Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>
1158001
  Постол Теодор "Системы ПРО не существует" // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 13 (5091). – С. 16-18. – ISSN 0131-0097


  Лист-попередження американських фізиків.
1158002
  Олещук П. "Ситуація в Україні гірша, ніж ми могли розраховувати. Але набагато краща, ніж розраховували в Москві" / спілкувалися Інна Івершень, Романія Горбач // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 21 (224). – С. 30-33
1158003
  Касьянов М. "Ситуація виходить з-під контролю Путіна" / розмову вели Галина Остаповець, Андрій Жигайло // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 15 (268), 16 квітня 2015. – С. 9-11


  Якби світ утихомирив В. Путіна після війни в Грузії, не було б анексії Криму й агресії на Донбасі, - вважає російський опозиціонер Михайло Касьянов.
1158004
   "Ситуація постмодерну" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С.906-907. – ISBN 966-316-069-1
1158005
  Головченко Володимир "Сіамські близнята" української революції // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 139-144. – ISSN 0869-3595


  Рецензія на кн.: Солдатенко В.Ф. Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби.
1158006
  Помпєєва А. "Сільська честь" П. Маскан"ї: аспекти "веристської" вокальної стилістики // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 65-76. – ISSN 2310-0583
1158007
  Гутиря І.І. "Сільські вісті": тернистий шлях до Незалежності і перемоги Правди, Справедливості, Закону : Монографія / І.І.Гутиря, С.І.Гутиря КНУТШ. Ін-т журналістики; За ред. В.В. Різуна. – Київ : Інститут журналістики, 2006. – 160с. – ISBN 966-594-174-7
1158008
  Струменко О. "Сім слонів" / О. Струменко. – Харків, 1931. – 66 с.
1158009
   [Сільвестр Гогоцький] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 42. – ISSN 0869-3595
1158010
  Капандаї І. [Сім разів каблучка / Ісміні Капандаї. – Афіни : Естія, 1996. – 177 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0065-7
1158011
   Системы очувствлния и адаптивные промышленные роботы. – М., 1985. – 251с.
1158012
   Системы очувствлния промышленных роботов и гибких производственных систем. – Москва : Наука, 1989. – 139с.
1158013
   Системы параллельной обработки. – Москва : Мир, 1985. – 413 с.
1158014
  Метлицкий Е.А. Системы параллельной памяти: Теория, проектирование, применение. / Е.А. Метлицкий, В.В. Каверзнев. – Ленинград, 1989. – 239 с.
1158015
  Дубина Г.Д. Системы первичной обработки информации. / Г.Д. Дубина. – Томск, 1985. – 57с.
1158016
   Системы передачи данных и сети ЭВМ. – М., 1974. – 216с.
1158017
  Ахмд Зенеддин Системы передачи данных с решающей обратной связь. при совместном использовании разрядно-цифровых кодов и МВС : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ахмд Зенеддин; Украин. гос. акад. связ им. А.С.Попова. – Одесса, 1998. – 17 с.
1158018
  Зайдлер Е. Системы передачи дискретной информации / Е. Зайдлер. – Москва, 1977. – 512 с.
1158019
  Советов Б.Я. Системы передачи информации от терминалов к ЦВМ / Б.Я. Советов. – Л, 1978. – 240с.
1158020
  Пенин П.И. Системы передачи цифровой информации. / П.И. Пенин. – М, 1976. – 365с.
1158021
  Роднов Ю.В. Системы перечисленных приборов с автоматическим выводом информации и их применение в исследованиях на 70Гэв ускорителе ИФВЭ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Роднов Ю. В.; Ин-т физ. выс. энерг. – Серпухов, 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1158022
  Туляков Ю.М. Системы персонального радиовызова / Ю.М. Туляков. – Москва : Радио и связь, 1988. – 167 с.
1158023
  Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве / Б.В. Раушенбах. – М, 1986. – 254с.
1158024
  Чемаритян Д.Г. Системы персульфат калия + аминоацентаты меди и серебра как источники свободных радикалов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Чемаритян Д.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 18л.
1158025
  Козлов А.А. Системы питания и управления жидкостных ракетных двигетельных установок / А.А. Козлов. – М., 1988. – 352с.
1158026
  Корухова Л.С. Системы планирования и языки искусственного интеллекта. / Л.С. Корухова. – М., 1985. – 44с.
1158027
  Весоловский К. Системы подвижной радиосвязи = Systemy radiokomunikacji ruchomej / Весоловский Кшиштоф ; пер. с пол. И.Д. Рудинского ; под ред. Л.И. Ледовского. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2006. – 536 с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 521-528. - Пер. изд. : Systemy radiokomunikacji ruchomej / K. Wesolowski. Warszawa, 1998. - Парал. тит. л. пол. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-93517-248-8
1158028
  Лескин А.А. Системы поддержки управленческих и проектных решений / А.А. Лескин, В.Н. Мальцев. – Л., 1990. – 167с.
1158029
  Москалева Ю.П. Системы подпространств и представления алгебр, порожденных проекторами : Дис. ... канд. физ.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра и теория чисел / Москалева Ю.П. ; Министерство образования и науки Украины ; Таврический нац. ун-т. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2006. – 106 л. – Библиогр.: л. 102 -106
1158030
  Новосад А. Системы подсчета - модная технологическая вещь или необходимый инструмент в работе розничных сетей? // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 6 (75). – С. 23-32 : табл., рис. – ISSN 1606-3732
1158031
  Старостин Б.А. Системы покрытосеменных растений. : Автореф... Канд.биол.наук: / Старостин Б.А.; АН СССР,Ин-т истории естествознания и техники. – М, 1965. – 21л.
1158032
  Даневский В.П. Системы политического равновесия и легитимизма и начало национальности в их взаимной связи : Историко-догматическое исследование Всеволода Даневского, доц. Харьк. ун-та, чл.-сотр. Гент. ин-та междунар. права. – Санкт-Петербург : Тип. Р. Голике, 1882. – [2], VIII, 335 с. – Библиогр. в примеч.
1158033
   Системы получения и передачи метеорологической информации. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 471с.
1158034
  Циммерлинг А.В. Системы порядка слов в славянских языках // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 3-37. – ISSN 0373-658Х


  Славянские языки - относительно молодая и типологически однородная в плане синтаксиса группой родственных языков, развивавшихся контактно. Сущность славянского синтаксического типа в области порядка слов выражается следующей формулой: 1- отсутствие ...
1158035
  Циммерлинг А.В. Системы порядка слов с клитиками в типологическом аспекте // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 4 (июль - август). – С. 3-38. – ISSN 0373-658Х


