Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>
1156001
  Пашигорев В.Н. "Роман образования" в немецкой антифашистской литературе 20-40-х годов / В.Н. Пашигорев. – Ростов -на-Дону, 1983. – 75с.
1156002
  Бітківська Г.В. "Роман про художника" в сучасному літературному журналі: інтермедіальні зв"язки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 115-119. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті досліджуються структурні елементи "роману про художника" на матеріалі творів, опублікованих у сучасних літ-х журналах. Простежується втілення живописного коду у вербальному тексті через аналіз описів картин, визначення ролі кольорової гами в ...
1156003
  Кибальник С.А. "Роман с ключом" в русской прозе 1920-1930-х годов ("Женщина-мыслитель" Алексея Лосева и "Козлиная песнь" Константина Вагинова) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 24-30. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1156004
  Грушко С. "Роман шпильгагенского типа": к вопросу о типологии конфликта немецкого и русского реалистического романа середины 19 века // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 173-179
1156005
  Яневський Д. "Роман Шухевич не потребує цяцьок на своїй труні" / інтерв"ю взяв Богдан Ворон // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 5/6 (47). – С. 74-76


  "Шухевич загинув у бою, загинув зі своїми солдатами. Він знав, що на нього чекає і міг відійти на Захід, але цього не зробив."
1156006
  Пуніна О. "Романізована біографія"в системі художніх методів: українська літературно-побутова модель // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 49-73. – ISSN 1728-9572
1156007
  Розенталь П.И. "Романовка" : (Якутский протест 1904 года) : Из воспоминаний участника / П.И. Розенталь. – Ленинград ; Москва : Изд. Т-во "Книга", 1924. – 146 с. – (Историко-революционная библиотека)
1156008
  Логвіненко Н. "Романтика - це коли хочеться жити яскравим життям... І не страшно вмирати!"


  У статті розкриваються методичні підходи до опрацювання творчої спадщини українського письменника-фантаста Миколи Дашкієва
1156009
  Підгорна Л. "Романтична доба" української фольклористики: зауваги до записування фольклору Михайла Максимовича та Ізмаїла Срезневського // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 49-53


  Окреслено методи і прийоми фіксації фольклорних текстів (за матеріалами збірника М. Максимовича) (1827 р.) та за виданням І. Срезневського ("Запорозькі старожитності") (1833 р.).
1156010
  Епік Г.Д. "Роменова абетка" з Соловків : для мол. та серед. шк. віку / Г.Д. Епік. – Київ : Веселка, 1993. – 30 с.
1156011
   "Ромео и Джульетта". Интересные факты // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 7/8 (413/414). – С. 16
1156012
  Туренко В.Э. "Ромео и Джульетта": философское осмысление романтической любви : монография / В.Э. Туренко. – Киев : Центр учебной литературы, 2016. – 144, [2] с. – В честь 400-летия светлой памяти великого писателя Уильяма Шекспира (1564-1616). – Библиогр.: с. 136-144 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-673-430-7
1156013
  Пендзикіс Н.-Г. [Роман пані Ерси / Нікос- Гавриїл Пендзикіс. – 4-е вид. – Афіни : Агра, 1992. – 384 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-001-5
1156014
  Бовсунівська Т. Роман-алегореза Олега Сича "Uroboros"


  У статті йдеться про жанрові особливості роману-алегорези Олега Сича “Uroboros”, які розкриваються в контексті традиційних та сучасних теорій алегорії. Алегореза виступає природною формою людського мислення тому, що в ній схоплений принцип регулярності ...
1156015
  Тимофеева В.С. Роман-биография П. Акройда "Чаттертон": поэтика // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 230-232. – ISBN 978-966-921-000-5
1156016
  Снегирев Гелий Роман-донос / Снегирев Гелий; Всеукраїнські історико-культурне правозахисне тов-во "Меморіал" ім. В.Стуса. – Киев : Дух і Літера, 2000. – 496с. – ISBN 966-7888-01-0
1156017
  Бовсунівська Т.В. Роман-екфрасис "Корабель дурнів" Грегорі Нормінтона // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 59-68


  Стаття містить виклад теоретичних підходів до проблеми екфрасису, "вербальної репрезентації візуальної репрезентації". Екфрастичний роман – це жанр, сенс якого розкривається в семіотичному Іншому, наприклад, роман-екфрасис "Корабель дурнів" Г. ...
1156018
  Латанський В. Роман-есе від Олександра Шугая // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 173-177. – ISSN 0208-0710
1156019
   Роман-Любомир Григорович Макітра : бібліографічний покажчик. – Львів : ПРОМАН : Прес-Експрес Львів, 2006. – 94 с. – До 75-річчя. – ISBN 966-02-4180-1
1156020
  Коцарев О. Роман-памфлет про... вищу освіту // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22-23 грудня (№ 232/233). – С. 31


  Побачив світ роман переможці літературного конкурсу видавництва "Смолоскип", молодої письменниці з Миколаєва Дарини Березіної "Факультет".
1156021
  Стріха М. Роман-пересторога Юрія Щербака // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 262/263. – С. 309-313
1156022
  Вербич В. Роман-пісня Володимира Лиса: зцілення світлим болем непроминальної любові // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 лютого (№ 4). – С. 4
1156023
  Стиль А. Роман-сон / А. Стиль. – М., 1978. – 304с.
1156024
  Стіль А. Роман-сон / А. Стіль. – К., 1980. – 156с.
1156025
  Кусько Д.Д. Роман-трилогия Петра Козланюка "Юрко Крук" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Кусько Д.Д. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1974. – 23л.
1156026
  Бондаренко Ю. Роман-хроніка Уласа Самчука "Марія": Україна між космосом та історією


  У статті розкрито світоглядні основи роману У.Самчука "Марія". Зокрема, досліджується конфлікт між космізмом та історизмом як засадничий елемент у тематизуванні дійсності письменником. Зроблено спробу виявити концептуальний погляд митця на українські ...
1156027
  Федоренко В. Роман-хроніка, роман-сага, роман-спалах... : Вивченнятвору "Марія" Уласа Самчука // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11 (632). – С. 14-21. – ISSN 0130-5263
1156028
  Атанов Г.М. Роман-эпопея "Жизнь Клима Самгина" и его истоки в творчестве М.Горького. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.641 / Атанов Г.М.; ЛГУ. – Л, 1971. – 16л.
1156029
  Богданова О.А. Роман-эпопея XX века: "восстание масс" в "Жизни и судьбе" В.С. Гроссмана // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 95-105. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385


  Исследование особенностей эпопейного жанра в романе "Жизнь и судьба" Гроссмана в сравнении с романом Толстого "Война и мир". Народ и масса в романе Гроссмана.
1156030
  Фоменко Л.Н. Роман-эпопея А.Н.Толстого "Хождение по мукам" / Л.Н. Фоменко. – М, 1958. – 49с.
1156031
  Чичерин А.В. Роман-эпопея в литературе критического реализма. : Автореф... доктор филолог.наук: / Чичерин А.В.; АН СССР. Ин-т русской лит. (Пушкинский дом). – Львов, 1957. – 22л.
1156032
  Боярский Е.И. Роман-эпопея в советской исторической прозе 30-40-х годов ("Петр Первый" А.Н.Толстого и др.) : Автореф... канд. филол.наук: / Боярский Е.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филол. фак. Кафедра истории советской литературы. – М., 1966. – 19л.
1156033
  Ткаченко К. Роман-эпопея как художественное изображение войны и мира // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 269-273. – ISSN 2411-6548
1156034
  Опульская Л.Д. Роман-эпопея Л.Н. Толстого "Война и мир" / Л.Д. Опульская. – М, 1987. – 174с.
1156035
  Кандиев Б.И. Роман-эпопея Л.Н.Толстого "Война и мир". / Б.И. Кандиев. – М, 1967. – 390с.
1156036
  Овчаренко А.И. Роман-эпопея М.Горького "Жизнь Клима Самгина" / А.И. Овчаренко. – Москва : Художественная литература, 1965. – 166 с.
1156037
  Прасол Є.А. Роман Девіда Мітчелла "Сон №9" як інтертекстуальне поле творчості Харукі Муракамі // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 132-143. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Ях зазначено в роботі Пітера Чайлдса і Джеймса Гріна, роман Мітчелла "Сон№9" представляє собою палімсест конкуруючих голосів та стилів, які циркулюють крізь призму взаємопов"язаних конструктів. В своєму романі "Сон №9" він симулює японську ...
1156038
  Буланова О.К. Роман декабриста / О.К. Буланова. – Москва, 1925. – 256 с.
1156039
  Субаев Р.Р. Роман Дж. Бакена "Зеленая мантия" как "источник" по истории младотурок // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 6. – С. 80-89. – ISSN 0132-1366


  В статье рассматриваются замысел и разработка сюжета романа Дж. Бакена «Зеленая мантия», реализованные на основе информации, доступной ему как сотруднику Бюро военной пропаганды и офицеру британской разведки. Особый упор делается на характеристику ...
1156040
  Лілова О.Є. Роман Дж. Гасконя "Пригоди добродія F. J." крізь призму жанрологічного аналізу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.22-25. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1156041
  Стеценко Е. Роман Дж. Стейнбека „Гроздья гнева” // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 142-157
1156042
  Мироненко Т.П. Роман Дж. Фаулза "Колекціонер": ідеї, образи, поетика / Т.П. Мироненко, А.М. Меншій // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 3 (159). – С. 36-40
1156043
  Гольтер І.М. Роман Дж.Д. Селінджера "Над прірвою у житі" в контексті американського літературного мейнстриму XX століття // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 86-94
1156044
  Кеба О.В. Роман Дж.М. Кутсі "Володар Петербурга" як фікційна біографія // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 96. – С. 71-93. – ISSN 2306-2908


  "Розглядаються особливості художньої трансформації обставин творчої біографії Ф.М. Достоєвського в романі „Володар Петербурга” (“The Master of Petersburg”) Дж. М. Кутсі. Охарактеризовано низку інтертекстуальних джерел, що стали основою фікціоналізації ...
1156045
  Яковлева Н.М. Роман Джозефа Конрада "Ностромо" як художня екзистенціологія // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 87
1156046
  Порецкая Т. Роман длиною в жизнь // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 7/8 (432), липень - серпень. – С. 72-74


  14 серпня виповнилося 150 років від дня народження англійського письменника, лауреата Нобелівської премії (1932) Джона Годсуорсі (1867-1933).
1156047
  Семенов Е.И. Роман Достоевского"Подросток". / Е.И. Семенов. – Л. : Наука, 1979. – 167 с.
1156048
  Мегела І.П. Роман Дюли Круді "За моєї покійної юності" (Час і ситуація) // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 345-356. – ISBN 978-966-8760-98-3
1156049
  Виниченко В.В. Роман Е. Замятина "Мы" как претекст новеллы А. Куприна "Рай": встреча на поле русской антиутопии / В.В. Виниченко, И.И. Московкина // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 250-254. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1156050
   Роман Едуардович Метельський // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 136


  17 жовтня 2011 року пішов з життя відомий вчений-юрист, педагог вищої школи, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства Київського славістичного університету.
1156051
  Гурдуз А.І. Роман Еміля Золя "Земля": характер міфопоетики та ключові моменти організації міфологіки // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 36-38. – Бібліогр. в кінці ст.
1156052
  Поліщук І. Роман Є. Гребінки "Доктор" у контексті літературної доби // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 184-188


  У статті розглядається роман Є. Гребінки "Доктор" під кутом зору наслідування принципів реалістичного письма. В статье рассматривается роман Е. Гребенки "Доктор" под углом зре- ния наследования принципов реалистичного письма. In the article the ...
1156053
  Городнюк Н. Роман Є. Кротевича "Звільнення жінки" як гендерна утопія // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 57-59


  Роман Є. Кротевича проаналізовано як гендерну утопію у контексті марксистського фемінізму О. Коллонтай. Розглянуто образи нових "холостих жінок", з"ясовано концепцію "свідомого материнства" та нового потрактування сім"ї і дітонародження
1156054
  Вертипорох О. Роман Євгена Пашковського "Свято": традиційна і постмодерна семантика бунту // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 92-100. – (Філологічні науки)
1156055
  Гузь О.О. Роман Євгенія Замятіна "Ми" : урок додаткового читання. 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 45-54. – Бібліогр. в кінці ст.
1156056
  Гузь О.О. Роман Євгенія Замятіна "Ми" : (11 клас) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 6 : Додаткове читання. – С. 24-33
1156057
  Москалець К. Роман з дискурсом // Критика. – Київ, 1998. – Січень, (число 1). – С. 22-27


