Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>
1158001
  Еннан Р. "Право бути забутим" у контексті правового забезпечення захисту персональних даних // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 12. – С. 15-21. – ISSN 1608-6422
1158002
  Фетисов І. "Право власності" на народну культуру // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 2. – С. 57-61. – ISSN 1608-6422
1158003
  Андрейцев В. Правнича наука: погляд у майбутнє // Робітнича газета, 2001. – 5 жовтня
1158004
  Андрейцев В.І. Правнича освіта в системі соціальних цінностей України: проблеми і перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С.28-34
1158005
  Андрейцев В. Правнича освіта в Україні: проблеми теорії та практики : Навчально-практичний посібник / В. Андрейцев; КНУТШ.Юридичний факультет. – Київ : Київський університет, 2000. – 768с. – ISBN 966-7652-03-3
1158006
  Андрейцев В. Правнича освіта в Україні: стан та перспективи розвитку / В. Андрейцев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 45с. – ISBN 966-7652-02-05
1158007
   Правнича освіта для оновленої України // Київський університет. – Київ, 2018. – Травень (№ 5). – С. 2


  Про міжнародну конференцію "Забезпечення якості юридичної освіти, університетська автономія та академічна свобода в контексті підготовки фахівців для правничої професії ХХІ сторіччя", організовану МОН України та Міністерством юстиції України спільно з ...
1158008
   Правнича освіта для оновленої України // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 1


  "Університет став учасником пілотного проекту з проведення єдиного вступного випробування за технологією ЗНО для вступу до магістратури за спеціальністю «Право». А нещодавно 33 викладачі й науковці КНУ ввійшли до складу Науково-консультативної ради при ...
1158009
  Стрельцов Є. Правнича освіта: якою вона має бути? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 48). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1158010
  Нелін О.І. Правнича парадигма інститутів нотаріальних дій в Україні: теоретичний і практичний виміри // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (217). – С. 11-19. – ISSN 2308-9636
1158011
   Правнича спільнота забезпечує надійний тил // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 21
1158012
  Юлдашева С.А. Правнича термінологія: інформаційний пласт субмови права // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 56-58. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
1158013
   Правничий довідник для професійних суддів. – 2-е вид.. випр. та доповн. – Одеса : Юридична Література, 2005. – 640с. – ISBN 966-8104-82-X
1158014
   Правничий іспит // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 липня (№ 27). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  П"ятнадцять тисяч двісті двадцять вступників, які цього року складають ЗНО в магістратуру для вступу на правничі спеціальності, пройшли єдине фахове вступне випробування.
1158015
  Луканіна А. Правничий клуб Центру комерційного права продовжив обговорення актуальних правових проблем // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 37. – С. 10-11


  Про засідання Правничого клубу Центру комерційного права, на якому обговорили дві теми: "Укладення договорів на аукціонах", та "Свобода договору". Відкрив дискусію постійний член клубу Анатолій Мірошниченко, зав. кафедри земельного та аграрного ...
1158016
  Сковронська І.Ю. Правничий медіа-дискурс у двомовному медіа-просторі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 92-99. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1158017
  Шаблій О.А. Правничий переклад як новий предмет у вищій юридичній освіті // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 347-358. – ISBN 966-8009-46-0
1158018
  Никифорак М.В. Правничий факультет університету Франца-Йосифа у Чернівцях (1875-1918 рр.) / М.В. Никифорак; МОНУ; Чернівецький нац. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – 32с. – ISBN 966-568-562-7
1158019
   Правничий часопис Донецького університету = Donets"k university law journal : науковий журнал. – Донецьк, 1997-
№ 1. – 2000
1158020
   Правничий часопис Донецького університету = Donets"k university law journal : науковий журнал. – Донецьк, 1997-
№ 2. – 2000
1158021
   Правничий часопис Донецького університету. – Донецьк, 1997-
№ 1. – 2002
1158022
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : Науковий журнал. – Донецьк, 1997-
№ 2. – 2002
1158023
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : Науковий журнал. – Донецьк, 1997-
№ 1. – 2003
1158024
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : Науковий журнал. – Донецьк, 1997-
№ 1. – 2004
1158025
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : Науковий журнал. – Донецьк, 1997-
№ 1(13). – 2005
1158026
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : Науковий журнал. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
№ 1(15). – 2006
1158027
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
№ 1(19). – 2008
1158028
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
№ 2 (20). – 2008
1158029
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
№ 1/2 (21/22). – 2009
1158030
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
№ 1 (23). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1158031
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
№ 2 (24). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1158032
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донец. нац. ун-т. – Вінниця : ДонНУ, 1997-
№ 1/2 (31). – 2014. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158033
   Правничий часопис Донецького університету = Donetsk university law journal : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця : ДонНУ, 1997-. – ISSN 2518-7953
№ 1/2 (34). – 2017. – 180 с. – Резюме укр., англ. мовами
1158034
   Правничий часопис Європейського університету : науковий збірник / Європейський ун-т. – Київ, 2015-. – ISBN 978-966301-252-0
№ 1 (1). – 2015. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158035
  Міхатуліна О.М. Правничі клініки як нова перспективна форма професійної освіти правників / О.М. Міхатуліна, С.О. Юлдашев // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 265-268. – ISBN 966-8009-46-0
1158036
  Коредчук Ю. Правничі контакти Вроцлава зі Львовом у 1811-1918 рр. // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2012. – N 3. – С. 19-29. – ISSN 2082-4939
1158037
  Кучеренко Д.С. Правничі поняття і термінологія у методології юридичної науки // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 30-38. – (Юридичні науки ; № 2)
1158038
  Бегей І.І. Правничі студії / Ігор Бегей ; М-во освіти і науки України, Львів. навч.-наук. ін-т ДВНЗ "Ун-т банк. справи". – Львів : Каменяр, 2017. – 934, [2] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 925-932 та в тексті. – ISBN 978-966-607-415-6
1158039
  Загнітко Я. Правничо-креативний вимір статусу української мови в період Центральної Ради, Гетьманства, Директорії // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 55-61. – Бібліогр.: Літ.: с. 54-55; 15 назв. – ISSN 1728-9572
1158040
  Павко А. Правничо-політична думка Київськ Русі у цивілізаційному вимірі / А. Павко, Я. Павко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 20 (305). – С. 27-31
1158041
  Андрусишин Б. Правничо-політологічні виміри освіти і науки драгоманівців // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (76). – С. 18-27. – ISSN 2078-1016
1158042
   Правничо-політологічні та історичні студії проблем українського державотворення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16 січня 2019 р. : з нагоди 60-річчя д-ра іст. наук, проф. засл. діяча науки і техніки України, акад. Укр. акад. іст. наук, АН Вищої шкоди України та Укр. акад. політ. наук Богдана Івановича Андрусишина / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України [та ін. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін.]. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – 298, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст.


  У пр. №1734866 на тит. арк. екслібрис: Україна. Бібліотека Володимира Сергійчука
1158043
  Слободян О. Правні критерії етноконфесійної політики та її морально-організаційні важелі (із конституційного досвіду прибалтійських пострадянських держав) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 229-234. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі актуалізації етно-політичних процесів у пострадянських суспільствах. This article is devoted to the problems of ethno-political processes optimization for the post soviet societies.
1158044
  Ходжер Г.Г. Правнук Дерсу Узала / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск, 1962. – 167с.
1158045
  Мирончук В.Д. Правнук Кобзаря Дмитро Красицький на історичному факультеті ДДУ // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – С. 120-125. – ISBN 978-966-551-328-5
1158046
  Базилевський В. Правнук останнього гетьмана. Пам"яті Ігоря Качуровського, без спонуки якого статті цієї, можливо, й не було б... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 14 квітня (№ 14). – С. 12
1158047
  Сметанская О. Правнук Рейнгольда Глиэра Новосельский: "Пять раз прадеда выводили в Киеве на расстрел. И буквально в последний момент приходило спасение" // Факты и комментарии. – Киев, 2016. – 4 ноября (№ 185). – С. 18


  Потомок известного композитора и дирежера привез в столицу Украины семейный спектакль и дал эксклюзивное интервью "Фактам".
1158048
  Терлиця М. Правнуки погані / М. Терлиця. – К., 1960. – 308с.
1158049
  Брун М.В. Право- и дееспособность физического лица в конфликтном праве / М.И. Брун. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1915. – [2], 100 с.
1158050
  Корицкая Л. Право- искусство добра и справедливости // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 9/10. – С. 54-55
1158051
  Капсамун І. Право - на службі у Кремля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 грудня (№ 230/231). – С. 5


  "Жодних юридичних наслідків московський суд у справі так званого держперевороту в Україні не матиме. Це гра на публіку".
1158052
  Василенко Володимир Андрійович Право - не політика: справа про розмежування морських просторів між Україною та Румунією в Чорному морі : [інтерв"ю з правознавцем-міжнародником В.А. Василенком] / Василенко Володимир Андрійович, Філоненко Світлана // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 8-11
1158053
  Котюк І. Право - це не правила, встановлені органами влади, а повноваження особи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 28 квітня - 3 травня (№ 17). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277


  Про те, як наші закордонні "друзі" і "партнери" нав"язали Україні неіснуючі в Європі правові механізми щодо боротьби із корупцією у вищих ешелонах влади!
1158054
  Бортняк А.А. Право : поезії / А.А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1975. – 48 с.


  Цикли: Прапори. - У краю кунаків. - [Переклади]
1158055
   Право : Учебник для вузов. – Москва : Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 287 с. – ISBN 5-8571-009-8
1158056
  Алексеев С.С. Право : азбука, теория, философия : опыт комплексного исследования / С.С. Алексеев. – Москва : Статут, 1999. – 708, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-8354-0002-0
1158057
  Оуенз Кейт Право : Посібник для студентів бізнес-спеціальностей: Навчальний посібник / Оуенз Кейт; Пер. з англ. М.Ю. Зарицької; Наук. ред. перекладу М.Ю. Черкеса. – Київ : Знання, 2002. – 605с. – (Європейське право). – ISBN 966-620-052-Х


  У посібнику розглядаються система Європей-ського права, правові основи організації бізнесу, трансакцій, взаємовідносин і співпраці суб"єктів підприємницької діяльності, укладання угод, продажу і постачання товарів та послуг, експорту, страхування і ...
1158058
  Грабильніков А.В. Право : навч. посібник для слухачів магістратури держ. упр. спец. "Державна служба" / А.В. Грабильніков ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т, Ф-т післядиплом. освіти, Центр підгот. магістрів. – Вид. 2-ге (допрац.). – Дніпропетровськ : ДНУ, 2012. – 151, [1] с. – Бібліогр.: с. 148
1158059
  Писаренко Світлана Право "ЧУПЧ" і пастки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 4
1158060
  Антон Янчук Право (правомочність) на захист: поняття та правова природа // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 56-59.
1158061
  Глотов С. Право автора v. право власника в контексті права доступу // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 : Адміністративно-правова доктрина регулювання будівельної галузі в Україні: національне законодавство і практики та європейські стандарти. – С. 144-160. – ISSN 1026-9932
1158062
  Єпіфанова Ю.С. Право автора на присвячення твору // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 321-322. – ISBN 978-966-301-172-1
1158063
  Носік Ю.В. Право автора наукового відкриття // Актуальні питання реформування правової системи : зб. наук. статей за матеріалами VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 17-19 черв. 2011 р. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад.: З.В. Журавська, Т.Д. Климчук, Н.М. Коритнюк та ін.]. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2011. – С. 332-333. – ISBN 978-966-361-602-5
1158064
  Чурпіна Г. Право авторства на твір образотворчого мистецтва в контексте особистих немайнових авторських повноважень // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 107-110.
1158065
  Яркіна Н.Є. Право авторства та його судовий захист // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 57-65. – ISSN 0201-7245
1158066
  Пашутін Є. Право акціонера на інформацію // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 47-50. – ISSN 0132-1331
1158067
  Гулик А. Право акціонера на участь в управлінні справами акціонерного товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-44.
1158068
  Остапенко О.О. Право акціонерів на оскарження рішень загальних зборів акціонерів до суду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 134-140. – (Право. Економіка. Управління)
1158069
  Люблинский П.И. Право амнистии : Историко-догматическое и политическое исследование П.И. Люблинского. – Санкт-Петербург : [Сенат. тип.], 1907. – [2], VIII, 3-363 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  на книг. стоит печать: От автора
1158070
  Чернецька О.В. Право Англії як класична модель прецедентного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 348-352. – ISSN 2219-5521
1158071
  Фесик К.О. Право апеляційного оскарження судових постанов у провадженні за позовами, що об"єднують вимоги значної кількості осіб // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 83-89
1158072
  Лавріненко О.В. Право атестованих працівників ОВС на відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням службово-трудових прав: його правова природа, проблеми реалізації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 26-29.
1158073
  Бірюков О.М. Право банкрутства на зламі віків: уроки для України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 173-177. – ISBN 9
1158074
  Гаген В.А. Право бедного на призрение / В.А. Гаген. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза"
Т. 1 : История и современное положение законодательства об обязательном призрении бедных в Германии, Франции и Англии. – 1907. – 650 с.
1158075
  Кашинцева О.Ю. Право біоетики та медичне право: новий напрямок наукових досліджень Київського університету права НАН України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 202-208.
1158076
  Гнатів К. Право бути забутим в Європейському Союзі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 71-72. – ISBN 978-617-7069-28-6
1158077
  Сухорольський П. Право бути забутим у правовій системі Європейського Союзу: реалії, проблеми та перспективи // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 90-101. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
1158078
  Вовк В.М. Право бути забутим як "нове право" людини у діджиталізованому суспільстві / В.М. Вовк, У.М. Олійник // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 16-22. – (Серія "Право" ; вип. 10 (22)). – ISSN 2078-6670
1158079
  Цельєв О.В. Право бути почутим – складова верховенства права в діяльності органів місцевого самоврядування // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 43-47. – ISSN 1996-5931
1158080
  Поліщук А. Право бути почутими // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 168). – С. 5