  Представлен анализ типологии порядка слов и синтаксиса клитик.
1158036
  Козачков Л.С. Системы потоков научной информации. / Л.С. Козачков. – Киев, 1973. – 199с.
1158037
  Денисов Н В. Системы права развивающихся стран : Становление и развитие национальных систем права стран Африки, освободившихся от Британского колониализма / Н В. Денисов; АН УССР; Ин-т государства и права. – Киев : Наукова думка, 1978. – 276с.
1158038
   Системы преобразования энергии океана. – Владивосток, 1985. – 187с.
1158039
  Александров Е.К. Системы прерывания современных ЭВМ / Е.К. Александров. – Ленинград, 1976. – 44с.
1158040
  Егоров Ю.Н. Системы привода роботов / Ю.Н. Егоров. – Л., 1982. – 336с.
1158041
  Блинов Н.Н. Системы прикладного телевидения / Н.Н. Блинов, А.И. Мазуров. – М, 1987. – 64с.
1158042
   Системы принятия решений в задачах классификиции и планирования. – Свердловск, 1992. – 79с.
1158043
  Фишер Ф. Системы программирования / Ф. Фишер, Д. Суиндл. – М, 1971. – 607с.
1158044
  Замулин В А. Системы программирования баз данных и знаний / В А. Замулин. – Новосибирск : Наука, 1990. – 350с.
1158045
   Системы программирования с проблемной ориентацией. – Киев : Техніка, 1976. – 86 с.
1158046
  Каминский Леонид Георгиевич Системы программного обеспечения физических экспериментов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Каминский Леонид Георгиевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. 75-50. – Дубна, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1158047
   Системы программного обеспечения ЭЦВМ. – К., 1972. – 107с.
1158048
  Ильин О.П. Системы программного управления производственными установками и робототехническими комплексами / О.П. Ильин. – Минск, 1988. – 285с.
1158049
  Коровин Б.Г. Системы программного управления промышленными установками и робототехническими комплесами / Б.Г. Коровин. – Л., 1990. – 348с.
1158050
   Системы промышленного телевидения : сборник статей. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 244 с.
1158051
   Системы промышленной кибернетики. – К., 1975. – 91с.
1158052
  Волков В.Д. Системы промышленной телемеханики / В.Д. Волков. – Чебоксары, 1971. – 64с.
1158053
  Ильин В.А. Системы промышленной телемеханики. / В.А. Ильин, А.А. Левин. – М.
1. – 1964. – 192с.
1158054
  Ильин В.А. Системы промышленной телемеханики. / В.А. Ильин, А.А. Левин. – М.
1. – 1964. – 192с.
1158055
  Беленький Я.Е. Системы пространственно-временного преобразования информации / Я.Е. Беленький, В.В. Кошевой. – Киев, 1979. – 251с.
1158056
  Башков Е.А. Системы пространственной визуализации окружающей обстановки / Е.А. Башков, С.А. Зори // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 20-45 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 2415-7902
1158057
  Павлов Б.В. Системы прямого адаптивного управления / Б.В. Павлов, И.Г. Соловьев. – Москва : Наука, 1989. – 129с.
1158058
   Системы радиосвязи / Н.И. Калашников, Э.И. Крупицкий, И.Л. Дороднов, В.И. Носов; Калашников Н.И. – Москва : Радио и связь, 1988. – 351 с.
1158059
  Тяпкин К.Ф. Системы разломов Украинского щита / К.Ф. Тяпкин, В Гонтаренко. – К, 1990. – 182с.
1158060
   Системы разовой коммутации. – М., 1972. – 126с.
1158061
  Титов В.Д. Системы разработки железорудных месторождений : Пособие для курсов горных мастеров / В.Д. Титов. – Москва : Металлургиздат, 1953. – 280 с.
1158062
  Назарчик А.Ф. Системы разработки жильных месторождений / А.Ф. Назарчик, М.Е. Мухин. – Москва, 1958. – 260с.
1158063
  Чесноков Н.И. Системы разработки месторождений урана с твердеющей закладкой / Н.И. Чесноков. – М., 1975. – 296с.
1158064
   Системы разработки мощных каменноугольных пластов с обрушением и закладкой. – М.-Л., 1935. – 392с.
1158065
  Именитов В.Р. Системы разработки мощных рудных месторождений / В.Р. Именитов. – Москва : Металлургиздат, 1955. – 312 с. – Библиогр. в конце книги
1158066
  Митке Ч.А. Системы разработки рудных залежей. / Ч.А. Митке. – М. – 144с.
1158067
  Генкин В.Л. Системы распознавания автоматизированных производств. / В.Л. Генкин, И.Л. Ерош, Э.С. Москалев. – Ленинград : Машиностроение, 1988. – 246 с.
1158068
   Системы распределения информации. – М., 1972. – 239с.
1158069
  Ченцов В.М. Системы распределения информации = Синтез структуры и управления : Синтез структуры и управления / В.М. Ченцов. – Москва : Связь, 1980. – 143 с.
1158070
   Системы распределения ресурсов на графах. – М., 1970. – 128с.
1158071
  Цегелик Г.Г. Системы распределенных баз данных / Г.Г. Цегелик. – Львов : Світ, 1990. – 166с.
1158072
  Деведжиев М. Системы расселения / М. Деведжиев. – Москва, 1981. – 213 с.
1158073
   Системы расселения в различных регионах СССР : межвузовский сборник научных трудов. – Горький : ГГПИ им. М. Горького, 1987. – 156 с.
1158074
   Системы регистрации и обработки данных сейсморазведки. – М., 1984. – 381с.
1158075
  Владимиров В.А. Системы регистрации и предварительной обработки информации на основе ЭВМ Минск-2 и БЭСМ-4 в спектрометрическом измерительном центре : Автореф... канд. технич.наук: / Владимиров В.А.; ОИЯИ. Лаборатория вычислительной техники автоматизации. 10-5703. – Дубна, 1971. – 15л.
1158076
  Жуков Г.И. Системы регистрации с магнитной летной и их использование в задачах многомерного анализа : Автореф... канд. техн.наук: / Жуков Г. И.; Объед. ин-т ядерных исслед., Лабор. нейтрон. физики. – Дубна, 1966. – 13л.
1158077
  Волынский М.М. Системы регулирования модернизированных паровых турбин / М.М. Волынский, В.И. Лезман. – Москва, 1983. – 168с.
1158078
  Шевелев В.И. Системы регулирования с несколькими шаговыми двигателями / В.И. Шевелев. – Москва, 1985. – 72с.
1158079
   Системы робототехники и гибкой автоматизации. – Куйбышев, 1987. – 120с.
1158080
  Красносельский М.А. Системы с гистерезисом / М.А. Красносельский, А.В. Покровский. – М., 1983. – 271с.
1158081
  Лихарев К.К. Системы с джозефоновскими контактами / К.К. Лихарев, Б.Т. Ульрих. – Москва, 1978. – 446 с.
1158082
  Кудрина К.Н. Системы с лимитирующими факторами и некоторые их приложения в биологии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 03.00.02 / Кудрина К.Н.; АН СССР. – Красноярск, 1975. – 20л.
1158083
  Брагинский В.Б. Системы с малой диссипацией / В.Б. Брагинский. – Москва : Наука, 1981. – 142 с.
1158084
  Дезоер Ч. Системы с обратной связью : вход-выходные соотношения / Ч. Дезоер, М. Видьясагар. – М, 1983. – 278с.
1158085
  Сушкевич А.К. Системы с одним действием / А.К. Сушкевич, 1930. – 231-239с.
1158086
   Системы с переменной структурой и их применение в задачах автоматизации полета. – М., 1968. – 324с.
1158087
  Солодов А.В. Системы с переменным запаздыванием / А.В. Солодов, Е.А. Солодова. – М., 1980. – 384с.
1158088
  Белоусова С.В. Системы с полумарковским обслуживанием : Дис... канд. физ.-матнаук: 01.01.05 / Белоусова С. В.; КГУ. – К., 1986. – 127л. – Бібліогр.:л.123-127
1158089
  Белоусова Светлана Викторовна Системы с полумарковским обслуживанием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Белоусова Светлана Викторовна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 12 с.
1158090
  Горбик П.П. Системы с развитой поверхностью и фазовыми переходами : проводник-высокотемпературный сверхпроводник, полупроводник-металл, диэлектрик-суперионик / П.П. Горбик, А.А. Чуйко, М.В. Бакунцева; НАНУ.Ин-т химии поверхности. – Киев : Наукова думка, 2003. – 403с. – (Проблемы поверхности). – ISBN 966-00-0058-8
1158091
   Системы с разделением времени. – Москва : Мир, 1969. – 455с.
1158092
  Уилкс М. Системы с разделением времени / М. Уилкс. – М., 1972. – 124с.
1158093
  Волков А.И. Системы с распределением времени / А.И. Волков, И.В. Дитрих. – Москва, 1974. – 64с.
1158094
  Морозов Анатолий Николаевич Системы сбора данных в экспериментах на спктрометре БИС-2 : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Морозов Анатолий Николаевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1988. – 12л.
1158095
  Чудиновских О.С. Системы сбора данных о внешней трудовой миграции в современной России // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2008. – № 6. – С. 6-12. – ISSN 0320-8168
1158096
  Герман М.А. Системы сбора и обработки космической информации, используемые в США : Учебное пособие / М.А. Герман, В.Ф. Говердовский. – Ленинград, 1988. – 70с.
1158097
   Системы сбора и первичной обработки измерительной информации. – Новосибирск, 1973. – 135с.
1158098
   Системы сбора и предварительной обработки данных информационно-вычисилтельных комплексов. – Томск, 1988. – 91с.
1158099
  Васильев В.И. Системы связи / В.И. Васильев. – Москва, 1987. – 279 с.
1158100
   Системы связи с использованием искусственных спутников Земли. – Москва : Мир, 1964. – 293 с.
1158101
  Петрович Н.Т. Системы связи с шумоподобными сигналами / Н.Т. Петрович, М.К. Размахнин. – Москва, 1969. – 232 с.
1158102
  Каган Б.М. и др. Системы связи УВМ с объектами управления в АСУ ТП / Б.М. и др. Каган. – М, 1978. – 303с.
1158103
  Письменный Г.В. Системы силомоментного очувствления роботов / Г.В. Письменный. – Москва : Машиностроение, 1990. – 93с.
1158104
  Векуа Н.П. Системы сингулярных интегральных уравнений и некоторые граничные задачи / Н.П. Векуа. – Москва-Ленинград, 1950. – 252с.
1158105
  Векуа Н.П. Системы сингулярных интегральных уравнений и некторые граничные задачи / Н.П. Векуа. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1970. – 380с.
1158106
  Дуйшеев Э. Системы сингулярных интегро-дифференциальных уравнений с малым параметром при одной из производных / Э. Дуйшеев. – Фрунзе
2. – 1989. – 99с.
1158107
  Линдсей В. Системы синхронизации в связи и управлении / В. Линдсей. – Москва, 1978. – 600 с.
1158108
  Леонг-Хонг Системы словарей-справочников данных / Леонг-Хонг, Б. Плагман. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 312с.
1158109
  Казанский В.Н. Системы смазывания паровых турбин / В.Н. Казанский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1986. – 152с.
1158110
  Евланов Л.Г. Системы со случайными параметрами. / Л.Г. Евланов. – М., 1976. – 568с.
1158111
  Патяева Е.Ю. Системы социокультурного мотивирования "этос", "социальное поле", "диспозитив" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 81-94. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1158112
  Патяева Е.Ю. Системы социокультурного мотивирования: концептуальная модель // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 24-41. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1158113
  Сабаев Ф Е. Системы сравнения для нелинейных дифференциальных уравнений / Ф Е. Сабаев. – М, 1980. – 192с.
1158114
  Топчеев Ю.И. Системы стабилизации / Ю.И. Топчеев. – М, 1974. – 248с.
1158115
  Кузовков Н.Т. Системы стабилизации летательных аппаратов / Н.Т. Кузовков. – М, 1976. – 304с.
1158116
   Системы стабилизированного тока. – Киев : Наукова думка, 1976. – 176 с.
1158117
  Сапаров В.Е. Системы стандартов в электросвязи и радиоэлектронике / В.Е. Сапаров, Н.А. Максимов. – Москва : Радио и связь, 1985. – 248 с.
1158118
  Плошко Б.Г. Системы статистических показателей / Б.Г. Плошко. – Ленинград, 1971. – 92 с.
1158119
  Фомин С.В. Системы счисления / С.В. Фомин. – 3-е. – М.
вып. 40. – 1975. – 48с.
1158120
  Фомин С.В. Системы счисления / С.В. Фомин. – 5 изд. – Москва : Наука, 1987. – 45с. – (Популярные лекции по математике ; Вып. 40)
1158121
  Ковриженко Г.А. Системы счисления и двоичная арифметика / Г.А. Ковриженко. – К., 1984. – 79с.
1158122
  Ильин В.А. Системы телемеханики для рассредоточенных объектов. / В.А. Ильин. – М.-Л., 1960. – 112с.
1158123
   Системы телеобработки. – Рига, 1977. – 198с.
1158124
  Ллойд Дж. Системы тепловидения / Дж. Ллойд. – Москва, 1978. – 414 с.
1158125
  Батенко А.П. Системы терминального управления. / А.П. Батенко. – М., 1984. – 161с.
1158126
  Венгеровский Л.В. Системы термостатирования в радиоэлектронике / Л.В. Венгеровский, А.Х. Вайнштейн. – Ленинград, 1969. – 80 с.
1158127
   Системы технического зрения. – Ленинград : Машиностроение, 1988. – 423с.
1158128
   Системы технического зрения. – М., 1991. – 199с.
1158129
  Письменный Г.В. Системы технического зрения в робототехнике / Г.В. Письменный. – Москва : Машиностроение, 1991. – 88 с.
1158130
  Самойлов Владимир Александрович Системы технического обеспечения жизнедеятельности изолированных организмов : Автореф... канд. техн.наук: 03.00.02 / Самойлов Владимир Александрович; АН СССР. Сибирское отделение. Ин-т физики. – Красноярск, 1979. – 27л.
1158131
  Дубровин Ф.Е. Системы технологий / Ф.Е. Дубровин; Одесс. гос. эконом. ун-т. Инженерная академ. Украины; Под ред.: В.В. Деречина. – Одесса : Латстар. – ISBN 966-7553-85-X
Ч.1 : Основные категории. – 2001. – 200с.
1158132
  Деречин В.В. Системы технологий / Одес. гос. эконом. ун-т. Инженерная академ. Украины; Под ред.: В.В. Деречина. – Одесса : Латстар. – ISBN 966-7553-81-7
Ч.2 : Основные промышленные отрасли. – 2001. – 300с. – На обложке автор Ф.Е.Дубровин
1158133
  Власов В.Е. Системы технологического обеспепения качества компонентов микроэлектронной аппаратуры / В.Е. Власов, В.П. Захаров, А.И. Коробов. – Москва : Радио и связь, 1987. – 156 с.
1158134
  Кудинов С.А. Системы транспорта / С.А. Кудинов. – Киев, 1983. – 158с.
1158135
  Поммаре Ж. Системы управлений с частными производыми и псевдогрупы Ли / Ж. Поммаре. – М., 1983. – 398с.
1158136
  Захаров В.Н. Системы управления / В.Н. Захаров. – М., 1972. – 344с.
1158137
   Системы управления. – М., 1973. – 233с.
1158138
  Захаров В.Н. Системы управления / В.Н. Захаров. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1977. – 423с.
1158139
   Системы управления. – Москва : Наука, 1978. – 119 с.
1158140
  Вилья М. Системы управления / М. Вилья. – Таллин, 1984. – 232с.
1158141
  Вялья М.К. Системы управления / М.К. Вялья. – Таллин, 1984. – 230с.
1158142
  Дегтяр В.У. Системы управления базами данных : Обзор. Мат. методы исслед. в геологии / В.У. Дегтяр. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 33 с.
1158143
   Системы управления базами данных. – М., 1991. – 53с.
1158144
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 1. – 1996
1158145
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 2. – 1996
1158146
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 3. – 1996
1158147
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 4. – 1996
1158148
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 5. – 1996
1158149
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 6. – 1996
1158150
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 1. – 1997
1158151
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 2. – 1997
1158152
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 3. – 1997
1158153
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 4. – 1997
1158154
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 5. – 1997
1158155
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 6. – 1997
1158156
  Крамм Р. Системы управления базами данных Альфа BASE2 и Дельта BASE3 для персональных компьютеров / Р. Крамм. – М., 1988. – 383с.
1158157
   Системы управления базами данных для ЕС ЭВМ. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 224с.
1158158
  Наумов А.Н. Системы управления базами данных и знаний : Справ. изд. / А.Н. Наумов, А.М. Вендров, В.К. и др. Иванов. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 352 с. – ISBN 5-279-00509-6
1158159
   Системы управления базами данных с многоуровневой архитектурой. – М., 1980. – 128с.
1158160
   Системы управления базами данных семейства "Банк". – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 158с.
1158161
  Казарицкий С.Д. Системы управления базами данных. / С.Д. Казарицкий. – М., 1978. – 24с.
1158162
   Системы управления гибким автоматизированным производством. – Киев : Вища школа, 1987. – 383с.
1158163
  Ястребов В.С. Системы управления движением робота / В.С. Ястребов, А.М. Филатов. – М., 1979. – 176с.
1158164
  Королев В.В. Системы управления и защиты АЭС / В.В. Королев. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 125 с.
1158165
  Королев В.В. Системы управления и защиты критических стендов / В.В. Королев, Е.С. Матусевич. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 95 с. : ил. – Библиогр.: с. 91-93 (70 назв.
1158166
  Паньшин Б.Н. Системы управления индустриальной информационной технологией. / Б.Н. Паньшин. – Киев : Наукова думка, 1992. – 260с.
1158167
   Системы управления информационных сетей. – Москва : Наука, 1983. – 203с.
1158168
  Метт Ю А. Системы управления каталитическими процессами вторичной переработки нефти / Ю А. Метт. – Баку, 1991. – 331с.
1158169
   Системы управления качеством : Рекоменд. указ. лит. в помощь лектору. – Москва : Знание, 1980. – 48с.
1158170
  Пролейко В.М. Системы управления качеством изделий микроэлектроники : (Теория применения) / В.М. Пролейко, В.А. Абрамов, В.Н. Брюнин; [предисл. проф. В.Н. Сретенского]. – Москва : Советское радио, 1976. – 223 с. : ил. – Библиогр.: с. 215-219
1158171
  Федосов Е.А. Системы управления конечным положением в условиях противодействия среды / Е.А. Федосов, В.В. Инсаров, О.С. Селивохин. – Москва : Наука, 1989. – 271 с.
1158172
  Козлов В.И. Системы управления летательными аппаратами / В.И. Козлов. – М., 1972. – 126с.
1158173
  Боднер В.А. Системы управления летательными аппаратами / В.А. Боднер. – М, 1973. – 504с.
1158174
   Системы управления лучевых технологических установок. – К., 1988. – 271с.
1158175
  Ильиных Ю.В. Системы управления манипуляцинных роботов / Ю.В. Ильиных. – Л.
1. – 1980. – 88с.
1158176
  Медведев В.С. Системы управления манипуляционных роботов / В.С. Медведев. – М, 1978. – 416с.
1158177
  Багдасаров Р.Э. Системы управления механическими нейтронными прерывателями : Автореф... канд.техн.наук: 260 / Багдасаров Р.Э.; ОИЯИ. ЛНФ. – Дубна, 1971. – 24л.
1158178
  Разумнова Л. Системы управления налогами в КНР и на Тайване // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 10. – С. 84-87. – ISSN 0131-2227
1158179
  Айдрус З И.А. Системы управления обучением как фактор повышения конкурентоспособности российских вузов / З И.А. Айдрус, Р.Р. Асмятуллин // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 6, июнь. – С. 63-68. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены системы управления обучением как фактор повышения конкурентоспособности российских вузов. Современные темпы развития мировой экономики и общества в целом предъявляют все более высокие требования к подготовке кадров. Использование новых ...
1158180
  Шиянов А.И. Системы управления перегрузочных манипуляторов АЭС с ВВЭР / А.И. Шиянов, М.И. Герасимов, И.В. Муравьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 175 с.
1158181
  Ястребов В.С. Системы управления подводных аппаратов-роботов / В.С. Ястребов, А.М. Филатов. – М., 1983. – 87с.
1158182
  Мельничук Л.П. Системы управления полупроводниковыми модуляционными преобразователями с промежуточным звеном высокой частоты и синусоидальной формой выходного напряжения / Л.П. Мельничук. – Киев, 1979. – 39 с.
1158183
  Врублевская З.А. Системы управления промышленным транспортом: Библиографический указатель 1961-1976 гг. : Библиографический указатель / АН УССР; Ин-т кибернетики; Центр.науч.б-ка; Сост.: З.А.Врублевская и др. – Киев : Наукова думка, 1981. – 342с.
1158184
   Системы управления промышленными роботами и манипуляторами. – Л., 1980. – 182с.
1158185
   Системы управления процессом обучения графическим дисциплинам. – Рига, 1974. – 158с.
1158186
   Системы управления с адаптацией. – К., 1986. – 83с.
1158187
  Стеклов В.К. Системы управления с безредукторным приводом / В.К. Стеклов, Р.Э. Милько. – Киев : Техніка, 1983. – 120 с.
1158188
  Цискаридзе Р.В. Системы управления с инвариантной нормой и близкие к ним : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Цискаридзе Р.В.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 15л.
1158189
  Гостев В.И. Системы управления с цифровыми регуляторами / В.И. Гостев. – Киев : Тэхника, 1990. – 280 с.
1158190
  Острем К. Системы управления с ЭВМ / К. Острем, Б. Виттенмарк. – М., 1987. – 480с.
1158191
   Системы управления техническими средствами. – К., 1992. – 79с.
1158192
   Системы управления технологическими процессами. – Новочеркасск, 1986. – 140с.
1158193
   Системы управления тиристорными преобразователями частоты / В.А. Бизиков, В.Н. Миронов, С.Г. Обухов, Р.Н. Шамгунов; Обухов С.Г., Миронов В.Н. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 144 с.
1158194
  Синяков А.Н. Системы управления упругими подвижными объектами / А.Н. Синяков. – Л., 1981. – 200с.
1158195
  Дашевский Л.Н. Системы управления химической промышленностью и химической технологией с применением вычислительной техники. / Л.Н. Дашевский. – К., 1970. – 34с.
1158196
  Карпов Ю.К. Системы управления чертежными автоматами. / Ю.К. Карпов. – М., 1977. – 135с.
1158197
  Шевяков А.А. и др. Системы упрвления ракетных двигателей и энергетических установок / А.А. и др. Шевяков. – М., 1985. – 183с.
1158198
  Шварцбурд С.И. Системы уравнений / С.И. Шварцбурд. – Москва, 1955. – 96 с.
1158199
  Курбатова Н.М. Системы уравнений первого порядка с вещественными характеристиками : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.02. / Курбатова Н. М.; БГУ. – Минск, 1991. – 14л.
1158200
  Таланов В.А. Системы уравнений транспортного типа с приложением к комбинаторике. Уч. пособие / В.А. Таланов, В.Н. Шевченко. – Горький, 1978. – 44с.
1158201
  Быков Р.Е. и др. Системы учебного телевидения / Р.Е. и др. Быков. – М., 1987. – 78с.
1158202
  Шахгильдян В.В. Системы фазовой автоподстройки частоты / В.В. Шахгильдян, А.А. Ляховкин. – изд. 2-е, доп. – Москва : Связь, 1972. – 447 с.
1158203
  Клэппер Д. Системы фазовой и частотной автоподстройки частоты: следящие демодуляторы сигналов с угловой модуляцией / Д. Клэппер. – М., 1977. – 439с.
1158204
  Леонов Г.А. Системы фазовой синхронизации в аналоговой и цифровой схемотехнике : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.А. Леонов, С.М. Селеджи. – Санкт-Петербург : Невский Диалект, 2002. – 112с. – ISBN 5-7940-0100-3
1158205
   Системы фазовой синхронизации с элементами дискретизации / В.В. Шахгильдян, А.А. Ляховкин, В.Л. Карякин, В.А. Петров, В.Н. Федосеева; Шахгильдян В.В. – Москва : Радио и связь, 1989. – 318 с.
1158206
  Виестур У.Э. Системы ферментации / У.Э. Виестур, А.М. Кузнецов, В.В. Савенков; АН ЛатвССР; Ин-т микробиологии. – Рига : Зинатне, 1986. – 368 с. : ил.., табл. – Бібліогр.: с. 327-358
1158207
  Михайлов О.И. Системы фоторегистрации и обработки снимков с пузырьковой камеры скат. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Михайлов О.И.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1978. – 28л.
1158208
  Дороднов А.А. Системы функционалов Гаусса и их применение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Дороднов А.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1971. – 11л.
1158209
  Певзнер Системы цветного телевидения / Певзнер, БМ. – Ленинград : Энергия, 1969. – 232 с.
1158210
  Садыков С.С. Системы цифровой обработки избражений / С.С. Садыков. – Ташкент, 1988. – 168с.
1158211
   Системы частотного управления синхронно-реактивными двигателями / Е.М. Берлин, Б.А. Егоров, В.Д. Кулик, И.С. Скосырев. – Ленинград : Энергия, 1968. – 132 с. – (Библиотека по автоматике / Е.М.Берлин, Б.А.Егоров, В.Д.Кулик ; Вып. 327)
1158212
  Шеридан Т.Б. Системы человек - машина. / Т.Б. Шеридан, У .Р. Феррелл. – М., 1980. – 399с.
1158213
  Олещук В.А. Системы Черча-Россера и их применение : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Олещук В. А.; КГУ. – Киев, 1987. – 17л.
1158214
  Олещук Владимир Александрович Системы Черча-Россера и их применение : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Олещук Владимир Александрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 126л. – Бібліогр.:л.114-124
1158215
  Митропольский Ю.А. Системы эволюционных уравнений с периодическими и условно-периодическими коэффициентами / Ю.А. Митропольский. – Киев : Наукова думка, 1984. – 214 с.
1158216
  Ивахненко А.Г. Системы эвристической самоорганизации в технической кибернетике / А.Г. Ивахненко. – К, 1971. – 372с.
1158217
  Жабо Н.И. Системы экологических терминов русского и французского языков: типология, семантика и функции / Н.И. Жабо. – Москва : Российский университет дружбы народов, 2015. – 124, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 98-115. – ISBN 978-5-209-06276-9
1158218
   Системы экономической информации. – М., 1967. – 151с.
1158219
   Системы экспресс-обработки данных в реальном масштабе времени. – К., 1979. – 94с.
1158220
  Растригин Л.А. Системы экстремального управления / Л.А. Растригин. – М, 1974. – 630с.
1158221
  Мандровский-Соколов Системы экстремального управления при случайных возмущениях / Мандровский-Соколов, А.А. Туник. – К., 1970. – 172с.
1158222
  Дрейзен И.Г. Системы электронного управления акустикой залов и радиовещательных студий : Звукоусиление, амбиофония, стереофония / И.Г. Дрейзен. – Москва, 1967. – 112 с.
1158223
  Величко Николай акимович Системы Электропитания вентильных двигателей для аппаратов точной магнитной записи. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Величко Николай акимович; НАН Украины ин-т электродинамики. – К., 1994. – 16л.
1158224
  Лукин И.И. Системы электроснабжения летательных аппаратов гражданской авиации / И.И. Лукин. – К.
ч. 1. – 1967. – 192с.
1158225
  Жаркин А.Ф. Системы электроснабжения с источниками распределенной генерации / А.Ф. Жаркин, С.П. Денисюк, В.А. Попов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Наукова думка, 2017. – 230, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 220-229. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1571-5
1158226
   Системы энергетики - тенденции развития и методы управления. – Иркутск
Т. 1. – 1980. – 299 с.
1158227
   Системы энергетики - тенденции развития и методы управления : Системные исследования развития энергетики. – Иркутск
Т. 2 : Системные исследования развития энергетики. – 1980. – 143 с.
1158228
   Системы энергетики - тенденции развития и методы управления. – Иркутск
Т. 3. – 1980. – 138 с.
1158229
   Системы энергетики - тенденции развития и методы управления. – Иркутск
Т. 4. – 1980. – 87 с.
1158230
  Пыльдяэ Я.Р. Системы эстонского стихосложения и черты развития силлабо-тонической системы 20 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пыльдяэ Я.Р. ; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 40 c.
1158231
  Большаков А.Ю. Системы ядернофизического опробования для управления качеством руд / А.Ю. Большаков. – Ленинград : Недра, 1979. – 188с.
1158232
  Антомонов Ю.Г. Системы. Сложность. Динамика / Ю.Г. Антомонов. – Київ, 1969. – 127с.
1158233
   Системы: декомпозиция, оптимизация и управление. – Москва : Машиностроение, 1986. – 495 с.
1158234
   Системы: математические методы описания, САПР и управления. – Калинин, 1989. – 159 с.
1158235
  Уемов А.И. Системый подход и общая теория систем / А.И. Уемов. – Москва, 1978. – 272с.
1158236
  Петровская М.ф. Систматизация документальных материлов в советских архивах / М.ф. Петровская. – М., 1959. – 76с.
1158237
  Фрумкин М.А. Систолические вычисления. / М.А. Фрумкин. – М., 1990. – 189с.
1158238
  Кухарев Г.А. Систолические процессоры для обработки сигналов / Г.А. Кухарев. – Минск, 1988. – 124с.
1158239
   Систолические структуры. – Москва : Радио и связь, 1993. – 416 с.
1158240
  Завьялов А.И. Систолический объем сердца / А.И. Завьялов. – Минск : Полымя, 1981. – 7 с.
1158241
  Кожем"яко Андрій Вікторович Систолічні структури для багатооперандної обробки векторних даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Кожем"яко А.В.; Вінницьк. нац. техніч. ун-тет. – Вінниця, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 28 назв
1158242
  Сейтлиев К. Систр : избранные стихи / К. Сейтлиев. – Ашхабад : Туркменгиз, 1944. – 51 с.
1158243
  Бережной А.И. Ситаллы и фотоситаллы / А.И. Бережной. – М, 1966. – 348с.
1158244
  Личутин В.В. Ситальцы / В.В. Личутин. – М., 1991. – 507с.
1158245
   Ситез і ДСК-дослідження нових азополімерів на основі естерів метакрилової кислоти / О.М. Надтока, Л.А. Ольховик, В.Г. Сиромятніков, В.П. Привалко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-53. – (Хімія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Отримано нові полімери та кополімери на основі азоестерів метакрилової кислоти, що мають замісники різної природи та різну довжину алкільних спейсерів в азобензольних фрагментах. Досліджено температурні характеристики отриманих полімерів. The new ...
1158246
  Капочюте Е.Ю. Ситема Кобол М5000 / Е.Ю. Капочюте, С Э. Паулаускас, . – М., 1979. – 247с.
1158247
  Рижкова А. Ситема професійної освіти Австрії: сучасний стан та прблеми // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 62, ч. 2. – С. 145-150. – ISSN 2077-1827
1158248
   Ситенко Олексій Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 373-374 : фото
1158249
  Оноприенко В.В. Ситетические и стереохимические исследования в области тетрациклинов : Автореф... канд. хим.наук: / Оноприенко В. В.; АН СССР, ин-т хим. природ. соед. – М., 1964. – 20л.
1158250
  Мойсєєв В.А. Ситетичні алмази / В.А. Мойсєєв. – Київ : Наукова думка, 1974. – 94с.
1158251
  Разлацкий А.Б. Ситихи / А.Б. Разлацкий. – Куйбышев, 1970. – 80с.
1158252
  Загороднюк Ю.А. Ситком як актуальна форма комічного в масовій культурі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 278-283. – ISSN 2076-1554
1158253
  Сапов В.Г. Ситный хлеб / В.Г. Сапов. – Барнаул, 1982. – 168с.
1158254
  Байтемиров Н. Сито жизни / Н. Байтемиров; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1977. – 319 с.
1158255
  Байтемиров Н. Сито жизни : романы / Н. Байтемиров; пер. с кирг. С.Шевелева. – Москва : Известия, 1990. – 587 с.
1158256
  Байтеміров Н. Сито життя / Н. Байтеміров. – Київ, 1986. – 256 с.
1158257
   Ситор Ситуморанг : Библиогр. указ. – Москва, 1977. – 67с. – (Писатели зарубеж. стран)
1158258
   Ситстема комсомольской работы в школе. – М., 1982. – 159с.
1158259
  Терновець О.М. Ситстема профілактики соціального сирітства в діяльності соціального педагога // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 48-57. – ISSN 1817-3764
1158260
  Русли М. Ситти Нурбая. История несчастной любви. / М. Русли. – М., 1961. – 279с.
1158261
  Седнев В.В. Ситуалогическая экспертиза: теоретико-методологическое обоснование / В.В. Седнев, Л.Г. Бордюгов // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 18-25. – ISSN 1992-4437
1158262
  Матюша В.І. Ситуативна та експлікативна асиметрії у перекладі драматичних творів та кінофільмів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 99-104


