Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>
1236001
  Сергійчук В. "Связь с Курском малозначительна" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – С. 43-48. – ISBN 978-617-7837-01-4


  До 100-річчя чергової спроби населення Слобожанщини приєднатися до України.
1236002
  Волканович В. "Свята Почаївська Лавра". Монографія Митрополита Іларіона : спогади // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 6 (102). – С. 22-23
1236003
  Тримбач С. "Свята правда" чи "сон золотий"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26 жовтня (№ 191). – С. 7


  Кіноукраїнець на роздоріжжі. Екранізація повісті В. Рутківського "Сторожова застава".
1236004
  Лук"янчук Г. "Свята Русь" Алена Безансона // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 5 - 11 жовтня (№ 40). – С. 4


  У видавництві "КЛІО" щойно побачила світ книжка відомого французького дослідника історії Московії-Росії Алена Безансона в перекладі відомого громадського діяча Тараса Марусика.
1236005
  Минько Л.И. "Святая" вода / Л.И. Минько. – Минск, 1965. – 28с.
1236006
  Кузнецов Л.М. "Святая" мафия / Л.М. Кузнецов. – Москва, 1989. – 63с.
1236007
  Осипчук Н. "Святий вогонь, що його ми сміливо запалили, уже ніколи не погасне" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 28 листопада (№ 130). – С. 12-13


  Незалежність України від Росії пропагував Іван Липа, який був одним із авторів Конституції УНР, поетом, лікарем, мандрівником і батьком, який зумів виховати достойного сина.
1236008
  Сергійчук В. "Святий Київ наш великий" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 49). – С. 10
1236009
  Пасько І. "Святий лікар" : [до 145-річчя з дня народження Феофіла (Теофіла) Яновського] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 175-177. – ISBN 966-7060-76-4
1236010
  Козирєва Т. "Святий Миколай має свій тип обличчя" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19 грудня (№ 231). – С. 12


  "Оглядаючи ікони в Національному музеї іменя Андрея Шептицького."
1236011
  Сергійчук В. "Святий престол дуже щасливий зав"язати ці відносини" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 107-112. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між УНР і Ватиканом.
1236012
  Генералюк Л.С. "Святим дивом сяють храми Божі...". Храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка / Леся Генералюк ; [вступ. сл. Мирослава Поповича ; [Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук України, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – 167, [1] с. : фотоіл. – На авнантитулі.: Тарас Шевченко. 1814-2012. – Бібліогр.: с. 111-112. – ISBN 978-611-516-000-6
1236013
  Смілянська В.Л. "Святим огненним словом..." / В.Л. Смілянська. – К., 1990. – 288с.
1236014
  Чілачава Р. "Святиться та любов..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 28 лютого (№ 7/8). – С. 8-9


  Про Миколу Вінграновського.
1236015
   "Святі чуття, закладені в молитву..." : антологія україської молитви : у двох книгах. – Чернівці : Рута
Кн.1. – 1996. – 153 с.
1236016
   "Святі чуття, закладені в молитву..." : антологія української молитви : у двох книгах. – Чернівці : Рута
Кн.2. – 1996. – 187 с.
1236017
  Яненко Я. "Святкова" та "акційна" реклама: соціалізаційний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 42-46. – (Журналістика ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Мета - визначення соціалізаційного впливу "святкової" та "акційної" реклами. За допомогою методу контент-аналізу виявлено цінності, стереотипи та моделі поведінки, які пропонуються у "святковій" та "акційній" рекламі. Метод кореляційного аналізу ...
1236018
  Кротов Г.А. "Святое дело" / Г.А. Кротов, В.И. Тимофеев. – Москва : Советская Россия, 1987. – 123 с. – (По ту сторону)
1236019
  Катин К В. "Святое место". / К В. Катин. – М, 1986. – 206с.
1236020
  Сліпушко О. "Святої правди голос новий!" / записав Іван Ілляш // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2012. – 1 грудня (№ 229)


  КНУ імені Тараса Шевченка почав реалізацію плану заходів до 200-річчя Кобзаря. Про це розмова з доктором філологічних наук, професором, в. о. завідувача кафедри Інституту філології КНУ, заступником керівника робочої групи з відзначення ювілею Оксаною ...
1236021
  Стеценко Е. "Святой венец" поэта (Версии) // Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / "Природа и человек" ("Свет"). – Москва, 2007. – № 6. – С. 58-60. – ISSN 0868-488Х


  Про створення поеми "Гавриліада", яка негативно вплинула на долю О.С. Пушкіна
1236022
  Горбунов Г.И. "Святой" из большевистского подполья (о Короткове И.И.) / Г.И. Горбунов. – Ярославль, 1968. – 44с.
1236023
  Арутюнов С.А. "Святые" реликвии: миф и действительность / С.А. Арутюнов, Н.Л. Жуковская. – Москва : Политиздат, 1987. – 107с.
1236024
   "Святыни Отечества". [Электронный ресурс] : цикл передач на Радио "Радонеж" / авт.-ведущие Ю.Д. Акашев, М.А. Емельянов-Лукьянчиков ; Фонд Русский мир. – [Б. м.] : [б. г.], 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с контейнера
1236025
   "Священна та проклята людина" Джорджо Агамбена / В. Кебуладзе, І. Іващенко, Г. Агеєва, Гарсія, Хесус М. де // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 : Комунікація і постправда. – С. 116-120. – ISSN 2522-9338
1236026
  Колесницкий Н.Ф. "Священная Римская империя": притязания и действительность / Н.Ф. Колесницкий. – Москва : Наука, 1977. – 198 с.
1236027
  Хвостова С.Ю. "Священной памяти двенадцатого года...": Отечественная война 1812 года. Эпоха в документах, воспоминаниях, иллюстрациях // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 5. – С. 12-14. – ISSN 0869-608Х
1236028
  Монахова И. "Священные имена их не исчезнут в океане вечности..." О Белинском - музейным языком // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 240-. – ISSN 0042-8795
1236029
  Рыжакова С.И. "Сделано в Латвии": к вопросу об этнокультурных особенностях национальных брендов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 159-184. – ISSN 0869-5415
1236030
  Морита А. "Сделано в Японии" история фирмы "Сони" / А. Морита. – Москва : Прогресс, 1990. – 408 с.
1236031
  Морита А. "Сделано в Японии". / А. Морита. – М., 1991. – 61с.
1236032
  Линдер И.М. "Сделать наилучший ход..." / И.М. Линдер. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 176 с.
1236033
   "Сделать прекрасным наш день...": публицистика амер. романтизма: сб.. – М., 1990. – 537с.
1236034
  Мещерина Е.Г. "Се Красота из синего эфира..." ( к проблеме эстетики цвета в поэзии Серебряного века ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.63-90. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
1236035
  Швець А. "Се новий тип жінки-емансипантки, введений у нашу літературу" (художній світ Франкової "Маніпулянтки") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 14-27. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
1236036
  Шайкин А.А. "Се повести временных лет..." / А.А. Шайкин. – М., 1989. – 251с.
1236037
  Салига Т. "Себе ми знаєм зроду...", або українська історія в поезії Миколи Вінграновського // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 119-123. – ISSN 0868-4790
1236038
   "Севастопольцы". Опера. – Свердловск, 1947. – 94с.
1236039
  Борисов Ю.Б. ...сделать невозможное / Ю.Б. Борисов. – Ленинград, 1975. – 76 с.
1236040
  Папандоніос З. [Свята гора / Зах. Папандоніос. – Афіни : Естія, 1998. – 216 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 16]). – ISBN 960-05-0736-8
1236041
  Тейтель І. С-г. кооперація та масова агропропаганда. / І. Тейтель. – Х., 1929. – 109с.
1236042
  Карякина Т.А. Связь кристалломорфологии кварца с его дефектами : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Карякина Т. А.; Лен. горный ин-т. – Л., 1968. – 19л.
1236043
  Маилов И.М. Связь курса ботаники с трудом по выращиванию растений и влияние этой связи на знания учащихся (На матер. школ АзССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Маилов И. М.; Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1966. – 28л.
1236044
  Хусанов Ботир Связь курса физики средней школы с вопросами комплексной механизации сельского хозяйства (на материалах сельской средней школы УзССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Хусанов Ботир; М-во просвещения УзССР. Ташкентский гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент, 1974. – 41л.
1236045
  Фаязов Дж Связь курса химии с сельским хозяйством в школах Узбекистана. : Автореф... канд. пед.наук: / Фаязов Дж; Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1236046
  Красильщиков О.А. Связь люминесцентных свойств флюорита с его минералого-геохимическими особенностями : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 127 / Красильщиков О.А.; АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – К., 1971. – 26л.
1236047
   Связь магматизма и эндогенной минерагении с блоковй тектоникой.. – М., 1969. – 264с.
1236048
  Сараджишвили Г.Д. Связь магнитных свойст некоторых вулканических горных пород с механическими напряжениями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Сараджишвили Г. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1236049
  Грегор Т. Связь магнитных свойств гранитоидов Западных Карпат с их петрогенезисом и потенциальной рудоностностью // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1991. – С. 129-135 : Рис. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Приведены результаты разделения гранитоидов Западных Карпат на магнетитовую и ильменитовую серии по значениям магнитной восприимчивости в соответствии с классификацией Ишигара для фанерозойских граноитоидов. Показана приуроченность полиметаллических ...
1236050
  Печерский Д.М. Связь магнитных свойств гранитоидов с условиями их образования (по материалам исследований на Северо-Востоке СССР) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Печерский Д.М.; МГУ. Северо-Восточн. комплексный науч.-исслед. ин-т Сибирского отд. АН СССР. – М., 1963. – 18л.
1236051
  Печерский Д.М. Связь магнитных свойств изверженных горных пород с условиями их образования : Автореф... д-ра геол.-мин.наук: 04.051 / Печерский Д.М.; МГУ. – М., 1971. – 24л.
1236052
  Шеремета М.Н. Связь между асимптотикой аналитических функций и коэффициентами их степенных разложений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Шеремета М.Н. ; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
1236053
  Айвазов И.В. Связь между балльностью и количественными характеристиками сейсмических колебаний при землетрясениях Кавказа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Айвазов И.В.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1961. – 8л.
1236054
  Клаузиус Р. Связь между великими деятелями природы : Речь, Р. Клазиуса, произнес. при вступлении в должность ректора Бон. ун-та 18 окт. 1884 г. / пер. с нем. И.Н. Красовского. – Киев : В унив. тип. (И.И. Завадского), 1885. – 15 с. – Без ориг. обл. - Отд. оттиск: Журнал элементарной математики / Изд. проф. В.П. Ермаковым
1236055
  Бубма В. Связь между магнитным полем и движением в одиночных солненчных пятнах : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Бубма В.; Гос. астрон. ин-т. – М., 1959. – 7л.
1236056
  Скопенко В.В. Связь между моделями, описывающими сорбцию химически модифицированными кремнеземами / В.В. Скопенко, Ю.В. Холин, В.Н. и др. Зайцев // Журн. физ. химии, 1993. – №4
1236057
  Оганесян Р.О. Связь между морфогенетическими и электрофизиологическими процессами в глазу амфибий : Автореф... канд. биол.наук: / Оганесян Р. О.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1969. – 16л.
1236058
  Путилов С.В. Связь между подгрупповым и нормальным строением конечных групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Путилов С.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 12л.
1236059
  Путилов Сергей Васильевич Связь между подгрупповым и нормальным строением конечных групп : Дис... кнд. физ-мат.наук: 01.01.06. / Путилов Сергей Васильевич; Ин-т матем. – Гомель, 1983. – 110л. – Бібліогр.:л.105-110
1236060
  Шувалов Ю.Н. Связь между распределением электронной плотности и элктропроводности кристаллов сернистого кадмия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шувалов Ю.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 9л.
1236061
  Гермелис А.А. Связь между реологическими харатеристиками некоторых полимерных материалов, определенными при разных режимах нагружения и температурах. : Автореф... Канд.техн.наук: 076 / Гермелис А.А.; Объед.совет.Отд-ния физ-техн.наук. – Рига, 1969. – 20л.
1236062
  Островский И.В. Связь между ростом мероморфной функции и распределениме ее значений по аргументам. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Островский И.В.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1958. – 11л.
1236063
  Фрейд З. Связь между символом и симптомом // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 60-61. – ISSN 2307-3195
1236064
  Зепе М.Д. Связь между спектрами комбинационного рассеяния и электронными спектрами молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зепе М.Д.; АН Латвийской ССР. Ин-т физики. – Рига, 1952. – 8 с.
1236065
  Куриленко Анатолий Иванович Связь между структурой и деформационно-прочностными свойствами привитых сополимеров : Автореф... д-ра хим.наук: 01.04.19 / Куриленко Анатолий Иванович; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1980. – 48л.
1236066
  Герайзаде П А. Связь между тепло- и гидрофизическими свойствами некоторых типов почв Азербайджанской ССР. : Автореф... Канд.техн.наук: 116.98 / Герайзаде А.П,; Всесоюз.акад.с-х наук. – Л, 1970. – 19л.
1236067
  Ильин Сергей Иванович Связь между упругими и неупругими магнитомеханическими явлениями в ферромагнитных материалах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Ильин Сергей Иванович; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
1236068
  Карамушка Т.В. Связь между уровнем развития готовности аспирантов к осуществлению профессиональной карьеры и ролевым взаимодействием // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 54-63 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 2411-3190
1236069
  Микшите Связь между установлением пространственных соотношений и склонностью к специальности : Автореф... канд. псих.наук: 19.00.07 / Микшите О.-Г.И.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 36л.
1236070
  Петросян К.А. Связь между устройствами дискретной техники / К.А. Петросян. – М., 1977. – 41с.
1236071
   Связь мелового и палеогенового вулканизма Армении с типами развития геосинклинальных прогибов.. – М., 1968. – 156с.
1236072
  Жарикова А.Е. Связь менталитета и корпоративной культуры в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.154-156. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1236073
   Связь метаболизма углерода и азота при фотосинтезе: тезисы докладов. – Пущино, 1985. – 112с.
1236074
   Связь металлогении с глубинным строением земной коры центральной части Средней Азии.. – Ташкент, 1987. – 122с.
1236075
  Виленский В.А. Связь микрофазового разделения в полиуретанах и полиуретановых ионометрах со строением и составом жестких и гибких сегментов. : Автореф... д-ра хим.наук: 01.04.19 / Виленский В.А.; Ин-т химии высокомолекул. соед. – К., 1991. – 38л.
1236076
  Семенов С.В. Связь множественных процессов с упругим рассеяниям при высоких энергиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Семенов С.В.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1977. – 8л.
1236077
  Демедюк Ю.Н. Связь морфологии ходов пещеры Оптимистическая с литологией карстующихся пород // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 130-135 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
1236078
  Айламазьян А.М. Связь моторики человека с его личностными характеристиками / А.М. Айламазьян, Т.С. Князева // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 62-73. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассматриваются теоретические аспекты проблемы моторных проявлений личностных характеристик человека, а также понятия телесности личности в философии и антропологии. Предлагается рассматривать телесность личности в психологии как текуче-сущностный ...
1236079
   Связь на сверхвысоких частотах. – Москва : Связь, 1967. – 615 с.
1236080
   Связь науки конституционного (государственного) права с юридической практикой в истории одесской школы права // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 4. – С.19-101. – ISSN 1561-4999
1236081
  Капченко Л.Н. Связь нефти, рассолов и соли в земной коре / Л.Н. Капченко. – Ленинград : Недра, 1974. – 184с.
1236082
  Герасимова О.П. Связь нового материала с пройденным в устном изложении знаний учителем на уроке. : Автореф... Канд.пед.наук: / Герасимова О.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 12л.
1236083
  Жидкова Е.И. Связь обвинения и пределов досудебного производства по уголовному делу // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 79-89. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1236084
  Левшов Н.Н. Связь обеспечим! / Н.Н. Левшов. – М, 1990. – 47с.
1236085
  Федулова Н.Г. Связь обмена поли- -оксибутирата с азотфиксацией и фотосинтезом. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Федулова Н.Г.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1980. – 25л.
1236086
  Балаклевский А.И. Связь обмена тиамина с холинэргическими процессами в организме и отношение тиамина /и некоторых его производных/ к основным компонентам холэргической системы. : Автореф... канд. биол.наук: / Балаклевский А.И.; АН Латв.ССР. – Гродно, 1965. – 28л.
1236087
  Потанина Л.Т. Связь образно-символического мышления с развитием ценностно-смысловых представлений личности / Л.Т. Потанина, А.Н. Гусев // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 30-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Образно-символическое мышление, исследуемое в контексте развития ценностно-нравственной структуры личности, рассматривается как особый вид деятельности, обусловленный спецификой процессов абстрагирования, обобщения, с одной стороны, и связанный с ...
1236088
   Связь обучения в восьмилетней школе с жизнью.. – М., 1962. – 407с.
1236089
  Айсин А.И. Связь обучения геометрии с практической деятельностью учащихся восьмилетней вечерней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Айсин А.И.; Калининский гос. пед. ин-т им. М.И.Калинина. – Калинин, 1969. – 25л.
1236090
  Цыбульская Г.Н. Связь обучения математике с производительным трудом учащихся средних профессионально-технических училищ : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Цыбульская Г. Н.; НИИ педагог. УССР. – К., 1982. – 24л.
1236091
   Связь обучения с жизнью при изучении биологии и основ сельскохозяйственного производства. Сб. ст.. – М., 1959. – 75с.
1236092
  Анисов М.И. Связь обучения с жизнью, с трудом учащихся в учебном процессе фабрично-заводских семилеток (ФЗС) РСФСР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Анисов М.И. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1966. – 20 с.
1236093
   Связь обучения с жизнью, с трудом учащихся. Сб. ст.. – М., 1963. – 224с.
1236094
   Связь обучения с жизнью. Сб. Ст.. – Воронеж, 1961. – 92с.
1236095
  Рут Н.А. Связь обучения с общественно полезным производительным трудом учащихся / Н.А. Рут. – М, 1963. – 264с.
1236096
   Связь обучения с производительным трудом.. – Оренбург, 1959. – 52с.
1236097
  Избештский И.Л. Связь обучения с производственным опытом учащихся сельской вечерней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Избештский И.Л.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра общей педагогики. – Кишинев, 1967. – 23л.
1236098
  Эсперанса С М.Б. Связь обучения с производственным трудом как необходимое условие политихнической подготовки учащихся. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Эсперанса М.Б.С.; АПН СССР. – М, 1977. – 20л.
1236099
   Связь обучения с трудом в средней школе с дифференцированным обучением.. – М., 1962. – 244с.
1236100
  Пискунов Михаил Устинович Связь обучения с трудом как фактор всестороннего развития учащихся (дидактические основы) : Автореф... д-ра пед.наук: 13.00.01 / Пискунов Михаил Устинович; Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 46л.
1236101
  Ермаков П.А. Связь обучения физике с производственным опытом учащихся вечерней школы, занятых в сельском хозяйстве : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Ермаков П.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 20л.
1236102
  Ляхович В.В. Связь оруденения с магматизмом / В.В. Ляхович. – М., 1976. – 424с.
1236103
  Беспалова Т.М. Связь ответственности с особенностями темперамента курсантов военного вуза // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Рос. акад. образования ; Федерал. гос. науч. учреждение "Ин-т социализации образов." ; Московский психолого-социал. ун-т. – Москва, 2014. – № 3 (55). – С. 187-195. – ISSN 2073-8536


  В статье представлена оценка уровня сформированности коммуникативной компетентности методом тестирования по пяти основным компонентам: знаниям, умениям (опыту), отношениям, эмоционально-волевой регуляции, готовности. The article presents an ...
1236104
  Гуцол Т.Д. Связь параметров кровотока животных с его электромагнитным излучением // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 149-157 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1125
1236105
   Связь параметров шумановского резонанса с температурой на африканском континенте / А.В. Пазнухов, Ю.М. Ямпольский, А.П. Николаенко, А.В. Колосков // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – C. 104-112. – ISSN 1727-7485
1236106
  Намгаладзе А.А. Связь периодов геомагнитных микропульсаций с концентрацией магнитосферной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.051 / Намгаладзе А.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Физ. фак. – Л., 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1236107
   Связь поверхностных структур земной коры с глубинными. – Киев : Наукова думка, 1971. – 372с.
1236108
   Связь поверхностных структур Кировоградского рудного района (Украинский щит) с локальными неоднородностями коры и рельефом раздела Мохо / В.И. Старостенко, В.И. Казанский, Г.М. Дрогицкая, О.Ф. Макивчук, Н.И. Попов // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 3-21 : Рис. – Бібліогр.: 33 назви. – ISSN 0203-3100
1236109
  Малахов С.И. Связь показателей интеллекта с копинг-стилями у студентов гуманитарной и негуанитарной специализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 67-75. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1236110
  Кузнецов Г.Ф. Связь полигонизации и рекристаллизации с пластической деформацией монокристаллов аллюминия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кузнецов Г.Ф. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1967. – 14 с.
1236111
  Жевандров Н.Д. Связь поляризации люминесценции и других оптических свойств производства антацена с их структурой : Автореф... канд. физ. мат.мнаук: / Жевандров Н. Д.; Физич. ин-т АН СССР. – Москва, 1951. – 12 с.
1236112
  Локалова Н.П. Связь понимания предмета психологии и профессионального мышления психологов // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 3. – С.74-81. – ISSN 0205-9592
1236113
   Связь потребления метана с дыханием почв и травяно-мохового яруса в лесных экосистемах южной тайги Западной Сибири / А.Ф. Сабреков, М.В. Глаголев, И.А. Фастовец, Б.А. Смоленцев, Д.В. Ильясов, Ш.Ш. Максютов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 963-973 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0032-180Х
1236114
  Падалко Н.В. Связь преподавания биологии с практикой сельского хозяйства / Н.В. Падалко. – М, 1955. – 24с.
1236115
   Связь преподавания диалектического материализма и естественных наук в техническом вузе.. – К.-Одесса, 1980. – 104с.
1236116
   Связь преподавания иностранных языков с профессиональной подготовкой студентов.. – Л., 1970. – 207с.
1236117
   Связь преподавания истории с жизнью.. – М., 1962. – 128с.
1236118
  Абдулкеримов Т.А. Связь преподавания курса ботаники с жизнью в условиях Азербайджанской ССР : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Абдулкеримов Т.А.; Азербайдж.гос. пед. ин-т. – Баку, 1968. – 24л.
1236119
  Зафирис Н.П. Связь преподавания физики с жизнью (Из опыта работы)р10 / Н.П. Зафирис. – Алма-Ата, 1964. – 59 с.
1236120
   Связь преподавания философии с профилирующими дисциплинами. Сб. ст.. – Иркутск, 1974. – 125с.
1236121
  Волков В.М. Связь преподавания химии с трудом учащихся вечерней (сменной) школы / В.М. Волков. – Москва : Издателство АПН РСФСР, 1960. – 81 с.
1236122
  Федотова Л.Г. Связь преподавания экономической географии зарубежных стран с современностью как важнейшее условие формирование познавательных интересов учащихся вечерней школы. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Федотова Л.Г.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1236123
  Яблонский М.П. Связь пропаганды с жизнью. / М.П. Яблонский. – М., 1963. – 72с.
1236124
   Связь пропаганды с жизнью.. – Л., 1976. – 67с.
1236125
  Задорожная Г.А. Связь пространственной вариации твердости чернозема с экологической структурой растительного сообщества // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 69-78 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0587-2596
1236126
  Кизима В.В. Связь психики, соматики и деятельности человека с позиций метафизики тотальности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 175-177. – ISSN 2077-8309
1236127
  Лаврищева Е.М. Связь разноязыковых модулей в ОС ЕС / Е.М. Лаврищева, В.Н. Грищенко. – М., 1982. – 127с.
1236128
  Ноздренко Д.Н. Связь реакций нейронов моторной коры кошки с мышечной активностью при переходе локтевого сустава передней лапы из одного равновесного состояния в другое // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 153-159. – ISSN 1023-2427