  Чому інавгурація нового Інязора ерзянського народу є важливою подією для України.
1158081
  Малахов В. Право бути собою / Віктор Малахов ; [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад", Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 331, [5] с. – Бібліогр.: с. 321-322 та в прим. в кінці розд. – ISBN 978-966-378-080-1
1158082
  Кирей Р. Право бути собою // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 6 січня (№ 2). – С. 5
1158083
  Кутузов Е.В. Право быть / Е.В. Кутузов. – Л., 1990. – 607с.
1158084
   Право быть впереди. – Харьков, 1980. – 152с.
1158085
  Коновалов А.В. Право в глобальном мире // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 6 (293). – С. 6-13. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1158086
   Право в державному управлінні = The law in public administration : навч. посібник / [С.Д. Дубенко та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2016. – 375, [1] с. : табл. – Дані тит. арк. частково англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 361-366. – Бібліогр.: с. 367-375. – ISBN 978-966-619-360-8
1158087
  Головченко В.В. Право в житті людини (статті) / В.В. Головченко. – Київ : Оріяни, 2005. – 336с. – ISBN 966-7373-43-4
1158088
  Козачук К.О. Право в історіософії роману П. Куліша "Чорна рада" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 2 (164). – С. 378-384
1158089
  Малахов В.П. Право в контексте исторического сознания // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 12. – С. 9-14. – ISSN 1812-3805
1158090
  Гребеньков Г. Право в контексте постнеклассической методологии // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 69-73
1158091
  Алексеев С.С. Право в нашей жизни / С.С. Алексеев. – Свердловск, 1975. – 199с.
1158092
   Право в независимых странах Африки. – Москва, 1969. – 384с.
1158093
  Шебанов А.Ф. Право в развитом социалистическом обществе. / А.Ф. Шебанов. – М, 1975. – 96с.
1158094
  Кулажников М.Н. Право в системе норм развитого социализма. / М.Н. Кулажников, В.И. Шепелев. – Ростов-на-Дону, 1985. – 143с.
1158095
  Нерсесянц В.С. Право в системе социальной регуляции: (История и современность). / В.С. Нерсесянц. – М., 1986. – 63с.
1158096
  Лубська М.В. Право в системі культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 8-11. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  В статті розкривається характеристика права, як невід"ємного елемента культури суспільства і показаний його органічний взаємозв"язок з іншими елементами культури. The article is describing the law as an integral element of society"s culture and is ...
1158097
  Борщевський І.В. Право в системі соціальних норм // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2008. – Том 13, Вип. 9 : Правознавство. – С. 5-12.
1158098
  Мазепа М.М. Право в системі соціальних регуляторів / М.М. Мазепа, І.М. Дубровський ; за заг. ред. О.П. Угровецького. – Харків : Коваленко В.Ф., 2012. – 91, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 86-89. – Бібліогр.: с. 90-91 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2509-18-2
1158099
  Супатаев М.А. Право в современной Африке: Основные черты и тенденции развития / М.А. Супатаев. – Москва, 1989. – 175с.
1158100
  Гладкий С.О. Право в суспільстві споживання: ціннісні та психологічні аспекти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 34-43. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1158101
  Левчук-Хмара Право в сучасному етико-філосовському дискурсі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 - етика / Левчук-Хмара М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 15 с. – Бібліогр. : 6 назв.
1158102
  Левчук-Хмара Право в сучасному етико-філософському дискурсі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Левчук-Хмара М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 176 л. – Бібліогр.: л. 158-176
1158103
  Ромінський Є.В. Право в східнослов"янському правокультурному просторі // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 34. – С. 201-215. – ISSN 0869-2491
1158104
  Гуржій О.І. Право в українській козацькій державі (друга половина 17-18 ст.) / О.І. Гуржій; Академія наук України, Ін-т історії України. – Київ, 1994. – 48c. – (Історичні зошити). – ISBN 5-7702-0740-Х
1158105
  Сунєгін С.О. Право в умовах війни: функціональний вимір // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 13 : Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. – С. 304-317. – ISSN 2524-017X
1158106
  Исаев И.А. Право в условиях Великой войны: "правовая мобилизация" // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 9. – С. 3-6. – ISSN 1812-3805
1158107
  Марченко М. Право в ХХІ веке: основные тенденции развития // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 29-38.


  Аналізуючи сучасні національні, європейські та світові тенденції в праві, автор пропонує візію його подальшого розвитку в XXI столітті. Analysing the modern national, European and worl d tendencies in law, theauthor offers the vision of its ...
1158108
  Павленко Ж.О. Право в цифровій реальності // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 66-80. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1158109
  Федоров В.П. Право в юридической надстройке социалистического общества / В.П. Федоров. – Владивосток, 1985. – 119с.
1158110
  Коваленко Л. Право Великого князівства Литовського та його вплив на становлення українського права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.91-96
1158111
  Скаринкин И.Е. Право вести в бой: повесть / И.Е. Скаринкин. – Минск, 1980. – 303с.
1158112
  Калашников К.Ф. Право вести за собой / К.Ф. Калашников. – М., 1981. – 239с.
1158113
  Кан-Калик Право вести за собой / Кан-Калик. – М, 1987. – 189с.
1158114
  Карлович А. Право вето глави держави як ефективний механізм відносин з парламентом у напіврезидентській республіці // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 33-36
1158115
  Марченко М. Право вето глави держави: засіб захисту конституційного ладу // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 456-458. – ISSN 2413-6433
1158116
  Марченко М. Право вето Президента України як дискреційне повноваження глави держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 155-156
1158117
   Право вибору : Громадсько-політичне видання. – Київ, 2005-
№ 1. – 2005
1158118
   Право вибору : Громадсько-політичне видання. – Київ, 2005-
№ 2. – 2005
1158119
   Право вибору: політичні партії та виборчі блоки : Довідник. – Київ : Геопринт, 2002. – 160с. – ISBN 966-7863-11-5
1158120
   Право вибору: Президент України - 2004 : Інформаційно-довідкове видання. – Київ : Геопринт, 2004. – 216с. – ISBN 966-7863-42-5
1158121
   Право вибору: Президент України 1999 : Довідник. – Київ : Смолоскип, 1999. – 120с. – ISBN 966-7332-20-9
1158122
   Право вибору: списки політичних партій та виборчих блоків. – Київ : Геопринт, 2002. – 362с. – ISBN 966-7863-12-3
1158123
  Афанасьєва К.О. Право видавця та редактора : навчальний посібник / Афанасьєва К.О. ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : НДІ ІВ НАПрН, 2013. – 201, [1] с. – Бібліогр.: с. 119-201 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1543-45-3
1158124
  Рябота В. Право вимагати викупу акцій при злитті і приєднанні та поглинанні акціонерних товариств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 83-86.
1158125
  Гладьо Ю.О. Право вимоги як особливий різновид майна // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 186-190
1158126
  Морозов Є. Право відшкодування шкоди внаслідок ДТП із заподіювача є абсолютним // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 23-31 грудня (№ 51/52). – С. 22-23. – ISSN 1992-9277
1158127
   Право війни. – Київ, 1996. – 128с.
1158128
  Денисенко В.В. Право війни у стародавній Греції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 14-17. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1158129
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 1. – 2006
1158130
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 2. – 2006
1158131
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 3. – 2006
1158132
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 4. – 2006
1158133
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 5. – 2006
1158134
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 6. – 2006
1158135
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 7. – 2006
1158136
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 8. – 2006
1158137
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 9. – 2006
1158138
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 10. – 2006
1158139
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 11. – 2006
1158140
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 12. – 2006
1158141
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 1. – 2007
1158142
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 2. – 2007
1158143
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 3. – 2007
1158144
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 4. – 2007
1158145
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 5. – 2007
1158146
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 6. – 2007
1158147
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 7. – 2007
1158148
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 8. – 2007
1158149
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 9. – 2007
1158150
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 10. – 2007
1158151
   Право військової сфери : щомісячне інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 11. – 2007
1158152
   Право військової сфери : щомісячне інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 12. – 2007
1158153
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 1. – 2008
1158154
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 2. – 2008
1158155
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 3. – 2008
1158156
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 4. – 2008
1158157
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 5. – 2008
1158158
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 6. – 2008
1158159
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 7. – 2008
1158160
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 8. – 2008
1158161
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 9. – 2008
1158162
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 10. – 2008
1158163
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 11. – 2008
1158164
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 12. – 2008
1158165
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 1. – 2009
1158166
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 2. – 2009
1158167
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 3. – 2009
1158168
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 4. – 2009
1158169
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 5. – 2009
1158170
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 6. – 2009
1158171
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 7. – 2009
1158172
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 8. – 2009
1158173
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 9. – 2009
1158174
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 10. – 2009
1158175
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 11. – 2009
1158176
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 12. – 2009
1158177
  Котляренко О.П. Право військовослужбовців на додаткові відпустки: міф чи реальність // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 268-273. – ISBN 978-617-7364-24-4
1158178
  Заєць О.В. Право вільного використання об"єктів авторського права за цивільним законодавством України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. : 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Заєць О.В.; Зяєць О.В. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ, 2009. – 198л. + Додаток : л.173-176. – Бібліогр. : л.177-198
1158179
  Заєць О.В. Право вільного використання об"єктів авторського права за цивільним законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.: 12.00.03 - цивіл. право та цивільний процес, сімейне право, міжнар. приват. право / Заєць О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
1158180
  Горобець В.М. Право вільної елекції полковника Війська Запорізького: козацькі традиції у випробуванні імперськими новаціями // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 70-91. – ISSN 0130-5247
1158181
  Малинкович М.В. Право владения несобственника : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Малинкович М.В.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1969. – 18л.
1158182
  Яворівський В.О. Право власного імені : нариси / В.О. Яворівський. – Київ, 1985. – 199 с.


  На тит.л.дарчий надпис від автора
1158183
  Харченко Г.Г. Право власності в різних правових системах // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 4. – С. 44-48
1158184
   Право власності в споживчій кооперації України. – Київ, 1996. – 207с.
1158185
   Право власності в Україні : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 816с. – ISBN 966-7784-15-0
1158186
  Головко Л.О. Право власності в Україні радянського періоду (1917-1992 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 58-62.
1158187
  Книш З.І. Право власності внутрішньо переміщених осіб як категоріальне визначення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 218-225. – ISSN 2524-0323
1158188
  Семчик В.І. Право власності за Конституцією України / В.І. Семчик. – К,, 1997. – 36с.
1158189
  Чуєва О. Право власності залишається за продавцем. Який договір слід укладати? // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (114), грудень 2020 р. – С. 118-124
1158190
  Отрюх О. Право власності іноземних громадян та осіб без громадянств на землі сільськогосподарського призначення: окремі аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 303-304
1158191
  Шевченко О.В. Право власності на архівний документ фізичних осіб // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 9 (96). – С. 10-13.
1158192
  Ісаєв А. Право власності на гроші // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 119-134. – ISSN 1026-9932
1158193
  Гусарев С.В. Право власності на земельні ділянки багаквартирних жилих будинків // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 113-117
1158194
  Бондарчук Н.В. Право власності на землі авіаційного транспорту України та користування ними // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 421-427. – ISSN 1563-3349
1158195
  Семчик В.І. Право власності на землю в контексті перспективи вступу України до Європейського Союзу // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 380-394. – ISBN 978-617-7021-00-0
1158196
  Захарченко П.П. Право власності на землю в Україні (середини ХІХ – першої чверті ХХ століть) у фокусі російської дореволюційної історіографії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 191-198.
1158197
  Мурашин О. Право власності на землю в Україні: погляд в минуле : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 157-158. – ISSN 0132-1331
1158198
  Мурашин О. Право власності на землю в Україні: погляд в минуле : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 157-158. – ISSN 0132-1331
1158199
  Захарченко П.П. Право власності на землю в Україні: правове забезпечення та особливості реалізації (середина XIX - початок XX ст.) : монографія / Петро Захарченко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Атіка, 2010. – 326, [2] с. – Бібліогр.: с. 271-327. – ISBN 978-966-326-396-0
1158200
  Мельничук Н. Право власності на землю за Австрійським Цивільним кодексом 1811 р. та його реалізація у Галичині // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 179-188. – ISSN 1026-9932
1158201
  Троцька М.В. Право власності на землю об"єднаних територіальних громад // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 85-88. – ISBN 978-966-916-708-8
1158202
   Право власності на землю та його захист : Збірник нормативних актів. – Київ : Атіка, 2002. – 448с. – ISBN 966-8074-07-6
1158203
  Носік В.В. Право власності на землю Українського народу : Монографія / В.В. Носік. – Киев : Юрінком, 2006. – 544с. – ISBN 966-667-224-3
1158204
  Василенко К. Право власності на землю Українського народу: проблеми законодавчого та доктринального визначення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 298
1158205
  Кулинич П. Право власності на землю як елемент конституційного ладу України // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 12-18
1158206
  Кулинич П. Право власності на землю: нові підходи до визначення змісту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 22-29. – ISSN 0132-1331
1158207
  Шершун С. Право власності на ліс // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 75-79. – ISSN 0132-1331
1158208
  Шимон С.І. Право власності на майнові права: замітки до наукової дискусії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 304-309. – ISSN 1563-3349
1158209
  Сліпченко С. Право власності на об"єкти незавершеного будівництва // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2009. – № 9 : Актуальні питання правового регулювання відносин із приводу нерухомості. Світовий досвід та вітчизняна практика. – С. 51-57
1158210
  Отрош І.М. Право власності на об"єкти нерухомості за законодавством України: охорона та захист : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Отрош Інна Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Отрош Інна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 168 л. – Бібліогр.: л. 144-168
1158211
  Отрош І.М. Право власності на об"єкти нерухомості за законодавством України: охорона та захист : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Отрош Інна Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Отрош Інна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1158212
  Нечипорук Л.Д. Право власності на об"єкти тваринного світу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 442-447. – ISSN 1563-3349
1158213
  Каракаш І.І. Право власності на природні об"єкти та їх ресурси в Україні : монографія / І.І. Каракаш ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2017. – 436, [2] с. – Бібліогр.: с. 403-435 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-302-0
1158214
  Заєць О.І. Право власності на природні ресурси та комплекси: вітчизняні та зарубіжні юридичні доктрини // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 582-585. – ISBN 966-660-151-6
1158215
  Лозко А. Право власності на результат творчої інтелектуальної діяльності в мережі Інтернет: проблеми та перспективи // Юридична газета. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 14). – С. 38-39


