Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>
1236001
  Тесля А.А. "Речи к немецкой нации" Фихте: нация, народ и язык // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2014. – № 1 (72). – С. 80-91. – ISSN 2078-5089
1236002
  Гильен Хорхе "Речка, что качала..." : поэзия: стихотворения / вступление Н. Ванханен // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 163-168. – ISSN 0130-6545
1236003
  Корнєв А.Ю. "Речовий світ" Богдана Хмельницького: мистецтво, історія, символ // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 301-311. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  Висвітлено символіку історичних артефактів, які пов’язують з Богданом Хмельницьким. Здійснено порівняльний аналіз символіки з творами мистецтва, зокрема живописними зображеннями гетьмана. З’ясовано відповідність між речами Хмельницького, його ...
1236004
  Топорков А. [Речь произнесенная в заседании общества "Свободной Эстетики" в январе 1913] - Лесной царь. [гл.] 2 : посвящаетсЯ графине С. И. Т. // Городок, любимый Гете. – С. 8-18


  На вырезке надпись: Дорогому Сергею Павловичу Боброву от А. Топоркова (?) подпись. 19. IX. 19
1236005
  Яблонський М. Рецепція Т. Шевченка у творчості Петра Волиняка 1940-х років // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 158-169. – ISSN 2304-9383


  У статті відтворена специфіка рецепції Т. Шевченка у творчості Петра Волиняка 1940-х років.
1236006
  Базик Д. Рецепція та інтерпретація освітньо-просвітницької функції релігії в сучасному релігієзнавстві // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2016. – № 78 : Релігія в проблемах її структури і функціональності. – С. 96-99. – ISSN 2306-3548
1236007
  Лучканин С. Рецепція Тараса Шевченка в творчості та публіцистиці Віктора Баранова й Ольги Страшенко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 101-108


  У статті розглядається відлуння вічного Шевченкового слова в есе Віктора Баранова "Шевченко і ми", в його передмові до видання "Кобзаря" казахською мовою, згадки про Шевченка в романі "Не вір, не бійся, не проси", компаративні зіставлення між Шевченком ...
1236008
  Шестак А. Рецепція Тараса Шевченка й Івана Франка в публіцистиці Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 190-194
1236009
  Супронюк О. Рецепція творчого спадку М. Гоголя у працях славістів і дослідників українського зарубіжжя (за матеріалами фонду відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (258). – С. 45-55. – ISSN 1029-7200
1236010
  Бойченко О.П. Рецепція творчості Генрі Міллера Джеймсом Патріком Донліві // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 638-644
1236011
  Зимомря М.М. Рецепція термінів ужиткового мистецтва як засобу відображення етнокультурного середовища у процесі перекладу англійською мовою // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 30-34. – ISSN 2304-5809
1236012
  Горшина Л.В. Рецепція Томаса Мура у французькій літературі // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 32-36. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
1236013
  Верлос Н. Рецепція у муніципальному праві // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 110-122. – ISSN 1026-9932
1236014
  Слоневська І. Рецепція України в поетичній творчості Р.М. Рільке: філософський аспект // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 147-155. – ISSN 2411-4146
1236015
  Погребняк О.А. Рецепція України у чеській міжвоєнній прозі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 379-391. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена огляду чеської літературно-художньої україніки 20-30х років XX століття, функціонування образу (іміджу) України та українців у чеському літературному каноні та суспільно-історичному контексті того часу. Зроблено спробу проаналізувати ...
1236016
  Зуєнко М. Рецепція українських міст у повісті "Простаки за кордоном або шлях нових паломників" Марка Твена // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 11-15. – ISSN 2075-1486
1236017
  Пилипчук І. Рецепція українського пісенно-думового фольклору в Канаді через переклади Флоренс Рендел Лайвсей // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 78-87


  У статті простежено особливості рецепції українського пісенно-думового фольклору в Канаді на матеріалі перекладів Ф.Р. Лайвсей і рецензій та відгуків на них в англомовних виданнях. Відзначено деякі особливості індивідуального стилю перекладача. ...
1236018
  Скибицька Ю.В. Рецепція української драми межі XX-XXI століть: науково-теоретичний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 171-175
1236019
  Бандура Г.О. Рецепція української еміграційної літератури на сторінках журналу "Сучасність". // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 62-69. – ISSN 2520-2103
1236020
  Астаф"єв О. Рецепція української літератури на cторінках паризького журналу "Kultura" // Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція : колект. монографія / О.Г. Астаф"єв, П.В. Михед, Є.К. Нахлік, О.М. Нахлік, Р.П. [та ін.] Радишевський. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2010. – С. 7-16. – ISBN 978-617-579-046-5
1236021
  Нестор Н.В. Рецепція української судової експертизи у засобах масової інформації на етапі ії становлення / Н.В. Нестор, Н.М. Баюрко, Т.П. Кривак // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, Н.В. Нестор, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 64. – С. 883-892. – ISSN 0130-2655
1236022
  Білик Н.І. Рецепція української християнської культури у творчості Богдана Лепкого // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 126-130. – ISSN 2076-1554
1236023
  Вишинський С. Рецепція університетської філософії в інтегральному традиціоналізмі Рене Генона // Філософія та освіта : тези сьомої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління" , Київ, НаУКМА, 22-23 берез. 2012 р. / Філософія та освіта, студент.-аспірант. міждисциплін. конф. – Київ, 2012. – С. 37-38
1236024
  Ситько О. Рецепція феномена новолатинської української барокової словесності в літературознавчих дослідженнях 1920-х років // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 148-152.
1236025
  Савчук Б. Рецепція феномену педагогічних конфліктів західних науковців у моделюванні професійної підготовки фахівця / Б. Савчук, Н. Салига // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 32-41. – ISSN 2308-4634
1236026
  Філь Ю.С. Рецепція філософії Й . Гердера та Й. Фіхте теоретиками індийського націоналізму у кінці XIX - на початку XX ст. // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 231-232
1236027
  Гусак К.О. Рецепція філософсько-педагогічних ідей С. Й. Гессена в сучасний освітній дискурс // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 10-16. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (37), спец. випуск). – ISSN 1683-3309
1236028
  Звягіна А. Рецепція філософської спадщини Платона // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Т. 39, № 2. – С. 192-196. – ISSN 2075-6461
1236029
  Котенко Н. Рецепція формалістичних ідей у колі київських неокласиків
1236030
  Борисюк І.В. Рецепція християнства і буддизму в ліриці Костя Москальця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 56-60
1236031
  Готич М.І. Рецепція християнського персоналізму Августина в сучасній провославній теології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.14 / Готич Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1236032
  Садовенко С.М. Рецепція хронотопу в українських народних казках // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 68-73
1236033
  Горбунов О.О. Рецепція шаманізму в комп"ютерних іграх: філософський аналіз // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 13-15
1236034
  Федунь М. Рецепція Шевченкової поеми "Гамалія" західноукраїнськими мемуаристами першої половини ХХ ст. // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 265-273


  У статті йдеться про рецепцію Шевченкових текстів у мемуарах В. Короліва-Старого, що друкувалися в західноукраїнських джерелах першої половини ХХ століття. Зокрема, робиться акцент на спогадовому портреті некрологійного типу "На могилу достойної ...
1236035
  Дроздовський Д.І. Рецепція Шекспіра (на прикладі творчості Гете, Шеллінга і Новаліса) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 4-13. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
1236036
  Радишевський Р.П. Рецепція Ю.І. Крашевського в Україні // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 233-242


  Стаття присвячена огляду робіт українських дослідників творчості польського письменника Юзефа Ігнація Крашевського, перекладів його творів, узагальненню різних проявів його української рецепції. Охарактеризовано напрямки і стан вивчення доробку цієї ...
1236037
  Скляренко В.Г. Рецесія наголосу в ряду південно-західних говірок української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 18-23. – ISSN 0027-2833
1236038
  Панько К.А. Рецидив в советском уголовном праве: Учеб. пособие. / К.А. Панько. – Воронеж, 1983. – 120с.
1236039
  Шкредова С. Рецидив злочинів за кримінальним законодавством Росії і України: стан і перспективи розвитку // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 32-38.
1236040
  Батиргарєєва В. Рецидив злочинів за кримінальним законодавством України і зарубіжних країн: порівняльний аналіз // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.147-158
1236041
  Бузынова С.П. Рецидив преступлений / С.П. Бузынова. – Москва, 1980. – 56 с.
1236042
  Зелинский А.Ф. Рецидив преступлений / А.Ф. Зелинский. – Харьков, 1980. – 151 с.
1236043
  Панько К.А. Рецидив преступлений и механизм правового регулирования ответственности рецидивистов : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Панько К.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР ; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1988. – 382 л. + Приложения: л. 352-382. – Библиогр.: л. 324-351
1236044
  Панько К.А. Рецидив преступлений и механизм правового регулирования ответственности рецидивистов : автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Панько К.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 41 с. – Библиогр.: 15 назв.
1236045
  Николайченко В.В. Рецидив преступлений: криминалистическая теория и практика // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (295). – С. 234-239. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1236046
  Бытко Ю.И. Рецидив, отдаленный во времени : уголов.-правовые и криминол. исслед. / Ю.И. Бытко ; под ред. д-ра юрид. наук проф. З.А. Астемирова. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1984. – 149, [3] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1236047
  Хамедова О. Рецидиви пропагандистського дискурсу в романі Б. Антоненка-Давидовича "За ширмою" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С.55-67. – ISSN 1728-9572
1236048
  Бажан О.Г. Рецидиви терору в роки хрущовської "відлиги" // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 776-788. – ISBN 966-00-0025-1
1236049
  Воннегут К. Рецидивист : роман / Курт Воннегут ; [пер. с англ. А.М. Зверева]. – Москва : Ермак, 2003. – 317, [2] с. – Сер. осн. в 2000 г. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-9577-0465-2
1236050
  Батиргареєва В.С. Рецидивна злочинність в Україні: до проблеми її запобігання // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 80-101
1236051
  Ефимов М.А. Рецидивная преступность и ее предупреждение / М.А. Ефимов. – М, 1977. – 190 с.
1236052
   Рецидивная преступность: понятие и криминологическая характеристика. – Рига, 1983. – 160 с.
1236053
  Батиргарева В.С. Рецидивні злочинці у ракурсі проблеми визначення феномену особи злочинця // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 126-146.
1236054
  Батиргаєва В.С. Рецидивні злочинці: щодо проблеми злочинності осіб із психічними аномаліями // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 114-124. – ISSN 0201-7245
1236055
  Білобривка Р.І. Рецидивні форми баланопоститів: сучасні аспекти проблеми / Р.І. Білобривка, І.В. Попов, О.П. Калітчук // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 51-56. – ISSN 1029-4244
1236056
  Токмаджян Г.Г. Рециклизация 1,3-диоксанов в производные ди- и тетрагидропиранов и 5,6-дигидро-1,3-оксазинов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Токмаджян Г.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 18л.
1236057
  Кощеєнко В.М. Рециклізації на основі 3-(бензофуран-3-карбоніл)- 2н-хромен-2-онів та вивчення зміни їх біологічної активності за допомогою молекулярного докінгу / В.М. Кощеєнко, В.С. Москвіна, В.В. Іщенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 107
1236058
   Рециклізація 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів під дією біфункціональних нуклеофілів / Д.С. Мілохов, О.В. Хиля, Ю.М. Воловенко, А.І. Вовк, Л.А. Кононець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 69


  Дослідження доміно реакцій постійно перебуває в полі зору хіміків-органіків. Цікавим об"єктом даних досліджень є поліфункціональні сполуки 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрили 1. Використання нітрилів 1 в реакціях з біфункціональними ...
1236059
   Рециклінг відпрацьованих свинцево-олов"яних акумуляторних батарей. Повідомлення 1. Екологічні і хімічні аспекти / В.П. Дмитриков, А.В. Степова, О.В. Проценко, О.А. Ревак, А.С. Бахарев
1236060
   Рециклінг відпрацьованих свинцево-олов"яних акумуляторних батарей. Повідомлення 1. Екологічні і хімічні аспекти / В.П. Дмитриков, А.В. Степова, О.В. Проценко, О.А. Ревак, А.С. Бахарев // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (26). – С. 13-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2073-5057
1236061
  Бойченко С.В. Рециклінг і утилізація авіаційної техніки: світові тенденції та особливості впровадження / С.В. Бойченко, ВІ О. Іванченко, А.В. Яковлєва // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (34). – С. 140-149. – ISSN 2075-0781


  "Дана робота присвячена проблемам утилізації і рециклінгу списаних літальних апаратів та їх компонентів. Розглянуто особливості правильного поводження з транспортними засобами авіаційної галузі, що вийшли з експлуатації. Вивчено проблему поводження з ...
1236062
  Юшкова С.О. Реципрокальні конструкції: українсько-німецькі паралелі // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 48-58. – ISSN 2075-2970
1236063
  Беритов И.С. Реципрокная иннервация скелетной мускулатуры при локальном стрихнинном отравлении спинного мозга / И.С. Беритов. – Юрьев : Типография К. Маттисена, 1913. – С. 266-327
1236064
  Глущенко О. Реципрокний обмін: діалектика розвитку та форми прояву в умовах інформаційно-мережевого суспільства // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 53-66 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1811-3141
1236065
  Оганезов Н.П. Рециркуляционные методы длительновременной задержки сигналов с огнаиченным спектром : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.01 / Оганезов Н. П.; Гор. политехн. ин-т. – Горький, 1981. – 15л.
1236066
  Верещагин Е.М. Рече-поведенческая переинтерпретация четырех строф главы третьей "Евгения Онегина" // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2015. – № 2. – C. 7-40. – ISSN 0373-658Х
1236067
  Румянцева Е.В. Рече-поведенческая тактика "просьба" в русском и американском общении // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 89-92. – ISSN 2307-4558
1236068
  Завражина А.В. Речевая агрессия и средства ее выражения в массмедийном политическом дискурсе Украины (на материале русскоязычной газетной коммуникации) : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Завражина А.В.; КНУТШ, Ин-т филологии. – Киев, 2007. – 285л. + Додатки: л.242-285. – Библиогр.: л.196-241
1236069
  Атамурадов М. Речевая аудиометрия на туркменском языке. : Автореф... Канд.мед.наук: / Атамурадов М.; 1-й Ленингр.мед.ин-т. – Л, 1966. – 15л.
1236070
  Иванова К Речевая дискредитация в политическом медиадискурсе: имплицитная форма выражения // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 85-87. – (Бібліотека Інституту філології)
1236071
  Прогожина Ирина Маратовна Речевая инерция в спонтанной устной речи (на материале телеинтервью) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02. / Прогожина Ирина Маратовна; КУ. – Киев, 1998. – 253л. – Бібліогр.:л.185-200
1236072
   Речевая информатика: Сб. науч. тр.. – М., 1989. – 138с.
1236073
  Рахимов С. Речевая коммуникация / С. Рахимов. – Ташкент, 1989. – 88с.
1236074
  Клюев Е.В. Речевая коммуникация : успешность речевого взаимодействия / Е.В. Клюев. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 316, [3] с. – Сер. осн. в 2001 г. – Библиогр.: с. 309-314. – (Психологический бестселлер). – ISBN 5-7905-1349-2
1236075
  Касым Б.К. Речевая коммуникация и методы обучения языку / Б.К. Касым, Ф.Ш. Оразбаева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 92-96. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Авторы статьи обсуждают вопрос о лингвальной коммуникации, ее теоретические аспекты-определение, компоненты и особенности. Кроме того, рассматривается проблема передачи информации и предлагается пересмотренный вариант стадий языковой коммуникации.
1236076
  Барышникова Е.Н. Речевая культура молодого специалиста : учеб. пособ. / Е.Н. Барышникова, Е.В. Клепач, Н.А. Красс. – 3-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 224 с. – ISBN 978-5-89349-770-0
1236077
  Соколова В.В. Речевая культура школьников / В.В. Соколова. – Горький, 1989. – 143с.
1236078
  Ваняшкин С.Г. Речевая образность в английском газетном тексте. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Ваняшкин С.Г.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1985. – 24л.
1236079
  Гукова Л.Н. Речевая объективация когнитивных импликаций топонима в дискурсе А.С. Пушкина / Л.Н. Гукова, Ф Л. Фомина // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 163-167. – ISSN 2307-4558


  Стаття виконана у рамках когнітивної лінгвістики. Топонім розглядається як згорнутий, кодований текст, зміст якого включає великий комплекс компонентів, що виявляються шляхом парадигматичного та синтагматичного моделювання. У складі топоконцепту є як ...
1236080
  Коренева Анастасия Вячеславовна Речевая подготовка студентов-первокурсников: результаты диагностики // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 88-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1236081
  Слинкин М.Ф. Речевая практика персидского языка : (учебное пособие, 3-й курс) / М.Ф. Слинкин ; М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Изд. 2-е, испр. и дополн. – Симферополь : СОНАТ, 2003. – 313, [2] с. – Парал. тит. л. перс. – ISBN 966-8111-19-2
1236082
  Бигунова Н.А. Речевая реализация темпорального значения протяженности в английском дискурсе // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 372-378
1236083
  Николина Н.А. Речевая структура образа автора в овтобиографических повестях о детстве (на матер. повести Л. Н. Толстого "Детсвто" и повести С. Т. Аксакова "Детские годы Багрова-внука" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Николина Н. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 15л.
1236084
  Шалыгина Неля Речевая тема "Великие украинцы" : урок-презентация. 6 класс // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 62-64


  Коммуникативная направленность курса русского языка в украинской школе предполагает работу на уроке не только с грамматическими, но и речевыми темами. Кроме рекомендованных программой, я практикую и такие речевые темы, которые подсказывает ...
1236085
  Бессмертная Н.В. Речевая форма -- динамическое описание и ее лингвистическая характеристика. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Бессмертная Н.В.; МП УССР. – К, 1972. – 24л.
1236086
  Голь Н.М. Речевая характеристика / Н.М. Голь. – Л., 1990. – 54с.
1236087
  Чабаненко В.А. Речевая экспрессия и актуальные вопросы украинской лингвостилистики : автореф. дис. ... доктор филолог. наук : 10.02.02 / Чабаненко В.А. ; Ин-т языковедения АН УССР. – Киев, 1984. – 40 с.
1236088
  Яворська О. Речеві права у проекті Цивільного кодексу // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 124-125


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1236089
  Иссерс О.С. Речевое воздействие : учебное пособие [для студ. вузов, обучающихся по спец. "Связи с общественностью"] / О.С. Иссерс. – 2-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2011. – 223, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. и на с. 197-204. – ISBN 978-5-9765-0766-1
1236090
   Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации.. – Москва : Наука, 1990. – 135с.
1236091
   Речевое воздействие.. – Москва, 1972. – 144с.
1236092
  Копнина Г.А. Речевое манипулирование : учеб. пособие / Г.А. Копнина. – Москва : Флинта, 2007. – 176с. – ISBN 978-5-9765-0060-0
1236093
  Кохтев Н.Н. Речевое мастерство лектора / Н.Н. Кохтев, Д.Э. Розенталь. – М., 1987. – 62с.
1236094
  Чихачев В.П. Речевое мастерство пропагандиста / В.П. Чихачев. – М., 1987. – 140с.
1236095
   Речевое общение в автоматизированных системах.. – М., 1975. – 132с.
1236096
  Обжелян Н.К. Речевое общение в системах "человек-ЭВМ" / Н.К. Обжелян, Трунин-Донской. – Кишинев, 1985. – 176с.
1236097
  Обжелян Н.К. Речевое общение в системах "Человек-ЭВМ" / Н.К. Обжелян, Трунин-Донской. – Кишинев, 1985. – 176с.
1236098
   Речевое общение в условиях языковой неоднородности : [сб. статей]. – Москва : Эдиториал УРСС, 2000. – 221, [2] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-8360-0077-8
1236099
  Звездин В.С. Речевое общение человека и ЭВМ / В.С. Звездин. – М., 1980. – 63с.
1236100
  Тарасова И.П. Речевое общение, толкуемое с юмором, но всерьез / И.П. Тарасова. – Москва : Высшая школа, 1992. – 173с.
1236101
   Речевое общение: проблемы и перспективы: Сб. науч.-аналит. обзоров.. – М., 1983. – 224с.
1236102
  Савельев В.С. Речевое поведение князей "Повести временных лет" в сходных ситуациях // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 9-24. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1236103
  Потапова Р.К. Речевое управление роботом / Р.К. Потапова. – Москва : Радио и связь, 1989. – 247 с.
1236104
   Речевое управление. Сб.. – М., 1972. – 188с.
1236105
  Ильина В.Ф. Речевое функционирование залогов русского глагола : Автореф... кандидата филол.наук: / Ильина В.Ф.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1236106
  Калинин А.И. Речевое функционирование сложноподчиненных предложений с придаточными определительными в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Калинин А.И.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 22л.
1236107
  Андриенко Т.П. Речевой акт иронии в английском языке : на материале худож. лит. XVI и XX веков / Татьяна Андриенко. – Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 214 с. – Библиогр.: с. 188-214. – ISBN 978-3-659-67082-4
1236108
  Фролова И.Е. Речевой акт иронии как средство регулирования отношений коммуникантов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 220-226. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
1236109
  Грищенко Я.С. Речевой акт как базовый структурный элемент английской оды XIX века // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 60-63