  В экспериментах на наркотизированных котах проведено исследование динамики формирования моторных команд в сенсомоторной коре в процессе выполнения целенаправленных, небаллистических движений локтевого сустава
1236129
  Горелов С.К. Связь рельефа Копетдага с глубинными структурами и сейсимчностью / С.К. Горелов. – Москва : Наука, 1979. – 108 с.
1236130
  Григорьев А. Связь С-программ с операционной системой / А. Григорьев. – 2-е изд., испр. – Москва : Диалог-Мифи
3. – 1991. – 64 с.
1236131
  Даниленко Т.С. Связь с геодезическими пунктами, закрепленными на сооружениях / Т.С. Даниленко; науч. ред. Н.Н. Лебедев. – Москва : Недра, 1969. – 104 с.
1236132
   Связь с космосом // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – август, № 119. – С. 90-99 : фото
1236133
  Юрчук Н. Связь с рейтингом. Мнение руководителей вузов // Сегодня. – Киев, 2013. – 21 мая (№ 106). – С. 14


  [В том числе Владимир Бугров, проректор по научно-педагогической работе КНУ им. Тараса Шевченко.]
1236134
  Сытинский А.Д. Связь сейсмичности Земли с солнечной активностью и атмосферными процессами. / А.Д. Сытинский. – Л., 1987. – 97с.
1236135
  Пересыпкин И.Т. Связь сердец боевых. Автобиогр. очерк. / И.Т. Пересыпкин. – Донецк, 1974. – 174с.
1236136
  Заец Л.Н. Связь скоростного строения мантии под Таиландом и его окружением с сейсмичностью региона / Л.Н. Заец, И.В. Бугаенко, Т.А. Цветкова // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 48-56 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1684-2189
1236137
  Спиро Н.С. Связь состава поглощенного комплекса со средой осадкообразования. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: / Спиро Н.С.; Всесоюз. нефт. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1965. – 36л.
1236138
  Барашкова Е.П. Связь составляющих радиационного баланса с метеорологическими условиями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Барашкова Е.П.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1960. – 16л.
1236139
  Плесский Б.В. Связь состояний в общей теории систем / Б.В. Плесский, Г.А. Поликарпов, А.И. Уемов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
1236140
  Косарик М.А. Связь социокультурного контекста и лингвистической доктрины: становление идей универсальной грамматики в Португалии XVI-XVII вв. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 71-94. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385


  Португальские филологические сочинения, предшествующие грамматике Пор-Рояля, сохраняли, в силу особенностей социокультурного контекста Португалии 16-17 вв., идеи средневек. лингвистики, находясь при этом в русле ренессансных воззрений на язык. ...
1236141
   Связь стратегий межличностного познания с личностными и интеллектуальными особенностями подростков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 100-109. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1236142
  Воробьев Леонид Николаевич Связь структурных и каталитических свойств катализаторов гидроочистки на основе алюмомолибденовой и алюмоникль-молибденовой систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Воробьев Леонид Николаевич; Киевск. политехн. ин-т 50-летия Вел. Окт. соц. рев-ции. – К., 1980. – 20л.
1236143
   Связь структурных элементов Приазовского геоблока Украинского щита с геоэлектрической моделью раздела Мохоровичича / П.И. Пигулевский, Б.З. Берзенин, А.Г. Насад, А.Я. Радзивилл // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 54-57 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1236144
  Турченко С.И. Связь сульфидного оруденения со стадиями регионального метаморфизма на примере Северной Карелии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.127 / Турченко С.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 19л.
1236145
  Дружинин В.С. Связь тектоники и магматизма сглубинным строением Среднего Урала по данным ГСЗ. / В.С. Дружинин. – М, 1976. – 158с.
1236146
  Якуба Ю.А. Связь теоретического и производственного обучения в редних профтехучилищах / Ю.А. Якуба. – М., 1986. – 54с.
1236147
   Связь теоретической и практической подготовки студентов технических школ.. – 12с.
1236148
  Терехин М.Н. Связь теории и практики в процессе обучения школьников / М.Н. Терехин. – М., 1982. – 128с.
1236149
  Черняк П.К. Связь теории с практикой в курсе физики средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Черняк П.К.; МП УССР. Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1954. – 15л.
1236150
  Близнюк С.Д. Связь теории с практикой в образовательной подготовке учащихся : Автореф. дис. ... наук / Близнюк С.Д. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 23 с.
1236151
  Шацкий В.П. Связь теории с практикой в обучении и формы ее осуществления в школах рабочего поселка. : Автореф... наук: / Шацкий В.П.; Ин-т теории и истории педагогики Акад.пед.наук РСФСР. – Москва, 1950. – 14 с.
1236152
  Шацкий В.П. Связь теории с практикой в обучении. / В.П. Шацкий. – М., 1955. – 104с.
1236153
  Прочухаев В.Г. Связь теории с практикой в преподавании математики / В.Г. Прочухаев. – Москва
2. – 1958. – 94 с.
1236154
  Матушкин С.Е. Связь теории с практикой в процессе обучения. / С.Е. Матушкин, М.Н. Терехин. – Челябинск, 1973. – 104с.
1236155
  Якуба Ю.А. Связь теории с практикой в учебном процессе / Ю.А. Якуба. – М., 1975. – 56с.
1236156
  Шалаев В.Ф. Связь теории с практикой в школьном курсе зоологии / В.Ф. Шалаев. – М, 1959. – 352с.
1236157
  Шалаев В.Ф. Связь теории с практикой школьном курсе зоологии / В.Ф. Шалаев. – М, 1959. – 352с.
1236158
  Атутов П.Р. Связь трудового обучения с основами наук / П.Р. Атутов. – Москва, 1983. – 128с.
1236159
  Алаи С.И. Связь трудового обучения с физикой. (раздел "Механизация труда"). : Автореф... канд. пед.наук: / Алаи С.И.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1964. – 24л.
1236160
  Бабаев Р.А. Связь трудовых политехнических практикумов по растениеводству с химией : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Бабаев Р.А.; Азербайджан. гос. пед.ин-т им В.И.Ленина. – Баку, 1969. – 26л.
1236161
  Поволоцкая Л.А. Связь университетов с промышленностью в Англии / Л.А. Поволоцкая. – Москва, 1972. – 32с.
1236162
  Кожухарь Галина Сократовна Связь уровня развития профессионально важных коммуникативных качеств студентов-психологов с успеваемостью // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 127-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Приводятся данные, полученные в результате исследования уровня развития профессионально важных коммуникативных качеств у студентов-психологов. Обнаружена и описана специфическая взаимосвязь степени выраженности этих качеств и академической успеваемости ...
1236163
  Якушина Л.З. Связь урока и внеурочной работы по иностранному языку / Л.З. Якушина. – Москва, 1990. – 100 с.
1236164
  Гервер В.А. Связь уроков черчения с работой учащихся в мастерских / В.А. Гервер. – М, 1959. – 64с.
1236165
  Костенко Сергей Сергеевич Связь успешности обучения старшеклассников общеобразовательных школ со свойствами психофизических функций : Дис... канд.биолог.наук: 03.00.13 / Костенко Сергей Сергеевич; КУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1998. – 136л. – Бібліогр.:л.114-136
1236166
  Андреева Ю. Связь утомления и дефектов осанки среди детей, диагностированных с дизартрией / Ю. Андреева, А. Моцкене, М. Жукаускене // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 75-81 : рис. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 1818-9172
1236167
  Соколова Е.Т. Связь феномена диффузной гендерной идентичности с когнитивным стилем личности / Е.Т. Соколова, Н.С. Бурлакова // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 3. – С.41-51. – ISSN 0042-8841
1236168
  Масленникова Н.В. Связь физиологического состояния балтийской трески с некоторыми показателями химического состава ее мышц, печени и яичников : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Масленникова Н.В.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1968. – 20л.
1236169
  Панфилов В.А. Связь философии и математики в познании проблемы конечного и бесконечного : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Панфилов В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 21 с.
1236170
  Панфилов Валерий Александрович Связь философии и математики в познании проблемы конечного и бесконечного : Дис... канд. философ.наук: 09.00.08 / Панфилов Валерий Александрович; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 131л.
1236171
  Флавицкий Ф. Связь форм кислородных и водородных соединений элементов Флавиана Флавицкого : (сообщено 7 февраля1891 года) : из химической лаборатории Казанского университета // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – 26 с.
1236172
  Мухамедов Г.И. Связь формы кривой радиотермолюминесценции с состоянием аморфных областей полиэтилена. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.07 / Мухамедов Г.И.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1976. – л.
1236173
  Нелипа Н.Ф. Связь фотообразования пи-мезонов с рассеянием / Н.Ф. Нелипа. – Москва : Издательство глав.упр. по использованию атом. энергии, 1959. – 88 с.
1236174
  Гачечиладзе Отар Отарович Связь характеристик полуизолирующего GaАsU ионнолигированных слоев на его основе с условиями выращивания монокристаллов : Автореф... канд. физико-математическихнаук: 01.04.10 / Гачечиладзе Отар Отарович; Тбилисский ун-т. – Тбилиси, 1988. – 24л.
1236175
  Салманов В.И. оглы Связь химии с физикой во внеурочных занятиях в средних общеобразовательных школах как средство углубления знаний и развития интереса учащихся : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Салманов В.И. оглы; МВ и ССО Азербайджанской ССР. Аз. Гос. пед. ин-т. – Баку, 1974. – 30л.
1236176
  Шеин Н.В. Связь цвета и образа главного героя в романе А. Мердок "Время ангелов" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 202-210. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1236177
  Мчеделадзе І. Связь ценностей как форма межлитературного диалога: компаративные парадигмы грузинско-украинских литературных связей // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 204-215. – ISSN 2520-6346
1236178
  Русалова Маргарита Николаевна Связь частотно-амплитудных характеристик ЭЭГ с показателями предпочтения вероятности или ценности достижения цели / Русалова Маргарита Николаевна, Стрельникова Ирина Владимировна // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 129-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  У 70 студентов определяли мотивацию выбора профессии при поступлении в вуз, а именно, доминирование мотива субъективной ценности данной профессии или доступности ее получения, а также связь частотно-амплитудных характеристик ЭЭГ при выполнении ...
1236179
  Ломов Б.Ф. и др. Связь черчения с машиноведением в средней школе / Б.Ф. и др. Ломов. – М., 1958. – 40с.
1236180
  Сметанникова Н.Н. Связь чтения с моделями образования / Наталья Николаевна Сметанникова // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 4. – С. 58-62. – ISSN 0869-608Х


  Рассматривается изменение картины чтения в связи с переходом от модели "образование в начале жизни" к модели "образование в течение жизни". В статье приведены примеры из исследований Русской ассоциации чтения, а также практические рекомендации по ...
1236181
  Дмитриев Г.П. Связь школы с жизнью / Г.П. Дмитриев. – Томск, 1978. – 131с.
1236182
   Связь школы с жизнью. Сб. ст.. – Л., 1966. – 116с.
1236183
   Связь школы с сельским хозяйством.. – М., 1954. – 164с.
1236184
  Ермошин Н.П. Связь школы с сельскохозяйственным производством / Н.П. Ермошин. – М., 1956. – 72с.
1236185
  Калашникова Л.П. Связь школьного курса химии с науками о Земле : Автореф... канд. пед. (по методике обучения химии)наук: / Калашникова Л.П.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 28л.
1236186
  Атаев А. Связь электрических и магнитных свойств сплава Fe3 Al с его атомной, магнитной и электронной структурой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Атаев А.; Центр.науч-иссл.ин-т.черной металлургии. – М, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.14
1236187
  Рудницкая А.А. Связь электролитных свойств с ионномолекулярным составом в двойных жидких системах серная (дейтеросерная) кислота - эфиры. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Рудницкая А.А.; КПИ. – К., 1982. – 16л.
1236188
  Штаерман И.Я. Связь эллиптических функцій з тригонометріей / И.Я. Штаерман. – 5-20с.
1236189
  Белый Т.А. Связь энтропии с эволюцией облачности и осадков / Т.А. Белый, А.М. Пирнач // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 159-168 : Рис. – Список літ.: с. 164. – ISSN 0203-3100
1236190
   Связь юридической науки с практикой.. – М., 1986. – 435с.
1236191
  Шендельс Е.И. Связь языкознания с другими науками. / Е.И. Шендельс. – М., 1962. – 64с.
1236192
  Ревич Юрий Связь: через расстояния и годы // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 172-174 : фото
1236193
  Єфименко О.Я. Свят-вечир [Свят-вечір] : оповидання А.Я. Е-ой. – Харьков : Тип. Губернского правления, 1888. – 26 с.
1236194
  Єфименко Свят-вечір : оповідання Ол. Єфименкової ; З малюнками / Єфименко, О..Я // Хатка в лісі : казка / Грімм, брати. – [У Київі (Київ)] : Укр. Учитель ; [З друк. 1-ої Київськ. друк. спілки], 1910. – 32 с. – (Видавництво "Український Учитель" ; № 23, десяток 1-й, кн. 3)
1236195
  Казачінер О.С. Свята англомовних країн / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2009. – 125с. – (Англійська мова та література ; Вип. 2(74)). – ISBN 978-611-00-0052-9
1236196
  Мала Юлія Свята барв // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 8-12 : фото
1236197
  Умебаясі М. Свята весняного циклу в календарній обрядовості японців / Масакі Умебаясі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 115-117. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду головних свят весняного циклу в календарній обрядовості японського народу. This article is devoted to consider the main holidays of spring cycle in calendar ritual of Japanese.
1236198
  Гончарук П.С. Свята вечеря // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 35-41. – ISBN 978-966-452-148-9
1236199
  Клинчук В.І. Свята гора Афон - унікальна автономія та її правове регулювання // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 45-46. – ISBN 978-966-7178-01-8
1236200
  Килимник Ст. Свята гора Афон : історичний нарис // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 10/11 (106/107). – С. 16-19
1236201
  Папаяніс Т. Свята гора Афон (Північна Греція). Комплексний підхід до управління спадщиною // Духовні студії : науковий журнал / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 2. – С. 112-119. – ISBN 966-7522-11-3
1236202
  Славопільська А. Свята замків - нова туристична атракція Тернопілля // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 58-65. – ISSN 0131-2685
1236203
  Хрізман Елеонора Свята земля притягує туристів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
1236204
   Свята и чиста република : Избрани страници от писмата на Васил Левски. – София : Наука и изкуство, 1987. – 251 с.
1236205
  Кувеньова О.Ф. Свята колгоспної України / О.Ф. Кувеньова. – Київ, 1963. – 40с.
1236206
  Кожолянко Георгій Свята літнього календарного циклу : передрук за книгою : Г. Кожолянко. Етнографія Буковини. Т. 3. - Чернівці, 2007. // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 2 (65). – С. 41-69
1236207
  Похнатюк П. Свята любов / П. Похнатюк. – Черкаси : Агрополіс, 1999. – 160с. – ISBN 966-95244-5-8
1236208
  Шовкошитний В. Свята любов до рідної України : до 60-х роковин кенгірського повстання // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 9 травня (№ 9). – С. 3


  Фрагменти з книги "На барикадах Кенгіра" В. Карташа - живого учасника кенгірського повстання.
1236209
  Ковальчук Я. Свята на Україні у звичаях та заборонах / Як. Ковальчук. – 2-е вид. – Харків ; КиївК : Держвидав України, 1930. – 116 с. – (Масова антирелігійна бібліотека)
1236210
  Забелене А. Свята пісні та фольклорні музичні колективи в Литві: вираження етнокультурної ідентичності // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 96-101. – ISSN 0130-6936
1236211
  Палієнко М.О. Свята пора Кобзаря : поезії / Микола Палієнко. – Одеса : Маяк, 2007. – 176с. – ISBN 966-587-135-8
1236212
  Сисін Юрій Свята пора поета // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 31. – ISSN 0868-9644


  Вихід книги лауреата літературної премії імені Павла Тичини Миколи Палієнка "Свята пора Кобзаря" ("Маяк", 2007 р.) ще раз показав, що він один з небагатьох поетів, який настільки глибоко і віддавна просякся шевченківською темою, що, читаючи його вірші, ...
1236213
  Сокур В. Свята правда Пророка: історик запропонував прочитання Тараса Шевченка у контексті сьогоднішніх подій // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 2 березня (№ 28). – С. 5
1236214
   Свята праці і достатку.. – К., 1963. – 124с.
1236215
  Коваленко О. Свята простота Яна Гуса // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)
1236216
  Чобіт Д. Свята Софія Київська / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2005. – 55, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 52-54. – (Серія "Знамениті храми і монастирі України")
1236217
   Свята справа - XXI : еколого-краєзнавчий часопис / Еколого-туристичне об"єднання "Орлан" ; ред. рада: П. Чегорка, О. Завгородній, Г. Іващенко [та ін.]. – Верховцеве
№ 1/2 (10). – 2016. – 140 с.
1236218
   Свята та обряди радянської України / О.Ф. Кувеньова, О.М. Кравець, Т.Д. Гірник, В.Т. Зінич; О. Ф. Кувеньова, О. М. Кравець, Т. Д. Гірник, В. Т. Зінич ; АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фолькльору та етнографії ім. М.Т. Рильського). – Київ : Наукова думка, 1970. – 270 с. – На обл. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1236219
   Свята та обряди Радянської України. – Київ : Наукова думка, 1971. – 271с.
1236220
   Свята та обряди трудящих Києва / В.Г. Балушок, В.К. Борисенко, Ю.Г. Гошко, Р.І. Дмитерко, О.В. [та ін.] Курочкін; В.Г. Балушок [та ін.] ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; [відп. ред. Б.В. Попов]. – Київ : Наукова думка, 1982. – 225, [3] с.
1236221
   Свята та обряди трудящих Києва / В.Г. Балушок, В.К. Борисенко, Ю.Г. Гошко, Р.І. Дмитерко, О.В. [та ін.] Курочкін; В.Г. Балушок [та ін.] ; [відп. ред. Б.В. Попов]. – Київ : Наукова думка, 1983. – 198, [2] с.
1236222
  Сулима Віра Іванівна Свята Трійця в український літературі ХІ-ХV ст.: аспекти інтерпретації та художнього втілення : Дис... кандидата філологічних наук:10.01.01 / Сулима Віра Іванівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 201 л. – Бібліогр.:л.177-201
1236223
  Сулима Віра Іванівна Свята Трійця в українській літературі 11-15 ст.: аспекти інтерпретації та художнього втілення : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Сулима В.І.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19л. – Бібліогр.: 6 назв.
1236224
  Марченко Н.В. Свята у травні у звичаях слов"янських народів як відбиток праслов"янської міфології // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 90-100. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються стародавні обрядові звичаї слов"янських народів в останньому місяці весни. Сюжети таких народних забав мають давнє праслов"янське коріння, спільне для усіх слов"янських народів, а також мають схожі сюжетні лінії у святкуваннях ...
1236225
  Бердник О. Свята Україна = Sacred Ukraine : есеї і листи / Олесь Бердник ; упоряд. Богдан Арей. – Балтимор; Торонто : Смолоскип, 1980. – 206 с. : іл. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 33). – ISBN 0-914834-29-0
1236226
   Свята. Зимова палітра / [упоряд. : Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада : Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-647-8


  Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з ...
1236227
  Корпела Ю. Святая Анна Новгородская : факт и правда в истории // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 107-116. – ISSN 0869-5687
1236228
  Рябикина Т. Святая должность на Земле / Т. Рябикина. – М., 1971. – 151с.
1236229
  Алданов М.А. Святая Елена, маленький остров : о последних годах жизни Наполеона : роман / М.А. Алданов. – Москва : Современник, 1991. – 108 с.
1236230
  Круглов Л. Святая Земля "Схождение благодатного огня" [Електронний ресурс] : видеоприложение к журналу GEO / про-во Л. Круглов ; Россия, 2003 г. ; реж. М. Юзовский, Л. Круглов ; сцен. Л. Круглов, М. Бандиленко ; комп. С. Курбатский ; худ. П. Кобзев ; опер. Л. Круглов ; прод. Д. Лесневский, Л. Круглов ; Росбанк, ИДДК. – Москва : Круглов : "БИЗНЕССОФТ", 2007. – 1DVD. – DVD video ; предназначен для частного использования в устр-вах, поддерж. данный формат и / или системные требования.-Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (GEO : документальный сериал ; непознанный мир : Земля)
1236231
  Анастасьев Алексей Святая земля дальней Азии : большое путешествие / Анастасьев Алексей, Тимофеев Петр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 44-67
1236232
  Шерга Екатерина Святая Земля и ее поклонники / Шерга Екатерина, Сорин Александр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 62-73 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
1236233
  Самойлов Юрий Святая Земля станет доступнее? : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 24-27 : Фото. – ISSN 1998-8044
1236234
   Святая земля. Израиль, Западный берег реки Иордан, Голанские высоты // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 9 (174). – С. 60-69 : фото. – ISSN 1029-5828
1236235
  Мердок А. Святая и греховная машина любви / Айрис Мердок ; [пер. с англ. Н. Калошиной]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2010. – 544 с. – (Серия "Pocketbook" / [сост. А. Жикаренцев]). – ISBN 978-5-699-42520-4
1236236
  Эскарпи Р. Святая Лизистрата / Р. Эскарпи. – М, 1974. – 223с.
1236237
  Маркова Любовь Павловна Святая наука - услышать друг друга : библиотека - центр межконфессионального общения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 17-19. – ISSN 1727-4893


  Вопрос межконфессионального диалога достаточно сложен, а идея "подружить" все конфессии между собой звучит несколько наивно и выдаёт непонимание коренного отличия религиозного сознания и сознания светского. Религиозная толерантность имеет свою ...
1236238
  Карваш П. Святая ночь / П. Карваш. – Москва-Л., 1960. – 111с.
1236239
   Святая ночь: сб. повестей и рассказов зарубеж. писателей.. – М., 1991. – 397с.
1236240
  Дударев А А. Святая птица : драм. повесть в 2-х д. / А А. Дударев, . – Москва, 1981. – 206 с.
1236241
  Смирнова И. Святая Розалия // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 7. – С. 54-56. – ISSN 0130-7045


  Святая Розалия (итал. Santa Rosalia; (1130-1166 ) - католическая святая, отшельница, покровительница города Палермо и всей Сицилии
1236242
  Балашов Д.М. Святая Русь / Д.М. Балашов. – Москва, 1992. – с.
1236243
  Балашов Д. Святая Русь : исторический роман / Дмитрий Балашов. – Москва : АСТ; Астрель, 2007. – 1024с. – ISBN 978-5-17-040725-5
1236244
  Муза Л. Святая Русь Михаила Нестерова (1862-1942) // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2014. – № 4 (29). – С. 59-68
1236245
  Балашов Д.М. Святая Русь. Горькое похмелье / Д.М. Балашов. – Москва
2. – 1995. – 48с.
1236246
  Друцэ И. Святая святых : пьесы / И. Друцэ; пер. с молдав. – Москва : Советский писатель, 1984. – 416 с.
1236247
  Боксер Б.Я. Святая стража / Б.Я. Боксер. – Ташкент, 1987. – 459с.
1236248
  Гечко Ф. Святая тьма. / Ф. Гечко. – Москва, 1961. – 208с.
1236249
  Брюллов К. Святая царица Александра, вознесенная на небо.1845. // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 1. – ISSN 1812-867Х


  Дочка Миколи 1 Олександра
1236250
  Скуратівський В. Святвечір : Нариси-дослідження у 2-х кн. / Василь Скуратівський ; Українська пізнавальна бібліотека " Земляни ". – Київ : Перлина. – (Серія "Українці"). – ISBN 5-7707-3427-2; 5-7707-3429-9
Кн. 1. – 1994. – 288с.
1236251
  Скуратівський В. Святвечір : нариси-дослідження у 2-х кн. / Василь Скуратівський ; Українська пізнавальна бібліотека. – Київ : Перлина. – (Сер. "Українці"). – ISBN 5-7707-3428-0; 5-7707-3429-9
Кн. 2. – 1994. – 192с.
1236252
  Радзивілл О. Святе безумство творення // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 8


  Про святкування ювілею студентського ансамблю "Веснянка", створеного народним артистом України, канд. геолого-мінерал. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка Володимиром Нероденком, а нині очолюваного Ярославою Нероденко. Ансамбль привітали проректори: ...
1236253
   Святе вчення пpоpока й учителя Лева Силенка. – Київ : Обереги, 1995. – 400 с.
1236254
   Святе вчення Пророка й учителя Лева Силенка.. – 405с.
1236255
  Брик І.С. Святе дерево в творчості Т.Шевченка / Іван Брик. – У Львові (Львів) : З друк. НТШ, 1931. – 26 с. – (Наукове Товариство імени Шевченка : Праці комісії шевченкознавства / за ред. В. Щурата ; Вип. 1)
1236256
  Мурашкін М.Г. Святе письмо : [зб.текстів "Храма Споконвічного знання Бога"] / [М.Г. Мурашкін]. – Дніпро : Акцент ПП, 2017. – 32 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-921-105-7
1236257
  Бедный Д. Святе письмо без обмана євангеліста Дем"яна / Д. Бедный; По укр. переказав О. Варавва. – Киев : Книгоспілка, 1926. – 146с.
1236258
  Гоголіна В. Святе письмо в "Перлі многоцінному" (інтертекстуальний аспект) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 218-225. – ISSN 0130-528Х
1236259
   Святе Письмо в європейській культурі. Біблійний словник / А. Ланглуа, Ле Муане, Ф. Спіс, М. Тібо, Р. Требюшон, Д. Фуйу; Пер. з франц. З. Борисюк, Н. Лисюк. – Київ : Дух і Літера, 2004. – 320с. – ISBN 966-7888-83-5


  Для всіх, хто хоче познайомитися з юдео-християнськими витоками нашої культури. Містить понад 600 статей з ключами до розуміння основних аспектів історії, літератури та містецтва минулого й теперешнього
1236260
  Супронюк О. Святе Письмо і "кулішівка". 200 років тому народився Дон Кіхот української справи Пантелеймон Куліш // Україна молода. – Київ, 2019. – 7 серпня (№ 87). – С. 1, 12


  "Історія будь-якої країни - це імена і події. Одним із найбільш знакових достойників, що репрезентують історію України, є Пантелеймон Куліш, 200-ліття якого вшановуємо 7 серпня, ключова постать українського національного відродження у ХІХ-ХХ століттях. ...
1236261
  Бандрівський М. Святе Письмо і скіфо-кіммерійська проблема // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 446-457


  Розглянуто свідчення Святого Письма про депортації давньоєврейського населення.
1236262
   Святе Письмо Нового Завіту і псалми : повний пер., здійснений за ориг. єврейськими та грецькими текстами. – Рим : ОО. Василіян, 1977. – 445 с., [4] арк. іл. : іл. – Передрук з повного вид. "Святе Письмо Старого та Нового Завіту" з року 1963. - Назва обкл.: Новий Завіт і псалми
1236263
   Святе письмо Старого і Нового Завіту : мовою русько-українською / Біблія; [ред.: В. Козирський, В. Шендеровський ; пер. П.О. Куліша, І.С. Левіцького, Пулюя]. – Репр. вид. 1903 р. – Київ : Рада, 2000. – 249, [10] с. – Передрук з: Сьвяте письмо Старого і Нового Завіту: Відень: Виданнє Британського і заграничнього біблійного товариства, 1903. – ISBN 966-7087-37-9
1236264
   Святе письмо старого та нового завіту. – К., 1991. – 324с.
1236265
  Маркс К. Святе сімейство, або критика критичної критики. Проти Бруно Бауера і компанії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1958. – 228 с.
1236266
  Александрович В.С. Святий Алімпій Печерський - перший віднотований джерелами український маляр // Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Слід у віках : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 жовт. 2001 р. / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський та ін.]. – Київ : Віпол, 2002. – С. 5-19. – ISBN 966-646-050-5
1236267
  Марченко О.І. Святий Афон і Київські печерні монастирі: бібліографічна розвідка за ма-теріалами Національної історичної бібліотеки України // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 154-159
1236268
  Сорока М.М. Святий Афон і Україна : із тисячоліття взаємин зі Святою Горою / Михайло Сорока, Олексій Сорока. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2016. – 175, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., портр., репрод. – ISBN 978-617-7092-82-6
1236269
  Монсо К. Святий Валентин. Пропасниця. Жертовність : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 274-278. – ISSN 0320-8370
1236270
  Аллярд Павло Святий Василій Великий = Saint Basil the Great / Аллярд Павло; Переклав о. П. Теодорович, ЧСВВ. – Нью-Йорк : Видавництво оо.Василіян, 1968. – 200с. – (Українська духовна бібліотека = Ukrainian spiritual library)
1236271
  Лесюк М. Святий Василій Великий: життя та діяльність // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 196-207
1236272
  Берзін П.С. Святий великомученик Юрій Новицький - небесний покровитель київської школи кримінального права // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 649-675. – ISBN 978-617-7020-05-8
1236273
  Берзін П. Святий великомученик Юрій Новицький: трагічна доля талановитого представника вітчизняної школи кримінального права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 63-64.
1236274
  Янчук М.А. Святий вечір : Сільські сцени в одній дії з колядками Миколи Янчука. – Петроград : Дpук. Бp[атів] В. та И. Линників, 1916. – 46 с., 2 с. нот.
1236275
  Громова Н. Святий вечір в сучасному бойківському селі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 89-96
1236276
  Патриляк І. Святий вихованець університету святого Володимира // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Святий вихованець університету святого Володимира Валентин Феліксович Войно-Ясенецький (св. Лука, Кримський) народився 27 квітня (9 травня) 1877 р. у м. Керчі Таврійської губерніїї в родині збіднілого польського шляхтича. Пройшовши тернистий шлях, за ...
1236277
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів інституту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 1. – 1999. – 143 с.
1236278
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів інституту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 2. – 2000. – 155 с.
1236279
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ
№ 3. – 2001. – 127 с.
1236280
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ
№ 4. – 2002. – 129 с.
1236281
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ
№ 5. – 2003. – 180 с.
1236282
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ : ЗАТ "ВІПОЛ", 1999-
№ 6. – 2004. – 175 с.
1236283
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 7. – 2004. – 188 с.
1236284
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 8 : Література і традиція. – 2005. – 279 с.
1236285
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 9. – 2005. – 197 с.
1236286
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 10 : Лудизм. – 2006. – 199 с.
1236287
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 11 : Медіякультура. – 2007. – 139 с.
1236288
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 12 : Еклектика. – 2007. – 191 с.
1236289
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 13 : Числові ігри. – 2007. – 257 с.
1236290
  Вовк В. Святий гай / В. Вовк, 1983. – 52с.
1236291
  Колпакова Н.Я. Святий Георгій в галицькому іконописі XIV-XVI ст.: іконографія та еволюція образу : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Колпакова Наталя Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1236292
  Лесюк М. Святий Григорій Богослов та його творіння // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 207-215
1236293
  Лесюк М. Святий Григорій Ниський: життя, діяльність. Твори, догматичне вчення й особисті богословські думки святого // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 215-223
1236294
  Іларіон Святий Димитрій Тупталенко. Його життя і праця. Історично-літературна монографія // Віра й культура : місячник української богословської думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1959. – Рік 22, число 9 (69), липень. – С. 27-32
1236295
  Іларіон Святий Димитрій Туптало : Його життя й праця: Історично-літературна монографія / Іларіон. – Вінніпег : Віра й культура, 1960. – 224 с.
1236296
  Нікітенко М.М. Святий Євстафій Плакида: київська рецепція візантійської агіографічної традиції // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 272-281. – ISBN 966-7671-23-2
1236297
  Лесюк М. Святий Іоан Золотоустий: життя і діяльність // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 184-196
1236298
   Святий Київ ( Фотоальбом ) = Holy Kyiv. – Київ : Мистецтво, 2001. – 240с. – ISBN 966-577-026-8
1236299
  Лесюк М. Святий Кирило Єрусалимський: життя і діяльність // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 223-226
1236300
  Ясень Микола Святий Кирило читав книги в Херсонесі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 70


  День слов"янської писемності і культури встановлено указом Президента України в 2004 році.
1236301
  Ясень Микола Святий Кирило читав книги в Херсонесі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 70


  День слов"янської писемності і культури встановлено указом Президента України в 2004 році.
1236302
  Музичка Іван Святий Климент - папа єдності та миру // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 165-171


  Климент І — лат. Clemens Romanus I — (? — 97 (або 99,102) — четвертий папа римський, апостол від сімдесяти
1236303
  Гордієнко Д.С. Святий Климент Римський у дослідженнях Дмитра Айналова // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 156-161
1236304
  Міськов І.О. Святий Мартін як образ та покровитель Мукачева // Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т," Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2012. – Вип. 41. – С. 156-176
1236305
  Пуцко В.Г. Святий Микола у давньокиївському мистецтві // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 309-318. – ISBN 966-7671-23-2
1236306
  Гонтар Л. Святий Миколай - приклад доброчинності й милосердя : сценарій виховної години для учнів 5-6 класів // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 4-6
1236307
  Бончук Дана Святий Миколай з легенд і з-за лаштунків : Від свята до свята / Бончук Дана, Гуляк Ігор // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 80-82
1236308
  Черемшина Марко Святий Николай у гарті / Черемшина Марко. – Київ, 1953. – 16с.
1236309
  Етерович М. Святий Престол і Україна / М. Етерович. – Київ, 2004. – 224 с. – ISBN 966-7888-75-4
1236310
  Білаш О.В. Святий Престол та Мальтійський Орден як суб"єкти міжнародного права: особливості правосуб"єктності державоподібних утворень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 336-339. – ISSN 2219-5521
1236311
  Сидор І. Святий рівноапостольний князь Володимир - хреститель Русі-України // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2012. – № 16 (328), серпень. – С. 5-6
1236312
  Димитрій Святий священномученик Макарій, митрополит Київський і всієї Руси-України на тлі своєї доби / Димитрій, (Рудюк) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 45-56. – ISSN 0203-5863


  До 510-ліття мученичества святителя.
1236313
  Жиленко І.В. Святий Серапіон Печерський - маловідомий український письменник ХІІІ ст. // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С.20-26. – ISBN 966-7671-25-9
1236314
   Святий телепень (українська народна антирелігійна творчість). – Київ : Художня література, 1955. – 171 с.
1236315
  Сом М.Д. Святий хліб : поезії / М.Д. Сом. – Київ, 1961. – 36с.
1236316
  Борейко В.Е. Святилища дикой природы = Sanctuary of wild nature : Hаброски к идеологии заповедного дела / В.Е. Борейко; Киевский эколого-культурный центр. – Киев, 1998. – 112с. – (Сер."Охрана дикой природы" ; Вып.8). – ISBN 966953027Х
1236317
  Фолкнер Уильям Святилище / Фолкнер Уильям; Пер.Тамары Поповой. – Москва : Грантъ, 1999. – 288с. – ISBN 5-89135-081-5
1236318
  Назаров В.В. Святилище Афродиты в Борисфене // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.154-164. – ISSN 0321-0391
1236319
  Охотников С.Б. Святилище Ахилла на острове Левке / С.Б. Охотников, А.С. Островерхов. – К., 1993. – 128с.
1236320
  Охотников С.Б. Святилище Ахилла на острове Левке / С.Б. Охотников, А.С. Островерхов. – К., 1993. – 140с.
1236321
  Викторова Ольга Святилище древностей // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 96-103. – ISSN 0869-7078


  Кирило-Бєлозерський історико-архітектурний і художній музей-заповідник (Вологодська обл.). В Кирило-Бєлозерському монастирі відкрили музей на основі особистої колекції
1236322
  Ростовцев М.И. Святилище фракийских богов и надписи бенефициариев в Ай-Тодоре / М.И. Ростовцев. – С.-Петербург : Типография В.Ф. Киршбаума (отделение), 1911. – 42 с. – С 8 табл.
1236323
  Клос В. Святині Володимирського патріаршого кафедрального собору // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 52-60. – ISSN 0203-5863
1236324
  Кравчук С. Святині Гощі : (історико-туристичний путівник) / Спиридон Кравчук. – Рівне : Овід, 2010. – 236 с., [1] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 234-235. – ISBN 966-8179-62-4


  Колезі Андрію Шевченку на згадку про зустріч в Гощі. Автор. Підпис. 16-08-2012 р, Подарунок з колекції А. Шевченка
1236325
  Пархоменко І. Святині під спудом : мистецтво // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 183-189. – ISSN 0208-0710


  Церковне майно: цінні витвори укр.-художнього металу XVII-XVIII ст.; секретні архіви
1236326
  Мірошниченко Н.О. Святині села Воздвиженське (кінець XIX - початок XXI ст.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 267-271. – ISSN 2218-4805


  Стаття присвячена храмам села Воздвиженське, що діяли з кінця XIX століття до сьогодення. В статті вперше публікується документ про будівництво Трудовим братством нового кам’яного храму у с. Воздвиженському.
1236327
  Добросердова Л.О. Святині та достопам"ятні місця Великої соборної церкви Лаври // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.106-109. – ISBN 966-7671-23-2
1236328
  Шудляк Н.О. Святині та святі місця в духовній культурі українців Поділля : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.05 / Шудляк Н.О.; Наталія ОлександрівнаКиїв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 273 арк. – Додатки: арк. 239-273. – Бібліогр.: арк. 189-238
1236329
  Шудляк Н.О. Святині та святі місця в духовній культурі українців Поділля : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Шудляк Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1236330
  Сморжевська О. Святині як важлива складова практичної діяльності рідновірів (сучасних язичників) в Україні (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 48-52. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено значення святинь в практичній діяльності рідновірських організацій в Україні. Importance of holy practice of native faith organizations in Ukraine is highlighted.
1236331
  Чернов А. Святиня в Каневі, святиня в душі // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 7-13 березня (№ 10). – С. 11


  Вплив Т.Г. Шевченка на свідомість Симона Петлюри. С. Петлюра перший із влади поставив питання про надання державного статусу могилі Т.Г. Шевченка у Каневі
1236332
   Святиня і голодомор : Документи і матеріали з наукового архіву Шевченківського національного заповідника. – Канів : ПП Сорока Т.Б., 2003. – 60с. – ISBN 966-96091-6-X
1236333
  Будько Євген Святиня із совка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 154-158 : фото
1236334
  Рожко В.Є. Святиня над берегами Рати, Підраття і Прип"яті / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2017. – 94, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 88-93. – ISBN 978-966-361-866-1


  У пр. № 1717105 напис: Автор. Підпис. 06.02.2018 р.
1236335
  Скрынников Р.Г. Святители и власти (XIV-XVII вв.) / Р.Г. Скрынников. – Л., 1990. – 347с.
1236336
   Святитель Василій Великий, архієпископ Кесарії Каппадокійської // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2014. – № 10 (370), травень. – С. 5
1236337
  Кожушний О.В. Святитель Григорій Богослов та його поезія / протоієрей Олег Кожушний. – Київ : Центр ДЗК, 2017. – 95, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 92-95. – ISBN 978-617-7175-31-4
1236338
  Климов В. Святитель Димитрій / В. Климов. – Львів : Логос, 1995. – 112с. – (Духовні діячи України). – ISBN 5-7707-7692-7
1236339
  Лаврентій Святитель Димитрій митрополит Ростовський // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2009. – № 19 (259), жовтень. – С. 1
1236340
  Олійников В. Святитель Димитрій, митрополит Ростовський та Ярославський // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 53-57. – ISSN 0203-5863
1236341
  Самбор Б. Святитель з козацького роду // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2004. – № 24 (144), грудень. – С. 6


  Святитель Іоасафа, эпископ Білгородський.
1236342
  Ткачук М.Л. Святитель Иннокентий (Борисов) и его роль в истории Киевской Духовной Академии = к 210-летию со дня рождения // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12


  Архиепископ Иннокентий (Иван Алексеевич Борисов;1800-1857) - епископ Православной Российской Церкви; с 1848 г. архиепископ Херсонский и Таврический. Член Рос. академии (1836). Член Святейшего Синода с 1856 г. Знаменитый проповедник. В 1997 г. причислен ...
1236343
  Макин С. Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 9. – С. 32-33.
1236344
  Димитрій Святитель Іларіон, перший митрополит Київський із русичів / Димитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 10 (346), травень. – С. 7
1236345
  Кріль Михайло Святитель Іоан Золотоустий: життя і діяльність в контексті епохи : (з приводу 1600-річчя смерті і 1570-річчя канонізації) // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 23-26


  Наприкінці 2007 р. минуло 1600 років з часу блаженної кончини одного з Отців Церкви, знаного богослова, Святителя Іоана Золотоустого. Він автор багатьох яскравих і оригінальних праць: проповідей, наукових досліджень, численної епістолярії тощо. Проте ...
1236346
  Олійников В. Святитель Йоасаф (Горленко), єпископ Білгородський // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 58-60. – ISSN 0203-5863
1236347
   Святитель Николай: архиепископ мир Ликийских Чудотворец: память 6 дек., 9 мая. – М., 1991. – 60с.
1236348
  Самбор Б. Святитель Павло Конюшкевич, митрополит Тобольський // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2003. – № 9/10. – С. 41-43. – ISSN 0203-5863
1236349
  Марченко О.І. Святитель Павло: його життя, діяльність та чудеса (Історико-біографічний нарис) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 7 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 196-224
1236350
  Бортник С.М. Святитель Петр Могила и православное предание // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2015. – № 23 : Ювілейний збірник. Київські духовні школи. 400 років (1615 - 2015). – С. 87-94
1236351
   Святитель Петро Могила. – Київ : Українські пропілеї, 2004. – 632с. – ISBN 966-7015-43-2
1236352
  Гордєєв О. Святі врожаї. Як християнська релігія стає частиною життя українських вишів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 13