  Стаття присвячена вивченню застосування ситуативної та експлікативної асиметрії у перекладі англомовних драматичних творів та фільмів українською мовою. Простежено спорідненість цих жанрів та підходів до їх перекладу. В статье исследовано применения ...
1158263
  Дорда С.В. Ситуативная обусловленность оценочных высказываний // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 187--189. – Бібліогр.: Лит.: с. 189; 13 п. – ISSN 1729-360Х


  Каяття є контекстно обумовленним комунікативним феноменом. Важливою характерною рисою висловлювання каяття є їх функціонування в комунікативних ситуаціях конфлікта. Роль адресанта в загальній ситуації конфлікту надзвичайна. Repentance is bound ...
1158264
  Чувакин А.А. Ситуативная речь / А.А. Чувакин. – Барнаул, 1987. – 106с.
1158265
  Карпенко В.В. Ситуативний аналіз в структурі історико-філософського дослідження // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 129-130
1158266
  Волощук І.І. Ситуативний аспект вираження іронічної оцінки // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 31-34. – (Філологічні науки)
1158267
  Алексєєва К.І. Ситуативний характер морально-мовних феноменів у філософії Ф. Ніцше // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 59-61


  "... Аналіз поняття ситуації у філософській антропології передбачає звернення до ідей Фридрих Ніцше. У своєму філософському проекті він намагався відновити втрачену і забуту "єдність мислення та життя". Мислення має активуватися життям, яке, своєю ...
1158268
  Шевцова Л. Ситуативні завдання з розвитку зв"язного мовлення у 6 класі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.7-9
1158269
  Андрійчук В.Г. Ситуативні колізії наслідків впливу фінансової кризи та спорадичні потуги їх локалізації в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 16-19
1158270
  Андрійчук В.Г. Ситуативні колізії турбулентності світового господарства й невідкладність впровадження інноваційно-модернізаційної моделі розвитку вітчизняної економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 343-349. – ISSN 0321-0499
1158271
  Алєксєєва К.І. Ситуативність існування: гранична ситуація і повсякденність // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 172-177. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглядається поняття ситуативності у його екзистенційному і повсякденному вимірі. Ситуація постулюється як сутнісний модус людського існування.
1158272
  Осинов С.Н. Ситуативно-методологические аспекты создания системы мониторинга за уровнем воды // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 82-84. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1158273
  Канонич С.И. Ситуативно-речевая грамматика испанского языка. / С.И. Канонич. – М., 1979. – 208с.
1158274
  Тарасова Вера Ивановна Ситуативное употребление перфектных форм настоящего времени в современной английской диалогической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тарасова Вера Ивановна; МВ и ССО УССР. Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 21л.
1158275
  Тарасова Вера Ивановна Ситуативное употребление перфектных форм настоящего времени в современной английской диалогической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тарасова Вера Ивановна; МВ и ССО УССР. Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 21л.
1158276
  Гусев Станислав Сергеевич Ситуативность коммуникативных действий // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 51-60. – Бібліогр.: с. 54, 56, 58-59. – ISSN 0042-8744
1158277
  Петроченко Г.Г. Ситуативные задачи в педагогике / Г.Г. Петроченко. – Минск, 1990. – 223с.
1158278
  Сахарова Т.Е. Ситуативные упражнения для обучения немецкой диалогической речи студентов первых курсов языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: / Сахарова Т. Е.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 30л.
1158279
  Маруфова Папп С.Б. Ситуативные упражнения и задания по русскому языку. / Папп С.Б. Маруфова. – Душанбе, 1979. – 148с.
1158280
  Фесенко Евгений Владимирович Ситуации совершения хулиганских действий : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Фесенко Евгений Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1979. – 207л.
1158281
  Шкурко Ю.С. Ситуационная структура процесса социальных изменений: теоретико-методологические предположения // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 2 (51). – С. 72-82. – ISSN 1029-8053
1158282
  Поспелов Д.А. Ситуационное управление / Д.А. Поспелов. – М, 1986. – 284с.
1158283
  Селюгин А.А. Ситуационное управление в АСУ процессом обжига цементного клинкера. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.07 / Селюгин А.А.; АН Кирг.ССР.Отдел.физ-мат.и техн.наук. – Фрунзе, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.18-19
1158284
  Бурлаков М.В. Ситуационное управление в системах массового обслуживания. / М.В. Бурлаков. – Киев, 1991. – 158с.
1158285
  Мелихов А.Н. и др. Ситуационные советующие системы с нечеткой логикой / А.Н. и др. Мелихов. – Москва : Наука, 1990. – 271 с.
1158286
  Ионова Е. Ситуация в Киргизии и перспективы российско-киргизских отношений // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 12 (234). – С. 71-78. – ISSN 1998-1813
1158287
   Ситуация в Краснодарском крае на примере консалтинговой компании MACON Realty Group : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 22
1158288
  Васильев Р.Ф. Ситуация в советском строительстве / Р.Ф. Васильев. – Москва, 1986. – 79с.
1158289
  Розин В.М. Ситуация в современной науке и трансформация психологии и педагогики // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 10. – С.21-24.
1158290
  Пахомов Ю. Ситуация в Украине: предкризис, кризис, посткризис / Ю. Пахомов, С. Пахомов // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
1158291
  Желенина И.А. Ситуация и консенсус // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 1. – С.17-25
1158292
  Дубянский А.М. Ситуация разлуки в древнетамильской поэзии (тема муллеи) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.06 / Дубянский А.М. ; МГУ. – Москва, 1974. – 22 с.
1158293
  Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать / А.С. Белкин. – М., 1991. – 168с.
1158294
  Чупринин С.И. Ситуация: борьба идей в современ. лит. / С.И. Чупринин. – Москва, 1990. – 45 с.
1158295
  Коновалов В.В. Ситуация: Истории из жизни подростков / В.В. Коновалов. – Л., 1986. – 220с.
1158296
  Максимова Э.М. Ситуация: очерки. / Э.М. Максимова. – М., 1987. – 176с.
1158297
  Турчак О.М. Ситуації емоційної напруги у навчальній діяльності студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 180-189. – (Психологія ; вип. 47)
1158298
  Волкова І.В. Ситуації етикетного спілкування: англійське фатичне мовлення (на матеріалі сучасної англійської прози) / І.В. Волкова, О.О. Алексєєва // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 65-70. – Бібліогр.: Літ.: с. 69-70; 16 п. – ISSN 1729-360Х
1158299
  Михайлов В. Ситуації правомірної шкоди (обставини, що виключають злочинність діяння) за кримінальним законодавством держав СНД // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 241-248. – ISSN 1993-0909
1158300
  Ковтуненко Л.П. Ситуаційна зумовленість тактики огляду місця події // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 185-190. – ISSN 0201-7245
1158301
  Синчук О.В. Ситуаційна зумовленість типових версій // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 270-278
1158302
   Ситуаційна методика навчання : український досвід : [ збірник статей ]. – Київ : Центр інновацій та розвитку, 2001. – 192 с. – ISBN 966-7345-41-6
1158303
  Ковальова Катерина Ситуаційна методика навчання як складова інтерактивних технологій у процесі викладання економіки // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 36-38. – Бібліогр.: 8 назв
1158304
  Журавель В.А. Ситуаційна обумовленість порушення кримінальних справ за ознаками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 179-188.
1158305
  Шевчук В.М. Ситуаційна обумовленість тактичних операцій при розслідуванні службових злочинів у митних органах // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 54-65
1158306
  Шевчук В.М. Ситуаційна обумовленність тактичних операцій: проблеми та перспективи дослідження // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 58-67. – ISSN 1993-0917
1158307
  Рубльов В.В. Ситуаційне лідерство в управлінні комунальними підприємствами // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/1. – С. 22-25. – ISSN 2409-1944
1158308
  Єлісєєва О.К. Ситуаційне моделювання в управлінні розвитком соціально-економічних систем / О.К. Єлісєєва, С.С. Герасименко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 265-272 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1158309
  Коваленко Н.І. Ситуаційне моделювання лізингових операцій // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 118-125 : табл. – Бібліогр.: 1 назв
1158310
  Герасимчук В.І. Ситуаційне регулювання ринку праці: методологічні та методичні аспекти / В.І. Герасимчук; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Принт Експрес, 2000. – 106с. – ISBN 966-02-2132-0
1158311
  Анісімов А.В. Ситуаційне управління: розпливчаті моделі / А.В. Анісімов, В.В. Прокопенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 152-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В даній статті запропоновано тип моделей управління складними системами, що базуються на імітації дій людини в процесі прийняття рішень. Підхід, що розглядається, в своїй основі містить ідею формалізації розпливчатих понять, які виникають при отриманні ...
1158312
  Чукурна О. Ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 39-45. – (Економіка ; вип. 5 (182)). – ISSN 1728-3817


  В статті проведений ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств, який дозволив сформувати стратегічні рішення в сфері ціноутворення на основі отриманих результатів. Зроблений висновок, що основними факторами ціноутворення на ...
1158313
  Чукурна Е.П. Ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 115-126


  В статті проведений ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств, який дозволив сформувати стратегічні рішення в сфері ціноутворення на основі отриманих результатів. Зроблений висновок, що основними факторами ціноутворення на ...
1158314
  Василенко В.А. Ситуаційний менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.А. Василенко, В.І. Шостка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 285 с. – ISBN 966-8253-11-6
1158315
  Василенко В.А. Ситуаційний менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Василенко, В.І. Шостка, О.М. Клейменов; МОНУ. – 2-ге вид. виправлене та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 370с. – ISBN 966-364-009-Х
1158316
  Бондар О.В. Ситуаційний менеджмент : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.В. Бондар ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооп. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 325, [1] с. : табл. – ISBN 978-611-01-0004-5


  Подано навчально-методичний матеріал, включений до програми навчальної дисципліни "Ситуаційний менеджмент". Розроблено з метою надання методичної допомоги при самостійному вивченні дисципліни, запропоновано методичні рекомендації до вивчення кожної т
1158317
  Ковтуненко Л.П. Ситуаційний підхід до тактики обшуку // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 175-182. – ISSN 2224-9281
1158318
  Ковтуненко Л.П. Ситуаційний підхід до тактики очної ставки // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 203-210. – ISSN 0201-7245
1158319
  Веліканов С.В. Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 173-179. – ISSN 0201-7245
1158320
  Салтєвський М. Ситуаційний підхід у методиці розслідування і профілактиці корупції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.48-50. – ISSN 0132-1331
1158321
  Москаленко О.А. Ситуаційні задачі як продуктивна основа сучасної системи фахового становлення майбутнього вчителя математики / О.А. Москаленко, Ю.Д. Москаленко, О.В. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 347-356. – ISSN 2312-5993
1158322
  Петренко Тетяна Григорівна Ситуаційні системи управління реального часу на базі багаторівневих моделей уявлення знань : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.03 / Петренко Тетяна Григорівна; Мін-во освіти України. Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 1999. – 17л.
1158323
  Щербань П. Ситуаційно-ігрові методики навчання / П. Щербань. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.105-113. – (Педагогічні науки)
1158324
  Отеро Л. Ситуація / Л. Отеро. – К, 1973. – 267с.
1158325
   Ситуація // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 905-906. – ISBN 966-316-069-1
1158326
  Артюх А. Ситуація в зоні АТО у дзеркалі громадської думки: рецепції етнолога // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 111-115. – ISSN 2313-8505
1158327
  Панфілов І. Ситуація в Сирії: регіональний та глобальний виміри // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 492-498
1158328
  Литвин В. Ситуація диктує необхідність рішучих дій: З виступу Голови Верховної Ради України на пленарному засіданні Верховної Ради 30 листоп. 2004 р. // Сільські вісті, 2004. – 2 грудня


