо-востока СССР (Стратиграфия и строматолиты) : автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Фурдуй Р.С. ; КГУ. – Магадан, 1968. – 22л.
1239510
  Заика- Новацкий Рифей и нижний палеозой Украины и Молдавии : Автореф... канд. хим.наук: 01.128 / Заика- Новацкий В.С.;. – К, 1973. – 19л.
1239511
   Рифей, 1990: Урал. краевед. сб.. – Челябинск, 1990. – 272с.
1239512
   Рифей, 1998: Урал. краевед. сб.. – Челябинск, 1989. – 286с.
1239513
   Рифей. Уральский литературно-краеведческий сборник.. – Челябинск, 1976. – 279с.
1239514
   Рифей. Уральский литературно-краеведческий сборник.. – Челябинск, 1980. – 274с.
1239515
   Рифей. Уральский литературно-краеведческий сборник.. – Челябинск, 1981. – 269с.
1239516
   Рифей. Уральский литературно-краеведческий сборник.. – Челябинск, 1983. – 251с.
1239517
   Рифей. Уральский литературно-краеведческий сборник.. – Челябинск, 1985. – 236с.
1239518
  Домышев В.Г. Рифейские базиты Байкало-Саяно-Енисейского краевого обрамления Сибирской платформы / В.Г. Домышев. – Новосибрск : Наука, 1976. – 86л.
1239519
  Кондратьева М.Г. Рифейские и девонские отложения Саратовского Поволжья в связи с перспективами их нефтегазоносности : Автореф... докт. геолого-минерал.наук: / Кондратьева М.Г.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1966. – 46л.
1239520
  Бессонова В.Я. Рифейские и нижневендские отложения Оршанской впадины и смежных районов. : Автореф... Канд.геол.-мирал.наук: 127 / Бессонова В.Я.; АН БССР. – Минск, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1239521
  Нужнов С.В. Рифейские отложения Юго-Востока Сибирской платформы / С.В. Нужнов. – Москва : Наука, 1967. – 162с.
1239522
   Рифейский островодужный Метешихинский перидотит-габбровый массив (Западное Забайкалье) / Д.А. Орсоев, А.С. Мехоношин, И.В. Гордиенко, Р.А. Бадмацыренова, С.В. Канакин, А.В. Травин, М.Г. Волкова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 9. – С. 1549-1571 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1569-1571. – ISSN 0016-7886
1239523
  Алексеев А.А. Рифейско-вендский магматизм западного склона Южного Урала / А.А. Алексеев ; отв. ред. И.С. Вахромеев ; АН СССР, Башк. филиал, Ин-т геологии. – Москва : Наука, 1984. – 137 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 128-136
1239524
   Рифейско-нижнепалеозойские офиолиты Северной Евразии. – Новосибирск, 1985. – 200с.
1239525
  Литвицький В. Рифи економічної динаміки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С.3-14. – ISSN 1605-2005
1239526
  Філіпенко А. Рифи коаліції. У Молдові розпочалося переформатування влади // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 22-26 червня (№ 24). – С. 4


  "Система влади Демократичної партії Молдови та її лідера Влада Плахотнюка вибудовувалася кілька років, але розвалилася вона за лічені дні".
1239527
  Олесницкий А. Рифм и метр ветхозаветной поэзии / А. Олесницкий. – Без. вых. дан. – 242-592с.
1239528
  Квитаишвили Э.Д. Рифма в поэзии Важа-Пшавела : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Квитаишвили Э.Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 18л.
1239529
  Жирмунский В. Рифма в сопоставительно-историческом плане / перевод Н. Жирмунской // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 445-453
1239530
  Сирус Б.И. Рифма в таджикской поэзии : Автореф... Канд.филол.наук: / Сирус Б.И.; Акад.наук Таджик.ССР.Ин-т языка и литер. – Сталинабад, 1951. – 22 с.
1239531
  Штокмар М.П. Рифма Маяковского / М.П. Штокмар. – М : Советский писатель, 1958. – 145 с.
1239532
  Пирцхалайшвили Р.В. Рифма поэмы "Витязь в тигровой шкуре" : Автореф... канд. филол.наук: / Пирцхалайшвили Р.В.; АН Груз.ССР. Ин-т истории груз. лит-ры им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1968. – 24л.
1239533
  Жирмунский В. Рифма, ее история и теория / В. Жирмунский. – Петроград : Academia, 1923. – [2], 337, [2] с. – (Вопросы поэтики : Непериодическая серия, издаваемая разрядом словесных искусств / Российский институт истории искусств ; Вып. 3)
1239534
  Гессен А.И. Рифма, звучная подруга.. Этюды о Пушкине / А.И. Гессен. – Москва : Наука, 1973. – 376 с.
1239535
  Гессен А.И. Рифма, звучная подруга... / А.И. Гессен. – Москва, 1973. – 374с.
1239536
  Сарнов Б. Рифмуется с правдой / Б. Сарнов. – Москва, 1967. – 352с.
1239537
  Шама О. Рифмы и страсти Донбасса // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 18 (195), 17 мая 2018. – С. 62-65


  "95 лет назад в донецком регионе вышел первый номер литературного журнала Забой, который стал ареной борьбы за умы донбасской молодежи между Харьковым и Москвой."
1239538
  Гаспаров М.Л. Рифмы омонимические и тавтологические // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 44-57. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 2). – ISSN 0321-1711


  Про особливості і функції рими омонімічної і рими тавтологічної; про їхню історію в російській поезії. В статье охарактеризованы особенности и функции рифмы омонимической и рифмы тавтологической, прослежина их история в русской поэзии. Specific ...
1239539
  Арифджанов М.Х. Рифовые комплексы карбонатов келловей-оскфорда Узбекистана и их роль в генерации и аккумуляции углеводородных флюидов / М.Х. Арифджанов ; Ин-т геологии и разведки нефт. и газов. месторождений. – Ташкент : Фан, 1975. – 176 с. : ил.
1239540
   Рифогенные зоны и их нефтегазность. – М, 1991. – 174с.
1239541
   Рифогенные и сульфатоносные формации фанерозоя СССР. – М, 1990. – 290с.
1239542
  Аманниязов К.Н. Рифогенные комплексы верхней юры восточного Туркменистана и перспективы их нефтегазоносности / К.Н. Аманниязов, Л.Е. Невмирич ; под ред. З.Б, Хуснутдинова ; АН Туркм.ССР, Ин-т геологии. – Ашхабад : Ылым, 1985. – 219, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 212-219
1239543
   Рифтовая зона хребта Рейкьянес : тектоника, магматизм, условия Осадконакопления. – М, 1990. – 238с.
1239544
  Грачев А.Ф. Рифтовые зоны Земли / А.Ф. Грачев. – Ленинград : Недра, 1977. – 247с.
1239545
  Грачев А.Ф. Рифтовые зоны Земли / А.Ф. Грачев. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М., 1987. – 285с.
1239546
  Милановский Е.Е. Рифтовые зоны континентов / Е.Е. Милановский. – Москва : Недра, 1976. – 279с.
1239547
  Казьмин В.Г. Рифтовые структуры Восточной Африки -- раскол континента и зарождение океана. / В.Г. Казьмин. – М., 1987. – 203с.
1239548
  Милановский Е.Е. Рифтогенез в истории Земли: Рифтогенез в подвижных поясах / Е.Е. Милановский. – Москва : Недра, 1987. – 295с.
1239549
  Милановский Е.Е. Рифтогенез в истории Земли: Рифтогенез на древ. платформах. / Е.Е. Милановский. – М., 1983. – 280с.
1239550
   Рифтогенез в развитиии палеозойских складчатых областей. – Ташкент, 1989. – 120с.
1239551
   Рифтогенная природа формирования Вилюйского бассейна (Восточная Сибирь) на основе реконструкции осадконакопления и механико-математических моделей / О.П. Полянский, А.В. Прокопьев, А.В. Бабичев, С.Н. Коробейников, В.В. Ревердато // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 2. – С. 163-183 : рис. – Библиогр.: с. 180-183. – ISSN 0016-7886
1239552
  Покалюк В.В. Рифтогенные и протоплатформенные формации в раннем докембрии криворожского бассейна Украинского щита / В.В. Покалюк, М.Н. Коржнев // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 51-60 : табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
1239553
  Ярмолюк В.В. Рифтогенный магматизм активных континентальных окраин и его рудоносность / В.В. Ярмолюк, В.И. Коваленко. – М., 1991. – 262с.
1239554
   Рифтогены и полезные ископаемые : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1991. – 95с.
1239555
  Куняев Б.И. Рифы / Б.И. Куняев. – Рига, 1970. – 95с.
1239556
  Давидков И. Рифы далеких звезд / И. Давидков. – София, 1985. – 213с.
1239557
   Рифы и рифообразующие кораллы. – Москва : Наука, 1987. – 293с.
1239558
  Тарасов В. РИФы на пути в ВТО // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 11. – С. 107-112. – ISSN 0235-2443
1239559
  Лейбов Михаил Рифы на суше : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C.36 : Фото
1239560
  Кларк А.Ч. Рифы Тапробэйна / А.Ч. Кларк. – Москва : Знання, 1968. – 48 с. : ил. – (Наука о земле ; № 9)
1239561
   Рифы Урало-Поволжья, их роль в размещении залежей нефти и газа и методика поисков. – М, 1974. – 151с.
1239562
  Карстаньен Ф. Рихард Авенариус и его общая теория познания - эмпириокритицизм / Д-р Фридрих Карстаньен; Пер. с англ. А.К. Шиманского. – Киев : ип. М.М. Фиха, 1902. – 39 с.
1239563
  Мандес Катюль Рихард Вагнер / Катюль Мандес ; пер. с фр. С.Д. Духовного; [С предисл. и под ред. Б.К. Яновского]. – Киев : Изд. Ю.А. Пионтковского ; Тип. Р.К. Лубковского, 1909. – 191 с., 1 л. портр.


  Авт. пред.: Яновский, Борис Карлович (1875-1933)
1239564
  Иоффе И.И. Рихард Вагнер / И.И. Иоффе. – Л, 1938. – 18с.
1239565
  Друскин М.С. Рихард Вагнер / М.С. Друскин. – Москва : Музгиз, 1958. – 159 с.
1239566
   Рихард Вагнер. – Москва, 1959. – 48 с.
1239567
  Кенигсберг А.К. Рихард Вагнер / А.К. Кенигсберг. – Ленинград : Музгиз, 1963. – 118 с.
1239568
  Кенигсберг А.К. Рихард Вагнер / А.К. Кенигсберг. – Ленинград : Музыка, 1972. – 118 с.
1239569
  Левик Б.В. Рихард Вагнер / Б.В. Левик. – Москва : Музыка, 1978. – 447 с.
1239570
  Гозенпуд А.А. Рихард Вагнер и русская культура / А.А. Гозенпуд. – Ленинград : Советский композитор, 1990. – 287 с.
1239571
  Колесникова М.В. Рихард Зорге / М.В. Колесникова, М.С. Колесников. – 3-е изд., испр. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 318 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 3(500))
1239572
  Кузнецов Ю.А. Рихард Зорге и битва под Москвой // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 (598). – С. 50-57. – ISSN 0321-0626
1239573
  Голяков С.М. Рихард Зорге. / С.М. Голяков, В.М. Понизовский. – М., 1965. – 206с.
1239574
  Колесникова М.В. Рихард Зорге. / М.В. Колесникова, М.С. Колесников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1975. – 318с.
1239575
  Эрлихман Вадим Рихард Зорге: судьба резидента // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 152-164 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1239576
  Бестужев И. Рихард Штраус - последний классик немецкой музыки // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 5. – С. 18-41


  Рихард Штраус (1864-1949) - немецкий композитор эпохи позднего романтизма, особенно прославился благодаря своим симфоническим поэмам и операм. Был также выдающимся дирижёром.
1239577
  Ступель А.М. Рихард Штраус / А.М. Ступель. – Ленинград : Музыка, 1972. – 95 с.
1239578
   Рихард Штраус и Ромен Роллан : переписка. – Москва : Музгиз
Кн. 3. – 1960. – 216 с.
1239579
  Краузе Э. Рихард Штраус. Образ и творчество / Э. Краузе. – М., 1961. – 611с.
1239580
  Паламарчук О.Л. Рихлик Євген Антонович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 215-216. – ISSN 2075-437X
1239581
  Скрипник П. Рихлік Євген Антонович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 179-183. – ISBN 966-02-3530-5
1239582
  Паламарчук О.Л. Рихлік Євген Антонович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 230-231. – ISSN 2075-437X


  Випускник історико-філологічного факультету Київського університету. У1913 р. закінчив слов"янсько-російське відділення Київського університету. З 1911 р. - активний учасник Семінарію В.М. Перетца. Залишений для підготовки до профессорського звання. ...
1239583
  Рихтер В. Рихтер В. Особое задание. / В. Рихтер. – Ярославль, 1974. – 319с.
1239584
   Рица-Уадхара : Материалы к изучению заповедников Абхазии. – Сухуми : Изд. АбНИИ АН СССР, 1939. – 142с. – Библиогр.: с.141-142
1239585
   Рица - Авадхара. – Б.м. : Б.и., 1959. – 6с.
1239586
  Матюхіна О. Рицарі України. Рицарський етос на Україні по матеріалах усної народної творчості // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – С. 157-176
1239587
  Артюшенко В. Ричард Бет. Як бути пірроністом? // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: А. Бауменко, О. Гьофе, Д. Декот [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 2. – С. 116-118. – ISSN 2075-6461


