Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>
1158001
  Петрова П.Е. Практикум "Математическиеметоды анализа в экономике" по курсу "Математические методы в планировании и управлении" / П.Е. Петрова. – Краснодар, 1976. – 56с.
1158002
  Палладін О.В. Практикум біологічної хімії / О.В. Палладін. – Київ, 1936. – 138с.
1158003
  Палладін О.В. Практикум біологічної хімії / О.В. Палладін та ін. – 2-е вид., доп. – Дніпропетровськ : Держмедвидав, 1940. – 192 с.
1158004
  Муравьев Е.М. Практикум в учебных мастерских : [для пед. ин-тов по спец. № 2120 "Общетехн. дисциплины" и пед. уч-щ по спец. № 2008 "Преподавание труда и черчения в непол. сред. шк."] : в 2 ч. / Муравьев Е.М., Молодцов М.П. – Москва : Просвещение. – (Учебное пособие для педагогических институтов и училищ)
Ч. 1 : Обработка металлов. – 1987. – 271, [1] с. – Библиогр.: с. 270
1158005
  Муравьев Е.М. Практикум в учебных мастерских : [для пед. ин-тов по спец. № 2120 "Общетехн. дисциплины" и пед. уч-щ по спец. № 2008 "Преподавание труда и черчения в непол. сред. шк."] : в 2 ч. / Муравьев Е.М., Молодцов М.П. – Москва : Просвещение. – (Учебное пособие для педагогических институтов и училищ)
Ч. 2 : Обработка древесины и пластмасс. – 1987. – 239, [1] с. – Библиогр. в конце текста
1158006
  Пушкарева Т.Н. Практикум для решения задач по физике / Т.Н. Пушкарева. – Куйбышев : Издательство Куйбышевского университета
разд. 1 : Механика. – 1975. – 48с.
1158007
  Проценко Д.П. і Мініберг С.Я. Практикум з анатомії рослин / Д.П. і Мініберг С.Я. Проценко. – Київ, 1955. – 223с.
1158008
   Практикум з біофізики : навчальний посібник / [А.В. Тарновська та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 181, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: c. 163-165 .- Сер. засн. у 2009 р. – Бібліогр.: с. 162. – (Серія "Біологічні студії"). – ISBN 978-966-613-856-2
1158009
  Остапець М.Г. Практикум з біохімії / М.Г. Остапець, Н.М. Романська. – Київ, 1974. – 255с.
1158010
  Барбухо О.В. Практикум з біохімії : навч. посібник / О.В. Барбухо ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 119. – ISBN 978-966-7496-79-1
1158011
  Ващук Ф.Г. Практикум з вищої математики : навч. посібник для ВНЗ / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Гражда. – ISBN 966-7112-79-9
Ч. 1 : Елементи алгебри та аналітичної геометрії / Ващук Ф.Г., Поляк С.С. – 2005. – 392, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 290
1158012
  Ващук Ф.Г. Практикум з вищої математики : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Гражда. – ISBN 978-966-8924-31-6
Ч. 2 : Вступ до математичного аналізу; диференціальне та інтегральне числення / Ващук Ф.Г., Поляк С.С. – 2007. – 459, [5] с. : іл. – Бібліогр.: с. 459
1158013
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики / Б.М. Тріщ ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка
Модуль 2 : Аналітична геометрія. – 2010. – 124, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 124
1158014
   Практикум з вищої математики : навч. посіб. [для вищих навч. закл.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарп. держ. ун-т. – Ужгород : Закарп. держ. ун-т. – ISBN 978-966-2075-10-6
Ч. 3 : Ряди; звичайні диференціальні рівняння / Ващук Ф.Г., Іванюта І.Д., Король І.Ю., Поляк С.С. – 2011. – 334, [2] с. – Предм. покажч.: с. 329-335. – Бібліогр.: с. 327-328
1158015
   Практикум з вищої математики : навч. посібник для ВНЗ / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Закарпатський державний університет. – ISBN 978-966-2075-23-6
Ч. 4 : Функції комплексної змінної; операційне числення; рівняння математичної фізики /Ващук Ф.Г., Іванюта І.Д., Король І.Ю., Поляк С.С. – 2012. – 383. [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 380-383. – Бібліогр.: с. 378-379
1158016
  Ляшенко О.І. Практикум з вищої математики для економістів : навч. посібник / О.І. Ляшенко, Т.В. Кравець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київский університет, 2013. – 177, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 175-177. – ISBN 978-966-439-677-3
1158017
   Практикум з вищої математики. Комп"ютерна система для дистанційного навчання : навч. посібник : [у 2 ч.] / [В.С. Шебанін, О.В. Шебанін, І.П. Атаманюк та ін.]. – Миколаїв : МНАУ. – ISBN 978-617-7149-26-1
Ч. 2 : / [В.С. Шебанін, О.В. Шебаніна, І.П. Атаманюк та ін.]. – 2018. – 388 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажчик: с. 386-387. – Бібліогр.: с. 385
1158018
  Костриця М.Ю. Практикум з географічного краєзнавства : Ппосібник для вчителя / М.Ю. Костриця. – Київ : Радянська школа, 1979. – 459с.
1158019
  Наконечний Ю.І. Практикум з грунтознавства і географії грунтів : навч. посібник / Ю.І. Наконечний ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 373, [1] с., [10] арк. фотоіл. : табл., іл. – Імен. покажч.: с. 371-373. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-10-0019-3
1158020
  Герасимов Г.Г. Практикум з дисципліни "Системи виробництва і розподілу енергоносіїв" : навч. посібник / Г.Г. Герасимов, В.В. Куба ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2020. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 88-90. – ISBN 978-966-327-447-8
1158021
  Дедухно А.В. Практикум з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" : для здобувачів вищ. освіти аграр. ВНЗ III-IV рівнів акредитаціїї / Дедухно А.В., Сизоненко Н.М. ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад., Каф. інозем. мов та українознавства. – Київ : Ліра-К, 2018. – 179, [1] с. : табл. – На обкл. назва: Українська мова за професійним спрямуванням. – Бібліогр.: с. 124-128. – (Практикум). – ISBN 978-617-7320-56-1
1158022
  Черняк О.І. Практикум з економетрики : навч. посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закладів / О.І. Черняк, Г.О. Харламова, Н.В. Слушаєнко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 183, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 149-152. – ISBN 978-966-439-611-7
1158023
  Романенко І.Н. та ін. Практикум з економіки соціалістичного сільського господарства / І.Н. та ін. Романенко. – Київ, 1965. – 100с.
1158024
  Миколайчук О.Г. Практикум з електронографії : посібник / О.Г. Миколайчук, О.М. Когут. – Львов : Вища школа, 1977. – 102 с.
1158025
  Диняк О.В. Практикум з інженерної геології : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Диняк, А.В. Шостак ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 94, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 92. – ISBN 978-966-439-649-0
1158026
   Практикум з інтегрованого навчання англійської мови / [уклад.: В.А. Мартинюк, С.М. Микитюк]. – Чернівці : Родовід, 2017. – 195, [1] с. – Текст англ. – Бібліогр.: с. 195. – ISBN 978-617-7105-40-3
1158027
  Демченко О.П. Практикум з історії педагогіки : навч.-метод. посіб. для викладачів історії педагогіки, на допомогу студ. пед. ВНЗ / О.П. Демченко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 430, [2] с. : іл. – Додатки: с. 398-417. – Бібліогр.: с. 418-430 та в кінці тем. – ISBN 978-966-194-113-6
1158028
  Ханстантинов В.О. Практикум з історії політичних і правових вчень : навч. посібник / В.О. Ханстантинов ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 2014. – 199, [1] с. : табл. – Термінол. слов.: с. 160-182. - Слов. персоналій з історії політ. і прав. вчень: с. 183-198. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-617-7149-09-4
1158029
  Кондратик Л.Й. Практикум з історії соціології : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Й. Кондратик, Т.П. Ліщук-Торчинська ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-669-4 (ч. 1)
Ч. 1 : Протосоціологія. – 2014. – 179, [1] с. : табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в кінці тем
1158030
  Захарова О.О. Практикум з історії Стародавнього Сходу : [навчально-методичний посібник] / О.О. Захарова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігівський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 247, [1] с. : табл. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-2482-43-0
1158031
  Гринь О.В. Практикум з історії України литовсько-польської доби : [навч. посібник] / О.В. Гринь ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігівський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 423, [1] с. – Бібліогр.: с. 414-423 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2482-71-3
1158032
  Приседько В.Л. Практикум з картографії та галузевого картографування : навч.-метод. посібник / В.Л. Приседько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. – Київ : Видавництво Українського Фітосоціологічного центру, 2011. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 95. – ISBN 978-966-306-146-8
1158033
  Нор Т В. Практикум з кримінального процесу України / Т В. Нор, . – Л, 1994. – 228с.
1158034
   Практикум з кримінального процесу України : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт.-уклад.: Бишевець О.В., Гринюк В.О., Дунаєвська Л.Г. та ін.] ; за ред. проф. М.А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Правова єдність, 2018. – 230, [2] с. – Авт.-уклад. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 225-229 та в кінці тем. – ISBN 978-617-566-446-9
1158035
  Романюк М.О. Практикум з кристалооптики і кристалофізики : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.О. Романюк ; М-во і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 361, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 338-343 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-930-9
1158036
   Практикум з курсу "Безпека життєдіяльності" : для студентів вищих навч. закладів / В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Валенко, Л.А. Васьковець, Т.В. [та ін.] Горбач; В.В. Березуцький [ та ін.] ; [за ред. В.В. Березуцького] ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : Факт, 2007. – 168 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 163. – ISBN 966-637-396-3
1158037
  Дяків Х.Ю. Практикум з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн : навч. посібник / Христина Дяків ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 158, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 145-151. – ISBN 978-617-10-0193-0
1158038
  Жарська І.О. Практикум з маркетингу : теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи : навч. посібник / І.О. Жарська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант ВІО СОІУ, 2016. – 262, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-262. – ISBN 978-617-7253-54-8
1158039
  Ващук Ф.Г. Практикум з математичного аналізу : навч. посібник / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк, А.І. Моца; М-во освіти України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Ужгород : Карпати. – ISBN 5-7757-0789-3
Ч. 1 : Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення / Ващук Ф.Г., Поляк С.С., Моца А.І. – 1999. – 185, [3] с. : іл., табл.
1158040
   Практикум з математичного аналізу : навч. посібник. – Ужгород : Карпати. – ISBN 966-7725-23-5
Ч. 2 : Інтегральне числення / Ващук Ф.Г., Поляк С.С. – 2000. – 186, [2] с. : іл.
1158041
  Русаков М.Г. Практикум з методики викладання географії / М.Г. Русаков. – Київ, 1960. – 119с.
1158042
  Башманівська Л.А. Практикум з методики викладання української літератури : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ / Л.А. Башманівська, Н.М. Білоус ; М-во освіти і науки Укарїни, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка [та ін.]. – Київ : Слово, 2013. – 142, [2] с. : табл. – Бібліогр. : с. 95-112 та в кінці модулів. – ISBN 978-966-194-148-8
1158043
   Практикум з методики навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах : англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова : навч. посібник для студентів класич., пед. і лінгвіст. ун-тів / [С.Ю. Ніколаєва, О.Б. Бігич, Г.Е. Борецька та ін. ; за ред. С.Ю. Ніколаєвої]. – Київ : Ленвіт, 2016. – 401, [1] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7137-02-2
1158044
  Лук"янчиков Є. Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів - сучасна корисна навчально-методична праця [рецензія] / Є. Лук"янчиков, Ю. Чорноус // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 185-186. – ISSN 1026-9932
1158045
   Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт.-уклад.: Ахтирська Н.М. та ін.] ; за ред. проф. М.А. Погорецького, доц. Д.Б. Сергєєвої. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2015. – 167, [1] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 164-167 та в кінці тем. – ISBN 978-617-566-309-7
1158046
  Медведєва Л.М. Практикум з методичною розробкою до курсу теоретичної граматики сучасної англійської мови / Л.М. Медведєва. – Київ, 1974. – 22 с.
1158047
  Космацька Н.В. Практикум з мовної комунікації (французька мова) : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.В. Космацька ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Логос, 2014. – 198, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-171-837-0
1158048
  Чайковська М.П. Практикум з моделювання діяльності підприємств : навч.-метод. посібник / М.П. Чайковська, А.В. Жарова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2013. – 188, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-188. – ISBN 978-617-689-058-4
1158049
  Корольов В.І. Практикум з органічної хімії / В.І. Корольов. – К, 1964. – 67с.
1158050
  Савченко І.С. Практикум з орфографії, лексикології, фразеології, лексикографії української мови : навч.-метод. посібник / І.С. Савченко, В.В. Шляхова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Черкаси : [б. в.], 2011. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 134-143. – ISBN 978-966-2545-10-4


  У пр. № 1729575 напис: З побажанням творчого злету та гармонії у житті. З повагою - І.С. Савченко. Підпис. Вересень 2018 р.
1158051
  Любичев М.В. Практикум з основ археології : навч.-метод. посібник для студентів I курсу іст. ф-ту для практ. занять з курсу "Основи археології" / М.В. Любичев, К.В. Мизгін, К.Г. Варачова ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Навч.-дослід. лаб. Германо-Слов"янської археол. експедиції. – Харків : С. А. М., 2014. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7044-78-8
1158052
  Орехівський Г.А. Практикум з політекономії : посібник для самопідготовки студентів / Г.А. Орехівський, В.Г. Орехівський. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Каравела, 2012. – 327, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-37-0
1158053
  Баранова С.В. Практикум з порівняльної граматики англійської та української мов : навчальний посібник / С.В. Баранова. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 131, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 123-129 та в кінці розд. – ISBN 978-966-657-386-8
1158054
   Практикум з правопису української мови : [для школярів, абітурієнтів, студентів, учителів] / Христенок В.Ф. [та ін.]. – Донецьк : БАО, 2011. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 251. – ISBN 978-966-338-660-7
1158055
  Євсєєва Г.П. Практикум з правопису української мови : [навч. посібник] / Галина Євсєєва, Лариса Богуславська, Юлія Рощина ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури", Каф. українознавства, документознавства та інформ. діяльності. – Дніпро : ПДАБА, 2020. – 182, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-323-201-0
1158056
  Сергунова О.П. Практикум з проективної геометрії / О.П. Сергунова, В.М. Котлова. – Київ, 1971. – 187с.
1158057
  Сергунова О.П. Практикум з проективної геометрії / О.П. Сергунова, В.М. Котлова. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – К., 1977. – 192с.
1158058
   Практикум з розвитку менеджерських якостей : навчальний посібник для студ. зі спец. "менеджмент організацій" : у 4-х ч. / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-275-5; 978-966-190-276-2
Ч. 1 / Ю.В. Робул. – 2010. – 112 с. – Бібліогр.: с. 109
1158059
  Оксіюк О.П. Практикум з систематики нижчих рослин. Водорості / О.П. Оксіюк, О.В. Топачевський. – Київ, 1963. – 132с.
1158060
  Прахов М.М. Практикум з систематики та морфології рослин. / М.М. Прахов. – К., 1955. – 216с.
1158061
  Прахов М.М. Практикум з систематики та морфології рослин. / М.М. Прахов. – Київ : Вища школа, 1970. – 203с.
1158062
  Коляда Р.В. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики : навчальний посібник / Р.В. Коляда, Я.С. Пушак, І.О. Мельник ; МОНУ ; Укр. акад. друк. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 162 с. – ISBN 978-966-322-181-6
1158063
  Максименко О.В. Практикум з техніки усного перекладу : французька мова : навч. посібник / О.В. Максименко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 109, [1] с. – Бібліогр.: с. 108-109
1158064
  Притулик Н.В. Практикум з українського фольклору : навч.-метод. посібник / Н.В. Притулик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігів. нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 295, [1] с. – Додатки: с. 171-282. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2482-94-2
1158065
   Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат : англо-американський політичний дискурс : посібник з перекладу з англ. мови для студ. вищих навч. закладів / О. Гон, В. Гулик, Г. Мірам, В. Морозов, Л. Голованчук; [Гон О. та ін.]. – Київ : Факт, 2007. – 133, [3] с. + CD ; Додаток: с. 117-132. – ISBN 966-359-132-3
1158066
   Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат : посібник з перекладу з англ. мови для студентів вищих навч. закл. / О.М. Гон, В.П. Морозов, М.О. Нощенко, П.П. Мовчан, В.О. Гулик ; [наук. ред. Дайнеко В.В.]. – 2-ге вид. – Київ : Імідж Принт, 2011. – 152 с. : табл. + CD. – До комплекту входить компакт-диск із комплексом мультимедійних тренувальних вправ. – ISBN 978-966-2397-06-2
1158067
  Климович П.В. Практикум з фізичної географії СРСР / П.В. Климович, Проць-Кравчук. – Львів, 1974. – 63с.
1158068
  Койнов М.М. Практикум з фізичної географії частин світу : Учбовий посібник для студентів географычний спеціальностей університетів / М.М. Койнов. – Львів : Львівський університет
Ч. 1 : Африка, Південна Америка, Австралія і Океанія, Антарктида. – 1973. – 101с.
1158069
  Койнов М.М. Практикум з фізичної географії частин світу : Методичний посібник для студентів географічних факультетів / М.М. Койнов. – Львів : Львівського Университету
Ч. 2. : Північна Америка. – 1973. – 60с.
1158070
  Койнов М.М. Практикум з фізичної географії частин світу : Навчальний посібник / М.М. Койнов. – Львів : Вища школа
Ч. 3. : Західна Європа. – 1975. – 91с.
1158071
  Козленко Ф.Н. Практикум з фізичної і колоїдної хімії / Ф.Н. Козленко, С.П. Міскіджян. – К., 1968. – 167с.
1158072
  Петерсон Н.В. Практикум з фізіології рослин / Н.В. Петерсон. – Київ : УСГА, 1993. – 137с.
1158073
  Проценко Д.П. та ін. Практикум з фізіології рослин з основами мікробіології / Д.П. та ін. Проценко. – К., 1951. – с.
1158074
   Практикум з фінансового та управлінського обліку за національними стандартами : навч. посібник / [М.Ф. Огійчук та ін.] ; за ред. проф. М.Ф. Огійчука ; М-во аграр. політики та продовольства України. – [2-ге вид., перероб. і допов.]. – Київ : Алерта, 2013. – 607, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-150-5
1158075
   Практикум з цивільного процесу України : [навч. посібник для студентів юрид. спец. ВНЗ] / [Н.В. Василина та ін.] ; за заг. ред. Н.В. Василини, Ю.Д. Притики. – Київ : Дакор, 2018. – 330, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7679-05-8
1158076
  Шахно С.М. Практикум з чисельних методів : навч. посібник / С.М. Шахно, А.Т. Дудикевич, С.М. Левицька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 432 с. : табл. – Бібліогр.: с. 430-431. – ISBN 978-617-10-0036-0
1158077
  Іванов В.Ф. Практикум із журналістської етики : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [В.Ф. Іванов, С.В. Штурхецький] ; під ред.: В.Ф. Іванова ; [передм. В.П. Мостового] ; Коміс. з журналіст. етики. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : О. Зень, 2012. – 319, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 310-315. – ISBN 978-617-601-048-7


  Висвітлено теоретичні засади журналістської етики, наведено чимало прикладів із журналістської практики як сьогодення, так і недавнього минулого.Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
1158078
   Практикум із загальної мікробіології : навч. посібник для біол. спец. вищ. навч. закл. / О.С. Радченко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціологічного центру, 2011. – 167, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 167. – ISBN 978-966-306-158-6
1158079
   Практикум із зоології хордових. – Київ : Київський університет, 1967. – 224 с.
1158080
  Мякушко С.А. Практикум із зоології хордових. Амніоти: рептилії, птахи, ссавці : [навч. посібник] / С.А. Мякушко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТОФІ КІМЕ, 2012. – 145, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 145
1158081
  Приседько В.Л. Практикум із картографії та галузевого картографування : навч.-метод. посібник / В.Л. Приседько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Київський університет, 2013. – 118, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці теми
1158082
  Кілієвич О.І. Практикум із підготовки аналітичних документів [Електронний ресурс] : навч. посібник / Олександр Кілієвич, Геннадій Рябцев, Валерій Тертичка. – Київ : К.І.С., 2016. – 95 с., 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Назва з етикетки диску. – ISBN 978-617-684-147-0 (pdf)
1158083
  Мармоза А.Т. Практикум із статистики : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2009. – 510, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 506. – ISBN 966-7982-29-7