  "Наприкінці лютого потрапити на так званий Тиждень місії в Київському національному лінгвістичному університеті зовсім просто. Проходиш повз майже відсутню охорону, піднімаєшся на котрийсь поверх і заходиш до звичайної аудиторії. Там уже зо три десятки ...
1236353
  Білоус Д. Святі гори : О. Гончару // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 18-21. – ISSN 0131-2561
1236354
  Духін О.І. Святі Гори в творах художників 19 ст. / О.І. Духін, Г.М. Кіркач // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні : Матер.Всеукр.наук.-прак.конф.(на базі Держ іст.-арх.заповід.м.СвятогірськДонец. обл.) 25-27 травня 2005 р.: Секція 1. Культ. спад. Укр. Питання збереж., дослід., викор.т.: Сек.2. Археол., іст. муз. / Мін. культури і туриз. України, МНО Укр. Держ. нац. ун.; Гол. ред. Добров П.В. – Слов"янськ : Печатный двор, 2005. – С.176-182
1236355
  Нікітенко М.М. Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець X - початок XII ст.) : наук. монографія / Мар"яна Нікітенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; М-во культури України, Нац. Києво-Печер. іст.-культурний заповідник. – Київ : Нац. Києво-Печерський іст.-культурний заповідник, 2013. – 483, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 446-481 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7003-9
1236356
  Самбір Б. Святі землі Волинської // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 20 (164), жовтень. – С. 6
1236357
  Самбор Б.І. Святі землі української / Борис Самбор. – Київ : Архангельський глас, 2009. – 686 с. : іл. – Видано з благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. – ISBN 978-966-2260-10-6
1236358
  Матвєєва Н. Святі і свята України : Календар церковних свят і народних традицій. Словник-довідник / H. Матвєєва, А. Голобородько. – Київ : Український центр духовної культури, 1995. – 240 с. – ISBN 5770762780
1236359
  Горський В.С. Святі Київської Русі / В.С. Горський. – Київ : Абрис, 1994. – 176с. – ISBN 5-86828-014-8
1236360
  Левицький Ю.- Святі Київської Церкви / Ю.- Левицький; Фундація ім.О.Ольжича. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. – 120с. – ISBN 966-7601-11-0
1236361
  Мельник В. Святі Кирило і Мефодій - апостоли слов"ян // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 224-236
1236362
  Черінь Г. Святі Корови : гуморески й оповідання з минулого, сучасного й майбутнього життя українців Вітчизни й Діаспори / Ганна Черінь. – Київ : Юніверс, 2004. – 293, [3] с. : портр. – ISBN 966-7305-97-Х
1236363
  Копайгоренко В. Святі лаврські пагорби - колиска Академії Михайла Бойчук // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2018. – № 10 (171)
1236364
  Скрійка П. Святі лемки на іконах Никифора // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 21 серпня (№ 34). – С. 8. – ISSN 0027-8254
1236365
  Самбор Б. Святі православного Криму // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 24 (168), грудень. – С. 6
1236366
  Гроха Л.П. Святі пройдисвіти : п"єса / Л.П. Гроха. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 42 с.
1236367
  Великій А. Святі страстоборці Борис і Гліб // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2013. – Серпень [№] 15. – С. 6
1236368
  Будько Назар Святі та нечистиві. Зліт відьом // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 14-18 : фото
1236369
  Рожко В. Святі угодники Божі Волинської землі // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2003. – № 9/10. – С. 44-49. – ISSN 0203-5863
1236370
  Анцишкін І. Святі, пророцтва та легенди часів визвольної війни українськго народу середини XVII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 180-189. – ISBN 966-7379-70-1
1236371
  Щоткіна К. Святійший камінгаут. Перепало від патріарха всім - президентові Порошенку, Константинопольській церкві, митрополитові Епіфанію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 1, 3


  "Патріарх Філарет, що встиг за чверть століття стати символом і уособленням автокефалії української церкви, виступив із відвертою заявою, суть якої зводиться до того, що все мало бути не так, і навіть сам Томос, авжеж, "не такий". Перепало від ...
1236372
  Степовик Д. Святійший Патріарх Мстислав // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 31-32. – ISSN 0203-5863


  До 110-ліття з дня народження.
1236373
  Щоткіна К. Святійший трикутник. Хто з патріархів виграє Українську православну церкву? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 серпня (№ 29). – С. 1, 2


  "Питання надання українській православній церкві Томосу про автокефалію наближається до проміжного фінішу. 1-3 вересня відбудеться Архієрейський собор церкви Константинополя, до порядку денного якого внесено питання, "котрі входять до компетенції ...
1236374
  Рудик С.К. Святійший Філарет // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 114-115
1236375
  Комаров Р. Святість в її національному контексті: Борис і Гліб як героїчний тип української культури // Духовні традиції в українській культурі : доп. науковців III та IV Несторів. студій, видані за сприяння Печерської район. у місті Києві держадмін. : присвяч. пам"яті відомого укр. вченого Вілена Сергійовича Горського : [листопад 2005-2006 рр.] / Несторівські студії. – Київ : Фенікс, 2007. – С. 30-39. – (Несторівські студії). – ISBN 978-966-651-481-6
1236376
  Задорога А. Святість душі і пера // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 27-31
1236377
  Кулагіна-Стадніченко Святість та аскетизм у структурі релігійних ідеалів українського православного віруючого // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті розкрито специфіку православної інтерпретації понять "святість", "аскетизм" як способу життя вірянина, зазначені особливості їх функціонування на рівні індивідуальної релігійності в етнічному контексті Києвоцентричного християнства, вказані ...
1236378
  Кулагіна-Стадніченко Святість та аскетизм у структурі релігійних ідеалів українського православного віруючого // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1236379
  Скуратівський В. Святки / В. Скуратівський. – Київ, 1994. – 120 с.
1236380
  Каленіченко О.М. Святкова драматургія М.П. Старицького // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 272-274. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  Вивчення специфіки святкових п"єс М.П. Старицького "Зимовий вечір" та "Чарівний сон" показало, що драматургу був близький святковий жанр, тому автор вільно оперував його жанровими ознаками, створюючи оригінальні модифікації за допомогою казкових або ...
1236381
  Мицик С.В. Святкова культура Миколаївщини кінця XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Мицик Сергій Васильович ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1236382
  Стрельчук В.О. Святкова народна культура Франції: історична ретроспектива становлення та розвитку / В.О. Стрельчук, І.В. Іващенко // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 33-42. – ISSN 2226-2180
1236383
   Святкова незнищенність добра : Андрій Тавпаш. Публіцистичний портрет. – Львів : Астрон, 2001. – 130с. – (Біб-ка Лемківщини число25). – ISBN 966-7760-23-5
1236384
  Симоненко П.І. Святкова соната / П.І. Симоненко. – Дніпропетровськ, 1977. – 159 с.
1236385
  Гудзевата Марина Святкова ТОП-СІМКА : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 34-35
1236386
  Губерський Л. Святкове вітання ректора // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 2


  "Цього року ми підготували понад 6 тисяч бакалаврів і магістрів, у тому числі велику групу фахівців для зарубіжних країн. Натомість зарахували на 1 курс до бакалаврату і магістратури понад 8,5 тисяч молодих людей, у тому числі понад 350 іноземців. ...
1236387
  Губерський Л. Святкове вітання ректора // Київський університет. – Київ, 2018. – Грудень (№ 10). – С. 2


  Л. Губерський вітає співробітників КНУ з Новим роком та Різдвом Христовим.
1236388
   Святкове опитування // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 24 грудня (№ 49/50). – С. 12


  Редакція "Літературної України" провела святкове опитування серед відомих письменників і науковців. Серед опитаних - Микола Тимошик, доктор філологічних наук, професор.
1236389
   Святкове оформлення міст і сіл.. – Київ, 1969. – 192с.
1236390
  Будугай О.Д. Святковий вінок : [збірка творів для дошкільнят і школярів] / Ольга Будугай, Андрій Будугай. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2009. – 64 с. : іл. – ISBN 966-8122-35-4
1236391
  Стражник Л. Святковий міжвузівський марафон // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 28 травня (№ 87)


  У Прикарпатському національному університеті відбулася онлайн-конференція "Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки".
1236392
  Кільчинська О.Г. Святковий сценарій до Дня жінок // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 12-13
1236393
   Святкові дні. – Київ, 1960. – 1-68с.
1236394
   Святкові дні. – Київ, 1962. – 1-76 с.
1236395
   Святкові заходи з відзначення 85-річчя від дня народження академіка АН УРСР А.М. Гродзинського / Т.М. Черевченко, Н.М. Смілянець, Н.В. Чувікіна, В.П. Грахов // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 120-123. – ISSN 1605-6574


  3 грудня 2011 р. виповнилося 85 років від дня народження академіка АН УРСР А.М. Гродзинського (3.12.1926-17.12.1988). Ім"я Андрія Михайловича широко відоме в галузі ботаніки та фізіології рослин. Його знають як фундатора алелопатії - наукового напряму, ...
1236396
  Васильченко С.В. Святкові зорі : Оповідання / С. Васильченко. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця". Дpук. Л.І. Райціса], 1918. – 31с.
1236397
   Святково-ділова конференція : Привітання з ювілеєм.Картинки з конференції,3-4 стор.обкладенки // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 5. – С. 3-8


  Про визначення державними нагородами України Указ резидента України. Своє 50 - річчя Національна спілка журналістів України відзначила міжнародною конференцією "Українська журналістика: пошук відповідей на виклики часу", що відбулася 23-24 квітня ...
1236398
  Гримич М. Святково-обрядова практика Пласту як предмет фольклорно-етнографічного дослідження // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 4-10


  У статті розглядається святково-обрядова практика української молодіжної скаутської організації Пласт. Ритуальна культура Пласту має цілком відчутний зв"язок з скаутською ритуалістикою і українською народною обрядовістю. Разом з тим Пласт на різних ...
1236399
  Щербатюк О. Святково-театральні форми як комунікативне середовище в ранньомодерному культурному контексті України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 28-32. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано дієвість особливих театральних імпульсів в культурі загалом, пов"язаних з проблематикою особи та спілкування в просторі видовища, актора та глядача, театру в зв"язку з простором обряду та ритуалу тощо. The subject of the article is the ...
1236400
  Мукан А. Святкування 200-річчя Кобзаря в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
1236401
  Рязанова Т. Святкування 30-річчя Всеукраїнського історичного музею ім. Т.Г. Шевченка // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 29-31. – ISBN 966-8914-06-6
1236402
  Ніколаєць Ю.О. Святкування 300-річчя "возз"єднання" України з Росією як прояв національної політики в СРСР // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 16-19. – ISSN 1728-3671
1236403
  Кокиза Ю. Святкування Великодня римо-католиками в Україні (на польових етнографічних матеріалах з Поділля) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 63
1236404
  Семчишина Г.А. Святкування десятиріччя Інституту державного управління у сфері цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 2. – С. 3 : фото
1236405
  Клименко О.М. Святкування Дня Перемоги в Києві 1985 року // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 44-48. – ISSN 1996-9872
1236406
  Шафранська Г. Святкування Маковія в селі Заворичі на Київщині // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 2. – С. 103-105. – ISSN 0130-6936
1236407
  Пономаренко Л.А. Святкування Нового року // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 9/10 (68)
1236408
  Гончаренко Г. Святкування Нового Року у різних країнах // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 52-53. – ISSN 0130-7037
1236409
   Святкування Нового Року у слов"ян // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 54-57. – ISSN 0130-7037
1236410
  Пельо В. Святкування празника святого священномученика Йосафата після встановлення папської української колегії // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 102-105
1236411
  Ночовний О. Святкування ювілейних дат у СРСР: на прикладі 150-річчя від дня народження Т. Шевченка // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 57-61. – ISSN 2222-5250
1236412
  Веремійчик О. Святкування ювілею Дмитра Степовика у Музеї книги і друкарства // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 грудня - 14 січня (№ 1/2). – С. 10
1236413
  Білик О.О. Святкує найбільший у країні і світі науково-дослідний центр у галузі зварювання та споріднених технологій / О.О. Білик, В.І. Меншун // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С.9. – ISSN 0868-8117


  Промова президента НАН України, акад. Б.Є. Патона.
1236414
  Бейліс Л. Святкуємо перше десятиріччя // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 8-9. – Бібліогр. в кінці ст.
1236415
  Чубач Г.Т. Святкую день : вірші та поема / Г.Т. Чубач. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 98 с.
1236416
  Гетьман В.П. Святкую молодість. / В.П. Гетьман. – Одеса, 1977. – 120с.
1236417
  Алексютовіч М.А. Святло у цемры : з гістоыі свабодамыснасці і атэізму у Беларусі / М.А. Алексютовіч ; Т-ва по распаусюдж. паліт і навук. ведау БССР. – Мінськ, 1960. – 36 с.
1236418
  Грабар С. Свято-Вознесенський Флорівський монастир // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 177-182. – ISSN 0208-0710
1236419
  Клос В. Свято-Михайлівський золотоверхий монастир // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 165-174. – ISSN 0869-3595
1236420
  Клос Віталій Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 165-174. – ISSN 0869-3595
1236421
  Димитрій Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирю - 900 / Димитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 04 (220), лютий. – С. 1, 4
1236422
  Осадчук Л. Свято-Успенська лавра, Волинські Афіни... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 квітня (№ 61/62). – С. 22


  Стежками Тараса Шевченка Тернопільщиною.
1236423
  Горст Г.М. Свято / Г.М. Горст. – Одеса, 1974. – 110с.
1236424
  Григор"єва О. Свято 23 лютого: "Перемога" за завісою брехні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23лютого - 1 березня (№ 7). – С. 15


  Радянський Союз обожнював власну велич і нікому не пробачав найменших сумнівів у ній. Радянська іконографія руками агітпропу так вилизала історію імперії, що у вихованих у дусі марксистсько-ленінського патріотизму громадян не виникало навіть бажання ...
1236425
  Барадулін Р.І. Свято бджоли / Р.І. Барадулін. – К, 1978. – 168с.
1236426
  Нетребенко А. Свято безпеки у "Кришталику" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 27
1236427
  Вилегжаніна Т. Свято бібліотечної спільноти // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-5
1236428
  Морговський А.Ф. Свято білої сорочки / А.Ф. Морговський. – К., 1989. – 196с.
1236429
  Білокінь І.П. Свято ботанiкiв Радянського Союзу / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ, 1966. – 3с. – Окр.відбиток з: Український ботанічний журнал, №3
1236430
  Падалко В. Свято в кожні двері // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Січень (№ 1)


  "Різдвяні свята не оминули й стіни нашого університету та відізвалися в серці теплом і надією. До кабінетів Червоного корпусу завітали колядники, яких об’єднала ініціатива культурно-мистецького департаменту Студентського парламенту. Того дня їхніми ...
1236431
  Золя Е. Свято в Коквілі / Еміль Золя ; З фpанцускої мови пеpеклав [та авт. пеpедм.] О. Пащук. – Львів : : Дpук і наклад "Загальної Дpук.", 1909. – 51 с. – (Унівеpзальна бібліотека ; [Вип.] 2)
1236432
  Шевченко Т. Свято в Чигирині // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 610-611. – ISBN 978-966-500-300-7
1236433
  Шевченко Т. Свято в Чигирині : вірш // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 1. – С. 271-273. – ISBN 978-966-493-737-2
1236434
   Свято Василія Великого // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 236-239
1236435
  Удод В. Свято вдалося на славу // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Про спортивне свято, присвячене Дню вчителя, в якому взяли участь студенти та викладачі ун-ту, а також відомі українські спортсмени. Зав. кафедрою, засл. Майстер спорту, багаторазова чемпіонка світу та Олімпійських ігор Тетяна Кочергіна вручила ...
1236436
  Ткаченко А.С. Свято великої риби / А.С. Ткаченко. – К., 1983. – 144с.
1236437
   Свято веселих зустрічей. – Х., 1983. – 235с.
1236438
  Сидоренко Віктор Свято відкриває кран : від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 24-28 : Фото
1236439
  Даниленко В. Свято Володимира Подлевського : карнавал у творчості художника виступає вищим проявом воскресіння божественного і людського // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 9. – С. 148-153.
1236440
   Свято врожаю. Укр. рад. народ. пісні про боротьбу колгоспників за високі врожаї.. – М., 1952. – 88с.
1236441
   Свято для агентів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 142-143 : фото
1236442
  Опанасенко К. Свято для малечі // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 8


  Студенти Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка разом із волонтерами благодійного фонду "Життя з надлишком" відвідали Таращанський реабілітаційний центр та привітали малечу з початком нового навчального року. Акцію "Збери дитину до школи" ...
1236443
   Свято дружби.. – К., 1954. – 68с.
1236444
  Кравчук Н. Свято друзів бібліотеки / Неліна Кравчук // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 15-16. – ISSN 1811-377X


  У статті представлені різноманітні форми роботи наукової бібліотеки вищого навчального закладу щодо відзначення професійного свята - Всеукраїнського дня бібліотек, ушанування своїх активних читачів, а також елементи прояву поваги її шанувальників.
1236445
  Жекова Кароліна Свято душі й тіла // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 143 : Фото
1236446
  Розинка Н.О. Свято Епіфанії (Богоявлення) у звичаях та обрядах італійців (кінець ХІХ-ХХ сторіччя) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 101-104. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто італійські традиції святкування Епіфанії в кінці ХІХ - протягом ХХ ст. Основну увагу приділено обрядам з вогнем і водою. The article contains an information about the italian rites and customs in the celebrating of Epiphany. The author ...
1236447
  Будько Євген Свято життя триває // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 132-133 : фото
1236448
   Свято здоров"я і радості // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 8


  У Центрі фізичного виховання відбулася традиційна університетська Спартакіада, учасників якої привітали ректор ун-ту Л. Губерський та голова профкому В. Цвих.
1236449
  Сидоренко Віктор Свято здорових задоволень : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 154-155
1236450
  Семиволос Наталка Свято зі сльозами на очах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 33
1236451
  Кіслова А. Свято зі сльозами на очах... // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 2 : фото
1236452
  Бабушка Л.Д. Свято й повсякденність: від протистояння до узгодження // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 143-145
1236453
  Поклад Наталка Свято його душі : Люди і пам"ятки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 144-146 : Фото
1236454
  Білан А. Свято йти дорогою Христовою : з великим державницьким розмахом пройшли в Києві урочистості, присвячені 1020 річниці хрещення Київської Русі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 1. – ISSN 0868-9644
1236455
  Світлична Г.П. Свято калини : поезії / Г.П. Світлична. – Київ, 1988. – 267 с.
1236456
   Свято книги у Харкові // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 51
1236457
   Свято книги у Харкові // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 51
1236458
  Сидоренко Віктор Свято кожного дня // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 62-65 : фото
1236459
  Кулик Г. Свято козацької Покрови у Мельборні // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2012. – 18.10.2012-06.11.2012 (№ 16). – С. 16-17
1236460
  Премчанд Свято кохання : Новели / Премчанд. – Київ : Дніпро, 1976. – 375с. – (Зарубіжна новела ; Кн. 24)
1236461
  Кожолянко Г. Свято Маковея на Буковині. Дохристиянські витоки маковеївських святкувань // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 12-15
1236462
  Чернецька Оксана Свято Миколая (Сценарій) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 13-15 : фото
1236463
  Балтачеєва А.Р. Свято молодості / А.Р. Балтачеєва. – К, 1958. – 52с.
1236464
  Чернишова Т. Свято молодості і здоров"я // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Жовтень (№ 8)


  Викладачі кафедри фізичного виховання біологічного факультету С. Ковальчук, Л. Духнова у складі збірної команди ветеранів гандболу України під керівництвом дворазової Олімпійської чемпіонки, зав. кафедри фізичного виховання та спорту Т. Кочергіної ...
1236465
  Черепаха В.М. Свято мужності та відваги // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 16-18 : фото
1236466
  Коцюба Г.М. Свято на буднях / Г.М. Коцюба. – Київ, 1927. – 150с.
1236467
  Братан М.І. Свято на Перекопі : поезії / М.І. Братан. – Одеса : Маяк, 1970. – 91 с.
1236468
  Линовицький П.П. Свято надії / П.П. Линовицький. – Дніпропетровськ : Промінь, 1977. – 63 с.
1236469
   Свято науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  В селі Званівка Бахмутського району відбувся незвичайний захід "Науковий пікнік". Основною частиною "Наукового пікніка" стала презентація досягнень сучасної модернової України від науковців з міст Харкова, Сєвєродонецька, Покровська, Краматорська. ...
1236470
  Голобородько К. Свято науки в останній гетьманській столиці / К. Голобородько, О. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 19/21 (239/241). – С. 88-93
1236471
  Клименко Ж. Свято науки відбулося! / Жанна Клименко // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2017. – № 5 (431), травень. – С. 2-3


  "6-7 квітня на факультеті іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми літературної освіти в середній та вищій школі"."
1236472
  Стефанович Д. Свято науки і техніки в КПІ // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 155-165. – ISBN 978-966-622-690-0
1236473
  Голобородько К. Свято науки у глухівському національному... / К. Голобородько, О. Маленко


