Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>
1153001
  Фивейский Ю. "Русь" в тропиках / Ю. Фивейский. – Владивосток, 1968. – 39с.
1153002
  Волощук М.М. "Русь" в Угорському королівстві (XI - друга половина XIV ст.) : суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції / Мирослав Волощук ; [відп. ред. Л. Войтович] ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 496 с., [32] арк. іл. : іл. – Вказівник імен: с. 448-467. - Вказівник геогр. назв: с. 468-495. – Бібліогр.: с. 396-447 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-668-339-0
1153003
  Моця О.П. "Русь", "Мала Русь", "Україна" в післямонгольські та козацькі часи / Олександр Моця ; НАНУ, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 2009. – 320 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0872-4
1153004
  Немчинов Ігор Геннадійович "Руська ідея" як парадигма російської історіософії : Дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Немчинов Ігор Геннадійович; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1998. – 203л. – Бібліогр.:л.186-203
1153005
  Немчинов Ігор Геннадійович "Руська ідея" як парадигма російської історіософії : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Немчинов Ігор Геннадійович; Нац. педагог. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1998. – 15 с.
1153006
  Люзняк М. "Руська історична бібліотека": на шляху формування національної свідомості українського народу // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10. – С. 166-171. – ISBN 966-02-1903-2
1153007
  Білуха А. "Руська Правда" - одне з ранніх джерел економічної думки в Україні // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 12-16
1153008
  Мордвінцев В. "Руська Правда" - першій звід давньоруського права [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., 2000. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/abiturient/~bilety.htm. - 29.09.09
1153009
  Задорожний Ю.А. "Руська правда" і римське право: порівняльний аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 49-53.
1153010
  Ястребов О. "Руська Правда": перший кодекс законів на Русі // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 63-68. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
1153011
  Петраш О.О. "Руська трійця" / О.О. Петраш. – К, 1972. – 152с.
1153012
  Петраш О.О. "Руська трійця" / О.О. Петраш. – К, 1986. – 227с.
1153013
   "Руська трійця" в історії суспільно-політичного руху і культури України. – Київ : Наукова думка, 1987. – 336с. – Авт. зазнач. на звороті тит.арк. – Бібліогр.: с.305-336
1153014
  Петренко С.М. "Руська трійця" в історії українського національного відродження // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 177-189
1153015
  Стеблій Ф. "Руська Трійця" в концепції українського національного відродження М. Грушевського // Шашкевичіана / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН Ураїни ; Ін-т- Заповідник Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі ; Шашкевичівська комісія у Львові. – Львів - Броди - Вінніпег, 1996. – Вип. 1 : Маркіян Шашкевич і українське національне відродження ; Вип. 2 : "Руська трійця", її оточення, послідовники і дослідники. – С. 26-32. – (Нова серія). – ISBN 5-77021026-5
1153016
   "Руська трійця": Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький : бібліографічний покажчик (1834-1990 рр.) / HАHУ, Львівська наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [укладач Л.І. Ільницька ; наук. ред. Ф.І. Стеблій]. – Львів : [б. в.], 1993. – 379, [1] с. – ISBN 5770205911
1153017
  Моця О.П. "Руська" термінологія в Київському та Галицько-Волинському літописних зводах // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 7-16. – ISSN 0235-3490
1153018
  Мельник Л.М. "Руській мір" - основні концептуальні положення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 60-63


  Стаття присвячена аналізу та висвітленню основних концептуальних положень ідеологеми "Руській мір". На основі аналізу праць російських політтехнологів,представників російської школи геополітики та виступу 2009 року патріарха Кіріла на відкритті ...
1153019
  Сабадош І. "Русько-мадярский словарь" Л.Чопея і його місце в історії української лексикографії // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 474-497. – ISBN 978-966-8760-98-3
1153020
  Курета Шпреса "Рух у правильному напрямку" / розмову вела Наталя Іщенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 березня (№ 49). – С. 3


  Посол Республіки Албанія в Україні: "Ми працюємо над підготовкою першого засідання Спільної комісії на основі Угоди про економічне та торговельне співробітництво".
1153021
  Кислюк К.В. "Рухливе пограниччя" Харківщини в контексті "гібридної війни" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 9-15. – ISSN 2312-4679


  У статті розглянуто соціокультурну еволюцію Харківщини ХІХ–ХХ ст. у контексті "гібридної війни". Зазначено, що регіон є "рухливим пограниччям" з перевернутими соціокультурними пріоритетами, яке може змістити їх у будь-яку сторону в доволі стислі ...
1153022
  Коваль К. "Ручна адвокатура не потрібна нікому" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 19 липня - 2 серпня (№ 29/30). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1153023
  Кулініч О. "Ручна" земельна децентралізація: наскільки вдалою є нова ініціатива уряду? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-15 лютого (№ 6)
1153024
  Соколов-Митрич Дмитрий "Рыба-дьявол" : Экология / Соколов-Митрич Дмитрий, , Каптилкин Сергей // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 208-219 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1153025
  Чимитдоржиев Ш.Б. Русско-ойратские (западно-монгольские) отношения в XVII веке. : Автореф... канд. истор.наук: / Чимитдоржиев Ш.Б.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 14л.
1153026
  Кусов Г.И. Русско-осетинские культурные связи (30-е -- 60-е гг. XIX в.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кусов Г.И.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1978. – 14л.
1153027
  Блиев М.М. Русско-осетинские отношения. : Автореф... Доктора ист.наук: / Блиев М.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 42л.
1153028
  Токазов Х.А. Русско-осетинский разговорник : с крат. путеводит. по Северной Осетии / Х.А. Токазов. – Орджоникидзе : Северо-Осетинское книжное изд., 1963. – 234 с.
1153029
  Токазов Х.А. Русско-осетинский разговорник : с крат. путеводит. по Северной Осетии / Х.А. Токазов. – 2 изд. – Орджоникидзе : Северо-Осетинское книжное изд., 1964. – 233 с.
1153030
  Абаев В.И. Русско-осетинский словарь : около 25 000 слов с приложением грамматического очерка осетинского языка / В.И. Абаев. – Москва : Гос. изд-во иностранных и национальных словарей
2. – 1950. – 624 с.
1153031
  Абаев В.И. Русско-осетинский словарь : около 25 000 слов / В.И. Абаев ; под ред. М.И. Исаева. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Советская Энциклопедия
2. – 1970. – 584 с.
1153032
  Семенов Л.С. Русско-персидские отношения после Гюлистанского мира. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенов Л.С.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1958. – 17л.
1153033
  Мирзабекян Ж.М. Русско-персидский политехнический словарь : Около 50000 терминов / Ж.М. Мирзабекян; Под ред. Шойтова А.М. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1984. – 719с.
1153034
  Мирзабекян Ж.М. Русско-персидский политехнический словарь: Ок. 50000 терминов. / Ж.М. Мирзабекян. – М., 1973. – 719с.
1153035
  Мирзабекян Ж.М. Русско-персидский политехнический словарь: Ок. 50000 терминов. / Ж.М. Мирзабекян. – 2-е изд., стер. – М., 1983. – 719с.
1153036
  Галунов Р.А. Русско-персидский словарь / Р.А. Галунов. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : А-М. – 1936. – 476 с.
1153037
  Овчинникова И.К. и др. Русско-персидский словарь / И.К. и др. Овчинникова. – М., 1965. – 1091с.
1153038
  Клевцова С.Д. Русско-персидский словарь / С.Д. Клевцова. – М, 1975. – 801,71с.
1153039
  Клевцова С.Д. Русско-персидский словарь : учебный : около 11 000 слов : с приложением краткого очерка фонетики и морфологии русского языка / С.Д. Клевцова ; под ред. Г.А. Восканяна. – Москва : Русский язык, 1975. – 872 с. – ISBN 964-5955-28-9
1153040
  Восканян Г.А. Русско-персидский словарь : Ок. 30 000 слов / Г.А. Восканян. – М. : Рус. яз., 1986. – 829с.
1153041
  Клевцова С.Д. Русско-персидский словарь : учебный : ок. 11 000 сл. / С.Д. Клевцова ; под ред. Г.А. Восканяна. – [Москва : Русский язык], 2000. – 801, [69] с. : табл. – На тит. л. также: С приложением краткого очерка фонетики и морфологии русского языка. – ISBN 964-92461-1-8
1153042
   Русско-персидский словарь : 36 тысяч слов. – [Москва] : [Советская энциклопедия], 2005. – 1091 с. – С прил. крат. очерка "Основные русско-персидские грамматические соответствия"/ сост. И.К. Овчинникова. - Парал. тит. л. на перс. языке. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 964-5955-82-3