  Монографія Соломії Павличко "Дискурс модернізму в українській літературі".
1156058
  Сивкова І. Роман Зінаїди Тулуб "В степу безкраїм за Уралом" у літературній критиці 60-х років XX століття // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 249-267. – ISBN 978-966-493-297-1
1156059
  Кавун Л. Роман Зінаїди Тулуб "Людолови" в контексті літературних ієрархій 20-30-х років XX століття // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 174-183. – ISBN 978-966-493-297-1
1156060
  Коврігіна Л.М. Роман Зінаїди Тулуб "Людолови": типологія жанру // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – C. 271-277. – (Б-ка Ін-ту філології)
1156061
  Бондар О. Роман Зубик – історик та громадський діяч // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 287–291. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
1156062
  Бабаев Э.Г. Роман и время / Э.Г. Бабаев. – Тула, 1975. – 232с.
1156063
  Осоцкий В.Д. Роман и история / В.Д. Осоцкий. – М. : Художественная литература, 1980. – 384 с.
1156064
  Оскоцкий В.Д. Роман и история: Традиции и новаторство сов. ист. романа. / В.Д. Оскоцкий. – Москва, 1980. – 384с.
1156065
  Фокс Р. Роман и народ / Р. Фокс. – М., 1939. – 232с.
1156066
  Фокс Р. Роман и народ / Р. Фокс. – М., 1960. – 247с.
1156067
  Бестужев-Марлинский Роман и Ольга / Бестужев-Марлинский. – М, 1990. – 48с.
1156068
  Гай Г.Н. Роман и повесть А.И. Герцена 30-40-х годов / Г.Н. Гай. – Москва, 1959. – 176с.
1156069
  Оскоцкий В.Д. Роман и политика. / В.Д. Оскоцкий. – Москва, 1986. – 52с.
1156070
  Гура В.В. Роман и революция. Пути советского романа 1917-1929. / В.В. Гура. – М. : Советский писатель, 1973. – 400 с.
1156071
   Роман и современность. – М., 1971. – 271с.
1156072
  Бучис А.А. Роман и современность / А.А. Бучис. – М., 1977. – 414с.
1156073
  Лявданский Э.К. Роман И.А. Бунина "Жизнь Арсеньева" : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.01 / Лявданский Э.К. ; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1975. – 19 с.
1156074
   Роман И.А. Гончарова "Обломов" в русской критике. – Л., 1991. – 300 с.
1156075
  Старосельская Н.Д. Роман И.А. Гончарова "Обрыв" / Н.Д. Старосельская. – М : Художественная литература, 1990. – 223 с.
1156076
  Захаркин А.Ф. Роман И.А.Гончарова "Обломов" / А.Ф. Захаркин. – М. : УЧПЕДГИЗ, 1963. – 152 с.
1156077
  Политыко Д.А. Роман И.А.Гончарова "Обрыв" / Д.А. Политыко. – Минск, 1962. – 128 с.
1156078
  Жданов М.М. Роман И.С. Тургенева "Отцы и дети" в школьном изучении / М.М. Жданов. – Л, 1972. – 160с.
1156079
  Коршунова Е.А. Роман И.С. Шмелева "Пути небесные"": поэтика оглавления // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 146-150. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
1156080
  Пустовойт П.Г. Роман И.С.Тургенева " Отцы и дети". / П.Г. Пустовойт. – Москва, 1964. – 206 с.
1156081
  Пустовойт П.Г. Роман И.С.Тургенева " Отцы и дети". / П.Г. Пустовойт. – Москва, 1965. – 406 с.
1156082
  Пустовойт П.Г. Роман И.С.Тургенева " Отцы и дети". / П.Г. Пустовойт. – Москва, 1983. – 222 с.
1156083
  Пустовойт П.Г. Роман И.С.Тургенева " Отцы и дети". : книга для учителя / П.Г. Пустовойт; 3-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 1991. – 222с.
1156084
  Мензорова А.Н. Роман И.С.Тургенева "Дворянское гнездо". : Автореф... Канд.филол.наук: / Мензорова А.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1958. – 21л.
1156085
  Муратов А.Б. Роман И.С.Тургенева "Дым" : Автореф... канд. филол.наук: / Муратов А.Б.; ЛГУ. – Ленинград, 1964. – 19л.
1156086
  Земляковская А.А. Роман И.С.Тургенева "Новь" : Автореф... канд. филол.наук: / Земляковская А.А.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1954. – 16л.
1156087
  Румнцева Э.М. Роман И.С.Тургенева "Новь" : Автореф... канд. филолог.наук: / Румнцева Э.М.; МП РСФСР. Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. рус. лит. – Ленинград, 1958. – 21л.
1156088
  Буданова Н.Ф. Роман И.С.Тургенева "Новь" и революционное народничество 1870-х годов. / Н.Ф. Буданова. – Ленинград, 1983. – 174с.
1156089
  Розенблат Г.Г. Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети" / Г.Г. Розенблат. – Ленинград
(Серия"В помощь учащимся старших классов). – 1960. – 50 с.
1156090
  Лебедев Ю.В. Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети" / Ю.В. Лебедев. – М., 1982. – 144с.
1156091
   Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети" в русской критике. – Л., 1986. – 384с.
1156092
  Батюто А.И. Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети" и общественно-политическая борьба 60-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Батюто А.И.; АН СССР. н-т русской литературы. – Ленинград, 1952. – 18 с.
1156093
  Манаев Н.С. Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети". (Проблематика и худож. мастерство) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Манаев Н.С. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
1156094
  Пустовойт П.Г. Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети"и идейная борьба 60-х годов XIX века / П.Г. Пустовойт. – Москва : Московский университет, 1960. – 328 с.
1156095
  Цанева М. Роман Ивана Вазова "Под игом". / М. Цанева. – М., 1975. – 125с.
1156096
  Плотникова А.И. Роман из народной жизни и его роль в развитии демократической романистики второй половины ХІХ века. / А.И. Плотникова. – Донецк, 1973. – 51 с.
1156097
  Палеолог М. Роман императора / М. Палеолог. – М, 1990. – 95с.
1156098
  Палеолог М. Роман императора / М. Палеолог. – М, 1990. – 127с.
1156099
  Валишевский К. Роман императрицы : Екатерина ІІ / К. Валишевский. – Репринтное воспроизведение издания 1908 года. – Москва, 1990. – 630с.
1156100
  Мотылева Т.Л. Роман Иоганнеса Р. Бехера "Прощение" / Т.Л. Мотылева. – Москва, 1976. – 96с.
1156101
  Бражник С. Роман і Зося : документальна повість // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 15-66. – ISSN 0131-2561
1156102
  Бражник С. Роман і Зося : документальна повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 3. – С. 46-93
1156103
  Денисова Т.Н. Роман і проблеми його композиції / Т.Н. Денисова. – Київ, 1968. – 220с.
1156104
  Денисова Т.Н. Роман і романісти США 20 століття / Т.Н. Денисова. – Київ : Дніпро, 1990. – 362 с.
1156105
  Котляр М.Ф. Роман і Романовичі в історії та поезії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 4. – С.57-67. – ISSN 0130-5247
1156106
  Левченко М.О. Роман і сучасність / М.О. Левченко. – Київ, 1963. – 289с.
1156107
  Лілік О. Роман І.Багряного "Сад Гетсиманський": вивчення в школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С.12-15. – ISSN 0205-471Х
1156108
  Яковенко С. Роман Івана Франка "Lelum i Polelum" і натуралістичні тенденції в польській літературі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 557-561
1156109
  Бук С.Н. Роман Івана Франка "Для домашнього огнища" крізь призму частотного словника // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 56-66. – ISSN 0027-2833
1156110
  Легкий М. Роман Івана Франка "Петрії і Добощуки": поетика, естетика, рецепція в критиці // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 6-18. – ISSN 0130-528Х
1156111
  Щербина Т. Роман Івана Чендея "Птахи полишають гнізда" в дискурсі соцреалізму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 191-193.
1156112
   Роман Іваничук : Бібліогр. покажч. – Львів, 1989. – 85с.
1156113
  Слабошпицький М.Ф. Роман Іваничук / М.Ф. Слабошпицький. – К., 1989. – 204с.
1156114
   Роман Іваничук = Roman Ivanychuk : біобібліографічний покажчик / [редкол. : В. Кметь, М. Доманська, Б. Тихолоз ; уклад. Л. Панів] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наукова б-ка. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 403, [5] с., [16] c. іл. : портр. – Парал тит. арк. англ. мовою. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 29 ; Біобібліографія вчених університету)
1156115
  Кам"янець А.Б. Роман із багатьма невідомими (про труднощі відтворення мовної гри в иперекладі) / А.Б. Кам"янець, Т.Є. Некряч // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 168-173. – ISBN 978-966-581-885-4
1156116
  Мегела І.П. Роман істричної проекції: Костолані, Мора, Моріц : Навчальний посібник до курсу "Історія всесвітньої літератури"; для студентів вузів / КНУТШ; Інститут журналістики; І.П. Мегела. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 103с. – ISBN 966-594-190-9
1156117
  Моторний А.В. Роман Їржі Марека "ЛЮДИ З ПОЛЯНИ" в контексті закарпатської теми в чеській літературі / А.В. Моторний, О.А. Моторний // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 253-259. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається маловідомий роман чеського автора ХХ ст. Їржі Марека "Люди з Поляни". Роман "Люди з поляни" є дебютним романом Ї. Марека і присвячений традиціям та побуту жителів Закарпатської України першої половини ХХ ст., у час, коли цей ...
1156118
  Монолатій Т.П. Роман Йозефа Рота "Марш Радецького" як інтертекст // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 178-189. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1156119
  Чхеидзе И.М. Роман К. Гамсахурдиа "Похищение луны" : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Чхеидзе И.М. ; Ин-т истории груз. лит-ры им. Ш. Руставели АН ГССР. – Тбилиси, 1969. – 17 с.
1156120
  Миронюк Н.П. Роман К.С. Прічард "Child of the Harricant" ("Дитя урагану") українською мовою // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.49-53. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1156121
  Никольский С. Роман К.Чапека "Война с саламандрами" : (Структура и жанр) / С. Никольский. – Москва : Наука, 1968. – 208 с.
1156122
  Павич М. Роман как держава : [роман] / Милорад Павич ; [пер. с серб. Л. Савельева ]. – Москва : ZebraE, 2004. – 253, [3] с. – (Новое литературное произведение). – ISBN 5-94663-133-0
1156123
  Лейтес Н.С. Роман как художественная система / Н.С. Лейтес. – Пермь, 1985. – 79с.
1156124
  Ляпина А.А. Роман Карин Михаэлис "Опасный возраст": рецепция в России / А.А. Ляпина, М.В. Михайлова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 76-85. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается восприятие Пушкиным одной из наиболее актуальных в эстетике раннего нем. романтизма идеи "избранного читателя" и ее трансформация в творческой практике рус. поэта, типологически схожая с трансформацией у поздних нем. ...
1156125
   Роман Кармен в воспоминаниях современников. – М., 1983. – 358с.
1156126
  Колесникова Н.Н. Роман Кармен. / Н.Н. Колесникова. – М., 1959. – 176с.
1156127
  Славин К.Л. Роман Кармен: "Играю с огнем!.." / К.Л. Славин. – М., 1989. – 159с.
1156128
  Глушко М. Роман Кирчів - невтомний член НТШ в Україні // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 29-37. – ISSN 1028-5091
1156129
  Дмитренко М. Роман Кирчів як дослідник історії фольклористики : до 80-річчя від дня народження // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 47-50. – ISSN 1028-5091
1156130
  Опатошу И. Роман конокрада / И. Опатошу. – Х, 1928. – 125с.
1156131
  Шевчук В. Роман Корогодський (1933-2005) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 198-222. – ISBN 978-966-06-0729-3
1156132
  Герасимчук В. Роман культури // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 38-53.
1156133
  Вострякова К. Роман Купчинський - несправедливо забуте ім"я // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 57-60
1156134
  Степула Н. Роман Купчинський // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 280-281. – ISBN 966-7379-16-7
1156135
  Ковалів Ю. Роман Купчинський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (693), вересень. – С. 77-85. – ISSN 0236-1477
1156136
  Бермес І.Л. Роман Кухар - співак і організатор музичного життя української діаспори // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 88-93. – ISSN 2312-4679
1156137
  Веретільник О. Роман Л. Кононовича "Тема для медитації" як художня реконструкція української історії XX століття
1156138
  Бевзенко Н.І. Роман Л. Костенко "Маруся Чурай". Історична основа твору, його сюжетна канва // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 15 (271). – С. 15-19
1156139
  Бочаров С.Г. Роман Л. Толстого "Война и мир" / С.Г. Бочаров. – 3-е изд. – Минск, 1978. – 103с.
1156140
  Веретільник О. Роман Л.Кононовича "Тема для медитації як художня реконструкція української історії ХХ століття
1156141
  Лобанов М.П. Роман Л.Леонова "Русский лес". / М.П. Лобанов. – Москва, 1958. – 216 с.
1156142
  Ермилов В.В. Роман Л.Н. Толстого "Анна Каренина" / В.В. Ермилов. – М., 1963. – 135с.
1156143
  Потапов И.А. Роман Л.Н. Толстого "Война и мир". Современное и историческое в романе, проблемы, композиции, роль пейзажа / И.А. Потапов. – М., 1970. – 303с.
1156144
  Поповкин А.И. Роман Л.Н. Толстого "Воскресение" / А.И. Поповкин. – Тула, 1953. – 36с.
1156145
  Поповкин А.И. Роман Л.Н. Толстого "Воскресение" / А.И. Поповкин. – Изд. 2-е. – Тула, 1954. – 36с.
1156146
  Ремизов В.Б. Роман Л.Н. Толстого "Воскресение" / В.Б. Ремизов. – Воронеж, 1986. – 163с.
1156147
  Купреянова Е.Н. Роман Л.Н.Толстого "Анна Каренина" / Е.Н. Купреянова. – Тула, 1953. – 40с.
1156148
  Купреянова Е.Н. Роман Л.Н.Толстого "Анна Каренина" : Из цикла лекций о Л.Н.Толстом / Е.Н. Купреянова. – Издание второе. – Тула, 1954. – 40 с.
1156149
  Успенский И.Н. Роман Л.Н.Толстого "Анна Каренина". / И.Н. Успенский. – М, 1954. – 32с.
1156150
  Леушева С.И. Роман Л.Н.Толстого "Война и мир" / С.И. Леушева. – М., 1957. – 310с.
1156151
  Фейн Г.Н. Роман Л.Н.Толстого "Война и мир" / Г.Н. Фейн. – М, 1966. – 275с.
1156152
   Роман Л.Н.Толстого "Война и мир". – Горький, 1969. – 82с.
1156153
   Роман Л.Н.Толстого "Война и мир" в русской критике. – Л., 1989. – 407с.
1156154
  Хализеев В.Е. Роман Л.Н.Толстого "Война и мир". / В.Е. Хализеев, С.И. Кормилов. – М., 1983. – 112с.
1156155
   Роман Л.Н.Толстого "Воскресенье". – М., 1991. – 193с.
1156156
  Бочаров С.Г. Роман Л.Толстого "Война и мир" / С.Г. Бочаров. – Минск, 1963. – 142с.
1156157
  Бочаров С.Г. Роман Л.Толстого "Война и мир" / С.Г. Бочаров. – 4-е изд. – Москва, 1987. – 155,1с.
1156158
  Бочаров С.Г. Роман Л.Толстого "Война и мир". Три шедевра русской классики / С.Г. Бочаров. – М., 1971. – 303с.
1156159
  Кутейщикова В.Н. Роман Латинской Америки в ХХ веке / В.Н. Кутейщикова. – М., 1964. – 335с.
1156160
  Макарова Е.М. Роман Лауреата Сталинской премии К.Седых "Даурия" : Автореф... канд. филол.наук: / Макарова Е. М.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1952. – 18 с.
1156161
  Мирошников Владимир Михайлович Роман Леонида Леонова "Вор". Характер замысла и идейно-художественной концепции : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Мирошников Владимир Михайлович; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 24л.
1156162
  Вахриченко И.С. Роман Леонида Леонова "Русский лес" : Автореф... канд. филол.наук: / Вахриченко И.С.; Моск. гос. пед.ин-т. – М, 1957. – 17л.
1156163
  Жигун С.В. Роман Леоніда Скрипника "Інтелігент": ігрові стратегії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 98-103
1156164
  Карбанова И.Ю. Роман лирико-исповедального типа в английской литературе л рабочем классе 1960-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 057.03.18 / Карбанова И. Ю.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1980. – 24л.
1156165
  Логинова О.К. Роман Лонга : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Логинова О.К. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1952. – 13 с.
1156166
  Валкунас Л. Роман Лонга "Дафнис и Хлоя". : Автореф... Канд.филол.наук: / Валкунас Л.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1958. – 20л.
1156167
  Краули Д. Роман лорда Байрона : [роман] / Джон Краули ; [пер. с англ. С. Сухарева]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2009. – 687, [1] с. : ил. – Пер. изд.: Lord Byron"s Novel / J. Crowley, 2005. – Библиогр. в предисл. и в подстроч. примеч. – (Интеллектуальный бестселлер / сост.: А. Гузман, А. Жикаренцев). – ISBN 978-5-699-38269-9
1156168
   Роман Лубківський / Національна спілка письменників України, Львівська обласна організація НСПУ // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 29 жовтня (№ 41). – С. 11


  Некролог.
1156169
  Головченко Н. Роман Люко Дашвар "БИТІ Є" (2012) як український варіант масової літератури
1156170
  Бабаев Э.Г. Роман Льва Толстого "Анна Каренина" / Э.Г. Бабаев. – Тула, 1968. – 129 с.
1156171
  Пасько І.В. Роман М. Бриниха "Хліб із хрящами" як спроба українського зомбі-горору // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 64-72. – ISSN 2313-1802
1156172
  Соколов Б.В. Роман М. Булгакова "Мастер и Маргарита" : очерки творческой истории / Б.В. Соколов. – Москва : Наука, 1991. – 173с. – (Литературоведение и языкознание). – ISBN 5-02-011452-9
1156173
  Вулис А.З. Роман М. Булгакова "Мастер и Маргарита" / А.З. Вулис. – Москва, 1991. – 224с.
1156174
  Аббасов М. Роман М. Ибрагимова "Наступит день" : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аббасов М. ; М-во высш. образования СССР. – Баку, 1956. – 23 с.
1156175
  Іванова Н. Роман М. Ондаатжі "Родинне виховання": у пошуках національно-родинної ідентифікації // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 47-51. – ISSN 2307-2261
1156176
  Білик Н. Роман М. Продановича "Колекція" у світлі сучасного українського перекладу // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 114-115
1156177
  Оляндер Л.К. Роман М. Слабошпицького "Що записано в книгу життя: Михайло Коцюбинський та інші голоси письменників" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 141-145. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1156178
  Башкатова А. Роман М. Степновой "Женщины Лазаря" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 110-117. – ISSN 0042-8795
1156179
  Лебедівна Л. Роман М. та С. Дяченків "Ритуал": інакшість як шлях до відчуженості // Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXI ст. : колективна монографія / В. Агеєва, С. Грабовський, Григоренко, (Демчик), С. Іванюк, М. та ін. Ільницький. – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 298-307. – ISBN 978-966-2410-55-6
1156180
  Удодов Б.Т. Роман М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" / Б.Т. Удодов. – Москва : Просвещение, 1989. – 188 с.
1156181
  Никифорова С.Н. Роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" - меннипея // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2009. – № 3. – С. 25-29
1156182
  Ильин Е.Н. Роман М.А. Шолохова "Поднятая целина": (Из опыта работы) / Е.Н. Ильин. – М., 1985. – 127с.
1156183
  Ковалев А.Н. Роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" и устное народное творчество : Автореф. дис... канд. филол. наук: 641 / Ковалев А.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1969. – 16с.
1156184
  Тамахин В.М. Роман М.А.Шолохова "Поднятая целина" (Вопросы мастерства) / В.М. Тамахин. – Ставрополь, 1971. – 136с.
1156185
  Лурье А.Н. Роман М.А.Шолохова "Поднятая целина". / А.Н. Лурье. – Л., 1958. – 55с.
1156186
  Лурье А.Н. Роман М.А.Шолохова "Поднятая целина". / А.Н. Лурье. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1962. – 60с.
1156187
  Крупышев А.М. Роман М.А.Шолохова "Тихий Дон" и традиции русской литературы ХІХ века.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Крупышев А.М.; МП РСФСР. Лен. гос. пед. ин-тут. – Л., 1975. – 24л.
1156188
  Фоменко Л.Н. Роман М.Бубеннова "Белая береза" / Л.Н. Фоменко. – М, 1952. – 31с.
1156189
  Жегалов Н.Н. Роман М.Горького "Жизнь Клима Самгина" / Н.Н. Жегалов. – М : Просвещение, 1965. – 311с.
1156190
  Никулина Н.И. Роман М.Горького "Жизнь Клима Самгина". / Н.И. Никулина. – Л, 1957. – 52 с.
1156191
  Карпенко М.А. Роман М.Горького "Фома Гордеев" / М.А. Карпенко. – К., 1963. – 109 с.
1156192
  Григорьян К.Н. Роман М.Е.Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы" / К.Н. Григорьян. – Москва-Ленинград, 1962. – 116с.
1156193
  Лукоянова Э.Н. Роман М.Е.Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы" и русский роман 1870-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Лукоянова Э.Н.; Каз. гос. пед.и н-т им. Абая. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
1156194
  Мануйлов В.А. Роман М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени". Коммент. / В.А. Мануйлов. – М.-Л., 1966. – 276с.
1156195
  Мануйлов В.А. Роман М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени". Комментарий. / В.А. Мануйлов. – 2-е изд., доп. – Л. : Просвещение, 1975. – 280 с.
1156196
  Яновський Ю. Роман Ма : оповідання / Ю.І. Яновський. – Харків, 1928. – 32 с.
1156197
  Яновський Ю. Роман Ма : оповідання / Ю.І. Яновський. – Харків ; Одеса, 1930. – 68 с.
1156198
  Шестак А.М. Роман Марини та Сергія Дяченків "Ритуал" у світлі аналітичної психології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 425-432


  У статті здійснено психологічний аналіз роману Марини та Сергія Дяченків "Ритуал", виділено юнгіанські архетипи, що відобразилися у творі, орозкрито їх значення.
1156199
   Роман Маркіянович Смішко (світлій памяті ученого і педагога) / М. Павлунь, А. Сіворонов, П. Білоніжка, Л. Генералова, О. Шваєвський // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 170-173. – (Серія геологічна ; вип. 29). – ISSN 2078-6425
1156200
   Роман Матвеевич Семашкевич: К 90-летию со дня рождения. – М., 1990. – 2с.
1156201
   Роман Машталір. З погляду часу. – Львів, 2001. – 120с. – ISBN 5-87332-126-4
1156202
  Штрайх С.Я. Роман Медокс / С.Я. Штрайх. – М, 1991. – 222с.
1156203
  Ле И.Л. Роман межгорья / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Художественная литература, 1975. – 687с.
1156204
  Ле И.Л. Роман межгорья : Роман / И.Л. Ле; Пер. с укр. К. Трофимова. – Киев : Дніпро, 1986. – 638с.
1156205
  Ле И.Л. Роман Межгорья : Роман / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Изд. перераб. и доп. – Москва : Советский писатель, 1957. – 626с.
1156206
  Ле И.Л. Роман Межгорья / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Известия, 1968. – 703с.
1156207
  Барков А.Н. Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" : альтернативное прочтение / А.Н. Барков ; [отв. ред. В.П. Дяченко]. – Киев : Текна А/Т, 1994. – 298, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 272-296. – ISBN 5-7707-7064-3
1156208
  Барков А.Н. Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита": альтернативное прочтение / А.Н. Барков. – Харьков : Фолио, 2006. – 350с. – ISBN 966-03-3492-3
1156209
  Белобровцева И. Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита": конструктивнные принципы организации текста / И. Белобровцева. – Тарту : Kirjastus, 1997. – 167с.
1156210
  Гукова О.О. Роман Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" та картини Марка Шагала // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2006. – № 4 : Синтез мистецтв. – С.30-32.
1156211
  Шпак П.Ф. Роман Михайлович Новосілецький (До 75-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 105-106 : фото
1156212
  Ле І. Роман міжгір"я / І. Ле. – 3-е вид. – Київ : Держлітвидав, 1935. – 355с.
1156213
  Ле І. Роман міжгір"я : Роман / І. Ле. – Київ : ДЛВ, 1956. – 691с. – (Б-ка укр. романа та повісті)
1156214
  Ле І. Роман міжгір"я : Роман / І. Ле. – Київ : ДЛВ, 1958. – 656с.
1156215
  Ле І. Роман міжгір"я : Роман / І. Ле. – Київ : Дніпро, 1960. – 610 с. – (Б-ка укр. рад. прози)
1156216
  Ле І. Роман міжгір"я : Роман / І. Ле. – Київ : Дніпро, 1967. – 659с. – (Б-ка укр. рад. прози)
1156217
  Ле І. Роман міжгір"я / І. Ле. – Київ : Наукова думка, 1986. – 670с.
1156218
  Ле І. Роман Міжгір"я / І. Ле. – Харків : ДВУ, 1930. – 344с. – (Худ. б-ка молодого робітника ; Кн. 1)
1156219
  Ле І. Роман Міжгір"я / І. Ле. – Харків : Лім, 1934. – 338 с. – (Дешева б-ка худ. літ. ; Кн. 2)
1156220
  Ле І. Роман Міжгір"я / І. Ле. – Харків : Радянська література, 1934. – 320с. – (Б-ка "Романи й повісті" ; № 1/4/)
1156221
  Ле І. Роман Міжгір"я / І. Ле. – Харків : Лім
Кн. 2. – 1934. – 404с.
1156222
  Ле І. Роман Міжгір"я / І. Ле. – Київ, 1935. – 355с.
1156223
  Ле І. Роман Міжгір"я / І. Ле. – 8-е вид. – Київ; Харків : ДЛВ
Кн. 1. – 1935. – 368с.
1156224
  Ле І. Роман Міжгір"я / І. Ле. – Київ : Держлітвидав, 1936. – 717с. – (Б-ка художньої літератури)
1156225
  Ле І. Роман Міжгір"я : Роман / І. Ле. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 556с.
1156226
  Ле І. Роман Міжгір"я : Роман / І. Ле. – Київ : Дніпро, 1970. – 626 с.
1156227
  Ле І. Роман Міжгор"я / І. Ле. – 2-е вид. – Харків
Кн. 1. – 1932. – 216с.
1156228
  Ісаєва Н. Роман Мо Яня "Пишні груди, широкі стегна" в оцінці китайської феміністичної критики


