Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>
1156001
  Павлюк І.З. "Радянська Волинь" як тип української обласної компартійної газети (1939-1941, 1944-1991) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-25. – Бібліогр.: с.25, Літ.: 19 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено складну історію функціонування газети "Радянська Волинь" - органу Волинського обласного комітету Компартії України (1939-1941, 1944-1991) у контексті загальнополітичного розвитку держави та історії тоталітарної преси загалом.
1156002
  Борчук С.М. "Радянська енциклопедія історії України" - перша історична енциклопедія в УРСР // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 170-192. – ISSN 0130-5247


  Реконструюються ідеологічні й історіографічні мотиви підготовки та особливості реалізації проекту першої в УРСР історичної енциклопедії - чотиритомної "Радянської енциклопедії історії України", що побачила світ упродовж 1969-1972 рр.
1156003
  Атаян Гаяне "Радянська Попелюшка". Кінець міфу... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 лютого (№ 33/34). – С. 8-9


  24 лютого минає 100 років від дня народження Тетяни Яблонської. "День" вперше публічно процитує кілька фрагментів із майбутніх мемуарів художниці. Розмова з дочкою і головним популяризатором творчості Тетяни Яблонської, художницею Гаяне Атаян.
1156004
  Горенко М. "Радянський блеф" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 липня (№ 134). – С. 9


  "Реформа" середньої й вищої освіти в Криму спрямована на русифікацію шкільних і вишівських процесів.
1156005
  Пивовар С.Ф. "Радянський народ" / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 319-320. – ISBN 966-642-073-2
1156006
  Забілий Р. "Радянський режим в Україні був окупаційним" / розмову вів Сергій Зятьєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 грудня (№ 224). – С. 4-5


  "Історик Руслан Забілий - про "тюрму на Лонцького", злочини чекістів та можливість вивчати раніше заборонені теми".
1156007
  Толстих І.В. "Радянські корейці": маловідомі сторінки Корейської війни / І.В. Толстих, А.М. Обухова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 172-179. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1156008
  Галушко Т.К. "Раевские мои..." / Т.К. Галушко. – Л., 1991. – 157,3с.
1156009
  Яременко В. "Раз добром нагріте серце вік не прохолоне!" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 лютого - 13 березня (№ 9/10). – С. 10-11


  Благодатне листування з шевченколюбом Миколою Куделею.
1156010
  Гинзбург Л.В. "Разбилось лишь сердце мое..." : роман-эссе / Лев Гинзбург. – Москва : Советский писатель, 1983. – 255 с. : портр.
1156011
  Салтыков-Щедрин "Развеселое житье" и другие рассказы. / Салтыков-Щедрин. – М., 1954. – 176с.
1156012
  Касяненко А. Радянська авіація / А. Касяненко. – Х., 1928. – 56с.
1156013
  Клименко К. Радянська анексія країн Балтії у 1940 році та її аналогія з подіями в Криму навесні 2014 року // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 26-30. – ISSN 1814-3385


  У статті наданий порівняльний аналіз випадків анексії Радянським Союзом країн Балтїі (1940 р.) та Росією - Криму (2014 р.) з точки зору міжнародного права. Проаналізовано спільні риси підготовки, проведення і правового оформлення цих процесів, зроблено ...
1156014
  Свєженцев М.Д. Радянська армія та польське населення у 1944 р.: про що говорять джерела // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 39-44. – ISSN 1996-9872
1156015
  Годеладзе Ш.Г. Радянська астрономія про нові зірки / Ш.Г. Годеладзе. – К, 1952. – 32с.
1156016
  Горделадзе Ш.Г. Радянська астрономія про нові зірки / Ш.Г. Горделадзе. – Київ, 1962. – 32с.
1156017
  Всехсвятський С.К. Радянська астрономія про Сонце, зірки та планети / С.К. Всехсвятський, В.П. Цесевич. – Київ : Знання, 1959. – 39 с.
1156018
  Кравченко І.С. Радянська Білорусія / І.С. Кравченко, І.Є. Марченко. – Київ, 1965. – 126с.
1156019
  Носенко О.Є. Радянська Буковина / О.Є. Носенко. – Київ : Політвидав при ЦК КП(б)У, 1941. – 32 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
1156020
   Радянська Буковина. – Ужгород, 1970. – 272с.
1156021
  Комарницький С.І. Радянська Буковина в роки Великої Вітчизняної війни, 1941-1945 гг. / С.І. Комарницький. – Київ, 1979. – 135 с.
1156022
   Радянська Буковина. 1940-1945. – К., 1967. – 401с.
1156023
   Радянська Буковина. 1940-1963. – Чернівці
1. – 1965. – 430с.
1156024
   Радянська Буковина. 1946-1970. – Ужгород, 1980. – 272 с.
1156025
  Харук А.І. Радянська військова авіація в Україні в першій половині 20-х років: організація та озброєння // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 205-214. – ISSN 2313-5603
1156026
  Ленін В.І. Радянська влада і становище жінки / В.І. Ленін. – Київ, 1970. – 12с.
1156027
  Ленін В.І. Радянська влада і становище жінки / В.І. Ленін. – Київ, 1985. – 10с.
1156028
  Орлова Т.В. Радянська влада і українська селянка з точки зору історіографії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 118-124. – ISBN 966-614-021-7
1156029
  Єремєєва К. Радянська влада та росіяни в радянських політичних анекдотах на українську тематику // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 82-93. – ISSN 2077-7280
1156030
  Віхров М. Радянська генеалогія донецьких // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 20 (548), 18-24.05.2018. – С. 12-13. – ISSN 1996-1561
1156031
  Рубановський П.М. Радянська грошова система і зростання сталості купівельної спроможності карбованця у післявоенний період. / П.М. Рубановський. – К, 1950. – 31с.
1156032
   Радянська демократія і свобода особи. – К., 1972. – 216с.
1156033
  Стефаник С. Радянська держава -- найвища форма демократії. / С. Стефаник. – Львів, 1946. – 32с.
1156034
  Мальцев Л.Г. Радянська держава - найвища форма демократії / Л.Г. Мальцев. – К, 1946. – 17с.
1156035
  Зарицький М.О. Радянська держава - народна держава / М.О. Зарицький. – Львів, 1946. – 20с.
1156036
  Сушко Ю.С. Радянська держава як суб"єкт кримінальних правовідносин // Проблеми правознавства. – Київ, 1975. – Вип. 30
1156037
  Діхтяренко А.В. Радянська державна політика у сфері охорони природи УРСР у 1950- - на початку 1970-х років // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 126-132. – ISSN 2227-183Х


  Досліджено еволюцію підходів радянського партійно-державного керівництва у сфері охорони природи УРСР у 1950 - на початку 1970-х років. Простежено вплив урядових та партійних постанов на екологічну ситуацію в республіці.
1156038
   Радянська державність і демократія на сучасному етапі. – К., 1983. – 156с.
1156039
  Дорощук Н.О. Радянська державність і право в Україні 1917 - 1991 рр. / Н.О. Дорощук, Л.М. Хайнацька // Історія держави і права України : курс лекцій / В.М. Щербатюк, П.П. Захарченко, О.В. Кузьминець, В.А. Довбня, Н.О. та ін. Дорощук. – Київ : Фенікс, 2018. – С. 346-411. – ISBN 978-966-136-532-1
1156040
  Білоусов М.М. Радянська дипломатія і Загальна декларація прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 27-29


  The present article addresses the problem of Universal Human Rights Declaration in the policy of the Soviet Union, Within the framework of the present text the specifics of the Soviet hesitant attitude to the Universal Human Rights Declaration is ...
1156041
  Чуліпа І.І. Радянська дійсність в образотворчому мистецтві / І.І. Чуліпа. – К, 1977. – 48с.
1156042
  Лабур О. Радянська діловодна документація як джерело дослідження жіночого активізму в Україні 20-х рр. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 6 (32). – С. 16-22
1156043
  Довгерт А.С. Радянська доктрина міжнародного приватного права у світлі правового регулювання трудових відносин з іноземним елементом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 94-97. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  На конкретних прикладах показано, що специфіка трудових відносин, трудового права, зокрема трудового контракту, впливає на основні категорії міжнародного приватного права, які були розроблені стосовно комерційних правових відносин. Це дає підстави ...
1156044
   Радянська Дрогобиччина. – Дрогобич, 1957. – 203с.
1156045
  Даниленко В. Радянська економіка: від застою до занепаду // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Березень (№ 6). – С. 6-19
1156046
   Радянська енциклопедія історії України. – Київ
Т. 1. – 1969. – 552с.
1156047
   Радянська енциклопедія історії України. – Київ
Т. 2. – 1970. – 582с.
1156048
   Радянська енциклопедія історії України. – Київ
Т. 3. – 1971. – 576с.
1156049
   Радянська енциклопедія історії України. – Київ : Українська Радянська Енциклопедія
Т. 4 : Розлив - Яцкевич. – 1972. – 576с.
1156050
   Радянська єврейська орфографія, 1932. – 36с.
1156051
  Мішакова О. Радянська жінка у Великій Вітчизняній війні / О. Мішакова. – Київ, 1944. – 23с.
1156052
  Шевченко Л.О. Радянська і сучасна концепція Переяславської Ради 1654 р. // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 140-142
1156053
  Кафтанов С.В. Радянська інтелігенція вірно служить своїй Батьківщині. / С.В. Кафтанов. – Київ, 1946. – 88с.
1156054
  Кафтанов С.В. Радянська інтелігенція у Великій Вітчизняній війні. / С.В. Кафтанов. – Київ, 1944. – 23с.
1156055
  Ткач А.П. Радянська історико-правова наука про кодифікацію дореволюційного права України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 97-106. – (Серія права ; № 8)


  В статье дан обзор историко-правовой литературы, посвященной проблеме истории кодификации дореволюционного права Украины, за период с момента установления советской власти. Автор статьи высоко оценивает труд, внесенный учеными в исследование этой ...
1156056
  Шаравара Т. Радянська історіографія 1920 – 1960-х років про причини та наслідки селянської реформи 1861 року в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 59-62
1156057
  Гула В. Радянська історіографія 1960-х років: початок наукового вивчення радянського суспільства 1941 - 1942 рр. // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 152-159
1156058
  Власенко С. Радянська історіографія аграрної політики нацистської Німеччини на окупованій території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 133-135. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Досліджено радянську історіографію аграрної політики німецьких властей в окупованих областях України у 1941-1944 рр., визначено етапи її розвитку, проаналізовано основні напрями та тенденції у вивченні даної теми. In the article it is Soviet ...
1156059
  Бондаренко О. Радянська історіографія взаємин міського самоврядування з органами державної влади у Російській імперії в 1775-1870 рр. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 263-267
1156060
  Папенко Н.С. Радянська історіографія демократичного молодіжного руху ФРН (70-ті - початок 80-х pp.) / Н.С. Папенко, О.Г. Стегній // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 88-93. – (Історичні науки ; вип. 30). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1156061
  Зіміна М.В. Радянська історіографія доброчинно-меценатської діяльності великих землевласників України в другій половині XIX - на початку XXст. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 7-11. – ISSN 2077-1800
1156062
  Громова Н. Радянська історіографія календарної обрядовості українців / Наталія Громова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 133-141


  У статті розглядається інтерпретація українських календарних свят та обрядів радянськими етнологами в другій половині ХХ століття. Умовно всі праці, що стосуються святкової культури, розділено на дві групи: історія формування нових радянських обрядів ...
1156063
  Сарнацький О.П. Радянська історіографія кінця 1920-х - 1990 рр. про політику самодержавного апарату влади щодо українських політичних партій // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 56-60. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1156064
  Білоусенко Ю. Радянська історіографія партизанського руху на Ніжинщині // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 33-34
1156065
  Лабур О.В. Радянська історіографія про "звільнення жінки" в Україні 20-30-х рр.: перетворення ідеї в догму // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 121-129
1156066
  Пахоменков Ю.Г. Радянська історіографія про суспільно-політичні процеси в Україні в 1917 - на початку 1918 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 70-74. – ISSN 1728-3671
1156067
  Мартинюк О.В. Радянська історіографія проблеми еволюції правового становища жінки в Україні (X - перша половина XVII ст.) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 101-107. – ISSN 1563-3349
1156068
  Авхутська С. Радянська історіографія соціально-економічного розвитку Південно-Східної Русі у XII – першій половині XIIIст. / С. Авхутська, В. Турков // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 2 (26), квітень - червень. – С. 168-176. – ISSN 1998-4634
1156069
   Радянська карикатура викриває банду шпіонів і убійників Іуді-Тіто. – [Б.м. : б.в.]. – [18] с. : 17 ил. – Книжка-гармошка. - Мініатюрне видання
1156070
  Мироненко О. Радянська конституційна юстиція міжвоєнного періоду у концепціях марксистсько-ленінської юридичної думки // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 57-79
1156071
   Радянська культура. – Київ
11 січня. – 1959
1156072
  Григор"єв К. Радянська Литва / К. Григор"єв. – Київ, 1940. – 56 с.
1156073
  Горький М. Радянська література / М. Горький. – Київ; Харків, 1935. – 100с.
1156074
  Родько М.Д. Радянська література в Західній Україні. 1920 - 1939 / М.Д. Родько. – Київ, 1964. – 161с.
1156075
  Шовкопляс Іван Гаврилович Радянська література з археології України 1967-1975 рр. / Шовкопляс Іван Гаврилович, Дмитренко Надія Григорівна. – Київ : Наукова думка, 1978. – 343с.
1156076
  Роман М. Радянська література на Словаччині в 30-х роках ХХ ст. : Дис... докт.філол.наук: / Роман М.; КДУ. – К, 1964. – 235л. – Бібліогр.:л.326-336
1156077
   Радянська література народів СРСР : збірник. – Київ : Радянська школа, 1952. – 684 с.
1156078
  Римаренко Ю.І. Радянська людина -- патріот та інтернаціоналіст / Ю.І. Римаренко. – М, 1977. – 45с.
1156079
  Фомін П. Радянська марка зобов"язує / П. Фомін. – К., 1966. – 88с.
1156080
  Дудко М.О. Радянська медицина на службі у партизанів України / М.О. Дудко. – Київ, 1966. – 83с.
1156081
  Архірейський Д.В. Радянська митна служба міжвоєнної України : монографія / Дмитро Архірейський ; М-во освіти і науки України, Акад. митної служби України. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2013. – 289, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 276-289. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-328-080-6
1156082
  Михайлов І.В. Радянська міліція як орган оперативно-розшукової і процесуальної діяльності // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
1156083
  Гофенедер Філіп Радянська мовна політика в Україні: переклади творів Леніна українською 1930-х та 1950-х рр. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (637). – С. 37-47. – Бібліогр.: Літ.:с. 47; 27 п. – ISSN 0130-5263
1156084
  Негода О.О. Радянська модернізація України : Цикл уроків історії. // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 12. – С.15-17.
1156085
  Пархоменко М.Т. Радянська обрядовість - невід"ємний компонент соціалістичного способу життя. / М.Т. Пархоменко. – К., 1982. – 48с.
1156086
  Колісник Ю. Радянська освіта - вагомий чинник тоталітарного інформпростору // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 96-99
1156087
  Колісник Ю. Радянська освіта - вагомий чинник тоталітарного інформпростору // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 96-99
1156088
  Кравченко Т. Радянська педагогіка другої половини XX століття про статеве виховання школярів // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 2. – С. 8-10
1156089
  Розман І.І. Радянська педагогіка: біографічна парадигма другої половини 40-х - 80-тих рр. ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 219-221. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1156090
  Лабур О. Радянська періодика в Україні як джерельний масив з жіночної історії 20-30-х рр. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (30). – С. 35-41
1156091
  Різниченко Т.М. Радянська поезія в боротьбі за мир / Т.М. Різниченко. – К, 1986. – 33с.
1156092
  Склокіна І.Є. Радянська політика пам"яті про колаборацію періоду нацистської окупації як інструмент національної політики: регіональний аспект // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 118-141
1156093
  Войналович В.А. Радянська політична модель державно-церковних відносин: наслідки для України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 21-38
1156094
  Хрущов М.С. Радянська преса повинна бути найбільш сильною і найбільш бойовою! / М.С. Хрущов. – Київ, 1959. – 15 с.
1156095
  Кучар С.П. Радянська преса як засіб інтернаціонального вховання трудящих / С.П. Кучар. – К., 1978. – 175с.
1156096
  Доценко В. Радянська програма переселення євреїв на Південь України та Крим у 1920-ті - 1930-ті рр. // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 120-134. – ISBN 978-617-689-214-4
1156097
  Вітрук М.В. Радянська прокуратура на захисті конституційних прав громадян / М.В. Вітрук, Г.О. Мурашин // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 43-48. – (Серія права ; № 10)


  Конституционные права советских граждан благодаря их особой социальной природе как основных прав человека и высшей юридической силе подлежат повышенной охране, которая осуществляется советской прокуратурой специфическими методами и средствами. В ...
1156098
  Посохов С.І. Радянська публіцистика та історіографія про розвиток науки в університетах Російської імперії другої половини ХІХ-початок ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 728. – С. 228-237. – (Історія ; Вип. 38). – ISSN 0453-8048
1156099
  Осташко Т. Радянська репресивна політика щодо діячів українського національно-визвольного руху 1920 - 1922 роках // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 357-382. – ISBN 978-966-02-6038-2
1156100
  Кравчук Л.В. Радянська система освіти та її кадровий потенціал в новоутвореній Тернопільській області в період 1939–1941 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 90-92. – ISSN 2076-1554


  Розкрито основні аспекти підготовки за радянськими ідеологічними стандартами кадрів, які розставлялися на всіх освітньо-культурних щаблях нової радянської насильно провадженої системи освіти. Основним завданням яких було формування і виховання у дітей ...
1156101
  Задворний А.М. Радянська сім"я: її сучасне та майбутнє : Про роль сім"ї в умовах соціалістичного суспільства та її дальший розвиток / А.М. Задворний. – Київ : Политиздат, 1975. – 132, [4] с.
1156102
  Столяр М.Б. Радянська сміхова культура воєнного часу в поемі Олександра Твардовського "Василь Тьоркін" // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 20-24. – ISSN 2226-3209
1156103
  Бикова Т.Б. Радянська Соціалістична Республіка Тавриди // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 117-138
1156104
  Бондаренко Г. Радянська спадщина в музейному дискурсі. Післямова до виставки "Battle of memories: міфи та реалії радянської доби" // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (382), листопад - грудень. – С. 110-112. – ISSN 2664-4282
1156105
  Букрєєв Т.Б. Радянська та модерна українська історіографія феномену дитячої безпритульності в Україні в період формування радянської тоталітарної системи // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 194 : Історичні науки. – C. 90-95. – ISSN 1996-5931
1156106
  Олещук Н.Ю. Радянська та польська історіографія міжнародних відносин Другої Речі Посполитої та СРСР у 1932 - 1939 рр.: проівняльний аспект // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 243-255. – ISSN 2077-7280
1156107
   Радянська Тернопільщина, 1959-1975. – Львів, 1986. – 240с.
1156108
  Нефьодов Д.В. Радянська течія руху опору на Півдні України у вітчизняній історіографії 90-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 102-105. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
1156109
  Зелінська А.А. Радянська топонімія в Україні: сучасна ситуація та перспективи // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 6-15


