Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>
1153001
  Соболєва О.В. Проблеми багатомовності у франкомовних країнах / О.В. Соболєва, Калініна-Шамрай // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 210-218


  У статті висвітлено деякі аспекти багатомовності у франкомовних країнах, таких як: Бельгія, Швейцарія, Канада, Франція, а також різноманітні погляди експертів на проблеми співіснування мов у межах однієї країни і моделі контролю лінгвістичного ...
1153002
  Мальський М. Проблеми багатостороннього арбітражу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 3 (117). – С. 127-128
1153003
   Проблеми банківництва - очима молодих науковців // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 5 (207). – С. 21
1153004
  Кара Н.І. Проблеми банківського сектору України та шляхи їх вирішення / Н.І. Кара, Р.Й. Осідач // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 136-141. – ISSN 0321-0499
1153005
  Сімонова Л. Проблеми банківської нерухомості для включення у фінансову звітність і розрахунку регулятивного капіталу банку : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 10 (176). – С. 32-33
1153006
  Тимошенко О.П. Проблеми банківської системи України: шляхи вирішення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 21-25
1153007
  Котек В.В. Проблеми безконечності в математиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 7
1153008
  Артем"єва Н. Проблеми безоплатної правової допомоги в цивільному судочинстві України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 222-223
1153009
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : Науково-технічний збірник. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 3, ч. 1. – 2005
1153010
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : Науково-технічний збірник. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 3, ч. 2. – 2005
1153011
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : Науково-технічний збірник. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 4. – 2006
1153012
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : Науково-технічний збірник. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 5. – 2006
1153013
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : Науково-технічний збірник. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 6. – 2006
1153014
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : Науково-технічний збірник. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 8. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1153015
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 10. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1153016
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 11. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1153017
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 12. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1153018
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 13. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1153019
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 14. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1153020
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 15. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1153021
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 16. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1153022
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 17. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1153023
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 18. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1153024
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 19. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1153025
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 20. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153026
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України. – Чорнобиль : ІПБ АЕС НАН України, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 21. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153027
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України. – Чорнобиль : ІПБ АЕС НАН України, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 22. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153028
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України. – Чорнобиль : ІПБ АЕС НАН України, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 23. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153029
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України. – Чорнобиль : ІПБ АЕС НАН України, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 25. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153030
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України. – Чорнобиль : ІПБ АЕС НАН України, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 26. – 2016. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153031
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль : ІПБ АЕС НАН України, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 27. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153032
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль : ІПБ АЕС НАН України, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 28. – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153033
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль : ВІПОЛ, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 30. – 2018. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153034
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль : ВІПОЛ, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 31. – 2018. – 137, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153035
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants" safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль : ВІПОЛ, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 32. – 2019. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153036
  Рудник В.І. Проблеми безпеки в місцях позбавлення волі / В.І. Рудник, Т.В. Рудник // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 29-33. – ISBN 978-617-7363-14-8
1153037
   Проблеми безпеки в теорії міжнародних відносин: порівняльний аналіз основних напрямів / М.І. Онищук, С.В. Сірий, Ю.В. Турченко, А.І. Зарицька // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 272-277


  Аналізуються питання, що пов"язані з проблемою безпеки в теорії міжнародних відносин. В статті обгрунтовується теза по те, що безпека є одним з найважливіших ознак системи міжнародних відносин. Автори дають порівняльний аналіз основних теоретичних ...
1153038
  Чернишова Є. Проблеми безпеки життедіяльності в змісті шкільної освіти: досвід Естонії та України // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 11. – С.48-51. – ISSN 0131-6788
1153039
  Коппель Олена Арнольдівна Проблеми безпеки Перської затоки в 70- ті-90-ті роки : Дис... докт. ист.наук: 07.00.02 / Коппель Олена Арнольдівна; КУ ім Т.Шевченко, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 1999. – 435л. – Бібліогр.:л.388-435
1153040
  Дергачов О.П. Проблеми безпеки пострадянського простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 59-66
1153041
  Шубін О.О. Проблеми безпеки продовольства: шляхи вирішення в контексті екологічних вимог і сталого розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.19. – С. 134-146. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1153042
  Гринько Світлана Вікторівна Проблеми безпеки Середземномор""я в 90-ті роки : Дис...канд.політичних наук:23.00.04 / Гринько Світлана Вікторівна; КНУТШ.Ін-тут міжнар.відносин. – Київ, 2001. – 205л. – Бібліогр.:с.187-205
1153043
  Гринько С.В. Проблеми безпеки Середземномор"я в 90-ті роки : Автореф. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Гринько С.В.; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-тут міжнародних відносин. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 17 с.
1153044
  Наконечний В.С. Проблеми безпеки технології безконтактної оплати / В.С. Наконечний, А.О. Макаренко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 285-286
1153045
   Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць. – Харків : Харківський державний університет, 2000-. – ISBN 966-7782-03-4
Вип. 2. – 2001
1153046
   Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : Збірник наукових праць. – Харків : Харківський державний університет, 2000-. – ISBN 966-7782-03-4
Вип. 3. – 2002
1153047
   Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць. – Харків, 2000-. – ISBN 966-7650-48-0
Вип. 4. – 2004
1153048
   Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : Збірник наукових праць. – Харків, 2000-. – ISBN 966-7650-70-7
Вип. 5. – 2005
1153049
   Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2000-. – ISSN 2075-1893
Вип. 17. – 2013. – + Диск із матеріалами конференції. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153050
   Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2000-. – ISSN 2075-1893
Вип. 18. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153051
   Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2000-. – ISSN 2075-1893
Вип. 19. – 2014. – + Диск із матеріалами конференції. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153052
   Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2000-. – ISSN 2075-1893
Вип. 20. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153053
   Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2000-. – ISSN 2075-1893
Вип. 21. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153054
   Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2000-. – ISSN 2075-1893
Вип. 22. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153055
   Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2000-. – ISSN 2075-1893
Вип. 23. – 2016. – 66 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153056
   Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2000-. – ISSN 2075-1893
Вип. 24. – 2016. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153057
   Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2000-. – ISSN 2075-1893
Вип. 25. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153058
   Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2000-. – ISSN 2075-1893
Вип. 26. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153059
   Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2000-. – ISSN 2075-1893
Вип. 27. – 2018. – 91, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153060
   Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2000-. – ISSN 2075-1893
Вип. 28. – 2018. – 85, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153061
   Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, С.В. Костріков [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2000-. – ISSN 2075-1893
Вип. 29. – 2019. – 103, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153062
   Проблеми безперервної медичної освіти та науки = Problems of uninterrupted medical training and science : науково-практичний журнал / Харківська медична академія післядипломної освіти. – Харків
№ 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1153063
   Проблеми безперервної медичної освіти та науки = Problems of uninterrupted medical training and science : науково-практичний журнал / Харківська медична академія післядипломної освіти. – Харків
№ 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1153064
   Проблеми безперервної медичної освіти та науки = Problems of uninterrupted medical training and science : науково-практичний журнал / Харківська медична академія післядипломної освіти. – Харків, 2000-
№ 3 [7]. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1153065
   Проблеми безперервної медичної освіти та науки = Problems of uninterrupted medical training and science : науково-практичний журнал / Харківська медична академія післядипломної освіти. – Харків, 2000-
№ 4 [8]. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1153066
   Проблеми безперервної медичної освіти та науки = Problems of uninterrupted medical training and science : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків : Харківська медична академія післядипломної освіти, 2000-. – ISSN 2308-3220
№ 1 [41]. – 2021. – 95, [1] c. – резюме укр., рос., англ. мовами
1153067
  Капліна О.В. Проблеми безпосереднього дослідження судом результатів невербальних та змішаних слідчих (розшукових) дій // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 151. – С. 101-119. – ISSN 2224-9281
1153068
  Ульяницька О.В. Проблеми безробіття і трудова міграція українців // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 167-172. – Бібліогр.: на 14 пунктів
1153069
  Торжевський М.В. Проблеми безробіття молоді та напрями їх вирішення // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (626). – С. 87-96 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1153070
  Коваль С.П. Проблеми безробіття та відторгнення населення з ринку праці України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 169-176. – ISSN 2306-546X
1153071
  Вербицька Г.Л. Проблеми бідності та рівня життя населення України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 305-309. – ISSN 0321-0499
1153072
  Шовгун Н. Проблеми білінгвізму в мовному середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-74. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядається питання функціонування української та російської мов в українському мовному середовищі. Подано випадки та механізми взаємопроникнення мов.
1153073
  Лозан Т. Проблеми білінгвізму і психологіні особливості оволодіння українським мовленням російськомовними етнічними українцями
1153074
  Сінкевич Є.Г. Проблеми біографістики в польській історичній науці ( на прикладі Краківської історичної школи) // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 136-141. – ISBN 978-966-8558-75-7
1153075
  Демченко О.М. Проблеми біоетики в ЗМІ // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 54-57. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1153076
  Кисельов М.М. Проблеми біоетики в контексті суспільної свідомості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 7-21
1153077
  Гоцуляк В.В. Проблеми біоісторіографічних досліджень в Україні // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 14-17. – (Серія "Історичні науки")


  Значний внесок в розвиток української національної історіографії зробили: М. Максимович, І. Срезневський, М. Костомаров, В. Антонович, О. Лазаревський, М.Грушевський
1153078
  Дрозда В.Ф. Проблеми біологічних інвазій як різновид забруднення територій України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2014. – № 6 (87), листопад - грудень. – С. 13-14
1153079
  Культенко В.П. Проблеми біотехнології в структурі філософії науки / В.П. Культенко, Я. Медведь, В. Харук // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 208-210. – ISSN 2076-1554
1153080
  Вавренюк С.А. Проблеми Болонського процесу для системи вищої школи України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 18, вересень. – С. 59-61. – ISSN 2306-6814


  "Статтю присвячено проблемам у системі освіти України, які викликані участю у Болонському процесі. Автор проводить аналіз існуючих проблем вищої школи, опираючись на нинішню ситуацію та попередній досвід побудови системи вищої освіти".
1153081
  Титаренко О.О. Проблеми боротьби з економічними злочинами у вугільній промисловості (кримінологічний аспект) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Титаренко О.О.; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2006. – 275л. + Додатки л. 227-275. – Бібліогр.: л. 201-226
1153082
  Мочкош Я.В. Проблеми боротьби з економічною злочинністю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 299-304
1153083
  Кантока М. Проблеми боротьби з з інформаційним тероризмом в соціальних мережах // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 134-136. – ISBN 978-617-7220-78-6
1153084
  Власова Г.П. Проблеми боротьби з кіберзлочинністю // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 171-173. – ISBN 978-617-7272-11-2
1153085
   Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою : аналіт. розробки, пропозиції наук. та практ. працівників : Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади : [міжвідомчий наук. зб.]. – Київ : [б. в.]. – (Міжвідомчий науковий збірник)
Т. 18 : / [редкол.: А.І. Комарова (голов. ред.), В.В. Медведчук, В.О. Євдокимов та ін.]. – 1999. – 663, [1] с. : іл., табл. – Збірник засн. у 1994 р. – Бібліогр.: с. 645-663 та в кінці ст.
1153086
   Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою : аналіт. розробки, пропозиції наук. та практ. працівників : Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади : [міжвідомчий наук. зб.]. – Київ : [б. в.]. – (Міжвідомчий науковий збірник). – ISBN 966-7176-25-8
Т. 29 : / [редкол.: А.І. Комарова (голов. ред.), М.В. Корнієнко, В.І. Радченко та ін.]. – 2004. – XL, 636, [7] с. : іл., табл. – Збірник засн. у 1994 р. - На корінці напис: Корупція. – Бібліогр. в кінці ст.
1153087
  Ліпкан В. Проблеми боротьби з міжнародним тероризмом / В. Ліпкан, В. Майоров // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 88-91.
1153088
   Проблеми боротьби з насильницькою злочинністю в Україні : Збірник матеріалів наук.-практ. конф. – Харків : Лествиця Марії, 2001. – 248с. – ISBN 5-7055-0964-2
1153089
  Черняк Н.П. Проблеми боротьби з організованою злочинністю в сучасних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 198-201. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1153090
  Хахановський В.Г. Проблеми боротьби з організованою кіберзлочинністю в економічній сфері // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 79-81. – ISSN 1609-0462
1153091
  Ореховський Л. Проблеми боротьби з торгівлею людьми // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 48-51
1153092
  Голубєв В.О. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання ком"ютерних технологій : Навчальний посібник / В.О. Голубєв, В.Д. Гавловський, В.С. Цимбалюк; За ред. Р.А. Калюжного; Гуманітарний ун-т "Запорізький інститут державного та муніципального права. – Запоріжжя : ЗІДМУ, 2002. – 292с. – 34Голу Шифр дубл. – ISBN 966-95921-2-7
1153093
   Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-16 грудня 1998 р. – Харків, 1999. – 285с.
1153094
  Сибірна Р.І. Проблеми боротьби із загрозою біотероризму в Україні / Р.І. Сибірна, А.В. Сибірний // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 495-499. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1153095
  Литвиненко Р.О. Проблеми бронзового віку Євразії у науковому доробку Віталія Васильовича Отрощенка (до 70-річчя вченого) // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 3. – С. 137-141. – ISSN 0235-3490
1153096
  Стрелкова А.Ю. Проблеми буддійської онтології: порожнеча і неподвійність // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 37-41
1153097
  Фелів О. Проблеми будівельної іпотеки та шляхи їх вирішення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 109-115.
1153098
  Карпіловська Є.А. Проблеми будови сучасного українського лексикону в дзеркалі лінгвосеміотичної теорії А.О. Білецького // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 175-182. – ISBN 966-581-295-6
1153099
  Матвієнко Т.О. Проблеми бухгалтерського обліку зобов"язань за податками і зборами : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 234-240 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1153100
  Павлюк І. Проблеми бухгалтерського обліку надходження товарів, що обліковують за продажними цінами, і податкового кредиту з ПДВ та шляхи їх вирішення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 12. – С. 3-10.
1153101
  Павлюк І. Проблеми бухгалтерського обліку надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ та шляхи їх вирішення // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 5. – С. 11-21 : табл., рис.
1153102
  Сушко Д.Д. Проблеми бухгалтерського обліку нематеріальних активів у частині їх визнання та класифікації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 163-166
1153103
  Павлюк І. Проблеми бухгалтерського обліку реалізації цінностей і податкових зобов"язань з ПДВ та шляхи їх вирішення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 7. – С. 9-22 : табл., рис.
1153104
  Ярмоленко Ю. Проблеми бюджетного відшкодування ПДВ в Україні. нормативні колізії та зловживання платників податків / Ю. Ярмоленко, В. Довгалюк // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 140-147. – ISSN 1818-5754
1153105
  Беновська Л.Я. Проблеми бюджетного забезпечення освіти в контексті децентралізації управління // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 121-129. – ISSN 1562-0905
1153106
  Бікулов Д.Т. Проблеми бюджетного інвестування сфери житлово-комунального господарства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 21-23. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1153107
  Дей А. Проблеми бюджетної децентралізації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 265-267
1153108
  Козенко А.О. Проблеми бюджетної децентралізації в країнах з перехідною економікою // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 129-130. – ISBN 978-966-188-293-4
1153109
  Радіонов Ю.Д. Проблеми бюджету та їх вплив на регулювання економічного росту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 23-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв.
1153110
  Білик М.Д. Проблеми бюджетування підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 164-169.
1153111
  Батрименко О.В. Проблеми бюрократії в системі сучаної демократії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 101-107


  Стаття присвячена дослідженню проблемам розвитку бюрократії в системі сучасної демократії. Окрему увагу приділено дослідженню проблем вітчизняної бюрократії в умовах становлення демократії в сучасній Україні. Статья посвящена исследованию проблем ...
1153112
  Іващенко О.В. Проблеми в активізації інноваційної діяльності в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 3 (16). – С. 35-38
1153113
  Шумило В.П. Проблеми в індустріалізації Словаччини у 50-х роках ХХ сторіччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-56. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Індустріалізація є важливим аспектом нової історії Словаччини. Репрезентовано документи про негативний ефект економічної кризи, яка спричинила уповільнення економічного розвитку в Словаччині, і зроблено спробу порівняти цю ситуацію з економічним ...
1153114
  Денисенко А.П. Проблеми в організації громадського контролю у сфері державного управління // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 118-121. – ISSN 2219-5521
1153115
  Балабушка Н.М. Проблеми в системі оплати праці та перспективи їх вирішення у середньостроковому періоді // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С112-115
1153116
  Явір В. Проблеми в сфері забезпечення прав національних меншин у контексті євроатлантичної інтеграції України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – C. 50-63. – ISSN 2524-0137
1153117
  Баранюк О. Проблеми в україно-румунських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 136-138.
1153118
  Шепелевич В.В. Проблеми в управлінні оборотними активами та шляхи їх подолання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 14, липень. – С. 73-80. – ISSN 2306-6792


  Розглянуто проблеми, які можуть виникати на підприємстві при здійсненні управління оборотними активами, а саме: проблеми в управлінні грошовими коштами, дебіторською заборгованістю та запасами. Запропоновано систему завдань при виконанні яких ...
1153119
  Белінська Я.В. Проблеми валютно-курсової стабільності в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 200-208. – ISSN 1993-6788
1153120
  Йодко М. Проблеми валютно-фінансової конвергенції в ЄС // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 188-197. – ISSN 1818-5754
1153121
  Голод В.Ю. Проблеми валютно-фінансової системи Гонконгу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 43-48. – ISSN 1993-6788
1153122
  Моторнюк У.І. Проблеми валютного регулювання в Україні / У.І. Моторнюк, Н.Л. Калиновська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 288-294. – ISSN 0321-0499
1153123
  Віблий П.І. Проблеми валютного регулювання в Україні / П.І. Віблий, Х.В. Горбова, Б.А. Федак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 368-372. – ISSN 0321-0499
1153124
  Лінтур І.В. Проблеми валютного ринку України / І.В. Лінтур, Ю.М. Гомонай // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 199-201. – ISSN 2311-8164
1153125
  Мілай А.О. Проблеми валютної політики та курсоутворення в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 59-66.
1153126
  Охрименко І. Проблеми вартості споживчих кредитів в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 21-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
1153127
  Євграфова Є. Проблеми введення в дію законів України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 320. – ISSN 0132-1331
1153128
  Шакодько Є. Проблеми введення кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 428-429. – ISBN 978-617-7069-15-6
1153129
  Гаращук В.М. Проблеми вдосконалення адміністративного законодавства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 242-251. – ISSN 0201-7245
1153130
  Золотарьова Н. Проблеми вдосконалення адміністративного законодавства, що регулює протидію незаконному обігу наркотиків // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.95-99. – ISSN 0132-1331
1153131
  Стефанюк В. Проблеми вдосконалення адміністративного права та перспективи розвитку адміністративної юстиції в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.4-8. – ISSN 0132-1331
1153132
  Кізима Т. Проблеми вдосконалення бюджетної політики держави в контексті фіскальної децентралізації / Т. Кізима, З. Лободіна // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 7-19 : рис. – Бібліогр.:17 назв. – ISSN 1818-5754
1153133
  Василик О. Проблеми вдосконалення бюджетної та банківської систем України : теорія і практика // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 44-49
1153134
  Павлов В.Т. Проблеми вдосконалення викладання логіки у вузах // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 95-101. – ISSN 0130-5719
1153135
  Марущак В.В. Проблеми вдосконалення державного механізму регулювання цін // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 47-59
1153136
  Третяк Ю.В. Проблеми вдосконалення дизайн-освіти в Україні // III Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн" : 14-16 берез. 2018 р., м. Київ, [Україна, 18-20 квітня 2018 р., Холм, Польща] : тези доп. / "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн", міжнар. наук.-практ. конгрес. – Київ : НАУ, 2018. – С. 239-242
1153137
  Сірий М. Проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів в контексті європейської інтеграції України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 38-40.
1153138
  Базецька Г.І. Проблеми вдосконалення економічної системи підприємств міського господарства / Г.І. Базецька, Г.А. Жовтяк, Д.О. Серьогіна // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 7 (153). – С. 49-59 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1153139
  Шевченко Д.В. Проблеми вдосконалення законодавства з вирішення індивідуальних трудових спорів комісією з трудових спорів (КТС) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 419-425. – ISSN 1563-3349
1153140
  Стрельник В.В. Проблеми вдосконалення законодавства про екологічний аудит в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 400-404. – ISSN 1563-3349
1153141
  Кузнєцова Н.С. Проблеми вдосконалення законодавства про капітальне будівництво // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 43-45. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье рассматриваются основные направления дальнейшего совершенствования законодательства о капитальном строительстве. Поддерживается идея о принятии Закона о капитальном строительстве - комплексного нормативного акта, в котором должны решаться ...
1153142
  Олуйко В. Проблеми вдосконалення законодавства про місцеве самоврядування // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.97-99
1153143
  Гончарова Г. Проблеми вдосконалення законодавства про припинення трудових відносин з науково-педагогічними працівниками // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 83-86.
1153144
  Шевердіна О.В. Проблеми вдосконалення законодавства про ціни та ціноутворення в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 92-96. – ISSN 0201-7245
1153145
  Нестеренко О.В. Проблеми вдосконалення законодавства України по забезпеченню права на доступ до інформації // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 110-116. – ISSN 0201-7245
1153146
  Бєлкін Л. Проблеми вдосконалення законодавства України про державні закупівлі // Юридична газета. – Київ, 2012. – 29 травня (№ 22)