  "... Чи є сайт об"єктом інтелектуальної власності і як захистити свої права ".
1158216
  Каракаш І.І. Право власності на ресурсові складові фондів природних об"єктів // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 173-182. – ISSN 2307-3427
1158217
  Лугина О. Право власності на рослинність на земельних ділянках, межі яких не визначені в натурі (на місцевості) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 91-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1158218
  Савич С. Право власності на спільне майно багатоквартирного будинку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 130-136.
1158219
  Соловйов О.М. Право власності та право довірчої власності (на шляху рекодифікації цивільного законодавства України) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 155. – С. 69-75. – ISSN 2224-9281
1158220
  Васильєва В. Право власності у посередницькому зобов"язанні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 111-113. – ISSN 0132-1331
1158221
  Первомайський О.О. Право власності українського народу: окремі проблеми тлумачення та здійснення // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Київ, 10 листоп. 2011 р.) / Каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Т.В. Боднар та ін. ; відп. ред. Р.А. Майданик]. – Київ : Алерта, 2012. – С. 321-323. – ISBN 978-617-566-165-9
1158222
  Кравченко С.С. Право власності учасників товариств // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 209-213.
1158223
  Гафурова О. Право власності членів сільськогосподарських виробничих кооперативів на землю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.68-73. – ISSN 0132-1331
1158224
  Фединяк Г. Право власності юридичних і фізичних осіб, їх об"єднань (з огляду на проблеми теорії та практики міжнародного приватного права) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 110-118. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
1158225
  Новіков Д. Право власності як інститут речового права: шляхи вдосконалення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 173-174
1158226
  Коваленко Ю. Право власності як інституційна складова фінансового сектора України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню права власності як складової інституційного середовища фінансового сектора. Визначено основні недоліки у проведенні приватизації в Україні та їх вплив на формування цього сектора економіки. Запропоновано механізм включення ...
1158227
  Донченко О.П. Право власності як форма реалізації свободи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 30-35. – (Правознавство ; Вип. 365)
1158228
   Право власності: європейський досвід та українські реалії // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 11 (183). – С. 13-16
1158229
  Харченко Г.Г. Право власності: поняття, зміст і захист // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 113-119. – ISBN 978-617-566-656-2
1158230
   Право власності: проблеми забезпечення, реалізації та захисту : Тези доповідей та наук. повідомлень учасників наук.семінару молодих вчених м. Харків, 14-15 вересня 2001 р. – Харків, 2001. – 106с.
1158231
  Заіка Ю.О. Право властності. Спадкове право. : Навч. посібник / Ю.О. Заіка, В.М. Співак. – Київ : Наукова думка, 2000. – 152с. – ISBN 966-00-0617-9
1158232
  Сандровский К.К. Право внешних сношений / К.К. Сандровский. – Киев, 1974. – 79 с.
1158233
  Сандровский К.К. Право внешних сношений / К.К. Сандровский. – Киев, 1977. – 99 с.
1158234
  Сандровский К.К. Право внешних сношений : Учебникдля студ. по спец. "Международное право" / К.К. Сандровский. – Киев : Вища школа, 1986. – 328 с.
1158235
  Дейвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза = European union internal Market law : Учебное пособие / Гарет Дейвис; Пер. с англ. М.Ю.Зарицкой. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 424с. – (Европейское право). – ISBN 966-311-013-9


  Для студентов, руководителей предприятий, предпринимателей
1158236
  Бородін І. Право воєнної сфери України як галузь права / І. Бородін, С. Пасіка // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 158-163. – ISSN 1026-9932
1158237
  Новікова Л. Право володіння територією "Бессарабії" у ХІХ ст. - на початку ХХ ст.: складне переплетіння аргументів зацікавлених сторін в умовах регіону-фронтиру // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 12. – C. 78-100. – ISSN 2519-2523
1158238
  Харченко Г. Право володіння чужим майном в системі цивільного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 43-46. – ISSN 0132-1331
1158239
  Ільків О.В. Право володіння як юридична категорія // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (215). – С. 15-21. – ISSN 2308-9636
1158240
  Зенкин И.В. Право всемирной торговой организации : учеб. пособие / И.В. Зенкин ; [Информ. центр по праву ВТО]. – Москва : Международные отношения, 2003. – 241, [4] с. – ISBN 5-7133-1166-X
1158241
  Колесников М.С. Право выбора : повесть / М.С. Колесников. – Москва : Профиздат, 1971. – 207с.
1158242
  Колесников М.С. Право выбора / М.С. Колесников. – Москва, 1974. – 480с.
1158243
  Тихолоз С. Право говорити вголос // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (82/83). – С. 119-120
1158244
  Лукаш Т. Право голосу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 154-167
1158245
  Москалюк Н. Право господарського відання в системі речових суб"єктивних цивільних прав // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 299-304. – ISSN 2524-0129
1158246
  Щербина В. Право господарського відання і право оперативного управління: поняття, зміст та сфера застосування в Україні // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 13-30. – ISSN 1026-9932
1158247
  Таш"ян Р. Право господарського відання майном у законодавстві України, Російської Федерації та Республіки Білорусь:порівняльний аспект // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 36-38.
1158248
  Читра Гамини Илангакоон Право государства на участие в международных договорах и международно-правовое признание : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Читра Гамини Илангакоон; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 232л.
1158249
  Читра Г.И. Право государства на участие в международных договорах и международноправовое признание : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Читра Г.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 16 с.
1158250
  Турубинер А.М. Право государственной собственности на землю в Советском Союзе / А.М. Турубинер. – М., 1958. – 332с.
1158251
  Аксененок Г.А. Право государственной собственности на землю в СССР / Аксененок Г.А. ; под ред. Казанцева Н.Д. ; Ин-т права АН СССР. – Москва : Юргиз, 1950. – 308 с.
1158252
  Полянская Г.Н. Право государственной собственности на леса в СССР. / Г.Н. Полянская. – М., 1959. – 408с.
1158253
  Карасс А.В. Право государственной социалистической собственности / А.В. Карасс. – Москва, 1954. – 280с.
1158254
  Васильев Ю.С. Право государственной социалистической собственности / Ю.С. Васильев. – Москва, 1984. – 76с.
1158255
  Мельников Е.А. Право Государственной Социалистической собственности / Е.А. Мельников. – Куйбышев, 1976. – 70с.
1158256
  Корнеев С.М. Право государственной социалистической собственности в СССР / С.М. Корнеев. – Москва, 1964. – 268с.
1158257
  Васильев Ю.С. Право государственной социалистической собственности и экономические отношения / Ю.С. Васильев. – Москва, 1985. – 91с.
1158258
  Мушкин А.Е. Право граждан на жилище / А.Е. Мушкин. – Л., 1982. – 159с.
1158259
  Никитина М.И. Право граждан на жилой дом и подсобное хозяйство / М.И. Никитина, В.В. Петров. – Казань, 1967. – 104с.
1158260
  Тишкевич Иван Станиславович Право граждан на задержание преступника / Тишкевич Иван Станиславович. – Минск : Изд-во БГУ, 1974. – 112с.
1158261
  Баулин Ю.В. Право граждан на задержание прступника / Баулин Ю.В. ; Харик. гос. ун-т. – Харьков : Вища школа, 1986. – 156, [1] с. – Библиогр.: с. 150-156 (145 назв.)
1158262
  Михайлов М.П. Право граждан на необходимую оборону / М.П. Михайлов. – Москва, 1962. – 29с.
1158263
  Берестовой Н.П. Право граждан на необходимую оборону / Н.П. Берестовой. – Ленинград : Ленинградская орг. о-ва "Знание" РСФСР, 1986. – 13, [1] с. – Библиогр. в конце кн. (9 назв.). – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР)
1158264
  Козак В.Н. Право граждан на необходимую оборону. / В.Н. Козак. – Саратов, 1972. – 162с.
1158265
  Лыскова Е.И. Право граждан на обращение в суд и юридические методы его защиты // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 109-115. – ISSN 0132-0769
1158266
  Агение Г. Право граждан на социальное обеспечение // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 9. – С. 54-55. – ISSN 1810-3081
1158267
  Ле Б.В. Право граждан СРВ на жалобу и аппеляцию -- форма проявления социалистической демократии : Автореф... канд .юр.наук: 12.00.01 / Ле Б. В.; МНО АзССР, АзГУ. – Баку, 1989. – 19л.
1158268
  Богданов Е.В. Право граждан СССР на жиилще : учеб. пособие по спецкурсу для студ. 3-4-х курсов / Е.В. Богданов ; МВ и ССО БССР, Гродн. гос. ун-т. – Гродно : Гродненский государственный университет, 1983. – 92 с. – Библиогр.: с. 89-90
1158269
  Красненко А.Л. Право граждан СССР на материальное обеспечение в свете новейшего законодательства / А.Л. Красненко. – Калинин, 1982. – 40с.
1158270
  Келемен М.І. Право громадськості на участь у процесі прийняття екологічно значущих рішень // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 175-185. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1158271
  Яременко Т.Ф. Право громадян брати участь в управлінні державними справами: поняття та характерні ознаки // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 58-60. – Бібліогр.: 19 назв
1158272
  Боровська І. Право громадян на безпечне для життя і здоров"я довкілля як цивільне особисте немайнове право: історія виникнення. становлення та розвитку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.44-49
1158273
  Власенко Ю.Л. Право громадян на екологічно безпечне довкілля: міжнародно-правовий аспект // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 188-190
1158274
  Андрейцев А. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційно-правового забезпечення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.8-11. – ISSN 0132-1331
1158275
  Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 147-152. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми спеціально-юридичних гарантій захисту права громадян на внутрішню та зовнішню екологічну безпеку, їх ефективність та перспективи законодавчого забезпечення в сучасних умовах.
1158276
  Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 103-108. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми спеціально-юридичних гарантій захисту права громадян на внутрішню та зовнішню екологічну безпеку, їх ефективність та перспективи законодавчого забезпечення в сучасних умовах. Issues of special legal guarantees of protection of ...
1158277
  Луць В. Право громадян на екологічну інформацію та його захист відповідно до норм України та ЄС / В. Луць, П. Лапечук, Т. Попович // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 62-66.
1158278
  Фріс П.Л. Право громадян на зброю "pro et contra" // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 77-84
1158279
  Янюк Н. Право громадян на звернення до органів влади: форми його реалізації // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 85-90.
1158280
  Костюк Ю.В. Право громадян на звернення про відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 153-155. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Зроблено аналіз правової природи суб"єктивного права громадян на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на екологічну безпеку. Наводиться визначення гарантій його реалізації. Розглядаються практичні аспекти права громадян на відшкодування ...
1158281
  Коломієць О. Право громадян на здійснення підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.28-30
1158282
  Кулик О.Г. Право громадян на інформацію про стан злочинності та шляхи його забезпечення // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 24-28. – ISBN 978-617-7364-24-4
1158283
  Романюк Р. Право громадян на мирні збирання як гарантія реалізації інших конституційних прав і свобод людини і громадянина // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 99-112. – ISSN 2310-6158
1158284
  Сурков В.В. Право громадян на обмін жилих приміщень / В.В. Сурков. – Київ, 1973. – 150с.
1158285
  Бебель О. Право громадян на особисту свободу, або погляд на окремі питання застосування Конституції України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.42-44
1158286
  Бутрин-Бока Право громадян на охорону здоров"я / Бутрин-Бока, М. Іванчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 99-105. – ISSN 2524-0129
1158287
  Параниця С.П. Право громадян на самозахист життя і здоров"я від протиправних посягань // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 106-111. – ISBN 978-617-7096-88-6
1158288
  Чернега Р.Т. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні України: стан та шляхи вдосконалення : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.02 / Чернега Р.Т.; Ін-т законодавства ВРУ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1158289
  Сінкевич О. Право громадян на участь у місцевому самоврядувння в Україні // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 61-63
1158290
  Ярмол Л. Право громадян України на альтернативну (невійськову) службу - невід"ємний елемент свободи віровизнання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.31-35. – Бібліогр.: 7 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1158291
  Барабаш О. Право громадян України на безоплатну юридичну допомогу в системі конституційних цінностей // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 44-49
1158292
  Трунова Г.А. Право громадян України, які працюють за кордоном, на захист у системі соціального страхування на випадок безробіття // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 117-123. – ISSN 2311-4894
1158293
  Кулинич П. Право громадянина на безоплатну приватизацію землі: чи можна його реалізувати двома ділянками? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 25-31 травня (№ 21). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1158294
  Строган А.Ю. Право громадянина на свободу слова та думки в національних та міжнародних нормативно-правових актах: порівняльний аналіз : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 91-93. – Бібліогр.: 6 назв
1158295
  Радченко О. Право грошового обігу як підгалузь фінансового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 205-210. – ISSN 2663-5313
1158296
  Давыдов Р.К. Право депутататского запроса / Р.К. Давыдов. – К, 1981. – 140с.
1158297
  Набухотний В. Право держав на амністію за міжнародні злочини // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 112-115
1158298
  Вавілова Н.В. Право держав на застосування сили в міжнародних відносинах / Н.В. Вавілова, І.М. Сівоха, В.В. Леонов // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 18-23. – ISSN 2304-2699
1158299
  Ржевська Валентина Сергіївна Право держави на самооборону в світлі розвитку юридичних гарантій міжнародної безпеки : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.11. / Ржевська Валентина Сергіївна; КНУТШ; Ін-тут міжнародних відносин. – Київ, 2003. – 211 л. – Бібліогр.: л. 190-211
1158300
  Ржевська Валентина Сергіївна Право держави на самооборону в світлі розвитку юридичних гарантій міжнародної безпеки : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Ржевська В.С.; КНУТШ. Ін-тут міжнародних відносин. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
1158301
  Ржевська В.С. Право держави на самооборону і міжнародна безпека / В.С. Ржевська; КНУТШ. – Київ : Промені, 2005. – 256с. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 966-96386-4-X
1158302
  Пересунько С.І. Право державної власності та його здійснення в період ринкових реформ в Україні : Дис... Канд. юрид. наук: 12.00.03 / Пересунько С.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 197л. – Бібліогр.:л.164-197
1158303
  Пересунько Сергій Іванович Право державної власності та його здійснення в період ринкових реформ в Україні : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Пересунько Сергій Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16с.
1158304
   Право детей с ограниченными возможностями на образование: подход к инклюзивному образованию, основанный на соблюдении прав человека : позиционный документ / ЮНИСЕФ. – Geneva : ЮНИСЕФ, 2012. – 119 p. : ил. – (Объединимся ради детей)
1158305
  Гольцберг К. Право дитини на гру. Іграшки мусять задовольняти потреби дитини і в деструктивних діях, і у творчих // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 13


