Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>
1232001
  Затилюк Я.В. "Спадкоємці", "власники" та "охоронці" києво-руської спадщини в уявленнях мешканців Гетьманщини другої половини XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 28-43. – ISSN 0130-5247
1232002
   "Спадщина нащадків Адама": із досвіду застосування мультимедійних технологій у навчанні перекладу / О.М. Гон, В.П. Морозов, В.О. Гулик, М.О. Гон // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 27-32
1232003
  Чорна Л. "Спалився Олекса Гірник з Калуша..." / Л. Чорна, О. Білокінь, В. Дзима // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 25-31 січня (№ 4). – С. 10
1232004
  Синичкин Павел "Спальня" Ван Гога. Пустые кровати Ван Гога // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 32-33 : фото
1232005
   "Спартак" во время войны. – М, 1933. – 230с.
1232006
  Кривогуз И.М. "Спартак" и образовании Коммунистической партии Германии / И.М. Кривогуз. – М., 1962. – 239с.
1232007
  Атаян А Р. "Спартак". На крыльях бури : романы / А Р. Атаян. – Москва : Советский писатель, 1972. – 487 с.
1232008
  Спивак Д.Л. "Спасатели Америки" / Д.Л. Спивак. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 82 с.
1232009
  Мальцев Г.В. "Спасая корабль веры" / Г.В. Мальцев. – Новосибирск, 1981. – 103с.
1232010
  Шульга П. "Спасибі тобі, спасибі тобі!" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 червня (№ 24). – С. 13


  До 160-річчя з дня народження видатного українського письменника, вченого й громадського діяча Івана Франка (1856 - 1916).
1232011
  Жадько В. "Спасибі, дідусю, що ти заховав в голові столітній ту славу козачу..." // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 14-21 серпня (№ 36). – С. 6-7 : Малюнки Т.Г. Шевченка: хата, дід Іван


  Про Тарасового рідного діда Івана, селянина Кирилівки, кріпака пана Василя Енгельгардта.
1232012
  Сигалов А. "Спасибі, хоч Шевченка шануємо". Справою всього життя вважав спорудження в розпал сталінських репресій в столиці України пам"ятника Кобзарю київський градоначальник Іван Шевцов // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 5 березня (№ 33). – С. 10


  "...6 березня 1939 року на площі біля університету зібралася вся Україна, <...> Іван Шевцов зачитав рішення уряду про присвоєння Київському університету й оперному театру імені Тараса Шевченка, сповістив також, що віднині ця територія називатиметься ...
1232013
  Ефетов К. "Спасибо врагам!" : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 4. – С. 149-152. – ISSN 0131-8136
1232014
  Львов С.Л. "Спасите наши души!" / С.Л. Львов. – М., 1961. – 205с.
1232015
  Урсул А.Д. "Спасительная" миссия образования для устойчивого развития // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 22-30. – Бібліогр.: с. 22-28. – ISSN 0321-0383
1232016
  Громов В.А. "Спасское-Лутовиново", заповедник-музей-усадьба И.С. Тургенева (Мценский р-н) / В.А. Громов. – Тула, 1978. – 20с.
1232017
  Смирнов І.Г. СПА-туризм: провідні дестинації світу / І.Г. Смирнов, К.М. Гладка // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 3-15. – ISSN 2308-135X
1232018
  Литвин С.М. Спадкоємець / С.М. Литвин. – К., 1974. – 175с.
1232019
  Будько Євген Спадкоємець : vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 14-18
1232020
  Шлапак Я. Спадкоємець Леся Курбаса // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6 квітня (№ 14). – С. 13


  125 років від дня народження Василя Степановича Василька, українського режисера, актора, педагога, театрознавця.
1232021
  Головченко В.І. Спадкоємець Фіделя - Команданте Чавес // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 2. – С. 43-49. – (Політичні та юридичні науки)
1232022
  Росовецький С.К. Спадкоємні зв"язки національних словесних культур / Станіслав Росовецький. – Київ : Віпол, 1997. – 230, [1] с. : іл. – Рез. англ. мовою. - Імен. покажч.: с. 217-226. – Бібліогр.: с. 198-216. – ISBN 5-8238-0546-2
1232023
  Литвин С.М. Спадкоємність : Вибрані поезії / С.М. Литвин. – Київ : Дніпро, 1974. – 176с.
1232024
  Орендарець О.О. Спадкоємність в розвитку освітньо-наукової еколого-правничої школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Земельне право, екологічне право та право екологічної безпеки" // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 1 (49). – С. 120-129. – (0). – ISSN 2078-9165


  Розглядаються основні історичні етапи розвитку освітньо-наукової еколого-правничої школи юридичного факультету КНУ ім. Т. Шеченка та сучасні напрямки розвитку наукових досліджень зазначеної школи.
1232025
  Поліщук І.П. Спадкоємність і взаємовплив культур / І.П. Поліщук. – К., 1972. – 206с.
1232026
  Назарук В. Спадкоємність і новаторство поезії Остапа Лапського та деякі польські контексти // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 430-442. – ISBN 966-95452-9-3


  Б. Лесьмян (1877-1937) - польский поэт еврейского происхождения, писавший на польском и русском языках
1232027
  Булаховська Ю.Л. Спадкоємність і новаторство сучасної польської поезії. / Ю.Л. Булаховська. – К., 1979. – 176с.
1232028
  Огородник І.В. Спадкоємність наукового знання / І.В. Огородник, І.П. Стогній. – К., 1981. – 134с.
1232029
  Трофимович К.К. Спадкоємність у розвитку норм західнослов"янських літературних мов. / К.К. Трофимович. – К., 1983. – 211-220с.
1232030
  Чукут Світлана Анатоліївна Спадкоємність у сфері духовної культури (соціально-філософський аналіз) : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Чукут Світлана Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 17л.
1232031
  Бас-Кононенко Спадкоємність фонетичних традицій // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 24-34. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  У статті опубліковано фрагменти автобіографічної розповіді А.Й. Багмут, яку було записано під час спілкування відомого мовознавця й педагога зі студентами-філологами. Створення таких фономатеріалів – інтерв’ю з видатними науковцями-фонетистами нашого ...
1232032
  Карасійчук Є.П. Спадкоємці / Є.П. Карасійчук. – Київ, 1966. – 47 с.
1232033
  Бобровський С.Й. Спадкоємці / С.Й. Бобровський. – Київ, 1972. – 114с.
1232034
  Гіймоль А. Спадкоємці Renault проти французької держави // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 10 (227). – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Сім нащадків Луї Рено оскаржують націоналізацію підприємства, здійснену 1945 року під приводом звинувачень у колаборації з німецькими окупантами
1232035
   Спадкоємці вогню. – К, 1984. – 133с.
1232036
  Димов Я.М. Спадкоємці чемпіона чемпіонів / Я.М. Димов. – К., 1978. – 213с.
1232037
  Долинська М.С. Спадкування в Україні // Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ, 2007. – № 5 : Спадкування в Україні /Долинська М.С./. – С. 3-96.
1232038
  Нелін О. Спадкування власності громадян України до першої кодифікації цивільного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 53-56.
1232039
  Клименко О.М. Спадкування державою // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 4. – С. 20-31
1232040
  Фурса Є. Спадкування з іноземним елементом: порівняльний аспект, теорія і практика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 90-93. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена формулюванню теоретичних основ інституту спадкування з іноземним елементом, проведена класифікація, сформульовано понятійний апарат, джерела міжнародного спадкового права. Проведений порівняльний аналіз особливостей спадкування в ...
1232041
  Васильченко В. Спадкування за законом у новому Цивільному кодексі України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 6. – С. 15-20
1232042
  Піцик Х.З. Спадкування за законом України: проблеми та перспективи // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 1. – С. 119-128
1232043
  Слома В. Спадкування за заповітом відповідно до законодавства України та деяких зарубіжних країн // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 42-47. – ISSN 2311-6676
1232044
  Акуленко А.М. Спадкування за заповітом у римському праві та цивільному праві // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 225-227. – ISBN 978-966-419-299-3
1232045
  Васькович Й. Спадкування за заповітом: проблеми вікового цензу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 121-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1232046
  Васькович Й. Спадкування за заповітом: проблеми вікового цензу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 121-124. – ISSN 0132-1331
1232047
  Тропець О. Спадкування за заповітом: чи є шанс на оскарження? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 18-19


  "...Заповіт - вид одностороннього правочину щодо розпорядження спадкодавця на випадок свої смерті. У заповіті фіксується воля спадкодавця, якою він може залишити все своє майно або його частину будь-якій особі, розподілити частки у спадщині, скласти ...
1232048
  Бондарєва М.В. Спадкування заставного майна // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 97-98. – ISBN 978-617-673-442-0
1232049
  Нежевенко А.С. Спадкування земель постійного користування // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 106-108. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1232050
  Манжура Н. Спадкування корпоративних прав в Україні // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 104-107.
1232051
  Стахира Л. Спадкування корпоративних прав за цінними паперами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 19-22.
1232052
  Маліневська В. Спадкування майнових прав інтелектуальної власності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 135-137
1232053
  Аврамова О. Спадкування майнових прав на винахід // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 53-58
1232054
  Пшонка М.П. Спадкування майнових прав на об"єкти незавершеного будівництва / М.П. Пшонка, Л.В. Козловська // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 55-64
1232055
  Аврамова О. Спадкування майнових прав, які засвідчені патентом // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 21-27
1232056
  Гнєзділова Л. Спадкування обов"язкової частки: деякі питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.70-74. – ISSN 0132-1331
1232057
  Бездітний В. Спадкування окремих видів майна // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Практика, розвиток і висновки".
1232058
  Рабовська С.Я. Спадкування прав засновника (учасника) корпоративного підприємства : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процесс; сімейне право; міжнародне приватне право / Рабовська С.Я.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 206л. – Бібліогр.: л.185-206
1232059
  Рабовська С.Я. Спадкування прав засновника (учасника) корпоративного підприємства : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Рабовська С.Я.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1232060
  Бутнік-Сіверський Сергій Спадкування прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 36-44
1232061
  Аврамова О. Спадкування прав на музичний твір // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2016. – № 4 (88). – С. 17-22
1232062
  Бондарєва М.В. Спадкування права на банківський вклад // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 6-9
1232063
  Крат В. Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі) // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 28-36
1232064
  Васильченко В. Спадкування права на обов"язкову частку за новим цивільним законодавством: доктринальні проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.120-123. – ISSN 0132-1331
1232065
  Красицька Л. Спадкування права на переплачені суми єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування / Л. Красицька, Н. Сіряченко // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2016. – № 4 (88). – С. 7-16
1232066
  Аврамова О. Спадкування права на промисловий зразок // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 106-110
1232067
  Черешнюк В. Спадкування права участі у товаристві з обмеженою відповідальністю // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 58-62.
1232068
  Легеза Ю.О. Спадкування речових прав на чужу земельну ділянку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 168-171. – ISSN 2219-5521
1232069
  Кармаза О.О. Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Кармаза О.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 197 л. – Бібліогр.: л. 178-197
1232070
  Кармаза О.О. Спадкування у сучасному міжнародному приватному праву : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.13 / Олександра Олександрівна Кармаза; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1232071
  Васильченко В. Спадкування усиновленими та усиновлювачами за новим цивільним законодавством // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.63-66
1232072
  Домашенко К. Спадкування частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Можливі ускладнення спадкування частки ТОВ пов"язані з неможливістю успадкування прав та обов"язків нерозривно пов"язаних з особою спадкодавця".
1232073
  Лавріненко І.А. Спадкування частки учасника ТОВ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 206-211
1232074
  Драгнєвіч О.В. Спадкування: за законом і за заповітом / О.В. Драгнєвіч; Центр правових досліджень. – Київ : Видавець Фурса С.Я., 2007. – 60с. – (Правовий всеобуч населення). – ISBN 966-8721-06-3
1232075
  Вулф Вірджинія Спадок : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 3-7. – ISSN 0320 - 8370
1232076
  Ткач М.М. Спадок : художні твори / Михась Ткач. – Чернігів : Лозовий В.М. ; Управління у справах преси та інформації, 2011. – 215, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-2482-50-8
1232077
  Вольвач П. Спадок "московської зозулі" у кримському шкільництві // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 жовтня (№ 42). – С. 3
1232078
  Вольвач П. Спадок "московської зозулі" у кримському шкільництві // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня (№ 43). – С. 4
1232079
  Пастушенко Т.В. Спадок війни : політико-правове становище репатріантів у повоєнному радянському суспільстві // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 110-127. – ISSN 0130-5247
1232080
  Куртяк Є.Г. Спадок віків : роман / Є.Г. Куртяк. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 398 с.
1232081
  Іщенко Н. Спадок Гаазького трибуналу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 219). – С. 10


  Досягнення та проблеми міжнародного правосуддя.
1232082
  Валлє В. Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / Віра Валлє ; [видавці : Л. Фінберг, К. Сігов]. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 216 с. : іл. – Бібліогр.: с. 175-178. – ISBN 978-966-378-141-9
1232083
  Ляпіна О.В. Спадок минулого: доля навчально-допоміжних установ Університету Св. Володимира у 1920 - 1930-х рр. // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 301-326. – ISBN 978-617-7107-21-6


  Київський інститут народної освіти, який постав у 1920 р., на більш ніж 10 років зайняв місце славетного Київського університету. Від Університету КІНО успадкував цілий ряд навчально-допоміжних установ. Під час реорганізації університету було втрачено ...
1232084
  Зленко Г. Спадок Михайла Комарова // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – № 10. – С. 229-242.
1232085
  Мірошниченко Л.Я. Спадок Сократа: літературознавчий інтерес // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 36-44. – ISBN 978-966-11-0683-2
1232086
  Соколов В.В. Спадок. / В.В. Соколов. – К., 1977. – 100с.
1232087
  Рубанов А.Н. Спадщанский лес / А.Н. Рубанов, Ю.П. Мазуренко. – 3-е изд., доп. и перераб. – Х., 1991. – 53с.
1232088
  Базима Г.Я. Спадщанський ліс. Короткий путівник по партизанському заповіднику / Г.Я. Базима. – Х., 1969. – 25с.
1232089
  Базима Г.Я. Спадщанський ліс. Путівник по партизанському заповіднику / Г.Я. Базима. – Х., 1971. – 31с.
1232090
  Софронов А.В. Спадщина / А.В. Софронов. – К., 1972. – 80с.
1232091
  Сингаївський М.Ф. Спадщина : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 111 с.
1232092
  Софронов А.В. Спадщина / А.В. Софронов. – К., 1984. – 316с.
1232093
  Педяш О. Спадщина / О. Педяш. – К, 1985. – 64с.
1232094
   Спадщина : Літературне джерелознавство. Текстологія. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-04-Х
Т.1 : Пам"яті Миколи Сиваченка. – 2004. – 324с.
1232095
   Спадщина : Літературне джерелознавство. Текстологія. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-47-3
Том 2. – 2006. – 400с.
1232096
   Спадщина : Літературне джерелознавство. Текстологія. – Київ : Фоліант. – ISSN 1887-8618
Том 3. – 2007. – 479с.
1232097
  Симоненко В. Спадщина : [у 2 т.] / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5; 978-966-608-964-2 (Т.1, кн. 2)
Т. 1, кн. 2 : Поезія. – 2008. – 334, [2] с. : іл.
1232098
  Симоненко В. Спадщина / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5; (978-966-608-964-2 (Т.1, кн.1)
Т. 1, кн. 1 : Поезія. – 2008. – 463, [1] с. : іл.
1232099
   Спадщина : збірник наукових статей / Державний архів Дніпропетровської області ; [ редактори: Н.В. Киструська, Юзбашева Н.Л., Логачов В.С. ]. – Дніпропетровськ. – ISBN 978-966-8490-40-8
Вип. 2. – 2008. – 268 с. – До 85-річчя Державного архіву Дніпропетровської області
1232100
  Симоненко В. Спадщина / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5 ; 978-966-608-965-9 (Т. 2, кн.1)
Т. 2, кн. 1 : Проза. – 2008. – 462, [2] с. : іл.
1232101
  Симоненко В. Спадщина / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5 ; 978-966-608-965-9 (Т. 2, кн. 2)
Т. 2, кн. 2 : Проза. – 2008. – 495, [1] с. : іл.
1232102
   Спадщина : зб. наук. ст. / Дніпропетр. облдержадмін., Держ. архів Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ : Герда. – ISBN 978-966-8856-58-7
Вип. 3 : / [упоряд. Н.Л. Юзбашева ; ред. Н.В. Киструська, Н.Л. Юзбашева]. – 2012. – 343, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1232103
   Спадщина = Heritage : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus. – ISBN 978-966-2449-92-1
Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – 2015. – 598, [2] с., [6] арк. фот. : портр. – Анотації парал. укр., рос., англ. Зміст парал. укр., англ. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр. праць В. Дудка: с. 507-543. - Покажч.: с. 544-580. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1232104
  Тетеря І. Спадщина // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39). – С. 15. – ISSN 1992-9277


  Основне, що треба знати про спадкування.
1232105
  Чуєва О. Спадщина (частина перша) // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 8-20
1232106
  Дічек Н.П. Спадщина А. С. Макаренка - феномен світового освітньо-виховного процесу : (До 120-ї річниці з дня народження А.С.Макаренка) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 5-14. – Бібліогр. в кінці ст.
1232107
  Мосенкіс Ю.Л. Спадщина академіка М.С. Державіна й сучасний навчальний процес // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 52-56. – ISSN 2075-437X


  В статье анализируется культурное наследие академика Н.С. Державина. Известного исследователя славянской истории, литературы и языков. Научные труды исследователя имеют огромное значение для картвелологов и албанистов. В Болгарии высоко оценивают труды ...
1232108
  Юргенсон Л. Спадщина Бабиного Яру в літературі // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 211-220. – ISBN 978-966-2214-11-6
1232109
  Гусельцева М. Спадщина В.А. Роменця: від психології фантазії до мрії про канонічну психологію // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 28-45. – ISSN 1810-2131


  Володимир Аднрійович Роменець - учений енциклопедичного стилю мислення, котрий залишив наукову спадщину, актуальність інтерпретації якої лише зросла у постнекласичну епоху.
1232110
  Кос А. Спадщина Великого будівничого : професор Львівської політехніки Іван Левинський : (1851-1919) / Анна Кос, Лілія Онищенко ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2009. – 68 с. – ISBN 978-966-553-857-8
1232111
   Спадщина вків. – Львів, 1990. – 72с.
1232112
   Спадщина Володимира (Зеєва) Жаботинського та процеси державотворення в Україні = Heritage of Vladimir (Zeev) Jabotinsky and the processes of state-forming in Ukraine : матеріали наук.-практ. конф., 11 лютого 1996 р. – Київ : [Політична думка], 1996. – 60 с. – ISBN 978-966-553-857-8
1232113
  Ричка В.М. Спадщина Володимира Мономаха // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 98-112. – ISSN 0130-5247
1232114
  Славинський М. Спадщина генія // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 9 (365). – С. 66-67
1232115
  Маслійчук В. Спадщина Дмитра Багалія та нові студії з історії Слобідської України // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 3-11. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
1232116
  Царук А. Спадщина добра Юрія Рогового // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 13
1232117
  Заянчковський І.П. Спадщина і спадкоємці / І.П. Заянчковський. – К., 1976. – 359с.
1232118
  Гейда О.С. Спадщина Івана та Паїсія Величковських та поширення ідей ісихазму на Чернігівщині у другій половині XVII - на початку XIX століття // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 375-386
1232119
  Малаков Д. Спадщина італійських майстрів у Києві // Свобода, 2011. – Рік 118, 4 лютого (число 5). – С. 18
1232120
  Грищенко М.М. Спадщина К.Д.Ушинського і питання педагогіки вищої школи : Методична розробка / М.М. Грищенко; КДУ ім.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1975. – 166с. – З автографом
1232121
  Кошелівець І. Спадщина Київської Руси в літературі доби барокко // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1958. – Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – С. 21-31. – (Праці філологічної секції)
1232122
  Єфремов С.О. Спадщина Кобзаря Дармограя / Сергій Єфремов, акад. – [б.м.] : [б.в.]. – С. 10-23. – Окр. відбиток: Україна, 1925, кн. 1-2
1232123
  Боронь О. Спадщина Кобзаря Дармограя = The legacy of Kobzar Darmohrai : джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей / Олександр Боронь. – Київ : Критика, 2017. – 488, [4] с. – Покажч. імен: с. 475-489. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8978-94-4
1232124
  Гершкович Я.П. Спадщина Коркута в половецькому середовищі Північного Причорномор"я // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 40-50. – ISSN 0235-3490
1232125
  Андрущенко В. Спадщина малознаного Михайла Драгоманова – політолога й культуролога / В. Андрущенко, В. Погребенник // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 97-106. – ISSN 2078-1016
1232126
  Нагірняк О. Спадщина Олександра Романовича-Славатинського
1232127
   Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки : матеріали міжнар. наук. конф. 28-30 трав. 2008 р. / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." ; [упоряд. О.І. Галенко ; редкол.: О.І. Галенко та ін.]. – Київ : Аратта, 2009. – 328 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8475-40-5
1232128
  Шуляр В. Спадщина професора Н.Волошиної і методичні імперативи сучасного уроку літератури


  Автор статті зробив спробу аспектно вивчити спадщину відомого науковця - Н.Й.Волошиної і виявити методичні імперативи сучасного уроку літератури.
1232129
  Гоцуляк В.М. Спадщина С. Петлюри в загальнонаціональному контексті становлення незалежної української держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 49-57
1232130
  Потапенко Я. Спадщина Т. Шевченка у контексті національної ідентичності та культурних пріоритетів у сучасній Україні // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 85-90
1232131
  Кремінський В.І. Спадщина Т.Г. Шевченка в історико-філософському контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1232132
  Калакура Я.С. Спадщина Тараса Шевченка як історіографічне джерело // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-13. – (Історія ; Вип. 35)


  Розглядається спадщина Тараса Шевченка як історіографічне джерело, висвітлюється її роль у вивченні історії історичної науки, вплив на утвердження національних традицій української історіографії. З позицій джерелознавства аналізуються поезія, проза, ...
1232133
  Янович В.С. Спадщина тисячоліть / Віктор Янович ; [ пер. з рос. Ю. Стадніченка ]. – Київ : Книга, 2008. – 448 с. : іл. – ISBN 978-966-8314-52-0
1232134
  Вдовиченко М. Спадщина традиційної культури Китаю // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 6 (44). – С. 60-63. – ISSN 1819-7329
1232135
  Березанський Ю. Спадщина українського математика у світовому вимірі. Міжнародна конференція "Modern Analusis and Application" (МАА - 2007) (9-14 квітня 2007 р., м. Одеса) / Ю. Березанський, В. Горбачук // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 47-50. – ISSN 0372-6436
1232136
  Зінов"єва З.О. Спадщина української соціал-демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історію зародження соціал-демократичного руху в Україні та його розвиток протягом ХХ ст. у контексті впливу на цей процес динаміки політичного середовища загалом і конкретних національних та зарубіжних політичних течій зокрема.
1232137
  Черновол І.В. Спадщина Федора Вовка в Інституті археології НАН України // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 110-116. – ISSN 0235-3490
1232138
  Цебрій І.В. Спадщина християнських діячів раннього середньовіччя в історіографічному огляді філософської літератури // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 63-70. – ISSN 2075-1443


