Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>
1232001
  Левченко В.В. "Пролетарсько-революційна " автобіографія - запорука приналежності до "ранньорадянської" генерації вчених (на прикладі наукового співтовариства гуманітаріїв Одеси) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 74-89. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 29). – ISSN 2227-6505


  Згадуютсья вчені М.П. Алексєєв та І.Я. Фаас.
1232002
  Гриценко Е. "Проложили для осени" : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 2. – С. 136-138. – ISSN 0131-8136
1232003
   "Промах" и другие повести. – Москва : Радуга, 1983. – 688с.
1232004
  Левченко Г. "Прометеївський комплекс" у ліриці Лесі Українки: психобіографічні й міфологічні витоки і контексти // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 184-191. – ISSN 2307-2261
1232005
  Требіна Н. "Прометей пісенного вогню" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-24 березня (№ 11). – С. 7


  До 90-річчя кобзаря Віктора Лісовола.
1232006
  Голиш Г. "Прометей" - журналістська премія викладачеві // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 2-9 червня (№ 22/24). – С. 5


  Черкаська обласна організація Національної спілки журналістів України підвела підсумки творчого конкурсу на здобуття щорічної премії "Прометей". У номінації "Журналісти про журналістику" премію "Прометей-2021" отримав історик Василь Мельниченко за ...
1232007
   "Прометей" : Литературно-художественные сборники "Прометей" : Избранные произведения современной русской литературы. – Санкт-Петербург : Кн-во "Прометей" Н.Н. Михайлова
Кн. 1. – 1913. – 318 с.


  Авторы: Г. Яблочков, С. Аникин, И. Сургучев, Б. Садовской, И. Никандров, Ал. Вознесенский, Б. Верхоустинский, А. Грин, М. Премиров, Н. Карпов, С. Ауслендер
1232008
  Дворніков А.С. "Проміжна мова" як домінантна ознака перекладацького стилю Миколи Лукаша (на прикладі перекладу балади Ф. Шиллера "FREUNDSCHAFT " // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – C. 145-150
1232009
   "Промінь Балаклійщини": про любов, надію та перемогу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Серпень (№ 8). – С. 33


  У приміщенні Центральної Балаклійської бібліотеки відбулась презентація літературного вісника «Промінь Балаклійщини». Вийшов він завдяки письменнику, прозаїку і драматургу, керівнику літстудії «Промінь» Леоніду Томі. Леонід Тома є відомим в Україні ...
1232010
  Руда С. "Промінь світла у найпохмурішій галузі патології" (до 180-річчя від дня народження Льва Ценковського) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1232011
  Рогожа М.М. "Промова до польської шляхти: про турецьку загрозу" Станіслава Оріховського-Роксолана і флорентійський громадянський гуманізм (соціально-етичний аналіз) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 169-173
1232012
  Нікітенко М. "Промова філософа" - найдавніший історичний документ про Хрещення Володимира Святославовича // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 10, спецвип. 4 : Мар"яна Нікітенко на зорі християнського Києва. – С. 7-28
1232013
  Гавлицький П. "Промовець" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 304-307


  Переможці поетичного конкурсу "Жива троянда". Номінація "Проза і драматургія".
1232014
  Жеронкін А.В. "Промови до німецької нації" Й.Г. Фіхте: сутність егоїзму та його саморуйнування // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 14-16. – ISBN 978-966-285-410-7
1232015
  Козачкова А.В. "Промовисті" імена та прізвища у перекладі: етимологія, морфологія, стиль (на матеріалі англійської, української та російської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 282-286


  Стаття присвячена аналізу "промовистих" прізвищ та імен у перекладі. Розглядаються основні характеристики "промовистих" прізвищ, а саме походження, форма та будова, а також способи їх доречного та адекватного перекладу. Статья посвящена анализу ...
1232016
  Матасова Ю.Р. "Промовляти" тіло / "промовляти" тілом: трансгресивні творчі практики американських поеток та авторок-виконавиць // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 79-92


  У студії - через порівняння творчих стратегій Емілі Дікінсон та Торі Еймос - подається аналіз американського жіночого письма як прикладу "тілесного розумування" (в термінах Елізабет Грос). Вивчення способів та інструментів такої практики, що є опірною ...
1232017
  Миронович Д. "Промовляючи невимовне": конструктивістські теорії феномену релігійного навернення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-9. – (Соціологія ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості конструктивістських підходів до аналізу феномену релігійного навернення. Поява відзначених підходів пов"язана з лінгвістичним поворотом в соціології та спробою поглянути на досвід конверсії і його наративізацію, як особливу ...
1232018
  Драгоманов М.П. [Промова М.П. Драгоманова на прощальному бенкеті з нагоди проводів у відставку попечителя Київського учбового округу М.І. Пирогова] // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 79 : Михайло Драгоманов - дослідник всесвітньої історії, політик і людина. – С. 211-212
1232019
   Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебник для студентов высших учебных заведений / И.Ю. Белый, А.Т. Вахидов, П.П. Вешкин, А.С. Герасимов, Е.А. Карпов и др. ; Генеральная прокуратура РФ ; под общей ред. А.Н. Савенкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 468с. – ISBN 978-5-91131-517-7
1232020
  Демин Ю.М. Прокурорский надзор за деятельностью таможенных органов // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 308-314. – ISSN 1563-3349
1232021
  Точиловский В.Н. Прокурорский надзор за исполнением законов о предупреждении преступлений несовершеннолетних : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Точиловский В.Н. ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1984. – 183 л. – Библиогр.: л.166-183
1232022
  Гаврилов В.В. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране социалистчиеской собственности в системе государственной торговли : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Гаврилов В.В.; Сарат. юрид. ин-т. – Саратов, 1972. – 22л.
1232023
  Корняков А.А. Прокурорский надзор за исполнением уголовных наказаний в конце 19 - начале 20 веков // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 10. – С. 5-8. – ISSN 1812-3805


  В статье освещаются особенности такого актуального направления прокурорского надзора, как исполнение уголовных наказаний. Автором раскрывается правовая база, регламентирующая данное направление надзора в анализируемом периоде, механизмы реализации ...
1232024
  Жилина Л.С. Прокурорский надзор за соблюдением законов при производстве следственных действий : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Жилина Л.С. ; Нац. юрид. акад. Украины. – Харьков, 1998. – 212 л. – Библиогр.: л.177-212
1232025
   Прокурорский надзор по делам несовершеннолетних. – Москва : [Юридическая литература], 1972. – 208 с. – Экз № 803527 без обл. и тит. л., описана по посл. стр.
1232026
  Баганець О. Прокурорська "реформа" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 6. – ISSN 1992-9277
1232027
  Табалюк С. Прокурорська діяльність у сфері захисту прав дітей в сучасних умовах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 121-128
1232028
  Пишньов Д.І. Прокурорська перевірка дотримання законності в агропромисловому секторі економіки // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 183-189. – ISSN 0201-7245
1232029
  Лемак Р. Прокурорська перевірка як засіб забезпечення законності : Перебування осіб в установах виконання покарань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 34-41
1232030
  Лахтюк Л. Прокурорська протидія незаконній архітектурній діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 17-21.
1232031
  Баганець О. Прокурорська реформа // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 20-31 грудня (№ 51/52). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1232032
  Олійник О.Б. Прокурорська риторика : підручник / Ольга Олійник ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-8533-99-0
1232033
  Олійник О. Прокурорська риторика як комплексна міждисциплінарна наука // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 106-112.
1232034
  Олійник О. Прокурорська риторика: різновиди та структура // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 7 (45). – С. 2-8.
1232035
  Озерський І. Прокурорське переконання у кримінальному процесі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 68-71. – ISSN 0132-1331
1232036
  Марочкін М. Прокурорське представництво / М. Марочкін, Г. Гаврюшенко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-20.
1232037
  Сірик Д. Прокурорське провадження за зверненнями громадян як процесуальна форма юрисдикційного захисту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 44-48.
1232038
  Скобало М. Прокурорське реагування на порушення вимог земельного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 47-53.
1232039
  Маслова О. Прокурорське самоврядування як гарантія незалежності прокурора // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 12-19. – ISSN 2311-6676
1232040
  Гой А. Прокурорське слідство: результати, проблеми, перспективи (на прикладі Кіровоградщини) / А. Гой, С. Чеботарьов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 38-40
1232041
  Майструк В. Прокурорський відлік // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2019. – № 5 (197), травень. – С. 42-45. – ISSN 1726-3077
1232042
  Михайловська О. Прокурорський захист основного наіонального багатства України // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 26-33
1232043
  Гіль А. Прокурорський нагляд - запорука ефективної протидії злочинам у сфері земельних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 9-15
1232044
  Озерський І.В. Прокурорський нагляд : практикум / І.В. Озерський, Д.С. Данилов ; Київ. ін-т бізнесу та технологій. – Київ : Копі-центр, 2016. – 99, [1] с. – Бібліогр.: с. 93-99
1232045
  Когутич І.І. Прокурорський нагляд в Україні : Курс лекцій / І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин; За ред. проф. В.Т. Нора. – Київ : Атіка, 2004. – 352с. – ISBN 966-326-071-8
1232046
  Курочка М.Й. Прокурорський нагляд в Україні : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Й. Курочка, П.М. Каркач; Мін-во внутрішніх справ України; Луганська акад. внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України; За ред. Е.О. Дідоренко. – Київ : РВВ ЛАВС, 2004. – 424с. – ISBN 966-8129-51-2
1232047
  Курочка М.Й. Прокурорський нагляд в Україні : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Й. Курочка, П.М. Каркач; МВСУ; Луганська АВС МВС; За ред. проф. Е.О. Дідоренка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 424с. – ISBN 966-364-033-2
1232048
   Прокурорський нагляд в Україні : підручник для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів / Марочкін І.Є., Грошевой Ю.М., Каркач П.М., Сібільова Н.В., Бабкова В.С. та ін.; МОНУ; Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого; за ред. Каркача П.М., Марочкіна І.Є. – 2-е вид. – Харків : Одіссей, 2008. – 240с. – ISBN 978-966-633-685-2
1232049
   Прокурорський нагляд в Україні : підручник для студ. вищ. навч. закладів : [академ. курс] / І.І. Когутич [та ін.] ; за ред. В.Т. Нора ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2011. – 591, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-459-8
1232050
  Дьомін Ю.М. Прокурорський нагляд в Україні на сучасному етапі : монографія / Ю.М. Дьомін ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – 306, [2] с. – Бібліогр.: с. 296-306 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-479-060-1
1232051
  Давиденко Л. Прокурорський нагляд за виконанням вимог закону / Л. Давиденко, В. Давиденко // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 30-35
1232052
  Грібов М.Л. Прокурорський нагляд за виконанням доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідувані грабежів та розбоїв // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 23-28


  Розкрито особливості прокурорського нагляду за роботою оперативних підрозділів з виконання доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідувані грабежів та розбоїв. Визначено його предмет та засоби. Раскрыты особенности ...
1232053
  Зеленецький В. Прокурорський нагляд за виконанням законів при реєстрації джерел інформації про злочини / В. Зеленецький, Л. Лобойко // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.35-46
1232054
  Форостяний А. Прокурорський нагляд за виконанням міліцією як органом дізнання профілактичної функції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 121-125.
1232055
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за використанням матеріалів оперативно-розшукової діяльності для проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитування // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 75-80
1232056
  Дьомін Ю. Прокурорський нагляд за діяльністю митних органів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.52-56
1232057
  Умрихін О.О. Прокурорський нагляд за додержанням вимог антикорупційного законодавства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 12. – С. 33-36.
1232058
  Назарук О.І. Прокурорський нагляд за додержанням вимог законів щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочином в Україні та за її межами // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 528-533. – ISSN 1563-3349
1232059
  Лемак Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів в установах виконання покарань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 41-45.
1232060
  Курочка М.Й. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність : Навчальний посібник / М.Й. Курочка; МВС України; Луганська акад. внут. справ ім. 10-річчя незалежності України; За ред. Е.О.Дідоренка. – 2-е вид., перероб. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 176с. – (Прокурорський нагляд в Україні). – ISBN 966-8129-61-Х
1232061
  Білокінь Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 164-167
1232062
   Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов"язаних з обмеженням особистої свободи громадян : навч. посібник / [Неділько В.Г. та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. – 201, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 193-199. – ISBN 978-617-7500-73-4
1232063
  Вигівська Л. Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 109-114
1232064
  Драган О. Прокурорський нагляд за додержанням законів про адміністративні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 29-35.
1232065
  Колотило О.О. Прокурорський нагляд за додержанням законів про адміністративні правопорушення: проблемні питання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 212-217. – ISSN 0132-1331
1232066
  Озерський І.В. Прокурорський нагляд за додержанням законів у зовнішньоекономічній сфері // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 33-37.
1232067
  Скригонюк Микола Іванович Прокурорський нагляд за додержанням законів України при умовно-достроковому звільненні засуджених від кримінального покарання : Дис... канд. юридичнихнаук: 12.00.10 / Скригонюк Микола Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 175л. – Бібліогр.:л.172-175
1232068
  Скригонюк М.І. Прокурорський нагляд за додержанням законів України при умовно-достроковому звільненні засудженних від кримінального покарання : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.10 / Скригонюк М.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 20л.
1232069
  Севрук О. Прокурорський нагляд за додержанням законів щодо забезпечення прав дітей на доступність та безоплатність освіти в державних і комунальних навчальних закладах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 19-25


  Проблемні аспекти.
1232070
  Абдієв Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів як предмет наукового дослідження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 22-28
1232071
  Яковенко Д.Т. Прокурорський нагляд за додержанням законності в діяльності органів державного управління УРСР (1922-1925 рр.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 112-121. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье подвергаются анализу различные точки зрения об определении понятия общего надзора, и на основе этого предложено определение этого понятия. Вторая часть статьи посвящена анализу основных методов прокурорского надзора за законностью правовых ...
1232072
  Лющенко М. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про оплату праці // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 33-39
1232073
  Єременко А. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про оплату праці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 41-44
1232074
  Бойко В. Прокурорський нагляд за додержанням земельного законодавства в Криму // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-91
1232075
  Бабенко В. Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням екологічного законодавства // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.82-87. – ISSN 1561-4999
1232076
  Пахаєва В. Прокурорський нагляд за додержанням податкового законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 36-38.
1232077
  Денисюк С. Прокурорський нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина в контексті змін до Конституції України" // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 532-534
1232078
  Курило М.П. Прокурорський нагляд за додержанням прав та законних інтересів засуджених до позбавлення волі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Курило М.П. ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1998. – 188 л. – Бібліогр.: л.177-188
1232079
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за документуванням злочинів у сфері банківського кредитування оперативними підрозділами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бабошин Арсеній Миколайович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2015. – 300 арк. – Додатки: арк. 237-300. – Бібліогр.: арк. 195-236
1232080
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за документуванням злочинів у сфері банківського кредитування оперативними підрозділами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бабошин Арсеній Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1232081
  Клочков В. Прокурорський нагляд за досудовим розслідуванням // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 14-27 травня (№ 18/19). – С. 10. – ISSN 1992-9277
1232082
  Назарук Олена Прокурорський нагляд за дотриманням вимог закону щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочином // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 19-26.
1232083
  Погорецький М.А. Прокурорський нагляд за дотриманням законів на початковому етапі досудового розслідування: окремі проблемні питання // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні : збірник матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. правосуддя, Нац. акад. прокуратури України, Каф. нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, Рада адвокатів м. Києва ; [редкол.: Погорецький М.А. та ін.]. – Київ : Прецедент, 2016. – С. 37-40. – ISBN 978-966-520-183-0
1232084
  Климчук М.П. Прокурорський нагляд за дотриманням законів при розслідуванні злочинів про порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 280-289. – (Юридична ; Вип. 3)
1232085
  Бузинарський М. Прокурорський нагляд за дотриманням законів при розслідуванні злочинів, вчинених шляхом підпалу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 29-34.
1232086
  Михайловська О. Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства щодо охорони поверхневих та підземних вод // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.82-90
1232087
  Влад С. Прокурорський нагляд за дотриманням прав неповнолітніх під час виконання покарання у виховних колоніях // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 115-122


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1232088
  Трагнюк Р. Прокурорський нагляд за забезпеченням допустимості доказів на досудовому слідстві: актуальні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 6. – С. 63-64. – ISSN 0132-1331
1232089
  Солодкий В. Прокурорський нагляд за законністю виконавчого провадження: окремі питання теорії та практики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.89-91. – Бібліогр.: 8 н.
1232090
  Погорецький М. Прокурорський нагляд за законністю використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності / М. Погорецький, І. Сухачова // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 70-77
1232091
  Клочков В.Г. Прокурорський нагляд за законністю і обгрунтованістю обрання та продовження строків тримання під вартою : Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Клочков. – Київ : ІнЮре, 2005. – 64с. – ISBN 966-313-253-1
1232092
  Кучер В.О. Прокурорський нагляд за законністю початку досудового розслідування економічних злочинів // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2014. – Вип. № 3. – С. 317-328
1232093
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за законністю початку досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитивуння // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 187-190. – ISSN 1609-0462