  "Дорослі люблять із глибокодумним виглядом цитувати Антуана де Сент-Екзюпері: "Всі ми родом з дитинства", - коли намагаються довести, що пам"ятають про своє дитинство й розуміють важливість тих речей, які необхідні дитині. Але дитинство - це не ...
1158306
  Романенко І. Право дитини на інформацію про її біологічних батьків // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 233-235. – ISBN 978-617-7069-28-6
1158307
  Опольська Н. Право дитини на людську гідність // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 11-13
1158308
  Резнік Г. Право дитини на освіту в міжнародних актах та законодавстві України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.72-77
1158309
  Негода О.А. Право дитини на проживання в сім"ї: сутність, реалізація, захист // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 328-333. – ISSN 1563-3349
1158310
  Касьянова Д. Право дитини на сім"ю чи його видимість? Що потрібно знати про усиновлення в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-21 січня (№ 1/2)
1158311
  Лисенко Х. Право дитини, позбавленої батьківського піклування, на особливий захист і допомогу держави: міжнародно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1158312
  Резнік Г. Право дітей з обмеженими можливостями здоров"я на освіту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 75-80
1158313
  Івченко І.О. Право дітей з обмеженими можливостями на державну соціальну допомогу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 319-324. – ISSN 1563-3349
1158314
  Кулинич П.Ф. Право добросусідства за земельним законодавством України // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 1. – С. 25-34
1158315
  Жигалкин И. Право доверительной собственности (к вопросу об ограничении и переходе права собственности) // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.46-49
1158316
  Гончарук А.А. Право довірчої власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 2 (148). – С. 97-101
1158317
  Харченко Г. Право довірчої власності в системі відносин власності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 33-35. – ISSN 0132-1331
1158318
  Коваленко Т. Право довірчої власності на земельні ділянки: особливості набуття, реалізації та припинення // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 52-56
1158319
  Кіріяк О.В. Право довірчої власності: інтеграція зобов"язальних і пропрієтарних елементів // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 84-93. – ISSN 2707-6849
1158320
  Рущак В. Право довічного успадкуваного володіння землею: бути чи не бути? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 19). – С. 10-11
1158321
   Право довкілля (екологічне право) : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Пилипенко П.Д. та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2010. – 400, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-451-2
1158322
  Гетьман А.П. Право доступу до суду в контексті Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод / А.П. Гетьман, О.М. Толочко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 68-70. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється зміст права людини на доступ до суду та його розуміння Європейським Судом з прав людини, наведено випадки порушення цього права діями держав - учасників Ради Європи, а також сформульовані пропозиції з удосконалення законодавства України, ...
1158323
   Право Европейского Союза : в вопросах и ответах : учеб. пособие / С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков, П.А. Калиниченко, Е.А. Чегринец, О.В. и др. Ефремкина; [С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков, П.А. Калиниченко и др.] ; отв. ред. С.Ю. Кашкин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад. – Москва : Проспект, 2005. – 298, [2] с. – Библиогр.: с. 292 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-98032-771-1
1158324
   Право Европейского Союза : учебник для студ. высших учеб. заведений / [Кашкин С.Ю. и др.] ; под ред. С.Ю. Кашкина ; Кафедра Жана Моне (Европейский Союз). – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2011. – 1119 с. – Библиогр.: с. 1112-1119. – (Магистр). – ISBN 978-5-9916-1329-3


  Учебник подготовлен коллективом кафедры права Европейского Союза МГЮА. В нем учтены изменения, внесенные в учредительные документы Европейского Союза после выхода в свет второго издания учебника, включая Лиссабонский договор 2
1158325
  Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки : Навчальний та науково-практичний посібник / В.І. Андрейцев; КНУТШ. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 332с. – 34Андр Шифр дубл. – ISBN 966-7767-52-3
1158326
  Андрейцев В. Право екологічної безпеки: проблеми формування об"єктного стану // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 10. – С.9-12. – ISSN 0132-1331


  Конституційний Суд України
1158327
  Барікова А.А. Право електронних комунікацій на новітньому історичному етапі інституціоналізації адміністративного права // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 19-23. – ISBN 978-617-7293-17-9
1158328
  Грязин И.Н. Право есть миф // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 72-95. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1158329
  Дэйвис К. Право Європейского Союза / Кэрен Дэйвис; Пер. с англ. Т.А. Черной. – Пер. со 2-го англ. изд. – Київ : Знання, 2005. – 406 с. – (Европейское право). – ISBN 966-346-038-5
1158330
  Кондратенко Ю. Право Європейського Союзу - особлива модель регулювання міждержавних відносин // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 7. – С. 130-134. – ISSN 0132-1331
1158331
  Дахно І.І. Право Європейського союзу : навч. посібник / І.І. Дахно, В.М. Алієва-Барановська. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 415, [1] с. – ISBN 978-611-01-0897-3


  У пр. № 1713881 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка подарунок від к.ю.н., доц. Алієвой-Барановськой В.М. Підпис. 17.10.17.
1158332
  Татам Алан Право Європейського Союзу : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Татам Алан; За ред. В.І.Муравйова. – Київ, Будапешт : Абрис, Colpi/OSI, 1998. – 424с. – ISBN 9665310593
1158333
  Мінка П.Я. Право Європейського Союзу : підручник / Мінка П.Я., Торохтій Ю.З., Хрідочкін А.В. ; Дніпропетр. гуманітар. ун-т. – Дніпропетровськ : Інновація, 2009. – 531, [1] с. – Бібліогр.: с. 529-531. – ISBN 978-966-8676-67-3
1158334
   Право Європейського Союзу : навчальний посібник / Бесчастний В.М. [та ін.] ; за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2010. – 366 c. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-532-6
1158335
   Право Європейського Союзу : навч. посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / [Бондар Л.О., Брєдова Г.В., Вакуленко А.О. та ін. ; за ред. Р.А. Петрова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – 3-тє вид.,змін. і допов.(відповід. до положень Лісабон.Договору). – Київ : Істина, 2010. – 371, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 350-361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-35-1
1158336
   Право Європейського Союзу / Муравйов В.І. [та ін.] ; за ред. В.І. Муравйова ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 701, [3] с. – Бібліогр.: с. 520-526. – ISBN 978-966-667-472-5
1158337
   Право Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бесчастний В.М. та ін.] ; за ред. В.М. Бесчастного. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 368 c. – Бібліогр.: с. 356-366. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-942-3
1158338
   Право Європейського Союзу : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Бондар Л.О. та ін.] ; за ред.: Ж. Моне, Р.А. Петрова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – 4-те вид., змін. і допов. – Київ : Істина, 2011. – 376 с. – У відомостях про вид. також: відповідно до положень Лісабонського Договору. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 350-361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-35-1
1158339
  Аракелян М.Р. Право Європейського Союзу : підручник : з урахуванням змін, внесених Лісабонським договором 2007 р. / М.Р. Аракелян, М.Д. Василенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2012. – 386, [4] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-438-597-5
1158340
   Право Європейського Союзу : підручник для студентів ВНЗ / [Аверочкіна Т.В. та ін.] ; за ред. О.К. Вишнякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2013. – 869, [15] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 758-870 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-632-3
1158341
   Право Європейського Союзу : підручник / [Л.О. Бондар та ін.] ; за ред. Р.А. Петрова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Вид. 9-те, змін. і допов. – Харків : Право, 2019. – 440, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 407-432 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-748-7
1158342
   Право Європейського Союзу : підручник / [Є.В. Баданова та ін. ; за ред.: Р.А. Петрова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Вид. 10-те, змін. і допов. – Харків : Право, 2021. – 482, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 445-473 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-998-191-2
1158343
  Опанасюк Н. Право Європейського Союзу і національне туристичне законодавство // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 33-43


  У статті аналізується можливість, необхідність та перспективи гармонізації вітчизняного туристичного законодавства з нормами права Європейського Союзу, зокрема директив. Автор обгрунтовує важливість виважених підходів (з урахуванням національних ...
1158344
  Муравйов В.І. Право Європейського Союзу та його система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-38. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано характерні особливості права Європейського Союзу, які відрізняють його як від міжнародного права, так і від національного права. Спеціальна увага приділена розгляду юридичної природи права Європейського Союзу. The article is devoted to ...
1158345
  Петров Є.В. Право Європейського Союзу як джерело адміністративно-господарського права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 44-50. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено з"ясуванню питання про можливість зарахування до джерел адміністративно-господарського права правових актів Європейського Союзу. Розглянуто систему правових актів ЄС та наведено перелік актів, що становлять джерельну базу вітчизняного ...
1158346
   Право Європейського Союзу. Європейське право прав людини (в питаннях і відповідях) : навч.-довідк. посібник / [Т.М. Анакіна та ін.] ; за заг. ред. І.В. Яковюка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. права Європ. Союзу. – Харків : Право, 2021. – 254, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-998-121-9
1158347
  Опришко В.Ф. Право Європейського Союзу. Загальна частина : підручник для студ. вищих навчальних закладів / В.Ф. Опришко, А.В. Омельченко, А.С. Фастовець ; МОНУ ; Київський національний економічний ун-т ; керівник авт. кол. та відп. ред. В.Ф. Опришко. – Київ, 2002. – 462 с. – ISBN 966-7024-46-6
1158348
  Дахно І.І. Право Європейського Союзу: англо-українсько-російський глосарій / І.І. Дахно. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 234с. – ISBN 978-966-364-542-1


  Висвітлено сучасний стан, проблеми й основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі як наважливішої складової міжнародної економіки. Для студентів вузів
1158349
   Право Європейського Союзу: основи теорії : підручник / [Т.М. Анакіна та ін.] ; за заг. ред. І.В. Яковюка. – Харків : Право, 2021. – 357, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-937-794-4
1158350
  Стахєєва-Боговик Право ЄС у сфері транскордонної неспроможності: ключові зміни // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 118-124
1158351
  Куфтирев П.В. Право ЄС: основні принципи / П.В. Куфтирев, О.І. Верник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-31. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Аналізується проблематика розвитку та становлення основних принципів права ЄС. Досліджується теоретичний та практичний аспект даної проблеми. There are being analized the problems of the development and establishment of the EC Law. The author ...
1158352
  Толкунова В.Н. Право женщин на труд в СССР / В.Н. Толкунова. – Москва, 1980. – 199 с.
1158353
  Львова О.Л. Право живе та дієве (про ціннісні орієнтації права) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 11-17.
1158354
  Лоцманенко Ю.В. Право жити / Ю.В. Лоцманенко. – Київ, 1967. – 82с.
1158355
  Бадзьо Ю. Право жити : Україна в складі СРСР, людина в системі тоталітарного соціалізму / Ю. Бадзьо. – Київ : Таксон, 1996. – 400 с. – ISBN 9667128016
1158356
  Байтала О. Право жінки на аборт в аспекті реалізації права на життя: конституційно-правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 123-124
1158357
  Попович В М. Право з погляду філософа // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.10-12. – ISBN 966-568-656-9
1158358
  Костяшкін Іван Олександрович Право загального землекористування громадян : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Костяшкін І.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 185л. + Додатки: л.182-185. – Бібліогр.: л.164-181
1158359
  Костяшкін Іван Олександрович Право загального землекористування громадян : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Костяшкін І.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1158360
  Костяшкін І.О. Право загального землекористування громадян : монографія / Костяшкін Іван Олександрович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький : [б. в.], 2010. – 148, [1] с. – Бібліогр.: с. 130-144. – ISBN 978-966-8823-33-6