  Проаналізовано еволюцію поглядів науковців на внесок представників європейської релігійної філософії раннього Середньовіччя в скарбницю світової культури та освіти.
1232139
  Бондарєва М.В. Спадщина як юридична категорія: поняття, склад, ознаки (ч. 1) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 158-163. – ISSN 2219-5521
1232140
  Сюндюков І. Спадщина, що вбиває майбутнє // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 липня (№ 120/121). – С. 6


  Про "полігон винищувальних експериментів", що ним стала наша Вітчизна, йшлося на круглому столі "Комунізм в Україні: доктрина, практика, злочини".
1232141
  Любимов М.Л. Спаи металла со стеклом / М.Л. Любимов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1968. – 280 с.
1232142
   Спаи стекла с металлом. – М, 1952. – 312с.
1232143
  Шевченко М.П. Спаибо тебе за цветы / М.П. Шевченко. – Воронеж, 1964. – 95с.
1232144
  Бурляй Ю.С. Спалах / Ю.С. Бурляй. – Київ, 1969. – 166с.
1232145
  Стецюк Я.Н. Спалах / Я.Н. Стецюк. – Київ, 1976. – 328 с.
1232146
  Хоросницька М.В. Спалах : поезії / М.В. Хоросницька. – Львів : Каменяр, 1989. – 129 с.
1232147
  Винничук Ю.П. Спалах : оповідання, повісті / Ю.П. Винничук. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 349с.
1232148
  Журавков В.В. Спалах : філос.-ліричні вірш. нариси / Валерій Журавков. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 60, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-622-876-8


  Збірка містить бібліографію електронної серії - "Державність України: історія і сьогоденність".
1232149
  Храбан Г.Ю. Спалах гніву народного. / Г.Ю. Храбан. – К., 1989. – 173с.
1232150
  Савченко С. Спалах зірки. До 200-річчя від дня народження Ш. Бронте (1816-1855) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 88-92. – ISSN 2306-3505


  Творчість видатної англійської письменниці Шарлотти Бронте – значне і яскраве явище в англійській літературі ХІХ ст. За своє коротке життя вона встигла створити лише чотири романи, але цими творами вписала яскраву й самобутню сторінку в історію ...
1232151
  Явір В. Спалах історичної ксенофобії в Україні: від політики до суспільного протистояння // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 383-392. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270
1232152
  Андросюк Ярослав Спалах кору. Що треба знати про хворобу та як себе захистити // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 4 : фото
1232153
  Куцел С.А. Спалах ніжності / С.А. Куцел. – Днепропетровск, 1989. – 254с.
1232154
   Спалах у темряві : середина XVII ст. – Київ : Україна, 2001. – 399с. – (Історія України в прозових творах та документах). – ISBN 966-524-089-7
1232155
  Микитин Т.Д. Спалах у темрязі: Іст. роман / Т.Д. Микитин. – Львів, 1980. – 224с.
1232156
  Масло М.К. Спалахи : поезії / М.К. Масло. – Київ, 1970. – 79 с.
1232157
  Ковалюк В.М. Спалахи / В.М. Ковалюк. – Дніпропетровськ, 1972. – 103 с.
1232158
  Галайда І. Спалахи / І. Галайда. – Братіслава, 1974. – 83с.
1232159
  Будницька Є.М. Спалахи : поезії / Є.М. Будницька. – Київ, 1975. – 103 с.
1232160
  Пісоцький К.П. Спалахи / К.П. Пісоцький. – Львів, 1982. – 280с.
1232161
  Лук"яник І.В. Спалахи блиску комет. Комета 29 Р SW1 // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 78
1232162
  Волощак А.В. Спалахи й горіння : поезії / А.В. Волощак. – Київ, 1971. – 248 с.
1232163
  Кошицький Іван Олексійович Спалахи на вежах / Кошицький Іван Олексійович. – К., 1975. – 148с.
1232164
  Цибуленко В.С. Спалахи олімпіад / В.С. Цибуленко. – К, 1979. – 90с.
1232165
  Фаріон І. Спалахи про Івана Миколайчука від Марії: Народитися - полюбити - померти // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 березня (№ 11). – С. 12
1232166
  Лук"яник І. Спалахова активнісить комети 29Р Швассман-Вахман 1 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-49. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджується активність комети ШВ1 та її зв"язок з проявами сонячної активності. Створено каталог спалахів блиску. Встановлено певні характеристики спалахів блиску комети ШВ1. Побудовано усереднений профіль спалаху блиску. Встановлено зв"язок ...
1232167
  Абе Кобо Спалена карта : роман / Абе Кобо ; з яп. пер.І. Дзюби. – Київ : Молодь, 1969. – 208 с.
1232168
  Тимошик М. Спалена московськими ченцями книга знову надрукована // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 14 березня (ч. 9/10)


  "На території Почаївської лаври за ініціативою шовіністично налаштованих ченців, підпорядкованих Московському патріархату, були спалені україномовні книги історичної та церковниої тематики, в тім числі й церковно-історична монографія митрополита ...
1232169
  Тимошик М. Спалена московськими ченцями книга знову надрукована // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 28 березня (ч. 11/12)


  "На території Почаївської лаври за ініціативою шовіністично налаштованих ченців, підпорядкованих Московському патріархату, були спалені україномовні книги історичної та церковниої тематики, в тім числі й церковно-історична монографія митрополита ...
1232170
  Тимошик М. Спалена московськими ченцями книга знову надрукована // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 11 квітня (ч. 13/14)


  "На території Почаївської лаври за ініціативою шовіністично налаштованих ченців, підпорядкованих Московському патріархату, були спалені україномовні книги історичної та церковниої тематики, в тім числі й церковно-історична монографія митрополита ...
1232171
  Прохасько Т. Спалене літо // Четвер : часопис текстів і візії / Вид-во "Лілея-НВ" ; голов. ред. Юрій Іздрик. – Івано-Франківськ, 1999. – № 8 : Просто "The Best of 90-96" і не тільки. – C. 21-23
1232172
  Божко О. Спалені гросбухи і реформаторський велосипед // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 24 травня (№ 20). – С. 6


  Нотатки про вірменську Оксамитову революцію.
1232173
  Ткаченко Г. Спалені мрії : роман / Ганна Ткаченко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 318, [2] с. – На обкл. також: Моя доля - моя воля. – ISBN 978-617-12-0224-5
1232174
  Куртяк Є.Г. Спалені обози : роман / Є.Г. Куртяк. – Київ : Український письменник, 1993. – 487 с.
1232175
  Федотова О. Спалення книг як прояв цензурного контролю над культурою / Оксана Федотова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 3 (224). – С. 43-45. – ISSN 2076-9326


  Статтю присвячено практиці спалення небажаних творів друку як одній із форм цензурного контролю над культурою. Надано загальний огляд історії нищення книг, починаючи з давніх часів і до сьогодні.
1232176
  Забашта Л.В. Спалення мадонни : повість / Л.В. Забашта. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 293 с.
1232177
  Греба В.М. Спаленої землі не буде / В.М. Греба. – К., 1991. – 334с.
1232178
  Киселев В.Э. Спалеологические исследования за рубежом 1976-1981 гг. : особенности карста различных регионов в естественно-исторических условиях // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 62-70 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
1232179
  Іщенко М.Є. Спалився за Україну : художньо-біографічна повість / Михайло Іщенко. – Київ : Просвіта, 2004. – 128с. – ISBN 966-8547-18-7
1232180
  Провалов О.Ю. Спалювання відходів вуглезбагачення у циркулюючому киплячому шарі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Провалов О.Ю.; Національний ун-т харчових технологій. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
1232181
  Касянчук Валентин Спалювання сухого листя та трави. Прихована небезпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 21-22 : фото
1232182
  Березан Олександр Спалювання сухої трави - злочин проти природи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 21-22 : фото
1232183
  Сургай Микола Сафонович Спалювати нафту й газ - все одно, що палити асигнації, або Що ж таки робити з вугільною промисловістю? : [інтерв"ю з доктором технічних наук, професором, академіком Академії інженерних наук України та Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, директором державного підприємтсва "Державний науково-дослідний інститут, проектно-конструкторський і проект / Сургай Микола Сафонович, Писаренко Світлана; розмову вела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-21
1232184
  Сургай Микола Сафонович Спалювати нафту й газ - все одно, що палити асигнації, або Що ж таки робити з вугільною промисловістю? : [інтерв"ю з доктором технічних наук, професором, академіком Академії інженерних наук України та Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, директором державного підприємтсва "Державний науково-дослідний інститут, проектно-конструкторський і проект / Сургай Микола Сафонович, Писаренко Світлана; розмову вела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-21
1232185
   Спалюємо шини по новому! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  На кафедрі квантової радіофізики спільно з Інститутом біооргагічної хімії та нафтохімії НАН України розробили власний метод утилізації вуглеводневих відходів (автошин, моторних олив, залишків нафтопродуктів).
1232186
  Махлина С.Т. Спальня в жилом интерьере // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 11(71). – С. 91-94. – ISSN 2070-9773


  Прослеживается историческая динамика спальни разных периодов - от римских домусов до современных разного уровня достатка.
1232187
  Карчевський М. Спам може бути корисним: досвід правового регулювання розсилки множинних електронних повідомлень у США // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 131-135
1232188
  Гозашвили М.Ш. Спаренный сварочный выпрямитель типа ВКСУ-500х2 с усиленной изоляцией. / М.Ш. Гозашвили. – М., 1965. – 4с.
1232189
  Власова Н.В. Спаржи Сибири / Н.В. Власова. – Новосибирск, 1989. – 78с.
1232190
  Михайлов В.Д. Спарта / Виктор Михайлов. – Киев : Освита Украины, 2008. – 792 с. – (Государства-воины). – ISBN 978-966-8847-65-7
1232191
  Зоберн Олег Спарта достигнута : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 96-101. – ISSN 0130-7673
1232192
  Боголюбов Е Спартак : Оповідання про римських невольників / Товариство Просвіта у Київі. – Видано з фонду Б. Грінченка. – У Київі : З друкарні 1-ої Київськ. друкар. спілки, 1908. – 32 с.
1232193
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Рига : Латгосиздат, 1949. – 495 с.
1232194
  Джованьоли Р. Спартак : историческая повесть из VII века римской эры ; пер. с итал. / Рафаэлло Джованьоли. – Москва : Государственное издательство Художественной литературы, 1954. – 496 с .
1232195
  Волькенштейн В.М. Спартак / В.М. Волькенштейн. – Москва, 1962. – 197с.
1232196
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Москва, 1968. – 624с.
1232197
  Волькенштейн В.М. Спартак / В.М. Волькенштейн. – Москва, 1971. – 264с.
1232198
  Джованьолі Р. Спартак / Р. Джованьолі. – К., 1974. – 419с.
1232199
  Лесков В.А. Спартак / В.А. Лесков. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 383с. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 15 (640))
1232200
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Днепропетровск, 1984. – 542 с.
1232201
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – К., 1985. – 527с.
1232202
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – М., 1985. – 622 с.
1232203
  Джованьоли Р. Спартак : Роман / Р. Джованьоли. – Днепропетровск : Промінь, 1985. – 544с.
1232204
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Москва, 1986. – 541 с.
1232205
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Казань, 1986. – 574с.
1232206
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Фрунзе, 1986. – 590 с.
1232207
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Архангельск, 1986. – 608с.
1232208
  Джованьоли Р. Спартак : роман / Р. Джованьоли. – Днепропетровск : Промінь, 1986. – 525с.
1232209
  Джованьоли Р. Спартак : Роман / Р. Джованьоли. – Красноярск : Детская литература, 1987. – 462с.
1232210
  Лесков В.А. Спартак / В.А. Лесков. – М., 1987. – 381с.
1232211
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Минск, 1988. – 654с.
1232212
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Киев, 1988. – 526с.
1232213
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Пермь, 1989. – 525с.
1232214
  Лесков В. Спартак / В. Лесков. – Ростов -на-Дону, 1997. – 510с.
1232215
  Валентинов А. Спартак : Роман / Андрей Валентинов. – Москва : ЭКСМО, 2002. – 480с. – (Нить времен). – ISBN 5-699-01107-2
1232216
  Глушков С.А. Спартак Александрович Глушков : выставка графики - каталог / С.А. Глушков. – Ярославль : Союзполиграфпром, 1975. – 10 с.
1232217
  Рекшня Спартак в Курземе : докум. повесть / Рекшня, Х. Галинь; пер. с лат. В.Ругайс. – Рига : Лиесма, 1981. – 195 с.
1232218
  Джованьолі Р. Спартак. / Р. Джованьолі. – Харків; Київ, 1924. – 137с.
1232219
  Джованьолі Р. Спартак. / Р. Джованьолі. – Харків; Київ, 1930. – 598с.
1232220
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1936. – 459с.
1232221
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – 2-е изд. – М.-Л., 1937. – 415с.
1232222
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1937. – 458с.
1232223
  Джованьолі Р. Спартак. / Р. Джованьолі. – Харків-Одеса, 1937. – 283с.
1232224
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Л., 1947. – 383с.
1232225
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Л., 1950. – 388с.
1232226
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Барнаул, 1951. – 410с.
1232227
  Джованьолі Р. Спартак. / Р. Джованьолі. – К., 1954. – 432с.
1232228
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1954. – 391с.
1232229
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1962. – 600с.
1232230
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1968. – 599с.
1232231
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1976. – 559с.
1232232
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Алма-Ата, 1977. – 528с.
1232233
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Грозный, 1977. – 486с.
1232234
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Минск, 1978. – 448с.
1232235
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1978. – 640с.
1232236
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1979. – 639с.
1232237
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Орджоникидзе, 1980. – 480с.
1232238
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Сыктывкар, 1981. – 512с.
1232239
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Ташкент, 1983. – 599с.
1232240
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1987. – 622с.
1232241
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1988. – 576с.
1232242
  Джованьолі Р. Спартак. / Р. Джованьолі. – К., 1991. – 397с.
1232243
  Мишулин А.В. Спартак. Научно-популярный очерк. / А.В. Мишулин. – М., 1950. – 144с.
1232244
  Иванов Д.И. Спартакиад чеканный шаг. / Д.И. Иванов, А.И. Колесов. – М., 1979. – 64с.
1232245
   Спартакиада. – Прага, 1955. – 36с.
1232246
   Спартакиада дружественніх армий. – М, 1959. – 299с.
1232247
   Спартакиада народов СССР. – М, 1955. – 56с.
1232248
  Богданова Н. Спартакіада відбулася / Н. Богданова, Т. Чернишова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Про перші підсумки Спартакіади серед професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів ІІІ-VI рівнів акредитації Голосіївського р-ну та університетської Спартакіади "Бадьорість та здоров"я". Між факультетами університету місця розподілилися ...
1232249
   Спартакіада закінчилася // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Закінчилася Спартакіада КНУ 2010-2011 р. серед студентів.
1232250
   Спартакіади. Змагання. Перемоги // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 8


  Репортаж про спортивне життя та участь у змаганнях студентів нашого університету.
1232251
  Белицкий Я.М. Спартаковская улица, 2/1. / Я.М. Белицкий. – М., 1986. – 63с.
1232252
  Мишулин А.В. Спартаковское восстание. Революция рабов в Риме в I веке до н. э. / А.В. Мишулин. – Москва, 1936. – 292 с.
1232253
  Дубровский Игорь Спартанска трапеза : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 151 : Іл.
1232254
  Макаров И.В. Спартанские парфении // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 162-166. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1232255
  Дубровский Игорь Спартанский эксперимент : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 146-157 : Іл., карта
1232256
  Єрохін С.Г. Спартанська система військового виховання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 10-14. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  У статті розглядається процес формування особистості воїна у стародавній Спарті. Особисті якості Лікурга як засновника життєздатної системи виховання. Досвід використання фізичних вправ, музики, участі людей похилого віку та жінок може бути використано ...
1232257
  Ставнюк В. Спартанський поліс в архаїчну епоху // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 35-40


  З циклу "Антична цивілізація"
1232258
  Дементьев В. Спас-камень / В. Дементьев. – Москва : Советская Россия, 1968. – 190 с.
1232259
  Начовний-Богарада Спас на любові // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2003. – № 1/2. – С. 66-76.
1232260
   Спас Чернігівський / [А. Доценко та ін.] ; Нац. архітектурно-іст. заповідник "Чернігів стародавній". – Чернігів : Десна Поліграф, 2011. – 191 с. : іл. – 975-річчю першої писемної згадки про Спаський собор у Чернігові, а також усім, хто його будував, оздоблював, дбав про нього, тим, хто в ньому служив, реставрував і досліджував - присвячується ця книга. – Бібліогр.: с. 183-187. – ISBN 978-966-2646-05-4
1232261
   Спасаем хишников : исследователи NGS // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C. 80-84 : Фото
1232262
   Спасайте поля от вредителей. – М, 1923. – 52с.
1232263
  Пестушко Валерий Спасайтесь, кто может! Сель! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 34
1232264
  Ханиг Флориан Спасатели для влюбленных. Армия любви / Ханиг Флориан, Турин Гаэль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 86-98 : фото. – ISSN 1029-5828
1232265
   Спасатель. – Москва, 1973. – 511с.
1232266
  Соловьев С.А. Спасатель / С.А. Соловьев. – М., 1982. – 95с.
1232267
  Кораблев М.Д. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы в очагах ядерных взрывов. / М.Д. Кораблев. – М., 1963. – 38с.
1232268
  Черменский Л.И. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы на объектах народного хозяйства в очагах массового поражения / Л.И. Черменский. – К., 1971. – 77с.
1232269
  Пащенко О.А. Спасательный круг : Повести / О.А. Пащенко. – Красноярск, 1984. – 241 с.
1232270
  Хаткевич Василий Спасают индийских тигров : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 3-4 : Іл.
1232271
  Сизарев С. Спасаясь бегством // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 126-132. – ISSN 1728-8568
1232272
  Папаскири М. Спасение : роман / М. Папаскири. – Сухуми : Алашара, 1968. – 231 с.
1232273
  Чачхалиа Киршал Спасение : стихи / Чачхалиа Киршал; перевод. – Москва : Советский писатель, 1969. – 135 с.
1232274
  Рыбас С.Ю. Спасение / С.Ю. Рыбас. – М., 1986. – 48с.
1232275
  Миронов Н. Спасение армии под Дюнкерком // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 12 : Буржуазные историки о начальном периоде второй мировой войны. – С. 65-73
1232276
  Барашев Р. Спасение астрофизики. Где, если не в КНУ? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. В 1-3


  Уже становится хорошей традицией проведение деловых открытых диалогов ректората ведущего университета Украины - КНУ им. Т. Шевченко с корреспондентами "2000", нацеленных на разрешение конфликтных вопросов, которые возникают у каждой динамически ...
1232277
  Кильдюшов О. Спасение вместо капитала. Протестантская этика и православная мораль // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 27. – С. 74-77
1232278
  Максакова Л.В. Спасение культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны / Л.В. Максакова. – М, 1990. – 131с.
1232279
  Пестушко Валерий Спасение Миссисипи - дело самой Миссисипи... : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 55
1232280
  Эдмондс Патрисия Спасение речных рыбок // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 46-47 : фото
1232281
  Старостин А.С. Спасение челюскинцев / А.С. Старостин. – Москва, 1984. – 158 с.
1232282
  Мельниченко В. Спасенна наука нашому народові // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)
1232283
  Мельников Ю Спасённая весна / Ю Мельников. – М., 1965. – 95с.
1232284
  Ямщиков С.В. Спасенная красота. / С.В. Ямщиков. – М., 1986. – 192с.
1232285
  Квитаишвили Э.Д. Спасенная свирель. / Э.Д. Квитаишвили. – М., 1984. – 86с.
1232286
  Хмельницкая А.П. Спасенное детство / А.П. Хмельницкая. – Москва, 1987. – 128с.
1232287
  Брускова Е.С. Спасенное знамя : документальная повесть / Е.С. Брускова. – Москва : Детская литература, 1976. – 94 с.
1232288
  Еленков Л. Спасенное пространство. / Л. Еленков. – М, 1982. – 78с.
1232289
  Ихенхойзер А. Спасенное сокровище. / А. Ихенхойзер. – М., 1961. – 190с.
1232290
  Мирский М.Б. Спасенные жизни / М.Б. Мирский. – М., 1971. – 111с.
1232291
  Кадрия Спасенные звезды / Кадрия; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1977. – 79 с.
1232292
   Спасенные шедевры мирового искусства из Дрездена. : Кат. выст. Дни культуры ГДР в СССР. – Минск : Советский художник, 1984. – 67 с.
1232293
  Кидина Н.А. Спасённый из пламени / Н.А. Кидина. – Ростов -на-Дону, 1965. – 40с.
1232294
  Гусельников И.И. Спасенный рудник : повесть / И.И. Гусельников. – Москва : Мысль, 1965. – 191с.
1232295
  Варламов Е.П. Спасенье / Е.П. Варламов. – Иркутск, 1968. – 23с.
1232296
  Дворкин И.Н. Спасет ли их техника? / И.Н. Дворкин. – Москва, 1964. – 40с.
1232297
   Спасет ли Китай мир? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 73-92. – ISSN 0130-9625


  Дискусія.
1232298
  Гуревич П.С. Спасёт ли мессия? / П.С. Гуревич. – М., 1981. – 272с.
1232299
   Спасєнніков Борис Аристархович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 213. – ISBN 978-617-573-038-6
1232300
  Шир Луна Спасжилет против лавины. Спастись под лавиной // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 38 : фото
1232301
  Ковалев В.В. Спаси и сохрани / В.В. Ковалев. – Новгород, 1990. – 311с.
1232302
  Мурзин А.П. Спаси свое поле / А.П. Мурзин. – М., 1988. – 64с.
1232303
  Бронштейн Яков Спаси, Боже, меня от судьи, а с другими мерзавцами я сам справлюсь. Анатомия судебно-правовой патологии Украины. Памфлет-исследование / Бронштейн Яков. – Симферополь : КМАТМН, 2003. – 400с. – (Для духовного пользования "интеллектуальных меньшинств"). – ISBN 966-95649-8-7


  Книга раскрывает механизм судебно-правовой патологии в Украине. Объяснено, откуда "растут ноги" у криминальной "сети", кто этому попустительствует и покравительствует, дан портрет Фемиды ХХІ века, излагаются специфика юридических доказательств в "эпоху ...
1232304
  Кирій І.І. Спасибі вам, люди! : повість / І.І. Кирій. – Київ : Веселка, 1970. – 219 с.
1232305
   Спасибі вам, університети! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 серпня - 1 вересня (№ 154/155)