  Повідомлення про Всеукраїнську науково-практичну конференцію, присвячену класику української драматургії, засновнику української драматургії, засновнику театру корифеїв Марку Кролпивницькому, яка відбулася в Глухівському національному педагогічному ...
1236474
  Кобець В.Д. Свято нашої зустрічі : поезії / В.Д. Кобець. – Одеса, 1986. – 143 с.
1236475
  Голуб О. Свято непокори та будні андеграунду : життєпис двох не визнаних за життя художників, з коментарями / Олена Голуб ; [перекладачі: Ганна Голуб та Семен Кіпніс ; відп. ред. Г. Шерман ; Ін-т проблем сучас. мистецтва НАН України]. – Київ : Антиквар, 2017. – 270, [2] с. : фотоіл., портр. – Ст. укр., англ. мовами. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7285-11-2


  У пр. № 1727312 напис: Любій Наталії Мусієнко з радістю, примноження нових творчих робіт. Підпис. 12.02.2017.
1236476
  Мовчан П. Свято новітнього національного буття : інтерв"ю / записав Є. Букет // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 7-13 листопада (№ 44). – С. 8-9


  9 лист., в день пам"яті Нестора Літописця, українська держава відзначає День української писемності та мови. Варто нагадати, що це свято встановлене з ініціативи Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Т. Шевченка 1997 р. Указом Президента. Про ...
1236477
  Роговий Ф.К. Свято останнього млива : роман / Ф.К. Роговий. – К., 1982. – 359с.
1236478
  Роговий Ф.К. Свято останнього млива : романи / Феодосій Роговий ; [упоряд. та післям. Ю.Ф. Рогового ; передм. І.М. Дзюби ]. – Київ : Пульсари, 2015. – 672 с. – Сер. засн. 2002 р. - В змісті також романи: Зрушені люди ; Гріх без прощення. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавн. рада: Б.І. Олійник (голова) [та ін.]). – ISBN 978-617-615-054-1
1236479
  Роговий Ф.К. Свято останнього млива: романи / Ф.К. Роговий. – К., 1991. – 622с.
1236480
   Свято Перемоги // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  В університеті широко відзначалося свято Перемоги. На факультетах, в інститутах та підрозділах відбулися зустрічі з ветеранами, відвідання інвалідів і хворих. Покладено квіти до Меморіальної дошки на честь полеглих у боях Великої Вітчизняної війни, ...
1236481
   Свято першокурсникам запам"ятається // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Вересень (№ 7)


  Посвячення у студенти на всіх ф-тах та в Інститутах.
1236482
  Петрушенко М. Свято першокурсників - старт наполегливої праці // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 вересня (№ 36/37). – С. 2


  6 вересня 2017 року у Блакитній залі центрального корпусу НПУ імені М.П. Драгоманова відбулось розширене засідання Вченої ради університету, де основним питанням було підведення підсумків роботи вишу у 2016-2017 н. р. та окреслення завдань на 2017-2018 ...
1236483
  Сірук М. Свято під знаком бойкоту // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1 жовтня (№ 178). – С. 3


  Україна вперше не братиме участі в засіданнях ПАРЄ після вступу в Раду Європи.
1236484
  Кононенко П. Свято правди і краси // Літературний Чернігів : щоквартальний мистецький журнал літературної спілки "Чернігів" / Літ. спілка "Чернігів". – Чернігів, 2015. – № 4 (72), жовтень - грудень. – С. 141-145
1236485
  Клименко Л.М. Свято розлуки / Л.М. Клименко. – К., 1993. – 143с.
1236486
  Федунець М.Ф. Свято роси : поезії / М.Ф. Федунець. – Київ : Молодь, 1983. – 80 с.
1236487
  Чіп Б.М. Свято сакури : повісті / Борис Чіп. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 253 с.
1236488
  Мацько В. Свято самоутвердження
1236489
  Преловська І. Свято св. Варвари у Михайлівському Золотоверхому соборі 1929 р. // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 49-55. – ISSN 0203-5863
1236490
  Янчук Б.В. Свято серед будня : повість ; оповідання / Борис Янчук. – Одеса : Маяк, 1981. – 208 с.
1236491
  Кульбак Л.А. Свято серця : поезії / Л.А. Кульбак. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 70 с.
1236492
  Орач О.Ю. Свято спілого листя. / О.Ю. Орач. – К, 1985. – 127с.
1236493
  Заграйчук Ю. Свято спорту // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Про участь студентів нашого університету у Всеукраїнському студентському спортивному фестивалі, що пройшов у Львові. Репортаж про фестиваль.
1236494
  Чернишева Т. Свято спорту // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Святкування Дня університету та Дня працівників фізичної культури і спорту було проведено у спорткомплексі Університету.
1236495
  Істраті П. Свято Тараса Шевченка в Каневі // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 304-308. – ISBN 978-606-745-006-4
1236496
  Ясень Микола Свято тих, хто зберігає скарби // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 64-65
1236497
  Ясень Микола Свято тих, хто зберігає скарби // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 64-65
1236498
   Свято українських традицій / Студентський парламент економічного факультету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  На економічному факультеті КНУТШ пройшло свято українських традицій. Першокурсники змагалися в умінні приймати та частувати гостей. Найгостиннішими визнали студентів спеціальності "Менеджмент організацій" і "Міжнародна економіка", які потішили ...
1236499
  Литвинюк Л. Свято українського слова. До дня української писемності та мови / Л. Литвинюк, В. Демиденко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 10 (162), жовтень. – С. 58-63
1236500
  Савчук С. Свято української культури з ювілейною прикрасою // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2017. – № 6 (154). – С. 7-10. – ISSN 1230-2759


  "Сотні глядачів, учасники з чотирьох країн, події в десяти місцевостях. В програмі: концерти, театральні вистави, презентації книжок, зустріч з українським кіно та виставка-кермеш народного рукоділля. В концертному репертуарі – різні жанри музики, а ...
1236501
  Дяченко-Лисенко Любов Свято української словесності на кожному уроці : уроки позакласного читання у 7 класі / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій
1236502
  Дяченко-Лисенко Свято української словесності на кожному уроці : Урок позакласного читання у 7 класі / Дяченко-Лисенко, С. Коваленко
1236503
  Дяченко-Лисенко Любов Свято української словесності на кожному уроці : система вступних уроків української літератури у 7 класі / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій
1236504
  Кравчук Ольга Свято учнівських досягнень / Кравчук Ольга, Назаренко Тетяна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 39
1236505
  Артемов В. Свято філологів // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Квітень (№ 5)


  Традиційний День філолога. Кожен рік філологи обирають найпопулярнішого викладача року: ним став проф. Віктор Аркадійович Передрієнко.
1236506
  Ірванець Олександр Свято читання // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 128. – ISSN 0130-5212
1236507
  Богдан С. Свято як елеиент епістолярної поведінки Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 17-26. – ISSN 0130-5263
1236508
  Купріянова О.Г. Свято як соціокультурне явище / О.Г. Купріянова, І.І. Мачуліна // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 152-154
1236509
  Зятьєв С. Свято, оплачене кров"ю мільйонів. 28 жовтня - день визволення України // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 43). – С. 3


  "Сімдесят п’ять років тому, 28 жовтня 1944-го, останній німецький солдат змушений був залишити Україну. Цій епохальній події передувало безліч важких боїв, мільйонні жертви нашого народу. У 1941 році вермахт так стрімко просувався вглиб країни, що ...
1236510
  Тимофеєва Катерина Свято, яке завжди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 60-61 : фото
1236511
  Юлдашева Л. Свято, яке завжди з нами // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ, 2017. – № 11. – С. 18-19
1236512
  Палій О. Свято, яке ніхто не зіпсує // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 30 липня (№ 132). – С. 4


  Що отримала Україна від масштабного святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі?
1236513
  Нечипоренко Микола Свято, якого має вистачити надовго : у ці вересневі дні в Дніпропетровську відкривають новий стадіон / підгот. М. Нечипоренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 21-23


  Як тільки стало відомо, що Дніпропетровськ - одне з міст, яке вибороло право приймати Євро-2012 в Україні, його наче підмінили, У 80-ті роки минулого століття, коли місцевий клуб "Дніпро" перебував на гребені успіхів і виборював золоті, срібні та ...
1236514
  Лиходід М.Х. Свято. Лірика. / М.Х. Лиходід. – К., 1970. – 55с.
1236515
  Гостра О. Святовець Віталій Федорович : [спогади] / Олександра Гостра // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 290-291. – ISBN 978-966-2726-03-9
1236516
  Галайба В. Святоволодимирський собор // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 2002. – № 4. – С.24 : Фото. – ISSN 0130-5212
1236517
  Кушнарьов Денис Святогірськ. Святе місце не порожнє : камо-грядеши / Кушнарьов Денис, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 142-146 : Фото
1236518
  Дєдов В.М. Святогірська Свято-Успенська лавра / В.М. Дєдов. – Київ : Техніка, 2005. – 152с. – (Національні святині України : Присвячується 2000-літтю Різдва Христового). – ISBN 966-575-078-X
1236519
  Гусак Л. Святогірський монастир XIX - поч. XX ст. в оцінці новітньої історіографії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (388). – С. 22-31. – ISSN 0869-3595
1236520
  Яцюк М. Святогірський монастир між московською владою та українськими козацькими впливами (XVI - XVII ст.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 396-413. – ISSN 2523-4234
1236521
  Арсений Святого Григория Паламы, митрополита Солунского, три творения, доселе не бывшие изданными : а) Послание к монахам Иоану и Феодору; б) Беседа на Евангелие от Луки в пятую неделю, на слова Лук. 16, 19; в) Беседа на Евангелие от Луки в шестую неделю, на слова Лук. 8, 27 / Епископ Арсений ; Греч. текст и рус. пер. – Новгород : Паровая тип. Федорова, 1895. – [4], 55 с.
1236522
  Гончаренко О. Святого Євангелія читання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (1081/1082). – С. 9-29. – ISSN 0320-8370


  В передньому слові від перекладача піде мова про те, як виник задум перекласти Ісусову частину Євангелія - себто тексти, що розповідають про народження, буття, смерть, воскресіння та про саме вчення Христа і як він втілювався в життя.
1236523
  Лома А. Святогор та Марко Святогорець // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 22-29. – ISSN 0130-6936


  Сербська та південнослов"янська поезія
1236524
  Бойко И.А. Святогорск / И.А. Бойко. – Харьков, 1959. – 107с.
1236525
   Святогорский монастырь-музей и могила А.С. Пушкина. – Псков, 1951. – 54с.
1236526
  Дудин М.А. Святогорское лето / М.А. Дудин. – Л., 1989. – 510с.
1236527
  Богданова А.И. Святое вино / А.И. Богданова. – М, 1991. – 464с.
1236528
  Миксон И.Л. Святое дело : повести и рассказы / И.Л. Миксон. – Л., 1988. – 526с.
1236529
   Святое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. – Свердловск, 1991. – 252с.
1236530
   Святое Евангелие: (От Матфея, Марка, Луки и Иоанна). – М., 1990. – 464с.
1236531
  Бестужева-Лада Святое Красное Солнышко // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 1. – С. 5-21


  Первый православный князь на Руси был одновременно первым и почти эдинственным князем, образ которого запечатлен в былинах о русских богатырях. Сам далеко не богатырь, он, тем не менее, вершил судьбы и витязей и бояр, и простолюдинов. Но былины, при ...
1236532
  Кузіменко М. Святое писание в рецепции поэта Космоса // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 152-159. – ISSN 0869-3595


  Леонида Вышеславского (1914-2002) по праву называют поэтом Космоса. Солярная тематика, проблемы освоения космического пространства, полеты к звездам - ключевые в творческом наследии автора "Звездных сонетов" и Близкой звезды". Не случайно его именем ...
1236533
  Маркс К. Святое семейство, или Критика критичеческой критики / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва, 1956. – 239 с.
1236534
  Керницький І.С. Святоіванські вогні : новели / І.С. Керницький. – Львів : Каменяр, 1991. – 146с.
1236535
  Сидоров Кирилл Святой Афон. Путешествие за верой. В чем сила брат7 / Сидоров Кирилл, Чалабов Константин // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 4 (2931. – С. 62-71 : фото
1236536
  Мироненко-Маренкова Святой Бенуа-Жозеф Лабр и его почитатели // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 58-69. – ISSN 0042-8779
1236537
  Хитров М. Святой благоверный князь Александр Ярославич Невский / М. Хитров. – М., 1991. – 277с.
1236538
  Новикова Мария Святой город, но не только // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 52-54 : фото. – ISSN 1998-8044
1236539
  Гильермоприето Альма Святой для наркобарона : святые и наркотики / Гильермоприето Альма, Шварц Шауль // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 104-119 : Фото
1236540
  Юранова В.Т. Святой долг / В.Т. Юранова. – Саранск, 1972. – 28с.
1236541
  Копелиович З. Святой и грешница. / З. Копелиович. – Баку, 1972. – 72с.
1236542
  Солдатов А. Святой источник // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2007. – № 7. – С. 22-24. – ISSN 0131-0097


  Комерційна сторона церковного життя РПЦ
1236543
  Дятлов О. Святой князь Владимир в истории Десятинной церкви и Киево-Печерского монастыря // Opus Mixtum : науково-популярне видання / М-во культури України ; Департамент культури ВО КМР (КМДА) ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2015. – № 3. – С. 110-118. – ISSN 2312-9697
1236544
  Катаев В.П. Святой колодец / В.П. Катаев. – Москва, 1967. – 139с.
1236545
  Катаев В. Святой колодец. Трава забвенья / В. Катаев. – Москва, 1969. – 344с.
1236546
  Драйзер Т. Святой Колумб и река / Т. Драйзер. – Москва, 1967. – 48с.
1236547
  Козак Я. Святой Михаил : роман ; пер. с чеш. / Ян Козак. – Москва : Прогресс, 1974. – 218 с.
1236548
  Нарайан Р.К. Святой Раджу / Р.К. Нарайан. – М., 1961. – 232с.
1236549
  Волошин М. Святой Серафим : [к 100-летию прославления] / Максимилиан Волошин ; [сост. игумения Серафима ; ред. Е. Голубовский]. – Киев : Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви, 2003. – 129, [3] с. : ил. – В кн. также: Житие преподобного Серафима Саровского чудотворца / архиепископ Вениамин. - Репринт с изд.: Париж, 1935. – ISBN 966-7129-06-3


  На тит. л.: Издается по благословению Его Блаженства Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятеля Украинской Правосл. Церкви
1236550
   Святой Спиридон или обратно на Корфу // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 44-48 : фото
1236551
  Федотов Г.П. Святой Филипп митрополит Московский. / Г.П. Федотов. – М., 1991. – 128с.
1236552
   Святой черт. Тайна Григория Распутина : Воспоминания.Документы.Материалы следственной комиссии. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 1990. – 320с. – ISBN 5-7000-0235-3
1236553
  Труфанов С. Святой чорт. / С. Труфанов. – Пермь, 1991. – 256с.
1236554
  Чіп Б.М. Святополк Окаянний / Б.М. Чіп. – К., 1989. – 206с.
1236555
  Бречкевич М.В. Святополк, князь Поморский / М. Бречкевич. – Юрьев (Тарту) : Тип. К.Маттисона, 1902. – 34 с. + 1 карта
1236556
  Петровский Д.В. Святослав / Д.В. Петровский. – Л., 1947. – 179с.
1236557
  Скляренко С.Д. Святослав : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 656 с.
1236558
  Скляренко С.Д. Святослав : роман: В 2-х кн. / С.Д. Скляренко; Пер. с укр. А. Белецкого. – Москва : Советский писатель, 1960. – 725 с.
1236559
  Скляренко С.Д. Святослав : роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. А. Дейча и И. Дорбі. – Москва : Известия, 1961. – 724 с. – (Б-ка ист. романов народов СССР)
1236560
  Скляренко С.Д. Святослав : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 662 с.
1236561
  Скляренко С.Д. Святослав : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Дніпро, 1987. – 667 с. – (Шк. б-ка)
1236562
  Скляренко С.Д. Святослав : роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. А. Дейча. – Минск : Ураджай, 1990. – 637 с. – ISBN 5-7860-0448-1
1236563
  Скляренко С.Д. Святослав : роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. А. Дейча. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1991. – 604 с. – ISBN 5-7595-0552-1
1236564
  Скляренко С.Д. Святослав : роман / С.Д. Скляренко; Пер. с укр. А. Дейча. – Москва : Правда, 1991. – 653 с. – ISBN 5-253-00332-0
1236565
  Скляренко С.Д. Святослав : Роман: Для середн. та ст. шк. віку / С.Д. Скляренко. – Київ : Веселка, 1991. – 650 с. – ISBN 5-301-00761-0
1236566
  Скляренко С.Д. Святослав : роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. А. Дейча. – Москва : Дружба народов, 1992. – 606 с. – ISBN 5-285-00184-6
1236567
  Скляренко С. Святослав : роман / Семен Скляренко. – Харків : Фоліо, 2007. – 670с. – Шифр. дубл. 8ут Скля. (доп. карт. ст.). – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3798-5
1236568
   Святослав Васильович Кушнір : бібліограф. покажч., присвяч. 85-річчю від дня народження / НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин ; [упоряд.: М. Кость, Н. Гапчин, М. Козак ; авт. вступ ст. І. Дудак]. – Львів : ІГГГК НАН України, 2014. – 39, [1] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-966-02-7347-4
1236569
  Волошин Любов Святослав Гординський - речник українського авангардового театру в Галичині 1920-1930 рр. // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – № 3 (22). – С. 22-30


  Святослав Ярославович Гординський (1906-1993, Верона, Нью-Джерсі, США) — укр. художник, графік, мистецтвознавець, поет, перекладач, журналіст
1236570
  Горинь Б. Святослав Гординський на тлі доби // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 3 травня (№ 19) : Спецвипуск. – С. 12-13
1236571
  Горинь Б. Святослав Гординський на тлі доби. Книга друга // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 травня (№ 19). – С. 13
1236572
  Федака С. Святослав ІІІ - князь "грізний великий київській" // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 6. – С.27-38
1236573
   Святослав Караванський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 49). – С. 2


  Некролог.
1236574
  Шевчук В. Святослав Максимчук (н. 1936) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 508-541. – ISBN 978-966-06-0729-3
1236575
   Святослав Николаевич Рерих : биобиблиографический указатель : к 100-летию со дня рождения. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2004. – 100, [4] с. : портр. – ISBN 5-86988-142-0
1236576
  Піскун С. Святослав Піскун: "Соціальна і правова держава несумісна з корупцією та несправедливістю" / спілкувався Лесь Курінний // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 23-29 березня (№ 12)
1236577
  Тюляев С.И. Святослав Рерих / С.И. Тюляев. – М, 1977. – 41с.
1236578
  Дельсон В.Ю. Святослав Рихтер / В.Ю. Дельсон. – Москва : Советский композитор, 1960. – 26 с.
1236579
  Дельсон В.Ю. Святослав Рихтер / В.Ю. Дельсон. – Москва : Музгиз, 1961. – 123с.
1236580
  Цыпин Г.М. Святослав Рихтер / Г.М. Цыпин. – Москва : Музыка, 1977. – 25 с.
1236581
  Ричка Володимир Святослав Хоробрий - син великої княгині Ольги // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 19-21. – ISSN 0130-7037
1236582
  Вакуленко-К Святославова Сварга : [вірші] / Вакуленко-К. Володимир. – Київ : Ліра-К, 2017. – 187, [1] с. – ISBN 978-617-7320-69-1
1236583
  Вакуленко-К.В Святославова Сварґа : [вірші] / Вакуленко-К. Володимир. – Київ : Ліра-К, 2019. – 187, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7320-69-1
1236584
   Святоцький Олександр Дмитрович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 28-29. – ISBN 966-7024-23-1
1236585
  Швидченко Е. Святочная христоматия : литературно-музыкально-этнографический сборник для семьи и школы / Е. Швидченко. – С.-Петербург : Синодальная Типография, 1903. – XVI, 520, IV с.
1236586
  Моратин Л.Ф. Святоша / Л.Ф. Моратин. – Л.-М., 1960. – 199с.
1236587
   Святцы рукописные. – Москва. – Рукописне видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.XIX? cт.- картон, корінець зі шкіри
1236588
  Алмазов А.И. Святые - покровители сельско-хозяйственных занятий : (Из истории относящихся к ним греч. последований) / А.И. Алмазов. – Одесса : "Экономическая" тип., 1904. – [2], 82 с. – Прил. молитвы на греч. яз.
1236589
  Белов А.В. Святые без нимбов / А.В. Белов. – М., 1983. – 213с.
1236590
  Гецадзе А. Святые в аду / А. Гецадзе; пер. с груз. Э.Нейман. – Тбилиси : Мерани, 1990. – 236,[1]с.
1236591
  Немирович-Данченко Святые Горы / Немирович-Данченко. – Донецк : Донбас, 1990. – 180с. – ISBN 5-7740-0251-9
1236592
  Талиев В.И. Святые горы Харьковской губ. как "памятник природы" / В.И. Талиев. – Харьков : Типо-Литография М. Сергеева и К. Гальченка, 1914. – 20 с.
1236593
  Щеглов Ю.М. Святые Горы. / Ю.М. Щеглов. – М, 1989. – 554с.
1236594
   Святые для России имена.. – Красноярск, 1990. – 101с.
1236595
  Федотов Г.П. Святые Древней Руси. / Г.П. Федотов. – М., 1990. – 268с.
1236596
  Горичева Т.М. Святые животные / Т.М. Горичева; Киевский єколого-культ.центр.Укр.молодежн.єкологич.лига. – Киев, 1999. – 56с. – (Природоохранная пропаганда)
1236597
  Званцев С. Святые заступники / С. Званцев. – М., 1967. – 64с.
1236598
  Сесброн Ж. Святые идут в ад / Ж. Сесброн. – М, 1991. – 555с.
1236599
  Малышевский И.И. Святые Кирилл и Мефодий первоучители славянские / соч. Ив. Малышевского. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1886. – V, II, 483 c. – Отд. оттиск: Труды Киевской дух. Академии, 1885, 1886
1236600
  Бугославский С.А. Святые князья Борис и Глеб в древне-русской литературе / Сергей Богуславский ; (Из филол. семинария проф. В.Н. Перетца). – [1915-1917?]. – Б. м. : б. и.
Ч. 2 : Тексты. – 1917. – 178 с. – Отд. оттиск: Университетские известия.