  Стаття присвячена висвітленню літературознавчої інтерпретації роману Мо Яня "Пишні груди, широкі стегна" в роботах Ке Цяньтін. Дослідниця доводить андроцентричне сприйняття жіночої тілесності письменником, а також відзначає самоіронію автора у ...
1156229
  Ясинский И. Роман моей жизни / И. Ясинский. – М.-Л., 1926. – 350с.
1156230
  Копалейшвили Нана Геронтьевна Роман Мэри Шелли "Франкенштейн, или современный прометей" : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Копалейшвили Нана Геронтьевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 24л.
1156231
  Карякина А.В. Роман Н. Г. Чернышевского "Пролог" и общественно-литературная борьба второй половины 1860-х -- начала 1970-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Карякина А. В.; МП РСФСР, Лен. гос. пед ин-т, Каф. русск. лит. – Л., 1963. – 21л.
1156232
  Розова Л. Роман Н. Островского "Как закалялась сталь" / Л. Розова. – М : Знание, 1951. – 32 с.
1156233
  Кузнецова Н.А. Роман Н.А. Островского "Как закалялась сталь" : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузнецова Н.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1956. – 21л.
1156234
  Водовозов Н.В. Роман Н.Г. Чернышевского "Что делать?" / Н.В. Водовозов. – Москва, 1953. – 32с.
1156235
  Руденко Ю.К. Роман Н.Г. Чернышевского "Что делать?". Эстетическое своеобразие и художественный метод / Ю.К. Руденко. – Л., 1979. – 88с.
1156236
  Вердеревская Н.А. Роман Н.Г.Чернішевского /Повести в повести* : Автореф... канд. филол.наук: / Вердеревская Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1961. – 17л.
1156237
  Морозов Б.С. Роман Н.Г.Чернышевского "Алферьев" в связи с другими беллетристическими произведениями писателя : Автореф... канд. филол.наук: / Морозов Б.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1949. – 15 с.
1156238
  Ефременко Э.Л. Роман Н.Г.Чернышевского "Отблески сияния" : Автореф... канд. филол.наук: / Ефременко Э.Л.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16л.
1156239
  Курточкина Г.П. Роман Н.Г.Чернышевского "Пролог" : Автореф... кандид. филологич.наук: / Курточкина Г.П.; Московский гор. педагогический институт им. В.П.Потемкина. – Москва, 1951. – 20 с.
1156240
  Ботев Ю.П. Роман Н.Г.Чернышевского "Пролог" и его идейно-художественное значение : Автореф... канд. филол.наук: / Ботев Ю.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 20л.
1156241
  Наумова Н.Н. Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать" / Н.Н. Наумова. – Л, 1972. – 102с.
1156242
  Наумова Н.Н. Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать" / Н.Н. Наумова. – Л, 1978. – 135с.
1156243
  Дубинина И.С. Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать?" : Автореф... канд. филол.наук: / Дубинина И.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
1156244
  Чернышевский Н.Г. Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать?" / Н.Г. Чернышевский, Н.В. Водовозов. – Москва, 1953. – с.
1156245
   Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать?". – Шахты, 1963. – 120с.
1156246
  Громов Н.И. Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать?" / Н.И. Громов. – Л., 1963. – 48с.
1156247
  Вердеревская Н.А. Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать?" / Н.А. Вердеревская. – Москва, 1982. – 96с.
1156248
  Пинаев М.Т. Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать?" / М.Т. Пинаев. – 2-е изд. – М, 1988. – 301с.
1156249
  Белова Н.М. Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать?" / Н.М. Белова. – Саратов, 1990. – 55с.
1156250
  Федорова Т.Н. Роман Н.Никитина "Северная Аврора". : Автореф... канд. филолог.наук: / Федорова Т.Н.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 15л.
1156251
  Сребров З. Роман на едно откритие / З. Сребров. – София, 1956. – 234с.
1156252
  Чередник Л. Роман Ніни Федорової "Сім"я" як приклад позитивної комунікації // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (442), червень. – С. 38-40


  Аналізується роман "Сім"я" відомої американської письменниці, нашої землячки, Ніни Федорової як приклад позитивної комунікації.
1156253
  Марвич С.М. Роман о "Каменном поясе". / С.М. Марвич. – М.-Л., 1949. – 394-411с.
1156254
  Хмельницкая Т. Роман о "Чести профессии" // В маленькой лаборатории / Н. Бэлчин. – Ленинград, 1946. – С. 337-346
1156255
  Разумневич В.Л. Роман о легендарном начдиве / В.Л. Разумневич. – Москва, 1979. – 112с.
1156256
   Роман о Лисе. – Москва : Наука, 1987. – 159с.
1156257
  Црнянский Милош Роман о Лондоне / Црнянский Милош. – М., 1991. – 654с.
1156258
  Тополь Э. Роман о любви и терроре, или Двое в "Норд-Осте" : Чистая правда / Эдуард Тополь. – Харьков, Москва : Фолио; АСТ, 2004. – 391с. – ISBN 966-03-2337-9 (Фолио); 5-17-013464-9 (АСТ)
1156259
  Белецкий А.И. Роман о призвании артиста. / А.И. Белецкий. – М., 1936. – 26с.
1156260
  Карпов А.Н. Роман о расчете с прошлым в литературе ГДР (Идейно-художестванная эволюция) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Карпов А.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
1156261
  Карпов Анатолий Никифорович Роман о расчете с прошлым в литературе ГДР (идейно-художественная революция) : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Карпов Анатолий Никифорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 201л. – Бібліогр.:л.181-201
1156262
   Роман о семи мудрецах. – М., 1989. – 206с.
1156263
  Рахвалов А.С. Роман о собаках / А.С. Рахвалов. – М, 1990. – 367с.
1156264
  Уланов Э.А. Роман о современности в бурятской советской литературе / Э.А. Уланов. – Улан-Удэ, 1981. – 135 с.
1156265
  Уланов Э.А. Роман о современности в бурятской советской литературе. / Э.А. Уланов. – Улан-Удэ, 1981. – 135с.
1156266
  Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде / Ж. Бедье. – М, 1938. – 227с.
1156267
  Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде : [роман] / Ж. Бедье ; [пер. с фр. А.А. Веселовского ; ред. и вст. ст. А.А. Смирнова ]. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 143 с. – (Массовая серия)
1156268
  Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде / Ж. Бедье. – Свердловск, 1978. – 143с.
1156269
  Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде : пер. с франц. / Ж. Бедье; [Вступ. ст. и коммент. А.А. Веселовского]. – Москва : Детская литература, 1985. – 143 с.
1156270
  Ибн Туфейль Роман о Хайе, сыне Якзана / Ибн Туфейль; Под ред. И.Ю.Крачковского. – Петербург : Госиздат, 1920. – 109с.
1156271
  Эра Т. Роман о Хельге Хауге / Т. Эра. – М, 1985. – 287с.
1156272
  Мариненко Ю. Роман О. Гончара "Прапороносці" (спроба сучасної рецепції) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С 128-135
1156273
  Бертельс Е.Э. Роман об Александре и его главные версии на Востоке / Е.Э. Бертельс. – Москва-Ленинград, 1948. – 188 с.
1156274
  Наєнко М.К. Роман одного року / М.К. Наєнко. – К., 1984. – 48с.
1156275
  Валишевский К. Роман одной императрицы. / К. Валишевский. – Москва, 1989. – 173,3с.
1156276
  Ткаченко А. Роман оман // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 12 липня (№ 14). – С. 3


  Студентські зошити В. Симоненка
1156277
  Ткаченко А. Роман оман (текстологічний детектив з анекдотичними вкрапленнями й автопіаром)
1156278
  Ткаченко А. Роман Оман (текстологічний детектив з анекдотичними вкрапленнями й автопіаром) // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 9 серпня (№ 16). – С.6-7
1156279
  Ткаченко А. Роман Оман (текстологічний детектив з анекдотичними вкрапленнями й автопіаром) // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 23 серпня (№ 17). – С. 16, 17
1156280
  Злупко С.М. Роман Орженцький // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 378-379. – ISBN 966-346-208-6
1156281
  Субботин В.Е. Роман от первого лица. / В.Е. Субботин. – М., 1979. – 752с.
1156282
  Делеган М. Роман Офіцинський як історик-краєзнавець // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
1156283
  Балуашвили В.И. Роман П.А.Павленко *Счастье*. : Автореф... наук: / Балуашвили В.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1954. – 19л.
1156284
  Добоні М.І. Роман П.П. Білецького-Носенка "Зиновій Богдан Хмельницький" в оцінці літературної критики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – C.116-121. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена роману Павла Білецького-Носенка "Зиновий Богдан Хмельницкий". Автор подає короткий огляд твору й узагальнює думки та оцінки роману літературознавцями різних часів - від кінця 19 ст. до досліджень останніх років
1156285
  Гуляк А. Роман Павла Білецького-Носенка "Зиновий Богдан Хмельницький" та українське національно-культурне відродження початку ХІХ ст. / А. Гуляк, Ф. Кейда // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 2. – С. 146-158. – ISSN 0869-3595
1156286
  Добоні М. Роман Павла Білецького-Носенка "Зиновій Богдан Хмельницький" як новаторський твір першої третини XIX століття // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 30-33. – ISSN 2307-2261
1156287
  Мізінкіна О.О. Роман Павла Наніїва "Тричі продана": Моделювання образу головної героїні // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 85-91. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1156288
  Масенко Т.Г. Роман пам"яті: (Спогади про подорожі, про зустрічі з видатними діячами культури) : роман / Т.Г. Масенко. – Київ, 1970. – 379 с.
1156289
  Коберник Т.Ф. Роман Панаса Мирного "Повія" (його літературна історія, композиція і пізнавальне значення) : Дис... канд. філолог.наук: / Коберник Т.Ф.;. – К, 1948. – 209л. – Бібліогр.:л.203-206
1156290
  Процик-Кульчицька Роман Пашківський: маловідомі факти про життя, редакторську і журналістську діяльність // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 428-438. – ISSN 2524-0331
1156291
   Роман Петрук : [фотоальбом]. – Київ : Родовід, 2007. – 285, [3] с. : фот. – ISBN 966-7845-31-1
1156292
  Інгульський П.М. Роман Подоляк про себе і про людей. В Загір"ї : повісті / П.М. Інгульський. – Київ : Дніпро, 1970. – 472 с.
1156293
  Інгульський П.М. Роман Подоляк про себе і про людей. Чотири сторінки щоденника : повісті / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1965. – 356 с.
1156294
  Яцків Н. Роман Поля Бурже "Учень" і філософія пизитивізму та натуралізму // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 136-141. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті проаналізовано роман французького письменника у контексті філософських ідей тогочасної культури та досліджено стильові особливості прози П. Бурже, що прагнув до новаторських методів зображення та пошуку істини й ідеалу
1156295
  Темнохуд В.Г. Роман Попчук. / В.Г. Темнохуд. – Львів, 1966. – 22с.
1156296
  Рубан В. Роман про (не)любов // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 10, 11


  Автокоментар до роману "Любиш-не-любиш". Публікація уривку із роману.
1156297
  Матіяш Д. Роман про Батьківщину // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 9. – С. 9-85. – ISSN 0585-8365
1156298
  Процюк С. Роман про Василя Стефаника / Степан Процюк. – Київ : Академія, 2010. – 182, [2] с. – На обкл. також: Троянда ритуального болю. - Сер. засн. в 2007 р. – (Автографи часу). – ISBN 978-966-580-320-1
1156299
  Андієвська Е. Роман про добру людину = A story of a good man / Емма Андієвська. – Мюнхен : Сучасність, 1973. – 291 с.
1156300
  Шпиталь А. Роман про майбутнє, яке не повинно настати


  Ідеться про сучасні антиутопії в російській та українській літературах, зокрема про твори М. Чудінової, О. Славникової, А. Рубанова. У центрі уваги - роман Ю. Щербака "Час смертохристів. Міражі 2077 року", присвячений майбутньому України. Автор статті ...
1156301
  Сторощук І.І. Роман про митця у контексті літературних дискусій // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 217-226. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано виникнення і становлення роману про митця у системі епічних жанрів. Розглянуто його жанрово-стильові особливості, тематичну спрямованість і провідні мотиви. Увагу акцентовано на жанрових модифікаціях роману про митця. The ...
1156302
  Сторощук І. Роман про митця у системі епічних жанрів // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 265-267


  У статті проаналізовано історію виникнення і становлення "роману про митця" у системі епічних жанрів. Розглянуто його жанрово-стильові особливості, провідні мотиви та тематичну спрямованість
1156303
  Білкун М.В. Роман про самотніх невдах / М.В. Білкун. – Київ, 1990. – 397 с.
1156304
  Бедьє Ж. Роман про Тристана та Ізольду / Ж. Бедьє. – Київ, 1928. – 238 с. – (Бібліотека всесвітнього письменства)
1156305
  Бедьє Ж. Роман про Тристана та Ізольду / Ж. Бедьє; Перекл. з франц. М. Рильського. – Изд. 2-е. – Київ : Молодь, 1972. – 173 с.
1156306
  Бедье Ж. Роман про Тристана та Ізольду / Ж. Бедье. – К, 1992. – 173с.
1156307
   Роман про троянду : французька поема XIII ст. // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 244-255. – ISSN 0320-8370
1156308
  Макогоненко Г.П. Роман Пушкина "Евгений Онегин" / Г.П. Макогоненко. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 142 с.
1156309
  Костин В.Г. Роман Пушкина "Евгений Онегин" и литературная борьба 20-х -- 30-х гг. XIX в. : Автореф... канд. филол.наук: / Костин В. Г.; АН СССР, Ин-т русск. лит.(Пушк. дом.). – Ленинград, 1953. – 17 с.
1156310
  Кіраль С.С. Роман Р. Андріяшика "Люди зі страху" у дзеркалі доби та архівних знахідок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 91-97. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1156311
  Дзюба І. Роман Рахманний - лауреат Національної премії ім.Т.Г.Шевченка // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.60-63
1156312
  Грунська Т. Роман речей // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 1. – С.100-103. – ISSN 0868-4790
1156313
  Грунська Тетяна Роман речей : новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 78-85. – ISSN 0868-4790
1156314
  Трескунов М Роман Ричарда Хильдрета "Белый раб" / М Трескунов, // Белый раб / Р. Хильдрет. – Ленинград, 1950. – С. 359-370
1156315
  Гурина Т.Л. Роман Роже Мартен дю Гара "Семья Тибо". : Автореф... Канд.филол.наук: / Гурина Т.Л.; М-во просвещения РСФСР. – Л, 1963. – 24л.
1156316
   Роман Романович Левицький : Біобібліографічний покажчик. – Львів, 2003. – 66 с. – (Бібліографія українських вчених)
1156317
  Скобельський В. Роман Руденко: "Я звинувачую!.." // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 46-48. – ISSN 2313-559X


  Виповнюється 70 років від початку Міжнародного військового трибуналу.
1156318
  Северин Н.В. Роман с барабаном / Н.В. Северин, В.А. Кудинов. – М., 1990. – 206с.
1156319
  Моротская Стелла Роман с вулканом // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 50-51 : фото
1156320
  Журавлева З.Е. Роман с героем конгруэнтно роман с собой / З.Е. Журавлева. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 494с.
1156321
  Курганский В.Н. Роман с жизнью : в стихах / Валерий Курганский. – Киев : ДжіГруп-Прінт, 2010. – 184, [2] с. : ил., портр.


  Дорогому Леониду Васильевичу от автора: Живите и радуйтесь Жизни, И пусть она радует Вас ! С уважением, Подпись. 4/X-11г.
1156322
  Агеев М. Роман с кокаином. Паршивый народ / М. Агеев // Король, дама, валет / В.В. Набоков. – Петрозаводск : Карелия, 1992. – с. – ISBN 5-7545-0502-7
1156323
  Агеев М. Роман с кокаином. Паршивый народ. : роман : расказ / М. Агеев ; послесл. Н. Струве. – Москва : Худож. лит., 1990. – 221, [1] с.
1156324
  Чехов А.П. Роман с контрабасом / А.П. Чехов. – Х.К., 1930. – 66с.
1156325
  Силантьева В.И. Роман с Новым временем : филологические заметки : повесть / В. Силантьева ; [худож.-оформитель П. Зиновеева]. – Одесса : Астропринт, 2016. – 244, [4] с. : ил. – Содерж.: Роман с Новым временем ; Вадим Смеляков и Валерия. – ISBN 978-966-927-161-7
1156326
  Костиков В. Роман с президентом. Записки пресс-секретаря / Вячеслав Костиков. – Москва : Вагриус, 1997. – 352с. – ISBN 5-7027-0459-2
1156327
  Щербак Н. Роман с филфаком : проза: роман // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 10. – С. 6-72. – ISSN 0321-1878
1156328
  Новиков В.И. Роман с языком в поэзии и науке (Хлебников - Панов - Григорьев) // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2005. – № 6. – С. 147 - 150. – Библиогр.: с.145-146 (31 назв.). – ISSN 0869-0499
1156329
  Путнин Ф.В. Роман С.Н.Сергеева-Ценского "Искать, всегда искать!" : Автореф... канд. филолог.наук: 641 / Путнин Ф.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1156330
  Кудряшова Е.И. Роман С.П.Злобина "Степан Разин". : Автореф... Канд.филол.наук: / Кудряшова Е.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1955. – 16л.
1156331
  Дрогомирецька Х. Роман Салмана Рушді "Лють": психоаналітичне прочитання // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 87-94. – ISSN 0236-1477
1156332
   Роман Сельский.. – К, 1988. – 111с.
1156333
  Пархоменко М.Н. Роман семидесятых. / М.Н. Пархоменко. – Москва, 1987. – 332с.
1156334
  Гудзь В. Роман Сербин як представник тоталітарної школи історіографії голодомору // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 2, липень - вересень. – С. 86-91. – ISSN 1998-4634
1156335
  Мейзерська Т.С. Роман Сергія Жадана "Месопотамія": жанрова своєрідність та ідейний зміст // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 139-150. – ISSN 2312-6809
1156336
  Соктоева И.И. Роман Сидорович Мардыгеев. / И.И. Соктоева. – Л., 1969. – 44с.
1156337
  Ромащенко Л. Роман символов "Орда" Р. Иванычука в контексте развития антиутопического жанра // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 74-79


  В статье рассматривается генезис утопии и антиутопии, анализируются их жанровые признаки и особенности эволюции. Детально исследуется роман "Орда" Р. Иванычука в контексте развития мирового антиутопического романа
1156338
  Терещенко А.К. Роман Сімович / А.К. Терещенко. – Київ : Музична Україна, 1973. – 34 с.
1156339
  Ковалів Ю. Роман Скиба, Олександр Яровий - представники нової хвилі української поезії (Розмова з літературознавцем, лауреатом премії імені Тараса Шевченка, професором Юрієм Ковалівим) / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 96-100. – ISBN 966-7379-16-7
1156340
  Скоп Ю.С. Роман со стрельбой : сибирские повести / Ю.С. Скоп. – Москва : Советский писатель, 1986. – 536с.
1156341
  Дьячков П.Ф. Роман Стендаля "Красное и черное". : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дьячков П.Ф. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 10 с.
1156342
  Мендельсон М.О. Роман США сегодня - на заре 80-х годов : [монография] / М.О. Мендельсон; Морис Мельдонсон. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Советский писатель, 1983. – 415 с.
1156343
  Мендельсон М.О. Роман США сегодня : [монография] / М. Мендельсон. – Москва : Советский писатель, 1977. – 400 с.
1156344
  Волков Е.М. Роман Т. Фонтане "Эффи Брист" / Е.М. Волков. – Москва, 1979. – 87с.
1156345
  Налковська З. Роман Терези Геннерт / З. Налковська. – К., 1957. – 232с.
1156346
  Налковська З. Роман Терези Геннерт / З. Налковська. – К., 1978. – 422с.
1156347
  Налковська З. Роман Терези Геннерт / З. Налковська. – Київ, 1985. – 388 с.
1156348
  Абилова Ф.А. Роман Томаса Гарди "Джуд Незаметный": эстетика кубизма // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 104-110. – Библиогр.: с. 110; 21 поз. – ISSN 1562-1391


  Один із шляхів розвитку мистецтва ХХ ст.- переміщення уваги з об"єкта зображення на засоб його інтерпретації. На перший план план виходить не сам об"єкт, а враження, уподоблення, згадка, асоціація про нього.
1156349
  Жаворонская Л.А. Роман Томаса Манна "Будденброки" на уроках аналитического чтения / Л.А. Жаворонская. – Саратов, 1990. – 34с.
1156350
  Матузова В.И. Роман Томаса Мэлори "Смерть Артура" и его место в английском литературном процессе : Автореф... канд. филологич.наук: 644 / Матузова В.И.; МГУ. Филологический фак-т. Кафедра истории зарубежной литературы. – М., 1971. – 12л.
1156351
  Ладария М.Г. Роман Тургенева "Накануне" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ладария М.Г. ; М-во просвещения РСФСР, Моск. гор. пед. ин-т им. В.П. Потемкина. – Москва, 1954. – 19л.
1156352
  Бялый Г.А. Роман Тургенева "Отцы и дети" / Г.А. Бялый. – 2-е. – М-Л, 1963. – 138с.
1156353
  Бялый Г.А. Роман Тургенева "Отцы и дети" / Г.А. Бялый. – 2-е. – Л, 1968. – 118с.
1156354
  Бернадська Н. Роман у діалогах і монологах: український варіант // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 45-51. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті досліджується поетика роману в діалогах і монологах В. Мови(Лиманського) "Старе гніздо й молоді птахи"
1156355
  Луцій С. Роман Уласа Самчука "Марія": епістолярна історія видань та перекладів