  Аналізуючи положення кримінально-процесуального законодавства, що стосується здійснення прокурорського нагляду, в статті висвітлено питання щодо особливостей прокурорського нагляду за законністю початку досудового розслідування злочинів у сфері ...
1232094
  Бабічев Д.О. Прокурорський нагляд за законністю рішень в оперативно-розшуковій діяльності: запрошення до дискусії // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 230-240
1232095
  Шмургун О.С. Прокурорський нагляд за законністю у діяльності міліції громадської безпеки щодо контролю за міграційними процесами // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 10-14.
1232096
  Донець К. Прокурорський нагляд за здійсненням видачі особи (екстрадиції) у кримінальних провадженнях під час досудового розслідування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 71-77
1232097
  Дьомін Ю.М. Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 219-225. – ISBN 978-617-7220-83-0
1232098
  Кучер В.О. Прокурорський нагляд за розслідуванням економічних злочинів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кучер Вадим Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 233 л. – Додатки: л. 210-233. – Бібліогр.: л. 187-209
1232099
  Кучер В.О. Прокурорський нагляд за розслідуванням економічних злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кучер Вадим Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1232100
  Красноокий О. Прокурорський нагляд і запобігання правопорушенням // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.93-96. – ISSN 0132-1331
1232101
  Остафійчук Г. Прокурорський нагляд і контроль у досудовому розслідуванні // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 153-157. – ISSN 1561-4999
1232102
  Підюков П.П. Прокурорський нагляд і судовий контроль за доказуванням на досудовому провадженні кримінального судочинства України / П.П. Підюков, Я.Ю. Конюшенко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 461-465. – ISSN 1563-3349
1232103
  Янченко І. Прокурорський нагляд на досудовому слідстві при провадженні слідчих дій з ознаками кримінально-процесуального примусу // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 118-122.
1232104
  Федотова Г.В. Прокурорський нагляд під час розгляду скарг на дії та рішення міліції як органу дізнання // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 36-39
1232105
  Дяченко В. Прокурорський нагляд потрібен для захисту дітей - чорнобильців // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.95-98
1232106
  Мельник О.В. Прокурорський нагляд при розслідуванні контрабанди: актуальні проблеми сьогодення / О.В. Мельник, М В. Шевчук // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.20-28
1232107
  Шупеня М. Прокурорський нагляд та участь прокурора у виконавчому провадженні / М. Шупеня, Б. Бачук, Л. Франків // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 37-40. – ISSN 0132-1331
1232108
  Говоруха М. Прокурорський нагляд у виконавчому провадженні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 118-122. – ISSN 0132-1331
1232109
  Бояров В.І. Прокурорський нагляд у кримінальних провадженнях про кримінально-карані прояви екстремізму // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 121-127. – ISSN 2310-9769
1232110
  Бринцев В. Прокурорський нагляд у системі контрольної влади: конституційні засади та проблеми здійснення в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 87-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1232111
  Бурбика М. Прокурорський нагляд у сфері банкрутства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 36-41.
1232112
  Кулинич С. Прокурорський нагляд у сфері водокористування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 7-11.
1232113
  Баганець О. Прокурорський нагляд у сфері земельних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 11-17.
1232114
  Козьяков І. Прокурорський нагляд у сфері оперативно - розшукової діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.63-70
1232115
  Горбань О. Прокурорський нагляд у сфері поводження з відходами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 23-30.
1232116
  Олійник І. Прокурорський нагляд у сфері страхування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 49-54.
1232117
  Спільник С.І. Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва за Кримінальним процесуальним кодексом України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 458-465. – ISSN 2078-3566
1232118
  Лемак Р. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення правового статусу засуджених // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 69-73. – ISSN 0132-1331
1232119
  Татарин Б. Прокурорський нагляд як запорука додержання прав дітей-інвалідів, як виховуються у спеціалізованих навчальних закладах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 26-29
1232120
  Дзюрбель А. Прокурорський нагляд як засіб виявлення, усунення слідчих помилок та запобігання їм // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 30-36
1232121
  Зелений О. Прокурорський нагляд як засіб протидії рейдерським захопленням підприємств // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 22-27
1232122
  Драч Д. Прокурорський нагляд: український та європейський досвід // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 132-136. – ISSN 2663-5313
1232123
  Куц В.М. Прокурорські засоби протидії торгівлі людьми : науково-практичний посібник / В.М. Куц, А.М. Орлеан; Генеральна прокуратура України; Академія прокуратури України; [за ред. Г.П. Середи]. – Київ : Варта, 2007. – 168с. – ISBN 978-966-585-039-7
1232124
  Дьомін Ю. Прокурорські перевірки за новим законодавством України // Юридичний вісник / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 2013. – № 1. – С. 68-72. – ISSN 1561-4999
1232125
  Десятков О. Прокурорськтй нагляд за законністю оперативно - розшукової діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.85-88
1232126
  Басков В.И. Прокуроский надзор в СССР : [учебник для вузов по спец. "Правоведение"] / В.И. Басков. – Москва : Московский университет, 1991. – 303, [1] с.
1232127
  Тарнаев Н.Н. Прокуроский надзор за законностью применения мер общественного воздействия за малозначительные и не представляющие большой общественной опасности преступления (по материалам Восточной Сибири) : Автореф... канд. юрид.наук: / Тарнаев Н.Н.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 22л.
1232128
  Иванов В.А. Прокуроский надзор по гражданским делам / В.А. Иванов. – Л., 1968. – 32с.
1232129
  Руденко О.О. Прокурський нагляд за додержанням законодавства органами податкової служби при стягненні податкової заборгованості з суб"єтів господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 168-170
1232130
   Пролапс митрального клапана / Г.К. Нургазина, Т.О. Толыбаева, А.А. Умарова, У.К. Ермагамбетова, С.Д. Аренова // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 3 (55). – С. 227-234. – ISSN 2077-1096
1232131
  Спиридонова В.И. Пролегали в поле дороги / В.И. Спиридонова. – Рига, 1960. – 342с.
1232132
  Чертова Н.В. Пролегли в степи дороги / Н.В. Чертова. – Москва, 1963. – 720с.
1232133
  Чертова Н.В. Пролегли в степи дороги : Роман / Н.В. Чертова. – Москва : Художественная литература, 1967. – 664с.
1232134
  Яценко В.О. Пролегомен перспектив формування територіальних громад як групових форм розселення // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 428-434. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-3455
1232135
  Эрдманн Э.О. Пролегомена к общей теории "понятий" на эмпириокритическом основании / Э.О. Эрдманн. – Варшава : Типография Варшавского учебного округа, 1903. – 46 с.
1232136
  Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка зможе виступати як наука / Переклад укр. мовою під ред. І.Мірчука // Varia / Український вільний університет. – Мюнхен, 2004. – Ч. 50 : Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка зможе виступати як наука /І.Кант. – С.1-324
1232137
  Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука / Імануель Кант; Переклад з нім., вступ. ст., комент. і примітки В.Терлецького. – Київ : ППС-2002, 2005. – 178с. – (Серія наукових перекладів "Zetesis" / Відповідальний ред.: А.Л.Богачов, В.І.Кебуладзе). – ISBN 966-96471-1-8
1232138
  Листопад І. Пролегомени до перекладу "Категорій". Український переклад з огляду на латинський спадок // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 2 : Як можлива вітчизняна інтелектуальна традиція?. – С. 93-103. – ISSN 0235-7941
1232139
  Мельник Я.Г. Пролегомени до українського дискурсу : етнокультурний, політичний та лінгво-семіотичний аспекти / Ярослав Мельник, Наталя Криворучко ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2012. – 259, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-640-334-9
1232140
  Кирилюк О. Пролегомени до універсальнокультурного покажчика фольклорних та літературних мотивів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 84-95
1232141
  Казакова Т.В. Пролегомени масової комунікації у біологічному світі (до постановки питання про джерела палеожурналістики) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 27-32


  Пропонується концепція витоків палеожурналістики, завдяки якій відкриваються можливості осмислення іманентної природи масової комунікації, а також перспективи синергетичного підходу до цього явища. The article presents a conception of ...
1232142
  Рассказов Л.Д. Пролегомены к анализу кризиса сознания в условиях глобализации образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (54). – С. 73-82. – ISSN 1811-0916


  Цель статьи - предложить эффективную авторскую концепцию анализа кризиса сознания в условиях глобализации образования. Идея статьи - доказать, что познание и знание - это производные категории от категории «сознание». Смещение акцентов с ...
1232143
  Ракитов А.И. Пролегомены к идее технологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 3-14. – ISSN 0042-8744
1232144
  Сендеров В.А. Пролегомены к изучению сменовеховства // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 103-111. – ISSN 0042-8744
1232145
  Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени / М. Хайдеггер; Центрально-европейский университет. – Томск : Водолей, 1998. – 384с. – ISBN 5-7137-0102-6
1232146
  Григоров Н.А. Пролегомены к метамодернизму // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 236-241
1232147
  Кант Иммануил Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки / [соч.] Иммануила Канта ; пер. Влад. Серг. Соловьева, почет. чл. Моск. психол. о-ва ; [предисл. к 1-му изд.: пред. Моск. психол. о-ва проф. Н.Я. Грот]. – Москва : Типо-лит. Т-ва Н.И. Кушнерев и К*, 1905. – VIII, 195 с.


  Пер.: Соловьев, Владимир Сергеевич (1853-1900) Авт. предисл. Грот, Николай Яковлевич (1852-1899)
1232148
  Кант Иммануил Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки. / Кант Иммануил. – 2-е изд. – М., 1937. – 247с.
1232149
  Кант Иммануил Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в смысле науки. / Кант Иммануил. – М,, 1993. – 238с.
1232150
  Кант Иммануил Пролегомены. / Кант Иммануил. – М.-Л., 1934. – 105-380с.
1232151
  Пестушко Валерий Пролезный... сорняк : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 52-53
1232152
  Котелова Н.З. Пролект Словаря новых слов русского языка. / Н.З. Котелова. – Л, 1982. – 86с.
1232153
  Ковальчук В. Пролема легітимності та легальності влади в державно-правових доктринах Р. Ієрінга та Г. Єллінека // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 32-38
1232154
  Круглик В. Пролема оновлення профілів освітніх програм підготовки інженерів-програмістів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 7 (138), липень. – С. 89-93. – ISSN 2308-4634
1232155
  Могдальова І.В. Пролеми самосвідомості сучасної української інтелігенції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 32-37. – ISSN 2077-1800
1232156
  Розенталь И.Л. Пролемы начала и конца Метагалактики / И.Л. Розенталь. – Москва : Знание, 1985. – 63с.
1232157
  Киреенко К.Т. Пролеска : поэмы и стихотворения / Кастусь Киреенко; пер. с белорус. – Минск : Беларусь, 1970. – 142 с.
1232158
  Кочетов В.П. Пролески / В.П. Кочетов. – Махачкала, 1973. – 56с.
1232159
  Абрамов Ф.А. Пролетали лебеди : рассказы : [для сред. и ст. возраста] / Федор Абрамов ; [предисл. В. Акимова ; рис. А. Слепкова]. – Ленинград : Детская литература, Ленинградское отделение, 1979. – 205 с. : ил.
1232160
  Абрамов Ф.А. Пролетали лебеди : рассказы : [для ст. шк. возраста] / Федор Абрамов ; [рис. А. Слепкова]. – Ленинград : Детская литература, Ленинградское отделение, 1989. – 142, [2] с. : ил.
1232161
  Мещерякова Н.М. Пролетариат Англии в процессе формирования : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.03 / Мещерякова Н.М. ; МГУ. – Москва, 1977. – 36 с.
1232162
  Мещерякова Н.М. Пролетариат Англии в процессе формирования / Н.М. Мещерякова. – М, 1979. – 359с.
1232163
  Чаплыгин Ю.П. Пролетариат в странах капитала: правда и вымыслы. / Ю.П. Чаплыгин. – Москва, 1975. – 143с.
1232164
  Булдаков В.П. Пролетариат в трех российских революциях : кн. для учителя / В.П. Булдаков, А.П. Корелин, А.И. Уткин. – Москва : Просвещение, 1987. – 207 с., ил.
1232165
   Пролетариат во главе освободительного движения в России.. – М, 1971. – 336с.
1232166
  Киреев Е.П. Пролетариат Грозного в революции 1905-1907 годов. / Е.П. Киреев. – 2-е изд., испр. – Грозный, 1955. – 204с.
1232167
  Волобуев П.В. Пролетариат и буржуазия России в 1917 году / П.В. Волобуев. – Москва, 1964. – 359с.
1232168
  Луи П. Пролетариат и государственный строй / П. Луи. – М. – 32с.
1232169
   Пролетариат и его конечная цель : [Программа максимум]. – [Б. м.] : [Б. и.], 1905. – 15 с.
1232170
  Ленин Пролетариат и крестьянство / Ленин, Н./В.И.Ульянов./. – Кременчуг, 1924. – 144с.
1232171
   Пролетариат и революционный процесс в Латинской Америке.. – М, 1985. – 376с.
1232172
  Кириленко С.П. Пролетариат Киева в революции 1905 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Кириленко С.П.;. – Киев, 1950. – 42 с.
1232173
   Пролетариат Латинской Америки.. – М, 1968. – 432с.
1232174
  Тимофеев Т.Т. Пролетариат против монополий : Очерки по проблемам классовой борьбы и общедемократ. движений в США / Т.Т. Тимофеев. – Москва : Профиздат, 1967. – 356с.
1232175
  Трофимов А.С. Пролетариат России и его борьба против царизма / А.С. Трофимов. – М, 1979. – 238с.
1232176
  Фалькович С.М. Пролетариат России и Польши в совместной революционной борьбе (1907-1912). / С.М. Фалькович. – М, 1975. – 380 с.
1232177
   Пролетариат России на пути к Октябрю.. – Одесса, 1967. – 122с.
1232178
   Пролетариат России на пути к Октябрю.. – Одесса, 1967. – 235с.
1232179
  Борзунов В.Ф. Пролетариат Сибири и Дальнего Востока накануне первой русской революции (по материалам строительства Транссибирской магистрали (1891-1904) / В.Ф. Борзунов. – Москва : Наука, 1965. – 199 с. : ил.
1232180
  Власова М.И. Пролетариат финляндии в годы первой русскойреволюции (1905 - 1907) / М.И. Власова. – Петрозаводск, 1961. – 187 с.
1232181
  Астахов В.И. Пролетариат Харькова в борьбе за победу Октября / Астахов В.И., Кондуфор Ю.Ю. – Харьков : Обл. изд-во, 1957. – 181 с., [4] л. ил.
1232182
  Томарев В.И. Пролетариат Царицына в борьбе за власть Советов. / В.И. Томарев. – Сталинград, 1957. – 83с.
1232183
  Томарев В.И. Пролетариат Царицына в борьбе против самодержавия. / В.И. Томарев. – Волгоград, 1967. – 20с.
1232184
   Пролетариат Центрального промышленного района в 1907 -- феврале 1917 гг.. – Иваново, 1984. – 176с.
1232185
   Пролетариат Центрального промышленного района в революции 1905-1907 гг.. – Ярославль, 1982. – 147с.
1232186
  Мейерович М.Г. Пролетариат Ярославской губернии в годы реакции и нового революционного подъема. (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Мейерович М.Г.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1232187
  Кон Ф.Я. Пролетариат. 1885-1925 / Кон Ф.Я. – Москва : Изд-во Всесоюзн. об-ва политкаторжан и сс-поселенцев, 1926. – 64 с. : 26 портр. – (Дешевая библиотека журнала "Каторга и ссылка" ; № 1-2)
1232188
  Ури Л. Пролетарии / Л. Ури. – Москва, 1977. – 246с.
1232189
  Иванова Л.С. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! / Л.С. Иванова, С.И. Гершович. – Ташкент, 1960. – 75с.
1232190
  Агеєва В. Пролетарі проти сонетів. Неокласики в токсичному оточенні сучасників // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 15 (699), 16.04- 22.04.2021. – С. 40-44. – ISSN 1996-1561
1232191
  Ігнатченко Г.І. Пролетаріат / Г. Ігнатченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 308-309. – ISBN 966-642-073-2
1232192
  Луначарський А.В. Пролетаріат і мистецтво : збіpка статей / А. Луначарський. – У Київі [Київ] : Вид. "Дзвін" ; [Дpук. б[увш.] 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1918. – 56 с. – (Унівеpсальна бібліотека "Дзвін" ; № 3)