  "Ода как канонический жанр лирики постоянно пребывает в кругу научных интересов как литературоведов так и лингвистов. В ХХ веке ода исследовалась в работах М. Л. Гаспарова, В. М. Жирмунского, Л. В. Пумпянского, Ю. Н. Тынянова. С конца ХХ века ...
1236110
  Бигунова Н.А. Речевой акт похвалы как объект лингвистического анализа (на материале современного англоязычного художественного дискурса) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 39-49. – ISBN 978-617-7132-02-07
1236111
  Плотников В.Н. Речевой диалог в системах управления / В.Н. Плотников. – Москва : Машиностроение, 1988. – 224с.
1236112
  Синдеева Т.И. Речевой жанр "Газетная рецензия" и его лингво-текстовы характеристики. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Синдеева Т.И.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1984. – 24л.
1236113
  Фоменко Е.Г. Речевой жанр и текстовая категория информативности (на материале рассказов "Дома" А.П. Чехова и "Эвелин" Дж. Джойса) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 187-190. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
1236114
  Веселов Д.В. Речевой жанр проповеди в русской православной церкви: исторический обзор // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 100-102. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1236115
  Дускаева Л.Р. Речевой облик общественно-политических изданий: стилистико-праксиологический подход // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 17-35. – ISSN 2311-2697
1236116
  Прусенко Г.Е. Речевой портрет Воланда: "Мастер и Маргарита " М.А. Булгакова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 101-104
1236117
  Борников В.И. Речевой портрет СМС-пользователея и проблема фасцинации // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 234-239. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Языковая личность, определяемая как совокупность языковых выражений индивида, представляет собой феномен, необходимый современному антропоцентрическому направлению лингвистики. Репрезентацией языковой личности служит речевой портрет, выстраиваемый ...
1236118
  Рамишвили Г.С. Речевой сигнал и индивидуальность голоса. / Г.С. Рамишвили. – Тбилиси, 1976. – 183с.
1236119
  Иванова С.Ф. Речевой слух и культура речи / С.Ф. Иванова. – Москва, 1970. – 96с.
1236120
  Лебедева Н.В. Речевой этикет / Н.В. Лебедева. – М., 1976. – 55с.
1236121
  Формановская Н.И. Речевой этикет / Н.И. Формановская, С.В. Шевцова. – М, 1990. – 94с. – ISBN 5-06-001456-8
1236122
  Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения / Н.И. Формановская. – М, 1989. – 156с.
1236123
  Шэнь Б.Р. Речевой этикет как элемент усадебной дворянской жизни ХІХ века (на материале произведения С.Т. Аксакова "Детские годы Багрова-внука") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 90-94
1236124
  Акишина А.А. Речевой этикет. (В таблицах и упражнениях) / Акишина А.А., Формановская Н.И. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1973. – 87 с.
1236125
  Формановская Речевой этикет. Русско-английские соответствия : справочник / Н.И. Формановская, С.В. Шевцова. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1992. – 80 с.
1236126
  Формановская Речевой этикет. Русско-немецкие соотвествия : справочник / Н.И. Формановская, Х.Р. Соколова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 96 с.
1236127
  Формановская Н.И. Речевой этикет. Русско-французкие соответствия / Н.И. Формановская. – Москва : Высшая школа, 1989
1236128
  Прокофьева Т.Н. Речевые группы / Т.Н. Прокофьева, В.Г. Прокофьев // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 19-23 : фото. – Библиогр.: 6 назв. – ISBN 1680-4325
1236129
  Бортэ Л.В. Речевые закономерности, обусловленные взаимодействием частей речи / Л.В. Бортэ. – Кишинев, 1980. – 88с.
1236130
  Хаперский Н.С. Речевые зарядки и подстановочные таблицы на англ. яз. для V-VII классов / Н.С. Хаперский. – Москва : Просвещение, 1965. – 152 с.
1236131
  Хаперская Н.Я. Речевые зарядки и подстановочные таблицы на французском языке / Н.Я. Хаперская. – Москва, 1966. – 152с.
1236132
  Гребенчук Т.В. Речевые знаки русской культуры в произведениях М. Веллера "Путешествие из Петербурга в Москву" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 103-104. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1236133
  Холод А.М. Речевые картины мира мужчин и женщин / А.М. Холод. – Днепропетровск : Пороги, 1997. – 229с. – Библ.: с.218-228. – ISBN 966-525-083-3
1236134
  Семенова С.С. Речевые неологизмы и их стилистические функции в современной французской прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Семенова С.С.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1236135
  Демиденко Л.П. Речевые ошибки / Л.П. Демиденко. – Минск, 1986. – 335с.
1236136
  Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение / С.Н. Цейтлин. – Москва, 1982. – 128с.
1236137
  Сергеев Ф.П. Речевые ошибки и их предупреждение / Ф.П. Сергеев. – Киев, 1988. – 123с.
1236138
  Доброгаев С.М. Речевые рефлексы : Труды лаборатории физиологии речи АН СССР / С.М. Доброгаев; АН СССР. – М.-Л., 1947. – 143с.
1236139
  Алексеенко Л.П. Речевые средства в завершающей фазе английского диалога : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Алексеенко Л. П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 15 с.
1236140
  Алексеенко Л.П. Речевые средства в завершающей фазе английского диалога : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Алексеенко Л.П.; МВиССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 143л. – Бібліогр.:л.144
1236141
  Сергунина Татьяна Александровна Речевые средства выражения категории модальности в русском художественном тексте : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Сергунина Татьяна Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 187л. – Бібліогр.:л.163-187
1236142
  Сергунина Т.А. Речевые средства выражения категории модальности в русском художественном тексте. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Сергунина Т.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 18л.
1236143
  Неделяева С.И. Речевые средства иронии в тетралогии Х.К.Лакснесса "Свет мира" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Неделяева С.И. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1965. – 20 с.
1236144
  Подшивайлова А.М. Речевые средства манипулятивного воздействия в политическом дискурсе (на материале печатных русскоязычных СМИ Украины) : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Подшивайлова А.М. ; КНУТШ ; Ин-т филолгии. – Киев, 2009. – 230л. – Библиогр. : л.202-230
1236145
  Черняева В.М. Речевые средства революционно-демократической стихотворной сатиры 60-х годов XIX века. (Добролюбов, Курочкин, Минаев) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черняева В.М. ; Горьков. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Горький, 1963. – 21 с.
1236146
  Колоколова Л.И. Речевые средства сатирического изображения в творчестве А.П. Чехова (на материале рассказов 1880-1886 гг.) // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 36-38
1236147
  Сиротина В.А. Речевые средства сатиры в "Русских сказках" А.М. Горького // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 35-37
1236148
  Шевченко Л.А. Речевые средства создания комического в творечстве А. П. Чехова : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шевченко Л.А. ; АН БССР, Ин-т языкознан. – Минск, 1962. – 22 с.
1236149
  Вакуров В.Н. Речевые средства юмора и сатиры в советском фельетоне / В.Н. Вакуров. – Изд. 2-е. – Москва, 1969. – 55с.
1236150
  Божко Галина Павловна Речевые тактики в репертуаре русской языковой личности : Дисс. ... канд. филолог. наук: 10.02.02 / Божко Г.П.; КНУТШ. – Киев, 2003. – 178 л. – Библиогр.: л. 164 - 178
1236151
  Рудая В Н. Речевые тактики коммуникативных стратегий в "Илиаде" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 166-167. – ISSN 2520-6397


  Проанализированы особенности коммуникативных стратегий и подчинен- ных им тактик на материале древнегреческого эпоса "Илиада" Гомера. Исс- ледуются тактики стратегий "компромисс", "сотрудничество", "манипуля- ция", "соперничество", "игнорирование", ...
1236152
   Речевые тексты и их применение.. – М., 1986. – 98с.
1236153
  Царькова Речевые упражнения как средство развития речевого умения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Царькова в. Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 16л.
1236154
  Царькова В.Б. Речевые упражнения на немецком языке / В.Б. Царькова. – Москва, 1980. – 144с.
1236155
  Соболев А.С. Речевые упражнения на уроках пения. / А.С. Соболев. – М.-Л., 1965. – 92с.
1236156
  Масленицына Т.А. Речевые упражнения по пьесе Арбузова "Таня". / Т.А. Масленицына, Н.Н. Савинченко. – М., 1973. – 58с.
1236157
  Одинцов В.В. Речевые формы популяризации / В.В. Одинцов. – Москва, 1982. – 79с.
1236158
  Сердобинцева Е.Н. Речевые характеристики профессиональной лексики // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 83-92. – ISSN 0130-9730
1236159
  Гайдабура В. Речей таємна суть (Марія Малиш-Федорець) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 191-197. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
1236160
   Речение Ипувера : Лейденский папирус N 344. Социальный переворот в Египте в конце Среднего Царства(около 1750г. до н.э.). – Москва ; Ленинград : Соцэкгиз, 1935. – 56 с.


  (он же «Папирус Ипувера», ранее его имя читали как Ипусер)
1236161
  Марченко Т. Реченнєві конструкції з елімінованими предикатами // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 179-186. – Бібліогр.: Літ.: с.186; 14 назв. – ISSN 1728-9572
1236162
  Комашинська Ю.В. Реченнєві структури з оцінним значенням у латинській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 176-184


  У статті розглядається категорія оцінки на матеріалі синтаксичної системи латинської мови, аналізуються формальні структурні і функціонально-прагматичні особливості реченнєвих структур з оцінним значенням (на матеріалі "Ab urbe condita" Тіта Лівія, ...
1236163
  Загнітко А.П. Реченнєвокатегорійна інфінітивність


  Досліджено реченнєвокатегорійну інфінітивність у сучасній українській мові, що встановлюється заповненням синтаксичної позиції підмета у двоскладному реченні та синтаксичної позиції головного члена односкладного речення інфінітивом.
1236164
  Федурко О.М. Речення з прислівниками на -о (-е) // -ly: теоретичні засади семантико-синтаксичного розгляду // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 82-92. – ISSN 2075-4205
1236165
  Сухомлин В.В. Речення і висловлення як вербальні одиниці передачі інформації та їхній смисл у письмовому комунікативному процесі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 73-80. – (Серія "Філологічні науки")
1236166
  Кондратьєва Л.В. Речення із суб"єктом у непрямому відмінку в історії англійської мови // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 194-201. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1236167
  Межов О. Речення невласне станової семантики в сучасній українській мові // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 110-121. – ISSN 2311-5165
1236168
  Козловський В.В. Речення непрямої мови з кон"юнктивом і як засіб реалізації стратегії "дистанційність" (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 89-92. – ISBN 966-581-295-5
1236169
  Лимаренко О.А. Речення як номінативно-комунікативна категорія // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 69-79
1236170
  Фокина О.А. Реченька / О.А. Фокина. – М., 1965. – 95с.
1236171
  Коркина А. Реченька : стихи / А. Коркина. – М., 1985. – 88с.
1236172
  Дядечко Л.П. Речеобразования с "печатью авторства" в терминологической рефлексии // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 63-77. – ISBN 966-8906-05-5
1236173
  Плевако Ф.Н. Речи : в 2 т. / Ф.Н. Плевако ; под ред. и с предисл. Н.К. Муравьева. – 3-е изд.; 1910-1912. – Москва : Изд. М.А. Плевако
Т. 2 : [Речи по делам об имущественных преступлениях]. – 1910. – [6], III, [4], 451 c., 1 л. портр.


  Авт. предисл., ред. Муравьев Николай Константинович (1870-1936) Настоящий сборник был подготовлен при непосредственном участии ближайших сотрудников Плевако. Перечень речей, которые он хотел видеть опубликованными еще при своей жизни, Плевако указал ...
1236174
  Плевако Ф.Н. Речи : в 2 т. / Ф.Н. Плевако ; под ред. и с предисл. Н.К. Муравьева. – 3-е изд.; 1910-1912. – Москва : Изд. М.А. Плевако
Т. 1 : [Речи по делам о преступлениях против личности, литературным, о крестьянских и рабочих беспорядках. Речи застольные и политические]. – 1912. – [6], IV, [6], 373 с., 1 л. портр.


  Авт. предисл., ред. Муравьев Николай Константинович (1870-1936) Настоящий сборник был подготовлен при непосредственном участии ближайших сотрудников Плевако. Перечень речей, которые он хотел видеть опубликованными еще при своей жизни, Плевако указал ...
1236175
  Володарский Л.М. Речи / Володарский Л.М. – Петроград, 1919. – 72 с.
1236176
  Люксембург Р. Речи / Р. Люксембург. – Москва-Л., 1929. – 124с.
1236177
  Лисий Речи / Лисий. – Ленинград, 1933. – 555с.
1236178
  Демосфен Речи / Демосфен. – М., 1954. – 608с.
1236179
  Цицерон Марк Туллий Речи / Цицерон Марк Туллий. – Москва
1. – 1962. – 443с.
1236180
  Цицерон Марк Туллий Речи / Цицерон Марк Туллий. – Москва
2. – 1962. – 400с.
1236181
  Демосфен Речи : В 3 т. / Демосфен. – Москва : Памятники исторической мысли. – ISBN 588451008Х, 5884510055
Т. 1. – 1994. – 608 с.
1236182
  Демосфен Речи : В 3 т. / Демосфен. – Москва : Памятники исторической мысли. – ISBN 5884510063, 5884510055
Т. 2. – 1994. – 544 с.
1236183
  Демосфен Речи : В 3 т. / Демосфен; Перевод С.И.Радцига. Ответственные редакторы: Е.С.Голубцова, Л.П.Маринович, Э.Д.Фролов. – Москва : Памятники исторической мысли. – (Памятники исторической мысли). – ISBN 5-88451-005-5
Т. 3. – 1996. – 624 с. – Первый полный перевод речей и писем Демосфена на русский язык
1236184
  Карабчевский Н.П. Речи 1832-1902 / Н.П. Карабчевский. – 2- изд. доп. 5 речами. – Санкт-Петербург : [Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд"], 1902. – VIII, 588 с. – Конволют. - Пер. 2 кн.- Экз. в разных тип. переплетах
1236185
  Барбюс А. Речи борца / А. Барбюс; А. Барбю ; пер. В. Ещенка. – Москва : ГИЗ, 1924. – 219 с. – (Современная иностранная литература)
1236186
  Багалей Д.И. Речи в Харьковской городской думе при избрании и вступлении в должность харьковского городского головы : о научных трудах кандидатов / Д.И. Багалей. – Харьков : [Б. и.], 1915. – 15 с.
1236187
  Демосфен Речи Демосфена против Филиппа : в 3 вып. / для учеников гимназии объяснил [с предисл.] Иосиф Добиаш. – Нежин : Типо-лит. Е.Ф. Венгера
Вып. 2 : Введение и речи: О мире м о делах Херсонесских. – 1893. – [2], IV, [2], XXX, 108 с.
1236188
  Демосфен Речи Демосфена против Филиппа : в 3 вып. / для учеников гимназии объяснил [с предисл.] Иосиф Добиаш. – 2-е изд., испр. – Нежин : Типо-лит. Е.Ф. Венгера
Вып. 1 : Введение и речи: Первая речь против Филиппа и три Олинейские речи. – 1894. – [2], II, [2], XXX, 156 с.
1236189
  Демосфен Речи Демосфена против Филиппа : в 3 вып. / для учеников гимназии объяснил [с предисл.] Иосиф Добиаш. – 1892-1894. – Нежин : Типо-лит. Е.Ф. Венгера
Вып. 3 : Введение и речи: Вторая и Третья против Филиппа. – 1894. – [2], II, [2], XXX, 134 с.
1236190
  Демосфен Речи Демосфена против Филиппа / Пер. [и предисл.] Иосифа Добиаша. – Нежин : Типо-лит. Венгера, 1896. – [4], XXX, 112 с.
1236191
  Моруа А. Речи доктора О"Грэди : Les discours du docteur O" Grady / А. Моруа. – Москва : Высшая школа, 1970. – 88 с.
1236192
   Речи и биографии С.И. Бардиной, П.А. Алексеева, С.И. Агапова, Г.Ф. Здановича, И.Н. Мышкина : предисловие и биография В.В. Каллаша. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1907. – 199 с., 4 л. портр


  Авт. пред.: Каллаш, Владимир Владимирович (1866-1918)
1236193
  Кастро Ф. Речи и выступления / Ф. Кастро. – М., 1960. – 576с.
1236194
  Кейта М. Речи и выступления / М. Кейта. – Москва, 1964. – 256 с.
1236195
  Бен Белла Ахмед Речи и выступления / Бен Белла Ахмед. – М., 1964. – 178с.
1236196
  Бен Белла Ахмед Речи и выступления / Бен Белла Ахмед. – М., 1964. – 178с.
1236197
  Кастро Ф. Речи и выступления. 1961-1963 гг. / Ф. Кастро. – М., 1963. – 815с.
1236198
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1851 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Об успехах метеорологии : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Михаилом Спасским, орд. проф. физики и физ. географии, д-ром физики и химии, членом Имп. Моск.О-ва испытателей природы. – 1851. – 76, 32 с.


  [De potentia Naturae ejusque salutifera cum Chirurgia in sanandis morbis societate : Oratio, ... habuit Basilius Bassow, med. et chir. doct., chir. prof. extraord. ; Краткий отчет... за 1849-50 и первую половину 1850-51 академического года] Авт.: ...
1236199
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1852 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
О современном состонии и значении всеобщей истории : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Тимофеем Грановским, орд. проф. всеобщей истории. – 1852. – [4], 30, 29 с.


  Авт.: Грановский Т. В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, 1848, 1851, 1853 общ. загл. отсутствует; в изд. 1830 г. загл.: "Речи и стихи, произнесенные в торжественном собрании Московского университета с приложением краткой годовой ...
1236200
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1857 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Теория средних величин, с приложением ее к составлению таблиц смертности : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та А.авидовым, экстра-орд. проф., докт. мат. и астрономии, л. Имп. Моск. О-ва испытателей природы. – 1857. – [2], 46, 24, 30 с.


  De chloroformii usu : Oratio.., habuit dr. Vladimir Koch ; Краткий отчет о состоянии Московского университета за 1856 гражданский год] Авт.: Давидов А. В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, 1848, 1851, 1853 общ. загл. отсутствует; в ...
1236201
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1858 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Исторический очерк акклиматизации важнейших в сельском хозяйстве растений и животных : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Яковом Калиновским, орд. проф., магистром сельск. хоз. и лесоводства. – 1858. – 136, 48, 22 с., 7 л. табл.


  De Corporis humani vasis : Oratio... habuit anatomiae corporis humani e. o. prof. Joannes Sokoloff ; Краткий отчет... за 1857 гражданский год] Авт.: Калиновский Яков В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, 1848, 1851, 1853 общ. загл. ...
1236202
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 17 июня 1847 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
О древней русской дипломатии : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та В. Лешковым, доктором права, орд. проф. – 1847. – [2], 88, 16, 21 с.


  De Hippocratis praeceptis, nostra aetate valentibus : Oratio,... habuit dr. Nicolaus Anke, pharmacologiae, therapiae generalis et texicologie prof. ordinarius ; Краткий отчет... за 1846-47 академический год Авт.:Лешков Василий Николаевич, ...
1236203
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 25 сентября 1848 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Наука народного хозяйства и ее порицатели : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та А. Чивилевым, орд. проф. – 1848. – [4], 54, 23 с.


  [De Finibus certorum et probabilium in responsis medicorum forensium : Oratio, ... habuit med. publ. prof. ord. Armfeld, D.M. ; Краткий отчет... за 1847-48 академический год] Авт.: Чивилев А. В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, ...
1236204
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 30 июня 1849 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
О влиянии патологической анатомии на развитие патологии вообще и клинической в особенности : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Иосифом Варвинским, доктором, орд. проф. клинической медицины. – 1849. – [4], 88, 26 с.


  [De eruditione et re litteraria graecorum aetatis byzantinae commentatio... recitavit Arsenius Menstschikow, philos. doct. litter. graec. prof. extraord. ; Краткий отчет... за 1848-49 академический год Авт.: Варвинский Иосиф Васильевич ...
1236205
   Речи и отчеты, читанные в археологическом институте в торжественном его собрании 15 февраля 1881 года. – Санкт-ПЕтербург, 1881. – 35с.
1236206
  Лукьянов С.М. Речи и очерки / С.М. Лукьянов. – С.-Петербург : Типография М. Стасюлевича, 1899. – VIII, 238 с.
1236207
  Давид Ж.-Л. Речи и письма живописца Луи Давида / Ж.-Л. Давид. – М.-Л., 1933. – 278с.
1236208
  Линниченко И.А. Речи и поминки : сборник статей по истории русской литературы и биографических воспоминаний / И.А. Линниченко, проф. – Одесса : Тип. "Техник", 1914. – [4], 319, [3] с.
1236209
  Чупров А.И. Речи и статьи : [в 3-х т.] / А.И. Чупров. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литограф. И.Н. Кушнерев и К*]
Т. 1 : Политическая экономия ; Статистика ; Народное образование ; Рецензии и некрологи / авт. биогр. очерка Н.А. Каблуков ; ред. и предисл. Н. Сперанский, А.А. Чупров. – 1909. – XLVIII, 548 c.


  На тит. стр. подпись Ник. Василенко [т. е. - Библиотека Николая Василенко]
1236210
  Чупров А.И. Речи и статьи : [в 3-х т.] / А.И. Чупров. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литограф. И.Н. Кушнерев и К*]
Т. 2 : Крестьянское хозяйство ; Мелкий кредит и кооперация ; Аграрный вопрос. – 1909. – IV, 609 c., [1] л. портр. : портр.


  На тит. стр. подпись Ник. Василенко [т. е. - Библиотека Николая Василенко]
1236211
  Чупров А.И. Речи и статьи : [в 3-х т.] / А.И. Чупров. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литограф. И.Н. Кушнерев и К*]
Т. 3 : Железные дороги ; Торговая политика ; Статьи на разные темы. – 1909. – XLI, 628 с.


  На тит. стр. подпись Ник. Василенко [т. е. - Библиотека Николая Василенко]
1236212
  Ферворн М. Речи и статьи / М. Ферворн. – Москва, 1910. – 329с.
1236213
  Ленин В.И. Речи и статьи / В.И. Ленин. – Москва, 1924. – 605с.
1236214
  Ибаррури Д. Речи и статьи / Д. Ибаррури. – Москва, 1938. – 196 с.
1236215
  Ибаррури Д. Речи и статьи / Д. Ибаррури. – Москва : Госполитиздат, 1938. – 136 с.
1236216
  Максвелл Дж.К. Речи и статьи / Дж.К. Максвелл; Пер. под ред. В.Ф. Миткевича. – Москва; Ленинград, 1940. – 226с.
1236217
  Максуэлль Джемс Клерк Речи и статьи Джемса Клерка Максуэлля / пер. и изд. Н.Н. Маракуева. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1901. – [4], 138 с. – Библиогр.: табл.