  У статті вперше публікуються невідомі листи У. Самчука до різних адресатів, а також їхні листи до прозаїка, в яких ідеться про іноземні переклади роману "Марія" та про перевидання згаданого твору українською мовою.
1156356
  Богданова О.В. Роман умер, да здравствует роман! (роман В. Сорокина "Роман"). Часть вторая // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 1, январь


  В статье рассматривается "Роман" совр. писателя-постмодерниста Владимира Сорокина. Высказывается предположение о том, что произведение было создано вслед за практиками художников соц-арта В. Комара и А. Меламида и включает в себя ведущие сюжеты, ...
1156357
  Родный О.В. Роман Ф. Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль" как симулякр // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 86-89. – ISSN 2077-1800
1156358
  Павленко Ю.Ю. Роман Ф. Чена "І вічності замало" в контексті франкофонії: діалог культур, що вибудовує Дао Любові // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 85-93. – ISBN 966-8474-40-6
1156359
  Егикян А.А. Роман Ф.В.Гладкова "Цемент". : Автореф... Канд.филол.наук: / Егикян А.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1954. – 22л.
1156360
  Старицын Н.Д. Роман Ф.В.Гладкова "Цемент". : Автореф... канд. филолог.наук: / Старицын Н.Д.; МВО СССР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Каф. лит. – Казань, 1955. – 20л.
1156361
  Ветловская В.Е. Роман Ф.М. Достоевского "Бедные люди" / В.Е. Ветловская. – Ленинград, 1988. – 205с.
1156362
  Ященко Т.А. Роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" : (к проблеме дискурсивного анализа) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 1. – С. 8-12. – Бібліогр. в кінці ст.
1156363
  Кайгородов Владимир Иванович Роман Ф.М.Достоевского "Братья Карамазовы". (Человек, история, идеал) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Кайгородов Владимир Иванович; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1156364
  Соркина Д.Л. Роман Ф.М.Достоевского "Идиот" и общественно-литературная борьба 1860-х годов.. : Автореф... канд. филолог.наук: / Соркина Д.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 14л.
1156365
  Волкова Л.Д. Роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" / Л.Д. Волкова. – Ленинград, 1977. – 175с.
1156366
  Белов С.В. Роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" / С.В. Белов. – Ленинград, 1979. – 240с.
1156367
  Белов С.В. Роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" / С.В. Белов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1985. – 240с.
1156368
  Истомина Т.Б. Роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" в его связах с древнерусской литературой. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Истомина Т.Б.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1976. – 19л.
1156369
  Гассиева В.З. Роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" в оценке советского литературоведения 1956-1974 гг. / В.З. Гассиева. – Орджоникидзе, 1977. – 140с.
1156370
  Волкова Л.Д. Роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" в школе / Л.Д. Волкова, Ю.В. Лебедев. – Кострома, 1968. – 92с.
1156371
  Волкова Л.Д. Роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" в школьном изучении : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Волкова Л.Д.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 12л.
1156372
  Рассказов Александр Васильевич Роман Ф.Шпильгагена "Один в поле не воин" в оценке русской демократической критики последней трети XIX - начала ХХ века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Рассказов Александр Васильевич; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1976. – 21л.
1156373
   Роман Федорів. – Львів, 1980. – 56с.
1156374
  Качкан В.А. Роман Федорів / В.А. Качкан. – К., 1983. – 150с.
1156375
  Кондрашов Н.А. Роман Федорович Брандт / Н.А. Кондрашов. – М, 1963. – 68с.
1156376
   Роман Филиппович Житков: Графика. Живопись. – М., 1980. – 13с.
1156377
  Голубь Д.А. Роман Флеминга "Казино "Рояль" и его экранизации: эстетические пересечения/противостояния // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 78-85. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті висвітлюється питання історії екранізацій першого роману з "бондіани" Я. Флемінга "Казино "Рояль". Розглядається специфіка взаємодії роману як явища масової літератури та його екранізації як феномену кіноіндустрії. Акцентується проблема ...
1156378
  Труммал А.Ю. Роман Флобера "Бувар и Пекюше" в зарубежной и русской критике : Автореф... кандидата филол.наук: / Труммал А.Ю.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Тарту, 1964. – 23л.
1156379
  Карлина Р.Г. Роман Фтабатэя "Плывущее облако" и романы Гончарова и Тургенева : Автореф... канд. филол.наук: / Карлина Р. Г.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 8 с.
1156380
  Мкрян М. Роман Х. Абовяна "Раны Армении" // Раны Армении. Вопль патриота / Х.А. Абовян. – Ереван ; Москва : Арменгиз, 1948
1156381
  Дубашинский И.А. Роман Ч.П. Сноу "Коридоры власти" / И.А. Дубашинский. – М., 1984. – 103 с.
1156382
  Милян Т. Роман Чайка - археолог, музейник, краєзнавець // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 17. – С. 5-14. – ISSN 2078-6093
1156383
  Шамина В. Роман Чака Паланика "Бойцовский клуб". Между романтизмом и постмодернизмом // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 350-361. – ISSN 0042-8795
1156384
  Маслин Н.Н. Роман Шолохов. / Н.Н. Маслин. – М., 1963. – 256с.
1156385
  Білкун М.В. Роман шукає / М.В. Білкун, В.Л. Кисельов. – Київ, 1984. – 271 с.
1156386
  Фігурний Ю. Роман Шухевич - визначний український державний, військовий і політичний діяч : До 100-річчя від дня народження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 152
1156387
  Фігурний Юрій Роман Шухевич - визначний український державний, військовий і політичний діяч : (до 100-річчя від дня народження) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 69-70
1156388
  Фігурний Юрій Роман Шухевич - визначний український державний, військовий і політичний діяч : (до 100-річчя від дня народження) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 108-111. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджується державотворча діяльність Романа Шухевича в українознавчому вимірі. Автор переконаний, що Головнокомандуючий Українською Повстанською Армією (УПА) є одним із визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу.
1156389
  Фігурний Юрій Роман Шухевич - визначний український державний, військовий і політичний діяч : (до 100-річчя від дня народження) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-26
1156390
  Фігурний Ю. Роман Шухевич - визначний український державний, військовий і політичний діяч : До 100-річчя від дня народження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 62-65


  У статті досліджується державотворча діяльність Романа Шухевича в українознавчому вимірі. Автор переконаний, що Головнокомандуючий УПА є одним із визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу
1156391
  Фігурний Ю. Роман Шухевич - визначний український державний, військовий і політичний діяч (до 100-річчя від дня народження ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 38-43
1156392
  Фігурний Ю.С. Роман Шухевич - становлення національного героя : [монографія] / Фігурний Ю.С. ; [літ. ред. Кухар В.В.] ; Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії, Відділ укр. етнології. – Київ : ННДІУВІ МОНМС України, 2011. – 160 с. – Бібліогр.: с. 131-158
1156393
  Гладій Г. Роман Шухевич - це персонаж давньогрецької трагедії : Інтерв"ю / Григорій Гладій ; [інтерв"ю взяла] Вікторія Скуба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Актор Григорій Гладій про те, як "перекласти" для Заходу історію ОУН-УПА.
1156394
  Фігурний Ю. Роман Шухевич – визначний український державний, військовий і політичний діяч // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 6-21
1156395
  Фігурний Ю. Роман Шухевич – визначний український державний, військовий і політичний діяч (до 100-річчя від дня народження). // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 32-34
1156396
  Журавльов Д.В. Роман Шухевич // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 377-381. – ISBN 978-966-14-1182-0
1156397
   Роман Шухевич (1907-2007) // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 8 жовтня (№ 38) : Спеціяльне видання. – С. 5-6
1156398
  Мірчук П. Роман Шухевич (Ген. Тарас Чупринка) командир армії безсмертних = Roman Shukhevych (Gen. Taras Chuprynka) commander of the army of immortals / Д-р Петро Мірчук. – Нью-Йорк ; Торонто ; Лондон : Товариств колишніх вояків УПА в ЗСА, Канаді й Европі, 1970. – 269 с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 261-264. – Бібліогр.: с. 257-258 і в підрядк. прим.
1156399
  Мірчук П. Роман Шухевич (генерал Тарас Чупринка) - Командир Армії Безсмертних // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 2 (32), квітень-червень. – С. 8-9
1156400
  Чайковський А.С. Роман Шухевич в українській історії : міфи і реальність // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 94-109. – ISBN 978-966-524-029
1156401
  Полянський Ф. Роман Шухевич і Тернопілля в історії українського визвольного руху (1943-1945 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 82-84.
1156402
  Півторак О. Роман Шухевич крізь призму поетичного таланту Олеся Бабія // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 95-97. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
1156403
  Бондарук Л. Роман Шухевич сучасний завжди // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 5-11 липня (№ 27). – С. 8-9


  110 років з дня народження Романа Шухевича, політичного та військового діяча, головнокомандувача УПА.
1156404
  Патриляк І. Роман Шухевич у 1939 - 1943 роках // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 6. – С. 63-78. – ISSN 0042-9422
1156405
   Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940-1950). – Київ : ПП Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-12-1
Т. 1. – 2007. – 640с.
1156406
   Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940-1950). – Київ : ПП Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-13-8
Т. 2. – 2007. – 584с.
1156407
  Пагіря О. Роман Шухевич у Карпатській Україні (1938-1939 рр.) // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 4. – С. 73-82. – ISSN 0042-9422
1156408
   Роман Шухевич: "Це був наказ мого серця!" : бібліографічний покажчик. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 136 с. – (Родом з України ; Вип. 1). – ISBN 978-966-07-1056-6
1156409
  Карцева З.И. Роман эпохи конца литературоцентризма (на материале русской и болгарской прозы) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 6. – С. 22-28. – ISSN 0132-1366
1156410
  Боронь О. Роман Ю Яновського "Майстер корабля" - літературна містифікація? : (про деякі терміни і метафори в літературознавстві) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 25-28
1156411
  Дробязко В.С. Роман Ю. Яновского "Всадники" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дробязко В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 20 с.
1156412
  Луценко О.В. Роман Ю. Яновського "Чотири шаблі" і творчість Р. Кіплінга // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 31-36
1156413
  Дробязко В.С. Роман Ю.Яновского "Всадники" : Автореф... кандидата филол.наук: / Дробязко В.С.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1965. – 17л.
1156414
  Жигун С. Роман Юліана Шпола "Золоті лисенята": множинність ігрових тенденцій // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 162-167


  Статья посвящена игровым аспектам творчества украинского писателя 20-х - 30-х годов XX столетия Юлиана Шпола. Его произведениям характерны такие игровые тенденции как тематизация творчества, активизация текстом инстанции читателя, интертекстуальность, ...
1156415
  Шевчук В. Роман юрби. Хроніка "безперспективної" вулиці (1972-1991) / Валерій Шевчук. – Київ : Пульсари, 2009. – 622 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2171-47-1
1156416
  Прохорова Т. Роман Юрия Буйды "Синяя кровь": жизнь как театр или театр жизни? // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 117-135. – ISSN 0042-8795
1156417
  Морозова В.А. Роман Юрия Олеши "Зависть" в творческой эволюции писателя : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Морозова В.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 24л.
1156418
  Левинская С.И. Роман Юрия Путрамента "Сентябрь" (К вопросу о развитии современного польского романа) // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 50-53
1156419
  Кавун Л. Роман Юрія Яновського "Майстер корабля": візія ідеального стану суспільства // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 112-113. – (Філологічні науки)
1156420
  Зборовська Н.В. Роман як дзеркало української літератури (з приводу монографії Ніни Бернадської "Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція") // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 350-360. – ISBN 966-581-617-9
1156421
  Динниченко Т.А. Роман як жанр: проблеми інтерпретації в творчості Андре Жіда // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 215-223


  Стаття присвячена проблемам інтерпретації роману як жанру у творчості Андре Жіда. Статья посвящена проблемам интерпретации романа як жанра творчестве андре Жида.
1156422
  Бернадська Н. Роман як жанр: сучасне трактування // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 7/8 (688/689). – С. 68-74. – ISSN 0130-5263
1156423
  Бернадська Н.І. Роман як жанр: сучасні проблеми інтерпретації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 20-24. – ISBN 966-7825-78-7
1156424
  Мечецький Ю. Роман як спосіб подолання смерті : літературно-критична стаття // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 261-262


  Критична стаття про творчість англійського письменника Ентоні Берджесса.
1156425
  Поліщук Я. Роман як християнська легенда ("Quid est veritas?" Наталени Королевої
1156426
  Журавлев В.П. Роман Якуба Коласа "На росстанях" : Автореф... канд. филол.наук: / Журавлев В. П.; АН БССР, Ин-т лит. – Минск, 1958. – 18с.
1156427
  Котенок В. Роман Ясіновський:"Богу я вдячний більше не за щасливі моменти, а навпаки, за складні" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (139). – С. 34-35. – ISSN 1562-3238


  Актор, Роман Ясіновський - нині серед найпопулярніших молодих акторів.
1156428
   Роман Яцик: учений-лісознавець, селекціонер : (з нагоди 70-річчя від дня народження) / В.І. Парпан, В.С. Олійник, Р.І. Бродович, Ю.Д. Кацуляк, В.М. Гудима // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – C. 290-292. – ISSN 1991-606X


  Роман Михайлович ЯЦИК – член-кореспондент Лісівничої академії наук України, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, доцент, професор кафедри лісознавства Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, ...
1156429
  Жишкович В. Роман Яців: пером і пензлем // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1011-1014. – ISSN 1028-5091
1156430
  Чичуая Шалва Роман, герой, время. / Чичуая Шалва. – Тбилиси, 1967. – 224с.
1156431
  Гафуров В. Роман, написанный иглой / В. Гафуров; авториз. пер. с узб. и предисл. О.Сидельникова. – Москва : Воениздат, 1970. – 279 с.
1156432
  Гафуров В. Роман, написанный иглой : дилогия / В. Гафуров; авториз. пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1983. – 447 с.
1156433
  Булгаков М.А. Роман, пьеса, повесть, рассказ / М.А. Булгаков. – Томск : Томское книжное издательство, 1988. – 414 с.
1156434
  Буркут К. Роман, що одержав Нобелівську премію ("Плоди землі" Кнута Гамсуна) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 188-191. – ISSN 0320 - 8370
1156435
  Слабошпицький М. Роман, якого в нас ще не було // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 118. – ISSN 0868-4790
1156436
  Кафка Ф. Роман. / Ф. Кафка. – М., 1965. – 614с.
1156437
  Свидницький А.П. Роман. Оповідання. Нариси / А.П. Свидницький. – Київ : Наукова думка, 1985. – 574 с. – (Бібліотека української літератури ; Дожовтнева українська література)
1156438
  Герцен А.И. Роман. Повести / А.И. Герцен. – М., 1978. – 318с.
1156439
  Пильняк Б.А. Роман. Повести. Рассказы / Б.А. Пильняк. – Челябинск, 1991. – 443с.
1156440
  Коновалов Г.И. Роман. Повесть. Рассказы / Г.И. Коновалов. – Саратов, 1969. – 572с.
1156441
  Саймак Клиффорд Роман. Рассказы : Роман. Рассказы / Саймак Клиффорд; [Сост. Ю. Кривцов; Пер.с англ. С.Васильевой, Е. Вансловой]. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 319 с. – (Библиотека современной фантастики / [] ; Т. 18)
1156442
  Бернадська Н.І. Роман: проблеми великої епічної форми : навч. посібник для студ. ВНЗ / Н.І. Бернадська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киров : Логос, 2007. – 116 с. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-581-925-7
1156443
  Лупій О.В. Романа : повість та оповідання / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 232 с.
1156444
  Лис Володимир Романа / Лис Володимир. – Львів : Кальварія, 2003. – 168 с. – ISBN 966-663-075-3
1156445
  Косів М. Романа Лубківського не може не бути // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 10 (852). – С. 162-166. – ISSN 0868-4790
1156446
   Романенко Юрій Вікторович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 220. – ISBN 978-617-7530-19-9
1156447
   Романеску, Элеонора. Выставка произведений. Кишинев. 1978. – Кишинев, 1978. – 31с.
1156448
  Бородіца С. Романи-епопеї У. Самчука у літературно-критичному дискурсі української діаспори другої половини XX століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 23-27. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
1156449
  Загребельний П.А. Романи : В 2-х т. / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро
Т. 1. – 1974. – 736с.
1156450
  Загребельний П.А. Романи : В 2-х т. / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1974. – 720с.
1156451
  Даниленко В. Романи "Не-ми" та "Ісихія" в літературній спадщині Юрка Гудзя


  У статті розкривається місце романів "Не-ми" та "Ісихія" в літературній спадщині Юрка Ґудзя - малоосмисленого явища в українській літературі к. XX - поч. XXI ст. Часопис "Критика" згадує Юрка Ґудзя як маргінальне явище української літератури, тому ...
1156452
  Фіголь О. Романи "Роб Рой" Вальтера Скотта і "Кармелюк" Михайла Старицького: культурно-історичні паралелі // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 185-189. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1156453
  Гросевич Т.В. Романи Анатолія Дімарова "І будуть люди" та "Біль і гнів" у літературно-критичній рецепції // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 79-95. – ISBN 966-72-77-79-8
1156454
  Яблонська Н. Романи В. Даниленка в сучасному дискурсі української масової літератури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 245-257. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1156455
  Логвиненко М.С. Романи Вадима Собка. / М.С. Логвиненко. – Київ, 1978. – 227с.
1156456
  Чик О. Романи виховання "Люборацькі" Анатолія Свидницького, "Хмари" Івана Нечуя-Левицького, "Літопис Пташиної Слободи" Вільгельма Раабе, "Еффі Бріст" Теодора Фонтане як сімейні хроніки // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 29-33
1156457
  Чрник О.О. Романи Дена Брауна: жанр та концептосфера // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 146-153. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
1156458
  Смерек О.С. Романи Емми Андієвської : Художньо-філософські шукання. Міфологізм. Поетика образності / Оксана Смерек; НАНУ, Львівське відділення Ін-ту літ-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Львів, 2007. – 191с. : іл. – (Літературознавчі студії ; Вип. 9). – ISBN 966-02-4196-8
1156459
  Романова І.В. Романи І. Багряного "Скелька" та "Тигролови" в контексті ідейних тенденцій української літератури першої половини XX ст. // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – C. 144-151. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1156460
  Огульчанська О.А. Романи І. Франка "Борислав сміється", "Перехресні стежки" й Е. Золя "Жерміналь": порівняльна поетика : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Огульчанська Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 198 л. – Бібліогр.: л. 180-198
1156461
  Огульчанська О.А. Романи І. Франка "Борислав сміється", "Перехресні стежки" й Е. Золя "Жерміналь": порівняльна поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Огульчанська Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1156462
  Лущій С. Романи Івана Багряного "Тигролови" та Сад Гетсиманський": за архівними матеріалами Юрія Лавріненка.
1156463
  Ковальчук М. Романи Клима Поліщука в контексті художнього осмислення подій української революції 1917-1920 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 31-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Аналізується творчість К. Поліщука як тонкого художника і психолога на основі його романів "Отаман Зелений" та "Гуляйпільський батько".
1156464
  Петров Віктор Романи Куліша / Петров Віктор. – Київ, 1930. – 211 с.
1156465
  Домонтович Віктор Романи Куліша = Правда про Куліша та його жінок : повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 11. – С. 49-53. – ISSN 0130-321Х
1156466
  Волкова М.Ю. Романи М. Етвуд 90-х років XX століття
1156467
  Павдичко Д. Романи Михайла Слабошпицького // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 30 жовтня - 5 листопада (№ 43). – С. 8-9
1156468
  Семенчук І.Р. Романи Михайла Стельмаха / І.Р. Семенчук. – К., 1976
1156469
  Штонь Г.М. Романи Михайла Стельмаха / Г.М. Штонь. – Київ, 1985. – 270с.
1156470
  Палій Оксана Павлівна Романи Мілана Кундери: проблематика, поетика, наративні стратегії : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.03 / Палій О.П.; НАНУ; Ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2005. – 211 л. – Бібліогр.: 193-211
1156471
  Палій Оксана Павлівна Романи Мілана Кундери: проблематика, поетика, наративні стратегії : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.03 / Палій О.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1156472
  Шаховський С.М. Романи Павла Загребельного. / С.М. Шаховський. – К., 1974. – 175с.
1156473
  Кудрявцев М.Г. Романи Чингіза Айтматова "Буранний полустанок" ("І понад вік триває день") і "Плаха" у контексті застережливих візій доби: духовно-естетичний дискурс // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6-12. – Бібліогр. в кінці ст.
1156474
  Меншій А. Романи Ю. Хорунжого як структури асоціативно-психологічного типу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 30-34
1156475
  Федоровська Л.К. Романи Юрія Мушкетика. / Л.К. Федоровська. – К., 1982. – 204с.
1156476
  Лаврова Т. Романика и романтика // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 82-91