  Университетские извести: Киев. 1915. № 11-12 (ноябрь-декабрь), с. 1-16 (Добавления); 1916. № 4 (апрель), с . 17-64; № 5-6 (май-июнь), с. 65—96; № 7-8 (июль-авгус), с. 97—128; № 9—10 ( сентябрь-октябрь), с. 129-144; 1917. № 1—2 (январь-февраль), с. с. ...
1236601
  Беляев И.Д. Святые Константин (нареченный Кирилл) и Мефодий. Учители славянские / И.Д. Беляев. – Москва : Типография А.А. Карцева, 1885. – 29 с.
1236602
  Мельникова Л.В. Святые места в центре Восточного вопроса: Церковно-политический фактор как одна из причин Крымской войны // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 61-75. – ISSN 0869-5687
1236603
   Святые Новосербского края : : Елисаветград, Александрия, Новомиргород / [сост.: архимандрит Неофит (Гончаренко), архимандрит Иоанн (Гончаренко), протоиереи: С. Ткаченко, А. Ткаченко]. – Одесса : Астропринт, 2018. – 147, [1] с. : портр., ил. – Сия книга посвящается 1030-летию Крещения Руси (988 г. - 2018 г.) и пятилетию канонизации в лике святых Блаженного Даниила Елисаветградского (2013 г. - 2018 г.). – ISBN 978-966-927-396-3
1236604
   Святые отцы о Боге и вере. – М., 1991. – 65с.
1236605
  Ярных В.С. Святые предки и предки святых: проблема происхождения в южногалльской агиографии X-XI веков // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (2). – С. 69-89. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780


  Агіографія (грец. «святий» і «пишу») (житійна література) — жанр християнської літератури, в якому описується життя святих та аскетів, а також наукова дисципліна, що вивчає історію написання житій
1236606
   Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий первоучители и просветители славян. – Одесса, 1898. – 32 с.
1236607
  Беляев И.Д. Святый Владимир равноапостольный, великий князь Киевский и всея Руси / [соч.] И. Беляева. – Москва : Тип. В. Готье, 1864. – 46 с.
1236608
  Чуев Ф.И. Святыни дней / Ф.И. Чуев. – М, 1976. – 32с.
1236609
  Толстой М. Святыни и древности Великого Новгорода : сочинение / М. Толстой. – Москва : В университетской типографии
Ч. 3 : Великий Новгород. – 1862. – 264, 22, [1] с.
1236610
  Толстой М. Святыни и древности Ростова Великого : сочинение / М. Толстой. – 3-е испр. и доп. изд. – Москва : В Университетской Типографии (Катков и К.)
Ч. 1 : Ростов-Великий. – 1866. – 97, 45, [2] с.
1236611
  Хведченя С.Б. Святыни и святые Киево-Печерской Лавры : К 2000-летию Рождества Христова, 950-летию Киево-Печерской Лавры и 10-летию независимости Украины / С.Б. Хведченя. – Киев : Географика, 2001. – 190с. – ISBN 966-02-2065-0
1236612
  Король В. Святыни Киева и Давней (Киевской) Руси: прошлое и настоящее // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 4. – С. 15-20
1236613
  Исмаил Мамед Святыни мои : стихотворения и поэмы / Мамед Исмаил ; пер. с азерб. – Москва : Художественная литература, 1989. – 398 с.
1236614
   Святыни Русского зарубежья в США. – Москва, 2006. – 256с. – ISBN 5-86472-162-X
1236615
  Багандов Г.Б. Святыня / Г.Б. Багандов. – Москва, 1983. – 111 с.
1236616
   Святыня города Полоцка: церковь св. Спаса и крест перпод. Евфросинии., 1841. – 6с.
1236617
  Чорнопиский М. Священий героїзм Карпатської січі на вістрі Другої світової війни // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 25-44. – ISBN 978-966-1594-12-7
1236618
  Шемелін Д. Священик чи схоласт? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  Про "практичне навчання" на юридичному факультеті.
1236619
  Горбаль М. Священик, композитор Михайло Вербицький // Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці, 2015. – № 2 (89) Рік 24. – С. 4-5. – ISSN 1232-2776
1236620
  Захарчук О. Священик, композитор, цитрист-віртуоз: до 150-ліття від дня народження Євгена Купчинського // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 158-162. – ISSN 0868-4790
1236621
  Данилець Ю. Священики-мученики: репресії проти православного духовенства на Закарпатті (на межі 1940 -1950 рр. ХХ ст.) // Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми / МАУП. – Київ, 2007. – № 1. – ISSN 0868-8893
1236622
  Дмитренко В. Священики Ісаєвичі: спроба реконструкції історії сім"ї парафіяльного духовенства XVIII ст. за матеріалами облікових джерел церковного походження // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 398-406
1236623
  Мицик В.Ф. Священна країна хліборобів : Міста й селища Трипільської цивілізації у міжріччі Південного Бугу і Дніпра та околиць / В.Ф. Мицик; Тальнівський музей історії хліборобства. – Київ : Такі справи: Пульсари, 2006. – 264с. : іл. – ISBN 966-7208-31-1
1236624
  Айбек Священна кров : роман : пер. з узбец. / Айбек. – Київ : Дніпро, 1971. – 327 с.
1236625
  Дарманський П.Ф. Священна оковита / П.Ф. Дарманський. – Київ : Політвидав України, 1988. – 102с.
1236626
  Ильенков В.П. Священная война : рассказы / В.П. Ильенков. – Москва : Военное издательство, 1967. – 141с.
1236627
   Священная война : сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 765с.
1236628
  Наровчатов С.С. Священная война... Стихи о Великой Отечественной войне. / С.С. Наровчатов. – М., 1966. – 815с.
1236629
   Священная война... Стихи о ВОВ.. – М., 1966. – 815с.
1236630
   Священная война: повести.. – Омск, 1985. – 477с.
1236631
  Гольбах П. Священная зараза / П. Гольбах. – М., 1936. – 340с.
1236632
   Священная земля Миэ // Япония сегодня / ЗАО "Япония сегодня". – Москва, 2002. – № 3. – С.10-13.


  [Путешествие в Восточную часть полуострова Кии. Япония..]
1236633
   Священная история Ветхого Завета : курс. сред. учеб. заведений и гор. уч-щ. – Ростов н/Д, 1990. – 122с.
1236634
   Священная книга обрядів: требник, 1991. – 112с.
1236635
  Шмаков В. Священная книга Тота / В. Шмаков, 1916
1236636
  Айбек Священная кровь : роман / Айбек ; пер. с узб. Н. Ивашева. – Ленинград : Советский писатель, 1947. – 296 с.
1236637
  Айбек Священная кровь : роман / Айбек ; пер. с узб. Н.Е. Ивашева. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1953. – 321 с. : портр.
1236638
  Айбек Священная кровь : роман / Айбек ; пер. с узб. Н. Ивашева ; ил.: Э. Аронов. – Москва : Известия, 1963. – 336 с. – (Библиотека исторических романов народов СССР)
1236639
  Айбек Священная кровь : роман : пер. с узб. / Айбек. – Москва : [Б. и.], 1965. – 216 с.
1236640
  Айбек Священная кровь : роман / Айбек ; пер. с узб. Н. Ивашева ; вступ. ст. В. Панкиной ; ил.: Ю. Ростовцев]. – Москва : Художественная литература, 1967. – 335 с. : ил.
1236641
  Айбек Священная кровь : роман / Айбек. – Ташкент : [Б. и.], 1987. – 376 с.
1236642
  Айбек Священная кровь. Алмазный пояс : романы : пер. с узб. / Айбек ; вступ. ст. Л. Теракопян ; худож. В. Аладьев. – Москва : Советский писатель, 1988. – 679, [2] с. : ил.
1236643
  Нето А. Священная надежда: Стихи. / А. Нето. – М., 1981. – 159с.
1236644
  Нето А. Священная надія: Поезії. / А. Нето. – К., 1987. – 93с.
1236645
  Дубровский И.И. Священная обязанность / И.И. Дубровский. – Тамбов, 1962. – 24с.
1236646
  Пиха Д.Д. Священная обязанность народа / Д.Д. Пиха. – К, 1962. – 44с.
1236647
  Ивонин Ю.Е. Священная Римская империя в раннее Новое время (1495-1806 гг.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 11. – С. 150-166. – ISSN 0042-8779


  Представлен историографический анализ работ немецких историков по Священной Римской империи в раннее Новое время.
1236648
  Еліаде М. Священне і мирське = Das heilige und das profane. Mythes, reves et mysteres. Mephistopheles et l"androgyne : Міфи, сновидіння і містерії; Мефістофель і андрогін; Окультизм, ворожбитство та культурні уподобання / М. Еліаде; Пер. з німецької, франц., англ. Г.Кьорян, В.Сахно. – Київ : Основи, 2001. – 591с. – ISBN 966-500-152-3
1236649
  Котовська О. Священне і мирське в ідейних пошуках представників українського бароко // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 21-30. – ISBN 966-7379-70-1
1236650
  Токман В.В. Священне і профанне в мистецтві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-43. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)


  Розглядається проблема священого і світського мистецтва. Звертається увага на ті моменти, через які святе виражає себе в різних мистецьких жанрах.
1236651
  Токман В.В. Священне у сучасному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-62. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Розглянуто проблему модифікації ідеї святості в секулярному суспільстві.
1236652
  Палійчук О. Священний вогонь : іст. повісті / Олекса Палійчук. – Київ : Боривітер, 2012. – 148, [4] с. : іл. – ISBN 966-7218-10-4
1236653
  Перепелиця А.І. Священник Олексій Єримович - дослідник старожитностей Чигиринщини (1873 - 1937 рр.) // Шості Зарембівські читання : матеріали Шостих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С.З. Заремби, м. Київ, 18 квіт. 2017 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 61-68. – ISBN 978-966-8999-85-7
1236654
  Прийма О. Священники з роду Попе(і)ль у Галичині XIX - XX ст. // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2013. – Ч. 2/85 (96). – С. 38-42
1236655
  Еко У. Священні війни, емоції та здоровий глузд // Критика. – Київ, 2001. – Листопад, (число 11). – С. 4-6
1236656
  Кондратьєва І.В. Священні зображення в християнстві // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 190-192
1236657
  Шамсутдінова-Лебедюк Священні книги мусульман про взаємовідносини чоловіка й жінки та природу сім"ї // Collegium : международный научный журнал / Киев. нац. ун-т им.Тараса Шевченко, Ин-т международных отношений. – Київ, 2005. – № 21. – С. 134-160
1236658
  Шепетяк О. Священні писання юдаїзму // Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2016. – № 77 : Актуальні релігієзнавчі проблеми сьогодення. – С. 127-133. – ISSN 2306-3548
1236659
  Акчуріна-Муфтієва Священні символи ісламу в мистецтві кримських татар // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2005. – 2004 рік : Музейне збереження пам"яток сакрального мистецтва. Історія, сучасна практика і майбутнє. – С. 5-12. – ISBN 966-7671-23-2
1236660
  Годованець Н.І. Священні та віроповчальні тексти як джерела мусульманського права : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.11 / Годованець Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 190 л. – Бібліогр.: л. 167-190
1236661
  Годованець Н.І. Священні та віроповчальні тексти як джерела мусульманського права : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Годованець Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 22 назви
1236662
  Яшанина Екатерина Священное бытописание // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 31-32 : фото
1236663
  Рачитских Д.О. Священное в "архаической онтологии" М. Элиаде (обоснование методологии) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 30-32
1236664
  Князьков С.А. Священной памяти Двенадцатого года : [исторический очерк] / С.А. Князьков. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1912. – 116 с. : ил. и портр. в тексте. – Библиогр.: с. 115
1236665
  Димитрій(Рудюк) Священномученик Макарій, митрополит Київський і всієї Руси // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2007. – № 09 (201), травень. – С. 1, 8
1236666
  Димитрій Священномученик Макарій, митрополит Київський і всієї Руси / Димитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2014. – № 09 (369), травень. – С. 1
1236667
  Димитрій Священномученик Макарій, митрополит Київський і Всієї Руси на тлі своєї доби / Димитрій, (Рудюк) // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2007. – № 3/4 (9/10). – С, 6-25


  Священномученик Макарій, митрополит Київський і всієї Руси жив у XV ст.
1236668
  Кучерук І. Священномученик Павел Житомирский: життя, страждання і прославлення // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 154-156
1236669
  Підлуцький О. Священнослужитель, який створив теократичну державу Іран // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 34). – С. 14


  1 січ. 1989 р. аятола Хомейні відправив Михаїлу Горбачову "новорічний подарунок" - особисте послання. У своєму листі рахбар (верховний вождь) Ісламської Республіки Іран чемно, але наполегливо рекомендував радянському лідерові відмовитися від ідеології ...
1236670
  Макфарлейн Роберт Священные вершины : Обители богов // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 30-40 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1236671
  Бороздин М. Священные врата Тибета // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 7/8. – С. 48-67. – ISSN 1812-867Х
1236672
  Борейко В.Е. Священные горы / В.Е. Борейко; Киевский эколого-культурный центр. – 2-е изд., доп. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2003. – 80с. – (Серия "Охрана дикой природы" ; Вып.31)
1236673
  Терэн Фредерик Священные горы Тонгариро : Природа // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 110-116 : Фото. – ISSN 1029-5828
1236674
  Горшунова О.В. Священные деревья Ходжи-Барора. Фитолатрия и культ женского божества в Средней Азии // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 71-82. – ISSN 0869-5415
1236675
  Сендерленд И.Т. Священные книги в свете науки / И.Т. Сендерленд. – Гомель : Гомельский рабочий, 1922. – 207 с.
1236676
  Сехина Екатерина Священные кошки Стамбула. Спасители и хозяева столицы. Кооли улиц / Сехина Екатерина, Чалабов Константин // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 2 (2929). – С. 38-46 : фото
1236677
  Вайнтруб И.В. Священные лики цивилизаций / И.В. Вайнтруб. – Київ : Техніка, 2001. – 512 с. – ISBN 966-575-178-6
1236678
  Гейнцельман А. Священные огни / А. Гейнцельман. – Неаполь, 1955. – 351с.
1236679
  Горбуров Е. Священные реликвии Черноморского флота и связанные с ними истории // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 124-129. – ISSN 1998-4634


  Оскільки бібліотека не мала ні печатки, ні наліпок, та атрибуція її здійснювалася лише завдяки детальним описам зовніщнього вигляду книг і маргіналій на них, зроблених В.М. Перетцом у 1915 р.
1236680
  Подковырова Мария Священные узы // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 78-79 : фото
1236681
  Кравчик Я. Священный ветер над Грюнвальдом. Знаменитая битва в изображении Яна Матейко // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 15-17. – ISSN 0235-7089
1236682
   Священный город Иерусалим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2001. – № 4. – С.62-90. – ISSN 1029-5828


  Путевые заметки.
1236683
  Савин А.Н. Священный город Кум сегодня // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 45-51. – ISSN 0321-5075
1236684
  Вадимов Д.И. Священный долг / Д.И. Вадимов. – Москва, 1957. – 95с.
1236685
  Шарпило П.Н. Священный долг / П.Н. Шарпило. – Москва : Военное издательство, 1959. – 96с.
1236686
  Бирюзов С.С. Священный долг / С.С. Бирюзов. – Москва : Знание, 1964. – 40 с.
1236687
  Соболев М.Г. Священный долг / М.Г. Соболев. – М, 1980. – 80с.
1236688
  Петров В.И. Священный долг Отчизну защищать / В.И. Петров. – М., 1985. – 176с.
1236689
  Епишев А.А. Священный долг, почетная обязанность / А.А. Епишев. – М., 1983. – 80с.
1236690
  Стеганцев М.В. Священный долг. / М.В. Стеганцев. – М., 1964. – 64с.
1236691
  Филиппова Т. Священный дуб Страны Басков : библиотека Suncho el Sabio / подгот. Т.Филиппова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 13. – С. 40-41. – ISSN 1727-4893
1236692
  Мадариага Священный жираф / Мадариага, де Сальвадор. – М, 1928. – 267с.
1236693
  Калимуллин И. Священный зов. / И. Калимуллин. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1975. – 78 с.
1236694
  Васильев С.С. Священный Ильмень : стихи / С.С. Васильев. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1968. – 15 с.
1236695
   Священный Коран. Антология.. – Исламабад, 1991. – 45с.
1236696
   Священный Коран: арабский текст с русским переводом.. – Лондон, 1987. – 682с.
1236697
  Булкин С.П. Священный курган. / С.П. Булкин. – Донецк, 1969. – 92с.
1236698
  Гэсо Священный лес / Гэсо, Пьер-Доминик. – Москва : Наука, 1979. – 191с.
1236699
  Пестушко Валерий Священный медведь панда : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 51 : Іл.
1236700
  Лазарчук А. Священный месяц Ринь / А. Лазарчук. – Санкт-Петербург, 1993. – 380с.
1236701
  Гоголев И.М. Священный огонь : стихи / И.М. Гоголев; пер. с якут. – Москва : Современник, 1981. – 144 с.
1236702
  Делеринс Гелия Священный огонь Поля Бокюза // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 188-194 : іл., фото
1236703
  Таксиль Л. Священый вертеп / Л. Таксиль. – М., 1965. – 544с.
1236704
  Таксиль Л. Священый вертеп / Л. Таксиль. – 2-е изд. – К., 1985. – 544с.
1236705
  Таксиль Л. Священый вертеп / Л. Таксиль. – 2-е изд. – Минск, 1987. – 509с.
1236706
  Таксиль Л. Священый вертеп / Л. Таксиль. – 2-е изд. – М., 1988. – 527с.
1236707
  Таксиль Л. Священый вертеп / Л. Таксиль. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат, 1989. – 527 с.
1236708
  Архипов В. СГ "АвстралоКитай" набирает обороты // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 7-10. – ISSN 0321-5075
1236709
  Мольер Ж.Б. Сганарель, или Мнимый рогоносец / Ж.Б. Мольер. – Москва, 1956. – 52с.
1236710
  Вилямовская М.И. Сгибательные борозды кисти и стопы человека в их развитии, возрастных изменениях и в сравнении с бороздами приматов. : Автореф... канд. биол.наук: / Вилямовская М.И.; Моск. гос. ун-т. – М., 1956. – 13л.
1236711
  Лившиц Сглаживание экспериментальных данных сплайнами / Лившиц, КИ. – Томск, 1991. – 180с.
1236712
  Руденко В.С. Сглаживающие электрические фильтры и стабилизаторы напряжения и тока / В.С. Руденко, В.И. Сенько, В.А. Усиков. – Вып.14. – Киев
Вып. 14. – 1969. – 56 с.
1236713
   Сговор против африканских народов.. – М., 1983. – 224с.
1236714
  Монтегю Айвар Сговор против мира. / Монтегю Айвар. – М., 1953. – 143с.
1236715
  Фомина Н.Д. Сгонно-нагонные изменения уровня в прибрежной зоне Среднего и Южного Каспия : Автореф... канд. геогр.наук: 11.697 / Фомина Н.Д.; АН АзССр. Ин-т географии. – Баку, 1972. – 20л.
1236716
  Караушев А.В. Сгонно-нагонные явления на водохранилищах и озерах / А.В. Караушев. – Л., 1960. – 216с.
1236717
  Большаков К.А. Сгоночь : роман / Конст. Большаков. – Москва : Никитинские субботники, 1927. – 315 с.
1236718
  Мельников Л. Сгоревший в космическом огне // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 11. – С. 52-54. – ISSN 0130-7045


  Скрябін Олександр Миколайович
1236719
   Сгорела техника и учебники // Сегодня. – Киев, 2014. – 22 января (№ 14). – С. 8
1236720
  Овчарова Н.Г. Сгореть на ветру / Н.Г. Овчарова. – Воронеж, 1971. – 184с.
1236721
  Хало Виталий Сгореть на Новый год : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 8. – С. 74-83
1236722
  Хало Виталий Сгореть на Новый год // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 72-75 : фото
1236723
  Московцева Л.М. Сдаваться не намерены! / Л.М. Московцева, В.Н. Полонский. – Москва : Политиздат, 1979. – 207 с.
1236724
  Калмыков С.В. Сдайте маузеры, курбаши! / С.В. Калмыков. – 2-е изд., испр. и доп. – Ташкент : Узбекистан, 1989. – 446 с.
1236725
  Макаренко В. Сдать ВНО и не сойти с ума // КП в Украине. – Київ, 2018. – 18 мая (№ 69). – С. 10. – ISSN 1997-1249
1236726
  Моргунова Е. Сдать, но не сдаться? Филиалы без лицензий продолжат работать // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 7 марта (№ 10/11). – С. 5


  Рособрнадзор опубликовал на своем сайте перечень образовательных организаций и филиалов, чьи лицензии на образовательную деятельность исключены из реестра лицензий с 1 сентября 2013 года по 27 февраля 2014 года. В список вошли 126 высших учебных ...
1236727
  Праг Э.И. Сдачи не надо! / Э.И. Праг. – Фрунзе, 1979. – 92с.
1236728
  Щербаков А.А. Сдвиг / А.А. Щербаков. – Ленинград, 1982. – 144с.
1236729
  Воронков Л.А. Сдвиг в ауксиновом обмене при поражении кукурузы пузырчатой головней : Автореф... канд. биол.наук: / Воронков Л.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. Кафедра физиологии растений. – М., 1967. – 22л.
1236730
  Пранч А.С. Сдвиг в неоднородных средах / А.С. Пранч. – Рига : Зинатне, 1982. – 109с.
1236731
  Тернов Г.Г. Сдвиг макроэргов в симпатических ганглиях при центростремительных и центробежных влияниях : Автореф... канд. мед.наук: / Тернов Г. Г.; Ин-т физиол. АН БССР. – Минск, 1970. – 26л.
1236732
  Булгакова Н. Сдвиг по цвету. Государственные вузы теряют признаки неэффективности // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 15 ноября (№ 46). – С. 9