  Содерж.: О действии на расстоянии; Молекулы; Атом; Притяжение; Эфир
1236218
  Дзержинский Ф.Э. Речи и статьи по вопросам производительности труда / Ф.Э. Дзержинский. – М., 1924. – 54с.
1236219
   Речи известных русских юристов: Сб.. – М., 1985. – 543с.
1236220
  Ленин В.И. Речи Ленина в годовщины Октября / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1929. – 91с.
1236221
  Калинин М.И. Речи М.И.Калинина на Дальнем Востоке / М.И. Калинин. – Чита, 1958. – 138с.
1236222
  Ленин В.И. Речи на 2 и 3 съездах РС-ДРП / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1925. – 88с.
1236223
  Ленин В.И. Речи на II и III съездах РСДРП : (период раскола) / В.И. Ленин // О земле и крестьянстве / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий, 1925. – 88 с. – (Крестьянская ленинская библиотечка)
1236224
  Молотов В.М. Речи на Генеральной ассамблее Организации Объединённых Наций / В.М. Молотов. – Москва, 1947. – 148с.
1236225
  Молотов В.М. Речи на Парижской мирной конференции / В.М. Молотов. – Москва, 1946. – 208с.
1236226
  Молотов В.М. Речи на первой сессии Верховного Совета СССР / В.М. Молотов. – Москва, 1938. – 20с.
1236227
  Молотов В.М. Речи на Первой сессии Верховного Совета СССР / В.М. Молотов, 1938. – с.
1236228
   Речи на собраниях избирателей в Верховный Совет СССР.. – М., 1938. – 120с.
1236229
  Шлейермахер Ф. Речи о религии / Ф. Шлейермахер. – Москва, 1994. – 432с.
1236230
  Максимович И. Речи об уголовных наказаниях в России. – Киев : Тип-я Университета, 1853. – 261с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1236231
   Речи по погромным делам : с предисл. проф. И.В. Лучицкого. – Киев : Тип. С.Г. Слюсаревского, 1908. – [4], VI, 150 с. – Конволют. - Пер. : Ораторы революции / А.Олар, 1907. – (К истории европейских погромов и погромных процессов в России)


  ... назв.: Речи и заявления прис. пов. П.А. Андреевского, М.В. Беренштама, М.М. Винавера, О.О. Грузенберга, А.С. Зарудного, С.Е. Кальмановича, Н.П. Карабчевского, М.А. Кроля, Л.А. Куперника, А.Д. Марголина, Н.К. Муравьева, М.Б. Ратнера, Г.Б. ...
1236232
   Речи по погромным делам : с предисл. проф. И.В. Лучицкого. – 2-е изд. – Киев : Изд. Д.Н. Тягая ; Тип. С.Г. Слюсаревского. – (К истории европейских погромов и погромных процессов в России)
Вып. 1. – 1909. – [2], VI, 150 с. – Конволют. - Пер. : Речи по погромным делам, вып. 2


  На тит. л. надпись, половина срезана при переплете
1236233
   Речи по погромным делам. Вып. 2 : с предисл. В.К. Короленко // Речи по погромным делам : с предисл. проф. И.В. Лучицкого. – 2-е изд. – Киев : Изд. Д.Н. Тягая ; Тип. С.Г. Слюсаревского, 1909. – Вып. 1. – XX, 146 с. – (К истории европейских погромов и погромных процессов в России)


  На тит. л. надпись, половина срезана при переплете
1236234
  Цицерон Марк Туллий Речи против Катилины // Речи против Катилины : с введением, примечаниями, 7 рисунками, географическими картами и планами Рима и Римскаго форума объяснил И. Нетушил, проф. Императорского Харьковского университета / Цицерон Марк Туллий. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург, 1894. – Ч. 1 : Текст. – С. 104 + 4 карты
1236235
  Цицерон Марк Туллий Речи против Катилины : с введением, примечаниями, 7 рисунками, географическими картами и планами Рима и Римскаго форума объяснил И. Нетушил, проф. Императорского Харьковского университета. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург
Ч. 1 : Текст. – 1894. – 50 с. – У вид. також: Речи против Катилины: Ч. 2: Комментарий / Цицерон Марк Туллий; мова рос-ка стар. орф., С. 104 + 4 карты
1236236
   Речи руководителей партии и правительства перед избирателями. Февраль 1946 г.. – М., 1946. – 102с.
1236237
   Речи советских адвокатов по гражданским делам: Сб.. – Москва, 1976. – 246с.
1236238
   Речи советских адвокатов по уголовным делам.. – М., 1975. – 215с.
1236239
   Речи у памятника Н.В. Гоголя в Нежине, произнесенные при возложении венков 14 апреля 1909Гоголя : [речи ]П.А. Заболотского, В.Н. Дьяконенко, В.Г. Вербицкого, П.Е. Петрова. – Нежин : Типо-лит. насл. В.К. Меленевского, 1902. – 24 с., 1 л. фотогр.
1236240
  Херцог Роман Речи Федерального Президента Германии Романа Херцога / Херцог Роман. – Москва : Посольство ФРГ, 1997. – 68с.
1236241
  Бекетов Н.Н. Речи химика : Общедоступные лекции, статьи, речи и доклады - из области химии и физики. 1862-1903 / [Н.Н. Бекетов, орд. акад. С.-Петерб. акад. наук]. – Санкт-Петербург : Знание, 1908. – [4], 176 с.
1236242
  Го Юй Речи царств / Го Юй. – М., 1987. – 470с.
1236243
  Институт князя Безбородько Речи, произнесенные в день празднования столетия рождения А.С. Пушкина в торжественном собрании Историко-филологического института князя Безбородько и состоящего при нем Историко-филологического общества. – Нежин : Типо-литогр.М.В. Глезера, 1899. – XIV, 61 с., 1 л. портр. (фронт.). – В надз.: 26 мая 1899 года
1236244
   Речи, произнесенные в торжеств. собрании имп. Моск. ун-тета русскими порфессорами оного, с краткими жизнеописаниями. – часть 1. – Москва, 1819. – 388с.
1236245
   Речи, произнесенные в торжеств. собрании имп. Моск. ун-тета русскими порфессорами оного, с краткими жизнеописаниями. – часть 3. – М, 1821. – 388с.
1236246
   Речи, произнесенные в торжеств. собрании имп. Моск. ун-тета русскими порфессорами оного, с краткими жизнеописаниями. – часть 4. – М, 1823. – 398с.
1236247
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 10 июня 1844 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
О проявлении жизни во всех царствах природы : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Алексеем Филомафитским, проф. физиологии и общей патологии. – 1844. – [2], 56, 26, 13 с.


  [De Graeca tragoedia in sacris ponenda... dixit Karolus Hofman ; Краткий отчет... за 1843-44 академический год] Авт.: Филомафитский Алексей Матвеевич (1807-1849); В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, 1848, 1851, 1853 общ. загл. ...
1236248
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 11 июня 1838 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Об историческом значении Римского права в области наук юридических : речь, произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Никитою Крыловым, д-ром прав, орд. проф.Римского права. – 1838. – [2], 66, 20 с.


  [De elementis medicinae, ex phaenomenis naturae humanae repetendis : Oratio, ... habita ab Alexandro Jowsky, prof. E. et M. doctore ; Краткий отчет о состоянии и действиях Московского университета за 1836/7 и 1837/8 академические годы] Авт.: Никита ...
1236249
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 15 июня 1846 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Какое общее образование требуется современностью от русского правоведца? : речь, произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Петром Редькиным, д-ром прав, орд. проф. Юрид. энциклопедии и гос. права. – 1846. – [4], 106, 60, 16 с.


  [De arduo medici officio : Oratio, ... habuit Alexander Auvert, med. et chir. dr. clinic. therap. prof. ordinar. ; Краткий отчет... за 1845-46 академический год] Авт.: Редкин, Петр Григорьевич (1808-1891); В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, ...
1236250
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 17 июня 1841 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : Печ. в Университетской тип.
О влиянии математических наук на развитие умственных способностей : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Николаем Брашманом, орд. проф. – 1841. – [2], 85 с.


  [De Virtute Romanorum antiqua ejusque causis : Commentatio... recitata a Maximiliano Jakubowic], o. prof. Universitatis Mosqouensis ; Краткий отчет... за 1840-1841 академический год] Авт.: Брашман Николай Дмитриевич (1796-1866) В изд. 1795-1827; ...
1236251
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 19 июня 1845 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : Печ. в Университетской тип.
Теория вероятностей, с приложением преимущественно к смертности и страхованию : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Николаем Зерновым, орд. проф. мат., докт. философии. – 1845. – 86, 89 с., 1 л. граф.


  De congenita Epidermidis hupertrophia duobus in Speciminibus observata ejusque cum quibusdam morbis cutaneis, ac praecipue cum the porcupine-man anglorum : (Germanis Stachelschweinmenschen) Lambertorum, seu cum hystriciasi atque keratiasi analogia, ...
1236252
   Речи, произнесенные в торжественном юбилейном заседании XIV Археологического Съезда 5 августа 1908 года, в день празднования 1000-летия летописной известности города Чернигова. – Чернигов : Типография Губернского Земства, 1909. – 35 с.
1236253
   Речи, произнесенные в университете Св. Владимира по случаю столетнего юбилея И.А. Крылова / [авт. речей: Н.А. Фаворов, А.И. Селин, А.И. Линниченко, С.С. Гогоцкий]. – Киев : В университетской тип., 1868. – [2], 54 с.
1236254
  Ллойд-Джордж Д. Речи, произнесенные за время войны. Через ужасы к победе! / Д. Ллойд-Джордж ; пер. с англ., под ред. С.И. Цедербаум. – Петроград : Книгоизд-во бывш. М.В. Попова, 1916. – 212 с.
1236255
   Речи, произнесенные на торжественном собрании Императорской Академии наук по случаю трехсотлетия празднования Дома Романовіх. – Петроград, 1915. – [4], 105 с.


  Содерж.: Избрание Михаила Федоровича на царство / М. Дьяконов. Петр Великий, основатель Академии наук в С.-Петербурге / А.С. Лаппо-Данилевский. Академия наук в царствование императора Николая II / Н. Котляревский
1236256
  Тихомиров А.А. Речи, произнесенные при открытии торжественных соединенных заседаний Совета Императорского Московского университета и Общества любителей российской словесности, посвященных памяти Н.В. Гоголя (21 февр. 1902 г.) и В.А. Жуковского (23 апр. 1902 г.). – Москва : Унив. тип., 1902. – 15 с.
1236257
   Речи, произнесенныя в торжественных собраниях императорскаго Московскаго университета русскими профессорами онаго / Изданы Обществом любителей российской словесности. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 2. – 1820. – 464 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХст. - картон, шкіра.
1236258
   Речи, читанные на торжественном акте в память Н.В. Гоголя 11 апреля 1909 г. / Полтавская 2-я мужск. гимназия. – Полтава : Электр. типо-лит. Д.Н. Подземского, 1902. – 20 с.


  Содержание: Черты из биографии Н.В. Гоголя Первый период литературной деятельности Н.В. Гоголя / Гр. Олешко Задачи художественно творчества Гоголя / С. Сиротенко На обл. Петр Кудрявцев. (из книг)
1236259
  Островский Н. Речи. Статьи. Письма / Н. Островский, 1937. – 95с.
1236260
  Островский Н. Речи. Статьи. Письма / Н. Островский, 1940. – 135с.
1236261
  Островский Н. Речи. Статьи. Письма / Н. Островский, 1946. – 198с.
1236262
  Прокуров В.Н. Речитатив / В.Н. Прокуров. – Алма-Ата, 1969. – 65с.
1236263
  Полякова Н.М. Речитатив. Книга новых стихов. / Н.М. Полякова. – Л., 1978. – 111с.
1236264
  Балла К. Речитативи / К. Балла. – Київ, 1983. – 80 с.
1236265
  Умецкий Б. Речица / Б. Умецкий. – Минск, 1963. – 72с.
1236266
  Шилов К.К. Речицкая Краснознаменная / К.К. Шилов. – М., 1984. – 157с.
1236267
  Якуша Ю.В. Речі - символи "укладеного союзу" між буттям та небуттям // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 98-102. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))
1236268
  Перек Ж. Речі : Історія шестидесятих років; повість / Жорж Перек ; З франц. пер. Віктор Омельченко // Мережниця : Роман / П. Лене. – Київ : Молодь, 1979. – С. 81-156
1236269
  Стахівська Ю. Речі : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 174-178
1236270
  Шевченко Р.В. Речі бранні : Фрагменти мовного дослідження / Ростислав Шевченко. – Полтава : Друкарська майстерня, 2004. – 120с. : іл. – Парал. тит. аркуш на рос. мові. – ISBN 966-96206-1-3
1236271
  Телегін Д.Я. Речі говорять / Д.Я. Телегін. – К., 1978. – 104с.
1236272
  Ратушна І. Речі як об"єкти цивільного права // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 84-85
1236273
  Скрипник В. Речі, обмежені в цивільному обороті, як об"єкти цивільних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 36-40. – ISSN 2307-8049
1236274
  Баруздин С.А. Речка Воря : повесть / С.А. Баруздин ; Гл. полит. упр. Советской Армии и Воен.-Мор. Флота ; ил. М. Буткин. – Москва : Советский воин, 1967. – 47 с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" ; № 17 (564))
1236275
  Быков П.А. Речка Дрегиня / П.А. Быков. – Брянск, 1962. – 32с.
1236276
  Перминова Н.И. Речка Лала / Н.И. Перминова. – Киров, 1971. – 40с.
1236277
  Песков В.М. Речка моего детства / В.М. Песков. – Москва, 1978. – 96с.
1236278
  Динере Ц.Р. Речка моя, реченька : повесть / Ц.Р. Динере. – Рига : Латгосиздат, 1962. – 195 с.
1236279
  Фокина О.А. Речка Содонга / О.А. Фокина. – Вологда, 1980. – 111с.
1236280
   Речмедін Іван Остапович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 124
1236281
   Речмедін Іван Остапович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 231 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1236282
   Речмедін Іван Остапович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 240-241. – ISBN 978-966-439-961-3
1236283
   Речмедін Іван Остапович (1922-1987) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 125-136. – ISBN 966-95774-3-5
1236284
  Шумков И.Г. Речная аєрогидрометрия / И.Г. Шумков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 208с.
1236285
  Караушев А.В. Речная гидравлика / А.В. Караушев. – Л., 1969. – 416 с.
1236286
   Речная гидравлика и русловые процессы: Лекции.. – М.
Ч.1. – 1976. – 150с.
1236287
   Речная гидравлика и русловые процессы: Лекции.. – М.
Ч.2. – 1976. – 123с.
1236288
  Попков И.Ф. Речная гидрология / И.Ф. Попков. – Москва, 1949. – 192с.
1236289
  Труфанов А.А. Речная гидрология. Учение о поверхностном стоке. / А.А. Труфанов. – М., 1923. – 84с.
1236290
  Карасев И.Ф. Речная гидрометрия и учет водных ресурсов / И.Ф. Карасев. – Л, 1980. – 310с.
1236291
  Карасев И.Ф. Речная гидрометрия и учет водных ресурсов / И.Ф. Карасев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 310 с.
1236292
  Гринвальд Д.И. Речная турбулентность / Д.И. Гринвальд, В.И. Никора. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 151 с.
1236293
   Речник-минимум по общонаучна лексика : Български, руски, английски, френски, немски. – София : Софийски университет "Климент Охридски", 1988. – 283 с.
1236294
  Црвенковски Д. Речник англиско-македонски македонско-англиски = Dictionary English-Macedonian Macedonian -English : [над 100 000 збророви, изрази, фрази, синоними и кратка граматика на англискиот jазик ] / Душан Црвенковски, Бранислав Груик. – Скопje : Наша книга, 1988. – 1000, [1] с.
1236295
  Гирич І. Речник консерватизму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 22 (239). – С. 50-53. – ISSN 1996-1561
1236296
  Грковичь М. Речник личних имена код Срба / Милица Грковичь. – Београд : Вук Караджичь, 1977. – 321, [3] с. – Бібліогр.: с. 19-21. – (Библиотека речника / уред.: Джьорджье Трифуновичь, Бранка Тасичь)
1236297
  Пасивенко О. Речник модерного самовиявлення Олександр Бородай // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.56-57. – ISSN 0130-1799
1236298
   Речник на българската литература.. – София
2. – 1977. – 488с.
1236299
  Геров Н. Речник на българския език / Н. Геров. – Фототипно изд. – София : Български писател
Част. 1 : А - Д. – 1975. – 399 с.
1236300
  Геров Найден Речник на българския език / Геров Найден. – Фототипно изд. – София : Български писател
Част. 2 : Е - К. – 1976. – 448 с.
1236301
  Геров Н. Речник на българския език. / Н. Геров. – София, 1978. – 335с.
1236302
   Речник на българския език.. – София
2. – 1979. – 672с.
1236303
   Речник на българския език.. – София
3. – 1981. – 770с.
1236304
  Армянов Георги Речник на българския жаргон / Армянов Георги. – София : Издат. група 7М + Логис, 1993. – 204с. – ISBN 954-8289-02-04
1236305
  Божков С. Речник на езика на Христо Ботев. / С. Божков, З. Генадиева. – София, 1960. – с.
1236306
   Речник на литературните термини. – София : Народна просвета, 1963. – 477 с.
1236307
   Речник на македонскиот jазик со српскохрватски толкуваньа. – фототип. изд. – Скопjе : Детска радост. – ISBN 9989-30-012-7
1 : A - H. – 1994. – 14, [ 2 ], 510, [ 1 ] c.
1236308
   Речник на македонскиот jазик со српскохрватски толкуваньа. – фототип. изд. – Скопjе : Детска радост. – ISBN 9989-30-013-5
2 : O - П. – 1994. – [ 3 ], 595 c.
1236309
   Речник на македонскиот jазик со српскохрватски толкуваньа. – фототип. изд. – Скопjе : Детска радост. – ISBN 9989-30-014-3
3 : Р - Ш. – 1994. – 602, [ 5 ] c .
1236310
  Димитровски Т. Речник на македонскиот jазил : со српскохрв. толкувања / Institut za makedonski jazik "Крсте Мисирков" ; сост.: Тодор Димитровски ; ред.: Блаже Конески. – Скопjе : Универзитетска печатница, 1966. – 606 с.
1236311
  Пеев К. Речник на македонските говори во jугоисточниот егеjски дел = Dictionary of Macedonian dialects in the South-East Aegean part of Macedonia / Коста Пеев. – Скопjе : Студентски збор. – ISBN 9989-45-125-7
Том 1. – 1999. – 411, [ 4 ] с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1236312
  Пеев К. Речник на македонските говори во jугоисточниот егеjски дел = Dictionary of Macedonian dialects in the South-East Aegean part of Macedonia / Коста Пеев. – Скопjе : Студентски збор. – ISBN 9989-45-164-8
Том 2. – 2002. – 406, [3] с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1236313
  Пеев К. Речник на македонските говори во jугоисточниот егеjски дел = Dictionary of Macedonian dialects in the South-East Aegean part of Macedonia / Коста Пеев. – Скопjе : Студентски збор. – ISBN 9989-45-125-7
Том 3. – 2004. – 354, [ 3 ] с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1236314
  Пеев К. Речник на македонските говори во jугоисточниот егеjски дел = Dictionary of Macedonian dialects in the South-East Aegean part of Macedonia / Коста Пеев. – Скопjе : Студентски збор. – ISBN 978-9989-2474-2-2
Том 4. – 2006. – 471 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1236315
  Петковска Б. Речник на македонските ерминии од 19 век / Благица Петковска. – Скопjе : Феникс, 2005. – 172 с. – (Библиотека "Лексикони" ; коло 1). – ISBN 9989-33-131-6
1236316
  Бонджолова В. Речник на новите думи в съвременния български език / В. Бонджолова, А. Петкова. – Велико Търново : Слово, 1999. – 140 с. – ISBN 954 439 543-1
1236317
   Речник на презиминьата каj Македонците. – Скопjе. – ISBN 9989-640-22-Х
Т. 2 : М - Ш / [обраб.: О. Иванова и др. ; ред.: Траjко Стаматоски]. – 2001. – XIII, 796 c.
1236318
  Мъжлекова М. Речник на старобългарски думи в днешните български говори. / М. Мъжлекова. – София, 1990. – 222 с.
1236319
  Милев А. Речник на чуждите думи в българския език. / А. Милев. – 4-е изд., перераб. и доп. – София, 1978. – 895с.
1236320
  Денисюк І. Речник національної ідеї // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.103-110. – ISSN 0868-4790
1236321
  Груjиh Бранислав Речник руско-српскохрватски српскохрватско-руски : Са кратком граматиком руског jезика / Груjиh Бранислав, Шубин Никола. – Beograd : OBOD, 1979. – 709с.
1236322
  Груjичь Б. Речник руско-српскохрватски српскохрватско-руски са кратком граматиком руског jезика / Б. Груjичь, Н. Шубин ; ред.: М. Радовановичь. – 4 изд. – Београд : Обод, 1978. – 709 с.
1236323
  Довгий С. Речник свободи - Олесь Гончар // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 12-13. – ISSN 2520-6346


  "Їхні долі – долі майже всіх класиків української літератури радянської доби – складалися трагічно. Монолітом, титаном серед них завжди (тоді і тепер) височів Олесь Терентійович Гончар, автор багатьох і нині актуальних творів, що стали символом та ...
1236324
  Сухобокова О. Речник української демократії. Автор підручників з історії, міністр освіти УНР, член Центральної Ради й аналітик Никифор Григоріїв був першим директором української служби "Голосу Америки" // Україна молода. – Київ, 2019. – 6 серпня (№ 86). – С. 12