  Замки у Німеччині
1156477
  Сухомлинова Наталия Николаевна Романистика С.Клычкова в контексте неомифологических поисков литературы "серебряного века" : Дисс. ... канд. филолог. наук: 10.01.02 / Сухомлинова Н.Н.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 188л. – Библиогр.: л.174-188
1156478
  Сокол В.Ф. Романиха / В.Ф. Сокол. – Ярославль, 1979. – 80с.
1156479
  Бугаенко П.А. Романическая трилогия К.А.Федина / П.А. Бугаенко. – Москва, 1981. – 110с.
1156480
   Романия и Барбария : К этнической истории народов зарубежной Европы. – Москва : Наука, 1989. – 208 с.
1156481
  Сорока Ю.М. Романів. Історичне минуле і сучасне волинського села / Юрій Сорока. – Київ ; Вишгород : Сергійчук М.М., 2013. – 223, [1] с., [16] арк. фотоіл. : іл., карти. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2911-53-4
1156482
  Сорока М. Романівські джерела / Михайло Сорока. – Київ : [Ексоб], 2008. – 303 с. – ISBN 966-7769-76-5
1156483
  Філатова О.С. Романізовані біографії В. Петрова-Домонтовича, або антиканонізація героїв // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 289-293. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
1156484
  Слабошпицький М. Романіст на стаєрській дистанції // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 15 вересня (№ 35). – С. 7


  Іван Корсак у пору творчого рівнодення.
1156485
  Гросевич Романістика Анатолія Дімарова очима критиків і літературознавців / Гросевич, т. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 74-77


  У статті простежено еволюцію поглядів критиків та літературознавців на романний доробок Анатолія Дімарова
1156486
  Дубровська А.С. Романістика В. Винниченка в контексті "диявольського" дискурсу в європейській літературі кінця ХІХ - початку ХХ століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 309-314. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864
1156487
  Дубровська А.С. Романістика В. Винниченка: парадокси взаємодії еросу й танатосу // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 39-49. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1156488
  Яблонська Н. Романістика В. Даниленка в контексті художніх шукань великої прози початку XXI ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 232-237. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1156489
  Брайко О. Романістика І. Франка і В. Винниченка: трансформація жанрового "горизонту очікувань" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 44-49. – ISBN 966-594-298-0
1156490
  Бойніцька О.С. Романістика Івліна Во : Навч. посібник / КНУТШ; О.С. Бойніцька. – Київ : Київський університет, 2005. – 88с. – ISBN 966-594-582-3
1156491
  Джолос Ю.В. Романістика Луїзи Ердріч в контексті індіанських художньо-культурних традицій (проблематика, символіка, основні образи) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Джолос Ю.В. ; Черкаськ. держ. технологічний ун-т. – Київ, 2010. – 222л. + Додатки : л.214-222. – Дисертація. – Бібліогр. : л.195-213
1156492
  Джолос Ю.В. Романістика Луїзи Ердріч в контексті індіанських художньо-культурних традицій: проблематика, символіка, основні образи : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Джолос Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв.
1156493
  Єгорова Ю. Романістика Оксани Забужко у системі автобіографічного часопростору // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 64-69. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1156494
  Рог Г. Романістика представників гурту "Сервет-і Фюнун": пошуки та втрати


  Розглянуто романістику представників гурту "Сервет-і Фюнун" ("Скарбниця знань"), літературної течії, що знаменувала якісно новий етап у розвитку романного жанру. Акцентовано на впливах західних романістів на творчість найяскравіших представників ...
1156495
  Сухомлінова Наталія Миколаївна Романістика С.Кличкова в контексті неоміфологічних пошуків літератури "срібного віку" : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.02 / Сухомлінова Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1156496
  Лущій С. Романістика української діаспори 1940-1980-х років у контексті розвитку європейського та американського роману // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 54-66. – ISSN 0236-1477
1156497
  Мельнікова Ю.О. Романічна проблематика християнського міфу у "Quid est Veritas?" ("Що є істина?") Наталени Королеви : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Мельнікова Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1156498
  Мельнікова Ю.О. Романічна проблематика християнського міфу у "Quid est veritas?" (Що є істина?") Наталени Королеви : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Мельнікова Ю.О.; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2006. – 167л. – Бібліогр.: л. 155-167
1156499
  Мельнікова Ю.О. Романічна проблематика християнського міфу у "Quid est Veritas?" Наталени Королеви : монографія / Юлія Мельнікова ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 195, [2] с. – Імен. покажч.: с. 186-195. – Бібліогр.: с. 170-183. – ISBN 978-966-374-447-6


  В пр. №1700561 напис: В дар бібліотеці Інституту філології. Підпис
1156500
  Насмінчук Г. Романна історія на рубежі тисячоліть: філософська візія минулого України у творчості сучасних письменників
1156501
  Васьків М.С. Романна структура "Нової заповіді" В. Винниченка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 34-37. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
1156502
  Волощук Ю. Романна трилогія В. Гжицького "У світ широкий", "Великі надії", "Ніч і день": синтез художності документальності // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 83-89. – ISSN 2075-1486
1156503
  Литвинович С. Романний триптих "Вогненні стовпи" Р.Іваничука крізь виміру жанру
1156504
  Підопригора С.В. Романний триптих "вогненні стовпи" у жанровій системі істоичної прози Романа Іваничука : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Підопригора С.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1156505
  Підопригора С.В. Романний триптих "вогненні стовпи" у жанровій системі історичної прози Романа Іваничука : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Підопригора С.В.; Миколаївський держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2007. – 218л. – Бібліогр.: л.204-218
1156506
  Васьків М.С. Романні форми в українській експериментальній літературі 1920-30-х рр.: генеза, проблематика, жанрові модифікації й різновиди : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / Васьків М.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 407 л. – Бібліогр.: л. 370-407
1156507
  Васьків М.С. Романні форми в українській експериментальній літературі 1920-30-х рр.: генеза, проблематика, жанрові модифікації й різновиди : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / Васьків М.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 13 назв
1156508
  Васьків М.С. Романні форми в українській літературі 1920-1930-х років : монографія / Микола Васьків. – Кам"янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2009. – 325, [1] с. – Імен. покажч.: 320-325. – Бібліогр.: 307-319. – ISBN 978-966-2937-77-0
1156509
   Романо-германская филология. – Л., 1957. – 352с.
1156510
   Романо-германская филология. – Москва
Вып. 1. – 1957. – 144 с.
1156511
   Романо-германская филология. – Москва
Вып. 2. – 1958. – 203 с.
1156512
   Романо-германская филология. – Москва, 1961. – 184с.
1156513
   Романо-германская филология. – Москва, 1962. – 208с.
1156514
   Романо-германская филология. – М., 1973. – 136с.
1156515
   Романо-германские языки и диалекты единого ареала : (сборник научных трудов). – Ленинград, 1977. – 128 с.
1156516
   Романо-германское языкознание. – Минск, 1969. – 264 с.
1156517
   Романо-германское языкознание. – Минск, 1969. – 275 с.
1156518
  Ізарова І.О. Романо-канонічна модель цивільного процесу - основа загальноєвропейської традиції // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 5. – С. 31-34


  У статті досліджуються питання Формування та становлєння романо-канонічної модєлі цивільного судочинства, що стала основною цивільного процесу європейських держав. Джерелами Формування такої моделі стали реципійовані положення римського права, а також ...
1156519
  Шевелев М.П. Романов цвет. / М.П. Шевелев. – Днепропетровск, 1980. – 159с.
1156520
   Романова Іраїда Андріївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 363 : фото
1156521
  Ковальчук В.Г. Романове літо / В.Г. Ковальчук. – Львів, 1980. – 199с.
1156522
  Набока С.В. Романович-Славатинський Олександр Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 279. – ISBN 96966-8060-04-0
1156523
   Романович-Славатинський Олександр Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 446. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1156524
  Федорова Л. Романович-Славатинський Олександр Васильович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 187-189. – ISBN 966-02-3530-5
1156525
  Гриценко І.С. Романович-Славатинський Олександр Васильович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 91. – ISBN 978-966-06-0557-2
1156526
  Короткий В. Романович-Славатинський Олександр Васильович (1832-1910) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 438. – ISBN 5-7707-1062-4
1156527
  Никифорова Л.В. Романовские кельи в Костромском Ипатьевском монастыре : музей в сценариях власти Российской монархии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 198-209. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
1156528
  Казьмирчук Г.Д. Романовський Віктор Олександрович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 280. – ISBN 96966-8060-04-0
1156529
   Романовський Віктор Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 209-210. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1156530
  Короткий В.А. Романовський Віктор Олександрович (1890-1971) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 278. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1156531
   Романовський Олександр Олексійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 221. – ISBN 978-617-7530-19-9
1156532
  Василевский И.М. Романовы / И.М. Василевский. – Новосибирск
1. – 1991. – 126с.
1156533
  Василевский И.М. Романовы / И.М. Василевский. – Новосибирск
2. – 1991. – 128с.
1156534
  Александрова Ксения Романовы : кинохроника // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 129-137
1156535
  Семенников В. Романовы и германское влияние во время мировой войны. / В. Семенников. – Л., 1929. – 152с.
1156536
  Прасолов Д.Н. Романовы и проблемы интеграции кабардинского общества в социокультурное пространство Российской империи // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 123-127. – ISSN 0042-8779
1156537
   Романоязычные и германоязычные ареалы. – Л., 1983. – 98с.
1156538
  Вознесенський А. Романс : переклади // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 240-241
1156539
  Марьяновский В.А. Романс для буренки / В.А. Марьяновский. – М, 1984. – 48с.
1156540
  Грубин Ф. Романс для корнета / Ф. Грубин. – М, 1970. – 288с.
1156541
  Шкурка М. Романс Є.П Гребінки "Очі чорнії": повернення на історичну батьківщину : 165-річчю романсу "Очі чорнії" присвячується // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 193-199. – ISSN 2075-1222
1156542
   Романсеро. – М., 1970. – 455с.
1156543
  Наєнко М. Романсеро Євгена Гребінки // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 185-193. – ISBN 978-966-439-809-8
1156544
   Романсеро испанской войны. – М., 1962. – 175с.
1156545
  Альберти Р Романсеро о гражданской войне / Р Альберти. – Москва, 1938. – 80с.
1156546
  Левінська О.О. Романсеро як жанровий різновид поетичної спадщини Іспанії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 184-190. – ISBN 978-966-171-013-8
1156547
  Верлен П. Романси без слів : антологія українських перекладів поезій Поля Верлена / [Поль Верлен] ; упоряд. О. Крушинська ; [гол. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2011. – 408 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-06-0588-6
1156548
  Зеров М. Романсисти і баладники 30-40-х рр. // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – C. 85-93. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1156549
   Романская филология. – М., 1977. – 196с.
1156550
  Тарасова Людмила Юрьевна Романские заимствования в английском языке североамериканского ареала : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Тарасова Людмила Юрьевна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 22л.
1156551
  Рыбакова Л.М. Романские заимствования в лексико-семантической системе немецкого языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рыбакова Л.М.; Москов. гос. пед.ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1967. – 22л.
1156552
   Романские и германские языки. – К., 1985. – 196с.
1156553
  Голенищев-Кутузов Романские литературы = Litteratures Romanes : статьи и исследования / Голенищев-Кутузов; И.Н. Голенищев-Кутозов ; АН СССР, ин-т мир. лит-ры. – Москва : Наука, 1975. – 531 с.
1156554
   Романские языки. – М., 1965. – 148с.
1156555
   Романские языки в социальном и географическом пространстве. – Калинин, 1980. – 160с.
1156556
  Свеховский З. Романское искусство в Польше / З. Свеховский. – Варшава : "Аркады", 1984. – 299 c. + Романское искусство в Польше / Список иллюстраций. – (Из истории польского искусства). – ISBN 83-213-2109-2
1156557
  Йордан Йоргу Романское языкознание : Историческое развитие, течения, методы / Йордан Йоргу. – Москва : Прогресс, 1971. – 618, [2] с.
1156558
   Романское языкознание. Семантика и перевод. – М., 1991. – 133с.
1156559
  Шулежкова С.Г. Романсные и оперные крылатые выражения : Материалы к словарю "Крылатые выражения из области искусства" / С.Г. Шулежкова; Мин.образования Рос.Федерации.Магнитогорск.гос.пед.ин-т. – Магнитогорск. – ISBN 5711400169
В. 1. – 1993. – 94 с.
1156560
  Василенко О.В. Романсова творчість Михайла Колачевського (до питання розвитку жанру в контексті української культури XIX - XX століть) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 55-62. – ISSN 2226-2180
1156561
  Верлен П. Романсы без слов / П. Верлен; Переводы с францзского, составитель Н.Г. Лютикова. – Санкт-Петербург : Терция. Кристалл, 1998. – 448с. – (Библиотека мировой литературы : Малая серия). – ISBN 5-8191-0037-9
1156562
   Романсы на стихи Анны Ахматовой. – Ленинград, 1989. – 100с.
1156563
  Шахова К.О. Романтизм - реалізм - натуралізм // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 341-347. – ISBN 966-7825-78-7
1156564
   Романтизм. – Казань, 1976. – 184с.
1156565
   Романтизм. – Тверь, 1994. – 87с.
1156566
  Лексіна Г. Романтизм // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 10. – С. 124-129. – ISSN 0130-321Х
1156567
  Лецко Ксенофонт Иванович Романтизм А.И.Полежаева : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Лецко Ксенофонт Иванович; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1979. – 23л.
1156568
  Хрулев В.И. Романтизм А.С.Грина в его развитии : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Хрулев В.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Кафедра советской литературы. – М., 1970. – 11л.
1156569
  Шарупич А.П. Романтизм Александар Бестужева : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шарупич А.П. ; АН БССР. Ин-т литературы. – Минск, 1964. – 21 с.
1156570
  Федорук О. Романтизм Андрія Чебикіна // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 169-176. – ISBN 966-8613-25-2
1156571
  Боброва М.Н. Романтизм в американской литературе ХІХ века / М.Н. Боброва. – Москва, 1972. – 286 с.
1156572
  Некрасова Е.А. Романтизм в английском искусстве / Е.А. Некрасова. – Москва, 1975. – 256с.
1156573
  Берковский Н.Я. Романтизм в Германии / Н.Я. Берковский. – Л, 1973. – 567с.
1156574
  Ладыгин М.Б. Романтизм в зарубежной литературе. / М.Б. Ладыгин, В.А. Луков. – М., 1979. – 113с.
1156575
  Карилья Э. Романтизм в Испанской Америке / Эмилио Карилья ; пер. с исп. М. Деева. – Москва : Прогресс, 1965. – 470 с.
1156576
   Романтизм в русской и зарубежной литературе. – Казань, 1974. – 177 с.
1156577
   Романтизм в русской и зарубежной литературе. – Калинин, 1979. – 187с.
1156578
  Гуревич А.М. Романтизм в русской литературе / А.М. Гуревич. – М. : Просвещение, 1980. – 104 с.
1156579
   Романтизм в системе реалистического произведения. – Казань, 1985. – 149 с.
1156580
   Романтизм в славянских литературах. – М., 1973. – 372с.
1156581
  Фридман Н.В. Романтизм в творчестве А.С.Пушкина / Н.В. Фридман. – М. : Просвещение, 1980. – 191 с.
1156582
  Цой Е.П. Романтизм в творчестве В.Г. Короленко 80-90 годов : автореф. ... канд. филол. наук / Цой Е.П.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 20 с.
1156583
  Авксентьєва В.В. Романтизм в українському кіномистецтві / В.В. Авксентьєва ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1976. – 128 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1156584
  Азизов Д.Л. Романтизм в философско-эстетической концепции Ап. Григорьева : автореф. ... канд. филол. наук: 10.01.08 / Азизов Джаид Лутфиевич ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 24 с.
1156585
   Романтизм в художественной литературе. – Казань, 1972. – 179с.
1156586
  Кадыров О.Х. Романтизм Галимджана Ибрагимова. (Творчество и эстетика) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Кадыров О.Х.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1967. – 31л.
1156587
   Романтизм глазами итальянских писателей. – М., 1984. – 248с.
1156588
  Замотин И.И. Романтизм двадцатых годов XIX стол. в русской литературе : в 2 т. / И.И. Замотин, проф. Имп. Варш. ун-та. – 1903-1908. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного округа
Т. 1 : Литературная почва "романтизма 20-х годов в конце XVIII и в начале XIX стол. Литературная теория "романтизма" 20-х годов" в русской журнальной критике. – 1903. – [6], VIII, 378, XXVI, [1] с. – У экз. отсутств. пар. тит. л. с общим назв.


  На пер. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Юлиану Андреевичу Яворскому от автора
1156589
  Замотин И.И. Романтизм двадцатых годов XIX стол. в русской литературе : в 2 т. / И.И. Замотин, проф. Имп. Варш. ун-та. – 1903-1908. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова
Т. 2 : Романтический идеализм в русском обществе и литературе 20-30-х годов XIX столетия. – 1907. – [4], VI, 430, [1] с. – У экз. № 30756 отсутств. пар. тит. л. с общим назв.


  На экз. № 116717 печать кн. маг.
1156590
  Замотин И.И. Романтизм двадцатых годов XIX стол. в русской литературе : в 2 т. / И.И. Замотин, проф. Имп. Варш. ун-та. – 2-е изд., просмотр. и доп. ; 1911-1913. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф ; [Печ. в тип. Т-ва М.О. Вольфа, СПб.]
Т. 1. – 1911. – [4], XVI, 389 с.


  На экз. № 116717 печать кн. маг.
1156591
  Замотин И.И. Романтизм двадцатых годов XIX стол. в русской литературе : в 2 т. / И.И. Замотин, проф. Имп. Варш. ун-та. – 2-е изд., просмотр. и доп. ; 1911-1913. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф ; [Печ. в тип. Т-ва М.О. Вольфа, СПб.]
Т. 2. – 1913. – [4], II, 454, II с.