  "... Про якість мотивації судових рішень".
1153147
  Шило О.Г. Проблеми вдосконалення законодавства України, що регулює предмет судового оскарження на досудових стадіях кримінального процесу // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 180-193
1153148
  Олександр Бідей Проблеми вдосконалення законодавчого регулювання режиму надзвичайного стану // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 10-12.
1153149
  Цигульов Д.В. Проблеми вдосконалення інституту адміністративної відповідальності в Україні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 272-276. – ISSN 0201-7245
1153150
  Макаренко О.Ю. Проблеми вдосконалення інституту адміністративної відповідальності за порушення законодавства про надра // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 44-47. – ISBN 978-966-419-269-6
1153151
  Шило О.Г. Проблеми вдосконалення інституту звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з примиренням обвинуваченого (підсудного) з потерпілим // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 131-138. – ISSN 0201-7245
1153152
  Мех Ю.В. Проблеми вдосконалення контролю за дотриманням бюджетного законодавства органами місцевого самоврядування в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 152-157. – ISSN 0201-7245
1153153
  Каширіна І.В. Проблеми вдосконалення криміналістичного обліку ознак і властивостей осіб, які вчинили злочини // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 155-157. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1153154
  Білоус О.І. Проблеми вдосконалення кримінально-виконавчого кодексу України / О.І. Білоус, В.І. Пазиніч // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 134-137
1153155
  Галаган В.І. Проблеми вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності органів внутрішніх справ України : Монографія / В.І. Галаган. – Київ : НАВСУ, 2002. – 300 с. – ISBN 966-7474-54-2
1153156
  Харченко В.Б. Проблеми вдосконалення кримінальної відповідальності за незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікаційного зазначення походження товару // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 142-148
1153157
  Задоя К.П. Проблеми вдосконалення кримінальної відповідальності за незаконне проведення операції з штучного переривання вагітності (аборту) // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7 (154). – С. 20-24


  У статті розглядаються положення законопроектів щодо кримінальної відповідальності за аборт. Автор аналізує їхні недоліки, а також відповідність Конституції України та іншим актам законодавства.
1153158
  Круглов В. Проблеми вдосконалення матеріальних норм про адміністративні правопорушення (за законодавством Республіки Бєларусь) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 121-125. – ISSN 0132-1331
1153159
  Отраднова О.О. Проблеми вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання деліктних зобов"язань : монографія / О.О. Отраднова. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 327, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-596-8
1153160
  Гловюк І. Проблеми вдосконалення надання професійної правничої допомоги під час обшуку житла та іншого володіння особи / І. Гловюк, В. Пожар, О. Торбас // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 251-253
1153161
  Журавель В.А. Проблеми вдосконалення наукового забезпечення практики розслідування економічних злочинів // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 90-98. – ISBN 966-8467-41-8
1153162
  Давиденко С. Проблеми вдосконалення норм інституту звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв"язку з примиренням із потерпілим // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 276-286. – ISSN 1993-0909
1153163
  Фесенко Є.В. Проблеми вдосконалення норм, передбачених розділом 13 Кримінального кодексу України // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 8-10.
1153164
  Онищук І. Проблеми вдосконалення нормативно-правового регулювання вимог до юридичної техніки // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 22-27
1153165
  Демків Р. Проблеми вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності міліції України в умовах побудови правової держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 100-102
1153166
  Бойчук І.М. Проблеми вдосконалення нормативно-правового регулювання інформаційного законодавства в Україні / І.М. Бойчук, І.М. Копистинська // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 4 (16). – C. 91-96. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1153167
  Капліна О.В. Проблеми вдосконалення нормативного регулювання проведення слідчих (розшукових) дій // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 40-48


  В статті проведено системний аналіз норм, що регламентують процесуальний порядок провадження слідчих (розшукових) дій. Розроблено науково-практичні рекомендації щодо законного застосування положень, що регламентують процесуальний порядок провадження ...
1153168
  Христич І.О. Проблеми вдосконалення обліку злочинів // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 89-93. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
1153169
  Клівіденко Л. Проблеми вдосконалення пенсійної системи України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 142-150. – ISSN 1818-5754
1153170
  Григоренко А.О. Проблеми вдосконалення повноважень народного депутата України в контексті європейського досвіду Італії, Польщі та угорщини // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.219-224. – ISBN 966-7784-65-7
1153171
  Навроцький Д. Проблеми вдосконалення податкового законодавства // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 193-195. – ISBN 978-966-301-169-1
1153172
  Гвоздинський С. Проблеми вдосконалення політико-адміністративного устрою сучасної Іспанії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 83-88. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
1153173
  Заржицький О. Проблеми вдосконалення правових засад регіональної екологічної політики // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.75-80. – ISSN 0132-1331
1153174
  Кайдашов В. Проблеми вдосконалення правового регулювання безпечності й якості сільськогосподарської продукції в умовах інтеграції України до міжнародних спільнот // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 116-118
1153175
  Юхно О.О. Проблеми вдосконалення правового регулювання оперативно-розшукової діяльності та її узгодженості з кримінальним процесуальним законодавством України. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 159-167. – ISSN 1999-5717
1153176
  Прилипко С.М. Проблеми вдосконалення правового регулювання пенсійного забезпечення наукових працівників // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 69-77. – ISSN 0201-7245
1153177
  Оприско М. Проблеми вдосконалення правового регулювання придбання значного та контрольного пакетів акцій акціонерних товариств // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 197-202. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Досліджено особливості придбання значного та контрольного пакетів акцій акціонерних товариств за Законом України "Про акціонерні товариства". Запропоновано способи удосконалення правового регулювання досліджуваних відносин.
1153178
  Кулинич П.Ф. Проблеми вдосконалення правового регулювання сільськогосподарського землекористування в Україні: методологічні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 219-224.
1153179
  Бугера С.І. Проблеми вдосконалення правового регулювання якості сільськогосподарської продукції в процесі її переробки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 426-431. – ISSN 1563-3349
1153180
  Василюк С.Ф. Проблеми вдосконалення правового статусу членів Рахункової палати України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 16-27
1153181
  Титова Н. Проблеми вдосконалення правової регламентації земельних відносин у селянських (фермерських) господарствах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.435-438. – Бібліогр.: 5 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1153182
   Проблеми вдосконалення практики застосування кримінально-правових засобів протидії злочинності органами внутрішніх справ : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 30 вересня 2004 р. – Львів : Львівський національний ін-т, 2005. – 228с.
1153183
  Бідей Олександр Проблеми вдосконалення практики застосування режиму надзвичайного стану // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 51-53
1153184
   Проблеми вдосконалення пропорцій та підвищення ефективності суспільного виробництва. – К, 1977. – 134с.
1153185
  Березенко В.В. Проблеми вдосконалення професійної підготовки за фахом "зв"язки з громадськістю" в Україні // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті визначаються сучасні проблеми вдосконалення PR-освіти, що стоять перед зв"язками з громадськістю а їх професійним співтовариством в Україні.
1153186
  Руденко Г Л. Проблеми вдосконалення регіональної політики в Україні / Г Л. Руденко, І.О. Горленко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 26-31. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
1153187
  Юлдашев О.Х. Проблеми вдосконалення регуляторної політики в Україні / О.Х. Юлдашев; Ін-т законодавства Верх Ради України. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 360с. – ISBN 966-611-494-1
1153188
  Труба О.П. Проблеми вдосконалення системи запобігання корупції в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 232-233. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1153189
  Міщенко С.В. Проблеми вдосконалення системи саморегулювання на фінансовому ринку : фінансовий ринок // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 43-52 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1153190
  Шпильовий С.Є. Проблеми вдосконалення тарифної системи заробітної плати // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 70-75. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Присвячено важливим недостатньо розробленим питанням теорії і практики заробітної плати при переході до ринкової економіки.
1153191
  Міщенко В. і інш. Проблеми вдосконалення управління державними корпоративними правами // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.29-36. – ISSN 0131-775Х
1153192
  Курак С.В. Проблеми вдосконалення управління торгівлею. / С.В. Курак. – Львів, 1973. – 192с.
1153193
  Кульчицький Я.В. Проблеми вдосконалення управління фінансовою діяльністю // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 130-160. – ISBN 5-7763-2435-1
1153194
  Бєлоусова І. Проблеми вдосконалення управлінського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 35-40.
1153195
  Ямненко Т.М. Проблеми вдосконалення фінансового законодавства // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 9. – С. 14-18.
1153196
  Андрейцев В.І. Проблеми вдосконалення юридичної відповідальності за порушення в галузі екологічної експертизи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 17-23. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Розглядаються підстави, ознаки і особливості юридичної відповідальності за порушення в галузі екологічної експертизи. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення законодавчих засад застосування адміністративної, кримінальної і майнової відповідальності за ...
1153197
  Корж А.В. Проблеми вдосконалення юридичної термінології в українському законодавстві / А.В. Корж, Н.М. Фонтош // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 610-616. – ISSN 1563-3349
1153198
  Діхтієвський В.П. Проблеми вдосконалення якості адміністративно-процесуального законодавства: досвід та практика Європейського Суду з прав людини // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 103-109. – ISSN 2308-9636
1153199
  Руднєва О.М. Проблеми вдосконаленняправового становища жінок та попередження жіночої злочинності // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 73-79. – ISBN 966-8467-41-8
1153200
  Кірмікчій П.Г. Проблеми вегетативного розмноження високопродуктивних форм Corylus avellana L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-27. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Досліджено різні строки та способи щеплення для вегетативного розмноження високопродуктивних сортів і фори С. avellana. Визначено найкращі підщепи для С. avellana та строки щеплення здерев"янілими живцями. Were analyzed different terms and methods of ...
1153201
  Шкурупій К.В. Проблеми ведення малого та середнього бізнесу в Україні. Ключ до вирішення проблеми безробіття // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 58-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1153202
  Тихенко О.В. Проблеми ведення обліку якості земель у системі державного земельного кадастру України // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 34-39. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
1153203
  Мраморнова О.М. Проблеми ветеранів антитерористичної операції на сході України / О.М. Мраморнова, О.І. Харченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 115-124. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
1153204
  Вакуленко М.О. Проблеми вживання віддієслівних іменників в українській науковій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 353-359
1153205
  Коломієць В. Проблеми взаємин героя й народу в історичній драматургії І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 160-163. – ISBN 966-594-298-0
1153206
  Матвієнко П.В. Проблеми взаємин філософії та освіти у світовому та українському контексті // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 900-ІІ. – С. 74-80. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
1153207
  Ольховський Є. Проблеми взаємовідносин гілок влади в сучасних умовах / Є. Ольховський, Б. Ольховський // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 85-91. – ISSN 1993-0909
1153208
  Корнус В.Г. Проблеми взаємовідносин між контролюючими органами та платниками податків : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 37-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1153209
  Бурдяк В.І. Проблеми взаємовідносин партій у коаліційному уряді повоєнної Болгарії // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 477-484. – ISSN 1563-3349
1153210
  Дрозд Р. Проблеми взаємовідносин поляків та українців у ПНР (1947–1989 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (543), листопад - грудень. – С. 168-181. – ISSN 0130-5247
1153211
  Трофименко В.А. Проблеми взаємовідносин церкви і держави / В.А. Трофименко, М.І. Волчкова // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 119-130. – (Серія: Філософія ; № 3 (38)). – ISSN 2075-7190
1153212
  Стужна Н.В. Проблеми взаємовідносин чоловіка та жінки у сімейно-шлюбних відносинах мусульманства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 126-129. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі ісламознавчої літератури досліджується протилежні підходи до проблем взаємовідносин чоловіка та жінки у сімейно-шлюбних відносинах мусульманства. Виявлено, що такими підходами є: євроцентричний (антимусульманського спрямування) та ...
1153213
  Ладиченко В.В. Проблеми взаємодії держави і громадянського суспільства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 18-25. – ISSN 2306-9082
1153214
  Штуца В.М. Проблеми взаємодії економіки та довкілля // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 25-26 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
1153215
  Крилач К.О. Проблеми взаємодії ЗМІ, органів державної влади та управління, соціальних інститутів суспільства // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 113-117
1153216
  Врадій О. Проблеми взаємодії міжнародних структур і неурядових організацій в Україні // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 6 (386). – С. 7-11. – ISSN 2313-559X
1153217
  Кулинич П.Ф. Проблеми взаємодії норм цивільного і земельного права у регулірованні земельних відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 56-70
1153218
  Єфіменко Л. Проблеми взаємодії нотаріальної діяльності та діяльності щодо державної реєстрації речових прав // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 130-135. – ISSN 0132-1331
1153219
  Василинчук В.І. Проблеми взаємодії оперативних підрозділів ДСБЕЗ зі слідчими при профілактиці і викритті злочинів у сфері економіки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 215-224
1153220
  Рєзнік О.М. Проблеми взаємодії підрозділів податкової міліції та податкового контролю при проведенні планових та позапланових перевірок // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 122-129
1153221
  Геселев О.В. Проблеми взаємодії праворазуміння та розсуду правозастосувача при обгрунтуванні процесуальних рішень у кримінальному судочинстві. Філософсько-правовий аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 473-479. – ISSN 1563-3349
1153222
  Барабаш Ю. Проблеми взаємодії Президента та Уряду в механізмі здійснення зовнішньої політики в Україні: конституційно-правовий аналіз // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 75-85. – ISSN 1993-0909
1153223
  Єніна-Березовська Проблеми взаємодії принципів побудови бюджетної та податкової систем у процесі реалізації податково-бюджетної політики // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 282-288. – ISSN 2222-4459
1153224
  Зеленська О.О. Проблеми взаємодії ринків освітніх послуг і праці в Україні / О.О. Зеленська, Ю.В. Краснянська // Чернігівський науковий часопис : електронний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: О.І. Гонта, Л.О. Коваленко, І.С. Каленюк [та ін.]. – Чернігів, 2017. – C. 54-63. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (8)). – ISSN 2223-1633


  Метою статті є діагностування відповідності функціонування вітчизняної системи вищої освіти запитам бізнесу та держави з метою вивчення низки заходів, практичне втілення яких дозволило б прискорити розв"язання цієї актуальної для України проблеми.
1153225
  Іванова Л.С. Проблеми взаємодії сільськогосподарських кооперативів та органів об"єднаної територіальної громади в умовах децентралізації влади // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 21, листопад. – С. 35-40. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1153226
  Боднар Г. Проблеми взаємодії слідчих правоохоронних відомств при розслідуванні особливо складних злочинів у кредитно - фінансовій та банківській системах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.94-97
1153227
  Волобуєв А.Ф. Проблеми взаємодії суб"єктів досудового розслідування злочинів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 3 (71). – С. 270-276
1153228
  Колтунова О. Проблеми взаємодії судової влади та засобів масової інформації // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 262-273. – ISSN 1993-0909
1153229
  Лі Дженьсін Проблеми взаємодії театру Заходу та Сходу в ретроспекції вивчення антропології культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 194-203. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
1153230
  Бондар В. Проблеми взаємодії філософії та методології наукового пізнання в педагогіці // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 20-25. – ISSN 2226-3012
1153231
  Ковбасюк Ю.В. Проблеми взаємодії центральних і регіональних владних інституцій у контексті державної регіональної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 102-105
1153232
  Сніжко О.В. Проблеми взаємозв"язку фінансової структури та економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 105-110. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні теоретичні підходи до аналізу взаємозв"язку між фінансовою структурою та економічним зростанням. На основі узагальнення даних емпіричних досліджень визначено основні принципи формування фінансової структури для країн з ринками, що ...
1153233
  Рибак Н.О. Проблеми взаємообумовленості конкурентоспроможності країни та вітчизняних підприємств // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2010. – Вип. 2 (12). – С. 29-33
1153234
  Ямборко Г. Проблеми взаємоузгодження бухгалтерського обліку і податкових розрахунків // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 5. – С. 19-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1153235
  Рожко О. Проблеми вибору боргової політики в контексті івестиційної стратегії держави / О. Рожко, Ю. Драчук // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 90-94.
1153236
  Рожко О. Проблеми вибору боргової політики в контексті інвестиційної стратегії держави / О. Рожко, Ю. Драчук // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 90-95.
1153237
  Зайцев О.В. Проблеми вибору джерел космічної інформації в інтересах національної безпеки і оборони // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 199-203


  В статті розглядаються проблеми вибору джерел космічної інформації в інтересах національної безпеки та оборони. Після визначення основних характеристик джерел космічної інформації запропонований їх поетапний відбір для вирішення конкретних тематичних ...
1153238
  Чугай О.М. Проблеми вибору і формування стратегії експорту в діяльності підприємств // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 75-80.
1153239
  Ващенко В.М. Проблеми вибору конструкційних матеріалів для понадглибинних термозондів / В.М. Ващенко, Т.В. Писаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 318-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджується проблема вибору конструкційних матеріалів для термозондів пристроїв для проникнення в понадглибинні надра шляхом контактного проплавлювання порід. Метод контактного термопроникнення має нереалізовані переваги в порівнянні з традиційними ...
1153240
  Дергалюк Б.В. Проблеми вибору критеріїв ефективності механізму державного регулювання лізингової діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 61-65
1153241
  Черенько Л.М. Проблеми вибору моделі соціального розвитку // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 115-123.
1153242
  Тимченко Г.П. Проблеми вибору належного суду (підсудності) з огляду на принципи цивільного процесуального права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 352-359. – ISSN 1563-3349
1153243
  Гнатюк А.А. Проблеми вибору оптимального методу амортизації основних засобів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 2, січень. – С. 44-47. – ISSN 2306-6814
1153244
  Кизим М.О. Проблеми вибору пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки в Україні / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 7 (510) : Прогнози впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. – С. 50-58. – ISSN 2222-4459
1153245
  Внукова Н.М. Проблеми вибору спеціальних видів фінансування інноваційного підприємництва / Н.М. Внукова, Р. Пукала // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (21). – С. 7-13. – ISSN 2311-4894
1153246
  Мортіков В. Проблеми вибору та альтернативних оцінок на ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 3-8
1153247
  Волошко О.О. Проблеми вибору форми держави трудовим селянством навесні 1918 р. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.38-46. – Бібліогр.: 11 назв.
1153248
  Александрова Г.А. Проблеми вибору художника у повістях Гоголя "Портрет" і Шевченка "Художник" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 4-12
1153249
  Максакова Р. Проблеми виборчого законодавства України щодо забезпечення процесу здійснення установчої влади на правовій основі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 175-181. – ISSN 1026-9932
1153250
  Боняк В.О. Проблеми виборчого процесу в Україні та можливі шляхи їх вирішення // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 45-49. – ISBN 978-617-7069-57-6
1153251
  Туровська Н.А. Проблеми вивчення авангардної музики студентами музичних спеціальностей педагогічного вузу // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 115-120. – ISSN 2413-5402


  У статі висвітлюються проблеми вивчення авангардної музики в курсі «Сучасне музичне мистецтво» студентами музичних спеціальностей педагогічного вузу. Автором розглядаються теоретичні положення естетики авангардизму як символу вільнодумства у ...
1153252
  Буцикіна Н.Є. Проблеми вивчення внутрішнього мовлення в художньому тексті у світлі когнітивно-інтерпретативного підходу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 45-51. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-966-171-013-8
1153253
  Туранли Ф.Г. Проблеми вивчення еволюції арабографічної тюрксько-османської писемності // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 89-95. – ISSN 1996-9872


  Досліджено проблему поступального розвитку турецької рукописної писемної традиції, зазначено загальні типові та специфічні особливості рукописних документів, написаних тюрксько-арабографічною, тюрксько-османською мовою впродовж другої половини ХV – ...
1153254
  Пономаренко О.І. Проблеми вивчення елементів статистики, ймовірностей, математичної економіки та фінансів у загальноосвітніх навчальних закладах України
1153255
  Пономаренко О.І. Проблеми вивчення елементів статистики, ймовірностей, математичної економіки та фінансів у загальноосвітніх навчальних закладах України // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 102. – ISBN 5-77-63-2310-X
1153256
  Ставицька О. Проблеми вивчення жаргонної лексики: соціолінгвістичний аспект
1153257
   Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Верстюк, С. Віднянський, О. Кудлай [та ін.]. – Київ. – ISSN 2307-3047
Вип. 12. – 2016. – 368 с. – Резюме укр., англ. мовами
1153258
  Петренко А.А. Проблеми вивчення книжковий зібрань XVIII ст. з фондів Наукової бібліотеки імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових статей / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – С. 243-246. – (Серія педагогічні та історичні науки ; Вип. 78)
1153259
  Громко Т.В. Проблеми вивчення північно-західного ареалу степового говору // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 91-95. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "Історія формування північно-західного ареалу степового говору зводиться до оформлення спільних рис діалектів нової формації. Загальновідомо, що степовий говір виник унаслідок переселення і дозаселення степових районів України в XVII–XVIII ст. і ...
1153260
   Проблеми вивчення середньовічного села на Поліссі. – Чернігів, 1992. – 90 с.
1153261
  Піоро В.І. Проблеми вивчення соціального устрою давніх суспільств степової України доби пізнього енеоліту - бронзового віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-103. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми відбору та інтерпретації археологічного матеріалу для реконструкції соціального устрою давнього населення території степової України пізнього енеоліту - бронзового віку. Зроблено висновок про можливість проведення порівняльного ...
1153262
  Кіржаєв С.М. Проблеми вивчення стародруків у діяльності Археографічної комісії ВУАН // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 15-23. – (Нова серія ; вип. 2)
1153263
  С Проблеми вивчення стереотипів та стереотипізації: теоретико-методологічні підходи / С, вітич // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 310-324
1153264
   Проблеми вивчення та охорони пам"яток археології Київщини : тези доп. першої наук.-практ. обл. конференції, присвяч. 140-річчю з дня народж. В.В. Хвойки, с. Білогородка. 1991р. / [редкол.: Б.В. Магомедов, В.А. Петрашенко, О.В. Сєров]. – Київ : [б. в.], 1991. – 107, [2] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.