  Бетт, Р. (2019). Як бути піроністом: Практика та значення піронового скептицизму. Приклад стоїцизму, що нині є одним з хітів публічної психології (у широкому медіапросторі від популярних бізнес-тренінгів до бестселерів а ля Пільюччі), дає природний ...
1239588
  Маршова Н.М. Ричард Бринсли Шеридан / Н.М. Маршова. – Мосва ; Ленинград, 1960. – 124 с.
1239589
  Чистяков О. Ричард Гир. Легенды осени // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2007. – № 4. – С. 122-130.
1239590
  Шекспир В. Ричард ІІІ / В. Шекспир. – Москва, 1972. – 199с.
1239591
  Скотт В. Ричард Львиное Сердце / В. Скотт. – Алма-Ата, 1958. – 374с.
1239592
  Скотт В. Ричард Львиное Сердце / В. Скотт. – Челябинск, 1983. – 369с.
1239593
  Скотт В. Ричард Львиное Сердце / В. Скотт. – Москва, 1992. – 350с.
1239594
  Соколов В.А. Ричард М. Никсон: штрихи к портрету политика и человека // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 7 (559). – С. 68-82. – ISSN 0321-2068
1239595
   Ричард Нэйпиер. Формы и образы. Графика, фотография, дизайн, мода : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1983. – [146] с.
1239596
  Ионкис Г.Э. Ричард Олдингтон - романист. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ионкис Г.Э.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 19л.
1239597
  Урнов М.В. Ричард Олдингтон / М.В. Урнов. – Москва : Высшая школа, 1968. – 80 с.
1239598
  Михайлов Н.Н. Ричард Олдингтон (путь писателя к реализму.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.644 / Михайлов Н.Н.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 22л.
1239599
   Ричард Олдингтон. (1892-1962). – М., 1972. – 27с.
1239600
   Ричард Олдингтон. Библиографический указатель. – М., 1965. – 60с.
1239601
   Ричард Сведберг как один из создателей єкономической социологии // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2002. – Т. 4, вып. 1/2. – С.199-200. – ISSN 1606-951Х
1239602
  Стехун Л.М. Ричард Талер - лауреат Нобелівської премії з економіки 2017 року // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 12 (190). – С. 48
1239603
  Суслопарова Е.А. Ричард Тоуни (1880-1962): лейбористский идеолог этического социализма и ученый историк // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 2. – С. 158-177. – ISSN 0130-3864


  Річард Генрі Тоуні (1880-1962) - британський економічний історик , християнський соціаліст і поборник навчання дорослих.
1239604
  Шекет Ю. Ричард Фрэнсис Бертон: 1001 приключение // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 4 (104). – С. 92-107. – ISSN 1819-6268


  Сер Річард Френсіс Бертон (1821-1890) - британський дослідник, географ, перекладач, письменник, солдат, сходознавець, картограф, винознавець, шпигун, мовознавець, поет, фехтувальник і дипломат.
1239605
  Пархалина Т.Г. Ричардс Р. Испания и НАТО: Последствия вступления для испанской военной промышленности // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1983. – Вып. 4. – С. 110-114
1239606
  Бондар А. Ришард Капусцінський між історією та літературою // Критика. – Київ, 2007. – Червень, (число 6). – С. 30


  Ришард Капусцінський — польський репортер, публіцист, поет та фотограф.
1239607
  Бульвер Э.Л. Ришелье. / Э.Л. Бульвер. – 135с.
1239608
  Кирило Риштовання Церкви: вбік постструктуральної еклезіології = Scaffolds of the Church: towards poststructural ecclesiology / архімандрит Кирило (Говорун) ; пер. з англ. Олексія Панича. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 310, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. ориг. - Імен. та предм. покажчик: с. 289-305. – Бібліогр.: с. 269-288 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-630-8
1239609
  Ткач М.М. Риштування : поезії / М.М. Ткач. – Київ, 1975. – 39 с.
1239610
  Ревзин Г. Риэго / Г. Ревзин. – Москва, 1939. – 455 с.
1239611
  Горобчишин Володимир Анатолійович Риючі оси (hymenoptera, sphecidae) лісостепу України (еколого-фауністичний аналіз) : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Горобчишин Володимир Анатолійович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 215 л. + Додатки: л. 134 - 215. – Бібліогр.: л. 102 - 133
1239612
  Горобчишин Володимир Анатолійович Риючі оси (hymenoptera, sphecidae) лісостепу України (еколого-фауністичний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Горобчишин В.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1239613
  Горобчишин В.А. Риючі оси (Hymenoptera, Sphecidae) м. Києва та його околиць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-50. – (Біологія ; Вип. 28)


  Наведено результати багаторічних досліджень фауни риючих ос м. Києва та його околиць. Виявлено 158 видів з 43 родів.
1239614
  Горобчишин В.А. Риючі оси (Hymenoptera, Sphecidae) підродин Sphecinae, Astatinae, Pemphredoninae Лісостепу України (фауна та екологічні особливості) // Праці зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Т. 3. – С. 46-63.
1239615
  Балан Ярс Ріа Клайман: забутий канадський свідок 1932 року // Жінки та Голодомор-геноцид: жертви, очевидці, призвідниці : Матеріали Другого симпозіуму з нагоди 85-х роковин Голодомору-Геноциду Каліфорн. штат. ун-т, Фресно 5 жовт. 2018 р. / під ред. Вікторії Малько. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – С. 95-124. – ISBN 978-966-518-764-6
1239616
  Пробатов А.Н. Рібі и рібохозяйственніе перспективі южной части Карского моря / А.Н. Пробатов. – Л., 1939. – 4с.
1239617
  Фролова Н.Б. Рівень "зелених" податків в Україні та Європі // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 2 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 219-223. – ISBN 978-966-479-066-3
1239618
  Малиш Л. Рівень (не)довіри українців до інститутів та посадовців // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 2 квітень - червень. – С. 35-52. – ISSN 1563-3713
1239619
   Рівень IGG та АДФ-залежна агрегація тромбоцитів за системного червоного Вовчака та різних підтипів ішемічного інсульту / Т. Катрій, Т. Вовк, Н. Кравченко, О. Савчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 43-45. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (18)). – ISSN 1728-3817


  Визначали концентрацію IgG у сироватці крові та АДФ-залежну агрегацію тромбоцитів За атеротромботичного ішемічного інсульту не було виявлено змін сироваткової концентрації IgG. АДФ-залежна агрегація тромбоцитів була підвищена за системного червоного ...
1239620
  Целуйко В.Й. Рівень NT-proBNP як предиктор розвитку фібриляції передсердь у хворих на гострий коронарний синдром / В.Й. Целуйко, О.Е. Матузок // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 117-123. – ISSN 2224-0586
1239621
   Рівень адаптаційного напруження і клітинна реактивність організму хворих на інфекційний мононуклеоз, асоційований з вірусом Епштейна-Барр / В.Д. Москалюк, С.С. Кривецька, І.В. Баланюк, Ю.І. Бойко // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 2 (88). – C. 20-26. – ISSN 1681-2727
1239622
  Лондар С.Л. Рівень боргового навантаження державних фінансів в Україні / С.Л. Лондар, В.Й. Башко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 1 (206). – С. 22-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1239623
  Гайдай С.В. Рівень використання мінеральних лікувальних вод в Україні / С.В. Гайдай, М.Т. Кулініч, А.Т. Кулініч // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 130-135


  В Наведені дані щодо запасів мінеральних лікувальних вод в Україні, а також, на основі статистичних даних, аналізується рівень використання мінеральних лікувальних вод в різних адміністративних областях та в Україні в цілому. Приводятся данные по ...
1239624
  Лисенко О.Г. Рівень вияву гострого хронічного професійного стресу в персоналу швидкої медичної допомоги: зв"язок з місцем розташування // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 74-84 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2411-3190
1239625
  Андронік В. Рівень відкритості вишів - низький. Значення прозорості в роботі розуміють не всі українські університети, хоча це може забезпечити притік студентів і коштів. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 вересня (№ 166/167). – С. 15


  В Україні кілька років поспіль аналітичний центр CEDOS проводить рейтинг прозорості університетів, де досліджується відкритість діяльності вишів на власних сайтах. Цього року за відкритістю інформації перші місця посіли: Національний університет ...
1239626
  Мороз С.А. Рівень відповідності університетських знань вимогам ринку праці: аналіз думки студентів вітчизняних ЗВО та напрями вдосконалення механізмів державного управління системою вищої освіти // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2019. – С. 303-315. – (Державне управління ; вип. 2 (11)). – ISSN 2414-5858
1239627
  Теслюк Г.С. Рівень вмотивованості номінації діових осіб у французьких авторських казках // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 486-493


  У статті здійснено аналіз вмотивованості номінацій персонажів французьких авторських казок та зроблено їх класифікацію за семантичним критерієм. В статье сделан анализ мотивации номинаций действующих лиц французских авторских сказок и проведена их ...
1239628
   Рівень володіння китайською мовою: лексика, ієрогліфи. – Пекін : Вид-во Пекінського інституту іноземних мов, 1992. – 363 с. – Видання китайською мовою
1239629
  Євтушенко Н. Рівень вуглеводів у слизовій оболонці шлунка при експерементальній виразці / Н. Євтушенко, В. Ковальова, Л. Кузьменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-16. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що комплексне введення "Аммівіту" та сквалену сприяє росту питомого вмісту фукози та гексоз за умов експериментальної виразки шлунка у тварин. It was shown that administration of the composite of "Ammivit" and scvalen make an impact on ...
1239630
  Матвєєнко І.В. Рівень громадянської відповідальності у контексті розвитку громадянського суспільства: теоретико-прикладний аспект // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 82-85 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1239631
   Рівень добробуту населення планети зростає: чиста вартість фінансових активів перевищила 100 трлн. євро // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2015. – № 3 (59). – С. 28-29. – ISSN 1810-7923
1239632
  Филюк Г. Рівень добробуту населення України в контексті світових стандартів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 42-45
1239633
  Лондар С.Л. Рівень добробуту населення як складова розвитку людського потенціалу: можливості фінансового регулювання в Україні / С.Л. Лондар, Л.В. Козарезенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 45-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2305-7645
1239634
  Михайлов В. Рівень дозрілості органічної речовини відкладів Дніпровсько-Донецької западини у зв"язку з перспективою відкриття родовищ нетрадиційного газу / В. Михайлов, О. Ємець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-53. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.М. Загнітком) В статті наведені результати дослідження вітриніту з керну глибоких свердловин в осадових товщах девону та карбону перспективних щодо нафтогазоносності площ ...
1239635
  Самойлюк М. Рівень домогань як кількісний показник мотивації досягнення кандидата на робоче місце // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 281-282
1239636
  Хопчан В. Рівень економічного розвитку в оцінці інвестиційної привабливості регіону // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 223-226. – ISSN 1815-3232
1239637
  Пильтяй О.В. Рівень економічного розвитку та пріоритети публічно-приватного партнерства // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 165-176. – ISSN 2072-9480


  На основі аналізу світової практики реалізації проектів ППП у інфраструктурі встановлено наявність взаємозв"язку між рівнем економічного розвитку країни та пріоритетами ППП.
1239638
   Рівень експресії NF-кВ клітинами HeLa за впливу епідермального фактора росту / Н.А. Петрук, І.В. Сараєва, Л.Л. Лахман, О.І. Джус, Л.В. Гарманчук // Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2015. – № 2 (18). – С. 76
1239639
   Рівень експресії генів adm, slc1a3, hspa5 та pdgfc у підлітків і дорослих чоловіків з ожирінням / Ю. Вілецька, Д. Мінченко, В. Давидов, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 41-46. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (25)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано відносний рівень експресії генів ADM (адреномедуліну), SLC1A3 (високоафінного переносника глу- тамату глії), HSPA5 (протеїну теплового шоку А5) та PDGFC (тромбоцитарного фактора росту С), що кодують по- ліфункціональні протеїни, у крові ...
1239640
  Іванова Є.О. Рівень емоційного інтелекту підлітка як чинник адаптації в сучасному суспільстві // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 166-168
1239641
  Мединська Ю.Я. Рівень емоційного інтелекту як детермінанта психологічної беспеки особистості // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 354-361. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1239642
  Шевчук Я.В. Рівень енергетичної безпеки регіонів України: сучасні тенденції та перспективи змін // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 37-43. – ISSN 2306-6792
1239643
  Семенів Н.М. Рівень етнічної толерантності в молодіжному середовищі закладу вищої освіти // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 5 (37). – С. 184-192. – ISSN 2414-0023
1239644
  Балджи М.Д. Рівень ефективності використання природних ресурсів та оцінка його впливу на еколого-економічний стан Південного регіону // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 61-66. – (Економічні науки)
1239645
  Гальків Л.І. Рівень життя населення та людський капітал як чинники розвитку ринку туристичних послуг / Л.І. Гальків, Т.М. Степура // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 29-34. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
1239646
   Рівень життя населення України. – Київ : Консультант, 2006. – 428с. – ISBN 966-7658-03-1
1239647
  Гончаренко Н.Г. Рівень життя населення України: сучасний стан та майбутні перспективи // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 1. – С. 60-63. – ISBN 978-9934-571-33-6
1239648
  Топішко І. Рівень життя населення як обє"кт соціального захисту / І. Топішко, Н. Топішко, Т. Галецька // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – C. 8-15. – ISSN 2411-4014
1239649
  Штокало Я. Рівень життя населення як результат соціального і економічного розвитку // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 132-134.
1239650
  Казьмирчук М. Рівень життя селян Київської губернії другої половини ХІХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 72-77


