Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>
1156001
  Терещенко О. "Прикладна драконологія" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 81-83
1156002
  Потницева Т.Н. "Приключения моего дядюшки" (1824) Вашингтона Ирвинга: своеобразие европейского вектора художественного мышления // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 192-197. – ISSN 2313-500Х
1156003
  Глушаков П.С. "Приключения студентов" // Rusistika : [russkij jazyk i literatura] / Korean Association of Rusists. – [Seoul], 2015. – Vol. 51. – С. 7-27. – ISSN 1229-1188


  Историко-авантюрный роман в творчестве С.Р. Минцлова.
1156004
  Гармаш Л. "Приключения Эме Лебефа" Михаила Кузмина как la novela picaresca и "галантный" роман / Л. Гармаш, И. Разуменко, А. Силаев // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2019. – С. 33-48. – (Літературознавство ; вип. 4 (94)). – ISSN 2312-1068
1156005
  Шищенко П.Г. Прикладна геоекологія : підручник / П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко. – Київ : LAT&K, 2020. – 441 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 437-439. – ISBN 978-617-7824-13-7
1156006
  Коротун І.М. Прикладна геоморфологія : Навч. посібник длч студ.вузів з напрямку "Геодезія,картографія та землевпорядкування" / І.М. Коротун; МОУ.Ін-т системн.досліджень освіти.Укр.держ.академія водного господарства. – Рівне : Державне редакційно-видавниче підприемство, 1996. – 132с. – ISBN 5-7763-9860-6
1156007
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 1, № 1. – 1999
1156008
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 1, № 2. – 1999
1156009
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 1, № 3. – 1999
1156010
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 1, № 4. – 1999
1156011
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 2, № 3. – 2000
1156012
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 2, № 4. – 2000
1156013
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 3, № 1. – 2001
1156014
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 3, № 2. – 2001
1156015
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т.4, № 1. – 2002
1156016
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т.4, № 2. – 2002
1156017
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т.4, № 3. – 2002
1156018
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 5, № 1. – 2003
1156019
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Том 5, № 3. – 2003
1156020
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Том 5, № 4. – 2003
1156021
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 16 (88), № 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1156022
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 16 (88), № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1156023
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 17 (89), № 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1156024
  Ліщинська-Милян Прикладна етика : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / О.І. Ліщинська-Милян ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 236 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-783-1
1156025
   Прикладна етика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Аболіна Т.Г. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 392 с. – Додатки: с. 291-391. – Бібліогр.: с. 290 та в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0345-9
1156026
   Прикладна імунологія: практикум : для студ. біолог. факультету. – Київ : Київський університет, 2003. – 30с.
1156027
  Голубєва З.С. Прикладна лінгвістика : довідник абітурієнта Гуманітарно-технічного інституту / З.С. Голубєва, Т.М. Трофименко, Л.В. Карлюка; за ред. З.С. Голубєвої. – Вінниця : Поділля-2000, 2005. – 156c. – ISBN 966-8213-19-X
1156028
  Кутовой В. Прикладна лінгвістика як освітня спеціальність у вищих навчальних закладах України // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Біскуб І.П., Булатецька Л.І., Гороть Є.І. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 5. – С. 47-51. – ISSN 2410-2202
1156029
  Лісняк В.С. Прикладна математика : Навчальний посібник / В.С. Лісняк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 175с.
1156030
   Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2013 : п"ята наук. конф. магістрантів та асп., Київ, 10-12 квіт. 2013 р. :збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т прикл. математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2013. – 352 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7115-99-9
1156031
   Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2014 : шоста наук. конф. магістрантів та асп., Київ, 16-18 квіт. 2014 р. : збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т прикл. математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2014. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7010-02-8
1156032
   Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2017 : дев"ята наук. конф. магістрантів та аспірантів, Київ, 19-21 квіт. 2017 р. : збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т прикладної математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2017. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7010-12-7
1156033
  Онопрієнко М.В. Прикладна наука як предмет дослідження філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 74-77. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто феномен прикладного знання у філософському, методологічному та наукознавчому контекстах. The phenomenon of applied knowledge in philosophical, methodological and science of science contexts is considered.
1156034
   Прикладна оптика : Оптична система: теорія, розрахунок, конструювання, технологія : навчальний посібник / В.А. Одарич, Л.В. Поперенко, В.С. Стащук, А.В. Якунов ; за ред. Л.В. Поперенка ; КНУТШ. – Київ : Київський университет, 2010. – 332 с. – ISBN 978-966-439-073-3
1156035
   Прикладна оптика : спектральні прилади та методи спектральних вимірювань : навч. посібник / О.В. Макаренко, В.А. Одарич, Л.В. Поперенко, А.В. Якунов ; за заг. ред. Л.В. Поперенка. – Київ : Пульсари, 2013. – 254, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-615-018-3
1156036
  Щербань П.М. Прикладна педагогіка : Навчально методичний посібник для студ. педагог. навч. закладів / П.М. Щербань. – Київ : Вища школа, 2002. – 215с. – ISBN 966-642-070-8