  Словарь содержит 36000 слов современного русского литературного языка с подробной разработкой значений и их оттенков. Даны пояснения, уточняющие значения слов, их пометы, позволяющие понять стилистическую особенность употребления слова. Грамматическая ...
1153043
  Тихонова А.А. Русско-персидскоая война 1826-1828 годов : Автореф... канд. ист.наук: / Тихонова А. А.; МГУ. – М., 1954. – 15л.
1153044
  Рогов А.И. Русско-польские культурные связи в эпоху Возрождения. : (Стрыйковский и его Хроника) / А.И. Рогов ; АН СССР, Ин-т славяноведения ; [Отв. ред. М.Н. Тихомиров]. – Москва : Наука, 1966. – 310 с.
1153045
  Берков П.Н. Русско-польские литературные связи в VIII веке / П.Н. Берков. – М, 1958. – 64с.
1153046
   Русско-польские музыкальные связи. – М., 1963. – 456с.
1153047
  Крачковский Русско-польские отношения : некоторые замечательные по этому предмету мысли, слова, речи, узаконения, размышления и разсуждения / Крачковский. – Изд. 2-е, знач. доп. – Вильна : Типография А.Г. Сыркина, 1897. – XX с., 178 с., 49 с.
1153048
   Русско-польские отношения в период мировой войны.. – М.Л., 1926. – 164с.
1153049
  Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и "балтийский вопрос" в конце XVI - начале XVII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Флоря Б.Н.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1969. – 39л.
1153050
  Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце XVI-XVII в / Б.Н. Флоря. – М, 1973. – 222с.
1153051
  Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI- начале XVII в / Б.Н. Флоря. – М, 1978. – 300с.
1153052
   Русско-польские революционные связи. – М.
1. – 1963. – 584с.
1153053
   Русско-польские революционные связи. – М.
2. – 1963. – 791с.
1153054
   Русско-польские революционные связи 60-х годов и восстание 1863 года.. – М., 1962. – 610с.
1153055
   Русско-польские связи в области книжного дела.. – М., 1980. – 145с.
1153056
   Русско-польские связи в области наук о Земле. – Москва : Наука, 1975. – 226с.
1153057
  Мясников Б.П. Русско-польский и польско-русский патентный словарь / Б.П. Мясников. – Москва, 1985. – 264 с.
1153058
  Хлябич Ю. Русско-польский и польско-русский словарь-минимум / Юзеф Хлябич. – Варшава : Ведза Повшехна, 1964. – 634 с. – Парал. тит. л. на польск. яз. - Миниатюрное издание
1153059
  Хлябич Ю. Русско-польский и польско-русский словарь-минимум / Юзеф Хлябич. – Варшава : Ведза Повшехна, 1973. – 634 с. – Парал. тит. л. на польск. яз. - Миниатюрное издание
1153060
  Богуславский А. Русско-польский и польско-русский словарь / А. Богуславский. – Warszawa, 1960. – 376с.
1153061
   Русско-польский разговорник-словарь для бизнесменов и туристов.. – М., 1992. – 185с.
1153062
   Русско-польский словарь : 65 000 слов, употребляемых в разговорной речи, политике, науке, литературе, технике и военном деле ; с приложением кратких грамматических указаний, составленных Г.Г. Каменским. – Москва : Советская энциклопедия ; ОГИЗ, 1933. – 1434, (3) с. – (Иностранные словари / под общей ред. О.Ю. Шмидта ; вып. 9)
1153063
   Русско-польский словарь : около 50 000 слов. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1940. – 418 с.
1153064
   Русско-польский словарь : около 60 000 слов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1941. – 418 с.
1153065
   Русско-польский словарь : около 65 000 слов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1948. – 840 с. – (Иностранные словари / под общей ред. О.Ю. Шмидта ; вып. 9)
1153066
   Русско-польский словарь : около 65 000 слов и выражений. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва : Гос. изд-во иностранных и нац. словарей, 1953. – 856 с.
1153067
   Русско-польский словарь : Около 65 000 слов и выражений. – Изд.5-е испр.и доп. – М. : Советская энциклопедия, 1964. – 904с.
1153068
  Левинская С.И. Русско-польский словарь / С.И. Левинская, Т.В. Старак. – Киев; Львов, 1981. – 320с.
1153069
   Русско-польский словарь по металлообработке и по машиностроению.. – Варшава, 1956. – 1238с.
1153070
  Червонко Е. Русско-польский словарь по ядерной физике и технике / Е. Червонко, Е. Сосновский. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 440 с.
1153071
  Всеволодова М.В. Русско-польский учебный словарь / М.В. Всеволодова, Е.С. Курбатова. – Варшава, 1983. – 262с.
1153072
  Всеволодова М.В. Русско-польский учебный словарь / М.В. Всеволодова, Е.С. Курбатова. – 2-е, стереотип. – Москва-Варшава : Русский язык-Ведза Повшехна, 1990. – 262с.
1153073
  Здитовецкий А.Г. Русско-португальские фразеологические эквиваленты : Учебн. пособие для вузов / А.Г. Здитовецкий. – Москва : Высшая школа, 1987. – 270с.
1153074
  Логвинов В.В. Русско-португальский и португальско-русский физико-математический словарь / В.В. Логвинов. – Москва : Русский язык, 1989. – 710 с. – ISBN 5-20-00772-0
1153075
  Асриянц К.Г. Русско-португальский политехнический словарь / К.Г. Асриянц, В.С. Матвеев. – Москва, 1978. – 591с.
1153076
  Асриянц К.Г. Русско-португальский политехнический словарь / К.Г. Асриянц, В.С. Матвеев. – 2-е изд., стер. – Москва, 1984. – 591с.
1153077
  Родионова М.А. Русско-португальский разговорник / М.А. Родионова. – М., 1981. – 336с.
1153078
  Родионова М.А. Русско-португальский разговорник / М.А. Родионова. – Москва : Высшая школа, 1981
1153079
   Русско-португальский словарь : Около 47 000 слов. – Москва : Русский язык, 1975. – 992с.
1153080
   Русско-португальский словарь : 53 000 слов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 811с.
1153081
  Воинова Н. Русско-португальский учебный словарь : Около 10000 слов / Н. Воинова, С. Старец. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 644с. – С приложением морфологических таблиц рус. языка/Зализняк А.А.
1153082
  Воинова Н.Я. Русско-португальский учебный словарь / Н.Я. Воинова, С.М. Старец. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 656с.
1153083
  Воинова Н.Я. Русско-португальский учебный словарь = Dicionario pratico russo-portugues : 12000 слов / Н.Я. Воинова, С.М. Старец. – 4-е изд., стер. – Москва, 1986. – 504с. – С приложением таблиц русского языка/Зализняк А.А.
1153084
  Лебедев К.А. Русско-пушту-дари словарь / К.А. Лебедев. – 2-е изд. стер. – М., 1983. – 768с.
1153085
  Лебедев К.А. Русско-пушту-дари словарь / К.А. Лебедев. – 2-е изд. стер. – Москва, 1989. – 765с.
1153086
  Лебедев К.А. Русско-пушту словарь : Около 32000 слов / К.А. Лебедев, Л.С. Яцевич, З.М. Калинина. – 2-е изд., стереотип. с приложением новых слов. – Москва : Русский язык, 1983. – 880с.
1153087
   Русско-румынские и советско-румынские отношения.. – Кишинев, 1969. – 264с.
1153088
  Двойченко-Маркова Русско-румынские литературные связи в первой половине Х1Х века / Двойченко-Маркова. – Москва : Наука, 1966. – 280 с.
1153089
  Агаки А.С. Русско-румынские межгосударственные отношения в конце 19 -- начале 20 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Агаки А.С.; АН СССР. – Кишинев, 1974. – 25л.
1153090
  Агаки А.С. Русско-румынские межгосударственные отношения в конце XIX начале ХХ в. / А.С. Агаки. – Кишинев, 1976. – 186 с.
1153091
  Чертан Е.Е. Русско-румынские отношения в 1859-1863 гг. / Е.Е. Чертан. – Кишинев, 1968. – 228с.
1153092
  Георгиу И Русско-румынские отношения в период первой мировой войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Георгиу И,; Моск.ордена Ленина гос.ун-т., 1953. – 15л.
1153093
   Русско-румынский политехнический словарь.. – М., 1953. – 820с.
1153094
   Русско-румынский разговорник. – Bucuresti : Editura Stiintifica, 1957. – 184 с.
1153095
  Георге Николае Русско-румынский разговорник / Георге Николае. – Бухарест, 1989. – 318с.
1153096
  Котляр Л.Е. Русско-румынский сельскохозяйственный словарь. / Л.Е. Котляр. – М, 1960. – 456с.
1153097
   Русско-румынский словарь. – Москва : Гос. изд. иностр. и нац. словарей, 1940. – 416 с.
1153098
   Русско-румынский словарь : около 30 000 слов. – Изд. 2-е. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1942. – 487, (1) с.
1153099
   Русско-румынский словарь. – Бухарест : Госиздат. Худ. лит. и искусства
Том 1 : А-О. – 1959. – 800 с. – На обкл. назва румунською мовою
1153100
   Русско-румынский словарь. – Бухарест : Госиздат. Худ. лит. и искусства
Том 2 : П-Я. – 1960. – 749 с. – На обкл. назва румунською мовою
1153101
  Корлэтяну Н.Г. Русско-румынский словарь : Около 60000 слов / Сост.: Н.Г.Корлэтяну, Е.М.Руссев. – Изд.2-е, перераб. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 1056 с.
1153102
  Нижарадзе И.И. Русско-сванский словарь / И.И. Нижарадзе, 1910. – 520 с.
1153103
  Иванович С. Русско-сербохорватский словарь : 38 000 слов / С. Иванович, И. Петранович. – Изд. 3-е, стер. – М. : Советская энциклопедия, 1967. – 784с.
1153104
  Иванович С. Русско-сербохорватский словарь / С. Иванович, И. Петранович. – М, 1981. – 712с.
1153105
   Русско-сербские литературные связи XVIII - начала XIX века.. – М., 1989. – 227с.
1153106
  Бочкарева Светлана Ивановна Русско-сербские общественные связи (1878-1885 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Бочкарева Светлана Ивановна; МГУ. Ист. фак. Кафедра истории юж. и зап. славян. – М., 1977. – 21л.
1153107
  Данченко С.И. Русско-сербские общественные связи. / С.И. Данченко. – М., 1989. – 198с.
1153108
  Ярошенко М.М. Русско-сербские отношения в годы первой мировой империалистической войны (от июльского кризиса 1914 г. до разгрома Сербии в 1915 г.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Ярошенко М.М.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. Кафедра истории юж. и зап. славян. – Львов, 1953. – 15л.
1153109
  Позина Елена Семеновна Русско-сербские отношения накануне Балканских войн (1908-1912 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Позина Елена Семеновна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 26 с.
1153110
  Позина Елена Семеновна Русско-сербские отношения накануне балканских войн (1908-1912гг.) : Дис... канд.ист.наук: 07.00.05. / Позина Елена Семеновна; КГУ. – К, 1974. – 150л.
1153111
  Григорьева Р.И. Русско-сербский словарь : около 10 000 слов / Р.И. Григорьева, М.М. Ильина; под ред. доц. Н.Н. Биязи. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1946. – 361 с.
1153112
  Диденко В.П. Русско-сербскохорватский и сербскохорватско-русский патентный словарь / В.П. Диденко, Б.П. Мясников. – Москва, 1987. – 319 с.
1153113
  Шубин Н.А. Русско-сербскохорватский разговорник / Н.А. Шубин. – Београд, 1966. – 197с.
1153114
  Груjиh Бранислав Русско-сербскохорватский сербскохорватско-русский словарь / Груjиh Бранислав. – Иетинье, 1961. – 709 с.
1153115
   Русско-сербскохорватский словарь. – М., 1965. – 784с.
1153116
  Иванович С. Русско-сербскохорватский словарь = Руско-српсохрватски речник : 38 000 слов / С. Иванович, И. Петранович. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 784 с.
1153117
  Иванович С.Д. Русско-сербскохорватский словарь = Руско-српсохрватски речник / С.Д. Иванович. – Москва, 1976. – 712с.
1153118
  Груjиh Бранислав Русско-сербскохорватский словарь сербскохорватско-русский словарь для туристов / Груjиh Бранислав. – Београд, 1967. – 690 с.
1153119
   Русско-сербскохорватский словарь.. – М., 1988. – 984с.
1153120
  Мароевич Р. Русско-сербскохорвотский учебный словарь : Основни руско-српскохрватскии речник / Р. Мароевич. – Москва, 1985. – 295с.
1153121
  Белькович А.А. Русско-сингальский словарь / А.А. Белькович. – М., 1983. – 731с.
1153122
  Мухина Д Т. Русско-скандинавские художественные связи конца Х1Х - начала ХХ вв. / Д Т. Мухина. – М., 1984. – 116с.
1153123
   Русско-славянский календарь на 1890 год. – петроград : печатня В.В.Комарова, 1890. – 178 c.
1153124
  Рупосова Л.П. Русско-словацкие языковые связи (на матер. словац. литературного языка) : Автореф... канд. филолог.наук: 662 / Рупосова Л.П.; Москов. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 18л.
1153125
   Русско-словацкий и словацко-русский политехнический словарь. – М., 1984. – 1136с.
1153126
   Русско-словацкий словарь.. – М., 1989. – 747с.
1153127
   Русско-словацкий учебный словарь.. – М., 1984. – 263с.
1153128
  Претнар Я.С. Русско-словенский словарь / Я.С. Претнар. – Liubljana, 1964. – 995 с.
1153129
  Громова Н.В. Русско-суахили и суахили-русский разговорник / Н.В. Громова, Н.Г. Федорова. – Москва : Русский язык, 1982. – 286с.
1153130
  Громова Н.В. Русско-суахили учебный словарь : 5000 слов / Н.В. Громова, Н.Г. Федорова; Под ред. Хусейна Абдул-Разака. – Москва : Русский язык, 1978. – 320с.
1153131
  Охотина Н.В. и др. Русско-суахилинский разговорник / Н.В. и др. Охотина. – М., 1963. – 144с.
1153132
  Крус М. и Игнашев С. Русско-тагальский словарь / М. и Игнашев С. Крус. – М., 1965. – 760с.
1153133
  Антонов-Саратовский Русско-таджикский речевой справочник / Антонов-Саратовский. – М.-Л., 1931. – 55с.
1153134
   Русско-таджикский словарь : 45 000 слов. – Москва ; Сталинград : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1949. – 880 с.
1153135
   Русско-таджикский словарь. – М., 1985. – 1280с.
1153136
  Андронов А.Н. Русско-таджикский терминологический словарь по геодезии / А.Н. Андронов, Т.К. Джураев. – Душанбе : Дониш, 1981. – 95с.
1153137
  Андронов М.С. Русско-тамильский словарь / М.С. Андронов. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 1175 с.
1153138
   Русско-тамильский словарь. : ок. 25 000 слов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 606с.
1153139
  Нугманов М. Русско-татарские рукописные словари 17-18 веков / М. Нугманов. – Казань, 1969. – 112с.
1153140
  Сафиуллина Ф.С. Русско-татарский разговорник / Ф.С. Сафиуллина, К.Р. Галиуллин. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Казань : Татарское книжное издательство, 1991. – 318с. – ISBN 5-298-00878-Х
1153141
   Русско-татарский словарь.. – Казань, 1991. – 733с.
1153142
  Дзенит С.Я. Русско-телугу словарь : 28 000 сл. / С.Я. Дзенит ; [под ред. Нидамарти Ума Раджешвара Рао]. – Москва : Русский язык, 1988. – 775, [1] с. – Парал. тит. л. телугу. - На обл. авт. не указ. – ISBN 5-200-00271-0
1153143
  Баранникова О.П. Русско-телугу, телугу-русский разговорник / О.П. Баранникова, В.Р. Раллабханди. – М, 1988. – 264с.
1153144
  Калзан А.К. Русско-тувинский словарь / А.К. Калзан. – Кызыл : Тувинское книжное изд., 1962. – 560с.
1153145
   Русско-тувинский словарь : 32 000 слов. – Москва : Русский язык, 1980. – 560с.
1153146
  Монгуш Д.А. Русско-тувинский учебный словарь : 5000 слов. / Д.А. Монгуш. – М., 1988. – 312с.
1153147
  Думенко Ф М. Русско-туземные школы Туркестанского края : Автореф... Канд.пед.наук: / Думенко М.Ф; АПН РСФСР,. – Москва, 1953. – 19л.
1153148
  Сафаров Ю.Г. Русско-турецкая война (1806-1812 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сафаров Ю. Г.; МГУ. – М., 1953. – 15л.
1153149
  Бурдей Г.Д. Русско-турецкая война 1569 года. / Г.Д. Бурдей. – Саратов, 1962. – 50с.
1153150
  Шульман Е.Б. Русско-Турецкая война 1735-1739 годов и политические связи Молдавии и Валахии с Россией. : Автореф... канд. ист.наук: / Шульман Е.Б.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1963. – 21л.
1153151
  Мачарадзе В.Г. Русско-турецкая война 1768-1774 г.г. : Автореф... канд. ист.наук: / Мачарадзе В.Г.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 28 с.
1153152
  Виноградов В.Н. Русско-турецкая война 1806–1812 годов. Необъявленная и предгрозовая // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 0132-1366
1153153
  Золотарев В.А. Русско-турецкая война 1877-1878 гг / В.А. Золотарев. – М., 1978. – 144с.
1153154
  Беляев Н.И. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. / Н.И. Беляев. – М., 1956. – 464с.
1153155
  Виноградов В.И. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и освобождение Болгарии : В.И. Виноградов / В.И. Виноградов. – Москва : Мысль, 1978. – 295 с.
1153156
  Горина Л.В. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: российско-болгарские научные встречи // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 51-70. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1153157
  Абовян С.А. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.и армянская литература : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Абовян С.А.; Арм.гос. пед.ин-т. – Ереван, 1974. – 34 с.
1153158
  Виноградов В.Н. Русско-турецкая война 1877-1878 годов и европейские державы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 1. – С. 127-143. – ISSN 0130-3864
1153159
  Виноградов В.Н. Русско-турецкая война 1877-1878 годов: военный триумф и драма умиротворения // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 6. – С. 16-23. – ISSN 0130-3864
1153160
  Виноградов В.Н. Русско-турецкая война 1877-1878 годов:власть и общество // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 5. – С. 3-11. – ISSN 0132-1366
1153161
   Русско-турецкая война 1877-78гг. – М, 1977. – 263 с.
1153162
  Генов Ц. Русско-турецкая война 1977-1978 гг. / Ц. Генов. – София, 1979. – 235с.
1153163
  Белова Е.Б. Русско-турецкие войны и миграционная политика России в первой половине XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 141-150. – ISSN 0042-8779
1153164
  Орешкова С.Ф. Русско-турецкие отношения в начале XVIII в. / С.Ф. Орешкова. – М., 1971. – 208с.
1153165
  Желобцов Ф.Ф. Русско-турецкий бизнес-словарь = Rusca-turkce is sozlugu : около 3 000 слов и выражений / Ф.Ф. Желобцов, А.Ф. Желобцова. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2007. – 256 с. – ISBN 5-17-039477-2
1153166
  Щека Ю.В. Русско-турецкий разговорник / Ю.В. Щека. – Москва, 1992. – 128с.
1153167
  Алексеев И.Е. Русско-турецкий разговорник / И.Е. Алексеев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 192с. – ISBN 5-222-00688-3
1153168
   Русско-турецкий разговорник.. – М., 1960. – 244с.
1153169
   Русско-турецкий разговорник.. – М., 1992. – 96с.
1153170
  Магазаник Д.А. Русско-турецкий словарь / Д.А. Магазаник. – М., 1943. – 320с.
1153171
  Магазаник Д.А. Русско-турецкий словарь / Д.А. Магазаник. – 2-е. – М., 1945. – 704с.
1153172
  Магазаник Д.А. Русско-турецкий словарь / Д.А. Магазаник, М.С. Михайлов. – 2-е. – М., 1946. – 320с.
1153173
  Мустафаев Э. Русско-турецкий словарь / Э. Мустафаев, В.Г. Щербинин. – М., 1972. – 1028с.
1153174
  Щербинин В.Г. Русско-турецкий словарь. / В.Г. Щербинин. – М., 1989. – 679с.
1153175
   Русско-турецкий, турецко-русский словарь = Rusca-turkce, turkce-rusca sozluk : Около 4 000 слов в каждой части словаря. – Москва : АСТ; Астрель; Транзиткнига, 2006. – 446с. – ISBN 5-17-036749-X
1153176
  Познахирев В.В. Русско-турецкое взаимодействие в деле защиты гуманитарных прав военнопленных в годы Первой мировой войны // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (94). – С. 99-101. – ISSN 2070-9773
1153177
  Ишадов Н. Русско-туркменские и туркменско-русские названия животных / Н. Ишадов. – Ашхабад, 1973. – 50с.
1153178
   Русско-Туркменские отношения в XVIII-XIX вв.. – Ашхабад, 1963. – 587с.
1153179
  Алиев А. Русско-туркменский словарь / А. Алиев, К. Бориев. – Изд. 1-е. – Ашхабат : Туркменское государственное издательство, 1929. – 466 с.
1153180
   Русско-туркменский словарь : 80 000 слов. – Москва, 1956. – 880 с.
1153181
   Русско-тюрский словарь. – Баку : АЗГИЗ, 1928. – 625 с.
1153182
   Русско-удмуртский словарь : около 40 000 слов. – Москва, 1956. – 1360 с.
1153183
  Антонов-Саратовский Русско-узбекский речевой справочник / сост. В.П. Антонов-Саратовский ; пер. З. Раджабаев. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ ; Физкультура и туризм, 1931. – 56 с. – (Библиотека пролетарского туриста)
1153184
   Русско-узбекский словарь. – Ташкент : Изд. АН УзССР
Т. 3 : М-О. – 1953. – 581 с.
1153185
   Русско-узбекский словарь : 50 000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1954. – 1046 с.
1153186
   Русско-узбекский словарь. – Ташкент : Изд. АН УзССР
Т. 5 : С-Я. – 1955. – 734 с.
1153187
  Садыкова М. Русско-узбекский фразеологический словарь. / М. Садыкова. – Ташкент, 1972. – 192с.
1153188
   Русско-уйгурский словарь : 21 000 слов. – Москва : Редакция журнала "Новая жизнь", 1955. – 800 с.
1153189
  Касименко А.К. Русско-украинские взаимоотношения 1648-начала 1651гг : Автореф... д-р ист.наук: / Касименко А.К.; Отд. обществ. наук. – К, 1955. – 31л.
1153190
  Касименко А.К. Русско-украинские взаимоотношения 1648 - начала 1651 гг. : Автореф. дис. ... д-р ист. наук / Касименко А.К. ; Отд. обществ. наук. – Киев, 1955. – 31 с.
1153191
   Русско-украинские литературные связи. – Москва : Художественная литература, 1951. – 187 с.
1153192
  Маслов В.И. Русско-украинские литературные связи в первой половине ХХ в. (Н.А. Маркевич о поэтах пушкинской поры) // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 27-29
1153193
  Чернец Л.Н. Русско-украинские литературные связи на Буковине в XIX столетии. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чернец Л.Н.; МВО СССР. Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1954. – 19л.
1153194
   Русско-украинские связи в изобразительном искусстве.. – К., 1956. – 243с.
1153195
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь : [свыше 12 тыс. слов] / Д.И. Ганич, И.С. Олейник. – Киев : Радянська школа, 1984. – 463 с.
1153196
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь / И.Д. Ганич, И.С. Олейник. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 560 с. – Загл. также укр. – ISBN 5-319-00829-5
1153197
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь / И.Д. Ганич, И.С. Олейник. – 3-е изд., стереотип. – Киев : Радянська школа, 1990. – 463 с. – ISBN 5-330-01689-4
1153198
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь / И.Д. Ганич, И.С. Олейник. – Киев : Выща школа, 1990. – 560 с. – Загл. также укр. – ISBN 5-11-003727-1
1153199
  Мацько Л.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь : отличающаяся лексика / Л.И. Мацько, О.М. Сидоренко, С.В. Шевчук. – Київ : Вища школа, 1992. – 255, [1] с.
1153200
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь / И.Д. Ганич, И.С. Олейник. – Киев : Феникс, 1993. – с.
1153201
   Русско-украинский и украинско-русский словарь финансовой терминологии = Російсько-український і українсько-російський словник фінансово термінології : Около 15000 терминов. – Харьков : Прапор, 1997. – 400с. – (Сер.:"Від А до Я"). – ISBN 5-7766-0662-4
1153202
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь. / Д.И. Ганич, И.С. Олейник. – 8-е изд. – Київ : А.С.К., 2000. – 560 с. – ISBN 966-539-164-X
1153203
  Мацько Л.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь: отличающаяся лексика / Л.И. Мацько, О.М. Сидоренко, С.В. Шевчук. – Київ : Вища школа, 1993. – 255, [1] с. – ISBN 5-11-0039119-4
1153204
  Мацько Л.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь: отличающаяся лексика = Російсько-український і українсько-російський словник: відмінна лексика / Л.И. Мацько, О.М. Сидоренко, С.В. Шевчук. – 2-е изд., доп. – Киев : Вища школа, 1995. – 283, [5] с.
1153205
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско русский словарь / Д.И. Ганич, И.С. Олейник. – Киев : Вэсэлка, 1990. – 560 с.
1153206
  Горпинич В.А. Русско-украинский орфоэпический словарь / В.А. Горпинич. – Киев : Освіта, 1992. – 253с.
1153207
  Панько Т.И. Русско-украинский разговорник / Т.И. Панько, Ю.А. Тамбовцев. – Львов : Світ, 1991. – 251с.
1153208
  Калашник В.С. Русско-украинский разговорник / В.С. Калашник, А.Я. Опришко, А.А. Свашенко. – Киев : Вища школа, 1992. – 217 с.
1153209
   Русско-украинский словарь : 80.000 слов. – Киев, 1948. – 799с.
1153210
   Русско-украинский словарь : 80.000 слов. – Киев, 1955. – 804с.
1153211
   Русско-украинский словарь. – Киев, 1956. – 804 с.
1153212
   Русско-украинский словарь : 80 000 слов. – Київ, 1961. – 804с.
1153213
  Ганич Д.И. Русско-украинский словарь : [свыше 30000 реестровых слов] : для сред. школы / И.Д. Ганич, И.С. Олейник ; под ред. И.А. Варченко. – Киев : Радянська школа, 1962. – 839 с.
1153214
  Ганич Д.И. Русско-украинский словарь : [свыше 37000 слов] / сост. Д.И. Ганич, И.С. Олейник. – 4-е изд. – Киев : Радянська школа, 1978. – 1012с.
1153215
   Русско-украинский словарь. – 2-е изд., испр. – Киев
Т. 1. – 1982. – 845с.
1153216
   Русско-украинский словарь. – 2-е изд., испр. – Киев
Т. 2. – 1982. – 924с.
1153217
   Русско-украинский словарь. – 3-е изд., стер. – Киев
1. – 1987. – 845с.
1153218
   Русско-украинский словарь. – Киев
Т. 2 : Н - приять. – 1988. – 924 с.
1153219
   Русско-украинский словарь. – Киев
Т. 3 : про - Я. – 1988. – 832с.
1153220
  Тараненко А.А. Русско-украинский словарь = Російсько-український словник : (сфера делового общения) / Ін-тут мовознавства ім.О.О.Потебні;Общ.ред.А.А.Тараненко. – 2-е изд., испр. и доп. – Київ : Основа, 1999. – 398с. – ISBN 966-7233-04-9
1153221
   Русско-украинский словарь ботанической терминологии и номенклатуры. – Киев, 1962. – 340с.
1153222
   Русско-украинский словарь географических терминов. – Київ : Радянська школа, 1970. – 157 с.
1153223
  Тараненко А.А. Русско-украинский словарь для деловых людей / А.А. Тараненко, В.М. Брицын. – Київ : Український письменник, 1992. – 214с. – ISBN 5-333-01148-6
1153224
  Олейник В.З. Русско-украинский словарь оперативно-розыскной и сопутствующей лексики / В.З. Олейник. – К., 1994. – 159с.
1153225
   Русско-украинский словарь по теплотехнике и газотехнике.. – К., 1962. – 308с.
1153226
   Русско-украинский словарь синонимов.. – К., 1995. – 263с.
1153227
  Воробьева С.А. Русско-украинский словарь социально-экономической терминологии. / С.А. Воробьева. – Изд.2. – Киев : Голов. ред.укр.сов.энциклопедии, 1976. – 412с.
1153228
   Русско-украинский словарь юридической терминологии.. – К., 1985. – 406с.
1153229
   Русско-украинский словарь.. – Киев : Наукова думка
Т .1 : А - М. – 1968. – 700с.
1153230
   Русско-украинский словарь.. – Киев : Наукова думка
Т .2 : Н - Приять. – 1968. – 756с.
1153231
   Русско-украинский словарь.. – Киев : Наукова думка
Т. 3 : Про - Я. – 1968. – 727с.
1153232
   Русско-украинский словарь.. – Киев
2. – 1970. – 756с.
1153233
   Русско-украинский словарь.. – К.
3. – 1970. – 728с.
1153234
   Русско-украинский словарь.. – 2-е изд. испр. – Киев
1. – 1980. – 845с.
1153235
   Русско-украинский словарь.. – 2-е изд. испр. – Киев
1. – 1980. – 845с.
1153236
   Русско-украинский словарь.. – К
Т 2. – 1981. – 924с.
1153237
   Русско-украинский словарь.. – К.
3. – 1981. – 884с.
1153238
   Русско-украинский словарь.. – 2-е изд. испр. – Киев
3. – 1981. – 883с.
1153239
   Русско-украинский словарь.. – 2-е изд. испр. – Киев
3. – 1983. – 883с.
1153240
  Фирсель Н.И. Русско-украинский спортивный словарь / Н.И. Фирсель, В.Н. Калюжная. – К, 1973. – 170с.
1153241
   Русско-украинский финансово-банковский словарь : Банковское дело. Бухгалтерия. Финансирование. Экономика. Страхование. – Харків : Фортуна-пресс, 1997. – 208с. – ISBN 966-7124-42-8
1153242
   Русско-украинский химический словарь.. – Харьков, 1990. – с.
1153243
   Русско-украинско-английский военный словарь = Російсько-українсько-ангійський військовий словник=Russian-ukrainian-english military dictionary : Близько 20 000 слів. – Київ : Техніка, 2001. – 750с. – ISBN 966-575-000-3
1153244
  Котов В.М. Русско-украинско-английский математический словарь словосочетаний / В.М. Котов. – Киев, 1992. – 146 с.
1153245
   Русско-украинско-английский медицинский словарь : Около 30000 слов. – Харків : Консум, 1998. – 640с. – ISBN 966-7124-32-0
1153246
   Русско-украинско-английский разговорник.. – Днепропетровск, 1991. – 47с.
1153247
  Охрименко П.П. Русско-украинско-беларусские фольклорные взаимосвязи / П.П. Охрименко. – Сумы, 1982. – 42с.
1153248
  Охрименко П.П. Русско-украинско-беларусские фольклорные взаимосвязи / П.П. Охрименко. – Сумы, 1982. – 42с.
1153249
   Русско-украинско-венгерский фразеологический словарь.. – Киев, 1985. – 371с.
1153250
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов : Анатомия, биология, радиобиология, генетика, аллергология, иммунология. – Київ : Здоров"я, 1993. – 112 с. – ISBN 5-311-02626-X
1153251
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов : Оториноларингология, стоматология. – К., 1993. – 88 с.
1153252
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов : Педиатрия, пульнонология, кардиология. курортология. физиотерапия. – К., 1993. – 88 с.
1153253
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. : Биохимия, физиология, химия. – Київ : Здоров"я, 1992. – 113с. – ISBN 5-311-02626-X
1153254
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов.. – К., 1993. – 100 с.
1153255
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов.. – К., 1993. – 80 с.
1153256
  Шип Н.А. Русско-украинское культурное сотрудничество в 18 - первой половине 19 в. / Н.А. Шип. – К., 1988. – 110с.
1153257
  Кирилюк Е.П. Русско-украинское литературное единение в XIX столетии / Кирилюк Е.П. – Рига, 1954. – 5-21 с. – Оттиск из Latvijas PSR Zinatnu Akademijas Vestis n. 4 (81)
1153258
  Чижикова Л.Н. Русско-украинское пограничье / Л.Н. Чижикова. – М., 1988. – 251с.
1153259
  Филимонов В.Г. Русско-урду учебный словарь / В.Г. Филимонов. – Москва, 1982. – 352с.
1153260
  Филимонов В.Г. Русско-урду учебный словарь : 5 000 слов / В.Г. Филимонов. – 2-е, испр. – Москва : Русский язык, 1990. – 351с.
1153261
  Корнилов Г.Д. Русско-финляндские таможенные отношения в конце XIX - начале ХХ в. / Г.Д. Корнилов. – Ленинград, 1971. – 220 с.
1153262
  Корнилов Г.Д. Русско-финляндские таможенные отношения в конце XIX - начале ХХ века (1885-1914) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Корнилов Г.Д. ; Петрозавод. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1968. – 17 с.
1153263
  Бобович И.М. Русско-финляндские экономические отношения накануне Великой Октябрьской социалистической революции (эпоха империализма) / И.М. Бобович. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1968. – 191 с.
1153264
   Русско-финские театральные связи.. – Л., 1989. – 144с.
1153265
  Хютти М.Ф. Русско-финский разговорник / М.Ф. Хютти. – Петрозаводск, 1980. – 166с.
1153266
  Рождественский Н.Ф. Русско-финский словарь : 35 000 слов / Н.Ф. Рождественский; под ред. Д.Э. милановой и Л. Линд. – Изд. 2-е испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1937. – 413 с.
1153267
   Русско-финский словарь : около 25 000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1940. – 544 с.
1153268
   Русско-финский словарь : 61000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1963. – 1000 с.
1153269
   Русско-финский словарь. – Петрозаводск, 1989. – 347с.
1153270
  Мустайоки А. Русско-финский учебный словарь / А. Мустайоки, Е. Никкиля. – М., 1982. – 535с.
1153271
  Мустайоки А. Русско-финский учебный словарь / А. Мустайоки, Е. Никкиля. – 2-е изд., стер. – М., 1986. – 533с.
1153272
  Мустайоки А. Русско-финский учебный словарь : 12500 слов / А. Мустайоки, Е. Никкиля. – 3-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1990. – 536с.
1153273
  Кочетова С.А. Русско-французские исторические проекции в романе "Девятое Термидора" Марка Алданова как тематический камертон тетралогии "Мыслитель" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 3, май. – С. 80-88. – ISSN 0130-9730