  Проаналізовано українську топоніміку населених пунктів та адміністративних об’єктів у них. Визначено, що у незалежній Україні досі переважає радянська топоніміка. Це пояснюється повільними процесами перейменувань на Сході, Півдні та у Центрі країни. За ...
1156110
  Клименко П.Д. Радянська торгівля в нових умовах / П.Д. Клименко. – К., 1962. – 76с.
1156111
   Радянська торгівля в травні місяці 1934 року. – Х., 1934. – 76с.
1156112
   Радянська торгівля Української РСР. – К., 1971. – 321с.
1156113
  Маля Мартін Радянська трагедія: історія соціалізму в Росії 1917-1991 / Маля Мартін; Перекл.з англ. А.Д.Гриценко та ін. – Київ : Мегатайп, 2000. – 608с. – (Європейська історія). – ISBN 5-85722-095-5
1156114
  Даниленко І. Радянська Туркменія / І. Даниленко, 1932. – 97 с.
1156115
  Рудой П.Є. Радянська Україна -- високорозвинута індустріальна держава. / П.Є. Рудой. – К., 1959. – 56с.
1156116
  Стоян П.К. Радянська Україна - складова і невідємна частина Радянського Союзу : стенограма публічної лекції / П.К. Стоян ; Товариство для поширення політичних та наукових знань УРСР. – Київ, 1952. – 41 с.
1156117
   Радянська Україна : Довідник. – Одеса : Вид-во ЦК КП(б)У "Комуніст", 1940. – 586 с.
1156118
  Діброва О.Т. Радянська Україна / О.Т. Діброва. – Київ, 1962. – 80с.
1156119
   Радянська Україна. – Київ
3 березня (№ 52). – 1965
1156120
  Щербицький В.В. Радянська Україна / В.В. Щербицький. – Київ : Політвидав України, 1978. – 160 с.
1156121
  Тихомиров Яків Андрійович Радянська Україна / Тихомиров Яків Андрійович. – Київ : Політвидав Укр., 1979. – 88с.
1156122
  Щербицький В.В. Радянська Україна / В.В. Щербицький. – Київ : Політвидав, 1982. – 180 с.
1156123
  Васильчук Г.М. Радянська Україна 20-30-х рр. ХХ ст.: сучасний історіографічний дискурс / Г.М. Васильчук. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2008. – 312, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-599-314-3
1156124
  Кондратюк К. Радянська Україна 20–30-х років ХХ ст.: сучасний історіографічний дискурс // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 245-261. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
1156125
  Купчик О.Р. Радянська Україна і зовнішня політика СРСР у міжвоєнний період: (1920-1930-ті роки): головні дійові особи // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 21-33. – ISBN 978-617-7107-06-3


  Визначено персональний склад, національність та партійність керівників Управління Уповноваженого Народного комісаріату закордонних справ НКЗС СРСР при РНК УСРР у 1923-1937 рр. З"ясовано їх освітній рівень й фахову підготовку, проаналізовано участь у ...
1156126
  Богомолець О. Радянська Україна і українсько-німецькі націоналісти в Канаді / Олександр Богомолець. – [Б.м.] : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943. – 14 с
1156127
  Коротченко Д.С. Радянська Україна перед виборами Верховної Ради Республіки / Д.С. Коротченко. – К., 1938. – 14с.
1156128
  Шпаковська Л.В. Радянська Україна як інструмент експорту більшовицької революції в Румунію (початок 1920-х рр.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 44. – С. 91-106. – ISSN 2307-5244


  "У статті визначено місце і роль Королівства Румунії в більшовицькій загарбницькій політиці початку 1920-х рр.; вказано на наявність державного кордону між УСРР і Королівством Румунії та відсутність політичної угоди й офіційних відносин між державами; ...
1156129
  Васильєв О.О. Радянська Україна. / О.О. Васильєв. – Київ, 1967. – 40с.
1156130
  Діброва О.Т. Радянська Україна. (Економіко-географічний нарис). / О.Т. Діброва; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1962. – 80с. – (Сер.VI ; №7-8)
1156131
  Шугайлін О. Радянська фізична наука - передовий фронт боротьби за матеріалістичний напрям в сучасній фізиці / О. Шугайлін. – Київ, 1958. – 80 с.
1156132
  Рябінчук М.В. Радянська філософія: спроба історико-філософського осягнення та періодизації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 196-205
1156133
  Романенко Т.В. Радянська цензура друкованих періодичних видань УРСР у роки Другої світової війни // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 235-238
1156134
   Радянське - значить відмінне. – Дніпропетровськ, 1967. – 66 с.
1156135
  Пахомов І.М. Радянське адміністративне право / І.М. Пахомов. – Львів, 1962. – 295с.
1156136
  Пахомов І.М. та ін. Радянське адміністративне право / І.М. та ін. Пахомов. – Київ, 1971. – 302с.
1156137
  Мітюков О.Г. Радянське архівне будівництво на Україні. 1917-1973 / О.Г. Мітюков. – К., 1975. – 271с.
1156138
  Бабишкін К О. Радянське багатонацiональне кiномистецтво / К О. Бабишкін, . – Київ : Знання, 1974. – 48 с. – (Література і мистецтво. Сер. 5 / Т-во "Знання" ; 1 ; 1)


  У світі рішень XXV з"їзду КПРС та інших партийних документів аналізується питання розробки проблеми методів навчання у сучасній радянській педагогиці, узагальнюється досвід роботи найкращих шкіл республіки.
1156139
   Радянське будівництво. – К., 1974. – 399с.
1156140
  Кульчицький В.С. Радянське будівництво в Північній Буковині (1940-1941 рр) // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
1156141
  Буценко А. Радянське будівництво на Україні () / А. Буценко. – [Харків] : Книгоспіка, 1927. – 80 с. – (Жовтнева бібліотека / Истпарт ЦК КП/б/У та Всеукр. Жовтнев. комісія)
1156142
   Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни : (листоп. 1918 – серп. 1919) : збірник документів і матеріалів. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1962. – 764 с.
1156143
   Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1919-1920). – К., 1957. – 1084с.
1156144
   Радянське будівництво на Хмельниччині, 1921-1982. – Львів, 1983. – 190с.
1156145
  Ковальков О.Л. Радянське вторгнення до Афганістану і радянське суспільство // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 149-155. – ISBN 978-966-920-241-3
1156146
  Яковенко Д.Т. Радянське громадянство / Д.Т. Яковенко. – Київ, 1960. – 28с.
1156147
  Сатурін В.М. Радянське громадянство / В.М. Сатурін. – К., 1981. – 48с.
1156148
  Бакалінська Валентина Олексіївна Радянське декоротивно-прикладне мистецтво : Рек. покажчик літератури / Бакалінська Валентина Олексіївна. – Київ, 1976. – 38с. – (Мистецтво - народу / М-во культури УРСР; Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС)
1156149
   Радянське державне право. – Львів
1. – 1962. – 44с.
1156150
   Радянське державне право. – Львів
2. – 1962. – 30с.
1156151
  Макогон С.О. Радянське державне право / С.О. Макогон. – вип. 1. – Киев
Вип. 1. – 1966. – 84 с.
1156152
  Макогон С.О. Радянське державне право / С.О. Макогон. – вип.2. – К
Вип. 2. – 1966
1156153
  Макогон С.О. Радянське державне право / С.О. Макогон. – вип.3. – К
Вип. 3. – 1967
1156154
  Макогон С.О. Радянське державне право / С.О. Макогон. – вип.4. – К
Вип. 4. – 1968
1156155
  Соколов Б.М. Радянське державне право. / Б.М. Соколов. – К., 1941. – 272с.
1156156
  Тимцуник В. Радянське державне управління 50-60-х років (методологічний аспект) // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.8-18
1156157
  Дояр Л.В. Радянське державотворення в Україні у 1920-1930-х роках: погляд крізь десятиліття // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 301-311
1156158
  Маслов В.П. Радянське житлове право. / В.П. Маслов. – К., 1973. – 175с.
1156159
   Радянське Закарпаття : Довідник. – Ужгород, 1957. – 240с.
1156160
   Радянське Закарпаття, 1946-1958. – Ужгород, 1985. – 184с.
1156161
  Єременко В.В. Радянське законодавство про боротьбу з пияцтвом / В.В. Єременко, О.Й. Ляхович. – Київ, 1976. – 48с.
1156162
  Бутко І. Радянське законодавство про забезпечення населення житлом / І. Бутко. – Київ, 1970. – 68с.
1156163
  Лапай А.П. Радянське законодавство про охорону праці / А.П. Лапай. – Київ, 1965. – 34с.
1156164
  Голодний М.О. Радянське законодавство про релігийні культи / М.О. Голодний. – Вид. 2-е, прероб. – К., 1974. – 132с.
1156165
  Голодний М.О. Радянське законодавство про релігійні культи / М.О. Голодний. – Київ, 1968. – 112с.
1156166
  Матвеев Г.К. Радянське законодавство про шлюб і розлучення / Г.К. Матвеев. – Київ, 1949. – 23с.
1156167
  Заріцька І.М. Радянське земельне законодавство (грудень 1919 - березень 1921 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 28-32
1156168
  Індиченко П.Д. Радянське земельне право / П.Д. Індиченко. – Київ, 1971. – 174с.
1156169
  Слуцький О.Б. Радянське і культурне будівництво на Україні в перші роки боротьбі за соціалістичну індустріалізацію країни /1926-1929рр./ / О.Б. Слуцький. – Київ, 1957. – 210 с.
1156170
  Журавльова О Радянське іномовлення періоду "перебудови" на прикладі "Радіо Київ" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 72-77. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (29)). – ISSN 2219-8741
1156171
  Собуцький М. Радянське кіно після смерті Сталіна: іти вперед з обличчям, оберненим назад // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 5 (97). – С. 23-24. – ISSN 1562-3238


  Цей текст є версією доповіді на конференції "Пост-сталінські диспозитиви: суб’єктивність в радянській ідеології та кіно з 1956" 22–25 черв. 2011 р.
1156172
   Радянське колгоспне право. – Київ, 1979. – 376с.
1156173
  Василенко В.І. Радянське кримінальне право : Частина особлива / В.І. Василенко. – Київ : КДУ
вип.3. – 1967. – 92с.


  Підручникє третім випуском учбового посібника з Особливої частини радянського кримінального права. ІІІ. Злочини проти порядку управління.
1156174
   Радянське кримінальне право. – Київ, 1975. – 255 с.
1156175
   Радянське кримінальне право. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 1991. – 319с.
1156176
  Тихенко Сергій Іванович Радянське кримінальне право (частина особлива) : Учб.посібник / Тихенко Сергій Іванович, Матишевський Павло Семенович. – К : Вид-во Київського ун-ту
Вип.2. – 1966. – 96с.
1156177
   Радянське літературознавство. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР
№ 9. – 1948. – 200 с. ; 9
1156178
   Радянське літературознавство = Тарас Шевченко про народну творчість. – Київ, 1952
1156179
  Гайдай О.Ю. Радянське минуле в оцінках студентів-істориків // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 92-112. – ISSN 0130-5247


  Аналізується проблема ставлення до радянського минулого за результатами опитувань, проведених восени 2013 р. у вишах Центральної України - регіоні, який традиційно відіграє важливу роль у переломні моменти новітньої історії(парламентські, президентські ...
1156180
  Пижов Н. Радянське місто взавтра / Н. Пижов. – Харків : Господарство України, 1930. – 110 с.
1156181
  Селівановський В.П. Радянське місто сьогодні і завтра / В.П. Селівановський. – Харків, 1931. – 59с.
1156182
  Файзулін Я. Радянське підпілля знищило Хрещатик за тиждень // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 36 (89). – С. 54-57
1156183
  Голеня Є.Ф. Радянське право : Для студ. екон. відд. загальнонаук. вузів / Є.Ф. Голеня, Н.П. Лещенко, Я.Л. Штутін; МВ і ССО УРСР; Упр. вищ. учбов. закл. – 3-е вид. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту. – (На допомогу студентам загальнонаукових факультетів вищих учбових закладів)
Вип. 3 : Тематика контрольних робіт і методичні вказівки щодо їх виконання. – 1965. – 20с.
1156184
   Радянське право. – К., 1967. – 456с.
1156185
  Голеня Є.Ф. Радянське право : Підручник / Є.Ф. Голеня, В.П. Пастухов, В.З. Янчук. – Київ : Вища школа, 1986. – 367с.


  Питання теорії держава та права, розглядаються основні положення радянського державного, адміністративного, цивільного земельного, колгоспного, кримінального права. Окремий розділ розгляду питання правової охорони природи, а також відповідальність за ...
1156186
  Якименко О.Н. Радянське правосуддя / О.Н. Якименко. – К, 1975. – 96с.
1156187
   Радянське Прикарпаття. – Ужгород : Карпати, 1969. – 240с.
1156188
   Радянське Прикарпаття. – Ужгород, 1974. – 223с.
1156189
   Радянське Прикарпаття. – Ужгород, 1980. – 256с.
1156190
   Радянське Прикарпаття. 1959-1975. – Ужгород
2. – 1983. – 216с.
1156191
  Плисюк В.П. Радянське село в умовах розвинутого соціалізму / В.П. Плисюк. – Львів, 1980. – 136с.
1156192
  Анісімов М.І. Радянське селянство / М.І. Анісімов. – Київ : Укрполітвидав, 1946. – 96 с.
1156193
  Недбайло П.О. Радянське соціалістичне право. / П.О. Недбайло. – К., 1975. – 47с.
1156194
   Радянське соціалістичне суспільство. – К., 1950. – 32с.
1156195
  Ряппо Я.П. Радянське студентство / Я.П. Ряппо. – Київ, 1928. – 48с.
1156196
  Клековкін О.Ю. Радянське театрознавство // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 330-343. – ISBN 978-966-136-114-9
1156197
   Радянське трудове право. – К., 1975. – 359с.
1156198
  Пастухов В.П. Радянське трудове право / В.П. Пастухов. – Киев, 1989. – 205с.
1156199
  Ткач А.П. Радянське фінансове право / А.П. Ткач. – К., 1957. – 72с.
1156200
  Воронова Л.К. Радянське фінансове право / Л.К. Воронова. – Київ : Вища школа, 1973. – 204с.


  У книзі досліджується фінансова діяльність Радянської держави. Багато уваги приділено характеристиці бюджетного права, бюджетного процесу, фінансування і кредитування госпрозрахункових підприємств, податковому праву, грошовому обігу, валютному ...
1156201
  Гордон М.В. Радянське цивільне право / М.В. Гордон. – Харків, 1966. – 315с.
1156202
  Вільнянський С.Й. Радянське цивільне право / С.Й. Вільнянський. – Харків
1. – 1966. – 320с.
1156203
  Штутін Я.Л. Радянське цивільне процесуальне право України 1917-1920 рр. // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1156204
   Радянське цивільно-процесуальне право : Завдання для практичних занять. – Київ, 1977. – 140 с.
1156205
   Радянське цивільно-процесуальне право : Завдання для практичних занять. – Київ, 1980. – 101 с.
1156206
  Шамраєвський Я. Радянський Азербайджан / Українська наукова асоціація сходознавства ; Я. Шамраєвський. – Харків : Держвидав України, 1926. – 160 с.
1156207
  Машков Я. Радянський алюміній / Я. Машков. – Х., 1932. – 40с.
1156208
   Радянський архів. – Харків
Кн. 1 (16). – 1931. – До Кн. 4 (15) 1931р. див. назву "Архівна справа"; шифр "05 Архі" - правильний
1156209
   Радянський архів. – Харків
Кн. 2 (17). – 1931. – До Кн. 4 (15) 1931р. див. назву "Архівна справа"; шифр "05 Архі" - правильний
1156210
   Радянський архів. – Харків
Кн. 3 (18). – 1931. – До Кн. 4 (15) 1931р. див. назву "Архівна справа"; шифр "05 Архі" - правильний
1156211
   Радянський архів. – Харків
Кн. 4/5 (19/20) : До 2-го Всеукраїнського з"їзду архробітників. – 1931. – До Кн. 4 (15) 1931р. див. назву "Архівна справа"; шифр "05 Архі" - правильний
1156212
   Радянський архів. – Харків
Кн. 6 (21). – 1931. – До Кн. 4 (15) 1931р. див. назву "Архівна справа"; шифр "05 Архі" - правильний
1156213
  Плескачевьский Л.Ю. Радянський Борислав / Л.Ю. Плескачевьский. – К., 1940. – 36с.
1156214
  Темірова Н.Р. Радянський вимір "Українського історичного журналу" / Н.Р. Темірова, О.І. Федюн // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 26-34. – ISSN 2079-1828


  Аналізується тематичне наповнення журналу, яке було засноване у 1957 р. Першим відповідним редактором "Українського історичного журналу" був Ф. П. Шевченко. В ідеологічному плані він повністю підпорядковувався керівним колам партії.
1156215
  Потильчак О.В. Радянський військовий полон та інтернування в Україні (1939-1954) / О.В. Потильчак. – Київ : Нац. пед. ун-тет ім.М.П.Драгоманова, 2004. – 482с. – ISBN 966-660-182-6
1156216
  Антонюк О. Радянський вплив на державно-церковні відносини у Польщі (1944-1950 рр.) // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 69-77
1156217
  Рябокляч А.К. Радянський депутат - слуга народа / А.К. Рябокляч. – К., 1951. – 30с.
1156218
  Таранов А.П. Радянський депутат / А.П. Таранов. – К., 1959. – 63с.
1156219
  Лепьошкін О.І. Радянський державний лад-зразок ріноправності і співдружності націй / О.І. Лепьошкін. – Київ, 1954. – 36с.
1156220
  Фалькевич І. Радянський державний устрій / І. Фалькевич, 1929. – с.
1156221
  Білоколос Г. Радянський дипломат Дмитро Білоколос у дзеркалі родинних спогадів // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 56-58. – (Історичні науки)
1156222
  Литвин В. Радянський етап вітчизняної історії: до 80-річчя утворення СРСР і 85- річчя проголошення УРСР // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.180-197
1156223
  Юровський Д.Ю. Радянський закон на захист честі. і гідності громадян. / Д.Ю. Юровський. – К., 1959. – 44с.
1156224
  Юлдашев О.Х. Радянський закон на сторожі природи / О.Х. Юлдашев. – К., 1984. – 175с.
1156225
  Погромський В. Радянський історик Д.М. Сташевський про діяльність Американської адміністрації допомоги на радянських територіях і в країнах Східної Європи після Першої світової війни // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 101-112. – ISSN 1998-4634
1156226
  Александрова Л.П. Радянський історичний роман : (Деякі питання теорії жанру) / Л.П. Александрова; Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1961. – 36с.
1156227
  Смедлі С А.Е. Радянський Китай / С А.Е. Смедлі. – Х., 1934. – 83с.
1156228
  Кульчинська Л. Радянський кінематограф постсталінського періоду як засіб урегулювання соціальних проблем // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 63-67. – ISSN 1728-6875
1156229
  Генега Р.Я. Радянський кінематограф у Львові в перше повоєнне десятиліття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 106-122. – ISSN 0130-5247