  Напередодні 1 вересня "День" звернувся до провідних українських вишів із трьома непростими запитаннями: 1. Наскільки українські університети наближені до класичного європейського університету? 2. В якому стані впровадження нової освітньої ...
1232306
  Кравченко Є.С. Спасибі за науку / Є.С. Кравченко. – Київ, 1951. – 40 с.
1232307
  Лагода В.К. Спасибі за увагу : сатира та гумор / В.К. Лагода. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 95 с.
1232308
   Спасибі тобі, Батьківщино!. – Х, 1967. – 135с.
1232309
   Спасибі тобі, інституте! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Інститут міжнародних відносин дає своїм студентам надійну основу для дальшого професійного розвитку. Часто студенти інситуту продовжують навчання за кордоном. Один із них, Євген Різниченко, надіслав листа в редакцію з подякою Інститутові за знання, які ...
1232310
  Коломієць О.Ф. Спасибі тобі, моє кохання! : лірична драма / О.Ф. Коломієць. – Київ : Мистецтво, 1967. – 85 с.
1232311
   Спасибі тобі, солдате!. – Київ, 1986. – 68с.
1232312
  Халваши Ф. Спасибо : новые стихи / Фридон Халваши ; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1970. – 96 с.
1232313
  Сергеев В.А. Спасибо / В.А. Сергеев. – Барнаул, 1980. – 255с.
1232314
  Лисянский М.С. Спасибо / М.С. Лисянский. – М, 1981. – 152с.
1232315
   Спасибо вам , люди!. – М, 1964. – 206с.
1232316
  Сергеев М.Д. Спасибо вам люди / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1958. – 99с.
1232317
   Спасибо вам, люди. – М, 1969. – 287с.
1232318
  Триус И.Б. Спасибо вам, люди! / И.Б. Триус. – М., 1965. – 64с.
1232319
   Спасибо вам, люди!. – 214. – Москва, 1966. – с.
1232320
   Спасибо вам, люди!. – М, 1966. – 214с.
1232321
   Спасибо вам, люди!. – М, 1966. – 214с.
1232322
  Васильева Л.В. Спасибо вам, люди! / Л.В. Васильева. – Москва, 1967. – 80с.
1232323
   Спасибо вам, советские другари!. – Симферополь, 1958. – 72с.
1232324
  Ткаченко Д.Н. Спасибо вам, хорошие люди. / Д.Н. Ткаченко. – Симферополь, 1963. – 50с.
1232325
  Лядов А.И. Спасибо день... Стихи. / А.И. Лядов. – Пенза, 1961. – 92с.
1232326
  Блинов В.И. Спасибо жизнь / В.И. Блинов. – Ярославль, 1964. – 47с.
1232327
  Внуков А.М. Спасибо за "пожалуйста"! / А.М. Внуков. – Москва, 1979. – 159с.
1232328
  Ласкин Б.С. Спасибо за внимание / Б.С. Ласкин. – М, 1968. – 272с.
1232329
  Новогрудский Л.С. Спасибо за покупку! / Л.С. Новогрудский. – М, 1981. – 158с.
1232330
  Бать Л.Г. Спасибо за правду! Повесть о рус. трагич. актрисе П.А Стрепетовой / Л.Г. Бать. – 2-е изд. – М, 1970. – 239с.
1232331
  Бать Л.Г. Спасибо за правду. Повесть о русской трагической актрисе П.А. Стрепетовой / Л.Г. Бать. – М, 1961. – 240с.
1232332
  Беднов В.А. Спасибо за снег / В.А. Беднов. – Архангельск, 1979. – 125с.
1232333
  Нурыев И. Спасибо за соль : стихи / И. Нурыев; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1976. – 110 с.
1232334
  Окунев А.А. Спасибо за урок, дети! : о развитии творч. способностей учащихся : кн. для учителя : из опыта работы / Окунев А.А. – Москва : Просвещение, 1988. – 127, [2] с.
1232335
  Стекольников Л.И. Спасибо зверю, птице, рыбе / Л.И. Стекольников, В.И. Мурох. – Минск, 1982. – 192с.
1232336
  Вийдинг Ю. Спасибо и пожалуйста : стихи / Ю. Вийдинг; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1985. – 103 с.
1232337
   Спасибо Ильичу. – Черсесск, 1970. – 184 с.
1232338
  Чернышо А.П. Спасибо людям... / А.П. Чернышо. – Волгоград, 1967. – 159с.
1232339
  Синельников Сергей Спасибо мусангу : Сфера // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12 : Индокитай. – С. 74-77 : Фото
1232340
  Небогатов М.А. Спасибо сентябрю. / М.А. Небогатов. – Кемерово, 1972. – 179с.
1232341
  Шевченко М.П. Спасибо тебе за цветы / М.П. Шевченко. – Воронеж, 1964. – 95с.
1232342
  Карасийчук Е.П. Спасибо тебе человек / Е.П. Карасийчук. – М, 1963. – 94с.
1232343
  Васильев Л.Г. Спасибо тебе, Морыця... О жизни и творчестве Ильи Кривошеева. / Л.Г. Васильев. – Саранск, 1969. – 112 с.
1232344
  Наджми Н. Спасибо этому дому : стихи и поэмы / Н. Наджми; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1974. – 127 с.
1232345
  Коркина В.М. Спасибо, день... / В.М. Коркина. – Воронеж, 1978. – 48с.
1232346
   Спасибо, доктор!. – Горький, 1965. – 126с.
1232347
  Корабельников И.А. Спасибо, доктор. / И.А. Корабельников. – М., 1962. – 126с.
1232348
  Черненко В.А. Спасибо, друг! / В.А. Черненко. – Свердловск, 1962. – 16с.
1232349
  Черненко В.А. Спасибо, друг! / В.А. Черненко. – Пермь, 1965. – 23с.
1232350
  Черненко В.А. Спасибо, друг! / В.А. Черненко. – Пермь, 1978. – 344с.
1232351
  Мельников А.П. Спасибо, жизнь! / А.П. Мельников. – Минск, 1977. – 78с.
1232352
  Горбовский Г.Я. Спасибо, земля. Вторя книга стихов / Г.Я. Горбовский. – М.-Л., 1964. – 115с.
1232353
  Кайтуков Г.Х. Спасибо, люди : стихи / Г.Х. Кайтуков; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1959. – 124 с.
1232354
   Спасибо, матери, спасибо вам, отцы. – Новосибирск, 1976. – 137с.
1232355
  Соколов В.Н. Спасибо, музыка: стихи и поэмы. / В.Н. Соколов. – М., 1978. – 303с.
1232356
   Спасибо, не курю!. – М, 1990. – 172с.
1232357
  Утесов Л.О. Спасибо, сердце! / Л.О. Утесов. – М., 1976. – 478с.
1232358
  Утесов Л.О. Спасибо, сердце! / Леонид Утесов. – Москва : Вагриус, 2006. – 368с., [ 16л. илл. ]. – (Мой 20 век). – ISBN 5-9697-0257-9
1232359
  Рясенцев Б.К. Спасибо, Сибирь! / Б.К. Рясенцев. – Л, 1987. – 264с.
1232360
   Спасибо, спорт. – М, 1963. – 191с.
1232361
  Еникеев А. Спасибо, товарищи! : повесть и рассказы / А. Еникеев; авториз. пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1955. – 459 с.
1232362
  Симонова Людмила Спасибо, Чувашия! : "Качество обслуживания - турфирма" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 22-23
1232363
  Люкшандерль Л. Спасите Альпы / Л. Люкшандерль. – Москва : Прогресс, 1987. – 166с.
1232364
   Спасите нас от "спасителей". – Львов, 1986. – 127с.
1232365
  Высоцкий В. Спасите наши души : стихи / В. Высоцкий. – Москва : Советский писатель, 1990. – 32 с. – (Печатный лист)
1232366
  Ракипов Ш. Спасите тетю... / Ш. Ракипов. – Москва, 1963. – 22с.
1232367
  Виммер Мартин Спасите, кто может! / Виммер Мартин, Оллерц Хайке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 80-85 : фото. – ISSN 1029-5828
1232368
  Воронов Н.П. Спасители / Н.П. Воронов. – Тула, 1965. – 47с.
1232369
  Фрапан И. Спасители нравственности : драма в трех действиях с прологом Ильзы Фрапан. – Москва : Польза. – 97 с.
1232370
  Перховко В. Спаситель Отечества Кузьма Минин "Выборный человек всея земли" // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 4-23. – ISSN 1812-867Х


  Герой визвольної боротьби російського народу на початку ХVII ст.Кузьма Мінін
1232371
  Самарцев А.Д. Спасительная женщина / А.Д. Самарцев. – Челябинск, 1976. – 40с.
1232372
  Скрипкин Ю.К. Спасительный барьер / Ю.К. Скрипкин, В.Б. Тараторкин. – М., 1987. – 96с.
1232373
  Чемберлен Д. Спасительный свет / Д. Чемберлен. – М, 1995. – 345с.
1232374
  Холланд Дженнифер Спасительный яд. Исцеление ядом / Холланд Дженнифер, Клум Маттиас // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 48-67 : фото
1232375
  Каменюк М.Ф. Спасівка : поезії / М.Ф. Каменюк. – Одеса : Маяк, 1990. – 84 с.
1232376
  Вагнер Г.К. Спасо-Андроников монастырь // Спасо-Андроников монастырь. – Москва : Искусство, 1972. – С. 7-84
1232377
   Спасо-Андроников монастырь. – Москва : Искусство, 1972. – 142 с. : ил. – Рез. и подп. к илл.: англ., фр., нем.. - В кн. также: Спасо-Андроников монастырь / Г.К. Вагнер, с. 7-84 ; Музей-заповедник имени Андрея Рублева / А.С. Куклес, К.Г.Тихомирова, с. 85–131
1232378
   Спасо-Преображенський собор : Книга-альбом. – Кировоград : Імекс-ЛТД, 2005. – 352с. – ISBN 966-8861-00-0
1232379
  Моисеева Г.Н. Спасо-Ярославский хронограф и "Слово о полку Игореве" = к истории сборника А.И.Мусина-Пушкина со "Словом" / Г.Н. Моисеева. – Ленинград : Наука, 1976. – 96 с.
1232380
  Моисеева Г.Н. Спасо-Ярославский хронограф и "Слово о полку Игореве". / Г.Н. Моисеева. – Л, 1977. – 96с.
1232381
  Моисеева Н Г. Спасо-Ярославский хронограф и "Слово о полку Игореве". / Н Г. Моисеева, . – Л : Наука, 1984. – 149 с.
1232382
  Гнатюк М. Спасове яблуко Емми Андієвської // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 256/257. – С. 3-13


  Із виступу Емми Андієвської перед студентами Інституту філології Київського національного факультету імені Т. Шевченка 19 квітня 2010 року
1232383
  Мирослава Г. Спасове яблуко Емми Андієвської // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 186-188
1232384
   Спасскае -Лутовиново. – Орел, 1961. – 17с.
1232385
  Щербаков Б. Спасское-Лутовиново / Б. Щербаков. – Москва, 1968. – 72 с.
1232386
  Богданов Б.В. Спасское-Лутовиново : Гос. музей-усадьба И.С.Тургенева / Б.В. Богданов. – Тула, 1977. – 120с.
1232387
  Гусев В.И. Спасское-Лутовиново / В.И. Гусев. – М, 1979. – 432с.
1232388
  Гусев В.И. Спасское-Лутовиново / В.И. Гусев. – М, 1990. – 685с.
1232389
  Левин Н. Спасское-Лутовиново // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 216-228. – ISSN 0042-8795


  История создания тургеневских произведений связана со Спасским-Лутовиновом - родовым имением писателя в Мценском уезде Орловской губернии. Музей-усадьба И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" был создан 22 окт. 1922 г. в соответствии с постановлением ...
1232390
  Богданов Б.В. Спасское-Лутовиново. Гос. заповедник-усадьба И.С.Тургенева / Б.В. Богданов, А.И. Понятовский. – Изд. 2-е. доп. – Тула, 1968. – 59с.
1232391
  Вэнс Эрик Спасти акул. Кампания за запрет ловли акул ради плавников // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 89 : фото
1232392
  Бегишева Алия Спасти Альпийскую сказку : тема номера / Бегишева Алия, Ринхардт Йоахим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 76-89 : Фото. – ISSN 1029-5828
1232393
   Спасти Ангару!. – Иркутск, 1988. – 77с.
1232394
  Эртель Д. Спасти детектив // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 10 (98). – C. 82-101. – ISSN 1819-6268


  Рекс Тодхантер Стаут (1886-19*75) - американский писатель, автор детективных романов, создатель цикла романов о Ниро Вульфе.
1232395
  Панков Сергей Спасти доктора Фрейда // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 5 (215), май. – С. 106-115 : фото. – ISSN 1029-5828
1232396
  Туинов Е.В. Спасти и сохранить. / Е.В. Туинов. – Л., 1986. – 350с.
1232397
  Беляева С. Спасти и укрепить. Международное научное сообщество поддерживает РАН // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 июля (№ 29/30). – С. 8


  Зарубежные ученые - нобелевские лауреаты, крупные международные организации продолжают выражать поддержку Российской академии наук и обеспокоенность в связи с грядущей реформой РАН.
1232398
   Спасти Италию!. – М, 1990. – 541с.
1232399
  Мирзаян Г. Спасти не удалось // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 33. – С. 40-43


  Політична нестабільність в Пакистані. Подав у відставку президент країни Первез Мушарраф
1232400
  Баранов Александр Спасти пушечное мясо / Баранов Александр, Закиров Эльдар, Батакова Ирина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 82-91 : рис.
1232401
  Немировский А. Спасти рядового Драйзера // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2011. – № 8. – С. 80-86
1232402
  Гребенникова Надежда Спасти самшит. Чужие / Гребенникова Надежда, Мордасов Михаил // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 54-64 : фото. – ISSN 1029-5828
1232403
  Нежданов С. Спасти ученого // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 5-11 июля (№ 27). – С. С 4


  2 июля в Госдуме РФ рассматривался законопроект о реформе Российской академии наук. Это судьбоносное событие - ведь документ, разработанный правительством федерации, предлагает настоящую революцию. Распоряжаться материальной базой институтов и ...
1232404
  Бондаренко К. Спасти Черчилля // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 3 (172). – С. 60-62


  Про українського письменника Юрія Яковича Покоса (псевдонім Будяк)
1232405
  Кузнецов А. Спасут ли Аргентину варяги? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.12. – ISSN 0234-1670


  [Политическая ситуация в Буэнос-Айресе.]
1232406
  Осипов А.А. Спасы / А.А. Осипов. – М, 1974. – 63с.
1232407
  Осипов А.А. Спасы / А.А. Осипов. – М, 1977. – 63с.
1232408
  Кольбух М. Спаський пом"яник середини XVI століття // Пам"ятки України: національна спадщина / ГО "Українське т-во охорони пам"яток історії та культури" ; ВБО "Український фонд культури" ; Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред. Д. Чобіт. – Київ, 2017. – № 1 (6/7) : Українська Волинська держава XIV-XV століть. – С. 60-64
1232409
  Чехов А.П. Спати хочеться / А.П. Чехов. – К, 1924. – 15с.
1232410
  Чехов А.П. Спати хочеться / А.П. Чехов. – Х, 1935. – 15с.
1232411
  Ньюхаус Э. Спать здесь не разрешается. / Э. Ньюхаус. – Москва, 1938. – 226 с.
1232412
  Лю Бай-юй Спаянные кровью / Лю Бай-юй, 1950. – 65с.
1232413
  Юань Ц. Спаянные на жизнь и смерть / Ц. Юань, Ц. Кун. – Москва, 1954. – 63с.
1232414
  Загребельний П.А. Спека : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 347с.
1232415
  Загребельний П.А. Спека : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро, 1967. – 364с. – (Бібліотека української радянської прози)
1232416
  Крушинська Олена Спека в Парижі : настрій з натури // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 100-103 : Фото
1232417
  Іщенко Н. Спека в Північній Македонії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19 червня (№ 107). – С. 3


  МЗС України привітало підписання історичного договору між Афінами і Скоп"є про зміну назви колишньої югославської республіки.
1232418
  Сиренко А Спекание и ползучесть металлокерамических тел. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Сиренко А,Ф.; М-во высш. образования УССР.Харьк.ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1959. – 11л.
1232419
  Сухомлин В.П. Спекание порошков металлооксидной системы Y-Ba-Cu-O. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Сухомлин В.П.; Харьков. гос. ун-т. – Х., 1992. – 15л.
1232420
  Фомин Н.А. Спекл-интерферометрия газовых потоков / Н.А. Фомин. – Минск, 1989. – 166с.
1232421
  Самойлов Юрій Спекотне літо - 2013? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 60-62 : фото. – ISSN 1998-8044
1232422
  Тімм У. Спекотне літо : Роман / У. Тімм. – Київ : Молодь, 1979. – 243 с.
1232423
  Нікітюк Зоя Спекотний Сибір / Нікітюк Зоя, Буравченко Сергій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 120-123 : фото
1232424
  Сафаров Н.Ю. оглы Спекрты решеточных колебаний цепочных кристаллов группы А3В6 : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Сафаров Н. Ю. оглы; АН АзССР, Ин-т физ. – Баку, 1982. – 19л.
1232425
  Березанский Ю.М. Спектpальные методы в бесконечномеpном анализе. / Ю.М. Березанский, Б.Г. Кондратьев; Ю.М. Беpезанский, Б.Г. Кондратьев; АН УССР. Институт математики. – Киев : Наукова думка, 1988. – 680 с. – ISBN 5-12-009292-6


  Дiзнаєтесь, яку pоль вiдiгpають сеpедовища i спадковiсть в довголiттi людини,пpо основнi пpичини смеpтi та їхнi механiзми.
1232426
  Білий М.У. Спектpи вбиpання лужних pозчинiв талiю та свинцю / М.У. Білий, О.А. Шишловский; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Фізичний збірник №9. – Окремий відбиток. – Київ : КДУ
вип.5. – 1956. – 47-52с.
1232427
  Белый М.У. Спектpоабсоpбционный метод анализа пpи обpазовании Ассоциаций (одного типа). / М.У. Белый. – Отдельный оттиск. – Киев : КУ им.Т.Шевченко. – 185-190с.
1232428
  Белый М.У. Спектpоскопические свойства стеклообpазных галоидных pаствоpов, активиpованных ионами pазличной валентности. / М.У. Белый, И.Я. Кушниренко // Известия АН СССР. Сер. Физическая тю ХХІХ, №3
1232429
  Білий М.У. Спектpофотометpичнi методи дослiдження комплексоутвоpення в pозчинах / М.У. Білий; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Збірник фізичного факультету №10. – Окремий відбиток. – Київ : КДУ, 1959. – 19-31с.
1232430
  Белый М.У. Спектpы поглощения водных pаствоpов галоидных солей ТI+и Рb++ : Памяти Сергея Ивановича Вавилова / М.У. Белый, И.И. Кондиленко и А.А. Шишловский ; АН СССР. – Отдельный оттиск. – Киев : АH СССР, 1952. – [22] с.
1232431
  Полякова О. Спектакли Государственного академического Центрального театра кукол : решения сценического пространства / О. Полякова, Ф. Файнштейн. – Москва, 1988. – 116с.
1232432
   Спектакли и годы. – М., 1969. – 522с.
1232433
  Юзовский Ю. Спектакли и пьесы / Ю. Юзовский. – М., 1935. – 427с.
1232434
   Спектакли о советской молодежи. – М., 1948. – 64с.
1232435
  Рудницкий К.Л. Спектакли разных лет / К.Л. Рудницкий. – М., 1974. – 343с.
1232436
   Спектакли театральных коллективов г.Москвы и Московской области. – М., 1957. – 79с.
1232437
   Спектакли этих лет. 1953-1956 гг.. – М., 1957. – 199с.
1232438
  Дрейден С.Д. Спектакли. Роли. Судьбы: Театр. очерки и портреты. / С.Д. Дрейден. – М., 1978. – 447с.
1232439
  Дрозд В.Г. Спектакль : роман / В.Г. Дрозд. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 400 с.
1232440
  Дрозд В.Г. Спектакль : Роман / В.Г. Дрозд. – Київ : Дніпро, 1989. – 189с. – (Романи й повісті ; 1989 Вип. №2)
1232441
  Зон Б.В. Спектакль "Сказки Пушкина" / Б.В. Зон. – 184с.
1232442
  Беляев И.К. Спектакль без актёра / И.К. Беляев. – М., 1982. – 151с.
1232443
  Шмелев Н. Спектакль в честь господина первого министра / Н. Шмелев. – М., 1988. – 496с.
1232444
  Нант Оазу Спектакль Додона у Кремлі / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 6


  Експерт "Українські політики повинні уважно стежити за тим, що відбувається в Молдові, й розуміти сценарій розпаду молдавської державності".
1232445
  Калитин Н.И. Спектакль и зритель / Н.И. Калитин. – Москва : Знание, 1963. – 48 с.
1232446
  Авров Д.Н. Спектакль и зритель : (как смотреть и оценивать спектакль) : кн. для учащихся ст. кл. / Д.Н. Авров. – Москва : Просвещение, 1985. – 96 с.
1232447
   Спектакль и режисер. – Москва, 1961. – 128 с.
1232448
  Соловьева И.Н. Спектакль идет сегодня / И.Н. Соловьева. – М., 1966. – 184с.
1232449
  Полякова Е.И. Спектакль Московского Художественного Академического Театра "Бронепоезд 14,69" / Е.И. Полякова. – М., 1965. – 80с.
1232450
  Малов Ю.А. Спектакль на траве / Ю.А. Малов. – М., 1988. – 128с.
1232451
  Горчаков Н.М. Спектакль художественной самодеятельности / Н.М. Горчаков. – М., 1954. – 120с.
1232452
   Спектакль, звавший в бой. – К., 1970. – 103 с.
1232453
   Спектар: Списание за литературна наука : Скопjе. – ISSN 03522423