  У пр. № 1710962 напис: Шановному Володимиру Васильовичу з вдячністю за підтримку з глибокою повагою. Підпис.
1158361
  Костяшкін І.О. Право загального землекористування громадян як правовий інститут // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.83-89
1158362
  Гончаренко В. Право законодавчих органів УСРР на конституційні протести і його реалізація у 1920-ті роки // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 108-117. – ISSN 1993-0909
1158363
  Бахрах Демьян Николаевич Право запроса депутатов в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Бахрах Демьян Николаевич; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 19л.
1158364
  Бахрах Д.Н. Право запроса депутатов местных Советов / Бахрах Д.Н. – Москва : Госюриздат, 1960. – 51 с.
1158365
  Основин В.С. Право запроса депутатов местных Советов. / В.С. Основин. – М., 1957. – 29с.
1158366
  Митилино М.И. Право застройки : опыт цивилистического исследования института / М.И. Митилино. – Киев : ТИп. насл. Т.Г. Мейнандера, 1914
1158367
  Канторович Я.А. Право застройки / Я.А. Канторович. – Москва, 1924. – 39 с.
1158368
  Вольман И.С. Право застройки / И.С. Вольман. – Москва, 1926. – 167с.
1158369
  Мовчановский Б.Ф. Право застройки / Б.Ф. Мовчановский. – М, 1929. – 200с.
1158370
  Журавська З. Право засудженого на ізольоване тримання у місцях позбавлення волі як один із заходів забезпечення безпеки // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 90-94. – ISSN 2409-4544
1158371
  Ковальчук С.О. Право захисника заявляти клопотання та його реалізація в стадії попереднього розгляду справи суддею // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 39-42.
1158372
  Коструба А. Право захист і суб"єктивне цивільне право: теоретичні питання дослідження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 210-215. – ISSN 2219-5521
1158373
  Остапенко О.І. Право захисту на стадії порушення справи про військові адміністративні правопорушення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 143-149. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1158374
  Остапенко О.І. Право захисту на стадії порушення справи про військові адміністративні правопорушення
1158375
  Совгиря О.В. Право збиратися мирно, без зброї й проводити збори, мітинги, походи і демонстрації: проблеми теоретичного закріплення та реалізації // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 169-171
1158376
  Дешко Л. Право звертатися за захистом своїх прав до міжнародних судових установ чи організацій у контексті генезису національної системи конституційного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 99-104
1158377
  Костенко Л. Право звичаїв // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 91-97.
1158378
  Погрібний С.О. Право земельного сервіруту за українським земельним законодавством // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 1. – С. 34-42
1158379
  Федорович В. Право земельного сервітуту за законодавством України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 318-324. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1158380
  Мірошниченко А.М. Право землекористування // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-44.
1158381
  Миронець І.М. Право землекористування колгоспу / І.М. Миронець. – Київ, 1974. – 80 с.
1158382
  Фомина Л.П. Право землепользования в европейских социалистических странанх / Л.П. Фомина. – Москва, 1975. – 184с.
1158383
   Право землепользования в СССР и его виды. – Москва, 1964. – 548с.
1158384
  Степаненко М.Ф. Право землепользования граждан. / М.Ф. Степаненко, В.И. Чувичко. – Минск, 1984. – 127с.
1158385
  Машанов П.В. Право землепользования колхозов : Автореф... кандид. юридич.наук: / Машанов П.В.; Моск. юридич. ин-т. – Москва, 1952. – 15 с.
1158386
  Коваленко Е.И. Право землепользования колхозов / Е.И. Коваленко. – Пермь, 1970. – 219с.
1158387
  Шингель А.А. Право землепользования колхозов и совхозов / А.А. Шингель. – Минск, 1980. – 95 с.
1158388
  Ясинская Г.Ф. Право землепользования рабочих и служащих, проживающих в сельских населенных пунктах Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.714 / Ясинская Г.Ф. ; Харьк. юридический ин-т. – Харків, 1971. – 21 с.
1158389
  Ясинская Г.Ф. Право землепользования рабочих и служащих, проживающих в сельской местности / Г.Ф. Ясинская. – Москва, 1973. – 111с.
1158390
  Аксененок Г.А. Право землепользования совхозов, МТС и подсобных хозяйств / Г.А. Аксененок. – Москва, 1953. – 144с.
1158391
  Осипчук Н. Право знати право // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 21 листопада (№ 139). – С. 9


  У якому виші готують найкращих юристів. Найкращі результати у випускників таких ВНЗ, як Національний університет "КМУ" - 470, 5 бала; КНУ ім. Т.Шевченка - 448, 4 бала; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка - 448, 4 бала....
1158392
   Право зовнішніх зносин : Дипломатичне право. Дипломатичне право міжнародних організацій. Право спеціальних місій. Консульське право. – Київ : Промені, 2003. – 784с. – (Міжнародне право в документах). – ISBN 966-96386-0-7
1158393
  Гулієв А.Д. Право зовнішніх зносин : підручник для студентів ВНЗ / А.Д. Гулієв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2012. – 486, [2] с. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-598-735-2
1158394
  Алієва-Барановська Право зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник-довідник / В.М. Алієва-Барановська, Г.В. Бабіч, І.І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 423, [1] с. – Текст укр. та рос. – Бібліогр.: с. 246-354 та в додатках. – ISBN 978-611-01-0479-1


  У пр. №1702109 напис: Подарунок Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від к.ю.н., доц. В.М. Алієвої-Барановської. Підпис.
1158395
  Вишняков В.Г. Право и автоматизированные системы управления / В.Г. Вишняков. – Москва, 1976. – 64с.
1158396
  Ткачевский Ю.М. Право и алкоголизм / Ю.М. Ткачевский. – М., 1987. – 158с.
1158397
   Право и борьба идей в современном мире : (Критика современных буржуазных концепций права) Материалы науч. конф. Москва, 24-26 дек. 1979 г. – Москва : Институт государства и права АН СССР, 1980. – 162с.
1158398
  Ткачевский Ю.М. Право и борьба с алкоголизмом / Ю.М. Ткачевский. – Москва, 1971. – 40с.
1158399
   Право и власть. – М., 1990. – 527с.
1158400
   Право и внешняя торговля. – М., 1987. – 150с.
1158401
  Бирюков Р. Право и глобализация // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 36-41. – ISSN 1561-4999
1158402
   Право и государственное управление регионами : межвуз. темат. сб. науч. тр. – Калинин : КГУ, 1986. – 151,[1] с.
1158403
  Литвинова Г.И. Право и демографические процессы в СССР / Г.И. Литвинова. – Москва, 1981. – 200 с.
1158404
   Право и демократия : Межвузовский сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISSN 0202-6342
Вып. 6. – 1994
1158405
   Право и демократия : межвузовский сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-6317-39-8
Вып. 8. – 1997
1158406
   Право и демократия : сборник научных трудов. – прил. к ж-лу "Право и экономика". – Минск : Право и экономика, 1988-
Вып. 9. – 1998
1158407
   Право и демократия : сборник научных трудов. – прил. к ж-лу "Право и экономика". – Минск : Белорусский гос. университет, 1988-
Вып. 10. – 1999
1158408
   Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-445-443-6
Вып. 11. – 2001
1158409
   Право и демократия : Сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-445-956-Х. – ISSN 0202-6342
Вып. 14. – 2003
1158410
   Право и демократия : Сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-485-307-1. – ISSN 0202-6342
Вып. 15. – 2004
1158411
   Право и демократия : Сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-485-438-8. – ISSN 0202-6342
Вып. 16. – 2005
1158412
   Право и демократия : Сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-485-616-Х. – ISSN 0202-6342
Вып. 17. – 2006
1158413
   Право и демократия : Сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-485-616-Х. – ISSN 0202-6342
Вып. 18. – 2007
1158414
   Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 978-985-485-978-1. – ISSN 0202-6342
Вып. 19. – 2008
1158415
   Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
Вып. 20. – 2009
1158416
   Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 978-985-518-494-3. – ISSN 0202-6342
Вып. 22. – 2011. – Резюме рос., белор., англ. мовами
1158417
   Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 978-985-518-627-5. – ISSN 0202-6342
Вып. 23. – 2012. – Резюме рос., белор., англ. мовами
1158418
   Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISSN 0202-6342
Вып. 24. – 2013. – Резюме рос., белорус., англ.
1158419
   Право и демократия : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск : БГУ, 1988-. – ISSN 0202-6342
Вып. 25. – 2014. – Резюме рос., белорус., англ.
1158420
   Право и демократия : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск : БГУ, 1988-. – ISSN 0202-6342
Вып. 26. – 2015. – Резюме рос., белорус., англ.
1158421
   Право и демократия : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск : БГУ, 1988-. – ISSN 0202-6342
Вып. 27. – 2016. – Резюме рос., белорус., англ.
1158422
  Притыка Д.Н. Право и договорные обязательства / Д.Н. Притыка. – К., 1985. – 48с.
1158423
  Субочев В.В. Право и его роль в обеспечении диалектического единства личных, общественных и государственных интересов // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 12. – С.4-12
1158424
  Сэнт Право и жизнь / Сэнт, Роз Ж. - // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.56-70. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385


  Рождение, жизнь и смерть в гражданском кодексе Франции
1158425
  Фомин А.И. Право и закон // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.24-30
1158426
  Нерсесянц В.С. Право и закон: Из истории правовых учений / В.С. Нерсесянц. – Москва : Наука, 1983. – 366 с.
1158427
   Право и законность. – М., 1987. – 358с.
1158428
  Александров Н.Г. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма / Н.Г.Александров. – Москва : Юрид. лит., 1961. – 271 с.
1158429
  Мелехина В.Н. Право и заработная плата / В.Н. Мелехина, Н.Н. Лукин. – Кишинев, 1982. – 235с.
1158430
   Право и защита семьи государством. – М., 1987. – 182с.
1158431
  Наменгенов К.Н. Право и изобретательство / К.Н. Наменгенов. – Алма-Ата, 1988. – 77с.
1158432
  Дидикин А. Право и инновации. Новеллы и противоречия правовой модели инновационного центра "Сколково" / А. Дидикин, С. Кружкова // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 11 (1618). – С. 25-34. – ISSN 0869-44435


  В последние годы в российском научном и экспертном сообществе не вызывает сомнений утверждение, будто достижения фундаментальной и прикладной науки должны стать одним из основных инструментов проведения взвешенной и эффективной государственной ...
1158433
   Право и информатика. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 144с.
1158434
  Сигалов К.Е. Право и история: методологические функции исторической науки // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 7. – С. 22-26. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается значимость исторической методологии как инструментария и способа познания закономерностей науки истории государства и права. Исследуется специфика исторического знания, проблемы понятийного аппарата, возможности использования ...
1158435
   Право и коммунизм. – Москва, 1965. – 208с.
1158436
  Явич Л.С. Право и коммунизм. / Л.С. Явич. – Москва, 1962. – 101с.
1158437
  Дулов А.В. Право и коммунистическое воспитание. Новые задачи - новые средства / А.В. Дулов. – Минск, 1987. – 37с.
1158438
  Орзих М.Ф. Право и личность : вопросы теории правового воздействия на личность социалистического общества / М.Ф. Орзих. – Киев; Одесса : Вища школа, 1978. – 143 с.
1158439
  Попов В.К. Право и материальные интересы в межхозяйственной кооперации. / В.К. Попов. – Х, 1983. – 169с.
1158440
  Беляева З.С. Право и межхозяйственная кооперация / З.С. Беляева. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 232 с. – Библиогр. в примеч.: с. 213-231
1158441
  Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. / В.П. Казимирчук. – Москва, 1965. – 204с.
1158442
   Право и мир в международных отношениях : сборник статей сост. под ред. проф. гр. Л.А. Комаровского и П.М. Богаевского. – Москва : Изд. кн. маг. "Книжное дело", 1899. – XII, 545 с.