  "Никифор Григоріїв був одним із чільних діячів Української революції 1917-1921 років, міністром освіти УНР, одним із лідерів українського еміграційного осередку у Чехословаччині в 1920—30-ті та першим директором української служби «Голосу Америки» ...
1236325
   Речник української культури. Майк Йогансен у спогадах, листах, матераілах. – Київ : Рада, 2003. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 182-186. – ISBN 966-7087-55-7
1236326
  Ґолобородько Речник української національної ідеї (До 140-річчя від дня народження Михайла Грушевського) / Я. Голобородько // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 44-52. – ISSN 0372-6436
1236327
   Речники в обороне Царицына. 1917-1919. – Волгоград, 1967. – 80с.
1236328
  Чудинов А А. Речники Волги в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие водного транспорта в 1946-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Чудинов А.А,; Куйбышевский гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1973. – 30л.
1236329
  Ленч Л.С. Речное кино / Л.С. Ленч. – М, 1973. – 150с.
1236330
  Советов В.С. Речное судоходство и гидрология / В.С. Советов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1950. – 56с.
1236331
  Палионене А.И. Речной бобр (Castor fiber L.), его реакллиматизация в Литовской ССР и перспективы хозяйственного использования. : Автореф... канд. биол.наук: / Палионене А.И.; МВ и ССО СССР. Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1963. – 15л.
1236332
  Соловьев В.А. Речной бобр европейского Северо-Востока / В.А. Соловьев. – Л., 1991. – 207с.
1236333
  Сержанин И.Н. Речной бобр и его биологические особенности / И.Н. Сержанин. – Минск, 1951. – 36с.
1236334
  Федюшин А.В. Речной бобр, его история, жизнь и опыты по размножению / А.В. Федюшин. – М, 1935. – 359с.
1236335
  Рык Евгений Речной вояж глазами очевидца : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 68-70 : Фото
1236336
  Уварова Л.З. Речной жемчуг / Л.З. Уварова. – М, 1983. – 48с.
1236337
  Кораго А.А. Речной жемчуг. / А.А. Кораго. – Л., 1981. – 119с.
1236338
   Речной круиз - неиспользованные возможности // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 54-55 : фото
1236339
  Фомичев Н.И. Речной рак / Н.И. Фомичев. – Ленинград, 1986. – 93с.
1236340
  Соколовский Д.Л. Речной сток : (методы исследований и расчетов) / Д.Л. Соколовский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1952. – 492с.
1236341
  Соколовский Д.Л. Речной сток / Д.Л. Соколовский. – 2-е испр., и доп. изд. – Л., 1959. – 527с.
1236342
  Соколовский Д.Л. Речной сток : (основы теории и методики расчетов) / Д.Л. Соколовский. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 540с.
1236343
  Гордеев В.В. Речной сток в океан и черты его геохимии / В.В. Гордеев. – Москва : Наука, 1983. – 160с.
1236344
  Симов В.Г. Речной сток воды в Черное море // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 62-69 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
1236345
  Евстигнеев В.М. Речной сток и гидрологические расчеты / В.М. Евстигнеев. – Москва : МГУ, 1990. – 303с.
1236346
   Речной сток Обского бассейна и его использование : Сб. науч. тр. – Новосибирск, 1986. – 135с.
1236347
  Шашков З.А. Речной транспорт в новой сталинской пятилетке / З.А. Шашков. – Москва : Издательство министерства речного флота СССР, 1947. – 144 с.
1236348
   Речной транспорт за 50 лет Советской власти.. – Москва : Транспорт, 1967. – 335с.
1236349
  Корнилов Л. Речной транспорт на новый путь / Л. Корнилов. – М., 1931. – 72с.
1236350
  Нейгольдберг В.Я. Речной транспорт СССР в годы Великой Отечественной войны : Автореф... кандидата ист.наук: / Нейгольдберг В.Я.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1965. – 21л.
1236351
  Немыкин А.Я. Речные бассейны в физико-географическом туре олимпиад по географии для Х-ХІІ классов : Готовимся к олимпиаде // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 55-59 : Табл. – ISSN 0016-7207
1236352
  Скалон В.Н. Речные бобры Северной Азии. / В.Н. Скалон. – М., 1951. – 208с.
1236353
  Михайлов В.Н. Речные дельты : Гидролого-морфологические процессы / В.Н. Михайлов, М.М. Рогов, А.А. Чистяков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 279с.
1236354
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань
1. – с.
1236355
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань
2. – с.
1236356
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – М.
1. – 1955. – 500с.
1236357
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – М.
2. – 1955. – 624с.
1236358
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – 2-е изд. – М.
1. – 1959. – 503с.
1236359
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – 2-е изд. – М.
2. – 1959. – 632с.
1236360
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – Л., 1968. – 318с.
1236361
  Доманевский Н.А. Речные и озерные изыскания и исследования / Н.А. Доманевский. – Москва : Водтрансиздат, 1953. – 364с.
1236362
  Белов В.И. Речные излуки / В.И. Белов. – Москва, 1964. – 175с.
1236363
  Чалов Р.С. Речные излучины : додаток 3 / Р.С. Чалов, А.С. Завадський, А.В. Панин // Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах / Укр. геогр. т-во, Київський відділ ; КНУТШ, Географічний ф-т. – Київ, 2004. – Вип. 2 : Подніпров"я в перигляціалі. Ч.1. Зміни водності річок.\Пазинич В.Г.\. – С. 143-153 : Рис. – ISBN 966-340-047-1
1236364
  Горелов В.А. Речные каналы в России : К истории русских каналов в XVIII веке / В.А. Горелов. – Ленинград- Москва : Речиздат, 1953. – 176с.
1236365
   Речные круизы живут не только за счет патриотизма : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 50-51 : Рис.
1236366
  Богданова Светлана Речные круизы России: вопрос стоит ребром // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 32-35 : Фото
1236367
  Шамов Г.И. Речные наносы / Г.И. Шамов. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1959. – 378с.
1236368
  Россинский К.И. Речные наносы / К.И. Россинский, В.К. Дебольский. – М, 1980. – 216с.
1236369
  Власова Л.К. Речные наносы бассейна озера Байкал / Л.К. Власова; Отв. ред.Р.Б.Тарвердиев. – Новосибирск : Наука, 1983. – 132с.
1236370
  Шамов Г.И. Речные наносы. Режим, расчеты и методы измерений : Режим, расчеты и методы измерений / Г.И. Шамов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 348с.
1236371
  Джаошвили Ш.В. Речные насосы и пляжеобразование на Черноморском побережье Грузии. / Ш.В. Джаошвили. – Тбилиси, 1986. – 155 с.
1236372
  Крылов И.И. Речные перестройки в приводораздельной части бассейнов верхнего течения Колымы и Индигирки. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.04 / Крылов И.И.; МГУ. Географ. ф-тет. – М., 1975. – 20л.
1236373
  Барышников Н.Б. Речные поймы : ( Морфология и гидравлика) / Н.Б. Барышников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 152 с.
1236374
  Барышников Н.Б. Речные поймы: Морфология и гдравлика / Н.Б. Барышников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 147-151 (125 назв.)
1236375
  Дэвидсон Б. Речные пороги / Б. Дэвидсон. – М, 1960. – 112с.
1236376
  Дэвидсон Б. Речные пороги / Б. Дэвидсон. – М, 1960. – 279с.
1236377
  Будников К.Н. Речные раки и их промысел / К.Н. Будников, Ф.Ф. Третьяков. – Москва : Пищепроиздат, 1952. – 96с.
1236378
  Пак А.И. Речные рассказы / А.И. Пак. – Молотов, 1949. – 180с.
1236379
   Речные системы и мелиорация : Материала XIV пленума Геоморфол. комис. АН СССР. – Новосибирск
Ч.1. – 1977. – 146с.
1236380
   Речные системы и мелиорация : Материала XIV пленума Геоморфол. комис. АН СССР. – Новосибирск
Ч.2. – 1977. – 148с.
1236381
  Карасаев М.С. Речные системы на примере Дальнего Востока / М.С. Карасаев. – Ленинград, 1984. – 143 с.
1236382
  Савельев Владимир Речным круизам кризис не страшен : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 68-69
1236383
  Єфіменко О.Р. Речове право та їх нотаріальне посвідчення // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 147-148. – ISBN 978-617-673-442-0
1236384
  Майданик Р.А. Речове право України : підручник / Р.А. Майданик ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Алерта, 2019. – 1101, [1] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 1092-1101. – Бібліогр.: с. 1090-1091 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-526-8
1236385
  Майданик Р.А. Речове право України в період революції 1917-1921 рр. // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – С. 231-236. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2
1236386
  Харченко Г.Г. Речовий інтерес у цивільному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 306-312. – ISSN 1563-3349
1236387
  Харченко Г. Речовий інтерес як самостійний об"єкт захисту в цивільному прав і України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-52. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблематика захисту речового інтересу в цивільному праві України. На підставі проведеного аналізу відзначено, що на сьогодні на нормативному рівні способи захисту цивільних прав та інтересів не розмежовані, внаслідок чого ані в ...
1236388
  Городнюк Н.А. Речовий код роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" в аспекті кросдискурсивності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 27-33. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
1236389
  Єрмоленко С.С. Речовий код у художньому тексто- і світотворенні (деякі зауваги й паралелі до мови і стилю прози Ю. Л. Булаховської). // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 41-47. – ISSN 2075-437X


  Автор демонструє роль кулінарно-речового коду у конструюванні внутрішньотекстуального світу художньої прози, ілюструючи цю роль прикладами з творів різних літераторів. Стосовно Ю.Л.Булаховської автор пов"язує відповідну топіку із властивою цій ...
1236390
  Свідер І.А. Речовий образ у художніх системах західноєвропейських романтиків : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Свідер І.А. ; Мін-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2009. – 200л. – Бібліогр.: л. 182 - 200
1236391
  Свідер І.А. Речовий образ у художніх системах західноєвропейських романтиків : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Свідер І. О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1236392
  Огородніков В.І. Речовий склад донних відкладів Київського водосховища / В.І. Огородніков, В.С. Сукач // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 70-74 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
1236393
   Речовинний склад Ta-Nb мінералізації в пегматитах та апогранітних метасоматитах Шполяно-Ташлицького рудного району / О.В. Грінченко, С.М. Бондаренко, О.В. Сьомка, Б.Н. Іванов, Л.І. Канунікова // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 47-57. – ISSN 2224-6487
1236394
   Речовинний склад алмазоносних тераспівденно-західної частини Леоно-Ліберійського щита (Сьєрра-Леоне) / О.Б. Бобров, Ю.І. Федоришин, С.Д. Какаранза, С.В. Клочков, Л.М. Степанюк, С.І. Курило, Т.Б. Яськевич // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 22-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2519-2396
1236395
  Криницька Марія Речовинний склад бурштиноносних відкладів як індикатор умов бурштинонагромадження // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 164-166. – ISSN 2078-6220
1236396
  Гулій В.М. Речовинний склад потоків грязьового вулкана села Колінківці Чернівецької області та особливості його діяльності / В.М. Гулій, Г.М. Петруняк // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 2. – С. 141-149 : фото. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1682-3591
1236397
  Матвійчук М. Речовинний склад та геохімічні особливості городських пегматитів (Житомирський район) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-26. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто пегматити в гранітоїдах городського типу житомирського комплексу. Пегматити складені мікрокліном, кварцом, альбіт-олігоклазом, мусковітом, біотитом. У акцесорних кількостях присутні гранат, апатит, циркон та рутил. Досліджено колумбіт, ...
1236398
  Осипенко В.Ю. Речовинний склад та умови утрорення фенітових ореолів масивів нефелінвмісних порід Українського щита (на прикладі Проскурівського та інших подібних масивів) : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Осипенко Вікторія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 123 арк. – Додатки: арк. 120-123. – Бібліогр.: арк. 98-119
1236399
  Глущенко Л.М. Речовинні іменники на позначення твердих мінералів у давньогрецькій та новогрецькій мовах / Л.М. Глущенко, С.В. Зубченко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 141-145


  Здійснено зіставний аналіз речовинних іменників на позначення твердих мінералів у давньогрецькій та новогрецькій мовах, виявлено загальні тенденції розвитку і формування цієї лексико-семантичної групи від часів античної Греції до Греції ...
1236400
  Павлишин В.І. Речовинні науки про землю в Національній академії наук України (до 95-річчя НАН України) // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 5-11. – ISSN 0204-3548
1236401
   Речовинно-петрофізична оцінка гранітоїдів Волинського мегаблоку Українського щита з визначенням їх придатності для створення сховищ радіоактивних відходів / Н. Костенко, Л. Кузів, М. Толстой, О. Шабатура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-52. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  На основі петрофізичних даних кількісними методами визначено провідні петротипи гранітоїдних порід Волинського мегаблоку Українського щита, придатні для створення сховищ РАВ. З"ясовано, що між фізичними властивостями перспективних порід та їх ...
1236402
  Толстой М.І. Речовинно-фізичні особливості гранітоїдів Чехії й України та їхнє зіставлення : монографія / М.І. Толстой, Н.В. Костенко, О.В. Шабатура ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 206, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 196-206. – ISBN 978-966-933-037-6
1236403
  Гураль О. Речові джерела в контексті створення просопографічного портрета родини Старицьких // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 302-316


  Антропологізація історичної науки потребує актуалізації джерел, що містять просопографічну інформацію, та розвитку методологічних підходів для їхнього дослідження. Все більшої актуальності набуває вивчення ролі особистості в історії, людини в контексті ...
1236404
  Гураль О. Речові джерела в контесті створення просопографічного портрета родини Старицьких // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 302-316
1236405
  Крицька І.О. Речові докази та цифрова інформація: поняття та співвідношення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 301-305. – ISSN 2219-5521
1236406
  Крицька І.О. Речові докази у кримінальному провадженні : монографія / І.О. Крицька ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 276, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 250-277 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-455-4
1236407
  Хахуцяк О.Ю. Речові докази у новому Кримінальному процесуальному кодексі України // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (153). – С. 46-48
1236408
  Білозерська Є.І. Речові докази у нотаріальному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 195-199


  Стаття розкриває зміст поняття "речові докази у нотаріальному процесі". За результатами проведеного дослідження внесено пропозиції щодо вдосконалення нотаріального процесуального законодавства.
1236409
  Ляш А.О. Речові докази у чинному КПК України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 98-104. – ISSN 2310-9769
1236410
  Калмикова Я.С. Речові докази як засоби доказування в адміністративному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 119-125
1236411
  Харченко Г.Г. Речові права : монографія / Г.Г. Харченко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 430, [1] с. – Бібліогр.: с. 397-430. – ISBN 978-966-667-646-0
1236412
  Харченко Г.Г. Речові права : монографія / Г.Г. Харченко. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2017. – 554, [1] с. – Бібліогр.: с. 500-554. – ISBN 978-617-566-407-0
1236413
  Спасибо-Фатєєва Речові права за Цивільним і Господарським кодексами України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 60-68. – ISSN 1026-9932


  Речові права розглядаються в контексті регулювання Цивільним та Господарським кодексами України та правової доктрини, через що виявляються істотні розбіжності не тільки між правом власності та правами на чужі речі, а й між видами останніх. Аналізуються ...
1236414
  Спасибо-Фатєєва Речові права за Цивільним та Господарським кодексами України // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 411-431. – ISBN 978-966-2578-60-1
1236415
  Литвиненко О. Речові права на державне майно юридичних осіб публічного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 23-27


  Устатті досліджуються перспективи розвитку правових форм здійснення права державної власності, а також обгрунтовується необхідність удосконалення правового регулювання управління державною власністю на підставі господарського віддання й оперативного ...
1236416
  Іванюта Н.В. Речові права на нерухоме майно: теоретико-практичний аспект / Н.В. Іванюта, А.О. Подстепна // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 19-26. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
1236417
  Підопригора О. Речові права на чуже майно // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2004. – № 5 : Річові права в Україні. – С. 57-66
1236418
  Цюра В.В. Речові права на чуже майно : Науково-практичний посібник / Цюра Вадим Васильович. – Київ : КНТ, 2006. – 136 с. – ISBN 966-373-079-X
1236419
  Цюра В.В. Речові права на чуже майно : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Цюра В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 225л. – Бібліогр.: л. 205-225
1236420
  Цюра В.В. Речові права на чуже майно : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 03 / Цюра В. В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 12 назв
1236421
  Харченко Г.Г. Речові права у законодавстві, доктрині та судовій практиці України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Харченко Георгій Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 506 арк. – Додатки: арк. 501-506. – Бібліогр.: арк. 446-500
1236422
  Харченко Г.Г. Речові права у законодавстві, доктрині та судовій практиці України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Харченко Георгій Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 30 с. – Бібліогр.: 40 назв
1236423
  Городнюк Н. Речовість та субстанційність алхімічної символіки у романі Ю. Яновського "Майстер корабля" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 141-146. – ISSN 2312-6809
1236424
  Киевская Духовная академия Речь (проф. Вас.Н. Малинина "О.М. Достоевский") и отчет состоянии Киевской духовной академии за 1905-1906 учебный год, читанные в день годичного акта Киевской духовной академии 26 сентября 1906 г.. – Киев. – С. 545-627. – В оттиске статья: По академическим вопросам / Вл.П. Рыбинский. - Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии
1236425
  Марков А.Я. Речь бойца : стихотворения и поэмы / А.Я. Марков. – Москва : Военное издательство, 1982. – 224 с.
1236426
  Болховитинов Д. Речь в день 1600-летнего юбилея Миланского Эдикта, произнесенная на акте в Прилукской мужской гимназии / [Законоучитель Прилукской мужской гимназии священник Д. Болховитинов] // Отчет о состоянии Прилукской гимназии за 1912-1913 учебный год / И. Якимовский. – Прилуки, 1914. – 20 с.
1236427
  Полуцыганов И.А. Речь в день столетней годовщины Александра Сергеевича Пушкина 26-го мая (1799-1899) : Материалы из архивов и др. малоизвестных источников / И.А. Полуцыганов. – Екатеринослав : Тип. Братства Св. Владимира, 1899. – 15 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому Петру Федоровичу Кудрявцеву от автора
1236428
  Леонтьев А.А. Речь в криминалистике и судебной психологии / А.А. Леонтьев. – Москва, 1977. – 62с.
1236429
   Речь в научно-лингвистическом и дидактическом аспектах.. – М., 1991. – 190с.
1236430
  Любимов С.П. Речь В.И. Ленина на 3 съезде Комсомола "Задачи союзов молодёжи" / С.П. Любимов. – М., 1949. – 24с.
1236431
  Ленин В.И. Речь В.И.Ленина "Задачи союзов молодежи". / В.И. Ленин. – Москва, 1978. – 47с.
1236432
  Скадовский Г.Л. Речь Г.Л.Скадовского, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского, 1887. – С. 69-79. – Отдельный оттиск
1236433
  Шифман М.Л. Речь государственного обвинятеля / М.Л. Шифман. – М, 1945. – 24с.
1236434
  Беренштам В. Речь защитника о якутскому процессу : Из путевых впечатлений поездки в "Киблые места" - Якутскую область / Владимир Беренштам. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1906. – 81 с.
1236435
  Савченко А.Н. Речь и искусство / А.Н. Савченко. – Ростов -на-Дону, 1988. – 245с.
1236436
   Речь и историческая записка, написанная для прочтения в торжественном собрании лицея князя Безбородко и Нежинской гимназии бывш. 1846 года, июня в 23-й день. – Киев : Ун-кая тип., 1846. – 128с.
1236437
  Пенфильд В. Речь и мозговые механизмы / В. Пенфильд, Л. Робертс; Под ред. В.Н.Мясищева. – Ленинград : Медицина, 1964. – 264с.
1236438
  Пенфильд В. Речь и мозговые механизмы / В. Пенфильд, Л. Робертс. – Ленинград, 1964. – 264с.
1236439
  Лурия А.Р. Речь и мышление : материалы к курсу лекций по общ. психологии / А.Р. Лурия. – Москва, 1975. – 120 с.
1236440
  Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. – Москва-Ленинград, 1932. – 412с.
1236441
  Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. – Москва, 1994. – 528с.
1236442
  Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. – Санкт-Петербург : Союз, 1997. – 256с. – ISBN 5-87852-037-0
1236443
  Пиаже Ж. Речь и мышление у ребенка / Ж. Пиаже. – Москва-Ленинград : Учпедгиз, 1932. – 412с.
1236444
  Рубинштейн С.Л. Речь и общение. Функции речи // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 518-526. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Изучая человеческое сознание и подчеркивая его связь с деятельностью, в которой оно не только проявляется, но и формируется, нельзя отвлечься от того, что человек - общественное существо, его деятельность - общественная деятельность и сознание его- ...
1236445
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Императорской Киевской духовной академии за 1912-1913 учебный год. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1914. – 122 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1236446
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Императорской Киевской духовной академии за 1913-1914 учебный год. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1914. – 140 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1914. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1236447
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1886/7 учебный год : Вера и ее отношение к христианскому знанию, по учению Климента Александрийского : речь, произнесенная на акт Киевской Духовной академии 27 сентября 1887 года экстраординарным проф. К. Поповым. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1887. – 50 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1887, № 12. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1236448
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1886/7 учебный год : Вера и ее отношение к христианскому знанию, по учению Климента Александрийского : речь, произнесенная на акт Киевской Духовной академии 27 сентября 1887 года экстраординарным проф. К. Поповым. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1887. – [2], 50 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1887, № 12. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1236449
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1887/8 учебный год : [Ив. Корольков]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – 51с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1889, № 1. - Экз в разных тип. переплетах
1236450
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1896/7 учебный год. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1897. – 43 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1897, № 12. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1236451
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1897/8 учебный год. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 76, 47 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1898, кн. 12. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1236452
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1898/99 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1899. – 116 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1236453
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1899-1900 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1900. – 99 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1900, кн. 11. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1236454
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1900-1901 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1901. – 165 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1901. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1236455
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1901-1902 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1903. – 133 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1903, № 1. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1236456
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1904-1905 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1905. – 107 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1905, № 10. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1236457
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1907-1908 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1908. – 50, 37 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1236458
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1909-1910 учебный год. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1910. – 81 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1236459
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1911-1912 учебный год. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1913. – 134 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1236460
  Киевская Духовная академия Речь и отчет составленные к годичному собранию Киевской духовной академии 28 сентября 1883 г.. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1883. – 42, 57 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1882, декабрь
1236461
  Киевская Духовная академия Речь и отчет составленные к годичному собранию Киевской духовной академии 28 сентября 1883 г.. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1883. – 42, 57 с.
1236462
  Киевская Духовная академия Речь и отчет составленные к годичному торжественному собранию Киевской духовной академии 28 сентября 1882 г. и в сем собрании читанные в сокращении. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1882. – 140 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1882, декабрь. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1236463
   Речь и отчет, составленные к годичному торжественному собранию Киевской духовной академии 28 сентября 1882 г. и в сем собрании читанные в сокращении // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 96, 60 с., 1 л. портр. (фронт.)
1236464
   Речь и отчет, составленные к годичному торжественному собранию Киевской духовной академии 28 сентября 1883 г. // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 42, 57 с.
1236465
   Речь и отчет, читанные 11 февраля 1887 года в торжественном собрании Московской частной женской гимназии, учрежденной З.Д. Перепелкиной / Московская женская гимназия З.Д.Перепелкиной. – Москва : В унив. тип. (М. Катков), 1887. – [3], 69, 78 с.