  Включає теоретичні відомості, методичні вказівки і приклади розв"язування типових задач із теорії статистики, математичної і сільськогосподаської статистики
1158084
   Практикум із фізичної хімії : навч. посібник / [О.В. Іщенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 82, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
1158085
   Практикум із фізичної хімії процесів : для студентів хім. ф-ту / [О.В. Іщенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 82, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. Шифр. дубл. 54 Прак. – Бібліогр. в кінці тем
1158086
  Хиля О.В. Практикум із хімії вуглеводів : навч. посібник для студентів хімічного та біологічного ф-тів / О.В. Хиля ; КНУТШ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 37-38
1158087
  Лацис М.С. Практикум по автоматике, автоматизации и АСУ ТП измерение и регулирование давления и расхода / М.С. Лацис. – Рига, 1989. – 27с.
1158088
  Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии : Учебн. пособ. для вузов / М.Д. Павлова. – 2-е изд. перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 168с.
1158089
  Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии : Учебн. пособ. для вузов / М.Д. Павлова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 184с.
1158090
  Петербургский А.В. Практикум по агрохимии / А.В. Петербургский. – М, 1947. – 280с.
1158091
  Петербургский А.В. Практикум по агрохимии / А.В. Петербургский. – М, 1954. – 456с.
1158092
  Радов А.С. Практикум по агрохимии / А.С. Радов. – М., 1965. – 375с.
1158093
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра-554" и "Искра-555" / Г.В. Постникова. – Калинин, 1987. – 76с.
1158094
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра-554" и "Искра-555" / Г.В. Постникова. – Калинин, 1988. – 160с.
1158095
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промыышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра 554", "Искра 555", "Искра 1030": уч. пособие / Г.В. Постникова. – Калинин, 1990. – 124с.
1158096
  Ростовцев С.И. Практикум по анатомии растений / С.И. Ростовцев. – 5-е изд. – М, 1948. – 276с.
1158097
  Попов П.И. Практикум по астрономии : учеб. пособие / П.И. Попов, Н.Я. Бугославская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГУПИ, 1959. – 124 с.
1158098
  Мешкова Н.П. Практикум по биохимии животных / Н.П. Мешкова, С.Е. Северин. – М, 1950. – 290с.
1158099
  Прахов М.М. Практикум по виготовленню наочних посібників з ботаніки. / М.М. Прахов. – К., 1958. – 136с.
1158100
  Смогоржевський Л.О. Практикум по виготовленню наочних посібників з зоології та анатомії і фізіологіі людини. / Л.О. Смогоржевський. – К, 1959. – 180с.
1158101
  Соловьева Н.М. Практикум по выразительному чтению / Н.М. Соловьева. – М., 1976. – 94с.
1158102
  Рабинович Б.Н. Практикум по высшей геодезии : (вычислительные работы) ; учеб. пособ. для геодезич. вузов и ф-ов / Б. Н. Рабинович. – Москва : Геодезиздат, 1951. – 304 с.
1158103
  Рабинович Б.Н. Практикум по высшей геодезии : (вычислительные работы) ; учеб. пособ. для студ. геодезической спец. высш. учеб. заведений / Б. Н. Рабинович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 339 с.
1158104
  Павлов Ф.Ф. и др. Практикум по высшей геодезии / Ф.Ф. и др. Павлов. – М., 1961. – 306с.
1158105
  Размыслов Ю.П. Практикум по вычислительной методам алгебры / Ю.П. Размыслов, С.Я. Ищенко. – М., 1989. – 184 с.
1158106
  Лебедева В.К. Практикум по геодезии : для студ. геологоразведочной специальности / В.К. Лебедева, К.Г. Кузовов, В.И. Чазов; Министерство высшего образования СССР ; Свердловский горный ин-т им. В.В. Вахрушева. – Свердловск, 1955. – 107 с.
1158107
  Логинова А.М. Практикум по геологии / А.М. Логинова. – М., 1976. – 96с.
1158108
  Матусевич В.В. Практикум по гидрогеологии и инженерной геологии. / В.В. Матусевич. – Тюмень, 1975. – 132с.
1158109
   Практикум по государственному бюджету СССР. – М., 1988. – 207с.
1158110
   Практикум по государственному страхованию. – М., 1991. – 142с.
1158111
   Практикум по гражданскому праву. – М.
1. – 1993. – 173с.
1158112
   Практикум по гражданскому праву. – М.
2. – 1993. – 201с.
1158113
   Практикум по гражданскому процессу. – Свердловск, 1979. – 53с.
1158114
   Практикум по гражданскому процессуальному праву. – Москва, 1991. – 269с.
1158115
   Практикум по грамматике английского языка для заочников : пособие для самостоятельной работы. – Москва : Высшая школа, 1992. – 159 с.
1158116
   Практикум по грунтоведению : Учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1993. – 389с. – ISBN 5-211-02380-3
1158117
   Практикум по диалектическому материализму. – Москва
Вып. 2. – 1974. – 48с.
1158118
   Практикум по диалектическому материализму. – Москва
Вып. 3. – 1974. – 59с.
1158119
   Практикум по диалектическому материализму. – Москва
Вып. 4. – 1974. – 39с.
1158120
   Практикум по динамике океана. – СПб., 1992. – 317с.
1158121
   Практикум по дошкольной логопедии. – М., 1988. – 221с.
1158122
   Практикум по защите растений. – Л., 1980. – 247с.
1158123
   Практикум по защите растений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 239с.
1158124
  Сафонов А.Ф. Практикум по земледелию с почвоведением / А.Ф. Сафонов, М.В. Стратонович. – М., 1990. – 207с.
1158125
  Михина Т.Н. Практикум по зоологии беспозвоночных / Т.Н. Михина. – Москва, 1962. – 208с.
1158126
   Практикум по инженерной геодезии : учебно-методическое пособие (утверждено советом ин-та 5 июля 1971 года). – Куйбышев, 1971. – 108 с.
1158127
  Данилевич Б.Б. Практикум по инженерной геодезии : учеб. пособ. для студ. строительных спец-тей вузов / Б.Б. Данилевич, В.Ф. Лукьянов, Б.С. Хейфец и др. ; под ред. В.Е. Новака. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1987. – 334 с.
1158128
   Практикум по инженерной психологии. – Л., 1978. – 168с.
1158129
   Практикум по инженерной психологии. – Л., 1983. – 208с.
1158130
  Кухаренко В.А. Практикум по интерпретации текста: (Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. №2103 "Иностр. яз.": Для изуч. англ. яз.) / В.А. Кухаренко. – М., 1987. – 173с.
1158131
  Просина Н.Л. Практикум по истории древнего мира. / Н.Л. Просина, И.С. Свенцицкая. – М., 1965. – 295с.
1158132
  Просина Н.Л. Практикум по истории древнего мира. / Н.Л. Просина, И.С. Свенцицкая. – М., 1972. – 278с.
1158133
   Практикум по истории коммунистического и рабочего движения в развитых капиталистических странах Запада после второй мировой войны. – Москва
2. – 1969. – 199с.
1158134
   Практикум по истории русского литературного языка. – Иркутск, 1964. – 70с.
1158135
   Практикум по истории средних веков. – М., 1967. – 256с.
1158136
   Практикум по истории средних веков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1971. – 312с.
1158137
  Глаголев В.П. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. / В.П. Глаголев. – М., 1961. – 262 с.
1158138
  Попов А.Г. Практикум по истории СССР. / А.Г. Попов. – Грозный, 1961. – 86с.
1158139
  Скорняков В.И. Практикум по ихтиологии / В.И. Скорняков. – Москва, 1986. – 268с.
1158140
   Практикум по кадровому делопроизводству. – Киев, 1992. – 138с.
1158141
  Путнинь Я.К. Практикум по качественному анализу. / Я.К. Путнинь, Э.Ю. Янсон. – 4-е изд., перераб. – Рига, 1975. – 103с.
1158142
  Морозов А.А. Практикум по коллоидам / А.А. Морозов, И.Н. Путилова. – Москва : Гизлегпром, 1933. – 263 с.
1158143
   Практикум по коллоидной химии = Коллоидная химия латексов и поверхностно-активных веществ. – Москва : Высшая школа, 1972. – 176 с.
1158144
   Практикум по коллоидной химии. – Москва, 1983. – 215с.
1158145
   Практикум по коллоидной химии и электронной микроскопии. – Москва : Химия, 1974. – 224 с.
1158146
  Прохорчук А.Ф. Практикум по краеведению / А.Ф. Прохорчук. – Минск, 1981. – 71с.
1158147
   Практикум по криминалистике. – М., 1970. – 579с.
1158148
  Порубов Н.И. Практикум по криминалистике / Н.И. Порубов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1988. – 170с.
1158149
   Практикум по криминалистике : Учеб. пос. – Москва : Московский университет, 1989. – 430 с.
1158150
   Практикум по криминалистической технике. – Свердловск, 1976. – 78с.
1158151
   Практикум по криминалистической технике. – Минск, 1980. – 72 с.
1158152
  Михеечев В.С. Практикум по курсу "Геодезические приборы" : учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Оптические приборы и спектроскопия" / В.С. Михеечев. – Москва : Недра, 1974. – 160 с.
1158153
  Прокофьев Н.И. Практикум по курсу "Древнерусская литература" / Н.И. Прокофьев. – Москва, 1973
1158154
   Практикум по курсу "Общее программное обеспечение САПР". – Днепропетровск, 1988. – 88с.
1158155
   Практикум по курсу "Организация и планирование электротехнического производства". – М., 1989. – 223с.
1158156
   Практикум по курсу "Советское право". – Москва, 1982. – 256с.
1158157
   Практикум по курсу "Советское право" для эконом. вузов. – М., 1973. – 184с.
1158158
  Шишкова Л.В. Практикум по курсу "Теоретическая грамматика немецкого языка" : [для пед. ин-тов по спец. "Иностр. яз."] / Л.В. Шишкова, И.И. Мейксина. – Москва : Просвещение, 1984. – 168 с.
1158159
   Практикум по курсу "Финансирование и кредитование промышленности". – Ярославль, 1985. – 54с.
1158160
   Практикум по курсу "Экономика машиностроительного производства". – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 158с.
1158161
   Практикум по курсу "Экономика, организация и планирование непроизводственной сферы" с использованием ЭВМ в учебном процессе. – М., 1989. – 62с.
1158162
  Лейвиков М.Л. Практикум по курсу метеорологии, гидрологии и гидрометрии / М.Л. Лейвиков, Е.Ш. Азаркович. – М., 1959. – 312с.
1158163
   Практикум по курсу общей физики : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. – Москва : Московский заоч. пед. институт
вып. 3 : Электричество. – 1971. – 184с.
1158164
   Практикум по курсу общей физики (механика, молекулярная физика). – Челябинск : Челябинское Высш.воен. автомоб. команд. училище, 1970. – 80с.
1158165
  Лебедев Н.Н. Практикум по курсу прикладной геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезических спец-тей вузов / под ред. Н.Н. Лебедева. – Москва : Недра, 1977. – 383 с.
1158166
   Практикум по курсу социально-экономической статистики. – Москва, 1983. – 319 с.
1158167
  Курчаткина Н.Н. Практикум по лексикологии испанского языка : Учебное пособие / Н.Н. Курчаткина, П. Ново-гонсалес. – Москва : Высшая школа, 1987. – 158с.
1158168
   Практикум по линейной перспективе и проективным сеткам : методич. руководство. – Харьков, 1960. – 32 с.
1158169
   Практикум по линейному программированию. – М., 1984. – 88с.
1158170
   Практикум по математике. – Куйбышев, 1974. – 112с.
1158171
   Практикум по математической статистике. – М., 1987. – 124с.
1158172
   Практикум по математическому моделированию экономических процессов в сельском хозяйстве. – М., 1975. – 302с.
1158173
   Практикум по математическому моделированию экономических процессов в сельском хозяйстве. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1985. – 268с.
1158174
   Практикум по машиноведению в 8-10 классах городской средней школы. – М., 1956. – 72с.
1158175
  Ройтман И.А. Практикум по машиностроительному черчению / И.А. Ройтман. – М, 1976. – 176с.
1158176
  Ройтман И.А. Практикум по машиностроительному черчению / И.А. Ройтман. – М, 1978. – 173с.
1158177
  Карпова С.В. Практикум по международному маркетингу : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. "Мировая экономика" / С.В. Карпова. – 2-е изд., стер. – Москва : КНОРУС, 2010. – 198, [2] с. : ил., табл. – ISBN 978-5-406-00737-2
1158178
  Канашевский В.А. Практикум по международному частному праву : [учебное пособие] / В.А. Канашевский, В.П. Толстых. – Москва : Международные отношения, 2006. – 251, [4] с. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 5-7133-1272-0
1158179
  Середин Р.М. Практикум по местной флоре / Р.М. Середин. – Краснодар, 1986. – 81с.
1158180
  Семчиков Ю.Д. Практикум по методам исследования высокомолекулярных соединений. / Ю.Д. Семчиков. – Горький, 1973. – 16с.
1158181
  Панова Г.Д. Практикум по методам исследования высокомолекулярных соединений. Изучение свойств полимеров. / Г.Д. Панова. – Вып.3. – Горький, 1973. – 64с.
1158182
   Практикум по методике обучению географии. – Москва : Просвещение, 1986. – 127с.
1158183
   Практикум по методике обучения иностранцев русскому языку. – Москва, 1969. – 38с.
1158184
   Практикум по методике преподавания иностранных языков. – Москва, 1985. – 234с.
1158185
  Новик И.А. Практикум по методике преподавания математики / И.А. Новик. – Минск, 1984. – 176 с.
1158186
  Напольнова Т.В. Практикум по методике преподавания русского языка / Т.В. Напольнова, П.С. Пустовалов. – Москва, 1976. – 176с.
1158187
   Практикум по методике преподавания русской литетатуры в национальной школе. – Л. : Просвещение, 1983. – 160 с.
1158188
   Практикум по методике преподавания русской литетатуры в национальной школе. – 2-е изд., испр. и доп. – Л. : Просвещение, 1987. – 157 с.
1158189
  Потеев М.И. Практикум по методике преподавания теоретической механики в высшей школе. : Уч. пособие. / М.И. Потеев. – Ярославль, 1977. – 80с.
1158190
  Богдан В.И. и др. Практикум по методике решения физических задач : учеб.пособие / В.И. и др. Богдан. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 272с.
1158191
   Практикум по механике грунтов. – К., 1988. – 60с.
1158192
   Практикум по микробиологии. – Кишинев, 1964. – 124с.
1158193
   Практикум по микробиологии. – Москва, 1976. – 307с.
1158194
  Репин В.М. Практикум по микропроцессорным средствам / В.М. Репин, В.В. Суворов. – М., 1988. – 88с.
1158195
   Практикум по молекулярной спектроскопии. – Томск : Издательство Томского университета, 1985. – 142с.
1158196
   Практикум по монтажу, эксплуатации и ремонту электрооборудования. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Колос, 1976. – 224 с.
1158197
   Практикум по научной организации, нормированию и оплате труда на сельскохозяйственных предприятиях. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 288с.
1158198
  Оганджанян Ф.Г. Практикум по немецкому языку (домашнее чтение) / Ф.Г. Оганджанян. – Киев, 1981. – 36с.
1158199
   Практикум по неорганической химии. – М., 1962. – 220с.
1158200
  Немкова О.Г. Практикум по неорганической химии / О.Г. Немкова, Е.И. Бурова, О.И. и др. Воробъева; Спицын В.И. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский университет, 1965. – 318 с.
1158201
   Практикум по неорганической химии. – Горький
3. – 1965. – 40с.
1158202
   Практикум по неорганической химии. – Москва : Московский университет, 1976. – 296 с.
1158203
   Практикум по неорганической химии. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1978. – 312 с.
1158204
   Практикум по неорганической химии. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1983. – 303 с.
1158205
   Практикум по неорганической химии. – Москва : Химия, 1984. – 248 с.
1158206
   Практикум по неорганической химии. – 2-е изд. – Москва : Московский университет, 1984. – 296 с.
1158207
   Практикум по неорганической химии. – Москва : Высшая школа, 1987. – 238 с.
1158208
   Практикум по неорганической химии. – 4-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1991. – 319 с.
1158209
  Паушкин Я.М. и др. Практикум по нефтехимическому синтезу / Я.М. и др. Паушкин. – М.-Л., 1965. – 208с.
1158210
   Практикум по новейшей истории стран Европы и Африки. – Свердловск, 1971. – 156с.
1158211
   Практикум по новой истории, 1871-1917 : Учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1989. – 190 с. – ISBN 5-09-000918-X
1158212
   Практикум по нормальной физиологии : Учеб. пос. – Москва : Высшая школа, 1983. – 328с.
1158213
   Практикум по нормированию и научной организации труда на промышленных предприятиях. – Воронеж, 1983. – 166с.
1158214
  Сквирская Э.Б. Практикум по нуклеопротеидам и нуклеиновым кислотам. : учебное пособие / Э.Б. Сквирская, О.П. Чепинога. – Москва : Высшая школа, 1964. – 215с.
1158215
  Осипова Л.В. Практикум по обработке тканей : для учащихся IX-X кл. / Лилия Васильевна Осипова. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1971. – 160 с., [4] л. ил.
1158216
  Клобукова Л.П. Практикум по обучению иностранных учащихся речевой деятельности: На материале текстов по политэкономии / Л.П. Клобукова, Л.П. Ткаченко. – М., 1984. – 111с.
1158217
  Лебедева Н.В. Практикум по обучению речевой деятельности / Н.В. Лебедева. – М., 1982. – 107с.
1158218
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Советская наука
1. – 1958. – 215с.
1158219
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Советская наука
2. – 1958. – 135с.
1158220
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
3-4. – 1961. – 261с.
1158221
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
5. – 1961. – 244с.
1158222
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
6. – 1962. – 203с.
1158223
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
7. – 1962. – 274с.
1158224
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
8. – 1964. – 210с.
1158225
   Практикум по общей вирусологии : Учеб. пос. – Москва : Московский университет, 1981. – 191 с.
1158226
   Практикум по общей гидрогеологии. – Л., 1965. – 232с.
1158227
   Практикум по общей и неорганической химии. – М.
1. – 1962. – 84с.
1158228
   Практикум по общей и неорганической химии. – М.
2. – 1963. – 123с.
1158229
   Практикум по общей и неорганической химии. – Москва : Высшая школа, 1964. – 270с.
1158230
   Практикум по общей и неорганической химии. – 2-е изд., перераб., допол. – Москва : Высшая школа, 1969. – 288 с.
1158231
   Практикум по общей и неорганической химии. – Москва : Высшая школа, 1986. – 298 с.
1158232
  Хомченко Г.П. Практикум по общей и неорганической химии с применением полумикрометода : [для биологических и сельскохозяйственных специальностей вузов] / Г.П. Хомченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 335 с. : ил.
1158233
   Практикум по общей и сельскохозяйственной статистике. – М., 1967. – 512с.
1158234
   Практикум по общей психологии : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1979. – 302с.
1158235
   Практикум по общей психологии. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1990. – 285, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце тем. – (Учебное пособие для педагогических институтов)
1158236
  Смирнов А.Г. Практикум по общей психологии : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / А.Г. Смирнов. – Москва : Издательство Института психотерапии, 2005. – 220, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце тем. – ISBN "5-9739-0080-0
1158237
   Практикум по общей психологии для юриста. – Свердловск, 1983. – 73с.
1158238
   Практикум по общей теории статистики. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 278с.
1158239
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 351с.
1158240
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 303с.
1158241
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 327с.
1158242
   Практикум по общей физике. – Москва : Педагогический институт, 1975. – 751с.
1158243
   Практикум по общей фитопатологии. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1977. – 240с.
1158244
  Мартинец Н.В. Практикум по общей химии / Н.В. Мартинец. – М, 1957. – 63с.
1158245
  Левант Г.Е. Практикум по общей химии / Г.Е. Левант, Г.А. Райцын. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1966. – 295 с.
1158246
  Семишин В.И. Практикум по общей химии / В.И. Семишин. – 6-е изд., испр. – Москва : Химия, 1967. – 384 с.
1158247
  Семишин В.И. Практикум по общей химии. / В.И. Семишин. – МоскваЛ., 1948. – 209с.
1158248
  Семишин В Практикум по общей химии. / В Семишин. – 3-е изд., доп. – Москва, 1957. – 348с.
1158249
  Колесов Н С. Практикум по общей химии. / Н С. Колесов, Л.А. Введенская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ташкент, 1963. – 187с.
1158250
  Левант Г.Е. Практикум по общей химии. / Г.Е. Левант, Г.А. Райцын. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 336с.
1158251
  Левант Г.Е. Практикум по общей химии. Для студ. нехим. / Г.Е. Левант, Г.А. Райцын. – Москва, 1961. – 278с.
1158252
  Левант Г.Е. Практикум по общей химии. Для студ. нехим.ф-тов / Г.Е. Левант, Г.А. Райцын. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1963. – 271с.
1158253
  Бойко А.И. Практикум по общей части уголовного права / А.И. Бойко. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1991. – 80 с. – ISBN 5-7507-0481-5
1158254
  Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению / К.В. Пашканг. – Изд. 2-е. – Москва, 1970. – 224с.
1158255
  Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению / К.В. Пашканг. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 223с.
1158256
  Малютин Э.А. Практикум по операционной системе MSDOS. / Э.А. Малютин. – М., 1991. – 28с.
1158257
  Потахова Г.И. Практикум по оптическим и фотоэлектрическим свойствам полупроводников / Г.И. Потахова, В.И. Гаман. – Томск : Издательство Томского университета, 1980. – 66с.
1158258
  Ортнер Л. Практикум по органической химии / Л. Ортнер, Л. Рейхель. – Москва-Л : Госхимтехиздат, 1931. – 238 с.
1158259
  Ортнер Л. Практикум по органической химии / Л. Ортнер, Л. Рейхель. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1932. – 240 с.
1158260
  Прянишников Н.Д. Практикум по органической химии / Н.Д. Прянишников. – 2-е изд. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1950. – 248 с.
1158261
  Прянишников Н.Д. Практикум по органической химии / Н.Д. Прянишников. – 3-е изд. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1952. – 245 с.
1158262
  Прянишников Н.Д. Практикум по органической химии / Н.Д. Прянишников. – 4-е изд. – Москва : Госхимиздат, 1956. – 244 с.
1158263
  Маламид М.М. Практикум по планированию народного хозяйства СССР / М.М. Маламид. – Москва, 1979. – 240 с.
1158264
  Рачинский В.В. Практикум по применению изотопов и излучений в сельском хозяйстве. / В.В. Рачинский. – вып. 8. – М., 1962. – 93с.
1158265
  Лазурик В.М. Практикум по программированию в компьютерной физике : учеб.-метод. пособие / В.М. Лазурик, Р.В. Лазурик, Е.С. Литвинова ; М-во образования и науки Украи, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 335, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 335. – ISBN 978-966-285-174-8
1158266
  Степанов В.П. Практикум по работе и решению типовых задач в MS Office : учеб.-практ. пособие для иностр. студентов / В.П. Степанов, С.Г. Шило, Т.В. Донченко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ, 2012. – 303, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 301. – ISBN 978-966-676-554-6
1158267
   Практикум по радиационной химии. – Москва : Московский университет, 1982. – 216 с.
1158268
   Практикум по радиотехнике и радиоизмерениям. – Томск : Издательство Томского университета
Ч. 2. – 1980. – 107 с.
1158269
   Практикум по радиотехнике и радиоизмерениям. – Томск : Издательство Томского университета
Ч. 3. – 1985. – 87 с.
1158270
   Практикум по радиофизической электронике. – Томск : Издательство Томского университета, 1984. – 193 с.
1158271
   Практикум по радиохимии. – Новосибирск
1. – 1965. – 26 с.
1158272
  Лепик К.П. Практикум по радиоэлектронике / К.П. Лепик. – Тарту, 1972. – 136с.
1158273
   Практикум по радиоэлектронике. – Рига : Редакционно-издательский отдел ЛГУ им.Петра Стучки, 1974. – 220 с.
1158274
   Практикум по ревизии и контролю в сельскохозяйственных предприятиях.. – М., 1973. – 143с.
1158275
   Практикум по решению задач.. – Тула
1. – 1974. – 109 с.
1158276
   Практикум по решению задач.. – Тула
2. – 1976. – 64с.
1158277
   Практикум по решению физических задач с применением программируемого микрокалькулятора. : метод. рекомендации. – Москва : МГИУУ, 1986. – 68с.
1158278
  Бідная О.Г. Практикум по роботі з відеофільмами "Watch and Learn" : [навч. посібник] / О.Г. Бідная, І.М. Таран ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. – 123, [1] с. : іл. – Текст англ.
1158279
  Мазилова В.Ф. Практикум по русской грамматике / В.Ф. Мазилова. – М, 1965. – 160с.
1158280
  Максимова А.Л. Практикум по русской орфографии для иностранных учащихся старших курсов. / А.Л. Максимова. – Л., 1982. – 86с.
1158281
   Практикум по русской орфографии и пунктуации для работы в лингафонном кабинете.. – К.Одесса, 1989. – 192с.
1158282
  Лебедев Н.М. Практикум по русскому языку / Н.М. Лебедев. – Калинин, 1969. – 221с.
1158283
  Мазилова В.Ф. Практикум по русскому языку / В.Ф. Мазилова. – М, 1971. – 216с.
1158284
   Практикум по русскому языку. – Ашхабад
4. – 1974. – 152с.
1158285
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку : методическое пособие / А.В. Кокойло, Н.Н. Корбозерова. – Киев : Выща школа, 1983. – 28 с.
1158286
   Практикум по русскому языку. – М., 1987. – 80с.
1158287
   Практикум по русскому языку для студентов-иностранцев / Коцарь, Б, , Л.Б. Чурлина. – М.
вып.1. – 1965. – 143с.
1158288
   Практикум по русскому языку для студентов-иностранцев / Коцарь, Б, , М.Е. Федорова. – М.
вып.2. – 1965. – 105с.
1158289
  Коцарь Практикум по русскому языку для студентов-иностранцев / Коцарь, Б. – М.
вып.3. – 1966. – 31с.
1158290
   Практикум по русскому языку.. – К.
1. – 1965. – 72с.
1158291
   Практикум по русскому языку.. – Москва, 1971. – 252с.
1158292
   Практикум по русскому языку.. – К., 1971. – 142с.
1158293
   Практикум по русскому языку.. – Ашхабад, 1972. – 103с.
1158294
   Практикум по русскому языку.. – Ашхабад
3. – 1972. – 87с.
1158295
  Курганова С.П. Практикум по русскому языку. / С.П. Курганова. – М., 1991. – 94с.
1158296
   Практикум по селекции и семеноводству полевых культур.. – М., 1976. – 367с.
1158297
   Практикум по сельскохозяйственной фитопатологии.. – М., 1976. – 336с.
1158298
   Практикум по сельскохозяйственной фитотирапии: Уч. пособ. для студ. вузов по спец. "Защ. раст.".. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 335с.
1158299
  Бей-Биенко Практикум по сельскохозяйственной энтомологии : для фак. и отд-ний защиты растений / Г.Я. Бей-Биенко, М.К. Асатур, Н.В. Бондаренко и др. ; под ред. Г.Я. Бей-Биенко. – Ленинград : Колос ; Ленинградское отд-ние, 1968. – 360 с. : ил. – Библиогр.: с. 355-357. – (Учебники и учебные пособия для высших и сельскохозяйственных учебных заведений)
1158300
  Бей-Биенко Практикум по сельскохозяйственной энтомологии / Г.Я. Бей-Биенко, Н.В. Бондаренко и др. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : [б. и.], 1976. – 359 с.
1158301
  Ламзикова Н.В. Практикум по синтаксису и пунктуации / Н.В. Ламзикова. – Рязань, 1972. – 92с.
1158302
   Практикум по синтаксису русского языка для студентов-иностранцев (на материале газетной речи).. – М., 1979. – 127с.
1158303
   Практикум по синтаксису русского языка: На матер. яз. газет.. – М., 1988. – 133с.
1158304
  Бартышев В.И. и др. Практикум по советскому государственном праву и советскому строительству / [В.И. Бартышев и др.]. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1986. – 73, [2] с. – Библиогр. в тексте
1158305
   Практикум по советскому гражданскому праву : учебное пособие. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1984. – 208 с.
1158306
   Практикум по советскому гражданскому праву : учебное пособие. – Москва : Высшая школа
Ч. 2. – 1984. – 207 с.
1158307
   Практикум по советскому жилищному законодательству: Уч. пособ.. – Москва, 1987. – 26с.
1158308
   Практикум по советскому праву социального обеспечения: Уч. пос. для студ. вузов, обуч. по спец. "правовед.".. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 302 с.
1158309
   Практикум по советскому природно-ресурсовому праву и правовой охране окружающей среды : учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1985. – 319 с.
1158310
   Практикум по советскому трудовому праву : учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1984. – 223 с.
1158311
  Трусов А.И. Практикум по советскому уголовному процессу. Проблемные задачи и методические указания к их решению / А.И. Трусов, В.И. Смыслов. – Москва : Высшая школа, 1976. – 111 с.
1158312
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – М.
1. – 1956. – 135с.
1158313
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – М.
2. – 1956. – 135с.
1158314
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Московский университет
[Сб.] 2 : Пунктуация / Сост.: В.П. Вомперский, М.В. Зарва, А.И. Кайдалова, И.С. Панюшева. – 1960. – 196 с.
1158315
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – [3- изд. перераб.]. – Москва : Московский университет
[Сб.] 1 : Орфография / Сост.: М.И. Безчеткова, В.Н. Вакуров, М.В. Зарва. – 1964. – 184 с.
1158316
  Ковалев В.П. Практикум по современному русскому языку / В.П. Ковалев. – М, 1974. – 255с.
1158317
  Опришко А.Я. Практикум по современному русскому языку / А.Я. Опришко. – Харьков : Вища школа, 1989. – 131с.
1158318
   Практикум по современному русскому языку.. – Воронеж, 1968. – 123с.
1158319
   Практикум по современному русскому языку.. – Воронеж, 1968. – 82с.
1158320
   Практикум по социологии.. – М., 1992. – 196с.
1158321
   Практикум по спектроскопии : Учеб.пособие. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 319 с.
1158322
  Резвецова М.Д. Практикум по сравнительной типологии английского и русского языков / М.Д. Резвецова. – Москва, 1989. – 158с.
1158323
  Коган А.Б. Практикум по сравнительной физиологии / А.Б. Коган, С.И. Щитов. – М., 1954. – 548с.
1158324
   Практикум по статистике промышленности.. – М., 1985. – 240с.
1158325
   Практикум по статистике промышленности: Уч. пособ.. – М., 1985. – 240с.
1158326
  Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка : Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов, и фак. иностр. яз. / В.А. Кухаренко. – Москва : Просвещение, 1986. – 144с.
1158327
  Куликов Г.И. Практикум по страноведению: немецкий язык : учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / Г.И. Куликов, В.И. Мартиневский. – Минск, 1988. – 155с.
1158328
  Москвичев Е.П. Практикум по строению вещества / Е.П. Москвичев, Н.Г. Черноруков. – Горький, 1973. – 38с.
1158329
   Практикум по строительному делу: Уч. пособ. для уч. 9-10 кл. ср. шк.. – М., 1977. – 240с.
1158330
   Практикум по структурному анализу. – Москва : МЭИ, 1965
1158331
   Практикум по судебной медицине. – М., 1971. – 264с.
1158332
   Практикум по твердотельной электронике. – Москва : Издательство МГУ, 1984. – 392 с.
1158333
  Мороховская Э.Я. Практикум по теоретической грамматике / Э.Я. Мороховская. – Ленинград, 1973. – 181 с.
1158334
   Практикум по теоретической грамматике французского языка.. – Минск, 1986. – 236с.
1158335
   Практикум по теории анализа хозяйственной деятельности.. – Воронеж, 1989. – 156с.
1158336
   Практикум по теории бухгалтерского учета.. – М., 1991. – 159с.
1158337
   Практикум по теории вероятностей и математической статистике. – Москва, 1988. – 92 с.
1158338
  Колде Я.К. Практикум по теории вероятностей и математической статистике. / Я.К. Колде. – Москва, 1991. – 156 с.
1158339
  Онацкий Я.И. Практикум по теории элементов и систем автоматического упправления / Я.И. Онацкий, Л.С. Мадорский, В.В. Зубар. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 288 с.
1158340
  Моргулис П.С. Практикум по теплотехнике курса машиноведения / П.С. Моргулис. – Коломна, 1958. – 31с.
1158341
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1983. – 80с.
1158342
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1984. – 82с.
1158343
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 3. – 1985. – 95с.
1158344
   Практикум по техническому нормированию труда : для специальностей: планирование промышленности, экономическая кибернетика и бухгалтерский учет / Е.Г. Гинзбург, А.А. Кожарский, И.А. Паршукова, Е.Б. Чарная; [Гинзбург Е.Г. и др.] ; М-во высшего и среднего специального образования РСФСР ; Пермский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : [б. и.], 1973. – 105 с. : табл.
1158345
   Практикум по технологии переработки пластических масс. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Химия, 1980. – 240 с.
1158346
   Практикум по технологии переработки пластических масс.. – Москва, 1973. – 237с.
1158347
   Практикум по технологии полупроводниковых материалов. – Москва, 1965. – 80 с.
1158348
  Литвак А.Г. Практикум по тифлопсихологии / А.Г. Литвак. – М, 1989. – 108с.
1158349
   Практикум по топографической анатомии. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1991. – 318с.
1158350
   Практикум по трактору.. – 4-е изд., испр. – М., 1975. – 238с.
1158351
  Пекеньо П.Х. Практикум по тропическому земледелию / П.Х. Пекеньо. – М, 1987. – 280с.
1158352
   Практикум по уголовному процессу: Уч. пособ. для студ. юр. вузов и фак.. – М., 1995. – 284с.
1158353
   Практикум по управлению сельскохозяйственным производством: Уч. пос. для высш. уч. завед. по эконом. спец.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – с.
1158354
   Практикум по устной речи для гуманитарных факультетов неязыковых вузов.. – Минск, 1988. – 158с.
1158355
  Кортнев А.В. Практикум по физике / А.В. Кортнев. – 2-е изд. доп. – Москва, 1963. – 516 с.
1158356
  Кортнев А.В. Практикум по физике : учеб. пособие / А.В. Кортнев. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Высшая школа, 1965. – 568 с.
1158357
   Практикум по физике. – Москва
1. – 1965. – 76 с.
1158358
   Практикум по физике в средней школе : пособие для учителя. – 4-е изд., перераб. – Москва : ГУПИ, 1963. – 224 с.
1158359
   Практикум по физике в средней школе : пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1973. – 256с.
1158360
   Практикум по физике в средней школе : Дидакт. материал. – Москва : Просвещение, 1977. – 192с.
1158361
   Практикум по физике в средней школе : Дидакт. материал. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 190с.
1158362
   Практикум по физике в старших классах средней школы. – Москва, 1951. – 195 с.
1158363
   Практикум по физике в старших классах средней школы. – 3-е изд., Испр. – Москва, 1956. – 288 с.
1158364
  Очиров В.А. Практикум по физике диэлектриков : учеб. пособие / В.А. Очиров, Н.М. Панасенко. – Элиста : Издательство Калмыцкого университета, 1987. – 40 с.
1158365
   Практикум по физике для фронтального выполнения с элементами программирования.. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1989. – 151с.
1158366
   Практикум по физике космических лучей. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 144с.
1158367
  Лысов Ф В. Практикум по физике полупроводников : учеб. пособие / Ф В. Лысов, . – Москва : Просвещение, 1976. – 207 с.
1158368
   Практикум по физике полупроводников. – Куйбышев : Издательство Куйбышевского университета, 1977. – 68с.
1158369
  Сироткин А.А. Практикум по физике полупроводников / А.А. Сироткин. – Томск : Издательство Томского университета, 1981. – 55с.
1158370
   Практикум по физике полупроводников и полупроводниковых приборов.. – Томск : Издательство Томского университета, 1971. – 166с.
1158371
   Практикум по физике почв. – Казань, 1982. – 78с.
1158372
   Практикум по физике. Электричество и магнетизм : учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1991. – 150с. – ISBN 5-06-002063-0
1158373
   Практикум по физико-химическим методам анализа. – Москва : Химия, 1987. – 248 с.
1158374
   Практикум по физико-химическим методам в биологии. – Москва : Московский университет, 1981. – 240с.
1158375
   Практикум по физиологии. – Москва : Медицина, 1970. – 367с.
1158376
  Макаров П.О. Практикум по физиологии и биофизике органов чувств - анализаторов / П.О. Макаров. – Москва, 1973. – 304с.
1158377
  Сакс А.И. Практикум по физиологии и биохимии растений / А.И. Сакс. – Омск
1. – 1977. – 104с.
1158378
   Практикум по физиологии растений.. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Советская наука, 1953. – 312с.
1158379
   Практикум по физиологии растений.. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Советская наука, 1958. – 339с.
1158380
   Практикум по физиологии растений.. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 270с.
1158381
   Практикум по физиологии сельскохозяйственных животных.. – Москва : Высшая школа, 1959. – 448с.
1158382
   Практикум по физиологии труда. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1970. – 252с.
1158383
   Практикум по физиологии труда : Уч. пос. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 136с.
1158384
  Митрофанов П.П. Практикум по физической и коллоидной химии / П.П. Митрофанов. – М., 1950. – 184с.
1158385
  Маршев П.М. Практикум по физической и коллоидной химии / П.М. Маршев. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1967. – 151 с.
1158386
   Практикум по физической химии. – Москва, 1963. – 554 с.
1158387
   Практикум по физической химии : [учеб. пособ. для студ. хиико-технол. спец. вузов]. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1974. – 496 с.
1158388
   Практикум по физической химии. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Химия, 1975. – 368 с.
1158389
   Практикум по физической химии : учеб. пособ. для студ. химико-технол. спец. вузов. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 495 с.
1158390
   Практикум по физической химии : Учебное пособие. – 5-е изд., испр. – Москва : Химия, 1986. – 350 с.
1158391
  Михаелис Л. Практикум по физической химии, преимущественно по коллоидной химии / Л. Михаелис. – 2-е изд., испр. – Ленинград : Госиздат, 1925. – 194 с.
1158392
   Практикум по физической химии.. – Ярославль, 1961. – 60с.
1158393
   Практикум по физической химии.. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.Л., 1964. – 384с.
1158394
   Практикум по физической химии. : Учебное пособие. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1966. – 511с.
1158395
  Михаэлис Л. Практикум по физической химии. Преимущественно по коллоидной химии / Л. Михаэлис, П. Рона. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1933. – 279 с.
1158396
   Практикум по финансам промышленности. – Минск, 1984. – 160с.
1158397
   Практикум по финансам сельского хозяйства.. – М., 1976. – 191с.
1158398
   Практикум по финансам сельского хозяйства.. – М., 1989. – 221с.
1158399
  Скалозуб Л.Г. Практикум по фонетике русского языка : Уч.-метод. пособие / Л.Г. Скалозуб, Н.Н. Яковенко. – К., 1972. – 84с.
1158400
  Обиралов А.И. Практикум по фотограмметрии и дешифрированию снимков : учеб. пособ. для студ. землеустроит. спец-тей вузов / А.И. Обиралов, Я.И. Гебгарт, Н.Д. Ильинский и др. – Москва : Недра, 1990. – 286 с. – ISBN 5-247-00887-1
1158401
  Селезнев Б.В. Практикум по фотограмметрическому инструментоведению : учеб. пособ. / Мин-во высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Новосибирский ордена "Знак почета" ; Ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; Б.В. Селезнев. – Новосибирск : НИИГАиК, 1988. – 46 с.
1158402
   Практикум по химии и технологии полупроводников.. – М., 1978. – 192с.
1158403
   Практикум по химии и физике полимеров.. – М., 1977. – 256с.
1158404
   Практикум по химии и физике полимеров. : Учебное пособие для студ. вузов, обуч-ся по спец. "Химическая технология высокомолекулярных соединений". – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Химия, 1990. – 304 с. – ISBN 5-7245-0165-1
1158405
   Практикум по химии твердых веществ : учебное пособие. – Ленинград : Ленинградский университет, 1985. – 225 с.
1158406
   Практикум по химии углеводов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 204 с.
1158407
   Практикум по химии.. – Воронеж, 1990. – 152с.
1158408
   Практикум по химической технологии. – Москва : Московский университет, 1968. – 366 с.
1158409
   Практикум по цитогенетике.. – М., 1974. – 172с.
1158410
  Паушева З.П. Практикум по цитологии растений / З.П. Паушева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1974. – 288с.
1158411
  Паушева З.П. Практикум по цитологии растений / З.П. Паушева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос, 1980. – 304с.
1158412
  Паушева З.П. Практикум по цитологии растений : Учебн. пособие для студ. высш. учебн. заведений по спец. "Агрономия" / З.П. Паушева; Ред. Е.В. Кирсанова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 270с. : іл., табл. – (Учебники и пособ. для студ. высш. учебн. заведений). – ISBN 5-10-000614-5
1158413
   Практикум по черчению.. – М., 1982. – 175с.
1158414
   Практикум по черчению.. – М., 1986. – 205с.
1158415
   Практикум по численным методам в задачах оптимального управления.. – М., 1988. – 80с.
1158416
   Практикум по численным методам прогноза погоды. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 216с.
1158417
   Практикум по численным методам.. – Томск, 1979. – 212с.
1158418
   Практикум по чтению кинолитературы на английском языке.. – М.
1. – 1978. – 111с.
1158419
  Конкин Ю.А. Практикум по экономике ремонта сельскохозяйственной техники / Ю.А. Конкин. – М., 1973. – 192с.
1158420
  Конкин Ю.А. Практикум по экономике ремонта сельскохозяйственной техники / Ю.А. Конкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 192с.
1158421
   Практикум по экономике сельского хозяйства. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1988. – 142с.
1158422
   Практикум по экономике сельского хозяйства.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 272с.
1158423
   Практикум по экономике социалистического сельского хозяйства.. – М., 1972. – 286с.
1158424
   Практикум по экономике социалистической промышленности.. – 2-е изд., перераб. – Воронеж, 1979. – 207с.
1158425
   Практикум по экономике труда.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1988. – 172с.
1158426
   Практикум по экономике, организации и нормированию труда.. – М., 1991. – 190с.
1158427
   Практикум по экономико-математическим методам и моделированию в землеустройстве. – М., 1991. – 254с.
1158428
   Практикум по экономической географии СССР : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по геогр. спец. – Москва : Просвещение, 1983. – 158 с.
1158429
  Орфанов И.К. Практикум по экономической и социальной географии СССР : учеб. пособ. для студ. пед. ин-ов по спец. "География" / И.К. Орфанов, Г.С. Камерилова, Д.С. Сараев ; под ред. И.К. Орфанова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1991. – 144 с. – ISBN 5-09-003463-Х
1158430
   Практикум по экономической статистике : Учебное пособие для высших учебных заведений. – Москва : Статистика, 1977. – 296 с.
1158431
   Практикум по экспериментальной и прикладной психологии : Учеб. пос. – Ленинград : ЛГУ, 1990. – 272с.
1158432
  Любимов П.С. Практикум по экспериментальной психологии / П.С. Любимов. – М., 1936. – 224с.
1158433
   Практикум по экспериментальной психологии.. – Ярославль
1. – 1974. – 168с.
1158434
   Практикум по экспериментальной психологии.. – Ярославль
2. – 1975. – 155с.
1158435
  Рублев Ю.В. и др. Практикум по электричеству с элементами программированного обучения : учеб. пособие / Ю.В. и др. Рублев. – Москва : Высшая школа, 1971. – 312с.
1158436
   Практикум по электродинамике СВЧ. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 1. – 1984. – 103 с.
1158437
   Практикум по электродинамике СВЧ. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 2. – 1984. – 101 с.
1158438
  Басиладзе С.Г. Практикум по электронно-вычислительным средствам / ред. С.Г. Басиладзе. – Москва : [б. и.], 1985. – 96 с.
1158439
  Мацуй И.П. Практикум по ядерной физике / И.П. Мацуй. – Киев : Вища школа, 1975. – 175с.
1158440
  Латышев Н.Г. Практикум футбольного арбитра / Н.Г. Латышев. – М, 1977. – 207с.
1158441
  Дей М.О. Практикум: міжнародне публічне право : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Дей М.О., Бурлак О.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Фірма "Гранмна", 2012. – 254, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 250-253 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2726-05-3
1158442
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
№ 1 (17). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
1158443
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 5, № 2 (18). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1158444
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 5, № 3 (19). – 2016. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
1158445
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 5, № 4 (20). – 2016. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
1158446
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 6, № 4 (24). – 2017. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
1158447
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 6, № 3 (23). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1158448
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 6, № 1 (21). – 2017. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
1158449
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 6, № 2 (22). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1158450
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 7, № 1 (25). – 2018. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1158451
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 7, № 2 (26). – 2018. – 92 с. – Резюме мовою статті
1158452
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 7, № 3 (27). – 2018. – 88 с. – Резюме мовою статті
1158453
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 7, № 4 (28). – 2018. – 86 с. – Резюме мовою статті
1158454
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
№ 1, спецвипуск. – 2019. – 52 с. – Резюме укр., англ. мовами
1158455
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
№ 1. – 2019. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
1158456
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
№ 2. – 2019. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
1158457
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
№ 2, спецвипуск. – 2019. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовами
1158458
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
№ 3 (31). – 2019. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
1158459
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 8, № 4 (32). – 2019. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами
1158460
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 9, № 1 (33). – 2020. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
1158461
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 9, № 2 (34). – 2020. – 84 с. – Резюме укр., англ. мовами
1158462
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Катеренчук І.П. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Венцківський Б.М. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 9, № 3/4 (35). – 2020. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
1158463
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Катеренчук І.П. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Венцківський Б.М. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 10, № 1 (36). – 2021. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
1158464
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Катеренчук І.П. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Венцківський Б.М. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 10, № 2, спецвип. – 2021. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
1158465
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Катеренчук І.П. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Венцківський Б.М. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 10, № 3 (38). – 2021. – 84 с. – Резюме укр., англ. мовами
1158466
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Катеренчук І.П. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Венцківський Б.М. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 10, № 4 (38). – 2021. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами
1158467
  Акулич И.Л. Практиткум по математическому программированию : учебное пособие / И.Л. Акулич ; Латвийс. гос. ун-т им. П. Стучки, Каф. экон. кибернетики. – Рига : Латвийский государственный университет, 1975. – 141 с.
1158468
  Вишнякова Т.А. Практичесая грамматика и упражнения / Т.А. Вишнякова. – Москва, 1977. – 318с.
1158469
  Орлова Г.А. Практическая аналитика: анализ дискурса в университетском спецкурсе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 127-133. – ISSN 0869-3617
1158470
  Гаврилов Г.М. Практическая аппроксимация / Г.М. Гаврилов. – Куйбышев, 1976. – 60 с.
1158471
  Иванов А.А. Практическая астрономия / А.А. Иванов. – Берлин; Петербург : Издательство З.И. Гржебина, 1921. – 182 с.
1158472
  Иванов А.А. Практическая астрономия / А.А. Иванов. – Берлин : Госиздат, 1923. – 187 с.
1158473
  Миннарт М. Практическая астрономия : пер. с англ. / М. Миннарт. – Москва : Мир, 1971. – 240 с.
1158474
  Даффет-Смит Практическая астрономия с калькулятором : пер. с англ. / Даффет-Смит. – Москва : Мир, 1982. – 175 с.
1158475
  Богославский Л.Е. Практическая аэродинамика самолета Ан-24 : учеб. пособ. для курсантов летных училищ и пилотов учебно-трениров. отрядов гражд. авиации / Л.Е. Богославский. – Москва : Транспорт, 1967. – 232 с. – Библиогр.: с. 229
1158476
  Богославский Л.Е. Практическая аэродинамика самолета АН-24 : [учеб. пособ. для летных училищ гражд. авиации] / Л.Е. Богославский. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва : Транспорт, 1972. – 197 с. : ил.
1158477
  Сокова А.Г. Практическая аэродинамика самолета Ил-62 / А.Г. Сокова. – Москва : Машиностроение, 1979. – 113 с.
1158478
  Богославский Л.Е. Практическая аэродинамика самолета Як-40 : [учеб. пособ. для училищ и школ гражд. авиации] / Л.Е. Богославский. – Москва : Транспорт, 1970. – 176 с. : черт.
1158479
  Богославский Л.Е. Практическая аэродинамика самолета Як-40 : [учеб. пособ. для слушателей школ высш. летной подгот. и учеб.-тренировочных отрядов гражд. авиации] / Л.Е. Богославский, М.Н. Шифрин. – Москва : Машиностроение, 1977. – 93 с. : ил.
1158480
  Зимин Г.В. Практическая аэродинамикаи летательные аппараты / Г.В. Зимин. – М, 1969. – 328с.
1158481
   Практическая биомеханика. – Київ : Науковий світ, 2000. – 298с. – ISBN 966-7722-49-Х
1158482
  Петрунькина А.М. Практическая биохимия / А.М. Петрунькина, М.Л. Петрунькин. – Москва-Л. : Биомедгиз, 1939. – 298с.
1158483
  Фролов А.Ф. Практическая вирусология. / А.Ф. Фролов. – Киев : Здоров"я, 1989. – 243с.
1158484
  Стыскин Практическая высокоэффективная жидкостная хроматография / Стыскин, Ициксон, Е.В. Брауде. – Москва : Химия, 1986. – 288 с.
1158485
  Витковский В.В. Практическая геодезия / В. Витковский. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1898. – XIV, [2], 840 с. 1 л. табл. : ил. – Экз. в разных тип. переплетах