  В пр. № 1717341 напис: Подарунок Є.В. Максимова. 7.06.2006 р.
1153265
  Культенко В.П. Проблеми вивчення та розуміння історії у філософії Х. Уайта / В.П. Культенко, Б.О. Кудін // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 228-231. – ISSN 2076-1554
1153266
  Біляніна Т. Проблеми вивчення творчості японсько-американських письменників: феміністичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 149-154


  У статті вивчаються деякі проблеми дослідження творчості американських письменниць японського походження. Розглядається сучасна японсько-американська феміністична література як особливий напрям азійсько-американській літератури. В статье изучаются ...
1153267
  Біляніна Т. Проблеми вивчення творчості японсько-американської письменниці Кьоко Морі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 191-194
1153268
  Александрова Г.А. Проблеми вивчення традиційних сюжетів, образів, мотивів у порівняльному літературознавстві кінця XIX - початку XX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 3-7. – ISBN 966-7825-78-7
1153269
  Гриневич Т. Проблеми вивчення української історії на сторінках часопису "Przeglad historyczny" міжвоєнного періоду // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93) : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть Ч. 2. – С. 295-314. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1153270
  Гнатенко К. Проблеми вивчення художнього образу в літературному творі // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 59-64. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1153271
  Дундій П. Проблеми вивчення юридичної термінології на заняттях німецької мови за фаховим спрямуванням // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 285-287
1153272
  Кощій О. Проблеми виготовлення екологічно чистих продуктів харчування в Україні // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-43 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1606-3732
1153273
  Киселевич Л.С. Проблеми виділення в районі Канівських дислокацій глядівської світи палеоцену та її валідність // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 131-136. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0367-4290
1153274
  Кошляков О. Проблеми виділення підземних водних масивів у межах транскордонних територій України з урахуванням вимог водного законодавства ЄС / О. Кошляков, О. Диняк, І. Кошлякова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 67-70. – (Геологія ; вип. 4 (79)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються стан і проблема вивчення взаємозв"язку поверхневих і підземних вод у межах транскордонних територій Україні з урахуванням вимог водного законодавства ЄС. Оцінка стану та управління станом транскордонних водних систем (у тому числі ...
1153275
  Усаченко Л.М. Проблеми виділення складових моніторингу розвиненості громадянського суспільства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 60-62. – (Право. Економіка. Управління)
1153276
  Вдовиченко А. Проблеми виділення циклів економічної динаміки: прикладний аспект // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 2. – С. 88-99. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1811-3141
1153277
  Ревенко М.І. Проблеми виділення частин китайської мови


  Розглядаються принципові питання загального і китайського мовознавства: частини мови в китайській мові, граматична природа китайського слова. Дається критичний аналіз традиційної номенклатури частин мови, принципів їх виділення і обґрунтовується ...
1153278
  Зиман С. Проблеми видових назв судинних рослин у флорі України // Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-виробн. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАН України" ; [худож. ред. Р.І. Калиш]. – Київ : Наукова думка, 2012. – № 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки" : [м. Київ, 2 листоп. 2012 р.]. – С. 63-69. – ISBN 978-966-00-1327-8
1153279
  Горецька Л.Л. Проблеми визнання активів // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2004. – С. 56-63. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1153280
  Губська О. Проблеми визнання вини у кримінальному процесі та принцип презумпції невинуватості // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 144-146.
1153281
  Блажівська Н. Проблеми визнання електронних правочинів недійсними // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 109-119
1153282
  Таранова К.О. Проблеми визнання конституційної назви Республіки Македонія: шляхи вирішення // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 325-329. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1153283
  Остапович Г.М. Проблеми визнання недійсними установчих документів господарських товариств // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 120-126.
1153284
  Шилова О. Проблеми визнання нотаріальних документів України у Російській Федерації // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 577-579
1153285
  Панасенко А.П. Проблеми визнання основних засобів у бухгалтерському обліку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 407-410. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1153286
  Спєсівцев Д.С. Проблеми визнання права власності на об"єкт нерухомого майна, що не прийнятий в експлуатацію, як судового способу захисту суб"єктивних цивільних прав та інтересів інвестора // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 94-102. – ISSN 2707-6849
1153287
  Пожарська Л. Проблеми визнання та класифікації нематеріальних активів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 2. – С. 24-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1153288
  Чімпой Ю. Проблеми визначення адміністративної юрисдикції // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 94-99. – ISBN 978-966-8909-91-7
1153289
  Саприкіна І. Проблеми визначення адміністративної юрисдикції // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 110-124. – ISBN 978-966-8909-91-7
1153290
  Чеботарьова Г. Проблеми визначення безпосередніх об"єктів злочинів у сфері медичної діяльності (на прикладі злочинів, передбачених статтями 132, 145 КК України) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 164-170. – ISSN 0132-1331
1153291
  Цебень Р. Проблеми визначення величини ліквідаційної вартості та строків корисного використання основних засобів на підприємстві : економіка підприємства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 45-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1153292
  Малишкін О. Проблеми визначення витрат з податку на прибуток та відстрочених податків в умовах механізму податкових коригувань // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 10. – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1153293
  Мілаш В. Проблеми визначення галузевої природи комерційного договору // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 124-128. – ISSN 0132-1331
1153294
  Владика С.А. Проблеми визначення гармонізації непрямого оподаткування в Європейському Союзі та в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 161-167


  Стаття присвячена питанням гармонізації непрямого оподаткування в рамках Європейського Союзу, а також гармонізації законодавства України з правом ЄС у цій галузі. Досліджуються причини та передумови здійснення гармонізації непрямих податків та ...
1153295
  Ізарова І. Проблеми визначення гармонізації цивільного процесуального права як правової категорії // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 243-248. – ISBN 978-966-7067-07-6


  Сучасний етап розвитку цивільного процесуального законодавства в ЄС характеризується гармонізацією цивільного процесуального законодавства. Це є цілком логічним та бажаним наслідком євроінтеграції, що супроводжувала створення та розбудову ЄС, і ...
1153296
  Максим Скітейкін Проблеми визначення детермінації злочинів проти моральності у сфері культури // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 133-136.
1153297
  Яремчук О. Проблеми визначення дефініції "аудіовізуальний твір" в українському законодавстві / О. Яремчук, Н. Безсмертна // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 41-43
1153298
  Микосянчик Т.Р. Проблеми визначення дефініції сім"ї у законодавстві України // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 161-162. – ISBN 978-617-7363-7-0
1153299
  Кулинич О.О. Проблеми визначення доцільності інвестування стартапів для розвитку ІТ-сектору України // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 3 (58). – С. 285-291. – ISSN 2313-4569
1153300
  Михайловський В.І. Проблеми визначення ефективності державного регулювання економіки України // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.99-100. – ISBN 5-7763-2435-1
1153301
  Краснов В.В. Проблеми визначення ефективності інноваційних процесів у системі освіти / В.В. Краснов // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 44. – С. 10-15. – ISBN 966-597-072-0
1153302
  Якимчук К М. Проблеми визначення ефективності управлінської праці в органах прокуратури України // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.108-113. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1153303
  Галасюк С.С. Проблеми визначення ємкості готельної бази в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 36-40. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 3)
1153304
  Піяк К.Л. Проблеми визначення змісту бланкетних ознак, використаних в Кримінальному кодексі України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 40-42
1153305
  Давидович І. Проблеми визначення змісту вини у злочинних посяганнях на представників влади і громадськості, які охороняють правопорядок // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 97-102.
1153306
  Берзін П.С. Проблеми визначення змісту налідків у кваліфікованому складі незаконної приватизації державного, комунального майна( ч. 2 ст. 233 Кримінального кодексу України) // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 3. – С. 34-56
1153307
  Масол Д.І. Проблеми визначення змісту об"єктивної сторони злочину, передбаченого частиною 1 статті 184 Кримінального кодексу України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 91-96
1153308
  Цисаренко О. Проблеми визначення змісту принципу презумпції невинуватості в законодавстві України та міжнародних документах // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 442-444. – ISBN 978-966-301-169-1
1153309
  Мамка Г. Проблеми визначення змісту процесуальних повноважень начальника слідчого відділу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 167-169
1153310
  Тиха А.П. Проблеми визначення і зміни змісту трудового договору // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 272-277
1153311
  Орлов М. Проблеми визначення і реалізації правових форм у сфері охорони навколишнього середовища // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.74 -78. – ISSN 0132-1331
1153312
  Камінська Н. Проблеми визначення і сутності понять "демократія", "місцева демократія" і "регіональна демократія" // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 56-61
1153313
  Падох О. Проблеми визначення істотних умов попереднього договору в чинному законодавстві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 213-215. – ISBN 978-617-7069-17-0
1153314
  Капліна О. Проблеми визначення компетенції слідчого та прокурора на етапі закінчення досудового розслідування // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 8. – С. 72-84. – ISSN 1026-9932
1153315
  Дроздова І.П. Проблеми визначення комунікативних потреб для формування українськомовної компетенції іноземних студентів закладів вищої освіти України // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 35. – С. 48-58. – ISSN 2073-4379
1153316
  Дзьоба Д. Проблеми визначення конституційно-правового ладу Боснії та Герцеговини згідно з Дейтонськими угодами 1995 року та Дейтонською Конституцією // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 28-30. – ISBN 978-617-7069-17-0
1153317
  Мартинюк Р. Проблеми визначення конституційно-правового статусу Президента України в умовах змішаної форми правління // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 44-50. – ISSN 0132-1331
1153318
  Неліна Н. Проблеми визначення конституційно-правового статусу українського народу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 29-33
1153319
  Галькевич А. Проблеми визначення контролю під час процесів придбання та об"єднання підприємств для потреб бухгалтерського обліку та фінансової звітності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано визначення категорії "контроль" з позицій законодавства України та зарубіжних країн, а також розглянуто точки зору вітчизняних та іноземних науковців стосовно даного поняття. Надано класифікацію контролю за різними ознаками та ...
1153320
  Ващенко К. Проблеми визначення малозначних справ у порядку спрощеного провадження // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 225-227
1153321
  Кваша О.О. Проблеми визначення меж кримінальної відповідальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 238-243.
1153322
  Ніколенко І.І. Проблеми визначення міжнародного конфлікту // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 204-207
1153323
  Притика Ю. Проблеми визначення місця інституту третейського розгляду в системі українського права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 16-19. – ISSN 0132-1331
1153324
  Чернадчук В. Проблеми визначення об"єкта бюджетних правовідносин // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.34-39
1153325
  Бабанли Р.Ш. Проблеми визначення об"єкта злочину "погроза вбивством" у кримінальному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 270-275.
1153326
  Чаричанський О.О. Проблеми визначення об"єкта легалізації (відммивання) прибутків, одержаних незаконним шляхом // Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків, 2001. – Вип. 2. – С.154-166. – ISBN 966-7146-60-Х
1153327
  Клочков В. Проблеми визначення об"єкта та інших термінів прокурорського нагляду // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 3 (147). – С. 63-74
1153328
  Красноступ Г. Проблеми визначення об"єкта та предмета інформаційного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 125-128. – ISSN 0132-1331
1153329
  Бодаєвський В.П. Проблеми визначення об"єкта та предмета складу злочину, передбаченого статтею 410 Кримінального Кодексу України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 256-260. – (Право. Економіка. Управління)
1153330
  Левчук В.В. Проблеми визначення об"єкта хуліганства та його значення при кваліфікації злочинів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 468-475. – ISSN 1563-3349
1153331
  Петрицький А.Л. Проблеми визначення об"єкту та предмету податкового контролю // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 505-508. – ISBN 966-660-151-6
1153332
  Сміх В.В. Проблеми визначення ознак об"єктивної сторони посягання на життя захисника чи представника особи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 170-176.
1153333
  Беніцький А.С. Проблеми визначення ознак причетності до злочину // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 109-122
1153334
  Берзін П. Проблеми визначення окремих ознак складу незаконного заволодіння грунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 239 КК України) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується зміст окремих ознак складів незаконного заволодіння ґрунтовим покривом земель, передбачених у ст. 239 Кримінального кодексу України, а також визначається відсутність відповідності змісту цих ознак положенням чинного земельного ...
1153335
  Рожко О. Проблеми визначення оптимальної структури державного боргу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 27-30. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті за допомогою економіко-математичного моделювання визначається оптимальний обсяг внутрішнього та зовнішнього державного боргу України. The optimal internal and external Ukraine"s state debt using economic and mathematical modelling are ...
1153336
  Ульяницька О.В. Проблеми визначення організаційно-економічних форм малого бізнесу в сучасних умовах його розвитку // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 66-75. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1153337
  Княжицький М.Л. Проблеми визначення організаційно-правової форми суспільного телерадіомовлення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 259-266. – ISSN 1563-3349
1153338
  Гусєв О.Ю. Проблеми визначення оригіналу електронного доказу в цивільному процесі України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 147. – С. 97-109. – ISSN 2224-9281
1153339
  Решота В. Проблеми визначення основних понять у сфері здійснення правосуддя // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 119-127. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
1153340
  Оверчук С. Проблеми визначення персональної підсудності у проекті нового Кримінально-процесуального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.122-126
1153341
  Стахурський М. Проблеми визначення підвідомчості земельних спорів господарським судам України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 62-67. – ISSN 0132-1331
1153342
  Вечер А.В. Проблеми визначення підвідомчості справ у сфері захисту економічної конкуренції господарським судам
1153343
  Вечер А.В. Проблеми визначення підвідомчості справ у сфері захисту економічної конкуренції господарським судам // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 60-70


  У статті розглядається проблема визначення підвідомчості спорів у сфері захисту економічної конкуренції, досліджено правову природу відносин суб"єктів господарювання з органами Антимонопольного комітету України.
1153344
  Кузьменко Н.О. Проблеми визначення підвідомчості справ щодо оскарження рішень органів місцевого самоврядування у сфері земельних правовідносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 137-140. – ISBN 978-966-7957-18-6
1153345
  Шунько Г.Г. Проблеми визначення підвідомчості та підсудності у цивільному процесуальному, господарському процесуальному кодексах та кодексі адміністративного судочинства України / Г.Г. Шунько, М.І. Сірий // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.153-155. – ISBN 966-7784-65-7
1153346
  Гоменюк А.О. Проблеми визначення підстав відповідальності за порушення прав, що випливають із сертифіката додаткової охорони для лікарських засобів // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 51-54. – ISBN 978-966-999-024-2
1153347
  Семенюк Л. Проблеми визначення платіжності й обміну банкнот у роботі касирів банківських установ : готівково-грошовий обіг / Л. Семенюк, О. Ключка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1153348
  Шунєвич Н.В. Проблеми визначення показників демократизації суспільних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 22-25. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто поняття демократії, його зміст та обсяг. Порівняно різні форми політичного врядування. Зроблено спробу визначити показники демократизації суспільних процесів. Висвітлено проблеми меж демократизації.
1153349
  Бодаєвський В.П. Проблеми визначення покарань за статтею 410 КК України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 145-147. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1153350
  Пилипчук В.Г. Проблеми визначення понятійно-категоріального апарату у сфері державної безпеки // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 71-87.
1153351
  Чернадчук Т. Проблеми визначення поняття "банківська діяльність" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 22-25
1153352
  Радинський О.С. Проблеми визначення поняття "загальні умови досудового слідства" // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 32-34.
1153353
  Радинський О.С. Проблеми визначення поняття "загальні умови досудового слідства" // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 32-34. – Бібліогр. в кінці ст.
1153354
  Яцишин М. Проблеми визначення поняття "пенітенціарна система" в сучасних умовах // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 3-7
1153355
  Бедриківський В.В. Проблеми визначення поняття "попередження злочинності" // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 131-136
1153356
  Шилін М.О. Проблеми визначення поняття "правоохоронні органи", назви і структури відповідної навчальної дисципліни у сфері юридичної освіти // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 138-144. – ISSN 0201-7245
1153357
  Жукевич І.В. Проблеми визначення поняття "процесуальне право" у правовій науці України // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 47-53. – ISSN 2078-6670
1153358
  Хуторян Н.М. Проблеми визначення поняття "роботодавець" за законодавством України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 207-215. – ISSN 1563-3349
1153359
  Пацурія Н.Б. Проблеми визначення поняття "страхова компанія" // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 76-84
1153360
  Кривак В.В. Проблеми визначення поняття "територіальне море" та його закріплення у Конвенції ООН з морського права 1982 р. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 599-607. – ISSN 1563-3349
1153361
  Гетманцев Д.О. Проблеми визначення поняття банківської таємниці в законодавстві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 25-28. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Проведено детальний аналіз визначення банківської таємниці, що міститься в законодавстві України, описано на підставі зіставлення зазначеного поняття із законодавством зарубіжних країн позитивні та негативні аспекти визначення банківської таємниці. In ...
1153362
  Шишкіна Н.В. Проблеми визначення поняття вартості в економічній науці: історичний аспект // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 287-290. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1153363
  Дроздович Н.Л. Проблеми визначення поняття внутрішнє переконання судді у кримінальному процесі України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 224-229
1153364
  Ткач М.П. Проблеми визначення поняття державного управління // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – № 1 (6). – С. 59-63
1153365
  Крушельницька Г.Л. Проблеми визначення поняття жорстокого провадження з тваринами як особливим об"єктом цивільних прав // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 236-249. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1153366
  Прокопов Д.Є. Проблеми визначення поняття природного права в добу нового часу (на матеріалі правової теорії Б. Спінози) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 3-10. – ISSN 1563-3349
1153367
  Собко Г.М. Проблеми визначення поняття психічного насильства як захід протидії організованої злочинності // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 125-126
1153368
  Гусак А.Л. Проблеми визначення поняття ресоціалізації неповнолітніх злочинців в юридичній науці // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 481-487. – ISSN 1563-3349
1153369
  Чайківська М.В. Проблеми визначення поняття спадкового договору // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 211-213. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1153370
  Забара С. Проблеми визначення поняття та предмета спортивного права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 102-105.
1153371
  Вербицька А. Проблеми визначення поняття фотографічного твору, як об"єкта авторського права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 205-206. – ISBN 978-617-7069-15-6
1153372
  Стахира Г. Проблеми визначення поняття цифрового контенту // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 127-130. – ISSN 2524-0129
1153373
  Ткаченко О.В. Проблеми визначення поняття, еволюція змісту і перспективи застосування концепту tertium comparationis в контексті порівняльно-правового дискурсу про функціоналізм // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 595-607. – ISSN 1563-3349
1153374
  Матолич В.В. Проблеми визначення понять та уніфікації термінології, що стосується видів інформації, за порядком доступу до неї // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 3 (9). – С. 34-39. – ISSN 2617-4162
1153375
  Оверчук С.В. Проблеми визначення правил предметної та територіальної підсудності в проекті нового кримінально-процесуального кодексу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.88-94
1153376
  Клочков В.Г. Проблеми визначення правових понять у законах та інших нормативно-правових актах // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (206). – C. 30-41. – ISSN 2308-9636
1153377
  Дубняк М.В. Проблеми визначення правового режиму об"єктів, створених за допомогою технологій нейромереж // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 4 (31). – С. 45-53. – ISSN 2616-6798
1153378
  Чернобай А. Проблеми визначення правового статусу виконуючого обов"язки як суб"єкта трудових правовідносин / А. Чернобай, В. Кваша // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 87-92
1153379
  Гребенюк О. Проблеми визначення правового статусу Генерального секретаріату // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 77-87. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8