  Структура повоєнного львівського кінопрокату, стан кінотеатрів
1156230
  Поляков Б.М. Радянський конкурсний процес // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 106-108.
1156231
   Радянський кримінальний процес. – Київ : Вища школа, 1971. – 346 с.
1156232
  Григор"єв Г. Радянський лад - джерело сили нашої Батьківщини. / Г. Григор"єв. – Київ, 1944. – 11с.
1156233
  Стафійчук І.П. Радянський лад - запорука перемоги над фашистською Німеччиною / І.П. Стафійчук. – К, 1984. – 47с.
1156234
  Леонтьєв А. Радянський лад - найдемократичніший лад / А. Леонтьєв. – К, 1945. – 16с.
1156235
  Титаренко С Радянський лад - найдемократичніший лад у світі / С Титаренко. – 2-е вид.,перероб. – Київ : б/в, 1950. – 74с.
1156236
  Титаренко С. Радянський лад - найдемократичніший лад у світі / С. Титаренко. – К : Держполітвидав, 1953. – 80с.
1156237
  Донець Олена Радянський лубок із фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (1923-1958) : Каталог / Олена Донець; НАН України; Нац. бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2006. – 162с. – ISBN 966-02-4040-6
1156238
   Радянський Львів. 1939-1955. – Львів, 1956. – 708с.
1156239
  Кралюк П. Радянський марксизм на українських землях // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 602-618. – ISBN 978-966-2254-74-7
1156240
  Танчер В.К. Радянський народ-будівник комунізму : (Матеріали до лекції) / В.К. Танчер; Київське обласне управління культури; Обласне лекційне бюро. – Київ, 1954. – 37с. – (На допомогу лекторові ; Вип. 17)
1156241
  Коваль П.Д. Радянський народ - втілення принципів пролетарського інтернаціоналізму / П.Д. Коваль. – Київ, 1976. – 47с.
1156242
  Горпинко О.М. Радянський народ - нова історична спільність людей / О.М. Горпинко. – Київ, 1974. – 79с.
1156243
   Радянський народ у боротьбі за відбудову і дальший розвиток народного господарства СРСР в післявоєнний період. – К., 1951. – 40с.
1156244
  Робсман В. Радянський Памір / В. Робсман : Партвидав "Пролетар", 1932. – 48 с.
1156245
  Лисенко О.С. Радянський партизанський рух 1941-1944 років: тогочасні реалії та контексти пам"яті / О.С. Лисенко, І.І. Дерейко // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 74-90
1156246
  Сорока Ю. Радянський партизанський рух на західноукраїнських землях (1941-1944) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 130-133. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено радянський партизанський рух на західноукраїнських землях. The article is studied the Soviet partizan"s movement at the West Ukraine, 1941-1944.
1156247
  Білоус О. Радянський партизанський рух у контексті визволення України (1942-1944 рр.) / О. Білоус, В. Смірнова // Україна. Хроніка визволення : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Легасова Л.В. та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – С. 48-57. – ISBN 978-617-7158-04-1
1156248
  Оратовський В. Радянський патріотизм -- виявлення єдності національних та інтеранціональних інтересів трудящих. / В. Оратовський. – К, 1952. – 60с.
1156249
  Кравцев І.Є. Радянський патріотизм - рушійна сила соціалістичного суспільства / І.Є. Кравцев. – К., 1950. – 59с.
1156250
  Лавров Ф.І. Радянський патріотизм в українській народній поетичній творчості / Ф.І. Лавров. – Київ, 1956. – 31с.
1156251
  Кравцев І.Є. Радянський патріотизм та боротьба проти буржуазного космополітизму / І.Є. Кравцев. – Київ : [Київська обл. друк], 1949. – 34 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
1156252
  Костюк Б. Радянський підхід до вивчення Другої світової війни необхідно викоренити // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 25 червня - 1 липня (№ 26). – С. 8
1156253
  Трублаїні М. Радянський прапор над полюсом / М. Трублаїні. – Одеса : Дитвидав, 1937. – 131с. – (Б-ка "Радянська авіація")
1156254
  Забілий Р. Радянський режим, що панував в Україні, був окупаційним... / інтерв"ю провів Сергій Зятьєв // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 18 травня (№ 20). – С. 3
1156255
  Приходько Р.С. Радянський Союз - країна масового атеїзму / Р.С. Приходько. – К., 1976. – 48с.
1156256
  Лемін І.М. Радянський Союз - провідна сила демократичного табору. / І.М. Лемін. – К., 1948. – 44с.
1156257
  Волков М. Радянський Союз велика авіаційна держава / М. Волков. – Київ, 1939. – 96с.
1156258
  Потрашков С.В. Радянський Союз і балканські проекти у Черчілля в 1942-1944 рр. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 50-58
1156259
  Трофимович В. Радянський союз і українсько-польська війна // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 59-69. – ISBN 978-966-600-651-9
1156260
  Крикніцький О. Радянський Союз і чехословацька криза 1938 року: дипломатичні та військові аспекти проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-88. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  По новому переосмислено радянські ініціативи під час чехословацької кризи. The article gives a new insight into the Soviet initiatives during the Czechoslovak crisis.
1156261
  Палкін Ю.І. Радянський Союз на шляху до комунізму / Ю.І. Палкін, Л.О. Лігачова. – Київ, 1975. – 159с.
1156262
  Білий В.В. Радянський Союз очима друзів. / В.В. Білий, В.І. Шепелєва. – К., 1975. – 40с.
1156263
  Касьян В.І. Радянський Союз у боротьбі за роззброєння / В.І. Касьян, А.С. Якимчук. – К., 1979. – 113с.
1156264
  Шипович Є.Й. Радянський Союз у системі світового господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 3-13. – Бібліогр.: 8 назв
1156265
  Кульчицький С. Радянський Союз: утворення і розпад // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2011. – № 1/2 (60/61). – С. 94-99
1156266
  Скрипчук Г.В. Радянський спадок в культурі незалежної України періоду 1980-х-1992 рр. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – C. 5-11. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
1156267
  Надольний І.Ф. Радянський спосіб життя і моральне виховання молоді / І.Ф. Надольний. – Київ, 1979. – 48с.
1156268
  Малишев Ю.В. Радянський спосіб життя і музична культура / Ю.В. Малишев. – К., 1978. – 48с.
1156269
  Капельгородська Н.М. Радянський спосіб життя і розвиток сучасного кіномистецтва / Н.М. Капельгородська. – К., 1978. – 48с.
1156270
  Зязюн И.А. Радянський спосіб життя і розвиток театрального мистецтва / И.А. Зязюн. – К., 1979. – 63с.
1156271
  Згурська К.І. Радянський суд - найдемократичніший в світі / К.І. Згурська. – Київ, 1957. – 39с.
1156272
  Панасюк Д.Х. Радянський суд - найдемократичніший суд у світі / Д.Х. Панасюк. – Київ, 1949. – 23 с.
1156273
  Горшенін К.П. Радянський суд / К.П. Горшенін. – К., 1951. – 80с.
1156274
  Захаров М.І. Радянський суд / М.І. Захаров. – Київ, 1970. – 83с.
1156275
  Гельфанд Й.А. Радянський суд і громадськість в боротьбі за соціалістичну законність / Й.А. Гельфанд, М.В. Пасічник. – Київ, 1960. – 112с.
1156276
  Суходрев В.М. Радянський суд на охороні прав жінок, дітей, сім"ї. / В.М. Суходрев. – К, 1954. – 64с.
1156277
  Соловйов О.Д. Радянський суд на сторожі прав і інтересів громадян / О.Д. Соловйов. – К., 1954. – 52с.
1156278
  Якименко О.Н. Радянський суд на сторожі прав трудящих / О.Н. Якименко. – К, 1960. – 51с.
1156279
  Киричук Ю.А. Радянський терор 1939 - 1941 рр. // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 574-595. – ISBN 966-00-0025-1
1156280
   Радянський тил у дні Великої Вітчизняної війни. – Київ-Харків, 1944. – 19с.
1156281
  Орлова Т.В. Радянський тоталітаризм і жіноцтво в контексті історіографії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 184-198. – ISSN 0130-5247
1156282
  Кобченко К. Радянський тоталітаризм у критичному осмисленні повоєнної діаспори // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 135-148. – ISBN 978-617-7034-13-0
1156283
  Волинський К.П. Радянський характер / К.П. Волинський. – Київ : Дніпро, 1982. – 223с.
1156284
  Врублевський В. Радянським людям. / В. Врублевський. – Київ, 1968. – 88с.
1156285
  Кудряшов В.П. Радянські акціонери / В.П. Кудряшов. – К., 1990. – 47с.
1156286
  Сабаль В. Радянські вибори - шлях до політичного плюралізму // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 472, червень : червень. – С. 15-17
1156287
  Стасюк О. Радянські виборчі кампанії 1950-1951 років у західноукраїнських областях УРСР // Емінак : науковий щоквартальник / . О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 2. – С. 58-63. – ISSN 1998-4634
1156288
  Стасюк О. Радянські виборчі кампанії як засіб індоктринації суспільства (на прикладі Української РСР повоєнного періоду // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Версьтюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (541), липень - серпень. – С. 84-97. – ISSN 0130-5247
1156289
  Гудзенко Л.М. та інші Радянські видання документальних матеріалів з історіі України / Л.М. та інші Гудзенко. – Київ, 1970. – 119 с.
1156290
  Рибченко Л.В. Радянські військові мобілізації 1943 року на території Лівобережної України : дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Рибченко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 201л. – Бібліогр.: л. 182-201
1156291
  Рибченко Л.В. Радянські військові мобілізації 1943 року на території Лівобережної України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Рибченко Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 3 назви
1156292
  Рибченко Л.В. Радянські військові мобілізації 1943 року на території Харківської та Луганської областей // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 103-110
1156293
  Рибченко Л. Радянські військові мобілізації на українських теренах у 1943 - 1944 рр. // Україна. Хроніка визволення : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Легасова Л.В. та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – С. 37-48. – ISBN 978-617-7158-04-1
1156294
  Шахрайчук І.А. Радянські військовопололені у нацистських таборах на території Дніпропетровщини (1941-1944 рр.) // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 56-66. – ISSN 2409-4137
1156295
  Кучер Володимир Радянські військовополонені: сталінські "зрадники Батьківщини" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 35-47
1156296
  Красніцький А.В. Радянські державні утворення доби української революції (1917-1921 рр.): аналітичний огляд історико-правових досліджень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 74-79


  У статті аналізується науковий доробок радянських, зарубіжних та сучасних вітчизняних правознавців про Українську СРР, Галицьку СРР, Кримську СРР, Одеську СРР, Донецько-Криворізьку РР та інші радянські утворення на території України 1917-1921 рр.
1156297
  Юкіш В.В. Радянські дослідження боротьби СРСР за міжнародне визнання Польської народної держави (1944-1945) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 39-45. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье дан обзор исследований советских ученых, посвященных проблеме внешней политики СССР по "польскому вопросу" на заключительном этапе второй мировой войны.
1156298
  Гавриленко В. Радянські дослідження зі сфрагістики (Історико-бібліографічний нарис) // Шлях до сфрагістики / В.О. Гавриленко. – Київ ; Львів : [б. в.], 2014. – С. 38-44. – ISBN 978-966-02-7306-1
1156299
  Шеремета О. Радянські дослідження філософської думки України: ідеологічний та адміністративний контекст дослідницьких стратегій // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 90-102. – ISSN 0235-7941
1156300
  Дем"янчук І.Л. Радянські журнали і організація їх роботи / І.Л. Дем"янчук; МВО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1958. – 36 с.
1156301
  Житков О.А. Радянські історики про аграрну політику Директорії Української Народної Республіки 1918 – 1920 рр. // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 16-25. – ISSN 2079-1828
1156302
  Боссе Г.Г. Радянські каучуковмісні рослини / Г.Г. Боссе. – Х., 1932. – 47с.
1156303
  Боссе Г.Г. Радянські каучукодайні рослини / Г.Г. Боссе. – Харків : Держсільгоспвидав, 1932. – 32с.
1156304
  Тичина І. Радянські командирські курси на території України в роки Громадянської війни 1919–1921 рр.: історія створення та діяльності // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 223-228. – ISSN 2309-9127
1156305
  Гурняк О. Радянські Конституції у світлі політичних репресій в Українській радянській соціалістичній республіці другої половини 30-х рр. ХХ ст. // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 177-179
1156306
  Вакарюк Л.В. Радянські концепції фінансово-правового інституту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 80-99. – (Правознавство ; Вип. 365)
1156307
  Зашкільняк Л. Радянські міфи в сучасній українській історіографії: час змін і замін // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 103-117
1156308
  Павлова О.М. Радянські міфи як постколоніальна проекція історичної пам"яті // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Івано-Франк. нац. мед. ун-т ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (55). – С. 317-324. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1156309
   Радянські народні частушки і коломийки. – К., 1953. – 216с.
1156310
  Жук В.Н. Радянські німці - жертви тоталітарного режиму 30-40-х років XX ст. на Полтавщині / В.Н. Жук, петренко // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 103-110
1156311
  Окіпнюк В.Т. Радянські органи військової контррозвідки в Україні (1929-1941 роки): історико-правовий аналіз // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (38). – С. 312-319. – ISSN 2072-8670
1156312
  Окіпнюк В. Радянські органи військової контррозвідки в Україні на початковому етапі "холодної війни" (1946-1953 роки) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 7-13. – ISSN 2220-1394
1156313
  Окіпнюк В. Радянські органи військової контррозвідки в Україні у період Другої світової війни // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 24-30. – ISSN 2409-4544
1156314
   Радянські органи державної безпеки в Україні (1918-1991 рр.): історія, структура, функції : матеріали круглого столу, 19 груд. 2013 р., м. Київ / Ін-т історії України НАН України, Голов. редкол. наук.-док. серії кн. "Реабілітовані історією", Від. по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ ; [упоряд.: О.Г. Бажан, Р.Ю. Подкур ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. – 469, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7274-3
1156315
   Радянські органи державної безпеки у 1939 - червні 1941 р. = Soviet State security agencies in 1939 - June 1941 : документи ГДА СБ України / упоряд. Василь Даниленко, Сергій Кокін ; НАН України, Ін-т укр. археологіїї та джерелознав. ім. М.С. Грушевського ; СБ України ; Галузевий держ. архів. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 1311 с. – (Більше не таємно ; Т. 3). – ISBN 978-966-518-478-2
1156316
   Радянські органи державної безпеки у 1939 - червні 1941 р. = Soviet state security agencies in 1939 - June 1941 : документи ГДА СБ України / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Служба безпеки України, Галуз. держ. архів ; упоряд.: Василь Даниленко, Сергій Кокін ; [редкол.: Г. Боряк та ін.]. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія. – (Радянські органи державної безпеки під час другої світової війни 1939-1945. Документи ГДА СБ України ; кн. 1). – ISBN 978-966-518-621-2
Ч. 1. – 2013. – 719, [1] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк. - Дані тит. арк. парал. укр., англ. - Покажчики: с. 671-698. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці док. та в підрядк. прим.
1156317
   Радянські органи державної безпеки у 1939 - червні 1941 р. = Soviet state security agencies in 1939 - June 1941 : документи ГДА СБ України / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Служба безпеки України, Галуз. держ. архів ; упоряд.: Василь Даниленко, Сергій Кокін ; [редкол.: Г. Боряк та ін.]. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія. – (Радянські органи державної безпеки під час другої світової війни 1939-1945. Документи ГДА СБ України ; кн. 1). – ISBN 978-966-518-622-9
Ч. 2. – 2013. – 607, [1] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк. - Дані тит. арк. парал. укр., англ. - Покажчики: с. 558-587. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці док. та в підрядк. прим.
1156318
  Міщанин В.В. Радянські освітні перетворення в Закарпатській області 1946-1950 рр.: ідеологічний аспект // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 34-42. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498


  "Йдеться про освітню реформу радянської влади в Закарпатській області 1946-1950 рр. На основі раніше неопублікованих документів, автор досліджує становище освіти на Закарпатті в перші повоєнні роки, вказує на відновлення радянською державою діяльності ...
1156319
   Радянські партизани були ізвєргами. Часто грабували й гвалтували жінок / текст: Ірини Левицької // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 32 (435), 23 серпня 2018. – С. 38-42


  Три дні святкували смерть Сталіна в Норильському таборі.
1156320
  Патриляк І. Радянські партизани в Україні: міфи навколо реальності // Партизанські колекції Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" : особові фонди : путівник / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – С. 33-39. – ISBN 978-617-7158-05-8
1156321
  Сергійчук В. Радянські партизани про ОУН-УПА // Самостійна Україна / Організація Державного Відродження України. – Торонто, 1992. – № 3. – С. 44-51.
1156322
  Сергійчук В. Радянські партизани про ОУН-УПА // Самостійна Україна / Організація Державного Відродження України. – Торонто, 1994. – № 3. – С. 15-20.
1156323
  Сергійчук Володимир Радянські партизани проти ОУН-УПА / Сергійчук Володимир. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – 200с. – Список документів: с.178-189. – ISBN 966-7060-36-5
1156324
  Олійник Ю. Радянські партизанські загони та з"єднання Хмельниччини в 1941-1944 рр. // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 15-18


  Формування, бойова діяльність і чисельність.
1156325
  Пустоход Радянські переписи населення / Пустоход
1156326
  Дузь І.М. Радянські письменники про Нову Конституцію СРСР / І.М. Дузь. – К., 1978. – 48с.
1156327
  Слободянюк М.А. Радянські підпільники у боротьбі з нацистськими окупантами на території України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 46-63. – ISSN 0130-5247
1156328
  Мокрогуз О.П. Радянські підручники про Україну у Другій світовій війні // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 13/14 (401/402), травень. – С. 4-8
1156329
  Малиновський І.О. Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами / І.О. Малиновський ; [за ред. В.О. Попелюшка]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – 305, [1] с. – Дод. тит. арк. ориг. - Резюме фр. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Антологія правової думки)
1156330
  Лисенко Я.О. Радянські просвітницькі технології 50-70-х рр. 20 ст. в контексті українських культурних традицій (на матеріалі Дніпропетровщини) : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Лисенко Я.О. ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1156331
  Брежнєв Л.І. Радянські профспілки - впливова сила нашого суспільства / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1977. – 32с.
1156332
  Чернявський Л.С. Радянські профспілки та Міжнародна організація праці: проблема взаємовідносин (1919-1953 рр.) / Л.С. Чернявський, С.В. Соломін // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-14. – ISBN 966-614-021-7
1156333
  Прядко Ю.М. Радянські реалії як складова формування національно свідомої громадянської позиції Ніни Матвієнко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 215-223
1156334
   Радянські свята і обряди в комуністичному вихованні. – Київ, 1978. – 256 с.
1156335
  Каганов Ю.О. Радянські свята та обряди у контексті ідеологічної політики в Україні другої половини XX ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 186-194. – ISSN 2076-8982
1156336
  Потильчак О.В. Радянські табори військовополонених в Україні (1939-1954): організаційно-структурний аспект / О.В. Потильчак. – Київ : Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова, 2004. – 53с. – ISBN 966-660-165-6
1156337
  Андрощук Г. Радянські товарні знаки в загальне користування не перейдуть!? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 10 грудня (№ 50). – С. 12-14
1156338
  Тарапон О. Радянські топоніми 1920 - 1930-х рр.: Історія формування та ідеологічно-ціннесне спрямування // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 103-115
1156339
  Остапенко П.О. Радянські топоніми населених пунктів України / П.О. Остапенко, С.О. Остапенко // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 146-149
1156340
  Токовенко В. Радянські традиції політичного керівництва та державного управління і їх вплив на політико - адміністративні відносини в сучасній Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.282-290. – ISBN 966-73-53-51-Х
1156341
  Лукова Валентина Василівна Радянські традиції, свята і обряди : Рек. бібліогр. покажч. / Лукова Валентина Василівна. – Київ, 1984. – 53с.
1156342
   Радянські традиції, свята і обряди : Рекоменд. бібліогр. покажч. – Київ
Вип. 2. – 1987. – 45с.
1156343
  Кордун Г.Г. Радянські фізики / Г.Г. Кордун. – Київ : Вища школа, 1975. – 136 с.
1156344
  Розенталь Г. Радянські фінанси до XV роковини жовтня / Г. Розенталь і О. Магазанік. – Харків : Держфінвидав, 1932. – 67 с.
1156345
   Радянській Львівщині 30 років. – Львів, 1970. – 200с.
1156346
  Крисенко Д.С. Радянсько-американський "ядерний діалог" періоду першої адміністрації Р.Рейгана (1981-1984 рр.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 212-215. – ISSN 2226-3209
1156347
  Мацейко Ю.М. Радянсько-американські відносини / Ю.М. Мацейко. – К., 1989. – 47с.
1156348
  Затовський Б.О. Радянсько-англійські відносини в кінці та після завершення Першої світової війни (7 листопада 1917 р. - 18 січня 1919 р.) / Б.О. Затовський, Ф.О. Самойлов // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 229-245. – ISSN 2312-6825
1156349
  Пилипенко В.В. Радянсько-іранська співпраця у сфері важкої промисловості, 1972 - 1990 // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 155-162. – ISSN 2077-7280
1156350
  Коваль В.С. Радянсько-німецький пакт 1939 р. // Минуле України: відновлені сторінки. / Хворостяний І.М. – Київ : Наукова думка, 1991. – С. 221-264
1156351
  Мордвінцев В. Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., 2000. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/abiturient/~bilety.htm. - 29.09.09
1156352
  Сорока Ю.М. Радянсько-польський договір 1952 р. про державний кордон і його наслідки для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 103-105. – (Історія ; вип. 59/60)


  Розглядаються питання встановлення радянсько-польського кордону в 1952 р.
1156353
  Кіцак В. Радянсько-польський кордон у міжнародній політиці під час та після ІІ світової війни // Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любаківщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Україна, Львів, 7 верес. 2018 р. / Львів. облдержадмін., Львів. облрада, Світова Федерація Укр. Лемків. Об"єднань [та ін. ; упоряд. Я. Галик]. – Львів : Левада, 2018. – С. 109-114. – ISBN 978-617-7527-36-6
1156354
  Білан Г.М. Радянсько-польські відносини в післявоєнний період (1945-1949 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Білан Г. М.; КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1955. – 317л. – Бібліогр.:л.I-XX
1156355
  Кундюба І.Д. Радянсько-польські відносини в роки диктатури санації (1926-1939) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 85-97. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 2)
1156356
  Чайковський А.С. Радянсько-польські військово-політичні відносини напередодні та в умовах Другої світової війни // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 215-236. – ISSN 0320-9466
1156357
  Чайковський А. Радянсько-польські військово-політичні відносини напередодні та в умовах Другої світової війни // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 194-214
1156358
  Прокоф"єва І.В. Радянсько-польські театральні зв"язки (1921-1939 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 30-35. – (Історичні науки ; вип. 20)