  На форзаце дарств. напись: С.Р. Стецевичу на память от автора 18 дек. 1897
1158486
  Гаврилов А.М. Практическая гидрология : (для практиков и гидрометнаблюдателей) / А.М. Гаврилов, З Богомазова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1948. – 106с.
1158487
  Лучшева А.А. Практическая гидрология / А.А. Лучшева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 468с.
1158488
  Лучшева А.А. Практическая гидрология / А.А. Лучшева. – Ленинград, 1976. – 440с.
1158489
  Лучшева А.А. Практическая гидрология. / А.А. Лучшева. – Л., 1950. – 292с.
1158490
  Лучшева А.А. Практическая гидрометрия = Упражнения по обработке гидрометрических наблюдений : Учебное пособие для техникумов / А.А. Лучшева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1951. – 334с.
1158491
  Лучшева А.А. Практическая гидрометрия : Учебное пособие для вузов / А.А. Лучшева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 423с.
1158492
  Лучшева А.А. Практическая гидрометрия. / А.А. Лучшева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 381с.
1158493
  Варшавский В.И. Практическая гомеопатия : Лечение внутренних болезней / В.И. Варшавский; Под. ред.: Е.А.Жук. – Москва : Медицина, 1989. – 173с.
1158494
  Фридлянд Ф. Практическая грамматика / Ф. Фридлянд, Е. Шалыт. – Изд. 4-е. – М.
1. – 88с.
1158495
  Фридлянд Ф. Практическая грамматика / Ф. Фридлянд, Е. Шалыт. – М.
1. – 1924. – 88с.
1158496
  Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка / Е.Е. Израилевич, К.Н. Качалова. – М., 1952. – 556с.
1158497
  Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка / Е.Е. Израилевич, К.Н. Качалова. – Москва, 1953. – 556с.
1158498
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Внешторгиздат, 1957. – 720 с.
1158499
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка / К.Н. Качалова, ИзраилевичЕ.Е. – 8-е изд., переработ. и доп. – М., 1959. – 1959с.
1158500
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Внешторгиздат, 1960. – 732 с.
1158501
  Новицкая Т.М. Практическая грамматика английского языка / Т.М. Новицкая, Н.Д. Кучин. – Москва, 1963
1158502
  Старшинова Е.К. Практическая грамматика английского языка / Е.К. Старшинова. – М, 1970. – 215с.
1158503
  Старшинова Е.К. Практическая грамматика английского языка / Е.К. Старшинова, М.А. Васильева, А.И. Шилюгина; Под ред. Т.П. Розендорн. – Киев, 1994. – 240с. – ISBN 5-87534-034-7
1158504
  Резник Р.В. Практическая грамматика английского языка : Учебник / Р.В. Резник, Т.С. Сорокина, Т.А. Казарицкая. – 3-е изд., исправленное. – Москва : Флинта, Наука, 1998. – 688с. – ISBN 5-89349-027-4; 5-02-022-507-Х
1158505
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич; Научный ред. Е.К.Захаренко. – 10-е изд., новая редакция. – Москва : Лист-Нью, 2003. – 544с. – ISBN 5-7871-0195-2
1158506
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – 8-е изд., перераб.и доп. К.Н.Качаловой в 2-х томах. – Київ : Методика. – ISBN 5-87534-096-7
Т.1. – 1995. – 368с.
1158507
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами : В 2-х томах / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – 8-е изд., перераб.и доп. – Київ : Методика. – ISBN 5-87534-096-7
Т.1. – 1996. – 368 с. – Шифр дубл 42(Кача)
1158508
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами : В 2-х томах / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – 8-е изд., перераб.и доп. – Київ : Методика. – ISBN 5-87534-096-7
Т.2. – 1996. – 304с. – Шифр дубл42(Кача)
1158509
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – Москва : ЮНВЕС, 1997. – 717с. – ISBN 5-88682-003-5
1158510
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами : В 2-х томах / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – 8-е изд., перераб.и доп. – Київ : Методика. – ISBN 966-7269-14-0
Т.1. – 1997. – 368с.
1158511
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами : В 2-х томах / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – 8-е изд., перераб.и доп. – Київ : Методика. – ISBN 966-7269-15-9
Т.2. – 1997. – 304с.
1158512
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – Москва : ЮНВЕС, Лист, 2000. – 718с. – ISBN 5-88682-003-5
1158513
  Тюрева Л.С. Практическая грамматика арабского литературного языка / Л.С. Тюрева. – Москва : Восточная книга, 2014. – 443, [1] c. : ил., табл. – ISBN 978-5-7873-0771-9
1158514
  Фан Б Практическая грамматика китайского языка. / Б Фан. – Пекин, 1992. – 744с.
1158515
  Степкина Т.Н. Практическая грамматика на базе функционально-семантического подхода / Т.Н. Степкина. – Воронеж, 1984. – 89с.
1158516
  Грабарь-Пассек Практическая грамматика немецкого языка / Грабарь-Пассек, В.М. Кирзнер. – 3-е изд. испр. – Москва, 1964. – 271с.
1158517
  Шендельс Е.И. Практическая грамматика немецкого языка / Е.И. Шендельс. – 3-е изд., испр. – Москва, 1988. – 415с.
1158518
  Троянская Е.С. Практическая грамматика немецкой научной речи / Е.С. Троянская, Б.Г. Герман. – М., 1974. – 427с.
1158519
  Подхалюзин К.Н. Практическая грамматика русского языка / К.Н. Подхалюзин. – Лохвица, 1918. – 112с.
1158520
  Пулькина И.М. Практическая грамматика русского языка : для говорящих на немецком языке / И.М. Пулькина, Е.Б. Захава-Некрасова. – Москва : Русский язык, 1980. – 632 с.
1158521
  Вишнякова Т.А. Практическая грамматика русского языка : Учебник для студентов-иностранцев инженерного профиля / Т.А. Вишнякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1982. – 284с.
1158522
  Шор Е.Н. Практическая грамматика французкого языка / Е.Н. Шор. – М, 1984. – 220с.
1158523
  Бабаян М.А. Практическая грамматика французского языка / М.А. Бабаян, Н.М. Флерова. – Москва : Внешторгиздат, 1964. – 502 с.
1158524
  Бурло В.Д. Практическая грамматика французского языка : учебное пособие / В.Д. Бурло, Т.Н. Нестерович, Н.А. Рыбкина. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 171с.
1158525
  Може Г. Практическая грамматика французского языка : Практикум / Г. Може. – Санкт-Петербург : Лань, 1996. – 432 с. – ISBN 5-86617-047-7
1158526
  Лундаль Б. Практическая грамматика шведского языка. – Изд. 2-е. – Гельсингфорс, 1881. – 133с.
1158527
  Кравченко Н.К. Практическая дискурсология: школы, методы, методики современного дискурс-анализа : практ. пособие / Н.К. Кравченко ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. лингв. ун-т. – Луцк : Гадяк Жанна Владимировна, 2012. – 250, [2] c. : табл. – Текст частично англ. – Библиогр.: с. 238-250. – ISBN 978-966-2379-45-7
1158528
  Гуртовой Н.Н. Практическая зоотомия позвоночных / Н.Н. Гуртовой. – Москва : Высшая школа, 1976. – 352с.
1158529
  Гуртовой Н.Н. Практическая зоотомия позвоночных / Н.Н. Гуртовой. – Москва : Высшая школа, 1978. – 407 с.
1158530
  Симонович С.В. Практическая информатика : Учебное пособие для средней школы. Универсальный курс / С.В. Симонович, Г.А. Евсеев. – Москва : АСТ-Пресс, Инфорком-Пресс, 1998. – 480с. – ISBN 5-7805-0427-Х
1158531
  Степпе Я.Я. Практическая картография / Я.Я. Степпе. – Москва; Ленинград : ОНТИ, 1937. – 448 с.
1158532
  Бланк А.Ф. Практическая книга по моделированию женской одежды : [учеб. пособ. для профессиональных учебных заведений] / А.Ф. Бланк, З.М. Фомина. – 4-е изд. – Москва : Легпромбытиздат, 1992. – 255, [1] с. : ил., табл. – ISBN 5-7088-0681-8
1158533
  Аграновский А.В. Практическая криптография: алгоритмы и их программирование / А.В. Аграновский, Р.А. Хади. – Москва : Солон-Пресс, 2002. – 256с. + CD. – (Аспекты защиты). – ISBN 5-98003-002-6
1158534
  Ребрик Б.М. Практическая механика в разведочном бурении. / Б.М. Ребрик. – М., 1982. – 320с.
1158535
  Асланова И.К. Практическая направленность логического учения Аристотеля // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2014. – № 2 (71). – С. 36-37. – ISSN 1684-2618
1158536
  Трайтак Д.И. Практическая направленность обучения ботанике / Д.И. Трайтак. – Москва : Просвещение, 1980. – 144с.
1158537
  Дударь П В. Практическая обусловленность творческой функции сознания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Дударь В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
1158538
  Шротт П. Практическая оптика : пер. с нем. / П. Шротт. – Москва; Ленинград : ГТТИ, 1932. – 176с.
1158539
  Гилл Ф. Практическая оптимизация / Ф. Гилл. – Москва : Мир, 1985. – 509 с.
1158540
  Чепмен Д.Р. Практическая органическая масс-спектрометрия / Д.Р. Чепмен. – Москва : Мир, 1988. – 215 с.
1158541
  Сиротин К.М. Практическая петрография : Минералы магматических и метаморфических пород под микроскопом / К.М. Сиротин. – Саратов : Изд-во Саратовского у-та, 1988. – 311с.
1158542
  Айтуганов И.М. Практическая подготовка: взаимодействие вуза и предприятия / И.М. Айтуганов, Е.А. Корчагин, Р.С. Сафин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 163-166. – ISSN 0869-3617