  Досліджуються проблеми формування урядової влади в добу Центральної ради.
1153380
  Марчак В.Я. Проблеми визначення правового статусу експерта як суб"єкта кримінального процесу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.102-107. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1153381
  Чуприна Л. Проблеми визначення правового статусу неприбуткових установ та організацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 74-77. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Присвячено визначенню правового статусу неприбуткових установ та організацій. Розглянуто класифікацію неприбуткових установ та організацій. Виведено поняття "неприбуткова установа" та визначено місце бюджетної установи в складі неприбуткових ...
1153382
  Дзюба В.Т. Проблеми визначення правового статусу осіб, які здійснюють спеціальні публічні повноваження / В.Т. Дзюба, В. Копанчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 110-114. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню наукових положень визначення правового статусу осіб, які здійснюють функції представників влади, посадових та службових осіб публічного характеру. Статья посвящена исследованию научных положений определения правового ...
1153383
  Дзюба Проблеми визначення правового статусу осіб, які здійснюють спеціальні публічні повноваження / Дзюба, в.Т., В.О. Копанчук // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 142-152
1153384
  Радченко Л.І. Проблеми визначення правового статусу транснаціональних корпорацій в міжнародному приватному праві // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 668-671. – ISBN 966-660-151-6
1153385
  Бедей М.І. Проблеми визначення правової природи господарсько-договірних правовідносин // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 68-73. – ISSN 0201-7245
1153386
  Пономаренко О.М. Проблеми визначення правової природи договору про поділ спільного майна подружжя // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 49-57. – ("Право" ; вип. 31). – ISSN 2312-1661
1153387
  Костя Д.В. Проблеми визначення правової природи платежів за спеціальне використання природних ресурсів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 86-90. – (Правознавство ; Вип. 348)
1153388
  Пальчук П.М. Проблеми визначення правової природи правоздатності підприємств у зв’язку з ліцензуванням господарської діяльності за її видами // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 89-94
1153389
  Шумілов А. Проблеми визначення правової природи СНД // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.81 - 85. – ISSN 0132-1331
1153390
  Костюк В.Л. Проблеми визначення правосуб"єктності у загальній теорії права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 14-19. – ISSN 1563-3349
1153391
  Харламова С. Проблеми визначення предмета злочинів, пов"язаних із незаконним збиранням, використанням та розголошенням відомостей, що становлять комерційну та банківську таємницю // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 10. – С.85-90.
1153392
  Копилян В.А. Проблеми визначення предмета злочину, передбаченого статтею 299 Кримінального Кодексу України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 261-264. – (Право. Економіка. Управління)
1153393
  Пальчук П.М. Проблеми визначення принципів ліцензування господарської діяльності в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 157-163. – ISSN 1563-3349
1153394
  Іванова А.А. Проблеми визначення принципу рівності в правовій теорії та юридичній практиці // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 4 : Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – С. 429-431
1153395
  Мацола М.І. Проблеми визначення природи влади у державно організованому суспільстві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 82-89. – ISSN 1563-3349
1153396
  Сулима А. Проблеми визначення природи провадження у справах про оскарження рішень третейських судів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 468-470. – ISBN 978-617-7069-28-6
1153397
  Чичиркіна С.П. Проблеми визначення приховування злочину в криміналістиці / С.П. Чичиркіна, В.В. Юсупов // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1153398
  Вовк Василь Проблеми визначення процесуального статусу органів безпеки як органу дізнання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 169-174
1153399
  Єгоров І.Ю. Проблеми визначення рівня економічного розвитку України напередодні розвалу СРСР // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 13-21. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто проблеми побудови узагальнюючих оцінок (індексів) соціально-економічного розвитку. На прикладі методики створення одного з таких індексів розкрито суттєві недоліки інструментарію побудови та застосування абстрактних узагальнюючих ...
1153400
  Кочкіна Н. Проблеми визначення рівня попиту на товар на міжнародних ринках / Н. Кочкіна, А. Ставицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 49-52. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено питанням визначення рівня попиту на товар при дослідженні міжнародних споживчих ринків. Розглянуто типові проблеми, що виникають при плануванні й проведенні таких досліджень та в процесі обробки й аналізу отриманої інформації. На ...
1153401
  Кучма О. Проблеми визначення розміру компенсації за невчасно здійснений розрахунок при звільненні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 47-48
1153402
  Битяк Ю. Проблеми визначення системи законодавства про державну службу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 22-25. – ISSN 0132-1331
1153403
  Кулинич П. Проблеми визначення системи земельного права як галузі правової системи України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 63-70. – ISSN 1026-9932
1153404
  Горовенко В.К. Проблеми визначення складу Воєнної організації держави та планування її розвитку / В.К. Горовенко, М.М. Лобко // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 8-12.
1153405
  Батіщева Н. Проблеми визначення спільної діяльності для її відображення в бухгалтерському та податковому обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 11. – С. 38-49
1153406
  Дудніков А.Л. Проблеми визначення способу злочину в криміналістиці // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 11. – С. 58-67. – ISSN 1993-0917
1153407
  Лапко Г.К. Проблеми визначення стадій незаконного проведення аборту . // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 443-447. – ISSN 1563-3349
1153408
  Трагнюк Р.Р. Проблеми визначення статусу військових прокурорів як передумова ліквідації військових прокуратур в Україні // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 180-182. – ISBN 978-617-7627-30-1
1153409
  Долежан В. Проблеми визначення статусу прокуратури у діяльності Конституційної Асамблеї // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 16-21


  Визначаються основні напрями діяльності Конституційної Асамблеї щодо майбутніх змін Конституції України у частині відносин прокуратури: її визначення, місця у системі поділу влади, функцій, а також правового статусу Генерального прокурора України.
1153410
  Кальченко Т.В. Проблеми визначення стратегічних країнових інтересів на геоекономічному атласі світу / Т.В. Кальченко, А.О. Остапюк // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 77-82
1153411
  Довгаль К. Проблеми визначення суб"єктного складу корпоративного договору // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 375-377
1153412
  Тюрін Г. Проблеми визначення суб"єктного складу сторін угоди про примирення у кримінальному провадженні України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 357-359. – ISBN 978-617-7069-14-9
1153413
  Бєлєвська О. Проблеми визначення сутності адміністративно-правового статусу іноземців в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 139-142. – ISSN 0132-1331
1153414
  Бєлєвська О. Проблеми визначення сутності адміністративно-правового статусу іноземців в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 139-142. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1153415
  Головченко О.О. Проблеми визначення сутності житлово-комунальних послуг як специфічних суспільних благ та специфічного об"єкта економічного контролю / О.О. Головченко, Н.Ю. Головченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 143-150. – (Економічні науки ; вип. 28)
1153416
  Кулиняк Ю.І. Проблеми визначення сутності конкурентної стратегії організації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 87-95. – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано підходи зарубіжних і українських науковців до визначення сутності конкурентної стратегії організації.
1153417
  Гетьман Г.М. Проблеми визначення сутності психологічного профілю особи невідомого злочинця у слідчій діяльності // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 173-180. – ISSN 2224-9281
1153418
  Бондаренко А.Ф. Проблеми визначення сутності стратегічного управління інвестиційною діяльністю в регіоні / А.Ф. Бондаренко, Н.В. Винниченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 15. – С. 66-69. – ISBN 966-8958-02-0
1153419
  Зварич Р.В. Проблеми визначення сучасної концепції національної держави // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (11). – С. 5-11. – ISSN 2523-4889
1153420
  Масловська О.М. Проблеми визначення сучасної української політичної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 334-340
1153421
  Прохоров-Лукін Проблеми визначення та відшкодування шкоди у цивільних справах про порушення прав інтелектуальної власності в країнах ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С.78-87. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2308-0361
1153422
  Шелухін М.Л. Проблеми визначення та змісту права на судовий захист трудових прав / М.Л. Шелухін, О.А. Любчик // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 210-219. – ISSN 2524-0323
1153423
  Федоренко В.Л. Проблеми визначення та класифікації центральних органів виконавчої влади: теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти / В.Л. Федоренко, І.І. Чипенко, Т.П. Рубан // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 47-62.
1153424
  Гура Н. Проблеми визначення тарифів на оплату житла і комунальних послуг // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 2. – С. 26-31
1153425
  Боднар І.В. Проблеми визначення умов індивідуальної злочинної поведінки в установах виконання покарань закритого типу на сучасному етапі реформування кримінально-виконавчої системи України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 512-516. – ISSN 1563-3349
1153426
  Череп А.В. Проблеми визначення фінансового стану підприємств в умовах фінансової кризи / А.В. Череп, Л.А. Кириченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 234-236. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1153427
  Ліпкан В. Проблеми визначення фукнкцій системи забезпечення національної безпеки України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.75-79
1153428
  Фесенко Є. Проблеми визначення функцій прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.12-16


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1153429
  Федчук С.І. Проблеми визначення центральних категорій інноваційної діяльності в українському законодавстві // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 548-551. – ISBN 966-660-151-6
1153430
  Ястребова О. Проблеми визначення юридичної особи публічного права у цивільному законодавстві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 93-95
1153431
  Ільїна Н. Проблеми визначення юридичної природи екологічної сертифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-36. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню законодавчих та доктринальних визначень поняття екологічної сертифікації. Автор висвітлює основні наукові підходи до визначення правової природи екологічної сертифікації та її місця в системі екологічного права. Статья ...
1153432
  Цуркан М. Проблеми визначення юрисдикції справ за участю органів Антимонопольного комітету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-13. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається існуюча проблема дуалізму у визначенні підсудності конкурентних справ за участю органів Антимонопольного комітету. На підставі аналізу чинного законодавства обґрунтовується позиція про належність таких спорів до сфери ...
1153433
  Сопілко І.М. Проблеми визначеності суб"єктів права у сучасній юридичній науці // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 151-156.
1153434
  Шарандак Н.А. Проблеми викладання англійської мови професійного спрямування у вищих навчальних закладах // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 341-344. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1153435
  Братусь І.В. Проблеми викладання дисциплін історико-культурологічного циклу в вищих навчальних закладах України / І.В. Братусь, Ю.Б. Смольніков // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 77-79. – ISSN 2076-1554
1153436
  Желібо Є.П. Проблеми викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності" у ВНЗ України / Є.П. Желібо, І.С. Сагайдак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 12. – С. 35-36. – Бібліогр.: 6 назв
1153437
  Ісаєв С.Д. Проблеми викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності" у ВНЗ України та шляхи їх вирішення / С.Д. Ісаєв, А.П. Пашков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 8-10 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1153438
  Пендзей І. Проблеми викладання і вивчення нової та новітньої історії країн Західної Європи й Америки у вищих закладах освіти України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (177). – С. 79-82. – ISSN 1682-2366
1153439
   Проблеми викладання історії народів України в технічному вузі. – К, 1991. – 307с.
1153440
  Ігнатович М.В. Проблеми викладання курсу "Безпека життєдіяльності" студентам економічних спеціальностей / М.В. Ігнатович, В.Ю. Худолей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 42-43
1153441
   Проблеми викладання логіки і дисциплін логічного циклу = Проблемы преподавания логики и дисциплин логического цикла : Матеріали Міжнар. науково-практичної конференції, Київ, 13-14 травня 2004 року. – Київ : Київський університет, 2004. – 126с.
1153442
   Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – 223, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. та англ. мовами
1153443
  Щербина О. Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу. IV Міжнародна науково-практична конференція / О. Щербина, В. Гаджиєв // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 5 : Логіка за часів перемін: академізм vs прагматизм. – С. 110-113. – ISSN 0235-7941
1153444
   Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 155, [1] с. – Ст. укр., рос., англ.
1153445
   Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – 77, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами
1153446
  Внукова Н. Проблеми викладання менеджменту Україні // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 1/2. – С.66-70. – ISSN 1562-529Х
1153447
  Сігайлов А.О. Проблеми викладання мікроекономіки у вищій школі: технологія та виробнича функція // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 161-165
1153448
  Єрємєєв О. Проблеми викладання навчальної дисципліни "Історія України" в контексті сучасних суспільно-політичних змін // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 80-84


  Присвячена проблемі викладання навчальної дисципліни "Історія України" в контексті становлення українського суспільства в якості самобутньої політичної спільноти та конфлікту з Російською Федерацією. Основна увага приділяється проблемам деколонізації ...
1153449
  Панкевич І. Проблеми викладання прав людини у вищих навчальних закладах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.3-8. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1153450
  Демірська І.О. Проблеми викладання риторики на гуманітарних факультетах (на прикладі Інституту журналістики та факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 34-36
1153451
  Костюк О. Проблеми викладання світової літератури майбутнім педагогам-філологам // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ, 2013. – № 11/12 (392). – С. 7-8
1153452
  Костюк О. Проблеми викладання світової літератури майбутнім педагогам-філологам // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (393). – С. 2-3
1153453
  Аністратенко А. Проблеми викладання української мови як іноземної: прикладний аспект // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 168-171. – ISSN 2311-9896
1153454
  Свіщова Я.О. Проблеми викладання хімії в сучасних умовах при підготовці фахівців-аграріїв / Я.О. Свіщова, О.М. Дубина // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 571-573
1153455
  Романько В. Проблеми викладання шкільного курсу "Література рідного краю" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 173-182. – ISSN 1728-9572
1153456
  Говоруха М. Проблеми виконавчого провадження й участі в ньому прокурора // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 44-51.
1153457
  Величко В.О. Проблеми виконавчої влади в роботах Д.І. Менделєєва І М.М. Сперанського // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 33-37. – ISSN 0201-7245
1153458
  Ляшенко Р.О. Проблеми виконання деяких категорій судових рішень: теорія, практика та законодавча регламентація // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 278-283. – ISBN 978-966-8823-76-3


  Про проблеми, які існують у судовій системі України, які пов"язані із належним захистом порушення прав фізичних та юридичних осіб.
1153459
  Великорода О.М. Проблеми виконання договору довічного утримання (догляду) // Актуальні питання цивільного та господарського права : Науково-практичне видання. – Харків, 2006. – № 1. – С. 37-40.
1153460
  Куцевич М.П. Проблеми виконання приписів ратифікованих міжнаодних актів у кимінальному праві України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 442-446. – ISBN 978-966-458-403-3


  Розглядаються проблеми виконання приписів ратифікованих Україною, при вирішенні питань кримінальної відповідальності.
1153461
  Фурса С.Я. Проблеми виконання рішень господарських судів: нові механізми та відповідальність // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 67-72. – ISSN 0132-1331


  У статті аналізуються проблемні питання виконання рішень господарських судів, судів загальної юрисдикції та інших юрисдикційних органів державною виконавчою службою. Аналізується практика іноземних країн. Зроблено пропозиції щодо нових механізмів ...
1153462
  Капітоненко А. Проблеми виконання рішень ЄСПЛ // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 20-21
1153463
  Чорна Т.Л. Проблеми виконання рішень іноземних судів в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11. – С. 6-10. – ISSN 2409-1944
1153464
  Задирака Н.Ю. Проблеми виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 157-159
1153465
  Шишка Ю. Проблеми виконання рішень українських судів в інших країнах: питання дипломатії чи якості рішень? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 29 січня (№ 4/5). – С. 12-13
1153466
   Проблеми виконання судових рішень в Україні // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2007. – № 24. – С. 7-9.


  Правничий клуб центру-засідання факівців
1153467
  Афанасьєв В.В. Проблеми виконання судових рішень в Україні крізь призму практики Європейського суду з прав людини // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 12-15. – ISBN 978-966-937-189-8
1153468
  Дудко О. Проблеми виконання судових рішень в цивільних справах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 454-455. – ISBN 978-617-7069-28-6
1153469
  Носік Ю. Проблеми виконання судових рішень про майнові стягнення: інформаційно-правовий аспект // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 25-28.
1153470
  Носік Ю. Проблеми виконання судових рішень про майнові стягнення: інформаційно-правовий аспект // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 67-70.
1153471
  Бабенко Т. Проблеми використання SSL/TLS / Т. Бабенко, С. Толюпа, В. Гречко // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, К. Абдікаліков [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 19, № 4. – С. 298-302. – ISSN 2221-5212
1153472
  Горбань А.В. Проблеми використання автомобільного транспорту УРСР (1960-1980 рр.) // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 52-58. – ISSN 2218-1199
1153473
  Мурадов В. Проблеми використання відеоконференцзв"язку на сучасному етапі розвитку техніко-криміналістичного забезпечення судового розгляду кримінальних справ // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 235-240. – ISSN 0132-1331
1153474
  Сівочек С. Проблеми використання відомостей, одержаних у результаті оперативно - розшукової діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.62-68
1153475
   Проблеми використання водних ресурсів Закарпатської області (на прикладі басейну річки Латориця) / Є.О. Бекетов, Л.Ф. Степанець, О.І. Семенова, І.Ф. Степанець // Харчова промисловість : науковий журнал / Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2015. – № 17. – С. 74-78. – ISSN 2225-2916
1153476
  Дідик Ю.В. Проблеми використання ГІС у муніципальному управлінні // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 58-61. – ISBN 978-966-136-643-4
1153477
  Логвиненко А.О. Проблеми використання дактилоскопічної інформації в розслідуванні злочинів // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 174-178. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1153478
  Писаренко Р.В. Проблеми використання електронних карт при топогеодизичному забезпеченні бою // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 389-390
1153479
  Воробієнко П. Проблеми використання закономірностей впливу ІКТ на економічний розвиток країни : управління економікою : теорія і практика / П. Воробієнко, В. Гранатуров // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 8 (597). – С. 26-33 : Табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0131-775Х
1153480
  Бугера О. Проблеми використання засобів масової інформації для запобігання злочинності неповнолгтніх // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 115-118. – ISSN 0132-1331
1153481
  Корнєєнко С. Проблеми використання земель урбанізованих територій і ресурси геологічного простору України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 32-35. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються площові ресурси геологічного простору України та аналізуються проблеми використання земель на урбанізованих територіях. Встановлено, що інтенсивне господарське освоєння територій міських агломерацій створило гострий дефіцит вільних земель ...
1153482
  Печеневська О.О. Проблеми використання змішаного навчання та деякі засоби їх подолання у ВНЗ I-II рівнів акредитації // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 31
1153483
  Кіндзерський Ю. Проблеми використання інститутів розвитку в сучасній економічній політиці // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 7-11. – ISSN 1810-3944
1153484
  Дрьомов С. Проблеми використання інституту співучасті в оперативно-розшуковій діяльності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 98-101.
1153485
  Підгорний А.З. Проблеми використання інтегральних показників оцінки рівня життя / А.З. Підгорний, К.В. Вітковська, Ю.О. Ольвінська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (226). – С. 62-71. – ISSN 2522-1620
1153486
  Семенова В.Г. Проблеми використання інтелектуальної власності в діяльності підприємств // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 3 (54). – С. 164-169. – ISSN 2313-4569
1153487
  Богдан О.І. Проблеми використання когнітивних методів у стратегічному управлінні / О.І. Богдан, Є.М. Арістаров // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 107-111.
1153488
  Галещак С. Проблеми використання колективних валют у контексті регулювання валютного курсу і забезпечення стабільності еврозони // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 121-128. – ISSN 1818-5754


  Розглянуто особливості створення валютних союзів, переваги і недоліки колективних валют. Досліджено основні проблеми, що супроводжують розвиток Європейського валютного об"єднання протягом останніх років.
1153489
  Єгоров І. Проблеми використання комплексних міжнародних індикаторів для оцінки рівня інноваційної активності в Україні / І. Єгоров, Н. Лінчевська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 198-199
1153490
  Галаган В.І. Проблеми використання конфіденційної інформації на досудових стадіях кримінального процесу / В.І. Галаган, В.В. Матвієнко // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.87-92
1153491
  Буй Т.Г. Проблеми використання корпоративних єврооблігацій для залучення коштів на міжнародних ринках капіталу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 25-28
1153492
  Панько Н.А. Проблеми використання криміналістичного обліку способів учинення злочинів в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 553-559. – ISSN 1563-3349
1153493
  Погорецький М. Проблеми використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 86-94.
1153494
  Антонюк О.Г. Проблеми використання медіаосвіти у професійній підготовці викладачів фізики у вищих навчальних закладах / О.Г. Антонюк, А.М. Кух // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 3-4
1153495
  Афонін Д.С. Проблеми використання методу ситуаційного моделювання в криміналістичних експертизах // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 121-128. – ISSN 2414-4207
1153496
  Єгоров І.Ю. Проблеми використання міжнародних показників зайнятості у сфері досліджень і розробок в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 4-8. – Бібліогр.: 13 назв
1153497
  Гора І. Проблеми використання науково-технічних засобів і методів в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 98-102. – ISSN 2409-4544
1153498
  Думчиков М.О. Проблеми використання об"єктів інтелектуальної власності в мережі Інтернет // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 63-66. – ISBN 978-966-999-024-2
1153499
   Проблеми використання одорологічної інформації у боротьбі із правопорушеннями : Навчально-методичний посібник / О.А. Кириченко, В.Д. Басай, О.К. Сергієнко, Ю.Д. Ткач; МВС України; КІВС. – Київ, 2003. – 410 с.
1153500
  Черноус С.М. Проблеми використання окремих спеціалізованих норм у проекті Трудового кодексу України // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 420-426. – ISBN 978-966-521-631-5
1153501
  Хараберюш І.Ф. Проблеми використання оперативно-технічних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій у протидії контрабанди / І.Ф. Хараберюш, О.І. Хараберюш // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 37-45
1153502
  Дмитрієва Ю.А. Проблеми використання підстав припинення договору простого товариства, передбачених цивільним укладенням ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 193-198.
1153503
  Бараняк В.М. Проблеми використання поліграфа у кримінальному судочинстві України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 265-267. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1153504
  Саїнчук І. Проблеми використання поліграфів у кримінально-процесуальній сфері // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 541-542
1153505
  Гладун Є. Проблеми використання примусової праці в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 108-109
1153506
  Лісний Д.В. Проблеми використання психологічних знань у правовому регулюванні та управлінні діяльністю працівників ОВС України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 153-160.
1153507
  Корнілова Н.В. Проблеми використання радіоактивно забруднених територій Київської області // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 163-169. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-7293-90-4
1153508
  Осадча К.П. Проблеми використання ресурсів Інтернет у професійній підготовці магістрантів // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2008. – Вип. 2. – С. 95-98.
1153509
  Южека В.В. Проблеми використання ресурсо- і енергозберігаючих технологій на підприємствах / В.В. Южека, З.Д. Калініченко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 64-66. – ISBN 978-617-645-228-7
1153510
  Чернявський С.С. Проблеми використання спеціальних знань експерта-бухгалтера при розслідуванні економічних злочинів // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 73-79. – ISBN 966-8467-20-5
1153511
  Шепітько В.Ю. Проблеми використання спеціальних знань крізь призму сучасного кримінального судочинства в Україні // Судова експертиза : науково-практичний журнал / Міністерство юстиції України ; ТОВ "Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2014. – № 1. – С. 11-18
1153512
  Авдєєва Г.К. Проблеми використання спеціальних знань у змагальному кримінальному судочинстві України // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 83-87. – ISBN 978-617-7220-83-0
1153513
  Герасименко С.С. Проблеми використання статистичної інформації в маркетингових дослідженнях / С.С. Герасименко, Є.А. Носова, О.А. Чуприна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-9. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті оцінено можливості використання статистичної інформації, яку формують державні установи на чолі з Держкомстатом України, для вирішення одного з базових завдань управління ринковою економікою - забезпечення збалансованості сегментів ринку. За ...
1153514
  Осинська О. Проблеми використання судово-медичних молекулярно-генетичних досліджень в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 160-161
1153515
  Пенцак Є.Я. Проблеми використання сучасних моделей управління ризиком / Є.Я. Пенцак, А.Я. Пенцак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 138-148. – ISSN 0321-0499
1153516
  Діхтієвський П.В. Проблеми використання та захисту персональних даних в умовах загрози інтересам національної безпеки / П.В. Діхтієвський, В.Б. Марченко // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 106-115. – ISSN 2227-796X