  На основе архивных и документальных материалов, работ советских авторов в статье исследуются советско-польськие театральные связи в 1921-1939 гг.
1156359
  Черніков І.Ф. Радянсько-турецькі відносини в 1923-1935 рр. / І.Ф. Черніков. – Київ, 1962. – 136 с.
1156360
  Худанич В.І. Радянсько-угорське співробітництво в 1945-1948 роках / В.І. Худанич. – Львів, 1974. – 160с.
1156361
  Носков А.М. Радянсько-фінляндська війна / А.М. Носков. – К, 1990. – 15с.
1156362
  Гетьманчук М. Радянсько-фінляндська війна 1939-1940 рр. та особливості її відображення в сучасній російській історіографії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 555 : Держава та армія. – 109-116. – ISSN 0321-0499
1156363
  Гончар Б.М. Радянсько-фінляндська війна 1939-40 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 380-381. – ISBN 966-316-045-4
1156364
  Гончар Б.М. Радянсько-фінляндський договір 1918 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 381-382. – ISBN 966-316-045-4
1156365
  Гончар Б.М. Радянсько-фінляндський мирний договір 1940 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 382. – ISBN 966-316-045-4
1156366
  Іжнін І Радянсько-фінська війна 1939 - 1940 років / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 283-304. – ISBN 978-617-10-0489-4
1156367
  Меньшов В.П. Радянсько-французький договір 1944 р. - найважливіший фактор зміцнення міжнародного становища Франції і відновлення її ролі як великої держави // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 61-71. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
1156368
  Павелко Л.О. Радянсько-чехословацьке науково-технічне співробітництво в галузі сільського господарства в 70-ті роки // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 17-24. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основе архивных материалов освящается братское сотрудничество между Советским Союзом и Чехословацкой Социалистической Республикой в области сельского хозяйства в 70-е годы и участие в нем Украинской ССР.
1156369
  Міщанин В.В. Радянсько-чехословацький договір про Закарпаття від 29 червня 1945 р. та його вплив на історичну долю краю // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 32-38. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1156370
  Матьовка Л.М. Радянсько-югославський конфлікт (1948-1953рр.) : історіографія проблеми // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 235-244. – (Історія ; Вип. 20)
1156371
  Баханова С. Радянсько-югославський конфлікт 1948-1956 рр. у шкільних підручниках з історії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 154-162
1156372
  Шахін Юрій Радянсько-югославський конфлікт за даними протоколів Політбюро ЦК КПЮ // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 92-102. – ISSN 0203-9494
1156373
  Керечанин В.М. Радянською дійсністю народжене / В.М. Керечанин. – К., 1986. – 95с.
1156374
   Радяться ректори українських вишів // Світ. – Київ, 2017. – Січень (№ 1/2). – С. 1


  У КНУ імені Тараса Шевченка на засіданні Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України обговорені актуальні питання вищої освіти і науки та пріоритетні напрямки їх розвитку у 2017 році. "...Президент Спілки ректорів, ректор Київського ...
1156375
  Козир П.П. Радячись з Іллічем... / П.П. Козир. – К., 1970. – 191с.
1156376
  Кола Раем должна быть земля наша / Кола, де Ріенци. – 2-е изд. – Птгр, 1918. – 16с.
1156377
   Раєвська Наталія Миколаївна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 369. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1156378
  Рожицына М. Раждение стали / М. Рожицына. – М.Л, 1941. – 182с.
1156379
  Буздин А.И. Раз задача, два задача... / А.И. Буздин. – Москва : Наука, 1990. – 239 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 81)
1156380
  Павлов С.Е. Раз и навсегда / С.Е. Павлов. – Минск, 1991. – 236с.
1156381
  Макнот Д. Раз и навсегда : Роман / Д. Макнот; Пер. с англ. Е.С.Шерра. – Москва : АСТ, 2000. – 416с. – (Очарование). – ISBN 5-17-002023-6
1156382
  Хейс Р. Раз картошка, два картошка... / Р. Хейс, О. Хемптон. – М, 1966. – 95с.
1156383
  Кобец В. Раз, два, три, четыре, пять... : Рассказы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 33-36. – ISSN 0321-1878
1156384
  Назиров М. Разаработка и внедрение методов расчета целеуказаний и географической привязки спутниковых фотоизображений на автномных пунктах приема информации. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.09 / Назиров М.; Главное управ.гидрометеоролог. – М, 1974. – 22л.
1156385
  Васильев Б.М. Разаработка месторождений асбеста / Б.М. Васильев. – Ленинград-Москва-Новосибирск, 1934. – 124с.
1156386
  Берлянд Н.Г. Разаработка методики интерпретации потенциальных полей с применением методов математической статистики и ее использование при геологическом истолковании гравитационного магнитного полей Южного Урал : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 051 / Берлянд Н.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 21л.
1156387
  Вельможный Н Б. Разбавление и хранение семени хряка. : Автореф... канд. биол.наук: / Вельможный Б.Н..; Укр. сельхоз. академия. – К., 1966. – 19л.
1156388
   Разбавленное молоко. – М., 1987. – 112с.
1156389
  Мурзин В.И. Разбавленные растворы воды в сжатом этане в критической области : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Мурзин В.И.; Гос. научно-исслед. и проект. ин-т азотной промышленности и продуктов орг. синтеза. – М., 1968. – 18л.
1156390
  Миниович В.М. Разбавленные растворы пропана в этане в окрестности критической точки растворителя : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Миниович В.М.; Гос. науч.-иссл. и проект. институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза. – М., 1971. – 20л.
1156391
  Караваева А.А. Разбег / А.А. Караваева. – Л., 1948. – 437с.
1156392
  Ференчук А.Н. Разбег / А.Н. Ференчук. – М, 1960. – 96с.
1156393
  Наумов Л.Н. Разбег / Л.Н. Наумов. – Владивосток, 1961. – 119с.
1156394
   Разбег. – Хабаровск, 1962. – 88с.
1156395
  Клаз И.С. Разбег / И.С. Клаз. – Минск, 1963. – 235с.
1156396
  Палийчук Б.Д. Разбег / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1964. – 181с.
1156397
   Разбег. – Ярославль, 1968. – 91с.
1156398
  Наумов Л.Н. Разбег / Л.Н. Наумов. – Владивосток, 1969. – 134с.
1156399
  Калюжный Г.П. Разбег / Г.П. Калюжный. – Л., 1976. – 36с.
1156400
   Разбег. – М., 1977. – 64с.
1156401
   Разбег. – Свердловск, 1978. – 175с.
1156402
  Краснова Н.П. Разбег / Н.П. Краснова. – Москва, 1979. – 104с.
1156403
  Долгий В.Г. Разбег / В.Г. Долгий. – М., 1980. – 390с.
1156404
  Долгий В.Г. Разбег / В.Г. Долгий. – Калининград, 1982. – 304с.
1156405
  Долгий В.Г. Разбег / В.Г. Долгий. – 2-е изд. – М., 1986. – 388с.
1156406
  Ставский В.П. Разбег. / В.П. Ставский. – МоскваЛ., 1931. – 319с.
1156407
  Ставский В.П. Разбег. / В.П. Ставский. – МоскваЛ., 1931. – 239с.
1156408
  Ставский В.П. Разбег. / В.П. Ставский. – Москва, 1967. – 238с.
1156409
  Веллер М.И. Разбиватель сердце / М.И. Веллер. – Таллин, 1988. – 269с.
1156410
  Лютц А.Ф. Разбивка крупных сооружений : основные положения / А.Ф. Лютц. – Москва : Геодезиздат, 1952. – 225 с.
1156411
  Крывый С.Л. Разбиение множества векторов с целыми неотрицательными координатами с использованием логических аппаратных средств / С.Л. Крывый, В.Н. Опанасенко // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 2, березень - квітень. – С. 151-161. – ISSN 1019-5262


  Розглянуто задачі розбиття множини векторів з цілими невід"ємними координатами відносно порогового значення і порогового відношення на два класи засобами логікових мереж зі здатністю адаптації. Обґрунтовано коректність алгоритмів реалізації такого ...
1156412
  Болтянский В.Г. Разбиение фигур на меньшие части / В.Г. Болтянский, И.Ц. Гохберг. – Москва, 1971. – 88 с.
1156413
  Катаев В.П. Разбитая жизнь или Волшебный рог Оберона / В.П. Катаев. – Москва, 1983. – 495с.
1156414
  Катаев В.П. Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона / В.П. Катаев. – Москва, 1973. – 526с.
1156415
  Рахман С. Разбитое зеркало : рассказы / С. Рахман. – Москва : Советский писатель, 1967. – 362 с.
1156416
  Макшеев В.Н. Разбитое зеркало : Повесть. Рассказы / В.Н. Макшеев. – Томск : Томское кн. изд., 1989. – 296 с.
1156417
  Погодин Н.Ф. Разбитое окно / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1962. – 16с.
1156418
   Разбитое окно. – Ставрополь, 1990. – 638с.
1156419
  Арагвиспирели Ш. Разбитое сердце : (избран. произв.) : пер. с груз. / Шио Арагвиспирели ; [вступ. статья С. Чилая]. – Тбилиси : Заря Востока, 1960. – 349 с.
1156420
  Арагвиспирели Шио Разбитое сердце : роман-сказ / Арагвиспирели Шио; пер. с груз. Н.Чхеидзе. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 255 с.
1156421
  Малышева А. Разбитые маски : Роман / Анна Малышева. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 429с. – (Криминальный талант). – ISBN 5-227-01645-3
1156422
  Филипенко Д.Н. Разбитые оковы / Д.Н. Филипенко. – Киев, 1974. – 271 с.
1156423
  Луковский И.В. Разбитые сердца / И.В. Луковский. – Москва, 1959. – 39с.
1156424
  Смолл Б. Разбитые сердца / Б. Смолл; Пер.с англ.Г.Карпинского. – Москва : Крон-пресс, 1996. – 512с. – ISBN 5-232-00358-5
1156425
  Мушфик М. Разбитый саз : стихи и поэма / Микаил Мушфик ; переводы. – Баук : Гянджлик, 1968. – 134 с.
1156426
  Лазня В.А. Разблачение германского милитаризма и фашизма в творчестве Вилли Бределя (20-е -- средина 50-х гг.) : Дис... канд. филол.наук: / Лазня В. А.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1975. – 235л. – Бібліогр.:л.188-235
1156427
  Кардава А.Н. Разбой по советскому уголовному праву / А.Н. Кардава. – Сухуми, 1969. – 67с.
1156428
  Берто Джузеппе Разбойник / Берто Джузеппе. – Москва, 1955. – 192 с.
1156429
  Беньковский И. Разбойник Добруш : (из народных уст) // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.8-12
1156430
  Великанов В. Разбойник и Мишка / В. Великанов. – Иваново, 1963. – 192с.
1156431
  Старицкий М.П. Разбойник Кармелюк : исторический роман / Михайло Старицкий. – Київ : Дніпро, 1988. – 686с. : іл. – ISBN 5-308-00209-6
1156432
  Полянкер Г.И. Разбойник Шмая : повесть / Г.И. Полянкер. – Москва : Советский писатель, 1960. – 244 с.
1156433
  Шиллер Ф. Разбойники / Ф. Шиллер. – Ленинград, 1950. – 176 с.
1156434
  Шиллер Ф. Разбойники / Ф. Шиллер. – Москва, 1967. – 270с.
1156435
  Шиллер Ф. Разбойники / Ф. Шиллер. – Москва, 1985. – 208с.
1156436
  Бунемер А. Разбойники в горах Атласа / А. Бунемер. – Москва, 1987. – 158с.
1156437
  Темкин Я. Разбойничий путь американских агрессоров / Я. Темкин, Е. Черняк. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1952. – 213 с.
1156438
  Темкин Я. Разбойничий путь американских агрессоров. / Я. Темкин, Е. Черняк. – М, 1952. – 189с.
1156439
  Гусев А. Разбор возражений Спенсера и его единомышленников против учения о боге, как личном существе / А. Гусев. – Казань : Типо-литогр. Импер. ун-та, 1896. – 58 с. – Отд. оттиск: Православный собеседник. 1896 г. - Шифр док-та 1 (Спенсер)
1156440
  Корш Ф.Е. Разбор вопроса о подлинности окончания Русалки А.С. Пушкина по записи Д.П. Зуева : I-[II] / Ф.Е. Корш. – 1898-1899. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
[I]. – 1898. – [2], 153 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1898, т. 3, кн. 3, с. 633-785
1156441
  Корш Ф.Е. Разбор вопроса о подлинности окончания Русалки А.С. Пушкина по записи Д.П. Зуева : I-[II] / Ф.Е. Корш. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
[II]. – 1899. – [2], 153-364 с.
1156442
  Незабитовский В.А. Разбор диссертации : в юридический факуьтет университета Св. Владимира // Крылов, как высший представитель русской басни : речь, произнесенная на торжественном акте ординарным профессором русской словесноти А.И. Селиным / А.И. Селин. – [Киев] : В университетской тип., 1868. – 45 с


  1846-1853 роках викладав історію права, державне право та фінансове право в Ніжинському лицеї. У 1853 році став завідуючим кафедрою міжнародного права Київського університету, пізніше — деканом юридичного факультету, був проректором Університету Св. ...
1156443
  Муравьев Н., Лунин М.С. Разбор донесения тайной следственной комиссии в 1826 г. Никиты Муравьева : [статья не поная]. – Б. м. – XXIV с.


  Котляревский, Александр Александрович (1837-1881). [Рец.] [Текст] : история русской жизни с древнейших времен. Сочинение И.Е. Забелина. Т. 1 и 2. М., 1876-79 / А. Котляревский. - Киев : Унив. тип., 1881. - 67 с. Отд. отт. из "Унив. изв." 1880 г., ...
1156444
   Разбор задач и указания по контрольной работе № 3. – Москва, 1968. – 6 с.
1156445
   Разбор задач по математике, предлагавшихся в контрольной работе № 4 поступающим на механико-математический и физический факультет МГУ. – Москва, 1968. – 8 с.
1156446
   Разбор замечательнейших уголовных процессов новейшего времени, в связи с изложением успехов психиатрии и судебной медицины. – 48с.
1156447
  Котляревский А.А. Разбор И. Забелина: "История русской жизни с древнейших времен", М., 1876-79, ч. 1-2 / [А. Котляревский]. – Б. м. – [67] с. – Отд. оттиск: с. 405-436, 459-493
1156448
  Гурлянд И.Я. Разбор изданий И.Я. Гурлянда [Рецензия М. Дьяконова] : 1. Ямская гоньба в Московском государстве до конца XVII века. II. Новгородские ямские книги 1586-1631 гг. / Рец. М. Дьяконова. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1902. – 45 с. – Дьяконов, Михаил Александрович (1855 или 1856-1919.)/ - Без тит. л.


  На с. 1 надпись: Дорогому Николаю Прокофьевичу Василенко от М. Дьяконова
1156449
  Филиппов А.С. Разбор исследования Александра Филиппова: О Наказании по законодательству Петра Великого в связи с реформою. Москва. 1891 [Рецензия] / сост. Н.Д. Сергеевским, орд. проф. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1894. – 20 с. – Отд. оттиск из кн.: Отчет о 35 присуждении наград гр. Уварова. Спб., 1894. - Без тит. л. и обл.


  Аат.: Сергеевский Николай Дмитриевич (1849-1908)
1156450
  Ардашев П.Н. Разбор книги А. Ону: Выборы 1789 года во Франции и наказы третьего сословия с точки зрения их соответствия истинному настроению страны : (С.-Петерьбург, 1908) / П.Н. Ардашев. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1909. – 33 с.
1156451
   Разбор книги, составленный С. Сапежко: "Латинская азбука : обучение чтению и письму : таблицы склонений и спряжений" : (курс 1-го класса гимназий) / [Ф. Миловидов, препод.] // Отчет о состоянии Киевской 2-й гимназии за 1889/90 учебный год / [Я. Юденич]. – Киев : Тип. газ. "Киевское слово", 1890. – 12 с.
1156452
  Коялович М.О. Разбор критики К.Н. Бестужева-Рюмина на сочинение М.О. Кояловича: "История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям" // История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям / М.О. Коялович. – Санкт-Петербург : типография А.С. Суворина, 1884. – С. 28
1156453
  Каринский М. Разбор мнения Милля о постулатах геометрического знания, подразумевающихся при геометрических дефинициях // О преподавании алгебры / В. Ермаков. – Санкт-Петербург, 1892. – 48с.
1156454
   Разбор моделей кристаллических структур : пособие. – Москва : МИСиС
Тема 6. – 1970. – 144с.
1156455
   Разбор одной схемы для магнитных измерений при помощи датчиков Холла / Ю. Бетко, И. Гласник, М. Полак, И. Пузяк. – Дубна, 1964. – 18с.
1156456
   Разбор ответных сочинений на задачу по части политической экономии,предложенную Императорскою С.Петербургскою АН в 1926 году. – Санкт-Петербург : Императорская АН, 1829. – 35с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1156457
  Билимович А.Д. Разбор положения о землеустройстве / А.Д. Билимович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – 68 с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
1156458
  Булгакова Н. Разбор разрывов. К доходам вузовских начальников приковано всеобщее внимание // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  Существует большой дисбаланс зарплат и сохраняется малая прозрачность вузовских бюджетов, подобные факты будут использоваться в политических целях. Так, вскоре после нижегородского случая в мае прошлого года в Москве была организована акция ...
1156459
  Наумов А.С. Разбор решения задач теоретического тура 17-й Всероссийской олимпиады по географии (апрель 2008г., Белгород) : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 39-45 : Табл. – ISSN 0016-7207
1156460
  Наумов А.С. Разбор решения задач теоретического тура 17 всероссийской олимпиады по географии : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 40-47 : Рис., табл. – ISSN 0016-7207
1156461
  Гойхман Г.И. Разбор систем разработки угольных месторождений Донецкого бассейна. / Г.И. Гойхман. – М.-Л., 1950. – 316с.
1156462
  [Дринов М.С.] Разбор сочинений П.А. Сырку "К истории исправления книг в Болгарии в XIV веке", составленный М.С. Дриновым. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук, 1900. – [2], 40 с. – Отд. оттиск: Отчет о присуждении Ломоносовской премии в 1899 г.. - Экз. № 293448 без обл.


  Сост. Дринов Марин Степанович (1838-1906)
1156463
  Соколов А Н. Разбор сочинения А.А. Измаильского: "Влажность почвы и грунтовая вода в связи с рельефом местности и культурным состоянием почвы" : рец. д-ра геологии Н. Соколова // Lensch und Eiszeit / A. Penck. – Braunschweig, 1884. – 10 с.
1156464
  Дашкевич Н.П. Разбор сочинения В.Ф. Миллера "Экскурсы в область русского народного эпоса" I-VIII, составленный Н. Дашкевичем / Н. Дашкевич. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук, 1895. – 42 с. – Отд. оттиск из: Отчет о XXXVI присуждения наград гр. Уварова
1156465
  Демченко В.Г. Разбор сочинения г. Казанцева "О разводе по римскому праву" // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 197-204. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
1156466
  Максимович К.И. Разбор сочинения г. Максимовича под заглавием: Primitae floare amurensis, составленный академиком Рупрехтом. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1859. – С. 33-77


  Авт. рецензии: Рупрехт, Франц Иванович (1814-1870)
1156467
  Бестужев-Рюмин [К.Н.] Разбор сочинения Н.А. Белозерской: Василий Трофимович Нарежный. Историко-биографическое исследование / К. Бестужев-Рюмин. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1894. – 10 с.