  Рассматривается значение взаимодействия вуза с промышленными предприятиями для реализации новых образовательных стандартов. Определяются социально-экономические условия и задачи модернизации существующей системы профессионального обучения в вузе. ...
1158543
  Соловей Л.А. Практическая природа идеалов познавательной деятельности / Л.А. Соловей. – Киев, 1986. – 217с.
1158544
  Липский Б.И. Практическая природа истины / Б.И. Липский. – Ленинград, 1988. – 150 с.
1158545
  Степин В.С. Практическая природа познания и методологические проблемы современной физики / В.С. Степин, Л.М. Томильчик. – Минск, 1970. – 96с.
1158546
  Илиади А.Н. Практическая природа художественного познания. т. 1 : Дис... доктор философ.наук: / Илиади А.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 248л.
1158547
  Илиади А.Н. Практическая природа художественного познания. т. 2 : Дис... доктор философ.наук: / Илиади А.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 249-647л. – Бібліогр.:л.604-647
1158548
   Практическая психология. – Санкт-Петербург : Дидактика Плюс, 1998. – 333с. – ISBN 5-89239-014-4
1158549
  Каган В.Е. Практическая психология для психологов и врачей : обучающий тестовый контроль / В.Е. Каган. – Москва : Смысл, Академический Проект, 1999. – 807с. – ISBN 5-89357-056-1, 5-8291-0056-8
1158550
  Асмолов А.Г. Практическая психология и проектирование вариативного образования в России: от парадигмы конфликта к парадигме толерантности // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 4. – С.3-12. – ISSN 0042-8841
1158551
  Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента / Г.В. Щекин. – Киев, 1993. – 252с.
1158552
  Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента / Г.В. Щекин. – Киров : Україна, 1994. – 391с.
1158553
  Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента Научно-практическое пособие. / Г.В. Щекин. – К, 1993. – 151с.
1158554
   Практическая психология образования : Учебник. – 2-е изд. – Москва : Сфера, 1998. – 528с. – ISBN 5-89144-058-Х
1158555
  Пейсахов Н.М. Практическая психология. / Н.М. Пейсахов, М.Н. Шевцов. – Казань, 1991. – 119с.
1158556
  Хесс Х. Практическая работа в Социал-Демократической Партии : Справочник / Х. Хесс. – Київ : Основные ценности, 2000. – 178с. – (Практикум ; Кн.2). – ISBN 966-7321-70-3
1158557
  Матлин М.М. Практическая реализация программного комплекса контроля знаний студентов / М.М. Матлин, Н.Г. Дудкина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 161-163. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена вопросам компьютерной реализации контроля знаний в учебном процессе.
1158558
  Греч Н.И. Практическая русская грамматика / Николай Греч. – Санктпетербург : В тип. Имп. Санктпетербургского Воспитательного Дома, 1827. – 578 с.
1158559
  Новиков В.А. Практическая рыночная экономика. Толкование 4000 терминов : Словарь / В.А. Новиков; Академия педагог.и соц.наук.Московский психолого-соц.ин-тут;Учебно-методическая литература. – Москва : Флинта, Московский психолого-социальный институт, 1999. – 376с. – ISBN 5-89349-164-5, 5-89502-057-7
1158560
  Касс К. Практическая стереофотография. / К. Касс, А. Касс. – Минск, 1987. – 128с.
1158561
  Тао Д. Практическая стилистика китайского языка / Д. Тао, Ч. Фань. – Пекин, 1988. – 528с.
1158562
  Кохтев Н.Н. Практическая стилистика русского языка / Н.Н. Кохтев. – Москва : Высшая школа, 1987. – 270с.
1158563
  Саакьян Р.Я. Практическая стилистика русского языка / Р.Я. Саакьян. – Ростов на Дону, 1992. – 67с.
1158564
  Сенкевич М.П. Практическая стилистика русского языка и литературное редактирование / М.П. Сенкевич. – М.
1. – 1963. – 88с.
1158565
  Сенкевич М.П. Практическая стилистика русского языка и литературное редактирование / М.П. Сенкевич. – вып. 2-й. – М.
1. – 1964. – 42с.
1158566
  Сенкевич М.П. Практическая стилистика русского языка и литературное редактирование / М.П. Сенкевич. – М.
2. – 1965. – 160с.
1158567
  Сенкевич М.П. Практическая стилистика русского языка и литературное редактирование / М.П. Сенкевич. – Москва, 1966. – 272с.
1158568
  Сенкевич М.П. Практическая стилистика русского языка и литературное редактирование / М.П. Сенкевич. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва, 1980. – 280с.
1158569
  Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика современного русского литературного языка : метод. указания для студ.-заоч. фак-тов и отд. журналистики гос. ун-тов / Ю.А. Бельчиков ; отв. ред. К.И. Былинский ; М-во высш. и средн. спец. образования СССР, Науч.-метод. кабинет по заочн. обучению при МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : БГУ, 1959. – 39 с.
1158570
  Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика современного русского литературного языка : метод. указания для студ.-заоч. фак-тов и отд. журналистики гос. ун-тов / Ю.А. Бельчиков ; под ред. Д.Э. Розенталя. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : [б. и.], 1963. – 38 с. – (Научно-методический кабинет по заочному и вечернему обучению МГУ)
1158571
  Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика современного русского литературного языка : метод. указания для студ.-заоч. фак-тов и отд. журналистики гос. ун-тов / Ю.А. Бельчиков ; под ред. Д.Э. Розенталя. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1968. – 36 с. – (Научно-методический кабинет по заочному и вечернему обучению МГУ)
1158572
  Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика современного русского литературного языка : метод. указания для студ.-заоч. фак-тов и отд. журналистики гос. ун-тов / Ю.А. Бельчиков ; под ред. Д.Э. Розенталя. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1972. – 36 с. – (Научно-методический кабинет по заочному и вечернему обучению МГУ)
1158573
  Бойко Т.М. Практическая устойчивость "эволюционирующих" динамических систем и корпоративних структур // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 66-66
1158574
  Мартынюк А.А. Практическая устойчивость движения / А.А. Мартынюк. – К, 1983. – 248с.
1158575
  Цыганкова Лидия Алексеевна Практическая устойчивость систем управления и оптимизация ее условий. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Цыганкова Лидия Алексеевна; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 162л.
1158576
  Зилов П.А. Практическая физика : Лекция профессора Зилова. – Варшава, 1887. – 312 с., 1 л. рис. : рис. – Написано от руки. - [Литография, издание на правах рукописи]
1158577
  Сквайрс Дж. Практическая физика = Practical Physics / Дж. Сквайрс ; пер с англ., под ред. Е.М. Лейкина. – Москва : Мир, 1971. – 246 с.
1158578
  Леман Г. Практическая физиологи труда / Г. Леман. – Москва, 1967. – 336с.
1158579
  Зарецкая Е.В. Практическая фонетика немецкого языка / Е.В. Зарецкая. – Минск : Вышэйшая школа
Ч.2. – 1985. – 204 с.
1158580
  Самуйлова Н.И. Практическая фонетика русского языка / Н.И. Самуйлова, А.И. Широченская. – Москва, 1963. – 80 с.
1158581
  Бунимович Д.З. Практическая фотография / Д.З. Бунимович. – М., 1950. – 216с.
1158582
  Бунимович Д.З. Практическая фотография / Д.З. Бунимович. – Москва : Госкиноиздат, 1952. – 384 с.
1158583
  Бунимович Д.З. Практическая фотография / Д.З. Бунимович. – М., 1966. – 303с.
1158584
  Бунимович Д.З. Практическая фотография / Д.З. Бунимович. – М., 1969. – 336с.
1158585
  Бунимович Д.З. Практическая фотография / Д.З. Бунимович. – М., 1979. – 320с.
1158586
  Штиллер А. Практическая электротехника / А. Штиллер. – Москва-Ленинград : Государственное научно-техническое издательство, 1931. – 359 с.
1158587
  Богданов-Катьков Н.Н. Практическая энтомология : руководство к практическим занятиям по энтомологии (курс высших заведений) / сост. Н.Н. Богданов-Катьков, прпрепод. Петроград. Лесного и Агрономического ин-тов , С.-Х. акад., зав. Петр. обл. станцией Защиты растений от вредителей. – 1921-1924. – Петербург : Госиздат
Вып. 1 : [Общие черты строения тела насекомых и определительные таблицы их отрядов] : с 140 рис. в тексте. – 1921. – X, 141с. – Библиогр.: с. 138-139