  Містить структурно-тематичні схеми, які в наочній формі розкривають і конкретизують поняття курсів "Педагогіка", "Основи педагогічної майстерності".
1156037
   Прикладна політологія : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / за ред. В.П. Горбатенка; [ Бойко О.Д. та ін. ]. – Київ : Академія, 2008. – 472c. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-270-9
1156038
  Чабан К.О. Прикладна програмна система оцінювання знань для комп"ютерного тестування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Чабан К.О.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1156039
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-
№ 1. – 2002
1156040
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-
№ 2 за 2002 рік. – 2003
1156041
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-
№ 2. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
1156042
   Прикладна теорія випадкових процесів і полів. – Х.-Львів-Тернопіль, 1993. – 246с.
1156043
   Прикладна фізика : посібник-довідник. – Київ : Генеза
Ч. 2 : завдання та тести (відповіді). – 1993. – 288с.
1156044
  Григорук В.І. Прикладна фізична оптика : навч. посіб. / В.І. Григорук, В.І. Кисленко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 103. – ISBN 978-966-439-570-7
1156045
  Горбачук-Наровецька Прикладна філософія як галузь гуманітарного знання // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 142-144
1156046
  Захарова Ю. Прикладна фонетика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Юлія Захарова ; Нац. акад. служби безпеки України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 211, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 207-211. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8916-39-7
1156047
   Прикладна фотограмметрія : навч. посібник для студ. геодезичних спеціальностей / В.О. Катушков, В.Г. Мархвіда, В.В. Пастух, Ю.М. Панкратьев, В.М. Сердюков; Міністерство освіти України ; Ін-т системних досліджень освіти ; Київський державний технічний ун-т будівництва і архітектури ; В.О. Катушков, В.Г. Мархвіда, В.В. Пастух, Ю.М. Панкратьев, В.М. Сердюков. – Київ : ІСДО, 1994. – 280 с. – ISBN 5-7763-1885-8
1156048
   Прикладная аєродинамика космических аппаратов. – К, 1977. – 125с.
1156049
  Русин Н.П. Прикладная актинометрия / Н.П. Русин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 232с.
1156050
   Прикладная акустика. – Таганрог
Вып. 6. – 1978
1156051
   Прикладная акустика. – Таганрог
Вып. 7. – 1979
1156052
   Прикладная акустика и вибрационная техника. – Киев : Наукова думка, 1968. – 176с.
1156053
  Букреев Ю.Ф. Прикладная атомная спектроскопия. / Ю.Ф. Букреев. – М, 1976. – 70с.
1156054
  Мартынов А.К. Прикладная аэродинамика / А.К. Мартынов. – М, 1972. – 447с.
1156055
   Прикладная аэродинамика. – М, 1974. – 731с.
1156056
  Пономарев П.Д. Прикладная балистика для стрелка / П.Д. Пономарев. – М., 1935. – 172с.
1156057
  Пономарев П.Д. Прикладная балистика для стрелки / П.Д. Пономарев. – 3-е изд. доп. – М., 1938. – 216с.
1156058
  Соколов М.В. Прикладная биофотометрия / М.В. Соколов. – Москва
Серия "Теоретическая и прикладная биофизика". – 1982. – 132с.
1156059
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 31, № 1. – 1995
1156060
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 31, № 2. – 1995
1156061
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 31, № 3. – 1995
1156062
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 31, № 4. – 1995
1156063
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 31, № 5. – 1995
1156064
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 31, № 6. – 1995
1156065
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 32, № 3. – 1996
1156066
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 32, № 4. – 1996
1156067
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 32, № 5. – 1996
1156068
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 32, № 6. – 1996
1156069
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 32, № 2. – 1996
1156070
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 33, № 1. – 1997
1156071
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 33, № 2. – 1997
1156072
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 33, № 3. – 1997
1156073
  Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика : [учебник для высш. техн. учеб. заведений] / Г.Н. Абрамович. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1951. – 512 с., [1] л. ил. : ил.
1156074
  Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика / Г.Н. Абрамович. – 2-е изд., перераб. – Москва : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1953. – 736 с., [7] л. ил. : ил.
1156075
  Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика : [учеб. для втузов] / Г.Н. Абрамович. – изд.3-е, перераб. и доп. – Москва : Наука, 1969. – 824 с. : ил. – Библиогр.: с. 820-821
1156076
  Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика : учеб. для студентов высш. техн. учеб. заведений / Г.Н. Абрамович. – изд. 4-е перераб. – Москва : Наука, 1976. – 888 с. – Библиогр.: 884-885
1156077
  Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика : [в 2 ч.] / Г.Н. Абрамович. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1991. – 597 с. : ил. – Библиогр.: с. 590-592
1156078
  Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика : [в 2 ч.] / Г.Н. Абрамович. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-014962-4
Ч. 2. – 1991. – 301, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 294-296
1156079
  Страхович К.И. Прикладная газодинамика / К.И. Страхович. – Москва-Ленинград
1. – 1937. – 300 с.
1156080
  Левчук Г.П. Прикладная геодезия : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Прикладная геодезия" ; Основные методы и принципы инженерно-геодезических работ / под ред. Г.П. Левчука. – Москва : Недра, 1981. – 438 с.
1156081
  Левчук Г.П. Прикладная геодезия : Геодезические работы при изысканиях и строительстве инженерных сооружений ; учебник для студ-ов вузов, обучающихся по спец. "Прикладная геодезия" / под ред. Г.П. Левчука. – Москва : Недра, 1983. – 400 с.
1156082
  Жарников В.Б. Прикладная геодезия : учеб. пособ. (для студ. 4 курса спец. 1302) / В.Б. Жарников; отв. ред. Н.М. Пешков. – Новосибирск, 1987. – 88 с.
1156083
  Булгаков Н.П. Прикладная геодезия : учебник для вузов / Н.П. Булгаков, Е.М. Рывина, Г.А. Федотов; Иванова Л.Г. – Москва : Недра, 1990. – 415с. – ISBN 5-247-01173-2
1156084
  Заказнов Н.П. Прикладная геометрическая оптика / Н.П. Заказнов. – Москва : Машиностроение, 1984. – 183 с.
1156085
   Прикладная геометрия и инженерная графика. – К, 1965. – 187с.
1156086
   Прикладная геометрия и инженерная графика. – Омск, 1972. – 90с.
1156087
  Звонкова Т.В. Прикладная геоморфология / Т.В. Звонкова. – Москва : Высшая школа, 1970. – 272с.
1156088
   Прикладная геоморфология. – Москва, 1976. – 76с.
1156089
  Череменский Г.А. Прикладная геотермия / Г.А. Череменский. – Ленинград : Недра, 1977. – 224с.
1156090
  Бернацкий Л.Н. Прикладная геотехника / Л.Н. Бернацкий ; Науч.-иссл. ин-т пути НКПС. – Москва : Трансжелдориздат
Вып. 38. – 1935. – 260 с.
1156091
   Прикладная геофизика. – Москва4Ленинград : ОНТИ
Вып. 2 : Сейсмометрия. – 1934. – 228с.
1156092
   Прикладная геофизика. – М.-Л, 1935. – 119с.
1156093
   Прикладная геофизика. – М.-Л, 1936. – 180с.
1156094
   Прикладная геофизика. – М.-Л, 1936. – 204с.
1156095
   Прикладная геофизика. – М.-Л, 1945. – 110с.
1156096
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва;Ленинград : Гостоптехиздат
Вып. 3. – 1947. – 196с.
1156097
   Прикладная геофизика. – М.-Л, 1948. – 176с.
1156098
   Прикладная геофизика. – М.-Л, 1950. – 188с.
1156099
   Прикладная геофизика. – М.-Л, 1950. – 154с.
1156100
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва;Ленинград : Гостоптехиздат
Вып. 8. – 1952. – 226с.
1156101
   Прикладная геофизика. – Москва;ленинград : Гостоптехиздат
Вып. 9. – 1952. – 98с.
1156102
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва;Ленинград : Гостоптехиздат
Вып. 10. – 1953. – 115с.
1156103
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 11. – 1954. – 176с.
1156104
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 12. – 1955. – 218с.
1156105
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 13. – 1955. – 144с.
1156106
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 14. – 1956. – 234с.
1156107
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Ленинград : Гостоптехиздат
Вып.15. – 1956. – 190с.
1156108
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Ленинград : Гостоптехиздат
Вып. 16. – 1957. – 243с.
1156109
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Ленинград : Гостоптехиздат
Вып. 17. – 1957. – 310с.
1156110
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 18. – 1958. – 288с.
1156111
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 19. – 1958. – 255с.
1156112
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехихдат
Вып. 20. – 1958. – 269с.
1156113
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 21. – 1958. – 223с.
1156114
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 22. – 1959. – 219с.
1156115
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 23. – 1959. – 244с.
1156116
   Прикладная геофизика. – Л, 1960. – 263с.
1156117
   Прикладная геофизика. – М, 1960. – 204с.
1156118
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 25. – 1960. – 243с.
1156119
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып.26. – 1960. – 268с.
1156120
   Прикладная геофизика. – М, 1961. – 296с.
1156121
   Прикладная геофизика. – М
29. – 1961. – 232с.
1156122
   Прикладная геофизика. – М
30. – 1961. – 228с.
1156123
   Прикладная геофизика. – М, 1962. – 256с.
1156124
   Прикладная геофизика. – М, 1962. – 232с.
1156125
   Прикладная геофизика. – М, 1962. – 252с.
1156126
   Прикладная геофизика. – М, 1962. – 248с.
1156127
   Прикладная геофизика. – М, 1963. – 259с.
1156128
   Прикладная геофизика. – М, 1963. – 194с.
1156129
   Прикладная геофизика. – М, 1964. – 224с.
1156130
   Прикладная геофизика. – М, 1964. – 199с.
1156131
   Прикладная геофизика. – М, 1964. – 211с.
1156132
   Прикладная геофизика. – М, 1965. – 216с.
1156133
   Прикладная геофизика. – М, 1965. – 204с.
1156134
   Прикладная геофизика. – М, 1965. – 215с.
1156135
   Прикладная геофизика. – М, 1965. – 250с.
1156136
   Прикладная геофизика. – Москва : Недра
Вып. 44. – 1965. – 225с.
1156137
   Прикладная геофизика / В.М. Телфорд, Л.П. Гелдарт, Р.Е. Шерифф, Д.А. Кейс. – Москва : Недра, 1980. – 502с.
1156138
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 97. – 1980
1156139
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 98. – 1980
1156140
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 102. – 1982
1156141
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 103. – 1982
1156142
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 104. – 1982
1156143
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 105. – 1982
1156144
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 106. – 1983
1156145
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 107. – 1983
1156146
   Прикладная геофизика нефти и газа. – Баку, 1985. – 291с.
1156147
   Прикладная геохимия / Овчинников, Н, , . – Москва : Недра, 1990. – 246с.
1156148
   Прикладная геохимия и минералогия. – Москва, 1977. – 123с.
1156149
  Шуман В.Н. Прикладная геоэлектродинамика и магнитотеллурический эксперимент // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 22-44. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 0203-3100
1156150
  Гинзбург И.П. Прикладная гидрогазодинамика / И.П. Гинзбург. – Л., 1958. – 339 с.
1156151
  Линслей Р.К. Прикладная гидрология / Р.К. Линслей. – Л., 1962. – 760с.
1156152
  Патрашев А.Н. Прикладная гидромеханика / А.Н. Патрашев. – Москва, 1970. – 684 с.
1156153
   Прикладная гидромеханика. – К, 1989. – 250с.
1156154
   Прикладная голография : тезисы докладов республ. семинара. – Киев : Наукова думка, 1984. – 87с.
1156155
   Прикладная горнопромышленная геология. – М, 1990. – 612с.
1156156
  Калашник Н.Г. Прикладная густосология : Пособие по формированию эстетических вкусов детей и молодежи / Н.Г. Калашник, Н.А. Зацепина; МВДУ; Запорожский юридический ин-т. – Запорожье : Полиграф, 2004. – 255 с. – ISBN 966-8268-90-3
1156157
  Жуков М.Ф. Прикладная динамика термической плазмы / М.Ф. Жуков. – Новосибирск : Наука, 1975. – 298 с.
1156158
   Прикладная дозиметрия. – Москва, 1962. – 248 с.
1156159
   Прикладная документалистика. – Москва : Наука, 1968. – 200 с.
1156160
  Пороховская Т.И. Прикладная єтика // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 79-92. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1156161
  Силантьев А.А. Прикладная зоология, как предмет преподавания в сельскохозяйственных учебных заведениях и постановка этого предмета на Спб. сельскохозяйственных курсах / А.А. Силантьев. – Киев. – 3 с.
1156162
  Саульев В.К. Прикладная и вычислительная математика / В.К. Саульев. – М., 1971. – 202с.
1156163
  Саульев В.К. Прикладная и вычислительная математика / В.К. Саульев. – М.
1. – 1972. – 86с.
1156164
  Меньшиков И.И. Прикладная и юридическая лингвистика (один аспект приложения) // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 220-224. – ISBN 966-7348-20-2
1156165
  Смит А.Л. Прикладная ИК-спектроскопия = Основы, техника, аналитическое применение / А.Л. Смит. – Москва : Мир, 1982. – 327 с.
1156166
   Прикладная иммунология. – К, 1984. – 319с.
1156167
   Прикладная информатика. – М, 1981. – 231с.
1156168
   Прикладная информатика. – Москва
Вып. 1. – 1982
1156169
   Прикладная информатика. – Москва
Вып. 2. – 1982
1156170
   Прикладная информатика. – Москва
Вып. 1. – 1983
1156171
   Прикладная информатика. – Москва
Вып. 2. – 1983
1156172
   Прикладная инфракрасная спектроскопия : пер. с англ. – Москва : Мир, 1970. – 376 с.
1156173
  Хедвиг П. Прикладная квантовая химия / П. Хедвиг. – Москва : Мир, 1977. – 595с.
1156174
  Жидомиров Г.М. Прикладная квантовая химия : расчеты реакц. способности и механизмов хим. реакций / Г.М. Жидомиров, А.А. Багатурьянц, И.А. Абронин. – Москва : Химия, 1979. – 295 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1156175
  Гхосал А. Прикладная кибернетика и ее связь с исследованием операций / А. Гхосал. – Москва, 1982. – 128 с.
1156176
   Прикладная климатология. – М, 1974. – 96с.
1156177
  Шталь В.А. и др. Прикладная климатология / В.А. и др. Шталь. – Л., 1981. – 166с.
1156178
  Исаев А.А. Прикладная климатология / А.А. Исаев. – М, 1989. – 88с.
1156179
   Прикладная климатология. – Л, 1990. – 272с.
1156180
   Прикладная комбинаторная математика : сборник статей. – Москва : Мир, 1968. – 363 с.
1156181
  Китаева А. Прикладная косметология // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 216-22. – ISSN 1728-8568
1156182
  Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си = Applied cryptography. Protocols, Algorithms, and Source Code in C / Б. Шнайер. – Москва : Триумф, 2003. – 816с. – ISBN 5-89392-055-4
1156183
   Прикладная лингвистика и автоматический анализ текста. – Тарту, 1988. – 100с.
1156184
  Котов Р.Г. Прикладная лингвистика и информационная технология. / Р.Г. Котов. – М., 1987. – 161с.
1156185
   Прикладная лингвистика и машинный перевод. – Киев, 1962. – 126 с.
1156186
  Козачков Л.С. Прикладная логика информатики. / Л.С. Козачков. – Киев, 1990. – 252с.
1156187
  Новиков И.И. Прикладная магнитная гидродинамика. / И.И. Новиков. – М., 1969. – 360с.
1156188
  Рандошкин В.В. Прикладная магнитооптика / В.В. Рандошкин, А.Я. Червоненкис. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 318с.
1156189
  Киреев А.П. Прикладная макроэкономика = Applied macroeconomics : учебник / Алексей Киреев ; [ред. Н.П. Огаркова]. – Москва : Международные отношения, 2006. – 454, [2] с. : ил., табл. + CD. – Парал. тит. л. на англ. яз. – Библиогр.: с. 452-453. – ISBN 5-7133-1238-0
1156190
  Шмулевич П.К. Прикладная математика / П.К. Шмулевич. – Днепропетровск
1. – 1930. – 236 с.
1156191
   Прикладная математика. – Новосибирск, 1978. – 188с.
1156192
   Прикладная математика. – Ленинград, 1979. – 168 с.
1156193
   Прикладная математика. – Кишинев
№ 75. – 1983
1156194
   Прикладная математика. – М, 1986. – 123с.
1156195
  Блехман И.И. Прикладная математика : предмет, логика, особенности подходов / И.И. Блехман. – К, 1976. – 269с.
1156196
   Прикладная математика в биологии. – Москва : Изд-во МГУ, 1979. – 152с.
1156197
  Охорзин В.А. Прикладная математика в системе MATHCAD : учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / В.А. Охорзин. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. – 352, [4] с. : ил. – Библиогр.: с. 341-342. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0814-6
1156198
  Брекенридж В. и др. Прикладная математика в строительной и заводской практике / В. Брекенридж и др. – Москва ; Ленинград, 1931. – 256 с.
1156199
   Прикладная математика в технико-экономических задачах. – Казань, 1976. – 140с.
1156200
  Пикуль В.В. Прикладная математика деформируемого твердого тела / В.В. Пикуль. – М, 1989. – 220с.
1156201
   Прикладная математика и кибернетика. – М, 1973. – 399с.
1156202
   Прикладная математика и математическое обеспечение ЭВМ. – М, 1982. – 164с.
1156203
   Прикладная математика и математическое обеспечение ЭВМ. – М, 1986. – 149с.
1156204
   Прикладная математика и механика : авторский и предметно-тематический указатели за 20 лет издания АН СССР (1937-1956гг.). – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1957
1156205
   Прикладная математика и механика. – Ташкент, 1983. – 115 с.
1156206
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 59, № 1. – 1995
1156207
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 59, № 2. – 1995
1156208
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 59, № 3. – 1995
1156209
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 59, № 4. – 1995
1156210
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 59, № 5. – 1995
1156211
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 59, № 6. – 1995
1156212
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 60, вып. 3. – 1996
1156213
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 60, вып. 4. – 1996
1156214
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 60, вып. 5. – 1996
1156215
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 60, вып. 6. – 1996
1156216
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 60, вып. 2. – 1996
1156217
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 61, вып. 1. – 1997
1156218
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 61, вып. 2. – 1997
1156219
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 61, вып. 3. – 1997
1156220
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 61, вып. 6. – 1997
1156221
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 62, вып. 1. – 1998
1156222
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 62, вып. 2. – 1998
1156223
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 62, вып. 3. – 1998
1156224
   Прикладная математика и механика / РАН. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0032-8235
Т. 79, № 5. – 2015. – С. 596-739
1156225
   Прикладная математика и механика / РАН. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0032-8235
Т. 79, № 4. – 2015. – С. 452-595
1156226
   Прикладная математика и механика / РАН. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0032-8235
Т. 79, № 6. – 2015. – С. 740-896
1156227
   Прикладная математика и программирование на ЭВМ. – Алма-Ата, 1983. – 136с.
1156228
  Шишкин А.И. Прикладная математика инженера - строителя : Учебное пособие / А.И. Шишкин. – Петрозаводск, 1975. – 112 с.
1156229
  Кривцов А.И. Прикладная металлогения / А.И. Кривцов. – Москва : Недра, 1989. – 286с.
1156230
  Шишкин И.Ф. Прикладная метрология / И.Ф. Шишкин. – М, 1990. – 115с.
1156231
  Шабалин С.А. Прикладная метрология в вопросах и ответах / С.А. Шабалин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 189с.
1156232
  Брегадзе Ю.И. Прикладная метрология ионизирующих излучений / Ю.И. Брегадзе, Э.К. Степанов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 264 с. – ISBN 5-283-02998-0
1156233
  Жуковский Н.Е. Прикладная механика / Н.Е. Жуковский. – Москва-Л., 1931. – 103с.
1156234
  Левинсон Л.Е. Прикладная механика / Л.Е. Левинсон. – М.-Л., 1931. – 376с.
1156235
   Прикладная механика. – М, 1976. – 424с.
1156236
   Прикладная механика. – Киев, 1977. – 534 с.
1156237
   Прикладная механика. – М, 1977. – 488с.
1156238
   Прикладная механика. – М, 1978. – 128с.
1156239
  Ковалев Н.А. Прикладная механика / Н.А. Ковалев. – Москва, 1982. – 400 с.
1156240
   Прикладная механика. – К, 1984. – 279с.
1156241
  Бардзиловский В.П. Прикладная механика : сборник задач : [для электротехн. спец. вузов] / В.П. Бардзиловский. – Киев : Вища школа, 1986. – 189, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 188
1156242
   Прикладная механика. – Одесса, 1988. – 174с.
1156243
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 2. – 1995
1156244
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 3. – 1995
1156245
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 4. – 1995
1156246
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 5. – 1995
1156247
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 6. – 1995
1156248
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 7. – 1995
1156249
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 8. – 1995
1156250
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 9. – 1995
1156251
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 10. – 1995
1156252
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 11. – 1995
1156253
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 12. – 1995
1156254
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 1. – 1995
1156255
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 1. – 1996
1156256
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 2. – 1996
1156257
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 3. – 1996
1156258
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 4. – 1996
1156259
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 5. – 1996
1156260
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 6. – 1996
1156261