  Статья посвящена рассмотрению темы постоянного диалога русской и французской культур, представленной Марком Алдановым в тетралогии "Мыслитель" ("Девятое Термидора", "Чертов мост", "Заговор", "Святая Елена, маленький остров"). Автор приходит к выводу о ...
1153274
   Русско-французские научные связи.. – Л., 1968. – 299с.
1153275
  Сабсович Р.Л. Русско-французские отношения 1904-1906 гг и русское общественное мнение : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сабсович Р.Л. ; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 14 с.
1153276
  Долгополова Е.А. Русско-французские отношения в 1879-1887 гг. (Из предистории русско-французского союза) : Автореф... канд. историч.наук: / Долгополова Е.А.; Министерство просвещения РСФСР. Московский областной педагогический институт. – Москва, 1951. – 15 с.
1153277
  Иоффе А.Е. Русско-французские отношения в 1917 г. / А.Е. Иоффе. – М, 1958. – 355с.
1153278
  Рыжова Р.И. Русско-французские отношения в Европе после Крымской войны (1856-1859 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рыжова Р.И.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 19л.
1153279
  Бовыкин В.И. Русско-французские отношения накануне первой ми ровой войны (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Бовыкин В. И.; МГУ им. Ломоносова, каф. ист. СССР. – Москва, 1952. – 16 с.
1153280
  Емец В.А. Русско-французские отношения по военным вопросам в период первой мировой войны (1914 - февраль 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Емец В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
1153281
  Борисов Ю.В. Русско-французские отношения после Франкфуртского мира. 1871-1875 / Ю.В. Борисов. – М, 1951. – 288с.
1153282
   Русско-французские речевые параллели в темах и ситуациях.. – Москва, 1990. – 345с.
1153283
  Докучаева А.В. Русско-французские художественные связи в 1920-е - начале 1930-х гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 63-79. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
1153284
  Мурашкевич А.М. и др. Русско-французский авиационно-космический словарь : в 2-х томах / А.М. и др. Мурашкевич. – Москва
Т. 1. – 1991. – 445с.
1153285
  Мурашкевич А.М. и др. Русско-французский авиационно-космический словарь : в 2-х томах / А.М. и др. Мурашкевич. – Москва
Т. 2. – 1991. – 525 с.
1153286
  Турчин П.Е. Русско-французский авиационно-технический словарь : Около 30 000 терминов / П.Е. Турчин. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 624с.
1153287
  Андриянов В.В. Русско-французский военно-политический словарь / В.В. Андриянов. – Москва : Военное издательство, 1990. – 349с.
1153288
  Адрианов В.В. Русско-французский военно-политический словарь / В.В. Адрианов. – Москва, 1991. – 395с.
1153289
  Тимофеев В.А. Русско-французский геологический словарь / В.А. Тимофеев. – М. : Русский язык, 1985. – 623 с.
1153290
  Кондратьев И.Ф. Русско-французский и французско- русский геодезический словарь / И.Ф. Кондратьев, В.В. Шлапак; [зав. ред. В.С. Матвеев]. – Москва : Русский язык, 1983. – 525 с.
1153291
  Хилов Е.Д. Русско-французский и французско-русский астрономический словарь / Е.Д. Хилов. – Москва : Русский язык, 1984. – 398 с.
1153292
  Гавришина К.С. Русско-французский и французско-русский валютно-кредитный и финансовый словарь / К.С. Гавришина, И.Н. Сысоев. – Москва, 1991. – 598 с.
1153293
  Арефьева Н.К. Русско-французский и французско-русский рыбопромысловый словарь / Н.К. Арефьева, А.Л. Арефьев. – Москва, 1986. – 412с.
1153294
   Русско-французский и французско-русский учебный словарь.. – Минск, 1995. – 444с.
1153295
  Мачковский Г.И. Русско-французский и французско-русский юридических словарь / Г.И. Мачковский. – М., 1982. – 679с.
1153296
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь. – 1-е изд. – Киев, 1898. – 732 с.
1153297
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь / П.Г. Спиваков. – Изд. 10-е. – Киев, 1908. – с.
1153298
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь / П.Г. Спиваков. – Киев, 1909. – 732 с.
1153299
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь / П.Г. Спиваков. – Изд. 21-е. – Киев, 1913. – 732 с.
1153300
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь / П.Г. Спиваков. – Изд. 24-е. – Киев, 1916. – 842 с.
1153301
   Русско-французский лексический минимум по олимпийским видам спорта.. – М., 1979. – 58с.
1153302
   Русско-французский лексический минимум.. – М., 1979. – 25с.
1153303
  Петров В.И. Русско-французский медицинский словарь-разговорник / В.И. Петров, В.С. Чупятова, В.П. Кулик. – Москва : Русский язык, 1987. – 640с.
1153304
  Беженарь Г.И. Русско-французский медицинский словарь = Dictionnaire de medecine russe-francais : ок. 42000 терминов / Г.И. Беженарь, В.Ф. Беженарь, Е.О. Якушева. – Москва : Русский язык, 1988. – 574,[1] с. – На обл. авт. не указаны. – ISBN 5-200-00738-0
1153305
   Русско-французский политехнический словарь. – М., 1974. – 800с.
1153306
   Русско-французский политехнический словарь.. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1980. – 800с.
1153307
  Кудрявцев М.М. Русско-французский разговорник / М.М. Кудрявцев, С.В. Неверов, Е.А. Старицкая. – 2-е изд. – Москва : Изд-во литературы на иностр. языках, 1962. – 310с.
1153308
  Кудрявцев М.М. Русско-французский разговорник / М.М. Кудрявцев. – Москва, 1962. – 310 с.
1153309
  Сорокин Г.А. Русско-французский разговорник / Г.А. Сорокин, С.А. Никитина. – М., 1985. – 264с.
1153310
  Сорокин Г.А. Русско-французский разговорник / Г.А. Сорокин, С.А. Никитина. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 272 с.
1153311
  Сорокин Г.А. Русско-французский разговорник / Г.А. Сорокин, С.А. Никитина. – 4-е, стереотипное. – Москва : Русский язык, 1991. – 272с.
1153312
  Редичкина Т.Н. Русско-французский разговорник / Т.Н. Редичкина. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1998. – 416с. – ISBN 5-222-00689-1
1153313
  Семеницкий Святослав Русско-французский разговорник / Семеницкий Святослав. – Москва : Мартин, 1999. – 207с. – ISBN 5-900033-53-8
1153314
  Семеницкий С. Русско-французский разговорник / С. Семеницкий. – Москва : Мартин, 2000. – 207с. – ISBN 5-900033-054-6
1153315
  Сологуб А.А. Русско-французский разговорник / Сологуб А.А. ; [ред. З.В. Нечволода]. – Донецк : БАО, 2011. – 153, [5] с. – ISBN 978-966-548-641-1
1153316
  Мусницкая Е.В. Русско-французский разговорник для школьников / Е.В. Мусницкая, С.А. Петрова. – Москва, 1989. – 303с.
1153317
   Русско-французский разговорник.. – М., 1957. – 256с.
1153318
   Русско-французский разговорник.. – М., 1957. – 95с.
1153319
  Липец Е.Э. Русско-французский разговорник. Для учащихся 6-8-х классов. / Е.Э. Липец, Л.К. Федорова. – М., 1961. – 88с.
1153320
  Гавриловец А.В. Русско-французский словарь-разговорник / А.В. Гавриловец, Ж.-П. Дюссоссуа. – Москва : Русский язык, 1979. – 304 с.
1153321
  Макаров Н.П. Русско-французский словарь / Макаров Н.П. – Санктпетербург : [б. и.], 1885. – 897 с. – Кн. № 1078415, 274888 дефектні, бракує тит. арк.
1153322
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : около 75 000 слов с приложением кратких сведений по грамматике франзузкого языка, составленных проф. Л.В. Щербой / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич, М.Ф. Дусс; под общим руковод. и ред. проф. Л.В. Щербы. – Москва : Советская энциклопедия, 1936. – 791 с. – (Иностранные словари / гл. ред. Ф.Н. Петров ; вып. 13)
1153323
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : около 75 000 слов и выражений с приложением кратких сведений по грамматике франзузкого языка / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич; под ред. проф. Л.В. Щербы. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1939. – 572, (2) с.
1153324
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь : 20 000 слов / В.В. Потоцкая. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1945. – 551с.
1153325
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь : 20 000 слов / В.В. Потоцкая. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1948. – 590с.
1153326
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая. – 4-е, испр. и доп. – М., 1953. – 528с.
1153327
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая. – 5-е, стереотип. – М., 1954. – 528с.
1153328
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – Москва, 1955. – 783с.
1153329
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : около 50 000 слов с приложением грамматических таблиц русского языка / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич; под общим ред. акад. Л.В. Щербы ; под ред. Д.В. Сеземана. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1956. – 784 с.
1153330
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая. – 7-е, спр. и доп. при участии Потоцкой Н. П. – М., 1958. – 527с.
1153331
   Русско-французский словарь. – Москва, 1959
1153332
  Щерба Лев Владимирович и Матусевич Маргарита Ивановна Русско-французский словарь : Около 50 000 слов / Лев Владимирович и Матусевич Маргарита Ивановна Щерба; Под ред. Д.В. Сеземана. – 8-е изд., стереотипн. – Москва : ГИС, 1962. – 851с.
1153333
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : 160000 слов и словосочетаний / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – 15-е изд.,стереотип. – Москва : Госиздат, 1962. – 852с. – ISBN 5-200-02497-8
1153334
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая. – 9-е, стереотип. – М., 1963. – 546с.
1153335
  Потоцкая В.В. и Потоцкаян Н.П. Русско-французский словарь : Около 20 000 слов / В.В. и Потоцкаян Н.П. Потоцкая. – 10-е, испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 688с.
1153336
  Потоцкая В.В. и Потоцкая Н.П. Русско-французский словарь / В.В. и Потоцкая Н.П. Потоцкая. – 11-е, стереотип. – М., 1969. – 688с.
1153337
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : 50 000 слов / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич; Под общей ред. Л.В. Щербины. – 9-е изд., испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 840с.
1153338
  Потоцкая В.В. и Потоцкаян Н.П. Русско-французский словарь / В.В. и Потоцкаян Н.П. Потоцкая. – 12-е, стереотип. – М., 1971. – 677с.
1153339
  Потоцкая В.В. и Потоцкая Н.П. Русско-французский словарь / В.В. и Потоцкая Н.П. Потоцкая. – 13-е, стереотип. – М., 1973. – 677с.
1153340
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая. – 14-е, испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1975. – 672с.
1153341
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь / Л.В. Щерба. – 10-е изд., стер. – М., 1977. – 839с.
1153342
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь : Ок. 25 000 слов / В.В. Потоцкая, Н.П. Потоцкая. – 15-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1979. – 672с.
1153343
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : 50 000 слов / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – Изд. 11-е, стер. – М. : Русский язык, 1983. – 840с.
1153344
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая, Н.П. Потоцкая. – 16-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1985. – 672с.
1153345
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – 2-е изд., стер. – М., 1988. – 847с.
1153346
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – Москва, 1990. – 847с.
1153347
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : 160000 слов и словосочетаний / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – 15-е изд.,стереотип. – Москва : Русский язык, 1997. – 848с. – ISBN 5-200-02497-8
1153348
   Русско-французский словарь = Dictionnaire russe-francais : около 75 000 слов : с приложением кратких сведений по грамматике фр. яз. : [общеупотребительная и спец. лексика] / под общ. ред. Л.В. Щербы // Французско-русский словарь : около 70 000 слов : с приложением краткой грамматики французского языка и правил призношения звуков фр. фз ; [общеупотребительная, газетно-журн. спец. лексика] / К.А. Ганшина. – Москва : АСТ ; Астрель, 2003. – 800 с. – ISBN 5-17-015755-X
1153349
  Раевская О.В. Русско-французский словарь = Dictionnaire russe-francais : около 15 000 словарных статей / Ольга Владимировна Раевская ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Руссо, 2005. – 360с. – ISBN 5-88721-283-7
1153350
  Значко-Яворская Русско-французский словарь по оптике и спектроскопии / Значко-Яворская. – Москва : Наука, 1969. – 290 с.
1153351
  Горохов П.К. Русско-французский словарь по радиоэлектронике / П.К. Горохов. – Москва, 1967. – 432 с.
1153352
   Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению. – СанктПетербург
Т. 1 : А-О. – 1835. – 648 с.
1153353
  Рейф Ф. Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению или этимологический лексикон русского языка удостоенный Императорскою Академиею Наук полной премии Демидова : составленный Филиппомъ Рейфомъ, Сочинителемъ Русской Грамматики для иностранцевъ, и Переводчикомъ Пространной Русской Грамматики Н. И. Греча. – СанктПетербург
Т. 1 : А-О. – 1835. – 648, 1112, 280 с. – В виданні також : Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению или этимологический лексикон русского языка удостоенный Императорскою Академиею Наук полной премии Демидова / Ф. Рейф. Т. 2 : П - V, 1836
1153354
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь. / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – М, 1993. – 848с.
1153355
   Русско-французский словарь.. – Москва, 1995. – 740с.
1153356
   Русско-французский словарь. Apollo / Pauliat P. // Dictionnaire francais-russe. Apollo / Larousse. – Москва : Радуга, 1999. – 474c. – ISBN 5-05-004843-5
1153357
  Табагуа И.М. Русско-французский союз (1891-1893 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Табагуа И.М. – Тбилиси, 1949. – 17 с.
1153358
  Нейман Л.А. Русско-французский союз между боснийским и агадирским кризисами (1908-1911 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Нейман Л.А.; Горьковский гос. педагогический институт им. А.М.Горького. – Горький, 1950. – 20 с.
1153359
  Донченко Г.В. Русско-французский учебный словарь : 5000 слов / Г.В. Донченко, Э. Метлов. – Москва : Русский язык, 1984. – 271с.
1153360
  Донченко Г.В. Русско-французский учебный словарь / Г.В. Донченко, Э. Метлов. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1989. – 270с.
1153361
  Альтах О.Л. Русско-французский химико-технологический словарь : Около 40 000 терминов / О.Л. Альтах, В.П. Павлов. – Москва : Русский язык, 1977. – 600с.
1153362
  Голякова Н.В. Русско-французский школьно-педагогический словарь. 6000 слов. / Н.В. Голякова. – Москва, 1969. – 542 с.
1153363
   Русско-французский электротехнический словарь. – Москва : Русский язык, 1989. – 351 с.
1153364
   Русско-французский ядерный словарь. – Москва : Физматгиз, 1962. – 627 с.
1153365
  Морозов Г.П. Русско-французское сближение 1885-1887 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Морозов Г.П.; ЛГУ. – Л., 1954. – 16л.
1153366
   Русско-хакасский словарь : 31 000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1961. – 779 с.
1153367
  Ткачук А.Г. Русско-хивинские отношния второй половины XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Ткачук А.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. истории СССР. – Хмельницкий, 1954. – 16л.
1153368
  Богданов Ф.Л. Русско-хинди разговорник / Ф.Л. Богданов. – Л, 1959. – 160с.
1153369
   Русско-хинди разговорник. – М. : Русский язык, 1982. – 232с.
1153370
   Русско-хинди словарь : 23000 слов с приложением очерка фонетики и грамматики языка хинди. – Москва : Госиздат.иностр. и нац. словарей, 1957. – 1376 с.
1153371
  Солнцева Н.И. Русско-хинди учебный словарь : 10 000 слов / Н.И. Солнцева. – Москва, 1963. – 944с.
1153372
  Дымшиц З.М. Русско-хинди учебный словарь : 5 000 слов / З.М. Дымшиц; Под ред. Пурнама Сомасундарама. – М : Русский язык, 1981. – 527с.
1153373
  Солнцева Н.И. Русско-хинди учебный словарь / Н.И. Солнцева. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 813с.
1153374
  Цапенко Ю. Русско-хорватский разговорник = Prirucnik rusko-hrvatskog jezika / Юрий Цапенко, Андрей Цапенко. – Split : Acernus, 2003. – 176с.
1153375
  Полянец Р.Ф. Русско-хорватский словарь / Р.Ф. Полянец, Мадатова-Полянец. – 3-е изд., перераб. и доп. – Загреб, 1973. – 1379с.
1153376
   Русско-хорватскосербский разговорник = Rusko- hrvatskosrpski prirucnik za konverzaciju : [около 2000 разговорных фраз, более 1500 слов, необходимых для общения] / [переводчик О.А. Сарайкина ; ред. Е.И. Лазарева]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 156, [4] с. : ил. – ISBN 978-5-17-018914-4
1153377
  Лаптухин В.В. Русско-хуаса словарь : около 22000 слов / В.В. Лаптухин; под ред Адо Гвадабе Кано. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 412 с.
1153378
  Карасаев А.Т. Русско-чеченский словарь / А.Т. Карасаев. – Москва, 1978. – 728с.
1153379
  Яранцев Р.И. Русско-чешская фразеология / Р.И. Яранцев, Л.И. Степанова. – М., 1992. – 92с.
1153380
  Ровда К.М. Русско-чешские литературные связи 50-60-е годы XIX века : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Ровда К.М. ; АН СССР , Ин-т русской лит-ры. – Ленинград, 1978. – 43 с.
1153381
   Русско-чешский геодезический словарь / Л.А. Грабына, Н.В. Немченко, К. Кучера, Г. Адамек, Ф. Брож; Л.А. Грабына, Н.В. Немченко, К. Кучера, Г. Адамек, Ф. Брож. – Прага : Госиздат технической лит-ры, 1954. – 239 с.
1153382
  Мясников Б.П. Русско-чешский и чешско-русский патентный словарь. / Б.П. Мясников. – М., 1982. – 362с.
1153383
  Бездек Я. Русско-чешский и чешско-русский словарь = Slovnik rusko-cesky a cesko-rusky / Я. Бездек ; [ред. Н.Ф. Афонин ; худож. И.Г. Сальникова]. – Москва : Русский язык, 1998. – 544, [1] c., включ. обл. – ISBN 5-200-00604-x
1153384
  Петров В.С. Русско-чешский политехнический словарь / В.С. Петров, С.А. Тулин. – М., 1962. – 640с.
1153385
  Изотов А.И. Русско-чешский разговорник = Rusko-ceska konverzace / Андрей Изотов ; [ред. А.Е. Бурлуцкая ; худож. А.И. Леткина]. – Москва : Филология, 1997. – 294, [3] с. – Парал. тит. л. чеш. – ISBN 5-7552-0106-4
1153386
  Ранк Й.В. Русско-чешский словарь / сост. О.В. Ранком. – Прага : Tiskem a nakladem dr. Edv. Gregra, 1874. – [4], 908 с.
1153387
   Русско-чешский словарь : Содерж. 25 000 сл. – М., 1947. – 356с.
1153388
  Влчек Й. Русско-чешский словарь : 40000 слов / Сост. Й.Влчек. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 896 с.
1153389
  Влчек Й. Русско-чешский словарь : 40000 слов / Сост. Й.Влчек. – 2-е, стереотипное. – Москва : Русский язык, 1974. – 896 с.
1153390
  Влчек Йозеф Янович Русско-чешский словарь / Влчек Йозеф Янович. – Москва, 1985. – 774с.
1153391
   Русско-чешский словарь по вычислительной технике. – Прага, 1988. – 440с.
1153392
   Русско-чешский словарь по электротехнике и электронике. – Прага : Государственное издательство технической литературы, 1965. – 471 с.
1153393
   Русско-чешский словарь по ядерной физике и технике. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 304с.
1153394
  Буковой В. Русско-чешский словарь физкультурных и спортивных выражений. / В. Буковой. – Прага, 1958. – 418с.
1153395
  Вотруба Л. Русско-чешский строительных словарь / Л. Вотруба. – Прага, 1958. – 627с.
1153396
   Русско-чувашский словарь : около 45 000 слов с приложением краткого грамматического очерка чувашского языка. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1951. – 896 с.
1153397
   Русско-чувашский словарь. – М., 1971. – 893с.
1153398
  Коваленко Г.М. Русско-швведские отношения в XVII веке / Г.М. Коваленко. – Петрозаводск, 1982. – 94с.
1153399
  Захаров Г. Русско-шведская война 1808-1809 гг. / Г. Захаров. – Москва, 1940. – 88с.
1153400
  Арзыматов А.А. Русско-шведские отношения в период 30-летней войны 1618-1648 гг. (По русским архивным материалам) : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Арзыматов А.А.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1954. – 14с.
1153401
  Некрасов Г.А. Русско-шведские отношения и политика великих держав в 1721-1726 гг. / Г.А. Некрасов. – Москва, 1964. – 279с.
1153402
   Русско-шведские экономические отношения в XVII веке. – Москва; Ленинград, 1960. – 656 с.
1153403
  Пийримяэ Х.А. Русско-шведские экономические отношения и Нарвская торговля в 1661-1700 гг. : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Пийримяэ Х.А.; Тартус. гос. ун-т. Кафедра общей истории. – Тарту, 1962. – 25с.
1153404
  Ефремова В.В. Русско-шведский и шведско-русский словарь / В.В. Ефремова. – Москва, 1986. – 654с.
1153405
   Русско-шведский словарь / Давидсон К., Ефремова В.В. – Москва : Русский язык, 1976. – 959с.
1153406
   Русско-шведский словарь. – 3-е изд., стер. – Стокгольм, 1994. – 959с.
1153407
  Василевич Г.М. Русско-эвенкийский словарь / Г.М. Василевич. – Москва, 1948. – 332с.
1153408
  Болдырев Б.В. Русско-эвенкийский словарь. / Б.В. Болдырев. – Москва, 1988. – 304с.
1153409
  Цинциус В.И. Русско-эвенский словарь : свыше 20 000 слов / В.И. Цинциус, Л.Д. Ришес. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1952. – 779 с.
1153410
   Русско-эрзанский словарь политических и экономических терминов. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1954. – 70 с.
1153411
   Русско-эрзянский словарь : около 25 000 слов. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 413 с.
1153412
  Сахаров А.А. Русско-эсперантский словарь / А.А. Сахаров. – Изд. автора 3-е, пересм. и значительно доп. – Москва, 1927. – 237 с.
1153413
  Спиридович Е.Ф. Русско-эсперантский словарь / Е.Ф. Спиридович. – 2-е изд., стереотип. – М., 1933. – 178с.
1153414
   Русско-эсперантский словарь : Ок.24 000 сл. – М. : Советская энциклопедия, 1966. – 536с.
1153415
   Русско-эсперантский словарь : около 24 000 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 536 с.
1153416
  Каротамм Н.Г. Русско-эстонский словарь : около 20 000 слов / Н.Г. Каротамм. – 2-е доп. и исправл. изд. – Москва : ОГИЗ, 1944. – 296 с.
1153417
  Васин И.И. Русско-эфиопские отношения в 80-90 гг. XIX в. / И.И. Васин. – Москва, 1964. – 393-535с.
1153418
   Русско-югославские литературные связи.Вторая половина XIX-начало XX века. – Москва : Наука, 1975. – 327с.
1153419
  Бажова А.П. Русско-югославские отношения во второй половине 18 в / А.П. Бажова. – М., 1982. – 288с.
1153420
  Канаев Н.П. Русско-якутские литературные связи. / Н.П. Канаев. – М : Наука, 1965. – 216 с.
1153421
   Русско-якутский словарь : около 28 500 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 720 с.
1153422
  Ойунский П.А. Русско-якутский термино-орфографический словарь / П.А. Ойунский. – Москва, 1935. – 266 с.
1153423
  Левицкий Н.А. Русско-японская война / Н.А. Левицкий. – М, 1936. – 383с.
1153424
  Сидоров А.Л. Русско-японская война / А.Л. Сидоров. – Москва, 1946. – 80с.
1153425
  Сидоров А.Л. Русско-японская война / А.Л. Сидоров, А.М. Панкратова. – Москва, 1951. – 156с.
1153426
  Золотарев В.А. Русско-японская война 1904-1905 гг. / В.А. Золотарев, И.А. Козлов. – М., 1990. – 254с.
1153427
  Юдин И.В. Русско-японская война 1904-1905 гг. и информационные баталии / И.В. Юдин, М.А. Королев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 60-63. – ISSN 0321-5075
1153428
  Черменский Е.Д. Русско-японская война 1904-1905 годов / Е.Д. Черменский. – М., 1953. – 48с.
1153429
  Черменский Е.Д. Русско-японская война 1904-1905 годов / Е.Д. Черменский. – М., 1954. – 48с.
1153430
  Бабиков И.И. Русско-японская война 1904-1905 годов / И.И. Бабиков. – Москва, 1958. – 35с.
1153431
  Казанцев В.П. Русско-японская война 1904-1905 годов. Проблемы управления Дальним Востоком в начале XX века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 1. – С. 198-204. – ISSN 0130-3864
1153432
  Мейер М. Русско-японская война в азиатской перспективе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 40-49. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Події на Далекому Сході 1904-1905 рр.
1153433
  Александренко В. Русско-японская война и вопросы международного права : рецензия на книги / В. Александренко, 1905. – С. 215-219. – Отд.отт. из : Журнала Министерства Юстиции, май, 1905, с.215-219
1153434
  Ярославский Е. Русско-японская война и отношение к ней большевиков / Е. Ярославский. – 2-е изд. – М, 1939. – 46с.
1153435
  Прокопенко Н.И. Русско-японская война. / Н.И. Прокопенко. – М, 1956. – 27с.
1153436
  СорокинА.И Русско-японская война. 1904-1905 гг. / СорокинА.И. – М., 1956. – 374с.
1153437
  Колосков Е. Русско-японская война: причины и следствия // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 10 (70). – С. 26-39. – ISSN 1812-867Х
1153438
  Колосков Е. Русско-японская война: причины и следствия. // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 11 (71). – С. 24-39. – ISSN 1812-867Х
1153439
  Файнберг Э.Я. Русско-японские отношения в 1697-1875 гг / Э.Я. Файнберг. – М, 1960. – 315с.
1153440
  Бондаренко И.П. Русско-японские языковые взаимосвязи XVIII века : Историко-лингвистическое исследование / И.П. Бондаренко. – Одесса : Астро Принт, 2000. – 400с. – ISBN 966-549-394-9
1153441
  Тулуков М.А. Русско-японский общеэкономический и внешнеторговый словарь. / М.А. Тулуков. – М., 1964. – 456с.
1153442
  Коломиец А.С. Русско-японский разговорник / А.С. Коломиец. – М., 1961. – 176с.
1153443
  Лаврентьев Б.П. Русско-японский разговорник / Б.П. Лаврентьев. – Москва, 1975. – 424с.
1153444
  Неверов С.В. Русско-японский разговорник / С.В. Неверов. – М., 1986. – 319с.
1153445
  Неверов С.В. Русско-японский разговорник / С.В. Неверов. – 5-е изд., испр. – Москва : Живой язык, 2004. – 320с. – ISBN 5-8033-0309-7
1153446
   Русско-японский разговорник : [надежный помощник в поездке] : пер. с англ. – Москва : АСТ ; Астрель, 2006. – 127, [1] с. – (A dorling kindersley book. Разговорники). – ISBN 5-17-036004-5
1153447
   Русско-японский словарик морских и речных животных и растений.. – М., 1962. – 41с.
1153448
   Русско-японский словарь : Ок. 13 000 сл. – Хабаровск, 1945. – 855с.
1153449
  Зарубин С.Ф. Русско-японский словарь : 42 000 слов / С.Ф. Зарубин, А.М. Рожецкин. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 820 с.
1153450
  Зарубин С.Ф. Русско-японский словарь / С.Ф. Зарубин. – М, 1988. – 395с.
1153451
  Неверов С.В. Русско-японский словарь / С.В. Неверов. – 4-е изд., стер. – Москва, 1996. – 304с.
1153452
   Русско-японский словарь изд-ва "Кэнкюся". – Токио : Кэнкюся, 1988. – 18, 2763, [ 2 ] с. – Загл. обл.: Кэнкюся. Русско-японский словарь. – ISBN 4-7674-9033-2
1153453
  Неверов С.В. Русско-японский учебный словарь / С.В. Неверов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 304с.
1153454
   Русско-японский, японско-русский карманный словарь. – [Б. м.] : Хакусуися, 2001. – 659, [1] c. – ISBN 978-4-560-00067-0
1153455
  Асафьев Б.В. Русскоя живопись. Мысли и думы / Б.В. Асафьев. – Ленинград-Москва, 1966. – 243с.
1153456
  Густерин П.В. Русскоязычная коранистика досоветского периода // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 5. – С. 160-166. – ISSN 0042-8779