  У статті аналізується проблематика використання та захисту персональних даних в умовах загрози інтересам національної безпеки України. Звертається увага на певні законодавчі перешкоди щодо участі громадських формувань у відстоюванні інтересів ...
1153517
  Наумець Т.А. Проблеми використання та організації бурштитноносних територій Українського Полісся // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 270-278 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1153518
  Наумець Т.А. Проблеми використання та організації бурштитноносних територій Українського Полісся // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 270-278. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1153519
  Греков В.О. Проблеми використання та охорони земель сільськогосподарського призначення в умовах земельної реформи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2008. – № 3 (49). – С. 2-10.
1153520
  Бавровська Н.М. Проблеми використання та охорони сільськогосподарських земель в сучасних умовах / Н.М. Бавровська, О.В. Боришкевич // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 53-61 : табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2306-1677
1153521
  Пишкін І.І. Проблеми використання твердих побутових відходів у сучасних умовах / І.І. Пишкін, Г.О. Михайленко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 13--14 : фото
1153522
  Оксіюк Юхименко О.Г. Проблеми використання технології віртуалізації Docker в платіжних системах // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 295
1153523
  Фере В.А. Проблеми використання трудових ресурсів і деякі методологічні аспекти їх вивчення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 55-61
1153524
  Мамонтова І.В. Проблеми використання фінансових важелів у забезпеченні розвитку економіки України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 43-47 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1153525
  Воскобойник Ю. Проблеми використання фірмового найменування як об"єкта інтелектуальної власності: аналіз вітчизнянного досвіду / Ю. Воскобойник, О. Мороз // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 70-75. – ISSN 1608-6422
1153526
  Недосєкова Н.С. Проблеми використання харчових добавок // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 2-3 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1153527
  Івахно О.П. Проблеми використання харчових добавоку продуктах дитячого харчування / О.П. Івахно, І.П. Козярін // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (90). – С. 29-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
1153528
  Сич Д. Проблеми вимірювання доходів населення в соціологічних опитуваннях // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 126-128
1153529
  Головатюк В.М. Проблеми вимірювання й оцінки інноваційного потенціалу соціально-економічного середовища . . // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (69). – С. 24-46. – ISSN 0374-3896
1153530
  Скрипник Ю.О. Проблеми вимірювання низькоінтенсивного випромінення міліметрового-діапазону / Ю.О. Скрипник, А.Ф. Яненко // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 108-112. – ISSN 1023-2427
1153531
  Саріогло В.Г. Проблеми вимірювання якості результатів вибіркових обстежень населення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 31-36 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1153532
  Басанська Н.В. Проблеми вимушеної міграції населення: правовий аспект / Н.В. Басанська, З.В. Смутчак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 2 : Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. – С. 178-183. – ISSN 2222-4459
1153533
  Федулова Л.І. Проблеми винахідницької діяльності в Україні: регіональний аспект // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 197-204
1153534
  Мирошниченко Н.А. Проблеми вини в кримінальному праві та законодавстві України // Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / Є.Л. Стрельцов, О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко, Є.Ю. Полянський, Д.О. та ін. Балобанова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 45-60. – (Сила права). – ISBN 978-966-419-315-0
1153535
  Вереша Р.В. Проблеми вини в теорії кримінального права : Навчальний посібник / Р.В. Вереша. – Київ : Атіка, 2005. – 464с. – ISBN 966-326-093-9
1153536
  Романцов В.М. Проблеми виникнення і становлення Гетьманщини в науковій та публіцистичній спадщині М. Драгоманова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 85-87. – (Історія ; вип. 63/64)


  Досліджується висвітлення питань виникнення та становлення Гетьманщини в роботах М. Драгоманова.
1153537
  Мічурін Є. Проблеми виникнення права власності на нерухоме майно в ракурсі останніх змін до законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)


  "... Критичний аналіз".
1153538
  Яворська О Проблеми виникнення права приватної власності за давністю володіння (набувальна давність) // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.33-36
1153539
  Толкачова Г.В. Проблеми виникнення, розвитку та реалізації прав і свобод дитини у світовій та вітчизняній історіографії (окремі аспекти) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 39-42. – ISSN 2219-5521
1153540
  Тютюннік В. Проблеми виокремлення критеріїв допустимості доказів у кримінальному процесі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 64-74. – ISSN 1026-9932
1153541
  Капліна О. Проблеми виокремлення принципів правозастосовного тлумачення норм кримінального процесуального права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 108-117. – ISSN 2227-7153
1153542
  Литвин О.В. Проблеми виокремлення феномену професійної відповідальності державних службовців як елементу юридичної відповідальності в публічному адмініструванні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 122-126. – (0). – ISSN 2078-9165
1153543
  Шаповал Л.І. Проблеми вираження волі учасників правочину, укладеного представником // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 108-114
1153544
  Поліщук Л.С. Проблеми вирівнювання економічного розвитку в країнах ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 48-49
1153545
  Панасюк Людмила Вікторівна Проблеми вирівнювання фінансового забезпечення регіонів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 204-213. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено проблеми вирівнювання фінансового забезпечення регіонів і проаналізовано вплив державної трансфертної політики на соціально-економічний розвиток регіонів.
1153546
  Юрченко О. Проблеми вирішення заяв і повідомлень громадян про кримінальні проступки / О. Юрченко, І. Сервецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-20. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі вирішення кримінальних проступків відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу України. Статья посвящена проблеме решения уголовных проступков согласно новому Уголовно-процессуального кодекса Украины. This ...
1153547
  Поєдинок В.В. Проблеми вирішення спорів між іноземними інвесторами та приймаючими державами // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 93-100


  Досліджуються недоліки інвестиційного арбітражу як основного способу вирішення спорів між іноземними інвесторами та приймаючими державами, а також роль господарсько-правової науки в їх нейтралізації.
1153548
  Семчик В.І. Проблеми вирішення спорів, пов"язаних з реалізацією земельного законодавства // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 266-274. – ISBN 978-617-7021-00-0
1153549
  Плавич В.П. Проблеми вироблення оптимальних моделей сучасного праворозуміння // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 629-638. – ISSN 1563-3349
1153550
  Березенко В. Проблеми виробництва і споживання медійного контенту інноваційних PR: теоретичний аспект // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 17-21
1153551
  Дейнеко Л.В. Проблеми виробництва та використання біопалива в Україні / Л.В. Дейнеко, О.Г. Загній // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2006. – С. 49-53. – (Економіка ; № 1 (85)). – ISSN 1817-9215
1153552
  Березенко В.В. Проблеми виробництва та споживання медійного контенту інноваційних PR: теоретичний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 121-127


  У статті визначаються проблеми виробництва та споживання медійного контенту інноваційних PR на теоретичному рівні. Характеризуються специфічні риси медійного контенту інноваційних PR, визначаються основні проблеми впровадження суб’єкт-суб’єктної моделі ...
1153553
  Сібекіна А.Ю. Проблеми висвітлення основних параметрів та переваг майбутньої угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 151-157. – ISSN 2308-6912


  Тему європейської інтеграції, як привабливу для суспільства ідею, використовують у політичній риториці майже всі головні політичні сили. Запевнення у незмінності європейського курсу України стали невід’ємним атрибутом офіційних послань, промов та ...
1153554
  Шевчук О. Проблеми висвітлення розвитку музичної культури України. (Сторінки історії українського мизикознавства другої половини ХХ століття) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.98-106. – Бібліогр.: 49н.
1153555
  Сьомкін В.В. Проблеми виставок та ярмарок в Україні у культурному та соціально-економічному контекстах // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 32-37. – ISSN 2225-7586
1153556
  Щербина О.Ю. Проблеми витлумачення понять "логічний аналіз" та "логічне моделювання" у дослідженнях з юридичної аргументації // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 26. – C. 28-31. – ISSN 2414-5823
1153557
  Загороднюк В.В. Проблеми витлумачення філософії Дж. Берклі у критичній літературі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 3-8


  У статті розглянуті стереотипи та помилки, що склалися навколо аналізу фі- лософської спадщини Дж. Берклі. Також висвітлені передумови та мотиви їх виникнення на прикладі аналізу філософської концепції Дж. Берклі такими мислителями як Дж. Реале та Д. ...
1153558
  Стражнікова І. Проблеми виховання в історико-педагогічних дослідженнях науковців Західної України початку XXI століття // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 295-303. – ISSN 2077-1827
1153559
  Шпичак І.П. Проблеми виховання дітей у творчій спадщині В.Ф.Шмідт (1889-1937 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шпичак Інна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1153560
  Чепіга Я.Ф. Проблеми виховання й навчання в світлі науки й практики / Я. Чепіга [псевд.] (Я. Зеленкевич). – Київ : Друкарня Першої Київської артілі друкарської справи, 1913. – 156, [4] с.
1153561
  Петрук А.П. Проблеми виховання й освіти у творчій спадщині Тараса Шевченка / А.П. Петрук, О.М. Петрук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 60-67. – ISBN 978-966-7359-72-0
1153562
  Тарнавський А. Проблеми виховання національної самосвідомості молодого покоління у творах Шевченка та Грінченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 64-65. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми виховання самосвідомості молодого покоління у творах Т.Г. Шевченка та Б.Д. Грінченка. Рассматриваются проблемы воспитания самосознания молодого поколения в произведениях Т.Г. Шевченко и Б.Д. Гринченко. This paper addresses the ...
1153563
  Лук"яненко Н.М. Проблеми виховання особистості у прийомній сім"ї // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 45-46
1153564
  Плахотнік О. Проблеми виховання соціально-екологічної відповідальності особистості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 122-129.
1153565
  Сергієнко В. Проблеми виховання студентської молоді = Vyscha shkola : науково-практичне видання / В. Сергієнко, В. Костін; Міністерство освіти і науки України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 75-79. – ISSN 1682-2366
1153566
  Плахотнікова Л.О. Проблеми виходу українських підприємств на європейський ринок в умовах інформатизації суспільства // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 66-68
1153567
  Степко М.Ф. Проблеми вищої освіти в контексті Болонського процесу // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 75-81


  Определены проблемы высшего образования, качества подготовки и аттестации научных педагогических кадров высшей квалификации, указаны просчеты в организации отбора диссертаций специализированными советами и защиты диссертационных исследований и другие ...
1153568
  Шмалєй С. Проблеми вищої освіти в умовах глобалізації // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 337-347. – ISSN 2312-5993
1153569
  Натрошвілі С.В. Проблеми вищої освіти в умовах переходу економіки на модель інноваційного розвитку // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 10. – С. 16-21
1153570
  Погрібна Б. Проблеми вищої освіти на сторінках наукових видань // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 365-370. – ISBN 966-02-2347-1
1153571
  Бобров В. Проблеми вищої освіти у створення моделі інноваційно орієнтованої економіки / В. Бобров, О. Падалка // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С.45-48.
1153572
  Нікончук Н. Проблеми вищої освіти України у дисертаційних дослідженнях вітчизняних науковців // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 173-177. – ISSN 1729-7206
1153573
  Кондрашова Лідія Проблеми вищої педагогічної освіти та її модернізації у світлі Болонської угоди // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-34. – Бібліогр.: с. 30, 32, 34. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюється роль педагогічних університетів у реалізації соціального замовлення на підготовку фахівців, які відповідають потребам сучасного економічного розвитку суспільства. Наголошується необхідність прямувати до єдиної європейської системи освіти, ...
1153574
  Кондрашова Л. Проблеми вищої педагогічної освіти та її модернізації у світлі Болонської угоди // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-35. – ISSN 1682-2366
1153575
  Олуйко В.М. Проблеми вищої правничої освіти України в контексті входження до Болонського процесу // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 64-67
1153576
   Проблеми вищої школи : Республіканський науково-метод. збірник. – Київ
Вип. 3 : Самостійна навчальна робота студентів. – 1970. – 80 с.
1153577
   Проблеми вищої школи : Республіканський науково-метод. збірник. – Київ
Вип. 4 : Проблеми першого курсу. – 1970. – 116 с.
1153578
   Проблеми вищої школи : Республіканський науково-метод. збірник. – Київ
Вип. 5 : Питання методики викладання суспільних наук. – 1971. – 140 с.
1153579
   Проблеми вищої школи. – Київ
Вип. 5. – 1971
1153580
   Проблеми вищої школи : Республіканський науково-метод. збірник. – Київ
Вип. 7 : Педагогіка вищої школи .Психологічні та фізіологічні основи навчально-виховної роботи. – 1971. – 142 с.
1153581
   Проблеми вищої школи. – Київ
Вип. 7. – 1971
1153582
   Проблеми вищої школи. – Київ
Вип. 9. – 1972
1153583
   Проблеми вищої школи. – Київ
Вип. 11. – 1972
1153584
   Проблеми вищої школи. – Київ
Вип. 12. – 1972
1153585
   Проблеми вищої школи. – Київ
Вип. 13. – 1973
1153586
   Проблеми вищої школи. – Київ
Вип. 14. – 1973
1153587
   Проблеми вищої школи. – Київ
Вип. 15. – 1973
1153588
   Проблеми вищої школи. – Київ
Вип. 16. – 1974
1153589
   Проблеми вищої школи. – Київ
Вип. 17. – 1974
1153590
   Проблеми вищої школи. – Київ
Вип. 19. – 1974
1153591
   Проблеми вищої школи. – Київ
Вип. 77. – 1992
1153592
   Проблеми вищої школи. – Київ
Вип. 78. – 1993
1153593
   Проблеми вищої школи. – Київ. – ISSN 0202-1439
Вип. 79. – 1994. – 100 с.
1153594
   Проблеми вищої школи. – Київ. – ISSN 0202-1439
Вип. 80. – 1994
1153595
   Проблеми вищої школи. – Київ. – ISSN 0202-1439
Вип. 81. – 1994
1153596
  Карлаш Т. Проблеми вищої школи: погляд зсередини. АН ВШ України аналізує, оцінює і пропонує // Світ. – Київ, 2020. – Січень (№ 1/2). – С. 3


  Віце-президент Академії М.В. Стріха проаналізував свою 5-річну роботу на посаді заступника міністра освіти і науки України.
1153597
  Тацій В.Я. Проблеми вищої юридичної освіти в Україні: нові виклики сучасних реалій // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 725-731. – ISBN 978-966-458-148-3
1153598
  Стрельцова Є.Д. Проблеми вищої юридичної освіти в Україні: сучасність та перспективи // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 342-355. – ISBN 978-617-689-150-5
1153599
  Копиленко О.Л. Проблеми вищої юридичної освіти та самореалізації України в Болонському процесі / О.Л. Копиленко, О.М. Клименко // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 45-49
1153600
  Шкарупа В.К. Проблеми виявлення контрабанди митними органами : податки / В.К. Шкарупа, Л.М. Лобойко // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 26-32. – Бібліогр.: 3 назви
1153601
  Чепелюк В.М. Проблеми виявлення латентного хабарництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 114-122
1153602
  Тимошенко С. Проблеми вібрації в техніці / С. Тимошенко. – Харків-Київ : ВРНГ УРСР Техвидав, 1932. – 255с.
1153603
  Горошкевич О. Проблеми відбору та семантичного опису мовного матеріалу при укладанні словника соматичної фразеології японської мови {the problem of selection and description of language material in arranging dictionary of japanese somatic phraseology} // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 13-20


  Обґрунтовуються принципи структурування словника, відбору та лексикографічного опису фразеологічних одиниць, розглядаються приклади розбіжностей у складі словника, граматичній формі та семантичному описі фразеологічних одиниць у різних лексикографічних ...
1153604
  Версаль Н.І. Проблеми відкриття філій іноземних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 131-137 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1153605
  Калашников Є. Проблеми відмежування контролю за вчиненням корупційного злочину від провокації злочину // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 23-29 липня (№ 29). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1153606
  Болдарь Г.Є. Проблеми відмежування незаконних дій у разі банкрутства від злочинів проти власності // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 79-86.
1153607
  Налуцишин В. Проблеми відмежування хуліганства від суміжних злочинів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 46-54
1153608
  Мойсик В.Р. Проблеми відмежування шахрайства з фінансовими ресурсами від злочинів проти власності // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-10
1153609
  Постульга В. Проблеми відмови у виплаті страхового відшкодування за договором страхування автотранспортного засобу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.44-45
1153610
  Мандрик І.О. Проблеми відновлення державності Угорщини на першому етапі дуалізму (1867-1890 роки) / І.О. Мандрик. – Ужгород, 1997. – 199с.
1153611
  Романюк М.В. Проблеми відновлення Донбасу: екологічна та техногенна небезпеки // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 46-48. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
1153612
  Буглай Н.М. Проблеми відносин з Російською Федерацією // "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.) : монографія / Н.М. Буглай. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 264-289. – ISBN 978-617-534-424-8
1153613
  Сталовєрова Г.В. Проблеми відносин між самоврядними колоніями і Великою Британією на колоніальній конференції 1897 р. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 3-6. – ISSN 2077-1800
1153614
  Деордієва Т.М. Проблеми відношень кіномистецтва і релігії (на матеріалі творчоств Федеріко Фелліні) : Автореф... канд. мистецтв.наук: 17.0.03 / Деордієва Т. М.;. – К., 1995. – 25л.
1153615
  Атамас П. Проблеми відображення в обліку нестачі товарів / П. Атамас, О. Атамас, А. Широкорад // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 10. – С. 2-8. – Бібліогр.: 14 назв
1153616
  Розумний М.О. Проблеми відображення ліберальних доктрин в лісовому законодавстві // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 13-20. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
1153617
  Озеран А. Проблеми відображення розрахунків з ПДВ при формуванні фінансової звітності / А. Озеран, Р. Коршикова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 9. – С. 32-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1153618
  Спасибо-Фатєєва Проблеми відповідальності в акціонерних товариствах / Спасибо-Фатєєва, Д. Луспеник // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 29-35
1153619
  Безклубий І. Проблеми відповідальності в працях Й. Покровського // Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія / І. Безклубий, С. Бобровник, І. Гриценко, Т. Андрусяк, Н. та ін. Армаш. – Київ : Грамота, 2014. – С. 236-243. – (Серія "Про українське право"). – ISBN 978-966-349-468-5
1153620
  Зровко І. Проблеми відповідальності водіїв за порушення правил дорожнього руху // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 170-172
1153621
  Радченко О.І. Проблеми відповідальності Генерального прокурора України та шляхи їх вирішення // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 46-49. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1153622
  Кириченко К. Проблеми відповідальності експерта в цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 241-244. – ISBN 978-617-7069-15-6
1153623
  Шульга А.М. Проблеми відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 1. – С. 65-71
1153624
  Єрема М. Проблеми відповідальності засновників акціонерного товариства // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 380-382
1153625
  Кузнєцов О В. Проблеми відповідальності працівників податкової міліції України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.24-29
1153626
  Венедиктов Валентин Семенович Проблеми відповідальності у трудовому праві. : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.05 / Венедиктов Валентин Семенович; КУ. – К., 1994. – 28л.
1153627
  Спасибо-Фатєєва Проблеми відповідальності юридичних осіб. // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 9. – С.3-6
1153628
  Вінник О. Проблеми відповідальностіц учасників і власників майна господарських організацій : підприємництво і право // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 48-50. – Бібліогр.: 15 назв
1153629
  Чорнобиль В. Проблеми відповідності нових повноважень прокурора Конституції України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 361-362. – ISBN 978-617-7069-14-9
1153630
  Лапкін А. Проблеми відповідності принципу змагальності у кримінальному судочинстві України відмови прокурора від державного обвинувачення // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 104-109.
1153631
  Кудрявцева Н.П. Проблеми відповідності професійної підготовки кадрів потребам підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 342-347. – ISBN 966-7958-13-2
1153632
  Пунда Ю.В. Проблеми відповідності системи управління Збройними Силами України умовам гібридної війни / Ю.В. Пунда, С.І. Антоненко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю.; члени редкол.: Бутвін Б.Л., Воробйов Г.П., Гавлічек П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (28). – С. 120-125. – ISSN 2311-7249
1153633
  Кузьменко А. Проблеми відповідності стратегії та системи забезпечення безпеки України національним потребам // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 79-87.
1153634
  Бачинська О.В. Проблеми відродження втраченого Пустинно-Миколаївського монастиря на Печерську у Києві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 37-41. – ISSN 2077-3455
1153635
  Ігошин М.І. Проблеми відродження та охорони малих річок і водойм. Гідроекологічні аспекти : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.І. Ігошин ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 232 с. : іл. – Бібліогр.: с. 226-230. – ISBN 978-966-190-356-1
1153636
  Марценюк Р. Проблеми відродження українства на Закарпатті (1919 - 1939 рр.) // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.73-84. – ISSN 0869-3595
1153637
  Кравченко Ю.П. Проблеми відтворення англомовних каламбурів на матеріалі творів Л. Керролла ("Alice in Wonderland" та "Through the Looking-Glass") / Ю.П. Кравченко, Л.А. Коваленко // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 19. – С. 117-122. – ISBN 978-966-285-556-2
1153638
  Звонська-Денисюк Проблеми відтворення ідіостилю Нового Завіту в сучасному перекладі українською мовою // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 67-70. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)
1153639
  Пімшин Д.В. Проблеми відтворення ключових лексичних одиниць у нехудожньому машинному перекладі / Д.В. Пімшин, І.Є. Фролова // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 138-142. – ISBN 978-966-285-684-2
1153640
  Медвідь М. Проблеми відтворення населення у періоди ведення бойових дій та після їх завершення // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 180-187. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1153641
  Безкровна Г.Д. Проблеми відтворення основних фондів на сучасному етапі розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 53-56
1153642
  Лук"янченко М. Проблеми відтворення ритмічних особливостей французької екзистенціальної прози в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 7-10
1153643
   Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України (до 115 річниці М.І. Гавриленка) : Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Полтава : АСМІ, 2004. – 332с.
1153644
  Іваненко С.М. Проблеми відтворення тональності художнього тексту в перекладі