  На тит. л. экз. № 251359 дарств. надпись: Николаю Яковлевицу Кузнецову самому строгому и самому уважаемомумоему критику от искренне преданного и благодарного за все ...автор 7 VII 921 На обл. автораф Кузнецова
1158588
  Богданов-Катьков Н.Н. Практическая энтомология : руководство к практическим занятиям по энтомологии (курс высших заведений) / Н.Н. Богданов-Катьков. – 2-е изд. ; 1923-1931. – Москва ; Петроград : Госиздат
Вып. 1 : Общие черты строения тела насекомых и определительные таблицы их отрядов : с 141 рис. в тексте. – 1923. – X, 154 с. – Библиогр.: с. 139-140


  На тит. л. экз. № 2513574 дарств. надпись: Николаю Яковлевицу Кузнецову прекрасному, терпеливому критику моих литературны навыков от благодарного и искренне преданого.автор 4 VII 23 г. На обл. автораф Кузнецова
1158589
  Богданов-Катьков Практическая энтомология : руководство к практическим занятиям по энтомологии / Н.Н. Богданов-Катьков. – 3-е изд., испр. и доп. – [Ленинград] : Изд. "Мысль" [Тип. Госиздат им. Гутенберга]
Вып. 1 : Общие черты строения насекомых и определительные таблицы их отрядов и семейств. – 1925. – X, 253 с. – Библиогр.: с. 238-239


  На тит. л. экз. № 251373 дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевицу Кузнецову от благодушного автора 25 г. На обл. автораф Кузнецова
1158590
  Богданов-Катьков Практическая энтомология. Общие черты строения насекомых и определительные таблицы их отрядов и семейств : руководство к практ. занятиям по энтомологии / Н.Н. Богданов-Катьков. – Изд. 4-е. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1930. – 222, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 208-218
1158591
  Абраменко Ф.Х. Практическая этимология русского языка в образцах и задачах / сост. Ф. Абраменко. – 25-е изд. – Москва : В.В. Думнов, наследн. бр. Салаевых, 1913. – 128 с.
1158592
  Абраменко Ф.Х. Практическая этимология русского языка в образцах и задачах / сост. Ф. Абраменко. – 26-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : тип. П.П. Рябушинского в Москве ; т-во "В.В. Думнов, насл. бр. Салаевых", 1914. – 128 с.
1158593
  Кургатников А.В. Практически счастливый человек: Пьесы. / А.В. Кургатников. – Л., 1990. – 335с.
1158594
   Практически френско-български речник. – София : Наука и изкуство, 1989. – 704 с.
1158595
  Соколова Н.Н. Практические вопросы преподавания темы "Базы данных" // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 11. – С. 65-68. – ISSN 0234-0453
1158596
  Мехтиев Ш.Ф. Практические воросы нефтепромысловой гидрогеологии / Ш.Ф. Мехтиев. – Баку, 1975. – 188с.
1158597
  Ахманова С.А. Практические задания по английскому языку : для студ. I-III курсов географич. ф-тов / Ахманова С.А. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1978. – 90 с.
1158598
  Ахманова С.А. Практические задания по английскому языку для студентов геологического факультета / Ахманова С.А. ; Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина, Каф. англ. яз. – Казань : [б. и.], 1975. – 156 с.
1158599
  Максимов Е.К. Практические задания по дисциплине "Основы археологии" : Метод. указ. / Е.К. Максимов. – Саратов, 1982. – 16 с.
1158600
  Максимов Е.К. Практические задания по дисциплине "Основы археологии" : Метод. указ. / Е.К. Максимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Саратов, 1986. – 16 с.
1158601
  Владимиров В.И. Практические задачи по эксплуатации ядерных реакторов / В.И. Владимиров. – Москва, 1972. – 181с.
1158602
  Владимиров В.И. Практические задачи по эксплуатации ядерных реакторов / В.И. Владимиров. – 2-е изд. – Москва : Атомиздат, 1976. – 296 с.
1158603
  Владимиров В.И. Практические задачи по эксплуатации ядерных реакторов / В.И. Владимиров. – 4-е изд. – Москва, 1986. – 303 с.
1158604
  Владимиров В.И. Практические задачи по эксплуатации ядерных реакторов. / В.И. Владимиров. – 3-е изд. – Москва, 1981. – 288с.
1158605
  Дубов А.Г. Практические занятия в учебных мастерских / А.Г. Дубов. – М, 1957. – 204с.
1158606
  Зюбин Л.М. Практические занятия в учебных мастерских и производственная практика учащихся / Л.М. Зюбин, О.Ф. Федорова. – Москва, 1959. – 148с.
1158607
  Иванова А.Ф. Практические занятия и курсовые работы для студентов литературного факультета / А.Ф. Иванова. – М, 1976. – 119с.
1158608
  Падалко Н.В. Практические занятия на школьном учебно-опытном участке / Н.В. Падалко. – М, 1956. – 150с.
1158609
  Падалко Н.В. Практические занятия на школьном учебно-опытном участке / Н.В. Падалко. – М, 1957. – 272с.
1158610
  Астанин П.П. Практические занятия по биохимии : учеб. пособие / П.П. Астанин. – Москва ;Ленинград : Сельхозгиз, 1951. – 192 с. – (Учебники и учебные пособия для ветеринарных институтов и факультетов)
1158611
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике / И.А. Каплан. – Х.
Ч. 1. – 1960. – 228 с.
1158612
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике / И.А. Каплан. – Харьков
Ч. 2. – 1963. – 370 с.
1158613
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике : ( аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве, дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых переменных) / И.А. Каплан. – 2-е изд., доп. и перераб. – Харьков, 1965. – 575с.
1158614
  Каплан А И. Практические занятия по высшей математике / А И. Каплан, . – Харьков : Харьковского университета
Ч.3 : Интегральное исчисление функций одной независимой переменной. Интегрирование дифференциальных уравнений. – 1965. – 374с.
1158615
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике / И.А. Каплан. – Харьков
Ч. 4 : ( двойные, тройные и криволинейные интегралы, числовые, степенные и тригонометрические ряды). – 1966. – 236 с.
1158616
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике : учеб. пособие / И.А. Каплан. – 3-е изд. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1967. – 946 с.
1158617
  Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / Н.В. Богомолов. – Москва : Высшая школа, 1967. – 496 с.
1158618
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике / И.А. Каплан. – Харьков
Ч. 5. – 1968. – 412с.
1158619
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике / И.А. Каплан. – 4-изд. – Харьков, 1970. – 576 с.
1158620
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике / И.А. Каплан. – Харьков : Харьковский университет
Ч. 3 : Интегральное исчесление функций одной независимой переменной. Интегрирование дифференциальных уравнений. Краткие и криволинейные интегралы. – 1971. – 498с.
1158621
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике / И.А. Каплан. – 3-е изд., стереотип. – Харьков : Харьковский университет
Ч. 4 : Кратные и криволинейные интегралы. – 1972. – 236 с.
1158622
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике / И.А. Каплан. – 2-е изд., стереотип. – Харьков : Харьковский университет
Ч. 5 : Численное решение алгебраических и трансцендентных уравнений, матричное исчисление, векторный анализ и интегрирование линейных дифференциальных уравнений первого порядка с частными производными. – 1972. – 412 с.
1158623
  Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / Н.В. Богомолов. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 469 с. : черт.
1158624
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике / И.А. Каплан. – 5-е изд., стереотип. – Харьков : Харьковский университет
Ч. 1 : Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. – 1973. – 204 с.
1158625
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике / И.А. Каплан. – 5-е изд. – Харьков : Харьковского университета
Ч. 2 : Дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых переменных. – 1973. – 367 с.
1158626
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике / И.А. Каплан. – 4-е изд., стереотип. – Харьков : Вища школа
Ч. 3 : Интегральное исчисление функции одной независимой переменной. Интегрирование дифференциальных уравнений. – 1974. – 374 с.
1158627
  Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / Н.В. Богомолов. – Москва : Высшая школа, 1979. – 448 с. : ил.
1158628
  Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / Н.В. Богомолов. – 2-е изд. перераб. – Москва : Высшая школа, 1983. – 399 с. : ил. – (Средне специальное образование)
1158629
  Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / Н.В. Богомолов. – 3-е изд. перераб. и доп. – Млсква : Высшая школа, 1990. – 494, [1] с.
1158630
  Константинович А.Э. Практические занятия по геологии для школ 2 ступени / А.Э. Константинович. – М.-Л., 1927. – 96с.
1158631
  Затворницкий Я.М. Практические занятия по гражданскому судопроизводству : Сборник казусов для студентов и кандидатов на судеб. должности / Я.М. Затворницкий. – Харьков : Паровая тип. и лит. М. Зильберберг и с-вья, 1904. – 186 с. – Прил. к "Запискам Имп. Харьковск. ун-та" за 1904 г.
1158632
  Куликова Т.А. Практические занятия по дошкольной педагогике / Т.А. Куликова, С.В. Фонарева. – Москва : Просвещение, 1977. – 22 с.
1158633
  Райков Б.Е. Практические занятия по зоологии для начинающих : с 69 ориг. рис. / Б.Е. Райков, преп. С.-Петерб. восьмикл. коммерч. уч-ща в Лесном. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Биология" ; [Тип. Б.М. Вольфа], 1910. – VI, [2], 164 с., 1 л. ил, : ил. – Библиогр.: "Список руководств по практической зоотомии" (с. 161-162)
1158634
  Райков Б.Е. Практические занятия по зоологии для начинающих : с рис. худ. Е.И. Кон / Б.Е. Райков, преп. Психо-неврологического ин-та, Педагогических курсов СПб. Учелного округа и СПб. Лесного Комм. училища. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Биология", 1914. – VIII, 142 с. : ил. – Экз. без обл. – Библиогр.: "Список руководств по практической зоологии" (с. 142)
1158635
  Гексли Т.Г., Мартин Г. Практические занятия по зоологии и ботанике : с 342 рис. в тексте / Т. Гексли и Г. Мартин ; пер. [с нем.] И.А. Петровского, П.п. Сушкина и Н.К. Кольцова. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1902. – XXI, [3], 762 с. : ил. – (Библиотека для самообразования, изд. под редакцией А.С. Белкина, проф П.Г. Виноградова [и других] ; Т. XVIII)


  Авт.: Мартин, Филипп Леопольд Пер.: Петровский, И.А. Кольцов, Николай Константинович (1872-1940)
1158636
  Риттер Н Е. Практические занятия по истории немецкого языка / Н Е. Риттер, . – Ленинград, 1963. – 146с.
1158637
  Танатар С. Практические занятия по качественному анализу : Руководство для студентов / Сост. по 6 изд. "Kurzes Lehrbuch der analytischen Chemie" von Prof. F. P. Treadwell проф. С. Танатар. – Петербург-Киев : Сотрудник, 1910. – VIII, 151 с. : ил.
1158638
  Прокина Н.Ф. Практические занятия по курсу детской психологии. / Н.Ф. Прокина. – М, 1970. – 48с.
1158639
  Прокина Н.Ф. Практические занятия по курсу детской психологии. / Н.Ф. Прокина. – 2-е изд. – М, 1975. – 38с.
1158640
  Капустин В.Ф. Практические занятия по курсу математического программирования / В.Ф. Капустин. – Л., 1976. – 192 с.
1158641
  Сенько Е.Е. и др. Практические занятия по курсу общей физики : учеб. пособие / Е.Е. и др. Сенько. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 112с.
1158642
  Видина А.А. Практические занятия по ландшафтному дешифрированию аэрофотоснимков : (методические материалы для слушателей физико-географического потока ФПК МГУ) / А.А. Видина. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1982. – 58с.
1158643
  Видина А.А. Практические занятия по ландшафтоведению / А.А. Видина. – Москва : Московский университет
Вып.1. – 1974. – 84с.
1158644
  Ковалев В.Ф. Практические занятия по математике для поступающих в вузы / В.Ф. Ковалев. – Киев, 1970. – 380с.
1158645
  Ковалев В.Ф. Практические занятия по математике для поступающих в вузы. Геометрия и тригонометрия / В.Ф. Ковалев. – Киев : Киевский университет, 1971. – 314 с.
1158646
  Виткевич В.И. Практические занятия по метеорологии : Учебное пособие для вузов / В.И. Виткевич. – Москва, 1957. – 208с.
1158647
  Шаповаленко С.Г. Практические занятия по неорганической химии (для средней школы) / С.Г. Шаповаленко, Л.А. Дубынин. – М., 1940. – 171с.
1158648
  Коновалов М.И. Практические занятия по общей химии : Сост. по Рамсэю, с изм. и доп / Проф. М. Коновалов. – Москва : Т-во И.Д. Сытина, 1906. – XXIV, 98 с. : ил. – (Библиотека для самообразования / Изд. под ред. А.С. Белкина, А.А. Кизеветтера [и др.] ; 2)
1158649
  Берхин Н.Б. Практические занятия по психологии : [для пед. ин-тов] / Н.Б. Берхин, С.Ф. Спичак ; под ред. д. чл. АПН СССР, проф. А.В. Петровского. – Москва : Просвещение, 1972. – 167 с., [12] отд. сброшюр. л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 165
1158650
  Войтоловская Э.Л. Практические занятия по русской литературе XIX века / Э.Л. Войтоловская, Э.М. Румянцева. – Москва-Ленинград, 1966. – 236с.
1158651
  Войтоловская Э.Л. Практические занятия по русской литературе XIX века / Э.Л. Войтоловская, Э.М. Румянцева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1975. – 286с.
1158652
  Кирилюк З.В. Практические занятия по русской литературе ХІХ века. / З.В. Кирилюк. – Киев : Вища школа, 1975. – 162 с.
1158653
  Виткевич В.И. Практические занятия по сельскохозяйственной метеорологии / В.И. Виткевич. – 2-е, перераб. и доп. изд. – Москва, 1962. – 320с.
1158654
  Иванова Практические занятия по словообазованию и морфологии современного русского языка / Иванова, Н.И. Зелинская. – Кишинев, 1987. – 296с.
1158655
  Смирнова Л.А. Практические занятия по травматологии и ортопедии / Л.А. Смирнова, И.В. Шумада. – К., 1976. – 343с.
1158656
  Беликов Б.С. Практические занятия по физике : практич. занятия по физике / Б.С. Беликов. – Москва : МАИ
Ч. 1 : Механика. – 1968. – 146 с.
1158657
  Беликов Б.С. Практические занятия по физике / Б.С. Беликов. – Москва, 1970. – 144 с.
1158658
  Исаин В.Н. Практические занятия по физиологии растений / В.Н. Исаин. – Москва-Л, 1926. – 204с.
1158659
  Абегг Р., Герц В. Практические занятия по химии : Работы по аналит. химии и приготовлению препаратов, основ. на законах физ. химии д-ра Р. Абегга, проф. и д-ра Герца, ассист. / Пер. под ред. В.А. Ковалевского, ассист. по каф. пробир. искусства Горн. Ин-та Имп. Екатерины II. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – XV, 113 с.
1158660
  Каплан И.А. Практические занятия по численному решению алгебраических уравнений / И.А. Каплан. – Х., 1962. – 56 с.
1158661
  Богомолов Н.В. Практические занятия с логарифмической линейкой : учеб. пособие для техникумов / Н.В. Богомолов. – Москва : Высшая школа, 1977. – 103 с.
1158662
  Богомолов Н.В. Практические занятия с логарифмической линейкой / Н.В. Богомолов. – Москва : Высшая школа, 1980. – 144 с. : ил.
1158663
  Михальчик Т.С. Практические занятия, контрольные и курсовые работы по возрастной и педагогической психологии. / Т.С. Михальчик. – М., 1973. – 40с.
1158664
  Гуламова Т.А. Практические занятия, курсовые работы по методике преподавания литературы. / Т.А. Гуламова. – Ашхабад, 1976. – 50 с.
1158665
  Акимова Т.М. Практические занятия. коллоквиумы, контрольные работы по древней русской литературе / Акимова Т.М., Архангельская В.К. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1973. – 60 с.
1158666
  Ленкарани Фазиль Практические заповеди ислама / Согласно фетвам аятоллы Ф. Ленкарани. – Б.м. : Организация Тавус бехешт, 2000. – 218с. – ISBN 964-92457-2-3
1158667
  Иванов В.П. Практические и духовные предпосылки эстетического отношения. : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Иванов В.П.; АН УССР. Ин-тут философии и Сектора гос. и права. – К., 1968. – 15л.
1158668
  Блинов Г.И. Практические и лабораторные занятия по методике русского языка : [учеб. пособ. для пед. ин-тов по спец. N 2101 "Рус. яз. и лит."] / Г.И. Блинов, Б.Т. Панов. – Москва : Просвещение, 1986. – 222, [1] с.
1158669
  Демура Г.В. Практические и лабораторные работы по радиометрическим и ядерно-физическим методам / Г.В. Демура, Е.И. Савенко. – Киев : Вища школа, 1984. – 223с.
1158670
   Практические и лабораторные работы по химии элементов V группы периодической системы. – Казань : Казанский университет, 1984. – 44 с.
1158671
  Завриев В.Г. Практические и семинарские занятия по физической географии зарубежных стран / В.Г. Завриев, Н.П. Козырь. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Минск, 1971. – 46с.
1158672
  Шпиндлер Э. Практические конструкции антенн / Э. Шпиндлер. – Москва : Мир, 1989. – 448 с.
1158673
  Алексаков Г.Н. Практические методы анализа и проектирования САУ : (Аналитический вычислительный комплекс) : учебное пособие / Алексаков Г.Н., Гаврилин В.В. – Москва : МИФИ, 1979. – 64 с.
1158674
  Константинов И.А. Практические методы и примеры расчёта железобетонных конструкций / И.А. Константинов, В.И. Константинов. – Л.-М., 1963. – 344с.
1158675
  Ланцош К. Практические методы прикладного анализа. Справочное руководство / К. Ланцош. – Москва, 1961. – 524с.
1158676
  Вартанов Н.А. Практические методы сцинтилляционной гамма-спектрометрии / Н.А. Вартанов, П.С. Самойлов. – Москва : Атомиздат, 1964. – 276 с.
1158677
  Ходжаниязов С.У. Практические модели международного сотрудничества в системе высшего образования Узбекистана // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 3, ч. 1. – С. 59-63. – ISSN 2073-9613