  1997. N 73
1232454
   Спектар: Списание за литературна наука. – Скопjе, 1998. – ISSN 0352-2423


  1997. N 73
1232455
  Мордвинов Александр Вениаминович Спектарльно-временной анализ индексов активности солнца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.03 / Мордвинов Александр Вениаминович; Главная астрономическая обсерватория. – Л., 1990. – 13л.
1232456
   Спекторний аналіз сумарної електричної активності нюхової луковиці собаки / В.О. Ілюха, І.М. Давиденко, А.С. Погрібний, Б.Л. Ганжа // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 100-104. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У хронічних експериментах з вивчення сумарної електричної активності нюхових луковиць собак досліджено спектральний склад олфакторного ритму і поліморфної активності. Встановлено наявність піка спектральної густини потужності в діапазоні олфакторного ...
1232457
   Спекторський Євген Васильович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 182-193. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1232458
  Гриценко І.С. Спекторський Євген Васильович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 220. – ISBN 978-966-06-0557-2
1232459
  Киш П.П. Спектофотометрические методы определения индия : Дис... канд.хим.наук: / Киш П.П.; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1962. – 171л. – Бібліогр.:л.166-171
1232460
  Болеславский Л. Спектр / Л. Болеславский. – Харьков, 1969. – 96с.
1232461
   Спектр. – Ростов, 1987. – 160с.
1232462
  Есаулов И.А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения / И.А. Есаулов. – Москва, 1995. – 102 с.
1232463
  Дудзінський Ю.М. Спектр акустичного сигналу струминних гідродинамічних випромінювачів при гідростатичному тиску / Ю.М. Дудзінський, А.В. Жукова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 45-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто модель струминного гідродинамічного випромінювача протиточного типу. Досліджено залежність спектра акустичного сигналу від гідростатичного тиску. Виявлено перерозподіл енергії між гармоніками при зміні тиску. Проведено порівняння теоретичних ...
1232464
  Іванісік А.І. Спектр випромінювання рухомих згустків нелінійної поляризації // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 309-314. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  З"ясовано, що рух фокальних областей у самофокусуючих середовищах безпосередньо впливає на спектр параметричних компонент вимушеного комбінаційного розсіювання. Це пов"язане з специфічною умовою синхронізму, що є результатом впливу факторів групового і ...
1232465
  Шидловська О.А. Спектр вірусів, виділених із рослин Pulsatilla pratensis (Ranunculaceae) природної флори України / О.А. Шидловська, О.М. Андрійчук, Т.А. Компанець // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 234-239. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842
1232466
  Мелков Г.А. Спектр возбужненных спиновыхволн в ферритах / Г.А. Мелков, Н.Г. Кутов // ФТТ, 1975. – №3
1232467
   Спектр жирних кислот ліпідів ядерної фракції слизової оболонки шлунка щурів за умов етанолової виразки / К. Дворщенко, С. Сенін, О. Савченюк, Ю. Степанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 55-57. – (Біологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що за умов етанолової виразки змінювався жирнокислотний склад ліпідів ядерної фракції слизової оболонки шлунка щурів. Показано, що при дії етанолу знижувався вміст поліненасичених жирних кислот, що свідчить про інтенсифікацію ...
1232468
  Дзядык Ю.В. Спектр индуцированного представления на компактном симметрическом пространстве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Дзядык Ю.В.; АН УССР. – К, 1975. – 12л.
1232469
  Кирей Г.Г. Спектр инфракрасного поглощения и симметрия молекулы гексаэтилдисилоксана / Г.Г. Кирей, М.П. Лисица
11. – 1961. – [6] c.
1232470
  Тодоров П.Т. Спектр К -мезонов высоких энергий в опытах по регенерации каонов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Тодоров П.Т.; ОИЯИ. Лаборат. высоких энергий. – Дубна, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1232471
  Осипова Л.П. Спектр комбинационного рассеяния а-кварца и его связь с дефектами кристаллической структуры. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Осипова Л.П.; Моск.ордена Ленана и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1962. – 6л.
1232472
  Погорелов В.Є. Спектр комбінаційного розсіяння 4-(н-гексилосі)феніл-4-(н-октилоксі)бензоат в кристалічній фазі / В.Є. Погорелов, П.О. Голуб, Н.І. Школьнікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 220-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Досліджено та інтерпретовано спектр комбінаційного розсіяння світла нещодавно синтезованого рідкого кристаллу Виміряно і проаналізовано повний коливний спектр 4-(н- гексилосі)феніл - 4-(н- октилоксі) бензоат в кристалічній фазі. The spectrum of ...
1232473
  Погорелов В.Є. Спектр комбінаційного розсіяння 4-(н-октилоксі)феніл-4-(н-гексилоксі)бензоат в кристалічній фазі / В.Є. Погорелов, Ю.М. Жовтобрюх, Л.М. Березовчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 222-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  В роботі аналізується спектр комбінаційного розсіяння рідкокристалічного зразка, подається ототожнення коливальних частот, що проявляються в спектрі комбінаційного розсіяння, з коливаннями окремих атомів чи атомних груп. In this work authors analyse ...
1232474
  Нікітченко М. Спектр композиційно-номінативних логік / М. Нікітченко, С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-48. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються композиційно-номінативні логіки часткових предикатів. Стосовно екстенсійного аспекту предметних областей пропонуються логіки квазіарних предикатів і логіки номінативних даних, стосовно інтенсійного аспекту - композиційно-номінативні ...
1232475
  Шкільняк С.С. Спектр логік часткових предикатів, орієнтованих на композиційно-номінативні моделі програм : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Шкільняк С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 347л. + Додаток : л.310-347. – Бібліогр. : л.294-309
1232476
  Шкільняк С.С. Спектр логік часткових предикатів, орієнтованих на композиційно-номінативні моделі програм : автореф. дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.05.01 / Шкільняк С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
1232477
  Лещенко Б.Ю. Спектр нейтронів, що витікають з алюмінієвої оболонки для джерела 14 МеВ нейтронів в енергічному інтервалі 7-15 МеВ [Спектр нейтронів, що витікають з алюмінієвої оболонки для джерела 14 МеВ нейтронів в енергетичному інтервалі 7-15 МеВ] / Б.Ю. Лещенко, Ю.М. Онищук, Ю.І. Курко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 116-119. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  За допомогою методу часу прольоту був виміряний спектр нейтронів, що витікають з алюмінієвої оболонки товщиною 7.5 см для джерела 14 МеВ нейтронів в енергетичному інтервалі 7-15 МеВ. Експериментальні результати були порівняні з обчисленням по програмі ...
1232478
  Гриценко А. Спектр основних політичних сил в Україні періоду гетьманату (1918 р.) // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 22-26
1232479
  Зырянова Н.П. Спектр поверхностных плазменных волн в металлах и волн в металлических пленках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зырянова Н.П.; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-тет. – Свердловск, 1980. – 18л.
1232480
  Емельянова Т.П. Спектр представлений о победе в Великой Отечественной войне у четырех поколений россиян // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.108-119. – ISSN 0042-8841
1232481
   Спектр резонансних частот біморфних п"єзоелементів / В.О. Андрущенко, О.В. Борисейко, І.А. Улітко, С.Ю. Яцків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 66-68. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглядаються задачі про стаціонарні коливання біморфних п"єзокерамічних елементів. Проведені експериментальні дослідження згинних та планарних коливань круглої платівки та стержня. Визначені частоти резонансу та антирезонансу. Отримані значення КЕМЗ ...
1232482
  Бирман М.Ш. Спектр сингулярных граничных задач. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Бирман М.Ш.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1962. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1232483
  Ілляхова М.В. Спектр соціального часу // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 15-16
1232484
  Морозова Я.В. Спектр традицій в скрипковій творчості Пауля Хіндеміта в контексті стильових тенденцій першої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Морозова Янжима Володимирівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
1232485
  Фишман А.Я. Спектр упругих колебаний кристаллов с точечными и линейными дефектами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Фишман А.Я.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 16л.
1232486
  Егоров Т.А. Спектр широких атмосферных ливней космических лучей в интервале числа частиц 3.107+3.109 на уровне моря. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Егоров Т.А.; Якут.гос.ун-т. – Якутск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1232487
  Агекян В.Т. Спектр экситонного поглощения закиси меди во внешних полях : Автореф. дис ... канд. физ.-мат. наук : 01.049 / Агекян В.Т.; АН СССР, Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1971. – 20 с.
1232488
  Акопян Ирина хачатуровна Спектр экситонов высокой плотности в кристаллах HgI2 и CdSe : Автореф... Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданованаук: 01.04.07 / Акопян Ирина хачатуровна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1232489
  Мусхелишвили Г.Н. Спектр электронной компоненты космического излучения на высоте 3250 м.над уровнем моря. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мусхелишвили Г.Н.; Моск.мех.ин-т. – Москва, 1953. – 8 л.
1232490
  Розуван К.П. Спектральна еліпсометрія кристалу Al3Y5O12 з домішками Nd3+ / К.П. Розуван, С.Г. Розуван, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 269-272. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Кристал алюмоітрієвого гранату з домішками іонів неодиму був експериментально досліджений за допомогою спектральних еліпсометричних вимірювань. Криві величини зсуву фаз між р- та s- компонентами відбитого світла плівок показали сильну залежність від ...
1232491
  Сандраков Г.В. Спектральна задача для фрагментів сіток та решіток / Г.В. Сандраков, А.С. Крилова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 125-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається спектральна задача на двовимірному та тривимірному "струнному хресті" з умовами контакту, умовами балансу натягу у спільному вузлі та крайовими умовами періодичності та а-періодичності. У результаті розрахунків отримано розв"язок ...
1232492
  Сандроков Г.В. Спектральна задача для фрагментів сіток та решіток / Г.В. Сандроков, М.І. Базілєва // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 45-48
1232493
   Спектральна залежність фотогенерації в фулеренмістких аморфних молекулярних напівпровідниках / М.А. Заболотний, М.П. Куліш, О.П. Дмитренко, В.М. Харкянен, Ю.М. Барабаш, О.С. Кобус, К.В. Стасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 202-207. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В роботі досліджуються залежності квантового виходу фотогенерації носіїв струму в аморфних молекулярних напівпровідниках. В експериментах для вимірювань спектральної чутливості використовуються зразки з тонких шарів карбазолмістких матеріалів отриманих ...
1232494
  Мохонько О.А. Спектральна теорія блочних якобієвих матриць та її застосування до задачі інтегрування диференціально-різницевих ланцюжків : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.01.01 / Мохонько О.А.; НАНУ; Ін-т математики. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 10 назв
1232495
  Кошманенко В.Д. Спектральна теорія динамічних систем конфлікту / В.Д. Кошманенко ; НАН України, Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2016. – 286, [1] с : іл. – Предм.: покажч.: 281. – Бібліогр.: с. 273-279. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1516-6
1232496
  Панова Г.П. Спектральная и интегральная прозрачность атмосферы на озере Байкал / Г.П. Панова. – Новосибирск, 1980. – 73с.
1232497
  Иванов А.И. Спектральная интенсивность и поляризация рассеянного в атмосфере света и атмосферный аэрозоль. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Иванов А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 10л.
1232498
  Кондратьев К.Я. Спектральная отражательная способность и распознавание растительности / К.Я. Кондратьев. – Л, 1982. – 215с.
1232499
  Тихомиров В.С. Спектральная отражательная способность некоторых растений в связи с вопросом о растительности на Марсе : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тихомиров В. С.; АН Казах.ССР, Сектор астроботаники. – Алма-Ата, 1951. – 8 с.
1232500
  Орлов Д.С. Спектральная отражательная способность почв и их компонентов = Spectral reflectance of soils and their components / Д.С. Орлов, Н.И. Суханова, М.С. Розанова. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 176с. – ISBN 5-211-04531-9
1232501
  Кринов Е.Л. Спектральная отражательная способность природных образований / Е.Л. Кринов. – М.-Л. : АН СССР, 1947. – 272с.
1232502
  Тарасов Анатолий Евгеньевич Спектральная переменность избранных в И Ве Звезд : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.03.02 / Тарасов Анатолий Евгеньевич; Одесский госуниверситет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1992. – 13л.
1232503
  Мелков Г.А. Спектральная плотность параметрически возбуждённых спиновых волн. / Г.А. Мелков, В.С. Львов, И.В. Круценко // Журнал экспериментальной теоретической физики, 1978. – №9
1232504
  Барц Б.И. Спектральная плотность флуктуаций в капле ферми-жидкости / Б.И. Барц, Ю.Л. Болотин. – Харьков : ХФТИ, 1976. – 24 с.
1232505
  Бойко П.Н. Спектральная поляризация рассеяного света дневного неба : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бойко П. Н.; Ин-т физ. атмосф. АН СССР, Астрофиз. ин-т АН КазССР. – Алма-Ата, 1962. – 8л.
1232506
  Вершинин В.В. Спектральная последовательность Адамса-Новикова и симплектические кобордизмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Вершинин В.В.; АН СССР. – Новосибирск, 1979. – 14л.
1232507
  Богданов С.С. Спектральная прозрачность атмосферы в инфракрасной области спектра / С.С. Богданов, А.М. Броунштейн. – Обнинск, 1972. – 49с.
1232508
  Кошелев Б.П. Спектральная прозрачность искусственных туманов в области 0,4-14,0 мк и ее связь с микроструктурой и водностью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кошелев Б.П.; Сиб. физ.-техн. ин-т им. В.Д.Кузнецова при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 17л.
1232509
  Трунов Н.В. Спектральная теорема : Учебное пособие / Н.В. Трунов : Из-во Казанского ун-та, 1989. – 76 с.
1232510
  Михайлец В.А. Спектральная теория граничных задач для операторного управления Штурма-Лиувилля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Михайлец В.А.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1232511
   Спектральная теория дифференциально-операторных уравнений. – Киев, 1986. – 121с.
1232512
   Спектральная теория дифференциальных операторов. – Баку, 1984. – 132с.
1232513
  Ильин В.А. Спектральная теория дифференциальных операторов: Самосопряжен. дифференц. операторы. / В.А. Ильин. – Москва : Наука, 1991. – 366 с.
1232514
  Мишнаевский Петр Абрамович Спектральная теория для операторного уравнения Штурма-Лиувилля в нецилиндрических областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Мишнаевский Петр Абрамович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1976. – 20л.
1232515
  Шестопалов В.П. Спектральная теория и возбуждение открытых структур / В.П. Шестопалов. – Киев : Наукова думка, 1987. – 287 с.
1232516
  Плеснер А.И. Спектральная теория линейных операторов / А.И. Плеснер. – Москва : Наука, 1965. – 624 с.
1232517
  Самойленко Ю.С. Спектральная теория наборов самосопряженных операторов / Ю.С. Самойленко. – К, 1984. – 232с.
1232518
  Гехтман М.М. Спектральная теория некоторых неклассических дефференциальных операторов. / М.М. Гехтман, И.В. Станкевич. – Махачкала, 1985. – 82с.
1232519
  Солодовников В.В. Спектральная теория нестационарных систем управления / В.В. Солодовников, В.В. Семенов. – Москва : Наука, 1974. – 335 с.
1232520
  Зюзько М.П. Спектральная теория оператора - u+cu в неограниченном пространстве размерности больше трех. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зюзько М.П.; М-во высш. образов. СССР. Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1954. – 7л.
1232521
   Спектральная теория операторов. – Баку, 1979. – 197с.
1232522
   Спектральная теория операторов в задачах математической физики. – К., 1983. – 137с.
1232523
   Спектральная теория операторов и бесконечномерный анализ. – К., 1976. – 147с.
1232524
   Спектральная теория операторов и бесконечномерный анализ. – Киев : Институт математики, 1984. – 144 с.
1232525
  Марченко В.А. Спектральная теория операторов Штурма - Лиувилля / В.А. Марченко. – Киев : Наукова думка, 1972. – 219 с.
1232526
  Зильберглейт А.С. Спектральная теория регулярных волноводов / А.С. Зильберглейт, Ю.И. Копилевич. – Ленинград : ФТИ им. А.Ф. Иоффе, 1983. – 302 с.
1232527
  Бирман М.Ш. Спектральная теория самосопряженных операторов в гильбертовом пространстве : учеб. пособие / М.Ш. Бирман, М.З. Соломяк. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1980. – 264 с.
1232528
  Брюханов Ю.А. Спектральная теория сигналов : учеб. пособие / Брюханов Ю.А., Кренев А.Н. ; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль : Ярославльский государственный университет, 1990. – 103 с.
1232529
  Иванов В.Н. Спектральная теория систем обыкновенных дифференциальных уравнений с почти-периодическими коэффициентами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов В.Н.; М-во высш. образования СССР. Сарат. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1956. – 11л.
1232530
  Гирко В.Л. Спектральная теория случайных матриц / В.Л. Гирко. – Москва : Наука, 1988. – 375 с.
1232531
  Ядренко М.И. Спектральная теория случайных полей / М.И. Ядренко. – Киев : Вища школа, 1980. – 208 с.
1232532
  Розанов Ю.А. Спектральная теория стационарных процессов : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Розанов Ю. А.; Матем. ин-т АН СССР. – М., 1963. – 8л.
1232533
  Беденко В.П. Спектральная яркость листьев растений в разных условиях произрастания : Автореф... канд. биол.наук: / Беденко В.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1960. – 16л.
1232534
  Паршина З.С. Спектральная яркость лрастений разных систематических групп. : Автореф... канд.биол.наук: / Паршина З.С.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1959. – 16л.
1232535
  Семененко А.Д. Спектральная яркость некоторых вегетативных гибридов из семейства пасленовых. : Автореф... Канд.биол.наук: / Семененко А.Д.; Казан.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1959. – 13л.
1232536
   Спектральний аналіз біоелектричної активності нюхових цибулин мишей Mus Musculus L. за умов вільної поведінки / В.О. Ілюха, Б.Л. Ганжа, Л.М. Ілюха, О.М. Синюта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-54. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  Проведено спектральний аналіз електричної активності нюхових цибулин білих нелінійних мишей Mus Musculus L. як тварин із добре розвиненим нюхом і мало диференційованим неокортексом за умов вільної поведінки в боксі експериментальної установки.
1232537
  Благун І.С. Спектральний аналіз динаміки валютних курсів / І.С. Благун, І.В. Буртняк // Економічна кібернетика : Міжнародний науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2005
1232538
  Ганжа Б.Л. Спектральний аналіз електричної активності нюхової цибулини щура / Б.Л. Ганжа, В.О. Ілюха // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-61. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  У хронічних експериментах на білих щурах досліджували сумарну електричну активність нюхової цибулини при різних станах тварин в умовах, наближених до вільної поведінки. Отримано спектральні характеристики основних патернів електроольфактобульбограми, ...
1232539
  Гахович С.В. Спектральний аналіз енергодинамічного процесу для діагностування цифрових тез // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 23-30


  У статті проводиться аналіз виду енергодинамічних імпульсів в просторово-часовій та частотно-спектральній областях для діагностування цифрових типових елементів заміни, які тять мікропроцесорні великі інтегральні схеми. В статье проводится анализ вида ...
1232540
  Буняк Юрій Анатолійович Спектральний аналіз за методом динамічних інваріантів в задачах моделювання прцесів в телекомунікаційних системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02. / Буняк Ю.А.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2005. – 19с. – Бібліогр: 11 назв
1232541
  Кадук Б.Г. Спектральний аналіз із стисненням масштабу часу / Б.Г. Кадук. – Київ, 1968. – 100с.
1232542
  Голодний І.М. Спектральний аналіз на моделі в MatLab вихідної напруги та струму трифазного регулятора з шіп під час роботи на активно-індуктивне навантаження / І.М. Голодний, О.В. Санченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 172-177 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1232543
  Первак Ю.О. Спектральні властивості багатошарових структур з трьома півхвильовими резонаторами / Ю.О. Первак, В.В. Федоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 259-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено спектральні властивості чверть-хвильових інтерференційних фільтрів з трьома півхвильовими прошарками. Фільтри складаються з шарів оксиду кремнію (SiO2) та оксиду титану(ТіО2). Визначено параметри багатошарових структур з контрастними смугами ...
1232544
  Яковишен Р.С. Спектральні властивості комплексів фулерену С60 з органічними барвниками / Р.С. Яковишен, О.Л. Павленко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 61-62
1232545
   Спектральні властивості координаційних сполук перехідних металів з гетероциклічними енамінонітрилами / Н. Ковальська, Н. Каряка, О. Ліціс, О. Кулешова, О. Хиля, Т. Слива, В. Амірханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 16-19. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  На основі нових лігандів енамінонітрильного типу HLA-E синтезовано координаційні сполуки (КС) складу М(LA-Е)2, де М = Cu2+, Co2+, Zn2+ та Ni2+. Склад та будову КС встановлено за елементним аналізом та методами ІЧ спектроскопії та ПМР. Для лігандів та ...
1232546
  Федоров В.В. Спектральні властивості одновимірних фотонних кристалів з трьома півхвильовими резонаторами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Федоров Володимир Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 153 л. – Бібліогр.: л. 135-153
1232547
  Федоров В.В. Спектральні властивості одновимірних фотонних кристалів з трьома півхвильовими резонаторами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Федоров Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1232548
  Бацманова О.І. Спектральні властивості спільних систем олігонуклеотидів та високомолекулярних П-електрон-містких амінокислот / О.І. Бацманова, В.Ю. Кудря // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 3
1232549
  Кудря В.Ю. Спектральні властивості та фотостабільність нуклеїнових кислот та олігонуклеотидів. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 113 : Фізико-математичні науки