  На обл. надпись: В библиотеку Киевского реального училища
1236466
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1881 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1881. – 40, 63 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1881. - Экз. в разных тип. переплетах
1236467
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1885 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1885. – 23, 44 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1885. - Экз. в разных тип. переплетах
1236468
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1891 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1891. – 45, 58 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1891
1236469
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1892 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1892. – 167, 52 с., 1 л. рис.
1236470
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1892 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1892. – 167, 52 с., 1 л. рис. – На обл. загл. Речь и отчет Киевской духовной академии за 1891-1892 г.
1236471
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1895 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 43, 58 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1895
1236472
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской Духовной академии 28-го сентября 1880 года : [с отчетом о состоянии Киевской Духовной академии в учебном 1879-80 году]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак Новицкого, 1880. – 44, 60 с. – Отд. оттиск: Труды Киевской Духовной академи. 1880, ноябрь
1236473
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 ноября 1878 года. – Киев : Тип. В. Давиденко, 1878. – 37, 62 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1878. - Экз. в разных тип. переплетах
1236474
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 ноября 1878 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 37, 62 с.
1236475
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1874 года. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1874. – 94 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1874, октябрь
1236476
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1875 года. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1875. – 88 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1875, ноябрь
1236477
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 73, 72 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1876. - Конволют. - Пер. с 7 кн.: Речь и отчет...
1236478
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1879 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 19, 60 с.
1236479
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1879 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого (бывш. Давиденко), 1879. – 19, 60 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1879. - Экз. в разных тип. переплетах
1236480
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1880 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 44, 60 с.
1236481
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1881 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 40, 63 с.
1236482
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 29 ноября 1877 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 60, 61 с.
1236483
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 29 ноября 1877 года. – Киев : Тип. В. Давиденко, 1878. – 60, 61 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1878, февраль
1236484
   Речь и отчет, читанные на годичном акте в Университете Св. Владимира 16 января 1897 года. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1897. – [323 с.]. – В изд. также : Речь и отчет в Университете Св. Владимира 16 января 1898 года ; Речь и отчет, читанные на годичном акте в Университете Св. Владимира 16 января 1899 года ; Речь и отчет, читанные на годичном акте в Императорском Ун...18 января 1900 года
1236485
   Речь и отчет, читанные на годичном акте в Университете Св. Владимира 16 января 1897 года. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1897. – 91 с.
1236486
  Лурия А.Р. Речь и развитие психических процессов у ребенка : эксперим. исследование / Лурия А.Р., Юдович Ф.Я. ; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т дефектологии. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1956. – 95 с.
1236487
  Беликов П.Н. Речь и слух / Беликов П.Н. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1927. – 107 с. : рис. – (Популярно-научная библиотека)
1236488
   Речь и ЭВМ. – М., 1987. – 62 с.
1236489
   Речь и ЭВМ: Сб.. – М., 1989. – 47с.
1236490
  Гольдин В.Е. Речь и этикет : книга для внекласного чтения учащихся 7-8 классов / В.Е. Гольдин. – Москва : Просвещение, 1983. – 109 с. – Библ.: с. 106-108
1236491
  Сумцов Н.Ф. Речь Ивана Мелешка как литературный памятник / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – [2], 19 с.
1236492
  Жинкин Н.И. Речь как проводник информации / Н.И. Жинкин. – М., 1982. – 159с.
1236493
  Закарян А.С. Речь как устная деятельность при формировании системы неродного языка (на материале начального обучения русскому языку детей-армян) : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Закарян А.С.; Арямнский гос. пед. ин-т. – Ереван, 1972. – 24л.
1236494
  Ришави Л.А. Речь Л.А. Ришави, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского, 1887. – С. 61-68. – Отдельный оттиск
1236495
  Савкова З.В. Речь лектора / З.В. Савкова. – Л., 1979. – 27с.
1236496
  Цицерон М. Туллий Речь М. Туллия Цицерона в защиту Секста Росция Америйского = M. Tullii Ciceronis pro S. Roscio Amerino oratio / Объясн. Ю. Фелькель. – Москва : Изд. бр. Салаевых, 1871. – XXXVI, 149, XIV с. – В изд.также : Введение (мова : рос-ка стар. орф.) С. 1-36
1236497
  Цицерон М. Туллий Речь М. Туллия Цицерона за Анния Милона / Объясн. Ю. Фелькель. – Москва : Изд. бр. Салаевых ; [Тип. Грачева и К*], 1869. – 218 с. – Парал. тит. лист и текст на лат. яз.
1236498
   Речь Н.И. Лобачевского "О важнейших предметах воспитания" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 2/3 (62)
1236499
  Пирогов Н.И. Речь Н.И. Пирогова перед студентами Университета Св. Владимира // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 4-5
1236500
  Пирогов Н.И. Речь Н.И. Пирогова при прощании его со студентами Университета Св. Владимира // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 91-92. – ISBN 5-7707-1062-4
1236501
  Ленин В.И. Речь на 1 Всероссийском съезде работниц 19 ноября 1918 г. / В.И. Ленин. – Москва, 1987. – 12с.
1236502
  Суслов М.А. Речь на 10 съезде Социалистической единой партии Германии / М.А. Суслов. – Берлин, 1981. – 13с.
1236503
  Суслов М.А. Речь на 14 съезде Французской коммунистической партии 19 июля 1956 года / М.А. Суслов. – Москва, 1956. – 16с.
1236504
  Микоян А.И. Речь на 18 съезде ВКП(б) 13 марта 1939 г. / А.И. Микоян. – Л., 1939. – 24с.
1236505
  Суслов М.А. Речь на 19 съезде / М.А. Суслов. – Дрезден, 1976. – 14с.
1236506
  Суслов М.А. Речь на 20 съезде КПСС / М.А. Суслов. – Москва, 1956. – 32с.
1236507
  Молотов В.М. Речь на 20 съезде КПСС 18 февраля 1956 г. / В.М. Молотов. – Москва, 1956. – 24с.
1236508
  Ильичев Л.Ф. Речь на 22 съезде КПСС / Л.Ф. Ильичев. – Москва, 1961. – 19с.
1236509
  Ленин, В.И. Речь на 2ом Всероссийском съезде профессиональных союзов. Письмо к рабочим Европы и Америки. – Х., 1919. – 24с.
1236510
  Брежнев Л.И. Речь на V съезде Польской Объединенной Рабочей Партии 12 ноября 1968 года / Л.И. Брежнев. – Москва, 1968. – 24с.
1236511
  Брежнев Л.И. Речь на VIII съезде СЕПГ / Л.И. Брежнев
1236512
  Берия Л.П. Речь на XIX съезде ВКП(б) 7 октября 1952 / Л. Берия. – [Москва] : Госполитиздат, 1953. – 29 с.
1236513
  Кастро Ф. Речь на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН 26 сентября 1960 года / Ф. Кастро. – Москва, 1960. – 63с.
1236514
  Брежнев Л.И. Речь на XV съезде ВЛКСМ. - Приветствие ЦК КПСС XV съезду ВЛКСМ / Л.И. Брежнев. – Москва, 1966. – 24с.
1236515
  Брежнев Л.И. Речь на XVII съезде Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 23 апр. 1974 г. / Л.И. Брежнев. – Москва, 1974. – 16с.
1236516
  Андреев А. Речь на XVIII съезде ВКП (б) : 13 марта 1939 г. / Андреев А. – Ленинград : Госполитиздат, 1939. – 32 с.
1236517
  Ворошилов К.Е. Речь на XVIII съезде ВКП(б) / К.Е. Ворошилов. – Ленинград, 1939. – 39с.
1236518
  Каганович Л.М. Речь на XVIII съезде ВКП(б) 14 марта 1939 г. / Л. Каганович. – Москва : Госполитиздат, 1939. – 60 с., 1 л. портр.
1236519
  Молотов В.М. Речь на XX съезде КПСС / В.М. Молотов. – Москва, 1956. – с.
1236520
  Маленков Г.М. Речь на XX съезде КПСС 17 февраля 1956 г. / Г.М. Маленков. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 32 с., 1 л. портр. : портр.
1236521
  Каганович Л.М. Речь на XX) съезде КПСС 18 февраля 1956 г. / Л.М. Каганович. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 36 с.
1236522
  Шверник Н.М. Речь на Веночередном 21 съезде КПСС. / Н.М. Шверник. – М, 1959. – 16с.
1236523
  Суслов М.А. Речь на Внеочередном 21 съезде КПСС / М.А. Суслов. – Москва, 1959. – 19с.
1236524
  Козлов Ф.Р. Речь на внеочередном 21 съезде КПСС 3 февраля 1959 / Ф.Р. Козлов. – М, 1959. – 20с.
1236525
  Микоян А.И. Речь на Внеочередном 21 съезде КПСС 31 января 1959 г. / А.И. Микоян. – Москва, 1959. – 31с.
1236526
  Игнатов Н.Г. Речь на Внеочередном XXI съезде 2 февр. 1959 г. / Н.Г. Игнатов. – Москва, 1959. – 16с.
1236527
  Аристов А.Б. Речь на Внеочередном XXI съезде КПСС : 31 янв. 1959 г. / А.Б. Аристов. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 20 с.
1236528
  Косыгин А.Н. Речь на Внеочередном XXI съезде КПСС / А.Н. Косыгин. – Москва, 1959. – 23с.
1236529
  Фурцева Е.А. Речь на Внеочередном XXI съезде КПСС / Е.А. Фурцева. – М, 1959. – 19с.
1236530
  Беляев Н.И. Речь на внеочередном XXI съезде КПСС 28 января 1959 г. / Н.И. Беляев. – Москва, 1959. – 15с.
1236531
  Куусинен О.В. Речь на внеочередном XXI съезде КПСС 3 февраля 1959 года. / О.В. Куусинен. – Москва, 1959. – 16с.
1236532
  Брежнев Л.И. Речь на внеочередном XXI съезде КПСС 30 января 1959 года / Л.И. Брежнев. – Москва, 1959. – 20с.
1236533
  Калнберзин Я.Э. Речь на Внеочередном XXI съезде КПСС. 29 янв. 1959 г. / Я.Э. Калнберзин. – Москва, 1959. – 15с.
1236534
  Подгорный Н.В. Речь на Внеочередном ХХІ съезде КПСС / Н.В. Подгорный. – Москва, 1959. – 16с.
1236535
  Поспелов П.Н. Речь на Внеочередном ХХІ съезде КПСС / П.Н. Поспелов. – М, 1959. – 15с.
1236536
  Полянский Д.С. Речь на Внеочередном ХХІ съезде КПСС. / Д.С. Полянский. – М., 1959. – 15с.
1236537
  Жуков Г.К. Речь на Всеармейском совещании отличников / Г.К. Жуков. – Москва, 1957. – 16с.
1236538
  Брежнев Л.И. Речь на Всесоюзном слете студентов. 19 окт. 1971 г. / Л.И. Брежнев. – Москва, 1971. – 23с.
1236539
  Брежнев Л.И. Речь на Всесоюзном слете студентов. 19 окт. 1971 г. / Л.И. Брежнев. – Москва, 1972. – 15с.
1236540
  Брежнев Л.И. Речь на Всесоюзном слете студентов. 19 октября 1971 года / Л.И. Брежнев. – Москва, 1971. – 16с.
1236541
  Булганин Н.А. Речь на второй сессии Верховного Совета СССР четверного созыва 9 февраля 1955 г. / Н.А. Булганин. – Москва : Изд. "Правда", 1955. – 16 с.
1236542
  Богданов-Катьков Речь на годовом заседании Совета Курсов Прикладной Зоологии и Фитопатологии 16 октября 1923 г. : Отд. оттиск из "Изв. Курсов Прикл. Зоол. и Фитопат." / Богданов-Катьков. – Ленинград
Вып. 2. – 1924. – 40с.
1236543
  Ворошилов К.Е. Речь на Красной площади в день ХХI годовщины Великой Октябрьской революции в СССР / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1938. – 16с.
1236544
  Андреев А.А. Речь на общегородском митинге избирателей гор. Ашхабада 5 февраля 1946 года / А.А. Андреев. – Пенза : Сталинское Знамя, 1946. – 15 с. – (Библиотечка агитатора и пропагандиста)
1236545
  Богданов-Катьков Речь на открытии Курсов прикладной зоологии и фитопатологии 15 октября 1922 г. / Н.Н. Богданов-Катьков, проф. – Петроград : Тип. им. Геттенберга (аренд. П.П. Сойкин0, 1923. – 10 с.


  На обл. дарств. надпись: Льву Андреевичу Шелюжко в знак уважения от автора 26 III 23
1236546
  Каганович Л.М. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР : [речь тов. Л.М. Кагановича на первой сессии Верховного Совета СССР 24 апреля 1954 г.] / Л.М. Каганович. – Москва : Правда, 1954. – 24 с.
1236547
  Микоян А.И. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР / А.И. Микоян. – Москва, 1954. – 16с.
1236548
  Первухин М.Г. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР 24 апреля 1954 г. / М.Г. Первухин. – М, 1954. – 16с.
1236549
  Маленков Г.М. Речь на Первой сессии Верховного Совета СССР Чтвертого созыва 26 апреля 1954 года / Г.М. Маленков. – Москва : Держполитиздат, 1954. – 23 с.
1236550
  Черненко К.У. Речь на Пленуме Центрального Комитета КПСС : 23 октября 1984г. / К.У. Черненко. – Москва : Политиздат, 1984. – 15 с.
1236551
  Брежнев Л.И. Речь на Пленуме Центрального Комитета КПСС 25 октября 1976 года / Л.И. Брежнев. – Москва, 1976. – 48с.
1236552
  Жданов А.А. Речь на предвыборном собрании Володарского избирательного округа г. Ленинграда 6 февраля 1946 г. / А.А. Жданов. – Москва, 1946. – 16с.
1236553
  Жданов А.А. Речь на предвыборном собрании избирателей Володарского избирательного округа г. Ленинграда 6 февраля 1946 года / А.А. Жданов. – Саратов, 1946. – 24с.
1236554
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Кировского избирательного округа города Ленинграда 10 марта 1954 года / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1954. – 16с.
1236555
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Минского городского избирательного округа 7 марта 1950 года / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1950. – 24с.
1236556
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Минского городского избирательного округа 7 марта 1950 года / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1951. – 24с.
1236557
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Минского городского избирательного округа 7 февраля 1946 года / К.Е. Ворошилов. – Иваново, 1946. – 13с.
1236558
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Минского городского избирательного округа 7 февраля 1946 года / К.Е. Ворошилов. – Пенза, 1946. – 19с.
1236559
  Молотов В.М. Речь на предвыбором собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 6 февр. 1946 г. / В.М. Молотов. – Пенза, 1946. – 20с.
1236560
  Молотов В.М. Речь на предвыбором собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 6 февр. 1946 г. / В.М. Молотов. – Ростов -на-Дону, 1946. – 15с.
1236561
  Маленков Г.М. Речь на Пятой сессии Верховного Совета СССР 8 августа 1953 года / Г.М. Маленков. – Москва : Держполитиздат, 1954. – 72 с., 1 л. портр. : портр.
1236562
  Георгиу-Деж Речь на республиканском совещании / Георгиу-Деж, 1952. – 62с.
1236563
  Молотов В.М. Речь на сессии Верховного Совета СССР 1 августа 1939 г. // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 8 (1603). – С. 153-158. – ISSN 0869-44435
1236564
  Поспелов П.Н. Речь на собрании избирателей / П.Н. Поспелов. – М, 1954. – 12с.
1236565
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей .... / В.М. Молотов. – Москва, 1950. – с.
1236566
  Шаталин Н.Н. Речь на собрании избирателей Александровского избирательного округа Владимирской области 8 марта 1954 года / Н.Н. Шаталин. – Москва, 1954. – 12с.
1236567
  Андреев А.А. Речь на собрании избирателей в городе Ашхабаде 9 марта 1950 г. / А.А. Андреев. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 15 с. : портр.
1236568
  Андреев А.А. Речь на собрании избирателей в городе Ашхабаде 9 марта 1950 г. / А.А. Андреев. – Москва : Госполитиздат, 1951. – 15 с. : ил., портр.
1236569
  Шверник Н.М. Речь на собрании избирателей города Свердловска 27 января 1946 года. / Н.М. Шверник. – М, 1946. – 15с.
1236570
  Косыгин А.Н. Речь на собрании избирателей Ивановского избирательного округа 7 марта 1950 года. / А.Н. Косыгин. – Москва, 1950. – 20с.
1236571
  Косыгин А.Н. Речь на собрании избирателей Ивановского избирательного округа 7 марта 1950 года. / А.Н. Косыгин. – Москва, 1951. – 20с.
1236572
  Маленков Г.М. Речь на собрании избирателей Лениградского избирательного округа города Москвы 12 марта 1954 года / Г.М. Маленков. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 16 с.
1236573
  Маленков Г.М. Речь на собрании избирателей Лениградского района 9 марта 1950 года / Г.М. Маленков. – [Москва] : Госполитиздат, 1951. – 31 с., 1 л. портр. : портр.
1236574
  Сабуров М.З. Речь на собрании избирателей Минского городского избирательного округа 12 марта 1954 года / М.З. Сабуров. – Москва, 1954. – 16с.
1236575
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 10 марта 1950 г. / В.М. Молотов. – Москва, 1951. – 30с.
1236576
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 11 марта 1954 г. / В.М. Молотов. – Москва, 1954. – 15с.
1236577
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 11 марта 1954 г. / В.М. Молотов. – Москва, 1954. – 16с.
1236578
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 6 февраля 1946 г. / В.М. Молотов. – Москва, 1946. – 16с.
1236579
  Булганин Н.А. Речь на собрании избирателей Московского городского избирательного округа 10 марта 1954 г. / Н.А. Булганин. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 16 с.
1236580
  Булганин Н.А. Речь на собрании избирателей Московского городского избирательного округа 8 марта 1950 г. / Н.А. Булганин. – Москва : Госполитздат, 1950. – 20 с.
1236581
  Шверник Н.М. Речь на собрании избирателей Свердловского избирательного округа 1 марта 1950 года. / Н.М. Шверник. – М, 1950. – 16с.
1236582
  Шверник Н.М. Речь на собрании избирателей Свердловского избирательного округа 1 марта 1950 года. / Н.М. Шверник. – М, 1951. – 16с.
1236583
  Шверник Н.М. Речь на собрании избирателей Свердловского избирательного округа 6 марта 1954 года. / Н.М. Шверник. – М, 1954. – 16с.
1236584
  Каганович Л.М. Речь на собрании избирателей Ташкентского Ленинского избирательного округа 11 марта 1954 г. / Л.М. Каганович. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 16 с.
1236585
  Каганович Л.М. Речь на собрании избирателей Ташкентского Ленинского избирательного округа 9 марта 1950 г. / Л.М. Каганович. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 32 с., 1 л. портр.(фронт.)
1236586
  Берия Л.П. Речь на собрании избирателей Тбилисского-Сталинского избирательного округа 9 марта 1950 года / Л. Берия. – [Москва] : Госполитиздат, 1950. – 24 с., 1 л. портр.
1236587
  Первухин М.Г. Речь на собрании изирателей / М.Г. Первухин. – Москва, 1954. – 16с.
1236588
  Каганович Л.М. Речь на совещании по вопросам строительства 13 декабря 1935 г. / Л.М. Каганович. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. – 22 с., 1 л. портр.
1236589
   Речь на сцене.. – Л.-М., 1961. – 64с.
1236590
  Ленин В.И. Речь на съезде работниц. / В.И. Ленин. – Харьков, 1920. – 15с.
1236591
  Георгиу-Деж Речь на съездеучителей РНР 10 апреля 1952 г. / Георгиу-Деж, 1952. – 31с.
1236592
  Молотов В.М. Речь на траурном митинге в день похорон И.В. Сталина на Красной площади 9 марта 1953 г / В.М. Молотов. – Москва, 1953. – 16 с.
1236593
  Берия Л.П. Речь на траурном митинге в день похорон И.В. Сталина. На Красной площади 9 марта 1953 г. / Л. Берия. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 14 с.
1236594
  Маленков Г.М. Речь на траурном митинге в день похорон Иосифа Виссарионовича Сталина на Красной площади 9 марта 1953 г. / Г.М. Маленков. – [Москва] : Госполитиздат, 1953. – 16 с.
1236595
  Куусинен О.В. Речь на февральском (1964 г.) Пленуме ЦК КПСС. / О.В. Куусинен. – Москва, 1964. – 14с.
1236596
  Булганин Н.А. Речь на Х1Х съезде ВКП(б) 8 октября 1952 г. / Н.А. Булганин. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 24 с.
1236597
  Булганин Н.А. Речь на Х1Х съезде ВКП(б) 8 октября 1952 г. / Н.А. Булганин. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 24 с.
1236598
  Сталин И.В. Речь на ХІХ съезде партии 14 октября 1952 г. / И.В. Сталин. – Л., 1953. – 8с.
1236599
  Сабуров М. Речь на ХХ съезде КПСС / М. Сабуров. – Москва, 1956. – 24 с.
1236600
  Кириченко А.И. Речь на ХХ съезде КПСС, 15 февраля 1956 г. / А.И. Кириченко. – Москва, 1956. – 24с.
1236601
  Гришин В.В. Речь на ХХІІ съезде КПРС, 21 окт. 1961 р. / В.В. Гришин. – Москва, 1961. – 16с.
1236602
  Шелепин А.Н. Речь на ХХІІ съезде КПСС 26.10. 1961 г. / А.Н. Шелепин. – М., 1961. – 15с.
1236603
  Плеханов Г.В. Речь о Белинском, произнесенная на русских собраниях в Женеве, Цюрихе и Берне / Г. Плеханов. – [Петроград] : Союз коммун Сев. обл., 1919. – 39 с. : портр.
1236604
  Незеленов А.И. Речь о Пушкине произнесенная в Императорском С.-Петербургском университет 29 января 1887 года, А.И. Незеленовым. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. А.М. Вольфа, 1887. – [4], VIII, 248 с.
1236605
  Мильтон Джон Речь о свободе печати, [обращенная к английскому парламенту. (1644 г.)] : (Areopagitica) / Мильтон. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Светоч" ; Тип. т-ва "Общественная польза", 1905. – 52 с. – Пер. также под загл.: Ареопагитика, О свободе печати, О свободе слова. – (Книгоиздательство "Светоч", № 1 : Серия: "Избранные произведения политической литературы" ; № 1)


  На кн. № 95667 фамилия (в печати)
1236606
  Будилович А.С. Речь о славянских первоучителях Кириле и Мефодие, произнесенная на юбилейном акте Императорского Варшавского университета 6 апреля 1885 года / [соч.] Антона Будиловича. – Варшава : [Тип. Ковалевского], 1885. – 22 с.
1236607
  Луначарский А.В. Речь о социальном воспитании / А.В. Луначарский. – Пб, 1918. – 14с.
1236608
  Ленин В.И. Речь об обмане народа лозунгами свободы и равенства 19 мая 1919 года. / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 71с.
1236609
  Милль Д.С. Речь об университетском образовании / Джон Стюарт Милль; Пер. с англ., с предисл. М.А. Антоновича // Новейшее образование, его истинные цели и требования : Сб. ст., в защиту науч. воспитания проф-в Тиндаля, Даубени ... и др. / Э.Л. Юманс. – Санкт-Петербург : Изд. "Русская книжная торговля", 1867. – 70, [1] с.
1236610
  Кулаковский Ю.А. Речь перед защитой диссертации pro venia legendi и две пробные лекции / Соч.] Канд. Моск. ун-та Юлиана Кулаковского. – Киев : В Унив. тип. (И.И. Завадского), 1882. – [2], 8, 20, 17 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1882


  Содерж.: Армия в Римском государстве: (Речь перед диспутом на звание прив.-доц. 11-го окт. 1881 г.); Светоний и его биографии цезарей: (Первая пробная лекция, чит. на тему от Историко-филол. фак. 16 окт. 1881 г.); Краткий обзор архаизмов у ...
1236611
  Пархоменко В. Речь перед защитой магистерской диссертации: "Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии (1733-1785 г.г.) в связи с общим ходом малороссийской жизни того времени". – [8]с.
1236612
  Богдашевский Д. Речь перед панихидою в сороковый день по кончине профессора В.Ф. Певницкого. – Киев : Тип. Акц. Об-во "Петр Барский в Киеве", 1911. – 5 с. – Отд.отт. из : "Труды Киевской дух. Академии", 1911
1236613
  Молотов В.М. Речь по радио Председателя Совета Народных Комиссаров СССР тов. В. М. Молотова 17 сентября 1939 года / В.М. Молотов. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1939. – 8с.
1236614
  Юсупов Ривкат Рашидович Речь Посполитая и русско-турецкие войны второй половины XVIII века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Юсупов Ривкат Рашидович; МГУ. – М., 1980. – 22л.
1236615
  Шавельский Г. Речь пред защитой диссертации: «Последнее воссоединение с православной церковью униатов в Белорусской епархии (1833-1839 г.) / [Прот. Г. Шавельский]. – [Б. м.] : [Б. и.], 1910. – 1023-1038 с. – Автор в конце текста. - Без обл. и тит. л.
1236616
  Широкий В. Речь председателя правительства товарища Вильяма Широкого на торжественном заседании Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии. / В. Широкий. – 19с.
1236617
  Доби И. Речь председателя Президиума ВНР Иштвана Доби / И. Доби. – Будапешт, 1957. – 80с.
1236618
  Нестеров М.В. Речь председателя Торгвой платы Советского Союза на Международном экономическом совещании 5 апреля 1952 г. / М.В. Нестеров, 1952. – 8с.
1236619
  Бугаев Н.В. Речь Президента Московского Математического общества / Н.В. Бугаев. – 7 с.
1236620
  Чаушеску Николае Речь президента Николае Чаушеску в связи с политико-идеологической культурно-воспитательной деятельностью по формирвонию нового человека, сознательного и преданного строителя всестор. развитого соц. / Чаушеску Николае. – Бухарест. – 83с.
1236621
  Заленский В.В. Речь президента Новороссийского Общества Естествоиспытателей В.В.Заленского, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского, 1887. – С. 55-60. – Отдельный оттиск
1236622
  Горбачев М.С. Речь Президента СССР М.С.Горбачева на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР, 15 марта 1990 года / М.С. Горбачев. – Москва, 1990. – 16с.
1236623
  Ющенко В. Речь Президента Украины Виктора Ющенко на Майдане [під час інавгурації 23 січня 2005 р.] // Комсомольская правда в Украине, 2005
1236624
  Де-Метц Г.Г. Речь произнесенная при открытии 3-го киевского съезда преподавателей естественных наук 28 декабря 1904 года / Г.Г. Де-Метц, проф. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1905. – 8 с.
1236625
  Шифман М.Л. Речь прокурора по уголовному делу / М.Л. Шифман. – М, 1960. – 123с.
1236626
  Цицерон Марк Туллий Речь против Катилины / Цицерон Марк Туллий. – изд.10--е. без перемен. – Санкт-Петербург : Типография М.Волковича, 1914. – 104 с.
1236627
  Цицерон Марк Туллий Речь против Катилины / Цицерон Марк Туллий. – изд.13--е. – Санкт-Петербург : Типография М.Волковича
Ч. 1 : Текст. – 1917. – 115 с.
1236628
  Цицерон Марк Туллий Речь против Катилины / Цицерон Марк Туллий. – Москва, 1947. – 104 с.
1236629
  Григорович В.И. Речь проф. В.И. Григоровича на праздновании тысячелетия Руси / с примеч.: проф. Б.М. Ляпунова и предисл. проф. И.А. Линниченко. – Одесса : Тип. "Техник", 1915. – 8 с.