  На экз. № 30755 дарств. надп.: Глубокоуважаемому Евгению Васильевичу Спекторскому от автора
1156592
  Трапезникова Н.С. Романтизм Ж. Санд / Н.С. Трапезникова. – Казань, 1976. – 184с.
1156593
  Гаджиев А.А. Романтизм и реализм / А.А. Гаджиев. – Баку, 1972. – 347с.
1156594
  Коган П.С. Романтизм и реализм в европейской литературе 19 века / П.С. Коган. – 2-е изд. – Птгр., 1919. – 123с.
1156595
  Коган П.С. Романтизм и реализм в европейской литературе 19 века / П.С. Коган. – М., 1923. – 112с.
1156596
   Романтизм и реализм в литературных взаимодействиях. – Казань, 1982. – 127с.
1156597
   Романтизм и реализм в немецкой литературе XVIII-XIX вв.. – Куйбышев, 1984. – 135с.
1156598
  Хайдер Г. Романтизм и реализм в немецкой пейзажной живописи 19 века. : Автореф... канд.искуствовед.наук: / Хайдер Г.; Ленингр.оредена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 19л.
1156599
  Долотова А.М. Романтизм и реализм в раннем творчестве И.С.Тургенева : Автореф... канд. филолог.наук: / Долотова А.М.; Саратовск. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1952. – 16 с.
1156600
  Яворская Н.В. Романтизм и реализм во Франции в XIX веке. / Н.В. Яворская. – М., 1938. – 208с.
1156601
  Чопорнов П.Я. Романтизм и реализм Герцена / П.Я. Чопорнов. – Минск, 1969. – 267с.
1156602
  Веденяпина Э.А. Романтизм И.И.Козлова : Автореф... канд. филол.наук: / Веденяпина Э.А.; МГУ. – М, 1972. – 21л.
1156603
  Стеценко В. Романтизм і релігійно-богословська проблематика в творчості Т. Шевченка / В. Стеценко, Р. Галуйко // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 25-32
1156604
  Хрулев В.И. Романтизм как тип художественного мышления / В.И. Хрулев. – Уфа : Башкирск. гос. ун-т, 1985. – 80 с.
1156605
  Супрун А.Г. Романтизм у системі філософських поглядів М.В. Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 124-127. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розкрито філософсько-естетичні, соціально-етичні та релігійні позиції українського філософа-романтика М.В. Гоголя.
1156606
  Нахлік Є. Романтизм у Шевченковій поезії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 43-52. – ISSN 0130-5263
1156607
  Мовчан В. Романтизм як "форма мистецтва" і художній напрям // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 182- 190


  У статті розглядається проблема романтизму в його історико-типологічних особливостях, обгрунтованих в естетиці Гегеля
1156608
  Мочернюк Н. Романтизм як проекційний простір у творчості Крісти Вольф // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 190-195. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1156609
  Кудрявцев М. Романтизм як спосіб художнього пізнання: тенденції та явища // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12 : Романтизм у літературі. – С. 2-9
1156610
  Ткаченко А. Романтизм як тип творчості та стиль: етнопедагогічний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 210-220
1156611
  Соллертинский И.И. Романтизм, его общая и музыкальная эстетика / И.И. Соллертинский. – М., 1962. – 48с.
1156612
   Романтизм. Открытия и традиции. – Калинин, 1988. – 150с.
1156613
   Романтизм: вопросы эстетики и художественной практики. – Тверь, 1992. – 145с.
1156614
  Генов К. Романтизмът в българската литература. / К. Генов. – София, 1968. – 566с.
1156615
  Пурпус І.В. Романтизовані єгиптяни: до проблем "етнічного характеру" й "етнотипу" // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 279-289. – ISBN 978-966-02-6446-5
1156616
  Горький Максим Романтик : Рассказ / Горький Максим. – Берлин. – 43 с.
1156617
  Упит А. Романтик : рассказы / А. Упит. – Москва : Художественная литература, 1969. – 240 с.
1156618
  Касьянова О. Романтик грузинської літератури // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 2 листопада (№ 43). – С. 3


  До 200-річчя Ніколоза Бараташвілі.
1156619
  Матвійчук Анатолій Романтик полустанку Любов : [інтерв"ю з народним артистом України А. Матвійчуком] / Матвійчук Анатолій, Клейменова Ольга; розмову вела О. Клейменова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 73-74


  Анатолій Матвійчук відчуває життя наскрізь. Від цього народжуються вірші, пісні. А якщо життя таке багатомірне, то й пісні щоразу не схожі одна на одну. Й автор, відповідно, всередині себе завжди різний. Для творчої натури неабияка перевага.
1156620
  Матвійчук Анатолій Романтик полустанку Любов : [інтерв"ю з народним артистом України А. Матвійчуком] / Матвійчук Анатолій, Клейменова Ольга; розмову вела О. Клейменова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 73-74


  Анатолій Матвійчук відчуває життя наскрізь. Від цього народжуються вірші, пісні. А якщо життя таке багатомірне, то й пісні щоразу не схожі одна на одну. Й автор, відповідно, всередині себе завжди різний. Для творчої натури неабияка перевага.
1156621
  Семенчук І.Р. Романтик революції / І.Р. Семенчук. – Київ, 1972. – 46с.
1156622
  Семенчук І.Р. Романтик революції / І.Р. Семенчук. – Київ, 1974
1156623
  Матющенко А. Романтик у лабетах залізної доби : Шлях драматурга Івана Кочерги до його шедеврів "Свіччине весілля" та "Майстри часу" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (645). – С. 48-52. – ISSN 0130-5263
1156624
  Ленч Л.С. Романтика / Л.С. Ленч. – М, 1949. – 64с.
1156625
  Хикмет Н. Романтика / Н. Хикмет. – М., 1963. – 72с.
1156626
  Хикмет Н. Романтика / Н. Хикмет. – М., 1964. – 218с.
1156627
  Демченко В.Г. Романтика / В.Г. Демченко. – Ужгород, 1966. – 60с.
1156628
  Лысенко С.А. Романтика борьбы и созидания : hомантич. стилевое течение в сов. драм. 20-30 -х гг. / С.А. Лысенко. – Минск, 1982. – 127с.
1156629
  Ройтер Л.Г. Романтика будней / Л.Г. Ройтер. – М, 1968. – 18с.
1156630
  Острик М.М. Романтика в літературі соціалістичного реалізму / М.М. Острик. – Київ, 1964. – 160с.
1156631
  Касумов Романтика в пейзаже / Касумов, , Надир Садых оглы. – Москва, 1978. – 14с.
1156632
  Руднева Е.Г. Романтика в русском критическом реализме. / Е.Г. Руднева. – М., 1988. – 173с.
1156633
  Дубровина И.М. Романтика в художественном произведении / И.М. Дубровина. – Москва : Высшая школа, 1976. – 256 с.
1156634
  Борзунов С.М. Романтика героизма / С.М. Борзунов. – М., 1985. – 284с.
1156635
   Романтика дальних дорог. – Москва, 1964. – 207с.
1156636
  Астальцев В.В. Романтика древ. архитектуры / В.В. Астальцев. – Москва, 1988. – 31с.
1156637
  Александрова Б.А. Романтика и реализм творчества раннего М. Горького : Автореф... наук: / Александрова Б. А.; Александров Б. А.; М. обл. пед. ин-т. – Ленинград, 1949. – 8 с.
1156638
  Лаврова Татьяна Романтика и романтика : Роза ветров // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 82-91 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
1156639
   Романтика и романтики. – М., 1987. – 190с.
1156640
  Левина Я.Б. Романтика и творчество советских писателей первой половины 20-х годов (А. С. Грин, К.Г. Паустовский, И. Э. Бабель, Б. А. Лавренов) : Автореф... канд. филол.наук: / Левина Я. Б.; Тбил. гос. пед ин-т. – Тбилиси, 1969. – 28л.
1156641
  Лебеденко Л. Романтика і навчання - це коли поруч "Софіївка" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 19 листопада (№ 216/217). – С. 6


  85и років з часу заснування Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
1156642
   Романтика і розкіш Санторині // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 32-33 : фото
1156643
  Малей Антоніна Романтика італійських Альп : Лижний сезон // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 72-73 : фото
1156644
  Белов С.В. Романтика книжных поисков. / С.В. Белов. – М., 1986. – 173с.
1156645
  Дашкевич Н.П. Романтика Круглого стола в литературах и жизни Запада. – Киев : Тип.Императорского университета Св.Владимира И.И.Завадского
Т.1 : Перелом в западно-европейской эпике в ХІІ-ХІІІ вв. – 1895. – 326, (13) с.
1156646
  Марьямов Э.М. Романтика малого экрана / Э.М. Марьямов. – М., 1973. – 158с.
1156647
  Абрамович А.Ф. Романтика мужества : очерки творчества кузбас. писателей / А.Ф. Абрамович. – Кемерово : Книжное издательство, 1975. – 184 с. : портр. – Библиогр.: с. 180-184
1156648
  Долинин В.М. Романтика научного поиска / В.М. Долинин. – М., 1964. – 224с.
1156649
  Егоров Б.А. Романтика нашего времени / Б.А. Егоров. – М, 1959. – 143с.
1156650
  Егоров Б.А. Романтика нашего времени / Б.А. Егоров. – Изд. 2-е, доп. и переработ. – М, 1960. – 159с.
1156651
  Полехина Ю. Романтика наших общаг // Сегодня. – Киев, 2015. – 17 ноября (№ 215). – С. 8-9


  Как студенты живут в киевских общежитиях: КНЭУ имени Гетьмана, НТУУ "КПИ", КНУ имени Шевченко и др.
1156652
  Фрейман Нина Романтика не по шаблону // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 24 : Америка. – С. 86-88 : Фото
1156653
  Кердівар Н. Романтика подорожей Миколи Трублаїні // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 4. – С. 128-129. – ISSN 0130-321Х
1156654
  Килимник О.В. Романтика правди / О.В. Килимник. – Київ, 1964. – 424с.
1156655
  Килимник Олег Романтика правди. Питання романтики в українській радянській літературі : Дис... докт. філолог.наук: / Килимник Олег;. – К, 1964. – 424л.
1156656
  Смолькова Л.В. Романтика советской молодежи и формы ее проявления : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Смолькова Л.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философ. фак. – М., 1969. – 15л.
1156657
  Нагель Отто Романтика химии. / Нагель Отто. – М., 1922. – 116с.
1156658
  Хікмет Н. Романтика. / Н. Хікмет. – К., 1975. – 230с.
1156659
  Шапошников В.И. Романтикам / В.И. Шапошников. – Ярославль, 1964. – 64с.
1156660
  Сидоренко В. Романтикам і прагматикам // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 98-100


  Чехія
1156661
  Офин Э.М. Романтики / Э.М. Офин. – Л, 1956. – 229с.
1156662
  Реутский П.И. Романтики / П.И. Реутский. – Иркутск, 1959. – 80с.
1156663
  Калиничев С.С. Романтики / С.С. Калиничев. – Сталино : Донбас, 1960. – 162 с.
1156664
  Кабаков М.В. Романтики / М.В. Кабаков. – Калининград, 1961. – 96 с.
1156665
  Иванов Н.А. Романтики / Н.А. Иванов. – Москва, 1961. – 15с.
1156666
   Романтики. – Омск, 1962. – 48с.
1156667
   Романтики. – М., 1962. – 126с.
1156668
   Романтики. – М., 1963. – 32с.
1156669
  Шкода В.Г. Романтики / В.Г. Шкода. – К., 1965. – 99с.
1156670
  Паустовский К.Г. Романтики / К.Г. Паустовский. – Калининград : Кн. изд-во, 1989. – 510 с. – (Морской роман)
1156671
  Джибладзе Г.Н. Романтики и реалисты в грузинской литературе 19 века. / Г.Н. Джибладзе. – Тбилиси, 1963. – 428с.
1156672
  Николаев Ю.И. Романтики моря / Ю.И. Николаев. – Южно-Сахалинск, 1961. – 24с.
1156673
  Гончаренко В.В. Романтики неба / В.В. Гончаренко. – К., 1981. – 135с.
1156674
  Яковенко С. Романтики, естети, ніцшеанці : Українська та польська літературна критика раннього модернізму / Сергій Яковенко; Українськ. наук. ін-т Гарвадського ун-ту; Ін-т критики. – Київ : Критика, 2006. – 296с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Критичні студії). – ISBN 966-7679-90-X
1156675
  Шутов И.Н. Романтики. / И.Н. Шутов. – Х, 1964. – 167с.
1156676
  Тацкий Ф. Романтиков вечерние раздумья : проза: повесть // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 4 (78). – С. 33-37
1156677
  Мисюров Н.Н. Романтическая "философия жизни" против "положительной эстетики" // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 219-225. – ISSN 1606-951Х
1156678
  Кожина Е.Ф. Романтическая битва / Е.Ф. Кожина. – Л., 1969. – 272с.
1156679
  Дальний Б.Д. Романтическая история / Б.Д. Дальний. – Воронеж, 1961. – 171с.
1156680
  Дальний Б.Д. Романтическая история / Б.Д. Дальний. – Воронеж, 1965. – 175с.
1156681
  Магина Р.Г. Романтическая лирика пушкинской поры / Р.Г. Магина. – Челябинск, 1984. – 71 с.
1156682
  Васина-Гроссман Романтическая песня XIX века / Васина-Гроссман. – Москва, 1966. – 407с.
1156683
  Балаев И.Т. Романтическая поэма Коста Хетагурова "Фатима". К вопросу о связи с романтическими поэмами Лермонтова / И.Т. Балаев. – Орджоникидзе, 1970. – 72 с.
1156684
  Попов В.Ф. Романтическая профессия. / В.Ф. Попов. – М, 1955. – 71с.
1156685
  Скопенко Л.Г. Романтическая сказка Клеменса Брентано : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.05 / Скопенко Л.Г.; Моск.гос.пед.инг-т. – М, 1977. – 14л.
1156686
  Ощепков А.Р. Романтическая топика в книге Астольфа де Кюстина "Россия в 1839 году" // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 46-57. – ISSN 0130-9730
1156687
  Василенко Б.А. Романтическая фантастика в творчестве О.М. Сомова, Н.В. Гоголя и В.Ф. Одоевского // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 311-313. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1156688
  Гайм Р. Романтическая школа : Вклад в историю нем. ума / [Соч.] Р. Гайма; Пер. с нем. В. Неведомский. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Типо-литогр. В.Ф. Рихтера, 1891. – X, 774, XI с.
1156689
  Дмитриев А.С. Романтическая эстетика Августа Вильгельма Шлегеля / А.С. Дмитриев. – М., 1974. – 120с.
1156690
  Бродский Б.И. Романтические ведуты / Б.И. Бродский. – Москва, 1966. – 247 с.
1156691
  Цессарский А.В. Романтические истории / А.В. Цессарский. – Москва, 1971. – 127с.
1156692
  Одоевский В.Ф. Романтические повести / В.Ф. Одоевский. – Л., 1929. – 399с.
1156693
  Бестужев-Марлинский Романтические повести / Бестужев-Марлинский. – Свердловск, 1984. – 414с.
1156694
  Чаянов А.В. Романтические повести. / А.В. Чаянов. – М., 1989. – 61с.
1156695
  Савельева Л.И. Романтические тенденции в античной литературе. / Л.И. Савельева. – Казань, 1973. – 149с.
1156696
  Минкашева В.С. Романтические тенденции в драматургии А.Н.Арбузова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Минкашева В.С.; МВ и ССО РСФСР. Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 39л.
1156697
  Попова Е.В. Романтические тенденции в историко-биографических повестях К.Г.Паустовского.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Попова Е.В.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1977. – 16л.
1156698
  Маевская Т.П. Романтические тенденции в русской прозе конца 19 века / Т.П. Маевская. – К : Наукова думка, 1978. – 236 с.
1156699
  Гусев В.А. Романтические тенденции в русской реалистической литературе конца 19 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Гусев В.А. ; МВ и ССО ВССР. – Днепропетровск, 1974. – 27 c.
1156700
  Гусев В.А. Романтические тенденции в русской реалистической литературе конца ХІХ в. (проза В.М.Гаршина, В.Г.Короленко, А.П.Чехова) : Дис... канд. фил.наук: / Гусев В.А.; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т им. 300-я воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1974. – 171л. – Бібліогр.:л.1-17
1156701
   Романтические традиции американской литературы XIX века и современность. – Москва : Наука, 1982. – 351 с.
1156702
  Литвиненко Н. Романтический архетип и некоторые аспекты интермедиальности (от "Ундины" к "Ундине") // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 136-148. – ISBN 978-966-171-889-9
1156703
   Романтический метод и романтические тенденции в русской и зарубежной литературе. – Казань, 1975. – 168с.
1156704
  Ковский В.Е. Романтический мир А. Грина / В.Е. Ковский. – Москва : Наука, 1969. – 296 с.
1156705
   Романтический мир А. Грина. – Москва, 1980. – 44 с.
1156706
  Каменский А.А. Романтический монтаж / А.А. Каменский. – М., 1989. – 334с.
1156707
  Фролов Г Романтический стиль в советской прозе 30-х годов. (М.Пришкив, К.Паустовский, А.Гайдар, Р.Фраерман) : Автореф... канд. филол.наук: 10.647 / Фролов Г,А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 26л.
1156708
  Федоров Ф.П. Романтический художественный мир: пространство и время / Ф.П. Федоров. – Рига, 1988. – 454с.
1156709
  Бегбедер Фредерик Романтический эгоист : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С.3-111. – ISSN 1130-6545
1156710
   Романтическое путешествие джедая // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 30-34 : фото
1156711
  Ковалев Ю.И. Романтическое стилевое течение в украинской советской поэзии 20- - 30-х гг. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Ковалев Ю.И.; АН УССР. Ин-тут лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 24л.
1156712
  Пономаренко О. Романтична "символічна автобіографія" Т. Шевченка у контексті алегорій оновленого суспільства // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 11 (163), листопад. – С. 8-14


  Розглянуто художні засоби поетичного циклу "В казематі"..., розкрито основне спрямування образів поем "Москалева криниця" й "Неофіти".
1156713
  Кралюк П. Романтична "українософія". Юліуш Словацький і Тимко Падура // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 345-349. – ISBN 978-966-2254-74-7
1156714
  Медведєва О. Романтична балада в російській, українській та польській літературах // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3 : Романтизм у літературі та мистецтві. – С. 23-28
1156715
  Нестелєєв М. Романтична візія суїцідальних мотивів у новелістиці Миколи Хвильового
1156716
  Назаренко С.П. Романтична домінанта в поезіях Т. Шевченка й Дж. Байрона // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 17/18. – С. 16-20.
1156717
  Назаренко С.П. Романтична домінанта в поезіях Т. Шевченка й Дж. Байрона // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 5 (297). – С. 33-38
1156718
  Первомайський Л.С. Романтична зустріч : оповідання / Л.С. Первомайський. – Харків : Гарт, 1930. – 63 с.
1156719
  Ярошевич І. Романтична інтерпретація національного минулого у драматичних творах М. Костомарова і Т. Шевченка // Збірник праць Всеукраїнської XXXVII наукової шевченківської конференції : 22-24 квіт. 2009 р. / Всеукраїнська наукова шевченківська конференція. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. – С. 444-451. – ISBN 978-966-493-285-8
1156720
  Поліщук Я. Романтична іронія та її модифікація в поезії Тараса Шевченка // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – C. 27-39. – ISSN 2312-6809
1156721
  Рева І.А. Романтична іронія у драмі "Дон Жуан" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 203-209. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1156722
  Тарасова М.О. Романтична історична візія України Тараса Шевченка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 208-216. – (Філологічні науки ; № 2)
1156723
  Ткачук М.П. Романтична картина світу в українських повістях Миколи Гоголя // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 13. – С. 36-39.
1156724
  Канова Г.О. Романтична комунікація: шляхи інтимізації оповіді // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 141-146
1156725
  Волошко Наталія Володимирівна Романтична концепція свободи як естетичного феномену та ії історична доля : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:09.00.08 / Волошко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1156726
  Волошко Наталія Володимирівна Романтична концепція свободи як естетичного феномену та її історична доля : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08. / Волошко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 180л. – Бібліогр.: л.169-18-
1156727
  Іглинський Г. Романтична місія слова, "І Архімед, і Галілей..." Тараса Шевченка як приклад профетичної лірики // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 116-122. – ISBN 978-966-493-139-4
1156728
  Канова Г. Романтична рецепція етнокультурних стереотипів ліричного героя : (на матеріалі творчості харківської школи романтиків) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 115-123. – ISBN 966-7773-70-1
1156729
  Ковалів Ю.І. Романтична стильова течія в українській радянськіх поезії 20-30-х років / Ю.І. Ковалів. – К, 1988. – 126с.
1156730
  Тетерина-Блохин Романтичне возвеличення жінки в українській і західноєвропейській літературі. Паралелі: Т. Шевченко і західноєвропейські письменники // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 50-59. – ISBN 978-966-2213-81-2
1156731
  Криницька Н. Романтичне коріння мотиву двійництва в романі Урсули Ле Гуїн "чарівник Земномор"я" // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 185-194
1156732
  Волошко Н.Є. Романтичне розуміння свободи як досягнення гармонії на основі естетизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1156733
  Стовбун Т. Романтичне у прозі Джона Гарднера // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 164-169
1156734
  Брацка М.В. Романтичний герой етнокультурного пограниччя: козак Сава в польській і українській літературах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 64-69