  Ред.: Комаровский, Леонид Алексеевич (1846-1912) Богаевский, Петр Михайлович (1866-1929)
1158443
  Федоров Г.К. Право и молодежь / Г.К. Федоров. – Кишинев, 1988. – 215с.
1158444
  Макогон В.Д. Право и мораль в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Макогон В.Д. ; АН УССР , Ин-т филос. и сект. гос. и права. – Киев, 1967. – 20 с.
1158445
  Вишняков В.Г. Право и научная организация управленческого труда / В.Г. Вишняков. – Москва, 1968. – 47с.
1158446
  Хецуриани Д.Г. Право и научно-технический прогресс / Хецуриани Д.Г. – Тбилиси, 1988. – 81 с.
1158447
  Рассудовский В.А. Право и научно-техническое творчество. / В.А. Рассудовский. – Москва, 1975. – 62с.
1158448
  Алексеев С.С. Право и наша жизнь / С.С. Алексеев. – Москва, 1978. – 222с.
1158449
  Карева М.П. Право и нравственность в социалистическом обществе / М.П. Карева. – М, 1951. – 184с.
1158450
  Нижечек В.И. Право и нравственность в социалистическом обществе / В.И. Нижечек. – Иркутск, 1973. – 92с.
1158451
  Якуба Е.А. Право и нравственность как регуляторы общественных отношений при социализме / Е.А. Якуба. – Х., 1970. – 208с.
1158452
  Алиев Д.А. Право и нравственность как регуляторы поведения личности в социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Алиев Д. А.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1979. – 21л.
1158453
  Явич Л.С. Право и общественные отношения. / Л.С. Явич. – Москва, 1971. – 152с.
1158454
   Право и общественный прогресс в социалистическом обществе. – Киев, 1988. – 351с.
1158455
  Забигайло В.К. Право и общество / В.К. Забигайло ; Акад. наук Украинской ССР, Ин-т государства и права. – Киев : Наукова думка, 1981. – 213, [2] с.
1158456
  Бусурин С.В. Право и ответственность / С.В. Бусурин, Т.Г. Бушина // Основы государства и права. – Москва, 2003. – № 4. – С.20-32
1158457
   Право и охрана природы. – Москва, 1979. – 159с.
1158458
  Алексеев С.С. Право и перестройка / С.С. Алексеев. – Москва, 1987. – 176с.
1158459
  Кудрявцев В.Н. Право и поведение. / В.Н. Кудрявцев. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 191с.
1158460
   Право и повышение активности рабочих и служащих. – Минск, 1983. – 159с.
1158461
   Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 7. – 2002
1158462
   Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 8. – 2002
1158463
   Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 9. – 2002
1158464
   Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 10. – 2002
1158465
   Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 11. – 2002
1158466
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 12. – 2002
1158467
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 1. – 2003
1158468
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 2. – 2003
1158469
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 3. – 2003
1158470
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 4. – 2003
1158471
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 5. – 2003
1158472
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 6. – 2003
1158473
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 7. – 2003
1158474
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 8. – 2003
1158475
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 9. – 2003
1158476
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 10. – 2003
1158477
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 11. – 2003
1158478
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 12. – 2003
1158479
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 1. – 2004
1158480
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 2. – 2004
1158481
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 3. – 2004
1158482
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 4. – 2004
1158483
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 5. – 2004
1158484
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 6. – 2004
1158485
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 7. – 2004
1158486
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 8. – 2004
1158487
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 9. – 2004
1158488
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 10. – 2004
1158489
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 11. – 2004
1158490
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 12. – 2004
1158491
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 1. – 2005
1158492
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 2. – 2005
1158493
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 3. – 2005
1158494
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 4. – 2005
1158495
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 5. – 2005
1158496
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 6. – 2005
1158497
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 7. – 2005
1158498
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 8. – 2005
1158499
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 9. – 2005
1158500
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 10. – 2005
1158501
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 11. – 2005
1158502
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 12. – 2005
1158503
  Баев В.Г. Право и политика в Веймарской республике (1919-1933 гг.) // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.196-201. – ISSN 1608-8794
1158504
  Батурин Ю.М. Право и политика в компьютерном круге : буржуаз. демократия и "электрон. диктатура" / Ю.М. Батурин ; отв. ред. Г.Х. Шахназаров ; АН СССР, Наукч. совет по пробл. зарубеж. идеол. течений, Сов. ассоц. полит. наук. – Москва : Наука, 1987. – 109, [2] с. – (Идеология в современном мире)
1158505
  Максимов И С. Право и политика в поисках балланса // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.190-196. – ISBN 966-568-656-9
1158506
   Право и политика в развивющихся странах. – М., 1990. – 165с.
1158507
   Право и политика в развивющихся странах. – М., 1991. – 184с.
1158508
  Папиртис Ю Л.В. Право и политика в развитом социалистическом обществе. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Папиртис Л.В.Ю.; МВ ССО СССР.МГУ. – М, 1977. – 19л.
1158509
  Инако Ц. Право и политика современного Китая, 1949-1975 гг. / Ц. Инако. – Москва, 1978. – 295с.
1158510
  Миронова Д. Право и политические решения: к постановке вопроса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С.16-26. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1158511
   Право и правовая идеология. – Баку, 1986. – 94с.
1158512
  Антонов М.В. Право и правовые культуры в ХIХ веке: различие и единство : (Всемирный Конгресс Международной ассоциации философии права и социальной философии) / М.В. Антонов, А.В. Поляков // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 124-146. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1158513
   Право и правотворчество: вопросы теории. – М., 1982. – 128с.
1158514
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12. – 1997
1158515
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13. – 1997
1158516
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14. – 1997
1158517
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15. – 1997
1158518
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16. – 1997
1158519
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17. – 1997
1158520
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18. – 1997
1158521
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19. – 1997
1158522
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20. – 1997
1158523
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21. – 1997
1158524
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22. – 1997
1158525
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23. – 1997
1158526
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 1. – 1998
1158527
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 2. – 1998
1158528
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 3. – 1998
1158529
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 4. – 1998
1158530
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 5. – 1998
1158531
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 6. – 1998
1158532
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 7. – 1998
1158533
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 8. – 1998
1158534
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 9. – 1998
1158535
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 10. – 1998
1158536
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 11. – 1998
1158537
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 12. – 1998
1158538
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 13. – 1998
1158539
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 14. – 1998
1158540
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 15. – 1998
1158541
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 16. – 1998
1158542
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 17. – 1998
1158543
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 18. – 1998
1158544
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 19. – 1998
1158545
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 20. – 1998
1158546
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 21. – 1998
1158547
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 22. – 1998
1158548
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 23. – 1998
1158549
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 24. – 1998
1158550
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1. – 1999
1158551
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 2. – 1999
1158552
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3. – 1999
1158553
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4. – 1999
1158554
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 5. – 1999
1158555
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6. – 1999
1158556
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7. – 1999
1158557
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 8. – 1999
1158558
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9. – 1999
1158559
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10. – 1999
1158560
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 11. – 1999
1158561
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12. – 1999
1158562
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13. – 1999
1158563
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14. – 1999
1158564
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15. – 1999
1158565
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16. – 1999
1158566
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17. – 1999
1158567
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18. – 1999
1158568
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19. – 1999
1158569
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20. – 1999
1158570
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21. – 1999
1158571
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22. – 1999
1158572
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23. – 1999
1158573
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24. – 1999
1158574
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1. – 2000
1158575
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 2. – 2000
1158576
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3. – 2000
1158577
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4. – 2000
1158578
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 5. – 2000
1158579
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6. – 2000
1158580
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7. – 2000
1158581
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 8. – 2000
1158582
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9. – 2000
1158583
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10. – 2000
1158584
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 11. – 2000
1158585
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12. – 2000
1158586
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13. – 2000
1158587
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14. – 2000
1158588
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15. – 2000
1158589
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16. – 2000
1158590
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17. – 2000
1158591
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18. – 2000
1158592
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19. – 2000
1158593
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20. – 2000
1158594
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21. – 2000
1158595
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22. – 2000
1158596
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23. – 2000
1158597
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24. – 2000
1158598
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1 : Кодекс законов о труде Украины. – 2001
1158599
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 2 : Трудовое право Украины. – 2001
1158600
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3 : Система правоохранительных органов Украины. – 2001
1158601
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4 : Арбитражная практика. – 2001
1158602
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 5 : Уголовно-процессуальное законодательство Украины. – 2001
1158603
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6 : Об информации в Украине. – 2001
1158604
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7 : Природоохранное законодательство Украины. – 2001
1158605
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 8 : Законодательство Украины о защите прав потребителей. – 2001
1158606
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9 : Оптово-розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями. – 2001
1158607
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10 : Налоговое законодательство и финансовая ответственность. – 2001
1158608
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 11/12 : Кодекс Украины об административных правонарушениях. – 2001
1158609
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13 : Гражданское законодательство Украины. – 2001
1158610
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14/15 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2001
1158611
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16 : Отчисления в специальные фонды в Украине. – 2001
1158612
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17 : О государственной службе в Украине. – 2001
1158613
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18 : Трудовое право Украины. – 2001
1158614
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19 : Пенсионное обеспечение граждан Украины. – 2001
1158615
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20/21 : Социальное обеспечение граждан Украины. – 2001
1158616
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22 : Жилищное законодательство Украины. – 2001
1158617
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23 : Законодательство Украины о транспорте. – 2001
1158618
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24 : Решения госкомитета Украины по вопросам развития предпринимательства. – 2001
1158619
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 25 : Брачно-семейное законодательство Украины. – 2001
1158620
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 26 : О сроках хранения документов в Украине. – 2001
1158621
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 27 : Арендное право Украины. – 2001
1158622
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 28 : О безналичных расчетах в хозяйственном обороте Украины. – 2001
1158623
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 29 : Решения Конституционного суда Украины. – 2001
1158624
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 30 : Вексельное законодательство Украины. – 2001
1158625
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 31 : Законодательство Украины о приватизации. – 2001
1158626
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 32 : Законодательство Украины о банкротстве. – 2001
1158627
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 33 : О применении регистраторов расчетных операций в Украине. – 2001
1158628
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 34 : Природоохранное законодательство Украины. – 2001
1158629
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 35 : Лицензирование предпринимательской деятельности. – 2001
1158630
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 36 : Малое предпринимательство в Украине. – 2001
1158631
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1/2 : Уголовный кодекс Украины. – 2002
1158632
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3 : Бюджетный кодекс Украины. – 2002
1158633
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4/5 : Трудовое право Украины. – 2002
1158634
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6 : Трудовое право Украины. – 2002
1158635
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7/8 : Уголовно-процессуальный кодекс Украины. – 2002
1158636
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9 : Земельный кодекс Украины. – 2002
1158637
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10/11 : Хозяйственная практика. – 2002
1158638
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12 : Законодательство Украины о защите прав потребителей. – 2002
1158639
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13/14 : Нотариальное законодательство Украины. – 2002
1158640
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15 : Оптово-розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями. – 2002
1158641
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16/17 : Архивы и срок хранения документов в Украине. – 2002
1158642
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18 : Отчисления в специальные фонды в Украине. – 2002
1158643
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19/20 : Гражданское законодательство Украины. – 2002
1158644
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21 : О государственной службе в Украине. – 2002
1158645
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22/23 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2002
1158646
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24 : Об информации в Украине. – 2002
1158647
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 25/26 : Пенсионное обеспечение граждан Украины. – 2002
1158648
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 27 : Пенсионное обеспечение граждан Украины. – 2002
1158649
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 28 : Социальное обеспечение граждан Украины. – 2002
1158650
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 29 : Жилищное законодательство Украины. – 2002
1158651
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 30 : Законодательство Украины о транспорте. – 2002
1158652
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 31 : Решения госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. – 2002
1158653
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 32 : Семейное законодательство Украины. – 2002
1158654
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 33 : Арендное право Украины. – 2002
1158655
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 34 : Налоговое законодательство и финансовая ответственность. – 2002
1158656
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 35 : Административное законодательство Украины. – 2002
1158657
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 36 : Система правоохранительных органов Украины. – 2002
1158658
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1 : Решения конституционного суда Украины. – 2003
1158659
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 2 : Вексельное законодательство Украины. – 2003
1158660
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3 : Законодательство Украины о приватизации. – 2003
1158661
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4 : Об обращениях граждан в Украине. – 2003
1158662
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 5. – 2003
1158663
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6 : Об исполнительной службе и исполнительном производстве в Украине. – 2003
1158664
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7 : О применении регистраторов расчетных операций в Украине. – 2003
1158665
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 8 : Природоохранное законодательство Украины. – 2003
1158666
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9 : Лицензирование предпринимательской деятельности. – 2003
1158667
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10 : Исправительно-трудовое законодательство Украины. – 2003
1158668
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 11 : Малое предпринимательство в Украине. – 2003
1158669
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12 : Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Украины. – 2003
1158670
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13 : Трудовое право Украины. – 2003
1158671
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14 : Об охране труда в Украине. – 2003
1158672
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15 : О подоходном налоге с граждан Украины. – 2003
1158673
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16 : Земельное законодательство Украины. – 2003
1158674
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17 : Хозяйственная практика. – 2003
1158675
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18 : Хозяйственная практика. – 2003
1158676
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19 : Законодательство Украины о защите прав потребителей. – 2003
1158677
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20 : Нотариальное законодательство Украины. – 2003
1158678
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21 : Кассовые операции, наличные и безналичные расчеты в Украине. – 2003
1158679
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22 : Оптово-розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями. – 2003
1158680
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23 : Архивы и срок хранения документов в Украине. – 2003
1158681
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24 : Архивы и срок хранения документов в Украине. – 2003
1158682
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 25 : Система правоохранительных органов Украины. – 2003
1158683
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 26 : Отчисления в социальные фонды в Украине. – 2003
1158684
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 27 : Гражданское законодательство Украины. – 2003
1158685
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 28 : О государственной службе в Украине. – 2003
1158686
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 29 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2003
1158687
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 30 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2003
1158688
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 31 : Пенсионное обеспечение граждан Украины. – 2003
1158689
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 32 : Социальное обеспечение граждан Украины. – 2003
1158690
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 33 : Жилищное законодательство Украины. – 2003
1158691
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 34 : Решения Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. – 2003
1158692
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 35 : Семейное законодательство Украины. – 2003
1158693
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 36 : Налоговое законодательство и финансовая ответственность. – 2003
1158694
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1 : Таможенное законодательство Украины. – 2004
1158695
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 2 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2004
1158696
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2004
1158697
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4 : О налоге с доходов физических лиц. – 2004
1158698
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 5 : Административное законодательство Украины. – 2004
1158699
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6 : Административное законодательство Украины. – 2004
1158700
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7 : Законодательство Украины о приватизации и корпоратизации. – 2004
1158701
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 8 : Природоохранное законодательство Украины. – 2004
1158702
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9 : Лицензирование предпринимательской деятельности. – 2004
1158703
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10 : Уголовно-исполнительное законодательство Украины. – 2004
1158704
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 11 : О патентовании в Украине. – 2004
1158705
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12 : Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Украины. – 2004
1158706
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13 : Трудовое право Украины. – 2004
1158707
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14 : Трудовое право Украины. – 2004
1158708
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15 : Трудовое право Украины. – 2004
1158709
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16 : Охрана труда в Украине. – 2004
1158710
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17 : Вексельное законодательство Украины. – 2004
1158711
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18 : Земельное законодательство Украины. – 2004
1158712
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19. – 2004
1158713
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20 : Хозяйственная практика. – 2004
1158714
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21 : Хозяйственная практика. – 2004
1158715
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22 : Система правоохранительных органов Украины. – 2004
1158716
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23 : Отчисление в социальные фонды в Украине. – 2004
1158717
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24 : Налоговое законодательство и финансовая ответственность. – 2004
1158718
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 25 : О государственной службе в Украине. – 2004
1158719
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 26 : Арендное право Украины. – 2004
1158720
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 27 : Законодательство Украины о транспорте. – 2004
1158721
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 28 : Пенсионное обеспечение граждан Украины. – 2004
1158722
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 29 : Социальное обеспечение граждан Украины. – 2004
1158723
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 30 : Жилищное законодательство Украины. – 2004
1158724
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 31 : Письма Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. – 2004
1158725
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 32 : Семейное законодательство Украины. – 2004
1158726
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 33 : Гражданское законодательство Украины (Гражданский кодекс Украины). – 2004
1158727
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 1 : Гражданское законодательство Украины (Гражданский кодекс Украины). – 2005
1158728
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 2 : Гражданское законодательство Украины. – 2005
1158729
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 3 : Законодательство Украины о банкротстве. – 2005
1158730
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 4 : Решения Конституционного суда Украины. – 2005
1158731
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 5 : Об исполнительской службе и исполнительном производстве в Украине. – 2005
1158732
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 6 : Нотариальное законодательство Украины. – 2005
1158733
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 7 : Об информации в Украине. – 2005
1158734
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 8 : Кассовые операции, наличные и безналичные в Украине. – 2005
1158735
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 9 : Бюджетное законодательство Украины. – 2005
1158736
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 10 : Оптово-розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями. – 2005
1158737
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 11 : Предпринимателю о рекламе. – 2005
1158738
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 12 : Таможенное законодательство Украины. – 2005
1158739
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 13 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2005
1158740
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 14 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2005
1158741
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 15 : О налоге с доходов физических лиц. – 2005
1158742
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 16 : Административное законодательство Украины. – 2005
1158743
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 17 : Законодательство Украины о приватизации и корпоратизации в Украине. – 2005
1158744
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 18 : Природоохранное законодательство Украины. – 2005
1158745
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 19 : Лицензирование предпринимательской деятельности. – 2005
1158746
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 20 : Уголовное и уголовно- процессуальное законодательство Украины. – 2005
1158747
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 21 : Трудовое право Украины. – 2005
1158748
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 22 : Трудовое право Украины. – 2005
1158749
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 23 : Трудовое право Украины. – 2005
1158750
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 24 : Охрана труда в Украине. – 2005
1158751
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 25 : Земельное законодательство Украины. – 2005
1158752
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 26 : Законодательство Украины о защите прав потребителей. – 2005
1158753
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 27 : Хозяйственная практика. – 2005
1158754
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 28 : Хозяйственная практика. – 2005
1158755
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 29 : Архивы и срок хранения документов в Украине. – 2005
1158756
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 30 : Система правоохранительных органов Украины. – 2005
1158757
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 31 : Правовое регулирование государственной пошлины в Украине. – 2005
1158758
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 32 : Отчисления в социальные фонды в Украине. – 2005
1158759
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 33 : Налоговое законодательство и финансовая ответственность в Украине. – 2005
1158760
  Спивакова Т.И. Право и природные ресурсы прибрежных зон / Т.И. Спивакова. – Москва, 1978. – 176с.
1158761
  Глозман В.А. Право и проверка деловых качеств работников / В.А. Глозман. – Минск, 1981. – 71с.
1158762
  Исаев И.А. Право и пространство: роль традиции // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 4. – С. 27-32. – ISSN 1812-3805
1158763
   Право и психиатрия. – М., 1991. – 383с.
1158764
  Барабашева Н.С. Право и распределение / Н.С. Барабашева, А.Б. Венгеров. – Москва : МГУ, 1988. – 277, [2] с.
1158765
  Попсуенко Л.А. Право и религия в Византии: проблемы соотношения / Л.А. Попсуенко, Шевчук-Белая // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 385-393
1158766
  Пузаков А.А. Право и религия. : Автореф... канд. филос.наук: / Пузаков А.А.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Объед. совет по присужд. учен. степеней по филос. наукам. – Иркутск, 1967. – 24л.
1158767
   Право и самостоятельность предприятий. – М., 1984. – 96с.
1158768
  Бахтияр Тузмухамедов Право и сила // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 78-91. – ISSN 0130-9625
1158769
  Тункин Г.И. Право и сила в международной системе / Г.И. Тункин. – Москва : Международные отношения, 1983. – 200 с.
1158770
  Карцов А.С. Право и сила в международных отношениях: консервативный подход // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 142-151. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1158771
  Белявский А.В. Право и совесть / А.В. Белявский. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 111 с. : ил. – (Советский закон и я)
1158772
  Юсупов В.А. Право и советское государственное управление / В.А. Юсупов. – Казань, 1976. – 263с.
1158773
  Явич Л.С. Право и социализм / Л.С. Явич. – Москва, 1982. – 176 с.
1158774
   Право и социальное планирование. – М., 1981. – 248с.
1158775
  Катрич С.В. Право и социальное планирование. / С.В. Катрич. – М, 1980. – 38с.
1158776
  Тихомиров Юрий Александрович Право и социальное управление в развитом социалистическом обществе / Тихомиров Юрий Александрович. – Москва : Мысль, 1978. – 64с.
1158777
  Сабикенов С. Право и социальные интересы в период социализма / С. Сабикенов. – Алма-Ата, 1986. – 200с.
1158778
  Фаршатов И.А. Право и социальные перспективы межхозяйственной кооперации / И.А. Фаршатов. – Уфа, 1984. – 81с.
1158779
   Право и социальный прогресс в развивающихся странах. – М., 1986. – 132с.
1158780
   Право и социология. – Москва, 1973. – 359с.
1158781
  Яковлев А.М. Право и социология / А.М. Яковлев. – Москва, 1975. – 112с.
1158782
  Добронравин Н.А. Право и справедливость в Карибском море: проблема морских границ / Н.А. Добронравин, С.Н. Добронравина // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 4. – С. 68-82. – ISSN 0044-748Х
1158783
  Варламова Н. Право и справедливость: соотношение в контексте различных типов правопонимания // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 70-75. – ISSN 0132-1331
1158784
  Липшиц Е.Э. Право и суд в Византии в 4-18 вв. / Е.Э. Липшиц. – Л., 1976. – 230с.
1158785
  Кирсанова К. Право и танец: что? где? когда? (К вопросу о защите авторских прав) // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 5. – С. 60-66. – ISSN 0201-7059
1158786
  Шебанова А.И. Право и труд молодежи. / А.И. Шебанова. – М, 1973. – 223с.
1158787
  Горшенин К.П. Право и трудовая дисциплина / К.П. Горшенин. – Москва, 1971. – 32с.
1158788
  Орловский Ю.П. Право и трудовая дисциплина / Ю.П. Орловский. – Москва, 1977. – 47с.
1158789
  Орловский Ю.П. Право и трудовая дисциплина / Ю.П. Орловский. – Москва, 1982. – 64 с.
1158790
  Рослов П.Н. Право и управление делами в колхозах / П.Н. Рослов. – Москва, 1972. – 64с.
1158791
   Право и управление научными организациями. – Москва, 1980. – 343с.
1158792
  Хойер Право и управление экономикой при социализме / Хойер, , Уве-Енс. – Москва, 1988. – 167с.
1158793
  Дюрягин И.Я. Право и управление. / И.Я. Дюрягин. – Москва, 1981. – 168с.
1158794
   Право и ускорение социально-экономического развития. – Минск, 1989. – 159с.
1158795
  Коняхин Л.Г. Право и условия труда шоферов / Л.Г. Коняхин. – Москва, 1970. – 64с.
1158796
  Барабашева Н.С. Право и учеба молодежи / Н.С. Барабашева, А.В. Ярхо ; Всесоюз. о-во "Знание" Б-чка "Правовые знания - молодежи". – Москва : Знание, 1982. – 80 с. – Список лит.: с. 79
1158797
  Покровский И.А. Право и факт в римском праве. – Киев : Тип.Имераторского Университета Св.Владимира
Часть 1 : Право и факт, как материальное основание исков. – 1898. – 145с.
1158798
  Покровский И.А. Право и факт в римском праве // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 5-36. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
1158799
  Мартыненко И.Э. Право и формы собственности на историко-культурные ценности: новые подходы законодателя в связи с принятием Кодекса Республики Беларусь о культуре // Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Каф. адвокатуры. – Минск, 2016. – № 1 (7). – С. 87-99. – ISSN 2306-255Х
1158800
  Мартыненко И.Э. Право и формы собственности на памятники культурного наследия Украины и историко-культурные ценности Республики Беларусь // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 95-101. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1158801
  Халфина Р.О. Право и хозрасчет. / Р.О. Халфина. – Москва, 1975. – 110с.
1158802
  Иоффе О.С. Право и хозяйственная деятельность социалистических организаций / О.С. Иоффе. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 112 с.
1158803
  Неновски Н. Право и ценности / Н. Неновски. – М., 1987. – 246с.
1158804
   Право и экономика : актуальные проблемы науки и практики : [ сборник научных статей ] / МОНУ ; Одесский национальный ун-т им. И.И. Мечникова, Экономико-правовой фак-т ; под общей ред. И.С. Канзафаровой. – Одесса : Астропринт, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-318-933-8
1158805
  Бродский М.Н. Право и экономика: инвестиционное консультирование / М.Н. Бродский, Г.М. Бродский ; Санкт-Петербург. ГУЭФ, МАНБ ОЕ (Международная академия национальной безопасности объединенной европы). – Санкт-Петербург : Типография "Правда", 1999. – 496 с. – ISBN 5-85991-028-2
1158806
  Дедов Д.И. Право и экономическая свобода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.62-77. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1158807
  Ворошилов В.В. Право и этика в журналистике : курс лекций / Ворошилов В.В. – Санкт-Петербург : Михайлова, 2004. – 160 с. – (Библиотека профессионального журналиста). – ISBN 5-8016-0235-6
1158808
  Ляндрес В.Б. Право и эффективность использования вагонов и контейнеров: Практ. пособие. / В.Б. Ляндрес. – М., 1989. – 174с.
1158809
  Лунев А.Е. Право и эффективность управления / А.Е. Лунев. – Москва, 1973. – 83с.
1158810
  Рясенцев В.А. Право изобретателей и рационализаторов / В.А. Рясенцев. – М, 1977. – 64с.
1158811
  Пиленко А.А. Право изобретателя / А.А. Пиленко ; [вступ. ст. И.А. Зенин ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. права юрид. фак.]. – Москва : Статут, 2001. – 686, [2] с. – Сер. основана в 1997 г. – Библиогр.: с. 675-681 и в подстроч. примеч. – (Классика российской цивилистики / предcедатель редкол. Суханов Е.А.). – ISBN 5-8354-054-3
1158812
  Андрощук Г. Право интеллектуальной собственности : торговые аспекты / Г. Андрощук, П. Крайнев, И. Кавасс. – Київ : ІнЮре, 2000. – 164с. – ISBN 966-7752-38-0
1158813
  Дахно И.И. Право интеллектуальной собственности : Научно-справочное пособие / И.И. Дахно. – Киев : ТП ПРЕСС, 2004. – 224 с. – ISBN 966-95901-5-9