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 7. – 1996
1156262
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 8. – 1996
1156263
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 9. – 1996
1156264
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 10. – 1996
1156265
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 11. – 1996
1156266
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 12. – 1996
1156267
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 2. – 1997
1156268
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 3. – 1997
1156269
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 4. – 1997
1156270
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 5. – 1997
1156271
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 6. – 1997
1156272
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 7. – 1997
1156273
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 8. – 1997
1156274
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 9. – 1997
1156275
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 10. – 1997
1156276
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 11. – 1997
1156277
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 12. – 1997
1156278
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 1. – 1997
1156279
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 1. – 1998
1156280
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 2. – 1998
1156281
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 3. – 1998
1156282
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 4. – 1998
1156283
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 6. – 1998
1156284
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 7. – 1998
1156285
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 8. – 1998
1156286
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 5. – 1998
1156287
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 9. – 1998
1156288
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 10. – 1998
1156289
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 11. – 1998
1156290
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 12. – 1998
1156291
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 1. – 1999
1156292
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 5. – 1999
1156293
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 6. – 1999
1156294
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 3. – 1999
1156295
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 4. – 1999
1156296
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 7. – 1999
1156297
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 8. – 1999
1156298
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 9. – 1999
1156299
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 10. – 1999
1156300
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 11. – 1999
1156301
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 12. – 1999
1156302
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 2. – 1999
1156303
   Прикладная механика = International applied mechanics : Международный научный журнал. – Киев : Институт механики НАН Украины, 1955-. – ISSN 0032-8243
Т. 45, № 1. – 2009. – 144 с.
1156304
   Прикладная механика = International applied mechanics : Международный научный журнал. – Киев : Институт механики НАН Украины, 1955-. – ISSN 0032-8243
Т. 45, № 10. – 2009. – 144 с.
1156305
  Колтунов М.А. Прикладная механика деформируемого твердого тела / М.А. Колтунов. – М., 1983. – 349с.
1156306
   Прикладная механика и механика. – Москва, 1987. – 96 с.
1156307
   Прикладная механика и техническая физика
№ 1. – 1997
1156308
   Прикладная механика и техническая физика
№ 2. – 1997
1156309
   Прикладная механика композитов. – Москва : Мир, 1989. – 357 с.
1156310
  Филин А.П. Прикладная механика твердого деформируемого тела / А.П. Филин. – Москва
1. – 1978. – 832с.
1156311
  Филин А.П. Прикладная механика твердого деформируемого тела / А.П. Филин. – М
2. – 1978. – 616с.
1156312
  Филин А.П. Прикладная механика твердого деформируемого тела / А.П. Филин. – М.
3. – 1981. – 480 с.
1156313
  Иосилевич Г.Б. Прикладная механика. / Г.Б. Иосилевич. – М., 1985. – 575с.
1156314
  Джонс М.П. Прикладная минералогия : Количественный подход / М.П. Джонс. – Москва : Недра, 1991. – 390с. – ISBN 5-247-01724-2
1156315
   Прикладная минералогия Восточной Сибири. – Иркутск, 1992. – 272с.
1156316
  Терешин Н.А. Прикладная направленность школьного курса математики / Н.А. Терешин. – Москва : Просвещение, 1990. – 95 с.
1156317
   Прикладная наукономика / Сергеев Александр, Демина Наталия, Костинский Александр, Кондрашов Александр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 162-169 : фото
1156318
  Сиделковский А.Л. Прикладная неврология : [практ. руководство] / А.Л. Сиделковский, И.А. Дюдина ; [науч. ред.: Скоромец А.А.] ; Клиника соврем. неврологии "Аксимед". – Киев : Пабліш Про, 2019. – 541, [1] с. : ил., табл. – Аннотация рус., англ. - Предм. указ.: с. 535-541. – Библиогр.: с. 515-532. – ISBN 978-617-7765-04-1
1156319
  Цернике Ф. Прикладная нелинейная оптика : Пер. с англ. / Ф. Цернике, Дж. Мидвинтер. – Москва : Мир, 1976. – 261 с.
1156320
  Дмитриев В.Г. Прикладная нелинейная оптика : Генераторы второй гармоники и параметрические генераторы света / В.Г. Дмитриев. – Москва : Радио и связь, 1982. – 352с.
1156321
   Прикладная общая теория систем. – Москва
Том 2. – 1981. – 731с.
1156322
  Фефилов Б.В. Прикладная оптика / Б.В. Фефилов. – Москва, 1947. – 531 с.
1156323
  Турыгин И.Ф. Прикладная оптика : Учеб.пособие / И.Ф. Турыгин. – Москва : Машиностроение
Кн. 1 : Геометрическая оптика и методы расчета оптических схем. – 1965. – 362с.
1156324
  Турыгин И.Ф. Прикладная оптика : учебное пособие / И.Ф. Турыгин. – Москва : Машиностроение
Кн. 2 : Фотографические, проекционные и фотоэлектрические системы. – 1966. – 431с.
1156325
  Апенко М.И. Прикладная оптика / Апенко М.Н., Дубовик А.С. – Москва : Наука, 1971. – 392 с. : ил. – Список лит.: с. 388-392 (160 назв.). – (Физ.-мат. б-ка инженера)
1156326
  Апенко М.И. Прикладная оптика / Апенко М.И., Дубовик А.С. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1982. – 352 с. : ил. – Библиогр.: с. 349-352 (113 назв.). – (Физ.-мат. б-ка инженера)
1156327
   Прикладная оптика : учеб. пособие. – Москва : Недра, 1982. – 612 с.
1156328
   Прикладная оптика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Л.Г. Бебчук, Ю.В. Богачов, Н.П. Заказнов, Б.М. Комраков, Л.И. и др. Михайловская; Л.Г. Бебчук [ и др. ] ; под ред. Н.П. Заказнова. – Изд. 2-е, стереотипное. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 320с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0757-6
1156329
  Мальцев М.Д. Прикладная оптика и оптические измерения : Учеб.пособие / М.Д. Мальцев, Г.А. Каракулина. – Москва : Машиностроение, 1968. – 472с.
1156330
  Штерн Э. Прикладная психология / Э. Штерн. – М, 1924. – 116с.
1156331
   Прикладная психология. – Красноярск, 1990. – 177с.
1156332
  Квинн В.Н. Прикладная психология = Applyng psychology : учеб. пособие для студентов вузов и слушателей курсов психол. дисциплин / Вирджиния Н. Квинн ; [пер. с англ. Н. Мальгина и др.]. – 4-е междунар. изд. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2000. – 558 с. : ил. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Загл. и авт. ориг.: Applyng psychology / Virginia Nicholas Quinn. – (Серия "Учебник нового века"). – ISBN 5-88782-395-Х
1156333
   Прикладная психология в высшей школе. – Казань, 1979. – 270с.
1156334
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 1. – 2004
1156335
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 2. – 2004
1156336
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 3. – 2004
1156337
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 4. – 2004
1156338
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 1. – 2005
1156339
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 2. – 2005
1156340
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 3. – 2005
1156341
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 4. – 2005
1156342
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 1. – 2006
1156343
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 2. – 2006
1156344
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 3. – 2006
1156345
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 4. – 2006
1156346
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 1. – 2007
1156347
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 2. – 2007
1156348
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 3/4. – 2007
1156349
   Прикладная психология общения в учебной и профессиональной деятельсности. – Омск, 1988. – 180с.
1156350
  Кузин А.М. Прикладная радиобиология : (теорет. и техн. основы) / А.М. Кузин, Д.А. Каушанский. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 222 с.
1156351
  Соколовский И.И. Прикладная радиооптика = Теория и методы резонансной угловой фильтрации / И.И. Соколовский, Ю.А. Покровский. – Киев : Наукова думка, 1986. – 219 с.
1156352
  Хан Отто Прикладная радиохимия. / Хан Отто. – Л.М., 1947. – 276с.
1156353
   Прикладная радиоэлектроника : Научно-технический журнал. – Харьков, 2002-. – ISSN 1727-1290
Т. 3, № 2. – 2004
1156354
   Прикладная радиоэлектроника : Научно-технический журнал. – Харьков, 2002-. – ISSN 1727-1290
Т. 3, № 3. – 2004
1156355
   Прикладная радиоэлектроника : Научно-технический журнал. – Харьков, 2002-. – ISSN 1727-1290
Т. 3, № 4. – 2004
1156356
   Прикладная радиоэлектроника : Научно-технический журнал. – Харьков, 2002-. – ISSN 1727-1290
Т. 3, № 1. – 2004
1156357
   Прикладная радиоэлектроника : Научно-технический журнал. – Харьков, 2002-. – ISSN 1727-1290
Т. 4, № 3. – 2005
1156358
   Прикладная радиоэлектроника : Научно-технический журнал. – Харьков, 2002-. – ISSN 1727-1290
Т. 4, № 2. – 2005
1156359
   Прикладная радиоэлектроника : Научно-технический журнал. – Харьков, 2002-. – ISSN 1727-1290
Т. 4, № 4. – 2005
1156360
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1156361
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
№ 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1156362
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
№ 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1156363
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
№ 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1156364
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
Т. 12, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1156365
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
Т. 12, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1156366
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
Т. 12, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1156367
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
Т. 12, № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1156368
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
Т. 13, № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1156369
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
Т. 13, № 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1156370
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
Т. 13, № 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1156371
   Прикладная реоогия и течение дисперсных систем. – Свердловск, 1981. – 149с.
1156372
  Гуревич В.И. Прикладная седиментология и геоэкология / В.И. Гуревич. – Л., 1996. – 63с.
1156373
   Прикладная социальная география Калининградской области : межвузовский сборник научных трудов. – Калининград : Калининградский гос. ун-т, 1986. – 124 с.
1156374
  Давидюк Г.П. Прикладная социология / Г.П. Давидюк. – Минск, 1979. – 221с.
1156375
  Колесников Ю.С. Прикладная социология : учеб. пособие / [сост.] Ю.С. Колесников. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 316, [1] с. – (Учебники "Феникса"). – ISBN 5-222-01643-9
1156376
  Горшков М. Прикладная социология : Учебное пособие для вузов / М. Горшков, Ф. Шереги; РАН. Ин-т комплексных социальных исследований. – Москва : ЦСП, 2003. – 312с. – ISBN 49-1-900229
1156377
  Перов В.П. Прикладная спектральная теория оценивания / В.П. Перов. – Москва : Наука, 1982. – 431 с.
1156378
  Вольдсет Р. Прикладная спектрометрия рентгеновского излучения : пер. с англ. / Р. Вольдсет. – Москва : Атомиздат, 1977. – 187 с.
1156379
  Балдин С.А. Прикладная спектрометрия с полупроводниковыми детекторами / С.А. Балдин, Н.А. и др. Вартанов. – Москва : Атомиздат, 1974. – 320с.
1156380
   Прикладная спектроскопия : материалы 16 совещания. – Москва : Наука
Т. 1. – 1969. – 496с.
1156381
   Прикладная спектроскопия : материалы 16 совещания. – Москва : Наука
Т. 2. – 1969. – 220с.
1156382
   Прикладная спектроскопия. – Москва : АН СССР, 1977. – 291с.
1156383
  Айвазян С.А. Прикладная статистика = Applied statistics : исслед. зависимостей : справ. изд. / С.А. Айвазян, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин ; под ред. С.А. Айвязян. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 471 с. : ил., граф. – Библиогр.: с. 457-463
1156384
  Кокс Д. Прикладная статистика / Д. Кокс, Э. Снелл. – Москва : Мир, 1984. – 200 с.
1156385
  Айвазян С.А. Прикладная статистика = Applied statistics : исслед. зависимостей : справ. изд / С.А. Айвазян, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин ; под ред. С.А. Айвязяна. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 487 с. : граф. – Библиогр.: с. 459-471
1156386
   Прикладная статистика. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 606 с.
1156387
   Прикладная статистика. Актуарна та фінансова математика. – Донецьк, 2000-. – ISBN 966-639-007-8
№ 1. – 2000
1156388
   Прикладная статистика. Актуарна та фінансова математика. – Донецьк, 2000-. – ISBN 966-639-050-7
№ 2. – 2000
1156389
  Вартанов Н.А. Прикладная сцинтилляционная гамма-спектрометрия / Н.А. Вартанов, П.С. Самойлов; Под ред. В.В. Матвеева. – 2-е изд,. доп. – Москва : Атомиздат, 1969. – 464с.
1156390
  Вартанов Н.А. Прикладная сцинтилляционная гамма-спектрометрия / Н.А. Вартанов, П.С. Самойлов. – 2-е изд., доп. – Москва : Атомиздат, 1975. – 406с.
1156391
  Бердников В.В. Прикладная теория гидравлических цепей / В.В. Бердников. – Москва : Машиностроение, 1977. – 192 с.
1156392
  Булгаков Б.В. Прикладная теория гироскопов / Б.В. Булгаков. – Изд.2-е. – Москва, 1955. – 355 с.
1156393
  Булгаков Б.В. Прикладная теория гироскопов / Б.В. Булгаков. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 401 с.
1156394
  Деревицкий Д.П. Прикладная теория дискретных адаптовых систем управления / Д.П. Деревицкий, А.Л. Фрадков. – М., 1981. – 216с.
1156395
  Коган И.М. Прикладная теория информации / И.М. Коган. – Москва : Радио и связь, 1981. – 216 с.
1156396
  Дмитриев В.И. Прикладная теория информации / В.И. Дмитриев. – Москва : Высшая школа, 1989. – 320 с.
1156397
  Гилмор Р. Прикладная теория катастроф : В 2-х кн. / Р. Гилмор; Пер. с англ. под ред. Ю.П. Гупало, А.А. Пионтковского. – Москва : Мир
Кн. 1. – 1984. – 350с.
1156398
  Гилмор Р. Прикладная теория катастроф : В 2-х кн. / Р. Гилмор; Пер. с англ. под ред.Ю.П. Гупало, А.А. Пионтковского. – Москва : Мир
Кн. 2. – 1984. – 285с.
1156399
  Кирпичников А.П. Прикладная теория массового обслуживания / А.П. Кирпичников ; [науч. ред. А.М. Елизаров]. – Казань : Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008. – 116, [2] с. – Библиогр.: с. 117. – ISBN 978-5-98180-523-3
1156400
  Бидерман В.Л. Прикладная теория механических колебаний : учеб. пособие для машиностоит. спец. вузов / В.Л. Бидерман. – Москва : Высшая школа, 1972. – 416 с. – Библиогр.: с. 411-414
1156401
  Голинкевич Т.А. Прикладная теория надежности. / Т.А. Голинкевич. – М, 1977. – 159с.
1156402
  Голинкевич Т.А. Прикладная теория надежности. / Т.А. Голинкевич. – М, 1985. – 168с.
1156403
  Гопп Ю.А. Прикладная теория нелинейных колебаний механических систем : Автореф... докт. технич.наук: / Гопп Ю.А.; Академия наук СССР. Институт машиноведения. – Омск, 1951. – 18 с.
1156404
  Брайсон А. Прикладная теория оптимального управления / А. Брайсон, Ю. Хо. – М., 1972. – 544с.
1156405
  Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести / Н.Н. Малинин. – М., 1968. – 400с.
1156406
  Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести / Н.Н. Малинин. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1975. – 399с.
1156407
  Брудный Ю.А. Прикладная теория приближения / Ю.А. Брудный, И.П. Иродова. – Ярославль, 1986. – 88 с.
1156408
  Попов Е.П. Прикладная теория процессов управления в нелинейных системах. / Е.П. Попов. – М, 1973. – 583с.
1156409
  Большаков И.А. Прикладная теория случайных потоков / И.А. Большаков, В.С. Ракошиц. – М, 1978. – 248с.
1156410
  Половин. Р.В. Прикладная теория случайных процессов / Р.В. Половин. – Харьков : Вища школа, 1982. – 102 с.
1156411
  Райфа Х. Прикладная теория ститистических решений / Х. Райфа. – М., 1977. – 359 с.
1156412
  Тимошенко С.П. Прикладная теория упругости / С.П. Тимошенко, Лиссельс. – 3-е изд. стереот. – М.-Л. : ГНТИ, 1931. – 392с.
1156413
  Тимошенко С.П. Прикладная теория упругости / С.П. Тимошенко, Лиссельс. – 3-е изд. стереот. – М-Л : ГНТИ, 1931. – 392с.
1156414
  Тимошенко С.П. Прикладная теория упругости / С.П. Тимошенко, Лиссельс. – 2-е изд. стереот. – М-Л : Гостехиздат, 1931. – 392с.
1156415
  Сегаль А.И. Прикладная теория упругости / А.И. Сегаль. – Ленинград, 1957. – 248 с.
1156416
  Ван Цзи-де Прикладная теория упругости / Ван Цзи-де. – Москва : Физматлит, 1959. – 400 с.
1156417
  Сегаль А.И. Прикладная теория упругости / А.И. Сегаль. – 2-е изд. – Ленинград, 1961. – 268 с.
1156418
   Прикладная теория упругости. – Саратов, 1982. – 150с.
1156419
   Прикладная теория упругости. – Саратов, 1983. – 123с.
1156420
   Прикладная теория цифровых автоматов. – Киев : Вища школа, 1987. – 374с.
1156421
  Савельев А.Я. Прикладная теория цифровых автоматов / А.Я. Савельев. – Москва : Высшая школа, 1987. – 271с.
1156422
  Новиков И.И. Прикладная термодинамика и теплопередача. / И.И. Новиков, К.Д. Воскресенский. – М., 1961. – 548с.
1156423
  Новиков И.И. Прикладная термодинамика и теплопередачи. / И.И. Новиков, К.Д. Воскресенский. – 2-е изд. – М., 1977. – 350с.
1156424
   Прикладная топонимика. – Москва, 1983. – 116с.
1156425
  Кизильштейн Л.Я. Прикладная улглепетрография / Л.Я. Кизильштейн, А.Л. Шпицглувэ. – Ростов -на-Дону, 1992. – 147с.
1156426
  Резников З.М. Прикладная физика : учеб. пособие для учащихся 10 кл. / З.М. Резников. – Москва : Просвещение, 1989. – 238с.
1156427
  Барнет К. Прикладная физика атомных столкновений. Плазма : Пер.с англ. / К.Барнет, М. Харрисон ; пер.с англ. В.И. Пистуновича. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 432 с.
1156428
   Прикладная физика и электронные средства обеспечения эксперимента : сб. науч. трудов. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1982. – 172с.
1156429
  Хэнкс Р.Д. Прикладная физика почв / Р.Д. Хэнкс, Д.Л. Ашкрофт. – Л, 1985. – 151с.
1156430
   Прикладная физика твердого тела. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1973. – 255с.
1156431
  Блюмен Л.М. Прикладная физико-химия силикатов / Л.М. Блюмен. – Ленинград; Москва, 1939. – 239 с.
1156432
  Шищенко П.Г. Прикладная физическая география / П.Г. Шищенко. – Київ : Вища школа, 1988. – 192с.
1156433
  Шишловский А.А. Прикладная физическая оптика : Учеб.пособие / А.А. Шишловский. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 822 с.
1156434
  Кистяковский В.А. Прикладная физическая химия / В.А. Кистяковский. – Ленинград : КУБУЧ
1. – 1926. – 221 с.
1156435
   Прикладная фотограмметрия. – Ленинград : Наука, 1969. – 256 с.
1156436
  Амромин П.Д. Прикладная фотограмметрия : учеб. пособие : (для студентов 4-го курса аэрофотогеодез. спец.) / П.Д. Амромин ; Новосиб. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : НИИГАИК, 1981. – 85 с. : ил. – Библиогр.: с. 84
1156437
  Амромин П.Д. Прикладная фотограмметрия : учеб. пособие (для студентов 2 курса спец. 1301 "Прикладная геодезия") / П.Д. Амромин ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Новосибир. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : НИИГАИК, 1985. – 83 с. : ил. – Библиогр.: с. 83
1156438
  Барри Т. Прикладная химическая термодинамика. Модели и рачеты / авт. Т. Барри. – Москва : Мир, 1988. – 281 с.
1156439
  Делимарский Ю.К. Прикладная химия ионных расплавов / Ю.К. Делимарский, Л.П. Барчук ; АН УССР, Ин-т общ. и неорг. химии. – Киев : Наукова думка, 1988. – 187, [1] с. – Библиогр.: с. 171-185 (337 назв.). – ISBN 5-12-000212-9
1156440
  Делимарский Ю.К. Прикладная химия ионных расплавов / Ю.К. Делимарский, Л.П. Барчук. – К, 1988. – 192с.
1156441
   Прикладная хроматография. – Москва : Наука, 1984. – 304 с.
1156442
   Прикладная экология. – М, 1983. – 280с.
1156443
  Вронский В.А. Прикладная экология : Учебное пособие / В.А. Вронский. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1996. – 512с. – ISBN 5-85880-099-8
1156444
  Христиановский В.В. Прикладная эконометрия : Учебник для студентов экономических специальностей вузов / В.В. Христиановский, Н.Г. Гузь, О.Г. Кривенчук; Мин-во образования Украины.Донецкий гос.ун-т. – Донецк : ДонГТУ, 1998. – 172с.
1156445
   Прикладная экономика. – Москва, 1992. – 224с.
1156446
  Ковалев И.С. Прикладная электродинамика / И.С. Ковалев. – Минск, 1978. – 343 с.
1156447
   Прикладная электролюминесценция. – Москва : Советское радио, 1974. – 414 с.
1156448
  Чесноков А.Д. Прикладная электроника / А.Д. Чесноков, И.П. Степаненко. – 2-е, доп. – М., 1963. – 236с.
1156449
  Стендер В.В. Прикладная электрохимия / В.В. Стендер. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1961. – 541 с.
1156450
   Прикладная электрохимия. – Л, 1962. – 639с.
1156451
  Федотьев Н.П. Прикладная электрохимия / Н.П. Федотьев, А.Ф. и др. Алабышев. – Ленинград : Химия, 1967. – 600 с.
1156452
   Прикладная электрохимия. – Москва : Химия, 1975. – 552 с.
1156453
   Прикладная электрохимия. – Казань, 1981. – 77с.
1156454
  Кузовенко С.В. Прикладная электрохимия / С.В. Кузовенко, Д.А. Байталов. – Казань, 1981. – 114с.
1156455
   Прикладная электрохимия. – М, 1984. – 520с.
1156456
   Прикладная электрохимия. – Казань, 1988. – 148с.
1156457
   Прикладная электрохимия. – Казань, 1991. – 127с.
1156458
   Прикладная энтомология [компакт]. [Т. I: А - И]