  Зміст: Мистецтво для мистецтва й мистецтво для життя; Поети з Заходу [біогp. відомості пpо Е. Веpхаpна]; Співець паpижської голоти [Ж. Ріктюс]; Пpолєтаpська літеpатуpа у Фpанції
1232193
  Іргізов А. Пролетаріат Києва у боротьбі за Жовтень / А. Іргізов. – Харків; Київ, 1932. – 68с.
1232194
   Пролетаріат України від 11 до 12 з"їзду КП/б/У.. – Б.м., 1934. – 38с.
1232195
  Астахов В.І. Пролетаріат Харкова в трьох революціях / Астахов В.І., Кондуфор Ю.Ю. – Харьков : Харківський університет, 1959. – 280 с.
1232196
  Мартов Л. Пролетарнская борьба в России / Л. Мартов. – С-Пб. – 132с.
1232197
  Березовчук Н.Д. Пролетарска опора в деревне : к истории ком. бедноты на Украине / Н.Д. Березовчук, Г.В. Бондаренко. – Киев : Вища школа. Головное издательство, 1986. – 115 с.
1232198
  Мережко В.И. Пролетарская мельница счастья : героич. комедия в 2-х д. / В.И. Мережко. – Москва : Искусство, 1983. – 80с.
1232199
  Волков Н.А. Пролетарская молодежь в боях за победу Советской власти на Дону : Автореф... кандид. ист.наук: / Волков Н.А.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. Кафедра марксизма-ленинизма. – Москва, 1952. – 20 с.
1232200
  Иерусалимский Ю.Ю. Пролетарская печать в период первой российской революции / Ю.Ю. Иерусалимский. – Ярославль, 1990. – 70с.
1232201
  Цыбенко В.А. Пролетарская поэзия 90-900-х годов. / В.А. Цыбенко. – Новосибирск, 1960. – 47с.
1232202
  Фриче В.М. Пролетарская поэзия. / В.М. Фриче. – М, 1919. – 112с.
1232203
  Еремин Ю.В. Пролетарская революционность и мелкобуржуазное бунтарство / Ю.В. Еремин. – М., 1975. – 64с.
1232204
   Пролетарская революция : Систем. и алфавит. указ. 1921-1929 гг. – Москва : Госиздат, 1930. – 166с.
1232205
  Ацаркин А.Н. Пролетарская революция и молодежь : рождение комсомола / А.Н. Ацаркин. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 256 с.
1232206
  Ленин, В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский. – М.-Птгр., 1918. – 135с.
1232207
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М-Пг., 1918. – 135с.
1232208
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Ленинград, 1925. – 157с.
1232209
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин // О земле и крестьянстве / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий, 1925. – 166 с. – (Крестьянская ленинская библиотечка)
1232210
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – 2-е изд. – М-Л, 1931. – 126с.
1232211
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 87с.
1232212
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1936. – 125с.
1232213
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Ленинград, 1939. – 112с.
1232214
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1940. – 135с.
1232215
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Ленинград, 1950. – 104с.
1232216
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 196с.
1232217
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1960. – 110с.
1232218
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1980. – 119с.
1232219
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1982. – 119с.
1232220
  Келлер Б.А. Пролетарская революция и советская интеллигеднция / Б.А. Келлер. – М, 1937. – 47с.
1232221
  Ленин В.И. Пролетарская революция и хозяйственное строительство / В.И. Ленин, 1925. – 224с.
1232222
  Воробченко В.И. Пролетарская сатира (июнь 1907 - июль 1914) / В.И. Воробченко. – Кишинев, 1982. – 187с.
1232223
  Караманчев В. Пролетарская сиволика / В. Караманчев. – И., 1978. – 109с.
1232224
   Пролетарская солидарность трудящихся в брьбе за мир.. – М, 1958. – 560с.
1232225
   Пролетарская солюдарность. – Воронеж, 1980. – 194с.
1232226
  Жданов А.Д. Пролетарская честь / А.Д. Жданов. – Тула, 1969. – 172с.
1232227
  Сегеда В.М. Пролетарские организации Чехословакии в борьбе за повышение идейно-политического и общеобразовательного уровня трудящихся. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Сегеда В.М.; Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1973. – 27л.
1232228
   Пролетарские поэты : в 3 т. – Ленинград : Советский писатель. – (Библиотека поэта / [под ред. М. Горького])
Т. 3 : 1914-1917 / [ред., вступ. ст. "Поэты рабочей печати в годы империалист. войны и Февр. революции", с. 1-12 и прим. В. Абрамкина]. – 1939. – 362 с., 9 л. ил.
1232229
   Пролетарские поэты первых лет советской эпохи.. – Л, 1959. – 586с.
1232230
   Пролетарский интарнационализм: вопросы идеологии и культуры.. – М, 1979. – 260с.
1232231
   Пролетарский интеранционализм - мощное оружие революционного преобразования мира. – М, 1980. – 223с.
1232232
   Пролетарский интеранционализм. – М, 1983
1232233
  Азизян А.К. Пролетарский интернационализм-верное оружие в борьбе за социализм, за свободу, равноправие и дружбу народов / А.К. Азизян ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1957. – 80 с. – (Серия 1 ; № 23, 24)
1232234
   Пролетарский интернационализм -- знамя трудящихся всех стран и континентов.. – М, 1964. – 48с.
1232235
  Лубсанов Д.Д. Пролетарский интернационализм -- неотъемлемая часть мировоззрения марксистско-ленинской партии : Автореф... Канд.филос.наук: / Лубсанов Д.Д.; Акад.обществ.наук при Цк КПСС. – Москва, 1957. – 18л.
1232236
  Гальперин М.Ю. Пролетарский интернационализм - идейная основа содружества социалистических государств / М.Ю. Гальперин. – Л, 1959. – 36с.
1232237
   Пролетарский интернационализм - наше знамя, наша сила!. – М, 1978. – 454 с.
1232238
  Лубсанов Д.Д. Пролетарский интернационализм - основа дружбы и сотрудничества народов социалистического лагеря / Д.Д. Лубсанов. – Улан-Удэ, 1957. – 67с.
1232239
  Кортунов В.В. Пролетарский интернационализм - основа дружбы и сотрудничества трудящихся всех стран. / В.В. Кортунов. – М., 1957. – 31с.
1232240
  Санакоев Ш.П. Пролетарский интернационализм - основа отношений между социалистическими странами / Ш.П. Санакоев, О.М. Накропин. – М, 1958. – 48с.
1232241
  Слободян М.И. Пролетарский интернационализм - фактор социального развития : (на материалах западных областей Украинской ССР) / М.И. Слободян. – Киев : Наукова думка, 1981. – 159 с.
1232242
  Давыдков И.А. Пролетарский интернационализм в действии / И.Л. Давыдков. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 189с.
1232243
  Рудой Д.Е. Пролетарский интернационализм в деятельности Французской коммунистической партии. : Автореф... канд. ист.наук: 621 / Рудой Д.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. науч. коммунизма гум. ф-тет. – М., 1970. – 17л.
1232244
  Матвеева Т.С. Пролетарский интернационализм и буржуазный национализм : Автореф... канд. философ.наук: / Матвеева Т.С.; Моск. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1953. – 15л.
1232245
   Пролетарский интернационализм и его противники : Сборник статей. – Минск : Издательство БГУ, 1983. – 155, [4] с.
1232246
  Добротин Е.В. Пролетарский интернационализм и единство мирового коммунистического движения / Е.В. Добротин. – М, 1975. – 63с.
1232247
  Кюзаджян Л.С. Пролетарский интернационализм и мелкобуржуазній национализм / Л.С. Кюзаджян. – М., 1968. – 96с.
1232248
  Свердлин М.А. Пролетарский интернационализм и основные этапы его развития / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – М, 1962. – 96с.
1232249
  Шитов Н.Ф. Пролетарский интернационализм и патриотизм / Н.Ф. Шитов. – Москва, 1962. – 168 с.
1232250
  Шитов Н.Ф. Пролетарский интернационализм и патриотизм / Н.Ф. Шитов. – М, 1971. – 111с.
1232251
  Ким Г.Ф. Пролетарский интернационализм и революции в странах Востока : монография / Г.Ф. Ким, Ф.И. Шабшина; отв. ред. Вл.Н. Никифоров. – Москва : Наука, 1967. – 398, [2] с.
1232252
  Шитов Н.Ф. Пролетарский интернационализм и современный ревизионизм / Н.Ф. Шитов. – Москва, 1959. – 111 с.
1232253
  Чикляуков И.П. Пролетарский интернационализм как мировоззренческий принцип. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Чикляуков И.П.; МВ ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1974. – 31л.
1232254
  Битиев С.Н. Пролетарский интернационализм один из важнейших принципов идеологии и политики большевистской партии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Битиев С.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/,. – Москва, 1951. – 16 с.
1232255
  Кравцев И.Е. Пролетарский интернационализм, отечество и патриотизм / И.Е. Кравцев. – Киев, 1965. – 391с.
1232256
  Санакоев Ш.П. Пролетарский интернационалихзм - основа отношений между социалистическими странами / Ш.П. Санакоев, О.М. Накропин. – М., 1958. – 48с.
1232257
  Целищев Н.Н. Пролетарский интрнационализм против буржуазного национализма / Н.Н. Целищев. – М., 1977. – 48с.
1232258
   Пролетарский маршал / В Душенькин, В, , . – М, 1973. – 127с.
1232259
   Пролетарский пролог. – Л, 1983. – 431с.
1232260
   Пролетарский сборник. – Москва, 1918. – 316с.
1232261
   Пролетарский социалистический интеранационализм.. – М, 1978. – 335с.
1232262
  Витухновский Г.В. Пролетарский философ Иосиф Дицген / Г.В. Витухновский. – Москва, 1958. – 48с.
1232263
  Козаков М.Э. Пролетарский якобинец. Рассказ. -- (Петроградские дни. -- Московские дни). Повести / М.Э. Козаков. – Москва, 1966. – 253с.
1232264
   Пролетарстрой : Сборник, посвященный участию комсомола в новостроящихся гигантах машиностроения в Пролетарском районе. – [Москва] : Молодая гвардия, 1931. – 76, [3] с. : ил.
1232265
  Ленін В.І. Пролетарська держава / В.І. Ленін. – Харків, 1926. – 367с.
1232266
  Луначарський А.В. Пролетарська література у Франції / А. Луначарський : [Вид. Всеукр. літ. ком. Друк. Н.М. Шайнберга], 1920. – 15с. – (Книгозбірня Пролєткульту ; Кн. 4)
1232267
   Пролетарська мистецька школа в боротьбі за промфінпласт.. – Х. – 28с.
1232268
  Ленін В.І. Пролетарська революція і ренегат Каутський / В.І. Ленін, 1932. – 113с.
1232269
  Ленін В.І. Пролетарська революція і ренегат Каутський / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 92с.
1232270
  Шабльовський Є.С. Пролетарська революція і Шевченко / Є.С. Шабльовський; Науково-дослід.ін-т ім.Т.Г.Шевченка.Київська філія. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 192с.
1232271
  Дояр Л. Пролетарська революція у ранніх книгодруках радянської України (1919-1927) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (285), квітень. – С. 32-36. – ISSN 2076-9326
1232272
  Мегела І.П. Пролетарська співдружність / І.П. Мегела. – К, 1978. – 156с.
1232273
  Забарко Б.М. Пролетарський інтернаціоналізм - могутня зброя міжнародного комуністичного руху. / Б.М. Забарко. – К., 1979. – 48с.
1232274
  Лівенцов В.О. Пролетарський інтернаціоналізм і єдність міжнародного комуністичного руху / В.О. Лівенцов. – Київ, 1958. – 74с.
1232275
  Кравцев І. Пролетарський інтернаціоналізм і сучасний ревізіонізм / І. Кравцев. – К., 1958. – 168с.
1232276
  Оратовський В.Т. Пролетарський інтернаціоналізм і так званий націонал-комунізм / В.Т. Оратовський. – Київ, 1957. – 36с.
1232277
  Триліський О. Пролетарський провід у соціалістичній перебудові сільського господарства / О. Триліський. – Харків : Юридичне вид-во Наркомюсту, 1930. – 32 с.
1232278
  Нексе М.А. Пролетарські новели / М.А. Нексе. – К, 1925. – 207с.
1232279
  Ляск Б. Пролетарські обличчя / Б. Ляск. – Харків, 1932. – 143с.
1232280
  Коваленко Б.Л. Пролетарські письменники / Б. Коваленко. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1931. – 248 с.
1232281
  Забарко Б.М. Пролетарьска солідарність у дії. / Б.М. Забарко, О.А. Макаренко. – К., 1985. – 121с.
1232282
  Найден А.С. Пролетающие птицы / А.С. Найден. – К., 1969. – 46с.
1232283
  Коротков Ю.М. Пролетающий мимо / Ю.М. Коротков. – М., 1985. – 176с.
1232284
  Луцак Таня Пролетая над : взгляд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 128-143 : Фото. – ISSN 1029-5828
1232285
  Кизи К. Пролетая над гнездом кукушки : Роман / Кен Кизи. – Москва, 1993. – 320 с.
1232286
  Кизи К. Пролетая над гнездом кукушки : Роман / Кен Кизи. – Санкт-Петербург : Амфора, 2003. – 325с. – ISBN 5-94278-399-3
1232287
  Кизи Кен Пролетая над гнездом кукушки : Роман / Кизи Кен; Пер. с англ. В. Голышева. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 384с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00088-5
1232288
  Русак А. Пролетели ветры. Стихи и песни. / А. Русак. – М,, 1969. – 104с.
1232289
  Сумарокова Т.Н. Пролети надо мной после боя / Т.Н. Сумарокова. – М., 1976. – 112с.
1232290
  Гуцало Є.П. Пролетіли коні : оповідання / Євген Гуцало. – Київ : Веселка, 1966. – 175 с.
1232291
  Гуцало Є.П. Пролетіли коні : оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ, 1984. – 181 с.
1232292
  Гуцало Є.П. Пролетіли коні : оповідання та повісті / Євген Гуцало ; вступ. сл. Л. Ворониної. – Київ : Вид-во гуманітарної літератури, 2008. – 384 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, Р.М. Лубківський [та ін.]). – ISBN 978-966-01-0320-7
1232293
  Коптев Е.А. Пролетье. / Е.А. Коптев. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – 111с.
1232294
  Павлов Б. Пролєтарська боротьба в Росії до революції 1905 року / Б. Павлов [псевд.] ; пер. з рос. Д. Білик. – Київ : Дервидав ; [2-а Рад. друк.], 1921. – 50 с. – (Історико-революційна бібліотека)
1232295
  Кюизенье Жан Пролив бедствий : Одісея: Сцилла и Харибда // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 92 : Іл. Карта. – ISSN 1029-5828
1232296
  Мартынов В.А. Пролив в огне / В.А. Мартынов, С.Ф. Спахов. – К, 1984. – 192с.
1232297
  Суслович Н.Р. Пролив Надежды / Н.Р. Суслович. – М., 1985. – 93с.
1232298
  Дилан Б. Проливний дощ скоро вдарить / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 10-12. – ISSN 0320-8370
1232299
   Проливные дожди в 20 веке.. – Кишинев, 1990. – 647с.
1232300
  Шнюков Е.Ф. Проливы Черного моря / Е.Ф. Шнюков, В.П. Цемко. – Киев, 1990. – 31с.
1232301
   Проливы.. – М, 1923. – 103с.
1232302
   Пролискы [Проліски] : збирник з виршив [збірник з віршів]. – Одесса : Изд. тип. Е.И. Фесенко ; Тип. Е.И. Фесенко, 1893. – 32, [1] с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Авт. твоpів: Л.І. Глібов, Є.П. Гpебінка, Т.А. Зіньківський, О.Я. Кониський, М.М. Коцюбинський, П.О. Куліш, А.Л. Метлинський, Чайченко [Б.Д. Гpінченко], Т.Г. Шевченко, В.Ч. [Б.Д. Гpінченко], Я.І. Щоголев
1232303
  Коваль В.С. Пролитика и стратегия США во второй мировой войне / В.С. Коваль. – Киев, 1987. – 332 с.
1232304
  Никифорова Е.Е. Пролиферативные процессы в тканях молочной железы при различных экспериментальных условиях : Автореф... канд. мед.наук: / Никифорова Е. Е.; АМН СССР, ин-т эксперим. мед., Ин-т онкологии. – Л., 1965. – 28л.
1232305
  Домнина Л.В. Пролиферативные реакции культур фибробластоподобных клеток в норме и при воздействии канцерогенных углеводородов (авторадиографическое исследование) : Автореф... канд. биол.наук: 763 / Домнина Л.В.; МГУ. – М., 1969. – 13л.
1232306
  Резников К.Ю. Пролиферация и цитогенез в развивающемся гиппокампе / К.Ю. Резников, Г.Д. Назаревская. – Москва : Наука, 1989. – 124с.
1232307
  Бабкина Е.М. Пролиферация клеток волосяных фолликулов : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Бабкина Е.М.; АН КазССР Обед. Совет ин-тов зоологии и экспериментальной биологии. – Алма Ата, 1971. – 23л.
1232308
  Резников К.Ю. Пролиферация клеток мозга позвоночных в условиях нормального развития мозга и при его травме. / К.Ю. Резников. – Москва : Наука, 1981. – 150с.
1232309
  Дмитерко Л. Проліски / Л. Дмитерко. – Київ, 1954. – 188с.
1232310
  Коломієць Т.П. Проліски : поезії / Т.П. Коломієць. – Київ, 1956. – 48 с.
1232311
  Забіла Н.Л. Проліски / Н.Л. Забіла. – Київ, 1968. – 187с.
1232312
  Семенчук І.Р. Проліски / І.Р. Семенчук. – Ужгород, 1968. – 76с.
1232313
  Мокрієв Ю.О. Проліски / Ю.О. Мокрієв. – Київ, 1981. – 230 с.
1232314
   Проліски. – К, 1988. – 143с.
1232315
  Пархоменко О.І. Проліски над Смолянкою / О.І. Пархоменко. – Київ, 1967. – 141 с.
1232316
  Доломан Є.М. Проліски прагнуть сонця : повість та оповідання / Є.М. Доломан. – Київ : Веселка, 1985. – 207 с.
1232317
  Гребенюк І.Ф. Проліски цвітуть узимку / І.Ф. Гребенюк. – Львов, 1968. – 291с.
1232318
  Назаренко Ю.Й. Пролісковий мед / Ю.Й. Назаренко. – К., 1990. – 74с.
1232319
  Грабовський П.А. Пролісок : Твори Павла Граба. – Львів : Накладом К.Паньковского. З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка, під зарядом К.Беднарского, 1894. – 94 с.
1232320
  Приходько Н.Ю. Пролісок / Н.Ю. Приходько. – К., 1975. – 63с.
1232321
  Ворс С. Пролітаючи над Європою... // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 1/2 (321/322). – С. 20-22. – ISSN 1996-1561


  Що потрібно, щоби перетворити Україну з об"єкта чужих інтересів на суб"єкт власної політики? Без подолання ментальної прірви між підданими минулого та громадянами майбутнього ніякі зрушення в масштабах країни неможливі.
1232322
  Доорс Дж. Пролог - язык программирования будущего / Дж. Доорс. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 144с. – ISBN 5-279-00444-8
1232323
  Коган П.С. Пролог : (мысли о литературе и жизни). – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 79 с.
1232324
  Трайнин И.И. Пролог / И.И. Трайнин. – М, 1934. – 271с.
1232325
  Чернышевский Н.Г. Пролог / Н.Г. Чернышевский. – Москва-Ленинград, 1936. – 537с.
1232326
  Скляренко С.Д. Пролог / С.Д. Скляренко. – Харків : ДЛВ, 1936. – 174 с.
1232327
  Скляренко С.Д. Пролог : роман / С.Д. Скляренко; Пер. с укр. Е. Мозолькова. – Москва : ГИХЛ, 1937. – 190 с.
1232328
  Чернышевский Н.Г. Пролог : роман из начала 60--х годов / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература, 1953. – 464с.
1232329
  Штейн А.П. Пролог / А.П. Штейн. – Москва, 1955. – 112с.
1232330
  Олійник М.Я. Пролог : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 574 с.
1232331
  Олійник Микола Яковлевич Пролог : Роман / Олійник Микола Яковлевич; Іл.: В.А.Гета. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 574с. : іл.
1232332
  Бойко В.С. Пролог : поезії / В.С. Бойко. – Харків : Прапор, 1976. – 23 с. – (Дебют-76)
1232333
  Олійник М.Я. Пролог : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1978. – 574 с.
1232334
  Олейник М. Пролог / М. Олейник. – Москва, 1979. – 488с.
1232335
  Олейник М. Пролог / М. Олейник. – Москва, 1982. – 512с.
1232336
  Кривда Г.Ф. Пролог : поезії / Г.Ф. Кривда. – Донецьк : Донбас, 1982. – 75 с.
1232337
  Боровик Г. Пролог : [америк. хроника] : роман-эссе / Генрих Боровик. – Москва : Правда, 1984. – 576 с. : ил.
1232338
  Соболев О.М. Пролог / О.М. Соболев. – М, 1986. – 239с.
1232339
  Чернышевский Н.Г. Пролог : роман из начала шестидесятых годов / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1988. – 432 с. : 1 л. портр. – ISBN 5-268-00539-1
1232340
  Боровик Г.А. Пролог / Г.А. Боровик. – М
2. – 1988. – 95с.
1232341
  Боровик Г.А. Пролог : роман-эссе : [в 2-х ч.] / Генрих Боровик ; послесл. Анджапаридзе. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета). – ISSN 0131-6044...
Ч. 2 : Окончание. – 1988. – 96 с.
1232342
  Боровик Г.А. Пролог : Роман- газета / Г.А. Боровик. – Москва : Правда
3. – 1988. – 96с.
1232343
  Боровик Г.А. Пролог : роман-єссе / Генрих Боровик. – Москва : Советский писатель, 1989. – 509, [2] с. – (Библиотека произведений, удостоенных Государственной премии СССР). – ISBN 5-265-00012-7
1232344
  Титикайло Євген Юрійович Пролог : Поезії / Титикайло Євген Юрійович. – К. : Радянський письменник, 1991. – 109с.
1232345
  Каренц В. Пролог в горах : стихи / Ваагн Каренц; авториз. пер. с арм. И.Кашежевой. – Москва : Советский писатель, 1985. – 103 с.
1232346
   Пролог Великого Окртября.. – Минск, 1986. – 126с.
1232347
  Поликарпов В.Д. Пролог гражданской войны в России / В.Д. Поликарпов. – М, 1976. – 415с.
1232348
  Соколов Б. Пролог до Великого терору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 222). – С. 11


  "85 років тому двома пострілами в потилицю був убитий очільник ленінградських комуністів, член Політбюро і секретар ЦК ВКП(б) Сергій Кіров."
1232349
  Первомайський Л.С. Пролог до гори : поезії / Л.С. Первомайський. – Харків ; Одеса. – 166 с.
1232350
  Первомайський Л.С. Пролог до гори : поезії / Л.С. Первомайський. – Харків : ЛіМ, 1933. – 120 с.
1232351
  Гжицький В.З. Пролог до осені : Оповідання, нариси, етюди / В.З. Гжицький. – Львів : Каменяр, 1978. – 192с.
1232352
  Сліпко Ю.В. Пролог до пісні / Ю.В. Сліпко. – Донецьк, 1966. – 60с.
1232353
  Бажан М.П. Пролог к воспоминаниям : лирика / М. П. Бажан ; пер. с укр. Н. Бажан. – Москва : Правда, 1987. – 29 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 17). – ISSN 0132-2095
1232354
   Пролог к космосу.. – Тула, 1981. – 238с.
1232355
  Грицюк В. Пролог німецько-радянської війни: політологічні та військово-стратегічні аспекти / В. Грицюк, О. Лисенко, В. Кидонь // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 56-79. – ISSN 0130-5247
1232356
  Соболев А.П. Пролог после боя / А.П. Соболев. – М, 1983. – 316с.
1232357
  Соболев А.П. Пролог после боя : повести / А.П. Соболев. – Москва : Советский писатель, 1991. – 560с. – ISBN 5-265-01193-5
1232358
  Гордієнко О. Пролог українсько-болгарської співпраці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 1 червня (№ 22). – С. 3