  Розглянуто питання відтворення в перекладі тональності на матеріалі перекладів М. Рильського, М. Бажана, М. Лермонтова віршованих творів Гете, а також на матеріалі перекладів сучасного австралійського поета Юліана Шуттінга, здійснених М. Бєлорусцем і ...
1153645
  Лич В.М. Проблеми відтворення трудового потенціалу юрпоративного сектору економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 207-210. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1153646
  Москвін В.С. Проблеми відтворення українських віддієслівних іменників в іспанському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 155-167


  Відтворення віддієслівних іменників становить проблему як із погляду теорії, так і практики перекладу. На відміну від іспанської, в українській мові прйнято розрізняти незавершений процес (дію), завершений процес (подію) та наслідок події, що ...
1153647
  Качановська Т.О. Проблеми відтворення хронотопу в українських перекладах французьких сонетів


  Розглянуто специфіку відтворення ономастичних засобів структурування хронотопу в українських перекладах французьких сонетів ХІХ ст. У центрі уваги - кількісний розподіл, часово-просторова співвіднесеність і функціональне навантаження власних назв ...
1153648
  Льовкіна О.Г. Проблеми відчуження та авангардного мистецтва у творчості Т. Адорно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 32-37. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Проаналізовано соціально-філософське обґрунтування феномена відчуження в працях Адорно. Особливу увагу приділено розгляду шляхів подолання відчуження в авангардному мистецтві.
1153649
  Сліпачук Т.В. Проблеми відшкодування збитків як форми економічної відповідальності. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.04 / Сліпачук Т.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 20л.
1153650
  Опадчий І.М. Проблеми відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову в господарському процесі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 160-166


  У статті досліджуються проблеми інституту забезпечення позову в господарському процесі, погляди радянських та сучасних науковців у цій сфері, проводиться аналіз господарського процесуального законодавства України та законодавства зарубіжних країн.
1153651
  Чайковська Н. Проблеми відшкодування збитків, завданих лісу незаконною рубкою деревини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9. – С. 67-69
1153652
  Андрейцев В.І. Проблеми відшкодування збитків, заподіяних навколишньому природному середовищу джерелом підвищеної небезпеки / В.І. Андрейцев, І.В. Краско // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 39-42. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье показаны особенности возмещения ущерба, причиненного окружающей среде источниками повышенной опасности. Обосновываются предложение по совершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере.
1153653
  Лепісевич О.П. Проблеми відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 96-102. – (Юридична ; Вип. 3)
1153654
  Кміть В. Проблеми відшкодування ПДВ в Україні та напрями їх вирішення / В. Кміть, О. Оксенюк // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 266-274. – ISSN 2078-5860
1153655
  Бредіхін О.О. Проблеми відшкодування шкоди за самовільне зайняття земельних ділянок // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 51-56.
1153656
  Малютін І. Проблеми відшкодування шкоди потерпілим державою. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.62-67. – ISSN 0132-1331
1153657
  Бараняк В. Проблеми відшкодування шкоди у кримінальному провадженні щодо захисту прав потерпілого / В. Бараняк, О. Несімко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 98-103. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
1153658
  Домановський А.М. Проблеми візантиністики в дисертаційних дослідженнях, захищених в Україні у 2009-2011 рр. / А.М. Домановський, М.Є. Домановська // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1006. – С. 109-140. – Бібліогр.:112 назв. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 15). – ISSN 2227-6505


  19 січня 2010 р. у Київському славістичному ун-ті відбувся захист дисертації В.Ю. Чеканова "Візантиністика в Київському університеті Св. Володимира (друга половина XIX ст. - початок XX ст.)".
1153659
  Ряшко О.В. Проблеми війни і миру у "філософії права" Г.В.Ф. Гегеля / О.В. Ряшко, В.І. Ряшко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 97-102. – ISSN 0321-0499
1153660
  Ряшко О.В. Проблеми війни і миру у філософії Канта, Гегеля, Фіхте / О.В. Ряшко, Л.О. Остапенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 490-495. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1153661
  Ряшко О. Проблеми війни і миру у філософії Канта, Гегеля, Фіхте / О. Ряшко, Л. Остапенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 474-480. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1153662
  Герасимчук Т.Ф. Проблеми війни та миру в теорії демократичного миру // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 177-186. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1153663
  Кудлай О. Проблеми військового будівництва доби Української Центральної Ради у сучасній українській історіографії // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Верстюк, С. Віднянський, О. Кудлай [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 12. – C. 261-319. – ISSN 2307-3047
1153664
   Проблеми військової охорони здоров"я : збірник наукових праць Української військово-медичної академії / М-во оборони України, Військово-медичний департамент, Укр. військово-медична акад. ; редкол.: Савицький В.Л., Лурін І.А., Власенко О.М. [та ін.]. – Київ
Вип. 47. – 2017. – 329 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153665
   Проблеми військової охорони здоров"я : збірник наукових праць Української військово-медичної академії / М-во оборони України, Військово-медичний департамент, Укр. військово-медична акад. ; редкол.: Савицький В.Л., Лурін І.А., Власенко О.М. [та ін.]. – Київ
Вип. № 49, т. 2. – 2017. – 365 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153666
   Проблеми військової охорони здоров"я : збірник наукових праць Української військово-медичної академії / М-во оборони України, Військово-медичний департамент, Укр. військово-медична акад. ; редкол.: Савицький В.Л., Лурін І.А., Власенко О.М. [та ін.]. – Київ : МП Леся
Вип. № 49, т. 1. – 2017. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153667
   Проблеми військової охорони здоров"я : збірник наукових праць Української військово-медичної академії / М-во оборони України, Військово-медичний департамент, Укр. військово-медична акад. ; редкол.: Савицький В.Л., Лурін І.А., Власенко О.М. [та ін.]. – Київ : Українська військово-медична академія. – ISSN 2663-077X
Вип. 50. – 2018. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153668
   Проблеми вікової психології : хрестоматія : навч. посібник / Нац. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; упоряд.: Т.О. Гетьман, Т.Д. Кричковська. – Київ : КНТ, 2019. – 469, [1] с. : табл. – На обкл. упоряд. зазнач. як автори. - Ст. укр., рос. – Бібліогр.: с. 468-469. – ISBN 978-966-373-814-7
1153669
  Антонюк Д.О. Проблеми віктимологічного запобігання злочинності в Україні // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 27-29
1153670
   Проблеми ВІЛ-інфекції, наркоманії та інфекцій, що передаються статевим шляхом в Україні : Інформаційний бюлетень (виходить з 1999 року). – Київ, 2003. – 48 с.
1153671
  Вернигора Н.М. Проблеми ВІЛ/СНІДу на сторінках українських ЗМІ. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 158-161.
1153672
  Латик Р. Проблеми вітчизняного праворозуміння // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 33-34
1153673
  Колотило М.О. Проблеми вітчизняної вищої освіти в оптиці досліджень української ментальності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 100-113. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1153674
  Коваленко Ю. Проблеми вітчизняної режисури театру музичної комедії в контексті імпортованої режисури // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 168-177. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто проблеми недостатньої компетентності вітчизняних режисерів у сучасній постановочній естетиці оперет та мюзиклів у контексті експансії імпортованої режисури на прикладі постановок Київського національного театру оперети, Одеського та ...
1153675
  Василюк О.В. Проблеми включення категорії земель природно-заповідного фонду до державного земельного кадастру / О.В. Василюк, К.А. Борисенко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (33) : Біологічні науки. – С. 12-14. – ISSN 2310-0974
1153676
  Сизоненко В.О. Проблеми включення України в міжнародний ринок фінансово-банківських послуг у контексті глобалізації світової економіки / В.О. Сизоненко, С.А. Циганов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 53-55
1153677
   Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій: міждисциплінарний аналіз : Монографія. – Харків : Право, 2004. – 360 с. – ISBN 966-8467-24-8


  Викладено основи сучасної соціології, теоретичну і практичну сутність соціологічних досліджень, їхній зв"язок із філософією, політологією, юриспруденцією, економікою та іншими науками.
1153678
  Шпичак О.М. Проблеми власності та формування ціни землі сільськогосподарського призначення / О.М. Шпичак, О.В. Боднар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 3-9. – ISSN 2221-1055
1153679
   Проблеми вмотивованості рішень у податкових спорах / [упоряд.: КМ-Партнери]. – Київ : Юридична газета, 2012. – 30 с. : іл., табл. – Приміт.: с. 27-29
1153680
  Петрова Т.О. Проблеми внормування сучасної української фітомеліоративної термінології (словотвірний аспект) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 149-155. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
1153681
  Кот О.С. Проблеми внутрішнього аудиту в системі фінансового контролю банків // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – Вип. 1 (16). – С. 56-64
1153682
  Волович О.О. Проблеми водних ресурсів на Близькому Сході і перспективи участі України в їхньому розв"язанні // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 74-90. – ISSN 1608-0599
1153683
  Горміз О.В. Проблеми водокористування в Чернігівській області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 228-233. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1153684
  Ковальчук І.П. Проблеми водопостачання Львова та шляхи їхнього розв"язання / І.П. Ковальчук, М.А. Петровська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 102-111. – Бібліогр.: 24 назви
1153685
   Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. А.М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2002-. – ISSN 2524-0021
Вип. 26. – 2016. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153686
   Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. А.М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2002-. – ISSN 2524-0021
Вип. 27. – 2016. – 451 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153687
   Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. А.М. Кравчук. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2524-0021
Вип. 29. – 2018. – 55, [1] с. – doi.org/10.32347/2524-0021.2018.29 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1153688
   Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. А.М. Кравчук. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2524-0021
Вип. 30. – 2018. – 56 с. – doi.org/10.32347/2524-0021.2018.30 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1153689
   Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. Г.М. Кочетов. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2524-0021
Вип. 31. – 2019. – 54 с. – doi.org/10.32347/2524-0021.2019.31 - Резюме укр., англ. мовами
1153690
   Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. Г.М. Кочетов. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2524-0021
Вип. 32. – 2019. – 58 с. – doi.org/10.32347/2524-0021.2019.32 - Резюме укр., англ. мовами
1153691
  Гриценко А. Проблеми воєнної політики в програмах політичних партій // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 1. – С.8-24
1153692
  Корнієнко С. Проблеми впливу грунтового середовища на корозію магістральних газопроводів України / С. Корнієнко, О. Корбутяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-44. – (Геологія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан лінійної частини газотранспортної системи України. Розглянуто процес корозії магістральних газопроводів у ґрунтових умовах. Встановлено, що для газової промисловості проблема захисту від корозії газопроводів є вельми актуальною, ...
1153693
  Цвєлих Є.М. Проблеми впливу експлуатації піщаних кар"єрів на довкілля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 53-56. – (Географія ; Вип. 42)


  Розглянуто стан і перспективи розробки піщаних кар"єрів на водосховищах Дніпровського каскаду, екологічні та технологічні переваги гідромеханізованого способу розробки пісків над розробкою наземних кар"єрів, їх вплив на довкілля. Вперше отримано дані ...
1153694
  Толстенко В.Л. Проблеми впливу правової ідеологи на правове регулювання і розвиток правової системи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 11-19. – ISSN 1563-3349
1153695
  Сафронов В.К. Проблеми впорядкування рекламно-інформаційного простору міста Києва / В.К. Сафронов, О.О. Сафронова // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 208-217. – ISSN 2415-8151
1153696
  Іонін Є. Проблеми впровадження в Україні міжнародних стандартів розкриття інформації (IOSCO): аналітичні аспекти // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-34 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1153697
  Тодорова Є.М. Проблеми впровадження віртуальних бібліотечно-бібліографічних послуг у бібліотеках м. Харків / Є.М. Тодорова, О.М. Шапар // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 92-99


  Розглядаються можливості та якість віртуальних послуг, які надаються користувачам за допомогою веб-сайтів бібліотек Харкова.
1153698
  Дівінська Н.О. Проблеми впровадження дидактичних ігор у навчальний процес підготовки майбутніх вчителів / Н.О. Дівінська // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 44. – С. 81-85. – Бібліограф.:9 назв. – ISBN 966-597-072-0
1153699
  Коваленко Л.Б. Проблеми впровадження дистанційної освіти в учбових закладах України // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 98-102. – ISBN 978-966-285-311-7
1153700
  Воронкін О. Проблеми впровадження дистанційної освіти як самостійної форми навчання в ВНЗ України // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 8. – С. 199-201. – ISSN 1998-6939
1153701
  Цвєткова Ю.В. Проблеми впровадження дистанційної форми освіти в умовах реформування системи освіти України відповідно до вимог Болонського процесу // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 79-82
1153702
  Сердюк В.В. Проблеми впровадження електронного судочинства // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 143-147. – ISBN 978-966-937-189-8
1153703
  Бойко М.В. Проблеми впровадження електронного судочинства // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 345-347. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1153704
  Пронюк Н. Проблеми впровадження європейських стандартів у законодавство України шляхом демократичних реформ // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 26-32


  У статті аналізуються основні напрями реформування законодавства України і забезпечення дотримання норм європейського права в національному праві. This article analyses the main trends in the reformation of Ukrainian legislation as well as in the ...
1153705
  Литвак О. Проблеми впровадження Закону України " Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року / О. Литвак, П. Шумський // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 5-10. – ISSN 2311-6676
1153706
  Гуменна О.В. Проблеми впровадження інновацій у вищій освіті України // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXIII Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т вищ. освіти [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород ; Кошице ; Мішкольц, 2012. – Вип. 4 (23), ч. 1. – С. 235-245. – ISSN 2218-5348
1153707
  Чухлата Ж.Г. Проблеми впровадження інноваційних технологій в умовах економіки України // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 129-133. – ISSN 2075-4892
1153708
  Айріян К. Проблеми впровадження інституту конституційної скарги в Україні: підвідомчість судових справ адміністративної та конституційної юрисдикції // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 61-71. – ISSN 2310-6158
1153709
  Задоя К. Проблеми впровадження інституту кримінального проступку в правову систему України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 3-16 травня (№ 18/19). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
1153710
  Наулік Н. Проблеми впровадження інституту омбудсмана у систему державних органів захисту прав людини і громадянина в Україні та Польщі // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.101-109
1153711
   Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі : Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь : Вежа, 2000. – 364с.
1153712
  Грущенко Л Проблеми впровадження інформаційних технологій у вищих навчальних закладах / Л Грущенко, Н. Федоренко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 133-141. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 2)
1153713
  Смирнов С.М. Проблеми впровадження інформаційних технологій у систему управління фінансовою безпекою регіону : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 182-188 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1153714
  Павлюк К.В. Проблеми впровадження казначейського обслуговування місцевих бюджетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-6. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання впровадження казначейської системи виконання бюджетів, проблеми, що виникають при цьому, обґрунтовуються шляхи їх вирішення. In the article is revealed the questions of treasury system of execution of the budgets, ...
1153715
  Горяна Л.Г. Проблеми впровадження Кіотського протоколу в Україні // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 7 : фото
1153716
  Губа О.В. Проблеми впровадження комп"ютерних технологій при вивченні іноземних мов у вищій школі // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 36-41
1153717
  Криштоф Н.С. Проблеми впровадження конкурентоспроможної економічної моделі в Україні: державно-управлінський аспект // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 56-61. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (87)). – ISSN 2310-2837
1153718
  Гончаров Ю.В. Проблеми впровадження корпоративної культури з використанням інформаційних технологій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 162-173. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1153719
   Проблеми впровадження культури безпеки в Україні : аналіт. доповідь / Скалецький Ю.М. [та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 51, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-177-6
1153720
  Хлевина Ю.Л. Проблеми впровадження методологій управління проектами на проектно-орієнтованих підприємствах // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (66). – С. 69-76. – ISSN 2222-8810
1153721
  Багдасарян А. Проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 146-151. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто проблеми, пов"язані з розробкою плану рахунків.
1153722
  Аніщенко Г.Ю. Проблеми впровадження МСФЗ до облікової практики вітчизняних підприємств // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 3-4
1153723
  Мельничук М. Проблеми впровадження нових рекомендацій Базельського комітету щодо управління ризиками в банках України // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 5. – С. 76-82. – ISSN 1605-2005
1153724
  Карлін М.І. Проблеми впровадження нових форм господарювання і стимулювання в умовах формування ринку праці / М.І. Карлін, М.М. Садовий // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 102-110. – (Економіка ; [Вип.] 1)


  Розглядаються нові форми господарювання в умовах формування ринку праці. Аналізується їх вплив на реформування трудових відносин, стимулювання робітника. Показані нові тенденції в розвитку особистого фактору виробництва.
1153725
  Худа Ж.В. Проблеми впровадження новітніх технологій навчання математики / Ж.В. Худа, Є.А. Тонконог // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2019. – Вип. 2 (35). – С. 137-143. – ISSN 2519-2884
1153726
  Нецька Л.С. Проблеми впровадження нового закону України "Про оренду державного та комунального майна" // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 65-67. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Безперечно норми нового Закону є прогресивними, але, на жаль, довга процедура поступового їх введення у дію гальмує досягнення очікуваних пози-тивних результатів, паралізує передачу об"єктів в оренду та скорішепризведе до суттєвих бюджетних ...
1153727
  Матичак Ю.П. Проблеми впровадження рішень Європейського суду з прав людини // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1153728
  Обушний М. Проблеми впровадження самоврядування в сучасній Україні // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 50-55. – ISBN 978-617-640-241-1
1153729
  Сороколіт І. Проблеми впровадження систем автоматизації управління на вітчизняних підприємствах і шляхи їх вирішення // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.95-100. – ISBN 966-654-085-1
1153730
  Бадюк М.І. Проблеми впровадження системи якості медичної допомоги в закладах охорони здоров"я Міністерства оборони України / М.І. Бадюк, О.О. Микита // Клінічна та експериментальна патологія : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 15, № 2 (56), ч. 2. – C. 3-6. – ISSN 1727-4338
1153731
  Штуца В.М. Проблеми впровадження сучасних еколого-економічних інструментів в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 34-38. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1153732
  Кузьмін О.Є. Проблеми впровадження сучасного менеджменту на промислових підприємствах / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 98-106


  У статті розглядаються проблеми розвитку вітчизняних промислових підприємств, зосереджено увагу на проблемах управління, використання сучасного менеджменту з метою підвищення ефективності діяльності організацій. Розкрито сутність ...
1153733
   Проблеми впровадження та використання електронного навчання у вищих навчальних закладах / М. Громяк, Я. Василенко, В. Галан, В. Чорний // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 191-199. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто стан впровадження електронного навчання у вищих навчальних закладах України та за кордоном. Проаналізовано результати експирементального дослідження щодо ставлення викладачів до впровавдження та реалізації електронного навчання на прикладі ...
1153734
  Марчук М.П. Проблеми впровадження та застосування окремих положень нового антикорупційного законодавства в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 188-195. – ISSN 2078-9165
1153735
  Остапенко О.М. Проблеми впровадження та функціонування внутрішнього аудиту на авіаційних підприємствах в Україні // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 215-220. – (Економічні науки ; вип. 28)
1153736
  Белоусова І. Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 30-34. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1153737
  Захарова О.Л. Проблеми впровадження хеджування на вітчизняних підприємствах // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 11-16. – (Економічні науки ; № 3 (39)). – ISSN 2414-0287
1153738
  Костицький В.В. Проблеми врахування досягнень правової науки в конституційному правотворенні // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Андрусишин Б.І., Балакірєва О.М., Безклубий І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2 (16/17). – C. 4-7. – ISSN 2413-6433
1153739
  Епрікян А.А. Проблеми врахування доходів під час стягнення аліментів на дітей // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 76-79. – ISBN 978-966-927-199-0
1153740
  Власюк О.С. Проблеми врегулювання "заморожених" конфліктів у контексті розбудови нової архітектури безпеки в Чорноморському регіоні // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 20-24. – ISBN 966-7196-06-2
1153741
  Хохлова К. Проблеми врегулювання відносин у сфері опіки і піклування: українське та зарубіжне законодавство // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 368-373. – ISBN 978-966-2075-20-5
1153742
  Карапетян О.М. Проблеми врегулювання державних боргових зобов"язань України в контексті досвіду європейських країн // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 43-50. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9