  Содержание компакта: 1. Десятилетие 1-го Всероссийского съезда деятелей по прикладной энтомологии и возрождение Российского общества деятелей по прикладной энтомологии 2. Андреев С. Токи высокой частоты в борьбе с мучными клещами / С. Андреев, Б. ...
1156459
   Прикладная энтомология [компакт]. [Т. II: К - М]


  Содержание компакта: 1. Кеппен Ф. Заметка по поводу напечатанного О.А. Гриммом списка насекомых, вредивших до сих пор нашему сельскому хозяйству 2. Крохина М.Ф. Работы по биологии полевых слизней и методике борьбы с ними в 1927-1928 г. в ...
1156460
   Прикладная энтомология [компакт]. [Т. III: Н - Я]
1156461
  Бакштановский В.И. Прикладная этика : инновационный сценарий развития / В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.30-39. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1156462
  Кирюхин Д.И. Прикладная этика и проблема справедливости // Соціальна етика : теоретичні та прикладні проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 трав. 2009 р.) : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 46-58
1156463
  Аболина Т.Г. Прикладная этика: статус, проблемы, перспективы // Соціальна етика : теоретичні та прикладні проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 трав. 2009 р.) : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 6-14


  "Потенциальная возможность консервации реально сложившихся в настоящее время подходов к прикладной этике вызывает некоторые опасения. Вместе с тем, ситуация такова, что "выживать" прикладная этика может либо под академическим "прикрытием", либо в ...
1156464
  Бакштановский В.И. Прикладная этика: экспертиза ситуации и рефексивное самоопределение к парадигмам / В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов // Соціальна етика : теоретичні та прикладні проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 трав. 2009 р.) : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 15-25


  "Три десятка лет назад одному из авторов этой статьи было достаточно назвать свою книгу "Этика как практическая философия: традиционные образы и современные подходы", чтобы продемонстрировать намерение развивать такую инновацию в этическом знании, как ...
1156465
   Прикладная юридическая психология = Applied juridical psychology : Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений, обуч.по юрид.спец. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 639с. – ISBN 5-238-00200-9
1156466
  Филиппов Е.М. Прикладная ядерная геофизика : Применение источников ядерного излучения в геологии и геофизике / Е.М. Филиппов. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – 580с.
1156467
   Прикладная ядерная спектроскопия : сб. статей. – Москва : Атомиздат
вып. 1. – 1970. – 320с.
1156468
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 1. – 1970
1156469
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 3. – 1972
1156470
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 4. – 1974
1156471
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 5. – 1975
1156472
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 6. – 1976
1156473
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 7. – 1977
1156474
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 8. – 1978
1156475
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 10. – 1981
1156476
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 11. – 1982
1156477
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 12. – 1983
1156478
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 13. – 1984
1156479
  Поллард Э Прикладная ядерная физика : Пер. с англ. / Э Поллард, В. Дэвидсон. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1947. – 328с.
1156480
   Прикладная ядерная физика. – Вильнюс, 1976. – 120с.
1156481
   Прикладная ядерная физика : материалы к семинару. – Вильнюс : Институт физики и математики
вып. 5 : Загрязнение атмосферы продуктами ядерных делений. – 1976. – 140с.
1156482
   Прикладная ядерная физика. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1982. – 161с.
1156483
   Прикладная ядерная физика и космические лучи. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1979. – 183с.
1156484
   Прикладная ядерная физика или ядерная физика. – М, 1963. – 16с.
1156485
  Нестерчук І.К. Прикладне гастрономічне досьє Правобережного Полісся // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 46. – С. 48-63. – ISSN 2308-135X
1156486
  Самойленко В.М. Прикладне застосування методики модельної оцінки стану малих урболандшафтних басейнових геосистем / В.М. Самойленко, К.О. Верес // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 14-26. – Бібліогр.: 10 назв
1156487
  Катеринич Л.О. Прикладне застосування нейронних мереж у медичній діагностиці / Л.О. Катеринич, О.М. Біла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 102-107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  В даній статті аналізується штучна нейронна мережа та її використання для розв"язку задач медичної діагностики. Для початку ознайомимось із поняттям експертної системи, прикладами задач, які вона допомагає вирішити та характерні особливості. Вияснимо, ...
1156488
  Петлін В.М. Прикладне ландшафтознавство / В.М. Петлін; М-во Освіти України. Ін-т системних досліджень освіти. Львівський ун-т. – Київ : Вид-во Ін-ту системних досліджень освіти, 1993. – 92с. : Ил. – Библиогр.: с. 83-89
1156489
  Іванов С.В. Прикладне мистецтвознавство як результат диференціації сучасної науки про мистецтво / С.В. Іванов, О.Б. Циганюк // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 220-226. – ISSN 2226-3209
1156490
  Молодцова О.П. Прикладне програмне забезпечення : Навчально-метод.посібникдля самост. вивчення дисц. / О.П. Молодцова; Мін-во освіти України.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 264с. – ISBN 966-574-098-9
1156491
  Коссак О.М. Прикладне програмне забезпечення персональних комп"ютерів / О.М. Коссак. – К., 1993. – 173с.
1156492
   Прикладне програмування: від теорії до практики : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: М.П. Горський, А.Л. Негрич, О.В. Олар. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин
1156493
  Приходько В.В. Прикладне розмежування розсудку і розуму (на матеріалах філософсько-історичної концепції Р.Дж. Колінгвуда): аналіз історичної конституції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-41. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  В статті за допомогою аналізу історичної конституції встановлюється аплікативна відмінність між розсудком і розумом. The applicative distinction between the reason and the mind are established in this article with analysis of historical constitution.
1156494
  Бабенко В.С. Прикладне телебачення / В.С. Бабенко. – Київ : Техніка, 1966. – 270 с. – Бібліогр.: с. 263-266 (56 назв)
1156495
  Чухно А.А. Прикладний аналіз економічної теорії // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1/2. – С. 96-99. – ISSN 2077-8031
1156496
  Нефедова О.Г. Прикладний аспект оцінки конкурентоспроможності підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 196-201. – ISSN 1562-0905
1156497
  Шиманська В.В. Прикладний інструментарій у цілеорієнтованому управлінні туристичним комплексом // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 97-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1156498
  Шинкаренко О.В. Прикладний поворот в етиці як пошук морально-нормативної основи сучасних соціальних практик / О.В. Шинкаренко, І.І. Маслікова // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 184-217. – ISBN 978-966-439-469-4
1156499
  Яценко В.С. Прикладний потенціал професійних географів у формуванні наукового світогляду учнів і студентів // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 187-189. – ISBN 978-966-698-290-5
1156500
  Зубарєва М.А. Прикладні антикризові PR-технології : навч. посібник / Марія Зубарєва ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", Ін-т глобал. стратегій управління. – Острог : Видавництво Національний університет "Острозька академія", 2014. – 161, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2254-92-1
1156501
  Мезенцев К.В. Прикладні аспекти використання ГІС суспільно-географічного змісту // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 58-62. – ISBN 978-966-455-002-1
1156502
  Кириленко О.Г. Прикладні аспекти використання інформаційного моніторингу в системі підготовки документознавців // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 65-68
1156503
  Владиченко Л.Д. Прикладні аспекти державно-конфесійних відносин: порівняльний аналіз практики існування військового душпастирства у збройних силах Польщі та України // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 104-114


  У статті проаналізовано сучасний стан інституту військового капеланства в Війську Польському та досліджено процес впровадження у Збройні Сили України військового капеланства в період незалежності України. Розглянуто нормативно-правове забеспечення ...
1156504
  Пилипак М.І. Прикладні аспекти державного брендінгу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 198-201


  В цій статті розглядаються прикладні аспекти державного брендінгу як феномену міжнародної політики. Досліджуються специфічні питання державного брендінгу, такі, як брендінг місць призначень та ефект країни походження. Аналізується роль розвитку ...
1156505
  Свєчников С.В. Прикладні аспекти електролюмінесценції в сучасній електроніці / С.В. Свєчников, Р.Є. Богуславський. – Київ : Знання, 1976. – 48 с.
1156506
  Кулинич О. Прикладні аспекти застосування методу статистичних рівнянь залежностей // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 44 назв.
1156507
  Борсуковський Ю.В. Прикладні аспекти захисту інформації в сучасних умовах / Ю.В. Борсуковський, В.Ю. Борсуковська // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (34). – С. 6-11. – ISSN 2409-7292
1156508
  Лі Жуйтін Прикладні аспекти нового державного управління: англосаксонський досвід // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 55-63. – ISSN 2310-2837


  У статті здійснено комплексний аналіз переходу англосаксонських держав (Великобританія, Нова Зеландія, Австралія, Канада) від принципів традиційної бюрократичної моделі державного управління, що базується на чіткій ієрархії, централізації та ...
1156509
  Стокалюк О.В. Прикладні аспекти очищення стоків від гексану природними сорбентами // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 129-136 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-4643
1156510
  Медведєв В.В. Прикладні аспекти педотрансферного моделювання у фізиці грунтів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 9-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
1156511
  Бортник С.Ю. Прикладні аспекти регіональних досліджень морфоструктур центрального типу // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 203-209. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1156512
  Мосол Н.О. Прикладні аспекти роботи психолога в команді кваліфікованих волейболісток / Н.О. Мосол, І.С. Олійник // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 126-131. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-4368
1156513
  Сіверс З.Ф. Прикладні аспекти становлення політико-правової свідомості молоді : посібник / З.Ф. Сіверс, В.М. Духневич, О.Ю. Осадько ; за заг. ред З.Ф. Сіверс ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 176, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-440-1
1156514
  Бахарєва Я.В. Прикладні аспекти створення інтернет-магазинів як фактор розвитку вітчизняного електронного бізнесу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 62-69. – ISSN 2306-6792
1156515
  Дутчак С.В. Прикладні аспекти створення та використання kml-файлів засобами гіс-технологій для потреб туризму (на прикладі об"єктів готельного господарства Тернопільської області) / С.В. Дутчак, Г.М. Піньонжик // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 149-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1156516
  Ревун К. Прикладні аспекти управління сталим розвитком // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 55-60. – (Економічні науки ; вип. 19). – ISSN 1818-2682
1156517
  Скрипниченко М.І. Прикладні аспекти формування міжкраїнних моделей економічного розвитку // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 92-109. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
1156518
  Погоріла А. Прикладні аспекти формування творчої особистості старшокласників у школі (50–80-ті роки ХХ століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 6-12. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1156519
  Вороненко І.В. Прикладні аспекти цифровізації аграрного сектору економіки / І.В. Вороненко, С.О. Костенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – С. 24-33 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2306-6792
1156520
   Прикладні дослідження - шлях до зміцнення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 10 лютого (№ 6). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Минулого тижня стартувала кампанія з підбиття підсумків наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ і наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки.
1156521
  Журило В.В. Прикладні завдання // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 122-123. – ISBN 978-617-696-407-0
1156522
  Ярош-Дмитренко Прикладні завдання // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 190-190. – ISBN 978-617-696-407-0
1156523
  Кучерук О.Я. Прикладні задачі в процесі формування математичної компетентності майбутніх інженерів-програмістів / О.Я. Кучерук, Т.М. Кисіль // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 155-160. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1156524
  Брічка Л.В. Прикладні задачі з географії (для вчителів географії та математики) / Л.В. Брічка, Н.В. Горева // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 9 (211). – С. 24-26
1156525
  Гаращенко Ф.Г. Прикладні задачі теорії стійкості : навч. посібник / Ф.Г. Гаращенко, В.В. Пічкур ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 142, [1] с. – Бібліогр.: 141-142
1156526
  Коляденко В.А. Прикладні засади розвитку маркетингової програми оператора комунікацій ПрАТ "ВФ Україна" з урахуванням впливу маркетингу взаємовідносин / В.А. Коляденко, Ю.В. Васильченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 462-467. – ISSN 2222-4459
1156527
  Козленко А. Прикладні засади формування місії дослідницького університету в Україні / А. Козленко, В. Білінська // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 43. – С. 94-107. – ISSN 2078-5860