  Здійснено порівняльні дослідження спектральних властивостей та фотостабільності макромолекул ДНК, РНК, низки полі- та олігонуклеотидів. Підтверджено, що так само, як і в ДНК, у РНКнуклеотиди є майже незалежними поглинаючими центрами. На відміну від ...
1232550
  Кудря Владислав Юрійович Спектральні властивості функціональних п-електронмістких молекулярних систем з направленим перенесенням електронних збуджень : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Кудря В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 36 назв.
1232551
  Кудря Владислав Юрійович Спектральні властивості функціональних П-електронмістких молекулярних систем з направленим перенесенням електронних збуджень : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Кудря В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 128л. – Бібліогр.: л.119-128
1232552
   Спектральні дослідження комети С/2007 №3 (lulin) / К.І. Чурюмов, В.О. Пономаренко, В.В. Клещонок, О.Р. Баранський // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 82
1232553
  Чурюмов К.І. Спектральні дослідження комети С/2009 Р1 / К.І. Чурюмов, В.В. Клещонок, В.О. Пономаренко // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 81
1232554
  Коряко Н.С. Спектральні дослідження неводних розчинів трис-комплексів лантаноїдів з диметилбензїламідофосфатом / Н.С. Коряко, Т.Ю. Слива // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – М. 15
1232555
   Спектральні дослідження станів води і множинних резонансів в нано- і мезопористому кремнію / М.Є. Корнієнко, В.І. Григорук, В.А. Макара, Корнієнко.О.М, В.Б. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 275-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для нано- і мезопористого кремнію (ПК) вперше досліджені багатократні коливальні резонанси 6 речовин: води, ОН груп, SiO[нижній індекс 2], Si і поверхневих шарів SiН[нижній індекс Х], СН[нижній індекс Y] (X, Y= 1-3). Встановлені частоти коливань ...
1232556
  Асташкін Ю.А. Спектральні дослідження структурних особливостей смектичних ізомерів при фазових переходах / Ю.А. Асташкін, В.Є. Погорєлов, Л.А. Кутуля // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 416-424. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проводяться результати структурних досліджень двох рідких кристалів. Проаналізовано випадок нагрівання після швидкого (>50 К/хв) охолодження зразків. Пов"язано зміни структури речовини із змінами форми смут комбінаційного розсіяння в температурному ...
1232557
   Спектральні дослідження штучних світних утворень в активних експериментах в іоносфері Землі (апаратура, методика, калібрування вимірів) / О.М. Євтушевський, Г.П. Міліневський, Ю.О. Романовський, В.А. Савченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 49-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Обговорюється метод спектральних досліджень в активних експериментах в іоносфері Землі. Спектральні спостереження проводились за допомогою розробленого світлосильного скануючого спектрографа з підсилювачем яскравості. Наведено основні технічні ...
1232558
  Іванісік А.І. Спектральні закономірності антистоксового вимушеного комбінаційного розсіяння в умовах самофокусування та фазової самомодуляції / А.І. Іванісік, О.Ю. Ісаєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 221-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  З"ясовуються спектральні закономірності осьового антистоксового ВКР в умовах самофокусування - насамперед, вплив швидкості руху фокальної точки самофокусованого збуджуючого пучка світла на спектральний склад та енергію антистоксового випромінювання. ...
1232559
   Спектральні залежності еліпсометричних параметрів тонких плівок високопровідних металів при збудженні поверхневих поляритонів / І.А. Шайкевич, Я.А. Шибіко, Л.Ю. Мельниченко, В.В. Пророк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 367-370. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховані спектральні залежності еліпсометричних параметрів при збудженні поверхневих поляритонів за методом Кречмана для плівок високо провідних металів Аи, Ag, Си і Аl. Розрахунки проводились по формулам Ейрі. Одержані результати показали, що для ...
1232560
   Спектральні залежності еліпсометричних параметрів тонких плівок перехідних металів при збудженні поверхневих поляритонів / І.А. Шайкевич, О.В. Ломакіна, Л.Ю. Мельниченко, Я.А. Шибіко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 307-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Досліджені спектральні залежності еліпсометричних параметрів, а саме азимуту відновленої лінійної поляризації Ф [подано формулу] та зсуву фаз між p- та s-компонентами А [подано формулу] відбитої світлової хвилі, при збудженні поверхневих поляритонів ...
1232561
  Кошкіна Н.В. Спектральні методи комп"ютерної стеганографії та методи стеганоаналізу з навчанням і класифікацією : автореф дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Кошкіна Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
1232562
  Клименко М.В. Спектральні оптичні характеристики InGaN/GaN напівпровідникових гетероструктур з квантовими ямами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Клименко М.В. ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1232563
  Хахель О.А. Спектральні прояви агрегації ароматичних хромофорів : Автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук: 01.04.05 / Хахель О. А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 28с. – Бібліогр.: 26 назв
1232564
  Хахель О.А. Спектральні прояви агрегації ароматичних хромофорів : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.05 - оптика, лазерна фізика / Хахель О. А.; Полтавське відділення Академії наук технологічної кібернетики України; Полтавський військовий ін-т зв"язку. – Полтава, 2008. – 326л. – Бібліогр.: л.291-326
1232565
  Дудко А.В. Спектральні прояви взаємодії аденозину з тимідіном / А.В. Дудко, В.Ю. Кудря // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 8
1232566
  Башмакова Н.В. Спектральні прояви взаємодії ізохінолінових алкалоїдів з ДНК : дис. ... канд. фізико-математичних наук : 01.04.05 / Башмакова Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 143 л. – Бібліогр.: л. 129-143
1232567
  Башмакова Н.В. Спектральні прояви взаємодії ізохінолінових алкалоїдів з ДНК : автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.05 / Башмакова Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.:10 назв
1232568
  Токар В.П. Спектральні прояви взаємодії нуклеїнових кислот з низькокомолекулярними П - електронмісткими сполуками : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.05 - оптика, лазерна фізика / Токар В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 136л. – Бібліогр. : л.125-136
1232569
  Токар В.П. Спектральні прояви взаємодії нуклеїнових кислот з низькомолекулярними [ пі ]-електронмісткими сполуками : автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук :01.04.05 / Токар В. П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – У назві грецький символ. – Бібліогр. :13 назв
1232570
  Лосицький Михайло Юрійович Спектральні прояви взаємодії ціанінових барвників у водних розчинах та на поверхні ДНК : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Лосицький М.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 160л. – Бібліогр.: л. 147 - 160
1232571
  Лосицький Михайло Юрійович Спектральні прояви взаємодії ціанінових барвників у водних розчинах та на поверхні ДНК : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Лосицький М.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1232572
  Данчук Віктор Дмитрович Спектральні прояви локальних структурно-динамічних ефектів в неупорядкованих конденсованих середовищах : Дис... доктора фізико-математ.наук: 01.04.05 / Данчук Віктор Дмитрович; Україн. транспорт. ун-тет. – К., 2000. – 332л. – Бібліогр.:л.297-332
1232573
  Данчук Віктор Дмитрович Спектральні прояви локальних структурно-динамічних ефектів в неупорядкованих конденсованих середовищах : Автореф... д-ра фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Данчук Віктор Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 34л.
1232574
  Лозицький В.Г. Спектральні прояви сильних маломасштабних магнітних полів у профілях ліній Fel 5233 і 5123.7 в 12 сонячних спалахах / В.Г. Лозицький, М.Ю. Гордовський // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 57-58
1232575
  Харченко Н.В. Спектральні та топологічні властивості структурно-подібних мір : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Харченко Н.В. ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 6 назв
1232576
  Малишева Л.І. Спектральні та транспортні властивості низьковимірних морлекулярних систем : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 26.00.01 - теор. та іст. культури / Малишева Л.І. ; НАНУ, Ін-т теор. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2008. – 32 с. – Бібліогр.: 46 назв
1232577
  Ганжа Б.Л. Спектральні характеристики електричної активності нюхових луковиць собаки при запаховій стимуляції / Б.Л. Ганжа, В.О. Ілюха // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 138-143. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  У хронічному експерименті реєстрували сумарну електричну активність нюхових луковиць собак у стані неспання під нембуталовим наркозом, проводили її програмно-комп"ютерний аналіз при пред"явленні різних запахових подразників. Встановлено спектральний ...
1232578
  Семенов Юрій Володимирович Спектральні характеристики індо-1 при зв"язуванні Са 2+ в клітині і в білкових розчинах : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.02 / Семенов Юрій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 144 л. + Додатки: л.143-144. – Бібліогр.: л.119-143
1232579
  Семенов Юрій Володимирович Спектральні характеристики індо-і при зв"язуванні Са в клітині і в білкових розчинах : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.02 / Семенов Ю.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1232580
  Ладигіна М.С. Спектральні характеристики компресійної плазми в системах типу магнітоплазмовий компресор та плазмовий фокус : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Ладигіна Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1232581
   Спектральні характеристики нових біополярних сполук для OLED-пристроїв / О.І. Безвіконний, В.М. Ящук, В.В. Косач, Й.В. Гражулявічіс // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 3
1232582
   Спектральні характеристики тропонін-піренілового комплексу зі серцевого та скелетних м"язів за взаємодії з іонами кальцію / В.С. Омельянюк, Л.І. Пелюх, Л.А. Качкарова, К.О. Мединська, Т.Л. Давидовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-43. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Досліджено спектральні зміни в тропоніновому комплексі з серцевого та скелетних м"язів за різних концентрацій Са[верхній індекс 2+]. Показано, що оптична густина тропоніну скелетних м"язів збільшується при зміні концентрації Са[верхній індекс 2+] від ...
1232583
  Никлес П.В. Спектральніе и мощностіне характеристики излучения импульсніх параметрических генераторов света : Автореф... канд. физ мат.наук: / Никлес П. В.; МГУ, Физ. фак. – М., 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1232584
  Вирозуб А.И. Спектральніе свойства голоморфніх оператор-функций и их факторизация. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Вирозуб А.И.; Харьк. гос .ун-т. – Харьков, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1232585
  Стопский С.Б. Спектрально-акустический метод исследования кавитации гидротурбин : Автореф... канд.техн.наук: / Стопский С.Б.; М-во высш.образования СССР.Ленингр.политехн.ин-т. – Ленинград, 1959. – 11л.
1232586
  Шувалова Е.И. Спектрально-аналитическое определение микропримесей вольфрама и молибдена в чистом рении. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Шувалова Е.И.; МГУ. – М., 1974. – 14л.
1232587
  Данова Т.Е. Спектрально-временной анализ длиннопериодных климатических рядов на примере Гренландской скважины / Т.Е. Данова, Б.В. Перелыгин // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 117-127 : рис. – Библиогр.: с. 123-127. – ISSN 0203-3100
1232588
  Чан Н Гок Спектрально-генерационные исследования некоторых активизированных кристаллов и стекол. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Чан Н Гок; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1980. – 17л.
1232589
  Петров А.А. Спектрально-изотопный метод исследования материалов / А.А. Петров. – Л., 1974. – 327с.
1232590
  Рогожин А.А. Спектрально-кинетические исследования механизмов сцинтилляционного процесса в сцинтилляторах на основе ионных кристаллов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Рогожин А. А.; Льв.ГУ. – М., 1980. – 16л.
1232591
   Спектрально-кинетические характеристики люминисценции сульфида цинка, выращенного методом газотранспортного синтеза в замкнутой системе / М.И. Закиров, О.А. Коротченков, В.В. Курилюк, С.В. Оптасюк, А.А. Подолян, Семенько // Журнал прикладной спектроскопии / Ин-т физики им. Б.И. Степанова Нац. акад. наук Беларуси. – Минск, 2015. – Т. 82, № 6. – С. 871-884. – ISSN 0514-7506
1232592
  Куусманн И.Л. Спектрально-кинетическое исследование катодолюминесценции ионных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Куусманн И.Л.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1232593
  Симонова А.П. Спектрально-кинетическое исследование фотохромии амилов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Симонова А.П.;. – М., 1977. – 19л.
1232594
  Купцов Альберт Харисович Спектрально-конформационные корреляции в спектроскопии комбинационного рассеяния белков и пептидов в применении к изучению влияния внешних воздействий на их структуру : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Купцов Альберт Харисович; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1984. – 21л.
1232595
  Петрова Алевтина Александровна Спектрально-корреляционный анализ аномального геомагнитного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Петрова Алевтина Александровна; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
1232596
  Крюков В.И. Спектрально-корреляционный анализ случайной выборки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крюков В.И.; Москов. физ.-тех. ин-тут. – М., 1967. – 16л.
1232597
  Малахов А.Н. Спектрально-корреляционный анализ случайных процессов: Уч. пособие / А.Н. Малахов, А.И. Саичев. – Горький, 1979. – 89с.
1232598
  Комяк А.И. Спектрально-люминесцентное исследование кристаллов ураниловых соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Комяк А.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1967. – 15л.
1232599
  Павлович В.С. Спектрально-люминесцентное исследование межмолекулярной релаксации в растворах дипольных молекул. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Павлович В.С.; Ин-т физики АН БССР. – Минск, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1232600
  Доржин Нямаа Спектрально-люминесцентное исследование структурных изменений сывороточных альбуминов и фибриногена : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Доржин Нямаа; МВ и ССО БССР. Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1974. – 18л.
1232601
  Турецкая Е.А. Спектрально-люминесцентное исследование ураниловых комплексов в растворах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Турецкая Е.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1970. – 15л.
1232602
  Кирилюк Л.В. Спектрально-люминесцентное свойство активизированных гольмием и европием монокристаллов флюорита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Кирилюк Л.В.; БГУ. – Минск, 1974. – 16л.
1232603
  Рубинов А.Н. Спектрально-люминесцентные и генерационные свойства красителей при ориентационном ущирении электронно-колебательных уровней. / А.Н. Рубинов, В.И. Томин. – Минск, 1976. – 55 с.
1232604
  Итченко Н.Ф. Спектрально-люминесцентные и электрофизические свойства некоторых производных антрацена. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Итченко Н.Ф.; Ун-тет дружбы народов им. П.Лумумбы. – М., 1971. – 20л.
1232605
  Виноградов И.П. Спектрально-люминесцентные исследования аминокислот, пептидов и белков в области 110-300 нм. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.054 / Виноградов И.П.; ЛГУ. – Л., 1971. – 14л.
1232606
  Косицкая Т.Н. Спектрально-люминесцентные исследования кремнеземов с адсорбированными красителями акридинового ряда : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Косицкая Т.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 131 л. – Библиогр.: л. 114-131
1232607
  Косицкая Т.Н. Спектрально-люминесцентные исследования кремнеземов с адсорбированными красителями акридинового ряда : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Косицкая Т.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 19 с. – Библиогр.: 12 назв
1232608
  Москвин Николай Андреевич Спектрально-люминесцентные исследования кристаллов щелочных фторидов, активированных шестивалентным ураном : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Москвин Николай Андреевич; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1232609
  Гуринович Г.П. Спектрально-люминесцентные исследования соединений порфинного ряда. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гуринович Г.П.; М-во высш.,сред.спец и проф.образования БССР. – Минск, 1960. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1232610
  Толстой М.Н. Спектрально-люминесцентные свойства и структура лазерных стекол. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.06 / Толстой М.Н.; Оптический ин-т. – Л., 1977. – л.
1232611
  Володько Л.В. Спектрально-люминесцентные свойства и структура ураниловых соединений : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Володько Л.В.; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1965. – 20л.
1232612
  Новицкий Г.Г. Спектрально-люминесцентные свойства изотопзамещенных кислородсодержащих соединений уранила. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010405 / Новицкий Г.Г.; МВ и ССО БССР. Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1973. – 18л.
1232613
  Снегов Михаил Иванович Спектрально-люминесцентое исследование первичных фотофизических и фотохимических процессов в растворах родаминовых красителей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Снегов Михаил Иванович; Гос. опт. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1232614
  Жмырева И.А. Спектрально-люминсцентное исследование неорганических стекол, активированных гольмием и самарием и возможность их использования в ОКГ : Автореф... канд .физ. матт.наук: / Жмырева И. А.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1970. – 20л.
1232615
   Спектрально-люмінесцентні властивості та локальне оточення доміщкового іона NO2 у кристалах LiCI і NaCI / М.У. Бідий, Г.І. Гайдідей, Б.А. Охріменко, В.П. Сакун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-20. – (Фізика ; Вип. 3)