  В статье рассмотрены практические результаты международного образовательного сотрудничества вузов Узбекистана на примере опыта Ургенчского государственного университета.
1158678
  Андреус А.П. Практические основания способа формирования диалектического мышления : 09.00.01 ; Дис. ... канд. филос. наук / Андреус А.П. ; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1987. – 202 л. – Бібліогр. : л. 171-202
1158679
  Пегоев Н А. Практические приемы обработки данных в прикладной гамма-спектрометрии. / Н А. Пегоев. – Л, 1980. – 149с.
1158680
  Кузнецов В.П. Практические работы в учебных мастерски педагогических училищ. / В.П. Кузнецов. – Москва, 1955. – 304с.
1158681
  Шаров А.Г. Практические работы и межсессионные задания по курсу дарвинизма / А.Г. Шаров. – М., 1973. – 15с.
1158682
  Грандберг И.И. Практические работы и семинарские занятия по органической химии / И.И. Грандберг. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1978. – 255 с.
1158683
  Грандберг И.И. Практические работы и семинарские занятия по органической химии / И.И. Грандберг. – 3-е изд. перераб .и дпо. – Москва : Высшая школа, 1987. – 271 с.
1158684
  Кощина Е.А. Практические работы по географии для учащихся Х-IX классов : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 62-63 : Табл. – ISSN 0016-7207
1158685
  Андрианов К.А. Практические работы по искусственным смолам и пластмассам / Андрианов К.А., Кардашев Д.А. – Москва : ОНТИ, 1936. – 303 с.
1158686
  Годе Г.К. Практические работы по кристаллографии. / Г.К. Годе. – Рига, 1965. – 84с.
1158687
  Годе Г.К. Практические работы по кристаллохимии. / Г.К. Годе. – Рига, 1968. – 64с.
1158688
  Гаттерман Л. Практические работы по органической химии / Л. Гаттерман, Г. Виланд. – 4-е изд., русск. – Ленинград, 1932. – 226с.
1158689
  Гаттерман Л. Практические работы по органической химии / Л. Гаттерман, Г. Виланд. – 5-е изд. – Москва; Ленинград : Госхимиздат, 1948. – 516с.
1158690
  Смолина Т.А. Практические работы по органической химии : Малый практиикум / Т.А. Смолина. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1986. – 303 с.
1158691
  Гаттерман Л. Практические работы по органической химии. / Л. Гаттерман. – Л., 1926. – 420с.
1158692
  Голодников Г.В. Практические работы по органическому синтезу / Г.В. Голодников. – Ленинград, 1966. – 310 с.
1158693
  Альпин Л.М. Практические работы по теории поля : Учебное пособие / Л.М. Альпин. – Москва : Недра, 1971. – 304 с.
1158694
  Добржицкий Б.С. Практические работы по физической географии в средней школе : Пособие для учителей (из опыта работы) / Б.С. Добржицкий, Б.А. Кондратьев. – Москва : Просвещение, 1980. – 128 с.
1158695
  Куфтырева Н.С. Практические работы по физической географии СССР : Для естественного-географических и географических факультетов пединститутов / Н.С. Куфтырева. – Москва, 1962. – 75с. : Карти
1158696
  Власова Т.В. Практические работы по физической географии частей света : Пособие для студ.пед.институтов / Т.В. Власова. – Москва : Просвещение, 1962. – 160с.
1158697
   Практические работы по физической и коллоидной химии. – Ленинград, 1938. – 72 с.
1158698
  Коноплянцева Н.А. Практические работы по физической и коллоидной химии: уч. пособие для геологов / Н.А. Коноплянцева. – Саратов, 1990. – 156с.
1158699
  Афанасьев Б.Н. Практические работы по физической химии : учеб. пособ. для хим.-технол. вузов / [Б.Н. Афанасьев, Н.М. Барон, В.И. Ганц и др.] ; под ред. К.П. Мищенко, А.А. Равделя, А.М. Пономаревой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия : Ленинградское отд-ние, 1982. – 400 с. : ил.
1158700
  Алексеевский Е.В. Практические работы по химии защиты / Е.В. Алексеевский, Г.М. Белоцерковский, Т.Г. Плаченов. – Москва : Оборонгиз, 1940. – 164 с.
1158701
  Лазурьевский Г.В. Практические работы по химии природных соединений / Г.В. Лазурьевский. – М.
Вып.1. – 1961. – 192с.
1158702
  Лазурьевский Г.В. Практические работы по химии природных соединений / Г.В. Лазурьевский, И.В. Терентьева, А.А. Шамшурин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1966. – 335 с.
1158703
  Робержо П. Практические работы по электрическим измерениям / П. Робержо. – Харьков-Киев : Государственное научно-техническое издательство Украины, 1934. – 226 с.
1158704
  Рябов В.И. Практические работы по электрооборудованию и основам автоматики / В.И. Рябов. – Москва : Экономика, 1979. – 151 с.
1158705
  Рябов В.И. Практические работы по электрооборудованию и основам автоматики / В.И. Рябов. – Москва : Экономика, 1984. – 151 с.
1158706
  Гинзбург З.Б. Практические работы радиолюбителя / З.Б. Гинзбург, Ф.И. Тарасов. – Москва-Ленин, 1949. – 88 с.
1158707
  Малыгин Д.П. Практические работы с картами и наглядными пособиями. Пособие для учителей вечерней (сменной) школы. / Д.П. Малыгин. – М., 1965. – 72с.
1158708
  Кузнецов В.П. Практические работы у учебных мастерских. / В.П. Кузнецов. – М., 1962. – 232с.
1158709
  Ганджумян Р.А. Практические расчёты в разведочном бурении / Р.А. Ганджумян. – М., 1978. – 288с.
1158710
  Ганджумян Р.А. Практические расчёты в разведочном бурении / Р.А. Ганджумян. – 2-е изд. – М., 1986. – 252с.
1158711
   Практические расчеты гидравлических систем приводов машин и механизмов : учеб. пособие / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. политехн. ун-т ; [сост.: В.Н. Тихенко, А.А. Волков]. – Одесса : Астропринт, 2017. – 125, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 122-124. – ISBN 978-966-927-255-3
1158712
  Пашинцева Н.И. Практические рекомендации по применению основополагающих принципов официальной статистики // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 11. – С. 3-11. – ISSN 0320-8168
1158713
  Эшбах Г.Л. Практические сведения по вакуумной технике / Г.Л. Эшбах. – М.-Л., 1966. – 296с.
1158714
  Горнушкин Ю.Г. Практические советы владельцу автомобиля / Ю.Г. Горнушкин. – М, 1984. – 112с.
1158715
  Наймарк И.И. Практические советы индивидуальным застройщикам / И.И. Наймарк. – Киев, 1955. – 138 с.
1158716
  Наймарк И.И. Практические советы индивидуальным застройщикам / И.И. Наймарк. – 2-е доп. изд. – Киев, 1957. – 303 с.
1158717
  Фрекауцан А.И. Практические советы по учету в сельском хозяйстве. / А.И. Фрекауцан, А.С. Пшениченко. – Кишинев, 1991. – 374с.
1158718
  Котова Г.Н. Практические советы пчеловоду. / Г.Н. Котова, Н.Л. Буренин. – М., 1971. – 272с.
1158719
  Ерлыкин Л.А. Практические советы радиолюбителю / Л.А. Ерлыкин. – Москва : Военное издательство Министерства обороны СССР, 1965. – 240 с.
1158720
  Аксенов Ю.Г. Практические советы самодеятельным художникам к учебным заданиям по рисунку, живописи и композиции / Ю.Г. Аксенов; ред.: Л.Г. Горбунова. – Москва : Малоярославецкая городская типография Калужского областного управления по печати, 1964. – 147 с.
1158721
  Лихачев В.Д. Практические схемы на операционных усилителях / В.Д. Лихачев. – Москва, 1981. – 80 с.
1158722
  Греч Н.И. Практические уроки русской грамматики / Николай Греч. – Санктпетербург : В тип. издателя, 1832. – 346 с.
1158723
  Скотт В.В. Практический английский учебник / В.В. Скотт, Ф.В. Брей. – Изд. 6. – Санкт-Петербург
Ч. 1. – 1913. – 299 с.
1158724
  Андреев В.Д. Практический аудит : справочное пособие / Андреев В.Д. – Москва : Экономика, 1994. – 363 с.
1158725
  Бирюкова И.К. Практический бухгалтерский учет в Украине / И.К. Бирюкова. – Киев : Экономика и право
Ч. 1 : Хозяйственные операции по кассе. Хозяйственные операции, связанные с расчетным счетом. Расчеты с подотчетными лицами. – 1996. – 96 с.
1158726
  Бирюкова И.К. Практический бухгалтерский учет в Украине / И.К. Бирюкова. – Киев : Экономика и право
Ч. 2 : Основные средства. Товарно-материальные ценности. Инвентаризация ценностей. – 1996. – 112 с.
1158727
  Бирюкова И.К. Практический бухгалтерский учет в Украине / И.К. Бирюкова, В.П. Николаев. – Киев : Экономика и право
Т. 3 : Зароботная плата: Законодательные акты. Налоги и обязательные платежи. Схема бухгалтерских проводок. – 1996. – 96 с.
1158728
  Бирюкова И.К. Практический бухгалтерский учет и аудит в Украине / И.К. Бирюкова, Г.Т. Випих. – Киев : Экономика и Право, 1996. – 221 с.
1158729
   Практический китайский язык : вводный курс. – Пекин : Шанъу иньшугуань. – ISBN 7-100-00869-7
Часть II. – 1992. – 428с.
1158730
  Яблочков Т.М. Практический комментарий на Устав гражданского судопроизводства / Т.М. Яблочков, проф. Демидовского юридического лицея. – Ярославль : Типо-литогр. Е.Ф. Вахрамеева
Т. 1 : Основы гражданского процесса (ст. 1-28) : 1. Тексты законов; 2. Литература; 3. Основные принципы сенатской практики; 4. Замечания составителя : с алфавитным указателем. – 1913. – VIII, 406, XVII с.
1158731
  Комаров В.Л. Практический курс анатомии растений / В.Л. Комаров. – Москва-Л., 1941. – 312с.
1158732
  Матвеев Н Практический курс английского языка : (пособие для первого года обучения в вузах) : учебн. пособие / Н Матвеев. – Москва, 1961. – 256с.
1158733
  Матвеев Н Практический курс английского языка / Н Матвеев. – 2-е изд. – Москва, 1962. – 256с.
1158734
  Матвеев Н Практический курс английского языка / Н Матвеев. – 3-е изд. – М., 1966. – 256с.
1158735
  Шах-Назарова Практический курс английского языка / Шах-Назарова. – Москва
1. – 1981. – 286с.
1158736
  Шах-Назарова Практический курс английского языка / Шах-Назарова. – Москва
2. – 1981. – 271 с.
1158737
  Шах-Назарова Практический курс английского языка / Шах-Назарова. – Москва, 1985. – 464 с.
1158738
  Шах-Назарова Практический курс английского языка / Шах-Назарова. – М, 1994. – 464с.
1158739
   Практический курс английского языка : 4 курс. – Москва : Владос, 1998. – 336с. – ISBN 5-691-00222-8
1158740
   Практический курс английского языка : 1 курс; Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – 5-е изд., исправл. – Москва : Владос, 2002. – 544с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00030-6
1158741
   Практический курс английского языка : 2 курс; Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – 6-е изд., доп. и исправл. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00961-3
2 курс. – 2002. – 520с.
1158742
   Практический курс английского языка : 3 курс; Учебник для студ. высш. учеб. зав. – 4-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Владос, 2003. – 432с.с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00046-2
1158743
   Практический курс английского языка : 1 курс; Учебник для студ. высш. учеб. зав. – 5-е изд., испр. – Москва : Владос, 2003. – 544с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00030-6
1158744
  Сергиевская Е.Г. Практический курс английского языка для взрослых / Е.Г. Сергиевская. – М.
2. – 1966. – 280с.
1158745
  Лапидус Б.А. Практический курс английского языка для продвинутого этапа обучения (для групп, работающих по расширенной программе) : Для неязыковых вузов / Б.А. Лапидус. – Москва, 1975. – 407с.
1158746
  Головкова Н.М. Практический курс английского языка для студентов-химиков / Н.М. Головкова. – Москва, 1976. – 399с.
1158747
  Головкова Н.М. Практический курс английского языка для студентов-химиков / Н.М. Головкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 341с.
1158748
   Практический курс английского языка. 1 курс : Учебник. – Москва : Владос, 2000. – 544с. – ISBN 5-691-00030-6
1158749
   Практический курс английского языка. 2 курс : Учебник. – Москва : Владос, 1999. – 520с. – ISBN 5-691-00199-Х
1158750
   Практический курс английского языка. 3 курс : Учебник 3 курса для подвузов по спец. "Иностр. язык". – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 2002. – 432с. – ISBN 5-691-00046-2
1158751
   Практический курс английского языка. 4 курс : Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 1999. – 336с. – ISBN 5-691-00222-8
1158752
  Шах-Назаров Практический курс английского языка. Американский вариант / Шах-Назаров. – Репринт 2-го испр. изд. – Москва : ИннКо, 1991. – 464с.
1158753
   Практический курс английского языка: 1 курс : Учебник. – Москва : Владос, 1999. – 536с. – ISBN 5-691-00030-6
1158754
   Практический курс английского языка: 3 курс : 3 курс Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 1999. – 432с. – ISBN 5-691-00046-2
1158755
  Кренке Ю. Практический курс воспитания актера / Ю. Кренке. – Москва, 1938. – 247 с.
1158756
   Практический курс гармонии. – Москва : Музгиз
Ч. 1. – 1935. – 208 с.
1158757
   Практический курс гармонии. – Москва : Музгиз
Ч. 2. – 1935. – 376 с.
1158758
  Сеттерфилд Чарльз Н Практический курс гетерогенного катализа / Чарльз Н Сеттерфилд. – Москва : Мир, 1984. – 520 с.
1158759
  Бокий Б.И. Практический курс горного искусства / Б.И. Бокий. – Петроград : ГИЗ
Т. 1 : Основы горного искусства. – 1922. – 390 с. : ил.
1158760
  Бокий Б.И. Практический курс горного искусства / Б.И. Бокий. – Москва ; Петроград : ГИЗ
Т. 2 : Горные работы, разведки и бурение. – 1923. – 512, IV с.
1158761
  Новакович А.С. Практический курс датского языка. / А.С. Новакович. – М., 1969. – 456с.
1158762
  Беляев И.С. Практический курс изучения древней русской скорописи для чтения рукописей XV-XVIII столетий : со снимками : устава и полуустава, азбуки, отд. слов и целых рукописей, чернописи, заставок и заглавных цветных букв, вязи и белорусского письма / И.С. Беляев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Синодальная Типография, 1911. – [6], 99 с.
1158763
  Бокшицкая Г.Д. Практический курс испанского языка : продвинутый этап : [учеб. пособ. для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Г.Д. Бокшицкая, М.Г. Горохова. – Москва : Высшая школа, 1985. – 183 с.
1158764
  Добровольская Ю.А. Практический курс итальянского языка / Ю.А. Добровольская. – Москва, 1964. – 568с.
1158765
  Добровольская Ю.А. Практический курс итальянского языка : [учебник] / Ю.А. Добровольская. – Москва : Цитадель-трейд, 2007. – 493 с. – ISBN 5-7657-0191-4
1158766
  Добровольская Ю.А. Практический курс итальянского языка : [учебник] / Ю.А. Добровольская. – Москва : Цитадель-трейд, 2008. – 492, [1] с. : табл. – ISBN 978-5-7657-0191-1
1158767
   Практический курс китайского языка : Начальный этап в двух томах. – 3-е изд. испр. и дополн. – Москва : ИД "Муравей". – ISBN 5-89737-061-3; 5-89737-062-1
Т.1. – 1999. – 552с.
1158768
  Су Жуйцин Практический курс китайского языка. : разговорный практикум / Су Жуйцин, Ван Луся, С.П. Старостина. – Москва : Восток - Запад, 2007. – 219, [2] с. + 1 CD. – ISBN 978-5-17-045677-2
1158769
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка / В.М. Завьялова, Л.В. Косарева. – Изд. 2-е. – Москва, 1967. – 320с.
1158770
  Шавина М.Г. Практический курс немецкого языка / М.Г. Шавина. – Москва : Международные отношения
Ч. 2. – 1971. – 304 с.
1158771
  Попов А.А. Практический курс немецкого языка : Для первого года обучения. Репринтное издание / А.А. Попов, М.Л. Попок. – Москва : Лист. – ISBN 5-87109-049-4
т.1. – 1997. – 464с.
1158772
  Попов А.А. Практический курс немецкого языка : Для первого года обучения. Репринтное издание / А.А. Попов, Н.Д. Иванова, Н.С. Обносов. – Москва : Лист. – ISBN 5-87109-050-8
т.2. – 1997. – 496с.
1158773
  Попов А.А. Практический курс немецкого языка / А.А. Попов, М.Л. Попок. – Репринтное издание. – Москва : Лист. – ISBN 5-7871-0103-0
Т.1. – 1999. – 464с.
1158774
  Попов А.А. Практический курс немецкого языка / А.А. Попов, ИвановаН.Д, Н.С. Обносов. – Репринтное издание. – Москва : Лист. – ISBN 5-7871-0104-9
Т.2. – 1999. – 496с.
1158775
  Попов А.А. Практический курс немецкого языка : страноведение : [учебник для студ. вузов] / А.А. Попов, Н.Д. Дианова. – Москва : Иностранный язык ; Оникс, 2001. – 443, [5] с. : ил. – На обл. загл.: Praktisches Deutsch. - Текст рус., нем. – ISBN 5-94045-068-7
1158776
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка : ( для начинающих) / В.М. Завьялова, Л.В. Ильина. – Изд. исправл. и доп. – Москва : ЧеРо ; Юрайт, 2004. – 336 с. – ISBN 5-88711-002-3
1158777
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка ( для начинающих ) / В.М. Завьялова, Л.В. Ильина. – Изд. исправленное и дополненное. – Москва : ЧеРо, 1997. – 336c. – ISBN 5-88711-002-3
1158778
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка ( для начинающих ) / В.М. Завьялова, Л.В. Ильина. – Изд. испр. и доп. – Москва : ЧеРо, 2000. – 336c. – ISBN 5-88711-002-3
1158779
  Камянова Т. Практический курс немецкого языка. Deutsch : грамматика. 1000 упражнений. Литературные тексты. Новые правила правописания / Татьяна Камянова. – Москва : Славянский дом книги, 2001. – 384 с. – ISBN 5-85550-127-2
1158780
  Камянова Т. Практический курс немецкого языка. Deutsch : грамматика. 1000 упражнений. Литературные тексты. Новые правила орфографии / Татьяна Камянова ; [ред. : Е. Камм, А. Целлер]. – 4-е изд., исправл. и доп. – Москва : Дом славянской книги, 2004. – 384 с. – ISBN 5-85550-127-2
1158781
  Камянова Т.Г. Практический курс немецкого языка. Deutsch : грамматика. 1000 упражнений. Литературные тексты. Новые правила орфографии : [учебник для студ. учреждений среднего проф. образования] / Татьяна Камянова. – 5-е изд., доп. – Москва : Дом Славянской книги, 2008. – 384 с. – На обл. кн.: Издание с ключами. – ISBN 978-5-903036-80-6
1158782
  Камянова Т.Г. Практический курс немецкого языка. Deutsch : грамматика. 1000 упражнений. Литературные тексты. Новые правила орфографии : [учебник для студ. учреждений среднего проф. образования] / Татьяна Камянова. – 5-е изд., исправл. и доп. – Москва : Дом славянской книги, 2009. – 384 с. – На обл. кн.: Издание с ключами. – ISBN 978-5-903036-80-6
1158783
  Рябкова С.С. Практический курс немецкой грамматики / С.С. Рябкова. – Москва-Ленинград, 1935. – 294 с.
1158784
  Дренясова Т.Н. Практический курс нидерландского языка / Т.Н. Дренясова. – Москва, 1989. – 255с.
1158785
  Борисов Ф.П. Практический курс нового русского правописания / Ф.П. Борисов. – Москва-Птгр.-Харьков, 1918. – 32с.
1158786
  Якуб В.Л. Практический курс норвежского языка / В.Л. Якуб. – М., 1966. – 400с.
1158787
  Докштейн С.Я. Практический курс перевода научно-технической литературы / С.Я. Докштейн. – Москва, 1965. – 494с.
1158788
  Докштейн С.Я. Практический курс перевода научно-технической литературы / С.Я. Докштейн. – Изд. 2-е, испр. – М., 1967. – 494с.
1158789
   Практический курс перевода научно-технической литературы. – Москва, 1972. – 503 с.
1158790
  Докштейн С.Я. Практический курс перевода научно-технической литературы / С.Я. Докштейн. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1973. – 448с.
1158791
  Винтергальтер А.Ф. Практический курс природоведения. / А.Ф. Винтергальтер. – 2-е изд. – Москва-Петербург, 1923. – 216с.
1158792
  Борисов Ю.И. Практический курс программирования на алгоритмическом языке PL/1 / Ю.И. Борисов. – Москва, 1986. – 175 с.
1158793
  Фролов Г.Д. Практический курс программирования на языке РL/1 : Учебное пособие / Г.Д. Фролов, В.Ю. Олюнин. – Москва, 1983. – 384с.
1158794
  Фролов Г.Д. Практический курс программирования на языке РL/1 : Учебное пособие / Г.Д. Фролов, В.Ю. Олюнин. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1987. – 383с.
1158795
  Порай-Кошиц Практический курс рентгеноструктурного анализа : [учеб. пособ. для гос. ун-тов] / М.А. Порай-Кошиц. – Москва : Изд-во Моск. ун-та
Т. 2. – 1960. – 632 с.
1158796
  Садецкая А.С. Практический курс румынского языка / А.С. Садецкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1973. – 400с.
1158797
  Губаева Т.В. Практический курс русского языка для юристов / Т.В. Губаева. – Казань, 1986. – 226с.
1158798
  Губаева Т.В. Практический курс русского языка для юристов / Т.В. Губаева. – Казань, 1990. – 215с.
1158799
  Сергиевская Е.В. Практический курс систематики высших растений / Е.В. Сергиевская. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1991. – 447с.
1158800
  Гладкий М. Практический курс украинского языка / М. Гладкий. – К., 1924. – 152с.
1158801
  Гано А. Практический курс физики без математических вычислений : Для муж. сред. учеб. заведений, жен. ин-тов и гимназий и вообще для людей, не имеющих предвар. сведений в математике / А. Гано, проф. физ. ; Пер. с фр. и изд. Николай Белый. – Одесса : Изд. книгопрод. Г.И. Белого ; [Печ. В. Головина], 1869. – 444 с., ил., черт. : ил.,