  Із творчим візитом у Києві побувала делегація Спілки незалежних письменників Болгарії.
1232359
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – Л, 1952. – 456с.
1232360
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – Киев : Художественная литература, 1955. – 452с.
1232361
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – М, 1964. – 423с.
1232362
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – Иркутск, 1984. – 480с.
1232363
  Кухаренко О.О. Прологи й епілоги в обрядовості українського весілля // Сумська старовина : історія, джерелознавство, краєзнавство : науковий журнал / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми, 2022. – № 60. – С. 48-57. – ISSN 2311-5408
1232364
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
1. – 1992. – 199с.
1232365
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
2. – 1993. – 213с.
1232366
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
3. – 1994. – 129с.
1232367
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
4. – 1995. – 130с.
1232368
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
5. – 1995. – 201с.
1232369
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
6. – 1995. – 206с.
1232370
  Синицин М.М. Пролонгована паравертебральна аналгезія для знеболювання у хворих після торакотомії // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 150-157. – ISSN 2224-0586
1232371
  Ершова М. Прольется теплый свет : маленькая повесть о детстве // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 4. – С. 3-13. – ISSN 0131-8136
1232372
  Зверинцев А.Б. Промедление смерти подобно. / А.Б. Зверинцев. – Л., 1985. – 144с.
1232373
  Бубнов В.А. Промежутоные слои в северной части Атлантического океана : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Бубнов В. А. ; МГУ, Геогр. фак. – Москва, 1965. – 22 с.
1232374
  Войткевич А.А. Промежуточная доля гипофиза / А.А. Войткевич, Э.Л. Соболева. – Ленинград, 1968. – 144с.
1232375
  Барилко Ш.И. Промежуточная память на туннельных диодах для многоканального временного анализатора / Ш.И. Барилко, А.А. Зарецкий ; Об"единенный ин-т ядерных исследований, Лаборатория векторной физики. – Дубна : [б. и.], 1963. – 12 с.
1232376
  Шебештьен Б. Промежуточное накопление информации при ядерных измерениях : Автореф... канд. техн.наук: / Шебештьен Б.; ОИЯИ. – Дубна, 1965. – 14л.
1232377
  Иванов С.Л. Промежуточные вещества и их роль в переделке природы растений. / С.Л. Иванов, 1940. – 65-70с.
1232378
  Кукса В.И. Промежуточные воды Мирового океана. / В.И. Кукса. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 272с.
1232379
  Давитиани Алексей Акакиевич Промежуточные единицы и явления в грузинском языке. (Проблема уровней в лингвист. анализе) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Давитиани Алексей Акакиевич; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1232380
  Старостенко В.И. Промежуточные землетрясения зоны Вранча и скоростное строение мантии Восточной Европы / В.И. Старостенко, А.В. Кендзера, А Т. Бугаенко Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 31-45 : рис. – Библиогр.: с. 42-45. – ISSN 0203-3100
1232381
  Левченко М.Т. Промежуточные и указательные реле в устройствах релейной защиты и автоматики / М.Т. Левченко, П.Д. Черняев. – Москва : Энергия, 1968
1232382
  Бондаренко Сергей Павлович Промежуточные комплексы и автоассоциаты как активные частицы в механизме уретанообразования : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бондаренко Сергей Павлович; Ин-т химической физики АН СССР. – М., 1978. – 19л.
1232383
  Шаблинская Н.В. Промежуточные комплексы платформенных областей СССР и их нефтегазоносность. / Н.В. Шаблинская. – Л., 1990. – 177с.
1232384
  Щербацкий И.К. Промежуточные примарности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Щербацкий И.К.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1970. – 12л.
1232385
  Китаев Ю.П. Промежуточные продукты в электротехнических реакциях / Ю.П. Китаев. – М, 1982. – 216с.
1232386
  Жень Го-ду Промежуточные продукты и красители, содержащие остаток этиленимина или -хлорэтилсульфамидную группу : Автореф... канд. хим.наук: / Жень Го-ду; МОиССО РСФСР, Лен. технол. ин-т. – Л., 1963. – 17л.
1232387
  Эмануэль Н.М. Промежуточные продукты сложных газовых реакций / Н.М. Эмануэль. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1946. – 135 с.
1232388
  Школьник Р.Я. Промежуточные продукты фотосинтеза : Автореф... кандид. биологич.наук: / Школьник Р.Я.; Институт биохимии им. А.Н.Баха Академии наук СССР. – Москва, 1951. – 16 с.
1232389
  Стефановский Е.П. Промежуточные состояния и геликоидальные структуры в антиферромагнетиках. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.041 / Стефановский Е.П.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1972. – 15л.
1232390
  Бутенко С.А. Промежуточные этапы биосинтеза гомосерина у Mycobacterium album и их регулировние. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бутенко С.А.; Ан СССр. – М, 1966. – 16л.
1232391
  Муратханов В. Промежуточный дом : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 11. – С. 101-103. – ISSN 0012-6756
1232392
   Промежуточный комплекс в химических реакциях. – Свердловск, 1990. – 196с.
1232393
   Промежуточный отчет для собрания министров образования в Санкт-Петербурге : 15-17 сентября 1994 года. – Брюссель : European comission, 1994. – 101л.разд.паг. – На обл.: Обзор: Сотрудничество в образовании и обучении между Европейским Союзом / четырьмя новыми присоединившимися государствами и Российской Федерацией на двустороннем уровне и на уровне сообщества. - Education. Training. Youth
1232394
   Промежуточный хозяин в онтогенезе протостронгилид. – Алма-Ата, 1991. – 95с.
1232395
  Будинас Е.Д. Промежуточный человек / Е.Д. Будинас. – Москва, 1990. – 347с.
1232396
  Муканов С. Промелькнувший метеор : роман / Сабит Муканов ; пер. с каз. А.Брагина. – Алма-Ата : Жазушы
2. – 1984. – 335 с.
1232397
  Мазур Владимир Променад по Лиссабону // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 84-87 : фото
1232398
  Дереш Н.В. Променева диференційна діагностика спондилітів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Дереш Наталія Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1232399
  Аксьонова О.Г. Променева діагностика запальних захворювань грудної залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Аксьонова Олена Геннадіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 34 назви
1232400
  Городниченко О.С. Променева стійкість напівпровідників А3В5 при наносекундному лазерному опроміненні / О.С. Городниченко, В.А. Гнатюк, О.Б. Смірнов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 431-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуючи вплив наносекундних імпульсів рубінового лазера на морфологію монокристалів GaAs і InSb та застосовуючи методику прямого спостереження плавлення поверхні напівпровідників із попередньо нанесеним мікрорельєфом, були встановлені порогові ...
1232401
  Бензар І.М. Променеві методи візуалізації судинних аномалій у дітей / І.М. Бензар, Г.Є. Морковкіна, Таммо Раад // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 28-33. – ISSN 2226-1230
1232402
  Волошин І.І. Промениста юність / І.І. Волошин. – Київ, 1960. – 119с.
1232403
  Качуровський І.В. Променисті сильвети / Ігор Качуровський ; [ передмова : М. Слабошпицького ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 768 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : Загребельний П.А., Дзюба І.М., Лубківський Р.М. та ін.). – ISBN 978-966-518-502-4
1232404
  Щербань М.І. Променитса енергія Сонця і життя на Землі. / М.І. Щербань. – К., 1956. – 40с.
1232405
  Забіла Н Промені / Н Забіла. – Київ, 1951. – 200 с.
1232406
  Доріченко О.В. Промені : поезії / О.В. Доріченко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 71 с.
1232407
  Вільховий Я П. Промені життя / Я П. Вільховий. – Київ, 1938. – 51 с.
1232408
  Гуртовенко В.А. Промені й тіні : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 99 с.
1232409
  Казидуб М.В. Промені літа : поезії / М.В. Казидуб. – Харків : Прапор, 1982. – 48 с.
1232410
  Родіонов В. Промені любові й доброти // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 238-240


  Про нову поетичну збірку Славинського Миколи Борисовича.
1232411
  Кикоть В. Промені самотності : Поезії. Переклади / В. Кикоть. – Черкаси : Сіяч, 1998. – 136с. – ISBN 9665640011
1232412
  Лянгас Л.О. Промені серця. (Нариси про трудівників Житомир. и Волин. обл.) / Л.О. Лянгас. – К., 1976. – 142с.
1232413
   Промерзание земной поверхности и оледенение хребта Сунтар-Хаята.. – М, 1964. – 144с.
1232414
  Шкадова А.К. Промерзание почвы и глбина нулевой изотермы на территории устойчивой сезонной мерзлоты в СССР / А.К. Шкадова; Глав.упр.гидрометслужбы при СМ СССР. ВНИИ гидромет. информации, Мировой центр данных. – Обнинск, 1974. – 35с.
1232415
  Возовикова Т. Промерить мерки. Минобрнауки и ректоры уточнят критерии мониторинга вузов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 18 января № (1/2)


  Мониторинг эффективности деятельности вузов, принятие нового Федерального закона “Об образовании” и повышение уровня средней зарплаты профессорско-преподавательского состава - темы, ставшие в 2012 году главными для образовательного сообщества. ...
1232416
  Остроумов А.А. Промерные работы в морях Арктики / А.А. Остроумов, М.Д. Шишмарев. – Ленинград-Москва, 1940. – 52с.
1232417
  Дудкин Д.К. Прометеев огонь / Д.К. Дудкин. – Душанбе, 1962. – 49с.
1232418
  Семынин П.А. Прометеева цепь. / П.А. Семынин. – М., 1965. – 114с.
1232419
  Марсюк В. Прометеєва естафета : лірика, гумор, сатира / Василь Марсюк. – Київ : В. Карпенко, 2008. – 271, [1] с. – Вірші укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-1516-00-6
1232420
  Авраменко О.І. Прометеєві діти : сучасна Запорізька хроніка / О.І. Авраменко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 112 с.
1232421
  Косенко С.І. Прометеї Краснодона. Докум. нарис про "Молоду гвардію". / С.І. Косенко. – Київ, 1968. – 40с.
1232422
  Корнат М. Прометеїзм - польська візія перебудови Східної Європи (1921 - 1939) // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 131-148. – ISSN 2078-659X
1232423
  Нахлік Є. Прометеїзм та образ сокири в Тараса Шевченка на тлі польських романтиків і Пушкіна // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 218-227. – ISBN 966-95452-4-3
1232424
  Фомкин А.С. Прометей / А.С. Фомкин. – Днепропетровск, 1963. – 60 с.
1232425
  Фомин А.С. Прометей / А.С. Фомин. – Днепропетровск, 1963. – 59с.
1232426
  Серебрякова Г.И. Прометей / Г.И. Серебрякова. – Москва : Гослитиздат
Кн. 2 : Похищение огня. – 1963. – 423с.
1232427
  Серебрякова Г.И. Прометей / Г.И. Серебрякова. – Москва : Гослитиздат
Кн. 3 : Вершины жизни. – 1963. – 486с.
1232428
  Малишко А.С. Прометей : Вибр. твори: Для середн. та старш. шк. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1966. – 191с.
1232429
  Малишко А.С. Прометей : Поема / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1967. – 86с.
1232430
   Прометей. – М, 1968. – 72с.
1232431
  Серебрякова Г.Й. Прометей / Г.Й. Серебрякова. – Київ : Дніпро
Кн. 1 : Похищение огня. – 1968. – 538с.
1232432
  Малишко А.С. Прометей : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1976. – 198с. – (Шкільна б-ка)
1232433
   Прометей. – Москва
№ 11. – 1976
1232434
  Малишко А.С. Прометей : поема / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1978. – 134 с.
1232435
   Прометей. – Москва
№ 12. – 1980
1232436
  Малишко А.С. Прометей : Вибрані твори: Для серед. шк. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1981. – 230 с. – (Шкільна б-ка)
1232437
   Прометей. – Москва
№ 13. – 1983
1232438
   Прометей. – Київ : Дніпро, 1985. – 271 с.
1232439
   Прометей : региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-22-0
№ 1 (4). – 2001
1232440
   Прометей : региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-22-0
№ 2 (5). – 2001
1232441
   Прометей : региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-22-0
№ 3 (6). – 2001
1232442
   Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-75-1
№ 1 (7). – 2002
1232443
   Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-78-6
№ 2 (8). – 2002
1232444
   Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-79-4
№ 3 (9). – 2002
1232445
  Гароди Р. Прометей 1848 года : Трагедия в 5-ти действиях с прологом / Роже Гароди ; Авториз. пер. с фр. Г. Апухтина ; Предисл. М. Ваксмахера. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 103 с. : ил. – (Современная зарубежная драматургия)
1232446
  Знаменский А.Д. Прометей №319 / А.Д. Знаменский. – М, 1961. – 93с.
1232447
   Прометей атомного века.. – М, 1979. – 12с.
1232448
  Веников В.А. Прометей в XX веке / В.А. Веников, И.Б. Новик. – Москва, 1970. – 174с.
1232449
  Белевитнев Р.А. Прометей в танковом шлеме : худож.-докум. повесть / Белевитнев Р.А. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1975. – 242 с. : ил.
1232450
  Васянович Г.П. Прометей духа : до 160-ї річниці від дня народж. Івана Франка : зб. наук. праць / Григорій Васянович ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : Сполом, 2016. – 119 с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-915-187-8
1232451
  Есхіл Прометей закутий / Есхіл. – Київ : Мистецтво, 1949. – 191 с.
1232452
  Моруа А. Прометей или жизнь Бальзака : Роман / А. Моруа. – Киев : Вища школа, 1986. – 525 с.
1232453
  Тасалов В.И. Прометей или Орфей : искусство "технического века" / В. Тасалов. – Москва : Искусство, 1967. – 372 с.
1232454
  Эсхил Прометей прикованный / Эсхил. – Москва : Художественная литература, 1956. – 63 с.
1232455
  Эсхил Прометей прикованый : трагедия / Эсхил. – Москва ; Ленинград, 1927. – 152 с.
1232456
  Снегов С.А. Прометей раскованный / С.А. Снегов. – Москва, 1972. – 239с.
1232457
  Снегов С.А. Прометей раскованный / С.А. Снегов. – М., 1980. – 255с.
1232458
  Сергійчук В. Прометей українського здвигу: до портрета Романа Шухевича - головного командира Української Повстанської Армії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 4-10.
1232459
  Гуменюк О. Прометей української музики // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 26 січня (№ 4). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  "Саме так часто говорили про Станіслава Людкевича його сучасники".
1232460
  Моруа А. Прометей, або життя Бальзака / А. Моруа. – Київ : Дніпро, 1977. – 500с.
1232461
  Моруа А. Прометей, або Життя Бальзака : [пер. з фр.] / Андре Моруа. – Київ : Дніпро, 1969. – 623 с.
1232462
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / Андре Моруа ; пер. с фр. Н. Немчиновой и Я. Лесюка ; пред. Ф. Наркирьера. – Москва : Прогресс, 1967. – 638 с.
1232463
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа. – М., 1968. – 638с.
1232464
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака : роман / А. Моруа. – Москва, 1983. – 672 с.
1232465
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / Моруа А. – Киев, 1987. – 525 с.
1232466
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа. – Москва : Правда, 1988. – 637с.
1232467
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа. – Алма-Ата, 1990. – 637с.
1232468
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака: роман / А. Моруа. – Кишинев, 1980. – 560с.
1232469
  Серебрякова Г.И. Прометей. / Г.И. Серебрякова. – Москва : Гослитиздат
Кн.1 : Похищение огня. – 1963. – 423с.
1232470
  Серебрякова Г.И. Прометей. / Г.И. Серебрякова. – Москва : Художественная литература
Кн.1 : Похищение огня. – 1964. – 464 с.
1232471
  Серебрякова Г.И. Прометей. / Г.И. Серебрякова. – Москва : Художественная литература
Кн.2 : Похищение огня. – 1964. – 424 с.
1232472
   Прометей.. – М, 1965. – 8с.
1232473
   Прометей.. – М, 1967. – 64с.
1232474
   Прометей.. – М, 1969. – 70с.
1232475
  Серебрякова Г.И. Прометей. (Юность Маркса) : Романтическая трилогия; Роман / Г.И. Серебрякова. – М, 1963. – 573с.
1232476
  Трифонов Д.Н. Прометий - элемент № 61 / Д.Н. Трифонов. – Москва : Просвещение, 1968. – 119 с.
1232477
  Чубинашвили Г.Н. Проми. Из истории грузинсой архитектуры первой трети VII века / Г.Н. Чубинашвили. – Ижевск, 1969. – 116 с.
1232478
  Ціон Віктор Промисел божичів : Vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-16 : Фото
1232479
  Гошко Ю.Г. Промисли і торгівля в Українських Карпатах XV-XIX / Ю.Г. Гошко. – К, 1991. – 252с.
1232480
   Промислова безпека - це комплексна система державного нагляду // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 2-16 : рис., табл.
1232481
  Крайнєв П. Промислова власність як об"єкт управління // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.103-108. – ISSN 0132-1331
1232482
  Войнаровський А. Промислова власність як фактор розвитку науково-технічного прогресу і вдосконалення матеріальної бази суспільства // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 603-611. – ISSN 1028-5091
1232483
  Курганський Валерій Микитович Промислова геофізика: стан, проблеми, перспективи розвитку // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 139-142 : Фото. – Бібліогр.: 3 назви
1232484
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 1 (43). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1232485
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 2 (44). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1232486
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 3 (45). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1232487
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 4 (46). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1232488
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 1 (47). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1232489
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 2 (48). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1232490
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 3 (49). – 2015. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1232491
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 2 (52). – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1232492
  Литвиненко Т.М. Промислова доктрина України в умовах формування основних засад постіндустриального суспільства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 65-70
1232493
   Промислова екологія : навчальний посібник / С.О. Апостолюк [та ін.]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 431 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 428-430. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-929-4
1232494
  Литвицький В. Промислова економіка у 2006 році // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-11. – ISSN 1605-2005
1232495
   Промислова електроніка : (ч. 1) : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Г.О. Андрущак, І.П. Козярський, Е.В. Майструк. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 119
1232496
  Колонтаєвський Ю.П. Промислова електроніка та мікросхемотехніка : Теорія і практикум: навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти, які навчаються за напрямами "Електромеханіка" та "Електротехніка" / Ю.П. Колонтаєвський, А.Г. Сосков; За ред. А.Г.Соскова. – Київ : Каравела, 2003. – 368 с. – ISBN 966-8019-02-4
1232497
  Коваль Л.П. Промислова конкурентоспроможність України в умовах імплементації Industry 4.0 // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (148). – С. 3-8. – ISSN 2071-4653
1232498
   Промислова кооперация України на 1927-1928 рік.. – Харків, 1929. – 102с.
1232499
  Яворська Г.В. Промислова мікробіологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Яворська, С.П. Гудзь, С.О. Гнатуш ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-613-648-3
1232500
  Котов П.О. Промислова поліструктурна теплонасосна система теплопостачання з використанням двигуна стирлінга : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Котов Павло Олексанрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 14, [2] с. – Бібліогр.: 10 назв
1232501
  Яковенко Л.І. Промислова політика в трансформаційній економіці / Л.І. Яковенко. – Полтава : Скайтек, 2000. – 314с. – ISBN 966-7723-09-7
1232502
  Яковенко Лариса Іванівна Промислова політика в трансформаційній економіці: інвестиційний аспект : Автореф. дис. ... д-ра економ. наук:08.01.01 / Яковенко Л.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 39 с.
1232503
  Яковенко Лариса Іванівна Промислова політика в трансформаційній економіці: інвестиційний аспект : Дис...доктора економ.наук:08.01.01 / Яковенко Лариса Іванівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 405л. + Додатки:л.389-405. – Бібліогр.:л.373-388
1232504
  Хаустова В.Є. Промислова політика в Україні: провідні школи і бачення вітчизняних учених / В.Є. Хаустова, А.Д. Олійник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – С. 150-157. – ISSN 2222-4459
1232505
  Хаустова В.Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування = Industrial policy in Ukraine: formation and forecasting : монографія / Хаустова В.Є. – Харків : ІНЖЕК, 2015. – 380, [4] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 250-287. – ISBN 978-966-392-143-3
1232506
  Єхануров Ю.І. Промислова політика в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 15-20


  Досліджено роль промислового комплексу в економіці України, обгрунтовано необхідність здійснення промислової" політики. Проаналізовано структуру промисловості та запропоновані шляхи Ті вдосконалення; визначено основні пріоритети промислового розвитку ...
1232507
  Ципліцька О.О. Промислова політика Європейського Союзу: інституціональні передумови формування та особливості реалізації / О.О. Ципліцька, І.Г. Яненкова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 44-50. – ISSN 2222-0712
1232508
  Гамалій В.Ф. Промислова політика зарубіжних країн / В.Ф. Гамалій, О.М. Кошик, Н.І. Легінькова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 3-10. – (Економічні науки ; вип. 26)
1232509
  Звєряков М.І. Промислова політика і механізм її реалізації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 3-18. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
1232510
  Кизим М.О. Промислова політика та кластеризація економіки України = Industrial policy and clusterizationb of the Ukraine"s economy : монографія / Кизим М.О. ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. – Харків : ІНЖЕК, 2011. – 301, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-392-374-1
1232511
  Шинкарук Л. Промислова політика України в контексті Угоди про асоціацію // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 1/2 (159/160). – С. 69-76
1232512
  Гончаров Ю.В. Промислова політика України. Проблеми і перспективи / Ю.В. Гончаров. – Київ : Наукова думка, 1999. – 278с. – ISBN 966-00-0530-Х
1232513
  Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу / О. Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразська // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х
1232514
  Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу / О. Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразська // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 4-13. – ISSN 0131-775Х
1232515
  Отрошко О.В. Промислова політика: аргументи на користь та проти застосування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 93-97


  У статті розглядаються теоретичні засади промислової політики. Висвітлюються особливості та перші результати її застосування в Україні. The article examines the theoretical principles of industrial policy. It elucidates the peculiarities and first ...
1232516
  Хаустова В.Є. Промислова політика: її сутність та значення / В.Є. Хаустова, І.В. Ялдін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 11 : Інвестування в сталий енергетичний розвиток регіонів і міст. – С. 36-42. – ISSN 2222-4459
1232517
  Якубовський М. Промислова політика: проблеми та перспективи модернізації // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8 (585). – С. 21-29. – ISSN 0131-775Х
1232518
  Ноговіцин О. Промислова політика: ставлення до комерціалізації об"єктів інтелектуальної власності / О. Ноговіцин, Є. Онисько // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 9-13. – ISSN 1608-6422
1232519
  Вишневський В. Промислова політика: теоретичний аспект // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 4-15 : рис. – Бібліогр.: 52 назв. – ISSN 0131-775Х
1232520
  Вишневський В. Промислова політика: теоретичний аспект // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (604). – С. 25-35 : табл. – Бібліогр.: 117 назв. – ISSN 0131-775Х
1232521
  Ліпкіс І. Промислова праця на Київщині з 1912 до 1925 р. / І. Ліпкіс. – К., 1925. – 30с.
1232522
  Орлова Т.В. Промислова революція / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 309-311. – ISBN 966-642-073-2
1232523
  Цвелих Є.М. Промислова спадщина Києва: стан та перспективи освоєння як туристичних об"єктів // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 182-188. – ISSN 2308-135X
1232524
  Крамар О. Промислова стійкість // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 21 (497), 26.05-1.06.2017 р. – С. 8-11. – ISSN 1996-1561