  На тит. стр. надпись: Из книг Василенко
1156468
  Незабытовский В.А. Разбор сочинения Н.К. Ренненкампфа "Очерки юридической энциклопедии" // Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; редкол.: П.П. Андрушко, Г.І. Балюк, І.А. Безклубий, О.А. Беляневич, Л.К. Воронова [та ін.]. – Київ : Либідь, 2011. – Кн. 1 : [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий ; передм.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – С. 443-474. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0601-2
1156469
  Фортинский Ф.Я. Разбор сочинения Н.М. Бубнова под заглавием "Сборник писем Герберта как исторический источник (983-997) критическая монография по рукописям" / составлен профессором Ф.Я. Фортинским. – С-Петербургъ : Тип. Императорской Академии наук, 1894. – 55 с.
1156470
   Разбор физики Г. Велланского опытной, наблюдательной и умозрительной, и других новейших авторов, учиненный 1834 года. – Санкт-Петербург : в типографии Департамента внешней торговли
Ч. 1. – 1834. – 130 с.
1156471
  Сумцов Н.Ф. Разбор этнографических трудов Е.Р. Романова / Сост. проф. Харьк. ун-та Н.Ф. Сумцовым // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 103 с.
1156472
  Спицын А.С. Разбор, обработка и издание археологического материала / А.С. Спицын. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1898. – 14 с.
1156473
  Забелин И.Е. Разбор: И.Забелина: “История русской жизни с древнейших времен”. н”. М. 1876-79, ч. 1-2 : [Рец.] [Текст] / [Сочинения А.А.Котляревского]. – С. 459-493. – Отд. оттиск: Отд. отт. из "Унив. изв." 1880 г., нояб., с.405-436; дек., с.459-493


  Котляревский, Александр Александрович (1837-1881). [Рец.] [Текст] : история русской жизни с древнейших времен. Сочинение И.Е. Забелина. Т. 1 и 2. М., 1876-79 / А. Котляревский. - Киев : Унив. тип., 1881. - 67 с. Отд. отт. из "Унив. изв." 1880 г., ...
1156474
  Чейз Д.Х. Разборка в Панама-сити. / Д.Х. Чейз. – Киев : Полиграфкнига, 1995. – 440 с.
1156475
  Калинцев Ю.К. Разборчивость речи в цифровых вокодерах / Ю.К. Калинцев. – Москва : Радио и связь, 1991. – 218 с.
1156476
  Дмитриев Т. Разброд. / Т. Дмитриев. – Москва-Л., 1925. – 160с.
1156477
  Усанин К. Разбуди меня рано : Рассказы и повести / К. Усанин. – Москва : Советский писатель, 1972. – 248с.
1156478
   Разбудившие землю. – Свердловск, 1965. – 262с.
1156479
  Скиба А.П. Разбудил хозрасчет инициативу. / А.П. Скиба. – Минск, 1991. – 131с.
1156480
  Исфандияр Разбудите меня с рассветом / Исфандияр. – Ташкент, 1982. – 126 с.
1156481
  Шаталова А. Разбудить спящего? Ориентиры высшей школы России и Германии разнятся // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 24 января № (3). – С. 22


  Председатель Ассоциации ведущих университетов России, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев уверен, что традиция воспринимать свой вуз вне какой-либо критики, по умолчанию считая его ведущим, лучшим в мире ...
1156482
  Непомнящий К.Е. Разбуженная Америка. / К.Е. Непомнящий. – М., 1959. – 78с.
1156483
  Милюков Д.Е. Разбуженная тайга. / Д.Е. Милюков. – Иркутск, 1963. – 145с.
1156484
  Измайлов В.А. Разбуженное сердце / В.А. Измайлов. – Кемерово, 1963. – 114с.
1156485
  Губжев М.М. Разбуженные борозды / М.М. Губжев. – Москва, 1987. – 287с.
1156486
   Разбуженные земли. – М., 1978. – 48с.
1156487
   Разбуженные земли. – М., 1987. – 46с.
1156488
  Фетисов А.П. Разбуженные просторы: Страницы истории Охотского побережья / А.П. Фетисов. – Хабаровск, 1982. – 224с.
1156489
  Глевицкая Е. Разбуженные революцией / Е. Глевицкая. – М., 1959. – 168с.
1156490
  Сарапин А.А. Разбуженные рощи / А.А. Сарапин. – К., 1963. – 131с.
1156491
   Разбуженный Восток. – Москва
Кн. 1. – 1960. – 319 с.
1156492
   Разбуженный Восток. – Москва
Кн. 2. – 1960. – 358 с.
1156493
  Ниалло А. Разбуженный Восток / А. Ниалло. – М., 1966. – 512с.
1156494
  Ниалло А. Разбуженный Восток / А. Ниалло. – Ташкент, 1973. – 549с.
1156495
  Иванов Г.А. Разбуженный проспект / Г.А. Иванов. – Алма-Ата, 1966. – 137с.
1156496
  Жупанов И.Л. Разбуженный рассвет / И.Л. Жупанов. – Москва, 1984. – 87с.
1156497
  Конан У.М. Развiццё эстэтычнай думкі у Беларусі (1917-1934гг.) / У.М. Конан; АН БССР, Ін-т філасофії і права. – Мінск : Навука і тэхніка, 1968. – 189 с.
1156498
  Шахновская С. Развал силы и сила развала буржуазной Германии / С. Шахновская. – М, 1924. – 88с.
1156499
  Искарай Хесус Развалины крепостной стены. / Искарай Хесус. – Москва, 1969. – 272с.
1156500
  Мирный П. Разве ревут волы, когда ясли полны? : Пропащая сила: Роман из народной жизни / П. Мирный; Пер. с укр. П. Карабан. – Симферополь : Крымиздат, 1956. – 382с.
1156501
  Шлыгин А.И. Разве я о себе? / А.И. Шлыгин. – М., 1990. – 220с.
1156502
  Фаризов И Развевающиеся страны: проблемы сельского хозяйства / И Фаризов. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
1156503
  Милановский Ю.Е. Разведем рыбу в степных прудах. (Рыбохозяйственное использование балочных прудов на примере прудов Сталинградской области). / Ю.Е. Милановский. – М., 1951. – 44с.
1156504
  Вегер Зденек Разведение волнистых попугайчиков / Вегер Зденек; Под ред. Малаханова Е.В. – Москва : Лесная промышленность, 1987. – 175с. : 8 илл.
1156505
  Ямов И.Д. Разведение голубей / И.Д. Ямов. – М., 1957. – 112с.
1156506
  Белый Н.Д. Разведение днепровского судака / Н.Д. Белый; Ролл Я.В. – Киев, 1954. – 24 с.
1156507
  Синицкий Н.Н. и др. Разведение дубового шелкопряда / Н.Н. и др. Синицкий. – К., 1952. – с.
1156508
   Разведение дубового шелкопряда. – Киев, 1952. – 180с.
1156509
  Рыжиков А.И. Разведение и выращивание карпа (Cyprinus carpiol) в солоноватоводных прудах. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Рыжиков А.И.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1973. – 27л.
1156510
  Карафезлиева Р.Х. Разведение и выращивание молоди длиннопалого рака в условиях Полесской зоны УССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Карафезлиева Р. Х.; АН УССР, Ин-т гидробиол. – К., 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1156511
  Карафезлиева Р.Х. Разведение и выращивание молоди длиннополого рака в условиях Полесской зоны Украинской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Карафезлиева Р. Х.; АН УССР, Ин-т гидробиол. – К., 1978. – 22л.
1156512
  Пахомов С.П. Разведение и выращивание сазана в пойменных водоемах / С.П. Пахомов, Е.П. Радченко. – М., 1952. – 28с.
1156513
  Васильев А.М. Разведение и использование свиней породы ландрас : Автореф... канд. с.-х.наук: / Васильев А.М.; Ленингр. с.-х. ин-т. – Л, 1959. – 21л.
1156514
  Вдовенко М.Е. Разведение и определение редкоземельных элементов методом хроматографии на бумаге : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Вдовенко М.Е. – Киев, 1964. – 15 с.
1156515
  Симонов Б. Разведение и содержание волнистых попугаев / Б. Симонов. – Ташкент, 1966. – 32с.
1156516
  Горбунова З.А. Разведение и товарное выращивание пеляди в малых озерах Карелии в целях повышения их рыбопродуктивности : Автореф... канд. биол.наук: / Горбунова З. А.; ГосНИОРХ. – Петрозаводск, 1967. – 21л.
1156517
  Стариков И.Д. Разведение куниц. / И.Д. Стариков. – М-Л, 1940. – 48с.
1156518
  Лабунский И. Разведение лесов на водоразделах в Донбассе / И. Лабунский. – Сталино, 1950. – 96с.
1156519
  Абрамов М.Д. Разведение норок / М.Д. Абрамов, канд. с.-х. наук. – Москва : Сельхозгиз, 1961. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 172-176
1156520
   Разведение нутрий. – М.-Л., 1939. – 36с.
1156521
  Шерешевский Э.И. Разведение охотничье-промысловых собак. / Э.И. Шерешевский. – М., 1951. – 84с.
1156522
  Попов В.Ф. Разведение промышленности Урала на завершающем этапе создания развитого социализма. / В.Ф. Попов. – Пермь, 1984. – 71с.
1156523
  Рогов С. Разведение раков и ловля их : практическое руководство для любителей рыболовства и промышленников : с 9 рис. / С. Рогов. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. А.Ф. Сухова, 1913. – 32 с.
1156524
   Разведение редких видов птиц. – М., 1986. – 207с.
1156525
  Костецкий Н.Д. Разведение роз на юге СССР. / Н.Д. Костецкий. – Симферополь, 1951. – 56с.
1156526
  Вилькош Ф. Разведение рыбы в небольших прудках / Фердинанд Вилькош, д-р, б. пред. Краков. о-ва рыбоводства ; Пер. с польск. с изм. и доп. Ф. Спичакова ; Г. У. З. и З. Департамент земледелия. – Москва : Типо-лит. В. Рихтер, 1914. – 40 с.
1156527
  Бородин Н.А. Разведение рыбы в прудах : с 64 рис. / [соч.] Н.А. Бородина, ст. спец. при Департаменте Земледелия. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. П.П. Сойкина, 1913. – 52 с. : ил. – (Библиотека сельского хозяина)
1156528
  Лискун Е.Ф. Разведение сельскохозяйственных животных / Е.Ф. Лискун. – 4-е испр. и доп. – М.-Л., 1931. – 240с.
1156529
   Разведение сельскохозяйственных животных. – М.-Л.
6. – 1951. – 128с.
1156530
  Кравченко Н.А. Разведение сельскохозяйственных животных / Н.А. Кравченко. – Москва, 1963. – 312с.
1156531
   Разведение сельскохозяйственных животных. Родственное спаривание (инбридинг). – Москва, 1962. – 39 с.
1156532
  Стариков И.Д. Разведение серебристо-черных лисиц. / И.Д. Стариков. – М-К-Л, 1940. – 96с.
1156533
   Разведение соболей. – Москва ; Ленинград, 1939. – 52 с.
1156534
  Горюнов Н.А. Разведение уток / Н.А. Горюнов. – М, 1958. – 158с.
1156535
  Гончаров И.П. Разведение уток на рисовых полях / И.П. Гончаров. – Краснодар, 1947. – 109с.
1156536
  Томкевич Н.Ф. Разведение фазанов : новая отрасль хозяйства : практическое руководство к массовому разведению фазанов / сост. Н.Ф. Томкевич, ст. инст-р Департамента земледелия по охоте и фазановодству, ред. жур. "Наша охота", ученый лесовод. – Петроград : Изд. и тип. П.П. Сойкина, 1915. – 128 с.
1156537
   Разведение ценных и редких видов животных. – М., 1987. – 176с.
1156538
  Вовейков Г.С. Разведение шмелей в целях опыления красного клевера. / Г.С. Вовейков. – Москва-Ленинград, 1954. – 76с.
1156539
  Плотников В.Г. Разведение, кормление и содержание кроликов / В.Г. Плотников, Н.М. Фирсова. – М., 1989. – 223с.
1156540
  Кузьмин С.Л. Разведениеи породы свиней с основами генетики / С.Л. Кузьмин. – М.-Л, 1934. – 228с.
1156541
  Новиков К. Разведка // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 25-30.
1156542
   Разведка боем. – М., 1943. – 45с.
1156543
  Борин Б Разведка боем / Б Борин. – Магадан, 1975. – 47с.
1156544
  Владимов М.В. Разведка боем / М.В. Владимов. – Москва, 1989. – 112с.
1156545
  Куренев Г.С. Разведка боем. / Г.С. Куренев. – М., 1957. – 114с.
1156546
  Карпов Е.В. Разведка боем. / Е.В. Карпов, П.М. Зубарев. – Ставрополь, 1971. – 222с.
1156547
   Разведка в боевых примерах. – Москва, 1972. – 310 с.
1156548
  Сергеев Ф.М. Разведка в военных планах США / Ф.М. Сергеев. – М., 1987. – 64с.
1156549
  Синяев А.Д. Разведка в горной местности / А.Д. Синяев. – М., 1963. – 108с.
1156550
  Яковлев Б.Н. Разведка в городе / Б.Н. Яковлев. – М., 1946. – 123с.
1156551
   Разведка в наступлении. – М., 1943. – 95с.
1156552
  Симонян Разведка в особых условиях / Симонян, Гришин И. – М., 1975. – 191с.
1156553
  Куприянов А. Разведка в Персии не очень трудна... // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2. – С. 96-99. – ISSN 0235-7089