  [Щодо політичної ситуації в Україні після проведення другого туру вибор. президент. кампанії 2004 р.]
1158329
  Волощук А.В. Ситуація діалогу: шлях "повернення до себе через "ти"" М. Бубера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 97-98. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1158330
  Морщакова О. Ситуація ковітальності людини у суспільному просторі сучасності // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 37-45. – ISSN 1810-2131
1158331
  Бовсунівська Т.В. Ситуація когнітивного дисонансу в сучасній жанрології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 27-33
1158332
  Янчук В.А. Ситуація людини // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 130-132
1158333
  Куликівська А.М. Ситуація міжцарювання і повстання декабристів за документами Центрального архіву стародавніх актів у Варшаві // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.188-192
1158334
  Шпак О.Г. Ситуація на внутрішньому ринку нафтопродуктів України // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 116-117. – ISSN 0367-4290
1158335
  Мірошниченко Л.Я. Ситуація письменника у романі Вільяма Голдінга "Паперові люди" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 267-274. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті переглядається усталене тлумачення роману Вільяма Голдінга "Паперові люди" (1894). Об"єктом інтересує магістральний конфлікт письменника та критика.
1158336
  Ільницький М. Ситуація пограниччя: проблема ідентичності і драми самоідентифікації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 3-9. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1158337
  Ковтуненко Л.П. Ситуація слідчої дії як самостійна категорія в криміналістиці // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 212-217. – ISSN 2224-9281
1158338
   Ситуація стосовно вживання ін"єкційних наркотиків у м. Харкові 2001 р. : Дослідження ВООЗ ін"єкційного вживання наркотиків. Друга фаза. – Київ, 2003. – 106с. – ISBN 966-8435-1-X
1158339
  Борисенко Н.Д. Ситуація суперництва у дискурсі персонажів сучасної британської драми: гендерний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 83-87
1158340
  Савченко В.Ф. Ситуація та спрямування подальшого розвитку паливно-енергетичного комплексу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 80-84
1158341
  Усанов І.В. Ситуація технологічної людяності в епоху пост // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 119-124
1158342
  Варивод Д. Ситуація тримовності: вияви та причини появи // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 18-22
1158343
  Панков Г. Ситуація ціннісного конфлікту в житії Києво-Печерського ченця Тита у контексті культуролого-релігієзнавчого осмислення // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 466-475
1158344
  Слюсаревський М.М. Ситуація як об"єкт соціально-психологічного дослідження: історіогенез і сучасний стан проблеми // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 5-24. – ISBN 978-966-8063-84-3
1158345
  Кремзикова С.Ю. Ситуація як одиниця динамічного представлення концептуалізації дійсності та її відображення у дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 211-219. – Бібліогр.: Літ.: с. 219; 18 назв
1158346
  Фесенко Є.В. Ситуація як ознака об"єктивної сторони складу злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 32-40. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье дается философское, правовое и филологическое обоснование ранее высказанного автором предложения о дополнении перечня конституционных признаков объективной стороны состава преступления понятием "ситуация". Говорится об особенностях ситуации и ...
1158347
  Кудрин В. Ситхи / В. Кудрин. – Иваново, 1946. – 79с.
1158348
   Ситцевая радуга. – Ярославль, 1972. – 95с.
1158349
  Волков И.А. Ситцевое царство / И.А. Волков. – Иваново-Вознесенск, 1925. – 167с.
1158350
  Солодарь Ц.С. Ситцевый бал / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1984. – 168с.
1158351
  Сбитнев Ю.Н. Ситчик / Ю.Н. Сбитнев. – М., 1966. – 45с.
1158352
  Радівілов Д.А. Сифатнасаб ал-"улама" як джерело з історії ібадитів // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 305-316. – ISBN 978-966-02-6446-5
1158353
  Степаньянц С.Д. Сифонофоры морей СССР и северной части Тихого океана / С.Д. Степаньянц. – Л,, 1967. – 216с.
1158354
   Сифоны с гидравлическим клапаном для срыва вакуума на трубопроводах насосных станций. – К, 1957. – 26с.
1158355
  Гаврюшенко В. Сихологічні аспекти прийняття рішення командиром у проблемних ситуаціях // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 191-197
1158356
  Курочкин В.С. Сихотворения / В.С. Курочкин. – М, 1972. – 159с.
1158357
   Сихотэ-Алинский биосферный район: принципы и методы экологического мониторинга. – Владивосток, 1981. – 148с.
1158358
   Сихотэ-Алинский биосферный район: фоновое состояние природных компонентов. – Владивосток, 1987. – 144с.
1158359
  Кринов Е.Л. Сихотэ-Алинский метеоритный дождь / Е.Л. Кринов. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 64 с.
1158360
  Шипулин Ф.К. Сихотэалинский метеорит / Ф.К. Шипулин. – Владивосток : Примиздат, 1947. – 40 с.
1158361
  Сухарчук Г.Д. Сициально-экономические взгляды политических лидеров Китая первой половины 20 века / Г.Д. Сухарчук. – М., 1983. – 227с.
1158362
  Кулагин Ю.И. Сициальные функции и системные признаки политических элит: анализ современных концепций / Ю.И. Кулагин, Н.А. Латыгина // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 122-131
1158363
  Кобленц А.Н. Сицилианская защита / А.Н. Кобленц. – М., 1955. – 184с.
1158364
  Симонян К. Сицилианская защита : роман / К. Симонян. – Москва : Советский писатель, 1977. – 256 с.
1158365
  Гуфельд Э.Е. Сицилианская защита / Э.Е. Гуфельд. – Киев : Здоров"я, 1989. – 165с.
1158366
  Свешников Е.Э. Сицилианская защита система 5... е7-е5 / Е.Э. Свешников. – М., 1988. – 255с.
1158367
  Моисеев О.Л. Сицилианская защита. / О.Л. Моисеев, И Г. Равинский, . – М, 1986. – 206с.
1158368
  Каспаров Г.К. Сицилианская защита: Схевенинген / Г.К. Каспаров, А.С. Никитин. – М., 1984. – 240с.
1158369
  Фролов Э.Д. Сицилийская держава Дионисия. / Э.Д. Фролов. – Л, 1979. – 160с.
1158370
  Витторини Э. Сицилийские беседы / Э. Витторини. – Москва, 1983. – 127с.
1158371
  Кипнис Борис Сицилийский крючок для Фюрера : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 58-65 : Фото
1158372
  Льюис Н. Сицилийский специалист / Н. Льюис. – М., 1981. – 336с.
1158373
  Рубанов Сергей Сицилия без мафии // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 70-81 : фото
1158374
  Визель Михаил Сицилия. Жизнь на вулкане // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 60-67 : фото
1158375
  Павлова Ольга Сицилия. Огни большого острова // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 124-133 : фото. – ISSN 1029-5828
1158376
   Сицилия. Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 97-102
1158377
  Колесниченко Т. Сич.Комедія на 3 дії. / Т. Колесниченко. – Харків, 1928. – 39с.
1158378
  Кочура П. Сичі на дзвіниці : роман / П. Кочура. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 376 с.
1158379
  Краснов Г И. Сиявский бор / Г И. Краснов, . – Новосибирск, 1962. – 56с.
1158380
  Долинский Д.М. Сияет день / Д.М. Долинский. – Ростов -на-Дону, 1978. – 94с.
1158381
   Сияжар: Сказание мордовского народа. – Саранск, 1976. – 240с.
1158382
   Сияжар: Сказания мордов. народа. – М, 1989. – 302с.
1158383
   Сияйте, ленинские звезды!. – Ставрополь, 1965. – 33 с.
1158384
  Нежный А.И. Сияла Оптина Пустынь / А.И. Нежный. – М., 1989. – 158с.
1158385
  Кабарин Ф.В. Сияние базальтовых гор. / Ф.В. Кабарин. – Кишинев, 1956. – 336с.
1158386
  Кабарин Ф.В. Сияние базальтовых гор. / Ф.В. Кабарин. – Саратов, 1957. – 343с.
1158387
  Тапхаев Л. Сияние в Саянах : стихи / Л. Тапхаев; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1976. – 64 с.
1158388
  Архипов П.П. Сияние звезд / П.П. Архипов. – Москва, 1971. – 192с.
1158389
   Сияние Каракума. – Ашхабад, 1978. – 471с.
1158390
  Палехов Р.Я. Сияние над Большим Хингом / Р.Я. Палехов. – Хабаровск, 1956. – 366с.
1158391
  Величко В.А. Сияние Севера / В.А. Величко. – Москва, 1946. – 38с.
1158392
   Сияние Севера. – М, 1978. – 429с.
1158393
  Холмс Ханна Сияние синевы зимородки : в погоне за птицей / Холмс Ханна, Джеймс Чарли Гамильтон // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 142-151 : Фото
1158394
  Куликов В.Г. Сияние славы. / В.Г. Куликов. – М., 1990. – 303с.
1158395
  Федотовских М.В. Сиянье. / М.В. Федотовских. – М., 1972. – 95с.
1158396
  Котляр Павел Сиятельные особенности // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 215-221 : фото
1158397
  Хаксли Э. Сияющее Эльдорадо / Э. Хаксли. – М., 1976. – 311с.
1158398
  Кинг Стивен Сияющий / Кинг Стивен. – Баку : Олимп, 1996. – 436с. – (Мир мистики). – ISBN 5-87860-036-6
1158399
  Решетов Владимир Сияющий кристалл : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 130-136 : Фото
1158400
  Глазовий Андрій Сіамська принцеса з Волині // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 70-72 : фото
1158401
  Чорногуз О.Ф. Сіамський слон : гуморески / О.Ф. Чорногуз. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 169 с.
1158402
  Кадніков Олександр Сіань. Серце Китаю // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 102-111 : фото
1158403
  Джаман В.О. Сібурбанізаційні процеси у староосвоєних районах (на прикладі Західноукраїнського макрорегіону) // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 49-54. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1158404
  Колесник С. Сівач розумного, доброго, вічного // Сільські вісті. – Київ, 2000. – 11 липня (№ 75). – С. 2


  До 80-річчя з дня народження ветерана КНУ імені Тараса Шевченка Павла Максимовича Федченка.
1158405
  Довгий О.П. Сівачі : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 107 с.
1158406
  Сарян Г. Сівачі світла : вірші / Г. Сарян. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 147 с.
1158407
  Лис В. Сівачі, що вірять у майбутній добрий урожай // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 6


  Про книгарню "Є"
1158408
  Томенко М.Д. Сівба : поезії / М.Д. Томенко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 142 с.
1158409
  Балушок В. Сіверська земля - перша жертва "Русского мира" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 15


  Як відомо, російські "собиратели земель" заявляють про "исконную" належність територій на Сході України російській державі. Навіть заселення їх українцями подається як привласнення ними земель, споконвічно належних Росії, — Слобожанщина, мовляв, ...
1158410
   Сіверщина. – Чернігів, 2000
1158411
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 5. – 2012. – 383 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1158412
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 6. – 2013. – 547 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158413
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 7. – 2014. – 327 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158414
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 8. – 2015. – 367 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158415
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 9. – 2016. – 584 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158416
  Міщенко Д.О. Сіверяни / Д.О. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 332с.
1158417
  Міщенко Д.О. Сіверяни : Роман / Д.О. Міщенко. – Доп. і випр. вид. – Київ : ДЛВ, 1961. – 236с.
1158418
  Міщенко Д.О. Сіверяни : Роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро, 1969. – 239с.
1158419
  Міщенко Д. Сіверяни / Д. Міщенко. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 390с. – В кн. також: Останній похід короля/ Іван Корбач. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-25-2
1158420
   Сіверяни пишуть Грушевському / / Підготували до друку Ю. Мицик, В. Денис, Ф. Мороз // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 4. – С. 59-62
1158421
  Куриленко В. Сіверяни. Округа міст Радичева і Новгорода-Сіверського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 1. – С.104-106
1158422
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 1. – 1995
1158423
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 3. – 1995
1158424
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 4. – 1995
1158425
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 5. – 1995
1158426
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 6. – 1995
1158427
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 1. – 1996
1158428
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 2/3. – 1996
1158429
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 5. – 1997
1158430
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів
№ 1. – 1998
1158431
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів
№ 2. – 1998
1158432
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 3. – 1998
1158433
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 1998
1158434
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів
№ 5. – 1998
1158435
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів
№ 6. – 1998
1158436
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий журнал. – Чернігів
№ 1. – 1999
1158437
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2. – 1999
1158438
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 3. – 1999
1158439
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 1999
1158440
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 5. – 1999
1158441
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 6. – 1999
1158442
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 1. – 2000
1158443
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2. – 2000
1158444
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 3. – 2000
1158445
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 2000
1158446
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 5. – 2000
1158447
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 6. – 2000
1158448
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 1. – 2001
1158449
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2. – 2001
1158450
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 3. – 2001
1158451
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів, 1994-
№ 4. – 2001
1158452
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів, 1994-
№ 5. – 2001
1158453
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів, 1994-
№ 6. – 2001
1158454
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 1. – 2002
1158455
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2. – 2002
1158456
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 3. – 2002
1158457
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 2002
1158458
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 5. – 2002
1158459
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 6. – 2002
1158460
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 1. – 2003
1158461
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2/3. – 2003
1158462
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 2003
1158463
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 5/6. – 2003
1158464
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 1. – 2004
1158465
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2/3. – 2004
1158466
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 2004
1158467
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 5/6. – 2004
1158468
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів
№ 2 (128). – 2016. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158469
   Сіветската демокрация. – София, 1948. – 15с.
1158470
  Шумилов Олександр Сівітлий посланець в Україні // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 8-10


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
1158471
  Кудря С.О. Сівозміна, як основа системи землеробства // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 27-29. – ISBN 978-966-2742-92-5
1158472
   Сігал Марк Абрамович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 374 : фото
1158473
  Гессе Г. Сіддхартха / Г. Гессе. – К., 1992. – 253с.
1158474
  Загородна Д. Сідней. Австралія. 2000. ХХVII Олімпійські ігри та ХІ Паралімпійські ігри : спогади Дарії Загородної, член Австралійських друзів Національного Олімпійського Комітету України / [Дарія Загородна ; ред. М. Скорик]. – Сідней : BA print. & publ. services, 2011. – 84, 84 c. : іл. – На обкл. назва: Українці на Сіднейських Олімпійських іграх .- Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: Notes from Sydney 2000 : XXVII Olympic games and XI Paralympic games / Daria Zahorodny. – ISBN 978-0-646-55736-6
1158475
  Сорока М.М. Сіднейська Олімпіада в українському контексті / М.М. Сорока. – Київ, 2000. – 240с. – ISBN 966-7342-12-3
1158476
   Сіднейський Відділ СУА // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2009. – 28.4-18.5.2009 (ч. 16/18). – С. 15


  Союз Українок Австралії.
1158477
   Сіднейський зміст // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко ; ред.: Х. Пошелюжна, М. Сисоєнко, С. Вовк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (179), листопад. – C. 14-15. – ISSN 1726-3077
1158478
  Печенівський Г.М. Сіємо добро : Поезії / Печенівський Г.М. – Львів : Каменяр, 1964. – 23 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в пвпку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
1158479
  Федорак Н. Сієста : Поезії / Назар Федорак. – Харків : Майдан, 2003. – 38с. – ISBN 966-8478-07-Х
1158480
  Кушнір Б.Г. Сізіфові кллопоти / Б.Г. Кушнір. – Ужгород, 1990. – 124с.
1158481
  Нижник І.Й. Сійся-родися! : поезії / І.Й. Нижник. – Київ, 1985. – 95 с.
1158482
  Вишня Остап Сійся, родися, жито, пшениця : Усмішки / Вишня Остап. – Харків : Радянське село, 1929. – 63с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1158483
  Бичко В. Сійся, родися, зерно / В. Бичко. – К., 1959. – 415с.
1158484
  Борисова Т.А. Сікорський Анатолій Олексійович – дослідник археологічних пам"яток Повисуння / Т.А. Борисова, А.В. Борисов, Д.В. Борисов // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 111-115. – ISSN 1996-9872
1158485
  Мазяр О.В. Сікорський в історії психології та історія психології про Сікорського // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (179). – С. 75-79


  У статті наводяться факти й аналізуються причини неадекватного представлення І.О. Сікорського в історії вітчизняної психології. Показано його прогресивні та помилкові концептуальні погляди на проблему розвитку особистості та обдарованості, перспективи ...
1158486
   Сікорський Михайло Іванович / розмову вела А.Ращенко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  Видатний історик, музеєзнвець. Некролог (1923-2011).
1158487
  Безруч П. Сілезькі пісні / П. Безруч. – К, 1970. – 175с.
1158488
  Безруч П. Сілезькі пісні / П. Безруч. – К, 1970. – 175с.
1158489
   Сілецький Юрій Андрійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 138-139
1158490
   Сілецький Юрій Андрійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 252-253 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1158491
   Сілецький Юрій Андрійович (1962) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 149-150. – ISBN 966-95774-3-5
1158492
  Мовчан П.М. Сіль : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1989. – 380 с.
1158493
  Мірошниченко І.Є. Сіль глибин / І.Є. Мірошниченко. – Х., 1967. – 60с.
1158494
  Марков Г.М. Сіль землі / Г.М. Марков. – К, 1959. – 324с.
1158495
  Марков Г.М. Сіль землі / Г.М. Марков. – К, 1962. – 355с.
1158496
  Матвійчук Н.І. Сіль землі / Н.І. Матвійчук. – К., 1989. – 105с.
1158497
  Хаддад К. Сіль землі // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 5/6. – С. 57-63. – ISSN 0130-1608
1158498
  Шамека І.Т. Сіль і нафта на Україні. / І.Т. Шамека. – 2-е вид., випр. і доп. – К., 1941. – 61с.
1158499
  Медведєва Ірина Сіль і полин : фрагменти з повісті // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 108-110. – ISSN 0130-5212
1158500
  Нікітіна В.М. Сіль Рейнеке (NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]-H2O) у прямому синтезі комплексів мідь (2) / хром (3) з n-донорними лігандами : дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Нікітіна В.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 172 л. + Додатки : л. 164-172. – Бібліогр.: л. 140-163
1158501
  Нікітіна В.М. Сіль Рейнеке (NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]-H2O) у прямому синтезі комплексів мідь(2)/Хром(3) з N-донорними лігандами : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Нікітіна В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1158502
  Пендерецький О.В. Сіль туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 158-161. – Бібліогр.: 11 назв
1158503
  Зленко В.М. Сіль Чумацького шляху / В.М. Зленко. – К., 1972. – 47с.
1158504
  Бовсунівська Т. Сільві Жермен і Галина Пагутяк: житійність як принцип розгортання романної форми // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 34-42. – ISBN 966-7825-78-7
1158505
  Міщерська Н. Сільвіо Вілер на нашій сцені // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 6


  Всесвітньо відомий диригент Сільвіо Вілер, який збирав найбільші концертні зали в різних країнах, знову виступив у Мистецькому салоні КНУ імені Тараса Шевченка. Тріумфальний виступ симфонічного оркестру «Золоті ворота Києва» під керівництвом маестро ...
1158506
  Сочнєв А. Сільвіо Гізелл про феномен процента // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 2 (64). – С. 39-42


  РЕПО - це операція з продажу цінних паперів (ЦП), угода щодо проведення якої передбачає зобов"язання продавця викупити зазначені ЦП у визначений термін за певною ціною.
1158507
  Донченко Олесь Сількор : [поема] / Олесь Донченко. – [Харків] : Держвидав України, 1928. – 16 с. : мал.
1158508
  Шульга В.М. Сількор / В.М. Шульга. – Х., 1958. – 23с.
1158509
  Тимошик М. Сількор проти Святого Андрія: як районні газети боролися з релігійними святами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 25, 30
1158510
  Фещенко П.С. Сільска індустрія / П.С. Фещенко. – К., 1968. – 47с.
1158511
  Ліпатов В.В. Сільский детектив / В.В. Ліпатов. – К., 1970. – 292с.
1158512
  Даскалов С.Ц. Сільскі душі : оповідання / Стоян Даскалов ; [пер. з бол. Лідії Горячко]. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 79 с.
1158513
  Мицик О.О. Сільскогоспоарське використання рекультивованих земель керченського залізорудного родовища. : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.16 / Мицик О.О.; Дніпропетр. держ. аграрн. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1998. – 16л.
1158514
  Романюк І.М. Сільскогосподарська кооперація в Україні : Дис... канд.іст.наук: / Романюк І.М.;. – К, 1993. – 155л.
1158515
  Прокопенко Ірина Петрівна Сільскогосподарська кооперація у суспільно-політичному житті України : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Прокопенко Ірина Петрівна; КУ. – Київ, 1992. – 184л. – Бібліогр.:л.167-184
1158516
  Доброзракова Т.Л. Сільскогосподарська фітопатологія : підручник с.-г. технікумів / Т.Л. Доброзракова; за ред. Хохрякова М.К. – К., 1969. – 336 с.
1158517
  Рудченко І. Сільскогосподарські комплекси в школі / І. Рудченко. – Х.
ч. 1. – 1926. – 177с.
1158518
   Сільскогосподарські комуни на Одещині. – Одеса, 1930. – 40с.
1158519
  Пантелеймоненко А.О. Сільскогосподарські товариства України: зародження, основні напрямки діяльності і значення (друга половина ХІХ - поч. ХХ ст.) : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.04 / Пантелеймоненко А.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 20л.
1158520
  Врублевський В.К. Сільскогоспорадська праця стає індустріальною / В.К. Врублевський. – Київ, 1967. – 47с.
1158521
  Щербань І.Ю. Сільська Америка: регіональні особливості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 85-88


  The article is devoted to the investigation of the rural America regional features, the content of "rural America" concept is denoted, its basic descriptions are given.
1158522
  Шпаківський Ю.С. Сільська бібліотека / Ю.С. Шпаківський. – Львів, 1959. – 16с.
1158523
  Розовик О. Сільська вчителька / О. Розовик. – Київ : Молодь, 1957. – 91 с.
1158524
  Шамара С.О. Сільська інтелігенція Наддніпрянської України другої половини 19 - початку 20 ст.: соціально-психологічні та етнокультурні характеристики : Дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук: спец. 09.00.12 - українознавство / Сергій Олександрович Шамара; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – 283 л. + Додатки: л. 249-283. – Бібліогр.: л. 205-248
1158525
  Шамара С.О. Сільська інтелігенція Наддніпрянської України другої половини 19 - початку 20 ст.: соціально-психологічні та етнокультурні характеристики : автореф. дис. ...канд. іст. наук : спец.: 09.00.12 - українознавство / Шамара С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1158526
  Бесєдіна К. Сільська місцевість АР Крим – важливий об"єкт суспільно-географічних досліджень // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 10-14. – ISSN 2413-7154