  У статті досліджено досвід Республіки Польща щодо врегулювання структури державного боргу та основні пріоритети у проведенні боргової політики. Проведено порівняльний аналіз структури державного боргу у Польщі та Україні. Вивчено досвід Великобританії ...
1153743
  Казюк Я.М. Проблеми врегулювання міжбюджетних відносин в Україні та шляхи їх вирішення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 91-94. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1153744
  Гончар Б.М. Проблеми врегулювання регіональних конфліктів в радянсько-американських відносинах // Ленін, перебудова, соціалізм : матеріали науково-практичної конференції. – Київ : Політвидав, 1990
1153745
  Лисенко А. Проблеми врегулювання Цивільним процесуальним кодексом України заміни неналежної сторони // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 410-411. – ISBN 978-617-7069-17-0
1153746
   Проблеми всесвітньої історії = Problems of world history : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ : Фенікс, 2015-
№ 1. – 2016. – 221 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153747
   Проблеми всесвітньої історії = Problems of world history : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2015-
№ 2. – 2016. – 238 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153748
   Проблеми всесвітньої історії = Problems of world history : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2015-
№ 1 (3). – 2017. – 231 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153749
   Проблеми всесвітньої історії = Problems of world history : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2015-
№ 2 (4). – 2017. – 226 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153750
   Проблеми всесвітньої історії = Problems of world history : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2015-
№ 1 (5). – 2018. – 238 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153751
  Сенюта І. Проблеми встановлення двопалатного парламенту в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.118-122. – ISSN 0132-1331
1153752
  Лепейко Т.І. Проблеми встановлення довгострокових відносин підприємства з інвесторами, власниками і фінансовими інститутами : фінанси підприємств / Т.І. Лепейко, В.В. Шемаєв // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 104-111 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1153753
  Галущенко Г. Проблеми встановлення змісту іноземного права в судах України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 41-53. – ISSN 1026-9932
1153754
  Бражник А. Проблеми встановлення кола суб"єктів злочину за ч. 2 ст. 387 КК України та визначення меж їх відповідальності за розголошення даних дізнання або досудового слідства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 94-99
1153755
  Годунова Л. Проблеми встановлення контролю російського царату над фінансами Гетьманщини у вітчизняній історіографії кінця XVII–XVIIІ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 78-84. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена проблемі висвітлення історії оподаткування в Україні-Гетьманщині в другій половині XVII-XVIIІ ст. та боротьбою російського царату за контроль над українськими фінансовими ресурсами у вітчизняній історіографії кінця XVII-XVIIІ ст., ...
1153756
  Цимбалюк В.І. Проблеми встановлення кримінальної відповідальності за евтаназію // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 107-114. – ISSN 2079-6242
1153757
  Лохова О.В. Проблеми встановлення наслідків злочинів за статтею 126 КК України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 545-547. – ISBN 978-966-458-403-3
1153758
  Дешевий О. Проблеми встановлення права на справедливий суд як стандарту кримінального судочинства України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 141-146. – ISSN 2310-9769
1153759
  Кузьменко Н. Проблеми встановлення прибережних захисних смуг // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 325-326. – ISBN 978-617-7069-14-9
1153760
  Стрельцов Є. Проблеми встановлення соціально-правової шкоди від злочину // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 99-106. – ISSN 0132-1331
1153761
  Швайка О.М. Проблеми встановлення та презентпції значення при дослідженні ЛСП // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 324-330. – ISBN 966-638-142-7
1153762
  Шумило М. Проблеми встановлення та розмежування психічних розладів та фізичних і психічних вад особи як окремих підстав для обов"язкової участі захисника у кримінальному провадженні / М. Шумило, Л. Дунаєвська, О. Козерацька // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (284). – С. 184-189. – ISSN 2663-5313
1153763
  Копійка В.В. Проблеми вступу Іспанії та Португалії до європейських співтовариств // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С.55-63
1153764
  Король В.В. Проблеми втілення змагальної ідеї на досудовому розслідуванні за проектом КПК України // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 3. – С. 10-21
1153765
  Ремінська Ю.Ю. Проблеми втілення ідеї верховенства права у контексті здійснення конституційної реформи // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 355-360. – ISSN 2413-6433
1153766
  Подцерковний О. Проблеми втручання судів в арбітражну діяльність у контексті підстав банкрутства та тлумачення "публічного порядку" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 50-54. – ISSN 1026-9932
1153767
  Григоренко В.К. Проблеми входження в ЄЄП та підвищення конкурентоспроможності економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 159-167.
1153768
  Закусило О.К. Проблеми входження України в європейський освітній простір // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 7
1153769
  Закусило О. Проблеми входження України в Європейський освітній простір // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 1 (59). – С. 11-16
1153770
  Плавич В. Проблеми входження України до європейськогоправового простору // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 5. – С.24-28. – ISBN 966-667-078-Х
1153771
  Тищенко А.В. Проблеми входження України до світового співтовариства: переваги та недоліки вступу України до ГАТТ/СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 14-19
1153772
  Майоров В.О. Проблеми галузевої належності банківських договорів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 301-308. – ISSN 1563-3349
1153773
  Синчук С.М. Проблеми галузевої належності відносин недержавного соціального забезпечення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 344-349. – ISSN 1563-3349
1153774
  Луцький І.М. Проблеми гарантій забезпечення прав людини у сфері соціального захисту / І.М. Луцький, Н.І. Луцька, А.І. Луцький // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 35-36. – Бібліогр.: 8 назв
1153775
  Вівчаренко О. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.88-93. – ISSN 0132-1331
1153776
  Монаєнко А. Проблеми гарантій під час поновлення осіб на посаді державної служби // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 38-39
1153777
  Дробот І. Проблеми гарантування місцевого самоврядування в умовах вітчизняного державотворення // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 42-51.
1153778
  Новіцький В.В. Проблеми гарантування та захисту прав людини і громадянина в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 50-54. – ISSN 2312-1831
1153779
  Симонова І.В. Проблеми гарантування та реалізації соціальних прав під час пандемії COVID-19 // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 39. – С. 211-218. – ISSN 1993-0941
1153780
  Семчик В.І. Проблеми гармонізації аграрного законодавства України та Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 184-190
1153781
  Семчик В.І. Проблеми гармонізації аграрного законодавства України та Європейського Союзу // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 368-379. – ISBN 978-617-7021-00-0
1153782
  Дей М.О. Проблеми гармонізації вітчизняного законодавства з охорони праці з правовою системою Європейського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 301-307. – ISSN 1563-3349
1153783
  Єфименко А.П. Проблеми гармонізації вітчизняного законодавства та законодавства Європейського Союзу у сфері регулювання діяльності компаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.164-180
1153784
   Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 16 квітня 2004 року. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – 526 с. – ISBN 966-8071-87-5
1153785
   Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом : Матеріали науково-практичної конференції. Жовтень 1998 року. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – 446с. – ISBN 966-7024-26-1
1153786
  Курзова Вікторія Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом у галузі карантину рослин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 160-164
1153787
  Костюк В. Проблеми гармонізації законодавства України щодо прав осіб з інвалідністю // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 47-54. – ISSN 1026-9932
1153788
  Мокій А.І. Проблеми гармонізації інституційних принципів інноваційної діяльності України та ЄС / А.І. Мокій, Ю.В. Полякова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 24-25
1153789
  Филюк Г.М. Проблеми гармонізації конкурентної та промислової політики в Україні в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 203-211


  Стаття присвячена дослідженню проблем узгодженості цілей промислової та конкурентної" політики, необхідності їх вирішення в умовах глобалізації. The article is devoted for research of problems of co-ordination of aims of industrial and competition ...
1153790
  Рябчинська О.П. Проблеми гармонізації кримінального законодавства України щодо відповідальності за незаконні дії з "дитячою" порнографією з міжнародно-правовими стандартами в галузі захисту прав дітей від сексуальної експлуатації та використання в порнобізнесі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 40-44. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1153791
   Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – 199, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., рос., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
1153792
  Павліченко В.М. Проблеми гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до міжнародного заканодавства : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05, 081 / Павліченко Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Навч.-наук. ін-т права ім. І. Малиновського Нац. ун-ту "Острозька акдемія", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 433 арк. – Додатки: арк. 429-433. – Бібліогр.: арк. 380-428
1153793
  Павліченко В.М. Проблеми гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до міжнародного заканодавства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Павліченко Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
1153794
  Смагін І.І. Проблеми гармонізації професійних вимог у стандартах педагогічної діяльності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 164-168 : рис. – Бібліогр.: с. 167. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1153795
  Савицька Н. Проблеми гармонізації професійних та освітніх стандартів вищої освіти під час підготовки фахівців з маркетингу // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (99), листопад - грудень. – С. 8-14. – ISSN 1606-3732


  "Імплементація ЗУ "Про вищу освіту" та перехід на студентоцентроване навчання підштовхнув вітчизняні ВНЗ до тіснішої взаємодії з роботодавцями. Українська асоціація маркетингу в даному процесі виступає ключовим стейкхолдером вищої маркетингової освіти, ...
1153796
  Попова Н.І. Проблеми гармонізації систем управлінського обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-61. – (Економіка ; вип. 52)


  Розглядаються напрямки удосконалення систем управлінського обліку з метою їх подальшої гармонізації.
1153797
  Кузнєцова Н. Проблеми гармонізації та уніфікації сучасного приватного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 139-153. – ISSN 0132-1331


  Статтю присвячено аналізу проблем гармонізації цивільного законодавства України та Європейського Союзу. Зокрема, розглядаються питання співвідношення ЦК України та ГК України у врегулюванні корпоративних відносин, у тому числі корпоративного ...
1153798
  Кузнєцова Н.С. Проблеми гармонізації Цивільного законодавства України та країн Європи // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 174-188
1153799
  Ключковський Ю. Проблеми гендерного аспекту принципу рівності у вітчизняному виборчому праві // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 48-60
1153800
  Конєва Д.Р. Проблеми гендерної дискрімінації жінок в контексті майбутнього України // Правникъ : науково-практичний юридичний журнал : актуальні проблеми юридичної науки та практики / редкол.: В"юник М.С., Курцев О.Ю., Автухов К.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (осінь). – С. 176-178. – ISSN 2410-244Х
1153801
  Покрищук В. Проблеми гендерної зайнятості населення на ринку праці України : зайнятість населення та безробіття / В. Покрищук, С. Коваль // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 3-10 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1153802
  Грабовська І. Проблеми гендерної ідентичності в українській соціогуманітаристиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Аналізується специфіка висвітлення гендерних ідентичностей в контексті викладання гендерних проблем в освітньому процесі ВНЗ України. The specify of elucidation of gender identities in the context of teaching of gender problems in the educational ...
1153803
  Юда Л.А. Проблеми гендерної освіти студентської молоді // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 248-252. – (Педагогічні науки)


  У статти аналізуються гендерні проблеми студентської молоді
1153804
  Стражнікова І. Проблеми ґендерної політики в Україні та країнах Західної Європи: порівняльно-історіографічний аналіз // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 24. – C. 63-68. – ISSN 2309-9127
1153805
  Кушнир Н.В. Проблеми гендерної рівності в контексті кодифікації Трудового законодавства України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 118-119. – ISBN 978-617-7069-52-1
1153806
  Жидкова О.О. Проблеми гендерної рівності в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1142. – С. 63-68. – (Серія "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 52). – ISSN 2306-6687
1153807
  Світенок М.І. Проблеми гендерної рівності у законодавстві про працю України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 365-371. – ISSN 1563-3349
1153808
  Піскорська Г.А. Проблеми гендерної рівності у сфері управління державою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 49-52
1153809
  Полховська І.К. Проблеми гендерної рівності: конституційно-правовий аспект // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 22-27. – ISSN 0201-7245
1153810
  Торкут Н.М. Проблеми генези і структурування жанрової системи англійської прози пізнього Ренесансу (малі епічні форми та "література факту") / Н.М. Торкут ; [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка]. – Запоріжжя : [б. в.], 2000. – 406, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-599-044-6


  У пр. № 1739590 напис: Вельмишановній Кірі Олександрівні з глибокою повагою - Наталія Торкут. Підпис. 11.09.2000.
1153811
  Дудко М. Проблеми генези та еволюції суфізму // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 108-111. – ISSN 1728-9343
1153812
  Загнітко В.М. Проблеми генезису та стратиграфії карбонатних порід бузької серії Українського щита / В.М. Загнітко, Л.М. Степанюк, Н.М. Лижаченко // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2010. – вип. 28. – С. 25-28
1153813
  Шевчук В.В. Проблеми генетичної типізації сланцюватості / В.В. Шевчук, Г.Г. Павлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-15. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Аналізуючи причини виникнення сланцюватості метаморфічних порід, установлюється динамічний її характер з різною орієнтацією у полі диференційних напружень. Головними генетичними типами сланцюватості є деформаційна, рекристалізаційна та кристалізаційна. ...
1153814
  Савченко І.С. Проблеми генетичної типології іменникових омонімів // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 11-20. – (Філологічні науки)
1153815
   Проблеми географічної науки в Українській РСР. – Київ : Наукова думка, 1972. – 456с.
1153816
   Проблеми географічної науки в Українській РСР. – Київ : Наукова думка
Вип. 2. – 1975. – 367с.
1153817
   Проблеми географічної науки в Українській РСР : Виробничо-територіальні комплекси. Географія промисловості і транспорту. – Київ : Наукова думка
Вип. 3. – 1975. – 112с.
1153818
   Проблеми географічної науки в Українській РСР в період науково-технічного прогрессу : Маеріали 3 з"їзду Географічного товариства Укр.ССР (31 березня - 2 квітня 1975 р.м.Харків). – Київ : Вища школа, 1976. – 319с.
1153819
  Данкевич А.Ф. Проблеми геодезичного контролю положення висотних об"єктів на аеродромах та приаеродромних територіях / А.Ф. Данкевич, С.Ю. Марков, В.А. Бабченко // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 4-7 : мал., табл. – Бібліогр.: 10 назв
1153820
  Пробоїв О.А. Проблеми геоекономічного статусу України в глобальній економічній системі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 100-107. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1153821
  Крупський Ю.З. Проблеми геологічної будови і перспективи пошуку вуглеводнів у Західному нафтогазоносному регіоні України // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (363). – С. 5--13 : рис. – Бібліогр.: с.12-13. – ISSN 1025-6814
1153822
  Азімов О.Т. Проблеми геологічної ізоляції небезпечних відходів в Україні та методичні аспекти їх вирішення з використанням матеріалів аерокосмічних зйомок // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 66-74 : Рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
1153823
   Проблеми геологічної науки та освіти в Україні : (Львів, 19-21 жовтня 1995 року). – Львів, 1995. – 402с.
1153824
   Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій = The problems geomorphology and paleogeography of Ukranian Carpathians and adjacend areas : зб. наук. пр. (присвяч. 100-річчю від дня народж. засн. каф. геоморфології і палеогеографії проф. Петра Цися) / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Геогр. ф-т, Каф. геоморфології і палеогеографії ; [редкол.: В. Біланюк (голова) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 232, [5] с. : іл., табл. – Ст. частково пол. мовою. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-10-0134-3
1153825
   Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій = Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukranian Carpatians and adjacent areas : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016
1153826
   Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій = Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukranian Carpatians and adjacent areas : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Л. Дубіс, Я. Кравчук, П. Горішний [та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2004-. – ISSN 2519-2620
№ 1 (07). – 2017. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1153827
  Дашевська О.В. Проблеми геополітичного самовизначення українського суспільства // Цивілізаційні виклики для сучасної України : монографія / О.В. Дашевська, Р.М. Ключник, Д.В. Прошин, Ю.Й. Семчук, О.М. Турчак. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 5-22. – ISBN 978-966-434-365-4
1153828
  Шморгун О.О. Проблеми геополітичного структурування Європейського Союзу : підсумки та перспективи // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 199-204. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1153829
  Грицюк І.В. Проблеми геопросторового аналізу стану і функціонування ставкового господарства Волинської області / І.В. Грицюк, Є.А. Іванов, І.П. Ковальчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (58). – С. 101-111. – ISSN 2306-5680
1153830
  Шум І.В. Проблеми геопросторової організації логістичних центрів в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 311-319. – Бібліогр.: 8 назв
1153831
  Продайвода Георгій Трохимович Проблеми геофізики природних і техногенних катастроф / Продайвода Георгій Трохимович, Вижва Сергій Андрійович // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 162-169 : Фото. – Бібліогр.: 31 назва
1153832
  Продайвода Г. Проблеми геофізики та флюїдодинаміки блоково-ієрархічної структури літосфери / Г. Продайвода, І. Байсарович, Т. Продайвода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 47-50. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні принципи геофізичної діагностики геодинаміки блоково-ієрархічної структури літосфери. Наголошено, що основним об"єктом геофізичної діагностики мають бути структурні рівні мезо- й мікрорівня та їх динамі-чний флюїдний режим. ...
1153833
  Продайвода Г.Т. Проблеми геофізичного моніторингу небезпечних природних і техногенних явищ / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 8-15. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 19)


  Розглядається сучасний стан геофізичних досліджень небезпечних природних і техногенних явищ на території України. Обгрунтовано нову наукову парадигму активного геофізичного моніторингу. Пропонується комплексний підхід розв"язання проблеми шляхом ...
1153834
  Товкун Л.П. Проблеми гігієни харчування на Першому Всеукраїнському санітарно-харчовому з"їзді у 1934 р. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 14. – C. 116-126. – ISSN 2518-7732
1153835
   Проблеми гідрогеології на сучасному етапі : матеріали І наук. конф. присвяч. пам"яті проф. Харків. ун-ту І.К. Решетова (м. Харків, 5-6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і нуки України, Ін-т геол. наук. НАН України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 101, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1153836
  Ващенко Л.І. Проблеми Гільберта - математичний дороговказ XX сторіччя / Л.І. Ващенко, О.М. Ядренко // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6/7 (149). – С. 12-14. – ISSN 2518-7104
1153837
  Шмигевський М.В. Проблеми Гільберта // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 4 (86)
1153838
   Проблеми гірського ландшафтознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014-. – ISSN 2313-1950
Вип. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153839
   Проблеми гірського ландшафтознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014-. – ISSN 2313-1950
Вип. 2. – 2015. – 58 с. – Резюме укр., англ. мовами
1153840
  Чумаченко О.М. Проблеми глобалізації та формування європейського земельно–ресурсного простору // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (233). – С. 103-109. – ISSN 2522-1620
1153841
  Перга Т. Проблеми глобального екологічного управління // Дослідження світової політики : Збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАНУ. – Київ, 2002. – № 19. – С.102-106. – ISBN 966-8397-07-5
1153842
  Білорус О.Г. Проблеми глобального управління в умовах світової фінансової цивілізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (278). – С. 10-17. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2305-7645
1153843
   Проблеми глобальної екологічної кризи і освіти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 23-26 : рис.
1153844
   Проблеми глобальної зміни клімату. – Київ, 2002. – 52 с.
1153845
  Білорус О.Г. Проблеми глобальної модернізації та імперативи неоіндустріалізації транзитивних країн // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 3-6. – ISSN 1728-6220


  Розглянуто особливі вимоги до нової ролі та ефективності систем державного менеджменту кожної країни в умовах глобалізації. Наголошено, що системна стратегічна модернізація, нова індустріалізація економіки України повинні стати свідомим вибором держави ...
1153846
  Наєнко Г.М. Проблеми гносеології в староукраїнських наукових творах початку ХVІІ століття (аспекти термінотворення) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 56-58. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Ідеться про семантичні процеси в системі філософських термінів на позначення процесів пізнання.
1153847
  Казьмирчук М.Г. Проблеми господарської організації селянства як стану Київської губернії у 1861-1917 рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 85-90. – ISBN 978-966-96992-6-8
1153848
   Проблеми граматики і лексикології української мови : Збірник наукових праць. – Київ : НПУ, 2001. – 260с. – ISBN 966-660-005
1153849
   Проблеми граматики і лексикології української мови : Збірник наукових праць. – Київ, 2004. – 155 с. – ISBN 966-660-005
1153850
  Раєвська Н.М. Проблеми граматичної стилістики: (на матеріалі англійської мови) // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 38-39
1153851
  Янків В.В. Проблеми графічної підготовки студентів інженерних спеціальностей / В.В. Янків, С.М. Баранович, І.Г. Стукалець // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 192-199


  Аналізуються форми та методи самостійної роботи студентів.
1153852
  Ілюк Т.В. Проблеми Греції в контексті ялтинських домовленостей // "Ялтинська конференція "Великої трійки" 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст." : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. дир. Держ. установи "Ін-т всесвіт. історії НАН України" д-ра іст. наук, проф. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 67-76
1153853
  Огуй О.Д. Проблеми грошового обігу Буковини за часів військової адміністрації (1775-1786 рр.): фінансово-економічна адаптація краю після анексії Австрією // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34-42. – ISSN 0130-5247
1153854
  Огуй Олександр Дмитрович Проблеми грошового обігу Буковини за часів військової адміністрації (1775-1786 рр.): фінансово-економічна адаптація краю після його анексії Австрією // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті розглядаються проблеми монетного обігу на території Буковини після її анексії Австрією. Краю було надано військове адміністрування для збереження його попереднього статус-кво. Австрійські високоякісні срібні монети почали зникати на ...
1153855
  Ткаченко Н. Проблеми гуманізації вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 51-56. – ISSN 1682-2366


  Розглядається проблема гуманізації та гуманітаризації освіти в Україні.
1153856
   Проблеми гуманізму і сучасні зарубіжні літератури. – К, 1964. – 278с.
1153857
  Пепеляєв С.Г. Проблеми гуманізму суспільства на прикладі сучасних філософських вчень Західної Європи // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 6. – С.21-25. – Бібліогр.: 7 н.
1153858
  Цимбалюк Н.М. Проблеми гуманітаризації вищої освіти в Україні / Н.М. Цимбалюк, В.І. Калініченко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 176-179. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1153859
  Грубов В.М. Проблеми гуманітаризації навчально-виховного процесу у професійній підготовці особового складу військових формувань // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 203-211