  Авт. предисл., пер.: Павленков, Флорентий Федорович (1839-1900)
1158802
  Кияк Т.Р. Практический курс фонетики немецкого языка : учебное пособие / Т.Р. Кияк ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы : ЧГУ, 1981. – 100 с.
1158803
  Мозер П. Практический курс французского языка. – Санкт-Петербург, 1880. – 361 с.
1158804
  Шансель П., Глезер П. Практический курс французского языка / сост. П. Шансель и П. Глезер, преп. Кадет. корпуса и лекторы Демид. юрид. лицея в Ярославле. – 6-е изд. ; 1915-1917. – Петроград : impr. Trenke et Fusnot
Ч. 2 : Для средних классов. – 1916. – VIII, 231 с. – Парал. тит. л. и обл. на фр. яз.


  Глезер, Пауль Рудольфович
1158805
  Потушанская Л.Л. и др. Практический курс французского языка / Л.Л. и др. Потушанская. – Москва, 1964. – 248с.
1158806
  Потушанская Л.Л. и др. Практический курс французского языка / Л.Л. и др. Потушанская. – Москва, 1967. – 264с.
1158807
  Потушанская Л.Л. и др. Практический курс французского языка / Л.Л. и др. Потушанская. – Москва
Ч. 1. – 1973. – 256с.
1158808
  Потушанская Л.Л. Практический курс французского языка / Л.Л. Потушанская, И.Д. Шкунаева, Г.М. Котова. – Москва : Международные отношения
ч.2. – 1977. – 200с.
1158809
  Громова О.А. Практический курс французского языка / О.А. Громова. – Москва, 1983. – 312с.
1158810
  Потушанская Л.Л. Практический курс французского языка / Л.Л. Потушанская, И.А. Юдина, И.Д. Шкунаева. – 5-е изд., исправ. – Москва : Принт. – ISBN 5-7328-0010-7
Ч.1. – 1993. – 336с.
1158811
  Потушанская Л.Л. и др. Практический курс французского языка / Л.Л. и др. Потушанская. – 5-е, испр. – Москва
2. – 1993. – 271 с.
1158812
  Потушанская Л.Л. Практический курс французского языка : Продвинутый этап В 2-х ч. Учебник для студ. ин-тов и фак.ин.яз. / Л.Л. Потушанская, И.А. Юдина, И.Д. Шкунаева. – Москва : НИК. – ISBN 5-86641-10-9; 5-86641-12-5
Ч.1. – 1997. – 336с.
1158813
  Потушанская Л.Л. Практический курс французского языка / Л.Л. Потушанская, И.А. Юдина, И.Д. Шкунаева. – 7-е изд., испр. – Москва : Мирта-Принт. – ISBN 5-94770-001-8(Ч.1); 5-94770-003-4
Ч.1. – 2002. – 296с.
1158814
  Потушанская Л.Л. Практический курс французского языка / Л.Л. Потушанская, Г.М. Котова, И.Д. Шкунаева. – 5-е изд., испр. – Москва : Мирта-Принт. – ISBN 5-94770-002-6(ч.2); 5-94770-003-4
Ч.2. – 2002. – 224с.
1158815
  Хавронина С.А. Практический курс функциональной грамматики русского языка = Practical Course of Functional Russian Grammar. Homework Exercises/ S.A. Khavronina, A.I. Shirochenskaya : упражнения для домашней работы : для говорящих на англ. яз. / С.А. Хавронина, А.И. Широченская. – Москва : Русский язык, 1984. – 296 с.
1158816
  Березин И.В. Практический курс химической и ферментативной кинетики : [для хим. специальностей ун-тов] / И.В. Березин, А.А. Клесов. – Москва : Московский университет, 1976. – 320 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1158817
  Грэхэм Р. Практический курс языка Паскаль для микро-ЭВМ / Р. Грэхэм. – Москва : Радио и связь, 1986. – 198с.
1158818
  Амблер Т. Практический маркетинг : Марочный капитал, маркетинговые войны позиционирование, парадоксы дзен-буддизма / Тим Амблер. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 400 с. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-314-00069-5
1158819
  Суслова М И. Практический маркетинг в библиотеках : Учебно-практическое пособие / М И. Суслова. – Москва : Либерея, 2005. – 144 с. – ("Библиотекарь и время". 21 век ; Вып.№9). – ISBN 5-85129-175-3
1158820
  Казанцев А.К. Практический менеджмент в деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах : Учеб. пособие / А.К. Казанцев, В.И. Подлесных, Л.С. Серова. – Москва : Инфра-М, 1998. – 367с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-811-6
1158821
  Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала : пособие по кадровой работе / В.Р. Веснин. – Москва : Юристъ, 2001. – 496с. – (Homo faber). – ISBN 5-7975-0105-8
1158822
  Ладанов И.Д. Практический менеджмент. / И.Д. Ладанов. – М
Ч.1. – 1992. – 253с.
1158823
  Борхсениус Н.С. Практический определитель кокцид культурных растений и лесных пород СССР / Н.С. Борхсениус. – Москва-Л., 1963. – 312с.
1158824
  Бельский Б.И. Практический определитель личинок двукрылых, вредящих зерновым злакам : краткое пособ. к производству анализа зерновых хлебов на зараженность их личинками двукрылых / Б.И. Бельский. – 2-е изд. – Харьков : Радянський селянин, 1925. – 24 с.
1158825
  Цейтлин А.Б. Практический определитель многощетиновых червех Белого моря / А.Б. Цейтлин. – Москва, 1980. – 115с.
1158826
  Агишев Р.Р. Практический опыт интернационализации и международной академической интеграции университета: вклад европрограммы Tempus // Alma mater : ежемесячный научный журнал. Спецвыпуск / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – №9 (октябрь) : 20 лет программе Tempus. – C. 15-19. – ISSN 0321-0383


  Приведен обзор последних результатов международной проектной деятельности Казанского государственного технического университета им. А. Н. Туполева (КГТУ-КАИ) в рамках европрограммы Tempus. Показано, что разработка и реализация проектов Tempus ...
1158827
  Москвич Г. Практический путеводитель по Крыму / Г. Москвич. – М, 1925. – 96с.
1158828
  Петров Б.Р. и др. Практический русско-английский медицинский разговорник / Б.Р. и др. Петров. – К., 1979. – 208с.
1158829
  Петрова И.П. Практический русско-французский медицинский разговорник / И.П. Петрова. – 2-е изд., переработ. и доп. – К., 1977. – 255с.
1158830
  Абраменко Ф.Х. Практический синтаксис русского языка в образцах и задачах / сост. Ф. Абраменко. – 29-е изд., без изменений с 25-го. – Москва ; Петроград : Изд. т-ва В.В. Думнов, 1918. – 128 с.
1158831
  Абраменко Ф.Х. Практический синтаксис русского языка в образцах и задачах. / сост. Ф.Х. Абраменко. – 32-е изд. по новому правописанию. – Москва : Изд. т-ва В.В. Думнов, 1918. – 120 с.
1158832
  Варшавский К.М. Практический словарь по трудовому праву / К.М. Варшавский. – Москва, 1927. – 149с.
1158833
  Римский-Корсаков Практический учебник гармонии / Римский-Корсаков. – 14-е, испр. и доп. – М., 1927. – 141с.
1158834
  Римский-Корсаков Практический учебник гармонии / Римский-Корсаков. – 16-е, испр. и доп. – М., 1937. – 172с.
1158835
  Кротовская Я.А. Практический учебник польского языка / Я.А. Кротовская, Б. Гольдберг. – М, 1955. – 420с.
1158836
  Кротовская Я.А. Практический учебник польского языка / Я.А. Кротовская, Б. Гольдберг. – М, 1959. – 418с.
1158837
  Спальвинъ Е. Практическіе японскіе разговоры : пособіе для изуч. прост. формъ японскаго разговор. языка и для введ. въ японскую письменность / Е. Спальвинъ. – Владивостокъ : [Б.и.]. – (Известія Восточнаго института ; Том XXIV, вып.1)
Ч. 1-я, вып. 1 : Японскій текстъ. – 1908. – 320 с.
1158838
  Фрелих Э. Практическое введение в органическую химию / Э. Фрелих, ассист. при Органич. лаб. Риж. политехн. ин-та. – Рига : Ионк и Полиевский, 1912. – XVI, 213 с.
1158839
  Уилсон И.Р. Практическое введение в ПАСКАЛЬ / И.Р. Уилсон, А.М. Эддиман. – М., 1983. – 144с.
1158840
  Каплен Р.Г. Практическое введение в управление качеством / Р.Г. Каплен. – М., 1976. – 227с.
1158841
  Центнершвер М. Практическое введение в физическую химию и электрохимию. – Рига : Ионк и Полиевский, 1913. – 190 с.
1158842
  Пабст А. Практическое воспитание / А. Пабст, дир. учительской семинарии ручного труда ; С нем. В. Кошевич. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1910. – 31 с. – (Библиотека свободного воспитания и образования и защиты детей / Под ред. И. Горбунова-Посадов ; Вып. 40)
1158843
  Федотова В.Г. Практическое и духовное освоение действительности / В.Г. Федотова. – М., 1991. – 132с.
1158844
  Кондратьев К.Я. Практическое исспользование данных метеорологическохх спутников / К.Я. Кондратьев. – М, 1966. – 376с.
1158845
  Улинич Р.Б. Практическое обеспечение надежности РЭА при проектировании / Р.Б. Улинич. – Москва : Радио и связь, 1985. – 112 с.
1158846
  Виттенбург П.В. Практическое пособие для коллекторов / П.В. Виттенбург. – Москва, 1960. – 386с.
1158847
  Володарский П.Г. Практическое пособие для комиссий по делам несовершеннолетних / П.Г. Володарский. – Москва, 1964. – 143с.
1158848
  Ахабадзе А.Ф. Практическое пособие для медицинских сестер косметичек-массажисток / Ахабадзе А.Ф., Арутюнов В.Я. – 3-е изд. – Ленинград : Медицина, 1986. – 144 с.
1158849
  Ахабадзе А.Ф. Практическое пособие для медицинских сестер косметичек-массажисток / Ахабадзе А.Ф., Арутюнов В.Я. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Медицина, 1991. – 127 с. – (Б-ка среднего медработника)
1158850
  Индиченко Л.Н. Практическое пособие для расшифровки спекрограмм руд и минералов / Л.Н. Индиченко. – М., 1951. – 78с.
1158851
   Практическое пособие для студентов мех.-мат. фак-та.. – М.
2. – 1966. – 48с.
1158852
   Практическое пособие для студентов мех.-мат. фак-та.. – М.
3. – 1966. – 42с.
1158853
   Практическое пособие к семинарским занятиям по экономической теории : Учеб. пособие для студентов вісших учебніх заведений. – Москва : Владос, 1998. – 272с. – ISBN 5-691-00135-3
1158854
  Сикорская Н.П. Практическое пособие по английскому языку / Н.П. Сикорская, Т.Ф. Кованова. – Минск, 1969. – 238с.
1158855
   Практическое пособие по английскому языку для студ. физич. фак-та.. – Казань
1. – 1974. – 107с.
1158856
   Практическое пособие по английскому языку для студентов по специальности "математическое программирование".. – Москва : МГУ, 1981. – 140с.
1158857
  Камышанов П.И. Практическое пособие по аудиту / П.И. Камышанов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Инфра-М, 1998. – 380с. – ISBN 5-86225-721-7
1158858
   Практическое пособие по бактериофагии.. – Минск, 1968. – 180с.
1158859
  Скорняков Э.П. Практическое пособие по выявлению и оформлению изобретений в области полупроводниковой техники. / Э.П. Скорняков, К.Х. Сафаров, И.А. Гасанов. – Баку : Элм, 1975. – 98 с.
1158860
  Соловьева Н.К. Практическое пособие по интерпретации текста : поэзия ; [учеб. пособие для ин-тов и фак. иност. яз.] / Н. Соловьева , Л. Кортес. – Минск, 1986. – 124 с.
1158861
  Борисова Л.В. Практическое пособие по интерпретации текста (проза) / Л.В. Борисова. – Минск, 1987. – 103 с.
1158862
  Гараевская Л.С. Практическое пособие по картографии : учеб. пособ. для учащихся средних специальных учеб. заведений / Л.С. Гараевская, Н.В. Малюсова ; [ред. Л.М. Комарькова]. – Москва : Недра, 1976. – 302 с.
1158863
  Гараевская Л.С. Практическое пособие по картографии : учеб. пособ. для учащихся средних спец. учеб. заведений / Л.С. Гараевская, Н.В. Малюсова ; [зав. ред. Л.Г. Иванова]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 294 с. – ISBN 5-247-00783-2
1158864
  Казаченок Т.Г. Практическое пособие по латинскому языку для закрепления анатомической терминологии / Т.Г. Казаченок. – 2-е изд. доп. – Минск, 1972. – 251с.
1158865
   Практическое пособие по латинскому языку.. – Минск, 1970. – 163с.
1158866
  Соловьев М.Д. Практическое пособие по математической картографии : учеб. пособ. для геодезич. вузов / М.Д. Соловьев. – Москва : Геодезиздат, 1952. – 178 с.
1158867
  Павлов А.А. Практическое пособие по математической картографии / А.А. Павлов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1966. – 152 с.
1158868
  Павлов А.А. Практическое пособие по математической картографии / А.А. Павлов ; [отв. ред. К.А. Звонарев]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Ленинградский университет, 1974. – 171 с.
1158869
  Мочалова М.А. Практическое пособие по немецкому языку / М.А. Мочалова. – М, 1968. – 240с.
1158870
  Борковский Б.П. Практическое пособие по немецкому языку для 1 курса неязыковых вузов / Б.П. Борковский. – Минск, 1969. – 52с.
1158871
  Кукулевич И.Л. Практическое пособие по организации премировния на предприятии. / И.Л. Кукулевич, В.Т. Чупырь. – М, 1973. – 239с.
1158872
   Практическое пособие по предпринимательской деятельности : нормативные акты. – Запорожье, 1995. – 400с.
1158873
  Пицюра В.Д. Практическое пособие по применению Правил дорожного движения / В.Д. Пицюра, А.Я. Фоменко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Техніка, 1983. – 141 с.
1158874
   Практическое пособие по работе над требованием читателей в алфавитном каталоге.. – М., 1950. – 106с.
1158875
  Ермоленко И.Н. Практическое пособие по развитию навыков научной речи / И.Н. Ермоленко. – Москва
1. – 1970. – 220с.
1158876
  Барыкина А.Н. Практическое пособие по развитию навыков письменной речи : 1-3 курсы / А.Н. Барыкина, В.В. Добровольская и др. – Москва : Русский язык, 1979. – 139 с.
1158877
  Добровольская В.В. Практическое пособие по развитию навыков письменной речи / В.В. Добровольская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : [б. и.], 1983. – 300 с.
1158878
   Практическое пособие по развитию навыков письменной речи. / Добровольская В.В. – Москва, 1977. – 176с.
1158879
   Практическое пособие по русскому языку для иностранцев. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1969. – 188с.
1158880
  Жукова Л.Г. Практическое пособие по русскому языку для подготовительного отделения / Л.Г. Жукова, Н.А. Сорокина. – Вып. 4. – Саратов, 1982. – 86с.
1158881
  Розенталь Д.Э. Практическое пособие по русскому языку для поступающих в вузы / Д.Э. Розенталь. – Москва : Просвещение, 1990. – 224 с.
1158882
  Уткина Л.С. Практическое пособие по русскому языку для слушателей-юристов монгольской национальности / Л.С. Уткина. – Москва
1. – 1971. – 130с.
1158883
  Жукова Л.Г. Практическое пособие по русскому языку. / Л.Г. Жукова, Н.А. Сорокина. – Вып.5. – Саратов, 1986. – 110с.
1158884
  Жукова Л.Г. Практическое пособие по русскому языку. Морфология (существительное, прилагательное, местоимение, числительное). / Л.Г. Жукова, Н.А. Сорокина. – Вып.2. – Саратов, 1983. – 119с.
1158885
  Жукова Л.Г. Практическое пособие по русскому языку: Вып.1. Лексика. Фонетика. Словообразование. / Л.Г. Жукова, Н.А. Сорокина. – Саратов, 1978. – 96с.
1158886
   Практическое пособие по синтаксису русского языка для студентов иностранцев.. – М., 1962. – 315с.
1158887
   Практическое пособие по составлению ретроспективных библиографических указателей научной литературы.. – Ленинград, 1969. – 183 с.
1158888
  Комков А.М. Практическое пособие по составлению топографических карт / Генеральный штаб Красной Армии ; Военно-топографическое управление ; А.М. Комков, И.Б. Костриц ; под ред. Суетова А.П. – Вып. 1. – Москва : Красное знамя
Населенные пункты: их отбор, обобщение и изображение на топографических картах масштабов 1:25000 - 1: 200000. – 1943. – 92 с.
1158889
  Бахтина Л.Н. Практическое пособие по страноведению для учащихся естественных факультетов : (Творческие портреты советских ученых) / Л.Н. Бахтина; Бахтиан Л.Н. – Москва : МГУ, 1981. – 80 с.
1158890
   Практическое пособие по учебному конструированию РЭА. – Киев : Вища школа, 1992. – 489 с.
1158891
  Агошкова В.А. Практическое пособие по фонетике русского языка для иностранцев / В.А. Агошкова, О.Г. Мотовилова ; АН СССР, Каф. иностр. яз. – Москва : Наука, 1979. – 173 с.
1158892
  Назарян А.Г. Практическое пособие по фразеологии французского языка / А.Г. Назарян. – М., 1975. – 194с.
1158893
   Практическое пособие по французскому языку.. – М., 1970. – 160с.
1158894
  Солоухина И.П. Практическое пособие по чтению. (немецкий язык) / И.П. Солоухина. – Минск, 1981. – 222с.
1158895
   Практическое пособие по экономике промышленности. – Минск, 1986. – 192с.
1158896
   Практическое пособие по экономике труда.. – Москва : Экономика, 1970. – 279 с.
1158897
   Практическое пособие по экономике труда.. – Минск, 1978. – 222с.
1158898
  Лебедь Н.П. Практическое пособие по экспертной оценке предприятий. / Н.П. Лебедь, А.Г. Мендрул. – К., 1996. – 280с.
1158899
   Практическое применение геофизических методов разведки. – Томск, 1966. – 234с.
1158900
  Непомнящий В.М. Практическое применение перспективы в станковой картине: уч. пособие / В.М. Непомнящий, Г.Б. Смирнов. – М., 1978. – 119с.
1158901
  Немец И. Практическое применение тензорезисторов. / И. Немец. – М., 1970. – 144с.
1158902
  Герман П. Практическое применение Универсальной Десятичной Классификации / П. Герман. – 5-е допол. и перераб. изд. – Москва, 1967. – 98с.
1158903
  Ковригин П.Н. Практическое применение функционально-статистического анализа / П.Н. Ковригин, Ю.Я. Муравицкий. – Л., 1990. – 59с.
1158904
   Практическое программирование.. – М., 1985. – 89с.
1158905
  Комеч А.И. Практическое решение уравнений математической физики / А.И. Комеч. – Москва, 1986. – 159 с.
1158906
  Комеч А.И. Практическое решение уравнений математической физики / А.И. Комеч. – Москва, 1993. – 156 с.
1158907
  Крюковский В.Я., Товстолес Н.Н Практическое руководство для волостных и верхних сельских судов : Врем. правила о волост. суде (закон 15 июня 1912 г.), с приложениями... / В.Я. Крюковский и Н.Н. Товстолес, тов. обер-прокурора Гражд. кассац. деп. Правительствующего сената. – Вильна : Тип. "Сельского Вестника", 1913. – XLII, 48, 156, II с.