  Розкрито суть суспільно-географічних досліджень сільської місцевості АРК. Проаналізовано пріоритетні напрями вивчення даної проблеми в теоретико-методологічному та ресурсно-функціональному вимірах. Розглянуто особливості господарської діяльності, ...
1158527
  Нагірна В.П. Сільська місцевість України у контексті трансформаційних процесів у аграрній сфері / В.П. Нагірна, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 2 (94). – С. 39-47 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
1158528
  Момот Т. Сільська молодь у сучасних наукових студіях: історіографія питання // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 167-174. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
1158529
   Сільська молодь України в період політичних та економічних трансформацій: настрої, орієнтації, сподівання. – Київ, 1998. – 168с. – ISBN 966-95031-7-5
1158530
  Власенко І. Сільська нива - джерело вічної енергії / І. Власенко, Є Колодійчук // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-7.
1158531
  Голубєв В.Ф. Сільська община (громада) XVI-XVIII ст. в українській історіографії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 186-199. – ISSN 0130-5247
1158532
  Козланюк П.С. Сільська поезія : оповідання / П.С. Козланюк. – Київ : Держлітвидав України, 1957. – 32 с.
1158533
  Лисак В.Ф. Сільська рада в громадсько-політичному житті України у 1950-1960-х рр. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 18-22. – ISSN 2077-1800
1158534
  Галик В. Сільська Сколівщина у краєзнавчій та етнографічно-фольклорній спадщині Івана Франка // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 6. – С. 4-12. – ISSN 2308-4855
1158535
  Гнибіденко І.Ф. Сільська соціальна інфраструктура: аспекти розвитку та зайнятості населення / І.Ф. Гнибіденко; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. – Київ, 2003. – 54 с. – ISBN 966-02-3294-2
1158536
  Литвин Ю.О. Сільська територія як соціально-економічна система // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 118-121. – Бібліогр.: 11 назв
1158537
  Кудько Ніна Сільська школа ще не втратила свій вплив... : [інтерв"ю з директором Гнідинської середньої школи Бориспільського району Київської області Н. Кудько] / матеріал підгот. В. Кобза // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 58-59. – ISSN 1810-3944
1158538
  Домбровська М. Сільське весілля / М. Домбровська. – Київ, 1970. – 263 с.
1158539
  Олійник Я.Б. Сільське господарство / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Географічна енциклопедія України
1158540
   Сільське господарство (грунт, його походження і властивості). – Вип.1. – К., 1948. – 128с.
1158541
   Сільське господарство без дитячої праці // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 9-12 : рис., фото
1158542
  Уман Ю. Сільське господарство Данії. / Ю. Уман. – Х., 1927. – 113с.
1158543
  Горбаненко С.А. Сільське господарство жителів Постирського городища / Горбаненко С.А., Журавльов О.П., Пашкевич Г.О. ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : Академперіодика, 2008. – 184, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-182 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-098-7
1158544
  Приходнюк Олег Михайлович Сільське господарство жителів ранньосередньовічного Пастирського городища / Приходнюк Олег Михайлович, Горбаненко Сергій Анатолійович // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  На основі раніше проаналізованих навколишнього середовища, застосування сільськогосподарських знарядь праці, палеоетноботанічного спектра та археозоологічного комплексу зроблено спробу комплексного аналізу сільського господарства жителів ...
1158545
  Терпиловський Р.В. Сільське господарство мешканців поселення Олександрівка I / Р.В. Терпиловський, С.А. Горбаненко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4 : Актуальні проблеми археології України. – С. 137-146. – ISBN 978-966-02-5554-8
1158546
  Горбаненко С.А. Сільське господарство на слов"яно-хозарському порубіжжі / C.А. Горбаненко, В.В. Колода ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : [б. в.], 2013. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-229. – ISBN 978-966-02-6892-0
1158547
  Яковенко Р.Ф. Сільське господарство на шляху до комунізму. / Р.Ф. Яковенко. – К., 1962. – 48с.
1158548
  Городецький С. Сільське господарство Поділля / С. Городецький. – Вінниця
1 : перед Світовою війною. – 1929. – 210 с. : табл. 61, діаграм 10
1158549
  Власов В.І. Сільське господарство Польщі та вступ до ЄС / В.І. Власов, М. Оніщук // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 49-51.
1158550
  Вепрів Р. Сільське господарство Прикарпаття (1939-1991 рр.) в історіографії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 6 (120). – С. 94-100. – ISSN 1728-9343
1158551
   Сільське господарство Радянської України. – Київ, 1957. – 369с.
1158552
   Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 1995-. – ISSN 2476626
№ 2. – 2015. – 146 с. – У 1995 році заснован під назвою "Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту". У 2010-2014 роках вих. під назвою "Збірник наукових праць Вінницького аграрного університету". Резюме укр., рос., англ. мовами
1158553
   Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 1995-. – ISSN 2476626
№ 3. – 2016. – 274 с. – У 1995 році заснован під назвою "Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту". У 2010-2014 роках вих. під назвою "Збірник наукових праць Вінницького аграрного університету". Резюме укр., рос., англ. мовами
1158554
   Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 1995-. – ISSN 2476626
№ 4. – 2016. – 251 с. – У 1995 році заснован під назвою "Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту". У 2010-2014 роках вих. під назвою "Збірник наукових праць Вінницького аграрного університету". Резюме укр., рос., англ. мовами
1158555
  Мельник Ю.Ф. Сільське господарство України 20-х років XX століття: кооперація, колективізація, чи навпаки? / Ю.Ф. Мельник, В.А. Вергунов, Г.О. Глазунов ; М-во аграр. політики України, Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. – Київ, 2010. – 270 с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8300-94-3
1158556
  Перехрест О.Г. Сільське господарство України в 1943-1945 рр.: проблеми та результати відбудови // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 92-109. – ISSN 0130-5247
1158557
  Макаренко В.З. Сільське господарство України в новій п"ятирічці / В.З. Макаренко. – К., 1971. – 48с.
1158558
  Доманицький В. Сільське господарство України в умовах нової Європи / В. Доманицький. – Прага, 1942. – 25с.
1158559
  Осташко Т.О. Сільське господарство України в умовах СОТ: аналітичні передбачення і практичні очікування // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 41-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-7988
1158560
  Вергунов В.А. Сільське господарство України доби 1930-х років: колективізація як спосіб індустріалізації держави / Вергунов В.А., Глазунов Г.О., Борзих О.І. ; [М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка]. – Київ, 2011. – 186, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1158561
  Рєзніков М.З. Сільське господарство України та п"ятилітній план його розвитку. / М.З. Рєзніков, 1929. – 100с.
1158562
  Рєзніков М.З. Сільське господарство України та п"ятилітній план його розвитку. / М.З. Рєзніков, 1929. – 100с.
1158563
  Прокопенко К.О. Сільське господарство України: виклики і шляхи розвитку в умовах зміни клімату / К.О. Прокопенко, Л.О. Удова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, січень - березень. – С. 92-107. – ISSN 1605-7988
1158564
  Овсієнко А.М. Сільське господарство України: стан, конкурентоспроможність та перспективи інтеграції на європейському рівні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 76-82. – ISSN 2306-546X
1158565
  Пікус А.Ю. Сільське господарство України: тенденції та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-55. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано тенденції та перспективи сільського господарства України в контексті світових тенденцій в галузі. Серед факторів, що стримують розвиток сільського господарства в Україні можна виділити недостатній масштаб виробництва, низький ...
1158566
  Сургай Г.І. Сільське господарство України: уроки минулого і сучасний аграрний курс / Г.І. Сургай. – Київ : Либідь, 1991. – 179с.
1158567
   Сільське господарство Української РСР. – К., 1958. – 440с.
1158568
   Сільське господарство Української РСР. – К., 1969. – 685с.
1158569
   Сільське господарство Української РСР за десять років. – К., 1975. – 153с.
1158570
  Брагар Є. Сільське господарство Французького Алжиру як складова економіки колонії (1945 - 1962) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 372-376. – ISBN 978-966-171-793-9
1158571
  Прушківська Е.В. Сільське господарство як базова складова первинного сектора національної економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 13, липень. – С. 21-26. – ISSN 2306-6792
1158572
  Онищенко О. Сільське господарство, село і селянство України у дзеркалі пострадянської аграрної політики / О. Онищенко, В. Юрчишин // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.4-13. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1158573
  Одінцов О.В. Сільське господарство, хлібозаготівлі та сільськогосподарська кооперація / О.В. Одінцов. – Х., 1928. – 32с.
1158574
  Бінчева М.С. Сільське господарство. Загальна характеристика : характеристика сучасного господарства / М.С. Бінчева, М.В. Курилюк // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 90-96
1158575
   Сільське господарство: наука і практика = Agriculture: science and practice : 5 Симпозіум Україна - Австрія: Київ, 9-11 вересня 2004 р. – Київ : Нічлава, 2004. – 236с. – ISBN 966-7317-951
1158576
  Косміна Т.В. Сільське житло Поділля кінець 19-20 ст. Історико-етнографічне дослідження / Т.В. Косміна; Акад. наук УРСР. Ін-т мистецтвозн., фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1980. – 192с.
1158577
  Падалка С.С. Сільське життєве середовище (1990-2000-і роки) // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки) : зб. наук. статей / Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка, О.Н. Кубальський, Л.В. [та ін.] Ковпак. – Київ : Інститут історії України, 2012. – С. 119-158. – ISBN 978-966-02-6441-0
1158578
  Тупчієнко Михайло Сільське ковальство та народні уявлення про залізо на Кіровоградщині // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 91-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1158579
  Антипенко Д. Сільське населення в умовах інформаційного суспільства: організаційно-правовий аспект адаптації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 99-103
1158580
  Гуцаленко О.О. Сільське населення Польщі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 4 (174). – С. 149-152
1158581
  Вітвіцький В. Сільське населення та використання трудового потенціалу села / В. Вітвіцький, З. Метельська // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-31.
1158582
  Сілецький Р. Сільське поселення та садиба в Українських Карпатах ХІХ-ХХ ст. / Р. Сілецький. – К., 1994. – 138с.
1158583
  Кузнець Т. Сільське православне духовенство Київської єпархії кінця XIX ст. у вимірах демографічної статистики // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 26-28. – ISSN 2076-1554
1158584
  Доценко А.І. Сільське розселення в Україні: динаміка та структура / А.І. Доценко ; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; [за ред. Б.М. Данилишина]. – Київ : Фенікс, 2010. – 288 с. – Бібліогр.: с. 271-282. – ISBN 978-966-651-836-8
1158585
  Загородній В.В. Сільське розселення Ріпкинського району Чернігівської області УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 59-64 : Табл., рис.
1158586
  Шандра Р. Сільське самоврядування за волоським правом у Галичині (XIV-XVII ст.) // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2012. – N 3. – С. 31-42. – ISSN 2082-4939
1158587
  Інкін В.Ф. Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у 16 - 18 століттях: історичні нариси / В.Ф. Інкін; Львівськ. нац. ун-т ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 420с. – (Монографії ; №2). – ISBN 966-7964-18-3
1158588
  Малік М.Й. Сільський аграрний туризм як чинник розвитку сільських територій / М.Й. Малік, Л.В. Забуранна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 110-115. – ISSN 2221-1055


  Звітна доповідь президента НААН України за 2011 рік.
1158589
  Храмов В. Сільський бюджет УРСР. / В. Храмов. – Х., 1933. – 40 с.
1158590
  Коляда І. Сільський вчитель наддніпрянської України (друга половина XIX початок XX ст.):соціально-професійний портрет // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 10. – С. 23-28
1158591
   Сільський двір. – К., 1989. – 300с.
1158592
  Табенська О.І. Сільський зелений туризм - значний соціальний внесок у розбудову української культури // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – C. 16-19. – ISSN 2409-1944
1158593
  Биркович В.І. Сільський зелений туризм - пріоритет розвитку туристичної галузі України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 138-143.
1158594
  Дешевенко Л.П. Сільський зелений туризм – складова економічної системи держави // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15). – С. 41-49. – ISBN 978-617-571-124-8
1158595
  Винниченко І. Сільський зелений туризм в Тернопільській області: стан та перспективи / І. Винниченко, І. Музика // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 114-121.
1158596
  Габчак Наталія Сільський зелений туризм на Закарпатті // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 39-41 : Іл.
1158597
  Махсма М.Б. Сільський зелений туризм як альтернатива зайнятості у сільській місцевості // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част.1. – С. 334-338
1158598
  Коверко Ю.А. Сільський зелений туризм як напрям розвитку особистих селянських господарств / Ю.А. Коверко, О.О. Корчинська // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 109-113. – ISSN 2309-1533
1158599
  Колодійчук А.В. Сільський зелений туризм як невід"ємна частина матеріального виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 53-55
1158600
  Зінько І. Сільський зелений туризм як складова стратегії туристичної політики регіону // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 77-82. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
1158601
  Пасічник В.Р. Сільський зелений туризм як фактор відродження українського села та перебудови сільської економіки / В.Р. Пасічник, О.Г. Сушик, В.К. Терлецький // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 78-87. – Бібліогр.: 16 назв.
1158602
  Гловацька В.В. Сільський зелений туризм: сутність, функції, основи організації // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 10. – С. 148-155
1158603
   Сільський календар. 1966. – К., 1965. – 200с.
1158604
   Сільський календар. 1967. – К., 1966. – 200с.
1158605
   Сільський календар. 1968. – К., 1967. – 200с.
1158606
   Сільський календар. 1969. – К., 1968. – 200с.
1158607
   Сільський календар. 1971. – К., 1970. – 192с.
1158608
  Степанець Н.П. Сільський населений пункт як перспективний центр туристичної дестинації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 116-120. – Бібліогр.: 8 назв.
1158609
  Бородіна О. Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення / О. Бородіна, І. Прокопа // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (569). – С. 74-85. – ISSN 0131-775Х
1158610
  Бородіна О. Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення / О. Бородіна, І. Прокопа // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (570). – С. 59-67. – ISSN 0131-775Х
1158611
  Павлов О.І. Сільський розвиток в Україні: теорія, практика, політика, управління : монографія / О.І. Павлов ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Одес. регіон. інститут держ. упр. – Одеса : Астропринт, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-318-891-1
1158612
  Павлов О.І. Сільський розвиток та розвиток сільських територій: процесуальний та об"єктний прояви // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 7. – С. 17-20
1158613
  Павлов О.І. Сільський розвиток як результуюча функціонування сільських територій та аграрної сфери // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 1 (219), січень. – С. 77-82. – ISSN 2221-1055
1158614
  Павлов О. Сільський розвиток: об"єктність, просторові межі та суспільне призначення : питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 8 (597). – С. 78-89 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1158615
  Онищенко О. Сільський розвиток: основи методології та організації / О. Онищенко, В. Юрчишин // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 4-13. – ISSN 0131-775Х
1158616
  Шпорт К.С. Сільський роман у турецькій літературі // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 167-175. – ISSN 1682-671Х
1158617
  Прокопа І.В. Сільський сектор як об"єкт державного регулювання // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
1158618
  Лебедська Н. Сільський сход у системі органів селянського самоврядування Лівобережної України у другій половині XIX - на початку XX ст. // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 72-79. – ISSN 1561-4999
1158619
  Кудла Н.Є. Сільський туризм-складова частина багатофункціонального розвитку сільських територій // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 36-39.
1158620
  Трілленберг Г. Сільський туризм - важливий важіль економічного підйому депресивних територій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 159-167. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  Піднято проблему розвитку сільського туризму в Україні. Обгрунтовано доцільність активізації розвитку сільського туризму
1158621
  Рутинський М.Й. Сільський туризм : Навчальний посібник / М.Й. Рутинський, Ю.В. Зінько. – Київ : Знання, 2006. – 271 с. – ISBN 966-346-145-4
1158622
  Лужанська Т.Ю. Сільський туризм : історія сьогодення та перспективи : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Лужанська Т.Ю., Махлинець С.С., Тебляшкіна Л.І. ; за ред. І.М. Волошина ; М-во освіти і науки України, Мукачів. технол. ін-т. – Київ : Кондор, 2008. – 384, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 349-361. – ISBN 978-966-351-198-6
1158623
  Вергун Л.І. Сільський туризм в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 104-110
1158624
  Черчик Л Сільський туризм як ефективна форма самостійної зайнятості у трудонадлишкових регіонах // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 178-182. – ISSN 1562-0905
1158625
  Білан С.О. Сільський туризм як фактор збереження соціальної сфери українського села // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 162-166
1158626
  Кошуба Я.М. Сільський туризм як форма підприємництва і продуктивної зайнятості населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 5. – С. 43-46. – ISSN 2306-6806
1158627
  Ємчук В Т. Артуль Сільський туризм як форма стимулювання розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 140-146 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1158628
  Доан Павло Ванович Сільський туризм: шлях до "зеленої економіки" // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 242-244
1158629
   Сільський час. – Київ, 2000
1158630
   Сільський час. – Київ, 2001
1158631
  Кучеров Г.Г. Сільські "Просвіти" і місцева адміністрація Правобережної України періоду держави П. Скоропадського: проблеми взаємовідносин // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 377-388. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1158632
  Мастіпан О. Сільські бібліотеки України: реальний стан, проблеми, перспективи : (за результатами дослідження) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-17
1158633
   Сільські вісті. – Київ, 2000
1158634
   Сільські вісті. – Київ
11 липня (№ 75). – 2000. – 4 с.
1158635
   Сільські вісті. – Київ
26 грудня (№ 145). – 2000. – 4 с.
1158636
   Сільські вісті. – Київ
30 березня (№ 36). – 2000. – 4 с.
1158637
   Сільські вісті. – Київ, 2001
1158638
  Дієсперов В.С. Сільські громади та адміністративно-територіальна реформа // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 1 (243). – С. 56-63. – ISSN 2221-1055
1158639
  Барановський М.О. Сільські депресивні території України: теоретико-методологічні засади суспільно-географічного дослідження : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Барановський М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 445 л. + Додаттки.: л. 407-445. – Бібліогр.: л. 367-406
1158640
  Барановський М.О. Сільські депресивні території України: теоретико-методологічні засади суспільно-географічного дослідження : автореф. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Барановський М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 60 назв.
1158641
  Крисанов Д. Сільські домогосподарства України в умовах глобалізації / Д. Крисанов, Л. Удова, О. Варченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 4 (306). – С. 32-39. – ISSN 1810-3944


  Здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обгрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки.
1158642
  Якимчук Л. Сільські жінки та шляхетні пані Володимира Лиса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 листопада (№ 214/215). – С. 23