  Як насправді блокада ОРДіЛО вплинула на українську економіку
1232525
  Курило М.М. Промислова флюоритова мінераліація України у зв"язку з тектоно-магматичною активізацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 97-98. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Наведено геологічну характеристику промислових родовищ і проявів плавикового шпату основних флюоритоносних регіонів України. Розглянуто характерні геологічні особливості їх, закономірності розміщення та локалізації у специфічних структурно-тектонічних ...
1232526
  Гранєвська В.М. Промислова, статична й атмосферна електрика (Методична розробка відкритого уроку з охорони праці) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 17-20
1232527
  Шевердін М. Промислове оподаткування у період непу (1921-1929рр.): правова характеристика // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.8-12
1232528
  Федоненко О.В. Промислове освоєння іхтіофауни Запорізького (Дніпровського) водосховища : до 100-річчя Дніпров. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара : довідник / Федоненко О.В., Маренков О.М. ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Біол.-екол. ф-т, Каф. заг. біології та вод. біоресурсів. – Дніпро : Ліра, 2018. – 148, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 110-124. – ISBN 978-966-981-131-8
1232529
  Крупенко О.В. Промислове підприємництво Лівобережної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: теоретично-методологічні засади дослідження // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 103-109. – ISBN 978-966-353-452-7
1232530
  Жарінова А. Промислове шпигунство у системі світової конкуренції: історичні події та факти / А. Жарінова, С. Мосов // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 45-49. – ISSN 1608-6422
1232531
  Петруня Ю.Є. Промисловий бізнес та бізнес-освіта: співробітництво в контексті стратегічної конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 207-211


  В статті розглядаються питання взаємодії промислового бізнесу та тих закладів освіти, які надають ринкові освітні послуги. Визначаються об"єктивні передумови такого співробітництва в рамках ринкової системи, його організаційні форми та основні складові ...
1232532
  Бойчук О. Промисловий дизайн в Україні: оптимістичне минуле, невизначене майбутнє : синтез пластичних мистецтв // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 215-222
1232533
  Мільчевич С.І. Промисловий дизайн Закарпаття 40-х років 19 - 30-х років 20 століття: культурологічний аспект : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мільчевич С.І. ; МОНУ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1232534
  Довжук В І. Промисловий Донбас в історії розвитку економіки України : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.01 / Довжук І.В,; НАН Укр.Ін-т.істор.Укр. – Киев, 1997. – 23л.
1232535
  Макода В. Промисловий зв"язок як об"єкт права інтелектуальної власності в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-67.
1232536
   Промисловий зразок / Л.Ш. Ніколаєнко, А.П. Бутяєва, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський; За ред. В.Л. Петрова; Державне патентне відомство України. – Київ : ІнЮре, 1999. – 124с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-86-6
1232537
  Пахаренк-Андерсон Промисловий зразок Європейського Союзу // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 1. – С. 10-13. – ISSN 1608-6422
1232538
  Макода В.Є. Промисловий зразок та його співвідношення з іншими об"єктами інтелектуальної власності в період глобалізації економічних відносин // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 119-123
1232539
  Харченко О. Промисловий зразок як об"єкт інтелектуальної власності: питання правового регулювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 27-31
1232540
  Васьковська Т. Промисловий зразок як твір декоративно-прикладного мистецтва // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 31-33.
1232541
  Хамініч С. Промисловий інжиніринг як інструмент створення конкурентноспроможного виробництва / С. Хамініч, Н. Мищак // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 98-103. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1232542
  Гусєва Н.В. Промисловий комплекс Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації / Н.В. Гусєва, О.М. Задєсєнцев // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 146-151. – ISBN 978-966-285-399-5
1232543
  Анпілогова Ж.Д. Промисловий комплекс України: стан та перспективи модернізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 96-98. – Бібліогр.: 10 назв
1232544
   Промисловий маркетинг : Теорія та господарські ситуаці :Підручник для студ.економ.спец. – Київ : Іван Федоров, 1997. – 400с. – ISBN 966-95130-0-6
1232545
  Старостіна А.О. Промисловий маркетинг : Теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник / Старостіна А.О., Длігач А.О., Кравченко В.А.; За ред. А.О. Старостіної. – Київ : Знання, 2005. – 764 с. – (Європейський маркетинг). – ISBN 966-346-032-6
1232546
  Борисенко М.А. Промисловий маркетинг : навч. посібник / М.А. Борисенко, О.В. Гронь, В.М. Щетинін ; МОНУ ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 292 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-284. – ISBN 978-966-676-402-0
1232547
  Колесніков В.П. Промисловий маркетинг в хімічній галузі : [навч. посібник] / Колесніков В.П. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 164, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 160-164. – ISBN 978-617-7351-02-2
1232548
  Мадзігон В.М. Промисловий маркетинг у виробничій і невиробничій сферах із виробництва товару / В.М. Мадзігон, М.В. Вачевський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 101-109 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1232549
  Мельник Л.Г. Промисловий переворот в Росії і на Україні / Л.Г. Мельник. – Київ, 1969. – 68с.
1232550
  Мельник Л.Г. Промисловий переворот на Україні (60-ті - початок 90-х рр. Х1Х ст.) : Дис... д-ра іст.наук: / Мельник Л.Г.; КДУ. – К., 1971. – 676л. – Бібліогр.:л.1-41
1232551
  Дерев"янкін Т.І. Промисловий переворот на Україні. Питання теорії та історії / Т.І. Дерев"янкін. – К., 1975. – 279с.
1232552
  Пятницькова І. Промисловий поступ Донбасу за мемуарами іноземців (друга половина XIX - початок XX ст.) / І. Пятницькова, О. Отземко // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 3 (39), липень - вересень. – С. 49-65. – ISSN 1998-4634
1232553
  Корецький М.Х. Промисловий потенціал вітчизняної економіки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 126-133. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1232554
   Промисловий потенціал та ефективність його використання : Збірник наукових праць. – Київ, 2003. – 123с. – ISBN 966-02-2826-0
1232555
  Задоя А.О. Промисловий потенціал та проблеми формування торгового балансу: досвід Польщі / А.О. Задоя, Б. Шлюсарчик // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 85-92


  Досліджено проблеми формування торгового балансу Польщі у 90-х роках, з"ясовано причини його дефіциту. Проаналізовано співвідношення експорту am імпорту у галузевому розрізі. Визначено шляхи подолання негативних тенденцій у зовнішній торгівлі Польщі та ...
1232556
   Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій / В.М. Белінська, В.Г. Бурлака, І.О. Галиця, О.С. Галиця, Н.Г. та ін. Гахович; Белінська В.М., Бурлака В.Г., Галиця І.О., Галиця О.С., Гахович Н.Г. та ін.; НАНУ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2007. – 408с. – ISBN 978-966-02-4449-8
1232557
  Крехівський О.В. Промисловий потенціал України: стан і перспективи / О.В. Крехівський ; Мін-во промислової політики України ; Державне підприємство "Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень". – Київ : Фенікс, 2007. – 120с. – ISBN 978-966-651-535-6
1232558
  Шовкун І.А. Промисловий розвиток в умовах децентралізації: досвід провідних індустріальних країн і висновки для України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, жовтень - грудень. – C. 38-64. – ISSN 1605-7988
1232559
  Голуб Ю.М. Промисловий розвиток міста Чернігова // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 74-76. – ISBN 978-966-136-643-4
1232560
  Дейнеко Л.В. Промисловий розвиток у забезпеченні регіональної інклюзії / Л.В. Дейнеко, О.О. Ципліцька // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 49. – С. 59-69. – ISSN 2306-546X
1232561
  Зеленська Любов Промисловий та експортно-імпортний потенціал Дніпропетровської області (До 75-річчя утворення) : Економіка України / Зеленська Любов, Афанасьев Олег // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 11-13 : Діагр., табл. – Бібліогр. 5 назв
1232562
  Олійник Я.Б. Промисловий туризм : [навч. посібник] / Я.Б. Олійник, О.В. Пендерецький. – Київ : Логос, 2019. – 283, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 235-259. – ISBN 978-617-7446-95-7
1232563
  Пендерецький О.В. Промисловий туризм в Україні: стан, перспективи розвитку : рекреаційна географія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 48-51. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
1232564
  Пендерецький О.В. Промисловий туризм на Буковині // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 144-152
1232565
  Паталаха Валерій Промисловий туризм: європейський досвід Кривого рогу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 42-45 : фото. – ISSN 1998-8044
1232566
  Пендерецький О.В. Промисловий туристичний кластер Карпатського району // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 134-140. – Бібліогр.: 4 назв.
1232567
  Шедяков В.Є. Промислові відносини та трудова поведінка людини: тенденції змін і можливості соціального управління // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 132-143
1232568
  Суматохіна І.М. Промислові відходи як чинник стану екологічної безпеки регіону: оцінка, картографування, управління / І.М. Суматохіна, Н.М. Дук, О.А. Шевченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 69-75 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1232569
  Іщук С.І. Промислові комплекси України. Наукові основи територіальної організації : Навчальний посібник для студ. географ. і економ. спеціальностей вузів / С.І. Іщук; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ : ПАЛИВОДА, 2003. – 248с. – ISBN 966-8037-14-6


  Висвітлені науково-методичні основи формування і розвитку промислових комплексів та проблеми територіальної організації промислового виробництва України
1232570
  Кабанець В. Промислові коноплі – не канабіс, а потрібна економіці сільськогосподарська культура / підготовила Наталія Кулик // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Січень (№ 1/2)


  2022 рік був багатим на відкриття і розробки. Сьогодні познайомимо з іще одним науковим досягненням, яке могло б неабияк прислужитися Україні як в оборонній, так і цивільній сфері. Йдеться про новий сорт посівних конопель "Софія", розроблений ...
1232571
  Крикавський Є.В. Промислові ланцюги поставок: між ефективністю та відповідальністю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 30-41. – ISSN 1993-6788
1232572
  Клочко В.П. Промислові об"єднання соціалістичних країн (членів РЕВ) / В.П. Клочко. – Київ, 1976. – 48с.
1232573
  Саліхова О.Б. Промислові парки як засіб реіндустріалізації: досвід Німеччини, рекомендації для України / О.Б. Саліхова, О.О. Кощеєв, О.І. Ястремський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 5-14
1232574
  Чайковська В.П. Промислові підприємства України: проблеми і перспективи розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 97-103. – ISSN 1993-6788
1232575
  Савченко І.О. Промислові полімери : навчальний посібник [до дисциплін і практикумів для студ. хім. ф-ту] / І.О. Савченко, В.Г. Сиромятніков ; [ред. О. Грицаюк] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 111. – ISBN 978-966-439-538-7
1232576
  Цвях О.М. Промислові території, як просторовий базис оптимізації використання земель в місті Києві / О.М. Цвях, І.А. Опенько // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 83-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1232577
  Савицька О. Промислові товари першої необхідності у повсякденних практиках населення Чернігова у 1945-1953 рр. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 27-35
1232578
  Хмельницька Людмила Василівна Промислові трести України в період нової економічної політики (1921 - 1929 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Хмельницька Л.В.; КНУТШ. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв.
1232579
  Хмельницька Людмила Василівна Промислові трести України в період нової економічної політики (1921 - 1929 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Хмельницька Л.В.; МОіНУ. Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 234 л. + Додатки: л. 225 - 234. – Бібліогр.: л. 193 - 224
1232580
  Захарченко В.І. Промислові угруповання та комплекси як ареальні промислові системи (питання теорії і методики дослідження) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С.13-18. – Бібліогр.: 6 назв.
1232581
  Терех М. Промисловість Батурина доби К. Розумовського (XVIII - XIX ст.) // Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвяч. 300-літтю Батурин. трагедії / Ін-т історії України НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України [та ін. ; упоряд.: В. Коваленко ; редкол.: З. Когут (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 400-427. – ISBN 978-966-355-023-7
1232582
  Станкевич Г.Л. Промисловість будівельних матеріалів : географія галузей господарства. Географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 64-76 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви
1232583
  Жупанський Я.І. Промисловість будівельних матеріалів : характеристика сучасного господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 73-75
1232584
  Амоша О.І. Промисловість Донбасу на шляху до відновлення // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 8 (657). – С. 93-108. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1232585
  Владимиров Л. Промисловість західних областей України в шостій п"ятирічці. / Л. Владимиров, М. Шраг. – Львів, 1956. – 87с.
1232586
  Підгрушний Г.П. Промисловість і регіональний розвиток України : монографія / Г.П. Підгрушний ; НАН України ; Ін-т географії. – Київ, 2009. – 300 с. – ISBN 978-966-8527-72-2
1232587
  Кісь Я.П. Промисловість Львова в період феодалізму (ХІІІ-ХІХ ст) / Я.П. Кісь. – Львів, 1968. – 223с.
1232588
  Усиков О. Промисловість Миколаївщини у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 78-83. – ISSN 1998-4634
1232589
   Промисловість Радянської України за 40 років.. – К, 1957. – 330с.
1232590
  Іщук С.О. Промисловість регіонів України: тенденції і проблеми розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 17-29 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1562-0905
1232591
  Ковальчук Є.А. Промисловість Рівненської області: досягнення та стратегічні завдання розвитку / Є.А. Ковальчук, А.В. Пономаренко // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 75-77 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1232592
   Промисловість та підприємництво України : [20 років розвитку] / Укр. союз промисловців і підприємців ; [авт.-упоряд.: Н.О. Базилевська, Л.В. Жук ; ред. рада: А.Н. Кінах (голова) та ін. ; над кн. прац.: Н. Врачинська та ін.]. – Київ : УСПП, 2012. – 199 с. : фотоіл. – Покажч.: с. 188-195. - Текст укр., англ.
1232593
   Промисловість України за 9 місяців.. – Х, 1927. – 69с.
1232594
  Іщук С.О. Промисловість України і Польщі: порівняльна оцінка конкурентних переваг / С.О. Іщук, Л.Й. Созанський // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – C. 72-81. – ISSN 1562-0905
1232595
  Кушніренко О.М. Промисловість України перед викликами індустрії 4.0: оцінка обмежень і завдання політики // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (702). – С. 53-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2522-9303
1232596
  Хромов П.А. Промисловість України перед Вітчизняною війною : (нариси з економіки української промисловості) / П.А. Хромов. – Київ : Українське державне вид-во, 1945. – 84 с.
1232597
  Зільберман І.І. Промисловість України та її географічне розміщення : нариси проміслової географії / І.І. Зільберман ; під ред. акад. К.Г. Воблого. – Київ : Культура ; Держтрест "Київ-друк", 1929. – 230 с., 1л. карт., іл.
1232598
   Промисловість України у 2001-2005 роках : статистичний збірник. – Київ : Держкомстат України, 2006. – 303 с.
1232599
   Промисловість України у 2001-2007 роках : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [ за ред. Л.М. Овденко ; відп. за вип. Л.М. Лісова ]. – Київ : Держкомстат України, 2008. – 305 с.
1232600
  Кіндзерський Ю.В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія / Кіндзерський Ю.В. ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2013. – 535, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7157-9
1232601
   Промисловість Української РСР : стат. збірник. – Київ : [б. в.], 1972. – 442, [1] с. : табл.Бібліогр. в підрядк. прим.
1232602
  Брагар Є. Промисловість Французького Алжиру як складова економічної колонії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 216-219. – ISBN 978-966-171-783-0
1232603
  Підгрушний Г.П. Промисловість як визначальний чинник людського розвитку // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 30-37 : табл., мал. – Бібліогр. 19 назв. – ISSN 1561-4980
1232604
  Ігнатенко М.Г. Промисловість. Загальна характеристика : характеристика сучасного господарства / М.Г. Ігнатенко, К.Є. Панько // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 64-72
1232605
  Єрмаков В.В. Промислово-географічні процеси у період формування індустріального суспільства // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 263-273 : табл. – Бібліогр.: 31 назв.
1232606
   Промислово-технологічний розвиток національної економіки в системі економічної безпеки держави: маркетинговий аспект : монографія / [О.І. Іляш, Н.Б. Савіна, В.Є. Хаустова та ін. ; за ред. О.І. Іляш]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – 243, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 216-228 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7801-24-4
1232607
  Паршина О.А. Промислово-фінансова група як специфічна форма об"єднання підприємств / О.А. Паршина, О.Г. Братута // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 41-45
1232608
  Яремко О. Промислово-фінансові групи в Україні: проблеми створення // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 99-100
1232609
  Нетесаний Юрій Вікторович Промислово-фінансові групи як ефективна форма організації бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 89-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано чинника і критерії ефективного функціонування організаційно-правової форм промислово-фінансових груп на основі порівняння з іншими формами господарювання.
1232610
  Нетесаний Ю.В. Промислово-фінансові групи як ефективна форма організації бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 89-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано чинника і критерії ефективного функціонування організаційно-правової форм промислово-фінансових груп на основі порівняння з іншими формами господарювання.
1232611
  Сисоєв О.В. Промислово-фінансові групи як механізм вирішення проблем українських підприємств та банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-20. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз функціонування промислово-фінансових груп (ПФГ) у країнах з ринковою економікою. Запропоновано механізм промислово-фінансової групи, який складається з трьох ланок: "банк - керуюча компанія - промисловий холдінг".
1232612
  Мосейко А.А. Проміжкова стійкість розв"язків системи диференціальних рівнянь з випадковими марковськими коефіцієнтами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 93-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  За допомогою функцій Ляпунова знайдено достатні умови асимптотичної стійкості розв"язків системи лінійних диференціальних рівнянь з коефіцієнтами, що залежать від скінченнозначного марковського процесу.
1232613
  Соколов Б. Проміжна перемога // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 травня (№ 91). – С. 4


  Чи вийдуть українські моряки на свободу і якими можуть бути наслідки у разі відмови Росії виконати рішення Гамбурзького трибунулу?
1232614
  Литвин Н. Проміжна фінансова звітність банків України: правове регулювання та шляхи його вдосконалення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 8. – С. 34-40 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
1232615
  Дідович П.М. Проміжний вузол / П.М. Дідович. – К., 1986. – 248с.
1232616
  Кузьменко О.С. Проміжні і сумісні посіви на Україні / О.С. Кузьменко. – К, 1971. – 172с.
1232617
  Чепелев В.У. Проміжні форми у розвитку рослинних організмів як вираз дискретності і неперервності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
1232618
  Кузнецов О. Проміжні цілі грошово-кредитної політики // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 7. – С.31-36
1232619
  Матвієнко В.П. Промінвестбанк : стратегія відтворення / В.П. Матвієнко, П.В. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2002. – 352с. – ISBN 966-00-0125-8
1232620
  Матвієнко П.В. Промінвестбанк в економічній системі України / П.В. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2000. – 112 с. – ISBN 966-00-0575-X
1232621
  Матвієнко Павло Промінвестбанк в економічній системі України / Матвієнко Павло. – Київ : Наукова думка, 2000. – 112с. – ISBN 966-00-0575-Х
1232622
  Костенко Л.В. Проміння землі : вірші / Ліна Костенко. – Київ : Молодь, 1957. – 60 с. : 1 портр.
1232623
  Ребро П.П. Проміння серця : лірика, сатира та гумор / П.П. Ребро. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 243 с.
1232624
  Тригуб"як В. Проміння сонячних джерел : Вірші, коломийки, пісні / Василь Тригуб"як. – Тернопіль : Джура, 2002. – 194с. – ISBN 966-8017-17-Х
1232625
  Терещук В.П. Проміння стежок : поезії / В.П. Терещук. – Львів : Каменяр, 1985. – 38 с.
1232626
  Кулик Н. Промінчик європейської освіти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 20 квітня (№ 16). – С. 1, 14-15. – ISSN 2219-5793