  История изучения Корана в дореволюционной России.
1153457
  Мазанаев Ш.А. Русскоязычная литература Дагестана / Ш.А. Мазанаев. – Махачкала, 1984. – 131с.
1153458
  Тартаковский П.И. Русскоязычная поэзия Узбекистана на современном этапе / П.И. Тартаковский, С.Л. Каганович. – Ташкент, 1991. – 237 с.
1153459
  Витряк И. Русскоязычная проза Г.Ф. Квитки-Основьяненко на страницах журнала "Отечественные записки": история публикации, проблемы рецепции // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 15-21. – ISSN 2075-1486
1153460
  Сироткина Е.С. Русскоязычная смс-коммуникация с точки зрения лингвиста // Rusistika : [russkij jazyk i literatura] / Korean Association of Rusists. – [Seoul], 2015. – Vol. 51. – С. 221-259. – ISSN 1229-1188
1153461
  Верина У.Ю. Русскоязычный верлибр украинских поэтов // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 76-80. – Бібліогр.: Лит.: с. 80; 10 поз. – ISBN 978-966-439-298-0
1153462
  Качурин Марк Григорьевич и др. Русскя литература : Учебник для 9 кл. сред. школы / Марк Григорьевич и др. Качурин. – 8-е изд. – Москва : Просвещение, 1975. – 382с. : ил. – Авт. указ. на пер.: М.Г. Качурин, Д.К. Мотольский. – Списки лит. в конце разделов
1153463
  Качурин Марк Григорьевич и др. Русскя литература : Учебник для 9 кл. сред. школы / Марк Григорьевич и др. Качурин. – 9-е изд. – Москва : Просвещение, 1976. – 382 с. : ил. – Авт. указ. на пер.: М.Г. Качурин, Д.К. Мотольский. – Списки лит. в конце разделов
1153464
   Руссо : [Жан-Жак Руссо ; Отрывки из "Исповеди"]. – Санкт-Петербург : Изд. Чуйко ; Тип. газеты "Новости", 1882. – 168 с. – (Европейские писатели и мыслители ; № 5)
1153465
  Кононенко Т.П. Руссо Жан-Жак // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 374-375. – ISBN 966-316-069-1
1153466
  Тихомиров С. Руссо и Ницше в "Даме с собачкой" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 92-114. – ISSN 0042-8795


  Враг всякого идеализма, Ницше попытался до предела расковать чувственность, усматривая не в чем другом, как в этом самом идеализме, главную причину ее закрепощенности. В данной статье рассматривается чеховский рассказ "Дама с собачкой" в "ницшеанском" ...
1153467
  Руссо Ж.-Ж. Руссовы письма о ботанике с дополнением его ботаническаго словаря, с объяснением трех лучших методов Турнефорта, Линнея и Жюсье, и с ботаническими часами, изобретенными безсмертным Линнеем. – Москва : В типографии Платона Бекетова, 1810. – 405 с. : портр.карт. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, шкіра
1153468
  Циховська Е. Руссоїзм та францисканізм у творчості Леопольда Стаффа і Кнута Гамсуна
1153469
  Карлов И. Руссоман Лермонтов // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 156-166. – ISSN 0203-5847
1153470
  Паршин А.Н. Руссская религиозная мысль: возрождение или консервация? // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.50-59. – ISSN 0042-8744
1153471
  Хведелидзе Р.С. Руставели в украинской литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Хведелидзе Р.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 22л.
1153472
  Нуцубидзе Ш.И. Руставели и восточный Ренессанс / Ш.И. Нуцубидзе. – Тбилиси, 1947. – 387 с.
1153473
  Нуцубидзе Ш.И. Руставели и Восточный Ренессанс / Ш.И. Нуцубидзе. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 392 с.
1153474
  Сулава Н.В. Руставели и древнегрузинская духовная поэзия. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Сулава Н.В.; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1977. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1153475
  Мегрелидзе И. Руставели и фольклор / И. Мегрелидзе. – Тбилиси, 1960. – 310 с.
1153476
  Грицик Л. Руставелі в комунікативних моделях Євгена Маланюка // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 86-92. – ISBN 978-966-171-890-5


  У контексті основних положень праці Євгена Маланюка "Шкіци до типології культур" уперше розглядається маловідома публікація поета, присвячена "Витязю у тигровій шкурі".
1153477
  Белиашвили А. Рустави : роман / А. Белиашвили; авториз. пер. с груз. Т.Гамкрелидзе, С.Трегуба. – Тбилиси : Заря Востока, 1961. – 260 с.
1153478
  Долидзе В. Рустави / В. Долидзе. – Тбилиси, 1962. – 62с.
1153479
  Белиашвили А.И. Рустави : роман / А.И. Белиашвили; авториз. пер. с груз. Т.Гамкрелидзе, С.Трегуба. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 229 с.
1153480
  Архипенко В.К. Рустави шагает в будущее / В.К. Архипенко. – Москва, 1962. – 32с.
1153481
  Цулукидзе И. Рустави. / И. Цулукидзе. – Тбилиси, 1948. – 168с.
1153482
  Чернов С.Д. Руставская партийная организация КП Грузии в борьбе за строительство и освоение металлургического завода (1944-1962 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чернов С.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 24л.
1153483
  Мирцхулава А.А. Руставская симфония : драм. поэма в 4-х д. / А.А. Мирцхулава; авториз. пер. с груз. А.Кузмичева. – Тбилиси : Литература и исусство, 1964. – 131 с.
1153484
  Иванова Т.М. Рустам Гаджи Али оглы Исмаилов / Т.М. Иванова. – Баку, 1969. – 230с.
1153485
  Нерсесян Н.С. Рустам и Далире: Повесть. / Н.С. Нерсесян. – М., 1983. – 254с.
1153486
  Фирдоуси Рустам и Сухбрат : избранная лирика Востока / Фирдоуси; пер.с таджик-фарси В.Державина. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 158 с.
1153487
   Рустамхан. – Ташкент, 1972. – 330 с.
1153488
   Рустамхан. – Ташкент, 1973. – 315 с.
1153489
  Білявська В. Рустикальний пейзаж у "Мемуарах з життя Єви Фелінської" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 285-289. – ISBN 978-966-3888-379-3


  На прикл. "Мемуарів з життя Єви Фелінської" (1793-1859) розглянуто пейзаж як складноорганізовану сукупність часо-просторових образів, яка є засобом експлікайції ментального та історичного простору Правобережної України.
1153490
  Голлманн Г.Ф. Рустрингия, первоначальное отечество первого российского великого князя Рюрика и братьев его / исторический опыт Герм. Фрид. Голлманна, ректора и профессора провинциальной в Евере школы и консисторскаго советника ; [пер. с нем. И. Снегирева] // Сказание вкратце о скифах и о славянах и о Руссии, и о началах и о здании Великого Нова града, и о великих государях Российских. – [Б.м.] : [Б.и.], 1789. – [4], 61, [3] с.


  Посвящ. переводчика гос. канцлеру графу Н. П. Румянцеву подписано: И. Снегирев (с. [2])
1153491
   Русуданиани. – М, 1988. – 527с.
1153492
  Воробьев В.П. Русурсное обеспечение деятельности научных организаций в новых условиях хозяйствования / В.П. Воробьев, В.Д. Калочанов. – Ленинград, 1990. – 118с.
1153493
  Трифонов Т. Русчушкият /източен/ руски отряд. Хроника 1877-1878 / Т. Трифонов : Държавен архив - Русе, 1992. – 136 с.
1153494
  Петухов Ю.Д. Русы циркумпонтиды и скифо-сибирского мира (арийская проблема) / Ю.Д. Петухов // Русская Скифия. – Москва : Мегагалактика, 2006. – с. 461-575. – (Подлинная история). – ISBN 5-85141-111-2
1153495
  Абрамов К.Г. Русые косы ; [Гераськина любовь ; "Городская"] : рассказы / К.Г. Абрамов ; пер. с морд. автора ; [ил.: С.Я. Нодельман]. – Москва : Советская Россия, 1961. – 56 с. : ил. – (Короткие повести и рассказы)
1153496
  Щипачев С.П. Русый ветер / С.П. Щипачев. – Москва, 1972. – 304с.
1153497
  Ильин В.А. Русый ветер / В.А. Ильин. – Москва, 1979. – 271с.
1153498
  Іванців В.П. Русява Рось / В.П. Іванців. – К, 1967. – 47с.
1153499
  Торін В. Русявий хлопець / В. Торін. – К, 1939. – 136с.
1153500
  Цегельський Л. Русь-Україна. а Московщина-Росія : Історино-політична розвідка Льогіна Цегельського / Виданнє Союза визволення України. – 2-ге, перер. – Царгород : З друкарні Союза визволення України, 1916. – 127с. + карта України
1153501
  Мірошниченко Ю.Р. Русь-Україна. Становлення державності : [у 2 т.] / Юрій Мірошниченко, Сергій Удовік ; [дизайн обкл. В.В. Чутур]. – Київ : Ваклер. – ISBN 978-966-543-139-8
Т. 1 : Русь-Україна : з найдавніших часів до створення імперії. – 2011. – XVIII, 746 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 726-744
1153502
  Мірошниченко Ю.Р. Русь-Україна. Становлення державності : [у 2 т.] / Юрій Мірошниченко, Сергій Удовік ; [дизайн обкл. В.В. Чутур]. – Київ : Ваклер. – ISBN 978-966-543-142-8
Т. 2 : Русь-Україна : від імперії до незалежності. – 2011. – X, 774 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 752-771
1153503
  Власенко Андрій Русь-Україна. Шлях до Христа // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 122-127 : фото
1153504
  Удовик С. Русь - истинное название нашей страны // Регионал / ОО "Центр эффективного управления". – Киев, 2007. – № 2. – С. 20-24


  Про походження назви країни "Україна"
1153505
  Пашков Б.Г. Русь - Россия - Российская империя. Хроника правлений и событий 862-1917 гг. : Учебное пособие / Б.Г. Пашков. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : ЦентрКом, 1997. – 640c. – ISBN 5-87129-020-5
1153506
  Однороженко О. Русь - Україна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 38 (151). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Стара самоназва українського народу - Русь - по праву належить українцям.
1153507
  Гейнрихсен Н. Русь / Н. Гейнрихсен. – 115 с.
1153508
  Романов П. Русь / П. Романов. – Изд. 3-е. – Л.
1, 2, 3. – 520с.
1153509
  Романов П. Русь / П. Романов. – М.
4, 5. – 1936. – 565с.
1153510
   Русь. – Л, 1989. – 34с.
1153511
  Романов П.С. Русь / П.С. Романов. – М.
1, 1-3. – 1991. – 651с.
1153512
  Романов П.С. Русь / П.С. Романов. – М.
2, 4-5. – 1991. – 524с.
1153513
   Русь : История и художественная культура 10 - 17 веков / Д.С. Лихачев, Г.К. Вагнер, Г.И. Вздорнов, Р.Г. Скрынников. – Москва : Искусство-XXI век, 2003. – 488. – ISBN 5-98051-001-Х
1153514
  Эфдэ В. Русь = Rus : документ. приключ. повесть / Валентин Эфдэ. – Gdansk : [s. n.], 2008. – 143 с. : ил., портр. – На тит. л.: Брянск ; Запорожье ; Киев ; Мемель ; Владимир ; Калининград ; Эльблонг, 1995
1153515
   Русь "Після Русі". Між короною і булавою : українські землі від королівства Русі до Війська Запорозького / [В.М. Горобець, М.М. Волощук, А.Г. Плахонін та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 351, [1] с., [8] арк. кольор. іл. – Громад. просвітн. проект "LІКБЕЗ. Історичний фронт". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0873-5
1153516
  Анастасьев Алексей Русь американская : Большое путешествие / Анастасьев Алексей, Вейсман Лев // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 44-64 : Фото, карта