  Роман "Соло для Соломії".
1158643
  Бражников В.Є. Сільські і селищні Ради та громадські самодіяльні органи / В.Є. Бражников. – Київ, 1970. – 72с.
1158644
  Дімаров А.А. Сільські історії / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1987. – 537 с.
1158645
  Мельничук Богдан Сільські історії : новели // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 5/6. – С. 10-27. – ISSN 0130-1608
1158646
  Кізюн А.Г. Сільські ландшафти Поділля : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Кізюн А.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Вінницьк. держ. педагог. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, К-ра фізичної географії. – Вінниця, 2011. – 194 л. + Додаток: л. 185-194. – Бібліогр.: л. 170-184
1158647
  Кізюн А.Г. Сільські ландшафти Поділля : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кізюн А.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 6 назв.
1158648
  Денисик Г.І. Сільські ландшафти Поділля / Денисик Г.І., Кізюн А.Г. – Вінниця : Едельвейс і К, 2012. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 173-187. – (Серія "Антропогенні ландшафти Поділля"). – ISBN 978-966-2462-12-8
1158649
  Денисик Г.І. Сільські ландшафти, їх суть та ознаки / Г.І. Денисик, А.Г. Кізюн // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 37-41. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
1158650
  Разнатовський І.М. Сільські ради - органи державної влади / І.М. Разнатовський. – К, 1957. – 68с.
1158651
  Разнатовський І.М. Сільські Ради - органи державної влади / І.М. Разнатовський. – Київ, 1955. – 56с.
1158652
  Келлер Г. Сільські Ромео і Джульєтта / Г. Келлер. – К, 1986. – 349с.
1158653
  Бедрій М.М. Сільські самосуди на українських землях у 1917 р. // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 148-151. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1158654
  Кізюн А.Г. Сільські селитебні ландшафти Поділля: проблеми оптимізації // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 153-156. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1158655
  Барановський М.О. Сільські теориторії України: рівень розвитку, трансформаційні зміни, концепції реформування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 163, ч. 1. – С. 19-26. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1158656
  Гнатів Н.Б. Сільські території - об"єкт наукових досліджень з економіки природокористування / Н.Б. Гнатів, Ю.І. Скабодіна // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 204-210. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1158657
  Павлов О. Сільські території в контексті концепції сталого розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 247-254. – бібліогр. на 12 пунктів
1158658
  Лендєл М.А. Сільські території в системі сталого соціально-економічного розвитку регіону // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 125-129. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1158659
  Хлівна І.В. Сільські території з погляду відродження і сталого розвитку аграрної сфери економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 22-24. – Бібліогр.: 5 назв
1158660
  Талавиря М.П. Сільські території та їх вплив на розвиток аграрної сфери економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 90-95. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1158661
  Прокопа І. Сільські території України: дослідження і регулювання розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 50-59. – ISSN 0131-775Х
1158662
  Павлов О.І. Сільські території України: історична трансформація парадигми управління : монографія / О.І. Павлов ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Одес. регіон. інститут держ. упр. – Одеса : Астропринт, 2006. – 360 с. – ISBN 966-318-654-2
1158663
  Залуцький І.Р. Сільські території як об"єкт розвитку: питання унормування сутності поняття // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 33-40. – ISSN 1562-0905
1158664
  Павлов О.І. Сільські території як об"єкт суспільних інтересів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 3 (197). – С. 123-132. – ISSN 2221-1055
1158665
  Цигура В.В. Сільські території як об"єкт суспільно-географічного дослідження // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 262-268. – Бібліогр.: 12 назв.
1158666
  Дієсперов В.С. Сільські території як об"єкти організації економічної діяльності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 5 (235), травень. – С. 56-64. – ISSN 2221-1055
1158667
  Гамкало Сільській школі 100 років / Гамкало, Іван-Ярослав // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 36. – ISSN 0868-9644


  Село Городище Королівське Бібрського повіту на Львівщині, а за радянських часів просто Городище Жидачівського району розкинулось серед пагорбів у долині річки Бібрка. В 1866 його навпіл перетнула залізниця Львів-Чернівці
1158668
  Кузьменко Ф. Сільсько-господарський колектив "Новій шлях" / Ф. Кузьменко. – Х.-К, 1930. – 100с.
1158669
   Сільсько-господарські комуни на Одещині. – Одеса, 1930. – 40 с.
1158670
  Зелінська А.М. Сільськогосподарська біоенергетика як напрям зеленої економіки України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 145-153. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 3)
1158671
   Сільськогосподарська біотехнологія: теоретичні розробки і впровадження в селекцію рослин : зб. наук. праць / Нац. акад. аграр. наук України, Селекц.-генет. ін-т - Нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення ; за заг. ред. д-ра біол. наук В.І. Файта. – Одеса : Астропринт, 2016. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-188-4
1158672
  Геркіял О. Сільськогосподарська дорадча діяльність університету / О. Геркіял, Ю. Нестерчук // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 70-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
1158673
  Вергунов В.А. Сільськогосподарська дослідна справа у творчій спадщині академіка АН УРСР А.М. Гродзинського // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 4. – С. 83-90. – ISSN 1605-6574


  Методом історико-наукового аналізу розкрито внесок академіка АН УРСР А.М. Гродзинського (1926-1988) у розвиток теорії і практики рослинництва та ґрунтознавства.
1158674
   Сільськогосподарська екологія. – Київ : Урожай, 1992. – 261с. – (Природа і ми)
1158675
  Хорошун Б.І. Сільськогосподарська контрактація в Україні в 1920-х роках: від добровольності до примусу // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 79-84. – ISBN 978-966-581-772-1
1158676
  Романюк І.М. Сільськогосподарська кооперація в Україні 1921-1927 рр. : Автореф... кан. іст.наук: 07.00.02 / Романюк І. М.; КУ. – К., 1994. – 16л.
1158677
  Розовик Д. Сільськогосподарська кооперація на Переяславщині у 1920-х роках // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 159-162
1158678
  Прокопенко І.П. Сільськогосподарська кооперація у суспільно-політичному житті (1880 - початок 30-х років ХХ ст.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Прокопенко І.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 24л.
1158679
  Пропенко І.П. Сільськогосподарська кооперація у суспільно-політичному житті України (1880 - початок 30-х років ХХ століття). : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Пропенко І.П.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 24 с.
1158680
  Славкова О.П. Сільськогосподарська кооперація як механізм стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектору України / О.П. Славкова, Л.І. Калачевська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 15/16, серпень. – С. 17-20. – ISSN 2306-6792
1158681
  Піменова О. Сільськогосподарська кооперація як чинник забезпечення конкурентоспроможності в аграрному секторі економіки в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 118-122. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сільськогосподарську кооперацію як чинник забезпечення конкурентоспроможності в аграрному секторі економіки України за умов глобалізації. Проаналізовано досвід розвинених країн розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. ...
1158682
  Никончук М.В. Сільськогосподарська лексика правобережного Полісся / М.В. Никончук. – Київ, 1985. – 312 с.
1158683
  Кубишкін П.П. Сільськогосподарська меліорація і лісівництво / П.П. Кубишкін, І.І. Полубояринов. – К, 1965. – 319с.
1158684
  Віткевич В.Г. Сільськогосподарська метеорологія / В.Г. Віткевич. – Київ, 1958. – 332с.
1158685
  Михайленко М.М. Сільськогосподарська метеорологія / М.М. Михайленко. – К., 1972. – 296с.
1158686
   Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т сільськогосп. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Чернігів : Сівер-Друк. – ISSN 1997-3004
Вип. 18. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158687
   Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т сільськогосп. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Чернігів : Сівер-Друк. – ISSN 1997-3004
Вип. 19. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158688
   Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т сільськогосп. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Чернігів : Сівер-Друк. – ISSN 1997-3004
Вип. 20. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158689
   Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т сільськогосп. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Чернігів : ІСМАВ НААН. – ISSN 1997-3004
Вип. 21. – 2015. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158690
   Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т сільськогосп. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Чернігів : ІСМАВ НААН. – ISSN 1997-3004
Вип. 22. – 2015. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158691
   Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т сільськогосп. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Чернігів : ІСМАВ НААН. – ISSN 1997-3004
Вип. 23. – 2016. – 59 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158692
   Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т с.-г. мікробіології та агропромисловості виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; голов. ред.: В.В. Волкогон. – Чернігів : ІСМАВ НААН. – ISSN 1997-3004
Вип. 24. – 2016. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158693
   Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т с.-г. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; голов. ред. В.В. Волкогон. – Чернігів : ІСМАВ НААН. – ISSN 1997-3004
Вип. 25. – 2017. – 73 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1158694
   Сільськогосподарська наука до 40-річчя Великого Жовтня. – Київ : Сільгоспвидав, 1957. – 656с.
1158695
  Піменова О. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як чинник конкурентного господарювання малих і середніх господарств в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-61. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ефективні соціо-екологоекономічні форми господарювання в аграрному секторі економіки України за умов глобалізації. Проаналізовано досвід Німеччини становлення та функціонування сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Обґрунтовано ...
1158696
  Онопрієнко В. Сільськогосподарська освіта в Україні: історія становлення і сучасність // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 4. – С. 260-265


  Кафедра сільського господарства існувала в Університеті св. Володимира з моменту навчально-наукової діяльності закладу - з 1834 р., що свідчить про введення Статутом 1835 р. до освітніх програм університетів Російської імперії сільськогосподарських ...
1158697
  Єрмоленко В. Сільськогосподарська продукція як аграрно-правова категорія // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 58-61
1158698
  Вовк Д.Л. Сільськогосподарська продукція як об"єкт митного контролю // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 209-217. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1158699
  Вишня Остап Сільськогосподарська пропаганда / Вишня Остап. – Харків, 1923. – 15-32с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Б-ка "Книгоспілки")
1158700
  Лисецький А. Сільськогосподарська рента в АПК: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 37-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1158701
  Царь В.В. Сільськогосподарська типологія земель і структура грунтового покриву // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 11-16. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географія ; Вип. 19)
1158702
  Шубаровська О.В. Сільськогосподарське виробництво України: нові можливості та виклики розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 5 (642). – С. 40-51 : табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1158703
  Спіріна В.М. Сільськогосподарське водопостачання / В.М. Спіріна. – К.-Х., 1950. – 112с.
1158704
  Кудінова І.П. Сільськогосподарське дорадництво в Україні: проблеми та шляхи розвитку // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2014. – Т. 6, № 5/6. – C. 133-137. – ISSN 2078-9912
1158705
  Будзяк В.М. Сільськогосподарське землекористування (економіко-екологічні та управлінські аспекти) / В.М,Будзяк; Рада по вивчанню прод. сил України НАН України. – Київ : Оріяни, 2006. – 488с. – ISBN 966-8305-62-0
1158706
  Кулинич П. Сільськогосподарське зонування земель в Україні: правові проблеми // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 50-55. – ISSN 1026-9932


  Досліджується юридична природа зонування земель як засіб забезпечення їх цільового використання.
1158707
  Діденко М.М. Сільськогосподарське підприємництво і макроекономічна стабілізація // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 52-60. – (Економіка ; Вип. 36)


  Показується, що одним із найважливіших стратегічних завдань сьогодні має стати прискорена конверсія машинобудування і паливно-енергетичного комплексу і прискорений розвиток сільського господарства, обслуговуючих його галузей, соціальної інфраструктури.
1158708
  Авербух С.Л. Сільськогосподарське підприємство / С.Л. Авербух. – Київ : [б. в.], 1979. – 32 с. – (Товариство "Знання" УРСР. Спеціалісту сільського господарства ; № 10 : Серія 9)
1158709
  Навроцький С. Сільськогосподарське страхування: теорія, тенденції та протиріччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 105-108. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теоретичні засади сільськогосподарського страхування. Досліджуються його тенденції та протиріччя. Theoretical aspects of the agricultural insurance are observed. Main tendencies and contradictions are investigated.
1158710
   Сільськогосподарський атлас західних районів Української РСР. – Львів, 1965. – 47с.
1158711
   Сільськогосподарський календар на 1945 рік. – К., 1945. – 152с.
1158712
  Грищенко Т. Сільськогосподарський науковий комітет України у часи Української революції // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 26-31. – ISSN 1998-4634


  "Сільськогосподарський науковий комітет України, заснований у часи Української революції, став провідним координаційним центром аграрної науки та дослідної справи, який за складних соціально-економічних і політичних умов становлення зумів консолідувати ...
1158713
  Потапов А.І. Сільськогосподарський польовий і лабораторний практикум / А.І. Потапов. – К., 1953. – 295с.
1158714
  Лугова О.І. Сільськогосподарський пролетаріат півдня України в період капіталізму / О.І. Лугова. – Київ, 1965. – 192с.
1158715
   Сільськогосподарський союз нащадків голландських виходців на Україні (1921-1927) : Збірник документів і матеріалів. – Київ, 2000. – 339с. – ISBN 966-02-1678-0
1158716
  Каліущенко І.М. Сільськогосподарські відносини як об"єкт міжнародно-правового регулювання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 125-128. – ISSN 2220-1394
1158717
  Коваленко Н. Сільськогосподарські з"їзди та їхня роль у поширенні знань про сівозміни в землеробстві України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 106-112. – ISSN 2309-9356


  У статті встановлено роль загальнодержавних та регіональних сільськогосподарських з"їздів в удосконаленні наукових основ сівозмін та їхньому поширенні й популяризації серед вчених та землевласників. Здійснено пошук раціональних заходів для зростання ...
1158718
  Мукомель І.Ф. Сільськогосподарські зони Української РСР : монографія / Український науково-дослідний ін-т економіки і організації сільського господарства ; І.Ф. Мукомель ; відпов. ред. І.Н. Романенко. – Київ : Киевский университет, 1961. – 395 с.
1158719
   Сільськогосподарські кінофільми. – К.-Х., 1952. – 135с.
1158720
  Кудінова І.П. Сільськогосподарські кооперативи - інструмент розвитку сільських територій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.133-138. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1158721
  Долинська М.С. Сільськогосподарські кооперативи в нотаріальному процесі України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 385-390. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1158722
   Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи : Практичний посібник. – Київ : Урожай, 2001. – 288с. – ISBN 966-05-0100-5
1158723
  Григор"єва Х.А. Сільськогосподарські переробні кооперативи як суб"єкти аграрних розписок: правові питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 212-215. – ISSN 2219-5521
1158724
  Лобач К.В. Сільськогосподарські переселення в Україну (1933-1934 рр.) // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 271-274. – ISBN 966-7686-12-8
1158725
   Сільськогосподарські періодичні видання в Україні 1918-1940. Журнали, "Бюлетені", "Вісті", "Наукові записки", "Збірники наукових праць", "Труди" : наук.-допом. ретросп. бібліогр. покажчики / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В.А. Вергунов. О.П. Анікіна ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 239, [3] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 223-239. – Бібліогр.: с. 203-222. – ISBN 978-966-2770-21-6
1158726
  Онищенко О. Сільськогосподарські підприємства після реорганізації: ресурсозабезпеченість, виробничі затрати, прод // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 52-63 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1158727
  Вернандер Н.Б. Сільськогосподарські типи земель та їх значення у меліоративній та сільськогосподарській практиці // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 44-50 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1158728
  Пантелеймоненко Андрій Олексійович Сільськогосподарські товариства України: зародження, основні напрямки діяльності і значення (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : Дис... канд. економ.наук: 08.01.04 / Пантелеймоненко Андрій Олексійович; Полтавський сільгосп. ін-т. – Полтава, 1994. – 200л. – Бібліогр.:л.159-166
1158729
  Кулинич П.Ф. Сільськогосподарські угіддя як об"єкт земельних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 174-179.
1158730
  Цилюрик Р.А. Сільськогосподарські угіддя як основа для ведення органічного землеробства // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 191-194. – ISBN 978-966-7957-20-9
1158731
  Хітрова Т. Сільськогосподарські часописи Запорізького краю в системі спеціалізовано-фахової періодики регіону початку XX ст. // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 13-18


  У статті розглядаються передумови і основні етапи формування групи сільськогосподарської періодики регіону. Аналізуються видові характеристики універсальних та спеціалізованих видань для селян у контексті фахово-професійної літератури Запорізького ...
1158732
  Хітрова Т.В. Сільськогосподарські часописи Запорізького краю початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 91-93


  У статті розглядаються передумови й основні етапи формування сільськогосподарської періодики реґіону. Аналізуються видові характеристики універсальних та спеціалізованих видань для селян у контексті фахової літератури Запорізького краю. This ...
1158733
  Олійник Б.І. Сім : Поема / Б.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 91с. – ISBN 5-333-00349-1
1158734
  Іващенко Т.П. Сім акордів : п"єси / Тетяна Іващенко. – Київ : Дніпро, 2015. – 288 с. : іл., портр. – ISBN 978-966-578-261-2
1158735
  Бартко Т.В. Сім актуальних речей, які ввела в моду Коко Шанель // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 9-11. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1158736
  Чілачава Р. Сім вечорів з Юрієм Буряком // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 30 січня (№ 5). – С. 9
1158737
  Страшенко О.І. Сім вибраних п"єс / Ольга Страшенко. – Київ : Науковий світ, 2004. – 215, [1] с. – ISBN 966-675-334-0


  Зміст: Шуба для свахи : комедія на 2 дії ; До нас їде посол ! : комедія-феєрія на 2 дії; Гетьманський сон : іст. драма-містерія на 2 дії ; Корабель-бордель : політ. трагікомедія на 2 дії ; Зброєносці Науки : комедія на 2 дії ; Магія землі : побутова ...
1158738
  Кримчук Г. Сім випадків із життя многогрішного Лукіяна // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 64-87. – ISSN 0208-0710
1158739
  Фурманов Д. Сім день. / Д. Фурманов. – Х., 1928. – 307с.
1158740
  Фурманов Д. Сім день. / Д. Фурманов. – 2-е вид. – Х., 1929. – 259с.
1158741
  Андрух Ліва Сім днів Стамбула / Андрух Ліва, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 46-51 : фото
1158742
  Дубовик Ольга Сім днів Шарму, або Лелеки над Єгиптом // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 92-95 : фото
1158743
  Дерев"янко Олег Сім звичок високоефективних джерел // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 18-19


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
1158744
   Сім із двадцяти одного // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 40-43 : фото
1158745
  Пацюк В.С. Сім індустріальних чудес України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 75-82. – Бібліогр.: 13 назв.
1158746
   Сім ініціатив співпраці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 26 червня (№ 25). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН представило 7 ключових ініціатив , які планує реалізовувати спільно з міжнародними партнерами та донорами. Серед ключових ініціатив - формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти, проект з розвитку студентської активності та ...
1158747
  Франко І.Я. Сім казок / І.Я. Франко. – Львів : Накл. укр.-руської спілки, 1900. – 92с.
1158748
  Ярошенко Ф.О. Сім ключів успіху в розвитку системи державних Фінансів України : державне управління / Ф.О. Ярошенко, С.Д. Бушуєв // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
1158749
  Доленго М. Сім кольорів надії / М. Доленго. – К, 1980. – 205с.
1158750
  Пагиря В В. Сім кроків / В В. Пагиря, . – Ужгород, 1968. – 47с.
1158751
  Ананд М.Р. Сім літ. Повість індійського хлопчика / М.Р. Ананд. – Київ, 1959. – 248с.
1158752
  Процюк С. Сім магічно-романтичних правд // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 5