  У статті аналізується постать романтичного героя етнокультурного українсько-польського пограниччя - козака Сави, що втілювався в образах Сави Чалого і Сави Цалинського. Якщо в українському фольклорі й письменстві Сава трактується як зрадник і ...
1156735
  Задорожна Л.М. Романтичний герой Я. Щоголева: самотність у часі й просторі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 136-143. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті визначається нове бачення романтичного образу в поезії Я. Щоголева
1156736
  Бегбеде Ф. Романтичний егоїст : роман / Фредерік Бегбеде; перекл. з франц. Р.В. Мардера, О.М. Ногіної. – Харків : Фоліо, 2007. – 288с. – (Література). – ISBN 978-966-03-3926-2
1156737
  Наєнко М.К. Романтичний епос / М.К. Наєнко. – К., 1988. – 312с.
1156738
  Наєнко М.К. Романтичний епос. Ефект романтизму і українська література / М.К. Наєнко. – 2-ге вид., зі змінами й доп. – Київ : Просвіта, 2000. – 382с. – ISBN 966-7551-25-3
1156739
  Гудзенко О.П. Романтичний контекст української драматургії епохи розстріляного відродження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 102-104
1156740
  Денисова Т. Романтичний континуум американської літератури // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 13-29
1156741
  Кудряшова І.В. Романтичний метод у західноевропейській архітектурі 19 століття : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Кудряшова І.В.; Харківський держ.техн. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1156742
  Фуц Ю. Романтичний мотив двійництва в романі Юрія Винничука "Мальва Ланда" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 223-227. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1156743
  Ткачук О. Романтичний наратив ліро-епічної поеми Т. Шевченка "Гайдамаки" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 85-95


  У статті простежується вплив романтичної поеми на художнью структуру поеми Т. Шевченка "Гайдамаки". Аналізується "вершинна" композиція твору, роль ліричного оповідача, функціонування романтичних мотивів та засобів творення характерів у зв"язку з ...
1156744
  Проноза Д. Романтичний образ байронівської жінки // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 194-196. – ISBN 978-966-921-000-5
1156745
  Левицька О.Ю. Романтичний період творчості Морі Огая: проблематика, поетика : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Левицька Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 249 арк. – Додатки: арк. 208-249. – Бібліогр.: арк. 179-207
1156746
  Левицька О.Ю. Романтичний період творчості Морі Огая: проблематика, поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Левицька Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1156747
  Грабовський Сергій Романтичний прагматик української політики // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2009. – № 1/2 (49/50). – С. 86-90. – ISSN 1812--514Х
1156748
  Ткачук М.П. Романтичний світ творів Пантелеймона Куліша : навч. посібник для студ. та учнів / Микола Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 50, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 50. – ISBN 978-966-8336-57-0
1156749
  Сирота Ю. Романтичний символ творчості в поезії П. Куліша // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 41-47. – ISSN 2075-1486
1156750
  Шалагінов Б. Романтичний словник : до історії понять і термінів раннього німецького романтизму / Борис Шалагінов ; [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. – Київ : НаУКМА, 2010. – 136, [2] с. – Бібліогр.: с. 128-134. – ISBN 978-966-2411-2
1156751
  Шалагінов Б. Романтичний словник: до історії понять і термінів раннього німецького романтизму
1156752
  Ростан Е. Романтичні : Комедия в трьох дїях / Е Ростанд ; Переклав Франц Коковський. – Чернівці : Накладом Й. Стадника ; З друк. Т-ва "Руска Рада", під зарядом І. Захарка, 1908. – 82 с. – На с. 3: Панї Зофії Стадниковій присьвячує перекладчик. – (Бібліотека аматорських театрів ; Ч. 1)
1156753
  Бартіш С. Романтичні засади творення часопису "Молода Україна" Олени Пчілки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 11-15. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1156754
  Бабічева О. Романтичні засади творчості Григорія Квітки-Основ"яненка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 15-18
1156755
  Гудзенко Олена Петрівна Романтичні засади української драматургії 20-х років 20 століття (І.Дніпровський, Я.Мамонтов, М.Куліш) : Автореф.дис. ... канд. філолог. наук:10.01.01 / Гудзенко О.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1156756
  Гудзенко Олена Петрівна Романтичні засади української драматургії 20-х років ХХ століття (І.Дніпровський, Я.Мамонтов, М.Куліш) : Дис....канд.філолог.наук: 10.00.01 / Гудзенко Олена Петрівна; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 187 л. – Бібліограф.: л.187
1156757
  Лось О. Романтичні координати картини світу С"юзен Ворнер // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 164-170. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1156758
  Грабовський В. Романтичні мантри щедрого серця (кілька штрихів до творчого портрета Романа Дідули) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (690), червень. – С. 43-49. – ISSN 0236-1477
1156759
  Степовик Д.В. Романтичні портрети, пов"язані з іконописною і парсунною традиціями // Українське мистецтво першої половини 19 століття / Д.В. Степовик. – Київ : Мистецтво, 1982. – С. 74-102. – (Нариси з історіїї українського мистецтва)


  "Невідомий художник. Портрет М. Максимовича. Полотно, олія. 1840-і роки". (с. 94).
1156760
   Романтичні пригоди "Кота в чоботях" : Людвиг Тік, Шарль Перро, Якоб та Вільгельм Грімми : [казково-сатир. комедії] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; авт. пер. укр. та рос. мовами, прим. і наук. ст. - Борис Шалагінов. – Київ : НаУКМА, 2014. – 214, [3] с. – Текст укр. та рос. – Бібліогр.: с. 175, 205-215. – ISBN 978-966-2410-51-8


  Зміст: Кіт у чоботях / Людвіг Тік ; Кот в сапогах / Людвиг Тик ; Пан Кіт / Шарль Перро ; Кіт у чоботях / Якоб та Вільгельм Грімми ; "Кіт у чоботях" Людвіга Тіка як твір романтичного авангардизму" / Б. Шалагінов ; Примітки до "Кота в чоботях Людвіга ...
1156761
  Регуш Ю. Романтичні тенденції у розкритті теми смерті у творчості Якова Щоголева // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – C. 166-171. – ISSN 2307-2261
1156762
  Палюх Н. Романтичні традиції в дослідженнях неокласиків // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 241-249


  У статті розглядається унікальне явище початку ХХ століття на теренах України - український неокласицизм
1156763
  Жулинський М. Романтично-профетичний діалог Шевченка з Богом за Україну // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 77-92. – ISBN 966-95452-4-3
1156764
  Блашків О.В. Романтично-символістська концепція людської особистості та проблема драматичного характеру в ліричній драмі О. Олеся // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 5-10. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1156765
  Милль Пьер Романцеро [и др. рассказы] / Пьер Милль ; Пер. с фр. Н.П. Мартыновой. – Ленинград : Сеятель, 1925. – 48 с. – (Общедоступная библиотека "Сеятель" : Отдел художественной литературы ; [№ 141])
1156766
  Єфіменко В.М. Романчук Павло Родіонович. Герой Радянського Союзу // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 425-428. – ISBN 978-966-11-0226-1
1156767
   Романчук Сергій Павлович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 126-127
1156768
   Романчук Сергій Павлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 234-235 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1156769
   Романчук Сергій Павлович (1944) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 137-138. – ISBN 966-95774-3-5
1156770
  Богданов Б. Романът античен и съвременен / Б. Богданов. – София : Наука и изкуство, 1986. – 189 с.
1156771
  Бондин А.П. Романы / А.П. Бондин. – Молотов, 1950. – 400с.
1156772
  Тургенев Иван Сергеевич Романы / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1961. – 591с.
1156773
  Думбадзе Н. Романы / Н. Думбадзе; авториз. пер. с груз. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 471 с.
1156774
  Думбадзе Н.В. Романы / Н.В. Думбадзе. – Москва, 1968. – 470 с.
1156775
  Тургенев Иван Сергеевич Романы / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1969. – 432с.
1156776
  Тургенев Иван Сергеевич Романы / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1970. – 432с.
1156777
  Бестер Альфред Романы : [пер. с англ.] / Альфред Бестер , Гарри Гаррисон ; [Сост. Ю. Кривцов]. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 398 с. – (Библиотека современной фантастики ; Том 24)
1156778
  Тургенев Иван Сергеевич Романы / Тургенев Иван Сергеевич. – Переизд. – М., 1975. – 592с.
1156779
  Пушкин А.С. Романы / А.С. Пушкин. – Челябинск, 1981. – 417с.
1156780
  Пушкин А.С. Романы / А.С. Пушкин. – Симферополь, 1984. – 239с.
1156781
  Вельтман А.Ф. Романы / А.Ф. Вельтман. – Москва, 1985. – 524с.
1156782
  Джавахишвили М.С. Романы : романы / М.С. Джавахишвили. – Тбилиси, 1987. – 511 с.
1156783
  Калинин А.В. Романы / А.В. Калинин. – М. : Современник, 1988. – 383 с.
1156784
  Карелин Л.В. Романы / Л.В. Карелин. – М, 1990. – 650с.
1156785
  Пильняк Б.А. Романы / Б.А. Пильняк. – М, 1990. – 605с.
1156786
  Набоков В.В. Романы / В.В. Набоков. – Москва, 1990. – 529 с.
1156787
  Набоков В.В. Романы / В.В. Набоков. – Москва, 1991. – 429 с.
1156788
  Гагауз Л.Л. Романы А.А.Первенцева. (Проблематика и поэтика) : Автореф... канд. фило.наук: / Гагауз Л.Л.; Моск. обл. пед.и-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 22л.
1156789
  Байбулатов Н.К. Романы А.И. Эртеля : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Байбулатов Н.К. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1964. – 20 с.
1156790
  Книпович Е.Ф. Романы А.Фадеева "Разгром" и "Молодая гвардия" / Е.Ф. Книпович. – 2-е изд. – М., 1973. – 95с.
1156791
  Зелезинская Н. Романы Айрис Мердок = Уроки шекспировского жанра // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 264-273. – ISSN 0042-8795
1156792
  Гасымов И.А. оглы Романы Али Велиева : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Гасымов И.А. оглы. – Баку, 1978. – л.
1156793
  Шервашидзе В.В. Романы Андре Мальро : Автореф... канд филол.наук: 10.01.05 / Шервашидзе В. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1974. – 21л.
1156794
  Лейтес Н.С. Романы Анны Зегерс / Н.С. Лейтес. – Пермь, 1966. – 104с.
1156795
  Бехман И.В. Романы Анны Саксе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бехман И.В.; Латвийский гос.ун-т. – Рига, 1954. – 22л.
1156796
  Тонышева И. Романы Бальзака конца 20-х - начала 30-х годов "Шуаны", "Шагреневая кожа", "Эжени Гранде". (К вопросу о романтизме и реализме в творческом методе Бальзака). : Автореф... канд. филолог.наук: / Тонышева И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 22л.
1156797
  Проскурницкий В.М. Романы Бернгарда Келлермана и проблемы немецкой интеллигенции. : Автореф... канд. филолог.наук: 643 / Проскурницкий В.М.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1970. – 20л.
1156798
  Штриттматтер Э. Романы в стенограмме / Э. Штриттматтер. – Москва, 1978. – 252 с.
1156799
  Еганян Ю.М. Романы В.А.Каверина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 640 / Еганян Ю.М. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 22 с.
1156800
  Четверикова Н.И. Романы Вильгельма Раабе о современности. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.644 / Четверикова Н.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 20л.
1156801
  Толгуров З.Х. Романы Галины Николаевой. : Автореф... канд. филолог.наук: / Толгуров З.Х.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1967. – 19л.
1156802
  Стуков О.В. Романы Джеймса Олдриджа / О.В. Стуков. – М, 1961. – 80с.
1156803
  Степанов В.А. Романы Джеймса Олдриджа и современный антиколониалистский роман Англии. : Автореф... канд.филол.наук: 10.644 / Степанов В.А.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1970. – 16л.
1156804
  Лопырев Н.Т. Романы Джека Линдсея 1946-1959 годов : Автореф... Канд.филол.наук: / Лопырев Н.Т.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1960. – 18л.
1156805
  Быков В.М. Романы Джека Лондона. : Автореф... Канд.филол.наук: / Быков В.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1156806
  Захаров В.В. Романы Джорджа Мередита 1870-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Захаров В.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф-ра зарубежной лит-ры. – Ленинград, 1961. – 18л.
1156807
  Зунделович Я.О. Романы Достоевского / Я.О. Зунделович. – Ташкент, 1963. – 244 с.
1156808
  Ермакова М.Я. Романы Достоевского и творческие искания в русской литературе ХХ века / М.Я. Ермакова. – Горький, 1973. – 319 с.
1156809
  Хотинская Г.А. Романы Зигфрида Ленца / Г.А. Хотинская. – Саратов, 1985. – 124с.
1156810
  Рубанова Галина Леонтьевна Романы Зофьи Налковской 20-50-х годов (Проблематика и поэтика) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Рубанова Галина Леонтьевна; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 23л.
1156811
  Пушкин А.С. Романы и повести / А.С. Пушкин. – Молотов, 1939. – 400с.
1156812
  Пушкин А.С. Романы и повести / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1971. – 391с.
1156813
  Пушкин А.С. Романы и повести / А.С. Пушкин. – Волгоград, 1980. – 385с.
1156814
  Вольтер Романы и повести г. Волтера : пер. с франц. – Москва : В типографии С. Селивановского
Ч. 1. – 1805. – [4], 214 с.


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал.XIX ст.- відсутня Пер. Н.Е. Левицкий, И.Л. Голенищев-Кутузов, Ф.А. Полунин и др.
1156815
  Бойко Л.С. Романы и повести Филиппа Капельгородского в контексте советской историко-революционной прозы 20-30-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Бойко Л. С.; АН УССР,Ин-т лит. им. Шевченко. – К., 1980. – л.
1156816
  Бойко Л.С. Романы и повести Филиппа Капельгородского в контексте советской историко-революционной прозы 20-30-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Бойко Л. С.; АН УССР,Ин-т лит. им. Шевченко. – К., 1980. – 25л.
1156817
  Нарежный В.Т. Романы и повести, сочинения Василия Нарежного : Ч. 1-10. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Александра Смирдина, 1836. – [4], 378 с.
1156818
  Крахмальникова З.А. Романы и романисты / З.А. Крахмальникова. – Таллин, 1973. – 263с.
1156819
  Дрюон М. Романы из серии "Проклятые короли" / М. Дрюон. – Москва
1. – 1991. – 461с.
1156820
  Дрюон М. Романы из серии "Проклятые короли. / М. Дрюон. – Москва
2. – 1991. – 703с.
1156821
  Ерощева Ф.Ф. Романы К.А.Федина "Первые радости" и "Необыкновенное лето" : Автореф... канд. филол.наук: / Ерощева Ф.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 15л.
1156822
  Ивойлова И.Н. Романы Константина Александровича Федина "Первые радости", "Необыкновенное лето". Лекция / И.Н. Ивойлова. – Ленинград, 1961. – 56с.
1156823
  Кузнецов М.М. Романы Константина Федина / М.М. Кузнецов. – 2-е изд. – М., 1973. – 109с.
1156824
  Кузнецов М.М. Романы Константина Федина / М.М. Кузнецов. – 2-е изд. – М., 1980. – 158с.
1156825
  Левинсон З.И. Романы Константина Федина / З.И. Левинсон. – Тула, 1988. – 236с.
1156826
  Лукин Ю.Б. Романы Константина Федина "Первые радости" и "Необыкновенное лето" / Ю.Б. Лукин. – Москва, 1951. – 16с.
1156827
  Кирпотин В.Я. Романы Леонида Леонова / В. Кирпотин. – Москва ; Ленинград : Госиздат. художественной лит. ; [Ф-ка книги "Красный пролетарий"], 1932. – 111 с.
1156828
  Андрушко Чеслав Романы Леонида Леонова 20-х годов. (К проблеме жанра) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Андрушко Чеслав ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1978. – 15 с.
1156829
  Ковалев В.А. Романы Леонова / В.А. Ковалев. – Ленинград, 1954. – 400 с.
1156830
  Плещунов Н.С. Романы Лескова "Некуда" и "Соборяне" / Н.С. Плещунов. – Баку, 1963. – 192 с.
1156831
  Никулина Н.И. Романы М.Горького. / Н.И. Никулина. – Л, 1974. – 39 с.
1156832
  Анисимов И.И. Романы Марии Пуймановой / И.И. Анисимов. – Москва, 1950. – 21с.
1156833
  Певцов Ю.А. Романы Мигеля Анхеля Астуриаса 40-50-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.05 / Певцов Ю.А.; МГУ. – М, 1974. – 224л.
1156834
  Тамарченко Г.Е. Романы Н.Г.Чернышевского / Г.Е. Тамарченко. – Саратов, 1954. – 280с.
1156835
  Скороденко В.А. Романы Нормана Льюиса. : Автореф... канд.филол.наук: / Скороденко В.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 13л.
1156836
  Богомолова З.А. Романы П. А. Павленко : Автореф... канд. филол.наук: / Богомолова З. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1156837
  Крючкова Л.П. Романы Рикарды Хух. (Эволюция метода.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Крючкова Л.П.; МГУ. Филолог. ф-тет. – М., 1975. – 25л.
1156838
  Татаринова Людмила Николаевна Романы Роберта Пенна Уоррена : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Татаринова Людмила Николаевна; МГУ. Филол. фак. – М., 1973. – 22л.
1156839
  Макаров А.Н. Романы С.Бабаевского "Кавалер Золотой звезды" и "Свет над землей" / А.Н. Макаров. – М, 1951. – 24 с.
1156840
  Аниханова А.А. Романы С.Батлера : Автореф... канд. филол.наук: / Аниханова А.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 13л.
1156841
  Горбунов А.Н. Романы Скотта Фицджералда : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Горбунов А.Н. ; МГУ, Филол. фак. – Москва, 1968. – 13 с.
1156842
  Гончаров В.И. Романы Стояна Загорчинова и некоторые проблемы развития болгарской исторической прозы : Автореф... канд. филол.наук: 643 / Гончаров В.И.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1972. – 21л.
1156843
  Шейнкер В.Н. Романы Тобайаса Саоллета (1748-1753 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Шейнкер В. Н.; ЛГУ. – Л., 1956. – 16л.
1156844
  Кургинян М.С. Романы Томаса Манна : Формы и метод / М.С. Кургинян. – М. : Художественная литература, 1975. – 335с.
1156845
  Асаналиев К. Романы Тугельбая Сыдыкбекова / К. Асаналиев. – Фрунзе, 1956. – 102 с.
1156846
  Савуренок А.К. Романы У. Фолкнера 1920-1930-х годов / А.К. Савуренок. – Л., 1979. – 142с.
1156847
  Цебоева М.П. Романы Ф. М.Решетникова о рабочих ("Горнорабочие", "Глумовы", "Где лучше?") : Автореф... канд. филол.наук: / Цебоева М. П.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1954. – 16л.
1156848
  Пухов Ю.С. Романы Ф.В.Гладкова о советском рабочем классе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Пухов Ю.С.; АН СССР.Ин-т русской лит-ры. – Ленинград, 1953. – 18 с.
1156849
  Альми И.Л. Романы Ф.М. Достоевского и поэзия / И.Л. Альми. – Ленинград, 1986. – 81с.
1156850
  Горбунов А.Н. Романы Френсиса Скотта Фицджеральда / А.Н. Горбунов. – Москва : Наука, 1974. – 151 с.
1156851
  Славгородская Л.В. Романы Э.Т.А.Гофмана. : Автореф... Канд.филол.наук: 644 / Славгородская Л.В.; ЛГУ. – Л, 1972. – 18л.
1156852
  Репенкова М.М. Романы Элиф Шафак как пример структурированного повествования // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 20-30. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
1156853
  Голле Г.Е. Романы Ю.Германа о современности : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Голле Г.Е.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 20л.
1156854
  Гноева Нина Ивановна Романы Ю.Мушкетика в литературном процессе 60-70-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Гноева Нина Ивановна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 17л.
1156855
  Гноева Нина Ивановна Романы Ю.Мушкетика в литературном процессе 60-70-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Гноева Нина Ивановна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 17л.
1156856
  Вагнер Н.П. Романы, повести и рассказы Кота -Мурлыки : в 6 т. / [соч.] Кота-Мурлыки [псевд.]. – 3-е изд. ; 1900-1908. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 4 : 1. Новый век; 2. При царе Горохе; 3. Два брата; 4. Инегильда; 5. Актриса; 6. Гризли. – 1905. – 272, [5] с.
1156857
  Вагнер Н.П. Романы, повести и рассказы Кота -Мурлыки : в 6 т. / [соч.] Кота-Мурлыки [псевд.]. – 3-е изд. ; 1900-1908. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 6 : 1. Великое [и др.]. – 1905. – 272, [5] с.