  У статті на основі статистичних даних аналізується актуальна соціальна проблема української історії - рівень життя селян Київської губернії у другій половині ХІХ ст. В статье на основе статистических данных анализируется актуальная ...
1239651
  Молчанов В. Рівень життя селян України у першій половині ХІХ ст. (до 1861 р.) // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 80-94
1239652
  Татаревська М.С. Рівень життя сільського населення: оцінювання та напрями поліпшення / М.С. Татаревська. – Одеса, 2007. – 298с. – ISBN 987-966-413-035-3
1239653
  Магійович Р. Рівень життя українців в умовах сьогодення // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 165-173. – (Економіка АПК ; № 24 (1)). – ISSN 2524-0862
1239654
  Харазішвілі Ю. Рівень життя як складова соціальної безпеки: стан та стратегічні орієнтири // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (145). – С. 34-52. – ISSN 1605-2005
1239655
   Рівень забруднення атмосферного повітря міста Києва формальдегідом / О.Г. Шевченко, М.І. Кульбіда, С.І. Сніжко, Л.С. Щербуха, Н.О. Данілова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 5-15. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
1239656
  Звягільський Ю.Л. Рівень заробітної плати - індикатор ефективності програми економічних реформ // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 9 (622). – С. 73-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
1239657
  Радиш Я. Рівень здоров"я громадян України - як інтегральний показник соціальної політики та державного управління в галузі охорони здоров"я // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.306-315. – ISBN 966-73-53-51-Х
1239658
   Рівень змін функціональної активності лейкоцитів крові під впливом стресу, шоку та інтоксикаційного синдрому / Г.М. Боярська, Г.П. Козинець, О.І. Осадча, О.І. Александрова, С.В. Демідов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 60-62. – (Біологія ; Вип. 29)


  Досліджували вплив опікового шоку та інтоксикаційного синдрому на функціональний стан клітин крові периферійного русла та крові капілярів зони термічного ураження. Встановлено, що шок середнього та важкого ступеня призводить до активації лейкоцитів ...
1239659
  Зянько В.В. Рівень і динамізм інноваційної сфери - визначальний критерій місця і ролі країни в геополітиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-31. – (Економіка ; Вип. 63)


  Характеризується сучасний стан інноваційної сфери в Україні. Проаналізовано світовий досвід державної підтримки інноваційної діяльності. Пропонуються шляхи активізації вітчизняної науки, освіти, фундаментальних та прикладних досліджень.
1239660
  Коноваленко О. Рівень і тенденції корисливо-насильницьких злочинів проти приватної власності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 78-82. – ISSN 0132-1331
1239661
   Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України : аналітичний звіт / [О.М. Балакірєва та ін. ; ред. М.М. Ілляш] ; Укр. ін-т соціальних досліджень ім. О. Яременка ; Укр. мед. та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків М-ва охорони здоров"я України. – Київ : УІСД ім. О. Яременка, 2008. – 150 с., [2] с. : іл., табл. + Додаток: с. 99-150. – На обкл. : ESPAD: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs= Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркот. речовин. – Бібліогр.: с. 97-98. – ISBN 978-966-2141-13-9
1239662
  Бережна О.О. Рівень і якість життя населення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 5-11. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
1239663
  Задувайло Л.М. Рівень інноваційності емерджентних ринків Центральної та Східної Європи на сучасному етапі розвитку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 7. – С. 12-16
1239664
  Ашурков О.О. Рівень інтеграції України з ЄС і Митним союзом з огляду на стан адаптації відповідного законодавства / О.О. Ашурков, М.М. Дутов, О.Ю. Ілларіонов // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 2 (36). – С. 138-148. – ISSN 1681-6277
1239665
  Жданова О.В. Рівень Інтернет-залежності студентської молоді (за даними соціологічного дослідження) / О.В. Жданова, Г.О. Слабкий // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 55-58. – ISSN 2077-6594
1239666
   Рівень інфляції // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 135-136. – ISSN 1684-906Х
1239667
   Рівень інфляції // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 135-136. – ISSN 1684-906Х
1239668
  Юдкова К.В. Рівень інформаційного імунітету як складова частина правової моделі інформаційної безпеки // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 58-63
1239669
   Рівень інформованості та ставлення студентів вищих медичних навчальних закладів до проблеми туберкульозу / Н.С. Колісник, В.А. Фрейвальд, Н.А. Марченко, Д.В. Чабаненко, О.І. Стаднік, Н.Ю. Чеботар // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 99-102. – ISSN 1681-2751
1239670
   Рівень колонізації Oxalobacter formigenes товстої кишки хворих на рецидивуючий пієлонефрит (пілотні дослідження) / Г. Толстанова, Т. Сергійчук, Ю. Хлібийчук, А. Путніков, А. Курочка, М. Корбуш, Н. Степанова // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 50-51
1239671
  Якубенко Ю.Л. Рівень конкурентоздатності сільськогосподарських підприємств // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 299-311. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 5)
1239672
  Задувайло Л.М. Рівень конкурентоспроможності економіки України на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 204-213.
1239673
  Держалюк О.М. Рівень контролю за реалізацією запитів народних депутатів (на прикладі діяльності апарату ВРУ) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 93-99.
1239674
  Владичин У. Рівень концентрації банків з іноземним капіталом у банківській системі України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 84-98 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1239675
  Савченко О.Г. Рівень концентрації банківської системи та його вплив на процентні ставки по депозитним і кредитним банківським продуктам // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 256-260.
1239676
  Ступницький О. Рівень корпоративного управління як чинник конкурентних переваг та інвестиційної привабливості українських компаній / О. Ступницький, О. Кудінович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 82-87. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу практики використання принципів корпоративного управління в організаційній структурі акціонерних компаній України та особливостям впровадження міжнародно визнаних моделей підприємств корпоративних форм власності. Article is devoted ...
1239677
  Юркевич О. Рівень ліквідності фондового ринку: значення та підходи до визначення / О. Юркевич, А. Шинкаренко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 4 (194). – С. 62-65
1239678
  Горбачук В.М. Рівень людського капіталу в залежності від взаємодії між громадськістю та урядом / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 85-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Для актуальної проблеми раціонального планування рівня людського капіталу застосовано сучасну теорію диференційованих продуктів. Отримано системи рівнянь для обчислення рівноважних значень стратегій громадськості та уряду. Ключові слова: людський ...
1239679
  Стоєцький Валентин Рівень масово-роз"яснювальної роботи потребує підвищення (Інтерв"ю з першим заступником голови Добровільного пожежного товариства В.М.Завадою // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 39-40 : фото
1239680
  Ляшенко Ю. Рівень монетарізації економіки як засіб функціонування податкової системи // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.82-87
1239681
   Рівень мотивації та ставлення студентів до вивчення патоморфології / Н.В. Ройко, Б.М. Филенко, С.А. Проскурня, С.М. Совгиря // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 4 (62). – С. 212-215. – ISSN 2079-8334


  "...Основним завданням вищого медичного навчального закладу на сьогоднішньому етапі розвитку медицини є виховання висококваліфікованого, компетентного, конкурентоспроможного фахівця."
1239682
  Лебеда Т.Б. Рівень наукоємності ВВП як фактор економічного розвитку // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1, жовтень - грудень. – С. 134-142


  Досліджено місце і роль науки в Україні у контексті її впливу на макроекономічну динаміку та розвиток інноваційних процесів. Проведено міжкраїнні порівняння щодо розвитку наукової діяльності та рівня її економічної результативності. Здійснено ...
1239683
  Харламова Г.О. Рівень національної безпеки України в системі сучасних геоекономічних загроз: аналіз, оцінка, прогноз : монографія / Г.О. Харламова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2018. – 377, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-646-463-1
1239684
   Рівень нервово-психічної напруги у студентів-медиків I - III курсів навчання / М.В. Йолтухівський, І.В. Гусакова, С.В. Коновалов, І.В. Болгарська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 124-129. – ISSN 1681-2751
1239685
  Зібцева О.В. Рівень озеленення ряду малих міст Київщини як індикатор сталого розвитку // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 147-154 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-617-7202-87-4
1239686
  Лучик С.Д. Рівень освіти та формування попиту і пропозиції людських ресурсів на селі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 241-246. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1239687
  Заєць М.А. Рівень освіти як основна парадигма сталого розвитку економіки / М.А. Заєць, В.А. Кирилова // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 16, вип. 2 (36). – C. 107-115. – ISSN 2413-9998


  В статті розглянуто сутність людського капіталу та його значення в сталому розвитку економічних систем. Зазначено, що в сучасному суспільстві інтелектуальний капітал є основою добробуту та багатства. Проаналізовано зв’язок між рівнем і якістю освіти та ...
1239688
  Нарадько А. Рівень освіченості українських громадян періоду хрущовської "відлиги" (1953-1964 рр.) / А. Нарадько, О. Тєвікова // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 72-77. – ISSN 1998-4634


  "Фіксуючі зростання загальної кількості студентів в Україні, варто зауважити, що воно, як правило відбувалося за рахунок вступу до українських вишів представників російської й інших неукраїнських національностей. У 1959 р. серед ВНЗ України ...
1239689
  Белінська О. Рівень пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.237-240. – ISBN 966-73-53-51-Х
1239690
  Карпенко В. Рівень підготовки випускників загальноосвітніх та професійних навчальних закладів як умова підготовки висококваліфікованих кадрів для всіх галузей економіки України / В. Карпенко, В. Успаленко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 3. – С. 14-20 : табл. – Бібліогр.: 19 назв
1239691
  Лубинський Р. Рівень політичної діяльності молоді в Україні // Молодь та політика в контексті державотворення в Україні : наук.-практ. конф. (17 груд. 2010 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології ; Фундація ім. Роберта Шумана (Бельгія) ; Всеукр. молодіж. громад. орг. "Демократ. альянс" ; [редкол.: В.Ф. Цвих (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 39-42
1239692
  Кравченко С.І. Рівень політичної компетентності та ненормативні форми політичної участі // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2017. – С. 66-75. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 16). – ISSN 2072-4772
1239693
  Дударевич І.К. Рівень поширення "корейської хвилі (на прикладі одного з її сегментів - к-драми) у медійному просторі США" // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 50-52
1239694
  Кізілов О.І. Рівень правової культури студентів і викладачів ВНЗ // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 246-248
1239695
  Булкат М.С. Рівень правової культури як складова суспільного діалогу // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2014. – № 6 (21). – С. 104-112. – ISSN 2310-6166
1239696
  Швачка В.Ю. Рівень правової свідомості особи як результат її правової соціалізації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 77-88.
1239697
  Задоянчук О.О. Рівень представленості християнських церков в українському інформаційному просторі: порівняльний аналіз // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 27-30


  В статті було розглянуто рівень представленості християнських церков в українському інформаційному просторі. В ході порівняльного дослідження обґрунтовано, що рівень залучення медіа-технологій в діяльності православної церкви в цілому нижчий, ніж в ...
1239698
  Раєцька Я. Рівень прозапальних та протизапальних цитокінів у сироватці крові щурів за умов моделювання лужного опіку стравоходу 1 та 2 ступеня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 67-70. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено, що при моделюванні лужного опіку стравоходу 1 та 2 ступеня у статевонезрілих щурів відбувався запальний процес, який пригнічував функції імунної системи організму на 7 та 15 доби. Встановлено зміни прозапальних цитокінів (підвищенням вмісту ...
1239699
  Раєцька Я. Рівень прозапальних цитокінів за умов лужного опіку стравоходу 2-го ступеня та при введенні екстракту стручків Phaseolus vulgaris // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 90-94. – (Біологія ; вип. 1 (77)). – ISSN 1728-3817


  У сучасному світі частота отруєнь унаслідок прийому корозивних агентів продовжує зростати. Хімічні опіки найпоширеніша патологія стравоходу у дітей. У результаті проникнення лугів і контакту зі стінкою стравоходу в поєднанні з некрозом відбувається ...
1239700
  Баганець О. Рівень протидії злочинності та стан розкриття кримінальних правопорушень у 2017 році (у порівнянні з 2013-2016 роками) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-7 червня (№ 22)
1239701
  Баганець О. Рівень протидії злочинності та стан розкриття кримінальних правопорушень у 2017 році (у порівнянні з 2013-2016 роками) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 25-31 травня (№ 21). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1239702
  Снігур Ю.С. Рівень професійного стресу в керівників загальної середньої освіти: зв"язок з чинниками мезорівня // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2019. – № 1 (16). – С. 74-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2411-3190
1239703
  Савіна М.В. Рівень психосоціального стресу і патологічної тривоги у подружжів в родинах жінок з різним станом адиктивної поведінки та здоров"я сім"ї // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2 (85). – С. 55-59. – ISSN 2410-7484
1239704
  Яворська Т.П. Рівень психосоціального стресу у пацієнтів із цереброваскулярними захворюваннями // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 16-18 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2308-6300
1239705
   Рівень радіотривожності населення України в пізній фазі Чорнобильської аварії. / Н.Д. Шабуніна, О.Є. Тарасюк, Н.В. Власюк, Н.Д. Семенюк, Н.Л. Ковтонюк, Є.О. Біляєв, Н.К. Кушнір // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 226-231
1239706
  Лазуткіна С.С. Рівень розвитку виробництва основних продовольчих товарів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 163-167. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1239707
  Олійник Я.Б. Рівень розвитку житлового фонду Житомирської області / Я.Б. Олійник, О.М. Лук"янчук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 240-246 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1239708
  Бінчева М.С. Рівень розвитку і розміщення виробництва зерна в Чернівецькій області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 125-133 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1239709
  Лях Л.В. Рівень розвитку інновацій в Україні за даними міжнародних рейтингів // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 154-159. – ISBN 978-966-479-052-6
1239710
  Остапчук А.Д. Рівень розвитку сільських територій як індикатор сталості аграрного сектору // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 280-284. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1239711
  Карамушка Л.М. Рівень розвитку типів організаційної культури позашкільних закладів: зв"язок зі стилем керівництва управлінського персоналу / Л.М. Карамушка, В.А. Баранова // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 28-37 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-3190
1239712
  Зарицька В.В. Рівень розуміння студентами власних емоцій у структурі емоційного інтелекту як важливої складової частини їх професійної підготовки // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 92-104