  Компетентные органы Закаспийского фронта на иранской территории в 1919 году.
1156554
   Разведка в плавнях. – М., 1944. – 40с.
1156555
  Федотов М.Н. Разведка ведет поиск. / М.Н. Федотов. – Минск, 1976. – 158с.
1156556
  Орел В.Е. Разведка газовых месторождений / В.Е. Орел. – М., 1975. – 200с.
1156557
  Ивановский М.П. Разведка далеких миров / М.П. Ивановский. – Москва- Ленинград : Детгиз, 1951. – 416с.
1156558
  Первенцев А.А. Разведка жизнью / А.А. Первенцев. – М, 1965. – 48с.
1156559
  Миронов К.В. Разведка и геолого-промышленная оценка угольных месторождений / К.В. Миронов. – Москва : Недра, 1977. – 253с.
1156560
  Россель Ч. Разведка и контроразведка / Ч. Россель. – 2-е. – М., 1943. – 80с.
1156561
  Ронге М. Разведка и контрразведка / М. Ронге. – 2-е изд. – Москва, 1939. – 244 с.
1156562
  Ронге М. Разведка и контрразведка / М. Ронге. – К, 1993. – 239с.
1156563
  Роуан Р. Разведка и контрразведка. / Р. Роуан. – М, 1937. – 63с.
1156564
  Роуан Р. Разведка и контрразведка. / Р. Роуан, 1937. – 64с.
1156565
  Пухальский Л.Ч. Разведка и опробование урановых месторождений. / Л.Ч. Пухальский. – М., 1977. – 247с.
1156566
   Разведка и освоение гидротермальных месторождений горного хрусталя. – Москва : Недра, 1974. – 264с.
1156567
  Мирзаев С.Ш. Разведка и оценка запасов подземных вод для орошения. / С.Ш. Мирзаев. – Ташкент, 1977. – 144с.
1156568
   Разведка и оценка комплексных месторождений цветных металлов. – Москва : Недра, 1990. – 115с.
1156569
  Боревский Б.В. Разведка и оценка эксплуатационных запасов месторождений подземных вод в трещинно-карстовых пластах / Б.В. Боревский, М.А. Хордикайнен, Л.С. Язвин. – Москва : Недра, 1976. – 247с.
1156570
  Борзунов В.М. Разведка и промышленная оценка месторождений нерудных полезных ископаемых / В.М. Борзунов. – Москва : Недра, 1982. – 310с.
1156571
   Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений. – М.
1. – 1958. – 312с.
1156572
   Разведка и разработка полезных ископаемых. – М., 1958. – 251с.
1156573
  Калашников Е.В. Разведка и целеуказание / Е.В. Калашников. – Москва : Военное издательство, 1967. – 72с.
1156574
  Мильчаков В.А. Разведка идет впереди. / В.А. Мильчаков. – М, 1951. – 120с.
1156575
  Устюжанин В.И. Разведка идет на риск. / В.И. Устюжанин. – Владивосток, 1972. – 148с.
1156576
  Евграфов Д.В. Разведка как объект коллективного бессознательного / Дмитрий Евграфов. – Киев, 2007. – 164с. – ISBN 978-966-432-026-6
1156577
  Виноградов Л.Г. Разведка краба / Л. Виноградов ; Тихоокеан. науч.-исслед. ин-т рыбного хоз-ва и океанографии. – Владивосток : [б. и.], 1945. – 95 с. – Библиогр.: с. 29-30
1156578
   Разведка малых торфяных месторождений для сельскохозяйственного торфодобывания. – М., 1955. – 90с.
1156579
  Гершанович И.М. Разведка месторождений подземных вод в трещиноватых породах геофизическими методами / И.М. Гершанович. – Москва : Недра, 1975. – 126с.
1156580
  Каждан А.Б. Разведка месторождений полезных ископаемых : Учебное пособие для вузов / А.Б. Каждан. – Москва : Недра, 1977. – 327с.
1156581
   Разведка месторождений урана для отработки методом подземного выщелачивания. – М., 1985. – 208с.
1156582
  Барышев Н.В. Разведка металлических полезных ископаемых / Н.В. Барышев, Б.И. Воздвиженский, Г.Г. Гудалин; Под ред. В.М. Крейтера. – Москва-Ленинград, 1938. – 337с.
1156583
  Хант Чарльз РАзведка на службе Вашего предприятия. / Хант Чарльз, ЗАтарьян Вахе. – К., 1992. – 156с.
1156584
  Королев Ф.П. Разведка наблюдением / Ф.П. Королев. – М, 1959. – 116с.
1156585
  Дружков В.Г. Разведка недр-дело, которому стоит себя посвятить / В.Г. Дружков, В.В. Лебедев, Г.Г. Дружков. – Москва : Недра, 1975. – 95с.
1156586
  Марков В.Я. Разведка недр во второй пятилетке / В.Я. Марков. – Москва-Ленинград : ОНТИ НТКП СССР, 1933. – 56с.
1156587
  Косыгин А.И. Разведка нефтяных и газовых месторождений. / А.И. Косыгин. – М.-Л., 1932. – 240с.
1156588
  Гутман М. Разведка нефтяных месторождений (полевые разведки) / М. Гутман. – Баку; Москва, 1933. – 152с.
1156589
  Лебедев Н.К. Разведка полезных ископаемых в Донбассе. : доклады на I-й Всеукраинской конференции по Донбассу 5-9сентября 1931 г. / Н.К. Лебедев, Н. Безбородько. – Харьков : Хозяйство Украины, 1931. – 29с.
1156590
   Разведка при преследовании противника. – М., 1943. – 16с.
1156591
  Федотов М.Н. Разведка продолжает поиск / М.Н. Федотов. – Минск, 1988. – 237с.
1156592
   Разведка публицистикой. – Владивосток, 1987. – 155с.
1156593
  Учитель М.С. Разведка россыпей. / М.С. Учитель. – Иркутск, 1987. – 248с.
1156594
   Разведка словом. – М., 1988. – 124с.
1156595
  Оглоблин К. Разведка стрелковых подразделений / К. Оглоблин, В. Кушнаренко. – 3-е изд. испр. доп. – М., 1937. – 127с.
1156596
  Дундуков М.Ю. Разведка США в период борьбы за независимость (1775-1783 годы) // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 16. – С. 38-43. – ISSN 1812-3805
1156597
  Кикнадзе В.Г. Разведка США в период войны в Корее. 1950-1953 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 121-131. – ISSN 0042-8779
1156598
   Разведка торфяных месторождений. – М., 1966. – 348с.
1156599
  Горшков Л .А. Разведка торфяных месторождений и использование торфа в сельском хозяйстве : Автореф... канд. с. х.наук: / Горшков Л .А.; М-во с. х. РСФСР, Горьк. с.х. ин-т. – Горький, 1962. – 49л. – Бібліогр.:с.45-49
1156600
  Мелентьев В.Г. Разведка уходит в сумерки / В.Г. Мелентьев. – М, 1964. – 240с.
1156601
  Мелентьев В.Г. Разведка уходит в сумерки / В.Г. Мелентьев. – М, 1973. – 288 c.
1156602
  Алексеев Г.Д. Разведке сродни : [публицист очерки] / Г.Д. Алексеев. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1989. – 157, [1] с.
1156603
  Шовкопляс Г.И. Разведки на территории Киева // Археологические открытия 1976 года / Акад. наук СССР, Ин-т археологии ; отв. ред. Б.А. Рыбаков. – Москва, 1977. – С. 392-393
1156604
  Великанова А.С. Разведки о древнейшей Русь-славянской грамотности / А.С. Великанова. – Одесса : Франко-Русская типография Л.Даникана, 1878. – 446 с., [ I-XV ]
1156605
  Спицын А.А. Разведки памятников материальной культуры / А.А. Спицын. – Л, 1927. – 142с.
1156606
   Разведочная геофизика / Д.С. Миков, А.А. Федотов, В.А. Андреев, О.В. Удодова, . – Томск, 1961. – 342с.
1156607
  Сафонцев А.А. Разведочная геофизика / А.А. Сафонцев. – Москва
1. – 1961. – 24 с.
1156608
  Знаменский В.В. Разведочная геофизика / В.В. Знаменский. – Москва, 1962. – 24 с.
1156609
  Федынский В.В. Разведочная геофизика : Геофизические методы исследования земной коры, поисков и разведки полезных ископаемых / В.В. Федынский. – Москва : Недра, 1964. – 672с.
1156610
  Федынский В.В. Разведочная геофизика : Геофизические методы исследования земной коры, поисков и разведки полезных ископаемых / В.В. Федынский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Недра, 1967. – 672с.
1156611
   Разведочная геофизика. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Томск, 1974. – 381с.
1156612
  Знаменский В.В. Разведочная геофизика / В.В. Знаменский. – Москва, 1976. – 192 с.
1156613
   Разведочная геофизика в Армении. – Ереван, 1987. – 134с.
1156614
   Разведочная геофизика СССР на рубеже 70-х годов. – Москва : Недра, 1974. – 687с.
1156615
   Разведочная геофизика: теория, методика, результаты : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 212с.
1156616
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.-Л.
6. – 1953. – 52с.
1156617
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.-Л.
8. – 1954. – 52с.
1156618
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
10. – 1954. – 56с.
1156619
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
11. – 1954. – 60с.
1156620
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
15. – 1956. – 93с.
1156621
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
17. – 1957. – 111с.
1156622
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
18. – 1957. – 96с.
1156623
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
19. – 1957. – 80с.
1156624
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
25. – 1958. – 96с.
1156625
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
27. – 1959. – 120с.
1156626
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
31. – 1959. – 94с.
1156627
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
37. – 1960. – 96с.
1156628
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
38. – 1960. – 116с.
1156629
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
41. – 1961. – 127с.
1156630
   Разведочная и промысловая геофизика. – Казань, 1980. – 119 с.
1156631
   Разведочная ядерная геофизика : Справочник геофизика. – Москва : Недра, 1977. – 296с.
1156632
   Разведочная ядерная геофизика : Справочник геофизика. – Москва : Недра, 1986. – 431с.
1156633
  Белицкий А.С. Разведочно - эксплуатационные скважины для водоснабжения и их проектирование / А.С. Белицкий, В.В. Дубровский. – Москва : Госгеолтехиздат, 1956. – 152 с.
1156634
  Куличихин Н.И. Разведочное бурение / Н.И. Куличихин, Б.И. Воздвиженский. – Москва, 1949. – 568 с.
1156635
   Разведочное бурение. – М., 1958. – 486с.
1156636
   Разведочное бурение. – М., 1959. – 12с.
1156637
   Разведочное бурение. – М., 1961. – 76с.
1156638
  Куличихин Н.И. Разведочное бурение : Учебник для вузов / Н.И. Куличихин, Б.И. Воздвиженский. – Москва : Недра, 1966. – 451с.
1156639
   Разведочное бурение. – Москва, 1970. – 384 с.
1156640
  Володин Ю.И. Разведочное бурение / Ю.И. Володин. – Москва : Недра, 1972. – 319с.
1156641
  Куличихин Н.И. Разведочное бурение : Учебник для вузов / Н.И. Куличихин, Б.И. Воздвиженский. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1973. – 438с.
1156642
  Воздвиженский Б.И. Разведочное бурение / Б.И. Воздвиженский. – Москва : Недра, 1979. – 510с.
1156643
  Яковлев В.А. Разведочное бурение / В.А. Яковлев. – Киев : КГУ, 1980. – 101с.
1156644
  Арсентьев А.В. Разведочное дело / Арсентьев А.В. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград ; Новосибирск : ОНТИ НКТП Гос. научно.-техн. горное изд-во, 1932. – 327 с.
1156645
  Барышев Н.В. Разведочное дело / Н.В. Барышев. – Москва, 1935. – 208 с.
1156646
  Барышев В Н. Разведочное дело / В Н. Барышев, В.И. Красников, Б.С. Левоник. – Москва
5 и 6 : Методика поисков и разведок. Подсчет запасов. – 1937. – 252 с.
1156647
  Куличихин Н.И. Разведочное дело / Н.И. Куличихин, Б.И. Воздвиженский. – Москва - Ленинград
1. – 1938. – 488 с.
1156648
   Разведочное колонковое бурение. – Москва, 1957. – 592 с.
1156649
  Пригоровский М.М. Разведочные на уголь работы в Подмосковном бассейне с августа 1918 по май 1919 года / М.М. Пригоровский. – Птгр, 1919. – 23 с.
1156650
  Некрасов В. Разведчик / В. Некрасов. – М., 1945. – 40с.
1156651
  Зайцев И.А. Разведчик : документальная повесть / И.А. Зайцев. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 191с.
1156652
  Лавренев Б.А. Разведчик Вихров / Б.А. Лавренев. – Москва, 1989. – 256с.
1156653
  Шутов В.В. Разведчик Колодин. / В.В. Шутов. – Донецк, 1966. – 43с.
1156654
  Белозерцев В.Ф. Разведчик М.Маскаев / В.Ф. Белозерцев. – Барнаул, 1973. – 128с.
1156655
  Хлоев Г.С. Разведчик над морем / Г.С. Хлоев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 93с.
1156656
  Баян О. Разведчик недр / О. Баян. – Москва-Ленинград, 1951. – 204с.
1156657
  Баян О. Разведчик недр / О. Баян. – Ленинград : Детгиз, 1959. – 232 с.
1156658
  Ардаматский В.И. Разведчик Николай Жарков : рассказы / В.И. Ардаматский. – Москва : Правдв, 1977. – 64 с. – (Библиотека "Огонек" ; 16)
1156659
  Брюханова Л.И. Разведчик Николай Кузнецов / Л.И. Брюханова, В.И. Кузнецов. – Свердловск, 1964. – 247с.
1156660
  Брюханова Л.И. Разведчик Николай Кузнецов / Л.И. Брюханова, В.И. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – Свердловск, 1967. – 231с.
1156661
  Брюханова Л.И. Разведчик Николай Кузнецов / Л.И. Брюханова, В.И. Кузнецов. – 3-е изд. – Свердловск, 1972. – 176с.
1156662
  Брюханова Л.И. Разведчик Николай Кузнецов / Л.И. Брюханова, В.И. Кузнецов. – Свердловск, 1976. – 176с.
1156663
  Богданов В.А. Разведчик нового / В.А. Богданов. – Москва, 1969. – 47с.
1156664
  Соболев Л.С. Разведчик Татьян / Л.С. Соболев, 1948. – 64с.
1156665
  Дубинин Г Н. Разведчик Четвертого Прапора / Г Н. Дубинин, . – Свердловск, 1965. – 162с.
1156666
  Соколов К.Д. Разведчик: повесть. / К.Д. Соколов. – Грозный, 1989. – 100с.
1156667
  Славич С.К. Разведчика звали "Юнга" / С.К. Славич. – М., 1974. – 127с.
1156668
  Синицкий А.Г. Разведчикам ошибаться нельзя / А.Г. Синицкий. – М., 1987. – 188с.
1156669
   Разведчики. – Москва, 1946. – 80 с.
1156670
  Синеокий П. Разведчики / П. Синеокий. – М., 1948. – 60с.
1156671
  Чехов В.Г. Разведчики / В.Г. Чехов. – Петрозаводск, 1952. – 396с.
1156672
  Чехов В.Г. Разведчики / В.Г. Чехов. – Волгоград, 1963. – 392с.
1156673
  Яковлев В.П. Разведчики / В.П. Яковлев. – 2-е изд. – Симферополь, 1966. – 196с.
1156674
  Пронская Разведчики / Пронская, И К. (Бочкарева). – Ставрополь, 1967. – 208 с.
1156675
  Злобин Н.А. Разведчики / Н.А. Злобин. – М., 1983. – 335с.
1156676
  Валентинов И.А. Разведчики / И.А. Валентинов. – Москва, 1984. – 238с.
1156677
  Куплевахский В.Е. Разведчики : Повесть, очерки / В.Е. Куплевахский. – Москва : Советский писатель, 1985. – 320с.
1156678
  Прудников М.С. Разведчики "Неуловимых" / М.С. Прудников. – М., 1972. – 288с.
1156679
  Гершберг С.Р. Разведчики будущего / С.Р. Гершберг. – М., 1959. – 95с.
1156680
   Разведчики будущего. – Москва, 1963. – 140 с.
1156681
   Разведчики в боях за Родину. – М, 1967. – 176с.
1156682
  Федотов А.С. Разведчики в тылу врага. / А.С. Федотов. – М., 1963. – 208с.
1156683
  Найдич М.Я. Разведчики весны / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1956. – 88с.
1156684
  Каширин Василий Разведчики военного шпионства. Контрразведка последнего императора // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 27-32. – ISSN 0235-7089
1156685
  Евтушенко Е.А. Разведчики грядущего / Е.А. Евтушенко. – М, 1952. – 112с.
1156686
  Тушкан Г.П. Разведчики зеленой страны / Г.П. Тушкан. – М.-Л., 1950. – 544с.
1156687
  Перегудин А.И. Разведчики идут в поиск / А.И. Перегудин. – М, 1986. – 155с.
1156688
  Казневский В.П. Разведчики межпланетного пространства. / В.П. Казневский. – М., 1957. – 104с.
1156689
   Разведчики погоды : Сборник рассказов и очерков. – Москва : Гидрометеоиздат, 1962. – 320с.
1156690
  Меркулов А.Г. Разведчики призрачных островов / А.Г. Меркулов. – М., 1963. – 268с.
1156691
   Разведчики разоблачают.... – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 176 с.
1156692
  Соболев А.М. Разведчики уходят в поиск. / А.М. Соболев. – М., 1963. – 184с.
1156693
  Черемных И.З. Разведчики. / И.З. Черемных. – Иркутск, 1970. – 223с.
1156694
  Шеболдаев К.Д. Разведчики. / К.Д. Шеболдаев. – М, 1978. – 110с.
1156695
  Лукин А.А. Разведчики. О партизан. отряде Д.Н.Медведева / А.А. Лукин. – 3-е изд., испр. – М., 1963. – 128с.
1156696
  Лукин А.А. Разведчики. О партизан. отряде Д.Н.Медведева / А.А. Лукин. – 3-е изд., испр. – М., 1965. – 127с.
1156697
  Грачев Н.А. Разведчица / Н.А. Грачев, М.М. Нечаев. – Пенза, 1957. – 83с.
1156698
  Горбатов А.Я. Разведчицы / А.Я. Горбатов, В.В. Прусаков ; [ил.: В.С. Сычев]. – Курск : Кн. изд-во, 1961. – 139 с.
1156699
  Насонов Г.Я. Разведчицы / Г.Я. Насонов, Ю.С. Поваляев. – Грозный, 1968. – 161с.
1156700
  Петров П.В. Разведывательная деятельность Балтийского флота накануне советско-финляндской войны 1939-1940 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 13-20. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
1156701
  Попов А.Ю. Разведывательно-диверсионная деятельность советских партизанских формирований в годы Великой Отечественной войны // Труды Центра "Россия, СССР в истории ХХ века" Института российской истории РАН / Российсая академия наук. Институт российской истории. Центр "Россия, СССР в истории ХХ века". – Москва, 2010. – Вып. 1 : ХХ век в российской истории: проблемы, поиски, решения. – С. 204-240. – ISBN 978-5-8055-0220-1
1156702
  Золотой З.Б. Развенчание буржуазного индивидуализма в романе А.М.Горького "Жизнь Клима Самгина" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Золотой З.Б. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1951. – 22 с.
1156703
  Яли И.А. Развенчанное самосознание. / И.А. Яли. – Воронеж, 1985. – 152с.
1156704
  Кунина А.Е. Развенчанные мифы / А.Е. Кунина. – Москва, 1971. – 46с.
1156705
   Развернутая похвала исконной просветленности. Толкование к похвале исконной просветленности / пер. со старояпонского и прим. Н. Н. Трубниковой // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 162-180. – ISSN 0042-8744
1156706
  Паморозская Н.И. Развернутое поле глаголов явлений природы (Vebra meteorologica) в современном немецком языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Паморозская Н.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. М.Тореза. – Москва, 1970. – 15л.
1156707
  Назаршоев М. Развернутое строительство коммунистического общества и дальнейшее сближение социалистических наций / М. Назаршоев. – Душанбе, 1962. – 144с.
1156708
  Шаукенов К. Развернутые члены предложения в современном казахском языке и методика их преподавания : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шаукенов К. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 19 с.
1156709
  Айляров Ш.С. Развёрнутые члены предложения в современном турецком языке / Ш.С. Айляров. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 230 с. – Библиогр.: с. 226-228
1156710
  Тандит Л. Развернутым фронтом / Л. Тандит. – Москва-Л., 1930. – 95с.
1156711
  Шошин В.А. Развернутым фронтом / В.А. Шошин. – М., 1967. – 109с.
1156712
  Ярославский Е. Развернутым фронтом : о задачах и методах антирелигиозной пропаганды / Е. Ярославский. – М, 1929. – 128с.
1156713
  Ганин Н.И. Развернутым фронтом к коммунизму / Н.И. Ганин. – М., 1962. – 95с.
1156714
  Рылова Т.Н. Развертка семантической сети как способ представления содержания научно-технических текстов : Автореф... канд. филолог. наук: 10.02.21 / Рылова Т.Н.; МГУ. – М., 1987. – 22л.
1156715
  Лицин Л.Н. Развертки / Л.Н. Лицин. – Харьков, 1956. – 117с.
1156716
   Развертки поверхностей. – Омск, 1971. – 28с.
1156717
   Развертки поверхностей. – Омск, 1971. – 28с.
1156718
  Гряник М.В. Развертываемые зеркальные антенны зонтичного типа / М.В. Гряник, В.И. Ломан. – Москва, 1987. – 71 с.
1156719
  Бардась В. Развертывание высокоэффективной ИТ-инфраструктуры компании за минимальное время // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 4-5 : рис. – ISSN 1810-3944
1156720
  Фарберов Н.П. Развертывание демократии -- главное направление развития социалистической государственности. / Н.П. Фарберов. – К, 1960. – 52с.
1156721
  Карапетян Л.М. Развертывание демократии в условиях строительства коммунизма / Л.М. Карапетян. – М, 1960. – 40с.
1156722
  Завиновский М.Л. Развертывание социалистической революции в деревне в 1918 г. / М.Л. Завиновский. – Киев, 1959. – 82с.
1156723
  Губарева В.М. Развертывание социалистической революции в древне в 1918 году / В.М. Губарева. – Л, 1957. – 131с.
1156724
  Шкловский В.Б. Развертывание сюжета / В.Б. Шкловский, 1921. – 60с.
1156725
   Развертывающие системы. – М., 1976. – 280с.
1156726
  Данчеев В.П. Развертывающие цифровые функциональные преобразователи. / В.П. Данчеев, К.К. Кинкладзе. – М., 1990. – 117с.
1156727
  Новак Л. Развертывающиеся поверхности и их применение : Автореф... канд. техн.наук: / Новак Л.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 7л.
1156728
  Колчанов А.П. Развеселое житье / А.П. Колчанов. – Пермь, 1964. – 124с.
1156729
  Колчанов А.П. Развеселое житье / А.П. Колчанов. – Пермь, 1969. – 497с.
1156730
  Салтыков М.Е. Развеселое житье. / М.Е. Салтыков. – М.Л., 1930. – 61с.
1156731
  Тиханов Николай Кузьмич Развеселый Дунай / Тиханов Николай Кузьмич. – Куйбышев : Кн.-изд., 1960. – 118с.
1156732
  Стапан А.Э. Разветвеление решений нелинейных интегральных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Стапан А.Э.;. – Рига, 1951. – 12 с.
1156733
  Бирюков Е.И. Разветвление К/В+ для разрешения переходов в ванадии -48, кобальте-58, лантане-134, празеодиме-140, неодиме-141, самарии--143. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бирюков Е.И.; Радиевый ин-т. – Л, 1967. – 12л.
1156734
  Треногин В.А. Разветвление решений нелинейных уравнений в банаховых пространствах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Треногин В.А.; Москов. обл. пед. ин-т им. Крупской. Физ.-мат. ф-тет. – М., 1960. – 7л.
1156735
  Медных Александр Дмитриевич Разветвленные накрытия римановых поверхностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Медных Александр Дмитриевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1978. – 9л.
1156736
  Ильин А.А. Разветвленные силовые сети как каналы связи для телемеханики. / А.А. Ильин. – М.-Л., 1961. – 104с.
1156737
  Хромушин Г.Б. Развеянные мифы / Г.Б. Хромушин. – М, 1969. – 376с.
1156738
  Ло Гуань-чжун. Развеянные чары. / Гуань-чжун. Ло, Мэнлун. Фэн. – М, 1983. – 440с.
1156739
  Каганов Л.С. Развиваем выносливость / Л.С. Каганов. – Москва : Знание, 1990. – 189 с. – В изд. также: На лыжах - круглый год / Д.Д. Донской. – (Новое в жизни, науке, технике ; 5/1990 ; Физкультура и спорт). – ISBN 5-07-001489-7
1156740
  Брайт Л. Развиваем интеллект / Л. Брайт ; [Пер. с англ. Н. Кириленко]. – Санкт-Петербург : Питер-пресс, 1997. – 154, [4] с. : ил. – Парал. тит. лл. на англ. яз. – (Азбука-классика). – ISBN 5-88782-118-3
1156741
   Развиваем реакцию [Електронний ресурс] : коллекция аркад, развивающих координацию и реакцию; возраст 5-12 лет. – Москва : Compedia, 2004. – 1 CD + буклет (4 с.), регистрационная карточка. – Системн. требования: Microsoft, Windows 98SE/Me/2000/XP, процессор Pentium II 200 МГц, 32 МБ опер. памяти, разреш экрана 800х600 с глубиной цвета 16 бит, 8-скор. уст-во для чтения компю-дисков или DVD, звук. уст-во.- Загл. с этикетки диска. – (Несерьезные уроки)


  Игроку предоставляется мало времени на размышление, победа будет зависеть от способности молниеносно принимать правильное решение! -6 оригинальных игр -3 уровня сложности -Грамотно подобранный материал -Красочная анимация
1156742
  Загородняя Татьяна Развиваем турбизнес вместе с LOT : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 14-15 : Фото. – ISSN 1998-8044
1156743
  Войскунский А .Е. Развивается ли агрессивность у детей и подростков, увлеченных компьютерными играми // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 6. – С. 133-143. – ISSN 0042-8841
1156744
  Зайкин И М. Развивай геометрическую интуицию / И М. Зайкин, . – М., 1995. – 110с.
1156745
   Развивайка для первоклашек [Електронний ресурс] : обучение с приключением, детям 5-7 лет. – Москва : Compedia; Russobit, 2004. – 1 CD + буклет (4 с.). – Системн. требования:Pentium /AMD Athlon 133 МГц (для Windows 98); Pentium Ш/AMD Athlon 600 МГц (для Windows 2000/XP), 32(256) Мб для ОЗУ, видео карта 8 Мбайтб CD-ROM 8x.- Загл. с этикетки диска. – (Обучающие игры)


  Веселые и интересные игры, специально разработанные специалистами-педагогами, эффективно дополняют учебу , способствуют развитию логического мышления и памяти. Пополняют словарный запас первоклассника, дают основные математические понятия -игры, ...
1156746
   Развивайте дар слова. – Москва, 1977. – 176 с.
1156747
   Развивайте дар слова. – Москва, 1982. – 176 с.
1156748
   Развивайте дар слова. – Москва, 1986. – 174 с.
1156749
   Развивайте дар слова. – Москва, 1990. – 175 с.
1156750
  Мороз Р.П. Развивайте силу / Р.П. Мороз. – 4-е изд. доп. – М., 1963. – 130с.
1156751
  Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество / Т.Г. Казакова. – М, 1985. – 192с.
1156752
   Развивать аренду, перестраивать экономические отношения на селе. – Москва, 1988. – 44 с.
1156753
  Львова Ю.Л. Развивать дар творчества / Ю.Л. Львова. – Київ : Радянська школа, 1987. – 133 с.
1156754
  Вдовиченко Л. Развивать межпарламентское сотрудничество // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2003. – № 1. – С.30-32