  Авторами проведено аналіз офіційних веб-сторінок дослідницьких університетів України, проаналізовано Стратегії їх розвитку. Згадується КНУ імені Тараса Шевченка. - С. 97.
1156528
  Кондрат О.Р. Прикладні і теоретичні основи підвищення ефективності дорозробки виснажених родовищ газу і нафти : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.06 / Кондрат Олександр Романович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 43 с. – Бібліогр.: 35 назв
1156529
  Онопрієнко М.В. Прикладні й технічні галузі в НАН України: генеза та еволюція дисциплінарного статусу // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 30-42. – ISSN 0374-3896
1156530
  Улітко А.Ф. Прикладні методи в задачах електропружності : конспект лекцій для студенів мех.-мат. ф-ту / А.Ф. Улітко, О.В. Борисейко, І.А. Улітко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 126, [2] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 126-127
1156531
  Гуляницький Л.Ф. Прикладні методи комбінаторної оптимізації : навч. посібник / Л.Ф. Гуляницький, О.Ю. Мулеса ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-139
1156532
  Арабаджиєв Д.Ю. Прикладні методи політичних досліджень у структурі громадського моніторингу виборчого процесу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7 (123), липень. – C. 53-56. – ISSN 2077-1800
1156533
  Карамишева І. Прикладні моделі: методика створення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 169-172. – ISBN 966-7825-79-5
1156534
   Прикладні питання географії Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1964. – 130с. – Бібліогр.: с. 129-130
1156535
  Грубрін Ю.Л. Прикладні питання геоморфології на Україні / Ю.Л. Грубрін, П.К. Заморій, І.Л. Соколовський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 64-68
1156536
  Грубрін Ю.Л. Прикладні питання геоморфології платформеної частини правобережної України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 10-16. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географії ; Вип. 17)
1156537
  Духневич В.М. Прикладні питання технологій підготовки та проведення когнітивно орієнтованих тренінгів спілкування : метод. рекомендації / В.М. Духневич ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2014. – 83, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 71-72. – ISBN 978-966-80-63-23
1156538
   Прикладні проблеми механіки і математики : Науковий збірник. – Львів, 2003-. – ISBN 1810-3022
Вип.1. – 2003. – Мова резюме рос,англ
1156539
   Прикладні проблеми механіки і математики : Науковий збірник. – Львів, 2003-
Вип.2. – 2004. – Мова резюме рос,англ
1156540
   Прикладні проблеми механіки і математики : Науковий збірник. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 3. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1156541
   Прикладні проблеми механіки і математики : Науковий збірник. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 4. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1156542
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 5. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1156543
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 6. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1156544
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 7. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1156545
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 8. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1156546
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 9. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1156547
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 10. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1156548
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 11. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1156549
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 12. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1156550
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 13. – 2015. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1156551
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 14. – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1156552
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 15. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1156553
   Прикладні проблеми механіки і математики = Прикладные проблемы механики и математики = Applied Problems of Mechanics and Mathematics : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : [б. в.], 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 16. – 2018. – 157, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1156554
   Прикладні проблеми механіки і математики = Прикладные проблемы механики и математики = Applied Problems of Mechanics and Mathematics : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : [б. в.], 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 17. – 2019. – 170 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1156555
   Прикладні проблеми механіки і математики = Applied Problems of Mechanics and Mathematics : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : [б. в.], 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 18. – 2020. – 167, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1156556
   Прикладні проблеми механіки і математики = Applied Problems of Mechanics and Mathematics : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : [б. в.], 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 19. – 2021. – 106 с. – Резюме укр., англ. мовами
1156557
  Веклич М.Ф. Прикладні проблеми палеогеографії України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 16-28 : Табл. – Бібліогр.: 64 назви
1156558
  Дубинська Прикладні проблеми фізичного виховання студентів економічних спеціальностей / Дубинська, І.О. Салатенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2014. – № 05. – С. 19-24. – ISSN 1818-9172
1156559
  Муха Т.О. Прикладні програмні засоби моделювання процесу тепловідведення кипінням і випаровуванням в електронних пристроях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Муха Тарас Орестович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1156560
  Карпенко Є.Ю. Прикладні програмні засоби паралельної реалізації алгоритмів відтворення сигналів на основі інтегральних моделей : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Карпенко Є.Ю. ; НАНУ, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:15 назв
1156561
  Григорович А.Г. Прикладні програмні системи зі сховищем даних на основі ненормалізованих відношень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Григорович Андрій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1156562
   Прикладні програмні технології Internet of Everything, як джерело BigData / [Д.С. Берестов, О.С. Бичков, М.Г. Бражиненко та ін.] ; за ред. В.Л. Шевченка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. програм. систем і технологій. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. – 248 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-248. – ISBN 966-8166-06-X
1156563
   Прикладні соціально-комунікаційні технології: теорія та практика : монографія / [О.О. Семенець, І.С. Бондаренко, В.В. Березенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т журналістики. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. – 331, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 300-331. – ISBN 978-966-599-545-6
1156564
   Прикладное и системное программирование. – Москва, 1986. – 240 с.
1156565
   Прикладное и системное программное обеспечение СКП ЭВМ МГУ. – М, 1991. – 153с.
1156566
   Прикладное искусство Болгарии. – М, 1975. – 11с.
1156567
  Банк А.В. Прикладное искусство Византии (9-12 вв.) : автореф. ... д-ра ист. наук : 07.00.03 / Банк Алиса Владимировна ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1974. – 45 с.
1156568
  Банк А.В. Прикладное искусство Византии IX-XII вв. : очерки / А.В. Банк ; АН СССР, Отд-ние истории, Ин-т востоковедения, Гос. Эрмитаж. – Москва : Наука, 1978. – 203 с., [54] л. ил. – Библиогр.: с. 167-183. – (Культура народов Востока. Материалы и исследования)
1156569
  Лапковская Э.А. Прикладное искусство Западной Европы / Э.А. Лапковская. – М, 1956. – 34с.
1156570
   Прикладное искусство Западной Европы и России. – Ленинград, 1983. – 151 с.
1156571
   Прикладное искусство и современное жилище. – Л, 1962. – 204с.
1156572
   Прикладное искусство Италии в собрании Эрмитажа. – Л, 1985. – 159с.
1156573
   Прикладное искусство Китая. – Ленинград : Изд-во Гос. Эрмитажа, 1961. – 8 с.
1156574
   Прикладное искусство конца XIX - начала XX века. – Ленинград : Аврора, 1974. – 97, [54] с.
1156575
  Николаева Т.В. Прикладное искусство Московской Руси / Т.В. Николаева. – М, 1976. – 288с.
1156576
  Бочаров Г.Н. Прикладное искусство Новгорода Великого. / Г.Н. Бочаров. – Москва, 1969. – 129с.
1156577
   Прикладное искусство Советской Молдавии. – Кишинев, 1963. – 13 с.
1156578
  Кума Х.Р. Прикладное искусство Советской Эстонии и его мастера. / Х.Р. Кума. – Л.-М., 1962. – 203с.
1156579
  Лапковская Э.А. Прикладное искусство средних веков в Государственном Эрмитаже / Э.А. Лапковская. – Москва, 1971. – 28с.
1156580
   Прикладное искусство Эстонской ССР. – Таллин, 1962. – 13с.
1156581
   Прикладное искусство Югославии. – М, 1968. – 13с.
1156582
  Жежера И. Прикладное использование гексакоптера aibot / И. Жежера, И. Тревого // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 36-40 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1819-1339
1156583
  Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение / А.Г. Исаченко. – Ленинград : ЛГУ
Ч. 1. – 1976. – 151с.
1156584
   Прикладное математическое обеспечение в системе коллективного пользования. – Новосибирск, 1986. – 106 с.
1156585
  Полевой А.Н. Прикладное моделирование и прогнозирование продуктивности посевов / А.Н. Полевой. – Л, 1988. – 319с.
1156586
  Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование / Д. Химмельблау. – М, 1975. – 534с.
1156587
  Хог Э.Дж. Прикладное оптимальное проектирование / Э.Дж. Хог, Я.С. Арора. – Москва, 1983. – 479с.
1156588
   Прикладное программирование : Сборник научных трудов. – Киев : Институт кибернетики, 1982. – 118с.
1156589
  Бычков А.С. Прикладное программирование [Електронний ресурс] : Учебн. пособ. для студ. высш. учебн. заведений / А.С. Бычков. – [б.м.]
Т. 1. – 2005. – 294 с.
1156590
  Бычков А.С. Прикладное программирование [Електронний ресурс] : Учебн. пособ. для студ. высш. учебн. заведений / А.С. Бычков. – [б.м.]
Т. 2. – 2005. – 224 с.
1156591
  Пекер Ф.Л. Прикладное программирование в системе виртуальных машин ЕС ЭВМ : Справочное пособие / Ф.Л. Пекер, Б.А. Морозов. – Минск : Вышэйш. школа, 1989. – 208с.
1156592
   Прикладное программирование в системе КАМА. – Москва, 1983. – 271 с.
1156593
  Довгаль С.И. Прикладное программирование в системе ТУРБОПАСКАЛЬ 7.0 / Под общ. ред.С.И.Довгаль. – Київ : Довгаль, 1996. – 256с. – ISBN 966-7020-00-2
1156594
  Василеску Ю. Прикладное программирование на языке Ада / Ю. Василеску; В.Н. Соболева. – Москва : Мир, 1990. – 350с.
1156595
  Абрамов В.А. Прикладное программное обеспечение / В.А. Абрамов, В.С. Дубровин // Программное обеспечение микроЭВМ : учеб. пособие для сред. ПТУ : в 11 кн. / под ред. В.Ф. Шаньгина. – Москва : Высшая школа, 1987. – Кн. 3 : Прикладное программное обеспечение / В.А. Абрамов, В.С. Дубровин. – с.
1156596
  Абрамов В.А. Прикладное программное обеспечение / В.А. Абрамов, В.С. Дубровин // Программное обеспечение микроЭВМ : [учеб. пособие для ПТУ] : в 11 кн. / под ред. В.Ф. Шаньгина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1991. – Кн. 3 : Прикладное программное обеспечение / В.А. Абрамов, В.С. Дубровин. – С. 1-90. – ISBN 5-06-001784-2
1156597
   Прикладное программное обеспечение единой системы ЭВМ и системы мини-ЭВМ : Краткое описание прикладных программ. – Москва
Вып. 12. – 1988. – 129с.
1156598
  Кильдишев С.Г. Прикладное программное обеспечение пресональных ЭВМ / С.Г. Кильдишев. – Москва
1. – 1988. – 116 с.
1156599
  Шульговский Н.Н. Прикладное стихотворение / Н.Н. Шульговский. – 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1929. – 167 с.
1156600
  Полоник В.С. Прикладное телевидение / В.С. Полоник. – Москва-Ленинград, 1962. – 158 с.
1156601
  Костыков Ю.В. Прикладное телевидение / Ю.В. Костыков. – Москва, 1980. – 71 с.
1156602
  Тейл Генри Прикладное экономическое прогнозирование. / Тейл Генри. – М., 1970. – 510с.
1156603
  Отнес Р.К. Прикладной анализ временных рядов / Р.К. Отнес, Л. Эноконс; Журбенко И. Г. – Москва : Мир, 1982. – 428 с.
1156604
  Бендат Дж. Прикладной анализ случайных данных / Дж.С. Бендат, А.Дж. Пирсол ; под ред. И.Н. Коваленко ; пер. с англ. В.Е. Привольского, А.И. Кочубинского. – Москва : Мир, 1989. – 540 с. : ил. – Библиогр.: 522-525
1156605
   Прикладной анализ случайных сигналов. – Москва, 1973. – 139с.
1156606
  Верещагина А.В. Прикладной бакалавриат в юриспруденции: некоторые вопросы / А.В. Верещагина, О.О. Мартыненко // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 2. – С. 96-100. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена вопросам подготовки прикладных бакалавров по направлению «Юриспруденция». Авторы сформулировали критерии, которые, по их мнению, должны учитываться при разработке ФГОС и учебных планов по практико-ориентированным образовательным ...
1156607
  Лаврентьева Е.А. Прикладной бакалавриат: перспективы и проблемы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 5. – С. 54-60. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены нормативно-правовые основы развития прикладного бакалавриата в системе ВПО; выполнен сравнительный анализ макета ФГОС ВО по академическому и прикладному бакалавриату; сформулированы предложения по внедрению отраслевого прикладного ...
1156608
  Шабанов Г.А. Прикладной бакалавриат:от идеи к практическому делу. Заметки с заседания президиума Совета Учебно-методического объединения по образованию в области менеджмента // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 7. – С. 22-23. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются проблемы и трудности формирования общекультурных и профессиональных компетенций при подготовке бакалавров. Раскрывается последовательность действий по реализации компетентностного подхода в образовательных программах прикладного ...
1156609
   Прикладной климатологический справочник Северо-Востока СССР. – Магадан : Магаданское кн. изд-во, 1960. – 427с. + Додаток: Альбом карт
1156610
  Крафт Б.С. Прикладной курс технологии добычи нефти / Б.С. Крафт, М.Ф. Хокинс. – М., 1963. – 460с.
1156611
  Вучков И.Н. и др. Прикладной линейный региссионный анализ / И.Н. и др. Вучков. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 238 с.
1156612
  Нагапетьянц Н.А. Прикладной маркетинг : Учеб. пособие для студ.обуч.по экономическим пец. / Н.А. Нагапетьянц. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 272с. – ISBN 5-238-00184-3
1156613
  Дубровский С.А. Прикладной многомерный стстистический анализ / С.А. Дубровский. – М, 1982. – 216с.
1156614
  Обен Ж.-П. Прикладной нелинейный анализ / Ж.-П. Обен, И. Экланд. – Москва, 1988. – 510 с.
1156615
  Девис М. Прикладной нестандартный анализ / М. Девис. – М., 1980. – 236 с.
1156616
  Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ / Н. Дрейпер, Г. Смит. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 22 с.
1156617
  Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ / Н. Дрейпер, Г. Смит. – 2-е , перераб. и доп. – Москва
2. – 1987. – 351с.
1156618
  Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ. / Н. Дрейпер, Г. Смит. – М., 1973. – 392с.
1156619
  Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ. / Н. Дрейпер, Г. Смит. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика
Книга 1. – 1986. – 366с.
1156620
  Балакришнан А.В. Прикладной функциональный анализ / А.В. Балакришнан. – Москва : Наука, 1980. – 383с.
1156621
  Поржезинский Прикладной химический анализ : Курс механ. отдел / Поржезинский. – Москва, 1879. – 158 с.
1156622
  Верховцев В.Г. Прикладные (поисковые и инженерно-геологические) аспекты изучения платформенных геоструктур Украины // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 80-92 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1726-5428
1156623
   Прикладные алгоритмы решения обратных задач геофизики. – М, 1979. – 108с.
1156624
   Прикладные аспекты генетики. – Одесса, 1988. – 90с.
1156625
   Прикладные аспекты изучения современных ландшафтов. – Воронеж, 1981. – 155 с.
1156626
   Прикладные аспекты институциональной теории // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-2. – С. 108-201. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1156627
  Копанев И.Д. Прикладные аспекты использования климатической и гидрологической информации для Сибири и Дальнего Востока / И.Д. Копанев, Ц.А. Швер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 368с.
1156628
  Ильганаева В. Прикладные аспекты использования теорий деятельности и коммуникаций в сфере образования / В. Ильганаева, Х. Эльбесхаузен // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 7-59. – ISBN 978-966-8299-26-2
1156629
   Прикладные аспекты лингвистики. – М, 1989. – 159с.
1156630
   Прикладные вопросы аэродинамики. – М, 1987. – 116 с.
1156631
   Прикладные вопросы голографии : темат. сб. – Ленинград : Физико-технический институт, 1982. – 244с.
1156632
   Прикладные вопросы деформируемых тел. – Томск, 1980. – 141с.
1156633
   Прикладные вопросы квалиметрии. – Москва, 1983. – 14 с.
1156634
   Прикладные вопросы математики. – Душанбе, 1986. – 107 с.
1156635
   Прикладные вопросы математики. – Душанбе, 1989. – 107с.
1156636
   Прикладные вопросы низкотемпературного материаловедения и создание сварных криогенных конструкций. – Киев, 1976. – 34 с.
1156637
  Венгеров А.А. Прикладные вопросы оптимальной линейной фильтрации / А.А. Венгеров, В.А. Щаренский. – Москва, 1982. – 192с.
1156638
   Прикладные вопросы разработки АСУ. – К, 1989. – 132с.
1156639
   Прикладные вопросы седиментационной цикличности и нефтегазоносности. – Новосибрск : Наука, 1987. – 217с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
1156640
   Прикладные вопросы создания информационно-вычислительных сетей. – Л, 1984. – 103с.
1156641
   Прикладные вопросы статистического анализа. – Л., 1988. – 166 с.
1156642
  Новиков О.А. Прикладные вопросы теории массового обслуживания / О.А. Новиков, С.И. Петухов. – М., 1969. – 399с.
1156643
   Прикладные вопросы физики горения. – Калининград, 1974. – 212 с.
1156644
   Прикладные вопросы физики горения. – Барнаул, 1989. – 100с.
1156645
   Прикладные вопросы функционального анализа. – Баку, 1987. – 113с.
1156646
   Прикладные вопросы электроавтоматики и преобразовательной техники : Сборник научных трудов. – Ташкент, 1986. – 129с.
1156647
  Павленко В.Г. Прикладные задачи гидродинамики идеальной жидкости : (уч. пособие) / В.Г. Павленко. – Новосибирск, 1983. – 78с.
1156648
   Прикладные задачи динамики. – К., 1987. – 135 с.
1156649
   Прикладные задачи динамики. – К., 1987. – 135 с.
1156650
  Беллман Р. Прикладные задачи динамического программирования = Applied dynamic programming / Р. Беллман, С. Дрейфус ; пер. с англ. Н.М. Митрофановой [и др.] ; под ред. А.А. Первозванского. – Москва : Наука, 1965. – 458 с. : черт.
1156651
  Гутер Р.С. Прикладные задачи математической статистики и кибернетики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Гутер Р.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Москва, 1975. – 42 с. – Бібліогр.:с.35-42
1156652
   Прикладные задачи математической физики. – Рига, 1983. – 168с.
1156653
   Прикладные задачи математической физики. – Баку, 1983. – 1009с.
1156654
   Прикладные задачи математической физики. – Баку, 1985. – 171с.
1156655
   Прикладные задачи математической физики. – Рига, 1985. – 164с.
1156656
   Прикладные задачи математической физики. – Рига, 1987. – 164 с.
1156657
   Прикладные задачи математической физики. – Рига, 1988. – 198 с.
1156658
   Прикладные задачи математической физики. – Рига, 1989. – 198с.
1156659
   Прикладные задачи маханики сплошной среды. – М, 1988. – 160с.
1156660
  Ишлинский А.Ю. Прикладные задачи механики / А.Ю. Ишлинский; отв.ред. акад. С.А.Христианович. – Москва : Наука
кн. 1 : Механика вязкопластических и не вполне упругих тел. – 1986. – 360с.
1156661
  Ишлинский А.Ю. Прикладные задачи механики / А.Ю. Ишлинский; АН СССР. Отд. механики и процессов управления Институт проблем механики. – Москва : Наука
кн. 2 : Механика упругих и абсолютно твердых тел. – 1986. – 416с.
1156662
   Прикладные задачи механики. – Фрунзе, 1989. – 78с.
1156663
   Прикладные задачи механики. – Бишкек, 1992. – 87с.
1156664
   Прикладные задачи механики деформируемого твердого тела. – Алма-Ата, 1989. – 135с.
1156665
   Прикладные задачи механики сплошной среды : междувед. сб. – Воронеж : МФТИ, 1988. – 160 с. – Библиогр. в конце ст.
1156666
  Мельников Ю.А. Прикладные задачи механики тел неканонической формы : Автореф... канд.техн.наук: 01.02.04 / Мельников Ю.А.; МВ и ССО РСФСР.Моск.ин-т электрнного машиностроения. – М, 1979. – 35л.
1156667
   Прикладные задачи на графах и сетях. – Москва, 1981. – 133 с.
1156668
  Возняк Г.М. Прикладные задачи на экстремумы в курсе математики 4-8 классов / Г.М. Возняк, В.А. Гусев. – Москва, 1985. – 144с.
1156669
   Прикладные задачи напряженного состояния упругих тел. – Саратов, 1987. – 115с.
1156670
   Прикладные задачи оптимального управления. – М, 1990. – 74с.
1156671
  Молебный В.В. Прикладные задачи оптической локации / В.В. Молебный. – Киев, 1987. – 76 с.
1156672
   Прикладные задачи рассеяния и дифракции радиолокационных сигналов : Межвуз. сб. – Ленинград, 1974. – 141с.
1156673
  Завалищин С.Т. Прикладные задачи синтеза и проектирования управляющих алкоритмов. / С.Т. Завалищин, В.И. Суханов. – Москва : Наука, 1985. – 144с.
1156674
   Прикладные задачи теоретической и математической физики. – Рига, 1980. – 123 с.
1156675
  Вентцель Е.С. Прикладные задачи теории вероятностей / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – Москва, 1983. – 416с.
1156676
   Прикладные задачи теории вероятности. – Киев : Институт математики, 1982. – 148 с.
1156677
  Овчаров Л.А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л.А. Овчаров. – М., 1969. – 324с.
1156678
  Гуляев В.И. Прикладные задачи теории нелинейных колебаний механических систем / В.И. Гуляев. – Москва, 1989. – 382 с.
1156679
  Дмитриевский А.А. Прикладные задачи теории оптимального управления движением беспилотных летательных аппаратов. / А.А. Дмитриевский, Л.Н. Лысенко. – М., 1978. – 328с.
1156680
  Барченков А.Г. Прикладные задачи теории сооружений / ред. А.Г. Барченков. – Воронеж : [б. и.], 1987. – 188 с.
1156681
   Прикладные задачи теории упругости. – К., 1976. – 124 с.
1156682
  Рабинович Б.И. Прикладные задачи устойчивости стабилизированных объектов / Б.И. Рабинович. – М., 1978. – 232с.
1156683
  Богуславский И.А. Прикладные задачи фильтрации и управления / И.А. Богуславский. – М., 1983. – 400с.
1156684
   Прикладные задачи функционального анализа. – М., 1986. – 120 с.
1156685
  Зинчук Н. Прикладные и генетические аспекты минералого-геохимических особенностей древних кор выветривания кимберлитов // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 1. – С. 40-67 : рис., табл. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 2078-6220
1156686
   Прикладные и теоретические проблемы изучения природных систем. – Москва, 1978. – 67с.
1156687
   Прикладные исследования в области химии. – Рига, 1973. – 213 с.
1156688
  Подымов В.Н. Прикладные исследования вибрационного горения / В.Н. Подымов. – Казань, 1978. – 219с.
1156689
  Хейгеман Л. Прикладные итерационные методы / Л. Хейгеман, Д. Янг. – Москва : Мир, 1986. – 446 с.
1156690
   Прикладные ландшафтные исследования. – Москва, 1985. – 180с.
1156691
   Прикладные математические методы анализа в радиотехнике. – Москва : Высшая школа, 1985. – 343 с.
1156692
  Журавлев В.Ф. Прикладные методы в теории колебаний / В.Ф. Журавлев, Д.М. Климов. – Москва : Наука, 1988. – 325с.
1156693
  Непомнящий В.А. Прикладные методы верификации программ / В.А. Непомнящий, О.М. Рякин. – Москва, 1988. – 255 с.
1156694
   Прикладные методы и программирование в численном анализе. – Москва, 1985. – 343 с.
1156695
   Прикладные методы исследования управляемых механических систем. – Киев : Наукова думка, 1980. – 192 с.
1156696
   Прикладные методы исследования физико-механических процессов. – Киев, 1979. – 171 с.
1156697
   Прикладные методы кибернетики. – Киев, 1984. – 87 с.
1156698
  Григоркина Р.Г. Прикладные методы корреляционного и спектрального анализа крупномасштабных океанологических процессов / Р.Г. Григоркина, П.К. Губер, В.Р. Фукс. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1973. – 172с.
1156699
   Прикладные методы математики и кибернетики. – К, 1983. – 88с.
1156700
   Прикладные методы математики и кибернетики. – К, 1983. – 88с.
1156701
   Прикладные методы нелинейного анализа и управления. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 160с.
1156702
  Старжинский В.М. Прикладные методы нелинейных колебаний / В.М. Старжинский. – М., 1977. – 255с.
1156703
  Корбич Юзеф Прикладные методы оценивания состояний и параметров стохастических систем с распределенными параметрами : Автореф... доктора техническихнаук: 05.13.01 / Корбич Юзеф; КПИ им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. – К., 1986. – 29л.
1156704
   Прикладные методы расчета изделий из высокоэластичных материалов. – Рига : Зинатне, 1980. – 238 с.
1156705
  Авдонин А.С. Прикладные методы расчета оболочек и тонкостенных конструкций / А.С. Авдонин. – Москва : Машиностроение, 1969. – 403 с. – Библиогр.: с. 397-398
1156706
  Шалыгин А.С. Прикладные методы статистического моделирования / А.С. Шалыгин, Ю.И. Палагин. – Ленинград, 1986. – 319 с.
1156707
  Медведев В.Я. Прикладные методы стратиграфического расчленения протерозойских отложений / В.Я. Медведев. – М, 1983. – 161с.
1156708
   Прикладные методы теории сложных систем. – М, 1976. – 47с.
1156709
  Свешников А.А. Прикладные методы теории случайных функций / А.А. Свешников. – 2-е издание. – Москва : Наука, 1968. – 463 с.
1156710
   Прикладные методы функционального анализа. – Воронеж, 1976. – 212 с.
1156711
  Шуенкин В.А. Прикладные модели теории массового обслуживания : Учеб. пособ. / В.А. Шуенкин, В.С. Донченко; МОУ; УМК ВО. – Київ, 1992. – 398с. – ISBN 5-7763-1450-Х
1156712
   Прикладные народнохозяйственные модели. – Новосибирск : Наука, 1981. – 154 с.
1156713
  Беляев Б.Н. Прикладные океанологические исследования / Б.Н. Беляев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 142, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 140-143 (104 назв.)
1156714
   Прикладные проблемы больших систем управления. – София, 1980. – 348с.
1156715
   Прикладные проблемы информатики : сборник статей. – Казань : Ин-т проблем информатики, 1989. – 133 с.
1156716
   Прикладные проблемы моделирования эколого-экономических систем : Сб. науч. тр. – Киев, 1994. – 104 с.
1156717
   Прикладные проблемы прочности и пластичности. – Горький
Вып. 10. – 1979
1156718
   Прикладные проблемы прочности и пластичности. – Горький
Вып. 11. – 1979
1156719
   Прикладные проблемы прочности и пластичности. – Горький
Вып. 12. – 1979
1156720
   Прикладные проблемы прочности и пластичности. – Ташкент
Вып. 13. – 1979
1156721
   Прикладные проблемы прочности и пластичности. – Горький
Вып. 17. – 1981
1156722
   Прикладные проблемы прочности и пластичности. – Горький
Вып. 19. – 1981
1156723
   Прикладные проблемы прочности и пластичности. – Горький
Вып. [?]. – 1982
1156724
   Прикладные проблемы прочности и пластичности. – Горький
Вып. 15. – 1982
1156725
   Прикладные проблемы прочности и пластичности. – Горький
Вып. 18. – 1982
1156726
   Прикладные проблемы прочности и пластичности. – Горький
Вып. 22. – 1982
1156727
   Прикладные проблемы прочности и пластичности. – Горький
Вып. 23. – 1983
1156728
   Прикладные проблемы прочности и пластичности. – Горький, 1987. – 120с.
1156729
   Прикладные проблемы прочности и пластичности. – Горький, 1988. – 120с.
1156730
   Прикладные проблемы прямого преобразования энергии. – Киев : Наукова думка, 1977. – 175с.
1156731
   Прикладные проблемы прямого преобразования энергии : Сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1985. – 148с.
1156732
   Прикладные проблемы психологии личности. – Саратов, 1985. – 159с.
1156733
   Прикладные проблемы социальной психологии. – Москва, 1983. – 296 с.
1156734
   Прикладные проблемы теории колебаний : межвуз. сб. науч. трудов. – Горький : Издательство Горьковского университета, 1989. – 109с.
1156735
   Прикладные проблемы теории систем. – М, 1973. – 155с.
1156736
   Прикладные проблемы управления макросистемами. – Москва, 1988. – 112 с.
1156737
   Прикладные проблемы управления макросистемами. – Москва, 1990. – 156 с.
1156738
  Редько В.Н. Прикладные программные системы. Архитектура. Построение. Развитие. / В.Н. Редько и др. ; АНУ Ин-тут кибернетики им. В.М.Глушкова. – Киев : Наукова думка, 1992. – 319 с. – ISBN 5-12-002783-6
1156739
  Сахаров С.С. Прикладные программы / С.С. Сахаров. – Москва, 1979. – 64с.
1156740
  Гурова Л.И. Прикладные программы / Л.И. Гурова, С.С. Сахаров. – Москва, 1980. – 280 с.
1156741
  Фатеев А.Е. Прикладные программы в системе математического обеспечения ЕС ЭВМ / А.Е. Фатеев. – Москва, 1976. – 184с.
1156742
  Цветков А.Н. Прикладные программы для микроЭВМ "Электроника БЗ-21" / А.Н. Цветков. – М., 1982. – 128 с.
1156743
  Цветков А.Н. Прикладные программы для микроЭВМ "Электроника БЗ-34", "Электроника МК-56", "Электроника МК-54" / А.Н. Цветков, В.А. Епанечников. – М., 1984. – 175 с.
1156744
  Славин Г. Прикладные программы для программируемого микрокалькулятора "Электроника БЗ-34" / Г. Славин. – Тарту, 1983. – 88с.
1156745
   Прикладные психолого-педагогические исследования в вузе. – Новосибирск, 1988. – 136 с.
1156746
  Кулик В.Я. Прикладные расчеты на ЭЦВМ влагопереноса в зоне аэрации / В.Я. Кулик. – Москва : Недра, 1979. – 161с.
1156747
   Прикладные социально-географические исследования. – Тарту, 1984. – 302 с.
1156748
  Богатов Г.Б. Прикладные телевизионные установки / Г.Б. Богатов. – М, 1959. – 56с.
1156749
  Богатов Г.Б. Прикладные телевизионные установки / Г.Б. Богатов. – М, 1959. – 56с.
1156750
  Богданов Г.М. Прикладные телевизионные установки: Размещение и эксплуатация / Г.М. Богданов. – Москва, 1979. – 280 с.
1156751
  Шуп Т. Прикладные численные методы в физике и технике = Applied numerical methods for the microcomputer / М Шуп; пер. с англ. С.Ю. Славянова; Под ред. С.П. Меркурьева. – Москва : Высшая школа, 1990. – 255 с. – ISBN 5-06-001014-7
1156752
   Приклады како пишутся комплименты разные на немецком языке, то есть писания от потентатов к потентатом, поздравительные и сожалетельные, и иные; такожде между сродников и приятелей : переведены с немецкого на российский язык и напечатаны повелением благочестивейшего великого Государя Царя, и великого князя Петра Алексеевича, всея Великия и Малые, и Белыя России самодержца / при благороднейшем Государе царевиче и великом Князе Алексее Петровиче. – [перепеч. изд. 1708 г.]. – В цартвующем великом граде Москве (Москва), 1712. – 284, [3] с. – На корешке: Приклады како пишутся комплемент