  При 4,2 К вивчено структуру спектра люмінесценції 1 В 1 - 1 А 1 [подано формулу] домішкових аніонів NO2 у кристалах LiCI і NaCI. Показано, що цей спектр являє собою суперпозицію спектрів щонайменше трьох різних центрів люмінесценції, які ...
1232616
   Спектрально-люмінесцентні характеристики домішкових іонів празеодіму в кристалах вольфраматів кадмію та свинцю / М. Діаб, С.Г. Неділько, І.В. Захарченко, Л.В. Філіпчук, О.В. Чукова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 354-363. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі представлено результати досліджень спектрально-люмінесцентних властивостей домішкових іонів празеодиму (Pr[верхній індекс 3+]) в кристалах вольфраматів. Аналіз експериментальних даних проведено за допомогою теоретичного методу параметризації ...
1232617
  Лозицький В.Г. Спектрально-поляризаційні вимірювання магнітних полів у сонячних спалахах методом відношення ліній / В.Г. Лозицький, В.В. Лозицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-14. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено три сонячні спалахи: 25 липня 1981 р., 29 березня 2001 р. та 29 липня 2002 р. балів 2n, X1.7/1b та M4.7/2n відповідно. Ешельні зеєман-спектрограми спалахів отримано на горизонтальному сонячному телескопі Астрономічної обсерваторії Київського ...
1232618
  Крамаренко С.А. Спектрально-статистические характеристики переменного геомагнитного поля в диапазоне частот 1,10 -- 0,310 гц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Крамаренко С.А.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1232619
  Слива Т.Ю. Спектрально-структурні кореляції на прикладі координаційних сполук, що містять ліганд карбациламідофосфатного типу / Т.Ю. Слива, О.В. Амірханов, В.О. Труш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-14. – (Хімія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  На основі великого експериментального матеріалу, було побудoвано та проаналізовано спектрально-структурні кореляції для ряду координаційних сполук різних металів-комплексоутворювачів, що містять ацидоліганд КАФ типу - ...
1232620
  Левчук Ю.Н. Спектрально-структурные корреляции стероидов : Автореф. дис... канд. физ.-мат.наук: / Левчук Ю. Н. ; АН УССР, Ин-т физики. – Киев, 1969. – 16с.
1232621
  Самокиш В.А. Спектрально-флуоресцентное исследование внутримолекулярной подвижности макромолекул в растворах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Самокиш В.А.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1971. – 18л.
1232622
  Кульская О.А. Спектральное и спектрохимическое определение редких, малых и породообразующих элементов : (Теоретическое оюоснование м методы анализа) / О.А. Кульская, С.А. Козак. – Киев : Наукова думка, 1972. – 204с.
1232623
  Выморков Юрий Борисович Спектральное исследование взаимодействия адсорбированных ароматических молекул с активными центрами на поверхности алюмосиликатов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Выморков Юрий Борисович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 15л.
1232624
  Давыдов А.А. Спектральное исследование взаимодействия молекул кислорода и окиси углерода с окислами хрома, марганца и железа : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Давыдов А.А.; АН СССР. Сибирское от-ние. – Новосибирск, 1970. – 19л.
1232625
  Сидорова А.И. Спектральное исследование взаимодействия молекул с поверхностью окисных адсорбентов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сидорова А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 10 с.
1232626
  Кочнев И.Н. Спектральное исследование водных растворов некоторых неэлектролитов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Кочнев И.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1232627
  Диеп Н.А. Спектральное исследование гидратации ионов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.054 / Диеп Н.А.; ЛГУ. – Л, 1972. – 17л.
1232628
  Гольденберг А.Б. Спектральное исследование действия света и давления на первичные центры в галогенидосеребряных эмульсиях : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Гольденберг А.Б.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1964. – 12л.
1232629
  Артамонов В.Г. Спектральное исследование деполяризованной компоненты релеевского рассеяния в жидкости : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Артамонов В.Г. ;. – Москва, 1968. – 8 с.
1232630
  Глушков Леонид Петрович Спектральное исследование изотопически смешанных кристаллов а-кислорода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Глушков Леонид Петрович; АН УССР. Ин-т физики. – Киев, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1232631
  Асеев Ю.Г. Спектральное исследование карбонизованных полимеров. : Автореф... наук: / Асеев Ю.Г.; Госком. по топлив. пром. при Госплане СССР. Инст. гор. ископ. – М., 1963. – 15л.
1232632
  Чипанина Н.Н. Спектральное исследование комплексообразования в азотсодержащих ароматических и гетероциклических виниловых соединениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Чипанина Н.Н.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1232633
  Бобрович В.П. Спектральное исследование люминесценции белков и их основного центра свечения -- триптофана : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бобрович В. П.; БГУ. – Минск, 1966. – 17л.
1232634
  Кобышев Г.И. Спектральное исследование люминесценции катиона уранила с органическими лигандами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кобышев Г.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 18л.
1232635
  Талиев Максмуд Магеррам оглы Спектральное исследование оптических фотонов монокристаллов Ga, S, GaSe и твердых растворов на их основе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Талиев Максмуд Магеррам оглы;. – Баку, 1978. – 22л.
1232636
  Маслов Владимир Григорьевич Спектральное исследование отрицательных ионов тетрапиррольных пигментов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Маслов Владимир Григорьевич; Гос. оптический ин-т. – Л., 1974. – 17л.
1232637
  Зятьков И.П. Спектральное исследование перекисей ацилов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зятьков И.П.; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1963. – 14л. – Бібліогр.:с.13
1232638
  Лыгин В.И. Спектральное исследование поверхностных соединений и молекул в адсорбированном состоянии. : Автореф... доктор хим.наук: / Лыгин В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1966. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
1232639
  Козлова Ю.И. Спектральное исследование роли триплетных состояний в процессах фотораспада трифенилметановых соединений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Козлова Ю.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1965. – 11 с. – Бібліогр. : с. 10-11
1232640
  Гуревич А.И. Спектральное исследование строения и таутомерных свойств производных акридина. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гуревич А.И.; Акад.наук СССР. – М, 1961. – 12л.
1232641
  Сирота В.Г. Спектральное исследование фотохимии рибофлавина и его производных в адсорбирвоанном состоянии. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.054 / Сирота В.Г.; ЛГУ. – Л, 1971. – 13л.
1232642
  Лялин Г.Н. Спектральное исследование фотохимических реакций в растворах фталоцианинов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лялин Г.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1232643
  Урба В.А. Спектральное исследование электронной и вибронной структуры бензодиоксана-1,4 и его производных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Урба В.А.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1232644
  Сорока Г.М. Спектральное исследование электронных состояний кристаллов фторпроизводных бензола. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Сорока Г.М.; АН УССР. Ин-т физики. – К., 1972. – 19л.
1232645
  Климушева Г.В. Спектральное исследование энергетического и пространственного строения молекул моноалкилбензолов : Автореф. дис ... канд. физ.-мат. наук / Климушева Г.В. ; Объед. учен. совет ин-тов физики, металло-физики и полупроводников АН СССР. – Киев, 1964. – 18 с. – Бібліогр. : с. 17-18
1232646
  Обухов А.И. Спектральное определение и почвенно-геохимическое поведение микроэлементов в тропических и субтропических условиях : Автореф... канд. биол.наук: / Обухов А.И.; МГУ. Биолого-почвенный фак-т. – М., 1968. – 24л.
1232647
   Спектральное определение микроэлементов в растениях и почвах. – М, 1973. – 111с.
1232648
  Боровик-Романова Спектральное определение микроэлементов в растениях и почвах / Боровик-Романова, М.М. Фарафонов, И.Ф. Грибовская; Отв. ред.: В.В. Ковальский, А.В. Карякин. – Москва : Наука, 1973. – 111 с.
1232649
   Спектральное определение редких и рассеянных элементов (в минералах и породах, почвах, растениях и природных водах). – М., 1962. – 240с.
1232650
  Рабинович Ю.И. Спектральное ослабление и контраст в свободной атмосфере : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Рабинович Ю.И. ; Ин-т физики атмосферы АН СССР. – Москва, 1962. – 15 с.
1232651
  Полянский А.В. Спектральное представление вертикальных деформаций кольцевого тонеля ускорителя ВЭПП-4М / А.В. Полянский, Ю.А. Попков, П.П. Мурзинцев // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 10-13 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
1232652
  Атаходжаев А.К. Спектральное распределение интенсивности в крыле линии рассеяния жидкостей и растворов / А.К. Атаходжаев, Ф.Х. Тухватуллин. – Ташкент : Фан, 1981. – 142 с.
1232653
  Стыро Д.Б. Спектральное распределение лучистого теплообмена в атмосфере. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 051 / Стыро Д.Б.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1232654
  Шматко Е.С. Спектральное распределение радиоизлучения широких атмосферных ливней. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 01.04.16 / Шматко Е.С.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1232655
   Спектральное редуцированное инфракрасное излучение : справ. материал. – Москва : Наука, 1977. – 244с.
1232656
  Байжанов Бектур Сембеевич Спектральные вопросы тотально трансцендентных теорий конечного ранга : Автореф... канд. физ-матнаук: 010106 / Байжанов Бектур Сембеевич; АН СССР Сиб отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1981. – 16л.
1232657
  Кожевников А.Н. Спектральные задачи для псевдодифференциальных систем, эллиптических по Дуглису-Нирнебергу и их приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 002 / Кожевников А.Н.; МГУ. – М, 1972. – 16л.
1232658
  Солев В.Н. Спектральные задачи, связанные с условием абсолютной регулярности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Солев В.Н.; АН СССР. Матем. ин-т (Лен. отд.). – Л., 1972. – 9л.
1232659
  Пуговкин А.В. Спектральные и временные характеристики и излучения ОКГ на твердом теле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Пуговкин А.В.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1232660
  Дятлов М.К. Спектральные и зондовые исследования процессов возбуждения в неоне, кадмия и их смесях с галием вблизи накаленного ктода и в положительном столбе разряда. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Дятлов М.К.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1972. – 14л.
1232661
  Комаров Н.С. Спектральные и кинематические особенности "металлических" звезд : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Комаров Н.С. ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 11 с.
1232662
  Еременко В.В. Спектральные и магнитооптические исследования антиферромагнитных диэлектриков : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Еременко В.В.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1966. – 39л. – Бібліогр.:с.36-38
1232663
  Попков Ю.А. Спектральные и магнитооптические исследования кристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попков Ю.А.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1965. – 15л.
1232664
  Вайшнорас Спектральные и магнитооптические исследования магнитных совойств ферритаграната эрбия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Вайшнорас Д.-Р.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1975. – 21л.
1232665
  Беляева Алла Ивановна Спектральные и магнитооптические исследования магнитоупорядоченных диэлектриков : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.07, 01.04.11 / Беляева Алла Ивановна; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1974. – 43л.
1232666
  Павлова Л.А. Спектральные и поляризационные исследования звезд в отражательных туманностях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Павлова Л.А.; АН СССР. Главн. астроном. обсерватория. – Л., 1989. – 10л.
1232667
  Лембра Лидия Александровна Спектральные и поляризационные характеристики люминесценции смешанных щелочногалоидных и аммонийногалоидных кристаллов, активированных таллием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Лембра Лидия Александровна; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1232668
  Долженко Юрий Иванович Спектральные и расчетные характеристики соединений с внутримолекулярной водородной связью : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Долженко Юрий Иванович; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т. – Х., 1981. – 21л.
1232669
  Зима В.Л. Спектральные и структурно-функцинальные свойства фибриллообразующих белков : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.02 / Зима В.Л.; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – К., 1981. – 48л.
1232670
   Спектральные и термохимические свойства медьсодержащих аэросилов / В.В. Скопенко, Л.В. Глущенко, В.А. Калибабчук, А.Д. Гарновский // Журн. неорган. химии, 1987. – № 12
1232671
  Быстрова М.И. Спектральные и фотохимические свойства протохлорофилла и его аналогов в разных формах : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Быстрова М.И. ; АН СССР. – Москва, 1964. – 29 с.
1232672
   Спектральные и химические методы анализа материалов. – Москва : Металургия, 1964. – 192с.
1232673
  Цибадзе Т.Г. Спектральные изменения гласных грузинского языка в соседстве с последующими согласными (Эексперим. исслед.) : Автореф... канд. филол.наук: / Цибадзе Т. Г.; Тбил.ГУ, Лаб. эксперим. фонет. и психол. речи 1-го Моск.гос. пед. ин-та ин. яз. – Тбилиси, 1959. – 24л.
1232674
  Эпштейн М.И. Спектральные измерения в электровакуумной технике / М.И. Эпштейн. – Москва : Энергия, 1970. – 144 с.
1232675
  Савельева Т.А. Спектральные исследования бензанилидов и родственных им по строенид веществ : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Савельева Т. А.; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 26л.
1232676
  Шпак М.Т. Спектральные исследования в ряду полициклических углеводородов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шпак М.Т.; АН УССР. Ин-т физики. – К., 1956. – 7л.
1232677
  Талайките З. Спектральные исследования взаимного влияния атомных групп в ацетиленовых соединениях : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Талайките З.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 16л.
1232678
  Якутина О.А. Спектральные исследования взаимного влияния функциональных групп в молекулах третичных ароматических фосфинов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Якутина О.А.; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 26л.
1232679
  Дорохова Виктория Вольфовна Спектральные исследования взаимного влияния функциональных групп в молекулах, содержащих трех- и четырехкоординационный атом фосфора при кратной связи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Дорохова Виктория Вольфовна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1232680
  Семенович Г.М. Спектральные исследования влияния границы раздела фаз полимер-твердое тело наструктуру граничных слоев полимеров. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Семенович Г.М.; АН УССР.Ин-т химии высоко-молекул.соединен. – К, 1975. – 27л.
1232681
  Терновая Т.В. Спектральные исследования комплексов резкоземельных элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Терновая Т. В.; АН СССР, Ин-т общей и неорган. хим. – К., 1972. – 33л.
1232682
  Зыонг Фан Дау Спектральные исследования координации в фенолятах фенилртути и трифенилолова. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Зыонг Фан Дау; МГУ. – М., 1974. – 15л.
1232683
   Спектральные исследования космического и атмосферного излучения. – Горький : ИПФ АН СССР, 1979. – 172 с.
1232684
  Нахимовская Л.А. Спектральные исследования кристаллов и закристаллизованных растворов некоторых ароматических соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Нахимовская Л.А.; Ин-т физики АН УССР. – К., 1968. – 20л.
1232685
  Скоробогатько А.Ф. Спектральные исследования кристаллов некоторых ароматических соединений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скоробогатько А.Ф.; АН УССР.Ин-т физики. – К, 1966. – 16л.
1232686
  Коростелева Н.А. Спектральные исследования микроэлементов в породах, водах и нефтепродуктах : Автореф... канд. техн.наук: / Коростелева Н. А.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1972. – 25л.
1232687
  Остапенко Н.И. Спектральные исследования молекулярных кристаллов с дефектами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Остапенко Н.И. ; Учен. совет ин-та физики АН УССР. – Киев, 1969. – 16 с. – Бібліогр. :с.15-16
1232688
  Остапенко Нина Ивановна Спектральные исследования молекулярных кристаллов с дефектами : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Остапенко Нина Ивановна; АН УССР. Ин-т физики. – К., 1984. – 316л. – Бібліогр.:л.283-316
1232689
  Варгин А.Н. Спектральные исследования низкотемпературной газоразрядной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Варгин А.Н.; Моск. инж-физ. ин-т. – М., 1971. – 15л.
1232690
  Чиковани Н.Н. Спектральные исследования поглощения и фотопроводимости монокристаллов сернистого кадмия при 300 к, 77 к и 20 к. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чиковани Н.Н.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 10л.
1232691
  Соловьев А.В. Спектральные исследования примесей в кристаллах органических соединений при температуре 20,4 град. К. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Соловьев А.В. ; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1962. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
1232692
  Дашковская Р.А. Спектральные исследования растворов солей хлористой сурьмы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Дашковская Р.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 11 с.
1232693
  Кривенко П.И. Спектральные исследования растворов щелочногалоидных солей, активированных неустойчивыми ионами (In, Cu, Au) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Кривенко П.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 16 с.
1232694
  Верзилина М.К. Спектральные исследования сложных эфиров замещенных ароматических карбоновых кислот с фенолами и родственных им соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Верзилина М.К.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 22л.
1232695
  Менжерес Г.Я. Спектральные исследования структуры и свойств граничных слоев полимеров. : Автореф... Канд.хим.наук: 01.04.19 / Менжерес Г.Я.; АНУССР.Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К, 1984. – 18л.
1232696
  Серебренников Л.В. Спектральные исследования труднолетучих окислов бора, хрома, молибдена и ванадия изолированных или синтезированных в матрице из инертного газа. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Серебренников Л.В.;. – М., 1975. – 16л.
1232697
  Панкратов А.А. Спектральные исследования фотоактивационных процессов в адсорбированных молекулах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Панкратов А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1969. – 19л.
1232698
  Гороховский Ю.Н. Спектральные исследования фотографического процесса / Ю.Н. Гороховский. – М., 1960. – 391с.
1232699
  Новиков Б.В. Спектральные исследования фотопроводимости в области края поглощения некоторых кристаллов при Т-77 К. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новиков Б.В.; Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе АН СССр. – Л., 1962. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1232700
  Берман Л.В. Спектральные исследования фоточувствительных полупроводниковых материалов для приемников субмиллиметрового излучения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Берман Людмила Викторовна ; АН СССР, Ин-т радиотехники и электроники. – Москва, 1977. – 17 с. – Библиогр.: 14 назв.
1232701
  Марцваладзе Н.М. Спектральные исследования эмиссии атомарного водорода верхней атмосферы в период Международного года спокойного Солнца (1962-1965 гг.) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Марцваладзе Н.М.; Тбилис. гос. ун-т. Абустуман. астрофиз. обсерватория АН ГрузССР. – Тбилиси, 1969. – 9л.
1232702
  Афанасьева Н.И. Спектральные исследования явлений "порядок-беспорядок" в некоторых органических веществах с мезофазами и полимерах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Афанасьева Н.И. ; АН СССР , Институт спектроскопии. – Москва, 1977. – 16 с.
1232703
  Шаршеналиев Ж.Ш. Спектральные квазиоптимальные методы оценивания и распознавания динамических процессов с органиченной энергией / Ж.Ш. Шаршеналиев, Н.А. Петровская. – Фрунзе, 1982. – 207с.
1232704
  Якубов Владимир Яковлевич Спектральные краевые задачи для дифференциальных и дифференциально-операторных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Якубов Владимир Яковлевич; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1232705
  Моисеев Г.А. Спектральные методы анализа в рационализации измерений случайных полей в океане. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Моисеев Г.А.; АН УССР. Морской гидрофизический ин-т. – Севастополь, 1975. – 16л.
1232706
  Шмуляковский Я.Э. Спектральные методы анализа катализаторов ароматизации углеводородов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Шмуляковский Я.Э. ; Гос. оптич. ин-т. – Москва, 1960. – 15 с.
1232707
  Алексеев О.В. Спектральные методы анализа нелинейных радиоустройств с помощью ЭВМ / О.В. Алексеев. – Москва, 1985. – 151 с.
1232708
  Дмитриев А.Н. Спектральные методы анализа, синтеза и идентификации систем управления / А.Н. Дмитриев. – Фрунзе, 1986. – 233с.
1232709
  Березанский Ю.М. Спектральные методы в бесконечномерном анализе / Ю.М. Березанский, Ю.Г. Кондратьев. – Киев : Наукова думка, 1988. – 679 с.
1232710
  Сиренко Ю.К. Спектральные методы в теории резонансного рассеяния волн периодическими решетками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Сиренко Ю.К.; МВ и ССО УССР, Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1987. – 36 с.
1232711
   Спектральные методы и средства измерения параметров плазмы многозарядных ионов : сб. науч. трудов. – Москва : ВНИИФТРИ, 1988. – 144с.
1232712
   Спектральные методы исследования взаимодействия лазерного излучения с веществом : сб. науч. трудов. – Москва : ВНИИФТРИ, 1986. – 134с.
1232713
  Крылов Ю.М. Спектральные методы исследования и расчета ветровых волн / Ю.М. Крылов. – Л, 1966. – 256с.
1232714
  Пирожков Станислав Леонидович Спектральные методы исследования математических моделей электромеханических систем, включающих звенья с распределенными параметрами : Автореф. дисс. ... канд. техн. наук: 05.13.18 / Пирожков С.Л. – Ульяновск, 2001. – 18 с. – Библиогр.: 17 назв.
1232715
  Литвин И.Н. Спектральные методы исследования управляемых систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.02 / Литвин И.Н. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 22 с.
1232716
  Литвин И.Н. Спектральные методы исследования управляемых систем. : Дис... Канд. физ-мат. наук: 05.13.02 / Литвин И.Н.; КГУ им. Т.Шевченка. – К, 1984. – 123л. – Бібліогр.:л.123-136
1232717
   Спектральные методы обработки информации в научных исследованиях. – Пущино, 1980. – 146с.
1232718
   Спектральные методы определения микроэлементов в объектах биосферы. – Ростов н/Д, 1984. – 127с.
1232719
  Снопко В.Н. Спектральные методы оптической пирометрии нагретой поверхности. / В.Н. Снопко. – Минск : Наука и Техника, 1988. – 150с.
1232720
  Бойков А.Д. Спектральные методы расчета дискетных систем автоматического управления / А.Д. Бойков, Л.В. Сафонова. – Куйбышев, 1973. – 143с.
1232721
  Солодовников В.В. и др. Спектральные методы расчета и проектирования систем управления / В.В. и др. Солодовников. – Москва : Машиностроение, 1986. – 439с.
1232722
  Тафт В.А. Спектральные методы расчета нестационарных цепей и систем / В.А. Тафт. – М., 1978. – 272с.
1232723
  Машкович С.А. Спектральные модели общей циркуляции атмосферы и численного прогноза погоды / С.А. Машкович. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 288с.
1232724
  Дервиз. Т.Е. Спектральные наблюдения в фотографической инфракрасной области и изучение поляризационных эффектов в звездных спектрах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Дервиз. Т. Е.; ЛГУ. – Л., 1971. – 12л.
1232725
  Литвиненко Л.Н. Спектральные операторы рассеяния в задачах дифракции волн на плоских экранах / Л.Н. Литвиненко, С.Л. Просвирин. – Киев : Наукова думка, 1984. – 239 с.
1232726
  Ковалева И.В. Спектральные особенности и диссипация энергии возбуждения электронных состояний редкоземельных активаторов в некоторых стеклообразных матрицах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Ковалева И.В.; Гос. оптич. ин-тут им. С.И.Вавилова. – Л., 1986. – 16л.
1232727
  Коняшенко А Е. Спектральные представления в задачах возбуждения плоских взаимодействующих излучателей / А Е. Коняшенко, В.Н. Шмыков. – Иркутск, 1989. – 248 с.
1232728
  Напалков Ю.В. Спектральные представления в сейсморазведке / Ю.В. Напалков. – Москва
Ч. 1. – 1974. – 110с.
1232729
  Напалков Ю.В. Спектральные представления в сейсморазведке / Ю.В. Напалков. – М.
2. – 1974. – 94с.
1232730
  Калоджеро Ф. Спектральные преобразования и солитоны: Методы решения и исслед. нелинейн. эволюц. уравнений / Ф. Калоджеро, А. Дегасперис. – Москва : Мир, 1985. – 469 с.
1232731
  Тарасов К.И. Спектральные приборы / К.И. Тарасов. – Ленинград : Машиностроение, 1968. – 387 с.
1232732
  Тарасов К.И. Спектральные приборы / К.И. Тарасов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ленинград : Машиностроение, 1977. – 367с.
1232733
  Нагибина И.М. Спектральные приборы и техника спектроскопии : Учеб.пособие / И.М. Нагибина, В.К. Прокофьев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ленинград : Машиностроение, 1967. – 324 с.
1232734
  Барачевский В.А. Спектральные проявления взаимодействия молекул с поверхностью твердых тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Барачевский В.А.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1965. – 19л.
1232735
   Спектральные проявления межмолекулярных взаимодействий в газах. – Новосибирск : Наука, 1982. – 175с.
1232736
  Андриевский Сергей Михайлович Спектральные проявления пульсационной активности звезд типа б щита и родственных объектов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02 / Андриевский Сергей Михайлович ; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1987. – 15 с.
1232737
  Фано У. Спектральные распределения сил осцилляторов в атомах / У. Фано, Дж. Купер; перевод под ред.Л.А. Вайнштейна. – Москва : Наука, 1972. – 200с.
1232738
  Иванов М.А. Спектральные распределения элементарных возбуждений в неидеальных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Иванов М.А. ; Учен. совет ин-та металлофизики АН УССР. – Киев, 1967. – 15 с.
1232739
  Куменский В.Р. Спектральные свойства водных растворов галоидных солей и кислот с примесью молекулярных анионов : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Куменский В. Р.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1975. – 235л. – Бібліогр.:л.227-235
1232740
  Кумеский Василий Романович Спектральные свойства водных растворов голоидных солей и кислот с примесью молекулярных анионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Кумеский Василий Романович; КГУ. – К., 1975. – 18л.
1232741
  Архипов В.П. Спектральные свойства вырождающихся эллиптических операторов и вопросы разрешимости граничных задач. : Автореф... наук: 01.01.02 / Архипов В.П.; АН УССР. Инст. прикл. матем. и механ. – ДОнецк, 1980. – 17л.