  250 років від дня народження видатного педагога і вченого Івана Орлая.
1232627
  Іванова І. Промінчик тепла // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Інформація про відвідання Мостищенської спец. школи-інтернату студентами філософського факультету за ініціативою студентського парламенту, підтримки профбюро та студ.ради гуртожитку № 2.
1232628
   Промінь = Promin. – Winnipeg


  1997. N 73
1232629
   Промінь : одинокий ілюстрований журнал для української молодіжи в Канаді і Злучених Державах. – Winnipeg
Рік 1, число 3, марець. – 1927. – [36 с.]
1232630
  Кішенко І. Промінь добра : до 145-річчя від дня народження Бориса Грінченка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 13-14. – ISSN 0868-9644


  До 145-річчя від дня народження Бориса Грінченка
1232631
  Сергійчук В.І. Промінь надії для всього українства // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 79-80. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 70-річчя проголошення Карпатської України.
1232632
  Петрик О. Промінь оптимізму МВФ крізь туман світової економіки. При темпах зростання в 2% Україна дедалі більше - майже удвічі - відстає від зростання світової економіки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 4


  "Останній вік-енд ознаменувався проведенням спільної щорічної зустрічі МВФ і Світового банку у Вашингтоні. Відгриміли офіційні промови й реляції, розставлені основні акценти в оцінках перспектив світової економіки та фінансів. У ключовій промові ...
1232633
  Віргуш Н.В. Промінь поля : поезії / Н.В. Віргуш. – Київ, 1985. – 87 с.
1232634
   Промінь просвіти : інформаційний бюлетень Ружинського селищного осередку ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка / голова Ружин. селищного осередку "Просвіта" В. Митюк ; ред. рада.: Н. Панасюк, Н. Дудар, С. Ходаківська [та ін.]. – Київ
№ 2, березень 2018 р. – 2018. – 62 с.
1232635
  Черняк С.Я. Промінь серед ночі : повість / С.Я. Черняк. – Київ, 1978. – 168 с.
1232636
  Винниченко В.К. Промінь сонця / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 15с.
1232637
   Промінь. Перший Укаїнський календар на 1907 рік / зложив О.Перекрестов. – Київ : Друкарня І.І.Чоколова, 1906. – 58 с.
1232638
  Горак Г.І. Проміскуїтет / Г. Горак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 311. – ISBN 966-642-073-2
1232639
  Астапов И.Г. Промкооперация во второй пятилетке / Астапов И.Г., Слоним Я.А. – Москва ; Ленинград : ВКОИЗ, 1932. – 104 с.
1232640
  Василевский В К. Промкооперация СССР от первой пятилетки ко второй / В К. Василевский. – Москва-Ленинград, 1933. – 89с.
1232641
  Менлі Джон Промова ... в Інституті міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка та Дипломатичній Академії при МЗС України 5 грудня 2001 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С.9-11
1232642
  Туренко В.Е. Промова Агафона в "Бенкеті" Платона: особливості тлумачення атрибутики любові // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 42-45


  У статті робиться комплексний та цілісний розгляд основних аспектів розуміння природи любові у промові одного з спікерів платонівського "Бенкету" - Агафона. Доводиться, що, на думку даного промовця, любов володіє справедливістю, вона не може бути ...
1232643
  Брежнєв Л.І. Промова Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Брежнєва на Всесоюзному зльоті студентів 19 жовтня 1971 року / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1971. – 16с.
1232644
  Білокінь С. Промова Григорія Політики в загальних зборах українського шляхетства у Глухові про права, переваги й потреби України (1763 рік) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 414-433. – (Нова серія ; вип. 15)
1232645
  Надьон Р. Промова захисника у судових дебатах при судовому розгляді кримінального провадження в суді першої інстанції // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 37-43
1232646
  Нечиталюк М. Промова Івана Франка на Шевченківському вечорі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 5/6 (775/776). – С. 131-136. – ISSN 0868-4790
1232647
   Промова лідера Республіки Казахстан на сесії Генеральної Асамблеї ООН - важливий поштовх до реалізації глобальних змін // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 4 листопада (№ 204). – С. 4
1232648
  Ленін В.І. Промова на 1 Всеросійському з"їзді комуністів-учнів 17 квітня 1919 р. / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 44с.
1232649
  Каганович Л.М. Промова на 20 зїзді КПРС 18 лютого 1956 р. / Л.М. Каганович. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1956. – 40 с.
1232650
  Ільїчов Л.Ф. Промова на 22 з"їзді КПРС / Л.Ф. Ільїчов. – Київ, 1961. – 16с.
1232651
  Мжаванадзе В.П. Промова на 22 з"їзді КПРС / В.П. Мжаванадзе. – Київ, 1961. – 15с.
1232652
  Мазуров К.Т. Промова на 22 з"їзді КПРС 19 жовтня 1961 року / К.Т. Мазуров. – Київ, 1961. – 23с.
1232653
  Суслов М.А. Промова на 22 з"їзді КПРС 21 жовтня 1961 року / М.А. Суслов. – Київ, 1961. – 24 с.
1232654
  Шверник М.М. Промова на 22 з"їзді КПРС 24 жовтня 1961 року. / М.М. Шверник. – К, 1961. – 16с.
1232655
  Ленін В.І. Промова на 3 Всеросійському з"їзді РКСМ 2 жовтня 1920 р. / В.І. Ленін. – Харків-Одеса, 1932. – 40с.
1232656
  Первомайський Л.С. Промова на 8 з"їзді ЛКСМУ / Л.С. Первомайський. – Харків ; Київ : Молодий більшовик, 1931. – 80 с.
1232657
  Брежнєв Л.І. Промова на V з"їзді Польської об"єднаної робітничої партії. 12 листоп. 1968 р. / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1968. – 19с.
1232658
  Брежнєв Л.І. Промова на XVII з"їзді ВЛКСМ. 23 квіт. 1974 р. / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1974. – 19с.
1232659
  Шепілов Д.Т. Промова на XX з"їзді КПРС 15 лютого 1956 р. / Д.Т. Шепілов. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1956. – 32 с.
1232660
  Маленков Г.М. Промова на XX з"їзді КПРС 17 лютого 1956 р. / Г.М. Маленков. – Київ : Держполітвидав, 1956. – 32 с.
1232661
  Молотов В.М. Промова на XX з"їзді КПРС 18 лютого 1956 р. / В.М. Молотов. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1956. – 31 с..
1232662
  Косигін О.М. Промова на XXII з"їзді КПРС / О.М. Косигін. – Київ, 1961. – 24с.
1232663
  Брежнєв Л.І. Промова на XXII з"їзді КПРС 19 жовтня 1961 року / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1961. – 19с.
1232664
  Шелепін О.М. Промова на XХII з"їзді КПРС 26 жовтня 1961 р. / О.М. Шелепін. – К., 1961. – 16с.
1232665
  Седакова О. Промова на врученні премії ім. Володимира Соловйова // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 459-466
1232666
  Булганін М.О. Промова на другій сесії Верховної Ради СРСР четвертого скликання 9 лютого 1955 року / М.О. Булганін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1955. – 16 с.
1232667
  Косигін О.М. Промова на зборах виборців Івановського виборчого округу по виборах до Ради Національностей 8 березня 1950 р. / О.М. Косигін. – Київ, 1950. – 19с.
1232668
  Маленков Г.М. Промова на зборах виборців Ленінського виорчогоокругу м. Москви 9 березня 1950 р. / Г.М. Маленков. – Київ : Держполітвидав, 1950. – 28 с., 1 л. портр. : портр.
1232669
  Ворошилов К.Е. Промова на зборах виборців Мінська / К.Е. Ворошилов. – Київ, 1938. – 20с.
1232670
  Ворошилов К.Е. Промова на зборах виборців Мінського міського виборчого округу 7 березня 1950 р. / К.Е. Ворошилов. – Київ, 1950. – 24с.
1232671
  Молотов В.М. Промова на зборах виборців Молотовського вибочого округу м. Москви 10 березня 1950 року / В.М. Молотов. – Київ : Українське вид. політлітератури, 1950. – 24 с., 1 л. портр. : портр.
1232672
  Молотов В.М. Промова на зборах виборців Молотовської виборчої округи м. Москви 6 лютого 1946 року / В.М. Молотов. – Київ, 1946. – 16 с., 1 л. портр. : портр.
1232673
  Булганін М.О. Промова на зборах виборців Московського міського виборчого округу по виборах до Верховної Ради національносте 8 березня 1950 р / М.О. Булганін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1950. – 20с., 1 л. портр.
1232674
  Шверник М.М. Промова на зборах виборців Серодловського виборчого округу по виборах до Ради Національностей 1 березня 1950 р. / М.М. Шверник. – К, 1950. – 16с.
1232675
  Брежнєв Л.І. Промова на зустрічі з робітниками Автозаводу імені Лихачова. 30 квіт. 1976 р. / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1976. – 16с.
1232676
  Маленков Г.М. Промова на п"ятій сесії Верхоної Ради СРСР 8 серпня 1953 року / Г.М. Маленков. – Київ : Держполітвидав, 1953. – 47 с.
1232677
  Дімітров Г. Промова на перевиборних збрах виборців м.Костроми. 8 грудня 1937 р. / Г. Дімітров. – К., 1938. – 14с.
1232678
  Маленков Г.М. Промова на передвиборних зборах виборців Ленінградської виборчої округи м. Москви 7 лютого 1946 року / Г.М. Маленков. – [Київ] : Українське держ. видавництво, 1946. – 16 с., 1 л. портр. : портр.
1232679
  Каганович Л.М. Промова на першій сесії Верховної Ради СРСР четвертого скликання 24 квітня 1954 р. / Л. Каганович. – Киев : Держполітвидав, 1954. – 24 с.
1232680
  Маленков Г.М. Промова на першій сесії Верхоної Ради СРСР Четвертого скликання 26 квітня 1954 року / Г. Маленков. – Київ : Держполітвидав, 1954. – 20 с.
1232681
  Брежнєв Л.І. Промова на Пленумі ЦК КПРС. 29 верес. 1965 р. / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1966. – 30с.
1232682
  Шверник М.М. Промова на позачерговому 21 з"їзді КПРС 2 лютого 1959 року. / М.М. Шверник. – К, 1959. – 16с.
1232683
  Мікоян А.І. Промова на позачерговому 21 з"їзді КПРС 31 січня 1959 року / А.І. Мікоян. – Київ, 1959. – 31с.
1232684
  Ігнатов М.Г. Промова на позачерговому XXI з"їзді КПРС 2 лютого 1959 року / М.Г. Ігнатов. – Київ, 1959. – 20с.
1232685
  Бєляєв М.І. Промова на позачерговому XXI з"їзді КПРС 28 січня 1959 року / М.І. Бєляєв. – Київ : Держполітвидав, 1959. – 16 с. : 1 портр.
1232686
  Брежнєв Л.І. Промова на позачерговому XXI з"їзді КПРС 30 січня1959 року / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1959. – 19с.
1232687
  Арістов О.Б. Промова на позачерговому XXI з`їзді КПРС 31 січня 1959 року / О.Б. Арістов. – Київ : Держполітвидав, 1959. – 23 с.
1232688
  Мухітдінов Н.а. Промова на позачерговому ХХ1 з"їзді КПРС 20 січня 1959 року / Н.а. Мухітдінов. – Київ, 1959. – 23с.
1232689
  Калнберзін Я.Е. Промова на позачерговому ХХІ з"їзді КПРС 29 січня 1959 року / Я.Е. Калнберзін. – Київ, 1959. – 15с.
1232690
  Куусінен О.В. Промова на позачерговому ХХІ з"їзді КПРС 3 лютого 1959 року / О.В. Куусінен. – Київ, 1959. – 16с.
1232691
  Козлов Ф.Р. Промова на позачерговому ХХІ зїзді КПРС 3 лютого 1959 / Ф.Р. Козлов. – Київ, 1959. – 20с.
1232692
  Маленков Г.М. Промова на траурному мітингу в день похорону Йосифа Віссаріоновича Сталіна / Г.М. Маленков. – Київ : Держполітвидав, 1953. – 14 с.
1232693
  Молотов В.М. Промова на траурному мітингу в день похорону Йосифа Віссаріоновича Сталіна на Краній площі 9 березня 1953 року / В.М. Молотов. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1953. – 15 с.
1232694
  Берія Л.П. Промова на траурному мітингу вдень похорону Й.В. Сталіна на Красній площі 9 березня 1953 р. / Л.П. Берія. – Київ : Політвидав УРСР, 1953. – 14 с.
1232695
  Булганін М.О. Промова на Х1Х з"їзді ВКП(б) 8 жовтня 1952 року / М. Булганін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1952. – 23 с.
1232696
  Міцкевіч-Капсукас Промова на ХІІІ пленумі Виконкому Комінтерну. / Міцкевіч-Капсукас. – 20с.
1232697
  Мікоян А.І. Промова на ХХ з"їзді КПРС 16 лютого 1956 р. / А.І. Мікоян. – Київ, 1956. – 40с.
1232698
  Мікоян А.І. Промова на ХХ з"їзді КПРС 20 жовт. 1961 р / А.І. Мікоян. – Київ, 1961. – 24с.
1232699
  Пономарьов Б.М. Промова на ХХІІ з"їзді КПРС. 24 жовт. 1961 р. / Б.М. Пономарьов. – К., 1961. – 15с.
1232700
  Спиридонов І.В. Промова на ХХІІ з"їзду КПРС / І.В. Спиридонов. – К., 1961. – 16с.
1232701
  Хрущов М.С. Промова на ювілейній сесії Верховної Ради Української РСР 24 грудня 1957 року / М.С. Хрущов. – Київ : Дердавне видавництво політичної літератури УРСР, 1957. – 30 с.
1232702
  Молотов В.М. Промова на ювілейній сесії Верховної Ради УРСР, присвяченій тридцятиріччю Радянської України : 24 січня 1948 року / В.М. Молотов. – Київ : Політвидав України, 1948. – 12с., 1 л. портр. : портр.
1232703
  Фукідід Промова Перікла // Невичерпність демократії : Видатні діячи минулого і сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини / Упор. О.І. Терех та ін. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 3-9.
1232704
  Порошенко П. Промова Президента України Петра Порошенка під час церемонії інавгурації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 12 червня (№ 24). – С. 2, 5
1232705
  Ленін В.І. Промова про річницію революції / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 24с.
1232706
  Коцан І. Промова ректора Волинського державного університету імені Лесі Українки професора Ігоря Коцана при врученні професору Любомиру Винару диплома Почесного професора ВДУ імені Лесі Українки // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2006. – Рік43,№1/3(169/171). – С. 309-310. – ISSN 0041-6061
1232707
  Бачинська К. Промова Черчилля та втертий ніс. 25% на 73%: як Зеленський святкував перемогу та якi плани в Петра Порошенка // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 46). – С. 4


  "Соціологія не давала шансів", - тихо лунає з вуст одного з представників штабу Петра Порошенка. Якнайчіткіше настрої в обох штабах можна було відчути відразу після оголошення перших екзит-полів. О 20-й годині голова Фонду "Демократичні ініціативи" ...
1232708
  Галич В.М. Промова як жанрова форма публіцистики у творчості Олеся Гончара // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 62-66


  Аналізується особливість промови в жанрово-тематичній системі публіцистики Олеся Гончара, коротко розкривається історія цього жанру, зокрема в українській літературно-художній спадщині, наголошується на мовностилістичній матеріалізації публічних ...
1232709
   Промова, яка увійде в історію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 березня (№ 39/40). – С. 6-7


  Російський суд не дав Надії Савченко оголосити останнє слово і переніс засідання. Українська льотчиця оголосила сухе голодування.
1232710
  Магурчак А.М. Промови Андрія Жука на засіданнях Загальної української ради (за матеріалами National Archives of Canada) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – C. 208-216. – ISSN 0320-9466
1232711
  Ленін В.І. Промови до роковин Жовтневої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1934. – 91с.
1232712
  Ленін В.І. Промови до роковин Жовтневої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1935. – 95с.
1232713
  Ленін В.І. Промови до роковин Жовтневої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 85с.
1232714
  Ібаррурі Д. Промови і статті 1936-1938 / Долорес Ібаррурі. – Київ : Держполітвидав, 1939. – 183 с.
1232715
  Петровський Г.І. Промови і статті періоду IV Државної Думи 1912-1914 рр. / Г.І. Петровський. – Харків : Пролетар
Ч. 1. – 1931. – 239 с.
1232716
  Молотов В.М. Промови на Першій сесії Верховної Ради СРСР / В.М, Молотов. – Харків : Партвидав ЦК КП(б)У, 1938. – 22 с.
1232717
  Довгич В. Промови про мови: Не враховують фундаментального закону, якому виповнюється 85 років // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 10. – С.42-43


  Спільний Акт Всеукраїнського ВЦК та Ради народних комісарів УСРР (1927р.) "Про забезпечення рівноправності мов та про сприяння розвиткові української культури": Коментарі до нього та порівнняння з нині діючим Законом "Про мови в Українській РСР" ...
1232718
  Сухонос В.В. Промови у кримінальному судочинстві, їх форма і зміст // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 115-119
1232719
  Зубавіна І. Промовиста мовчазність "зірок" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 87-99. – ISBN 966-8917-08-1


  Образ жінки в німому кіно.
1232720
  Боровський О. Промовиста угода. Польща та США підписали договір про військову співпрацю // Україна молода. – Київ, 2020. – 18 серпня (№ 76). – С. 5


  У суботу, 15 серпня, у Варшаві міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак та державний секретар США Майк Помпео підписали новий польсько-американський оборонний договір. Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що візит американського державного ...
1232721
  Фарина І. Промовисте немовчання // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 21 вересня (№ 19). – С. 9


  Книга Василя Головецького "Вчитель мовчання".
1232722
  Черник О. Промовисті імена в ідіостилі дена брауна як проблема перекладу // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 205-209. – ISSN 2410-0927
1232723
  Вегеш А. Промовистість назв романів Мирослава Дочинця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 8-12. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
1232724
  Денисенко А. Промовляв словами Святого письма // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 198-199. – ISSN 0869-3587
1232725
  Дудкін Іван Промовлятиме і камінь : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 36-37 : Іл., карта
1232726
  Негода М.Т. Промовляють очі: Вірші, поема. / М.Т. Негода. – К., 1985. – 86с.
1232727
  Бухманд А.В. Промотирование катализатора никель на силикагеле элементами платиновой группы. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бухманд А.В.; АН КАзахск.ССР. – Алма-Ата, 1952. – 8л.
1232728
  Бейсембаева Л.Е. Промотирование никелевоо катализатора на окиси алюминия металлами платиновой группы (Pt, Pd, Rh, Jr) : Автореф... канд. хим.наук: 025.085 / Бейсембаева Л.Е.; МВ и ССО Казахск. ССР. Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 25л.
1232729
  Шуматева Н.Ф. Промотирование никелевых катализаторов при гидрогенизации хлопкового масла. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Шуматева Н.Ф.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1971. – 28л.
1232730
  Кирчів Р.Т. Промотор новочасних етнологічних стратегій (до 70-річчя академіка НАН України С.П. Павлюка) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 1. – C. 99-104. – ISSN 1027-3239
1232731
  Тимошик М. Промоутер українського питання на чужині // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 червня (№ 106/107). – С. 20


  Невідомі факти з історії видавництва Василя Федорончука в Римі.
1232732
  Левчук І. Промоутерки змін: діяльність жіночих організацій у Польщі міжвоєнного періоду : монографія / Ірина Левчук ; за ред. М.М. Гона. – Рівне : Волинські обереги, 2018. – 246, [2] с. : іл., табл. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 207-234. – ISBN 978-966-416-621-5
1232733
  Щегельська Ю.П. Промоційна діяльність міст України, що приймають футбольний чемпіонат Євро -2012 // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 162-167. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті вперше систематизовано та проаналізовано досвід промоційної діяльності міст України, що приймають футбольний чемпіонат Євро-2012.
1232734
  Щегельська Ю.П. Промоційна діяльність української держави в електронних медіа (2011) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 164-167