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра
1156753
   Прикликане з пам"яті / Р. Братунь, С. Пушик, Р. Кудлик, В. Зінкевич // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 472, червень : червень. – С. 6-9


  Пам"яті Володимира Івасюка.
1156754
   Приключение. – Москва, 1968. – 118 с.
1156755
   Приключение = Adventure : Сборник рассказов. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1976. – 88с.
1156756
  Файнберг В.Л. Приключение взрослых / В.Л. Файнберг. – М, 1974. – 110с.
1156757
  Прокофьева С.Л. Приключение желтого чемоданчика / С.Л. Прокофьева. – Москва, 1983. – 127 с.
1156758
  Шишова З.К. Приключение Каспера Берната в Польше и других странах / З.К. Шишова. – Москва, 1962. – 415 с.
1156759
  Шишова З.К. Приключение Каспера Берната в Польше и других странах / З.К. Шишова. – Москва, 1969. – 415 с.
1156760
  Сотник Ю.В. Приключение не удалось / Ю.В. Сотник. – М., 1989. – 365с.
1156761
   Приключение не удалось. – М, 1990. – 175с.
1156762
  Сотник Юрий Приключение не удалось. Машка Самбо и заноза // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.] / Послесл. А. Алексина. Оформл. Е. Савина. – Москва : Детская литература, 1974. – Т. 8. – С. 5-162. – (Б-ка пионера)
1156763
  Хейердал Т. Приключение одной теории / Т. Хейердал. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 308с.
1156764
  Верещагин Н.А. Приключение: Две повести / Н.А. Верещагин. – Москва, 1980. – 176с.
1156765
  Берестов В.Д. Приключений не будет : [о Хорезмской археол.-этногр. экспедиции] / В.Д. Берестов. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 158 с. : ил.
1156766
   Приключения-77 : повести : рассказы : очерки. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 464 с.
1156767
   Приключения. – Москва, 1964. – 528с.
1156768
   Приключения. – М, 1966. – 528с.
1156769
   Приключения. – М, 1991. – 190с.
1156770
  Кулида С. Приключения "безумного Джека". Военная одиссея Джона Черчилля // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 6


  Эта история случилась в конце мая1940 года - в самый разгар сражения под Дюнкерком - возле французской деревушки Л"Эпинет. По пыльной проселочной дороге, разомлев от весеннего солнца, брел патруль немецкой фельджандармерии. Старший, фельдфебель, Курт ...
1156771
  Самурский Кирилл Приключения "китайца" в Европе // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 3 (204), март. – С. 116-117 : фото. – ISSN 1029-5828
1156772
  Курочкин Ю.М. Приключения "Мадонны" / Ю.М. Курочкин. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1973. – 119 с.
1156773
  Митина Наталья Приключения "Сервиза с зеленой лягушкой" : история шедевра // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 5 (65). – С. 62-75. – ISSN 1812-867Х