  Содержание т. 6: 1.Великое; 2. К христовой заутрени; 3. Себе на уме; 4. Царевна Нанджана; 5. Блинное царство; 6. Херувим; 7. Весной; 8. Беата; 9. Не выдержал; 10. Вопрос; 11. Дедушкино поле; 12. Ника; 13. Сапфир Мирикиевич; 14. Горный медведь; 15. ...
1156858
  Пушкин А.С. Романы, повести, драматические произведения / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1973. – 544с.
1156859
  Верн Ж. Романы, повести, рассказы / Ж. Верн. – Ленинград
1. – 1956. – 479с.
1156860
  Верн Ж. Романы, повести, рассказы / Ж. Верн. – Ленинград
2. – 1956. – 479с.
1156861
  Островский Н. Романы. Речи, статьи, письма / Н. Островский. – М., 1949. – 640с.
1156862
   Романюк Владислав Федорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 363-364 : фото
1156863
   Романюк Йосип Тимофійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 303. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1156864
   Романюк Леонід Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 364-365 : фото
1156865
   Романюк Олена Владиславівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 365
1156866
   Ромась Микола Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 127-128
1156867
   Ромась Микола Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 235-237 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1156868
   Ромась Микола Іванович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 85-86. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
1156869
   Ромась Микола Іванович (1943) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 138-139. – ISBN 966-95774-3-5
1156870
   Ромашев Б. Великая сила. – МоскваЛ. : Искусство, 1949. – 58с.
1156871
  Далекий Н.А. Ромашка / Н.А. Далекий. – Львов, 1959. – 224с.
1156872
   Ромашка. – Ярославль, 1969. – 64с.
1156873
  Нечаев Л.Е. Ромашка и Черныш / Л.Е. Нечаев. – М., 1988. – 62с.
1156874
  Цукерман Кэтрин Ромашка из Руанды: красота и польза. Сила цветов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Август. – С. 34-35 : фото
1156875
  Трубицын В. Ромашка. Стихи. / В. Трубицын. – М., 1971. – 72с.
1156876
  Гирнык Н.А. Ромашки / Н.А. Гирнык. – М., 1957. – 87с.
1156877
  Молчанов Б.Л. Ромашки на пьедестале / Б.Л. Молчанов. – М., 1977. – 112с.
1156878
  Карасевич В. Ромашки с белыми ресницами / В. Карасевич. – Рига, 1963. – 100с.
1156879
  Филатов М.В. Ромашки: рассказы. / М.В. Филатов. – Якутск, 1979. – 46с.
1156880
  Гоцуленко В.Н. Ромашковая улица / В.Н. Гоцуленко. – Одесса, 1978. – 95с.
1156881
  Гірник М. Ромашковий цвіт : поезії / М. Гірник. – Київ, 1955. – 109 с.
1156882
  Борисова А.В. Ромашковое поле / А.В. Борисова. – М, 1979. – 119с.
1156883
  Суворов М.И. Ромашковый омут. / М.И. Суворов. – М., 1980. – 95с.
1156884
  Поливин Н.Г. Ромашковый пожар / Н.Г. Поливин. – М, 1972. – 168с.
1156885
  Ефимцов И Т. Ромашковый снег / И Т. Ефимцов, . – Орджоникидзе, 1964. – 107с.
1156886
   Ромащенко Людмила Іванівна: доктор філологічних наук, професор : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наукова бібліотека ; [уклад. Л.Г. Голиш]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – 36 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Вип. 15)
1156887
  Нечай П. Ромби і квадрати / П. Нечай. – Х., 1930. – 144с.
1156888
  Плахтієнко М.П. Ромбічні функції: початки теорії та прикладні задачі = Rhombic functions: an elements of theory and applied problems : (вібротехніка, будівельна архітектура, кристалографія, авіа та кораблебудування) / М.П. Плахтієнко; НАНУ; Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 2005. – 136с.
1156889
  Квасниця І.В. Ромбоедр (0112) на кристалах мармароських "діамантів" (Українські Карпати) // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2016. – Т. 13. – С. 32-35. – ISSN 2218-7472
1156890
  Падервинскас В.В. Ромбоэдрические и ромбические сети в трехмерном евклидовом пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Падервинскас В.В.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1156891
  Мацевич А.Ф. Ромен-зілля : пісенний триптих / А.Ф. Мацевич. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 189 с.
1156892
  Шугай О.В. Ромен-цвіт / О.В. Шугай. – Київ, 1966. – 62с.
1156893
  Мало Г. Ромен Кальбри / Г. Мало. – М., 1959. – 223с.
1156894
  Урицкая Б.С. Ромен Роллан - музыкант / Б.С. Урицкая. – Ленинград ; Москва : Советский композитор, 1971. – 270 с.
1156895
  Урицкая Б.С. Ромен Роллан - музыкант / Б.С. Урицкая. – 2-е изд., доп. – Ленинград ; Москва : Советский композитор, 1974. – 269 с.
1156896
   Ромен Роллан. – Киев, 1936. – 13 с.
1156897
  Вановская Т.В. Ромен Роллан / Т.В. Вановская. – Ленинград-Москва, 1957. – 176 с.
1156898
   Ромен Роллан. – Москва, 1959. – 176 с.
1156899
  Шайтанов О.В. Ромен Роллан / О.В. Шайтанов. – Москва, 1960. – 150 с.
1156900
  Гуля О.П. Ромен Роллан / О.П. Гуля. – Черновцы, 1960. – 67 с.
1156901
  Исбах А.А. Ромен Роллан / А.А. Исбах. – Москва, 1966. – 48 с.
1156902
   Ромен Роллан. – Москва, 1968. – 348 с.
1156903
  Мотылева Т.Л. Ромен Роллан / Т.Л. Мотылева. – Москва, 1969. – 380 с.
1156904
   Ромен Роллан. – Москва, 1970. – 176 с.
1156905
   Ромен Роллан. – Москва, 1974. – 109 с.
1156906
  Журавська І.Ю. Ромен Роллан : Життя і творчість / І.Ю. Журавська. – Київ, 1978. – 197 с.
1156907
   Ромен Роллан (1866-1991) : метод. рекомендации для отделов лит-ры на иностран. языках библиотек системы М-ва культуры СССР. – Москва, 1990. – 30 с. – (В помощь работникам библиотек)
1156908
  Балахонов В.Е. Ромен Роллан в 1914-1924 года / В.Е. Балахонов. – Ленинград, 1958. – 230 с.
1156909
  Балахонов В.Е. Ромен Роллан и его время : Ранние годы / В.Е. Балахонов. – Ленинград, 1972. – 197 с.
1156910
  Балахонов В.Е. Ромен Роллан и его время. ("Жан Кристоф") / В.Е. Балахонов. – Ленинград, 1968. – 262 с.
1156911
  Гильдина З.М. Ромен Роллан и мировая культура / З.М. Гильдина. – Рига, 1966. – 212 с.
1156912
   Роменець Володимир Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 304-305. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1156913
   Роменець Володимр Андрійович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 254. – ISBN 978-966-644-090-0
1156914
  Віргуш Н.В. Роменовий вир : лірика / Н.В. Віргуш. – Дніпропетровськ : Промінь, 1971. – 55 с.
1156915
  Правдюк О.А. Роменский кобзар Євген Адамцевич / О.А. Правдюк. – Київ : Музична Україна, 1971. – 130 с.
1156916
  Попович Олена Роменська нафта : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21
1156917
   Роменський краєзнавчий музей : Путівник. – Київ, 1966. – 38с.
1156918
   Роменський період // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 55-56


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1156919
  Шекспір В. Ромео i Джульєтта. Дванадцята ніч, або як собі хочете / Вільям Шекспір. – Харків : Фоліо, 2008. – 240с. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-966-03-4696-3
1156920
  Шекспир В. Ромео и Джульетта / В. Шекспир. – М.-Л, 1936. – 196с.
1156921
  Шекспир В. Ромео и Джульетта / В. Шекспир. – М., 1944. – 128с.
1156922
  Шекспир В. Ромео и Джульетта / В. Шекспир. – М.-Л, 1944. – 123с.
1156923
  Шекспир В. Ромео и Джульетта / В. Шекспир. – М.-Л., 1951. – 184с.
1156924
  Банделло Маттео Ромео и Джульетта / Банделло Маттео. – М, 1956. – 61с.
1156925
  Шекспир В. Ромео и Джульетта / В. Шекспир. – Москва, 1963. – 189с.
1156926
  Шекспир В. Ромео и Джульетта / В. Шекспир. – М., 1973. – 191с.
1156927
  Шекспир В. Ромео и Джульетта / В. Шекспир. – Минск, 1980. – 143с.
1156928
  Шекспир В. Ромео и Джульетта / В. Шекспир. – М., 1982. – 302с.
1156929
  Шекспир В. Ромео и Джульетта / В. Шекспир. – Ставрополь, 1982. – 302с.
1156930
  Шекспир В. Ромео и Джульетта / В. Шекспир. – М., 1983. – 672с.
1156931
  Карасев Л.В. Ромео и Джульетта (История болезни) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 10. – С.86-91. – ISSN 0042-8744
1156932
  Соловцов А.А. Ромео и Джульетта увертюра-фантазия П.И.Чайковского / А.А. Соловцов. – М., 1960. – 28с.
1156933
  Шекспір В. Ромео і Джульєтта : Трагедія на 5 дій / В. Шекспір; З англ. пер. А. Гозенпуд. – Харків : Мистецтво, 1937. – 199с.
1156934
  Кайн Ф. Ромео і Джульєтта з вулиці Бернау. / Ф. Кайн. – К., 1957. – 60с.
1156935
  Шекспір В. Ромео і Джульєтта. Дванадцята ніч, або Як собі хочете : [ переклад з англ. ] / Вільям Шекспір. – Харків : Фоліо, 2008. – 240 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 978-966-03-4173-9
1156936
  Гаврош Олександр Ромео і Жасмин : Драма на п"ятнадцять картин про людей і тварин // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 6. – С. 105-126. – ISSN 0130-321Х


  Сучасна історія про звичайного Пса та пораненої Чаплі
1156937
  Донцова Д.А. Ромео с большой дороги : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 382, [2] с. – Сериал "Любительница частного cыска Даша Васильева". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-19681-4
1156938
  Отченашек Я. Ромео, Джульетта и тьма / Я. Отченашек. – М., 1960. – 128с.
1156939
  Отченашек Я. Ромео, Джульетта и тьма / Я. Отченашек. – М., 1964. – 124с.
1156940
  Наулко Всеволод Роми в Україні : (до міжнародного дня ромів) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 5-10. – Бібліогр. в кінці ст.
1156941
  Дубинянская Я. Роми Шнайдер: ни о чем не спрашивать // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 2 (54). – С. 4-27. – ISSN 1819-6268
1156942
  Петровски Т. Ромите во Македониjа денес / Т. Петровски; Здружение на льубители на ромска фолклорна уметност "Романо ило". – Скопjе : ""Романо ИЛО"". – ISBN 9989-9960-4-0
Книга 1. – 2000. – 92с.
1156943
  Румянцев А.Ф. Ромкины зигзаги / А.Ф. Румянцев. – Кострома, 1957. – 58с.
1156944
  Авслендер С. Ромко : сибірське оповідання / С. Авслендер. – Одеса : ДВУ ; Юнсектор, 1927. – 35 с.
1156945
   Ромни : Історико-краезнавчий нарис. – Харків : Прапор, 1968. – 131с.
1156946
  Печора О. Ромоданівським шляхом // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 73-79.
1156947
  Буткевич Б. Ромський синдром // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 43 (208). – С. 32--35. – ISSN 1996-1561


  Українські цигани приречені на кримінал.
1156948
   Ромушкевич Валентина Іванівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 128
1156949
   Ромушкевич Валентина Іванівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 237 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1156950
   Ромушкевич Валентина Іванівна (1926) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 139-140. – ISBN 966-95774-3-5
1156951
  Цвейг С. Ромэн Роллан : Его жизнь и творчество / С. Цвейг. – Москва ; Петербург : ГИЗ, 1923. – 413 с.
1156952
  Столярова Ю.Д. Ромэн Роллан о В.И. Ленине / Ю.Д. Столярова. – Ташкент : Издателство Среднеазиатского государственного ун-та, 1960. – 14 с.
1156953
  Щербина Татьяна Рона- Альпы : Путешествия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 52-68 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1156954
  Лікарчук Д.С. Рональд Інглхард про роль політичних конфліктів в модернізації держави // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 233-235
1156955
  Иванян Э.А. Рональд Рейган / Э.А. Иванян. – Москва, 1991. – 411с.
1156956
  Кикило В. Рональд Рейган, каким он предстал в своих дневниках // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 24. – С. 32-35. – ISSN 0234-1670
1156957
  Шевелева Е.В. Ронген -- значит рябина. / Е.В. Шевелева. – М, 1972. – 160с.
1156958
  Шинкарук С. Ронделевий повтор як текстотвірне явище (на матеріалі поезії М. Боровка) // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 81-83.
1156959
  Мозгова Л. Рондель М. Боровка як ліро-епічний жанр // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 березня (№ 6). – С. 14, 15
1156960
  Головинский Г.Л. Рондо / Г.Л. Головинский. – Москва : Музгиз, 1963. – 64 с.
1156961
   Рондо смерти. – Киев : Полиграфкнига, 1994. – 480 с. – В изд. также: Убийство в бассейне / Мастерсон Вит ; Свидание в сумерках / У. Айриш ; Рондо смерти / Дж. Боггарт. - Загл. обл.: Рондо смерти. – ISBN 5-7707-6005-2
1156962
  Линдгрен А. Рони, дочь разбойника / А. Линдгрен. – Москва, 1987. – 190 с.
1156963
  Осараги Д. Ронины из Ако, или Повесть о сорока семи верных вассалах / Дзиро Осараги ; [пер. с яп. Александра Долина]. – Санкт-Петербург : ГИПЕРИОН. – (Terra Nipponica ; 17). – ISBN 5-89332-122-7
[Т. 1]. – 2006. – 539, [3] с.
1156964
  Осараги Д. Ронины из Ако, или Повесть о сорока семи верных вассалах / Дзиро Осараги ; [пер. с яп. Александра Долина]. – Санкт-Петербург : ГИПЕРИОН. – (Terra Nipponica ; 18). – ISBN 5-89332-124-3
[Т. 2]. – 2006. – 525, [2] c.
1156965
  Ліндгрен А. Роня, дочка розбійника / А. Ліндгрен. – Київ, 1987. – 166 с.
1156966
  Русаков Василий Роняют пух обрубки тополей... : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 72-73. – ISSN 0321-1878
1156967
  Ефимов Г.А. Роодник под ветлами : повести и рассказы / Г.А. Ефимов; пер. с чуваш. А.Курчаткина. – Москва : Современник, 1980. – 288 с.
1156968
  Антонов роп // Лейся песня
1156969
  Дужников Ю.А. Ропша : историко-краеведческий очерк / Ю.А. Дужников. – Ленинград, 1973. – 112 с.
1156970
  Конюх Я. Ропь спеціальних економічних зон в активізації польських інвестицій в регіонах України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-43.
1156971
  Донська М.Д. Рорзробка методів і технологій очищення води в наукових інститутах України // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 60-62
1156972
  Піскорська Г. Рорль інтелігенції в суспільному житті України на межі XIX - XX ст. З історії київської родини // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 307-311. – ISBN 978-966-95419-8-7
1156973
  Гончаренко О.С. Роробка і дослідження астрономо-геодезичних засобів і методів для визначення поверхні реального геоїду : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.24.01 / Олександр Степанович Гончаренко; Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2006. – 25с. – Бібліогр.: 10 назв
1156974
   Рорті (Rorty) Річард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 894-895. – ISBN 966-316-069-1
1156975
  Облога П.Л. Рос в Зореславе мальчишка. / П.Л. Облога. – Донецк, 1963. – 202с.
1156976
  Шведов Я.З. Рос на опушке клен. / Я.З. Шведов. – М., 1964. – 144с.
1156977
  Панасян С.А. Рос орешник... : рассказы / С.А. Панасян ; худож. А. Катин. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 350 с. – В изд. также: Юмористические рассказы / Н. Исаев. – (Молодые голоса)
1156978
  Білан Ю.Я. Росiйський наpод - пpовiдна нацiя сеpед piвнопpавних соцiалiстичних нацiй СРСР / Ю.Я. Білан. – Київ : Деpжполiтвидав, 1954. – 84 с.
1156979
  Олійник І.С. Росiйсько-укpаїнський словник / І.С. Олійник, Ганич Дмитро Іванович. – 5-те видання,доповн.і переробл. – Київ : А.С.К., 1997. – 760с. – ISBN 9665390287
1156980
  Карпенко В.Н. Роса / В.Н. Карпенко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 103с.
1156981
  Григурко І.С. Роса : повість / І.С. Григурко. – Одеса, 1976. – 180 с.
1156982
  Книш Г.А. Роса : поезії / Г.А. Книш. – Київ : Дніпро, 1976. – 158 с.
1156983
  Стефаник В.С. Роса / Василь Стефаник ; [наук. ред., упоряд.: Р. Піхманець]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – 179, [1] с., [12] арк. фот. : фот. – Текст за вид.: Повне зібрання творів: в 3-х т. / В. Стефаник. Київ, 1949-1954 рр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-428-396-7
1156984
  Чертков В.Е. Роса Бежина луга / В.Е. Чертков. – М., 1978. – 128с.
1156985
  Курганский М.И. Роса в Узбекистане. : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Курганский М. И.; Ташк. гос. ун-т. им. В. И, Ленина. – Ташкент, 1972. – 18л.
1156986
  Алиева Ф.Г. Роса выпадает на каждую травинку : роман / Фазу Алиева ; пер. с авар. Л. Румарчук. – Москва : Современник, 1973. – 212 с. – (Новинки "Современника")
1156987
  Дроздов И. Роса на асфальте. / И. Дроздов. – Рига, 1966. – 47с.
1156988
  Беляев М.А. Роса на белых яблонях / М.А. Беляев. – М., 1979. – 96с.
1156989
  Ляпунов В.И. Роса на ладони. / В.И. Ляпунов. – Ташкент, 1965. – 50с.
1156990
  Горев А.В. Роса на лотосе / А.В. Горев. – М, 1987. – 317с.
1156991
  Проскурин П.Л. Роса на рельсах. / П.Л. Проскурин. – Хабаровск, 1962. – 94с.
1156992
  Левин Б.Н. Роса на рябине: повесть, рассказы / Б.Н. Левин. – Х., 1980. – 167с.
1156993
  Махінчук М.Г. Роса на спориші : Оповідання, повісті, поезії / Микола Махінчук. – Київ : Українська хата, 2004. – 240с. – ISBN 966-7025-06-3
1156994
  Станцев В.Т. Роса на стволе / В.Т. Станцев. – Свердловск, 1962. – 36с.
1156995
  Никишин А.Н. Роса на черемухе / А.Н. Никишин. – Ярославль, 1970. – 52с.
1156996
  Оноприенко Ю.А. Роса на шпалах / Ю.А. Оноприенко. – Тула, 1985. – 176с.
1156997
  Гриценко А.И. Роса полей / А.И. Гриценко. – Ростов -на-Дону, 1974. – 63с.
1156998
  Селімов В.С. Роса прикордонних стежок / В.С. Селімов. – Ужгород, 1974. – 158с.
1156999
  Долгош І.І. Роса Росії : роман / І.І. Долгош. – Ужгород : Карпати, 1990. – 429 с.
1157000
  Мироненко А.А. Росава / А.А. Мироненко. – Донецьк, 1978. – 23с.
<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,