  Про новий роман М. Степули "Сьомий аркан"
1158753
  Поздній Тарас Сім місяців Азії. Непал та Трек до Аннапурни // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 68-73 : фото
1158754
  Кіплінг Дж.Р. Сім морів = The seven seas : поетичні твори : до 150-річчя із дня народж. Ред"ярда Кіплінга / Джозеф Ред"ярд Кіплінг ; упоряд. Володимир Чернишенко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2016. – 479, [1] с. – Текст парал. англ., укр. - Сер. засн. 2004 р. – (Шедеври світової поезії). – ISBN 978-966-10-4386-1


  У пр. № 1705055 напис: Бібліотеці Інституту Міжнародних відносин від упорядника. Підпис
1158755
  Усик Світлана Сім найпотужніших джерел вітамінів узимку / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 2 : фото
1158756
  Стефанчук Р.О. Сім невирішених справ сучасного законотворення (з нагоди 20-ої річниці Незалежності України) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 16-23
1158757
  Біленко Василь Сім причин поїхати до Хорватії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 52-53 : фото
1158758
  Круглов Ю.М. Сім пучок перцю / Ю.М. Круглов. – Київ, 1962. – 124с.
1158759
  Дуброва Я. Сім раз відміряй, а раз відріж // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 48-55
1158760
  Онацький Н. Сім років існування Сумського музею / Н. Онацький. – Суми, 1927. – 15с.
1158761
  Марко В. Сім сліз Івана Чендея // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 156-165. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  Розглядахється творчість Івана Чендея на рівні структурних та функціональних особливостей символічних образів сльози, уточнюються оцінки окремих творів з погляду їхньої взаємодій з часом
1158762
  Риженко І. Сім смертей розвідника : [розповідь ветерана Другої святової війни Івана Михайловича Риженка] / Іван Риженко ; [літ. запис В. Морданя]. – Київ : [Б.в.], 2007. – 32 с.
1158763
  Вілсон Е. Сім смертних гріхів, або Сім причин, чому Європа неправильно розуміє російсько-українську кризу // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2015. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 2-7
1158764
  Щербаков В.І. Сім стихій / В.І. Щербаков. – Київ, 1984. – 256с.
1158765
  Українка Леся Сім струн / Українка Леся. – Київ, 1991. – 204с.
1158766
  Кисельов Г.Л. Сім струн серця / Г.Л. Кисельов. – Київ, 1968. – 86 с.
1158767
  Сверстюк Є. Сім сучасників Євгена Сверстюка / Записала Тетяна Терен // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 20-21 вересня (№ 136). – С. 18-19


  Письменник, дисидент, філософ згадує Бориса-Антоненка Давидовича, Олеся Гончара, Івана Світличного, Миколу Лукаша, Максима Рильського, Василя Симоненка, Василя Стуса.
1158768
  Мицик Ю. Сім таїнств православної церкви // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2006. – № 1 (5). – С. 31-49
1158769
  Сюндюков І. Сім тисяч ударів без пощади // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 січня (№ 8/9). – С. 9


  Олександр Герцен - про сенс і ціну польської свободи: до 150-річчя повстання 1863 року.
1158770
  Нагорни Сім футів під кілем Володимира Семиноженка / Нагорни, й // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 1. – С. 92-93.
1158771
  Семиволос Наталка Сім чудес "Медоборів" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 72, 3 с. вкл.


  Є в селі Конопківка на Тернопільщині санаторій "Медобори", не схожий на жоден з існуючих сьогодні в Україні. А його працівники твердо переконані, що й на теренах усього СНД у нього немає гідного аналога. Гадаєте, вони помиляються? Спробую переконати ...
1158772
  Семиволос Наталка Сім чудес "Медоборів" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 72, 3 с. вкл.


  Є в селі Конопківка на Тернопільщині санаторій "Медобори", не схожий на жоден з існуючих сьогодні в Україні. А його працівники твердо переконані, що й на теренах усього СНД у нього немає гідного аналога. Гадаєте, вони помиляються? Спробую переконати ...
1158773
  Васильєва М.К. Сім чудес Рівненщини / М.К. Васильєва, О.В. Устимчук // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 23
1158774
  Замаровський В. Сім чудес світу / В. Замаровський. – К., 1972. – 355с.
1158775
  Пивовар С.Ф. Сім чудес світу / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 340-341. – ISBN 966-642-073-2
1158776
   Сім чудес світу. Віра обігнала Свободу // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 57 : фото
1158777
  Замаровський В. Сім чудес сіту / В. Замаровський. – К., 1979. – 314с.
1158778
  Реєнт О.П. Сім шевченкових ювілеїв // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 46-56. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1158779
  Реєнт О.П. Сім Шевченкових ювілеїв // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 22-29. – ISSN 0130-5247
1158780
  Реєнт О. Сім Шевченкових ювілеїв // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – ISSN 2222-5250


  Про вшанування постаті та творчості Т.Г. Шевченка мешканцями Галичнини у XIX та XXI ст.
1158781
  Дмитренко В. Сім"ї парафіяльного духовенства другої половини XVIII століття - спроба історико-демографічного аналізу за матеріалами сповідних розписів Пирятинської протопопії київської єпархії // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 202-206
1158782
  Смирнов С.С. Сім"я : повість / С.С. Смирнов. – Київ, 1970. – 168 с.
1158783
  Афанасьєва Т.М. Сім"я : пробний навчальний посібник для учнів середн. навч. закл. / Т.М. Афанасьєва. – Київ : Радянська школа, 1986. – 206 с.
1158784
  Афанасьєва Т.М. Сім"я / Т.М. Афанасьєва. – 3-є вид. – Київ, 1990. – 252с.
1158785
   Сім"я. – Київ
№ 1. – 1996
1158786
   Сім"я. – Київ
№ 2. – 1996
1158787
   Сім"я. – Київ
№ 3. – 1996
1158788
   Сім"я. – Київ
№ 4. – 1996
1158789
   Сім"я. – Київ
№ 5. – 1996
1158790
   Сім"я. – Київ
№ 6. – 1996
1158791
   Сім"я. – Київ
№ 1. – 1997
1158792
   Сім"я. – Київ
№ 2. – 1997
1158793
   Сім"я. – Київ
№ 3. – 1997
1158794
   Сім"я. – Київ
№ 4. – 1997
1158795
   Сім"я. – Київ
№ 5. – 1997
1158796
   Сім"я. – Київ
№ 1. – 1998
1158797
   Сім"я. – Київ
№ 2. – 1998
1158798
   Сім"я. – Київ
№ 3. – 1998
1158799
   Сім"я. – Київ
№ 4. – 1998
1158800
   Сім"я. – Київ
№ 5. – 1998
1158801
   Сім"я. – Київ
№ 1. – 1999
1158802
   Сім"я. – Київ
№ 2/3. – 1999
1158803
   Сім"я. – Київ
№ 4/5. – 1999
1158804
   Сім"я. – Київ
№ 1. – 2000
1158805
   Сім"я. – Київ
№ 2/3. – 2000
1158806
   Сім"я. – Київ
№ 4/5. – 2000
1158807
  Ткачук О. Сім"я PR: GR+IR - кольорова суть успіху / О. Ткачук, О. Бевз // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 2 (60). – С. 19-24. – ISSN 1606-3732
1158808
  Хоменко А. Сім"я в процесі перебудови. / А. Хоменко. – Х., 1930. – 92с.
1158809
  Борділовська О.А. Сім"я в системі суспільних відносин традиційної Індії за "Харшачарітою" Бани // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 83-88. – (Історія ; вип. 45)


  Статтю присвячено розгляду сімейних стосунків, традиційних моральних засад, основних ритуалів та звичаїв в класичному індійському суспільстві. Дослідження базується на тексті роману-хроніки "Харшачаріта", або "Життєпис Харші", створеному відомим ...
1158810
  Колобкова Е.О. Сім"я в суспільстві розвинутого соціалізму / Е.О. Колобкова. – К., 1980. – 93с.
1158811
  Бутурлим Т. Сім"я в умовах кризової ситуації в Україні. За романом Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 10 (162), жовтень. – С. 50-57
1158812
  Шкаровська І.І. Сім"я Деревських / І.І. Шкаровська. – Київ : Радянська школа, 1976. – 124 с.
1158813
  Новикова Л.С. Сім"я і вибір професії дітей / Л.С. Новикова. – К., 1972. – 78с.
1158814
  Жаворонко І О. Сім"я і виховання дітей / І О. Жаворонко. – Київ, 1962. – 32с.
1158815
   Сім"я і діти: Програма родинно-національного виховання та навчально-тематичний план педагогічної освіти батьків. – Київ, 1997. – 56 с.
1158816
  Середа Д А. Сім"я і закон / Д А. Середа. – К, 1973. – 132с.
1158817
  Тинда Л.Д. Сім"я і релігія / Л.Д. Тинда. – Київ, 1959. – 40с.
1158818
  Ніжинський М.П. Сім"я і школа / М.П. Ніжинський. – Київ : Радянська школа, 1941. – 35 с.
1158819
  Паперна Г.О. Сім"я і школа / Г.О. Паперна. – Львів, 1951. – 20с.
1158820
  Паперна Г.О. Сім"я і школа / Г.О. Паперна. – Львів, 1955. – 28с.
1158821
  Смирнов С.В. Сім"я Казанцевих / С.В. Смирнов. – К., 1950. – 140с.
1158822
  Преда Марін Сім"я Морометів. / Преда Марін. – К., 1959. – 376с.
1158823
  Кравченко Ф.Т. Сім"я Наливайків / Ф.Т. Кравченко. – К., 1963. – 287с.
1158824
  Пилипенко Н.Г. СІм"я парафіяльного священика Харківської єпархії XIX ст. / Н.Г. Пилипенко, Л.Ю. Посохова // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 146-150
1158825
  Проніна Марія Сім"я повинна відпочивати разом! : інтерв"ю з Євгенієм Комаровським // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 12-14 : Фото
1158826
  Поповкін Є.Ю. Сім"я Рубанюків / Є.Ю. Поповкін. – К., 1950. – 400с.
1158827
  Поповкін Є.Ю. Сім"я Рубанюків / Є.Ю. Поповкін. – К.
2. – 1952. – 556с.
1158828
  Поповкін Є.Ю. Сім"я Рубанюків / Є.Ю. Поповкін. – Київ : Дніпро, 1964. – 845с.
1158829
  Міщеріна Т. Сім"я та виховання дітей в Країнах Західної Європи та Америки // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 56-61
1158830
  Кучерук К.І. Сім"я та її роль у суспільстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 191-193. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
1158831
  Панченко Л.М. Сім"я та її роль у формуванні громадянського суспільства в Україні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 195-201. – ISSN 2072-1692
1158832
  Калачова І. Сім"я та шлюб у містах Білорусі: динаміка сучасних етнокультурних процесів // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 89-94. – ISSN 0130-6936
1158833
  Шагінян М.С. Сім"я Ульянових / М.С. Шагінян. – К., 1965. – 200с.
1158834
  Шагінян М.С. Сім"я Ульянових. / М.С. Шагінян. – К., 1969. – 295с.
1158835
  Шагінян М.С. Сім"я Ульянових. / М.С. Шагінян. – К., 1979. – 631с.
1158836
  Самойленко Г.В. Сім"я художника Ю. Феддерса в Ніжині // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 40 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – С. 159-165.
1158837
  Денисов С.Ф. Сім"я як визначальний фактор у профілактиці молодіжної злочинності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 217-222
1158838
  Ковальчук О. Сім"я як економічний проект : На матеріалі роману Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (637). – С. 18-21. – ISSN 0130-5263
1158839
  Ковальова І.О. Сім"я як засіб інтеграції індивіда в культуру // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 184-190. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
1158840
  Тюптя О.В. Сім"я як об"єкт соціальної роботи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-41. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Присвячено дослідженню поняття "сім"я" та її функціям. Описуються етапи розвитку сім"ї, типи сімей і можливі причини конфліктів у сім"ї. Наводяться приклади методів роботи з сім"єю, організації сімейного дозвілля.
1158841
  Міщенко М. Сім"я як середовище формування електоральних орієнтацій: політично консолідовані і політично неконсолідовані родини // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 2, квітень - червень. – С. 174-184. – ISSN 1563-3713
1158842
  Гурєєва О.С. Сім"я як символічна модель церкви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
1158843
  Казанцев А.О. Сім"я як соціальна мікроструктура й історико-культурний елемент суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Сім"ю зроблено предметом спеціального філософського розгляду з урахуванням принципу історизму. Cімейні відносини розглядаються через призму соціально-філософського дослідження, щоб створити цілісну картини цієї проблеми. Семья выступает предметом ...
1158844
  Фатхутдінова І.В. Сім"я як соціокультурний феномен і соціальне явище // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 256-263. – ISSN 2072-1692
1158845
  Фомін Ф.В. Сім"я як соціокультурний феномен:аналіз підходів та методологій дослідження // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 59-64. – ISSN 1728-3671
1158846
  Білоножко Є.П. Сім"я як суспільно-біологічне утворення (соціально-філософське тлумачення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 13-16. – (Філософія. Політологія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто погляди Маркса, Енгельса, Конта та інших на родино-шлюбні взаємини, як об"єкт філософ-ського знання. Розглядається еволюціоністичний підхід до сім"ї, як такий, що передував ліберальному трактуванню даного явища. Family relations ...
1158847
  Безкоровайний А.О. Сім"я як фактор зміни демографічної ситуації в Україні // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 3-4
1158848
  Тихонова О.І. Сім"я як форма культурної традиції в сучасній цивілізації : автореф. дис. ... канд. культурологіі : 26.00.01 / Тихонова Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Таврійськ. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 5 назв.
1158849
  Кулик У. Сім"я як частина життєвого світу сучасної людини // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 99-109. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1158850
  Ніжинський М.П. Сім"я. Батьки. Діти / М.П. Ніжинський. – Київ : Молодь, 1974. – 118 с.
1158851
  Барський В.С. Сім"я: щастя, обов"язок, відповідальність / В.С. Барський. – Київ, 1971. – 32с.
1158852
  Ба Цзінь Сім`я / Ба Цзінь. – К, 1976. – 318с.
1158853
  Богданова Н.Г. Сім’я і школа як чинники формування культури життєтворчості особистості // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 337-341. – ISSN 2076-1554


  Важливими для розгляду проблеми сім’ї і школи як чинників формування культури життєтворчості особистості є праці Л. Губерського, В. Журавського, А. Корецької, М. Михальченка. Н. Шаронової, Т. Шклярової, В. Ямницького та ін. С. 337.
1158854
  Гордієнко К.О. Сім’я Остапа Тура : повість / К.О. Гордієнко. – Київ : Харківське книжкове видавництво, 1989. – 468 с.
1158855
  Боришевський М.Й. Сім’я ростить громадянина / М.Й. Боришевський. – К, 1982. – 103с.
1158856
  Вишневський Д.К. Сімдесят другий день / Д.К. Вишневський. – Киев, 1967. – 307с.
1158857
  Вишневський Д.К. Сімдесят другий день. / Д.К. Вишневський. – Киев, 1959. – 240с.
1158858
  Вишневський Д.К. Сімдесят другий день. / Д.К. Вишневський. – 3-е изд. – Харьков, 1970. – 218с.
1158859
  Вишневський Д.К. Сімдесят другий день. / Д.К. Вишневський. – Харьков, 1979. – 230с.
1158860
  Вишневський Д.К. Сімдесят другий день. / Д.К. Вишневський. – Киев, 1989. – 230с.
1158861
  Вербич В. Сімдесят нездавнених літ, або дорога Івана Корсака // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 2 вересня (№ 17). – С. 18-19
1158862
  Кобилюх В. Сімдесят одна назва нашої землі у санскриті // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2001. – № 3/4. – С.3-20
1158863
  Шолом-Алейхем Сімдесят п"ять тисяч / Шолом-Алейхем, 1930. – 56 с.
1158864
  Шолом-Алейхем Сімдесят п"ять тисяч / Шолом-Алейхем. – Харків ; Київ, 1930. – 88 с.
1158865
  Наумко І. Сімдесят років на передових рубежах вітчизняної геологічної освіти і науки (до ювілею геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка) / І. Наумко, А. Побережський // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2016. – № 1/2 (168/169). – 102-106 : фото. – ISSN 0869-0774
1158866
  Кроп Т. Сімдесят чотири погляди на Стуса // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 33). – С. 2