  Сервиз с зеленой лягушкой был заказан Екатериной II в 1773 фирме Джозайи Веджвуда через русского консула в Англии Александра Бакстера. Работа над ансамблем была закончена летом 1774 г. Сервиз предназначался для придорожного дворца Екатерины II в ...
1156774
  Гуляшки А. Приключения Аввакума Захова / А. Гуляшки. – Москва, 1985. – 528с.
1156775
  Гуляшки А. Приключения Аввакума Захова / А. Гуляшки. – Москва, 1988. – 478с.
1156776
  Гуляшки А. Приключения Аввакума Захова. / А. Гуляшки. – Москва, 1965. – 534с.
1156777
  Гуляшки А. Приключения Аввакума Захова. / А. Гуляшки. – София
1. – 1972. – 294с.
1156778
  Гуляшки А. Приключения Аввакума Захова. / А. Гуляшки. – София
2. – 1972. – 329с.
1156779
  Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес : сказка, рассказанная Борисом Заходером / Л. Кэрролл. – Москва : Детская литература, 1977. – 160 с. – (Школьная библиотека для нерусских школ)
1156780
  Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Москва, 1982. – 349с.
1156781
  Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Москва : Детская литература, 1983. – 542 с. – В изд. также : Сказки: Маугли / Р. Киплинг ; Винни-Пух и все-все-все / А.А. Милн ; Питер Пэн / Д. Барри. – (Библиотека мировой литературы для детей, т. 40)
1156782
  Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Москва, 1989. – 557с.
1156783
  Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Алма-Ата, 1989. – 320с.
1156784
  Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Алма-Ата, 1989. – 140с.
1156785
  Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Краснодар, 1990. – 223с.
1156786
  Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Москва, 1992. – 320с.
1156787
  Кэрролл Льюис Приключения Алисы в стране чудес. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье / Кэрролл Льюис. – Москва : Наука, 1978. – 359с. – (Литературные памятники)
1156788
  Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. Сквозь Зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье / Л. Кэрролл; Изд. подг. Н.М. Демурова. – Москва : Наука, 1978. – 359 с.
1156789
  Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. Сквозь Зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье / Л. Кэрролл; Перевод с английского Н. Демуровой. – Москва : Правда, 1985. – 318 с.
1156790
  Демиденко М.И. Приключения Альберта Козлова / М.И. Демиденко. – М, 1968. – 254с.
1156791
  Демиденко М.И. Приключения Альберта Козлова / М.И. Демиденко. – Воронеж, 1971. – 360 с.
1156792
  Ватаману Ион Приключения Атомика : повесть / пер. с молд. Е.курекеру-Ватаману. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1989. – 76 с.
1156793
  Буайе Ф. Приключения Бебера / Ф. Буайе. – М., 1978. – 87с.
1156794
  Ланской М.З. Приключения без путешествий / М.З. Ланской. – Л., 1958. – 212с.
1156795
  Ланской М.З. Приключения без путешествий / М.З. Ланской. – Л., 1970. – 576с.
1156796
  Чуковский К.И. Приключения Бибигона / К.И. Чуковский. – М, 1991. – 56с.
1156797
  Липкин С.И. Приключения богатыря Шовшура, прозванного Лотосом. / С.И. Липкин. – М., 1958. – 96с.
1156798
  Липкин С.И. Приключения богатыря Шовшура, прозванного Лотосом. / С.И. Липкин. – М., 1960. – 96с.
1156799
  Степанов В.С. Приключения Букварева, обыкновенного инженера и человека / В.С. Степанов. – Архангельск, 1981. – 272с.
1156800
  Зверев М.Д. Приключения Букена. Невыдуманные истории про птиц и животных / М.Д. Зверев. – Ташкент, 1966. – 185с.
1156801
  Толстой А. Приключения Буратино, или Золотой ключик / А. Толстой. – Л., 1956. – 24с.
1156802
   Приключения в горах. – Москва, 1963. – 323 с.
1156803
  Икрами Д. Приключения в дороге : очерки / Джалол Икрами; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1966. – 175 с.
1156804
   Приключения в каменном веке. – М, 1992. – 199с.
1156805
  Стингл М. Приключения в Океании / М. Стингл. – Москва : Правда, 1986. – 590с.
1156806
  Стингл М. Приключения в Океании / М. Стингл; Пер. с чешского Антонова П.Н. – Москва : Правда, 1989. – 590с.
1156807
  Буссенар Л. Приключения в стране львов / Л. Буссенар. – Рязань, 1991. – 160с.
1156808
  Рубакин Н.А. Приключения в стране рабства / Н.А. Рубакин. – Москва, 1918. – 112с.
1156809
  Сухин И.Г. Приключения в Шахматной стране / И.Г. Сухин. – Москва : Педагогика, 1991. – 143с.
1156810
  Коваль Ю. Приключения Васи Куролесова / Ю. Коваль. – М, 1973. – 112с.
1156811
  Карцев В.П. Приключения великих уравнений, или Собрание рассказов и других занимательных историй, касающихся многих вещей - громов, молний, рыб, чудаков, каравелл, спутников,- словом, всего того, что имеет отно / В.П. Карцев. – Москва : Знание, 1970. – 320 с.
1156812
  Карцев В.П. Приключения великих уравнений, или Собрание рассказов и других занимательных историй, касающихся многих вещей - громов, молний, рыб, чудаков, каравелл, спутников,- словом, всего того, что имеет отно / В.П. Карцев. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Знание, 1971. – 320с.
1156813
  Карцев В.П. Приключения великих уравнений, или Собрание рассказов и других занимательных историй, касающихся многих вещей - громов, молний, рыб, чудаков, каравелл, спутников,- словом, всего того, что имеет отно / В.П. Карцев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1986. – 286с.
1156814
  Нолль Д. Приключения Вернера Хольта / Д. Нолль. – М, 1962. – 544с.
1156815
  Нолль Д. Приключения Вернера Хольта / Д. Нолль. – М, 1963. – 544с.
1156816
  Нолль Д. Приключения Вернера Хольта / Д. Нолль. – М, 1965. – 446с.
1156817
  Нолль Д. Приключения Вернера Хольта / Д. Нолль. – Кишинев, 1984. – 720с.
1156818
  Сароян В. Приключения Весли Джексона : [роман] / Вильям Сароян ; пер. с англ. Л. Шифферса ; ред. К. Федорова. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1959. – 318 с. : ил.
1156819
  Сароян У. Приключения Весли Джексона / У. Сароян. – Москва, 1979. – 382с.
1156820
  Рысс Е.С. Приключения во дворе / Е.С. Рысс. – М, 1965. – 224с.
1156821
  Твен М Приключения Гекльберри Финна / М Твен, . – Москва; Ленинград, 1942. – 208с.
1156822
  Твен М. Приключения Гекльберри Финна / Марк Твен ; пер. с анг. Н. Дарузес. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1955. – 288 с. – (Массовая серия)
1156823
  Твен М. Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Москва, 1962. – 351с.
1156824
  Твен М. Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Ленинград, 1974. – 280с.
1156825
  Твен М. Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Горький, 1980. – 263с.
1156826
  Твен М. Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Минск, 1980. – 254с.
1156827
  Твен М. Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Москва, 1983. – 496с.
1156828
  Твен М. Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Воронеж, 1984. – 288с.
1156829
  Твен М. Приключения Гекльберри Финна : Повесть / М. Твен. – Москва : Просвещение, 1988. – 224с.
1156830
  Твен М. Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Москва, 1992. – 220с.
1156831
  Сю Эжен Приключения Геркулеса Арди, или Гвиана в 1772 году // Трагическая идиллия : космополитические нравы / Бурже Поль. – Москва : Панорама, 1994. – С. 291-445. – (Библиотека любовного и авантюрного романа). – ISBN 5-85220-390-4
1156832
  Монахов Антон Приключения гусеницы от личинки до бабочки. Мастера превращений // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 1 (2940). – С. 92-97 : фото
1156833
  Астрейко А. Приключения деда Михеда : [для сред. и ст. школьного возраста] / Астрейко А. ; пер. с белорус. И. Бурсова. – Минск : Мастацкая лит., 1974. – 222 с. : ил.
1156834
  Заборский М.А. Приключения деда Стулова : юмористические рассказы / М.А. Заборский. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 141 с.
1156835
  Дандин Приключения десяти принцев / Дандин. – М, 1964. – 175с.
1156836
  Шерга Е. Приключения дикой кошки // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 127-133