  У статті розкрито процес вивчення рівня розуміння студентами власних емоцій як складника емоційного інтелекту в процесі їх підготовки до професійної діяльності за існуючими в науковій літературі методиками
1239713
  Ягелло М. Рівень самооцінки 14-16 літніх тенісисток / М. Ягелло, В. Ягелло // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 11. – С. 78-80 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1239714
  Підкуркова І.В. Рівень свободи преси як показник розвиненості демократії // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 2 (41). – С. 142-151. – (Серія: Політологія). – ISSN 2075-7190
1239715
  Михайліченко Д.С. Рівень сироваткового амілоїду А в пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 25-26. – ISSN 1681-276Х


  "...Проведено визначення рівня маркера системного запалення – САА у 37 хворих на ХОЗЛ у стабільній фазі патологічного перебігу. Встановлено, що рівень САА у пацієнтів із ХОЗЛ був достовірно вище, ніж у осіб контрольної групи (p=0,035). Рівень САА ...
1239716
  Каменська Н.Л. Рівень соціального інтелекту як прогностична компонента професійної успішності студентів / Н.Л. Каменська, М.К. Кременчуцька // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (40). – С. 98-106. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1239717
  Дячекно Є.В. Рівень та динаміка захворюваності населення як фактор розвитку системи медичного страхування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 103-106 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1239718
  Ігнатов М О. . Рівень та динаміка насильницької злочинності працівників органів внутрішніх справ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 529-535. – ISSN 1563-3349
1239719
  Кирилюк Н.В. Рівень та інструменти корпоративної соціальної відповідальності в євроінтеграційному полі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 134-137. – ISSN 2306-6806


  Стаття присвячена дослідженню рівня та інструментів корпоративної соціальної відповідальності в євроінтеграційному полі. В роботі проаналізовано відповідність європейських підприємств міжнар. принципам корпоративної соціальної відповідальності. ...
1239720
  Кір"ян Т. Рівень та можливості використання праці інвалідів на підприємствах окремих сфер економічної діяльності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 13-19.
1239721
  Богданова О.В. Рівень та специфіка релігійності європейських суспільств: чи все ще має шанси на справдження теорія секуляризації? // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 31-47. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
1239722
  Жуков М.Н. Рівень та фактори забруднення поверхневих вод важкими металами (на прикладі Полтавської, Сумської та Чернігівської областей) / М.Н. Жуков, А.В. Клипа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1049. – С. 199-204. – (Серія "Геологія - Географія - Екологія" ; вип. 38). – ISSN 0153-1826
1239723
  Берднікова О.О. Рівень та чинники розвитку загального показника психологічної готовності персоналу бізнес-структур до роботи в проекті // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 249-253. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1239724
  Мітічкіна О.О. Рівень та чинники розвитку організаційної культури у студентів вищого навчального закладу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 233-237. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1239725
  Яценко Л.Д. Рівень та якість життя населення України: міжнародні порівняння / Л.Д. Яценко, Т.В. Цихан // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 103-110.
1239726
  Бойчик І.М. Рівень та якість торговельного обслуговування: сутність та співвідношення понять / І.М. Бойчик, О.М. Собко, Г.І. Спяк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 118-123. – ISSN 2309-1533
1239727
  Одосій О.В. Рівень тарифного захисту агропродовольчого ринку України в умовах формування зони вільної торгівлі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 4 (222), квітень. – С. 106-111. – ISSN 2221-1055
1239728
  Варламова І.В. Рівень тінізації економіки: національні та світові тенденції // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 4 (41), серпень. – С. 58-63
1239729
   Рівень тканиного активатора плазміногену та інгібітора активаторів плазміногену 1 типу за умов атеротромботичного ішемічного інсульту та кардіоемболічного ішемічного інсульту на фоні миготливої аритмії / Бурлова-Василєва, Т. Кух, Н. Кравченко, Д. Гребіник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-7. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Визначити рівень тканинного активатора плазміногену та інгібітора активаторів плазміногену 1 типу у плазмах крові хворих на атеротромботичний ішемічний інсульт та кардіоемболічний ішемічний інсульт на фоні миготливої аритмії. У дослідженні взяли участь ...
1239730
   Рівень транспортних протеїнів AQP8 та CFTR в слизовій оболонці товстої кишки після введення антибіотика цефтріаксона / Т. Довбинчук, А. Базан, Г. Толстанова, Л. Закордонець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 68-71. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Антибіотик цефтріаксон цефалоспоринуІІІ покоління викликає порушення у транспорті води та електролітів через епітелій товстої кишки. В наших дослідженнях встановлено, що 5- та 14-добове введення цефтріаксону викликає зміни у рівні протеїнів AQP8 та ...
1239731
   Рівень тривожності у тварин з різним досвідом соціальних взаємодій / В. Пахольченко, Е. Тукаленко, С. Данилов, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-32. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Вивчено зміни рівня тривожності у щурів після хронічного соціального стресу. Використано адаптовану для щурів методику соціального стресу, в якій протягом щоденних зоосоціальних контактів у тварин встановлюється певні ієрархічні відносини, при цьому ...
1239732
  Губерський Л.В. Рівень університету визначають абітурієнт і роботодавець : [бесіда з ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка] / Леонід Губерський ; бесіду вела Світлана Чорна // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 12 серпня (№ 152). – С. 9 : фото


  Про особливості вступної кампанії у КНУ імені Тараса Шевченка - розмова з ректором Л.В. Губерським.
1239733
  Дида Ірина Рівень урбанізації міського середовища: композиційний потенціал і сучасні тенденції (на прикладі Львова) // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 6. – С. 73-75 : фото
1239734
   Рівень фактору Фон Віллербранда за умов атеротромботичного ішемічного інсульту та кардіоемболічного ішемічного інсульту на фоні миготливої аритмії / Бурлова-Васильєва, Н. Кравченко, О. Савчук, В. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 55-57. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Визначити рівень фактору фон Віллебранда у плазмі крові пацієнтів з атеротромботичним ішемічним інсультом та пацієнтів з кардіоемболічним ішемічним інсультом на фоні миготливої аритмії, а також дослідити можливий внесок тромбоцитів у коливання рівня ...
1239735
  Новицька Н.А. Рівень фізичного здоров"я та рівень фізичної активності студенток 1-2 курсу закладу вищої освіти / Н.А. Новицька, І.В. Іванов // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 29-36. – (Педагогічні науки ; № 1 (126)). – ISSN 2414-5076
1239736
  Карпенко А.В. Рівень фінансування інноваційної діяльності в Україні // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 54. – С. 72-78
1239737
   Рівень функціональної готовності військовослужбовців військового коледжу / С.С. Федак, В.М. Афонін, О.Р. Небожук, В.Б. Лашта, І.В. Романів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ, 2016. – № 06. – Бібліогр.: 19 назв.
1239738
  Казарян І.С. Рівень функціональної грамотності щодо природничих дисциплін учнів 10-х класів (на прикладі ЗНЗ м. Києва) / І.С. Казарян, В.В. Лямічев, Н.В. Титаренко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 4-12 : діагр.
1239739
  Гойчук О.І. Рівень харчування при різних доходах населення // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 192-196. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1239740
  Анікіна І.І. Рівень якості життя та самооцінка тривоги у жінок, які перенесли мастектомію з приводу раку грудної залози // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 34-39. – ISSN 1029-4244
1239741
  Кісіль З.Р. Рівень якості професійно-практичної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах: проблеми, шляхи подолання комплікативних позицій // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 97-113. – (Серія психологічна ; Вип. 2)


  Узагальнено проблемні питання концепції розвитку системи професійно-практичної освіти в Україні як складової національної освіти, подальшого вдосконалення системи підготовки фахівців для партисипації у загальносоціальних та спеціалізованих ланках ...
1239742
  Букрєєв О.І. Рівень, структура та динаміка злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 76-82
1239743
  Лисодєд О. Рівень, структура та наслідки необережних злочинів / О. Лисодєд, С. Харитонов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.46-51
1239744
   Рівман Давид Веніамінович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 207-208. – ISBN 978-617-573-038-6
1239745
  Верховський В. Рівна для всіх // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 3 серпня (№ 31). – С. 3


  Міжнаціональна політика в Україні .
1239746
  Ватченко О.Ф. Рівна серед рівних / О.Ф. Ватченко. – Київ, 1977. – 167 с.
1239747
   Рівна серед рівних. – Київ, 1982. – 183с.
1239748
   Рівне - місто моє : краєзнав. матеріал для роботи з мол. школярами на уроках укр. мови, літ. читання та в позакласній роботі / [Н.О. Гетманчук та ін. ; за заг. ред. Т.Б. Суржук]. – Луцьк : Волиньполіграф, 2017. – 298, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 293-298. – (Учителю початкових класів). – ISBN 978-617-7129-53-9
1239749
  Осніцька Н.О. Рівне - місто оригінальних музеїв (екскурсійно-краєзавчий маршрут) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 17-24 : фото. – Бібліогр.: 22 назв.
1239750
  Пащук І. Рівне 1283-2003 : 1283 - 2003 : історико-краєзнавча хроніка / Іван Пащук. – Рівне : Овід, 2006. – 180 с. : іл. – ISBN 966-8179-01-3
1239751
  Гудзевата Марина Рівне. рідне і різне // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 118-123 : фото
1239752
  Голодюк Л.С. Рівнева диференціація на уроках геометрії / Л.С. Голодюк. – Харків : Основа, 2003. – 80с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип.11). – ISBN 966-8245-49-0
1239753
  Самохіна Н. Рівнева організація сукупних інформаційних ресурсів наукових бібліотек регіону // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – № 6. – С. 54-57. – ISSN 1029-7200
1239754
  Модестова Т.В. Рівневий підхід до проблеми підвищення потенціалу університетів: досвід Великої Британії // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 236-240. – ISBN 978-966-927-534-9
1239755
  Черниш В. Рівневий підхід до сучасної професійно орієнтованої мовної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 76-80. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання визначення рівнів сформованості іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності в учителів іноземної мови. Особливу увагу приділено проблемі визначення рівнів сформованості вмінь в іншомовному професійно ...
1239756
  Черниш В. Рівневий підхід до сучасної професійно орієнтованої мовної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 60-64. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання визначення рівнів сформованості іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності в учителів іноземної мови. Особливу увагу приділено проблемі визначення рівнів сформованості вмінь в іншомовному професійно ...
1239757
  Терещук А. Рівневий підхід у дослідженні афективної поведінки // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 5. – С. 111-114
1239758
  Загнітко А. Рівнево-ступенева типологія граматизації в сучасному слов"янському реченні) // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 34. – С. 28-37. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1239759
  Борейко Галина Рівненська "Просвіта" в контексті історичного розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 29-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  У роботі досліджено передумови виникнення, створення та основні етапи розвитку товариства "Просвіта" в Рівненській області у контексті історичних трансформацій. Показано цілісну картину його культурно-освітньої діяльності, роль і значення в ...
1239760
  Павлюк Володимир Рівненське ВПУ ресторанного сервісу та торгівлі знову тренується // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 7 : фото
1239761
  Гордєєв В.А. Рівненське Полісся як самобутній і архаїчний культурний регіон України: хореографічна складова мистецької спадщини // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – C. 135-143. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 63). – ISSN 2410-5325
1239762
  Давидюк Р.П. Рівненський вектор розвідки Державного центру Української Народної Республіки // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Трофимович В., Слюсаренко А., Ткачук П. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 31. – С. 14-26. – ISSN 2313-5603
1239763
  Розколупа Н. Рівненський експеримент: правові аспекти реалізації // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-26. – Бібліогр. в кінці ст.
1239764
  Яковець Наталія Рівненський обласний науково-методичній комісії з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та основ медичних знань - 20 років // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 6-8 : фото
1239765
  Задорожний Микола Рівненський семінар : інформуємо читачів // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 54-55 : Фото
1239766
   Рівненщина = Rivne region: Photoalbum : Фотоальбом. – Пряшів : Агенція М& Со, 1997. – 255,[6]с. : іл. – Резюме англ. мовою. – ISBN 966-95210-0-9
1239767
   Рівненщина туристична = Riven region tourist : путівник. – Київ : Світ Успіху, 2007. – 384 с. – (Україна запрошує). – ISBN 966-8352-18-1
1239768
  Сергеєв Володимир Рівненщина туристична: маловідома, високоприваблива // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 86-87 : фото. – ISSN 1998-8044
1239769
  Дубовик Ольга Рівненщина. 6 див янтарного краю // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 144-149 : фото
1239770
  Малей Антоніна Рівненщина. Коли жінка лісом пахне : Україна / Малей Антоніна, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 12-15 : Фото
1239771
  Дубовик Ольга Рівненщина. Мандри з призами / Дубовик Ольга, Галицька Ксеня // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 116-119 : фото
1239772
   Рівненщина. Новітня історія України. – Київ. – ISBN 966-7953-93-9; 966-8975-11-1
Вип. 2. – 2006. – 352с. : іл.
1239773
  Денисюк О.Я. Рівний доступ до якісної освіти крізь призму організації інклюзивного навчання в опорних школах / О.Я. Денисюк, Д.А. Суліменко, Т.О. Дронь // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (4). – С. 56-64. – ISSN 2617-8532
1239774
  Холявчук Д.І. Рівнинні мезоклімати України: межі, прояв і мінливість / Д.І. Холявчук, О.В. Киналь // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 262-265. – ISBN 978-617-7069-75-8
1239775
  Скляр О.В. Рівні виміру та реалізації політичної свободи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 245-254