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1153517
   Русь белокаменная. – Ленинград, 1969. – 234 с.
1153518
  Соболева Елена Русь белокаменная. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 84-90 : фото. – ISSN 1029-5828
1153519
  Старостин В.А. Русь богатырская. / В.А. Старостин. – М., 1979. – 302с.
1153520
  Старостин В.А. Русь Богатырская. / В.А. Старостин. – Ярославль, 1970. – 206с.
1153521
  Нелидова Е. Русь в ее столицах : в 4 вып. – 1912-1916. – Петроград : [Тип. Т-ва А.С. Суворина]
Вып. 2 : Новгород. – 1913. – 148 с., ил. – Со 2 вып. тип. т-ва А.С. Суворина "Новое время"
1153522
  Нелидова Е. Русь в ее столицах : в 4 вып. – 1912-1916. – Петроград : [Тип. Т-ва А.С. Суворина]
Вып. 4 : Владимир. – 1916. – VI, 133 с. ил. – Со 2 вып. тип. т-ва А.С. Суворина "Новое время"
1153523
  Кристи Н. Русь в картинах Бориса Баева : вернисаж // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 79-82. – ISSN 0868-488Х


  В картинах Бориса Баева предстает природа обжитая, согретая теплом присутствия человека. Это манящие нас вдаль дороги, перелески, это беспокойное волнение русского неба, те мгновения, которые мы, к сожалению, часто пропускаем мимо, но которые ...
1153524
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – М., 1975. – 607с.
1153525
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – М., 1981. – 592с.
1153526
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – М., 1983. – 590с.
1153527
  Иванов В.Д. Русь Великая : исторические романы / В.Д. Иванов. – Москва : Военное издательство, 1990. – 846с. – ISBN 5-203-00318-1
1153528
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – М., 1991. – 846с.
1153529
  Чйон Г. Русь вікінгів / Гальвор Чйон ; [пер. з норвез. О. Сом-Сердюкової ; передм.: М. Сагайдака, М. Селівачова]. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – 214, [3] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр.: с. 210. – ISBN 978-966-432-087-7
1153530
  Марков А.Я. Русь всегда за нами / А.Я. Марков. – М, 1976. – 189с.
1153531
  Ополовников А. Русь деревянная : Образы русского деревянного зодчества / А. Ополовников, Г. Островский. – Москва : Детская литература, 1970. – 199с.
1153532
  Ополовников А.В. Русь деревянная / А.В. Ополовников, Г.С. Островский. – Москва, 1981. – 199 с.
1153533
  Присяжнюк Ю.П. Русь достеменна. Авторський курс лекцій з української історії : Навчальний посібник / Ю.П. Присяжнюк; МОіНУ; Черкаський держ. ун-тет ім. Б.Хмельницького. – Черкаси : Вертикаль, 2004. – 252 с. – ISBN 966-8438-13-2
1153534
  Никитенко Н.Н. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской : историческая проблематика / Н.Н. Никитенко ; Мин-во культуры и искусств Украины ; Киевский гос. ун-т культуры и искусств ; НАНУ ; Ин-т украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского. – Киев, 1999. – 294 с. – ISBN 966-02-0738-7
1153535
  Михневич П Н. Русь и дом Романовых: Рост и развитие страны во время царствования дома Романовых / П Н. Михневич. – М.
1. – 1913. – 39с.
1153536
  Головко Л.В. Русь и Дом Рюрика, Россия и Дом Романовых : краткий исторический очерк. к трехсотлетию Русского Царствующего Императорского Дома Романовых / сост. Л.В. Головко, инспектор нар. училищ. – Одесса : Тип. "Спорт и наука", 1912. – 80 с. : ил. – Экз. без обл.


  Авт. предисл.: Валишевский, Казимир Феликсович (1849-1935)
1153537
  Алексеев А. Русь и Европа: несостоявшаяся встреча = Отечество. Страницы истории // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
1153538
  Неменский О.Б. Русь и Константинополь в западнорусской полемической литературе после Брестской церковной унии 1596 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 14-23. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1153539
  Ловмяньский Х. Русь и норманны / Х. Ловмяньский. – М, 1985. – 304с.
1153540
  Каратеев М.Д. Русь и Орда / М.Д. Каратеев. – М.
1. – 1991. – 413с.
1153541
  Каратеев М.Д. Русь и Орда / М.Д. Каратеев. – М.
2. – 1991. – 492с.
1153542
  Казакова Н. Русь и Прибалтика / Н. Казакова, И. Шаскольский. – Л, 1945. – 128с.
1153543
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва : Молодая гвардия
1. – 1961. – 404 с.
1153544
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва : Молодая гвардия
2. – 1961. – 400 с.
1153545
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – М.
2. – 1970. – 415 с.
1153546
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – М.
1. – 1979. – 430с.
1153547
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – М.
2. – 1979. – 445с.
1153548
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – М.
1. – 1982. – 434с.
1153549
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – М.
2. – 1982. – 445с.
1153550
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – М.
2. – 1982. – 445с.
1153551
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – М.
2. – 1986. – 702с.
1153552
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Тула, 1991. – 748с.
1153553
  Павляшик А.М. Русь і монголо-татари: зустріч двох цивілізацій // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.7-11
1153554
  Чепурний В. Русь і Нерусь. Час повертати українцям українську історію // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 2 (172). – С. 58-59
1153555
  Головко О. Русь і Польща у політичних взаємовідносинах середини XII ст. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 47-56
1153556
  Глухов А.Г. Русь книжная / А.Г. Глухов. – М, 1979. – 223с.
1153557
   Русь многоликая. – М, 1990. – 365с.
1153558
  Кольцов А.В. Русь моя / А.В. Кольцов. – Кемерово, 1983. – 160с.
1153559
   Русь на перехресті світів (міжнародні впливи на формування давньоруської держави) IX -XI ст. : матеріали міжнар. польового археол. семінару (Чернігів-Шестовиця, 20-23 лип. 2006 р.). – Чернігів : Сіверянська думка, 2006. – 239, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7743-50-0


  В пр. №1717334 напис: Бібліотеці Варшавського університету від Оргкомітету. Підпис.
1153560
  Іванов В.Д. Русь первозданна : Роман / В.Д. Іванов; Переклад з рос. Стаєцький О. – К., 1990. – 799с. – (Бібліотека історичної прози)
1153561
  Шевчук В.А. Русь первоцвітна : драматичні поеми / В.А. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 309 с.
1153562
  Висоцький С. Русь проти Росії, або Як подолати історичний парадокс // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 961-968. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1153563
  Жердий М. Русь с латышским акцентом // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 24 (236). – С. 64-65. – ISSN 2075-7093


  Община старообрядцев в Латвии.
1153564
  Есенин С.А. Русь Советская / С.А. Есенин. – Ростов -на-Дону, 1982. – 126с.
1153565
  Есенин С.А. Русь Советская / С.А. Есенин. – Фрунзе, 1984. – 288с.
1153566
  Паршин І. Русь та Рашка у західноєвропейських джерелах XIV–XV ст.: труднощі ідентифікації // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 20-28. – ISSN 0203-9494


  У статті розглядається питання подібного написання середньовічних назв Русі (Russia) та сербської Рашки (Rassia) на сторінках латиномовних та німецькомовних наративних джерел XIV–XV ст. і зумовленої цим плутанини. Основну увагу приділено кільком ...
1153567
  Лущай Ю.В. Русь у IX столітті за даними Длугоша і Стрийковського // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 188-199. – ISBN 978-966-2276-63-3
1153568
  Романов А.А. Русь уходит в нас / А.А. Романов. – М., 1987. – 319с.
1153569
  Пашуто В.Т. Русь. Прибалтика. Папство : избр. статьи / В. Т. Пашуто. – Москва : Университет Дмитрия Пожарского, 2011. – 686, [2] с. : ил., портр. – На авантит.: К 90-летию В. Т. Пашуто. – Библиогр.: с. 591-617, c. 674-677 и в подстроч. примеч. – (Древнейшие государства Восточной Европы : [ежегодник] / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории ; редкол.: Е.А. Мельникова (отв. ред.) [и др.] ; 2008 год). – ISBN 978-5-91244-078-6
1153570
  Панасюк Б.Я. Русь: нація і держава : науково-історичне дослідження : [у 2 т.] / Броніслав Панасюк ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-282-0 ; 978-966-483-283-7
Т. 1 : Помилки Великих Київських князів. – 2009. – 385, [7] с. – Додаток: с. 384. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1153571
  Панасюк Б.Я. Русь: нація і держава : науково-історичне дослідження : [у 2 т.] / Броніслав Панасюк ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-282-0 ; 978-966-483-284-4
Т. 2 : Час збирати каміння. – 2009. – 396, [4] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1153572
  Войтович Л. Русь: поморські слов"яни чи варяги? // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 33-46. – ISSN 0203-9494
1153573
  Речкалов А.П. Русь: путь к Украине. Украинские земли в составе Польши и Литвы / А. Речкалов. – Киев : Книга. – ISBN 978-966-8314-61-2
Кн. 1. – 2009. – 566, [2] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 562-567
1153574
   Руська (Волинська) метрика. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569-1673 : Історико-архівні нариси. – Київ, 2002. – 984с. – ISBN 966-02-2504-0
1153575
  Сокіл Б. Руська (українська) мова в історичній ретроспективі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 72-76
1153576
  Кримінський В. Руська гвардія та прикордонна самооборона 1849 - 1850 рр. у Галичині // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 270-273. – ISBN 978-966-171-893-6
1153577
  Крамар С. Руська земля // Україна-Русь vs Московія : настільна книга / С.І. Крамар. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 111-129. – ISBN 978-617-681-137-4
1153578
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі / М. Покровський. – Харків : Кооп. вид. "Пролетарій". – (Підручники й посібники для мережі партосвіти і політсамоосвіти)
Ч. 1-2. – 247 с.
1153579
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі / М. Покровський ; пеpеклад М. Ільтичної; за pедакцією Є. Касяненка. – [2-е вид.]. – Харків ; Беpлін : [Вид.] Закоpдон. Ред. Коміс. Hаpкомосвіти УСРР ; [Ляйпціг: Дpук. Шпамеpа]. – ([Hаp. Комісаpіат Закоpдон. Ред. Коміс. Укp. Соц. Рад. Респ.; № 3] ; [№ 3])
Ч. 1-2 : З найдавніших часів до кінця XIX віку : (З сінхpоністичними таблицями й 3 мапами). – 1922. – 223 с., 3 карти, табл. – В кн. пеpедм. авт. до 2-го вид.
1153580
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі / М. Покровський ; пер. А.Д. Хмельницького з 3-го рос. пер. і доп. вид. – [Харків] : Вид. "Пролетарий". – (Підручники й посібники для мережі партосвіти і політсамоосвіти)
Ч. 3 : XX вік: вип. 1 : 1896-1906 р.р. – 1930. – 192? с.
1153581
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі : пер. з 9-го рос. вид. / М. Покровський. – [Харків] : Вид. "Пролетар". – (Підручники й посібники для мережі партосвіти і політсамоосвіти)
Ч. 1-2 : Від найдавніших часів до кінця XIX віку : (з 3 мапами). – 1931. – 239 с.
1153582
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі / М. Покровський. – [Харків] : Вид. "Пролетар". – (Підручники й посібники для мережі партосвіти і політсамоосвіти)
Ч. 3 : XX сторіччя: вип. 1 : 1896-1906 р.р. – 1932. – 256 с.
1153583
  Покровський М.М. Руська історія в стислому нарисі : пер. с 3-го рос. пер. і доп. вид. / М. Покровський. – [Харків] : Партвидав "Пролетар"
Ч. 3 : XX вік. – 1932. – 292, 1 л. карт.
1153584
  Кітов М.Г. Руська національна філософія в контексті української історії та культури : монографія / М.Г. Кітов. – Київ : ПАРАПАН, 2008. – 432 с. – Бібліогр.: с. 395-427. – ISBN 978-966-8210-59-4
1153585
  Арсеній А.В. Руська Правда - першоджерело кримінального права Київської Русі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 22-26. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Вивчення та дослідження норм Руської Правди, як першоджерела кримінального права української держави та їх вплив на формування сучасного кримінального права України.
1153586
   Руська правда : тексти на основі 7 списків та 5 редакцій. – Київ : Вид. Української АН, 1935. – XII, XIII, 191, [4] с. – Друкується з розпорядження Української Академії Наук; Неодмінний секретар акад. О. В. Палладін. - Прим. № 12478 дефектний, відс. с. 185-191, [4]


  Зміст: Пр. С. В. Юшков. Передмова (Археографічна) Пр. С. В. Юшков. Предисловие (Археографическое) Тексти Руської Правди: І. редакція (Академічний список) II. редакція: А. (Синодальній ізвод) Б. (Пушкінський ізвод) В. (Троїцький ізвод) III. ...
1153587
   Руська Правда // Історія українського права від найдавніших часів до 18 століття : Навч. посіб. з історії держави і права України / І.Я. Терлюк. – Львів, 2003. – С. 120-122. – ISBN 5-87332-157-4
1153588
  Каськів О. Руська Правда // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна акад. УГКЦ. – Івано-Франківськ, 2011. – № 4 : Теологія. – С. 31-45
1153589
  Білецький Л.Т. Руська правда й історія її тексту = The Ruska Pravda and its textual history / Леонід Білецький ; за ред. Ю. Книша. – Вінніпег : Українська Вільна Академія Наук в Канаді, 1993. – 166 с. : портр. – Покажч. імен: с. 165-166. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в прим. – ISBN 0-919867-99-5
1153590
  Пасічник М.С. Руська правда як основний законодавчий документ Давньої Русі // Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2013. – Вип. № 1 (23). – С. 89-98. – ISBN 966322012-0
1153591
  Солдатов О. Руська православна церква за кордоном (РПЦЗ) в СРСР в епоху розпаду тоталітарної системи (1970 - 1980-ті рр.) // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 69-77. – ISBN 978-966-182-372-2
1153592
  Кревецький І. Руська самооборона на галицько-угорськім пограничу 1848-1849 / написав Іван Кревецький. – У Львові : З друкарні Наук. Т-ва ім. Шевченкв, 1912. – VII, 83 с. : з 2 табл. – (Монографії з обсягу нашої новочасної історії ; 2)
1153593
  Сліпушко О. Руська філософія буття в образах Бориса і Гліба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості філософії руського буття на прикладі образів святих Бориса і Гліба. Проаналізовано середньовічні пам"ятки, в яких обґрунтовується ідея канонізації Бориса і Гліба, визначено специфічні риси образів руських святих. Наголошено на ...
1153594
   Руська хата : Буковинський альманах на pік 1877 / Видав [уклад. та авт. пеpедм.] Данило Млака [С.І. Воpобкевич]. – Львів ; Чернівці : З друк. Т-ва имени Шевченка, під зарядом Фр. Сарницького, 1877. – [2], 218, [2] с.


  Авт. поет., пpозових, дpам. твоpів, pозвідок з істоpії та етногpафії: Ю.А. Федькович, Данило Млака [С.І. Воpобкевич], Hаум Шpам [Г.І. Воpобкевич], Г. Баpвінок, П.О. Куліш, А.Ш. [А.П. Шанковський], К.М. Устиянович, Ом.Ол. Попович, І.М.
1153595
  Удінцев В.А. Руське гірничоземельне право / Всеволод Аристархович Удінцев ; КНУТШ; Нац. акад. прокуратури України ; за заг. ред. Гриценка І.С. ; [передм.: Г.І. Балюк]. – Перевид. – Київ : КНУТШ ; Нац. акад. прокуратури України, 2009. – 231, [1]с. : портр. – Дані ориг.: Русское горноземельное право / В. Удинцев. Киев: Типография И.И. Чоколова,1909.- Передм. укр. мовою. – (Правнича думка Університету Святого Володимира). – ISBN 966-8769-05-08
1153596
  Михаловський І. Руське мистецтво доби Володимира Святого // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 69/70 : Хрестителі землі Руської. – С. 398-462.
1153597
  Танчер В.К. Руське православ"я / В.К. Танчер. – Киев, 1977. – 155 с.
1153598
  Бонкало А. Руський литературный язык / Александр Бонкало. – Унгвар : Вид. Подкарпатского о-ва наук, 1941. – 11 с. – Отпечатка из жур. Зоря, реч. 1, с. 54-71. – (Литературно-наукова библиотека ; Ч. 4)
1153599
  Хомік В. Руський мир та його вплив на конфесійні відносини за часів Януковича // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 121-123
1153600
  Грицак Я. Руський тягар: після варягів і греків // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 12 (265), 26 березня 2015. – С. 34-35


  Постання України мусило бути не стільки продовженням старої Русі, скільки її руйнуванням. Відсталість "руського світу" стає особливо помітним з появою книгодрукування.
1153601
  Лозко Г. Руські волхви як духовний суспільний стан // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 4. – С. 205-211. – ISSN 1728-3671
1153602
  Некрасов М.О. Руські жінки / М.О. Некрасов. – К, 1952. – 80с.
1153603
  Волощук М.М. Руські переселенці в Угорщині XII - XIV ст.: обов"язки та соціальне становище // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 21-34. – ISSN 0130-5247
1153604
  Кралюк П. Руські спадкоємці могутніх імператорів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 1квітня (№ 56/57). – С. 20


  Візантійські реліквії Руського королівства. "Мабуть небагатьом відомо, що на одному з ранніх гербів Руського королівства, який використовував Данило Романович, було зображення візантійського двоголового орла. Цікавий факт!"
1153605
  Гай-Нижник Русько-візантійська війна 1043 року: церковний та політико-ідеологічний аспекти протистояння в контексті релігійної політики Великого князя Київського Ярослава Мудрого / Гай-Нижник, О.П. Батрак // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 156-193. – ISSN 2518-7546
1153606
  Алфьоров О. Русько-візантійські стосунки у відображеннях сфрагістики (за матеріалами сфрагістичної колекції Олексія Шереметьєва) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2012. – Вип. 2 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862-1939 рр.). – С. 159-164. – ISBN 978-966-02-6570-7
1153607
  Сліпушко О.М. Русько-еллінський культурний простір у світлі нових наукових студій // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 299-303


  У статті аналізується русько-еллінський культурний простір у світлі нових наукових студій. Зокрема, вивчається вплив еллінської культури на руську середньовічну традицію, світогляд книжності Київської Русі. Наголошується, що еллінська антична традиція ...
1153608
  Трохіна У. Русько-половецькі відносини наприкінці XII - першій половині XIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 365-367. – ISBN 978-966-171-893-6
1153609
  Половинська В.В. Русько-скандинавські військові контакти XI - першої половини XII ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 18-21. – ISSN 2076-8982
1153610
  Франко І.Я. Русько-українська література. – Чернівці : Буковина, 1898. – 36с.
1153611
  Сліпушко О.М. Русько-українська та англійська середньовічні літератури: компаративний зріз // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 380-387. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті проводиться компаративний аналіз середньовічної русько-української та англійської літератур на прикладі аналізів поеми "Беовульф" та літописної оповіді про князя Святослава у складі "Повість врем"яних літ", і "Слово о полку Ігоревім"
1153612
   Русько Олексій Микитович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 216-221. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1153613
  Гончар Б.М. Рута-Такахіро угода // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 435-436. – ISBN 966-316-045-4
1153614
  Малишко А.С. Рута : книга лірики / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 126 с.
1153615
  Богустова Рута Рута Богустова : Гобелен. Каталог выставки / Богустова Рута. – Москва : Советский художник, 1978. – 36 с.
1153616
  Гончар Б.М. Рута місія // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 435. – ISBN 966-316-045-4
1153617
   Рутений и осмий. – М, 1962. – 252с.
1153618
   Рутеній-нітрозильні комплекси з терпіридиновими лігандами як донори нітроген (ІІ) оксиду / В. Буханько, З. Войтенко, П.Г. Лакруа, І. Мальфан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 22-25. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Вперше синтезовано рутеній-нітрозильні комплекси з флуореніл-терпіридиновим лігандом. За допомогою рентгеноструктурного аналізу досліджено кристалічну структуру ліганду та комплексу. Показано практичну цінність модифікації вихідного комплексу ...
1153619
  Рак М. Рутеніка в зібраннях архіву етнографічного музею імені Северина Уджелі в Кракові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 226-232