  Для студентов и преподавателей, вузов и юристов, работников патентных служб
1158814
  Бентли Л. Право интеллектуальной собственности = Intellectual property law : Авторское право / Ассоциация юридический центр; Лайонел Бентли, Брэд Шерман. – Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2004. – 535с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 5-94201-316-0
1158815
  Липкес А.М. Право интеллектуальной собственности : Учебное пособие / А. М. Липкес. – Москва : РИОР, 2006. – 69с. – ISBN 5-9557-0346-2
1158816
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1158817
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание. Спецвыпуск / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (18) : Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1158818
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание. / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (19). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1158819
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание. / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (20). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1158820
  Лисица В.Н. Право интеллектуальной собственности / В.Н. Лисица ; Рос. акад. наук, Сибирское отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск : Ин-т философии и права СО РАН, 2012. – 569, [4] с. – Библиогр.: с. 526-557 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94520-067-8
1158821
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1(21). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1158822
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (22). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1158823
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (23). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1158824
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (24). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1158825
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 5 (25). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1158826
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 6 (26). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1158827
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1 (27). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1158828
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (28). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1158829
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (29). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1158830
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (30). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1158831
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 5 (31). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1158832
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 6 (32). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1158833
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1 (33). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1158834
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (34). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1158835
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (35). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1158836
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (36). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1158837
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 5 (37). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1158838
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 6 (38). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1158839
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1 (39). – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1158840
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (40). – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1158841
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (41). – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1158842
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (42). – 2015. – 47 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1158843
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1 (43). – 2016. – 47 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1158844
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (44). – 2016. – 46 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1158845
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (45). – 2016. – 48 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1158846
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (46). – 2016. – 48 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1158847
  Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации : Учебник / А.П. Сергеев. – Москва : Проспект, 1996. – 704с.
1158848
  Волынкина М. Право интеллектуальной собственности в свете последних изменений: коротко о главном // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 8. – С. 4-10. – ISSN 0201-7059
1158849
  Антоненко Н. Право интеллектуальной собственности при осуществлении космической деятельности // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 543-544. – ISBN 978-617-7069-28-6
1158850
  Стовба О. Право і "за-мовлення": до витоку сучасного мислення права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 71-77. – ISSN 0132-1331
1158851
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Т. 3, № 1. – 2004
1158852
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Том 3, № 4. – 2004
1158853
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Том 3, № 3. – 2004
1158854
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Том 3, № 2. – 2004
1158855
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Том 4, № 1. – 2005
1158856
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Т. 4, № 2. – 2005
1158857
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Том 4, № 3. – 2005
1158858
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (46). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1158859
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 5 (47). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1158860
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 1 (48). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158861
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 2 (49). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158862
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 3 (50). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158863
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (51). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158864
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 1 (52). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158865
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 2 (53). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158866
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 3 (54). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158867
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (55). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158868
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 1 (56). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158869
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 2 (57). – 2015. – 239 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158870
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 3 (58). – 2015. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158871
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (59). – 2015. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158872
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 1 (60). – 2016. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158873
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 2 (61). – 2016. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158874
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 3 (62). – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158875
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (63). – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158876
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 1 (64). – 2017. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158877
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 2 (65). – 2017. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158878
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 3 (66). – 2017. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158879
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (67), 2017 р. – 2018. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158880
  Головченко В. Право і Біблія // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 8-14 березня (№ 10). – С. 14. – ISSN 1992-9277