  З"ясовується теоретичний та практичний рівні виміру проблеми політичної свободи Ключові слова: свобода, індивід, держава. Выясняется теоретический и практический уровни измерения проблемы политической свободы. It turns out the theoretical and ...
1239776
  Грубі Т.В. Рівні вираженості перфекціонізму науково-педагогічного персоналу вищої школи // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІII Всеукр. конгр. з орг. та екон. психології (20-22 черв. 2019 р., м. Кам"янець-Подільський) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. орг. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін.]. – Київ ; Кам"янець-Подільський : [б. в.], 2019. – С. 35-36
1239777
  Ляшенко Б.М. Рівні власних значень обертового гармонічного осцилятора // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 282-285. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано область заданого рівня власних значень параметричної сингулярної задачі. Для відшукання власних значень такої задачі застосовано метод двосторонньої апроксимації. Наведено числові приклади.
1239778
  Гуменюк Оксана Рівні громадянської відповідальності та їх емпіричне вивчення у молоді // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 92-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1239779
  Горностай П.П. Рівні групової взаємодії: чинники та закономірності // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 36-55
1239780
  Бистрова Б. Рівні забезпечення якості підготовки фахівців з кібербезпеки в закладах вищої освіти США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 140-149. – ISSN 2312-5993
1239781
  Свекла Т.П. Рівні засвоєння комунікативних стратегій під час роботи із сучасним рекламним та PR-текстом // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – С. 68-74. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У статті окреслена лінгводидиктична роль комунікативних стратегій у процесі опрацювання рекламних і PR-текстів майбутніми фахівцями з реклами та зв"язків з громадськістю. Уточнено поняття «комунікативна стратегія» в контексті лінгвометодичної ...
1239782
  Головня Н.М. Рівні і критерії готовності майбутнього педагога до професійної мобільності // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 31-36. – ISSN 2304-4470
1239783
  Бєлоусов Я.І. Рівні і методичні прийоми соціально-економічного аналізу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 37-38
1239784
  Волошинська Т. Рівні і повноправні : (З досвіду організаційно-методичного забеспечення двомовного навчання у школі)
1239785
  Кушнір М.О. Рівні інституційно-правового забезпечення соціального підприємництва: світовий досвід // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 67-69
1239786
  Полюк В.С. Рівні інтеграційних процесів у системі вищої військової освіти // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 104-108
1239787
  Кух О.М. Рівні інформаційної культури у студентів фізико-технологічного профілю / О.М. Кух, А.М. Кух // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 127-130. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1239788
  Коренєв Е.Н. Рівні конкурентоспроможності підприємства / Е.Н. Коренєв, К.В. Щербакова // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 12. – С. 16-20
1239789
  Сич В.М. Рівні креативності майбутніх менеджерів освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 141-142
1239790
  Коротіч Т.А. Рівні лінгво-семантичного аналізу художнього тексту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 234-238. – ISBN 978-966-171-092-3
1239791
  Марушкевич А.А. Рівні методологічного знання в педагогіці вищої школи / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 5-15. – ISBN 978-966-439-865-4
1239792
  Щербина Л.Ф. Рівні мислення психолога-практика // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 5 (134). – С. 61-65
1239793
  Гром"як Р. Рівні можливості конструювання парадигматики українсько-польсько-німецьких літературних взаємозв"язків у компаративістиці // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 270-281. – ISBN 978-966-2763-27-0
1239794
  Святець Ю.А. Рівні наукової комунікації та властивості історичних джерел // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 158-168. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
1239795
  Гірняк А.Н. Рівні оволодіння студентами навчальною інформацією / А.Н. Гірняк, Г.С. Гірняк // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – C. 81-82. – ISSN 1810-2131
1239796
  Холод І. Рівні педагогічні підтримки обдарованої студентської молоді у Великобританії // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 3 (13), липень - вересень. – С. 52-58
1239797
  Рись Ю.С. Рівні пенсійного страхування в Україні: проблеми та перспективи // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.405-408. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1239798
   Рівні права та можливості в Україні: реалії та перспективи. Виступ заступника Міністра України у справах сім"ї, молоді та спорту, заступника Голови міжвідомчої комісії Кондратюк Т.В. // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 8-11 : фото
1239799
  Кундєєва Г. Рівні продовольчої безпеки та критерії її оцінки / Г. Кундєєва, Н. Андреюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 91-97. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1239800
  Курач Т.М. Рівні прояву безперервності на геозображеннях // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 32-40


  Окреслено теоретичні й методологічні підходи до диференціювання на різних рівнях прояву властивості безперервності на геозображеннях. Розглянуто різні точки зору на сутність філософських понять безперервності і перервності та необхідність їх сумісного ...
1239801
  Мегрелішвілі М.О. Рівні прояву взаємозв’язку конструктивного і деструктивного у суспільному бутті // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 48-52. – ISSN 2077-1800
1239802
  Ващук М.С. Рівні прояву трансгенераційних феноменів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (131). – С.75-79
1239803
  Анікіна І.І. Рівні реактивної та особистісної тривожності у жінок, які перенесли мастектомію з приводу раку молочної залози // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 30-35. – ISSN 1029-4244
1239804
   Рівні регуляції функціональної активності шлунка при ульцерогенезі (патофізіологічні закономірності та біохімічні механізми) / Т.Л. Проценко, І.В. Якубцова, О.О. Моргаєнко, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 19-24. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Показано, що в механізмі виразко утворення беруть участь різні рівні регуляції функцій шлунково-кишкового тракту. Наведено ульцерогенні фактори та механізми їхньої дії, висвітлено важливу роль простагландин-залежних механізмів.
1239805
  Сорока І.А. Рівні розвиненості конфліктологічної компетентності викладачів ВНЗ // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 183-187. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1239806
  Стефанишин М. Рівні розвитку фізичних якостей у школярів з різною масою тіла / М. Стефанишин, І. Боднар // Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – № 1 (23). – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2221-1217
1239807
  Некряч Т.Є. Рівні створення ідіолектності як проблема перекладу / Т.Є. Некряч, А.Ю. Щербак // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 140-144
1239808
  Козлова А.І. Рівні стратегій інноваційного розвитку в умовах трансформації економічних відносин // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 119-122. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
1239809
  Березовська Л. Рівні сформованості комунікативно-мовленнєвої компетентності соціальних працівників у процесі фахової підготовки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 162-172. – ISSN 2312-5993
1239810
  Совік Т.В. Рівні сформованості ціннісно-мотиваційної компетентності майбутніх учителів початкової школи // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 93-95


  У статті подано аналіз рівнів сформованості ціннісно-мотиваційної компетентності майбутніх учителів початкової школи.
1239811
  Фурман А. Рівні та критерії методологування у професійному здійсненні науково-дослідної діяльності // Вітакультурна методологія : антологія : до 25-річчя наук. школи проф. А.В. Фурмана : колект. монографія / В.Ф. Фурман, О. Фурман, С. Шандрук, А.А. Фурман, А. та ін. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 7-15. – ISBN 978-966-654-520-9
1239812
  Гриценко І.С. Рівні та напрями адміністративно-правової протидії корупції в органах прокуратури в Україні // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпровський нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т ; редкол.: Соколенко О.Л., Алексєєнко І.Г., Булат Є.А. [та ін.]. – Херсон, 2019. – Вип. 6. – С. 57-62. – ISSN 2408-9257
1239813
  Брінцева О.Г. Рівні та показники оцінки ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 91-95 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1239814
  Петренко І.І. Рівні та різновиди аналізу державної політики // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 94-96
1239815
  Білоколос Є.Д. Рівні Тамма та скінченно-зонні потенціали Ламе / Є.Д. Білоколос, О.В. Дмитрієв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 307-314. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  The Tamm eigenvalues and eigenfunctiom for the case of the Shrodinger operator with the finite-gap Lame potential on a half-axis are calculated. As an example the case of the one-gap and two-gap Lame potentials are examined in detail. Key Words: ...
1239816
  Шнирков О.О. Рівні тарифного захисту країн Митного союзу та України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 63-67
1239817
  Мамалига А. Рівні текстового виокремлення вставних і вставлених конструкцій (на матеріалі газет) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 239-248. – (Журналістика ; Вип. 4)
1239818
  Мінін Ф.Ф. Рівні терористичних загроз та безпечної відстані від вибухового пристрою (Пам"ятка) / Ф.Ф. Мінін, І.В. Сєргєй // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 31 : фото
1239819
  Ярошовець В.І. Рівні трансформації сучасних історико-філософських досліджень в аспекті методології парадигмального аналізу // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 128-134. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті окреслені та проаналізовані три основні методологічні рівні, на яких розвивається сучасна модель історії філософії. In the article there are outlined and analyzed three basic methodological levels which the modern model of history of ...
1239820
  Корецький М. Рівні управління державною власністю // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.78-88. – ISBN 966-73-53-51-Х
1239821
  Солодка О. Рівні фіктивності капіталу у визначенні економічної природи похідних фінансових інструментів // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 41. – С. 390-398. – ISSN 2078-5860
1239822
  Лисенкова В.В. Рівні філософської культури // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 56-68
1239823
  Телеуця В. Рівні фольклорного діалогу в поліетнічному середовищі // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 355-364


  У статті аналізуються рівні фольклорного діалогу та фольклорна творчість українців, болгар, росіян. В статье анализируются уровни фольклорного диалога и фольклорное творчество украинцев, болгар, русских. Folk-lore creation of Ukrainians, Bulgarians, ...
1239824
  Білоус А.О. Рівні формально–логічного аналізу інтернет-дискурсу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 115-119. – ISSN 2076-1554
1239825
  Смущинська І.В. Рівні формування та вираження суб"єктивної модальності художнього тексту


  Статтю присвячено аналізу категорії суб"активної модальності, яка розглядається як основний засіб вираження фактора адресанта та текстового антропоцентризму. Досліджуються проблеми вираження цієї категорії у структурі художнього тексту. Відокремлюються ...
1239826
   Рівні циклічних нуклеотидів в індукованих in vivo до синтезу ДНК гепатоцитах щурів після опромінення і використання серотоніну = біологія / О.А. Вербовикова, Я.Б. Блюм, Б.О. Цудзевич, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 54-60 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
1239827
  Ляшенко Б.М. Рівні частот власних коливань рідини у вузьких ємностях // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 107-110. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  На підставі розробленої методики побудови ліній рівняння власних значень для математичної моделі коливання рідини у вузьких ємностях досліджена задача з еліпсовидним поперечним перетином.
1239828
  Вергун В.А. Рівні, ступені, стандарти системи вищої освіти і напрями її реформування / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 116-127. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
1239829
  Ковтун Ю.І. Рівністика / Ю.І. Ковтун. – Харків : Друкарня №13, 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-1664-07-3
1239830
  Армаш Н.О. Рівність громадян України у впливі на діяльність органів виконавчої влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 100-103. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1239831
  Задирака Н.Ю. Рівність доступу до управління державними справами за гендерною ознакою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-53. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблемні питання правового регулювання рівності доступу чоловіків та жінок до участі в управлінні державними справами в Україні. В статье рассматриваются проблемные вопросы правового регулирования доступа мужчин и женщин к ...
1239832
   Рівність за ознакою статі в економічній сфері: зобов"язання України перед ЄС : (ключові Директиви ЄС щодо забезпечення гендерного балансу на ринку праці та в професійній діяльності, їх розвиток у практиці Суду Справедливості) / [Центр ресурсоефективного та чистого вир-ва ; упоряд.: О.О. Уварова]. – Харків : НТМТ, 2015. – 148, [1] с. – Бібліогр.: с. 145-148 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-578-156-2
1239833
  Полховська І. Рівність особи перед законом і судом: проблеми й перспективи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 89-93.
1239834
  Васильченко О.П. Рівність прав і свобод людини громадянина в Україні незалежно від релігійних переконань // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 21-28. – ISSN 2306-9082