  Стаття має на меті познайомити читачів з кількома зібраннями рутеніки, які зберігаються в Архіві Етнографічного музею імені Северина Уджелі в Кракові. Ці рукописи, без сумніву, зацікавлять мовознавців (фразеологів, діалектологів, дослідників історії ...
1153620
  Кирилюк Ф.М. Рутенський (руський) Демосфен - Станіслав Оріховський Роксолан (1513-1566) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 194-201. – ISBN 966-628-108-8
1153621
  Франко І.Я. Рутенці : Типи галицьких русинів із 60-х та 70-х рр. мин. в. / Іван Франко. – Львів : Загальна друкарня, 1913. – 42 с. – (Міжнародна бібліотека ; Ч. 7)
1153622
  Недзельський А.О. Рутинізація фонових практик в теорії структурації Е. Гідденса // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 96-98
1153623
  Ибрагимов Г.Х. Рутульский язык / Г.Х. Ибрагимов. – М., 1978. – 308с.
1153624
   Рууд Люберс // Эхо планеты : Москва, 2000
1153625
  Некрасов Н.А. Рууские женщины / Н.А. Некрасов. – М., 1986. – 140с.
1153626
  Українка Л. Руфін і Прісцілла : драма у 5 діях / Леся Українка ; [упоряд., післямова та примітки В. Панченка]. – Київ : Либідь, 2011. – 200 с. : іл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-966-06-0607-4


  Лірично-філософські роздуми видатної української поетеси виливаються у струнку і багатоголосну поетичну сюїту, в якій знайомі читачеві вірші органічно переплетені з зрукованими вперше
1153627
  Франк Л. Руфь / Л. Франк. – М., 1963. – 96с.
1153628
  Олійник Б.І. Рух : Поезії / Б.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 71с.
1153629
   Рух. – Київ, 2001
1153630
  Ткач К.В. Рух "доступ до правосуддя"загальна передумова реформування цивільного судочинства в європейських країнах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 212-222. – ISSN 0201-7245
1153631
  Новак О.П. Рух iона в замагнiченому електронному газi як розсiяння в деформованому кулонiвському потенцiалi // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 41-46. – ISSN 1025-6415
1153632
  Вовченко О.М. Рух атмосфери пари вихорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 43-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі досліджено рух ідеальної нестисливої рідини під дією пари вихорів. Показано, що пара вихорів супроводжується атмосферою. Побудовані лінії течії та поле швидкостей. Чисельно проінтегровані рівняння руху точок рідини на границі кругових ...
1153633
  Скаков С. Рух в одному напрямку-тільки на волю // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 7. – С. 45-50
1153634
  Кізілова Н.М. Рух виязкої рідини в мікроциркуляторній комірці листків рослин та параметри оптимальної комірки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
1153635
  Горошко О.О. Рух гіроскопа зі сферичною опорною поверхнею на горизонтальній площині / О.О. Горошко, І.В. Лебедєва, Є.Ю. Григор"єв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз стійкості гіроскопа зі сферичною опорною поверхнею в околі вертикального положення на горизонтальній площині. Встановлено, що рух гіроскопа складається з переносного руху за інерцією разом з центром мас та прецесії і нутації осі ...
1153636
  Пархоменко В. Рух грошових коштів як індикатор господарської діяльності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 11. – С. 3-5
1153637
  Клименко В.І. Рух грошових потоків в інноваційному процесі діяльності підприємств у сучасних ринкових відносинах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-14.
1153638
  Ващенко І.В. Рух грошових потоків у державі як об"єкт моніторингу, аналіз та контролю : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 148-155 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
1153639
  Ващенко І. Рух грошових потоків у державі як об"єкт моніторингу, аналізу та контролю : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 48-55 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1153640
  Камінський А. Рух грошових потоків у державі як об"єкт моніторингу, аналізу та контролю : аналізують науковці / А. Камінський, О. Шпирко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 56-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1153641
   Рух декабристів : Методична розробка для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1980. – 120с.
1153642
  Казьмирчук Г.Д. Рух декабристів / Г.Д. Казьмирчук. – К., 1991. – 40с.
1153643
   Рух декабристів. – К, 1991. – 23с.
1153644
   Рух декабристів на Україні. – Х, 1926. – 156с.
1153645
  Казьмирчук Григорій Дмитрович Рух декабристів: Історіографія проблеми (1917- середина 1930-х років) : Автореф... доктора історичнихнаук: 07.00.06 / Казьмирчук Григорій Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 36с.
1153646
  Казьмирчук Григорій Дмитрович Рух декабристів: Історіографія проблеми (1917 - середина 1930-х років) : Дис... докт. іст.наук: 07.00.06 / Казьмирчук Григорій Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 453л. – Бібліогр.:л.415-453
1153647
  Гриневич Л. Рух до сучасного освітнього середовища // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 листопада (№ 200/201). – С. 2


  Колегія МОН ухвалила остаточну редакцію концепції Нової української школи.
1153648
  Каленюк І. Рух Європи до суспільства знань , Болонський процес і Україна / І. Каленюк, К. Корсак // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 22-28
1153649
  Каленюк І. Рух Європи до суспільства знань, Болонський процес і Україна / І. Каленюк, К. Корсак // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С.22-29.
1153650
  Забаранкін М.Ю. Рух жорсткого веретеноподібного тіла у в"язкій нестисливій рідині / М.Ю. Забаранкін, А.Ф. Улітко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 58-66. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  У даній статті розв"язок задачі про рух жорсткого веретеноподібного тіла у в"язкій нестисливій рідині подано через функцію току спеціального вигляду. За даним розв"язком побудовано лінії току при обтіканні рідиною веретеноподібного тіла. Знайдено ...
1153651
  Ніколаєць К.М. Рух за відновлення Української держави другої половини 1980–х років: історіографія // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
1153652
  Скоблик В.П. Рух за громадянські права у США за часів лідерства М.Л. Кінга з погляду парадигми мобілізації ресурсів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 122-128. – (Історія ; Вип. 21)
1153653
  Рудой П.Є. Рух за комуністичну працю і економіку / П.Є. Рудой. – Київ, 1963. – 96с.
1153654
  Лаєвська Ю. Рух за комуністичну працю у промисловості УРСР у хрущовську добу: історія вивчення теми // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 68-72. – ISSN 1728-9343
1153655
  Отрощенко І.В. Рух за об"єднання монгольських народів очима дослідників // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 104-112. – ISSN 1608-0599
1153656
  Бажан О.Г. Рух за поширення української мови в період "хрущовської відлиги" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
1153657
  Год Б.В. Рух за реформи в період "джексонівської демократії" у США (20-40-ві роки XIX століття) // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 132-139. – ISSN 2075-1451
1153658
  Шніцер І.О. Рух за федералізацію Чехословаччини під час "Празької весни" 1968 р. в документах Словацького національного архіву // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 180-184. – (Історія ; Вип. 28)
1153659
  Сподобын І.М. Рух землі навколо сонця / І.М. Сподобын. – Київ, 1938. – 24с.
1153660
   Рух і накопичення магнітних наночасток в зоні пухлини під впливом постійного магнітного поля / Д.В. Шелест, А.А. Білюк, Ю.А. Ступак, Є.В. Пилипчик, Т.Ю. Ніколаєнко // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 57-58
1153661
  Паєнтко Т.В. Рух інвестицій в посткризовий період: інституціональний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 23-24
1153662
  Циганов С.С. Рух іноземного банківського капіталу у глобальному конкурентному середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 211-218. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуто основні тенденції розвитку світового фінансового ринку, особливості впливу глобалізаційних процесів на фінансові ринки різних країн світу та входження на них іноземного капіталу. Проаналізовано сучасний стан та перспективи України ...
1153663
  Єлісєєнко Н.О. Рух інформаційних потоків при злиттях і поглинаннях / Н.О. Єлісєєнко, О.І. Стародубцева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 70-75. – ISSN 2308-6912


  Інформаційна складова сучасних угод злиттів та поглинань відіграє дедалі більшу роль в досягненні синергетичного ефекту. Авторами було проаналізовано угоди злиттів та поглинань в контексті інформаційної взаємодії між їх учасниками. При цьому про ...
1153664
  Голубнича Г. Рух капіталів як фактор розвитку облікових інформаційних систем в умовах глобалізації бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано закономірності формування та відтворення облікових інформаційних систем. Розкрито зміст поняття інформаційного капіталу. Зроблено висновок, що рух авансованого капіталу у різних формах його прояву є головним чинником розвитку облікових ...
1153665
  Корнєєв В.В. Рух капіталу і фінансова логістика // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.23-31
1153666
   Рух кордонів через людей: виклики формування української міграційної системи // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 2


  Круглий стіл з такої тематики відбувся у нашому університеті. Серед організаторів заходу - ф-т соціології нашого ун-ту. Обговорювалися питання міграційних процесів в Україні та світі, а також законопроект "Про зовнішню трудову міграцію". Відкрив ...
1153667
  Андрієнко Д.П. Рух крупних пилових частинок у приповерхневому шарі кометного ядра / Д.П. Андрієнко, І.Г. Міщишина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-60. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Проведено моделювання руху крупних пилових частинок у приповерхневому шарі кометного ядра. Установлено, що під час руху в ньому крупні частинки можуть гальмуватися. Показано, що якщо розмір пилинки більший за деякий критичний, то для досягнення ...
1153668
  Косткін К. Рух лінійної конфігурації п"яти вихорів // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 108-109
1153669
   Рух ми відстоїмо. – Київ : МАЛТІ_М, 1999. – 56с
1153670
  Кравченко К.О. Рух населення Харківської області за останні 20 років (з 1995 по 2015 рр.) // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 222-224. – ISBN 978-966-285-361-2
1153671
  Обуший М.І. Рух неприєднання - важливий фактор світової політики / М.І. Обуший. – Київ, 1986. – 47с.
1153672
  Орлова Т.В. Рух неприєднання / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 329. – ISBN 966-642-073-2
1153673
  Матьовка М.П. Рух неприєднання в контексті міжнародних відносин (60-90-ті роки ХХ ст.) / М.П. Матьовка; Міністерство освіти України.Ужгородський державний університет. – Ужгород, 1997. – 208 с. – ISBN 966-7400-00-2
1153674
  Матьовка М.П. Рух неприєднання: стан і перспективи розвитку (60-90-ті роки ХХ ст.) / М.П. Матьовка; Міністерство освіти України.Ужгородський держ.ун-т. – Ужгород : Патент, 1998. – 193 с. – ISBN 966-7242-45-5
1153675
  Пекун О.І. Рух Опору в місті Дніпродзержинськ часів німецько-нацистської окупації (1941-1943) // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 167-175. – ISBN 978-966-551-328-5
1153676
  Сосновський М. Рух опору в Україні // Альманах Українського народного союзу. – Джерзі Ситі ; Ню Йорк, 1975. – Річник 65 : На рік 1975. – С. 47-62
1153677
   Рух опору в Україні: 1960-1990 = Resistance movement in Ukraine 1960-1990 an encyclopedia : енциклопедичний довідник / гол. ред. О. Зінкевич ; [ред. кол., авт. статей : О. Зінкевич, Г. Панчук, О. Голуб та ін.] ; Музей-архів і документаційний центр українського самвидаву при вид-ві "Смолоскип". – Київ : Смолоскип, 2010. – 804 с., [56] с. іл. : іл. – Паралел. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 15-18 ; с. 27-28 ; с. 35-38 та в кінці статей. – ISBN 978-966-2164-14-5
1153678
   Рух опору в Україні: 1960-1990 = Resistance movement in Ukraine 1960-1990 an encyclopedia : енциклопед. довідник / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при вид-ві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; [редкол., авт. статей: О. Зінкевич, Г. Панчук, О. Голуб та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Смолоскип, 2012. – 895, [1] с., (32) арк. фот. : іл, фот. – Паралел. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-1676-42-7
1153679
  Кучер В. Рух опору на перешкоді нацистських злочинів в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 243-261. – ISBN 978-966-02-5322-3
1153680
  Лутай В.С. Рух пізнання явищ природи від вивчення їх властивостей до вивчення структури їх матеріального субстрату // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1153681
  Жданов В. Рух пробних тіл у статичному гравітаційному полі сферично-симетричної скалярно-польової конфігурації в загальній теорії відносності / В. Жданов, О. Сташко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено часткові точні розв"язки спільної системи рівнянь Ейнштейна та рівнянь скалярного поля з мінімальним зв"язком та ненульовим потенціалом самодії, які описують сферично-симетричні статичні конфігурації у випадку асимптотично-плоского ...
1153682
  Касич А.О. Рух прямих іноземних інвестицій в Україну через призму глобальних тенденцій / А.О. Касич, Анурова-Приходько // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
1153683
  Косткін К.К. Рух рідини в околі вихрової доріжки фон Кармана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Математика. Механіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дві нескінченні вихрові структури, кожна з яких складається з точкових вихорів, що розташовані на двох паралельних прямих. Досліджено рух вихрових структур та рідини в їх околі. Отримано рівняння ліній току та побудовано зображення ліній ...
1153684
  Островський В.В. Рух рідини в полі пари вихорів на нерухомій сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 87-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  В задачі пасивної адвекції в полі швидкостей пари вихорів на нерухомій сфері проведено чисельний аналіз розв"язків. Приведено рівняння руху точкових вихорів в сферичних координатах та у стереографічній проекції. Побудовано лінії току у нерухомій та ...
1153685
  Гуменюк Ю. Рух робочої сили з аспекту змін у демографії євразійської економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 407-414. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1153686
  Прохорова М.Е. Рух робочої сили у Європейському Союзі в умовах фінансової кризи / М.Е. Прохорова, А.В. Матвієнко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 53-62


  У статті розглянуто основні особливості функціонування міжнародного руху робочої сили у Європейському Союзі в період фінансової кризи. Проаналізовано характер та наслідки руху трудових ресурсів країн-учасників ЄС. Зосереджено основну увагу на ...
1153687
  Сайчук В. Рух робочої сили як складова територіальної мобільності трудових ресурсів Хмельницької області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-51. – (Географія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  У статті визначені особливості територіальної мобільності робочої сили як чинника формування регіонального ринку праці. Проведено суспільно-географічні аналіз руху робочої сили у Хмельницькій області, визначено його причини та вплив на формування ...
1153688
  Хмельницька Л. Рух студентської молоді за українізацію вищої школи в Україні в кінці XIX - на початку XX століття // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 176-180. – ISBN 978-966-308-311-5


  Наприкінці жовтня 1906 р. збори студентів історико-філологічного факультету Київського університету прийняли резолюцію з вимогою до адміністрації виписати серію книг і журналів з українознавства.
1153689
  Стасів Я. Рух тверезості у Східній Галичині в середині XIX - першій третині XX століття // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (137), січень. – С. 42-43
1153690
  Стасів Я. Рух тверезості у Східній Галичині в середині ХІХ – першій третині ХХ століття // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 168-175. – ISSN 2078-6077
1153691
  Ткаченко А. Рух тексту до художньої оптимальності (на матеріалі видань В. Симоненка) / А. Ткаченко, Д. Ткаченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 13-18. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Семіологічне розуміння текстології, абсолютизуючи поняття тексту, залучає і герменевтику, і культурологічний структуралізм та постструктуралізм. Не заперечуючи такого підходу, автори статті розгортають філологічне розуміння текстології як базової ...
1153692
  Каліон В. Рух тривісного еліпсоїда в капілярі, що заповнений в"язкою рідиною / В. Каліон, О. Дідківська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-46. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Розглядається використання теорії збурень до розв"язання задачі про рух крові у дуже вузьких капілярах. В якості моделі червоного кров"яного тільця (або еритроцита) використовується тривісний еліпсоїд. Модель плазми крові - ньютонівська в"язка рідина. ...
1153693
  Пасечник М.М. Рух хромосферної речовини активної області під час спалаху з викидом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-16. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зміни променевих швидкостей руху хромосферної речовини (на рівні утворення лінії Н[нижній індекс альфа]) активної області перед та під час спалаху 4 вересня 1990 року, який супроводжувався викидом речовини. Спектрограми отримано на піці ...
1153694
  Кологойда І. Рух часу / І. Кологойда. – К., 1947. – 51с.
1153695
  Дінейка К.В. Рух, дихання. психофізичне тренування / К.В. Дінейка. – К., 1984. – 164с.
1153696
  Патриляк І. Рухи Опору в Україні: ретроспектива суспільного дискурсу // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 76-83. – ISBN 978-617-7158-06-5
1153697
  Брайон О.В. Рухи рослин : (Досліди і спостереження) / О.В. Брайон. – Київ : Радянська школа, 1978. – 56с.


  У книзі розглядаються різні типи руху рослин, їх біологічна цілістність і формування у процесі еволюції.
1153698
  Шейко М.К. Рухливі ігри в системі фізичного виховання. : Дис... канд. пед.наук: / Шейко М.К.;. – К., 1947. – 220л.
1153699
  Шейко М.К. Рухливі ігри на свіжому повітрі для дітей дошкільного віку / М.К. Шейко. – К, 1952. – 72с.
1153700
   Рухливість зарядів в наноструктурних композиціях Аl-Сu та фторопласт-терморозширений графіт / А.А. Беженар, Дун Занмін, В.С. Копань, С.Л. Рево, Н.В. Хуторянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 307-310. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Композиції вивчались методом Холла. Рухливість електронів в наноструктурних композиціях (НК) Аl-Сu [мю]=13,6 кв.см*В[у мінус першому ступені]*с[у мінус першому ступені] при товщині шару h[приблизно дорівнює] 20 нм і [мю]=19 кв.см*В[у мінус першому ...
1153701
   Рухливість клітин Euglena gracilis Klebs. на різних стадіях розвитку в присутності шестивалентного хрому / П. Лещенко, І. Новікова, Т. Паршикова, І. Посудін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-20. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджувався вплив шестивалентного хрому на швидкість фоторуху та механізми фототопотаксису клітин Euglena gracilis. Встановлено, що при несприятливих умовах довкілля реалізація стратегій виживання мікроводоростей залежить не тільки від зовнішніх ...
1153702
  Туркменбаші С. Рухнама / Сапармурат Туркменбаші. – Суми : Слобожанщина, 2003. – 416с. – ISBN 9665354796
1153703
  Цьось А. Рухова активність у мотиваційно-ціннісних орієнтаціях студентів / А. Цьось, А. Шевчук, О. Касарда // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 83-87. – ISSN 2220-7481


  У статті висвітлено особливості вільного часу студентів, їхнє ставлення до різних видів рухової активності. Виявлено, що більшості (54 %) не вистачає вільного часу. Це підкреслює нераціональний розподіл видів діяльності в способі життя. 72 % ...
1153704
  Анікєєв Д.М. Рухова активність у способі життя студентської молоді : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.02 / Анікєєв Дмитро Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1153705
  Кобець П.В. Рухома мішень / П.В. Кобець. – К., 1991. – 300с.
1153706
  Дроздовський Д. Рухомий літпотік життя: історія та історії Віталія Дончика // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 14-22. – ISSN 0236-1477
1153707
  Тутученко С.П. Рухомий плацдарм / С.П. Тутученко. – К., 1968. – 200с.
1153708
  Менська О.А. Рухомі об"єкти культурної спадщини в цивільному обороті України // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 99-102. – ISBN 978-966-927-199-0
1153709
  Даминов Б. Рухсора : рассказы, повести / Б. Даминов; пер. с узб. Э.Умерова. – Москва : Советский писатель, 1985. – 296 с.
1153710
  Крылов А.Г. Ручеек. Басни. -- Сказки для взрослых / А.Г. Крылов. – Днепропетровск, 1968. – 72с.
1153711
  Федоров И.Ф. Ручей / И.Ф. Федоров. – Ростов-на-Дону, 1963. – 64с.
1153712
  Коропчевский Д.А. Ручей и его история / Д.А. Коропчевский. – М.-Л, 1923. – 159с.
1153713
  Михайлов В.Д. Ручей на Япете / В.Д. Михайлов. – М, 1971. – 271с.
1153714
  Шаров А.И. Ручей старого бобра / А.И. Шаров. – М., 1959. – 348с.
1153715
  Шаров А.И. Ручей старого бобра / А.И. Шаров. – М., 1965. – 112с.
1153716
  Шаров А.И. Ручей старого бобра / А.И. Шаров. – М., 1973. – 110с.
1153717
  Малышев Л.П. Ручей. / Л.П. Малышев. – Хабаровск, 1968. – 23с.
1153718
  Игнатов М.И. Ручейки текут в реку / М.И. Игнатов. – Сыктывкар, 1977. – 254с.
1153719
  Мартынов А.В. Ручейники / А.В. Мартынов. – Л, 1924. – с.
1153720
  Мартынов А.В. Ручейники (Trichoptera annulipalpia) // Определители по фауне СССР : Издаваемые Зоологическим ин-том АН СССР. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1934. – 13 : Ручейники (Trichoptera annulipalpia). 1/ А.В. Мартынов. – с.1-343
1153721
  Заречанская С.Н. Ручейники волжских водохранилищ. Фауна и биология : Автореф... канд. биол.наук: / Заречанская С.Н.; АН СССР. Зоол. ин-т. Учен. совет. – Ленинград, 1964. – 20л.
1153722
  Гусев О.К. Ручейники Северо-восточного Байкала / О.К. Гусев, 1956. – С. 105-106
1153723
  Яровий М.П. Ручка на прив"язі : гумор і сатира / М.П. Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 132 с.
1153724
  Спиридонов Е.А. Ручка с золотым пером / Е.А. Спиридонов. – Куйбышев, 1956. – 32с.
1153725
  Кривой О. Ручна обробка ниток, як елемент декоративно-прикладного мистецтва на початку XX століття // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 69


  На прикладі с. Жубровичі Олевського району Житомирської області.
1153726
  Лавришин І.А. Ручна праця / І.А. Лавришин, М.О. Егрешій. – Вид. 2-е, перероб. – К., 1968. – 192с.
1153727
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 3. – Москва, 1789. – 618с.
1153728
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 1. – Москва, 1802. – 371с.
1153729
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 2. – Москва, 1802. – 352с.
1153730
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 5. – Москва, 1803. – 334с.
1153731
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 4. – Москва, 1803. – 314с.
1153732
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 8. – Москва, 1804. – 283с.
1153733
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. В 7-и ч.. – М.
ч. 3. – 1803. – 348с.
1153734
   Ручная математическая энциклопедия
Кн.8. – 1831
1153735
  Цибульова Г.К. Ручне вишивання / Г.К. Цибульова. – Київ, 1982. – 56с.
1153736
  Лиховид І. Ручний режим для стипендій. Як позначиться на якості вищої вищої освіти зміна механізму державних виплат студентам // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 194). – С. 11
1153737
  Пирятинська Олександра Юріївна Ручні дикі задачі теорії зображень * - алгебр : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Пирятинська Олександра Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 16л.
1153738
  Дяченко С.М. Ручні сагайдаки відносно початково-проектних зображень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Ми вводимо поняття поточково-проективких зображень для сагайдака маркованого скінченновимірними зведеними алгебрами і даємо опис ручних сагайдаків відносно таких зображень. We introduce a notion ofpointwise projecti-ve representations of a quiver ...
1153739
  Новиков В.П. Ручное изготовление ювелирных украшений. / В.П. Новиков, В.С. Павлов. – Л., 1991. – 208с.
1153740
  Медведев А.Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII-XIV вв. // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1966. – Е1-36 : Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII-XIV вв. / Медведев А.Ф. – С. 1-179
1153741
  Сорокин В.В. Ручное солнце / В.В. Сорокин. – М., 1963. – 79с.
1153742
  Глушков И.Ф. Ручной дорожник для употребления на пути между императорскими всероссийскими столицами, дающий о городах по оному лежащих известия исторические, географические и политические : с описанием обывательских обрядов, одежд, наречий и видов лучших мест. – Изд. 2е, испр. и умноженное. – Санкт-Петербург : в Императорской типографии, 1802. – 188 с. : [5] л. ил., [1] л. табл.