  Минобрнауки РФ опубликовало предварительные итоги второго мониторинга эффективности вузов. Напомним, согласно вступившему в силу новому Закону об образовании, с этого года участие в мониторинге стало обязательным для всех вузов, независимо от формы их ...
1236733
  Курбатов С.И. Сдвиг фаз в электрических установках и средства для его уменьшения / С.И. Курбатов. – Москва : МАКИЗ, 1925. – 72 с.
1236734
  Лисица М.П. Сдвиг фазы отражения Света от тонких пленок серебра, германия, теллура и селена / М.П. Лисица, Н.Г. Цвелых // Относительные числа головных членов диффузной и резкой серий A1 I / Ю.И. Островский. – Москва ; Ленинград, 1957. – [3] с.
1236735
  Сергиенко И.С. Сдвиги в военно-промышленной базе Японии после второй мировой войны : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Сергиенко И.С. ; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1963. – 19 с.
1236736
   Сдвиги в географии населения и хозяйства стран Западной Европы.. – М., 1984. – 232с.
1236737
   Сдвиги в географии хозяйства стран несоциалистического мира: сб. науч. тр.. – Л., 1988. – 129с.
1236738
  Шмелев В.П. Сдвиги в географическом размещении промышленности СССР в новой пятилетке (1966-1970 гг.) : лекция для студентов 1 курса : учеб. пособ. для студ. ЗИСТа / Заочный институт советской торговли ; В.П. Шмелев ; [ред. Е.И. Узлянер]. – Москва : Типография № 6 Управления по печати Мосгорисполкома, 1967. – 27 с.
1236739
   Сдвиги в производительных силах сельского хозяйства стран Южной Азии: сб. ст.. – М., 1975. – 304с.
1236740
  Хорев Б.С. Сдвиги в размещении населения СССР / Б.С. Хорев. – Москва, 1976. – 102с.
1236741
  Клинов В. Сдвиги в распределении доходов между трудом и капиталом: факторы, последствия и проблемы регулирования // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 7. – С. 64-77 : табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0042-8736
1236742
   Сдвиги в сельском хозяйстве СССР между XV и XVI партийными съездами.. – М., 1930. – 204с.
1236743
  Волков Николай Вячеславович Сдвиги в системе неоколониальной эксплуатации развивающихся стран : Автореф... канд. экономич.наук: 08.00.17 / Волков Николай Вячеславович; Ин-т мировой экономики и международных отношений АН СССР. – М., 1981. – л.
1236744
  Репринцева В.М. Сдвиги в содержании катехоламинов в заднебрыжеечном симпатическом ганглии при периферических висцеро-висцеральных рефлексах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Репринцева В.М. ; Ин-т физиологии АН БССР. – Минск, 1966. – 21 с.
1236745
  Пробст А.Е. Сдвиги в торфяной промышленности капиталистических стран за годы войны / А.Е. Пробст. – М.-Л, 1945. – 88с.
1236746
  Понеделко Галина Николаевна Сдвиги на рынке труда Испании // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 86-93. – Бібліогр.: с. 86-, 88-93. – ISSN 0131-2227
1236747
  Понеделко Г. Сдвиги на рынке труда Испании // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 86-93. – ISSN 0131-2227
1236748
  Соколова Л.С. Сдвиги ритмов двигательной деятельности человека : Автореф... кандид. биологич.наук: / Соколова Л.С.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 15 с.
1236749
  Хиршель Э.Х. Сдвиговое течение сжимаемой жидкости / Э.Х. Хиршель, В. Кордулла. – Москва : Мир, 1987. – 253 с.
1236750
  Уткин В.П. Сдвиговые дислокации и методика их изучения / В.П. Уткин. – Москва : Наука, 1980. – 144с.
1236751
  Уткин В.П. Сдвиговые дислокации, магнетизм и рудообразование / В.П. Уткин. – Москва : Наука, 1989. – 163с.
1236752
  Поляк З.И. Сдвижение горных пород в Подмосковном угольном бассейне / З.И. Поляк. – М., 1947. – 112с.
1236753
  Бахурин М.М. Сдвижение горных пород под влиянием горных разработок / М.М. Бахурин. – Ленинград;Москва : Гостоптехиздат, 1946. – 231с.
1236754
  Авершин С.Г. Сдвижение горных пород при подземных разработках / С.Г. Авершин. – Москва. – 245с.
1236755
  Авершин С.Г. Сдвижение горных пород при подземных разработках / С.Г. Авершин. – Москва : Углетехиздат, 1947. – 245 с. : ил.
1236756
   Сдвижение земной поверхности и устойчивость откосов: тр. ВНИИ горн. геомех. и маркшейд. дела.. – Л., 1980. – 136с.
1236757
  Казаковский Д.А. Сдвижение земной поверхности под влиянием горных разработок / Д.А. Казаковский. – М.-Х, 1953. – 228с.
1236758
  Бутромеев В.П. Сдвиженье / В.П. Бутромеев. – М., 1989. – 300с.
1236759
  Карпов Е.В. Сдвинутые берега. / Е.В. Карпов. – М., 1961. – 203с.
1236760
  Иоффе Г. Сдвоенный центр // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2013. – № 8. – С. 104-107. – ISSN 0028-1263


  История советского футбола 1937-1944 г.
1236761
   Сделаем Россию электрической. Сб. воспом.. – М.-Л., 1961. – 383с.
1236762
  Юрьенен С.С. Сделай мне больно. / С.С. Юрьенен. – М., 1990. – 221с.
1236763
  Тарасов Б.В. Сделай на своем дворе. / Б.В. Тарасов. – М., 1963. – 94с.
1236764
  Крылов С.А. Сделай сам / С.А. Крылов. – Москва, 1989. – 158 с.
1236765
  Барановский А.М. Сделай сам / А.М. Барановский. – Киев, 1991. – 70 с.
1236766
  Волков В.М. Сделай сам / В.М. Волков. – Минск, 1991. – 128с.
1236767
  Хирте В. Сделай сам 1000 вещей / В. Хирте. – Москва : Просвещение, 1970. – 463 с.
1236768
   Сделай сам: сб.. – М., 1989. – 329с.
1236769
  Бугельский Ю.А. Сделайте для карнавала / Ю.А. Бугельский. – Москва, 1956. – 46с.
1236770
  Бугельский Ю.А. Сделайте для карнавала / Ю.А. Бугельский. – М., 1957. – 46с.
1236771
   Сделайте сами в квартире и на даче: сб.. – М., 1981. – 225с.
1236772
   Сделайте сами в квартире и на даче: сб.. – М., 1987. – 288с.
1236773
   Сделайте сами для квартиры и дачи: сб.. – К., 1993. – 96с.
1236774
  Ильин В.А. Сделанно в СССР : Докум. рассказ о сов. экспорте / В.А. Ильин. – М., 1974. – 128с.
1236775
  Карцева Е.Н. Сделано в Голливуде. / Е.Н. Карцева. – М., 1964. – 260с.
1236776
  Закерман Кетрин Сделано в Индии : технологии // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – февраль (№ 89). – С. 34 : Фото
1236777
  Налин Ю.А. Сделано в НАТО / Ю.А. Налин. – М., 1985. – 334с.
1236778
  Энтелис Н.Я. Сделано в США / Н.Я. Энтелис. – М, 1987. – 173с.
1236779
   Сделать ваш ресторан мобильным? // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 54-57 : фото
1236780
  Курач Л.И. Сделать воспринятое "своим", приспособить к собственному опыту : (О проблеме понимания учащимися учебных текстов по русскому языку) // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 6. – С. 2-4
1236781
  Быков М. Сделать или умереть // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. январь. – С. 58-65


  Девиз either to do or to die переводится с английского как "сделать либо умереть". Наверное, в древнем роду Барклаев имелись и такие представители, которые предпочитали сторониться столь категоричного подхода к жизни. Но к генерал-фельдмаршалу Михаилу ...
1236782
   Сделать книгу летучей. – Москва, 1979. – 127с.
1236783
  Моисеев В.А. Сделать совой шаг / В.А. Моисеев. – К, 1988. – 156с.
1236784
  Панфилов М.П. Сделать экономику экономной!: (Ленингр. опт.-мех. об-ние им. В.И.Ленина). / М.П. Панфилов. – Л., 1981. – 72с.
1236785
  аль-Хаким Тауфик Сделка : пьеса в 3 действиях : пер. с араб. / Тауфик аль-Хаким. – Москва : Изд-во иностр. литературы, 1960. – 110 с. – (Современная зарубежная драматургия)
1236786
  Терин М. Сделка // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003. – № 4 (Декабрь). – С. 109-118. – ISSN 1728-8568
1236787
  Байгушева Ю.В. Сделка для того, кого она касается // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (297). – С. 84-88. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Совершение сделок представителем непоименованного представляемого.
1236788
  Твен М. Сделка с Сатаной / Марк Твен. – Ленинград, 1986. – 495 с. : ил.
1236789
  Новицкий И.Б. Сделки / И.Б. Новицкий. – М, 1954. – 248с.
1236790
  Власова А.Г. Сделки / А.Г. Власова. – Москва, 1970. – 48с.
1236791
  Эйдинова Э.Б. Сделки в нотариальной и судебной практике. / Э.Б. Эйдинова. – Москва, 1981. – 87с.
1236792
  Пустозерова В.М. Сделки купли - продажи : [практические рекомендации по составлению договора , правовое регулирование] / В.М. Пустозерова. – Москва : ПРИОР, 1994. – 111, [1] с. : ил.
1236793
  Амбарцумян С.Р. Сделки на разницу (расчетные форвардные контракты) в дореволюционной цивилистике // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 21. – С. 22-24. – ISSN 1812-3805
1236794
  Ткач А.П. Сделки по гражданскому праву европейских стран народной демократии. / А.П. Ткач. – К., 1954. – 31с.
1236795
  Брауде И.Л. Сделки по строениям. / И.Л. Брауде. – М., 1946. – 38с.
1236796
  Вавин Н.Г. Сделки со строениями / Н.Г. Вавин. – Москва, 1926. – 202с.
1236797
  Крашенинников Е.А. Сделки, нуждающиеся в согласии // Очерки по торговому праву : сборник научных трудов / Мин обр. и науки РФ; Ярославсий гос ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2008. – Вып. 15 : Посвящается памяти О.С. Иоффе (1920-2005). – С. 5-18.
1236798
  Васильева Е.Н. Сделки, обеспечивающие коммерциализацию прав на результаты интеллектуальной деятельности в Российской Федерации и в Украине (сравнительно-правовой анализ) // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН Украины, заслуж. деятеля науки и техники Украины Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред.: проф. Р.А. Майданик и проф. Е.В. Кохановская. – Киев : Юридическая практика, 2014. – С. 591-610. – ISBN 978-966-2578-62-1
1236799
  Похмельных В.А. Сдельная заработная плата как форма осуществления закона распределения по труду. : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Похмельных В.А.; Лен. фин.-экон. ин-т. – Л., 1970. – 16л.
1236800
  Орлов Б.С. СДПГ: идейная борьба вокруг программных установок 1945-1975 гг. / Б.С. Орлов. – М., 1980. – 336с.
1236801
   СДПГ: концепция "совместной безопасности": науч.-аналит. обзор.. – М, 1989. – 42с.
1236802
  Швайкова М.Д. Сдуебная химия. / М.Д. Швайкова. – М., 1959. – 410с.
1236803
  Бежин Л.Е. Се Линьюнь / Л.Е. Бежин. – М, 1980. – 208с.
1236804
  Стороженко О.П. Се така баба, що чоpт їй на махових вилах чоботи оддавав : Оповідання Олекси Стоpоженка. – Санкт-Петербург : .: [Тип. Депаpтамента уделов], 1862. – 13 с. – Бібліогp.: Сільска б-ка (кн. за pp. 1860-1862): с. 2-3 обкл. – ([Сільска бібліотека ; № 35])


  Зміст: Оповідання Гpицька Клюшника: Пpокіп Иванович; Доpош; Міpошник.
1236805
  Андреев А.Н. Се человек / Андрей Андреев. – [Б. г.] : [К.А.С.А.], 1919. – 48 с. – Библиогр.: с.48
1236806
  Дудар Є.М. Сеанс гіпнозу : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Київ : Молодь, 1978. – 119 с.
1236807
  Морговский А. Сеансы А.Кашпировского / А. Морговский. – М., 1990. – 46с.
1236808
  Гай Е.А. Сеансы связи / Е.А. Гай. – М., 1988. – 92с.
1236809
  Смирнов Ю.В. СЕАТО - агрессивный блок колониальных держав / Ю.В. Смирнов, В.Н. Софинский. – М., 1957. – 143с.
1236810
  Халоша Б.М. СЕАТО - орудие агрессии и колониализма. / Б.М. Халоша. – М., 1966. – 39с.
1236811
  Мерзляков Н.С. Сеато. / Н.С. Мерзляков. – М., 1958. – 231с.
1236812
  Хубов Г.Н. Себастьян Бах / Г.Н. Хубов. – Москва : Музгиз, 1936. – 124 с.
1236813
  Хубов Г.Н. Себастьян Бах / Г.Н. Хубов. – 3-е изд. – Москва : Музгиз, 1953. – 320 с.
1236814
  Оржеховская Ф.М. Себастьян Бах / Ф.М. Оржеховская. – М., 1960. – 182с.
1236815
  Хубов Г.Н. Себастьян Бах / Г.Н. Хубов. – 4-е изд. – Москва : Музгиз, 1963. – 447 с.
1236816
  Щерба О. Себастьян Курц і епоха селфі. Голова Народної партії Австрії Себастіан Курц готується стати наймолодшим главою держави у світі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 5