  У статті розглянуто сутність та специфіку промоційної діяльності Української держави в 2011 р. В електронних медіа. The article analyses the essence and specificity of promotional activity of the Ukrainian state in on-line media in 2011. В статье ...
1232735
  Щегельська Ю. Промоційна діяльність Української держави в електронних медіа (2011) // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 60-63
1232736
  Смирнов І.Г. Промоційно-маркетингова політика України як важлива складова підготовки до ЄВРО-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 3-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1232737
  Тимошик М. Промоція "українського питання" та об"єднання зарубіжного українства як головні програмні напрямки діяльності Українського пресового бюро в Лондоні (1931—1939) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (66). – C. 63-80. – ISSN 2413-7065
1232738
  Гавриленко І. Промоція бізнес-видань // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 252-256


  У статті визначено поняття бізнес-видань, досліджено шляхи здійснення промоції цього виду літератури з урахуванням особливостей цільової та потенційної аудиторії. Наведено найпоширеніші приклади помилок видавців, що негативно впливають на ...
1232739
  Вилегжаніна Т. Промоція книги та читання: сучасний досвід України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 4-6
1232740
  Фіалко Д. Промоція книжки в інтернеті // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 261-265


  Ця стаття присвячена популяризації книжки в інтернеті. Розглянуто різноманітні форми промоції книжки в мережі, проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвіди в цій сфері. Визначено переваги та недоліки такої популяризації в Україні. This article ...
1232741
  Романюк Н.В. Промоція книжкової літератури видавництва "Ранок" у мережі Фейсбук // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 92-98. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (38)). – ISSN 2219-8741
1232742
  Шеремет М. Промоція та маркетинг: стратегії модернізації вищої школи / М. Шеремет, Д. Супрун // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Г. Берегова, Л. Губерський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (84/85). – С. 51-56. – ISSN 2078-1016
1232743
  Черемних І.В. Промоція як засіб просування маркетингових комунікацій. Комплекс "маркетинг-мікс" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 69-73


  У статті проаналізовано комплекс маркетингу відповідно до сукупності маркетингових засобів впливу а медіаринок щодо інформування про товар чи послугу. Комплекс "маркетинг-мікс" забезпечує телемовцям активну купівельну спроможність, лояльність глядачів, ...
1232744
  Родин С.Г. Промфинплан издательства. / С.Г. Родин. – М., 1962. – 44с.
1232745
  Стеценко А.С. Промфінплан підприємства та методологія його складання / А.С. Стеценко. – Х., 1932. – 174с.
1232746
   Промфонд промкооперации Украины.. – Х
1. – 1932. – 315с.
1232747
  Світличний І. Промчав болідом : поезія: вірші // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 44-45
1232748
  Шевцов Т.П. Промывальщик геологических проб / Т.П. Шевцов, Ю.В. Прусс. – Москва : Недра, 1992. – 144с.
1232749
  Нырко В. Промывка с песочком. Стихи и басни / В. Нырко. – Магадан, 1962. – 47с.
1232750
  Ятров С.Н. Промывочные жидкости в бурении скважин. / С.Н. Ятров. – М., 1960. – 312с.
1232751
  Макаров Л.В. Промывочные жидкости в колонковом бурении / Л.В. Макаров. – М., 1965. – 67с.
1232752
  Ивачев Л.М. Промывочные жидкости в разведочном бурении / Л.М. Ивачев. – М, 1975. – 215с.
1232753
  Ивачев Л.М. Промывочные жидкости в разведочном бурении / Ивачев Л.М. – Москва : Недра, 1987. – 244 с. : ил. – Библиогр.: с. 207-210
1232754
  Селифионов М.М. Промысел и воспроизводство красной бассейна р.Озерной. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.10 / Селифионов М.М.; Тихоокеан.н.и.ин-т.рыбного хоз.и океаногр. – Владивосток, 1975. – 23л.
1232755
  Пихарев Г.А. Промысел ластоногих в морях Дальнего Востока / Г.А. Пихарев. – Владивосток, 1948. – 48с.
1232756
  Метелкин Л.И. Промысел тунцов. / Л.И. Метелкин. – Владивосток, 1957. – 64с.
1232757
   Промысловая геофизика : Сборник статей. – Москва;Ленинград : Гостоптехиздат, 1952. – 136с.
1232758
  Литвинов С.Я. Промысловая геофизика : Учебное пособие для вузов / С.Я. Литвинов, Л.В. Архаров. – Москва : Гостоптехиздат, 1954. – 184с.
1232759
   Промысловая геофизика. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 1 : Электрические методы исследования скважин. – 1959. – 212с.
1232760
   Промысловая геофизика. – Москва : Гостоптехиздат, 1960. – 108с.
1232761
  Итенберг С.С. Промысловая геофизика / С.С. Итенберг. – Москва, 1961. – 388с.
1232762
   Промысловая геофизика. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 4. – 1962. – 179с.
1232763
   Промысловая геофизика. – Москва : Недра, 1986. – 341с.
1232764
   Промысловая геофизика при ускоренной развдеке газовых месторождений.. – М, 1988. – 246с.
1232765
  Дахнов В.Н. Промысловая геофизика. / В.Н. Дахнов. – Москва, 1959. – 692с.
1232766
   Промысловая геофизика.. – М, 1960. – 272с.
1232767
  Солдатов В.К. Промысловая ихтиология / В.К. Солдатов. – Москва-Л.
Ч.1. – 1934. – 320с.
1232768
  Ле М.В. Промысловая ихтиофауна Тонкинского залива и некоторые соображения о ее происхождении : Автореф. ДИС. ... канд. биол. наук: / Ле М.В.; Зоол. ин-т АН СССР. – Ленинград, 1969. – 18 с.
1232769
   Промысловая кооперация // Настольный календарь колхозника 1938 год / ред.: Г.К. Объедков, Ф.Л. Ермаков, В.А. Соколов [и др.]. – Москва, 1937. – С. 564-565
1232770
  Миндорашвили Л.А. Промысловая кооперация в Советской Грузии (1921-1937) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.592 / Миндорашвили Л.А.; АН Гр.ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1972. – 30л.
1232771
  Пустовойт П.А. Промысловая кооперация Ростовской области в послевоенный период. : Автореф... канд. экон.наук: / Пустовойт П.А.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 14л.
1232772
  Пустовойт П.А. Промысловая кооперация Ростовской области в послевоенный период. : Автореф... канд. экон.наук: / Пустовойт П.А.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 14 c.
1232773
  Яковлев П.И. Промысловая кооперация СССР за 40 лет / П.И. Яковлев. – М, 1957. – 52с.
1232774
  Янгуразов А.М. Промысловая кооперация, ее значение и развитие в социалистическом народном хозяйстве. (На материалах Башкирской АССР) : Автореф... канд. эконом.наук: / Янгуразов А.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1953. – 17л.
1232775
  Николаев А.А. Промысловая корпорация в Сибири (1920-1937) / А.А. Николаев. – Новосибирск, 1988. – 269с.
1232776
  Гриценко Игорь Данилович Промысловая лексика русских рыбаков дельты Дуная. (Словарь и исследование) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гриценко Игорь Данилович ; Ленингр. гос. ун-т , Межкафедральный словарный кабинет. – Кишинев, 1964. – 23 с.
1232777
  Житенева Л.Д. Промысловая фауна рыб и рыболовство бассейна Черного моря по археологическим материалам : Автореф... канл. биол.наук: / Житенева Л. Д.; Ин-т зоол. АН УССР. – Москва, 1965. – 16л.
1232778
   Промысловая характеристика продуктивных пластов юго Сибирской платформы. – Москва, 1982. – 185с.
1232779
  Мусатов А.П. Промыслово-биологическая характеристика рыб реки Оки. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мусатов А.П.; Казан.гос.ун-т. – М, 1967. – 30л.
1232780
  Померанц Л.И. Промыслово-геофизическая аппаратура и оборудование / Л.И. Померанц, В.Т. Чукин. – Москва : Недра, 1966. – 316с.
1232781
  Байрамов К.М. Промыслово-заводские комиссии баку в период борьбы за победу социалистической революции и упрочения Советской власти /март 1917-июль 1918 гг./ : Автореф... кандидата ист.наук: / Байрамов К.М.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1965. – 25л.
1232782
  Выборных С.Ф. Промысловое геофизическое оборудование и аппаратура : Учебное пособие для техникумов / С.Ф. Выборных. – Москва : Гостоптехиздат, 1958. – 284с.
1232783
   Промысловое описание Персидского залива., 1971. – 44с.
1232784
   Промысловое описание района северо-западного шельфа полуострова Индостан, 1972. – 28с.
1232785
  Иванов А.В. Промысловые беспозвоночные дальневосточных морей / А.В. Иванов, А.А. Стрелков. – Владивосток, 1949. – 46с.
1232786
  Слюнин Н.В. Промысловые богатсктва Камчатки, Сахалина и КомаТип. В. Киршбаумандорских островов : Отчет д-ра Н. Слюнина : (по поручению Министерства Гос. имуществ) / М.З. и Г.И. Департамент Земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. Общ. "Брокгауз-Ефрон", 1895. – [2], IV, 117 с., 8 л. ил., карт. : ил., карт.
1232787
  Иванов А.В. Промысловые водные беспозвоночные / А.В. Иванов. – Москва : Советская наука, 1955. – 955с.
1232788
  Суворов Е.К. Промысловые водоемы СССР. Введение в частную ихтиологию. / Е.К. Суворов. – Л., 1948. – 239с.
1232789
  Гайл Г.И. Промысловые водоросли Сахалина и Курильской гряды / Г.И. Гайл. – Владивосток, 1949. – 88с.
1232790
   Промысловые водоросли СССР. – Москва : Пищевая промышленность, 1971. – 272с.
1232791
   Промысловые двустворчатые моллюски-мидии и их роль в экосистемах. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1979. – 131с.
1232792
  Янушевич Промысловые звери и птицы Западной Сибири / Янушевич, И. Благовещенский. – Новосибрск : Госитиздат, 1952. – 62с.
1232793
  Каверзнев В.Н. Промысловые звери наших пресных водоемов. / В.Н. Каверзнев. – 2-е изд., испр. – М., 1931. – 79с.
1232794
  Гаджинкий Д.Д. Промысловые и заводские комиссии в Бакинском нефтепромышленном ройоне в годы первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Гаджинкий Д.Д.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1962. – 34л.
1232795
  Лебедева О.Н. Промысловые крестьяне конца 17 -- первой половины 19 века (по мат. Богород. имения Шереметьевых, Городецкого-Орловых и Паниных Нижнегор. губ.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Лебедева О.Н.; Гор. ГУ. – Горький, 1975. – 31л.
1232796
  Жадин В.И. Промысловые моллюски пресных вод СССР / В.И. Жадин. – Москва-Л., 1937. – 60с.
1232797
  Танасийчук Н.П. Промысловые рыбы Волго-Каспия. / Н.П. Танасийчук. – М., 1951. – 88с.
1232798
  Щербуха А.Я. Промысловые рыбы нижнего течения Южного Буга. : Автореф... Канд.биол.наук: / Щербуха А.Я.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1965. – 28л.
1232799
   Промысловые рыбы СССР : атлас. – Москва : Пищепромиздат, 1949. – X, 230 с. + Додаток: Промысловые рыбы СССР: описания рыб (текст к атласу цветных рисунков рыб) (788 с., 10 цв. табл.)
1232800
  Шульпин Л.М. Промысловые, охотничьи и хищные птицы / Л.М. Шульпин. – Владивосток, 1936. – 436с.
1232801
  Петренко Л.А. Промысловый возврат и биология молоди семги при заводском воспроизводстве : Автореф... кандидата биол.наук: / Петренко Л.А.; Гос. науч.-исслед. ин-т озерного и речного рыбного хозяйства. – Ленинград, 1966. – 19л.
1232802
   Промысловый и подоходный налоги : (Законы и инструкции). – Москва : Фин. изд-во НКФ СССР, 1926. – 215 с. : табл., бланк
1232803
  Разумовский П.В. Промысловый налог / П.В. Разумовский. – Харьков, 1926. – 280с.
1232804
  Фриман М.С., Шейнес Д.И. Промысловый налог по действующему законодательству : 1. Систематический очерк теории и практики промыслового налога; 2. Действующее русское заонодательство о промысловом налоге с разъяснениями, извлеченными из соответствующих распоряжений, ... [в анот.] / М.С. Фриман и Д.И. Шейнес. – Москва : Тип. В.М. Саблина, 1913. – [8], 232 с. – Библиогр.: "Литература по промысловому обложению" (14 назв.). – (Общедоступное законоведение)