  В статті досліджуються питання забезпечення рівноправності громадян незалежно від віросповідання й відношення до релігії.
1239835
  Васильченко О.П. Рівність прав і свобод людини і громадянина в Україні незалежно від мовної ознаки // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8. – С. 60-64
1239836
  Васильченко О.П. Рівність прав і свобод людини й громадянина в Україні незалежно від їх політичних переконань // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 52-55. – ISSN 2219-5521
1239837
  Мисюк Ю.І. Рівність права на освіту: міжнародні стандарти та наукові підходи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 250-253. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Розглядається право на освіту. Особливу увагу приділено розумінню принципу рівності права на освіту. Проводиться аналіз міжнародних актів у сфері рівності права на освіту. Вказано на розвиток права на освіту в сучасних умовах розвитку державності.
1239838
  Астахов В. Рівність правового статусу вищих навчальних закладів -- основа реформування вищої школи України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 3/4 (117). – С. 59-64. – ISSN 1682-2366


  У статті на підставі аналізу міжнародних і вітчизняних документів виявлено тенденції розвитку вищої освіти у контексті запроводження трициклової структури згідно з положеннями Болонського процесу, європейського простору вищої освіти.
1239839
  Окун Артур Рівність та ефективність: Великий компроміс : Голдкінські лекції з актуальних проблем вільного врядування та обов"язків громадянина... / Окун Артур; Пер.з англ.О.Лотоцького; Інст.демократії ім.Пилипа Орліка. – Вашінгтон; Киів : Інститут Брукінгза, 1996. – 155с. – ISBN 966-95077-0-7
1239840
  Старчук О. Рівність трудових прав громадян як принцип трудового права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 105-108
1239841
  Боднар С.Б. Рівність у праві - справедлива нерівність // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 24-27. – (Правознавство ; Вип.311)
1239842
  Сабодаш Р.Б. Рівність учасників цивільних правовідносин: окремі аспекти // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 170-174
1239843
  Боднар С.Б. Рівність як механізм взаємодії права світового співтовариства та України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 25-28. – (Правознавство ; Вип. 375)
1239844
  Базилевський В.О. Рівновага : поезії / В.О. Базилевський. – Дніпропетровськ : Промінь, 1968. – 76 с.
1239845
  Рутківський В.Г. Рівновага / В.Г. Рутківський. – Одеса, 1976. – 67с.
1239846
  Жолдак О.І. Рівновага : поезії / О.І. Жолдак. – Київ : Дніпро, 1978. – 175 с.
1239847
  Ляшенко І.М. Рівновага в динамічній моделі Леонтьєва-Форда / І.М. Ляшенко, М.В. Коробова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 189-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Для моделі Леонтьєва-Форда побудовано нейманівський аналог динамічної моделі. Показано існування двох станів збалансованої рівноваги отриманої динамічної моделі, що відповідають випадкам повного знищення забруднень та відсутності знищення забрудності.
1239848
  Моренець В.І. Рівновага за Бержем в іграх із нечіткою множиною гравців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Для некооперативних ігор з нечіткою множиною гравців узагальнюється поняття рівноваги за Бержем. Показано, що множина рівноваг за Бержем цієї гри буде нечіткою множиною типу 2 (нечітка множина, функція належності якої приймає нечіткі значення), ...
1239849
  Мащенко С.О. Рівновага за набором цілей гравців / С.О. Мащенко, С.О. Бровченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 126-131. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Проведений короткий огляд напрямів розвитку концепції рівноважності за Нешем у некооперативних іграх. Розглядається та досліджується рівновага за набором цілей гравців, у якій фігурує поняття цілі гравця, яка може не зводитися до максимізації лише його ...
1239850
  Мащенко С.О. Рівновага за Нешем в іграх з нечіткою множиною гравців / С.О. Мащенко, В.І. Моренець // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 30-38. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  The concept of Nash"s equilibrium is generalized for non-cooperative games with fuzzy set of players. The basis of the developed approach is the notion of a fuzzy set intersection of fuzzy sets. It is shown that this set is a fuzzy set of type 2. Built ...
1239851
  Мащенко С.О. Рівновага за Нешем у багатокритеріальній грі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 292-300. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються достатні і необхідні умови оптимальності за Нешем, процедура пошуку стійких і локально-стійких рівноваг в умовах мінімальної інформованості гравців.
1239852
  Мащенко С.О. Рівновага за Нешем у нечітких іграх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 302-309. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуті властивості й проблема існування рівноваги за Нешем у нечітких іграх.
1239853
  Заруцька О. Рівновага залучених та розміщених банківських ресурсів як необхідна умова стабільного розвитку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-27.
1239854
  Решетник М.Д. Рівновага і розпад // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 637-638. – ISBN 966-316-069-1
1239855
  Сливинський О. Рівновага маятника // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 36-39


  "Шістдесят цигарок щодня, ходіння годинами довкола столу, безсоння...". Цей автобіографічний епізод із "Родинної Европи" Чеслава Мілоша може переслідувати, як свідчення про крайнє усамітнення і розпач.
1239856
  Рожок Л.С. Рівновага порожнистих некругових циліндрів при зміні форми їх поперечного перерізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розв"язання задачі про рівновагу порожнистих ізотропних некругових циліндрів дано в просторовій постановці при певних граничних умовах на торцях. Поперечний переріз циліндрів, що розглядаються описаний рівняннями овалів Касині. При цьому ...
1239857
  Лебедева І.В. Рівновага пружного двопорожнинного гіперболоїда обертання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 113-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом власних векторних функцій розв"язано задачу про напружений стан пружного двопорожнинного гіперболоїда обертання. Обчислено компоненти вектора переміщень на поверхні гіперболоїда. Використано векторне перетворення Мелера-Фока. У частинному ...
1239858
  Ловейкін А.В. Рівновага пружного півпростору, послабленого розрізом по чверті площини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 55-63. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  Розглянута задача про рівновагу пружного півпростору з розрізом по чверті площини, яка перпендикулярна до його поверхні. Методом інтегральних перетворень з використанням перетворень Меліна та типу Мелера-Фока задача зведена до рівняння Вінера-Хопфа. На ...
1239859
   Рівновага пружного середовища з довільно розташованими пружними включеннями / В.О. Борисейко, Ю.Ф. Діденко, В.С. Мартиненко, В.О. П"ятецький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 8-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Одержано загальний розв"язок задачі про рівновагу пружного середовища, що містить довільно розташовані сферичні пружні включення. Остаточні вирази для вектора переміщень і напружень в околі і-гo включення представлені у вигляді розкладу за власними ...
1239860
  Ляшенко І.М. Рівновага та стійкість в системах неперервного культивування // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 278-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонована модель кінетики популяції, що проходить m фаз розвитку, лімітується n факторами поживного субстрату та інгібірується p продуктами метаболізму. Ця модель узагальнює скалярну модель Моно-Ієрусалимського на векторний випадок. Доведені ...
1239861
   Рівноваги в гетерогенних системах : основи теорії та способи розв"язування задач : навч. посіб. для студ. хім. ф-ту / [упоряд. Смик Н.І.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2014. – 34, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 28
1239862
  Мащенко С.О. Рівноваги в загальних іграх з нечіткою множиною цілей гравців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 175-180. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається загальна гра, в якій ціль кожного гравця задана нечіткою множиною чітких відношень переваги. Для її формалізації використовується операція об"єднання нечіткої множини чітких відношень, результатом якої є нечітке відношення типу 2. Уведене ...
1239863
   Рівноваги в розчинах електролітів : навч. посібник для самост. підготовки з нормат. курсу "Фундаментальні основи аналіт. хімії" (для студентів, що здобувають освіту за ОКР Бакалавр хімії) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.]: Зінько Л.С., Запорожець О.А. – Київ : НУДПС України, 2015. – 87 с. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 85
1239864
  Горбачук В.М. Рівноваги Курно-Неша за асиметричної невизначеності та узагальнені рівноваги Курно-Штакельберга-Неша / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 143-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано роль планування і прогнозування на прикладі поведінки фірм за асиметричної невизначеності. Фірма з вужчим діапазоном рівномірного розподілу випусків стає лідером, а фірма з ширшим діапазоном випусків - послідовником в узагальненій рівновазі ...
1239865
  Горбачук В.М. Рівноваги Курно-Неша та Бертрана-Неша для диференційованих продуктів / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 85-86
1239866
  Наконечний О.Г. Рівноважні за Штекельбергом стратегії для ієрархічних систем в умовах невизначеності / О.Г. Наконечний, С.В. Зеленський // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 106-107. – ISBN 978-966-188-165-4
1239867
  Горбачук В.М. Рівноважні змішані стратегії кооперації та узагальнення лідерства дуополії / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 131-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У класичному парадоксі вибору між кооперацією та конкуренцією запропоновано стратегію узагальненого лідерства за Штакельбергом. Показано, що при деяких значеннях параметра узагальненого лідерства оптимальна ймовірність кооперації ненульова. Ключові ...
1239868
  Горбачук В.М. Рівноважні інвестиції у кібербезпеки мережі ланцюгів постачання / В.М. Горбачук, М.С. Дунаєвський, О.О. Морозов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розроблено ігрову модель мережі ланцюгів постачання, що складається з ряду роздрібних торгівців продуктом і ряду ринків збуту даного продукту, де роздрібні торгівці некооперативно конкурують, максимізуючи свої сподівані прибутки шляхом визначення своїх ...
1239869
  Чалий К.О. Рівноважні та нерівноважні властивості мезомаштабних рідинних систем в критичній області : Автореф. дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Чалий К.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 49 назв
1239870
  Чалий К.О. Рівноважні та нерівноважні властивості мезомаштабних рідинних систем в критичній області : Дис. ... д-ра. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Чалий К.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 298л. – Бібліогр.: л. 278 -298
1239871
  Летюк Є.М. Рівнодення / Є.М. Летюк. – Донецьк, 1970. – 72с.
1239872
  Коломієць Т.П. Рівнодення : поезії / Т.П. Коломієць. – Київ, 1974. – 67 с.
1239873
  Петренко Ю.П. Рівнодення / Ю.П. Петренко. – Київ : Дніпро, 1978. – 255 с.
1239874
  Низовий І.Д. Рівнодення / І.Д. Низовий. – Київ, 1982. – 64с.
1239875
  Чумак П.Я. Рівнокрилі - шкідники квітково-декоративних рослин у закритому грунті в Україні / П.Я. Чумак, Л.С. Школьна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 75-77. – (Біологія ; Вип. 30)


  Наведено результати вивчення видового складу рівнокрилих, їх поширення в оранжереях України та визначено найбільш шкідливі види.
1239876
  Потапенко Е.М. Рівномірна асимптотична стійкість сингулярно збудженої системи при постійно діючих збудженнях / Е.М. Потапенко, А.В. Савранская // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 55-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Рассмотрена сингулярно возмущенная система с постоянно действующими на нее малыми возмущениями. Исследуется равномерная асимптотическая устойчивость решений этой системы по отношению к невозмущенным решениям вырожденной системы при малых отклонениях ...
1239877
  Козаченко Ю.В. Рівномірна збіжність вейвлет-розкладів випадкових процесів з класів V [математичні знаки] / Ю.В. Козаченко, О.І. Василик // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 108-115. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (32)). – ISSN 2616-7700


  "У цій роботі отримано умови рівномірної збіжності вейвлет-розкладів випадкових процесів з класів V (мат. знаки), які узагальнюють класи гауссових та -субгауссових процесів".
1239878
  Дарійчук І. Рівномірна збіжність з ймвірністю одиниця вейвлет розкладу одного класу передгаусових випадкових процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 84-88. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Отримано умови рівномірної збіжності з імовірністю 1 вейвлет розкладів ? -передгауссових випадкових процесів. Conditions of uniform convergence with probability one of wavelet expansions of ? -pre-Gaussian random processes defined on the space R are ...
1239879
  Жеребко Т.М. Рівномірна оцінка наближення аналітичних функцій алгебраїчними многочленами в областях з кутами: (Представлено членом-кореспондентом НАН України Ю.Ю. Трохимчуком) // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4
1239880
  Петрова Т.О. Рівномірне наближення комплекснозначиих функцій з обмеженнями на коефіцієнти / Т.О. Петрова, Г.С. Смирнов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 110-115. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі вивчається задача найкращого рівномірного наближення комплекснозначних функцій узагальненими поліномами з деякими обмеженнями на коефіцієнти. Отримано критерій полінома найкращого наближення.
1239881
  Костенко С.Б. Рівномірне наближення математичніх функцій многочленними сплайнами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.05.02 / Костенко С. Б.; Ін-т прикл. пробл. механ. та математ. НАН України. – Львів, 1998. – 18л.
1239882
  Капустян О.В. Рівномірний атрактор для N-вимірної імпульсно-збуреної параболічної системи / О.В. Капустян, Ф.А. Асроров, В.В. Собчук // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 22, № 4. – С. 474-481. – ISSN 1562-3076
1239883
  Сердюк А.С. Рівномірні наближення сумами Фур"є на класах згорток з узагальненими ядрами Пуассона / А.С. Сердюк, Т.А. Степанюк // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 10-16. – ISSN 1025-6415
1239884
  Губа А.О. Рівномірно-обертові конфігурації точкових вихрів / А.О. Губа, О.А. Гуржій, В.В. Мелешко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 100-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою чисельного метода Ньютона розв"язано нелінійну систему рівнянь руху точкових вихрів в необмеженій рідині та знайдено нові несиметричні конфігурації розташування рівномірно-обертових систем вихрів на площині. Ключові слова: точкові вихрі ...
1239885
  Матюшкін М. Рівноправність і співдружність соціалістичних націй в СРСР / М. Матюшкін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1952. – 107 с.
1239886
  Альохін В. Рівняємось на флагмана освіти! // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 26 травня (№ 97). – С. 13