  На тит. л. фамилия: Полонская, нап. от руки
1236630
  Голубинин Речь проф. Голубинина приоткрытии секции медицины и гигиены // Строение, внешний вид и правильная установка кристаллов / Г.В. Вульф, 1909. – С. 243-244
1236631
  Скворцов И.М. Речь профессора философии и математики Ивана Михайловича Скворцова, сказанная 27 октября 1817 г. при открытии Киевской Духовной семинарии. – [Киев], 1893. – С. 118-124; 199-206. – Отд. оттиск из: Киевские епархиальные ведомости, 1893, № 7, с. 118-124; № 8, с. 199-206. - Оттиск на 2 яз.: на лат. и рус. яз. (из перевода с латинского подлинника)
1236632
  Ходжа Э. Речь тов. Энвера Ходжа на приеме в посольстве Китайской Народной Республики по случаю 11-ой годовщины провозглашения Китайской Народной Республики / Э. Ходжа. – 12с.
1236633
   Речь товарища Махмета Шеху на вечернем заседании генеральной ассамблеии ООН 3 октября 1960 года.. – М., 1960. – с.
1236634
  Цицерон Мак Тулий Речь Цицерона в защиту Секста Росция Америйского / обьяснил Август Гофман, дир. С.-Петерб. седьмой гимназии. – Москва : Изд. кн. маг. Карла Риккера, 1881. – [2], IV, 160, [1] с. – Речь с. 35-160 на латинском языке с комментариями рус. яз. – Библиогр.: "Перечень сочинений, которые служили пособиями при составлении этой книги" (с. 32-34)


  Авт. предисл.: Гофман, Август
1236635
  Ушакова Т.Н. Речь человека в общении / Т.Н. Ушакова. – М, 1989. – 191с.
1236636
  Федотов-Чеховский А.А. Речь читанная в торжественном собрании Императорского университета Св. Владимира 10 октября, и печатана с одобрения Совета Университета Св. Владимира 10 ноября 1848 года. – Киев : Тип. Давиденко, 1884. – [2] с., 34 стб.
1236637
   Речь, произнесенная в торжественном собрании Московской частной гимназии, учрежденной З.Д. Перепелкиной, преподавателем всеобщей истории. : 15 февраля 1889 года / Московская женская гимназия З.Д.Перепелкиной. – Москва : В унив. тип. (М. Катков), 1889. – [3], 78, 29 с. – Надзаг.: Сношения с Востоком в средние века
1236638
  Каравацкий И.В. Речь, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского // Речь Г.Л.Скадовского, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского / Г.Л. Скадовский, 1887. – С. 80-84
1236639
  Сокологорский И.Д. Речь, произнесенная на торжественном акте Винницкого реального училища честь столетнего юбилея дня рождения Н.В. Гоголя препод. И.Д. Сокологорским. – Винница : Тип. Балмазия и Ландвигера, 1909. – 16 с.
1236640
  Владимиров В.В. Речь, произнесенная на торжественном акте столетнего юбилея Первой Казанской гимназии 21 января 1868 года составителем Исторической записки Владимировым / [Казанская мужская гимназия] // Историческая записка о 1-й Казанской гимназии : Ч. 1-3 / В.В. Владимиров. – 1867-1868. – Казань : В университетской тип., 1867. – Ч. 1 : XVIII столетие. – 22 с.


  Печать-фам.: П.В. Владимиров
1236641
  Меморский А.А. Речь, произнесенная преподавателем А.А. Меморским на торжественном акте Винницкой Министерской женской гимназии в честь столетнего юбилея дня рождения Н.В. Гоголя : [История душвного развития Н.В. Гоголя]. – Винница : ВинницаТипо-лит. Н. Источника, 1909. – [2], 42 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. СПб., 1913, т. XVIII, Кн. 2, [IV], 352 с., ноябрь, с. I-II, 37-78


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому Юлиану Андреевичу Яворскому на добрую память. автор
1236642
   Речь, сочиненная для дружеской беседы, на заданный вопрос: отчего успехи нашей словесности, особенно изящной малозначущи?. – 20с.
1236643
  Бекетов П.П. Речь, читанная при открытии первого заседания вновь образованного Общества истории и древностей российских председателей сего общества Платоном Бекетовым, Императорского Московского университета и Императорского Общества испытателей природы ... : ... почетным членом, 1811 года, марта 13 дня / Платон Бекетов. – [Москва] : Печатана... в собственной его Бекетова типографии, 1811. – 21, [1] с.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1236644
   Речь. Артикуляция и восприятие.. – Москва-Л., 1965. – 241с.
1236645
   Речь: восприятие и семантика: Сб. ст.. – М., 1988. – 169с.
1236646
   Речь: О значении религии в жизни человеческой : для произн. на акте в Коллегии Павла Галагана 1-го октября 1878 года / сост. законоучителем озн. Коллегияпротоиереем И. Экземплярским // Отчет о состоянии коллегии Павла Галагана с 1-го октября 1875 г. по 1-е окрября 1876 г. / Коллегия Павла Галагана (Киев). – Киев : Тип. М.П. Фрица, 1876. – С. 29-46
1236647
  Ахмедов Дж А. Решад Нури как романист : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ахмедов А.Дж ; АН АзССР Ин-т востоковедения. – Баку, 1964. – 17 с.
1236648
   Решаем в комплексе: Комплекс. оформ.: опыт и пробл.: Фотоальбом. – Київ, 1989. – 156с.
1236649
   Решаемые модели в квантовой механике : пер. с англ. / С. Альбеверио, Ф. Гестези, Хёэг-Крон, Х. Хольден. – Москва : Мир, 1991. – 566 с.
1236650
  Рындина А.А. Решает женсовет. / А.А. Рындина, В.В. Копейко. – М, 1987. – 133с.
1236651
  Дегтярев Б.И. Решает коллектив / Б.И. Дегтярев, Г.В. Осовый. – Киев, 1988. – 159 с.
1236652
   Решается комплексно : сб. ст. об атеист. воспитании. – Москва, 1984. – 96с.
1236653
   Решан Нури Гюнтекин. Библиограф. указатель. – М., 1965. – 36с.
1236654
  Ефимов Е.И. Решатели интеллектуальных задач / Е.И. Ефимов. – М, 1982. – 316с.
1236655
   Решать дело сегодня: Кн. о В.И.Ленине и Окт. вооруж. восстании в Петрограде: Воспоминания, документы, газ. публик.. – Л., 1987. – 124с.
1236656
  Кичанова И.М. Решать или не решать? / И.М. Кичанова. – Москва, 1974. – 173с.
1236657
   Решающая роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии и милитаристской Японии : 30-летие Великой Победы: Аннот. указ. лит. – Москва, 1978. – 237с.
1236658
  Федотовская З.А. Решающая роль Советского Союза в справедливом разрешении территориальных вопросов в Европе и Азии после второй мировой войны. : Автореф... канд. юрид.наук: / Федотовская З.А.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. междунар. права. – Москва, 1951. – 19 л.
1236659
  Гапоненко Л.С. Решающая сила Великого Октября / Л.С. Гапоненко. – Москва, 1977. – 272с.
1236660
  Михеев В.А. Решающая сила перестройки: Взрастание активности советского рабочего класса в ускорении социально-экономического развития страны / В.А. Михеев. – М., 1988. – 252с.
1236661
  Астафьев Т.Д. Решающая схватка / Т.Д. Астафьев. – Воронеж, 1977. – 267с.
1236662
  Чеботарь Д.С. Решающее звено АПК. / Д.С. Чеботарь. – М., 1984. – 64с.
1236663
   Решающее звено партийного руководства (Осуществление кадровой политики КПСС на Украине в период развитого социализма).. – Киев, 1984. – 256с.
1236664
  Березко Г.С. Решающее слово / Г.С. Березко. – М, 1959. – 49с.
1236665
  Янин А.А. Решающее сражение. / А.А. Янин. – М., 1978. – 183с.
1236666
  Болдырев С.Н. Решающие годы / С.Н. Болдырев. – Москва, 1956. – 467с.
1236667
  Косев К. Решающие дни / К. Косев. – М., 1984. – 300с.
1236668
   Решающие победы советского народа над интервентами и белогвардейцами в 1919 г. Сб. ст.. – М., 1960. – 662с.
1236669
  Цой Э.В. Решающие правила задач стохастического программирования : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Цой Э. В.; АН СССР, Центр. экон. мат. ин-т. – М., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1236670
  Тригг Дж. Решающие эксперименты в современной физике. : пер. с англ. / Дж. Тригг. – Москва : Мир, 1974. – 160с.
1236671
  Мандаджиев А. Решающий бросок / А. Мандаджиев. – М, 1959. – 104с.
1236672
  Болотин З. Решающий год в развертывании советской торговли. / З. Болотин. – Москва, 1936. – 92с.
1236673
  Светлов Ф.Ю. Решающий год пятилетки / Ф.Ю. Светлов. – М.Л., 1931. – 152с.
1236674
  Скрыльник А.И. Решающий источник наших побед / А.И. Скрыльник. – Москва, 1983. – 78с.
1236675
  Антонов С.Ф. Решающий момент : рассказы / С.Ф. Антонов ; ил. Н.Н. Жуков ; Гл. полит. упр. Советской Армии и Воен.-Морск. флота]. – Москва : Воениздат, 1959. – 48 с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" ; № 12 (367))
1236676
  Аслан Х.Б. Решающий момент в инвестиционных банках Америки: что будет со служащими? // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал ; спецвипуск / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 1 : Фінансова інтеграція нових країн -членів ЄС до Єврозони. – С. 4-11. – ISSN 1998-6068
1236677
  Сирге Р.Ю. Решающий поворот : повесть / Рудольф Сирге; пер. с эст. Е.Курт и Е.Поздняковой. – Таллин : Эстгостиздат, 1957. – 287 с.
1236678
   Решающий поворот в истории немецкого народа. Материалы науч. конф., посвященной 25-летию образования ГДР.. – Волгоград, 1976. – 145с.
1236679
  Караславов Г. Решающий час / Г. Караславов. – М, 1979. – 415с.
1236680
  Кербабаев Б.М. Решающий шаг : роман / Б.М. Кербабаев. – Москва, 1949. – 576 с.
1236681
  Кербабаев Б.М. Решающий шаг / Б.М. Кербабаев. – Москва, 1950. – 736с.
1236682
  Кербабаев Б.М. Решающий шаг : роман в 3-х кн. / Б.М. Кербабаев; пер. с туркм. А.Мухаммедовой, А.Садовского. – Москва : Художественная литература, 1984. – 751 с.
1236683
  Савицкий В.Д. Решающий шаг : рассказы и повести / В.Д. Савицкий. – Л., 1985. – 496с.
1236684
  Лузиков А.И. Решающий шаг в экономическом соревновании двух систем. / А.И. Лузиков. – Калининград, 1959. – 29с.
1236685
  Морозов Л.Ф. Решающий этап борьбы с нэпманской буржуазией / Л.Ф. Морозов. – М., 1960. – 103с.
1236686
  Алексеев А.М. Решающий этап в выполнении основной экономической задачи СССР / А.М. Алексеев ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1959. – 48 с. – (Серия 3. Экономика ; № 17)
1236687
  Алексеев В.Я. Решающий этап ликвидации экономического неравенства автономных республик РСФСР (1926-1940 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алексеев В.Я. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, каф. ист. сов. общ. – Москва, 1967. – 16 с.
1236688
   Решающий этап экономического соревнования двух систем. Материалы теорет. конф. Октябрьского РК КПСС г.Москвы.. – М., 1961. – 166с.
1236689
  Супоницкий С.А. Решающий этап экономического соревнования социализма с капитализмом / С.А. Супоницкий. – М., 1959. – 52с.
1236690
  Фаминский И.П. Решающий этап экономического соревнования социализма с капитализмом / И.П. Фаминский. – М, 1961. – 51с.
1236691
  Леонович В. Решая перспективу и пейзажи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 156-158. – ISSN 0012-6756
1236692
  Жогин Н.В. Решая судьбу человека... / Н.В. Жогин. – Казань, 1960. – 164с.
1236693
   Решебник : конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави / А С. Кругляк, С.А. Остапчук, С.А. Святский, А.В. Павловский; Кругляк С.А, Остапчук С.А., Святский С.А., Павловский А.В. ; под ред. С.А. Кругляка. – Київ : Нора-Прінт. – ISBN 966-7010-12-0
Вып.6 : Применение уравнений к решению задач. – 1997. – 350 с.
1236694
  Парполито О.П. Решебник : конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави / О.П. Парполито. – Київ : Нора-Прінт. – ISBN 966-7010-24-4
Вып.4 : Задачи по планиметрии. Задачи по стереометрии. – 1998. – 544 с.
1236695
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике / К.И. Мазур. – К
Вып. 2. – 1993. – 413с.
1236696
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под ред. М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
Вып. 1 : Арифметические действия. – 1994. – 590с.
1236697
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под ред. М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
Вып. 2 : Прогрессии. Алгебраические уравнения. Логарифмы . Показательные и логарифмические уравнения. – 1994. – 412с.
1236698
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под ред. М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
Вып. 3 : Тригонометрические уравнения. Неравенства. – 1994. – 462с.
1236699
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под ред. М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Украинская энциклопедия им. М.П.Бажана. – ISBN 5-88500-063-8
вып.2 : Прогрессии. Алгебраические уравнения. Логарифмы. Показательные и логарифмические уравнения. – 1995. – 416с.
1236700
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
В. 4., Кн. 2 : Задачи по геометрии с применением тригонометрии. – 1998. – 816 с.
1236701
   Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави. – Київ : Нора-Прінт. – ISBN 966-7010-23-6; 966-7010-24-4
Вып.4 : Задачи по планиметрии. Задачи по стереометрии. – 1998. – 544с.
1236702
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под редацией М.И.Сканави = Роз"вязник усіх конкурсних задач з математики збірника під ред. М.І. Сканаві / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
Вып.4.Кн.1 : Задачи по планиметрии.Задачи по стереометрии. – 1998. – 728 с.
1236703
  Дмитриев Н.И. Решебник задач по физике : 342 задачи с подробными решениями / Н.И. Дмитриев; Под ред. Н.А. Брянского. – Ленинград : Образование. – 156с.
1236704
   Решебник конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави / О.П. Вакульчик, С.А. Остапчук, С.А. Святский, А.В. Павловский; Авт.: Вакульчик О.П., Остапчук С.А., Святский С.А., Павловский А.В.; Под ред. С.А. Кругляка. – Київ : Нора-Прінт. – ISBN 966-7010-13-9
Вып.5 : Задачи по геометрии с применением тригонометрии. – 1997. – 432с.
1236705
  Истер А.С. Решебник основных конкурсных задач по математике из сборника М.И.Сканави : Прогрессии. Текстовые задачи. Начала анализа. Стереометрия: Учебное пособие / А.С. Истер. – Киев : А.С.К., 2004. – 576с. – ISBN 966-539-416-9
1236706
  Истер А.С. Решебник основных конкурсных задач по математике из сборника под редакцией М.И.Сканави : Алгебраические преобразования, уравнения, неравенства, системы. Тригонометрия. Логарифмы. Логарифмические и показательные уравнения, неравенства, системы: Учебное пособие / А.С. Истер. – Киев : А.С.К., 2004. – 464с. – ISBN 966-539-409-6
1236707
   Решебник по физике. – Донецьк : БАО, 1999. – 480ис. – (Справочник школьника). – ISBN 966-548-064-2
1236708
  Хлысталов Э.А. Решение / Э.А. Хлысталов. – М, 1983. – 209с.
1236709
   Решение "нестандартных" показательных уравнений. Программированное задание.. – Куйбышев, 1966. – 14с.
1236710
   Решение 2-го межведомственного регионального стратиграфического совещания по мезозою Кавказа (триас). 1977 г. с региональными стратиграфическими схемами.. – Л., 1979. – 35с.
1236711
   Решение 2-го межведомственного регионального стратиграфического совещания по мезозою Кавказа (юра) 1977 г. с региональными стратиграфическими схемами.. – Л., 1984. – 47с.
1236712
   Решение 2-го межведомственного стратиграфического совещания по четвертичной системе Восточно-Европейской платформы.. – Л., 1986. – 156с.
1236713
   Решение Amadeus SkySYM by Optym помогает easyLet оптимизировать график полетов // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 3 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
1236714
   Решение III Всесоюзной конф. по проблемам "Закономерности проявления эрозионных и русловых процессов в различных природных условиях".. – М., 1982. – 14с.
1236715
   Решение IV съезда Карпато-Балканской Ассоциации.. – Львов, 1959. – 27с.
1236716
  Крупин Антон Решение Trimble для мониторинга : в фокусе / Крупин Антон, Глущенко Виталий // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 5 (14)
1236717
  Капелько А.П. Решение XII съезда партии в области хозяйственного развития страны и их значение для укрепления союза рабочего класса с крестьянством (1923-1924 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Капелько А.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1955. – 16л.
1236718
   Решение XXIV съезда КПСС -- в жизнь.. – Махачкала, 1972. – 144с.
1236719
  Шенк Д. Решение абстрактного интегродифференциального уравнения его применение к решению гиперболической задачи Коши и исследованичю спектральных свойст оператора Шредингера в случае сингулярного протенциал : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Шенк Д.; МГУ. – М., 1977. – 14л.
1236720
  Идальго Арамайо Хосе Решение аграрного вопроса в странах Латинской Америки (Куба. Перу. Боливия) : Автореф... наук: 08.00.01 / Идальго Арамайо Хосе;. – К., 1976. – 23л.
1236721
  Ганшин Герман Сергеевич Решение алгебраических и трансцендентных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.08 / Ганшин Герман Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 21 с.
1236722
  Беланов А.А. Решение алгебраических уравнений методом Лобачевского / А.А. Беланов. – Москва : Наука, 1989. – 96 с.
1236723
  Шмойлов В.И. Решение алгебраических уравнений при помощи r/[фи]- алгоритма / В.И. Шмойлов ; М-во образования и науки Российской Федерации ; Федерал. гос. автономное образовательное учреждение высш. проф. образования "Южный федеральный ун-т"; Технол. ин-т в г. Таганроге. – Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2011. – 332 с. : Библиогр.: с. 263-330
1236724
  Гриндлингер М.Д. Решение алгоритмических проблем для некоторых классов групп : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Гриндлингер М.Д. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 12 с. – Бібліогр. : с. 9-12
1236725
  Ховрин Геннадий Витальевич Решение ангармонической задачи в теории колебаний многоатомных молекул методом разложения по гармоническим базисным функциям : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Ховрин Геннадий Витальевич; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 21л.
1236726
  Сулейманова Р.А. Решение арифметических задач с учащимися младших классов вспомогательной школы / Р.А. Сулейманова. – Алма-Ата, 1989. – 77с.
1236727
   Решение аффринных геометрических задач векторным методом. – Харьков, 1980. – 76с.
1236728
  Буков В.Н. Решение биленейных матричных уравнений методом каконизации / В.Н. Буков, В.Н. Рябченко, Е.Ю. Зыбин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 14-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Предлагается метод решения билинейных матричных алгебраических уравнений, использующий представление матриц в канонических базисах.
1236729
  Буков В.Н. Решение билинейных матричных уравнений методом канонизации / В.Н. Буков, В.Н. Рябченко, Е.Ю. Зыбин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 23-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Предлагается метод решения билинейных матричных алгебраических уравнений, использующий представление матриц в канонических базисах.
1236730
  Шкляр П.Э. Решение больших задач линейного программирования с использованием агрогирования / П.Э. Шкляр. – К., 1978. – 44с.
1236731
  Крылов Б.Л. Решение в конечном виде проблемы Римана для системы Гаусса. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Крылов Б.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 10 л.
1236732
  Кавокин Алексей Александрович Решение в малом некоторых нелинейных краевых задач для уравнений теплопроводности в области с подвижной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кавокин Алексей Александрович; АН КазССР. Ин-т математики и механики. – Алма-Ата, 1977. – 16л.
1236733
  Рылов А.И. Решение вариационной задачи о профилировании сверхзвуковых несимметричных плоских сопел наименьшей длины реализующих заанный равномерный поток на выходе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Рылов А.И.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 13л.
1236734
   Решение вариационных неравенств в механике.. – Москва : Мир, 1986. – 270 с.
1236735
  Гальченко В.В. Решение внутренней задачи расчета линейных вибраторных антенн / В.В. Гальченко. – Киев, 1979. – 14с.
1236736
  Мелешко Сергей Васильевич Решение волновых задач динамики неупругой сплошной среды методом дифференциальных связей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мелешко Сергей Васильевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – 9л.
1236737
  Шевлягин Е.В. Решение вопросов тектоники складчатых зон по палеомагнитным векторам горных пород (На прим. Добнасса и Сев. Кавк.) : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.01 / Шевлягин Е. В.; Рост. ГУ. – Ростов н/Д, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1236738
   Решение Всесоюзного палинологического совещания по вопросам таксономии и номенклатуры ископаемых спор и пыльцы и методике спорово-пыльцевого анализа (11-15 декабря 1962г.). – Новосибирск, 1963. – 8с.
1236739
   Решение Всесоюзного совещания по биологическим основам рыбохозяйственного освоения водохранилищ, состоявшегося в г.Ленинграде 24-29 ноябя 1958 г.. – М., 1959. – 14с.
1236740
   Решение второй Республиканской конференции по аэрогидромеханике, теплообмену и массообмену, посвященной 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. – Киев, 1969. – 15 с.
1236741
  Диденко В.И. Решение гармонических задач теории упругости методом суммарных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Диденко В.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 10 c.
1236742
  Сенюков Р.В. Решение геологических задач на ЭВМ : учеб. пособие / Р.В. Сенюков. – Москва
Ч. 1. – 1978. – 91с.
1236743
   Решение геолого-прознозных задач с применением ЭВМ. – М., 1988. – 199с.
1236744
  Авдонин В.В. Решение геологоразведочных задач на ЭВМ : учеб. пособие / В.В. Авдонин, Н.Н. Шатагин ; ГУ им. М.В. Ломоносова, Геол. фак. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1989. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 139
1236745
  Готман Э.Г. Решение геометрических задач аналитическим методом / Э.Г. Готман. – М., 1979. – 128 с.
1236746
  Орленко М.И. Решение геометрических задач на построение в курсе математики средней школы / М.И. Орленко. – Минск, 1953. – 264с.
1236747
  Крамаровская И.И. Решение гидродинамических задач на аналоговых приборах / И.И. Крамаровская. – Ташкент, 1975. – 88с.
1236748
  Логинов П.В. Решение государственного арбитража / П.В. Логинов. – Москва, 1964. – 149с.
1236749
  Банцури Р.Д. Решение граничной задачи линейного сопряжения для одного класса функций и его применение в задачах плоской теории упругости : автореф. ... канд. физ.-мат. наук / Банцури Р.Д. ; АН Груз. ССР. – Тбилиси, 1966. – 8 с.
1236750
  Монастырный П.И. Решение граничных задач для дифференциальных уравнений и систем методами инвариантного погружения и редукции к задачам Коши. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.07 / Монастырный П.И.; АН СССР. Ин-т приклад. матем. – М., 1985. – 45л.
1236751
  Тауфер И. Решение граничных задач для систем линейных дифференциальных уравнений / И. Тауфер. – М., 1981. – 144с.
1236752
  Алексидзе М.А. Решение граничных задач методом разложения по неортогональным функциям / М.А. Алексидзе. – Москва : Наука, 1978. – 351 с. : ил. – Библиогр.: с. 344-348
1236753
  Левицкий И.А. Решение граничных задач теории оболочек для областей с угловыми точками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Левицкий И. А. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1971. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1236754
   Решение граничных задач теории упругости для многослойных оснований (алгоритмы и программы). – Вып.2. – Днепропетровск, 1978. – 58с.
1236755
  Карандаев И.С. Решение двойственных задач / И.С. Карандаев. – Москва, 1976. – 88с.
1236756
  Увгун Лэмцигейн Решение двумерных задач о собственных значениях с помощью разностных схем повышенной точности : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.07 / Увгун Лэмцигейн; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1974. – 10л.
1236757
  Увгун Лэгцэгийн Решение двумерных задач о собственных значениях с помощью разностных схем повышенной точности : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Увгун Лэгцэгийн; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 122л. – Бібліогр.:л.118-122
1236758
  Гарифуллина Н.Х. Решение двумерных задач подземной газодинамики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гарифуллина Н.Х.; АН УзССР. Ин-т механики и Вычислительный центр. – Ташкент, 1965. – 24л.
1236759
  Шутовский Олег Михайлович Решение двумерных задач статики ортотропных открытых конических оболочек переменной жесткости на основе сплайн-аппроксимации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Шутовский Олег Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 165л. – Бібліогр.:л.131-142
1236760
  Шутовский О.М. Решение двумерных задач статики ортотропных открытых копических оболочек переменной жесткости на основе сплайн-аппроксимации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Шутовский О.М.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 15л.
1236761
  Павилонис А.С. Решение двумерных задач электродинамики методом сингулярных интегральных уравнений : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Павилонис Альгимантас Салезиевич ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1988. – 12 с. – Библиогр.: 19 названий
1236762
  Паев М.Е. Решение двух античных проблем / М.Е. Паев. – К., 1987. – 217с.
1236763
  Цурков С И. Решение двух замечательных задач. / С И. Цурков. – М., 1991. – 15с.
1236764
  Панченко Борис Евгеньевич Решение двухмерных задач дифракции упругих волн на цилиндрических неоднородностях : Дис... кандидата физико-математическихнаук: 01.02.04 / Панченко Борис Евгеньевич; Сумский Государственный универс. – Сумы, 1996. – 128л. – Бібліогр.:л.117
1236765
  Палюшев Б.Б. Решение дирсперсионных соотношений методом паде-приближений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Палюшев Б.Б.; МГУ. Физ. ф-тет., 1972. – 10л.
1236766
   Решение дифференциально-алгебраических систем схемотехнического анализа БИС / В.О. Белаш, А.Л. Глебов, Марьяшкин, Е.Э. Овчинников; В.О. Белаш, А.Л. Глебов, Н.Я. Марьяшкин, Е.Э. Овчинников ; отв. ред. А.В. Шипилин. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1991. – 27, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 27-28 (12 назв.). – (Сообщения по прикладной математике)
1236767
  Миролюбов А.А. Решение дифференциально-разностных уравнений с линейными коэффициентами : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Миролюбов А.А.; Горьковский гос. ун-т. Кафедра теории функций. – Горький, 1952. – 3 с.
1236768
  Бондарчук П.И. Решение дифференциальных уравнений методом цепных дробей : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 003 / Бондарчук П.И. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 13 с.
1236769
  Бондарчук П.И. Решение дифференциальных уравнений методом цепных дробей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бондарчук П.И. ; Львов. ГУ. – Львов, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
1236770
  Орел Г.С. Решение дифференциальных уравнений теории сложных волноводных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 03 / Орел Г.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 7 с. – Бібліогр.:с.6-7
1236771
  Галкин Л.М. Решение диффузионных задач методом Монте-Карло / Л.М. Галкин. – Москва : Наука, 1975. – 96с.
1236772
  Румянцева М. Решение для создания электронной библиотеки // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2013. – июнь. – С. 82-83. – ISSN 1726-6726
1236773
  Зимненко Б.Л. Решение Европейского Суда по правам человека и правовая система Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 7. – С. 32-38. – ISSN 0132-0769
1236774
  Карумидзе Г.В. Решение експериментальных задач методом стохастического поиска на аналоговых вичислительных машинах : Автореф... канд. техн.наук: / Карумидзе Г. В.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 17л.
1236775
  Зуйкова Е.М. Решение женского вопроса в СССР и его международное значение / Е.М. Зуйкова, Н.Н. Плаксина. – М., 1976. – 41с.
1236776
  Бильшай В.Л. Решение женского вопроса в СССР. / В.Л. Бильшай. – М., 1956. – 247с.
1236777
  Белова В.С. Решение женского вопроса в СССР. / В.С. Белова. – М., 1975. – 56с.
1236778
  Чирков П.М. Решение женского вопроса в СССР. 1917-1937 гг. / П.М. Чирков. – М., 1978. – 255с.
1236779
  Парфентьева Н. Решение зада по физике / Н. Парфентьева, М. Фомина. – Москва : Мир. – (В помощь поступающим в вузы)
Ч. 2. – 1993. – 206с.
1236780
  Носач В.В. Решение задач аппроксимации с помощью персональных компьютеров / В.В. Носач. – Москва : МИКАП, 1994. – 382с. – ISBN 5-85959-067-9
1236781
   Решение задач в интеллектуальных компьютерных средах : Сб. науч. тр. – К., 1991. – 127с.
1236782
  Чуканцов С.М. Решение задач в курсе алгебры советской общеобразовательной средней школы в связи с осуществлением политехнического обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Чуканцов С.М.; Моск. обдл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1958. – 15л.
1236783
  Джонс Ж. Решение задач в системе Турбо Паскаль / Ж. Джонс, К. Харроу. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 720с.
1236784
  Сакман Г. Решение задач в системе человек - ЭВМ. / Г. Сакман. – М., 1973. – 352с.
1236785
  Затула Нелли Ивановна Решение задач вязкоупругости кусочно-однородных тел численно-аналитическим методом : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Затула Нелли Ивановна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 128л. – Бібліогр.:л.117-128
1236786
  Жуков А.А. Решение задач диссипативности и оптимизации на основе метода функций Ляпуно : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Жуков А. А.; МВиССО РСФСР, Моск. ин-т радиотехн., электрон. и автомат. – М., 1983. – 21л.
1236787
  Материкова Людмила Борисовна Решение задач дифракции на диэлектрических телах и системах тел вращения методом интегральных уравнений : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07 / Материкова Людмила Борисовна; МВ и ССО СССР. Моск. энергетич. ин-т. – М., 1973. – 20л.
1236788
  Мартьянова Р.А. Решение задач для обыкновенных дифференциальных уравнений на бесконечном промежутке с помощью осциллирующих функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мартьянова Р.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1962. – 8л.
1236789
  Брябрин В.М. Решение задач и обработки информации при помощи ассоциативного запоминающего устройства / В.М. Брябрин. – М., 1964. – 40с.
1236790
  Фридман Ф.Л. Решение задач и структурное программирование на фортране / Ф.Л. Фридман, Э.Б. Коффман. – М., 1983. – 485с.
1236791
  Чекмарев Я.Ф. Решение задач и устные вычисления по арифметике в пед. училищах / Я.Ф. Чекмарев. – М, 1952. – 64с.
1236792
  Петраке Георге Решение задач идентификации большой размерности на основе применения принципов теории самоорганизации и направленного случайного поиска : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Петраке Георге; Киев. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1236793
  Павленко Ю.Г. Решение задач контрольной работы № 1 по физике (9 кл.) / Ю.Г. Павленко. – М., 1971. – 8с.
1236794
  Павленко Ю.Г. Решение задач контрольной работы № 3 по физике (9 кл.) / Ю.Г. Павленко. – М., 1971. – 7с.
1236795
  Павленко Ю.Г. Решение задач контрольной работы № 4 по физике (9 кл.) / Ю.Г. Павленко. – М., 1971. – 6с.
1236796
   Решение задач Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений одношаговыми разностными методами: Практикум на ЭВМ по вычислительным методам: метод. разработка для ст. механико-математического факул. – М., 1989. – 84с.
1236797
  Муравьев В.И. Решение задач линейного программирования методом последовательного улучшения с базисом пременного размера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Муравьев В.И.; ЛГУ. – Л., 1972. – 9л. – Бібліогр.:с.8
1236798
  Сурин С.С. Решение задач линейного программирования с большим числом ограничений методом последовательного улучшения допустимого плана. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Сурин С.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 6л.
1236799
  Дормодихина Н.Ф. Решение задач математической физики : учеб. пособие / Н.Ф. Дормодихина, А.А. Косарев, Л.С. Миловская. – Воронеж : ВГУ, 1980. – 138 с. – Библиогр.: с. 136
1236800
   Решение задач методом "крупных частиц".. – М., 1970. – 70с.
1236801
  Саибов Додуло Алиевич Решение задач миграции и трансформации загрязняющих веществ при взаимодействии поверхностных и подземных вод : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Саибов Додуло Алиевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 13л.
1236802
  Саибов Додуло Алиевич Решение задач миграции и трансформации загрязняющих веществ при взаимодействии поверхностных и подземных вод : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Саибов Додуло Алиевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 126л. – Бібліогр.:л.112-126
1236803
  Переверзева Н.А. Решение задач на алгоритмическом языке / Н.А. Переверзева, И.Н. Ревчук. – Минск, 1990. – 112с.
1236804
  Добров Е.В. Решение задач на аналоговой вычислительной машине / Е.В. Добров. – М, 1970. – 151с.
1236805
   Решение задач на внешнем языке ЭЦВМ КВМ-1.. – Чебоксары
Ч.1. – 1976. – 47с.
1236806
   Решение задач на математических моделях предметных областей: Сб. науч. тр.. – К., 1992. – 83с.
1236807
   Решение задач на ЭВМ типа "Проминь".. – Владимир, 1976. – 104с.
1236808
  Трембач В.М. Решение задач непрерывного образования на основе агентно-ориентированного подхода // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 3 (92). – С. 4-11. – ISSN 1818-4243