  Код - ГР, фсд - задоільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1153743
  Андрианов П.Н. Ручной инструмент и приспособления для обработки древисины в школьных мастерских / П.Н. Андрианов. – Москва, 1959. – 16с.
1153744
   Ручной латино-русский словарь. – Санктпетербург, 1847. – 745 с.
1153745
   Ручной мяч. – М, 1953. – 34с.
1153746
  Беляев И.Н. Ручной мяч / И.Н. Беляев. – М., 1954. – 92с.
1153747
   Ручной мяч. – М, 1959. – 116с.
1153748
  Гурович Э.Д. Ручной мяч / Э.Д. Гурович. – М., 1961. – 159с.
1153749
   Ручной мяч. – М, 1972. – 32с.
1153750
   Ручной мяч. – М, 1978. – 98с.
1153751
  Беляев И.Н. Ручной мяч 11:11 / И.Н. Беляев, Б.С. Кудрявцев. – М., 1958. – 136с.
1153752
  Суслов Н.Г. Ручной мяч 7 : 7 / Н.Г. Суслов. – М., 1966. – 88с.
1153753
  Клусов Н.И. Ручной мяч в школе / Н.И. Клусов. – М., 1978. – 176с.
1153754
  Клусов Н.П. Ручной мяч в школе / Н.П. Клусов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1986. – 124с.
1153755
  Глазатов В. Ручной пулемет и его применение / В. Глазатов. – М, 1941. – 24с.
1153756
  Родзинский М. Ручной пулемет системы Дегтярева (ДП). Мат. часть., взаимодействие частей и разборка пулемета. / М. Родзинский. – Х., 1940. – 31с.
1153757
  Хостник М.М. Ручной русско-словинский словарь. – Goric, 1897. – 378, 85 с. – У вид. також : Краткая грамматика русского языка / М.М. Хостник
1153758
  Шмидт И.А.Э. Ручной словарь немецко-российский и российско-немецкий. – Москва, 1839. – 864 с.
1153759
  Шмидт И.А.Э. Ручной словарь российско-немецкий и немецко-российский по словарю Российской академии, сочиненный др. И.А.Э. Шмидом, проф.. – [Б. м.] : [б. и.]
1 : Часть российско-немецкая. – 1839. – 1048 с. – Бібліогр. опис здійснено за допомогою інтернету
1153760
   Ручной труд и пути сокращения его затрат при социализме. – Воронеж : Воронежский университет, 1986. – 171 с.
1153761
  Алешко А.Н. Ручной фотонабор. Воспроизведение текста и изобразительной и рекламной продукции всеми видами печчати без применения типографских шрифтов / А.Н. Алешко. – Москва, 1965. – 88 с.
1153762
   Ручные звери : Описание десяти наиболее распространенных пород прирученных зверей, требования по уходу за ними, а также приемы дрессировки, старинные способы лечения звериных болезней и заметки о языке собак. – Ленинград : Има-Пресс, 1990. – 16 с.
1153763
  Пиритянская Александра Юрьевна Ручные и дикие задачи теории Ж-алгебр : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Пиритянская Александра Юрьевна; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К, 1995. – 114л. – Бібліогр.:л.106-114
1153764
  Беккерт В.И. Ручные колчаны с соотношениями : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Беккерт В. И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1990. – 109л. – Бібліогр.:л.106-109
1153765
  Хориков И. Ручные пулеметы ДП и ДПМ / И. Хориков. – М, 1950. – 52с.
1153766
  Молодяков В. Ручные ястребы // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 5/6. – С. 50-51


  Японський націоналізм
1153767
  Сукацкас В.Т. Ручьевая форель в водоемах Литовской ССР (среда обитания, биология и возможности разведения). : Автореф... канд. биол.наук: / Сукацкас В.Т.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 20л.
1153768
  Корнилова В.П. Ручьевая форель Северного Приладожья и ее хозяйственное значение : Автореф... кандидата биологическихнаук: / Корнилова В.П.; Карело-Финский Гос. ун-т. – Петрозаводск, 1949. – 12 с.
1153769
  Черкез-Али Ручьи : стихи / Черкез-Али; пер. с крым.-тат. Д.Костюрина. – Москва : Советский писатель, 1985. – 79 с.
1153770
  Гукасов Г.Х. Ручьи бегут к реке / Г.Х. Гукасов. – Днепропетровск, 1974. – 63с.
1153771
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – М., 1956. – 365с.
1153772
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – М., 1958. – 132с.
1153773
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – Новосибирск, 1962. – 332с.
1153774
  Солоухин В.А. Ручьи на асфальте / В.А. Солоухин. – М, 1958. – 66с.
1153775
  Соколова В.С. Рушанские и хуфские тексты и словарь / В.С. Соколова. – М-Л, 1959. – 336с.
1153776
  Писарчик А.К. Рушанские тексты. / А.К. Писарчик. – Сталинабад-Ленинград, 1954. – 90с.
1153777
  Нгуен Динь Тхи Рушатся берега. / Нгуен Динь Тхи. – М.
1. – 1970. – 408с.
1153778
  Крамар О. Рушійна сила європейських перетворень // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 48 (368). – С. 18-21. – ISSN 1996-1561


  У надрах українського суспільства сформувався цілком достатній прошарок для підтримки подальших ринкових та демократичних перетворень.
1153779
  Шаповалова О.І. Рушійні і стримуючі сили великої Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 158-162
1153780
  Шергін Сергій Рушійні сили Азійсько-Тихоокеанського регіоналізму // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 36-39
1153781
  Воробйова Т.Л. Рушійні сили виникнення політичних протестів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 419-424. – ISSN 2076-1554
1153782
  Кучерук Д.Г. Рушійні сили глобального економічного розвитку: теоретико-методологічні основи дослідження // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 58-61
1153783
  Єщенко П.С. Рушійні сили економічного розвитку в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 6-12
1153784
  Надольний М.І. Рушійні сили історії / М. Надольний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 329. – ISBN 966-642-073-2
1153785
   Рушійні сили небажаних реформ : уроки українського перехідного періоду / Дубровський Володимир, Ширмер Януш, Грейвс-Третій Вільям, , Головаха Евген, Гарань Олексій, Павленко Ростислав // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.56-72. – ISSN 1563-3713
1153786
  Тимків Я.І. Рушійні сили потенційних терористів-смертників / Я.І. Тимків, Ю.О. Лунь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 9-11
1153787
  Зикін О.В. Рушійні сили розвитку сучасного господарювання // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 27. – С. 116-126.
1153788
   Рушіями економіки є інновації. У Києві з успіхом відбулась ювілейна міжнародна конференція з питань інтелектуальної власності / Прес-центр Державної служби інтелектуальної власності України. // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 11 березня (№ 10). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Державна служба інтелектуальної власності України (Державна служба), Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) і Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (ДП "УІПВ") стали організаторами проведеної в Київі XX ...
1153789
  Спаська Є. Рушник в побуті українського селянства (уривок із праці "Кролевець - опорний пункт художнього ткацтва на Україні") // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 184-198. – ISSN 2313-8505
1153790
  Бондаренко Валерія Рушник для Президента : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 90-92 : Іл.
1153791
  Чернілевський С.Б. Рушник землі / С.Б. Чернілевський. – К., 1984. – 135с.
1153792
  Литвин С.М. Рушник і шабля / С.М. Литвин. – К., 1972. – 63с.
1153793
  Звірик А.П. Рушник на щастя : повісті / А.П. Звірик. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 195 с.
1153794
  Мельничук Юрій Рушник національної єдності // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5. – ISSN 0868-9644
1153795
  Китова С. Рушник як ритуальний знак і образ-символ в обрядах та обрядовому фольклорі України // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 131-142. – (Філологічні науки)
1153796
  Верба В. Рушники / В. Верба. – Москва, 1965. – 282с.
1153797
  Гоян Я.П. Рушники : нариси / Я.П. Гоян. – Львів : Каменяр, 1975. – 127 с.
1153798
  Босак М.В. Рушники вишивають не всім / М.В. Босак. – К., 1991. – 237с.
1153799
  Лупій Тетяна Філаретівна Рушники Західного Полісся кінця 19-першої половини 20 століть (Технологія. Семантика. Художні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвозн.:17.00.06 / Лупій Т.Ф.; МО і НУ; Львів. академ. мистецтв. – Львів, 2002. – 20 с.
1153800
   Рушники й витинанки Олександри та Миколи Теліженків // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 8


  На економічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка пройшла виставка "Тобі, моя Україно" Заслужених художників України Олександри та Миколи Теліженків.
1153801
  Студенець Н. Рушники Полісся в дослідженнях Євгенії Спаської // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 219-221. – ISSN 2313-8505
1153802
  Кушнір В. Рушники українців Нижнього Подунав"я: традиції і інновації // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 282-289. – ISSN 2222-5250
1153803
  Латанський Сергій Рушниковий дивосвіт Людмили Мельник : ім"я // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 3/4
1153804
  Сюндюков І. Рушниця, перо та "козацький міф" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Про ту, як козацькі інтелектуали XVI - XVII століть заклали основи нашої національної свідомості.
1153805
  Агишев Р.К. Руэлла : рассказы / Р.К. Агишев ; ил. И. Михайлик. – Москва, 1968. – 48 с., ил.
1153806
  Рудь М. Руянські корсари на Балтиці у другій половині XI – середині XII століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 41-46


  У статті, що грунтується на німецьких і скандинавських середньовічних писемних джерелах, а також даних археології, проаналізовано корсарські експедиції полабослов"янського плем"я руян на Балтиці у другій половині XI - XII ст. В статье на основании ...
1153807
  Куренков Ю. РФ-интеграция в глобальное хозяйство: инновационный императив : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 106-115. – ISSN 0131-2227
1153808
  Клоков Н.С. РФ - Япония: сотрудничество в утилизации российских подводных лодок / Н.С. Клоков, А.В. Борков // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5 (622). – С. 27-30. – ISSN 0321-5075
1153809
  Иванов И. РФ и ЕС : семнадцать шагов навстречу друг другу / И. Иванов, Ю. Борко, В. Белов // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-25. – ISSN 0201-7083


  До саміиту Росія - ЄС, Ханти-Мансійськ, 26 червня 2008 р.
1153810
  Волович О. РФ і США у Сирії: непереборні розбіжності // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 6-11. – (Історичні науки)
1153811
  Засядько М.В. РФ як геостратегічний гравець у Карибському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 122-126


  В статті досліджуються особливості російської політики в Карибському регіоні.
1153812
  Листов В В. Рфафэль, сын мачетеро / В В. Листов, . – Москва, 1971. – 176с.
1153813
   Ръководство за лабораторни упражнения по машинни елементи. – София : Техника, 1984. – 182 с.
1153814
   Ръководство за лабораторни упражнения по теория на цифровите и логическите схеми. – София : Техника, 1985. – 88 с.
1153815
   Ръководство за признаване на професионалните квалификации в България. – [ Б. м. ] : [ б. в.], 2005. – 48 с.
1153816
  Янев Н. Ръководство за упражнения по математическа статистика / Н. Янев, М. Танушев. – София : Соф. ун-т "Климент Охридски", 1989. – 152 с.
1153817
  Стойчев Д.С. Ръководство за упражнения по ОЗННС / Д.С. Стойчев. – Пловдив, 1980. – 164с.
1153818
  Вапцаров Н. Ръкописно наследство. / Н. Вапцаров. – София, 1982. – 552с.
1153819
  Бервалд Джули Рыба-робот : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 40 : Фото
1153820
  Ерещенко В.И. Рыба бассейна реки Сары-Су (Казахстан) : Автореф... канд. биол.наук: / Ерещенко В.И.; Акад. наук Казх. ССР. – Алма-Ата, 1955. – 14л.
1153821
  Карпенко В.М. Рыба была большая... / В.М. Карпенко. – Алма-Ата, 1986. – 285с.
1153822
  Салури Р. Рыба в лесу : повести / Рейн Салури; пер. с эст. И. и В.Белобровцевых. – Таллин : Ээсти раамат, 1985. – 144 с.
1153823
  Немзер Анна Рыба гниет // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 142-145 : фото
1153824
  Хинкл Рыба красного цвета / Хинкл, У. Тернер. – Алма-Ата, 1983. – 349с.
1153825
  Хинкл Рыба красного цвета / Хинкл, У. Тернер. – Алма-Ата, 1984. – 350с.
1153826
  Штерн Б.Г. Рыба любви / Б.Г. Штерн. – Киев : Молодь, 1991. – 304с.
1153827
  Усов В.В. Рыба на вашем столе / В.В. Усов. – М., 1979. – 368с.
1153828
  Юсупов Н. Рыба тонет : стихи для мл. школьн. возр. / Н. Юсупов. – Махачкала, 1971. – 200 с.
1153829
  Рагимов С. Рыба хохочет / С. Рагимов. – Баку : Азернешр, 1966. – 146 с.
1153830
  Потапов Владимир Рыба, которую мы доедаем? : От редакции // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 3 : Фото. – ISSN 1029-5828
1153831
  Река Ольга Рыба, нефть, независимость // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 47. – С. 36-39


  Автономний від Данії шлях розвитку Гренландії.
1153832
  Журавлев Т.К. Рыбак / Т.К. Журавлев. – Казань, 1965. – 175с.
1153833
  Григорович Д.В. Рыбаки : роман из простого народного быта : с портр. автора, резн. из дерева худ. В. Матэ / соч. Д.В. Григоровича. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Изд.книгопрод. Н.Г. Мартынова ; [Тип. В. Безобразова и комп.], 1894. – XXX, [2], 313 с., 1 л. потр. (фронт.). – С. IX-XXXI: Критические разборы соч. Д.В. Григоровича / В.Н.. Острогорского; А.П. Милюкова. – (Полное собрание сочинений Дм. Вас. Григоровича ; Т. 1)


  На обл. автограф автора; на тит. л.: дарственная надпись ??? 1929 г.
1153834
  Григорович Д.В. Рыбаки : роман из простого народного быта : с портр. автора, резн. из дерева худ. В. Матэ / соч. Д.В. Григоровича. – 10-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. Н.Г. Мартынова ; [Паровая печ. Я.И. Либермана], 1898. – 384 с., 1 л. потр. (фронт.). – С. 7-30: Критические разборы соч. Д.В. Григоровича / В.Н.. Острогорского; А.П. Милюкова. – (Сочинения Григоровича)
1153835
  Лоти Пьер Рыбаки : Рассказ / По П. Лоти. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Н. Евдокимова], 1898. – 52 с. – Кн. без тит. л., обл. изд. в конце кн.