  Временные правила о волостном суде (закон 15 июня 1912 года), с приложениями: кратких сведений по уголовному праву, гражданскому и уголовному процессу (во введении), статей Устава о Наказаниях, налагаемых мировыми судьями, Учреждения Судебных ...
1158908
  Прошялков Б.К. Практическое руководство для определения минералов / Б.К. Прошялков, Т.В. Корсакова. – М., 1961. – 76с.
1158909
  Макалинский П.В. Практическое руководство для судебных следователей, состоящих при окружных судах. Ч. 2 : в 2 ч. / сост. П.В. Макалинским, бывшим С.-Петерб. столичным судебным следователем, а ныне присяжным поверенным // Практическое руководство для судебных следователей, состоящих при окружных судах : в 2 ч. / Макалинский П.В. – Санкт-Петербург : Тип. Н.А. Лебедева, 1879. – Ч. 1
1158910
  Виттенбург П.В. Практическое руководство для техников-геологов / П.В. Виттенбург. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Ленинград : Недра, 1964. – 487с.
1158911
  Аттай М.О. Практическое руководство к изучению арабского языка / сост. М.О. Аттая. – 2-е изд., пересмотренное и доп. – Казань : Типо-Литография Императорского Ун-та, 1898. – IV, 226, [116]с. – Перепл. с кн. Аттая М.О. Арабская хрестоматия. [Текст на арабском и русск. яз.]
1158912
  Павлова М.А. Практическое руководство к изучению личности ребенка при помощи методов экспериментального исследования : (Пособие для составления дневника или школьной характеристики применительно к курсу VIII-го педагогич. класса жен. гимназий) : С прил. табл. для эксперим.-психол. исслед. личности / М.А. Павлова, преп. педагогики Одес. жен. гимназий. – Одесса : Издание книгоиздательства А.А. Ивасенко, 1916. – [2], II, 84, [2] с., [12] л. табл.
1158913
  Паульсон И. Практическое руководство к изучению русской стенографии по началам Штольце, изложенное в строго-постепенных упражнениях / И. Паульсон, Я. Мессер. – Изд.3-е. – Санкт-Петербург : Издание К.Л. Риккера
Часть1 : Стенографические таблицы. – 1881. – 90 с.
1158914
  Паульсон И. Практическое руководство к изучению русской стенографии по началам Штольце, изложенное в строго-постепенных упражнениях / И. Паульсон, Я. Мессер. – Изд.4-е испр. и доп. "специальными значками для стеногр.в судах". – Санкт-Петербург : Издание К.Л. Риккера
Часть1 : Таблицы. – 1892. – 104 с.
1158915
  Кузнецов В.А. Практическое руководство к лабораторному практикуму по курсу физической химии / В.А. Кузнецов, А.Н. Петров. – Свердловск, 1978. – 51с.
1158916
   Практическое руководство к лабораторным работам по коллоидной химии.. – Казань, 1985. – 111с.
1158917
  Линд В.Л. Практическое руководство к определению зверей, водящихся в Европейской России / В.Л. Линд ; С предисл. проф. М.А. Мензбира. – Москва : Книгоиздат. "Наука", 1911. – 111 с. : ил.


  Авт. предисл.: Мензбир, Михаил Александрович (1855-1935)
1158918
  Габих Г.Е. Практическое руководство к пивоварению. Подручная книга для пивоваров и начинающих заниматься этим производством, с прибавлением необходимых предварительных сведений из химии / под ред. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург-Москва : Тип. М.О. Вольфа
Ч. 1 : Теория. – 1870. – 418 с.
1158919
  Морозов Ю.И. Практическое руководство к производству метеорологических наблюдений для изучения климата / Ю.И. Морозов. – Харьков : Типография Губернского Правления, 1882. – IV, 123 с.
1158920
  Щетинский А. Практическое руководство к собиранию и составлению естественно-исторических коллекций : с 100 пояснительными рисунками в тексте / А. Щетинский. – 2-е изд., испр. и значит. доп. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой, 1903. – 159 с. : ил. – Библиогр.: с. 124-125
1158921
  Кутырев С.М. Практическое руководство к составлению баланса доходов и расходов хозяйственной организации промышленности / С.М. Кутырев. – Москва : Госфиниздат, 1940. – 151 с.
1158922
  Сэнума И. Практическое руководство къ самостоятельному изучению японского разговорного языка / сост. Иванъ Сэнума ; Япон. Правосл. духов. семинарія. – Токіо, 1905. – 184, IV, c.
1158923
  Азарьев В.В., Соколовский А.З. Практическое руководство о сроках и способах обжалования частных определений, решений и приговоров мировых учреждений и общих судов, а также распоряжений и действий судебных следователей : судебных приставов, нотариусов и проч. должностных лиц судебного ведомства ; Образцы всех родов прошений, жалоб и отзывов ; Тексты руководства извлеч. из текстов решений Гражд. и Уголов. кассац. деп. Правительствующего Сената с 1866 по 1880 г. / Сост.: почет. мировой судья В.В. Азарьев и част. поверенный А.З. Соколовский. – Санкт-Петербург : Тип. М-ва вн. дел,, 1881. – [2], XX, [2], 519 с.
1158924
  Сайдов Г.В. Практическое руководство по абсорбционной молекулярной спектроскопии / Г.В. Сайдов, О.В. Свердлова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1973. – 87 с.
1158925
  Пейган Ф.Д. Практическое руководство по Алголу 68 / Ф.Д. Пейган. – Москва : Мир, 1979. – 240 с.
1158926
  Тарасов А.И. Практическое руководство по анализу газов крекинга. / А.И. Тарасов. – М.Л., 1951. – 128с.
1158927
   Практическое руководство по анализу мономерных и полимерных кремнийорганических соединений.. – М., 1962. – 544с.
1158928
  Бусев А.И. Практическое руководство по аналитичесокй химии / А.И. Бусев. – Москва, 1966. – 410с.
1158929
  Труфанова Практическое руководство по аурикулярной и корпоральной иглотерапии. / Труфанова, Яроцкая, О.М. Биневская. – Х., 1985. – 263с.
1158930
  Петрусевич М.Н. Практическое руководство по аэрофотогеологии : (Учебные лабораторные работы) / М.Н. Петрусевич, Л.И. Казик. – Москва : Московский университет, 1977. – 192с.
1158931
   Практическое руководство по барометрическому нивелированию для равнинных и слабовсхолмленных районов / А.И. Горюнов, В.Г. Рублевский, Б.Л. Хейфец, Р.Г. Юрковский; Министерство геологии УССР ; Трест "Днепрогеофизика" ; А.И. Горюнов, В.Г. Рублевский, Б.Л. Хейфец, Р.Г. Юрковский. – Киев : Наукова думка, 1973. – 122 с.
1158932
  Ткалич С.М. Практическое руководство по биогеохимическому методу поисков рудных месторождений / С.М. Ткалич. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 52с.
1158933
  Ляйман Э.М. Практическое руководство по болезням рыб. (Диагностика и методика исследования возбудителей заболеваний рыб). / Э.М. Ляйман. – М., 1951. – 151с.
1158934
   Практическое руководство по вопросам патентования изобретений во Франции.. – Черноголовка, 1976. – 24с.
1158935
  Юст Г. Практическое руководство по генетике / Г. Юст. – Москва-Ленинград, 1931. – 103с.
1158936
  Сулакшин С.С. Практическое руководство по геолого-разведочному бурению / С.С. Сулакшин. – М., 1978. – 333с.
1158937
  Строганов Н.С. Практическое руководство по гидрохимии / Н.С. Строганов, Н.С. Бузинова. – Москва, 1980. – 199 с.
1158938
   Практическое руководство по дозиметрии. – Москва, 1959. – 151 с.
1158939
   Практическое руководство по идентификации почвенных тестаций.. – М., 1985. – 82с.
1158940
  Боголепов М.А. Практическое руководство по изготовлению аккумуляторов, уход за ними и зарядка / М.А. Боголепов. – Москва : НКПТ, 1931. – 83 с.
1158941
  Арапов А.Н. Практическое руководство по изготовлению фотопланшетов масштаба 1:25 000 из гиростабилизированных аэроснимков / А.Н. Арапов, А.А. Смирнов ; под ред. канд. техн. наук доц. А.А. Смирнова ; Юго-Вост. аєрофотолесоустр. трест всесоюз. об-ние "Леспроект". – Москва : Геодезиздат, 1960. – 28 с.
1158942
  Гуревич А.Е. Практическое руководство по изучению движения подземных вод при поисках полезных ископаемых / А.Е. Гуревич. – Ленинград : Недра, 1980. – 215с.
1158943
  Черныш В.А. Практическое руководство по иммунологическим методам исследований. / В.А. Черныш. – М, 1985. – 126с.
1158944
  Воскресенский А.Г. Практическое руководство по качественному полумикроанализу (на основе бессероводдородного метода) / А.Г. Воскресенский, И.С. Солодкин. – Изд. 2-е. – Москва, 1972. – 136с.
1158945
  Завадский А.А. Практическое руководство по коже : Пособие для интендантских и войсковых приёмных комиссий, отдельных приёмщиков и всех, имеющих отношение к приёму сапожного товара и сапог для войск. – Санкт-Петербург : тип. Тренке и Фюсно
Ч. 2 : Товароведение. Изучение кожи, выдубленной растительными дубильными материалами. – 1913. – 130 с.
1158946
  Вустер У. Практическое руководство по кристаллофизике : пер. с англ. / У. Вустер. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 163 с.
1158947
   Практическое руководство по методам исследования гетерогенных равновесий. – Казань : Казанский университет, 1990. – 182 с.
1158948
   Практическое руководство по микрофауне СССР : Справочник для палеонтологов и геологов. В 9-ти тт. – Ленинград : Недра
Т. 1 : Известковый нанопланктон. – 1987. – 239с.
1158949
   Практическое руководство по микрофауне СССР : Справочник для палеонтологов и геологов. В 9-ти тт. – Ленинград : Недра
Т. 2 : Радиолярии палеозоя. – 1988. – 232с.
1158950
   Практическое руководство по микрофауне СССР : Справочник для палеонтологов и геологов. В 9-ти тт. – Ленинград : Недра
Т. 3 : Остракоды кайнозоя. – 1989. – 234с.
1158951
   Практическое руководство по микрофауне СССР : Справочник для палеонтологов и геологов. В 9-ти тт. – Ленинград : Недра
Т. 4 : Остракоды палеозоя. – 1990. – 353с.
1158952
   Практическое руководство по микрофауне СССР : Справочник для палеонтологов и геологов. В 9-ти тт. – Ленинград : Недра
Т. 5 : Фораминиферы мезозоя. – 1991. – 373с.
1158953
  Сайдов Г.В. Практическое руководство по молекулярной спектроскопии / Г.В. Сайдов, О.В. Свердлова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1980. – 136 с.
1158954
  Фридкин Г.А. Практическое руководство по музыкальной грамоте / Г.А. Фридкин. – Изд. 11-е. – М., 1988. – 271с.
1158955
  Гиллебранд В.Ф. Практическое руководство по неорганическому анализу / В.Ф. Гиллебранд, Э Г. Лендель. – Москва, 1935. – 976 с.
1158956
  Гиллебранд В.Ф. Практическое руководство по неорганическому анализу / В.Ф. Гиллебранд, Э Г. Лендель. – 2-е изд., с предисл. и доп. – Москва, 1937. – 976 с.
1158957
  Гиллебрандт В.Ф. Практическое руководство по неорганическому анализу / В.Ф. Гиллебрандт. – Москва : Госхимиздат, 1957. – 1016 с.
1158958
   Практическое руководство по неорганическому анализу. – 3-е изд., стереотип., испр. – Москва : Химия, 1966. – 1111 с.
1158959
   Практическое руководство по неорганическому анализу.. – М., 1957. – 1016с.
1158960
   Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров.. – Москва-Ленинград : Химия, 1964. – 188 с.
1158961
   Практическое руководство по организации, планированию и управлению производством в колхозах и совхозах.. – М., 1971. – 343с.
1158962
   Практическое руководство по органической химии.. – Ташкент, 1978. – 74с.
1158963
  Торп Д. Практическое руководство по органическому анализу / Д. Торп, М. Уайтли. – Москва : ОНТИ, 1937. – 256 с.
1158964
   Практическое руководство по основным приемам гидрологических прогнозов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1942. – 135с.
1158965
  Миненков И.Б. Практическое руководство по полевой фотографии : для студ. геол. ф-тов (с материалами для студ. геогр. ф-тов) госуниверситетов / И.Б. Миненков; Мин. высш. и средн. спец. образования СССР ; Научно-методич. кабинет по заочн. и вечерн. обучению ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; под общ. ред. В.Г. Пелля. – Москва : Московский университет, 1968. – 124 с.
1158966
  Виноградский И.И. Практическое руководство по постройке тригонометрических знаков / И.И. Виноградский; СССР - НКТП. Главное геолого-геодезич.управление; Отв. ред. Клабе А.Э. – Москва; Ленинград : Изд. Редбазы Всесоюзного картотреста, 1934. – 219с.
1158967
   Практическое руководство по применению ЯМР в химии. – Чебоксары, 1979. – 127с.
1158968
  Макогон В.С. Практическое руководство по программированию на языке паскаль / В.С. Макогон. – К, 1989. – 103с.
1158969
   Практическое руководство по программированию. : Практикум. – Москва : Радио и связь, 1986. – 167с.
1158970
   Практическое руководство по работе на вычислительным машинах "Рейнметалл".. – 27с.
1158971
   Практическое руководство по работе на вычислительных машинах "Мерседес-Эвклид". – Москва, 1948. – 24 с.
1158972
  Комочков М.М. Практическое руководство по радиационной безопасности на ускорителях заряженных частиц / М.М. Комочков, В.Н. Лебедев. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 167 с.
1158973
   Практическое руководство по радиохимии. – Москва : Госхимиздат, 1956. – 398 с.
1158974
   Практическое руководство по радиохимии. – Москва : Госхимиздат, 1961. – 323 с.
1158975
  Кауфман М. Практическое руководство по расчетам схем в электронике : справочник / М. Кауфман, А. Сидман. – Москва
Т. 2. – 1993. – 288 с.
1158976
   Практическое руководство по расчету температуры в скважинах основных нефтегазоносных районах СССР.. – Краснодар, 1976. – 120с.
1158977
  Виноградский И.И. Практическое руководство по рекогносцировке пунктов триангуляции / НКТП СССР.Главное геодезич. управление; Отв. ред. Виноградский И.И. – Ленинград : 1-ая Картографическая ф-ка ВКТ, 1933. – 51с.
1158978
  Володарский Л.И. Практическое руководство по сбору и заготовке дикорастущих лекарственных растений / Л.И. Володарский. – Москва, 1959. – 280с.
1158979
  Бор Карл де Практическое руководство по сплайнам / Бор Карл де. – Москва, 1985. – 303с.
1158980
  Буялов Н.И. Практическое руководство по структурной геологии и геологическому картированию / Н.И. Буялов. – Москва : Гостоптехиздат, 1955. – 254с.
1158981
  Широких И.И. Практическое руководство по счетной линейке. / И.И. Широких. – Томск, 1955. – 80 с.
1158982
   Практическое руководство по термографии / Л.Г. Берг, Н.П. Бурмистрова, М.И. Озерова, Г.Г. Цуринов. – Казань : Казанский университет, 1967. – 220 с.
1158983
   Практическое руководство по термографии.. – Казань, 1976. – 222с.
1158984
  Скородум А.М. Практическое руководство по технической микробиологии молочного дела. / А.М. Скородум. – М-Л, 1933. – 220с.
1158985
  Белов Е.Н. Практическое руководство по техническому нормированию труда / Е.Н. Белов ; под ред. П.Ф. Петроченко. – Москва : Госместпромиздат, 1961. – 195 с., [1] л. табл. : ил.
1158986
   Практическое руководство по трасту.. – М., 1995. – 196с.
1158987
  Саката Сиро Практическое руководство по управлению качеством. / Саката Сиро. – М., 1980. – 214с.
1158988
  Болт Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбытом : пер. с англ. / Г. Дж. Болт. – Москва : Экономика, 1991. – 271 с.
1158989
  Бронштейн Г.С. Практическое руководство по уравновешиванию сетей геодезических засечек / Г.С. Бронштейн; Ред. Маслов А.В. – Москва : Недра, 1968. – 116с.
1158990
   Практическое руководство по фармацевтической химии. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1967. – 340 с.
1158991
  Геллер А.А. Практическое руководство по физико-химии волокнообразующих полимеров / А.А. Геллер, Б.Э. Геллер. – Ленинград : Химия, 1972. – 199 с.
1158992
   Практическое руководство по физико-химическим методам анализа. – Москва : Московский университет, 1987. – 206 с.
1158993
   Практическое руководство по физико-химическим методам анализа.. – Казань, 1975. – 183с.
1158994
   Практическое руководство по физиологии растений. – Казань, 1984. – 72с.
1158995
  Городенцев М.Д. Практическое руководство по фотоупругости / М.Д. Городенцев. – Свердловск, 1981. – 92с.
1158996
   Практическое руководство по химии комплексных соединений. – Казань, 1979. – 192с.
1158997
  Калантарова Н.М. Практическое руководство по химическому анализу торфа / Н.М. Калантарова, С.И. Воробьева. – Москва-Ленинград-Новосибирск : Госнаучтехгориздат, 1933. – 71 с.
1158998
  Голубев И.П. Практическое руководство по шрифтам / И.П. Голубев. – 1-е изд. – Улан-Удэ, 1957. – 100с.
1158999
   Практическое садоводство.. – Л., 1963. – 412с.
1159000
  Лебедев А.А. Практическое семеноводство кормовых злаков / А.А. Лебедев. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1926. – 56с.
<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,