  Рассматриваются вопросы решения задачи непрерывного образования на основе агентно-ориентированного подхода. Показано использование агентов в интеллектуальной обучающей системе, которая ориентирована на использование учебных об"ектов.
1236809
  Матвеев С.К. Решение задач нестационарного оплавления стекловидных материалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Матвеев С.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 8л.
1236810
  Абуталиев Ф.Б. Решение задач неустановившейся фильтрации : числ. и аналит. методы / Ф.Б. Абуталиев ; АН УзССР, Ин-т кибернетики с ВЦ. – Ташкент : Фан, 1972. – 207 с. : черт. – Список лит.: с. 201-206
1236811
  Яковлев Б.А. Решение задач нефтяной геологии методами термометрии / Б.А. Яковлев. – Москва : Недра, 1979. – 143с.
1236812
  Бахромова З.Н. Решение задач о деформации гибких длинных некруовых цилиндрических панелей с перемещенными параметрами. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Бахромова З.Н.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1982. – 113л. – Бібліогр.:л.102-113
1236813
  Приходько Е.М. Решение задач об изгибе пластин методом суммарных представлений : Дис... канд.физ-мат.наук: / Приходько Е.М.; КГУ. – Киев, 1964. – 113л.
1236814
  Приходько Е.М. Решение задач об изгибе пластин методом суммарных представлений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Приходько Е.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1964. – 1л.
1236815
   Решение задач обработки данных с помощью ЭВМ: Учеб. пособие для вузов по спец. "Прикл. математика", "Экон. кибернетика".. – Киев : Вища школа, 1978. – 463с.
1236816
  Кучеряев Б.В. Решение задач обработки металлов давлением методами теоргии пластичности / Б.В. Кучеряев, А.А. Федоров. – М., 1978. – 80с.
1236817
  Васильев В.В. Решение задач оптимального планирования на электронных моделях / В.В. Васильев. – Київ, 1966. – 165с.
1236818
  Грачев Н.И. Решение задач оптимального управления в системе ДИСО / Н.И. Грачев, А.Н. Фильков. – Москва, 1986. – 65 с.
1236819
  Ногин Н.В. Решение задач осесимметричной теории потенциала и теории упругости для пространства с одним и двумя сферическими разрезами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Ногин Н.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 13 с.
1236820
   Решение задач охраны подземных вод на численных моделях. – Москва : Недра, 1992. – 238с.
1236821
  Креков Г.М. Решение задач переноса пространственно-ограниченных световых пучков методом Монте-Карло. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Креков Г.М.; Сиб. физ.-техн. ин-тут им. В.Д.Кузнецова при Томской гос. ун-тете. – Томск, 1968. – 14л.
1236822
  Лычагин М.В. Решение задач по бухгалтерскому учёту в режиме диалога с ЭВМ / М.В. Лычагин. – Новосибирск, 1988. – 88с.
1236823
  Спатару К.Г. Решение задач по геометрии с применением тригонометрии в Х классе / К.Г. Спатару. – Кишинев, 1952. – 52с.
1236824
  Тихонова В.Г. Решение задач по кинетике / В.Г. Тихонова, Т.И. Горина. – Москва : Б.и., 1967. – 85с.
1236825
   Решение задач по курсу общей физики. – Томск : Издательство Томского университета, 1974. – 77с.
1236826
  Косарев А.А. Решение задач по методам математической физики / А.А. Косарев. – Воронеж, 1982. – 84с.
1236827
  Очагов Ф.М. Решение задач по механике / Ф.М. Очагов. – Москва, 1965. – 239 с.
1236828
  Равков А.В. Решение задач по механике / А.В. Равков, Г.Х. Палицкий. – Минск, 1981. – 144с.
1236829
  Луцевич А.А. и др. Решение задач по механике и молекулярной физике / А.А. и др. Луцевич. – Минск : Народная асвета, 1989. – 175 с.
1236830
  Очагов Ф.М. Решение задач по молекулярной физике / Ф.М. Очагов. – М., 1971. – 104с.
1236831
  Харитонов В.В. Решение задач по оптике и квантовой физике. : Книга для учителя / В.В. Харитонов. – Минск : Народная асвета, 1991. – 93с.
1236832
  Буланов Э.А. Решение задач по сопротивлению материалов : Учеб. пособие / Э.А. Буланов. – 2-е изд., испр. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 208с. – ISBN 5-94774-118-0
1236833
  Березкин Е.Н. Решение задач по теоретической механике / Е.Н. Березкин. – М., 1974. – 136 с.
1236834
  Голованевский Б.Т. Решение задач по топографическим картам и планам : учебное пособие / Б.Т. Голованевский; ред. Л.М. Назарьева. – Калинин : Калининский Государственный ун-т, 1977. – 54 с.
1236835
  Айзенштат Я.И. Решение задач по тригонометрии : пособие для учителей / Я.И. Айзенштат, Б.Г. Белоцерковская. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 256 с. : черт.
1236836
  Куприн М.Я. Решение задач по физике / М.Я. Куприн. – Челябинск, 1969. – 316с.
1236837
  Савченко Н.Е. Решение задач по физике : пособие для поступающих в вузы / Н.Е. Савченко. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 239 с.
1236838
  Беликов Б.С. Решение задач по физике : общие методы : [учеб. пособие для вузов] / Беликов Б.С. – Москва : Высшая школа, 1986. – 255, [1] с. : ил.
1236839
  Савченко Н.Е. Решение задач по физике : справ.пос. / Н.Е. Савченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 365с.
1236840
  Парфентьева Н.А. Решение задач по физике : Учебное пособие / Н.А. Парфентьева, М.В. Фомина. – 2-е изд., испр. – Москва : Мир. – (В помощь поступающим в ВУЗы)
Ч. 1. – 1993. – 216 с.
1236841
   Решение задач по физике : Учеб. пособие / В.М. Кириллов, В.А. Давыдов, А.А. Задерновский, В.Е. Зубов, А.Н. Сафронов; В.М. Кириллов, В.А. Давыдов, А.А. Задерновский, В.Е. Зубов, А.Н. Сафронов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : КомКнига, 2006. – 248с. – ISBN 5-484-00394-6
1236842
  Дегтярев Б.И. и др. Решение задач по физике на программируемых микрокалькуляторах : кн. для учителя: из опыта работы / Б.И. и др. Дегтярев. – Москва : Просвещение, 1991. – 255 с.
1236843
   Решение задач по физике с применением программируемого микрокалькулятора МК-54: Механика : (метод. рекомендации). – Москва : МГИУУ, 1985. – 90с.
1236844
   Решение задач по физике с производственным содержанием.. – М., 1972. – 33с.
1236845
  Парфентьева Н.А. Решение задач по физике. : Учебное пособие / Н.А. Парфентьева, М.В. Фомина. – 2-е изд., испр. – Москва : Мир. – (В помощь поступающим в ВУЗы)
Ч.2. – 1993. – 206 с.
1236846
  Майборода В.Д. Решение задач по химии с использованием программируемых микрокалькуляторов / В.Д. Майборода. – Минск : Университетское, 1988. – 156с.
1236847
  Лабий Ю.М. Решение задач по химии с помощью уравнений и неравенств / Ю.М. Лабий. – М., 1987. – 78с.
1236848
  Зотова И.К. Решение задач по электричеству в курсе общей физики : Уч. пособие / И.К. Зотова, М.А. Фосс. – Воронеж, 1978. – 118 с.
1236849
  Николаенко В.К. Решение задач повышенной сложности по общей и неорганической химии. : пособие для учителя / В.К . Николаенко ; под общ. ред. Г.В. Лисичкина. – Киев : Рад. шк., 1990. – 159 с. : ил. – Библиогр.: с. 154-155
1236850
  Сухарев В.А. Решение задач прикладной механики / В.А. Сухарев, Б.Н. Мужевич. – К., 1990. – 246 с.
1236851
   Решение задач прикладной механики на ЭВМ.. – М., 1978. – 120с.
1236852
  Пропастина Г.С. Решение задач прочности устойчивости и колебаний пластин методом релаксации. / Г.С. Пропастина. – К., 1958. – 24с.
1236853
  Веселовский В.Е. Решение задач размещения объектов социальной инфраструктуры / В.Е. Веселовский, А.В. Потапов. – Москва, 1989. – 25 с.
1236854
  Козачек В.В. Решение задач рассеяния на объектах сложной формы методом парциальных волн : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.024 / Козачек В.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 8 с.
1236855
   Решение задач реактивной теплофизики на ЭВМ. – Москва, 1979. – 144 с.
1236856
   Решение задач с использованием вычислительных клавишных машин.. – Л., 1984. – 80с.
1236857
   Решение задач статики оболочек вращения в 3точненной постановке на ЕС ЭВМ: Метод. разраб.. – К., 1982. – 70с.
1236858
  Голуб Галина Петровна Решение задач статики слоистых ортотропных оболочек вращения переменной жесткости в уточненной постановке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Голуб Галина Петровна; Ин-т механики АН УССР. – Киев, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1236859
  Литвинов М.М. Решение задач стационарной теплопроводности в неоднородной среде методом электрического моделирования. / М.М. Литвинов. – М., 1959. – 11с.
1236860
  Ржаницын Всеволод Александрович Решение задач структурной геологии по данным гравиразведки : Дис... канд. геолог-тинерал.наук: / Ржаницын Всеволод Александрович; КГУ. – К, 1974. – 199л. – Бібліогр.:л.188-199
1236861
  Ржаницын Всеволод Александрович Решение задач структурной геологии по данным гравиразведки (с применением автоматизированной системы интерпретации гравитационных аномалий) : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: 04.00.12 / Ржаницын Всеволод Александрович; МВ ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 24л.
1236862
  Винник И.В. Решение задач теоретической механики на программируемых микрокалькуляторах / И.В. Винник. – Киев, 1990. – 173с.
1236863
  Григоренко Я.М. Решение задач теории оболочек на ЭВМ : Учебное пособие / Я.М. Григоренко, А.П. Мукоед. – Киев : Головное изд."Вища школа", 1979. – 280с. : Ил.88 + Табл.78. – Библ.: 66назв
1236864
  Беренов М.Н. Решение задач теории пластин и прямоугольных в плане полгих оболочек переменной толщины на основе сплайн-аппроксимации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Беренов М.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1988. – 13л.
1236865
  Беренов М.Н. Решение задач теории пластин и прямоугольных в плане пологих оболочек переменной толщины на основе сплайн-аппроксимации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Беренов М.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1988. – 13л.
1236866
  Беренов М.Н. Решение задач теории пластин и прямоугольных в плане пологих оболочек переменной толщины на основе сплайнаппроксимации : Дис... докт. техн.наук: 01.02.04 / Беренов М. Н.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1988. – 177л. – Бібліогр.:л.159-177
1236867
  Колерова Т.Я. Решение задач теории поверхностного эффекта на ЭЦВМ : Автореф... канд. технич.наук: 276 / Колерова Т.Я.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1969. – 26л.
1236868
  Филатов Виталий Александрович Решение задач теории потенциала, связанных с искусственным подмагничиванием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Филатов Виталий Александрович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции общей и прикл. физики Объедин. учен. совета по физ.-м. – Новосибирск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1236869
  Краснов Я.А. Решение задач теории теплопроводности и потенциала с нелинейными граничными условиями специального вида и их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Краснов Я.А.; АН КазССР. Ин-т матем. и механики. – Алма-Ата, 1978. – 15л.
1236870
  Коновалов А.Н. Решение задач теории упругости в напряжениях / А.Н. Коновалов. – Новосибирск, 1979. – 94с.
1236871
  Степаненко В.М. Решение задач теории упругости для несжимаемого материала. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Степаненко В.М.; Ин-т гидродинамики СО АН СССР. – Новосибирск, 1980. – 16л.
1236872
  Засько Ю.Н. Решение задач теории фильтрации в неоднородной изотропной среде методом суммарных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.024 / Засько Ю.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 11с.
1236873
  Лукашевич Д.И. Решение задач теплопроводимости и автоматического управления при помощи инвариантов обыкновенных линейных дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. техн.наук: 274 / Лукашевич Д.И.; Риж. политехн. ин-т. Объед. учен. совет факультетов электроэнерг., автоматики и вычислит. техники. – Рига, 1968. – 26л.
1236874
  Мыльников А.В. Решение задач термоупругости поляризационно-оптическим методом с использованием облучения моделей : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Мыльников А.В. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1977. – 140 л. – Библиогр.: л. 125-140
1236875
   Решение задач управления высшей школой с использованием математических моделей : Сб. науч. тр. – Москва, 1990. – 134с.
1236876
  Цуркан П.Н. Решение задач устойчивости одной системы в случае двух нулевых корней характеристического уравнения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 003 / Цуркан П. Н.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1969. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1236877
  Ильин И.А. Решение задач физики на ЭВМ / И.А. Ильин. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1980. – 47 с.
1236878
  Лаврик Н.И. Решение задач фильтрации к дренажным устройствам в трехслойной среде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Лаврик Н.И.; АН УССР. ИН-т гидромеханики. – Киев, 1974. – 16л.
1236879
  Малюга С.М. Решение задач фильтрации под дренированными гидротехническими сооружениями методом суммарных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.024 / Малюга С.М. ; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев, 1970. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
1236880
  Гашко А.Л. Решение задач фотоупругости без картины изоклин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Гашко А.Л.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1970. – 8л.
1236881
  Хачатуров В.Р. Решение задач целочисленного программирования луч-методом / В.Р. Хачатуров. – М., 1987. – 24 с.
1236882
  Колосов А.Л. Решение задач электрометрии скважин на ЭВМ / А.Л. Колосов. – Киев : Наукова думка, 1977. – 145с.
1236883
  Батсайхан Жанар Решение задачи взаимодействия плоскостного глубинного виброуплотнителя с полупространством бетонной смеси // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 60-66 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1236884
  Золотарева Е.В. Решение задачи Дирихле для некоторых эллиптических систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Золотарева Е.В.; АН СССР. Сиб отд. Совет матем. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1236885
  Власов В.И. Решение задачи Дирихле дя уравнения Пуассона в некоторых областях сложными границами / В.И. Власов, Д.Б. Волков. – Москва, 1989. – 44с.
1236886
  Кузнецова Л.В. Решение задачи Коши-Ковалевской для некоторых уравнений в частных производных в области сколь-угодно гладких функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецова Л.В.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1950. – 4 с.
1236887
  Ладыженская О.А. Решение задачи Коши для гиперболических систем методом конечных разностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ладыженская О.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1949. – 7 с.
1236888
  Суфиев Т. Решение задачи Коши для некоторых систем дифференциальных уравнений в частных произведениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Суфиев Т.; АН УзССР. Объед. учен. совет. Отд. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1963. – 15л.
1236889
  Булашева Л.К. Решение задачи Коши для некоторых функциональных уравнений произвольного порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булашева Л. К.; Ун-т дружбы народов. – М., 1964. – 8л.
1236890
  Назаров Р. Решение задачи Коши для поливолновых уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Назаров Р.; АН Киргиз.ССР.Объед.учен.совет.Отдел.физ-техн.и матем.наук. – Фрунзе, 1965. – 10л.
1236891
  Дикин И.И. Решение задачи линейного программирования и некоторых ее обобщений методом внутренних точек. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 008 / Дикин И.И.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 11л. – Бібліогр.:с.1
1236892
  Сапаговене Д.Й. Решение задачи на собственные значения для эллиптических диффернциальных операторов разностными методами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Сапаговене Д. Й.; АН БССР, От-ние физ .мат. наук. – Вильнюс, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1236893
  Власов В.И. Решение задачи о кручении швеллера / В.И. Власов. – Москва, 1989. – 39с.
1236894
  Булгаков Н.А. Решение задачи о намагничивании кольца в однородном магнитном поле : с приложением к некоторым вопросам электротехники и к вопросу о девиации компаса / [соч.] Николая Булгакова. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1901. – [4], 187 с. – Отд. оттиск: Известия Технологического института