  Здійснюється спроба вирішення у навчально-виховному процесі військових закладів освіти дилеми між національним і наднаціональним, що є досить непростим питанням для воєнної організації держави та її структур.
1153860
   Проблеми гуманітарних наук : наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич. – ISBN 966-7444-60-0
№ 6. – 2000
1153861
   Проблеми гуманітарних наук : наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич. – ISBN 966-7612-04-4
№ 7. – 2001
1153862
   Проблеми гуманітарних наук : наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич. – ISBN 966-7444-85-6
№ 8. – 2001
1153863
   Проблеми гуманітарних наук : Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка . – Дрогобич : Каменяр. – ISBN 5776304040
№ 11. – 2003
1153864
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Історія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна ; редкол.: Л. Зашкільняк, К. Кондратюк, С. Макарчук [та ін.]. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 32. – 2013. – 226, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153865
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Історія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 34. – 2014. – 259 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153866
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Філософія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 35. – 2015. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153867
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Психологія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 35. – 2015. – 337 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153868
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Історія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 36. – 2015. – 257 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153869
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Психологія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 37. – 2015. – 283 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153870
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Історія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Петречко О.М., Попп Р.П., Андрєєв В.М. [та ін.]. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 38. – 2016. – 295, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153871
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Філологія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Федурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 40. – 2017. – 165, [1] с.
1153872
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Історія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Петречко О.М., Попп Р.П., Андрєєв В.М. [та ін.]. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 40. – 2017. – 302 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153873
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Філологія" = Problems fo Humanities : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 42. – 2018. – 220, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1153874
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Історія" = Problems of Humanities : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Галик В., Петречко О., Андрєєв В. [та ін.]. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 42. – 2018. – 312, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
1153875
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Філософія" = Problems fo Humanities : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 41. – 2019. – 154, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153876
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Історія" = Problems of Humanities : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Галів М. [та ін.]. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 1/43. – 2019. – 255, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1153877
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Історія" = Problems of Humanities : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Галів М. [та ін.]. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 2/44. – 2019. – 346, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
1153878
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Філологія" = Problems fo Humanities : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Федурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 44. – 2019. – 146, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1153879
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Історія" = Problems of Humanities : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Гриценко Г. [та ін.]. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 3/45. – 2020. – 370, [2] c. – DOI: https://doi.org/10.24919/2664-3715.3/45 - Резюме укр., англ. мовами
1153880
  Черкас Т.В. Проблеми гуманітарного співробітництва України та Федеративної Республіки Німеччини в історіографії // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 14. – С. 182-203. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1153881
  Знаковська Н.М. Проблеми девіантної поведінки в сучасному українському молодіжному середовищі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 6 (110), червень. – С. 90-96. – ISSN 2077-1800
1153882
  Барбашова Н.В. Проблеми деволюції в екологічному праві України / Барбашова Н.В. ; МОНУ ; Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк : Апекс, 2007. – 268с. – ISBN 966-8242-53-X
1153883
  Деркульський Р.Ю. Проблеми деградації рекреаційних та природоохоронних територій М.Києва та оцінка втрат біорізноманіття в контексті майбутньої інтеграції до екологічної мережі ЄС NATURA 2000 // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 146-157 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
1153884
  Орленко І. Проблеми дезадаптації тимчасово переміщеної молоді україни у сучасних соціокультурних умовах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 90-98. – (Серія філософські науки ; вип. 19). – ISSN 2078-6999
1153885
  Кравець І.М. Проблеми делегування організаційно-господарських повноважень органами державної влади саморегулівним організаціями // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 158-160
1153886
  Тесленко Т.В. Проблеми демографічної ситуації в Україні та Дніпропетровщини з урахуванням перспективи демографічного стану на період до 2050 року // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – С. 262-269. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 28)
1153887
  Гальчинський А. Проблеми демократизації економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С. 4-11. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1153888
  Кондратенко Олександр Володимирович Проблеми демократизації радянського суспільно-політичного життя у відображенні англо-американської та німецької радянології (1985-1991 рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Кондратенко Олександр Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 18л.
1153889
  Бульбенюк С. Проблеми демократизації України: теоретичний і прикладний аспекти // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 62-71.
1153890
  Руденко А.Ф. Проблеми демократичного переходу в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 126-128
1153891
  Гордієнко М.Г. Проблеми демократичної трансформації посттаталітарного режиму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 39-49
1153892
  Воронова В.В. Проблеми деперсоналізації та дегуманізації сучасних засобів брендингу і реклами: психологічний аналіз // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 143-153. – ISSN 2411-1449
1153893
  Машков Андрій Дмитрович Проблеми держави і бюрократії у політико-правових концепціях М.О.Бакуніна і П.О.Кропоткіна : Автореф... кандид. юридичнихнаук: 12.00.01 / Машков Андрій Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 18л.
1153894
  Шинкарук О.В. Проблеми держави і права в теоретико-політичній спадщині Івана Франка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 292-301. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1153895
  Колот А.М. Проблеми державно-договірного регулювання соціально-трудових відносин в перехідній економіці // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 37-43. – ISBN 966-7293-90-4
1153896
  Крисань Т. Проблеми державно-правового гарантування права власності фізичних осіб // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 38-41
1153897
  Онищук С.В. Проблеми державно-церковних відносин в Україні та шляхи їх вирішення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-63. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті висвітлено роль державно-церковних відносин в Україні. Розкрито низку неврегульованих нормативно-правових питань у сфері державно-церковних відносин, що породжують нетолерантні стосунки між релігійними інституціями. Запропоновано ...
1153898
  Самборська О.В. Проблеми державного антимонопольного та антидемпінгового регулювання ринкової економіки // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 245-247. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
1153899
  Кучер Г.В. Проблеми державного боргу та державної заборгованості в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С. 217-228
1153900
  Шевченко О.В. Проблеми державного брендінгу в умовах кризи: сучасна політична думка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 50-56


  The article deals with the modern political views on the state branding issues. The author emphasizes that there are many researches concerning theoretical and practical aspects of state branding in the context of political systems transformations and ...
1153901
  Мартин А. Проблеми державного земельного кадастру в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 7. – С. 19-38
1153902
  Калітієвська Л.А. Проблеми державного керування щодо попередження й реагування на надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 7-8 : фото
1153903
  Баюра Д.О. Проблеми державного регулювання акціонерних відносин в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С.50-55. – ISBN 966-7958-13-2
1153904
  Чучковська А. Проблеми державного регулювання діяльності провайдерів сертифікційних послуг в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.21-26
1153905
  Звягільський Ю. Проблеми державного регулювання заробітної плати в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (594). – С. 65-74. – ISSN 0131-775Х
1153906
  Романов Д.С. Проблеми державного регулювання зовнішньоторговельних операцій Японії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-69. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Процеси, що відбуваються в світовій економіці (глобалізація, інтернаціоналізація, поглиблення міжнародного поділу праці) змушують Японію відмовлятися від протекціонізму і відкривати свій ринок для іноземних товаровиробників та інвесторів. The ...
1153907
  Рихтюк В.Л. Проблеми державного регулювання інноваційного підприємництва в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 138-148. – Бібліогр.: на12 пунктів. – (Економіка ; Вип. 1)
1153908
  Єрмошенко М.М. Проблеми державного регулювання інноваційного розвитку підприємств і шляхи їх розв"язання : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 45-54. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
1153909
  Чикаренко І. Проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (15). – С. 95-106
1153910
  Якібчук О.В. Проблеми державного регулювання політики екологічної безпеки (на прикладі Одеської області) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 69-72. – (Державне управління ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні поняття та наведено структуру державного регулювання політики екологічної безпеки. Проаналізовано низку нормативно-правових документів в екологічній сфері. Виокремлено особливості державного регулювання політики екологічної безпеки ...
1153911
  Пашков В. Проблеми державного регулювання правовідносин у галузі охорони здоров"я // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 14-17
1153912
  Карбовник Л.П. Проблеми державного регулювання природних монополій в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 408-413. – ISBN 5-7763-2435-1
1153913
  Михайленко О.В. Проблеми державного регулювання розвитку соціального інституту сім"ї в Україні: нормативно-правовий аспект // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 116-118. – ISBN 978-617-7139-11-8
1153914
  Кремень Т.В. Проблеми державного суверенітету в контексті регіонзлізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про політичні проблеми євро інтеграції України та формування євро регіонів.
1153915
  Мешковський К.Е. Проблеми державного управління в контексті дискурсу модернізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 22-26. – (Державне управління ; вип. 3 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується трансформація ролі та місця державного управління в умовах кризи соціально-культурних та політичних інститутів. Доводиться, що дана проблема набуває особливого значення в умовах модернізації суспільства. Обґрунтовується погляд ...
1153916
  Блоха К. Проблеми державного управління в сфері охорони навколишнього природного середовища в контексті сталого розвитку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 239-240
1153917
  Лузан А.В. Проблеми державного управління об"єктами патентного права та шляхи їх подолання в сучасній Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 186-190. – ISSN 2219-5521
1153918
  Бабков Ю.П. Проблеми державного управління розвитком Національної гвардії України у сфері забезпечення національної безпеки і обороноздатності / Ю.П. Бабков, Д.А. Кочерга, О.М. Шаповал // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 9-15. – ISSN 2078-7480
1153919
  Соснін О.В. Проблеми державного управління системою національних інформаційних ресурсів з наукового потенціалу України : Монографія / О.В. Соснін; Ін-тут держави і права ім. В.М.Корецького; НАНУ. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 572с. – ISBN 966-02-3096-6
1153920
  Ковальська Н.М. Проблеми державного управління системою професійної освіти в умовах євроінтеграції // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 15-16
1153921
  Корецький М.Х. Проблеми державного управління судовою системою України в умовах політичної нестабільності : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-67. – Бібліогр.: 10 назв
1153922
  Гриценок О.В. Проблеми державного управління у сфері розвитку інформаційного суспільства в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 126-128
1153923
  Потеряйко С.П. Проблеми державного управління цивільним захистом щодо забезпечення державної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 103-108. – ISSN 2306-6814
1153924
  Міхневич Л.В. Проблеми державного, адміністративного, фінансового та міжнародного права в дослідженнях учених-юристів Київського комерційного інституту // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 37-48
1153925
  Зайцев О.В. Проблеми державної зради в науці кримінального права та шляхи їх вирішення в дослідженнях академіка В. Я. Тація / О.В. Зайцев, М.А. Рубащенко // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Спеціальний випуск. – С. 135-145. – ISSN 2224-9281
1153926
  Чернега О. Проблеми державної підтримки виробника // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.36-42. – ISSN 0131-775Х
1153927
  Лукач І. Проблеми державної реєстрації договорів комерційної концесії / І. Лукач, І. Шкарівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 111-115. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу законодавства та судової практики з питання реєстрації договору комерційної концесії в Україні. Статья посвящена анализу законодательства и судебной практики по вопросу регистрации договора коммерческой концессии в ...
1153928
  Шульга М. Проблеми державної реєстрації земельних прав // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2009. – № 9 : Актуальні питання правового регулювання відносин із приводу нерухомості. Світовий досвід та вітчизняна практика. – С. 20-26
1153929
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVII регіональної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2011 р.) / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: П.М. Рабінович (голова) та ін.]. – Львів, 2011. – 391, [1] с.
1153930
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVIIІ регіон. наук.-практ. конф. (26-27 січ. 2012 р.) / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: П.М. Рабінович (голова) та ін.]. – Львів, 2012. – 407, [1] с.
1153931
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 1. – 2019. – 62, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1153932
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 1. – 2019. – 235, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1153933
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 2. – 2019. – 222, [2] c. – Бібліогр. в кінці ст.
1153934
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 1. – 2021. – 258, [1] с.
1153935
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 2. – 2021. – 217, [1]
1153936
  Коваленко В.В. Проблеми державотворення та правотворення в період реформ в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 35-43
1153937
  Романюк М. Проблеми державотворення, формування національної свідомості на сторінках буковинського журналу "Самостійна думка" (1931-1936 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 220-230. – (Журналістика ; Вип. 2)
1153938
  Суховіліна А. Проблеми детермінації реабілітації як самостійного процесуально-правового інституту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 84-89
1153939
  Расюк Е. Проблеми дефініції "Фіктивне підприємництво в Україні" / Е. Расюк, А. Мікіш // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 108-111
1153940
  Ткач М.П. Проблеми дефініції виконавчої влади // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 54-57
1153941
  Гук Б.М. Проблеми дефініції поняття виконавчего провадження // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 101-106. – (Право. Економіка. Управління)
1153942
  Мяловицька Н.А. Проблеми децентралізації державної влади у Франції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теоретичні проблеми децентралізації державної влади у Франції та особливості утворення в адміністративно-територіальній структурі країни нової ланки - регіону. The article deals with the problems of decentralization of the state ...
1153943
  Віслобоков К.А. Проблеми джерелознавства історії українського права // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 24-33. – ISSN 0320-9466
1153944
  Климова К. Проблеми джерелознавчої евристики та реконструкції архівів наукових товариств (на прикладі реконструкції архіву Київського відділу Імператорського Російського воєнно-історичного товариства) // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 387-413. – ISBN 5-7702-0821-X
1153945
  Перфілова О.Є. Проблеми диверсифікації видів і ринків енергоносіїв в контексті забезпечення енергетичної безпеки України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 40-47. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1153946
  Опімах Р.Є. Проблеми диверсифікації зовнішніх джерел і шляхів поставок нафти і газу в Україну // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 143-149
1153947
   Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
Вип. 7. – 2016. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153948
   Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Вип. 9. – 2018. – 199, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1153949
   Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
Вип. 10. – 2019. – 180 с. – Резюме укр., англ. мовами
1153950
   Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
Вип. 11. – 2020. – 199, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1153951
  Сусь Б.А. Проблеми дидактики фізики у вищій школі : Лекції, лекційні демонстрації, лабораторний практикум / Б.А. Сусь, М.І. Шут. – 2-е вид., виправ. і допов. – Київ : Просвіта, 2003. – 155с. – ISBN 966-7551-53-9
1153952
  Сікорський П. Проблеми дидактичної взаємодіїї середньої і вищої школи - основа якісної підготовки фахівців // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 1 (51). – С. 10-15.
1153953
  Погорілий С.Д. Проблеми динамічного балансування навантаження для транспортних каналів у багатопроцесорних комп"ютерних системах зі слабким зв"язком / С.Д. Погорілий, Р.І. Левченко, Ю.В. Бойко // Вісник університету "Україна" : теоретичне та науково-методичне видання / Університет ""Україна". – Київ, 2010. – С. 128-133. – (Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика ; № 8). – ISBN 978-966-388-252-9
1153954
  Волошина І.С. Проблеми дискримінації в Україні та перспективи покращення ситуації // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 13-16. – ISBN 978-617-7404-86-5
1153955
  Цесарський Ф.А. Проблеми дискримінації при укладенні трудових договорів та шляхи її усунення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 298-304. – ISSN 1563-3349
1153956
  Шутенко О.В. Проблеми диспозитивности в гражданском судопроизводстве / О.В. Шутенко. – Харьков : Новое слово, 2004. – 200 с. – ISBN 966-8430-33-6
1153957
  Дмитрієнко Ю.М. Проблеми дистанційної ассиметрії права і закону в теоретичній проекції посттоталітарної правосвідомості (до актуалізації ідей П.І.Ногородцева про правову державу в контексті завдань сучасної політично // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; частина 2. – С.46-54
1153958
  Клименко Н.О. Проблеми дитинства та материнства на сторінках видань для жінок і родини: специфіка подання (на матеріалах журналів "Единственная", "Мир Семьи", "Мама и я") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 103-110


  У статті здійснено аналіз специфіки висвітлення проблем, матері та дитини на сторінках журналів "Единственная", "Мир семьи", "Мама и я" (у проблемно-тематичному та жанровому аспектах). З"ясовано, що предметом зацікавленості вказаних видань є медичні, ...
1153959
  Борисенко О.М. Проблеми дитячого аутизму та психолого-педагогічні шляхи їх вирішення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 3-12. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1153960
  Азаров Д.С. Проблеми диференціації та індивідуалізації кримінальної відповідальності з урахуванням ступеня тяжкості злочинів // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 256-258. – ISBN 978-966-458-403-3
1153961
   Проблеми діагностики реальних напівпровідникових кристалів / П.І. Баранський [та ін.] ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : Наукова думка, 2014. – 461, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 408-457. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1326-1
1153962
  Тимошенко П.Ю. Проблеми діагностики слідів пам"яті людини в кримінальному судочинстві : Криміналістичний аспект / П.Ю. Тимошенко. – К., 1994. – 104с.
1153963
  Коліушко І. Проблеми дієвості Конституції України та удосконалення її змісту / І. Коліушко, Ю. Кириченко // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 3. – С. 36-46.
1153964
  Притика Д. Проблеми діяльності господарських судів України в умовах реалізації закону про судоустрій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.3-7. – ISSN 0132-1331
1153965
  Пацера М. Проблеми діяльності міжнародної фінансово-банківської системи - в центрі уваги науковців і банкірів : макроекономіка / М. Пацера, І. Чирченка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 56-59
1153966
   Проблеми діяльності слідчих органів внутрішніх справ України : тези доповідей "круглого столу", (Київ, 2 квітня 2010 року) / М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т внутр. справ ; Навч. центр післядиплом. освіти ; [редкол.: В.Д. Сущенко та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 115, [1] с.
1153967
  Водрецький М. Проблеми довгострокового кредитування // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 85-93. – ISSN 1605-2005
1153968
  Остапчук О. Проблеми довірчих послуг в Україні // Юридична газета. – Київ, 2021. – 22 червня (№ 12)
1153969
  Бервено С.М. Проблеми договірного права України: : Монографія / С.М. Бервено. – Київ : Юрінком, 2006. – 360с. – ISBN 966-667-227-8
1153970
  Карпов Н.С. Проблеми доказування у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 187-195.
1153971
  Білецька Л.М. Проблеми доказування у судах господарської юрисдикції // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 181-186
1153972
  Удалова Л.Д. Проблеми допиту при розслідуванні злочинів, вчинених організованими злочинними угрупованнями // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – Вип. 3. – С. 188-192.
1153973
  Прилуцький С.В. Проблеми допустимості доказів у кримінальному судочинстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 77-87
1153974
  Капліна О. Проблеми допустимості доказів, поданих відповідно до статті 66 КПК України особами із використанням технічних засобів отримання інформації / О. Капліна, В. Маринів // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 238-249. – ISSN 1993-0909
1153975
  Велігура Н.М. Проблеми дослідження акварельного живопису в контексті сучасної художньої культури України // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 104-109. – ISSN 2226-0285
1153976
  Покляцький С.А. Проблеми дослідження великих міст України як основних елементів опорного каркасу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 79-85 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1153977
  Мосенкіс Ю.Л. Проблеми дослідження генетично невизначених мов / Ю.Л. Мосенкіс ; Київ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ : КДНУ, 1996. – 48 с. – Резюме рос. – Бібліогр.: с. 42-46
1153978
  Лавчи Я.Д. Проблеми дослідження жертви у сімейно-побутовій (домашній) насильницькій злочинності // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 59-61. – ISBN 978-966-916-708-8
1153979
  Пилипчук В.Г. Проблеми дослідження новітньої історії органів безпеки та розвідки в контексті розвитку сектору безпеки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (24). – С. 114-119
1153980
  Волович В.І. Проблеми дослідження нової соціальної стратифікації у суспільстві / В.І. Волович, Н.Б. Погоріла // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 39-49. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1153981
  Таровська О.А. Проблеми дослідження релігійно-філософського синкретизму ранніх форм гностичної свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 76-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1153982
  Мосенкіс Ю.Л. Проблеми дослідження семантичних відповідностей у спорідненій лексиці (на матеріалі алтайських мов у порівнянні з індоєвропейськими) / Ю.Л. Мосенкіс, Р.І. Синишин, Д.І. Переверзєв // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 35. – C. 38-44
1153983
  Зайцев Ю. Проблеми дослідження системи мотивації найманої праці в умовах становлення постіндустріального суспільства / Ю. Зайцев, Д. Верба // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8. – С. 13-19
1153984
  Казьмирчук М. Проблеми дослідження соціально-економічного розвитку Київської губернії (1861-1917) у незалежній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 20-26. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Автор статті висвітлює погляди вітчизняних та зарубіжних дослідників незалежної України, які намагалися проаналізувати соціально-економічний розвиток Київської губернії у 1861-1917 рр. У статті проаналізовано погляди науковців далекого та близького ...
1153985
  Фігурний Юрій Проблеми дослідження української етнічної історії у контексті українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 70-76. – Бібліогр. в кінці ст.


  У доповіді аналізуються проблеми дослідження української етнічної історії у контексті українознавства.
1153986
  Мельниченко С.В. Проблеми дослідження феномену бідності в соціально-філософській традиції // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 45-50. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
1153987
  Подік Т.А. Проблеми дослідчої перевірки та розслідування порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 110-113.
1153988
  Шевченко А.В. Проблеми доступності адміністративно-юрисдикційного захисту при виконанні судових рішень // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 90-95. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
1153989
  Кройтор В.А. Проблеми доступності цивільного судочинства в Україні у зв"язку з реальним закріпленням принципу змагальності // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.98-102. – ISSN 1727-1584
1153990
  Погоріла А.І. Проблеми доступу громадян до публічної інформації // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 266-268. – ISBN 978-966-419-280-1
1153991
  Смітюх А. Проблеми доступу до інформації про володіння корпоративними правами та їх відчуження (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 8-12
1153992
  Єрмолаєва Т.В. Проблеми доступу до правосуддя при захисті екологічних прав // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 137. – С. 92-100. – ISSN 2224-9281
1153993
  Орлюк Проблеми доступу філій іноземних банків в Україну: правові аспекти / Орлюк, ОП // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 107-111. – (Правознавство ; Вип .212)
1153994
  Войчук А.Ю. Проблеми досягнення консенсусу в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 384-395


  Розглядаються чинники, які впливають на досягнення політичного консенсусу та механізми забезпечення його в Україні. Ключові слова: політичний консенсус, політична культура, політична комунікація, громадянське суспільство. Рассматриваются факторы, ...
1153995
  Мордюк А. Проблеми дотримання орфоепічних норм у телевізійних прграмах // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 193-196. – Бібліогр.: Літ.: с. 196; 6 назв
1153996
  Коваленко Л. Проблеми дотримання прав засуджених в установах виконання покарань // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 88-94
1153997
  Семенюк О.Г. Проблеми дотримання принципів судово-експертної діяльності під час проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 433-445. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1153998
  Дроздов О.М. Проблеми дотримання розумних строків під час ознайомлення обвинуваченого і його захисника з матеріалами справи // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 2 (125). – С. 26-30
1153999
  Городовенко В. Проблеми дотримання розумних строків судового розгляду за процесуальним законодавством України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 404-413. – ISSN 0132-1331
1154000
  Калантаєвська Г.П. Проблеми духовності у публіцистиці М. Жулинського // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 198-206. – ISBN 978-966-657-737-8
<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,