  "Триває інтенсивний пошук нових моделей розвитку освіти та науки, нетрадиційних підходів до їхнього впровадження на основі інформаційних і телекомунікаційних технологій. Які б кардинальні зміни не відбувалися в суспільстві, аграрна освіта залишається ...
1239887
   Рівняймося на Папуа-Нову Гвінею! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 77
1239888
   Рівняймося на Папуа-Нову Гвінею! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 77
1239889
   Рівняймось на лідерів // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 29 березня - 5 квітня (№ 13/14). – С. 8-9


  В березні 2017 р. відбулася Восьма міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти" та П"ята міжнародна виставка освіти за кордоном "World Edu". Для учасників були проведені рейтинговий виставковий конкурс та конкурси з 9 тематик. Гран-Прі "Лідер вищої ...
1239890
  Семиволос Наталка Рівняймось на чемпіонів! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 60-61


  Немає жодних сумнівів, що впродовж цьогорічних серпня та вересня, коли в Пекіні проходили практично поспіль дві олімпіади, всі співвітчизники, незалежно від уподобань і смаків, перетворилися на запеклих уболівальників.
1239891
  Каплан Я.Л. Рівняння / Я.Л. Каплан. – Київ, 1968. – 406 с.
1239892
  Гончарова С.Я. Рівняння Беллмана для імпульсних процесів переносу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 17-20. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Досліджується оптимальне стохастичне керування імпульсними процесами переносу. Виводиться рівняння Беллмана. The optimal stochastic control for the impulseprocesses of transfer is investigated. The Bellman equation is proved.
1239893
  Доценко І.С. Рівняння Бесселя та його розв"язки : Навчальний посібник / І.С. Доценко; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 30с.
1239894
  Ушаков Р.П. Рівняння вищих степенів з одним невідомим // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 48-52. – ISSN 1029-4171
1239895
  Саушкін О.Ф. Рівняння вищих степенів, методи розв"язання, контрольні індивідуальні завдання : Навч.посібник / О.Ф. Саушкін; Мін-во освіти України. – Київ : КНЕУ, 1999. – 100с. – ISBN 966-574-186-1
1239896
  Альохін О.Д. Рівняння для критичних показників неоднорідних систем в гравітаційному полі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 319-321. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів і нерівностей, яким задовольняють величини критичних показників, запропоновані квадратичні рівняння для визначення чисельних значень критичних показників. Одержані результати повністю ...
1239897
  Кудря Ю.М. Рівняння для пробних незаряджених полів спіну 3/2 у загальній теорії відносності // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 3-10. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Пропонуються результати аналізу рівнянь для незаряджених масивних та безмасових полів спіну 3/2 у гравітаційному полі. Для кожного варіанта рівнянь побудовані точні сукупності спінорних полів (за Пенроузом), що дають змогу в інваріантний спосіб ...
1239898
  Булавін Л.А. Рівняння для розрахунку густини рідини з урахуванням кореляцій / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 266-269. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Для одержання рівняння густини рідини виконано розвинення потенціалу зовнішнього поля у функціональний ряд Тейлора, в наслідок чого було отримано розклад за кореляційними функціями усіх порядків.
1239899
  Булавін Л.А. Рівняння для розрахунку рідини з урахруванням кореляцій / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Вісник Київського університету, 1997. – В.1
1239900
  Макарець М. Рівняння для функції просторового розподілу імплантованих іонів та його кумулянтів / М. Макарець, О. Юхименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 34-40. – (Фізика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розвинуто метод розв"язку так званого оберненого транспортного рівняння Больцмана для функції просторового розподілу швидких іонів, імплантованих у тверде тіло. Він полягає у зведенні цього 3D інтегрального рівняння до ланцюжка одномірних рівнянь для ...
1239901
   Рівняння з багатьма невідомими. – К., 1961. – 341с.
1239902
  Маслов Б.П. Рівняння зростання тріщини втоми у пошкодженому матеріалі із зміцненням / Б.П. Маслов, Л.В. Шатило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 114-122. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено зростання тріщини втоми у пластичному матеріалі із зміщенням. Враховано пошкодженність матеріалу за допомогою еквівалентних сталих характеристик. Ключові слова: пошкодженість, тріщина втоми, зміцнення. Fatigue crack growth in plastic ...
1239903
  Завало С.Т. Рівняння і нерівності / С.Т. Завало. – Київ, 1973. – 383с.
1239904
  Сливка-Тилищак Рівняння коливання круглої мембрани з випадковими початковими умовами з простору / Сливка-Тилищак, І.В. Марина // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 70-73
1239905
  Горошко О.О. Рівняння коливань реологічної балки з рухомим інерційним навантаженням / О.О. Горошко, С.В. Кикоть // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 71-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Будується рівняння коливань балки з рухомим навантаженням в диференціальній та інтегро-диференціальній формах. Властивості балки визначаються за моделлю стандартного реологічного тіла або інтегральними рівняннями в реологічній та релаксаційній формах.
1239906
  Альохін О.Д. Рівняння кривої співіснування на основі Ван-дер-Ваальсової моделі флуктуацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 322-324. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі Ван-дер-Ваальсової моделі газу флуктуацій, теорії квазіасоціацій Ван-дер-Ваальса та флуктуаційної теорії фазових переходів запропоноване розширене рівняння співіснування рідина-пара поблизу критичної точки. Це рівняння містить в собі ...
1239907
  Альохін О.Д. Рівняння критичної в"язкості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 374-376. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів запропоновано рівняння критичної в"язкості, скінченність якої в критичній точці забезпечено врахуванням просторової дисперсії системи. На основі цього рівняння представлені граничні рівняння ...
1239908
  Пучко Н.П. Рівняння Лагранжа для спадкових систем максвелівського типу // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 136-141. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі приводиться побудова модифікованих рівнянь Лагранжа для дискретних реологічних систем, в яких взаємодія між тілами здійснюється в"язко-пружними елементами максвелівського типу.
1239909
  Солдатова Є.Д. Рівняння лінії екстремального розвитку флуктуацій в закритичній області системи рідина-газ / Є.Д. Солдатова, М.В. Мажаров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 421-426. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Обгрунтовується метод визначення лінії екстремального розвитку флуктуацій в закритичній області як такої, що розмежовує рідинну та газову фази. Одержано диференційне рівняння такої лінії. Розглянуто умови, коли критична точка відповідає цьому рівнянню, ...
1239910
  Ніцович В.М. Рівняння Максвелла - узагальнення емпіричних закономірностей : навч. посібник / В.М. Ніцович. – Чернівці : Чернівецький університет, 1984. – 58 с.
1239911
  Дніпров А.П. Рівняння Максвелла / А.П. Дніпров. – К., 1962. – 77с.
1239912
  Пальті О.М. Рівняння Максвелла без похідних та інтегралів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 17-19


  Джеймс Клерк Максвелл — шотландський вчений, який створив теорію електромагнітного поля і на підставі її зробив висновок, що змінні електричне і магнітне поля тісно пов"язані одне з одним, утворюючи єдине електромагнітне поле, яке поширюється у вигляді ...
1239913
  Положій Г.М. Рівняння математичної фізики / Г.М. Положій. – Київ, 1959. – 479с.
1239914
  Самойленко В.Г. Рівняння математичної фізики : навч. посібник / В.Г. Самойленко, І.М. Конет ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 283, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 277-283. – ISBN 978-966-439-768-8
1239915
  Русанюк Л.І. Рівняння математичної фізики з випадковими чинниками, що мають важкі хвости розподілу : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Русанюк Лариса Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 132 арк. – Додатки: арк. 130-132. – Бібліогр.: арк. 122-129
1239916
  Русанюк Л.І. Рівняння математичної фізики з випадковими чинниками, що мають хвости розподілу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наку : 01.01.05 / Русанюк Лариса Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1239917
   Рівняння математичної фізики. Метод ортогональних многочленів : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Г.Я. Попов [та ін.] ; [ред. Н.Я. Рихтік]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 118 с. – Бібліогр.: с. 114-115. – ISBN 978-966-190-365-3
1239918
  Петренко Ігор Рівняння на Очаків // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 14-16 : фото
1239919
  Самаєва Ю. Рівняння на центр! Парламентські вибори як головна загроза децентралізації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 листопада (№ 43/44). – С. 1, 4