  ... циркуляров и инструкций Министерства финансов и решений Правительствующего Сенатапо 1-ое января 1913 г.; 3. Образцы деловых бумаг-прошений, заявлений жалоб и т.п., подаваемых платильщиками промыслового налога соответствующим лицам и ...
1232805
  Полозов П.И. Промысловый налог. Патентный и уравнительный сборы. Практическое руководство-справочник на основе положения о промналоге 1926 г. / П.И. Полозов. – Москва, 1927. – 283 с.
1232806
   Промысловый сбор и подготовка аномальных нефтей.. – Уфа, 1986. – 136с.
1232807
   Промыслы и ремесла древнего и средневекового Дагестана.. – Махачкала, 1988. – 138с.
1232808
   Промыслы и ремесла народов СССР.. – Л, 1986. – 176с.
1232809
  Лабунский В. Промыслы и торговля в древней Руси / Сост. Владимир Лабунский ; Ист. комис. Учеб. отд. О-ва распр. техн. знаний. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 47 с. ил., карт.
1232810
   Промыслы населения Харьковской губернии. – Вадки, 1918. – 30с.
1232811
   Промыслы населения Харьковской губернии.. – Валки, 1918. – 98с.
1232812
  Лоос В.Г. Промышелнная психология / В.Г. Лоос. – 2-е изд., доп. и испр. – Киев : Техника, 1980. – 183 с.
1232813
  Выдыборец А.В. Промышелнные производства в колхозах Украинской ССР / А.В. Выдыборец, Н.И. Вакуленко. – Київ, 1971. – 57с.
1232814
  Ким Н.Н. Промышленная архитектура / Н.Н. Ким. – Москва, 1979. – 176 с.
1232815
   Промышленная аэродинамика, 1958. – 140 с.
1232816
   Промышленная аэродинамика. – Москва, 1960. – 176 с.
1232817
   Промышленная ботаника. – Киев : Наукова думка, 1980. – 258с.
1232818
   Промышленная ботаника: состояние и перспективы развития. – Киев : Наукова думка, 1990. – 254с.
1232819
  Таточенко Л.К. Промышленная гамма-дефектоскопия / Л.К. Таточенко, С.В. Медведев. – Москва, 1955. – 15 1с.
1232820
   Промышленная графика.. – М, 1956. – 14с.
1232821
   Промышленная естетика и культура производства.. – Алма-Ата, 1964. – 18с.
1232822
   Промышленная и медицинская электроника. – Томск : Томский университет
Т. 1. – 1974. – 227 с.
1232823
  Шепелюк Г.А. Промышленная интеграция стран - членов СЭВ / Г.А. Шепелюк. – Киев, 1982. – 192 с.
1232824
   Промышленная информация.. – Нью-Йорк, 1969. – 58с.
1232825
   Промышленная кибернетика.. – К, 1978. – 85с.
1232826
  Бэмфорт А.В. Промышленная кристаллизация / А.В. Бэмфорт. – М, 1969. – 240с.
1232827
  Будаговский В.И. Промышленная культура карликовых плодовых деревьев / В.И. Будаговский. – Москва : Сельхозиздат, 1963. – 384 с. – Библиогр.: с. 376-381
1232828
  Воробьева Л.И. Промышленная микробиология / Л.И. Воробьева. – Москва : МГУ, 1989. – 293,1с.
1232829
   Промышленная микробиология : Учеб. пособие для вузов по спец. " Микробиология" и "Биология". – Москва : Высшая школа, 1989. – 688с. – ISBN 5-06-001482-7
1232830
   Промышленная микробиология и успехи генетической инженерии = Industrial microbiology and the advent of genetic engineering. – Москва : Мир, 1984. – 176с.
1232831
  Воробьева Л.И. Промышленная микробиология. / Л.И. Воробьева. – Москва, 1985. – 64с.
1232832
  Теддер Д. Промышленная органическая химия / Д. Теддер, А. Нехватал, А. Джубб. – Москва : Мир, 1977. – 700 с.
1232833
  Гришин Ф.А. Промышленная оценка месторождений нефти и газа / Ф.А. Гришин. – Москва, 1975. – 304с.
1232834
  Гришин Ф.А. Промышленная оценка месторождений нефти и газа / Ф.А. Гришин. – Москва : Недра, 1985. – 277с.
1232835
  Виноградов В.Н. Промышленная оценка рассеянных элементов в комплексных рудах / В.Н. Виноградов. – Москва : Недра, 1972. – 151с.
1232836
   Промышленная перепись США.1967 г.. – М, 1973. – 176с.
1232837
   Промышленная политика в США. – Москва, 1986. – 215с.
1232838
   Промышленная политика развитых капиталистических стран.. – М, 1985. – 186с.
1232839
  Лоос В.Г. Промышленная психология / В.Г. Лоос. – Киев : Техніка, 1974. – 231 с.
1232840
   Промышленная радиография.. – М, 1960. – 331с.
1232841
  Манту П. Промышленная революция XVIII столетия в Англии / П. Манту. – Москва; Ленинград, 1925. – 359 с.
1232842
  Неманов И.Н. Промышленная революция в Великобритании и утопический коммунизм Роберта Оуэна: Уч. пособие / И.Н. Неманов. – Смоленск, 1987. – 88с.
1232843
  Соловьева А.И. Промышленная революция в России в 19 в. / А.И. Соловьева. – Москва, 1990. – 269с.
1232844
   Промышленная революция в США.. – М, 1990. – 43с.
1232845
  Синклер Э. Промышленная республика / Э. Синклер. – Ленинград, 1925. – 192 с.
1232846
   Промышленная робототехника.. – М, 1982. – 416с.
1232847
   Промышленная робототехника.. – Киев : Техніка, 1984. – 263с.
1232848
   Промышленная Россия, 1924
1232849
   Промышленная социальная психология. – Л, 1982. – 204с.
1232850
  Бреди Р.А. Промышленная стандартизация / Р. А. Бреди ; пер. с англ. под ред. и с пред. Г. Торбек. – Ленинград ; Москва : Стандартизация и рационализация, 1932. – 212 с. : схем. – (Переводная серия / Всес. ком-т по стандартизации при Совете труда и обороны)
1232851
  Савинский Д.В. Промышленная статистика / Д.В. Савинский; Под ред. Г.Б. Валентинова. – Минск : Государственное финансовое издательство Союза ССР, 1933. – 56 с.
1232852
  Володарский Л Промышленная статистика / Л Володарский. – Москва, 1954. – 112с.
1232853
  Кац Я.Д. Промышленная статистика на предприятиях черной металлургии. / Я.Д. Кац. – М., 1957. – 324с.
1232854
  Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России 19 в. / Ю.Я. Рыбаков. – Москва : Наука, 1976. – 278 с.
1232855
  Вернон Х.М. Промышленная усталость и производительность труда. / Х.М. Вернон. – Москва-Ленинград, 1925. – 276с.
1232856
  Гулликсен Ф.Г. Промышленная электроника / Ф.Г. Гулликсен, Е.Г. Веддер. – Москва-Ленинград, 1937. – 212 с.
1232857
  Горелик А.Л. Промышленная электроника / А.Л. Горелик. – Москва-Ленин, 1951. – 383 с.
1232858
  Горелик А.Л. Промышленная электроника / А.Л. Горелик. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва-Ленинград, 1958. – 1958 с.
1232859
  Гольдин С.М. Промышленная электроника / С.М. Гольдин. – Москва : Государственное научно-техническое издательство литературы по горрному делу, 1961. – 275 с.
1232860
  Блантер С.Г. Промышленная электроника : [учебник для студ. нефт. и газовых специальностей вузов] / С.Г. Блантер. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1967. – 400 с. : ил. – Библиогр.: с. 395 (21 назв.)
1232861
  Каганов И.Л. Промышленная электроника : общий курс / И.Л. Каганов. – Москва : Высшая школа, 1968. – 559 с.
1232862
   Промышленная электроника / Ю.А. Исаков, В.С. Руденко, В.В. Трифонюк, Е.Е. Юдин; Исаков Ю.А. – Киев : Вища школа, 1975. – 326 с.
1232863
   Промышленная электроника. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1976. – 77 с.
1232864
  Сидорков В.Б. Промышленная электроника : учебное пособие / В.Б. Сидорков. – Москва, 1977. – 80 с.
1232865
   Промышленная электроника. – 4-е изд. – Москва : Высшая школа, 1978. – 72 с.
1232866
   Промышленная электроника / С.П. Гладышев, Г.П. Дубовицкий, В.Н. Бородянко, Г.И. Волович; Гладышев С.П. – Челябинск
Ч. 1. – 1978. – 75 с.
1232867
   Промышленная электроника / С.П. Гладышев, Г.П. Дубовицкий, В.Н. Бородянко, А.И. Школьников; Жабреев В.С. – Челябинск
Ч. 2. – 1979. – 75 с.
1232868
  Забродин Ю.С. Промышленная электроника / Ю.С. Забродин. – Москва, 1982. – 496 с.
1232869
  Красько А.С. Промышленная электроника : [учеб. пособие для теплоэнерг. спец. вузов] / Красько А.С., Скачко К.Г. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 207 с. – Библиогр.: с. 207
1232870
  Скакунов В.Н. Промышленная электроника : лабораторный практикум / В.Н. Скакунов, Г.В. Слесарев. – Волгоград : Волгоградский политехнический институт, 1984. – 91 с.
1232871
  Горбачев Г.Н. Промышленная электроника / Г.Н. Горбачев, Е.Е. Чаплыгин. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 319 с.
1232872
  Максименко М.С. Промышленная электрохимия. Элктроплавка чугуна и стали. Калочные печи. Электросварка. Электрометаллургия цветных металлов и другие электротермические процессы. Расчет печей и огнеупорные материалы к / М.С. Максименко. – Л., 1927. – 284с.
1232873
  Дороднов П.Г. Промышленная энергетика / П.Г. Дороднов. – Саратов, 1985. – 344с.
1232874
   Промышленно-генетические типы свинцово-цинковых местрождений Средней Азии и методы их поисков.. – Ташкент, 1974. – 112с.
1232875
  Кальфус М.К. Промышленное жидкофазное окисление ацетальдегида в уксусную кислоту / М.К. Кальфус, А.С. Хасанов. – Алма-Ата, 1958. – 16с.
1232876
   Промышленное использование петрургического сырья Украины.. – К, 1959. – 244с.
1232877
   Промышленное использование радиоизотопных приборов за рубежом.. – М, 1970. – 24с.
1232878
   Промышленное использование успорителей и облучателей.. – М, 1970. – 34с.
1232879
  Опоцкий В.Ф. Промышленное использование черноморской филлофоры / В.Ф. Опоцкий. – Х-К, 1934. – 72с.
1232880
  Панцер З. Промышленное использование электронного луча / З. Панцер, К. Штейгервальд. – Москва, 1961. – 29с.
1232881
   Промышленное культивирование съедобных грибов.. – К, 1978. – 264с.
1232882
  Губин Б.В. Промышленное объединение - производственно-хозяйственный комплекс / Б.В. Губин, М.С. Каширина. – М, 1981. – 221с.
1232883
   Промышленное объединение : в 2-х томах. – К
Т. 1. – 1985. – 291с.
1232884
   Промышленное объединение : в 2-х томах. – К
Т. 2. – 1985. – 264с.
1232885
   Промышленное планирование.. – Нью-Йорк, 1969. – 98с.
1232886
   Промышленное предприятие: переход к новым формам хозяйствования.. – Новосибирск, 1991. – 152с.
1232887
   Промышленное применение лазеров. – Москва : Машиностроение, 1988. – 279 с.
1232888
  Харвуд Дж. Промышленное применение металлоорганических соединений / Дж. Харвуд. – Ленинград : Химия, 1970. – 352 с.
1232889
   Промышленное применение токов высокой частоты. – Москва-Ленинград : Машиностроение, 1964. – 332 с.
1232890
  Силин В.А. Промышленное производство в десятой пятилетке / В.А. Силин. – Москва, 1980. – 64 с.
1232891
   Промышленное развитие Куйбышевской области (1959-1965). – Куйбышев, 1989. – 254 с.
1232892
  Брагина Е.А. Промышленное развитие Республики Индии / Е.А. Брагина. – Москва : Знание, 1958. – 39 с. – (Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний : Серия 3 ; № 39)
1232893
   Промышленное развитие стран Латинской Америки в условиях НТР.. – М, 1981. – 335с.
1232894
   Промышленное садоводство, огородничество и бахчеводство на Украине.. – К, 1919. – 166с.
1232895
   Промышленное семеноводство.. – М, 1980. – 288с.
1232896
  Соколов Б. Промышленное строительство в годы отечественной войны / Б. Соколов. – Москва : Госпланиздат, 1946. – 56 с.
1232897
  Попов А.Н. Промышленное строительство. / А.Н. Попов. – М, 1964. – 40с.
1232898
  Филимонов Н.Г. Промышленное счетоводство / Н.Г. Филимонов. – 2-е изд. – М, 1925. – 212с.
1232899
  Висящева Л.В. Промышленное цветоводство / Л.В. Висящева, Т.А. Соколова. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1991. – 368с.
1232900
  Юскевич Н.Н. Промышленное цветоводство России. / Н.Н. Юскевич. – М,, 1990. – 302с.
1232901
  Максимов Л.И. Промышленность - сельскому хозяйству. / Л.И. Максимов. – М., 1980. – 63с.
1232902
  Райхштейн А Промышленность / А Райхштейн. – М-Л, 1965. – 120с.
1232903
   Промышленность. – М, 1991. – 242с.
1232904
  Сумбатзаде А.С. Промышленность Азербайджана в Х1Х в. / А.С. Сумбатзаде. – Баку, 1964. – 504с.
1232905
   Промышленность Азербайджана за 40 лет.. – Баку, 1960. – 136с.
1232906
  Волков М.Я. Промышленность Англии / М.Я. Волков. – Москва, 1965. – 232с.
1232907
  Полежаев А.А. Промышленность Архангельской области / А.А. Полежаев. – Архангельск, 1957. – 40с.
1232908
  Болбас М.Ф. Промышленность Белоруссии 1860-1900 / М.Ф. Болбас. – Минск : Издательство БГУ имени В.И. Ленина, 1978. – 304 с.
1232909
   Промышленность Белорусской ССР.. – Минск, 1976. – 479с.
1232910
   Промышленность в условиях развитого социализма.. – К, 1981. – 341с.
1232911
   Промышленность в хозяйственном комплексе экономических районов СССР. – Москва : Наука, 1964. – 568 с.
1232912
   Промышленность в хозяйтвенном комплексе Урала. – Свердловск, 1975. – 100 с.
1232913
   Промышленность Вологодской области.. – Вологда, 1957. – 94с.
1232914
  Волченко М.Я. Промышленность ГДР / М.Я. Волченко. – Москва, 1981. – 181 с.
1232915
   Промышленность Германии в период войны 1939-1945 гг.. – М, 1956. – 295с.
1232916
  Зиядуллаева Л.С. Промышленность Египта в годы демократических преобразований (1952-1970) / Л.С. Зиядуллаева. – Ташкент, 1983. – 99с.
1232917
   Промышленность и банки Японии.. – М, 1956. – 496с.
1232918
  Абдуллаев З.З. Промышленность и зарождение рабочего класса Ирана в конце XIX -- начале XX вв. / З.З. Абдуллаев ; АН АзССР, Ин-т востоковедения. – Баку : [б. и.], 1963. – 268 с.
1232919
   Промышленность и народное хозяйство.. – М, 1927. – 601с.
1232920
  Синицин Б.В. Промышленность и положение рабочего класса Южной Кореии / Б.В. Синицин. – М, 1961. – 152с.
1232921
   Промышленность и право.. – М-Л, 1926. – 130с.
1232922
   Промышленность и рабочие Донбасса, октябрь 1917 -- июнь 1941.. – Донецк, 1989. – 238с.
1232923
   Промышленность и рабочие Сибири в период капитализма.. – Новосибирск, 1980. – 344с.
1232924
   Промышленность и рабочие Сибири в эпоху Капитализма(1861-1917) : Библиогр. указ. – Томск, 1978. – 211с.
1232925
   Промышленность и рабочие Урала в период капитализма.. – Свердловск, 1991. – 147с.
1232926
   Промышленность и рабочий класс горнозаводского Урала в 18 -- начале 20 вв.. – Свердловск, 1982. – 139с.
1232927
  Комогорцев И.И. Промышленность и рабочий класс Сибири в период строительства коммунизма. (1959-1965 гг.) / И.И. Комогорцев; Московский А.С. – Новосибирск, 1971. – 310с.
1232928
  Юрьевцев Н.Я. Промышленность и сельское хозяйство Воронежской области за 40 лет Советской власти. / Н.Я. Юрьевцев, Н.П. Александров. – Воронеж, 1957. – 60с.
1232929
  Забелин Л.В. Промышленность и социальное страхование / Л.В. Забелин, Я.Р. Эмдин, 1928. – 128 с.
1232930
  Язев В.А. Промышленность и торговля. / В.А. Язев. – М., 1970. – 248с.
1232931
  Вишнев С.М. Промышленность капиталистических стран во второй мировой войне. / С.М. Вишнев. – Москва-Ленинград, 1947. – 223с.
1232932
  Капранов И.А. Промышленность Китайской Народной Республики / И.А. Капранов. – М., 1959. – 32с.
1232933
  Молодцова Л.И. Промышленность Китая / Л.И. Молодцова. – Москва, 1980. – 208с.
1232934
  Овчинников В.И. Промышленность минеральных удобрений - сельскому хозяйству / Овчинников В.И., Янишевский Ф.В. – Москва : Знание, 1985. – 48 с.
1232935
  Федоровский Н.М. Промышленность неметаллических ископаемых на третий год пятилетки. / Н.М. Федоровский. – М., 1931. – 52с.
1232936
  Чжао И-вэнь Промышленность нового Китая / Чжао И-вэнь. – М., 1959. – 173с.
1232937
  Пономарев А.М. Промышленность России в ХУШ веке / А.М. Пономарев. – Ярославль, 1980. – 97с.
1232938
  Помазанов С.И. Промышленность Румынской Народной Республики и ее размещение / С.И. Помазанов. – М., 1954. – 232с.
1232939
  Грикуров С.С. Промышленность современного Таиланда. / С.С. Грикуров. – М., 1975. – 216с.
1232940
  Локшин Э.Ю. Промышленность СССР / Э.Ю. Локшин. – М., 1947. – 96с.
1232941
  Локшин Э.Ю. Промышленность СССР / Э.Ю. Локшин. – М., 1964. – 383с.
1232942
  Кантор Л.М. Промышленность СССР в годы Великой Отечественной войны. / Л.М. Кантор. – Спб, 1991. – 93с.
1232943
  Локшин Э.Ю. Промышленность СССР в первой пятилетке / Э.Ю. Локшин. – М., 1934. – 149с.
1232944
  Локшин Э.Ю. Промышленность СССР и ее отраслевая структура / Э.Ю. Локшин. – Москва, 1954. – 32с.
1232945
  Ермолаева М.В. Промышленность стран Северной Африки: Особенности развития с условиях независимости / М.В. Ермолаева, Л.Н. Калиниченко. – Москва, 1989. – 156с.
1232946
  Пономарев А.М. Промышленность Украины в XVIII веке / А.М. Пономарев. – Черновцы, 1968. – 87 с.
1232947
  Васильев А.Ф. Промышленность Урала в годы Великой Отечественной войны / А.Ф. Васильев. – Москва, 1982. – 279с.
1232948
  Суслина С.С. Промышленность Южной Кореи / С.С. Суслина. – Москва, 1988. – 215с.
1232949
   Промышленность, внешняя торговля, планирование.. – М, 1966. – 236с.
1232950
   Промышленность.. – Х, 1927. – 166с.
1232951
  Чуланов Г. Промышленнсоть дореволюционного Казахстана / Г. Чуланов. – Алма Ата, 1960. – 103с.
1232952
  Дудников Е.Г. Промышленные автоматизированные системы управления / Е.Г. Дудников, А.А. Левин. – М., 1973. – 193с.
1232953
  Матвеев Е.С. Промышленные зоны городов / Е.С. Матвеев. – Москва, 1985. – 216 с.
1232954
  Савицкий И.М. Промышленные кадры послевоенной Сибири (1946-1960) / И.М. Савицкий. – Новосибирск : Наука, 1984. – 239 с.
1232955
  Томас Ч. Промышленные каталитические процессы и эффективные катализаторы / Ч. Томас. – Москва, 1973. – 385 с.
1232956
  Шраг Н.И. Промышленные комплексы : (Теоретические очерки) / Н.И. Шраг. – Москва : Экономика, 1969. – 160с.
1232957
  Бетехтин А.Г. Промышленные марганцовые руды СССР / А.Г. Бетехтин ; отв. ред. И.П. Бардин ; АН СССР, Совет по изучению производительных сил ; Главгеология Министерства Черной Металлургии. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 315 с.
1232958
  Макаров С.З. Промышленные методы обезвоживания мирабилита / С.З. Макаров, Д.С. Иткина. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1946. – 143 с.
1232959
  Шаевич А.Б. Промышленные методы спектрального анализа / А.Б. Шаевич, С.В. Шубина. – Москва : Металлургия, 1965. – 224 с.
1232960
  Бэтман Алан Промышленные минеральные месторождения / Бэтман Алан. – Москва, 1949. – 648с.
1232961
  Многолетова Н.И. Промышленные монополии США после второй мировой войны / Н.И. Многолетова. – Москва, 1959. – 272 с.
1232962
  Мелешкин М.Т. Промышленные отходы и окружающая среда / М.Т. Мелешкин, В.Н. Степанов. – К., 1980. – 179с.
1232963
  Тринкс В. Промышленные печи / В. Тринкс. – Л., 1931. – 326с.
1232964
  Ененко Г.М. Промышленные печи. (Учеб. пособие для машиностроит. техникумов). / Г.М. Ененко. – М., 1964. – 360с.
1232965
  Козырев Ю.Г. Промышленные работы / Ю.Г. Козырев. – М, 1983. – 375с.
1232966
  Воробьев Е.И. Промышленные работы агрегатно-модульного типа / Е.И. Воробьев. – Москва, 1988. – 239с.
1232967
  Белянин П.Н. Промышленные работы и их применение: Робототехника для машиностроения / П.Н. Белянин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1983. – 311 с. : ил. – Библиогр.: с. 308-310 (58 назв.)
1232968
  Аношин Эдуард Александрович Промышленные рабочие Москвы в годы предвоенных пятилеток (1928 - июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Аношин Эдуард Александрович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1979. – 23л.
1232969
  Салмин А.М. Промышленные рабочие Франции / А.М. Салмин. – М., 1984. – 286с.
1232970
  Лукьянов В.И. Промышленные районы городов. (Основы планировки и застройки) / В.И. Лукьянов. – Москва : Стройиздат, 1972. – 167 с.
1232971
  Хрущев А.Т. Промышленные районы и узлы СССР / А.Т. Хрущев. – Москва, 1972. – 64с.
1232972
  Хрущев А.Т. Промышленные районы и узлы СССР / А.Т. Хрущев. – Москва : Знание, 1972. – 64 с. – (Наука о Земле ; № 4 ; Новое в жизни, науке и технике)
1232973
  Скотт П. Промышленные роботы - переворот в производстве / П. Скотт. – Москва : Экономика, 1987. – 304с.
1232974
  Петрокас Л.В. Промышленные роботы / Л.В. Петрокас, И.А. Гущин. – М., 1977. – 36с.
1232975
  Елисеев С.В. Промышленные роботы / С.В. Елисеев. – Иркутск, 1982. – 361с.
1232976
  Водарский Я.Е. Промышленные селения центральной России в период генезиса и развития капитализма / Я.Е. Водарский. – Москва : Наука, 1972. – 256 с.
1232977
  Соболев Промышленные синтетические каучуки / Соболев, И.В. Бородина. – М, 1977. – 392с.
1232978
  Самойлов Г.П. Промышленные телевизоры / Г.П. Самойлов, В.А. Скотин. – Москва, 1970. – 39с.
1232979
  Самойлов П Г. Промышленные телевизоры / П Г. Самойлов, . – 2-е изд. – Москва, 1976. – 160с.
1232980
  Самойлов Г.П. Промышленные телевизоры и их ремонт / Г.П. Самойлов, В.А. Скотин. – Москва : Связь, 1974. – 480 с.
1232981
  Литвиненко Р.И. Промышленные территориальные комплексы Харьковской области и пути их совершенствования. : Дис... Канд. географ. наук: / Литвиненко Р.И.; Ан УССР. Совет по изуч. производ. сил. УССР. – К, 1969. – 330л. – Бібліогр.:л.1-15
1232982
  Яковлев П.Д. Промышленные типы рудных месторождений / П.Д. Яковлев. – Москва : Недра, 1986. – 358с.
1232983
  Яковлев Промышленные типы рудных месторождений : Лабораторный практикум / Яковлев, ПД. – Москва : Недра, 1990. – 170с. – ISBN 5-247-01289-5
1232984
  Косикова Л.С. Промышленные товары народного потребления: Пр-во и сотрудничество стран СЭВ. / Л.С. Косикова, С.П. Петухова. – М., 1985. – 119с.
1232985
  Авдальян М.М. Промышленные узлы Херсонского территориально-производственного комплекс : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Авдальян М.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 20 с.
1232986
  Смирягин А.П. Промышленные цветные металлы и сплавы / А.П. Смирягин. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1974. – 488с.
1232987
  Лукьяненко В.М. Промышленные центрифуги / В.М. Лукьяненко, А.В. Таранец. – М., 1974. – 375с.
1232988
  Олейник Я.Б. Промышленный комплекс Украины / Я.Б. Олейник, А.В. Степаненко // География, 1996. – №37
1232989
  Мазанко А.Ф. Промышленный мембранный электролиз / А.Ф. Мазанко, Г.М. Камарьян, О.П. Ромашин. – Москва : Химия, 1989. – 236 с.
1232990
  Захер Я.М. Промышленный переворот в Англии и его последствия / Я.М. Захер. – Л., 1924. – 111с.
1232991
  Захер Я.М. Промышленный переворот в Англии и его последствия / Я.М. Захер. – Изд. 3-е. – Ленинград : Прибой, 1927. – 111 с.
1232992
  Аскарова Д.А. Промышленный пролетариат и его профсоюзы в политической жизни Судана : Автореф. дис. ... наук: 07.00.04 / Аскарова Д.А. ; Акад. обществ. наук пр ЦК КПСС. – Москва, 1982. – 22 с.
1232993
  Аскольдова С.М. Промышленный пролетариат США в 80-е годы XIX века и борьба за 8-часовой рабочий день : автореф. дис. ... наук / Аскольдова С.М. ; Акад. наук СССР, Ин-т истории. – Москва, 1963. – 19 с.
1232994
  Пашков В.М. Промышленный робот "Циклон - 5": устройство, наладка, обслуживание / В.М. Пашков. – М., 1988. – 80с.
1232995
  Беркман Б.Е. Промышленный синтез ароматических нитросоединений и аминов / Б.Е. Беркман. – Москва : Химия, 1964. – 344 с.
1232996
  Пажитнов К.А. Промышленный труд в крепостную эпоху / К.А. Пажитнов. – Л., 1924. – 152с.
1232997
  Соколов А.В. Промышленный учет и калькуляция в рыбной промышленности. / А.В. Соколов. – М.-Л., 1939. – 120с.
1232998
  Бержье Жак Промышленный шпионаж / Бержье Жак. – Москва : Международные отношения, 1971. – 176с.
1232999
  Гасанов Р.М. Промышленный шпионаж на службе монополий / Р.М. Гасанов. – М., 1986. – 167с.
1233000
  Биллитер Ж. Промышленный электролиз водных растворов / Ж. Биллитер. – Москва, 1959. – 406 с.
<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,