  псевдоним Жюльена Вио (Julien Viaud)
1153836
  Линуш Ф. Рыбаки / Ф. Линуш, Н. Чинарин. – Ростов н/Д, 1939. – 56с.
1153837
  Северов П.Ф. Рыбаки / П.Ф. Северов. – К., 1939. – 247с.
1153838
  Цигаль В.Е. Рыбаки Айзербайджана / В.Е. Цигаль. – Москва : Советский художник, 1971. – 301 с.
1153839
  Островский П.П. Рыбаки и рыбки. 100 картинок / П.П. Островский. – Волгоград, 1969. – 46с.
1153840
  Грива Ж. Рыбаки Паламоссы : рассказы / Ж. Грива; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 96 с.
1153841
   Рыбаки уходят в море. – М, 1980. – 327с.
1153842
   Рыбаки уходят в море. – М, 1980. – 327с.
1153843
  Пащенко П.И. Рыбаки уходят в тропики. / П.И. Пащенко. – Горький, 1972. – 128с.
1153844
  Григорович Д.В. Рыбаки. / Д.В. Григорович. – М-Л, 1966. – 548с.
1153845
  Клычев А. Рыбаки. / А. Клычев. – Ашхабад, 1967. – 127с.
1153846
  Нечуй-Левицький Рыбалка [Рибалка] Панас Круть // Пьятызлотник [П"ятизлотник] : оповідання Мыхайла Коцюбынського / М.М. Коцюбинський. – У Черныгови (Чернігів) : Друк. Губерн. Правл., 1895. – 40 с.
1153847
  Нечуй-Левицький Рыбалка Панас Кpуть [Рибалка Панас Круть] : Оповиданнє / И. Левицькый // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 46 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
1153848
   Рыбалка трех темпераментов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 72-75 : фото
1153849
  Амир М. Рыбацкие байки : юморист. повесть / М. Амир; пер. с тат. Л.Ленч. – Москва : Современник, 1975. – 143 с.
1153850
  Липец Р.С. Рыбацкие песни и сказы. / Р.С. Липец. – М., 1950. – 220с.
1153851
  Рыжих Н.П. Рыбацкие повести. / Н.П. Рыжих, В.Г. Воробьев. – Владивосток, 1970. – 208с.
1153852
  Рыжих Н.П. Рыбацкое море. / Н.П. Рыжих. – М, 1980. – 447с.
1153853
  Калугин М.С. Рыбацкое счастье / М.С. Калугин. – Воронеж, 1983. – 207с.
1153854
  Букин Н.И. Рыбачий / Н.И. Букин. – Москва, 1974. – 143с.
1153855
  Стрельцов Иван Рыбеное блюдо // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 34-35 : фото
1153856
   Рыбец. – Вильнюс, 1976. – 235с.
1153857
  Солоухин В.А. Рыбий бог / В.А. Солоухин. – М, 1975. – 62с.
1153858
  Кашкадамова Екатерина Рыбий скелет в шкафу путешественницы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 40-44 : фото
1153859
   Рыбин, Павел Иванович. Выставка произведений. Ярославль. 1973. – Ярославль, 1973. – 31с.
1153860
   Рыбинск. – Ярославль, 1977. – 405с.
1153861
  Васильева С.И. Рыбинский промышленно-транспортный узел : Автореф... канд. геогр.наук: 11691 / Васильева С.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1970. – 22л.
1153862
   Рыбинское водохранилище : Изменение природы побережий водохранилищ. – Москва
Ч.1. – 1953. – 215с.
1153863
   Рыбинское водохранилище и его жизнь. – Л., 1972. – 364с.
1153864
  Королевич Е. Рыбка в реке // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 5. – С. 151-157. – ISSN 1728-8568
1153865
  Донцова Д. Рыбка по имени Зайка / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-08733-8
1153866
  Донцова Д. Рыбка по имени Зайка : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-12244-3
1153867
  Щигленко Евгений Рыбки - норушки : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1153868
  Мернова Мария Рыбки счастья // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 18 : фото
1153869
  Фетинов Н.П. Рыбная ловля в туристском походе. / Н.П. Фетинов, И.В. Шехобалов. – М, 1990. – 157с.
1153870
   Рыбная промышленность Астраханского края за 1925 год. – Астрахань, 1926. – 29 с.
1153871
  Мандрик А.Т. Рыбная промышленность Советского Дальнего Востока в 1959-1965 гг. Очерки истории : Автореф... канд. ист.наук: / Мандрик А.Т.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. филиал им. В.Л.Комарова. – Владивосток, 1968. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1153872
  Дементьева Т.Ф. Рыбная промышленность Турции / Т.Ф. Дементьева. – М, 1958. – 24с.
1153873
  Арнольд И.Н. Рыбная промышленность. / И.Н. Арнольд. – М.-Л., 1926. – 49с.
1153874
  Семенов-Зусер Рыбное -хозяйство и рынки на юге СССР в древности. / Семенов-Зусер. – Х., 1947. – 46с.
1153875
   Рыбное место = Рыбний промысел. Карта. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 158-159 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1153876
  Закир Умаров Рыбное место : Россия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 178-181 : Фото. – ISSN 1029-5828
1153877
  Михеев П.В. Рыбное население водохранилищ и его формирование / П.В. Михеев, К.П. Прохорова. – М., 1952. – 87с.
1153878
  Подлесный А.В. Рыбное хозяйство в низовьях Енисея / А.В. Подлесный. – Красноярск, 1945. – 57с.
1153879
  Мейен В.А. Рыбное хозяйство в озерах и прудах / В.А. Мейен. – М., 1941. – 112с.
1153880
  Исаев А.И. Рыбное хозяйство в районах полезащитных лесонасаждений / А.И. Исаев. – М, 1951. – 152с.
1153881
  Сметанин К.А. Рыбное хозяйство Индии, Бирмы, Таиланда и Индонезии / К.А. Сметанин. – Москва, 1957. – 40 с.
1153882
  Таиров Мухтар Таирович Рыбное хозяйство Казахской ССР и перспективы его развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Таиров Мухтар Таирович; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам. Отд-ние обществ. наук. – Алма-Ата, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1153883
  Черфас Б.И. Рыбное хозяйство на водохранилищах / Б.И. Черфас. – М., 1951. – 20с.
1153884
  Фертауп Е. Рыбное хозяйство на путях социалистической реконструкции / Е. Фертауп. – М.-Л., 1932. – 88с.
1153885
  Лукин А.В. Рыбное хозяйство Татарии и перспективы его развития. / А.В. Лукин. – Казань, 1952. – 108с.
1153886
  Куцобина Н.К. Рыбное хозяйство Японии / Н.К. Куцобина. – М., 1979. – 262с.
1153887
  Прибыльский Ю.П. Рыбное хозяйтсво Сибири в годы Великй Отечестевенной войны / Ю.П. Прибыльский, В.И. Федорченко. – Красноярск, 1988. – 160с.
1153888
  Иоганзен Б.Г. Рыбные богатства Западной Сибири. / Б.Г. Иоганзен. – Новосибирск, 1952. – 72с.
1153889
  Петров В.В. Рыбные запасы. От чего они зависят и как их можно регулировать / В.В. Петров. – Л., 1934. – 96с.
1153890
  Домбровский Ю.А. Рыбные популяции в стохастической среде / Ю.А. Домбровский. – Ростов-на-Дону, 1991. – 155с.
1153891
   Рыбные промыслы Дальнего Востока. – С.-Петербург
Вып. 7 : Исследование биологии лососевых Амура. Часть 1/В.К. Солдатов. Отчет Департаменту земледелия по командировке 1907-8 годов. – 1912. – 220с.
1153892
  Тоценко Л.Т. Рыбные промыслы казачьих областей Азовского бассейна во второй половине XVIII - первой половине XIX вв. (К вопросу о генезисе капитализма на южн. окраинах России). : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Тоценко Л.Т.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 27л.
1153893
  Таиров М.Т. Рыбный день / М.Т. Таиров. – Алма-Ата, 1988. – 270с.
1153894
   Рыбный день // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 78-81 : фото
1153895
   Рыбный день // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 88-89 : фото
1153896
   Рыбный день. Подготовка головоногих и двухстворчатых молюсков к употреблению // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 66-70 : фото
1153897
   Рыбный промысел = Репортаж. Карта. Аквакультура. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 128-162 : Фото. – ISSN 1029-5828
1153898
  Емельянов В.А. Рыбный промысел Ладожского озера / В.А. Емельянов, П.П. Ваничев. – Ленинград, 1929. – 62 с.
1153899
  Гречковская А.П. Рыбоводно-биологическая характеристика карпао нового племенного стада (Укн52) и их помесей в рыбхозах западных областей Украины : Автореф... канд биол.наук: / Гречковская А. П.; Чернов.ГУ. – Черновцы, 1971. – 27л.
1153900
  Клемц К В. Рыбоводный пруд. / К В. Клемц, . – М, 1932. – 14с.
1153901
  Елеонский А.Н. Рыбоводство : Краткое пособие для работников государственного рыбоводства, прудового и озерного хозяйства / А.Н. Елеонский. – Москва-Ленинград : Гос.торг.изд-во, 1931. – 94с.
1153902
  Тиронов Михаил Дмитриевич и др. Рыбоводство в водоемах Свердловской области / Михаил Дмитриевич и др. Тиронов. – Свердловск : Сверд. обл. гос. изд., 1952. – 80с.
1153903
  Черфас Б.И. Рыбоводство в естественных водоемах / Б.И. Черфас. – М., 1940. – 395с.
1153904
  Черфас Б.И. Рыбоводство в естественных водоемах / Б.И. Черфас. – М., 1950. – 528с.
1153905
  Черфас Б.И. Рыбоводство в естественных водоемах / Б.И. Черфас. – 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1956. – 468с.
1153906
  Трифонов Г.П. Рыбоводство в пресных водоемах Крыма / Г.П. Трифонов. – Симферополь, 1954. – 51с.
1153907
  Кучин И.В. Рыбоводство и рыбный промысел на зауральских и приуральских озерах : Очерк разведочного исследования научно-промысловой экспедиции 1907-1908 г.г.) / И.В. Кучин. – С.-Петербург, 1910. – 72с.
1153908
   Рыболов-любитель.. – Краснодар, 1954. – 100с.
1153909
   Рыболов-спортсмен.. – М, 1959. – 296с.
1153910
   Рыболовная конвенция между Союзом ССР и Японией со всеми относящимися к ней материалами.. – М, 1928. – 48с.
1153911
  Сабанеев Л.П. Рыболовный календарь / Л.П. Сабанеев. – Калининград, 1960. – 95с.
1153912
  Кунилов Ф.П. Рыболовный спорт. / Ф.П. Кунилов. – Л., 1952. – 236с.
1153913
  Кунилов Ф.П. Рыболовный спорт. / Ф.П. Кунилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1954. – 240с.
1153914
  Браим Иван Николаевич Рыболовство Белоруссии во второй половине XIX - XX вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Браим Иван Николаевич; АН БССР. Отд-ние обществ. наук. – Минск, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1153915
  Берг Л.С. Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова : Отчет / Л.С. Берг. – Санкт-Петербург
В.4-й : Рыболовство в 6-м смотрительском районе. – 1906. – 85 с.
1153916
   Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова. – С.-Петербург
Вып. 8 : Рыболовство в 8 смотрительском районе/Б.И. Диксон. – 1908. – 112с.
1153917
  Баженов А. Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова : Отчет / А. Баженов. – Санкт-Петербург
В. 7-й : Рыболовство в 7-м смотрительском районе. – 1909. – 87 с.
1153918
  Эверстов С.И. Рыболовство в Сибири / С.И. Эверстов. – Новосибирск, 1988. – 140с.
1153919
  Сметанин К.А. Рыболовство зарубежных стран. / К.А. Сметанин. – М., 1948. – 104с.
1153920
  Вешняков В.И. Рыболовство и законодательство / [Соч.] В.И. Вешнякова. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1894. – 1061 с. разд. паг. – Экз. дефектный, отсутств. обл. и тит. стр., описан по ген. каталогу. – Библиогр.: Источники и пособия - в конце предисл. и в примеч.
1153921
  Тидеман В.Г. Рыболовство и морской звериный промысел СССР / В.Г. Тидеман. – М - Л, 1932. – 168с.
1153922
   Рыболовство и морской промысел в эпоху мезолита -- раннего металла в лесной и лесостепной зоне Восточной Европы.. – Л, 1991. – 244с.
1153923
  Гейнеман Б.А. Рыболовство на Балтийском море у русских берегов : Отчет Министерству земледелия и государственных имуществ / Б.А. Гейнеман. – Санкт-Петербург, 1904. – 123 с.
1153924
  Крючковский С.А. Рыболову: / С.А. Крючковский. – М., 1980. – 40с.
1153925
   Рыболовы и рыбоволы.. – М, 1980. – 48с.
1153926
   Рыбохозяйтвенные и русловые гидротехнические сооружения.. – Новочеркасск, 1988. – 178с.
1153927
   Рыбоядные птицы и их значение в рыбном хозяйстве.. – М, 1965. – 264с.
1153928
  Пахульский А.И. Рыбоядные птицы южных морей СССР и их вред / А.И. Пахульский. – М., 1951. – 95с.
1153929
  Никольский Г.В. Рыбы -- мелиораторы. / Г.В. Никольский. – М, 1979. – 64с.
1153930
  Вовк П.С. Рыбы - фитофаги в экосистеме водохранилищ / П.С. Вовк, Л.И. Стеценко. – Київ, 1985. – 135с.
1153931
  Кесслер К.Ф. Рыбы : статья проф. К. Кесслера. – Киев : В унив. тип., 1856. – 98 с. – Отд. оттиск из: Труды Комиссии ...при Имп. Ун-те Св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа (Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской), т. 2, , 1856. Естественная история... Зоология : часть системат.


  Труды Комиссии, Высочайше учрежденной при Императорском университете Св. Владимира, для описания губерний Киевского учебного округа: Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской
1153932
  Оммани Ф.Д. Рыбы / Ф.Д. Оммани. – Москва, 1975. – 192с.
1153933
  Неелов А.В. Рыбы / А.В. Неелов. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 156с. – (Природа Ленинградской области)
1153934
  Коу Дж. Рыбы / Дж. Коу : Слово/Slovo, 1998. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-189-4
1153935
  Никольский Г.В. Рыбы Аральского моря. / Г.В. Никольский. – М, 1940. – 216с.
1153936
  Дадикян М.Г. Рыбы Армении / М.Г. Дадикян. – Ереван, 1986. – 245с.
1153937
  Никольский Г.В. Рыбы бассейна Амура / Г.В. Никольский. – Москва, 1956. – 551 с.
1153938
   Рыбы бассейна Верхней Печоры. – Москва, 1947. – 219с.
1153939
   Рыбы бассейна Москвы-реки.. – М, 1986. – 73с.
1153940
  Жуков П.И. Рыбы бассейна Немана / П.И. Жуков. – Минск, 1958. – 192с.
1153941
  Жуков П.И. Рыбы бассейна р.Неман (в пределах БССР) и их хозяйственное значение : Автореф... канд. биол.наук: / Жуков П. И.; БГУ. – Минск, 1954. – 16л.
1153942
   Рыбы бассейна р.Усы и их кормовые ресурсы.. – М-Л, 1962. – 276с.
1153943
  Калашников Ю.Е. Рыбы бассейна реки Витим / Ю.Е. Калашников. – Новосибирск, 1978. – 191с.
1153944
  Попа Л.Л. Рыбы бассейна реки Прут / Л.Л. Попа. – Кишинев, 1976. – 86с.
1153945
  Пивнев И.А. Рыбы бассейнов рек Чу и Талас / И.А. Пивнев. – Фрунзе, 1985. – 189с.
1153946
  Скрябин А.Г. Рыбы Баунтовских озер Забайкалья / А.Г. Скрябин. – Новосибирск, 1977. – 232с.
1153947
  Жуков П.И. Рыбы Белоруссии / П.И. Жуков. – Минск, 1965. – 416с.
1153948
  Радзимовский В.Д. Рыбы в аквариуме / В.Д. Радзимовский. – Киев, 1980. – 183с.
1153949
  Курский В.И. Рыбы в природе и хозяйстве человека / В.И. Курский. – М, 1949. – 184с.
1153950
  Пестушко Валерий Рыбы видят мир цветным : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 51-52
1153951
  Алиев Д.С. Рыбы внутренних водоемов Туркменистана / Д.С. Алиев. – Ашхабад, 1988. – 142с.
1153952
  Вайнштейн А.С. Рыбы водоемов бассейна верхнего Днестра и их хозяйственное значение. : Автореф... Канд.биол.наук: / Вайнштейн А.С.; М-во сел.хозяйства УССР. – К, 1961. – 19л.
1153953
  Егоров А.Г. Рыбы водоемов юга Восточной Сибири / А.Г. Егоров. – Иркутск, 1988. – 328с.
1153954
  Касимова З.Я. Рыбы водохранилищ бассейна реки Ангрен : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Касимова З.Я.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 25л.
1153955
  Камилов Г. Рыбы водохранилищ бассейна реки Зеравшан : Автореф... канд. биол.наук: / Камилов Г.; Акад. наук УзССР. Ин-т зоологии и паразитологии. – Ташкент, 1960. – 22л.
1153956
  Зыков П.В. Рыбы Гимольского озера и его бассейна. : Автореф... канд. биологич.наук: / Зыков П.В.; Ленинград. гос. пед. ин-тут им. М.Н.Покровского. – Петрозаводск, 1950. – 19 с.
1153957
  Костюченко А.А. Рыбы Днепра (в предел. БССР) : Автореф... канд. биолнаук: / Костюченко А. А.; БГУ. – Минск, 1963. – 21л.
1153958
  Аброз А.И. Рыбы Днепра, Южного Буга и Днепровско-Бугского лимана / А.И. Аброз. – Київ, 1956. – 408с.
1153959
  Амброз А.И. Рыбы Днепра, Южного Буга и Днепровско-Бугского лимана / А.И. Амброз. – Київ, 1956. – 408с.
1153960
  Карасаев Г. Рыбы Еревано-Хпргинских озер / Г. Карасаев. – Иркутск, 1983. – 236с.
1153961
  Карасев Г. Рыбы Забайкалья / Г. Карасев. – Новосибирск, 1987. – 294с.
1153962
  Кулиев З.М. Рыбы залива Кирова Каспийского моря / З.М. Кулиев. – Баку, 1989. – 182с.
1153963
   Рыбы земноводные, преспыкающиеся.. – Кишинев, 1981. – 224с.
1153964
  Ахмедов Меликмамед Оруджали оглы Рыбы и биологические основы рыбного хозяйства в изменившихся условиях озер Кура-Араксинской низменности. (Аджикабул, Аггель и Нахалыхчала) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Ахмедов Меликмамед Оруджали оглы; АН АзССР. Ин-т зоологии. – Баку, 1975. – 52л.
1153965
  Третьяков Д.К. Рыбы и круглоротые, их жизнь и значение / Д.К. Третьяков. – М.-Л., 1949. – 420с.
1153966
  Багджюс Б.К. Рыбы и перспективы рыбохозяйственного освоения некоторых озер Литвы : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Багджюс Б.К. ; Моск. высш. и сред. спец. образования СССР. – Вильнюс, 1961. – 28 с.
1153967
  Сидоров Г.П. Рыбы и рыбные ресурсы озерных систем восточной части Бельшеземельской тундры. : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Сидоров Г.П.; МВ и ССО СССР. Петрозаводский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1971. – 19л.
1153968
   Рыбы Казахстана. – Алма-Ата
3. – 1988. – 303с.
1153969
   Рыбы Казахстана.. – Алма-Ата
1. – 1986. – 271с.
1153970
   Рыбы Казахстана.. – Алма-Ата
4. – 1989. – 312с.
1153971
  Тлеуов Р.Т. Рыбы Каракалпакии / Р.Т. Тлеуов. – Нукус, 1974. – 96с.
1153972
  Есипов В.К. Рыбы Карского моря / В.К. Есипов, 1952. – 148с.
1153973
  Турдаков Ф.А. Рыбы Киргизии / Ф.А. Турдаков. – 2-е изд. – Фрунзе, 1963. – 284с.
1153974
  Данильченко П.Г. Рыбы майкопских отложений Кавказа : Автореф... д-ра биол.наук: / Данильченко П.Г.; Зоологич. ин-т Академии наук СССР. Ученый Совет. – Ленинград, 1951. – 31 с.
1153975
   Рыбы Монгольской Народной Республики.. – М, 1983. – 277с.
1153976
   Рыбы Мурманской области.. – Мурманск, 1966. – 336с.
1153977
  Киселев Я.Е. Рыбы наших вод / Я.Е. Киселев. – М, 1984. – 287с.
1153978
  Пожера Ю. Рыбы не знают своих детей : роман / Ю. Пожера. – Москва : Советский писатель, 1988. – 571 с.
1153979
  Пожера Ю. Рыбы не знают своих детей : романы / Ю. Пожера. – Москва : Известия, 1989. – 571 с.
1153980
  Замбриборщ Ф.С. Рыбы низовьев рек и приморских водоемов северо-западной части Черного моря и условия их существования : Автореф... канд. биол.наук: / Замбриборщ Ф.С.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1965. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
1153981
  Яцентковский А.В. Рыбы Одесского залива. – Одесса : Тип. С.Мерка, бывш. А.Шульце, 1908. – 37 с. – Отд. оттиск из: "Записки Новоросс. Общ. Ест.", т. 33
1153982
   Рыбы озер Кольского полуострова.. – Петрозаводск, 1977. – 96с.
1153983
  Аршинов Н.П. Рыбы озер таежной зоны Западной Сибири. : Автореф... наук: / Аршинов Н.П.; Объед. совет по биол. и мед. наукам при Томском гос.унив. им.В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 18л.
1153984
  Парин Н.В. Рыбы открытого океана / Н.В. Парин. – М., 1988. – 272с.
1153985
  Шмидт П.Ю. Рыбы Охотского моря / П.Ю. Шмидт. – М-Л, 1950. – 370с.
1153986
  Габелая Ц.Д. Рыбы плиоценовых отложений Грузии / Ц.Д. Габелая. – Тбилиси : Мецниереба, 1976. – 114с.
1153987
   Рыбы Подмосковья.. – М, 1988. – 141с.
1153988
  Фидлер А. Рыбы поют в Укаяли / А. Фидлер. – Москва : Географгиз, 1963. – 247с. – (Рассказы о природе)
1153989
  Абдурахманов Ю.А. Рыбы пресных вод Азербайджана : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Абдурахманов Ю.А.; Ком-т высш. и сред.спец.образования Совета Министров Груз. – Баку, 1960. – 31 с. – Бібліогр.:с.30-31
1153990
  Абдурахманов В.А. Рыбы пресных вод Азербайджана / В.А. Абдурахманов. – Баку, 1962. – 408с.
1153991
  Приедитис А.Р. Рыбы пресных вод Латвийской ССР, их распространение и пути миграций : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Приедитис А.Р. ; АН Латв. ССР, Ин-т питания. – Рига, 1950. – 27 с.
1153992
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод России / Л.С. Берг. – 2-е изд. – М, 1923. – 496с.
1153993
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод Российской империи / Л.С. Берг. – М, 1916. – 563с.
1153994
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л.С. Берг. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Ч.1. – 1948. – 466с.
1153995
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л.С. Берг. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М.-Л.
Ч2. – 1949. – 926с.
1153996
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л.С. Берг. – Изд.4-е,испр. и доп. – Москва
Ч.3. – 1949. – 929-1382с.
1153997
  Делямуре С.Л. Рыбы пресных водоемов / С.Л. Делямуре. – Симферополь, 1964. – 70с.
1153998
  Делямуре С.Л. Рыбы пресных водоемов / С.Л. Делямуре. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Симферополь, 1966. – 66с.
1153999
  Солдатов В.К. Рыбы р. Печоры / В.К. Солдатов. – М.-Птгр., 1924. – 74с.
1154000
  Кириллов Ф.Н. Рыбы реки Индигирки и их промысел : Автореф... канд. биол.наук: / Кириллов Ф.Н.; Якутский филиаол АН СССР. – Якутск, 1953. – 14 с.
<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,