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Иосифу Иосифовичу Косоногову от автора
1236895
  Булгаков Н.А. Решение задачи о намагничивании эллиптического слоя в однородном магнитном поле / [Н. Булгаков]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1901. – 59 с. – Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Записки по гидрографии, изд. Главным гидрографическим управлением. 1901, вып. 23, с. 126-181
1236896
  Лившиц В.Л. Решение задачи о плоско-напряженном состоянии и устойчивости пластин методами ортогонализации и коллокации : Автореф... канд. техн.наук: 01.022 / Лившиц В.Л.; Харьк. инж.-строит. ин-т. – Х., 1970. – 18л.
1236897
  Галкин Л.М. Решение задачи о распределении распадающих примесей в прибрежной области водоемов методом Монте-Карло : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Галкин Л.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет прикл. математики секции. Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1236898
  Олейник Ю.А. Решение задачи о транспортировке на электронной вычислительной машине методом приближения условно-оптимальными планами / Ю.А. Олейник. – М., 1960. – 34с.
1236899
  Ляшко И.И. Решение задачи о фильтрации под многошпунтовой плотиной при произвольном криволинейном подземном водоупоре : Дис... канд. физ.-мат. наук / Ляшко И. И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 106 л. – Бібліогр.:л.105-106
1236900
  Ляшко И.И. Решение задачи о фильтрации под многошпунтовой плотиной при произвольном криволинейном подземном водоупоре. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ляшко И.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 7 с.
1236901
  Токибетов Ж.А. Решение задачи Римана - Гильберта для голоморфного вектора методом Булигана - Жиро / Ж.А. Токибетов, А.С. Сарсекеева, Р.А. Болтирекова // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 21, № 4. – C. 567-573. – ISSN 1562-3076
1236902
  Коробов В.И. Решение задачи робастного позиционного синтеза для канонической системы // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6
1236903
  Гавриляко Владимир Михайлович Решение задачи синтеза с помощью функции управляемости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гавриляко Владимир Михайлович; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1982. – 18л.
1236904
  Гулиев Ш.М. Решение задачи упругой устойчивости прямых и кривых стержней, пластин и пологих оболочек методом дискретизацип добавочной нагрузки. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Гулиев Ш.М.; Харьков.авиацион.ин-т. – Харьков, 1981. – 19л.
1236905
  Мелконян Д.О. Решение задачи устойчивости програмного движения на конечном интервале времени первым методом Ляпунова. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.02 / Мелконян Д.О.; МВ и ССО СССР.Ун-т дружбы народов. – М, 1979. – 11л.
1236906
  Кандидов В.П. Решение и анализ задач линейной теории колебаний : учеб. пособие / В.П. Кандидов. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 272 с.
1236907
  Гаджиев Ш.А. Решение и исследование некоторых вопросов теории упругого режима : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гаджиев Ш.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 14л.
1236908
  Каюпов А.К. Решение и исследование некоторых обыкновенных линейных дифференциальных и интегральных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Каюпов А.К.; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1236909
  Лесняк А.Г. Решение и исследование трех основных задач сфероидической геодезии : Автореф... канд. техническихнаук: 05.500 / Лесняк А.Г.; Ленингр. горный ин-т. – Л., 1970. – 23л.
1236910
  Меркулов И В. Решение и исследование уравнений движения вязкой жидкости при больших числах Рейнольдса : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Меркулов В.И,; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1966. – 29л.
1236911
  Валеев К.Г. Решение и исследование устойчивости одного класса систем линейных дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Валеев К.Г.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1962. – 10л.
1236912
  Паулаускас В.К. Решение инетгральных уравнений функций Лямэ при помощи рядов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Паулаускас В.К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1950. – 8 с.
1236913
  Касымов С.М. Решение инженерно-геологических задач методами разведочной геофизики: (Для целей сейсмомикрорайонирования) / С.М. Касымов, Р.А. Тиллябаев. – Ташкент, 1985. – 94с.
1236914
   Решение инженерных задач методами математического моделирования: Сб. науч. тр.. – К., 1978. – 156с.
1236915
  Батугин С.А. Решение инженерных задач методами распознавания образов : учеб. пособие для студентов III курса / Батугин С.А. ; Кузбас. политехн. ин-т, Каф. высш. математики. – Кемерово : Кузбас. политехн. ин-т, 1977. – 48 с. : ил. – Список лит.: с. 40-47
1236916
   Решение инженерных задач на аналоговых вычислительных машинах.. – Свердловск, 1976. – 39с.
1236917
  Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ = A practical guide to computer methods for engineers : Практ. руководство / Т. Шуп; пер. с англ. Р.А. Хохрякова. – Москва : Мир, 1982. – 238 с.
1236918
  Кампе-Немм Решение инженерных задач на электронных моделирующих машинах / Кампе-Немм. – Л., 1970. – 96с.
1236919
   Решение инженерных и экономических задач на ЭВМ: Учеб. пособие для техн. вузов.. – Киев, 1984. – 248 с.
1236920
  Чаленко П.И. Решение интегральных уравнений методом полос : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Чаленко П.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 134л. – Бібліогр.:л.I-VIII
1236921
  Чаленко П.И. Решение интегральных уравнений методом полос : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чаленко П.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1963. – 7 с.
1236922
  Дидык В.Ю. Решение интегральных уравнений проекционно-интернативными методами : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 008 / Дидык В.Ю.; АН УССР. – Киев, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1236923
  Сапаговас И.П. Решение квазилинейных эллиптических уравниней с дивергентной главной частью методом конечных разностей : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сапаговас И. П.; Уч. сов. Ин-та матем. АН УССР. – К., 1965. – 19л.
1236924
  Гендина Н.И. Решение ключевых задач информационной подготовки граждан и реализация образовательной функции библиотек эпохи Интернета / Н.И. Гендина, Л.Н. Рябцева // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 36-41. – ISSN 0869-608Х
1236925
  Гендина Н.И. Решение ключевых задач информационной подготовки граждан и реализация образовательной функции библиотек эпохи Интернета / Н.И. Гендина, Л.Н. Рябцева // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 38-42. – ISSN 0869-608Х


  В статье показана возможность обогащения оборазовательной функции современной библиотеки за счет организации информационной подготовки граждан.
1236926
  Горнштейн П.И. Решение конкуpсных задач по геометpии : из сб. под ред. М.И. Сканави / И.П. Горнштейн, Н.Н. Поляк, В.К. Тульчинский. – Киев : Текст ; ОКО, 1992. – 246 с. – ISBN 5-87660-003-2
1236927
  Машевский А.А. Решение конкуpсных задач по стеpеометpии из сбоpника задач по математике под pедакцией М.И.Сканави / А.А. Машевский. – Киев : Факт, 1997. – 41 с. – ISBN 5862480986
1236928
  Басангов Д.А. Решение Конституционного Суда и Верховного Суда РФ в сфере регулирования миграционных отношений // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 10. – С. 51-61. – ISSN 1812-8696
1236929
  Сизько В.Г. Решение контактных задач для областей с круговыми границами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Сизько В.Г.; ДГУ. – Днепропетровск, 1971. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1236930
  Положий Г.Н. Решение краевых задач p-аналитических функций с характеристикой p=xk для некоторых канонических областей
1236931
  Лободзинская И.Г. Решение краевых задач для полигармонических уравнений в n-мерном пространстве методом потенциалов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Лободзинская И.Г.; М-во высш и сред.спец.образования УССР. – Львов, 1963. – 10л.
1236932
  Булавицкий В.М. Решение краевых задач импульсно-гидродинамической теории взырва на выброс в слоистых средах. / В.М. Булавицкий. – Киев, 1978. – 32с.
1236933
   Решение краевых задач методом Монте-Карло. – Новосибирск, 1980. – 174 с.
1236934
  Торбунов С.С. Решение краевых задач сверхзвуковой газовой динамики двумя приближенными методами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Торбунов С.С.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 8л.
1236935
  Торбунов С.С. Решение краевых задач сверхзвуковой газовой динамики двумя приближенными методами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Торбунов С.С.; Казан. гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 11л.
1236936
   Решение краевых задач средствами математического моделирования : Сб. ст. – Киев, 1976. – 192 с.
1236937
   Решение краевых задач средствами математического моделирования : Сб. науч. тр. – Киев, 1979. – 115 с.
1236938
  Мудрак Н.В. Решение краевых задач теории потенциала для половины пространственного слоя с вырезом / Н.В. Мудрак. – К., 1972. – 18с.
1236939
  Угодчиков А.Г. Решение краевых задач теории упругости методами аналитических функций / А.Г. Угодчиков, Н.С. Бунькова; МВиССО РСФСР, Горьковск. гос. ун-т. – Горький
Вып. 1 : Построение конформно отображающих функций. – 1969. – 116с.
1236940
  Гирс В.Н. Решение кревых задач теории упругости методом функций Грин уравнений Лапласа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Гирс В.Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1236941
  Роман В.М. Решение лианеризованных задач суперкавитационного обтекания : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Роман В. М.; АН УССР, Ин-т гидромехан. – К., 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1236942
  Солдатов М.А. Решение линейных дифференциально-разностных уравнений с линейными коэффициентами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Солдатов М.А.; МВО СССР. Москов. энергет. ин-т Каф. высш. матем. – М., 1959. – 7л.
1236943
  Нестерчук А.В. Решение линейных дифференцированных уравнений и их систем с помощью опервтора численного интегрирования : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нестерчук А. В.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1236944
  Шлепаков Леонард Николаевич Решение линейных и нелинейных интегральных уравнений типа Фредгольма и Вольтерра второго рода с помощью сплайн-функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шлепаков Леонард Николаевич; АН Украинской ССР. Ин-т математики. – К., 1974. – 10л.
1236945
  Шишкин Геннадий Александрович Решение линейных интегро-дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шишкин Геннадий Александрович; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 23л.
1236946
   Решение линейных матричных уравнений методом канонизации / В.Н. Буков, В.Н. Рябченко, В.В. Косьянчук, Е.Ю. Зыбин // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 19-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Предлагается метод решения линейных матричных алгебраических уравнений, использующий представление матриц в канонических базисах. Метод сочетает аналитические возможности процедур, основанные на вычислении детерминантов, с вычислительной эффективностью ...
1236947
   Решение литологических задач и прямые поиски нефти в Припятской впадине методами геофизики и геохимии: Сб. науч. тр.. – Минск, 1981. – 182с.
1236948
   Решение литологических задач сейсмическими методами разведки.. – М., 1979. – 224с.
1236949
  Шапиро С.И. Решение логических и игровых задач / С.И. Шапиро. – М., 1984. – 153с.
1236950
  Таутс А. Решение логических уравнений : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Таутс А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1964. – 7л.
1236951
   Решение массовых геодезических задач на микроЭВМ : Справ. пособие / М.И. Коробочкин, В.С. Бережнов, Н.С. Зайцева, В.С. Красницкий; М.И. Коробочкин, В.С. Бережнов, Н.С. Зайцева, В.С. Красницкий. – Москва : Недра, 1991. – 140 с. – ISBN 5-247-00660-7
1236952
  Дмитриева И.Ю. Решение матричных задач Римана с матрицами подстановочного типа на двулистых поверхностях алгебраических функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Дмитриева И.Ю.; Одес.гсо.ун-т. – Одесса, 1985. – 15л.
1236953
   Решение Межведомственного регионального стратиграфического совещания по разработке унифицированных стратиграфических схем Прибалтики 1976 г. с унифицированными стратиграфическими корреляционными таб. – Ленинград, 1978. – 87 с.
1236954
   Решение межведомственного стратиграфического совещания по триасу Восточно-Сибирской платформы. (г.Саратов, 1979 г.) с региональными стратиграфическими схемами.. – Л., 1982. – 63с. + карты (схемы)
1236955
   Решение межвузовского регионального стратиграфического совещания по кембрийским отложениям Русской платформы (г.Вильнюс, 1983 г.) с университетской стратиграфической схемой.. – Л., 1986. – 49с.
1236956
   Решение Межвузовской республиканской тематической научной конференции по инженерной геодезии. – Киев, 1967. – 12 с.
1236957
   Решение междуведомственного совещания по вопросам учета и хранения материалов аэрофотосъемки, состоявщегося 21-23 февраля 1961 в г. Москве. – 3с.
1236958
  Рачков И.В. Решение Международного суда ООН по делу "Джибути против Франции" // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 4 (49). – С. 11-20. – ISSN 1812-3910
1236959
  Рачков И.В. Решение Международного Суда ООН: иммунитет и всеобщая подсудность (Заключение МС ООН по делу о стене в Палестине) // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 4. – С. 33-38. – ISSN 1812-3910
1236960
  Рачков И.В. Решение Международного Суда по делу о военной деятельности в ДРК // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3 (48). – С. 31-37. – ISSN 1812-3910
1236961
  Рачков И.В. Решение Международного Суда по делу о военной деятельности в ДРК (часть II; часть I опубликована в № 6(45) 2008) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 2 (47). – С. 31-35. – ISSN 1812-3910
1236962
  Рачков И.В. Решение Международного Суда по делу о военной деятельности в ДРК (часть1) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 6. – С. 6-11. – ISSN 1812-3910
1236963
  Ралдугин Н.В. Решение местных Советов и их исполкомов / Н.В. Ралдугин. – М., 1979. – 55с.
1236964
  Васильев Р.Ф. Решение местных советов с административной санкцией / Р.Ф. Васильев. – Москва, 1967. – 108с.
1236965
  Сапожников В.Д. Решение методами теории потенциала краевых задач для уравнения Лапласа в областях с нерегулярными границами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сапожников В. Д.; Лен. гос. пед. ин-т, Каф. матем. анализа. – Л., 1967. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1236966
  Клабукова Л.С. Решение методом конечных элементов краевых задач теории упругих моментных оболочек / Л.С. Клабукова. – М, 1989. – 40с.
1236967
  Фараго Иштван Решение методом конечных элементов некоторого класса нелинейных уравнений параболического типа : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Фараго Иштван; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 156л. – Бібліогр.:л.149-156
1236968
  Фараго И. Решение методом конечных элементов некоторого класса нелинейных уравнений параболического типа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Фараго И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 12 с.
1236969
  Демура Виталий Иванович Решение методом машинно-аналитических преобразований краевых задач напряженно-деформированого состояния цилиндрических оболочечных конструкций сложного профиля : Дис... канд. техническихнаук: 05.13.16 / Демура Виталий Иванович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 164л. – Бібліогр.:л.156-163
1236970
  Жданович В.Ф. Решение методом Фурье несамосопряженных смешанных задач для гиперболических систем на плоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жданович В. Ф.; БГУ. – Минск, 1959. – 10л.
1236971
  Агошков В.И. Решение многомерного уравнения переноса обобщённым методом Бубнова-Галеркина / В.И. Агошков. – Новосибирск, 1975. – 17 с.
1236972
  Хачатуров В.Р. Решение многоэкстремальных задач вогнутого программирования аппроксимационно-комбинаторным методом / В.Р. Хачатуров. – М., 1988. – 38 с.
1236973
  Габуния А.С. Решение на электронных цифровых машинах некоторых инженерных задач, сводящихся к граничным задачам для эллиптического уравнения : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Габуния А.С.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1972. – 18л.
1236974
  Омаров А. Решение научно-краевых задач теплопроводности в конусе усеченном сферами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Омаров А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 19 с.
1236975
   Решение Научной конференции по комплексному картографированию производительных сил Украинской ССР.. – К., 1965. – 13с.
1236976
  Ханазаров К.Х. Решение национально-языковой проблемы в СССР. / К.Х. Ханазаров. – 2-е изд., доп. – Москва, 1982. – 224с.
1236977
   Решение национально-языковых вопросов в современном мире. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2003. – 464с. – ISBN 5-86547-251-8
1236978
  Яковлев А.Г. Решение национального вопроса в Китайской Народной Республике / А.Г. Яковлев. – М., 1959. – 112с.
1236979
  Чаушеску Николае Решение национального вопроса в Румынии. / Чаушеску Николае. – Бухарест, 1980. – 143с.
1236980
  Хлынина Т.П. Решение национального вопроса на Северном Кавказе // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 128-135. – ISSN 0042-8779


  Развернувшееся на Северном Кавказе в начале 1920-х годов национально-государственное строительство явилось механизмом реализации права народов на национальное самоопределение.
1236981
  Омаров Аллеберген Решение начально-краевых задач теплопроводности в конусе, усеченном сферами : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Омаров Аллеберген; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 127л. – Бібліогр.:л.119-127
1236982
  Карачун В.Я. Решение начально-краевых задач теплопроводности в слоевых областях с помощью интегральных представлений решений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Карачун В. Я.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1980. – 22л.
1236983
  Абуш А. Решение нашего столетия : заметки по истории современности : пер. с нем. / Александр Абуш. – Москва : Прогресс, 1981. – 184 с.
1236984
  Колос Игорь Васильевич Решение некорректно поставленных задач линейной фильтрации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.02 / Колос Игорь Васильевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 19 с.
1236985
  Морарь Г.А. Решение некоторые контактных задач теории упругости, приводящихся к интегро-дифференциальному уравнению типа Прандтля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Морарь Г.А.; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1972. – 15л.
1236986
  Ермолин Евгений Витальевич Решение некоторых газодинамических задач с двумя автомодельными переменными : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ермолин Евгений Витальевич; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1972. – 20л.
1236987
  Натрошвили Д.Г. Решение некоторых гранично-контактных задач теории упругости / Д.Г. Натрошвили. – Тбилиси, 1980. – 88с.
1236988
  Косарчин В.Н. Решение некоторых граничных задач теории пологих оболочек : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Косарчин В. Н.; Льв.ГУ. – Львов, 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1236989
   Решение некоторых задач гравиразведки и магниторазведки на электронных цифровых машинах.. – Новосибирск, 1962. – 142с.
1236990
  Положий Г.М. Решение некоторых задач плоской теории упругости для областей с угловыми точками. / Г.М. Положий, 1949. – [26] с.
1236991
  Карымсаков С. Решение некоторых задач полуэмпирической теории атмосферной диффузии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карымсаков С.; АН УзССР, Ин-т механ. и Вычислит. цент. – Ташкент, 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1236992
   Решение некоторых классов уравнений.. – К., 1979. – 56с.
1236993
  Ерофеенко Виктор Тихонович Решение некоторых краевых задач математической физики для областей. органиченных цилиндром и сферой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Ерофеенко Виктор Тихонович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.9-12
1236994
  Кронберг А.А. Решение некоторых линейных и нелинейных уравнений эллиптического типа методом Монте-Карло. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Кронберг А.А.; АН СССР. Сиб. отд. Вычислит. центр. – Новосибирск, 1977. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1236995
   Решение некоторых обратных задач механики реагирующих сред.. – Томск, 1987. – 246с.
1236996
  Насыров Р.М. Решение некоторых обратных краевых задач гидро-аэродинамики для многосвязных областей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Насыров Р.М. ; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1953. – 6 с.
1236997
  Копыстыра Николай Петрович Решение некоторых осесимметричных задач теории потенциала и теории упругости для пространства с разрезами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.08 / Копыстыра Николай Петрович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 16 с.
1236998
  Копнинский Е.А. Решение некоторых экстремальных задач комбинаторного типа, возникающих при распределении работ между многими исполнителями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Копнинский Е.А.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 12л.
1236999
  Ким Д.У. Решение нелинейных задач теплопроводимости в подвижной области с приложениями к тепловым процессам в электрических контактах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010102 / Ким Д.У.; АН КазССР. Объединен. учен. совет. Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1973. – 14л.
1237000
   Решение нелинейных уравнений.. – Минск, 1980. – 64с.
<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,