  Российско - украинские отношения
1156755
  Степанцова Н. Развивать нельзя сохранить. Где поставить запятую? // Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 2017. – № 50, осень. – С. 47-53. – ISSN 1684-8438


  Туризм на Байкале.
1156756
   Развивающая Азия. – М., 1973. – 750с.
1156757
   Развивающая ся экономика и международная политика. – М., 1967. – 320с.
1156758
   Развивающаяся Азия. – Москва : Наука, 1973. – 750с.
1156759
  Чачко А.С. Развивающаяся библиотека в информационном обществе : Науч.-метод. пособ. / А.С. Чачко. – Москва : Либерея, 2004. – 88с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 2). – ISBN 5-85129-174-5
1156760
   Развивающаяся экономика и международная политика. – Москва : Международные отношения, 1967. – 318, [2] c.
1156761
  Белоусова О.В. Развивающее образование акмеологического типа // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 12-17. – ISSN 0869-561Х
1156762
  Якиманская И.С. Развивающее обучение / И.С. Якиманская. – М, 1979. – 144с.
1156763
   Развивающее обучение в вузе. – Тюмень, 1983. – 112с.
1156764
  Власенков А.И. Развивающее обучение русскому языку / А.И. Власенков. – Москва, 1983. – 208с.
1156765
  Камалдинова Э. Развивающее обучение: утопия или реальность? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-7. – Бібліогр.: с. 4-7. – ISSN 0321-0383
1156766
  Камалдинова Э. Развивающее обучение: утопия или реальность? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-7. – Бібліогр.: с. 4-7. – ISSN 0321-0383
1156767
  Камалдинова Э. Развивающее обучение: утопия или реальность? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-7. – Бібліогр.: с. 4-7. – ISSN 0321-0383
1156768
  Никитин Б.П. Развивающие игры / Б.П. Никитин. – Москва, 1985. – 120 с.
1156769
   Развивающие игры для детей. – М., 1990. – 117с.
1156770
  Брагина Е.А. Развивающиевя страны: государственная политика и промышленность / Е.А. Брагина. – Москва, 1977. – 261с.
1156771
  Карандашев Ю.Н. Развивающиеся роботы будущего : Научная сказка / Ю.Н. Карандашев. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 255с.
1156772
  Розанова Н. Развивающиеся рынки капитала: чему учит мировой опыт // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 2. – С. 24-32. – ISSN 0131-2227
1156773
  Шавшуков В.М. Развивающиеся рынки стран БРИКС в системе глобальных финансов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 119-135. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
1156774
  Кодаченко А.С. Развивающиеся страны-за экономическую самостоятельность / А.С. Кодаченко. – М., 1987. – 62с.
1156775
  Кузьмин С.А. Развивающиеся страны / С.А. Кузьмин. – Москва, 1965. – 198с.
1156776
  Растянников В.Г. Развивающиеся страны / В.Г. Растянников. – Москва, 1968. – 108с.
1156777
  Эльянов А.Я. Развивающиеся страны / А.Я. Эльянов. – М, 1976. – 296с.
1156778
   Развивающиеся страны. – Москва, 1977. – 239с.
1156779
  Лось А.П. Развивающиеся страны / А.П. Лось. – Львов, 1981. – 343 с.
1156780
   Развивающиеся страны. – Москва : Мысль, 1982. – 239с.
1156781
  Нофаль М.Н. Развивающиеся страны / М.Н. Нофаль. – М, 1985. – 120с.
1156782
  Донская Л.М. Развивающиеся страны / Л.М. Донская. – М., 1988. – 62с.
1156783
  Жуков С.В. Развивающиеся страны / С.В. Жуков. – М., 1991. – 198с.
1156784
  Ковалев Е.В. Развивающиеся страны / Е.В. Ковалев. – М, 1991. – 206с.
1156785
   Развивающиеся страны Азии. – Москва, 1975. – 320с.
1156786
  Куньщиков М.Н. Развивающиеся страны Азии / М.Н. Куньщиков. – М, 1981. – 200с.
1156787
   Развивающиеся страны Азии. – М., 1989. – 30с.
1156788
  Дьякова И.С. Развивающиеся страны Азии в международном технологическом обмене / И.С. Дьякова. – М, 1983. – 168с.
1156789
  Арефьева Е.Б. Развивающиеся страны Азии в мировой промышленности / Е.Б. Арефьева ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1989. – 220 с. – Библиогр.: с. 215-219
1156790
  Ганцкий В.А. Развивающиеся страны Азии в мировом капиталистическом сырьевом хозяйстве / В.А. Ганцкий. – М., 1985. – 205с.
1156791
   Развивающиеся страны Азии и Африки в борьбе против неоколониализма. – Киев : Наукова думка, 1984. – 256 с.
1156792
  Татаровская И.М. Развивающиеся страны в борьбе за мир / И.М. Татаровская. – М., 1970. – 168с.
1156793
   Развивающиеся страны в борьбе за независиую национальную экономику. – М., 1967. – 272с.
1156794
   Развивающиеся страны в борьбе за преодаление отсталости. – М., 1986. – 223с.
1156795
  Селезнев Л.И. Развивающиеся страны в борьбе за экономичекую независимость. / Л.И. Селезнев. – Л, 1975. – 152с.
1156796
   Развивающиеся страны в борьбе против неоколониализма : сб. науч. тр. – Москва : Издательство УДН, 1985. – 188 с.
1156797
   Развивающиеся страны в мировой политике. – Москва : Наука, 1970. – 260 с.
1156798
  Тузмухамедов Р.А. Развивающиеся страны в мировой политике : Международные межправительственные организации развивающихся стран. / Р.А. Тузмухамедов. – Москва : Международные отношения, 1977. – 207 с.
1156799
  Эльянов А. Развивающиеся страны в мировой экономике: тенденции и проблемы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 2. – С. 3-15. – ISSN 0131-2227
1156800
  Широков Г.К. Развивающиеся страны в мировом капиталистическом хозяйстве. / Г.К. Широков. – М., 1987. – 238с.
1156801
   Развивающиеся страны в мировом хозяйстве. – Москва, 1983. – 127с.
1156802
  Медовой А.И. Развивающиеся страны в мировом хозяйстве. / А.И. Медовой. – М, 1977. – 64с.
1156803
   Развивающиеся страны в современном мире. – М., 1983. – 304с.
1156804
   Развивающиеся страны в современном мире. – Москва : Наука, 1986. – 405 с.
1156805
   Развивающиеся страны в современном мире : новая сила в мировой и социалистической єкономике. – Москва : Наука, 1984. – 245 с.
1156806
   Развивающиеся страны в современных международных экономических отношениях. – М., 1986. – 288с.
1156807
  Некрасов А.Я. Развивающиеся страны в экономических программах ООН / А.Я. Некрасов. – М, 1975. – 192с.
1156808
  Загашвили В. Развивающиеся страны во внешнеэкономических приоритетах России // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2009. – Т. 7 № 1 (19). – С. 54-65. – ISSN 1728-2756
1156809
  Вяткин А.Р. Развивающиеся страны востока : демографический прогноз / А.Р. Вяткин. – Москва, 1990. – 160с.
1156810
   Развивающиеся страны и "зеленая революция". – Москва : Наука, 1974. – 247 с.
1156811
   Развивающиеся страны и глобальные проблемы : сборник обзоров. – Москва, 1986. – 175 с.
1156812
  Зотов В.Д. Развивающиеся страны и идеологическая борьба / В.Д. Зотов. – Ашхабад, 1965. – 127с.
1156813
   Развивающиеся страны и международное право. – М., 1971. – 156с.
1156814
  Обминский Э.Е. Развивающиеся страны и международное разделение труда / Э.Е. Обминский. – Москва, 1974. – 272с.
1156815
  Куприянов А.Б. Развивающиеся страны и международное сотрудничество / А.Б. Куприянов. – М, 1980. – 263с.
1156816
  Осипов Г.А. Развивающиеся страны и нераспространение ядерного оружия / Г.А. Осипов. – Москва, 1990. – 173 с.
1156817
  Капица Л.М. Развивающиеся страны и новый международный экономический порядок / Л.М. Капица. – М., 1981. – 64с.
1156818
  Нестеров С.М. Развивающиеся страны и проблемы окружающей среды / С.М. Нестеров. – Москва, 1980. – 48с.
1156819
  Седов П.Л. Развивающиеся страны и Советский Союз: (Правда и вымыслы об экономическом сотрудничестве) / П.Л. Седов. – Москва : Мысль, 1981. – 173 с.
1156820
  Еременко А.К. Развивающиеся страны как сфера приложения иностранных капиталов / А.К. Еременко, Даниэль Гбону // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 75-79. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 20)
1156821
  Порфирьев Б.Н. Развивающиеся страны под гнетом "Технологического неоколониализма" / Б.Н. Порфирьев. – М., 1987. – 63с.
1156822
  Скоров Г.Е. Развивающиеся страны. / Г.Е. Скоров. – М, 1971. – 368с.
1156823
  Кузнецов А.Г. Развивающиеся страны. Некоторые вопросы экономичческого и социального развития. / А.Г. Кузнецов. – М., 1973. – 266с.
1156824
   Развивающиеся страны. Основные проблемы экономической и социальной географии. – Москва : Мысль, 1983. – 292с.
1156825
  Ганковский В.Е. Развивающиеся страны: актуальные проблемы развития внешнеэкономических отношений / В.Е. Ганковский. – Москва, 1978. – 183с.
1156826
   Развивающиеся страны: в сетях финансовой зависимости. – М., 1990. – 156с.
1156827
  Алексеев Ю. Развивающиеся страны: Военные расходы, разоружение и развитие / Ю. Алексеев. – Москва : Наука, 1986. – 221 с.
1156828
  Загребельный М.П. Развивающиеся страны: время перемен / М.П. Загребельный. – Киев : Наукова думка, 1987. – 101с.
1156829
   Развивающиеся страны: демографическая ситуация и экономический рост. – М., 1981. – 272с.
1156830
   Развивающиеся страны: закономерности, тнденции, перспективы. – Москва, 1974. – 463с.
1156831
  Былиняк С.А. Развивающиеся страны: мирохозяйственные проблемы во взаимозависимом мире / С.А. Былиняк. – М, 1990. – 198с.
1156832
   Развивающиеся страны: нарастание классовой борьбы. – Москва : Прогресс, 1983. – 255 с.
1156833
   Развивающиеся страны: наука, техника, экономический рост. – Москва, 1975. – 367с.
1156834
  Аваков Р.М. Развивающиеся страны: научно-техническая революция и проблема независимости / Р.М. Аваков ; отв. ред. сер.: чл.-кор. АН СССР В.Л. Тягуненко и д-р экон. наук В.В. Рымалов ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – Москва : Мысль, 1976. – 295 с. – (Экономика и политика развивающихся стран = Р.М. Аваков ; отв. ред. сер.: чл.-кор. АН СССР В.Л. Тягуненко и д-р экон. наук В.В. Рымалов ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР)
1156835
  Тангян С.А. Развивающиеся страны: образование и ЮНЕСКО. / С.А. Тангян. – Москва : Международные отношения, 1973. – 168 с.
1156836
  Рейснер Л.И. Развивающиеся страны: очерк теорий экономического роста. / Л.И. Рейснер. – Москва, 1976. – 355с.
1156837
  Капица Л.М. Развивающиеся страны: последствия гонки вооружений / Л.М. Капица ; Ю.Е. Федоров. – Москва : Международные отношения, 1984. – 88 с. – (Библиотечка международника)
1156838
  Портянников И.С. Развивающиеся страны: проблемы внешнеэкономических связей / И.С. Портянников. – Москва, 1980. – 127с.
1156839
  Шмиголь Н.Н. и др. Развивающиеся страны: проблемы достижения экономической самостоятельности / Н.Н. и др. Шмиголь. – Москва, 1974. – 219с.
1156840
  Мацейко Ю.М. Развивающиеся страны: проблемы ограничения деятельности транснациональных корпораций / Ю.М. Мацейко. – К., 1989. – 177с.
1156841
  Рогожина Н. Развивающиеся страны: проблемы экологии и развития // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 11. – С. 88-98. – ISSN 0131-2227
1156842
   Развивающиеся страны: проблемы экономики. – М., 1979. – 215с.
1156843
   Развивающиеся страны: проблемы экономики. – М., 1983. – 221с.
1156844
   Развивающиеся страны: проблемы экономики. – М., 1986. – 238с.
1156845
   Развивающиеся страны: проблемы экономической и социальной географии : Сб. науч. трудов. – Ленинград, 1982. – 163 с.
1156846
  Покатаева Т.С. Развивающиеся страны: проблемы, урбанизации. / Т.С. Покатаева. – М, 1977. – 302с.
1156847
   Развивающиеся страны: современные тенденции мировых хозяйственных отношений. – Москва : Наука, 1983. – 224 с.
1156848
  Обминский Э.Е. Развивающиеся страны: теория и практика меногосторонней экономической дипломатии. / Э.Е. Обминский. – М., 1986. – 268с.
1156849
  Осипов Ю.М. Развивающиеся страны: финансирование экономики и инфляция / Ю.М. Осипов. – М, 1978. – 272 с.
1156850
   Развивающиеся страны: экономический рост и социальный прогресс. – Москва : Наука, 1983. – 656 с.
1156851
  Гаршина О.К. Развивающиеся фондовые рынки: сущность и рейтинги : фінанси та кредит.Податки / О.К. Гаршина, Е.А. Волошина // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 22-30 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв
1156852
  Обласова Т.В. Развивающий потенциал деятельности школьников по созданию вторичных и встречних текстов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 5. – С. 52-60. – ISSN 0869-561Х
1156853
  Наролина Валентина Илларионовна Развивающий эффект процесса формирования межкультурной коммуникативной компетентности специалиста // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 23-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1156854
  Дрейер О.К. Развивающийся мир и экологические проблемы. / О.К. Дрейер, В.А. Лось. – М., 1991. – 62с.
1156855
  Виноградова Л.В. Развивающийся мир: большие проблемы малых стран / Л.В. Виноградова ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междун. отношений. – Москва : Наука, 1977. – 118, [2] с.
1156856
  Ата Мурадова Развивающийся мозг. Системный анализ. Генетические детерминанты / Ата Мурадова. – Москва, 1980. – 296с.
1156857
  Васильев Л.И. Развивающийся образовательный прогресс в вузе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2013. – № 1. – С. 68-75. – ISSN 0869-561Х


  В статье анализируются особенности развития образовательного процесса в вузе, характеризующегося множественностью путей его развития, наличием нелинейной зависимости между внешним воздействием на студентов и их поведением. Особое внимание уделено ...
1156858
  Куллэ В. Развивая Данте : поэзия: стихи // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
1156859
  Мануйленко А.А. Развиие вузов г. Люблина за 35 лет существования Народной Польши / А.А. Мануйленко. – Москва, 1980. – 15 с.
1156860
  Шабанов Ф.Ш. Развиие советской государственности в Азербайджане. / Ф.Ш. Шабанов. – М., 1959. – 176с.
1156861
  Кон И.С. Развиитие личности при социализме / И.С. Кон. – Ленинград, 1954. – 32 с.
1156862
  Киндер И.Ф. Развилок / И.Ф. Киндер. – Казань, 1978. – 80с.
1156863
  Киндер И.Ф. Развилок / И.Ф. Киндер. – Казань, 1978. – 80с.
1156864
  Литянский В.В. Развите общеобразовательной школы на Дрогобычине за годы Советской власти. : Автореф... Канд.пед.наук: / Литянский В.В.; М-во просвещения УССР. – К, 1959. – 15л.
1156865
  Щелоков Н.А. Развите промышленности Молдавской ССР. / Н.А. Щелоков. – Кишинев, 1963. – 356с.
1156866
  Ползунова А.М. Развите тотализатора - история и современность // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 207. – С. 47-53. – (Серія "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8578
1156867
  Куделин И.Н. Развите форм определенно-количественных числительных в связи со структурой группы существительного в немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Куделин И.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1962. – 16л.
1156868
  Рогаля А.М. Развите экспериментальных методов исследования радиоактивности (до 1934 г.) : Автореф... канд. физ. мат.наук: 07.00.10 / Рогаля А. М.; АН СССР, ин-т ист. естествознан. и техники. – М., 1973. – 14л.
1156869
  Костяев А. Развитивие сельських территорий в России и Польше / А. Костяев, А. Бойцов // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2012. – № 11. – С. 85-89. – ISSN 0235-2443
1156870
   Развитие 26 съездом КПСС теории научного коммунизма. – Москва, 1982. – 128 с.
1156871
  Кирилина А.А. Развитие XXIV съездом КПСС ленинского учения о партии нового типа. / А.А. Кирилина. – Л., 1973. – 32с.
1156872
  Никольников Г.Л. Развитие XXIV съездом КПСС ленинской теории социалистической революции. / Г.Л. Никольников. – Киев, 1973. – 36 с.
1156873
  Тронь Константин Леонтьевич Развитие аббревиатур в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Тронь Константин Леонтьевич ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1970. – 18 с.
1156874
  Уралбаев Д.А. Развитие абсолютных методов измерения интенсивности прямой солнечной радиации : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Уралбаев Д.А.; АН Каз.ССР. Объединен. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1967. – 17л.
1156875
  Алтунин Е.В. Развитие авиации на Северо-Востоке СССР (1926-1965 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Алтунин Е. В.; АН СССР, Сиб. отд. Дальневост. филиал. – Владивосток, 1967. – 20л.
1156876
  Елисеев С.П. Развитие авиации русской армии в Первой мировой войне // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 2. – С. 21-28. – ISSN 0321-0626
1156877
  Лушников И.Е. Развитие авиационной промышленности Англии : Автореф... канд. эконом.наук: / Лушников И.Е.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. Каф. истории нар. хоз. – Москва, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1156878
  Воронков Ю.С. Развитие авиационных газотурбинных двигателей как элемента новой техники : Автореф... канд. техн.наук: 580 / Воронков Ю.С.; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – М., 1969. – 15л.
1156879
  Красильникова И.Ю. Развитие автоматизации межбиблиотечного абонемента и доставки документов в крупных научных библиотеках // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 6. – С.18 - 35. – ISSN 0130-9765
1156880
   Развитие автоматизации планирования. – Москва : ЦЭНИИ при Госплане РСФСР, 1986. – 134 с.
1156881
   Развитие автоматизированных поисковых и реставрационных систем на космические документы : сб. науч. трудов. – Москва, 1992. – 47 с.
1156882
  Лапшин Ю.П. Развитие автоматизированных систем управления / Ю.П. Лапшин. – М, 1977. – 271с.
1156883
  Самуилов Валерий Михайлович Развитие автоматической системы машин - закономерность современной научно-технической революции : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Самуилов Валерий Михайлович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1974. – 25л.
1156884
   Развитие аграрно-правовых наук. – Москва, 1980. – 174 с.
1156885
  Морей Николай Владимирович Развитие аграрно-промышленной интеграции и совершенствование социалистических производственных отношений в деревне : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Морей Николай Владимирович; МГУ. – М., 1973. – 24л.
1156886
  Передрий А.С. Развитие аграрно-промышленной интеграции на этапе строительства развитого социалистического общества. : Дис... Канд. эконом. наук.: / Передрий А.С.; КГУ. – К, 1978. – 172л.
1156887
  Передрий Александр Самойлович Развитие аграрно-промышленной интеграции на этапе строительства развитого социалистического общества. (Опыт европ. стран - членов СЭВ) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Передрий Александр Самойлович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1156888
  Карлюк И.Я. Развитие аграрно промышленного комплекса / И.Я. Карлюк. – Москва : Экономика, 1976. – 61 с.
1156889
  Кравченко Т.В. Развитие аграрного сектора Украины в условиях евроинтеграционных процессов / Т.В. Кравченко, Е.В. Пименова, М.С. Римкина // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 163-175