  Презентація книжки спогадів" Василь Стус: Поет і громадянин"
1158867
  Павленко М. Сімейна вечеря : радіоп"єса // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 3/4. – С. 127-141. – ISSN 0130-1608
1158868
  Телусієвіч П. Сімейна власність у польському сімейному праві: аналіз проблеми // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 201-208. – ISSN 1026-9932
1158869
  Ватрас В.А. Сімейна деліктоздатність як елемент сімейної правосуб"єктності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 108-114. – (Право. Економіка. Управління)
1158870
  Красицька Л. Сімейна дієздатність та її рівні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 62-67
1158871
  СідлецькийП.І Сімейна ідилія / СідлецькийП.І. – Ужгород : Карпати, 1983. – 104 с.
1158872
  Дубенко І.М. Сімейна ідилія. / І.М. Дубенко. – К., 1989. – 140с.
1158873
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац мед. ак. последипломного образования им. П.Л.Щупика. – Київ, 2002-
№ 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158874
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац мед. ак. последипломного образования им. П.Л.Щупика. – Київ, 2002-
№ 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158875
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац мед. ак. последипломного образования им. П.Л.Щупика. – Київ, 2002-
№ 4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158876
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац мед. ак. последипломного образования им. П.Л.Щупика. – Київ, 2002-
№ 5. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158877
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац мед. ак. последипломного образования им. П.Л.Щупика. – Київ, 2002-
№ 6. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158878
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац мед. ак. последипломного образования им. П.Л.Щупика. – Київ, 2002-
№ 1 (45). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158879
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац мед. ак. последипломного образования им. П.Л.Щупика. – Київ, 2002-
№ 2 (46). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158880
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 3 (47). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158881
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 4 (48). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158882
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 5 (49). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158883
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 6 (50). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158884
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 1 (51). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158885
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 2 (52). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158886
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика ; ООО "Медичний видавничий діім "Професіонал" ; Укр. асоціація сімейної медицини. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 3 (53). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158887
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 4 (54). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158888
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 5 (55). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158889
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 6 (56). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158890
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 1 (57). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158891
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 2 (58). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158892
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 3 (59). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158893
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 4 (60). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158894
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 5 (61). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158895
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 6 (62). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158896
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 1 (63). – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158897
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 2 (64). – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158898
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 3 (65). – 2016. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158899
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 4 (66). – 2016. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158900
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины ; глав. ред. Л.В. Химион. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 5 (67). – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158901
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 6 (68). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158902
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины ; глав. ред. Л.В. Химион. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 2 (70). – 2017. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158903
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины ; глав. ред. Л.В. Химион. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 3 (71). – 2017. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158904
   Сімейна медицина = Семейная медицина = Family medicine : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины ; глав. ред. Л.В. Химион. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 4 (72). – 2017. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1158905
  Чопей І.В. Сімейна медицина в Україні: проблеми та перспективи впровадження : Монографія / І.В. Чопей. – Київ : Нора-Друк, 2004. – 112с. – ISBN 966-8321-61-8
1158906
  Борисенко В.К. Сімейна обрядовість українців XX - початку XXI століття / Валентина Борисенко ; (голов. ред. Г. Скрипник) ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2016. – 252, [3] с., [40] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7930-8
1158907
  Злочевський С.Є. Сімейна педагогіка / С.Є. Злочевський, В.К. Котирло. – К., 1986. – 48с.
1158908
  Слюсаренко П.М. Сімейна соціалізація як процес формування особистості громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 90-91. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1158909
  Узун С.В. Сімейна структура населення України та гендерні відносини у родині // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 233-245. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1158910
  Вовчик-Блакитна Сімейне виховання / Вовчик-Блакитна. – Київ, 1982. – 145с.
1158911
  Островська А.Ф. Сімейне виховання дошкільнят / А.Ф. Островська. – Київ, 1977. – 143 с.
1158912
  Небесна З. Сімейне виховання українців Бойківщини в системі гуманітарної освіти // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 183-186
1158913
  Проколієнко Л.М. Сімейне виховання. Підлітки / Л.М. Проколієнко, Д.Ф. Ніколенко. – Київ, 1981. – 144 с.
1158914
  Савченко О.Я. Сімейне виховання: Молодші школярі. / О.Я. Савченко. – К., 1979. – 141с.
1158915
  Вовчик-Блакитна Сімейне виховання: Юнацтво / Вовчик-Блакитна; Бібліотека для батьків. – Київ : Радянська школа, 1982. – 145с.
1158916
  Бабенко Н. Сімейне дозвілля як соціально-культурне явище // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 3. – С.47-77. – ISSN 0131-6788
1158917
   Сімейне законодавство України : Станом на 20 грудня 2004 року. – Київ : Істина, 2005. – 262с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-64-Х
1158918
   Сімейне законодавство України. Збірник законодавчих та підзаконних актів : Станом на 1 лютого 2003 року: Забезпечення права сім"ї, дітей, молоді; Охорона дитинства; Забезпечення права неповнолітніх; Опіка, піклування. – Київ : Атіка, 2003. – 512с. – ISBN 966-8074-53-Х
1158919
  Максимова Н.Ю. Сімейне консультування : навч. посібник / Н.Ю. Максимова ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). – Київ : Персонал, 2011. – 302, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 300-302. – ISBN 978-617-02-0068-6


  У пр. № 1704714 напис : Вельмишановному Олегу Калениковичу з щирою подякою за допомогу, довіру й з найкращими побажаннями від автора. 24.10.2011 р. Підпис.
1158920
  Шевченко О.В. Сімейне неблагополуччя та його наслідки: кримінологічний аспект // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 237-247. – ISSN 2304-4556
1158921
   Сімейне право : Нотаріат. Адвокатура. Суд. У 2-х кн. Науково-практичний посібник у двох книгах з інформаційним додатком на лазерному носії. – Київ. – (Ваш радник). – ISBN 966-8721-01-2
Книга перша. – 2005. – 896с. + Лазерний носій
1158922
  Дякович М.М. Сімейне право : навч. посібник / М.М. Дякович ; Мін-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Правова єдність, 2009. – 512с. – ISBN 978-966-2183-23-8
1158923
   Сімейне право : підручник / [Л.М. Баранова та ін.] ; за заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Жилінкової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 4-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2012. – 320, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 319-320. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-324-1
1158924
  Боднар Т. Сімейне право в системі права України // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 129-134


  У статті на основі дослідження змісту Сімейного кодексу України, а також поглядів та ідей українських і зарубіжних вчених наводяться додаткові аргументи щодо визначення місця сімейного права в сучасній системі права України. З урахуванням значної ...
1158925
   Сімейне право України : Навч посібник для студ юрид. вузів / С.П. Індиченко, В.С. Гопачук, О.В. Дзера, Л.А. Савченко; За ред. Дзери О.В. – Київ : Вентурі, 1997. – 270 с. – ISBN 966-570-005-7
1158926
   Сімейне право України : Навч посібник для студ юрид вузів і фак. / Т.О. Ариванюк, Г.А. Бірюков, В.С. Гопанчук, О.В. Дзера, І.О. та ін. Дхзера; За ред В.С.Гопанчука. – Київ : Істина, 2002. – 304с. – Шифр дубл.34 Сіме. – ISBN 966-7613-26-7
1158927
   Сімейне право України : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.С. Червоний, О.В. Калітенко, Г.С. Волосатий, В.І. Труба; За ред. Ю.С. Червоного. – Київ : Істина, 2004. – 400с. – ISBN 966-7613-47-Х
1158928
   Сімейне право України : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 264с. – ISBN 966-667-145-Х
1158929
   Сімейне право України : Підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова, В.М. Крижна, Я.В. та ін. Новохатська; Баранова Л.М., Борисова В.І., Жилінкова І.В., Крижна В.М. та ін.; МОНУ; За заг. ред.: В.В. Борисової, І.В. Жилінкової. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 264с. – ISBN 966-667-145-Х
1158930
   Сімейне право України : навчальний посібник / Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Гончаренко В.О., Калітенко О.М., Крилова О.В. та ін. ; Одеська національна юридична академія ; за ред. Є.О. Харитонова. – Київ : Істина, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-8909-12-2
1158931
  Мироненко В.П. Сімейне право України : підручник / В.П. Мироненко, С.А. Пилипенко ; МОНУ ; за ред. В.П. Мироненко. – Київ : Правова єдність, 2008. – 447с. – ISBN 978-966-2183-05-4
1158932
   Сімейне право України : підручник / Дзера О.В. [ та ін. ] ; за ред. В.І. Борисової, І.В. Жилінкової ; МОНУ. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-667-317-9
1158933
  Лепех С.М. Сімейне право України : навчальний посібник / С.М. Лепех ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фрнака. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 318 с. – ISBN 978-966-613-728-2
1158934
   Сімейне право України : підручник для вищих навч. закладів / Одеська нац. юрид. акад. ; за ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. – Київ : Істина, 2010. – 320 с. – Бібліогр.: с. 316, в кінці розділів та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-47-4
1158935
   Сімейне право України : підручник / Л.М. Баранова [та ін.] ; за заг. ред. : В.І. Борисової, І.В. Жилінкової ; МОНУ. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 264 с. – ISBN 978-966-667-460-2
1158936
  Апопій І.В. Сімейне право України : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.В. Апопій. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 360 с. – ISBN 978-611-01-0072-4
1158937
  Дякович М.М. Сімейне право України : навч. посібник / М.М. Дякович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид. випр. та допов. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; Центр учбової літератури, 2012. – 552 с. : табл. – Бібліогр.: с. 545-550 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-092-8
1158938
   Сімейне право України : підручник / [Боднар Т.В. та ін.] ; за заг. ред. Т.В. Боднар та О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 519, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 518-519 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-657-6
1158939
  Губань Р. Сімейне право України: зміна парадигм // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 23.
1158940
  Трумко О.М. Сімейне спілкування: мовленнєві акти експресивного типу (на матеріалі творів І. Франка) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 168-175
1158941
  Савельєва Т.С. Сімейне читання: обсяг і зміст поняття // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 14. – С. 213-221. – ISBN 966-7352-66-8


  Проаналізовано сутність поняття "сімейне читання", уточнено зміст та особливості, що визначають основні підходи до його організації.
1158942
  Вігдорова Ф.А. Сімейне щастя / Ф.А. Вігдорова. – Київ, 1965. – 484с.
1158943
  Бичко В.В. Сімейний альбом / В.В. Бичко. – К., 1986. – 87с.
1158944
  Жимбій В. Сімейний архів як джерело вивчення біографії історика С.К. Мельника (1913-1994) // Єлисавет : збірник наукових праць / Кіровоградський нац.техн.ун-т. – Кіровоград, 2012. – Вип. 1. – С. 367-377. – (Історичні науки)
1158945
  Кулиняк І.Я. Сімейний бізнес: сутність поняття / І.Я. Кулиняк, О.В. Кошик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 390-394. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1158946
   Сімейний кодекс України : Від 10 січня 2002 р. – Київ : Атіка, 2002. – 80с. – ISBN 966-7714-94-2
1158947
   Сімейний кодекс України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 72с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-148-9
1158948
   Сімейний кодекс України : Прийнятий ВРУ 10 січня 2002 р. – Київ : Істина, 2002. – 72с. – ISBN 966-7613-22-4
1158949
   Сімейний кодекс України : Від 15 січня 2003 р. – Київ : Атіка, 2003. – 80с. – ISBN 966-7714-94-2
1158950
   Сімейний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами і доповненнями станом на 1 липня 2003 р. – Київ : ІнЮре, 2003. – 176с. – ISBN 966-313-006-7
1158951
   Сімейний кодекс України : Чинний з 1 січня 2003 року. Від 10 січня 2002 р. – Київ : Велес, 2003. – 76с. – ISBN 966-8263-00-6
1158952
  Ромовська З.В. Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар / З.В. Ромовська. – Київ : ІнЮре, 2003. – 532с. – ISBN 966-8088-25-5
1158953
   Сімейний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 10 грудня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 180с. – ISBN 966-313-145-4
1158954
   Сімейний кодекс України : Офіційний текст. Прийнятий Верховною Радою України 10 січня 2002. Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 26 грудня 2002 р. № 407-IV. Набув чинності з 1 січня 2004 р. – Київ : Кондор, 2004. – 104с. – ISBN 966-7982-90-04
1158955
   Сімейний кодекс України : За станом на 1 березня 2004 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 84 с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-281-7


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1158956
   Сімейний кодекс України : Станом на 30 березня 2004 р. – Київ : Атіка, 2004. – 80с. – ISBN 966-7714-94-2
1158957
   Сімейний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 12 травня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 180с. – ISBN 966-313-145-4
1158958
   Сімейний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 80с. – ISBN 966-8037-30-8
1158959
  Ромовська З.В. Сімейний кодекс України : науково-практичний коментар / Зорислава Ромовська. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Ін Юре, 2006. – 568 с. – ISBN 966-313-307-4
1158960
   Сімейний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2007 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-30-8
1158961
   Сімейний кодекс України : за станом на 17 березня 2008 р. / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 72с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-978-611-608-9
1158962
   Сімейний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-054-4
1158963
   Сімейний кодекс України : кодекс України від 10 січня 2002 року №2947-ІІІ. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 25 червня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7 : Сімейний кодекс України. – С. 3-125
1158964
   Сімейний кодекс України : кодекс України від 10 січня 2002 року №2947-ІІІ. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 25 червня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7 : Сімейний кодекс України. – С. 3-125
1158965
  Ромовська З.В. Сімейний кодекс України : науково-практичний коментар : із змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2008 року / Зорислава Ромовська. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Правова єдність, 2009. – 432 с. – ISBN 978-966-2183-22-1
1158966
   Сімейний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 жовт. 2011 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 95 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-054-4
1158967
   Сімейний кодекс України : станом на 19 листоп. 2012 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2012. – 102, [2] с. – ISBN 978-966-458-325-8
1158968
   Сімейний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 25 січ. 2013 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 103, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-054-4
1158969
   Сімейний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 берез. 2017 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 107, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-054-4
1158970
   Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар : науково-практичний коментар / Фурса С.Я., Фурса Є.І., Чопенко В.О. та ін.; Центр правових досліджень Фурси; за заг. ред. С.Я. Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008. – 1248с. – (Цивілістика). – ISBN 978-966-8721-76-2; 966-8721-58-6
1158971
  Ромовська З. Сімейний кодекс України: погляд в майбутнє // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.63-69. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1158972
  Кравець О.М. Сімейний побут і звичаї українського народу / О.М. Кравець. – Київ, 1966. – 198с.
1158973
  Іванова-Солодовнікова Сімейний портрет на тлі гобелена // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.20-21. – ISSN 0868-9644
1158974
  Галько О. Сімейний уклад бойків (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.54-59
1158975
   Сімейні відносини в Україні : Практичний посібник. – 2-е вид., змін. і доп. – Київ : КНТ, 2007. – 384с. – ISBN 966-373-157-5


  У своїх статтях, написаних у продовж 1999-2003 років, порушує складне фундоментальне питання - чому пострадянська Україна ніяк не вирветься нарешті з окупаційних лабет чужинців та їх жертв - малоросів
1158976
  Комленко О.В. Сімейні відносини та проблема моралі в соціально-правовій доктрині ісламу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 179-182. – ISSN 2076-1554
1158977
  Ковалюк О.М. Сімейні господарства України: принципи, механізми, перспективи : навчальний посібник / О.М. Ковалюк, Г.А. Лех, С.К. Реверчук. – Київ : Атіка, 2002. – 176с. – 33Кова Шифр дубл. – ISBN 966-7714-87-Х
1158978
  Казьмирчук М.Г. Сімейні групи основних станів Київської губернії (1861-1917 рр.): між традиційністю та новаторством // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 34-42. – ISBN 978-966-171-414-3


  В статті проаналізовано сімейну структуру основних станів Київської губернії пореформеного періоду. Висвітлюються особливості впливу відносин всередині сім"ї правосланих священників, дворян, інтелігенції, буржуазії, робітників та селян.
1158979
  Гурська А. Сімейні конфлікти: як вивезти дитину за кордон без згоди одного з батьків // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 вересня (№ 37). – С. 22-23
1158980
  Давидова Н. Сімейні особисті немайнові права у США // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 192-200. – ISSN 1026-9932
1158981
  Афанасьєва Т.М. Сімейні портрети / Т.М. Афанасьєва. – Київ, 1984. – 224с.
1158982
  Галиця О. Сімейні права і обов"язки неповнолітнього // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 49)


  "...Теорія, практика та пропозиції".
1158983
  Гросевич Т.В. Сімейні романи Анатолія Дімарова в оцінці критиків і літературознавців // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 10-15
1158984
  Іванова Є.О. Сімейні стосунки як чинник розвитку емоційного інтелекту підлітків : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Іванова Євгенія Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 199 арк. – Додатки: арк. 195-199. – Бібліогр.: арк. 176-194
1158985
  Іванова Є.О. Сімейні стосунки як чинник розвитку емоційного інтелекту підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук. : 19.00.07 / Іванова Євгенія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1158986
  Пуховець Д. Сімейні трагедії в житті Константина Великого // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 167-170
1158987
  Вечерок Т.В. Сімейні традиції у моральному вихованні старшокласиків : Методичний посібник / Т.В. Вечерок; Мін-во освіти і науки України. Херсон. держ. ун-тет. – Херсон : Айлант, 2004. – 84 с. – ISBN 966-630-89-7


  У своїх статтях, написаних у продовж 1999-2003 років, порушує складне фундоментальне питання - чому пострадянська Україна ніяк не вирветься нарешті з окупаційних лабет чужинців та їх жертв - малоросів
1158988
  Мальована Ю. Сімейні фактори формування материнської сфери в жінок із загрозою переривання вагітності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Досліджено характер впливу сімейних факторів на формування материнської сфери під час вагітності в жінок із загрозою викидня. Розглянуто особистісні завдання вагітності, які впливають на формування материнської сфери та прихильності до плода: побудова ...
1158989
  Хрипко С. Сімейні фермерські господарства: проблеми правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 9 (237). – С. 36-39
1158990
  Нестеренко Ю.О. Сімейні фермерські господарства: тенденції розвитку в світі та сучасний напрям господарювання в Україні // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 59-67. – (Економічні науки ; вип. 28)
1158991
  Карпенко О. Сімейні форми утримання та виховання дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: проблеми правового реформування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.79-81. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1158992
  Горобець Марися Сімейні цінності Елунди : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 46-51 : Фото
1158993
  Хвіст В.О. Сімейно-демографічні аспекти змін у складі населення України в 90-х роках XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 83-85. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено взаємозв"язок демографічної ситуації із сімейними аспектами життя населення України у 90-х рр. ХХ ст. This article is about interconnection of the demographic situation with the family aspects of life of the population of Ukraine in the ...
1158994
  Воробйов В. Сімейно-історична діяльність Церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Вчення і практика // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 10-14
1158995
  Колобков В.В. Сімейно-побутові взаємовідносини в період будівництва комунізму / В.В. Колобков. – Київ, 1966. – 24с.
1158996
  Копаниця М.М. Сімейно-побутові відносини при соціалізмі і комунізмі. / М.М. Копаниця, О.М. Степанченко. – Х., 1969. – 32с.
1158997
  Борисенко В.К. Сімейно-побутові звичаї та обряди трудящих Києва // Свята та обряди трудящих Києва / В.Г. Балушок, В.К. Борисенко, Ю.Г. Гошко, Р.І. Дмитерко, О.В. [та ін.] Курочкін. – Київ : Наукова думка, 1982. – С. 181-211
1158998
  Борисенко В.К. Сімейно-побутові звичаї та обряди трудящих Києва // Свята та обряди трудящих Києва / В.Г. Балушок, В.К. Борисенко, Ю.Г. Гошко, Р.І. Дмитерко, О.В. [та ін.] Курочкін. – Київ : Наукова думка, 1983. – С. 155-181
1158999
  Ватульова К. Сімейно-побутові традиції міщан в Російській імперії у XVIII - XIX столітті // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 238-242
1159000
   Сімейно орієнтована соціальна робота: практичні аспекти : конспект лекцій / за заг. ред. В.О. Кузьмінського та С.С. Лукашова ; [автори-упоряд. : Кузьмінський В.О., Лукашов С.С.]. – Київ : Молодь, 2010. – 128 с. – Бібліогр.: с. 94-96. – ISBN 978-966-7615-87-4
<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,