  "Отож, сталося: нарешті парламентські вибори в Австрії потрапили в топи новин усього світу. Голова Народної партії Австрії Себастьян Курц готується стати наймолодшим очільником держави у світі. У післявиборний ранок німецький "Більд" захлинався: "Ну ...
1236817
  Дьякова Л.В. Себастьян Пиньера: год у власти // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 58-68. – ISSN 044-748Х
1236818
  Мацевко-Бекерська Себе-шукання чи шукання-себе в художньому просторі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 233-244. – ISSN 2413-3094
1236819
   Себе й життя перетворити.. – Львов, 1988. – 142с.
1236820
  Климов В.А. Себе не измени / В.А. Климов. – М., 1988. – 202с.
1236821
  Лапський Остап Себе: розшукую?! / Лапський Остап; Український архів. – Warszawa : UKAR, 2003. – 224s. – ISBN 83-86112-16-6
1236822
  Куканов Ю.В. Себеж. / Ю.В. Куканов. – Л, 1973. – 160с.
1236823
  Головина В.А. Себекнеферу Себеккара - царица-фараон // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-22. – ISSN 0321-0391
1236824
  Князева Н.А. Себестоимость в меховой промышленности и пути ее снижения. : Автореф... канд. экон.наук: / Князева Н.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 16л.
1236825
  Косминский Б.М. Себестоимость в плановом ценообразовании. / Б.М. Косминский. – М., 1972. – 182с.
1236826
  Филинков Александр Михайлович Себестоимость в системе хозрасчетных отношений социалистических предприятий (на материалах сельскохозяйственного производства) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Филинков Александр Михайлович; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1981. – 212л. – Бібліогр.:л.183-203
1236827
  Филинков Александр Михайлович Себестоимость в системе хозрасчетных отношений социалистических предприятий: (На материалах с.-х. пр-ва) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Филинков Александр Михайлович; КГУ. – К., 1981. – 20л.
1236828
  Кантор Л.М. Себестоимость в социалистической промышленности. / Л.М. Кантор. – М., 1958. – 275с.
1236829
  Успенский В.В. Себестоимость в строительстве и пути ее снижения / В.В. Успенский. – Москва, 1962. – 107с.
1236830
   Себестоимость геологоразведочных работ и пути ее снижения. Обзор.. – М., 1973. – 43с.
1236831
  Загулов Ж. Себестоимость грузовых автомобильных перевозок и пути ее снижения / Ж. Загулов. – Фрунзе, 1962. – 100с.
1236832
  Раманаускас К. Себестоимость денежно-строительных работ и факторы ее снижения. : Автореф... Канд.экон.наук: / Раманаускас К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1962. – 19л.
1236833
  Станикас П. Себестоимость добычи торфа и пути ее снижения в торфяной промышленности Литовской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Станикас П.; МВ и ССО. Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1961. – 32л.
1236834
  Демидов Г.М. Себестоимость животноводческой продукции в совхозах и пути ее снижения : Автореф... канд. экон.наук: / Демидов Г. М.; МВО СССР, Урал.ГУ. – Свердловск, 1959. – 15л.
1236835
  Турецкий Ш.Я. Себестоимость и вопросы ценообразования / Ш.Я. Турецкий. – М.-Л., 1940. – 303с.
1236836
  Бибатыреова И.А. Себестоимость и использование основных фондов в социалистической экономике. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Бибатыреова И.А.; АН Каз ССР. – Алма-Ата, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1236837
  Иванов Е.М. Себестоимость и калькуляция. / Е.М. Иванов. – Чебоксары, 1985. – 48с.
1236838
  Саков М.П. Себестоимость и пути ее снижения / М.П. Саков. – Москва : Госфиниздат, 1957. – 136 с.
1236839
  Соловьев А.Г. Себестоимость и пути ее снижения / А.Г. Соловьев. – М., 1957. – 31с.
1236840
  Игумнов Ю.С. Себестоимость и пути ее снижения в промышленности / Ю.С. Игумнов, К.Ф. Лученко. – К., 1986. – 223с.
1236841
  Фейтельман Н.Г. Себестоимость и пути ее снижения. (На прим. угольной пром.) : Автореф... канд. экон.наук: / Фейтельман Н.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. экон. и планирования нар. хоз. СССР. – М., 1956. – 17л.
1236842
  Медведев И.Г. Себестоимость и рентабельности производства продукции скотоводства в колхозах западной Лесостепи Украинской ССР. (На примере колхозов Теребовлян. р-на Терноп. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Медведев И.Г.; Укр. науч.-исслед. ин-т экономики и организации сел. хозяйства им. А.Г.Шлихтера. – Киев, 1969. – 26л.
1236843
  Бубнис И.И. Себестоимость и рентабельность зерновых культур в совхозах Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Бубнис И.И. ; Вильнюс. ГУ. – Вильнюс, 1967. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
1236844
  Попович П.П. Себестоимость и рентабельность прдукции колхозного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Попович П.П. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1967. – 22 с.
1236845
  Рабцявичюс Е. Себестоимость и рентабельность продукции в пивоваренной промышленности Литовской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Рабцявичюс Е.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1968. – 20л.
1236846
  Килюс Б. Себестоимость и рентабельность продукции целлюлозно-бумажной промышленности советской Литвы : Автореф... канд. эконом.наук: / Килюс Б.; Вильнюский гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 24л.
1236847
  Мартынюк С.Г. Себестоимость и рентабельность производства зерна в колхозах Западной Лесостепи. (По матер. колхозов Терноп. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Мартынюк С.Г.; АН УССр. Ин-т экономики. – К., 1964. – 24л.
1236848
  Сомс Р.В. Себестоимость и рентабельность производства продукции в колхозах Латвийской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Сомс Р.В.; Отд. обществ. наук АН ЛатвССР. – Рига, 1961. – 31л.
1236849
   Себестоимость и рентабельность производства сельскохозяйственной продукции.. – М., 1974. – 256с.
1236850
  Гатаулин А.М. Себестоимость и совокупность затраты труда в производстве сельскохозяйственной продукции. / А.М. Гатаулин. – М., 1965. – 189с.
1236851
  Родин С.Г. Себестоимость издательской продукции и пути ее снижения. Метод. пособие. / С.Г. Родин. – М., 1962. – 48с.
1236852
  Молчанова О.А. Себестоимость как категория политической экономии социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Молчанова О.А.; Лен. фин.-экон. ин-тут. – Л., 1972. – 22л.
1236853
  Зурабян А.А. Себестоимость колхозной продукции и пути ее снижения (на прим. колхозов Арташатского района Армянской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: / Зурабян А.А.; Ереван. гос. ун-тет. Ин-тут экономики АН Арм. ССР. – Ереван, 1962. – 28л.
1236854
  Мартинайтис А. Себестоимость молочных продуктов и пути ее снижения в молочной промышленности Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Мартинайтис А.; МВ и ССО. Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1961. – 16л.
1236855
   Себестоимость перевозочных операций на железных дорогах. Сб. ст.. – ч. 2. – М., 1931. – 330с.
1236856
  Елисеев А.И. Себестоимость продуктов животноводства и пути ее снижения. : Автореф... Канд.экон.наук: / Елисеев А.И.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Саратов., 1963. – 20л.
1236857
  Сафин Х.Ш. Себестоимость продукци и пути ее снижения (на прим. нефтедобыв. пром.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Сафин Х.Ш. ; Казан. ГУ. – Казань, 1968. – 22 с.
1236858
  Гриновец И.Ф. Себестоимость продукции в колхозах и пути ее снижения (на примере свеклосеяния) : Автореф... канд. экон.наук: / Гриновец И.Ф.; УССР. Киевск. ин-т нахр. хозяйства. – К., 1960. – 19л.
1236859
  Соколовская Г.А. Себестоимость продукции в планировании и управлении промышленностью / Г.А. Соколовская. – М., 1987. – 134с.
1236860
  Абрамов А.И. Себестоимость продукции в социалистическом производстве / А.И, Абрамов [и др.]. – Москва : Мысль, 1977. – 165 с. – Библиогр.: с. 163-164. – (Экономическая теория и хозяйственная практика)
1236861
  Павлов С.М. Себестоимость продукции в станкостроительной промышленности СССР и пути ее снижения. : Автореф... канд. экон.наук: / Павлов С.М.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1959. – 20л.
1236862
  Прокопенко Н.И. Себестоимость продукции в швейной промышленности и резервы ее снижения. : Автореф... канд. экон.наук: / Прокопенко Н.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1966. – 28л.
1236863
  Бунимович В.А. Себестоимость продукции и вопросы калькулирования в промышленности СССР / В.А. Бунимович. – Москва, 1955. – 292с.
1236864
  Грищенко Н.И. Себестоимость продукции и ее калькулирование. (На примере пром-сти строит. материалов Зап. Сибири) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Грищенко Н.И.; Иркут. ин-т нар. хоз-ва. – Иркутск, 1970. – 22л.
1236865
  Ганштак В.И. Себестоимость продукции и пути ее снижения / В.И. Ганштак. – Свердловск, 1948. – 112с.
1236866
  Леонтьева А.В. Себестоимость продукции и пути ее снижения в промышленности.(На примере обувной пром-сти) : Автореф... кандидата экон.наук: / Леонтьева А.В.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1965. – 19л.
1236867
  Чередниченко Л.И. Себестоимость продукции и пути ее снижения. На матер. предприятий строит. индустрии М-ва энергетики и электриф. СССР : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Чередниченко Л.И.; ХГУ , Каф. полит. экономии. – Харьков, 1969. – 24 с.
1236868
  Жибинов А.К. Себестоимость продукции и рациональная организация производства (На прим. инструм. пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: / Жибинов А. К.; МГУ, каф. полит. экон. естествен. фак. – М., 1963. – 23л.
1236869
   Себестоимость продукции и резервы ее снижения в промышленности Украинской ССР.. – К., 1956. – 355с.
1236870
  Студенкова Н.М. Себестоимость продукции и рентабельность колхозного производства / Н.М. Студенкова. – М, 1962. – 84с.
1236871
   Себестоимость продукции и рентабельность колхозного производства.. – М., 1961. – 272с.
1236872
  Фролов А.А. Себестоимость продукции и рентабельность производства / А.А. Фролов. – Москва, 1971. – 32с.
1236873
  Кирнарская К.А. Себестоимость продукции и рентабельность производства / К.А. Кирнарская. – М., 1973. – 72с.
1236874
   Себестоимость продукции и рентабельность производства в колхозах.. – М., 1961. – 296с.
1236875
  Султанишвили Ш.Я. Себестоимость продукции консервной промышленности Грузинской ССР и пути ее снижения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Султанишвили Ш.Я. ; АН ГССР , Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1971. – 35 с. – Бібліогр.:с.34-35
1236876
  Куликов В.О. Себестоимость продукции металлургического завода и пути ее снижения. / В.О. Куликов, С.Л. Цикиновская. – Сталино, 1958. – 44с.
1236877
  Габараев М.Я. Себестоимость продукции при социализме и пути ее снижения. (На материалах колхозов Южн. Осетии) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Габараев М.Я. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. Кафедра полит. экономии. – Киев, 1969. – 18 с.
1236878
  Лущик И.А. Себестоимость продукции сахарной промышленности в западных областях УССР и резервы ее снижения. : Автореф... канд. эконом.наук: / Лущик И.А.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1955. – 15л.
1236879
  Кигель Р.Ю. Себестоимость продукции сахарной промышленности и пути ее снижения : Автореф... канд. экон.наук: / Кигель Р.Ю.; М-во высш. образования СССР. Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Ше. – К., 1955. – 18л.
1236880
  Кигель Р.Ю. Себестоимость продукции сахарной промышленности и пути ее снижения (на примере предприятий Винницкого сахаротреста) : Дис... канд. экономич.наук: / Кигель Р.Ю.; Ин-т повышения квалификации препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1955. – 258л. – Бібліогр.:л.І-Х
1236881
  Нестерова Л.И. Себестоимость продукции сахарной промышленности СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Нестерова Л. И.; Моск. гос. экон. ин-т. – Москва, 1950. – 14 л.
1236882
  Вяткин Г.В. Себестоимость продукции свеклосахарного производства в СИбири и пути ее снижения : Автореф... канд. экон.наук: / Вяткин Г.В.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – К., 1962. – 24л.
1236883
  Прийма М.М. Себестоимость продукции скотоводства и пути ее снижения в условиях углубуления специализации колхозов. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Прийма М.М.; Укр. НИИ экономики и организации сел. хоз. им. А.Г.Шлихтера. – К., 1970. – 20л.
1236884
  Булак Р.К. Себестоимость продукции текстильной промышленности Азербайджана и пути ее снижения : Автореф... канд. экон.наук: / Булак Р. К.; АН АзССР, Совет секции экон. наук. – Баку, 1970. – 25л.
1236885
  Мамедов М.М. Себестоимость продукции хлопкоочистительной промышленности Азербайджанской ССР и резервы ее снижения : Автореф... канд. экон.наук: / Мамедов М.М.; АН Груз.ССР. Ин-т экономики и права. – Баку, 1966. – 20л.
1236886
  Родин С.Г. Себестоимость продукции. Из чего она складывается и как добиться ее снижения. / С.Г. Родин. – Москва, 1973. – 48 с.
1236887
  Уханов П.А. Себестоимость продукции. Как ее снизить? / П.А. Уханов, Н.В. Синяев. – Петрозаводск, 1984. – 78с.
1236888
  Горланов И.А. Себестоимость продутов колхозного животноводства и основные пути ее снижения (На прим. колхоз. Горьк. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Горланов И. А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. полит. экон. – М., 1961. – 16л.
1236889
  Кравченко П.Я. Себестоимость производства говядины и пути ее снижения : Автореф... канд. экон.наук: / Кравченко П.Я.; Укр. с.-х. акад. – К., 1965. – 20л.
1236890
  Сорока З.А. Себестоимость производства молока и пути ее снижения. (На прим. колхозов Новосиб. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Сорока З.А.; МВ и ССО РСФСР. Иркут. с.-х. ин-т. – М., 1963. – 23л.
1236891
  Карбовник Н.И. Себестоимость производства свинины и пути ее снижения в свинооткормочных колхозах (На прим. специал. свинооткорм. колх. Льв. обл. : Автореф... канд. эконнаук: / Карбовник Н. И.; КИНХ. – К., 1965. – 16л.
1236892
  Тяпкова Н.И. Себестоимость промішленной продукции / Н.И. Тяпкова. – М, 1975. – 47с.
1236893
  Горностай-Польский М А. Себестоимость промышленной продукции / М А. Горностай-Польский. – М-Л, 1946. – 68с.
1236894
  Губин Борис Васильевич Себестоимость промышленной продукции : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 590 / Губин Борис Васильевич ; Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1968. – 38 с. – Бібліогр.:с.36-38
1236895
  Федосеев К.А. Себестоимость промышленной продукции в СССР и пути ее снижения / К.А. Федосеев. – М, 1950. – 32с.
1236896
  Федосеев К.А. Себестоимость промышленной продукции в СССР и пути ее снижения / К.А. Федосеев. – М, 1951. – 32с.
1236897
  Федосеев К.А. Себестоимость промышленной продукции в СССР и пути ее снижения / К.А. Федосеев. – М, 1954. – 32с.
1236898
  Скворцова А.И. Себестоимость промышленной продукции и основные пути ее снижения. : Автореф... Канд.экон.наук: / Скворцова А.И.; Моск.инж.-экон.ин-т. – Москва, 1953. – 20 с.
1236899
  Дмитриев М.В. Себестоимость промышленной продукции и пути ее снижения / М.В. Дмитриев. – М., 1956. – 40с.
1236900
  Дмитриев М.В. Себестоимость промышленной продукции и пути ее снижения / М.В. Дмитриев. – М., 1958. – 47с.
1236901
  Гинсарь В.А. Себестоимость промышленной продукции и пути ее снижения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гинсарь В.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1960. – 20 c.
1236902
  Забродченко П.С. Себестоимость промышленной продукции и пути ее снижения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Забродченко П.С. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1963. – 20 c.
1236903
  Костюк Р.С. Себестоимость промышленной продукции и пути ее снижения (На прим. лесозаготов. предпр. Закарпатья) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Костюк Р. С. ; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1954. – 15 с.
1236904
  Костюк Р.С. Себестоимость промышленной продукции и пути ее снижения (на примере лесозаготовительны предприятий Закарпатья) : Дис... канд. эконом.наук: / Костюк Р.С.; ИН-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 266л. – Бібліогр.:л.1-ХІ
1236905
  Гройсман Я.И. Себестоимость промышленной продукции и пути ее снижения. (На материалах машинострения Каз. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Гройсман Я.И.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра полит. экономии. – Алма-Ата, 1966. – 24л.
1236906
  Смирнова М.Ф. Себестоимость промышленной продукции и резервы ее снижения. (На материалах консервной пром-сти Молдавии 1959-1962 гг.) : Автореф... кандидата экон.наук: / Смирнова М.Ф.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1965. – 18л.
1236907
  Бунимович В.А. Себестоимость промышленной продукции и технический прогресс / В.А. Бунимович. – М., 1962. – 295с.
1236908
  Крылов Н.В. Себестоимость промышленной продукции при комплексном использовании сырья / Н.В. Крылов, С.А. Котляров. – Л., 1978. – 119с.
1236909
  Кацадзе А.С. Себестоимость промышленносй продукции и пути ее снижения. (На примере шелковой промышленности Грузинской ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Кацадзе А.С.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1960. – 27л.
1236910
  Беглярова П.М. Себестоимость промышлнной продукции и пути ее снижения на предприятиях легкой промышленности Азербайджанской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Беглярова П.М.; Ком. высш. и сред. спец. образования Совета Министров Арм. ССР. Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1962. – 21л.
1236911
  Столдер Я.А. Себестоимость сельскохозяйвтвенной продукции и пути ее снижения в колхозах Латвийской ССР. : Автореф... кнад.экон.наук: / Столдер Я.А.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1961. – 34л.
1236912
  Губайдуллин М.С. Себестоимость сельскохозяйственной продукции в горно-лесных колхозах и пути ее снижений. (На примере горно-лесных колхозов Башкир. АССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Губайдуллин М.С.; Акад. наук СССР. Ин-т экономики. – М., 1960. – 18л.
1236913
   Себестоимость сельскохозяйственной продукции и ее исчисление. – Одесса, 1973. – 92с.
1236914
  Сергеев С.С. Себестоимость сельскохозяйственной продукции и пути ее снижения / С.С. Сергеев. – М., 1959. – 48с.
1236915
  Митюшкин Т.С. Себестоимость сельскохозяйственной продукции, методы ее исчесления и пути снижения / Т.С. Митюшкин. – Москва, 1964. – 48с.
1236916
  Александрова В.П. Себестоимость стали на металлегргических предприятиях УССР и пути ее снижения : Автореф... канд. экон.наук: / Александрова В. П.; АН УССР, Ин-т экном. – Киев, 1951. – 12 с.
1236917
  Успенский В.В. Себестоимость строительно-монтажных работ / В.В. Успенский. – М., 1962. – 76с.
1236918
  Будаев А.С. Себестоимость строительства и борьба за ее снижение. / А.С. Будаев. – Москва, 1953. – 76с.
1236919
  Горбунов А.А. Себестоимость строительства и пути ее снижения / А.А. Горбунов. – М, 1988. – 125с.
1236920
  Малишаускас В.И. Себестоимость тракторных работ и пути ее снижения в МТС Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Малишаускас В.И.;. – Вильнюс, 1950. – 32 с.
1236921
  Зильберталь А.Х. Себестоимость трамвайных пассажирских перевозок / А.Х. Зильберталь. – М, 1935. – 208с.
1236922
  Фейтельман Н.Г. Себестоимость угля и пути ее снижения / Фейтельман Н.Г. – Москва : Углетехиздат, 1956. – 106 с.
1236923
  Алексеров А.К. Себестоимость хлопка-сырца и пути ее снижения (На материале колхозов Кюрдамирского и Саатлин. р-нов Аз.ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Алексеров А. К.; АН СССР, Ин-т экон. – Москва, 1957. – 18 с.
1236924
  Мурадов П.Г. Себестоимость хлопка-сырца и пути ее снижения (на примере хлопкосеющих колхозов Нихичеванской АССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Мурадов П.Г.; АН АзербССР. Отд. обществ. наук. Совет секции экон. наук. – Баку, 1971. – 32л.
1236925
  Веселов Н.Г. Себестоимость чугуна / Н.Г. Веселов. – Свердловск, 1962. – 52с.
1236926
  Аврух А.Я. Себестоимость электрической и тепловой энергии / А.Я. Аврух. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Москва : Госэнергоиздат, 1959. – 224 с. : ил. – Библиогр.: с. 223
1236927
  Вяли Э.Ю. Себестоимость энергии и влияющие на нее факторы (на материалах Эстонской ССР0 : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Вяли Э.Ю.; АН Эсонской ССР. Отд-ние общественных наук. – Таллин, 1972. – 22л.
1236928
  Горячко Н.И. Себестоимость, рентабельность, цена / Н.И. Горячко. – Минск, 1971. – 192с.
1236929
  Кулик Ю.А. Себестоимость, цена и проблемы экономического стимулирования. / Ю.А. Кулик. – Л., 1974. – 28с.
1236930
  Турецкий Ш.Я. Себестоимость, цена и хозрасчет / Ш.Я. Турецкий. – М., 1959. – 48с.
1236931
  Кожин В.М. Себестоимость, цены и рентабельность на лесозаготовках / В.М. Кожин, В.П. Стяжкин. – М., 1976. – 224с.
1236932
  Степанков А.А. Себестоимость, цены тарифы продукции энергопроизводства. / А.А. Степанков. – М., 1972. – 80с.
1236933
  Макаренко Ю.М. Себистоимость и рентабельность производства продукции скотоводства в совхозах (на прим. Днепроп. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Макаренко Ю. М.; УНИИ экон. и орган. с. х. – К., 1966. – 16л.
1236934
  Денисов Н.Л. Себистоимость продукции консервной промышленности и развитие ее снижения : Автореф... канд. экон.наук: / Денисов Н. Л.; Ворон. ГУ. – Воронеж, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1236935
  Власов Ю.П. Себя преодолеть / Ю.П. Власов. – Москва, 1964. – 269с.
1236936
  Власов Ю.П. Себя преодолеть / Ю.П. Власов. – Москва, 1965. – 254с.
1236937
  Протопопова Е. Себя сверяя со Свиряевой... / Елена Протопопова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 48-53. – ISSN 0869-4915
1236938
  Чикова В.М. Севанский усач Barbus goktschaicus Kesseor. (Систематика, биология и промысел). : Автореф... канд. биол.наук: / Чикова В.М.; АН АрмССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1953. – 14л.
1236939
   Севанський світанок. Антологія молодої вірмен. поезії.. – Київ, 1973. – 182 с.
1236940
   Севастополю 200 лет, 1783-1983 : сб. докум. и мат. – Киев : Наукова думка, 1983. – 410 с.
1236941
   Севастополь - город славы. – Москва, 1954. – 80 с.
1236942
  Толстой Л.Н. Севастополь / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1927. – 185с.
1236943
   Севастополь : Фотоочерк. – Киев, 1961. – 35с.
1236944
   Севастополь : Фотоочерк. – Киев, 1962. – 35с.
1236945
   Севастополь : Альбом. – Симферополь, 1962. – 8 с.
1236946
  Староверов Г.Д. Севастополь / Г.Д. Староверов. – Симферополь, 1978. – 110с.
1236947
  Староверов Г.Д. Севастополь / Г.Д. Староверов. – Симферополь, 1986. – 155с.
1236948
  Толстой Л.Н. Севастополь в декабре 1845, в мае и августе 1855 года / Л.Н. Толстой. – Берлин. – 131с.
1236949
   Севастополь місто-герой сьогодні.. – К., 1971. – с.
1236950
   Севастополь. Місто-герой. – Сімферополь, 1972. – 92с.
1236951
   Севастополь. Сб. лит.-худож. произвед. о героич. обороне и освобождении города русской славы. 1941-1944.. – М., 1954. – 544с.
1236952
   Севастополь. Фотоальбом.. – К., 1969. – 93с.
1236953
   Севастополь: скрижали бессмертия. Фотопутеводитель.. – К., 1980. – 191с.
1236954
   Севастополь: фотоальбом. – Київ, 1983. – 175с.
1236955
  Сергеев-Ценский Севастопольская оборона / Сергеев-Ценский. – Симферополь, 1954. – 112с.
1236956
  Сергеев-Ценский Севастопольская оборона. 1854-1855 / Сергеев-Ценский. – Москва, 1944. – 52с.
1236957
  Сергеев-Ценский Севастопольская страда / Сергеев-Ценский. – Москва
2. – 1939. – 574с.
1236958
  Сергеев-Ценский Севастопольская страда / Сергеев-Ценский. – Москва
1, 1-2. – 1941. – 391с.
1236959
  Сергеев-Ценский Севастопольская страда / Сергеев-Ценский. – Москва-Ленинград
3. – 1941. – 660с.
1236960
  Сергеев-Ценский Севастопольская страда / Сергеев-Ценский. – Симферополь
1, 2. – 1947. – 543с.
1236961
  Сергеев-Ценский Севастопольская страда / Сергеев-Ценский. – Симферополь
3. – 1947. – 311с.
1236962
  Сергеев-Ценский Севастопольская страда / Сергеев-Ценский. – Москва, 1948. – 784с.
1236963
  Сергеев-Ценский Севастопольская страда / Сергеев-Ценский. – Москва
1. – 1948. – 568с.
1236964
  Сергеев-Ценский Севастопольская страда / Сергеев-Ценский. – Москва
2. – 1948. – 575с.
1236965
  Сергеев-Ценский Севастопольская страда / Сергеев-Ценский. – Москва
3. – 1948. – 648с.
1236966
  Сергеев-Ценский Севастопольская страда / Сергеев-Ценский. – Москва
6-9. – 1948. – 696с.
1236967
  Сергеев-Ценский Севастопольская страда / Сергеев-Ценский. – Москва
6-9. – 1948. – 696с.
1236968
  Сергеев-Ценский Севастопольская страда / Сергеев-Ценский. – Москва
1-3. – 1950. – 631с.
1236969
  Сергеев-Ценский Севастопольская страда / Сергеев-Ценский. – Москва
4-6. – 1950. – 632с.
1236970
  Сергеев-Ценский Севастопольская страда / Сергеев-Ценский. – Москва
7-9. – 1950. – 715с.
1236971
  Сергеев-Ценский Севастопольская страда / Сергеев-Ценский. – Симферополь
3. – 1955. – 672с.
1236972
  Сергеев-Ценский Севастопольская страда / Сергеев-Ценский. – Москва : Правда
[Т. 1], ч. 1-3. – 1985. – 623 с.
1236973
  Сергеев-Ценский Севастопольская страда / Сергеев-Ценский. – Москва : Правда
[Т. 2], ч. 4-6. – 1985. – 607 с.
1236974
  Сергеев-Ценский Севастопольская страда / Сергеев-Ценский. – Москва : Правда
[Т.3], ч. 7-9. – 1985. – 679 с.
1236975
  Пирогов Н.И. Севастопольские письма Н.И.Пирогова 1854-1855 / Н.И. Пирогов; под ред. Ю.Г. Малиса. – С.-Петербург : Типография М. Меркушева, 1907. – 230, [5] с.
1236976
  Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы / Л.Н. Толстой. – Москва, 1935. – 132с.
1236977
  Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1936. – 135с.
1236978
  Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1943. – 160с.
1236979
  Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы / Л.Н. Толстой. – Горький, 1945. – 112с.
1236980
  Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы / Л.Н. Толстой. – Москва, 1946. – 151с.
1236981
  Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы / Л.Н. Толстой. – Л., 1947. – 181с.
1236982
  Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы / Л.Н. Толстой. – Симферополь, 1948. – 163с.
1236983
  Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы / Л.Н. Толстой. – Москва, 1950. – 128с.
1236984
  Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы / Л.Н. Толстой. – Москва, 1970. – 125с.
1236985
  Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы / Л.Н. Толстой. – М., 1971. – 127 с.
1236986
  Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы / Л.Н. Толстой. – Симферополь : Таврия, 1973. – 125 с.
1236987
  Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы / Л.Н. Толстой. – К., 1974. – 142с.
1236988
  Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы / Л.Н. Толстой. – Л., 1976. – 188с.
1236989
  Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы / Л.Н. Толстой. – Симферополь, 1978. – 176с.
1236990
  Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы / Л.Н. Толстой. – Л., 1980. – 127с.
1236991
  Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы / Л.Н. Толстой. – Москва, 1981. – 146с.
1236992
  Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы / Л.Н. Толстой. – Москва, 1984. – 127с.
1236993
  Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы / Л.Н. Толстой. – Минск, 1990. – 412с.
1236994
  Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы; Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва, 1979. – 335с.
1236995
  Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы; Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва, 1986. – 350с.
1236996
  Соловьев Л.В. Севастопольский камень / Л.В. Соловьев. – М., 1959. – 557с.
1236997
   Севастопольский художній музей. – Київ, 1980. – 76с.
1236998
   Севастопольский художній музей.. – К., 1971. – 15с.
1236999
   Севастопольское вооруженное восстание в ноябре 1905 года.. – М., 1957. – 567с.
1237000
  Толстой Л.Н. Севастопольські оповідання / Л.Н. Толстой. – Харків, 1936. – 232с.
<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,