  Правові відносини через призму християнської доктрини.
1158881
   Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – 103, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6
1158882
  Плавич В.П. Право і економіка в умовах глобалізації (основні тенденції розвитку) // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецов, Є.І. Масленніков, А.В. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 15, вип. 1 (32). – С. 95-106. – ISSN 2413-9998
1158883
  Приступенко Т.О. Право і журналістика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-52. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Розглядається сучасна ситуація функціонування вітчизняних ЗМІ з погляду норм міжнародного та вітчизняного права. Аналізуються взаємовідносини трьох гілок влади та преси, особлива увага зосереджується на практиці судових відносин та преси.
1158884
  Селіванов В.М. Право і закон (філософський погляд на співвідношення права і закону) // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 51-62. – ISSN 1818-992Х
1158885
  Павлова Т.С. Право і закон у філософській концепції Г.В.Ф.Гегеля // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 271-277. – ISSN 2076-1554
1158886
  Шестопал С.С. Право і закон у філософсько-правових поглядах Фоми Аквінського // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 194-199. – ISSN 0201-7245
1158887
  Довгань М.О. Право і закон: співвідношення понять // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 116-119. – ISBN 978-617-7638-01-7
1158888
  Бондарук Т.І. Право і його тлумачення в контексті культурно-історичного процесу // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 125-128. – ISSN 2524-017X
1158889
  Павко А.І. Право і культура: методологічні проблеми взаємовпливу // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4. – С. 12-18. – ISSN 2222-5374
1158890
  Макаренко Л.О. Право і культура: проблеми взаємодії // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 92-94. – ISBN 966-660-151-6
1158891
  Романова А.С. Право і людина: гармонійна єдність у період суспільної аномії // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 15-21. – ISSN 2222-5374
1158892
  Мінченко О.В. Право і мова в аспекті універсальності (правовий дискурс) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 2. – С. 59-65. – ISSN 2220-1394
1158893
  Шишкін В. Право і мова. Державна мова як складник державотворення // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 19 (339). – С. 18-20. – ISSN 1996-1561


  Не варто думати, що питання статусу мови належить до філології або лінгвістики. Це передусім сфера компетенції права. Щоб зрозуміти це, треба подивитися на предмет із позиції державних інтересів та верховенства права.
1158894
  Мережко О. Право і мозок // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 135-136.
1158895
  Тарахонич Т.І. Право і мораль в системі соціальної регуляції // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.147-150. – ISBN 966-568-656-9
1158896
  Чайковскька Т. Право і мораль в сучасній Україні: проблеми взаємодії // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 34-36
1158897
  Сігріянська В.О. Право і мораль: запити громадянського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 16-26. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1158898
  Сунєгін С.О. Право і мораль: проблеми взаємодії в контексті сучасних реалій // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 186-197. – ISSN 0869-2491
1158899
  Скрипнюк О.В. Право і наука - теоретична основа державотворчого процесу в Україні // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 582-589. – ISSN 0869-2491
1158900
  Стовба А. Право і неправо: чи можлива негативна онтологія права? // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 16-37. – ISSN 2227-7153
1158901
  Ткач П.І. Право і обов"язок комуніста / П.І. Ткач. – Київ, 1985. – 54с.
1158902
  Марущак В. Право і планування в системі оподаткування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 242-246. – бібліогр. на 8 пунктів
1158903
  Кормич А.І. Право і політика Козацько-Гетьманської держави // Історія вчень про державу і право : навч. посібник : [у 2 ч.] / А.І. Кормич. – 4-те вид., допов. – Київ : Алерта, 2015. – С. 281-291. – ISBN 978-617-566-335-6
1158904
  Скрипнюк О.В. Право і політика: проблеми конфлікту і консенсусу // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 159-167. – ISSN 0869-2491
1158905
  Назаренко Є.В. Право і правосвідомість в соціалістичному суспільстві / Є.В. Назаренко. – К., 1959. – 40с.
1158906
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 1 : Страхування в Україні. – 2006
1158907
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 2 : Вексельне законодавство України. – 2006
1158908
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 3 : Про державну службу в Україні. – 2006
1158909
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 4/5 : Цивільне і цивільно-процесуальне законодавство України. – 2006
1158910
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 6 : Оренда і лізинг в Україні. – 2006
1158911
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 7 : Законодавство України про транспорт. – 2006
1158912
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 8 : Пенсійне забезпечення громадян України. – 2006
1158913
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 9 : Пенсійне забезпечення громадян України. – 2006
1158914
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 10 : Соціальне забезпечення громадян України. – 2006
1158915
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 11 : Соціальне забезпечення громадян України. – 2006
1158916
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 12 : Житлове законодавство України. – 2006
1158917
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 13 : Житлове законодавство України. Житлово-комунальне господарство. – 2006
1158918
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 14 : Рішення та листи держкомітету України з питань регуляторної політики й підприємництва. – 2006
1158919
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 15 : Сімейне законодавство України. – 2006
1158920
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 16 : Законодавство України про банкрутство. – 2006
1158921
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 17 : Про власність в Україні. – 2006
1158922
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 18 : Конституція України. Про посилення судового захисту прав і свобод людини й громадянина. Рішення Конституційного суду України. – 2006
1158923
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 19 : Кримінально-виконавче законодавство України. – 2006
1158924
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 20 : Про виконавчу службу і виконавче провадження в Україні. – 2006
1158925
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 21 : Про виконавчу службу і виконавче провадження в Україні. – 2006
1158926
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 22 : Касові операції, готівкові та безготівкові розрахунки в Україні. – 2006
1158927
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 23 : Нотаріальне законодавство України. – 2006
1158928
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 24 : Про інформацію в Україні. – 2006
1158929
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 25 : Оптово-роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами. – 2006
1158930
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 26 : Митне законодавство України (Митний кодекс України). – 2006
1158931
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 27 : Митне законодавство України. – 2006
1158932
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 28 : Підприємства в Україні (Господарський кодекс України). – 2006
1158933
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 29 : Підприємства в Україні. – 2006
1158934
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 30 : Підприємництво в Україні. – 2006
1158935
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 31 : Про податок з доходів фізичних осіб. – 2006
1158936
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 32 : Адміністративне законодавство України (Кодекс адміністративного судочинства України). – 2006
1158937
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 33 : Законодавство України про приватизацію та корпоратизацію. – 2006
1158938
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 1 : Кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство України (Кримінальний кодекс України). – 2007
1158939
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 2/3 : Кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство України. – 2007
1158940
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 4 : Кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство України. – 2007
1158941
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 5 : Природоохоронне законодавство України. – 2007
1158942
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 6 : Ліцензування підприємницької діяльності. – 2007
1158943
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 7 : Ліцензування підприємницької діяльності. – 2007
1158944
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 8 : Трудове право України. – 2007
1158945
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 9 : Трудове право України. – 2007
1158946
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 10 : Охорона праці в Україні. – 2007
1158947
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 11 : Земельне законодавство України (Земельний кодекс України). – 2007
1158948
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 12 : Законодавство України про захист прав споживачів. – 2007
1158949
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 13 : Правове регулювання державного мита в Україні. – 2007
1158950
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 14 : Господарське законодавство України та господарська практика. – 2007
1158951
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 15 : Господарське законодавство України та господарська практика. – 2007
1158952
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 16 : Архівна справа в Україні. – 2007
1158953
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 17 : Система правоохоронних органів України. – 2007
1158954
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 18 : Відрахування в соціальні фонди України. – 2007
1158955
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 19 : Податкове законодавство та фінансова відповідальність. – 2007
1158956
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 20 : Страхування в Україні. – 2007
1158957
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 21 : Про державну службу в Україні. – 2007
1158958
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 22 : Цивільне та цивільно-процесуальне законодавство України. – 2007
1158959
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 23 : Законодавство України про транспорт. – 2007
1158960
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 24 : Пенсійне забезпечення грамадян України. – 2007
1158961
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 25 : Соціальне забезпечення грамадян України. – 2007
1158962
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 26 : Житлове законодавство України. Житлово-комунальне господарство. – 2007
1158963
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 27 : Рішення і накази Держкомитету з питань регуляторної політики та підприємства. – 2007
1158964
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 28 : Сімейне законодавство України. – 2007
1158965
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 1/2 : Митне законодавство України. – 2008
1158966
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 4 : Соціальне забезпечення громадян України. – 2008
1158967
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 7 : Ліцензування підприємницької діяльності. – 2008
1158968
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 8 : Законодавство України про захист прав споживача. – 2008
1158969
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 12 : Про податок з доходів фізичних осіб. – 2008
1158970
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 13/14 : Підприємництво в Україні. – 2008
1158971
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 18 : Господарське законодавство України та господарська практи ка. – 2008
1158972
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 19 : Система правоохоронних органів України. – 2008
1158973
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 20/21 : Кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство України. – 2008
1158974
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 22/23 : Трудове право України. – 2008
1158975
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 24 : Охорона праці в Україні. – 2008
1158976
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 25 : Земельне законодавство України. – 2008
1158977
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 26 : Оптово-роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами. – 2008
1158978
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 27 : Касові операції, готівкові та безготівкові розрахунки в Україні. – 2008
1158979
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 28 : Вексельне законодавство України. – 2008
1158980
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 29 : Законодавство України про приватизацію та корпоратизацію. – 2008
1158981
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 30 : Кримінально-виконавче законодавство України. – 2008
1158982
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 31 : Адміністративне законодавство України. – 2008
1158983
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 32/33 : Адміністративне законодавство України (Кодекс України про адміністративні правопорушення). – 2008
1158984
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 1/2 : Митне законодавство України. – 2009
1158985
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 3 : Зовнішньоекономічна діяльність в Україні. – 2009
1158986
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 5 : Пенсійне забезпечення громадян України. – 2009
1158987
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 7/8 : Підприємства в Україні. – 2009
1158988
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 9 : Підприємництво в Україні. – 2009
1158989
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 10 : Бюджетне законодавство України. – 2009
1158990
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 11 : Природоохоронне законодавство України. – 2009
1158991
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 12 : Про державну службу в Україні. – 2009
1158992
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№13 : Ліцензування підприємницької діяльності. – 2009
1158993
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 14 : Законодавство України про захист прав споживачів. – 2009
1158994
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 20/21 : Сімейне законодавство України. – 2009
1158995
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 22 : Кримінально-виконавче законодавство України. – 2009
1158996
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 23 : Про виконавчу службу та виконавче провадження в Україні. – 2009
1158997
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 24 : Нотаріальне законодавство України. – 2009
1158998
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 26 : Житлове законодавство України. Житлово-комунальне господарство. – 2009
1158999
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 33 : Цивільне та цивільно-процесуальне законодавство України. – 2009
1159000
  Гусарєв С. Право і прогрес: виклики сьогодення (рецензія на колективну монографію: Наталії Оніщенко (за заг. ред.) "Право і прогрес: запити громадянського суспільства") // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 286-291. – ISSN 1026-9932
<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,