1232742
  Йоргенс К. Спектральные свойства гамильтоновых операторов : пер. с англ. / К. Йоргенс. – Москва : Мир, 1976. – 152с.
1232743
  Кочубей А.Н. Спектральные свойства дифференциально-оперативных уравнений четного порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кочубей А.Н.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1977. – 12л.
1232744
  Часовникова Л.В. Спектральные свойства и фотосенсибилизирующее действие мономолекулярных слоев хлорофилла. : Автореф... канд. хим.наук: / Часовникова Л.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. Каф. физ. химии. – М., 1966. – 9л.
1232745
  Нижник Л Спектральные свойства некоторых дифференциальных операторов и задачи рассеяния : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нижник Л П.; Объед. уч. сов. ин-тов матем., физ., и металлофиз. АН УССР. – К., 1961. – 6л.
1232746
  Харитонов О.М. Спектральные свойства объемных интерференциаонных волн в литосфере. / О.М. Харитонов. – Киев, 1988. – 241с.
1232747
  Рамм А.Г. Спектральные свойства оператора Шредингера в областях с бескоречной границей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Рамм А.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 12л.
1232748
  Глинка Юрий Дмитриевич Спектральные свойства примесных тетраэдрических молекулярных анионов Cr, MO, Re в кристаллах различной симметрии и боратных стеклах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Глинка Юрий Дмитриевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 278л. – Бібліогр.:л.255-278
1232749
  Глинка Юрий Дмитриевич Спектральные свойства примесных тетраэдрических молекулярных анионов CrO2- 4, MoOu2- 4, ReO4 - в кристаллах различной симметрии и боратных стеклах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Глинка Юрий Дмитриевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
1232750
  Акулович Н.К. Спектральные свойства протохлорофилла растений различных систематических групп : Автореф... канд. биол.наук: / Акулович Н.К.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1961. – 15л.
1232751
  Кумейнский Василий Романович Спектральные свойства растворов галоидных солей и кислот с примесью молекулярных анионов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Кумейнский Василий Романович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 18 с.
1232752
  Кочубей С.М. Спектральные свойства растений как основа методов дистанционной диагностики / С.М. Кочубей, Т.М. Шадчина, Н.И. Кобец; АН УССР, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев : Наукова думка, 1990. – 136с.
1232753
  Ткаченко В.А. Спектральные теоремы для некоторых классов несамосопряженных дифференциальных операторов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ткаченко В.А.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1966. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1232754
  Чумакин М.Е. Спектральные фукнции изометрического оператора : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чумакин М.Е.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1964. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1232755
  Кушниренко И.Я. Спектральные характеристики водных растворов галоидных солей, аткивированных галлием, гермнием, мышьяком, селеном и теллуром : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кушниренко И.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 14 с.
1232756
  Кушниренко И.Я. Спектральные характеристики водных растворов голоидных солей, активированным галлиом, германиом, мышьяком, селеном и теллуром : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Кушниренко И. Я.; КГУ. – К., 1965. – 170л. – Бібліогр.:л.162-170
1232757
  Моисеева Е.В. Спектральные характеристики гласных начальных неприкрытых безударных слогов внутри синтагмы в современном русском литературном языке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 37-47. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В настоящей статье излагаются результаты экспериментально-фоне тическо го исследования реализации безударных гласных в непервом предударном неприкрытом слоге в позиции после мягкого согласного предшествующего слова в совр. рус. лит. языке. Проведенное ...
1232758
  Якоби Ю.А. Спектральные характеристики и методы ик-диагностики водородной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.040 / Якоби Ю.А.; АН СССР. Сиб. отд. ... – Новосибирск, 1971. – 20л.
1232759
  Поединчук Анатолий Ефимович Спектральные характеристики открытых двумерных резонаторов с диэлектрическими включениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Поединчук Анатолий Ефимович; МВ и ССО УССР, Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 17л.
1232760
  Поединчук Анатолий Ефимович Спектральные характеристики открытых двумерхных резонаторов с диэлектрическими включениями : Автореф... канд. физико-математическихнаук: 01.04.03 / Поединчук Анатолий Ефимович; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 17л.
1232761
  Бабанин Александр Владимирович Спектральные характеристики поля ветровых поверхностных волн : Автореф... канд.физ-матнаук: 04.00.22 / Бабанин Александр Владимирович; АН УССР Морской гидрофизический ин-т. – Севастополь, 1990. – 21л.
1232762
  Авраменко В.Г. Спектральные характеристики прессованных щелочногалоидных дисков,активированных таллием,мышьяком,оловом различных валентностей / В.Г. Авраменко. – Москва, 1965. – 395-397с. – Отд. оттиск.Известия АН СССР. с.физическая,т.ХХІХ
1232763
  Беленов Алексей Федорович Спектральные характеристики сигналов, рассеяных искусственной и естественной ионосферной турбулентностью (Экспериментальные исследования) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Беленов Алексей Федорович; МВ и ССО РСФСР. НИРФИ. – Горький, 1990. – 10л.
1232764
   Спектральные, временные и энергетические характеристики молекулярных свип-лазеров высокого давления / Б.Ф. Кунцевич, Б.И. Степанов, С.А. Трушин, В.В. Чураков. – Минск, 1978. – 19 с.
1232765
  Ратнер А.М. Спектральные, пространственные и временные характеристики лазера / А.М. Ратнер. – Киев : Наукова думка, 1968. – 203 с.
1232766
  Манвелян Морис Оганесович Спектральные, релаксационные и инверсионные характеристики искусственных кристаллов изумруда : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Манвелян Морис Оганесович; Ин-т радиофизики и электроники АН АрмССР. – Аштарак, 1980. – 13л.
1232767
   Спектральные, электрофотометрические и радиолокационные исследования полярных сияний и свечения ночного неба. – М., 1960. – 69с.
1232768
   Спектральные, электрофотометрические и радиолокационные исследования полярных сияний и свечения ночного неба. – М., 1961. – 58с.
1232769
   Спектральные, электрофотометрические и радиолокационные исследования полярных сияний и свечения ночного неба. – М., 1961. – 44с.
1232770
  Ломоносова Л.С. Спектральный анализ / Л.С. Ломоносова, О.Б. Фалькова. – М, 1958. – 420с.
1232771
   Спектральный анализ. – М., 1960. – 40с.
1232772
  Кустанович И.М. Спектральный анализ / И.М. Кустанович. – Изд. 3-е, доп. – М., 1972. – 351с.
1232773
  Шипицын С.А. Спектральный анализ биологических материалов с помощью дуги постоянного тока : автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук / Шипицын С.А. – Иркутск, 1950. – 4 с.
1232774
  Годич В.И. Спектральный анализ бисимметричных операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Годич В.И.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
1232775
   Спектральный анализ в геологии и геохимии. – М., 1967. – 248с.
1232776
  Бат М. Спектральный анализ в геофизике. / М. Бат; Под ред. Потапова О.А. – Москва : Недра, 1980. – 535с.
1232777
  Серкеров С.А. Спектральный анализ в гравиразведке и магниторазведке / С.А. Серкеров. – Москва : Недра, 1991. – 278с.
1232778
  Пойда В.Н. Спектральный анализ в дискретных ортогональных базисах. / В.Н. Пойда. – Минск, 1978. – 136с.
1232779
  Лизогуб А.П. Спектральный анализ в органической химии / А.П. Лизогуб. – К., 1964. – 232с.
1232780
  Лизогуб А.П. Спектральный анализ в органической химии / А.П. Лизогуб. – К., 1964. – 232с.
1232781
  Журбенко И.Г. Спектральный анализ временных рядов / И.Г. Журбенко. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 168с.
1232782
  Гренджер К. Спектральный анализ временных рядов в экономике = Spectral analysis of economic time series / Гренджер К., Хатанака М. ; [пер.: В.С. Дуженко, Е.Г. Угер ; науч. ред. В.В. Налимов]. – Москва : Статистика, 1972. – 312 с. – Библиогр.: Cписки лит. в конце глав
1232783
  Бочкова О.П. Спектральный анализ газовых смесей / О.П. Бочкова, Е.Я. Шрейдер. – М., 1955. – 184с.
1232784
  Бочкова О.П. Спектральный анализ газовых смесей / О.П. Бочкова, Е.Я. Шрейдер. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1963. – 307с.
1232785
  Немец В.М. Спектральный анализ газовых смесей с использованием изотопного разбавления : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Немец В.М. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 13 с.
1232786
  Семенов Н.Н. Спектральный анализ горного хрусталя и кварцевого стекла на примеси. : Автореф... канд.техн.наук: / Семенов Н.Н.; М-во высш.образования СССР.Моск.ордена Ленина хим.-техн.ин-т. – М, 1958. – 16л.
1232787
  Катченков С.М. Спектральный анализ горных пород. / С.М. Катченков. – Л, 1957. – 215с.
1232788
  Катченков С.М. Спектральный анализ горных пород. / С.М. Катченков. – 2-е изд. – Л, 1964. – 272с.
1232789
   Спектральный анализ дифференциальных операторов. – Киев, 1980. – 135с.
1232790
   Спектральный анализ звуков речи и интонация. – М., 1969. – 439с.
1232791
  Дженкинс Г. Спектральный анализ и его приложения : пер. с англ. / Г. Дженкинс, Д. Ваттс. – Москва : Мир
вып. 1. – 1971. – 317 с.
1232792
  Дженкинс Г. Спектральный анализ и его приложения : пер. с англ. / Г. Дженкинс, Д. Ваттс. – Москва : Мир
вып. 2. – 1972. – 287 с.
1232793
  Филиппов А.Н. Спектральный анализ и его применения / А.Н. Филиппов. – М.-Л., 1937. – 472с.
1232794
  Островская Г.В. Спектральный анализ изотопного состава водорода, углерода, азота и меди. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Островская Г.В.; Гос.ордена Ленина оптич.ин-т. – Л, 1961. – 12л.
1232795
  Карнаухов В.Н. Спектральный анализ клеток в экологии и охране окружающей среды: (Клеточный биомониторинг) = Spectral analysis of cells in ecology fnd environmental protection (Cell biomonitjring) / В.Н. Карнаухов. – Пущино, 1988. – 124 с.
1232796
  Романютина Ж.Д. Спектральный анализ колебаний геофизических элементов (на прим. бассейна оз. Балхаш) : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.09 / Романютина Ж. Д.; Кубан. с. х. ин-т. – Краснодар, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1232797
  Исаев Л.Е. Спектральный анализ линейных ограниченных операторов с резольвентой экспоненциального типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Исаев Л.Е.; АН УССР. Физ.-техн. ин-тут низких температур. – Харьков, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
1232798
  Куделя Е.С. Спектральный анализ металлов и сплавов / Е.С. Куделя. – Киев, 1961. – 231с.
1232799
  Буравлев Ю.М. Спектральный анализ металлов и сплавов / Ю.М. Буравлев. – Киев, 1976. – 190 с.
1232800
  Таганов К.И. Спектральный анализ металлов и сплавов с предварительным отбором пробы / К.И. Таганов. – М., 1968. – 188с.
1232801
  Лонцих С.В. Спектральный анализ металлометрических проб / С.В. Лонцих, В.В. Недлер, Я.Д. Райхбаум. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 120с.
1232802
  Топор Н.Д. Спектральный анализ минералов, руд и горных пород / Н.Д. Топор. – Москва : Московский университет, 1963. – 191с.
1232803
  Калинин С.К. Спектральный анализ минерального сырья / С.К. Калинин, Э.Е. Файн. – Алма-Ата, 1962. – 240с.
1232804
  Индиченко Л.Н. Спектральный анализ минеральных веществ / Л.Н. Индиченко. – М., 1960. – 189с.
1232805
  Садовничий В.А. Спектральный анализ многочастичного оператора Шредингера / В.А. Садовничий. – М., 1984. – 23с.
1232806
  Муртазин Х.Х. Спектральный анализ многочастичного оператора Шредингера / Х.Х. Муртазин, В.А. Садовничий. – М., 1988. – 227с.
1232807
  Черемных Е.В. Спектральный анализ некоторых несамосопряженных операторов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Черемных Е.В. ; МВ и ССО УССР , Львов. гос. ун-т. – Львов, 1973. – 20 с.
1232808
  Максимов Д.Е. Спектральный анализ некоторых полупроводниковых веществ с применением разряда в полом катоде : Автореф... канд. хим.наук: / Максимов Д. Е.; Гор.ГУ. – Горький, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1232809
  Блохина Л.П. Спектральный анализ немецких нелабиализованных гласных фонем переднего ряда : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Блохина Л.П. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – Москва, 1961. – 13 с.
1232810
  Кужель А.В. Спектральный анализ неограниченных несамосопряженных операторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кужель А.В.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – Харьков, 1959. – 11л.
1232811
  Немец В.М. Спектральный анализ неорганических газов / В.М. Немец, А.А. Петров, А.А. Соловьев. – Ленинград : Химия, 1988. – 240с. – ISBN 5-7245-0075-2
1232812
  Деркач В.А. Спектральный анализ неорганических несамосопряженных операторов в оснащенных пространствах с индефинитной метрикой : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.01 / Деркач В. А.; АН УССР, Ин-т прикл. матем. и механики. – Донецк, 1978. – 18л.
1232813
  Сахнович Л.А. Спектральный анализ несамосопряженных вполне непрерывных операторов с единственной точкой спектра : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Сахнович Л. А.; МВО УССР, ХГУ. – Харьков, 1960. – 14л.
1232814
  Каспранский Р.Р. Спектральный анализ носовых согласных немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: / Каспранский Р.Р.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М, 1963. – 21л.
1232815
  Колесник Василий Михайлович Спектральный анализ обобщенной краевой задачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Колесник Василий Михайлович; МВ и ССО УССР. Львовский гос. ун-т. – Львов, 1975. – 26л.
1232816
  Майорга-Родригес Спектральный анализ операторов близких к оператору Лапласа : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.01.01 / Майорга-Родригес Х. Б.; АН УССР, Ин-т прикл. матем. – Донецк, 1981. – 16л.
1232817
  Егорова И.Е. Спектральный анализ операторов Дирака и матриц Якоби с предельно периодическими коэффициентами, хорошо аппроксимируемыми периодическими : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Егорова И.Е.; МВ и ССО УССР, Харьк.гос.ун-т. – Х, 1987. – 16л.
1232818
  Тарутина Л.И. Спектральный анализ полимеров / Л.И. Тарутина, Ф.О. Позднякова. – Л., 1986. – 247с.
1232819
  Орлов А.Г. Спектральный анализ полупроводников / А.Г. Орлов. – Ленинград, 1971. – 171с.
1232820
  Зырин Г Н. Спектральный анализ почв, растений и других биологических аспектов / Г Н. Зырин, . – М., 1977. – 334с.
1232821
   Спектральный анализ при поисках рудных месторождений. – Ленинград : Недра, 1969. – 296с.
1232822
   Спектральный анализ редкоземельных окислов. – М., 1974. – 152с.
1232823
  Русанов А.К. Спектральный анализ руд и минералов. / А.К. Русанов. – М.-Л., 1948. – 260с.
1232824
  Коняев К.В. Спектральный анализ случайных океанологических полей. / К.В. Коняев. – Л, 1981. – 207с.
1232825
  Грибанов Ю.И. Спектральный анализ случайных процессов / Ю.И. Грибанов, В.Л. Мальков. – М., 1974. – 239с.
1232826
  Коняев К.В. Спектральный анализ случайных процессов и полей. / К.В. Коняев. – М, 1973. – 168с.
1232827
   Спектральный анализ слюд сесторождений Восточной Сибири. – Иркутск, 1974. – 274с.
1232828
  Журбенко И.Г. Спектральный анализ стационарных случайных процессов и полей : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.01.05 / Журбенко И. Г.; МГУ. – Москва, 1979. – 21л.
1232829
  Солодвник С.М. и Ноткина М.А. Спектральный анализ тугоплавких редких металлов / С.М. и Ноткина М.А. Солодвник. – М., 1974. – 49с.
1232830
  Топалов Л.И. Спектральный анализ ферросплавов. / Л.И. Топалов. – Свердловск, 1962. – 288с.
1232831
  Кошкаров А.Б. Спектральный анализ фрикативных согласных казахского языка в структурах типа СГС, ГСГ : Автореф... канд. филол.наук: 665 / Кошкаров А.Б.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т вост. яз. – М., 1972. – 26л.
1232832
   Спектральный анализ чистых веществ. – Л., 1971. – 416с.
1232833
   Спектральный анализ элементов-примесей в горных породах. – М., 1972. – 127с.
1232834
  Ильин С.Р. Спектральный и деформационный анализ систем "сосуд - армировка" вертикальных стволов / С.Р. Ильин, М.В. Дубинин // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 164-193 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
1232835
  Акмарво А.М. Спектральный и рентгенографический анализ английских и удмуртских гласных : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Акмарво А.М. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1965. – 23 с.
1232836
  Хачатнян А.А. Спектральный и рентгенологический анализ гласных армянского и английского языков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Хачатнян А.А. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр.яз. – Москва, 1963. – 18л.
1232837
  Федоров Т.Г. Спектральный изотопный анализ водорода и определение концетнтрации водорода в металлах / Т.Г. Федоров. – М., 1980. – 120с.
1232838
  Ковалев И.А. Спектральный метод анализа по линиям, расположенным в разных областях спектра. : Автореф... канд. техн.наук: / Ковалев И.А.; Харьков. политехн. ин-тут им. В.И.Ленина. – Харьков, 1965. – 13л.
1232839
  Бойков А.Д. Спектральный метод исследования динамики автоматических систем управления / А.Д. Бойков, С.Ф. Ледяев. – Саранск, 1979. – 55с.
1232840
  Жиглинский А.Г. Спектральный метод определения изотопного состава свинца : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Жиглинский А. Г. ; ЛГУ. – Ленинград, 1958. – 12 с.
1232841
  Кунд Г.Г. Спектральный метод определения изотопов Sr87 и Pb204 : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Кунд Г.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1970. – 15л.
1232842
  Онша Ю.М. Спектральный метод оптимального планирования экспериментов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Онша Ю.М.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 18 с.
1232843
  Онша Юрий Михайлович Спектральный метод оптимального планирования экспериментов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Онша Юрий Михайлович; МВ и ССО СССР. КГУ. – Киев, 1987. – 118л. – Бібліогр.:л.94-103
1232844
  Омуралиев А.С. Спектральный подход для асимптотического изучения интегро-дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Омуралиев А. С. ; АН КазССР , Ин-т математики и механики. – Алма-Ата, 1979. – 14 с.
1232845
  Русинов Л.А. Спектральный подход к первичной обработке сигналов аналитических приборов. / Л.А. Русинов, Л.В. Новиков. – Л., 1984. – 157с.
1232846
   Спектральный приемник на волну 1,35 СМ. – Ленинград : АН СССР, 1984. – с.
1232847
  Нийлиск Х.И. Спектральный радиационных режим некоторых посевов сельскохозяйственных культур в фотосинтетических активной области спектра : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нийлиск Х. И.; Тарт. Гу. – Тарту, 1964. – 12л.
1232848
  Салихов Тагаймурод Хаитович Спектральный состав двукратно рассеянного света в окрестности критических точек : Дис... наук: 01.04.14 / Салихов Тагаймурод Хаитович; МВ ССО РСФСР, ЛГУ им. А.А.Жданова, АН Тадж. ССР, Физ-техн. ин-т им. С.У.Умарова. – Л., 1985. – 145л. – Бібліогр.:л.130-145
1232849
  Салихов Тагаймурод Хаитович Спектральный состав двукратно рассеяного света в окрестности критических точек : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.14 / Салихов Тагаймурод Хаитович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 16 с.
1232850
  Тихомиров Александр Аполлинариевич и др. Спектральный состав света и продустивность растений / Александр Аполлинариевич и др. Тихомиров. – Новосибирск : Наука Сиб. отд-ние, 1991. – 164с.
1232851
  Гришечкин Владимир Сергеевич Спектральный состав суммарной коротковолновой радиации и лучистого притока тепла в земной атмосфере : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.12 / Гришечкин Владимир Сергеевич; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 14л.
1232852
  Зайцев Г.И. Спектральный состав теплового и вынужденного рассеяния света в крыле линии Релея : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Зайцев Г.И.;. – М, 1968. – 10л.
1232853
  Гордон Б.Е. Спектральный эмиссионный анализ и его применение в криминалистике, судебной химии и судебной медицине / Б.Е. Гордон. – К, 1962. – 304с.
1232854
  Остпенко Н.И. Спектраьлные исследования молекулярных кристаллов с дефектами. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.05 / Остпенко Н.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 28л.
1232855
  Білий М.У. Спектри вбирання лужних розчинів талію та свинцю / М.У. Білий, О.А. Шишловський. – 5 вип. – Київ
15. – 1956. – [6] с.
1232856
  Роман В.І. Спектри відношення сигнал-завада адаптивних геофізичних досліджень // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 186-191. – Бібліогр.: с. 190-191. – ISSN 0203-3100
1232857
  Козік О.І. Спектри застосування методів дистанційного навчання // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 31-32
1232858
  Корнієнко М.Є. Спектри комбінаційного розсіяння другого порядку одностінних вуглецевих нанотрубок / М.Є. Корнієнко, А.П. Науменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 362-369. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Порівняні форми коливальних смуг спектрів комбінаційного розсіяння 1-го та 2-го порядків одностінних вуглецевих нанотрубок при зміні частоти збуджуючого лазерного випромінювання v1. Встановлена сильна залежність інтенсивностей обертонів від v1 та ...
1232859
  Дашковська Р.О. Спектри комбінаційного розсіяння розчинів хлористої сурми / Р.О. Дашковська, І.І. Конділепко, 1958. – [7] с.
1232860
   Спектри комбінаційного розсіяння та коливальна релаксація деяких монозаміщених бензолу у розчинах. Ч.1 / Л.А. Булавін, А.К. Атаходжаєв, Ф.Х. Тухватуллін, В.Е. Погорєлов, А. Жумабоєв, О. Турсункулов, І.К. Клейнер, Н.А. Атамась // Тез.доп.І Укр.конф.Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем .Львів,1993
1232861
  Файдиш О.М. Спектри люмінесценції кристалів антрацену при різних умовах їх приготування, збудження і знімання / О.М. Файдиш, В.Л. Зіма. – Київ, 1960. – [5] c. – Окр. відбиток : Вісник КУ, № 3, сер. астрономії, фізики та хімії, вип. 2, 1960
1232862
  Булавін Л.А. Спектри молекулярного розсіяння світла поблизу критичної точки / Л.А. Булавін, Олейнікова // Тез. докл. 11-й Укр. школы-сем. "Спектроск. молекул, крист."
1232863
  Ільїнська А.П. Спектри морфологічних ознак Brassicaceae s. l.: вегетативні органи рослин // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72 , № 1. – C. 8-18. – ISSN 0372-4123
1232864
  Охріменко Б.А. Спектри поглинання опромінених розчинів електролітів / Б.А. Охріменко, О.С. Колесник, В.П. Ящук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 490-496. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджені спектри наведеного оптичного поглинання довгоживучих фотопродуктів, які виникають в опромінених водних розчинах електролітів. Запропоновані фотохімічні реакції утворення та склад довгоживучих фотопродуктів.
1232865
   Спектри поглинання та анізотропії збудження флюоресценції мероціанінів, похідних амінокумарину / Д.Б. Мельник, А.П. Науменко, В.М. Ящук, А.О. Герасьов, О.Д. Качковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 195-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1232866
  Бай О.В. Спектри та властивості нормальних хвиль в анізотропному п"єзокристалічному шарі орторомбічної та тригональної системи : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Бай Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1232867
  Борисова М.С. Спектри та кореляції в гідродинамічному підході з неперервною емісією при енергіях RHIC / М.С. Борисова, Ю.М. Синюков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 411-421. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано одночастинкові спектри поперечного імпульсу та інтерферометричні радіуси в центральних Аu+Аu зіткненнях при енергіях RHIC в рамках гідродинамічно мотивованої параметризації з врахуванням неперервності емісії гадронів на протязі ...
1232868
  Горбань І.С. Спектро-інтерференційний метод кількісного аналізу двох- та трьохкомпонентних розчинів / І.С. Горбань, С.М. Рижова, О.А. Шишловський. – Київ, 1956. – С. 61-66. – Окр. відбиток
1232869
  Силантьев А.Н. Спектро-метрический анализ радиоактивных проб внешней среды / А.Н. Силантьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 184с.
1232870
  Арнаутов Н.В. Спектрографические методы количественного определения германия для геолого-геохимических исследований : Автореф... канд. хм.наук: / Арнаутов Н.В.; Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние. Оббъедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1963. – 18л.
1232871
  Харламов И.П. Спектрографический анализ сплавов / И.П. Харламов. – М, 1969. – 208с.
1232872
  Гриффинг М.Е. Спектрографический и колориметрический методы определения фосфора в бензинах / М.Е. Гриффинг, С.Т. и др. Леококк. – Москва : ГОСИНТИ, 1960. – 23 с.
1232873
  Сергеев А.В. Спектрографический метод изучения вариации космических лучей магнитосферного межпланетного происхождения . : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Сергеев А.В.; МГУ.Науч-исслед.ин-т ядерной физики. – М, 1973. – 30л.
1232874
  Коротков В.К. Спектрографический метод исследования измерений кратких нейтронов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Коротков В. К.; АН СССР, Ин-т земного магнитизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1983. – 13л.
1232875
  Чешко Ф.Ф. Спектрографическое исследование двуокиси серы, сернистой кислоты и ее производных, метан-, и бензолсульфоновой кислот и их производных : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Чешко Ф.Ф. ; МВО СССР , Харьков. политехн. ин-т. – Харьков, 1950. – 9 с.
1232876
  Цветкова Н.Н. Спектрографическое исследование почво-грунтов на содержание микрорэлементов / Н.Н. Цветкова. – Днепропетровск, 1980. – 108с.
1232877
  Арнаутов Н.В. Спектрографическое определение германия в миниральном сырье / Н.В. Арнаутов. – Новосибирск, 1959. – 64с.
1232878
  Еременко В.Я. Спектрографическое определение микроэлементов (тяжелых металлов) в природных водах / В.Я. Еременко. – М., 1960. – 80с.
1232879
  Еременко В.Я. Спектрографическое определения микроэлементов (тяжелых металлов) в природных водах / В.Я. Еременко. – 2-е изд. – Л., 1969. – 110с.
1232880
   Спектрографическое оределение микроэлементов в сырье и монокристаллах корунда, шпинели, гранатов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Несанелис М. З,; Несанелис М. З,; Хар.ГУ. – Х., 1983. – 24л.
1232881
   Спектроеліпсометричний контроль поверхні композитних матеріалів на основі бориду титану / О. Лопатинська, А. Лопатинський, І. Казо, Л. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 25-28. – (Фізика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Методами кутової, спектральної та азимутальної еліпсометрії проведено контроль поверхні композитних матеріалів на основі бориду титану. Виявлено, що поверхня зразків є неоднорідною, а поверхневому шару притаманна анізотропія таких еліпсометричних ...
1232882
  Ломакіна О.В. Спектроеліпсометричні властивості тонких плівок молібдену з перехідним шаром між плівкою і діелектричною підкладкою при збудженні поверхневих поляритонів / О.В. Ломакіна, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 255-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Проведені розрахунки спектральних залежностей еліпсометричних параметрів, а саме азимута відновленої лінійної поляризації У [...] і зсуву (раз між р і s компонентами відбитої хвилі [...], для тонких плівок молібдену (Мо), напилених на кварцові (SiO2) ...
1232883
   Спектроеліпсометричні дослідження тонких плівок молібдену і перехідних шарів на них / В.В. Лендел, О.В. Ломакіна, Л.Ю. Мельниченко, І.А. Шайкевич // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2010. – Т. 32, № 8. – С. 1013-1019. – ISSN 1024-1809