  Анализ тенденций в аграрном секторе Украины в 2015-2016 годах показывает, как негативные, так и позитивные изменения. Валовый сбор зерновых, по данным государственной службы статистики Украины в 2015 году составил 61 млн тонн, что является рекордным ...
1156890
  Циткилов П.Я. Развитие аграрного сектора Украины и Российской Федерации в 80--90-е годы : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.01 / Циткилов П.Я.; КУ. – К., 1992. – 35л.
1156891
  Циткилов Петр Яковлевич Развитие аграрного сектора Украины и Российской федерации в 80-90-е годы : Дис... доктор историч.наук: 07.00.01 / Циткилов Петр Яковлевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко, каф. ист. дисциплин ин-та повыш. квалиф. препод. высшей школы. – Киев, 1992. – 323л. – Бібліогр.:л.294-323
1156892
  Фигуровская Н.К. Развитие аграрной теории в СССР, конец 20-х - 30-е гг. / Н.К. Фигуровская. – М., 1983. – 384с.
1156893
   Развитие аграрной экономики Украинской ССР. – М., 1987. – 413с.
1156894
  Козин М.И. Развитие аграрных отношений в Лифляндской губернии в 60-х гг. 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Козин М.И.; Латвийский гос.ун-т. – Рига, 1952. – 20л.
1156895
  Игошин Семен Михайлович Развитие аграрных отношений в Мордовии (1917-1937 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Игошин Семен Михайлович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1156896
   Развитие аграрных отношений на современном этапе. – Москва : Наука, 1983. – 288 с.
1156897
  Морозюк Н. Развитие агропродовольственного рынка Украины в условиях глобализации / Н. Морозюк, В. Байда // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс. акад.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 6. – С. 84-89. – ISSN 0235-2443
1156898
  Тютюнник А.И. Развитие агропромышленного комплекса / А.И. Тютюнник. – М., 1987. – 64с.
1156899
   Развитие агропромышленного комплекса. – М., 1990. – 47с.
1156900
  Руденко Г.П. Развитие агропромышленного комплекса в одиннадцатой пятилетке. / Г.П. Руденко. – Москва, 1981. – 88 с.
1156901
  Халин Валерий Петрович Развитие агропромышленного комплекса и повышение уровня обобществления труда в условиях зрелого социализма. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Халин Валерий Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 208л. – Бібліогр.:л.178-208
1156902
  Халин В.П. Развитие агропромышленности комплеса и повышение уровня обобществления труда в условиях зрелого социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Халин В.П.; КГУ. – К, 1982. – 24л.
1156903
  Котов Г.Г. Развитие адъективных образований с суффиксами -- , в английском языке XIV-XIX вв. : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Котов Г.Г.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – л.
1156904
  Кумахова З.Ю. Развитие адыгских литературных языков / З.Ю. Кумахова. – М., 1972. – 280с.
1156905
  Гусейнов А.С. Развитие азербайджанской поэзии в 1930-1940 гг. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусейнов А.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
1156906
   Развитие азиатских обществ XVII-начала XX в.. – Москва, 1990. – 72 с.
1156907
  Кольцов А.В. Развитие Академии наук как высшего научного учреждения СССР, 1926-1932 / А.В. Кольцов. – Л., 1982. – 279с.
1156908
  Куперштах Н.А. Развитие академических исследований в городах Сибири // Философия науки : Научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2007. – № 1. – С.217-243. – ISSN 1560-7488
1156909
  Артамонова Ю.Д. Развитие академической мобильности в вузах России и ФГОС / Ю.Д. Артамонова, А.Л. Демчук // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 86-95. – ISSN 0869-3617


  В статье представлен анализ статистических данных, полученных в ходе мониторинга эффективности внедрения ФГОС учреждениями высшего профессионального образования, подведомственными Минобрнауки. Он характеризует современное состояние академической ...
1156910
  Дайлидене И.П. Развитие активного словаря детей второго года жизни и формирование его спомощью картинок : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Дайлидене И.П.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 22л.
1156911
  Помазанская Л.Ф. Развитие активности аденозинтрифосфатазы мозга в онтогенезе млекопитающих и птиц : Автореф... кандид. биологич.наук: / Помазанская Л.Ф.; Академия наук СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1952. – 12 с.
1156912
   Развитие активности трудового коллектива. – М., 1982. – 270с.
1156913
  Калакуцкий Л.В. Развитие актиномицетов / Л.В. Калакуцкий, Н.С. Агре. – Москва : Наука, 1977. – 287 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 257-283
1156914
   Развитие актиномицетов в бурой полупустынной почве при низком давлении влаги / Д.Г. Звягинцев, Г.М. Зенова, И.И. Судницын, Т.А. Грачева, Е.Е. Лапыгина, К.Р. Напольская, А.Е. Судницына // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 799-806 : табл., рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0032-180Х
1156915
  Ерошин Анатолий Алексеевич Развитие акцентной структуры слова в фонетической системе английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Ерошин Анатолий Алексеевич; Моск. гос. лингвистич. ун-т. – Москва, 1991. – 22 с.
1156916
  Демина Н.И. Развитие акцессорных ядер в ооцитах перепончато-крылых : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.11 / Демина Н. И.; АН СССР, Ин-т эволюц. морфол. и экол. животных. – М., 1976. – 22л.
1156917
  Журавлева Н.А. Развитие акционерно-коммерческой деятельности в СССР / Н.А. Журавлева, С.Н. Никитин. – Л., 1991. – 48с.
1156918
  Костин А. Развитие американо-югославских отношений в условиях конфликта в Коминформе (1949-1953 гг.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 264-268. – ISBN 978-966-171-651-2
1156919
  Батюк В.И. Развитие американской политической мысли по проблеме всеобщей безопасности // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 4 (60) : Актуальные моменты. Об устранении региональных конфликтов. К проблеме всеобщей безопасности. Развитие кормоуборочной техники. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 29-41
1156920
  Вергелес Г.И. Развитие анализа и синтеза у младших школьников в условиях управления их умственной деятельностью в процессе обучения. : Автореф... канд. психол.наук: 967 / Вергелес Г.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 22л.
1156921
  Ермолович Л. Развитие анализа финансового состояния промышленных организаций в условиях глобализации // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний збірник наукових праць / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 74-81. – ISSN 2410-0706
1156922
   Развитие аналитиоческой химии на Украине. – М., 1982. – 368с.
1156923
  Крымская А.С. Развитие аналитических компетенций библиографа в системе повышения квалификации: опыт Санкт-Петербургского государственного института культуры // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 5. – С. 77-84. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены программы повышения квалификации для библиографов, реализуемые в Санкт-Петербургском государственном институте культуры. Предложены пути решения проблем, возникших в результате снижения расходов на повышение квалификации в библиотеках
1156924
  Пономаренко В.А. Развитие аналитических тенденций во временной системе романских языков / В.А. Пономаренко. – К., 1993. – 152с.
1156925
  Дончик В.Г. Развитие аналитического начала в современной литературе. (Из наблюдений над укр. прозой 50-60-х гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Дончик В.Г.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1967. – 21л.
1156926
  Корзов Ю.И. Развитие антитоталитарных идей в русской литературе : (Научная монография) / Ю.И. Корзов, А.Ю. Мережинская, К.М. Пахарева. – Киев : Логос, 2001. – 130с. – ISBN 966-581-243-2
1156927
   Развитие античного и средневекового города. – Москва, 1987. – 99 с.
1156928
  Рубинова Э Ф. Развитие антропогенной гидрологии в Средней Азии / Э Ф. Рубинова, . – М, 1991. – 55с.
1156929
  Ивохин Евгений Викторович Развитие аппарата оптимальных функций Ляпунова и его применение для оценивания качественных характеристик сложных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Ивохин Евгений Викторович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 17 с.
1156930
  Ивохин Евгений Викторович Развитие аппарата оптимальных функцих Ляпунова и его применение для оценивания качественных характеристик сложных систем. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Ивохин Евгений Викторович; КГУ. – К., 1986. – 213л. – Бібліогр.:л.147-164
1156931
  Левин З.И. Развитие арабской общественной мысли, 1917-1945 г. / З.И. Левин. – М., 1979. – 198с.
1156932
  Левин З.И. Развитие арабской общественной мысли: О некоторых немарксист. течениях после второй мировой войны / З.И. Левин. – М., 1984. – 223с.
1156933
  Королев Игорь Васильевич Развитие арендных оношений в условиях формирования рыночных структур : Дис... канд.эконом.наук: 08.00.01 / Королев Игорь Васильевич; КГУ. – Киев, 1991. – 170л. – Бібліогр.:л.158-170
1156934
  Королев И.В. Развитие арендных отношений в условиях формирования рыночных структур : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Королев И. В.; КГУ. – К., 1991. – 24л.
1156935
  Москальская О.И. Развитие артикля в древних германских языках : Автореф... д-ра филол.наук: / Москальская О.И.;. – Москва, 1953. – 58 с.
1156936
  Головкин А.В. Развитие археографии (публикационные работы) в Туркменистане (1917-1976 гг.) / А.В. Головкин. – Ашхабад, 1977. – 84с.
1156937
  Ватуля Б.С. Развитие археографии на Украине в 19- начале 20 вв : Автореф... канд. ист.наук: / Ватуля Б.С.; КГУ. – К, 1953. – 13л.
1156938
  Ватуля Б.С. Развитие археографии на Украине в 19- начале 20 вв : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ватуля Б.С. ; КГУ. – Киев, 1953. – 13 с.
1156939
  Ватуля В.С. Развитие археографии на Украине в XIX и начале ХХ веков : Дис... канд. ист.наук: / Ватуля В. С.; КГУ им. Т. Г. Шевченко, Каф-ра архивоведения и вспомагательных исторических дисциплин. – К., 1952. – 379л. – Бібліогр.:л.365-378
1156940
  Яковлев С.А. Развитие археографии на Украине за 50 лет Советской власти (1917-1967) : Дис... д-ра историч.наук: / Яковлев С.А.; КГУ. Историч. фак. Каф. архивоведения. – Киев, 1968. – 493л. – Бібліогр.:л.465-493
1156941
  Яковлев Семен Алексеевич Развитие археографии на Украине за 50 лет Советской власти (1917-1967) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 571 / Яковлев Семен Алексеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 36 с. – Бібліогр.:с.36
1156942
  Ковалев А.Я. Развитие архитектуры современных советских гидроэлектростанций / А.Я. Ковалев. – Москва, 1974. – 67 с.
1156943
  Бырдина Т.В. Развитие асимптотических методов решения обыкновенных линейных дифференциальных уравнений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 07.00.10 / Бырдина Т.В.; АН СССР. – Л, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1156944
  Казанцев А.М. Развитие астрономии - радость или печаль для астрономии? // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 21-23
1156945
  Пясковский Д.В. Развитие астрономии в Киевском университет. / Д.В. Пясковский. – 149-188с.
1156946
  Пясковский Д.Е. Развитие астрономии в Киевском университете. / Д.Е. Пясковский. – 149-188с.
1156947
   Развитие астрономии в СССР. – Москва : Наука, 1967. – 476 с.
1156948
  Круглов А.А. Развитие атеизма в Белоруссии / А.А. Круглов. – Минск, 1989. – 365с.
1156949
  Аветисьян А.А. Развитие атеизма и критика религиозной социальной философии : автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 625 / Аветисьян А.А. ; Совет Ин-та философии и Сектора гос. и права АН УССР. – Киев, 1968. – 62 с.
1156950
  Шушкова А.П. Развитие атеистического сознания народных масс. (По матер. нар. творчества). : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Шушкова А.П.; МГУ. Филос. ф-тет. – М., 1970. – 16л.
1156951
  Баршанги Ф.С. Развитие атеистической мысли в современном Иране. (После второй мировой войны). : Автореф... канд. философ.наук: / Баршанги Ф.С.; АН АзССР. Отд-ние обществ. наук. – Баку, 1967. – 41л.
1156952
  Байрамсахатов Нурсахат Байрамсахатович Развитие атеистической традиции в духовной культере туркменского народа. : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.06 / Байрамсахатов Нурсахат Байрамсахатович; Академия общественных наук при ЦУ КПСС. – М., 1985. – 53л.
1156953
  Зосимов В.В. Развитие атомизма от Демокрита до Ломоносова. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зосимов В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 14 с.
1156954
  Саватеев А.Д. Развитие Африки: возможности и препятствия // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1. – С. 144- 149. – ISSN 0869-1908
1156955
  Райзер П.Я. Развитие аэрометодов в России и Советском Союзе / АН СССР ; Ин-т истории естествознания и техники ; П.Я. Райзер ; [отв. ред. А.Н. Лобанов]. – Москва : АН СССР, 1963. – 64 с.
1156956
  Жебокрицкий В.А. Развитие балканистики на Украине за годы советской власти / В.А. Жебокрицкий, В.В. Зайцев. – 118с.
1156957
  Лекеров К. Развитие баллады в казахской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Лекеров К.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
1156958
  Атлас М.С. Развитие банковских систе стран социализма. / М.С. Атлас. – Москва, 1967. – 240с.
1156959
  Вайнштейн Э.Г. Развитие банковской системы кассового исполнения государственного бюджета / Э.Г. Вайнштейн. – Москва, 1957. – 96с.
1156960
  Изюмова А. Развитие банковской системы посткризисной экономики: Россия и мировой опыт // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 27-35. – ISSN 2074-6040


  Статья посвящена исследованию посткризисного развития российской и мировой банковской системы. Особое внимание обращается на реформирование системы банковского регулирования и надзора, вопросы кредитования, меры по созданию в России международного ...
1156961
   Развитие барокко и зарождение классицизма в России XVII - начала XVIII в.. – Москва : Наука, 1989. – 238 с.
1156962
  Терлецкас В.П. Развитие безналичных расчетов и вопросы дальнейшего их совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Терлецкас В. П.; Лен. фин. экон. ин-т. – Л., 1976. – 21л.
1156963
  Шакун Л.М. Развитие белорусского литературного языка : автореф. дис. ... доктор филолог. наук / Шакун Л.М. ; БГУ им. В.И. Ленина. Каф. белорус. яз. – Минск, 1964. – 53л. – Бібліогр.:с.52-53
1156964
  Павленко Н.А. Развитие белорусского субстантивного словообразования (фемининативы. XIV-XX вв.) : Автореф... доктор филолог.наук: / Павленко Н.А.; БГУ. – Минск, 1979. – 38л.
1156965
  Паевская Е.В. Развитие бенгальской литературы XII -- XIX вв. / Е.В. Паевская. – М., 1979. – 262с.
1156966
   Развитие библиографии в 1954-1955 годах в Словакии. – Мартин : Матица словацкая, 1956. – 5 с. – Без тит. л. и обл.
1156967
  Алиев З.Г. Развитие библиографической работы в Азербайджане (1920-1958 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Алиев З. Г.; Ком. ВСССО СМ АзССР, Аз гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1963. – 21л.
1156968
  Мотульский Р.С. Развитие библиотек Беларуси в конце XVIII - начале XX века // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 4. – С. 86-94. – ISSN 0869-608Х
1156969
  Мотульский Р.С. Развитие библиотек Беларуси в концк XVIII - XX века // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 6. – C. 83-92. – ISSN 0869-608Х


  В статье рассматривается процесс развития библиотечного дела в Беларуси в период вхождения ее земель в состав Российской империи (конец XVIII - XX начало в.). Произведена периодизация развития библиотек, выявлены наиболее существеные тенденции.
1156970
  Ванеев А.Н. Развитие библиотековедческой мысли в СССР / А.Н. Ванеев. – Москва, 1980. – 232с.
1156971
  Ратькова Е.В. Развитие библиотечного дела в европейских соцалистических странах после второй мировой войны (1945-1970) / Е.В. Ратькова. – М, 1974. – 228 с.
1156972
   Развитие библиотечного дела в Сибири. – Новосибирск, 1992. – 198 с.
1156973
   Развитие библиотечного дела в Сибири и на Дальнем Востоке в советский период. – Новосибирск : ГПНТБ, 1988. – 168 с.
1156974
  Ратькова Е.В. Развитие библиотечного дела в Чехословакии / Е.В. Ратькова. – М, 1955. – 40с.
1156975
  Алексеенко М.В. Развитие библиотечного дела на юге Украины в 30-40-е гг. XIX века: деятельность библиотечных комитетов в Одесском Ришельевском лицее // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – C. 29-37. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  До 200-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
1156976
   Развитие библиотечной теории и практики на современном этапе.. – Москва, 1990. – 132 с.
1156977
  Гертвиг О. Развитие биологии в XIX столетии / Оскар Гертвиг, дир. Анат. ин-та в Берлине ; Пер. со 2-го нем. с примеч. [и предисл.] В. Грацианова, ассист. Зоол. музея Имп. Моск. ун-та. – Москва : Изд. кн. маг. "Наука", 1910. – 63 с.
1156978
   Развитие биологии в СССР. – Москва : Наука, 1967. – 763с.
1156979
   Развитие биологии на Украине : в 3-х томах. – Киев : Наукова думка
Т. 1. – 1984. – 416с.
1156980
   Развитие биологии на Украине. – Киев : Наукова думка
Т.2. – 1985. – 455с.
1156981
   Развитие биологии на Украине. – Киев
Т.3. – 1985. – 447с.
1156982
  Роххаузен Р. Развитие биологических теорий - процесс формирования диалектического мышления // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
1156983
  Чопик В.И. Развитие биологической науки в Киевском университете // Проблемы общей и молекулярной биологии : республиканский междуведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вып. 1. – С. 3-8. – ISSN 0203-3763
1156984
  Лукашев К.И. Развитие биосферы в голоцене / К.И. Лукашев, Б В. Кадацкий, . – Минск : Наука и Техника, 1978. – 178 с.
1156985
  Попова Т.Е. Развитие биотехнологии в СССР / Т.Е. Попова. – Москва : Наука, 1988. – 199с.
1156986
  Мурова Л.С. Развитие биоэлектрических реакций в коре больших полушарий в мозжечке в постнатальном онтогенезе котят : Автореф... канд. биол.наук: / Мурова Л.С.; АМН СССР. Ин-т эксперим. медицины АМН СССР. – Ленинград, 1966. – 20л.
1156987
  Криштофович А.Н. Развитие ботанико-географических провинций северного полушария / А.Н. Криштофович, 1936. – 15с.
1156988
  Маджеков Я. Развитие брачно-мемейных отношений в период строительства коммунизма (на прим. Тукрм.ССР) : Автореф... канд. филос.наук: / Маджеков Я.; АН Уз.ССР, Ин-т филос. и права. – Ашхабад, 1968. – 22л.
1156989
  Аревадзе П.А. Развитие брачно-семейных отношений в социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: / Аревадзе П.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. гос. ун-те им. М.В.Ломоносова. – М., 1953. – 15л.
1156990
  Агаев Х М.Б. Развитие брачно-семейных отношений в условиях строительства коммунизма. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Агаев М.Б.Х.; Даг.гос.ун-т. – Махачкала, 1972. – 17л.
1156991
  Мяловицкий А.В. Развитие брачно-семейных отношений при переходе от социализма к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Мяловицкий А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
1156992
  Кретов С.И. Развитие бригад и стимулирование коллективного труда / С.И. Кретов. – М., 1987. – 111с.
1156993
  Гаврилов Б.Н. Развитие бригадной формы организации и оплаты в промышленности СССР / Б.Н. Гаврилов, А.Ф. Зубкова. – М., 1985. – 34с.
1156994
  Веллер М.В. Развитие бригадной формы организации труда / М.В. Веллер, Ю.Н. Тигалев. – Москва, 1987. – 126с.
1156995
   Развитие бригадных форм организации труда с оплатой по конечному результату на ремонтно-механических предприятиях : Методические рекомендации. – Киев, 1984. – 104 с.
1156996
  Томсинов В.А. Развитие британской конституции в ХХ - начале ХХІ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-19. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1156997
  Тюшев В.А. Развитие бытового обслуживания населения в СССР / В.А. Тюшев. – М., 1982. – 103с.
1156998
  Маградзе С.А. Развитие бытового обслуживания неселения Советской Грузии : Автореф... канд. экон.наук: / Маградзе С.А.; Ин-т экон. и пр. АН ГССР,. – Тбилиси, 1971. – 31л.
1156999
  Куницкий Р.В. Развитие взглядов на строение Солнечной системы : крат. истор. очерк / Р.В. Куницкий. – 5-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1952. – 80 с.
1157000
  Красноглазов Б.П. Развитие внешнеэкономических связей СССР / Б.П. Красноглазов. – М., 1987. – 61с.
<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,