  "... Розгляд держбюджету затягується, і на тижні, що минає, парламент прийняв лише проект постанови ВРУ №7000-П "Про висновки та пропозиції до проекту Державного бюджету на 2018 рік". Цей документ, крім іншого, визначає розмір так званої депутатської ...
1239920
  Кудрик П.І. Рівняння нескінченно малих згинань поверхонь сталої кривини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 109-111. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Виведено систему диференійних рівнянь теорії нескінченно малих згинань поверхонь сталої гауссової кривини, при цьому використано підхід С.Е. Кон-Фоссена [1].
1239921
  Михайленко В.В. Рівняння одночастотного наближення стаціонарних коливань непружних п"єзоелектричних тіл в потенціалах / В.В. Михайленко, В.О. П"ятецький, О.В. Лущиков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 83-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що визначальні рівняння непружних фізично нелінійних п"єзоелектричних тіл при моногармонічному навантаженні у межах гіпотези одночастотності коливань можна виразити через потенціали. Ключові слова: п"єзоелектричні тіла, одночастотне ...
1239922
  Назаров О.О. Рівняння рівноваги пологих оболонок та їх застосування / О.О. Назаров, 1956. – С. 270-283. – Окр. відбиток
1239923
  Філімоніхін Г.Б. Рівняння руху обертового тіла з маятниковими автобалансирами / Г.Б. Філімоніхін, В.В. Пирогов, І.І. Філімоніхіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 94-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виведені рівняння руху ізольованої системи, що здійснює просторовий рух і складається з абсолютно твердого обертового несучого тіла, матеріальних точок, що створюють його неврівноваженість та маятників, які можуть обертатися навколо повздовжньої осі ...
1239924
  Сумневич О. Рівняння руху твердого тіла в Kli`n`oвих параметрах / О. Сумневич. – К., 1930. – 200-203с.
1239925
  Бардик В.Ю. Рівняння стану густих сумішей / В.Ю. Бардик, І.К. Фахретдінов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 331-333, [334-336]. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  За допомогою формули, що виражає зв"язок прямої кореляційної функції з радіальною функцією розподілу, теореми віріала та флуктуаційної теореми здобуто рівняння стану густих сумішей. Здобуте рівняння має вигляд однієї з модифікацій відомого рівняння ...
1239926
  Маломуж М.М. Рівняння стану двовимірного кулонівського газу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.14 - теплофіз. і молекуляр. фізика / Маломуж М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1239927
  Маломуж М.М. Рівняння стану двовимірного кулонівського газу : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Маломуж М.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 114л. – Бібліогр.: л.107-114
1239928
  Добуш О.А. Рівняння стану коміркової моделі плину : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.02 / Добуш Оксана Андріївна ; Нац. акад. наук України, Інститут фізики конденсованих систем. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1239929
  Адаменко І.І. Рівняння стану окремих каркасних вуглеводнів в інтервалі тисків від 0.1 до 177 МПа / І.І. Адаменко, К.О. Мороз // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 238-344. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В статті наведені результати експериментального дослідження рівняння стану каркасних вуглеводнів пінану та [альфа]-пінену методом сільфонного п"єзометра. Вони дали можливість рекомендувати рівняння стану та встановити залежність його сталих від ...
1239930
  Булавін Л.А. Рівняння стану полімерних розплавів та критичний індекс радіуса інерції полімерної молекули і фізичні властивості невпорядкованих систем. Ч .ІІ / Л.А. Булавін, В.М. Сисоєв // Тез.доп.І Укр.конф.Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем .Львів,1993
1239931
  Сагун В.В. Рівняння стану сильновзаємодійної речовини для високоенергетичних ядро-ядерних зіткнень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Сагун Віолетта Василівна ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
1239932
  Адаменко І.І. Рівняння стану та деякі термодинамічні властивості 1-3-диметиладамантану / І.І. Адаменко, С.О. Зелінський, К.О. Мороз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – с. 363-368. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі експериментально проведений аналіз рівняння стану 1-3-диметиладамантану на основі експериментальних та теоретичних досліджень, а також досліджено вплив тиску на молекулярну структуру та термодинамічні властивості 1-3-диметиладамантану.
1239933
  Бугаєв К.О. Рівняння стану та фазові переходи у ядерних та адронних системах : автореф. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Бугаєв К.О. ; Нац. акад. наук України ; Ін-т теорет. фізики ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 42 назв.
1239934
  Волкова В.О. Рівняння та системи рівнянь у частинних похідних першого порядку / В.О. Волкова. – Київ : Вища школа, 1976. – 34с.
1239935
  Терещенко Л.М. Рівняння теорії магнітопружності для ортотропних та трансверсально-ізотропних магніто-м"яких феромагнетиків, що знаходяться під дією однорідного магнітного поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 138-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виведені основні рівняння та граничні умови теорії магнітопружності для ортотропних та трансверсально-ізотропних феромагнетиків.
1239936
  Боднарчук І.М. Рівняння теплопровідності в багатовимірній області із загальною стохастичною мірою / І.М. Боднарчук, Г.М. Шевченко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 93. – С. 7-21. – ISSN 0868-6904
1239937
  Козаченко Ю.В. Рівняння теплопровідності з випадковими початковими умовами із просторів Орліча / Ю.В. Козаченко, К.Й. Вереш // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 63-75. – ISSN 0868-6904
1239938
  Гармазій Н. Рівняння, у яких ти знаходиш себе // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 22 серпня (№ 31/32). – С. 14
1239939
  Бернштейн Л. Рівнятися на кращих : [До іспитів залишилось десять днів !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  Студенти історичного факультету посилено готуються до проведення іспитової сесії на високому рівні , їх можно щоденно бачити за роботою в бібліотеці університету.
1239940
   Рівнятись на передових. – К., 1962. – 92с.
1239941
  Кузьминська О. Рігельман Микола Аркадійович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 183-186. – ISBN 966-02-3530-5
1239942
  Гладких М.І. Рід / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 328. – ISBN 966-642-073-2
1239943
  Безсмертна О.О. Рід Asplenium L. (ASPLENIACEAE) у природній флорі України / О.О. Безсмертна, Перегрим, О.В. Вашека // Український ботанічний журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2012. – Т. 69, № 4. – С. 544-558. – ISSN 0372-4123
1239944
  Гнєзділова В. Рід Betula L. (Betulaceae) у колекції дендропарку загальнодержавного значення "Діброва" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 80-81. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  У дендропарку загальнодержавного значення "Діброва" рід Betula L. представлений 9 видами, два з яких є аборигенними лісоутворювачами. Інтродукційна ємність даного роду для регіону Передкарпаття становить 0,2. There are 9 species of Betula L. genera ...
1239945
  Кузнецова М.С. Рід Calluna Salisb. в Правобережному Лісостепу України: біолого-екологічні особливості, внутрішньовидове різноманіття, перспективи використання : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Кузнецова Марія Сергіївна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1239946
  Косенко Іван Семенович Рід Corylus. L в України. Біологія, інтродукція, поширення та господарське використання : Дис...доктора біологічних наук:03.00.05 / Косенко Іван Семенович; Нац. академія наук України; Дендрологічний парк "Софіївка". – Київ, 2002. – 365 л. + Додатки:л.331-365. – Бібліогр.:л.289-330
1239947
  Косенко І.С. Рід Corylust в Україні. Біологія, інтродукція, поширення та господарське використання : Автореф. дис. ... д-ра біолог. наук:03.00.05 / Косенко І.С.; Косенео І.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 33 с.
1239948
  Любка Т.Т. Рід Epipactis Zinn (Orchidaceae Juss) у флорі Закарпатської низовини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Любка Тіберій Тіборович ; Нац. акад. наук України ; Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2019. – Бібліогр.: 6 назв
1239949
  Поліщук М. Рід Euonymus L. у природних та штучних фітоценозах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 31-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено результати комплексних досліджень видів роду Euonymus L. на території Правобережного Лісостепу України. The article presents the results of comprehensive studies of the genus Euonymus L. on the territory of the Right Bank ...
1239950
  Меньшова В. Рід Geranium L. - перспективні рослини для медицини / В. Меньшова, Л. Рибак, О. Коновалова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 29-32. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження якісного складу та кількісного вмісту біологічно-активних речовин трави і кореневищ 4 видів роду Geranium L. флори України: G. robertianum L., G. sanguineum L., G. sibiricum L., G. macrorrhizum L., а також результати ...
1239951
  Журба М.Ю. Рід Lycium L. в Україні: інтродукція, біоекологічні, морфологічні, біохімічні особливості : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Журба Михайло Юрійович ; НАН України, Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2021. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
1239952
  Царенко О.М. Рід Myricaria Desv. (Tamaricaceae) у флорі України / О.М. Царенко, М.М. Перегрим // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2013. – Т. 70, № 2. – С. 178-183. – ISSN 0372-4123
1239953
  Мазур Т.П. Рід nitellopsis hy в колекції гідрофільних рослин захищеного грунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – С. 273-274. – (Біологія ; № 3 ;Спецвип.: Гідроекологія)
1239954
  Ткачук О. Рід Rosa L. у колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-53. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено історію створення та формування колекції роду Rosa L. Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проаналізовано сучасний стан колекції, а також основні напрямки і перспективи її ...
1239955
  Гончаренко Віталій Іванович Рід Rubus L. (Rosaceae Juss.) у флорі Заходу України : Дис. ... канд. біол. наук: 03.00.05 / Гончаренко В.І.; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 212с. – Бібліогр.: л. 194 - 212
1239956
  Гончаренко Віталій Іванович Рід Rubus L. (Rosaceae Juss.) у флорі Заходу України : Автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.05 / Гончаренко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 23 назв.
1239957
  Корольова О. Рід Sporormiella Ellis & Everh. в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 43-48. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Представлені дані про анатомо-морфологічні, екологічні особливості та поширення 10 видів роду Sporormiella (Pleosporales, Dothideomycetes) на території України. Три види (Sporormiella australis (Speg.) S.I. Ahmed & Cain, S. minima (Auersw.) S.I. Ahmed ...
1239958
  Стеценко Н.М. Рід Woodsia (Hiels) Herper в експозиції папоротей відкритого грунту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-54. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Наведено результати дослідження інтродукції папоротей роду Woodsia (Hiels) Herper в Ботанічний сад Київського університету. Колекція нараховує 4 види вудсії з різних еколого-географічних регіонів (Woodsia fragilis (Trev.) Moore, W. Intermedia Tagawa, ...
1239959
   Рід Добрянських : Генеалогія і спогади. – Київ : Рада, 2000. – 420с. : фотоіл. – ISBN 966-7087-41-7
1239960
  Андрєєв В.М. Рід Дорошенків у громадсько-політичному та культурному житті України (XVII – початок ХХ ст.) / В.М. Андрєєв, А.С. Руденко // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 1 (520), січень - лютий. – С. 39-56. – ISSN 0130-5247
1239961
  Ворончук І. Рід Загоровських у приватному й публічному житті шляхетського соціуму Волині XVI - першої половини XVII століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 61-69
1239962
  Нечепа В.Г. Рід козацький величавий / авт.-упоряд. Нечепа Василь Григорович. – Носівка ; Чернігів ; Київ : Емма, 2011. – 559, [1] с. : іл., ноти. – ISBN 978-966-96824-3-7


  Для бібліотеки університету. Підпис
1239963
  Гаврилишина Н.А. Рід Кочубеїв в історії Лівобережної Гетьманщини (середина XVII - кінець XVIII ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Гаврилишина Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1239964
  Гаврилишина Н.А. Рід Кочубеїв в історії Лівобережної Гетьманщини (середина XVII - кінець XVIII ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гаврилишина Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 254 л. – Додатки: л. 246-254. – Бібліогр.: л. 210-245
1239965
  Служинська Зіновія Рід людський в Україні / З. Служинська; Львівськ.держ.мед.ін-т. – Львів, 1995. – 114 с.
1239966
  Томазов В.В. Рід Маврогордато (гілка Лакана) в Одесі: історико-генеалогічна розвідка // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – C. 72-86. – ISSN 0320-9466
1239967
  Томазов В.В. Рід Маврогордато (гілка Нікола) на Півдні Російської імперії : історико-просопографічне дослідження // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 215-225. – ISSN 0130-5247
1239968
  Козуб С. Рід Михаила Коцюбинського і його дитячі роки / Сергій Козуб ; Укр. АН Історична секція. – Київ : [Держ. трест "Київ-друк."], 1928. – 19 с. – Бібліогр. у подстроч. примеч.
1239969
  Козуб С. Рід Михайла Коцюбинського і його дитячі роки / С. Козуб. – К, 1928. – 19с.
1239970
  Журавльова Т. Рід Могилянських // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 10-15. – ISSN 0131-2685
1239971
  Томазов В.В. Рід Патонів: історія та генеалогія // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 11. – C. 79-95. – ISSN 1027-3239


  Згадується визначний мово- і літературознавець, еллініст, професор КУ А. О. Білецький.
1239972
  Влад М. Рід Приймаченків // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 105-108.
1239973
  Влад Марія Рід Приймаченків : Краєвиди душі / Влад Марія, Андрєєв Михайло // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 104-108 : Фото
1239974
  Пріцак О. Рід Скоропадських / О. Пріцак. – Львів, 1938. – 22с.
1239975
  Пріцак О. Рід Скоропадських (історично-генеальогічна студія) // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 лютого (№ 18/19). – С. 14-15
1239976
  Пріцак О. Рід Скоропадських (історично-генеальогічна студія) // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26-27 січня (№ 13/14). – С. 14-15
1239977
  Білокінь С. Рід Словачевських / С. Білокінь, С. Панькова, Є. Чернецький // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 140-148. – (Нова серія ; вип. 15)


  Словачевські належать до чималого грона старих церковних родів, які дали Україні так багато видатних громадських діячів, науковців і митців. Серед їхніх нащадків і рідні – Михайло Грушевський, Людмила Старицька-Черняхівська, Олександр і Вадим ...
1239978
  Кононенко Т.П. Рід Томас // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 372-373. – ISBN 966-316-069-1
1239979
  Терлецький В. Рід Ушинських // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1/2 (89/90). – С.261-277. – ISSN 0869-3595
1239980
  Карпінчук Г. Рід Шевченкової матері Катерини Бойко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 3 (699), березень. – С. 3-26. – ISSN 0236-1477
1239981
  Теунов Х. Рід Шогемокових : роман, повість / Хачим Теунов ;. – Київ : Дніпро, 1980. – 400 с.
1239982
  Садовяну М. Рід Шоймарів / М. Садовяну. – Київ, 1970. – 182с.
1239983
  Тарасенко С. Рід, сім"я, людина // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (747), червень. – С. 2-4. – ISSN 0130-5263
1239984
  Прокопенко В. Рід: Мировичі, Полуботки // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 45/46 : Черкаський край-земля Богдана і Тараса. – С.408-429.
1239985
  Ткачук Андрій Іванович Рідинна епіктаксія твердих розчинів сполук А4В6 для діодів шотткі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.06 / Ткачук А.І.; МОіНУ. Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1239986
  Малицька Ю.Ю. Рідинна мікроекстрація для концентрування та визначення парабенів / Ю.Ю. Малицька, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 161
1239987
  Левчик В.М. Рідинне мікроекстракційне концентрування ряду бензофенонів і парабенів з газохроматографічним детектуванням : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Левчик Валентина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1239988
  Левчик В.М. Рідинне мікроекстракційне концентрування ряду бензофенонів і парабенів з газохроматографічним детектуванням : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Левчик Валентина Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 216 арк. – Додатки: арк. 200-216. – Бібліогр.: арк. 169-200
1239989
  Єрмоленко В. Рідинні ідеології: Україна, Росія і нове століття // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 6. – С. 29-38. – ISSN 0235-7941


  Будинок, палац, храм, місто: європейська цивілізація будується навколо архітектонічних метафор. «Основа», «фундамент», «стовпи», «базис», «над- будова», «план», «проект», «площа», «майдан»: багато що крутиться навколо ідеї будівлі та міського ...
1239990
  Мацкевич П.К. Рідинні прилади / П.К. Мацкевич. – К., 1964. – 40с.
1239991
  Лисак Н.П. Рідинні системи масового обслуговування та їх застосування // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 120-122
1239992
  Мельник С.С. Рідинно-фазна епітаксія плівок YAG:Cr4+, GGG:Cr4+ та YAG:Yb3+ для мікрочіпових та дискових лазерів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.27.06 / Сергій Степанович Мельник; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1239993
  Пархоменко Л.І. Рідкі та зникаючі види берез у природі та культурі в Україні та їх охорона // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 83. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наводяться короткі відомості про стан у природних умовах та про поширення в культурі рідкісних видів беріз флори України.
1239994
  Кучмай К. Рідкісна книга до ваших послуг // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Зав. відділу рідкісної книги НБ імені М. Максимовича розповідає про фонди, що є цінним історичним джерелом та інформаційним ресурсом, який активно використовується в науковій і навчальній роботі користувачів.
1239995
  Бердиховська Б. Рідкісна птиця // Критика. – Київ, 2005. – Грудень, (число 12). – С. 29


  Богдан Осадчук - український публіцист, науковець, дослідник історії Центральної та Східної Європи, професор політології Вільного Університету Берліна (Німеччина). Входив також до складу керівництва Колегіуму Східної Європи ім. Jana ...
1239996
  Донець Г. Рідкісна світлина з Павлом Тичиною // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 28 вересня (№ 38). – С. 16


  У приватному архіві виявлено унікальну світлину з Павлом Тичиною, що вважалася втраченою.
1239997
  Мукан А. Рідкісний письменник, який знав ціну науки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-24 березня (№ 11). – С. 8


  У рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 207-й річниці від дня народження Тараса Шевченка , відбулася презентація монографії проф. О. Астаф"єва "Тарас Шевченко і польська література: впливи, контексти, адаптації".
1239998
  Андрєєв Олександр Рідкісні алюмофосфати палеопротерозойських пісковиків Волинського мегаблока Українського щита / Андрєєв Олександр, Хлонь Олена, Савенок Сергій // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 122-125 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2078-6220
1239999
  Бондарчук А.В. Рідкісні видання-підробки Карла Марії Зейппеля: проблеми атрибуції та збереження // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 172-182. – ISSN 2222-4203
1240000
  Книш А. Рідкісні видання - невичерпне джерело краєзнавчої інформації // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 23-24. – ISSN 2518-7341


  Досвід створення краєзнавчих електронних баз даних рідкісних та цінних фондів у Науковій бібліотеці Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка.
<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,