1232884
   Спектрозолотометрическая съемка как метод поисков золоторудных месторождений, несопровождаемых механическими ореолами (россыпями). – Л., 1964. – 22с.
1232885
  Кирюшин Ю.Т. Спектрометр большой светимости для исследования глубоконеупругого взаимодействия мюонов : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Кирюшин Ю.Т.; ОИЯИ. – Дубна, 1989. – 28л.
1232886
  Дражев М.Н. Спектрометр быстрых нейтронов по времени полета в наносекундном диапазоне. 03-3637 : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Дражев М.Н.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория нейтронной физики. – Дубна, 1968. – 29л.
1232887
  Богданов Г.Ф. Спектрометр быстрых нейтронов по времени пролета : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богданов Г. Ф.; АН, СССР. – М., 1957. – 7л.
1232888
  Агамалян М.М. Спектрометр малоуголового рассеяния тепловых нейтронов "Мембрана" / М.М. Агамалян. – Ленинград, 1979. – 14 с.
1232889
  Ондриш Л. Спектрометр с высоким разрешеним для измерения времени пролета частиц : Автореф... канд. техн.наук: / Ондриш Л.; ОИЯИ, Лаб. выс. энерг. – Дубна, 1971. – л.
1232890
  Ковригин О.Д. Спектрометр с двойной фокусировкой / О.Д. Ковригин, Г.Д. Латышев. – Алма-Ата, 1962. – 48 с.
1232891
  Забродин В.А. Спектрометр ядерного магнитного резонанса высокого разрешения на сверхпроводящем магните : Автореф... канд. тех.наук: / Забродин В.А.; КГУ. – К, 1972. – 18л.
1232892
  Лапшин В.Г. Спектрометри по времени пролета и их применение в экспериментах на ускорителе ИФВЭ с энергией 70 Гэв : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.0401 / Лапшин В. Г.; Ин-т физ. выс. энерг. – Серпухов, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1232893
   Спектрометрическая и хроматографическая характеристика нефтей и конденсатов некоторых местородений Советского Союза. – М., 1972. – 88с.
1232894
  Сильверстейн Р. Спектрометрическая идентификация органических соединений / Р. Сильверстейн. – М., 1977. – 590с.
1232895
   Спектрометрические методы анализа в геохимии. – Новосибирск, 1980. – 125с.
1232896
   Спектрометрические методы анализа радиоактивного загрязнения почв и аэрозолей. – М., 1974. – 126с.
1232897
   Спектрометрические стандарты для наблюдения планет и комет и некотрые вопросы звездной спектрофотометрии. – Алма-Ата : Наука, 1972. – 123 с.
1232898
  Лабушкин В.Г. Спектрометрический метод и аппаратура для измерения концентрации дочерних продуктов эманаций в воздухе : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Лабушкин В.Г. ; Всес. науч.-исс. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – Москва, 1967. – 32 с.
1232899
   Спектрометричне вивчення процесу утворення наночастинок золота в залежності від кислотності середовища / В.В. Порубльова, М.Л. Малишева, Ю.П. Муха, Г.М. Єременко, Н.П. Смірнова // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 153
1232900
  Рыбаков Б.В. Спектрометрия быстрых нейтронов / Б.В. Рыбаков. – Москва : Издательство Главного управления по использованию атомной энергии, 1958. – 164 с.
1232901
  Гуртовой М.Е. Спектрометрия быстрых нейтронов по времени полёта / М.Е. Гуртовой. – К., 1973. – 144с.
1232902
  Дрозд Г.Г. Спектрометрия и дозиметрия нейтронов промежуточных энергий на биологическом канале ГЭК-9 аппарата ИРТ-2000 института ядерной энергетики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Дрозд Г.Г.; БГУ. – Минск, 1971. – 36л.
1232903
  Леман Т.А. Спектрометрия ионного и циклотронного резонанса / Т.А. Леман, М. Берси. – М, 1980. – 215с.
1232904
  Колеватов Ю.И. и др. Спектрометрия нейтронов и гамма-излучения в радиационной физике / Ю.И. и др. Колеватов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 297 с. – ISBN 5-283-03033-4
1232905
  Федоров М.Б. Спектрометрия нейтронов средних энергий / М.Б. Федоров. – Киев : Наукова думка, 1979. – 227с.
1232906
  Новиков В.В. Спектрополяризационные исследования Луны и разнотипных вулканических отложений Камчатки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Новиков В.В. ; МГУ , Гос. астроном. ин-т им. П.К. Штенберга. – Москва, 1972. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
1232907
  Моисеева Г.П. Спектрополяриметрический метод анализа оптически неактивных соединений. : Автореф... канд. хим.наук: / Моисеева Г.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1964. – 19л.
1232908
  Потапов В.М. Спектрополяриметрический метод в органической химии. : Автореф... доктор хим.наук: / Потапов В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1964. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1232909
  Кирюхин И.Ф. Спектрополяриметрическое изучение -глобулина, яичного альбумина и желатина : Автореф... канд. биол.наук: / Кирюхин И.Ф.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Биол. фак. – Симферополь, 1965. – 18л.
1232910
  Демьянович В.М. Спектрополяриметрическое изучение аминов и их производств : Автореф... канд. химнаук: / Демьянович В. М.; МГУ, Хим. фак. – Москва, 1963. – 20л.
1232911
  Ожерельева Е.И. Спектросенситометрическое и спектрофотометрическое исследование некоторых закономерностей оптической сенсибилизации фотографических эмульсий : Автореф... канд. хим.наук: / Ожерельева Е. И.; Лен. ин-т кинореж. – Ленинград, 1953. – 10 с.
1232912
  Сергеев Н.М. Спектроскопии ЯMPF19 и строение форвинильных соединений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Сергеев Н.М.; Казан.гос.ун-т. – М, 1966. – 17л.
1232913
  Ключарев А.Н. Спектроскопические исследования в парах металлов при низких давлениях : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Ключарев А.Н. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1968. – 13 с.
1232914
  Ходжаев М. Спектроскопические исследования возбужденных состояний некоторых нечетных изотопов галлия, индия, цезия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ходжаев М.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. наукам Отд-ния физ.-мат. и техн. наук. – Ташкент, 1968. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1232915
  Вихров С.В. Спектроскопические исследования газопаровой фазы при электроннолучевом переплаве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05. / Вихров С.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 16 с.
1232916
  Шевельков В.Ф. Спектроскопические исследования кислородных соединений алюминия, галия, индия и талия в газовой фазе : Автореф... канд. хим.наук: / Шевельков В. Ф.; МГУ, Хим. факт. Каф. физ. хим. – М., 1967. – 15л.
1232917
  Варина Татьяна Марковна Спектроскопические исследования кристаллов, активированных ионами 3dN-конфигураций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.18 / Варина Татьяна Марковна ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
1232918
  Евтушенко Т.П. Спектроскопические исследования лазерной искры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Евтушенко Т.П.; АН СССР. – Л, 1973. – 19л.
1232919
  Разбирин Б.С. Спектроскопические исследования некоторых полупроводниковых кристаллов в области длинноволновоо края собственного поглощения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Разбирин Б.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1232920
  Бикмухаметов К.А. Спектроскопические исследования перехода лазера на парах естественной ртути на длине волны. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Бикмухаметов К.А.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1232921
  Захаров Л.С. Спектроскопические исследования поступления вещества тонких пленок в искровой разряд : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Захаров Л.С.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 21л.
1232922
  Одинцова Г.А. Спектроскопические исследования потоков плазмы в некоторых типах плазменных ускорителей : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Одинцова Г. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1967. – 14л.
1232923
  Ванцан В.М. Спектроскопические исследования электронных процессов в дефектных и компенсированных дакцепторными примесями кристаллах селенида кадмия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03.,01.04.05 / Ванцан В.М.; МВ и ССО УССР. – Х, 1979. – 22л.
1232924
  Кравцов Л.А. Спектроскопические свойства веществ с сильноперекрывающимися полосами поглощения и люминесценции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кравцов Л.А.; АН БССР. Объедин. совет Ин-та физ., Ин-та матем. и вычислит. техники и Отд. физики твердого тела и полупро. – Минск, 1963. – 17л.
1232925
  Онущенко А.А. Спектроскопические свойства микрокристаллической фазы гетерогенных стекол : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.04.10 / Онущенко А.А.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1989. – 16л.
1232926
  Толстой М.Н. Спектроскопические свойства неодима и безызлучательная передача энергии в лазерных материалах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Толстой М.Н.; Гос. оптич. ин-т. – Л., 1967. – 12л.
1232927
  Сикорский В.В. Спектроскопические свойства протонированных гетероциклических аминов в комплексах уранила. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Сикорский В.В.; БГУ. – Минск, 1981. – 20л.
1232928
  Сикорский В.В. Спектроскопические свойства протонированных гетероциклических аминов в комплексах уранила. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Сикорский В.В.; БГУ. – Минск, 1981. – 20л.
1232929
  Буков Н.Н. Спектроскопическое и калориметрическое изучение комплексообразования редкоземельных элементов в а-аминокислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Буков Н. Н.; Краснодар. полит. ин-т. – Краснодар, 1981. – 21л.
1232930
  Тимофеев В.А. Спектроскопическое и релаксационной измерения спин-фононного взаимодействия : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Тимофеев В. А.; Казан.ГУ. – Казань, 1981. – 15л.
1232931
  Цикора И.Л. Спектроскопическое излучение механизма образования и возбуждения некоторых радикалов в пламени и газовом разряде : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цикора И. Л.; ДГУ. – Днепропетровск, 1964. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1232932
  Минченко Павел Григорьевич Спектроскопическое изучение конформационных состояний миозина и актомиозина мышц при взаимодействии с АТФ и двухвалентными катионами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Минченко Павел Григорьевич; КГУ. – К., 1987. – 16л.
1232933
  Минченко Павел Григорьевич Спектроскопическое изучение конформационных состояний миозина и актомиозина мышц при взаимодействии с АТФ и двухвалентными катионами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Минченко Павел Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 16л.
1232934
  Кузяков Ю.Я. Спектроскопическое изучение моногалогенидов элементов 4 группы периодической системы. : Автореф... Доктора хим.наук: 073 / Кузяков Ю.Я.; МГУ. – М, 1970. – 30л.
1232935
  Узиков А.Н. Спектроскопическое изучение монофторидов элементов 4-ой группы периодической системы : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Узиков А.Н.; Моск. гос. ун-т им М.В. Ломоносова. Хим. фак. – Москва, 1969. – 16л.
1232936
  Фесенко Д.А. Спектроскопическое изучение некоторых новых спиробензилизохинолиновых и хасубанановых алкалоидов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Фесенко Д.А.; МВ и ССО СССР. Ун-т дуржбы народов. – М., 1971. – 24л.
1232937
  Кецле Гарри Альбертович Спектроскопическое изучение процессов дезактивации возбужденных электронных состояний родаминовых красителей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Кецле Гарри Альбертович; МГУ. Физ. фак. – М., 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1232938
  Ройтман Г.П. Спектроскопическое изучение триплетных сосотояний тиазиановых крксителей и процессы фотопереноса электрона : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Ройтман Г. П.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 26л.
1232939
  Самбуева А.С. Спектроскопическое изучение химических реакций и процессов парообразования в камерном электроде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Самбуева А.С.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1232940
  Остроуменко П.П. Спектроскопическое изучение элементарных процессов в разряде полого катода и применение его для изучения атомных спектров поглощения : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Остроуменко П.П.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1967. – 13л.
1232941
  Столов А.Л. Спектроскопическое изучение элементарныхл процессов в высокочастотном факельном разряде. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Столов А.Л.; М-во высш.образования СССР.Казан.оредена Труд.Красн.Знамени.гос.ун-т. – Казань, 1956. – 11л.
1232942
  Киреев Г.В. Спектроскопическое исследование N-оксидов дипиридилов и их превращений в реакциях ацептирования электрона и Н : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Киреев Г.В.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1975. – 26л.
1232943
  Клаузен Н.А. Спектроскопическое исследование взаимодействия каучука с серой и кислородом. : Автореф... канд. хим.наук: / Клаузен Н.А.; Ин-тут тонкой хим. технологии им. Ломоносова. – М,, 1958. – 9л.
1232944
  Смолянский Александр Леонидович Спектроскопическое исследование внутри- и межмолекулярных взаимодействий в полимерных и модельных низкомолекулярных системах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.15 / Смолянский Александр Леонидович; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1977. – 26л.
1232945
  Нуждина Ю.А. Спектроскопическое исследование внутри- и межмолекулярных взаимодействий в фосфорилированных амидах и уретанах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.044 / Нуждина Ю.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 20 с.
1232946
  Нуждина Ю.А. Спектроскопическое исследование внутри и межмолекулярных взаимодействий в фосфорилированных амидах и уретанах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.044 / Нуждина Ю.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 18 с.
1232947
  Воробьева Р.П. Спектроскопическое исследование внутримолекулярного донорно-ацепторного взаимодействия в гидрированных хинолинах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Воробьева Р.П.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 18л.
1232948
  Шувалова Е.В. Спектроскопическое исследование водородной связи с участием ацетиленовых соединений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Шувалова Е.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 15л.
1232949
  Угрин С.Ю. Спектроскопическое исследование возбуждения внешних оболочек атомов кальция, стронция и бария электронынм ударом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Угрин С.Ю.; Мин-во высш. и средн. спец. образ. Латвийской ССР. Латв. гос. университет. – Рига, 1979. – 16л.
1232950
  Муминов А.И. Спектроскопическое исследование возбужденных состояний некоторых изотопов ядер Pd, Te, Eu, Gd, Dy, Er, Yb, W, OS : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Муминов А.И.; АН УзССР. Объед. учен. совет по физике отд. физ.-техн. и мат. наук. – Ташкент, 1972. – 18л.
1232951
  Мухамедова Д.А. Спектроскопическое исследование вольфрамата кальция с присадкой неодима. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Мухамедова Д.А.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Х, 1973. – 14л.
1232952
  Разумовская Л.П. Спектроскопическое исследование высоко-частотного разряда в инертных газах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Разумовская Л.П.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1965. – 11л.
1232953
  Глыбовская Виктория Алексеевна Спектроскопическое исследование комплексных соединений тетрагалогенидов олова с анилином и его монозамещенными производными : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Глыбовская Виктория Алексеевна; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27
1232954
  Качапина Л.М. Спектроскопическое исследование комплексов молекулярного азота с соединениями переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Качапина Л.М.; АН СССР. Отд-ние Ин-та хим. физик. Моск. физ.-техн. ин-т. – Черноголовка, 1972. – 17л.
1232955
  Пестерев Виктор Иванович Спектроскопическое исследование конформационных эффектов производных пиперидина : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.04 / Пестерев Виктор Иванович; Ин-т химических наук АН КазССР. – Алма-Ата, 1980. – 26л.
1232956
  Южаков Виктор Илларионович Спектроскопическое исследование концентрационных эффектов в спиртовых растворах родаминовых красителей и пигментов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Южаков Виктор Илларионович ; МГУ. – Минск, 1974. – 20 с.
1232957
  Суслина Л.Г. Спектроскопическое исследование кристаллов халькогенидов цинка. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Суслина Л.Г.; ЛГУ. – Л., 1966. – 11л.
1232958
  Нарзиев Б.Н. Спектроскопическое исследование межмолекулярного взаимодействия в водных и неводных растворах ацетонитрила : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Нарзиев Б.Н.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1969. – 16л.
1232959
  Крищунене Б. Спектроскопическое исследование межмолекулярного взаимодействия витаминов В1, В2, В6, С и рутина. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крищунене Б.; Вильнюский гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 14л.
1232960
  Денисов Г.С. Спектроскопическое исследование межмолекулярного перехода протона в системах с водородной связью : Автореф... докт. физ.мат.наук: 01.04.05 / Денисов Г. С.; ЛГУ. – Л., 1975. – 34л.
1232961
  Поминов И.С. Спектроскопическое исследование межмолекулярных взаимодействий в ионных растворах в широком интервале температур : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 044 / Поминов И.С.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 28 с. – Бібліогр.:с.25-27
1232962
  Низамов Н. Спектроскопическое исследование межмолекулярных взаимодействий и фотопревращений в растворах и пленках органических красителей : автореф. дисс. ... доктора физ.-мат. наук : 01.04.05 / Низамов Н. ; М-во высшего и сред. спец. образ. СССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1984. – 37 с. – Библиогр.: 47 назв.
1232963
  Сухоруков Б.И. Спектроскопическое исследование молекулярного строения и кислотно-основных свойств нуклеиновых кислот и их компонентов. : Автореф... канд. хим.наук: / Сухоруков Б.И.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1964. – 24л.
1232964
  Салимов Саидмурат Хаджимуратович Спектроскопическое исследование некоторых атомных ядер с 85 << А << 151 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Салимов Саидмурат Хаджимуратович; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1985. – 17л.
1232965
  Гусева Л.М. Спектроскопическое исследование некоторых кристаллических материалов для квантовой электроники оптического диапазона. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Гусева Л.М.; Моск.ин-т.стали и сплава. – М, 1968. – 17л.
1232966
  Рябчикова Т.А. Спектроскопическое исследование неоднородностей химического состава стронциевой Ар-звезды : Автореф... канд. физ. мат.наук: 14.01.6 / Рябчикова Т. А.; МГУ. – М., 1974. – 12л.
1232967
  Крейцер Т.В. Спектроскопическое исследование особенностей строения и структурных превращений ряда полимеров, содержащих заместители в альфа-положении. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крейцер Т.В.; АН СССР. Ин-тут высокомолекулярных соед. – Л,, 1967. – 16л.
1232968
  Кулагин С.Г. Спектроскопическое исследование плотной низкотемпературной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Кулагин С.Г.; МГУ. – М., 1973. – 18л.
1232969
  Кулагин Сергей Георгиевич Спектроскопическое исследование плотной низкотемпературной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Кулагин Сергей Георгиевич; МГУ. Физ. фак. – М., 1973. – 19л.
1232970
  Терентьев В.А. Спектроскопическое исследование поведения в растворе перекисных производных кетонов и альдегидов : Автореф... канд. хим.наук: / Терентьев В. А.; МГУ. – М., 1966. – 16л.
1232971
  Лютов В.С. Спектроскопическое исследование поверхностных комплексов молекулярного азота с металлическими родием и рутением. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Лютов В.С.; АН СССР. Филиал Ин-та хим. физики. – Черноголовка, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21
1232972
  Морозова Ю.П. Спектроскопическое исследование природы полос поглощения, внутри- и межмолекулярных взаимодействий замещенный бензола : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Морозова Ю.П.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 13л.
1232973
  Кисиленко А.А. Спектроскопическое исследование природы химических связей в изоцианатах фосфора : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Кисиленко А.А. ; АН УССР. Ин-т физической химии им. В.Л. Писаржевского. – Киев, 1974. – 15 с.
1232974
  Панов В.Б. Спектроскопическое исследование промежуточных соединений в реакциях восстановления N2C2H2 и C2H2 комплексами переходных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Панов В.Б.; АН СССР. Отд. ин-та хим. наук. – Черноголовка, 1973. – 20л.
1232975
  Заслонко И.С. Спектроскопическое исследование протекания экзотермических реакций за ударными волнами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Заслонко И.С.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1969. – 13л.
1232976
  Запольский О.Б. Спектроскопическое исследование процессо, протекающих в полимерах под действием ультрафиолетового излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Запольский О.Б.; АН БССР. Учен. совет по физике. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1969. – 11л.
1232977
  Гарга Иван Иванович Спектроскопическое исследование процессов возбуждения атомов магния и кальция электронным ударом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Гарга Иван Иванович; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1232978
  Левшин Л.В. Спектроскопическое исследование процессов межмолекулярного взаимодействия в растворах красителей и других сложных органических соединений : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Левшин Л. В.; МГУ,Физ. фак., Каф. оптики. – М., 1967. – 33л. – Бібліогр.:с.30-33
1232979
  Рыльцев Е.В. Спектроскопическое исследование процессов перехода протона в водородной связи методом изотопного обмена водорода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Рыльцев Е.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1968. – 12л.
1232980
  Ильичева З.Ф. Спектроскопическое исследование радиационно-химических процессов в некоторых полимерах : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Ильичева З.Ф.; Науч.-исслед. физ.-техн. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1969. – 19л.
1232981
  Петров Владимир Васильевич Спектроскопическое исследование радиационных дефектов в кремнии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Петров Владимир Васильевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1232982
  Пак М.А. Спектроскопическое исследование связи между природной электронно-возбужденных состояний молекул трифенилметановых соединений и механизмом их фотохимической дезактивации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Пак М.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1969. – 15л.
1232983
  Храновский Василий Афанасьевич Спектроскопическое исследование строения - дифенилперфторполиенов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Храновский Василий Афанасьевич; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1972. – 19л.
1232984
  Тонков М.В. Спектроскопическое исследование трансляционного движения молекул в простых жидкостях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Тонков М.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 11л.
1232985
  Станько Н.Г. Спектроскопия активированных щелочно-голоидных кристаллов при большой плотности оптического возбуждения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Станько Н.Г.; Львов. гос. ун-т им. И.Я.Франко. – Львов, 1986. – 16л.
1232986
  Дмитрук И.Н. Спектроскопия запрещенных переходов в полупроводниках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Дмитрук И.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 20л.
1232987
  Белоголовский Михаил Александрович Спектроскопия квазичастичных возбуждений в металлах методом электронного туннелирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Белоголовский Михаил Александрович; АН УССР. Донецкий физ.-техн. ин-т. – Донецк, 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1232988
  Жураев О.М. Спектроскопия легких и тяжелых мезонов в потенциальной кварковой модели : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Жураев О. М.; АН респ. Узбекистан, Ин-т ядерн. физ. – Ташкент, 1993. – 15л.
1232989
  Желудев Н.И. Спектроскопия нелинейной оптической активности в кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Желудев Н. И.; МГУ. – Москва, 1981. – 20 с.
1232990
  Вакуленко Ю.А. Спектроскопия одно- и многоэлектронных состояний в клисталлах кубического карбида кремния : Автореф. дис... канд.физ-мат. наук : 01.04.05 / Вакуленко Ю.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1936. – 14л.
1232991
  Климова Л.А. Спектроскопия пирена и некоторых его производных при сверхнизких температурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Климова Л.А.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1963. – 10л.
1232992
  Кушниренко И.Я. Спектроскопия примесных молекулярных анионов в растворах щелочногалоидных солей : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Кушниренко И.Я. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 36 с.
1232993
  Вайчикауская В.В. Спектроскопия ПЭВ дальнего ИК диапазона на проводниках и сенетиоэлекриках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Вайчикауская В.В.; АН СССР. – Вильнюс, 1990. – 17л.
1232994
  Кукетаев Т.А. Спектроскопия Сu+ и Ag+-центров в щелочногалоидных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.046 / Кукетаев Т.А. ; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1970. – 31 с.
1232995
  Каминский Александр Александрович Спектроскопия стимулированного излучения активированных кристаллов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Каминский Александр Александрович; АН СССР. Ин-т кристаллографии им. А.В.Шубникова. – М., 1974. – 52л.
1232996
  Быстров В.Ф. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса циклических соединений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Быстров В.Ф.; Акад.наук СССР. – М, 1963. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1232997
  Валеев Р.Б. Спектроскопия ямр 17О,33S,77Se,125Те ненасыщенных и ароматических оргонилхалькогенидов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Валеев Р.Б.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1984. – 19л.
1232998
  Кривдин Л.Б. Спектроскопия ямр непредельных гетероатомных соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кривдин Л.Б.; Иркутск. гос. ун-тет. – Иркутск, 1982. – 20л.
1232999
  Конончук Г.Л. Спектроскопічні параметри підсилюючого середовища газового лазера / Г.Л. Конончук, Д.С. Фарина // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 450-455. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Запропоновано метод визначення спектроскопічних параметрів активного середовища газового лазера на основі знаходження найвищої кореляції між експериментальними та теоретичними даними. Отримано рівняння для частоти міжмодового биття двохмодового лазера. ...
1233000
  Поперенко Л.В. Спектроскопія квазілокальних електронних станів сплавів міді з Зd-перехідними металами / Л.В. Поперенко, В.С. Стащук, В.В. Вовченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39-45. – (Фізика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  На основі виміряних у широкій області спектра 0.254-1.24 мкм оптичних сталих бінарних сплавів міді з 3d-перехідними металами, такими як залізо, хром або кобальт, встановлено, що в їх електронних спектрах формуються квазілокальні електронні стани, ...
<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,