  Пола Негри (1897-1987) урождённая Барбара Аполония Халупец - актриса польского происхождения, звезда и секс-символ эпохи немого кино
1156837
  Васева А.М. Приключения Димки на дне Пермского моря / А.М. Васева. – Молотов, 1956. – 64с.
1156838
  д"Эрвильи Приключения доисторического мальчика / д"Эрвильи. – Смоленск, 1955. – 100 с.
1156839
  д"Эрвиль Приключения доисторического мальчика / д"Эрвиль. – Л, 1979. – 96с.
1156840
  д"Эрвильи Приключения доисторического мальчика / д"Эрвильи. – Калининград, 1990. – 92 с.
1156841
  Асламова Д.М. Приключения дрянной девчонки / Д.М. Асламова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 432 с. – ISBN 5-04-002378-2
1156842
  Байтанаев А. Приключения Ердена : повесть / А. Байтанаев ; пер. с казах. В. Новикова. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1961. – 97 с. : ил.
1156843
  Винтерих Д. Приключения знаменитых книг / Д. Винтерих. – Москва, 1975. – 159с.
1156844
  Винтерих Д. Приключения знаменитых книг / Д. Винтерих. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 159с.
1156845
  Винтерих Д. Приключения знаменитых книг / Д. Винтерих. – 3-е изд. доп. – Москва, 1985. – 254с.
1156846
  Шалашова З.П. Приключения и путешествия / З.П. Шалашова. – М, 1957. – 210с.
1156847
  Шалашова Зоя Петровна Приключения и путешествия : Рек. указ. лит. / Шалашова Зоя Петровна. – Москва : Книга, 1979. – 128с.
1156848
   Приключения и фантастика. – М, 1958. – 426с.
1156849
  Ивич А. Приключения изобретений / А. Ивич. – М., 1962. – 240с.
1156850
  Ивич А. Приключения изобретений / А. Ивич. – М., 1966. – 263с.
1156851
  Ивич А. Приключения изобретений / А. Ивич. – М., 1990. – 175с.
1156852
  Гуревич П.С. Приключения имиджа / П.С. Гуревич. – М., 1991. – 219с.
1156853
   Приключения Калиостро : [романы. – Харьков : Паритет ЛТД, 1993. – 478, [2] с. : ил. – На тит. л. произвед.: Бессмертный / Катулл Мендес. Граф Феникс / Н. Энгельгардт. – (Избранные произведения для юношества). – ISBN 5-86906-040-0
1156854
  Линдгрен А. Приключения Калле Блюмквиста / А. Линдгрен. – Саратов, 1991. – 229 с.
1156855
  Некрасов А.С. Приключения капитана Врунгеля / А.С. Некрасов. – Минск, 1988. – 191с.
1156856
  Некрасов А.С. Приключения капитана Врунгеля / А.С. Некрасов. – Л, 1988. – 191с.
1156857
  Некрасов А.С. Приключения капитана Врунгеля / А.С. Некрасов. – М, 1988. – 347с.
1156858
  Некрасов А.С. Приключения капитана Врунгеля / А.С. Некрасов. – М, 1990. – 191с.
1156859
  Некрасов А.С. Приключения капитана Врунгеля / А.С. Некрасов. – Фрунзе, 1990. – 205с.
1156860
  Некрасов А.С. Приключения капитана Врунгеля : Фантастическая повесть / А.С. Некрасов. – Москва : Советский писатель, 1992. – 191с.
1156861
  Кулик С.А. Приключения капитана Кузнецова. Повесть. / С.А. Кулик. – Иркутск, 1960. – 203с.
1156862
  Тершанский Е.Й. Приключения карандаша / Е.Й. Тершанский. – М, 1970. – 287с.
1156863
  Садовский Б.А. [Садовской] Приключения Карла Вебера : роман / Борис Садовский. – Москва : Изд. "Федерация" Артель писателей "Круг", 1928. – 143 с. – (Романы приключений)
1156864
  Шишова З.К. Приключения Каспера Берната в Польше и других странах / З.К. Шишова. – Москва : Детская литература, 1965. – 448 с.
1156865
  Шишова З.К. Приключения Каспера Берната в Польше и других странах / З.К. Шишова. – Москва : Детская литература, 1975. – 447с.
1156866
  Диковский С.В. Приключения катера "Смелый" / С.В. Диковский. – Владивосток, 1950. – 140с.
1156867
  Диковский С.В. Приключения катера "Смелый" / С.В. Диковский. – Пенза, 1953. – 136с.
1156868
  Диковский С.В. Приключения катера "Смелый" / С.В. Диковский. – Владивосток, 1967. – 246с.
1156869
  Диковский С.В. Приключения катера "Смелый" / С.В. Диковский. – Хабаровск, 1974. – 127с.
1156870
  Диковский С.В. Приключения катера "Смелый" / С.В. Диковский. – Новосибирск, 1984. – 127с.
1156871
  Глухов А.Г. Приключения книг / А.Г. Глухов. – М, 1985. – 240с.
1156872
  Шульгин В.В. Приключения князя Воронецкаго : В стране свобод. – 320 с.
1156873
  Грин Р.Л. Приключения короля Артура и рыцарей Круглого Стола. / Р.Л. Грин. – Москва, 1981. – 222с.
1156874
  Рыбаков А.Н. Приключения Кроша / А.Н. Рыбаков. – М, 1962. – 190с.
1156875
  Рыбаков А.Н. Приключения Кроша / А.Н. Рыбаков. – М, 1964. – 190с.
1156876
  Рыбаков А.Н. Приключения Кроша / А.Н. Рыбаков. – М, 1968. – 143с.
1156877
  Рыбаков А.Н. Приключения Кроша / А.Н. Рыбаков. – М, 1980. – 448с.
1156878
  Рыбаков А.Н. Приключения Кроша / А.Н. Рыбаков. – М, 1983. – 445с.
1156879
  Рыбаков А.Н. Приключения Кроша / А.Н. Рыбаков. – Кишинев, 1984. – 445с.
1156880
  Рыбаков А.Н. Приключения Кроша / А.Н. Рыбаков. – М, 1989. – 445с.
1156881
  Рыбаков А. Приключения Кроша. Каникулы Кроша / А. Рыбаков : Молодая гвардия, 1966. – 288 с.
1156882
  Григорьев Н.Ф. Приключения крылатого колеса. / Н.Ф. Григорьев. – Днепропетровск, 1976. – 108с.
1156883
  Шама О. Приключения курдов с Россией // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2019. – № 44 (268), 28 ноября 2019. – С. 60-64
1156884
  Батров А.М. Приключения Лозанки : новеллы / А.М. Батров. – Одесса : Маяк, 1976. – 144 с. : ил.
1156885
  Климов В.В. Приключения маленьких разведчиков / В.В. Климов. – Воронеж, 1978. – 159с.
1156886
  Эмден Э.М. Приключения маленького актера / Э.М. Эмден. – М, 1958. – 152с.
1156887
  Остроменцкая Н.Ф. Приключения мальчика с собакой / Н.Ф. Остроменцкая, Н.Н. Бромлей. – М., 1980. – 288с.
1156888
  Бромлей Н. Приключения мальчика с собакой / Н. Бромлей, Н. Острменецкая // Аристоник / М.В. Езерский. – Москва : Уникум, 1995. – с. – (Библиотека исторической прозі для детей и юношества ; Т. 26 ;Древний мир). – ISBN 5-86697-013-9 ; 5-86697-003-1
1156889
  Захаров С.А. Приключения Мишки Босякова, кучера второй пожарной части / С.А. Захаров. – Свердловск, 1971. – 148с.
1156890
  Рошфор А. Приключения моей жизни. / А. Рошфор. – М-Л, 1933. – 459с.
1156891
   Приключения Мюнхаузена. – Москва, 1963. – 86 с.
1156892
  Киш Э. Приключения на пяти континентах / Э. Киш. – М, 1985. – 350с.
1156893
  Квиличи Ф. Приключения на шестом кантиненте / Ф. Квиличи. – М., 1958. – 270 с.
1156894
   Приключения на экране. – М
1. – 1975. – 31с.
1156895
   Приключения на экране. – М
2. – 1975. – 320с.
1156896
   Приключения нарта Сасрыквы и его девяноста девяти братьев. – Москва, 1962. – 267 с.
1156897
  Гомер Приключения Одиссея : прозаич. пересказ для детей ["Илиады" и "Одиссеи" Н.А. Куна : для сред. шк. возраста] / Гомер ; [введ. В.Б. Соколова] ; худож. Е.И. Дацко. – Калининград : Калининградское книжное издательство, 1979. – 121, [2] с. : ил. – Развернутый тит. л. - На обл. авт. не указ. - Словарь мифол. имен: с. 119-120
1156898
  Гомер Приключения Одиссея / Гомер. – Киев : Савега, 1993. – 160с. – ISBN 5-7707-2186-3
1156899
  Тудоровская Е.А. Приключения Одиссея. / Е.А. Тудоровская. – М.-Л., 1952. – 168с.
1156900
  Тудоровская Е.А. Приключения Одиссея. / Е.А. Тудоровская. – Л., 1956. – 147с.
1156901
  Тудоровская Е.А. Приключения Одиссея. / Е.А. Тудоровская. – Л., 1963. – 144с.
1156902
  Тудоровская Е.А. Приключения Одиссея. / Е.А. Тудоровская. – Новосибирск, 1974. – 134с.
1156903
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста / Чарльз Диккенс ; [пер. с англ. А.В. Кривцовой ; вступ. ст. и примеч. Е. Ланна] ; ил. А. Константиновского. – Москва : Детгиз, 1956. – 390, [2] с., [16] л. ил. : ил. – Для семилетней школы. – (Школьная библиотека : для семилетней школы)
1156904
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста / Ч. Диккенс. – Москва, 1975. – 287с.
1156905
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста / Ч. Диккенс. – Москва, 1976. – 287с.
1156906
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста : Роман / Ч. Диккенс. – Минск : Беларусь, 1978. – 368с.
1156907
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста : роман / Чарльз Диккенс ; пер. с англ. А. Кривцова. – Москва : Художественная литература, 1980. – 366 с. – (Классики и современники ; Зарубежная литература)
1156908
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста : роман / Чарльз Диккенс // Робинзон Крузо : роман / Д. Дефо. – Москва : Детская литература, 1980. – С. 249-640. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 45)
1156909
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста / Ч. Диккенс. – Москва, 1984. – 463 с.
1156910
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста / Ч. Диккенс. – Москва, 1984. – 319с.
1156911
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста / Ч. Диккенс. – Москва, 1984. – 431с.
1156912
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста / Ч. Диккенс. – Москва, 1985. – 319с.
1156913
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста / Ч. Диккенс. – Москва, 1986. – 334с.
1156914
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста / Ч. Диккенс. – Тбилиси, 1987. – 413с.
1156915
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста / Ч. Диккенс. – Кишинев, 1988. – 438с.
1156916
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста. Повести и рассказы : пер. с англ. / Чарльз Диккенс ; [вст. ст. Арнольда Кеттла]. – Москва : Художественная литература, 1969. – 687 с. : іл. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 82 ; Серия вторая. Литература XIX века)
1156917
  Фрич А.В. Приключения охотника в Гран-Чако. / А.В. Фрич. – М, 1958. – 143с.
1156918
  Иордана Приключения панов Марка и Агапита : Юмористическая повесть в 2 ч. Иордана, автора Путешествий делегата / Пер. с пол. Марии Мандро. – Москва : В университетской тип., 1885. – [2], 204, 195 с.
1156919
  Смоллет Т. Приключения Перигрина Пикля / Т. Смоллет. – Москва, 1955. – 720 с.
1156920
  Бонд М. Приключения перуанского медвежонка в Англии / М. Бонд. – Л, 1978. – 174с.
1156921
  Шош Д. Приключения Петьеша / Д. Шош. – М., 1973. – 416с.
1156922
  Коллоди К. (Лорензини Карло) Приключения Пиноккио / К. (Лорензини Карло) Коллоди. – Изд. 4. – М., 1966. – 72с.
1156923
  Коллоди К. Приключения Пиноккио / К. Коллоди. – Изд. 5-е, дораб. – М., 1976. – 72с.
1156924
  Коллоди К. Приключения Пиноккио / К. Коллоди. – 6-е изд. – М., 1982. – 77с.
1156925
  Коллоди К. Приключения Пиноккио / К. Коллоди. – Київ, 1992. – 118с.
1156926
  Ярмагаев Е. Приключения Питера Джойса и его спутника Бэка Хаммаршельда в Старом и Новом Свете / Е. Ярмагаев. – Л., 1976. – 271с.
1156927
   Приключения Пифа. – Москва, 1989. – 31 с.
1156928
  Холидей У. Приключения под землей : Рассказ о больших пещерах Запада США и их исследования / У. Холидей. – Москва, 1963. – 239с.
1156929
  Биленкин Д.А. Приключения Полынова : сборник науч. фантаст. произведений / Д.А. Биленкин. – Москва : Знание, 1987. – 190 с.
1156930
  Рамо Жан Приключения поэта : (современные нравы) / Рамо Жан. – Москва ; Ленинград, 1928. – 256 с.
1156931
  Стивенсон Р.Л. Приключения принца Флоризеля : [рассказы] / Роберт Льюис Стивенсон ; [пер. с англ. Т. Литвиновой, Е. Лопыревой]. – Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2011. – 189, [3] с. – Содерж.: Клуб самоубийц; Алмаз Раджи. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02938-5
1156932
  Коваленко А.П. Приключения путеводной стрелки / А.П. Коваленко. – Москва : Мысль, 1991. – 284 с. – ISBN 5-244-00480-8
1156933
  Линднер А. Приключения рабочего революционера / А. Линднер, 1925. – 64с.
1156934
  Родиков В.Е. Приключения радиолуча / В.Е. Родиков. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 303 с.
1156935
  Немировский Е.Л. Приключения рамки // Путешествие к истокам русского книгопечатания / Е.Л. Немировский. – М., 1991. – С. 169-173
1156936
  Толстой А.Н. Приключения Растегина / А.Н. Толстой. – Рига, 1950. – 176с.
1156937
  Линднер Алоиз Приключения революционного рабочего на суше и на море / Алоиз Линднер. – Ленинград : Прибой, 1925. – 64 с.
1156938
  Дефо Д. Приключения Робинзона Крузо / Д. Дефо. – М, 1991. – 285с.
1156939
  Смоллет Т. Приключения Родрика Рэндома / Т. Смоллет. – Москва, 1949. – 552 с.
1156940
  Хедстром Р. Приключения с насекомыми / Р. Хедстром; Под ред. Б.В.Добровольского. – Москва : Мир, 1967. – 172с.
1156941
  Ставицкий В.В. Приключения с чемоданом / В.В. Ставицкий. – Алма-Ата, 1979. – 85с.
1156942
  Беляев С. Приключения Самюэля Пингля : научно-фантастический роман / Сергей Беляев ; рис. Н. Волкова. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1945. – 246 с.
1156943
  Икрами Д. Приключения Сафара-Махсума : дилогия / Джалол Икрами;. – Москва : Советский писатель, 1974. – 287 с.
1156944
  Икрами Д. Приключения Сафара-Махсума : дилогия / Джалол Икрами; авториз. пер. с тадж. Л.Кандинова. – Москва : Советский писатель, 1988. – 412 с.
1156945
  Писарев С.С. Приключения Семена Поташова, молодого помора из Нюхотской волостки. / С.С. Писарев. – Л., 1961. – 239с.
1156946
  Яновский А.Н. Приключения Сеньки Чапая / А.Н. Яновский. – Тула, 1966. – 82с.
1156947
  Тутуола А. Приключения Симби. -- Пернатая Ведьма / А. Тутуола. – М., 1968. – 223с.
1156948
  Ахундов М.Ф. Приключения скряги : комедия / Мирза Фатали Ахундов ; пер. с азерб. А. Шарифа. – Баку : Детюниздат, 1962. – 79 с.
1156949
   Приключения славянских витязей. – М, 1988. – 491с.
1156950
  Кулида С. Приключения следопыта и его друзей // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 28. – С. 14-15


  Только в 1923 году Остроумов вернулся в Белокаменную, где несколько месяцев состоял секретарем худсовета Совкино, а затем оставил кинокарьеру. Он решил всерьез заняться литературным трудом. Тем более что переводы стихов Шарля Бодлера, опубликованные ...
1156951
  Кобяков Д.Ю. Приключения слов / Д.Ю. Кобяков. – М, 1966. – 144с.
1156952
  Диковский С.В. Приключения сторожевого катера / С.В. Диковский. – Москва-Л., 1946. – 179с.
1156953
   Приключения сувенира. – М, 1988. – 491с.
1156954
  Берроуз Э.Р. Приключения Тарзана в джунглях : [роман : перевод] / Эдгар Берроуз ; [ил. Ю.Ф. Евстратовой]. – Москва : Скифы, 1991. – 190, [2] с. : ил.
1156955
  Берроуз Э.Р. Приключения Тарзана в Золотом городе : [роман : перевод] / Эдгар Берроуз ; [ил. Ю.Ф. Евстратовой]. – Москва : Скифы, 1992. – 192, [2] с. : ил.
1156956
  Моисеев С. Приключения теории оптимальных валютных зон // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 56-78 : табл. – Библиогр.: 57 назв. – ISSN 0042-8736
1156957
  Агеев К.С. Приключения теплоты / К.С. Агеев, В.К. Агеева ; Благотвор. фонд. "Дом Геолога". – Изд. 2-е, исправл. и дополн. – Санкт-Петербург : Фора принт, 2011. – 54 с. : портр. – Библиогр.: с. 54. – ISBN 978-5-903187-22-5
1156958
  Твен М. Приключения Тома Сойера / М. Твен. – Воронеж, 1946. – 224 с.
1156959
  Твен М. Приключения Тома Сойера / М. Твен. – Минск, 1954. – 248с.
1156960
  Твен М. Приключения Тома Сойера / Марк Твен ; [нов. пер. с анг. Корнея Чуковского]. – Москва : Государственное издательство детской литературы, 1958. – 579 с. – (Библиотека приключений)
1156961
  Твен М. Приключения Тома Сойера / М. Твен. – Москва, 1973. – 271с.
1156962
  Твен М. Приключения Тома Сойера / М. Твен. – Иркутск, 1977. – 196с.
1156963
  Твен М. Приключения Тома Сойера / М. Твен. – Москва, 1977. – 384с.
1156964
  Твен М. Приключения Тома Сойера / М. Твен. – Минск, 1978. – 224с.
1156965
  Твен М. Приключения Тома Сойера / М. Твен. – Сыктывкар, 1983. – 216с.
1156966
  Твен М. Приключения Тома Сойера / М. Твен. – Харьков, 1985. – 383с.
1156967
  Твен М. Приключения Тома Сойера / М. Твен. – Пермь, 1985. – 445с.
1156968
  Твен М. Приключения Тома Сойера / М. Твен. – Фрунзе, 1990. – 509с.
1156969
  Твен М. Приключения Тома Сойера / М. Твен. – Москва, 1991. – 238с.
1156970
  Твен М. Приключения Тома Сойера. Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Киев, 1984. – 350 с.
1156971
  Твен М. Приключения Тома Сойера. Приключения Гекльберри Финна. Том Сойер за границей. Том Сойер - сыщик / М. Твен ; [пер. с англ.: Н. Дарузес, М. Беккер ; послесл. М.О. Мендельсона]. – Москва : Московский рабочий, 1961. – 646, [2] с. : ил. – Загл.. обл.: Марк Твен. Избранное
1156972
  Твен М. Приключения Тома Сойера; Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Москва : Художественная литература, 1971. – 735с.
1156973
  Твен М. Приключения Тома Сойера; Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Москва, 1978. – 671с.
1156974
  Твен М. Приключения Тома Сойера; Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Москва, 1980. – 671с.
1156975
  Твен М. Приключения Тома Сойера; Приключения Гекльберри Финна : Повести / М. Твен. – Москва : Правда, 1980. – 528с.
1156976
  Твен М. Приключения Тома Сойера; Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Москва, 1981. – 671с.
1156977
  Твен М. Приключения Тома Сойера; Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Москва, 1982. – 671с.
1156978
  Твен М. Приключения Тома Сойера; Приключения Гекльберри Финна / М. Твен. – Москва, 1982. – 527с.
1156979
  Барула Василий Приключения у Золотого Рога // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 82-87 : фото
1156980
  Великанов В.Д. Приключения укротителя / В.Д. Великанов. – Ярославль, 1965. – 310с.
1156981
  Киркевич В. Приключения филокартии // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. Максим Павленко. – Киев, 2006. – № 2, ноябрь - декабрь : Капитал нашего времени. – С. 32-35


  Поштові листівки.
1156982
  Гуртуев Э. Приключения Хаджи-Абрека : юмористические рассказы / Э. Гуртуев; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1973. – 109 с.
1156983
  Гольц-Баумерт Приключения Циттербаке. / Гольц-Баумерт. – М., 1968. – 64с.
1156984
  Гольц-Баумерт Приключения Циттербаке. / Гольц-Баумерт. – 2-е изд., перераб. – М., 1975. – 62с.
1156985
  Ле Приключения четырех российских матросов к острову Шпицбергену бурею принесенных / Ле, Руа.Петр-Людовик. – 4-е изд. – Москва : Мысль, 1975. – 55с.
1156986
  Ле Руа Приключения четырёх русских матросов на Шпицбергене / Ле Руа. – Л., 1933. – 52 с.
1156987
  Вратислав Вацлав Приключения чешского дворянина Вратислава в Константинополе и в тяжкой неволе у турок, с австрийским посольством 1591 года [описанные им самим] / Пер. с чеш. К.П. Победоносцева. – Москва : Синодальная тип., 1904. – XVI, 251 с. – Экз. деф.: без ориг. обл., тит. л., и отстувт. с. I-XVI
1156988
  Родари Д. Приключения Чиполино : сказочная повесть / Джанни Родари // Малыш и Карлсон : сказочные повести / А. Линдгрен. – Москва : Детская литература, 1983. – С. 247-376. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 46)
1156989
  Родари Д. Приключения Чиполлино : сказоч. повесть / Д. Родари. – Минск, 1986. – 430 с.
1156990
  Зивако М. Приключения шевалье де Пардальяна / М. Зивако. – М, 1993. – 319с.
1156991
  Велтистов Е.С. Приключения Электроника / Е.С. Велтистов. – Самара, 1993. – 512с.
1156992
   Приключения Электроника и другие сценарии. – Киев, 1986. – 299 с.
1156993
  Велтистов Е.С. Приключения Электроника: учебное пособие для школьников, говорящих на английском языке / Е.С. Велтистов. – Москва, 1990. – 235с.
1156994
  Ликстанов И.И. Приключения юнги-Малышок / И.И. Ликстанов. – Свердловск, 1962. – 459с.
1156995
  Ликстанов И.И. Приключения юнги / И.И. Ликстанов. – Свердловск, 1956. – 312с.
1156996
  Марриет Ф. Приключения Якова Верного / Ф. Марриет. – М, 1992. – 525с.
1156997
  Вельтман А.Ф. Приключения, почерпнутые из моря житейского / А.Ф. Вельтман. – Москва, 1957. – 576с.
1156998
  Вельтман А.Ф. Приключения, почерпнутые из моря житейского / А.Ф. Вельтман. – Москва, 1990. – 684с.
1156999
  Шалашова З.П. Приключения. Путешествия / З.П. Шалашова. – М, 1964. – 222с.
1157000
  Шалашова З.П. Приключения. Путешествия. Фантастика / З.П. Шалашова, Ю.С. Зубов. – М, 1957. – 210с.
<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,